You are on page 1of 6

JANUARI 2009

MINGGU 1

TARIKH: 6 JANUARI 2009


MASA : Selasa ( 2.30 – 3.30 pm)
TEMPAT: Gimnasium
PENYELARAS: Puan Nani.
AKTIVITI: Penerangan etika menghadiri kelas Pendidikan Jasmani.
KELAS TERLIBAT: 2MTBM1, 2MTBM2, 2MTBM3
OBJEKTIF AKTIVITI: 1) Mendisiplinkan para guru pelatih.
2) Mendedahkan peraturan.
CARA PELAKSANAAN: Puan Nani memberikan penerangan lengkap tentang etika
berpakaian menghadiri kelas Pendidikan Jasmani dan mewajibkan semua guru
pelatih untuk dating awal ke kelas.
REFLEKSI: -Beberapa orang guru pelatih lewat hadir ke kelas.
-Terdapat guru pelatih perempuan memakai tudung berwarna.

MINGGU 2

TARIKH: 13 JANUARI 2009


MASA : Selasa ( 2.30 – 3.30 pm)
TEMPAT: Gimnasium.
PENYELARAS: Encik Nasaruddin
AKTIVITI: Taklimat etika bersukan
KELAS TERLIBAT: 2MTBM1, 2MTBM2, 2MTBM3
OBJEKTIF AKTIVITI: 1) Memberi panduan tentang tingkah laku ketika bersukan.
2) Menerapkan nilai-nilai positif pada setiap individu
bersukan.
CARA PELAKSANAAN: Encik Nasaruddin memberikan taklimat tentang etika
bersukan
REFLEKSI:-Semua guru pelatih menumpukan perhatian terhadap taklimat oleh
penyelaras.
MINGGU 3

TARIKH: 20 JANUARI 2009


MASA : Selasa ( 2.30 – 3.30 pm)
TEMPAT: Gimnasium
PENYELARAS: Puan Nani
AKTIVITI: Pergerakan Kreatif
KELAS TERLIBAT: 2MTBM1, 2MTBM2, 2MTBM3
OBJEKTIF AKTIVITI: 1) Menerap keyakinan diri dalam melakukan pergerakan.
2) Menyemai sikap bekerjasama antara pasangan bagi
melaksanakan aktiviti.
3) Menajamkan daya pemikiran untuk menghasilkan
pergerakan kreatif.
CARA PELAKSANAAN: Secara berpasangan, setiap guru pelatih dikehendaki mereka
satu pergerakan kreatif yang berfungsi meningkatkan tahap kecerdasan tubuh
badan. Masa yang diberi adalah 15minit. Kemudian, setiap pasangan dikehendaki
mempamerkan pergerakan kreatif masing-masing dan guru pelatih lain harus
meniru pergerakan tersebut.
REFLEKSI:-Semua guru pelatih memberikan kerjasama terhadap pasangan masing-
masing.
-Beberapa pasangan tampil ke hadapan dengan sukarela untuk
mempamerkan pergerakan kreatif yang dicipta.

MINGGU 4

TARIKH: 27 JANUARI 2009


MASA : Selasa ( 2.30 – 3.30 pm)
TEMPAT: Gimnasium
PENYELARAS:
AKTIVITI:
KELAS TERLIBAT: 2MTBM1, 2MTBM2, 2MTBM3
OBJEKTIF AKTIVITI: 1)
2)
CARA PELAKSANAAN:
REFLEKSI:
FEBRUARI 2009

MINGGU 1

TARIKH: 3 FEBRUARI 2009


MASA : Selasa ( 2.30 – 3.30 pm)
TEMPAT:
PENYELARAS:
AKTIVITI:
KELAS TERLIBAT: 2MTBM1, 2MTBM2, 2MTBM3
OBJEKTIF AKTIVITI: 1)
2)
CARA PELAKSANAAN:
REFLEKSI:

MINGGU 2

TARIKH: 10 FEBRUARI 2009


MASA : Selasa ( 2.30 – 3.30 pm)
TEMPAT:
PENYELARAS:
AKTIVITI:
KELAS TERLIBAT: 2MTBM1, 2MTBM2, 2MTBM3
OBJEKTIF AKTIVITI: 1)
2)
CARA PELAKSANAAN:
REFLEKSI:
MINGGU 3

TARIKH: 17 FEBRUARI 2009


MASA : Selasa ( 2.30 – 3.30 pm)
TEMPAT:
PENYELARAS:
AKTIVITI:
KELAS TERLIBAT: 2MTBM1, 2MTBM2, 2MTBM3
OBJEKTIF AKTIVITI: 1)
2)
CARA PELAKSANAAN:
REFLEKSI:

MINGGU 4

TARIKH: 24 FEBRUARI 2009


MASA : Selasa ( 2.30 – 3.30 pm)
TEMPAT: Gimnasium.
PENYELARAS: Encik Nasaruddin
AKTIVITI: Taklimat kem di Teluk Batik
KELAS TERLIBAT: 2MTBM1, 2MTBM2, 2MTBM3
OBJEKTIF AKTIVITI: 1)
2)
CARA PELAKSANAAN: Pensyarah penyelaras memberikan taklimat tentang alatan
yang perlu dibawa, aktiviti yang akan dijalankan, peraturan semasa menjalankan
aktiviti, dan sebagainya.
REFLEKSI:-Beberapa guru pelatih bertanya tentang pakaian semasa menjalankan
aktiviti.
-Pensyarah penyelaras memberikan maklumbalas.
MAC 2009

MINGGU 1

TARIKH: 3 Mac 2009


MASA : Selasa ( 2.00 – 4.30 pm)
TEMPAT: Padang dan trek Universiti Sains Malaysia (USM).
PENYELARAS: Encik Nasaruddin
AKTIVITI: Pemilihan atlet untuk pasukan relay maktab bagi penyertaan sukan
KAGUM.
KELAS TERLIBAT: 2MTBM1, 2MTBM2, 2MTBM3,2BMMT1, 2BMMT2.
OBJEKTIF AKTIVITI: 1) Memilih guru pelatih yang berbakat dalam larian untuk sukan
KAGUM.
2) Mencungkil bakat-bakat terpendam para guru pelatih.
3) Melahirkan bakal guru yang mantap dari segi fizikal dan
jasmani.
CARA PELAKSANAAN: Setiap guru pelatih dikehendaki menjalani ujian kecerdasan
larian trek. Individu yang berbakat dan layak akan diserap ke dalam pasukan relay
maktab untuk sukan KAGUM yang bakal menjelang.
REFLEKSI: -Semua guru pelatih lelaki memberikan kerjasama untuk menjalani ujian
larian.
- Guru pelatih perempuan kurang bekerjasama. Kebanyakan daripada
mereka hanya berjalan semasa ujian 400meter trek.

MINGGU 2

TARIKH: 10 Mac 2009


MASA : Selasa ( 2.30 – 4.00 pm)
TEMPAT: Dewan Tanjung (ODT)
PENYELARAS: Encik Nasaruddin
AKTIVITI: Taklimat ujian kecerdasan
KELAS TERLIBAT: Semua guru pelatih PPISMP semester 2
OBJEKTIF AKTIVITI: 1) Memberikan gambaran tentang ujian kecerdasan.
2) Membolehkan para guru pelatih melakukan persediaan
awal sebelum menjalani ujian kecerdasan.
CARA PELAKSANAAN: Pensyarah penyelaras memberikan taklimat mengenai ujian
kecerdasan yang wajib dijalani oleh setiap guru pelatih secara berperingkat.
REFLEKSI:-Para guru pelatih menumpukan sepenuh perhatian terhadap taklimat
pensyarah.
-Segelintir daripada mereka menyalin nota dan bertanya jika terdapat
kemusykilan.
MINGGU 3

-cuti pertengahan penggal-

MINGGU 4

TARIKH: 24 MAC 2009


MASA : Selasa ( 2.30 – 4.30 pm)
TEMPAT: Dewan Tanjung (ODT)
PENYELARAS: Encik Shawn
AKTIVITI: Taklimat kem di Teluk Batik
Pemilihan ahli jawatankuasa bagi kem di Teluk Batik
KELAS TERLIBAT: Semua guru pelatih PPISMP semester 2
OBJEKTIF AKTIVITI: 1)
2)
CARA PELAKSANAAN: Pensyarah penyelaras memberikan taklimat tentang alatan
yang perlu dibawa, aktiviti yang akan dijalankan, peraturan semasa menjalankan
aktiviti, dan sebagainya.
REFLEKSI:-Beberapa guru pelatih bertanya tentang pakaian semasa menjalankan
aktiviti.
-Pensyarah penyelaras memberikan maklumbalas.