Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Kelas Peralihan 2010

Minggu Tema/Tajuk Unit 1 : Masyarakat Penyayang Hasil Pembelajaran Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan

A.

Ibu Bapa Penyayang

i.

Berbual tentang hal keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata dan sebutan yang betul. ii. Memberikan ucapan selamat dalam pelbagai situasi dengan betul iii. Mengenal pasti kata nama khas dan kata nama am. FU: 1.1 Aras 1(i), (ii), Aras 2 (i), Aras 3(i) FS: 5.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) i. Membaca ayat tunggal dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Membaca ayat majmuk dalam teks dengan intonasi yang betul. iii. Membaca teks dengan gaya pembacaan yang betul. iv. Mengenal pasti ayat dasar. FU: 5.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 6.1 Aras 1(i), 8.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) i. Membina ayat tunggal dan melafazkannya dengan diksi yang betul. ii. Membina ayat tunggal dengan istilah dan ungkapan yang betul. iii. Membina ayat tunggal dengan simpulan bahasa. FU: 8.1 Aras 1(i), Aras 2(i), Aras 3(i) FS: 3.1 Aras 1(i), (ii)

Morfologi : Kata nama

KBT :

Kemahi

ran mendengar dan bertutur

• • •

Soal jawab Latih tubi Dialog

B.

Melawat Rakan Sakit

Sintaksis : Ayat majmuk Ayat dasar

KBT : • Kemahi ran membaca

• • •

Perbualan Soal jawab Latih tubi

C.

Kemudahan Awam

Sintaksis : Ayat tunggal

KBT : • Kemahi ran menulis

• Perbincan gan • Sumbang saran

Aras 2(i). 5. FU: 2. FU: 5. Aras 2(i). iv. iii.1 Aras 1(i) Morfologi : Kata ganti nama diri KBT : • Kemahi ran mendengar dan bertutur • Bercerita • Sumbang Saran • Perbincan gan B. Membina ayat tunggal dengan memilih istilah dan ungkapan yang betul. Aras 3(i) FS: 5. Mengenal pasti ayat tunggal dengan betul.1 Aras 1(i) i. iii.1 Aras 1(i). ii. Membaca teks dengan kuat dan lancar.2 Aras 1(i). Aras 3(i) FS: 6. Indahnya Sekolahku Sintaksis : Ayat tunggal KBT : • Kemahi ran membaca • Perbincan gan • Bacaan mekanis C. Menyatakan pengajaran cerita yang didengar. ii. Membaca pantas keseluruhan teks. Cita-cita Saya Sintaksis : Ayat tunggal KBT : • Kemahi ran menulis • Perbincan gan • Sumbang saran .1 Aras 1(i). Hari Pertama di Sekolah Baharu i. Membaca teks dengan gaya pembacaan yang betul. iii. Menyampaikan cerita berdasarkan gambar. FU: 8. Menceritakan cerita yang didengar semula. Membina ayat tunggal dengan perkataan yang betul. Aras 3(i) i.Unit 2 : Sekolah Dalam Taman A. Aras 3(i) FS: 3. Aras 2(i). Aras 2(i). ii. Membina ayat tunggal dengan menggunakan simpulan bahasa. iv.1 Aras 1(i) (ii). Menggunakan kata ganti nama diri.1 Aras 1(i).

Menyatakan arahan dan pesanan tentang makanan seimbang. Makanan Untuk Kesihatan i. Aras 2(i). Membina satu ayat induk dan beberapa ayat kecil. FU: 8. iii.3 Aras 1(i). Mentafsirkan arahan dan pesanan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Membina ayat dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih dengan kata hubung.1 Aras 1(i) Morfologi: Kata Kerja KBT : • Kemahi ran mendengar dan bertutur • • • Latih tubi Soal jawab perbincang an B.Unit 3 : Amalan Hidup Sihat A. Mengenal pasti kata kerja FU: 1. Aras 2(ii). ii. Memadankan frasa nama dengan frasa kerja.4 Aras 1(i). iv. Jagalah Kesihatan Diri Sintaksis: Ayat Tunggal Ayat Majmuk KBT : • Kemahi ran menulis • • Perbincan gan Bersoal jawab .1 Aras 1(i) i. Mari Bersenam Sintaksis: Ayat Tunggal KBT : • Kemahi ran membaca • • • Perbincan gan Soal jawab Bacaan mekanis/kuat C. Aras 3(i) FS: 3.2 Aras 1(i). iii. Membaca dan menyatakan maklumat yang relevan dalam teks yang dibaca untuk membuat ramalan. FU: 6. Aras 3(i) FS: 5. ii. Aras 3(i) FS: 6. iii. Menganalisis maklumat dalam teks yang dibaca untuk mendapat kewajaran ramalan. Membuat arahan dan pesanan untuk membuat keputusan. Mengenal pasti maklumat yang dibaca untuk membuat ramalan. ii. Membina dua ayat tunggal dan mencantumkannya dengan kata hubung yang betul. Aras 2(i). iv. v.1 Aras 1(i) i. Membentuk ayat tunggal dengan betul.

FU: 1. Aras 3(i) i. Membaca dan memilih isi dalam teks daripada pembacaan secara imbasan. Membina ayat majmuk dengan betul. Agensi Dadah Kebangsaan Sintaksis : Ayat Majmuk Gabungan Ayat Induk KBT : • Kemahi ran menulis • Perbincan gan • Baca Kuat • Soal Jawab Unit 5 : Bersatu Teguh A. Aras 2(i) Morfologi: Kata Hubung KBT : • Kemahi ran mendengar dan bertutur • Simulasi • Main Peranan • Lakonan spontan B. Aras 2(i). Membina ayat dengan mencantumkan dua ayat tunggal dengan kata hubung gabungan.0 Aras 1(i). Mengemukan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan perkhidmatan. FU: 6. iv.7 Aras 1(i). Membaca dan mengkategorikan isi penting daripada teks.Aras 3(i) FS: 5. Anda dan Kaunselor Sintaksis : Ayat Majmuk KBT : • Kemahi ran membaca • Perbincan gan • Baca Kuat • Bacaan Luncuran C. Mengemukakan ayat untuk mendapatkan perkhidmatan. Menyatakan ungkapan yang sesuai untuk mendapatkan perkhidmatan. Perangi Dadah i.1 Aras 1(i). Mengenal pasti kata hubung dan menggunakannya dengan betul.1 Aras 1(i). iii. Aras 3(i) FS: 4. iii. iv. Aras 3(i) i. FU: 8. Aras 3(i) FS: 3. Membina satu ayat induk dan beberapa ayat kecil. Aras 2(i) . ii.Unit 4 : Dadah Musuh Negara A.2 Aras 1(i). Aras 2(i).1 Aras 1(i). Morfologi: Imbuhan KBT : • • • Bercerita Perbincan Kemahi . ii. ii. Rumah Terbuka Malaysia i. Aras 2(i). Menyampaikan cerita tentang pengalaman di rumah terbuka. Aras 2(i). Membaca dan mengenal pasti idea dalam teks berdasarkan bacaan secara luncuran.

2 Aras 1(i). Menyatakan dan menghuraikan isi sampingan dengan membina ayat yang gramatis. FU: 6. Aras 3(i) C. Aras 2 (i). Aras 2(i). Aras 3(i) i. Menerangkan fakta berdasarkan bukti yang wajar. iv. iii. ii. ii. Membaca dan mengkategorikan isi penting dan isi sampingan dalam teks. Aras 2(i). Jiran Sepakat i. Menyatakan fakta dengan bukti dan alasan yang rasional. Aras 3(i) Unit 6 : Kesetiaan Kepada Negara A. Membina ayat majmuk gabungan. iii. FU: 8.ii. FU: 2.2 Aras 1(i). Jalur Gemilang i. Menjelaskan pengajaran daripada cerita yang didengar. Menerangkan fakta berdasarkan bukti yang sahih. (ii). Menggabungkan isi utama dan isi sampingan menjadi ayat yang koheren. Aras 2(i).2 Aras 1(i). Aras 3(i) FS: 1.4 Aras 1(i). iii. Membaca dan memilih isi daripada teks melalui soalan. (ii). ii. Membaca dan mengenal pasti idea dalam surat kiriman rasmi. Menggunakan kata seru dengan betul. Menyebut kosa kata yang sukar dalam teks dengan jelas iii. Aras 3(i) FS: 9. Awalan meN- ran mendengar dan bertutur gan B. iv.Aras 2(i). Aras 2 (i).1 Aras1 (i). Menyatakan dan membina ayat gramatis tentang semangat kejiranan. iv. Menggunakan imbuhan awalan meNdengan betul.3 Aras 1(i). Sukan Perpaduan Sintaksis : Ayat Majmuk KBT : • Kemahi ran membaca • Perbincan gan • Lawatan Belajar Sintaksis : Ayat Majmuk KBT : • Kemahi ran menulis • • • Meramal Soal jawab Bercerita Morfologi: Kata Seru KBT : • Kemahi ran mendengar dan bertutur • Bercerita • Perbincan gan . Aras 3(i) FS: 9.

FU: 9. (ii) Sintaksis : Ayat Seruan KBT : • Kemahi ran membaca • • • Latih tubi Perbincan gan Bacaan Mekanis C. Membaca dengan gaya pembacaan yang sesuai.2 Aras 1(i). Mengenal pasti dan mencatat isi penting berdasarkan bahan yang didengar dan dibaca. Membaca teks dengan sebutan yang jelas dan lancar. Aras 2(i). ii.2 Aras 1(i).FU: 3. Program Khidmat Negara i. Menyusun dan mencatat isi penting mengikut keutamaan berdasarkan bahan yang dibaca. Aras 2(i). Jasamu Dikenang Sintaksis : Ayat Seruan KBT : • Kemahi ran menulis • Perbincan gan • Wawancar a .1 Aras 1(i). Aras 3(i) i. Aras 3(i) FS: 6. ii.1 Aras 1(i). Aras 3(i) FS: 5. Membaca teks tentang Program Khidmat Negara dan menyebut kosa kata dengan jelas dan lancar. FU: 5.2 Aras 1(i). iii.1 Aras 1(i) 8. Aras 3(i) B. Mengklasifikasikan dan mencatat isi penting daripada bahan yang dibaca. Aras 2(i).1 Aras 1(i). Membina ayat seruan dengan menggunakan kata seru yang betul. Aras 2(i). iv. Aras 3(i) FS: 3. Aras 2(i) . iii.

Menyatakan nilai dan pengajaran cerita yang terdapat dalam gambar. iv. FU: 11. ii. Kempen Derma Darah Sintaksis : Simpulan Bahasa Bergambar KBT : • Kemahi ran membaca • • • Lawatan Lakonan Main peranan C. iii.2 Aras 1(i). Warga Emas Sintaksis : Simpulan Bahasa KBT : • Kemahi ran menulis • • • Deklamasi sajak Mestamu Perbincan gan . Membaca teks dengan sebutan dan gaya pembacaan yang sesuai. FU: 2. Aras 3(i) FS: 2. ii. iii.1 Aras 2(i) Morfologi: Imbuhan Awalan BerKBT : • Kemahi ran mendengar dan bertutur • • • Lawatan Lakonan Bercerita B. FU: 5. Membaca teks dan menyebut kosa kata dengan jelas dan lancar. Menjelaskan mesej yang terdapat dalam sajak. Aras 2(i). iii.1 Aras 2(i) i. Menggunakan imbuhan awalan beRdengan betul. Aras 3(i) FS: 2. Menyatakan watak dan perwatakan yang terdapat dalam sajak. Aras 2 (i). Membaca teks dengan sebutan yang betul.1 Aras 3(i) i. Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam sajak. Menyatakan maksud simpulan bahasa dan boleh menggunakannya dengan betul dalam ayat.2 Aras(i). Gotong-royong i. Aras 3(i) FS: 5.1 Aras 1(ii). Bercerita tentang aktiviti bergotong-royong membersihkan kawasan sekolah dengan menggunakan gaya dan penyampaian yang sesuai. Aras 2 (i).Unit 7 : Khidmat Masyarakat A. ii.

Aras 2 (i). Mentafsirkan arahan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.Unit 8 : Negara Bersih Rakyat Sihat A. Menyatakan arahan pembuangan sampah dengan betul dan bersopan. Jauhi Sampah i. Aras 2(i). iv. Kitar Semula Kosa Kata: Kitar Semula KBT : • Kemahi ran menulis • • • Perbincan gan Wawancar a Bersoal jawab . Aras3(i) FS: 6. Aras 3(i) i. Menggunakan penjodoh bilangan yang betul dalam ayat. Aras 2(i).1 Aras 1(i).2 Aras 1(ii). iii.2 Aras 1(i) Aras2(i). Aras 3(i) i. Aras 2(ii). ii.2 Aras 1(i). Mencatat isi penting berdasarkan bahan yang dibaca.1 Aras 1(i). Aras 3(ii) FS: 8. iii. Menyusun dan mencatat isi penting mengikut keutamaan berdasarkan bahan yang dibaca FU: 9. Membina ayat penyata yang gramatis. Jernihnya Air Sintaksis: Ayat Penyata KBT : • Kemahi ran membaca • • • Deklamasi sajak Mestamu Perbincan gan C. Membaca sajak dengan sebutan dan intonasi yang jelas dan lancar. Aras 3(i) FS: 5. Aras 3(i) Morfologi: Penjodoh Bilangan KBT : • Kemahi ran mendengar dan bertutur • • • Lawatan Lakonan Bercerita B. intonasi dan gaya pembacaan. Mengklasifikasikan dan mencatat isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. ii. iii. FU: 1.3 Aras(i). FU: 5. Membaca sajak dengan sebutan. Aras 2(i). Mendengar dan melaksanakan arahan dengan tepat dan terancang. ii.

Menggunakan imbuhan akhiran –an dengan betul FU: 2. Memilih isi-isi dalam teks yang dibaca.2 Aras 1(i). Aras 2(i). Mengklasifikasikan maklumjat mengikut susunan yang sesuai. iv. Peladang Jaya Sintaksis: Ayat Susunan Songsang KBT : • Kemahi ran membaca • • Bacaan Kuat Perbincangan C. Menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Aras 2(i) i.3 Aras 1(i). iii. iii.Unit 9 : Petani dan Nelayan Moden A. Aras 3(i) FS: 8. Mengemukakan cara menanam tanaman hidroponik.1 Aras 1(i). ii. Mengkategorikan isi daripada teks yang dibaca. FU: 6. Mengemukakan idea daripada gambar yang dilihat.2 Aras 1(i).1 Aras 1(i) i. Nelayan Laut Dalam Kosa Kata: Nelayan Laut Dalam KBT : • Kemahi ran menulis • • • Sumbang Saran Perbincangan Wawancara . Merekodkan maklumat dalam bentuk pengurusan grafik yang diberikan.Aras 2(i). Aras 2(i). ii. Hidroponik i. Aras 3(i) FS: 5. Aras 2(i) Morfologi: Imbuhan Akhiran -an KBT : • Kemahi ran mendengar dan bertutur • • • Lakonan Bercerita Perbincan gan B. ii. FU: 9. Menyampaikan idea dan isi secara jelas. iii. Aras 3(i) FS: 5.3Aras 1(i). Melakar maklumat tentang nelayan laut dalam berdasarkan gambar.

Aras 3(i) FS: 6. Menggunakan ayat tanya dengan betul. Aras 3(i) i. Membina dan menulis ayat tunggal dengan pemilihan kata yang sesuai. Aras 2(i). Industri Batik Sintaksis: Ayat Tanya Morfologi: Kata Adjektif KBT : • Kemahi ran mendengar dan bertutur • • • • • Perbincangan Lakonan Soal Jawab Simulasi Main Peranan B. iii. iv. iii. Aras 3(i) C. Bersoal jawab untuk membuat keputusan tentang sesuatu perkara. Aras 3(i) FS: 3.(ii). Usahawan Muda i. (ii) Sintaksis: Simpulan Bahasa Ayat Tunggal Ayat Majmuk KBT : • Kemahi ran menulis • • Sumbang Saran Perbincangan . Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan teks yang dibaca.1 Aras 1(i). Menggunakan ayat tunggal dengan menggunakan istilah. Aras 2(i).2 Aras 1(i). Menggunakan kata adjektif dengan betul.Unit 10 : Keusahawanan A. Mengemukakan pelbagai soalan dengan menggunakan kata tanya. FU: 7. Aras 2(i). FU: 1. Aras 2(i). FU: 8. iv.1 Aras 1(i). Aras 3(i) FS: 5. Aras 2(i).2 Aras 1(i).1 Aras 1(i). ii.1 Aras 1(i). iii. ii. Membaca dan menerangkan maksud tersirat berdasarkan meklumat yang tersurat dalam teks. Mendengar untuk mendapatkan maklumat. Usaha Tangga Kejayaan Sintaksis: Ayat Tanya KBT : • Kemahi ran membaca • • • Bacaan Kuat Bersoal Jawab Simulasi i. Membina ayat majmuk dengan menggunakan simpulan bahasa yang sesuai. ii. Membaca dan menjelaskan maksud tersurat dalam teks yang dibaca.

. Hakim Yang Bijak i. Membaca dan membuat andaian tentang maksud sebenar sesuatu simbol. ii.1 Aras 1(i). Aras 2(i).5 Aras 1(i). iii. Menghasilkan perenggan penutup dengan menggunakan ayat majmuk. Aras 2(i). Berani Kerana Benar i. Menjelaskan idea dan pandangan untuk memberikan maklum balas tentang peraturan jalan raya. Menghasilkan perenggan pengenalan dengan menggunakan ayat majmuk. FU: 4. Aras 3(i) FS: 5. Aras 3(i) FS: 5. FU: 7. Aras 2(i). Menggunakan ayat perintah dalam situasi yang betul.. Menghasilkan perenggan isi dengan menggunakan ayat majmuk.2 Aras 1(i) Sintaksis: Ayat Majmuk KBT : • Kemahi ran menulis • • • • Bercerita Lakonan Teater Pembaca Teater Bercerita Morfologi: Imbuhan Apitan meN-.1 Aras 1(i). iii.Unit 11 : Kita dan Undang-undang A.. Menyatakan pandangan tentang perkara yang dibualkan. iii.-kan KBT : • Kemahi ran mendengar dan bertutur • • • • Perbincangan Lakonan Soal Jawab Main Peranan B. ii.. FU: 8. Aras 2(i). Menggunakan imbuhan apitan meN-.1 Aras 1(i). -kan dengan betul. Aras 2(i).2 Aras 1(i).1 Aras 1(i).. Aras 3(i) C. Isyarat Jalan Raya Sintaksis: Ayat Perintah KBT : • Kemahi ran membaca • • • • Membaca Bahan Grafik Perbincangan Soal Jawab Bacaan Kuat . ii. Aras 3(i) i. Aras 2(i). iv. Membaca dan meneliti penggunaan kata dan ungkapan yang terdapat pada simbol jalan raya. Memberikan pendapat bagi menyokong idea yang meyakinkan. 5.. Aras 3(i) FS: 8.

iii.1 Aras 1(i). FU: 6. Aras 2(i). iii.1 Aras 1(i). Aras 3(i) C. Sukan Lasak i.3 Aras 1(i). Menggunakan kata ganda berentak dengan betul. Menggunakan ayat majmuk dengan betul. Aras 3(i) FS: 9. Aras 2(i). Melakarkan maklumat daripada peta perjalanan.3 Aras1(i). Aras 2(i). ii. Sukan Malaysia (SUKMA) Sintaksis: Ayat Majmuk KBT : • Kemahi ran membaca • • Perbincangan Soal Jawab . Aras 2(i). FU: 4. FU: 9. ii. Menyatakan pandangan dalam sesi perbincangan.4 Aras 1(i) i. Mengumpulkan maklumat mengikut susunan yang betul.1 Aras 1(i). Le Tour De Langkawi i. 1. Menyokong idea dan memberikan pendapat yang meyakinkan dalam sesi perbincangan. Aras 3(i) Morfologi: Kata Ganda Berentak KBT : • Kemahi ran menulis • • • Perbincangan Bersoal Jawab Nyanyian Morfologi: Kata Ganda Berentak KBT : • Kemahi ran mendengar dan bertutur • • • • Perbincangan Sumbang Saran Soal Jawab Simulasi B. ii. Aras 3(i) FS: 1. iv. M endengar inti pati perbincangan tentang sesuatu perkara dan memberikan pendapat mengenainya. iv. iii. Melengkapkan maklumat dalam bentuk pengurusan grafik. Membaca dan merujuk jadual untuk mendapatkan fakta. Membaca dan merujuk pada jadual untuk mendapatkan bukti. Membaca dan merujuk pada jadual untuk menyaring maklumat. Aras 2(i). Aras 3(i) FS: 8.Unit 12 : Sukan Di Malaysia A.3 Aras 1(i).

Menceritakan keindahan Malaysia dengan menggunakan bahasa yang betul.1 Aras 1(i). Bercerita tentang peristiwa berdasarkan gambar dengan urutan yang betul. Aras 3(i) FS: 8. Aras 3(i) FS: 3. Keunikan Malaysia i. Mengulas sesuatu peristiwa dengan penggunaan bahasa yang betul. ii.1 Aras 1(i). Aras 3(i) FS: 1. iii. Mengenal pasti kata majmuk dan menggunakannya dengan betul. Wau Bulan i. iv.1 Aras 1(i) Aras 2(i). Menyemak dan membuat tanda baca pada hasil penulisan.Unit 13 : Malaysia Tercinta A. Aras 2(i). Membaca dan menerangkan bahan-bahan yang digunakan untuk memasak nasi lemak. iv. iii. FU: 7. Aras 2(i). Aras 2(i). Nasi Lemak Kegemaran Ramai i. Menggunakan tanda baca yang betul dalam ayat. iii. v. FU: 2. Aras 3(i) C. Aras 2(i). ii.2 Aras 1(i). Mengenal pasti jenis-jenis tanda baca dan fungsinya. Aras 3(i) B.3 Aras 1(i). FU: 10. Menggunakan penanda wacana yang betul dalam penulisan. Membaca dan menerangkan maksud tersirat berdasarkan teks yang dibaca. Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara. ii.3 Aras 1(i). (ii) Sintaksis: Tanda Baca Penanda Wacana KBT : • Kemahi ran menulis • • • Perbincangan Bersoal Jawab Lakonan Sintaksis: Tanda Baca KBT : • Kemahi ran membaca • • • Perbincangan Bahan Mekanis Main Peranan Morfologi: Kata Majmuk KBT : • Kemahi ran mendengar dan bertutur • • • Perbincangan Bersoal Jawab Nyanyian . Mengenal pasti penggunaan tanda baca yang betul dalam teks yang diberikan.

iv. ii.Aras 3(i) FS: 3.Aras 2. Menyatakan alasan menerima atau menolak pandangan untuk mendapat persetujuan.3 Aras 1(i).3 Aras 2(i). Dahulu dan Sekarang i. Menggunakan kata ganda separa dengan betul. iii. Kereta Impian i. iv. iii. Menyatakan bukti untuk menerima atau menolak pandangan dalam perbincangan. Membaca dan menyatakan isi penting petikan yang dibaca.4 Aras 1(i). Stesen Sentral Kuala Lumpur Sintaksis: Ayat Perintah KBT : • Kemahi ran membaca • Bacaan Mekanis • Bersoal Jawab • Perbincan gan .4 Aras(i). iii. Aras 2(i). Aras 3(i) Kosa Kata: Nasional KBT : • Kemahi ran menulis • Sumbang Saran • Bersoal Jawab • Perbincan gan Morfologi: Penggandaan Separa KBT : • Kemahi ran mendengar dan bertutur • Sumbang Saran • Soal Jawab • Lakonan B. Aras 2(i) .1 Aras 1(i).Unit 14 : Kemajuan Sistem Perhubungan A. Aras 3(i) i. Menyatakan pandangan tentang perkara yang dibincangkan. Aras 3(i) FS: 8. Memberi alasan secara sopan untuk menerima dan menolak hujah. FU: 4.1 Aras 1(i). Aras 2(i) . Membaca dan mengenal pasti peristiwaperistiwa menarik dalam cerpen. Mengulas pandangan tentang perkara yang dibincangkan. ii. Membaca dan menyatakan ringkasan petikan yang dibaca. Menyatakan Pendirian tentang kereta Gen-2. Membina ayat perintah dengan betul FU: 7.Aras 3(i) FS: 6. Aras 3(i) C. FU: 11. ii.

Seni Mempertahanka n Diri Kosa Kata: Kraf tangan KBT : • Kemahi ran menulis • Bacaan Mekanis . Memberikan penjelasan tentang hasil kraf Sabah dan Sarawak dengan bukti yang sahih. Membina ayat nafi dengan betul.i dengan betul. iii.i KBT : • Kemahi ran mendengar dan bertutur • Sumbang Saran • Perbincan gan • Soal Jawab B. ii. Menerangkan fakta tentang sesuatu perkara dengan bukti yang wajar. Aras 3(i) i. Aras 3(i) FS: 9.4 Aras 1(i). Mengimlak petikan dengan menggunakan tanda baca yang betul berdasarkan rakaman yang diperdengarkan... M enyatakan fakta tentang seni kraf Sabah dan Sarawak dengan alasan yang rasional.3 Aras 1(i). FU: 9. Aras 3(i) i. Mengimlak perenggan yang diberikan dengan tanda baca yang betul. iv. Seni Kraf Sabah dan Sarawak i. iv. Aras 2(i). ii. iii.4 Aras 1(i) Morfologi: Imbuhan Apitan MeN...Unit 15 : Kenali Warisan Budaya Kita A. FU: 6. FU: 11.. Aras 2(i). Membaca dan merujuk pada sumber untuk mendapatkan bukti bagi sesuatu fakta.. Aras 3(i) FS: 1. Aras 2(i).4 Aras 1(i). Membaca dan merujuk pada petikan untuk mendapatkan fakta. Menggunakan imbuhan apitan meN.1 Aras 1(i). ii. Membaca dan merujuk pada pelbagai bahan untuk menyaring maklumat yang diperoleh.1 Aras 1(i). Mengimlak beberapa baris ayat dengan tanda baca yang betul. Aras 2(i). Aras 3(i) FS: 8. iii. Kebaya Nyonya Sintaksis: Ayat Nafi KBT : • Kemahi ran membaca • Sumbang Saran • Lakonan • Soal Jawab C.

iii.1 Aras 1(i). iii. Menulis teks ucapan bersempena dengan majlis perasmian makmal komputer. FU: 2. E-mel Kosa Kata: e-mel KBT : • Kemahi ran menulis • Perbincan gan • Soal Jawab . FU: 6. Aras 2(i). Aras 3(i) i.Unit 16 : Teknologi Maklumat A. Membaca dan mengenal pasti gaya bahasa yang digunakan. Aras 2(i). Aras 3(i) FS: 5. Menceritakan urutan peristiwa berdasarkan kad jempuatan yang dibaca dengan bahasa yang betul.5 Aras1(i).2 Aras 1(i). Menaip pengumuman tentang sesuatu perkara. iv. Aras 2(i).10.1 Aras1(i). Membaca dan membezakan ciri-ciri sajak dan prosa.1 Aras 1(i).2 Aras 3(i) FS: 6. Membina ayat dengan menggunakan kata sendi nama di dengan betul. Aras 3(i) Morfologi: Kata Sendi Nama KBT : • Kemahi ran mendengar dan bertutur • Soal Jawab • Bercerita • Perbincan gan B. Aras 3(i) i. ii. Aras 2(i). FU: 10. Aras 3(i) FS: 3. Membaca dan mengenal pasti laras bahasa dalam bahan bacaan yang diberikan. Membina ayat pasif dengan menggunakan imbuhan kata kerja pasif yang betul. Sayangi Komputer Sintaksis: Ayat Pasif KBT : • Kemahi ran membaca • Bacaan Mekanis • Perbincan gan • Soal Jawab C. Pameran Makmal Komputer i. iii. Aras 2(i). ii.2 Aras 1(i). Aras 2(i). ii. Menghuraikan isi-isi penting berdasarkan surat yang dibaca. iv. Menaip `` e-mel’’ dan menghantarnya kepada kawan. Menceritakan peristiwa yang dialami dengan bahasa yang betul.

Indahnya Cakerawala Ini Kosa Kata: Cakerawala KBT : • Kemahi ran menulis • Soal Jawab • Lakonan • Bercerita . ii. FU: 3.1 Aras 1(i). FU: 11. Aras 3(i) FS: 4. Aras 3(i) Morfologi: Kata Sendi Nama ke dan di KBT : • Kemahi ran mendengar dan bertutur • • • • Perbincan gan Lakonan Bercerita Simulasi B. Angkasawan Malaysia i. Membina ayat tunggal dengan betul. ii. Menggunakan kata sendi nama ke dan di dengan betul. ii.2 Aras1(i). Menyatakan persoalan dalam cerpen. Aras 2. FU: 9. iii.Unit 17 : Malaysia dan Angkasawan A. Membaca dan menyatakan isi bahan yang dibaca. Aras 2(i). Aras 2(i). Aras 3(i) FS: 5. KBT : • Kemahi ran membaca • Perbincan gan C. iii.2 Aras 1(ii) i. Aras 3(i) FS: 3. Membaca dan mengenal pasti isi penting dalam teks yang dibaca.2 Aras 1(i). Menyatakan idea dan pandangan dengan memberikan alasan tentang kepentingan bidang angkasa lepas di Malaysia. Mencatat watak dan perwatakan yang terdapat dalam cerpen yang dibaca.2 Aras 1(i).2 Aras 1(i). Teknologi Penerbangan Sintaksis : Binaan Ayat. Menyenaraikan nilai yang terdapat dalam cerpen. M engemukakan fakta tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang rasional. Aras 3(i) i. iii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful