P. 1
Aristotel - Politika

Aristotel - Politika

|Views: 13|Likes:
Published by Jovana Ilic

More info:

Published by: Jovana Ilic on Apr 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2011

pdf

text

original

BIBLIOTEKA EPISTEME

Aristotel

Urednici GORAN GRETIĆ BRANKO DESPOT ZVONKO POSAVEC VERA ČIČIN-ŠAIN

Politika
Prijevod s izvornika i sedmojezični tumač temeljnih pojmova (grčki, latinski, engleski, francuski, njemački, ruski, novogrčki) TOMISLAV LADAN

Recenzenti MISLAV JEŽIĆ FRANJO ŽENKO

GLOBUS/ZAGREB SVEUČILIŠNA NAKLADA LIBER / ZAGREB

Naslov izvornika ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΟΚΤΩ Predložak grčkog teksta prema izdanju ARISTOTELIS POLITICA Recognovit brevique adnotatione critica instruxit W. D. ROSS MCMLXXIII, Οχοηϋ

ZNAČENJE ARISTOTELOVE POLITIKE

Ο PRIRODI POLITIČKOG ZNANJA U suprotnosti prema Platonu, koji je principe teoretske spoznaje primijenio u spoznaji kako područja vječnih biti tako i u području ljudskih stvari, Aristotel je prvi izradio specifične principe etičko-političkog područja i time je prvi ocrtao pri­ rodu političkog znanja uopće. Diferenciranje znanja na teoret­ sko i političko počiva kod Aristotela na diferenciranju područja u kojima se odvija ljudski opstanak. Jedno je supstancijalno područje koje ne može biti drugačije nego što jest. To područje možemo samo spoznati i interpretirati, ali ga ne možemo promijeniti. U njega spadaju zvijezde, božanski pore­ dak kozmosa, božansko uopće, matematičko; to je područje teoretske znanosti i filozofije uopće. U područje praktične filozofije, koja obuhvaća etiku i politiku, spadaju ljudska djelovanja »ćudoredno, lijepo i pravedno, praksa vođenja života, razlikovanje i vrednovanja formi života, dobro i najbo­ lje, tj. najviše dobro koje čovjek može realizirati svojim djelo­ vanjem, ljudska sreća, ćudoredno djelovanje i njegovo izvrše­ nje, ljudska krepost u njezinim različitim formama realizacije, duša - ukoliko je njezina spoznaja relevantna za teoriju prakse - ljudski afekti i dispozicije djelovanja, slobodna volja i nam­ jera, razmjena roba i funkcija novca, odnos prava i poštenja, umjerenost i nesuzdržanost, razlikovanje i procjena formi i dosega različitih vrsti radosti, prijateljstva i samoljublja; razmatra se, nadalje, u izvjesnom smislu nadljudski-božanski rang i uvjeti izvršenja svrhovito slobodne teorije kao i, napo­ kon, predmeti političke filozofije kao znanosti ο državi u užem smislu (politike).« 1 Jednom riječju predmet praktične i poli­ tičke filozofije je cjelina ljudskog djelovanja i odlučivanja kao i institucije koje su prilikom djelovanja uspostavljene. Zanim1 G. Bien, Einleitung Bemerkungen zum Aristotelischen Staatsphilosophie undzu den Grundsatzen der Aristotelischen Staatsphilosophie, u: Politik, Felix Meier, Hamburg 1981, str. XVIII.

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb U D K 172.1:321.15 ARISTOTELES Politika / Aristotel ; prijevod s izvornika i sedmojezični tumač temeljnih pojmova (grčki, latinski, engleski, francuski, njemački, ruski, novogrčki) Tomislav Ladan ; - Zagreb : Globus, 1988. - XXVIII, 295 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Episteme) Prijevod djela: Aristotelous politikon biblia okto / Aristoteles, prema izd. Aristotelis Politica, Oxford, 1973. - Str. V-XXVIII: Značenje Aristotelove Politike / Zvonko Posavec. - Pogovor prevoditelja: str. 287-288. - Kazala. - Bilješke uz tekst. ISBN 86-343-0412-4

Objavljivanje ove knjige sufinancirala je Republička samoupravna interesna zajednica kulture-SR Hrvatske

V

ljivo je da Aristotel nema stručni izraz za »etiku« kao posebnu znanost. Predmete »etike« naziva on TA ETIKA, ali znanost u cjelini POLITIKE, i to u svim trim Etikama. Metodu, koju on primjenjuje u etici, naziva političkom (METHODOS . . . POLITIKE: NE 1094 b l l ) . 2 Kakav je karakter političke znanosti (POLITIKE) koja nije izvedena ni iz znanja bitka, a nije ni samo neko praktično snalaženje u situaciji? Kakav je vlastiti karakter političkog znanja - kad se Aristotel sam dvoumi, s jedne strane, između programa znanstvene politike u kojem je teorija neodvojiva od prakse (zakonodavac-filozof konstituira idealnu državu uzi­ majući za normu djelovanja nepromijenjeni fysis, kao što kormilar ima oči uperene u vječnu realnost) i jednostavnog empirijskog sabiranja materijala ustava s druge strane, napu­ štajući svaku transcendentnu formu i zaboravljajući savjet iz Protreptika, gdje kaže: »Na isti način kao što nije dobar arhitekt onaj koji ne upotrebljava pravilo (KANON), ni bilo koji instrument ove vrste, nego uzima samo model na drugim postojećim građevinama, isto kao i onaj koji, kad daje zakone državi ili se bavi politikom, smatra da bi imitirao druge akcije i druge ljudske ustave, bilo da su lakedemonski ili kretski, ili bilo kog drugog naroda, te ne bi bio dobar zakonodavac; jer nemoguće je da bi imitacija neke stvari koja nije dobra bila lijepa i da bi imitacija neke stvari koja nije u svojoj prirodi ni božanska ni trajna bila sama besmrtna i trajna«. Između ta dva pola smješteni su i sami dijelovi Politike. Tako jedan pol predstavlja teorija idealne države koja izvodi praksu iz teorije (knjige II, III, VII i VIII), a drugi se oslanja na empirijske opservacije i klasifikacije praktičnih savjeta, da bi se sačuvala postojeća država (IV-VI). U ovom dvoumljenju oko konzistentnosti Aristotelovog mišljenja formirala su se dva pravca pristupa i tumačenja njegova djela, koji se ponekad potpuno isključuju, ali se najčešće upotpunjuju. U jednom pravcu predominira genetska egzegeza, a u drugom sistematska. Genetska egzegeza rođena je 1923. s pojavom knjige W. Jaegera, Aristoteles (Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung). Svoja otkrića najavljuje W. Jaeger već u radu Studien zur Entstehungsgeschichte der Metaphysik des Aristoteles, 1912. Do toga vremena smatralo se da Corpus Aristotelicum tvori u sebi zatvoreni jedinstveni sistem, koji se dijeli na
Usp. H. Flashar, Ethik und Politik in der Philosophie des Aristoteles, Gymnasium, Bd., 78, Heft 1/2, 1971, str. 279. 3 Aristoteles, Protreptikos, X, 55, 14.
2

logiku, fiziku, metafiziku, politiku i poetiku. Ovu idiličnu sliku razorio je u potpunosti W. Jaeger (1888-1961) tezom da je Corpus Aristotelicum skrivao dug, raznolik i zamršen razvoj Aristotelovog mišljenja, a da je taj razvoj bio neprestano u toku, pa stoga svako tumačenje Aristotela mora to uvažiti. Osnovne postavke od kojih polazi W. Jaeger su slijedeće: 1. - najraniji Aristotelovi spisi odlučno zastupaju Platonovu filozofiju 2. - najranija djela nesumnjivo su autentična 3. - očiti platonizam ranih spisa stoji u suprotnosti prema 'aristotelizmu' kasnih spisa 4. - kasne Aristotelove rasprave neosporno su autentične 5. -jedini mogući način da se dovedu u vezu rani 'platonovski' s kasnim 'aristotelovskim' spisima, a da se autentičnost obiju zadrži, sastoji se u tome da se prihvati teza kako je Aristotel svoj filozofski razvitak počeo kao »platoničar« a završio kao aristotelovac. 4 Ova jednostavna pravila imala su dalekosežan utjecaj na tumačenje Aristotelovih djela. Čitav Corpus Aristotelicum doveden je u pitanje. Djela koja su do sada smatrana jedin­ stvenim sistemom razlazu se u dijelove koji pokazuju različito doba nastanka i nude različita mišljenja. U konkretnoj analizi pojedinih djela vidi se da su neki dijelovi nastali ranije, a drugi kasnije. Tako su, npr., neki dijelovi Metafizike nastali ranije nego drugi. U ovisnosti prema vremenu njihova nastanka, različita je i njihova misaona težina, u ranijim spisima, tako je smatrao Jaeger, osjeća se jače utjecaj Platona, a u kasnijim slabije. Knjige Metafizike koje su nastale ranije naziva Jaeger Urmetaphysik; tu spadaju knjige A, Β, Κ poglavlje 1-8, L 6, (s izuzetkom pogl. 8), Μ (poglavlje 9 od 1086 a 21 i 10) te Ν Metafizike. Vremenski slojevi očituju se i u Etici. Postoji također i Uretika, koja sadrži Eudemovu etiku i Urpolitiku, koja se sastoji od II, III, VII i VIII knjige sadašnje Politike. U to rano doba Aristotelove djelatnosti mogu se ubrojiti također spisi De Caelo kao i De Generatione et Corruptione, a i dio Fizike. Aristotel prema tome nije bio uvijek Aristotel, nego je postepeno gradio svoju vlastitu filozofiju. On je najprije bio platoničar, zatim se postepeno distancirao od platonizma i konačno postavlja temelje svoje realističke filozofije, koja ga sve više vodi prema empiriji. Tako su u zadnje vrijeme njegove
Usp. A.H. Chroust, Die ersten 30Jahre moderner Aristoteles - Forschung 1912-1942, u knjizi: Aristoteles in der neueren Forschung, Darrastadt 1968, str. 100.
4

VI

VII

i VI. autentični Aristo­ telovi spisi. I. H. Mansion. S velikom učenošću to su radili srednjovjekovni interpreti. Neki autori smatraju da je ovo djelo istoga ranga 5 s Jaegerovim. oni su od toga napravili metodu. Y. Tako su napisane ostale knjige Metafizike u to doba. Ova kasna 'majstorska djela' bila su namijenjena lektiri i diskusiji uskog kruga posvećenih učenika. naime Z. 9. Pod utjecajem W. i 20.po Jaegerovu mišljenju . Nikomahova etika i niz radova iz područja prirodnih znanosti. stoljeću. J. Stoga je potpuno ispravno . Ova tradicija dolazi do izražaja naročito kod Herdera i romantičara. a prevedeno je na francuski 1948. mehanički instrumentalizam i napokon hvlemorfizam. A. te nalazi svoje zastupnike i branioce među brojnim modernim znanstveni­ cima.. Kako bi se uopće moglo pretpostaviti da bi pisac Organona mogao postaviti principe logičkog mišljenja a da ne bi iz njih izvukao određene zaključke? S velikom misaonom energijom i učenošću preveo je i komentirao Aristotelove 'Etike'. Tako. kod Aspazija. Μ (pogl.-A. jer je svaki dio ove cjeline. a on se odvijao u tri osnovna smjera: prvo razdoblje (367-347) karakterizira jak utjecaj Platona. nego ga shvaćamo u toku njegovog duhovno povijes­ nog razvitka. Iz toga razdoblja nastaje ο njemu slika utemeljivača i začetnika organiziranog i sistematskog znanstvenog istraživanja. dakle između 335. međutim. D. nastali spisi koji nose u sebi jedan drukčiji ton nego oni rani. L (pogl.da se jedan dio sistema tumači drugim. e. Jolif. i 322. e. Naprotiv. u Louvainu. V. empirije. povijesti filozofije. Drossart-Lulofs. U njemu je autor pokazao evoluciju Aristote­ love psihologije i općenito evoluciju njegove antrolopologije. tada moramo . R. Unatoč netočnostima u pojedinostima i bez obzira na kas­ nije korekcije mjesta nastanka pojedinih knjiga i na dovršenost geneze svih njegovih spisa. znanstvenik. a to znači da je on već u samom početku imao svoju vlastitu filozofsku poziciju. a to znači jednoj formi mišljenja koja se pojavila tek u 19. ako stvar malo pojednostavimo. treće razdoblje (335-322) pripada njegovom drugom boravku u Ateni i u tom razdoblju izvršio je znatnu reviziju ranih djela i na kraju se potpuno odao empiriji. precizirajući i ispravljajući neke tvrdnje njegovih osnivača. moral pozivalo se na psihologiju. ali oni ipak nisu uspjeli izbjeći ili nadići pojedine neskladnosti između raznih Aristote­ lovih spisa. nego da je koherentan i svaki dio za sebe. Sistematsko tumačenje je u stvari tradicionalno tumačenje Aristotela.Eudemovu. Nikomahovu i Veliku etiku F.djelatnosti. gdje je bio učitelj Aleksandra Velikog. uvodeći neprekidno nove i nove distinkcije. među kojima su svakako najpoznatiji Franz Dierlmeier i Ingemar During. u drugom razdoblju (367-347). fiziku i metafiziku. razdoblju 'lutanja' po Maloj Aziji i Makedoniji. ono nalazi svoj najbolji izraz u djelu Alberta Velikog i Tome Akvinskog. postavio je temelj svoga vlastitog sistema. medu koja treba posebno ubrojiti djelo Fr. 1-9) (do 1086 a 21). koje nije imalo nikakvog interesa za genetsko istraživanje. povijesti ustava. Pariš 1973.Ross. Od tada Aristote­ lovo mišljenje ne razmatramo kao jednom za svagda fiksirani sistem. Među vodeće istraživače koji slijede ovaj metodski stav. Prema njegovu mišljenju Aristotel je bio uvijek Aristotel. Takvo tumačenje nalazimo prisutno već u II stoljeću n. Gauthier. naime . H. taj nesklad nije ih ometao u nastojanju da sve dijelove povezuju u jedan sistem. Gaut5 hier. Dakle. On smatra da su sve rasprave ο moralu. koje se pojavilo prvi puta na flamanskom jeziku 1938.sma­ traju oni . Osnovna teza ovog načina tumačenja počiva na pretpo­ stavci da je Aristotelova filozofija koherentni sistem koji sadrži sve spoznaje svoga vremena. U toj evoluciji otkrio je tri perioda: platonski idealizam. povijesti mimetičkih umjetnosti itd.Aristotela i njegove spise tumačiti u toku njegova intelektualnog razvitka. pr. uključivši i Protreptika. treba ubrojiti takva imena kao što su A. n. Fizika knjiga VIII. Politika knjige IV. Oni su nastavili genetsko tumačenje Aristo­ tela i pokazali plodnost ovog pristupa njegovom djelu. psihologije. Smatralo se da je Aristotelova filozo­ fija koherentna ne samo u spajanju dijelova u veliki sistem. s više ili manje dosljednosti. i od Abelardova »tako je i nije tako« (sic et non) nastala je teološka metoda kojom se htjelo izbjeći kontradikcije u Aristotelovom djelu. koji nastoje nadvladati »statiku IX Usp. a djelo­ mično i potpuno otklanja vrijednost i mjerodavnost Jaegerove povijesno razvojne metode. O. Ona su imala isključivo ezoterički karakter.. La morale d'Aristote. L'evolution de la psychologie d'Aristote. 8). Nuyensa. biologije. Zato je on vrlo skeptičan. Dierlmeier. da bi se izložio. Jaegerovo djelo otvorilo je epohu plodotvornog istraživanja Aristotela. Jaegera nastala su brojna istraživanja. VIII . npr. J. R. on postaje sve više 'pozitivist'. str. U tim kasnim godinama Aristo­ tel se sve više orijentira prema istraživanju činjenica. a Corpus Aristotelicum sadrži izlaganje tog sistema. On smatra da se tom metodom antički čovjek podvrgava modernom povijesnom razvojnom mišljenju.

jer se od tada sve promatra u načinu njegova povijesnog nastanka. u kasno doba. ali neosporno je da većina njih proma­ tra Aristotela u sklopu. zrelo razdoblje. On smatra daje potpuno opravdano da kod Aristotela pretpo­ stavimo 'izvorno jedinstvo'. H. Aristoteles. i ona ima prvenstveni zadatak da približi. Arnim. One sadrže podrobne opise i propise posebnih ustava.platonska. 4. u literaturi (Goethe). kao što i u posljednjem razdoblju. u kojoj govori ο nus-u. po Jaegerovu mišljenju. barem u pogledu grupiranja knjiga istraživači su prilično jedinstveni. početna izgradnja vlastitog sistema i kasno. str. Der Gesamtaufbau der aristotelischen Politik. autonomnom životu u završnom dijelu Nikomahove etike stoje na podjednakom stupnju«. ostaje više nego ikad 'platoničar'. Dierlmeier strastveno opovrgava Jaegerovu shemu ο tri stadija Aristotelove filozofije . Drugo. U pokušaju vremenskog situiranja knjiga znanstvenici se služe raznim metodama. po njegovu mišljenju. pretpostav­ ljaju razvijene empirijske studije ο historijski postojećim drža­ vama i političkim institucijama. postavlja u razdoblje Ari­ stotelove djelatnosti u Platonovoj Akademiji ili na početak njegove djelatnosti u Assosu. zaključuje F. 7 U ocrtu ovih dilema osvrnut ćemo se podrobnije samo na Politiku koja je ovdje predmet našeg bavljenja i poku6 7 sati ove aporije ne preskočiti nego prikazati kao inherentne teškoće konstitucije političkog znanja. ali u pitanju datiranja knjiga postoje znatne razlike u njihovim ocjenama. Moguće je također da je Aristotel sam sabrao i objavio svoje političke spise koji su nastali u različito doba. dakle pred Platonovim očima. opstoji prije svega tjelesnoga. V i VI razlikuju se temeljito od III. funkcije i koristi specifičnih političkih problema. a u kasnom razdoblju nastale su VII i VIII knjiga. potanke ekskurze ο načinu kako pojedine političke institucije ili poli­ tički događaji pridonose održanju ili propasti postojećih država. pristaše sistematske egzegeze 8 Usp. 157. Knjige VII i VIII stoje u tijesnoj povezanosti s predodžbama Platonove 'idealne države'. »povijesno-idejnog razvitka«. da spomenemo samo najveće. naime. Aristotela modernoj svijesti. Zur Entstehung Geschichte der aristotelischen Politik. Jedni promatraju utjecaj određenih historijskih događaja ili osobnog iskustva Aristotelovog u kompoziciji Politike. 9 Usp. one pripadaju prvom nacrtu politike. Dierlmeier smatra da je i Jaegerova interpretacija Aristo­ tela izrasla na tom tlu. F-Dierlmeier. Prema tome. Tako Schleiermacher Platonove dijaloge vidi u raz­ voju njihova nastanka. Vidi bilj. Ovakve analize. Wien 1924. u kojem prvobitni plan (Urplan) poste­ peno dolazi do svojeg lika. Preostale knjige su od manjeg interesa. u dijalogu Eudem ili razgovor ο duši (354 godina). R. Dierlmeier. Ibid. F. V i VI. Aristotel je platoničar na početku i na kraju: nauka ο besmrtnosti Endema i težnja prema božanskom. Aristo­ tel je empiričar na početku i na kraju.8 Dakle. 144. On je isti u dijalogu Eudem i u fenomenologiji Nikomahove etike. s obzirom na sadržajnu bliskost s Platonovim Državnikom. npr. Takav način mišljenja prevladava u literarno-povijesnom načinu razmatranja (Herder). Stoga su knjige IV. premda okrenut empiriji. Corpus Aristotelicum (Bekker. nije potpuno prih­ vatljiva Jaegerova razvojno povijesna teza. VII i VIII. postavlja Aristotel određena pitanja koja su potpuno izvan horizonta Platonovog mišljenja. Knjige IV. pa ih možemo smjestiti na početak njegove djelatnosti u Assosu. kritičkim usvajanjem i interpretacijom. jedno izrazito spekulativno razdoblje u kasno doba. osjeća se bliska povezanost s Protreptikom i Eudemovom etikom. Geneve 1965. to je put od elementarnog obzora do sve potpunijeg prikaza same stvari. Iz te analize je vidljivo da u početku. koje pripadaju u srednje razdoblje. Tako su po njegovu mišljenju najranije III i I knjiga.racionalističkog doba dinamičkim pozivom natrag k izvo­ rima«. X XI . nakon njih slijede IV. str. a to znači da je sagleda u nacrtu njezina povijesnog razvitka. 'jedinstvo genijalno' vlastitog uvida koje se održava od samog početka pa sve do kraja. 6 Doba romantizma je na posve novi način oblikovalo gleda­ nje.. Dakle. 1-36. Ovu općenitu tvrdnju potkrepljuje on analizom tri primjera iz svakog razdoblja. Ovaj nus. drugi uzimaju kao princip vremenskog situiranja pojedinih knjiga njegov odnos prema Platonu. Hans Arnim priznaje jedinstvo VII i VIII knjige. Berlin 1831) sadrži samo jednu verziju Politike. V i VI nastale. filozofiji (Hegel). str. koja sadrži osam knjiga iz različitih razdoblja. Tako se nastanak III knjige Politike. u knjizi: La 'Politique' d'Aristote. Ovo mišljenje do sada nije bilo revidirano. analizu naravi. ali je smatrao da ove knjige predstavljaju kasnije napisane dijelove Politike. Tome je dokaz III djela knjiga De anima. kako je to formulirao Jaeger. jer: »prvo. Dakle. Stark. I napokon. ulazi izvana u tijelo i sam je nešto božansko i besmrtno. Razdob­ lje nastanka pojedinih knjiga smješta se u različita razdoblja.

113-114. odnosno zna­ nost. i na taj je način isto toliko zakrčio uvid u političko arhaičkog i klasičnog doba koliko ga je i otvorio. u kojem on opisuje kako Solon kudi građane da bi neki od njih voljeli da se stvari same od sebe zbivaju {agapein to automaton). Vollrath. str. 15 C. str. kao i teoretske politike i političke akcije. a ipak ovaj uvjet njezine konstitucije nije bio reflektiran. Da se nije sagledao politički13 modalitet fenomena prakse. Meier je postavio i izložio nastanak političkog kod Grka upravo u prije­ lazu od nomističkog prema kratističkom modelu ustava. Međutim. Grčka je kultura apercepcijom političkog otvorila mogućnost početka koji ovisi od odluke i promišljanja ljudi. već je u svojem začetku kod Aristotela bila izjednačena s praktičnom filozofijom. Wurzburg 1987. On ovu aporiju rješava na sljedeći način: »Politika ima pred sobom široko polje. Politička filozofija. Sve ljudske kulture tumačile su ljudski svijet kao dio od boga postavljenog kozmičkog poretka u kojem se isti redoslijed događanja uvijek ponavlja. ostalo je stvar ljudi i bogova. 1 2 Umnost prakse definira se sjedne strane svojim odnosom prema konstelaciji uvjeta 'dobara' i 'svrha'. S jedne strane. a s druge strane. str. C. Ljudi: ne možemo odlučiti na njihovu mjestu i više se mora nastojati da se oni pripreme. nego u djelovanju. 1/2.smatraju da je teško pronaći neosporne dokaze ο promjenama koje bi govorile ο tome da je neka knjiga nastala prije a druga kasnije. 'društvo' ili 'zajednica'. ona bi htjela biti znanost ο normama i Aristotel je brani protiv svakog empirizma. teoretsko i političko. 75. Meier. P. ona se uopće ne bi mogla uspostaviti. Main 1975. postoji samo znanost ο uvjetima koji čine to da politička akcija ima više šansi da bude istovremeno legitimna i efikasna. očito je prisutno odvajanje političkog umijeća koje se ne može naučiti i političkog podučavanja koje ne može naučiti nekog da postane dobar političar. U tom smislu postoji politička znanost. 10 prijeporan zato što su neki dijelovi nastali prije .« 11 M. Aristotelova Politika sadrži u sebi dva ekstremna pola. Upravo to je karakteristika grčkog života. »Politička misao«. a da se ne C.« Status političke znanosti u Corpusu Aristotelicumu nije Ibid. 1984. Riedel. da budu što je moguće više korisni. Kao što to vidimo. 12 M. Zajedni­ štvo koje je konstitutivno za umnu praksu nalazi svoj govorni izraz u temeljnoj riječi koinonia. Riedel je točno uvidio ovu bitnu crtu Aristotelovog mišljenja. nauka ο vladanju nego: »znanost ο uvjetima mogućnosti umne prakse. E. Upravo tim otkrićem umne mogućnosti i moći činjenja čov­ jeka nastaje političko. 30-31. nego zato što to znanje nema svoj cilj u spoznaji. a neki kasnije više orijentirani empiriji. ili jedno­ stavno . str. postaviti sve šanse na stranu pravednosti i najveće moguće sreće. Frankfurt a. ali ne postoji znanost ο poli­ tičkoj akciji. brani on empirizam protiv prazne erudicije. ona može samo definirati najbolji okvir. Main 1980. a ipak ne može voditi direktno političku akciju. Nadalje... a s druge strane onim zajedništvom koje čovjek kao govoreći i djelujući u odnosu na konstelaciju uvjeta dobara i svrha dijeli s drugima. 58-71. 15 Osnovno iskustvo političkog sastoji se u mogućnosti ljud­ skog djelovanja da prekine automatski proces koji se sam od sebe nameće i koji želi u obliku rituala ovladati cjelokupnim ljudskim opstankom.sinteza između univerzalnosti znanosti ili zakona i singularnosti individua i konkretnih slučajeva koji su materija politike. 10. Političko u Grka. Stoga se u razmatranjima Politike nastoji postići dvostruka sinteza: sinteza znanosti i iskustva. str. tj. i to je onda imalo neizreciv utjecaj na cjelokupnu percepciju života. Die Entstehung des Politischen bei den Griechen. odgojem. 109. Metaphysik und Metapolitik. Bogova: Aristotel međutim ne računa mnogo s molitvama. Christian Meier smatra da je apercepcija političkog kod Grka omogućila ne samo podjelu na teoriju i praksu nego je cjelokupna područja otvo­ rilo jednom potpuno novom iskustvu i gledanju. a on je. Frankfurt a.pod utjeca­ jem Platona. nije ostvarena. Meier. Aubenque je postavio tezu da ta aporija univerzalnog i posebnog. 14 Ovo izjed­ načenje političke i praktične filozofije izvršio je Aristotel. pa se školski naprosto počinje s podjelom filozofije na praktičnu i teoretsku. Uvjet konstitucije ove podjele pao je u zaborav. Usp. Ono znači prekid lanca nužnog događa­ nja i ono je rezultat vijećanja i odluke ljudi. Primjer političkog djelovanja navodi Meier iz Aristotelova Atenskog ustava.. nasu­ prot tome. koja se otvara jedino u umnom promišljanju i isklju­ čuje svako čisto nasilno djelovanje. Ova veza ukazuje na jedan principi­ jelni nedostatak. Ono bi trebalo voditi praktično djelovanje. kad kaže da politika nije u prvom redu. tražio sudjelovanje svih građana u zbivanju cjeline. Grundlegung einer philosophischen Theorie des Politischen. najbolju politeju. . 14 13 XII XIII . 111 Ibid. str. kod Platona i Aristotela. koja se češće pojavljuje u Politici. Koncept podjele filozofije na praktičnu i teoretsku proizlazi iz političkog modaliteta fenomena prakse.

Vollrath. Pogotovo je to jasno ako se ima u vidu veza središnjih političkih kategorija s pojmom prirode (fysis). Beobachtungen zum ProzeB der Polisbildung bei Hesiod. 17 U suprotnosti prema novovjekovnim politič­ kim teorijama koje počinju s pojedincem. premda manji. P. Riedel je ukazao na »metapolitički« karakter oba prva poglavlja Politike. Ovo svojstvo ga ne napušta ni onda kad vrši neku službu u skupštini. nego je ona više rezultat Aristotelove teorije. DVA TEMELJNA PODRUČJA »POLITIKE« Na početku Aristotelove Politike stoji striktno razlikovanje područja na domaćinstvo i državu (oikos i polis) (Pol. 18 H. Sternberger. str. Platonova paradigma polazi od izmišljanja POLIS EN LOGOIS ΚΕΙΜΕΝΕ (Politeia. Bd. XIV XV . i drugo jer je ono . Dakle. ova podjela ne može se nikako otčitati u socijalnoj zbilji klasičnog polisa. Oikos und Polis. 77. nego pojedi­ nac nastupa neposredno kao gospodar (despotes) svojega domaćinstva. to razlikovanje nije neposredno zadobiveno iz empi­ rije. a politička praksa uzima se kao derivat prakse. Drei Wurzeln der Politik . i u toj svezi valja razumjeti specifično Aristotelovo razlikovanje između domaćinstva i države. S druge strane. ali ipak isto tako status teorije. polazi dakle od polisa koji je postavljen filozofskim logosom. Među osnovne stavove spada i određenje čovjeka kao od prirode političkog bića. I. tako da i znanje ο polisu. str.a to je način na koji Aristotel razumije opcionalnost . Aristotel. »Prvo. mora nastupiti kao filozofsko znanje. 231. Arendt. a nisu rezultat socijalne analize. Ernst Barker je zbog toga u engleskom prijevodu dao prvoj knjizi Aristotelove Politike naslov The theory of the household.1. skriva se ujedno i zaborav političkog i ne pronalaze se pravi principi konstitucije ovog područja. Teorija se odnosi na nešto stalno.reflektira porijeklo ovog razlikovanja. Vidi bilj. 19 Usp. Heft 3. naravno. odvajanje domaćinstva i države (oikos-a i polis-a) nije refleks neposredne navodne podjele između kućanske i političke sfere. Špan.s obzirom na svoja svojstva . 35. nepromijenjeno i vječno. Dolf Sternberger ispravno navodi dva razloga zbog kojih Aristotel počinje svoju raspravu ο politici s izlaganjem teorije domaćinstva. to on radi uvijek tako da potvrđuje primat filozofskih principa. Posljedice toga odnosa su po mišljenju E. str. te i ono ima. Središnja tema postaje praksa. 16 To su dva osnovna područja ispitivanja u Aristotelovoj Politici oko kojih bi se mogli smjestiti gotovo svi problemi razmatrani u ovom djelu. 529-565. On je naime pokazao da su osnovni stavovi ovih poglavlja usidreni u Aristotelovoj Metafizici.« 16 U samom početku otkrivanja i nastanka političkog. Aristotelovo razvijanje koncepcije samostalnosti znanja političkog nije išlo u smjeru istraživanja vlastitog tipa racionalnosti koje nosi iskustvo političkog. osobu koja bi bila nosilac prava.suprotnost prema polisu«. Ipak Hannah Arendt govori ο »jazu koji je čovjek klasične starine morao dnevno prekoračiti da bi prešao usko područje domaćinstva i da bi dospio u područje političkog. To je imalo nesagledive posljedice u daljnjem razvitku ne samo ove znanosti nego i cjelokupne povijesti.dospijeva ipak pod teoriju i karakter područja slučajnosti. Zanimljivo je 17 D. slučajno i od djelatnika ovisno. a praksa na promjenljivo. Historische Zeitschrift. Main 1978. međutim. str. Stuttgart 1960. nego je rezultat refleksivnog postupka koji proizlazi iz Aristotelovih osnovnih filozofskih stavova. Grčka politička teorija ne poznaje izolira­ nog pojedinca. želi spasiti političko i. nego je ta razlika uspostavljena kao raz­ lika dvaju područja bitka. Ono što je bitno sastoji se u tome da su oba ova područja postavljena u odnos tako da područje teorije može neosporno imati primat. Pri konstituciji podjele filozofije na teoretsku i praktičnu našao se Aristotel pred teškoćom kako izraditi nasuprot Pla­ tonu vlastiti status znanja ο polisu. Vollratha sljedeće: »Područje slučajnosti . E. Solon und Aischylos.« Čini se da strogo i principijelno. 1-2). Platon je naime bio mišljenja da se zbiljski polis mora odmjeravati na mjeri koju ispostavlja filozofsko mišljenje od principa konstitucije samoga mišljenja. Frankfurt a. 592 a f). razumije se kao derivat takvih pojmova koji se u svojem punom liku pokazuju u području teorije. usposta­ viti principe kojima to političko možemo spoznati. 14. Osnovna Aristotelova teza glasi: politička zajednica i njoj odgovarajući oblici vladanja bitno se razlikuju od domaćinske zajednice i načina vladanja koji se u njoj vrši. Naj­ češće se pod političkom praksom razumijeva djelatnost koja se odnosi na strukturiranje cjeline. zato jer je ono konstituirajući element. kako ono ne bi propalo. nasu­ prot ovoj tendenciji. koje dolazi do izražaja u podjeli znanja na teoretsko i praktično. Atristotel uzima domaćinstvo kao konstituirajući i najjednostavniji oblik dru­ štvenog jedinstva. Naime. Vita activa. 89. 19 M.

Platon je naime izvršio izjedna­ čavanje domaćinstva i države (Politeia 259 b) i smatra da postoji jedna jedinstvena tehnika vladanja u oba područja. Metaf. G. Usp. I. Iz te stroge podjele na domaćinstvo i državu. pa je polis onakav kakvi su građani. građanstvo u cjelini. Kod Tome Akvinskog ova teza glasi: »Polis. On kaže: »Jer iz potpuno jednakih ljudi ne nastaje država« (1261 a 24). nego također iz množine različi­ tih vrsta pojedinaca. Souveranitat. Fizika VIII 7 (261 a 14) 21 Usp. 105. Drei Wuneln. Jer polis je po svojoj prirodi mnoštvo i postajući sve više jedinstven postat će od polisa porodica. 23 Polis nije nikakva' 'pravna osoba' (Jellinek) 24 koja izdignuta iz društva suvereno vlada i garantira. Aristotel oštro suprostavlja Platonu i Ksenofonu. Berlin. bilj. napredujući ka tom jedinstvu i postajući jedinstven. on bi prestao biti polis. Drei Wurzeln der Politik. Aristotel se u ovoj točki jasno odvaja od Platona i Ksenofona i u toj suprotnosti razvija svoju vlastitu političku teoriju. IX.u njemu postoje samo jednaki . 25 U cjelokupnoj povijesti političke teorije Aristotelova paraD. polis. 23 22 XVI XVII . koji ne prave razlike između velikog domaćinstva i male države (Pol. Ksenofon. upravo stoga u njezinu mnoštvu i različitosti je temelj svake državnosti. Ovaj stav moguće je razumjeti samo iz tijesne povezanosti Politike i Metafizike.. Neposredno u samim građanima a ne u nekoj izdignutoj državnosti korijeni se politička zajednica. Stoga valja uvijek voditi računa da se polis ne poistovjeti s 'modernom' državom koja je umjetni proizvod novoga vijeka. str. Quaritsch. Aristotel kratko kaže: »Polis je zajednica jednakih« (He de polis koinonia tis esti ton homoion — 1328 a 35). quod est pluralitas«. Staat und Souveranitat.Sternberger. Ova podjela omogućuje razumijevanje i konstituiranje specifično političkog znanja uopće. Istu tu analogiju između domaćinstva i države nalazimo kod Ksenofona. H. činovnici i suci. to su građani.Sternberger. 3. Berlin 1970. 24 Usp. Politika koinonia u stro­ gom smislu je uvijek zajednica jednakih.20 Iz ovog teoretskog nacrta proizlazi teza da država (polis) prema pri­ rodi i pojmu opstoji prije nego domaćinstvo ali prema historij­ skom nastanku i empiriji ona je nastala kasnije. Ο kvaliteti građana ovisi ustav (politeia). taj polis sam. ostajući sebi jednaka bez obzira na okolnosti.naizgled protuslovi tezi ο polisu kao principijel­ noj svezi jednakih građana . 108. prestati da bude polis. Usp. savjetnici i podanici«. 17. Osnovna razlika između tih područja sastoji se u tome što u području domaćinstva ne vlada jedna­ kost. 6 i dalje. Polis je identi­ čan s građanstvom. 8 (1049 b 4). 1261 a). izd. ljudska prava. uspoređujući privatno-ekonomsko i javno-političko područje.doma­ ćinstvo opstoji na nejednakosti. 8 (989 a 15). 22 Na zahtjev Platona »o što većem mogućem jedinstvu polisa« Aristotel odgovara: »Jasno je da će polis. može Aristotel odrediti polis kao »zajednicu domaćinstava i rodova« (1280 b 33). Stoga Aristotel upozorava: »Stoga ako bi tko i bio u stanju (da učini polis potpuno jedinstvenim) to da učini. tako da se vlast kralja ili političara i gospodara domaćinstva ili upravitelja u principu ne razlikuju. Nasuprot tome.također da se historijski prikaz odnosa domaćinstva i države (Pol. Stoga odnosi u domaćinstvu nisu politički. Jellinek. 17. Njegova teza . koju Aristotel vrši u suprotnosti prema Platonu. Per definitionem ne postoji ovdje nikakva država s onu stranu i izvan građanstva. konstitucije domaćinstva i države razlikuje od Platona. 4. V. ne bi trebalo jer će razoriti polis« (1261 a 21). proizlaze najdublji motivi Aristotelovog političkog mišljenja. 1252 a 12 i dalje). Vidi bilj. kao zajednicu građana (1276 b 1). Barker prevodi istu rečenicu ovako: »similars can not bring it into existence«. kad bi polis postao potpuno jedinstven. naime. 1253 a 19) odvija iz »metafizičke« ravni i može se ispravno razumjeti samo pomoću »Metafizike«. Die allgemeine Staatslehre. Tezu ο polisu kao zajednici različitih vrsta ljudi nalazimo u raznim varijacijama u povijesti političkih ideja. Dakle.. 1959. a od porodice čovjek« (1261 a). S obzirom na to da su ovi građani ujedno i predstavnici svojih domaćinstava i rodova. nego despot­ ski. S karakterom građanstva mijenja se i karakter polisa. tvori i sačinjava tu Aristotelovu državu. Aristotel ne samo što se u pogledu razlikovanja područja 20 Usp. Njegov Sokrat daje često primjere. Ο tome D. Polis se stoga razli­ kuje od domaćinstva . str. Misao ο prioritetu polisa i striktnu podjelu na domaćinstvo i državu. Berlin 1986. Sternberger piše: »Mnoštvo građana. 11 (1018). zadobivenu na kategorijalnom sklopu Metafizike. područje polisa počiva na jednakosti slobodnih građana. despoti u privatnom području preobražavaju se u javnom u jednake i jednako slobodne članove političke zajednice. Mem. III. 25 D. Dakle.glasi da polis nije sastavljen jedino iz mnoštva pojedinaca. Aristotelovi građani su sami djelatni. oni koji vladaju i onima kojima se vlada. nego on ujedno polemizira s Platonom protiv njegovog ideala »što je moguće većeg jedinstva cjelokupnog polisa« (Pol.

mundi 165). vlasnika u odnosu na vlasništvo (Ksenofan: Mem.obrađen pod naslovom gamike . Sofoklo: Fil. U oba odnosa vladanje se vrši kao nad slobod­ nima (I. Despotismus. Ona tvori paradigmu političkog.robovi i sluge). Odnos oca i djeteta (patrike. prema prirodi. jer oni nemaju nikakav zakon iznad sebe«. U okviru tih odnosa treba spomenuti i četvrtu prirodnu zajednicu. pa prema tome i gospodar robom. Među tim odnosima najveću pažnju zaslužuje odnos između gospodara i roba. . 1252 b 15 i dalje). bogovi su despotai ljudi. Bien.rekli smo . Nakon toga slijedi sistematska izgradnja odnosa gospo­ dara i roba. Svaki od njih u zajedničkom radu nalazi neke koristi (1. a rob treba gospodara koji mu kaže što treba činiti. kao i vlast muža nad ženom. despotike. 'Po prirodi' normalno je da duša vlada tijelom. 2. Zakoni 357 a). Nije­ dan partner zasebno ne bi se mogao održati. kod njih je također vlast oca nad sinom (EN 1160 b 27). Timej 34 c. Općenito u primjeni grčkog pojma despotes treba imati u vidu ove odnose: »Despotes je gospodar u odnosu prema robu (npr. a sin je također rob oca (EN VIII.. Ova se teza teško može sp/j/ /ti s tvrdnjom da postoji od prirode antropološki tip roba (1252 a 26-34). 1252 a 26-34). 13. Nijedan poredak ne bi mogao opstati. U okviru domaćinstva ropstvo je nužno. ako nije obilježena podjelom vladanja i pokoravanja (arhein kai arhesthai). samu jezgru »politologije«. Bd. Odnos muža i žene . ako ne bi imao ovu strukturu. Za stvaranje ovih 'neophodnih stvari' potrebna je vje­ ština vođenja kućanstva. »jer bez neophod­ nih stvari se ne može živjeti. I. koju svaka politika mora uzeti kao svoju polaznu točku. otac-dijete (1259 b 1.je despotska. 1. Svi oni koji »za rad G.odgo­ vara političkim odnosima među slobodnima i jednakim gra­ đanima.digma o polisu kao mnoštvu različitih i jedinstvu različitih zauzima jedinstveno mjesto.6. Vlat gospodara nad robom . radi dobrobiti onih kojima se vlada i. a od tih »oruđa jedna su živa a druga neživa«. Obje forme vladanja opstoje. 26 XIX . može se nazvati »/i/im oruđem« (1253 b 33 . To treba posebno istaknuti nasuprot barbarskim i tiranskim carstvima: naime. I. 7. svako živo biće sastoji se od duše i tijela (1254 a 34). Dakle rob. 2 9 2 ) . a drugi tjelesnošću (soma). neslobo­ dan. kao i svaki hypertes. oikia) moguć je samo u okviru slobodnih grčkih republika. gospodar treba roba da bi se njegovoplan ozbiljio. a pogotovo ne dobro živjeti« (eu zen). (Pol. Ti razvijeni i diferencirani odnosi važe samo u okviru grčkog polisa.10. 1255 b 19) i gospodar-rob (1278 b 33). od kojih je jedan potpuno određen razumom (dianoia). 12. koje je »prvo zajedništvo od XVIII više domova«. Ponajprije.. 1160 b 26). Eshil: Penijanci 169. i obr­ nuto: vladavina osjetila nad duhom (Philo: De op. stoga je ona »ne samo nužna nego i korisna« (1254 a 20). jer je i sam muž.1254 a 1). Despotie. 2 6 Navedimo neke karakteristične razlike između gospodara i roba. a »koje nije poradi dnevne potrebe« (Pol. Aristotel: Politika 1254 b 4). .12. Robovi ne bi bili potrebni »kad bi tako /Mački čunci tkali sami i trzalice citarale« (1254 a 1). naravno.radi onih koji vladaju. U barbarskim odno­ sima izjednačena je žena i rob. 1252 b 5) despotska. Tu se vrši despotska i tiranska vlast (despoteia. razgranati odnos u okviru domaćinstva (oikos.. Sagledajmo pobliže strukture tih dvaju područja. 134. odnosno on je rob u odnosu na kralja. u: Historisches Worterbuch der Philosophie. a rob je onaj koji s obzirom na svoju prirodu planirano samo izvršava (1252 a 26-34). Osnovna podjela u Aristotelovoj Politici odvija se između polisa. str. i u tom smislu gospodar je onaj koji planira. 1259 b 1).1259 b 1). političke zajednice u kojoj postoje jednaki i kućanstva koje sačinjava područje nejednakosti. a to je selo (kome). 7. a samo »slučajno« (kata svmbebekos) u korist onih kojima se vlada (1278 b 33 i dalje). U daljnjem razmatranju odnosa gospodara i roba Aristotel polazi od teze da nijedna zajednica nije moguća. teknopoietike) je kra­ ljevske prirode. pod uvjetima »građanskog društva« kao zajednice slobodnih i jednakih. Platon: Parmenid 133 e/d. Riječ je ο dva tipa ljudi. PODRUČJE DOMAĆINSTVA Aristotelova nauka ο državi polazi od domaćinstva koje je ne samo najjednostavnije društveno jedinstvo nego i izvorno konstituirajući element polisa. tj. he tvrannike arhe) nad po prirodi neslobod­ nima i ovisnima u jednostranom interesu onih koji vladaju. Od tih oblika odnosa i vladanja radikalno se razlikuje odnos vladavine gospodara domaćinstva (oikodespotes) nad domaćom družinom (doiioi . Domaćinstvom dominiraju tri vrste odnosa: muškarac-žena (Pol. Dakle. 2. odnosno otac. Gospodar i rob povezani su radi održanja (soteria). duša u odnosu prema svome tijelu (Platon: Fedon 80 a. povratno . a za to su potrebna oruđa.

koju Grci nisu pozna­ vali. ne samo kod predsokratovaca nego i kod Platona. Isto tako. 9. ne razmatra se dalje. Ono glasi: tko je vladar? {ti estin ho politikos). PODRUČJE POLISA Nasuprot domaćinstvu. rob u staroj Grčkoj nije bio građanin. Treća relacija čovjek i životinja (1254 b 10-13) pokazuje da pitome životinje »više vrijede od divljih«. pathetikon) 'po prirodi' je da razum vlada nagonom. Platonovo pitanje koncentrira se na osobnost vla­ dara. ipak raspolaže određenim odnosom prema logosu (1254 b 22-24). u situaciji njihovog povijesnog proizlaženja. dok se životinji potpuno odriče logos.Sternberger. oni su 'po prirodi' robovi. Aristotel smatra da u izjednačavanju životinja i ljudi treba praviti razliku. Aristote­ lovo pitanje: što je polis {ti estin he polis) ne odnosi se na određenu situaciju djelovanja. 17 jednakosti i ο općim ljudskim pravima. po prirodi su robovi«. U svakom slučaju.koriste samo tijelo.. Kako je to kod njih najbolje što mogu dati. Nakon izlaganja ovih relacija Aristotel dolazi do zaključka da postoje ljudi koji za rad koriste samo tijelo (somatos hresis). Drei Wunzeln. Prva knjiga Metafizike počinje stavom da svi ljudi od prirode teže ka znanju (980 a 21). što polis uopće jest: ti pote estin he polis. jer tako stječu zaštitu«. znanstveno i praktično — teži dobru (cilju kao svrsi). moraju imati dokolicu {shole). i tek oni mogu u punoj mjeri ostvariti određenje čovjeka. 2 8 Ipak. Vidi bilj. dok životinja samo osjeća.tehničko -poietičko. 35-36. XX XXI . Aristotel je bio prvi koji je formulirao što je uopće polis {politike koinonia). Politika počinje stavom: »kako je svaka država neko zajedništvo i da je svako zajedništvo slo­ ženo poradi nekog dobra« (1252 a). u drugoj relaciji. prvenstveno na odre­ đena djelovanja i situaciju djelovanja.. 96. 257. 28 Usp. Prva knjiga Nikomahove etike počinje tvrdnjom da svako djelovanje . U Politici različite vrsti udruživanja dobivaju svoju svrhu od onog udruživanja koje sadrži u sebi najviše dobro. Aristotelova cjelokupna 'antropologija' počiva dakle na dva različita 'tipa' ljudi: jedni pripadaju području rada neophod­ nog za dobar život. Instituciju polisa kao shemu djelovanja neovisno od određene situacije Platon ne poznaje. kao što u Metafizici ima značenje riječ ousia. Ova reduciranost roba na tjelesnost izjednačava ga sa životinjom. stoji polis koji se sastoji od principijelno jednakih. a to je prilično prijeporno u modernom razumijevanju života.. pretpostavlja se da rob. Naime. Gigon. umnost i političnost {zoon logon i zoon politikon). dakle gospodar robom.« 2 9 Odgovor na ovo pitanje izgrađuje Aristotel u paralelizmu s Nikomahovom etikom i Metafizikom. Vidi bilj.Riedel. tako se u Etici ispunjavaju različite vrste djelova­ nja u najvišem djelovanju koje je samom sebi dovoljno.polisa. To međutim ni u kojem slučaju ne govori ο principijelnoj razlici roba i živo­ tinje. 12. Drugi. nego na pojam koji je zadobi­ ven na mnogim zakonodavnim činima i ustavima. koje se sastoji od nejednakih. Die Sklaverei bei Aristoteles. ali s druge strane oduzimaju mu se sva bitna obilježja koja čine čovjeka. rezultat je novovjekovnog demokratskog razvitka i revo­ lucija koje su ovu jednakost izvojevale.. da li je pored toga bio čovjek. D. str. a da se na taj način ne dovede u pitanje sam eidos čovjeka. Od tada je polis temeljni termin politike uopće i ima takvo značenje. premda sam nema logosa. str. nego prema tome. Put prema političkom vodi preko poli­ tičke znanosti. Kao što se u Metafizici izlaganje različitih vrsta znanja završava u temelj­ noj znanosti. Iz toga se nameće problem: kako je moguće da u okviru eidosa čovjeka postoje ljudi koji se od drugih razli­ kuju kao psyche somatos kai anthropos theriou. str. između razuma (nous-a. S izrazom »svaki« snažno je naglašen upravo univerzalni način ispitivanja. jer »za sve njih je bolje da se pokoravaju. Rob shvaća. a tijela slobodnih ljudi su uspravna i nesposobna za takve poslove« (1254 b 27-34). Ono što su Grci otkrili bio je humanitet bez jednakosti. Isto vrijedi i za roba. »obrnut odnos ovih elemenata štetan je za sve« (1254 b i dalje). ispituje Aristotel ne više prema mogućnosti jed­ nog zakonodavca za ovaj ili onaj polis ili prema znanosti ili umijeću političara. tj. Izraz koinonia politike (polis) odnosi se. Vidi bilj. Metaphysic und Politik. oni pripadaju tjelesnosti. logos-a) i nagona (orexis. da bi ispunili dobar život {eu zen) i da bi mogli participirati i potvrđivati božansko. Misao ο ljudskoj 27 Usp. U skladu sa specifičnim zadatkom roba i gospodara formi­ raju se različito i njihova tijela: »Tijela robova su snažna za obavljanje svakodnevnih poslova. ne posjeduju dokolicu {shole) i imaju samo pasivni um. 27 Kakav je položaj ovih ljudi s obzirom na temeljnu definiciju čovjeka kao zoon logikon-al Rob se s jedne strane ubraja u ljude. »Empirijsku mnogostrukost ustava . Najviše 29 M. O.

Ova reduciranost roba na tjelesnost izjednačava ga sa životinjom. i tek oni mogu u punoj mjeri ostvariti određenje čovjeka. Nakon izlaganja ovih relacija Aristotel dolazi do zaključka da postoje ljudi koji za rad koriste samo tijelo (somatos hresis). umnost i političnost (zoon logon i zoon politikon). dok životinja samo osjeća. str. Rob shvaća. oni pripadaju tjelesnosti. dok se životinji potpuno odriče logos. ali s druge strane oduzimaju mu se sva bitna obilježja koja čine čovjeka. 35-36. Vidi bilj. Aristotel smatra da u izjednačavanju životinja i ljudi treba praviti razliku. 96.. Vidi bilj. XX XXI . Ono što su Grci otkrili bio je humanitet bez jednakosti. premda sam nema logosa.. ispituje Aristotel ne više prema mogućnosti jed­ nog zakonodavca za ovaj ili onaj polis ili prema znanosti ili umijeću političara. 27 Kakav je položaj ovih ljudi s obzirom na temeljnu definiciju čovjeka kao zoon logikon-a? Rob se s jedne strane ubraja u ljude. jer »za sve njih je bolje da se pokoravaju. Aristotelova cjelokupna 'antropologija' počiva dakle na dva različita 'tipa' ljudi: jedni pripadaju području rada neophod­ nog za dobar život. Misao ο ljudskoj 28 jednakosti i ο općim ljudskim pravima. 12. ne posjeduju dokolicu (shole) i imaju samo pasivni um. pretpostavlja se da rob. pathetikon) 'po prirodi' je da razum vlada nagonom. oni su 'po prirodi' robovi. u drugoj relaciji. To međutim ni u kojem slučaju ne govori ο principijelnoj razlici roba i živo­ tinje. rezultat je novovjekovnog demokratskog razvitka i revo­ lucija koje su ovu jednakost izvojevale. Treća relacija čovjek i životinja (1254 b 10-13) pokazuje da pitome životinje »više vrijede od divljih«. »Empirijsku mnogostrukost ustava . koju Grci nisu pozna­ vali. Put prema političkom vodi preko poli­ tičke znanosti. u situaciji njihovog povijesnog proizlaženja.teži dobru (cilju kao svrsi). U Politici različite vrsti udruživanja dobivaju svoju svrhu od onog udruživanja koje sadrži u sebi najviše dobro. po prirodi su robovi«. Najviše 29 " Usp.polisa. 17 Μ. Usp. Drugi. Izraz koinonia politike (polis) odnosi se. ne samo kod predsokratovaca nego i kod Platona. Isto vrijedi i za roba. Kao što se u Metafizici izlaganje različitih vrsta znanja završava u temelj­ noj znanosti. jer tako stječu zaštitu«. Isto tako. Naime. Vidi bilj. Die Sklaverei bei Aristoteles. što polis uopće jest: ti pote estin he polis. rob u staroj Grčkoj nije bio građanin. Metaphysic und Politik. a tijela slobodnih ljudi su uspravna i nesposobna za takve poslove« (1254 b 27-34). Iz toga se nameće problem: kako je moguće da u okviru eidosa čovjeka postoje ljudi koji se od drugih razli­ kuju kao psyche somatos kai anthropos theriou. stoji polis koji se sastoji od principijelno jednakih. 9. str.Sternberger. U svakom slučaju. Od tada je polis temeljni termin politike uopće i ima takvo značenje. dakle gospodar robom. Ono glasi: tko je vladar? (ti estin ho politikos). Platonovo pitanje koncentrira se na osobnost vla­ dara. da bi ispunili dobar život (eu zen) i da bi mogli participirati i potvrđivati božansko. tj.« 29 Odgovor na ovo pitanje izgrađuje Aristotel u paralelizmu s Nikomahovom etikom i Metafizikom. PODRUČJE POLISA Nasuprot domaćinstvu. kao što u Metafizici ima značenje riječ ousia. 257. a to je prilično prijeporno u modernom razumijevanju života. D. str. Drei Wunzeln. Instituciju polisa kao shemu djelovanja neovisno od određene situacije Platon ne poznaje. nego na pojam koji je zadobi­ ven na mnogim zakonodavnim činima i ustavima.. Aristotel je bio prvi koji je formulirao što je uopće polis (politike koinonia). ne razmatra se dalje. znanstveno i praktično . Aristote­ lovo pitanje: što je polis (ti estin he polis) ne odnosi se na određenu situaciju djelovanja. O. koje se sastoji od nejednakih. logos-a) i nagona (orexis. moraju imati dokolicu (shole). Prva knjiga Metafizike počinje stavom da svi ljudi od prirode teže ka znanju (980 a 21). tako se u Etici ispunjavaju različite vrste djelova­ nja u najvišem djelovanju koje je samom sebi dovoljno. U skladu sa specifičnim zadatkom roba i gospodara formi­ raju se različito i njihova tijela: »Tijela robova su snažna za obavljanje svakodnevnih poslova. Kako je to kod njih najbolje što mogu dati. Politika počinje stavom: »kako je svaka država neko zajedništvo i da je svako zajedništvo slo­ ženo poradi nekog dobra« (1252 a). Riedel. ipak raspolaže određenim odnosom prema logosu (1254 b 22-24). prvenstveno na odre­ đena djelovanja i situaciju djelovanja. da li je pored toga bio čovjek. Prva knjiga Nikomahove etike počinje tvrdnjom da svako djelovanje — tehničko-ρoietičko. a da se na taj način ne dovede u pitanje sam eidos čovjeka. S izrazom »svaki« snažno je naglašen upravo univerzalni način ispitivanja. između razuma (nous-a. nego prema tome. Gigon. 28 Ipak.. »obrnut odnos ovih elemenata štetan je za sve« (1254 b i dalje).koriste samo tijelo.

XXII XXIII . Jer sve ove varijante pojma države . drugačije rečeno.. spasonosna ili pokvarena. Aristotel smatra da ne postoji nijedna zajednica koja ne bi bila označena odnosom vladanja i pokoravanja (arhein kai arhesthai). principalissima) i sve druge zajed­ nice/društva obuhvaćajuća forma ljudske zajednice. Drei VVurzeln. koinonia. da je građanin jedne države »onaj tko ima moć sudjelovati u savjetodavnoj i sudskoj vlasti. tada moramo izlaganje države započeti s građaninom (polites). tj. s obzirom na to da je ona cjelina 31 D. kako malo dalje zaključuje: »Svrha je dakle države dobro življenje a sve su stvari poradi te s v r h e . logički govoreno. politička vladavina potpuno se razlikuje od vladavine koja se odvija u kućanstvu. Aristotel izvodi ovu tezu genetski i sistematski. a državu nazi­ vamo mnoštvo takvih sposobno za samodostatan život. za Grke ne postoji neka izdvojena državnost koja kao neko posebno područje čuva opće preduvjete politič30 G. rangom najviša (kyriotate. kako kazasmo. »Država je zajedništvo dobra življenja« (1280 b 34). razmatrajući iz kojih je djelova složena. Politička zajednica može imati različite ustave. a sistematsko izlaganje različitih ustavnih oblika započinje on u trećoj knjizi. str. bilo da je ona dobra ili loša. ili. Ipak. a drugi se uvijek pokoravaju. Država je zajedništvo gradova i sela u savršenom i samodo­ statnom životu. 17. .. Aristotelovo normativno određenje biti i svrhe države nošeno je metapolitičkim karakterom Aristotelovih osnovnih političkih kategorija. Polis mora ispuniti određene zadaće. Aristotelova država nije neka birokratska institucija. osnovne političke kategorije utemeljene su u metafizici.40 . tj. 30 Polis kao zajednica jednakih u doslovnom smislu sačinja­ vaju građani: od vrste i karaktera građana ovisi karakter države. a »ljudi se nisu udružili samo poradi življenja nego prije poradi dobra življe­ nja« (Pol. Ova definicija države radikalno je različita od novovjekovne države kao »jurističke persone« (G. Aristotel predlaže sljedeći put: »Jer kao što u ostalim stvarima složevinu treba razdjeliti sve do nesloževina (budući da su one najmanji djelići cjeline). Odatle se nameće specifični zadatak političkoj zajednici. i ako se štogod znanstveno može postaviti ο svakom pojedinome od rečenoga. 26. i iz te njegove zadaće određuje se njegova bit. Što se tiče države. 1280 a 32). Da bi istražio što je država. Dakle.slažu se u jednom.. str. Odnosi koji postoje u kućanstvu su asimetrični: neki uvijek vladaju. Aristotel traži opću definiciju građana koja bi odgo­ varala svim ustavima. Svaka zajednica nastaje radi nekog dobra.. jer polis je mnoštvo građana. 109. Ako tako tkogod razmotri kako se stvari od samog početka razvijaju. Jellinek) koja sadrži uvijek jedan apsolutistički elemenat vladavine involviran u pojmu suvere­ nosti. S krizom metafizike nastupa i kriza osnovnih političkih kategorija. autarhičnog dobra kojem ništa ne nedo­ staje od poželjnosti i ispunjenja«. jer je ono samo svrha i ne može biti više sredstvo za nešto drugo. Vidi bilj. Felix Meiner Verlag. tako i ο državi.dobro je ono u kojemu lanac svrha dolazi svojem kraju. s obzirom na demokraciju. nego je sloboda jednakih bila na djelu samo u njihovom stvarnom angažmanu. u: Aristoteles: Politik. U smislu građan­ stva kao središnje figure.. na ispu­ njenje ljudske biti. . sveta ili demonska. a normativne političke teorije ustupaju pred dijalektičko-kritičkim i analitičko-empirijskim političkim teorijama. Aristotel »ne pripisuje državi nikakvu vlastitu egzistenciju izvan njega (mnoštva). blaženo i lijepo življenje u moralnim zakonima. a ne naprosto radi zajednič­ kog života« (1280 b .i to je pojmovni model političkog uopće . ostvarenje egzistencije u dokolici i samodostatnosti. života u skladu sa samoodređe­ njem.1280 a 2). Što je onda polis? »Država je koinonia teleios. uvidjet ćemo i ο time bolje u čemu se razlikuju jedni od drugih. U okviru Politike način ispitivanja prema principu sredstvo-svrha pretpostavlja jednu ljudsku zajednicu djelovanja. i u ovima će najljepše tako znanstveno razvidjeti« (1252 al8-26). Stoga nije ni postojalo neko jamstvo prava. societas. političko stoji kod Aristotela prilično usamljeno u povijesti političkih ideja. Genetski pokazuje razvitak različitih vrsta udruživanja koje polazi od kućanstva sela sve do polisa. a dijelom pokorava. jer ona smjera na realizaciju najvišeg i sveobuhvatnog dobra. kao jedinstvo«. Bien. U političkoj zajednici dijelom se vlada. nego je ona potpuno identična sa samim građanstvom. da one državu konstituiraju ili poimaju. To je pak. neko jedinstvo i moć izvan i iznad građana. jedno­ stavno rečeno« (1275 b 18-21). onako kao i u drugim slučajevima. 'društvo'. kog života i pravo pojedinca. Einleitung. Sternberger. koja omogućuje ostvarenje najvi­ šeg dobra i savršenog života. Ham­ burg 1981. da se prije cjeline moraju istražiti dijelovi. Ili. Ako slijedimo osnovni Aristotelov metodski stav. tehnička ili estetska ili metafizička. 31 Za Aristotela »građanstvo« je središnja figura politike i iz njegovog karak­ tera mnoštva i različitosti proizlazi država. On dolazi do zaključka. societas perfecta et finalis.

naime najniži stalež mora ispuniti neophodne poslove za održanje života. NAUKA Ο USTAVU Istraživanje ustava zauzima središnje mjesto u Aristotelovoj Politici. II. i time liče robovima. zatim (2) iz »prikupljenih ustava pojedinih država« nastoji (3) »proučiti koje stvari održavaju a koje razaraju države«. posao im je spas zajedništva (he soteria tes koinonias). 3 3 Kao što vidimo. Aristotel analitičkom metodom želi najprije istražiti što su (1) 'rekli prethodnici' ο naznačenoj temi. Država i građanin tvore nerazdvojno jedinstvo. G. »jer nitko se neće moći trsiti oko kreposti živeći životom rukotvorca ili najamnika« (ou gar oion f epitedeusai ta tes aretes zonta bion banauson e thetikon . nego svojem vlastitom pravu i snazi kao član jedne zajednice. a time isto tako da budu građani«. »Iako su oni različiti. vrste i vrline građana. Ovu temu kao i njezin sadržaj najavljuje on na kraju Nikomahove etike slijedećim riječima: »Budući su dakle prvašnji mislioci ostavili neistraženim ono što se tiče zakonodav­ stva. i ako ustav postane drukčiji i različit od prethodnog i država nužno postaje drugo« (1276 b i ) (eidos heteron e tes syntheseos). Kako glasi onda definicija građanina? »Kao građane odre­ đujemo one koji sudjeluju u vlasti« (1275 a 32). 32 Kantovo obrazloženje je jednostavno: da bi netko bio gra­ đanin. a zajedništvo je državni poredak« (1276 b 30). Revolution. Nakon što je ocrtao bit. Građanin ne može služiti nikome osim zajednici.. Zajednička zadaća (ergon) za sve članove države mora se pokazati u nastojanju da se zajednica održi. također: Met. 295. Isti princip zastupa Platon u Državi i Državniku. Sitten. temu (2) u Pol. a da bi to mogao biti. a one očito proizlaze iz »društvenih« razlika i podjele rada. posluga. Temu (1) u Pol. čak frizeri. Ta »politička« definicija ne ulazi u stvarni društveni kontekst podjele društva na siromašne i bogate.Jb. Dakle. jer vrline mogu ostvariti samo oni koji stoje iznad prostog održa­ nja života.. možda je bolje da te stvari sami promotrimo.sastavljena od dijelova. Ober den Gemeinspruch: »Das mag in der Theorie richtig sein. knjige Aristotel smatra da u »oligarhijskim državama najamni radnik ne može da bude građanin zato što se učešće u vlasti određuje vrlo visokim cenzom. »Dobro zajed­ nice posao je i dužnost svih građana« (Ten areten anankaion einai. Uber die Transformation der alteurpaischen Verfassungstheorie in politische Geschichtsphilosophie. barem u demokratskim ustavima. V i VI. a kre­ post građana mora odgovarati u prvoj liniji ustavu države. Prema tome. taugt aber nicht fiir die Praxis«. ali zanatlija može jer su mnogi bogati«. zajedništvo država je neka zajednica. 1-18. zanatlije i nadničari su s jedne strane slobodni i građani. »Bjelodano je kako najčešće treba reći da je država ista obzirom na ustav« (1276 b 11). Tako u 5. VI. Ak. Pored normativnog modela nalazimo opširne empirij­ ske opise ograničavanja istoga modela. 314 i dalje.. Ona je ostvarena tada kad netko svoju egzistenciju i održanje ne duguje samovolji drugoga. mora imati neko vlasništvo. Ovaj bitni uvjet građanstva. Aristotel razvija teoriju ustava koja tvori središnji dio cjelokupne poli­ tičke filozofije i ona se održala sve do konca 18. i to zajed­ nica je građana vezanih ustavom. Kant slijedi Aristotelovo određenje građanina. nadničari. Ove teme preuzima Aristotel i opširno obrađ­ uje u Politici. »Krepost građana mora da bude krepost u odnosu na oblik državnog uređenja« (1276 b 25). 33 Usp. str. Kant. postoje »političke« razlike među građanima. i općenito ο državnom poretku. 32 I. u: Phil. str. koji rade za zajednicu ti su rukotvorci i najamnici« (1278 a 11). Međutim. Anfangsgriinde der Rechtslehre § 46. u najboljoj državi ne mogu radnici (banousoi) biti građani. VIII. Ari­ stotel dijeli one koji se bave nižim poslovima u dvije klase: »Oni koji obavljaju nužne poslove služeći jednom su robovi.1278 a 20). nego proklamira političku jednakost bogatih i siromašnih. »Jer ako je neko zajedni­ štvo država. Kant je smatrao da kućna služinčad. zadržalo se sve do kraja 18. Aristotelovo mišljenje. Potencijalno svi slobodni građani mogu sudjelovati u vlasti. Ak. stoljeća. XXV . s malim razlikama. Ausg. st. Bien. usp. Nakon toga (4) mogli bi tek »uvidjeti koji je državni poredak najbolji« (NE 1181 b 15-22). pro ten politeian). »nisu kvalificirani da budu članovi države. Ovu razliku tumači Aristotel ne kao društvenu nego kao XXIV razliku između onih koji imaju dokolicu (sholi) i oni koji je nemaju (asholia).-Ausg. I: Met. Biirgerbegriff und Freiheit. 79 (1972). nazvao je Kant »građanska samodostatnost« (sibisufficientia). Tek tada dobiva on status građanske osobe. dakle 22 stoljeća. d. ona ostaje tako dugo ista dok se ne primijeni način njezine povezanosti. kako bismo koliko je moguće upotpunili znanstveno istraživanje ο ljudskim stvarima« (NE 1181 b 12-15). ali s druge strane moraju izvršavati tjelesne poslove. mora biti sam svoj gospodar (sui iuris). poglavlju 3. ali ipak ne na jednak način i ne u istoj mjeri.

« Na pitanje: »Što je država uopće?« Aristotel najprije navodi pretpostavke »poradi čega je država nastala i koliko je oblika vlasti« (1278 b 15). Iz toga Aristotel zaključuje da se »ljudi združuju i poradi samoga življenja. civitatis ordo et forma. Kako je država jedna složevina. Nakon ovih općih načela Aristotel definira ustav kao »raspored u državi svih ostalih vlasti. dakle (politeia = polis. Bien. to je demokracija vladavina siromašnih a oligarhija vladavina boga­ tih. a dobro življenje je upravo najviša svrha kojoj svi teže. (2) čovjek je od prirode političko biće (zoon politikon) i (3) zajednički probitak. universitas civium. tada su dobri ustavi oni koji koriste zajednici.. a ustav je nekakav poredak stanovništva države. Otuda proizlazi da mjerila za razliko­ vanje oligarhije i demokracije nisu ona koja smo spomenuli. moguće je da u državi bogataši predstavljaju većinu. Kako bi se onda nazvali ovi ustavni oblici i kako bi se izvršilo onda razgraničenje pojedinih državnih oblika? Zato Aristotel vrši korekciju kvantitativnog principa podjele ustava i dodaje »stvar je slučaja to što malobrojni ili mnogobrojni vladaju. Ustavi su razvrstani prema dva principa. S obzirom na to da je svaka zajednica obilježena parom vladanja i pokoravanja. str. 34 XXVII . Ono čime se oligarhija i demokracija međusobno razlikuju. Oligar­ hija je vladavina manjine. prvo je nužno razvidjeti ο državi: što je napokon država? . civitas. ο upravi (politeuma) i s obzirom da je »državna uprava ono glavno u državi« (1279 a 26).. Jer država je neko mnoštvo građana. Prva teškoća odnosi se na oligarhiju i demokraciju. Valja dakle razmotriti koga treba nazvati građani­ nom i tko je građanin. Ako je država zajednica slobodnih ljudi. u principe razdiobe ustava Aristotel uvodi i socijalni aspekt i u njemu vidi pravi razlog različitih državnih formi. ukoliko odviše ne pritegnu životne tegobe« (1278 b 24-27). Uzrok postojanja više državnih poredaka leži u tome što od »mnoštva jedni su nužno imućni. bjelodano je da prvo treba istražiti ο građaninu. ustav države i formu vlasti. .razlikovanje ustavnih formi (3) razmatra u Pol.. III i IV. podjelu političkih funkcija i ujedno jezgro značenja samog državnog poretka. budući prema onome što je naprosto pravedno. potestas et regimen civi­ tatis)«. a loši oni koji koriste samo vladajućima. Freiburg/Munchen 1973. i održavaju državno zajedništvo. a država je zajednica slobodnih ljudi« (1279 a 20). a najviše one glavne« (esti de politeia poleos taxis ton te allon arhon kai malista tes kurias pantdn — 1278 b 8).. moć u državi i najviše službe (politeuma). Međutim. »politeia. Jer postoji nekakav djelić lijepoga u samome življenju. Primjenom ova dva krite­ rija možemo dobiti sljedeću shemu: XXVI Kriterij političkog kvaliteta Kriterij političkog kvantiteta broj vladajućih jedan manjina većina zajednička svrha monarhija aristokracija politie/timokratija posebna svrha tiranija oligarhija demokracija Prema tome ustav (politeia) označava način na koji se međusobno odnose vladanje i pokoravanje (arhein kai arhesthai). partes institutorum publicorum. jednom prema broju (kvantitetu) vladajućih. treći opet srednji« (1289b31-32). Kako je većina obično siromašna.3^ U podjeli ustava prema čistom kvantitativnom principu iskrsavaju određene teškoće koje zahtijevaju određene dopune i korekcije čisto kvantitativnog principa podjele ustava. . Osim toga. Odmah na početku upozorava na slijedeće: »Onomu tko ο državnom poretku hoće istraživati. i ti su naime tiranski. Kao što vidimo. i koji je svaki pojedini i kakav. Najpoznatiju shemu razdiobe ustava dao je Aristotel u III knjizi Politike. drugi siromašni. a u Pol. Ovaj 'zajednički probitak' znači i to »koliko svakog pojedinog zapada udio u dobrom življenju«. oni pak koji s obzirom samo na (probitak) voditelja pogrešni su i zastrane su ispravnih državnih pore­ daka. to Aristotel iz određenja svrhe zajed­ nice dobiva kriterij podjele vlasti i ustava. ako je njezin cilj suživljenje kao ostvarenje sretnoga života. pravo građana u sudjelovanju na javno političkom životu. 287-288. a drugi put prema svrsi (kvaliteti) vladanja. Die Grundlegung der politischen Philosophie bei Aristoteles. siromašni manjinu. mora vlast voditi ili jedan ili manjina ili većina. a demokracija vladavina većine. VII i VIII (4) daje prikaz idealne države. Za Aristotela trajan ustav je onaj G. označava državu i samu zajed­ nicu građana ili cjelinu građana. u kojem građani žive i obnašaju svoja politička prava i funkcije. to su siromaštvo i bogatstvo« (1279 b 34-1280 a 4). a manjina bogata. S obzirom da je vrsta ustava ovisna ο vladajućem staležu. »Bjelodano je dakle kako oni državni poreci koji uzimaju u obzir zajed­ nički probitak ti su i ispravni. djelatnost ovih politeuesthai i za to potrebnu specifičnu kvalitetu građana. ius civitatis.. administratio reipublicae.. On navodi tri razloga nastanka države: (1) uzajamna pomoć. Ovom podjelom stvara Aristotel shemu ο šest ustava.

8. Dakle. u koju je Aristotel prvi uveo politiku kao znanost. imućnici koji sa svojim bogatstvom nose teret države.« Razvijena subjektiv­ nost koja je nastala u toku novije evropske povijesti tražila je drugačije oblikovanje društvenih poredaka i ono je doista i izvršeno. u: Verm. Schriften. treće je ο sudstvu (sudska vlast)« (1297b 37 . već i čisto promatranje novi­ jih država . Ona predstavlja središnji i nezaobilazni uvod u nauku ο politici. »upravljači držav­ nim poslovima i koji služe kao činovnici vlastima. XXVIII XXIX . 5.« 36 Prava kriza Aristotelove paradigme zbila se između 1790. on je ipak zastrt 35 Usp. zatim one koji predstavljaju politički um. latinski civitas. Die Mischverfassung und ihre historische Dokumentation in den Politika des Aristoteles. Ovo državno-pravno gledište u odredbi ustava imalo je daleko­ sežne posljedice u konstituiranju ustava. i državni se poreci uzajamno razlikuju kako se razlikuju pojedini od tih sastojaka. . Aristotel uvažava u formiranju ustava društvene i političke funkcije koje su neophodne za državni život. Freund. budući da dnevno susrećemo ljude koji su rođeni pod njegovim zakonima. Takav ustav 35 naziva on miješanim. stoljeća. koji ne postoji u prirodi. U tom razdoblju stvorenje rascjep između stare i nove epohe koji Tocqueville ovako opisuje: »Premda nam je stari ustav još sasvim blizu. njezino iskustvo predstavlja temelj svake političke teorije. Ustanovljujući društvo kao umjetno biće. a ta se sastoji u tome da on ne može izbjeći uvjete života u grupi. . nego on nije sam sebi kao čovjek dovoljan. najamnici. i ona se je u njoj zadržala skoro sve do naših dana bez velikog proširenja i razbistravanja. str. str. Hobbes. vještački prijelaz je neophodan i na njemu se tek 38 37 Usp.Svi ti dijelovi moraju politički naći svoje zadovoljenje. nije dio države.« 38 Taj artificijelni. 25. Od ta tri sastojka jedan je onaj koji savjetuje ο zajedničkim stvarima (savjetodavna vlast). čijoj je zaštiti i obrani namenjen. tamnom noći vremena. nazvan zajednicom ili državom. ZAKLJUČAK U cjelokupnoj povijesti političkih ideja poznajemo samo dvije jasno razgraničene koncepcije koje se odnose na prirodu društva: jedna smatra da je čovjek od prirode društveno biće. A. Njezino značenje kao i postepenu transformaciju opisao je s velikom preciznošću J. to on razlikuje proizvodeći stalež: 1. ratnici. 7. Pariš 1987. 9.1298 a 3). državni se poreci međusobno razlikuju s obzirom na međusobnu uvjetovanost i raspored vlasti. To ne znači da Aristotel izjednačuje prirodu i društvo. što nije ništa drugo do veštački čovek. D.francuska revolucija . (pokazuje) nastanak potpuno novih formi vla­ sti. Ona je zastrla sve što nije ugasila. On smatra daje društvo nastalo ugovorom među bićima koja su prije živjela u kon­ fliktu. a onaj tko zbog svoje prirode. Ta recipročna potreba koju iskušavaju ljudi u odnosu jedni spram drugih je uvjet mogućnosti konsti­ tucije političke zajednice. jer bez vladatelja ne može bivati država« (1291 a 34-36). Leviathana. Ili kako dalje kaže: »Tko ne može da živi u zajednici ili kome ništa nije potrebno jer je sam sebi dovoljan. a ne slučajno. nužno je i poredak usklađen. 1253 a 26-27). 3. Aristotelova nauka ο ustavu održala se sve do kraja 18. stoji izvan društvene zajednice ili je rđav ili je bolji od ljudi« (Pol. 36 Uber die Freiheit des Biirgers und die Prinzipien der Regierungsformen. Eberhard. »Jer veštačkim putem stvoren je onaj veliki Levijatan. Nečuvena promjena koja nas dijeli od njega .imala je djelovanje dugih sto­ ljeća. 6. Beograd 1961. iako većeg stasa i veće snage no prirodni čovek. . Treća koncepcija ne postoji.. 3. čovjek je stvorio čudovište. J. umjetni. seljaci. aristokratsku i monarhijsku je tako stara kao i sama politika. i sve teorije koje do sada poznajemo mogu se svesti na jednu od ovih koncepcija. i 1830. 3. Kad su ti usklađeni. vidi bilj. Aristotel izuzetnu važnost u formiranju ustava pri­ daje podjeli i razlikovanju centralnih političkih funkcija. Ipak. a druga smatra da je društvo umjetno djelo čovjeka. suci i savjetnici.koji uvažava sve elemente jedne političke cjeline. str. T. 1. J. On ne može u svojoj individualnoj autarhiji ispuniti svoju ljudskost. Druga teorija potječe od Hobbesa. 4. Drugo. rukotvorci. Premda je Aristotelova »paradigma« izgubila na važnosti. »Postoji u svih državnih poredaka tri dijela ο kojima valjan zakonodavac treba razvidjeti: što je kojemu korisno. Treće. 1253 a 3-5). Theil (Halle) 1874. S obzi­ rom na to da se svaka država sastoji iz više dijelova (1289 b 27 i dalje). te je zvijer ili bog« (ibid. nego on samo naznačuje bitnu dimenziju čovjekova života. Ona se odmah pojavila u zgradi nauke. G. Levijatan. drugi je ο upravnim položajima (izvršna vlast). Aalders. »Razdioba formi vlasti u demokratsku. Čovjek ne samo da se ne može biološki reproducirati bez drugog čovjeka. Sociologie du conflit. trgovci. 2. 37 Prvu teoriju sistematski je izradio Aristotel. On smatra da je »čovjek od prirode društveno biće.

Na temelju te teorije razvile su se mnoge utopije. Naime. ako je društvo nastalo umjetnom konstrukcijom. stoljeća. Zvonko Posavec POLITIKA . i koja naglašava određene uvjete koje čovjek ne smije prestupiti ako hoće ostati čovjek. idealnog čovjeka koji postepeno ali sigurno postiže svoju perfekciju. Postoje različite recepcije ove teorije. Ova teorija naglo se proširila u toku 18. Iz toga proizlazi stalna potreba stvaranja idealnog društva. U današnjoj krizi suvre­ menog društva i čovjeka Aristotelova koncepcija. tada se može smatrati da mu možemo dati uvijek novu i vjerojatno bolju formu.temelji civilizirano društvo. koja nagla­ šava prirodne granice čovjeka. To isto vrijedi i za samoga čovjeka. ali nijedna ne postavlja u pitanje artificijelni karakter društva. djeluje izvanredno aktualno i upozoravajuće. Politika je prema tom postulatu stvar volje i konvencije.

1 Budući vidimo kako je svaki grad 1 neko zajedništvo i da je svako zajedništvo složeno poradi nekog dobra (jer radi onoga što im se čini dobro 2 svi čine sve). lat. engl. ako je nad više. na ocuoeax novogrč. franc. grč. zocydapcmeo. un bien. njem. la cite. onda je državnik ili kralj. kao da se ništa ne razlikuju velika kuća i malen grad. lat. onda je državnik. ΘΛΟΖΟ: novogrč. rus. rus. te su otuda i mogući hrvatski prijevodi grad. der Staat. 2 Grč. kao: onaj tko je nad malo njih. kralj. onda je kralj. onda je kućeupravitelj. das Gut. τό άγαΰόν. A što se pak tiče državnika i kralja: kad on sam osobno vlada. conformement aux regles. ako [vlada] nad još više njih. i onomu koje je najpoglavitije od svih [dobara]. κατά τους λόγους. 3 Oni nazivci koji se često javljaju (a imaju u oba slučaja isto značenje ) obrađeni su u prijevodu Nikomahove etike. according to the rules. franc. novogrč. Svi dakle oni koji mniju kako je državnik. Posrijedi je antički grad ili grad-država. gradodriava. engl. τό άγαϋόν. engl. kad je prema razlozima 4 dotične znanosti naizmjence i 'vladajući' i 'vladan'. A to je ono nazvano država i državno zajedništvo. Ι. njem. a najviše pak. rus. nach den Regeln. πόλις. bilo ono zbiljsko ili prividno. κατά τάς αρχάς. njem. bjelodano je da sva [zajedništva] teže nekomu dobru. Riječ je ο dobru. I ovo rečeno jasno će biti onima koji razmotre prema ovdje navedenom načinu istraživa1 Grč. franc. ne kazuju ispravno (jer mnogoćom i maloćom misle da se razli­ kuju. state. taj je gospodar. bonum. 1252 5 10 15 1 . Nu te stvari nisu istinite). good. država. ex rationibus. πόλις. lat. kućeupravitelj i gospodar jedno te isto.Α. 4 Ili 'prema pravilima'. ali ne vrstom svaki pojedini od tih. ono zajedništvo3 koje je od svih najpoglavitije i u sebi sadržava sva ostala. civitas.

uno et communi praesepi vel mensa utenles. 1400. nego jedno za jedno. 7 Grč. ex eodem panario victum sumentes. 114. novogrč. razmatrajući iz kojih je dijelova složen. a još je i sada tako u [barbarskih] naroda. a colony from the family. Zbog Usp. Najviše se prema naravi čini da je ono selo koje je naselina 14 [potekla od jednog] doma. sastavljena od djece i unuka. Ili ό državi. Troggenossen. 405. um der Lebenserhaltung vvillen. Značenje je dakle: poradi održavanja uzajamna života ili opstanka. Odiseja. domus colonia.' 8 Usp. Jer su se sakupili od onih nad kojima se kraljevalo. Nuždno je stoga prvo da bivaju udvoje 8 oni koji jedno bez drugoga ne mogu biti. numaiomuMucn U3 OOHUX sicneu. τι κατ' έπιστήμην. Uzrok je u tomu što u njih ne postoji po naravi vladajuće. Zbog toga gospodaru i robu ista je korist. αποικία οικίας. i u ovima će najljepše tako znanstveno razvidjeti. ono pak koje je uzmožno [to predvi­ đeno] svojim tijelom izvršiti. Izrazi όμοσίπυοι i όμόκαποι znače 'oni koji dijele zajednički stol ili naćve. Tischgenossen. Dosl. IX. po naravi je vladajuće i po naravi je gospodareće. Prvo zajedništvo od više domova. arte tractari atque explicari eng. koje nije poradi dnevne potrebe. tako [predočuju] i živote bogova. a Epimenid Krećanin istonaćvarima13. njem. 2. any scientific residt. Po naravi dakle razlikuju se žensko i rob (jer narav ne čini ništa onako kao nožari delfijski nož . grč. 1180 a 28. rus. uajHHoe o&bHCHenue. KOAOHUH ceMbu. na temelju srodništva. uvidjet ćemo i ο tima bolje u Čemu se razlikuju jedni od drugih. kao što im. novogrč. quelque resultat positif. 12 13 11 10 15 20 25 27 27 5 2 3 . Dosl. Otuda lat. δια την σωτερίαν. lat. 1162a 15-20. Jer kao što u ostalim stvarima slože vinu treba razdijeliti sve do nesloževina (budući da su one naj­ manji djelići cjeline). rus. ednm U3 oduozo Aapn. 1095 a 30. Nic. vladano je i po naravi robujuće. štedljivo. te ispravno Heziod reče postaviv »dom pak najprije. Među barba­ rima pak žensko i rob u istome su poretku. nego jednome). Dosl. novo­ grč. that both may be preserved. Smisao je 'ono što potpada pod umijeće ili zna­ nost.« 1 6 Jer bijahu raspršeni i tako se u drevnini stanovalo. Ifigenija u Aulidi. njem. jer i oni sami. engl. prijevod. onako kao i u drugim slučajevima. jer tako će najljepše izvršiti svoju namjenu svako pojedino od oruđa. To jest: onakav nož koji služi mnogim namjenama. companions de huche. nego se njihovo zajedništvo sastoji od robinje i roba. Eth. une colonie. 16 Homer. 14 Posrijedi je 'naseobina' ili 'kolonija' potekla od jedne kuće ili obitelji. je selo. ženu i vola plužnjaka«. 15 Naime. Nic. kao i u ostalih životinja i biljaka. eine Verzweigung des Hauses. τι τεχνικόν. rus. jasle'. kao žensko i muško poradi rađanja (i to ne po izboru. companions de table. kao i u naselinama. njem. novogrč. αποικία τις της οίκίας. une extension de la famille. nego zbog toga što im je. companions of the manger. njegove [članove] Haronda naziva istostolnicima. franc. Dakle. A isto se mjesto navodi i u Nikomahovoj etici. franc. tako i ο gradu 6 . bijahu pod kraljem. rus. iz ta dva zajedništva prvo nastaje dom. en vue de leur conservation commune. Riječ je ο ciklopima. 12 jer vol je mjesto kućnog roba siromasima. Ako tako tkogod razmotri stvari kako se od samoga početka razvijaju. naravna težnja ostaviti iza sebe štogod drugo poput sebe samoga) te po naravi i 'vladajuće' i 'vladano' poradi opstanka 9 . 9 Grč. engl. prijevod.nj a 5 . Eth. engl. lat. Stoga poradi [životne] svakodnevice nastalo zajedništvo već prema naravi je dom. Jer ono [biće] koje je uzmožno umom predviđati. prijevod. služeći ne mnogim poslovima. koje neki nazivaju istomliječnicima. obličja pridaju prema sebi samima. njem. »ομοτράπεζους«. β μβΛΗΧ 83auMHOzo caMocoxpaHeHim. I ο bogovima zbog toga svi govore kako njima vlada kralj. kao da je po naravi jedno te isto biti barbar i rob. franc. »συσσίτονς«. I to je ono što kaže Homer: »Postavlja zakon pak svaki djeci i ženama. I. A iz više sela sastavljeno savršeno zajedništvo je Euripid. companions of the cupboard. 15 Smisao je ovaj: Heleni (Grci) bijahu pod kraljevskom vlašću prije nego li su se okupili (u gradove-države). propter salutem. Djela i dani. etwas wissenschaftlich Brauchbares. lat. naime. franc. što još i sada što pak u drevno doba. i ako se štogod znanstveno 7 može postaviti ο svakom pojedinome od rečenoga. 6 5 20 25 30 1252 b toga kažu pjesnici »što barbarima Heleni vladaju pravo je« 11 . Heziod. Zbog toga se prvotno kralj evalo gradovima. δια την άμοιβαίαν προς διασφάλισιν της υπάρξεως. nad svakim domom kraljuje najstariji.

budući da je svrha 'oblik koji još nije ozbiljen'. razlikuju dobro i zlo i si. i opstojeći poradi dobra življenja. šibi plane sufficiens. (J.' Grč. engl. tako te kad više nisu takve. 'αποτελεί μέρος πολιτειακής κοινωνίας. gift of speech. corrupta enim manus. 26 To jest: 'samo po imenu' ili 'prema pukom zajedništvu imena' (grč. A u Aristotela φύσις znači i oblik neke pojedinačnosti. njem. da imaju osjet bola i užitaka i da te mogu označiti jedni drugima). naime. lat.'zajedništvo takvih čuvstava' (la communaute de ces sentiments). više od svake pčele i bilo koje krdne životinje. i prevodi se različito. rus.kad je 25 To jest: 'Zajednica živih stvorova koji poimaju. franc. ona će biti takva) 2 7 . engl. 21 To jest: čovjek je društvovna ili gradska ili građanska ili državna ili politička životinja. to nazivamo naravlju 20 svake poje­ dine stvari. te bit i oblikovni uzrok. φύσις. nature. Homer. izdvojen. U hrvatskom je narav ili priroda. λόγος. ljudima svojstveno. osim možda istoimeno 2 6 . Samo ovo mjesto nije posve jasno. rov έναρ&ρον λόγον (razgovijetan /artikuliran/govor).kako je u Tricota . konja. Uz to.ili je nevaljao ili je bolji od čovjeka. natura. lat.zbog naravi a ne zbog slučaja . pa tako i pra­ vedno i nepravedno. slično ostalim dijelovima on će se odnositi prema cjelini. govor pak priopćuje korisno i štetno. 6ydem UMeuno maKou KOMeHHoii pyKou. 28 Ili 'udružiti se' ili 'živjeti u društvu. kuće. Jer ništa. φύσις. Jer kao što je . lat. njem. cyw. civile animal. 63. prijevod: omnis copiae culmen pervasit. un animal politique. njem. Po naravi dakle postoji poriv u svima za takvim zajedništvom. Ilijada. 18 To jest: grad. istoznačno). novogrč. lat. i onaj koji je bez grada . 23 22 17 30 1253 a 5 10 [svim] životinjama. lat. engl. 19 Ili 'usavrši'.' ili . nije samodostatan. πολιτικών ζψον. la parole. rus. διαφϋαρείσα γαρ έσται τοιαύτη. grad-driava. lat. franc. to live in society. rus. a u skolastici univocum (jednoznačno. A govor 24 jedino čovjek ima medu Podrazumijeva se 'gospodarska samodostatnost' ili 'samostal­ nost' kako sadržava i lat. uzalud narav ne čini. franc.' 24 Grč. Onaj pak tko ga je prvi zasnovao uzročnik je najvećih dobara. Jer dok je glas znak bola ili užitaka. Grč. nastavši pak poradi pukog življenja. a political animal. rus. Natur. une main de ce genre sera une main morte. Onaj pak tko se ne može združivati 28 ili mu ništa ne treba zbog samodostatnosti. npupoda. pravednog i nepravednog i slično. Zbog toga svaki grad biva po naravi. rus. franc. Po naravi je pak prvotniji grad negoli dom i svaki pojedini od nas. njem. ne može se više ni reći kako su iste. pa svrhu. for when destroyed the hand will be no better than that. engl. novogrč. njihova narav stigla. prijevod. Jer to je. bez ognji­ šta.enue. ako tako bivaju i prvotne zajed18 niče. engl. kao čovjeka. ex communione nominis. taj i nije nikakav dio grada. etre membre d'une communaute. cnoeolpenb.ecmeo o6uu>cmeeHHoel cymecmeo nonumunecKoe. sermo. uništi li se cjelina [tijela]. ono što je svako pojedinačno kad mu se postanak završi 19 . 15 20 25 29 29 30 4 5 . Iz tih je stvari dakle bjelodano kako je grad jedna od naravnina i da je čovjek po naravi društvena životinja 21 . kao što kažemo. Naime. ein staatenbildendes Lebewesen. te je ili zvijer ili bog. kao kad bi tkogod rekao kamena ruka (jer uništena. in Gemeinschaft leben. daje čovjek društvovna životi­ nja. IX. κοινωνεϊν. da jedino oni imaju sjetilnu zamjedbu dobra i zla. A zajedništvo takvih 2 5 tvori dom i grad. neće biti noge ni ruke. prijevodu: 'kao usamljen orao na vrhuncima. A samodostatnost je i svrha i ono najbolje. 20 Grč. Jer ako pojedinac. 'poradi čega je što' i svrha ono su najbolje. to jest: 'kad pojedina stvar dostigne stupanj potpunog razvitka'. novogrč. njem. Jer on je njihova svrha.« 2 2 jer dotičnik je istodobno po naravi takav i požudan je rata. Zbog toga. ecmynumb e o6w. posve je jasno. koji je takoreći dosegao granicu potpune samo17 dostatnosti . tališ erit. ργκα. novogrč. res suas communicare seu societatem contrahere cum aliis. Tricot). Bjelodano je dakle i da grad biva po naravi i da je prvotniji negoli pojedinac. Sprache. franc. Jer cjelina je nuždno prvotnija od dijela. όμονύμως. nego samo istoimene. Gr. nature. poput onoga kojega Homer pogrdi kao »bez plemena. pa je u lat. Naime. te je nalik 'nevezanu potezu' u igri kockom 2 3 . te je stoga prisutan i u ostalih životinja (do toga je. nur in diesem Sinn wird eine tote Hand noch eine Hand sein.grad. koja je dobro dotične stvari i njezino savršenstvo. Dosl. novogrč. nasuprot ostalim životinjama. bez zakona. omdeneunaH om mena. ή καταστρα φείσα δε άληϋής τοιαύτη είναι. 27 Izričaj nije jasan. Nu sve se stvari određuju učinkom i možnošću. a narav je svrha. νά διαβιοι έν τή πολιτειακώς οργανωμένη κοινωνία (da živi u društvovno ustrojenom zajedni­ štvu).

dok se po naravi 3 6 ništa ne razlikuju). 3 5 A prvo govorimo ο gospodaru i robu. κτήσις. posjed.tako je i u gospodara doma­ ćinstva. Pravednost je dočim društvena 2 9 . έλεύ&ερος. njem. 38 Grč. 4 Budući je imovina 37 dio doma i nauk ο imovini 38 dio gospodarstva (jer se bez potrepština ne može ni živjeti ni dobro živjeti). engl. rus. kako bismo uvidjeli stvari od nužne koristi. ratio rei auaerendae. mora se prvo govoriti ο gospodarstvu 31 . engl. lat. Posrijedi je. ceo6odubiu. franc. Jer najteža je oboružana nepravda. Likofron) koji su se često pozivali na razliku i oporbu između zakona (ili običaja) te same naravi (prirode). kućanstvo).ako se hoće obaviti posao . πολιηκόν. ή κτητική. jer je nasilno. domus et familia. engl. franc. άψυχα. državnika i kralja.a prvi su i najmanji dijelovi domaćinstva gospodar i rob. vlasništvo. 36 Aristotel ovdje misli na sofiste (kao što su Antifon. ή τέχνη της κτήσεως περιο­ υσίας. rus. ceH3auo c npedcmaenenueM ο zocydapcmee. valja razmotriti. rus. franc. pa otac i djeca . demopoMdenue (a ovdje: omupecKoelomHouieuue). rus. slobodan čovjek). rerum partarum possessio. the art of acquiring property. pribava. die Hausvertvaltung. la relation de pere a enfant. npuo6pemenue. A savršeno domaćinstvo se sastoji od robova i slobodnjaka 33 . njem. famille. njem. ο rađanju djece 34 (jer se ni to ne naziva vlastitim imenom). njem. umijeće stjecanja ili nauk ο imovini ili posjedu. Grč. Siri bi smisao dakle bio: pravednost pripada biti državnog zajedništva. engl. ceMbH. οίκος. ist derstaatlichen Gemeinschaft eigen. kao što rekosmo u početku. die Erwerbskunst. lat. έλενΰέριος (slobodnjak. lat. Stoga je najbezbožniji i najdivljačniji kad je bez kre­ posti. die Lehre vom Besitz. tako je i imovina oruđe koje služi životu. Stoga ono nije ni pravedno. franc. te kako su isto i umijeće gospodarstva. the bond ofmen in states. Jer pravda je poredak državnog zajedništva. στοιχείον τής πολιτείας. management of the household. Kako pak s time stoji. περιουσία. quae ad imperium patris in liberos a se procreatos pertinet. χρηματι­ στική. A čovjek od naravi pak ima oružje poradi razboritosti i kreposti. rus. franc. lat. Nikomahova etika. 35 ta tri odnosa kako rekosmo. te suprug i supruga. οικονομία. njem. jer u umijećima poslužnik je vrsta oruđa). novogrč. περί τής διασννϋέσεως και διοικήσεως τον οίκον. njem. engl. έμψυχα).odvojen od zakona i pravde . 31 Grč. 39 Doslovno: jedna su oruđa 'neproduševljena' ili bez duše. novogrč. dakle. 32 Grč.najgori od svih. imutak i stjecanje. lat. Budući svaku pojedinost treba prvo istražiti u najmanjim sastojcima . οίκία (dom. njem. " Grč. 15 1253 b 20 23 23 25 5 10 30 6 7 .savršen . Neka su to 29 Ili 'građanska' ili 'zajednička' ili 'državna'. the procreative relation. civilis res. Govorim naime ο takozvanome umijeću zaradbe. slobodnik. propertv. franc. 34 Grč. das Haus. Sam pojam znači i imovina. co6cmeeHHOcmi>. A od oruđa jedna su neživa dok su druga živa 39 (kao što je kormilaru kormilo neživo oruđe. te najgori u požudi spola i jela. engl. ucnyccmeo HaKonneHun. njem. Dijelovi gospo­ darstva su oni opet od kojih je sastavljeno domaćin­ stvo. engl. Jer se svaki grad sastoji od domaćinstava . propriete. Besitz. Jer nekima se čini kako je odnos gospodara i roba nekakva znanost. rei numerariae (nummariae) parandae ratio. 35 Ili 'umijeće stjecanja bogatstva ili novca'. a pravednost je prosudba p r a v e d n o g a . der Freie. 30 Usp. franc. engl. art of getting v/ealth.«reκνοποιητική». novogrč. novogrč. ceMbn. Trazimah. 3 Budući je pak jasno od kojih je dijelova grad nastao. domaćinstvo. rus. Grč. novogrč. kojim se još ponajviše može poslužiti i u oprečne svrhe. vom vaterlichen Verhaltnis. lat. rus. lat.čovjek najbolja od životinja. novogrč. freeman. economie domestique. i kao što bi u određenim umijećima morala biti prisutna pripadna oruđa . novogrč. l'art d'acauerir des richesses. novogrč. χρηματιστική (τέχνη). a druga su 'produševljena' ili s dušom (grč. lat. ο bračnome odnošaju (jer inače je bezimeno spajanje žene i muža) i ο trećemu. franc. Posrijedi su dakle znanost ο odnosu gospodara i roba. rus. est de l'essence de lasociete civile. 1134a 31. kuća. Postoji još i dio koji se jednima čini da je gospodarstvo. te ako bismo ο spoz­ naji tih stvari uzmogli doseći štogod bolje od sadaš­ njih pretpostavki. Nekima je pak usuprot naravi gospodarenje nad drugim čovjekom (jer samo je po zakonu jedan rob a drugi slobodnjak. a jednima pak kao najveći njegov dio. 37 Grč. homme libre. liber. domus administrandae ratio. pa ono vladara.ο tome trojem moralo bi se razvidjeti što je svako pojedino i kakvo treba biti. τεκνοποιητική. l'art de l'acqućrir. a potkormilar živo. tako je i . household.

Zbog toga se mora znanstveno promatrati onaj čovjek koji je najboljeg stanja i tije45 Podrazumijeva se 'izdvojivo od posjedovatelja' (prema B. 35 5 1254" Iz tih je stvari dakle jasno što je narav roba i koja mu je mogućnost. was dient dem Handeln. Zbog toga je gospodar samo gospodar roba. Ilijada. a drugomu pripada čovjek koji. Jer od tkalačkoga čunka nastaje nešto mimo same njegove upotrebe. . i ostvaruje se u djelu koje je izvan tvoritelja (prema J. Jer 'vladati' i 'biti vladan'. το πρακτικόν. engl. τό έργον. 13 15 17 17 20 5 25 10 13 30 40 Ili: 'oruđe koje ima prvenstvo nad ostalim oruđima'. taj je po naravi rob. adagendum valet. rus. an instrument of action. Tvorba (ποίησις))Ζ djelova­ nje koje se razlikuje od djelovatelja. onako kako mu se naredi ili predosjećajući nalog. Jer kada bi uzmoglo svako pojedino oruđe.ώον. njem. the living creature. drugi pak da vladaju. a svaki je poslužnik oruđe koje je mjesto oruđa 4 0 . opyoua. 44 Aristotelu su tvorba (ποίησις) i činidba (πράξις) u oporbi. παραγωγής άλλων πραγμάτων. Tricotu). te objema treba oruđa. novogrč. l'etre vivant. όργανα είναι μέσα. opus. franc. i učinak i posao. engl.Imovina se sastoji od mnoštva oruđa. 43 Grč. dok od haljine ili ležaja postoji samo upotreba. novogrč. i već odmah od rođenja neki se tako odvajaju: jedni da se njima vlada. moraju i ona imati takvu razliku. lat. ili činidbe. a gdje jedno vlada. nego i probitačno­ stima. Sama grčka riječ znači i rad i djelo i čin. rus. ceuvre (le travail). Grč. njem. I postoje mnoge vrste vladatelja i vladanih (i uvijek je bolja vladavina nad boljim vladanicima. i ne pripada mu. ποιητικόν όργανον. ο kojima reče pjesnik 41 . te kad bi tako tkalački čunci tkali sami i trzalice citarale. produzierende Werkzeuge. A to nije teško ni po razlogu znanstveno promotriti. kao ona glazbenog sklada. Imovina je pak oruđe činidbeno i izdvojivo45. Ali to je možda izvan ovoga istraži­ vanja. Činidba (πράξις) je djelatnost. engl. ad efficiendum valens. lat. ono što se obično zove oruđima zapravo su tvorbena 4 2 oruđa. onda ne bi trebalo ni graditeljima pomoćnika ni gospodarima robova. kakvi kažu da su Dedalovi kipovi ili Hefestovi tronošci. τό ζψον. rus. ali i u onih što ne sudjeluju u životu postoji nekakva vladavina. Leistung. είναι όργανον άμεσου πρακτικής χρησιμοποιήσεως. dok je imovina činidbeno oruđe. Dakle. rus. un instrument de action. τό έργον. 4 6 ) jer sve one stvari koje su od više sastojaka složene i postaju štogod jedno zajedničko. 376. i rob je neka živa imovina. instrument of production. također je i imovina. opydue deameubuocmu aKrnuenou. Jowettu). franc. 41 Homer. u svima se takvima pokazuje 'vladajuće' i 'vladano'. obaviti svoj posao. Jer dio nije samo dio nečega drugoga. franc. i je li bolje i pravednije robovati komu ili ne. Isto tako i imovina. a ne tvorba 4 4 . A život je činidba. Mueoe cyui. nego i u cijelosti pripada drugome. paaoma. lat. lat. Zbog toga je rob poslužnik u onome što služi činidbi. τό ΐ. animal. nego je cjelokupno ropstvo usuprot naravi. njem. jer rad obavljen od boljih je bolji. 46 Grč. franc. nastaje neki njihov rad. Uz to. novogrč. rob dočim nije samo rob gospodarev. 35 8 9 . budući čovjekom. umejom npodyKmueHyio denmeAbHOcmb. 42 Grč. njem. službe ili djelovanja. nego mu i u cijelosti pripada. a work. nakon toga valja razvidjeti. 47 Doslovno 'životinja' ili 'živi stvor'. XVIII. od kojih je jedno po naravi vladajuće a drugo vladano.. koja ne proizvodi nikakvo drugo djelo koje se razlikuje od samog činitelja. das Lebewesen. bilo od neprekidnih bilo od razdvojenih [dijelova]. niti iz činjenica razaznati. da 'sami od sebe dođoše na božansko zborište'. Živo biće 4 7 se prvotno sastoji od duše i tijela. Riječ je o oruđima koja sama nešto tvore ili proizvode. dok je drugo vladano.ecmeo. engl. novogrč. A treba razvidjeti u bića što se ponašaju prema naravi radije po onome što biva po naravi negoli po onima što su iskvarena. A je li pak tkogod naravlju takav ili nije. i to je po cjelokupnoj njihovoj naravi prisutno u živim bićima. i nema nikakve druge svrhe osim dobre činidbe (εϋπραξία). Ο imovini pak se govori kao ο dijelu. budući se razlikuje vrstom tvorba i činidba. kao što je ona nad čovjekom bolja nego nad zvijeri. un instrument de production. jer su oruđa bez njega neupotrebljiva. Riječ je o oruđu koje nema ništa drugo osim vlastite uporabe. Jer onaj koji po naravi ne pripada sebi nego drugomu čovjeku. ne pripada samo nužnostima.

ili onih koji se opako ponašaju. i muško naprama žensku. jedna snažnima za nužnu uporabu. a poradi životnih potreba. 'priznanje'. ή βία. njem. ή βία. 'vlast'. dočim njihova jednaka ili obrnuta vladavina štetna je svima. po kojoj kažu da ono što je u ratu svladano pripada svladateljima. i koji je dionik razuma onoliko koliko ga osjeća. pa raspra biva samo ο tome što je pra­ vedno (zbog toga što je jednima dobrohotnost ono pravedno. životinje služe ne time što osje­ ćaju razum. ali ga istodobno Ili 'pogodba'. eine Vereinbarung. I jednima se čini tako. Nu tomu se pravu opiru mnogi od onih koji se bave zakonima. franc. grč.Tricotu). Oni dakle koji se toliko razlikuju koliko duša od tijela i čovjek od zvijeri (a takvim načinom bivaju oni kojima se rad sastoji od upotrebe tijela. nalazi se u obojih. kako u robova tako i u pitomih životinja. Narav. jedni opet držeći se. onda nemaju nikakve ni snage ni vjerojatnosti drugi dokazi. Uz to. i uvijek je ono svladavajuće u suvišku nekoga dobra. Ako je to pak istinito ο tijelu. jer pomaganje tijelom. lat. i zadaje poprilično muke i tumačiteljima i prevoditeljima. a drugi duše. naime. engl. 48 1255 5 10 10 15 15 20 20 25 30 35 11 . σνμβατιχώς. ali ga i ne posje­ duje. kao i onima već spomenutim. dok um nad žudnjom ima državničku ili kraljev­ sku vlast. ali korisna za državni život (koji se dijeli na potrebe rata i one mira). coznaiuenue. svladanik bio rob i podložnik. novogrč. Nu upotreba se njihova malo razlikuje. Ali i da oni koji govore oprečno tome na neki način govore ispravno. u tome je što na neki način krepost. dok je drugima pravedno vladavina jačega). drugima pak onako. i uzmaže najviše izvršiti nasi­ lje. 51 To jest: bez vrline ili vrsnoće (αρετή). la force. kao govorniku koji traži štogod protuzakonito49. Može se dakle. dakle. die Gewalt. Bjelo­ dano je dakle da su jedni po naravi slobodni a drugi robovi. Jer duša vlada tijelom vlašću gospodara. Uzrok te raspre. koji čini da se dokazi razlikuju. ako bi onomu tko je uzmožan izvršiti nasilje i po sili je bolji. i medu mudracima.lom i dušom. činilo bi se često kako vlada tijelo dušom. engl. novogrč. nečega što je pravedno (jer je zakon nešto pravedno) ono ropstvo koje je po ratu postavljaju kao nešto pravedno. Jer u izopačenika. želi učiniti različitim i tjelesa slobod­ njaka i robova. 49 Riječ je ο tome što je svaki atenski građanin imao pravo u skupštini uložiti žalbu zbog 'protuzakonitosti' a protiv govornika koji bi predlagao štogod suprotno postojećim zakonima (prema J. zbog toga što im je stanje nevaljalo i usuprot naravi. Po tima je stvarima bjelodano kako je i prema naravi i probitačna vladavina duše nad tije­ lom. i jedno vladajuće a drugo vladano. i tima je svima bolje da čovjek njima vlada. 'ugovor'. opskrbljena potporom. 52 Cijela rečenica nije posve jasna. kao da bi bilo strašno. u živoga bića prvo znanstveno promatrati i gospodareva i držav­ nička vladavina. da jedni imaju tjelesa slobodnjaka. Grč. U cijelosti. druga uspravnim i nekorisnim za takve radnje. rus. HacuAue. za one koji zaostaju svi bi rekli kako su zaslužili robovati boljima. Ovo je pak jasno: da se ljudi rađaju toliko izvrsniji jedni od drugih samo tijelom koliko likovi bogova. Tako se naime. održavaju na životu. 'moć'. nego nagnane porivima. Samo što nije jed­ nako lako uvidjeti ljepotu duše kao onu tijela. Ostale. vis. lat. kojima je robovanje i probitačno i pravedno. ti su po naravi robovi. pactum conventum. ομολο­ γία. power. Jer taj je zakon nekakva nagodba48. Jer po naravi je rob onaj koji je uzmožan pripadati drugomu (i stoga i pripada drugomu). Jer one pitome od divljih su bolje po naravi. nije teško vidjeti. njem. accord gene­ ral. te uma i razumnog dijela nad čuvstvenim dije­ lom. a događa se često i suprotno. Jer u dva se značenja kazuje 'robovanje' i 'rob'. convention.52 Jer ako se ti razlozi odvoje jedni od drugih. kao što rekosmo. u kojemu je to bjelodano. po naravi je jedno bolje a drugo gore. i to je ono od njih najbo­ lje). i tima je bolje da bivaju vladani takvom vlašću. 50 Ili 'sila'. tako te se čini kako nasilje50 ne biva bez kreposti51. kako ne treba ono koje je prema kreposti bolje ni vladati ni gospodariti. Postoje nekako i prema zakonu 'rob' i 'robovanje'. 'sporazum'. rus. onda je još 10 1254 2 2 5 b pravednije odrediti tako ο duši. A isto je tako i s čovjekom i ostalim životinjama. kako oni mniju. A nuždno je da istim načinom biva i u svih ostalih ljudi. franc.

1254 a 8. pr. nitko ne bi ni nazvao robom. ništa drugo ne traže nego ono što je ropstvo po naravi. nego tako nazivaju barbare. 56 Ili Ό plemenitu podrijetlu'. the rule of a master. rus. Dakle. Kr. čemu na početku rekosmo 5 5 . Gospodar se dakle ne naziva prema znanosti. te tako i gospodariti. novogrč. ή μοναρχία). ali i da to isto u nekim [slučajevima] odre đeno postoji: pa koristi i pravedno je jednomu robo­ vati a drugomu gospodariti. πολι­ τική αρχή. kao živi ali i odvojivi dio njegova tijela. engl. te plemenite i neplemenite. civilis principatus. . i onoga koji nije zaslužio robovati. i nad gospodarem gospodar. i tijelu i duši. kako nisu isto vlast gospodara 5 9 i državnička vlast. i mora jedno biti vladano Ili 'uzrok' ili 'polazište' ili 'početak'. A bjelodano je i iz tih stvari. 6 1 Jer jedna je nad onima koji su naravlju slobodnjaci. Kr. njem. 365. das staatsmännische Verhältnis. govornik i pisac tragedija. nobilitas. dok barbare smatraju tak­ vima samo kod njih doma. Adeligkeit. 57 Teodekt (iz prve polovice IV st. 54 53 25 30 a drugo vladati onom vlašću kojom je po naravi vladati. rus. fr.« 6 5 Sve su tê dakle znanosti za robove. lat. kada se tako odnose po naravi. i to ova druga poput one kakva se naučavaše u Sirakuzi. te da nisu uvijek jedni naravlju robovi a drugi slobodnjaci. Jer kad ne bi bilo tako.). Jer mora se reći kako jedni bivaju svugdje robovi. kao što neki govore. Jer neki su poslovi časniji od drugih. pjesnika nove komedije (rod. das Herrenver­ hältnis. a constitutional rule. franc. 10 15 35 20 40 1255 b 25 4 4 5 30 12 13 . Grč.' 55 Usp. δεσποτική αρχή. . ali i ne uzmaže. . Zbog toga dotičnici tê i ne žele nazivati robovima. dočim loša provedba toga na štetu je oboma (jer isto je probitačno i dijelu i cjelini. Zbog toga i postoji nešto probitačno i prijateljstvo između roba i gospodara. dogodilo bi se i da oni koji su priznato najplemenitijega podrijetla budu robovi i rođeni od robova. tko bi se odvažio nazvati sluškinjom?« 58 Kada pak to govore. 63 Prema nekim komentarima: 'Zbog toga što posjeduje zna­ nost'. pouvoir du chef politique. kada tako govore. »i nad robom ima rob. 66 Dočim znanost 59 Grč. Jer mniju da kao što se od čovjeka rađa čovjek i od zvijeri zvijer. naime u Grkâ nije bilo velike razlike između plemenita i slobodna čovjeka. πολιτική. δεοποτεία. i prema poslovici. pr. pouvoir du maître. la noblesse de naissance. onda ne čine ništa drugo nego po kreposti i nevaljalosti određuju roba i slobodnjaka. 65 Navod iz djela Pancratiastes. a neki opet nužniji. nego je prema zakonu i po sili. 60 niti su pak takve uzajamno sve druge vladavine. lat. 2. lat. te uključiti začinarstvo 64 i ostale takve vrste službe. 62 Ili 'samovlada' ili 'monarhija' (grč. Ondje je naime neki za plaću pouča­ vao ropčad služinskim poslovima. (Doslovan prijevod).) 66 Ili 'robovske znanosti'. franc. i rob je nekakav dio gospodara. ευγέ­ νεια. onima pak kojima ne biva takvim načinom. novogrč. dok je državnička vlast ona nad slobodnima i jednakima.i niječu. njem. od Filemona. A istim načinom i plemenitosti 5 6 . Pa ipak. 61 Usp. novogrč. engl. 5 pogl. 3. kao da postoji nešto koje je naprosto plemenito i slobodno. a isto i rob i slobodnjak. ευγένεια. engl. 60 Grč. Vlast nad domaćinstvom je jednovlada 6 2 (jer svakim domom vlada samo jedan). Prema Jowettu smisao bi bio: 'Stoga Heleni ne vole nazivati Helene robovima. njem. jasno je. 64 Ili 'kuharsko umijeće'. A mogla bi se ta poduka proširiti. Narav pak često želi tako tvoriti. ako bi se zbilo da ih zarobe i prodaju. događa se oprečno tome). drugi pak nigdje. rus. tako i od dobrih ljudi dobar čovjek. 58 Helena. 6 3 nego zbog toga što je takav. i ono koje to nije naprosto kao kad Teodektova 5 7 Helena kaže: »Mene koja sam s obje strane odvjetak loze božanske. Pa ipak bi mogla postojati i znanost gospodara i zna­ nost roba. franc. Jer [Grci] sebe ne smatraju samo doma plemenitima nego i svugdje drugdje. nobility. druga nad onima koji su naravlju robovi. fr. da nekakva razloga ima toj raspri. nego samo barbare 54 . dominium seu herile Imperium. Jer počelo 5 3 ratova može biti i nepravedno. učenik Aristotelov.

ako već ne sve . Jer već od početka pri samome porodu jedne od životinja donose toliko hrane koliko dostaje sve dok je potomstvo ne uzmogne samo priskrblji­ vati. 40 10 1257 a 15 5 20 10 25 26 26 15 20 30 35 16 2 Politika 17 . a bogatstvo je kao Usp. . tako te je naravlju i pravedan takav rat. potječući prvo iz onoga što je prema naravi. Poet. 79 Izvorna rečenica nije posve jasna. Takva dakle imovina čini se da je od same naravi dana svima.razdijeljeni — i mnoge od drugih. rus. rei. cipeli kao obući i kao za razmjenu. οι μεν γαρ των αυτών έκοινώνονν πάντων. onda je nuždno narav sve to načinila poradi ljudi. inače bi se razmjena odvijala samo dok ljudi nemaju dosta). dočim one divlje . niti je opet daleko od njega. Grč. jedni su imali sve zajedničko. Jer umijeće razmjene pripada svima. Dakle. umijeće zaradbe novca. nego više nastaje po nekom iskustvu i umijeću. 'posjedovani predmet'.i zbog hrane i drukčije koristi. jer je jedna stvari svojstvena. chacune de choses dont nous sommes propriétaire. οι δε κεχωρισμένοι πολλών πάλιν και έτερων. kojim se mora služiti protiv zvijeri i onih ljudi kojima se po naravi ima vladati a oni to neće. Jer. Lyr. Bergk. u prvotnoj zajednici (koja je dom) 7 8 bjelodano je kako nema potrebe za takvim umijećem. Jer ni jedno oruđe ni jednoga umijeća nije neograni­ čeno. naime. I čini se kako se istinsko bogatstvo sastoji upravo od njih. engl. životinje koje legu crve ili koje nesu jaja. franc. služi se doduše cipelom kao cipelom. Jer jedno je od njih po naravi. ni množinom ni veličinom. kao što kaže Solon u pjesmi: »Bogatstvu se još nikakva meda ne pokaza ljudima. onako kako potrebitost prisili takvim načinom i žive. Ako dakle narav ništa ne čini ni nesavršeno ni uza­ lud. 13. 7 5 Jedna je dakle vrsta umijeća stjecanja prema naravi dio umijeća gospodarstva. Dočim one koje su živorodne. (Doslovan prijevod). obje pripadaju stvari po sebi. Započnimo tome slijedećim načinom: svaka tečevina ima dvostruku upotrebu. quae paratur ac possidetur. Jer ona nije nastala poradi razmjene. Jer [količina] takve imovine samodo­ statne za dobar život nije neograničena. i sve druge životinje poradi čovjeka. 'kramarstvo'.« 76 Naime. Solon. dok drugo nije po naravi. granica postoji kao i u ostalim umijećima. lat. 1255 b 38. 1333 b 38. 79 koje su prema svojim potrebama morali 77 Ili 'imovina'.samodostatan. one pitome i za upo­ rabu i zbog hrane. a drugi opet . dok druga [poraba] to nije. i zbog kojega razloga. 'svojina'. bjelodano je da postoji neko umijeće stjecanja prema naravi i gospodarstvenicima i državnicima. 'posjed'. imaju u sebi samima hranu za mlade do stanovite dobi. Grč. zbog kojega se i čini kako nema nikakve granice bogatstvu i stjecanju. 9 A postoji i drugi rod umijeća stjecanja. hi autem segregati multis aliis indigebant. njem. 77a Ili 'umijeće trgovine na malo'. kao što jedni [spajaju] pastirski i razbojnički. kao npr. ali ne slično po sebi. pa se i različito prevodi. onu zvanu mlijeko.a ono barem većina . το κτήμα. te koje kao jedno i isto s već spomenutim mnogi smatraju zbog njihova susjedstva. novogrč. Ono pak niti je isto sa spomenu­ tim. da bi se od njih izrađivala odjeća i različita oruđa. Inter illos enim eorundem omnium erat communie. Stoga će i ratno umijeće biti naravlju neko umijeće stjecanja (jer lovno je umijeće njegov dio). 78 Ili 'u obitelji' ili 'u prvotnome domaćinstvu'. jedes Besitzstück. lat. pošto se one rode. koje su korisne zajednici bilo grada bilo doma.. kao npr. drugi ratarski i lovački. Tako te se bjelodano može postaviti. zbog toga što su ljudi od jednih stvari imali više a od drugih manje negoli je potrebno (i otuda je jasno kako po naravi sitničarstvo 77a ne pripada umijeću stjecanja. tako što ona mora ili pružati ili priskrbljivati one uskladištive od život­ nih potrepština. 5 mnoštvo oruđa i gospodarstvu i državništvu. κατεχομένον πράγμα. ali ne i njezinom svojstvenom upotrebom.71. koji je s potrebitim cipele razmijeni za novac ili hranu. Isto vrijedi i za ostale teče­ vine. Onaj. nego tek onda kada se zajednica uveća. everything which we possess. Dakle. Jer obje su upotrebe cipele. koji najčešće nazivaju i s pravom ga ovako zovu. kako odmah pri rođenju tako i kad odrastu. A slično je i s osta­ lima. kako su biljke poradi životinja.

les membres de l'association primitive possédaient toutes choses en commun.pretva­ ralo u zlato sve što bi dotaknuo. when the family divided into parts. što je i sama vrijednost dotičnog novca. i bilo koje drugo takvo. ol της πολνπληϋεστέρας δμως κοινωνίας κεχωρισμένοι δντες πολλών άντι&έτως και άλλοι άλλων πραγμάτων. For the members of the family originally had all things in common. i ništa više. iz nužnosti je došlo do upo­ trebe novca. i svakomu od umijeća svrha ide do beskonačnoga (budući da to najviše žele uči­ niti). 'trgovina na malo' ili 'kramarstvo'. Grč. budući samo jedna od korisninâ. En effet. Ali. 8 0 Pošto je dakle jednom iznaden novac zbog nužnosti razmjene. smisao dru­ gog (spornog) dijela rečenice je nedvojben: članovi različitih domaćinstava dijelili su i mnoge predmete posjeda od drugih kuća (T. prema razmjeni. oni. da si uštede samo mjerenje. Zbog toga se čini kako se umijeće stjecanja najviše bavi novcem. oi τον οίκον μετέχονν άπα κοινού πάντων των πραγμάτων αυτών. Ali iz tê je nastala ona druga posve razložno. Jer bogatstvo često postavljaju kao mnoštvo novaca. dajući i primajući vino za žito. srebro. Stoga se nekako čini kako mora biti granice svakomu bogatstvu. 81 Ili 'sitničarija'. ima granice. naime. naime. puis. Nasuprot tome novac se nekima čini kao umišljotina i puka običajnost. samo uzajamno razmjenjuju potrepštine. ali ne na svaki način. . kao što to još i sad čine mnogi od barbarskih naroda. on nije ničemu. the parts shared in many things. nastade drugi oblik umijeća stjecanja. te da mu je zadaća uzmoći spoznati odakle će se steći najviše novaca. lat. zbog toga što se njime bave i umijeće stjeca­ nja i ono sitničarstva. poput onoga Mide. Jer mijenja se uzajamno upotreba svakog pojedinog od tih umijeća. dok im je stvar ista. 81 koje prvotno možda bijaše jedno­ stavno. I stoga je neograničeno bogatstvo koje proistječe od takvog umijeća stjeca­ nja. franc. mercatura cauponaria. unatoč različitosti prijevoda. 82 Jer kao što se liječništvu bavljenje zdravljem pruža u beskonačnost. dočim umijeće sitničarstva proizvodi novce. lako prenosiva svaka poje­ dina od potrepština prema naravi. da ono tvori bogatstvo i novac. dok je po naravi ništa. der andere anderes. 83 To jest: sredstvo kojim se služe. . Jer utisnuti žig bijaše i znak veličine. petit négoce. rus. ima i porabu kojom se lako rukuje u životnoj svakodnev­ nici. Denn jene hatten alle Anteil an einem und demselben Besitze. Jer drugo je umijeće stjecanja i bogatstvo koji su prema naravi. Smatra se. čovjek ipak skapava od gladi. novogrč. niti je neki oblik umijeća stjecanja ( budući da je poradi ispunjenja samodostatnosti koja je prema naravi). 2* 5 10 15 20 25 30 35 . le 25 30 35 40 41 1257 b kije. dok sredstva tê svrhe ne idu u beskonačnost (kako je svrha granica svima). later. ali u stva­ rima koje se zbivaju vidimo gdje se događa oprečno: jer svi stjecatelji bogatstva do beskonačnosti uveća­ vaju svoj novac. a svrha je to bogatstvo i stjecanje novaca. kojemu se priča kako mu se . franc. npr. ils maintinrent la possession commune pour de nombreux biens. Zbog toga ljudi traže nekakvu drugu [odredbu] bogatstva i umijeća stjeca­ nja. željezo. and different parts in different things. a napokon su u nj utiskivali znak. koje nije umijeće stjecanja. to pripada umijeću gospodarstva. kao uvoz onoga u čemu oskudijevahu te izvoz onoga čime obilovahu. engl. 18 19 . rus. 80 To jest: znak količine dotične kovine. Uzrok je [zbrci] što su oba ta umijeća srodna. 1256 b 32. novogrč. 1 čini se da se ono bavi novcem. ή «καπηλική». die Kaufmannskunst. niti je koristan bilo kojoj od životnih potreba. i ako ima štogod drugo takvo. pa onaj tko je novcem bogat često oskudijeva i u nužnoj hrani. . naime. τό καπηλικόν. Nije. To su prvo određivali naprosto po veličini i težini.zbog nezasitnosti želje . 82 Usp. njem. [kad ljudi naučišej odakle i kakvom razmjenom nastaje najveći dobitak. Jer takvo [bogatstvo] nije njegova zadaća. njem. Zbog toga poradi razmjena složiše se štogod takvo uzajamno davati i primati koje. tako nema granice ni svrsi toga umijeća stjecanja. ono sitničarsko. retail trade.A.Sinclair). nego samo razmjenom stvari. Jer novac je počelo i granica razmjene. A besmisleno je da bogatstvom bude ono u čemu dok obiluje. un fois divisés en familles distinctes. in der ausgebreiteten Gemeinschaft dagegen besass der eine für sich dieses. Jer što je više inozemnijom postajala dotična ispo­ moć.davati na uzvrat. Dočim umijeću gospodarstva. jer izmijene li ga oni koji se njime služe. i ispravno je traže. nu poslije već zbog iskustva postade znalačengl. . Stoga takav način razmjene niti je usuprot naravi.

dakle. engl. svakomu je živom biću hrana preostalo 8 7 od onoga iz čega nastaje. rus. ali usuprot naravi. one se hrane plodovima zemlje i vode (prema J. To jest. iako domaća čeljad moraju imati zdravlja. ­ . nego je to zadaća liječnika. Samo. ali ne i oko dobra življenja. Nije naime ni dužnost tkalačkoga umijeća tvoriti vunu. Jer inače bi mogao dvo­ umiti tkogod zašto je samo umijeće stjecanja dio gospodarskog umijeća. novogrč. pa tako nastaje druga vrsta umijeća stjecanja. tê stvari moraju već biti prisutne po naravi. traže tjelesne užitke. l'art politique. i znati kakva je vuna korisna i upotrebljiva. l'accumulation de l'argent.naime. rus. 88 Grč. jer rođeno je nalik na roditelje. 88 zbog toga što njime dolazi dobitak od samoga novca. usury. 84 Tako te se čini nekima kako je to i zadaća umijeća gospodarstva. dijelom on jest a dijelom nije posao gospodarstvenika. Jer ne pripada hrabrosti zarađivati novac. the art of the statesman. i prvo je nuždno i pohvalno. U svima takvim stvarima znanstveno proTo jest: umijeće koje je podređeno gospodarstveniku. te budući se čini kako i oni ovise od imovine. a ne od onoga čemu je novac. 85 Podrazumijeva se 'savršeno življenje'. lat. . kao da je ovo svrha. nego poslužbenoga 86 umijeća. nego jedno ima drukčiju svrhu. Stoga je prema naravi svima umijeće stjecanja [na području] plodova i životinja. 86 25 30 35 14 14 15 40 1258 b 5 20 10 20 21 . a takav dobitak je odvjetak novca od novca). Jer posao je naravi pružati hranu onome što je rođeno. njem. pripada li naime ili ne umijeće stjecanja gospodar­ stveniku i državniku. ή πολιτική. dok ga dobitak 8 9 samoga uvećava (otuda mu i ime. Posrijedi je. ή όβολοστατική. dok liječničko umijeće to nije. 11 Budući smo stvari koje se tiču spoznaje razlučili dostatno. kao što je dijelom dužnost i gospodarstvenika i vladatelja brinuti se zdravlju. svako je od njih upotreba iste imovine. 85a Grč. 87 Smisao je ovaj: životinje se hrane onom tvari od koje su sastavljene. ratio foeneratoria. engl. novogrč. rus. a prema svrsi se mora usmjeriti sve. moraju se istražiti i one koje se odnose na upotrebu. novogrč. lat. scientia reipublicae administrandae. die Politik. τοκογλυφία. cijeli im je posao oko stjecanja bogatstva. αύξηση. drugo pak samo umnoženje. koji vodi brigu cijelome domaćinstvu. lat. tako im i poradi hrane narav mora pružiti zemlju ili more Grč. Naime. nego tvoriti smjelost. kao što je već prije rečeno. nego se služiti njome. seine Vermehrung. la pratique du prêt à intérêt. njem. pokušavaju drugim načinom.Tricotu). Uzrok je pak tomu raspolo­ ženju što se ljudi trse oko življenja. nego ima svoju granicu. I budući je u suvišku užitak. i do gospodarstvenika je da tê stvari rasporedi onako kako treba. sastavljene od zemlje i vode. Pa ipak neki sva [umijeća] pretvaraju u ono stjecanja bogatstva. kao što reko­ smo. upotrebljavajući sve svoje sile. niti je to pak zadaća umijeća vojskovođe ili liječništva. oni žele da su bezgranične i stvari koje joj služe. ali ne istim načinom. nego preuzevši ih od naravi služi se njima. Wucher. nego se njime ljudi jedni od drugih bogate). . i koje nije poput prvoga neograničeno. Jer novac je nastao poradi razmjene. franc. traže ono umijeće koje tvori suvišak užitka. Rečeno je dakle nenužnome umijeću stjecanja i kakvo je i zbog kojega nam uzroka ono treba. franc. umnažanje ili poveća­ nje količine novca. kao i živjeti te imati koju drugu životnu potrepštinu. a dijelom i nije. accumulation. njem. i ustrajavaju mnijući da se novčani imutak mora ili očuvati ili umnožiti neograničeno. te nužnome. ανξησις. tako i što se tiče novca. 84 40 1258 5 10 ili štogod drugo). nego su to pobjeda i zdrav­ lje. Nu ponajviše. I ako si to s pomoću umijeća stjecanja ne uzmognu pribaviti. Kako je umijeće stjecanja dvostruko. 10 Bjelodano je dakle i ono dvojbeno u početku. ili pak ono mora biti već prisutno (jer kao što ni državničko umijeće 85 " ne tvori ljude. s pravom se najviše mrzi lihvarstvo. I oni pak koji nastoje oko dobra življenja.85 A kako se dakle ta žudnja proteže u bezgranično. franc. engl. dok je ono razmjembeno s pra­ vom pokudno (jer nije prema naravi. amplificatio. ili nevaljala i neupotrebljiva. ono sitničarstva i ono gospodarstva. ή πολιτική. kako je ono drukčije i umijeće je gospo­ darstva koje je prema naravi i za pribavu hrane. tako te je on i najviše usuprot naravi od svih načina stjecanja.

posao. pribavlja bogatstvo od dobara što potječu iz zemlje.doznavši na temelju zvjezdarstva da će tê godine biti dobar urod maslina. budući da one različito uspijevaju u različitim zemljama). μισϋαρνία . od kojih može biti kakve koristi. 15 ovog i onog prvog (jer posjeduje i dio onoga koje je prema naravi i dio umijeća razmjene). dočim u umjeću razmjene glavni je dio trgo­ vina (koja opet ima tri dijela: pribava broda. rus. opus et usus. le travail salarié. βάναυσος je 'obrtnik koji se bavi niskim obrtom nedo­ stojnim slobodna građanina'. rus. ή έπί μισ&ω εργασία. engl. prodaja robe. a najropskije one u kojima se tijelo najviše upotrebljava. te uzgoju drugih životinja. njem. 91 Opet dvoznačnica τα κτήματα . dok iskustvo (praksa) mora polaziti od nužnosti (prema O. njem. koji služe samo svojim tijelom). ali izvorno je značenje 'porod. kao ona priča Talesu iz Mileta. što potvrđuje polovica inozemnih prijevoda.matranje ima slobodu. plivačica ili letačica. kakva je pribava konja. kao Haret 40 Paranin i Apolodor Lemnjanin ratarstvu. kamati'. i na 'obraslo' za vinograde i maslinike. τών ασκούντων βάναυσόν τίνα τέχνην.91 koja je stoka najprobitačnija. Jer sve su tê stvari korisne onima koji cijene umijeće 5 stjecanja. εκαστον κλάδον μετερχομένονς). pa je. odvjetak'.. oranju 1259" i sadnji. ali i blago (kao stoka i kao bogatstvo). employed in the mechanical arts. res possessae.nužnost. bilo bi dosadno. i najnedostojnije su one gdje je najmanje potrebna izvrsnost. Kad je zatim pravo vrijeme došlo. ό τόκος. Lat. novo­ grč. . Uz to bi trebalo prikupiti i razbacana izvješća tome kojim je sve načinom posrećilo nekima da steknu bogatstvo. te gdje i kako. drugo je lihvarstvo. operae locatio seu opera mercenaria. service for hire. . to increase at interest. 22 23 . Lat. on je 10 . bilo bi korisno po radnju. a drugi pružaju više dohotka). koje također obuhvaća mnoge rodove. Jer postoje mnoge vrste kovina iskopanih iz zemlje. ars sordida atqe illiberalis. Lat. plaću. To su dakle dijelovi najsvojstvenijeg i najprvotnijeg umijeća stjecanja. a drugi opet drugome. njem.96 30 20 35 25 39 Budući su tima stvarima neki pisali. ή Εργασία (ôtà τους. foenus. njem.kažu . cheptel. novogrč. engl. franc. die Praxis (Verrichtung). 6 τόκος ovdje znači 'dobitak od uzajmljene glavnice. poput sječe šume i cjelokupna rudarstva. engl. treće najamništvo93 (od kojega je jedno rad obrtnika rukotvoraca. 41 Misli se na 'golo' zemljište za sjetvu žitarica. svakome pojedinome od tih općenito se već i sada reklo. 93 Grč.94 a drugo onih bez ikakva umijeća. 94 Grč. 96 Ova rečenica ο vrstama obrta ili radnji ne uklapa se u cijelosti u dotični tekst. obrt. . le travail des métiers manuels.90 Ovo su naime korisni dijelovi umijeća stjecanja: imati iskustva blagu. posjedi. a slično i ostalih životnja (jer treba biti iskusan u tome koje su od dotičnih životinja najprobitačnije. . rus. 90 Ova se rečenica različito tumači. ή εργασία znači radnja. Gigonu). njem. franc. zatim 92ratarstvu. ono. die banausischen Künste. 15 i nenadano su se i istodobno tražili mnogi tijeskovi. najamni rad.rad za mazdu. i pčelar­ stvu. τα φυσικά άγαΰά. ­ . koji se njemu pripisuje zbog njegove mudrosti. iznajmljivao ih je po koliko je on htio. već zimi s ono malo novaca što je imao veoma povoljno zakupio sve tijeskove za ulje u Miletu i na Hiju. Posrijedi je naime izum koristan za bogaćenje. novogrč. na što se Aristotel ovdje i poziva. Jer kad su mu prigovorili zbog nje­ gova siromaštva kako je filozofija beskorisna. Zins. potomak. novogrč. Najvjerojatniji je smisao kako je na dotičnome području znanost (teorija) slobodna. Od tih obrta najviše je umijeća u onome gdje je najmanje slučaja. a tî se pak razlikuju jedni od drugih što su neki sigurniji. iskustvo pak . métier (industrie). pokazao kako je filozofima lako obo95 Grč. Ovdje je lat. Treća pak vrsta umijeća stjecanja nalazi se između 89 Grč. volova ili ovaca. neka tê stvari iz tih djela upozna komu je do toga. ali koji je zapravo nešto općenito. npr. kako nezasijanu tlu tako i obraslome.95 ali zadržavati se na tome. l'intérêt. engl.tečevine. Lohnarbeit. Lat. live-stock. koja ne donose plodove ali su ipak korisna. Besitzstücken. najprostije su pak one radnje koje najviše oštećuju tijelo. rus. i koje na kakvim mjestima. radinost. franc. rus. . engl. naime. franc. izrađiva­ nje. jer nitko nije više novaca nudio. franc. zaradivši mnoge novce. dočim opisivati ih potanko i točno. novogrč. practice (occupation). prijevoz tereta.

kako već rekosmo. Talesov izum i ovaj posve su isti. Nu. Jer obojica su sebi izumili 'samoprodaju'. tvrdnja je neumjesna). Jer nara viju kralj se mora razlikovati.gatiti se. kojoj se prije 1 0 0 govo­ rilo. 97 20 25 a drugim se vlada . lat. Naime. Grč. Muško se prema žensku odnosi na taj način. što je dijelom i u današnjem nazivku 'monopol'. jer je kralj svima njima. koji se prodaju i kupuju. ή μονοπώλια. 98 jest: robe. bijaše netko prigovorio zbog njegova niskog podrijetla. nogoper. Prije svega. pa kad su zatim s različitih trgovišta došli trgovci. pokupovao sve željezo iz ljevaonica željeza. zbog čega bi jedno moralo jednom zauviAmasisu. franc. i treba li žena biti umjerena. jedan kao vlast gospodara. i nije postavio pretjeranu cijenu. τα τρόφιμα. he (father). novogrč. jer muško je po naravi pogodnije zapovijedati negoli žensko . kao umjerenost. Jer roditelj vlada i prema ljubavi i prema starosti. naime. pa ipak . μονοπώλιον. nego ženom državnički. budući su oni ljudi i sudjeluju u razboru. lat. Grč. ali mu naredi da napusti Sirakuzu. Dočim vladavina nad djecom je 102 kraljevska. franc. treći kao bračna vlast (jer mužu je dano vladati ženom i djecom. robovima bi mogao tkogod dvoumiti. kao i domaćinstvu. kao što i Ama1 sis reče u priči nogoperu . koju nazivamo bogatstvom. zbog toga što bijaše otkrio način zaradbe štetan po Dionizijeve poslove. oboma kao slobodnim. pa ipak je na pedeset talenata zaradio stotinu. quod procreavit. pa i više. ali to nije ono oko čega oni nastoje. Kako bi pokazao da se može od 'vladanoga' postati 'vladajuće' (uspeti se s niskoga položaja na uzvišeni).ukoliko nije gdjegdje nastao odnošaj usuprot naravi . ili drukčija. 1253 b 3-11. monopoly. 172) iskazivali najviše počasti. 103 Ilijada. Grč. 12 Budući bijahu 99 tri dijela umijeća gospodarstva. Doznavši za to Dionizije. lat. privam šibi rei vel mercis vendendae facultatem comparare. hrabrost. novogrč. živeža. provisions. koji je zatim preobličen u kip božanstva. ό γεννήτωρ. rus. hrabra i pravedna. kakva druga časnija od tih. takav je način stjecanja nešto općenito. postoji li u roba neka krepost mimo oruđnih i poslužničkih značajki. I. . ili pak nema ničega drugog mimo tjelesnih poslužbi (jer dvoumlje izlazi na oba načina. i više se brine njihovoj kreposti negoli vrsnoći imovine. res vénales. franc. a upravo je takav oblik kraljevske vlasti. ili pak ne? Općenito valja razvidjeti vladajućem i vladanome po naravi. koji sada ima i šire i posebnije značenje. Bjelodano je dakle kako umijeće gospodarstva više nastoji oko ljudi negoli oko pribave neživih stvari. das Erzeugende. pravednost i bilo koje drugo od takvih stanja. skupinu. dakle. 100 1253b 14-1255b39. te dijete razuzdano ili umjereno. les marchandises. nagomilavši novaca. kad to ushtjednu. générateur. ein Monopol. mnogim gradovima (ili drža­ vama) treba takvoga stjecanja i na takve načine. un monopole. jedini je prodavao. rus. . njem. Govori se dakle kako je na taj način Tales dokazao svoju mudrost. engl. postoji li u njih ista krepost. njem. dao je izliti od zlata posudu za pranje nogu. njem. u čemu će se oni razlikovati od slobodnjaka? Ako pak ne postoji. Jer tada uvode 'samopro­ daju' prodajninâ 9 8 . engl. ali ne istim načinom vladavine. imaju li i oni kreposti. Zbog toga se i neke države prihvaćaju toga načina kada im ponestane novaca. A gotovo isto treba istražiti i ženi i djetetu. stvari. 544. 99 Usp. engl. ali rodom mora biti isti [s podanicima]. A to je korisno znati i državnicima. Na Siciliji je neki. egipatskome kralju. 104 Posrijedi je glasovita složenica.u većini ustavnih država izmjenjuju se vladajuće i vladano (jer tu se hoće da su po naravi jednaki te da se ništa ne razlikuju). ili državu. rus. kao što se odnosi starije prema mlađem i rađaj uče prema rođenomu. ako to postoji. ako 97 tkogod može sebi tako pribaviti 'samoprodaju' .kad jedno vlada Ili 'pravo isključive prodaje' za pojedinca. Jer ako oboje trebaju sudjelovati u ljepoti i dobroti 1 0 4 . drugi kao očinska vlast. koja znači i čestitost i savrše101 10 15 30 20 35 25 40 1259 b 30 5 35 24 25 . το γέννησαν. dopusti dotičniku iznijeti novac. Verkauf von Waren. a djecom kraljevski. Stoga je Homer primjereno nazvao Zeusa »otac i ljudi i bogova« 1 0 3 .teži se načiniti razlika i po vanjštini i po nazivima i po počastima. Zbog toga neki od državnika i djeluju javno baveći se samo time. te više krepo­ sti slobodnjaka negoli robova. τα ώνια. . 102 Doslovno 'rađajuće'. novogrč. kojem su Egipćani (prema Herodotu II. to jest otac kao rađajući ili kao roditelj.kao i starije i odraslije nad mlađim i nedoraslim) .

Nu 108 109 24 24 25 5 30 10 35 15 40 1260 b 20 5 tim stvarima nek je razlučeno na taj način. žensko je ima. con­ sultant facultas. neće obaviti nijednu od dužnosti. Bjelodano je dakle kako uzrokom takve kreposti robu mora biti gospodar. dijete je ima. 71E. drugu onoga što je nerazumno. master artificer. 1 1 0 ali ne isto i mužu. trebaju li i obrtnici posjedovati krepost? Jer i tî često zbog razuzdanosti zapostave svoje poslove. 72A. Werkleiter. Sofoklo. kako će se njime skladno vladati? Jer ako je razuzdan i strašljiv. architectus. 110 26 27 . uz razliku poput one kakva je među vladanicima po naravi. Naime. kao ćudoredni spoj ljepote i dobrote ljudskoga značaja. 113 Usp. engl. dočim ono više i manje nikada. Jer varaju se oni koji općenito govore kako je krepost 'dobro raspoloženje duše' ili 'ispravna činidba' ili štogod slično tome. Menon. . vladati i biti vladati razlikuju se vrstom. Ili se to možda u velikoj mjeri razli­ kuje? Jer rob je sudionik života. lat.jek vladati a drugim da se vlada? Jer oni se ne razlikuju prema više i manje. novogrč. koji kažemo imaju različitu kre­ post: jednu onoga što ima razum. praestans probitas. mjesto takvih odredaba. Jasno je dakle kako istim načinom biva i u ostalih. Grč. Menon. jasno je kako se njegova krepost ne odnosi samo prema njemu samomu. ali nije ista umjerenost žene i muža. lapartie delibera­ tive.tako smatrati da stoji i sa svime ostalim: »Ženi ures šutnja donosi«. nego i prema svrsi i onomu tko ga odgaja. kao što mišljaše 108 Sokrat. Grč. njem. ako je isti­ nito što se sada reklo. 111 To jest: rob živi zajedno s gospodarem. Neće li dvoumiti tkogod. το »βονλευτικόν«. Jer u njoj postoji po naravi vladajuće i ono vladano.ne zanemari svoje poslove. 293 (doslovan prijevod). engl. ali ne istim načinom. 1 1 1 dok je [obrtnik] podalje. ali su prisutni različito. . tek toliko da . franc. Rob tako uopće nema savjetodavne sposobnosti . die Vollkommenheit. Jer drukčijim načinom vlada slobod­ njak nad robom. 1 1 2 Naime. . i slično i u ostalome. Stoga ne govore ispravno oni koji robu niječu razbor i kazuju kako im treba sämo zapovijedati. lat. a u drugoga poslužbena. Zbog toga vladatelj treba imati savr­ šenu ćudorednu krepost (jer njegov je posao napro­ sto onaj voditelja 107 . rus. 31-35. tako te su po naravi većina [bića] vladajuća i vladana. franc. i na toliko sudjeluje u kreposti koliko i u ropstvu. novogrč. A na to nas upućuju i stvari koje se tiču duše. kako će skladno vladati? Ako opet vladanik nije takav. la vertu parfaite. 40 1260 a A jasno je to i onima koji razmotre više prema pojedinome dijelu. das planende Vermögen. upravljač'. αρχιτέκτων. te muško ženskim i muž djetetom. αρχιτέκτων. 112 Ili 'i samo utoliko postiže izvrsnost na koliko postaje rob' (prema Jowettu). ali je ona nesavršena. novogrč. 106 Ili 'bez ovlasti. a ne onaj koji posjeduje umijeće poduke kojim se rob uči svojim poslovima. mnogo bolje govore oni koji. vlasti'.zbog razuzdanosti ili strašljivosti . maître qui dirige souverainement. jer su robovi potrebitiji opomene negoli djeca. Slično se i [krepost] roba odnosi prema gospodaru. 1255 b 23. Nu ako jedno mora imati [krepost]. deliberative faculty. Jer ako vladatelj nije umjeren i pravedan. το βονλευτικόν. 72A-73C. Grč. iako je doslovno 'graditelj'. 107 Ili 'upravitelj. rus. nego je u jednoga vladateljska hrabrost. u svima su naime prisutni dijelovi duše. Platon. pak hrabrost i pravednost. a drugo pak ne. Jasno je dakle kako oboje moraju sudjelo­ vati u kreposti.kao što ono pjesnik reče ženi . A budući je dijete nesavršeno. lat. a razum je takav voditelj) i od ostalih svaki onoliko koliko im je primjereno. Naime. dočim kožar nije takav. Zbog toga treba . njem. napro­ sto nabrajaju kreposti. engl. a noble nature: franc. καλοκαγα&ία. njem. i rob je od onih koji su to po naravi. Slično je stoga nuždno pretpostaviti i ćudorednim krepostima: u njima moraju sudjelovati svi. Ajant. niti nost i plemenitost. Tako te je bjelodano kako ćudoredna krepost pripada svim narečenima. ali je nevlastna . niti pak koji drugi među obrtnicima. poput Gorgije. Platon. Postavili smo da je rob koristan poradi životnih potrepština. nego onoliko koliko je [dostatno] svakomu pojedinomu za njegov posao. čudno je. tako te je jasno kako mu je potrebno malo kreposti. rus. τέλεια άνϋωπίνη αρετή (savršena ljud­ ska krepost) 105 Ili 'sposobnost promišljanja'. prostiji obrtnik posjeduje nekakvo ograničeno ropstvo.

a tê spomenute stvari su dio domaćinstva. Jer tu Sokrat kaže kako trebaju biti zajednički djeca. želeći izmudrivati pod bilo koju cijenu. i ako se koji drugi nađu opisani od [znanstvenika] i koji se čine dobrim. 10 15 B. kao ono u Platonovoj Državi2. što je tu lijepo a što nije lijepo. ovdje: πολίτευμα. naime. Lat. te kreposti svakoga pojedinoga od njih i njihovu uzajamnom druženju. mjesto jednoga grada je jedno. inače: πολιτεία. Jer moraju svi građani imati ili sve zajedničko ili ništa ili pak neke stvari da a neke ne.kako se ne bi činilo da tražimo štogod drugo mimo tih stvari. bjelodano je nemo­ guće (jer država 1 je neko zajedništvo. To razmatranje treba započeti od njegova narav­ nog početka. njem. morat će se pretresati u raspravama državnim porecima. . tako da se vidi i što je ispravno i što je korisno. te uz to . moraju se razvidjeti i ostali državni poreci. A mora značiti. 115 Usp. poduzeli smo ovo istraživanje. Inače sama riječ πολιτεία najčešće znači državni poredak ili državni ustav. ili je bolje da jedne budu zajedničke a druge ne? Mogli bi naime i djecu i žene i imovinu građani imati zajednički. 27 30 35 40 1261 5 114 Ali tome se zapravo ne pretresa u Politici. 1 1 4 Budući je svako domaćinstvo dio grada. 'državni ustav' (grč. i građani su oni koji sudjeluju u jed­ nome gradu). novogrč. ili pak onako kako je prema zakonu zapisanu u Dr­ žavi? 1 Ili 'državni poredak'. πολιτεία).mužu i ženi. i prvo moraju imati zajedničko mjesto. i krepost dijela mora se obzirati na onu cjeline. Država. dok od djece postaju [budući] sudionici državnog poretka. kojima se služe one države za koje se govori da imaju valjane zakone. Je li onda bolje imati ovako kako je sada. i kako se mora tražiti dobro a izbjegavati zlo. engl. 1310a 12-3. II.da li je najbolje da sve budu zajedničke u gradu koji treba biti skladno uređen. nuždno je — gledajući na državni poredak 1 1 3 . res publica. Jer žene su polovica slobodnjaka. forme de gouvernement. franc. koje je najbolje od svih onima što su uzmožni živjeti najviše po svojoj želji. ostalim treba drugdje govoriti. Ali . djeci i ocu. die Staatsverfassung. Da im ništa ne bude zajedničko. rus. Tako te. poći ćemo od novoga početka i prvo ćemo istražiti ono što je rečeno naj­ boljem državnom poretku. budući da je tim stvarima razlučeno. žene i imovina. 2 Platon. 1337a 11-18. 28 29 . ako štogod znači po valjanost države da djeca i žene budu valjani.odgajati i djecu i žene. nego zbog toga što nisu valjani sadašnji poreci. smatrajući sadaš­ nju raspravu dovršenom. form of government. 20 1 Budući smo naumili razmotriti državnome zajedništvu.od onih stvari koje se mogu zajednički imati . IV 423 E.

a military allience. franc. Etika. lat. . . kao da su postali neki drugi. . uzvraćena jednakost spašava države. kao da se smjenjuju postolari i stolari. a ne 'jednakima'. ne sastoji se država samo od mnogih ljudi nego i od onih koji se vrstom razlikuju. te što je ujedno i pravedno. I 353. . a bivajući što više jedna.6 . the community of women. den Staat allzusehr vereinhaitlichen zu wollen. posrijedi nije naprosto 'zajedništvo' ili 'zajednica žena'. A i prema drugome načinu je jasno kako odviše težiti da se država ujedini 10 . njem. 30 31 . nigdje se ne određuje. Jer obitelj je samodostatnija od pojedinca. više neće ni biti država. kao što i veći uteg više teži (a razlikovat će se tako i država od naroda. Iz toga je dakle bjelodano da po naravi država nije jedno onako kako neki govore. jer bi to bilo nešto drugo. I uz to. rus. nego ili na godinu dana ili prema nekom drugom poretku i vremenu. this extreme unification of the state. Ali čak i kad bi bilo najbolje da zajedništvo bude što Vue jedno. Također i među slobodnjacima i jednakima mora biti tako. I. engl. . Rekli bismo. a grad od obitelji.. Riječ je ο pojedincima koji su slični (ili sličnici). belli societas.zapravo je nemoguća. tu se. rus. novogrč. Jer ne mogu svi isto­ dobno vladati. dok u onih gdje to nije moguće zbog toga što su prema naravi svi jednaki. te ono što je nazvano kao najveće dobro u državama zapravo ukida države. njem.čovjek4.gdjestoji: 'Jer razmjeran uzvra­ ćaj održava zajedništvo države.τι το να ζητή. chercher à unifier la cité d'une façon excessive. πάντων είναι τάς γιναίκας κοινάς. nije dobro. nam non fit civitas ex similibus. i tek će onda biti grad kada zajedništvo mnoštva postane samodostatno. jer kako se to treba razlučiti. . une cité n'est pas formée départies semblables. V. 6 Grč.' 4 To jest: pojedinac. kada mnoštvo nije razdijeljeno po selima. I budući je bolje da tako bude i u stvarima državnog zajedništva. συμμαχία. naime. ako što više postaje jedno. Jer država ne nastaje od sličnika6. Grč. engl. Jer to je pretpostavka od koje polazi Sokrat. franc. dočim ono što jest dobro to nju spašava. novogrč. ή πόλις δεν αποτελείται έ« μερών ομοίων. συμμαχία. i od obitelji . iako je bjelodano kako država. i sâm razlog zbog kojega Sokrat kaže da se mora ozakoniti takvim načinom. sama svrha za koju kaže da mora biti prisutna u državi . lat. λίαν ενοϋν ζητείν την πάλιν. franc. rus. kako je obitelj više jedno negoli država 5 . . bilo da je vladati dobro bilo da je zlo. τής κοινής επι των γυναικών κτήσεως (ustanova . novogrč. novogrč. oponaša [uzorni poredak] kad se jednaki smjenjuju i bivaju slični izvan same vlasti 9 . onda je poželjnije i ono koje je manje jedno od onoga koje je to više. Time pak načinom od vladateljâ jedni vrše jedne a drugi druge dužnosti. ο. for similars do not constitute the state. 3 4 5 . ono pak iz čega mora jedno nastati. a pojedinac više negoli obitelj. vojno savezništvo je poradi pomoći već po svojoj naravi). lat. lat. qui studet civitatem plus nimio unam facere. tu moraju svi u istome sudjelovati.Mimo toga što mnoge druge teškoće sadrži zajedničko posjedovanje žena 3 . Naime. bjelodano je bolje da uvijek isti vladaju. zajedničkog posjedovanja žena).' 9 Ili 'izvan samog službenog položaja'. 1132b32. symmachie (une alliance défensive et offensive). ako 8 Aristotel. jer bi time ukinuo državu. 10 Grč. Dakle. eine Bundesgenossenschaft. rus. die allgeme­ ine Gemeinschaft der Frauen. Jer ono je korisno po kolikoći. uxorum inter omnes cives communitas.kako je sada rečeno . ό ΰεσμός. pa da ne budu uvijek isti [ljudi] postolari i stolari. njem. engl. čak i kad nije isto po vrsti (naime. nego da su 'žene zajednička imovina svih građana. I takvim načinom biva te svi vladaju. engl. ne čini se da proizlazi iz njegovih dokaza. ne bi smio učiniti. la communauté des femmes entre tous les citoyens. ne čini se kako to slijedi iz dokaza. 7 Grč. I dalje. Ako je dakle poželjnije ono što je samodostatnije. . Govorim naime [izrijeku] kako je najbolje da je grad što više jedno. franc. 3 10 15 20 22 22 25 nego je poput Arkadanâ). njem. kao što je prije rečeno u knjigama Eticis. Država. Jer naravlju država je neko mnoštvo. Razlikuju se naime vojno savez­ ništvo 7 i država. Tako te ako bi tkogod i bio uzmožan to učiniti. ού γαρ γίνεται πόλις έξ ομοίων. naime. razlikuje se vrstom. Vidi i Platon. . την απόλυ­ τον τήςπόλεως ενότητα (onaj tko traži potpuno jedinstvo države). Jer ti tada vladaju i njima se vlada naizmjence. . ako je moguće. postaje od države obitelj. 5 Ili 'grad'. aus ganz Gleichen entsteht kein Staat.

svi [ljudi] istodobno kazuju 'moje' i 'ne moje'. Sama grčka riječ znači prije svega tjelesnu ljubav. pa i 'nedopuštenu ljubav'. V. kao kobile i krave. lat. ένόεικτικόν της ομονοίας των λεγόντων (znak uzajamne složnosti). 17 Grč. 1 ' Grč. Mimo tih stvari rečeno sadržava i drugu pogrješku. 19 Grč. expiationes et satisfactiones usitatae legibusque ac moribus receptae. što se zabranjuje puteni sulog sàmo ljubavnicima. . I kad se dogode onima što se poznaju. Država. stoga da svi isto nazivaju 'moje'. 6 έρως. A tê se stvari moraju češće događati onima koji se ne poznaju negoli uzajamno poznatima. A tako kažu da se događa i neki među onima koji se bave opisima zemalja. die gebräuchlichen Sühnen. die Liebe. ili kojim drugim svojakom po krvnome srodstvu ili prema rodbini i svojbini. ucKynumenbHbiMU oôpndaMU. 462 C. Dobit će svaki pojedini građanin tisuću sinova. ljubakanje. To jest: dvoznačno. αί νομιζόμεναι λύσεις. IV. Jer mimo ostaloga. kao što u kućanskim podvorbama mnogi dvoritelji katkada slabije poslu­ žuju negoli oni malobrojni. dočim među onim drugima ne. Ako ono znači 'svaki pojedinac'. nego je bilo koji jednako sin bilo kojega. tako će svatko reći 'moj' ο onome od građana koji dobro ili loše1* stoji. A besmisleno je i to. ali u dvojbi i ο tome. pošto se dopusti zajedništvo sinova 18 . ili pak ovako kako se sada kazuje 'moje' u državama? Jer istoga jedan naziva svojim sinom. onako kako se mogu prema onima koji su iz daleka. te slično i ο imovini kao 'svi'. dijelom je lijepo ali i nemoguće. i to ne kao one koji su poje­ dinčevi. dok se ne priječi ljubakanje te drugi takvi odnošaji. jedan pak bratučedom. I je li bolje da svatko tako kazuje 'moje' imenujući isto kao i dvoje ili deset Platon. Platon. Platon. Beweis von Eintracht. djecu. dovode u doka­ zima do prijepornih zaključaka. govo­ reći tim načinom ο svakome pojedinome među tisu­ ćama. 180. tako te će ih sve jednako zanemarivati. 12 11 20 25 30 tisuća [ostalih]. Nu tako neće govoriti oni koji se služe zajedničkim ženama i djecom. 14 Usp. το όμονοηηχόν. a dijelom ne pridonosi jednakomišljenosti 13 ). TO έραν. har­ mony. . un signe d'accord entre les esprits. pa ipak se rođena djeca raspodjeljuju prema slično­ stima 1 6 . koje su po svojoj naravi veoma sklone rađati mlade nalik na roditelje. bilo onoj vlastitoj bilo kojega srodnika. pomirbe). držeći kako je dotično dužnost dru­ goga. nego hoće reći 'svi'. njem. koji se nikako ne smiju počinjati prema očevima i majkama i bliskim rođacima. ali ne kao bilo koji 'pojedini' od tih. a ο stvarima koje su zajedničke već manje ili tek onoliko koliko se tiče koga kao pojedinca. franc. Jer najmanje se brige posvećuje onome što je većini zajedničko. A postoje i ženke drugih životinja. poput one kobile u Farsalu zvane Pravedna. kao 'moj' ili 'onaj koga drugoga'. Jer to 'svi' je dvostruko 1 2 . ol νενομισμένοι εξιλασμοί (ozakonjena pokajanja. onda bi zapravo već bilo ono što Sokrat želi postići (jer svatko će svojega sina nazvati svojim i svoju ženu svojom. Bjelodano je dakle kako je proturazložan zaključak govoriti tu 'svi' (jer svi. ucKynumb. love and familiarities. 4Ü3 A-C. engl. Jer prema sličnostima što nastaju između djece i roditelja moraju u to uzajamno vjerovati. ali ne kao koji 'pojedinac' od njih. mogu se provesti ozakonjena poravnanja. the customary expi­ ations. engl. III. njem. Jer Sokrat 1 1 misli kako je to znak da je država savršeno jedna. njem. ljudi to više zanemaruju. lat. koji su pak od To jest: prema tome Platonovu nauku. neparni i parni zbog toga što su dvoznačni. amandi licentia. lat. jer postoje neki od Libijaca gornjaka kojima su žene zajedničke. Herodot. rus. ili koliko ih već bude u državi. Država. Ljudi se naime najviše brinu ο vlasti­ tome. rus. Jer nije poznato komu se rodilo dijete. 4 Uz to još i ove neprilike neće moći lako izbjeći oni koji uvode takvo zajedništvo: kao povrede i ubojstva (što protuvoljna što voljna) te svađe i grdnje. eduHOMbicAue novogrč. te je li ono rođeno i ostalo na životu. A nije moguće izbjeći ni to da neki prepoznaju svoju braću. franc. V. ljubavništvo. dok opet neki drugi ga naziva bratstvenikom ili suplemenikom. Jer bolje je biti zbiljski nečiji bratučed negoli sin na taj način 1 5 . engl. koliki god bio njihov broj. moöoeb. Država. rus. jedan svojim bratom. 16 15 10 15 20 35 25 30 40 1262 a 35 5 32 3 Politika 33 I . očeve i majke. expiations légales. 463 E. l'amour. concordiu concilianda. oboje. Uz to. franc. novogrč. te će isto tako govoriti ο imovini i ο svemu što mu pripada). novogrč. 18 Usp.

nicht Neuerungen planen. τε ίδιον και άγαπητόν. lat. te obratno. Sama grčka riječ znači što i lat. Nikomahova etika. Tim načinom dakle nek je razlučeno kom posjedovanju djece i žena. nicht gemeinsam. rus. i zbog kojega uzroka Sokrat i misli kako treba urediti odnošaje prema djeci i ženama. novogrč. Sâm grčki glagol νεωτερίζω znači 'težiti za novim'. I u takvoj državi prijateljstvo mora postati vodnjikavo upravo zbog onakvoga 2 3 zajedništva. III. dok se plodovi dijele na posebničke porabe my own" and "this I love"). bilo sin ocu. Jer kao što se malo slatka [vina] u mnogo vode primiješana i ne zamjećuje u mješavini.. . mora se takvim zakonom postići upravo opreka onoga čemu teže ispravno doneseni zakoni.« 22 Vidi Gozba. Naime. Čini se zatim kako je ratarima korisnije zajedništvo žena i djece negoli čuvarima. u razgovoru ljubavi kaže Aristofan 22 kako ljubavnici zbog žestoke ljubavi žude srasti jedno s drugim i postati od dvojega jedno. ennemis des innovations. proprietas et amor. ili obratno: da zemlja i njezina obradba budu zajed­ nički. i jedinstvo države hvali najviše sâm Sokrat. 23 To jest zbog zajedničkog posjedovanja žena i djece. . U cijelosti. 25 Grč. Država. Vidi Platon. dakle pojedince. npr. franc. that a thing is your own and that it is your only one (or "this is 20 a ni jedno od toga nije prisutno u građana takve države. 5 15 zajednič25 30 5 35 35 10 20 Nakon toga slijedi razvidjeti imovini. I besmisleno je zabranjivati puteno združivanje ni zbog kojeg drugog uzroka nego zbog odviše silovite naslade. odijeljeno i zasebnički (kako ovdje traži i dopušta smisao). i prema Tomi Akvinskom 'specialis amor' je više nego kad tkogod nekoga voli 'simul cum multis aliis'. da su zem­ ljišni posjedi posebnički. ne rebus novis studeant. posamce. . Jer dvije su stvari zbog kojih ljudi najviše skrbe i ljube: ono što je vlastito i ono što je voljeno25. kao povrede. 11 26 40 1263 5 34 3* 35 .. kojim nači­ nom trebaju njome raspolagati oni što će upravljati najboljom državom. nedopuštene ljubavi i ubojstva. . να μή ρέπουν είς στάσεις (da ne budu skloni bunama). i kojem kaže. njem. ή Ιδιοκτησία και ή οικογενειακή στοργή (vlasništvo i obiteljska ljubav). jer je takvo već i samo ljubakanje. Uz to. tako se događa i s uzajam­ nim srodstvom što proizlazi iz tih imena 2 4 . novogrč. παίδων (sustav vlastitih žena i djece). franc. . brat. njem. franc. one iz staleža ratara i obrtnika u stalež čuvara. novogrč. 415 B. Otuda i razlike u prijevodima ovoga mjesta.svega najnepriličniji. one stvari koje su već prije rečene moraju se više događati medu tima. i najmanje će tu reći 'moj' bilo otac sinu bilo sin ocu. belong to individu­ als. ima li imovina biti zajednička ili ne? To bi tkogod mogao razvidjeti i izvan onoga što je ozakonjeno djeci i ženama. propria et separata. te »buniti se« i 'težiti prevratu'. koje mu se čini. ili kao braća jedni drugima. kao da odnošaj oca i sina ili braće uzajamno ne znači ništa. stoga onda moraju ili oboje propasti ili jedno od njih. engl. καϋεστώς των Ιδίων γυναικών και. Oni naime koji djecu predaju i prenose moraju znati koju kojima daju. Grč. njem. a kao što znamo. izazvat će golemu smutnju kako da se provede. tako te neće moći biti na oprezu zbog srodstva da ne počine koje od dotičnoga.. . Mi naime mnijemo kako je prijateljstvo najveće od dobara državama 2 1 (jer tada bi se u njima najmanje dizale bune). Lat. 1155a 22. χωρίς. novotariti. VIII. sin. rus. 191A. i obratno oni kod čuvara [neće više tako zvati] ostale građane. . 40 40 1262 b A i sâm prenošaj 2 6 rođene djece. lat. kako je djelo prijateljstva. l'existence de familles séparées. separatim. engl. . kakav je sada običaj u svih): je li bolje da imovina bude zajednička. a vladanici i trebaju biti takvima kako bi bili pokorni i ne bi novotarili 20 . das Eigene und das Geschätzte.. očevima i majkama oni koji su dani drugim građanima. Govorim naime imovini (čak ako su žene i djeca posebnički 27 . pa se još najmanje mora u takvome državnome poretku skrbiti bilo otac sinu. Jer slabije će biti prijateljstvo gdje su zajednički žene i djece. U izvorniku μή νεωτερίζειν. Tu kaže: »Čini se da prijateljstvo održava države. engl. le sentiment de la propriété et V affection exclusive. not rebel. 24 Podrazumijevaju se imena otac. 21 Usp. rus. ocu sa sinom i bratu sa bratom. 192C. Jer neće više čuvare nazivati braćom i djecom. ili pak njezine porabe. dok se prikupljeni plodovi zajednički troše (kao što i čine neki od naroda).

nego znači 'ljubiti sebe' više negoli treba. Nu tê se stvari ne događaju onima koji od države odveć čine jedno. iako se s pravom kori onaj tko je 'sebelju­ biv'. a još najviše u ovakvima. VIII. grč. državi'. Ali i ugađati i pomagati prijateljima ili gostima ili sudruzima najveći je užitak. A kojim načinom da to građani prihvate. ali po upo­ trebi zajednička. osobni. niti će činom pokazati ikakvu darežljivost. franc. Jer kad bi neki drugi obrađivali zemlju. tî k tome bjelodano ukidaju učinak dvjema krepostima: umjerenost?4 u ponašanju prema ženama (jer je lijepo djelo odustati od tuđe žene zbog uzdržljivosti) i darežljivosti s imovinom. rus.1159b31. dijelom se služi kao zajedničkim dobrom. što se tiče porabe. la propriété. but. εννοώ δε τα πλεονεκτήματα. osoban. της κοινοκτημοσύνης και της Ιδι­ οκτησίας (. rus. Jer kad su brige oko poslova razdijeljene. posebnu imovinu. i ljudi će više napredovati. mais d'une façon générale être possédées à titre privé. To pokazuju i zajedništva među suputnicima. σωφροσύνη.(kažu kako je takav način zajedništva u nekih od barbara) ili: da su i zemljišni posjedi i plodovi zajed­ nički. IV 1119b 22. zajedničke imovine i zasebničkog vlasništva). kao što se u Sparti robovima uzajamno poslužuju kao da su njihovi vlastiti. budući da se svatko brine ο svojemu. posebna je zadaća samog zakonodavca. općinstvu. te 'privatan' (poseban. private. der Besitz. Dakle. 34 Ili 'uzdržljivost'. lat. njem. i onim što nadu na poljima po cijeloj zemlji. et quod ex bonorum communione. [stanje] bi bilo drukčije i lakše. budući da je djelo darežljivosti u porabi posjeda 35 . Naime. wueuHO o6w. lat. Aristotel. Property should be in a certain sense common. IX. engl. λέγω δε το έξ αμφοτέρων το έκ τον κοινάς είναι τάς κτήσεις και το έκ τον ιδίας.Nikomahovaetika. novogrč. poboljšan [primjerenim] običajima i poretkom ispravnih zakona.' Izreka je vjerojatno potekla od pitagorejaca. i ponajviše u skladno uređenim državama neke od tih stvari već jesu. vlastiti. 'Sve su stvari zajedničke prijateljima. eng. I uopće. zasebnički). nu kad oni sami sebi obraduju zemlju. la modération. 11. jer to nije samo 'ljubiti sebe samoga'. coöcmeenHocmb. 28 Grč. nego je takvo što naravno. as a general rule. uznapredovao bi ne malo. ufiAOMydpue. Dočim sadašnji ustroj. 8. njem. što je opet moguće samo uz svoju.IX. A kažem od obojega. jer oni se većinom prepiru.eü coôcmeeHHOcmu u coôcmeennocmu nacmnoû. Nikomahova etika. franc. novogrč. posjedi /grč. budući da tako reći svi vole svaku od tih stvari 33 . Jer imovina mora jednim načinom biti zajed­ nička. franc. neće biti uzajamnih pritužba. jer nije uzalud što svatko ima ljubav prema sebi samomu 3 1 . 29 Usp. property. Jer posjedujući svaki pojedini svoju imovinu. neizrecivo je koliki je nazvati nešto svojim vlastitim. engl. der Selbstzucht. Jer ako u probitcima i naporima ne bude jednakosti. Bjelodano je dakle kako je bolje da imovina 30 bude posebnička. Nikomahova etika. suživljenje i zajedništvo teško je u svim ljudskim odnošajima. et quod ex proprietate oritur. temperantia. te tako nije nešto nemoguće. bjelodano je kako nitko neće biti darežljiv [kad je ljudima sva imovina zajednička]. κτήσεις. 33 Podrazumijeva se ljubav prema sebi ili prema novcu. a neke bi mogle biti. te zatim konjima i psima. mora doći do tužba. 8. u najširem smislu: 'onaj oprečan zajedništvu. i kad im ustreba popudbine. lat. njem. Car les propriétés doivent en un sens être communes. rus. ich meine vom Prinzip des gemeinsamen Besitzes und dem Prinzip des Privatbesitzes. 35 Usp. i što se tiče užitka. svađajući se zbog bilo čega što iskrsne i zbog sitnica. . ali s mjerom i bez pretjeranosti. Commodum autem ex utroque proficiens dico. 31 Usp. Uz to. zajednička imovina donosi sa sobom tê i slične neprilike. nego je nejednakost. dijelom je daje na porabu prijateljima. 32 To jest: prekomjerno ljubiti novac poput tvrdice. Nu zbog kreposti. dok mnogo rade. najviše se i srdimo na one služnike koje najčešće rabimo radi svagdanjih podvorba. od onih koji malo primaju. pitanja ο imovini izazvat'će mnoge nezgode. Ljepolikim bi se dakle moglo činiti takvo zakono30 Doslovno: imutci. novogrč. 1168b 7. temperance. Jer on bi imao dobro od oba [sustava]. 10 15 20 21 25 30 Već i sada je dolično u nekim državama na taj način postavljeno u ocrtu. κτήσεις. σωφροσύνη. tečevine. 35 40 1263 b 5 10 15 36 37 . ali uopće posebnička. i od toga što je imovina zajednička i od toga što je posebnička 2 8 . Tu je na kraju riječ ίδιος koja znači svoj. bona. bit će prema poslovici 'prijateljima sve je zajedničko' 29 . protiv onih što uživaju ili uzimaju mnogo a malo se trude. . upravo kao i biti lakom na novac 3 2 . Uz to.

i to protivni jedan drugome. lju­ bavlju prema mudrosti i zakonima. koji su za to davali mjesečne prinose. Jer [Sokrat] čini od stražara tek kao neku posadu tvrđave. Ali ni kakav će biti način cjelokupna državnog poretka onima kojima je sve zajedničko. tê će stvari 41 biti i kod njih. 41 To jest: ako će žene. kao kad bi tkogod od suglasja načinio jednoglasje ili sveo razmjerje na jednu mjeru 38 . 38 Ili: 'svoditi simfoniju na homofoniju i ritam na jedan takt (ili stopu)'. engl. niti je to lako reći. Nu ni jedno od toga ne nastaje zbog nezajedništva [dobara]. njem. ne doit pas être absolue. Ne smije se pak ni samo to zaboraviti kako se treba obazrijeti na mnogo vrijeme i mnoge godine u kojima ne bi ostalo skriveno da je takav [ustroj] bio skladan. ο kojima pak nije ništa određeno: trebaju li i ratari imati zajedničku imovinu. convictus. dok su mu ratari. Država. ili svaki pojedini svoju vlastitu? I dalje. treba je odgojem činiti zajedničkom i jednom. kao i u ostalim gradovima. misli je ispravljati takvim [sredstvima]. obrtnici i ostali . Nego. cuccumuu. gemeinsame Mahlzeit. TO σνσσίτιον. ουχί απολύτως. Jer gotovo je sve iznadeno. kakav će biti način zajedništva? Jer onda u jed­ nome gradu moraju biti dva grada. jer oni koji zajednički posjeduju i zajednički se služe imovinom vidimo kako se češće spore od onih koji posebnički posjeduju imovinu. međusobne parbe zbog tražbina po zadužnici. novo­ grč. mpeôoeamb ne aôcoAiomnozo eduncmea. djeca i imovina bivati i kod ratara (ili u nižih staleža uopće). osudbe zbog krivokletstava i laske imućnicima. bit će lošija država. njem. te ih uspoređujemo s mno­ gima koji posjeduju vlastitu imovinu.u Sparti i na Kreti zakonoVrlo jednostavan izričaj ού πάντως prevodi se poprilično različito: lat. jer onaj tko ο njemu sluša. Uzrokom Sokratove obmane treba smatrati neispravnu pretpostavku [od koje polazi]. non omni ex parte et modis omnibus.davstvo i čovjekoljubnim. niti je Sokrat rekao.građani. nicht schlechthin. druge u bratstva i ple­ mena. ali budući blizu tome da i ne bude država. I dalje. pravedno je ne govoriti samo kojih će se zala lišiti oni sa zajedničkim posjedom nego i kojih dobara. A još najviše postalo bi bjelodano kad bi tkogod na samome djelu vidio kako se zasniva takav državni poredak. in some respects only. jedne u zajedničke objede. onda tužbe i parbe i ostala zla. Jer gotovo većina grada [države] sastoji se od mnoštva ostalih građana. common meal. lat. rus. 36 20 25 29 30 35 40 davač zajedničkim blagovanjima učinio je zajedničkom. ali jedne stvari nisu prikupljene. nego zbog ćudoredne nevaljalosti. [Nu ako je tako]. franc. repas public. rado ga prihvaća. misleći kako će nastati nekakvo čudnovato prijateljstvo sviju prema svima. Posrijedi je spartansko javno. Tako te od takvog ozakonjenja neće izaći ništa drugo nego da čuvari ne teže zemlju kao što Spartanci sada nastoje učiniti. ο kojima kaže da su prisutna u drugim gradovima [državama]. novogrč. Ali mi pro­ matramo tek malobrojne od onih koji se prepiru oko zajedničkog vlasništva. 465. zajedničko blago­ vanje za sve građane preko 20 godina. kao što je . a ne običajima. a osobito kada tkogod za zlâ što su sada prisutna u državama optuži kao da su nastala zbog toga što imovina nije zajednička. dok se drugima čak i spoznatim ljudi ne služe. rus. a neumjerno je da netko tko hoće odgoj uvesti te smatra kako će time država postati valjana. 39 Usp. engl. V. ali ne posve. franc. Pa ipak Sokrat kaže kako oni zbog svojega 40 Grč. TO σνσσίτιον. Jer država se ne bi mogla izgraditi da se ne razdijele i razluče njezine sastavine. hoće li im žene i djeca biti vlastiti ili zajednički? Jer. ako će im istim načinom sve biti zajedničko svima. Jer nekako moraju biti jedno i dom i država. Ako pak.koliko se tiče imovine . 464. budući je država mnoštvo (kao što je prije rečeno) 3 9 . 1261a 18. kažem npr. Jer pokazuje se kako je posve nemoguć takav život. 37 Dodatak je prema Jowettu i Gigonu. osim ako se ne izmudri nešto kao ono u Krećana? Jer oni iste stvari dopuštaju robovima kao i sebi. 1264: 5 10 11 11 15 20 25 30 38 39 . 42 Platon. sva će biti prisutna i među 42 njima. samo što im uskraćuju vježbališta i posjed oružja. 3 6 Jer postoji takav stupanj jedinstva 37 pri kojem više neće ni biti države i drugi opet pri kojem će ona postojati. čime će se ovi razlikovati od čuvara? Ili što će ovi više imati podvrgnuti vladavini onih? Ili čemu ih treba učiti da ostanu pokorni vlasti.

nego uvijek istima. nego samo mnije kako i žene trebaju sudjelovati u ratu i imati isti odgoj kao i čuvari. malo-pomalo 55 se opet vraća onome drugome državnom poretku . gospodarima imovine načinja ratare ako plate porez 4 4 . Uz to. državni poredak ο kojem je Sokrat govorio takve sadržava dvojbe i još druge ništa manje od tih. jer uvijek iste čini vladateljima. Ali vjerojatnije je da će oni tada biti neugodniji i oholiji negoli u nekim državama heloti.ο tima stvarima Sokrat nije ništa odredio. 420. koji hoteći učiniti što primjerenijim [različitim] gradovima. djece i imo­ vine. A pogibeljno je i ono s vladateljima 49 kako ih postavlja Sokrat. Daje Platon. dok je veoma malo rekao ο državnom poretku. Samo. kao onim kakav treba biti odgoj u čuvara. Uz to. Država. a nekmoli medu srčanim i rato­ bornim muževima. Zakoni opet najvećim dijelom sadržavaju same zakone. 51 50 20 25 30 5 6 6 35 10 40 1265 15 5 40 41 . penesti tesalski (pripadnici podjarmljenog prapučanstva. A gotovo slično stoji i sa Zakonima. II. njem. uzorni obrazac države. . drugima srebro. 451D. Država. ycmpoücmeo doAMHoemeü. pri čemu je odgoj dodijelio samo čuvarima. i ustanovi države (on. 44 43 35 40 1264 b 6 i ratari« 5 0 . Bjelodano je kako on mora uvijek od istih načinjati vladatelje. ~~ ~N Ibid.[stalež] savjetnika i upravljača državom) 5 4 . da li ne trebaju imati nikakva udjela u vlasti ili će imati nekakva. IV. ο tome tu nije ništa određeno. III. Ibid. razdjeljuje na dva dijela mnoštvo pučanstva . 45 Heloti su bili spartanski robovi. 373 E. IV. III. koji su kasnije napisani. 47 To jest: ratari ili poljodjelci. 48 Vidi Platon. τους άρχοντας. 54 Ibid. les magi­ stratures. ali ni u jednome od dijelova 52 . dok je to blaženstvu nemo­ guće. zbog godišnjeg danka od prinosa s polja bio nešto bolji nego helotima). jer u životinja nema nikakva gospodarstva. ibid. Država. penesti i robovi uopće 4 5 . i od tih sastavlja treći . 53 Vidi Platon. kao i kakav je tima državni poredak. Ali nemoguće je da cjelina biva blaženom ako svi njezini dijelovi ili većina ili neki od njih ne posjeduju blaženstvo. Dakle. magistratuum creandorum ratio. poput zakona ο gradskom redarstvu ili sajamskom nadzorništvu 43 . Tu blaženstvo nije kao u par­ nog broja. kojima je položaj. kaže kako zakonodavac treba učiniti blaženom cijelu državu 51 . engl. a ostatak [djela] ispunio je nečim što je izvan same stvari. 49 Ili 'vladarima'. dočim ο ratarima i obrtnicima. je li takvo što 4 6 jednako nuždno ili nije. To pak često biva uzrokom pobune i među onima koji su bez ikakva ugleda. 412 B. rus. oduzevši i blaženstvo čuvarima. naime. lat. Jer izuzevši zajedništvo u ženama i imovini. kako se trebaju istim stvarima baviti i žene i muževi 48 . jer 10 = 1 + 3 + 5 + 1. τους άρχοντας. 46 Podrazumijeva se zajedništvo u posjedu žena. die Regenten. V. the government (or the rulers).dio su ratari a dio ratnici . imovinu pak posebničkom. V 464 C. postepeno se vraća na svoj prvotni. niti je pak od malene važnosti po opstanak zajedništva samih čuvara kakvi će tî 4 7 biti. Ali ako stražari nisu blaženi. jer ne primješiva se jednom ovim a drugi put onim dušama zlato koje je od boga. kako to treba urediti. 425 D. A isto tako ni ο onome što je susljedno tome. a mjed i željezo onima koji će biti obrtnici Vidi. ) 52 Kao primjer Tricot navodi broj 10. ostale se iste stvari pridaju objema državnim porecima. A to i nije lako iznaći.odgoja neće trebati mnogo zakona. Jer u Državi Sokrat je sasvim razlučio tek nekoliko stvari: ο zajedničkom posjedu žena i djece. Grč. 55 Smisao je ovaj: iako Platon teži postaviti takav ustav koji je zajednički najrazlicitijim gradovima (državama). 415 A. odgoj i kakvi su im zakoni. te trebaju li oni posjedovati oružje i sudjelovati u ratu ili pak ne. franc. te ο imovini. Zbog toga je dobro razvidjeti malo i ο državnome poretku kakav je tu iznesen. tko će upravljati domom onako kao što se muževi brinu ο poljima? A isto i ako su zajednički i posjedi ratarski i žene? I besmisleno je navoditi prispodobu sa zvijerima. novogrč. koji će onda drugi biti? Jer zacijelo ne obrtnici i mnoštvo prostih rukotvoraca. jer on može biti prisutan u cjelini. On naime kaže »Jed­ nima je već pri rođenju primiješano zlato. 419. Nego ako će [Sokrat] žene učiniti zajedničkim.

Nešto dakle izvrsno imaju svi Sokratovi razgovori i uglađeno i novatorsko i istraživalački. kao što je bjelodano iz dodatka. Platon. A veličina toga broja određivala bi se Podrazumijeva se 'darežljivost' i 'umjerenost'. franc. jer i ovo sada spomenuto mnoštvo ne smije se zaboraviti kako bi zahtijevalo onoliko područje koliko je babilonsko ili neko drugo neizmjernih međa. rus. ali jedva da je u njima sve ispravno. lat. Platon. te uz njih još drugu množinu ženskinja i služinčađi . Zakoni. To jest: zbog stanovitog broja brakova bez djece. 43 . si civitas civilem vitae cultum retinere debet. V. 60 Platon. ipak treba ništa manje ulijevati To jest u Zakonima. nego umjereno i darežljivo. ol επέκεινα τον άριϋμοϋ. jer su one jedina stanja koja treba izabrati kad je posrijedi upotreba imutka. 59 Usp. Podrazumijeva se broj građana u platonovskoj državi i njihov broj u postojećim gradovima (ili državama). to have a political and not an isolated life. To je naime odviše uopćeno. zocydapcmeo ΟΟΛΜΗΟ eecmu locydapcmeenHbiü. koji nemaju udjela ni u imovini ni u baštini). ζην βίον πολιτικόν. ne samo dok provaljuju u zemlju nego i kad se povlače iz nje. Grč. Smije se dakle pretpostav­ ljati i po miloj volji. poli­ tičkim) sredstvima i prema unutra i prema vani. dočim tada66. die Überzähligen. 737 E. Riječ je ο razlozima zaštite državnog poretka državničkim (državnim. μη μονωτικόν. napu3uzu. 704-709. a u drugome pet tisuća 58 . nicht für sich isoliert. Država. IV.ή κατωτάτη τάξις των πολιτών (najniži stalež građana. 423 A. παράζνγης. može se živjeti umjereno. nego ostaviti rađanje djece neograničenim. A i što se tiče množine imovine treba razvidjeti. vivre d'une vie politique et non d'une vie repliée sur elle-même. qui praeter numerum et extra ordinem accessissent. kako je imutak nerazdjeljiv. 62 42 k. Kaže se kako se zakonodavac. Besmisleno je dočim izjednačivati imovinu. što je kao kad bi tkogod rekao. što je jasno i iz Akvinčeva prijevoda istog mjesta: vitam non solitariam. od jednoga će uslijediti rasipnost. prekobrojnici 67 nuždno nemaju ništa. να ζη άνεξάρτητον πολιτικόν βίον (da živi nezavisnim društvenim životom). I postavio bi tkogod kako je potrebnije ograničiti rađanje djece negoli imutak. Samo što u ovome 5 6 kaže kako i žene trebaju sudjelovati u zajedničkim objedima. ne može upotrijebiti ni blagoćudno ni muževno. njem. zatim 'suvišak od traženog broja'. Uz to je primjereno pridodati i susjedna mjesta.im naime isti odgoj. Imutak se. te isto tako [govori] i ο zajedničkim blagova­ njima. Zakoni. IV. Izvorno παράζυξ je 'konj koji je pokraj onih već upregnutih. u vlastitoj zemlji nego i poradi izvanjskih mjesta). franc. ponajprije ako država treba živjeti državnič­ kim a ne osamljeničkim životom 61 (jer nije njoj nuždno služiti se samo onolikim oružjem za rat koliko je potrebno. Ali ne može se to jednako točno određivati u tima 6 5 i u sadašnjim državama. novogrč. od drugoga oskudnost). rus. Čak ako tkogod i ne prihvaća takav život 62 . engl. kako bi poslužio kad zatreba'. niti onaj posebnički niti pak zajednički u dotičnoj državi.prema velikom Rječniku helenskog jezika iz 1852 . a ne poduzimati ništa oko množine građana. the supernumeraries. ali mukotrpno. Jer sada nitko ne oskudijeva. novogrč. i što u jednome djelu ima ratnika tisuću 5 7 . lat. I stoga je bolja odredba umjereno i darežljivo (jer razdvoji li se to dvoje. koje bi hranilo pet tisuća dokonikâ. može li se kako drukčije bolje i jasnije odrediti. stoga što se sada čini da biva tako u gradovima. a ne yeduHeHHbtü o6pa3 MU3HU. sedpoliticam. život oslobođen svih nužnih poslova. koliki god inače bio broj rođenih. les enfants en surnombre. a u Ari­ stotela . Jer on [Sokrat] kaže kako ona treba biti tolika da se živi umjereno. ali ne i ono što je nemoguće 5 9 . Uz to. bila njihova množina manja ili veća. tako te i stanja koja se njega tiču moraju biti takva. postavljajući zakone. grč. engl. naime. idest communem cum multis aliis civitatibus. 67 Ili 'suvišnici'. 1325b 38. 66 To jest: u zajednici (državi) kakvu predviđaju Platonovi Zakoni. mora obzirati na dvoje: na zemlju i na ljude 60 . njem. uključujući i rat. sondern in politischer Tätigkeit leben. a ovdje: u3ÖbimoK Hacenenua. kao da će se dostatno izjednačiti na istoj množini zbog bezdjetnostî 64 . zbog toga što se imutak dijeli na bilo koliko mnoštvo. da se živi dobro. 57 58 strah neprijateljima. 64 65 63 28 28 30 10 15 35 20 40 1265b 5 25 To jest: takav je život djelatan (djelatnički) i kao takav manje je vrijedan od misaonog života. VIII.višestruko toliku. tako te se ona ne bi rađala preko stanovita broja.

" Ili 'oligarhija' (ολιγαρχία). 80 Grč. čak iako su prvotno svi imali prema veličini nejednake baštine 6 9 . pučki vijećnici. jer su ti nadzornici iz puka. Nu u tim Zakonima upravo je oprečno. njem. 745. Jer možda bi tkogod više pohvalio spartanski državni poredak. i to razdvojena jedno od drugoga. vlast starovijećnika je vladavina malobrojnih. što pak ili nitko ne bi smatrao državnim poret­ kom ili bi kao najgori od svih mogućih. 79 Ili 'koji je aristokratski . tako se moraju i vladatelji odnositi prema vladanicima. nadzornici. κλήρος (baština. njem. U Zakonima se kaže kako se najbolji državni poredak mora sastaviti od pučke vladavine i samosilništva. ynacmoK. A budući pak dopušta da se cijeli imutak uvećava i peterostruko. Feuer­ stellen. ni vladavina malobrojnih 75 . Ali ο tome. dok se pučka vladavina nalazi u zajedničkome blagovanju i u ostaloj životnoj svakodnevici). njem. lot. novogrč. VII 1326b 26-32. ili koji drugi 79 u kojem je više vladavine najboljih . domaines familiaux. franc. Drugima je opet vlast nadzornika 8 2 samosilništvo 83 . Platon. V 734E. zocydapcmeenubiù cmpoü. ili 'starovijećnici'! 81 Grč. novogrč. Petračić). pars bonorum. Zakoni. 71 70 68 10 15 20 25 26 26 nih građana. 72 Ili 'kuće s okućnicom'. kojima je bilo prvotno povjereno građansko i redarstveno pravosudje (F. i pri tome više naginje prema vladavini malobrojnih. govorit će se poslije 70 . ό τύπος τον πολιτεύματος (oblik državnog sustava). τυραννίς ('tiranija'). rus. κλήρος. Aristotel zamjera Platonu podjelu ili dodjelu kućišta svakom pojedincu. naàen. Zakoni. Zakoni. franc.uzimajući u obzir slučajeve. εφορεία. system of government. Usp. areae aedificiorum. a teško je dvije kuće nastavati 7 3 . od kojih je jedno dom u gradu a drugo kuća na selu. Fedon Korinćanin. Cjelokupna pak ustrojba hoće da mu ne bude ni pučka vladavina 74 . govoreći da je kraljevska vlast jednovlada. lat. 76 Ili 'državni poredak' (grč. V. jer se ona sastoji od naoružaTo jest: ako se dopusti posve slobodno rađanje djece. πολιτεία. τα οικόπεδα. na KomopoM eo3eedenbi cmpoenun. a siromaštvo izaziva pobunu i opačinu. možda je ispravno rekao. Ispušteno je u tim Zakonima i ο tome kako će se vladatelji razlikovati od vladanikâ. Staatsform. Jer kaže samo. 44 45 . 735A. nego samo vladavinu malobrojnih i pučku vladavinu. Neki naime kažu kako najbolji državni poredak treba biti smije­ šan od svih državnih poredaka. rus. kao jedan od najstarijih zakonodavaca. ali bez današnjeg suznačja. zemlja. Bolje stoga govore oni koji miješaju više [oblika državnog poretka]. homesteads. što je kućište. ol έφοροι. Pusti li se tomu sloboda 6 8 . 1330a 9-18. 82 Grč. osobito u Sparti (geronti). Posrijedi je οίκόπεδον. zašto to ne bi do neke veli­ čine vrijedilo i za zemlju? Isto tako valja razvidjeti i ο diobi kućišta 72 . što se naziva jednostavno državom 7 6 . le système de gouvernement. mnio je kako broj domova i građana treba ostati istim. res publica). lat. 78 Podrazumijeva se uzorna (idealna) Platonova država. rus. onda nije u pravu. 1335b 19-26. 765. engl. nego nešto po sredini između toga dvojega. Platon. što je jasno iz samog postavljanja vladateljâ 84 . lat. rei publicae descriptio. kako mi mislimo da bi bilo bolje. je li ona promiče gospodarstvo. kao što nastaje osnova i potka od drukčije vune 7 1 . novogrč. engl. nekretnina). Ako on dakle tu [ustrojbu] 77 izgrađuje kao najprimjereniju našim državama od svih postoje­ ćih državnih poredaka. lat. 74 Ili 'demokracija' (δεμοκρατία). οι γέροντες. to je nuždno uzrok siromaštva građanima. 85 To jest: i vladavini malobrojnih (oligarhiji) i pučkoj vladavini (demokraciji). 69 Grč. franc. pa stoga hvale onaj u Spartanaca (jer vele kako je on sastavljen od vladavine malobrojnih. τα οίκόπεόα. Grč. seosko ili obiteljsko dobro. jer bolji je onaj državni poredak koji je složen od više njih. engl. nadgledatelji. 84 Usp. kasnije su se izjednačili u vlasti sa kraljevima i starješinama. 83 Grč. 73 Usp. Jer izbor ždrijebom od onih koji su već izabrani zajednički je obojem 8 5 . Besitzanteil. ali to što bogatiji moraju sudjelovati 77 30 35 40 1266 a 5 10 Podrazumijeva se riječ ή σύνταξις (sustav ili ustrojba). the lot. VI 756. jednovlade i pučke vladavine.starješine. kao što je u većini država. Jer dva je kućišta podijelio svakomu pojedincu. dok se pučki vlada preko vlasti nadzornika 8 1 . ili 'kuća s okućnicom'. 763E. Platon. Nu ako je postavlja kao najbolju nakon one prvotne d r ž a v e . Uz to se čini kako [Platonova država] nema u sebi ništa od jednovlade. da od rođene djece neka umiru i da su neki brakovi bezdjetni.

Ali oni koji tako postavljaju zakone ne smiju zaboraviti. novogrč. engl. 20 35 46 47 . Grč. 15 građani trebaju imati jednake imutke . kao što je npr. ali iz prvog procjembenog razreda. dok je u već ustanovljenim [državama] takvo što tegotnije. lat. marriage portion. les propriétés. Da se dakle takav državni poredak ne može sastojati od pučke vladavine i jedno vlade. Grč. Jer svi moraju birati. ali svi su tî bliži onim ustanovljenim. rus. cmpeMunucb κ u3MeHeHuto nopnÖKoe. der Besitz. ή προίκα. postoje. possessions. lat. une dot. être des fauteurs de révolution. kaže on. dok one iz četvrtog razreda moraju birati sàmo [građani] iz prvog i dru­ gog. περιουσία. το τίμημα. novogrč. I zatim od tih. npudanoe. čak ako su neznatni množinom. jer kaže da 86 Grč. A i izbor vijeća87 ima značajke vladavine malobrojnih. A pogibelj je i u izboru vladateljâ između onih koji su već izabrani. Jer ni jedan od njih nije uveo nikakve novotarije ni u zajedništvu nad djecom i ženama ni ο zajedničkim objedima za žene. Takve su dakle stvari koje se tiču državnog poretka opisanog u Zakonima. 94 Ili 'da žele novotarije. a zatim jednako iz drugog. 91 Ili 'vjenčani dar' ili 'vijeno'. 1265b 21. Zakoni. 87 Usp. nego se u njima vlada polazeći od onoga što je nuždno. A takvima je teško da ne budu prevratnici 94 . njem. dos. pa ipak da bi se najbrže izjednačila imovina tako što bi bogati davali ženinstvo 91 a ne bi ga primali. jasno je iz već rečenoga a bit će i iz onoga što se bude poslije reklo. taj se zakon nuždno ukida. s tim što više od peterostruka najmanjeg imutka ne smije steći nitko među građanima. ή προίξ. 88 Usp. lat. 3eM. budući da se zbog toga kažu podižu sve bune. kao što je već rečeno i prije 93 . engl. po kojima se sada vodi država. Slično zabranjuju zakoni i prodavati imutak. IV 7-9. kao što u Lokranâ postoji zakon da se [imanje] ne može prodavati ako se bjelodano ne dokaže da se dogodila nesreća. treba izabrati jednak broj iz svakog procjembenog razreda. 'miraz' ili 'dar. rus. loše je što od bogatih postaju mnogi siromasi. VI. 92 Το jest: uvećavanje. Platon je pišući Zakone mislio kako do stanovite mjere treba dopustiti slobodu 9 2 . zu Revolutionären werden: rus. uz to. uvijek će se izabirati prema njihovoj volji. a i u drugih postoji zakon koji priječi stjecanje zemlje koliko god tko ushtjedne. res novas moliantur. bunu'. njem. Platon. kao i težnja da što više vladateljâ bude iz staleža bogataša i da velikaši budu iz redova onih s najvišom dohodarinom 8 6 . čini se kako su spoznali i neki od starih. uMytu/cmeemibiü ufiH3. Jer nekima se čini kako je od najviše važno­ sti skladno urediti [odnošaje] oko imutka. rus. novogrč. a što se sada zaboravlja. s tim što ne moraju svi iz trećeg ili četvrtog birati. 'porezovni razred' i 'dohodarina'. i osim njegova ukinuća. franc. dočim ga siromašni ne bi davali. le cens. τάς κτήσεις.u narodnoj skupštini i izabirati vladatelje ili vršiti koju drugu državničku dužnost. da onaj koji tako određuje veličinu imutka mora odrediti i množinu djece. novogrč. Jer ako se tu neki ushtjednu složiti.enbnan coôcmeeHHOcmb. Stoga da ima nekakva utjecaja na državno zajedništvao izjednačenost imutka. pa iz trećeg. engl. kada istraživanje stigne do takvog državnog poretka 8 8 . income. 93 Usp. μη νεωτεροποιούς είναι. njem. njem. Zbog toga je Falej Halcedonjanin prvi upozorio na to. Sama grčka riječ znači 'procjemba imovine'. franc. koji potječu što od posebnikâ što od mudraca i državnika. značajka je vladavine malo­ brojnih. 89 Usp. καϋίστανται ούτοι φορείς ανατρεπτικών τάσεων (postaju nositelji prevratničkih težnja). 12. Platon. census. Zakoni. to stir up revolutions: (or to be bent on revolution). Einkommenssteuer. od oba Platonova poretka. lat. poklon. prevrat. franc. dok je [ostalo pučan­ stvo] toga oslobođeno. umnažanje imutka. franc. die Mitgift. Tako će biti brojniji oni iz višeg procjembenog razreda i bit će bolji zbog toga što neki od pučana neće birati jer ne moraju. 753D. koji se davao pri udaji kćeri'. ali bi ga primali. Solon ozakonio. engl. VI 756B-E. To pak odmah pri osnutku naseobina mišljaše kako nije teško provesti. i zakoni koji nalažu čuvanje drevnih posjeda dobive­ nih ždrijebom (a ukinuće upravo toga zakona učinilo 90 Ili 'posjede' ili 'imanja' (grč. 40 1266 b 5 20 10 25 15 30 7 Postoje i neki drugi državni poreci. Jer ako veličinu imutka premaši broj djece. το τίμημα. bona.

Uz to je nevaljalština u ljudi nezasitna. mnoge on stvari želi urediti po kojima bi građani uskladili odnošaje između sebe. Jer mnije kako bi u državama jednakost morala bivati u dvojem: u imovini i u odgoju. smatrajući da zaslužuju više od jednakoga. Samo ako tkogod i postavi umjerenu [količinu] imutka svima. trebalo im je uvijek sve više. A Autofradat perzijski vojskovođa iz doba Artakserksa Mnemona. Ali možda bi Falej rekao kako je upravo to i sâm kazao. ali ne treba zaboraviti. kako bi uživali u nasla­ dama koje su bez bolova . Jer svjetina se buni zbog nejednakosti u imovini. nego treba težiti sre­ dini. nego i kako bi uživali i ne bi više samo priželjkivali. iako oprečnim načinom. niti pak tako malena da se ne može izdržati rat ni s onima jednakim i istima. Pošto je on to rekao. Nu ne počinjaju ljudi nepravdu samo zbog životnih potrepština (čemu on smatra da je lijek jednakost u imutku. počinjaju nepravdu. IX. I najveće se nepravde počinjaju zbog suviška. Ljudi se. Zbog toga ona ne smije biti tolike veličine da je susjedi i oni jači požele. ο kojoj Falej nije rekao ni riječi. Jer ona treba dostajati ne samo za [unutarnje] državne potrebe. nego i za izvanjske pogibelji. te je raskošje. i prvotno bijahu dostatna samo dva obola 9 9 . nego samosilnika). a inače opisani u Nikomahovoj etici. Prema Tricotu. ali kad im to postade običaj. treće pak. I moguće je postaviti jednakost u imutku. 96 95 25 30 35 38 38 40 1267 toga velikih časti ne dopada ubije li tkogod tata. uz to. te se živi oskudno. On ο tome nije ništa odredio. 99 Riječ je ο svoti (koju je Periklo bio ustanovio na dva obola) koja se siromašnijem puku davala iz državne blagajne. naime. drugima umjerenost. jer više ne bijaše moguće dolaziti na vlast iz određenih procjembenih razreda). Jer oni obrazovani srdit će se. može biti isti i jedan. ili je premalena. X. Država se mora urediti i s obzirom na bojnu moć. ali i takav te će po njemu htjeti prednjačiti ili u novcima ili u časti ili u obojem. ništa to ne koristi. posrijedi su duhovni užici. 20 25 30 35 37 37 40 1267 b 5 10 15 48 4 Politika 49 . kako se pokazuje. kako ljudi ne bi bivali razbojnicima zbog hladnoće ili gladi). lijeka neće nigdje naći mimo ljubavi prema mudrosti. nego i osim samih želja. a to pak nije moguće ako se [građani] ne odgoje dostatno s pomoću zakona. tako te Falejev način državnog poretka pomaže samo protiv sitnih nepravednosti.je da državni poredak u Leukadi bude odveć pučka vladavina. Jer kad imaju želju koja premašuje životne potrepštine. Jer za ostale [užitke] trebaju drugi ljudi. Tako je Eubul 9 8 Autofradatu (koji je kanio opsjesti Atarnej) savjetovao neka raz­ motri za koje vrijeme će zauzeti dotično mjesto i izra­ čuna rashodak za to vrijeme. Jer neograničena je narav želje. 319. Jasno je dakle kako zakonodavcu nije dostatno izjednačivati umutke. 2. dok je vlasnici ne mogu obraniti od napadatelja. te otuda i ono »te u istoj časti bivaju prostak i izvrsnik« 95 . Što je dakle lijek tomu trojem? Jednima je to skroman imutak i radinost. Jest dakle donekle probitačno izjednačiti imutke građanima. i sve tako do beskraja. samo što je ona onda ili prevelika. 98 Eubul je bio vladar Atarneja u Maloj Aziji. kako bi nju zadovoljili. a ne zbog [životnih] potrepština (kao što ljudi ne postaju samosilnici kako im ne bi bilo hladno. a mnoštvo i živi kako bi njoj udovoljilo. od kolike je koristi izobilje imutka 9 7 .1173b 16. A možda je dakle najbolja odredba [veličine imutka] da jačima ne bude probitačno rato­ vati zbog njegova suviška. I ne samo zbog toga. Uz to. ali nije tako reći na veliku korist. kako se ne bi bunili jedni protiv drugih. bune ne samo zbog nejednakosti u imovini nego i zbog one u častima. jef ni od kakve koristi nije da on bude jedan i isti. A isto je tako i s imovinom. Ilijada. ali isto tako ni onima koji nemaju toliko imutka. kako bi pohađali kazalište i svečane priredbe. Isto tako i nagrada za sudjelovanje na skupštini ili u sudnici. i zbog Homer. Ali kakav će biti taj odgoj trebalo je reći. ako neki žele uživati zbog sebe samih. jer sâm htjede i za svotu manju od toga odmah napustiti Atarnej. Jer više treba ujednačiti želje negoli imutke. nezavisni od izvanjskih dobara. ako su one jednake. Autofradat se zamislio i odustao od opsade. dočim oni obrazovani bune se zbog časti. Odgoj. uroćuju i bune. ali treba urediti i one prema susjedima i svima koji su izvan. (Doslovan prijevod). i zbog toga se često. 97 To jest: 'izobilje bogatstva velika je prednost samo po sebi' (prema Jowettovu i Tricotovu tumačenju) ili prema Gigonovu prijevodu: 'kolika je veličina imutka korisna'.

Jer Ili 'državu' ili 'grad-državu' (vidi πόλις). škoda. franc. pr. 107 106 30 35 40 1268 a 5 10 14 15 50 4* 51 . ako pak napro­ sto odrješenje [krivnje]. δημόσιοι. podijeljenim na tri dijela: jedan su mu dio obrtnici. A puk su mu ona tri državna staleža. äv ήττονς τε ώσι. 102 Ili 'državne sluge'. Osudbe u sudištima mnijaše kako ne trebaju bivati tek glasovanjem kamenčićima. public slaves. Živio je u V. δημόσιοι ϋπηρέται (javne sluge). 'zajednički'. 'stražari'. lat. A na tri je dijela podijelio i zemlju: jedan sveti. dužan je dotično odrediti. naime. da ne žele više negoli je pravo. i koji u ostalome životu bijaše poprilično isprazan zbog častohleplja. rus. Ili dakle u svima tima treba tražiti jednakost ili nekakav umjereni raspored ili naprosto sve dopustiti. Uz to je postavio zakon i ο onima koji iznađoše štogod na korist državi. Mobilien.Počelo dakle u tim stvarima manje je izjednačivanje imutka a više je u odgoju onih koji su čestiti po naravi. Staatssklaven. na koju bi napisao — ako naprosto osuđuje koga — osudu. novogrč. engl. pa mnoge stvari u pokućstvu koje se nazivaju pokretninama . tudincima i siročadi. umorstvo. Ali ako moraju biti pučki robovi oni koji obavljaju zajedničke javne radove. to jest. Podrazumijevaju se svakovrsne pokretnine za razliku od nekretnina. uz jednostavnu ali toplu odjeću koju Ili 'kad su slabiji'. i kao što je nekoć uredio Diofant 1 0 4 u Ateni. 'općinski' (vidi δημόσιος). wenn sie nämlich die Schwächeren sind. engl. Što se dakle tiče Falejeva državnog poretka. engl. Prema njemu. deuMUMoe UMyw. te stoci i novcima. instrumenta. 101 Grč. njem. tako te se nekima činilo kako živi odveć razmetljivo s prebujnom kosom i pre­ skupim uresom.09 Ili 'privatni'. franc. onda to treba biti na način kakav je u Epidamnu 1 0 3 . Sveti je onaj dio odakle su prinosi što po običaju pripadaju bozima. jer izjednačuje samo zemljišnu imovinu.ecmeo. Eurifontov sin (koji je otkrio razdiobu gradova na četvrti i uveo ulice u Pirej. τα έπιπλα. i onih koji su nevaljali. ako opet za jedno osuđuje a za drugo ne. 'javni poslužnici'. si et numero vel potestate sint inferiores. da ne mogu imati više. Hipodam 1 0 5 Milećanin. τα έπιπλα. ako će svi obrtnici biti pučki robovi 1 0 2 . they must be kept down. 'osobni' (vidi Ιδιος). apparatus. Izabranici pak moraju se brinuti ο zajedničkim stvarima. danas Drač u Albaniji. st. a postoji i bogatstvo u robovima. zajednički onaj od kojega žive ratnici. Ili Oružani branitelji države' (kako je prevedeno u Jowetta). ali im se ne nanosi nepravda. Kr. . Grč. presuđivali oni ili ovako ili onako. 46. a htio je da ga smatraju upućenim i u stvari cjelokupne naravi) prvi od nedržavnika poduzeo je reći štogod ο najbo­ ljem državnom poretku. već iz rečenoga može se razabrati što je kazao ispravno a što neispravno. Sastavio je grad 1 0 6 s pučanstvom od deset tisuća. franc. la richesse mobilière. kako bi tî bili čašćeni. kako se navodi u Periklovu govoru u čast poginulih ratnika. Uz urbani­ zam bavio se i filozofijom. 110 Usp. II. sve bi vladatelje 111 birao puk. lat. Mnijaše i kako trebaju biti samo tri vrste zakona. movables. suvremenik Demostena. Uz to. jedan posebnički1 . ecAU smux nocmaenm β nueuiee nonodtcenue. kao da takvo što još ne bijaše uzakonjeno nigdje drugdje (dočim i u Ateni 1 1 0 postoji sada takav zakon a i u ostalim gradovima). te da se djeca palih u ratu odgajaju ο javnom trošku. 104 Vjerojatno atenski državnik. Uzakonio je i vrhovno sudište (pred koje bi trebale dolaziti sve parbe za koje se čini kako nisu ispravno vodene) i sastavio ga od izabranih staraca. 100 5 10 15 20 8 25 je nosio ne samo zimi nego i u ljetnje doba. rus. Čini se po takvome zakonodavstvu kako [Falej] ure­ duje tek malen grad. jer stvari ο kojima nastaju parbe tri su brojem: nasilja. jedan pučki 1 0 8 . rus. εάν ούτοι είναι ασθενέστεροι (kad su oni slabiji). kad su oni podređeni 1 0 0 . ostavlja je praznom. zocydapcmeenHbie paôbt. kako sada zakoni nisu ispravno postavljeni. en maintenant ces derniers dans leur état de sujétion. 108 Ili 'javni'. jedan opet ratnici i oružanici 1 0 7 . Sâm se izričaj različito prevodi. Grč. novogrč. on (Falej) nije ispravno izložio ni jednakost u imutku. novogrč. njem. jer sile [suce] na krivu prisegu. 'vlastiti'. Tukidid. Tê su dakle [značajke] glavnina i ono najvrednije spomena u Hipodamovu poretku. i neće biti nikakve popunidbe građanstva. jedan pak ratari. 103 Nekadašnji grad u Iliriku. nego bi svatko trebao imati [sudbenu] pločicu. esclaves publics. servi publici. dok ratarima pripada posebnički dio. njem. 105 Grčki urbanist iz Mileta. Ili 'upravitelje'. lat. Možda se može dvojiti prvo ο njegovoj razdiobi mnoštva građana. 'suce'. Mnijaše. 'državni poslužnici'.

lat. dok je osuda jednostavno postavljena. nego je otuđen od državnog poretka. ali u sudištima nije moguće. i poradi čega ne bi odmah od iste zemlje i s istih zemljišta ždrijebom dodijeljenih priskrbljivali hranu i sebi i ratnicima? U svima tim stvarima ima dakle puno nereda. jer daje povoda potvori a možda i metežu u državi. drugi daje manje). Ο onome pak kako onima što otkrivaju nešto korisno državi treba pripasti neka čast. nego da ne duguje dvadeset mina. ne sudi kako taj ništa ne duguje. Sudioništvo dakle svih tih u svima službama nije moguće (jer je nuždno iz staleža oruža­ nika postavljati i vojskovođe i čuvare građana i tako reći najpoglavitije upravitelje).svi. te jedan pet. od koje se ratnici imaju izdržavati. 116 To jest: svotu odštete ili naknadbe. rus. les décisions judiciaires. lat. les potentialités. franc. Comment alors s'y prendre pour faire le compte des votes?. iako smatra da dotičnik ne duguje dvadeset mina. engl. jer onaj [sudac] koji oslobodi [optuženika]. jednostavno postavljena. njem. znači: ako sudac optužbu. 115 10 15 20 22 22 40 1268 b 5 52 53 . što se tiče zajedničke zemlje. i ratari koji pribavljaju hranu oružanicima s pravom bi bili dio grada. nocpednuK. koji ni u čemu ne sudjeluje. I zatim. 113 To jest: i samu obitelj (ili domaćinstvo) ratara i obitelj ratnika kojega treba izdržavati. te 112 Označeno kao odgovor na mogući prigovor Hipodamovoj zamisli. κατά ποιον τρόπον ΰά εξάγη τις άπόφασιν εκ τής διαλογής των ψήφων τούτων. 114 Podrazumijeva se 'prosudba' u pravničkome smislu. cydeôuoe pa3ÔupameAbcmeo. na primjer. i obrtnici i ratari i oružanici. kako je i pravo. judgement. διαιτητής. ako će je oni sami i obrađivati. i oni mogu kao i u ostalim gradovima živjeti od svojega obrta. (Na koji način donijeti odluku na temelju brojidbe glasova?) 117a Ili 'sposobnosti tehničke izvedbe ili izmjene'. različiti od onih što obrađ­ uju vlastitu zemlju i od ratnika. i jasno je da takvim načinom razdjeljuju svotu 1 1 6 . nego je takvo što tek zgodno slušati. δυνάμεις. od kakve su koristi državi ratari? Jer obrtnika mora biti (budući da svakomu gradu treba obrtnika). U tom smislu liječništvo je sposobnost (ili mogućnost) istodobno i zdravlja i bolesti. mora dijeliti (razlikovati u samoj presudi) on se nuždno od suca pretvara u 'obranika' (ili izabranog suca). naime: da razdjeljuje onaj koji treba suditi. obrtnici pak ni zemlje ni oružja. en arbitre. kako neće biti neuredna prosudba. engl. novogrč. facultates. nešto slobodnije prevedeno. βο ucnyccmeax. najšire uzeto. Koji će dakle biti način brojidbe glasateljskih kamen­ čića? 1 1 7 Uz to. der Schiedsmann. ako pak budu takvi. Fähigkeiten. ali oni sada [u Hipodama] posjeduju vlastitu zemlju i za sebe je obraduju. njem. Ali već je kriv (za krivu prisegu). kako [dva dotična staleža] mogu biti skloni takvoj državi? »Ali moraju oružanici biti jači od oba ostala staleža«. novogrč. Pri obraničkom sudu to je i većini njih moguće (jer se tu zajednički dogovaraju ο presudi). κακ npouseodumb možda nodcnem zonocoe. ali ratari nemaju oružja. A postavi li se da isti ljudi obrađuju i svoju i zajedničku zemlju. lat. onaj tko osuđuje. διαιτητής. 115 Ili 'arbitar'. arbiter. sententia a Judice pronuntianda. kada sudac mnije kako je [optuženik] dužan platiti ali ne onoliko koliko zahtijeva tužitelj? Jer dotičnik. nego oprečno tomu većina zakonodavaca uređuju [odredbe] tako da se suci ne mogu zajednički dogovarati. drugi pak ništa. Grč. 20 25 30 35 postaje od suca obranik . επιδεξιότητες (sposobnosti). 112 Nu takvo što nije lako ukoliko nisu mnogobrojni. njem. how is the final reckoning to be taken?. engl. zašto onda ostali uopće trebaju sudjelovati u držav­ nome poretku i imati ovlasti u postavljanju upravite­ lja? A uz to. Uz to. Cijela rečenica. rus. koja je jednostavno postavljena. lat. ή κρίσις. ο 'sudačkoj odluci'. crafts. sudac dosuđuje deset (ili pak jedan traži više. rus. Quis igitur erit modus sententiarum discernendarum?. Grč. Wie werden nun die Meinungen der Stimmenden abgewogen?. dakle. franc. 117 Ova se upitna rečenica različito prevodi. Grč. Jedni će tako sve dosuditi. traži dvadeset mina. nitko ne sili na krivu prisegu onoga tko naprosto oslobađa ili optužuje. onda se ratnički stalež ne bi razlikovao od ratarskog. novo­ grč. a to pak hoće zakonodavac. τίς οΰν ό τρόπος εαται της διαλογής των ψήφων. drugi četiri. rus. Riječ je. neće dostajati množine plodova od kojih bi svaki opskrbio dva kućanstva 1 3 . έκδοσις των δικαστικών αποφά­ σεων (izricanje sudskih odluka). arbitrator. franc. tî će biti četvrti stalež države. A nije ispravan ni onaj zakon 114 ο prosudbi . A budući ne sudjeluju u državnome poretku. die Rechtsprechung. nije sigurno donositi zakon. franc. tako te postaju gotovo robovi [staleža] oružanika. Grč. sudjeluju u držav­ nom poretku. Ako će opet biti još i neki drugi. ako je tužba. novogrč. engl. njem.

kao što rekosmo. začeti Suncem u samoj Zemlji. iako je izvorno τάς γυναίκας (prema J. i gdje god su preostali koji od drevnih zakona. jer neki mogu uvoditi [mjere] za ukinuće zakona ili državnog poretka. svi teže ne za onim što je od drevnina baštinjeno. rus. tako te. engl. III 676. grč. And are they to be changed by anybody who likes. nove. dovodi do slabljenja same moći zakona. Jer zakon nema nikakve druge prisile na posluh mimo (snage) obi­ čaja. Znak su toga. Usp. engl. a ne na supruge. και πότερον τω τυχόντι ή τισίν. Dvoume naime neki: je li državama korisno ili štetno preinačivati baštinjene zakone. a necessariorum ad vitam sustentandam cura vacationem esse oportere. valja postaviti dva razmatranja: prvo. Usp. propasti. Nu budući smo to tek spomenuli. nego za onim što je dobro. tako te laka promjena od postojećih zakona u druge. njem. a gotovo i ο svim ostalim državnim porecima. i činilo bi se kako je bolje mijenjati [zakone]. nepeoMy ecmpennoMy UAU [meM ujiu UHbLu] onpedeneuHbiM [nuuflM. Meneksen. drugo. Dok je izvorni izričaj sažet i jasan. 'slobodno vrijeme'. potreban je čini se golem oprez. ή σχολή znači 'dokolica'. tako te bi bilo neumjesno ustrajavati pri njiho­ vim nazorima. Stoga se sada ostavimo toga istraživa­ nja. već prema naravi jezika. an a quibusdam? . ni one zapisane zakone nije bolje ostaviti neizmijenjene. jer i državno umijeće treba svrstati među njih. Platon.Time se zapada u drugi prijepor i drugo istraživanje. 1 2 5 9 Ο državnome poretku Spartanaca i Krećana. bolje je još malo razložiti i ο tome.23d. Jer nije isto izmijeniti neko umijeće i zakon. or only by certain persons?. bijahu isti kao i bilo koji sadaš­ nji i nerazboriti. bjelodano je kako treba dopustiti neke pogrješke i zakonodavcima i vladateljima. Osim toga. ukoliko nije korisno mijenjati. Pravično je stoga postaviti kako prvotni ljudi. kakav je ono u Kimi zakon ο ubojstvima: ako bi stanovitu množinu svjedoka pribavio tužitelj medu svojim srodnicima. 'sinovi zemlje'. I u cijelosti. a ona pak ne nastaje drukčije osim od duga vremena. dok je navika na lako ukinuće zakona zlo. tu naime neće toliko koristiti izmjena [zakona] koliko će štetiti navika na neposluh prema vladateljima. 121 U helenskoj mitologiji ljudi su često 'soj zemljorodaca'. Postoji naime. 122 Posrijedi su povremeni razori. 120 Misli se na nevjeste. 25 točno upravo sve zapisati.]. Nu razmotri li se na drugi način. Prema tima dakle stvarima bjelodano je kako od zakona neke i ponekad treba mijenjati. budući da su drevni zakoni odviše prosti i barbarski. Jer nuždno je zapisivati opće. onda: da li sve ili pak ne? I hoće li to činiti bilo koji slučajnik ili tek stanovite osobe? 1 2 4 Jer u tome je golema razlika. jer nošahu Grci okolo neprestance željezno oružje 1 1 9 i kupovahu ženskinje 1 2 0 jedni od drugih. bjelodano je kako i s njime treba isto tako postupiti 1 1 8 . should 124 123 12 12 15 30 35 20 40 1269 25 30 5 35 10 Jer im je život bio stalno izložen pogibelji. Dakle. sera-ce l'oeuvre du premier venu. nesreće. Platon. 22C . koji poga­ đaju čovječanstvo. jer ono pripada drugoj prigodi. tî su posve priprosti. promjene. franc. ako ih valja mijenjati. čak i kad je kakav drugi bolji. navodi samih činjenica. 125 Ο tima pitanjima Aristotel ne raspravlja u Politici. Grč. lat. mogao bi tkogod reći. Zakoni. et utrum a quolibet mutandas. 5 i 6). Vidi Platon. 126 Grč. Timej. A lažan je i primjer s umijećima. je li nešto oprečno zasadi i načinu državnoga poretka kako im je zasnovan. Zbog toga nije lako s rečenim se umah složiti. kao što se izričito veli ο zemljorodcima. Jer kad je korist od izmjene mala. kao kad je liječništvo odstupilo od baštinjenih zasada. Et. Država. Barem je dakle u drugim znanostima takvo što koristilo. lat. žene. Tricotu). kao da su one zajedničko dobro. prijevodi su ponešto drukčiji. dok se činidbe tiču pojedinačnosti . pa tjelovježba i u cijelosti sva umijeća i s p o s o b n o s t i 1 . Sâm izričaj u kojem je ona nosivi pojam prevodi se ponešto prošireno. 119 54 55 . i Tukidid (I. (bilo tko ili određene osobe). Und durch jeden Beliebigen oder nur durch Bestimmte?. 295A. ou de certains citoyens?. 237d. I uz to. Jer kao i u ostalim umijećima tako je i u državnome poretku nemoguće 118 Podrazumijeva se: moraju se i u državničkome ili državnome umijeću (politici) provoditi izmjene. je li štogod skladno ili neskladno uzakonjeno prema najboljem ustroju. da u budućoj dobro uređenoj državi treba biti dokolice 1 2 6 osloboUsp. ö τυχών ή ορισμένοι. την των αναγκαίων ϋπάρχειν σχολήν. bili oni 'zemljorodci bili izbavljenici od kakve propasti 1 2 2 . novogrč. dvoumlje. optuženik bi bio kriv za ubojstvo.

i kod muževa u tome je bjelodano i uspio. onda je jasno kako građani stanovite države nisu pronašli tajnu vladanja njima podre­ đenim pučanstvom (helotima). imali su obično građanska ali ne i politička prava. A i Tesalcima u početku robovi se bunjahu zbog toga što su još ratovali s pokrajnicima. Na početku dakle činila se u Spartanaca razložnom ta razuzdanost među ženama. Ali ovdje ne istražujemo komu treba oprostiti a komu pak ne. te tako bjelodano i tê pogrješke 134 . Uz to je i razuzdanost žena štetna i po nakanu državnog poretka i za blaženstvo države. 130 Misli se na robove i ostale podložnike. Čak i po hrabrost (koja u svakodnevici nije ni od kakve koristi. i često su se bunili. Njihov je opći položaj . vodeći rat prvo protih Argivaca. čak i međusobno zaraćeni.s porobljenim pučanstvom 1 3 1 . 129 Doslovno 'izokolni. i zatim protiv Mesenjana. Nu kojim to načinom biva. kao i pitanje kojim načinom treba postupati s njima. lako su se prepustili zakono­ davcu pripravljeni na to već samim ratničkim životom (jer ovaj sadržava mnoge dijelove kreposti). naime. doslovce: 'oni koje su Spartanci zasužnjili. 131 Ili (prema Jowettu): Ako su takvi ishodi. uzobijeste se i sma­ traju se jednaki gospodarima. A to se ondje 1 3 2 i dogodilo. kako su se ove opirale. snuju urote i mrze (ih). i izazvale su veći metež negoli neprijatelji. tako te u takvom državnome poretku mora bogatstvo biti na velikoj cijeni. jer su i sami posjedovali pokoreno pučanstvo 1 2 9 . a osobito još ako su [muževi] pod vladavinom žena. nego što je 15 20 25 30 35 40 1270" 5 10 To jest: u Sparti. Dočim u Krećana još se nije ništa takvo dogodilo. i Argivci i Mesenjani i Arkadani. affranchir les citoyens de toute préoccupation concernant leurs besoins matériels. kao da neprestance vrebaju na njihove nesreće). Jer one tu ne bijahu ni od kakve koristi (za razliku od žena u drugim drža­ vama). tako te u onim državama u kojima je loš položaj žena.bio nešto povoljniji nego u spartanskih robova (helota). isto tako treba smatrati kako je i gradodržava razdijeljena gotovo na dvoje: have leisure and not have to provide for their daily wants. ali je žene posve zapostavio.dene skrbi za svakodnevne potrebe. odustao je od nakane.Likurg pokušao i žene podvrg­ nuti zakonima. jer ili prema putenom združivanju s muškarcima ili prema onome sa ženama čini se kako su skloni svi takvi 1 3 3 . nije lako shvatiti. 40 1269 b 5 10 12 12 na mnoštvo muževa i na mnoštvo žena. Peribojcima i Magnećanima. Jer žive razuzdano u svakovrstnoj neobuzdanosti i raskošno. 127 Posrijedi su poslenici ili nadničari (penesti) podrijetlom od podjarmljenog pranaroda. von der Sorge für das Lebensnotwendige frei sein muss. Oni naime dugo vremena izbivahu izvan doma zbog bojnih pohoda. Ahejcima. susjedni stanovnici' (perijeci). Bjelodano je dakle kako nisu pronašli najbolji način oni kojima se to događa. pasmine. To se poka­ zalo pri provali Tebanaca. Čini se tako. sama je skrb njima 130 tegotna. Položaj im je bio krajnje bijedan. Čini se kako prvotni tvorac priča nije nerazložno združio Aresa i Afroditu. rus. bavili su se obično zemljoradnjom i sitnim obrtom. Jer tesalsko posleništvo 127 često ustajaše protiv Tesalaca. zarobili'. Misli se na pogrješku (krivicu ili nedostatak) u državnome poretku za što su krive Spartanke. njem. να είναι άπηλλαγμένοι ol πολϊται των φροντίδων της εξοικονομήσεως των χρειωδών τον βίου (da su oslobođeni briga oko opskrbe životnim potrepšti­ nama). treba smatrati da polovica države živi izvan zakona. nego ako već jest. 128 Zapravo 'heloti'. A uzrok je možda to što susjedni gradovi. To su dakle uzroci tih događaja.kao što je već rečeno . Jer ako im se popušta. Jer kao što su dijelovi doma muž i žena. franc. ako se pak zlopate živeći. kad i ne bi bilo ničega drugog. ΟΟΛΜΗΜ ôbimb ceoôodnbi om 3ü6om ο npedMemax nepeoü HeoöxoduMocmu. Jer zakonodavac je ushtio da cijela država bude pod stegom. novogrč. Stoga je i u Spartanaca bilo tako za njihove vladavine i mno­ gim su stvarima upravljale žene. općenito je prih­ vaćeno. narodi. Pošto im se vratio mir. potjecali su od pokorenih starosjedilaca. nisu sklapali nikakva saveza s pobunjenicima zbog toga što im nije bilo na korist. dočim kad je . a slično i robovi 1 2 8 u Spartanaca (tî. kao što je u mnogih vojničkih i ratničkih plemena.kako kažu . onda samo poradi rata) Spartanke bijahu na najveću štetu. 133 134 132 56 57 . osim Kelta i ako koji drugi javno časte puteno združivanje medu muškarcima. ishod je isti. a Spartancima svi susjedi bijahu neprijatelji. To jest: ratoborna plemena. Jer u čemu se razlikuje vladaju li same žene ili pak vladatelji kojima žene vladaju? Naime.

O. mnoštvo [građana] ne bijaše ni tisuću ljudi . eng. Održava dakle državu takva vladavina . posjeda. A to je i samim zakonima loše ustrojeno. nagovorio je građane da rađaju što više djece. bolje je izjednačivši imovinu popu­ njavati državu muževima. Jer postoji u njih zakon prema kojem se čovjek s trojicom sinova oslobađa službe u tjelesnoj straži. kao što je i prije rečeno. Podrazumijevaju se one spartanske zasade ili ustanove koje su krive za neravnomjernu diobu dobara. ako se rađaju mnogi. 139 Podrazumijeva se osoba na koju prelazi baština (nasljed­ stvo). i kaže se kako je nekoć Spartanaca bilo i deset tisuća. Po nekima je (npr. Nu bilo takvo što Usp. ή προϊξ znači ženinstvo. 137 Grč. rus. puellarum nubentium dotes. die Aussteuern. tako te je i to škodilo državnome poretku. nadzornici kraljevske vlasti i pučkog sabora. novogrč. A ipak je bjelo­ dano. a dolaze iz cjelokupnoga puka. Nije poznato koji je događaj posrijedi. lat. 1 Kraljevi to dakle tako [žele] zbog časti koja im pripada. Vidi i ranije tumačenje istog nazivka. tako te tada ne bijaše nestašice u muže­ vima. drugi pak posve malu.jer puk miruje zbog toga što sudjeluje u najvećoj vlasti. te teškoga oklopa i oružja. a sada pak u slučaju stanovnika Androsa 1 4 3 . Jer u državnome poretku koji se hoće održati svi dijelovi države moraju željeti da bivaju i ostanu isti. A i jedno i drugo nuždno ima isti ishod. ή εφορεία (vlast nadzornika). Pokazivalo se to često i ranije. Jer postavivši [zakonoda­ vac] kako nije lijepo kupovati ili prodavati baštinjeni imutak. Ukoliko bi zemlja bila u rukama žena. i zbog toga što je njihova vlast bila odviše golema i jednaka nasilničkoj. Samo. dogodilo se to po zakonodavcu ili pak slučajem. službeništvo u mnogim helenskim državicama. 136 135 15 20 istinito ili pak ne. opreme. Ή naime imaju vlast u najvažnijim pita­ njima. uza stvari koje su upravo rečene. onaj kojega ostavlja baštinikom 1 3 9 daje je komu ushtjedne. der Ephorat. l'Ephorat. dowries. Iako bi bolje bilo ne davati nikakva [ženinstva] ili barem malo ili umjereno. enacmb acpopoe (scfropu). franc. a ako dotičnik umre bez oporuke. ali je dao slobodu bilo komu darivati ili oporučno ostavljati [imovinu]. Sada se pak 1 3 8 može dati baštinica bilo komu. 138 To jest: kako je sada po zakonu. a birani su svake godine. ephoralty. dok se zemlja dijeli takvim načinom. zakon ο rađanju djece oprečan je takvome popravku. broj ratnika se smanjivao. I tako naime nastade pučka vladavina od vladavine najboljih 144 . 1 3 5 ne samo time što donekle sramote državni poredak sâm po sebi nego i što pridonose lakomosti na novac. engl. I gotovo dvije petine cijele zemlje nalazi se u žena. Stvari pak koje se tiču žena pokazuju se neskladno postavljenim. jer država nije uzmogla izdržati ni jedan jedini napadaj 141 . hoteći zakonodavac da Spartanaca bude što je moguće više. 1294b 38. Same tê stvari bjelodano pokazaše kako im takva ustrojba bijaše pogrješna. Naime. prćija. franc. koji zbog svojega siromaštva bijahu podmitljivi. 23. dota). neki su . Naime. Priča se kako su za prijašnjih kraljeva davali pravo građanstva [i tuđincima]. rus. novogrč. Gigon) riječ ο Antipaterovoj vojni protiv Sparte pri kojoj su za poraz Sparte bili krivi podmićeni efori. 140 U vrijeme upada Tebanaca. dok je onaj s četvoricom slobodan od svih daća. vjenčani dar (oprema. mogao bi tkogod ukoriti i nejednakost 1 3 6 u imovini. i kraljevi bijahu prisiljeni laskati im.koliko bijaše do njih . na korist je samim stvarima. Jer. A i stvari koje se tiču nadzorništva 142 također su nevaljale. Inače.npudauoe. ispravno je postupio. οί έφοροι. njem. 144 To jest: od aristokracije nastade demokracija (naravno: u antičkome smislu). 143 Andros je otok u Cikladima.ispravno a što nije ispravno. njem. 142 58 59 . 1269b 12. Jer podmićeni novcem. U Sparti se ono sastojalo od petorice članova. iako dugo ratovahu. tako te je to poglavarstvo zapadalo često i veoma siromašne ljude. Djelovali su kao suci. Te stoga iako zemlja može hraniti tisuću i petstotina konjanika i trideset tisuća naoružanih pješaka. jedni su od njih stekli odviše veliku imovinu. izvrs- 40 1270 b 5 6 6 25 10 30 15 35 20 Grč. les dots. miraz. i upravo se stoga zemlja našla u posjedu nekolicine. zbog toga što mnoge postaju baštinicama i jer se daju golema ženinstva . tako te. Inače sam nazivak je lat.upropastili cijelu državu. nego je propala zbog nestašice u muževima. 141 Misli se na poraz kod Leuktre 371. ephoria. προίξ. moraju i mnogi postajati siromasima. osiromašenje je priječilo kupovinu konja. te tako i pravo raspolaganja 'baštinicom'. 145 Usp.

with regard to their personal life and conduct. lat. γερουσία. Jer kako su oni čestiti i dostatno odgojeni u muževnoj vrsnoći. tako te ovi . οί ευγενείς (plemići ili aristokrati). i nije ispravno da onaj koji je dostojan vlasti. ex suis factis et vita unumquemque regum spectari regnumque obtinere. a budući su neki od njih odviše siromašni.što jest vlast koju bi trebalo birati između svih. the conuncil of elders. franc. prijevodu 'non propter genus. kao i inače u državnome poretku. Nu kad su takvim načinom odgojeni. franc. lat. franc. nego prema pisanim odredbama i zakonima. οί δέ καλοί κάγαϋοί. d'après le genre de vie que chacun de'eux mène personnellement. jer učinivši građane častohlepnima. rus. 149 Το jest: Spartancima. franc. Oudumun. njem.' 146 146 147 25 30 postavljaju starješine prema takvoj prosudbi djetinji je. Grč. novogrč. engl. beliebige Leute. Ali to je nadzorništvu odviše velika ovlast. i kažemo kako na taj način ne treba polagati račune. a tek su 'slučajnici' 1 4 8 . dočim u Spartanaca svatko mora prinijeti dio. dok se prema ostalim [građanima] pretjeruje u stro­ goći. postoji starost i razumijeću). ali ne na način kakvo je ono sada (budući da je odviše djetinji). Grč. 153 Το jest: ćudoredno dobrim ili valjanim ljudima. lat. rus. treba vladati onaj tko je dostojan vlasti. A nije ispravno ni ο zajedničkim blagovanjima zvanim Obroci prisjednikâ' 1 5 5 ozakonio onaj tko ih je prvi uveo. Phiditie. 155 Grč. ôydem cmaeumbcn na ufipcmeo no ομεηκε ezo o6po3a MU3HU. sed propter virtutem'. sâm je i zahtijeva. to jest: javni ili zajed­ nički obroci svih spartanskih građana koji su navršili dvadesetu godinu. stoga je bolje da dotičnici ne sude prema svojem sudu. 'uglednici'. Pa ipak gotovo najviše voljnih nepravednih djela događa se ljudima zbog častohleplja i pohlepe za novcem. qu'ils sont choisis au petit bonheur. Grč. ni taj Vidi III. izbor kojim Ili 'velmože'. Grč. Jer htio on to ili ne htio. phidities. rus. κατά τον αύτοϋ βίον εκαστον κρίνεσϋαι των βασι­ λέων. A ni vladavina starješina nije im skladno uredena. novogrč. 152 151 10 15 18 18 20 35 35 149 40 1271 25 5 30 60 61 . Jer trebalo je da takva gozba bude ο javnome trošku. lat. 'dostojanstvenici'. rus. die Aristokraten. time se koristi poradi izbora starješina. the nobles. dionici istog 'stolnog društva'. Nitko naime ne bi tražio vladati da nije častohlepan. engl. engl. iako je prijeporno da kroza cijeli svoj život gospodare važnim prosudbama (jer kao i tijelu. 150 Ili 'da ne budu oni koji nisu dužni polagati računa. te im ni sâm zakonodavac ne vjeruje kao muževima koji nisu dobri. φιδίτια. Uz to. wenn jeder einzelne König auf Grund seiner eigenen Lebensart gewählt würde.kršeći kriomice zakon. Stoga bi bilo bolje da ne budu neodgovorni 1 5 0 . Posrijedi su pripadnici. lat.ne mogavši to podnijeti . posve je jasno. njem. coeem cmapeüiuux (ovdje: zepycun). kao onima koji nisu dostatno valjani muževi. te smatrahu kako je na spas države zavađenost kraljeva. τυχόντες ανΰρωποι. I pokazuju se potkupljivim i ugodljivim u mno­ gim zajedničkim stvarima upravo sudionici takve vla­ davine. γερουσία. Ο kraljevstvu pak. Nu bilo bi bolje da ne bude kako je sada. OKaibieatomca cnynaUHhiMu ModbMu. nego da svaki od kraljeva bude prosuđivan prema svojemu životu. die Gerusie. onda to nije posto­ jano. 1 5 2 A da ni zakonodavac sâm nije mnio kako ih može načiniti izvrsnicima 153 . koji novogrč. 148 Ili 'prosječnici' ili Obični ljudi'. Sada pak. φιδίτια. kako pokazuju i različiti prijevodi. što sada pak jesu. Zbog toga i slahu kao suposlanike s njima njihove osobne neprijatelje 154 . phiditia. phiditia.nici zbog starješinstva (jer takva je ovlast nagrada kreposti). novogrč. honesti autem et boni viri. kao na Kreti. zakonodavac čini se radi isto. franc. 14-17. Uz to. puk zbog nadzorništva (jer se ono bira medu svima) . οί τυχόντες. moglo bi se reći da su na korist državi. rus. A ni sâm način života u nadzornika ne slaže se s nakanom države. homi­ nes forte oblati et nihil ab aliis différentes. Moglo bi se činiti kako su vlasti nadzornika odgovorne sve vlasti. la Cérousia. kako su oni ovlašteni i za najvažnije prosudbe. jer on je naime odviše razuzdan. 'upravljački staleži'. 154 Podrazumijeva se: nadzornike (ili efore) koji su po dvojica pratili kralja u poslanstvu. prepuštaju se tjelesnim nasladama. njem. engl. 'aristokrati'. 147 Ili 'vijeće staraca' ili 'starovijećništvo' ili 'zbog starješinske (senatorske) časti'. ntodu ebicoKOzo oöuificmea. quite ordinary men. bjelodane su razlike u prijevodu i poimanju izvornog izričaja. govorit će se drugdje 1 5 1 . senatoria dignitas. njem. Prida li se tome kako je u Maurovu lat. les classes dirigeantes. prijevod ovdje vjerno prati: κατά την όιαγωγήν ην έπέδειξεν ήκαστος των βασιλέων να κρίνεται. on im naime ne vje­ ruje. novogrč. njem. je li bolje da ono postoji u državama ili ne. engl.

Grč. Stoga se i sada okolni stanovnici 162 služe njima na isti onaj način kojim je ono Minos prvi uveo ustrojbu zakona. une colonie. Dogodilo se tako zakonodavcu ono što je oprečno zajedničkoj koristi. Jer Liktijci bijahu spartanski iselje­ nici 1 6 1 . uz kraljeve. to jest tih dvaju naroda. I 625 E. 62 63 . Jer ratari su jednima heloti. stoga oni uspijevahu dok su ratovali. Njihovu zakonu ο zapovjednicima brodovlja prigo­ varali su i neki drugi. Malo je naime udaljen od Peloponeza.po trošak ne mogu podnijeti. συσσίτια 165 Grč. jer biva uzrokom bune. ali tako ozakonjena postaje ona najmanje pučanskom. časti. da onaj tko ne može taj prinos donijeti. kada ono napustivši skrbništvo nad Harilajem bijaše otputovao. 157 156 άποικοι. je vlada cijelim morem. Herodot. A većina starih [državnih poredaka] manje su raščlanjeni od novih. provodio je najviše vremena na Kreti zbog srodnosti 1 6 0 . tako te se događa upravo suprotno nakani zakonodavaca. 630. a i govori se. coloni. i s pravom su prigovarali. nu dok neke stvari ima koje nisu ništa gore.151 Jer samo im je prema jednom dijelu kreposti [usmjerena] cijela ustrojba zakona. Jer nadzornici 1 6 7 imaju istu ovlast kao i u Kreti takozvani ureditelji 168 . Zbog toga je Minos i zadobio vlast nad morem. i napokon je napao na Sici­ liju. i tî. ne traže oni jedni od drugih poreza. zbog toga što nisu znali živjeti u dokolici. U zajedničkoj blagajni države nema ništa. nije ispravno. KOAonucmbi. Kolonisten. 166 Grč. A temeljnoj zasadi zakonodavca mogao bi prigo­ voriti tkogod istim onim načinom kojim je prigovorio i Platon u Zakonima. jer dok je državu lišio novaca. dok dotiče Aziju kod Triopija i Roda. ali propadoše vladajući. ο državnome poretku Lakedemonjana nek je rečeno toliko. 158 To jest: dotična dobra (kao bogatstva. a starodavna je odredba njihova državnog poretka. Usp. 161 Ili 'naseljenici'. Smatraju. i u starini nazivahu ih i Lakonjani ne 'fiditia' 165 . lat. 160 159 Ili 'demokratska' u širem smislu. niti se pak baviti ikojom drugom vježbom važnijom od ratničkog umijeća. a zajednička blagovanja 164 imaju i jedni i drugi. VII. Naime. ali to što drže kako su ona 1 5 8 bolja od same kreposti. Sličan im je zatim i ustroj države. novogrč. Priča se kako Likurg. έφοροι (efori). φιδίτια (obroci posjednika). po čemu je i bjelodano kako je ono odatle poteklo. Jer sudjelovati u tome nije lako onima odveć siromašnima. Čini se kako je taj otok i od naravi određen za vlast nad Heladom i zgodno smješten. Grč. colonists. koji su doživotni vojskovođe. άποικοι. gdje je i umro kraj Kamika 1 6 3 . prilozi za njih su slabi. pa iako su prisiljeni voditi goleme ratove. 168 Grč. κόσμοι (kozmi). to su naime stvari koje bi tkogod najviše prigovorio. Slične su im i star- 20 25 30 35 40 40 1272 a 5 10 5 15 Misli se 'Spartanskome'. što poradi naseobine dođoše. većina su mu manje uglađene. kako većinom spartanski državni poredak oponaša onaj kretski. i gotovo svi su Heleni nastanjeni oko mora. naime. ne može ni sudjelovati u poretku. Zbog toga što samim Spartan­ cima pripada većina zemlje. 70. samo što je brojem nadzornika pet a urediteljâ deset. Dakle. Ona je naime korisna za svladavanje [u ratu]. tjelesne na­ slade). Krećanski državni poredak nalik je na spartanski. Platon. posebnike je učinio lakomim na novac. 167 Grč. Jer čini se. Zakoni. prihvatili su onaj ustroj zakona koji bijaše u tadašnjih stanovnika. Krećanima pak perijeci. rus. kako se dobra za koja se ljudi bore trebaju prije stjecati krepošću negoli opačinom. ανδρεία (gozbe muževa). engl. Loše je u Spartanaca i sa zajedničkim novcima. 10 35 40 1271 b Kretski državni poredak blizak je tome 1 5 9 . franc. A slijedeća pogrješka nije ništa manja. njem. prema onome ratničkome. Htjelo se naime da ustanova zajedničkih blagovanja bude pučka 1 3 6 . 162 Zapravo »perijeci«. zapovjedništvo nad brodovljem postade gotovo drugo kraljevstvo. dok je otoke jedne zauzeo a druge naselio. što je i ispravno. nego 'andria' 1 6 6 kao i Krećani. Podrazumijeva se srodnost dotičnih stanovnika.

Ovdje se međutim ureditelji ne biraju između svih. franc. a dio za zajednička blagovanja. tî su još gori od nadzor­ nika 1 7 2 . nego svojevoljno . kao što je već rečeno. jer [Krećani] prebivaju na otoku. Usp. njem. Sâm stegnuti Aristotelov izričaj prevodi se nešto prošire nije. ο kojemu pak (je li ono štogod loše ili nije loše) raspravljat će se drugom prigodom. ovdje ne postoji. 177 Grč. i od poreza koji pla­ ćaju okolni stanovnici. άκοσμία. Bijaše u njih prije i kraljevstvo. a close oligarchy. un régime de domination personnelle. zbacuju ureditelje. 181 Podrazumijeva se 'Zakon ο izgonu tuđinaca' uobičajen u Sparti. ali ga Krećani poslije ukinuše. novogrč. Ο tome Aristotel više nigdje ne raspravlja. dunacmun. Iz toga je bjelodano kako u tome ustroju ima nešto od ustav­ nog poretka. 178 Misli se 'velikaši'. A još najgore od svega je svrgnuće urediteljstva 176 koje provode moćnici i to često onda kad se ne žele podvrgnuti pravdi. koje Krećani nazivaju vijećem. seditio. ξενηλασίας γαρ το πόρρω πεποίηκεν. nije nikakav znak valjana poretka. die Einrichtung der Akosmia. dynastia. Ureditelji. izazvati bezvlašće 179 te međusobnu bunu i borbu. lat. To jest: ondje pak. i ο tima bi mogao tkogod reći iste riječi kao i ο onima koji se postavljaju u Sparti 1 7 4 (jer to što oni nisu nikomu odgovorni i što im je položaj doživotan. geronti). a i poradi rastave [muškaraca] od žena. Grč. Nu sve tê stvari bivaju bolje prema zakonu negoli prema ljudskoj volji. nemaju nikakva probitka kao što ga imaju nadzornici. la vacance de la charge de cosme. franc.i želi da državni poredak traje. određuje se dio bozima i za zajedničke službe. Usp. naime. dok ono što je ondje na korist državi. kako ne bi rađali mnogo djece. ali ona nema nikakve druge moći. pošto se urote ili neki od njihovih suvladatelja ili od zasebnikâ. rus. Zbog toga su periTo jest: prije sama istijeka njihove službe. razdijelivši puk i zajedno s prijateljima. ona 1 8 0 se spašava svojim smještajem. A običavaju 178 i. nego potvrđivati glasovanjem odluke starje­ šina i urediteljâ. postaje bilo koji slučajnik). Dočim što se tiče urediteljâ.pogibeljno je). nego tek iz nekih rodova. auapxun. njem. zbog toga što se izbor vrši među svima. Zajednička blagovanja pak bolje su uređena u Krećana negoli u Lakedemonjana.1271a 18. Jer sve ono što je loše u vlasti nadzornika prisutno je i u ovima 1 7 3 (takvima. već da se razriješi državno zajedništvo? Jer u pogibelji je država koja se tako ponaša. lat. quam lex apud Lacedaemo176 175 40 1272 b 1 5 20 10 25 15 30 35 64 5 Politika 65 . Poradi umjerenosti u jelu. Jer izgon tuđinaca nadomjestila joj je udaljenost 181 . the suspension of the office of the Cosmi. jer ona nije pouzdano mjerilo. U skupštini sudjeluju svi. To jest u 'kozmima' ili 'urediteljima'. 1270b 3 5 . Jer od svih pristiglih plo­ dova i stoke javnog vlasništva. rus. tako te se ο trošku zajednice hrane svi: i žene i djeca i muževi. nego je prije vladavina silnika 177 . Lijek pak koji imaju za tu pogrješku besmislen je i nije građanski. naime. što je prihvatljivije. nego je silnički. kao onome što je korisno. bjelodano je kako su ona bolje uređena u Krećana negoli u Spartanaca. dok to što ne vladaju prema pisanim zakonima. novogrč. I što je to drugo nego da na neko vrijeme ne bude više takve države. 'moćnici'. dok je to pak na Kreti ima više zajednički značaj. a ako tko nema. γέροντες (članovi vijeća staraca.budući sudjeluje u najvišoj vlasti . Ili 'kozmi su još gora ustanova negoli efori'. zakonodavac je smislio mnoge stvari. povlastica je veća od njihoGrč. lat. kako je već i prije rečeno 1 7 0 . daleko od onih koji bi ih mogli kvariti. Jer u Lakedemonu svatko prinosi dio određen po glavi. uveo je i puteno druženje među muškarcima. 1271 a 35. δυναστεία. engl. Cesto naime. 1 7 1 Nu što se tiče zajedničkih blagovanja.ješine . sâm puk . engl. Nu. sarovijećnici. χαταδυνάστευσις (silnička vlada­ vina). eine Dynastenherrsc­ haft. 'velmože'. zakon mu priječi sudjelovati u državnome poretku. i sada ratno zapovjedništvo pripada urediteljima. A mogu oni napustiti vlast i u međuvremenu 1 7 5 . insulae enim longinquitas peregrinos melius arcet. 179 Već prema tome odčitava li se ključna riječ kao μοναρχία (Neumann. ali nije nikakva ustavna država. kad oni koji je žele napasti to i mogu. A to što puk miruje iako nema udjela u vlasti. a starješine među onima koji su već bili ureditelji. ή παράλνσις της εξουσίας των »κόσμων« (svrgnuće vlasti 'urediteljâ'). Jowett) ili kao αναρχία (Bernays). 10 12 15 vih zasluga. Grč. 180 Kreta.

jer dok se ovi biraju među slučajnicima. A bolje je i to što kraljeve ne biraju ni iz istoga roda. njem. 184 Ili 'tiranina'. ukoliko se svi slože. engl. lat. družba. A znak je usklađena državnog poretka to što puk ostaje u poretku dotične države. τα συσσίτια των εταιρειών. . biraju između sebe samih.ee. zajednička je svima već spomenutim drža­ vama. 'udruženjima'. radije biraju između tih negoli na temelju životnog doba). Carthagini­ ans. koje je najviša vlast. 183 Grč. ist es eher der nach dem Geschlechte als der nach dem Alter. Posrijedi su. I mnoge su stvari u Kartažana uređene skladno. . Riječ je ο udružbi ljudi zajedničkih stavova ili zanimanja (εταιρία). rus. KapdyazeuHHuu. Čini se kako i Kartažani 1 8 3 upravljaju državom ispravno i u mnogome nadmašuju druge. franc. koje bi se prigovorile zbog zastrana. novogrč. but if there is some distinguished family they are selected out of it and not appointed by seniority. uvelike škode. les repas en commun des hétairies. ali kad je nedavno tuđin­ ska vojna zahvatila i ovaj otok. the common tables of the clubs. I koje god stvari ti iznesu. doch soweit ein Unterschied in Betracht kommt. dok je ovlast stotinu i četvorice nios. A to što uprave petorice 1 9 0 . a druge vlada­ vini manjine 1 8 9 . HO ΟΟΛΜΗΜ npuuadAexamb κ ebidaiouifiMycn pody. Nek je dakle toliko dosta ο tome državnome poretku. Među onima pak koje su [zastrana] prema postavci vladavine najboljih 187 i ustavnoga poretka. lat. Carthaginienses. 20 25 slična eforima (samo što je ona bolja. dass keine Fremden vorhanden sind. Grč. 185 Ili 'udrugama'. mais s'il y en a une qui se distinque des autres. ei δέ τι διαφέρει. njem. οι Καρχηδόνιοι. njem. ali i s važnijom političkom ulogom nego u Ateni. To jest 'demokraciji'. jedne naginju više vladavini puka 1 8 8 . dok se heloti [Spartancima] često bune. die Syssitien der Ver­ bände. pokazala se slabost ovdašnjih zakona.nekako su međusobno blize i uveliko se razlikuju od ostalih.jeci Krećanima pokorni. Jer hoće li se štogod iznijeti pred puk ili pak neće. Grč. lat. Slično obrocima prisjednikâ (fiditijama) u spartanskome državnome poretku imaju zajednička blagova­ nja po udružbama. και έκ τούτων μάλλον να έκλέγωνται ή βάσει της ηλικίας (ali ako je posrijedi tkogod plemenit. Naime. pa još i najviše 35 40 1273 2 5 30 10 15 Rečenica nije posve jasna. c'est dans son sein qu'ils sont choisis au moyen de l'élection plutôt que d'après l'âge. rus. franc. Ili 'aristokracije' u antičkom smislu. . tê tri države — krećanska. engl. rus. zanimanjima. . Ako pak dođe do razlike. 182 To jest: nemaju nikakvih posjeda. ni iz bilo kojega. εκ τούτων αιρετούς μάλλον ή καϋ' ήλικίαν. sodalitiorum convivia. Καρχηδόνιοι. pa i bilo tko može protusloviti iznesenome. Jér kako raspolažu gole­ mom moći. rus. te biraju uz to i vijeće stotine. 'bratstvima'. συσσίτια των εταιριών. što pak u drugim državama nije dopušteno. kolegij ili služba izabrane petorice. radije izaberu po rodu a ne prema starosti 1 8 6 . or its distance has kept foreigners away as effectively as the expulsion of foreigners practised at Sparta. 190 Grč. uz 'sufete' drugo upravno tijelo u drevnoj Kartagi. budu li beznačajne osobe. cuccumuu moeapuuificme. engl. njihovi kraljevi i vijeće starješina slični su spartanskim kraljevima i vijeću staraca. novogrč. dakle. l'éloignement a produit l'effet d'une loi bannissant les étrangers. Carthaginois. Seine Abgelegenheit macht. nisu sämo kako bi puk čuo što su odluke vladateljâ nego i da sâm prosuđuje. ni do vladavine samosilnika 184 . a još najviše su u nekim stvarima nalik na Spartance. distance has the same effect as the Lacedaemonian prohibition of strangers. franc. i ο tome odlučuje puk. senatores autem electio non aetas fach. kao što već i naškodiše spartanskoj državi. 189 Ili 'oligarhiji'. nmo UMepbi. u3Öupatomcn U3 HUCJUX smub. ako se ne slože. Hanpaenenubie κ U3ZHOHUIO uH03eMU. 188 187 186 66 5* 67 . pa nema potrebe ostavljati gotovo nepoznati naziv 'Karhedonjani'. engl. U Heladi su takva društva bila aristokratskog značaja. niti sudjeluju u izvanjskim vojnim pohodima. za tu se službu bira po zasluzi). Karthager. upravnog područja u prekomorskim krajevima. spartanska i ova u Kartažana . Kartažani ili Puni. omàanennocmb npueodum κ meM xe nocAedcmeuHju. te ne dolazi ni do bune koja bi bila vrijedna spomena. Isto tako Krećani ne sudjeluju ni u kak­ voj izvanjskoj vladavini 182 . pod kojima su mnoge i važne stvari. novogrč. Moguć je nedostatak u izvorniku. a ue no e03pacmy. novogrč. άλλ' είτε Επί [εύγενεία] Εξέχοντος. πενταρχία. Otuda i velika razlika u prijevodima. franc. naseobina. Većina dakle stvari. odlučuju kraljevi zajedno sa starješi­ nama. njem. τον ϋεσμόν της ξενηλασίας άναπλεροι ή άπόστασις (zakon o izgonu tuđinaca nadomješta udaljenost). Dočim su u Kartagi bile to udruge po obrtima.

principes civitatis. dogodi li se kakva nesreća. Usp. Ustroj Kartažana zastranjuje od vladavine najboljih najviše u vladavinu manjine prema stanovitu mnijenju na koje pristaje većina. Jer što god vrhovništvo 193 postavi kao časno. dok se zakonodavac treba pobrinuti za pore­ dak bez bune. 1-8. Ili 'svi vrše dužnosti i zapovijedanja i slušanja'. 2 0 0 drugi opet bijahu zakonodavci. 68 69 . novogrč. das Regierende. tî trebaju 194 i vladati . kao što i rekosmo 1 9 6 . da oskudnik ispravno vlada i bude u dokolici. ono opet što su bez plaće i ne biraju se ždrijebom . Tako te ondje gdje država nije malena. Takvo što je bjelodano u vojsci i pomorstvu. 192 To jest: uzimajući u obzir i osobne zasluge i imutak. 193 Ili 'vlast' ili 'vladari'. ό νομοθέτης (zakono­ davac). Takav naime zakon čini bogatstvo vrednijim od kre­ posti i cijelu državu pohlepnom na novce. Usp. više je u skladu s ustavnim poretkom da više ljudi sudjeluje u vlasti.vladavine najboljih. 1261b 1. a onaj po kreposti . Takvog su dakle značaja državni poreci u Spartanaca. III 1275 b 8-12. kad već vladaju pošto su na to dosta utrošili. Jer tako liječe to [zlo] i postižu stalnost države. ipak bi bilo bolje da se 195 pobrine za dokolicu vladateljâ . franc. Ako je dakle izbor po bogatstvu značajka vladavine manjine. za tim će se nuždno povesti i mnijenje ostalih građana. što u svojim vlastitim gradovima što u tuđinskima. više je u skladu sa zajedništvom i ljepše je i brže ako bilo koji posao obavljaju isti 1 9 7 . jer i na jednome i drugome području tu su tako reći svi i vladatelji i vladanici 198 . da onaj koji je lošijeg značaja neće htjeti. pošto je na to dosta potrošio. a u drugima drugi. 191 20 25 30 Stoga oni koji mogu najbolje biti u dokolici. Nevaljalim se čini i to da jedan vlada na više položaja. naime. prema kojem se uređuje država u Kartažana. Ali to je stvar puke sreće. osobe. lat. rus. the chiefs of the state. 12 Među onima koji su izlagali štogod ο državnome poretku neki se nisu uopće bavili nikakvim državnim poslovima. Sada pak. Posve je razložno što su se navikli okoristiti oni koji su kupili položaje. 1269 a 34. a i još štogod drugo. Nu kako je njihov državni poredak vladavina malobrojnih. Jer ako se i mora obzirati na imućnost poradi dokolice. Ondje pak gdje se najviše ne časti krepost. ο svima je njima već govoreno. To jest: isti pojedinci. nego su provodili život kao zasebnici. l'autorité souveraine. Ili u 'kolonije'.treba smatrati značajkom vladavine naj­ boljih. Krećana i Kartažana. ne samo dok vladaju nego i kao posebnici. Pa čak ako bi zakonodavac i zanemario imućnost čestitih ljudi. Usp. Zakonodavac se treba za to pobrinuti. Grč. Jer već od samoga početka jedna je od najnužnijih stvari pobrinuti se kako bi oni najbolji mogli imati dokolicu i ne činiti ništa nedolično. što je uz to i više u duhu pučke vladavine. loše je ako su kupljivi i najveći položaji vladateljâ: onaj kralja i onaj vojskovođe. a ponajviše u slučaju najvećih položaja: kraljeva i vojskovođa. Jer. Besmi­ sleno je naime [postaviti]: ako će se siromašan ali čestit čovjek htjeti okoristiti. Nemoguće je. engl.pripada vladavini manjine. Jer oni biraju obzirući se na oboje 1 9 2 . u zakonima nema nikakva lijeka za mir. kako je u Sparti). 194 195 196 197 198 199 200 10 15 20 35 25 40 1273 b 30 5 Bez obzira bili oni imućni ili ne (prema Tricotu). i ne postavljati istu osobu i za frulača i za postolara. I treba smatrati pogrješkom zakonodavca takvu zastranu vladavine najboljih. najbolje izbjegavaju [pogibelji od pobune] tako što uvijek jedan dio puka šalju da se obogati u gradove [ovisne od njih] 19 . ne može se u državi postojano provoditi vladavina najboljih. Jer jedan posao najbolje obavlja jedan čovjek. koji su s pravom na dobru glasu. Usp. Jer misle kako ne samo po zasluzi nego i po bogatstvu treba birati vladatelje. ako su tî rekli štogod vrijedno spomena. enacrnb uMyufue. kao što je naime u časti među Kartažanima. kao i da u svim parbama 191 sude sami upravitelji (a ne u jednima jedni. το κύριον. ovo bi onda bio neki treći ustroj. te se odmetne mnoštvo podložnika. njem.vremena vladaju (budući da upravljaju i kad napu­ štaju službu i kad u nju stupaju) .

te Haronda Katanijac vlastitim građanima i ostalim halcidičkim gradovima u Italiji i na Siciliji. gdje se bavio umijećem proroštva. Ο spartanskome državnom poretku već se govorilo. Lat. engl. ili ubiru s polja dvije stotine medimna žita). ode u Tebu. Prebivahu dakle zbog toga razloga među Tebancima. drugi i državnih pore­ daka. zocydapcmeenubiu deumeAb (a ovdje: deMa2οε). (koji posjeduju jaram za oranje. franc. magistratuum eligendorum et rationum ab eis reposcendarum. U npuHUMamb om HUX omnembt novogrč. Nu oni koji tako govore čine to ne obzirući se na vremenske odnošaje. Drugi je viteški razred (Ιππάς). užasnut zbog [protunaravne] ljubavi vlastite matere Halkione. takozvanog razreda vitezova. demagogus. bio bi rob i neprijatelj Podrazumijeva se 'stara atenska demokracija'. te se tako državni poredak izmetnuo u sadašnju pučku vlada­ vinu.s groba ne bi vidjela korintska zemlja. Efijalt i Periklo ograničiše vlast vijeća Are­ opaga. Jer vijeće Areopaga ima im značajke manjinske vladavine. dočim drugi ne. demagogue. samo su sudjelo­ vali u ratu kao laki oružanici. Jer pošto je ono ojačalo. iako su se oni čestiti tome opirali). Njegov prijatelj bijaše Taies. niti su plaćali porez. nego više stjecajem okolnosti (budući da je u perzijskim ratovima puk bio uzrokom gospodstva nad morem. njem. izborne službe vladavine najboljih. die Beamten zu wählen und sie zur Verantwortung zu ziehen. a Filolaj pako kako bi se ona vidjela. koje se bira ždrijebom. ali se sa zemlje Korinćana jedan dobro vidi. temeljni zakoni. Solona pak neki smatraju vrsnim zakonodav­ cem. Zbog toga su ga neki i korili. Četvrti. i na taj je način svaki od pukovođa 2 0 2 nastavio uvećavati moć [puka] sve do sadašnje pučke vlada­ vine. njem. te da se podrijetlom Lokranin školovao na Kreti. 205 Grč. dok je Periklo uveo plaće za službu u sudi­ štima. Jer priča se kako su oni tako dali postaviti grobove: Dioklo kako se . koji su uzajamno dobro vidljivi. novogrč. engl. a sâm je pak postavljao upravitelje među uglednicima i bogatašima. Zakonodavci bijahu i Zaleuk epizefirskim Lokranima. TO va έκλέγη τουτέστι τους άρχοντας και να ζητή παρ' αυτών εϋϋύνας (da biraju vladatelje i traže da im polažu račune). Ili 'demagoga'. i kada ono ovaj napusti svoj grad. Četvrti razred su nadničari ili najamnici (ϋητες). Harondi opet nije ništa 204 Posrijedi je Solonova razdioba građana na četiri staleža ili razreda. JZ 201 35 40 1274: 5 10 15 [države]. tê zakone oni nazivaju zakonima posvojenja. savršeni. a koji ubire godišnje oko tri stotine medimna. rus. Grč. kao Likurg i Solon. Volksführer. i tu obojica završiše život. a Talesovi učenici Likurg i Zaleuk. niti bi obavljali kakve javne službe. vijeće i izbor upravitelja. Većinom se prevode kao 'zakoni posvojenja'. jer je ukinuo vladavinu malobrojnih koja je postala pretjerana. uaôupamb doAMHOcmubix nuu. rus. nije imao nikakva udjela u vlasti 2 0 4 ). od onih s pet stotina medimna i onih s jarmom za oranje i trećeg staleža. Ή su zakoni njemu svojstveni. postavljeni. το τάς αρχάς αίρεϊσΰαι και εύΰύνειν. die Macht. 203 Grč. Nu čini se kako to nije nastalo prema Solonovoj nakani. oslobodio puk od ropstva i ponovo uveo drevnu pučku vladavinu 201 . oni su građani trećeg razreda. d'élire les magistrats et de vérifier leur gestion. nadničarski razred. ali ne nuždno i u lošem smislu. Filolaj bijaše iz roda Bakhijadâ. pobjednika na olimpijskim priredbama. ζευγίται. jer ta dvojica postavljahu i zakone i državne poretke. Bijaše i Filolaj Korinćanin zakonodavac Tebancima. power of electing to offices and calling to account the magistrates.zbog mržnje na onu strast . franc. dok je Solon čini se puku dao tek najnužniju moć da biraju upravitelje i pozivaju ih na odgovornost 2 0 3 (jer kada puk ne bi bio gospodar nad time. a postavljeni su kako bi se sačuvao broj posjeda dobivenih ždrijebom. jer je uništio jednu polovicu [ustava] postavivši iznad svega sudi­ šte. δημαγω­ γός. a Filolaj im bijaše zakonodavac između ostaloga i za rađanje djece. dok je pučku vladavinu uspostavio sastavivši sudišta od svih [građana]. leges 20 25 30 35 40 1274 b 5 70 71 .a i sami su državnički djelovali. koji Aristotel stavlja na_ treće mjesto. Čini se pak kako Solon samo nije ukinuo [ustanove] koje su već prije postojale. Pokušavaju neki dokazati kako Onomakrit prvi bijaše vrstan u zakonodavstvu. smiješavši skladno državni poredak. stalo se ugađati puku kao samosilniku. πεντακοοιομέδιμνοι (oni koji ubiru petsto medimna žita i drugih plodova s vlastitog polja). lat. doslovce. a postao je ljubavnikom Diokla. νόμοι ϋετικοί. I još sada pokazuju njihove grobove. démagogue. a sudišta su pučanska. δημαγωγός. dok je Haronda bio Zaleukov učenik. prema Solonovoj raz­ redbi oni bi ubirali sa zemlje oko stotinu i pedeset medimna. lat. I od tih dalje jedni bijahu samo tvorci zakona. on se uzoholio i prihvatio opakih puko­ vođa. po Solonovu ustavu to je prvi razred građana.

što ο onim zbiljskima. rem a civitate actam ac transactam esse. prvo je nuždno razvidjeti ο državi: što je napokon država? Jer ο tome se sada prepiru. Kako je država jedna od složevina. lois d'adoption. ali ne i državnog poretka. kao i bilo koja druga cjelina sastavljena od mnogih dijelova. thetische Gesetze. a drugi pak ne država. njem. 'temeljni zakoni'. I Pitak je bio tvorac zakona. Naime.neka je dostatno toliko istraživanja. i još zakon ο vježbi u ratničkim umijećima. 1 Grč. 207 10 Γ. 2 0 6 Od Drakona postoje zakoni. i koji je svaki pojedini i kakav. 640 D. osim strogosti zbog veličine kazne. Dakle. the state has done a certain act. 671 D. 208 Usp. kako bi se vojnicima obje ruke izvježbale kao desnica. 4 Ili 'meteci' (μέτοικοι). rus. pa jedni kažu kako je država izvršila neku činidbu 1 . Svojstvenog i spomena vrijed­ nog u tima zakonima nema ničega. 794 D. franc. engl. VII. 206 Usp. pogrijaše li štogod. III. njem. 209 Koji je iz antičkog Regija (danas Reggio). II. 207 Ili: prilagodio ih je već postojećem ustavu (prema B. te zajedničko blagovanje među ženama. Zakoni. 1113 b 31. Jer država je neko mnoštvo građana. u Platona pak zajedništvo žena. A toč­ nost njegovih zakona savršenija je negoli u sadašnjih zakonodavaca. . Naime. rus. der Staat habe eine Handlung vollzogen. . Građanin ne postaje građanin time što negdje stanuje (jer i naselci 4 i robovi dijele s ostalima zajedničko kućište). U Faleja [iz Halcedona] svojstvena je izjednačenost imanja. nmo mo UAU unoe deücmeue coeepmiuio zocydapcmeo. I Androdamant Regijac bijaše zakonodavac Halciđanima u Traciji. i ne da bi jedna od ruku bila korisna a druga nekorisna. ότι ή πόλις την επραξεν. 72 73 . 208 Jer zbog toga što više pocinjaju nasilje pijani negoli trijezni ljudi. Jer svi se ne slažu oko toga tko je građanin. nego vladavina malobrojnih ili samosilnik. ο državnim porecima . Aristotel. . to jest.svojstveno osim sudbenih postupaka zbog krivih svje­ dočanstava (jer prvi je uveo njihovu istragu). 1 15 Onomu tko ο državnome poretku hoće istražiti. ali ih je postavio već postojećoj državi. nu nitko ne bi mogao iznaći nešto koje mu je svojstveno. uz dodatno tumačenje: τοϋτέστι θεμελιώδεις. Jowettu). la cité a fait tel acte. po kojem trijezni trebaju biti ravnatelji stola na gozbama. 3 To jest: u oligarhiji. προκειμένου περί πράξεως τίνος. nije uzimao u obzir oprost koji pijanci prije zaslužuju. I. Nikomahova etika. novogrč. Ostavimo dakle po strani one što su nekako drukčije došli do toga imena. Valja dakle razmotriti koga treba nazivati građaninom i tko je građanin. 3ÜKOHW O6 yCbiHoeneuuu. Od njega potječe zakon da pijanci. kao oni koji su postali građanima. laws of adoption. την πάλιν πεπραχέναι την πράξιν. »θετι­ κοί«. Platon. dok je državni poredak nekakav raspored stanovnika države. od kojega su zakoni ο ubojstvu i baštinicama. Ο tome se zakono­ davcu inače ništa ne zna. onaj tko je građanin u pučkoj vladavini2 često nije građanin u vladavini malobroj­ nih 3 . engl. budu kažnjeni većom kaznom negoli trijezni ljudi. bjelodano je da prvo treba istražiti ο građaninu. pa zakon ο pijanstvu. lat. nego što je probitačno. Vidimo kako je sav posao državnika i zakonodavca oko države. 2 Το jest: u demokraciji. niti pak tko od onih što imaju pravo da se spore i pojavljuju pred sudom (jer to 35 20 40 1275 a 25 5 adoptivae. djece i imutka. franc. i ο gra­ đaninu često se spori. što ο onima koje su neki iznašli . novogrč.

lat. Ali to nije važno. de üs qui ignominia notati civitatis jus antiserum et de exulibus. njem. rus. τάς γαρ ήμαρτημένας και παρεκβεβηκυίας. bivajući jedni od njih potonji a jedni prvotni. 12 Aristotel razlikuje redovitu skupštinu puka (έκκλεσία) od posebnih. franc. ali i ne mora. ynacmue βο enacmu. početak. Možda bi tkogod zaista rekao kako ti nisu nikakvi vladatelji. novogrč. rus. franc. kao što u Sparti za jedne od ugovora sudi jedan od nadzornika. treba reći da su nekako gra­ đani. u no noeody u32uaHHUKoe. ai πλημμελείς και κατά παρέκβασιν. budući je bez imena ono što je zajedničko i sucu i skupštinaru. αόριστος αρχή. rus. populus. engl. Vidimo pak gdje se državni poreci vrstom međusobno razlikuju. nego dodavši kako jedni nisu još punoljetni dok su drugi već prestarjeli ili štogod drugo (naime. poslije1" će biti jasno). 10 Usp. njem. rus. kako treba to oboje nazvati? Neka to poradi odredbe bude ne- 10 određena vlast 8 . die fehlerhaften und abgleitenden. nego moraju uzeti zastupnika. kao u suca i skupštinara. nego kao što ο djeci. ympamuemux zpaxdanCKue npaea. država). oslobođenim dužnosti. U nekim porecima ne postoji puk 1 1 . ili je neznatno. δήμος. 5 Grč. about deprived citizens and about exiles. Stoga građanin kako ga odredismo najviše je to u pučkoj vladavini. tako te nekako nesavršeno sudje­ luju u tome zajedništvu). eine unbestimmte Regierungsfunktion. i jedan je od njih prvi. zapov­ jedništvo. Pa ipak bi bilo smiješno nijekati vlast samim vrhovnicima 7 . fonction à durée indéfinie. engl. . ostavlja »αόριστος αρχή«. engl. franc. Jedni su dakle pod uskratom građanskih prava (ατιμία). Dakle. deMOc. novogrč. magistratus non definitus. Jer oni s pogrje­ škom i zastranom 9 moraju biti potonji naprama onima bez pogrješke (a koje nazivamo porecima sa zastranom. novogrč. plebs. Tražimo naime građanina naprosto i koji nema nikakva takvog ograničenja koje bi trebalo ispravke. indefinite office (or »unspecified authority«). a u drugim prigodama pak možda neka druga vlast. jer je rečeno jasno). njem. celles renferment des erreurs ou des déviations. 1279a 19. ό δήμος. Lat. engl. quaeque deflexerunt a recto. des citoyens frappés d'atimie ou de peines d'exil. lat. franc. tako pa tê uopće nitko ne može dvaput obnašati. jedan slijedeći. njem. 13 Ili 'dodjeljuju se različitim magistratima'. eae enim quae depravatae sunt. za druge drugi. njem. denen die bürgerlichen Rechte aberkannt wur­ den. niti svojom službom sudjeluju u vlasti. grč.. engl. ali ne naprosto. magistratuum particeps. Istim nači- 33 33 35 15 20 1275 b 25 5 10 30 Grč. ili 'onima koji odlučuju u najvažnijim stvarima'. dass er an der Regierung teilnimmt. rus. i ne govori se ο skupštini. 8 74 75 . To bi dakle bila odredba gotovo najprikladnija za sve one koji se nazivaju građanima. dok su drugi građani koji su zbog bilo kojeg pokušaja prognani iz grada (države). 11 Ili 'narod'. nije važno točno što. those which are faulty or perverted. 7 Ili 'onima koji imaju vrhovnu vlast'. δτι μετέχει της αρχής (da sudjeluje u vlasti). ali dodaje primjedbu. i parbe se obavljaju na dijelove 13 . dok u drugima može biti. druge pak samo na određene rokove. »αρχή άνευ τινός χρονικού περιορισμού« (vlast bez nekog vremenskog ograni­ čenja). jedan drugi. 9 Grč. povremenih sastanaka vijeća ili savjeta (σύγκλητος) uobičajenih u oligarhiji. dok je u nekih vrijeme neograničeno. novogrč. jer bismo inače to isto morali postavljati i rješavati i ο izopćenicima i prognanicima 5 . i starcima. 6 Posrijedi je višeznačnica αρχή (počelo. und nach den Verbannten. ili uopće ne postoji ono zajedničko kao takvima. lat. starješine opet ο umorstvima. u no noeody nuu. vlast. . participation aux functions publiques en général.pripada i onima koji sudjeluju u zajedništvu na temeIju ugovora [i jer dotično i tima pripada]. kao građane određujemo one koji u tome sudjeluju. ocHoeaHHbie na ouiuôoHHbtx Hcmcviax u om/cAOHfifOUfuecfi om npaeuAbHbix zocydapcmeeHHbie ycmpoücmea. često pak naselci ni u tome potpuno ne sudjeluju. zbog nedoraslosti još neupisanoj u građane. novogrč. ein Volk. Jer riječ je ο nazivku. lat. Građanin naprosto ne određuje se točnije ničim drugim nego sudioništvom u sudstvu i vlasti 6 . Tako te je i građa­ nin nuždno drukčiji prema svakom pojedinom držav­ nom poretku. A neke od služba u vlasti razlučene su prema vremenu. περί των άτιμων και φυγάδων. franc. nego ο savjetima . περί των ^στερημένων δια δικαστικής αποφάσεως των δικαιωμάτων τον πολίτου και περί των εξόριστων (ο onima koji su sudbeno lišeni građanskih prava i ο prognanicima). peuple. Ne smije se zaboraviti da među stvarima u kojih se podmeti razlikuju vrstom. doAXHoemu 6e3 öonee mOHHOzo onpedenenuH. to share in offices. the people.

Smisao je taj da sama država proizvodi građane onako kako joj treba. tako su i Larisanci ono što pukotvorci načine. Kmo UMeem ynacmue e 3aKOHOCoeew. rus. naravno: u antičkom smislu. Nu kako neki provode i pučku vladavinu prema tom istom načinu. kao po ocu ili majci. 1 4 Jer tu neki oblasnici 15 presu­ đuju u svim sporovima. 'rukotvorac' i 'državni upravitelj'. Ali naša odredba građanina može 'podnijeti ispravak. Dvoumlje ο tima nije tko je građanin. budući da se neki od držav­ nih poredaka oslanjaju na silu. Larisanac je stanovnik. tri ili više predaka. Vidi II. 2 Prema potrebi kao građanin se određuje onaj koji s obje strane potječe od građana. Ali sama stvar je jedno­ stavna. grč. kao kada od vladavine malobroj­ nih ili od samosilništva nastane pučka vladavina 20 (jer tada neki ne žele ni ugovorne obveze izvršavati. kako je jedno te isto ono koje je nepravo i koje je lažno. nositelji vlasti. a ne samo s jedne. ujedno ο tome pitajući i rugajući se reče: kao što su mužari ono što muzaro tvorci načine. Budući vidimo i vladatelje koji upravljaju nepravo. nego je drukčija. kao što ono u Ateni učini Klisten nakon izgona samosilnikâ. kao da to budu dva. Sto se pak tiče onog »s pravom« ili »nepravo«. 10. stoje i 'obrtnik'. U središtu igre značenja je δημιουργός. nego je li to s pravom ili nepravo. njem. certains magistrats. (prema Τ. 1273a 19. i građanin je određen nekom vlašću (jer onaj tko sudjeluje u takvoj vlasti. a ne na zajedničku korist). jednostavno rečeno. an der beratenden oder Richtenden Behörde teilzunehmen. 12. 20 25 30 3 Pitaju naime neki kada je nešto država učinila a kada nije država.nom biva i u Kartagi. Jer samo se mjesto može 10 15 20 18 Ili 'rodove' (φυλαί) ili file. I uz to će » se još dvojiti. αίαύταί άρχαί (isti oblasnici). kojih je u Ateni u različita vre­ mena bio i različit broj 4. bili su građani. rečenica se ne može doslovno prevesti. iz toga je bjelodano. 20 Ili 'kad od oligarhije ili tiranije nastaje demokracija'. Grč όλμος \e 'mužar za tucanje zrnja'. novogrč. he who has the power to take part in the deliberative or judicial administration of any state. toga nazivamo građani­ nom dotične države. -qui a la possibilité d'accéder au Conseil ou aux fonctions judiciaires dans un État. εκε­ ίνον. Akvinskom) ille qui potest constitui in princi­ pal consiliativo vel judicativo. građanin Larise. nego onaj za to posebno određen. rus. Jer ako dotičnici prema rečenoj odredbi sudjelovahu u državnome poretku.ameAbHoü u/iu cydeônou enacmu. 15 14 Nije naime ni moguće ono »podrijetlom od građanina ili građanke« primijeniti na prve naseljenike ili ute­ meljitelje [gradodržave]. 76 77 . ili ο svima ili ο nekim stvarima. 15 Ali možda veću teškoću predstavljaju oni koji 34 postadoše građanima nakon izvršena prevrata. kako rekosmo). Tko je dakle građanin. Jer u drugim porecima skupštinar koji vlada neodređeno nije i sudac. 17 Kako je posrijedi višestruka igra riječi. kako ih nije sklopila država. Jer upisao je u plemena 1 8 mnoge tuđince i robove preseljenike. wer das Recht hat. Gorgija Leontinjanin. Ili 'predstavnici. njem. Kad se tako odredi građanski i okvirno. engl. nego samosilnik. engl. Jer od takvih ili svi ili neki ovlašteni su savjetovati ili presuđivati. a ο kojima kažemo da vla­ daju ali ne s pravom. treba reći da su činidbe toga državnog poretka isto tako pripadne državi kao i činidbe vladavine malobrojnih ili samosilništva. ali i »lonac« izrađen u Larisi. da li je uopće građanin onaj tko je 1276 : građanin nepravo. Čini se kako je prijepor svojstven tome dvoumlju zapravo ovaj: kada dakle treba reći kako je država ista ili pak nije ista. magistratus. doAXCHOcmnbieΑΐιμα. a državu mnoštvo takvih sposobno za samodostatan život. certain magistrates. neki pak traže i više. άρχαί. Najpovršniji odgovor na to pitanje tiče se mjesta i ljudi. von bestimmten Behörden. ώ γαρ εξουσία κοινωνείν αρχής βουλευτικής και κρι­ τικής. taj je građanin. 19 Vidi 1274b 34. niti pak mnogo drugoga takvog. bjelodano je kako i tê 5 moramo nazvati građanima. lat. lat. franc. franc. όστις έχει το δικαίωμα να μετέχτ] αρχής βουλευτικής ή δικαστικής (onaj tko ima pravo sudjelovati u savjetodavnoj ili sudbenoj vlasti). Jer onaj tko ima moć sudjelovati u savje­ todavnoj i sudbenoj vlasti 16 . neki dvoume oko toga kako je onaj treći ili četvrti predak postao građaninom. jer postoje i Larisotvorci 17 . 16 Grč. novogrč. to se dotiče s već spomenutim prijašnjim dvoumljem 19 .

njem. rus. constitution. Kako pak ima više oblika državnog poretka. Naime. sigurnost pomorske plovidbe. iz istoga razloga reći. 22 Grč. Zbog toga i krepost građa­ nina mora biti prema državnom poretku. onoj savršenoj. 24 Usp. Ako stoji takav način. treba smatrati kao lakše (jer kako se grad 2 2 kazuje višeznačno. Ali tomu se pitanju može prići i drugim načinom. privreme­ nog ili stalnog iseljivanja. πολιτεία. novogrč. Ili možda 'ustav' (kako je u nekim prijevodima /kao npr. čini se kako ne može ostati isti ni grad. treba li reći kako biva isti grad. kažemo da je drukčiji. kao što i ο zboru kad je komički i kad je tragički. reipublicae administrandae forma et ratio. constitution. dok grad postaje drukčiji? Jer kako je neko zajedništvo grad/država. posao im je spas zajedništva. drugo je pitanje. A je li pak pravo ispunjavati ili ne ispunjavati [obveze]. Aristotel. iako su oni različiti. tako kažemo da je i građanin. jer je šireg značenja i obuhvata. kao što ο skladu istih zvukova kažemo da je drukčiji. kada država promijeni svoj državni poredak 2 8 . 21 22 22 25 4 jednom pak frigijski. Naime. vlasti' jer se višeznačnica πολιτεία različito prevodi: lat. Bjelodano je dakle kako građanin može biti valjan. Nakon toga sada rečenog slijedi razvidjeti treba li krepost dobra čovjeka i valjana građanina postaviti kao istu ili pak ne . iako tekućica uvijek jedna pritječe a druga otječe. Jer tomu teži svaki pojedini od brodara. Ili 'ustav'. i zajedništvo je građana u državnome poretku 2 6 . prvo treba u ocrtu shvatiti samu krepost građanina. jedan podkormilar. biva prema jednoj kreposti. Kr. V. ili ćemo pak. bjelodano je da krepost valjana građanina ne može biti jedna. zadaća je sviju njih. kao što i ο rijekama običavamo reći te ο izvo­ rima da su isti 25 . Nego. ako je drukčiji oblik toga slaganja. rus. 23 Posrijedi je Kirovo zauzeće Babilona 538 god. jer ο Babilonu govore kako i treći dan nakon njegova zauzeća 23 jedan dio grada nije znao ništa ο tome. Ali istraživanje ο tome pitanju korisnije je odgoditi za drugu prigodu 2 4 (jer državnik ne smije smetnuti s uma ni veličinu grada/države. a zajedništvo je državni poredak 3 0 . die Staatsverfassung. un gouvernement. u franc. njem. 25 Očigledna veza s Heraklitovom izrekom (fr. A dobar čovjek. 12 'Diels): ' . ipak će i nešto zajedničko pripadati svima. die Verfassung. kada treba smatrati da je jedan grad? Zacijelo ne po zidovima. razmatrajući ono ο najboljem državnom poretku. πολιτεία. A slično se pita: ako su ljudi nastanjeni na istome mjestu. novogrč. pr. engl. Nikomahova etika. kažemo. Premda je brodarima razli­ čita sposobnost (jer jedan je veslač. 30 29 78 79 . . i bjelodano će svakom pojedinom biti najtočnije određena svojstvena krepost. međutim. cjelina države ipak ostaje ista. Imenom se može to zvati drukčijim ili istim. jedan opet ima neki drugi naziv).rastaviti 21 . zocydapcmeeHHbiü cmpoü. 1130 b 28. kako ljudi ostaju isti. Isto tako i građanima. a constitution. constitution!). ni to je li probitačno da se sastoji od jednog ili od više naroda). Ali ako to treba istražiti. Jer Peloponez bi se mogao jednim zidom opasati. πολιτεία. u slučaju naseobina na različitim mjestima. Grč. franc. onima koji u iste rijeke ulaze druge i druge vode pritječu 26 Ili u 'ustavu' ili u Obliku vladavine. πόλις je i grad i država i 'gradodržava'. VII. kad postane drugi oblikom i različit državni poredak. 1326a Β . iako jedni pd dotičnika uvijek umiru a jedni se rađaju. dok su isti nastanjeni u istome mjestu. To pitanje. odgovor biva nekako bez muke). i sve dok bude isti rod doličnih nastanjenika. bjelodano je kako najčešće treba reći da je država ista obzirom na ustav. kad je on jednom dorski.1327a 3. a mjesto može biti nastanjeno istim ljudima i posve različitim 27 . a da i nije stekao krepost valjana čovjeka. iako se čini boljim ostaviti »državni pore­ dak«. civitatis administrandae ratio. lat. noAumunecKoe oowpnue zpancdau. ona savršena. 28 27 10 15 20 30 35 25 40 1276 b 30 34 35 5 40 Usp. jer se prijevodi razlikuju. franc. iako su u njemu često jedni te isti ljudi. . i ljudi se mogu nastaniti jedni na ovome a drugi na onome mjestu. Kao što je dakle brodar jedan od onih u zajedništvu. jedan kormilar. A tako je isto i s Babilonom i svakim drugim [mjestom] koje ima više opseg naroda negoli grada. slično je i svako drugo zajedništvo i slaganje drukčije. engl. Jer ako je nemo­ guće da se grad/država sastoji posve od valjanih To jest: ime samo po sebi nije važno.

engl. engl. novogrč. kao što ni u plesača nije ona zborovodje i krepost pokrajnika 33 . njem. rus. franc. jer je i više radova. 36 Tiranin iz Fere. Neki kažu kako je čak i odgoj vladatelja drukčiji. ipak . te obitelj 32 od muža i žene. Kažemo kako je više vrsta robova. βάναυσος τεχ­ νίτης. Naime. 80 6 Politika 81 . kao što se očito kra­ ljevski sinovi poučavaju u konjaničkom i ratničkom umijeću. A pod tim drugim razumijevamo: moći i obavljati služiteljske poslove. Sam izvor izreke je nepoznat. 25 25 5 30 10 12 12 15 35 1277 b 5 7 20 31 Kao što je πόλις i grad i država. οικία. franc. jnacmep. die Arbiter der Hand. novogrč. handicraftsmen. odmah bi tkogod uvidio što iz toga slijedi. ipak ne bi obje bile jednako poh­ valne. upravo kao živo biće od duše i tijela. lat. oi χερνήτες. Poslove takvih vladanikâ ne treba učiti ni dobar državnik ni dobar građanin. koje vladatelj ne mora znati nači­ niti. vladao između 380 i 370 pr. illiberalis artifex. Jedan dio tih tvore rukorađe 4 0 . osim pokatkad poradi posve zasebne koristi. Ali hoće li biti slučaja kad je ista krepost valjana građanina i valjana čovjeka? Kažemo naime ο valjanu vladatelju da je dobar i razborit. Tî su. engl. l'ouvrier exerçant un métier mécanique. pa je moguće i čitanje 'i državnik mora biti takav'. franc. nuždno nije jedna krepost svih građana. Eol (odlomak 16). rus. domus. i čini se kako je krepost pravoga građanina uzmoći lijepo i vladati i bivati vladan. famille. pa je stoga možda 1277 Jazon i rekao: »Gladovao bih da nisam samovla37 dar«. njem. 41 Grč. . nego prije njima se poslužiti 39 . 34 Ovo se mjesto različito tumači. les manoeuvres. njem. a svaki od njih treba dobro obavljati svoj posao. the mechanic. tako je i πολίτης i građanin i državljanin. the family. l'art de vivre en simple particulier. jer nije ista kre­ post vladatelja i ona građanina. Tricot) proširuju značenje: 'ali se za njih treba znati poslužiti uslugama robova'.[ljudi]. Uz to. ukoliko ne bi morali biti dobri svi građani valjane države. na isti način i država složena je od sviju tih i uz to od još drugih različitih vrsta. a tima pripada i prosti obrtnik 4 1 . što je dobro imati na umu osobito zbog toga što su u suvremenom jeziku ta dva nazivka poprilično razdvojena.budući je građanima nemoguće biti jednakim . der gewöhnliche Handwerker. franc. oni koji žive od svojih ruku. Jer inače više ne bi bio jedan gospodar. 'dom'. οικία. 6bimb HacmHbiM ΗβΛοβεκοΜ. .krepost građa­ 31 nina i ona dobra čovjeka ne bi bila jedna. nisu rukotvorci 42 uopće sudjelovali u vlasti. 39 Neki prevoditelji (npr. ipak ne bi bila naprosto ista krepost [dobra] građanina i [dobra čovjeka]. zasebnik. Grč. Ako je pak ista krepost dobroga vladatelja i dobroga čovjeka. ό βάναυσος τεχνίτης. Ιδιώτης (osobnik. 40 Ili 'rukotvorci' ili 'radnici rukom'. kao da ne bi ni znao biti puki zasebnik . 42 Ili 'obrtnici uopće' (oi δημιουργοί). a drugi rob. 38 To jest: i krepost vladanja i onu pokoravanja ili podložnosti vladanju. i posjed od gospodara i roba. a kao onu građanina obje 3 8 . engl. rus. budući se država sastoji od različitosti. ceMbn. peMecnetmuKu. Drugo je ropski. lat. dočim građanin mora oboje znati i sudjelovati u obojima. njem. Grč. što pak potječe od kreposti. lat. novogrč. Jer postoji vlast gospodara. ona ο kojoj kažemo da se tiče [život­ nih] potrepština. Ali pohvaljuje se sposobnost vladati i biti vladan. Iz tih je stvari dakle bjelodano kako ta krepost nije uopće ista. Grč. sve dok nije došlo do krajnje pučke vladavine. 37 Ili Obični građanin' ili Obični vladanik'. kao što kazuje i njihovo ime. 35 Euripid. operarii et opifices. das Haus. a tako prevode i J. Gigon. privatnik). posebnik. a duša od razuma i žudnje. ιδιώτης (zasebnik. Ali mi se držimo doslovno našeg predlo­ ška. kao da postoji neki poseban odgoj za vladatelja. privatus. rus. lat. pojedinac). Stoga kod nekih u starini. 32 Ili 'kuća'. Privatmann. Ako pak kao krepost dobra čovjeka postavimo onu vladateljsku. dok je nemoguće da bude krepost dobra čovjeka. dok to nije bio slučaj u antičkome poimanju. Budući se dakle katkada čini kako vladatelj i vladanik moraju učiti različite a ne iste stvari. novogrč. iako može biti tako u nekog građanina. dočim sâm građanin ne mora biti razborit 3 4 . već ono što državi treba« 3 5 . to live in a private station. a gra­ đanin je i sâm vladatelj. Tricot i O. pa Euripid kaže: »Ne meni dosjetke p u k e . 33 Ili 'suplesača' ili čak 'statista'. Kr. krepost valjana građanina u svima mora biti prisutna (jer samo tako država može biti najbolja). χειρώ­ νακτες.

45 Ili 'slobodnih ljudi'. a man. i vrsta građana mora biti više. peMecnenHUKU. 54 Ili u 'aristokraciji' (grč. čak iako je druge vrste vladateljska razboritost i pravednost. rus. les travailleurs manuels. onda svaki građanin ne može imati 5 dotičnu krepost (jer takav je građanin). njem. onda se ona krepost građanina ο kojoj govorasmo ne može pripisati svakomu. 52 To jest: da odrastu i tako postanu punopravni građani. 44 Ili 'dobro umije vladati samo tko umije slušati'. kao: zapovijedati konjaništvom služivši kao konjanik. 43 Ili 'političkom vladavinom'. »πολιτική αρχή«. d'autorité politique. IV 1293 b 5. αριστοκρατική).uKu. tako te u nekom državnom poretku nuždno bivaju građanima i rukotvorac i najamnik. I najbolja država neće od rukotvoraca nači­ njati građanina. 1278a 40. a žena pak brbljiva. Ako opet od tih nitko nije građanin. nego samo slobodnjacima. Naime. a constitutional rule. rus. lat. nego je ona jedne vrste kad tko vlada a druge kad se kime vlada. les hommes de peine. Jer bjelodano krepost vladanika. dok je to u nekim drugim nemoguće. njem. Lat. ali i bez građanskih prava. niti pak oslobođenici. nodeHW. te su stoga većina takvi i danas. Grč. engl. Tako u drevnim vremenima kod nekih [država] rukotvorac bijaše rob ili tuđinac. 601. Država (X. Platon. Iz tih je stvari dakle jasno je li krepost dobra čovjeka i valjana građanina ista ili je različita. Razboritost pak jedina je krepost svojstvena vladatelj u. Istinito je. ali dobar građanin mora znati i moći: i vladati i biti vladan. lat. U qui artes illiberales et sordidas exercent. budući da jesu građani ali nesavršeni. kao u poretku koji nazivaju vladavinom najboljih54. engl. franc. ϋητες. vladanik je kao frular. zapravo slobodnjaci bez imovine. A dobru čovjeku pripada to oboje. 50 To jest: krepost ο kojoj govorimo. 35 1278' 5 10 15 82 6* 83 . naime. a oni pod uvjetom 52 . novogrč. za razliku od ženska. franc. Grč. 51 Ili metek. jer ostale kreposti čini se moraju biti zajedničke i vladatelj ima i vladanicima. kao istinski građanin je li samo onaj koji sudjeluje u vlasti. βανανσοτέχναι (prosti radnici). novogrč. ili pak treba postaviti kao građane 49 i'rukotvorce ? Ako pak treba postaviti i njih. the mechanic. biti vrhovni zapovjednik služivši kao vojnik. Jer. jer ni djeca nisu tako građani kao što su to muževi. vir. die Banausen. βάναυσοι. i kako 48 je ista a kako pak različita . VII 1333 a 11. a i muž kao suprug. dočim drugomu čuvati. već istinsko mnijenje. drukčije je naime i gospodarstvo u muža i u žene: jednomu je zadaća stjecati. ali slobodnjaka. novogrč. 49 Ili 'obrtnike' ili 'rukorađe' ili 'ručni radnici'. Taglöhner.Ali postoji stanovita vladavina pri kojoj se vlada jednakima po rodu i slobodnima. E). kako su na priliku različite u muža i žene razboritost i hrabrost (jer muž 4 6 bi se pokazao plašljivim kad bi bio hrabar kao hrabra žena. Grč. engl. Zbog toga se i lijepo kaže kako ne može dobro vladati onaj kojim se dobro ne vlada 44 . pravednost. labourers. mercenarii. Jer već ono rečeno čini stvar bjelodanom. ϋητες. oslobođen poreza. Ili ćemo kazati kako nam zbog toga ne izlazi ništa neumjesno? Jer ni robovi nisu među spomenutima. engl. rus. franc. njem. naime. Oni koji obavljaju nužne poslove služeći jednomu su robovi. i upravo je ovo krepost građanina: razumijevati vladavinu slo­ bodnjaka 45 u obojem. 48 Usp. kao npr. Po Solonovoj razredbi bijahu posljednji pučki stalež. Lat. ni tuđinac. ali onima koji su izuzeti od nužnih poslova. 53 Ili 'nadničari'. franc. ali i čovjek uopće. koju treba vladatelj naučiti tako da bude vladanik. 7 10 5 15 20 25 30 Ο samomu pak građaninu ostaje još jedno dvoumlje. Bude li pak i takav građaninom. un homme. u koji dio [države] treba smjestiti svakog od njih? Jer takav nije ni naselac 5 1 . άνήρ znači i muž kao muško uopće. koji su pak zajednički tî su ruko tvorci i najamnici 53 . kad bi bila tako umjerena kao dobar muž. budući je više državnih pore­ daka. nego su to ovi naprosto. Takvu naime nazi­ 43 vamo ustavnom vladavinom . Ti su u Grčkoj bili bezemljaši. novogrč. Jasno je otuda onima koji malo bolje zagledaju kako stoji s dotičnicima. 46 Grč. D. dok je vlada­ telj kao frulač što se služi frulom 47 . rus. Myxnuua. Izreka se inače pripisuje Solonu. njem. ό άνήρ. da ne treba postavljati kao građane sve one bez kojih ne bi bilo grada/države. ne bi bila jedna s onom dobra čovjeka. dok vladaniku krepost nije razboritost. ein Mann. a još najviše građana vladanika. To su dvije različite kreposti. te tako i kao pukov­ nik i četovođa.). die politische Herrschaft. enacmh zocydapcmeeHuan. civile Imperium. πολιτική αρχή. 47 Usp. koji ne sudjeluju u vlasti.

Jer svugdje je glavna državna uprava 6 0 grada. ali rukotvorac može. the government. te koje su njihove razlike. U Tebi pak bijaše zakon da onaj tko se nije deset godina uzdržavao od trgovinskih poslova. κύριος (koji ima silu. 59 Grč. administrate et gubernatio civitatis. paiement d'un cens très élevé. onda je to poradi obmane sugrađana 5 8 .robom (grč. Jer postoji možda nekakav djelić lijepoga u samome življenju. 57 Homer. franc. 6 ανΰρωπος τουτέστιν όστις κυβερνά (to jest. njem. novogrč. dočim u manjinskim vladavinama to je manjina. zatim one što su građani sämo po materama. rus. franc. a i ondje nije svaki takav. οί έχοντες μεγάλα εισοδήματα (koji imaju visoke dohodarine). engl. ključna riječ je TO τίμημα. 56 55 20 a u drugoj različita. Pošto su tê stvari određene. 648 (doslovan prijevod). die Regimentsfähigkeit an eine hohe Steuerklasse gebunden ist. u zajedničkome vladanju. ολιγαρχία). snagu. bjelodano je iz onoga što se reklo. A uz to ih okuplja i zajednički probitak. na koliko svakog pojedinog zapada udio u dobru življenju. die Regierung. ne može sudjelovati u vlasti. Lat. pomalo isključuju prvo one što su podrijetlom od roba ili robinje. Stoga je upravo to najviše svrha. njem. rus. novo­ grč. TO τον κρατούντος στοιχε­ ίου σύστημα Εξουσίας (sustav upravne vlasti). Prvo treba pretpostaviti poradi čega je nastala država. pridošlica. Državni poredak je raspored u državi svih ostalih vlasti a najviše one glavne. lat. docmyn κ doAMHoemsw oöycnoeneu öoAbuiuM UMymecmeeuHbiM u. novogrč. Tako je kažem u pučkim vladavi­ nama glavni puk. tuđinac). lat. moć. A isti razlog navodimo i ο ostalima. Rečeno je već u prvim raspra­ vama 6 1 . Inače riječ μετανάστης (naselac. nopndoK zocydapcmeeHHOZo ynpaeneHUH. Ali ljudi se združuju i poradi samoga življenja. 'procjemba imovine'. pa kažemo kako je tima i državni poredak različit. čovjek koji upravlja).Jowett). valja nakon njih razvi­ djeti: treba li postaviti jedan državni poredak ili više njih.eH30M. urno UMeem nonuoMonu?.u kojoj se časti podjeljuju prema kreposti i zasluzi. upravu) prevodi se ovdje različito. i napokon tvore građane samo od onih što potječu od oboje građana. l'autorité suprême. [ljudi] ipak ništa manje teže suživljenju. priselac. koji ima manja prava negoli izvorni naseljenik) gotovo je suznačna s riječju μέτοικος (naselac. jer se obogaćuje većina obrtnika. ex maquo et amplo censu. i prema njoj određeni porezni razred. Ilijada. u kojima se odredilo ο gospodarstvu i gospodstvu 62 . a državna uprava je državni poredak. rus. 62 To jest ο vladavini (vlasti) gospodara nad. Treba li dakle postaviti kao različitu ili istu [krepost]. njem. jer kao da je naselac koji ne sudjeluje u častima. da je naravlju čovjek društvena životinj a. a zajedničko je svima i pojedince. franc. a u mnogima na isti način biva i s vanbračnom djecom. da je ona u jednoj državi ista. Bjelodano je dakle iz tih stvari kako je više vrsta građanina. koji su i koliko ih je. nego samo državnik i moćnik 5 9 ili tko je sposoban biti moćnik. vlast. jer u nekim pučkim vladavinama postaje se građanin samo po majci građanci. i koliko je oblika vlasti što se tiče čovjeka i zajedništva života. bilo sâm po sebi ili zajedno s drugima. Stoga i kad nisu potrebiti neke uzajamne pomoći. 61 Vidi I 1253 a 2. državni ustav) ovdje je izjednačena s nazivkom ή πολιτεία. prema kojoj biva takav čovjek i valjan građanin. δεσποτείά). dočim kad dostatno poraste mnoštvo. qui possit esse potestas. Nego zbog oskudice u zakonitim građanima načinjaju građane od takvih (jer se zbog manjka u ljudstvu tako služe zakonima). IX. άπό τιμημάτων γαρ μακρών. ukoliko odviše ne pretegnu životne tegobe. Grč. i ako više. qualification for office is high. i održavaju državno zajedništvo. Ahilej se tim riječima žali na Agamemnonov postupak prema sebi. Ili 'vladavinom manjine' (grč. U mnogim državnim porecima zakon ide na ruku i nekima od tudinaca. celui qui dirige. U manjinskim vla­ davinama 55 najamnik ne može biti građaninom (jer tu od visokih imovinskih procjembi ovisi sudioništvo u vlasti). 58 Ili 'radi toga da povlašteni stalež uzmogne obmanuti sugra­ đane' (kako prevodi B. načela državne uprave. Jer nitko se neće moći trsiti oko kreposti živeći životom rukotvorca ili najamnika. engl.. kao što i Homer reče: »poput kakva beščasna naselca« 57 . 6ϋ Ι višeznačnica TO πολίτευμα (državna uprava. who has the conduct of public affairs (or one who is in control of). der regiert. 5 25 10 30 15 34 34 35 20 40 1278 b 25 84 85 . i da se naziva najčešće građaninom onaj tko sudjeluje u častima. kako kaže i sâm Aristotel. engl. A gdje je takvo što prikri­ veno.

Bjelodano je naime kako ustrajno podnose golemu nevolju većina ljudi. 67 Ili 'učitelj tjelovježbe'. smatra se kako treba obnašati naizmjence. vicissim gerere. uMeAO ecmecmeeuHbie ocHoeanun. Nego sada je lako razlučiti različite vrste vlasti. wie es sich gehört. iako je prema istini na istu korist i naravlju robu i naravlju gospodaru. house -hold management. Grč. ili je na korist onima kojima se vlada ili pak na zajedničku korist i jednih i drugih. εις τα εξωτερικά μαθή­ ματα (u podukama za izvanjske slušatelje). 64 Ili 'gospodstvo' (grč. engl. Prevoditelj je nastojao ostati što više pri poretku riječi izvornika. αρχή οικο­ νομική. iako bivaju boležljivi. die Despotie. novogrč. ne može spasiti gospodstvo). Stoga i državne dužnosti. rus. κατά μέρος άρχειν. iako je uvježbavatelj. franc. Grč. engl. hoće neprekidno vladati. smatrahu kako je [svakomu] pravo obav­ ljati službu po redu. ή δεσποτική αρχή. engl. lat. despotic. να τα ανα­ λαμβάνουν διαδοχικώς. engl. in den publizierten Schriften. jer i u izvanjskim raspravama 6 3 raspravljali smo ο tima često. franc. prianjajući uza život. l'autorité domestique. engl. abwechselnd besetzt werden. constitution et gouvernement. dok je robu [na korist] tek prigotkom (budući da se. enacmb zocnoduna nad paôoM. onu ocHoeaHbi ua nanariax zocnodcmea. franc. njem. budući prema onome što je naprosto pravedno. uvježbavatelj ili kormilar pazi na dobro vladanikâ. 69 Čest izričaj ήπέφυκεν. a prije svega ο onim ispravnim među njima. kao da bi vladatelji uvijek bili zdravi. kao što je nekoć on sâm u ulozi vladatelja vodio brigu ο probitku drugoga 70 . Hausverwaltung. Budući se tumačitelji ne slažu oko točnog značenja. as is natural. kada pak i sâm postaje jedan od njih. Grč. πολιτεία και πολίτευμα. dok je po sebi na korist vladanicima. kao što je kormilar uvijek jedan od brodara. engl. the rule of a master. Ili 'domaćinskom'. politia et civitatis administrandae ratio. δεσποτεία) zapravo je vlast gospodara nad robom. novogrč. in exotericis libris. 70 Rečenica nije u cijelosti jasna. dans les discours exotériques. Grč. njem. slijedi razvidjeti ο državnim porecima. novogrč. pro rei natura. Vlast gospodara 6 4 . gdje je tek prigotkom na korist i samim vičnicima. lat. koju nazivamo kućanskom 6 5 . novogrč. rus. kada je [vlast] zasnovana prema To jest: u raspravama koje su izvan same peripatetičke škole i namijenjene su širem slušateljstvu. constitution and government. 6 Το jest. dominorum in servos imperio similes. što je gospodarska vlast u najužem smislu. zbog koristi od državnih poslova i od vlasti. rus. gouverner à tour de rôle. I prijevodi se poprilično razli­ kuju. despotisch. Dakle. 7 Pošto su tê stvari određene. rus. franc. franc. pro­ padne li rob. ipak je uglavnom ništa manje na korist gospodara. 71 Ili 'despotski' u značenju odnosa između gospodara i roba. a država je zajednica slobodnih ljudi. novogrč. njem. lat. to hold office by turns. 10 15 40 1279 20 5 25 86 87 . enacmb doMox03aûcmeeHHan. rus. rus. Jer i zastrane će njihove biti bjelodane. rus. Sada pak. 68 prije pak. κατά το φυσικόν σύστημα (prema naravnom sustavu). »πολιτεία« και »πολίτευμα«. franc. koliko ih je i koji su. Imperium oeconomicum. Jer ništa ne smeta ako je uvježbavatelj katkada i sâm jedan od tjelovježbenika. δεσποτικοί. Jer jedan je tada brodar 6 6 . Bjelodano je dakle kako oni državni poreci koji uzimaju u obzir zajednički probitak. kao što vidimo u ostalim umijećima. franc. lat. novogrč. oni pak koji se obziru samo na [probitak] vladatelja. comme il est normal. dok je drugi jedan od tjelovježbenika. lat. engl. npr. έν τοις έξωτερικοϊς λόγοις. l'autorité absolue du maître. β 3KcomepunecKux coHUHeuuax. δεσποτικοί. αρχή οικονομική. Vlast pak nad djecom i ženom i cijelom kućom. u liječničkome i tjelovježbeničkome. različiti su i prijevodi dotičnog izričaja. 30 30 35 jednakosti građana i prema sličnosti. onda prema prigotku sudjeluje u kori­ sti. njem. pošto tê odredimo. die Staatsverfassung und die Staatsregierung. jer tako bi s pravom hlepili za vlašću. njem. pogrešni su i zastrane su ispravnih državnih pore­ daka. Budući državni poredak i državna uprava 7 2 znače 68 Grč. npaeumb no onepedu. elles ont un caractère despotique. 72 Ili 'ustav i vlada'. njem. ti su naime samosilnički 71 . lat. dominica potestas. lat. u značenju 'jedan od suputnika na brodu'. a zatim će imati drugi netko u vidu njegovo dobro. kao da u njemu samome postoji neka sreća i naravna slat­ koća. njem. in discus­ sions outside the school (or in my public lectures). zocydapcmeennoe ycmpoücmeo u nopsidoK zocydapcmeeHHOzo ynpaeAenua. tî su i ispravni. kako je naravno 6 9 . novogrč.

U quorum res familiaris ampla est. kada vlast drži mnoštvo. (To se pak događa s razlogom. quae pro reliquis civibus propugnat. budući bogati. dok je za više njih teško dostići savršenstvo u svakoj kreposti. i pučkom vladavinom onaj [poredak] u kojem vladaju neimuć­ nici. Aristotel. Politie. dakle. nego najviše u onoj ratničkoj. engl. rus. pučka pak vladavina na korist siromaha. dočim zajedništvu na korist nije ni jedna od njih.nastalo bi drugo dvoumlje.vladavinom malobrojnih onaj u kojem vlast drže imućnici.) A zastrane su od spomenutih: samosilništvo za kraljevstvo. apucmotcpamun (enacmb Aynuiux). 1160b. koji su malobrojni mnoštvom. das kriegerische Element. ali budući jači vladaju državom. a constitution. ea pars civita­ tis.slično pak opet. 77 Ili 'ratnički stalež'. jer ona nastaje u mnoštvu. lat. les détenteurs de la fortune. jer jedan ili nekolicina mogu se odlikovati krepošću. Grč. budu vladali državom. the fighting-men. die Aristokratie. onda se to zove zajedničkim ime­ nom svih državnih poredaka . lat. eouHbi. ako oni u većini. 78 Usp.ustavna vladavina 76 . aristocratie. novogrč. ή τάξις τών πολεμιστών (stalež ratnika).jedno te isto. franc. une république (gouvernement constitutionnel et légal. engl. a državna je uprava ono glavno u drža­ vama. ot πλούσιοι. πολιτεία. novogrč. Ali ako bi tkogod. kingship (royality). 74 73 8 30 35 Treba pak malo opširnije reći što je svaki pojedini od tih državnih poredaka. njem. 15 20 40 1279b 25 26 26 5 30 10 35 40 1280: 88 89 . onomu koji ο svakom pojedinom načinu umuje. Onu od jednovlada koja se obzire na zajed­ ničku korist običavamo nazivati kraljevstvom 74 . VIII. ili zbog toga što je poradi najboljeg državi i njezinim dioni­ cima). politia. novogrč. 10. kako taj razlog pokazuje da to što malobrojni ili mnogobrojniji vladaju tek je prigodak. aristocracy. die Reichen. engl. dočim oni koji su na zasebničku korist. Usp. ή αριστοκρατία. βασιλεία. . niti je primje­ reno štogod previđati. eAadetow. vladavina malobrojnih za vladavinu najboljih. royauté. franc. το προπολεμοϋν. njem. οί τάς ουσίας έχοντες. [zovemo] vladavinom najboljih75 (ili zbog toga što najbolji vladaju. lat. Jer samosilništvo je jednovlada na korist samovladara. onaj u kojem su brojniji imućnici i onaj u kojem su malobrojniji neimućnici. kada pak jedan ili manjina ili većina vladaju na zajednički probitak. men of property. αριστοκρατία. ili oni trebaju zajednički sudjelovati u koristi. aristocratia. uapctcan enacmb. pridavši bogatstvo manjini a siromaštvo većini. engl. Jer. nego pokaživati istinu ο svakoj pojedinačnosti. Aristotel. Nikomahova etika. dočim neimućnici mnogobrojni (pa zbog toga i ne izlazi da su rečeni uzroci i same razlike). Nikomahova etika. niti izostavljati. Zbog toga je u takvom državnom ustrojstvu najglavniji dio ratništvo 77 i u njemu sudjeluju oni koji posjeduju oružje. dogodi li se negdje da su neimuć­ nici malobrojniji od imućnika. Jer tu ima nekih teškoća. Grč. vlast manjine. kao što je rečeno. onda se ne bi činilo prikladno kako je razlučeno ο državnim porecima. république modérée). ή βασίλεια.ue coôcmeennocmbio. engl. bilo u vladavinama malobrojnih bilo u pučkim vladavinama. novogrč. koji su mnogi mnoštvom . ti su zastrane . Naime. nonumun (penyônuKaHCKuû cmpou). 75 Grč. nego se pučka vladavina i vladavina malobrojnih uzajamno razlikuju siromaštvom i bogatstvom. ako nema nikakva drugog državnog poretka mimo tih narečenih? Čini se. i ne gleda samo na djelovanje. a gdje vlada malo mnoštvo. kada pak mnoštvo [većina] vlada državom na zajedničku korist. lat. rus. Samosilništvo je jednovlada. franc. rus. 76 Grč. 79 Grč. njem. i gospodstvo [jednoga] nad državnim zajedništvom. njem. a i jedni i drugi vladaju državnim ustrojstvom. bilo 73 jednoga bilo manjine bilo većine. regnum. pučka vladavina za ustavnu vladavinu 78 . vladavina malobrojnih' na korist bogataša. njem. franc. dok je pučka vladavina naprotiv kad vladaju ne oni s množinom imetka. tako nazvao državne poretke . franc. lat. kažu kako je vladavina malobrojnih. i nuždno. posrijedi je pučka vladavina. takvi su državni poreci nuždno ispravni. novogrč. naime. Jer ili ne treba zvati građanima one koji ne sudjeluju [u probitku]. rus. zbog toga što su svugdje imućnici malo­ brojni. ali više od jednog. πολιτεία. rus. Jer kako ćemo nazvati upravo spomenute državne poretke. Prva je teškoća već pri dotičnoj odredbi. nego neimućnici. mora to glavno biti ili jedan ili manjina ili većina. vladavina malobrojnih je" kad vlast u poretku drže imućnici 79 . das Königtum. la classe combattante.

pa i jest. tako da se zidinama dotiču grad Megarana i onaj Korinćana. nego je u svakoj od njih drukčija. alliance. jest i bjelodano. i što je pravednina 8 2 u jednome i drugome poretku. samo što se događa. A i nejednako se čini pravednim. 82 81 90 91 . oni doduše imaju sporazume ο uvozu i ugovore ο nenanošenju nepravde i dokaznice ο bojnome savezu. Tako se pak nisu [udružili] samo poradi življenja. te jedni bivaju malobrojni. gdje pak vladaju neimućnici. Grč. kako reče Likofron sofist. 85 84 25 25 5 30 10 15 35 40 1280 b 20 5 10 15 Ili 'oligarhije' i 'demokracije'. Jer zajedništvo postaje inače bojni savez 85 što se od drugih takvih udaljenih saveza razlikuje samo mjestom. koji su u bilo čemu jednaki. i zbog tih razloga prisvajaju si i jedni i drugi državnu vlast . zbog toga što ti niti sudjeluju u blaženstvu. spore se pak oko one što se tiče osoba. Jer ako su se radi tečevina udružili i sastali. drže se nejedna80 Posrijedi je opet višeznačnica πολιτεία. ako su u čemu nejadnaki kao bogatstvom. V 1131 a 15. niti počinja ikakvu ćudorednu nevaljalost. koje i jest. njem. tu je pučka vladavina. nego samo kako ne bi jedni od drugih pretrp­ jeli nepravdu. nego samo jednakima. niti u življenju prema izboru). Ili 'ono što je pravedno'. ali nije ono što može učiniti građane dobrim i pravičnim. belli gerendi societas. Jer svi pristaju uz neku pravedninu. dočim u slobodi sudjeluju svi. nego samo nejednakima. lat. a zakon je nagodba i. ein Beistandsvertrag. ali idu samo donekle. prosuđuju pogrješno. jamac uzajamnih pravednina. rus. Veoma česta riječ. ο nekoj pravednini. drugi pak mnogobrojni. juste. bilo od glavnice bilo od zakup­ nine 8 4 ). Nikomahova etika. cnpaeednueocmb. 83 Vidi Aristotel. Jer jedni. Na priliku tako čini se kako je pravedno ono jednako. toliko sudjeluju u državi koliko imaju posjeda. περί τα οποία διεξάγεται δ των δύο τάξεων άγων δια την κατάληψιν της Εξουσίας (ο kojima se vodi borba dvaju staleža radi zauzeća vlasti). kako su i u cijelosti jednaki. συμμαχία. kako im nitko ne bi nanosio nepravdu. niti da nepravedan ne bude nitko od onih što su pod dotič­ nim ugovorima. niti pak radi obrambenog saveza. alliance. nego prije poradi dobra življenja (jer inače bi postojala država robova i ostalih životinja. 'pravo'. ali ne svima. najviše zbog onoga već rečenog. Ali niti je svima tima postavljena zajednička vlast. zbog toga jer loše prosuđuju ο vlastitim stvarima. rus. die Gerechtigkeit. ovdje najvjerojatnije u značenju 'vlast' ili 'moć'. bili takvi malobrojni ili mnogobrojni. niti pak jedni vode brigu ο tome kakvi bi drugi trebali biti. A da je tomu tako. Shvatiti prvo treba koje odredbe postavljaju vlada­ vine malobrojnih i pučke vladavine . u dpyzue ocHoebieaiom ceou npumo3aHUH na enacmb e zocydapcmee. συμμαχία. posrijedi je vladavina malobrojnih. justice. rus. drugi pak. Otuda je i bjelodano kako se mora brinuti ο kreposti ona država što se istinski naziva tako. lat. kima u cijelosti. engl. novogrč.jer inače bi Etruščani i Kartažani. com3. the oligarchical and democratical parties respectively claim power in the state. ali ne svima. lat. jednako onomu što dade preostalih devedeset i devet. jus. άμφισβητοϋσιν αμφότεροι της πολιτείας. τό δίκαιον. Te tako. dok smatraju kako govore ο pravednini naprosto. njem. les raisons invoquées par les uns et les autres pour réclamer le pouvoir. 'probitka'. i zatim što govore samo donekle i jedni i drugi. franc. Jer ako bi tkogod i okupio [različita] mjesta u jedno. franc. novogrč. budući je pravednina nekima. A gotovo većinom ljudi su loši prosuditelji ο vlastitim stvarima. το δίκαιον. i razdjeljuje se istim načinom i na stvari i na osobe. Oni pak što ispuštaju to »kojima?«. kao što rekosmo. engl. A ο kreposti i opačini građana razmišljaju oni što brinu ο dobroj zakonitosti. nehmen beide Parteien die Verfassungsmässigkeit für sich in Anspruch. Ili 'postotaka'. i ne govore ο svoj pravednini poglavito. tako pa bi se činilo da prevla­ dava razlog zagovornika vladavine malobrojnih (jer ne bi bilo pravedno da sudjeluje kao sa sto mina onaj tko daje tek jednu. takve pak nema. te svi ostali s uzajamnim trgo­ vinskim ugovorima. njem. Jer imućni su malobrojni. engl. a ne samo radi riječi. kao što je rečeno prije u knjigama Ο etici83. slažu se oko jednakosti stvari. 'kamata'. vindicant šibi utrique reipublicae administrationem. Ti pak ono najglavnije ne kazuju.ondje gdje se vlada bogatstvom. kao slobodom. niti opet radi razmjena i uzajamne koristi . bili kao državljani jedne države. Uzrok je tomu što im je pro­ sudba ο sebi samima. franc. Grč. Grč. novogrč.

naime: ili mnoštvo ili bogataši ili čestiti muževi ili jedan najbolji od sviju ili samosilnik. 92 93 . to još nije država. kakve su razmjena i bojni savez. jer se to vrhovni­ štvu činilo pravednim . rus.zbog toga jer ih je više . eine solche Regelung. nego je ona zajedništvo dobra življenja. Inače bi i djela koja je samosilnik počinio nuždno sva bila pravična. engl. Jer izbor suživljenja je prijateljstvo. zar je to pravedno? Onda bi tako bilo i ono drugo. franc. Tako te je jasno kako taj zakon 9 2 ne može biti prave­ dan. Verschwägerungen. bi li čestiti tre­ bali vladati i biti vrhovnici nad svima? Ne bi li onda 5 10 23 23 25 15 30 20 35 25 40 1281 Ili 'ono koje je poglavito' ili 'vrhovna vlast'. budući snažniji. 92 Postoji stanovito neslaganje i oko prijevoda ovog izričaja. Otuda su i svojbine 87 nastale po gradodržavama te bratstva 8 8 . pa kad bi ih bilo i deset tisuća. novogrč. . novogrč. Treba dakle postaviti Grč. a ne bi im bilo zajedničko ništa drugo osim tih stvari. bjelodano je kako to razara državu. ako bi slično uza­ jamno općili okupljeni kao i napose. nego bi imali zakone da jedni dru­ gima ne nanose nepravdu pri poslovnim podjelbama.nije li to nepra­ vedno? Ne. Bjelodano je dakle kako su sve tê stvari nevaljale i nepravedne. TO χνριον. kako kazasmo blaženo i lijepo življenje89. engl. novogrč. lat. Nego tê stvari moraju biti prisutne. a tê su stvari poradi tê svrhe. iako je to ono od zajedništava što su svojstvena državama. uzevši sve. Sto. le pouvoir souverain. Što bi onda trebalo nazvati krajnjom nepravednošću?! Ako opet. pa čak ni onda kad bi sklopili uzajamno medustaleške brakove 8 6 . affinitates. dominatio ac summa auctoritas. κηδείαί.. A zbog kojega pak razloga? Zacijelo ne zbog toga što nema bliza zajedništva. 89 Usp. Nego. njem. την χυρίαρχον. dok su im prema državnoj krepo­ sti nejednaki. franc. Stoga oni koji pridonose najviše takvomu zajedništvu tî imaju većega dijela u državi negoli oni što su im prema slobodi ili rodu jednaki ili pak viši. kako kućama. Ali zar je pravedno da vladaju malobrojni i bogati? Ako pak i ti počine iste tê stvari te pootimaju i pooduzimaju imovinu mnoštva. lat. Grč. anuzoMun. jer on provodi silu. ό νόμος ούτος. Jer kad bi se i tako okupili u zajednicu (dok bi se svaki pojedinac služio vlastitim domom kao državom) pomažući se uzajamno kao u obrambenom savezu samo od onih koji im nanose nepravdu. Ali krepost ne uništava onoga tko je ima. Bjelodano je dakle kako' država nije zajedništvo mjesta. rus. njem. nodoÖHbiü 3ÜKOH. the right to intermarry. novogrč. rus. 91 Posrijedi je razlika između onoga što je uže ili djelomično pravedno (το δίακαιον) i onoga što je naprosto pravedno. the supreme power. family connections. Svrha je dakle države dobro življenje. Ehegemeinschaft. engl. Slično pak ne ni ako bi koji stanovali napose. 10 Postoji dvoumlje i oko toga što treba biti vrhovni­ štvo 9 0 u državi.ipak ne bi nastala jedna gradodržava. Značenje je zapravo: pravo ženidbe iz jednoga staleža u drugi ili iz jedne države u drugu. χηδεστεϊαι. žrtvene svetkovine i zabave [poradi] suživljenja. kao kad bi jedan bio tesar. većina porazdijeli imovinu manjine. ako siromašni . franc. 88 Ili 'fratrije'. jedan ratar. TOV νόμον τούτον. . i nije poradi toga da jedni drugima ne nanose nepravdu i poradi poslovne podjelbe.ne bi ni to bila država. Nu toga neće biti ne budu li nastavali jedno te isto mjesto i sklapali medustaleške brakove. έπιγαμία. la loi du nombre. podcmeenubie coto3bi. To je pak. njem. ili opet oni što ih prema bogatstvu premašuju. tako i rodovima. Bjelo­ dano je dakle iz rečenoga kako svi koji se prepiru oko državnih poredaka izriču tek dio onoga što je pravo. hane legem (ali u Tome Akvinca: Ma lex quae praeeipit multitudinem dominari). connubii jus. 1097 b 6. Zeusa mi [reklo bi se]. 86 20 kako državno zajedništvo biva radi lijepih činidbi. ali su prema kreposti premašeni. upravo kao i mnoštvo prema bogatašima. ni to se ne bi činilo drža­ vom onima koji oštro promatraju. lat. relations de parenté. niti ono što je pravedno uništava državu. 87 Grč. Nikomahova etika. ali ipak ne toliko udaljeno te ne bi mogli uzajamno općiti. this law of confis­ cation. ali ni kad su sve one prisutne. das Entscheidende. lat. a ne tek poradi suživljenja. έξουσίαν. franc. Država je zajedništvo rodova i selâ u savršenu i samodostatnu životu. jedan kožar. njem. Grč. eepxoeHÜH enacmt>. rus. mariage. poradi života savršena i samodostatna.porazdijele imovinu bogataša. To je pak djelo prijatelj­ stva. jedan opet bilo što drugo. έπιγαμία. . engl. Čini se da svaka od tih stvari sadržava teškoću. naime. ako će biti države.

To opet da tî sudjeluju u najvišim vlastima. Ali r n e dopustiti im uopće da sudjeluju. Verstand. lat. mnoštvo biva poput jednog čovjeka. te isto tako i što se tiče značaja i razumijeća. njem. kao što i neprečišćena hrana pomiješana s čistom čini cijelu mješavinu korisnijom od ono malo [čiste]. onomu pak neki drugi dio.perceptions. franc. lat. njem. ima gotovo i i s t i n e . Zbog toga bi se time razriješilo i ranije spomenuto dvoumlje i ono njemu blisko. wiu KapmuHbt. ostali su nuždno obeščašćeni. takva država mora biti puna neprijatelja). što će nam pomoći u dotičnim dvojbama? Jer opet će nam se vratiti ono prije rečeno. Ključni glagol se odčitava kao λύεσϋαι ili λέγεσΰαι. Grč. be dishonoured. Jer mnogi. 96 To jest: od najboljih ali malobrojnih. nego je dapače bjelodano kako je to u nekih nemoguće (jer isti bi onda razlog vrijedio i za zvijeri. sensus. jednom pak pogrješke). 97 Ili 'umijećem naslikana djela od onih istinskih'. i vla­ daju li uvijek isti. niti pak imaju dostojanstvo ikakve kreposti. Ako bi pak zakon bio vladavine manjine ili pučke vladavine. and works of art from realities. privés des droits civiques. drugi drugi dio. am Beraten und Entscheiden teilnehmen. 94 Vidi poglavlja 12-17. Jer vlasti kažemo kako su časti. rus. njem. Ali tako se razlikuju valjani muževi od svakog pojedinog iz mnoštva kako kažu da se razlikuju lijepi od nelijepih. engl. ympamam noAUmunecKue ηραβα. kao što i gozbe zajedničkim prilozima bivaju bolje od one namaknute ο trošku pojedinca. va μετέχουν ούτοι τοϋ βουλεύεσϋαι και κρίνειν. ut consultandi sint etjudicandiparticipes. a to su pak oni koji niti su bogati. ynacmeoeamb e coeewflmeAbHOÛ u cydeÖHOü enacmu. franc. u oba slučaja temeljni smisao je jasan. koriste državi. engl. međutim. i umjetnine od zbiljno­ sti 9 7 . IV. a svi sve. od kojih svaki i nije valjan muž. Ali. faire participer aux fonctions deliberative et judiciaire. 95 Posrijedi je teže mjesto. 15 35 20 40 1281 b 25 30 5 35 10 38 94 95 . jer mu je duša podvrgnuta slučajevima strasti. 11 Ο ostalim dakle [stvarima] bit će drugdje riječi 94 . Grč. τα γεγραμμένα δια τέχνης των άληϋινών. to assign to them some deliberative and judicial functions. njem. jer jedni [prosude] jedan. novogrč. ehrlos sein. #ά είναι έστερημένοι τιμής (da budu lišeni časti). Gezeichnete vom Wirklichen. VI. također je pogi­ beljno (jer kad su mnogi obeščašćeni i osiromašeni. 99 Grč. nije sigurno (jer će i zbog nepravednosti i zbog nerazboritosti jednom počinjati nepravde. i kad se sastanu. budući lišeni časti državne vlasti. Grč. pa iako tu ima dvojbe. . engl. svatko ima dio kreposti i razboritosti. ipak mogu zajedno biti bolji od onih 9 6 . τοϋ βουλεύεσ&αι και κρίνειν μετέχειν. nad čime trebaju vladati slobodnjaci i mnoštvo građana. Tricot. nanucauHbie xydoMHUKOM. discerne­ ment. 98 Ili 'u savjetodavnoj i sudbenoj ovlasti'. kako kaže J. franc. ali im nisu dopuštali da sami pojedince vladaju. rus. engl. ή αίσϋησις. άτιμους είναι. lat. a ne zakon. iako tako reći. Nu sâm za sebe svaki pojedini od tih nesavr­ šen je u prosudbi. mnogonožna i mnogoruka i koji ima mnoga osjetila. Budući ih je naime mnogo. novogrč. primiješani onim boljima. honoris expertes et ignominia notati. und das künstlerisch 93 30 pojedinačnosti. dočim među izdvojinama može ovomu ljepše od naslikanoga biti oko.om KapmuH npupodbi. jer su u njima u jedno skupljene razbacane 93 To jest: 'lišeni građanskih prava'. u svakom puku i u svakome mnoštvu može biti takve razlike između mnogih i malobrojnih izvrsnika. και αϊ καλλιτεχ­ νικοί εικόνες των άληάινών άνϋρώπων (i umjetničke slike od istinskih ljudi). Da pak vrhovna vlast radije bude u mnoštva negoli u najboljih ali malobrojnih.lat. Bi li onda bilo bolje da vlada jedan koji je najvaljaniji? Ali to je još više vladavina manjine. Da li. rus. Jer svi oni uzeti zajedno imaju dostatno razboritosti 99 te. uzeti ne pojedinačno nego skupno. Preostaje dakle dopustiti im sudjelovanje u savjetima i odlu­ kama. novogrč. nije jasno.nuždno svi ostali bili obeščašćeni . Stoga i prosuđuju bolje mnogi i glaz­ bena djela i ona pjesnička. novogrč. 9 8 Zbog toga su Solon i neki drugi zakonodavci predavali njima izborne skupštine i polaganje računa od vladateljâ. čime li se neki razlikuju od zvijeri?) Ali za poneko mnoštvo ništa ne priječi da rečeno bude istinito. et entre les peintures faites par art et leurs modèles originaux. rus. Nego možda bi kazao tkogod kako je uopće loše da čovjek bude vrhovna vlast. franc. et picta ex arte a veris. jer su tada obeščašćeni brojniji. paccydumeAbuocmb. αίσϋησις. činilo bi se prihvatljivim.

kao i ostalim najvišim službama.Dočim takav ustroj države kao prvu teškoću ima to što bi se činilo. treće. Prijevodi se dakle poprilično razlikuju. onaj koji vlada. tako reći. kako je rečeno 1 0 4 . a takav je liječnik. nego je još bolje prosuđuje njezin korisnik (ili kućevlasnik). Ako naime u [znanju] ο nekim djelima i umijećima sudjeluju i pokoji zasebnici 102 . napodnoe coôpanue. 102 Ili 'prosječnici' ili 'prtljari' ili 'nestručnjaci'. Ιδιώται (zasebnici/nevježe). the popular form of government. ama opzanuaauun zocydapcmeeHHOzo cmpOH. Jer nije sudac. nego je to sudište. ipak ne znaju više od samih vičnika. tako te mnoštvo s pravom odlučuje u krupnijim stvarima. franc. Pa ipak u skupštini sudjeluju te savjetuju i sude oni malene imovine po procjembi i bilo koje životne dobi. TO πολιτικόν τούτο σύνταγμα (takav državni ustroj). novogrč. 1281s 40-b 21. V. I zatim. 103 Usp. I slično tako i ο osta­ lim iskustvima i umijećima. Ali njemu je blisko jedno drugo. l'Assemblée. Stoga pripisujemo prosudbu ništa manje tima obrazovanim negoli po­ znavateljima 101 . 107 Vidi 1281b 32. vijeće i puk. ali riznicom i vojništvom upravljaju oni s veli­ kom imovinom. bjelodano je kako oni prema ispravnim državnim porecima moraju biti praVidi 1281b 32. A i imovina po procjembi veća je u svih tih negoli jednoga i nekolicine koji obnašaju najviše dužnosti. Ili 'narodna. kao za zemljomjera onih što su vični zem­ ljomjerstvu a za kormilara onih vičnih kormilarstvu. Grč. Nikomahova etika. vjerojatno stoga što ot ιδιώται može značiti i sukromnici i osobnici i prostaci te nestručnjaci i nevježe. a i zato što ο nekim stvarima ne prosuđuje najbolje samo njihov izrađivač.sličnicima. 38 40 1282 5 10 naime neumjesnim da u krupnijim stvarima prije odlučuju nevaljali negoli čestiti. Prvo pretresano dvoumlje 107 pokazuje bjelodano. Čini se 100 Ili 'ustavni poredak'. engl. rus. Uostalom jasno je da prema državnome poretku treba i zakone postav­ ljati. Koe-tcmo U3 neceedyui. 1137 b 19. a polaganje računa [o službi] i izboru vlasti ono su najkrupnije što se u nekim državama. Grč. Grč. Liječnik je pak i puki izvršitelj i upućen pozna­ vatelj i. lat. diese Verfas­ sungsordnung.ux. novogrč. lat. zbog toga što nije lako općenito određivati ο svim pojedinostima . 1U6 Ili 'savjetnik' ili 'savjetodavni član'. the assembly. 105 104 25 30 35 40 15 1282 b 20 23 23 5 10 96 7 Politika 97 . niti pak skupštinar. proučavatelj samog umijeća (jer takvih ima. Tako te prema tome razlogu ne treba mnoštvu povjeravati ni izborne skupštine ni polaga­ nje računa. 108 Usp. tako i svi ostali . 109 Usp. 101 To jest: stručnjacima. nego i dalje ostaje ono ο čemu se odavno dvoumilo 1 0 9 . rus. Jer zajedno i istovrsno s državnim porecima nuždno i zakoni bivaju nevaljali ili valjani. Jer možda je i to ispravno postavljeno. lat. Laien. ή εκκλησία.bio jedan ili njih više — imaju ovlast u onim stvarima ο kojima zakoni ne uzmažu točno govoriti. des profanes. skupštinara i suca). njem. cette organisation politique. Jer skupština 1 0 5 je vrhovna u svim tim stva­ rima. niti vijeć­ nik 1 0 6 . činilo bi se kako istim nači­ nom biva i pri izboru. Jer od mnogih se sastoji i puk i vijeće i sudište. nonnulli etiam idiotae et imperiti. dok vladatelj . Nu ako je tomu tako. engl. dočim svi zajedno bit će ili bolji ili barem ne gori). još nije jasno. njem. povjerava puku. To bi dakle dvoumlje tkogod možda tako dostatno razriješio. Pa kao što liječnik treba polagati račune liječnicima. ukoliko naime mnoštvo ne bude odveć ropsko (jer će svaki pojedinac biti slabiji prosuditelj od vičnika. 1281 a 36. rus. te kormilo kormilar bolje od tesara i gozbu gošćenik bolje od kuhara. Kakvi pak trebaju biti tî ispravno postavljeni zakoni. njem. dijelom i zbog prijašnjeg razloga 1 0 3 . Slično bi pak tkogod riješio i to dvoumlje. kako isti ima suditi tko je ispravno liječio te izliječiti i učiniti zdravim bolesnika od prisutne bolesti. ή τάξις αύτη της πολιτείας. ή Εκκλησία τον δήμου (pučka skupština). private persons. engl. pravedni ili nepravedni. kao što kuću ne može ocijeniti samo graditelj. u svim umijećima). franc. pučka skupština'. Jer izabrati ispravno posao je vičnika. a od narečenih svaki je pojedini tek dio toga (dijelom naime nazivam vijećnika. των ιδιωτών τίνες. franc. die Volksversamm­ lung. kakva su naime djela koja ocjenjuju oni što ne posjeduju umijeće. novogrč. Tê stvari dakle neka su razlučene tim načinom. concio. Ali možda se sve to ne kazuje ispravno. ništa drugo nego kako ispravno postavljeni zakoni trebaju imati vrhovnu ovlast. reipublicae administrandae ordinatio.

vedni, oni pak prema porecima u zastrani 1 1 0 - nepra­ vedni. Budući je pak u svima znanostima i umijećima svrha dobro, najveće je i najviše u najglavnijoj od svih 111 , a ta je nauk ο državi ; dobro države je ono pravedno, koje je opet na zajedničku korist; i svima se čini kako je to pravedno 1 nešto jednako, i done­ kle se slažu s filozofijskim raspravama, u kojima se razlučuje ο ćudoređu 1 1 4 (jer »pravednina« je nešto i nekima, te treba kažu biti istima isto), ali u kojim je [stvarima] jednakost 1 1 5 i u kojima nejednakost, ne smije se također zaboraviti. I oko toga je dvoumlje i ono pripada filozofiji države. Jer možda bi rekao tkogod, kako se prema pre­ moći u bilo kojem dobru trebaju nejednako raspodjeljivati vlasti, čak ako se u svemu ostalome [građani] ne bi razlikovali, nego bi bili jednaki. Onima naime koji se razlikuju, različita je i pravednina i dostojan­ stvo. Ali ako je to istinito, onda oni što bojom, veličinom ili bilo kojim dobrom druge nadmašuju, isto tako nadilaze i u građanskim pravima. Nije li to laž već na površini? Bjelodano je to iz ostalih znanosti i umijeća. 1 1 6 Jer gdje su umijećem jednaki frulači, ne daju se izvrsnije frule onima plemenitijeg podri110 Ili 'izopačenim državnim porecima'. Grč. κατά τάς παρεκβεβηκυίας; lat. eas autem quaeperversis conveniunt; engl, pervert­ ed forms of government; franc, sous des constitutions à formes aberrantes; njem. die den abweichenden Verfassungen entsprechenden; rus. coomeemcmeytouifie omKAOueHUHM om npaeuAbHbix eudoe; novogrč. οι δε κατά τα παρεκβατικά (oni koji su prema odstupajima ili zastranama). 111 Vidi Nikomahova etika, I, 1094 a 1. 112 Posrijedi je višeznačnica δύναμις (moć, možnost, sila, jakost), ali i vještina i sposobnost, pa i nauk. Otuda i različiti prijevodi. Grč. ή πολιτική δύναμις; lat..politico scientia; engl, the political science; franc, la potentialité politique; njem. die Kunst des Staatsmannes; rus. noAumuKa; novogrč. ή πολιτική επιστήμη και τέχνη (znanost, nauk, umijeće o državi). 113 Ili 'pravednina'. 114 Usp. Nikomahova etika V, 3. 115 Ili 'istost'. 116 Opet je posrijedi višeznačnica δύναμις. Ovdje u smislu umi­ jeće, vještina. Grč. των άλλων επιστημών και δυνάμεων; lat. aliae scientiae et facultates; engl, the other arts and sciences; franc, les

15

20

jetla (tî naime neće ništa bolje frulati), nego treba onomu vrsnu u izvedbi dati i vrsnije glazbalo. Ako pak rečeno još nije jasno, slijedi li se [primjer] još malo, bit će on bjelodan. Jer bude li tkogod koji je vrstan u frulačkom umijeću, ali uvelike zaostaje po podrijetlu ili ljepoti, iako je svako od tih veće dobro negoli frulačko umijeće (mislim: plemenito podrijetlo i ljepota), i prema razmjeru ta [svojstva] više nadmašuju frulačko umijeće negoli on njih svojim umijećem — ipak tomu treba dati izvrsnija glazbala. Jer dotič­ nom bi djelu trebale pridonositi premoć po bogatstvu i plemenitu podrijetlu, ali ne pridonose ništa. Uz to, prema tome razlogu svako bi se dobro moglo sa svakim drugim usporediti. Jer ako se stano­ vita veličina 117 može odmjeravati, onda bi se i veličina u cijelosti mogla odmjeravati prema bogatstvu i slo­ bodi, tako te ako se ovaj više ističe prema veličini negoli onaj prema kreposti - iako uopće više prema­ šuje krepost veličinu - sve bi stvari bile usporedive. Ako je, naime, tolika i tolika [veličina] bolja od tolike i tolike, ta je bjelodano jednaka. A kako je takvo što nemoguće, jasno je da se s razlogom za vlast u državnim poslovima ne nadmeće prema bilo kojoj nejednakosti (jer ako su jedni sporiji a drugi brži, ne trebaju zbog toga jedni dobivati više a drugi manje, već u tjelovježbenim natjecanjima takva raz­ lika donosi čast); nego iz kojih se stvari država sastoji, ο tima treba biti nadmetanje 1 1 8 . Stoga se razložno natječu za čast oni plemenita podrijetla, slobodnjaci i bogataši; jer t i 1 1 9 moraju biti slobodni 120 i donositi dohodarinu (ne bi se naime država mogla
autres sciences et potentialités; njem. in den anderen Wissenschaften und Künsten; rus. U3 paccMompeuun ocmajibHbix nayK u ucKyccme; novogrč. εις τάς άλλας έπιστήμας και δεξιότητας (iz ostalih znanosti i sposobnosti). 117 Ili »visina«. 118 Podrazumijeva se natjecanje ili nadmetanje za 'položaje', 'službe' u vlasti. 119 To jest: oni koji su na vlasti ili obavljaju državne poslove. 120 Ili 'porezna stopa', 'porez'. Grč. και τίμημα φέροντας; lat. qui pro censu tributum conférant; engl, tax-payers; franc, des contribuables; njem. Steuern entrichten; rus. u Aiodu, nAamnu^ue HÜAOZU; novogrč. και εισοδήματα έχοντες (koji imaju prihoda, prinosa).

35

40 1283 3 5

25

10

30

15

98

99

sastojati samo od siromaha kao ni samo od robova). Nu ako su potrebne tê sastojine, bjelodano su onda potrebne i pravednost i građanska krepost 1 2 1 ; jer bez tih država ne može opstojati: bez prvih naime ne može bivati država, bez drugih opet ne može se njome skladno upravljati. 13 Radi sama opstanka države, činilo bi se kako se ispravno natječu ili u svim ili u nekima od tih, dočim za dobar život s najviše prava bi se natjecali obrazovanje i krepost, kao što je i prije rečeno 1 2 2 . Budući, dakle, niti sve jednako trebaju imati oni što su jed­ naki samo u jednom, niti pak nejednako oni nejed­ naki u jednome, nuždno su svi takvi državni poreci [zapravo] zastrane. Rečeno je naime i prije 1 2 3 , kako se na neki način s pravom natječu svi, ali ne i napro­ sto svi s pravom. Bogataši zbog toga što im pripada više zemlje, a zemlja je zajednička; uz to su pri ugovorima većinom pouzdaniji. Oni pak slobodni i plemenita podrijetla kao bliski jedni drugima (jer građani su više plemeniti od neplemenitih, i pleme­ nito podrijetlo svi časte i doma i u domovini); a uz to, vjerojatno i stoga što su bolji oni od boljih, budući da je plemenito podrijetlo krepost roda 1 2 4 . Slično ćemo reći kako se s pravom i krepost natječe, jer kažemo da je pravednost zajednička krepost, koju moraju pratiti sve ostale 1 2 5 . Ali i većina se [s pravom natječe] protiv manjine, jer su prvi i jači i bogatiji i bolji, ako se uzmu tako brojniji naprama malobrojnim. Ako dakle svi budu u jednoj državi - kažem: oni dobri, bogati i plemenita podrijetla, te još neko drugo građansko mnoštvo - hoće li biti prepirke oko
121 Ili - prema većini - i 'ratnička vrlina', kako pokazuju prije­ vodi. Grč. πολιτική [πολεμική] αρετή; lat. bellica virtus; engl. valour; franc, la valeur militaire; njem. die kriegerische Tugend; rus. eouHCKan doônecmb; novogrč. ή πολεμική αρετή. Usp. i IV. 1291 a 19-33. 122 Usp. 1281 a 4. 123 Usp. 1280 a 9. 124 Ili 'izvrsnost rase'. Grč. αρετή γένους; lat. generis virtus; engl, exellence of race; franc, une vertu de la race; njem. die Tüchtigkeit der Familie; rus. doöpodeme.ib, npucyui,asi ueeecmHOMy pody; novogrč. αρετή γένους. 125 Usp. Nikomahova etika, V. 1129b 25.

20

25

30

35 40 42 1283 b

toga koji trebaju vladati, ili je neće biti? Pri svakom naime pojedinom od spomenutih državnih poredaka nedvojbena je prosudba ο tome koji trebaju vladati (jer poreci se razlikuju po vrhovnoj vlasti jedni od drugih, pa je ona ili u bogataša ili u valjanih muževa, i u svim ostalima svaki na svoj način); ali mi pak razvidjeti trebamo, kad su istodobno prisutne sve tê stvari, kako valja razlučiti. Ako brojem bude posve malo onih koji posjeduju krepost, kojim načinom treba odlučiti? Treba li njihovu malobrojnost razvi­ djeti naprama zadaći: jesu li uzmožni upravljati drža­ vom ili ih treba biti toliko mnoštvo da mognu tvoriti državu? Postoji naime stanovito dvoumlje oko svih onih koji se natječu za državne časti 1 2 6 . Jer činilo bi se kako ništa pravedno ne navode oni koji traže vlast zbog bogatstva, a slično i oni zbog plemenita podri­ jetla; čini se, naime, ako bude neki pojedinac bogatiji od svih ostalih, onda taj jedan bjelodano prema tome istome pravu treba vladati svima, te slično onaj kojega resi plemenito podrijetlo nad onima koji se natječu zbog svoje slobode . Isto će se možda dogoditi i u vladavini najboljih 128 s krepošću. Jer ako bi neki pojedinac bio bolji muž od svih ostalih valjanih u državnoj upravi, taj bi morao biti vrhovnik 1 2 9 prema tome pravu. Ako dakle i mnoštvo treba imati vrhovnu vlast zbog toga što je jače od malobrojnih, onda i jedan ili više njih (više od jednog, a manje od mnoštva) budući jači od ostalih, trebali bi imati vrhovništvo prije negoli samo mnoštvo. Sve tê stvari čini se jasno pokazuju kako nije ispravna ni jedna od tih odredaba, prema kojima dotični zahtijevaju da sami oni vladaju, dok im se svi ostali podvrgavaju. Jer i protiv onih koji prema kreposti zahtijevaju vrhovništvo u državnoj upravi, te slično i onih [koji to traže] prema bogatstvu, mnoštva bi mogla navesti pravedan razlog. Ništa naime ne priječi da mnoštvo

5

10

15

20

25

30

126 Ili 'za državne službe'. Grč. περί των πολιτικών τιμών; lat. de civilibus honoribus; engl, all the aspirants to political power; franc, les dignités d'ordre politique; njem. die politischen Ämter; rus. nonecmu β tocydapcmee; novogrč. τα πολιτικά αξιώματα. 127 Podrazumijeva" se: zbog toga što su rođeni kao slobodni (slobodnjaci) za razliku od robova. 128 To jest: u aristokraciji. 129 Ili 'nositelj vrhovne vlasti'.

100

101

katkad bude bolje negoli su i malobrojni i bogatiji, ne uzeti pojedince, nego cjelokupno. Zbog toga i na dvoumlje, koje neki postavljaju i istražuju, trebalo bi odgovoriti istim načinom. Dvoume, naime, neki kako treba zakonodavac postavljati zakone - želeći donijeti one najispravnije zakone - na korist onih boljih ili većine, kad se dogodi ono rečeno 1 3 0 . 'Ispravno' 1 3 1 tu valja shvatiti kao 'jednako'. A to jednako ispravno na korist je cijele države i zajedni­ štva građana; građaninu pak općenito je svojstvo i vladati i da se njime vlada; i on je u svakom državnom poretku drukčiji, ali u onome najboljem onaj tko je uzmožan i voljan vladati i 'biti vladan' u skladu sa životom prema kreposti. Ako se pak tkogod toliko razlikuje prema su višku kreposti, ili više njih od jednoga (ali koji nisu uzmožni postići ispunu države), tako te se ne može ni usporediti krepost svih ostalih niti njihova državnička moć 1 3 2 s onom u dotičnika, bilo više njih bilo samo jednoga, tî se i ne mogu smatrati dijelom države; nanijet će im se naime nepravda izjednačujući ih s onima od kojih su toliko različiti prema kreposti i državničkoj moći, jer takav bi se činio poput boga među ljudima. Otuda je bjelodano kako zakonodav­ stvo nuždno biva ο jednakima i podrijetlom i moću, dočim za one nema zakona, jer oni su sami zakon 1 3 3 . I smiješan bi bio tko bi pokušao njima postavljati zakone. Rekli bi mu možda kako ono, u Antistena , lavovi odgovoriše zečevima koji su, zboreći u skup­ štini, zahtijevali jednakost sviju. Zato i ustanoviše ostracizam države s pučkom vladavinom s toga
To jest: kad je većina - uzeta zajedno - bolja od nekolicine (prema B.Jowettu). 131 Ili 'pravo', 'pravedno'. 132 Ili 'sposobnost' ili 'znanje'. Grč. δύναμις πολιτική; lat. potentia civilis; engl, the political capacity ; franc, capacité politique; njem. die politische Fähigkeit; rus. noAumunecKue cnocoÔHOcmu; novogrč. πολιτικήν έπιστήμην και ικανότητα [μεγαλοφνίαν] (.. .znanje i sposobnost/ili nadarenost). 133 Usp. Platon, Polit. 292 d. i Zakoni IX, 875 c d. 1 4 'Gdje su vam pandže i zubi?' Usporedi i Ezopovu basnu (241). 135 Ili 'izgon s pomoću crepićnih glasovnica'. Pri progonu nepoćudnika, građani bi na glasovnicu (to jest: zemljanu pločicu

35

40

1284 a 3 3 5

10 15

razloga. Tê, naime, čini se teže za jednakošću više od svega, tako te one koji su se činili da nadmašuju moću (zbog bogatstva, množinom prijatelja ili kakve druge državničke sile) osuđivali su crepićnim glasovnicama i izgonili iz države na određeno vrijeme. Priča se kako su i Argonauti Herakla ostavili zbog istoga uzroka, jer ga Argo ne htjede voziti zajedno s osta­ lima, budući da je uveliko nadmašivao brodare. Stoga oni koji pogrđuju samovlašće 136 i Perijandrov savjet Trazibulu ne treba misliti kako su naprosto u pravu što kude. (Kazuje se naime da Perijandar 1 3 7 nije rekao ništa glasniku poslanomu po savjet, nego je, posjekavši klasove koji su stršili, ujednačio usjev na njivi. Iako glasnik nije shvatio razlog tome postupku, čim je dojavio što se dogodilo, Trazibul je .shvatio kako mora ukloniti muževe koji strše.) Jer takvo što ne koristi samo samosilnicima, niti tako samo samosilnici čine, nego se slično postupa i u viadavinama manjine te u pučkim vladavinama. Ostraci­ zam 1 3 8 , naime, ima istu moć na neki način da suzbija i progoni odveć istaknute [pojedince]. Isto čine drža­ vama i narodima oni u kojih je moć, kao Atenjani Samljanima, Hijanima i Lezbljanima (jer čim učvrstiše vlast nad njima, Atenjani ih uniziše protivno ugovorima). I perzijski je kralj Medijce i Babilonjane i druge, koji su se ponosili time što nekoć bijahu u vlasti, često 'podsijecao'. Postavljeno pitanje općenito se odnosi na sve državne poretke, te i one ispravne. Jer izopačeni 1 3 9 poreci čine dotično gledajući svoj probitak, ali i oni kojima je do zajedničkog dobra postupaju na isti način. Bjelodano je to i u ostalim umijećima i znano­ stima; jer niti će slikar dopustiti da mu stvor ima nerazmjerno veliku nogu, pa ako bi se i odlikovala
u obliku crepića - grč. όστρακον) ispisivali dotičnikovo ime. U Ateni je za izgon/progon moralo biti 6.000 glasova. Sâm izgon se zvao οστρακισμός. U Sirakuzi je pri istom postupku kao glasov­ nica služio list masline, pa se taj izgon zvao petalizam (grč. πεταλισμός od πέταλον, list). Ili 'tiraniju'. Dotična priča potječe od Herodota (V, 92), samo što Herodot pripisuje Trazibulu ulogu koju Aristotel pridaje Perijandru. 138 Usp. V. 1302b 18. 139 Ili 'poreci koji su zastrane'.
137 136

20

25

30

35

40 1284 b

3 5

10

102

103

Jer kažemo kako je ono jedan od ispravnih državnih poredaka. dakle. όμοία προς την αύτοκρατορικήν και ίσόβιον άρχιοτρατηγίαν (nalik na samovladarsko i doživotno vojskovodstvo). i ne prema suvišku u ostalim dobrima. irresponsible and perpetual. vojskovodstvo za cio život. ali ne ni vladati njime. podijelivši između sebe vlast. Grč. μοναρχία. engl. ή βασιλεία. novogrč. Ta sva imaju moć nalik na samovladu 1 4 6 . ili pak ne. Tako te zbog toga ništa ne priječi samovladare da se slažu sa svojim državama. s time što se posljednje riječi ne nalaze u izdanjima Ilijade koja su do nas dospjela. . Grč. Naime. . lat. 40 1285 5 10 14 14 15 30 35 104 105 . Iako je dotično mjesto okvirno jasno. lat. franc. bio bi popraviti nastalo nečim takvim ili sličnim. Jer pri menije pravo na smrt. Treba pak prvo istražiti postoji li jedan njezin rod ili ih je više različitih. regnum. Ali se u državama tako ne događa. mais elles ont mis l'ostracisme au service des factions. jedan oblik kraljevske vladavine. sed seditiose ostracismis utebantur. kojom se hoće skladno upravljati. a npecAedoeanu npu amoM ebizody dnn ceoeü napmuu. Preostaje. II. niti će brodograditelj pustiti da takva bude krma ili koji drugi od brodskih dijelova. Ο tome govori i Homer. jer se [ljudi] ne obziru na korist zajedničke države. 15 20 25 zemlji. novogrč. kako se čini i naravnim. rus neAnemcH κακ 6bi ueKoeü HeozpanuneHHOU u HecMeuneMOÜ cmpamezueü. monarchie. they have used ostracism for factious purposes . bijaše vlastan i ubiti. monorchia. rus. οίον στρατεγία τις αυτοκρατόρων και άίδιός εστίν. i od tih su jedne vladavine nasljedne. 14j Podrazumijeva se: kralj nema pravo oduzeti život kojemu od svojih podanika. rus. u spartanskom državnom poretku čini se da je kra­ ljevska vladavina najviše prema zakonu. wie ein selbständiges und lebenlängliches Feldherrenamt. da svi takvoga slušaju rado. Bolje je dakako ako zakono­ davac već u početku tako uredi državu da i ne treba dotičnoga lijeka. Dakle. Stoga u slučaju priznatih istaknutosti razlog za ostracizam ima stano­ vito državničko pravo. po pravu »oružane ruke«. ali 142 Dotično mjesto različito se prevodi. 'monarhije'. lat. 146 Ili 'tiraniju'. a kind of generalship. njem. άλλα στασιαστικώς έχρώντο τοις όστρακισμοίς. ili pak ona jednima koristi a drugima ne koristi. rus. jedne pak izborne. . iako se inače prevodi kao uflpcmeo i KopoAeecmeo. niti će pak zborovodja onomu što glasnije i ljepše pjeva od cije­ log zbora dopustiti da pjeva sa zborom. i nije pogla­ vito iznad svega. ή βασιλεία. 391-393. njem. μοναρχία. već se ostracizmom služe u stranačke svrhe 1 4 0 . 144 Homer. osim zbog strašljivosti143 kao u drevnim [drža­ vama] za ratnih pohoda. njem. drugi put.ljepotom. Uz to se obredi bogoslužja povjeravaju kraljevima. kakva su kraljevstva u nekih barbara. ukoliko do toga dođe. monarchy. kralj je vrhovni zapovjednik u ratnom pohodu. 145 Ili 'samovlade'. osim u slučaju strašljivosti (kukavstva) pred neprijateljem u vrijeme rata. engl. royauté. I zaista kaže: »Koga li pak ja (ugledam) daleko od b o j a .« 1 4 4 To je. Ilijada. instar est summi et perpetui imperii militaris. et perpétuel. bogat­ stvo i mnoštvo prijateljstava. novogrč. Kralj nije vlastan ubiti. slično bi. Ali u najboljem državnom poretku mnogo je dvoumlja oko toga. sondern verwendete den Ostrakismos als eine Waffe im Parteikampfe. ovdje μαρεκαη enaemb. tako te takvi budu doživotni kraljevi u državama. samo je isto tako bjelodano da to nije i naprosto pravedno. Doslovan prijevod.što je činiti? Jer ne bi se smjelo reći kako bi ga trebalo prognati i odstraniti. άλλα προς ίδιον κομματικόν όφελος (nego u svoju stranačku korist). novogrč. neće on lako izbjeći ni psima ni pticama. nego prije nekakav drukčiji državni poredak. . royalty. ali kad bi pošli [u boj]. franc. muni de pleins pouvoirs. Lako je uvidjeti kako sadrži više rodova i kako način vladavine nije jedan u svima. engl. naime. Jer Agamemnon je uvrede strpljivo podnosio na skupštinama. jasno je kako je takvo što zasebično korisno i pravedno. bilo zahtijevati da se Zeusom vlada. njem. lat. ako tako čine kad njihova vlastita vlada­ vina biva na korist tim državama. Grč. 14 Možda bi bilo skladno poslije iznesenih riječi poći dalje i razvidjeti ο kraljevstvu 141 . Alleinherrschaft. comme une sorte d'office de stratège. dakle. franc. nego kad izađe izvan zemlje. Königtum. u izopačenim državnim porecima. koristi li kraljevska vladavina državi ili 140 Ili 'u strančarskim sukobima'. Uz tu postoji i drugi oblik jednovlade . različito se prevodi. 141 Ili Ό kraljevskoj vladi'. Takva je kraljevska vladavina poput nekakvog vojsko vodstva samovladarâ te je doživotna 1 4 2 . Grč. Treba razvidjeti. MonapxuH. franc. kao što su snaga. nego ako se tkogod odlikuje prema kreposti. engl.

a razlikuje se od barbarske ne time što nije prema zakonu. drugo je barbarsko (ono je nasljedna samosilnička vladavina u skladu sa zakonom). Sama se riječ javlja već u Homera i do Aristotelova doba poprima značenja od izabranog suca do izabranog vladara s diktatorskom ovlašću. 153 Vrhovnici bijahu u ratnome zapovjedništvu i nad žrtvama koje nisu svećeničke. nego samo time što nije po očinskom običaju. 151 Zbog toga što ti prvaci bijahu dobročinitelji mno­ štvu u kakvim umijećima ili u ratu. starodrevni / običaj' (lat. a koju nazivaju »izabranim presuditeljima«.« 150 Tê dakle (jednovlade) jesu i bijahu samosilničke jer su samovladarske. jer se temelje na očinskim običajima te su zakonite. Držali su jedni od tih (kraljeva) doživotno tu vlast. lat. Ta se (kra151 Iako sama grčka riječ znači Očinski. koje predvođahu Antimenid i pjesnik Alkej. I tjelesna straža im je kraljevska a ne samosilnička s istog razloga. jedne im mnoštva oduzeše. izborna samovlada. drugi neprisegnuti. njem. Jedini naime vladaju po zakonu i uz pristanak podanika. dočim ondje gdje je još bilo dostojno imena kraljevstva. starinski. nasljedno i doživotno). I. npaeo 3ÜKOHHOZO uacnedoeamui. 148 Ona je. Zbog toga su tê (vladavine) samosilničke 1 4 7 . κληρονομικοί (nasljedni. tako te prvi imaju tjelesnu zaštitu od građana. ali je Lambinov latinski prijevod prihvatljivo razrješenje: et res urbanas et eas quae agri finibus continebantur et eas quae extra fines imperii. 153 To jest: njihovi su nasljednici baštinili kraljevstvo po očin­ skim (starodrevnim) običajima. To su. Ili 'bojnim sucima' ili 'izabranim vladarima' (esimnetima). πάτριαι. a prisega bijaše uzdignuće žezla. četvrto je kao u Spartanaca (koje je naprosto rečeno vrhovno zapovjedništvo. Posrijedi je nazivak nejasna postanka i značenja. I jer su naravlju skloniji ropstvu barbari nego Grci. Jer građani štite oružjem kraljeve. a samosilnike najamnici. obnašahu još samo ovlast vrhov­ nog ratnog zapovjedništva izvan granica zemlje. jer kralj je bio vojskovođa i sudac te vrhovnik u bogoslužju) . a drugi protiv njihove volje. zbog toga pak što su izborne i uz pristanak podanika . te su uz tê stvari i u sporovima presuđivali. kao što izabraše nekoć Mitilenjani Pitaka 1 4 9 protiv prognanika. ali su postojane.one su kraljev­ ske. οι αίσυμνήται. patriae engl. strpljivo podnose samosilničku vladavinu bez omraze. aïsymnètes. hereditary. Treća je kakva bijaše u drevnih Grka. silno ga hvaleći svisebice. dakle. 37 A. naprosto rečeno. 5 10 15 20 35 25 1285 b Ili 'tiranske'. novogrč. gr. Grč. ererbt. Aisymneten. 149 Pitak je inače jedan od sedmorice mudraca.su zakonita i po očinskome običaju. lat. oblici kraljevstva. 234). novo­ grč. aesymnetes. a drugi pak protiv građana.. acuMnemuu. Grč. njem. pošto jedne od tih ovlasti napustiše sami kraljevi. franc. baštinjeni). Pokazuje i sâm Alkej kako za samovladara izabraše Pitaka u jednoj od pjesama počasnica: »Pitaka niska podrijetla gradu kukavnu i jadnu postaviše samovladarem. οί αίουμνήται. te Azijati nego Europljani. Takve su dakle dvije vrste jednovlade. consuetudo). 154 Podignuti (ili uzdignuti) žezlo (palicu ΙσκήπτρονΙ) kao znak vlasti ili pravne ovlasti nalazi se već u Homerovoj Ilijadi (npr. aesymnetes. 152 Usp. često se prevodi i kao 'ono što je nasljedno'. héré­ ditaires. franc. 1 5 4 Ή dakle u drevnim vremenima neprekidno su imali ovlast i nad (stvarima) u gradu i nad onima u polju te u inozemstvu. 150 Frag. pa postadoše kraljevima pri­ stankom podanika i [zajamčiše kraljevstvo] svojim nasljednicima po očinskim običajima. rus. 1 5 5 Kasnije pak. treće je koje nazivaju »izabranim presuditeljstvom [ili vladarstvom]« (ono je pak izborno samosilništvo). bilo na određeni rok bilo doživotno. T. drugi pak do određena roka ili za određene zadaće. Jedni to činjahu prisegnuti. Doslovan prijevod. četiri brojem: jedno iz junačkoga doba (ono bijaše po pristanku podanika. bilo u iznimnim okolnostima bilo po ustaljenu običaju dotične zajednice. engl. 156 Posrijedi je višeznačnica esimnetija. 155 Dotična rečenica nije u cijelosti jasna. a Antimenid je Alkejev brat. rus. 148 147 106 107 . perpetuo moderabantur. Bergk. ali s ograničenim ovlastima. ili zbog sjedinje­ nja ili pribave zemlje. u nekim državama ostadoše kraljevima samo žrtvovanja. Četvrta vrsta kraljevske jednovlade obuhvaća one iz junačkoga doba koje bijahu prema zakonu te 20 25 29 29 30 uz pristanak podanika i po očinskim običajima. Poetae lyr. V 1310 b 10..

onda na vlastitu pogibelj). rus. I pri tome je bolje ono što je u cijelosti lišeno strasti od onoga kojemu je urođena. lat. koji ništa ne čine mimo zakona. 157 30 35 1286 5 pojedinim slučajevima.ljevstva) dakle tim načinom razlikuju jedna od dru­ gih. 1 6 1 Ali možda bi rekao tkogod kako zato [čovjek] će bolje svjetovati u pojedinačnim slučajevima. i ukratko pregledati dvoumlja koja ona sadr­ žava. παμβασιλεία. Nek su to mnoštvo slobodnjaci. ali ne i prikladno Ili 'prema kućanstvu. 161 162 15 20 25 30 31 31 9 9 10 35 40 1286 b To jest: podložna je strastima. poput gozbe što je ljepša kad za nju mnogi prilažu negoli samo jedan. regnum perfectum. dok vrijede u ostalim slučajevima. kako se vidi iz različitih prijevoda.« Nu na to se može odvratiti kako su oni valjani dušom upravo kao i onaj pojedinac. Preostala vrsta kraljevine oblik je državnog poretka. dakle. Platon. grč. je li državama probitačno imati jednog doživotnog voj­ skovođu. prvo. Uz to je mnoštvo i više nepokvarljivo . tako je i kraljevstvo gospodarenje državom te jednim ili mnogim narodima. savjetuju i presuđuju. lat. tako te ο njoj treba razmo­ triti. koji su svi dobri. ali ako tî mnogi budu dobri muževi i gra­ đani. novogrč. uspoređen s drugim. je li na korist da jedan bude vrhovnik nad svime. treba li odlučiti jedan koji je najbolji ili svi? Jer sada [ljudi] okupljeni prosuđuju. la royauté absolue: njem. svaki je možda gori. Grč. U Egiptu je tek nakon četvrtog dana dopušteno liječnicima izmijeniti [liječenje] (učine li to prije. Jasno je. ' 3 V Ili'nasljedan unutar jednog roda'. engl. kako je nuždno da dotičnik bude i zakonodavac. koji bi bio ili prema rodu 1 5 9 ili [biran] naizmjenice. osim ondje gdje je štogod propustio. Zbog toga i sudi bolje mnoštvo u mnogim stvarima negoli bilo koji pojedinac. da zakoni izriču samo općenito. Ako pak takvo što nije lako naći medu mnogima. Ali država se sastoji od mnogih. treba označiti kao vladavinu najboljih . ili imaju manje ovlasti nego »svekraljevstvo« ili opet više nego u spartanskom kraljevstvu. 160 Usp. ili pak nije? Razmatranje ο tak­ vom vojnom vrhovništvu više se tiče zakona negoli oblika državnog poretka (jer takvo može bivati u svim državnim porecima). engl. dok je pojedinac nestrančar. εκτεινομένην Επί πάσης τής δημοσίας οικονομίας (/vlast/ proši­ renu na cijelo javno gospodarstvo /sic!/). Sâm za sebe. tako te to za sada možemo ostaviti ne stranu. Ili 'aristokraciju'. 294A-295C. a sve se prosudbe odnose na pojedinačnosti.apcKOH enacmb. hoće li nepokvarljiviji biti jedan vladatelj ili pak oni brojem mnogi koji su svi dobri? Nije li jasno kako su takvi oni mnogi? [Reći će se:] »Ali oni strančare. Ali vladatelji se trebaju držati onog sveopćeg načela. (ovdje) eceoÔT>eMAiouiftH u. παμβασιλεία. Jer kao što je gospodarstvo nekakvo kraljevanje kućom. U pojedinca svladana srdžbom ili kakvom drugom strašću nuždno se izopači pro­ sudba. ali koji neće vrijediti ondje gdje zastranjuju. sur le même rang que l'administration du père de famille. (inače) HeozpanuHeHHan u. Država. A za početak istraživanja je ovo: je li korisnije da vlada »najbolji muž ili da vladaju najbolji za­ koni?« 1 6 0 Onima koji mniju kako je kraljevanje na korist čini se. kao što svaki pojedini narod i pojedina država upravlja zajedničkim stvarima. quod regnum rei familiaris administrandae rationem descriptione et or dine imitatur. Peti je oblik kraljevstva gdje jedan vlada svime. ecmb κακ 6bi enacmb doMoxo3HÜcmeeHHasi. tako te je u bilo kojem umi­ jeću zaludno ravnati se samo prema propisima. the absolute roy­ alty. Bjelodano je. Ako pak vladavinu većeg broja ljudi. dočim je duša čovječja nuždno cijela takva. i drugo. franc. Ona pak u zakonu nije prisutna.apcKan enacmb. nach der Art einer Hausverwaltung. 15 Gotovo da postoje tako reći dva oblika kraljevstva ο kojima valja razvidjeti: ovo [posljednje] i ono spar­ tansku . i da se donose zakoni. dakle. ali teško da bi se svi istodobno razgnjevili i pogriješili. Nu u onim stvarima u kojima ne može zakon ili uopće suditi ili pak ne dobro. franc. das Universalkönigtum. naime. 108 109 . novogrč. Stoga je istraživanje gotovo ο dvojem. njem. jer ona mnoga druga nalaze se između ta dva.kao i veća količina vode tako je i mnoštvo nepokvarljivije od manjeg broja [ljudi]. sveobuhvatna kraljevina' ili 'pot­ puna kraljevska vladavina'. 158 Posrijedi je ili 'sveopća. τεταγμένη κατά την οίκονομιχήν. kako s istoga uzroka nije najbolji državni poredak koji biva prema propisima i zakonima. rus. this form corresponds to the control of a household. domaćinstvu'. ono je ustrojeno prema 157 gospodarstvu.

I zbog toga se možda kraljevalo ranije. die ganze Staatsverwaltung. činili su [vladatelji] mnoštvo sve snažnijim. A to je već zakon. pa bila ta vladavina uz upotrebu sile ili 163 bez nje . kako već rekosmo 1 6 9 . 1287 Jer onaj takozvani kralj prema zakonu. 163 5 10 ništa po vlastitoj volji mimo zakona. kako je u nekim prijevodima. što su se rijetko nalazili muževi koji bi se uvelike odlikovali krepošću. a prije svega zato jer tada nastanjivahu malene države. isto je tako i s počastima. novogrč. εξ ομοίων. on neće vlast predati svojoj djeci. Jer postajući sve malobrojniji zbog gadne lakomosti. kojom bi uzmogao prisiliti one koji su mu nepokorni. 167 Ili 'demokraciju'.a vladavinu jednoga kao kraljevstvo. a demokracija u tiraniju. 555b) oligarhija pretvara u demokraciju. I bolje je izabrati da zakon vlada 168 To jest: 'esimnetom' ili 'tiraninom'. aus Ebenbürtigen. το πολίτευμα όπερ καλείται κυρίως πολιτεία (državni poredak koji se zove poglavito politeia /ustavna država/). bogateći se na štetu zajednice. ili kako će moći svoju vladavinu provo­ diti? Jer ako i bude vladao prema zakonu. ne predstavlja posebičan oblik državnog poretka. tako te je osvojilo vlast i uvelo pučku vladavinu.) Ο onome takozvanome »svekraljevstvu« (koje je poredak u kojem kralj vlada svime po vlastitoj volji) nekima se čini kako nije u skladu s naravlju da jedan bude vrhovnik svima građanima. štetno je tjelesima. eine Politie. Pošto se zbilo te je nastalo mnogo sličnih prema kreposti. budući vladarem. VIII. Grč. franc. έξ όμοιων. 165 Ili 'oligarhije'. Tako su stari davali straže kad bi na čelo države postavljali onoga kojeg nazivahu izabra­ nim vladateljem ili samosilnikom 1 . Posrijedi je opreka između διοίκησις (građanska uprava) i στρατεγία (vojnička uprava. lat. 1 6 5 jer stadoše častiti bogatstvo. pa se oligarhija pretvara u tiraniju. Jedva da je ο takvome kralju teško odgovoriti na dotično pitanje. kako u pučkoj vladavini tako 5 i u vladavini najboljih. »Ili. nonumun. 169 Usp. takva je vladavima u Epidamnu. samo uzmogne li se naći više tako sličnih. (u svima naime po recima može biti doži­ votna vojsko vodstva. novogrč. Jer sličnima naravlju mora prema naravi pripadati isto pravo i isto dostojanstvo. engl. U3 oduuaKoebix. treba li budući kralj imati kakvu silu oko sebe. lat. A postoji dvoumlje i oko nje­ gove moći.« Ali nije lako u to vjerovati. of equals. netko je savjetovao Sirakužanima da mu dadnu upravo toliku stražu. novogrč. constitution. ipak pri njemu mora biti moć kojom će štititi zakone. ex similibus. engl. Jer teško je to. d'hommes semblables. onda bi drža­ vama bilo bolje izabrati vladavinu najboljih negoli kraljevstvo. možda više i nije bilo lako zasnovati bilo koji drugi državni poredak osim pučke vladavine. rus. πολιτεία. 27. Ari­ stotel mijenja taj poredak. a tiranija u demokraciju. a iz njih u pučku vladavinu 167 . 35 40 15 20 22 22 25 Pretresajući bili smo stali kod kralja koji sve čini 40 prema vlastitoj volji. a ono je djelo dobrih ljudi. l'administration civile. franc. što će biti s kraljevim potom­ cima? Treba li i njegov rod kraljevati? Nu. Jer on treba imati silu. 164 Ili 'ustavni državni poredak'. 10 15 30 110 Ill . Constitution. A slično je i pridavati nejednako jednakima. Dok se u Platona {Država. διοίκησις (uprava). ne čineći Usp. te u nešto manjoj mjeri u Opuntu. 171 Ili 'jednakih'. politia. Te kad je Dionizije zatražio straže. engl. rus. i traži više kreposti nego što je u čovječjoj naravi. njem. totius rei bellicae administrandae potestas. 170 Grč. a ta sila treba biti jača od svakog pojedinca i nekolicine u skupini. gdje je država sastavljena od sličnih m . Pošto se ti izopačiše. te sada valja ο njemu razvidjeti. lat. njem. tako te: kao što imaju li nejednaki istu hranu i odjeću. 1286a 2. nego su zatražili nekakvo zajedništvo i uspostavili ustav 1 6 4 . διοίκησις. Uz to su zbog dobročinstva postavhali kraljeve. enympennoe ynpaenenue. vojskovodstvo). franc. Vidi i ranija tumačenja tih nazivaka. Iz tih se prvo promijeniše u samosilničke vladavine 1 6 6 . rus. Grč. otuda su vjero­ jatno nastale vladavine malobrojnih. i to redomice i naizmjenice. the administration af a state. ali slabija od samog mnoštva. I. jer red je zakon. 166 Ili 'tiranije'. Ako bi tkogod postavio da je državama kraljevska vladavina najbolja. A kako se pak dogodilo te su i države postale veće. i mnogi postavljaju jednog nad cijelom građanskom upravom. nisu više podnosili [kraljevinu]. njem. Stoga je pravedno da ništa više ne vladaju nego što se njima vlada. može biti štetno. ispadnu li tî bilo kakvi.

od jednoga takvog dvojica dobrih su bolji. Trebat će dakle postaviti više podređenih služ­ benika. njem.« 179 Postoje dapače i sada u nekim stvarima činovnici ovlašteni suditi. Tako te je bjelodano. legum custodes. ο tima nitko ne dvoumi kako će ih najboljim načinom odre­ diti i presuditi. Jer ο kojim se stvarima [ljudi] savjetuju ο tim se ne može postavljati zakon. traže srednje 1 7 6 . 174 To jest: upućene liječnike. 173 Ili 'upravni položaji'. Jer oni neće činiti ništa iz prijateljstva. rus. u dogovoru s neprijateljima. tako te koja je razlika. novogrč. tako te je čovjek kao vladatelj pouzda172 Grč. franc. kako oni koji traže pravedno. engl. kap sâm sudac. gardiens des lois. make colleagues of. Nikomahova etika. ako su pak prijatelji njegovi i njegove vladavine. 1132a 22. i prema istome raz­ logu. a protiv pravila. Jer dobro sudi svaki vladatelj odgojen na zakonu. Ako dakle ne budu prijateljima. te Agamemnova molitva »takvih da je deset meni svjetnika. te činio dvojim nogama i rukama negoli mnogi mno­ gima. ako muž koji je valjan. Jer nuždno je da postoje nekakvi vladatelji 173 . niji nego pisani zakoni. Jer one što su njihovoj vlasti i njima samima prijatelji postavljaju za suvla­ dare 1 8 1 . je li to već od početka tako ili ih je jedan postavio takvim načinom? Uz to. jer je bolji. pozivaju druge liječnike. Ο tome govori ono »kad dvojica zajedno pođu« 1 7 8 . ol νομοφύλακες. kao što je prije rečeno 1 7 7 . pravo je da vlada. imperii collegas faciunt. dodaje i zvijer. engl. ali kažu kako nije pravedno da to bude jedan. καϋιοτώντες σννάρχονς. tê ni čovjek ne bi mogao znati. Nitko ne poriče kako je nuždno da čovjek sudi ο tak­ vim slučajevima. Grč. Nu nije nikako lako pojedincu nadzirati mnoge stvari. 179 Ilijada. Nu budući se jedne stvari mogu obuhvaćati zakonima. Oni pak koji su u državnim službama mnoge stvari običavaju činiti iz zlobe i naklonosti. 1284b 32. 181 To jest: 'za sudionike u vlasti'. rus. denasi coynacmuuKaMu ceoeü enacmu. Ilijada. Uz to. nego će primiti plaću pošto se boles­ nici izliječe. V. Iz umijeća preuzeti primjer čini se lažnim. nego da je uputnije pozvati stručnjake 1 7 4 . [pozivaju druge] učitelje. i strast izopačuje vladatelje i najbolje muževe. zakon prepušta ostalo vladateljima da prosude i provedu prema najpravednijem mnijenju. franc. Besmisleno bi se možda činilo ako bi tkogod bolje vidio svojim dvojim očima i dvojim ušima čuo. lat. A i [sami bolesnici] kad bi posumnjali kako ih liječ­ nici kane upropastiti radi dobitka. jer zakon je ono srednje. od zakona koji su pisani važniji su i ο važnijim stvarima su oni što se temelje na običajima. lat. dok druge ne mogu. tako te misli li kako takvi trebaju vladati. 372 (doslovan prijevod). ipak tê treba postaviti kao zakonočuvare 1 7 2 i službenike zakonima. jer ο stvarima gdje je zakon uzmožan. II. Uz to im dopušta ispraviti što god im se po iskustvu pokaže boljim od postojećih zakona. 175 Ili slobodnije uzeto: u liječničkim knjigama. radije bi potražili lijeka u onim napi­ sanim u p u t a m a 1 0 . ako su svi slični. nego više njih. prijatelj je jednak i sli­ čan. One pak stvari za koje se čini kako ih ne može odrediti zakon. njem. 1283b 21. 178 177 8 8 10 25 15 30 20 35 25 40 1287 b 30 5 112 8 Politika 113 . X.negoli jedan između građana. Tko dakle nalaže vladavinu zakona. da je loša lječidba prema napisanim uputama. neće postu­ pati prema jednovladarevoj volji. već neće da bude samo jedan. ali nije [pouzdaniji] negoli zakoni utemeljeni na običajima. en associant à leur pouvoir. Zbog toga je zakon um bez žudnje. 176 Usp. u pojedinostima gdje zakon ne uzmaže odre­ diti. Ti su zakonočuvari u slobodnim grčkim državama bili oblik vrhovništva koje je bdjelo nad zakonima. čini se kako nalaže vladavinu samih boga i uma. 180 Ili ' monarsi'. cmpaMU 3ακοηα. ποιούνται συνάρχους. novogrč. kao da nisu uzmožni istinito prosuditi zbog toga što je prosudba ο vlasti­ tome i što su u vlasti čuvstva. guardians of the law. tko pak nalaže da čovjek vlada. U Ateni ih je bilo sedam i nadzirali su zakonske prijedloge u narodnoj skupštini. A i liječnici kad sami obole. Čak i sada jednovladari 1 8 0 pribavljaju sebi mnoge oči i uši te ruke i noge. Nu dostatno poučivši. 'upravitelji'. φύλακες των νόμων. iako bi bilo bolje da neki vladaju. an der Regierung teilnehmen. te učitelji tjelovježbe kad vjež­ baju. 224 (doslovan prijevod). Wächter der Gesetze. mora Usp. Jer želja je takva. nastaje dvoumlje i pitanje: je li poželjnija vladavina najboljeg zakona ili najboljeg muža.

Pošto su tê stvari određene. 1284b 28. i kako je od njih nuždno najbolji onaj kojim upravljaju najbolji. 17 Ali možda u nekim slučajevima biva takvim nači­ nom. niti nedobar nad nedobrima. knjige. kako je u nekim prijevodima. za ustavnu vladavinu mnoštvo u kojem po naravi nastaje ratnički rod uzmožan vladati i pokoravati se prema zakonu što po zasluzi raspodjeljuje državne službe imućnima 1 8 5 . aliud ad regium. osim na stanovit način. takav je onaj u kojem se nađe ili pojedinac među svima. nego kao da je on sâm zakon. iako je ο tome donekle rečeno već i prije. Koji je to način. treba pokušati kazati koju ο najbo­ ljem državnom poretku. pa je bjelodano kako istim načinom i s pomoću istih sredstava. 114 8* 115 . Razli­ kuju se i latinski prijevodi: a) est aliquod genus hominum ad Imperium domini ferendum aptum natura. te koristi li ono državama ili im ne koristi. niti kad ih ima. onda je pravedno da taj rod ima kraljevsku vlast i vrhovništvo nad svima. 188 189 190 Moguće je i značenje 'uvijek'. nastala bi i država. valja reći.misliti da jednaki i slični vladaju slično. 184 Usp. ni pouzdano. ] 20 25 30 Prvo pak treba odrediti što je kraljevska vladavina. u prijašnjim raspravama 1 8 9 pokazano je kako mora biti ista krepost [valjana] muža i ona građanina najbolje države. ne kad je njegov red. 4. samo što im izvrsnost nije ista). Lambin). 1284a 3. dakle. 183 Ili 'izopačeni državni oblici'. Kada. ili da dotični pojedinac bude kralj. Jer takvi bivaju usuprot naravi. [trećima] u ustavnoj vladavini . niti jedan dobar nad dobrima. alliudque ad civilem societatem (D. tako da se jednima uzmaže vladati dok drugi mogu vladati poradi najpo­ željnijeg života. što je vladavina najboljih a što je ustavna. aliud ad regium. niti pak tražiti da se po redu njime vlada. dok u drugima nije tako. nego i prema načelu koje je već prije s p o m e n u t o . Usp. vladavina. nego naprosto 1 8 8 . Jer postoji nara viju pravedno i korisno [nekima] u vladavini gospodara. Ο kraljevstvu. tako te će biti gotovo isti odgoj i običaji koji čine valjana čovjeka i koji čine državnika i kralja. 182 35 10 40 1288 b 15 5 186 187 Usp. dakle. izgnati ili ostracizmom odstraniti. 1284a 3-17. cijeli jedan rod ili pojedinac među ostalima nade se toliko istaknut prema kreposti da Rečenica nije u cijelosti jasna. b) est enim aliquod genus hominum ad Imperium herile ferendum aptum natura. Posrijedi je početna rečenica VII. koje ima raz­ like. [Onaj tko kani poduzeti primjereno istraživanje ο njoj taj m o r a . [drugima] u vladavini kralja.5. ili kao vladavine najboljih ili onih malobrojnih ili pak kao pučke (jer svi ocjenjuju prema izvrsnosti. Usp. ili cijeli rod ili mnoštvo što premašuje prema kreposti. 185 Cijelo ovo mjesto nije ni osobito jasno. nije tako samo prema onome pravednome koje običavaju iznositi oni koji utemeljuju državne poretke. kao ni bilo koji drugi od državnih poredaka koji su zastrane 1 8 3 . niti je korisno a niti je pravedno da jedan bude vrhovnik nad svima: ni kad nema zakona. kojim muž postaje valjanim. a s onim u kojega je tolika izvrsnost događa se tako. • ·• 35 40 1288 184 5 6 6 18 nadmašuje krepost svih ostalih. i kojima i kako. Tako te jedino preostaje pokoravati se tak­ vomu i da on bude vrhovnik. te se različito prevodi. b 25. 1283b 20. kojim načinom po naravi nastaje i kako se zasniva. . Nije naime po naravi da dio premašuje cjelinu. Jer niti bi bilo primjereno takvoga ubiti. bilo kao vlada­ vina najboljih bilo kao kraljevska vladavina. te ne ni onda ako bi bio bolji prema kreposti. To su gotovo svi prigovori [protivnika] kraljevstva. Jer kao što je rečeno i prije 1 6. aliudque ad politiam (editio Bekkeriana). Za kraljevsku vladavinu prikladno je ono mnoštvo koje po naravi može podnijeti rod koji se ističe prema kreposti u upravljanju državom. . dočim samosilnička vladavina nije prema naravi. Budući kažemo kako su tri ispravna državna poretka. Nu iz stvari koje su rečene bjelodano je kako među sličnima i jednakima. za vladavinu najbo­ ljih pak mnoštvo koje po naravi može podnijeti rod uzmožan vladati nad njima slobodnima kao oni što se odlikuju vladateljskom krepošću u državnoj upravi. nek bude određeno takvim načinom.

ako tkogod ne želi ni dostatno tjelesno stanje ni znanje potrebne za natjecanje. lat. IV. a mimo svih tih stvari treba spoznati onaj [poredak] koji najviše odgovara svima državama. rus. tout comme rapprendre est aussi difficile qu'apprendre une première fois. 2 Za razliku od prvog poretka (koji je naprosto najbolji).ux oöcmoHmenbcmeax. kao i preučiti 4 štogod negoli učiti ispočetka. naime. ako nema nikakve izvanjske zapreke. ώσπερ και το μεταμανΰάνειν ή μανϋάνειν εξ αρχής. franc. Tako te je bjelodano kako je zadaća dotične zna­ nosti razmotriti najbolji oblik državnog poretka. njem. rus. kažem npr. Sada pak neki traže samo najviši oblik. koji je on i kakav bi morao biti da najviše bude prema želji. kako je prema nekim prijevodima. budući da glavnina onih koji su pisali ο držav­ nim porecima. just as unlearn is as hard as to learn. kako od početka nastaje. te slično i onaj lakše [ostvariv] i zajedničkiji svima. Nu treba uvoditi takav ustroj koji bi [građani] iz postojećih uvjeta lako prihvatili i mogli obnoviti. zbog toga što nije manji napor popravljati državni poredak negoli ga izgrađivati ispočetka. franc. lat. nego i mogući. nedompuô u pyKOeodumeAb zuMuacmunecKUMU ynpaxnenuHMu. drugi 1 10 15 20 biva uz određenu pretpostavku (jer treba i onaj dani poredak uzmoći razmotriti. nego potpuno obuhvaćaju neki rod. franc. novogrč. lat. njem. des Sport. quemadmodum et dediscere non facilius quam aprincipio discere. izradbi odjeće. te kakav oblik kojim [ljudima] odgovara (jer mnogima možda nije moguće dostići najbolji poredak. ako se kojoj državi dogodi te se njome ne vlada ni onim najboljim poretkom. 4 Cijeli se ovaj izričaj (u kojem je preučiti ključna riječ) različito prevodi. kako je i prije je najbolji tek uvjetno. pa odbacujući postojeći državni poredak. umzulernen als einfach zu lernen. znaju zatajiti kad je posrijedi ono što je korisno. te koje je [vježbanje] najbolje (jer onomu koje je po naravi najskladnije i najobdarenije nuždno odgovara najbo­ lje vježbanje). kao: kakvo vježbanje kakvomu tijelu koristi. και προς τον τύπον τον ύπό δεδομένονς δρονς άριστον (i prema vrsti poretka što je najbolji u danim uvjetima. celle qui est la plus perfaite en égard aux circonstances de fait. τον παιδοτρίβον και τον γνμναστικον. pa i odučiti. drugi opet zagovaraju [poredak] koji je više zajednički. zadaća je pojedinog [umijeća ili pojedine znanosti] razmotriti ono što je primjereno svakome pojedinom rodu. hvale npr. ipak je ništa manje dužnost uvježbavatelja dječaka i učitelja tjelovježbe1 uzmoći razviti i tu sposobnost. niti je za [najbolji poredak] po danim okolnostima.Δ. uza one stvari koje su rečene. njem. the trainer or the teacher of gymna­ stic. ώς ακριβώς και το μεταμαν&άνειν τον κατά πρώτον μανϋάνειν (kao upravo preučiti negoli sprva učiti). engl. 1 U svima umijećima i znanostima koje nisu o nekom dijelu. i u svakom drugom umijeću. brodogradnji. uz to.). Wie es auch nicht geringer ist. tako te dobar zakonodavac i istinski državnik ne smije smetnuti s uma ni naprosto najbolji poredak ni najbolji po danim okolnostima 2 ). du pédotribe et du maître de gymnastique. paedotribae et exercitiorum magistri. niti je ona opskrbljena potrebnim preduvjetima. zadaća tjelovježbe). nego za nekakav lošiji). i kad nastane. novogrč. državnik treba uzmoći i pomoći postojećim državnim porecima. Grč. Jer ne treba razmotriti samo najbolji poredak. engl. u odnosu prema danim. koji zahtijeva mnogo toga 3 . 3 Ili 'mnoge naravne pogodnosti' ili 'mnoge izvanjske danosti'.und Turnlehrers. Stoga. την έκ των υποκειμένων άρίστην. nmo-nuöo nepeynueamb ôbieaem ne neine. neM ynumb CHanana. earn quae pro rebus subjectis est optima. zaboraviti: grč. engl. 'predloženim' okolnostima. rus. novogrč. i ο onome trećem koji Grč. wie auch von der relativ besten Verfas­ sung. man u omnocumenbuo HauAymuuü npu coomeemcmeyiow. uz to. Vidimo kako se slično zbiva u liječničkoj znanosti. spartanski ili neki drugi. τον παιδοτρίβον και τον γνμναστικον. kojim bi se načinom održao najduže vrijeme. which is best relatively to circumstances. iako neke stvari skladno izriču. 30 35 40 128* 5 25 116 117 . a koje je opet jedno primjereno svima (i to je.

vladavina malobrojnih od vladavine naj­ boljih. te što je svrha svake pojedine zajednice.a ο vladavini najboljih i kraljevstvu već je govoreno 9 . III. 14 Usp. Mi pak u cijelosti kažemo da su tê izopačene. kojim se načinom raspodjeljuje. njem. τότε τα άριστον (pučka vladavina je najgora. budući je najgora vladavina. 7. te na tri njihove zastrane: samosilništvo od kraljevstva. To je pak nemoguće onomu koji ne zna koliko je oblika državnog poretka. so wäre sie die beste. Grč. svojstvo je dotične razboritosti i poznavati najbolje zakone i koji su prikladni svakom pojedinom od državnih pore­ daka. Već je jedan od prijašnjih15 razlučio tako. Tako te samosilništvo. a ne zasnivaju se državni poreci poradi zakona. Aristotelu su oba ta poretka loša. Nu rasprave ο toj prosudbi ostavimo se zasada. Usp. Vidi ranije tumačenje. earum pessimam esse democratiam. ako je više oblika pučke vladaUsp. VIII. 1288b 29. ή δημοκρατία ε'ωαι τό χείριστον. Nu to nije istinito. 1279a 32-37. dok sama to nije. 3-10.(jer razmotriti ο najboljem državnom poretku isto je što i govoriti ο tim nazivcima. pogl. engl. On je. VIII. pučkoj vladavini i samosilništvu 12 . usp. et dans ce cas c'est la démocratie qui est la meilleure. naime. i kada treba [poredak] 10 15 smatrati kraljevinom. a ni vladavina nekolicine nije samo jedna. III. Kraljevina pak nuždno ili sämo ime ima. 11 17 10 35 40 1289 b 20 5 10 25 30 5 6 Usp. Tako te je bjelodano kako je nuždno poznavati razlike i odredbu svakog pojedinog poretka i poradi donošenja zakona. Sada mniju neki kako postoji jedna pučka vladavina i jedna vladavina nekolicine 6 . Tako te se ne smiju smetnuti s uma razlike u državnim porecima. i kolikovrsno se spajaju. ali ne gledajući na to kao mi. malarum autem optimam. hije. Prvo nam valja razložiti 17 kolike su razlike u državnih poredaka. i ο drugim državnim porecima: vladavini nekolicine. demokraciji i tiraniji'. ako su pak one loše. φαύλων δε άρίστην. medu tim zastranama koja je najgora i koja je druga za njom. 13 Usp. III. 12. već prema tome upravlja li se njima u skladu sa zakonima ili protiv zakona. rus. Jasno je. naime. jer ne mogu isti zakoni koristiti svim vladavinama nekolicine ili svima pučkim vladavinama. 1286b 3-5. xyduiuM OKOMemcn deMOKpamuu. Vidi III. 14-18. 12 Ili ο 'oligarhiji. Grč. 1284a 3-b34. koja je opet od najgorih najbolja 10 . 1160b 19. mais toutes aussi peuvent être déréglées. 7 8 9 Usp.rečeno 5 . Jer poradi državnih poredaka moraju se zakoni donositi i svi ih donose.najgora je pučka vladavina. sudio kako od svih poredaka što su valjani . te da je jedna vladavina manjine bolja od druge. nego da je manje loša. χειρίστην δημοκρατίαν. democracy is the worst. vladavina najboljih i ustavna vladavina. jer svaki od njih nastoji zasnivati se prema kreposti uz potrebna sred­ stva). 2 Budući smo u prijašnjem istraživanju8 ο državnim porecima podijelili ih na tri ispravna oblika državnog ustrojstva: kraljevina. 15 To jest Platon (Država. te uz to u čemu se razlikuju uzajamno vlada­ vina najboljih i kraljevina. nije prikladno reći. so wäre die Demokratie die schlechteste. To jest: sàmo jedan oblik demokracije i jedan oblik oligarIli 'načela državnog ustava'. i što je vrhovništvo u državi. uz to. Platonu su oligarhija i demokracija dobre ili loše. Naime. više od jedne pučke vladavine. postoji. Jer mora biti zastrana prvog te najbožanskijeg i najgora. Εάν όε φαύλα. Nikomahova etika. koliko ih je.kakva mu je i vladavine nekolicine i ostale . onda je ona najbolja). preostaje sada raspraviti ο ustavnoj vladavini 11 . 16 Ova važna tvrdnja različito se provodi. državama je državni poredak raspored [sustava] uprave. najdalje je ustavnome poretku. but the best when all are bad. wären sie aber schlecht. dakle. 118 119 . novogrč. određeno je prije 10 . pučka vladavina od ustavne vladavine . vladavina nekolicine na drugom je mjestu (jer vladavina najbo­ ljih veoma je daleko od takvog državnog poretka). lat. 302e-303e). mo ona . πολιτεία.HauAyHuian. 10. Zakoni su dočim odvojeni od samih načela državnog poretka 7 . dok je pučka vladavina najumjerenija14. koja se tako naziva zajedničkim imenom. franc. Nikomahova etika. prema njima trebaju vladatelji vladati i štititi od njihovih prekršitelja. HO ecAU e3nmb ux Me β ucnopnenuoM cocmOHHuu. ili je takva zbog goleme izvrsnosti onoga tko kraljuje .

koji da se kojima izabere (jer možda je jednima potrebnija pučka vladavina negoli vladavina manjine. Usp. niti 23 24 25 26 5 10 13 15 30 35 20 40 1290 25 30 Usp. treći opet srednji. Tu novogrčki komentator tumači kako je οικία u Aristotela 'prvo naravno počelo zajedništva. a od imućnih i siromašnih jedni su oružani drugi neoružani. prema nekima. ξοΐκιών. kao što se ο vjetrovima kaže kako su jedni sjeverni. cjelokupnost gospodarskih dobara obitelji'. VIII 1340a 40-b 5. 20 Usp. mimo tih razlika prema bogatstvu postoji i razlika prema rodu i prema kreposti. da su jedan ili dva oblika skladno postavljena. koji je taj. ex domibus. pri čemu su oblici vladavine manjine stroži i samosilničkiji. a istočnjak vrsta juga. tako su i samo dva državna poretka: pučka vladavina i vladavina nekoli­ cine. pogl. drugi južni. katkada pak više. drugi od najboljeg državnog poretka. Jer državni poredak je raspored vlasti. one države kojima moć bijaše konjaništvo imale su vladavinu malobrojnih. zatim pak kako su od toga mnoštva jedni nuždno imućni. Usp.vine i vladavine manjine. Ili 'istaknutostima'. 3 Tomu dakle što ima više državnih poredaka uzrok je to što svaka država ima brojem više dijelova. 'harmonijom'. aus Familien. koji je najzajedničkiji i najpoželjniji poredak nakon najboljeg državnog 19 poretka. Jer ondje razlučismo iz kolikih dijelova mora se sastojati svaka država. 22 Ili 'domaćinstava'. drugi siromašni. mislim pojedine oblike pučke vladavine i vladavine manjine. Jer vladavinu najboljih postavljaju kao oblik vladavine manjine. 1289a 31-33. kao onu u kojoj vrhovništvo pripada mnoštvu (jer i u vladavinama manjine i svugdje vrhovništvo je u većeg dijela). kao da je nekakva vladavina nekolicine. drugima pak obrnuto). dorski i frigijski. A od tih dijelova katkada svi sudjeluju u državnom poretku. kako je u nekim prijevodima. gospodara i roba). Najčešće dakle običavaju tako postavljati ο državnim porecima. pošto smo ukratko ο svima tima izložili potrebne napomene. 1-7. pa ujedno pristaje većini država. of families. koji se oblikom međusobno razlikuju. dok su ostali tek njihove zastrane. odredba odnosa između članova (muža i žene. zatim . te ako postoji koji takav drugi dio Usp. kao što je među vjetrovima zapadnjak oblik sjeverca. naprosto tako. kako neki sada običavaju. de familles. a sve se takve (službe) raspodjeljuju ili prema moći sudionika ili prema nekoj njihovoj zajedničkoj jedna­ kosti. A od puka jedni su vidimo težaci. Najčešće se čini da postoje dva oblika. dok druge nazivaju složevinama ili dorskim ili frigijskim. a takozvanu ustavnu vladavinu kao pučku vladavinu. i zbog kojih to uzroka obično najčešće biva. trebat će pokušati i ustanoviti što je na propast a što je radi spasa državnih poredaka. franc. Nu istinitije je i bolje kako mi podijelismo . dok su ostali njihove zastrane. kojim načinom onaj koji to želi treba postaviti takve poretke. a zatim od drugih [poredaka]. III. treći rukotvorci. Prvo vidimo kako su sve države složene od domova 2 2 . kažem na primjer među siromašnima ili imućnima ili prema čemu zajedničkom objema stranama. i napokon 2 1 . Bjelodano je dakle kako mora biti više državnih poredaka. katkada manje njih. pogl. 'obitelji'. Slično kažu da je i sa suglasjem 25 . te stoga u drevnim vremenima. jedni od dobro složena suglasja. Uz to. Nuždno je dakle da državnih poredaka bude toliko koliko je i rasporeda prema premašajima 24 i prema razlikama dijelova [države]. novogrč. 12. VII. jer se i njihovi dijelovi razlikuju oblikom medu sobom. te ako bude kakav drugi poredak kao vladavina najboljih što je skladno ustrojen. jer i tu postavljaju dva oblika. oca i djece. služahu se konjaništvom protiv neprijatelja u susjed­ stvu. II. drugi trgovci. dok su oni kao pučka vladavina popustljiviji i blaži. njem. Halkiđani. kao Eretrićani. i svih zajedno i svakog pojedinog. VI. 21 Vidi V.9. kao što je konjogojstvo (jer ono nije lako onima koji nisu bogati. 8. 19 18 18 15 20 25 države. Ili 'skladom'. I među uglednicima postoje razlike i prema bogatstvu i veličini imutka. 120 121 . nakon tih stvari. lat. Magnećani na Meandru i mnogi drugi u Aziji). 4 Ali ne treba postavljati pučku vladavinu. 1283a 14. ίξ οίκων. Grč. rus. spomenuto je u raspravi ο vladavini najbo­ 23 ljih . U3 cejueü. engl.

u u ÖAH ee nepeeapueauua. i uz tê. Usp. trgovinom na veliko i na malo). te od njih tisuću bogataša. a postojale bi razlike među njima (kažem npr. IV. ali snažniji od imućnih kojih je više. ukoliko stanovnici ne žele dopa­ sti u ropstvo [napadateljima]. jer slobodnjaka je mnogo. ecmb nenmo caModoenetomfie. ut quaedam sensus instrumenta. naime. lat. 1261a 22. više vrsta ustâ. tako te kad se uzmu svi mogući njihovi spo­ jevi. nego od više dijelova. et partes eas quae valent ad conficiendum aut recipiendum alimentum. Grč. jer maleno je mnoštvo bilo onih lijepih bilo stasitih. To jest: tako biva tek 'prigodno' ili 'slučajno'. lat. budući u većini. Grč. ako ostali koji su bogati ne sudjeluju u častima. certains organes sensoriels et les appareils destinés à digérer et à recevoir la nourriture. 1289b 27. rus. nego od mnogih dijelova. 1289b 27-1290a 5. takozvani ratari. kao što je već često 3 rečeno. ako bismo kanili navesti vrste životinja. četvrti dio je najamnički. i ti ne dopuste nikakvu vlast onima tri stotine koji su siromašni. jer država je samodostatna 3 4 . te uz to dijelova za gibanje). drugi su takozvani rukotvorci (to su oni što se bave umijecima. Ako bi ih bilo sämo toliko. treći dio su trgovci (mislim oni što se bave prodajom i kupovinom. ako bi se prema veličini [stasa] dijelila vlast. njem. počinjući od prije rečenoga 3 1 . njem. opzaubi nyecme. bogati su pak malobrojni. peti je ratnički. kako bijaše nekoć u Kolofonu (jer tu je mnoštvo steklo veliki imutak prije nego što dođe do rata protiv Lidijaca). Tako. dok se samo događa 2 9 da jednih biva mnogo. dok su druga poradi raskošja ili lijepa življenja). nije posrijedi pučka vladavina kao u Jonskome moru i na Teri (jerbo u objema tim državama u časti bijahu oni što su se odlikovali plemenitim podrijetlom i prvi zasnovali naseobine. Naime. nego je pučka vladavina kad slobodnjaci i siromašni. prvo bismo razlučili što mora imati svaka životinja (kao neka od osjetila te orudje i probavilo za hranu . Kako je dakle više državnih poredaka i zbog kojega je to uzroka. Jer slažemo se da se svaka država sastoji ne od jednoga. od tih umijeća jednih mora biti po nužnosti. franc. te koji su i zbog čega su. imaju vrhovnu vlast. ενιά τε των αισθητηρίων και το της τροφής έργαστικόν και δεκτικόν. 34 Ili 'samostalan'. broj spajanja tih dijelova nuždno će tvoriti više vrsta životinja (jer ne može u iste životinje biti više različitih usta. 32 31 25 30 35 40 1291 5 10 20 27 28 29 30 Ili 'demokracija'. kao usta i želudac. a vlada­ vina nekolicine kad su to bogataši. independent and self-sufficing. einige Sinnesorgane und die Werkzeuge zur Verarbeitung und Aufnahme der Nahrung. ali slobodnjaci i u svemu ostalome sličnici. kojim se dijelovima giba svaka od dotičnih). Ili 'oligarhijom'. Slično opet ako bi siromašni bili malobrojni. niti je pak vladavina manjine kad vladaju bogataši zbog toga što premašuju množinom. genügt sich selbst. II. Zar nije. sveukupno tisuću i tri stotine [stanovnika]. III 1283a 14. jedna od nemogućnosti da se državom zaslužuje zvati ona što je naravlju ropska. Radije dakle treba reći da je pučka vladavina kad su slobodnjaci vrhovna vlast. nitko ne bi rekao kako dotični upravljaju kao pučka vladavina 27 . ili prema ljepoti. αυτάρκης. dakle. τα δεχόμενα και κατεργαζόμενα την τροφήν όργανα. opwuht ÖAH npunnmun nuw. Nu ni sämo tima ne mogu se dostatno razlučiti dotični državni poreci. Jer i države se sastoje ne iz jednoga. 1290a 13. a bili su malobrojni medu mno­ gima). novogrč. dok je vladavina malobrojnih kad vladaju bogataši i plemenitaši koji su manjina. već je rečeno. engl. ako malobrojni slobodnjaci vladaju brojnijim neslobodnjacima. nitko ne bi ni takvu vlast nazvao vlada­ vinom nekolicine 2 8 . as some Organs of sense and the instruments of receiving and digesting food. nego budući postoje mnogi dijelovi i pučke vladavine i vladavine manjine. oni naime koji nisu ništa manje potrebni od ostalih. A zašto ih je više od onih spomenutih 3 0 . i to toliko vrsta životinja koliko bude spajanja nužnih dijelova . suis ipsa viribus pollet et sibi sufficit. Jedan je dio dakle mnoštvo što se brine ο hrani. želudaca i osjetila.a na isti način biva i u spomenutih državnih poredaka. 35 40 1290 b 5 10 15 kazat ćemo sada. bez kojih država ne može opstojati. Usp. Jer bude li npr. 122 123 . još treba ustvrditi kako. αίσϋητήριά τίνα.pak vladavinu manjine kao onu gdje su vrhovništvo malobrojni u državi. franc. engl. a drugih malo. αυτάρκης. bila bi to vladavina manjine. kako neki kažu da je u Etiopiji. se suffit à soi-même. rus. nezavisan'. 33 Usp. a isto tako ni ušiju). tvorit će vrste životinja. novogrč.

jer bez vladateljâ ne može bivati država. Kaže tako Sokrat kako se država sastoji od četiri vrste najnužnijih. die öffentlichen Ange­ stellten. već je prije 41 jrečeno. το προς ϋπεράσπισιν. nuždno je da bude i onih koji imaju dijela u držav­ ničkoj kreposti. tako su u puka jedan [stalež] ratari. eoeHHbie. ako se i jedni i drugi trebaju smatrati dijelovima države. kožar i kućegraditelj . to jest: ratnički stalež. Svojataju sebi svi dotičnu krepost i mniju kako mogu obavljati većinu državnih dužno­ sti. pa se čini da su dva državna poretka: pučka vladavina i vladavina maDa je dakle više državnih poredaka. posrijedi su vojnici naoružani teškim kopljem i velikim štitom. ea quae rempublicam administrât. tako bi i dotične dijelove države trebalo postaviti kao više od onih što se bave životnim potrepštinama. a military class. 39 Grč. franc. te uz njih savjetništvo. rus. pa još oni koji nisu slobodnjaci s obje strane 4 3 . te uz to savjetnici i suci. 42 To jest: 'nadničari koji žive samo od rada svojih ruku'. novogrč. nije moguće. Država. I sve tê [stvari] predstavljaju ispunu prvotne države. onaj što sudjeluje u sudbenom zako­ nodavstvu. njem. a ne poradi ljepote 3 . 38 Zapravo 'teški oružanici' (grč. Osmi su pak upravitelji držav­ nim poslovima 39 i koji služe kao činovnici vlastima. četvrti ribari (jer često svaki od tih [staleža] tvori mnogobrojno mno­ štvo. što je posao držav­ ničke razboritosti. drugi pak obrtnici. Stoga se u Državi^ govori ο tome domišljato. ili bilo kolikim članovima zajednice. franc. te skladno i pravedno djelovati. ali ne i primjereno. C. zahvativši susjednu zemlju. Ili 'ćudorednog dobra' (το καλόν). III. pokazat ćemo sada. bilo neprekidno bilo redimice. lat. trgovci u Egini i na Hiju. Mnogima se čini kako različite spo­ sobnosti mogu biti prisutne u istima.. Jer oblika je više i u puka i u takozvanih uglednika. oni se čine suprotstavljenim dijelovima među ostalim dijelovima države. treći prijevoznici. kao ribari u Tarantu i Bizantionu. Tako te. lat. me. njem. njem. τό των πολε­ μιστών (obrambeni dio .dok rob nije samodostatan. 6.. engl. τό πλήϋος των δημοσίων λειτουργών (mnoštvo javnih službenika). ratar. te da joj jednako trebaju i kožari i ratari! Ali [Sokrat] ne dopušta sudioništvo ratničkom staležu 37 sve dok država ne poveća svoje područje i. 41 Usp. A da ima više oblika i pučke vladavine i vladavine manjine. Preostali su oni ο kojima smo upravo raspravljali: savjetništvo i oni koji sude među parbenicima. partem propugnantem. τό χερνητικόν. Zbog toga se tî najviše i čine dijelovima države: imućni i neimućni. τό δημιουργικόν. Sedmi [dio] su oni što služe svojim imutkom. Vidi i ranije tumačenje tih temeljnih pojmova. μέρος. τό όπλιτικόν). i kovača te onda i čuvare potrebne stoke. onaj ratnički). ali da isti budu [istodobno] i siromašni i bogati. Da li su tê [dužnosti] odvojeno prisutne u njima ili ih obnašaju jedni te isti. oni kojima nisu i otac i majka bili slobodni građani. 43 Naime. i zbog kojih uzroka. magistrats. engl. Uz to. kao kad isti [ljudi] bivaju i ratnici i ratari i obrtnici. Kmo CAyxurn napody. franc. i uz to veletršca i preprodavača.. uz tê su tu i »rukohranici« 42 te oni mala imutka koji ne mogu dokoličiti. Ako dakle takvi mo­ raju biti u državama. la classe combattante. kao da je poradi nužnih potrepština nastala svaka država. journaliers. novogrč. day-labourers. koje nazivamo imućnicima. novogrč. Posrijedi je najniža skupina radnika. Grč. nodenufUKu. a zatim dodaje. bjelodano su onda i teški oružanici nuždan dio države. den kriegerischen Teil. Tako te se i državni poreci uspostavljaju prema premašajima jednih ili drugih. i ako ima kakav drugi 40 To jest: demokracija i oligarhija. nema nikakve razlike za našu raspravu. Kao što bi dakle dušu tkogod postavio kao viši dio živog bića negoli je tijelo. jer često su isti i ratnici 3 8 i ratari. od kojih su opet jedni ratnici. Ali i među ona prvotna četiri [staleža]. 369. Mora dakle Platon. drugi prodavači. trovesličari u Ateni. mora biti netko tko će dijeliti pravdu i suditi prema pravu. kako je većinom jednih malo a drugih mnogo. ot όπλίται. engl. 40 1291 b 5 10 30 33 15 20 35 25 124 125 . 36 35 15 20 25 biti onih koji su uzmožni vladati i služiti državi u tim službama. το προπολεμονν. treći su trgovci što se bave kupnjom i prodajom. magistrates. četvrti su pomorci. govori da su oni tkalac. II. kao da mu tî nisu dosta. ne upusti se u rat. 37 Doslovno 'onaj dio pučanstva koji ratuje za koga'. prijevoznici na Tenedu). H qui operis et manibus suis victum parant. rus. rus. lat. Bjelodano je to i iz onih stvari što su rečene. die Tagelöhner. Grč. ot χειρώνακτες (prosti radnici). .

takav oblik mnoštva. Uglednici se opet dijele po bogatstvu, plemenitu podrijetlu, kreposti, odgoju i sličnim razlikama. Prva je dakle ona pučka vladavina ο kojoj se kaže da je najviše prema jednakosti. A jednakost je, kako kaže zakon takve pučke vladavine, u tome da ne premašuju [u vladavini] ni neimućni ni imućni, te da ni jedni nemaju vrhovništvo nad drugima, nego da su slični 44 i jedni i drugi. Jer ako slobode najviše biva u pučkoj vladavini, kako pretpostavljaju neki, te i jednakosti, tako bi bilo najčešće kada bi svi jednako sudjelovali u upravljanju državom do najvišeg stup­ nja. A budući je tu puk većina, i odluka većine odsudna, takav je poredak nuždno pučka vladavina. To je, dakle, jedan oblik pučke vladavine. Drugi je onaj gdje se službe u vlasti podjeljuju dohodarinama , koje bivaju male; svatko sa stanovitim imut­ kom sudjeluje u vlasti; onaj pak tko izgubi imutak - ne sudjeluje. Treći je oblik pučke vladavine u kojem sudjeluju svi građani koji su besprijekorna podrijetla, a vlada sâm zakon. U četvrtome obliku pučke vladavine svakomu je dopušteno sudjelovati u vlasti, samo ako je građanin, ali i tu vlada zakon. U petome obliku pučke vladavine sve ostalo je isto, samo što vrhovništvo pripada mnoštvu, a ne zakonu. To se događa kad su vrhovne posebne i druge odluke [mnoštva], a ne sâm zakon. Do toga dolazi zbog pukovođa 4 6 . Jer u državama u kojima je pučka vlada­ vina prema zakonu nema pukovođa, nego su najbolji od građana u predsjedništvu 47 . Nu ondje gdje zakoni nemaju vrhovne vlasti, tu se pojavljuju pukovođe. Jer tu puk biva jednovladarem, složen jedan iz mnogih. Mnogi su tu vrhovnici, ali ne kao pojedinci, nego kao svi. Homer kaže kako dobro nije mnogo vlade 4 8 ,

30 30

35

40 1292

5

10

samo što nije jasno je li posrijedi takva [vladavina] ili kad ih više ima, a vladaju kao pojedinci. Takav dakle puk, kad postane jednovladarem, teži jednovladi, zbog toga što njime više ne vlada zakon, te postaje samosilnički, tako te mu laskatelji bivaju u časti, i takav je oblik pučke vladavine ono što je samosilništvo među jednovladama 4 9 . Stoga su im i običaji isti, i oba se [poretka] odnose samosilnički prema boljim građanima, i što su u jednom odluke to su u drugome naredbe, i pukovođa i laskatelj isto su i prema naliči. 1 najviše jedni i drugi uspijevaju postići: laskatelji u samovladarâ, a pukovođe među takvim pucima. [Pukovođe] su krivi što posebne odluke imaju vrhovnu moć, a ne zakoni, jer sve [ovlasti] prenose na puk. Tako se događa te oni postaju veliki zbog toga što puk dobiva vrhovništvo nad svime, a oni [vlast] nad mnijenjem puka. Jer mnoštvo njih sluša. Uz to, oni koji se žale na službe u vlasti govore kako puk treba suditi; on pak rado prihvaća taj poziv, tako te se podrivaju sve državne službe. Razložno bi čini se mogao prigovoriti tkogod, govoreći kako takva pučka vladavina nije ustavni poredak 3 0 . Jer ondje gdje ne vladaju zakoni, nema ustavna poretka. Morao bi, naime, zakon vladati nad svima (uopće), dok bi državne službe odlučivale ο pojedinačnostima, i takav poredak treba smatrati ustavnim. Tako te ako je pučka vladavina jedan od državnih poredaka, bjelodano je da takvo ustrojstvo, u kojem se sve uređuje posebnim odlukama, poglavito i nije pučka vlada­ vina. Jer ni jedna posebna odluka ne može imati opći značaj. Dakle, oblici pučke vladavine neka su odre­ đeni na taj način. 5 Jedan je oblik vladavine manjine 51 onaj u kojem se vlasti podjeljuju prema dohodarinama koje su tolike da neimućni ne mogu sudjelovati [u vladavini], iako su mnogobrojniji, s time što ako tko stekne [potrebni imutak], može sudjelovati u državnoj upravi; drugi je oblik kad su državne službe uvjetovane visokim
Ili 'tiranija među monarhijama'. Ili 'državni poredak uopće'. Vidi i ranije tumačenje pojma πολιτεία. 51 Ili 'oligarhije'. 52 To jest: isto tako nasljedna vladavina.
50 49

15

20

25

30

35

40 12921

Ili 'jednaki'. Posrijedi je višeznačnica TO τίμημα; 'dohodarina', 'procjemba imovine', 'porezovni razred'. Vidi i ranije tumačenje. 46 Ili 'demagoga', koji su izvorno bili pučke vode, zastupnici i govornici, a u izopačenome obliku i 'zavoditelji puka'. 47 Grč. προεδρία, prvo mjesto (na svečanosti), prvo sjedalo u prednjem redu, predsjedništvo u vijeću. Većina prijevoda ima ili 'na prvom mjestu' ili »na čelu države« za grč. έν προεδρία. 48 Usp. Homer, Ilijada, II. 204.
45

44

126

127

dohodarinama, i dotičnici između sebe popunjavaju ispražnjene položaje (a vrše li izbor između sviju takvih, činilo bi se to više vladavinom najboljih; ako pak samo između izdvojenikâ, onda je vladavina malobrojnih). Treći je oblik vladavine manjine kad sin nasljeđuje oca; četvrti je kad zavlada upravo spomenuto^, i vlada ne zakon, nego vladatelji. Kao obrnuće takva je vlada među vladavinama manjine kao što je samosilništvo 53 među jednovladama 54 i posljednja opisana pučka vladavina među pučkim vladavinama. I takvu vladavinu manjine nazivaju vla­ davina mogućnika 5 6 . To su, dakle, oblici vladavine manjine i pučke vladavine. Ali se ne smije smetnuti s uma kako se često događa te državni poredak, koji prema zako­ nima nije pučki, zbog običaja i naputaka biva uprav­ ljan kao pučka vladavina; i obrnuto, drugdje, gdje je prema zakonima državni poredak kao pučka vladavina, po naputku i običajima više je vladavina manjine. Događa se to najčešće nakon promjena 5 7 državnih poredaka. Jer oni se ne mijenjaju umah, nego [ljudi] vole prvo pomalo zakidati jedni druge, tako te prijašnji zakoni ostaju na snazi, ali vlast je u onih koji mijenjaju državni poredak. 6 Kako postoji toliko oblika pučke vladavine i vlada­ vine manjine, bjelodano je iz onoga što je već rečeno. Nuždno je naime ili da svi spomenuti dijelovi puka imaju zajedničkog udjela u državnoj vladavini, ili pak jedni da a drugi ne. Kad dakle ratarski stalež i onaj srednjeg imutka ima vrhovništvo u državi, onda se državom vlada prema zakonima (jer kako moraju raditi za svoj život, tî ne mogu dokoličiti, tako te
Ili 'tiranija'. Ili 'monarhijama'. Ili 'demokracija'. 56 li 'moćništvo', 'vladavina velmoža', 'silnička vladavina'. Grč. δυναστεία; lat. dynastia, id est potentatus; engl, a dynasty (or rule of powerful families); franc, régime d'autorité personnelle (ou oligarchie renforcée); njem. Dynastie; rus. duuacmun; novogrč. δυναστεία. Dok jedni prijevodi zadržavaju široko uzetu tuđicu dinastija, drugi je nastoje odrediti ili kao 'vladavinu moćnih obite­ lji' ili 'vlast osobne moći' ili naprosto kao 'silništvo'. 57 Ili 'prevrata' ili 'revolucija' (kako je u nekim prijevodima).
54 55 53

5

10

15

20

25

zakonu prepuštaju vlast, okupljajući se samo na nuž­ nim skupštinama); ostali pak mogu sudjelovati kad steknu dohodarinu određenu zakonima. Stoga je svima s nekom stečevinom omogućeno sudjelovati [u vladavini]. Jer u cijelosti, ne dopustiti svima udjela u vlasti, bilo bi vladavina manjine. [Ali dokoličiti ljudima je nemoguće ako nemaju državnog dohotka] . To je, dakle, jedan oblik pučke vladavine nastao zbog tih uzroka. Drugi se oblik temelji na slijedećoj razredbi: moguće je svima koji su besprijekorna podrijetla sudjelovati [u državnoj upravi], ali zbiljski samo onima koji su uzmožni dokoličiti; stoga u takvoj pučkoj vladavini zakoni vladaju, jer [poje­ dinci] nemaju dostatna dohotka od države. Treći je oblik u kojem je svima, koji god su slobodnjaci, moguće sudjelovati u državnoj upravi, samo što oni ipak ne sudjeluju zbog spomenutog uzroka, tako te nuždno i u takvu poretku vlada zakon. Četvrti oblik pučke vladavine je ona koja je u najnovije doba nastala u državama. Kako su se države uveliko proši­ rile od početne veličine, i zbog porasta dohodaka, svi sudjeluju u upravljanju državom a zbog brojčane premoći mnoštva; te sudjeluju u zajedništvu i državnoj vladavini, budući da sad uzmažu dokoličiti i oni neimućni, zbog toga što primaju mazdu 5 9 . I zaista najviše dokolici takvo mnoštvo. Jer njih ne priječi skrb oko vlastitih imanja, kao što priječi imućnima, tako te tî često niti sudjeluju u skupštini, niti u sudi­ štu. Zbog toga mnoštvu neimućnih pripada vrhovništvo u državi, a ne zakonima. Oblici pučke vladavine, dakle, takvi su i toliki, nastali zbog takvih nužnosti.
58 To jest: prihoda ili dohotka od države, za koji ne moraju zarađivati, i koji im omogućuje dokolicu (slobodno vrijeme) za rad u državnim tijelima. Sâm izvorni tekst je oštećen, pa se mjesto različito tumači i prevodi. 59 Ili 'plaću', 'nagradu', 'najam'. Sama riječ mazda je sveslaven­ ska (nalazi se u staroslav., rus., češkom i slov.), a zatim u gotskom i grčkom. Grč. μισ&ός; lat. merces; engl, pay; franc, salaire; njem. entlohnt werden; rus. eo3HazpaxdeHue (ili M3da); novogrč. μισ&ός. Što se tiče same tê mazde (ili nagrade) u Ateni se skupštinaru plaćalo za glavnu skupštinu po 9 obola, a za ostale po 6. Takvih je skupština bilo po 4 na jednu pritaniju (razdoblje od 37 dana). Savjetnik je dobivao 6 obola, a pučki sudac do 3 obola po sudskoj sjednici.

30

35

40 1293 a

5

10

128

9 Politika

129

A ovo su oblici vladavine manjine: kada većina ima neki imutak, ali manji i ne osobito znatan, posrijedi je prvi oblik vladavine manjine. Jer udjel u vlasti pripada svakom posjedniku [imutka], a zbog mnoštva sudionika u državnoj upravi, nuždno je da vrhovni­ štvo ne budu pojedini ljudi, nego sâm zakon (što su, naime, dalje od jednovlade, i niti im je toliki imutak te bi mogli dokoličiti bez ikakva osobnog zanimanja, niti pak tako malen te bi ih država morala hraniti, nuždno priznaju da zakon njima vlada, a ne oni sami). Ako pak manje bude posjednika imutka negoli onih prije, ali s više imanja, nastaje drugi oblik vladavine manjine. I kako bivaju jači, hlepe za više vlasti, zbog toga sami izabiru između ostalih one koji će sudjelovati u državnoj upravi; a budući još nisu tako snažni te bi mogli vladati bez zakona, postav­ ljaju takav zakon 6 0 . Kad im moć poraste, pošto im se broj smanji dok posjedi postanu veći, nastaje treći stupanj vladavine manjine, kad i sami preuzimaju položaje u vlasti, prema zakonu koji naređuje da vlast nakon smrti očeva prelazi na sinove. A kada stanu uvelike premašivati i posjedima i obiljem prija­ teljstva, takvo je silništvo 61 blizu jednovladi, i vrhov­ ništvo postaju pojedini ljudi, a ne zakon. I to je četvrti oblik vladavine manjine, kao protuprimjer onome posljednjem obliku pučke vladavine. 7 Postoje još dva oblika državnog poretka uz pučku vladavinu i vladavinu manjine, od kojih onaj drugi navode svi i priznaju ga jednim od četiriju oblika državnog poretka (kažu, naime, kako ih je četiri: jednovlada, vladavina manjine, pučka vladavina, te četvrta ona zvana vladavina najboljih). Peti je poredak koji se naziva zajedničkim imenom svih njih (jer ga zovu državom) 6 2 , ali kako takav ne nastaje često, mimoilaze ga oni koji nastoje nabrojiti oblike držav­ nih poredaka, pa se služe samo četverim oblicima (kao Platon) u Državi63. Vladavinom najboljih,
To jest: zakon koji zastupa njihove želje i težnje. 61 Ili 'moćništvo'; vidi ranije tumačenje nazivka δυναστεία. 62 Ili 'državnim poretkom', ili 'ustavnom državom'? Posrijedi je višeznačnica πολιτεία. 63 Usp. Platon, Država, VIII, 9.
60

15

20

25

30

dakle, primjereno se naziva [poredak] ο kojem smo raspravljali u prvašnjim knjigama 64 (jer onaj državni poredak što je sastavljen od najboljih naprosto prema kreposti, a ne od dobrih muževa prema nekoj pretpo­ stavci 65 , sämo se takav s pravom naziva vladavinom najboljih66; naime sämo u takvu poretku dobar muž i dobar građanin naprosto je isto, dok su oni u drugim [državama] dobri sämo u odnosu prema svojim državnim porecima). Nu postoje poreci koji se razli­ kuju i od onih u kojima vlada nekolicina i od onoga poretka koji je ustavan; tî se nazivaju vladavinama najboljih. U tima se vladatelji izabiru ne samo po bogatstvu nego i po plemenitosti, i takav se poredak razlikuje od obaju spomenutih i zove se vladavinom najboljih. Jer i u državama gdje nema zajedničke skrbi oko kreposti, ipak postoje oni koji su na dobru glasu i vrijede kao čestiti. Gdje dakle država uzima u obzir bogatstvo, krepost i puk, kao u Kartagi 6 7 , poredak je vladavina najboljih; a gdje pak uzima u obzir sämo dvoje [od toga troga], kao u Sparti, oslanjajući se sämo na krepost i puk, posrijedi je mješavina toga dvôga, pučke vladavine i kreposti. To su, dakle, ta dva oblika vladavine najboljih uz onaj prvi i najbolji državni poredak; treći su oblik oni koji više od takozvanog državnog poretka naginju vladavini manjine. 8 Preostaje nam još govoriti ο poretku koji se naziva ustavna država 68 i ο samosilništvu 69 . A poredasmo tako ne zbog toga što bi ona [ustavna država] bila zastrana, kao što to nisu ni već spomenute vladavine najboljih, iako, istina je, svi tî poreci odstupaju od najispravnijeg državnog poretka, i zatim se ubrajaju među takve a postoje i zastrane njih samih, kako smo u početku rekli 7 0 . I posve je razložno kao posljednje
Usp. III. 1279a 34, 1286b 3. Podrazumijevaju se 'oni koji su dobri tek uz stanovite dane uvjete' (J. Tricot).
65 66 67 68 64

5

10

15

20

35

25

40

1293 b

nice.
69 70

Ili 'aristokracija'. Usp. II. 1273 a 21-30. To jest πολιτεία. Vidi i ranija tumačenja dotične višeznačIli Ό tiraniji'. Usp. III. 7. Tu J. Tricot prevodi nešto drukčije: 'a istinske

130

131

ευνομία. Jer ustavna vlada­ vina 7 2 općenito rečeno mješavina je vladavine manjine i pučke vladavine. ono što odluči većinski dio sudionika u državnom poretku. grč. Ujedno će biti jasno čime se određuju pučka vladavina i vladavina manjine: treba provesti njihovu razludžbu. uvjet). kako je vladavina najboljih najzastrane su izopačenja onih koje proučavamo'. valjanim i uglednim [ljudima]. dočim one što su prema vladavini manjine . Jer bit će bjelodanija njegova moć 7 1 . pa je jasno kako jedne nisu daleko od drugih. bogatstvo. Naime. A što god odluči većina. δύναμις. 77 To jest: prvotne (savršene) vladavine najboljih ili 'aristokra­ cije'.sloboda. 74 Ili Odredba' ili 'glavna značajka'. pošto je već određeno ο vlada­ vini manjine i pučkoj vladavini. odsudno je u svima [tim porecima]. rus. imućnih i neimućnih. lat. Jer dobra zakonitost 73 nije u dobru postavlja­ nju zakona koje ljudi ne slušaju. ocuoea. te kako je treba postaviti. pučke vladavine i vladavine manjine. engl. Grč. i ο vladavinama manjine se govori da su više sastavljene od čestitih i valjanih ljudi. 30 35 40 1294 češće u razdiobi počasti prema kreposti (jer vladavini najboljih ograničavalo 74 je krepost. franc. I to može biti dvostruko: jer mogu se [pokoravati] ili onim najboljim koji su im mogući ili onim naprosto najboljim [zakonima]. eto je kazano. lat. terminus ac finis. 6nazo3aKOHue. Masstab. 76 Posrijedi je već protumačena višeznačnica πολιτεία. pa bi se ulomci spremili kako bi kasnije poslužili kao 'prepoznatak'. te kakvi su oni. a [mješavinu] triju sasto­ jaka vladavinom najboljih više od svih ostalih. 290). treba naz­ vati ustavnom vladavinom. δρος. biti poslušan i onim loše postavljenim zakonima). Kako dakle vladavina najboljih teži podijeliti premoć najboljima među građanima. vis. te slično da najbolji vladaju u onoj državi koja se ne služi dobrim zako­ nima. najčešće u obliku koluta ili kocke. principle. bjelodano je kako mje­ šavinu toga dvoga. iznijet ćemo nakon onoga što je rečeno. a zatim uzimajući dio od svake kao »prepoznatak« 7 8 . međutim. mimo pučke vladavine i viadavine manjine. Grč. Običavaju pak nazivati one [poretke] koji naginju prema pučkoj vladavini ustavnim vladavinama. pa otuda dotičnike i nazivaju čestitim. čini se kako imućnici već imaju ono zbog čega zločinci počinjaju nepravdu. tessera hospitalitatis seu symbolum. nego oni opaki. pučkoj vladavini sloboda). Uz to. u većini država oblik ustavnog poretka 7 6 loše se naziva: jer se sämo teži mješavini imućnih i neimućnih.spomenuti samosilništvo. 75 To jest: ima snagu zakona. engl. tzv. a naša je istraživanje ο državnome poretku. un bon gouvernement. Ima se stoga mniti kako je jedna dobra zakonitost pokoravati se postavljenim zakonima. 73 Grč. koje zovu plemenitim podrijetlom. ώσπερ 10 15 20 25 5 30 9 9 132 133 . franc. A čini se kako je jedna od nemoguć­ nosti da se dobrim zakonima'služi država kojom ne vladaju najbolji. Rečeno je. naime. rus. se définit par. novogrč. krepost . nastaje takozvana ustavna vlada­ vina. dakle. Jer i u vladavini manjine.više vladavinama najboljih. njem. gotovo u većini [država] čini se da imućni zauzimaju mjesto čestitih i valjanih. Zbog kojega je uzroka razvrstano takvim načinom. 71 Ili 'narav'. 78 Posrijedi je najvjerojatnije 'znak gostoprimstva'. plemenito podrijetlo je drevno bogatstvo i krepost). a u lat. dok u primjedbi dodaje: oligarhija i demokracija su izopačeni oblici aristokracije (str. koji bi se prepolovili. proizlazi iz ovoga dvôga: naime. Dakle. zbog toga što je ono od svih oblika najmanje državni poredak. složiti ih zajedno. Budući su tri stvari koje se nadmeću za jednakošću u državnom poretku . Sada nam valja pokazati ο ustavnome poretku. vladavini manjine bogatstvo. i čime se međusobno razli­ kuju vladavine najboljih i ustavne vladavine od vlada­ vine najboljih. novogrč. bogatstva i slobode. Čini se. zbog toga što naobrazba i plemenito podrijetlo prate imućnije ljude. u vladavini najboljih i u pučkoj vladavini. njem. 9 Kojim pak načinom. status rerum bene legibus ordinatus. όρο? (granica. gute gesetzliche Ordnung. ευνομία. Vidi tumačenje nosivog pojma πολι­ τεία. to i vrijedi 75 . kako postoje i drugi oblici državnog poretka mimo jednovlade. dok je druga skladno postaviti zakone kojih se ljudi pridržavaju (može se.(jer ono četvrto. svrha. 72 Ili 'ustavni poredak'. good laws. dokaz gostoljublja i prijateljstva. osim onog istinskog i prvotnog poretka 7 7 .

njem. od dvije najviše državne službe puk se u jednu bira. co 3HÜK0MU zocmenpuuMcmea. 14-17. Ili 'tiraniji'. dok neimućnima zbog toga uskra­ ćuju svaku mazdu. dok se ni jedna ne postavlja ždrijebom. a u pučkim vladavinama neimućnima daju mazdu. zbog toga što se njihova moć nekako bliži onoj u kraljevstvu. Takav je. razlučili smo u prijašnjem izlaganju . Sada je. kao što se događa i u spartanskoj državi. Uz to. ώς ήμίτομα ταύτα συμβόλου (kao polovice znaka gostoprimstva). slično se nastavlja i u slijede­ ćem životnom dobu. a ne uz izvanjsku pomoć. comme une tessère. novogrč. 81 To jest u 'vladavini manjine' ili 'oligarhiji'. jer se u njoj pojavljuju obje krajnosti. u jednome 8 0 u skupštini mogu sudjelovati i oni bez ikakve dohodarine ili oni s vrlo neznatnom. Mnogi. dok u nadzorništvu sudjeluju). dok imućnima ne naplaćuju nikakvu globu: zajedničko i srednje od toga je to oboje ujedno. a od pučke vladavine stanje bez dohodarine. u kojem smo istraživali ο onome što se najčešće podrazumijeva pod tim imenom. a izbor glasovanjem vladavini manjine. dok je vladavina manjine kad je dohodarina odsudna. jer smo i njega postavili kao nekakav oblik državnih poredaka. Značajka je vladavine najbo­ ljih i ustavnog poretka kad se uzima po jedno od obojega: od vladavine manjine izbor činovnika glaso­ vanjem. Tako je i sa sredinom. i kojim načinom. kao što je prvo odgoj djece (jer slično se odgajaju ona bogataška kao i ona siromaška. naime. Odredba je dobro smiješanih pučke vladavine i vladavine manjine. ο sudaštvu (u vladavinama manjine. 80 To jest u 'pučkoj vladavini' ili 'demokraciji'. engl. naime. pa kad postanu muževi. i takva bi se država morala održavati sama sobom. a postoje i mnoge druge slične značajke. i pouča­ vaju se na onaj način koji je dostupan i sinovima siromašnih roditelja). dakle. veluti symbolum (dimidium). Samosilništvo razdijelismo na dva oblika kad smo ono razmatrali ο kraljevstvu. je li kra­ ljevstvo nekorisno ili koristi državama. imućnima naplaćuju globu ako ne obavljaju sudačku službu. drugi je uzeti sredinu od onih kako oba [poretka] uređuju: npr. Ο kraljevstvu. postupa se istim načinom (jer ništa nije istaknutiji bogataš od siromaha) i pri ishrani koja je ista za sve na zajednič­ kim blagovanjima. ne stoga što bi ono zahtijevalo mnogorječje. nego sredina između obiju tih dohodarina. dakle. nešto od onoga pučke vladavine. lat. dakle. franc. jer nastaje miješanjem toga dvojega). u drugome 8 1 sämo oni s visokom dohodarinom.Postoje tri ograničavala slaganja i miješanja: jer ili se mora uzeti oboje. U ustavnom poretku koji je skladna mješavina trebalo bi se činiti da su sadržana oba dotična sastojka i ni jedan od njih. a u drugoj sudjeluje82 (jer starješine izabiru. i sama po sebi ne voljom većine [izvana] . teže nazvati je pučkom vladavinom zbog toga σύμβολον. dakle. npr.jer takva težnja može biti prisutna i u lošoj državi —. III. i tu zajedničko nije ni jedno od toga. Kažem. kao što se čini kako pripada pučkoj vladavini postavljati državne činovnike ždrijebom. Jer bjelodano je kako tako osjećaju oni koji to nazivaju [tim imenima] zbog skladne mješavine. pa je zbog toga značajka ustavnog poretka. te to što malobrojni imaju ovlast nad smrću [i životom] i nad izgonom. nego da drukčiji državni poredak ne želi uopće ni jedan od dijelova u državi. način miješanja. kad se isti državni poredak može nazvati i pučkom vladavinom i vladavinom manjine. 1270b 17. 134 135 . rečeno kojim načinom treba postaviti ustavni poredak te slično one takozvane vladavine najboljih. jedan način spajanja [dvaju sastojaka]. te koga i oda­ kle treba postaviti [za kralja]. a i odjeću bogati imaju sämo takvu kakvu si može priskrbiti i bilo koji od siro­ maha. kao što je izbor svih službi glasovanjem. like parts of an indenture. Preostalo nam je govoriti još ο samosilništvu 83 . rus. nego da i ono dobije svoj dio u istraživanju. što i jedni i drugi kao zakon postavljaju. Usp. einen Zuschuss nehmen. i zbog toga što 82 83 84 20 25 30 35 40 1295 5 10 Usp. II. zatim da pripada pučkoj vladavini kad se ne obzire na dohodarinu. Drugi je opet nazivaju vladavinom manjine zbog toga što ima mnoge značajke manjinske vladavine. Treće je složevina toga dvojega: nešto od zakona manjinske vladavine. To je. 79 Ili 'međnika' ili 'načina'. 79 35 40 1294 b 5 13 13 15 10 što njezino ustrojstvo ima mnoge značajke pučke vladavine.

40 1295 b 5 10 15 20 35 136 137 . 87 Ili 'potpunoj kraljevskoj vladavini'. a u davnini medu drevnim Grcima postojali su samovladari na taj način. niti sposobni da se njima vlada (a to je u njih usađeno već u djetinjstvu. Naime. I. Treći je oblik samosilništva onaj koji se najviše i čini kao samosilništvo. ή γαρ πολιτεία βίος τίς εστί πόλεως. jer zbog razmaženosti 93 ni u učionicama oni se ne naviknu na posluh). i čini nam se da dobivamo posve primjeren smisao. a ne slobodnih ljudi. oni koji su veoma neimućni i treći koji su sredina između tih. 92 Kako postoji više inačica ove rečenice. for the constitution is in a figure the life of the city. te . 1310a 22. A prosudba ο svima tima počiva na istim počelima. U svima državama postoje tri dijela države: oni koji su veoma imućni.suprotno tome .slikovito rečeno . dijelom su blizu takozvanom ustavnom poretku (i stoga ο obojem treba govoriti kao ο jednome). koje nazivahu izabranim vladarima) 8 6 . Vidi ranije tumačenje pojma παμβασιλεία. respublica enim vita quaedam civitatis est. bjelodano je i onaj posjed poželjnih dobara koji je srednji ujedno i najbolji od svih. nego prema životu u kojem većina može sudjelovati i prema državnom poretku koji glavnina država može dostići? Jer poreci koje nazivaju vladavinama najboljih. njem. Platon. preslabu ili odviše beščasnu teško je slijediti [naputke] razuma 9 1 . διότι και τό πολίτευμα βίος τις της πόλεως its/ai (uz primjedbu kako tu τις 'upućuje na preneseno. metaforičko značenje izričaja. Grč.amo ezo xcu3Hb. Nikomahova etika. Uz to. prijateljstava i drugih tima sličnih . dakle: stoga je ustav . 1293b 7-21. 11 Koji je najbolji državni poredak i koji je najbolji život glavnini država i većini ljudi. VII. jer je ustav život države 9 0 . tî poreci jedni naprama dru­ gima pokazuju stanovite razlike. ova se važna izreka različito prevodi. Jer zajedništvo 90 Zbog višeznačnosti nazivka πολιτεία. i daje sredina krepost. Mi ovdje pratimo u riječ Rossov predložak. Budući se dakle slažemo da je umjereno i srednje ono najbolje. IV. vlada svima i sličnicima i boljima od sebe na svoju vlastitu korist. V. ne odgova­ rajući nikomu ni za što. oni koji se odlikuju suvišcima poželjnih dobara . Uz tê stvari. bogatstva. franc. denn die Verfassung ist sozusagen das Leben des Staates. ali su kraljevski zbog toga što su prema zakonu i zbog toga što [podanici] svojevoljno prihvaćaju jednovladara. lat. u kojih je pak pretje­ rana oskudica dotičnih dobara. Tako dakle nastaje država robova i [samosilnih] gospodara. Vidi ranije tumačenje dotičnog nazivka. 91 Usp. prejaku.život države). onda je nuždno i srednji život najbolji. 1293b 36-1294a 25. a ne na korist svojih podanika. ne sudeći ni prema kreposti koja je iznad prosječnika. onaj u srednosti koju svatko može postići. I od tih nepravednina jedne nastaju zbog obijesti. 1098a 16. eedb ycmpoücmeo zocydapcmea . takvi su preponizni. 1153b 10. te su samosilnički zbog toga što vladar vlada kao gospodar prema svojoj vlastitoj ćudi. Naime. Jer ako je skladno u raspravama Ο eticf rečeno kako je blažen život onaj koji je prema kreposti a bez zapreke. novogrč. niti prema odgoju što traži naravan dar i sretne okolnosti.snage.niti su voljni. a vladati znaju samo onom samosilničkom. nitko od slobodnjaka ne podnosi svojevoljno takvu vladavinu. drugi pak zlotvori i sitni prijestupnici u neznatnome. takvi su i toliki oblici samosilništva i zbog spomenutih uzroka. ο kojima smo upravo govorili 88 . 88 Usp. ona se veoma različito prevodi. Takvo je samosil­ ništvo nuždno jednovlada u kojoj vladar. Država. što je najudaljenije od prijateljstva i zajedništva u državi. rus. 5 86 15 20 25 30 sti i opačine moraju biti i za državu i njezin ustav. jednih koji su zavidnici i drugih koji su preziratelji. prelijepu.su prema zakonu obje tê vladavine (jer i među nekim barbarskim narodima izabiru jednovladare koji su samovladari 85 . te stoga protiv njihove volje. a obje su tê [sklonosti] škodljive državama 92 . 93 Usp. jer tada je najlakše podvrgavati se razumu. 89 Usp. Jer jedni postaju obijesnici i velezlikovci u velikome. takvi najčešće ili izbjegavaju službu ili gramze za službom. engl. a oni se ne pokoravaju nikakvoj vlasti. druge zbog zlotvorstva.presiromašnu. preplemenitu ili prebogatu. A tê iste odredbe krepoIli 'monarhe koji imaju neograničenu vlast'. dijelom su izvan dosega glavnini država. niti prema državnom poretku koji je tek želja. 421 D ff. la constitution étant en quelque manière la vie de l'État. Dakle. tako te ovi vladati ne znaju nego samo pokoravati se ropskoj vladavini. Ili 'esimnetima'. a protuprimjer je svekraljevstvu87.

je u prijateljstvu; naime, ljudi ne žele ni istim putem zajedno s neprijateljima. Poželjno je da se država što je moguće više sastoji od jednakih i sličnih, a takvo što je najčešće prisutno u onih iz srednjeg staleža 94 . Tako te se nuždno najbolje upravlja onom državom kojoj je ustroj složen od sastojaka koje, kako kažemo, država ima po naravi 9 5 . I ti 9 6 od građana najsigurniji su u državama. Jer niti oni žele tuđe, kao što čine siromašni, niti pak njihovo žele drugi, kao što imutak bogataša priželjkuju siromašni. I zbog toga što niti se sami uroćuju protiv koga, niti se drugi uroćuju protiv njih, žive oni izvan svake pogibelji. Stoga je skladno poželio Fokilid: »Mnoge su stvari srednjima najbolje; srednji bih htio u državi biti.« 97 Bjelodano je dakle kako je najbolje državno zajedništvo sastavljeno od građana srednjeg staleža, i onim se državama može dobro upravljati u kojima je sred­ nji stalež mnogobrojan i snažniji od oba ostala [sta­ leža] u najvećoj mjeri, ili barem više negoli svaki od tih pojedince; jer pridodan, on uspostavlja ravnotežu i priječi prevlast bilo koje oprečne krajnosti. Zbog toga je najveća dobra sreća kad oni koji upravljaju državom posjeduju srednji i dostatan imutak; jer ondje gdje jedni imaju veoma mnogo a drugi ništa, nastaje ili krajnja pučka vladavina ili puka vladavina manjine ili pak samosilništvo zbog obje tê krajnosti. Naime, iz lakoumne pučke vladavine te iz vladavine manjine nastaje samosilništvo, dočim mnogo rjeđe među [pripadnicima] srednjeg staleža i onim njima srodnim. Ο uzroku toga govorit ćemo kasnije 98 , izlažući ο promjenama državnih poredaka. Kako je sred­ nje stanje [u državama] najbolje, također je bjelo­ dano, jer jedino je ono bez bune i razdora; gdje je, naime, brojan srednji stalež, najrjeđe nastaju bune i razdori medu građanima. I velike države su češće bez bune i razdora zbog istog razloga, budući da je
Ili 'među onima koji su srednjeg imovinskog stanja'. 95 Usp. II. 1-3. 96 To jest: 'pripadnici srednjeg staleža'. 97 Bergk, Fr. 12. (Doslovan prijevod). Fokilid je grč. pjesnik iz Mileta. Živio je u VI. st. pr. Kr. Sačuvano je nekoliko odlomaka njegovih ćudorednih pouka u sažetu i jednostavnu izričaju. 98 Vidi V. 1308a 18-24.
94

25

30

34 34 35

u njima brojan srednji stalež; dočim u malim drža­ vama lako je razdijeliti sve [građane] na dvije sku­ pine, tako da ne ostane ništa od srednjeg staleža, i gotovo svi su ili neimućni ili imućni. A pučke vladavine su postojanije" od vladavina manjine i dugotrajnije zbog srednjeg staleža (jer su pripadnici srednjeg staleža brojniji i više sudjeluju u častima u pučkim vladavinama negoli u onim manjinskim); naime, kada bez tih siromašni premaše mnoštvom, nastaje nesreća i [država] brzo propada. Kao dokazni znak toga treba uzeti što su najbolji zakonodavci potekli od građana srednjeg imovinskog stanja. Solon bijaše takav [što je jasno iz njegova pjesništva], zatim Likurg [jer ne bijaše kralj] i Haronda i gotovo većinom ostali. Iz toga je bjelodano i to zašto su državni poreci većinom ili pučke vladavine ili vladavine manjine. A to je zbog toga što je u tim [državama] često srednji stalež malobrojan, i uvijek prevladavaju ili jedni ili drugi, bilo oni što posjeduju imutak bilo pak puk, i kako nadmašuju srednji stalež, skreću državni ustroj prema sebi, pa tako nastaje ili pučka vladavina ili vladavina manjine. Uza tê stvari, budući da dolazi do buna i međusobnih bojeva puka i imućnika, koji god od dotičnika uspije nadvladati protivnika, neće usta­ noviti ni zajednički ni pravičan državni poredak, nego će smatrati bojnim nadarjem za pobjedu svoju premoć u državi, pa će jedni zasnovati pučku vlada­ vinu a drugi vladavinu manjine. Uz to, oni koji stekoše prevlast u Grčkoj obzirali su se sàmo na vlastiti državni poredak, i jedni u državama uspostaviše pučke vladavine drugi pak vladavine manjine, ne gledajući pri tome na korist država, nego na svoju vlastitu, tako te zbog tih uzroka ili nikad nije nastajao srednji državni poredak ili pak rijetko i među rijet­ kima. Jer jedan jedini muž , među onima što nekoć
Usp. V. 1302a 8, 1307a 16. Nije jasno na koga tu Aristotel misli. Nedvojbeno su posri­ jedi Atenjani i Spartanci te njihovi odgovarajući poreci: demokra­ cija i oligarhija. Što se tiče 'jednog jedinog muža', komentari navode najčešće imena Solona i Teramena. Kako je ovaj drugi bio zagovornik srednjeg oblika poretka - u oporbi prema Tridesetorici - i Aristotel ga je smatrao jednim od trojice najboljih atenskih državnika, najvjerojatnije se misli upravo na njega.
100 99

15

20

25

40 1296 a

30

5

35

10

138

139

imađahu vlast, bio se odlučio uvesti takav poredak, ali sad je postalo običaj među građanima u državama da i ne teže za jednakošću, nego ili nastoje zavladati ili se svladani pokoravaju. Koji je dakle najbolji državni poredak, i zbog kojega uzroka, iz tih je stvari bjelodano; a od ostalih državnih poredaka, jer kažemo kako ima više puč­ kih vladavina i više vladavina manjine, koji treba postaviti kao prvi, te drugi i istim načinom kao slijedeći (budući da jedan biva boljim a drugi gorim), pošto je određeno koji je najbolji poredak, nije teško uvidjeti. Uvijek naime nuždno biva boljim oblik tome najbliži, a gori onaj odmaknut od sredine, ukoliko tkogod ne bi sudio prema stanovitoj pretpostavci; 1 0 2 kažem pak »prema pretpostavci«, zbog toga što često, iako je određeni državni poredak poželjniji, ništa ne priječi da nekima više koristi neki drugi državni poredak. 12 Koji državni poredak kojima i kakav kakvima kori­ sti, potrebno je razmotriti nakon onoga što je rečeno. Prvo treba shvatiti ovo što općenito stoji ο svima po recima: onaj dio države koji želi da poredak ostane treba biti snažniji od onoga koji to ne želi. Svaka se država sastoji od »kako« i »koliko« 103 . Kako kažem da je sloboda, bogatstvo, odgoj, plemenito podri­ jetlo; a koliko - premoć u mnoštvu. Može se dogoditi da, od onih dijelova od kojih se sastoji država, ono kako bude prisutno u jednom dijelu države, a u dru­ gome ono koliko, kao što brojem može biti više neplemenitih podrijetlom negoli plemenitaša ili neimućnika negoli bogataša, ali da Ipak ne premašuju toliko kolikoćom koliko manjkaju kakvoćom. Stoga to treba biti razmjerno jedno naprama drugome. Ondje, dakle, gdje mnoštvo neimućnika premašuje
Vidi: 1289a 8, 1291b 10, 1292b 22. Ili 'prema danim uvjetima' (grč. προς ϋπό&εσιν), što se latinski prenosi nešto šire finem civitati proposition, a engleski relatively to given conditions; franc, relatif à certains conditions déterminées; njem. besondere Voraussetzungen; rus. β 3aeucwnocmu om mex UJIU uubix npednocbiAOK: novogrč. κατά τάς περι­ στάσεις (prema okolnostima/prigodama). 103 Ili slobodnije: od kakvoće i kolikoće (kvalitete i kvantitete).
1112 101

40 1296 b

5

spomenuti razmjer, tu naravlju nastaje pučka vlada­ vina, i svaki pojedini oblik pučke vladavine prema suvišku svakog pojedinog puka, kao ako prevlada mnoštvo ratara, nastaje ona prva pučka vladavina; ako pak [mnoštvo] rukotvoraca i nadničara, nastaje ona posljednja, te slično i s onima što su između njih. Ondje pak gdje imućnici i uglednici više premašuju kakvoćom nego što manjkaju kolikoćom, tu nastaje vladavina manjine, i istim načinom svaki pojedini oblik vladavine manjine prema premoći dotičnog manjinskog staleža. Zakonodavac uvijek treba uključiti u državni poredak pripadnike srednjeg staleža; jer donosi li zakone manjinske vladavine, treba uzeti u obzir one iz sred­ njeg staleža; uvodi li pak zakone pučke vladavine, neka njih pridobije tima zakonima. Ondje gdje mno­ štvo srednjaka nadmašuje ili obje tê krajnosti ili tek svaku pojedinu od njih, tu državni poredak može biti postojan. Jer ne treba se bojati da će se ikada suglasiti bogataši i siromasi protiv dotičnika 1 0 4 . Naime, nikad ne žele jedni služiti drugima, iako, kad bi tražili, ne bi našli drugi državni poredak s više zajed­ ničkog od onoga dotičnog. Jer naizmjenice vladati oni ne bi podnosili zbog uzajamne nepouzdanosti. I svugdje je najpouzdaniji obranični sudac, a onaj tko je srednji, takav je prosuditelj. Što je bolje državni poredak izmiješan, to je i postojaniji. Uvelike griješe i mnogi koji hoće ustanoviti državne poretke s vlada­ vinom najboljih, ne samo u tome što više [ovlasti] daju imućnicima, nego i zbog toga što obmanjuju puk. Jer nuždno s vremenom iz lažnih dobara nastaje istinsko zlo. Naime, pohlepnosti bogataša razrivaju više državu negoli one u prostoga puka. 13 Postoji brojem pet stvari koje se u državnim porecima poradi prividna razloga izmudruju protiv puka; one se tiču skupštine, upravnih položaja, sudišta, oružanja, tjelovježbe. Sto se tiče skupštine, svima je dopušteno sudjelovati u njoj, dok se globa nameće imućnima ako ne sudjeluju u radu skupštine, i to: ili
104 To jest: urotiti se protiv srednjeg staleža, iako je u nekim prijevodima (kao u engleskom) i 'protiv vladateljâ', što najvjero­ jatnije nije posrijedi.

30

34 34 35

10

40 1297:

15

5

20

10

25

15

140

141

sämo njima ili pak njima mnogo veća [negoli osta­ lima]. Sto se tiče upravnih položaja, onima s dohodarinom nije dopušteno prisegom se odreći [dotične službe], dok je to neimućnima dopušteno. A u sudi­ štima, imućnici moraju plaćati globu ako ne obavljaju sudačku dužnost, dok neimućnici uživaju pri tome nekažnjivost, ili pak prvi plaćaju veliku a drugi nez­ natnu globu, kao u Harondinim zakonima 1 0 5 . Gdje­ gdje opet svima je upisanicima 106 dopušteno sudjelovati u skupštini i u sudištu, nu ako tako upisani niti skupštinare niti suduju, nameću im se goleme globe, kako bi oni zbog takve globe izbjegavali da se i upi­ suju [u dotične popise], te kako se ne upisuju, ne mogu sudjelovati ni u sudištima ni u skupštinama. Istim načinom donose i zakone ο oružanju i tjelo­ vježbi. Jer neimućnima je dopušteno da se ne oružaju; te ako se ne vježbaju, neimućnima nema nikakve globe, a imućnici plaćaju globu, tako te oni zbog [moguće] globe, sudjeluju u vježbama, dok drugi kako se ne boje, tako i ne sudjeluju. To su dakle lukavstva u zakonodavaca manjinske vladavine. U pučkim vladavinama postoje lukavstva oprečna tima. Jer tu neimućnima daju mazdu, kako bi skupštinarili i sudovali, dok imućnicima ne nameću nikakvu globu 1 0 7 . Tako te je bjelodano: ako tkogod želi pravičnu mješavinu, treba spojiti ono što je u obojih, pa jednima davati mazdu, a drugima name­ tati globu. Jer tako bi svi zajedno sudjelovali, a inače je država u vlasti samo jedne stranke. Državnu upravu trebaju tvoriti samo oni koji nose oružje. Veličina dohodarine ne može se naprosto odrediti i ne može se jednostavno reći kako mora biti tolika i tolika, nego istraživši kolika je ona najveća imovin­ ska procjemba, po kojoj broj sudionika državne uprave premašuje one koji ne sudjeluju, tako treba urediti 1 0 8 . Jer siromasi, i kad ne sudjeluju u častima, žele imati mira, sämo ako ih nitko ne zlostavlja, niti
Ο Harondi vid I, 2, 1252b 14; 12, 1274a 23. To jest: svima onima koji su upisani u javne skupštinske popise. 107 Podrazumijeva se: dotičnici ne plaćaju nikakvu globu ako ne sujdeluju u skupštinama i sudištima. 108 Dotično mjesto predstavlja popriličnu teškoću, i različito se prevodi, ali je okvirno značenje nedvojbeno i njega je jasno uvidio
106 105

20

25

30

35

im oduzima imovinu. Nu takvo što nije lako; uvijek se, naime, ne događa da budu i uljuđeni oni koji imaju udjela u državnoj upravi. Te oni, kada bude rat, običavaju oklijevati ako ne dobiju hranu, budući da su siromašni. Kad im se namakne hrane, onda se hoće boriti. A u nekih se država sastoji ne samo od onih koji su oružanici 1 0 9 nego i od bivših ratnika. U Maliđana 1 1 0 država se sastoji od obojih, ali su se upravni položaji birali među vojnicima. I prvi državni poredak medu Grcima, nakon svrgnuća kraljevstva, nastao je iz redova ratnika, i sastojao se u početku od konjanika (jer je moć i premoć u ratu ovisila od konjaništva 111 ; naime, bez bojnoga poretka nekorisno bijaše teško pješaštvo, a iskustva u tome, te bojnoga umijeća, nije bilo u drevno doba, tako te je snaga bila u konjani­ štvu), ali kako su gradovi rasli i kako je rasla snaga teških oružanika, imali su i više udjela u državnoj upravi. Zbog toga one [poretke] koje sada nazivamo ustavnim vladavinama, stari su zvali pučkim vladavi­ nama. Bijahu, naime, drevni državni poreci posve s razlogom i manjinske i kraljevske vladavine. To jest: zbog maloljudstva 112 nisu imali znatnijeg sred­ njeg staleža, tako te, budući maleni mnoštvom i prema državnom poretku, bijahu skloniji pokora­ vanju. Rečeno je dakle zbog kojega je uzroka više držav­ nih poredaka, i zbog čega mimo spomenutih postoje i drugi (jer ni pučka vladavina nije brojem jedna, a slično ni ostale); uz to, koje su njihove razlike i zbog kojega uzroka nastaju; te, uza tê stvari, koji je najbolji od državnih poredaka rečeno općenito, i od ostalih državnih poredaka koji kojim [ljudima] najbo­ lje pristaje.
već latinski prevoditelj Sylv. Maurus (1668): 'potest haec regula universalis afferri, ut constituatur maximus census ita tarnen ut plures sint qui secundum talent censum possent esse participes reipublicae quam qui a republica excluduntur'. 109 Posrijedi su 'hopliti' (teško oružani pješaci, koji su nosili teško koplje i veliki štit). U pravilu, taj je dio vojske bio dostupan većini građana. 110 To jest: u stanovnika Malide, na jugu Tesalije. 111 Usp. 1289b 36, 1321a 6. 112 Ili 'zbog oskudice u podanicima'.

10 12 12 15

20

25

40 1297 b

30

5

142

143

14

Opet ćemo i zajedno i pojedince govoriti ο svakome od dotičnih [poredaka] onako zaporedo, poči­ njući od pripadna početka. Postoje u svih državnih poredaka tri dijela ο kojima valjan zakonodavac treba razvidjeti: što je kojemu korisno. Kad su ti usklađeni, nuždno je i poredak usklađen, i državni se poreci uzajamno razlikuju kako se razlikuju pojedini od tih sastojaka. Od ta tri sastojka jedan je onaj koji savjetuje ο zajedničkim stvarima, drugi je ο upravnim položajima (to jest: što oni trebaju biti i nad čime trebaju imati ovlast, te kakav treba biti njihov izbor), treći je ο sudstvu. Vrhovna je ovlast savjetodavnog dijela u stvarima rata i mira, ο bojnim savezima i njihovim razvrgnućima, ο zakonima, ο smrtnoj kazni, progonu i zaglobi imovine, ο izboru za upravne položaje i ο polagateljima računa 1 1 3 . Nuždno je ili svima građanima dopustiti sve tê prosudbe ili nekima sve (kao npr. jednoj ovlasti ili većem broju njih, ili različitima različite) ili neke od tih svima, a neke pak samo nekima. Dakle, da svi [odlučuju] i ο svima stvarima, pučko je načelo; i takvu jednakost želi puk. Više je načina kojima svi odlučuju: jedan je naizmjenice, a ne svi ujedno (kao u državi Telekla iz Mileta 1 1 4 ; a u drugim državama savjetuju zajedno tijela službenika, dočim u službe stupaju svi naizmjence, [izabirani] iz ple­ mena 1 1 5 i uopće najmanjih dijelova države, dok na sve ne dođe red), ali svi se skupljaju sàmo kad se donose zakoni i kad je posrijedi državni poredak te da čuju naloge vladateljâ 116 . Drugi je način da se savjetuju svi zajedno, ali se sastaju samo radi izbornih skupština, radi zakonodavstva, i kad je riječ ο ratu,
113 Tu je posrijedi, prvo, 'zagloba imovine' (grč. δήμενσις), što je zapravo 'zapljena imovine zajedno s progonstvom' (lat. publicatio bonorum) ili 'konfiskacija'; i drugo, 'istražitelji' (εϋϋννοι), to jest sudbeno tijelo koje se u Ateni sastojalo od desetorice: iz svake file po jedan uz dva posjednika. Njima su činovnici polagali račune ο svojoj službi: lat. de rationibus referendis; engl, and audits their accounts; franc, la reddition de leurs comptes; njem. Rechenschafts­ ablage der Beamten; rus. uoöux omnemnocmu; novogrč. και περί των δοσιλογιών (ο službenoj odgovornosti). 114 Osoba je posve nepoznata. Vjerojatno je posrijedi jedan od teoretičara države, po nauku blizu Platonu i Hipodamu. 115 To jest 'iz fila'. 116 Ili Ovlaštenih činovnika'.

35

40 1298

5

9 9 10

15

miru te polaganju računa, a ο ostalim stvarima savje­ tuju posebno određeni činovnici, birani između svih građana ili izlučeni ždrijebom. Treći je način kad se svi građani sastaju radi izbora činovnika i njihova polaganja računa i kako bi se savjetovali ο ratu i bojnom savezu, dok se ostalim stvarima bave činov­ nici, što su - koliko je moguće - izborni, jer ima [položaja] na kojima su nužni stručnjaci 117 . Četvrti je način kad se svi ujedno okupljeni ο svemu savjetuju, dok sami činovnici ne odlučuju ni ο čemu, nego samo podnose prijedloge, što je današnji način savršene pučke vladavine, ο kojoj kažemo kako je nalična vladavini manjine u rukama velmoža i samovladi u rukama silnika 118 . Sve su to, dakle, načini pučke vladavine, dočim kad nekolicina [odlučuje] ο svemu, posrijedi je vladavina manjine. Nu i u tome su načinu mnoge razlike. Jer kad dotičnici bivaju birani između onih s umjerenijom dohodarinom i kad ih je više zbog umjerenosti imovinske procjembe, te ako ono što zakon nalaže oni ne mijenjaju nego slijede, i ako je dopušteno sudjelovati ju državnoj upravi] stečniku dohodarine, onda je ta vladavina manjine bliza ustavnoj vladavini 119 zbog umjerenosti. Nu kada u savjetovanju ne sudjeluju svi, nego sämo izabranici, iako dotični upravljaju prema zakonu kao i prije, posrijedi je vladavina manjine. I kada biraju sami sebe oni sa savjetodavnom ovlašću, te kada sin nasljeđuje oca pa su ti iznad zakona, takav je ustroj nuždno vladavina manjine. Kada opet ο nekim stvarima odlučuju neki - npr. ο ratu, miru i polaganju računa [odlučuju] svi - a ο drugima činovnici, i to izabrani, a ne ždrebani, takav je državni poredak vladavina najboljih. Ako su
Ili »poznavatelji, znalci«. Usp. VI. 1317b 21. 119 Posrijedi je 'primjerna ustavna vladavina', jer je u osnovi višeznačnica πολιτεία u užem značenju. Prevoditelji uglavnom zadržavaju temeljni grecizam, što najčešće ne pridonosi jasnijem razumijeću dotičnog stavka. Grč. ολιγαρχία μεν πολιτική δε èonv lat. oligarchia... est, sedpolitiae similis; engl, the oligarchy inclines towards polity; franc, une oligarchie, mais à tendance républicaine; njem. eine Oligarchie, aber sie nähert sich... der Politie; rus. OAUtapxuH npuÖAUMaemcit κ nonumuu; novogrč. το πολίτευμα είναι μεν όλιγαρχικόν, αλλ' αποκλίνει προς την »πολιτείαν« (tu navodnici i dodatno tumačenje govore ο teškoći i za novogrčkog tumačitelja).
118 117

25

30

35

40 1298 b

5

20

144

145

rus. ili opet ne jedni te isti dvaput. ni zborovođe ni glasnike ni poslanike. ο savjetodavnome tijelu i vrhovnoj ovlasti u državi nek je određeno takvim načinom. lat. die Vorberatende und Nomophylakes. πολιτικόν σώμα σνγκείμενον εξ προβονλων κάί νομοφυλάκων (s tuma­ čenjem: savjetodavna tijela. έκ προκεκρψένων (između onih koji su unaprijed određeni/predloženi). uz to. 122 Sudeći po svemu.kao obrazovaniji . Slijedeća je nakon toga razdioba upravnih polo­ žaja . U3 HUČAO npedeapumeAbuo HOMeHeHHbLX Kaududamoe. aus zuvor Vorgeschlagenen. Nu nije lako odrediti ni to koje službe treba nazivati 'upravnim položajima'. ex Us qui ante meliores judicati sunt. nego se odluka uvijek prepušta mnoštvu. 123 Grč. ili su zajedno i izabirani i ždrebani. i ždrebani ili 120 naprosto ili medu predloženicima . Εκ προ­ κρίτων. quos probulos (praeconsultatores) et nomophylacas (legum custodes) appellant. engl.bolje opremljeni za državničko umi­ jeće. koji su . dijelom pak ustavna vladavina. Mnoštvu treba dati ovlast da protivno glasuje.pak neki izabirani a neki ždrebani. upravne vlasti. naime onoj koja danas najviše zaslužuje to ime (govorim ο takvoj u kojoj je puk vrhovnik i nad zakonima) radi što boljeg savjetovanja. rus. npoöynoe u ΗΟΜοφααακοβ. Dakle. conseillers prépareteurs et de gardiens des lois. te ο trajanju svakog pojedinog od tih (jer jedni su šestomjesečni. puk može ili ο tima glasovati ili ne može ništa protiv iznesenih [prijedloga] ili se pak svima daje pravo savjetovanja. da učine isto što za sudišta vrijedi u manjin­ skim vladavinama (jer tu nameću globe onima koje žele kao suce. nego dotični [predmet] treba vratiti ovla­ štenim činovnicima. Grč. a zatim vidjeti koje su prikladne i korisne kojim državnim porecima. franc. nego sämo jednom. Vorsteher. iako se oni biraju glasovanjem. engl. katkad su opet i na duži rok). pyKoeodumenu. nego onolikim koliki su sumjerni množini uglednika. Uz to. a oni s mnoštvom). . . 121 Ili 'u jednaku broju iz različitih staleža'. Tu treba činiti ono što je opreka onome koje biva u ustavnim porecima. ali ne i da glasovanjem [konačno] odlučuje. njem. 124 Ili 'službi. ili pak ni jedno od toga. njem. tko to ima provoditi i kako? Jer ο svima tim stvarima treba moći razlučiti kolikim sve načinima one mogu bivati. drugi traju kraće. franc. 125 Ili 'nadglednici'. svećenike kao prvo (naime. probuli and guardians of the law. katkad su to jednogodišnji položaji. ali neće uzmoći ukidati ništa od samog državnog poretka). 10 11 11 15 20 15 25 rima o kojima su dotični unaprijed savjetovali (jer tako će puk sudjelovati u savjetovanju. praefecti. ali ne odlučuje. državne službe u aristokratskom poretku. Razlučuje se. officers. isto tako koristi kad sami pučani uvelike premašuju mnoštvom upućenike u državničko umijeće 122 . isto tako koristi i birati same savjetnike. i upravlja se svakom pojedinom državom prema spomenutoj odredbi. novogrč. niti one ždrebane treba smatrati vladateljima . έπιστάται. Jer u ustavnima vladavinama čine oprečno. ili ne davati svima onu mazdu. rus. lat. ili glasovanjem ili ždrijebom i to jednako iz različitih dijelova . treba smatrati kako su oni nešto mimo državnih činovnika). out of select candidates. njem. nego se isti mogu birati višeput. Na korist je pučkoj vladavini. Jer i u tome dijelu državnog poretka postoje mnoge razlike: koliko treba biti dotičnih upraviteljstava. novogrč. da bi morali suditi. franc. nad čime trebaju imati ovlast. U vladavinama manjine [bilo bi probitačno] ili pro­ brati neke ljude iz mnoštva ili postaviti upravno tijelo. i trebaju li te službe biti doživotne i dugotrajne. kao u aristokratskom poretku u Korintu. i baviti se onim stva120 Ili 'između unaprijed predloženih kandidata'. sur une liste de candidats préalablement élus. ali odlučuju ovlašteni činovnici. koje su se brinule za strogo pridržavanje zakona). Vidi i ranije tuma­ čenje jedne od temeljnih višeznačnica αρχή. Grč. ili isključiti ždrijebom njihov suvišak. έπιστάται (nadglednici). i ο ustrojstvu dotičnih služba: između kojih ljudi treba ih izabirati. kakvi su u nekim državama oni koje nazivaju predsavjetnici i zakonočuvari 1 2 3 . doAXHoemb. 30 35 40 1299 a 5 10 15 146 147 . lat. uz to. dakle. a isto bi tre­ balo učiniti i u skupštinama (jer savjetovat će bolje budu li svi zajednički savjetovali: puk s uglednicima. dok u pučkoj vladavini namiču mazdu neimućnima). 126 Ili 'upravnim činovnicima'. savjetodavno tijelo u državnome poretku na taj način. novogrč. upraviteljstava'. engl. državni poredak je dijelom vladavina najboljih. πρόβουλοι και νομοφύλακες. manjina može glasovati protivno. Jer 125 državnoj zajednici trebaju mnogi predstojnici . Aristotel tu podrazumijeva 'uglednike'. préposés. i zbog toga niti sve one birane glasovanjem.

što je na ovome mjestu latinski prevedeno kao »praeconsultatores sive provisores«. naime: ražanj. cumojnemp. dakle. samo što jednima trebaju često. i protežu se ili na sve građane u nekoj činidbi. denamb ceoezo poda eepmenbt . neki drugi na drugome mjestu ili pak svugdje jedan te isti? I treba li službe razdijeliti prema poslu ili prema ljudima. riječju consul. analogues à ces instruments formés d'une lanterne au bout d'une lance. lat. nego su različiti u različitim porecima. Kakve su i kolike upravne službe nužne da bi bila država. Grč. Grč. uzmognemo reći koliko [upravnih položaja] nuždno biva u svakoj državi. a ne mnogim dužnostima. zbog malobrojnosti pučanstva nije lako da mnogi budu u upravnim službama. koji se mogao upotrebljavati u različite svrhe. Ne smije se. . a svaki pojedini posao biva boljim ako je briga oko njega jedno vrsna nego ako je mnogo­ vrsna) 1 2 9 . Ako. negdje pak različiti (jer dok ovdje priliči širi djelokrug [dotične službe].jesu li isti glavni upravni položaji.ceemuAbHUKu.utvrdio koliko se služba prikladno može spojiti u jednu. a u pučkim vladavinama između slobod­ njaka. 129 To jest: ako se dotičnik bavi samo jednim određenim poslom. gospodarske (jer se često izabiru žitomjeri) 1 2 7 . like the spits which also serve to hold a lamp. koje dužnosti prema mjestu može obavljati više služba i nad kojim stvarima može svugdje imati vrhovništvo jedna upravna služba. da se jedan brine ο javnome redu. Stoga ništa ne priječi da jedan obavlja više dužnosti (jer neće one smetati jedna drugoj). wie die Geräte. dok neke samo jednom. njem. 128 Το jest: kakvim se imenima dotično naziva. A trebaju pokatkada iste upravne položaje i zakone male države kao i velike. pa se tako [dotičnici] u vladavinama najboljih izabiru između obrazovanih. novogrč. te koje nisu nužne. ili pak biva te kakve su razlike u [državnim porecima] takve su i razlike u službama. a naj­ više ovo posljednje. frumenti mensor. iako nisu [birani] ni među jednakima. ώς και τα όβελισκολύχνια. 132 Posrijedi su ot πρόβονλοι. commisaire aux distributions de blé. na koje se mogla objesiti i svjetiljka. πρόβονλος zamjenjuje lat. i negdje pristaje da budu isti. kao treba li red na sajmištu održavati sajamnik 131 . vladavini najboljih i jednovladi . Nu takvo što 1 2 8 nema tako reći nikakve važnosti za svakodnevne potrebe (jer još nigdje ne dođe do sudbenog spora oko pukog imena). engl. corn measurer. npr. Getreidekontrolleur. u pučkoj vladavini. franc.. jer naređivati je najveća značajka upravitelj stva. σιτομέτρης. οίον όβελίοχολνχνια. jedne su dužnosti.. druge su poslužbene i za njih se. te koliko nije nuždno ali su potrebni. similes instrumentis Ulis quae candelabri et verriculi usum simul praebent. upravnim treba nazivati one službe u kojima se savje­ tuje ο nekim stvarima. da li se treba razlikovati prema svakom pojedinome i rod upravnih položaja. koja inače ne pripada puč- 10 15 20 25 30 30 5 Posrijedi je 'štap sa šiljkom'. u imućnikâ. zatim. kao služba vojskovođe nad vojnicima. smetnuti s uma ni to. ili pak ne? Na primjer.. novogrč. ili pak jedan ο djeci.Postoje djelatnosti koje su državne. jer tko su oni koji će opet tê naslijediti?). Jer u velikim [državama] i treba i mora se ustrojiti jedna upravna služba za jedan posao (jer mnogi mogu stupiti na upravne položaje zbog toga što ima mnogo građana. σιτομέτρης. njem. lako bi tkogod . dalje. a drugima u velikom vremenskom razmaku. dok se inače grč. naprosto rečeno. rus. engl. ni među staleški sličnima. 127 20 25 30 35 1299 b moraju biti poput ražnjeva-svijećnjaka130. Množinski oblik 130 148 149 . 131 Το jest: nadzornik trgovinskog i robnog prometa na sajmi­ štu. tako te se neke službe ponovo dobivaju tek nakon dugo vremena. koji je pazio na kakvoću robe i sprečavao prevare. rus. drugi ο ženama? A zatim. sulica. ili samo na jedan dio. Dočim u malim [državama] nuždno se mnoge upravne dužnosti stječu u rukama manjine (naime. vladavini manjine. I najvećma.pošto se to spoznalo . ali su korisne za valjan državni poredak. franc. uzimaju robovi. die gleichzeitig Gabeln und Leuchter sind. u vladavinama manjine između bogatih. lat.više bi tkogod mogao dvoumiti s obzirom na svaki državni poredak a osobito na male države. i zbog oskudice u pučanstvu upravne službe Ili 'nadzornici žitnih mjera i prodaje'. prema državnim porecima. te odlučuje i naređuje. koplje. ondje priliči znatno uži)? Nu neki su svojstveni [stanovitim porecima] kao služba predsavjetnikâ 132 . kao nadstojnik nad ženskinjem ili nadstojnik nad djecom. iako je rasprava ο tome primjerena za samo mišljenje.

Dijelom svi. drugi opet ždrijebom). 133 Ili 'vijeće'. Jer mora postojati nekakvo tijelo kojemu je dužnost unaprijed svjetovati 134 puk. 10. Neki izabiru glasovanjem između svih. dijelom glasovanjem. Nu ο tim stvarima nek je zasad rečeno toliko. birani mogu biti ili glasovanjem ili ždrijebom (i. 134 U izvorniku je προβουλενειν. Neki izabiru između nekih glasovanjem. neki [se postavljaju] između sviju. a u Ateni zakono­ davno tijelo od deset članova). dijelom glasovanjem. Svi izabiru između svih. onda ili dijelom. ili svi biraju između svih glasovanjem. upravnih činovnika. dijelom glasovanjem. Neki izabiru ždrijebom između svih. Od toga troga jedno je: tko su oni što postavljaju na položaje. A nadzornik nad djecom i nadzornik nad ženskinjem. kako bi se [ljudi] držali svojeg posla. a ne pučke (jer kako bi tkogod tu mogao priječiti izlazak siromaškim ženama?). Vidi i ranije tumačenje dotičnog nazivka. koji se tiču vladateljâ. dijelom neki izabiru ždrijebom između sviju. dijelom ždri­ jebom. Neki izabiru između nekih ždrijebom. 15. ako između svih. dijelom neki izabiru glasovanjem između sviju. a predsavjetnik manjinskoj vladavini. kao u Megari 1 3 7 sämo između povratnika iz progonstva i suboraca protiv puka). dotična ustanova ima značajku manjinske vladavine. Dijelom svi. 25 5 8 8 10 15 150 151 . dijelom neki izabiru između nekih. Neki izabiru između svih. Jer kako dokoličare. dijelom glasovanjem. 138 Budući je ovo mjesto oštećeno. dijelom ždrijebom. dijelom neki izabiru ždrijebom između nekih. na koji se Aristotel poziva. 14. prema kojem postoje slijedeće mogućnosti postavljanja na upravne polo­ žaje: 1. i tê se stvari mogu udvojiti. te se jedni biraju glasovanjem. 7. dijelom neki izabiru između sviju dijelom gla­ sovanjem. prijevodu: »praeconsultatores consultatoribus opponuntur atque ideo imponuntur. a ο ustrojstvima 136 upravnih položaja treba pokušati iz početka razmotriti. 6. dalje. 11. 18. 3. i nije posve jasno i obiluje ponavljanjima. Dijelom svi. Uzme li se kako u cijeloj shemi može se birati između sviju i između nekih. ustanova je vladavine najboljih. Načelo je jedno- 20 22 1300 a 24 24. Svih izabiru ždrijebom između nekih. dijelom ždrijebom. dijelom ždri­ jebom. Svi izabiru između sviju ždrijebom. « 136 Ili ο 'uredbama. Svi glasovanjem izabiru između svih. 35 (npr. 16.koj vladavini. dobiva se još devet mogućnosti. neki tek između nekih. 17. Razlike su tu određene trima čimbenicima. drugo: između kojih. što je slučaj svugdje gdje neko malobrojno tijelo upravlja mnobrojnijom skup­ štinom. što je dakako u korijenskoj i smislenoj svezi sa 'predsavjetnikom' (to jest: s onim koji unapri­ jed savjetuje i nadzire). 5. te ne ni manjinske vladavine (jer žene manjinskih vladateljâ žive mekoputno). 135 To jest: jedni su u opreci prema drugima. 13. Otuda u Lambinovu lat. dijelom glasovanjem. ili po dohodarini ili rodu ili kreposti ili čemu drugome. To se običava dogoditi kada dođe do kakve lasnoće ili kad se podjeljuju mazde skupštinarima. 4. imenovanjima'. jer ili svi građani postavljaju ili tek neki. naime: neke mogu postavljati neki. Ali iščezava i moć sav­ jeta u onim pučkim vladavinama u kojima se puk [uvijek] sastaje na skupštinama i raspravlja ο svim stvarima. 2. dijelom neki izabiru glasovanjem između nekih. često i skupštinare te ο svim stvarima sami odlučuju. 8. postavljenjima. pomoći ćemo se komentarom O. dijelom ždrijebom. služba pripada vladavini manjine. u Tebi ili Korintu. Gigona. Svi glasovanjem izabiru između nekih. jer savjetnik pripada pučkoj. zatim. dijelom ždrijebom. i ako je koji drugi činovnik s ovlašću slična nadzora. upravitelja. Dijelom svi. predsavjetnici su pretpostavljeni sav­ jetnicima 1 3 5 . 9. ili svi između svih ždrijebom (ili svi između nekih glasovanjem. Naime. neke pak svi. te ili između sviju ili između nekih određenih može značiti i 'vijeće' (npr. a kako predsavjetnikâ mora biti brojem malo. koji spojeni nuždno pružaju sve [mo­ guće] načine. Od tih u svakome pojedinome bit će četiri načina razlike 1 3 8 . Dijelom svi. Ako je takvih činovnika brojem malo. kao po pleme137 Sâm taj povijesni događaj. i treće: kojim načinom? Svako pojedino od toga troga dopu­ šta tri razlike. ili svi između nekih ždrijebom) (i. Svi izabiru između nekih. Neki izabiru između nekih. Dijelom svi. dok je savjet 133 pučka vladavina. nije pobliže poznat. Nu gdje su obje upravne službe. 12.

Postavljati jedne između svih. a treće (9. 143 Gdje se nalazio sudbeni stol za ubojice. dakle. 'fratrijama'. Od sudišta za tuđince. koliko je vrsta sudišta? Pod onim kako podrazumijevam: [bi­ raju li se suci] ždrijebom ili glasovanjem. 144 Ili 'za sitnije sporove' ili 'kad su posrijedi ugovori male vrijednosti'. te za koja postoji priznanje ali se spori oko pravednosti. značajka je vladavine najboljih. Kada ne svi ujedno. i tako se raspodjeljuju prema državnim porecima. 8. dok [izabirati] neke između nekih (glasovanjem) značajka je manjinske vladavine. treća za činove urote protiv ustava. 141 140 152 153 . Inače. jedno je za sporove između njih samih. neke pak ždrijebom. 11). ili pak jedne između svih a jedne između nekih. te koje su one. kao od 10 15 20 25 30 To obećanje nije ispunjeno u Politici. jedne od položaja ždri­ jebom. ili između nekih glasovanjem ili između nekih ždrijebom. Jedan dio tih mogućnosti su demokratske ( 1 . 'demama'. ο kojem treba reći koju. ili jedne glasovanjem. dok u cijelosti nije jasno koliko bi mogućnosti trebalo pripadati aristokraciji. I postav­ ljati neke između svih ili glasovanjem ili ždrijebom ili obadvama. i glasovanjem između nekih sve. 5). mimo svih tih vrsta postoje i sudovi za manje ugovore 1 4 4 . druge gla­ sovanjem). tako te biva dvanaest načina. Prvo dakle odredimo koliko je vrsta sudišta. načini postavljanja na upravne položaje i toliki im je broj. onda ili između svih glaso­ vanjem ili između svih ždrijebom. ovaj put zbog hotimičnog ubojstva. kakav kažu da je u Ateni sud u Freatu . kotarima. sve dok se ne izredaju svi građani. 10. iznosio je svoju obranu obično s broda ispred sudaca koji su sjedili na kopnu. To su. značajka je ustavne vladavine.nima. čime se bave. druge ždrijebom. a drugo za sporove tuđinaca i građana). a pri povratku mu se ponovo sudi. što u konačnici daje 27 mogućnosti. ili da su neki između nekih na oba načina. a mimo tih postoje sudišta za ubojstva te za tuđince (a sudišta za ubojstva ima više vrsta. kao što je ovlast nad prihodima ili nad obranom. A [postavljati] neke između sviju. jer postoje tri odredbena čimbenika: tko bira. I dotičnome valja istražiti načine prema istoj pretpostavci. 12) mogle bi pripadati oligarhiji. čak i kad su posrijedi neki između nekih ždrijebom (pa i kad se zbiljski ne dogodi. ili jedni takvim načinom. osim onih dvaju udvoje­ nih. Preostalo od trojega je sudstvo. Jer druge je vrste moć vojskovođe od ovlasti koja nadzire kupovinu i prodaju na tržnici. Uz to. zajedno s moćima dotičnih položaja. 139 To jest: 'filama'. Tih ima osam. koji je pak koristan kojima i kakva trebaju biti stavno. Tricot) misle kako tu Aristotel govori ο čovjeku koji je prvo bio izgnan zbog nehotičnog ubojstva. drugo ako tkogod počini nepravdu protiv načela zajedništva 142 . kao: je li se spor vodi pred istim ili pred različitim sucima. ili uvijek između sviju). značajka je manjinske vladavine (i više je takvo negoli iz obojega). drugi pak drukčijim. bit će bjelodano poslije 140 . Kažem 'između kojih': da li su [dotičnici] između svih ili između nekih. jedne glasovanjem. 2. Od tih opet tri postavljanja pripadaju pučkoj vladavini: kad biraju svi između svih glasovanjem ili ždrijebom ili pak obadvama. četvrta za sporove između činovnika i zasebnikâ zbog izrečenih kazna. Tih devet mogućnosti mogu se dalje različito spajati. I zatim. I razlike među sudištima određuje se trima čimbenicima: između kojih se [izabiru]. jedni pak ždrijebom). ο ubojstvima hotimičnim ili nehotimičnim. Nu takvi se slučajevi veoma rijetko doga­ đaju i u velikim gradovima. Za svaki od ta tri slučaja moguća su tri odgovora: A-B-dijelom A/dijelom B. Optuženik koji nije imao pravo stupiti na tlo Atike. A kažem moć upravnog položaja. tko se izabire. nego kad postavljaju između sviju ili između nekih. drugi ždrijebom (i jedni između nekih glasovanjem. ili jedni takvim načinom. kako se izabire. 142 Ili 'protiv državnog poretka'. čim se bave i kako. ako sämo neki izabiru [postavljaju]. sam Freat bijaše jezičak zemlje koji je zatvarao luku Zea. drugi pak drukčijim. peta ο zasebničkim ugovorima koji su veće važnosti. To jest: kad nadzor nad 'računovodstvom' otkrije zloporabe. neke glasovanjem. Jedna je za polaganje računa 1 4 1 . to jest: jedni između svih glasovanjem. druge su značajne za ustavni poredak (7. bratstvima 1 3 9 . jedne između nekih pripada ustavnoj vladavini sa značajkom vladavine najboljih. bilo ždrijebom bilo glasovanjem bilo obadvama. Komentatori (npr. 30 30a 16 35 36a 40 1300 b 5 postavljenja. (bilo ždrije­ bom bilo glasovanjem bilo) obadvama (pod obad­ vama podrazumijevam: jedne ždrijebom. ipak je takva značaja). Vidi i ranije tumačenje nazivka εϋϋυνα/ενϋννος. i četvrta [vrsta] ο ubojicama-bjeguncima kojima se sudi pri povratku.

te ili ždrijebom ili glasovanjem ili na oba načina. 3 Vidi III. načini kao neki >protuprimjeri< onima već navedenima. novogrč. manjinska vladavina [nastala je] iz toga što oni po jednome nejednaki misle kako su i u cijelosti nejednaki 4 (budući su. zocydapcmeeuHbie npecmynneHun. ali tu nije potrebno mnoštvo sudaca. franc. dakle. s kojih se uzroka mijenjaju2 državni poreci. nejednaki Usp. Ή su. bilo glasova­ njem bilo ždrijebom. des juridictions de nature politique. preokret. uz to. i. Nu ο takvim sporovima nek je dosta. novogrč. Uz to. 4 To jest: i time u cijelosti iznad ostalih. mogu se sastojati i od iždrebanika i od izglasanikâ. ali se upravo u tome zastranjivalo. iz kojih se oblika u koje [države] najčešće preinačuju. jedni između nekih. de civilibus. Od tih opet oni prvi pripadaju pučkoj vladavini. έκ τίνων δε ματαβάλλουσιν al πολιτεΐαι. kao i u sudištima za ubojstva i tuđince. 2. koji ako se ne rješavaju ispravno. neka između nekih. Iako je u izvorniku posrijedi pojam promjene/mijene. über die politischen Gerichte. kojim bi se načinom najviše mogla uščuvati svaka pojedina država. te koje su stvari spasonosne i općenito i posebice za svaki poje­ dini od državnih poredaka. lat. 35 35 40 1301 a 1 E. quibus autem ex causis rerum publicarum formae mutentur. ili pak neka sudišta. lat. Grč. kako je rečeno. engl. engl. franc.valja razvidjeti nakon onoga što je kazano. naime. drugi glasovanjem. dakle. V. jer i ο tima se mora suditi. ecnedcmeue Katcux npuHUH npoucxodsim zocydapcmeeHHbie nepeeopombi (gdje su možda posri­ jedi i »državni udari«. ili pak svi ο svima jednom ždrijebom jednom glasovanjem. O drugim dakle stvarima. koja sude ο istim stvarima. Mora se prvo pretpostaviti kao počelo. les causes des changements dans les constitutions (dok se u podrupku kaže izravno: programme du livre V consacré aux révolutions politiques). Nuždno je. nego govorimo ο [slučaje­ vima] protiv državnog poretka. koji se [postavljaju] između nekih i sude ο svim stvarima. misle kako su i naprosto jednaki). 145 Grč. και ποίων αιτίων μεταβάλλονται τα πολιτεύ­ ματα (s kojih se uzroka mijenjaju državni poreci). treći pripadaju i vlada­ vini najboljih i ustavnoj vladavini. naime oni u kojima se [suci biraju] između svih ili sude ο svim stvarima. neka opet između obojih (kao.jedne do pet drahmi i malo više. . da su nastali mnogi oblici državnog poretka i u svima se priznavalo ono koje je pravedno i prema razmjeru jednako. ako se isto sudište bude sastojalo od jednih što su [izabrani] između sviju i drugih između nekih). of political cases. περί δε των πολιτικών. kako je prije 3 rečeno. Rečeno je. ili da svi sude 1 4 0 ο svim već razlučenim stvarima. kolikim se načinima mogu postavljati sudišta. pa i samu imenicu revolucija. jer je zocydapcmeeHHbiü nepeeopom . dakle. A isto ih je toliko i kad su posrijedi drugi [izabrani] samo dije­ lom. dakle. Jer opet između nekih oni koji sude ο svim stvarima [mogu biti postavljeni] glasovanjem. rečeno je gotovo sve 1 . ili jedni ždrijebom jedni glasovanjem. ili ο nekima od tih slučajeva [postavljaju se] jedni ždrijebom. ili između nekih [da sude] ο svim stvarima mogu se birati ždrijebom. nastaju razdori i poremećaji u državnome poretku. 2 1 20 5 25 25 30 10 15 154 155 . περί των »πολιτικών«. 147 Prema nekim tumačiteljima i 'spajati' ili 'kombinirati'. IV. the causes of revolution in states. rus. rus. njem. koliko ih je i kakvi su. 1282b 18-30. četiri. njem. was für Ursachen die Verfassungen sich verändern. Jer pučka je vladavina nastala iz toga što oni po bilo čemu jednaki (isti) mislili su kako su i naprosto jednaki (budući su svi slično slobodni. i kakvi su razori svake pojedine države. 147 Kažem. ο kojima smo kanili raspravljati. 1280a 9. u kojima se jedni [suci] izabirani između svih. C. neki prijevodi imaju prevrat. da se neka [sudbena tijela] biraju između sviju.coup d'état). drugi pripadaju manjinskoj vladavini. dotična se [sudišta] mogu i udvajati. 146 Podrazumijeva se: bivaju birani ili postavljeni da sude. Tih načina ima. na primjer.

kao što u Sparti kažu kako je Lisandar pokušao To jest: ono čega je pre-više. 1304b 4. jer najviše su s razlogom naprosto nejednaki 7 jedino dotičnici. dok su 1000 preostalih bili zamjenici. das Gleiche.prema imutku. 16 Ili 'jednakost'. ili pak iz bilo koje od tih u ustavnu vladavinu ili vladavinu najboljih. naime. TO ίσον. dok razmjerom četiri premašuje dva kao i dva jedan. Zatim [prevrati mogu težiti] promjeni tek jednog dijela državnog poretka. ako su prema čemu nejednaki. novogrč. A to jednako 1 6 je dvostruko: jedno je brojem. drugi pak. što premašuje. Ljudi se slažu da je naprosto pravedno ono prema dostojanstvu. paeeucmeo. ako su prema čemu jednaki. 'državno sudište'. Dočim oni [iz manjinske vladavine]. [opreke] 1 8 tima u mnoUsp. lat. equality. Dakle. nego dapače postojeće ustrojstvo pretpostavljaju drugima. a prema dostojanstvu ono koje je to razmje­ rom. npr. IV. III. smatraju da su i naprosto nejednaki). 1333b 34. 1284b 28-34.pučanski više ili manje. i zbog toga uzroka. i samo ga žele preuzeti u svoje ruke . jer jednak je dio dva od četiri kao i jedan od dva. " Usp. Usp. drugi put. 14 To jest: ήλιαία. kad [promjena] nije protiv postojećeg poretka. IK Podrazumijeva se 'bogatstvo i siromaštvo'. ali su naprosto manjkavi. pa i u Epidamnu državni poredak se promijenio sàmo dijelom (jer mjesto rodovođa 1 3 postaviše savjet. U cijelosti. franc. rus. Uz to. 'Heliaja' se sastojala od 6. teže u svemu imati više. tako reći. ili opet obratno. bilo ono manjinska vladavina ili jednovlada. katkad je posrijedi više ili manje. 1292b 11. VII. 7 Usp. njem. drugo je prema dostojanstvu. 6 5 35 40 1301 b 4 5 10 ukinuti kraljevstvo a kralj Pauzanija 11 nadzorništvo 12 . na primjer: bilo da se u posto­ jećoj manjinskoj vladavini manjinski vlada više ili manje. oni što se ističu prema kreposti. a ono što je više 5 . i jedni i drugi se bune. iz pučke vladavine u vladavinu manjine ili iz vladavine manjine u pučku vladavinu. bude li među jednakima). Postoje i drugi koji pre­ mašuju prema rodu 8 i koji smatraju kako nadmašuju jednake upravo zbog tê nejednakosti. gdje se nejednakima ne daje ono što im po razmjeru pripada (jer vječna kraljevska vlast je nejednakost. 'pravno zborište'. što je pojam koji odgovara lat. ono što ih potiče da se bune. Oni pak [iz pučke vladavine]. smatraju da su u cijelosti jednaki. ili da se dotični učvrste ili oslabe. kao kad se iz postojećeg mijenja u neki drugi oblik. prema broju jednako nadmašuje tri dva kao i dva jedan. koji su nadzirali kao suci rad kraljeva. A od svih s najviše prava mogli bi se buniti (iako tî to najrjeđe čine) 6 . Kažem pak brojem ono što je množinom ili veličinom isto i jednako. dakle. Stoga i nastaju najviše dva državna poretka: pučka vlada­ vina i vladavina manjine. to je i nejednako. Počela su tî. 15 Riječ je ο službi arhonta. sazivali pučku skupštinu i pregovarali s inozemnim poslanicima.IV. budući su nejed­ naki. pa i dužnost vladatelja 15 u toj državi značajka je koja pripada vladavini manjine). engl. 12 11 25 30 35 40 1302 a 15 20 156 157 . jer oni se čine plemenitima u kojih su prisutni krepost i bogatstvo predaka 9 . jer plemenito podrijetlo i krepost nalaze se u manjine. po 600 iz svakog od deset rodova (fila). bilo u pučkoj vladavini . budući su kao jednaki. aequale. To jest: 'visoko službeno nadzorništvo' ili eforat. Vidi i ranije tumačenje nazivka άρχων (lat. 13 To jest'rodovskih ili plemenskih glavara' (φύλαρχοί). svi tî [oblici državnog poretka] imaju nešto pravedno. tražeći ono jednako. ali se razlikuju (kako je i prije rečeno) 1 7 u tome što jedni. 17 Vidi: a 26. Grč.000 građana-sudaca. . rô Ισον (jednakost). a i dandanas moraju u državno sudište 14 odlaziti vladajući službenici kad se izglasava izbor kojeg činovnika. svugdje zbog nejednakosti nastaje buna. npr. ljudi se bune. l'égalité. Stoga i promjene bivaju dvostruko: jer jednom su protiv državnog poretka. praetor). 1294a 21 "' Usp. misle da trebaju u svim stvarima jednako sudjelovati. i sama izvorišta buna. te slično i u ostalim državnim porecima. jer oboje je polovica. koji u Sparti bijaše tijelo od pet nadzornika (eforâ). tribunus plebis. koje bijaše i ime pravosudne palače u Ateni. * Ili 'koji se ističu plemenitim podrijetlom'. smatraju se nejednakima u svim stvarima. kao uspostavi ili ukinuću stanovite upravne službe. kada god ne sudjeluju u držav­ nome poretku prema pretpostavci koju imaju. Dijelili su se na 10 odjela po 500 sudaca.

nego jednako ili Usp. Stoga se treba poslužiti dijelom broj­ nom jednakošću. troje brojem. zbog premoći. 25 Ili 'zbog nerazmjerna rasta u jednom dijelu države'. nehata. Jer kad se uzobijeste oni koji su na položajima [u vlasti] i postanu gramzivi. . engl. rus. bilo pravedno bilo nepravedno. propter parvitatem. 2 Budući pak razmatramo iz kojih stvari bune nastaju te promjene državnih poredaka. dostatno je bjelodano. prijevodu (Sepulveda. To jest: jednih 'oligarha' protiv drugih. 24 27 28 23 30 35 40 1302 b 5 10 25 Podrazumijeva se 'želja za dobitkom'. lat. Grč. διά ανομοιότητα. ali ne i istim načinom. dijelom pak onom prema dostojanstvu. tako reći. A zatim drugim načinom. ipak nemaju više. što pak buna protiv puka. Jer zbog dobitka i zbog časti [ljudi] se gnjeve jedni protiv drugih. kako je već prije rečeno. neglect about trifles. 1 Prema uvriježenu tumačenju. δΐ έριΰείαν. zbog maloće. dok su imućni <i neimućni> mnogobrojni svugdje. die Amtserschleichung. što je bjelodano iz samih događaja. sad je rečeno. Stvari pak oko kojih se bune su dobitak i čast te opreke tima. Stoga je uputno navesti cijelu rečenicu s inačicama. Postoji gotovo. državni poredak sastavljen od pripadnika srednjeg staleža bliži je pučkoj negoli manjinskoj vladavini. ένεκεν άρριβισιμον. u engleskom. 22 Vidi 1301a 33. δια μικρότητα. podižu bune u državama. te treće: koja su počela neredima u državi te bunama jednih protiv drugih. i u engleskome: of the imperfect forms of government. nije vrijedna spomena. oni što su podčinjeni bune se kako bi bili jednaki. maloće i nejednakosti). ολιγ­ ωρίας. Mentcue yHuxeuuH. la brigue électorale. njem. To jest: u premoći. μικρότητος και άνομοιότητος (zbog skorojevištva /lakataštva/. dissimila­ rity of elements.gih. Kao općenit uzrok. carelessness. Uzroci i počela tih gibanja.. mogu biti sedam brojem ili pak i više. Jer u manjinskim vladavinama nastaju dvije vrste bunâ: što ona jednih protiv drugih 2 0 . te što može i kako biva uzrokom bune. Urediti [državu] naprosto i posvema prema objema jednakostima. und die Ungleichkeit. a buna puka protiv samog puka ili. zbog straha. zbog svađe. posrijedi su oblici države koji odstupaju od savršena obrasca. ili 'privatnika'. dok oni što su jednaki [bune se] kako bi bili viši 23 . što kad je nešto od početka i počela pogrješno. seu quae ab optimo statu reipublicae deflexerunt. francuskom i latinskom prijevodu). die Kleinheit. propter dissimilitudinem. propter ambitum. franc. 1296a 13. zbog nesličnosti 2 . raspoloženju za promjenu treba najviše smatrati ono što smo već rekli 2 2 . koje valja jedno po jedno iznijeti prvo u ocrtu. Od tih pak koju moć imaju obijest i dobitak 2 7 i kako su uzroci [bunama]. ili do nje i ne dolazi. zbog prezira. ako uopće nastane. 26 Nekima su tumačiteljima tu posrijedi i politički poroci. I uz to. necxodcmeo xapaicmepoe. bune se i jedni protiv drugih i protiv državnih poredaka koji im daju dotičnu ovlast. treba uopće istražiti prvo njihove početke i uzroke. zbog obijesti. Tomu je uzrok. Uz to. dva su od tih ista s već navede­ nima 2 4 . novogrč. koja i na same dotičnike djeluju rečenim načinom. election intrigues. Vidi 1. Jer bježeći od beščašća i kazne. IV. zaista je loše.32. npoucKU. A njihova se gramzivost ostvaruje što na štetu zasebnikâ što na štetu same zajednice. jer od tih država ni jedna nije postojana. l'incurie.A jasno je i što je čast. i on je najpostojaniji od takvih državnih poredaka 2 1 . Kakvo im je dakle raspoloženje kad se bune. drugi su opet gonjeni nejednakošću i nadmoćnošću kad pretpostavljaju kako. Naime. Pa ipak je pučka vladavina i postojanija i češće bez bunâ negoli vladavina manjine 1 9 . δι όλιγωρίαν. bilo da se tî tiču njih samih ili prijatelja. Jer jedni se bune poneseni jednakošću. dakle. die Nachlässigkeit. zbog porasta što je mimo razmjera 25 . 158 159 . plemenitih i dobrih nigdje nema stotina. 20 19 5 8 8 3 15 20 manje (što kao zahtjev može biti pravedno. zbog zazora. iako su nejednaki. Naime. kad smatraju kako im je gore. otuda u lat. i ο rečenim stvarima. npeueöpexumeAbHoe ornuomenue. 1548): depravatae respublicae. propter negligentiam. l'inattention à de petits changements et la disparité. kao 'izborne spletke' ili 'nezakonito prikupljanje glasova' (npr. ali ne kako bi ih sami stekli. onda je nemoguće da mu i kraj ne bude nekakvo zlo. i ako su jednaki s onima koji imaju više. Jer treba shvatiti u kakvu se raspoloženju ljudi bune i poradi kojih stvari. već kako bi vidjeli druge gdje ih dobivaju. Ili 'pojedinaca'. dočim u pučkim vladavinama [nastaje] sämo buna protiv vladavine nekolicine. a može biti i nepravedno).

A svakako je bolje od početka paziti da se ne pojave premoćnici. Zbog 31 toga gdjegdje običavaju osuđivati na izgon . Otuda i Japigi. Jer kad se poveća broj imućnika ili porastu imanja. Uzrok bune može biti i neistorodnost 4 3 . bojeći se da ne budu kažnjeni. pravedno opet kada je to prema dostojanstvu. engl. kao što su se na Rodu urotili velikaši protiv puka zbog straha od tužbi i osudbi koje su im se s p r e m a l e . Jer kao što država ne nastaje iz bilo kojeg Tarent je bio stari grad u Apuliji (ili Japigiji). . jer često neopazice dolazi do velike promjene u ustanovama. 34 Nakon pobjede nad Kartažanima. propala pučka vladavina zbog loše državne uprave. A događa se takvo 35 što katkada i slučajem. 30 29 15 20 25 30 33 33 35 tako i država sastoji iz dijelova. mjesto u Arkadiji. pošto bijahu poraženi i pobijeni mnogi značajnici u boju s Japigima malo poslije perzijskih ratova. 39 Naime: u oligarhije i dinastije. nakon boja kod Enofita 33 . A kažem 'zbog neznatnih stvari'. zbog izbornih 40 spletaka. a to pak nepravedno biva 29 kada [su ljudi] mimo dostojanstva ili čašćeni ili obeščašćivani. — I zbog straha bune se oni koji su štogod skrivili. pa je uspostav­ ljena pučka mjesto ustavne vladavine. gdje imućnici preziru nered i bezvlašće. kad su većina oni što ne sudjeluju u državnoj vlasti (jer misle da su jači). Gelon se 454. 9. Grč. Enofit se nalazio u Beociji. kao u Tarentu . kao da se ono mâlo vrlo neznatno ili nikako ne razlikuje od pukog ništa. vidi II. 1284a 17.I zbog prezira se bune i napadaju. ali rjeđe. jer kao što se tijelo iz dijelova sastoji i treba rasti razmjerno. koja je trajala 7 godina. naroda ili rasa'. god. na primjer: mnoštvo neimućnika u pučkim i ustavnim vladavinama. Nastaje obično iz takvih uvjeta 30 ili jednovlada ili obiteljska vladavina manjine . 32 Usp. ako bi preraslo mimo razmjera ne samo prema kolikoći nego i prema kakvoći. i zaveo tiransku vladavinu. nakon poraza pješaštva za Peloponeskoga rata. pa su morali vojačiti s liste gradana. te se Ili 'mimo zasluga'. 1304b 27. kako bi se zadržala sumjernost.Premoć pak [biva uzrokom bune]. a ostalo tijelo tek dva pedlja. franc. difference of races. kad dopuste da najviše položaje zauzmu oni koji nisu prijatelji državnog poretka. kao u Argu i Ateni. 33 Tu je Atena pobijedila 456. A nastaju promjene državnih poredaka i zbog kakva porasta što je mimo razmjera. to nastalo liječiti poslije. 31 To jest: primjenjuju ostracizam. TO μη όμόφυλον. i u Ateni. 41 Naime. Značaj samog događaja sadržava stanovite povijesne teškoće. kada tkogod postane po moći veći (bilo pojedinac bilo više njih) nego što je u skladu s državom i prema moći državne uprave. . jedan od arhontâ. Ili 'monarhija ili dinastija' u izvornom i antičkom značenju. i katkad bi se izmijenilo u oblik druge životinje. kao što u Ambraciji bijaše početno malena dohodarina. diversitas gentis et generis. dočepao moći. Vidi ranije tumačenje dotič­ nog pojma. l'absence de communauté de race. te u Sirakuzi prije Gelonova samosilništva 34 i još na Rodu prije ustanka. 43 Posrijedi je 'različitost rodova. lat. želeći preteći da im se ona ne nanese. kao u vladavinama manjine. 42 Zapravo: 'zbog neznatnih stvari' ili 'zbog sitnica'. kad 36 je u sedmome danu mjeseca Kleomen Spartanac pobio Argivljane i prisilio ih da prime među građane 37 neke od okolnih susjeda . kad se previđa neka sitnica. 1269a 36. Podrazumijeva se dan posvećen Apolonu. 40 Hereja. i oni koji predmnijevaju kako će im se nanijeti nepravda. zbog toga što se ranije biralo izbornim spletkarenjem). plemena.Mijenjaju se državni poreci katkada i bez bunâ. kao što je u Tebi. [državni poreci] se mijenjaju u manjinske vladavine ili obiteljske vladavine . a ako toga nema. te u pučkim vladavinama. ili pak zbog nehata. Događa se to i u pučkim vladavinama. die Anwesen36 35 40 1303 5 10 15 20 25 25 160 11 Politika 161 . kao što je u Oreju pro­ pala manjinska vladavina kad Herakleodor postade vladatelj . . od kojih neki nezamjetljivo naraste. negoli. koja se napokon svela na ništa. jer je pretvorio vladavinu manjine u ustavnu i pučku vladavinu. kao u Hereji (jer su tu mjesto glasovanjem prešli na izbor ždrijebom. njem. te u Argu. sve dok se ne slože. 37 To jest 'perijeke'. kad se smanjio broj 38 istaknutih muževa. III. pustivši da nastanu takvi. . ono propada: kao kad bi stopalo bilo četiri lakta. a i u Megari je došlo do poraza zbog nereda i bezvlašća. Usp. 38 Ili 'uzimali u vojnu službu'.Jer ljudi se bune i kad su sami obeščašćeni i kad vide druge kako su čašćeni.[Do promjena dolazi] katkada i postepeno 4 2 .

pa su bili izgnani). ne uzme je i vrati se. primivši pridošlice s Halcide. pa i onih veoma malih. učiniše građanima tuđince i plaćenike. nesloga. najčešće imaju bune. morali su s njima ratovati i prognati ih. od kojih je jedna i ta upravo spomenuta. 45 Posrijedi su stanovnici starog Bizantija. podmetnu mu neke svete predmete dok je on bio prinosio žrtvu. novogrč. Razoren je 510. izbacili su Trezence. započne bunu i potakne Atenjane Podrazumijeva se: radi krupnih stvari koje su posrijedi. iako nisu jednaki 4 . kad sâmo zemljište nije naravlju prikladno za jedin­ stvo države. Stoga oni koji primiše [u državu] ili one već naseljene tuđince ili došljake. ali su otkriveni i otjerani nakon boja. prijevodu (orta ex affinitate dissentio. nego su stanovnici Pireja više za nju od onih iz grada. a u pučkim vladavinama [bune se] značajnici. jer ne sudjeluju u jednakim stvarima (kao što je rečeno i prije) 4 iako su jednaki. 44 i otuda je palo prokletstvo na Sibarićane . Jer kao što u ratovima prelasci preko rovova. prijatelj mu je primamio sebi njegova lju­ bavnika. 51 50 35 1303 b 5 10 15 162 163 . jer ljudi se bune radi krupnica . kao što su Ahajci nastavali Sibarid zajedno s Trezencima. a i Sirakužani. nego iz 50 sitnica. 33 To jest: Mitilenu. dočim drugi brat. I protiv Bizančana 4 5 došljaci su kovali urotu. tako ne nastaje ni u bilo koje vrijeme. I u Mitileni buna oko neke baštinice bijaše 5 početak mnogih zala pa i rata protiv Atenjana. rasrđen time. zapadoše u bune i pođoše u boj. jedan od imućnika. 44 Sibarid je bio ahajska naseobina u Velikoj Grčkoj. Buni se. kako se dogodilo u Hestieji nakon perzijskih ratova. zavede ženu ovome drugomu. kad među dvojicom braće dođe do razdora oko diobe očevine. onaj siromašniji (kad mu brat ne htjede 35 pokazati imovinu i blago koje otac bijaše otkrio). pridobije imućnike. A i u Ateni nisu svi jednako za pučku vladavinu. Jer u početku nastaje pogrje­ ška. kojega su odbili i koji ih nije uspio ispro­ siti za svoje sinove. Najviše pak i sitnice dobivaju na snazi kad se javljaju u moćnika. 46 Vidi: 1301a 33. prvi pak. U Delfima opet svadbena svađa 51 postade početkom svih kasni­ jih buna. pošto istjeraše samosilnike. I stanovnici Antise. primivši došljake. 49 Izvorno: razdor. bili su od tih gotovo svi izgnani. Dok je jedan od dotičnika bio odsutan. između bogatstva i siromaštva. I stanovnici Apolonije na Crnome moru. Otuda. Jer mladoženja. pa ga ubiju kao hramodera . u kojem im Pahet zaposjedne grad . protumačivši sebi kako mu 1304 a je neki događaj zloslutan znak. u lat. έκ κηδείας γενομένης διαφοράς). pošto su bili primili Samljane. Naime. dopali su bunâ. kako je npr. koji bijahu primili izbjeglice s Hija. naprama grč. 47 To jest: premoćni su ostalima i tako »iznad njih«. tako te 30 i početno mala pogrješka razmjerna je pogrješkama u drugim dijelovima. ne nastaju poradi sitnica. u manjinskim vladavinama većina kao oni kojima se nanosi nepravda. dočim Zanklejci.slučajnog mnoštva. Stoga se treba čuvati i poče­ taka takvih [sukoba] i odmah prekidati svađe među vođama i moćnicima. kaže se. Njezini [srodnici] uvrijeđeni time. Općenito pak bune među značajnicima uvlače u sukob i cijelu državu. Jer 20 tu se državni poredak bijaše izmijenio zbog svađe među dvojicom mladića (a koji su bili na vlasti) oko ljubavnog povoda. pa3HonneMeHHOcmb uacenenun. a kad su postali brojniji. Bune se pokatkad države i zbog smještaja. a početak je. rascjep. 30 Bune. a Kolofonjani protiv Notijaca. Timofan. A i stanovnici Amfipolisa. U Turiju opet Sibarićani se zavadiše sa svojim 'sunastanjenicima' (jer tražili su previše. zbog sudioništva u jednakim stvarima. zatim heit verschiedener Stämme. Deksandar. pošto u to uvukoše ljude iz državne 25 vlasti. kad je došao do nevjeste. dakle. pridobije za sebe pučane. koji je bio veoma bogat. bijaše ostavio dvije kćeri. polovica svega. Ili točnije: 'svađa među svojbinom'. kao kazna za raniji izgon Trezenaca. te dalje sve jedna veća od druge. TO μη όμόφυλον τον πληΰνσμον (neistorodnost pučan­ stva). A možda je najveća oporba 4 9 između kreposti i opačine. bijahu od njih izgnani iz svoje države. smatrajući da im pripada ta zemlja. 52 Ili 'kao svetokradicu'. tako čini se i svaka razlika 48 može izazvati razdor. kao što se ono dogodilo u Sirakuzi u drevno doba. tako su u Klazomeni Hitani bili protiv otočana. 48 Ili 'nesuglasica'. dakle. rus. mogu raskidati bojne redove. svi se zavadiše.

na što naš doslovak želi upozoriti. lat. i s pomoću te laži pokušavali su zadržati vlast u državi. franc. tako povrijeđen. I u cijelosti ne smije se zabora­ viti. 62 Dotično mjesto nije u cijelosti jasno. ili bilo koji dio ili bilo koje mnoštvo) redovito podižu bune. njem. u svim državnim porecima započeci i uzroci bunâ i promjena bivaju takvim načinom. protiv bjelodano jačega onaj preostali ne želi se izložiti pogibli. calumniando eos. i u Ambraciji 58 opet isto tako. treba sada razvidjeti same događaje 62 . bilo činovnici. πρόξενος της πόλεως. Promijenio se i u Epidamnu državni poredak zbog svadbene svađe. u Sirakuzi je puk postavši uzročnikom pobjede u ratu protiv Atenjana. kako oni koji su uzročnici moći 5 9 (bilo zasebnici. 61 Usp. 58 Usp. 1341a 29. Mnazoanov otac. Katkad opet spočetka ljude nagovaraju. pokušali su srušiti pučku vladavinu. Proksen je inače. jedan od znatnijih pokušaja ukinuća demokratskih ustanova. pošto je zajedno s urotnicima izgnao Perijandra. svrgnuvši zajedno sa značajnicima 57 samosilnika Foksa. koja se po predaji tumači kao 'prokazatelj smokava'. 64 U osnovi je riječ συκοφάντης. πρόξενος. lat. i Eutikrat. te dalje 'himbeni tužitelj'. Pri svakom pojedinom obliku državnog poretka. rus. otac Onomarhov. nymen ΛΟΜΗΜΧ doHocoe. ili sami dotičnici zbog svoje izvrsnosti ne žele ostati na istome s jednakima. Ona. ονκοφαντο- 1304 5 10 25 15 30 20 35 164 165 . puk je preuzeo vlast u državi. Grč. dakle. συκοφαντοϋντες. njem. 55 Podrazumijevaju se oni koji nisu imali građanskih prava. jednom s pomoću obmane. 'klevetnik'. 56 Usp. po dužnostima i pravima. naime. 1311a 39. npOKceu. Općenito. Ali. 1274a 12. uroti s onima koji bijahu izvan državne vlasti 55 . I u Fokidi bilo je došlo do bune oko neke baštinice. lay information aga­ inst. Pučke vladavine se dakle najčešće mijenjaju zbog drskosti pukovođa 6 3 . jer ili oni koji zavide tima na počastima započinju bunu. i ta je buna Fokiđanima bila početkom svetoga rata. A mijenjaju se državni poreci i onda kad 54 To jest: proksen. rus. s pomoću nasilja to biva ili odmah spočetka ili prisiljavaju poslije. engl. te ljudi od svoje volje puste da se njima vlada. govoreći kako će [perzijski] kralj dati novce za rat protiv Spartanaca. kad ga je zaručnikov otac (koji je postao jedan od vladateljâ) zbog toga oglobio. Aristotelu znači i vođu puka/pučke stranke i pukog pučkog zavoditelja. budući ta tuđica (demagog) danas ima isključivo pogrdno značenje. kao npr. II. čini se učinilo strožim državni poredak. Općenito. novogrč.(kojima je bio državni gost) da se umiješaju. . on se. a zatim ga silom održavaju protiv njihove volje. što u ustavnu vladavinu i zbog dospijeća do časti ili porasta moći: ili u upraviteljstvu ili u nekom dijelu države. proxène. führen Prozesse gegen. A mijenjaju se [državni poreci] što u manjinsku. bilo plemena. dok je opet gomila pučana pomoraca (postavši uzrokom pobjede kod Salamine 5 6 te time cjelokupne atenske prevlasti na moru) osnovala pučku vladavinu. engl. značajnici. kao u vrijeme Vijeća četiri stotine 6 0 . Nastojimo prevesti spornu rečenicu uz najnužnije dodatke i čini nam se da prenosimo okvirni smisao. jer ostaju manjina naprama mnoštvu. 63 Ili 'demagoga'. novogrč. Jer dijelom zasebno. Stoga oni koji su istaknuti prema kreposti ne podižu bunu. time što je izašlo na glas za perzijskih ratova. A i obmana je dvostruka: jer jednom obmanu [podanike] da prvo dobrovoljno promijene državni pore­ dak. VIII. 57 Ili 's plemenitašima'. himbeno optužujući 64 imućne 60 Povijesni događaj u Ateni iz 411. u Halcidi je puk. bio sličan današnjem konzulu. 59 To jest: oni koji su postojećoj državi osigurali moć. Jer ako uvelike [snagom] premašuje bilo koji od dijelova. 54 10 15 17 17 20 su naizgled oprečne stranke u državi jednakih snaga. A mijenjaju se državni poreci jednom s pomoću nasilja. u svim državnim porecima nastaju promjene zbog spomenutih uzroka . tako reći. koje je obmanulo puk. civitatis hospes. Grč. a u Argu. proxenus. bogataši i puk. pa se dosta različito prevodi. što u pučku. a razdijelivši [poretke] prema navedenome. odmah zavladao državom . 1302a 17. promijenio ustavnu vladavinu u pučku vladavinu. kad su se zavadili Mnazej. potreban je njezin prijenos u izvorniji oblik. dakle. kao što je vijeće Areopaga. Jedan je tajno zaručio kćer za mladića. dok srednjeg staleža ili uopće nema ili je posve neznatan. franc. par des dénonciations calomnieuses. proslavivši se u boju protiv Spartanaca kod Mantineje. a kasnije ih nagovore toliko i tako. offizieller Proxenos.

srušili pučku vladavinu. Inače. Hjalmar Frisk misli kako je tradicionalno tumačenje (ono ο zabrani izvoza smokava) pučke naravi. ali su se zatim izgnanici okupili te. bilo smanjenjem prihoda dodatnim javnim službama. 25 30 35 1305 5 η 7 dok sada ne biva. zbog mržnje prema tima stekao je povjerenje [u puka] kao pučanin. Sama riječ je vjerojatno posudbenica iz nekog maloazijskog jezika. Slično je i u Megari 6 7 srušena pučka vladavina. 67 Usp. prisiljavaju ih da se ujedine (budući da zajed­ nički strah sjedinjuje i najveće neprijatelje). 59. zavodili samosilničku vladavinu. i to ne prema procjembenom razredu. dok se sada govorničko umijeće razvilo. U pučkim vladavinama. naime. mnoge su značajnike izgnali. 565 D. far le fiche. 1302b 23. u drevno doba kad je isti muž bivao i pukovođa i vojskovođa. Lijek tome zlu. 1310b 20. te oni vični govorima postaju pukovođe. osim poneg­ dje nakratko i pomalo. jer ondje gdje se glasovanjem iza­ biru upravni činovnici. Uz to. 10 15 20 25 30 35 6 Vladavine manjine mijenjaju se najčešće dvama najbjelodanijim načinima: 1) jedan je kada nanose nepravdu mnoštvu. sve dok se nije okupilo mnoštvo izgnanika. Vidi i ranije tumačenje pojma τνραννίς. a ta je vjera počivala na omrazi protiv bogataša. prisiljavaju ih da se udruže: bilo ponovnom razdiobom njihove imovine. dijelom pak javno nagovaraju gomilu protiv njih. pokazati (dati) šipak.u boju pobijediše puk i ustanoviše vladavinu manjine. kad bi stekli vojničko umijeće. IV. zatekavši ih kako pasu pokraj rijeke.udruženi . jer tad je svatko sposoban postati Ili 'starosavjetnika' ('starosvjetnika'). Oborena je i u Herakleji pučka vladavina odmah nakon naselbine 6 6 krivicom pukovođa. da do njega ili ne dođe ili da bude što manje. jer bijaše optužio Dafneja i bogataše. 1310b 14. Vidi i ranije tumačenje dotičnog pojma. vlastohlepnici dotle zavode puk te ga postavljaju kao vlast čak iznad zakona. 'predsjed­ nik'. kako bi mogli plijeniti teče­ vine bogataša 6 8 . čemu odgovara hrvat. dakle. 65 Usp. značajnici su morali napustiti grad. VIII. 73 Vidi i Herodot. smatran je dostojnim samosilničke vladavine. jednom pak iznose klevete. Platon. dok je Teagen u Megari poklao imućnicima stada. νντες τούτους (klevećući dotičnike). te isto tako na Rodu. franc. A dolazi do promjena i iz baštinjene pučke vladavine u onu najnoviju. Jer i na Kosu pučka se vladavina promijenila. a ne sav puk. zauzet svakod­ nevnim poslovima. jer je prije posrijedi apotropejska kretnja kao tal. Slične se riječi nalaze u etrurskom i licijskom za pojmove 'satrap'. Dionizije opet. a puk je prebivao u poljima. Službu za mazdu tu su pukovođe uveli. vidio bi gdje promjene bivaju takvim načinom. koji . pukovođe. kako bi ovima mogli plijeniti imovinu. ali su spriječili isplatu dugova zapovjednicima troveslicâ. 70 Usp.zbog nametnutih im parbi oko toga . vrativši se. u tome je što tada pukovođe postajahu od vojskovođa (i nisu bili vični govorima). 71 166 167 . Uz to. Svi su to postizali dok im je puk vjerovao. nu zbog neiskustva u vojničkom umijeću ne nasrću na vlast. ako bi tkogod htio promatrati. 1302b 31. koji . kao što je u Miletu [samosilništvo] nastalo iz službe »staroglavara« 71 (jer je dotičnik imao vlast nad mnogim važnim stva­ rima) 7 2 . faire la figue à qu. jer su se pojavili opake pukovođe (budući da su se značajnici udružili protiv nje). 66 Podrazumijeva se Osnutak kolonije'. Jer jednom [pukovođe] kako bi se dodvorili puku. i gdje puk bira. I. Posrijedi je služba pritana: pritanija. Nastajala su samosilništva nekoć više negoli sada i zbog toga što su se velike ovlasti davale nekim pojedincima.bijahu prisiljeni udružiti se i srušiti pučku vladavinu . Budući su im tî nanijeli nepravdu. 72 Usp.. gotovo sve promjene nastaju zbog tih uzroka. Iz mnogih primjera može se vidjeti kako se dogodilo upravo tako.ljude. u tome je da pojedina plemena postavljaju ljude na vlast. pučke su poglavice. A uzrok što je to nekoć bivalo. zbog toga što tada gradovi ne bijahu veliki. nanoseći nepravdu značajnicima. 'poglavica'. A gotovo i u svim ostalim [državama]. naime. Jer gotovo većina drevnih samosilnika postali su od pukovođa 7 0 . A i u Kumi se dogodilo isto s pučkom vladavinom koju je srušio Trazimah. 1309a 14. kao što je u Ateni Pizistrat digao bunu protiv poljana 73 . 69 To jest: u tiraniju. 68 Usp. 1300a 17. Država. poredak se mijenjao u samosilni69 štvo .

njem. zatim napadne i zavlada. pobuni ih protiv imućnika. te gdje se sudišta ne sastoje od onih koji su u državnoj vlasti. Kao i demagog tako i demagogija danas ima isključivo negativno značenje. u Herakleji i drugim gradovima/državama. cmpaxu ζραοκάαη. κατάλυσις. la démagogie. novogrč.kao što je rečeno . kad su se značajnici pobunili jedni protiv drugih. Grč. dejnazozun. sve dok se nije [osiguralo udioništvo] prvo starije braće a kasnije i mlade. gradu u Tesaliji. Kpymenue zocydapcmeenHozo cmpoH. rus. sin nije. lat. 76 Riječ je ο miletskoj naseobini (Ister). Ali započetak bune može bivati i na više različitih načina. potječe prevrat . ot πολιτοφύλακες. pa i u Egini onaj što se pogađao s Haretom 8 3 pokušao Posrijedi je već poznata višeznačnica 'demagogija': puko vođenje puka i naopako zavođenje puka. i u Amfipolisu 82 onaj imenom Kleotim dovede halcidičke naseljenike. pridobivši zavoditeljskim spletkama Tridesetoricu. iako su tî dobro upravljali državom. kao što se dogodilo u Herakleji na Pontu. die Auflösung. novogrč. engl. dok je izvorno tu εταιρία . 77 Ili 'vođu'. jer uvijek je slabo ono što je međusobno zavađeno. rus. pr. engl. novogrč. A mijenjaju se manjinske vladavine unutar sebe i zbog zavoditeljskog nadmetanja svojih vođa (puko- 40 b 1305 5 10 15 20 22 22 vodstvo je dvostruko . rus. dotičnici se dodvoravaju puku radi prosudbi u svoju korist. kako se dogodilo u Abidu.društvo. 2. koji kasnije nad stanovnicima Naksa zavede samosilništvo.jer javlja se pukovođa i među onima kojih je veoma malo. gardiens des citoyens. blizu Smirne. Jer takvi onda novotariti žele. A nastaju promjene manjinske vladavine kada [vla­ datelji] rasipaju svoju imovinu živeći raskalašeno. jer oni koji žele jednakost prisiljeni su tražiti pomoć u puka). tajna udružba (lat. internus. I u Eritri 7 8 . u Isteru 7 6 . 83 Kao vođa atenskih najamnika. opsjedao 79 79 25 30 35 40 1306 a Ili 'predvodnik'. te izabere sebi predstojnika 77 između značajnika. civium custodes. οι πολιτοφύλακες. A promijenila se i u Knidu manjinska vladavina. Haret je 367. ili kad gomilu zavoditeljski pridobivaju oni koji su u manjin­ skoj vladavini. pr.predstojnik . što katkad znači isto što i rimski patronus. zbog toga što ih je malo imalo dijela u vlasti. kako je u nekih prevoditelja. nego iako su vladatelji birani iz visokih procjembenih razreda ili iz udružbi 8 1 . oligarchical demagogy. koja je osnovana 650. Jer oni što nisu imali udjela u upravnim polo­ žajima izazivali su nered. uz to. franc. 82 Usp. pa ili sami zavode samosilničku vlast ili je pripravljaju kome drugomu (kao što Hiparin pripremi Dioniziju u Sirakuzi. popularis assentatio. 78 Grad u Joniji. kao što se dogodilo u Masaliji. slom. ή δημαγωγία. U Masaliji vladavina manjine postala je sličnija ustavnoj vladavini. 75 Ili 'propast'. 81 Ili 'iz društvovnih /ili političkih/ klubova'. engl. ali ne od onih koji su na 75 vlasti. nego samo najstariji. sodalitas. njih izabiru teški oružanici ili puk. gdjegdje opet stariji i mladi brat. dok je u Herakleji iz ruku malobrojnikâ prešla na šest sto­ tina ljudi. le renversement des institutions. u Isteru je završila kao pučka vladavina. die Politophylak. franc. ipak je puk .promijenio državni po­ redak. Vidi i ranije tumačenje nazivka προστάτης. osobito kad je iz iste manjinske vlade sâm voda. Puk iskoristi položaj zavađenih. gdje je u drevno doba bila manjinska vladavina Bazilidâ. lat. the guar­ dians of the citizens.jedno među samim manjin­ skim vladateljima . ή κατάλυσις τον πολιτεύματος (uništenje oblika vladavine). te . lat. franc. a Frinih i njegove pristaše Vijeće četiri stotine na isti način.nezadovoljan što njime vlada nekolicina . bratovština. kao što su Harikle i njegovi u Ateni došli do moći. 1303b 2. te pošto dođoše. i kad neki teže svesti manjinsku vladavinu na još manje ljudi. Kr. Grč. Kr. revolution. kao što u Larisi učiniše 'čuvari građ­ ana' 8 0 . 74 168 169 . uništenje (državnog poretka). na ušću Dunava. 80 Grč. koji su gomili zavoditeljski laskali zbog toga što ih je ona birala glasovanjem. kad su veoma malobrojni oni koji obnašaju dužnosti. Jer katkada od samih imućnika. kao na Naksu Ligdamid.es. pa time mijenjaju državni poredak. njem.ako je sudjelovao otac. Το je inače bio naziv državnih upravitelja u Larisi. jer gdjegdje ne sudjeluju u vlasti istodobno otac i sin. Anführer. i tako je u svim manjinskim vladavinama u kojima ne izabiru upravne položaje oni između kojih su sami upravitelj i/vladatelji. ή δημαγωγία. njem. factio). niti opet ako je bilo više braće.

Nastaju bune i zbog toga što oni u manjinskoj vladavini izguruju jedni druge i svađaju se zbog ženidaba ili parbi. 7 U vladavinama najboljih nastaju bune i zbog toga Ili 'političkih klubova'. Sâm događaj inače nije podrobnije poznat. dogodi se da isti imutak postane mnogostruko vredniji. u ratu stoga što zbog nepovjerenja prema puku prisiljeni su unajmiti plaćenike (jer onaj tko postane zapovjednik često završi kao samosilnik. od kojih jedna bijaše ona Ifijadova.1304a 17. prepuštaju zaštitu države plaćenicima i vladatelju posredniku . sudaca te dolazi na druge upravne položaje. zbog toga što bijahu odveć samosilničke. kao što se dogodilo u Larisi za vladavine Simona iz Eginu. Nu složna vladavina manjine ne raspada se lako sama od 84 sebe. pa iz toga pristupa — što pomalo i nezamjetljivo što pak brže . bojeći se toga. 86 To jest: opet neku vrstu 'oligarhije'. koji onda katkada zagospodari i jednima i drugima. Grč. kao iz zakonitih pučkih i manjinskih vladavina u one s neograničenom ovlašću 92 ili pak obratno). 'geronti'. vladavine manjine mijenjaju se i u njima nastaju bune zbog tih razloga (u cijelosti pak i pučke vladavine i one manjinske mijenjaju se katkada ne u oprečne državne poretke. a ovdje .dolazi do promjene. novogrč. kako se dogodilo u Apoloniji na Pontu. Geronten. 86 katkad opet. a izbor im je bio iz stanovitih obitelji. engl. bilo zbog mira bilo zbog koje druge dobre kobi. Dakle. Mnoge su manjinske vladavine. jer državom upravljaše malen broj i tek su nekolicina postajali 'starovijećnici' 8 5 . u Tebi protiv Arhije (jer neprijatelji su ih toliko mrzili te su ih dali vezati sred trga na drveno mučilo) 9 0 . cmapeif. tako te svi u svemu sudjeluju. 91 Još jedan od posebnih izričaja za 'slučaj': άπα συμπτώματος (lat. Jer često se procjemba imovine prvo odredila prema ondaš­ njim vremenima. Zbog toga što ih je bilo samo devedeset takvih doživotnika. jer tu nekolicina ima vlast nad mnogima zbog dobra uza­ jamnog razumijevanja. od kojih smo one s bračnim povodima već prije spomenuli (a i onu manjinsku vladavinu vitezova u Eretriji Dijagora je srušio zbog nepravde oko braka). bude li ih pak više. za razliku od vlasti koja je samo prema zakonima. njem. razorene od samih uvrijeđenih vladateljâ. zbog pravedne osudbe za preljubništvo. U miru dočim. Inače dolazi do promjena manjinskih vladavina i u ratu i u miru. jer su prisiljeni služiti se pukom). upustio se u pregovore s Haretom. Znak je toga državni poredak u Farsalu. cmapeüiuima. 5 porodice Aleuada. senatores. i u Abidu u vrijeme udružbi . Zbog prosudbe sudišta došlo je do bune u Herakleji i u Tebi. to jest: kad je cjelokupna državna uprava malena. sličan onomu za spartanske starješine. a u onoj ustavnoj srednji stalež. katkad dakle pokušavaju upravo promijeniti štogod. οι γερονσιασταί (članovi senata. engl. Les gérontes.je promijeniti državni poredak iz istoga razloga). A nastaju i od pukog slučaja91 promjene i takozvanog ustavnog poretka i vladavina manjine.). dopuste i mnoštvu udio u državnoj vlasti. 'starci'. poput vla­ davine nekolicine u Knidu i na Hiju. na 'sramotni stup'. franc. katkad opet kradu državne novce. Vidi i ranije tumačenje dotičnog nazivka. kada se bune ili tî jedni protiv drugih ili oni što se bore protiv kradljivaca. Vidi εταιρία. u kojima se prema procjembi imovine obavljaju dužnosti savjetnika. tako te bi mogli u manjinskoj vladavini sudjelovati nekolicina. koja je međutim provedena stranački: u Herakleji protiv Euritiona. nu kad nastane blagostanje. kao Timofan u Korintu. 90 Ili prema nekim tumačiteljima. A raspadaju se [manjinske vladavine] i kad u jednoj vladavini manjine nastane druga takva. ovaj put u obliku 'dina­ stije' ili kao 'savez velmoža'. 84 Ili 'dokaz'. onda oni međ­ usobno zasnuju zajedničku vladavinu. času. 85 Ili 'starješine'. naime: najplemenitiji starci u državi koji su vijećali ο najvažnijim pita­ njima zajednice. Neki gradski imućnik. senators. 87 Podrazumijeva se: kao presuditelju između dvaju oprečnih staleža. da se dočepa vlasti. by accident i si.zepourn. rus. 'doživotni savjetnici'. nego u one istoga roda. zbog uzajamna nepovjerenja. 89 88 88 30 31 31 10 12 12 35 1306 b 15 5 20 25 10 15 20 170 171 . 92 To jest: u kojima puk ili nekolicina ima apsolutnu vlast. inače: γέρων = cmapuK.\ιΛ. kao što se nekoć dogodilo u Elidi. pa svi od nekolicine ne sudjeluju u najvišim položajima. koji je inače istrošio imutak u raskošnu životu. ot γέροντες. senatori). Vidi 1303b 37 .

jer neki upropašteni ratom zahtijevali su tu prerazdiobu zem­ lje). lu0 Usp. vladavina naj­ boljih prema onoj manjine. stoga se i čini kako je vladavina najboljih vladavina manjine. ako im država dadne premoć. zbog toga i propade lokranska država što su se orodili s Dionizijem". koje su zatečene u uroti poslali kao naseljenike u Tarent. kao ni u usklađenoj vladavini najboljih. uz to. A to će se najčešće nuždno dogoditi kad se nađe gomila odviše zagrijanih ljudi koji drže kako su prema kre­ posti jednaki [sa svojim vladateljima].što manjina sudjeluje u častima (koje. Jer one koje više naginju manjinskoj vladavini zovu se vladavinama najboljih. A možda su posrijedi i potomci onih Spartanaca koji su bili ovlašteni . uzobijeste se i postanu gramzivi. kao Kinadonu. naime. i uzmožan biti još veći. i zbog Usp. puk . želi jednovladu. 94 93 25 30 35 1307 a 5 5 toga su jedne manje a druge više postojane. Propadaju pak najviše ustavne vladavine i vladavine najboljih zbog kakve zastrane od prava u samoj državi. 96 Usp. 1302b 4. u kojem god smjeru naginje državni pore­ dak. iako ne nekolicina zbog istoga). Dionovom sestrom i Lokrankom Doridom. jer snažnije je ono što je više i ljudi više vole da su jednaki. Naime. U tome se. Usp. ili pak kad se kojemu odvažniku ne dopusti sudjelovati u častima. kao u Sparti.kako bi se popunilo pučanstvo . ali najviše prvih dvaju sastojaka: pučke i manjinske vladavine. tako te su mogli gramziti). Grč. i napokon su oduzeli zemlju onima koji su imali previše. 6. kao u Sparti Pauzanija. majkom Dionizija Mlađeg. dok se ustavne vladavine mijenjaju u one manjinske (jer jedino je ono posto­ jano načelo u kojem je jednakost prema dostojanstvu i svatko ima svoje vlastito). kad se raspadaju pomalo. kada tkogod velik. ali zbog toga što su značajnici pokupovali svu zemlju mimo zakona (jer poredak je naginjao manjinskoj vladavini. kako se dogodilo u Sparti za mesenskog rata. Kasnije su Lokrani ispaštali pod tiranijom drugog Dionizija. u tome se i mijenja kako god koji od njih ojača. ili pak u opreke: kao vladavina najboljih u pučku vladavinu (jer kao oni kojima je nanesena nepravda.izvježban u ratu — ubrzo je nadjačao vojne posade. Dionizije se 397. a takvo što se u pučkoj vladavini ne bi moglo dogoditi. 7. značajnici postaju sve gramziviji. Uz to. kao što bijaše Lisandar od spartan­ skih kraljeva. to što u ustavnoj vladavini nije skladna mješavina pučke i manjinske vladavine. i kad su jedni presiromašni a drugi prebogati (što najčešće biva u ratovima. koji nisu prema kreposti ništa manji. što je jasno i iz Tirtejeve pjesme nazvane 'Dobar poredak'. Jer tê sastojke teže 96 pomijesati i ustavne vladavine i većina takozvanih vladavina najboljih. παρ&ενίαι. A to se rečeno dogodilo u Turiju 97 . Posrijedi su djeca rođena izvan bračnih veza. kao: ustavna vladavina prema pučkoj. 1305b 2. 9 3 dovodi do mijena i u manjinskim vladavi­ nama). kao u Sparti takozvani Djevojčanr 4 (jer da potječu od jednakih). IV. 1303a 20-25. gdje su imanja prešla u ruke nekolicine 98 .da održavaju izvan­ bračne veze s djevojkama iz puka.zovu se ustavnim vladavinama. 1303a 31. Ili se to događa i kad su obeščašćeni neki izvrsnici. zbog toga što su sve države s vladavinom najboljih zapravo vladavine manjine. a u vladavini najboljih opet dotičnih dviju i same kreposti. kopilad iz slobodnih veza 'jednakih' i pučkih djevojaka. 95 Ili Hanon. vojsko­ vođa u Perzijskom ratu i Anon 9 5 u Kartagi. kako bijaše visoka imovinska procjemba [za državne položaje]. Najčešće se nezamjetljivo vladavine najboljih mijenjaju. oženio u isti dan Aristomahom. koji za Agesilajeve vladavine podiže urotu protiv Spartanaca. 99 Prema Diodoru. kao što je rečeno u ranijim [raspravama] 1 0 0 općenito ο svim oblicima državnog poretka: kako uzrokom promjena Usp. 98 97 15 20 25 30 35 10 40 1307 b 172 173 . Uzrok je. i razlikuju vladavine najboljih od takozvanih ustavnih vladavina. Bogataši opet. naime. kako reko­ smo. U cijelosti. 1270a 18. i dalje. II. siromašni odvode poredak u njegovu opreku). tako značajnici mogu činiti sve što hoće i oroditi se brakovima s kime god žele. zato što je i vladavina najboljih na neki način vladavina manjine (jer u objema su nekolicina vladatelji. Zbog toga su tê druge postojanije od prvih. one pak sklonije mnoštvu . ona je smanjena te je povećan broj službi. od onih u višoj vlasti.

jer [zajedništvo] sličnika je poput puka (zato se među tima često i javljaju 'pukovođe'.20 njih. svugdje obarali manjinske vladavine. znamo i kojima se mogu čuvati. 5 Dogodilo se to državnom poretku u Turiju. prijevodu postoji i znatan proširak: into the hands of the revolutionists. tako da njihovi uzmognu neprestance voditi vojsku. franc. Rashodak se zapravo 106 ne zamjećuje. i još najviše ne zanemarivati sitnice. 102 Ili 'u ruke prevratnika'. πάσαν την πολιτικήν τάξιν (cjelokupni državni poredak). rus. 110 Ili 'oni koji su jednaki'. Tako je gotovo rečeno odakle potječu promjene državnih poredaka 25 i bune u njima. kao što se događalo s Atenjanima i Spartan­ cima: Atenjani su. Jer opreke tvore opreke.između ostalog . ili u daljini. IV. eecb zocydapcmeeHHbiü ηορηοοκ. a propasti je [ojčuvanje opreka 105 . novogrč. 104 Ili ο 'spasu'. kako bi svi 'sličnici' 110 mogli u njima sudjelovati. naime. To jest: lažan.. nego se sastoje od malih [dijelova]. Jer kad jednom zanemare koju od stvari u ustavu. Ona jednakost. Uz to. Jer dok po zakonu vojno zapovjedništvo bijaše na pet godina. coqbucmunecKuü ebieod. Aristotel. 105 Usp. Uz to. kasnije pristadoše. poslije lako i štogod veće promijene. Nikomahova etika. [kratkotrajno držanje položaja] Podrazumijeva se 'ti sitni rashoci'. nego cijeli ustroj države prijeđe u gospodstvo uvoditeljâ novina. treba imati na umu kako riječ κόσμος . pošto promijene taj 15 zakon. njem. Vidi i tumačenje nazivka δυναστεία. kao što je da službe u vlasti traju šest mjeseci. kaneći se prvo oprijeti tome. tako se jedni prema drugima i prema onima s udioništvom u vlasti odnose u duhu pučke vlada­ vine. niti mnoštvo oštećuju pri dobitku. takozvani savjetnici. što zbog vanjskih razloga (kad je oprečan državni poredak ili u blizini. engl. U engl. 103 Usp. 1129a 13. jer krišom se uvlači protuzakonitost. lat. nego zbog toga što oni u vlasti dobro postupaju i s onima što su izvan državne uprave i s onima na državnim položajima: onima koji ne sudjeluju [u vlasti] ne nanose nepravdu i prvake među njima uvode u državnu upravu. V. omnem ordinem reipublicae. 108 Usp. ό σοφιστικός λόγος.102 Svi pak državni poreci propadaju što zbog unutar. 111 Vidi 1305b 23. pokušaše prvo dokinuti taj zakon. 1297a 13-38. 1296a 32. zavodljiv (sofistički) dokaz ili sud. rus. 101 U onim. novogrč. prezirući ljude na vlasti i misleći 10 lako zavladati. dakle. prije je rečeno) 1 0 8 . zbog toga što nije hrpimičan. who established a dynastic oligarchy. die ganze Ordnung. IV. prevarljiv zak­ ljučak). korisne su mnoge pučanske 109 zakonske odredbe. a Spartanci one pučke 103 . te niti častohlepne nepra­ vedno obeščašćuju. što pak dijelom jest. the whole fabric of the state. njem. jer su već opovrgnute djelima (a na koje smicalice oko državnog poretka mislimo. Stoga ako su mnogi u državnoj upravi.. vidjevši kako bi puk rado za njih glasovao. neki ratoborniji mladići na dobru glasu među mno­ štvom vojne posade. znamo li zbog kojih uzroka propa­ daju državni poreci. ne samo što je pravedna među sličnima nego je i korisna. Grč. 109 To jest: one koje su u skladu s demokratskim ustanovama. ostaviti se ostalog ustava: nu kad poslije pokušaše spriječiti promjenu ostalih [zakona]. i tî 107 varaju um kao i prevarljiv dokaz 'ako je svako pojedino maleno. πάντα . 101 sve dok se ne izmijeni cjelokupni državni ustroj . Treba se dakle čuvati takvoga početka. jer cjelina i sve nisu maleno. 8 Ο čuvanju104 i uopće i posebno za svaki pojedini državni poredak sada valja govoriti. a dijelom nije. može se vidjeti kako opstaju ne samo neke vladavine najboljih nego i vladavine neko­ licine ne zbog toga što su postojani sami tî poreci. lat. TOV κόσμον. Grč. a zatim se ne smije vjerovati smicalicama što su radi obmane mnoštva. kao 111 što je prije rečeno) . ništa ne uzmogoše učiniti. 107 106 30 35 39 39 40 1308 5 10 15 174 175 . l'ordre politique tout entier. kao što imutak rastače učestao sitan rashodak. Prvo je dakle bjelodano kako. sophistischer Beweis. sophistica ratio. koju zagovornici pučke vlada­ vine zahtijevaju za mnoštvo. Ili 'cijeli ustav države'. dobro usklađenim državama treba više od svega ostaloga paziti da se ne čini ništa protuzakonito. pretpostavivši kako će [dotičnici]. Oni pak kojima to bijaše u dužnosti. το σόφισμα (lažan. engl. 'spašavanju' ili Ό sredstvima za čuvanje'. ali ima moć).znači i 'državni ustav'. the fallacy. onda je i sve'. L'argument sophistique.može biti i sitnica. franc.

A protiv one promjene zbog procjembe imovine. dok one koji su izvan svađa spriječiti da ne budu uvučeni u njih. ako se ne postupa tako. treba ustanoviti upravu koja će nadzirati one čiji život je škodljiv za državni poredak: u pučkoj vladavini za vlast puka. ili opet pokušavati bilo da se pomiješaju mnoštvo neimućnika s imućnicima bilo da se uveća srednji stalež (jer time se ukidaju bune nastale zbog nejednakosti). jer dok se boje. 1284a 17. ako se pak smanjila. nego državnika. jer ili oni najveći u objema vrstama poretka teže samosilništvu. prema istom tome vremenu. Ili 'tiranide'. Usp. poput noćne straže.i zakonima i drugim ustanovama tako urediti da se državni službenici ne mogu bogatiti. 112 113 114 1. i [pogibelji] koje su daleke predočivati kao da su blize. i svatko ne može podnijeti dobru kob). Ili 'svake treće ili pete godine' 176 12 Politika 177 .priječi da zapadnu u obiteljske vladavine i manjin­ ske vladavine i vladavine najboljih (jer nije jednako lako činiti opačine vladajući malo i dugo vremena. treba donijeti zakon kojim se dohodarine povećavaju ili smanjuju. te zbog toga u manjinskim i pučkim vladavinama nastaju samosilničke vladavine . onda časti što su odjednom dane ne treba odjednom i odu­ zimati. svađe i bune među značaj nicima treba sprečavati s pomoću zakona. Jer sämo onda može biti istodobno 120 i pučka vladavina i vladavina najboljih. naime. ni prijateljima. te neimućni i imućni). ili oni na najvišim položajima vlasti. i to: u onim državama u kojima se procjemba obavlja godišnje. 117 116 10 15 20 25 30 33 33 35 10 Ili 'u dinastiji'. Jer u manjin­ skim i ustavnim vladavinama. Jer svjetina se toliko ne srdi što su isključeni iz same vlasti. te slično i za svaki pojedini od ostalih poredaka. A još najviše treba nastpjati tako zakonima urediti da nitko odveć ne premašuje ni moću. ako se ne postupi tako. nađu li se takvi. Podrazumijeva se Obavljanje poslaničkih dužnosti u tuđini'. da se poveća prema umnožbi. tada ih. III. 1 1 7 Budući se kroza zasebničke živote uvode novotarije. ako bi t o Ili 'položaji na vlasti'. 1 1 4 A mogu se očuvati državni poreci ne samo zbog toga što su njihovi rušitelji daleko nego katkad i zbog toga što su blizu.Tricotu). Usp. kad se dogodi da procjembe imovine ostaju iste a poveća se novčano bogatstvo. 1316a 39. ako je [dohodarina] mnogostruko veća ili mnogostruko manja negoli u vrijeme kad su se uglavile imovinske procjembe u dotičnom poretku. ako [sadašnja dohodarina prijašnju] premašuje.5 112 20 24 24 25 30 35 40 b 1308 5 A [preporuka] je zajednička i u pučkoj vladavini i vladavini manjine. a iz manjinske ustavna ili pučka vladavina. dočim u onim 115 većim po trećoljeću ili petoljeću . već pomalo. u manjinskoj vladavini za vlast nekolicine. u jed­ noj pukovođe a u drugoj moćnici. kako bi se čuvali i ne bi. onda u jednoj nastaje obiteljska u drugoj opet manjinska vladavina. ni novcima. Uz to. treba ih odstraniti iz zemlje odlaskom u inozem­ stvo. već radije pobrinuti se da se ljudima podje­ ljuju sitne i dugotrajne časti 1 1 6 negoli kratkotrajne a velike (jer one kvare ljude. da se snizi i smanji sama imovinska procjemba. boli i jedno i drugo: što ne sudjeluju ni u častima ni u dobicima. 119 Usp. Tako te trebaju oni koji se brinu ο državi utjerivati strah [podanicima]. jer spoznati zlo koje je u začetku nije dužnost kakva slučajnika. i 1302b 18. čime se smanjuje opasnost od značajnika s prevelikom moći u državi (prema J. 1305a 7. [u jednovladi] i svakom držav­ nom poretku: ne dopustiti nikomu porast moći mimo razmjera. nego se dapače i raduju ako im se dopusti da se bave svojim [zasebničkim] poslovima. 1 1 9 Toga se opet najviše treba paziti u državama s manjinskom vladavinom. 118 Ili 'društvovnim staležima'. korisno je usporediti veličinu zajedničke procjembe imovine s onom iz prošlosti. 120 To jest: urediti da se činovnici na dotičnim položajima ne bogate. što nastaje u manjinskoj i ustavnoj vladavini. popuštali u pozornosti oko državnog poretka. koliko kada pomisle kako im vladatelji kradu zajedničku imovinu. Nu poglavito je u svakom državnom poretku . Tomu zlu je lijek povjeravati uvijek oprečnim dijelovima 118 dužnosti i državne službe (a kažem kako su oprečni čestiti ljudi i gomila. naime. čvršće u rukama drže državni poredak. A i porast dobra stanja bilo kojeg pojedinog dijela u državi valja pozorno motriti s istih razloga. ili drukčije: iz ustavne vlada­ vine nastaje pučka. kada vladaju dugo vremena).

i značajnici i mnoštvo. Grč. i ogriješi li se ο njih koji od imućnika. ako je prisutna sposobnost i ljubav prema državnome poretku. pa njima davati državne službe koje donose dobitak. Stoga. U vladavini nekolicine opet veliku skrb treba pokazati prema neimućnima. 9 Troje trebaju imati oni koji će obavljati najviše službe: prvo. 129 To jest: da u državi uvijek budu jači oni odani poretku od onih koji su protiv postojećeg stanja. 123 Podrazumijevaju se kopije s blagajničkim popisom /obraču­ nom/ koje su mogle biti i urezivane u kamene ploče. novogrč. I u pučkoj vladavini i u manjinskoj. više se valja obazrijeti na iskustvo negoli na krepost (jer manje ljudi sudjeluje u vojskovođenju. A naprosto. Mogli bi naime oboji. Ili pak zbog toga što mogu i oni s tima dvjema značajkama biti neuzdržani. des öffent­ lichen Besitzes. nego će se radije baviti svojim poslovima. To jest: 'ono što je pravedno'. u kojoj pak manje.uzmogao tkogod urediti. a to će biti kad se ne mognu bogatiti od svojih položaja. koje im u nekim državama kriomice oduzimaju. Na primjer. krepost i pravednost primje­ renu svakom dotičnom državnom poretku (jer ako nije ista pravednina 1 2 7 u svim državnim porecima. vrijedi oprečno (jer tu je potrebno više kreposti nego što većina ima. nego valja [zaštititi] i njihove prihode. i pojedinac ne smije imati više od jednog baštinstva. rus. koje su. dok značajnicima neće vladati puki slučajnici. 125 Ili 'darovnom oporukom'. 127 126 30 5 35 10 40 1309 b 15 5 20 8 8 10 25 15 20 178 179 . te ne samo ne dijeliti njihove imutke. A u pučkim vladavinama imućnike treba poštedjeti. sve takve i čuvaju dotične poretke. 122 121 40 a 1309 stvari ili jednakost ili prednost . lat. dok je znanje ο tome zajedničko svima). čemu je potrebna i krepost? Jer učinit će se korisne stvari i tima dvama [svojstvima]. des deniers publics. Postoji. VI. Tako te će se dogoditi da će neimućni postati imućni. Ili 'javna blagajna' /novac/. zbog toga što se mogu baviti svojim poslovima. nego prema srodstvu. onima koji manje sudjeluju u držav­ nome poretku probitačno je podijeliti od ostalih To jest: ljudi iz nižih staleža. međutim. spriječiti ih da priređuju rasipničke a nekorisne javne priredbe. Nu mogao bi upitati tkogod. mora i pravednost biti različita). aerarium. a prijepisi obračuna moraju se pohraniti u brat­ stvima. 124 Posrijedi su upravne ili vojne jedinice. dočim kad je posrijedi čuvanje i blagajništvo. njem. kazna mora biti veća nego kad su posrijedi koji među njima samima. the public money. i kad su oni voljni. ali je opak čovjek i nije prijatelj dotičnog državnog poretka. Onomu tko vlada bez pohlepe za dobitkom treba zakonom podijeliti počasti pripadne ljudima na dobru glasu. A uza sve to ne Ili 'prema postojećem ustavu'. u manjinskoj neimućnima — izuzev glavne položaje u državi. oôu^ecmeeHHoe docmOHHue. zatim. iako znaju i vole sebe. 'pravo'. kao opreme zborova. dok je drugi pravičan i naklonjen poretku: i kako treba birati? Čini se kako treba uzeti u obzir dvoje: u kojoj zna­ čajci više sudjeluju svi ljudi. koje treba povjeriti ili pojedinima ili većini od onih koji vladaju državom. fran. kad je posrijedi vojsko vodstvo. 121 A kako se ne bi potkradala zajednička riznica. imale 200 članova. 128 i često spominjano najviše načelo je ovo: brinuti se da jače bude mnoštvo koje želi taj državni poredak od onoga [mnoštva] koje to ne želi. 1296b 15. Dobro je dapače. a više u čestitosti). družbama 1 2 4 i plemenima. netko je valjan vojskovođa. τα κοινά. dvoumlje kada se sve tê značajke ne stječu u istome čovjeku: kako treba provesti izbor. tako ništa ne priječi da neki budu takvi i prema zajednici. svečane trke sa zub­ ljama i slično. Jer dopustiti svima da vladaju. ljubav prema ustanovljenom poretku 1 2 6 . najvišu sposobnost za poslove dotičnog upravnog položaja. na primjer u Sparti. one stvari u zakonima ο kojima kažemo kako su korisne za državne poretke. imati ono što žele. značajka je vladavine naj­ boljih. imućnici će pak moći [vladati] zbog toga što im ne treba ništa od zajedničke imovine. tako te kao što ne umiju sobom samima upravljati. dočim da su značajnici na vlasti. Jer tako bi imanja bila ujednačenija i više bi neimućnika došlo do imutka. a baštinstva se ne smiju prenositi darovnicom 1 2 5 .u pučkoj vladavini imućnicima. 1 2 2 predaja javnog novca treba se obavljati u nazočnosti svih građana. značajka je pučka vladavine. Neimućnici neće htjeti vladati kada time ništa ne zarađuju. engl. 128 Vidi: IV. i treće. 1320a 14. χατάχρησις των δημοσίων (zloporaba državne imovine/blagajne).

Oni koji 132 mniju. Ili 'izvršiti prevrat'. 'sredina uopće'. 1337a 14. koje se zapušta 131 u državama koje su zastranile . dok bi trebalo poduzeti i pokazati upravo oprečno. Ili ο 'monarhiji'. a jednako je što se takvo mnoštvu učini. 891. te isto tako manjin­ ski vladatelji u manjinskim vladavinama . pa ipak još lijep i ugodan pogledu. Zbog kojih se stvari dakle državni poreci mijenjaju te propadaju. istim načinom biva i s ostalim dijelovima [tijela]. 1295b 17. Griješe. i napokon ga posve uništiti. sva­ kako je odgoj primjeren [dotičnom] državnom 133 poretku. drugima pučku vladavinu. Jer postoji dvoje koje. a tako se događa i s [ostalim] državnim porecima. 556 D. pučanski. 131 Podrazumijeva se: u izopačenim oblicima državnog poretka. Jer ne smije se misliti kako je robovanje živjeti prema ustavu. Jer sada se u nekim državama prisežu ovako: »I puku ću biti neprijatelj i svjetovat ću mu svako zlo koje mogu«. državni poredak nuždno poprima drugi oblik. napadajući imućnike.« Nu najveće od svega spomenutoga za trajnost državnog poretka. pa su sloboda i [jednakost] da svatko čini što mu se hoće. Jer ni jedna od njih ne može ni bivati ni trajati bez imućnika i mnoštva.razaraju manjinske vladavine. 132 To jest: kojima je sva krepost u njihovim stranačkim nače­ lima (prema B. 1 3 5 U pučkim vladavinama opet. te slično one nalik na vladavinu nekolicine . u onima koje se najviše čine pučanskima. onda u duhu vlada­ vine nekolicine. Fr. nu ako tkogod bilo koju od njih povuče u [pretjeranost]. i čime se opet održavaju da dalje traju. i to ima vrhovnu ovlast. A odgajati za državni poredak nije činiti ono što je milo onima koji hoće vladavinu manjine ili pučku vladavinu. 10 10 Preostaje još raspravljati i ο jednovladi. izražavajući u prisegama: »Neću nanositi nepravdu puku. 1 3 7 zbog čega po naravi propada i čime se održava. ne budu li [mladi] privikavani i odgajani u duhu državnog poretka: ako su zakoni pučke vladavine. odvlače u pretjeranost. 1 3 6 A to je pogrješno. ne znajući ovo: kao što neki nos može biti zastrana od najljepše pravilnosti [nosa] prema svinutom ili prćastom. VIII. tako te više i hoće i mogu uvoditi novotarije. 130 134 135 136 137 Usp. tako te živi u tim pučkim vladavinama svaki pojedinac kako zaželi. a što sada zapostavljaju svi. 'srednje stanje'. kao što kaže Euripid. Gotovo slično rečenome ο ustavnim porecima je i ono što se 133 12 12 15 25 30 20 35 25 40 1310 2 2 30 35 5 40 1310 Naime. 180 181 . a i prisege bi morale biti oprečne onima kojima se sada prisežu manjinski vladatelji. kad gomila ima vlast nad zako­ nima (jer uvijek razdvajaju državu. naprosto je rečeno toliko. Zbog toga zakonodavac i državnik trebaju znati koji sastojci pučke vladavine čuvaju a koji razaraju pučku vladavinu. Jer ako u pojedinca ima neuzdržnosti. i koji sastojci manjinske vladavine u istome su odnosu prema vladavini nekolicine. nego ono što će omogu­ ćiti jednima manjinsku. Vidi i Platon. Jer i manjinska i pučka vladavina mogu nekako biti dostatne. a ako pak manjinske vladavine. Nauck2.u korist puka. Jednako se naime čini pravednim. Jer nikakve koristi ni od najkorisnijih zakona i uz koje pristaju svi građani. kako se čini. u pučkim vla­ davinama pukovođe. kako postoji samo jedna krepost .smije se zaboraviti ono srednje . da se uvijek čini kako govore u korist imućnika). i kako mu se prohtjedne. IV. ima je i u države. iako su odmaknuće od najboljeg poretka. jer se prvo gubi razmjernost dijela. razaraju pučke vladavine. VIII. Država. ruše same tê državne poretke. Usp. Sada pak u manjinskim vladavinama sinovi vladateljâ mekoputno žive. jer mnoge stvari koje se čine da pripadaju pučkoj vladavini. prvo će pogor­ šati državni poredak. ustanovilo se ono što je opreka korisnome. međutim. određuje pučku vladavinu: većina kao vrhovna vlast i sloboda. dok bi trebalo činiti suprotno. Jowettu). a uzrok je tomu što loše određuju pojam slobode. tako te rušeći pretjeranim zakonima neke sastavine. zbog suviška i manjka opreka. nego je to [ljudima] spas. 1 3 4 dok su [sinovi] neimućnika izvjež­ bani i očvrsnuli od napora. i u pučkim viadavinama i u vladavinama nekolicine. što opet neće biti tako pođe li se više u pretjeranost. i napokon biva tako te se čini da više i ne tvori nos. ali kad nastane jednakost imutka.

engl. Država. engl. 142 Usp. Ali iz samih opreka je nastanak svake pojedine od tih jednovlada. i kralj se bira između značajnika prema premoći u kreposti ili po kreposnim djelima. 1279b 6. 1 4 3 a Panetije u Leontinu. Jer svi su. ili prema osobnoj kreposti ili 146 prema onoj svojeg roda ili prema dobročinstvu. drugi kakvu državnu počast. Jer od dotičnika i običavaju potjecati urote. njiejnena. macedonskih i moloških kraljeva. a neke od samih vladavina nekolicine. a da puku nitko ne nanosi uvrede. 'tiranida'. i I. 'plemenitost' i 'dobro'. das Volk. die Tradition. kako puk ne bi od njih pretrpio kakvu nepravdu. Kao što dakle rekosmo. τα πάτρια. 143 Podrazumijevaju se 'visoki položaji'. nations. kako oni što su stekli imutak ne bi trpjeli nikakve nepravde. Od manjinske vladavine ima to što mu je svrha bogatstvo (jer samo time može se održavati i tjelesna straža i mekoputan život). ce qui est noble. Samosilništvo opet. IV. 147 Grč. njem. kao Kodar. Zbog toga i jest najškodljivije podanicima. Vidi i Platon. 148 Usp. što tajno što javno. fran. 1305a 15. honour. 141 Grč. Grč. 140 Usp. fran. Samosilnička svrha je naslada. te proganjanje kao oporbe­ njaka i zapreka na putu do vlasti. fran. 1 4 8 ne obzire se ni na što zajedničko. A bjelodano je kako samosilništvo ima loše značajke i pučke i manjinske vladavine. novogrč. coutumes de leurs ancêtres. 1 Tim su naime načinom nastale neke od samosilničkih vladavina. drugi su. Pizistrat u Ateni. ili vršeći dobročinstva ili uzmožni činiti dobra djela državama 147 ili narodima. nations. poput spartanskih. Od pučke vladavine potječe ratovanje protiv značajnika i njihovo uništa­ vanje. το καλόν. u kojima se pojedinac birao kao vrhovnik nad najvišim državnim službama. njem. mores et instituta majorum. Jer zajedničko je svima tim načinima. Vidi ranije tumačenje pojma τιμή. lako se domoći samosilničke vlasti. populi. III. 1 4 1 težili samosilničkoj vlasti. dobro je razlikovati pojam narod (εϋνος) od pojma puk (δήμος). To je pak bjelo­ dano iz samih događaja. zajedničko je oboma: i manjin­ skoj vladavini i samosilništvu. ista­ knuti. to jest: glasoviti. 149 Podrazumijeva se 'ćudoredno lijepo'. rus. τα εϋνη. prekršivši baštinjene zasade. novogrč. a samosilničku tuđinci-najmljenici. značajni muževi. 1285b 6. των πατροπαράδοτων βασι­ λικών ΰεσμών (od predaka baštinjene kraljevske ustanove/za­ kone). kao Kir. 146 Usp. τα εϋνη. lat. osim poradi vlastita probitka. neke opet od izabranika za glavne položaje u vlasti (jer u drevno doba puci su postavljali na dug rok državne i javne službenike). Vidi i ranija tumačenja dotičnih pojmova. njem. Kralj naime želi biti čuvarem. Jer kraljev­ stvo je nalik na vladavinu najboljih. lat. 1295a 19. te izgon iz grada i raseljivanje. Dionizije u Sirakuzi. a i zlostavljanje gomile. dok je kraljevska ono što je lijepo. izvorno bili kraljevi. Zato i kraljevsku stražu tvore građani. 139 138 138 5 10 15 načinom od pukovođa. Jer gotovo većina samosilnikâ postadoše od pukovođa. 1 4 2 tako su Fedon u Argu. omenecKue 3aeembi. samo ako su htjeli. ili su naselili ili stekli zemlju. dok su oni [samosilnici] iz Jonije i Falarid postali to zbog svojih visokih počasti. postadoše [samosilnici] istim Ili 'tiranska vladavina'. lat. Ili 'prema zaslugama'. i nepouzdavanje u svjetinu (stoga joj i provode uskratu oružja). zbog toga što su već prije imali jedni kraljevsku vlast. ili pak prema vrsnoći svojega roda. kao što je često rečeno. novogrč. dočim samosilnik se bira iz puka i mnoštva a protiv značajnika. oslobodili [domovinu]. pa ima zastrane i pogrješke obaju dotičnih državnih poredaka. rus. za razliku od prostih pučana. Otuda i onaj Usp. III. Jer kraljevstvo je nastalo radi zaštite značajnika 139 protiv puka. jer biva 145 prema dostojanstvu. npeKpacHoe. heredi­ tary power. ili prema tima i još prema moći. stekli takvu čast: jedni su ratom spri­ ječili pad u ropstvo. ili od onih koji sami žele vladati ili od onih koji ne žele robovati. rus. 145 144 35 40 1311 a 5 8 8 10 20 25 15 30 20 182 183 . Podrazumijevaju se moćnici u državi. 2. 1 4 9 Stoga samosilništva teže za novčanim dobicima. kad su se države uvećale. Kipselo u Korintu. a kraljevstva više za čašću. το άγαϋόν (dobro). dok se samosilništvo sastoji od krajnje manjinske i pučke vladavine. 1305a 8. Kako i polovica navede­ nih prijevoda pokazuje. druge pak prije tih od kraljeva koji su. engl. die Ehre. da su dotičnici mogli. koji pridobiše [svje­ tinu] klevetama protiv značajnika. te otuda i u prijevo­ dima riječi kao 'čast'. 565 D.zbiva s kraljevstvima i samosilništvima. kraljevstvo je na razini vladavine najboljih. te drugi samosilnici. honestas. kako je složeno iz dvaju zala.

samosilnika u Ambraciji. Usp. a kasnije je Smerd ubio Pentila. A i u uroti protiv Arhelaja Dekamnih bijaše vođom i prvi je podjarivao urotnike. jer ga je dao objesiti bez Kserksove naredbe. I protiv Filipa se urotio Pauzanija. Mnogi također i zbog toga što im je tijelo zlostavljano udarcima. iskoristivši [cvijet] njegove mladosti. kao da će se zabora­ viti ono kazano za objedom. Kao što je. treba smatrati kako su ista počela promjena u ustavnim vladavinama i jednovladama. Protiv Euagore Cipranina urotio se uškopljenik. te katkad i zbog lišidbe osobne imo­ vine. ili su ubili ili su pokušali ubiti visoke činovnike i moćnike s kraljevskom ovlašću. kao i u drugim porecima: i u samosilničkim vladavinama i kraljevstvima. zbog toga što im on vjeruje. vidjevši kako su i ostali građani tako raspoloženi i da je on uvijek pijan. ο trgadbi klasova koji strše. Podrazumijeva se 'uvreda nanesena vladateljskom obiješću'. A slično biva i zbog straha. A i među prijateljima znaju se neki urotiti zbog prezira. To jest: 'jer vjeruju kako će njihov čin ostati skriven zbog 184 185 . koji ga je. naime: kako treba uvijek uklanjati građane koji 151 se ističu. I mnogi drugi iz istih uzroka bili su što poubijani. Urotili su se bili i protiv Perijandra. Budući je obijest raznovrsna. 1259a 7. [nadajući se] kako će ostati skriveni. kao što se Artapan urotio protiv Kserksa i ubio ga. sa svojim prijateljima. misleći kako će se tako ovaj manje svađati s njegovim sinom od Kleopatre. urote izazvane obiješću 1 5 2 su protiv osobe. druge protiv vlasti. vidjevši ga gdje grebena vunu sa ženama (ako je istinito ono što pripovjedači pričaju. Takva je bila Kratejeva urota protiv Arhelaja. ubili su Kotija. a Aristogiton zbog Harmodija). svaka od njih postaje uzrokom srdžbe. kako u ustavnim državama tako i u jedno vladama. Jer zbog nepravde. Vidi: 1310a 40. pogodan bi mu bio i manji povod od slijedećega: iako mu bijaše obećao. rasrđeni nanesenom sramotom. Uzrok njegove srdžbe bijaše što ga je [Arhelaj] izručio pjesniku Euripidu da ga išiba. da osveti sramotu što ga je dao uškopiti dok još bijaše dječakom. 155 Usp. nego onu stariju. dakle. moglo bi biti istinito ο kome drugome). što izlagani urotama.Perijandrov savjet Trazibulu. 1 5 3 jer upravo to bijaše jedan od uzroka. kako bi osvetili oca. dade za ženu kralju Alimeje. nu ako nije ο njemu. budući je uvijek teško podnosio puteno općenje [s vladarem]. 1311a 25. ne htjede mu dati ni jednu od kćeri. 21. a ne radi premoći. 1284a 26. urota protiv Pizistratidâ nastade zbog sra­ mote nanesene Harmodijevoj sestri pa tako i Harmodiju (jer Harmodije se pobunio zbog sestre. Na primjer. nego je mislio kako će proći bez kazne. iako je bio obećao. da osveti nanesenu uvredu. jer kad. a Derda protiv Aminte Maloga. što je na gozbi upitao jednog od svojih ljubavnika je li već zatrudnio od njega. već rečeno. tako je u Mitileni Megakle. oni ga preziru. Euripid je opet bio rasrđen jer je Dekamnih govorio nešto ο smradnu zadahu iz [pjesnikovih] usta. koji ga bijaše premlatio i otrgnuo od žene. nego zbog želje za uvredom. I [urotnicima] ciljevi su isti. koji su išli okolo i mlatili [ljude] toljagama. zbog toga što se hvalisao kako se naužio njegove mladosti. Enejci. urotivši se pobio Pentilide. Piton i Heraklid. ali pravi razlog otuđenosti 150 151 152 150 25 28 30 [prema Arhelaju] bijaše što je teško podnosio taj ljubavnički odnos. 1302b 2. što priželjkuju svi. mislio je kako njihov odnošaj nije nastao zbog ljubavne žudnje. Jedne urote bivaju protiv osobe vladateljâ. straha i prezira uroćuju se mnogi među podanicima protiv jednovlada (a od nepravde najčešća je ona zbog obijesti). zbog toga što je dopustio da ga uvrijede Atalove pristaše. A rasrđeni se većinom uroćuju radi osvete. Arhelaj mu nije omogućio povra­ tak [u zavičajJ. dok se Adamant odmetnuo od Kotija. I. pod pritiskom rata protiv Sire i Arabeja. Mnoge urote nastadoše zbog toga što neki jednovladari obeščastiše tijelo kojeg podanika. 155 153 155 20 23 23 25 35 30 40 1311 b 35 5 10 40 a 1312 5 15 Usp. 1 5 4 i Dion se urotio protiv Dionizija Mlađeg zbog pre­ zira. [Druge urote nastaju] zbog prezira. bojeći se optužbe zbog Darija. kao što je ono neki ubio Sardanapala. Uroti se pridružio i Helanokrat iz Larise zbog istog uzroka. a mlađu njegovu sinu Aminti. Jer golemo se bogatstvo i čast nalaze u samovladarâ. ubio zbog toga što mu je [samosilnikov] sin bio zaveo ženu.

[Ali samosilništva propadaju i iznutra]. ne kako bi u cijelosti srušili samosilništvo. III. ali i zbog prezira mnoge su [takve vlada­ vine] propale. dok su kraljevstvo i vladavina najboljih oprečni samosilništvu zbog suprotnosti državnog poretka (i stoga Spartanci oboriše većinu samosilničkih vladavina. lijepo će primiti samu smrt. upuštaju se u urote. Aristotel. dočim se mržnja više [služi razborom].I oni koji mniju kako će uzmoći zadobiti vlast na neki način se uroćuju zbog prezira. jer kako su uzmožni te preziru pogibelj. jer hrabrost opskrbljena moću je neustrašivost) . Thomas/ . Ο govorničkome umijeću (Retorika). Djela i dani. kao što vojskovođe [napadaju] jednovladare. budući da je prisutna oprečnost u temeljnim načelima. jer. Protiv Dionizija opet zaratio je Dion. prezirući i njegov osobni život i [vojnu] moć. tî su je većinom i zadržali. i tesar se s tesarom spori. ako koji drugi oprečan državni prijateljstva prema dotičniku. oni pak koji 157 su je baštinili. zbog kojega je razloga propala i samosilnička vladavina Pizistratidâ i mnoge druge).ako su uzmožni . a oprečni su kao državni poreci pučka i samosilnička vladavina. da dokle god bude uzmogao stići. 10 15 20 25 30 35 39 39 40 1312 b poredak bude jači (jer da to dotični [poredak] želi. zbog toga što se strast ne služi razborom (najčešće se ljudi prepuštaju nagonima zbog uvrede. ono što žele . zbog moći se lako odvažuju na čin. Jer dotičnici moraju biti tako odlučni da ni ne pomišljaju na spas. Jer on je s malo vojske zaratio protiv Dionizija. tako reći su je svi odmah i izgubili. kojemu bijaše vojskovođa. 695.credentes quod obliviscantur injuriae illatae propter amicitiam. sama od sebe. a on odan mekoputnu životu. Hijeronov brat. zbacio je Dionizija s vlasti. jedno od toga. kad se bune sami sudionici u vlasti. mržnja protiv samosilnikâ. Zakoni. Neki se pak i zbog više razloga upuštaju u urotu.nu njihove pristaše.mržnja i prezir. što potvrđuje i stariji latinski prije­ vod /Ps. a i Sirakužani u ono doba dok su skladno vladali državom). živeći u raskošju. kao nekoć u slučaju Gelona i sada u Dionizija. iskoristivši prigodu. prema Heziodu. nego slavu. tako te tad nije lako biti razborit. Onima koji se zbog slavohleplja uroćuju drukčiji je način uzroka. napr. bjelodano je.to svi i čine). laskama zaveo Gelonova sina i poticao ga na naslade. A propada samosilnička vladavina i na onaj jedan način kojim i svaki pojedini od ostalih državnih poređaka. i pridobivši puk.Jer na neki način ona biva uzrok istim činidbama. Platon. u Gelona je Trazibul. postaju dostojni prezira i pru­ žaju mnoge prigode urotnicima. Ti trebaju slijediti onaj Dionov odgovor. Nu veoma su malobrojni oni koji nasrću zbog takvoga razloga. Često je ona i učinkovitija od mržnje: budući da žešće napada. 25/. ne želeći steći jednovladu. naime. nego samo Trazibula . njegov svak. a i Seut Tračanin urotio se protiv Amadoka. i zauzimaju visoke vojničke položaje kod jednovladarâ. Naime. uvijek je prisutno. izbace sve njih. dostatno će mu biti od poduzeta pothvata. iako to mnogi lako ne dosežu. 156 5 10 15 20 25 30 34 186 187 . naime . 158 Usp. govoreći kako se tako ćuti. tako se oni uroćuju protiv jednovla­ darâ. različit od onih već spome­ nutih. Dva su uzroka zbog kojih najčešće dolazi do urota protiv samosilničkih vladavina .' 157 Usp. njegovi svojaci okupe pristaše. Dokaz je tomu ovo: oni koji su sami došli do vlasti. poput onih koji se uroćiju protiv samosilnikâ. 158 dok u mržnji nema bola.izvana. nadajući se da će lako pobijediti. ako im ne uspije poduzeto djelo. II. kao lončar lončaru 1 5 6 (jer krajnja pučka vladavina je samosilništvo). Dijelom mržnje treba smatrati i srdžbu. drugi pak kao da bi dotično bilo kakvo iznimno djelo kojim čovjek postaje slavan i poznat među ostalima. nikako ne izabire izložiti se pogibelji. kao i zbog prezira i zbog dobitka. ali je poslije i sâm poginuo. koji cio u doslovnu prijevodu glasi: Ί lončar lončara mrzi. kako bi sâm zavladao. odmah i umre. gleda­ jući na dobitak i goleme počasti koje im kao takvima pripadaju. istim načinom i svaki od onih što su urot­ nici zbog slavohleplja. jer gnjev biva s bolom. Posrijedi je navod /Heziod. i zbog tih dvaju svojstava. kako je ono Kir napao Astijaga. Mitridat protiv Ariobarzana (a najviše zbog toga uzroka napa­ daju oni koji su neustrašive naravi. 1382a 12. nego prvi to čine zbog spornenutog razloga. pa ako tek što stupi na tlo [domovine]. jer vojska bijaše zapuštena.

a kasnije je Teopomp. učinio je kraljevstvo vremenski traj­ nijim. Postoje već odavno propisana pravila za odr­ žanje samosilničke vladavine. kad ga je ona pitala. 1304b 20 . Jasno je kako se o n e 1 6 5 čuvaju. oprekama. 10 Isto tako [samosilnik] treba doznati što koji od njego­ vih podanika govori ili čini i mora imati uhode.' 161 Kao npr. Tim i takvim perzijskim i barbarskim načinima [treba se poslužiti] i oni su samosilnički (jer svima se postiže isti učinak). nego sämo kraljevsko dostojanstvo. nego se treba čuvati svega onoga od čega može nastati dvoje: 1313 b ponos i pouzdanje. već se to čini samosilničkom vladavinom. koji je tu vlast ograničio u mnogome. 166 Ili 'uzrocima koji su oprečni onima navedenim' ili 'uzrocima propasti' (?). 160 159 34 35 40 1313 a 5 10 15 11 20 cjelokupna vlast.3 Podrazumijeva se 'vladavina uz pristanak podanika'. Samosilništva se čuvaju dvama najoprečnijim nači­ nima. ne samo što nije oslabio kraljevstvo nego ga je još ojačao. I svi prisutni građani moraju uvi­ jek biti na oku i baviti se pred njegovim vratima 1 6 9 (jer tako će najmanje skrivati ono što rade. zar se ništa ne srami što sinovima ostavlja manje kraljevstvo nego što ga je sâm od oca baštinio: »Nikako se ne sramim. i mora se činiti sve da se ljudi što manje uzajamno upoznaju (jer poznanstvo rađa veće uza. naime: istaknute ljude suzbijati i ukloniti 40 one uznosita duha. tê iste treba postaviti i za samosilničku vladavinu. dok samosilnik ostaje na vlasti i kad ga [podanici] neće. 160 Kraljevstvo veoma rijetko propada zbog izvanjskih čimbenika. U kraljevstvima prema rodu. 162 Ili 'u naše doba'. a jedan je od njih onaj baštinjen od starine 35 i kojim održava vlast većina samosilnikâ. kako kažu da je 30 i svojoj ženi odgovorio. kakvi su i 'opovjednice' 188 189 . Jer koliko im je manja vrhovna ovlast. ni udružbe. 1302b 25-33. proširiti svoju vlast i mimo zakona. Zbog toga je i u Mološana kraljevstvo trajalo dugo vremena. 161 drugi je način kad [kra­ ljevi] teže vladati samosilnički. 169 Podrazumijeva se: manji ili veći značajnici (koji bi mogli biti pogibeljni) moraju biti vladaru pred očima. nego gdje i nastaju [takvi oblici državnog poretka]. dok su danas mnogi jednaki. čim ga podanici više ne žele. 1311a 15-22. uveo i nadzorništvo. Kažu da je većinu toga ustanovio Perijandar iz Korinta. oduzevši od moći [kraljeva]. kao u Sirakuzi one 'opovjednice' i one 'prislušnike' 170 . nuždno će dulje vrijeme trajati Usp. jednovlade zbog takvih i tima sličnih uzroka. njemu propast najčešće potječe od njega samoga. one uzroke [propasti] koje navedesmo 1 5 9 za krajnju i nemiješanu vladavinu nekolicine i krajnju pučku vladavinu. zbog toga što je kraljevstvo voljna vladavina. Jer tad je laka njegova propast. dakle. Ono propada na dva načina: jedan je kad se bune jedni protiv drugih sami sudionici kraljevstva. i ne treba dopustiti ni znanstvene razgovore. prije su to jednovlade i samosilništva. i zbog toga je dugovječno. ukoliko je ono moguće. 168 Usp. 1 6 6 a prema pojedinome. jer im ostavljam trajnije«. Propadaju. članovi kraljevske obitelji. pa iako ne posjeduju samosilničku moć. a i u Spartanaca. odmah više nije kralj. 165 To jest: jednovlade ili 'monarhije'. tako te na neki način. Podrazumijeva se: 'samosilničke vladavine podijeljene među više osoba.5 jamno pouzdanje). Tako te zbog toga [ljudi] od svoje volje ne podnose takvu vlast.1306b 21. odgoj. 170 Riječ je ο različitim špijunima. kraljevstva se održavaju ako se vlada umjereno. i teško će postati uznositi. 164 Ili 'u nasljednim kraljevstvima'. ni bilo kakve druge zajedničke skupove u dokolici. A mnogi se takvi [primjeri] mogu prikupiti i iz perzijske vlada­ vine. 167 Ili 'nadzorne vladatelje' ili 'efore'. naime. Nu sada 1 6 2 ne nastaju kraljevstva. a to je što mnogi postaju vrijedni prezira. Jer su tî poreci zapravo »višedijelna samosilništva«. pa im i podanici manje zavide. Naime. Vidi i ranije tumačenje dotičnog nazivka.25 jice. [podani­ cima] čine nasilje. uvijek tako robujući). ni bilo što slično.A uglavnom rečeno. . kraljevi tada bivaju manje samosilnički i po običajima više jednaki [drugima]. a zavlada li tkogod na prijevaru ili silom. naprosto rečeno. 1 6 4 već navedenim uzrocima pro­ pasti treba pridati još jedan. jer se tu od početka vlast dijelila između dvo. te ne dopustiti zajednička blago­ vanja. i nitko se ne razlikuje toliko te bi bio primjeren veličini i dostojanstvu dotičnog položaja u vlasti. 1 6 7 Jer. 163 i u krupnim stvarima vrhovna je ovlast.

Samosilnik. bilo svoje bilo druge). . γυναικοκρατία... ποταγωγίδες. manje se mogu skriti). the power given to women. neće urotiti ni protiv koga).koje je izašiljao Hijeron gdje god bi bilo kakvo okup­ ljalište ili kakav sastanak (jer ljudi manje otvoreno govore. a prijatelji to još najviše i mogu. 172 Doslovno 'ženovlađe': vlada. [izazvati] nemoć za djelo (jer nitko ne pokušava ono što je nemoguće. ne bi imali vremena za urote. et Otacustae (quasi délatrices et auscultatores dicas). die Frauenherrschaft. što pak neće učiniti nitko tko je slobodna duha. Jer sve njihove zasade mogao bi tkogod svesti na ove pretpostavke: Ili 'demagog'. kako bi podanici njime bili obuzeti i neprestance u potrebi za vojskovođom. kod samosilnikâ opet oni koji se ponizno ponašaju prema njemu. tako reći. 171 Posrijedi je hram Olimpijskog Zeusa u Ateni. ή γυναικοκρατία. značajka je samosilništva ne pouzdavati se u prijatelje. uprava žena kućanstvima. ali je ostao nedovršen. Vidi i ranije tumačenje dotičnog nazivka. dok mu oni nisu protivnici. zauzeti dnevnim poslovima. kako kaže poslovica. Ili 'opake. svode nakane u samosilnikâ. zle ljude'. i u njima ne manjka nikakve opačine. njem. Jer »klin se klinom [izbija]«. uz to. lat. ne radovati se nikomu dostojanstvenu i slobodnu. rus. Zatim prinos [izvanrednih] daća. gradnja Olimpiona od Pizistratidâ i među javnim radovima na Samu oni Polikratovi (jer svima se tim pothvatima uzmaže isto: zaposlenost i osiromašenost podanika). novogrč. jer su mu ovi neprijatelji. Tê i takve [značajke] pripadaju samosilništvu i njima se održava dotična vladavina. Zbog toga samosilništvo voli nevaljalce 174 . Primjer su toga pira­ mide u Egiptu. Kako je posrijedi pradrevna nadzorna ustanova. . ai ποταγωγίδες καλούμενοι. učiniti podanike poniznima (malodušnik se. mulierum licentia et dominatus. . ako nije prisutna potrebna moć).. bojeći se takvih. die sogenannten Potagogiden und die Otakusten. Pa i osiromašiti podanike samosilnička je značajka. a ako govore otvoreno. Stoga je laskatelj kod obojih u časti. te tako ni rušenje samosilničke vladavine. the 'female detectives'. Naime. potiče i na rat. [A korisno je samosilniku] da se podanici uzajamno kleveću i sukobljavaju: prijate­ lji s prijateljima. onaj pak tko se nadmeće s njim u dostojan­ stvu ili slobodi. naime.UH. takve mrze kao rušitelje vla­ sti). και ώτακο­ νστάς (uz podrobnu tumačiteljsku primjedbu za prvu imenicu: 'žene koje su spolno saobraćale s osumnjičenicima te izvlačile od njih njihove misli i nakane'). nego čestiti ljudi ili vole ili ne laskaju. 5 10 15 20 25 190 191 . autorité absolue des fem­ mes. novo­ grč. engl. također je samosilnička značajka (jer samosilnik drži kako je jedino on toga dostojan. I dok se kraljevstvo održava s pomoću prijatelja. kod puka je to pukovođa 1 7 3 (jer pukovođa je laskatelj puku). nuždno su dobrohotni i prema samosilničkim i prema pučkim vladavinama. i kako su tu sretni. 15 20 25 30 32 32 ο muževima. Isto je tako samosilnička značajka radije zajednički blagovati i dnevice općiti s tuđincima negoli sa sugrađanima. i puk želi biti jednovladar. što i jest zadaća laskanja. engl. te bogataši jedni s drugima. Uz to. fran. treće. budući da svi žele srušiti [samosilništvo]. and the eavesdroppers. Jer ne uroćuju se ni robovi ni žene protiv samosilnikâ. poučno je navesti različite prijevode. zavjetni darovi Kipselidâ. A opaki su korisni za opačine. quae Potagogides appellabantur. kako bi one dojavljivale [vlastima] i 'prokazivačice'. pa niti optužuju. obi­ teljima. Grč. i kako podanici. [Samosilnici] uživaju da im se laska.npueodumeAbHUu. και οϋς ώτακονστάς. zbog toga i ratuju protiv čestitih ljudi kao škodljivih po njihovu vlast. ne samo zbog toga što ti neće da se njima vlada silnički nego i zato što su pouzdani i međusobno i prema drugima. te puki 'poslušnici'. Na ta se tri pravila." UJIU mex „nodcAyuiueameAeü". 35 40 1314.. A sve je to. njem. sadržano u trima zasadama. te popustljivost prema robovima zbog istog uzroka. drugo. franc. kako bi se time izdržavala tjelesna straža. rus. dakle. ei les écouteurs. I stvari koje se događaju u krajnjoj pučkoj vladavini sve pripadaju i samosilništvu: ženska vladavina 172 u domovima. puk sa značajnicima. les espionnes femelles . Grč. tat. oduzima prvenstvo i gospodstvo samosilničke vladavine. kao u Sirakuzi (gdje je za vladavine Dionizija u roku od pet godina sva imovina [građana] otišla u državnu blagajnu kao porez). izazvati međusobno nepovjerenje (jer samosilništvo ne propada prije nego što ljudi ne izgube pouzdanje jedni u druge. koji su Pizistratidi počeli graditi. zocnodcmeo xceHw. Jer samosilništvo smjera trojemu: prvo. .

pa i samosilnicima koji izbivaju izvan zavičaja korisnije je postupiti tako negoli ostav­ ljati sa sobom nagomilano blago. treba ostavljati dojam kako uvijek štuje bogove revnosno (jer poda­ nici se manje plaše trpiti štogod protuzakonito od takvih. ako se oko ostalih kreposti ne trudi. nego žele i da ih drugi vide gdje to čine. a ne samosilnik). One pak koji se u čemu ističu treba častiti tako da ne pomisle kako bi ih više častili građani kad bi bili samostalni. tuđincima i umjetnicima. a ne svojeg zasebničkog novca. te da su ponizni. budući je vrhovnik u državi. treba se činiti kako [on] prikuplja poreze i prinose radi državnog gospodarstva. onda neka mu ćud ne budu prkosna (jer takva je ćud najsklonija nasrtaju u svim činid­ bama). budući da su po samosilnike pogibeljniji tî što ostaju kao čuvari negoli građani koji pođu s njima. 1 7 9 Takav je oprez još najpotrebniji prema častoljubivim ljudima. tako je spas samosilništva učiniti nje­ govu vlast više kraljevskom. skladno na kraljevski način. a još najviše od dvojega: [nasilja] nad tijelom i nad mladošću. Zatim se treba činiti kako ne samo što on nije osramotio nikoga od poda­ nika. naime: dok su ovi zajedno s njima. 1 7 8 Uz to. ako se tkogod mora 'učiniti velikim'. treba nastojati oko one ratničke. nek se čini kako [vladar] misli na zajedničke novce. jer su i zbog ženskih obijesti propala mnoga samosilništva. oni ostaju iza njih). ukoliko to ne može. kako bi se obilno razdavao priležnicama. Što se tiče tjelesnih naslada treba činiti oprečno onome što čine sada neki od samosilnikâ (jer tî ne samo što se od rane zore tome odaju i čine to neprestance mnoge dane. bilo mladića bilo djevojku. 179 Podrazumijeva se nasilje nad nečijom osobom i spolna zlopo­ raba mladeži. nego ni tkogod drugi od njegovih. i ne lišavati ga cjelokupne ovlasti u jednome mahu. 177 To jest: dati mu veliku ovlast (moć).1314a 29. Jer kao što je jedan način propasti kraljevstva učiniti njegovu vlast više samosilničkom. nego na pijana. i rjeđe će se urotiti protiv onoga za koga drže kako su mu bogovi subojnici). Nu to mu nije lako postići ako je takav te zaslužuje prezir. te u cijelosti da se prikaže kao čuvar i rizničar zajedničkog. naime. i uz to takvim da ga se ne boje kad ga susretnu. On se ne smije činiti žestokim. ali [njegova bogobojaznost] treba biti bez ludosti. i što je moguće više treba u tome biti umjeren. ako je pak potrebno komu oduzeti moć. Ili 'državu'. da su nemoćni djelovati. jer tako je manje vjerojatno da će čuvari napasti vlast. niti ga prezreti. Nego ta moć treba ostati kao osnova. Treba dakle činiti oprečno gotovo svemu onome što je već rečeno 1 7 5 (jer on treba izgraditi i ukrasiti grad 1 7 6 kao da je njegov zaštitnik. stoga. kako su već činili neki među samosilnicima (jer tako bi se dotičnik mogao činiti više upraviteljem gospodarstva negoli samosilnikom.ustreba li . nego da ga više štuju. To je dakle jedan način kojim se mogu očuvati samosilništva. ako smatraju kako je vladar pobožan i štuje bogove. [samosilnik] se treba suzdržavati od svake obijesti. Uz to. kako bi se vladalo ne samo onima koji su voljni nego i onima koji nisu voljni [da se njima vlada]. Taj se način može shvatiti iz propasti kraljevstava. pa ostaviti dojam kako je takav. i tê časti treba osobno podjeljivati. 178 Usp.da se ljudi ne pouzdaju jedni u druge. osobito kad se novac oduzima od njih koji mukotrpno rade i teško zara­ đuju. 30 35 40 1315 a 5 10 15 20 Usp. to jest: 'gradodržavu'. i ne na budna. treba to činiti postepeno. a ne treba se bojati da će mu uzmanjkati novaca. nego nek polaže računa ο primicima i izdacima. a slično i žene iz njegova doma 192 29 29 30 35 40 1314 b 5 10 15 imaju se ponašati prema ostalim ženama. nego ako se mora. čuvajući pri tome sämo jedno: moć. onda više njih (jer će tada jedni paziti na druge). jer ostane li bez nje. 176 175 25 13 Politika 193 . 1313a 35 . onda barem treba ostaviti pred drugima dojam kao da izbjegava dotične naslade (jer ne može se lako navaliti na trijezna čovjeka. prvo. dok kažnjavanja neka izvršavaju ostali činovnici i sudišta. Zajednička je obramba svake iednovlade ne činiti nikojega pojedinca veli­ 17 kim. i ne rasipa ih na darove koji vrijeđaju mnoštvo. dok ostale stvari treba obavljati.upotrijebilo i u ratne svrhe. ili hiniti da se obavljaju. Vidi i ranije tumačenje višeznačnice πόλις. Drugi počiva na postupcima što su gotovo oprečni tima spomenutim. ostaje i bez samosilničke vlasti. Zatim. kako bi im se divili kao blaženima i sretnima). već dostojanstvenim. kako bi se to . nego na pospana). 1308b 15.

jer sâm cilj je bjelodan: da se on treba činiti svojim podanicima ne kao samosilnik. 181 Usp. on sâm se treba ponašati prema valjanu 180 Frag. neki opet kažu kako lik takvog presuditelja predočuje kip u sjedecern položaju na glavnome trgu. navodno. jer ono što želi. pobrinuvši se za mnoge potrebe. Perijandar četrdeset i pol. Kipsel je samosilnički vladao trideset godina. Od onih što rade ο glavi samosilniku najstrašniji su. Treća je [po trajnosti samosilnička vladavina] Pizistratidâ u Ateni. ali se njegov tužitelj povukao. Nu suvišno je govoriti pojedince ο svim tim stvarima. niti građane razoružavati. 3 te za cijelo razdoblje svoje vladavine bijaše bez tjelesne straže.« 1 8 0 Budući se države sastoje od dvaju dijelova. a Trazibul je bio izgnan u jeda­ naestome mjesecu svoje vladavine. održalo se. jer dostatno je bilo koji od tih dijelova pridati svojoj postojećoj moći. što je u svemu trideset i pet godina. te otuda u latinskom prijevodu: populum indulgenter tractabat. dočim Perijandar. Stoga se najviše čuvati treba onih što misle kako su uvrijeđeni: ili oni sami ili njihovi svojaci. šire uzeto. nego kao nadgledatelj. stotinu godina. kao što i Heraklit kaže: »Teško je protiv srca se boriti. Jer naj­ dulje je vrijeme trajalo samosilništvo u Sikionu. tri godine. druženje s mladeži nek je zbog ljubavnih uzroka. ono Ortagore i njegovih potomaka. ili takve stvari ne treba činiti. Uopće. Iz tih je stvari nuždno. te da se drži umjerenosti u životu. a ne zbog zazora. 182 Bio je. okrivljen za ubojstvo. običaju. to dušom kupuje. samo ako [silnika] unište. A priča se i ο Pizistratu kako je jednom prigodom dopustio da zbog optužbe izađe pred Areopag. a Psametih. to kupuje i po cijenu duše (života). dok je Hijeron vladao deset godina. nego će i vladavina biti dugotraj­ nija. Izreka u cijelosti glasi: ϋνμω μάχεσ&αι χαλεπόν ό γαρ äv ϋέλτ\ ψυχήςώνείται. I. bude li takvim načinom uredio stvari. ono što se čini obeščašćenjem treba iskupljivati uvećanim častima. pa da bude jači negoli napadatelji. zbog toga što vlada boljima. neće samosilnik morati ni robove oslobađati. nego u svemu osamnaest godina. a isto tako i obešćašćenje oni častoljubivi i čestiti među ljudima. od ljudi neimućnih i od imućnika. Uzroci su i tu isti. jer je i ona trajala sedamdeset i tri godine i šest mjeseci. a ne zbog ovlasti [koju ima]. i protiv njih je potrebna najveća zaštita. a u engleskom: was a popular man. 1254a 25. Nu ta ne bijaše neprekidna. Stoga. 1 8 2 Druga po trajnosti bijaše vladavina Kipselidâ u Korintu. tako te. Jer Gelon je sedam godina vladao kao samosilnik. 85 (Diels). 10 25 15 30 31 31 20 25 35 30 40 1315 b 35 5 194 195 . nego kao upravitelj i kralj. a bijahu zadobili i naklonost puka. iako bijaše samosilnik. i u osmoj je umro. tako te je u trideset i tri godine sämo sedamnaest godina i vladao kao samosilnik. ili treba ostavljati dojam kao da kažnjavanja provodi očinski. jer bezobzirni su prema sebi samima oni koji zbog strasti napadaju. a ne pretjeranosti.jer ljubitelji novaca teško podnose kad im se dirne u novce. i da jedni drugima ne nanose nepravdu. [samosilnik] treba učiniti sve da oboji misle kako im je spas u dotičnoj vlasti. Uzrok je tomu što podanicima vla­ dahu umjereno i u mnogim se stvarima pokoravahu zakonima. ne samo da mu vlast bude ljepša i sretnija. jer Kipsel bijaše pukovođa. oni kojima nije ni do samoga života. i ne kao opak. nego poluopak. Gorgov sin. uz to. mnoge su samosilničke vladavine bile sasvim kratkotrajne. dok mnoštvo treba laskama zavoditi. značajnicima treba omiljeti. 183 Podrazumijeva se da je uživao naklonost širokih slojeva. a njegovi sinovi osamnaest. uz to. tê treba najviše uključiti u svoju vlast. i koji god budu snažniji. 181 koji nisu poniženi. i ne kao prisvajatelj. Od preostalih [dulje se održala] vladavina Hijeronova i Gelonova u Sirakuzi. Nu ni ta nije potrajala mnogo godina. jer što ono zaželi. a i zato jer Klisten zbog svoje ratničke sposobnosti nije dopao prezira. naime. podrazumijeva se smisao: sa srcem (strašću. žestinom) teško je boriti se. bio je i vičan ratnik. niti ga mrze ili se boje. I priča se kako je Klisten nadario vijencem suca koji mu nije dosudio natjecateljsku pobjedu. 20 12 Pa ipak su od svih državnih poredaka najkratkotrajniji manjinska i samosilnička vladavina. ili lijepo u skladu s krepošću ili barem poluvaljano. u cije­ losti. jer je Pizistrat dva puta bio prognan za vrijeme svoje silničke vladavine.

U Državi Sokrat govori ο promjenama. 187 To jest: najbolja. nego postoje zakoni koji to priječe. kao u Halcidi Antileontova vladavina. vjenčaju) s brojem 5. Jer ο promjeni najboljeg i prvog državnog poretka ne govori ništa posebno.sve stvari mijenjaju. kao u Sikionu ono Mironovo u Klistenovo. i to češće negoli u jednovladu. Riječ je ο svadbenom broju (koji se naziva i vjenčani. kao Gelonovo samosilništvo u Sirakuzi. 186 Ili 'prije ispunjenja vremenskog kruga'. A to opet možda i nije tako loše rekao (jer mogu bivati neki koje nije moguće odgojiti. ibid. tvore dva sklada'.800i2. dakle. (VIII. jer dotično je nešto neodređeno. ona u Geli u Kleandrovo.dobiva se broj 216.700. ali nije se promijenio državni po­ redak. ona u Regiju u Anaksilajevo. i u pučku vlada­ vinu. zbog kojega se . 1 9 0 Neumjesno je i reći kako se vladavina manjine sastoji od dvije države: jedne bogataša i druge siro­ maha. koja ima pučansku vladu.a površina svakoga od njih je 12. Tako bi nastalo nešto neprekidno i kružno. međutim.) 185 184 184 40 1316 a 5 10 15 20 ski državni poredak mijenja u vladavinu manjine. Kaže. te slično i u mnogim drugim drža­ vama. na primjer ona u Leontinu u Panetijevo samosilništvo. kao Harilajevo samosilništvo u Sparti. I u mnogim manjinskim vladavinama [ljudima na vlasti] nije dopušteno bogatiti se. to jest: kad se 'kubira' . 1 8 zar će se zajedno s ostalima mije­ njati? Uz to. ipak se manjinska vladavina mijenja u pučku.960. ili je pak neće biti. Država (VIII. Jowetta i J. 546 bc). Uz to. Posrijedi je odnos brojeva 4 : 3 . a u Kartagi. A uzrok je tomu što i nije mogao lako reći. i u manjinsku vladavinu. nego se sve u nekom [vremenskom] oblazu mijenja. pa je Platon naprosto htio reći kako se čovjek treba ženiti u dvadeset i petoj godini života. ženidbeni broj). on ne govori ništa ο tome hoće li biti promjene samosilničke vladavine. a početak je u onim brojevima 'od kojih trica i četvr­ 185 tica. Isti je razlog i za ostale promjene.kako kaže . gotovo ο svima ustavnim porecima i jednovladama. Tricota). koji u danima daje najmanje razdoblje za razvoj ploda u čovjeka. kojemu su stranice 3. ali zašto bi ta promjena bila svojstvenija njegovoj najboljoj državi više negoli svim ostalim i svemu ostalome što nastaje? I da li s pomoću vremena. kao ako je štogod nastalo dan uoči obrata.4.Rečeno je. 1 9 1 Jer zašto bi ona bila više takva od spartan­ ske ili bilo koje druge države. Znanstvenik D'Arcy Thompson (1935) izračunao je da je broj minuta u 25 godina točno 12. Mijenjaju se one. kao da narav katkada rađa opake ljude koji se ne mogu popraviti odgojem. ili kubiranjem povr­ šine . i stoga je (prema Platonovu mnijenju) izvor izrođenja. koji kad se spoje (združe.5. 550 Ε.) 190 189 25 30 35 40 1316 b 5 6 6 10 196 197 .000 = (3 x 4 x 5)4. ali ne kazuje primjereno. dotičnici se bogate. s kojih uzroka propadaju i čime se održavaju. jer kaže kako se spartanPosrijedi je Platonova Država. iz nje pak u pučku vladavinu. Spomenuta dva sklada su kvadrat sa stranicama 3. niti da budu čestiti muževi). 188 Usp. A neumjesno je i pomisliti kako se [državni poredak] mijenja u vladavinu manjine zbog toga što su lakomi na novac i pohlepni za probitkom oni koji su na vlasti. Država (VIII. spojene s peticom. postanu li Usp. Ovo je tek dio opširnijeg stavka u Platonovoj Državi (VIII. kao većina drevnih vladavina na Siciliji. A kad se 'broj toga lika' pretvori u 'krutinu'.960. Platon. 544 c. Nu mijenja se i samosilništvo u samosilništvo. u kojoj svi nemaju iste stečevine ili pak svi nisu jednako čestiti? Pa i ako nitko ne postane siromašniji negoli je bio prije. pa u vladavinu najboljih. savršena država. zbog kojega se uzroka ona 1 8 7 mijenja u spartansku državu? 1 Jer se češće u oprečan negoli u sličan oblik mijenjaju svi državni poreci. i stvari koje nisu nastale zajedno ipak se zajedno mijenjaju. U tome tumačenju ima jedna teškoća: stari Grci nisu poznavali minute (prema komenta­ rima B. tvore pravokutni trokut. a ne prije zbog toga što oni koji uvelike premašuju imutkom smatraju kako nije pra­ vedno da jednako sudjeluju u državnoj upravi oni bez ikakve stečevine i oni s tečevinom. 191 Platon. Platon. naime. kako je uzrok u tome što ništa ne ustrajava. i obratno. iz koje opet u samosilništvo.Jowettu). hoteći reći kad broj toga lika postane 'krutina'.000.) Ili 'pa ipak do današnjeg dana u Kartažana nije došlo do prevrata' (prema B. i jer prema njemu [samosilništvo] se mijenja u prvotni i najbolji državni poredak.600 i pravokutnik sa stranicama 4.bilo dodavanjem kubusa stranica. A mijenja se i iz manjinske vladavine u samosilništvo. 551 D. kao iz pučke vladavine u manjinsku. te zbog kojega uzroka i u koji oblik države.

susreće se poprilična raznolikost. rus. njem. ne biva ništa čega se treba bojati. lat. 14-16. die Beamtenwahlen. treba razmotriti spajanja svih spomenutih načina. 4 Mislim. 555 D. dok je izbor upravnog činovni­ štva prema vladavini najboljih.. 1293b 34. 1 9 6 A iako postoji više manjinskih i pučkih vladavina.brojniji neimućnici. dočim su sudišta prema vladavini najboljih.3 Uz to. Grč. 2 Budući se dogodilo da ima više vrsta puč­ kih vladavina. 193 Vidi Platon. ibid. Iako ima mnogo uzroka zbog kojih nastaju promjene. ο njihovim promjenama Sokrat govori kao da postoji sämo jedan oblik svake od njih. na ona spajanja koja treba razvidjeti. kao kad su savjetodavni dio i izbor upravnog činovništva5 uređeni prema manjinskoj vla­ davini. dann schreiten sie zu Umsturz. i ο uzrocima zbog kojih do toga dolazi. i koji od njih odgovaraju kojem državnom poretku. a dosad nisu razmatrana. Pri prijevodu ovog ključnog glagola καινοτομέω (novo rezati. ibid. novare: novotariti. i budu li jedni nehajni. they are ripe for revolution. lat. 1 9 2 on govori samo ο jednom. 557 C.živeći raskošno i zbog lihvarenja . se montrent partisans des innovations.[podanici] postaju siro­ masi. 1 a zatim ο propadanju i čuvanju državnih poredaka. (VIII. iako nisu rasipnički potrošili svoj imutak. 196 Vidi Platon. Tu stanovit broj tumačitelja (Thurot. U res novas moliuntur. a slično i drugih državnih poredaka.. oni se bune i mijenjaju državne poretke. buniti) . Uz to. njem. i ne mijenja se ni tada [vladavina nekolicine] ništa više u pučku vladavinu negoli u koji drugi državni poredak. ako [građani] ne sudjeluju u javnim častima. te ono što je primjeren i koristan način pridati svakom pojedi­ nom od njih. Grč. IV. le procédé d'élection des magistrats. engl. ebiôopbi doAXHOcmHbix nuu. naime.1319a 6. fran. IV. 2 1 25 Podrazumijeva se: promjene iz manjinske vladavine u pučku (ili 'iz oligarhije u demokraciju'). Već je ranije rečeno kolike su i koje razlike savjeto­ davnog i vrhovnog tijela. stanu novotariti. te ο rasporedu upravnih položaja i sudišta. franc. . καινοτομούσιν. 1 9 3 kako . ili su opet ona i savjetodavni dio postavljeni prema manjinskoj vladavini. jer od takvih spajanja državni poreci se preklapaju. τρέπονται πράγματι είς πολιτικούς νεωτερι­ σμούς (okreću stvar(i) prema novotarijama u državi). the election of officers. čemu uzrok kaže da je pretjerana sloboda. 5 Riječ αρχαιρεσία znači 'izbor upraviteljstva' i 'izborna skup­ ština' slično kao comitia U Rimljana. 564). 195 192 198 199 . ako im se nanosi nepravda ili ih sramote. 1 9 5 zbog toga što svatko može činiti što hoće. dok drugi paze što rade. το σύστημα των αρχαιρε­ σιών (sustav izbora državnih činovnika). Tri­ cot) pretpostavljaju prazninu (lakunu) u tekstu.Rackham i J. (VIII. engl. 1 9 4 nu kad se to dogodi komu od ostalih. uz pejorativno značenje kao u lat. obnoviti.) 194 Ili 'počnu zagovarati novine (novo stanje. novotarije) u državnom ustrojstvu'. H. 4 Usp. magistratuum creandorum ratio. VI. 3 Vidi 1318b 6 . novogrč. 15 20 Z. ili kad se na bilo koji Usp. mutiti. novogrč. neće biti zgorega razvidjeti ujedno i ο svakom pojedinom od njih ako je štogod preostalo. τάς αρχαιρεσίας. postane li snažniji imućnički stalež negoli mno­ štvo. nego kad koji od vođa izgube imutak. te iz pučke vladavine u onu neko­ licine. promijeniti. kao da u početku bijahu bogati svi ili barem većina. tako te vladavine najboljih poprimaju značajke manjinske vladavine i ustavne vladavine značajke pučke vladavine. Vidi knjigu V. A to je neistinito. mozda OHU cmpeMnmcn κ uoeuiecmeoM β zocydapcmeeHHOM cmpoe. rus.

i doda li se prvi stalež drugomu. Usp. i time se pridonosi onoj slobodi koja je prema jednakosti. Koja dakle pučka vladavina odgovara kojoj državi. Kažu. Tako te se u pučkim vladavinama događa da više ovlasti imaju neimućnici negoli imućnici. naime. a ako je to nemo­ guće. kako tome smjera svaka pučka vladavina 13 ). Jer u pučkoj vladavini pravedno je ono što je jednako prema broju. ždrijebom se izabiru položaji u vlasti: ili svi ili oni za koje ne treba iskustva i umijeća. i odluka većine je poglavita. naime.drugi način ne usklađuju sve značajke dotičnog državnog poretka. naime. nego neće ni bivati ista). načelima' Ili 'demokratskog' (u izvornom značenju). ovo su značajke pučke vladavine: za sve službe u vlasti biraju se svi između svih. 14 To je dakle jedan znak slobode. drugi više. jer će onda istodobno biti bjelodano i ο oprečnu državnom poretku. Jer jedan će oblik onda imati manje. tvore drukčije pučke poretke. Usp. Jer njih je više. koji svi zagovornici pučke vlada­ vine postavljaju kao odredbu dotičnog državnog poretka. i čine se značajkama toga državnog poretka. 8 različito je pučanstvo (jer jedno je mno­ štvo seljačko. nitko ne može dvaput imati isti položaj. kažu učinak slobode. A jedna je od [zasada] slobode naizmjence vladati i pokoravati se. ali čineći tako oni griješe. birani između sviju i ο svim stvarima. osim ratničkih dužnosti. Budući su takvi temelji i takvo počelo. Drugi je znak živjeti kako god tko hoće. Drugi je uzrok onaj ο kojem sada govorimo. 12. Jer oni koji zasnivaju državne poretke žele sve pojedinačne značajke skupiti za pretpostavljenu svrhu. VIII. IV. A dva su uzroka zbog kojih ima više pučkih vladavina: prvi. To je. te zasebničkim ugovorima.1 3 1 0 a 36. najvećim i najvažnijim. Usp. Platon. Usp. to postaje svrhom i ono što je pravedno. bilo radi popravka 9 [onih već postojećih]. koji je već spomenut. 6 Treba me­ đutim biti jasno ne samo koji je od tih državnih poredaka najbolji danim državama nego valja ukratko izložiti7: i kako treba ustanoviti tê i druge državne poretke. Usp. i što god većina odobri. te isto tako koja od manjinskih vladavina kojemu mnoštvu odgovara. kao da se jedino u tome državnom poretku može sudjelovati u slobodi. 1292b 25. ili rijetko ili u malo slučajeva. kao što je već rećeno 1 0 pri raspravi ο propasti i čuvanju državnih poredaka. A korisno je spoznati svaki pojedini od njih. 1298a 27. sudačke dužnosti obavljaju svi. mnoštvu nuždno pripada vrhovništvo. Jer one stvari koje prate pučke vladavine. jer iz tih spojeva nastaju različite vrste pučke vladavine. druga odredba pučke vladavine: otuda je proizašlo ono 'da ljudima ne vlada'. drugo rukotvoračko. Usp. Ili 'ima vrhunsku vrijednost/snagu'. Sad ćemo pak govoriti ο temeljnim zasadama. 12 13 14 15 16 40 1317 b 5 10 15 17 17 20 30 35 25 Vidi IV. kako mora imati jednako svaki pojedini od građana. jer značajka je roba da ne živi kako bi htio. treće najamničko. 1289b 20. dakle. IV. onda naizmjence [i vladati i biti vladan]. 1309b 1 8 . 1289a 1. A prvo recimo koju ο pučkoj vlada­ vini. bilo da čovjek hoće zasnovati koji od tih poredaka. službe u vlasti su kratkotrajne: ili sve ili one koje mogu biti takve. kažu. 1 1 navičajima i zahtjevima [do­ tičnih država]. i njih ima više od jedne i one su različite. 16 za upravne položaje ne zahtijeva se nikakva dohodarina. Država. Budući je pravedno postavljeno tako. a ne prema dostojan­ stvu. V. 1291b 17-28. Shvatiti treba poradi toga istraživanja sve značajke pučke vladavine i sve ono što se čini da prati pučanske poretke. ili barem ο najčešćim. V. ne samo što će se pučka vladavina razlikovati kao bolja i gora. a treći pak sve tê značajke. već je prije rečeno. skupština ima vrhovnu ovlast nad svim stvarima ili nad najvećima. kao pri polaganju računa. nađu li se u drukčijem spoju. 200 201 . koji je onaj što ga neki nazivaju manjinskom vladavinom. IV. 1310a 31. najbolje nitko. Ili 'aksiomima. postavkama. i opet treći tima dvama. Takva je. IV. i koji od ostalih državnih pore­ daka kojima koristi. Usp. svi vladaju svima pojedi­ nima i svaki pojedini naizmjence svima. 557. ο državnom ustrojstvu. ili tek ona najniža. 6 7 8 9 10 11 10 10 2 15 20 25 Osnova pučkog 1 2 državnog poretka je sloboda (jer tako običavaju govoriti.

to treba biti poglavito. rus. dok se vladavina nekolicine određuje plemenitim rodom. ili barem prevoditeljske slobode. posrijedi je samosilništvo (ako. mean employment. značajke pučke vladavine čine se opreka tima: prostoća podrijetla. onda nek bude ono što odobrava većina i oni s višom imovinskom procjembom. Vidi i ranije tumačenje nazivka το δίκαιον. ako je pak pravo ono što odluči većina prema 25 broju. IV. sudišta. naime. Jer bude li pravo ono što odluči manjina. na primjer. te se od izbora glasovanjem prenosi na izbor ždrijebom.ono što odobre oboji ili većina. ali ne u cijelosti. što god odobri većina građana. 1281a 14. Nek bude tako. nego kako se iz dva dijela sastoji država . Unbildung. ako su jednih desetorica a drugih dvadesetorica. 'plaća za obavljene službe'. 20 A u obojem je i nejednakosti i nepravednosti. bogatstvom i naobrazbom. 22 Usp. fran. prljav posao'. vulgarité. onda upravne službe. 20 Ili 'zaslužbi'. onda pristupaju siromašnima četvorica boga­ taša a bogatašima četvorica siromaha. pa ako je koja i preostala od stare promjene [poretka]. i kako jedan 24 23 5 30 10 35 202 203 . njezina se moć ograničava. suro­ vost). zpyôocmb. pravedno je i da on vlada sâm). nu gdje je svi primaju. dakle. isplata mazdi 2 0 za sve službe: skupština. ako pak ne svi. Inače. IV. 21 Ili 'surov. prema onome što je pravedno u manjinskoj vladavini. 2 4 Što bi dakle bila jednakost oko koje se slažu i jedni i drugi? Da bismo to doznali. nanijet će nepravdu pljenidbom i diobom imo­ vine bogataša i malobrojnih. III.razdije­ li vši tako . engl. 3 Nakon toga se dvoumi kako će se postići ta jedna­ kost: treba li razdijeliti procjembu imovine. 26 To jest (nešto slobodnije prevedeno): to treba smatrati za­ konom. njem. Lat. 21 uz to. 30 35 40 1318 a građana onu od pet stotina. kao što je već rečeno. To su. ή σκαιότης (grubost. neobrazovanost. upravne službe [svi primaju zaslužbu]. te ih postaviti kao vrhovnike nad izborima i sudištima? Je li dakle takva država najpravednija prema pučanskoj pravednosti. vijeće i glavne skupštine. kad se sve uzajamno pribroji. koja znači i 'prljavo zanimanje'. uzima sebi sve prosudbe. 'prljavo rukotvorstvo (ine)'. niti da vrhovništvo imaju sämo oni. 1299b 32. jer bogateći se dotičnom mazdom. trebaju biti poglaviti. novogrč. 25 Ili 'pravedninu'. tisući 17 Usp. nego . naime. Jer jednakost je da ništa više ne vladaju neimućni negoli imućni. prosu­ đivati).. Posrijedi je riječ βαναυσία. ili je to više ona koja je prema mnoštvu 2 3 ? Jer zagovornici pučke vladavine kažu kako je pravedno ono što odo­ bri većina. 2 5 Jer kažu. Podrazumijeva se: gdje nema dostatno novčanih sredstava za plaću svim građanima (vijećnicima). valja razvidjeti čime i jedni i drugi određuju ono koje je pravedno. kako treba odlučivati prema veličini imutka. sudišta. sordida opificia. siromaštvo. oni kojima dohodarina premašuje. značajke zajedničke pučkim vladavi­ nama. tkogod posjeduje više od ostalih imućnika.od bogataša i siromaha . 19 Usp. to neka bude poglavito. Usp. zagovornici manjinske vladavine opet da je to ono što odobre oni s više imutka. i da tisuća ima jednaku moć kao dotičnih pet stotina? Ili pak ne treba posta­ viti jednakost prema tome razmjeru. Budu li pak [dotični dijelovi] To jest: koja uzima u obzir samo broj građana. Otuda i razlike u prijevodima. postavivši kako je ukupna dohodarina bogataša dvostruka naprama ukupnoj dohodarini siromaha. oduzima se moć i toj službi.a same upravne službe nikakvu ovlast ili sämo onu nad stvarima neznatne važnosti (od položaja u vlasti savjet je najviše pučanski ondje gdje nema dostatno mazde za sve 1 7 . 1 8 kao što je već rečeno u prethodnom istraživanju 19 ) zatim. 1299b 38. 1291b 30. ili barem od upravnih činovnika oni koji moraju zajednički obje­ dovati. IV. 27 To jest: 'imati pravo odluke' ili 'da im odluka (volja) postane zakon'. ako pak oprečno odobravaj u. jer misle kako bi tako bile zajamčene jednakost i sloboda u državnom poretku. 18 To jest: sve slučajeve ο kojima treba odlučivati (suditi. ni jedna državna služba nije doživotna. nego svi jednako 22 prema broju. I zatim. Ali iz priznatog načela pravde u pučanskom državnom poretku (koje je da svi budu jednaki prema broju) proizlazi oblik koji se najviše smatra pučkom vladavinom i pučanskim zajedništvom.uzeti zatim jednak broj između pet stotina 15 i između tisuću građana. i štogod odobravaju šestorica bogataša nasuprot petnaestorici siro­ maha. kažu.

rus. primjerice. jer u nekim pučkim vladavi­ nama (iako svi ne sudjeluju u izboru upravnih službi. dok jači ο tome ništa ne brinu. 2 9 tako te se pučka vladavina može zasnovati gdje mnoštvo živi od ratarstva ili stočarstva.). 30 Usp. nego se tek pojedinci izabiru naizmjence između svih. uz pristanak puka i bez zavisti prema čestitima). 34 Ili 'prvotne zemljišne čestice'. tada treba odlu­ čiti ždrijebom ili kakvim sličnim načinom. των άρχήΰεν κατακυρωΰέντων κλήρων (izvorno stečenih zemljišnih čestica). Tako te se događa ono što je najkorisnije u državama: vladaju čestiti ljudi koji nisu skloni griješiti. 33 Usp. onom slobodom da svatko čini što ushtjedne ne može se zaštititi od zla koje se nalazi u svakome čovjeku.jednaki. 32 31 31 30 35 40 1319a 4 4 5 10 20 25 204 205 .1293a 10. Jer najbolji puk je ratarski. 32 Radi preo­ brazbe puka u ratare. a bez štete za mnoštvo. 30 A dokaz je tomu što u drevno doba podnošahu samosilničke vladavine i danas podnose vladavine nekolicine. nadziru činovničko polaganje računa i sudjeluju u sudstvu. Uz to. 1292b 22 . IV. Usp. II. Oni koji tako vode državu nuždno njome prikladno upravljaju (jer tako će položaje u vlasti zauzimati uvijek oni najbolji. Grč. a čestite i zna­ čajne ljude mora zadvoljiti takav red. τους πρώτους κλήρους. kako imaju ovlast izabirati [državne činovnike] i tražiti da polažu račune. engl. kao što je rečeno u prethodnoj raspravi. Ili 'zbog toga što pučki stalež posjeduje posebna svojstva'. pri čemu je za više položaje i viša imovinska procjemba. primae sortes. ta najbolja od svih pučkih vladavina. 1297b 6. teškoću treba smatrati zajedničkom s onom kakva je i sada kad se skupština ili sudište glasova­ njem podijele na dva jednaka dijela. izabiru se oni koji su za što sposobni. najbolja je prva po redu. jer njima neće vladati nedostojniji od njih. njem. i ne moći činiti sve što čovjek ushtjedne. Jer svjetina više teži koristi negoli časti. gdje nema nikakve imovinske procjembe. lat. Tricota). bave se svojim poslovima i ne priželjkuju ništa tuđega. naime. samo ako im nitko ne priječi težati zemlju i ne oduzima im ništa od imutka. Ali što se tiče jednakosti i pravednosti. kakva nekoć bijaše u Manbogataš ima dva glasa naprama jednome. ispunjava im potreboću. dok drugi ne oskudijevaju. Kako je. bjelodano je. što je 17:23. 34 postoji i zakon koji pripisuju 35 Oksilu. svjetini je i dostatno. 28 A ta je i najdrevnija od svih. Jer ovisiti ο kome. 1315b 38. i oni će upravljati pra­ vedno zbog toga što će drugi imati ovlast zahtijevati od njih polaganje računa. 28 Usp. lots de terre originels. neki od drevnih zakona u mno33 gim državama općenito su korisni. nepeonananbUbie uadeMbt. zbog toga što im manjka životnih potrepština. Jer jedni se među njima brzo obogate. ili unutar zemljišta na stanovitoj udalje­ nosti od tvrđave ili grada (a bijaše od davnine u mno­ gim državama zakonom zabranjeno prodavati izvorne okućnice. die ersten Landlose. dakle. ti nisu dokoni. prema kojem se čovjek nije smio zaduživati na stanovit dio svojeg zemljišnog posjeda. zakon koji nije dopuštao zemljišni posjed iznad sta­ novite mjere. tako te često ne skupštinare. Kažem kako je prva kao kad bi tkogod dijelio pučanstvo. ako je za častohlepljem imaju. iako je veoma teško odrediti istinu ο njima. kad 6 bogataša i 5 siro­ maha glasuju takvim načinom . 35 Ili 'uzeti u zajam novac pod kamate na određen dio zemlje'. original allotment of land. 29 Usp. to što imaju ovlast svjetovati. 1292b 25-33.onda je razdioba između tih dviju skupina ( 6 x 2 ) + 5 prema ( 4 x 2 ) + 15. 1266b 21. ili. ali se za najviše položaje bira na temelju dohodarinâ. kao u Mantineji). A treba i to smatrati nekakvim oblikom pučke vladavine. unatoč većem broju siromaha (prema tumačenju J. ondje gdje nema velika probitka od državnih službi. fran. te posljednja skupina odlučuje. 6. jer uvijek jednakost i pravednost traže slabiji. već im je slađe zemlju obra­ đivati negoli državi službovati ili njome upravljati. doista je korisno.a 4 bogataša i 15 siromaha drugim . zbog toga je i korisno ranije spomenutoj pučkoj vladavini i u njoj običava tako bivati: da svi izabiru upravne službe. a i zbog kojega uzroka: zbog toga što je dotični puk posebne kakvoće. V. IV. Danas bi trebalo ispraviti [izopačeno stanje] zakoUsp. Jer zbog toga što nemaju dostatna imutka. 4 Budući su četiri pučke vladavine. I. ipak je to lakše postići negoli nagovoriti one koji su uzmožni biti u prednosti. novogrč. 40 1318 b 5 10 15 tineji. IV.

posjeduju malo zemlje. snažnih su tjelesa i uzmožni prebivati pod vedrim nebom. obrtnička isključuje trgovce. maleno zlo se previđa. 5 10 15 20 25 30 35 40 1320 a 207 . dva ili tri dana nije teško održati bilo kakvu vrstu vladavine. oni se lako sastaju u skupštini. mnogo su gora negoli dotičnici. 4 1 treba iznaći jamstvo stalnosti države. naime. tako te. 9 Jer sve je takvo mnoštvo prikladnije za dotičnu pučku vladavinu. I dalje. kao dopuštena neposlušnost robova (koja donekle može biti i korisna). Tako pastirska pučka vladavina isključuje rukotvorce (obrt­ nike). Zakonodavcu i onima koji hoće ustanoviti neki takav državni poredak nije sâm osnutak ni najveća ni jedina zadaća. Treba samo susljedno pratiti zastrane [tê prve i najbolje] te izdvajati sve gore i gore mnoštvo. te ženskinja i djece. Ti. hoteći proširiti pučansku vladavinu. nego dijeleći na toliko male dijelove da i siromašni mogu nadmašivati dohodarinom. Jer i život im je gori. u pučkim se vladavinama skupštine ne mogu sastajati bez mnoštva koje prebiva na selu. koji živi od svojih stada. od kojih su sastavljene ostale pučke vladavine. svi izumci samosilnikâ čine se pučanskim. naime. već je rečeno 3 8 gotovo sve). koji je za ovo ο čemu govorimo veoma koristan. 2-7. na temelju zasada koje smo prije razmatrali: koji su uzroci održanja i propasti državnih poredaka. i puštanje da svatko živi kako hoće. postaju sve razdraženiji. nego prije kako ga očuvati. niti im slično treba takva zbora. zbog toga što su rasuti po poljima. kako treba zasnovati najbolju i prvu pučku vladavinu. Jer kad premaše. nastaje nered u državi. koji najviše sadržavaju odredbe spasonosne za državne poretke. pa ipak se svi bave ratarstvom. naime. dok zasebničke svetko­ vine treba svesti na manji broj i pretvoriti ih u zajed­ ničke. III. pukovođe postupati tako. i nikakvo djelo ne biva prema kreposti od onih kojima se bavi mnoštvo rukotvoraca. 4 0 Mnogi će. međutim. te oni koji su zasnivali pučku vladavinu u Cireni. za takvu pučku vladavinu korisni su i oni izumci kojima se u Ateni poslužio Klisten. Gotovo sva druga mno­ štva. su mnogobrojni. 206 36 15 19 19 20 25 30 35 40 1319 b običava propasti ta dotična i druge države. i nepisane i zapisane. običavaju pučanski prvaci uključiti što više ljudi i načiniti građanima ne samo one zakonita roda nego i nezakonita podrijetla i kojima je samo jedan roditelj građanin. Uz to. i značajnici. 3 6 Nakon ratarskog mnoštva najbolji je pastirski puk. Radi osnutka takve pučke viadavine i kako bi osnažili puk. i ne ići dalje preko toga. pružati potporu takvomu državnom poretku. Oni. jer slađe je svjetini živjeti raspušteno negoli umjereno. izopačenosti) u odnosu na polazni uzor. A stalež koji se isključuje iz vlasti svaki put je sve gori. Jer jedan. Naime. Jer mnoštvo je prisiljeno graditi naseline u poljima. više zapinje za oko. u kojoj svi sudjeluju. V. lako je zasnovati valjanu pučku i ustavnu vladavinu. a najbolje su izvježbani i pri­ kladni za ratne pothvate. dakle. trgovaca i najamnih radnika. te raskinule prijašnje družbe. 1311a 22 . a trgovačka najamne radnike. Usp. Uz to. Jer imovinskoj se procjembi ne podvrgavaju cjelokupni posjedi. i postavljajući takve zakone. Rečeno je. Stoga.nom Afitejaca. podnošeći teško takvu pučku vladavinu. V. Tricot). Težaci. koji ne isključuje nikoga (J. a kad naraste. Jer treba osnovati više novih plemena i bratstava. naime. izbjegavajući ono što je rastače. 37 To jest: sve pučke vladavine osim seoske demokracije zapravo su zastrane (degradacije. Usp.1313a 16. imaju mnogo sličnoga s ratarstvom. Običavaju. i treba iznalaziti sve kako bi se što više svi uzajamno izmiješali. zbog toga što se trgom i gradom neprestance skita cjelokupan takav soj. V. niti se tako sastaju. dok bi trebalo pridavati [gra­ đanstvu] sämo dok svjetina ne premaši značajnike i srednji stalež. sve dok se ne stigne do krajnjeg oblika pučke vladavine. Gdje se pak dogodi te zemljište ima takav položaj da su ratarska polja veoma udaljena od grada. 1278a 27. ne može podnijeti svaka država. niti se može lako održati ukoliko nije dobro uređena zakonima i običajima (a ο čimbenicima zbog kojih To jest: da i siromašni mogu premašivati najmanju potrebnu procjembenu stopu. što i bijaše uzrok bune u Cireni. Usp. a bjelodano je i kako treba urediti one druge. iako postoji grad­ ska svjetina. 1313b 32. 37 Posljednji oblik takve vladavine. kao ili otac ili m a t i . I ne smije se Usp.

plaćali su namete. novogrč. dakle. donoseći zakon po kojem imovina osuđenika ne postaje javnim dobrom i ne ide u zajedničku riznicu. provode mnoge pljenidbe imutka u sudištima. Rečeno je. 44 Jer tada se prekršitelji zakona neće ništa manje bojati (budući da će ionako biti globljeni). in die umliegenden Gebiete. naime. into their dependent towns. ako nije moguće priskrbiti svima. Treba iznaći štogod kako bi imućnost tima bila dugotrajna. ondje.3 3 . V. preostatke od državnih prihoda treba prikupiti i sve prikupljeno podijeliti neimućni­ cima. što je već oborilo mnoge pučke vlada­ vine). naime. 1273b 18. 44 To jest: pripada hramovima. fran. dok im glasova­ nje služi da bi se bolje upravljalo državom. pridonosi da se bogataši ne plaše rashodakâ. administrer les villes sujettes. ali na kratko vrijeme to im ne smeta). pogibelj odmah zaprijeti znacajnicima (jer dohodak tada nuždno pritječe od izvanrednih nameta. a ako ne to. nego je ono od čega će najduže trajati. Nego onaj tko je istinski pučanin treba se pobrinuti da mnoštvo ne bude presiromašno. 43 . ali na malo danâ (to. 1263a 37. Isto se može postići i razdiobom iste upravne službe. jer prema državi trebaju biti dobrohotni svi građani. lijevati u probušeno bure isto je što i davati takvu Usp. pljenidbe imovine i laž­ nih osudbi. Kakav pak treba biti osnutak manjinskih vlada­ vina. dok u sudištima trebaju biti mnogi. barem početnu glavnicu za trgovinu ili poljodeljstvo. naime. II. Oni. ad urbes circumjectas (regendas). dok je neimućnici dobivaju. 4 7 Uz to. nego značajnike. onda barem da ne smatraju neprijateljima svoje vrhovnike. podijeliti između sebe neke neimućnike i dati im početne glavnice te ih potaknuti na kakav posao. 45 Podrazumijeva se: demagozi svjetini podjeljuju višak zajed­ ničkog novca (imutka). dodvoravajući se puku. dakle. a u međuvremenu za nužne zborove imućnici trebaju pridonositi mazdu. προς τάςπεριοικίδας. Usp. gotovo je bjelodano iz navedenoga. gdje pak ima dohodaka. jer imućnici ne žele mnogo danâ izbivati od svojih poslova. i dalje. a pridonosi i tome da se mnogo bolje donose presudbe. Jer iz Posrijedi su αί περιοικίδες πόλεις (izokolne naseobine. zadobivaju dobrohotnost mnoštva. a kad uzmanjka državnih dohodaka. osobito ako se može prikupiti toliko da [oni] uzmognu pribaviti kakvo malo imanje. tako da se jedni ždrijebaju a drugi biraju glasovanjem. onda nek se porazdijeli naizmjence prema plemenima ili drugim razdiobama. engl. 1313a 20 . 46 da se obogate. Vidi i II. V. i najstrožim kaznama priječiti one koji bez osnove koga optužuju. Uvijek. dok će svjetina s mnogo manje žara glaso­ vati protiv optuženika. ili ako već nisu. rus. naime. Budući su bili ovisni od središnje vlasti. iako imućnici ne primaju sudačku naknadbu. kako treba zasnivati pučke vlada­ vine. Kartažani su stekli naklonost puka. Uz to. ne smije se činiti ono što sada čine pukovođe (jer oni porazdijele pretičke 4 5 . te su bili nešto poput novovjekih 'kolonija'. 1305a 3.misliti kako je pučka vladavina ili ona nekolicine ono od čega će se u državi najviše vladati pučanski ili manjinski. είς τάς ύπό την χνριαρχίαν των περιοίκους πόλεις (u okolne gradove pod njihovom vrhovnom vlašću). Grč. gdje ponestane dohodaka. njem. Budući su krajnje pučke vladavine mnogoljudne i teško je prikupiti ljudstvo za skupštinu bez mazde. Stoga oni koji se skrbe ο državi trebaju se tome suprotsta­ viti. Jer to je uzrok zbog kojega postaje izopače­ nom pučka vladavina. šalju neke iz puka u ovisne okolne krajeve. treba biti manje skupština. državne parbe treba voditi što je moguće rjeđe. 47 46 35 1320 b 5 10 15 Usp. dok su zauzvrat oslobođeni ispraznih javnih usluga. A budući takvo što koristi i imućnicima. A dostojno je razbo­ ritih značajnika. optuži­ vati ne pučane. druge pak ždrijebom. Običavaju. 43 42 5 10 15 17 17 20 25 6 30 potporu neimućnicima). puk to uvijek prima i opet mu manjka istoga. dajući svoju imovinu na zajedničku upotrebu i neimućnima. lat. nego se posvećuje. naime. gra­ dovi ili zemlje pokorenih starosjedilaca). Upravljajući državom na taj način. 4 2 Današnje pukovođe. sve su upravne službe podijelili u dva razreda: jedne koje se biraju glasovanjem. kako neće imati nikakva dobitka. Lijepo je i oponašati primjer Tarentinaca. β OKpecmHbie zopoda. ždrijebanje je zbog toga kako bi i puk mogao sudjelovati u njima. Politika 208 14 209 .

Vidi IV. a drugi viši. Slično treba zasnivati i slijedeću manjinsku vladavinu. potrebno je vezati uza [skupe] javne službe. kao što je već i rečeno. Stoga u pobunama pučani svladavaju imućnike. sudje­ lujući u javnim gozbama i videći grad urešen zavjet­ nim kipovima i zgradama. A prikladno je da oni koji stupaju na tê položaje prinesu veličanstvene žrtve i izgrade štogod zajedničkog značaja. tako i najgori od državnih poredaka zahtijevaju najviše opreza.seljaci. 8 Susljedice rečenome treba prikladno razlučiti ο upravnim službama. dakle. 1278a 25. Uz to. i koja je najviše moćnička i samosilnička među manjinskim vladavinama. onima koji su stekli dohodarinu. gdje je takvih veliko mnoštvo. vrhun­ ske državne položaje. ruko tvorci. [manjinska Usp. tu se po naravi može osnovati snažna manjinska vladavina (jer spas stanovnicima jamči takva oružana moć. puk rado gledao kako je državni poredak postojan. treba osnivati pučke i manjinske vladavine. dok je bjelodano kako spas manjinske vla­ davine počiva u opreci.opreka treba zasnivati svaku pojedinu manjinsku viadavinu. još dok su im sinovi mladi. to jest: u redu i poretku. kako u Masaliji. Lijek tome može se naći u vojskovođa. prosudivši zaslužnike: kako one u državnoj upravi tako i one izvan nje. treba sudjelovati u državnom poretku. trgovci i najamni radnici . Usp. 49 50 20 21 21 25 30 35 40 1321 b 5 15 51 52 53 To jest: prvaci manjinske vladavine (oligarsi).postoje i četiri dijela korisna za rat: konjaništvo. 4 Gdje je zemljište prikladno za konjarstvo. Budući je životno doba dvostruko. dok bolesti sklona tjelesa i natrula plovila s lošim brodarima ne uzmažu podni­ jeti ni najmanje nezgode. niži za one koji će sudjelovati u nužnim državnim službama. kad izbije buna. koje su i čega se tiču. dok će značajnici tako imati spomenike svoje izdašnosti. IV. lako pješaštvo i mornarica. kako bi. Jer kao što tjelesa dobra zdravlja i plovila za plovidbu opskrbljena valjanim brodarima mogu podnijeti i veće nezgode a da ne propadnu zbog njih. dakle.a ta je ona što je blizu ustavnoj vladavini. da oni budu snažniji od onih koji ne sudjeluju. Usp. 210 211 . između pučana takvu oružanu moć. 15. Kako. kako je prije rečeno. Podizati. tako te. kad prerastu dječaštvo. I uvijek treba uzimati tê pridruženike iz boljeg dijela puka. nek je određeno na taj način. Mnoštvu treba dodijeliti sudioništvo u držav­ noj upravi: ili. Ona pak manjinska vladavina što je oprečna krajnjoj pučkoj vladavini. 1289b 32-40. Stoga bi se takvi [poretci] primjereno mogli nazvati malim pučkim vladavinama. budući su lako oružani. 20 25 30 35 1321 a 5 10 vladavina] često loše prolazi. osniva se druga vrsta manjinske vladavine (jer teško oružano pješaštvo prikladnije je za imućnike negoli za neimućnike). ono što je oprečno pravednosti prema dosto­ janstvu). a konjogoj­ stvom se mogu baviti samo vlasnici velikih imanja). gdje je pak [zemljište prikladno] za teško pješaštvo. naime. znači podizati je protiv sebe. 1320b 25. koji oružanoj snazi konjaništva pridaju prikladno lako pješaštvo. I danas. teško pješaštvo. pučke vladavine u cijelosti spašava mnogoljudnost (to je. tako da puk hotimice ne sudjeluje u tome i prašta onima koji vladaju jer velikim novcem plaćaju položaj u vlasti. kao što bez nužnih upravnih službi ne može opstojati država. dok su moć lakoga pješaštva i ratna mornarica potpuno pučanski. koliko ih je. uspjesno se bore protiv konjaništva i teškog pješaštva. nego posve oprečno: jer žude za probitcima ništa manje negoli za čašću. a treba uvoditi toliko mnoštvo puka na temelju dohodarine. Dakle. viši pak za one na višim položajima. oni 4 9 trebaju naučiti ih pokretima i umijeću lakoga pješaštva. Tko god stekne određenu dohodarinu. Ili 'predstavnici vladajućeg staleža'. 7 Kako uglavnom postoje četiri dijela mnoštva . 5 3 Naime. 5 0 ili kao u Tebanaca 5 1 : onima što su se stanovito vrijeme suzdržavali od prostih radova. kako je najgora tako i zahtijeva najviše opreza. ili. u kojoj treba procjembene raz­ rede razdijeliti: jedni da budu niži. postanu i sami izvježbani u tome rodu vojske. dakle. Nu danas nositelji manjinske vladavine ne čine tako. na kojima trebaju biti koji upravljaju državom. uz ponešto stegnuća. te je sravniti s oprečnom pučkom vladavi­ nom. osobito s onom od manjinskih vladavina koja je valjano smiješana i prva . te su jedni stariji a drugi mlađi. III.

I doista je bolje razdvajati tê službe. Nakon tih slijedi ona što je najnužnija i gotovo najteža od svih služba. onda je nemoguće i bez njihove provedbe u djelo. kod tih istih treba zavesti i javne tužbenice i uvode u parbe. Postoji još jedna služba koja je toj slična. te ako je bez tih [presudbi] nemoguće živjeti u zajedništvu. i to je najbolji put do samodostatnosti. Grč. ako se one ne izvršavaju. ali ovdje u izvornijem i posebnijem značenju.b 10. pa i tome iznaći primjereno rješenje. niti se ljudi rado prihvaćaju tê službe. Uz to je nuždan u malim državama manji broj službi. koje su ipak bliza značenja. ali na selu i izvan samoga grada. 35 40 40 1322 a 15 20 5 25 10 30 15 Usp. A ona je ipak nužna. 55 zbog čega. dakle. daljnja je državna služba koja prikuplja zajedničke dohotke. die unentberliche Vora­ ussetzung der Autarkie. dakle. Usp. a koje razdvojiti. što pokazuje i latinski prijevod: qui scribae et tabelliones (graece: hieromnemones. jer je αγρονόμος 'poljski ili seoski dužnosnik. od nužnih službi je ona koja vodi brigu ο trgovištu. Većina naziva tu službu 'gradska uprava'. 56 Izvorno αστυνομία. 5 nadzornici izvora i lučki čuvari. ljudi se i okupljaju u jednu državu. 55 54 20 212 213 . od kojih prva označuje zapravo 'zapamtitelje svetinja i svetko­ vina'). μνήμο­ νες. briga je ο zgradama i javnim i zasebničkim. 'pamtiteljima' 59 i drugim sličnim imenima. kao da gradski nadzornici izvršavaju presude tržišnih nadzornika. Podrazumijeva se 'gospodarska samodostatnost državnog sustava'. u svim stvarima. ali je jedna od njih vrhovna nad svima. čini se. dakle. i I. 57 To jest: 'službenici kojima je dužnost bila brinuti se ο poprav­ cima gradskih zidina'. dok u slučaju postojećih službi. a za što treba uvesti ustanovu koja nadzire trgovinske ugo­ vore i javni red. προς αύτάρκειαν. nego nek se porazdijeli među različita sudišta. te čuvanjem zatvorenika. njem. IV.voljni postupati prema zakonu. nadzornik nad poljima'. kojima su na čelu različiti upravitelji u mnogoljudnim gradovima. epistatae. Jer gotovo svima državama je nuždno jedne stvari prodavati a druge kupovati poradi uzajamne pribave životnih potrepština. zatim ο sprečavanju prepirki oko zajedničkih meda i ο osta­ lome što zahtijeva skrb istoga značaja. novogrč. čuva javni novac i raspoređuje ga za pojedinačne 10 izdatke. Jer [čuvarska služba] nije ništa manje nužna 59 Posrijedi su tri grčke riječi (Ιερομνήμονες. neke stvari trebaju izvršavati i dotične službe. Gdjegdje se i ta služba dijeli na više njih. uz to. mnemones) et aliis similibus vocabulis appellantur. Ona ima iste dužnosti. 5 4 Koje pak službe pristaje spojiti u jednu. Ta je služba. drugi šumskim nadzorni­ cima. (postat će) i neprijatelji svima. latinski donosi zanimljiv proširak: apud Graecos astynomiam (apud Romanos aedilitatem). koja se bavi izvršbama kazni nad osuđenicima i naplatom od onih koji su javnom objavom oglobljeni. Ako su. réaliser la pleine indépendance. a da ih drugi izvršavaju. 1252b 27. omraza će biti dvostruka. dobro je da jedni izriču presude. engl. takoder se ne smije zanemariti. to make a state self-sufficing. Tê činovnike nazivaju ubirateljima poreza i blagajnicima. upravitelje u toj službi jedni nazivaju poljskim nadzornicima. službena briga ο gradskoj čistoći i jav­ nome redu. tri službe za tê stvari. ad copiant bonis omnibus cumulatam atque instructam. Prva. na primjer zidotvori. i neki drugi opet ono što oni odluče. to će se prije presude provoditi u djelo. lat. a druge opet radije novi činovnici negoli stari [koji odlaze]. predstojnicima.tako ni bez onih koje su poradi održavanja reda. dakle. 5 6 i ona ima više odjela. njezini se činovnici nazivaju 'svetoskrbnicima'. kao što je i prije rečeno. i kad su posrijedi oni koji se globe javnom objavom. poradi primjerena ukrasa. a u velikima veći. Jer što manje omraze bude na izvršite­ ljima. 58 Posrijedi je poznat grecizam 'agronomi'.kad je se i prihvate . To su. Jer nema nikakve koristi od presuda ο pravedninama. a budu li dotičnici i izvršitelji. Na mnogim mjestima odvaja se čuvanje optuženika od izvršenja kazne. δια την αύτάρκειαν. poretka i sustava ne može se skladno upravljati. 1299a 34 . Druga služba. fran. rus. kao kod Jedanaestorice u Ateni. tako te ako od nje nema velika probitka. teška zbog mnoge omraze koja je u njoj. Dok je u njemačkom prijevodu jednostavan prijenos Stadtverwaltung. koja je toj bliska i slična. isti i presuditelji i izvršitelji. επιστάται. treba pokušati tako razdijeliti. Stoga je bolje da ta služba ne bude jedna. Druga je pak služba u kojoj treba upisivati sve zasebničke ugovore i presudbe iz sudi­ šta. ÖAH bocmuMenuR mozo cauodoeoneHun. te ο održavanju i popravljanju rusevnih nastambi i cesta. niti su .

njem. »στρατηγούς« και »πολεμάρχους« (gdje navodnici govore dostatno ο prevoditeljskoj zatečenosti). στρατηγούς και πολεμάρχους. Vidi i ranije tuma­ čenje. bazilejima i pritanima. quos alii euthynos (correctores). nakon tih slijede one koje nisu ništa manje nužne. Jer mora postojati tijelo koje okuplja u skupstinu vrhovništvo države. 1285b 23. gdje je vrhovništvo u puka. 64 Vidi IV. Jer i u miru i ratu potrebni su jednako nadzornici za gradske dveri i zidine te za stavnju i vojnu ustrojbu građana. 61 Posrijedi su višeznačnice: στρατηγός. Tê službenike jedni zovu vladateljima. gdje god postoji odred mladića ili stražara. Druga se vrsta službe brine ο bogovima. stotnici pješačkih odreda. koje nisu zakonom dodijeljene svećenicima. kao što su svećenici i svetočuvari. Strategen und Polemarchen. najviši vojni činovnik (kakvih je u Ateni bilo 10 i birani su svake godine). pod kojima su dalje manje jedi­ nice . engl. i podzapovjednici konjaništva. 62 Ili 'obrambeno-zaštitne službe u gradodržavi'. Negdje dakle za sve tê dužnosti postoji više službi. cmpamezaMu u nonejAapxaMu. te predsjedava skupštinom. nonnulli exetastas (quaesitores). Usp. Tî se negdje zovu 'predsvjetnici'63 zbog toga što unaprijed svjetuju. A sve je to jedna jedina vrsta. jedni ispitateljima. stratèges ou polémarques. i različite državne službe trebaju se naizm­ jence brinuti ο tome. dakle. scrutineers. mora postojati služba koja ih nadzire i kojoj polažu račune. ona ratne državne uprave. 66 Riječ je ο arhontima. kao u malim državama. Grč. 1299b 31. kao što u malim državama postoji jedna služba za dotične [potrebe]. a višeg su stupnja. da navedemo radi potkrepe samo neke. rus. nije nikako sigurno. auditors. gdje pak puk vlada. controllers (što je isto toliko stegnut koliko i osuvremenjen prijevod). a treći 'starosvjetnicima'. lat. stratèges et polemarchos (imperatores et belli principes). Susljedna toj izdvojena je služba za prinošenje svih zajedničkih žrtava. foyer com­ mun). ako postoji konjaništvo ili lako oružano pješaštvo ili strijelci ili ratna mornarica. novogrč. način u toj državnoj službi. a prema odjelima oni koji su im podređeni: zapovjed­ nici troveslicâ. inače po položaju sličan rimskom konzulu ili pretoru. jer tima treba više čuvara negoli što oni sami mogu druge čuvati. Takav je. 62 Mimo svih tih služba postoji i jedna vrhovna nad njima. ako ne i sve. Tê [činovnike] jedni zovu istraživateljima. jer za njih treba veliko iskustvo i pouzdanje. 63 Ili 'koji savjetuju unaprijed' (πρόβουλοι).od spomenute. 25 Nu kako neke od tih službi. pod rukama imaju znatan dio zajedničkog novca. engl. acco­ untants. i blagajnici svetih riznica. lat. Tê. upravne službe kao najvažnije treba postaviti prve. zapovjednik vojnog saveza. quidam logistas (ratiocinatores). zapovjednici konjaništva i zapovjednici pješaštva. jedni računarima. koja je bila smještena u zgradi pritaneja. negdje pak manje. kojima je dužnost održavanje urednih i popravljanje ruševnih hramova te skrb ο ostalome što se tiče bogova. Ο teškoći prijevoda dostatno govore latinski i engleski prijenosi. Događa se te je takva služba negdje sämo jedna. gotovo sve državne službe. i koja sama ne rukovodi ničim drugim. 65 Posrijedi je građanska služba κοινή εστία (fran. češće se zovu 'vijeće'. III. niti da jedan neprestance obavlja dotičnu dužnost. 6 1 Uz to. dok ih drugdje ima nadzornici. jedni pak nadzornicima. A tê 'dužnosnike' nazivaju vrhovnim zapovjednicima i vojskovođama. onda se svakom pojedinom od tih dijelova postavlja nadstojnik. dakle.6 To su. hramski čuvari. takvi se onda zovu zapovjednici brodov­ lja. jer ima ovlast i uvođenja stanovite mjere i njezine provedbe. jer se tiču zaštite i samog grada (kao tvrđave i naselja) i države kao zajedni­ štva i društva. za koje već Rimljani nisu imali točne zamjene. 6 6 6 6 10 29 29 30 15 35 20 1322 b 25 29 5 Posrijedi su bjelodano različita imena za ondašnje određene računarske i novčarske službe. Stoga ne smije biti jedna izdvojena služba za tu svrhu. Takve bi bile službe državne zaštite 60 i one ustrojene za ratne potrebe. a povjeriti je opet opakima. πολέμαρχος. 60 214 215 . fran. Vidi i ranija tumačenja. generals or commanders. ali se događa te čestiti ljudi najčešće izbjegavaju takvu službu. drugi pak kraljevima. interdum etiam synegoros (cognitores vel procuratores) appellant. nego je treba povjeriti mladeži. Prijevodi najčešće i ne donose moguće novije zamjene. vojskovođa. nego im dostojanstvo potječe od zajed­ ničkog ognjišta. dakle.

te uz njih i nadstoj­ nici za tjelovježbena natjecanja i dionizijske svetko­ vine. čuvanje osuđenika. 1098b 12.Dakle. najviše dostojan izbora. nego se plaši uzletalih muha. 697 B. dok je vijeće pučanska ustanova. nadzor i istraga. ukoliko se ne dogodi štogod neočekivano. predsvjetnici i vijeće). mora biti neznan i najbolji državni poredak. i sad je potrebno poslužiti se time. zaželi li jesti ili piti. rečeno gotovo ο svim državnim službama. zbog toga što nemaju robova. V. 1300a 4. činiti naj­ bolje stvari dolikuje onima koji najbolje upravljaju državom 1 prema prisutnim datostima 2 . 4 Usp. ili 'okol­ nosti'. ni pravednosti. 2 1 15 20 10 25 30 35 67 Usp. tako reći svima. predsvjetnici vladavini nekolicine. kako se dostatno mnogo reklo u izvanjskim raspravama 3 ο najboljem življenju. III. a nakon toga da li je zajednički i zasebično najbolji taj dotični ili neki drukčiji. 743 E. 1323a 5 Ο najboljem državnom poretku tko želi provesti prikladno istraživanje treba odrediti prvo koji je život najdostojniji izbora. Naime. Stoga se treba prvo slo­ žiti [oko toga] koji je život. ne bi nazvao blaženim onoga tko nema ni djelić hrabrosti. izvršavanje kazni. Aristotel. I. Nitko. Izvorno 'egzoteričke rasprave' (Εξωτερικοί λόγοι). nadzor nad dje­ com. Budući postoje tri državne službe ovlaštene birati vrhovnu vlast (zakonočuvari. Neke od tih služba bjelodano nemaju značajke pučke vladavine. zaštita zakonitosti. Nikomahova etika. dohocima i izdacima. postoje službe kao nadzor nad ženskinjem. 216 217 . te je slično takav i u razumijeću: toliko je nerazborit i nepouzdan kao djetešce ili pomamnik. naime. i napokon. Jer uistinu nitko neće osporiti onu jednu razdiobu prema kojoj su tri vrste dobra 4 : ona izvanjska. sklapanje ugovora. Ili 'koliko im dopuštaju prisutnine' (τα υπάρχοντα). 3 Podrazumijevaju se 'rasprave izvan same škole'. ο trgovištvu i gradu. ratu. ni umjerenosti. Tako je. i vode brigu ο valjanu ustrojstvu. Zakoni. 29 30 35 H. dobra u tijelu i ona u duši. Platon. zakonočuvari pripadaju vladavini najboljih. te polaga­ nje računa u državnih činovnika. lukama i selu. Jer dok je to neznano. koji bi za novčić upropastio i najdraže prijatelje. i slične takve priredbe. službe za savjete ο zajedničkim poslovima. kao na primjer nadzor nad ženskinjem i djecom 67 jer se neimućnici moraju služiti ženama i djecom kao slugama.one su ove: ο božanstvima. pa ni krajnjih postupaka.ponovljeno u sažetku . VII. Posebice u državama koje uživaju više mira i blagostanja. IV. i ne suzdržava se ničega. a da sva ta trebaju biti prisutna u blaženima. dakle. one namije­ njene širem općinstvu. i . kao u ocrtu. zatim sudišta. Smatrajući. nužne su službe u tima stvarima. nadzorništvo vježbaonica. dakle. Nu iako bi navedene Riječ je ο 'državnicima' (ot πολιτευόμενοι).

political thought and speculation. bio posrijedi zasebično pojedinac bila pak zajednički država. a nasilne vladavine (i pobjede) može biti i bez pravednosti. Stoga. dok vladati ustavno ne pričinjava nepravdu. 14 13 10 15 20 22 22 25 35 40 1324 b 30 5 220 221 . jer niti je liječniku. fran. koji su onaj državnika i onaj mudraca. Perzijancima. sad smo i izabrali razmatranje ο prvome. kao Ili 'razumijevanja i znanstvenog promatranja države kao predmeta'. niti kormilaru dužnost bilo uvjeravati bilo prisiljavati: ili 'liječenike' ili 'plovitelje . kažem dva života. njem. 10 20 25 30 što su u Sparti i na Kreti prilagođeni za ratne potrebe i odgoj i većina zakona. rus. I. naime. dakle. kao među Skitima. Uz to. ipak . jer tima je muža dostojan samo djelatni i građan­ ski život. 9. 'kolaca'. a ne ono koje bi trebao izabrati svaki pojedinac. tek u izvornom i još neopterećenom značenju. 11 To jest: ljubitelja mudrosti ili 'filozofa' (ali bez suvremenih suznačja). Nu većina čini se misli kako je samosilnička vladavina državništvo. To jest: vojna. a i medu Ibercima. a svladati (koga) može se i nepravedno. 15 Podrazumijevaju se 'ratničke vrline'. 1179a 6. U nekih. mora opasati konjskim oglavnikom. A nije od male važnosti kojemu od tih pripada istina. naime. deno nonumunecKOzopa3MbiuineuuH u paccMompenun.svima im je cilj vladati.ako se ti zakoni i na što jedno usmjeruju . Nikomahova etika. i ono što prema sebi samima ne smatraju ni pravednim ni Usp. što je državniku dužnost da uzmogne razmotriti kako bi svladao bližnje i zago­ spodario njima.nego većini. Zakoni. 'kratkih kopalja'. οβελίσκους. među Skitima pak nije smio piti na gozbi iz kupe što se okolo dodavala onaj tko nije ubio ni jednog neprijatelja. lat. Ipak bi se moglo učiniti odveć neumjesno onima koji žele istraživati. Platon. i medu prijašnjima i među sadaš­ njima. Neki mniju kako vladati bližnjima samosilnički pričinjava najveću nepravdu. htjeli to oni ili ne. rus. ζήτημα της πολιτικής σπουδής και ϋεωρίας (pitanje proučavanja i znanosti o državi). Stäbe. 12 Usp. sporit će se oko toga je li poželjniji državnički i djelatnički život ili pak onaj slobodan od svih izvanjskih stvari: kao onaj predan znanstvenom promatranju. Grč. οβελίσκους. ο kojem neki kažu da je jedini dostojan mudraca. novogrč. pa je tako u nekih svrha i zakona i državnog poretka da zagospodare svojim bližnjima. Grč. 16 Ili 'zašiljenog kamenja'. što na temelju zakona što pak prema običajima. 633.. petits obéli­ sques. for there may be might where there is no right. fran. I mnoge druge takve zasade postoje u drugih. što sve može značiti οβελίσκος. Bjelodano je. 1 1 Jer ta dva života čini se da najradije izabiru oni od ljudi što su najčastohlepniji prema kreposti. dakle. Nu i oni koji se slažu kako je život prema kreposti najdostojniji izbora. iako je većina zakona tako reći u potpunome neredu u većine. lat. Drugi opet. ne samo pravedno nego i nepravedno vladati (kime). novogrč. Jer kako da bude dužnost državniku ili zakonodavcu ono što nije ni zakonito? Nezakonito je naime. Takav smisao donosi Jowettov prijevod. Budući je upravo to zadaća razumijeća i razmišljanja ο državi. tako misle. njem. iako pomalo i pjesnički: Unlawful it certainly is to rule without regard to justice. 18 To jest: ili bolesnike ili brodske putnike. dok drugi kažu kako sämo moćnički i samosilnički način vladavine drža­ vom jamči blaženstvo. eine Aufgabe des politi­ schen Denkens und Forschens. ali je smetnja pojedinčevu osobnom blago­ stanju. 17 Smisao je ovaj: nezakonito je vladati bez obzira na praved­ nost. mniju posve druk­ čije. Jer onaj tko dobro misli. postoje i nekakvi zakoni koji pobuđuju na takvu krepost. obeliscos (verucula vel fastigiatas bases): engl. dok bi drugo bilo nuzgredno. intelligentia et cognitio civilis. 1 2 Jedni. la pensée et la spéculation politiques. πολιτική διάνοια και ϋεωρία. među svima naro­ dima uzmožnim natkriliti koga takva je sposobnost 14 u časti. X. obelisks (or 'spits'). kako mora biti najbolji onaj državni poredak što je uređen tako da u njem svatko najbolje čini i živi blaženo. Tračanima i Keltima. engl. 'ražnjeva'. zadaća je svake pojedine kreposti da bude djelatnost. A bijaše nekoć i u Macedoniji zakon da se muž koji nije bio ubio ni jednog neprijatelja. a što je izvorno umanjenica od riječi 'ražanj' (όβελός). KOAbee. ratnička moć. 1 7 Ali ni u ostalim znanostima [i umijećima] toga ne vidimo. pozabijali bi toliko šiljaka16 okolo groba pokojnikova koliko bi dotičnik pobio neprijatelja. Aristotel. nuždno se raspoređuje prema boljem cilju. ništa više zasebnicima negoli onima što obavljaju zajedničke dužnosti i upravljaju drža­ vom. narodu ratničkome. a dotično pravi predmet našeg istraživanja. kao iz opreke. kao što se u Kartagi kažu dopuštao ukras nošenja narukvica prema broju vojni u kojima se sudjelovalo.

to je istinito. nego onima što su [određeni] da se njima zagospodari. Ili 'nedjelovanje negoli djelovanje'. tako te onaj što je uzmožan vladati. a činidbe pravednih i umjerenih ljudi imaju za svrhu mnoge lijepe stvari. kako sve tê ratne pothvate treba smatrati prikladnima. Vidi i ranija tumačenja pojma πράξις.kako oboji jedne stvari kazuju ispravno. a od stvari što su mimo naravi ništa nije lijepo. A zakonodavstvu je zadaća razvidjeti. oni možda istinito govore. niti djeca ο ocu. dakle. ukoliko nije naravlju štogod [određeno] da se njime zagospodari. dok drugi upravo državnički smatraju najboljim. II. usuprot je naravi. naime. dobro čini. kako bi mogli sudjelovati u dobru životu i njima dostupnu blaženstvu. i ako blaženstvo treba smatrati dobročinstvom. toga je lijepo slije­ diti i pravedno je toga slušati. Pri njemu treba biti ne samo krepost nego i sposobnost za činidbu.korisnim. 1267a 19. 22 21 30 34 34 35 5 40 1325 b 10 5 15 20 10 15 25 222 223 . Jer sličnicima24 lijepo i pravedno je u uzajamnosti.19 kako treba s kojima postupati i koje su dužnosti prema pojedinima od njih. a 'dobra činidba' je ono najbo­ lje. naime. 24 Ili 'onima koji su jednaki'. što jedni kažu kako je život slobodnjaka bolji od samosilničkoga. 2 1 A i više hvaliti nečinidbu negoli činidbu. ne bude prisutno ništa takvo. treba divljač koja je jestiva. naime. ako i biva takvim načinom. razmotriti državu i rod ljudi i svaku drugu zajednicu. 4-7. ne treba pokušavati svima zagospodariti. Jasno je. 22 također nije istinito. Dočim kasnije će se primjereno istražiti kojoj svrsi treba težiti najbolji državni poredak. bude li tkogod drugi bolji prema kreposti i prema činidbenoj moći za ono najbolje. nije ispravno.djelujući ispravno . kojom se bjelodano upravlja lijepo. dočim kad su posrijedi drugi. Dočim nejednako jedna­ kima i neslično sličnicima. nego su oni poradi dotične svrhe. naredbe ο životnim potrepštinama ne sudjeluju ni u čemu lijepome. te je dotična pretpostavka lažna. jer se ništa manje ne razlikuje vladavina slobodnjacima od vlasti nad robovima negoli biće slobodno naravlju od onoga što je narav­ lju ropsko. Nu čini se kako im to ne pripada. pa niti otac treba voditi računa ο djeci. jer može postojati i država koja se tako zasebice služi valjanim zakonima. nemoguće je. kao što ni za jelo ni za žrtve ne treba loviti ljude. na to se ne trebaju obzirati. naime. naime. nego mu je prije oduzeti. Ali smatrati kako je svaka vladavina samoUsp. kako je vrhovna ovlast ono najbolje. to je. ako postoje susjedi. da tko ništa ne čini. To. 35 40 1325 a silnička. jednako i slično. smatrajući kako je život slobodna čovjeka različit od državničkog i najpoželjniji od svega. Nego ako se tako prikladno govori. dakle. oni. Jer činidbe ne mogu bivati lijepe u onoga tko se ne odlikuje 23 prema ostalima kao muž od žene ili otac od djece ili gospo­ dar od robova. ako je u lupeža i nasilnika prisutno ono najpoželjnije od svega postojećega. tako te tko je jednom zastranio [od zakona]. Takvo što je besmisleno. samo što ustroj tê države neće služiti svladavanju neprijatelja. neka. A dužnost je čestita zakonodavca. druge neispravno. 2 0 3 Onima koji se slažu kako je izbora najdostojniji život prema kreposti. trebamo odgovoriti: i to obojima (jer jedni odbacuju državne položaje. naime.naknaditi onoliko koliko je zastranio od kreposti. jer blaženstvo je činidba. Loviti. tako te. niti uopće prijatelj ο prijate­ lju. 23 Preporučljivo je shvatiti ovaj glagol u dvama značenjima: i 'isticati se nad nekim' i 'razlikovati se od koga'. za sebe traže da se pravedno vlada. to isto se ne srame primjenjivati prema drugima. jer služiti se robom kao robom nije ništa časno. Vidi 1333a 11. 1265a 20. Jer dotičnik bi tako bio uzmožan činiti najviše najljepših djela. pošto je dotično tako razlučeno. nego ono što je prikladno za lov. ne treba [vlast] prepuštati bližnjemu. ali ne kao najvišu svrhu svih stvari. neće moći nikad kasnije . ali se razlikuju oko njegove upotrebe. Nu mogao bi lako tkogod pomisliti. jer je ono najbolje i najdostojnije izbora. nimalo ne brinu ο pravednosti. Stoga. i korijenski srodnih izvedenica. onda bi i zajednički za cijelu državu i za svakog pojedinca najbolji život bio onaj Vidi I. Nego mogla bi biti i sama za sebe blažena jedna država. ο čemu je dostatno razlučeno u prvim raspravama. a dobročinstvo i blaženstvo su isto) . Razlikovat će se doduše neke od zakonskih zasada. a drugo pak nije.

takva država ne može biti velika. tako i državnik i zakonodavac moraju imati vlastitu i prikladnu tvar. Jer prema broju stanovnika pro­ suđuju veličinu. kao što mniju neki. far enough from perfection. Jer pretičak u mnoštvu takvih znak je velike države.znanstvena promatranja i razmišljanja što su samosvršna i radi sebe samih. misli kako sretna 3 0 država treba biti velika. i uradak dotična umijeća mora biti ljepši). 27 Bjelodano je. Sama ključna rečenica dosta se različito prenosi. A kažemo kako najviše čine 2 5 i gospodare izvanjskim činidbama oni koji su svojim promišlja­ njima 26 . kao što bi tkogod ο Hipokratu rekao kako je. pour qui n'existe aucune activité externe qui soit en dehors de leur activité propre. I država. ne na mnoštvo. njem. Διότι άλλως όύσκολον &à ήτο va χαρακτήρισα ώς καλή ή κατάστασις τον ϋεον και τον σύμπαντος κόσμον. naime. kako je u njemačkom prijevodu: ohne eine angemessene materielle Grundlage. kao tkalac i brodograditelj. veći od nekoga koji ga nadmašuje veličinom tijela.1323 b 23. Većina. ne smije se to činiti prema bilo kojem mnoštvu (nuždno.7.graditelji. 30 Izvorno 'blažena' (ευδαίμων). kao i nekakva činidba. bude bolje pripremljena. novogrč. naime. dok smo ο ostalim državnim porecima pretresali ranije. mno­ žina građana i veličina zemljišta. // this were otherwise. God and the universe. ne kao čovjek. tu treba smatrati najvećom. Nikomahova etika. nego na moć. oni ne znaju koja je država velika a koja mala. 26 25 20 25 kazano.A6. dakle. naselaca i tuđinaca). Slično je to prisutno i u svakog pojedi­ nog od ljudi. Grčko-latinsko-hrvatski rječnik). 29 28 35 40 1326 a 5 5 30 10 15 20 25 224 15 Politika 225 . δια τα όποια όέν ϋπάρχονν εξωτερικοί πράξεις παρά μόνον al προς την Ιδίαν άντών φύσιν σύμφωνοι (jer bi inače bilo teško označiti kao lijepo stanje Boga i cijeloga svemira. kako isti život nuždno biva najbolji i svakomu pojedinom od ljudi i zajednički državama i ljudima. te isto tako i ο zemljištu: koliko i kakvo treba biti. 28 ο preostalome valja prvo reći koje trebaju biti načelne zasade one države što bi se ustanovila prema želji. engl. nego uzimajući u obzir one koji su dio države i od kojih se država sastoji kao od svojstvenih dijelova. Jer inače bi jedva lijepo bilo i Bogu i cijelome svemiru. 9.I. II. Mnoge naime zajednice jedna naprama drugoj dije­ lovi su države. fran. koji nemaju izvanjskih činidbi mimo onih koje su im svojstvene. lat. na primjer. Vidi i ranija tumačenja pojma ευδαιμονία (Aristotel. pa izabiru i živjeti tako. Denn sonst würden sich Gott un der ganze Kosmos schwerlich gut verhalten. nego kao liječnik. Nije. Od državnih potrepština prva je množina pučanstva: kakvi i koliki ljudi moraju tu biti prisutni naravlju. Jer i to može bivati u dijelovima. dakle. Dieu et le Mond entier. da sie ja keine äusseren Tätigkeiten besitzen ausser den in ihnen eigentümlich beschlossenen. u državama ima i stanovit broj robova. 2 9 Zbog toga mnoge stvari treba una­ prijed pretpostaviti kao poželjnosti. seraient dans une condition passablement inférieure. te ona koja je najbolje uzmožna izvršiti dotičan rad. Ili 'bez primjerene materijalne osnove'. Jer 'dobročinstvo' je svrha. moraju imati tvar potrebnu za izradbu (što ona. Alioquin vix ipse Deus et mundus universus bene praeclareque sese haberet. isto velika i mnogoljudna država. Nu činidbeni život nije nuždno naprama drugima.I. Ili 'koji su graditelji svojim umom i mislima'. Nu ako je to istina.činidbeni. would be. niti su pak samo ona promišljanja činidbena koja se poduzimaju poradi ishoda činidbe.Aristotel. naime. zbog toga što u njih nisu prisutne izvanjske činidbe mimo jedino onih što su u skladu s njihovom naravi). Jer najbolji državni poredak ne može nastati bez primjerene opskrbe životnim potrepštinama. οίς οΐικ εισίν εξωτερικαΐ πράξεις παρά τάς οικείας τάς αυτών. dočim ona iz koje proizlaze mnogobrojni ruko tvorci a malobrojni teški oružanici. Dapače. naime. 4 Pošto kao uvod iznesosmo ο tima ovo upravo Ili 'djeluju'. σχολή γαρ αν ό Φεος εχοι καλώς και π ά ς ό κόσμος. ali nek ni jedna od tih ne bude nemoguća. mora obaviti neku radnju. Usp. kao što prenosi latinski prevoditelj: qui mente et cogitationibus sunt architecti. čak ako treba prosuđivati osvrćući se na mnoštvo [pučanstva]. actionibus externis nullis funguntur. praeter suas et proprias. who have no external actions over and above their own energies. Jer kao što ostali gotovitelji.Ortebu. Mislim.9.Metafizika. Nego ne moraju ništa ne činiti one države što su izdvojeno zasnovane. Grč. nego mnogo više .8. 27 Usp. sinon. a trebali bi se prije obzirati. qui.

1309b 23. Slično je i sa zemljištem. 3. Jasno je. Množinom i veličinom [zemlja] treba biti takva da stanovnici uzmognu živjeti u dokolici. nego će katkad u cijelosti izgubiti svoju narav. ako je pak s previše pučanstva. nuždno su loši i izbori na položaje i sudbene istrage.ne može biti neograničeno. ne može sudjelovati u poretku. kao u slučaju Babilona. nije samodostatna (a država teba biti samodostatna). 226 „. 33 jer tada ne može lako opstojati ustavna vladavina. 35 Ili 'utvrđuju se na temelju iskustva'. samo takvo što . 32 31 25 30 35 datelju su dužnost naredba i prosudba.jednom došavši do neke veličine. Usp. ali loše za plovidbu. 3 6 A postavljamo li tu granicu prikladno ili neprikladno. I doista. naime. neprijateljima treba biti nepristupačno. tu je tuđincima i naselcima lako sudjelovati u državnome poretku. Ali postoji neka mjera i veličini države. ali ne kao država. Oblik zemljišta nije teško odrediti (pri čemu u nekim stvarima treba poslušati iskusnike u ratnič­ kom umijeću): ono. iako . nije pravedno odlučivati nepripremljeno. naime. kao što 3 2 plovilo od jednog pedlja neće uopće biti plovilo. Dotično je jasno i na teme­ lju samih razloga. Jer svako pojedino od tih. oruđima. a dobar je zakon nuždno dobar poredak. neće zadržati svoju moć. postavši prema­ leno ili preveliko. jer nije teško prikrivati se zbog prevelika mnoštva. takvo treba biti i zemljište. onaj tko sve ima i ništa mu nije potrebno). samodostatan je. Ο veličini države. istodobno i slobodno i umjereno. što je bjelodano prisutno u preveli­ kome pučanstvu. Kako bi se prosuđivalo ο pravedninama i državni položaji podjeljivali prema dostojanstvu. radi pružanja pomoći omogućiti jednako lak pristup sa svih mje­ sta). dok će se katkad pokvariti. II. Ο tome. to se i dobro brani. dakle. Jer koje je zemljište dobro pregledno. dobro zakonima vladati u državi koja je odveć mnogoljudna. trebao bi biti povoljan i prema moru i prema kopnu. Aristotel. 1276a 27). bjelodano je kako bi svatko pohvalio ono što je najsamodostatnije (koje pak mora proizvoditi sve. a drugi put do neke maloće — ono još biva plovilo. koja drži zajedno i svemir. A može i takva. ili tko pak glasnik ako nije 34 nalik Stentoru ? Zbog toga prvotna država nuždno je ona koja se sastoji od mnoštva što je prvo samodostatno za dobar život u državnoj zajednici. u životnim potrepštinama je samodostatna kao narod. onaj pak broj koji odveć premašuje. kako je ovo najbolja granica pučanstvu u državi: najveći premašaj mnoštva primjeren samodostatnosti života a koji je lako pregledan. biti veća država. Uz to. ali isto tako ni ono dužine dva trkališta. Isto tako i država: sastoji li se od premalo pučanstva. Zbog toga što ljudi navlače na jednu od pretjeranosti življenja: ili zapadaju u škr­ tost ili u raskošnost. kakva i na koji način treba bivati upotreba [imutka]. Jer zakon je nekakav poredak. bilo djelo božanske moći.kako već rekosmo . poslije treba razvidjeti točnije. Jer u državi su jedne činidbe one vladateljâ a druge vladanikâ. lako je vidjeti iz činjenica. naime. 1450b 36. I uz to. Nauk ο pjesničkom umijeću. naime. Budući ljepota običava nastajati u mnoštvu i veličini. Ο obojemu. kao što rekosmo kako mnoštvo ljudi treba biti dobro pregledno. naime. da je laka doprema i prijevoz ratarskih 36 15 20 25 40 1326 b 30 5 35 10 40 1327 a 5 Usp. Jer ο tome kakvo to treba biti. dakle. a svojima s lakim izmakom. nek je određeno takvim načinom. Stentor je inače (prema Homeru) imao glas jak kao u pedesetorice muževa. među državama poznatim po skladnoj upravi ne vidimo ni jednu s prevelikim pučanstvom. koja ovu mnoštvom premašuje. 34 To jest: tko nema njegov glas.Nego je iz samih činjenica bjelodano kako je teško. ako ne i nemoguće. Koja je granica takvu pre35 mašaju. 227 . Sâm položaj grada. nuždno biva i najljepša. biljkama. V.31 stoga država u kojoj je uz veličinu prisutna i spomenuta granica. kada uopće budemo govorili ο tečevini te izobilju imutka. Jer tko će biti vojsko­ vođa pregolemu mnoštvu. to bi. koji je Aristotel već spomenuo (iii. VlaUsp. pita­ nju postoje mnoge raspre. Jedno je već spomenuto pravilo (treba. moraju građani poznavati jedni druge: Kakvi su koji. naime. 33 Preveliko mnoštvo ne može se lako podrediti sustavu državne vladavine. 1265a 32. ako je odrediti prema želji. a ondje gdje toga ne može biti. kao i svemu ostalome: životinjama. drugo.

40 treba uzmoći i zastrašiti i pomagati. rus. braniteljima pomoć treba lako pristići s obiju strana. mora imati i pomorsku moć primje­ renu takvim pothvatima. lat.b24. koji su svima otvo­ reni kao trgovište čine tako radi dohotka. Jer od služenja morem nastaje mnoštvo trgovaca. bude li pak kakve škode. 43 Vidi i ranije tumačenje pojma περίοικοι. nego sebi. to će dobro pripa­ sti državi. dok suviške proizvedenih potrepština treba izvoziti. Budući pak i sada vidimo. II. Zakoni. naime. die Seesoldaten. Pomor­ 42 sko vojništvo sastavljeno je od slobodnjaka i dio je pješaštva. 44 Vidi 1362a 9 . Grč. Jer. koji odlaze i dolaze. njem. već smo govorili. A rod Grkâ. te zatim drvene građe ili čega drugog što rodi u polju. mora biti i obilje mornara. međutim. lako će se obra­ niti zakonima kojima se priopćuje i određuje tko smije a tko ne smije miješati se s drugima. 6 Oko povezanosti s morem. kao i mnogoljudnost. a ima vrhovnu ovlast i zapovijeda brodovima. kako je bolje i radi sigurnosti i radi dovoza 39 životnih potrepština. govorit ćemo sada. ali ne drugima. Nek je. i kako bi lakše izdržali protiv neprijatelja. ne treba ni takva trgovišta. da gradodržava i zemljište imaju pristup moru. Platon. l'infanterie de marine. novogrč. ako nije moguće s obiju strana. nego su učvršćeni zidinama i drugim takvim braništima. Oni. ako se takvo što ne dogodi. da li je ona korisna državama s dobrim zakonima ili je štetna. i kopnom i morem. To se može lako uvidjeti pogleda li tkogod najslavnije grčke države i cijelu nastanjenu zemlju. Jer ako će živjeti životom predvodnika u vojnim i državnim stvarima. ali nemaju srča­ nosti. qui naves conscendunt ut depugnent'). jer oni opremaju posadama mnoge troveslice. Nu jasno je. Ona pak država kojoj ne treba udjela u takvu dobitku. 5 10 15 25 20 30 25 35 40 40 1327 b 40 To jest: šire državno područje. odgajanih u drukčijim zakonima. što odgovara i posebnom tumačenju u Tricota: 'borci koji se bore s neprijateljem pri jurišnom pristaja­ nju uz protivničke brodove'. Doslovno: 'zajedništvo s morem'. gradovima i moru. A u državama ne mora biti one mnogoljudnosti koja nastaje od mnoštva pomo­ 41 raca. nastaju mnogi prijepori. kako na kopnu tako i na moru).bjelodano je da ako bude kakva dobra od takve povezanosti. Jer narodi u hladnim mjestima i u Europi puni su srčanosti. svakako će i s jedne uzmoći više sudjeluju li u objema. Ο mnoštvu građana u državi. ali su oskudni u razumijeću i umijeću. the marines. kad je riječ ο pomorskoj moći. 704 D . οί από των πλοίων πολεμοϋντες (oni koji se bore s brodova. Sve dok je prisutno mnoštvo susjednog pučan­ 43 stva i onih koji obrađuju zemlju. kako se u mnogim zemljama i gradodržavama nalaze sidrišta i luke s prikladnim položajem prema gradu. fran. tako te gradsku tvrđavu niti zahvaćaju. dok Lambinov latinski prijevod ima: vectores. Jer država treba biti trgovačkom. iako je veličinom njihova država skromnija od drugih. 4 5 kako je na sredini između tih mjesta. koja mu granica treba biti. naime. Nema dvojbe. i kako bi naškodili napadateljima. vectores classicique milites. Jer pridolazak tuđinaca. niti su pak predaleko od nje. kao u državi Heraklejaca. kažu kako je škodljiv za 38 valjanu zakonitost. kako je razdijeljena među narodima. kako je najbolje imati [mornaricu] do stanovite veličine (jer ne samo zbog sebe samih nego i zbog susjeda. dakle. Ο množini i veličini tê pomorske 37 38 39 10 37 15 20 moći treba odrediti prema životu [svake] države. Vidimo kako je tako i danas u nekih. TO επφατιχόν. tako 41 To jest: 'mornari ne moraju biti građani'. ali su nepri­ kladni za državno zajedništvo i nisu uzmožni vladati svojim susjedima. Usp. helenska rasa'.705 Β 228 229 . MopcKue eouHbi. ili 'ne moraju imati građanska prava'. i ne moraju biti dio države. engl. te stoga zadržavaju više slobodu. 42 Posrijedi su preteče današnjih: 'pomorskih pješaka' ili 'marinaca'. takvim načinom određeno ο zemlji­ štu i lukama. Usp. . što je oprečno skladnoj upravi drža­ vom. 45 Ili 'grčka. I zatim. te ο pomorskoj moći. te stoga žive potčinjeni i u ropstvu. stvari kojih manjka u njih treba uvoziti. 44 a kakva pak treba biti njihova narav.proizvoda. 1265a 20. Ti. IV. Dočim narodi u Aziji posjeduju razumijeće i dušu sklonu umijećima.

osim da što jedno načini. Otuda se kaže: »Teške su borbe među braćom« 50 i »Koji su previše ljubili. 55 Država je. 47 48 46 30 u onome što se dokazuje razlozima i u sjetilnim podacima).51 Ο građanima u državi. III. 1323b 17 i Nikomahova etika. kao izvor cjelokupne čovjekove čuvstvenosti. nešto jedno zajedničko i isto 'zajedničari' moraju imati. Platon. a zatim i ο zemljištu: kakvo i koliko. 51 Navod iz djela nepoznata pjesnika (Fr. To je sposobnost duše kojom ljubimo. 975. kada mislimo kako nas zanema­ ruju. Razvidjeti treba koliko je onih stvari bez kojih ne bi bilo države. 5 2 Jer. Fr. kao što je prije rečeno. 46 Zbog toga ustrajava u slobodi. A ne govore lijepo oni što kažu kako treba biti žestok prema nepoznatima. Naš se prijevod strogo pridržava predloška i prenosi smisao kako ga zahvaćaju i latinski prijevodi: in his enim necessario insunt (O. Vidi I. 49 Nagon za vladavinom i slobodom potječe od tê sposobnosti u svim ljudima. 436 A.) ili: propterea quod necessarium existere (Vêtus translatio). Bergk (doslovan prijevod). Jer kuća i kućegraditelj nemaju ništa zajedničko. . drugi pak malo ili nikako. Vidi i ranije tumačenje pojma κτήσις. te pri tome tvore različite oblike života i državne poretke. Tako pak biva prema razlogu. jer neki od njih imaju jednostranu narav. približno je određeno (jer ne treba tražiti istu točnost Usp. predbacujući prijateljima. te ima najbolji državni poredak. jer one koje nazivamo dijelovima države nuždno bi bivale među tima. naime. Jer oni za koje misle kako im duguju dobročinstvo. 55 Usp. ibid. uza štetu [koju nanose] smatraju da ih još lišavaju i toga dobročinstva. da se okupi u jednu državu. kao što neki 47 kažu. jer ni prema komu ne treba biti takav. 5 7 Stoga treba utvrditi broj zadaća [neke države]. Posrijedi je višeznačnica ΰυμός. onda u tima nije ništa zajed­ ničko. i mogao bi zavladati svima. pri­ kladno razgovara sa svojim srcem: »Jer ti se zbog prijatelja gušiš u gnjevu«. koja je ovdje srce. 53 Usp. IV. Jer srce hoće vladati i ne dâ se svladati. niti su pak velikodušni ljudi naravlju žestoki. 1. Platon. Jer različitim nači­ nom i drukčijim sredstvima ljudi teže tome. 5 3 kao ni bilo kojeg drugog zajedništva iz kojeg nastaje neki jedan rod (naime. Usp. 67. 78 Nauck). 1094b 11-27. 56 Prema nekim prijevodima 'jednakih'. jer posjeduje i srcanost i razumijeće. O. kad smatraju kako su im tî nanijeli nepravdu. posjed'.sudjeluje u obojim svojstvima. tî previše i mrze«. Ali to više osjećaju prema pouzdanicima. Bjelodano je kako i razumijeća i srčanosti treba imati narav u onih koje će zakonodavac lako privesti do kreposti. nego je kućegraditelj evo umijeće radi kuće. ili mno­ žina zemlje ili štogod drugo takvo. I budući je blažen­ stvo ono najbolje. Jer. 435 E. koliko ih treba biti te kakve naravi. 375 C. kao što u ostalih sastavina prema naravi nisu isti dijelovi cijelog ustroja bez kojih cjeline ne bi bilo. to drugo prima: kakav je kažem odnošaj svakog oruđa prema izradevini i izrađivačima. dakle. Država. Aristotel češće navodi dotičnu opreku. Stoga i Arhiloh. 1253b 32. 20 35 25 40 1328 a 30 35 5 40 1328 b 10 15 230 231 . dok se događa tako te jedni u njoj mogu sudjelovati. Tako i državama treba svojine. 50 Euripid. A ista se razlika nalazi i medu samim grčkim narodima. 57 Posrijedi je teže mjesto i različito se prevodi. pa će iz toga biti jasan sâm 52 Posrijedi je opreka između znanstvenog promatranja i pukih činjenica do kojih dolazimo sjetilima. Nauck 4 . 49 Fr. čuvari trebaju biti prijateljski raspolo­ ženi prema poznatima i žestoki prema nepoznatima. a ono je djelatnost i savršena primjena kreposti. I. osim prema onima koji nanose nepravdu. 54 ali svojina ipak nije dio države. 1278a 2. bilo da u tome sudjeluju jednako ili nejednako): kao hrana. iako su i mnoga živa bića dio svojine. 54 Ili 'vlasništvo. a srce 4 8 je ono što nagoni na ljubav. II. I. Nu kad je jedno sredstvo a drugo svrha. a drugi skladno smiješana oba dotična svojstva. bjelodano je kako ni dijelovima države ne treba smatrati sve one koji su u državama nuždno pri­ sutni. zajedništvo sličnih 56 poradi najboljeg mogućeg života.jasno je kako je to uzrok što postoje [mnoge] vrste država i više različitih državnih poredaka. stjecanje. A dokaz je i ovo: jer se prema pouzdanicima i prijateljima srce više uzbudi negoli prema neznancima.

Usp. 65 Vidi i ranije tumačenje pojma περίοικοι. nego kako je po naravi. Jer ni ratar ni 61 Posrijedi je pojam 'životne zrelosti'. da se u tome državnom poretku povjere istima obje dužnosti. dok je u vladavi­ nama manjine oprečno tome. 58 59 60 5 dokolice i za nastanak kreposti i za državne djelatnosti). 65 Preostao je od nabrojanoga još rod svećenika. Zakoni. ne može se. naime. [povjeravaju se] različitim osobama. preostaje razvidjeti: trebaju li svi sudjelovati u svemu tome (jer mogli bi jedni te isti bivati i ratari i obrtnici i svj etnici i suci) ili pak za svaki od spomenutih poslova treba postaviti druge osobe. Jer ukoliko svaka od dužnosti traži drukčiju životnu zre­ lost. dakle. i nastaju različiti državni poreci. 6 4 A bjelodano je kako posjedi trebaju pripadati tima. gledajući na neki njezin dio. kao što rekosmo. ali ne istodobno. . dakle. a razboritošću starije. skrb oko bogoštovlja. koje je od svega najnužnije. Nego i stečevine 6 trebaju pripadati tima. Platon. stanovita svota novca. Tako dakle obojima podijeliti [dužnosti] i korisno je i pravično. 62 Ili 'imutak'. službe koje tako reći trebaju svakoj državi (jer država nije bilo koje nasumično mnoštvo. 63 Usp.bjelodano je iz toga da u najljepše upravljanoj državi koja posjeduje muževe pravedne naprosto. a ne tek prema uvjetima.a to je onaj pri kojem bi država bila najblaženija. rukotvorački stalež ne sudjeluje u državi. mogu i svi sudjelovati u svim stvarima. a tî se još najviše čine dijelovima države. ili zapravo prvo. mora biti hrane. lat. novogrč. naime. 919 C-E. III. što od nepokornikâ. četvrto. kao ni jedan drugi rod koji nije tvoritelj kreposti. šesto. 5 8 i uzmanjka li koji od tih sastojaka. Usp. Prema Aristotelu tijelo je u svojoj zrelosti od 30 do 35 godine života. treba razboritosti drugi put jakosti.1324a 4. 9 Pošto se to razlučilo. 232 233 . Usp. ili pak istima povjeravati obje dužnosti? Nu bjelodano je i to. XI. 1264b 17-24. 6 0 a ni ratari ne smiju biti budući građani (treba.predmet. kako rekosmo. ratnički stalež. dakle. A bjelodano je i njihovo vrstanje. budući da su oni [pravi] građani. engl. 64 Usp. nego neki u nekima. te onaj savjetnički ο probitačnim stvarima i koji prosuđuje pravednine. prosudba ο probicima i pravedninama u međusobnim odnosajima. A to je bjelodano i iz polazne postavke: 6 3 jer blaženim se mora bivati s krepošću. την άκραν Ικανότητα (vrhunska sposobnost). te obrtnici. nego na sve građane. na drugi pak različitima. Prvo. nemoguće je da to zajedništvo bude naprosto samo­ dostatno). 1261b 12. 1328b 35. ακμή. imućnici. rus. primes of life. što protiv onih koji izvana nastoje nanijeti nepravdu). ili opet od tih su [djelatnosti] jedne zasebničke a druge zajedničke iz nužnosti? To pak nije isto u svakom državnom poretku. naime. treba li njih razlučiti. Mora se stoga od tih djelatnosti sastojati država: mora postojati mnoštvo ratara koji pribavljaju hranu. Jer kojima je u vlasti oružje ti odlučuju hoće li ostati ili neće ostati dotičan državni poredak. 1275b 20. jer ratari moraju biti robovi ili barbari ili izokolni stanovnici. Budući pak rasprav­ ljamo ο najboljem državnom poretku . [dužnosti se daju] istima. Jer u pučkim vladavinama sudjeluju svi u svima [službama]. koja jakošću obdaruje mlađe. II. treće je oružje (jer članovi zajednice moraju pri sebi imati oružje poradi obrane vlasti. koju zovu svećeničkom službom. građani ne smiju živjeti ni rukotvoračkim ni trgovačkim životom (budući da je takav život neplemenit i suprotan kreposti). jer na jedan način [povjerava se] istima. eo3pacm. zatim umijeća (jer su za življenje potrebna mnoga oruđa). nego [zajednica] samodostatna za život. Grč. II. fran. Jer građani trebaju biti dobra imov­ nog stanja. peto. 1323a. kako bi imali za unutarnje potrebe i ratne troškove. a duh u 50-oj godini. te ne svi u svima. 61 jednom. To su. 1330 a 25-31. Naime. Jer. virium genus. Budući u državi postoji ratnički stalež. jer takva je razdi­ oba prema dostojanstvu. njem. svećenstvo i prosuditelji ο nužnostima i probicima. 1328a 37. reći kako je blažena država. 1329 2 2 5 a 10 15 10 20 15 25 20 30 25 35 40 Usp. Otuda. Ukoliko je pak nemoguće držati uvijek u podložnosti one koji su uzmožni upotrijebiti silu i spriječiti je. maturité. naime. dok je ranije 59 rečeno kako je blaženstvo nemoguće bez kreposti. 'imanja'. Lebensalter. Preostaje.

66 30 34 34 35 40 1329 b 5 10 15 zaljevu.rukotvorac ne trebaju se postavljati za svećenike (budući da sämo građanima dolikuje štovati bogove). Obalu Tirenskog mora nastanili su Osci. i da nitko od građana ne oskudijeva u hrani. Kažu kako je taj Ital Enotrijce. Zakoni. Država. 1328b 33 . a uz druge zakone koje im je postavio prvi je ustanovio i zajednička blagovanja. nego da prijateljskom upotrebom 75 postane zajedničko. Budući se državno tijelo dijeli na dva dijela.kako vlasništvo treba biti zajedničko. u području koje se zove Sirit. .73 već je rečeno. te koliko i kakvo treba biti zemljište. III. 74 Usp. S kojega se razloga i nama čini tako. jer su uvijek imali zakone i državno ustrojstvo. 657. 71 Ili 'državnim (građanskim) ustanovama'. II. tima treba dati svećeničku službu. lat. Ο razdiobi [zemlje] i rata­ rima. Zakoni. sâmo što siromašnima nije lako priložiti od vlastitoga određenu svotu i izdržavati svoje domaćin­ stvo. na primjer. i zbog čega ratari trebaju biti različiti od njih. la philosophie politique. τοϊς περί πολιτείας φιλοσοφούσιν. dok prema Japigiji i Jonskome Ili 'onima koji se bave filozofijom države'. 75 Ili 'prijateljskim pristankom'. zemlja treba pripadati onima koji posjeduju oružje i sudjeluju u državnoj upravi. A da su sve tê ustanove drevne. iznalazile tijekom vremena. 25 30 33 40 1330a 5 10 20 234 235 .69 zapravo bezbroj puta. a dolično je iskazivati štovanje bogovima. one pak koje su za ukras i izobilje mogle su se razviti tek pošto su prve potrebe zadovoljene. 10 Čini se kako nije tek sada ili odnedavno poznato onima koji znanstveno umuju ο državi. ali dijelovi države su oružanički i savjetnički stalež). 72 Usp. dok je u Ita­ liji još mnogo starija. Drevna je čini se i ustanova zajedničkih blagovanja. prema kojemu. dakle. ustanova zajedničkih blagovanja prvotno je odatle potekla. u njemačkom prijevodu). tamošnji uče­ njaci kako je neki Ital postao kaljem Enotrije. 1264a 3). 1329a 17-26. njem. qui de republica philosophantur. Ο zajedničkim blagovanjima svi se slažu kako su ona korisna u dobro uređenim državama. dakle. koji bijahu pastiri. den S t a a t s w i s s e n s c h a f t l e r n . novogrč. U njima trebaju sudjelovati svi građani. dakle. Metafizika. i svaki je pojedini od tih razlučen. 73 Usp. Stoga još i danas neki od njegovih potomaka služe se zajedničkim blagova­ njima i nekim njegovim zakonima. 1326b 26-32. Rečeno je. Time]. I. political philosophers. Dakle. engl. Stoga treba na dva dijela razdijeliti zemlju. Platon. 416 D.70 Jer nuž­ nim je stvarima ljude naučila sama potreba. Gotovo. dok je razdvajanje državnoga mnoštva po rodovima68 poteklo iz Egipta. koje su sastojine bez kojih država ne može opstojati i koji su dijelovi države (jer ratari i obrtnici i svakovrsni nadničari moraju se nalaziti u državama. 67 Naime. Platon. čine najstarijima. što je između Skiletskog i Lametskog zaljeva. 22B. između tih zaljeva i Mesinskog tjesnaca (prolaza). fran. koji i kakvi trebaju biti. nazvaše se Enotrijci Italcima. 69 To jest: više puta. 76 Aristotel to u Politici ne objašnjava. XII. 70 Ta se misao češće spominje i u Platona (npr. Kako. kojima je danas kao i nekoć nadimak Auzonci. a propušteno pokušati iznaći. tako te i ο državninama71 treba misliti kako vrijedi isto.1329a 2. te omogućiti odmor onima koji se zbog starosti povlače s dužnosti. i ostale [usta­ nove] treba smatrati kako su se često. naime.72 Oni se. kasnije ću reći. promijenivši ime. te jedan treba biti zajednički a drugi zaseb68 Ili 'podjela građanskog mnoštva na staleže' (kako je. Jer Sezostrisova vladavina mnogo je starija od Minosove. pretvorio u ratare. prvo treba reći. drugi put djelo­ mice.. u Egiptu kažu da je tako uzakonio Sezostris. Uz to su i rashoci oko bogoslužja zajednički cijeloj državi. to jest: na oružanički i savjetnički. III. φιλοσοφήσαντας περί των πολιτικών ζητημάτων (oni koji se mislilački bave državnim pitanjima). dokaz je Egipat.kao što neki tvrde74 . Stoga se treba već otkrivenim dostatno poslužiti. i koji dade ime Italija rtu Europe. 656. Politika. kao i na Kreti. 676) i Aristotela (Metafizika.67 koji su udaljeni jedan od drugog pola dana puta. koji su također rodom Enotrijci. Govore. naime. Grč. Jer u Egiptu i sada biva takvim načinom. Aristotel. jer na Kreti potječe iz razdoblja Minosove vladavine. jednom kao doživotna služba. II. a Minos na Kreti. 981b 23. 1074b 10. budući da ne mislimo . 66 kako državu treba razlučiti napose po rodovima i razlikovati ratnički stalež od ratarskog. nalaze se Honi.

dok su drugi odviše zaokupljeni njime. Na primjer. posjedujući svaki po dva [zemljišta]. tiče ratnog stanja. To jest: zraka. 78 Ili 'ne svi iz istoga naroda'. smještaj treba biti prikladan i za državnu upravu i ratne pothvate. nego više utvrđenih mjesta. 82 11 Već je rečeno. 85 84 35 40 1330 b 5 10 15 17 17 20 25 236 237 . pa i mimo onoga što je pošteno. Zakoni. i ne svi istorodni. Stoga u državama s razboritom upravom. značajan je urbanist iz Periklova razdoblja. a neprijateljima nepristupačan prilaz i teško opkoljivanje. 1265b 24) osuđuje diobu zemljišta koju ovdje usvaja. not all of the same race. jedni ne haju za neprijateljstvo sa susjedima. Grč. gdje ili vode sve nisu slične ili nema dostatno izvora. Budući treba brinuti ο zdravlju stanovnika. Aristotel na drugome mjestu (II. A što se ostaloga tiče. 80 Usp. 1267b 16. Što se tiče samog njegova položaja. ako treba prema želji. usp. tako da ne uzmanjka vode budu li [građani] odsječeni od okolnog zemljišta zbog rata. ne ΟΟΛΜΗΟΙ npunadneoKamb κ odHoü HapoÖHoemu. te u upotrebi zdrave vode. Što se tiče utvrđenih mjesta. 777 C. Time se postiže i jednakost i pravednost te veća sloga u ratovima protiv susjeda. 7 8 niti pak srčani (jer tako bi bili i za radove korisni i pouzdani da neće novotariti 7 9 ). 77 Jer gdje to ne biva na taj način. μήτε ομοφύλων πάντων (όντων). i 1327a 4-40. usp. Vidi i ranije tumačenje središnjeg nazivka πόλις. kazat ćemo kasnije. i Platon. Ratari. najbolje je da budu robovi. oni pak na zajed­ ničkoj zemlji81 trebaju biti zajednički. tî su i zdraviji. kako grad 8 3 treba biti otvoren Prema Jowettovoj opasci. Usp. i svaki od tih treba se dalje dijeliti na dvoje. weder alle von gleicher Abkunft. 79 Ili 'zametnuti bunu u državi'. a od tih oni koji su na zasebničkim posjedima trebaju pripadati zasebničkim vlasnicima. One. jer ta imaju blaže zime). Zemlju. tako da. koji su izloženi istočnim vjetrovima. nego u Ekonomici. 1344b 15. briga oko toga ne smije biti nuzgredna. naime. njem. non tarnen omnes ejusdem nationis. qui ne seront ni tous de même nationalité. Mileta i Pireja. 82 Aristotel ο tome ne govori u Politici.nički. 77 15 20 25 30 i kopnu i moru te povezan s cijelim okolnim zemljištem. ako nema toga. a ono je u prikladnu smještaju i položaju. Usp. 84 Osobito je potrebno imati dostatno vode i izvore. lat. grad­ ska tvrđava 8 6 pristaje manjinskoj vladavini i jednovladi. iza njih su mjesta zaštićena od sjeverca. Sudjelovao u izgradnji Roda. D. engl. ona nisu jednako prikladna svim državnim porecima. dočim od zasebničkih posjeda jedan dio treba biti uz granicu a drugi blizu grada. VI. 1326b 40. II. i zbog čega je bolje svima robovima kao nagradu obećavati slobodu. poželjno je uzeti u obzir četvero: kao prvo ono što je nuždno za zdravlje (jer prema istoku okrenuti gradovi. svi budu imali dio na objema mjestima. i da jedan dio zajedničkog bude za troškove bogoslužja. 81 Usp. Usp. 87 Hipodam se i ranije spominje (Vidi II. Pisao je i filozofske rasprave. Pripisuje mu se pravokutnički raspored nastamba i ulica. Raspored zasebničkih nastambi smatra se ugodnijim i pogodnijim za ostale djelatnosti ako je pravilno izveden na suvremen i Hipodamov 8 7 način. Zato u nekih postoji zakon po kojem oni što graniče sa susjedima ne mogu sudjelovati u vijećanju ο ratovima protiv susjedstva. Zbog toga treba primijeniti oba načina (jer može se graditi onako kako težaci sade načinom koji zovu nasad trsa Ponavljanje već rečenog. dakle. i težak prolaz napadateljima. građanima treba biti lak izlaz. rus. 86 Ili 'akropola'. V 745. tê najviše i pridonose zdravlju. ali za sigurnost u ratu bolji je naprotiv [raspored] kakav je bio u drevno doba: jer je takav činio teškim izlaz tuđincima. 83 To jest: grad-država ili gradodržava. drugi pak za izdatke oko zajedničkih blagovanja. 1267b 22). dakle. Što se. treba raz­ dijeliti tim načinom zbog navedenih uzroka. novogrč. treba odvojiti pitke vode od onih za ostale svrhe. dok ni jedno od toga ne odgovara vladavini najboljih. fran. Na koji se način treba služiti robovima. zbog toga što dotičnici zbog svojeg vlasništva ne bi mogli pošteno savjetovati. na drugom su mjestu izokolni stanovnici tuđinskog podrijetla 80 naravlju slični onim spomenutima. ravnica pučkoj vladavini. 1329a 26. άλλα μήτε ομόφυλοι δλοι (ali ne i svi iste rase). stvari kojima se najviše i najčešće služi naše tijelo. onda je spas u građenju dostatnih i prostranih nakapnica za kišnicu. A moć vodâ i vjetra 85 takvu ima narav. Zakoni. i Platon.

a neki od starijih zajedno s vladateljima. Treba postojati i sajmište. dok su zidine razdijeljene stražarnicama i tornjevima na zgodnim mjestima. Jer dolično je da i taj ures [grada] bude podijeljen prema uzrastu. i na njega ne smije stupiti nitko od rukotvoraca. en quinconces. sa smješta­ jem koji je prikladan za lak prihvaćaj svakovrsne robe s mora i kopna. Zakoni. an agora. Ili 'unakrsni redovi trsja'. njem. odviše starinski pretpo­ 91 stavljaju. nije lijepo nastojati naći spasa u jakosti gradskih zidina. rus. I doista. Grč. engl. One. 35 a mnoštvom ne mnogo brojnijih. Platon.ukriž). trg). tako da neki od vladateljâ 96 budu s mladićima. A to mjesto bilo bi ugodno kad bi na njemu bila i vježbališta starijih građana. Potrebno je 95 ispod toga mjesta izgraditi onakvo zborište kakvo imaju u Tesaliji i zovu ga Slobodno zborište. nego se valja 10 pobrinuti da one budu i kao ures gradu i u različite ratne svrhe. njem. 90 To jest: 'svojom hrabrošću'. 94 Iako je sama rečenica nejasna. Podrazumijeva se i lakonska izreka kako su 'prsa (muževa) zidovi Sparte'. Zakoni. 20 25 30 35 40 133l b 4 4 5 10 239 . fran. sajmište. fran. αγορά. jasno je kako je posrijedi opisi položaj grčke akropole. da nadmoć napadateljâ uvelike premašuje i ljudsku odvažnost i srčanost koja je u nekolicine. nepeicpecmHbiMu pndaMu. V. dok toga ne mogu oni koji zidine nemaju. Jer misliti kako gradove ne treba opasivati zidinama. kako se oni kojima su gradovi opasani zidovima mogu njima dvostruko poslužiti (kao da zidove imaju ili kao da ih nemaju). koji su dobro pripremljeni [neprijatelji] i ne pokušavaju napasti. zatim ο sajamskom nadgledništvu i grad­ skoj upravi. osobito sada kad su pronađeni 1331 i do savršenstva dotjerani hitala i opsadni strojevi. ratara i sličnih. Naime. novogrč. zborište. engl. Grč. i može biti. 1330a 3. novogrč. [zajednička blagovališta] treba postaviti u blizini trga i kakva javnog sastajališta. ukoliko ih vladatelji ne pozovu. lat. plant their vines in what are called 'clumps'. ein Markt.ako se treba spasiti te izbjeći zlo i 40 sramotu . nazočnost vladateljâ najviše ulijeva [prisutnima] istinsku skromnost i strahopočitanje dostojno slobodnih ljudi. forum. Jer kao što se napadatelji trude iznaći načine kojima stječu prednost. Vitium juga earum quas systadas rustici appellant (iako već Varon ima quincunx. των αμπέλων σνστάδας. κλημάτων συστάδας (skupovi . Prijevodi se poprilično razlikuju. 91 Moguća aluzija na Epaminondinu pobjedu kod Leuktre. Ako je tomu tako. VI. αγορά. lat. protiv sličnih. ili poravnati brdovita mjesta. osim onih sveti­ šta koja se izdvajaju zakonom ili po kakvu pitijskom 93 proroštvu. Za upravitelje koji vode brigu ο ugovorima. 96 Ili 'državnih upravitelja'. te cijeli grad ne treba biti izgrađen pravilno. sudskim pozivima i sličnome. Tê bi se dakle mogle rasporediti na taj način. 738 B-D. onda ne samo što treba podići zidine. jer i sami vide činjenicama opovrgnute one koji su se time dičili. kako ukućani ne bi postali nemuževni. slično je kao i potražiti zemljište dostupno neprijatelj­ skom napadaju. 95 Posrijedi je višeznačnica αγορά (skupština.'petični' raspored stabala pri sadnji). tužbama. To mjesto treba biti takvo da posjeduje istaknutost prikladnu položaju kreposti. Ali ne treba smetnuti s uma ni to. gdje je Spartancima malo vrijedio njihov 'bedem od muževnih prsa'. oni koji govore kako ih ne trebaju imati gradovi što se 90 suprotstavljaju krepošću. tržište. ono mora biti takvo da bude čisto od svake trgovine. Platon. 30 nego samo pojedini dijelovi i mjesta. tako se i branitelji trebaju dijelom 15 poslužiti onim već pronađenim a dijelom iznalaziti i izmišljati nove načine. nnou^adb. i da je utvr94 đenije od obližnjih dijelova grada. onda . 238 88 88 12 Budući se mnoštvo građana mora podijeliti na 92 javna blagovališta. das Prinzip der Rebpfähle. Što se tiče zidina.trsja). Vidi i tumačenje pojma συσσίτια. Nu kako se događa. Usp. 93 Usp. a takvo je 92 To jest: na skupine građana koji zajednički blaguju. bjelo­ dano je kako dotično zahtijeva da se neka zajednička blagovališta postave u tim stražarnicama. osobito protiv sadašnjih pronalazaka. agora (place). i slično 5 je kao i zasebničkim nastambama ne podići zidove. Zgrade posve­ ćene bozima i zajednička blagovališta vrhovne ovlasti trebaju imati prikladno i isto mjesto.treba smatrati kako je za rat najprikladnija a najveća jakost zidina.'kupice' . 89 Usp. Tako će se skladno spojiti sigurnost i ures. Budući se gradsko predstojništvo dijeli na svecenike i upravitelje. ms. 778 D. naime. potrebno je da i javna blagovališta za svećenike budu blizu svetišta. drukčije i odijeljeno od toga trga.

Čestit se čovjek može lijepo ponijeti i u siromaštvu i u bolesti i u drugim zlim kobima. njem. ibid. pa je jasno kako je nuždno i da njihove upotrebe budu čestite i lijepe naprosto). rus. CHacm. lat. njem. kao kad bi tkogod sjajnu i lijepu glazbu pripisao radije glazbalu negoli umijeću [glazbenika]. ευδαιμονία. ali je sama postavljena svrha loša. 102 Ili 'uvjetno'. Jer i tu upravite­ ljima. Ili 'herojima' (u antičkome smislu). Jer gor­ nji je trg posvećen dokolici. happiness. τάς »ευγε­ νείς« (čestitosti. doista je nekorisno. 105 Ili 'odmaknuće'. Prema rečenome.mjesto blizu tržnice životnim potrepštinama. kao u liječništvu: jer katkada niti prikladno prosuđuju kakvo treba biti zdravo tijelo. Usp. dakle. to jest kad se 97 98 99 najbolje upravlja državom. Jer nije teško zamišljati takve stvari. kako svi teže dobru življenju i blaženstvu. 104 Ili 'za obiljem. dok ishod ovisi od sreće. i nekakva potpora za lijepo življenje. I. Vidi ranije tumačenje pojma πολιτεία. 1 0 2 nego naprosto. ali su nužnosti. imutkom. Zbog toga ljudi i mniju kako su uzroci blaženstva izvanjska dobra. Grč. 1098a 16. nego prije provoditi ih. potrebno je osigurati dok su na straži i stražarnice i zajednička blagovališta. that which is good in itself. prednošću'. drugi pak ne. Kako je pak naša zadaća razvidjeti najbolji državni poredak. a i u umijećima i znanostima potrebno je vladati obojim: svrhom i djelatnostima radi svrhe). III. dok su druge djelatnosti upravo oprečno: priprave i tvorbe dobara. činidbe koje se tiču pravednosti: pravedne kazne i odmazde potječu od kreposti. 1101a 13. 1100b 22. a drugo iznaći djelatnosti koje pridonose svrsi (jer tê se stvari mogu međusobno ne slagati i slagati: cilj se. dobrâ. npenpacHoe CCUAO no ceôe. lat. Nikomahova etika. bonheur. Grč. 101 Usp. drugi poljskim nadglednicima. i to ne po pretpostavci. rus. . dočim one djelatnosti koje teže za častima i lasnoćom 1 0 4 naprosto tê su najljepše. engl. quod laudabiliter fiat. vita beata (félicitas). 106 Ili 'u oprečnim uvjetima'. I. Raspodijeliti treba prema istome poretku i na seoskome području. ali sretnost je u oprekama 1 0 6 (jer i to se određuje prema ćudored­ nim dokazima: čestit je čovjek onaj kojemu su. samo što jedni imaju moći da to postignu. 1176b 4. Budući postoji dvoje u kojemu je dobro svima . Jer govoriti ο tome pripada priželjkivanju. A i svetišta treba razdijeliti po tome području: jedna posvećena bozima. dobra ona koja su dobra naprosto. novogrč. ευδαιμονία. katkada opet postižu sve što vodi svrsi. 'Po pretpostavci' podrazumijevam nužnosti. X. Jer prvo je oduzeće 1 0 5 nekakvoga zla. zbog kreposti. plemenitosti).od toga je jedno ispravno postaviti cilj i svrhu djelatno­ stima. fran. 13 Sada treba govoriti ο samom državnom poretku. bjelodano je da ne smijemo zanemariti što je blaženstvo. 15 25 20 30 25 35 40 1332 a To jest: 'građanskim djelatnostima u slobodnom vremenu'. zbog kakva slučaja ili zbog naravi (potrebna je. naime. dakle. 240 16 Politika 241 . Ili Ό ustavu'. 1113a 22-b 1. i ono što je lijepo imaju nuždno (jer poželjnije bi bilo da ništa takvoga nije potrebno ni mužu pojedincu ni državi). engl. das Schöne. 1 0 0 15 5 7 7 10 20 Rekosmo (i odredismo u Etici. ali u činidbi do njega ljudi griješe. Aristotel. naime. 107 Usp. a najbolje se upravlja gdje država uzmaže postići najviše blaženstva. a kat­ kada griješe u obojemu. katkada postavi skladno. novogrč. Aristotel. Nikomahova etika. niti uspijevaju pronaći sredstva za sebi postav­ ljeni cilj. Glückselig­ heit. jedne stvari moraju biti 100 Naime. Zbog toga za sada nemojmo više raspravljati ο tim stvarima. 1 0 3 Uzmimo. τό καλώς.be. a veća onima kojima je göre). koje jedni nazivaju šumskim nadglednicima. ce qui est essentiellement bon. fran. druga junacima.101 ako je od tih dokaza koja korist) kako je ono djelatnost i savršena upotreba kreposti. 103 Prema nekim tumačiteljima: 'ono što je dobro' ili 'ono koje je pohvalno'." od kojih se i kakvih sastojaka treba sastojati država koja će biti sretna i kojom će se skladno upravljati. Aristotel. nu ima ih koji ispo­ četka ne tragaju ispravno za blaženstvom. 9 Nu zadržavati se sada na tim pojedinostima i raspredati ο njima. i to manja onima koji bolje stoje. 'naprosto' ono što je lijepo. na prim­ jer. blaženost ili sretnost.bjelodano je. iako posje­ duju samu sposobnost. a ovaj drugi nužnim djelatnostima.

Nu ipak je nedvoj­ beno da vladatelji trebaju nadmašivati vladanike. navada. a zatim imati stanovito svojstvo tijela i duše. Preo­ stalo je zadaća odgoja.). grčki geograf (VI. 1284a 3. doista je nemoguće. nego znanosti i izboru. jer jedino on ima razbor. kako će i odgoj morati slijediti dotičnu razdiobu. Aristotel. naime. razbor. bjelodano je zbog mnogih uzroka nuždno da svi jednako i naizmjence i vladaju i pokoravaju se. a drugima da se vlada. dok druge zakonodavac mora sâm pri­ rediti. 1 0 9 Jer roditi se treba prvo. 1179b 20. drugima opet vladanje. 1279a 8. ali da država bude valjana. Razlikuju se. ο tome treba zakonodavac razvidjeti. 1277b 9. dok je druga slobodnjačka. koje su narav. naime. Jer jednako je ono isto sličnima. dakle. ako su uvjereni kako je drukčije bolje. 1 1 0 čovjek dočim i po razboru. 121 Usp. 14 Budući se svako državno zajedništvo sastoji od vladateljâ i vladanikâ. jasno je kako bi bolje bilo da uvijek sasvim isti jedni vladaju. Usp. 1278b 32 . X. 1254b 16. Skilaks. Naime. 1 1 2 kakva treba biti narav onima koje će zakonodavac najlakše uobličiti. a da svaki pojedince od građana ne bude takav. 110 242 16* 243 . i teško je opstati državi koja je ustanovljena mimo pravednosti. kako sam rekao u prvim raspravama. svojstva što su već od naravi dvojaka. III. Jer onaj tko želi lijepo vladati. 111 To jest: narav. prvo kažu 120 treba se pokoravati.već prisutne. 112 Usp. od kojih jednima dolikuje pokoravanje. niti sebe smatra boljim. Stoga treba razvidjeti kako čovjek postaje valjan. kao čovjek. navada (običaj). Mnoge. 116 115 25 30 35 40 41 41 1333a 10 5 15 20 Ili 'čestita. ili pak isti doži­ votno. neke od naredaba ne samim djelima. razbor. jer se ona običajima mijenjaju. U nas svi građani sudjeluju u držav­ nome poretku. istraživao je azijsku obalu od ušća Inda do Crvenog mora. 119 Vidi 1329b 2-17. ibid. Tako te im i odgoj jednom treba biti isti. dobra'. A država je valjana kad su valjani građani koji sudjeluju u držav­ nome poretku. I ne srdi se nitko kad se njime zbog mladosti vlada. To jest: po navadama ili navikama. 108 ne pripada slučaju. stvari mimo navika i naravi ljudi čine zbog razbora. 1327b 36. Dakle. vladanicima se pridružuju svi koji u toj zemlji žele novotariti. budući da iz pojedinačno valjanih proizlazi isto i za sve. Jer ako bi svi i mogli biti valjani. jedna je poradi vladateljâ. A kako će to biti i kako će tî sudjelovati. slobodni mladići lijepo opslu­ žuju. III. 1 1 8 a da toliki budu mnoštvom upravitelji države te uzmognu nadvladati sve dotične. tako te se to troje 1 1 1 treba međusobno uskla­ diti. niti pak jest kako Skilaks 1 1 6 kaže da se u Indijaca kraljevi upravo tako razlikuju od podanika. 1 1 9 J&r sama je narav pokazala razliku. Treba. Jer kada bi se tî jedni od drugih tako razlikovali kako mislimo da se bozi i junaci razlikuju od običnih ljudi. III. kad dostigne potrebne godine. reći kako su jednim načinom isti koji vladaju i kojima se vlada. Jer naprama lijepome i nelijepome ne razlikuju Usp. (A vladavina.1279a 8. 117 Podrazumijeva se: jednakost se sastoji u istome postupku prema sličnima. pr. Nu ljudi postaju dobri i čestiti trima stvarima. 113 Ili 'od onih koji vladaju i onih kojima se vlada 114 Usp. A već smo odredili. za jednu kažemo da je samosilnička. 1 Ali kako takvo što nije lako prihvatiti. 1 1 4 Jasno je. Zbog toga molitvom poželimo ono ustrojstvo državi kojemu je sreća gospodarica (jer tu priznajemo njezino gospodstvo). ipak je to drugo poželjnije. drugim pak drukčiji. 121 a druga poradi vladanika. načinivši u istome rodu jedno mlađim a drugo starijim. drugi put pak drukčiji. naime. 1 1 3 valja razvidjeti trebaju li bivati različiti vladatelji i vladanici. Postoje. Ο tome se već govorilo. a neka ponešto i po običa­ jima. st. tako te bi 108 109 30 35 40 1332 b 5 nedvojbena i bjelodana bila vladanicima nadmoćnost vladateljâ. nadmašujući ih uvelike prvo tijelom a zatim i dušom. I. koja se običajima mijenjaju nagore i nabolje. nego onim radi čega je što. Zbog toga mnoge od poslova koji se čine služničkim. Kr. a druge slušajući. naime. a ne koje drugo od živih bića. ostala živa bića žive većinom po naravi. 118 To jest: koji teže prevratu. Neka svojstva nije korisno imati naravlju. osobito što će i sâm uživati istu povlasticu. Jer jedne stvari ljudi uče navikavajući se. 120 Usp.

Nikomahova etika. Sve to mora uzeti u obzir državnik kada donosi zakone. valjane. moraju slično dijeliti. dakle. od kojih jedan ima razum sâm po sebi. budući da to pruža golemo obilje dobara. niti pak zakone i odgoj prema svim krepostima. Bjelodano je. tako i Tibron 1 2 8 — kao i svaki pojedini od pisaca koji pišu ο njihovu državnom poretku . lat. njem. engl. 1177b 4. 23 Ο tima kažemo da su kreposti po kojima se čovjek nekako naziva dobrim. ni zakonodavci koji su im ustanovili takve državne poretke. rô ζην καλώς. altera in contemplando versatur. 4. 1 2 9 niti je njihov zakonodavac dobar. jer rat biva radi mira. 125 na rat i mir. VI. 126 A ο tim stvarima mora biti isti izbor kao i u dijelova duše i njihovim činidbama. die andere betrachtend. Jer kao što većina ljudi želi gospodovati nad mnogima.čini se hvali spartanskog zakonodavca zbog toga što su [Spartanci]. A bolje je ono koje ima razum. zaposlenost radi dokolice. i od djelatnosti jednima su cilj nužnosti i korisnosti. njem. engl. III. dok ga drugi nema sâm po sebi. ali još više stvari koje su lijepe. On se pak dijeli na dvoje. A u kojem se od tih nalazi svrha. jer treba biti sposo­ ban raditi i ratovati. kako se isto tako mora razdijeliti i taj dio. pošto Spar­ tanci više nemaju prevlasti. i one [činidbe] koje su od dijela što je naravlju bolji poželjnije su onima koji mogu postići ili sve ili tê dvije. A i činidbe se. ono najpoželjnije koje mu je najviše što može postići. Iako je posve bjelodano. j e r jedan je razum činidben. ali još više za mir i dokolicu. the better part of life. Usp. Usp. drugima pak stvari koje su lijepe. X. 129 Ili 'sretni u višem smislu'. 123 124 125 126 122 10 15 16 16 dijelovima duše i prema njihovim činidbama. dok ih nitko nije priječio da se njima služe. A dijeli se i cio život na zaposlenost i doko­ licu. A istim načinom [treba imati na umu] i razdiobe ljudskih života i djelatnosti. a nužnosti i korisnosti radi stvari koje su lijepe. 1102b 28. a još više naprama stvarima koje su bolje i predstavljaju svrhe. 638. te da isti prvo treba biti vladanik a zatim vladatelj. ό δέ θεωρητικός. nije nejasno što treba reći.se toliko djelatnosti same po sebi koliko po svrsi i onome radi čega su. 5. 1139a 6. Tako te u tê ciljeve treba odgajati one koji su još djeca a i [osobe] ostalog uzrasta kojima je potreban odgoj. τό καλώς ζην. novogrč. Grč. Zanim­ ljivo je da stariji latinski prijevod ima: honestae vitae fructum (plod časna života). naime: dobre. Ni oni među Grcima ο kojima se danas misli kako imaju najbolju vladavinu. prema načinu kojim smo naviknuli dijeliti. Grč. Zakoni. To jest 'ćudoredno lijepe'. 244 245 . fran. I. ipak izgubili svoje lijepo življenje130! A ne postavljaju ispravno ni ο vladavini koju bi čini se trebao odobriti zakonodavac. kako niti su oni sami blaženi. Jer uvijek je ono gore poradi boljega. Ili 'djelatni i rasudbeni'. zavladali mnogima. I. Slično tima i neki od novijih pisaca iznesoše isto mnijenje: jer hvaleći spartanski državni poredak. dive se zakonodavčevu cilju. Aristotel. le bonheur de vivre. i prema Usp.) Budući kažemo 1 2 2 kako je u građanina i vladatelja potrebna ista krepost kao i u najboljeg čovjeka. 127 kojim je ozakonjeno da sve služi svladavanju i ratovanju. l'une pratique et l'autre théorétique. što se i dokazom lako pobija. Ne zna se točno koja je povijesna osoba ovdje posrijedi. Nikomahova etika. lat. drugi pak motriteljski. 628. quorum altera in agendo. Duša se dijeli na dva dijela. for there is a practical and a specula­ tive principle. čini se kako nisu ustrojili tê državne vladavine prema najboljoj svrsi. onima koji razdjeljuju kao i mi. i treba činiti nužnosti i korisnosti. novogrč. ako su pridržavajući se njegovih zakona. 128 127 40 1333 b 5 5 20 10 25 15 30 20 35 25 Usp. redam beatamque vitam. Platon. Aristotel. poštene. i da utvrdi što je svrha najboljeg života. i Aristotel. nego su prostački spali na one koji se čine korisnijim i probitačnijim. Uvijek je svakomu. izvježbani za pogibelj. Kako je to i smiješno. zakonodavac se treba pobrinuti da oni postanu dobri muževi. i to je jednako bjelodano i u stvarima koje su prema umijeću i onima koje su prema naravi. ali je uzmožan poslušati razum. prema naliči. a opovrgnuto je sada i samim činjenicama. franc. ό μεν λόγος πρακτικός. te kojim načinima.. 130 Ili 'čestit i blažen život'. die eine Vernunft ist handelnd. ό μεν γαρ πρακτικός έστι λόγος ό δε ΰεωρητικός. das vollkommene Leben. naime. ibid. Jer od samosilničke vladavine je ljepša Usp.

Jer. nego na poslu i u ratu pokazati se dobrim. dakle. niti istiniti. 1271a 41. nego zbog toga što misle da se dotično postiže jednom jedinom krepošću.i više je u skladu s krepošću vlast nad slobodnim 131 ljudima. Zbog toga država treba biti umjerena. nego prije svega kako oni sami ne bi robovali drugima. koji to može. 15 Budući se čini kako je ista svrha ljudima i zajed­ nički i zasebnički. da je treba primjenjivati radi nje same. Jer. a zaposlenosti . da teže vladavini koja je na korist vladanicima. što zakonodavac mora usaditi u duše ljudima. 1254a 25. 139 140 53. Uz to. prisiljava ljude da budu pravedni i umjereni. zatim hrabra i izdržljiva. II. 1 3 5 svrha je ratu mir. Jer sramotno je ne uzmoći služiti se dobrima. 1 3 9 Budući pak (misle) kako su veća ta dobra i užitak u njima negoli onaj u krepostima. naime. dakle. Naime. 1 3 3 a pošto steknu vlast. a ne gospodstvo nad svima. 'odvažnost'. 1333a 35.kako pjesnici kažu. velika šteta. poput željeza. da zavlada u vlastitoj državi. i osobito onima koji su u miru i dokolici. Usp. Pindar. niti treba državu smatrati blaže­ nom. i izdržljivost potrebne su u poslu. naime.ako takvih ima . Jer one u doba mira gube svoju tvrdoću. 1 4 0 jasno je iz toga.. A sada teba promotriti kako i kojim se sredstvima može to postići. Zbog toga ne treba primjenjivati kreposti poput spartanske države. postaju robovi napadateljima. Djela i dani. u izobilju dotičnih dobara. Za dokolicu i zabavu korisne su i one kreposti kojima se služimo u dokolici kao i one u zaposlenosti. II. Usp. koji . 138 246 247 . kako bi zagospodarili onima koji su zaslužili ropstvo. što više budu dokoličarili. i oni koji nisu sposobni hrabro se izložiti pogibelji. II. te ista mora biti odredba najboljeg čovjeka i najboljeg državnog poretka. i treće. A kako se dakle treba vježbati u cijeloj kreposti (ili: 'primjenjivati cijelu krepost'). većina takvih država održavaju se ratu­ jući. Usp.. Vježbe u ratnom umijeću ne smiju služiti porobljivanju onih koji to ne zaslužuju. niti pak hvaliti zakonodavca. Olimpijske ode. kako su potrebni narav. da bi se imala dokolica. Već smo prije razlučili. treba pravednosti i mnogo umjerenosti onima za koje se čini da im je najbolje i koji uživaju u svemu što usrećuje. mora sudjelovati u tim krepostima. kako se često reklo. 1271b 3. a u miru i dokolici živjeti ropski. Rat. a još više: ne moći se služiti njima u doko­ lici. navada i razum. 1332a 39. 1 4 1 I od toga kakva treba biti narav 137 20 25 30 35 40 1334 b 5 15 Ili 'koje pridonose dokolici (slobodnom vremenu)'. Stoga ni jedno od tih načela i ni jedan od tih zakona niti su državnički. jer je uvježbavao građane da svladaju susjede i njima zavladaju. Usp. da se zakonodavac treba više truditi kako bi zakoni ο ratu i ostalo zakonodavstvo bili radi dokolice i mira.dokolica. 135 136 134 Usp. Usp. Mnogo. dočim umjerenost i pravednost u objema dobima. 170. -'. I. . vježbaju se samo u onoj kreposti koja se čini da tima koristi. naime. Heziod. 1334a 2. 132 iako je inače u velikoj časti. biti 131 132 133 30 35 35 40 1334 a 5 10 prisutne mnoge životne potrepštine. umjerenosti i pravednosti. 1 3 8 Jer oni se ne razlikuju od drugih u tome što nešto drugo smatraju najvećim od dobara. za što Spartanci optužuju kralja Pauzaniju. Slijedi lakuna koju Newman ispunjava ovako: '. Hrabrost. 1 3 6 Trebaju. A kri­ vac je tomu zakonodavac što građane nije naučio živjeti u miru i dokolici. Podrazumijeva se: 'ne samo motriteljske kreposti nego i one činidbene'. 1 3 4 Jer. 141 Usp. u tome je. 1307a 3. 1301b 20. one propadaju. niti korisni. 1 3 7 Jer tima će najviše trebati ljubavi prema mudrosti. Jer bjelodano je kako bi svaki od građana. a užitak u dobroj sreći te dokolica u miru više ih čini obijesnima.. pokušao nekako dočepati se vlasti. bjelodano je kako tu trebaju biti prisutne kreposti koje pripadaju dokolici. Bjelodano je stoga zašto država koja hoće biti blažena i čestita. a ljubav prema mudrosti u dokolici. V. svjedoče jednako činjenice kao i razlozi. prema onoj poslovici 'dokolice nema robovima'. prebivaju na 'otočju blaženika'. zatim. Jer iste su stvari najbolje i zasebnički i zajednički. Podrazmijeva se 'ratnička krepost'.

a muškarcima ženiti se oko trideset i sedme [ili ranije]. Zbog toga briga oko tijela mora biti prije one ο duši. te i dva stanja. čemu je dokaz što u onim državama gdje običavaju sklapati brakove veoma mladi [mladići i djevojke]. kojemu prethodi sveza između roditelja. početak. . i ovdje je postanak od [stanovita] početka. ako puteno opće dok im sjeme još raste. ili da Vidi C. pa ipak je briga ο nagonu radi uma. 1 4 5 Nama su razum i um svrha naravi. te uz to požuda. naime. Značenje je 'ne ori mladu njivu' ili 'ne paraj mladu brazdu (usjeklinu)'. 150 149 40 1335 a 5 6 6 10 20 25 30 15 20 35 25 30 248 249 . nagon. 1 4 2 preostalo je raz­ motriti treba li ih prije odgajati razumom ili pak navikama. dok se promišljanje i um po naravi javljaju u zrelijoj dobi. . Bjelodano je. Usto je posrijedi i višeznačnost pojma αρχή (započetak. 7. Zbog toga je ženama prikladno udavati se oko osam­ naeste godine. Može. dakle. prvo kako. vremešnim roditeljima nekorisna je dječja zahvalnost. te nuždno tako biva i u ljudi. kao i u ostalim stvarima. i to. a za žene do pede­ sete. tako je i nerazumni dio prije razum­ skog. zasada). a ona ο tijelu radi duše. Jer i to ima neko određeno vrijeme. Bjelodano je. I dalje. počelo. poriv. i posve se različito. 1334b 29. I uz to. što je (počelo) neke druge svrhe. appetitus). tako i duša vidimo ima dva dijela: nerazumni i razumski. da po svojim godinama usklađeno stare. te da ne bude nesklada u njihovim sposobnostima. Uz to. 148 Izvorno Ό ženidbenom sjarmljenju' ili Ό bračnom upregnuću u jaram' (grč. 1 4 3 jer to se dvoje mora uskladiti najboljim skladom. ali muž ne može (jer to dovodi do među­ sobnih svađa i razmirica). dok sama djeca od takvih roditelaj nemaju nikakve pomoći). mlade majke pri porodu više se muče i češće stradavaju. jer srdžba i volja. Onaj koji uzakonjuje takvu zajednicu treba razmo­ triti i same osobe i doba njihova života. 143 Ili 'navičajima' ili 'običajima'. Ili 'tjelesni ustroj'. prisutne su u djece čim se ona rode. 16 Budući dakle od početka zakonodavac treba razvi­ djeti kako će bivati najbolja tijela u gojenaca. preko kojega rast više ne napreduje (ili tek neznatno). 147 Ili: želja. tumači. zatim slijedi briga ο nagonu. prvo se treba pobrinuti ο braku: 1 4 8 kada dotičnici trebaju stupati u bračno zajedništvo te kakvi trebaju biti. Veza između dvoje mladih nepogodna je za rađanje djece. Zatim treba razvidjeti i nasljeđivanje u djece. niti im biti preblizu (jer i u tome je velika nezgoda: takvi. 1 4 9 s kojeg smo skrenuli. jer niti smiju svojom dobi djeca odviše zaostajati za roditeljima (naime. slabo štuju roditelje. naime. i prestanak rađanja djece Usp. upućuje na dalj­ nju svrhu koja je razvoj uma. kao što su duša i tijelo dvoje. te prebliza životna dob dovodi do razmirica u kućanstvu). kao: da je on još uzmožan začinjati djecu. i zbog umjerenosti koristi ženiti se starijim udava­ čama. A i u muškaraca čini se da škodi tjelesnom stasu. Tako će do braka doći kad su im tijela u punome cvatu. 142 10 15 žena može. σύζενξις). 1 4 7 a drugo um. i kao što je tijelo postankom prije duše. i razum zastraniti od najbo­ ljeg načela. Jer u svih ostalih živih bića mladunčad od mladih [životinja] nedostatno su razvijena i više su ženskog spola i sitna. koje je svrha sveze između roditelja. kao da su im vršnjaci. Prema Jowettu širi je smisao ovaj: rađanje potomstva. ljudi su nedostatno razvijeni i sitnih tijela. od kojih je jedno žudnja. treba početak braka prema životnoj starosti uskladiti s dotičnim razdobljima. Posrijedi je višeznačnica εϋος. tako te prema tima treba urediti i nasta­ nak 1 4 6 i napor oko navika. vrativši se na polazi­ šte.[građanima]. Budući se granica rađanja određuje većinom za muškarce negdje do sedamdesete. ranije je određeno. te slično i navike zavesti na stranputicu. jer raskalašenije čini se bivaju one što su mlade počele puteno općiti. a ne zbog ubiranja plodina. 145 Cijelo ovo mjesto dosta je teško. 146 To jest: rođenje. što su im mnoge žene umirale jer su se premlade udavale. Vidi tumačenje pojma ορεξις (lat. 1 4 4 i svrha je od nekog početka. 151 Izvorno μη τέμνε νέαν αλοκα. pa je posrijedi i susmisao: ne razdjevičuj premlado ž e n s k o . naime. kako bi tijela 150 novorođenčadi odgovarala zakonodavcevoj želji. 144 Podrazumijeva se rođenje. Neki kažu kako odgovor proročišta 1 5 1 Trezenjanima bijaše zbog toga razloga. Gotovo sve tê stvari mogu se svesti na jedan uvjet. dok ona ne može više rađati. Uz to. pa i oprečno.

zbog samog mnoštva djece sustav običaja nalaže da se ne izlaže ni jedno od novorođenčadi. 157 Podrazmijeva se bračna nevjernost: ili u muža s drugom ženom. the exposure of children. Ako se za vrijeme rađanja djece tkogod zatekne gdje takvo što čini. nego treba ograničiti množinu rađanja djece. Fr. kako je i razložno. kada treba stupati u bračnu vezu. 159 Usp. da se premalo ne gibaju. Pokazalo bi se onima koji promatraju iz primjera ostalih životinja. Zakoni. Što se pak tiče odnošaja s drugom ili s drugim. kao ni za zdravlje i rađanje djece. biva nesavršeno i tijelom i umom. ali ne prema onima što su odveć siloviti.negdje oko pede­ sete godine. natjecateljska tjelesna grada 1 5 3 nije pogodna za dobar tjelesni ustroj u građana. Naime. suprotno njihovim tijelima. nek se odredi i koliko je vremena primjereno da služe zajed­ nici rađanjem djece. jer odvjeci prestarih roditelja bivaju slabašni. lat. a što se tiče toga u koje godišnje doba. a za preostalo vrijeme treba održavati spolnu vezu radi zdravlja ili kakva drugog slična uzroka. 789 E. Stoga nek je [granica] u doba njihove pune duhovne snage. kao i ono mlađahnih. mora se pretpostaviti kako je za tjelesnu snagu od velike važnosti kakvom se hranom hrane. fran. εχυεσις των τέκνων (izlaganje djece). 1 5 9 17 Pošto su pak djeca rođena. Uz to. exposition d'un enfant nouveau-né. Jer liječnici dostatno savjetuju ο pogodnim tjelesnim uvjetima. Posrijedi je glasovito 'izlaganje' nerazvijene ili nakazne 250 251 . rus. dok se dotičnici zovu suprug i supruga. A ono je u većine . Jer što je tu dopušteno a što nije. hvaleći više sjeverne negoli južne vjetrove. Ili 'atletski ustroj tijela'. nego neka sredina između tih. Jer čini se da potomci dobivaju svoj značaj od roditeljke kao raslinje od zemlje. Ta svojstva trebaju biti jednako prisutna u muževa i u žena. 1 5 6 Tako te. a naravoslovci ο vjetrovima. dok će očevima već opadati snaga. Solon. dođe do rađanja). To će zakonodavac lako postići. Vidi i Platon. ali pobačaj treba izvr­ šiti prije nego se razvije sjetilnost i život. kakvo je tjelesno stanje u natjecatelja. 20 Aristotel zapravo ne ispunjava to obećanje. ili sämo prema jednome naporu. VIII. odredivši da one dnevno odlaze u šetnju do kakva hrama. Zakoni. VII. Rečeno je. i sami roditelji razmotriti naputke koje ο rađanju djece daju liječnici i naravoslovci. abolendis autem foetibus. četiri ili pet godina preko toga doba. koja i danas posve prikladno priređuje svadbe u zimu. Ο tome kakav bi tjelesni ustroj [u roditelja] bio najkorisniji za potomstvo. Nu njihov um. treba se poslužiti onim kojim i većina. 25 40 1335 b 30 5 35 10 12 12 15 40 1336 a 5 155 i odgajanja novorođenčadi. dakle. άπό&εσίς τέκνων. 27 Bergk. engl. uz to. neka se kazni uskratom građanske časti 1 5 8 prema veličini prijestupa. nasljeđiva­ nje će u djece tako nastupiti kad ona počnu bivati u punoj snazi (ako odmah. Ono treba biti izdrž­ ljivo prema naporima. 841 D. treba prestati s rađanjem djece na svijet. pošto se bliže sedamdesetoj godini života. te da im prehrana ne bude slaba. kako je hrana koja djece. 156 Usp. bude li ih previše u nekih supružnika. ili pak strovaljivanje u ponore. Platon. kako bi 154 se pomolile bozima što bdiju nad rađanjem. Trebaju. Aussetzung der Kinder. Što se tiče izlaganja 152 153 154 155 35 35 nek se donese zakon da se ni jedno nakazno ne odgaja. novogrč. 1 5 7 on je naprosto nelijep i nigdje i nikako nije dopušten. Jer potomstvo postarijih. doznat će se više kad se bude govorilo ο odgojnom nadzorništvu. treba što je moguće više mirovati. odredit će se prisutnošću sjetila i života. te naroda koji nastoje ucijepiti ratničke navike. njem. omK03 om ux ebipamueanua. upravo kao ni boležljivo ni preslabo tijelo. Budući je određen početak za životno doba i mužu i ženi kada trebaju zasnovati bračnu svezu.oboma će biti u prikladno vrijeme. Grč. ili u žene s drugim muškarcem.kako govore neki od pjesnika što sedmobrojem mjere životno doba . A trebaju se i trudnice brinuti ο svojim tijelima. nego izdržljivo za sve djelatnosti slobodnih ljudi. 158 Vidi i ranije tumačenje pojma ατιμία. E.

160 10 15 20 21 21 25 30 35 načinu života. i kako treba dopustiti. Oni koji viku i plač u djece zakonima zabranjuju. A korisno je već odmalena navikavati ih na hladnoću. 165 Usp. I. Zakoni. pri kojima se nosio lik muškog uda. dakle. Ako se tkogod zatekne gdje govori ili čini ono koje je zabranjeno. tî ne postupaju ispravno. a još najviše priječiti takvo što mladima. koje trebaju slušati 162 djeca toga uzrasta. uz primjerene pjesme (τα φαλ­ λικά). Poslije će se trebati pobliže odrediti sâm predmet. 1 6 4 Stoga i igre trebaju većinom biti oponašanja poznijih zanimanja. · Dužnost je dječačkih odgojitelja da brinu ο njihovu To jest: hrana s vinom ili akoholom izaziva različite bolesti u djece. U prvome dakle dobu korisno je voditi ο njima takvu i sličnu brigu. Zbog toga je u mnogih barbara običaj ili u hladnu rijeku zagnjurivati novorođenčad ili ih odijevati tek laganim pokrivalom. onda ako je slobodnjak (ali još bez povlastice posjédanja na zajedničkim blagova­ njima). Jer u tome razdoblju. 161 Ili 'zabave'. A kako se ne bi iskrivili udovi zbog njihove tjelesne nježnosti. tragički glumac. 163 Izvorno παιδονόμοι . 1 6 0 Uz to su korisna sva gibanja koja se mogu podnijeti u tome dobu. 792 A. kada djecu ne treba opterećivati ni učenjem ni potrebnim radovima. nego ih treba podvrgnuti tolikome gibanju koliko je potrebno da se izbjegne tjelesna tromost. 164 Usp. a tada će ih već odgoj štititi od štetna utjecaja tih stvari. Platon. 643. koje mališima održavaju tijelo uspravnim. Jer možda nije loše rekao Teodor. Platon. poradi sebe. a ni slušali. dakle. služe se i danas neki narodi umjetnim napravama. kako ne bi nikomu dopustio izlazak na Posrijedi su svetkovine i svečani ophodi u slavu Dioniza ili Demetre. ako je pak stariji. i na stanovit je način vježbanje njihovih tijela. ali postepenim privikavanjem. Jer zbog same svoje topline tjelesno je stanje u djece po naravi prikladno za privikavanje na hladnoću. ni razuzdane. prije nego dosegnu doba u kojem mogu sudjelovati u zajedničkim blagova­ njima i pijacama. te zatim prvo treba li dotično dopustiti ili ne. uzgredice govorili ο tome. Neka se. kao i što drugo takvo. Slijedeće je razdoblje do pete godine. A to se može postići i s pomoću drugih djelatnosti i s pomoću igre. Sada smo. ni zamorne. Država. S time su u svezi i svečanosti u slavu plodnosti. U cijelosti. osim u slučaju [službe] onim bogovima kojima zakon dopušta i izrugivanje. I ο pričama i bajkama. Platon. οϋτ' Ιάμβων οΰτε κωμωδίας. svoje djece i žena. treba biti kažnjen sramoćenjem i udarcima. a osobito da se zadržavaju što manje s robovima. ali sa što manje vina zbog bolesti. I tê igre 161 ne smiju biti ni nedostojne slobodne djece. neka brigu vode nadzornici koji se zovu odgojitelji dječaka. jer to uvelike pridonosi i zdravlju i ratnim djelatnostima. dakle. 166 Uz to i zakon dopušta onima zrele i prikladne dobi da. A budući branimo govoriti koju od tih stvari. zadržavanje daha daje snagu onima koji se naprežu. grč. 1 6 3 Jer sve im tê stvari trebaju prokrčiti put za kasnije poslove. časte dotična božanstva. VII. Jer na sve stvari na koje je moguće naviknuti se. jer je to na korist njihovu rastu. kako im se ne bi spriječio rast. ne treba dopustiti gledanje satiričkih priredaba i rugačkih ophoda.nadzorništvo za brigu ο odgoju i ćudo­ ređu dječaka (u Sparti i na Kreti). treba biti kažnjen sramoćenjem kao neslobodnjak zbog ponašanja koje dolikuje robu. Za sad smo tek spomenuli ono što je potrebno. Razložno je dakle pretpostaviti da i u toj nježnoj dobi oni mogu primiti od onoga što čuju i vide i stvari nedostojne slobodnih ljudi. bolje je početi odmah navikavati se. kako toga ne bi govorili.. vladatelji pobrinu da nikakav kip niti slika ne budu oponašanje dotičnih postupaka. II. 165 Naime. bjelo­ dano je kako [ne treba dopustiti] sramotnih slika i predstava. 377. 162 Usp. zakonodavac treba iz države progoniti bezobraznost u govoru (jer se lako s bezobraznih riječi prelazi i na bezobrazne čine). Međutim. 166 40 1336 b 5 10 15 20 25 39 39 252 253 . kao Kelti. 167 Riječ je ο 'jambima i komedijama' više u izvornom smislu po podrijetlu (iz rugačkih i raskalašenih ophoda u slavu plodnosti) negoli u proširenom književnom i kazališnom značenju.obiluje mlijekom najprikladnija za tijela. sve do sedme godine. a isto se događa i u djece koja napinju glas. ibid. djeca se moraju odgajati doma.

Stoga od mladeži treba držati podalje sve što je opako. na način kakvim se sada svatko brine ο svojoj djeci zasebice i uči ih zasebnom podukom. te otuda razlike u prijevodu. njem. navičaj. kao što pučan­ sko [ćudoređe] održava pučku vladavinu. naime. dok stvari koje su zajedničkoga značaja treba i uvježbavati zajednički. Istodobno ne smije se smatrati kako ijedan od građa­ na pripada sebi samome. Posrijedi je višeznačnica το ή&ος (obi­ čaj.2 koji su izvorno zasnovali dotični poredak i dalje ga održavaju. Dva su životna doba na koja treba razdijeliti odgoj: od sedme godine života do spolne zrelosti. VIII. mores. i uvijek: što su bolji dotični običaji. οίκείον πνεύμα (svojstveni duh). 40 1337 a 1 Nitko. Jer svaki pojedini državni pore­ dak ima svoje običaje. novogrč. ali treba pratiti razdiobu po samoj naravi. značaj). 1335b 33. navada. 2 1 15 5 20 25 30 168 To jest: već trebaju biti prisutni na tjelovježbenim i glazbe­ nim priredbama. kako mu se već svidi. Lat.vlast nekolicine. Ili 'ćudoredne navike'. za sve sposobnosti i umijeća postoji neka radinost kojom se u svakom pojedinom od tih unapri­ jed vježbamo i privikavamo. Pošto prođe pet godina. Naime. jer u državama gdje to izostane. te od tê doraslosti do dvadeset i prve godine. a peculiar character. Uz to.pozornicu prije sebe. i briga ο tome treba biti zajednička a ne zasebnička. pa ni najneznatnijem od glu­ maca. Tako se događa u odnošajima i s ljudima i stva­ rima. odgajati u skladu sa svakom pojedinom državom 1 . a naj­ više ono što navodi na izopačenost i mrzost. bjelodano je kako i odgoj mora biti jedan i isti za sve. nego svi pripadaju državi. jer je svaki dio države. sve umijeće i sav odgoj teže upotpuniti nedostatke naravi. eigentümliche Charakter. to su uzrokom boljeg držav­ nog poretka. Jer oni koji sedmobrojem 169 razdjeljuju životna razdoblja uglavnom ne govore neprilično. a ono manjinske vladavine . dvoumiti neće kako zakonodavac treba pokloniti najveću pozornost odgoju mladeži. djeca već trebaju gledati one predmete 1 6 8 koje će poslije morati učiti. treba li postaviti kakav poredak u odgoju djece. moeurs propres. V. a zatim je li korisnije zajed­ nički ο njima brinuti ili pak zasebničkim načinom (kao što biva sada u većini država). u one dvije do sedme godine. I budući je jedna svrha svakoj državi. dakle. jer gledatelji rado prihvaćaju ono što prvo čuju. franc. škodi se državnom poretku. rus. tako te je bjelodano da postoje takve djelatnosti i radi kreposti. 254 255 . Jer sve što je prvo volimo više. ceoucmeeHHbiû xapaxmep. Prvo dakle valja razvidjeti. te kao treće: kakav treba biti taj odgoj. Po samoj naravi briga ο sva­ kom pojedinom dijelu treba uzimati u obzir i brigu Usp. Treba. 1310a 12-36. 169 Usp. engl. 30 35 Θ.

kao i nadničarske poslove. Postoje četiri pred­ meta koje običavaju predavati: pisanje i čitanje. dok je ona izvorno uključena u odgoj zbog toga što sama narav zahtijeva. ali čini li to zbog drugih. 3 jer posvećuju veliku brigu djeci i ona im je zajed­ nička. Postoje neke među slobodnim znanostima kojima slobodnjaku nije neprilično baviti se do stanovite mjere. Velika je razlika i u tome radi čega tkogod štogod čini ili uči. unatoč raznoli­ kosti. 4 6 Podrazumijeva se 'uzvišenije znanje'. palaestra. . 10 Vidi II. Uz napomenu da μουσική (mušica) izvorno znači. posve je jasno. nu isto je tako jasno kako ne treba ο svima. široko uzeto. a igra je porodi otpočinka. X. 8 9 7 15 20 40 1337 b 25 5 30 10 35 40 256 17 Politika 257 . Zacijelo ne . mušica. 11 Ili 'zabavom'. niti je pak bjelodano treba li odgoj biti više radi uma ili radi svojstava duše. Ona je. te otpočinak zbog užitka. γράμματα. pa3eumue AU yMcmeeHHbix cnocoönocmeü UAU npaecmeeHHbix Kanecme. 1333a 16 . Jer danas se ljudi njome bave uglavnom radi užitka. njem. tje­ lovježba. naime. engl. ne postavljaju svi iste stvari kao ono čemu treba poučavati mladež. jer onda bi nam svrha života morala biti igra. A i u tome bi tkogod pohvalio Spartance.duševna svojstva. ili radi prijatelja ili zbog krepo­ sti. μουσική. da to ο njoj još jednom kažemo. novogrč. 'ljubav prema znanosti i mudrosti'. a39 . kako je često rečeno. Usp. tako te [mladež] treba sudjelovati u onim 'korisninama' od kojih se neće poprostačiti. 1271a 4 1 . glazba i u nekih kao četvrto . ne samo da se ispravno poslom bavimo nego i da možemo lijepo uživati u dokolici. prijevodi većinom upućuju na opreku um . zbog toga igre treba uvoditi u zgodno vrijeme. jer se one dijele na poslove primjerene slobodnjacima i one pripadne neslobodnima. već uzrokuje spomenute štete. 1277b 3. nije to nedostojno slobodnjaka. te se tako posve razložno razli­ kuju i u njezinoj primjeni).b3. Zbog toga ona umijeća koja teže izopačiti Ili 'Lakedemonce'. 3 35 tijelo nazivamo prostačkim.1334b 3. Nu kakav treba biti odgoj i kako treba djecu odgajati. γυμναστική. donijeti zakone ο odgoju te da on treba biti zajednički. ne treba također smetnuti s uma. istraživanje je poremećeno. γραφική (lat. Jer takvo je gibanje odlanuće duši. lat. koji slobodnjacima čine tijelo.baviti se igrom 1 1 . literae.risanje. mehr den Intellekt als den Charakter. dušu ili um neprikladnim za primjene i činidbe kreposti. što potvrđuje i stariji latinski prijevod: animi virtutes (stanja ili raspoloženja duše. Aristotel. umijeće ili nauk. 8 kolebljiva su značaja. A i ο stvarima koje su radi kreposti nema općenita slaganja (jer jednu te istu krepost na časte svi. pictoria ars). Nikomahova etika. ali je bolje izabrati dokolicu nego zaposlenost. 5 Pođe li se sad od odgoja što je pred nama. Prostačkim treba smatrati svaki posao. rus. III. nejasno kako od korisnih stvari treba poučavati ο onima koje su nužne. au développement de l'intelligence plutôt qu'à celui des qualités de l'âme. Jer danas se ljudi ο tome spore. προς την διάνοιαν. a tjelovježbu kao ono što pridonosi muževnosti. Dakle. naime. jer ona umu oduzimaju slobodno vrijeme i unižavaju ga. počelo svih stvari. 5 Ili 'više radi razumske kreposti ili pak radi značaja'. VII. ali 'osobito pjevanje i sviranje'. bilo radi kreposti bilo radi najboljeg života. 1180a 24. Nu ako je to nemoguće. with intellectual or with moral virtue.ο cjelini. ali revnovati odviše u njima. μάλλον εις την άνάπτνξιν τον πνεύματος ή είς την διάπλασιν τοϋ ήϋονς της ψυχής (više radi razvoja duha ili /nego/ radi uobličenja duševnog značaja). i 'svaka umjetnost'. to jest: značaj ili karakter). valja istražiti što treba činiti u dokolici. dakle. kako je već rečeno. i nikako nije jasno treba li uvjež­ bavati stvari korisne za život ili one što teže kreposti ili neke izvanrednije 6 (jer svako od toga troga ima svoje zagovornike). ή προς το της ψυχής ήΰος. kako bi poslužile kao lijek. i ako se igrama treba služiti više među samim poslovima (jer onomu koji se trudi treba otpočinka. dakle: glazba. Usp.. često se može činiti kako je dotični čin nadničarski ili ropski. kao što je izvorno φιλο­ σοφία. naime. jer čini li štogod poradi sebe samoga. Grč. Usp. Grč. dok zaposlenost biva s trudom i naporom). ad moresne animi an ad intelligentiam potius. Nije. Ako je pak oboje potrebno. Što se tiče glazbe mogao bi tkogod dvo­ umiti. fran. 4 2 Kako je potrebno. i dokolica je svrha. Danas rašireni nastavni predmeti. 9 Pisanje i čitanje te risanje smatraju korisnima za život na više načina.

znamo kako Spartanci. Uz to. nego s ugodom. te prije samo tijelo nego um. u naj­ boljeg čovjeka ona je najbolja i potječe od najljepših stvari. dok drugo jača za djela. nego prije pitomije i lavovskije ćudi. dok se sami vježbahu neprestanim naporima. Ali ta ugoda nije svima ista. 258 259 . Platon. koji se ponašaju razbojnički. Pa i kad bi bili u pravu što se nje tiče. A tražiti svugdje korisninu još najma­ nje dolikuje velikodušnima i slobodnjacima. 17 Usp. XVII. poput Ahejaca i Henioha oko Crnoga mora. ne vidimo da hrabrost prati divljačnosti. u gospodarstvu. 4 Sada.kako svi ljudi misle .ne biva s bolom. 1335b 5. koje je korisno za bolju prosudbu umjetnina). u znanosti te mnogim državnim djelatnostima. koju još nije postigao. 383. ali je vjerojatno postojao u Aristotelovu predlošku. Jer glazba to jasno potvrđu­ je. govori ο drugim koji 'Pozivaju pjevača što uveseljava sve'. kao da je to najkorisnije za hrabrost. ali im nagrđuju tjelesni izgled i koče razvoj tijela. Jer svrstavali su je među načine življenja dostojne slobodnih ljudi. 1 2 I rekavši tako. niti pak najviše jednoj. one što su radi posla sàmo su nužne i bivaju poradi drugih stvari. te kakvi su i kako ih treba primjenjivati. nego kao dostojno slobodnjaka i nešto 1338 a 5 10 15 lijepo.Cini se dočim kako sama dokolica sadržava i užitak i sretnost i blaženo življenje. 13 Odiseja. što slični njima što još više takvi. 17 Budući je. sjedeći po redu. Tako te je bjelodano kako treba i radi doko­ lice u življenju neke stvari učiti i poučavati. VII. niti je opet poput tjelovježbe. 1 8 briga ο odgoju ne smije se posvećivati samo jednoj [kreposti]. 525. te drugi među kopnenim narodima. 15 Sad smo pak toliko odmakli te možemo reći da i kod starih imamo svjedočanstvo u uobičajenim nastavnim predmetima. VII. 1271a 41b . dakle. A je li on brojem jedan ili ih ima više. Stoga je i Homer ovako pjevao: 'Nego koga pozvati treba na gozbu obilnu'. i da se ne prevare pri kupnji i prodaji odjeće i pokuca. 385 (Doslovan prijevod). kao pisanje i čitanje. kao što je često rečeno. trebat će odrediti kasnije. iz toga je jasno kako djecu treba podvrgnuti tjelov­ ježbi i hrvačkom umijeću. naime. od kojih jedno uobličuje tjelesno stanje. Ili 'upućeni motritelji'. dok je blaženstvo svrha. Jer ni među ostalim životinjama. i u slučaju korisnih stvari. da bude radi življenja u dokolici. nego da postanu prosuditelji 16 ljepote u tijelima. a slično je i s risanjem: [ne uči se ono] kako ne bi u zasebničkim kupovinama pogriješili. ali nisu hrabri. 18 Usp. nego onima koji su u dokoilici. 19 Podrazumijeva se hrabrost kao isključivi cilj u odgoju među Spartancima. Jer onaj tko je zaposlen. mnogi narodi pripravni i na ubojstvo i na ljudožderstvo. Iako Spartanci nisu zapali u takvu pogrješku. nego je svatko drukčije postavlja prema sebi i svojem stanju. a i risanje. Međutim. 14 Odiseja. dakle. kako se čini.10. Država. II. 14 Bjelodano je. bjelodano kako prije treba odgajati navikama negoli poukama. niti pak kao korisno (kakvo je čitanje i pisanje u novčarstvu. koja . Ostaje. zbog čega su je čini se i uveli. one države koje se. dakle. djecu treba odgajati ne samo zbog toga što je nešto korisno. nadmašivali su Posrijedi je Aristotelovo neispunjeno obećanje. ne kao štogod nuždno (jer u njoj nema ničega takvog). Stoga su i glazbu naši stari uveli u odgoj. Uz to. možda je bio mjesto stiha XVII. kako postoji odgoj kojim treba odgajati sinove. koja je radi zdravlja i jakosti (jer ni jedno od toga ne vidimo da nastaje iz glazbe). slušaju pjevača'. dakle. ipak je tako ne bi postigli. nego i zbog toga što se time mogu steći i mnoga druga znanja. IX. A takvo što ne pripada onima koji su zaposleni. taj je u poslu radi neke svrhe. poživinčuju djecu surovim naporima. Ovdje se donosi doslovan prijevod. niti u dru­ gih naroda. 16 15 35 40 1338 b 5 20 10 25 15 30 30 20 25 12 Takav se stih ne nalazi u današnjem izdanju Homerove Odiseje. najviše brinu ο djeci nastoje razviti u njih natjecateljska i borilačka tijela. i dok takvi nauci i takve znanosti bivaju radi sebe samih. Postoje. ne kao ono što je korisno ili nuždno. 1 3 Drugdje pak kaže Odisej kako je najbolje življenje kada se ljudi vesele i 'Gosti u domu. 7.

Nije. Platon. nejasno kako mladež ne treba odgajati radi igre (jer [djeca] se ne igraju učeći. morali sami truditi oko tih stvari. neće se suprotstaviti nikakvoj lijepoj pogibelji. te krenuti dalje. treba postaviti na prvo mjesto. čak ako glazba i može poboljšati sâm značaj: zašto je ljudi trebaju sami učiti.uobličiti čovjekov značaj. Bakhe. Ne treba. naime. ni bilo koja druga zvijer. Ako se pak tri godine nakon spolne zrelosti posvete drugim nastavnim predmetima. kao što treba san i pijanstvo (tî. zapravo ih poprostačuju. ili pak pridonosi štogod življenju25 i razboritosti (a to treba postaviti kao treće među spomenutim stvarima). naime. Ali bi se možda moglo reći kako se djeca bave [glazbom] poradi zabave koju će imati kao odrasli i savršeni muževi. i zašto ne bi. nego samo čestit čovjek. Država. onda bi se trebali upućivati i u kuharsko umijeće. ali isto tako ni [duhovno] življenje ne pristaje djeci toga uzrasta (jer ničemu nesavršenome ne priliči svrha). Ako bi se.1338a 30. dok ih prije nisu imali. 20 Oni koji odviše tome prepuštaju djecu. kako se ne bi spriječio tjelesni razvoj.s pomoću drugih koji se time bave sami sudjeluju i u užitku i u nauku? Jer moraju to isto bolje izvoditi oni kojima je [glazba] posao i umijeće negoli oni koji se njome bave tek toliko vremena koliko treba za učenje. 537 B. jer u pjesnika sâm Zeus niti pjeva niti svira na glazbalu. niti pak radi čega treba 20 21 22 23 30 35 38 38 40 1339 a 5 10 15 sudjelovati u njoj: da li poradi zabave i otpočinka. pa i u tome . sami po sebi nisu nešto valjano. učinivši ih korisnim samo za jedno u državničkome umijeću. mjesto da . prosuđivati [Spartance] na temelju prijašnjih djela. Aristotel. 260 261 . VII. kako bi to poslužilo kao uvod razmatranjima koja bi tkogod poduzeo ο dotičnome predmetu. i služe se svima tima slično: snom. A nemalen je dokaz što takvo [pretjerano] vježbanje može pričiniti to da se među olimpijskim pobjednicima ne mogu naći nego tek dvojica ili trojica koji su pobjeđivali i kao dječaci i kao muževi. Prihvaćeno je. 2 1 onda se u slijedećem život­ nom razdoblju mogu primijeniti napornije radnje i stroža prehrana.ostale. i tako djelovanje ne smatramo dostojnim [slobodna] Euripid. Jer niti je lako odrediti koja je moć u glazbi. Jer ni vuk. glazba.ispravno prosuđivati koji su od napjeva korisni a koji nekorisni.kako kažu . vježbajući premladi veoma naporne vježbe. Isti je razlog i ako je glazba korisna za vedro raspoloženje i življenje dostojno slobodnjakâ: zašto bi [mladi] morali sami učiti glazbu. naime. Tako te ono koje je lijepo. 20 25 30 35 40 1339 b 5 Usp. a umni napor tijelo). to jest: tjelesni napor sputava um. privikavajući ga da može uživati ispravno. III. te kako je iskoristiti (jer sve do dora­ slosti treba primjenjivati lakše vježbe.gorima od drugih. a ne zvjersko. kako kaže Euripid. zbog toga što su. mi. iscrpli svoje snage. i s mukom se stječe znanje).kao što tjelovježba tijelo priprav­ lja za štogod određeno .poput perzijskih i medijskih kraljeva . radi čega bi trebali sami učiti. To jest. budući da uzmaže . prostacima nazivamo takve. iako ne uče glazbu. 22 naravlju. ali danas i u natjecanjima i u bojevima zao­ staju za drugima. 1115a 29. načelo da se treba koristiti tjelovježbom. naime. a to je besmislica. mje­ sto da uživaju u izvedbama drugih? Dotično možemo razvidjeti i na temelju predodžbe koju imamo ο bogo­ vima. poput Spartanaca? Jer oni. ipak mogu . Nikomahova etika. Usp. svaki od tih napora ima oprečan uradak. nego prema sadašnjim činjenicama. isto dvoumlje ostaje. Jer sada oni imaju takmace u tome odgoju.kako je već dokazano . 381. dakle. dapače. prikladno bi bilo ponoviti ih. Vidi 1337b 2 7 . nego samo zbog toga što su ih uvježbavali protiv neuvježbavanih. kojima neki pridaju i plesanje)? Ili pak treba smatrati kako glazba pridonosi nekoj kreposti. Nu ako je tomu tako. mogli ispravno i uživati i prosuđivati. dakle. pijanstvom i glazbom. zapuštajući pri tome nužnu naobrazbu. izbjegavajući strožu prehranu i silovite napore. Jer nisu oni nadmašivali time što su mladež vježbali takvim načinom. risanje'. slušajući druge. Ili 'duhovnome životu u dokolici'. 4 zbog toga je tu i svrsta­ vaju. Podrazumijeva se 'slovnica. ali su ugodni i istodobno 'odgone brige'. Jer istodobno se ne smije naprezati i um i tijelo. 5 Iako smo neke dvojbe ο glazbi i prije 23 iznijeli.

novogrč. Država. i što ona može postići od onoga troga ο kojem smo dvoumili: da li odgoj ili zabavu27 ili dostojno življenje? Ona se. i treba ne samo sudjelovati u zajedničkome užitku koji ona pruža i za koji svi imaju sjetilo (ima u glazbi. 34 35 36 37 38 Ili 'onoga dijela duše koji se tiče čovjekova značaja'.31 Svrhu.muža. Država. nego je zbog onih koje su se već dogodile. voljenju i mrzenju. Jer igra je radi otpočinka. čak i bez plesa i pjesme. Usp. jasno je na mnoge druge načine. Ili 'igru'. Uz to. quibus animos constat in furorem rapi. Zakoni. Ili 'vrlina'. svi se. st. fran. A da nam se ćud i mijenja. II. već treba vidjeti utječe li ona nekako ne značaj i dušu. ako bi nam se zbog nje i ćud mijenjala. blizu je ćutjeti se istim načinom i u istinskim stvarima 38 (kao ako tkogod uživa promatrajući nečiju sliku ni zbog kojega drugog uzroka nego zbog sama oblika. To bi bilo bjelodano. elles rendent les âmes enthousiastes. 33 Ili 'ushićuju duše'. zatim hrabrosti i umje­ renosti. naime. naime. bjelodano ne treba ništa više učiti i tomu se navikavati: kao ispravnu suđenju te radovanju česti­ tim značajevima i lijepim činima. zbog toga što [užitak] ima neke sličnosti sa svrhom samih činidba. Prema predaji. Ili 'u ritmovima i melodijama'. Prvo je pitanje treba li glazbu uvrstiti u nastavne predmete ili pak ne treba. ποιεί τάς ψνχάς ένϋουσιαστικάς. i tražeći jedan užitak brkaju ga s drugim. III. sastoji od toga obojega). a krepost 3 5 je u ispravnu radovanju. te je stoga svim uzrastima i značajevima ugodna njezina primjena). Kr. jer može razveseljivati). Nikomahova etika. jer je narav njena plemenitija nego što je spomenuta korist. Nego dapače istražiti valja nije li tako tek pripatkom. lat. sluša­ jući ih. Neki spominju i njegove tužne melodije. s razlogom svrstava medu sve tê stvari i čini se sudjeluje u njima. tî ne samo što su prikladni svrsi nego su takvi i otpočinku. naime. VII. a dostojno življenje . To bi se s pravom činilo uzrokom zbog kojega traže blaženstvo što nastaje od tih užitaka.u čemu se svi slažu . 1153b 33. stoga se ona s razlogom uvodi na zajedničke sastanke i zabave. 27 26 10 10 15 20 glazbom ne samo zbog toga već i zato što je korisna za otpočinak. Marsijin je učenik i pronalazač harmonije. mora 1340 a 5 10 25 14 15 30 31 31 20 35 25 40 32 Olimp. tko je naviknut u nalikama žalostiti se ili radovati. bilo ona sama bilo s pjevanjem (jer i Muzej28 kaže: 'Smrtni­ cima najslađe je pjevanje'. a usihćenje 33 je trpnost ćudorednog dijela duše 3 4 . svi suosjećaju. ali ne bilo kakvoga30. 29 Ili 'zabava'. Grč. osim kad je pijan ili se šali. kao zbog napora i muke. Nu čini se kako se ljudi bave Vidi pogl. Vidi tumačenje nazivka αρετή. 262 263 . 36 U razmjerjima i napjevima 37 nalaze se najbliže istinskim naravima same nalike gnjeva i blagosti. Svi se slažemo kako je glazba medu najugodnjim stvarima. Budući se događa te je glazba jedan od užitaka. Platon. Onaj. naime. njem. Pripisivali su mu mnoge pjesme mitologijskog i vjerskog sadržaja. naime. pr. Usp. 6. Nu kako se ljudima rijetko događa te postižu svrhu. engl. naime. slažu u tome kako one dovode duše u ushićenost. koji je bio smatran Orfejevim učenikom. Aristotel. i ni jedan od takvih užitaka nije radi budućih stvari. frigijski glazbenik iz VII. Jer koji su neškodljivi od užitaka. ushićenošću). te svih njihovih opreka i ostalih svojstava značaja (što je opet bjelodano iz činjenica: jer. 26 će možda ο tim Ali stvarima trebati poslije razvidjeti. nekakva naravnog užitka. slušajući oponašanja [čuvstava]. they inspire enthusiasm. ne radi više svrhe nego zbog užitka.mora sadržavati ne samo ljepotu nego i užitak (blaženstvo se. u duši se mijenjamo). ne treba izabrati radi neke od budućih stvari. oso­ bito pak na primjeru Olimpovih 32 pjesama. Platon. 659 C-E. 30 Podrazumijeva se 'prostački' ili 'niži užitak'. 28 Posrijedi je grčki mitski pjesnik (Muzej). sie machen die Seele enthusiastisch. Događa se te ljudi od igara29 čine svrhu: jer ima možda nekakva užitka i u svrsi. 401. 402. III. dok često otpočivaju i služe se igrama. korisno bi bilo otpočinuti prepuštajući se užicima koje pruža glazba. a otpočinak mora biti ugodan (jer je nekakv lijek muci zbog napora). tako te bi se i otuda moglo pretposta­ viti kako mladiće treba učiti glazbi. 395. πλεροϋν τάς ψυχάς ένϋονσιασμοϋ (ispu­ njavaju duše zanosom. 31 Usp.

nego Polignotova 43 . dok frigijska izazivaju zanos. i valja smatrati prikladnim [izu­ mom] Arhitino čegrtalo. Jer jedna je od nemogućnosti ili barem teškoća da budu valjani prosuditelji umijeća oni koji se sami nisu njime bavili. zbog toga trebaju još dok su mladi sami izvoditi glazbu. te opovrći prigovore onih kojima je bavljenje glazbom prostačko. jer iznose potkrepe svojim riječima na temelju činjenica). kolika god bila razlika u njihovu promatranju. naime. budući da poradi prosudbe trebaju sudjelovati i u izvedbi. a od toga opet jedno je prostijih pokreta. Ali kako treba mladež poučavati. 44 Usp. nije ga teško opovrći. koju treba odgajati u glazbi. je i bjelodano: jer je narav glazbenih suglasja tako različita da slušatelji bivaju različito raspoloženi i različitim načinom pri­ maju svako pojedino od njih. te kakvim se napjevima i razmjerjima49 trebaju služiti. 4 6 sada bi valjalo raspraviti. jer je vjerojatno i to važno. 1339a 42. da li trebaju sami pjevati ili svirati ili pak ne. drugo je pokretljivije. Usp. Ništa. a ako to može učiniti. Bjelodano je 46 47 48 49 20 40 25 1340 b 5 30 35 10 40 1341 a 15 5 Usp. naime. 264 265 . Iz tih je stvari bjelodano kako djecu treba tako učiti glazbi da je i ona sama izvode. III. Iz tih je dakle stvari bjelodano kako glazba uzmaže utjecati na ćudoredne značajke duše. Platon. koje se daje dječici kako bi se njime zabavila te ne bi razbijala stvari po kući. Ο pjesničkom umijeću. jer mla­ dići . Država. možda je bio u neku ruku karikaturist. neka opet dovode [dušu] u srednje stanje i podaruju postojanost. Ο tome. To jest: kojim melodijama i ritmovima. dok je sâm odgoj čegrtalo odraslijoj djeci. Poučavanje u glazbi. ali u maloj mjeri. Dočim u napjevima nalaze se oponašci ćudorednih stanja (što. 400. kako bi. uz to. Platon. i na kakvim se glazbalima imaju učiti. ili kojega drugog slikara ili kipara koji izazivaju ćudo­ redne značajke). 41 Podrazumijeva se: likovi i boje koje je načinio slikar. da li tkogod sâm sudjeluje u dotičnome umijeću. prikladno nejačadi. I neka su tužnija i ozbiljnija. naime. pa ipak. naime. nije teško odrediti. I čini se kako postoji nekakva srod­ nost [u ljudima] sa glazbenim suglasjima i razmjerjima. 42 Doslovno: 'u trpnostima'. 45 Ili 's ritmovima'. Usp. i Aristotel. Polignot je bio na glasu kao dobar slikar ljudskog karaktera.ne podnose svojevoljno Ili 'odnošaj prema osobinama značaja'. ne priječi da neki načini poduke iz glazbe izazivaju spomenuti učinak.. kad budu stariji. Što pak dolikuje a što ne dolikuje kojem životnom dobu. prikladno govore oni 4 4 koji su sustavno razmi­ šljali ο takvome odgoju. druga smiruju um. te kako bi uzmogli prosuđivati lijepe [skladbe] i ispravno uživati u njima zbog nauka koji bijahu stekli u mladosti. Usp. a to je naznaka u čuvstvima 42 .zbog svoje mladosti . 43 Pauzon nije pobliže poznat.mu biti ugodno i promatranje onoga kojega sliku promatra). i svi ne sudjeluju u takvoj sjetilnosti. 398 E. jasno je da je valja približiti mladeži. Što se pak tiče ukora kojim neki kore glazbu kao ono što ljude poprostačuje. Dogodilo se da u ostalim sjetilima nije prisutna nikakva nalika ćudorednim značajkama. a glazba je po svojoj naravi nešto veoma ugodno. nego su prije nastali 41 likovi i boje znaci ćudorednih stanja. 40 39 30 6 35 ništa neugodno. mladež ne treba promatrati Pauzonova djela. 399 E. 1341b 14. To jest. drugo plemenitijih). mogli pre­ stati s izvedbom. jer dijete ne može mirovati. kao što se i prije dvo­ umilo. Nije nepoznato kako je golema razlika u tome kako se stječu stano­ vita svojstva. Takvo je čegrtalo. 1339a 10. uskla­ đeno je s naravlju toga životnoga razdoblja. 39 kao u dodirninama ili okusninama. u tima je opovrgnuće dotičnog prigovora. kao ona koja nazivaju polulidijskim na­ pjevima. Stoga govore mnogi među mudracima ili da je duša suglasje ili da ima u sebi suglasje. 4 8 Prvo. To jest: u stvarima koje pripadaju osjetilu dodira i okusa i vida. Istim načinom biva i s glazbenim razmjerjem 45 (jer jedno je postojanijeg značaja. dok je u viđevinama 4 0 veoma neznatna (jer likovi jesu takvi. 47 Istodobno djeci treba pružiti neku zabavu. 1339b 8. Usp.1450a 26. kao opuštenije skladbe. kako čini se djeluju jedino dorska glaz­ bena suglasja. ibid. dakle. oni i nisu nalike ćudorednih značajki. razmotrimo li do koje mjere trebaju sudjelovati u glazbenim djelima oni koji se odgajaju u građanskoj kreposti. 1448a 5.

πηκτίς. Slično se dogodilo i s mnogim drugim drev56 nim glazbalima. poneseni svojim uspjesima. engl. 58 Posrijedi su drevna glazbala sa strunama (grč. σαμβϋκαι). svirajući na fruli vodio zbor. bilo u glazbenom bilo u kojem dru­ gom odgoju. C. Stoga su i frulačko umijeće uveli među nastavne predmete. jer je loša i sama svrha kojoj teže. s više žara negoli rasuđivanja. pošto su uzmogli bolje prosuđivati što pridonosi kreposti a što pak ne. jer priječi upotrebu riječi. A to bi se u glazbenoj poduči moglo postići. 57 Grč. τρίγωνα. nego radi užitka sluša­ telja. te u posvetnom čišćenju. προς δε τάς χρήσεις ύστερον. niti one zadivljujuće i izvanredne izvedbe. προς μεν τάς μα-οήσεις ήδη. niti koje drugo glazbalo za vičnike. Priča se. Usp. kao što čine i neke životinje. 5 8 i sva ostala glazbala koja traže izuzetno umješne ruke. njem. 'trokutnici'. frula ne izrazuje ćudoređe. Posrijedi je teže mjesto. tek mnogo kasnije od toga je postao poseban estetički pojam u Aristotelovom Nauku ο pjesničkom umijeću. 700. iako se ranije bijahu njome služili. naime. 50 Prema nekim tumačiteljima i 'za kasnija proučavanja' (npr. Platon. naime. što je i ćudoredno i umjetničko pročišćenje. 266 267 . a u Ateni se frulanje tako raširilo te se gotovo većina slobodnjaka bavila tim umijećem. έπτάγωνα. I nije loše što pričaju kako se božica rasrdila stoga što frulanje nagrđuje lice. kasnije za primjene. te otuda i raz­ like u prijevodima i tumačenjima. 53 Riječ je ο pojmu 'katarze' (κάϋαρσις). βάρβιτος. Uz to. egipatske 'stranačke'. ili za kasnije znanstveno proučavanje). III. a Trazip je vjerojatno osobno svirao na fruli pred zborom. i to onoga prostačkoga. mi odbacujemo i za glazbala i za glazbene izvedbe sâm strukovni odgoj (a 'strukovni' nam je onaj koji je radi natjecanja. später für das Lernen jener Dinge: 9 10 15 20 25 Stoga su [naši] stari s pravom zabranjivali upotrebu frule mladeži i slobodnjacima. 51 Ili 'frula ne djeluje etički. kao što su lidijska harfa i mnogo­ 57 strana lira. 52 Posrijedi je frulačeva izvedba uz svirku i ples. pa ju je odbacila. είτε κατά τήν ϋεωρητικήν σπουδήν των βραδύτερον (ili za sadašnje vježbanje u tome predmetu. D. lat. već prije a i poslije perzijskih ratova. a oni se tako poprostačuju. qu'il s'agisse de la pratique immédiat de ces travaux ou des études qu'on entreprendra plus tard. te gomila robova i djece. u J. Država. 56 Grč. 51 tako te se njoma treba služiti u onim prigodama u kojima prizor više teži pročišćenju 53 nego podučavanju. niti pak izopačivati tijelo. ako se učenici ne bi naprezali da postignu ono što pripada vičničkim nadmetanjima. U glazbeni odgoj ne treba uvoditi ni frule. 15 54 39 60 Usp. Kas­ nije su odbacili frulu na temelju iskustva. fran. 6 0 Budući je. kako je Atena pronašla frulu. te ona što su služila samo radi pružanja užitka slušateljima. jer tu se izvoditelj ne bavi umijećem radi svoje kreposti. Dakle. Dodajmo i da je frulanje oprečno odgoju. nego samo ona koja će načiniti dobre slušatelje. whether for the bodily exercises at the time or for later studies. prius ad usus. kao 'sedmokutnici'. nego kad bi se glazbenim umijećem bavili tek toliko da uzmognu uživati u lijepim napje­ vima i razmjerjima. a ne samo u onoj uobičajenoj glazbi. nego orgijastički'. gledatelj proTo jest 'koji je opremio zbor (kor)'. niti ga činiti neprikladnim za ratničke i državničke dužnosti: 50 već u početku za vježbe. III. Ekfantid je inače pjesnik iz stare komedije.dakle kako poduka u glazbi niti smije sprečavati kasnije djelatnosti. Grč. Vidljivo je to i iz pločice koju je 54 55 Trazip kao zborovođa posvetio Ekfantidu. nego prije najam­ nička. 5 9 A posve su s razlogom stari zapamtili i priču ο fruli. A bjelodano je iz toga i kojim se glazbalima treba služiti. Jer stekavši više dokolice zbog izobilja i postavši velikodušniji u potrazi za krepošću. Platon. 55 30 35 40 1341 b 5 10 novogrč. nego više zanosno uzbuđenje. 399. kao što su citara i slična glazbala. upustiše se u sve znanosti. postea vero ad discipli­ nas. είτε κατά τήν πρακτικήν άσκησι'ν των τώρα. U Sparti je nekakav zborovođa. kojemu je korijen u obrednom činu pokajanja ili pomirbe. te zbog toga sudimo kako to nije slobodnjačka izvedba. Jowetta). Tricota i B. und zwar zunächst für das Leben. a upravo Ateni pripisujemo znanost i umijeće. Zakoni. što su sada iz javnih natjecanja prešli u odgoj. pa ipak je vjerojatnije [da je to učinila] zbog toga što poduka u frulanju ne pridonosi ništa umnom razvoju.

. n o v o grč. engl. 64 268 269 . pa je To jest: ο harmonijama i ritmovima. 399 A. Aristotel. trebamo li postaviti tu istu odredbu. Ili 'božanski zanos'. praktische und enthusiastische t e i l e n . fran. Jer čuvstvo koje je u nekih duša veoma snažno. 6 8 Iako treba prihvatiti i koje drugo [pjevanje] kakvo preporučuju oni koji se bave mislilaštvom i posjeduju glazbeni odgoj. zajedno s dorskim. osobito pošto je od glazbala odbacio frulu.a što je ovo 'pročišćenje' sada govorimo naprosto. ali ne svima na isti način. Nu budući je gledatelj dvostruka značaja . alios actives. Zbog toga takvim glazbenim skladbama i takvim napje­ vima trebaju se natjecati oni koji izvode kazališnu glazbu.i treće. radi opuštanja te otpočinka nakon napora). . 62 61 20 25 30 32 32 35 40 bjelodano da se treba služiti svim glazbenim suglasjima. čini takvima i još sama tijela zbog stanovitih kretnja). on običava promijeniti glazbu. quosdam morales. kakvi su već oni među obrtnicima. postavivši ćudoredne. kao milosrđe i strah. mélodies morales. ili pak treba dodati štogod treće? A budući vidimo kako glazba nastaje od suglasja i razmjerjâ. πρακτικά και ένϋονοιαστικά (razdioba pjesmovnih skladba na ćudoredne. 67 Usp. 6 5 Jer takvim [duševnim] gibanjem neki se silovito ushićuju. διάκρισιν των μελωδικών ασμάτων εις ήυικά. III. 6 7 treba primijeniti ćudoredne napjeve i takva glazbena suglasja. mélodies acti­ ves et mélodies provoquant l'enthousiasme. radi dostojna življe­ nja. Država. mi kažemo kako se ne treba baviti glazbom radi jedne koristi. radi odgoja. "' Grč. Prema nekim predlošcima i 'napjevi koji dovode do pročiš­ ćenja'. poradi odgoja i pročišćenja . i u cijelosti oni koji su čuvstveni. melodies of action. a za slušanje tuđih izvedaba i onima djelatnim i onim ushitbenim. nego radi odgoja onima koja su najćudorednija. nego poradi više njih (naime. and passi­ onate or inspiring melodies. die Lieder in ethische. Samo to obećanje Aristotel ovdje ne ispunjava. ali pošto su se poslužili napjevima koji dovode dušu u božanski zanos. Sokrat u Državi69 nema pravo kad ostavlja jedino frigijsko pjevanje. 1449b 27.treba i tima drugima prirediti natjecanja i predstave radi otpočinka. 69 Vidi Platon. nonnullos instinctu divino mentem concitantes. Nauk ο pjesničkom umijeću. koji se pred njim trude. lat. 61 I treba li radi odgoja služiti se svima suglasjima i svim razmjerjima ili ih treba razlučiti? A radi onih koji se trude oko toga odgoja. III. Budući prihvaćamo razdiobu napjeva kako ih dijele neki mislioci. da su mnogo prikladnoga kazali neki sadašnji glazbenici te oni među misliocima 62 koji imaju iskustva u glazbenome odgoju. one koji žele točnije istraživati ο pojedinostima upućujemo na tê pisce. dje­ latne i one koje dovode do zanosa/ushita). dok ćemo mi sada raspravljati poput zakono­ davca. kako je već rečeno. 1342a 2.jedan je slobodnjak i obrazovan.stak. te narav suglasja što je svoj­ stvena svakome pojedinome od tih. te usnit. Usp. Država. prisutno je u svima [dušama]. tako te i izvodi­ telje. 1340b 3. Uz to. Ali. pa treba dopustiti natjecateljima da se pred takvim gledateljstvom posluže i takvom vrstom glazbe. najamni­ cima i sličnima. valja razvidjeti i ο glazbenim suglasjima i razmjerjima. i ne smijemo smetnuti s uma koja je moć obojih u odgoju. kako je ranije rečeno. 68 Usp. Isto to moraju pretrp­ jeti i koji doživljavaju milosređe i strah. Takvo je dorsko pjevanje. tako postoje i zastrane glazbenih suglasja te napjevi koji su žestoki i nepravilne boje. govoreći ο tim stvarima samo u ocrtima. oni se vraćaju sebi kao nakon liječenja i očišćenja. Platon. djelatne i ushitbene napjeve. 66 65 1342 a 5 10 15 20 25 30 Usp. njem. i vjerojatno je posrijedi izgubljeni dio navedenog djela. dok je drugi prostak. a svima pričinja užitak ono što im je prema naravi svojstveno. i vidimo ih zanesene sve­ tim pjesmama. ethical melodies. Slično i djelatni napjevi 66 pružaju ljudima neškodljivu ugodu. dok ćemo ο tome govoriti podrobnije u raspravama Ο pjesničkom umijeću 64 . τα μέν ηθικά τα bi πρακτικά τα ο' Ενθουσιαστικά. dakle. ali se razlikuje time što je u jednima manie a u drugima veće. treba li prije izabrati glazbu ugodna suglasja ili onu skladna razmjerja? Smatra­ jući. 398 D. I kao što su njihove duše odvraćene od onoga stanja koje je prema naravi. te i ostali na koliko su podložni takvim uzbuđenjama. i svi osjećaju stanovito pročišćenje i olakšanje popraćeno užitkom.

Stoga s pravom neki glazbenici kore Sokrata. ako postoji neko takvo glazbeno suglasje koje dolikuje dječjem uzrastu. ono što je moguće i ono koje dolikuje. nego se po samoj naravi vratio na primje­ renije frigijsko suglasje. zbog toga što ujedno 1342b 5 6a može pružiti i osjećaj reda i naobrazbu. 71 Usp. budući mi pretpostavljamo ono sred­ nje krajnostima i zagovaramo težnju prema njemu. Tako te za poznije doba. Ο dorskome opet suglasju svi se slažu kako je najpostojanije i najviše je muževna značaja. 398 E. komentatori (kao J. uz to. što pak nije uzmogao izvesti. Postoje. A i tê su stvari određene život­ nim dobom. pisac poznatog ditiramba Ciklop. dva cilja: ono što je moguće i ono koje dolikuje.380 pr.] Jer svaki se bakhički zanos i svako takvo uzbuđenje od svih glazbala najbolje izrazuje frulama.Jer među glazbenim suglasjima ono frigijsko ima istu moć kao frula među glazbalima. kao što onemoćalima zbog starosti nije lako pjevati strastvene napjeve. III. a među glazbenim suglasjima najpogodniji su za to frigijski napjevi (što također pokazuje pjesni­ štvo). grčki pjesnik (435 . Tricot) s pravom na kraju dodaju: cetera désuni. Država. I svi trebaju postupati kako prema stvarima koje su moguće tako i prema onima koje pojedinima dolikuju. A to poznavatelji potkrepljuju mnogim primjerima. a dorsko ima takvu narav naprama ostalim suglas­ jima. 7 1 bjelodano je kako dolikuje odgajati mladež dorskim napjevima. nego zbog malaksalosti. te i onim kako je Filoksen pokušao sastaviti diti­ ramb Mizijci u dorskome suglasju. Tako je. Naime. 73 10 15 17 17 20 25 30 Filoksen. oboje izazi­ vaju uzbuđenost i strastvenost. u čemu se svi slažu. 270 271 .). kakvo je medu svima najviše lidijsko glazbeno suglasje. naime. i. 70 Budući da se tekst ovako naglo završava. 1340a 42. pod izli­ kom da djeluju opojno. ne prema samoj moći opija­ nja (jer samo piće više razdražuje ljude). nego takve sama narav upućuje na opuštenije pjesme. zbog toga što je opu­ štenija glazbena suglasja izbacio iz odgoja. Bjelo­ dano je dakle kako treba postaviti tri odredbenice u odgoju: sredinu. 72 Vidi Platon. treba se baviti takvim suglasjima i napjevima. Kr. Uz to. ditiramb frigijski. kad ljudi ostare. [A što potvrđuje i pjesništvo.

čak i oku pukog prosječnika. ο Solonu). a nakon Moerbekova prijevoda (oko 1260. Montesquieu. F. Već i takav ovlašan pregled sažetka sadržaja otkriva neobič­ nosti. 272 273 . ο Politici piše Mihovil Efeški. i tu nas očekuje iznenađenje. žena i djece. pa i posebnije jezične značajke nosivog pojmovlja.POGOVOR PREVODITELJA ZNAČAJKE PREDMETA I MOGUĆNOSTI PRIJEVODA ARISTOTELOVE POLITIKE I. Hobbes. Rousseau. visoke kakvoće i točnosti u jezikoslovnoj obradbi. Razmatraju se dijelovi od kojih se ona sastoji.u manjoj ili većoj mjeri . Spinoza. Naime. neusklađenosti i nepovezanosti . uz narav kraljevstva i same oblike jednovlade. W. zamjetljiva je i znatna isprekidanost i skokovitost u nizanju i obrađivanju postavljenih odredbenica: od temeljne zajednice muža i žene do savršenog društvovnog ustrojstva. knjizi posvećuje se pozornost savršenim državnim porecima. Slijede gospodarske značajke domaćinstva. s njegovim ciljevima. Predmet III. Newman i O. Kreta i Kartaga. koliko god je tu i sprva uočljiva izuzet­ nost i posebnost razudbe i rasudbe promatranog predmeta. zatim skupine građana i dioba vlasti. sred­ stvima i stupnjevima primjene. raspored promatranog gradiva (u VIII. samo po sebi to i ne bi pričinjavalo velike teškoće. Promatrajući pobune ili prevrate u pojedinim državama. pri čemu se posebno ističe važnost rasporeda državnih služba ili dužnosti. Pri prosudbi dotične knjige potrebno je imati na umu kako cjelo­ kupan izričaj. Od svojeg nastanka Politika je znatno djelovala. Grad ili država sastoji se od selâ/naseljâ. Slijedi odnos između pojmova dobar građanin i dobar čovjek. Aristotel tu raščlanjuje nauk ο državi kakav je u Platona. bavi se VII.piše Dante svoj spis ο kraljev­ stvu na latinskome jeziku (De monorchia). Međutim. Od XVII. knjiga. te pitanje posjeda ili vlasništva. knjiga. upravo kao što još i danas djeluje. uz opis odgojnog sustava primjerenog takvoj državi. ne određuje sämo misliočevo temeljno motrište nego i sâm predmet djela. Različite vrste ili oblike državnog poretka sadržava IV. knjiga. u kojoj se pisac posebnije bavi glazbom i tjelovježbom. pobunama i prevratima bavi se V. knjiga sadržava odredbu pojma države. Kao što je općenito poznato. Uzeto u priručnu sažetku. Bunama. Kao najbolje države proučavaju se Sparta. Prije svega. Zapravo. dok je upotreba strukovnog nazivlja možda još najneobičnija. Locke. Politika nije ništa manje nezaobilaziva ni po sklopu i izričaju. Hipodama. Jer od svih djela iz corpus-a Aristotelicum-a upravo je Politika ono koje je moglo biti privlačno najrazličitijim čitateljima i slušateljima zbog toga što se bavi odsudnim odredbenicama pojedinačnog i društvovnog života kakav je nuždan u zajedništvu doma. Glavnim izdanjima teksta smatraju se ona koja su načinili I. na temeljne zasade iz Aristotelove Politike oslanjaju se i takve preteče novovjeke duhovnosti kao Machiavelli. Govori se i ο značaju grčkih zakonodavaca (napr. grada. onim što je najbolje za pojedince i države.) komentira je Albert Veliki. knjiga) zadavao je goleme teškoće već i drev­ nim tumačiteljima. Immisch. Zapravo već u XI. pa razredba državnih ustava i poredaka: pučka vladavina i vladavina manjine. njegove kreposti /ili vrline/. st. da se tome ne pridružuju i neke druge otegotne okolnosti. Primjerenim ustrojstvima pučkih i manjinskih vladavina posvećena je VI. koje su inače . Stožerna po predmetu i utjecaju već dva tisućljeća. Susemihl. knjige je građanin. države. I. kako onome naprosto tako i ο takvim porecima u danim uvjetima ili okolnostima. sâm sadržaj nije ono što bi se očekivalo. u kojoj se govori i ο najboljem državnom poretku. Glasovitim 'najvišim dobrom'. Faleja. Ona je u Rimljana utjecala ni na koga manjeg nego na jednog Cicerona. stoljeća javljaju se brojna kritička izdanja samog teksta. L. a bavili su se njome i srednjov­ jekovni aristotelovci kao Boecije. knjiga. a ta se opet zasnivaju na odnosima muškarca i žene.značajne za Aristotelova djela u onome obliku kako su do nas došla. u kojoj je i razludžba njihovih uzroka. na njoj su se sustavno obrazovali bizantinski pravnici. naselja. sela. Erazmo. te roba i gospodara. knjiga. Odgojnim ili obrazovnim sustavom u savršenoj državi bavi se i VIII. položaj robova. koja su sastavljena od domaćinstava/kućanstava. pisac navodi i načine vladavine kojima bi se moglo spriječiti izbijanje bunâ. u kojoj je i slika savršenog ili najboljeg državnog poretka. Posredstvom njezine obradbe u Tome Akvinskog . U II. Bekker.

kako bi se danas reklo . To što su predložci iz poznijeg razdoblja samo po sebi ne bi bila neka veća teškoća. Politika se često povezuje upravo s njima. kako su se Politikom dva tisućljeća bavili i filozofi i filolozi . knjige nisu ni prvotno prepisivane posve ispravno. Tako od osam knjiga Politike III.te iznenadne prijelaze.da se oko nje omotalo podebelo povjesmo pogrješaka. ali svatko po svojem. Zakoni u barbara. u kojem se navode i ponavljaju glavne točke. cijeli je tekst izpresijecan 'ispuštenim mjestima' ili prazninama. njemu nije smetalo. jer i ovlašan pregled pokazuje kako je Politika neobično nepregledna. Aristotel je morao obraditi 158 različitih ustava i poredaka. slogu i raspo­ redu predmeta. Među tim izgubljenim djelima spominju se Državnik.uz očekivana česta ponavljanja .koja se inače pokazuje kao hirovita. Istraživači predmetnog gradiva i njegova rasporeda na pojedine knjige (od I.. pa su i raznoliko raspoređeni. str. st. ukupno je poznato osamnaest grčkih kodeksa. pripisujući ih Aristotelu. Aristotel je napisao više djelâ o državi. (Wilhelma od Moerbeke). kako bi se tu uopće mogao snaći.'političkog' sadržaja i značaja. koje nije mogao drugdje svrstati.) slažu se gotovo svi u tome da je Politika rađena i dorađivana u različitim vremenima. Što se tiče samih predložaka knjige. a prigodice možda još i u više oblika. dok se ostalo dodaje i popunjava prema predavačkoj potrebi. V. /b/ razli­ čita pisačka pozivanja ili poluupućivanja na ranija (izgubljena) djela. Sudeći po svemu.. što je sve .). Najvjerojatnije. Gigon će reći kako ta istraživanja ο društvu/ državi pripadaju nedvojbeno najnejedinstvenijim Aristotelo­ vim tekstovima. dok posljednja i nema završetka.. bjelodano su okljaštrene ili nepotpune. što po sudu mnogih doduše ne mijenja njezinu bit. upravo poput Platonova nauka ο državi. I pore­ dak knjiga uvelike je sporan. Knjiga je uostalom i izvorno ostala nedovr­ šena.raznorodni prevoditelji i tumačitelji . st. dakle.« I zatim nešto dalje: ». Ponegdje iz teksta strše mjesta gdje su prepisivatelji i predavatelji unosili svoje stavove. mirne duše zaključiti kako u osnovi postoje tri razloga 'ispremještanosti' predmeta i rečenica u cijeloj Aristotelovoj Politici: /a/ različiti priređivački ili izda­ vatelj ski rasporedi gradiva u dobivenim rukopisima. dakle. a to što je njihov opseg poremetio stvarnu ravnotežu knjige. nespojivi stavovi nižu se bez ikakve oporbe jedan uz drugi. rastrgan i skokovit tekstovni sklop. Takvo što posve naravno podrazumijeva i počesta pozivanja na vlastita već postojeća djela i poznate stavove. A sve tê tri značajke još se najbolje oprimjeruju u III. Id sama narav pismenog predloška za predavanja.« (O. a gdjegdje su posrijedi i bjelodane krivotvorine potonjih pisaca. Prirodno je. dok manjkaju one koje nam se čine nužnima.naravno . to jest: rasprave . dijelom spasiti što je moguće više tekstova. i VIII. VI. Naravno. 274 275 . O. uvelike neusklađen po izrazu. Sâm se pisac zgodimice ili poziva na njih. st.taj tumačitelj i prevoditelj na njemački kaže ovo: »Aristotel je tako mogao iste stvari pretresati na trima mjestima ili više. do VIII. ili ih na stanovit način podrazumijeva. protuslovlja i nejasnoća. s neizmjerljivim utjecajem na kasniji (pa i današnji) razvoj društvovnih i državnih sustava: uže. i suvremeni čitatelj mora to znati. kako na desnici tako i na ljevici. Uvod.). od čega je sačuvan samo Ustav atenski. državnicima i državništvu. Potpun latinski prijevod sačuvan je iz XIII. jer ono što bi trebalo ići zajedno. Međutim. Stoga nije čudo što u mnogim Aristotelovim knjigama koje su do nas došle stoje stvari koje nismo očekivali. mješovita i raznorodna mješavina . sva su ta djela. Moglo bi se. kakve su i uobičajene u otvorenom predlošku za poučna predavanja slušateljstvu. Ο kraljevstvu.samo još jedna dodatna poteškoća za potpuno shvaćanje i prevođenje grčkog izvornika kakav nam je na raspolaganju. i XVI.II. s odlomcima koji su iz X. U našem slučaju urednik je donio tekstove ο glazbi. Uostalom. različiti priređivači Politike pokušavali su zavesti red. dijelom izbjeći ponavljanja što je moguće više. A uredniku /priređivaču/ teksta bijaše onda cilj. pa su tako još u starini morale nastati i dodatne zamršenosti. od kojih su pet prvotnog značaja (a potječu iz XIV. čini se nepovratno. ali i neočeki- vane praznine . Ο govorniku ili državniku. i šire u svijetu. ali svakako su prevoditeljima i tumačiteljima dosta muke zadavale otegotne okolnosti u obliku i rasporedu pojedinih poglavlja ili knjiga. Ispremještane su mnoge rečenice i nizovi rečenica. Gigon. a dijelom napokon da iz tih tekstova oblikuje čitke pojedine knjige. posve se razdvaja.. Uz to. Na više mjesta tekst se sastoji od 'odlomaka'. 45-45 passim. knjizi Politike. naime: da ona jest jedno od temeljnih djela ο društvu i državi u Antici. izgubljena. a kao dodatak povrh svega toga nailazimo na česte propuste ili praznine. Aleksandar ili ο naselbinama. Za sâm nagli završetak knjige . koji su tek labavo povezani. u Europi. s izmjenama i dopunama. Samo. što sve čini od Politike necjelovit. Već je napomenuto kakve teškoće mogu pričinjavati piščeva česta pozivanja na već napisana djela (koja su izgubljena).

Krete. izvornim stanjem svaki je od tih pojmova danas pred nama poput značenjske snježne grude što se izvaljala u pravu gromadu. ostaje nosivo pojmovlje. U cijelosti imamo dojam da sve negdje do Ciceronova doba peripatetičku znanost ο državi bijaše zastupao Teofrast. To je vjerojatno jedan od razloga zašto se neki tumačitelji tvrdoglavo drže tuđica. još uvijek ne znači da ona i razumije što one znače.kako je već rečeno . država (civitas). a takvo što prije zahtijeva posebnu raspravu negoli dio predgovora. Od grčke drevnine do današnje upotrebe doživjeli su goleme mijene. 394. višegrad. koja nikako nisu istovjetna s izvornim sadržajem danih pojmova. Primjedbe. a to je nedvojbeno πόλις. unatoč svim povijesnim pridodacima i krajnjim odmaknućima smisla svaki je od njih značenjem svojeg korijena vezan uz osnovni sadržaj polaznog pojma. ovdje se ne može pretresati... str. u osnovi je značenje utvrda. sklonište. zajedno s grozdom nazivaka koji se iz njega izvode. Koja je od ocrtanih pretpostavaka napokon najvjerojatnija. koji sudeći po svemu ne bijaše bio poznat ni u starini) već spomenuti njemački komentator dodaje i ovu mogućnost: »Pomisliti bi se napokon moglo. sâm tekst bi se često morao promatrati kao složevina raznorodnih odlomaka koje povezuju tek ključni obrađivani pojmovi. Pa i u slučajevima gdje su prevoditelji predlagali inačice prepoznatljiva smisla i značenja. quod opus tractatum separatum potius quam partem praefationis requirit« (to jest: potrebno je pozabaviti se mnogim mjestima u Politici na kojima Aristotel ili kaže kako je ο nekoj stvari već pisao ili obećava kako će ο njoj poslije pisati. U najboljem slučaju. Pa ipak.) I napokon. bilo u izvornom pismu ili podomaćeno. ne bi bilo spasonosne tvrdnje (koja je većinom prihvatljiva. État) može se uzeti bilo u značenju 277 . Kada.. tvrđava. To jest.. a ne Aristotel.a ništa manja nezgoda nisu ni mjesta gdje su piščeva obećanja kako će ο nečemu još govoriti (koja pak ne ispunjava). Na tome dugome putu kroz vrijeme i prostor dodavana su mnoga. pozabavit ćemo se nekolikim primjerima. Taj središnji pojam francuski prevoditelj određuje ovako: »Naziv πόλις (cité. nisu li možda opsežna i u helenističkim stoljećima vrlo utjecajna politička djela Teofrasta (Aristotelova učenika) ako već ne skrivila nestanak završnog dijela Aristotelove Politike. izvorni sadržaj tih danas odveć poznatih nazivaka.koje bi morale pomoći shvaćanju izvorne poruke -. ili pak jednočlane ili višečlane 'sažete rječničke odredbe' . na koje se uvijek možemo osloniti. tî se pojmovi vežu uz drevne državne sustave Atene. Praefatio..) III. pa onda grad. necesse est multis locis Politicorum studere in quibus Aristoteles aut dicit se de aliqua re iam scripsisse aut promittit se de ea posterius scripturum esse. gornji grad ('ακρόπολις. Zapravo. Prešutno se to uzima kao nešto posve naravno. tê navodno svima poznate tuđice poprimile su prava ili kriva nova značenja. Gigon. Pri tome se. međutim.nepoznata osim po naslovima/. to što puka čitateljska ili slušateljska većina upotrebljava radije uobičajene tuđice. Naime. Naime.« (O. u obliku proste govorničke monete. nedvoj­ beno gubi iskonski. gradska zajed­ nica. Prije svega. Egipta. utvrđeno pribježište. niti se pak može konačno riješiti s materijalom koji nam je na raspolaganju. a ono ga barem ubrzala. Sparte. naši službeni predavači drevne mudrosti radije su mimoilazili ili odbacivali takve mogućnosti i ostajali čvrsto pri tuđicama koje se značenjski poistovjećuju s novinskim izlizanicama. a dijelom i potkrijepljena) kako se Aristotel u Politici počesto poziva na svoja prethodna djela sličnog predmeta i značaja /nama . viii. Ross u latinskom predgovoru grčkom tekstu (prema kojem je načinjen ovaj naš prijevod): ». unatoč prazninama. demokracija ili tiranija) obično se bez ikakva pridržaja ostavljaju i u prije­ vodu. dakle. to djelo ostaje najsadržajniji i najdojmljiviji dokument antičkog nauka ο državi. urbs). Pa ipak.. ali tada već nije više bilo ni samog završetka Aristote­ love Politike. D. mnogim nagađanjima oko toga zašto je Aristo­ telova Politika ostala nedovršena (naime: zbog čega nam nije sačuvan njezin završetak. desetak općenito poznatih grecizama (kao politika. Imenice kao monarhija. U svezi s takvim i sličnim dvojbama dobro je imati na umu što kaže W. Korijenski riječ je srodna sanskrtskom pur (grad). te ga po potrebi izdvojiti i proučavati 276 i po nastanku i po značenjskoj upotrebi. gradodržava. Kartage. tek u doba carstva mogla su propasti Teofrastova djela. Kako bismo doznali što je tu zapravo posrijedi. ako drukčijega vezivnog tkiva ovdje doista manjka. uspore­ đen s polaznim.. aristo­ kracija i demokracija toliko su poznate da se obično i ne pita što one znače. ville. pa i neočekivana značenja. ibid. A dodatna zbrka nastaje zbog toga što dotične natuknice nikako nisu isto za svijet izvornog grčkog zajedništva i suvremene državne sustave. On se opet može shvatiti samo ako se prije točno odredi što znači obuhvatniji pojam. koji je svima njima i smisaono polazište.

1279 a 35). str. ali zbog prostranosti svojeg područja i velikog broja svojih pripadnika.'srednjih' ljudi.« (Uvod. poli­ tika je poučavanje građana u djelatnosti državnog života.). str. 34. Tuđinski narodi.. naime činjenicu da njegova terminologija nije ni stroga ni jedinstvena (str.policija. Takvo što doista može poprilično zbuniti i upućenijeg čitatelja. Aristotel upotrebljava termin 'politija'. (Ibid. nasuprot takvome poretku. a ne primjena /djelatnost/. uzme li se u obzir da u predgovoru postoji i drukčije tumačenje istog termina. U Aristotela taj se naziv upotrebljava za barbarske i neorganizirane 'puke' 279 278 . Gigon.« (J.). str.πολίτε­ υμα. koji zaposjedaju jedno određeno područje. I napokon./. str. Ο tome što je drevnim Grcima i Aristotelu značila politika. takozvanom 'etničkom' sviješću. on nikako ne previda nestalnost u Aristotelovoj upo­ trebi nazivaka. bilo u značenju svakog okupljanja. kao što ćemo to poslije vidjeti. zajedničkim podrijetlom i jezikom. »Već po svojem imenu 'politija' je poseban oblik. Još će dalje otići suvremeni ruski tumačitelj. Usput budi rečeno..) I pojam narod bio bi sâm po sebi razumljiv.). koje nama više nisu shvatljive. TOM 4. ćudorednu i državničku činidbu. koja kao takva uključuje pravednost. Tricot. jer mu je prvome glavna svrha organizirati ustanovu drugoga. 297. s čime je ne samo u drevnoj korijenskoj vezi i najsu­ vremenija . on upozorava. 63). bjelodano je samo da je ona bliska spartanskoj državi ο kojoj se mnogo raspravlja. Tricot će slično postupiti i s pojmovnim parom πολιτεία . Uvodna rasprava. ibid.« (O. koji posjeduju određenu neveliku dohodarinu i upravljaju državom u inte­ resu svih građana..« (Ibid.. dorski εϋνος/ ili pak općenito /helenski narodi/. »U Politici za označivanje državnog poretka. koje redovito nije istov­ jetno s pojmom puk. U prvom značenju. (APHCTOTEJIb. 5. koja su posljedica dodatnog domišljanja što je hranjeno naukom ο državi koji se zasniva na dva tisućljeća europskog državnog iskustva. str. U tako širokom smislu termin 'politija' susreće se mnogo puta u Politici. 198. »Termin εϋνος /narod/ označuje kod Aristotela stanovito 'zajedništvo' koje je šire i mnogo razvijenije nego li je πόλις /država/. 'politija' /državni poredak/ je poredak stanovnika 'polis-a' /što je ovdje prevedeno kao država. pojmovno trojstvo polis-politija-politika nuždno za sobom povlače i pojmove naroda i puka. osobito Macedonija. Primjedbe. Dočim. raspršenost građana ne priječi opstanak grada/države. koji mu je manjkav.« (J. 30. str. a kamoli prosječnika koji se priprema shvatiti antički nauk ο državi.. 294. njemu su έθνη.. nacija/ ima posebno značenje. ali i na nedosljednost i kolebljivost u samoj upotrebi nazivaka. str.. (Ibid. znanost koja se općenito tiče znanja ο državnom poretku. 42. jer prema njemu središnji antički pojam ima još noviji sadržaj: »Nazivak politija obično se upotrebljava za označivanje republikanskog ustrojstva. Narod može imati zakone i žrtve. 175.) Uostalom. Gigon to povezuje i razrađuje ovako: ». koji je pak najviši organ države (str.). kako ta riječ može značiti i državno ustrojstvo uopće (III. ona izvorno nije značila sve ono što danas znači ili se misli kako znači.. /Istina. prema novogrčkom prevoditelju i tumačitelju Aristotela το έθνος / τα έθνη ima ovo značenje: »Danas riječ εϋνος /narod. ali se ta dva pojma u cijelosti nikako ne pokrivaju/.. prvenstveno demokratskog«. Me­ đutim. da se ne određuje kao posebnije zajedništvo. Prije svega.. u kojem se vlast nalazi u rukama većine . Gigon je već prije doveo u pitanje prevođenje 'politije' /πολι­ τεία/kao 'ustav' (Ibid. s činidbenog motrišta. Svoje podrijetlo ona mora imati u određenim političkim programatskim tezama. Tricot. i nije postigao jedinstvo i snažnu organizaciju grčke države. 26.).) Ovdje je bjelodan skok u mnogo novija značenja.). U /starih/ Grka imao je taj pojam ograničeno značenje. 29. ibid. COHHHEHHH. On upozorava i na pojmovne veze koje nama danas nisu više poznate. nalazi se 'narodno zajedništvo': »S onu stranu državnog poretka polis-a stoji u načelu proizvoljno proširivo plemensko i narodno zajedništvo /εϋνος/«. ili izvan njega.zajedništva građana. ona je bila znanost. dok je u drugom slučaju država vezana za zemlju i nestaje. te sviješću da su zbog toga potrebni jedni drugima. A ni sama politika nije pojam tako jednostavan kao što se sprva može činiti. 765. među koje svakako ide i najpoznatiji grozd grecizama od politije do politike. svake skupine pojedinaca. str. označi­ vao je pojedina grčka plemena prema nadimku /atički εϋνος. Primjedbe. ibid.) Njemački prevoditelj mnogo je oprezniji.. pisac predgovora novo­ grčkom prijevodu Aristotela Panagês Lekatsas kaže: »U Grkâ uopće i u Aristotela odredba toga pojma drukčija je od one koju on ima danas. str.. Sâm sadržaj pojma još se više zamućuje. i označuje uglavnom razliku od ostalih istovrsnih cjelina: skupinu ljudi povezanih zajedničkim povijesnim životom. on ne posjeduje državni ustav u pravom smislu. Već se ovdje mora reći kako se politija prema polisu odnosi kao oblik prema tvari.

forma gos-va. tim prije što nam je ono i potrebno. natio. peuple. 'Ελλήνων εϋνη'. 25. homines. 1/ democracy: government by the people. a drugo pučka. populus. fr. oblik upravljanja državom u kojem 281 . dok je δημο­ κρατία . pogledamo li što je demokracija prema nekoli­ kim današnjim odredbama (u desetak jezičnih priručnika). gotovo ćemo zorno zamijetiti razliku između izvornog sadržaja pojma i različitih suvremenih tumačenja i primjena. Usporedimo li sinonimne pridjeve u novogrčkom λαοκρατι­ κός . progenies. a form of government in which the supreme power is vested in the people and exercised by them indirectly through a system of representation and delegated authority in which the people choose their officials and representatives at peri­ odically held free elections (Webster's Third New International Dictionary).rešenii gos. kao što će se vidjeti iz daljnjih navoda. inače dotični pojmovi ne bi bili do kraja jasni. uz upozorenje kako u drevnini napr. la république) dans laquelle les citoyens exercent cette souveraineté. 3) Demokratie.). Republik. klassa. Stoga mi posve s razlogom prevodimo δημοκρατία kao 'vlada­ vina puka' ili 'pučka vladavina'. 2. organisation politique (souvent. Regimen politico en que el pueblo ejerce la soberania. koje uglavnom naziva εϋνη. ibid. ego prava učastvovat v. bez razlike i imućni i neimućni. Obje su potvrđene od starine i obje su slavenskog podrijetla. plebs. a drugi kao demokratski. uz to. Slično je i s hrvatskim riječima puk i narod. 56. Volksherrschaft.i nije ni mogla značiti . pučanska vladavina. vsegda javljaetsja vyrazeniem diktatury gospodstv. 2) demokratija. osnovannaja na priznanii naroda istočnikom vlasti. plebs. možda i zbog moguće korijenske veze s riječju πόλις. Sinonim λαοκρατία njemački je Volksherrschaft. Leipzig. 'zavođenje svjetine' i 'vladavina svjetine'. Doctrina politica favorable a la intervencion del pueblo en el gobierno. 7) democracia. vidjet ćemo kako se prvi na ruski pre­ vodi kao narodno-demokratski. nacija) od riječi δήμος (puk)..»oblik zastrane demo­ kracije je demagogija i ohlokracija. V klas.« čemu je bjelodano potre­ ban prijevod nazivaka: 'pučka vladavina'. die von der Gleichheit und Freiheit aller Bürger ausgeht und die Willensbildung der Gemeinschaft oder des Staates vom Willen des gesamten Volkes ableitet (Der Neue Brockhaus). A i u samog Aristotela odredba je nešto drukčija: »Stoga i određuje demokraciju kao državnu upravu u kojoj općenito slobodnjaci sudjeluju u vrhovnoj vlasti. rule of the majo­ rity. . i ako Aristotel razlikuje εϋνος i δήμος. Staatsform. people. bit će preporučljivo zadržati takvo razlikovanje i u našem prijevodu. Doctrine politique d'après laquelle la souveraineté doit appartenir à l'ensemble des citoyens.« (P. 5) Démocratie. eine Form des polit. koja se dijelom razlikuje od dvije navedene a dijelom im se značenja preklapaju. Forma di governo in cui la sovranità risiede nel popolo che la esercita per" mezzo délie persone e degli organi che elegge a rappresentarlo. . obično populus. (// Nuovo Zingarelli).kako izlaže spomenuti novogrčki tumačitelj . zajedno s tiranijom i oligarhijom. (Diccionario general ilustrado de la lengua espanola. čuva se i ono posebnije. a narod na šest. genus. 4) Demokratie. 1975). Vidimo kako postoji i treća riječ λαός. 58-59. Čini se kako se vrlo rano u oba slučaja izdvaja i značenje turba. 486) (Philosophisches Wörterbuch. Lekatsas. Lebens. Ako. riječ puk (koja se većinom upotrebljava u hrvatskih pisaca) obraduje se na nekih deset stupaca. što je često posrijedi i kod Aristotela. 6) Democrazia. a narod-progenies.'vladavina svjetine'. dok Grke kao cjelinu naziva 'ελληνικόν γένος.« (Lenin. pučina. zaboraviti ni to kako Aristo­ tel demokraciju svrstava među zastrane /ili izopačenja/ ustav­ nih poredaka. Aristotel u Politici razlikuje riječ εϋνος (narod. vulgus. Prema Akademijinu rječniku. Uostalom. ratništvo. deren Inhalt vom Charakter des jeweiligen Staates bestimmt wird. za razliku od naziva po plemenima. »Die Demokratie ist eine Staatsform. Korijenska riječ δήμος ima sinonim λαός koji znači puk. del ν sočetanii s širokim krugom gražd. Volk. koja je u lat. eine der Spielarten des Staates. (Le Petit Robert). multitudo. 1. I dalje . eng. ob-ve D. Nemojmo.. Vox).. (Sovetskii enciklopedičeskii slovar).ono što znači u današnjim imenovano demokratskim državama bilo Istoka bilo Z a p a d a . ostavivši naravno i mogućnost njegove nepre­ vedene upotrebe u obliku ponašene tuđice. naime. Zbog svega toga nedvojbeno je uputnije prevesti nekolikim riječima (pa i u obliku stegnute rječničke odredbe) višeznačni izvorni nazivak. prav i svobod. str. 8) DEMOKRACIJA. Prvo bi bilo naprosto 'pukovlada'. Puk obično znači populus.« (P.) Dakle. njem. populus (λαός)./λαός/. Lekatsas. Međutim. pučanstvo. u starih je Grka δημοκρατία katkad značila isto što i όχλοκρατία (Poebeiherrschaft) . ali kao oni koji su većina. postoji potvrđena razlika između tê dvije riječi.δημοκρατικός. 280 ibid. demokracija nije značila .. Pa iako postoje mnoge značenjske podudar­ nosti riječi puk i narod već od davnine.Demokratie. str.

te osobnih polit. država u kojoj je na vlasti narod preko svojih predstavnika. Za izdvajanje toga staleža najnižih ručnih radnika (koji nisu pravno. Ili možda upravo zbog toga što se ne zna da li je Gigon temeljitiji ili oprezniji prevoditelj ili tumačitelj. I tim se nazivcima. i to pri prijenosu na njemački jezik. ibid. kad se oni svedu na polaznu odredbu . ako već ne kao upozorenje da postoje bitne razlike između Aristotelove i današnje upotrebe 'nositelja pojmovnog sadržaja'. ali su ipak antropologijski robovi) upotrebljava Aristotel terminus technicus 'hemes' ΙχερνήςΊ. (Opća enciklopedija. donosi se i prijevod izvornog pojma. . Klaić). uz osiguranje političkih prava manjine. To jest: ako su tê različite današnje odredbe na različitim jezicima — iako korijenski vezane za iskonski pojam . Stoga.. koje je kao terminus technicus posve neprimjereno. sistem u kojem vlada većina. navedene suvremene odredbe posvećenog pojma demokracija (koji se u svjetskoj primjeni danas više otkriva kao manjak ili neprisutnost onog sadržaja koji sâm nazivak zagovara — pa čak i kao njegova čista opreka — negoli kao njegova ozbiljenost) unatoč sadržanoj sličnosti i okvirnim svjetonazornim razlikama. Metafizika. pa ipak se on još najviše žali na teškoće s Aristotelovim djelom. društveni odnos tolerancije za koji su pre­ sudna načela slobode. Sve u svemu. Ne samo prosječniku koji uščitava Aristotelovu Politiku nego i upućenijem strukovnjaku često izmiče činjenica (zbog nepoznavanja izvornog predloška) da Aristotel nije ni ovdje posve sustavno upotrebljavao temeljne nazivke. 2. kako bi se upozorilo upravu na tu osnovnu razliku. Nailazimo tako i na ovakve sudove u poz­ navatelja i tumačitelja Aristotelova djela: »Sve do danas je ostalo nejasno otkuda je Aristotel za vladavinu većine koja teži zajedničkoj koristi uzeo ime politija /πολιτεία. prava svakog građanina. Ο okvirnim načelima i radnim zasadama pri ovakvoj vrsti prevođenja prevoditelj je već pisao u strukovnim pogovorima i predgovorima svojim ostalim prijevodima Aristotelovih djela (Nikomahova etika.upo­ zorenje na polazni smisao ne može biti na štetu. da se i u njih gotovo izgubilo izvorno značenje. IV. (Rječnik stranih riječi. a katkada ne čak ni primjereno. nego se dapače nastoji izoštriti značenjski snop dotičnog nazivka u Aristotelovu pred­ lošku. stav koji je u Aristotelovu djelu sadržan. 1. B. JLZ »Miroslav Krleža«). str. teško je i zamisliti da bi Aristotel bio nekakav zagovornik demokra­ cije u suvremenome smislu. pravde.« (O. napredne snage. najčešće posredstvom izabranih pred­ stavnika. Gigon. dapače: stanovit unutarnji pridržaj prema puku. među današnjim poznavateljima Aristotelove Politike O. Gigon svakako ne zauzima posljednje mjesto. politički poredak u kojem vlast pripada narodu. što naravno što protunaravno. ili barem ono­ liko različite od njega koliko se i međusobno razlikuju. koji mi pobliže 282 283 . još najviše zbog toga što su 'pukovođe' poznijih stoljeća nadodavale toliko toga polaznome značenju pojma da se gotovo zatrpao pravi smisao Aristotelove upotrebe našeg sre­ dišnjeg nazivka./ i zašto se čvrsto drži toga imena. 3.. koji se može primiti i kao prevoditeljska i tumačiteljska dopuna preširokom i preotrcanom 'globalnom grecizmu'. toliko izmijenio i proširio smisao. Stoga nema potrebe ponavljati već rečeno. progresivnost. društveno-polit. naprednost. koji je prevodilački u mnogo boljem položaju nego što su francuski i engleski. A omiljena međunarodna krilatica grčkog podrijetla takvim se dodatnim tumačenjem nipošto ne isključuje. bjelodano pokazuju kako im manjka izvorno antičko značenje. sustavno se mimoilazi pa i prešućuje. Fizika). Naime. 'rukotvorci'. 9) demokracija. nailazimo u njega i ovakve zamjedbe ο primjerima tegotnog prevođenja (na primjer.) Zapravo. već zbog većeg stupnja kovkosti njemačkog jezika i izobilja različitih strukovnih inačica načinjenih prema grčkim uzorcima. kad je on tek suzdržan opisivač i prosuditelj 'pučke vladavine' kao 'zastrane' (novinski rečeno: devijacije ili deformacije) pravog poretka.sudjeluje cijeli narod. sloboda uopće. Primjedbe. koji inače ne bi trebali zadavati muke njemačkome prevo­ ditelju): »Za Aristotela su u istome redu s robovima oni kojih posao počiva isključivo na radu ruku (bez sudjelovanja duhovnoga plana). kad je posrijedi što bliži prijevod temeljnih nazivaka.kao 'jednovlada' ili 'vladavina najboljih' — onda bi takvu prevodi- lačko-tumačiteljsku napomenu trebalo primiti barem kao dodatak uobičajenom nazivku. narodne mase.. Naravno. Mjesto toga čini se uputnije zadržati se na značenjskim svojstvima nekih nosivih pojmova i značaj­ kama njihovih mogućih prijenosa u hrvatski jezik. pa i izričit. Stoga. jednakosti i zajedništva. 305. kad su posrijedi nazivci kao 'rukorade'. vlada naroda. na isti način mogli bismo pokazati kako mnogo drukčija nije sudbina ni monarhije i aristokracije.poprilično odmaknute od izvornog značenja.

možda posrijedi i nije ništa drugo nego stari pisački grijeh obuhvaćen Horacijevom izrekom: Brevis esse laboro. nego i prvotni raspored rečenica u predlošku. koji zapravo i ne mogu imati isti pristup prevođenju. brisanja i si. neka se uzme u obzir da ni dvoumlja hrvatskog prevoditelja ne mogu biti bitno drukčija. »da nam izmiče što on zapravo hoće reći i na što mu se dotično odnosi«. Desetine pa i stotine riječi iz Aristotelove Politike pokazuju kako su naprosto neprozirne i neshvatljive ako se ne uzme u obzir i značenjski sadržaj samog njihova korijena . naime. Njegove verzije Etike i Politike su sačuvane. dok je uglavnom ostvarljiv pa i čest na njemačkom ili na slavenskim jezicima. gotovo da nema ni jednog nosivog nazivka za koji ne važi etimologijsko načelo. Sinclair. ali zanimljive kao vježbe u prevođenju. prema kojem se do krajnjih granica štuje ne samo izvorni smisao riječi. taj početak se pripisuje trojici članova Dominikanskog reda .. kada pisac razmatra razlike u stano­ vitim krepostima (između kreposti vladateljâ i onih vladanikâ).možda i zbog toga što polazi od lakše ostvarivih načela prevođenja. te pokušati tumačenjem prodrijeti često i iza nespretnog rasporeda antičkog priređivača teksta.nije li možda i razlika između proizvoditeljâ i upotrebiteljâ? A možda je tomu uzrok naprosto odveć stegnut i 'neslikovit' Aristotelov izričaj. kao što latinski.uza sve ostalo .ne možemo objasniti.) S istom lakoćom s kojom se odvažuje prevoditi počesto iste grčke riječi (dakle: Aristotelove strukovne nazivke) različitim engleskim zamjembenicama. pre­ voditelju s takvim polaznim stavom i 'ćirilometodski način prevođenja' (koji je temelj cjelokupne slavenske pismenosti i književnosti) bio bi posve neprimjeren. Danas znamo da tako ne ide. možda sama narav njemačkog jezika (koji dopu­ šta te omogućuje i doslovne prijevode. A. engleski i današnji romanski jezici i ne moraju biti 'čisto' analitički jezici. ibid. Naime.« (T. 11-12). On. Albertu Velikom i Tomi Akvinskom. postavlja se pitanje: što je posrijedi .i prešavši sve jezične zapreke . tog 'iskonskog kućišta pojma'. obscurus fio. 22. str. upravo kao i na latinskom. str. Prije će sve to biti i zbog nešto korjenitijeg obradbenog načela. Uvod.« (T. upućenik će odmah prepoznati kako je ovdje u pozadini spora razlika između sintetskih i analitičkih jezika.i ovakvim pristupom: »Istraživanje je stoljećima pokušavalo pridati tekstu više koherentnosti i dosljednosti s pomoću premještanja.« (O.od anarhije pa sve do monarhije.. U takvim prigodama engleskom će prevoditelju uvijek biti lakše . Tako na primjer. 300. dotičnik bez mnogo okolišanja unizuje i odbacuje ključni srednjovjekovni prijevod na latin­ ski. Naime.i mogao očekivati samo najgore..) Ako bi se učinilo neobičnim što se toliko zadržavamo na dvojbama i tegobama njemačkoga prevoditelja. Prihvativši takve zasade kao svoje radno polazište. A. njemački i slavenski jesu nedvojbeno sintetski jezici.ne može odrediti pouzdano ο čemu je riječ u dotičnome izričaju. ali dobri prijevodi u objema skupinama pokazuju kako ni jedni ni drugi ne mogu izbjeći oslanjanje na korijenski smisao. Uostalom. pa se nastoji mimoići sve što su dodavale druge ruke i druga vremena. što zbog kovkosti koja je slična u oba jezika što zbog prijevodnih tradicija koje nisu daleko jedna od druge..« (Ibid. To načelo korijenskog značenja ili smisla. uvjetovan vjerojatno i činjenicom što je na engleski (zbog same naravi engleskog jezika) takav prijevod najčešće nemo­ guć.Wilhelmu od Moerbeke (u Flandriji). ne oklijeva primijeniti ni ovakve radne zasade: »U pokušaju da se prenese nešto od složenosti značenja što je sadržava u nekim grčkim nazivcima. koje znade uslijediti kao iznenađenje i nakon najvećeg uloženog truda. katkada da prevoditelj .) Dogada se. Moramo ostaviti tekst onakvim kakav je. 285 284 . Zapravo. i svaki pojedini komad Aristotelova rukopisa samostalno istraživati u odnosu na sadržaj i nakanu. osobito kad se radi ο znan­ stvenim i mislilačkim djelima. Wilhelm od Moerbeke poznavao je grčki dostatno dobro da načini doslovan prijevod na latinski za upotrebu Albertu i Tomi. str. Naravno. a da se pri tome isto toliko nije htio prisjetiti bitnih razlika između latinskog i engleskog načina prevođenja koliko nije pokazao ni sklonosti da shvati razloge i drukčijeg pristupa prijevodu mislilačkih temeljaca. a suvremenici ga ne mogu zaobilaziti. Gigon.izabravši najteže . »Utjecaj Aristotelove Etike i Politike ne pojavljuje se u zapadnom kršćanstvu sve do trinaestog stoljeća. a bez goleme štete po čitljivost i razumljivost) i nije uzrok navedenoj prevoditeljskoj zdvojnosti.. 21. str. Me­ đutim. The Politics. U takvim slučajevima prevoditelju ništa drugo ne preostaje nego ostaviti onakvom kakvu je i našao tu spornu tvrdnju. prevoditelj je . stari su istinski poštivali. uz to. To jest. koju je Aristotel tako sažeto uobličio. Istini na volju valja reći kako je u Engleza uobičajen takav stav prema doslovnijem ili više jezikoslovnom prijevodu opće­ nito. Sinclair. jedva razumljive. Gigon i nije mogao očekivati da će lako proći kad se već omeđio i opteretio . Uvod. Međutim.. za njihov prijevod upotrijebljene su različite engleske riječi.

graece et latine cum indice nominum et rerum absolutissimo. kako god prevodili (trsili se da budemo što doslovniji ili što čitkiji. od njega se ne može očekivati da je u svemu učini i laganom. Engleski prijevodi: a) The Works of Aristotle. D.. 4. ibid. izlažući se dakako opasnosti da mu i upućeni i neupućeni prigovore takozvane 'arhaizme'. dok upućenici odviše ovisni od stava i mišljenja većine. 482-634). uz štogod treće. te je često i bez ikakve sveze s prvotnim smislom. A u tome duhu i inače samopouzdani T. (p. nastojali spojiti jedno i drugo. unutar istog poglavlja. La Politique. Njemački prijevod: Aristoteles POLITIK. Parisiis. Zbog svega toga neće biti suvišno potrudi li se prevoditelj oko korijenskog. 307.): »Čitatelj treba imati na u m u .Primjedbe. Ruski prijevod: APMCTOTEJIb. lagodno se za njom povode (za što i nemaju istinskog opravdanja). ima li se na umu koliko je važan prijenos izvornog značenja. A. notes et index par J. da prevoditelj evo tumače­ nje Aristotelova značenja ne mora uvijek biti prihvatljivo.) Ali napokon. najširi krug trošitelja jezika (kojima je neupućenost najbolje opravdanje) sve što je nešto starije smatra i zastarjelim. Ross OXONII 1973. Gigon. 2. A.. volumen primum. Francuski prijevod: Aristote. Gigon kaže za riječ Tugend {αρετή. TRICOT. koje je također poželjno). Sinclair završava predgovor svojem prijevodu (Ibid. politica. Übersetzt und herausgegeben von Olof Gigon. DTV München 1973. translated with an introduc­ tion by T. Latinski prijevod: ARISTOTELIS OPERA OMNIA. volume X. str. To jest: i naš zagovor 'korjenitog' prijevoda ne niječe i ne isključuje slatkogorku istinu koja uvijek prati prevoditeljski posao. mi ne možemo izbjeći sudbinu bilo kojeg prijevoda: da jedan manji ili veći dio 286 izvornika nikad ne uspijevamo prenijeti. 6. POLITICA by Benjamin Jowett. On je pokušao učiniti Politiku čitljivom. vođa pučanske stranke. istina. Grčki izvornik (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΒΙ­ ΒΛΙΑ ΟΚΤΩ) prema izdanju: ARISTOTELIS POLITICA Recognovit brevique adnotatione critica instruxit W..« (O. Sinclair. pa bio njihov jezik i ne-znam-koliko analitički. jer je ona kao značenjska izlizanica postala preširoka pa i razvodnjena značenja. str. Ali. 287 . ostavljajući pri tome uobičajenu tuđicu kao značenjsko poštapalo. Paris 1977. Jer u završnici vreba nakostriješeno dvoumlje zbog toga što ishod uvijek može biti neizvjestan.« POPIS UPOTRIJEBLJENIH PREDLOŽAKA I POMAGALA 1. troisième édition. nouvelle traduction avec introduc­ tion. tobože zastarjele riječi nisu onda stilske. THE POLITICS.. 357. MDCCCLXXVHI. Toga je i te kako svjestan suvremeni francuski prevoditelj.« (J. ο kojem je ipak riječ: »Nazivak δημαγωγός uzima se. Uzmemo li tako kao primjer drevnu i današnju učestalicu kakva je demagog (koja. b) Aristotle. ni danas nije bez svoje iskonske značenjske pupkovine!). 1980.upravo je to posrijedi i kad je samo piščevo shvaćanje korijena krivo. Oxford 1972. a bez početnog odredišta pojma.. 3. prevoditelj će se čak i ispričavati (što uopće ne bi trebao činiti) kad upotrijebi uvjetni arhaizam. iskonskog ili izvornog smisla. sad u svojem korijenskom značenju voditelj puka. str. 22. Tako O. coHunenuH β nembipex moMax. sad u pogrd­ nome smislu istinskog demagoga I 'zavoditelja puka'. krepost): »Najveće pravo na sudioništvo u državnim službama imaju oni koji su se posredstvom kreposti (nek se oprosti ova staromodna ali zgodna riječ za označivanje najvišeg ćudored­ nog svojstva) najviše približili savršenom životu i blaženstvu. moM 4. 5. uz podrubnu primjedbu).Tricot. Nakon njegove primjedbe dostatno je bjelodano koliko bi bilo uputno ostavljati u prijevodu samu tuđicu (preopterećenu značenjskom poputbinom od dva tisućljeća).kako bi što primjere­ nije izrazio prvotnu poruku . . nego su i te kako i semantičke nužnosti. sadržajem i upotrebom./. . Penguin Books.prevoditelj će posve prirodno posegnuti i za starijim. ibid. Naravno. odmah ćemo vidjeti kako njezino prvotno značenje prevoditelji ne mogu zaobilaziti. kao u slučaju pojma το αϋτόματον (vidi: Fizika 197 b 30. Zna­ jući sve to.) Tražeći što pogodnije riječi i oblike . rjeđim i neobičnijim oblicima.

b 23. 25 a 15. b 31. en Athenais.95 a 33. 84 a 20. 92 a 39. ΑΕΚΑΤΣΑΣ. Jloeamyp. 9 1 b 39. H.84al. INDEX ARISTOTELICUS. 93 b 15. b 2. 9 6 b 2 . b 15. 89 b 17. 15 a 19. Oxford. 28" 34.8 a 35.86 a 3. φραση. 23 a 37 bratstvenik (φράτωρ) 62 a 12 bratstvo/fratrija (φατρία) 64 a 8. Αϋηνα μετά­ (bez KAZALO POJMOVA 8. n o . 8 1 a 7.nOJIHTMKA. 80 b 3 7 .23 b 26. b 37. b l . 17 b 39. σχόλια ΠΑΝΑΓΗΣ godine izdanja). 29 a 26. 97 b 10. 95 a 11. 30. MDCCCLXXIV.13.24 b 4. (U ovome kazalu navode se najčešći ili osnovni oblici pojmova. 12 državna uprava. 5. cf. 88" 24.b 26. 85 a 6. 88 a 33. 30 a 8.S.76b17.38.20. 93 b 25. 15 a 2. 53 a 29.34 a 15. 36 a 1. 89 b 27-95 a 24.22. 3 1 b 18.25. 8 a 9. 4 1 b 6 bogatstvo (πλούτος) 56 b 26-37. ELEMENTA PHILOSOPHIAE ARISTOTELICO-THOMISTICAE. 1852. 32 a 4. aemop ecmynumeAbHOÜ cmambi À. 20 b 23. 96 b 24-97 a 6. Friburgi Brisg. 3 2 . 5 b 34. 2 8 . 1955 14. 94 a 11. 9 a 12. 23. 3 1 . 89 a 26. 39 b 7.12 a 21. 38. editio undecima recognita. A DICTIONARY OF SELECTED SYNONYMS IN THE PRINCIPAL INDO-EUROPEAN LANGUAGES by Carl Darling Buck. 7. 97 b 37. 19" 28 blaženstvo (ευδαιμονία) 64 b 16. 14 b 39.88 b 26. 88b 32. 40 b 4. 11. 79 a 26. 21 dorski /oblik/. 2 8 b 3 6 . Volumen I. Lexikon tes Hellenikes Glosses. 27. secunda editio. 66 a 2. 25 b 28.18 a 12. b 32. 39.75 a 38.13" 10. 39" 38 def. imovinska procjemba/ procjemba imovine. 32 a 3. 82 a 30. Aristotelis Parisiis. 3 b 16. neposlušnost (αναρχία) 72" 12.b 28. 6 a 1 4 . 86 b 16. 8. 69 b 14. 96 b 18. 12. "11 'bez grada'/države (απολις) 53 a 3 bezvlašće. 74 b 38. 87 a 29.82bll. 78 a 23.79 a 2 0 .63 a 8. dorsko suglasje/pjeva­ nje (δωριστί) 90 a 21. 12. εισαγωγή. 32 b 17. 9 1 b 28. 89 a 13.28. 89 b 34. 9. auctore Iosepho Gredt O. 73 a 38. 25. 5 a 30. Index nominum et rerum absoluässimus. 27. 19 b 24 častohleplje. b 23. 95 b 14. 69 b 24. πολιτικά. 22 b 19. A. Novogrčki prijevod: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ.7. 90 a 25.60 b 23. 34 a 13. 28 a 37 bog/božanstvo (θέος) 52" 24. 0 a 2 5 . b 15. A Greek English Lexicon. 32. uz koje se vežu izmjene. 13.b25. 89 a 40. 9 7 b 33. b 7. 89 a 31.67b29. l b 4 .65 a 1. 84 a 10.87b40-88b4.71" 18. 39. 3 1 b 3 9 .9. 89 b 14. 30. volumen quintum.B. 3 a 2 3 . 30 a 29.17 b 22. 8.95 a 2 5 .16. 1968.95" 11.86a15. 29" 32. 54 b 35.85 a 17. 90 a 7.38 a 10. 93 b 22-27. državni ustav (πολί­ τευμα) 78 b 10. 83 b 22. 82 b 288 19 Politika 289 .38 a 2.93" 19. 31. nepeeod C. 8 a 7 . 97 a 20.. l l a 10. 78" 8.79" 17-b10. 7 . 96" 34-38. Ι-VIII. cf. b 27. Volumen II. 24. 83 a 17. 22.98 a 17. 67" 35. 37.42 a 30. 2 3 b 23. 19. 1983. l b 24.25 a 10.Barcinone. b 3.78 a 15.34.23 a 14-42 b 34. 5*29 ditiramb (διθύραμβος) 42 b 7 dobitak/porod (τόκος) 58 b 5. 67 b 11. 93 a 16.18" 22 čuvar građana (πολιτοφύλαξ) 68 a 22. 2 b 2 9 . 34.24 a 17-23. 1973. Tomislav Ladan dohodarina. 10.24.96 b 9.cf. OPERA OMNIA.73 b 32. 83 a 2. iKeôeneea. slavohleplje (φιλοτι­ μία) 67 s 24. Graz.. 6" 8. 21" 27. 29 a l. 79 a 25.80 a 33. Bonitz. 35 b 15. . 97 a 7. 55 a 29. MCMLVI. Chicago & London. Liddell-Scott-Jones. inačice i slični oblici prema brojnim oznakama i podrubnim primjedbama) a b a a b a b 52 -99 = 1252 -1299\ 0 -42 = 1300 -1342 bakhički zanos (βακχεία) 42 4 barbar (βάρβαρος) 52 b 5.74 b 15-23. Hjalmar Frisk. 89 a 15.84b4. porezovni razred (τίμημα) 66 a 13. Μοεκβα. 94 b 3. 35 a 17 b 13. 75" 1.16 a 3. cf. b 6-80 a 6. 88 b 34. 33.37. 5. Griechisches Etymologisches Heidelberg. 25. b 3.33 a 31. 2 1 a 28 dokolica (σχολή) 73 a 36.24 a 5. M. 23 b 39. 7 a 28. 41. 36 a 15 beščašće. Wörterbuch. 98 a 37. 3 b 26. hypo Skarlatou D. b 4. 31.13. 78 b 11. »MbICJIb«. 32 b 31 državni (ustavni) poredak/politeja (πολιτεία) 93^ 31-94 b 41. 64 b 12. 75 b 1.36 b 16. 9. 1965. 57" 7. 22. obešćašćenje/uskrata gra­ đanske časti (ατιμία) 2 a 33. 72 a 19. tou Byzantiou.21.

38" 17.15.70"31.29a26. 42" 3.23. 85 a 17. "29. 66 a 23.38. 41. 84 41-"3.76 a 29. a a a 72 8. 53" 6. 57 25.42a9.53"6. 97 a 5. 7" 26-10 a 36. 28. 91" 29.84" 35-88 29. 37. "34 obrtnik/izvoditelj (τεχνίτης) 60 a 38. glazba Oow7i>4)81"8.34" 18-19. /glazbeno/ suglasje (αρμονία) 54 a 33. 19 a 29 'grad s pučanstvom od deset tisuća' (μνρίανδρος πόλις) 67" 31 graditelj/voditelj (αρχιτέκτων) 53" a 38. 86" 38.14" a 27.6a18. 55" 11.85"2. 23 ljepota i dobrota (καλοκαγαθία) 59" 34 ljudožderstvo (ανθρωποφαγία) 38" 20 mnogovlade (πολυκοιρανίη) 92 a 13 more (θάλαττα) 58 a 24. 79" 4-10. zbor. 89" 28). 37 2 a a narod (έθνος) 52" 20. h. 62"26. 19. 34. a 37"36. 2" 17. l l 2 7 . 5 2 a 5.18. 25" 23 gradska tvrđava/akropola (ακρόπο­ λις) 30" 19 gradska uprava (αστυνομία) 21" 23.13" 1.1 5 . 94 a 3 1 . 60" 14. "4. kraljevska a vlast (βασιλεία) 65"37.71"6.3. 26 20. 34. 40" 5.27. a a a a 10"2-ll 8.79" 5. 34 6. 4 1 " 10 odluka mnoštva/skupštine (ψήφι­ σμα) 92 a 6 odmor.77" 1.10" 10. a e a a 52" 32. 75 6.12"6.4l"34. 7 2 a 5 + . 56" 2.95" 11. 6 1 a 23. "16.22"29. cf. 96" 37.86" 11. biranje (αΐρεσις) 56 a 26. 87" 35-88 6.21" 19. 30. 93" 37.27"9.42"28. "37. 35. 13 18-33 kuća. 52" 27-30.14.77" 39. 85" 6-19.97" 17. 76" 8. 31" 3 nadničarski/najamnički (θητικός) 74 a 21. 18.79 a 33. 88 a 39.93" 3 9 .85a23.83 a 29. "9. 70 35.94 a 26. 63 a 5."3. 52" 26-"30. 24" 10. 23 a 4 nadzornik/nadzorni vladatelj /efor (έφορος)65"39. 13 a 18-15" 10 kamena ruka (λιθίνη χείρ) 53" 22 kralj.23 a 4. 4 1 18. prljav posao (βαναυσία) 17" 41 nepisani zakoni (άγραφοι νόμοι) 19" 40 a 'nevezan potez' (άζυξ) 53 7 običaji li! [državnog poretka] (ήθος) 37" 14 oboružana nepravda (αδικία έουχουσα όπλα) 53" 33 obranik /izabrani sudac/. 28 a 21-29 a 39.31. 13" 27 nadzornik /nadstojnik/ nad ženskinjem (γυναικονόμος) 99 a 22.20. 26. a 39 34. 85" 4.9a40. 52" 19-27.78 a 25.72al. 4.23. 2" 13. 42" 21. 87 1.20+ (άστυ) IV 14.91"6.77° 24. 36" 11.27. l a 19-16" 27. 32 40. 29. 39 a 11. 84" 33. 16" 9.38 a 14. kraljevina.41a5.42"29-33.42" 30.99"22. preseljenik/metek (μέτοι­ a a κος) 7 5 7 . 7 3 a 4. 37. 10" 39-13 a 17. napjev (φρυa a γιστί) 90 21.17"25. 9 a 18. 37" 38. l"21. 53" 1. 20. 41" 14 nadzor nad djecom/odgojno nadzorništvo (παιόονομία) 22" 39. sastajalište (σύνοδος) 7 1 a 28. 95 a 33. 4 a 24. "15. 27 a 11-"15. 21. 14" 4.84 b 4.95a16. 65 a 7. 95 4. 65" 2 6 .5 290 291 . kraljevski (βασιλεύς) 77" 18.72" 37.8. "1 + . 10" 39 kraljevstvo. "17 osuditi crepićnim glasovnicama/ ostracizirati (όστρακίζιεν) 84" 21. 4 1 a 20. 22 napjev/melos (μέλος) 39" 4.98a 33. 90» 17. 79"l6. 29 a 36.56"26-39 neobrazovanost. 26" 4. 95 14 'izabrano presuditeljstvo'/esimnetija (αίσυμνητεία) 85" 25 izbor. 32" 8-42" 34. 69" 12+ (είλω­ a τες) 69 38. 8" 32. 99 19."10. 40.82a7. 42 a 1 + 42 a 28-29. 77" 20. 78" 30-37 gospodarstvo/kućanstvo (οίκονομία) 53" 1-60" 20. 42 33.71'23. 10" 35. 12. 0" 4 nazorništvo vježbaonica (γυμνασιαρχία) 23" 1 najamnik/nadničar (θής) 78" 13. 98 a 20. 28" 2 1 . 19 a 32.6"33.18"23. 2 7 a 3 4 3° 12.74" 34.32. usluga (λειτουργία) 72 a 20.73 7.15. 42 a 3. 30.26. 14" 14. zabava (παιδιά) 36 28. 39. 29. 85" 32.71 19.20.19"28.91" 4.39.14" 15. 85 26. 72" 10."l6+. 35 a 3.23.17.l" 13. 96" 16.72"37. 84" 13. 7 a 13. 2 a 7 jednovlada. "28. 41" 19. 69" 15 (cf. 52" 10). 77 a 8. 31" 10 gozba muževa/andrija (ανδρεία) 72" 3 grad/država. 41" 17 odgoj/obrazovanje (παιδεία) 64 a 30. 90 a 1. 52" 17-"12. 38.10"39. 61 28.38 a 16 gozba. 10 izborna skupština/izbor upravnog činovništva (αρχαιρεσία) 81" 33. 39" 15 + . 83 a 25.77"7. 18.13 15. 78" 15-30. 35" 4 nadzor nad ženskinjem (γυναικονομία) 22" 39. 29.b12.60 11 frigijski/oblik.38. 52" 30.10" 1.15 a 8. 93 a 17. 78 a 8.37"24. 4 2 .85 a 7.13" 34. obranični sudac (διαιτητής) 68" 6. "7 a a glasnik (κήρυξ) 84 29. 20" 4. 30 a 13 jednakost (Ισότης) 80 a 19. 80" 39. 26 a 20.42a24. 78 6. 20.39 16.12"30.26. 82 a 13. 78 5 + a (αστός) 78 34. porobljeno pučanstvo/robovi a (είλωτεία) 64 35. 34. 78" 18. 36. "8. a a 34. "17. 95" 2. 15 14 nauk ο imovini/umijeće stjecanja (κτ7?τικ^53"23. a a 2 1 6 .10. 31. a 2"2. 2 0 . 23" 30. a 17. 83 1. 19. 76"8). "40. " 2 + 9 0 " 26. " 2 4 . 20. 4 1 . 78" 38. 40" 5.73 37.13. 5.) 78" 31. 8 izlaganje/novorođenčadi (άπόθεσις) 35" 19 izokolni stanovnici /perijeci/.96" 17.26 a 5-"25. 38" 1. 98a3. 71 ¥ 34. 3 a 8 izvanjske rasprave (Εξωτερικοί λό­ γοι. 60" 13 (cf. 63" 32. 92 a 18. 5 a frulanje (αϋλησις) 4 1 25. "15. "19. 11" 24. a a 40.38. 6 obroci prisjednikâ/fidicija (φιδίτια) 7 1 a 27.52a34.55"37. 42 a 23.87"40. 41" 36. "38.40. 38.32. 59 35.89"28. 5. 20" 3. 15" 40. 20" 22 državno sudište/pravno zborište (ήλιαία) 1" 23 'dva obola'/plaća za glumište (διωβελία) 67" 2 a a duša (ψυχή) 33 38. 88 15-"2).40 a 4.71a9. 19.34. 6. 38 a 18. 53" a 23."3. 40" 3. 9 1 a 38.64 a 27. 88" 25. 77 a 5. "17. 2" 18 otočje blaženika (μακάρων νήσοι) 34" 31 pastirski život (νομαδικός βίος) 56" 1.72a 31.33. 40 a 10. cf.77" a a a a 33.33. 66" 33. 4" 17-7" 25. "37."26-33. 61" 20. (όμοσίπυοι) 52" 14 'izabrani presuditelj'/esimnet (ala a σνμνήτης) 85 31. 42" 27. 40* 17. 91" 20. susjed­ no pučanstvo (περίοικοι) 69 3.41"34. 24. 17 a 5.30a29. 19\9.78"21. "6.40" 1.14 33.90"20-22 (cf. 2 9 3 6 .95 5.54all. 0" 32 heloti. 33. 9 4 ' 18 jambički/satirički (ίαμβος) 36" 20 /javna/ zajednička služba.6.41" 28 gospodar (δεσπότης) 5 2 a 11.40. 32. 2 1 a 3 3 . 40"4. otpočinak (άνάπαυσις) 29" 32. 79 a 21. "21 nasilje.15. 2 1 . 7 5 " 10. 80" 26. 96" 18.95 a 19.89 a a 30+ (cf. 33. 10" a a 7+ 12" 38-13 17. 16 a 6 glazbeno djelo /umijeće/.4l"34. 40. "11 lidijski napjev (λυδιστί) 42° 32 lihvarstvo (τοκισμός) 58" 25 lončar (κεραμεύς) 15" 5 lovno /lovačko/ umijeće (θηρευτικός) 55" 38. 5 a 5.85"30. 42" 22 olakšanje s užitkom (κουφιζεσθαι μεθ' ήδονη'ς) 42 a 14 'onaj /i/ s jarmom za oranje' (ζευγϊται) 74 a 20 ostracizam (όστρακισμός) 84 a 17.40.53 a 19. 33 23. 93" 9. 6" 6. a a 89 27 + . gradodržava/polis (πόλις) 76 a 2 3 / 1 3 . 38" 4-39 a 10. l " 2 8 . 75 17. 42" 1.42"16 42" 6 19* a narav/priroda (φύσις) 53" 9. 23. "12. 37.65>>25. 27" 23. priredba.68" 17. "4-55 a 3. 17" 39. 26" 6 a glazbalo (λύρα) 32 27 /glazbeni/ sklad. 0 a 18+. prinos. 60 18. 3 1 " 10 gradski/nadzornik (αστυνομικός) a a 64 31+ (αστυνόμος) 22 13 a građanin (πολίτης) 74" 41-76 8. 42" 22. 2 2 naselac.33a 34. 42" 26. 71 a 18-26. 71" 4 1 .16 a 24. "15.72 a a 8. 37" 2 1 .76 a 32. 88" 1.28 a 36. samovlada/monarhija/^ (μοναρχία) 65" 36. 27"ll. 2 3 a 22 izvrsnik/čestit čovjek (καλός καγαΘ0£)70"24. kućanstvo/ a obitelj (οικία) 52 13. suglasje.42 a 32.42a18.31. 42a15. l a 3 . obijest (ϋβρις) 67" 39. 39 a 11-42" 34. 42" 33.42 a 9. 41" 4 1 . 22.84 a 38. 72" 19 a igra. 24" 9.67" 15.7l"30. 56" 21.12-17."l3 + 'istomliječnici' (ομογάλακτες) 52" 18 'istonaćvari' (όμόκαποι) 52 15 'istostolnici'. 88 19.10. 66 a 14. 77 a 2. 41" 32-36. 1 2 . 11 a a frula (αυλός) 82" 32. dom/domaćinstvo. 30 a 35. 72 a 2.64"6. 39. 86" 8 + .

6 5 " 4 1 . 89" 22. 10. "34.tragedija (τραγωδία) 36 28 tronožac (τρίπους) 53" 36 /tražiti/ štogod protuzakonito (παρα­ νόμων γράφεσθαι) 55" 8 trg.2 26.96 b 4. 4 1 b 3 4 usihićenje. gotovitelj /upravi­ b telj. "5.91 2-13. b 10. 37. 98" 29.4 a 18. 2 0 ' 14.11*9. 9 1 b b b 18. cf. 89 a 37.40. 9 21. 23* 7. 95 b 31-34. 98 2 1 .96'32. "13. 6. 12» 14.22.17" 39. 94 b 3 1 . 71* 7.99"21. 7 3 36.86" 14. a a 83" 21.58 b 20-35.37. l b 21 vojno savezništvo/bojni savez (συμ­ μαχία) 6 1 a 24. 78*22. 94' 11. 78" 32. 90 2.18 b 18. novca (χρηματιστική) 5 3 b 14. obrtnik (δημιουργός) 7 3 32. "19. 36* 14. 4 2 ' 7 uzvraćena /jednakost/. b 27. tržište. 37. 2 0 . 26. 74* 12. tvorac. 2 1 13. 9. 26 vojskovođa (στρατηγός) 68* 22.39. 22" 3 zapovjedništvo pješačkih odreda (λοχαγία) 22" 4 zapovjedništvo/ci troveslicâ (τρι­ ηραρχία) 22" 4 zastrane ispravnih poredaka (παρεκ­ βάσεις των ορθών πολιτειών) 79* 20.96 b 2-6. 7 1 a 2 6 . 37.2*8. 7 3 ' 4. 99 b 32. posao (ασχολία) 13"25. b 39. 17' 18. 2 1 ' 3 vladavina najboljih/aristokracija (αριστοκρατία) 70" 16. 40i b 10.77" 2. 1 7 ' 2 .25.b 10. 92* 24. 10" 13. 11 a trgovina na malo (καπηλεία) 56 4 1 . 55" 16. 98" 17. "21.20 18-2l"3.8 3.10 b 22. ushidben ('ενθου­ σιαστικό^ 40' l l . 71* 40.56 a 3-13. 91'6 trka sa zubljama (λαμπαδαρχία) 9* 19 tvoritelj.74" 15-18. 73* 3.15 11. 3 ' 4 . 8* 4. 29. 13*41.79" 17.93*12-23. 2 6 .8 b 10. 86 4. 16.22b17.l*31. b b b a 20 31. 9 3 39. cf. 3* 18. 19.72" 34. 93" 19.20 b 19. 28. 66' 14 vježbanje tijela (γυμνάσια) 36' 37 vladatelj/vladatelj posrednik (άρχων) lb25. ushit. 10* 22.cf. 8 a 31. 6'28 vladatelj posrednik (μεσίδιος άρχων) 6'28 vladavina manjine /nekolicine. 2 9 " 5. b 7. 16. b b 89 36.93 b 33. b b b 33* 30-"3. 33. 30*38. značajnici/istaknuti muže­ b b vi (γνώριμοι) 74' 18. 56' l. 40. 76 a 9. 87' 6. 1 6 ' 3 3 .92*39. 8 6. 9' 20.36. 30. 74" 18. 94* 26. 65 26-29. 38. 9. 74* 26. "12. 93" 24. 27. b 6 . 1 2 .98"7. 28 b 33. 1 5 .75" 29. 70 b 7. 17. 84' 35. manjinska vladavina/oli­ garhija (ολιγαρχία)65b 36. 97* 35. a a b 89" 19. 7' 12.85"22.23'8. 94" 41. 82" 1-6.25.l 26-2*2. 38. b a 24. 17 zakon (νόμος) 87' 32. 22 33. 2 7 . 80* 34. 98* 4. 67" 14. 32. 90* 25.89 b 2. 84* 12. /u zanosu/. cf. 96* 4. "4.32. 27 b 29. 56' l . 35.58 a 6. 89* 39. 93" 1-21. 86* 9-12. 93 a 36. 30-37. 20" 34. 'ženovlađe' (γυναικοκρατία) 13" 33 žrtveni nadzornik (ίεροποιός) 22" 24 294 295 .13.73* 30.17b31. 34* 16.6 b b b 16-7 25.82* 3. 92 10. 9 ' 3 .23. 11'16. 37. 16. 33. 73 a 6. cf.0° 11. 96* 13. l .b 15 ushićen. 23. 5' 4. 7 2 ' 1 . 89 31.66' 7. 10 ženska vladavina. cf.12 6. 15" 4. cf. 9 8 3 2 . 29" 5. 74" 11. 57 b 2. 89 32. 86* 3. 19 29. 1" 4.28. cf. vlast nad ro­ bom (δεσποτεία) 53" 18. tržnica/trgovina. 23. 39. b b 99" 25.66* 35.96*2. 34 a 1 vlast nadzornika/nadzorništvo (εφο­ ρεία) 65" 40. 1 7 l l .78" 13.92*32-37. 9 . 6 22-7" 19 vladavina vitezova (Ιππέων ολιγαρ­ χία) 6 a 35 vladavina žena/biti pod vladavinom žena (γυναικοκρατείσθαι) 69" 24 vlast gospodara.94 9-25. 4" 25. 37. 28'31 ubirač poreza.5* 8. 19.79 b 4-80 a 6.l"9. 6 2. 18. 2 1 ' 3 9 umijeće zaradbe/stjecanje bogatstva. 3 1 .cf. 25 a 28. 37" 34. 90* 32. 96 31. 16. 90 a 16. "18-10' 12.22* 39.10 3.30*3. 94" 2 7 . 8 zakonodavstvo (νομοθεσία) 63" 15. l b 23. 87" 5 zakonočuvar (νομοφύλαξ) 87* 21. b 4 . 58° 9-59 a 36 ureditelji (κόσμοι) 72' 4-12. 35" 6. c f .75* 4.99" a b b b 22.5 8 b 8.16*22. uzvraćaj (άντιπεπονθός) 6 1 a 30 vijeće.12 35. 2 1 . 3 .31" 5. 25. 20" 21. 19" 40. 9 3 ' 39.9. 89 b a 27. 3 1 ' 3 1 . sajmište b (αγορά) 78" 26. poreznik (απο­ b δέκτης) 2 1 33 uglednici.57 b 5. 53 a 32.31'19. gospodstvo/gospo­ darenje čovjekom. 94* 38.65* 8. 26. 9 4 ' 2 4 . b b cf. 19" 13. b cf. 38.25" 41. 72' 8. b a 32.37' 17. 39. savjet (βουλή) 82' 35. 16* 34-"27. 13" 18. 18 b 35. a b b a 15" 20. zanos (ενθουσια­ σμός) 40 a 11. 96 31-34. 9* 20. 89 a 29. 6* 9. 25. malo­ brojnih/. 87" 4. l b 8. 7" 30.21" 17.94 14. 34*4 zaposlenost. 38*20 znanstveno promatranje. 31 zaštita zakonitosti (νομοφυλακία) 22" 39 'za što se bori' (περιμαχητός) 71" 8 a zdravlje (ύγίεια) 58 12.26" 5 + (πο­ λέμαρχος) 22* 39 zajednički objedi/blagovanja (συσσί­ τια) 64' 8. 69*9-12. 89*9. 98* 2 1 . javno /vjer­ sko/ službeništvo (θεωρία) 58" 11. 38* 13 zapovjednici pješaštva (ταξιαρχία) 22" 3 zapovjedništvo konjaništva (ίππαρχία) 22" 3 zapovjedništvo nad brodovljem /gospodstvo nad morem (ναυαρχία) 71* 40. 34. 79' 35. 10" 22 ždrijeb/ždrijebanje (κλήρος) 0* 19-"2. 36" 10.99* 16.

196. 29. 185 Arhija 171 Arhiloh 230 Arhita 265 Ariobarzan 186 Aristofan 34 Aristogiton 184 Artapan 185 Astijag 186 Atal 184 Atarnej 37 Atena 267 Autofradat 49 Dafnej 167 Darije 185 Dedal 8 Dekamnih 185 Deksandar 163 Derda 184 Dij agora 171 Diofant 50 Dioklo 71 Dion 185. 4 1 . 185. 261 Adamant 185 Afrodita 57 Agamemnon 105. 195 Trazimah 156 Trazip 267 Zaleuk 71 Zeus 25. 197 Harikle 169 Harmodije 184 Haronda 3. 25. 186 Kleandar 197 Kleomen 161 Kleopatra 184 Kleotim 169 Klisten 77. 181. 4. 187. 7 1 . 195. 45. 44. 182. 182 Filoksen 270 Filolaj 71 Fokilid 138 Foks 164 Frinih 169 Gelon 160. 4 1 . 84. 93. 195 Kir 183. 197 Gorg 195 Gorgija 27. 197 Kodar 183 Kotije 185 Kratej 184 Kserkso 185 Ligdamid 168 Likofron 91 Likurg57.258 Ifijad 171 Ital 234 Jazon 81 Kinadon 172 Kipsel(o) 182. 30. 47. 270 Solon 16. 187 Hijeron 187. 189. 234. 164. 190. 144. 246 Pauzon 264 Pentil 185 Perijandar 103. 186 Dionizije24. 63. 184.182. 76 Halkiona 71 Haret 23. 42.144. 139 Stentor 226 Tales 23. 187.221 Polignot 264 Polikrat 190 Psametih 195 Sardanapal 185 Seut 186 Sezostris 234. 172. 50. 72 Fedon 44. 48. 80. 124. 172 Megakle 185 Mida 19 Minos 63. 190 Drakon 72 Efijalt 70 Ekfantid 267 Epimenid 3 Euagora 184 Eubul 49 Eurifont 50 Euripid 3.261 Eurition 171 Eutikrat 164 Falarid 182 Falej 46. 170 Tirtej 172 Trazibul 103.KAZALO IMENA Heraklo 103 Heziod 3. 32.34.124. 106 Piton 185 Pizistrat 167. 195 Hiparin 169 Hipodam 50. 104. 35.62. 187. 38.72.169. 184. 139.196. 70. 70. 185. 269. 5 1 .111. 105. 186. 195 Periklo 49. 7 1 . 184. 49. 52.173. 169 Harilaj 63. 126. 197 Pauzanija 157. 195 Platon 29. 235 Simon 170 Sira 184 Skilaks 243 Smerd 185 Sokrat 27. 195. 46. 48.40. 237 Hipokrat 225 Homer 3. 43. 70 Pitak 72. 71 Telekle 144 Teodekt 12 Teodor 253 Teopomp 189 Teramen 139 Tibron 245 Timofan 163. 235 Miron 197 Mitridat 186 Mnazej 164 Mnazin 164 Muzej 261 Odisej 258 Oksil(o) 205 Onomakrit 71 Onomarh 164 Ortagora 195 Pahet 163 Panetije 182. 113 Agesilaj 172 Alkej 106 Amadok 186 Amasis 25 Aminta 184 Anaksilaj 197 Androdamant 72 Anon 172 Antileont 197 Antimenid 106 Antisten 102 Apolodor 23 Arabej 184 Argo 103 Argonauti 103 Arhelaj 184. 139 Lisandar 156.167. 142 Hefest 7 Helanokrat 185 Heraklid 185 Herakleodor 161 Heraklit 194 296 297 . 42. 39.130. 107.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->