CURRICULUM VITAE BRATU LAURA MARIANA INFORMAŢII PERSONALE Nume BRATU LAURA MARIANA Adresa : Bucureşti, sector 3, Romania

Telefon : 021/317 63 11 Fax : 021/317 63 14 E-mail : www.dgaspc6.yahoo.com Nationalitate : romana EXPERIENTA PROFESIONALA iulie 2007- prezent : inspector superior, post şef serviciu la Serviciul Asistenta Maternala din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 6, cu sediul in Bucuresti, str. Drumul Taberei nr. 18, sector 6 2006-2007 : inspector superior, la Serviciul Asistenta Maternala din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 6, cu sediul in Bucuresti, str. Drumul Taberei nr. 18, sector 6 2004-2006, asistent social si coordonator proiect Centrul Acasa din cadrul Fundatiei Internationale pentru Copii, Romania, Bucuresti, sector 6 1999-2004, inspector de specialitate la Serviciul Asistenţa Maternală din cadrul Serviciului Public Pentru Protecţia Copilului aflat in Dificultate şi cu Handicap sector 6, cu sediul in Bucureşti, Şos. Orhideelor, nr. 2D Sectorul de activitate : asistenţa socială, domeniul protecţia copilului Principalele activitati si responsabilitati : - Organizează si coordonează activităţile ce au ca obiect identificarea, evaluarea, pregătirea şi recrutarea persoanelor care doresc sa devina asistenţi maternali profesionisti ; - Organizează si coordonează activităţile ce au ca obiect protectia copilului in sistemul de asistenţa maternală ; - Organizează si coordonează activităţile ce au ca obiect urmărirea reintegrării copilului in familie; - Verifică si avizează actele si documentele intocmite si eliberate in conformitate cu atribuţiile serviciului ; - Reprezintă serviciul in relatiile de comunicare intra si interinstitutionale, in raport cu atribuţiile specifice ; - Monitorizează informaţiile, activitaţile si rezultatele specifice serviciului; - Evaluează modul de desfaşurare a activitaţilor specifice serviciului ; - Identifică si propune măsuri de îmbunătaţire a activităţilor specifice serviciului ; - Realizează centralizarea si sinteza informaţiilor privind activităţile specifice şi rezultatele corespunzătoare atribuţiilor serviciului ;

EDUCAŢIE SI FORMARE 2008 . adaptabilitate la situaţii noi. dansul. sportul. doamna Simona Epure. 2000 .SNSPA: “Spaţiul Public European” (master) 2007 – curs FICF : “Promovarea bunelor practici in asistenţa maternală profesionistă” 2005 – Institutul pentru Dezvoltarea Copilului.Intocmeşte lucrări de specialitate. spaniola abilitatea de a citi : bine abilitatea de a scrie : bine abilitatea de a vorbi : bine Aptitudini si competenţe artistice : muzica. dobândită prin conducerea activităţii altor persoane la locul de muncă (organizarea si coordonarea cursului de formare iniţială a asistenţilor maternali profesionişti) Aptitudini si competenţe tehnice : utilizare calculator Permis de conducere :categoria B INFORMAŢII SUPLIMENTARE Persoane de contact :doamna Maria Diţu. cu privire la activitatea specifică a serviciului. dobândite in cadrul procesului instructiv-educativ Aptitudini si competenţe sociale : evitarea si aplanarea situaţiilor conflictuale.Seminar cu tema “Psihopatologia copilului mic si metode de intervenţie” . buna relationare interpersonală.Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului din cadrul Guvernului României: curs “Protecţia Copilului” 2000 : diploma de licenţiata in ştiinţe juridice. literatura. eliberata de catre Universitatea Bucuresti 1999 : absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universitaţii Independente Titu Maiorescu APTITUDINI SI COMPETENŢE PERSONALE Limba materna : româna Limbi Straine cunoscute: engleza. . director executiv adjunct Directia Pentru Protectia Copilului secor 6 . şef Serviciu Anchete Psiho-Sociale Asistenţă şi Sprijin pentru Copil şi Familie Referinţe : domnul Nicolae Gabriel Gorunescu. şef Serviciu Monitorizare si Sinteză. dobândite ca urmare a desfăşurării unei activităţi in echipă şi intr-o poziţie in care comunicarea este importantă Aptitudini si competenţe organizatorice : bun organizator si coordonator . conform cerinţelor si competenţelor .Intocmeşte si prezintă rapoarte de activitate..