INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE–DEZVOLTARE

ÎN CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR
Departamentul de Instalaţii

TEMA:

GHID PRIVIND DETERMINAREA SUPRAFEŢEI
ECHIVALENTE TERMIC A CORPURILOR DE
ÎNCĂLZIRE

FAZA:

Redactarea I-a

Contract nr. C 34 / 2001
Beneficiar: Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei

DIRECTOR DEPARTAMENT:

Prof. dr. ing. Dan Constantinescu

RESPONSABIL TEMĂ:

Ing. Horia Petran
Ing. Ciprian Ene

RESPONSABIL CALITATE

ing. Melania Cruceanu

- Noiembrie 2001 -

Colectiv de elaborare

Prof. dr. ing. Dan Constantinescu

C.P. I

ing. Horia Petran

C.P. III

ing. Ciprian Ene

C.P. III

ing. Melania Cruceanu

C.P. III

MEMORIU DE PREZENTARE

În România, contorizarea energiei termice livrate consumatorilor urbani (şi mai ales
clădirilor de locuit) racordaţi la sisteme centralizate de alimentare cu căldură a fost şi este
în continuare deficitară. Din acest motiv, în multe cazuri defalcarea cheltuielilor de
încălzire între clădirile civile racordate la un acelaşi punct termic / centrală termică
funcţionând cu apă caldă s-a făcut şi se face în continuare în sistem pauşal. Conform
prevederilor legale (ex. Legea Locuinţei nr. 114/1996 şi a normelor metodologice pentru
aplicarea acesteia), criteriul de repartizare a cheltuielilor de încălzire între diferite clădiri
racordate la aceeaşi sursă de căldură este reprezentat de suprafaţa echivalentă termic a
corpurilor de încălzire din instalaţiile aferente clădirilor respective.
Determinarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire este utilă de
asemenea în cazul înlocuirii unor corpuri de încălzire cu ocazia reabilitării termice a
instalaţiei de încălzire interioare aferentă unei clădiri existente. În acest sens, se aminteşte
O.G. nr. 29/30.01.2000 care prevede reabilitarea termică a clădirilor existente, ordonanţă
care derivă din directiva 93/76/CEE vizând limitarea emisiilor de bioxid de carbon (SAVE),
printr-o ameliorare a eficienţei energetice (inclusiv) a clădirilor şi instalaţiilor aferente.
Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire este o mărime convenţională
care se calculează în prezent conform prevederilor STAS 11 984–83, din puterea termică
obţinută prin încercări de laborator efectuate după metoda SR ISO 3148-99 şi
SR ISO 3150-99.
În STAS 11 984–83 sunt date valorile suprafeţei echivalente termic numai pentru
câteva corpuri de încălzire şi anume cele fabricate de-a lungul anilor în România, pentru
marea majoritate a corpurilor de încălzire existente la ora actuală pe piaţa românească
necunoscându-se valorile suprafeţei echivalente termic. Foarte multe dintre acestea au
fost determinate în urma inventarierii datelor privind încercările de corpuri de încălzire
efectuate de-a lungul anilor în celula termică INCERC, precum şi în urma analizei
agrementelor tehnice acordate diverşilor producători sau distribuitori de astfel de
echipamente, şi sunt prezentate în ghidul de faţă.
În ceea ce priveşte modul de determinare a suprafeţei echivalente termic,
modificarea esenţială faţă de STAS 11984-83 este reprezentată de considerarea
parametrilor nominali conform SR ISO 3148, respectiv 90/70/20°C, în locul valorilor
i

95/75/18°C. Ghidul este structura în două părţi: prima parte conţinând modul de definire al suprafeţei echivalente termic a unui corp de încălzire (metrul pătrat de suprafaţă echivalentă termic) şi metodologia de determinare a suprafeţei echivalente termic a unui corp de încălzire în condiţiile în care se cunoaşte puterea termică nominală a acestuia. valorile suprafeţei echivalente termic pentru corpurile de încălzire cuprinse în STAS 11984-83 rămân neschimbate. Având în vedere dinamica foarte mare a pieţei produselor şi echipamentelor de instalaţii pentru construcţii (şi implicit cea a corpurilor de încălzire). Cu toate acestea. iar cea de-a doua parte constituindu-se într-un catalog de valori ale suprafeţei echivalente termic ale principalelor corpuri de încălzire existente la ora actuală pe piaţa românească. în loc de 525 W/m². prin modificarea valorii corespunzătoare unui metru pătrat echivalent termic de 453 W/m². 10/1995. este necesar ca valorile cuprinse în ghidul de faţă să fie actualizate şi completate cel puţin odată la doi ani prin analizarea noilor tipuri de corpuri de încălzire apărute pe piaţa autohtonă. luându-se în considerare în principal corpurile de încălzire pentru care a fost eliberat agrement tehnic conform Legii calităţii în construcţii nr. ii .

Liviu Dumitrescu Avizat de: SERVICIUL PROGRAME DE CERCETARE ŞI REGLEMENTĂRI TEHNICE Şef serviciu: Ing. dr. Octavian Manoiu Responsabil lucrare M. ing.P. Ligia Forsea . Horia Petran Ing. ing. ing.MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE. dr.DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR INCERC Director general: Prof. onor. Preşedinte Acad. Dan Constantinescu Ing.R. Ciprian Ene Coordonat de: A.: Ing.I.L. dr. Dan Lungu DEPARTAMENTUL INSTALAŢII ÎN CONSTRUCŢII ŞI BAZA DE PRODUCŢIE AUXILIARĂ Director Departament: Prof. prof. TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI GHID PRIVIND DETERMINAREA SUPRAFEŢEI ECHIVALENTE TERMIC A CORPURILOR DE ÎNCĂLZIRE INDICATIV: Elaborat de: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE . ing.I.T. Dan Constantinescu Elaboratori: Prof. dr.L.

......2...........................................2 3.....................CUPRINS pag................................................................. DETERMINAREA SUPRAFEŢEI ECHIVALENTE TERMIC A CORPURILOR DE ÎNCĂLZIRE.........................5 ................................1 1. 1.......................1........................ DOCUMENTE CONEXE .............................. SOCIAL-ADMINISTRATIVE ŞI SIMILARE ACESTORA ..........................................................................................................................................1 1..... Obiect şi domeniu de aplicare ....................... Terminologie şi definiţii......................................................................... GENERALITĂŢI.........................................................4 ANEXA 1 SUPRAFAŢA ECHIVALENTĂ TERMIC PENTRU PRINCIPALELE CORPURI DE ÎNCĂLZIRE UTILIZATE ÎN CLĂDIRI DE LOCUIT.......................................................3 BIBLIOGRAFIE......................................................................1 2................................

1.. Elaborat de: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE IN CONSTRUCŢII SI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR INCERC .. .. Terminologie şi definiţii 1.GHID PRIVIND DETERMINAREA SUPRAFEŢEI ECHIVALENTE TERMIC A CORPURILOR DE ÎNCĂLZIRE 1.. .1 Suprafaţa echivalentă termic a unui corp de încălzire. cu ordinul nr. este o mărime convenţională care caracterizează puterea termică a corpului de încălzire. ..corpul de încălzire racordat la instalaţia de încălzire cu intrarea agentului încălzitor pe la partea superioară şi ieşirea pe la partea inferioară. Indicativ: Înlocuieşte: GENERALITĂŢI 1.. temperatura interioară a încăperii de 20°C (diferenţa medie de temperatură apă-aer de 60°C).. precum şi în calculele pentru înlocuirea corpurilor de încălzire din clădiri existente cu altele noi... TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI M.. sub fereastră.. .BUCUREŞTI Aprobat de: MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE.T... Ghidul nu se aplică la defalcarea cheltuielilor de încălzire între apartamentele din cadrul clădirilor de locuit colective racordate la instalaţia interioară de încălzire comună clădirii..L. Prevederile prezentului ghid se aplică la defalcarea cheltuielilor de încălzire între diferite clădiri racordate la aceeaşi sursă de căldură (în lipsa echipamentelor de măsurare a energiei termice)..2. din ... social-administrative şi similare acestora.P.. Prezentul ghid înlocuieşte STAS 11984-83..L.temperaturile de intrare şi ieşire a agentului încălzitor (apă) din corp de 90/70°C. de tip constructiv diferit. în următoarele condiţii uzuale de proiectare: ..corpul de încălzire montat aparent pe peretele exterior.2... Sechiv.1. Obiect şi domeniu de aplicare Prezentul ghid defineşte şi stabileşte mărimea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire. folosite în clădiri de locuit..

Dimensionarea corpurilor de încălzire din ţevi netede [6] STAS 7363 Elemente de radiator din fontă cu coloane unite de secţiune eliptică.013 bar). Caracteristici termice şi hidraulice ale corpurilor de încălzire.. Dimensiuni [7] STAS 7364 Elemente de radiator din fontă cu coloane libere de secţiune circulară.presiunea atmosferică de la nivelul mării (1.2. care efectuează determinarea puterii termice a corpurilor conform SR ISO 3148. 1. Determinarea puterii termice [3] STAS 1797/1 Instalaţii de încălzire centrală. Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire se stabileşte de către laboratoare specializate acreditate. S. [1] SR ISO 3148 DOCUMENTE CONEXE Radiatoare. fără pigmenţi metalici.2 Metrul pătrat de suprafaţă echivalentă termic este acea suprafaţă a corpului de încălzire care cedează 453 W în condiţiile de folosire specificate la pct.1. 1. . suprafaţa de încălzire a corpului. convectoare şi aparate similare – Determinarea puterii termice. OBSERVAŢIE: Spre deosebire de suprafaţa echivalentă termic a unui corp de încălzire. reprezintă totalitatea suprafeţelor spălate de aer ale corpului de încălzire. Metoda de încercare în cameră închisă răcită cu aer [2] STAS 11247/2 Instalaţii de încălzire centrală. Dimensiuni [8] STAS 404 Ţevi de oţel. Dimensionarea radiatoarelor din fontă [5] STAS 1797/3 Instalaţii de încălzire centrală. fără sudură. laminate la cald 2 . 2. Prescripţii generale [4] STAS 1797/2 Instalaţii de încălzire centrală. Dimensionarea corpurilor de încălzire.2.vopsirea la exterior a corpului cu vopsea de culoare deschisă.

fără sudură. 3.2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice. Pentru calcule rapide. În cazul înlocuirii unui corp de încălzire cu un altul.1. 3. de alt tip constructiv. [m²] (1) în care Q0 reprezintă puterea termică a corpului de încălzire determinată conform SR ISO 3148. suprafeţele lor echivalente termic trebuie să fie aceleaşi.[9] STAS 530 Ţevi de oţel. 29/30. 114/1996 republicată [12] * * * O.2. instituţii publice şi agenţi economici [13] * * * O. N1. 29/N/23. Suprafaţa echivalentă termic a unui corp de încălzire se determină cu relaţia: S ET = Q0 453 . social-administrative şi similare acestora. În Anexa 1 la prezentul ghid sunt indicate valorile suprafeţei echivalente termic ale principalelor corpuri de încălzire utilizate în clădiri de locuit.Normativ cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie. 3. trase sau laminate la rece [10] STAS 7656 Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii [11] * * * Legea locuinţei nr. se calculează cu relaţia: N1 = No ⋅ S echiv o (2) S echiv 1 în care: 3 .12.1993 .4.G.01. numărul elementelor corpului înlocuitor.3. DETERMINAREA SUPRAFEŢEI ECHIVALENTE TERMIC A CORPURILOR DE ÎNCĂLZIRE 3. 3. pentru o diferenţă medie de temperatură ∆tn = 60°C.

7/1998.. 4 . INCERC nr.a. contr. Rev. poz. S echiv o . ş. Construcţii nr. 242C. 3/1999. * * *. 3.32/1994 2. Studiul caracteristicilor termice experimentale ale diferitelor tipuri de corpuri de încălzire (din fontă. Costăchel. Costăchel. în metri pătraţi de suprafaţă echivalentă termic pe element.numărul de elemente al corpului prevăzut iniţial. A. în metri pătraţi de suprafaţă echivalentă termic pe element.5 Valoarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire se indică în documentaţia tehnică a produsului. Valorile S echiv o şi S echiv1 sunt date în Anexa 1. Ghid de agrement tehnic pentru corpuri de încălzire statice. p. oţel şi aluminiu) indigene şi străine în vederea propunerii unor caracteristici termice unitare ale acestora.No . 3. P.. p. ş. S echiv1 .suprafaţa echivalentă termic a corpului de încălzire înlocuitor. GAT 126-96.a. Instalatorul nr. BIBLIOGRAFIE 1. 4.catalog de valori ale suprafeţei echivalente termic. 43-47. Corpuri de încălzire româneşti şi străine . P. Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire – criteriu de repartizare a costurilor de încălzire.suprafaţa echivalentă termic a corpului de încălzire prevăzut iniţial. 45-62. Rev.

SOCIAL-ADMINISTRATIVE ŞI SIMILARE ACESTORA 5 .ANEXA 1 SUPRAFAŢA ECHIVALENTĂ TERMIC PENTRU PRINCIPALELE CORPURI DE ÎNCĂLZIRE UTILIZATE ÎN CLĂDIRI DE LOCUIT.

3 LOGATREND VK-PROFIL – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.2 STANDARD – radiatoare din oţel cu coloane libere de secţiune circulară Tabelul A1.7 LBA EURAL – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.1 Biasi – Italia Buderus Heiztechnik GmbH – Germania De' Longhi Radiators spa – Italia Demirdöküm Fabrikalan – Turcia .3 LBA – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.2 BANK – radiatoare din oţel cu coloane libere de secţiune circulară Tabelul A1.3 RIDEM – radiatoare din fontă cu coloane Tabelul A1.8 BTA – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.1 DIN 4703 – radiatoare din oţel cu coloane unite de secţiune eliptică Tabelul A1.3 PLATTELLA – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.3 LOGATREND VK-PLAN – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.2 CAMBIOTHERM – radiatoare din oţel cu coloane libere de secţiune circulară Tabelul A1.ANEXA 1 Principalele modele de corpuri de încălzire utilizate în România Producător Alurad Futestehnikai kft.7 LINEAR – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.6 STANDARD-KONVECTOR – convectoare din oţel Tabelul A1.3 LINEAR VERTICALE – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.2 DIN 4703 – radiatoare din fontă cu coloane unite de secţiune eliptică Tabelul A1.3 LOGATREND K-PROFIL – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.2 STANDARD-HEIZWAND – radiatoare din profile de ţeavă din oţel Tabelul A1.3 SANO – radiatoare din oţel cu coloane libere de secţiune circulară Tabelul A1.2 LOGATREND K-PLAN – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.9 Carron Company – Marea Britanie CARRON – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.7 TUBOLASER – radiatoare din oţel cu coloane Tabelul A1. – Ungaria Model/Tip Caracteristici ALURAD PANEL – radiatoare din aluminiu (sudate) Tabelul A1.3 Compañia Roca Radiadores sa – Spania DUBAL – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.

3 LUX-N – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.8 ALLIANCE – radiatoare din aluminiu (turnate) GREEN – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.3 MAGO – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.3 RADAL – radiatoare din aluminiu (sudate) Tabelul A1.7 FERROTHERM – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.7 TAHITI – radiatoare din elemente de fontă Tabelul A1.1 AMICO – radiatoare din elemente de fontă Tabelul A1.convectoare cu mască normală Tabelul A1.7 CRP – convectoradiatoare panou din ţeavă şi tablă de oţel Tabelul A1.DIA PLUS – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.7 Fondall srl – Italia JOLLY – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7 ROTERM – radiatoare din tablă de oţel (elemente sudate) Tabelul A1.4 ROTERM RT – radiatoare din ţeavă şi tablă de oţel (elemente sudate) Tabelul A1.8 RADAL PANEL – radiatoare din aluminiu (sudate) Tabelul A1.5 Ghidini Radiatori srl – Italia KING – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.5 SP – convectoradiatoare din ţeavă şi tablă de oţel Tabelul A1.3 DIA VENTIL – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.7 MASTER – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7 BLITZ – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.1 750×4 – radiatoare din fontă cu coloane libere de secţiune circulară Tabelul A1.7 CLUB – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.9 .5 .7 Tabelul A1.7 CLAN – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.9 DiaNorm Wärme – Austria Dunaferr Lemezalakitó kft.7 Global sas – Italia MIX – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.1 Florida spa – Italia SEVEN – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1. – Ungaria Electrolux Lehel – Ungaria Faral spa – Italia Feroemail – Ploieşti Ferroli – Italia Fondital Finv spa – Italia FTMCI – Bucureşti IAA – Alexandria .1 STAS 7364 – radiatoare din fontă cu coloane libere de secţiune circulară Tabelul A1.7 600×3 – radiatoare din fontă „cu mască” Tabelul A1.convectoare cu mască generală Tabelul A1.

7 Romexim Prodcom Plus srl – Bucureşti .6 KORALUX PRISMA VERTICAL – radiatoare din profile de ţeavă din oţel Tabelul A1.3 MITO – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7 Martin – Cehoslovacia MARTIN 500/200/4 – radiatoare din tablă de oţel (elemente sudate) Tabelul A1. San Marino Radson – Belgia Siral – Bucureşti .3 Tabelul A1.6 RADIK KLASIK – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.CONFORT 80 – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.8 BIMETAL seria C – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7 MONDIAL 80 – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.3 VERTIKAL – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.7 Manaut – Spania IBER – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.5 KORALUX PRISMA HORIZONTAL – radiatoare din profile de ţeavă din oţel Tabelul A1.6 KORALUX PRISMA REFLEX – radiatoare din profile de ţeavă din oţel Tabelul A1.3 RADIK PLAN VENTIL KOMPAKT – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.4 ROTERM RT – radiatoare din ţeavă şi tablă de oţel (elemente sudate) Tabelul A1.3 PLANORA – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.corp de încălzire tip plintă Tabelul A1.4 Nova Florida srl – Italia SEVEN 97 – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.3 Rag-all – Italia TOP – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7 INTEGRA – radiatoare panou din oţel KOMPAKT – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.7 Nuova IMAS srl – Italia APOLLO EXTRA – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.7 Soulis – Grecia AKANS – radiatoare din tablă de oţel (elemente sudate) Tabelul A1.4 Termo Romradiatoare sa – Braşov TROPIC LUX – radiatoare din ţeavă şi tablă de oţel (elemente sudate) Tabelul A1.3 Primacon srl – Bucureşti PRIMATERM – radiatoare din profile extrudate de aluminiu Tabelul A1.5 Industrie Pasotti spa – Italia IUPS – Suceava Korado as – Cehia Kristal sa – Rep.7 BIMETAL seria S – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7 BIMETAL seria CF – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7 TITAN – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7 ROTERM – radiatoare din tablă de oţel (elemente sudate) Tabelul A1.3 RADIK VENTIL KOMPAKT – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.

Titan Bagno spa – Rep.7 SINTESI – radiatoare din aluminiu (extrudate) Tabelul A1.6 serpentine şi registre orizontale Tabelul A1.1 registre verticale.– URSS – EVOLUTO – radiatoare din aluminiu (extrudate) Tabelul A1.1 TERMO – radiatoare din fontă cu coloane Tabelul A1.3 KALOR – radiatoare din fontă cu coloane Tabelul A1.7 STAS 7363 – radiatoare din fontă cu coloane unite de secţiune eliptică Tabelul A1. coloane Tabelul A1.1 KALOR 3 – radiatoare din fontă cu coloane Tabelul A1.1 500/140/2 – radiatoare din fontă cu coloane libere de secţiune eliptică Tabelul A1.7 MIXER – radiatoare din aluminiu (extrudate) Tabelul A1. San Marino UREMOAS – Bucureşti Vogel & Noot – Austria VSZ Ocel – Slovacia ZDB Viadrus – Cehia .6 .3 KORAD – radiatoare panou din oţel Tabelul A1.1 VN 4000 AH ORNIS – radiatoare panou din oţel.3 VN 4000 NTR – radiatoare panou din oţel Tabelul A1. cu şi fără ventil Tabelul A1.

Fig. A1. A1. Fig.4 STAS 7364 Tab. A1. A1.12 (Germania) Demirdöküm Fabrikalan (Turcia) Feroemail (Ploieşti) UREMOAS (Bucureşti) ZDB Viadrus (Cehia) – (URSS) II.1 RIDEM Tab. A1. A1.1. Fig. A1. Fig. A1. cu coloane 1 2 3 4 5 6 7 Buderus Heiztechnik GmbH DIN 4703 Tab.6 (Italia) TAHITI Tab.10 TERMO Tab. A1. Fig. A1. A1. cu coloane . Fig. Fig. A1.1. Fig. A1.1. A1.1.1.1. A1. Fig. A1.1. social-administrative şi similare acestora Poz Producător Model Observaţii I. Fig. Radiatoare din fontă. A1.3 750×4 Tab. A1. A1. Fig. Fig.2 600×3 Tab. A1. A1. Radiatoare din oţel. A1.1.Suprafaţa echivalentă termic pentru principalele corpuri de încălzire utilizate în clădiri de locuit.5 Ferroli AMICO Tab.7 STAS 7363 Tab.1. A1.9 KALOR 3 Tab.1.1.11 500/140/2 Tab.1.8 KALOR Tab. A1.

Fig.3. A1.2.3. A1. A1.3. A1.3. A1. Fig. A1. Fig. A1.24 LINEAR Tab.3.3.16 SANO Tab. A1. Fig. A1.13 BANK Tab.2. A1. Fig. A1. A1.17 STANDARD Tab.14 CAMBIOTHERM Tab. A1.35 (Italia) Buderus Heiztechnik GmbH (Germania) III.3. A1. A1.3.2. Fig.32 RADIK PLAN VENTIL KOMPAKT Tab.2.3. A1.3. Fig. A1. din oţel 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Biasi (Italia) Carron Company (Marea Britanie) De' Longhi Radiators spa (Italia) DiaNorm Wärme (Austria) Dunaferr Lemezalakitó kft. A1. Fig.30 FERROTHERM Tab. A1.1/8 BTA Tab. A1.28 DIA VENTIL Tab.23 CARRON Tab.3. A1.3.19 LOGATREND K-PLAN Tab. (Ungaria) Ferroli (Italia) Korado as (Cehia) Nuova IMAS srl (Italia) .3. A1. A1.21 (Germania) LOGATREND VK-PLAN Tab. Fig. Fig. A1. Fig.29 LUX-N Tab.20 Buderus Heiztechnik GmbH LOGATREND K-PROFIL Tab. A1.3.2.33 RADIK VENTIL KOMPAKT Tab. A1. A1. Fig. A1. Fig. A1. A1. A1. A1. A1.3.2.34 APOLLO EXTRA Tab. A1. Fig. A1.3. Fig. A1.3. Fig. A1. A1. Fig.25 LINEAR COMPACT VERTICALE Tab. A1.27 DIA PLUS Tab. Fig. A1. A1. Fig. Fig.15 DIN 4703 Tab.31 RADIK KLASIK Tab.22 LOGATREND VK-PROFIL Tab. A1. Radiatoare panou. A1.26 PLATTELLA Tab. Fig. Fig.8 9 Biasi TUBOLASER Tab. A1. Fig. A1. A1.

3.5.5. A1. A1. A1.49 VI. A1.43 ROTERM Tab. A1. A1.4.4.4. A1. Fig. A1. Radiatoare din ţeavă şi tablă de oţel.41 KORAD Tab. A1. A1. Fig. A1. Fig. A1. sudate 26 27 28 29 FTMCI (Bucureşti) IAA (Alexandria) IUPS (Suceava) Termo Romradiatoare sa (Braşov) ROTERM RT Tab. Fig.3.3. Fig.39 VN 4000 AH ORNIS Tab. A1.5.38 VERTIKAL Tab. Fig. Fig.43 MARTIN 500/200/4 Tab. Fig.19 20 21 INTEGRA Tab. A1. Fig. Fig. Radiatoare din tablă de oţel.40 VN 4000 NTR Tab.3.3. A1.5. A1.47 SP Tab.46 TROPIC LUX Tab. A1. Fig. A1.46 CRP Tab. A1. Corpuri de încălzire din ţevi netede 30 Buderus Heiztechnik GmbH (Germania) STANDARD-HEIZWAND Tab. Fig. Fig. A1. A1.48 ROTERM RT Tab. A1. A1. A1.5. A1.45 V.42 Vogel & Noot (Austria) VSZ Ocel (Slovacia) IV. A1. A1.3. A1.36 Radson KOMPAKT Tab. A1. Fig.3. cu elemente sudate 22 23 24 25 FTMCI (Bucureşti) IUPS (Suceava) Martin (Cehoslovacia) Soulis (Grecia) ROTERM Tab. A1.50 .4. A1. Fig. A1.37 (Belgia) PLANORA Tab.44 AKANS Tab. A1. A1. Fig.6. Fig.

7.52 KORALUX PRISMA VERTICAL Tab. Fig. A1. Radiatoare din aluminiu.7. A1. Fig. Fig. Fig. A1. A1. A1. Fig.7. A1.69 Industrie Pasotti spa CONFORT 80 Tab. Fig.6. A1. A1. A1. A1. Fig.64 JOLLY Tab. Fig.72 (Rep. A1. A1.54 serpentine şi registre orizontale Tab. A1.31 32 Korado as (Cehia) – KORALUX PRISMA HORIZONTAL Tab. A1. San Marino) TITAN Tab.60 CLAN Tab.7.7. A1. A1. A1. A1.65 BLITZ Tab. A1.7. A1.6.67 KING Tab.63 SEVEN Tab.68 MIX Tab.70 (Italia) MONDIAL 80 Tab.7.7. A1. A1. A1. Fig. Fig.55 VII.73 Biasi (Italia) Compañia Roca Radiadores sa (Spania) Faral spa (Italia) Ferroli (Italia) Florida spa (Italia) Fondall srl (Italia) Fondital Finv spa (Italia) Ghidini Radiatori srl (Italia) Global sas (Italia) . A1. Fig.7.7. A1. A1. A1.71 Kristal sa MITO Tab.7.57 DUBAL Tab. A1.7. Fig.7. A1. Fig.6. A1.7. A1.6. Fig. A1.61 CLUB Tab. A1. A1. coloane Tab.58 ALLIANCE Tab.7.53 registre verticale. Fig.7. Fig. A1.51 KORALUX PRISMA REFLEX Tab. A1.7. A1. Fig. Fig. A1.62 MAGO Tab. turnate sau extrudate 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 LBA Tab. A1. A1. A1. A1. Fig. Fig.7. A1. Fig. A1. A1. Fig.66 MASTER Tab. Fig.56 LBA EURAL Tab. A1.59 GREEN Tab.6.

7.83 ALURAD PANEL Tab.7.8. Fig. A1. Fig. A1. Fig. A1.80 EVOLUTO Tab.7.7. Fig. A1.74 SEVEN 97 Tab. A1. A1.8.7.82 SINTESI Tab.90 (Spania) Nova Florida (Spania) Primacon srl (Bucureşti) Rag-all 47 (Italia) Siral 48 49 (Bucureşti) Titan Bagno spa (Rep). A1. Radiatoare din aluminiu. A1.9.89 (Alexandria) cu mască generală Tab.78 BIMETAL seria CF Tab. A1. Fig. A1.79 BIMETAL seria S Tab. A1.8. A1. A1. San Marino VIII.81 MIXER Tab. A1. A1. (Ungaria) Electrolux Lehel (Ungaria) Romexim Prodcom Plus srl (Bucureşti) IX.87 STANDARD-KONVECTOR Tab.88 IAA cu mască normală Tab.7.8. A1.9. A1. A1. Fig. Fig. A1. sudate 50 51 52 Alurad Futestehnikai kft.Manaut 44 45 46 IBER Tab. A1. Fig. A1. Fig. A1. A1. A1.7. Fig. A1. Fig. A1.76 TOP Tab. A1.7.7.9. Fig.75 PRIMATERM Tab. Fig.77 BIMETAL seria C Tab. Fig.7. Convectoare 53 54 Buderus Heiztechnik GmbH (Germania) . A1.85 RADAL PANEL Tab. A1. A1. A1. Fig. A1. A1.84 RADAL Tab. Fig. Fig. A1.86 corp de încălzire tip plintă Tab.

5 541.212 0.349 0.364 0.297 0.314 0.311 0.275 0.1 Radiatoare din fontă.323 0.276 0.5 693.145 0.314 0.266 0. Racord element coloane b [mm] a [mm] – ţoli 250 160 220 70 110 160 220 110 160 110 160 99 99 99 134 134 134 107 142 350 142 218 142 218 142 218 67 67 67 105 105 105 105 143 143 181 181 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6 4 5 2 3 4 5 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 9 4 6 4 6 4 6 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /elem] 0.225 0.270 0.260 0.5 693.328 0.410 0.476 0.223 0.390 0.241 0.436 0.358 0.523 Observaţii – Coloane unite de secţiune eliptică DIN 4703 Coloane libere Coloane libere de secţiune circulară Coloane libere de secţiune circulară STAS 7364-86 Coloane libere de secţiune circulară Coloane unite Aspect de radiator din aluminiu turnat .285 0.Tabelul A1.228 0.207 0.339 0.201 0.177 0.272 0.5 846 846 562 685 875 402 562 685 875 685 875 685 875 Adâncime Lungime Nr.174 0.282 0. cu coloane Producător Model/Tip – – Buderus Demirdöküm Feroemail Feroemail Feroemail Ferroli (DIN 4703) RIDEM 3/500 RIDEM 3/623 RIDEM 3/813 RIDEM 4/500 RIDEM 4/623 RIDEM 4/813 600×3 750×4 218/9 472/4 472/6 624/4 624/6 777/4 777/6 AMICO 2/562 AMICO 2/685 AMICO 2/875 AMICO 3/402 AMICO 3/562 AMICO 3/685 AMICO 3/875 AMICO 4/685 AMICO 4/875 AMICO 5/685 AMICO 5/875 Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] 200 350 350 500 500 500 500 600 600 800 800 500 623 813 500 623 813 600 652 218 472 472 624 624 777 777 500 623 813 340 500 623 813 623 813 623 813 280 430 430 580 580 580 580 680 680 880 800 570 693 883 570 693 883 668 748 300 541.444 0.426 0.207 0.264 0.

395 0.335 0.317 0.285 0.334 0.305 Observaţii – Coloane unite Aspect de radiator din aluminiu turnat Coloane unite de secţiune eliptică STAS 7363-86 Coloane libere Elemente cu o suprafaţă plană la exterior Coloane libere Elemente cu o suprafaţă plană la exterior Coloane libere Coloane libere de secţiune eliptică .192 0.306 0.231 0.322 0.371 0.169 0.515 0.Producător – Ferroli UREMOAS Viadrus Viadrus Viadrus (URSS) Model/Tip – TAHITI 2/562 TAHITI 2/685 TAHITI 2/875 TAHITI 3/402 TAHITI 3/562 TAHITI 3/685 TAHITI 3/875 TAHITI 4/562 TAHITI 4/685 TAHITI 4/875 TAHITI 5/685 TAHITI 5/875 300/3 – 60 500/2 – 60 600/2 – 60 600/3 – 60 600/3 – 75 KALOR 350/160 KALOR 500/070 KALOR 500/110 KALOR 500/160 KALOR 500/220 KALOR 600/160 KALOR 900/070 KALOR 900/160 KALOR 3 350/160 KALOR 3 500/070 KALOR 3 500/110 KALOR 3 500/160 KALOR 3 900/070 TERMO 500/095 TERMO 500/130 TERMO 623/095 TERMO 623/130 TERMO 813/095 TERMO 813/130 500/140/2 Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] 500 623 813 340 500 623 813 500 623 813 623 813 300 500 600 600 600 350 500 500 500 500 600 900 900 350 500 500 500 900 500 500 623 623 813 813 500 562 685 875 402 562 685 875 562 685 875 685 875 388 591 691 678 684 430 580 580 580 580 680 980 980 430 580 580 580 980 560 560 683 683 873 873 585 Adâncime Lungime Nr.422 0.164 0.217 0.257 0.149 0.264 0.260 0.215 0.195 0.322 0.315 0.241 0. Racord element coloane b [mm] a [mm] – ţoli 67 67 67 105 96 96 96 130 130 130 181 181 250 150 150 200 200 160 70 110 160 220 160 70 160 160 70 110 160 70 95 130 95 130 95 130 137 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 75 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 95 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 3 2 2 3 3 4 2 3 4 5 4 2 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1 1 1 1 1 1 1¼ Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /elem] 0.274 0.170 0.195 0.230 0.265 0.268 0.225 0.248 0.405 0.217 0.415 0.254 0.

291 0.064 0.120 0. Racord element coloane b [mm] a [mm] – ţoli 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /elem] 0.111 0.Tabelul A1.435 0.173 0.083 0.092 0.074 0.148 0.360 0.494 0.176 0. cu coloane Producător Model/Tip – – Biasi TUBOLASER 2/300 TUBOLASER 2/350 TUBOLASER 2/400 TUBOLASER 2/450 TUBOLASER 2/500 TUBOLASER 2/550 TUBOLASER 2/600 TUBOLASER 2/685 TUBOLASER 2/750 TUBOLASER 2/885 TUBOLASER 2/900 TUBOLASER 2/1000 TUBOLASER 2/1100 TUBOLASER 2/1200 TUBOLASER 2/1500 TUBOLASER 2/1800 TUBOLASER 2/2000 TUBOLASER 2/2200 TUBOLASER 2/2500 TUBOLASER 2/2800 TUBOLASER 2/3000 Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] 235 285 335 385 435 485 535 620 685 820 835 935 1035 1135 1435 1735 1935 2135 2435 2735 2935 300 350 400 450 500 550 600 685 750 885 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 Adâncime Lungime Nr.192 0.232 0.213 0.567 0.136 0.2 Radiatoare din oţel.101 0.393 0.614 Observaţii – .

Racord element coloane b [mm] a [mm] – ţoli 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /elem] 0.311 0.621 0.090 0.229 0.103 0.454 0.285 0.238 0.382 0.186 0.141 0.549 0.743 Observaţii – .202 0.181 0.234 0.166 0.Producător Model/Tip – – Biasi TUBOLASER 3/300 TUBOLASER 3/350 TUBOLASER 3/400 TUBOLASER 3/450 TUBOLASER 3/500 TUBOLASER 3/550 TUBOLASER 3/565 TUBOLASER 3/600 TUBOLASER 3/665 TUBOLASER 3/685 TUBOLASER 3/750 TUBOLASER 3/865 TUBOLASER 3/885 TUBOLASER 3/900 TUBOLASER 3/1000 TUBOLASER 3/1100 TUBOLASER 3/1200 TUBOLASER 3/1500 TUBOLASER 3/1800 TUBOLASER 3/2000 TUBOLASER 3/2200 TUBOLASER 3/2500 TUBOLASER 3/2800 TUBOLASER 3/3000 Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] 235 285 335 385 435 485 500 535 600 620 685 800 820 835 935 1035 1135 1435 1735 1935 2135 2435 2735 2935 300 350 400 450 500 550 565 600 665 685 750 865 885 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 Adâncime Lungime Nr.262 0.129 0.693 0.157 0.116 0.502 0.153 0.

186 0.419 0.152 0.602 0.857 0.608 0.461 0.185 0.733 0.165 0.312 0.782 0.135 0.Producător – Biasi Biasi Model/Tip – TUBOLASER 4/300 TUBOLASER 4/350 TUBOLASER 4/400 TUBOLASER 4/450 TUBOLASER 4/500 TUBOLASER 4/550 TUBOLASER 4/565 TUBOLASER 4/600 TUBOLASER 4/665 TUBOLASER 4/685 TUBOLASER 4/750 TUBOLASER 4/865 TUBOLASER 4/885 TUBOLASER 4/900 TUBOLASER 4/1000 TUBOLASER 4/1100 TUBOLASER 4/1200 TUBOLASER 4/1500 TUBOLASER 4/1800 TUBOLASER 4/2000 TUBOLASER 4/2200 TUBOLASER 4/2500 TUBOLASER 4/2800 TUBOLASER 4/3000 TUBOLASER 5/300 TUBOLASER 5/350 TUBOLASER 5/400 TUBOLASER 5/450 TUBOLASER 5/500 TUBOLASER 5/550 TUBOLASER 5/600 TUBOLASER 5/685 TUBOLASER 5/750 TUBOLASER 5/885 TUBOLASER 5/900 TUBOLASER 5/1000 TUBOLASER 5/1100 TUBOLASER 5/1200 TUBOLASER 5/1500 TUBOLASER 5/1800 TUBOLASER 5/2000 TUBOLASER 5/2200 TUBOLASER 5/2500 TUBOLASER 5/2800 TUBOLASER 5/3000 Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] 235 285 335 385 435 485 500 535 600 620 685 800 820 835 935 1035 1135 1435 1735 1935 2135 2435 2735 2935 235 285 335 385 435 485 535 620 685 820 835 935 1035 1135 1435 1735 1935 2135 2435 2735 2935 300 350 400 450 500 550 565 600 665 685 750 865 885 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 300 350 400 450 500 550 600 685 750 885 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 Adâncime Lungime Nr.384 0.131 Observaţii – .064 1.201 0.117 0.207 0.247 0.217 0.206 0.244 0.302 0.935 0.786 0.144 0.495 0.267 0.705 0.227 0.646 0.300 0. Racord element coloane b [mm] a [mm] – ţoli 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /elem] 0.498 0.168 0.337 0.877 0.379 0.952 1.306 0.371 0.403 0.238 0.264 0.327 0.

549 0.319 0.Producător Model/Tip – – Biasi TUBOLASER 6/300 TUBOLASER 6/350 TUBOLASER 6/400 TUBOLASER 6/450 TUBOLASER 6/500 TUBOLASER 6/550 TUBOLASER 6/600 TUBOLASER 6/685 TUBOLASER 6/750 TUBOLASER 6/885 TUBOLASER 6/900 TUBOLASER 6/1000 TUBOLASER 6/1100 TUBOLASER 6/1200 TUBOLASER 6/1500 TUBOLASER 6/1800 TUBOLASER 6/2000 TUBOLASER 6/2200 TUBOLASER 6/2500 TUBOLASER 6/2800 TUBOLASER 6/3000 Buderus BANK Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] 235 285 335 385 435 485 535 620 685 820 835 935 1035 1135 1435 1735 1935 2135 2435 2735 2935 1430 1730 1930 2430 2930 1430 1730 1930 2430 2930 1430 1730 1930 2430 2930 300 350 400 450 500 550 600 685 750 885 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 1500 1800 2000 2500 3000 1500 1800 2000 2500 3000 1500 1800 2000 2500 3000 Adâncime Lungime Nr.781 0.438 0.128 1.948 1.171 0.546 0.130 1. Racord element coloane b [mm] a [mm] – ţoli 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 145 145 145 145 145 185 185 185 185 185 225 225 225 225 225 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /elem] 0.797 0.359 0.222 0.247 0.564 1.312 0.271 0.390 0.255 1.725 0.876 Observaţii – Coloane libere de secţiune circulară .244 1.458 0.594 0.654 0.081 1.504 0.858 0.293 1.197 0.932 1.868 1.044 1.944 1.332 0.014 1.296 0.

269 0.199 0.367 0.342 0.277 0.182 0.473 0.350 0.289 0.185 Observaţii – Coloane libere de secţiune circulară Coloane pline de secţiune eliptică .218 0.161 0.238 0.386 0.Producător Model/Tip – – Buderus CAMBIOTHERM Buderus DIN 4703 Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] 300 350 500 600 900 1000 300 350 500 600 900 1000 300 500 600 1000 200 300 350 500 600 900 1000 500 900 350 500 900 350 500 900 200 370 420 570 670 970 1070 370 420 570 670 970 1070 370 570 670 1070 270 370 420 570 670 970 1070 600 1000 450 600 1000 450 600 1000 300 Adâncime Lungime Nr.446 0.305 0.554 0.177 0.165 0.154 0.168 0.227 0. Racord element coloane b [mm] a [mm] – ţoli 105 105 105 105 105 105 145 145 145 145 145 145 185 185 185 185 225 225 225 225 225 225 225 110 110 160 160 160 220 220 220 250 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 2 2 3 3 3 4 4 4 5 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /elem] 0.256 0.126 0.213 0.313 0.255 0.112 0.145 0.219 0.313 0.504 0.

150 0.488 0.247 0.129 0.503 0.339 0.078 0.404 0.208 0.107 0.563 0.760 Observaţii – Coloane libere de secţiune circulară Coloane libere de secţiune circulară .221 0.444 0.289 0.583 0.098 0.535 0.160 0.415 0.055 0.118 0.109 0.164 0.122 0.365 0.Producător Model/Tip – – Buderus SANO Buderus SANO Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] 190 230 280 330 380 430 480 530 680 830 930 1030 1130 1430 1730 1930 2130 2430 2730 2930 190 230 280 330 380 430 480 530 680 830 930 1030 1130 1430 1730 1930 2130 2430 2730 2930 260 300 350 400 450 500 550 600 750 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 260 300 350 400 450 500 550 600 750 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 Adâncime Lungime Nr.651 0.136 0.313 0.306 0.260 0.087 0.067 0.602 0. Racord element coloane b [mm] a [mm] – ţoli 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /elem] 0.227 0.719 0.178 0.093 0.188 0.078 0.

282 0.229 0.364 0.Producător Model/Tip – – Buderus SANO Buderus SANO Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] 190 230 280 330 380 430 480 530 680 830 930 1030 1130 1430 1730 1930 2130 2430 2730 2930 190 230 280 330 380 430 480 530 680 830 930 1030 1130 1430 1730 1930 2130 2430 2730 2930 260 300 350 400 450 500 550 600 750 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 260 300 350 400 450 500 550 600 750 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 Adâncime Lungime Nr.910 0.410 0.429 0.195 0.101 0.398 0.150 0.112 Observaţii – Coloane libere de secţiune circulară Coloane libere de secţiune circulară .970 1.350 0.242 0.449 0.330 0.525 0. Racord element coloane b [mm] a [mm] – ţoli 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /elem] 0.175 0.745 0.738 0.121 0.158 0.679 0.528 0.265 0.617 0.284 0.056 1.219 0.877 0.638 0.173 0.813 0.138 0.488 0.196 0.212 0.127 0.967 0.826 0.

306 0.044 1.964 1.041 0.479 0.618 0.407 0.272 1.444 0.602 Observaţii – Coloane libere de secţiune circulară Coloane libere de secţiune circulară .129 0.208 0.404 0. Racord element coloane b [mm] a [mm] – ţoli 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /elem] 0.752 0.055 0.231 0.227 0.879 0.334 0.188 0.206 0.160 1.109 0.118 0.150 0.078 0.087 0.563 0.Producător Model/Tip – – Buderus SANO Buderus STANDARD Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] 190 230 280 330 380 430 480 530 680 830 930 1030 1130 1430 1730 1930 2130 2430 2730 2930 120 190 230 280 330 380 430 480 530 680 830 930 1030 1130 1430 1730 1930 2130 2430 2730 2930 260 300 350 400 450 500 550 600 750 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 190 260 300 350 400 450 500 550 600 750 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 Adâncime Lungime Nr.308 0.160 0.365 0.098 0.283 0.573 0.176 0.346 0.067 0.503 0.247 0.257 0.527 0.

282 0.075 0.178 0.138 0.Producător Model/Tip – – Buderus STANDARD Buderus STANDARD Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] 120 190 230 280 330 380 430 480 530 680 830 930 1030 1130 1430 1730 1930 2130 2430 2730 2930 120 190 230 280 330 380 430 480 530 680 830 930 1030 1130 1430 1730 1930 2130 2430 2730 2930 190 260 300 350 400 450 500 550 600 750 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 190 260 300 350 400 450 500 550 600 750 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 Adâncime Lungime Nr.525 0.738 0.760 0.260 0.826 0.313 0.229 0.429 0.330 0.719 0.056 0.535 0.967 Observaţii – Coloane libere de secţiune circulară Coloane libere de secţiune circulară .078 0.164 0.488 0.101 0.339 0.212 0.158 0.093 0.364 0.617 0.415 0.651 0.121 0.136 0.195 0. Racord element coloane b [mm] a [mm] – ţoli 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /elem] 0.910 0.398 0.150 0.583 0.175 0.107 0.221 0.679 0.289 0.122 0.

150 0.410 0.176 0.334 0.206 0.160 1.109 0.877 0.350 0.528 0.527 0.407 0.242 0.449 0.970 1.752 0.150 0.089 0.173 0.127 0.112 0.745 0.272 1.618 0.284 0.488 0.479 0.638 0.573 0.196 0. Racord element coloane b [mm] a [mm] – ţoli 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /elem] 0.Producător Model/Tip – – Buderus STANDARD Buderus STANDARD Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] 110 190 230 280 330 380 430 480 530 680 830 930 1030 1130 1430 1730 1930 2130 2430 2730 2930 110 190 230 280 330 380 430 480 530 680 830 930 1030 1130 1430 1730 1930 2130 2430 2730 2930 180 260 300 350 400 450 500 550 600 750 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 180 260 300 350 400 450 500 550 600 750 900 1000 1100 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 Adâncime Lungime Nr.056 1.813 0.044 1.219 0.231 0.283 0.308 0.879 0.257 0.265 0.964 1.346 Observaţii – Coloane libere de secţiune circulară Coloane libere de secţiune circulară .

.

1440. 1440. 840. 960. 1080. 3000 360. 1800. 1680. 480. 2400. 1200. 1320. 600. 2760.264 3. 600.249 Racord Observaţii – . 2640.567 5. 2760. 1440. 720.450 1. 2760. 480. 2160. 840. 1680. 2400. 1200.917 1. 1320. 2400. 960. 2640. 1800. 600. 720. 840.436 2.873 4. 2760.577 4.491 2. 1920. 1320.196 5. 960.902 ½ ½ ½ ½ 2. 3000 360. 1920. 1800.3 Radiatoare panou.458 ½ ½ ½ ½ 1. 960. 720. 2400. 1440.269 7. 1680. 1560. 2160. 1560. 600. 1920. 1080. din oţel Producător Model/Tip – – Biasi Biasi Biasi Biasi Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] Adâncime Lungime b [mm] BTA 10S 246 446 546 846 300 500 600 900 50 50 50 50 BTA 11K 246 446 546 846 300 500 600 900 64 64 64 64 BTA 21K 246 446 546 846 300 500 600 900 84 84 84 84 BTA 22K 246 446 546 846 300 500 600 900 108 108 108 108 a [mm] 360.703 2.802 4. 480.Tabelul A1. 1080. 1200. 1920. 1560. 2640. 1200. 3000 360. 2640. 1680. 1560. 3000 ţoli Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /m] ½ ½ ½ ½ 0. 2160. 2160. 840. 480.032 ½ ½ ½ ½ 2. 1320. 1800. 720. 1080.

1600.989 6. 700. 1400. 2300.756 ½ ½ ½ ½ ½ 0. 2160. 720. 600.669 3. 1200.053 3. 600.Producător Model/Tip – – Biasi Buderus Buderus Buderus Buderus Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] Adâncime Lungime b [mm] BTA 33K 246 446 546 846 300 500 600 900 161 161 161 161 LOGATREND K-PLAN 10 250 350 450 550 850 300 400 500 600 900 58 58 58 58 58 LOGATREND K-PLAN 11 250 350 450 550 850 300 400 500 600 900 58 58 58 58 58 LOGATREND K-PLAN 21 250 350 450 550 850 300 400 500 600 900 64 64 64 64 64 LOGATREND K-PLAN 22 250 350 450 550 850 300 400 500 600 900 98 98 98 98 98 a [mm] 360. 1080. 3000 400. 960.273 9. 840. 3000 400. 2600.543 3.764 2. 1680. 1200. 900. 500. 800. 2640. 1000. 1000.485 1. 2600. 1600. 800. 2600. 2300. 1200. 1200. 480.149 2. 2760. 1560. 1400. 1800. 700. 2600. 2000. 900.670 ½ ½ ½ ½ ½ 2. 700. 600. 500. 1320.392 1.574 ½ ½ ½ ½ ½ 1.749 2.043 2. 1000. 1800. 600. 1800. 1600. 2300. 900. 1440. 1400. 800. 1600.269 7.258 3. 800. 3000 ţoli Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /m] ½ ½ ½ ½ 3. 1800. 500. 2400. 1800.259 Racord Observaţii – .583 6.987 1.860 ½ ½ ½ ½ ½ 2. 1400. 2000. 500. 1000.523 4. 3000 400. 600.556 3. 2000.196 1. 1200. 700. 1920. 900. 2000. 3000 400. 2300.943 4.

668 ½ ½ ½ ½ ½ 2.846 ½ ½ ½ ½ ½ 0. 700. 2300.086 3. 800.525 4. 2000. 700. 1000. 900. 900.312 2.921 2. 1600. 600. 2600. 1000. 700. 500. 700. 600. 1000. 1200. 800. 2600. 800. 1800. 1400. 1200. 3000 400. 2000.234 1.793 3.588 3. 2600. 1400. 900. 2600. 2300.536 8. 1600.503 1.Producător Model/Tip – – Buderus Buderus Buderus Buderus Buderus Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] Adâncime Lungime b [mm] LOGATREND K-PLAN 33 250 350 450 550 850 300 400 500 600 900 153 153 153 153 153 LOGATREND K-PROFIL 10 250 350 450 550 850 300 400 500 600 900 65 65 65 65 65 LOGATREND K-PROFIL 11 250 350 450 550 850 300 400 500 600 900 65 65 65 65 65 LOGATREND K-PROFIL 21 250 350 450 550 850 300 400 500 600 900 66 66 66 66 66 LOGATREND K-PROFIL 22 250 350 450 550 850 300 400 500 600 900 100 100 100 100 100 a [mm] 400.784 4. 1800. 2000.744 5. 800.686 3. 1600. 2300. 600.072 2. 2000. 500. 2300. 900. 600. 700. 500. 3000 ţoli Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /m] ½ ½ ½ ½ ½ 3.755 2. 1400. 2000.898 6. 1400. 1200. 3000 400.503 1. 1600. 1000. 2600.761 Racord Observaţii – . 3000 400.004 ½ ½ ½ ½ ½ 2. 1200.568 5. 1600. 1400.492 ½ ½ ½ ½ ½ 1. 3000 400. 500. 900. 1800. 800.956 1.665 6. 1800. 1200. 600. 1000. 2300. 500. 1800.229 4.

979 6. 2600. 500. 2000.749 2.669 3. 1600. 2300. 1800. 1000. 1600.574 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 1.556 3. 2600. 3000 400. 3000 400. 2000. 900. 1600. 2000. 900. 900.053 3.149 2. 3000 400. 2000. 1400. 1400. 600. 2000.890 9. 2300. 1200.259 Racord Observaţii – .987 1. 1000. 1000. 900. 800. 800.041 5. 500. 1200. 3000 400.Producător Model/Tip – – Buderus Buderus Buderus Buderus Buderus Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] Adâncime Lungime b [mm] LOGATREND K-PROFIL 33 250 350 450 550 850 300 400 500 600 900 155 155 155 155 155 LOGATREND VK-PLAN 10 250 350 450 550 850 300 400 500 600 900 58 58 58 58 58 LOGATREND VK-PLAN 11 250 350 450 550 850 300 400 500 600 900 58 58 58 58 58 LOGATREND VK-PLAN 21 250 350 450 550 850 300 400 500 600 900 64 64 64 64 64 LOGATREND VK-PLAN 22 250 350 450 550 850 300 400 500 600 900 98 98 98 98 98 a [mm] 400. 1400. 2600. 800. 1800. 600. 600.764 2. 2300. 900.036 5. 1200. 500.543 3. 1000. 700.392 1. 700.043 2.485 1. 1000. 1400. 500. 800.943 4. 1800. 1400. 3000 ţoli Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /m] ½ ½ ½ ½ ½ 4. 2600. 2600. 1600. 600.670 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 2. 700. 500. 1800. 1200.405 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 0. 600.258 3.523 4.860 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 2. 2300. 700.196 1. 1800. 700. 1200. 1600.583 6. 2300. 800.

312 2.229 4. 800. 2300. 2000. 2000.686 3. 800. 1400. 2300. 1600. 2600. 1200. 1600. 1000. 700. 1400. 1400. 500. 1000. 1000.234 1. 3000 400. 600. 1600. 500. 1400. 3000 400. 2000.956 1.668 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 2. 2600. 900.761 Racord Observaţii – . 3000 400.588 3. 600.898 6. 1200. 600.568 5. 1600.492 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 1.072 2.503 1. 500. 800. 1400.536 8. 900. 2600. 500. 2300. 3000 400.503 1. 800.921 2.755 2. 500.086 3. 900. 600.525 4. 1000. 1800. 2300. 700. 1600. 700. 2600.Producător Model/Tip – – Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] Adâncime Lungime b [mm] 300 400 500 600 900 153 153 153 153 153 Buderus LOGATREND VK-PLAN 33 250 350 450 550 850 Buderus LOGATREND VK-PROFIL 10 250 350 450 550 850 300 400 500 600 900 65 65 65 65 65 Buderus LOGATREND VK-PROFIL 11 250 350 450 550 850 300 400 500 600 900 65 65 65 65 65 Buderus LOGATREND VK-PROFIL 21 250 350 450 550 850 300 400 500 600 900 66 66 66 66 66 Buderus LOGATREND VK-PROFIL 22 250 350 450 550 850 300 400 500 600 900 100 100 100 100 100 a [mm] 400.004 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 2. 900.793 3. 900. 700. 2000. 1200. 1800. 600. 1800.744 5.665 6. 1800. 800. 3000 ţoli Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /m] ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 3. 1800. 2600.846 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 0.784 4. 2000. 1200. 700. 1000. 2300. 1200.

046 1.292 Adâncime Lungime Buderus LOGATREND VK-PROFIL 33 250 350 450 550 850 300 400 500 600 900 155 155 155 155 155 Carron CARRON 300 single CARRON 300 double CARRON 300 finned CARRON 450 single CARRON 450 double CARRON 450 finned CARRON 600 single CARRON 600 double CARRON 600 finned CARRON 750 single CARRON 750 double CARRON 750 finned 242 242 242 392 392 392 542 542 542 692 692 692 300 300 300 450 450 450 600 600 600 750 750 750 36 57 57 36 57 57 36 57 57 36 57 57 De' Longhi LINEAR 10/3 LINEAR 10/4 LINEAR 10/5 LINEAR 10/6 LINEAR 10/7 LINEAR 10/9 240 340 440 540 640 840 300 400 500 600 700 900 62 62 62 62 62 62 De' Longhi LINEAR 20/3 LINEAR 20/4 LINEAR 20/5 LINEAR 20/6 LINEAR 20/7 LINEAR 20/9 240 340 440 540 640 840 300 400 500 600 700 900 69 69 69 69 69 69 De' Longhi LINEAR 21/3 LINEAR 21/4 LINEAR 21/5 LINEAR 21/6 LINEAR 21/7 LINEAR 21/9 240 340 440 540 640 840 300 400 500 600 700 900 86 86 86 86 86 86 443÷4943 în paşi de 150 mm 400.809 3. 1400. 1600.048 1. 600.036 5. 2300. 800.344 5. 900. 2600.439 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 2. 500. 1400. 2000. 1600.845 4.781 0. 1200.602 2. 800. 2000. 1800. 900. 700. 1000.Producător Model/Tip – – Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] b [mm] a [mm] ţoli 400.121 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1. 700. 800.581 4. 3000 400.890 9. 1200.405 ½ (¾) ½ (¾) ½ (¾) ½ (¾) ½ (¾) ½ (¾) ½ (¾) ½ (¾) ½ (¾) ½ (¾) ½ (¾) ½ (¾) 1.319 2. 3000 Racord Observaţii – Valorile între paranteze corespund suprafeţelor mai mari de 2 4.861 1. 3000 Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /m] ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 4. 600. 1200. 1400.376 1.888 2. 1200. 1000. 2000. 2300. 1400.041 5.295 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0. 600. 2600. 500. 700. 500. 500. 1000.481 2.472 2. 2600. 2000. 2600.959 3.284 3. 1100. 1100.162 1.317 3. 1600. 2300. 1800. 600.395 1.5 m .965 1.185 2.779 2.627 2. 900.979 6. 1000. 2300. 900. 1800.688 2. 1600. 800. 3000 400. 700. 1800.136 2.763 3. 1100.

918 1.619 5. 1100.897 4.719 1.Producător Model/Tip – – Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] Adâncime Lungime b [mm] De' Longhi LINEAR 22/3 LINEAR 22/4 LINEAR 22/5 LINEAR 22/6 LINEAR 22/7 LINEAR 22/9 240 340 440 540 640 840 300 400 500 600 700 900 103 103 103 103 103 103 De' Longhi LINEAR 33/3 LINEAR 33/4 LINEAR 33/5 LINEAR 33/6 LINEAR 33/7 LINEAR 33/9 240 340 440 540 640 840 300 400 500 600 700 900 159 159 159 159 159 159 LIN.419 1. 1400. 2600.363 3. VERTICALE 21/600 LIN. VERTICALE 20/900 LIN.802 6. VERTICALE 20/400 LIN. VERTICALE 10/500 LIN. 2600. 700. 1400. 900. VERTICALE 10/300 LIN. VERTICALE 10/600 LIN. VERTICALE 20/600 LIN. VERTICALE 21/900 240 340 440 540 640 840 240 340 440 540 640 840 240 340 440 540 640 840 306 406 506 606 706 906 306 406 506 606 706 906 306 406 506 606 706 906 62 62 62 62 62 62 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 PLATTELLA 10/3 PLATTELLA 10/4 PLATTELLA 10/5 PLATTELLA 10/6 PLATTELLA 10/7 PLATTELLA 10/9 240 340 440 540 640 840 300 400 500 600 700 900 62 62 62 62 62 62 De' Longhi De' Longhi De' Longhi De' Longhi a [mm] 400. 500. 1600. VERTICALE 10/700 LIN. 2000. VERTICALE 10/400 LIN. 2300 1400.235 6. 1200. 2000. 3000 1400.646 3.764 0.840 3. 2300. 800. 2600. 1200. 1800. 1800. 3000 400.447 Racord Observaţii – Corp aşezat vertical .471 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 3.670 1. 1000.170 1.367 2. 2300 1400.596 9. 1800.513 1. 1800. 500. 1600. 1400. 2300 400. 600. 1800. 1100. 1600. 1200.923 2.312 4.573 0.890 2.707 3. 1000.867 5. 1000.893 2.955 1. 1100. 600.419 1. 800.339 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0. VERTICALE 21/500 LIN. 700.401 1. 600. 700.260 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0. 500. VERTICALE 21/700 LIN. 2000. 1600. VERTICALE 20/700 LIN. 2000. VERTICALE 10/900 LIN.710 7. VERTICALE 21/300 LIN.337 1.147 1. 2000. 2000.267 2. VERTICALE 20/500 LIN. 800.134 1. 2300. 1800. 3000 ţoli Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /m] ½ ½ ½ ½ ½ ½ 2. 2300. 1600. 900. 1600. VERTICALE 20/300 LIN. VERTICALE 21/400 LIN.997 4. 900.

2000. 800. 1800. 1000. 800.715 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 2. 1400.830 3. 3000 400. 1100. 800. 2000.310 2. 700. 1200. 2000.Producător Model/Tip – – Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] Adâncime Lungime b [mm] De' Longhi PLATTELLA 11K/3 PLATTELLA 11K/4 PLATTELLA 11K/5 PLATTELLA 11K/6 PLATTELLA 11K/7 PLATTELLA 11K/9 240 340 440 540 640 840 300 400 500 600 700 900 63 63 63 63 63 63 De' Longhi PLATTELLA 21/3 PLATTELLA 21/4 PLATTELLA 21/5 PLATTELLA 21/6 PLATTELLA 21/7 PLATTELLA 21/9 240 340 440 540 640 840 300 400 500 600 700 900 85 85 85 85 85 85 De' Longhi PLATTELLA 22/3 PLATTELLA 22/4 PLATTELLA 22/5 PLATTELLA 22/6 PLATTELLA 22/7 PLATTELLA 22/9 240 340 440 540 640 840 300 400 500 600 700 900 102 102 102 102 102 102 De' Longhi PLATTELLA 33/3 PLATTELLA 33/4 PLATTELLA 33/5 PLATTELLA 33/6 PLATTELLA 33/7 PLATTELLA 33/9 240 340 440 540 640 840 300 400 500 600 700 900 158 158 158 158 158 158 DIA PLUS 10 450 500 550 840 500 550 600 900 45 45 45 45 DiaNorm Wärme a [mm] 400. 1000. 600. 1400.471 4.737 1. 1000. 1000. 1100. 2300. 500. 1100. 1600.972 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 2. 1200 ţoli Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /m] ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1.005 6. 1200. 3000 400. 500.166 Racord Observaţii – . 1800.293 4. 800. 2600. 800. 600. 1400. 1600. 2300.973 7.890 3.769 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 3.565 4. 500. 1000.237 3. 2600. 3000 400. 700. 1400.786 3. 900.867 9. 900.594 1. 500.900 3. 2300. 2300. 3000 400. 600. 1200.593 5. 1200.402 2. 2600. 700. 2000. 900. 1600. 2600.033 4. 900. 1800.507 ½ ½ ½ ½ 1.947 2. 700. 500. 600. 600. 1800.972 5.469 1. 1600.019 6. 1100.927 5.610 6.

1000. 1100. 1800. 600. 600. 1600. 1000. 1600. 1300. 600. 1200. 2000. 800. 1400. 1100.634 2. 1400. 2200. 900. 600.159 6.592 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 2. 1300.386 3. 700. 1200. 1400. 700. 3000 400. 1100. 800. 1000. 700.Producător Model/Tip – – DiaNorm Wärme DiaNorm Wärme DiaNorm Wärme DiaNorm Wärme DiaNorm Wärme Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] Adâncime Lungime b [mm] DIA PLUS 11 300 450 500 550 840 350 500 550 600 900 65 65 65 65 65 DIA PLUS 21 450 500 550 840 500 550 600 900 95 95 95 95 DIA PLUS 22 200 300 450 500 550 840 250 350 500 550 600 900 95 95 95 95 95 95 DIA PLUS 33 200 300 450 500 550 840 250 350 500 550 600 900 150 150 150 150 150 150 DIA VENTIL 11 50 50 50 50 50 350 500 550 600 900 65 65 65 65 65 a [mm] 400. 3000 400.938 5. 1800. 1400. 500. 2600.695 7. 800. 1300. 1800. 2600.914 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 3. 900.227 9. 2600.868 3. 1300.634 2. 900.788 5. 500. 1800.868 3. 700.898 2. 500. 700.336 Racord Observaţii – . 1200. 500. 2200. 1000. 800.631 3. 1600. 1100.172 6.428 4. 800.336 ½ ½ ½ ½ 3. 2000.777 ½ ½ ½ ½ ½ 1. 1400. 1000. 1100. 1200. 900. 2200.124 4. 600. 1800.256 4. 500. 3000 400.124 4. 1600. 1600.351 3. 2000 ţoli Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /m] ½ ½ ½ ½ ½ 1. 2000. 1300. 2000 400.494 6. 900.344 4. 1200.898 2.

945 1. 1300.699 Racord Observaţii – . 1400.203 2.466 1. 1800.777 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0.351 3. 1200.Producător Model/Tip – – DiaNorm Wärme DiaNorm Wärme DiaNorm Wärme Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] Adâncime Lungime b [mm] DIA VENTIL 21 50 50 50 50 500 550 600 900 95 95 95 95 DIA VENTIL 22 50 50 50 50 50 50 250 350 500 550 600 900 95 95 95 95 95 95 DIA VENTIL 33 50 50 50 50 50 50 250 350 500 550 600 900 150 150 150 150 150 150 240 440 540 840 240 440 540 840 240 440 540 840 240 440 540 840 240 440 540 840 300 500 600 900 300 500 600 900 300 500 600 900 300 500 600 900 300 500 600 900 56 56 56 56 56 56 56 56 81 81 81 81 106 106 106 106 156 156 156 156 Dunaferr LUX-N 10K Dunaferr LUX-N 11K Dunaferr LUX-N 21K Dunaferr LUX-N 22K Dunaferr LUX-N 33K a [mm] 400.788 5. 600. 1400. 1000. 800. 2000 400÷3000 în paşi de 100 mm 400÷3000 în paşi de 100 mm 400÷3000 în paşi de 100 mm 400÷3000 în paşi de 100 mm 400÷3000 în paşi de 100 mm ţoli Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /m] ½ ½ ½ ½ 3.159 6. 700.042 3. 1300. 900. 1800.938 5. 1200.614 3. 700.539 2.404 2.631 3.256 4.428 4.378 3.344 4. 1800. 500.710 2. 1600. 500. 1400.172 6.406 8.747 5.084 2. 1100. 1200. 1600.685 5. 1000. 1300.933 4.227 9. 600. 600.560 6. 1000.168 3. 2000 400. 900.695 7. 700. 900.386 3.569 3. 500. 2000 400.592 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 2. 1600.391 1. 1100.914 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 3.494 6. 800. 1100. 800.570 6.

1800. 1000. 600. 1400. 1600. 1600.362 6. 2000 400. 2600.254 5. 700.172 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 4.883 3. 1800. 600. 800.678 2.481 2. 1600. 1100. 1000.519 5. 700. 800. 1200.850 3. 2000 400.408 3.479 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 2. 1600.400 1. 700.044 2.216 9. 600. 1200. 900. 1600.Producător Model/Tip – – Ferroli Ferroli Ferroli Ferroli Ferroli Korado Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] Adâncime Lungime b [mm] FERROTHERM 10 250 350 450 550 650 850 300 400 500 600 700 900 48 48 48 48 48 48 FERROTHERM 11 250 350 450 550 650 850 300 400 500 600 700 900 59 59 59 59 59 59 FERROTHERM 21 250 350 450 550 650 850 300 400 500 600 700 900 85 85 85 85 85 85 FERROTHERM 22 250 350 450 550 650 850 300 400 500 600 700 900 115 115 115 115 115 115 FERROTHERM 33 250 350 450 550 650 850 300 400 500 600 700 900 171 171 171 171 171 171 RADIK KLASIK 10 246 346 446 546 846 300 400 500 600 900 47 47 47 47 47 a [mm] 400. 3000 ţoli Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /m] ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1. 2000. 600. 900. 900. 1100.839 1.863 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1. 500.174 Racord Observaţii – . 1100. 600. 1000. 600. 900.773 4. 500. 1600. 1400.245 3. 700. 1400.863 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 2. 700. 800. 800. 2000 400. 1800. 1100. 1000. 2000 400. 1800.943 4.225 5.333 8. 1400.883 3. 900. 900. 800.245 3. 700. 500.810 ½ ½ ½ ½ ½ 0. 500. 1000.481 2. 1200. 1400.468 5.567 2.119 1. 1400.263 2. 2000 400. 1200. 500.993 3. 1100. 1800.898 7.567 2. 2300. 1800. 800.384 7. 1200.044 2. 1000. 500. 1200.

192 6. 700. 2600. 800. 2300. 700.289 2.792 ½ ½ ½ ½ ½ 3. 1400. 1400. 900. 1600. 1000. 2600. 500. 600.998 3.700 3.196 5.422 ½ ½ ½ ½ ½ 2. 1000. 1600. 500. 900. 900.340 5. 2000. 2300. 500.503 ½ ½ ½ 2.Producător Model/Tip – – Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] Adâncime Lungime b [mm] 300 400 500 600 900 63 63 63 63 63 Korado RADIK KLASIK 11 246 346 446 546 846 Korado RADIK KLASIK 20 446 546 846 500 600 900 66 66 66 Korado RADIK KLASIK 21 446 546 846 500 600 900 66 66 66 RADIK KLASIK 22 246 346 446 546 846 300 400 500 600 900 100 100 100 100 100 RADIK KLASIK 33 246 346 446 546 846 300 400 500 600 900 155 155 155 155 155 Korado Korado a [mm] 400. 600. 800. 3000 ţoli Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /m] ½ ½ ½ ½ ½ 1. 700. 2000. 2300. 800. 2600.291 4.528 3. 1600. 1800. 900. 800. 1400. 2300.446 4. 3000 400. 600. 2000. 1400. 1200.128 Racord Observaţii – . 1800. 2600.322 1.126 2. 1200. 1800.726 2. 1000. 500. 600. 1200. 1200. 1600. 1600. 2000. 800. 3000 400. 2000. 500. 700. 1000.607 4.002 8. 1800. 600.698 3.366 2. 900. 1400. 700. 2600.163 ½ ½ ½ 2. 1800. 3000 400. 3000 400. 2300. 1000. 1200.

600. 1800.135 ½ ½ 1. 1800. 500. 800. 1400. 600.645 3. 2600. 1000.918 2. 800. 1000.174 ½ ½ ½ ½ ½ 1. 900.823 2.678 2. 1200. 1600. 1600. 900.472 4. 900. 1600. 500.839 1. 2000 400. 1400. 900. 600. 600. 1200. 2600.214 ½ ½ 2. 1000. 700. 1600. 2300. 2000. 1400.322 1. 2300. 3000 ţoli Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /m] ½ ½ 1. 500. 1200. 1800. 1200. 1200.400 1. 700. 600.049 ½ ½ 3. 500. 1800.Producător Model/Tip – – Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] Adâncime Lungime b [mm] Korado RADIK PLAN VENTIL KOMPAKT 11 PLAN VK 50 50 500 600 65 65 Korado RADIK PLAN VENTIL KOMPAKT 20 PLAN VK 50 50 500 600 68 68 Korado RADIK PLAN VENTIL KOMPAKT 21 PLAN VK 50 50 500 600 68 68 Korado RADIK PLAN VENTIL KOMPAKT 22 PLAN VK 50 50 500 600 102 102 RADIK VENTIL KOMPAKT 10 VK 50 50 50 50 50 300 400 500 600 900 47 47 47 47 47 RADIK VENTIL KOMPAKT 11 VK 50 50 50 50 50 300 400 500 600 900 63 63 63 63 63 Korado Korado a [mm] 400. 1600. 500. 700. 1800. 1000. 2000 400. 900.528 3. 700.726 2. 1600. 1400. 1000.126 2. 1400. 1000. 1400. 700. 1800. 500.119 1. 700. 800. 900. 2000 400. 2000.042 ½ ½ ½ ½ ½ 0. 800.163 Racord Observaţii – . 800. 1200. 600. 800. 3000 400. 2000 400.

1600. 2300. 2000.291 4. 1000.289 2.998 3. 500.225 4. 2000. 1200. 600. 900. 3000 400. 1800. 3000 ţoli Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /m] ½ ½ ½ 2. 1200. 1400. 1000. 800. 2400.192 6.422 ½ ½ ½ ½ ½ 2. 800. 1400. 1200.779 3. 700. 3000 300. 900.128 ½ ½ ½ 2. 2200. 2600.700 3.340 5. 2600. 2600. 900.792 ½ ½ ½ ½ ½ 3. 600. 2800. 500. 1000. 3000 400. 500.196 5. 2300. 1600. 700.698 3. 900. 500. 1800. 600. 1800. 1800.503 ½ ½ ½ 2. 2300. 700. 1200. 1000. 2000. 600. 600. 1600.311 Racord Observaţii – .Producător Model/Tip – – Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] Adâncime Lungime b [mm] Korado RADIK VENTIL KOMPAKT 20 VK 50 50 50 500 600 900 66 66 66 Korado RADIK VENTIL KOMPAKT 21 VK 50 50 50 500 600 900 66 66 66 RADIK VENTIL KOMPAKT 22 VK 50 50 50 50 50 300 400 500 600 900 100 100 100 100 100 Korado RADIK VENTIL KOMPAKT 33 VK 50 50 50 50 50 300 400 500 600 900 155 155 155 155 155 Nuova IMAS APOLLO EXTRA 11-EK 450 550 750 505 605 805 51 51 51 Korado a [mm] 400. 1000. 700.607 4. 800. 1600. 1400. 1600.002 8. 1400. 800. 500. 900. 2000. 800. 1200. 2000.366 2. 400. 2600. 1800.446 4. 700. 3000 400. 1400. 2300. 2600.

1950.991 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1. 2250. 1000. 900. 600. 900. 2400. 750.459 1.146 5.226 4. 2550. 1350.868 7. 1600. 1800. 2100. 1500.869 2. 1800. 3000 300. 900. 2100. 2400.704 3. 3000 450.627 10.539 4. 2000. 1050. 600. 500. 2550. 2400.627 3. 600. 1050. 1200. 3000 ţoli Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /m] ½ ½ ½ ½ ½ 3. 2100.397 8. 800. 2000.791 3. 2400. 600. 2600.261 2. 2600. 700. 600. 1950.Producător Model/Tip – – Nuova IMAS Nuova IMAS Radson Radson Radson Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] Adâncime Lungime b [mm] APOLLO EXTRA 22-DK 250 350 450 550 750 305 405 505 605 805 102 102 102 102 102 APOLLO EXTRA 33-3K 250 350 450 550 750 305 405 505 605 805 155 155 155 155 155 INTEGRA 11 244 344 394 444 544 694 844 300 400 450 500 600 750 900 65 65 65 65 65 65 65 INTEGRA 21 244 344 394 444 544 694 844 300 400 450 500 600 750 900 69 69 69 69 69 69 69 INTEGRA 22 244 344 394 444 544 694 844 300 400 450 500 600 750 900 106 106 106 106 106 106 106 a [mm] 300. 3000 450. 2700. 700.130 2. 1200. 400. 1650.086 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 2. 2200.428 Racord Observaţii – .853 5. 1800. 2700. 2800. 1200. 900. 800. 3000 450. 1800. 1800. 2200. 750. 1650. 1500. 1050. 900.821 6. 1600. 1650. 1200. 2400. 2700. 2550.695 6. 1950.144 3. 2800. 2250.441 5.541 ½ ½ ½ ½ ½ 4. 1500.057 5.624 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 2. 750.287 4. 1350.137 7. 1400.241 3. 1400. 1350. 2250.744 4. 400. 1200. 1000. 500.

900. 2700. 2700. 600. 1200. 3000 450. 2550. 1650.518 5. 2700. 900.277 2. 1500. 1650. 1950. 1200. 900. 1950. 2400. 1200.458 3. 1800. 3000 450.303 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0.790 4.337 3. 2550.990 2.081 6.106 7. 1650. 2550. 2100.905 1. 750. 2400. 750.645 1.992 4.888 3. 2400. 1800.554 1. 2400.829 Observaţii – . 1050. 1500. 750. 2400. 3000 450. 2250. 900.408 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 2.983 2. 1950. 3000 450.163 1. 2250. 1350.409 1. 750. 1050. 600.730 5. 2100. 2250. 1500. 1350.404 2. 3000 Racord ţoli Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /m] ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 3. 1050. 1800. 2100. 600.035 8. 1650.Producător Model/Tip – – Radson Radson Radson Radson Radson Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] Adâncime Lungime b [mm] INTEGRA 33 244 344 394 444 544 694 844 300 400 450 500 600 750 900 172 172 172 172 172 172 172 KOMPAKT 10 244 344 444 544 694 844 300 400 500 600 750 900 48 48 48 48 48 48 KOMPAKT 11 244 344 444 544 694 844 300 400 500 600 750 900 65 65 65 65 65 65 KOMPAKT 21S 244 344 444 544 694 844 300 400 500 600 750 900 69 69 69 69 69 69 KOMPAKT 22 244 344 444 544 694 844 300 400 500 600 750 900 106 106 106 106 106 106 a [mm] 450. 1350. 750. 2700. 1800. 900. 1800.959 5. 1050. 2550. 2100.065 6. 1950.180 6.309 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1. 1350.263 9. 600. 1050.993 3. 2250. 1500. 1650. 1350. 1500. 2550. 1200.792 3. 1950. 2250.843 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 2. 1200. 600. 2100. 2700.

900. 700.749 Racord Observaţii – .194 8. 1600. 1000.298 2.487 8. 1350. 1000. 1800. 1500.296 3.766 9. 1600. 1800.832 5. 600. 800.779 5. 1050. 700. 1650. 1200.497 6. 2000 450.428 3. 600. 600. 600. 1400. 800. 1200. 1200. 2100.432 6. 1000. 1400.129 5. 1400.653 8.567 7. 1800.240 5. 750 450. 1800. 1800. 1600. 600. 1950.556 3. 700. 750. 1200. 2000 500. 2550.481 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 4. 750 ţoli Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /m] ½ ½ ½ ½ ½ ½ 4. 2250.318 6. 800.519 5.512 7. 600. 3000 500.342 ½ ½ ½ ½ 2. 800. 1000. 900.040 4.336 6. 2400. 600.836 ½ ½ ½ 2.616 ½ ½ ½ 3.143 ½ ½ ½ ½ 3. 2000 500. 700. 1200. 900. 900. 2700.700 4. 900. 1600. 1400. 2000 500.Producător Model/Tip – – Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] Adâncime Lungime b [mm] 300 400 500 600 750 900 172 172 172 172 172 172 Radson KOMPAKT 33 244 344 444 544 694 844 Radson PLANORA 11 50 50 50 500 600 900 62 62 62 Radson PLANORA 21 50 50 50 500 600 900 102 102 102 PLANORA 22 50 50 50 50 300 500 600 900 102 102 102 102 Radson PLANORA 33 50 50 50 50 300 500 600 900 152 152 152 152 Radson VERTIKAL 10 Radson VERTIKAL 20 67 67 67 67 105 105 105 105 1500 1800 1950 2100 1500 1800 1950 2100 49 49 49 49 81 81 81 81 Radson a [mm] 450.174 8.

720. 1400.390 3.930 3. 920. 1000. 2800.910 ½ ½ ½ ½ ½ 2.950 4. 1320. 1600. 1600. 3000 400. 1120.060 2.270 1. 1800. 720.540 7. 2400. 1200. 2200.260 5. 920. 3000 ţoli Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /m] ½ ½ ½ ½ ½ 1. 800. 2000. 2600. 920. 800. 1600. 2200. 2000. 11 V 246 346 446 546 846 300 400 500 600 900 Vogel & Noot VN 4000 AH ORNIS 21. 520. 1800. 1000. 1800.780 5. 600. 1320. 2000. 1320.Producător Model/Tip – – Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] VN 4000 AH ORNIS 10 246 346 446 546 846 300 400 500 600 900 Vogel & Noot VN 4000 AH ORNIS 11. 2000. 720.040 3. 1120. 800. 1320.570 2. 3000 400. 1000. 720. 2400. 2400. 2200. 1200. 3000 400.540 1. 2600. 22 V 246 346 446 546 846 300 400 500 600 900 Vogel & Noot Vogel & Noot Adâncime Lungime b [mm] 46 59 83 108 a [mm] 400. 1200.510 2. 2800. 1400. 2400. 520. 600. 1120. 1200. 21 V 246 346 446 546 846 300 400 500 600 900 VN 4000 AH ORNIS 22. 1600. 600. 1400. 1800. 1120. 800. 1400. 520.370 Racord Observaţii – .670 ½ ½ ½ ½ ½ 1. 2800. 2600.050 3. 2200. 2800. 600.010 1. 520.850 ½ ½ ½ ½ ½ 3.660 4.810 2. 920. 1000. 2600.

1800. 2000.060 2. 2600.910 Racord Observaţii – . 1400. 520. 1600.930 3.570 2.270 1.510 2. 2400. 920.830 7. 2800. 1200. 1800. 720.910 ½ ½ ½ ½ ½ 1. 2000. 920. 3000 400. 2600. 2800. 1320. 1200.930 3. 1000. 920. 1000. 2000. 520.650 6. 3000 400. 520.Producător Model/Tip – – Vogel & Noot Vogel & Noot Vogel & Noot Vogel & Noot Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] VN 4000 AH ORNIS 33.570 2. 800.010 1. 1120. 2000. 1120. 2600. 2200.440 ½ ½ ½ ½ ½ 1. 520. 1800.540 1. 800. 1600. 720. 2200. 1400.670 ½ ½ ½ ½ ½ 1. 1320. 600.810 2. 1800. 2400. 2800. 3000 ţoli Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /m] ½ ½ ½ ½ ½ 4. 1320. 2800. 33 V 246 346 446 546 846 300 400 500 600 900 VN 4000 NTR 10 246 346 446 546 846 300 400 500 600 900 VN 4000 NTR 11 246 346 446 546 846 300 400 500 600 900 VN 4000 NTR 11 KC 246 346 446 546 846 300 400 500 600 900 Adâncime Lungime b [mm] 170 46 51 59 a [mm] 400. 1320.370 5. 600. 1120. 2200. 720. 2200. 2600.510 2. 1200. 1400. 1400. 1000. 2400.920 10. 1600. 720. 1200. 800. 600.060 2. 1000. 1120. 2400. 920. 3000 400. 800. 1600. 600.

1600. 2200. 1400. 520. 2800. 2800. 920. 2200.950 4. 1800.780 2.260 5. 2800. 3000 400. 720. 2800.540 7. 520. 1400. 1000. 1800.Producător Model/Tip – – Vogel & Noot Vogel & Noot Vogel & Noot VSZ Ocel Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] VN 4000 NTR 21 K 246 346 446 546 846 300 400 500 600 900 VN 4000 NTR 22 K 246 346 446 546 846 300 400 500 600 900 VN 4000 NTR 22 K 246 346 446 546 846 300 400 500 600 900 KORAD 10 245 345 445 545 845 300 400 500 600 900 Adâncime Lungime b [mm] 83 108 170 45 a [mm] 400. 1320.660 4. 3000 ţoli Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /m] ½ ½ ½ ½ ½ 2. 1120. 2200. 2400. 2000. 600. 1000. 1000. 2200.780 5. 2000.370 ½ ½ ½ ½ ½ 4.934 1. 920. 1800. 1000. 720. 2400. 700. 1600.440 ½ ½ ½ ½ ½ 0.040 3. 1320.594 Racord Observaţii – . 2000. 1200. 800. 2000.050 3.370 5. 600. 1400. 2600.920 10. 800. 1120. 3000 500. 1200.503 1.650 6. 1600. 1320. 2400. 920. 3000 400. 2600. 2600. 1400. 800. 720.830 7. 1200. 1120.222 1. 600. 900. 1600. 2400. 1200. 2600. 1800. 520.850 ½ ½ ½ ½ ½ 3. 800.390 3. 600.

Producător

Model/Tip

VSZ Ocel

VSZ Ocel

VSZ Ocel

VSZ Ocel

Înălţime
între axe totală
h [mm] H [mm]

KORAD 11 K; 11 KV

245
345
445
545
845

300
400
500
600
900

KORAD 21 K; 21 KV

245
345
445
545
845

300
400
500
600
900

KORAD 22 K; 22 KV

245
345
445
545
845

300
400
500
600
900

KORAD 33 K; 33 KV

245
345
445
545
845

300
400
500
600
900

Adâncime Lungime
b [mm]

61

100

100

156

ţoli

Suprafaţă
echivalentă
termic
2
Sechiv [m /m]

½
½
½
½
½

1,541
2,018
2,473
2,906
4,022

½
½
½
½
½

2,297
2,945
3,574
4,178
5,833

½
½
½
½
½

2,781
3,524
4,245
4,937
6,812

½
½
½
½
½

3,893
4,941
5,948
6,909
9,447

Racord

a [mm]
500; 600;
700; 800;
900; 1000;
1200; 1400;
1600; 1800;
2000; 2200;
2400; 2600;
2800; 3000
500; 600;
700; 800;
900; 1000;
1200; 1400;
1600; 1800;
2000; 2200;
2400; 2600;
2800; 3000
500; 600;
700; 800;
900; 1000;
1200; 1400;
1600; 1800;
2000; 2200;
2400; 2600;
2800; 3000
500; 600;
700; 800;
900; 1000;
1200; 1400;
1600; 1800;
2000; 2200;
2400; 2600;
2800; 3000

Observaţii

Tabelul A1.4 Radiatoare din tablă de oţel, cu elemente sudate
Producător

Model/Tip

Înălţime
între axe totală
h [mm] H [mm]

Adâncime

Nr.
elem.

b [mm]

Lungime
Nr.
Racord
element coloane
a [mm]

ţoli

Suprafaţă
echivalentă
termic
2
Sechiv [m /elem]

Observaţii

Producător

Model/Tip

Înălţime
între axe totală
h [mm] H [mm]

Adâncime

Nr.
elem.

Lungime
Nr.
Racord
element coloane

b [mm]

a [mm]

ţoli

FTMCI;
IUPS

ROTERM 630 S
ROTERM 730 S
ROTERM 330 D
ROTERM 630 D
ROTERM 730 D

630
730
330
630
730

645
745
345
645
745

53
53
135
135
135

75
75
75
75
75

1
1
2
2
2

½
½
½
½
½

Martin

MARTIN 500/200/4

500

590

200

45

4

AKANS

905
655
505
905
655
505
905
655
505

995
745
595
995
745
595
995
745
595

85
85
85
135
135
135
195
195
195

2÷20
2÷20
2÷20
2÷20
2÷20
3; 5; 10;
12
3÷31
3÷31
3÷31
3÷31
3÷31
3÷31
3÷31
3÷31
3÷31

38
38
38
38
38
38
38
38
38

2
2
2
3
3
3
4
4
4

Soulis

Suprafaţă
echivalentă
termic
2
Sechiv [m /elem]

Observaţii

0,213
0,240
0,225
0,392
0,440

NTR 4524-83

0,241

Pot exista şi combinaţii ale numărului de
elemente

½
½
½
½
½
½
½
½
½

0.230
0.179
0.128
0.333
0.256
0.205
0.435
0.333
0.282

Tabelul A1.5 Radiatoare din ţeavă şi tablă de oţel, sudate
Producător

FTMCI;
IUPS

IAA

IAA

Termo
Romradiatoare

Model/Tip

ROTERM RT 630 S
ROTERM RT 730 S
ROTERM RT 330 D
ROTERM RT 330 D
ROTERM RT 330 D
CRP – I – 472
CRP – I – 624
CRP – I – 777
CRP – II – 472
CRP – II – 624
CRP – II – 777
SP 600/ I
SP 750/ I
SP 1100/ I
SP 600/ II
SP 750/ II
SP 1100/ II

TROPIC LUX

Înălţime
între axe totală
h [mm] H [mm]
630
730
330
630
730
472
642
777
472
642
777
600
750
1100
600
750
1100
300
400
500
600
700
800

645(670)
745(770)
345(370)
645(670)
745(770)
502
654
807
502
654
807
634
784
1134
634
784
1134
342
442
542
642
742
842

Adâncime

Nr.
elem.

Lungime
Nr.
Racord
element coloane

b [mm]

a [mm]

ţoli

60
60
150
150
150
30
30
30
100
100
100
100
100
100
250
250
250
140
140
140
140
140
140

2÷20
2÷20
2÷20
2÷20
2÷20
4÷28
4÷28
4÷28
4÷28
4÷28
4÷28
2÷35
2÷35
2÷35
2÷35
2÷35
2÷35
6; 7; 9;
10; 12;
13; 14;
16; 17;
18; 19;
21

75
75
75
75
75
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
72
72
72
72
72
72

1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1

½
½
½
½
½


½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½

Suprafaţă
echivalentă
termic
2
Sechiv [m /elem]
0,200
0,213
0,198
0,367
0,396
0,124
0,160
0,193
0,224
0,288
0,346
0,162
0,194
0,271
0,311
0,372
0,520
0,199
0,391
0,464
0,530
0,618
0,706

Observaţii

NTR 4701-83
Înălţimile din paranteză sunt pentru varianta
3, restul datelor pentru 1, 2 şi 3

NTI 331/83 şi STAS 12908-90

NID 3087-64

958. 366. 1402. 7. 884 – – – – – – 50 50 50 50 50 50 KORALUX PRISMA REFLEX 1800 1750 KORALUX PRISMA VERTICAL 1200 1400 1600 1800 2000 2300 2500 1150 1350 1550 1750 1950 2250 2450 50 50 Suprafaţă Nr. 490.155 0. 5. 662.193 0.580 ½ 0. 12. 20 2.471 0. 3.271 0.502 0.Tabelul A1.444 0.491 0. 11. 420.232 0. 588. 560 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2300 2600 3000 514.5 Profile de oţel 70×11×1. 662.351 0. 18. 14. Racord echivalentă totală între axe elemente termic 2 L [mm] l [mm] – ţoli Sechiv [m /elem] Lungime 350. 514.267 0.156 0.496 Profile de oţel 70×11×1.5 .25 Profile de oţel 70×11×1.5 40×35×1.310 0. 8. 218.5 40×35×1. 9.5 40×35×1. 1106.425 0.5 Oglindă în loc de 3 elemente ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0. 366. 514. 810. 16. 6. 1550.390 0.405 Profile de oţel 70×11×1. 958 – – – – 550 750 950 1150 1350 1550 1750 1950 2250 2550 2950 – – – – – – – – – – – – – – – – 5.309 0. 1698 144. 8 4.116 0.348 0. 7. 5. 10. 6. 12 4. 810. 13 Observaţii – ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0. 440.6 Corpuri de încălzire din ţevi netede Producător Model/Tip – – Buderus Korado Korado Korado Înălţime totală între axe H [mm] h [mm] Adâncime b [mm] STANDARDHEIZWAND 800 1000 1800 1800 765 965 1765 1765 40 40 40 61 KORALUX PRISMA HORIZONTAL 292.330 0. 6. 8.191 0.386 0. 7. 1254.

3 76.Modul de alcătuire a corpului de încălzire – Din mai multe ţevi netede verticale (registre verticale.213 0.361 .1 33.0 76.265 0.4 48.0 80.211 0. STAS 540/1 şi 2 diametrul diametrul exterior nominal mm 33.3 60.0 80. STAS 404/1 şi 2.0 63.292 0.336 Ţeavă STAS –7656.a. STAS 404/1 şi 2.255 0.285 0.238 0.1 ţoli 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 Suprafaţa echivalentă termic pe metru liniar de ţeavă.326 0.) Din mai multe ţevi netede orizontale.351 0.305 0.319 0.336 0. Sechiv/m 2 m /m 0.0 ţoli – – – – – – – – – – Suprafaţa echivalentă termic pe metru liniar de ţeavă.5 70.0 83.7 42.3 76. Sechiv/m 2 m /m 0.7 42. suprapuse (serpentine şi registre orizontale) Ţeavă STAS –7656. coloane din băi.4 48.317 0. grupuri sanitare ş.189 0.3 60.158 0.0 83.5 70.279 0.305 0.0 76.175 0. STAS 540/1 şi 2 diametrul diametrul exterior nominal mm 63.

Tabelul A1.274 0.453 0.5 781.419 (0.366 0.5 431.366) 0.279 0.441 0.387 0.411 0.5 881.375 0.510 0.5 881.326 (0.543 0.5 581.315) 0.7 Radiatoare din aluminiu.501 0.5 681.369 0.406) 0.249 (0.437 0.428 0.5 420 570 670 770 870 Adâncime Lungime Nr.238 0.366 0.510 Observaţii – Valorile din paranteze sunt pentru varianta cu deschidere frontală . Racord element coloane b [mm] a [mm] – ţoli 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 82 82 82 82 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /elem] 0.5 781.453 0.541 0.360 0.404 0.490 0.459 0. turnate sau extrudate Producător – Biasi Biasi Roca Faral Faral Ferroli Ferroli Ferroli Model/Tip – LBA 350 LBA 500 LBA 600 LBA 700 LBA 800 LBA EURAL 350 LBA EURAL 500 LBA EURAL 600 LBA EURAL 700 LBA EURAL 800 DUBAL 45 DUBAL 60 DUBAL 70 DUBAL 80 ALLIANCE N 350 ALLIANCE N 500 ALLIANCE N 600 ALLIANCE N 700 ALLIANCE N 800 GREEN 350 GREEN 500 GREEN 600 GREEN 700 GREEN 800 CLAN 350 CLAN 500 CLAN 600 CLAN 700 CLAN 800 CLUB 350 CLUB 500 CLUB 600 CLUB 700 CLUB 800 MAGO 350 MAGO 500 MAGO 600 MAGO 700 MAGO 800 Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] 350 500 600 700 800 350 500 600 700 800 350 500 600 700 350 500 600 700 800 350 500 600 700 800 350 500 600 700 800 350 500 600 700 800 350 500 600 700 800 422 572 672 772 872 422 572 672 772 872 421 571 671 771 430 580 680 780 880 430 580 680 780 880 431.260 0.279 0.5 681.410 0.256 0.315 0.240) 0.358 0.491 0.490 0.274 0.377 (0.459 0.368 0.424 0.5 581.

363 0.416 0.455 0.700 CONFORT 80 C.514 0.414 0.514 0.329 0.523 0.400 MONDIAL 80 M.419 0.432 0.298 0.227 0.400 CONFORT 80 C.428 0.700 MONDIAL 80 M.539 0.378 0.360 0.467 0.517 0.Producător – Florida Fondall Fondital Fondital Fondital Ghidini Global Industrie Pasotti Industrie Pasotti Model/Tip – SEVEN 350 SEVEN 500 SEVEN 600 SEVEN 700 SEVEN 800 JOLLY 35 JOLLY 50 JOLLY 60 JOLLY 70 JOLLY 80 BLITZ 97 350 BLITZ 97 500 BLITZ 97 600 BLITZ 97 700 BLITZ 97 800 BLITZ 97/80 500/80 BLITZ 97/80 600/80 BLITZ 97/80 700/80 BLITZ 97/80 800/80 MASTER 97 350 MASTER 97 500 MASTER 97 600 MASTER 97 700 MASTER 97 800 KING 350 KING 500 KING 600 KING 700 KING 800 MIX 350 MIX 500 MIX 600 MIX 700 MIX 800 CONFORT 80 C.413 0.800 MONDIAL 80 M.461 0.279 0.266 0.600 MONDIAL 80 M.521 Observaţii – .302 0.363 0.500 CONFORT 80 C.357 0.444 0.800 Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] 350 500 600 700 800 350 500 600 700 800 350 500 600 700 800 500 600 700 800 350 500 600 700 800 350 500 600 700 800 350 500 600 700 800 400 500 600 700 800 400 500 600 700 800 427 577 677 777 877 425 575 675 775 875 427 577 677 777 877 577 677 777 877 427 577 677 777 877 430 577 677 777 877 440 590 690 790 890 480 580 680 780 880 480 580 680 780 880 Adâncime Lungime Nr.600 CONFORT 80 C.483 0.232 0.517 0.468 0.412 0.318 0.432 0.320 0.467 0.282 0.412 0.488 0.364 0.465 0.276 0.371 0.500 MONDIAL 80 M.377 0. Racord element coloane b [mm] a [mm] – ţoli 99 99 99 99 99 95 80 80 95 80 96 96 96 96 96 80 80 80 80 98 98 98 98 98 95 95 95 95 95 97 97 95 95 95 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /elem] 0.

883 0.547 0.260 0.366 0.517 0.287 1.506 0.168 1.Producător – Kristal Kristal Manaut Nova Florida Primacon Rag-all Siral Model/Tip – MITO M 200 MITO M 350 MITO M 400 MITO M 500 MITO M 580 MITO M 600 MITO M 700 MITO M 730 MITO M 800 MITO M 900 TITAN T 200 TITAN T 350 TITAN T 400 TITAN T 500 TITAN T 580 TITAN T 600 TITAN T 700 TITAN T 730 TITAN T 800 TITAN T 900 TITAN T 1000 TITAN T 1200 TITAN T 1400 TITAN T 1600 TITAN T 1800 TITAN T 2000 TITAN T 2200 TITAN T 2500 TITAN T 3000 IBER 350 IBER 500 IBER 600 SEVEN 97 350 SEVEN 97 500 SEVEN 97 600 SEVEN 97 700 SEVEN 97 800 PRIMATERM A 350 PRIMATERM A 600 TOP 35 TOP 50 TOP 60 BIMETAL C 500 BIMETAL C 600 Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] 200 350 400 500 580 600 700 730 800 900 200 350 400 500 580 600 700 730 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2500 3000 350 500 600 350 500 600 700 800 350 600 350 500 600 500 600 242 392 442 542 622 642 742 772 842 942 242 392 442 542 622 642 742 772 842 942 1042 1242 1442 1642 1842 2042 2242 2542 3042 425 575 675 427 577 677 777 877 380 630 425 575 675 580 680 Adâncime Lungime Nr.260 0.402 0.501 0.470 0.181 0.464 0.073 1.364 0.978 1.470 0.691 0.290 0.459 0.376 Observaţii – .302 0.417 0. Racord element coloane b [mm] a [mm] – ţoli 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97 97 97 96 96 96 96 96 60 60 80 80 80 110 110 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 60 60 80 80 80 75 75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /elem] 0.464 0.596 0.267 0.302 0.353 0.415 0.508 0.267 0.376 0.283 0.181 0.552 0.419 0.781 0.402 0.435 0.340 0.362 0.152 0.402 0.

559 0.332 0.791 0.239 0.327 0.319 0.286 0.281 0.982 0.Producător – Siral Siral Titan Bagno Titan Bagno Titan Bagno Model/Tip – BIMETAL CF 300 BIMETAL CF 500 BIMETAL CF 600 BIMETAL CF 700 BIMETAL CF 800 BIMETAL S 360 BIMETAL S 580 BIMETAL S 680 EVOLUTO T–E8–50 EVOLUTO T–E8–60 EVOLUTO T–E8–70 EVOLUTO T–E8–80 MIXER TM8 30 MIXER TM8 40 MIXER TM8 50 MIXER TM8 60 MIXER TM8 70 MIXER TM8 80 MIXER TM8 90 MIXER TM8 100 MIXER TM8 120 MIXER TM8 140 MIXER TM8 160 MIXER TM8 200 MIXER TM8 220 SINTESI TS8 30 SINTESI TS8 40 SINTESI TS8 50 SINTESI TS8 60 SINTESI TS8 70 SINTESI TS8 80 SINTESI TS8 90 SINTESI TS8 100 SINTESI TS8 120 SINTESI TS8 140 SINTESI TS8 160 SINTESI TS8 200 SINTESI TS8 220 Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] 300 500 600 700 800 300 500 610 500 600 700 800 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 2000 2200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 2000 2200 380 580 680 780 880 360 570 670 543 643 743 843 343 443 543 643 743 843 943 1043 1243 1443 1643 2043 2243 343 443 543 643 743 843 943 1043 1243 1443 1643 2043 2243 Adâncime Lungime Nr.920 0.235 0.519 0.474 0.344 0.716 0.334 0.391 0.788 0.442 0.385 0.281 0.230 0.486 0.516 0.379 0.235 0.642 0.400 0.562 0.928 0.639 0. Racord element coloane b [mm] a [mm] – ţoli 110 110 110 110 110 140 128 128 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1¼ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /elem] 0.428 0.376 0.431 0.476 0.994 Observaţii – .719 0.337 0.

elem.349 0.221 0. elem.602 0. Lungime Nr.234 0.392 0.151 0. sudate Producător Model/Tip – – Alurad Electrolux Electrolux Romexim Prodcom Plus ALURAD PANEL RADAL 300 RADAL 500 RADAL 600 RADAL PANEL 300 RADAL PANEL 500 RADAL PANEL 600 RADAL PANEL 1000 corp de încălzire tip plintă Înălţime între axe totală h [mm] H [mm] 254 454 554 954 300 500 600 300 500 600 1000 100 × (nr.142 0.Tabelul A1.-1) 300 500 600 1000 347 547 647 347 547 647 1047 100 100 100 100 100 100 100 Adâncime Nr.8 Radiatoare din aluminiu.053 1.204 Observaţii – Înserierea se face prin coturi .370 0.252 0. Racord element coloane b [mm] – a [mm] – ţoli 62 62 62 62 140 140 140 60 60 60 60 16 16 16 16 16 16 16 3÷25 3÷25 3÷25 3÷25 3÷25 3÷25 3÷25 3÷25 3÷25 3÷25 3÷25 – – – – – – – 75 75 75 75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 172÷1822 143÷1793 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /elem] 0.752 0.301 0.221 0.268 0.451 0.395 0.903 1.

Tabelul A1.358 Observaţii – NII 62-72.225 1.406 3.537 3. 900. 1800. 1000.947 2.724 4. 2200. I 24-76 .9 Convectoare Producător Model/Tip – – Buderus KONVECTOR LCR 142 KONVECTOR LCR 143 KONVECTOR LCR 144 KONVECTOR LCR 213 KONVECTOR LCR 214 Dimensiunile măştii Înălţime H [mm] 140 140 140 210 210 Adâncime b [mm] 72 133 194 133 194 IAA.040 4.544 2.187 1.983 1. 1500. 2400. 1400.137 2.467 1.090 3.503 1.667 2. 2800. 2000. 1100.429 2.499 3. 600.526 Nr. 800.743 0.771 3. 1600. 1200. Alexandria CMR 140 A 230 140 IAA.905 3.707 1. 700. 2600. Alexandria CMN 140 A 460 140 Lungime L [mm] 500. I 24-76 NII 62-72.152 1. 3000 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 – ţoli Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /corp] 2 2 2 2 2 ½ ½ ½ ½ ½ 1.821 2.455 2. ţevi în bateria Racord convectorului 2 ½ 2 ½ 0.185 2.174 4.

190 4.140 1.785 4.632 2.850 2.730 2.706 0.308 2.436 5.880 6.332 2.428 1. Alexandria CMN 186 B 460 186 Lungime L [mm] 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Nr. ţevi în bateria Racord convectorului – ţoli 3 ½ 2 ½ 2 ½ 3 ½ Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /corp] 1.114 4.996 5.672 4.760 2.001 5. I 24-76 NII 62-72.320 0.757 2.394 1.994 1.538 3. Alexandria CMR 140 B 230 140 IAA.838 4.567 2.622 1.410 5.910 2. I 24-76 .814 Observaţii – NII 62-72.164 1.350 2.Producător Model/Tip – – Dimensiunile măştii Înălţime H [mm] Adâncime b [mm] IAA.378 3.934 1.232 3. Alexandria CMN 186 A 460 186 IAA.554 4.030 2.790 3. I 24-76 NII 62-72. I 24-76 NII 62-72. Alexandria CMN 140 B 460 140 IAA.936 3.128 1.534 2.162 2.973 3.076 2.596 5.236 3.

886 4.Producător Model/Tip – – Dimensiunile măştii Înălţime H [mm] Adâncime b [mm] IAA.333 5.133 2.552 2.848 2.352 3.905 2.190 1.390 3.057 4.952 3.381 4.752 4. Alexandria CMGR 255 A 230 255 Lungime L [mm] 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Nr.457 2. Alexandria CMG 140 A 460 140 IAA.438 2.152 2.800 2.190 2.371 5.857 5.505 1.971 5.914 3.762 3.095 3.980 1.667 2.362 1.705 1.790 1.152 4. Alexandria CMGR 140 A 230 186 IAA.914 3. ţevi în bateria Racord convectorului – ţoli 2 ½ 2 ½ 3 ½ 4 ½ Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /corp] 0.743 0. Alexandria CMG 186 A 460 186 IAA.762 4.229 1.571 4.962 2.352 1.248 2.810 Observaţii – NTI 309-78 NTI 309-78 NTI 309-78 NTI 309-78 .162 1.410 3.467 1.

573 4.710 2.162 4. Alexandria CMGR 140 B 230 140 IAA.941 5.520 Observaţii – NTI 309-78 NTI 309-78 NTI 309-78 NTI 309-78 .564 3.026 2.334 2.131 1.768 3.081 2.931 1. Alexandria CMG 186 B 460 186 IAA.820 4.706 0.692 4.084 3. Alexandria CMG 140 B 460 140 IAA.240 3.168 1.348 2.004 1.461 3.205 4.980 2.316 2.136 2.940 3.624 2.614 5.768 3.864 2.144 1.327 1.284 1.756 2. Alexandria CMGR 255 B 230 255 Lungime L [mm] 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Nr.620 1.534 2.Producător Model/Tip – – Dimensiunile măştii Înălţime H [mm] Adâncime b [mm] IAA.394 1.220 3. ţevi în bateria Racord convectorului – ţoli 2 ½ 2 ½ 3 ½ 4 ½ Suprafaţă echivalentă termic 2 Sechiv [m /corp] 0.753 1.716 3.430 1.066 5.857 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful