P. 1
Filosofijos Ivadas (Anzenbacher, Arno)

Filosofijos Ivadas (Anzenbacher, Arno)

|Views: 8,322|Likes:
Published by Vaidas Orlanas

More info:

Published by: Vaidas Orlanas on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2013

pdf

text

original

Sections

 • l KAS YRA FILOSOFIJA?
 • 1.1 Įvadinės pastabos
 • 1.2 Žodžio "filosofija" kilmė
 • 13 Pradžios problema
 • 13.1 Patyrimas
 • 132 Nuostaba
 • 1.3.4 Beprielaidiškumas
 • 1.4 Atribojimai
 • 1.4.1.1 Specialiųjų mokslų klasifikacija
 • 1.4.1.2 Realieji mokslai
 • 1.4.1 Filosofija ir specialieji mokslai
 • 1.4.13 Filosofija ir realieji mokslai
 • 1.4.1.4 Filosofija ir formalieji mokslai
 • 1.42 Filosofija ir religija
 • 1.43 Filosofija ir menas
 • 1.4.4 Filosofija ir ideologija
 • 1.4.4.1 Marksistinė ideologijos samprata
 • 1.4.42 Pozityvistinė ideologijos samprata
 • 1.4.43 Neutrali ideologijos sąvoka
 • 1.5 Bandymas apibrėžti filosofiją
 • 1.5.1 Mokslas
 • 1.5.2 Fundamentinis mokslas
 • 1.53 Universalusis mokslas
 • 1,5,4 Protu besiremiantis mokslas
 • 1.5.5 Kritinis mokslas
 • 1,6 Pavyzdžiai iš filosofijos istorijos
 • 1.7 Filosofijos vienybė - sistemų įvairovė
 • 1.8 Pagrindiniai filosofijos klausimai - Platono trikampis
 • 1.8,1 Olos alegorija
 • 1.8.2 Patyrimo kritika
 • 1.83 Platono trikampis
 • 1.9 Filosofijos suskirstymas
 • 2 DABARTIES FILOSOFIJA
 • 2.1 Fenomenologiškai orientuotos pozicijos
 • 2.1.1 Fenomenologinis metodas (E. HUSSERL)
 • 2.1.2 Egzistencializmas
 • 22 Analitinė filosofija
 • 2.2,4 Kritinis racionalizmas
 • 23 Palyginimas
 • 2.4 Marksizmas
 • 2.4 2 Marksizmas-leninizmas
 • 2.5.1 Dialoginė rekonstrukcija (Erlangeno mokykla)
 • 2.5.2 Universali pragmatika (J. HABERMAS)
 • 2.53 Transcendentalinė hermeneutika (K. O. APEL)
 • 2.5.4 Universali kalbos kritika (E. HEINTEL)
 • 3 TIKROVĖ
 • 3.1 Tikroji ir netikroji būtybė
 • 3.1.1 Ikisokratinis klausimo kėlimas
 • 3.1 JI Descartes'o mechanicizmas
 • 3.13 Kontinumo labirintas (Leibniz)
 • 3.1.4 Atomizmas
 • 3.1.6 Netikroji būtybė
 • 3.2 Aktas ir potencija
 • 3.2.1 Akto-potencijos perskyros kilmė ir reikšmė
 • 3.2.1.1 Dialektika
 • 3.2.2 Substancija Ir akcidencija
 • 323 Materija ir forma (hilemorfizmas)
 • 3,2.3.1 Ontologinė materijos sąvoka
 • 3.2.4 Esmė ir būtis
 • 3.2.6.1 Aristotelio priežasčių teorija
 • 3.2.6.2 Priežastingumas ir akto-potencijos teorija
 • 3,3.1 Vienis
 • 3.4 Gamta
 • 3.4.1 Gamtos mokslas ir gamtos filosofija
 • 3.4.4 Gyva būtybė
 • 3.4.4.1 Kūnas kaip organizmas
 • 4 PAŽINIMAS
 • 4.1.1 Filosofinė pažinimo problema
 • 4.1 Savimonės filosofija: transcendentalinė refleksija
 • 4.1.2 Atspindžio teorija
 • 4.13 Kanto kopernikiškasis posūkis
 • 4.1.4 Transcendentalinė perskyra
 • 4.1.5 Ribinė sąvoka: daiktas pats savaime
 • 4.1.6 Ginčas dėl pasaulio egzistavimo
 • 4.2 Juslinis ir dvasinis pažinimas
 • 42.1 Išorinis ir vidinis juslumas
 • 422 Juslumas ir dvasia
 • 4.23 Empirizmas ir racionalizmas
 • 4.23.4 KANTAS: empirizmo ir racionalizmo |veika
 • 43 Pažinimo sąranga
 • 43.1 Pažinimo sąranga pagal TOMĄ AKVlNIETĮ
 • 43.1.1 Pirmoji perskyra
 • 43.12 Antroji perskyra
 • 432 Pažinimo sąranga pagal Kantą
 • 43.2.1 Transcendentalinė estetika
 • 4322.1 Transcendentalinė analitika
 • 43222 Transcendentalinė dialektika
 • 4.4 Pažinimas ir kalba
 • 4.4.1 Analitinė ir neanalitinė kalbos filosofija
 • 4.4.1.1 Analitinė kalbos filosofija
 • 4.4.1.2 Neanalitinė kalbos filosofija
 • 4.42 Antženklinis kalbos pobūdis
 • 4.4.4 Kalbinis pasaulėvaizdis
 • 4.4.5 Kalbos dialektika
 • 4.4.5.1 Universalioji gramatika (N. CHOMSKY)
 • 4.5 Logika
 • 4.5.1 Kas yra logika?
 • 45.1,1 Formalioji ir transcendentalinė logika
 • 4.5.12 Formaliosios logikos istorija
 • 4.5,1.3 Filosofija ir formalioji logika
 • 4.5.1.4 Logistika ir metalogika
 • 4.5.2 Žodis ir reikšmė
 • 432.1 Tikriniai vardai ir predikatai
 • 4JS22 Vienareikšmiškumas ir daugiareikšmiškumas
 • 4.5.2.3 Apibrėžimas
 • 4.5J! .4 Universalijų problema
 • 4,53.1 Teiginių junginiai
 • 4.53.1.1 Konjunkcija
 • 4.53.1.2 Disjunkcija
 • 4.53.1.4 Griežtoji alternatyva
 • 4.53.1.5 Ekvivalentiškumas
 • 4.5.3.2 Logikos dėsniai
 • 4.5.4 Predikatų logika
 • 4.5.4.1 Vienviečiai ir daugiaviečiai predikatai
 • 4,5.4 J Elementarus teiginys ir teiginio forma
 • 4.5.43 Kvantoriai
 • 4.5.4.4 Formalizavimas
 • 4.5.4.5 Logikos dėsniai
 • 4.5.4.6 Tradicinis teiginių suskirstymas
 • 4,5.5 Klasių logika
 • 4.5.5.1 Klasių junginiai
 • 4.5.5.2 Teiginiai apie klases
 • 4.5.6 Loginis kvadratas
 • 4.5.7 Silogistika
 • 4.5.7.1 Taisyklingų silogizmų kombinacijos
 • 4.5.7J Išvedimo figūros
 • 4.5.8 Nuorodos
 • 4.6 Mokslo teorija
 • 4.6.1 Sistema - teorija - mokslas
 • 4.62 Dedukcija ir aksiominė sistema
 • 4.63.1 Stebėjimas - aprašymas - klasifikavimas
 • 4.63.2 Hipotezė
 • 4.6.4 Aiškinimas
 • 4.6.5 Kai kurios kitos sąvokos
 • 4.6.6 Empirinių teorijų reikšmė
 • 5 ŽMOGUS
 • 5.1 .Žmogus kaip mokslo tema
 • 5.2 Gyvūniškumas ir dvasia
 • 53 Žmogus kaip fenomenas
 • 5.4 Pasauliškumas
 • 5.4,1 Pasaulis kaip visuma
 • 5.5 Istoriškumas
 • 5.5.1 Buvimas mirties link
 • S J«2 Istoriškumas ir istorija
 • 5.5,3 Gamta ir istorija
 • 5.5.4 Istorijos filosofija
 • 5.5.4.1 Augustinas
 • 5.5.4.2 Hegel
 • 5.6 Visuomeniškumas
 • 5.6.1 Konfliktai
 • 5.6.4 Bendruomenė
 • 5.7 Kūnas ir siela
 • 5.7.1 Siela ir dvasia
 • 5.72 Mėginimai išspręsti tapatumo-netapatumo problemą
 • 5.7 J Dvasia kaip siela
 • 6 ETIKA
 • .1 Valios laisvė
 • 5.1.1 Teorija ir praktika
 • 6.1.2 Išorinė ir vidinė laisvė
 • 6.1.4 Gėris ir blogis
 • 6.1.5 Laisvė ir determinizmas
 • 62.1 Dorovinis apriori
 • 622 Taikymas
 • 623 Sąžinės autonomija
 • 6.2.4 Sąžinė iki ir po poelgio
 • 63 Normų problema
 • 63.1 Teorinio įprasminimo problema
 • 632 Empiristinė etika
 • 633 Tikslai, kurie kartu yra ir pareigos
 • 63.4 Savirealizacija
 • 63.5 Žmogaus praktikos įprasminimo būdai
 • 63.5.1 Gamtos motyvuojama laisvė
 • 6.3.5.2 Žmogiškumo motyvuojama laisvė
 • 63.5.4 Teorija ir pojetika
 • 6.4.1 Pagrindinės socialinės etikos pozicijos
 • 6.4 Socialinė etika
 • 6.4.1.1 Liberalizmas
 • 6.4.13 Krikščioniškoji socialinė teorija
 • 6.5 Teisės filosofija
 • 6.5.1 Teisė ir etika
 • 6.5.2 Teisės pagrindimas
 • 6.6 Apžvalga
 • 7.1 Religijos kritika
 • 7.1.1 Feuerbach
 • 7 DIEVAS
 • 7.1.2 Mara
 • 7.1.5 Carnap
 • 7.1.4 Freud
 • 7.1.6 Sartre
 • 7.1.7 Solle
 • 7.1.8 Santrauka
 • 12 Filosofinis mokymas apie Dievą
 • 12.1 Dievo klausimas būties filosofijoje
 • 12.1.1 Kosmologinis ir teleologinis argumentai
 • 7.2.1.1.1 Kosmologinis argumentas
 • 7.2.1.1.2 Teleologinis argumentas
 • 12.12 Analoginė kalba apie Dievą
 • 7 J,13 Dievo sąvoka būties filosofijoje
 • 122 Dievo klausimas savimonės filosofijoje
 • 122.1 Kantas: būties filosofijos Dievo įrodymo kritika
 • 1222. Dievas kaip reguliatyvinė idėja
 • 1223 Dievas kaip praktinis postulatas
 • 73,3 Dievo klausimas dvasios filosofijoje
 • 7.23.1 Ontologinis argumentas
 • 1232 Ontologinio argumento kritika
 • 73 Nuorodos
 • 7.4 Tikėjimo prasmės plotmė
 • 7.4.1 Tikėjimas ir filosofija
 • 7.4.2 Žodžio klausytojas
 • 7.43 Totalinis eksperimentas
 • SVARBIAUSIEJI VAKARŲ FILOSOFIJOS VEIKALAI

ATVIROS LIETUVOS KNYGA

Arno Anzenbacher
FILOSOFIJOS ĮVADAS

Vilnius "Katalikų pasaulis" 1992

TURINYS
l 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4 1.4.1 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1.3 1.4.1.4 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.4.1 1.4.4.2 1.4.4.3 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6 1.6.7 KAS YRA FILOSOFIJA? Įvadinės pastabos Žodžio "filosofija" kilmė Pradžios problema Patyrimas Nuostaba Abejonė Beprielaidiškumas Atribojimai . Filosofija ir specialieji mokslai Specialiųjų mokslų klasifikacija Realieji mokslai Filosofija ir realieji mokslai Filosofija ir formalieji mokslai Filosofija ir religija Filosofija ir menas Filosofija ir ideologija Marksistinė ideologijos samprata Pozityvistinė ideologijos samprata Neutrali ideologijos sąvoka Bandymas apibrėžti filosofiją Mokslas Fundamentinis mokslas Universalusis mokslas Protu besiremiantis mokslas Kritinis mokslas Pavyzdžiai iš filosofijos istorijos Platonas Aristotelis Tomas Akvinietis Rene Descartes ThomasHobbes Immanuel Kant Johann Gottlieb Fichte. , 15 15 16 17 17 18 19 20 21 22 22 22 23 27 28 * 31 33 33 35 36 36 36 37 37 37 38 39 39 39 39 39 40 40 41

1.6.8 1.6.9 1.6.10 1.6.11 1.6.12 1.6.13 1.7 1.8 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.9 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.4 2.2.5 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5

GeorgWilhelmFriedrichHegel KarlMarx Ludwig Wittgenstein Martin Heidegger KarlJaspers KarlPopper Filosofijos vienybė - sistemų įvairovė Pagrindiniai filosofijos klausimai - Platono trikampis ... Olos alegorija Patyrimo kritika Platono trikampis Praktika (6) Filosofinio klausimo kėlimo svarbiausios kryptys (3,4,7.2.3) Filosofijos suskirstymas DABARTIES FILOSOFIJA Fenomenologiškai orientuotos pozicijos Fenomenologinis metodas (Husserl) Egzistencializmas Hermeneutika (4.4.4,5.5) Analitinė filosofija

41 41 42 42 42 43 43 44 45 47 48 49 50 51 53 53 54 56 58 60

Pozityvizmas (4.23.1) 60 Ankstyvasis Wittgensteinas (4.5) .'. 61 Vienos ratelio neopozityvizrnas (4.6) 64 Prasmės kriterijus (7.1.5,4.6.3.2) 65 Nuo Vienos ratelio prie naujosios analitinės filosofijos (4.4.1) 67 Kritinis racionalizmas 68 Vėlyvasis Wittgensteinas (4.4.4) 70 Palyginimas Marksizmas Kari Marx (5.5.4.3,7.1.2) Marksizmas-leninizmas Neomarksizmas (2.5.2,6.4.1.2) • Atskiros pozicijos 71 72 72 73 75 77

8

2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.4 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.2 3.2.2.1 3.2.3 3.2.3.1 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.6.1 3.2.6.2 3.3 3.3.1 33.2 3.3.3 3.3.4 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3

Dialoginė rekonstrukcija (Erlangeno mokykla) Universali pragmatika (J. Habermas) Transcendentalinė hermeneutika (K. O. Apel) Universali kalbos kritika (E. Heintel) TIKROVĖ Tikroji ir netikroji būtybė Ikisokratinis klausimo kėlimas Jonijos natūrfilosofai Heraklitas Efezietis Parmenidas Elėjietis Apžvalga Descartes'o mechanicizmas Kontinumo labirintas (Leibniz) Atomizmas Substancija (Aristotelis) (3.4.4,3.4.3.3) Netikroji būtybė (4.1) Aktas ir potencija Akto-potencijos perskyros kilmė ir reikšmė (7.2.1.1) ... Dialektika ' Substancija ir akcidencija Kategorijos (3.3) Materija ir forma (hilemorfizmas) Ontologinė materijos sąvoka Esmė ir būtis Perskyrų sistema (7.2.1.3) Ontologinis priežastingumas (4.3.2, 4.6.4) Aristotelio priežasčių teorija (7.2.1) Priežastingumas ir akto-potencijos teorija (4.6.4,6.1.5) . Transcendentalios (4.5.2.2) Vienis Tiesa (4.7) Gėris (6.1) Grožis Gamta Gamtos mokslas ir gamtos filosofija (4.6) Porfyrijaus medis (4.5.5.2) Kūnas (4.6.3)

77 78 79 81 83 84 85 85 85 85 86 86 88 89 90 91 94 94 95 96 99 100 101 103 104 105 106 106 109 110 111 112 113 114 114 115 117

,

3.4.3.1 Erdvė 3.4.3.2 Laikas (5.5) 3.4.3.3 Neorganika 3.4.4 Gyva būtybė 3.4.4.1 Kūnas kaip organizmas 3.4.4.2 Teleologija (7.2.1.1.2) 3.4.5 • Juslios būtybės (4.2.1,4.1.1) 3.4.5.1 Gyvūno organizmas (4.2,5.1-3) 3.4.5.2 Evoliucija (5.5.3,7.2.1.1.2) 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 4.2.3 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.3 4.2.3.4 4.3 PAŽINIMAS Savimonės filosofija: transcendentalinė refleksija Filosofinė pažinimo problema Atspindžio teorija Kanto kopernikiškasis posūkis Transcendentalinė perskyra (6.1-2) Ribinė sąvoka: daiktas pats savaime Ginčas dėl pasaulio egzistavimo (7.2.3) Juslinis ir dvasinis pažinimas Išorinis ir vidinis juslumas Juslumas ir dvasia Subjektiškumas (5.2, 5.7) Universalumas (4.5.2.4) Totalumas (5.4) Kalbiškumas (4.4) Empirizmas ir racionalizmas Empirizmas (6.3.2) Racionalizmas Švietimas Kantas: empirizmo ir racionalizmo įveika Pažinimo sąranga

118 120 122 123 124 127 128 129 131 134 134 134 136 136 139 142 143 145 145 147 147 147 148 149 150 151 152 153 153 154 155 155 157 158 158 159 159

,

4.3.1 Pažinimo sąranga pagal Tomą Akvinietį 4.3.1.1 Pirmoji perskyra 4.3.1.2 Antroji perskyra 4.3.2 Pažinimo sąranga pagal Kantą 4.3.2.1 Transcendentalinė estetika 4.3.2.2 Transcendentalinė logika (4.5.1.1) 4.3.2.2.1 Transcendentalinė analitika .
10

5.1 4.5.1.2 4.2.5.5.1.4.4.5.4 Kalbinis pasaulėvaizdis (5.4) 4.4 4.4.7) 4.5.2 4.5.4.3.4.4.4.1 4.4 4.2 Antženklinis kalbos pobūdis 4.3 4.4.2.4.5.4.2 4.5. Chomsky) 4.1 4.2 4.1 4.5.1.2.2 Neanalitinė kalbos filosofija 4. 7.3 4.2.5.5.1.5 4.2.3.6 4.3.5 Kalbos dialektika (5.1.1.5.4.5.4.3 4.3 4.3.4.5.1 4.4 4.5.5.2 4.1 Analitinė ir neanalitinė kalbos filosofija 4.5 4.2 4.1 4.1.5.3.2 Logika Kas yra logika? Formalioji ir transcendentalinė logika Formaliosios logikos istorija Filosofija ir formalioji logika Logistika ir metalogika Žodis ir reikšmė Tikriniai vardai ir predikatai Vienareikšmiškumas ir daugiareikšmiškumas Apibrėžimas Universalijų problema Teiginių logika (4.3 Kalbos tripusiškumas (5.5 4.5.6) 4.3.3 4.5.4 Transcendentalinė dialektika Tolesnės nuorodos (6.1 Analitinė kalbos filosofija 4.3 4.1.7) Teiginių junginiai Konjunkcija Disjunkcija Implikacija Griežtoji alternatyva Ekvivalentiškumas Logikos dėsniai Predikatų logika Vienviečiai ir daugiaviečiai predikatai Elementarus teiginys ir teiginio forma Kvantoriai Formalizavimas Logikos dėsniai Tradicinis teiginių suskirstymas Klasių logika Klasių junginiai Teiginiai apie klases 11 .1 4.5.5.4.1.5.5.1 Universalioji gramatika (N.1.4.5.5.2 4.4 4.5.1.5.2.2.5 4.3.5.1.5.2) Pažinimas ir kalba 161 162 162 163 163 163 164 166 166 168 170 171 171 173 173 174 174 176 177 178 179 179 181 182 182 183 183 184 184 184 185 185 185 186 186 187 187 187 188 189 4.5.4.2.3. 4.3.

4.2 5.6 4.3 5.6.1 4.teorija .4 5.7 5 5.6 4.5.2 5.2 4.1 5.2 4.5.2 5.5.5.2 5.6.3 4.1 5.6.4.2.3.2 4.4.6.6.4.6.4 5.1 4.5 4.5.3 5.4.5.1 5.5.3 4.1 5.6.7 4.4.1) Istoriškumas Buvimas mirties link Istoriškumas ir istorija Gamta ir istorija Istorijos Augustinas Hegel Mara Įvertinimas Visuomeniškumas Konfliktai Lytis Šeima .aprašymas .3.6.klasifikavimas Hipotezė Teorija Aiškinimas Kai kurios kitos sąvokos Empirinių teorijų reikšmė Tiesa (7.6.5.6 4.6.3.mokslas Dedukcija ir aksiominė sistema Indukcija Stebėjimas .1 5.2 5.5.7.4 4.6 5.5. : filosofija t 12 .1 4.5.3 5.5.6.8 4.5 5.5.3) ŽMOGUS Žmogus kaip mokslo tema Gyvūniškumas ir dvasia Žmogus kaip fenomenas Pasauliškumas Pasaulis kaip visuma Veikla (6.7.4.4 5.3 Loginis kvadratas Silogistika Taisyklingų silogizmų kombinacijos Išvedimo figūros Nuorodos 189 190 190 191 192 192 192 193 194 195 197 199 200 201 202 204 208 208 '209 210 213 213 215 217 218 220 223 224 225 226 226 227 228 229 231 234 Į Mokslo teorija Sistema.6.

1.3. 245 249 249 249 251 253 257 260 262 263 264 265 266 267 267 269 271 272 274 274 276 277 280 282 282 283 286 288 291 13 .5 6..5) Žmonija (6.3..1..2 6.8 6 6.5.4 6...4 5.3.2) ETIKA Valios laisvė Teorija ir praktika Korinė ir vidinė laisvė Laisvė kaip kritinis protas Gėris ir blogis Laisvė ir determinizmas Sąžinė Dorovinis apriori Taikymas Sąžinės autonomija Sąžinė iki ir po poelgio Normų problema Teorinio įprasminimo problema Empiristinė etika Tikslai...... kurie kartu yra ir pareigos Savirealizacija Žmogaus praktikos įprasminimo būdai Gamtos motyvuojama laisvė Žmogiškumo motyvuojama laisvė Etinis paradoksas (7.4..2 6..5.2....2.5 6.3 '6...3.3.1 6.1 6.3.2 5...7..4.1.4..5.5.7.1 6.2 63.3 6..3 6..6.4.1..2 6.7 5...3.6.1 6.4.3 5.3 6...4 6.4) Kūnas ir siela .2.1.5..2) Teorija ir pojetika Socialinė etika Pagrindinės socialinės etikos pozicijos Liberalizmas Socializmas Krikščioniškoji socialinė teorija Teisės filosofija : '.7.5 Bendruomenė Valstybė (6..5 5.5.6 5.7.4 6.2.4..2 6. 240 Dvasia kaip siela 242 Nemirtingumo problema (6.1 6..3.3.3 6.6.1 6.1.3...2 6.1 5.1..3 6.1...4 6.1 6.4 6. 235 238 239 239 Siela ir dvasia 239 Mėginimai išspręsti tapatumo-netapatumo problemą.

2.4.1 .6.1.2.1.3 Dievo sąvoka būties filosofijoje 7.1.3 7.2 Teisė ir etika Teisės pagrindimas Bausmė Apžvalga DIEVAS Religijos kritika Feuerbach Mare Nietzsche Freud Carnap Sartre Solle Santrauka Filosofinis mokymas apie Dievą 291 293 296 298 299 299 299 301 302 303 303 304 304 305 306 306 306 307 309 310 312 315 315 316 317 319 320 323 324 327 327 329 330 332 335 341 7.1.5.1 6.1.2.6 7 7.1 Kantas: būties filosofijos Dievo įrodymo kritika 7.5 7.4.1.1 Kosmologinis argumentas 7.3 Dievas kaip praktinis postulatas 7.3.4 7. 7.2.8 7.2 Teleologinis argumentas 7.1.1 7.3 6.2.4.3 7.2.2 6.1 Ontologinis argumentas 7.4 7.1.2 Dievo klausimas savimonės filosofijoje 7.1.1.2 7.5.2.2.2.2 Dievas kaip reguliatyvinė idėja 7.2.1 Kosmologinis ir teleologinis argumentai 7.2 7.1.2.6 7.2.7 7.3 Nuorodos Tikėjimo prasmės plotmė Tikėjimas ir filosofija Žodžio klausytojas Totalinis eksperimentas Svarbiausieji Vakarų filosofijos veikalai Literatūros rodyklė Vardų rodyklė 14 .3 Dievo klausimas dvasios filosofijoje 7.1.1 7.1 Dievo klausimas būties filosofijoje 7.2.2.5.1.2 Ontologinio argumento kritika 7.1.2.2 Analoginė kalba apie Dievą 7.2.3.1.

Mes nesame tik šio klausimų žaidimo žiūrovai. o ne kas nors kitas? Kas yra po mirties ? Ar esu laisvas ir atsakingas už tai. Kiekvienas jaučiasi kompetentingas kalbėti apie tuos dalykus. nes kiekvienas juos jau yra kėlęs: Kodėl apskritai yra kažkas? Kokia visumos prasmė? Kodėl aš esu aš. kam suteiktas institucionizuotas pobūdis ir ką galima studijuoti. išvadavus filosofiją iš jos 15 . mes staiga atsiduriame "lyg plyname lauke" ir "neturime net keturių kuolelių.1 Įvadinės pastabos K. tačiau ir tada lieka aiškų. Filosofija prasideda klausimais. arba ji abejingai atmetama kaip mąstymas. Išjos laukiama nepaprastų atradimų.l KAS YRA FILOSOFIJA? 1. kas yra surašyta begalėje knygų. kad jo gyvenimo tėkmei ne menkiausią reikšmę turi atsakymai į šiuos klausimus. Todėl tokie klausimai žmogui yra neišvengiami. Į ją žiūrima su baiminga pagarba kaip į reikšmingas nepaprastų žmonių pastangas. tai matome tik jos susvetimėjusi pavidalą. JASPERSAS "Filosofijos įvado" pradžioje rašo: Kas yra filosofija ir ko ji verta . kad. kuriuos gali kelti vaikai. ką filosofai dėsto universitetuose. atrodo. neturintis objekto. 317).klausimų. ką darau. kuriame be vargo orientuojamės. galima užsimerkti ir apsimesti. kuris liečia kiekvieną ir todėl turi būti paprastas ir suprantamas. Filosofiniai klausimai tiesiogiai paliečia kiekvieną. arba ji niekinama kaip niekam nereikalingos svajotojų išmonės. ar mano veikla yra priverstinė? Kas yra teisingumas? Tokie klausimai yra pirmapradė filosofijos versmė. kai įprastas kasdienis pasaulis praranda savaime suprantamumą ir tampa problema. nes žino. Viskas tampa abejotina. tai. bet patys esame užstatas tame žaidime (G. kad tų klausimų apskritai nėra. Įvardykime keletą šios rūšies klausimų . BuBER. Dar būdami vaikai. tai. Tačiau tikroji filosofijos prasmė yra kita. Žinoma. iš tikrųjų duoda pagrindą tokiems prieštaringiems vertinimams (JASPERS (2). kas vadinama filosofija. Visi mes esame kada nors filosofavę. Paprastai gyvename savo pasaulyje kaip gerai įrengtame name. Iš esmės filosofija mums nėra naujiena. kad galėtume sau palapinę išskleisti"(M. Tokia filosofija iš tikro gali būti tik atitrūkusi nuo pasaulio ir skirta vien elitui.ginčijamas dalykas. Ji gali tik tūnoti dramblio kaulo bokšte ir vengti viešo gyvenimo. Dažniausiai filosofija vadinama tai. 25). kad jos imtis yra beviltiška. MARCEL). Ji laikoma dalyku. Tai. kuriuos keliame. arba manoma ją esant tokią sudėtingą. kad būtina juos kelti. Jei šitaip žiūrime į filosofiją. Tačiau kai šis įprastumas pasidaro problemiškas. Todėl kiekvienas laiko save sugebančiu ir įgaliotu įjuos atsakyti. nuosava žmogystė tam. Matome. yra pakankamas pagrindas. bet kurie yra žinomi kiekvienam. Nuosavas savęs patyrimas.

] sūnus Poras [Apsukrumas . iš tėvo jis gavo palinkimą į visa. HERAKLITAS EFEZIETIS (apie 540-480) šnekėjo apie filosofus. Filosofijos klausimai turi tradiciją. miega prie durų. būdama labai neturtinga.vyno tada dar nebuvo. Šis suvokimas suteikia mūsų pačių filosofavimui matą. 1. kas gražu ir gera. atrodo. be prieglaudos. Taigi "sophos" iš pradžių reiškė žmogų. Tai. diferencijuotai ir nediferencijuotai. guli visada ant žemės. standartą. Šioje tradicijoje vis labiau suvokiamas tų klausimų problemiškumas. basas. atėjo prašyti išmaldos Penija [Neturtas . Nors filosofijos klausimai kiekvienam žmogui kyla vis iš naujo ir pirmapradiškai. ir toli gražu ne toks švelnus bei gražus. Turime atgaivinti susvetimėjusi filosofijos pavidalą. kokiu jį įprasta laikyti.]. dievai susirinko į puotą. Nors kiekvienas esame pasmerktas ir kompetentingas filosofuoti. vis dėlto tas problemiškumo suvokimas rodo. sugalvojo nuo Poro turėti vaiką.Red. "sophia'1 iš pradžių reiškė bet kokį tobulumą ar gebėjimą. Ji atsigulė šalia jo ir pradėjo Erotą [Meilę . vartojo šį žodį. o valgio buvo į valias.] ir atsistojo prie durų.susvetimėjimo dramblio kaulo bokšte. be to. Tai ir yra svarbiausia. nevalyvas. ir kaip tikras savo motinos sūnus niekad neišsikapsto iš bėdos. Tarp jų buvo ir Metidės [Išminties . ji pasirodo mums kaip žmogaus likimas. Jau PITAGORAS (apie 590-500). įtraukdami jį į nuosavą filosofavimą.Red. . vis dėlto mes nesame pirmieji jų svarstytojai. narsus. tačiau vėliau šiuo žodžiu imta nusakyti žinojimą ir. Galima filosofuoti gerai ir blogai.Red. Vos jiems pavalgius. Antra vertus. Todėl "filosofija" dažniausiai verčiama kaip "išminties meilė".]. pakelėse. visų pirma. Galima tam tikra visiškai apibrėžta prasme mokytis filosofuoti. Veiksmažodis "philein" reiškia "mylėti". kuriame nuo pat mūsų kultūros pradžios dalyvauja filosofuojantys žmonės. Priešingai.2 Žodžio "filosofija" kilmė Žodis "filosofija" yra graikiškos kilmės. Penija. Poras apsvaigęs nuo nektaro . jis iš prigimties myli kas gražu. o Afroditė graži.Red. aukštesnįjį žinojimą. nulėmė visą jo likimą: jis visados neturtingas.pirmiausia "išminčių". be patalo. Bet tik SOKRATAS (470399) suteikė šiam pavadinimui istoriškai patvarią reikšmę. jis šiurkštus. neturi pastogės. Praeities filosofavime turime atrasti savojo filosofavimo problemas. aprėpiantį dorybę bei gyvenimo meną. 16 . Štai kodėl Erotas pasidarė Afroditės palydovu ir tarnu: jis buvo pradėtas deivės gimimo iškilmėse. kai mes įsijungiame į dialogą.išėjo į Dzeuso sodą ir apsunkęs užmigo. SOKRATO ir išmintingosios Diotimos pokalbyje PLATONAS (427-347) nusako filosofiją kaip išminties meilę. jis drąsus. kad filosofija gali būti įvairaus lygio. kad Erotas yra Penijos ir Poro sūnus. o vėliau. gėrio ir grožio meilę demono Eroto įvaizdžiu: DIOTIMA: Kai gimė Afroditė. personifikuodamas tiesos. Tačiau tai yra įmanoma tik tada. Žmogus nuo pat gimimo yra pasmerktas filosofijai. kuris nusimano apie profesiją ir apie gyvenimą.

atkaklus. jeigu jam gerai sekasi. Mes pradedame nuo mums įprasto kasdienio patyrimo pasaulio. labai mėgsta apsisvarstymą ir įkvepia jį kitiems.-tie. nei turto. kad patyrimas yra bet kokio filosofavimo pradžia. šio demono prigimtis. O kas nemato. Jis taip pat yra viduryje tarp išminties ir kvailumo. kadangi jie ir be to išmintingi. kurie yra tų dviejų priešybių viduty. nes to paties dalyko daugelis prisiminimų įgyja vieno patyrimo prasmę ir patyrimas lyg sutampa su mokslu ir menu. Tai vėl pareina nuo kilmės: jo tėvas išmintingas ir turtingas. tačiau. ką jis įsigyja. kad jam ko stigtų. jiems priklauso ir Erotas. nei mirtingas: tą pačią dieną jis tai žydi ir klesti.1 Patyrimas Veik visi filosofai vienu balsu tvirtina. ieško išminties. kasdienį patyrimą aiškina kaip žmogaus buvojimo buvimą-pasaulyje. l. jo manymu. ir vėl atgyja.t. ir nenori pasidaryti išmintingas. I. geras žynys. todėl Erotas būtinai myli išmintį. jei jos nemyli nei išminčiai. (Puota. paieškokime atsakymų filosofijos tradicijoje. Savo prigimtimi jis nei nemirtingas.. o Erotas . kad filosofijos prielaida yra tam tikras moksliškas patyrimo būdas. mielas Sokratai. Štai kokia. puikus medžiotojas. o motina neturi nei išminties.— 2217 17 . nebūdamas nei gražus.meilė to. nueina niekais. empiriją) aprašo taip: Patyrimas žmonėse kyla iš atminties. visiškai nebūtina studijuoti "patyrimo 1 mokslus ' (pvz. Filosofija kyla greičiau iš ikimokslinio. ir jis niekad nebūna nei turtingas. o filosofas stovi viduryje tarp išminčių ir kvailių. 2. kas gražu. Visa. nei protingas. nei vargšas. chemiją. ir Štai kodėl: iš dievų nė vienas neužsiima filosofija. nei kvailiai? DIOTIMA: Bet tai aišku ir vaikui. HEIDEGGERIS šį ikimokslinį. Visados jau esame ir patiname pasaulyje. biologiją ir t. fiziką. kuriame pasaulis visuomet jau yra atviras mūsų pažinimui ir veiklai. M. netrūksta. paveldėjęs tėvo prigimtį.). Juk išmintis -vienas iš gražiausių dalykų. visą savo gyvenimą filosofuoja. nei tobulas. 203b-204b//D 53-54) 13 Pradžios problema Nuo ko prasideda filosofija? Kokios yra jos prielaidos? Kadangi filosofuoti galime išmokti tik dalyvaudami dialoge su filosofais. kasdienio patyrimo būdo. kad kvailys. tas nė nenori to. kitaip sakant . 980b-981a). Tam. tai miršta. Tai nereiškia. Diotima. Nefilosofuoja ir nesiekia išminties nė kvailiai: čia ir glūdi kvailumo nelaimė. SOKRATAS: Kas gi. kad galėtume filosofuoti. ko jam. kerėtojas ir sofistas. ir aplamai nė vienas išminčius nesiekia išminties. kuriame orientuojamės ir susivokiame. 13. esti visada savim patenkintas.jis filosofas. Mokslas ir menas žmonėse kyla iš patyrimo. (Met. ARISTOTELIS (384-322) šį patyrimą (empeiria. nuolat rezgąs kokias nors pinkles.

kaip kasdienė šnekamoji kalba (kaip natūralioji kalba) su mokslų specialiosiomis kalbomis. kad pasirodo mums "svetimžodžių" pavidalu. Todėl ir mitų mėgėjas tam tikra prasme yra filosofas -juk mituose pilna nuostabių dalykų. Galime sakyti: šnekamosios kalbos atskleistas patyrimo pasaulis yra vienintelė filosofijos prielaida. moksliniu patyrimu taip. kurioje dar nežinome.tai lyg pabudimas iš pririštumo prie gyvenimo reikalų". Dažnai iš įprastos kasdienybės mums padeda ištrūkti ramybė ir vienatvė. Ikimoksliškas . ką tiesiogiai matė. atrodo. "eschatologija" ar "socialinė struktūra" ir taip toliau. kas yra "realybė" ar "sąmonė". mokslų dirbtinių kalbų. Kasdienę kalbą. (KAMLAH/LOReNZEN. juk nėra kitos pradžios filosofijai. ir. KAMLAH'as rašo: Kasdienė kalba kaip natūralioji kalba skiriasi nuo artės. psichologijos.Tai. ARISTOTELIS (Met.dievų pasiuntinėj laikė Taumos [nuostabos personifikacijos] dukterimi. "sąvoka" ar "loginis sprendinys". mes vengiame tų "dirbtinių pasakymų". tų "termini technici". kenčiant. 23). kaip tik nuostaba. ką čia vadiname "patyrimu". nesuklydo dėl kilmės tas.982b) taip pat plėtoja šį motyvą: Nes nuostaba ir anksčiau. 1. galime aptikti ir kalboje. "elektronas" ar "angliavandenis". norėdami . bet nesuprato. Tiesa. kuris tikrai myli tiesą. sociologijos ir kitų posakių. kaip antai apie Mėnulio.1. kuris Iridę [vaivorykštę . 132 Nuostaba Filosofinis klausimas prasideda tada. kovojant. kurie dažniausiai išoriškai pasižymi tuo. kaip dabar yra įprasta. tas jaučiasi nežinąs. suvokiant savo kaltę ir 1. klausytoją ar skaitytoją tokiais pasakymais. Tuo būdu mes patenkame į situaciją. PLATONAS rašo "Teaiteto" dialoge (155d): Nuostaba yra nuostata žmogaus. kurioje knibždėte knibžda medicinos.2. tačiau tai ne pagal planą pagamintas kūrinys. užklupti nepasiruošusį pašnekovą. Anot K. Vėliau jie pamažu skverbėsi gilyn ir ėmė kelti reikšmingesnius klausimus. Nors ji ir yra žmogaus sukurta. W. JASPERSO. Tradicija mini du filosofinio klausimo impulsus: nuostabą ir abejonę. tai atsitinka visų pirma "ribinėse situacijose". Vis dėlto kasdienė kalba dėl šio pėdsako netapo specialiųjų mokslų kalba.kasdienis patyrimas (pirmapradžio buvimo-pasaulyje prasme) santykiauja su metodiškai apibrėžtu. kai mūsų patyrimo pasaulis praranda savaime suprantamybę ir įprastumą. kuria nevaržomai šnekučiuojamės. Saulės ir žvaigždžių judėjimą arba apie Visatos kilmę. vadiname natūraliąja kalba ir skiriame ją nuo įvairiausių mokslų specialiųjų kalbų. ir dabar skatina žmones filosofuoti. Taigi. Iš pradžių jie stebėjosi tuo. "Filosofavimas . Mes draudžiame sau. [Pradėdami filosofuoti] mes pradedame iš pradžių. kaip antai mirties akivaizdoje. O kas klausia ir stebisi. šios specialiosios kalbos ilgainiui paliko savo pėdsaką ir natūraliojoje kasdienėje kalboje. "subjektyvu" ar "filosofiška".

Bet nežinojimas siekia žinojimo. Pirmasis prasideda nuo tos vietos. 133 Abejonė Savaimesuprantamybės praradimas patyrimu pagrįstą žinojimą daroabejotinu. t. jaunystėje buvo skeptikas.. (Tr. jis apskritai negalėtų abejoti. Čia į pirmą eilę iškyla du vardai: AUGUSTINAS (354-430) ir DESCARTES (1596-1650). KANTAS (1724-1804) rašo (PPK A288-289//186-187): Du dalykai pripildo sielą vis naujo ir vis stiprėjančio susižavėjimo bei giliausio pagarbumo. žino. Pirmasis. bet apčiuopiamas tik intelektu. Nei vieno.. SOKRATUI filosofavimas prasidėjo žinojimu. sprendžia? Juk net jei koks [žmogus] abejoja. kad negali lengvabūdiškai pritarti. tai ir nori įsitikinti.. kad kasdienis patyrimu pagrįstas žinojimas yra nežinojimas. ar apskritai įmanoma tiesą pažinti. kaip įveikiamas skepticizmas: Ir kas galėtų abejoti. jų pradžios ir tęsimosi beribiuose laikuose. reginys tarsi sunaikina mano svarbumą kaip gyvūniško padaro. I. Tik taip jis gali įveikti abejonę. kurioje moralės dėsnis man atveria nuo gyvūniškumo ir netgi nuo viso jutimais suvokiamo pasaulio nepriklausomą gyvenimą. manosios asmenybės. išplečia į neapžvelgiamą tolį su pasauliais virš pasaulių ir sistemų sistemomis. kad nieko nežino.y. Štai tekstas. Jis siekia naujai pagrįsti žinojimo galimybę. Antrasis prasideda nuo mano neregimo Aš. kad kažko nežino. kuris vėl turi planetai (tik taškui visatoje) grąžinti materiją.. jei jis abejoja. pamatinio tikrumo. aš juos matau priešais save ir tiesiogiai juos sieju su savo egzistavimo įsisąmoninimu. kad abejoja. kai žmogus abejoja radikaliai rinitai ir abejodamas prieina galutines išvadas. jei jis abejoja. tai ir įžvelgia. dėl ko abejoja. prisimena. pasirodo.išsivaduoti iš nežinojimo. jei jis abejoja. Antrasis. ir atvaizduoja mane pasaulyje. 10) UI . AUGUSTINAS. žmogus siekia naujo. Tačiau tai yra įmanoma tik tada. priešingai. nei antro man nereikia ieškoti ir tik tarti kaip apgaubtų tamsumos arba esančių už mano akiračio ribų. rnąsto. tai ir sprendžia. be galo iškelia mano verte kaip protaujančia subjekto per mano asmenybe. tai ir žino. kuris yra kitokio pobūdžio. jie ėmė filosofuoti. jei jis abejoja. negu patyrimu pagrįstas žinojimas. jis abejojo. kurį Bažnyčia gerbia kaip šventąjį ir Bažnyčios tėvą.. Remdamasis patyrimu pagrįs to žinojimo ir kasdienio patirtinio pasaulio kritika. kuriai aš priklausau. kuo dažniau ir ilgiau apie juos susimąstome . be to. kuriame matome. nesuskaičiuojamos pasaulių daugybės. X. Nes jei viso to nebūtų. jei jis abejoja. dar jų periodinio judėjimo. po to kai šiai materijai trumpą laiką (nežinia kokiu būdu) buvo suteikta gyvybinė jėga. Artimas. kurią aš užimu išoriniais jutimais suvokiamame pasaulyje.. tai ir prisimena tai. Kai nustembame. iš kurios jis atsirado. įprastas buvimas-pasaulyje pasirodo esąs paviršutiniškas ir neautentiškas. įžvelgia. ir sąsaja. jei jis abejoja. jis vis dėlto gyvena. nori. kad jis gyvena.žvaigždėtas dangus virš manęs ir moralės dėsnis manyje. kuris iš tiesų begalinis. tai ir mąsto.

ir metodą. LEIBNIZAS (1646-1716) pavadino jas fakto tiesomis (vėritės de fait).4 Beprielaidiškumas Vienintelė filosofijos prielaida yra kasdienės kalbos vartosenoje atsivėręs patirtinis pasaulis (plg. todėl. tvarkingai dėstantiems savo mintis (Prad. tai filosofija pati turi pateikti sau ir objektą.žmogaus viduje gyvena tiesa. pavyzdžiui..tiek teisingas. kuo bent mažiausiai galime suabejoti. 1. Taigi \ klausimą. l. Neabejotina yra tai. kuriame jis plėtoja AUGUSTINO motyvus: Kadangi.. LEIBNIZ).3. kad mes neegzistuojame. AUGUSTINAS ir DESCARTES parodė."Neklaidžiok lauke! Į save sugrįžk . aš egzistuoju. prieš tapdami suaugusiais. atrodo. Priešingai . mes buvome vaikai ir apie mūsų pojūčius veikusius daiktus skirtingas nuomones . l ir 7). 20 .Šitaip atmesdami visa. nors ir abejojame visa ko teisingumu. nepaisant visų kraštutinių prielaidų. kas sudaro tokių duotybių sąlygą . lengvai sutiksime. Todėl ir kalbama apie filosofijos beprielaidiškumą. kai yra mąstoma. Jei nė vienas specialusis mokslas pats neapibrėžia nei savo objekto. jog nėra to. Tad taip pat paika manyti. Tuo filosofija skiriasi nuo vadinamųjų specialiųjų mokslų. DESCARTES laikomas Naujųjų \aik\\pasukio link subjekto pradininku. Abejotinos pirmiausia yra patirties duotybės. galime tiktai bent kartą suabejoję visais tais dalykais. . bet negalėsime tarti. kad išvada: aš mąstau. kad nėra nei Dievo. iš kokio kito mokslo pozicijų."(AUGUSTINAS). vadinasi. nei savo metodo. ir netgi laikydami visa tai esant netiesa. gali atsakyti tik pati filosofija. G. kurių tikrumas kelia menkiausią nepasitikėjimą. kas neabejotina. W. Radikalią abejonę įveikia neabejotinas sąmonės faktas."vidinis žinojimas" (AUGUSTINAS) kaip cogito (DESCARTES) arba kaip proto tiesos (vėritės de raison. Štai tekstas.susidarėme pirmiau negu išmokome naudotis visu savo mąstymo pajėgumu. veda į tai. yra teisinga ir todėl ji yra pirmoji ir teisingiausia iš tų. atvirkščiai -filosofijos metodas pats y ra filosofų oš problema. Tik taip ji gali išvengti prielaidų ir tapti "pirmuoju mokslu". Beprielaidiškumą pirmiausia turime pabrėžti vienu požiūriu: filosofijos metodas negali būti jos prielaida. kas mąsto.pačiame filosofiniame klausime turi atsirasti filosofavimo metodas.R.3. kad atsikratyti jų. Taigi filosofijos metodas negali būti jai įskiepytas "iš šalies". mes galime netikėti.. nei žemės ir kad mes patys neturime kūno. kad abejonė.1). kurias matome "kūno akimis" (AUGUSTINAS). kai kurie išankstiniai nusistatymai nukreipia mus nuo teisingo pažinimo ir taip mus valdo. nei dangaus. tiek ir klaidingas .. 1. nuo ko turime pradėti filosofuoti. kurios prieinamos žmonėms. kaip pradinis filosofavimo taškas.

Tuo tarpu filosofija "gali tvarkytis tik per sąvokos nuosavą gyvenimą". meno ir ideologijos. ji negali nekritiškai priimti šią abstrakciją. Ji nesiremia jokiu išankstiniu metodu. moko jis. Filosofija neišvengiamai priklauso žmogaus gyvenimo tėkmei. turėti prieš akis objekto vidinę būtinybę ir ją išsakyti. 1. Tačiau matematikos." Kadangi matematikos "medžiaga yra negyva erdvė ir taip pat negyvas vienetas". (DF.3 skyriaus sklaidėme preliminarią filosofijos sąvoką.Griežtas matematiškas formalizmas ir jo taikymas "tiksliesiems" gamtos mokslams nuo seno nepaprastai žavėjo filosofus. bandė filosofuoti more geometrico ( = geometrijos būdu).1 . Jei filosofija nori likti be prielaidų.13 skyrių santrauka • Visi mes filosofuojame. Ir LEIBNIZAS svajojo apie mathesis universalia ( — vieningą tikslųjį mokslą). 1. logikos filosofija) klausti.. kad tokių metodų apibrėžtumas "būtų iš išorės priklijuotas esamybei". kai kasdienis buvirnas-pasaulyje praranda savaime suprantamumą. • "Filosofija" yra graikiškas svetimžodis ir gali būti verčiamas kaip "išminties meilė".1 iki 1. susižavėjus šiuo tikslumu.WW2. pamatinio žinojimo. W. ikimokslinis patyrimas. • Filosofijos pradinis taškas yra kasdienis. kitaip tariant. o privalo (kaip matematikos ar. Žmogus čia suvokia savo nežinojimą ir siekia neabejotino. Šios pradžios taškais tradicija laiko nuostabą ir abejonę. * Vienintelė filosofijos prielaida yra kasdienis. taikydami matematikos metodus realizuojame "pažinimą. B.46~50). religijos.1' Šia prasme filosofijos tiesa yra "šios tiesos judėjimas joje pačioje. Svarbiausia jai yra "pilno turinio save pačią judinanti siela". Toliau atskirsime filosofiją nuo specialiųjų mokslų. bet pati sau suteikia turin| ir metodą. besiskleidžiantis po natūraliosios (šnekamosios) kalbos ženklu. atitinkamai. HĖGELIS (17701831): Filosofijoje.4 Atribojimai Nuo 1. svarbiausia yra "atsiduoti objekto gyvenimui. Ypatingą dėmesį tokiam beprielaidiškumui skyrė G. kuris yra išoriškas medžiagos atžvilgiu". patirtinis buvimaspasaulyje. taip pat ir logikos formalizmas remiasi visiškai apibrėžta abstrakcija. SPINOZA (1632-1677). ką ši abstrakcija reiškia ir kaip ji atsiranda. • Filosofija prasideda tada. Savo srityje ji negali leisti. 21 .

jiems rūpi gryna forma. Siūlome tokią klasifikaciją: o Realieji mokslai • Gamtos mokslai (pvz. istorija.1 Filosofija ir specialieji mokslai Paprastai filosofija ir teologija atskiriamos nuo kitų mokslų.4.1.4.. astronomija. Ta dalis gali būti gamta (gamtos mokslai) arba tai. čia galima skirti istoriją. kalbą ir meną. aptikdami aprašomuosius ir grindžiamuosius ryšius. pastarieji vadinami specialiaisiais mokslais. kas yra atsiradę dėl žmonių veiklos ir gamybos (kultūros mokslai). taip pat tų ryšių išraiškų apskaičiuojamumas. kaip žmogiškosios dvasios kūrinius ir socialinės bei ūkinės veiklos dėsningumus. padarymas. kurią jie tyrinėja taikydami tam tikrą metodą. 1... įvairiuose moksluose reiškiasi labai įvairiai.1 Specialiųjų mokslų klasifikacija Specialiuosius mokslus galima klasifikuoti įvairiai. teorinė medicina.1.y.2 Realieji mokslai Realieji mokslai tyrinėja savo sritis. beje. Formalieji mokslai netyrinėja patirtinės tikrovės kokios nors atskiros dalies. fizika. kad jas būtų galima "skaičiuoti". Apskritai galima nurodyti tris būdingus realiųjų mokslų požymius.1. chemija. abstrakti ryšių struktūra. Realieji mokslai visuomet yra 22 .4. t. biologija) • Kultūros mokslai » Dvasios mokslai (pvz. struktūrų teorija) Paaiškinimas: Realiųjų mokslų objektas yra tam tikra patirtinės tikrovės dalis. formalioji logika. kurie. 1. religijotyra. matematika. kalbotyra ir menotyra) ® Socialiniai ir ūkio veiklos mokslai o Formalieji mokslai (pvz.

Nurodydami grindžiamuosius ryšius. t. 4. Empiriški. kaip ARISTOTELIS filosofijoje pradeda kalbėti apie empiriją. yra ne tik gamtos reiškiniai. Tačiau pati gamta nėra joks matematinis modelis. gamtos mokslas pažįsta gamtą tik matuojamumo aspektu. nei metodo.dėl reiškinių matematizavimo (metrizavimo). 167).y. ir mėginti padaryti matuojamą tai.y. Pavyzdžiui. be kita ko. padaryti jas matuojamas (pvz. bet ir (per šaltinių medžiagą) istoriniai faktai. priklauso ir nuo to. kaip istorikas 23 . "Empiriją" galime versti kaip "patyrimą".13 Filosofija ir realieji mokslai Nurodydami tris būdingus realiųjų mokslų požymius. t. kas dar nėra matuojama" (G.. t. socialinės struktūros ir ūkiniai procesai. kokios problemos čia kyla ir kaip į šias problemas turi žiūrėti filosofija.3.1). kad atsisakoma kelti tam tikrus klausimus (V. jų tema (objektas) yra apribota (redukuota) tam tikru požiūriu (aspektu). nėra tematizuota. nė nemėginome jų nuvertinti. Tačiau mes juk turime žinoti. Imta mėginti kokybines apibrėžtis vis labiau redukuoti į kiekybines.y. yra empiriška. Matėme (1. nes šis skirtumas nėra sugriebiamas metodo pagalba. ko tam tikras metodas negali sugriebti. Filosofijos santykis su vadinamaisiais pozityviaisiais mokslais gali būti išreikštas formule: filosofija kelia tokius klausimus. jų objektas yra patirtinio pasaulio sritis. Pasakymus "tematiškai redukuoti" ir "metodiškai abstraktūs" paaiškinsime pavyzdžiu: Naujųjų laikų pradžios gamtos mokslų suklestėjimas tapo įmanomas dėl naujo metodinio požiūrio . tai.y. Nepaprasta šių mokslų pažanga buvo įmanoma tik dėl to. kas yra matuojama. kas yra objektyviai duota patirtiniame pasaulyje. kad joks mokslas nepateikia sau pačiam nei objekto. Viskas. taip pat o metodiškai abstraktūs. Ši tendencija vedė į naują stebėjimo ir tikrinimo eksperimentu būdą. Jo metodinis požiūris atvaizduoja gamtą tik tematiškai redukuoto ir metodiškai abstraktaus matematinio modelio forma. WEIZSACKER (2). jų tema yra tik tiek sugriebiama. jog mokslo sėkmė.6 1. šilumą. Čia žodį "empiriška" vartojame labai plačia prasme. klausimas. į tai neatsižvelgiama (abstrahuojamasi). Šūkis skelbė: "Matuoti viską. kokybe. Labai senas metodologinis principas teigia. Aprašomieji ir grindžiamieji ryšiai. 1564-1642). Tačiau su tuo susiję temos redukcija ir metodo abstrakcija: tapęs "tiksliu". matuoti termometru ir tuo būdu išreikšti skaičiais). kad jie vystėsi pagal tuos požymius. realieji mokslai vieną empirinį dalyką visuomet aiškina kitu empiriniu dalyku. kiek tai leidžia padaryti metodas. meno kūriniai. GAULEI. kurių nekėlimas sąlygoja mokslinio tyrimo sėkme. t.y. kuriuos tie mokslai aptinka.o empiriniai. o tematiškai redukuoti.4. žmonių elgsena. Taigi tuo norime pasakyti. Tuo tarpu "griežtas" gamtos mokslas turi atsiriboti (abstrahuotis) nuo skirtumo tarp gamtos ir modelio. tuo tarpu į kitus požiūrius neatsižvelgiama. tyrinėjamoje srityje visuomet gali būti patvirtinti ir neperžengia srities ribų. konkrečios kalbos. t. duoti patyrime.

: Empiriniai ir filosofiniai (neempiriniai) klausimai Galime parodyti skirtumą tarp realiųjų mokslų ir filosofijos. Ji pradeda nuo patyrimo ir klausia. kad ir realieji mokslai turi tą patį pradinį tašką. kad iki mokslinis. kasdienis patyrimas. atitinkamai. Dabar matome. kas sudaro patyrimo pamatą.1. Filosofijai rūpi to.1 skyrelyje matėme. apie kuriuos klausia filosofija. Empiriniai klausimai: Kiek dantų turi baltoji meška? Kada lydosi varis? Kas atrado Australiją? Kokiu greičiu krenta kūnai? Kiek naftos suvartojama Austrijoje? Kokių nuodų esama musmirėje? Kuo pavojingos atominės elektrinės? Kas nugalėjo tautų mūšyje prie Leipcigo? Ar vengrų kalba yra indoeuropiečių kalba? Filosofiniai klausimai: Kodėl yra būtis. patirtinio pasaulio arba jo sričių galutines sąlygas ir pamatus.4. grįždami prie 1.2 skyrelyje nurodytų požymių: o Realieji mokslai yra empiriniai. jie aiškina vieną empirinį dalyką kitu. nėra istorijos klausimas. Šis išankstinis žinojimas tam tikra prasme yra žinojimas apie visumą. nes jų objektas yra patirtinio pasaulio sritis. Ji klausia apie patyrimo ar. kasdienį patyrimą. visuomet yra už šio mokslo ribų.nustato savo objektą arba apibrėžia savo metodą. tačiau ji neapsiriboja patyrimo sritimi. iš kurio yra nustatomi tam tikro mokslo objektas ir metodas. todėl jis leidžia iš visumos išskirti tam tikrą objektą ir tam tikrą metodą. jie neperžengia šios srities ribų: nurodydami grindžiamuosius ryšius. Filosofija ir realieji mokslai suponuoja tą patį pradinį tašką: iki mokslinį. Nors filosofija ir prasideda nuo patyrimo. nėra patirtiniai daiktai šalia kitų patirtinių daiktų. Taškas. Tad galima konstatuoti svarbų dalyką: 1. kuris priklauso tai pačiai sričiai. buvimas-pasaulyje su šnekamąja kalba yra filosofijos pradinis taškas. o ne greičiau niekas? Kas yra pažinimas? Kas yra tiesa? Ar yra laisvas apsisprendimas? Kas -yra žmogus? Kas yra gyvybė? Kokia žmogaus būties prasmė? Kas yra dorovinis gėris? Kas yra menas? Ar istorija turi prasmę? Kas yra kalba? Ar egzistuoja Dievas? l pieš. Tas taškas yra iki mokslinio išankstinio žinojimo srityje. Patyrimo sąlygos ir pamatai.3. nėra kažkas empiriška. kas 24 .

1. neempirines sąlygas.skyla dar į begalę specialiųjų antropologijų. jo sričių). nes jų tema (objektas) yra apribota tam tikru aspektu. Filosofija nėra metodiškai abstrakti. jis būtinai klausia apie empirinį grindžiamąjį ryšį. nes ji nesiremia jokia iš anksto nustatytu metodu. psichologinę. empirinės sąlygos ir pamatai. atitinkamai.t). Net nagrinėjant atskiras sritis (žmogų. Pavyzdžiui. o apie neempirini to. Tuo tarpu realiesiems mokslams rūpi to. kaip specialusis mokslas. 5. istoriją ir t. kaip atsirado pasaulis. O filosofinės antropologijos uždavinys yra kaip tik toks: ne nagrinėti tam tikrą dalinį žmogaus aspektą. tačiau nė viena nesidomi žmogumi kaip visuma. Filosofijos požiūris greičiau yra toks: patyrimas pats yra sąlygotas. Ji pradeda (kaip realieji mokslai) nuo patyrimo. tačiau kiekviena ši antropologija . kodėl yra būtis. nes jų tiriama sritis yra sugriebiama tik tiek. yra suskilusi į daugybę atskirų disciplinų. Filosofijos metodas greičiau yra pats filosofijos turinio. antropologija ( = mokslas apie žmogų). kaip Visatos antecedentinę sąlygą (priežastį). jos objekto gyvenimas (HEGEL. kuris ir nustato filosofijos metodo pobūdį. pažinimą.empiriška. Tad jie visumos kaip tik ir nepažįsta. kas empiriška (ar. HUXLEY parodo tai gamtos mokslų pavyzdžiu: 25 . Tą patį galima išreikšti ir garsiąja KANTO formuluote: filosofija klausia apie patyrimo galimybės sąlygas. Ji klausia apie to. bet tematizuoti žmogaus visumą. kaip apie visumą. kiek leidžia jų apibrėžtas metodas. o Realieji mokslai yra tematiškai redukuoti.3. gamtą. nes empiriniai dalykai negali būti iki galo paaiškinti kitais empiriniais dalykais. Pavyzdys: Kai gamtos mokslų atstovas klausia.1 o Realieji mokslai yra metodiškai abstraktūs. kad šios patyrimo galimybės sąlygos negali būti vėl patirtiniai daiktai šalia kitų patirtinių daiktų. plg. jis klausia ne apie taip pat egzistuojančią. A. Jis klausia apie kažkokį (plačiausia prasme) empirinį dalyką. pagrindą. Kalbama apie biologinę. kurios daro patyrimą galimą.4). kurį taikytų. Taigi galime nurodyti keletą svarbių išvadų: realieji mokslai tyrinėja savo sritis tam tikrais daliniais aspektais ir taikydami tam tikrus metodus. Toliau (skatinama nuostabos ir abejonės) ji klausia: kaip galimas patyrimas? Kokios yra tos sąlygos. Filosofija nėra tematiškai redukuota. sociologinę ir kultūrinę antropologiją. Kai LEIBniZAS kaip filosofas klausia. bet pačios nėra patirtiniai dalykai. kurios daro patyrimą galimą? Kokios yra patyrimo galimybės sąlygos? Ir čia vėl pasitvirtina. Kiekvienos šių antropologijų tema yra visiškai apibrėžtas dalinis žmogaus būties aspektas. neempirinės sąlygos ir pamatai. kas empiriška. jai rūpi atskiros srities visuma ir jos galimumo sąlygos. jis nurodo j sąlygas. empirinę antecedentinę sąlygą. Ji neapsiriboja tik vienu kuriuo nors aspektu. tirdama savo objektą. bet klausia apie visumą. o ne greičiau niekas. nes ji niekada nebūna šių mokslų tema. kas empiriška. "Tiesa yra visuma" (HEGEL).

Medicina vis labiau suvokia. daugelis technikų ir visų pirma daugybės mažų technikos laimėjimų vartotojai neturi ne! laiko. gamtamokslinis pasaulio vaizdas niekados nėra pakankamas jau vien dėl to. Šios išvados reikšmė auga kartu su didėjančia realiųjų mokslų specializacija. jie link? traktuoti taip.. Tačiau labai abejotina. Todėl Šie dažniausiai priima gamtos mokslų implicitiškai pateikiamą pasaulio vaizdą kaip užbaigtą ir išsamų tikrovės atvaizdą. lyg šie būtų mažiau realūs negu tie aspektai.: Filosofija ir specialusis mokslas Taigi realieji mokslai nežino savo teigimų visumos apimties. socialinių ryšių pokyčiai ir t.. kuriuos gamtos mokslas abstrakcijos pagalba savarankiškai išskiria iš be galo turtingos faktų visumos (HUXLEY 28-29). Technologijos ir pramonės pažangą įgalinantys mokslai nežino. kad gamtos mokslas nė nemano turėti reikalą tiesiogiai su patyrimu. kaip svarbu žiūrėti į žmogų kaip į visumą. kiek toli siekia jų sukurtos technologijos bei struktūros visumos sąryšio kontekste (pvz. esą realieji mokslai integruojasi.. į kuriuos gamtamokslininkai dėl savo ribotos kompetencijos neatsižvelgia. tuos patyrimo aspektus. Bandoma prieštarauti. nei noro pažvelgti į gamtos mokslų filosofines ištakas ir užkulisius. Šioje integracijoje ir atsiskleidžianti visuma. kai kurie gamtamokslininkai. ar visumos sąryšį galima pateikti kaip iš gabalų sudėliojamą paveikslėlį-galvosūkį. Juk šio paveikslė- 26 . 2 pieš.kaip tikrovės atvaizdas. Deja. aplinkos tarša. jį domina tik tam tikros patyrimo iškarpos ir tik tam tikri jo ryšiai. Specialiųjų mokslų pedagogika negali pati nustatyti auklėjimo tikslų.).t.. Labiau filosofiškai orientuoti gamtamokslininkai visa tai visiškai aiškiai suvokia.

ji . o.lio gabalai yra taip padaryti. nes jis pripažįsta realiųjų mokslų ir jų metodų absoliutų autoritetą.neempirinis mokslas apie empiriją. skiriame juos nuo filosofijos. o tik paskui gabalai. Toks požiūris vadinamas scientizmu (scientia lot. Filosofinis tyrinėjimas iš esmės skiriasi nuo realiųjų mokslų tyrinėjimo. prielaidų bei metodų analizė. taigi . Bet jei realieji mokslai negali patys nustatyti savo vietos visumoje. Ypatingą vaidmenį čia atlieka formalioji logika. Ir šiandien formaliajai logikai. kaip tada jie gali integruotis į visumą? Atrodo.1. Realiųjų mokslų turinys yra mokslų turinys apskritai. Ji tyrinėja ne patirtinio pasaulio atskiras sritis. tinka ta vieta filosofijoje. o Filosofija egzistuoja autonomiškai šalia realiųjų mokslų bei jų metodų. jie skleidžiasi per tam tikrą metodinę abstrakciją. Todėl remdamiesi tuo. atrodo.realiųjų mokslų loginė analizė. Filosofija yra tik realiųjų mokslų teiginių. Tokių apibendrinimų rezultatai yra vadinamieji "moksliniai pasaulėvaizdžiai". jos moksliškumas pats yra filosofinė problema. mokslotyra ir pagrindų tyrinėjimas. taigi turi instrumentinę prasmę. Filosofija savo moksliškumo negali nekritiškai skolintis iš realiųjų mokslų. 4. kad jie susidėstytų į visumą. kurią jai paskyrė ARISTOTELIS: ji yra filosofijos organonas (gr. o patyrimo apskritai galimybės sąlygas. įrankis). 1. kadangi moko taisyklingos argumentacijos ir padeda tiksliai analizuoti filosofijos problemas. kad tik filosofija yra pajėgi iš visumos pozicijų parodyti konkrečių mokslų vietą visumoje.4 Filosofija ir formalieji mokslai Kadangi formalieji mokslai tyrinėja tik grynąją sąryšių formą. Ir šiam požiūriui būdingas scientizmas. kaip kai kuriose scholastinėse mokyklose ji buvo ancilla theo/ogiae. Filosofija nėra empirinis mokslas. gryną struktūrą.4. mokslas).5 . Yra bent trys požiūriai į filosofijos santykį su realiaisiais mokslais: o Filosofija yra realiųjų mokslų tarnaitė. ką jau sužinojome. Pirmiau buvo visuma. Tik taip filosofija yra pajėgi išsakyti visumą ir tuo pačiu padėti nustatyti realiųjų mokslų vietą. Filosofija ima realiųjų mokslų rezultatus kaip prielaidas ir juos apibendrina. Prasmingas yra tik tarpdisciplininis dialogas tarp realiųjų mokslų ir filosofijos. kuri dažnai traktuojama kaip filosofijos disciplina.

šventybės ir t. ir išvystytas.4. Jei klaustume. o KANTAS visą pažinimą susiejo su sielos. 1165). kad ir kiekviena religija atlieka iš esmės tas pačias pagrindines funkcijas. Scholastai skirtumą tarp egzistencinio saito ir mokymo pateikė kaip skirtumą tarp fides qua creditur (= tikėjimo. Plačiąja prasme galime šią sampratą traktuoti kaip mokymą. ir kitą). konkretus ir realus santykis tarp žmogaus ir galutinio prasmės pagrindo (Dievo. orientavimąsi pasaulyje (į supratimą nukreiptą pasaulio interpretaciją) ir transcendavimą (egzistencijos ir pasaulio peržengimą link dievybės. t. fetišistines. kas šią įvairovę vienija. o Antra vertus.3) 28 . t.y. kaip galutinai grindžiantis ir prasmę teikiantis.1. absoliuto. politeistines. animistines. Tad koks santykis tarp religijos ir filosofijos? K. Čia esama dviejų aspektų: o Religija visuomet apibrėžtas. kuris. išaugusias natūraliai ir įsteigtas. JASPERSAS pagrindinėmis filosofijos funkcijomis laiko egzistencinį nuskaidrinimą (= savojo Aš nuskaidrinimą).t.y. egzistencinio tikėjimo akto) ir fides quae creditur (= tikėjimo. Yra kalbama apie primityvias. monoteistines. "tarp grindžiamojo ir grindžiančiojo" (O. kuriuo "žmogus egzistuoja santykiaudamas su (neperžengiamu ir šia prasme "galutiniu") prasmės pagrindu.egzistencinis saitas" su šiuo prasmės pagrindu (K. per kurį ar kuriuo yra tikima. Šis saitas visuomet priklauso nuo to. galėtų tikt' toks apibrėžimas: Religija yra būdas. SPANN). aprėpia ir būtį apskritai.gamtos religijas. Tačiau yra aišku. t. arba kultūrines religijas. Religijos mokslai skiria įvairius religijos aspektus. Tuo jis iš esmės tik pakartoja tai. mokymą apie gamtą ir mokymą apie Dievą (psichologija-fizika-teologija) laikė pagrindinėmis teorinės filosofijos disciplinomis. ir atskiras būties sritis". kaip suprantama žmogaus būtis ir pasaulis. 1. arba. Mums pakanka tik paminėti šią neišmatuojamą įvairovę.y. taigi religija yra "viso žmogaus . totemistines ar net ateistines religijas. kurį tikima. panteistines. tautines ir pasaulines religijas. arba apreiškimo religijos. aprėpiančios ir vieną. misijines ir nemisijines. ką jau nuo PLATONO laikų daugelis filosofų laikė filosofijos uždaviniu. pasaulio ir Dievo idėjomis. Dažnai specialiai išskiriamos knyginės.1. Todėl klausdami apie skirtumą tarp filosofijos ir religijos. (SCHLETTE. RAHNER). kuo tikima kaip mokymu).). to. Jau ARISTOTELIS mokymą apie sielą. Jos klausimai apie patirtinės tikrovės visumos galimybės sąlygas (plg. klausiame: kaip šias pagrindines funkcijas atlieka filosofija ir kaip jas atlieka religija? Svarbiausias skirtumas yra šis: filosofija save laiko proto mokslu.42 Filosofija ir religija Žodžiu "religija" žymime daugialypę reiškinių įvairovę.

Religijos požiūriu visa žmogiškoji praktika be to dar susijusi su malonės problema. Taigi skirtumas tarp religijos ir filosofijos yra aiškus. Kaip tik sis. būna nulemta tik neišmatuojamos paties prasmės pagrindo laisvės ir nepriklauso nuo žmogaus.7). ko nebūtum gavęs?" (l Kor 4. jungiantis su prasmės pagrindu. kad žmogus per minėtą egzistencinį saitą įsitikina. Tačiau ji suvokia. kad ji siekia sistemiškai plėtoti tam tikrą religinį tikėjimą ir apibrėžti savo (dogminių) teiginių prasme. Žinoma. negali būti mūsų proto judesys.kyla iš žmogaus proto pastangų. kaip egzistencinis saitas. Todėl filosofija atmeta visus tuos teiginius.. kad judesys. Tačiau teologijos kaip mokslo pobūdis yra kitoks negu filosofijos: ji panašesnė į specialius mokslus. suvokia save. tradicijos ir/arba knygos. tai teologijai tenka kaip tik ši protą viršijančių dalykų prasminė plotmė. filosofija. Tiesa. neišmatuojamą paslaptį. Tikėjimas yra malonė. kurias žmogus turi pats iš savęs. Tikėjimas suvokia save kaip Dievo dovaną. Filosofijai žmogiškoji praktika įgyja giliausią prasmę kaip moralinė praktika. Raštą). kylantis iš prasmės pagrindo (apreiškimas). Jis neatskiriamas nuo judesio. Su tuo susijęs dar ir kitas dalykas: religinis tikėjimas. priešingai negu protingi arba neprotingi dalykai. įtraukdama ir prasmės pagrindo judesį. kad jis transcenduoja ( = peržengia) šį pastarąjį. Ši išvada dar reikšmingesnė. egzistuoja (visų pirma išvystytose religijose) tarn tikra mokslinė-sisteminė religinio tikėjimo refleksija. kas yra aukščiau proto. Teologijai svarbūs "pagalbiniai" ir specialieji mokslai (pvz. Tačiau koks yra santykis tarp religijos ir filosofijos? Abiejų pagrindinė funkcija yra ta pati. ir teologija yra proto mokslas ta prasme. jog dieviškasis prasmės pagrindas apsireiškia ir tampa patiriamas pats iš savęs ir kad šį vyksmą (išganymo vyksmą) liudija mitai. tai iš šio dieviškojo prasmės pagrindo kylantis judesys nėra žmogaus kontroliuojamas dalykas. kurie negali būti įrodyti grynojo proto. kurie negali būti pateikti vien iš grynojo proto pozicijų. kalbos ar istorijos mokslai interpretuojant Šv. Šią refleksiją vadiname teologija. "Ir ką gi turi. Kalbama apie tai. Tikėjimas yra buvimas išrinktu. ką prasmės pagrindas apreiškia. Tačiau jei teologija yra tam tikro religinio tikėjimo mokslinė-sisteminė refleksija. Jei prasmės pagrindą traktuosime kaip "visiškai kitą". prasmės pagrindo "pats-iš-savęs" yra problema. Bet kodėl teologija nėra toks pat proto mokslas kaip filosofija? Taip yra štai kodėl: religijos svarbiausias komponentas yra tai. filosofija žino judesį iš prasmės pagrindo pusės geriausiu atveju tik kaip ribinę sąvoką. Filosofijos galutinė instancija yra žmogaus (kiekvienam savo) protas. kaip laisvas apsisprendimas. Tai. kaip peržengiantį visas galimybes. kaip protu besiremiantis 29 . absoliutą. norint suprasti žmogiškąją praktiką.. Religija atlieka šią funkciją. Todėl jai tenka teiginiai. Kaip protu besiremiantis mokslas. kylančio iš prasmės pagrindo.

orientavimosi pasaulyje ir transcendencijos problema. FEUERBACHAS (1804-1872): Dievas yra žmonių tarpusavio meilės projekcija anapus. kad suprasčiau. nes abiejų kilmė yra ta pati. jis nušviečia protą. O Religija ir filosofija sudaro vienovę. Tai aiškėja iš tokio sugretinimo: O Religija ir filosofija neturi nieko bendra. Dažnai taip interpretuojama l Kor 1. FREUDAS (1856-1939): religija kaip santykis tarp Ego ir Super-Ego yra vaiko ir tėvo santykio projekcija. Tam tikra prasme ir HĖGELIS priklauso šiai tradicijai. K. Be to. Dažnai religijos ir filosofijos santykis suvokiamas kaip tikėjimo ir žinojimo santykis. ANZELMAS KENTERBERIETIS. NIETZSCHE (1844-1900): Dievo mirtis įgalina antžmogį. (sukurtas) žmogaus protas ir (iš prasmės pagrindo kylantis) Apreiškimas negali vienas kitam prieštarauti. l Filosofija contra religija: filosofija bando demaskuoti religiją kaip prieštaraujantį protui dalyką. 1033-1109). tačiau viena su kita susijusios prasmių plotinės.. Tokių religijos kritikos formų jau buvo Antikoje. neopozityvistai: religijos teiginiai nėra klaidingi. S. Kiekviena sritis turi savo tiesą ir savas problemas. KIERKEGAARDAS (1813-1855) suprato tikėjimą kaip egzistencinę ištvermę absoliutaus dieviškojo paradokso akivaizdoje. Rezultatas yra "religija tik pro to ribose" (KANT) arba "filosofinis tikėjimas" (JASPERS). Tradicija yra išbandžiusi praktiškai visas šio santykio galimybes. kaip religinio tikėjimo refleksija. Tikėjimas ieško intelekto (Fides quaerens intellectum. Dar ir šiandien laikomasi tokių požiūrių: L. S. Jos yra visiškai atsietos viena nuo kitos. M. -Tikriausiai sunku būtų gyventi su tokia atskira tikėjimo ir žinojimo buhalterija. 7. F. Ši samprata priklauso TOMUI AKVINIEČIUI (1225-1274). Todėl teologija. 7. Taigi Apreiškimas (religija) suponuoja. kad žmogui visuomet (iš prigimties) jau yra iškilusi egzistencijos nuskaidrinimo. MARXAS (1818-1883): religija yra liaudies opiumas. kurią turi sklaidyti filosofija.1 o Religija ir filosofija yra skirtingos. kad filosofiškai teisingai pažintų ir patį save filosofijos pagalba reflektuotų. pvz. Čia teigiama: jei judesys kyla iš prasmės pagrindo. LUTHERIS (1483-1546) pavadino protą velnio kekše.4. O Religija ir filosofija prieštarauja viena kitai Čia esama dviejų galimybių: Religija contra filosofija: tikėjimas įsitvirtina kaip proto priešybė ir atmeta filosofiją. tai jis suponuoja žmogų ir jo protą kaip adresatą. AUGUSTINAS). Iš filosofijos pusės: filosofija bando redukuoti religiją į filosofiją ir pagrįsti ją protu grindžiamu mokslu. Čia vėl esama dviejų galimybių: K religijos pusės: čia turima omeny visų pirma tą "krikščioniškąją filosofiją". nes tai nesąmonė). kaip protu besiremiantis mokslas. savo specifiniu mokslo pobūdžiu suponuoja filosofiją ir bando mą- 30 . Tokio požiūrio laikosi.mokslas to nedaro. Jis yra iš Dievo kylantis šios problemos sprendimas ir įveika. bet mokslo požiūriu jie beprasmiai.20: "Argi Dievas nepavertė pasaulio išminties kvailyste?" TERTULIANAS (apie 160-220) paliko mums teiginį: Credo quia absurdum (Tikiu. Apreiškimas (religija) atitinka šią žmogaus problemą. kurią išreiškia principas: Credo ut intelligam (Tikiu. Tik tikėjimas įgalina tikrą filosofiją. Iš to plaukia principas Gratia supponit naturam (Malonė suponuoja prigimtį).

spalvos. kaip jis egzistuoja žmogaus dvasiai. o ne taip. aš žinau: iš tikrųjų kiekvienas turėtų 31 . Jo tikslas yra jis pats. HERDERIS reikalavo. išsamus. tapyba) ir vaidybinius (pvz.styti Apreiškimo turinį filosofinės probleminės sąmonės terpėje. t. bet ir šio malonumo visuotinis pobūdis. kad menas perteikia ir išreiškia. architektūra. kas yra perteikiama ar išreiškiama. Paprastai menai skirstomi į poeziją.). 1. Čia turime du dalykus: o Menas yra laisvas. jausdamas malonumą". nes dvasia jame pasirodo kaip "sujuslinta". Tuo jis skiriasi nuo bet kokio amatininkiškai techniško gaminimo. kurios pagalba perteikiama arba išreiškiama." Todėl juslumas kaip medžiaga yra "paviršius ir regimybė". estetiniame sprendime. teatras. bet taip pat demaskuodamas ir kritikuodamas (Ėst.67. kad laikas nepastebimai prabėgtų" (KANT). amžinas"). skulptūra.t. dvasinis turinys. Anot KANTO. kas pamačius patinka" (pulchra sunt.89). nes kūrinys turi būti duotas "visomis dalimis iš karto". Jis kai ką išreiškia. HĖGELIS šį ryšį nusakė taip. kuris pats sau yra tikslas ir kuris. filmas) menus. "kad aš suvokiu objektą ir sprendžiu apie jį. WW 12. TOMAS AKVINIETIS sako: "Gražu yra tai.. o Menas kai ką pateikia.43 Filosofija ir menas Anot KANTO. yra tam tikra terpė. Jis gali tai daryti teigdamas ir praskaidrindamas. vaizduojamuosius (pvz. nukreiptą į bendravimą tarp žmonių" (SGKA 176). nors ir be tikslo.64. muziką. garsai. svarbu ne tik tai. Kaip tobula turinio ir išraiškos (medžiagos) vienovė. Taigi menas "turi atskleisti tiesą juslinio meninio įpavidalinimo forma". bet visuomet skatina sielos galių kultivavimą.. išgyvendamas meno kūrinį. Antra vertus.y. mene svarbu yra tai. formos ir t. Meno kūrinyje abiejų šių pusių priešprieša yra įveikta ir perėjusi į tobulą turinio ir medžiagos vienybę. kad vaizduojamasis menas būtų išgyventas kaip gražus iš "pirmo žvilgsnio" (kuris turi būti "permanentiškas. J. šokis. quae visa placent). Jis yra komunikatyvus. kuriuo aš ką nors apibūdinu kaip gražų. Jis nėra subordinuotas jokiam išoriškam jo atžvilgiu tikslui. darosi suprantamas toks skyrimas: viena vertus. medžiaga."Meno kūrinio juslumas turi egzistuoti tik taip. "kurio niekas daugiau nedomina.. meno kūrinys yra gražus. Mene dvasingumas pasireiškia per juslumą. kaip jis egzistuoja kaip juslumas pats sau. menas yra "toks vaizdavimosi būdas. kaip tik padaryti. G. Iš to. Meno medžiagą galime vadinti juslumu (pvz. Tuo jis skiriasi nuo tik malonaus žaidimo.

absoliutą. Ko gi esama tobulai išdėstytos kolonados materijoje ar net pačiose proporcijose. Meno kurinio grožis yra visuotinai reikšmingas ir tuo pakyla virš skonio arbitralumo. apžavi tave. menas mėgdžioja gamtą (ars imitatur naturam)'. ar absoliutą religijos prasme. Jis yra šių dviejų dalykų junginys ir todėl . per grožį dvasinis žmogus grąžinamas į materiją ir vėl atsiduria juslių pasaulyje. noro ir privalėjimo prieštara išnyksta? Ar Dievas tau dar tebėra nesuvokiamas ir Visata nesuprantama? Ar nejauti giminystės su žemesnėmis būtybėmis ir su tuo. klastauti? Ar neatrodo. švelnesnis. kalba apie socialinės tikrovės. priešingai. Be to. visa. ryžtingesnis grožio kontempliacijos akimirkomis ir tuoj po jų. Poetas F. kad poveikis čia toli pranoksta tą jausmą sukeliančią priežastį. iš to išplaukia kritinė demaskuojanti meno funkcija. kas yra aukščiau tavęs? Ar nėra taip. ir jo istoriškumas. kai mūsų esybė. kurios atspindys ir yra menas. o toje sąsajoje atsiskleidžia ir meno universalumas. Menas. netikėčiausiais ryšiais susietų visą pasaulį? Ir viso to priežastis . kaip ''neišsakomybės tarpininkas" (GOETHE) turi religinę prasmę. 18 laiškas.laikyti šį kūrinį gražiu.tik kolonada iš kieto smiltainio. Poetas F. sujaudina iki ašarų. staiga vėl tampa vientisa. Marksizmas. formuojančią meno funkciją. jautęs. nuo vieno burtingo prisilietimo sukyla ir šiltomis bangomis ima sroventi pulsuojančiomis arterijomis? Kodėl tu esi geresnis. tarp pasyvumo ir aktyvumo turėtų būti tam tikra pusiausvyros būsena ir kad grožis šią būseną mumyse sukelia (Apie estetinį žmonių auklėjimą. ką esi didingo ir puikaus regėjęs. SCHILLERIS mato juslumo ir dvasingumo meninėje vienovėje abiejų žmogaus būties dalių sutaikymą. iš to seka. sukausto. Anot ARISTOTELIO. skaitęs. kad vienu ypu kažkas pakylėja visą tavo esybę. Per grožį juslinis žmogus žengia formos ir mąstymo link. lyg nematomos gijos. Atrodo. kad tokiomis akimirkomis amžina dorovinės ir juslinės prigimties. meno kūrinys yra ''dorovinės gėrybės simbolis". Anot KANTO. Be to. širdingesnis. HERDERIS pabrėžia kultivuojančią. ar tai. Kas gi sudaro šį dvasingumą. pykti. išsidriekusios iš tavo vidaus. gal tai šio poveikio sukeltas visos baigtinybės vienumo begalybėje jausmas? (WW H/7. nesvarbu. nes jis baigtiniu būdu atvaizduoja begalybę (SCHELLING). Grožis yra tarp kilnumo. šią tiesą. kol įspūdis dar neišblėsęs? Ar gali šioje būsenoje neapkęsti. žmogaus meninė kūryba mėgdžioja dieviškąjį tvėrimo meną (TOMAS AKVINIETIS). kad tarp materijos ir formos. kuri meno dėka tampa regima juslume? Įvairūs atsakymai į šį klausimą yra tarpusavyje susiję. "kaip viešpataujančios dvasios išraiškos". 339-340). bet drauge kyla ir uždavinys pakilti virš dabartinės tikrovės . menas išreiškia absoliutą. girdėjęs. 624). pavydėti. ką absoliutu laiko tam tikra epocha (visuomenė). pastatyta prisilaikant tam tikrų proporcijų? O gal tai greičiau visumos jausmas. ir juslinio žavesio. šis teiginys yra daugiasluoksnis: antrinis kūrinys (žmogaus veiklos rezultatas) suponuoja pirminį kūrinį (gamtą) ir lieka su pastaruoju susijęs.užbaigta žmogiškumo išraiška. GRILLPARZERIS taip aprašo grožio išgyvenimą: Grožio jausmas yra begalinis ir todėl vienas jo būdingų požymių yra tas. gyvenimo suskaidyta į daugybę dalių.

tuo būdu ją sudvejindamas. menas yra ''kuriantis tiesos patvirtinimas kūrinyje". kuriame jis atpažįsta savo paties AŠ. Tuo tarpu menas šias dvasios pagrindines funkcijas atlieka juslumo terpėje. 1.4 Filosofija ir ideologija Žodis "ideologija" (paraidžiui "mokymas apie idėjas") šiandien vartojamas labai įvairiomis reikšmėmis. paprastą esamybę žmogus vidujai paverčia kažkuo sau esančiu. kuris yra ne tik bet kokios veiklos ar žinojimo. G. Žemiau pateiktas HEGFLIO tekstas reziumuoja daugelį šių motyvų..4.vaizdavimo tobulumas. būtų nesąmonė". bet ir meno pagrindas bei būtinas šaltinis (Ėst. religija.— 2217 33 . Filosofijos tiesą sudaro proto argumentacijos griežtumas. MARKAS savo istorinio materializmo teorijoje laikėsi tokios sampratos: filosofija. orientavimasis pasaulyje ir transcendavimas. tačiau tas pagrindines funkcijas atlieka proto. Dabar lengva nurodyti skirtumą tarp filosofijos ir meno: filosofija pradeda nuo juslumo (patyrimo). mokslinės refleksijos terpėje. ką vadiname meno filosofija (estetika}. "mokslas. viena vertus. HEIDEGGERIS supranta meną per būties istorinę tiesą. menui . meno tiesą. kaip ir religijos bei filosofijos pagrindinės funkcijos yra egzistencijos nuskaidrinimas. nes žmogui tenka vidini ir išorinį pasaulį pakelti iki dvasinės sąmonės kaip objektą. Todėl filosofija nėra suinteresuota būti graži. WW 12. Šios dvasinės laisvės poreikis patenkinamas tuo. teisės sistemos ir menai yra tik materialinės bazės dvasinis antstatas. "egzistencijos nuskaidrinimas įsitikrinimu. tačiau kartu šią būtį-sau jis realizuoja išoriškai ir. "būties įvaizdinimas" (H. Matome. kuris iš prigimties turėtų būti gražus. Filosofijai rūpi teorijos bendrumas.visuotinai reikšmingas grožis kūrinio atskirume. taip pat papročiai. W. filosofija ir religija yra susiję tarpusavyje. Tokio pobūdžio atsakymai gali būti įvadas į tai. Šią bazės-antstato schemą reikėtų taip suprasti: materialinę bazę sudaro faktiniai žmonių gyvenimo santykiai. kad meno. GADAMER). kuris būtį faktiniame egzistavime pateikia stebėjimui kaip dabartį" (JASPERS). Pamėginsime išskirti tris svarbiausias reikšmes ir jas apibūdinti. 1. ADORNO). Bendras meno poreikis yra protingas. pateikia savo ir kitų stebėjimui bei pažinimui tai. 58-59). Anot KANTO. ką jis turi savyje.4. Todėl menas.neprotingumo ir atvaizduoti proto bei laisvės būklę kaip ateitį (TH. kad. Tai laisvas žmogaus protingumas.4.1 Marksistinė ideologijos samprata K. sąvokos. 3. Santykis tarp filosofijos ir ideologijos priklauso nuo šių skirtingų žodžio "ideologija" reikšmių.

mąstoma. filosofija. stabilizuojančios ir pateisinančios pasenusius viešpatavimo ir gamybos santykius.t. keičiantis materialinei bazei. mes remiamės ne tuo. Jos neturi istorijos. Sąmonė Atspindys Būtis MATERIALINĖ BAZĖ: GAMYBA Gamybinių jėgų išsivystimo lygis. kuriuos tik vaizduojamasi.y. gamybiniai santykiai 3 pieš. kuris turi sukurti beklasę visuomenę. jos nesivysto: žmonės. ką žmonės sako. buvo tik ideologijos. IDEOLOGINIS ANTSTATAS: IDĖJOS Moralė. vaizduojasi. Kaip paskutinis siekiantis viešpatavimo ir galiausiai viešpatavimą panaikinantis mokymas. (MARX (2) 20-21) Čia taip samprotaujama: viešpataujanti ideologija yra viešpataujančios klasės ideologija.: Bazė ir antstatas t t t Visai priešingai negu vokiečių filosofija. Todėl. MARXAS savo paties teoriją laikė paskutinės klasės. vystantieji savo materialinę gamybą ir savo materialinį bendravimą. Ne sąmonė nulemia gyvenimą. religija. drauge su šia savo tikrove taip pat keičia ir savo mąstymą. taip pat . ir savo mąstymo produktus. galintis parodyti. kad nuo jų galėtume ateiti prie tikrųjų žmonių. revoliucinio proletariato. menas. religija ir t.ne žmonėmis.t. filosofijos. Šį antstatą MARKAS pavadino ideologija. teisė. empiriškai nustatomo ir su materialinėmis prielaidomis susijusio jų gyvenimo proceso sublimatai. apie kuriuos tik kalbama. manoma. mano. nes visas dvasinis antstatas keičiasi.t. Todėl MARXUI ideologija iš esmės yra melaginga sąmonė. bet gyvenimas nulemia sąmonę. Taigi moralė. Dvasinis antstatas atspindi tik šią materialinę bazę. yra tik žmonių ekonominių santykių atspindžiai. ši filosofija turėtų būti absoliučiai teisingas mokymas. ir šias ideologijas demaskuojantis. Todėl revoliucijos keičia viešpataujančią ideologiją. filosofija. t. metafizika ir kitos ideologijos atšakos bei jas atitinkančios sąmonės formos daugiau nebeatrodo esančios savarankiškos. mes remiamės tikrai veikiančiais žmonėmis ir iŠ tikrojo jų gyvenimo proceso kildiname ir ideologinių šio gyvenimo proceso atspindžių bei atgarsių išsivystymą. kuri nusileidžia iŠ dangaus ant žemės.pirmiausia jų ekonominė padėtis ir dirbančių žmonių gamybiniai santykiai. kad visi ankstesnieji mokymai. religijos ir t. Net migloti vaizdiniai žmonių smegenyse taip pat yra būtini materialinio. Taigi ideologija stabilizuoja ir pateisina (legitimizuoja) esamus valdžios santykius. kuri proletarinės revoliucijos procese galiau34 . mes čia pakylame nuo žemės j dangų. religija ir t. pagal MARXO filosofiją.

Ši pretenzija dažnai prikišama marksizmui. pirmiausia tiksliųjų gamtos mokslų autoritetu) ir empirizmas (požiūris. atvirą visuomenę (K. nei paneigti. Tokie yra visų pirma metafizikos ir religijos teiginiai. kuriam būdingi pirmiausia du dalykai: scientizmas (tikėjimas absoliučiu konkrečių mokslų autoritetu. kad reikia skatinti auklėjimą. Marksizmą.. Trumpai tariant . padedantį racionaliai spręsti problemas. kurie. Kriticistiniu požiūriu ideologijos kritikai galima.2. bet jų turinys peržengia teorijos ribas" (TH. 1870-1924) teikia ideologijai pozityvią prasmę. I.. Tad marksizmas iš esmes yra įsitikinimas. ULJANOV. Dažnai svarbu yra ne perteikti žinias apie atskiras detales. taigi orientuotą į tokį mąstymo stilių.kelti lietimo uždavinį.2. tuo tarpu LENINAS (V.šiai pati visiškai išnyks. o išmokyti metodų. 1.4 2. Ideologija yra para-teorija. kuri remiasi mokslinėmis darbinėmis hipotezėmis ir niokosi iš klaidų. POPPER). Ideologijos kritiką kritinis racionalizmas kreipia visų pirma prieš pasaulėžmr\ipretenziją į totalumą (pretenziją paaiškinti visumą). dogmatiško elgesio būdus. Proletariato ideologija jis laiko "mokslinį socializmą1' ir priešstato jį buržuazinei (negatyviai) ideologijai. formuojant visuomenės sąmonę bei viešąją nuomonę kritinio mąstymo rezultatais bei metodais.3 2.. kurios skelbiasi galinčios sukurti idealią visuomenę kaip uždarą socialinę sistemą.. kad bet kokia nemarksistinė filosofija yra ideologija ir melaginga sąmonė.2. nors ir yra sumanyti kaip teoriniai. Taigi tokio auklėjimo tikslas būtų: padidinti visuomenės nariu atsparumą irelevantiškiems argumentacijos būdams bei padaryti juos jautresnius tikrai ir relevantiškai kritikai (H. GEIGER). Taigi ideologiniai teiginiai yra teiginiai apie dalykus. miglų pūtimo ar liaupsinimo strategijas. Todėl ideologiniais laikomi "teoriniu požiūriu neteisėti teiginiai. Pirmiausia tai reiškia. XIX amžiuje atsiradusi pozityvizmo tradicija XX amžiuje buvo daug kartų transformuota ir iŠ to atsirado neopozityvizmas ir kritinis racionalizmas. kurie padeda individui suformuluoti savarankišką sprendimą ir taip demaskuoti imunizavimo.1 2. ALBERT. MARXO ideologijos sąvoka yra. kad mokslinių teorijų sritimi scientistai ir empiristai laiko tik specialiųjų mokslų sritį.42 Pozityvistinė ideologijos samprata Pozityvizmas yra požiūris.4. 2.4 35 . Tokiai sistemai bandoma priešinti neideologinę. 99-100). Įslaptinimo. Scientistinis-empiristinis požiūris davė naują ideologijos sąvoką. kurie stebėjimu (empirizmas!) negali būti nei įrodyti. t. pagal kurį juslinis patyrimas yra vienintelis pažinimo šaltinis). atitinka kritinio racionalumo modelį. kelti uždavinį: sumažinti socialinio gyvenimo iracionalumą. Ši ideologijos kritika ypač nukreipta prieš socialines teorijas. kuris. taip pat daugelį tradicinių filosofinių mokymų.y. o dažnai ir religijas jis bando demaskuoti kaip ideologijas. Tai reiškia. aiškiai negatyviai nuspalvinta (melaginga sąmonė!).

4 skyrelyje buvo patikslinta. kuri susiformavo skyreliuose nuo 1.43 Neutrali ideologijos sąvoka Žodis "ideologija'1 dažnai vartojamas neutralia prasme. kokią prasmę jam teikiame-. TOCH). 1. Žurnalistų kalboje dažnai viskas. tai negalime šnekėti apie apibrėžtą mokslo sąvoką. meanings or propositions" (H. tai tik 36 .5. kad filosofijos metodas yra pačios filosofijos problema ir negali būti jai primestas "iš šalies".5 Bandymas apibrėžti filosofiją Pradinė filosofijos sąvoka. Vieni jaučiasi tam įgalioti scientizmo.3. 1. Tokios ideologijos sąvokos neutralumas gali plaukti dar ir iš to.1 Mokslas Jei filosofiją vadiname mokslu. Pirmiausia surinkime reikiamus elementus. Jau esame apdoroję pakankamą medžiagos kiekį. kurią psichologiškai ar sociologiškai atlieka ideologija. pavyzdžiui. nei negatyvia prasme. kad tokie yra ir jų oponentai. kalbama apie partijos ideologiją ir ideologinę diskusiją. Reikėtų taupiau vartoti šį žodį. Taip. 1. Ir vieni. H. t . jos supaprastina žmogiškosios veiklos galimybes (N. nei pozityvia.4). kiti . vadinama ideologija. tada ideologija yra "any sistematic sėt of beliefs. kokiu jis yra sąlygotas visuomenės ir kultūros. nurodyti. 1. LUHMANN). "ideologiškumas atitinka socialumą dvasios srityje" (O. Matėme (1. Ideologijos iškrauna ir stabilizuoja žmonių elgesį. pavyzdžiui.1 iki 1. jos tenkina žmogui budingą tolydumo. ir kiti laiko save tikrais filosofais ir nepripažįsta. kas turi bent kokį pasaulėžiūrinį atspalvį ir yra praktiškai motyvuota. o vartojant. Dažnai pasaulėžiūra plačiąja prasme vadinama tiesiog ideologija. kad galėtume pamėginti apibrėžti filosofiją.Matome. kad domėn imama Ūk funkcija. kurią filosofijai būtų pateikę kiti specialieji mokslai.savo pažangios proletarinės sąmonės. žinojimo sociologija laiko bet kokį žinojimą ideologišku tokiu mastu. STAMMER). kad kritiniai racionalistai ir marksistai iš skirtingų pozicijų vienas prieš kitą nukreipia negatyvią ideologijos sąvoką. Tenka apgailestauti dėl tokios "ideologijos" sąvokos infliacijos.3.y. BURKS).4. Taip. orientacijos ir saugumo pasaulyje poreikį (R. V. Todėl jei ir nusakėme filosofiją kaip mokslą.

6. kaip protu besiremiantis mokslas. sąlygas ir prielaidas. Ji klausia apie patirtinės tikrovės kaip visumos galimybės sąlygas.4.5. empirijos) galimybės sąlygas. Filosofija klausia apie empirijos visumos. Kieno? 1. Ji yra fundamentinis mokslas. Filosofija prasideda nuo kasdienio patyrimo. neempirinius pamatus.labai plačia ir neapibrėžta prasme.3 skyrelyje parodėme. ji klausia apie patyrimo (t. pradas). filosofijai visuomet rūpėjo šis klausimas. 37 4. ką reiškia "protas".3. nes klausia apie galutinius. 1.1 skyrelyje parodėme.5. sąlygas ir prielaidas. kaip fundamentinis mokslas.3 skyrelyje pateikėme KANTO formuluotę: filosofija klausia. Dabar šį žodį vartojame įprasta.1. Filosofija yra mokslas apie galutinius pagrindus. kuo filosofija skiriasi nuo specialiųjų mokslų: empiriniai specialieji mokslai klausia apie empirijos empirinius pagrindus. visos patirtinės tikrovės galutinius pagrindus. Filosofija nagrinėja patirtinę tikrovę (ar jos dalinę sritį) ne tara tikru aspektu ir ne tam tikro metodo požiūriu.3 skyrelyje matėme. kad filosofijos išeities taškas yra patyrimas. ap\ie empirijos fundamentą. t. kurios pačios nėra empirinės. sistema. prielaidas. 1.1 . Būtent žinią sąryšis daro mokslą visuma. Todėl filosofija yra universalusis. empirinius dalykus jie aiškina empiriniais. ji klausia apie bet kokio patyrimo sąlygas. nuo empirijos plačiąja prasme. skiriasi nuo teologijos.2 skyrelyje parodėme.y.4 Protu besiremiantis mokslas Kaip tiksliau suprasti. 1.y.4. 1. sąlygas ir prielaidas. empirinius dalykus ji aiškina neempiriniais. Taigi filosofijai rūpi žinių arba teigimų sisteminis sąryšis. pagrindas. kasdienės kalbos prasme. kaip galimas patyrimas.53 Universalusis mokslas 1. Apskritai.1. 1. 1. panagrinėsime vėliau. kad filosofija. sąlygas. o ne specialusis mokslas. Mokslas čia reiškia tik tarpusavyje susietų žinių visumą.1.4.2 Fundamentinis mokslas Vakarų filosofija prasidėjo klausimu apie archė (graik. bet visuotinai. Tuo tarpu filosofija klausia apie empirijos apskritai pagrindus. kurios sudaro bet kokio patyrimo prielaidą.4. kuo filosofija skiriasi nuo tematiškai redukuotų ir metodiškai abstrakčių specialiųjų mokslų.

kuri. religijos kritika. bet kokį aiškinimą. 1. ji iš principo abejoja mūsų visų (kasdieniu ir specialiųjų mokslų atskleistu) patirtiniu "pasauliu. kaip protu besiremiantis mokslas. kad šie teiginiai pretenduoja j griežtumą ir kodėl jie pretenduoja. kiekviena protinga būtybė (kiekvienas žmogus) galėtų suprasti.5 Kritinis mokslas Kadangi filosofija klausia apie patirtinės tikrovės galimybės sąlygas. o pretenduoja \ argumentuotą neabejotiną griežtumą. Santrauka: Filosofija yra protu besiremiantis kritinis mokslas apie patirtinės tikrovės kaip visumos galimybės sąlygas. bet kokį pasaulėvaizdį. sprendžia apie bet kokią nuomonę.5. kad visi jos teiginiai butų pagrįsti protu. Filosofija yra ideologijos kritika.Filosofija pretenduoja į tai. Ji kovoja su bet kokiu nekritišku dogmatizmu ir atlieka visuomenėje švietimo funkciją. Filosofija yra universali kritika'.y. visuomenės kritika. technologijos kritika. 38 . Taigi perėjimas nuo patyrimo prie neempirinių patyrimo galimybės sąlygų neturi savyje nieko fantastiško ar poetiško. t.

kuris iš visų yra vyriausias ir vyresnis už pagalbinius mokslas. dėl kurio dera veikti kiekvienam atskiru atveju. kad Dievas yra triasmenis. remdamiesi tuo. Pratarmė) Pirmiausia norėčiau išaiškinti. 1. norėdamas atrasti patikimus gyvenimo kelrodžius. pavyzdžiui. kaip įvairiai filosofai supranta filosofiją. kuriai ir dera liesti tokius daiktus ~ o dera šitai jiems giminingam pradui. ir kiti panašaus pobūdžio dalykai. kas visuomet yra tapatu sau. ko! jie nepaliečia kiekvieno daikto esmės ta sielos dalimi.6. kas yra filosofija. Yra dalykų. peržengia bet kokią žmogaus proto galią. bet tobulą visų daiktų žinojimą. labiausiai Bertus palminio. yra mokslas. 1. gali būti dviejų rūšių tiesa. kad Dievas yra. kad žodis "filosofija" reiškia išminties tyrinėjimą ir kad išmintimi vadiname ne buitišką apdairumą. greičiausiai pasirinks ir tobuliausią mokslą. iliustruojančių. 1. nes per juos ir jais remdamiesi pažįstame ir visa kita. Jo dėka priartėjęs prie tikrosios būties ir susijungęs su ja. kaip antai. bet nenuilsdami eina pirmyn. kai juos vedė prigimtinio proto šviesa. amžiną ir nepatiriančią nei atsiradimo. kad Dievas yra vienas. Mokslas. kurios bent kiek atskleistų jiems esmę. pažįstantis tikslą. kai žmogus stengiasi pažinti daiktus.1 Platonas (pagal: Valstybė VI. 1.25 982a-9S2b) Žinojimas ir supratimas dėl jų pačių labiausiai dera mokslui apie tai.aukščiausias gėris. pradėdamas nuo labiausiai įprastų dalykų.4 Rene Descartes (Prad. 1. 1. Jie nesustoja prie daugybės daiktų.63 Tomas Akvinietis (Pag.. kurie tik atrodo esą. kuris pasirenka žinojimą dėl paties žinojimo. tačiau yra nemaža ir tokių dalykų. Nes tas. nei išnykimo.1. kaip antai. Jie aistringai siekia žinių. būda mi Dievo atžvilgiu teisingi. kuriuos filosofai yra įrodę savo samprotavimais apie Dievą. ką mes teigiame apie Dievą. o ne j uos pažįstame. kuriuos prigimtinis protas gali suvokti vienas pats. kas jiems pajungta. kas labiausiai vertas pažinimo. o visos gamtos mastu . jis pagimdys protą ir tiesą.62 Aristotelis (Met. Bet labiausiai verti pažinimo yra pradai ir priežastys.6. šis tikslas kiekvienam atskiru atveju yra gėris. taip pat 39 . o tai yra mokslas apie dalykus. nuo to. kurie.3) Tame. ir jų aistra nenurimsta tol.6 Pavyzdžiai iš filosofijos istorijos Parinkome keletą pavyzdžių. 484-490) Filosofai sugeba analizuoti tai.

žmogaus protas negalėtų abejoti jų tikrumu.galimų pasekmes sukeliančių priežasčių pažinimas.šių žinių sisteminis ryšys arba jų sąryšis visumos idėjoje.religija. Pažinimas yra kelias į galybę.6. arba veikiant vieną kūną kitu. kad tokį žinojimą galime pasiekti tik aptik? pirmąsias priežastis. t. Kai dėl filosofijos kaip pasaulėžiūros. Ką aš privalau daryti? 3. Po to reikėtų pamėginti išvesti daiktu pažinimą iš jų pradų taip. Filosofijos subjektas. kad visoje išvadų sekoje nebotų nieko.) Filosofija yra racionalus padarinių arba apraiškų pažinimas iš jų priežasčių arba atvirkščiai . kas nebūtų visiškai aišku. kokias mes savo protu išmąstėme. jog pradus galėtume pažinti.6 Immanuel Kant (AAIX. į antrąjį. 1. arba kurį stebėdami galime palyginti su kitais kūnais. visi kiti tikslai yra subordinuoti ir privalo susijungti į vienumą.5 Thomas Hobbes (pagal: Apie kūną. kad kitų daiktų pažinimas taip priklausytų nuo pradų.moralė. Filosofijos tikslas ir uždavinys yra panaudoti numatytas pasekmes mošų naudai. Kas yra žmogus? | pirmąjį klausimą atsako metafizika. privalo pradėti nuo pirmųjų priežasčių ar pradų tyrimo. nes pirmieji trys klausimai atsiremia į ketvirtąjį. Šiam protui. sukelti tokias pačias pasekmes. Ką aš galiu žinoti? 2. nepažine. yra kiekvienas kūnas. tuo tarpu daiktų pažinti. pakankamai didelė protu pagrįstų žinių atsarga. kiekvienas kūnas. kaip aukščiausiam tikslui. Ko aš galiu tikėtis? 4. arba kuris gali boti sudėtas ir išardytas. pradų. Tad kas stengiasi tokį žinojimą pasiekti (o tai ir yra tikrasis filosofavimas). negalėtume. remiantis žinomomis pasekmėmis.išsaugoti sveikatą bei puoselėti įvairiausius menus. l sk. Anot mokyklinės sampratos.6. kad palengvintume žmogaus gyvenimą. filosofiją sudaro dvi dalys: pirmiausia. antra. Toliau norėčiau parodyti. kurio atsiradimą galime suvokti. tai ją galima vadinti ir mokslu apie mūsų proto taikymo aukščiausiąją maksimą. jie turi būti tokie aiškūs ir ryškūs. idėja. apie kurio atsiradimą arba savybes mes galime turėti kokių nors žinių. Filosofijos šia kosmopolitine prasme tyrimų laukas gali boti nusakytas šiais klausimais: 1. parodančios mums žmogaus proto galutinius tikslus. kad. antra . 24-25) Nes filosofija yra tobulos išminties. o į ketvirtąjį -antropologija. 1. kiek tai leidžia objektas. atidžiai juos stebėdamas. jėga ir stropumas. Tačiau iš esmės visa tai galėtų būti priskirta antropologijai. 40 . jei maksima vadinsime tikslų pasirinkimo vidinį principą. arba jos nagrinėjamas dalykas.y. Nes filosofija pastarąja prasme yra mokslas apie bet kokio pažinimo ar proto taikymo santykį su žmogaus proto galutiniu tikslu. į trečiąjį . Šie pradai turi tenkinti dvi sąlygas: pirma. kitų daiktų nepažine.

Manyti. suvoktą kaip jo substancija. tai kiekvienas. Kai filosofija nugrimzta į pesimizmą. yra kažkokios abstrakcijos.tokia proto įžvalga yra susitaikymas su tikrove. Vokietijoje jokia vergovė negali boti panaikinta. Norint dar tarti žodį apie pamokymą.. Iš prigimties nerangus ar dėl dvasios vergiškumo. panašiai yra ir su filosofija: ji yra savo pačios epocha. O dėl individo. yra protas. siela. jog filosofija visuomet ateina per vėlai. kurį filosofija duoda tiems. kas yra . kad individas gali peršokti savo epochą. priklauso nuo to. kas skiria pirmąjį protą nuo pastarojo ir neleidžia pasitenkinti juo. būtent . kas substancialu. įvyks vokiečio emancipacija į žmogų. būtinai pasirodo ir istorijoje. pabrėžti. ir protą. Tai.1. nes filosofijos sistema nėra koks negyvas namų apyvokos daiktas. savo paties subjektyvią laisve.35 f) Sąvoka išreikšti-tai.. kuris ją turi. kas skiria protą. bet tame.. kas kartą pakluso vidiniam reikalavimui suvokti sąvokomis ir kartu išsaugoti tame. 1. išreiškia mintimis. ją sudvasina žmogaus. yra taip pat kvaila. kaip manyti.6.8 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (TF. WWI. Mėgstanti viską rimtai pagrįsti 41 .idealybė pasirodo kaip tikrovės priešybė tik tada.6. Filosofu (jei idealizmas turėtų įrodyti. kaip save suvokiančią dvasią. kurį galima numesti ar paimti kaip mums patinka..9 Kari Mara (Marx (1) 45-46) Panašiai kaip filosofija proletariate randa savo materialini ginklą. gyvenimo forma yra pasenusi ir pesimizmas negali jos atjauninti. Todėl šis mokslas ir nesitiki rasti daug pasekėjų tarp jau subrendusią vyrų. be kita ko. nes tai.7 Johann Gottlieb Fichte (Pirmasis mokslo teorijos įvadas. kad kokia nors filosofija per/engia savo amžininkų pasaulį. kaip egzistuojančią tikrove. tai tik iš jaunimo. Kaip mintis apie pasaulį. jog būtent jis yra vienintelė teisinga filosofija) reikia gimti. Tai.. būti tam išauklėtu ir pačiam save tam išauklėti: bet joks žmonių menas negali padaryti filosofu.4195) Kokią filosofiją pasirinkome. WW 7. Minervos pelėda tik temstant pradeda savo skrydį. 1. ji pasirodo tik tada. kas yra. kai tikrovė pasiekia savo brandą. kokie žmonės esame. taip pat likti su savo subjektyvia laisve ne ypatingybėje bei atsitiktinume. kurio įgimtos galios dar nėra pražudęs laikmečio surembėjimas. kuri dar nėra išlaisvinta iki sąvokos. o gali tik pažinti. ir kai tik minties žaibas kaip reikiant trenks į šią nepaliestą liaudies dirvą. yra savo laikmečio kūdikis. jei jis apskritai gali ko nors tikėtis. taip proletariatas filosofijoje randa savo dvasinį ginklą.filosofijos uždavinys.. koks pasaulis turįs būti.6. susitaikymas. žinoma. ko moko sąvoka. idealybė stato sau intelekto karalystės pavidalu tą patį pasaulį. kas yra savyje ir sau. mokytos prabangos bei tuštybės nerangiu pasidarys ir iškreiptas charakteris niekados nepakils iki idealizmo. kai tikrovė jau užbaigė formavimosi procesą ir tapo kažkuo užbaigtu. nepanaikinant kiekvienos vergovės. Atpažinti protą kaip rožę dabarties kryžiuje ir ja džiaugtis . pančiai. reikia.

visuomet jam parodyti. Filosofija. galiausiai toks šios kybojimo būsenos įsiūbavimas. ką mes Šiuo vardu vadiname. Filosofija yra ne mokymas. 1. Vokiečio emancipacija yra žmogaus emancipacija. Filosofija yra tai. tuo. suteikimas erdvės būtybėms kaip visumai. Filosofija negali virsti tikrove. kurios šiaip yra tam tikra prasme miglotos ir susiliejusios. 31) Šiandien filosofiją galbūt galima apibūdinti tokiomis formuluotėmis. nebėgant nuo tikrovės. nepradėjusi revoliucijos nuo pat pagrindų. kas žmogui padeda tapti pačiu savimi. kuriuos turime kiekvienas ir už kurių esame įpratę slapstytis. pasiryžus mylinčiai kovai visų tiesos prasmių stichijoje kantriai ir ištvermingai išsaugoti budrų protą pačioje tamsiausioje ir beviltiškiausioje situacijoje. yra išjudinimas tos metafizikos.savęs paties atidavimas Niekui. kurį verčia kelti pati nebūtis: kodėl apskritai yra kažkas. tačiau tai būtų vienintelis griežtai teisingas metodas. 42 . o ne greičiau Niekas? 1.y. arba tai. tai tam tikra prasme vyksta ir filosofavimas. jos Širdis -proletariatas. Šios emancipacijos galva yra filosofija. kurioje ji atranda save ir savo aktualias užduotis. kas su filosofija neturi nieko bendra).6.y. Filosofijos rezultatas yra ne "filosofiniai teiginiai".10 Ludwig Wlttgenstein (Tractatus logico-philosophicus) 4. kas sutelkia. jog mokome jį filosofijos. padaryti aiškias ir ryškias. Šiam įjungimui lemiamos reikšmės turi: pirmiausia. išsivadavimas nuo stabų.6. nepaversdamas filosofijos tikrove. o veikla. Filosofija privalo mintis. 1. kad savo sakiniuose kai kuriems ženklams jis nesuteikė prasmės. t. kad nuolatos būtų grįžtama į metafizikos pagrindinį klausimą. jos prasmė tokia: tikrovėje įžvelgti jos ištakas tikrove mąstyti taip. toliau . o jei kas mėgins pasakyti ką nors metafiziška. kaip aš mąstydamas esu susijęs su vidinius veiksmus atliekančia savastimi — atsiverti Aprėpties erdvei užmegzti ryšį su žmogumi. Filosofinį veikalą iŠ esmės sudaro paaiškinimai.112 Filosofijos tikslas yra minčių loginis nuskaidrinimas.12 Kari Jaspers (Jaspers (2). ką galima pasakyti.53 Teisingas filosofijos metodas iš tikrųjų būtų toks: nesakyti nieko. Jis būtų nepatenkintas tokiu metodu. Filosofija išjudinama specifišku savosios egzistencijos įjungimu į žmogaus būties kaip visumos pamatines galimybes. proletariatas negali išnykti. 6. nes nejaustų. o teiginių tapimas aiškiais. išskyrus tai.11 Martin Heidegger (Heidegger (2).Vokietija negali vykdyti revoliucijos. taigi apsiriboti gamtos mokslų teiginiais (t.6. 42) Jei tik žmogus egzistuoja. nepanaikinant proletariato.

perversmus. ar net nustipusi ir iškraipyta. Jei įžiūrėtume tiesos pėdsakus senųjų mąstytojų ar. (Laiškas Remondui. 26. Tai filosofijos uždavinys. nes pasijuntame stovį nepaprastai painios filosofijų ir filosofų įvairovės akivaizdoje. tai auksą atskirtume nuo mėšlo. 1.. Bet ar iš tikrųjų turime tokį "skandalą filosofijoje"? Didysis filosofas ir matematikas G.. filosofijoje vyrauja tokia sumaištis ir nusivylimas. Pagrindinis jų klausimas yra: ar mes galime apskritai ką nors žinoti?. menkinančių jos vertę ir naudą. Didieji filosofijos klausimai yra ir didieji žmogaus . Jie atsižada filosofijos kaip pirmojo mokslo.klausimai.dažniausiai nesąmoningą . Susipainiojame.y. tuo tarpu filosofijos ir filosofai prieštarauja vieni kitiems dar ir šiandien. jog per pustrečio tūkstančio metų iŠ filosofijos išsirutulios šis tas naudinga. Atsakymas nėra pesimistiškas. Filosofijos veikia istorijoje kaip dinamitas. Bet aš atsakysiu ir gnoseologiniam optimizmui: tikras žinojimas mums nepasiekiamas. revoliucijas.7 Filosofijos vienybė . matydami visa tai. nes buvo galima tikėtis.. ir daugelis dalykų rodo. Todėl reikia mūsų filosofavimą kritiškai patyrinėti. taip kiekvienas turi ir savo . nesvarbu.1714. Jis kyla dėl to. WW3. tikriausiai tik susipainiojame ir nusiviliame. hipotezių tinklas. kaip autonomiško. Kartais šnekame apie skandalą filosofijoje. t. reliatyvus ar skeptiškas: jis rodo. tik pasirodo ji mums dažniausiai nugrimuota arba užsimaskavusi. mūsų pirmtakų darbuose.5) ir tampa scientistais (1.624 f) LEIBNlZAS toliau plėtoja šią philosophia perennis idėją: tai. jie nebeneša vėliavos konkrečių mokslų priešakyje.. žino jie tai ar ne. Mūsų žinios yra kritinis spėliojimas.6.y. kad mes galime mokytis iš savo klaidų. Ir vis dėlto filosofija neturi alternatyvos.šios nuolat kintančios problemos .sistemų įvairovė Bandydami susidaryti pirmąjį įspūdį apie filosofijos tradiciją.13 Kari Popper (XXV f) Visi žmonės turi filosofiją. ko mokė patys 43 . ir tai botų tikrai amžinoji filosofija (perennis quaedam philosophia). Tačiau jo įtaka mūsų mąstymui ir veiklai dažnai būna tiesiog niokojanti. nuojautų audinys. Kaip kiekvienas turi savo filosofiją.13). sugadinta svetimų priedų. apskritai. specialiesiems mokslams nesustabdomai žengiant į priekį ir pasiekiant gerų rezultatų. Tai mano atsakymas gnoseologiniam pesimizmui-. bet eina iš paskos.pažinimo teoriją. kad. nešdami jų šleifą. palyginčiau savo teiginius su senovės mąstytojų bei kitų šaunių vyrų teiginiais. net puola į neviltį.1. t. LEIBNIZAS rašo: Turėdamas laiko. jos sukelia pokyčius. Kai kurie filosofai. Sakysite. Nusiviliame. kur visi vienas kitam be galo prieštarauja. negu paprastai manoma. deimantus nuo rūdžių. Tiesa yra daug plačiau žinoma.4.8. kad mūsų pažinimo teorijos turi lemiamos reikšmės mūsų filosofijoms. kad šis mūsų filosofavimas nedaug ko vertas. Priartėti prie tiesos yra įmanoma. fundamentinio ir universalaus mokslo (1. šviesą nuo tamsos. W.

Todėl FlCHTE (1. kad to ar kito filosofo filosofavimą lemia tai. Nors esama plačių sintezių. iškeliami priešingi aspektai. kurios šalia vėl naujai išryškėjusių aspektų pasirodo pačios esančios vienpusiškos. Kaip fundamentiniam ir universaliam mokslui. scholastiką ir tuometinį gamtamokslį. Žinoma.2. Kritiškai įsisavindamas ir sistemiškai apžvelgdamas aspektus. koks jis žmogus. o kaip dialogą. jis tradiciją traktavo ne kaip tuščių kivirčų areną. Šiuo požiūriu. o turi egzistencinę reikšmę. Tuo būdu jis įsijungia į dialogą ir pratęsia jį.1. kad visuma. Išryškėja vieni aspektai. Ji yra filosofų dialogas apie vieną tiesą. filosofai įpuola į tam tikrą vienpusiškumą. kurie turi būti kritiškai priešinami jau turimoms sintezėms. ką pavyksta atrasti. Atsiveria visiškai nauja perspektyva: filosofijos istorija pati yra filosofinis procesas. kai jie suabsoliutina vieną (kad ir teisingą) aspektą. Kai LEIBNIZAS bandė sujungti PLATONĄ ir DEMOKRITĄ. kuriais kiti filosofai jiems prieštaraudavo. nepaisant filosofijų įvairovės. Taip yra dėl to. jis tuo pačiu atveria galimybes racionaliai orientuotis prasmių visumoje. supaprastinimų.6. visa Europos filosofija sudaryta iš pastabų PLATONO paraštėse. Filosofas žino. nugalėjęs paviršutinišką skandalo įspūdį. judėdamas į priekį.7) nurodė. Filosofinė tradicija rutuliojasi tuo būdu. kol jų nesuabsoliutiname.5. kaip specialieji mokslai.4. WHITEHEADO požiūriu. kuri rūpi filosofijai. ši pažanga yra sunkiau apčiuopiama negu skridimas į Mėnulį arba širdies persodinimas. Bet jis ieško naujų aspektų ir bando sujungti tai. per aspektų įvairovę plėtoja visumą. Jos pažanga yra jos problemų suvokimo pažanga. N. nors dažniausiai abu aspektai būna teisingi. Filosofas. tačiau nuolatos iškyla nauji teisingi aspektai. bandoma sukurti sintezes. pamėgins padaryti štai ką:jis kritiškai įsisavins tradicijoje pasireiškusius aspektus ir sistemiškai juos susies tarpusavyje. Pamėginsime. atspalviais. kuris. madų bei ideologijų lėkštumą. prieš kuriuos vienpusiškai kovojama.8 Pagrindiniai filosofijos klausimai . išreiškiama įvairiais aspektais. visuomet egzistuoja tik viena vienintelė filosofija. beveik visuomet buvo tiesa. jai rūpi visumos tiesa. 1. Šitaip jis palieka atvirą diferencijuoto problemų suvokimo horizontą ir mėgina atskleisti bei demaskuoti lozungų.Platono trikampis Britų filosofo A. remdamiesi kai ku44 . O jei taip. Filosofų ginče vienas suabsoliutintas aspektas keliamas prieš kitą suabsoliutintą aspektą. tai vadinamasis skandalas filosofijoje neturi pagrindo. ARISTOTELĮ ir DESCARTES'Ą. kad ir jis neužbaigs šios philosophia perennis. kuri nėra reginys.4 filosofai.3). klaida dažniausiai būdavo teigimuose. momentais. kad filosofija nėra tematiškai redukuota ir metodiškai abstrakti (1.

bet naktį. tai. argi jis nekentėtų ir nesipiktintų šitokia prievarta? O iškopęs į viršų. o pro šalį nešamų daiktų šešėlius. ir visokiausius gyvų būtybių atvaizdus. išskyrus šešėlius. neša jie ir statulas. manau. GLAUKOMAS: Būtinai taip būtų. jis jau galėtų žiūrėti ir į pačią šaulį. kuri mus čia domina. atskirtas nedidele pertvara. visa tai jam sukeltų skausmą. ir. kurių šešėlius matė iki šiol. kad už šios. Tarp liepsnos ir kalinių aukštai eina kelias. sutrumpinta): SOKRATAS: Įsivaizduok žmones olą primenančiame būste. jis pirmiau turėtų priprasti. kuriuos ugnis meta ant prieš juos esančios uolos sienos? GLAUKONAS: Kaipgi matys. o jau po to . o dabar yra kur kas arčiau būties ir regi daug tikresnius dalykus. ir. pažvelgti aukštyn . rodydamas vieną ar kitą pranešamą daiktą. virš kurios fokusininkai rodo savo stebuklus. Pradėti reikia nuo to. Kaip tu manai. laikytų. 514516 // V 244-246. kad jie išsikiša virš pertvaros. padarytus iš akmens ir medžio. ir įžvelgti jos savybes. ką jis pasakytų. Įsivaizduok. GLAUKONAS: Keistas vaizdas ir keisti kaliniai! SOKRATAS: Jie panašos į mus. kad jis labai sutriktų ir tai. kuri sklinda nuo toli aukštumoje degančios liepsnos. pertvaros žmonės neša visokius daiktus. SOKRATAS: O jeigu 1cas nors jėga temptų jį Šlaitu aukštyn ir nepaleistų tol.riomis svarbiausiomis PLATONO mintimis. kas yra danguje. todėl jie negali pasijudinti iš vietos ar pasukti galvos į šalį ir visą laiką mato tik tai.1 Olos alegorija Problemą. kas yra ten.į pačius daiktus. VII. Visų pirma ar tu manai.į šviesą. Tų žmonių kojos ir kaklas iš pat mažens surakinti grandinėmis. primenančia uždangą. laikytų žymiai tikresniu dalyku. kas yra prieš juos. sava ar svetima. SOKRATAS: Kad galėtų pamatyti visa. Tuo pačiu įžvelgsime ir pagrindines filosofijos problemas apskritai. ir patį dangų jam būtų lengviau matyti ne dieną. ko! neišvilks į šviesą.PLATONO olos alegorija (Valstybė. kas tai? Ar tau neatrodo. tai yra būtų lengviau žiūrėti į žvaigždžių šviesą ir Mėnulį. viršuje. 45 . jis negalėtų žiūrėti į daiktus. negu tai. jei kas imtų jam tvirtinti. 1. ką matė anksčiau. esančią įprastinėje savo vietoje. jis būtų apakintas stiprios šviesos ir negalėtų įžiūrėti nė vieno iš tų tikrų daiktų. nubrėžti tris pagrindinius filosofinio mąstymo klausimus arba svarbiausias kryptis. šviesos apakintas. Per visą jį driekiasi platus šviesos ruožas. o ne į Saulę ir jos šviesą. kas lengviausia: iš pradžių žiūrėti į šešėlius. vaikščioti. remdamiesi vienu garsiausių filosofijos tekstų. Galų gale. iš karto tikrai negalėtų įžiūrėti. laikydami juos taip. kad jie yra mat§ ką nors kita. kad iki šiol jis matydavo tik niekus. SOKRATAS: Jei kuriam nors iš jų nuimtų grandines ir priverstų jį atsistoti.8. GLAUKONAS: Taip. priverstų jį atsakyti. galime atskleisti. pasukti galvą. be to. Jie yra nugara į šviesą. apie kuriuos jam kalbama. kas jam rodoma dabar? GLAUKONAS: Žinoma. jei visą gyvenimą negali pajudinti galvos? SOKRATAS: Tie kaliniai tikrove laikytų ne ką kitą.

iki pat Antikos pabaigos garsėjusią filosofijos mokyklą. 46 .Platonas (427-347) įkūnija pirmąjį Vakarų mąstymo apogėjų. Jo dialogų metafizika ir etika padarė nepaprastai didelę įtaką visai filosofijos tradicijai. Jis buvo Sokrato mokinys ir 387 metais Atėnuose įkūrė Akademiją .

pavidalus. Jis skleidžiasi per mūsų kūniškas jusles (rega. Ką tai reiškia? Pamėginkime nurodyti. kai matome karvę.8. Šie juslėmis suvokiami reiškiniai nuolatos kinta: jie juda. 47 . kas šioje nuolat besimainančių reiškinių kaitoje išlieka ir nesikeičia . kas per juos pasirodo ir juose nekinta: jie yra karvės apraiškos. PLATONAS pavadino reiškiniu (phainomenon. Per "dvasios akis" vyksta tikrasis pažinimas (noesis. nuolatos kintantys. Sakome "aš matau karvę".6. kad po nuolatos besikeičiančiais reiškiniais yra kažkas. kad čia kyla daugybė problemų ir kad dalykas nėra toks paprastas. Jis neturi nieko bendra su kintančių reiškinių regimybe ir skleidžiasi ne per juslumą. kūniškam pasauliui. kiekviename patyrime patiriame nuolatos kintantį reiškinį. skonis ir t. Kaip PLATONAS atskiria tuos dalykus? Parodysime tai paprastu pavyzdžiu: aš matau karvę. formas.) ir susijęs su juslėmis suvokiamais reiškiniais. klausa. bet sudaro reiškinių pagrindą ir per juos reiškiasi.t. visuomet yra tapati sau ir sudaro reiškinių pagrindą (1.1. o Tikrosios būties sritis yra dvasios pasaulio sritis. Tačiau. kuri lieka pastovi reiškiniams kintant ir kurią mes nors ir pažįstame. kiekviename patyrime kažkaip patiriama ir esmė. Mes matome spalvas. kad kiekviename patyrime esama šio skirtumo. Juslės reiškiniuose suvokia nuolatinio kitimo tėkmę. jie gyvena iliuzijų pasaulyje (ola!) ir nieko nežino apie tikrąją būtį. ne. Bet ar mes matome tą karvės esmę? Ar mes ją suvokiame juslėmis? Žinoma. Tai. ką gi mes iš tikro suvokiame juslėmis. kas reiškimų kaitoje nekinta. Filosofija išlaisvina žmones iš iliuzijų olos ir veda tiesos saulės link. mykimas aidi. vienas pavidalas virsta kitu. Reziumuosime: o Regimybės sritis yra juslumo sritis. nes žinome. Ir vis dėlto yra kažkas. Viena vertus. kurį suvokiame juslėmis. epistėme). kaip dabar atrodo. Vėliau matysime. juslėmis suvokiami reiškiniai yra apraiškos to. o yra susijęs su tikrąja būtimi. Juslumas priklauso materialiam.1). Tad pagrindinis skirtumas yra skirtumas tarp grynos iliuzijos (doxa) ir tikros būties (6n). fenomenu). Besimainantys. spalvos keičia atspalvius. Kol žmonės nekritiškai pasilieka kasdienio patyrimo ribose. Ši karvės esmė lieka tapati sau.2 Patyrimo kritika PLATONAS pradeda kasdienio patyrimo pamatine kritika. kuri nekinta. Galime lengvai įsitikinti.ši "karvė"'. Galime pavadinti tai "karvės esme". girdime mykimą. bet juslėmis nesuvokiame. Ji pati nėra joks juslėmis suvokiamas reiškinys. ką suvokiame juslėmis. nuolatinį tapsmą. antra vertus. virsmą ir nyksmą.

' matė idėjas. Tapo aišku. Bet juslumas negali būti tiltas tarp dvasios ir tikrosios būties. ir tikrajai daiktų būčiai. Tai grynosios esmės savaime.idėjas. Bet sielos įžengimas į kūną. kuris jam kyla. kuri tapo lemtinga visai filosofijai. Juslumas rodo. kad idėjos egzistuoja atskirai nuo sielos (dvasios) bei fizinių (gamtos) daiktų ir anapus jų.8. yra toks: kaip mūsų dvasia gali pažinti tikrąją būtį! Kaip galimas tikrasis pažinimas? Klausimą galima paaiškinti PLATONO įvaizdžiais: mūsų dvasia (siela) yra tam tikra prasme uždaryta mūsų kūne ir tuo būdu atskirta nuo tikrosios būties.1) saulė simbolizuoja šią idėjų idėją. nusižiūrėdamas į idėjas. ir ta nekintanti bei sudaranti reiškinių pagrindą tikroji būtis. kad mūsų kūnas (juslių organai) ir juslėmis suvokiami daiktai (reiškiniai) yra tarpusavyje susiję. Kūnas yra "giminingas'1 juslėmis suvokiamiems daiktams. kaip idėjų idėja. gamtos daiktai dalyvauja jose. Apsivalant (katharsis) nuo juslinių pančių (išeinant iš olos). Taigi tikrasis pažinimas įmanomas dėl to. o saulės apšviesti gamtos daiktai . Klausimas. Olos alegorijoje (1. amžinos ir nekintančios. darosi įmanoma prisiminti idėjas. kurią PLATONAS dar vadina "siela". Todėl kaip idėjų atvaizdai. dalyvavimas) mitas: kosmosas atsirado dėl pasaulio kūrėjo (demiourgos) veiklos. prisiminimas) mitas: sielos esmė yra panaši į idėjas ir joms gimininga. Kaip tai įmanoma? PLATONAS sprendžia šią problemą taip: žmogaus dvasiai. Ir vis dėlto mes ne tik juslėmis suvokiame ( kaip gyvūnai). kad pažinimas negali būti paaiškintas remiantis tik juslumu.kitas idėjas. Dvasią ir tikrąją būtį skiria juslumo iliuzijų pasaulis.) Taigi idėjos yra daiktų esmių amžini provaizdžiai. jis priešstato trečią momentą . o Meteksės (mėthexis gr. Bent svarbiausią savo gyvenimo tarpsnį PLATONAS manė. kuri sudaro reiškinių pagrindą. (Savo vėlyvuosiuose dialoguose jis modifikavo šį požiūrį. Ši idėjų idėja PLATONO sistemoje yra absoliutas (dievybė). dalyvaudami idėjose. Šis kūrėjas pagamino gamtos daiktus iš pirminės medžiagos. juslumas nuslopino tai. Tačiau nuo juslumo skiriasi mūsų pažįstančioji dvasia (nous). Idėjų įvairovę jungia ir viršija gėrio ir grožio idėja. Kaipgi PLATONAS idėjų teorijos pagalba sprendžia minėtą problemą? Jis pateikia du mitus: o Anamnezės (anamnesis gr. iš vienos pusės. kad siela ir tikroji daiktų būtis 48 ./.83 Platono trikampis Tai paskatino PLATONĄ suformuluoti problemą. Iki įžengdama į nykstamą kūną.1. bet dar ir pažįstame. Taigi tikrasis pažinimas pasiekiamas prisimenant. iš kitos. ką matė dvasia. Jie egzistuoja.

1.2). Juslinis suvokimas yra tik išorinė dingstis prisiminimui.—2217 49 . Anamnezės (prisiminimo) požiūriu siela yra susieta su idėjomis. Aprašydamas šią problemą (ją galime apibūdinti kaip PLATONO trikampį).6. 1.susisieja idėjoje (ar idėjose). Trikampio problematikoje problema tampa ir žmogaus praktika. PLATONO trikampis nėra vien teorinis klausimo kėlimas. Situacijos šarnyrus jis paslėpė po mito šydu. Čia greičiau keliamas dar ir etinis reikalavimas. Kodėl? 4. PLATONAS iškėlė pagrindinį uždavinį visai vėlesnei filosofijai.5. IDĖJA DIEVAS DVASIOS FILOSOFIJA HĖGELIS ABSOLIUTAS 1. Nuo to laiko filosofijos uždavinys yra interpretuoti šį mitą.4. kuriose gamtos daiktai dalyvauja meteksės (dalyvavimo) požiūriu.1. Jis parodo dar ir tai.8. PLATONAS neketina apsiriboti aiškinimu. ką reikia daryti (plg.3 ir 1. kaip galimas pažinimas ar kokios yra patyrimo galimybės sąlygos (plg.4 Praktika Kaip rodo olos alegorija.6).

Jei suvokiau skirtumą tarp juslumo ir dvasios. kad negaliu pasiduoti kaprizingam juslinių polinkių ("instinktų") žaismui.5 Filosofinio klausimo kėlimo svarbiausios kryptys Nors PLATONO filosofija daugeliu požiūrių yra persmelkta mitų ir dėl savo pirmapradžio pobūdžio daugelį dalykų palieka nediferencijuotų. juslumas gali skleistis kaip žmogiškas juslumas. o galiausiai visiems žmonėms atrasti šios emancipacijos galimybę. Šia prasme svarbiausias uždavinys yra žmogaus emancipacija: jis privalo išsivaduoti iš tariamų gėrybių. t. kaip bet kokio patyrimo subjektą. Tad filosofija čia pirmiausia orientuota ontologiškai (ontologija = mokymas apie būtybes. Tačiau kai dvasia išsivaduoja. remiantis olos alegorija ir trikampiu. remdamasis protu. o Savimonės filosofija: čia mąstymas žengia priešingu keliu. Taip gauname tris svarbiausias filosofavimo kryptis: o Būties filosofija: mąstymas. Tada žinau ir L ii. bet esu įpareigotas veikti. pradėdamas nuo reiškinių. Taigi klausiama apie patyrimo galimybės sąlygas savimonėje (Aš). trikampis apibrėžia visą teorinės filosofijos erdvę. aklų aistrų bei olos polinkių ir veikti remdamasis žmogiškumu. kas buvoja). kad negaliu likti oloje. Svarbiausios filosofinės tradicijos pozicijos pirmiausia skiriasi viena nuo kitos atsakymu į klausimą: nuo kurio šių trijų "kampų" filosofavimas turi "pradėti" sistemingai plėtotis kaip visuma. apie tai. 1. joje galima aptikti pagrindines filosofavimo problemas. Olos alegorijoje tas. Žmogui dera. bet privalau stengtis išsivaduoti. Tad mąstymas čia pirmiausia orientuotas transcendentaliai.tų reiškinių pagrindą. kad dvasia (protas) valdytų juslumą. kuris jau išsivadavo. Žmogaus emancipacija žmogiškumo vardan reiškia dar ir tai. netvarkingų geismų. ją valdo gėrio idėja.y. sugrįžta atgal į olą ir bando savo buvusius nelaimės draugus "išlaisvinti ir išvesti į viršų". arba pasaulio-sielos-Dievo) sąryšį. kelia klausimą apie būtį . Klausiama apie būtybių tikrąją būtį ir mėginama suprasti būtybę iš jos galutinių pagrindų. t. subjekte.y. Jis pradeda klausimu apie Aš. Tik viešpataujant protui.8. jis klausia apie 50 . apsispręsti remdamasis protu. vis dėlto. tai žinau. kad esame įpareigoti padėti kitiems. Trikampis pirmiausia veda mus prie teorinės ir praktinės filosofijos. Atvaizduodamas būties-aš-idėjos (arba gamtos-subjekto-absoliuto. Taigi klausiama apie patyrimo galimybės sąlygas ne-savimonėje (ne-Aš). bet patirti dvasios laisvę. proto įžvalga. pažinimo ir veiklos skyrimo. Jis privalo ne ne sąmoningai pasiduoti juslinių motyvų sąlygotumui.

Griežtai sistemiškas filosofijos suskirstymas pats būtų filosofijos problema ir suponuotų filosofijos sistemą.7).8. aspektų bei sintezių daugybė. o būties (gamtos). galime išvesti svarbiausias filosofijos disciplinas. kai ką išplėšdami.4 ir 1. savimonės filosofija su KANTU. Teorinės filosofijos svarbiausios kryptys yra būties filosofija. o iš skirtingų pradinių taškų plėtoja tą patį visumos sąryšį. bet naudingu ir įprastu filosofijos suskirstymu į pagrindines disciplinas: 51 . iš tikro filosofija yra viena. Taigi toks filosofavimas būtį ir savimonę. ontologinę ir transcendentalinę problemą apmąsto absoliuto požiūriu kaip vienybę. Filosofijos raida . 1. Aš (sielos) ir idėjos (absoliuto) polių rėmuose kelia klausimą apie tikrojo pažinimo sąlygas. PLATONO trikampyje keliamais klausimais skleidžiasi visa filosofijos tradicija. Beje.taškai gali būti labai įvairiai traktuojami. dvasios filosofija su HEGELIU. o kai ką pakeisdami.9 Filosofijos suskirstymas Iš 1. Filosofijos istorijoje šios trys svarbiausios kryptys susijusios su trimis didžiais vardais: būties filosofija su ARISTOTELIU.tai filosofinių problemų. 7. Todėl žemiau pateikiamoje apžvalgoje apsiribojome nors ir netiksliu. substanciją ir subjektą.5 skyrelių.3 o Dvasios filosofija: mąstymas pradeda nuo idėjos.8. Iš to plaukia ta didžiulė aspektų įvairovė.7 ir 1.2. Jos iš esmės ne prieštarauja viena kitai. • Iš viso to aiškėja skirtumas tarp teorinės ir praktinės (etinės) filosofijos.8 skyrių santrauka \ • Nors žinome daug filosofijų. • Filosofinio klausimo svarbiausios kryptys gali būti išvestos iš PLATONO trikampio: PLATONAS atskleidžia skirtumą tarp dvasios ir juslumo. Tačiau visos trys svarbiausios kryptys eina per visą tradiciją. savimonės (Aš) filosofija ir dvasios filosofija (kaip idėjos filosofija). kuri ir sudaro philosophia perennis diferencijuotą problemų suvokimą (plg. . 1. 1. meteksę ir anamnezę. visi trys pradiniai .patirtinio pasaulio ir jo apibrėžčių subjektą. Jis bando suvokti patyrimo galimybės sąlygas iš idėjos pusės. kuria skleidžiasi philosophia perennis.

Atrodo (nors tai ir abejotina). jo negalima painioti su empiriniais gamtos mokslais) • Antropologija (. Tvarkant ARISTOTELIO raštus. Tačiau greitai pavadinimas įgijo gilesnę prasmę: metafizika yra mokymas apie tai.). 3). jo negalima painioti su specialiųjų mokslų pobūdį turinčiomis antropologijomis) • Filosofinė teologija (== filosofinis mokymas apie Dievą. šiai sričiai priklauso ne tik estetika. kad jis yra bibliotekinės kilmės.2 ir 1. tai po šių dalykų svarstymo eis antropologija (5).filosofinis mokymas apie žmogų. nėra tokios žmogiškojo pažinimo ar veiklos srities.5. Aplink šias pagrindines disciplinas sutelktos vadinamosios "kilmininko" filosofijos (pvz. Kadangi filosofija yra fundamentinis ir universalus mokslas (1. 52 A .3). bet ir technikos filosofjja). religijos filosofija ir pan. 4). kaip meno filosofija. knygos. o Praktinė filosofija (= mokymas apie žmogaus elgesį ir kūrybinę veiklą) • Etika ( = mokymas apie moralės požiūriu reikšmingą elgesį ir jo normas) • Pojetika ( = mokymas apie kūrybą arba gamybą.5. 6) ir užbaigsime filosofine teologija (7). Todėl ARISTOTELIUI metafizika reiškė tiesiog pirmąjį mokslą ir apėmė ontologiją bei teologiją. buvo pavadintos metafizika.. ypatingą reikšmę čia turi transcendentalinė filosofija. Kadangi žmogaus problema apima gamtą (tikrovę ir subjetyvumą (Aš). Mat kiekviena specialiųjų mokslų tyrimo sritis reikalinga filosofinės refleksijos. kalbos filosofija. kuri susietų šią sritį su pagrindinėmis disciplinomis. Po trumpos dabarties filosofijos apžvalgos (2) pereisime prie būties filosofijos (Tikrovė. matematikos filosofija. Pažvelgę į šios knygos turinį. Toliau atsigręšime į praktinę filosofiją (Etika.o Teorinė filosofija • Ontologija (= mokymas apie būtybę kaip būtybę) • Gamtos filosofija (= filosofinis mokymas apie gamtą. Trumpo paaiškinimo reikalingas senas metafizikos pavadinimas. taip pat hermeneutinė filosofija [ . kuri negalėtų būti filosofinio apmąstymo tema. Toliau bus posūkis subjekto link: apžvelgsime svarbiausias savimonės (Aš) filosofijos kryptis (Pažinimas. Mūsų filosofijos įvado struktūra atitinka PLATONO trikampyje nubrėžtas linijas. kurios buvo išleistos/w (gr.supratimo teorija]). susidarysime šiokį tokį įspūdį apie filosofijos temų įvairovę. kas sudaro fizinių būtybių pagrindą. jo negalima painioti su Apreiškimu besiremiančia teologija) • Pažinimo teorija ( = filosofinis mokymas apie pažinimą. meta) fizikos knygų.

augustinikai. taip pat daugybė loginių empiristinių ir lingvistinių krypčių. J. LANDGREBE ir kiti. •greta neopozityvizmo ir neomarksizmo pirmiausia minėtinos neokantizmas ir neotomizmas. Prancūzijoje ir Beneliukso šalyse. F. REINER. O. kritinis racionalizmas. šios trys grupės neišsemia visos dabarties filosofijos. kantininkai ir hegelininkai. FINK. Dabarties filosofiją galima suskirstyti į tris dideles grupes. įvairios atmainos. SARTRE. oficialios komunistinių valstybių doktrinos. E. Žinoma. o Pozityvistiškai orientuota pozicija: jai priskiriama neopozityvizmas. v. GEIGER. Apie 1900 metus Vakarų šalių filosofijoje įvyko žymus posūkis. Nuo to laiko jos reikšmė ėmė silpnėti. 2. M. Jas aprėpia vadinamoji analitinė filosofija. 53 . BECKER. Ši riba nėra atsitiktinė. M. PFANDER. GADAMER. Fenomenologija pirmiausia paplito Vokietijoje. H. egzistencializmas ir hermeneutinė filosofija. o E.2 DABARTIES FILOSOFIJA Dabarties filosofija dažniausiai vadinama XX amžiaus filosofija. Išryškėjo ir įsitvirtino naujos tendencijos.ER. M. Fenomenologinės filosofijos svarbiausieji atstovai yra E. HILDEBRAND. taip pat marksizmo-leninizmo. D. L. H. LEVINAS. atsižvelgiant į bendriausią orientaciją: o Fenomenologiškai orientuota pozicija: jai pirmiausia priklauso klasikinė fenomenologija. BRENTANO (1838-1917) buvo jo pirmtaku.1 Fenomenologiškai orientuotos pozicijos Fenomenologinio mąstymo pradžia yra susijusi su dviem austrų mąstytojais. susijusių su didžiųjų mąstytojų filosofinėmis teorijomis. G. Tai platonikai. HARTMANN. palaikančios ankstesnes filosofines tradicijas. Tačiau daugelis fenomenologinio mąstymo išvadų tapo nuolatiniu impulsu tolesniam filosofavimui: turima omenyje hermeneutinė problema arba fenomenologiškai orientuotų egzistencialistų didžiosios analizės. R INGARDEN. Apie 1960 metus šiose šalyse ji buvo svarbiausia filosofinė srovė. RICOEUR. P. aristotelininkai. Kaip svarbiausios mokyklos. HUSSERLIS (18591938) padėjo pagrindus visai tolesnei fenomenologijos raidai. Dar yra daug mokyklų. M. SCHEI. MERLEAU-PONTY. HEIDEGGER. P. N. E. tomistai. STEIN. A. E. o Marksistiškai orientuota pozicija: jai priklauso neomarksizmo. HUSSERL.

fenomenas turi esmės sluoksnį. Jis apibudinamas kaip idealių. jų padėtis ir savybės yra atsitiktinės. nėra tik jusliška. o įteigiame.8. t. Imkime pavyzdį: aš matau dvi pievoje besiganančias karves.. Prie jų prieina trečia. medžiai. Tatai. 1. kas reiškiasi. kad fenomeną jie analizuoja nepakankamai atidžiai. siekimai). Šis sluoksnis yra grindžiantysis (sudaro fenomeno pamatą ir "laiko" antrąjį sluoksnį). kad "2 -f l = 3" (akivaizdus matematikos dalykas) nėra man duota jusliškai-vaizdžiai. Grynoji lygybė "2 + 1 ~ 3" jokiu būdu nepriklauso nuo faktiškai besiganančių karvių. Fenomeno analizė rodo. kuriame mums duoti ''išoriniai" daiktai (namai. pabaigoje vykusių nevaisingų diskusijų apie pažinimo teoriją į tai. objektų . kuris mano.8. Nors lygybė "2 +1 = 3" pasirodo mums per pojūčius. galėtų kilti įspūdis.4. Tuo pačiu jau pateikta ir fenomenologijos programa: Prie pačių daiktų! Analizuoti tai. Tad išryškėja fenomeno dvisluoksniškumas. kas reiškiasi! Filosofija turi pasukti nuo XIX a. esmė. kad pažinimas yra tik juslinis).y. kad du plius vienas yra trys? Aišku. Fenomenas pirmiausia yra visa tai. Prisiminus PLATONO trikampį (1. Fenomenologija yra mokslas apie fenomenus. Vis dėlto jis jokiu būdu nėra empiristas ( = tas. Ne kartą jis priekaištavo empiristams. baimės. esą HUSSERLIS šneka tik apie justumą ir supranta fenomenologiją kaip empirinį mokslą (plg. kas vyksta "mumyse" (norai. Abiem atvejais man yra kažkas "duota fenomenaliai". Joje HUSSERLIS pagrindė vieną svarbiausių filosofinio tyrinėjimo metodų -fenomenologinį metodą. kas jusliška.3). Taigi HUSSERLIO mąstyme vyrauja platonizmas.1. 54 . tačiau ji pati nėra juntama. HUSSERLIO knyga "Loginiai tyrinėjimai" (1900/01) yra vienas novatoriškiausių dabartinės filosofijos veikalų. ir vidinį patyrimą. "2 +1 = 3" yra visai kas kita: šią lygybe ne juslėmis apčiuopiame. fenomenas turi empirinio realumo sluoksnį.1 Fenomenologinis metodas (E. kad juslume glūdi ir nejusliniai dalykai. ką aptinkame patyrime. kuriame mes refleksijos būdu suvokiame. Pavadinimas "fenomenologija" kilo iŠ graikiško žodžio phainetai ( — reiškiasi). automobiliai). kas nejusliška. kas neabejotinai duota. kurį akivaizdžiai suvokiame juslumu. provaizdis). Kokia prasme aš dabar matau. kad 2 + 1 lygu 3. galbūt tik paskatina mane įžvelgti. Karvės ganykloje yra empiriškos. eidetiškų (iš gr. eidos ~ idėja.2 ir 1. HUSSERL) E. Grynuosiuose logikos ir matematikos formalizmuose HUSSERLIS ir atrado nejusliškus fenomenus (panašiai kaip PLATONAS). pojūčiai. kas fenomenuose reiškiasi (phainetai). Jusliniai aktai. kas yra fenomenas. Galima skirti išorinį patyrimą. kuriuose man duotos besiganančios karvės. individualios.2. ir to. Išsiaiškinkime skirtumą tarp to.2). o Kita vertus. realios. kuris yra pamatinis visai fenomenologinei filosofijai: o Viena vertus.1.

Nuo eidoso "raudonis" aš galiu pereiti prie eidoso "spalva" ir toliau prie eidoso "savybė". Svarbiausi fenomenologinės etikos atstovai buvo M. idealiųjų. HARTMANNAS. aštrino ir kitų filosofų žvilgsnį į fenomeninę duotybę. kuri aprėptų visas filosofines disciplinas. taikydami savo metodą. Kruopštumas. taikoma etikoje ir estetikoje. Šia linkme fenomenologinis metodas buvo nuolat tobulinamas ir tikslinamas. antlaikinių ir antistorinių esmių sritį. Tačiau esmės įžvalga sugriebia ne Šį konkretų raudonį. Vis dėlto didieji fenomenologai labai praturtino dabarties filosofiją: jų atliktos gausios ir rūpestingos analizės pateikia gerai paruoštą medžiagą beveik visoms filosofinėms disciplinoms. Taigi esmės ir vertybės sudaro dvi grynosios. Čia buvo remiamasi tuo. kad jie laikėsi dvasios filosofijos nuostatos ir analizavo tai. Tiesa. egzistuoja įvairios esmių pakopos. pats HUSSERLIS netrukus pasuko į transcendentalinę fenomenologiją. kad esmės fenomenologinį pažinimą ("matymą") praktinėje filosofijoje atitinka vertybės bei santykių tarp vertybių pajautos. Tokių esmių esama ne tik logikos ir matematikos srityse. Jinai nepriklauso nuo šio raudonio ir konkretaus šio raudonio atspalvio.8. Didelės reikšmės fenomenologija turėjo ir praktinei filosofijai.sluoksnis. Šis sluoksnis yra prieinamas dvasios aktams. Fenomenologijos tikslas yra grynų (formalių ir materialių) esmių sistema. lygiai kaip "2 4-1 = 3" nepriklauso nuo besiganančių karvių. tuo tarpu kiti fenomenologai veikiau išlaikė ontologinę tendenciją. priešingai negu empiriniai mokslai (faktų mokslai). Iš pradžių fenomenologai nebuvo orientuoti nei į būties filosofiją (ontologiją). Pavyzdys? aš turiu raudoną pieštuką. koks yra fenomenologinės filosofijos uždavinys: fenomenus analizuoti taip. Galima sakyti. Jis turėjo suteikti filosofijai naują ir galutinį pavidalą. bendrą visiems raudoniams. Šiandien pirmapradės fenomenologijos pozicijų laikosi tik nedaugelis filosofų. Šio pieštuko raudonumas yra man duotas juslinio suvokimo aktu. noezėms (iš gr. Patyrime aptinkame veikiau materialiąsias (turinio prasme) esmes. Be to. bet "raudonio" eidosą. kas eidetiška ir idealu. ir yra suvokiamas esmės įžvalgoje. SCHELERIS ir N. Dabar mes galime nurodyti. 55 . gryną esme. Dėl to fenomenologinė filosofija vadinama esmės filosofija. Esmės (teorinę) filosofiją atitinka vertybių filosofija. INGARDENAS. idealiosios būties sritis. Filosofiniai mokslai yra eidetiniai mokslai (esmės mokslai). Pagrindinis fenomenologinės estetikos atstovas buvo R.5).1. nei į savimonės filosofiją (transcendentalinę filosofiją) (plg. neabejotinai realų daiktą. kad idealios esmės taptų duotybėmis. HUSSERLIS ir ankstyvieji fenomenologai manė. kad fenomenologiniu metodu galima išskirti ir ištirti grynųjų. kurio jie laikėsi. noesis = nejuslinis pažinimas).

P. CAMUS. J. būtent vidujybės refleksija. Čia visuomet šneku apie save. yra esmiškai suinteresuotas savo paties buvimu . tačiau egzistuodamas šiame mąstyme. G. viską racionaliai subordinuojančią ir techniškai pasisavinančią. SARTRE. K. kad pats mąstytojas. Jis padarė lemiamą įtaką dabartiniam egzistencializmui. žinančiam kelią. kuris neapsijuokia. SARTRE. paversdamas bendrybe vidujybe. 200-201) Ką reiškia šis skyrimas? Žmogus gali reflektuoti kasdienį patyrimą. iš kurio kyla filosofija (1. Objektyvais mąstymas viską sudeda į rezultatą. kaip. kad jie priklauso tiesiog mąstytojui. o rezultatams neteikia reikšmės. Egzistencialistai mano. ir platesne prasme abu austrų dialogistai M. Net kai aš reflektuodamas atsigręžiu į save. kaip apie kažką. KlERKEGAARDĄ (1813-1855). EBNER. tuo tarpu subjektyvus mąstytojas. jis vis labiau subjektyviai izoliuojasi. o Tačiau žmogus gok suvokti save pat į ir kaip galimybę. MARCEL. Mąstydamas jis mąsto bendrybę. kas duota objektyviai. P. asmeninės. Taip būna. kad jis iš esmės turi dvi galimybes: o Jis gali savo interesą nukreipti į tai. WUST.(III. Aš kaip šitas Aš čia nesvarbus. M. Ir M. Todėl jo mąstymas yra kitokio pobūdžio refleksija. refleksija gali išlikti objektyvi. Egzistencializmas yra ypatingas savimonės filosofijos variantas. kaip protingą būtybę.1). o ne kitam subjektui. MARCELIS joje įžiūri pagrindinę "turėjimo" tendenciją. Tačiau būtent šis "mano paties" Aš ir rūpi egzistencialistams. JASPERS. Šioje subjektyvioje refleksijoje jis ieško savojo "Aš pats". kuo gali būti ir kiti.2.Šiuo buvimu jis egzistuoja. priklausanti tik šiam. Jie atmeta objektyvią refleksiją. BUBER bei F. individualios. Tai objektyvios ir subjektyvios refleksijų skyrimas. HEIDEGGERIS laiko objektyviai reflektuojamą žmogaus būtį neautentiška ir nupuolusia. KIERKEGAARD.. objektyvus mąstymas skatina žmoniją smulkiam sukčiavimui. BUBERIS kalba apie daiktiško pasaulio neautentiškumą. A. Pasak J. kiekvienas žmogus. Dauguma egzistencialistų atėjo iš fenomenologinio judėjimo ir todėl taikė fenomenologinį metodą. kad ir filosofija dažniausiai yra objektyvios refleksijos paženklinta. tapdamas objektyviu arba kokiu nors nežmonišku bodu virsdamas spekuliacija.2 Egzistencializmas Pirmuoju egzistencinės filosofijos atstovu galima laikyti danų mąstytoją S. iš dalies dėl to. ji veda prie Šleikštulį sukeliančios būties savaime (l'en soi). ^Objektyvus mąstymas yra abejingas mąstančiam subjektui ir jo egzistencijai. beje. kaip valstybės pilietį. nuolat tampa. Šios galimybės būdingas pavyzdys yra mokslinis-techninis interesas. HEIDEGGER. Egzistencializmui priskiriami šie mąstytojai: S.3.1.. atsisakydamas savęs. P. G. Tuo tarpu subjektyvus mąstymas viską paverčia tapsmu. remdamiesi KIERKEGAARDO suformuluotu skyrimu. iš dalies dėl to. Jo pamatines mintis galime paaiškinti.. kaip egzistuojantis. savo asmeninio individualaus subjektyvumo ir vidujybės. Egzistencialistai mano. Nekreipiu į jį dėmesio. kai aš save mąstau kaip gyvą būtybę. subjek- 56 . Pakišdamas šį rezultatą nusirašymui ar pasakinėdamas. kaip egzistuojantysis. Vidujybės refleksija yra subjektyviojo mąstytojo dviguba refleksija. M.

patiriant būties trapumą gyvenimo ribinėse situacijose (JASPERS). neišvengiamos nesėkmės ir mirties akivaizdoje. egzistencialistai negailestingai iškelia į pirmą planą žmogaus būties prasmės problematiką. turėtų būti fenomenologinės analizės objektas? Fenomenologija turėtų analizuoti egzistencijos struktūras. Autentiškos būties-galimybės reikalavimas atskleidžia ir svarbiausius praktinius etinius siekius. Pasak KIERKEGAARDO. Egzisten- 57 . įmestyje į pasaulį ir faktiškume žmogus patiria save kaip laisvę ir galimybę. Tuo jie pripažįsta visišką egzistencijos absurdiškumą. Egzistencinis filosofavimas radikaliai kelia autentiško egzistavimo reikalavimą. kaip laisvos egzistencijos. Ji atsiskleidžia kaip besirūpinantis ir sergintis buvimas -pasaulyje (HEIDEGGER). net neviltį savo buvimo absurdiškumo. baimę. Radikali laisvė pasireiškia tuo. laisvė. SARTRE ir CAMUS atmeta Dievą. suprantant savo būtį kaip buvimą-mirties-link (HEIDEGGER). Koks yra egzistencializmo santykis su fenomenologija? Pirmiausia į akis krenta egzistencialistų priekaištas fenomenologijos klasikams (visų pirma pačiam HUSSERLIUI): klasikinė fenomenologija yra paženklinta objektyvios refleksijos ir dėl to užmiršta egzistenciją. Todėl daugelis egzistencialistų atsisakė fenomenologijos. Jis įstumiamas į rūpestį. Baigtinume. yra Dievo šifrai. kokia yra pirmapradė egzistencijos sąranga ir sklaida. Objektyvios ir subjektyvios refleksijų. Egzistencialistai atskleidžia žmogui jo tikrąjį Aš kaip laisvę ir kaip galimybę. tikint ir būnant ištikimam.tyvios būties. slepiančią egzistenciją. kaip galutinis žlugimas. atsakomybe. Šios analizės yra vienas svarbiausių egzistencializmo pasiekimų. Ji yra suvokiama egzistenciniuose išgyvenimuose. ribinės situacijos ir mirtis. kurių reikšmę turime išsiaiškinti. vartotojiškos mąstysenos ir kasdienos išsiblaškymo miglą. kuris santykiauja pats su savimi". ši prasmės problematika interpretuojama įvairiai. kad žmogus save patį suvokia kaip galimybę ir projektuoja save. SARTRE: žmogus yra beprasmė aistra (l'home ėst une passion inutile). Ji turėtų parodyti. kuris vadinamas egzistencija. kurioje aš pats save kuriu. kuriam žmogus turi atsispirti ir kuriame turi ištverti. žinant savižudybės galimybę (CAMUS). Žmogus yra tokia būtybė. kaip galutinį prasmės pagrindą. KlERKEGAARDUI vienintelis galimas būdas įveikti neviltį yra egzistencinis žmogaus ryšys su Dievu. "kuriai būnant rūpi pats jos buvimas" (HEIDEGGER). egzistencija yra "santykis. kokį pats save projektuoju egzistuodamas. Tiesa. Lygiai taip pat MARGELIUI tikroji egzistencija yra dalyvavimas dieviškoje būtyje mylint. to Aš. Ji yra subjektyvumas. Ji atsiranda meilingoje komunikacijos kovoje (JASPERS). JASPERSO požiūriu. Aš esu toks. Perplėšę kasdienybės. Kas gi. objektyvumo ir egzistencijos skyrimas egzistencializmui/turi lemiamos reikšmės. HEIDEGGERIS tokias struktūras vadina egzistencialais. egzistencialistų nuomone. Egzistencija yra pagrindinė egzistencializmo tema. Žmogus yra pažadinamas iš kasdienio buvimo-pasaulyje savimaršos ir susiduria su savo. Egzistencija visuomet esti pasaulyje.

teorijų. visos visuomenės bendrą (buvimas-drauge) save s supratimo ir išankstinio supratimo būdą. ką norėjo išreikšti Beethovenas? O gal tokios interpretacijos prasmė veikiau ta. Moderniosios hermeneutikos pirmtakai buvo F. GADAMERIS sako taip: Filosofinė hermeneutika prieina išvadą. ką norime suprasti. Egzistencialų teorija Šiandien yra būtina filosofinės antropologijos dalis. būtinas atstumas tarp epochų. lytiškumas. aplinkybių ir meno kūrinių aiškinimas.4. kad pats interpretatorius yra kūrėjas ir savo nuostatas įneša į interpretaciją! Vargu arkas suabejos. G. E. Svarbiausia sąlyga yra mūsų buvimo-pasaulyje istoriškumas. dalykų aplinkybių ir kt. Šiandien hermeneutikos problemų ratas apima tekstų. Lemiamą impulsą kelti hermeneutinį klausimą davė teologija (1. tiksliau. iškyla visiškai konkreti supratimo problema. istoriškumas. interpretavimą. supratimas ir interpretavimas yra daugiau nei grynas pakartojimas. nulemiančios egzistenciją. Šiuolaikinis hermeneutikos pavidalas kyla iš egzistencialistų. 1069-1070). ir išankstinis supratimas tampa supratimo dalimi. turėjimas ir pan. kurį lemia konkreti visuomenės istorinė situacija. istoriškumą. dievų pasiuntinio. "Nepanaikinamas. aiškintojas) meno. buvimas-drauge. kai suprantantysis atsižvelgia į savo prielaidas. kad supratimas yra galimas tik tuomet. Taigi supratimo prielaida visuomet yra išankstinis supratimas. kuris kondensuojąs! kalboje. pirmiausia HEIDEGGERIO. baimė. suteikiantis supratimui įtampą ir gyvenimą"(GADAMER). Tekstų. H. 2. kad teisingas yra antrasis atvejis. hermeneutikos problemą galime suformuluoti taip: suvokus kalbą. ar jis tik pakartoja tai. Ką tai reiškia? Ar Karajanas atkuria tik tai. egzistencialų teorijos.cinės struktūros. jis šį meno kurinį interpretuoja. kūniškumas. Išankstinis supratimas yra įvairiai sąlygotas. vertimo ir aiškinimo (hermeneus = gr. Su šiuo išankstiniu supratimu artėjame prie to. . įvykių. SCHLEIERMACHER (1768-1834) ir W. D. Produktyvus interpretatoriaus įnašas neatsiejamas nuo pačios supratimo prasmės. Remdamiesi egzistencialų teorija. (GADAMER (2). teorijų. taip pat specialesnės: anonimiškumas. Imkim tokį pavyzdį: Herbertas von Karajanas diriguoja orkestrui. kultūrų. yra pasauliškumas. aiškinimą ir supratimą. ką Beethovenas sukūrė? Tiksliau sakant.13 Hermeneutika Hermeneutika (iš Hermio. Čia reikia skirti: o Viena vertus. klasių. Šventojo Rašto aiškinimo (egzegezes) problematika. buvimą-drauge kaip egzistencialus. įvykių.2). heroldas. atliekančiam Beethoveno 9-ąją simfoniją. DlLTHEY (1833-1911). Taigi. gėda. rasių yra antsubjektyvus momentas. nešusio žmonėms dievų žinias) kilo iš skelbimo. buvimas-mirties-link.

Mes negalime reflektuodami pereiti nuo savo konkretaus buvimo "čia" prie gryno "Aš mąstau". Todėl ir tikėjimo tiesos.1. Pirmoji orientacija pasaulyje įvyksta. kad tai neįmanoma. Kai reflektuodamas noriu paaiškinti šį išankstinį supratimą. negalime jo išaiškinti? Ar negalime aiškiai atskirti tai. mes niekada nesužinosime. aiškinimai. žinodami apie šį sąlygotumą. Pasaulis visuomet yra patiriamas per komunikaciją ir yra atviras kalbos dėka. E. Kalba pati savaime kiekvienam kalbančiajam yra tam tikras išankstinio supratimo būdas. SCHELER. Visuomet jau yra konkretus. kadangi kinta istoriko supratimo horizontas ( = išankstinis supratimas). mūsų buvimo-pasaulyje kalbiškumas galiausiai artikuliuoja visą patyrimo sritį. kalbą). kad istorinio įvykio reikšmė negali būti vienareikšmiškai nustatyta. GADAMERIS pabrėžia: Žmogus pažįsta^ pasaulį. (CORETH (2). Todėl šiuo atžvilgiu visi supratimai.4 5. Meno mokslai negali interpretuoti meno kūrinių pačių savaime. meną. ką Beethovenas norėjo išreikšti. Mes negalime savęs peržengti. INGARDEN) manė. kuris plaukia iš individo kilmės ir jo gyvenimo istorijos. tarpininkaujant kalbai.1).5 59 . interpretavimas). Ankstesnių filosofinių teorijų geresnis filosofinis istorinis suvokimas skleidžiasi šiame hermeneutiniame rate.1) metodų sampratoje.savo istorinį supratimo horizontą. kas yra Karajano interpretacija? Ar negalime atskirti mūsų išankstinio supratimo nuo "paties dalyko"? Fenomenologijos klasikai (HUSSERL. mokantis kalbos. klausia. taigi paženklinti šio sąlygotumo. aplinkybių sąlygotas. todėl istorijos rašymo problema nuolat kyla iš naujo. kad tai padaryti galima (plg.4. pasaulyje save patiriantis ir suprantantis žmogus. Konkretus išankstinis supratimas negali būti visiškai pašalintas. kuris. interpretavimai yra istoriški. Dar daugiau. individualų istoriškumą. kad Šventojo Rašto egzegezė ir tradicinio tikėjimo turinio supratimas visuomet sąlygotas istoriškai konkrečios mūsų šiandienio buvimo-pasaulyje kalbos. Ji gyvuoja komunikacijoje. ir tai.turi būti vis iŠ naujo artikuliuojamos. - 4. CORETH hermeneutinį ratą apibūdino taip: Jis reiškia. vėl susiduriu su išankstiniu supratimu. 18) Svarbiausia čia yra kalba.4. Dvasios mokslai tyrinėja "žmogaus dvasios kurinius" (istoriją. kuris yra nepaaiškinama prielaida. Ką norėjo išreikšti Devintojoje simfonijoje pats Beethovenas. neistoriškai. Hermeneutika atlieka svarbų vaidmenį šiuolaikinėje dvasios mokslų (plg. Istorija turi boti nuolat perrašoma. (1071) Konkreti gyva kalba yra visų ta kalba kalbančių žmonių bendro išankstinio supratimo išraiška. religiją.1.. ir šiuo atžvilgiu ji yra bet kokio supratimo sąlyga. Šių mokslų metodas yra ypatingas supratimo būdas (aiškinimas. Ar. nes interpretacijoje dalyvauja išankstinis supratimas. Mes visuomet atsinešame patys save . Tačiau ir teologas žino.o Antra vertus. Istorikas žino.. Esama neįveikiamo hermeneutinio rato: bet kokį supratimą sąlygoja suprantančioje išankstinis supratimas.. 2. kad negali būti pradinio taško be prielaidų. 1. Tačiau hermeneutinio mąstymo raida parodė.

Mat šis metodiškumas pats kyla iš istoriškai ankstesnio supratimo. E. dvasią.XIX amžiaus pozityvizmas. Filosofija yra tik mokslo tarnaitė. apibūdinsime keturias svarbiausias analitinės filosofijos pozicijas: ankstyvąjį WlTTGEiNSTElNĄ.2. Pateiksime pagrindinius pozityvizmo principus: 4.t. LAAS). kaip glaudžiai pastarieji yra susiję su išankstiniais. XX amžiaus analitinės filosofijos centrai buvo Viena ir Cambridge. MACH (1838-1916).Žinoma.atmesti viską. materialu. COMTE (1798-1857).y. Pozityvizmas "nepripažįsta jokių kitų pagrindų. jos uždavi60 į? . Gamtos mokslų ir teorijų istorija rodo. 2. nuosekliai empiristiškai ir materialistiškai atmetamos. 22 Analitinė filosofija Analitinė filosofija priklauso antrajai dabarties filosofijos grupei. išskyrus pozityvius faktus. Ir gamtos mokslai neišvengia šios problemos. laikomi mokslu. visas pažinimas gali būti redukuojamas į pojūčius. o Scientizmas: su švietėjišku patosu pozityvizmas paskelbė besąlygišką tikėjimą mokslu. išorinius ir vidinius pojūčius" (E. Jų nuomone.3. vėlyvąjį WlTTGENSTEINĄ. LAAS (1837-1885) ir E. t. tai nereiškia. kas nėra jusliška. Jos ištakos . Dievą ir t. Maždaug nuo 1960 metų jos reikšmė Europoje ėmė augti. Visą fizinę ir psichinę tikrovę sudaro vien pojūčių kompleksai.1 Pozityvizmas Klasikinio pozityvizmo pagrindiniai atstovai XIX amžiaus antrojoje pusėje buvo A. Glaustai pristatę klasikinį pozityvizmą.y. Net formaliąją logiką bandoma paaiškinti empiristiškai. kad dvasios moksluose vyrauja savivalė: kiekvienas iŠ šių mokslų yra griežtai metodiškas. Europoje įsigalėjus nacionalsocializmui ir komunizmui. pirmiausia tikslusis gamtos Mokslas.1 o Empirizmas: dauguma pozityvistų yra radikalūs empiristai. laiko ir kultūros sąlygotais supratimo būdais. o Materializmas: su empirizmu tiesiogiai susijusi tendencija . Mažiausiai nuo hermeneutinės problematikos priklauso formalieji mokslai.2. analitinė filosofija pasitraukė į anglosaksų ir Skandinavijos šalis. Vis dėlto tai nepašalina hermeneutinės problemos. Tik empiriniai mokslai. Vienos ratelio neopozityvizmą. Todėl visos kalbos apie protą. t. Čia ji tapo vyraujančia filosofine kryptimi. kritinį racionalizmą.

Pateiksime svarbiausias traktato mintis. WITTGENSTEINAS (1881-1951) yra vienas žymiausių dabarties filosofų. yra dalykų padėties buvimas. kokia jo forma) ir tikrovei.0312: Sakinio galimybė grindžiama objektų pavadavimo ženklais principu. Tik joje žmonija įveikia religinius ir metafizinius prietarus. Visas pažinimas yra atspindėjimas. 3: Loginis fakto atspindys yra mintis. kad daiktas gali būti dalykų padėties sudedamoji dalis.2. Ji rodo.atspindėti. WW Bd. 7-83). metafizinė ir pozityvistinė. Pirmasis. Jo ankstyvuosius darbus iš esmės sąlygojo formaliosios logikos raida. 2. kad "loginės konstantos" nieko nepavaduoja.4). kad yra trys žmonijos raidos pakopos: teologinė. WnTGENSTElNAS remiasi savo draugo B.1.4. t. RUSSELLO darbe "Principia mathematica" (1910-1913) (plg. kiek galima dažniau naudosimės paties WlTTGENSTElNO žodžiais. numeruotais teiginiais parašyta knygelė "Tractatus logicophilosophicus" (1921. Šis patosas leidžia suprasti daugumos pozityvistų antimetafizinį ir antireliginį nusiteikimą.3). yra loginė forma. 1. Pozityvistinė pakopa yra žmonijos pažangos rezultatas. ir (minčių) atspindėjimo forma yra loginės prigimties. 2. 4. kokia dalykų padėtis yra galima ir kokia negalima.01: Dalykų padėtis .4.1). Ši teorija teigia. 3. prasidėjusi apie 1850 metus ir pasiekusi aukščiausią tašką A. daiktų) sąryšis. RUSSELLO loginiu atomizmu. kad ir tikrovės forma (dalykų padėties galimybė). Kadangi logika yra tikrovės ir atspindžio forma. 4.01: Teisingų minčių visuma yra pasaulio atspindys. Ji teigia. WITTGENSTEINO darbas yra maža. Taigi visuose prasminguose sakiniuose yra du dalykai: loginė forma. 2.1.nys apibendrinti atskirų mokslų rezultatus (plg. Kadangi jo autoriaus kalba yra paprasta ir tiksli. kas yra.1. tai: 4.5 Logika nagrinėja dalykų padėties galimybę.01: Sakinys yra tikrovės atspindys. 2: Tai.2 Ankstyvasis WUtgensteinas Austras L. COMTE'O trijų stadijų koncepcija išreiškia pozityvizmo patosą ir iki šiol daro įtaką. I.y.011: Svarbu yra tai. Todėl "faktų logikos negalima niekuo pavaduoti". tikrovės forma.1. Pažinimas yra galimas dėl to. N.1: Sakinyje mintis išreikšta juslėmis suvokiamu pavidalu. pasiekia moksliškumo pakopą. kuri 61 .teisingai arba klaidingai . 3. Mano pagrindinė mintis ta.4. faktas. 2. kad pasaulis yra "faktų. kas turi boti bendra kiekvienam atspindžiui (nesvarbu. naujas perspektyvas atvėręs. ir 1.tai objektų (dalykų. 1. kad atspindys galėtų ją apskritai .18: Tai. WHITEHEADO ir B. Šią galimybę ji pateikia grynai formaliai. o ne daiktų visuma" (Tractatus 1. Garsioji A.

Ludwig Wittgenstein. Vienoje. Cambridge. sukūrė. gimė 1889 m. Antruoju. Pirmuoju savo kūrybos periodu davė stiprų impulsą neopozityvizmui atsirasti (Vienos ratelis). be kita ko. ir kalbos žaidimų teoriją. 62 . Ryškiausia dabarties filosofijos figūra. mirė 1951 m. orientuotu į lingvistiką.

kas negali būti išsakyta. 4. esą logika yra empirinis mokslas. kurie mintyse pavaduoja atspindėtus objektus. Apmąstomų dalykų riba yra ir (empirinius) faktus atspindinčios kalbos riba. WlTTGENSTElNAS atmeta požiūrį.8.kas negali būti mąstoma. ii ženklai.11: Teisingų sakinių visuma yra gamtos mokslo visuma (arba gamtos mokslų visuma). apmąstomų dalykų visuma sutampa su gamtos mokslų visuma.iš vidaus apriboti tuo. abu kiti "kampai" redukuojami tokiu būdu: "Aš" redukuojamas į atspindinčius.632: Subjektas nepriklauso pasauliui. kad tai.3). Jo atsakymas: 5. gali būti mąstoma aiškiai. kas apskritai gali būti mąstoma. Jos teiginiai yra tautologiški.10 skyrelyje matėme. Prisiminkime PLATONO trikampį (1. Po to neišvengiamas ir scientizmas: 4. kas gali būti mąstoma. kokį vaidmenį WlTTGENSTElNAS skyrė filosofijai. kuris atsiranda. aiškiai apibrėždama. 2. kurios susieja empirines sąvokas. logiškai struktūruotus sakinius (gamtos mokslas). paties WlTTGENSTEINO požiūris kitoks. jo filosofija pasilieka juslinių šešėlių oloje. Matysime. Taigi šios išvados liudija.5). 1. Ji yra gamtos mokslų tarnaitė. kas negali boti mąstoma. jis yra pasaulio riba. Logika yra visiškai nepriklausoma nuo patyrimo. 4. kad čia esama panašumo į akį ir regėjimo lauką.116: Visa.2. Tą. 4. Priešingai negu klasikinis pozityvizmas. apibendrinus atskirus stebėjimo faktus.114: Ji turi apibrėžti.83)! WnTGENSTElNO poziciją galima interpretuoti kaip empiriškai redukuotą (apribotą) dvasios filosofijos variantą. kas gali būti išsakyta. kad.115: Ji parodo.logiškai analizuoti gamtos mokslų kalbą. 5. 1. jog WlTTGENSTElNAS visas tris filosofinių klausimų grupes taip supaprastina. kad apsispręsta empirizmo naudai (plg.y.6. nei mokslas. Tačiau čia WlTTGENSTEINUl iškyla savimonės filosofijos klausimas apie subjektyvias patyrimo sąlygas (plg. t. Matėme. Jos uždavinys . Visa.yra ir tikrovės forma.633: Kur pasaulyje galima aptikti metafizinį subjektą? Tu sakai. Bet juk akies tu iš tikrųjų nematai Ir niekas regėjimo lauke neduoda pagrindo išvadai.113: Filosofija apibrėžia ginčijamą gamtos mokslų sritį.1). kad šia redukcija remiasi neopozityvizmas (2.2. Ji nėra nei teorija. kad. ji turi . kas gali būti išsakoma. visiškai nieko nesakantys. ką matome. kalbant platoniškai. jo požiūriu. Po Šios PLATONO trikampio redukcijos atrodo. Tą patį galima pasakyti kitaip: visus prasmingus sakinius sudaro tik o empirinės sąvokos ( = daiktus atitinkančios išraiškos) ir o loginės funkcijos. matome akimi. būtis redukuojama į atspindimą. 63 . kas gali būti mąstoma ir tuo pačiu . Tiesa. Ja remiantis. logiškai struktūruotą dalykų padėtį (tikrovė). gali būti išsakoma aiškiai. 4. "Mano kalbos ribos reiškia mano pasaulio ribas". Idėjos vietą užima tautologiška formalioji logika.

3 Vienos ratelio neopozityvizmas Neopozityvistinė mokykla. kas vyksta ir vienaip ar kitaip yra. Pasaulio. 6 pieš. Tačiau jų ne įmanoma išsakyti. tokios formos" (kaip l pieš. Ji pasirodo.432: Koks yra pasaulis. kaip yra.41: Pasaulio prasmė turi būti už jo ribų. Panašiai yra ir su Dievo problema bei religija: 6.4321: Visi faktai yra tik uždavinys. kad teisingai pamatytų pasaulį. Garsiojoje traktato pabaigoje sakoma: 6. Jeigu yra kokia nors vertybė. taip sakant. Tai. 6. matome. kas vyksta. numesti kopėčias po to. jis regimas kaip (ribota) visuma. kuri susiformavo. kas mistiška. Labai panašiai WlTTGENSTEINAS samprotauja apie vertybės problemą. ji turi būti anapus visko. Jis turi Šiuos teiginius įveikti. Akis ir regėjimo laukas pagal Wittgensteiną. galiausiai pripažįsta jų beprasmiškumą. kas vienaip ar kitaip yra. ribų. Tai turi būti anapus pasaulio. kad jis yra. o tai.522: Tikriausiai esama neišsakomybės. pasirodžius 1929 metais darbui "Mokslinis pasaulio supratimas 64 ."Regėjimo laukas nėra. o ne sprendimas. anapus visko. jame nėra jokios vertybės . ji neturėtų jokios vertės. pajauta yra tai. (Jis turi. kurio negalima išsakyti. Šios problemos pasirodo. kaip vyksta. 6. 2. negalima iškelti ir klausimo.) Greičiau jo forma yra tokia kaip 2 pieš. 7: Apie ką negalima kalbėti. ir vyksta taip. 6. koks yra pasaulis.44: Mistiška yra ne tai. [įgalima ir atsakyti.54: Mano teiginiai suteikia aiškumą tuo būdu. kas visam tam suteikia ne-atsitiktinumo pobūdį. remdamasis jais.net jeigu ji būtų. Nes visa. kai.5: Atsakymui. taip pat laisvės prasmės problematika (praktika). Pasinaudoję PLATONO trikampiu. tapo žinoma visuomenei. tai yra mistiška. stovinčiam virš pasaulio visiškai nerūpi. 6. apie tai reikia tylėti. Jeigu klausimą apskritai galima iškelti. 6. negali būti pasaulyje. kaip WlTTGENSTElNO filosofija yra susijusi su tam tikra klasikine problematika: pasaulio (būties). nes tai vėl būtų atsitiktinis dalykas. kurią kelia praktinė filosofija: 6. pakyla virš jų. gana stipriai veikiama WrrrGENSTELvo Traktato. kad tas. Dievas neatsiveria pasaulyje. sielos (Aš). Pasaulyje viskas yra taip. yra atsitiktinai. Dievo (idėjos) problematika. Mįslės nėra. kai jomis užlipo).2.45: { pasaulį žiūrint sub specie aeterni [amžinybės požiūriu]. turinti verte. kaip ribotos visumos. kuris mane supranta. sakykim.

jie yra radikalūs scientistai. parodysime. K. teiginių. neturinčių empirinių atitikmenų. jie laikosi nuomonės/kad tik dabar tapo galima teisinga (moksliška) filosofija.. FEIGL ir kiti. 2. kuriuo parodoma. Neopozityvistai ir daugelis jų pasekėjų dėl jų scientistinių pažiūrų vadinami moksliniais filosofais. Vėliau. sakinį "Šiame debesyje sėdi Jupiteris" galima nagrinėti kaip visiškai 5.1). CARNAP.y. CARNAPAS pateikia pavyzdį: kažkas vartoja predikatą "liamziškas" (akivaizdžiai visiškai neprasmingas žodis) ir daiktus skirsto į liamziškus ir ne-liamziškus. kokiomis sąlygomis daiktai vadinami liamziškais. jis sako. kad joje liktų tik du elementai: o empiriniai (jusliniai) elementarūs potyriai ir jų o formalūs loginiai ryšiai (plg.23. Taigi pirmasis kriterijus yra empirinis.2. K. WITTGENSTEINO požiūriu. jog pasakyti negalįs. Neopozityvistų pagrindinis reikalavimas yra: pertvarkyti mokslą sistemą taip. kuriuos sudaro beprasmiai Žodžiai.2). "Niekas" ir pan. Mokslo etalonu jie laiko tiksliuosius gamtos mokslus. kai o jame nėra beprasmių žodžių.loginis. R. Taigi sakinio prasmė nustatoma metodu. žodžiai "Dievas". Kita vertus. "Absoliutas". Tad yra dvi beprasmių teiginių (t. nei klaidingi) klasės. REICHENBACH. Šį požiūrį perėmė ir jį patikslino R. Neopozityvistai yra loginiai empiristai.2. Svarbiausieji neopozityvizmo atstovai yra: M. POPPER.2217 4. V. CARNAPAS: sakinys yra prasmingas tuomet. ir o jei sakinys yra sudarytas korektiškai sintaksės požiūriu. O. kaip vystėsi neopozityvistinė filosofija. nes liamziškumas yra metafizinė savybė. kurie nėra nei teisingi. Pirmajai klasei priklauso sintaksės požiūriu korektiški teiginiai. CARNAPO požiūriu. kada sakinys yra teisingas ir kada ~ klaidingas. Jo klausiama. kokiomis sąlygomis teiginiai yra moksliškai prasmingi.6 . yra beprasmiai kaip ir "liamziškumas". Visi kiti mokslai tikslaus gamtos mokslo metodo pagalba turi būti paversti vieninteliu vieningu mokslu. H. Tad didesnioji filosofijos dalis nuo PLATONO iki HĖGELIO buvo atmesta kaip nemoksliška. Be to. H. teiginio prasmė glūdi jo verifikacijos metode. WITTGENSTElNAS ir neopozityvistai pripažįsta tik empirinius metodus. o antrasis ..Vienos ratelis". NEURATH. HAHN. Neopozityvistai daug nusipelnė formalių loginių tyrinėjimų bei metodologijos ir mokslo teorijos srityse. 2. Remdamiesi COMTE trijų stadijų koncepcija (2.y. SCHLICK. t. sakiniams su šiais žodžiais nepritaikomas verifikacijos metodas. žodžių.1 Prasmės kriterijus Galima iškelti klausimą. pasitelkę pavyzdį. KRAFT.

Tad kaip POPPERIS atskiria gamtamokslinius teiginius nuo metafizinių? Atsisakęs empirinio verifikavimo idėjos. Žinomas garsus pavyzdys: "Visos gulbės yra baltos". Metafizikai yra tarsi muzikantai be klausos. kad stebėjimo būdu gali būti įrodytas jų klaidingumas. o Viską. Pavyzdys: "Visas varis yra laidus elektrai" yra gamtamokslinis visybinis teiginys. Ši neopozityvistų metafizikos kritika yra Visiškai skaidri: o Jie nekritiškai remiasi empiristine ir scientistine mokslo sąvoka. iki šiol patikrintas tik daliai vario. Australijoje buvo atrastos juodos gulbės. be mokslo yra dar kitos žmogiškosios veiklos rūšys. kurią visiškai teisėtai gali išreikšti religija arba menas (plg.beverčiai. Kaip tik griaustinį interpretuojant kaip Jupiterio niurzgėjimą.. ir jos negali turėti pretenzijų būti mokslu. kas neatitinka šios mokslo sąvokos. ne tik metafiziniai.y. kad visos hipotezės apie ko nors egzistavimą yra beprasmės. religija ir menas. pvz. kurie mokslo požiūriu yra beprasmiai. metafizinės: pvz. CARNAPO požiūriu.2 ir 1. pvz. kuris bus nelaidus elektrai. Jis parodė. Mokslo sąvoka apibrėžiama. Tačiau juk gali būti atrastos ir juodos gulbės. Tuo tarpu metafiziniai teiginiai nėra empiriškai falsifikuojami. išeitų.. remiantis tokiu prasmės kriterijumi.4. Gal galima rasti varį. Tačiau tos veiklos rūšys nėra mokslas. jis iškelia empirinio falsifikavimo kriterijų. HUME'O (1711-1776) požiūrio. Gamtamoksliniai teiginiai (taip pat bendrieji teiginiai) skiriasi nuo metafizinių teiginių tuo. nuosekliai remiantis scientizmu. Antrajai klasei priklauso sintaksės požiūriu netaisyklingi teiginiai. "Cezaris yra pirminis skaičius" arba "Niekas niekėja" (HEIDEGGER).2 beprasmiai. 1. Tačiau tuo diskusija apie prasmės kriterijų nesibaigė.. kad varis yra laidus elektrai. metafizika išreiškia tam tikrą gyvenimo pajautą. Kaip šis teiginys gali boti verifikuotas? Tvirtinimas. o Iš šios mokslo sąvokos jie neabejodami išveda prasmės kriterijų. kad. dėl to jie ir neturi prasmės. Tačiau dalis vario dar lieka nepatikrinta. Mes matome. kaip aštriai reiškiasi antimetafizinė nuostata. bet ir daugelis gamtamokslinių teiginių galėtų būti laikomi beprasmiais.3). jie demaskuoja kaip beprasmybe. "Jupiteriui" nuro7. bet jei teiginio prasmė yra nustatoma (empirinės) verifikacijos metodu.1.prasmingą. hipotezė. t. kad 66 . tai empiriniai bendrieji teiginiai yra 4.63. Tačiau metafizikai religijos ir poezijos dalykus suplaka su mokslu ir gauna darinius. CARNAPAS nori pasakyti: žinoma.5 domas empirinis atitikmuo.4. Remiantis POPPERIO teorija. o religijos ar meno požiūriu . empiriniai bendrieji teiginiai negali būti verifikuojami. Šią empiristinio prasmės kriterijaus sampratą kritikavo K. Jis grįžta prie D. kurio pagrindinė mintis tokia: gamtos mokslai formuluoja dėsnius kaip bendruosius teiginius. POPPERIS.

yra dar neatrastų planetų. CARNAPAS pateikė naują prasmės kriterijaus variantą, praplėsdamas verifikaciją patvirtinamumu, kitaip tariant,patikrinamu/nu. Dėl to prasmės kriterijus tapo žymiai tolerantiškesnis. Jį galima suformuluoti taip:
Tam, kad teiginys "būtų empiriškai prasmingas, yra būtina ir pakankama, kad šis teiginys būtų empirinės kalbos dalis, t.y. dalis pagal tikslias sintaksės taisykles sudarytos kalbos, kurios teiginių visuma gali būti patvirtinta" (STEGMULLER, l, 410).

Tačiau ir šią tolerantišką sampratą teko sušvelninti. Pasirodo, kad vadinamosios dispozicinės sąvokos (pvz., "tirpstantis vandenyje", "laidus elektrai", "trapus"), taip pat sąvokos '"ilgis", "temperatūra1', "masė", "elektronas", "Schrodingerio funkcija" ir t.t, kelia sunkumų. Jų negalima be tam tikrų papildymų redukuoti į pagrindinius stebimus predikatus, t.y. patvirtinti. G. PATZIGAS prasmės kriterijaus problematiką apibendrina taip:
...arba pats prasmės kriterijus yra beprasmis teiginys, kadangi jis nepriklauso nė vienai jo nustatytai prasmingų teiginių klasei (t.y. jis nėra nei loginis, nei teorinis teiginys) tokią į absurdą vedančią išvadą drąsiai padarė WrrTGENSTEiNAS savo "Traktate", ji galioja visiems filosofiniams teiginiams, taip pat ir jo paties (plg. 2.2.2 pabaiga), - arba jis yra tik pasiūlymas, kaip tvarkyti kalbos vartojimą; tuo atveju jo neprivalo paisyti tas, kas teikia pirmenybę kitam, pvz., tradiciniam kalbos vartojimui. Atmetus abi šias galimybes, lieka dar dvi: empirinį prasmės kriterijų galima suprasti kaip išraiškų "prasmingas sakinys", "mokslinis teiginys" ir kt. faktiško vartojimo nustatymą. Tuomet jis veikiau yra klaidingas empirinis teiginys. Pagaliau CARNAPO principą galima aiškinti kaip bandymą nubrėžti aiškią ribą tarp loginių matematinių arba empirinių mokslinių teiginių iš vienos pusės, ir metafizikos teiginių iš kitos. Pastarasis aiškinimas, mano nuomone, labiausiai atitinka CARNAPO intencijas; vis dėlto net taip interpretuojant bandymas nėra sėkmingas: pirma, jo nubrėžta riba yra ne ten, kur jos pagrįstai galima būtų tikėtis, ir antra, nepakanka tik nubrėžti ribą, kad metafizinius teiginius jau laikytume beprasmiais. (CARNAP (2), 116-117)

2.23.2 Nuo Vienos ratelio prie naujosios analitinės filosofijos Prasmės kriterijaus pavyzdys aiškiai parodo, kad neopozityvizmo požiūrio į pamatinius filosofijos klausimus raida yra "vidinio būtinumo sąlygoto pagrindinių pozicijų nuolatinio peržiūrėjimo istorija" (E. HEINTEL). Problematika, kurią mes pavaizdavome PLATONO trikampiu (plg. 1.8), negali būti taip lengvai įveikta, kaip manė Vienos ratelio neopozityvistai, - apie tai liudija vadinamosios empirinės bazės klausimas. Kas iš tikro yra pradinė empirinė duotybė! Ar tai fizinis daiktas, ar psichinis išgyvenimas? Knygoje "Pasaulio loginė struktūra" (1928) CARNAPAS pasirinko vadinamąją savos psichikos bazę. Taigi jis pagrindė empirinę sąvoką elementariais psichiniais išgyvenimais.
Pavyzdys: Aš stebiu, kaip žalmargė karvė ėda žolę. Žinoma, tai empirinis dalykas. Neopo-

67

zityvistai diskutavo apie tai, kas iš tikro yra ta empirinė bazė? Fizinis dalykas, kuris gali būti išreikštas sakiniu "Žalmargė karvė ėda žolę", ar psichinis dalykas - mano stebėjimo, kad žalmargė karvė ėda žolę, išgyvenimas? CARNAPAS pasirinko antrąjį sprendimą. Tuo jis užėmė metodinio solipsizmo poziciją, t.y. poziciją, apsiribojančią vien mokslininko psichika.

Tokio metodinio solipsizmo pasekmės pasirodė lemtingos: fizika turėtų tapti psichologijos disciplina, paliekančia likimo valiai intersubjektyvumą (galimybę kitiems subjektams patikrinti stebėjimo teiginius), ir tuomet niekas negalėtų pasakyti, ką turi veikti mokslininkai su gamta. Dėl to POPPERIS atmetė psichinę bazę ir pasirinko daiktų ir kūnų pasaulio kalbą. Tačiau šiuo atveju kyla pavojus psichologijai tapti fizikos disciplina, kadangi tai, kas psichiška, gali būti aptinkama tik kaip išorinė intersubjektyviai suvokiama elgsena. Kaip, pvz., dantų skausmą galima išreikšti daiktų ir kūnų pasaulio kalba? Matome, kad radikali empirinė pozicija susiduria su panašiais sunkumais tiek prasmės kriterijaus atveju (2.2.3.1), tiek empirinės bazės atveju. Negali būti panaikinti savimonės filosofijos (transcendentaliniai) ir būties filosofijos (ontologiniai) klausimai. Atmetus šiuos klausimus, remiantis vien empirinės duotybės baze; negalima pasakyti, nei kam ta duotybė duota, nei kas ja yra duota. Reiškiniai lieka be subjekto, kuriam jie reiškiasi, ir be būtybės, kuri perjuos reiškiasi (plg. 1.8.2). Vienos ratelio įpėdinė analitinė filosofija atsisakė radikalių neopozityvizmo pozicijų. Analitinė filosofija tapo tolerantiškesnė metafizikos atžvilgiu. W. STEGMULLERIS rašo:
Reikia tikėtis, jog visos vadinamosios metafizikos problemos daugiasluoksniškumo suvokimas atves į tai, kad nepagrįsta abipusė polemika liausis: iš vienos pusės, empiristas nebegins, peržengdamas tai, ką jis gali pagrįsti, tezių, kurias galima paremti tik jo paties atmestaisiais metafiziniais argumentais, o iš kitos pusės, metafizikas nelaikys, nepagrįstos baimės įkvėptas, (su antimetafizine pozicija apskritai nieko bendro neturinčio) empirinio mąstymo pozityvaus įnašo į logiką ir mokslo teoriją - "pozityvistine velnio išmone", reikalinga tik tam, kad sugriautojo sistemą. (1,428)

4.4.1

2.2,4 Kritinis racionalizmas
Jau 1.4.4.2 skyrelyje minėjome kritinį racionalizmą. Jo pagrindiniai atstovai yra K. POPPER, H. ALBERT, E. TOPITSCH. Plg. taip pat 1.6.13.

Kritinį racionalizmą reikėtų pristatyti ne kaip koncepciją, o veikiau kaip metodinę nuostatą, mąstymo būdą. Todėl nesunku suformuluoti pagrindinę kritinio racionalizmo mintį: mokslinių teorijų negalima įrodyti iš principo. Mes mokomės ne iš žinių ir įžvalgų, o iš klaidų. Mokslinė pažanga kyla iš to, kad bandome falsifikuoti esamas mokslines teorijas. Nėra galutinio žinių

68

pagrindimo. Mums nieko kito nebelieka, kaip laipsniškai tobulinti tai, kas yra, nurodant tai, kas yra klaidinga. Dėl to kritinis racionalizmas atsisako daugelio filosofų užimamos filosofijos neutralumo pozicijos politinės ir socialinės tikrovės atžvilgiu; "jis negali sustoti ties kuria nors riba; nei ties mokslinių disciplinų, nei ties kurios nors socialinės srities riba, kuriai įprotis, tradicija ar sąmoningas draudimas galėtų suteikti imunitetą nuo racionalios kritikos" (H. ALBERT, 6). Tad kritinis racionalizmas yra užsiangažavęs. Pagrindinis šio užsiangažavimo punktas yra ideologijos kritika. Kiekvieną valstybės, visuomenės, Bažnyčios ar mokslo teiginį, koncepciją ar nuomonę kritinis racionalizmas imasi vertinti, Kritikuojama dviem kryptini: o Kritika nukreipta prieš visas nefalsifikuojamas koncepcijas bei teiginius - mėginama jas demaskuoti kaip beprasmes arba iracionalias. o Kritika nukreipta prieš tokias falsifikuojamas koncepcijas, kurios dėl tam tikros strategijos ar interesų turi imunitetą kritikai, kitaip sakant, yra nuo kritikos apsaugotos. Šiuo atžvilgiu kritiniam racionalizmui yra budingi agresyvumas ir švietėjiškumas. Taigi, kritinio racionalizmo požiūriu, filosofija yra kritinis protu besiremiantis mokslas (1.5.5). Jokia prasmė, koncepcija, teorija negali pretenduoti į imunitetą kritikai. Jau vien intelektualinis sąžiningumas reikalauja kritiškai tikrinti tai, ką ruošiamės teigti. Nėra tokio švento ir tokio gerbtino dalyko, kuriuo negalėtų suabejoti kritinis protas. Atsižvelgdami į valstybės imunizuotos ideologijos patirtį (marksizmas-leninizmas, nacionalsocializmas), kritinio racionalizmo atstovai teisėtai pabrėžia, jog būtina negailestingai kritikuoti bet kokį dogmatizmą, bet kokią imunizavimo strategiją. Tačiau iškyla problema: kritimo racionalizmo kritikos sąvoka remiasi POPPERIO falsifikacijos principu (plg. 2.2.3.1 ir 1.6.13). Šis principas yra susijęs su empirizmu ir scientizmu ir, be kita ko, teigia, kad viskas, kas nėra empiriškai (t.y. moksliškai) falsifikuojama, turi būti laikoma iracionaliu, t.y. beprasmiu. Jei kritinio racionalizmo atstovai taip teigia, tai pats jų tvirtinimas yra dogma, reikalaujanti kritikos. Jau ARISTOTELIS žinojo, kad įrodymo metodas priklauso nuo dalyko, kuris įrodinėjamas. Akivaizdu, kad tokios filosofinės teorijos, kaip ARISTOTELIO metafizika arba KANTO transcendentalinė filosofija, būdamos neempirinės empiriškumo teorijos (plg. 1.4.1.3), nėra empiriškai patikrinamos ar falsifikuojamos. Tačiau, kadangi jos griežtai racionaliai reikalauja transcenduoti patyrimą, joms turi būti taikoma kitos rūšies kritika, kuri nors ir nėra empirinė (eksperimentinė, prognozistinė), yra nemažiau racionali. Tad jei kritinis racionalizmas nenori pats tapti kritikai imunitetą turinčiu

69

dogmatizmu, jis turi filosofiškai skirti kritikos sąvoką. Antraip jis bus priverstas racionaliausias filosofines ir teologines teorijas nekritiškai ir dogmatiškai traktuoti kaip iracionalias ir beprasmes, kadangi jis jų negali suprasti, remdamasis savo prielaidomis. 2.2.5 Vėlyvasis Wlttgensteinas Jei WlTTGENSTElNO "Tractatus" (2.2.1) turėjo lemiamą įtaką loginiam empirizmui, t.y. neopozityvizmui, tai 1953 metais po autoriaus mirties išleisti "Filosofiniai tyrinėjimai" buvo nemažiau svarbūs moderniajai lingvistikai ir su ja glaudžiai susijusiai filosofinei pozicijai. Lingvistika yra empirinis kalbos mokslas. Jis aprašo konkrečias kalbas ir nurodo jų korektiško vartojimo normas. Vėlyvojo WlTTGENSTElNG mąstymui būdingas tas posūkis kalbos link, kuris maždaug nuo 1960 metų tapo būdingas visai filosofijai. Ankstyvasis WlTTGENSTEINAS ir Vienos ratelis (2.2,2 ir 2.2.3) manė, pasitelkę formaliąją logiką, galėsią sukurti formalią idealią kalbą. Ši vieninga mokslo kalba turėjo pašalinti kasdienės kalbos netikslumus, daugiaprasmiškumą, atspalvius ir tuo būdu tapti aiški ir vienprasmė. Dabar WlTTGENSTEINAS įsitikino, kad gyvojoje kalboje neįmanoma išraiškų reikšmės atskirti nuo tų išraiškų vartojimo.
Kiekvienas ženklas atskirai atrodo negyvas. Kas suteikia jam gyvybę ? - Jis gyvena vartojamas (Filosofijos tyrinėjimai, Nr. 432).

Tai, ką reiškia išraiška, priklauso nuo to, kaip ji vartojama konkrečioje kalboje. Nėra idealios kalbos. Mes turime grįžti j kasdienę kalbą. Kaip išraiška vartojama kalboje, parodo tos kalbos gramatika. Ji apima kalbos žaidimo taisykles.
Esmė yra išreikšta gramatikoje. (371) Kokios rūšies objektas kas nors yra, pasako gramatika. (373) Gramatika nesako, kaip turi būti sudaryta kalba, kad ji atliktų savo paskirtį, kad ji vienaip ar kitaip veiktų žmogų. Ji tik aprašo ženklų vartojimą, bet jokiu būdu jo neaiškina. (496) Reikšmės aiškinimas aiškina žodžio vartojimą. Žodžio vartojimas kalboje yra jo reikšmė. Gramatika aprašo žodžių vartojimą kalboje. Tad jos santykis su kalba panašus į žaidimo aprašo, žaidimo taisyklių santykį su žaidimu (Filosof. gramatika I, Nr. 23).

Kalbos sugretinimas su žaidimu čia yra svarbiausia. WlTTGENSTEINAS kalba apie kalbinį žaidimą.
"Kalbinį žaidimą" paprastai sudaro kalbinių išraiškų seka, kuriai taip pat priklauso tam tikra išorinė padėtis, o dažnai ir kiti veiksmai (STEGMULLER 1,589).

Antai 'kalbos žaidimai yra įsakymai ir veikimas pagal įsakymus, daikto aprašymas pagal išvaizdą arba išmatavimus, istorijų prasimanymas, sąmojų laidymas ir t.t. Kas įsitraukia ir dalyvauja žaidime, tas taip pat jsitraukia į

70

tam Pragyvenimo formą. Kalba yra gyvenimo forma. Kalba yra riba, kurios peržengti negali niekas. "Kalboje yra viskas sprendžiama". Ji yra "mąstymo nešėja". -Tačiau kuo čia dėta filosofija? WnTGENSTElNO požiūriu, santykis tarp lingvistinės analizės ir filosofijos yra panašus \ santykį tarp gamtos mokslo ir filosofijos, aprašytą "Traktate" (2.2.2).
Filosofijos uždavinys yra ne sukurti idealią kalbą, bet išaiškinti esamos kalbos vartojimą (Filos. gramatika, p. 19). Filosofija jokiu būdu neturi kištis į faktinį kalbos vartojimą, ji gali tik jį aprašyti. Taip pat ji negali jo ir pagrįsti. Ji palieka visa, kaip yra (Filos.tyrinėjimai, Nr. 124).

4.4.4

Taigi ar filosofija yra lingvistika, t.y. specialus mokslas? Taip! Bet ji turi dar ir svarbų terapeutinį uždavinį: jai privalu gydyti senamadiškus filosofus nuo "filosofinių problemų", kadangi jie suteikia išraiškoms kitą reikšmę negu ta, kuri yra kalboje. Klasikinės filosofinės problemos yra pseudoproblemos. Jos yra suvedžiojimas vartojant kalbą. Ankstesnieji filosofai yra žmonės, kurie, išgirdę sakant lyja, klausia: "Kas lyja?". Perskaitę, kad kyla sviesto kainos, jie nori sulaikyti sviestą. Lingvistinė terapija galėtų šiems filosofams parodyti, kaip taisyklingai, pagal gramatikos taisykles reikia vartoti žinomas išraiškas (pvz., "būti", "aš", "tikras", "niekas" ir t.t.). Ji galėtų išgydyti protą nuo apžavų.
Koks tavo tikslas filosofijoje? - Parodyti musei kelią iš musgaudžio (Filos. tyrinėjimai, Nr. 309). Problemos, kylančios dėl mūsų kalbos formų painiojimo, turi gelmės pobūdį. Tai gilus nerimas; jo gylis siekia tiek, kiek siekia mūsų kalbos formos, ir jo svarba tokia pat, kaip mūsų kalbos svarba. - Paklauskime: kodėl gramatinį pokštą suvokiame kaip gilų? (O tai ir yra filosofijos gylis).(111) Mes grąžiname žodžius iš metafizinio į kasdienį vartojimą. (116) Filosofijos rezultatai yra kurių nors paprastų nesąmonių atradimas ir gumbai, kuriuos protas gavo, atsitrenkęs į kalbos ribą. Jie, gumbai, leidžia pažinti tokio atradimo verte.(119)

Tad iškyla situacija, panaši į "Traktato" pabaigą: "Apie ką negalima kalbėti, apie tai reikia tylėti.1' 23 Palyginimas Trumpai išdėstėme pagrindines fenomenologijos ir analitinės filosofijos pozicijas. Galime pateikti tokius sugretinimus: o HUSSERLIS ir ankstyvieji fenomenologai buvo įsitikinę galėsią fenomenologiniu metodu išskirti gryną, idealią, neistorinę grynosios esmės sritį ir tuo būdu naujai pagrįsti filosofiją. Ankstyvasis \VlTTGENSTElNAS ir Vienos ratelis buvo įsitikinę galėsią, remdamiesi scientizmu bei formaliąja logika, sukurti formalią idealią kalbą ir idealų vieningą mokslą.

71

o Egzistencialistai pasuko į Aš, laisvę, istoriškumą, individualų konkretumą. Egzistencinė praktika leido suabejoti fenomenologijos idealu. Analitinės filosofijos raida vertė atsisakyti Vienos ratelio prielaidų. Kritinis racionalizmas tvirtina, kad tikras žinojimas yra negalimas. o Hermeneutika pabrėžia: mūsų supratimas, žinojimas ir pažinimas yra sąlygoti išankstinio žinojimo, t y. išankstinio supratimo, kuris yra mūsų istoriškumo rezultatas ir yra fiksuotas kalboje. Hermeneutinis ratas yra neįveikiamas. Taip pat vėlyvasis WITTGENSTEINAS pabrėžia konkrečios kalbos, kitaip tariant, konkretaus kalbinio žaidimo, kuris yra mūsų gyvenimo forma, reikšmę. Matome, kad abi dabarties filosofijos srovės, kėlusios absoliučius reikalavimus, galiausiai atsirėmė į konkrečios kalbos problematiką. 2.4 Marksizmas Iki 1960 metų marksizmas vaidino tam tikrą vaidmenį dabartinėje filosofijoje labiausia dėl to, kad 1917 metais marksizmas-leninizmas tapo oficialia SSSR valstybės doktrina. Tačiau ir Vakaruose marksizmui buvo skiriamas dėmesys (pvz., austromarksizmas}. Nuo 1960 metų Vakaruose didelę reikšmę \gLJoneomarksizmas. 2.4.1 Kari Mara {1818-18S3) Jau 1.4.4.1 skyrelyje pristatėme vieną pagrindinių MARXO koncepcijos elementų- bazės ir antstato sampratą. Rekomenduojame dar kartą perskaityti tą skyrelį. MARXAS žmogų apmąsto darbo proceso, kuriame žmogus dalyvauja, požiūriu, taigi ekonomikos (pramonės) išsivystymo lygio ir socialinių gamybinių santykių požiūriu. Abu pastarieji sudaro materialią ekonominę bazę. Siedami su PLATONO trikampiu ir trimis tradicinėmis filosofavimo kryptimis (plg. 1.8.3 ir 1.8.5), galime taip interpretuoti MARXO teoriją: gamyba, kaip materialinė ekonominė bazė, užima Absoliuto vietą. Garsioji MARXO pretenzija pastatyti HEGELĮ nuo galvos ant kojų atitinka Š| aspektą: HĖGELIO teorijos dieviškojo Absoliuto vietą MAUKO teorijoje užima materialinis ekonominis Absoliutas, kaip viską grindžianti tikrovė. Ši materiali ekonominė bazė stovi aukščiau už visa, kas individualu, ji yra kolektyvinės prigimties, kadangi tai žmonių giminės socialinis gamybinis procesas. Šiame gamybos procese žmogus gamina ir pats yra gaminamas.

72

kurią kiekvienas individas ir kiekviena karta randa kaip kažką duota. liaujasi. Jai būdingas klasių priešiškumas. ką jie dievino ir su kuo kovojo. 2. MARXO. ENGELSO ir V. Ilgainiui jos pradeda prieštarauti (ligtoliniams) gamybiniams santykiams. uždavinys -jį pakeisti" (Plg. pažangi klasė nuverčia pasenusią (reakcingą) viešpataujančią klasę ir pati tampa viešpataujanti. Tolesnio gamybinių jėgų vystymosi procese proletariatas emancipuojasi. priklausantis atskiram individui.6. žmogus yra išnaudojamas. Taip vergovinę visuomenę pakeitė feodalinė visuomenė. Pagrindinis filosofijos uždavinys yra pažadinti proletarinę sąmonę ir suformuoti revoliucines pažiūras. kapitalų ir socialinių bendravimo formų suma. Ji yra viso vystymosi paskutinė klasė. Tad koks yra filosofijos uždavinys? "Filosofai tik skirtingai aiškino pasaulį. Bet žmogaus esmė nėra abstraktas. Privatinė nuosavybė disponavimą daiktais paverčia disponavimu žmonėmis. ką filosofai vaizdavosi kaip "substanciją" ir kaip "žmogaus esmę".. eksproprijavus ekspropriatorius. Taigi žmogaus egzistencinė situacija visiškai priklauso nuo materialinės ekonominės bazės. Ta gamybiniu jėgų. Tačiau gamybinės jėgos vystosi toliau. kad tai. Ji yra SSSR ir jos sąjungininkių 73 . Taip industrializacija pradėjo prieštarauti feodaliniams gamybiniams santykiams. yra realus pagrindas to. iki tol engiama. Ši kapitalizmo nužmoginta masė yra proletariatas. Savo tikrovėje ji yra visuomeninių santykių visuma (MARX (2) 464). o šią buržuazinė visuomenė. Naujieji gamybiniai santykiai panaikina išnaudojimą ir susvetimėjimą. suvokia savo nužmogintą padėtį ir paskutinėje revoliucijoje nuverčia kapitalizmą tam. ULJANOVO (LENINO) pažiūromis pagrįsta sistema. Kapitalizme. Išsigimusi materialinė ekonominė bazė vystosi pagal vidinį dėsningumą: iš pradžių gamybos santykiai atitinka esamą gamybinių jėgų (įrenginiai. Buržuazinėje kapitalistinėje visuomenėje materialinės ekonominės bazės išsigimimas esąs didžiausias. taptų tikrove. (MARX (2) 35).Todėl beprasmiška nagrinėti žmogų kaip individualų asmenį..9) Filosofija turi tapti praktinė tam. susvetimėjęs ir paverstas preke. Žmonių viešpatavimas žmonėms. kad sukurtų beklasę visuomenę. Tačiau ši bazė yra išsigimusi. Šis prieštaravimas veda į revoliucijas. kaip jokioje kitoje visuomenėje. I. o žmogaus rūšies esmė visiškai atsiskleidžia tobuloje visuomenėje. kurį lemia gamybiniai santykiai. taip pat 1.4 2 Marksizmas-leninizmas Marksizmas-leninizmas yra K. kas protinga. buvęs privatinės nuosavybės sąlygomis. technika) lygį. Klasių prieštaravimų šaltinis yra privatinė gamybos priemonių nuosavybė. Nauja. Kiekvienai visuomenei yra būdingos skirtingos priešiškos klasės. F. mašinos.

gimė 1818 m. socialinis ekonominis procesas yra visuomenės raidos pagrindas.Kari Marx. Triere. Marksizmas yra viena stipriausių dabarties filosofijos srovių. mirė 1883 m. 74 . Žymiausias socializmo teoretikas. Londone. Pasak jo istorinio materializmo teorijos.

MERLEAU-PONTY. ženklus filosofijoje. pasirėmę MARXO ankstyvaisiais darbais. J. M.2) ir Rytų Europos valstybinio komunizmo rezultatų įbaugintų neomarksistų. BLOCH. Be to. kad tikrovė yra neprotinga ir nežmogiška. BENJAMIN. kritinės teorijos šalininkų. ADORNO^ H. Kartkartėmis neomarksistinis mąstymas susilaukdavo didelio akademinio jaunimo dėmesio. Marksizmo-leninizmo pavyzdys rodo. Antropologinis posūkis veda į esamybės kritiką. Marksizmo-leninizmo sistemai būdinga tai. Neomarksistinės pažiūros yra MARKO minčių (visų pirma jo jaunystės darbų) junginys su smola^n&mi&filosofijos (anarchistinėmis ir egzistencialistinėmis) ir psichologijos (visų pirma psichoanalitinėmis) teorijomis. MARCUSE.visiškai panaikinti šią socialinę neteisybę. prie įsitikinimo. darosi nekritiškai dogmatiška ir garbstanti "klasikus". Kritika nukreipta ir prieš (analitinės 75 . atsakingą ir laisvą asmenybę. Čia kalbama ne apie atskirų trūkumų kritiką bei reikalavimą juos pašalinti. Neomarksistiniuose sluoksniuose dažnai formuojasi tiesiog tikros sektos. Tikslas . neomarksizmui yra būdingos bendros pagrindinės tendencijos: o Antropologinis posūkis. kad šiose šalyse filosofijos tyrinėjimai ir dėstymas (nors ir būna šiokių tokių išimčių) nėra laisvi. E. kad filosofijai iš esmės reikalinga laisve. Filosofai turi laikytis partijos nustatytų marksizmo-leninizmo ribų. Didžioji dalis neomarksistų atsisakė Rytų Europos valstybinio komunizmo marksistinės-lenininės sistemos.oficiali doktrina. dėl to kyla įnirtinga kova tarp įvairių pakraipų (pvz. Vėlyvojo kapitalizmo engiamas ir išnaudojamas. Jų dėmesys krypsta į žmogų.1. yra šie: G. Nors ir daugiasluoksniam. SARTRE ir M.t). būtinajai plėtotis. Pagrindiniai neomarksizmo atstovai arba šio judėjimo pradininkai..43 Neomarksizmas Čia kalbama apie daugialypį judėjimą. Be jų. maoistų ir t. pastebimai išsiplėtusi maždaug nuo 1960 metų. kaip kūrybiškai savarankišką. neomarksizmui artimi yra J. Veikiau kritikuojama visa vėlyvosios kapitalistinės visuomenės organizacija. tarp neomarksistų paplitęs sunkiai suprantamas žargonas. Todėl ši doktrina vis labiau stingsta. 2. leninistų. TU W. HORKHEIMER. HABERMAS ir W. trockistų. LUKACS. technologinės sistemos manipuliuojamas žmogus turi atsiskleisti egzistenciškai kaip laisva individualybė. Valstybei ir visuomenei reglamentuojant filosofiją. Daugelis egzistencializmo įkvėptų (2. o Kritika. sunaikinama atmosfera. ėmė žiūrėti į žmogų daug plačiau negu marksizmo-leninizmo ortodoksai.

savaime gims naujas žmogus. jei bus pašalintas šis pagrindinis blogis. mokytojų ir mokinių nelygybę (antiautoritarinis auklėjimas). Neomarksistai bjaurisi šia gerove. ir jos maitinamos tariama gerove. Galingas valstybinis ir monopolistinis kapitalizmo aparatas sukuria vartotojų ir -pertekliaus visuomenę. kad visos visų sričių problemos yra iš principo įveikiamos tų sričių demokratizavimu. mano. o Technologijos kritika. HABERMAS). kiek galima autonomiškesnių vienetų su demokratine savivalda. visuomenės ir ekonomikos mokslų srityse. Neomarksistai taip pat atmeta gamybos priemonių privatinę nuosavybę. nuvertus supuvusį vėlyvąjį kapitalizmą. plg. Taikant demokratiją ne tik valstybei (politinė demokratija). Kai kurie neomarksistai. kuris demokratiškai išspręs visas šias problemas. dingtų susvetimėjimas ir viešpatavimas. kultūra ir politika šiomis totalinės decentralizuotos demokratizacijos sąlygomis.4. Šios tendencijos ypatingai ryškios Frankfurto mokyklos kritinėje teorijoje (HORKHEIMER. išnykstantis. kaip turi funkcionuoti pramonė.2 o Demokratizacija. Žinoma. Tuo būdu baigtųsi išnaudojimas.1) kritiškai angažuoto mokslo.5. dauguma neomarksistų atmeta biurokratiškai išpūstą centralizuoto aprūpinimo bei valdymo valstybę ir reikalauja visas sritis maksimaliai decentralizuoti. atspindėdamas esamybę. kad bet kuri socialinė žmonių nelygybė iš esmės yra klasinės visuomenės rezultatas. Vyrauja įsitikinimas. geras žmogus atsiras savaime. Naujas. kartu ją kritikuotų. Žmonių susvetimėjimas vėlyvajame kapitalizme veikia technokratiškai. stokoja konkrečių praktinių modelių. Jie reikalauja mažų. dažnai tokie įsivaizdavimai yra utopiški.4. kurioje neprivilegijuotoms masėms iš esmės atimamas savarankiškumas. visuomenė.filosofijos siūlomą) mokslą. kad pagrindinis blogis. kuris.2 76 . yra privati gamybos priemonių nuosavybė. atsisakydamas ją vertinti. kurie galėtų parodyti.1. turi būti sukurta sistema. bet ir visai visuomenei (socialinė demokratija).1. Jų kritika yra visų pirma nukreipta prieš gigantines technologijas. apskritai viešpataujančių ir valdomųjų nelygybę. kuris apsiriboja objektyviu esamybės tyrimu ir atspindėjimu. aišku. darbdavių ir darbininkų nelygybę. 2. Tiesa. kurių dėka pramonė ir valstybė viešpatauja žmonėms ir jais manipuliuoja. išnaudoja- 6. kurioje pagaliau būtų demokratiškai legitimuotos ( = įteisintos) visos priemonės ir procesai. ją panaikinus. 1. tačiau pagrindinį blogį supranta plačiau. Socialinis teisingumas iš esmės yra lygybės visose visuomenės srityse atkūrimas. MARXAS manė. Neomarksistai yra įsitikinę. MARCUSE. kad. gimdantis žmonių susvetimėjimą. ADORNO. Tai liečia vyro ir moters nelygybę (moterų emancipacija). Neomarksistai reikalauja (ypač dvasios. kuri užliūliuoja susvetimėjusias.

Kai kurie neomarksistai pasirinko terorizmo kelią. susiduria su didele problema: MARXO požiūriu. KAMLAH. Žemiau pateiksime keturias atskiras pozicijas. negausus intelektualų elitas. kad jie žmones supranta kaip 77 . Daugelis neomarksistų mano revoliuciją esant būtiną. Šios mokyklos atstovams būdinga tai. laiko save įgaliotais ginti masių objektyvius.1 Dialoginė rekonstrukcija (Erlangeno mokykla) Erlangeno mokyklai priskiriami šie filosofai: P.mas ir manipuliuojamas mases. susipažinome su fenomenologijos. revoliucijos prielaida yra revoliucinė klasė. Juk LENINAS ir MAO įvykdė komunistinę revoliuciją be industrinio proletariato. Kapitalistinėje visuomenėje ši klasė gali būti tik darbininkų klasė. tikruosius interesus. jo požiūriu. revoliucija negali įvykti be ją vykdančios klasės. revoliucinė situacija be revoliucinės klasės yra nesąmonė. daugiausia studentai.atkreipė dėmesį \altematyvias gyvenimo formas. Tačiau bet kurio marksisto požiūriu. pozityvizmo ir marksizmo pozicijomis.beje. O. Jis pakirto naivų tikėjimą mokslu. praradusį bet kokį aktualumą. žinoma. 2. Tačiau neomarksistai turi pripažinti. Kiti. apie kurias diskutuojama vokiškai kalbančiose šalyse. Jis iškėlė gyvenimo kokybės. kadangi. Jis. 23 Atskiros pozicijos Apžvelgėme dabartinę filosofiją. SCHWEMMER. Šios grupės pažiūros yra artimos analitinės filosofijos tradicijai. kad šiuolaikinė darbininkija nėra linkusi į revoliuciją. Būtų klaidinga atmesti neomarksizmą kaip nesėkmingą socialinį romantinį jaunuolių pokštą. demokratijos ir decentralizacijos klausimus. apie kuriuos pačios masės nežino ir nenori žinoti. Jis sukėlė didelį susidomėjimą socialine filosofija. kuriam MARXAS. tačiau subjektyviai jis nieko nenori žinoti apie savo proletarinę situaciją. V. Daugelis marksistų rezignavo ir atsitraukė į "didžiojo vengimo" poziciją (MARCUSE). nepritarė. technika bei pramone ir ryžtingai stojo prieš pozityvistinės tradicijos empirinį scientistinį mąstymą (pozityvizmo ginčas}. O Revoliucija. Vis dėlto dabartinė filosofija yra žymiai 'įvairesnė. Neomarksizmas turėjo didelę įtaką filosofijos raidai nuo 1960 metų. aplinkos. LORENZEN. Objektyviai proletariatas yra. kuri Šiandien (visai kitaip negu ankstesniais dešimtmečiais) formuoja filosofinių problemų ratą. Dėl to jie.5.

kad jie derėtų su kitų tikslais. 1. religijos.4. Kritinio racionalizmo atstovai atsakytų. 2. o tik suponuoja ją ir palieka neišspręstą. 2. remdamiesi dialogo procesu.. Taigi. Teiginys ''Petras yra išvykęs" yra teisingas tuomet. rezultatas. nusprendžia esant jį teisingą. t. Tad sakiniai nesti teisingi arba klaidingi tuščioje erdvėje. Antai jai buvo prikišama. HABERMASAS buvo vienas svarbiausių neopozityvistinės (tiksliau tariant. išmano reikalą ir yra protingas) jam gali pritarti.2). Savi tikslai pasitarimo metu turi būti pakeisti. 2. kad ji iš tiesų nekelia tiesos problemos. jais kas nors teigiama arba neigiama. nuomonių ir interesų 78 . jei kiti. etiką ir mokslo teoriją. kalbančių su mumis ta pačia kalba. Tačiau tai loginis ratas. nustatome kalbančiojo ir jo partnerio sutarimą. kurie. 158).2 Universali pragmatika (J. Erlangeno mokyklos atstovai sako: teiginys yra teisingas tuomet.4) toks identitetas nereikalingas. Šią teoriją (tiesos konsenso teoriją) P. kiekvienas.dialogo. kurį ankstesnėse visuomenėse lėmė mitai. plg.2. atitinkamai jį patikrinęs. Etinės normos yra sutarimai. HABERMAS) J. Jie yra fiktyvių arba faktiškų pasitarimų. jei kiekvienas kompetentingas pašnekovas (t. sukuria pokalbį. kuriuose bendros praktikos suburti asmenys pateikia ir suderina savo priešingus interesus.4. pasitarimų ir diskusijų dalyvius.(KAMLAH/LORENZEN.5. kuris kalba ta pačia kalba kaip ir aš. remiantis dialogu. HABERMASAS klausia. Interpersonalinės verifikacijos teorija susilaukė daug priekaištų.3). kritinės racionalistinės) pozicijos scientizmo kritikų (plg. LORENZENAS ir O. jei pažįstantys Petrą šiam teiginiui gali pritarti. Žmogaus kalba yra visuomet kreipimasis j vieną ar daugiau partnerių. Todėl Erlangeno mokyklos atstovai siekia rekonstruoti logiką. pokalbių. kuris sokratiškoje dialogikoje buvo vadinamas "homologija". Tad pagrindinė etinė pareiga yra transcenduoti savo subjektyvumą ir savo interesus. kad "atvirai visuomenei" (POPPER. tai šį veiksmą galime pavadinti interpersonalia verifikacija. Vadinamajame pozityvizmo ginče J. keisdamiesi sakymu ir atsakymu. o be to. Teiginys yra teisingas tuomet. kaip modernioje visuomenėje įmanomas identitetas (čia: įsitikinimų bendrumas). Įdomus yra jų bandymas apibrėžti tiesą. Kadangi taip vertindami teiginių teisingumą nurodome į kitų. filosofinės sistemos ir kurio stokoja "pliuralistinė" visuomenė.2 ir 2..(121) Taigi tiesa apibrėžiama kaip konsensas ( = susitarimas) tarp pokalbio partnerių.y. HABERMASAS priklausė Frankfurto mokyklai (plg. SCHWEMMERIS pritaikė etikai.y. nuomonę. kuri septintajame dešimtmetyje ir aštuntojo dešimtmečio pradžioje darė didelę įtaką vokiškajam neomarksizmui.4. galintys spręsti apie jo teisingumą. taikydami šį "metodą".

2. tiesą sakant. 66). moderni visuomenė pasieks naują identitetą. t. būtent . kuris yra pasiektas laisvame diskurse.y. klausimą. HABERMASAS analizuoja laisvo diskurso pragmatiką (t. . kuris pasiekiamas laisvuose diskursuose. parodo.įvairovė. kurios funkcionavimas priklauso nuo daugelio prielaidų. APEL) K. O. kaip visuomeniniai sprendimai (politikoje. tik laisvame diskurse pasiektas sutarimas gali išspręsti įteisinimo problemą. kad jis būtų laisvas). iš dalies dėl to. o Identiteto problemą: pritaikius laisvame diskurse pasiektą sutarimą visoms visuomenės sritims. Dėl to jis atmeta P. HABERMASO tiesos konsenso teorija paliečia tik vieną aspektą to. galiausiai dėl to. kolektyvinis identitetas šiandien yra galimas tik refleksijoje.. su kuria mes susipažinome nagrinė79 . taip pat dėl to. APELIO teorija siejasi su tiesos konsenso teorija. O. ką mes paprastai vadiname "tiesa". tokie nėra). nes jie. kuriuose identitetas formuojasi nuolatiniame mokymosi procese (HABERMAS/HEINRICH. pramonėje. Be to. kaip turi vykti pokalbis. LORENZENO pasiūlytą kompetentingo ir nekompetentingo pašnekovų skyrimą: idealioje pokalbio situacijoje visi dalyviai turi būti laikomi vienodos kompetencijos (priešingai faktui.53 Transcendentalinė hermeneutika (K. Jis atsako į klausimą taip: naujas identitetas gali būti sukurtas tik per konsensą ( = susitarimą). jei juo išreiškiamas sutarimas.y. Laisvas diskursas yra toks.jis remiasi suvokimu. kultūroje ir pan. kad tokio diskurso prielaida yra aukštas dalyvių moralinis lygis. kuriame kontrafaktiškai ( == priešingai faktams) postuluojama ideali kalbėjimo situacija ir jos siekiama. kad diskursas yra sudėtinga sistema. ko atskiras žmogus nebegali aprėpti. jog egzistuoja bendri ir lygūs šansai dalyvauti tokiuose komunikacijos procesuose. kad visų visuomenės sričių formavimas tokio diskurso pagrindu turėtų išsigimti į kažką. HABERMASAS bando išspręsti tris svarbias problemas: o Tiesos problemą: teiginys yra teisingas. susijusi su racionalios kritikos dvasia. Šiuo klausimu buvo išsakyta daug prieštaravimų.. Laisvo diskurso pragmatikos taisyklės taip pat yra pagrindinės etikos normos (principai).) gali būti įteisinti atžvilgiu to. Remdamasis šia teorija. Buvo suabejota tokio diskurso praktišku pritaikomumu. kam "jie taikomi. pati savaime veda prie nuolat gerėjančios demokratinės visuomenės. o Legitimacijos problemą. Tačiau HABERMASAS yra kitos nuomonės.

turi tapti komunikacijos bendrijos tikslu. I. Be to. II. t.8.6.realaus susipratimo prielaidos (kad ir kaip dažnai jų gyvybinis reikšmingumas prieštarautų argumentacijos žaidimo taisyklėms) turi iš principo paklusti argumentacijos apriori arba argumentacijos bendrijai. Todėl norėčiau tvirtinti. Tam. 1. Tad kiekviena komunikacijos bendrija turi patenkinti komunikacijos galimybės sąlygas. apie kurias kalba KANTAS. kurias turi tenkinti visi žmonės. jie turi turėti (hermeneutiškai kalbant) bendrą išankstinį supratimą. kad visi žmogaus poreikiai. kad apskritai galėtų vienas su kitu kalbėti? Čia taip pat susiduriame su konsenso problema. kyla praktinio taikymo problema: kaip suprasti žmoniją kaip komunikacijos bendriją? Koks realios komunikacijos bendrijos ryšys su laiku . drauge nepaneigdamas ir savo paties argumentacinės kompetencijos. kuris gali būti pasiekiamas diskurse (kaip manė HABERMASAS).materialios ir egzistencinės .5) su moderniąja hermeneutika (plg. kurios nulemia patį diskursą. kad komunikacija apskritai galėtų įvykti..1).1..ar ji nėra kasdien vis kita? (plg. Tuo tarpu neempirinės sąlygos.4.4.darni Erlangeno mokyklos atstovų ir HABERMASO pažiūras. 425). 80 . principu. tas jau implicitiškai pripažįsta ką tik nurodytas prielaidas kaip argumentacijos apriori [ = argumentacijos galimumo sąlygą]. šis požiūris taikomas etikai. Tad tiesa yra tai. mąstymas ir veikimas rutuliojasi komunikacijos rėmuose. Taigi supratimo galimybės ir reikšmingumo sąlygų transcendentaline refleksija mes pasiekiame kažką panašaus į filosofijos galutinio pagrindimo dekartinį tašką.5. kas yra būtina komunikacijos bendrijai. 2. galėtų tarpusavyje kalbėtis ir argumentuoti. lieka nepastebėtos.1. argumentacijos procese tie poreikiai suderinami su visų kitų poreikiais (Bd. vėlgi savo ruožtu yra empiriškos (panašiai kaip žaidimo taisyklės WlTTGENSTElNO kalbos žaidime. Plačiausia komunikacijos bendrija yra šiandien gyvenanti žmonija.. kad reali komunikacija ir komunikacijos bendrija visuomet yra empiriška (plg. (WITTGENSTEINO prasme) laikytis kalbos žaidimo taisyklių. plg. kadangi tik esant šiai prielaidai gali būti drauge pažinta viso kito reikšmė arba dėl jos gali būti diskutuojama (Bd. ir jis negali jų paneigti. Būtent. 1.3). apie kurias kalba APELIS.1. Šios empirinės komunikacijos bendrijos galimybės sąlygos. Kaip ir Erlangeno mokykloje (2.y.8). Bet koks pažinimas. kad argumentacinio tarpusavio supratimo (neribotoje komunikacijos bendrijoje) apriori užima ypatingą vietą supratimo transcendentalinės hermeneutinės "pirminės struktūros" viduje: visos likusios . Moralinės argumentacijos prasmė iš tikrųjų gali būti išreikšta. Si pozicija taip pat susilaukė priekaištų: buvo nurodyta.3).. Jis glūdi sąlygose.2 ir 1.5). 2. 1. kad žmonės galėtų suprasti vienas kitą. APELIS klausia: kokios yra realios komunikacijos galimybės būtinos sąlygos. APELIS bando susieti KANTO transcendentalinę filosofiją (plg. 62).2. Konsensas nėra toks sutarimas. kas apskritai dalyvauja filosofinėje argumentacijoje.

2. Ji susieja šiuos dalykus tarpusavyje ir siekia juos susisteminti plačios probleminės sąmonės erdvėje. HEINTEL) Austrų filosofas E.. 1. "kuri parodo. kuri neapsiriboja "tik" verbalinėmis išraiškomis.tiesiog dėl jos didingumo . ir spekuliatyviąją kalbos.3. Sykiu ši kritika įspėja apie pavojų.2. remiasi visuma to. neįveikta tradicija tampa . ar mes ją neigiame.1) besiskirianti kalba.3). analizė (plg. arba formalioji. Šis supratimo. o Universali kalbos kritika. gali būti įtraukta į išsamų problemos suvokimą. in maiorem perennis philosophiae gloriam (=didesnei amžinosios filosofijos garbei. kuria kalbama filosofijoje apie empiriškumo neempirines sąlygas (plg. HEINTELIS tapatina universalią kalbos kritiką su filosofija apskritai: Joje žodžiai iš tikrųjų suprantami pažodžiui: universali kalbos kritika tampa universalia prasmės filosofija. (HEINTEL (1). ji veikiau susieja kiekvieną tokią šneką su jos pačios tikslu ir tuo būdu bando jas padaryti vaisingesnes. ji siekia kiek galima tikslesnės kalbos (idealios kalbos).1.7). Čia turima mintyje nuo natūralios kalbos (1. kaip universali kalbos kritika. kurios negalime atsikratyti. Tad filosofija. orientuota į dabartinę fiziką arba matematiką. kritinio įsisavinimo ir sistematizacijos procesas skatina filosofijos pažangą.kritiką ir stengiasi atsižvelgti į viską. nesvarbu. HEINTELIS skiria tris pagrindines kryptis. ką tradicinė* taip pat dabarties filosofija yra pasakiusi.. kad tikslumo reikalavimas. kadangi ji mus kaltina. 426-427). Kalba. kas pretenduoja būti šneka.4.4 Universali kalbos kritika (E.3). 6.5. Ji kritiškai prisiima visas filosofines šnekas ir atsižvelgia į jų išsakytus dalykus. "kad mokslinį kalbos vartojimą apgintų nuo natūralių kalbų daugiareikšmiškumo ir neaiškumo". o Spekuliatyvi kalbos kritika. kad pradėtas ir net išsakytas problemos suvokimas gali likti paviršutiniškas: . yra visos philosophia perennis kalba. 2. kol tai.2 ir 2.—2217 81 .2. kuria rėmėsi analitinė filosofija. 1. ką jis sako. kuriomis "nuo kalbos refleksijos ateinama prie kalbos kritikos": o Loginė. Universali kalbos kritika nieko iš anksto neatmeta. aprėpianti ir viršijanti loginę bei spekuliatyviąją kalbos kritiką. apie kurią čia kalbama. Šios rūšies kalbos kritika apima ir loginę. remiantis tikslaus gamtos mokslo pavyzdžiu. yra neadekvatus ir ne įvykdomas". plg. ar lyg svetimą daiktą velkame iš paskos (333). bet tiriamos ir įvertinamos visos galimos ir realios "šnekos" (Logoi) jų individualios prasmių plotmės požiūriu.našta. tad kiekvieno (filosofinio) pašnekovo kompetencija pripažįstama tol.

Hermeneutinis ratas • Analitinė filosofija o Ankstyvasis Wittgensteinas ir Vienos ratelis Neopozityvizmas .Kritinė teorija .Mokslų rekonstrukcija formaliosios logikos pagalba .Supratimas.apžvalga • Fenomenologiškai orientuota pozicija o Klasikinė fenomenologija Esmės filosofija .Eidetinės idealybės analizė fenomenologinio metodo pagalba o Egzistencializmas Nuoroda į savo paties egzistenciją . žinojimas yra paženklintas išankstinio žinojimo ."Aš" kaip galimybės ir laisvės samprata .Revoliucija 82 .Egzistencialų analizė o Hermeneutika Supratimo teorija .Technologijos kritika . pažinimas.Proletariatas kaip paskutinė klasė .Dabarties filosofija .Atvira visuomenė o Vėlyvasis Wittgensteinas Lingvistinis posūkis .Visuomenės demokratizacija .Scientizmas .Empirizmas .Metafizikos kritika o Kritinis racionalizmas Falsifikacijos principas .Filosofija kaip kalbos žaidimo analizė ir terapija prieš suvedžiojimą vartojant kalbą • Marksistinė filosofija o Marx Bazės-antstato teorija .Ideologijos kritika .Žmogaus apibrėžimas remiantis gamyba .Kasdienė kalba .Vertybių filosofija .Revoliucija o Marksizmas-leninizmas Komunistinių valstybių oficiali doktrina o Neomarksizmas Antropologinis posūkis ."Mokytis iš klaidų" .

apie būtybę kaip būtybę. savimonės filosofiją ir dvasios filosofiją. 289. kadangi jį nusako veiksmažodiniu daiktavardžiu. kad būtybė. kalbiškai patiriančio (plg. kame tik susitelkia kaip veiksmas. turi subjektą arba "savininką". bet tiesiog apie būtybę. Tačiau filosofinė patylimo kritika (1. "labai ryškią.5. kam būti yra ryški bei stipri savybė. ir šis atsakymas yra įaustas į kalbine buvimo lytį: buvimas taria ne pasyvumą. Nūn. ARISTOTELIS. kas yra pamatinė tikrovė. 6n = būtybė).3) ir klausia apie jo galimybės sąlygas (1. yra būtybė. p. Lietuvių kalbos gramatika. kad empirija suponuoja neempiriją (1. turinčiu priesagą -imas. lietuviškai vadinasi buvimas. Apie ką joje kalbama? Kasdienio patyrimo pasaulis visuomet mums yra jau atviras. apibrėžė ją 83 . ar būti ir veikti yra tas pat. nors ir galėdama nebūti. I. kaip atmintis slypi už atsiminimo.8. bet kaip veiksmą greičiau Heraklito prasme.5) kritika rodo. kuris reiškiasi mūsų juslėms.3 TIKROVĖ Filosofija pradeda nuo kasdienio patyrimo (1. kitaip sakant. kad būtų įmanomas šis kalbiškai patiriantis buvimas-pasaulyje? Ontologija klausia ne apie vieną ar kitą būtybę ar būties sritį.'ji glūdi už buvimo. pasak gramatikos.8. kas padaro. kuri reiškiasi ir rodosi per reiškinius? Tad mūsų kasdienio. stipriai pasireiškiančią ypatybę" (ten pat. Tad ontologija yra fundamentinis (1. Bet kaip tik todėl. kad pasaulis.4. yra reiškinių pasaulis. ši priesaga padaro. lietuviškuoju buvimas yra atsakomas teigiamai. p. kad ji yra mąstoma kaip peržengianti būtybe ir tuo pačiu skiriantis nuo šiosios ontologiškai. gi veiksmas. 290).2) rodo.3) mokslas. Šis žodis yra plačios prasmės. vadinasi. PLATONO trikampis parodo.2). kuris pagrindė ir iš esmės suformavo ontologiją. Priesaga -ūš žodį sukonkretina.1. vis dėlto būna. kuri. kas būna. Metafizinis klausimas.5. tai yra pačiu buvimu (311). sykiu tačiau teikia jam grindžiamosios jėgos: viltis yra vylimosi pagrindas bei nešėja.5) tris filosofinio klausimo kryptis: būties filosofiją. Ji dar vadinama ontologija (gr. Išskyrėme (1. Kalbiškai tad būtybė yra tai. Filosofinė empirijos (1. Svarbiausių ontologijos sąvokų lietuviškąją ištarą bene giliausiai yra apmąstęs A. jis nėra jai būtinas: būtybės gali ir nebūti. 4. Kokia turi būti tikrovės sandara. 308). kurį vadiname būtybe: tai. būdamas veiksmas. Priesaga -ybė teikia žodžiui. yra vartojama "labai aiškia ir gryna veiksmo prasme" (plg. nes jis apima visą.4) jau-buvimo-pasaulyje (HEIDEGGĖR) klausiame apie tai. vadinasi. stotis įgalina traukinį sustoti. kad kas nors būna. t.8. o aktyvumą. pasak gramatikos. Būties ir regimybės skirtumas jau PLATONĄ vertė klausti: kas yra reiškinių pagrindas? Kas yra tikroji būtis. Lietuviškasis "regėjimo kampas" interpretuoja buvimą ne kaip padėtį Parmenido prasme. kokiomis trimis kryptimis eina filosofija nuo empirijos prie jos neempirinių sąlygų. kad būtis įgyja transcendentinės prasmės.4. buvimas visad yra kieno nors veiksmas. Gi tai. kuriuo kas nors būna. Dabar kalbėsime apie būties filosofiją. Teikiama žodžiui būti. kad buvimas būtybei yra savybė. ir minis už mirimo. MACEINA: Žodis būti nurodo. Vilnius 1965.3).2) ir universalusis (1. yra būtis: būtis yra buvimo šaltinis ir jo pagrindas bei galia.

Tokie daiktai pirmiausia yra sudėtiniai dariniai. Šis mokslas nesutampa su jokiu atskiru mokslu. Be to. o Tikroji būtybė yra valstybė. kad taip negali būti. Veikiau jie atsirėžia sau būtybės dalį ir tiria šiai daliai būdingas apibrėžtis. kaip. Tačiau ontologinė kritika rodo.8. namai. 84 . kad ontologinė refleksija tam tikra prasme yra neišvengiamai vienpusiška. Jie yra sudaryti iš dalių. kartu išmokstame vadinti daiktais tam tikrus fenomenus (reiškinius). Čia turime atkreipti dėmesį į tai. liemuo ir galūnės.koloną. kas yra tikroji būtybė. Aš esu tik valstybės momentas. Taip pasimato beveik visiškas mūsų kasdienės žodžių vartosenos santykinumas. kad iš tikro šio santykinumo neturi būti.1 Tikroji ir netikroji būtybė Kasdieniame patyrime susiduriame su įvairiais daiktais. jei santykinumą laikysime savaime suprantamu dalyku. žmonės. daug namų miestą. Paprastai nekyla jokių problemų.I. Mano kūno dalys yra tai. matematikos mokslai (Met. Šių dalių dalis irgi vadiname daiktais.galva. automobiliai. šakos ir lapai. kaip ir dvasios filosofija (1. daug automobilių. nes istorijos požiūriu ji yra pirmoji Vakarų filosofijos kryptis. Yra trys galimybės: o Tikrosios būtybės yra mano kūno dalys (arba jų dalys). debesys. jūros. kuri sudaro reiškinių santykinumo pagrindą.III. kas jos yra tik organinės mano kūno vienybės dėka. Antra vertus. vadinant vairą. kurios pilietis esu.1003 a). kokie pavojai kyla. žmogų . o mano kūno dalys yra šio momento dalys. aš pats ir valstybė. Valstybė tuomet yra agregatų agregatas. važiuojančių vienas paskui kitą . kalnai. automobilį ar koloną daiktais. būtybėmis. o Tikroji būtybė esu aš. Būties filosofija ir savimonės filosofija yra viena kitos prielaida. sakykime. akiniai. Tai medžiai. Juo negalime pasitenkinti. Valstybė yra tokių kaip aš tarpusavio santykių visuma. kuriuos irgi vadiname daiktais: daug medžių sudaro mišką. Išmokę kalbėti. tokių daiktų sankaupas suvokiame kaip vienius.kaip pirminį mokslą: Yra mokslas. vienodai yra būtybės? Aišku. Šios galimybės parodo. 3.5). Šias dalis taip pat vadiname daiktais: medį sudaro šaknys. kamienas. nes joks kitas mokslas nenagrinėja apskritai būtybės kaipo tokios. Ar mano kūno dalys. turime klausti. Pradedame nuo ontologinės refleksijos. Veikiau tai santykinumo regimybė. kuris nagrinėja būtybę kaip būtybę ir jai kaipo tokiai būdingas apibrėžtis. o aš pats esu šių dalių agregatas. abi kelia tą patį klausimą. knygos.

prieštara. nes laikosi jis Tiesos.53).Įsitikinimo kelias.67).jos nuolatinis virpėjimas. Visą laiką mumyse vienas ir tas pats: gyvas ir miręs. Tuo tarpu kitas . materiali ir paprasta.. apie tikrąją būtį.reiškia pažinti šios ugnies prasmę. vandeniu).y. 3. vienus padarė vergais. kad tikrasis pamatinis visa ko pradas yra vanduo. Jis kinta kaip ugnis.1.žmonėmis. ko nėra. arche). t. įsiliepsnojimas ir gesimas yra tikrai dieviškas.laisvaisiais (F.2 HERAKLITAS EFEZIETIS (apie 540-480) eina visai kitu keliu.kad būtis yra.1. Taigi tikroji būtis yra vienalytė. Niekas neišlieka. ANAKSIMENAS MILETIETIS (apie 585-526) manė. jaunas ir senas. Ši pasaulio tvarka. . Juk šitas pavirsta anuo. kuris pasirodo kaip reiškinių įvairovė ir nuolatinė kaita. mat to. kuri viską valdo. remdamiesi vienalyčiais pirmaisiais pradais (oru.1.kad nebūtis yra. Dievas yra diena ir naktis.1 Ikisokratinis klausimo kėlimas Grįžkime prie ontologinio klausimo pradžios ir pasiremkime trimis pozicijomis. judina ir keičia. o anas-šituo (F. kitus . sakau tau. Tikroji būtis yra visa valdanti dieviškoji ugnis. karas ir taika. pasiteikę ontologinę refleksiją. šio klausimo išspręsti negalėjo. Šios pozicijos vadinamos ikisokratinėmis.. budrus ir miegantis. kitus .30). viena visoms esybėms. kad arche yra oras. Viskas juda ir kinta. Jie jau klausė apie galutinį visa ko pagrindą. raciją.88). iš kur atsiranda daugis.3 PARMENIDO ELĖJIEČIO (apie 540-480) didaktinėje poemoje deivė nurodo du filosofinio tyrimo kelius: Pirmasis .1.1. vadinama skirtingai pagal kiekvieno iš jų kvapą (F. Karas yra visa ko tėvas. pagal dalią įsiliepsnojant! ir pagal dalią gęstanti (F. visa ko karalius.1. niekas nestovi vietoje. Pasak HERAKLITO. žiema ir vasara. nes susiformavo iki SOKRATO (470-399). 91). 3. yra ir bus amžinai gyva ugnis. Visos trys stengiasi nuo reiškinių santykinumo eiti prie juos grindžiančios tikrosios būties. bet visada buvo. reiškinių pasaulį grindžiantis pradas yra priešybių kova. Todėl jis pasirinko ugnies įvaizdį . Jie mokė.Pamėginsime įveikti regimybės santykinumą. 35 . TALIS MILETIETIS (apie 625-545) mokė. sotis ir alkis. kuri. nei iš žmonių.1.tai. takas visai neištirtas. Miletiečiai. kad reiškinių įvairovė yra paaiškinama vieno iš šių pradų judėjimu ir kitimu. Mūsų mąstymo žingsniai sutaps su klasikinės ontologijos svarbiausiomis pozicijomis.1 Pirmaisiais mūsų tradicijos filosofais laikomi ankstyvieji Jonijos gamtos filosofai. Patirtinis pasaulis yra iliuzija ir regimybė. sudarančią visų reiškinių pagrindą. ir nėra nebūties . nėra sukurta nei kurio iš dievų. Negalima dukart įbristi į tą pačią upę (F. Jis klausia. 3. Filosofuoti . Vienus jis paskyrė būti dievais. jos protą. sumaišyta su skirtingais smilkalais. 3. arba pradą (gr.

Kas gi belieka? Pati būtis. ikisokratinio patyrimo kritika susiduria su dviem problemom: o Nuolat kintanti reiškinių pasaulio įvairovė negali boti tikra. Daugis suponuoja vienį (plg.. judėjimas. o nebūties nėra.1. yra regimybė. sukaustyta galingais saitais. paneigdamas bet kokį daugį. nejudama ir nekintama. nei žodžiais išreikšti.2) Deivė atskleidžia ir prieštaros principą: niekas negali kartu boti ir nebūti. Prieštaros principas kildina patyrimo kritiką. o Kad būtų galimas patyrimas. tai nėra nei kilties. atskleidžiančią tikrą.4 Apžvalga: Klausdama apie tikrąją būtį. tai tas "kas nors" būtų nebūtis. o HERAKLITAS užaštrina daugio klausimą. kuriame yra daugis. (F. ką toliau plėtoja ontologinė refleksija. ji neturi nei pradžios. Pasak PARMENIDO. vienalyti vienį. Taigi nėra jokio judėjimo ar kitimo.8) Reiškinių pasaulis.. vienį ištirpindamas priešybių kovoje (''ugnis1'. Šios būties požymiai vėliau bus nurodomi kaip absoliuto požymiai. nei galo. tapsmas ir nyksmas. 3. ir ta pati [būtis] toje pačioje [vietoje] rymo pati savyje. o PARMENIDAS radikaliai iškelia vienio klausimą.1 JI Descartes'o mechanicizmas Nuo antikinio ontologijos klausimo pereikime prie Naujųjų laikų ontologijos klausimo. [galinantis įvairovę ir kaitą? Ikisokratikų atsakymai pasirodo nepakankami: o MILETIEČIAI nurodo materialų. juk kiltis ir nyktis nublokštos šalin (jas atmetė tikras įrodymas). Nors ir skiriamus daugiau kaip dviejų tūkstančių metų.(F. Tikroji būtis negali būti tiktai vienis ir tapatybė.negali nei pažinti (nes tai neįmanoma). Nėra ir įvairovės. šis vienis negali būti neišskaidytas. amžiną. vieną^ sau tapačią. nes dar-ne-būtis (kiltis. Tačiau kaip tikrosios būties vienis ir daugis gali būti m so i kartu? Iš ąt m kur vienyje atsiranda daugis. PARMENIDAS prieina tokią išvadą: jei nebūties nėra. juos 86 .1. 3. "karas"). tapsmas) ir nebe-būtis (nyksmas) yra nebūtis.8.1. Tikroji būtis yra tikrasis vienis.. pradinį. nes jei šalia būties būtų dar kas nors. bet turi būti ir daugis.. vienalytę ir tolydžią būtį.2). nei nykties. Ikisokratinis klausimo kėlimas tam tikru mastu išdėsto tai. Daugio klausimas lieka atviras.

jis pradėjo savimonės filosofijos posūkį į subjektą. Renatus Cartesius. Metodiniu abejojimu priėjęs abejonių nekeliančio Cogito ergo sum (mąstau. esu).Renė Descartes (1596-1650). lot. 87 . Naujųjų laikų racionalizmo pradininkas. vadinasi.

vienos materijos dalies. plotį ir aukštį (res extensa). Prancūzų filosofą (taip pat matematiką ir fiziką) R. W. 1. Mechanika yra mokslas apie kūnų judėjimą. nežiūrint skirtumų ir ribų. o Judėjimas. plg. Mechanistiškai jis aiškina tik empirinę materialią gamtą. Mat kūniška substancija yra dali. kurios vėl yra dagios. o jos dalys gali judėti.6. Tad visą gamtą ir visus daiktus galime laikyti mašinomis.3) jis priskiria visiškai kitiems būties lygmenims. 3..7). aiškinančiu reiškinių pasaulį? Ar galima ją laikyti antruoju pamatiniu pradu šalia judėjimo? LEIBNIZAS mano. Judėjimas yra ". ir judėjimo priklausomybę nuo jėgų. 1.II. judi masė yra begalinis kontinumas . tapati sau pačiai masė.4. Jis taip pat susiduria su vienio ir daugio problema (3.25// RR 276). į kitų kūnų kaimynystę. Gamtos mokslai parodo. kad tam tikru būdu juda jos dalys. gamtoje nėra nieko. ir 1. kurią pripažįsta DESCARTES ir kuri primena PARMENIDO būtį (3. Tačiau svarbu neišleisti iš akių. vienalytė. tolydžią. Bet koks tolesnis tįsių dalių dalijimas duoda tįsias dalis. Tai daugio principas. arba vieno kūno. ši vientisa. vadinamas jėgomis. tįsią masę. Be to. 1. DESCARTES'Ą (plg. Kadangi masė ir judėjimas yra matuojami. atsirandančių dėl judėjimo.lengva susieti. savaime neišskaidytą. LEIBNIZAS (1646-1716. kad Dievo būtį ir žmogaus dvasios būtį (1. kaip šios mašinos veikia. Tikrosios būties sferą sudaro du momentai: o Kūniškoji substancija. visiškai vienalytė. kad šis DESCARTES'O kontinumas yra "labirintas žmogaus protui". o tįsumas reiškia dalumą. persikėlimas iš kaimynystės j j betarpiškai lietusių kūnų. tįsus vienis. Ar vienalytę.1.4) veikė stulbinanti naujojo gamtamokslio (pirmiausia mechanikos) pažanga.3. Tai begalinė ir visiškai vientisa.1.tai visumą kuri. iš tikro galime laikyti pagrindu.4.4. kurias gauname dalydami kontinumą. Taigi kūniška substancija formuojasi tik todėl. Todėl ir kalbame apie DESCARTES'O mechanicizmą. Dalys. DESCARTES mėgino atsakyti į ontologinį klausimą. DESCARTES klausia ir apie tikrąją būtį ~ juslinių reiškinių pagrindą.2). pačios yra vėl dalios: mat jos nagrinėjamos tiktai tįsumo aspektu.1.. yra rišlus.1). Jos esmė yra tįsumas į ilgį. sutampanti su erdve.13 Kontinumo labirintas (Leibniz) DESCARTES'O mechanistinę ontologiją iš pagrindų kritikavo G. nusižiūrėdamas nuo mechanikos." (Prad. Kodėl? DESCARTES masės kontinumą laiko sudėtiniu ir daliu. Taip atsiranda 88 .1). ko negalima būtų išreikšti matematiškai (plg. jo priežastis. kuriuos laikome nejudančiais.

nėra judėjimo. Jų pozicijoje jau glūdėjo visas 89 . aš buvau priverstas griebtis formalaus atomo. nėra DESCARTES'O kontinumo. taip šiandien apšmeižtas. jei būtis yra visiškai vienalytė.." LEIBNIZAS prieina išvadą. kurių nedalumas remiasi tuo. Štai žymiausia: Achilas ir vėžlys eina lenktynių ir greitakojis Achilas negali pavyti lėtojo vėžlio. nes geometrijos požiūriu kontinumas negali būti sudėtinis. kad DESCARTES'O masės kontinumas yra neįmanomas dalykas.. vienetas). norėdamas rasti tuos realius vienius. jis norėjo parodyti. B3 galo dalijamas jis išnyksta. Laikyti dalumo riba geometrinį tašką . kuria remiasi reiškinių pasaulis. Tad iš ko sudėtas kontinumas? Jis negali būti sudėtas iš taškų. v/a U principo kitokia. Šitai suprato jau ikisokratikai atomistai LEUKIPAS MILETIETlS (5a. kurių kilmė visai kitokia ir kurie yra visai kas kita. bet kokybė. vėžlys pajuda dar truputį. negu taškai (kontinumas negali susidėt i iš j a). sistema. Kodėl? Achilas leidžia vėžliui kiek paropoti i priekį.1. Tįsus kontinumas gali būti suprastas liktai kaip suma nedalių dalių -vienetų. Kaip ir jo mokytojas. Šios atkarpos vis mažės." o LEIBNIZAS sako: "kadangi yra judėjimas ir dalumas. ko visiškai nepaaiškina tįsumas. Šiuos vienetus LEIBNIZAS dar vadino formaliaisiais atomais (atomon . tįsūs daiktai negali būti sudėti iš netįsių (taškų).1.1). kad joks judėjimas ir kitimas neįmanomas. 3/7 FIChr R 2. nedalybė) arba monadomis (menas gr. vėžlys dar šiek tiek paropoja. Jai svetimas bet koks regimas dalių ir junginiui santykinumas (3.4 Atomizmas Taigi iš ontologinės refleksijos LEIBNIZAS padare tokią išvadą: tikroji būtis. tačiau taip. nes šios pačios yra U7"r> ir dalios. Jis nėra sudėtas ir iš mažiausių dalių.begalimo dalumo problema. tįsi].gr. Būtybė būtinai yra tikrasis vienis. Tad DESCARTES'O masės kontinumas yra neįmanomas. nes materialioji būtis negali būti kartu ir materiali [i.) ir DEMOKRITAS ABDERIETIS (apie 460-380). Tad reikėjo vėl prisiminti ir tarsi išteisinti substancines formas. ir visiškai nedali. Tačiau ZENONAS ir LEibNiZAS tą pačią problemą sprendžia skirtingai: o ZENONAS sako: "kadangi yra dalus kontinumas.ne išeitis. tai. tolydi ir neišskaidyta. Kadangi daugiui realumą gali suteikei tik tikri vieniai.1) mokinys ZENONAS (apie 490-430) suvoks Šią problemą ir įrodinėjo. kad jos pasidarytų suprantamos ir jomis nebūtų piktnaudžiaujama kaip anksčiau (Naujoji substancijų prigimties. nes taškai kontinumo nesudaro. Kol Achilas nubėga šį atstumą. Jau PARMENIDO (3. arba pasižymėsi tikra vienybe. esmė ar forma (formalumas).433) 3. kurį perša mums kasdienė kalbos vartosena. kad toks kontinumas padaro neįmanomą judėjimą. bet Achilas niekad nepavys vėžlio. Kol Achilas įveikia šią atkarpą. Todėl ZENONAS suformulavo garsiąsias aporijas (aporija = padėtis be išeities). Kontinumo pagrindas yra ne kiekybė (tam tikras tįsumas).y.

negali būti pritaikytas pačioms elementariosioms dalelėms. Kaip tikrieji . jie yra tikrieji vieniai. arba būtis.95).1. Atomistiniam mechanicizmui karvė būtų tiesiog atomų sankau- 90 . Pasaulio tapsmas yra visiškai atsitiktinis ir mechaniškas. Jei jie nelaikomi tikraisiais vieniais. Todėl tam tikrose tuščios erdvės vietose (atsitiktinai) susidaro jų sankaupos. kas sudėta iš dalių.3]. Tačiau tokiu atveju kiekvienas atomizmas prieina lemtingą ontologinę išvadą. nekintamų ir neatsiradusių mažiausių kūnų. tuo tarpu antikos ir naujųjų laikų atomistų .3) mokymą ir mėgino išvengti kontinumo labirinto (arba ZENONO aporijų).2). Atomistinė kritika pažvelgė į reiškinių pasaulį taip. nėra iš ko nors sudaryti.1. nes jis yra be galo dalus. tuoj pat vėl iškyla kontinumo labirinto (3. atomų.1. kaip ir DESCARTES'O (3. jie yra bet kokių dalių ir junginių pagrindas. kad jie sulaužė radikalų būties vienį (PARMENIDO ar DESCARTES'O). Jos yra prielaidos bet ko.jo susinaikinimas (HEINTEL 1. Juk priešingu atveju materijos taškas botų paskutinis atomizmo žodis [plg. jog jo pagrindas tėra tik vienarūšių atomų sankaupa. 3.1.3).1. Mat teigdamas.1. bet pačios yra tokiu būdu nepaaiškinamos.tas esminis turinys. kitaip negu tos sankaupos. su kuria susiduriame kasdieniame reiškinių pasaulyje. Išliekamas atomistų nuopelnas yra tas. Iš to kilęs sūkurys sukelia pasaulio tapsmą. jų įvestas daugis buvo vienarūšių dalių daugis. HEINTELIS apibendrina taip: Čia atsiranda ypatinga atomizmo peripetija [ = lūžis. vieniai. 3. su kuria susidūrėme. Tad nebūtį jie laiko tuščia erdve. kad patys atomai. Antai apvalūs atomai (jis yra ypač judrūs) sudaro ugnį ir sielą.atomistinis. posūkis]: jo principas. Štai (kiek supaprastinta) jų mokymo esmė: Vietoje PARMENIDO nebūties ir būties atomistai ima tuštumą ir pilnatį. Pilnatis. Štai karvė. Tačiau jei atomai yra šia prasme tikrieji vieniai. arba apie substancines formas (3.3) problema. kad pasirodė. atomizmas kartu teigia. Atomai skiriasi nuo kits kito geometrinėmis savybėmis. kalbėdamas apie formaliuosius atomus. Kaip tik tai turėjo galvoje LEIBNIZAS. Atomai amžinai juda tuščioje erdvėje.5 Substancija (Aristotelis) Atomistinis mechanicizmas (3. kalbėdami apie LEIBNIZĄ: kas yra jų vienio pagrindas? Aišku. Be to. kad reiškiniai yra išoriškai sudėti iš materialių elementariųjų dalelių [ = atomų]. ne jų tįsumas.1. yra begalinė daugybė nedalių. Nedalaus atomo vienio pagrindas turi būti visai kitoks. kuris po dviejų tūkstančių metų tapo būdingu naujųjų laikų atomizmo bruožu. kurią E. idant galima būtų mąstyti skirtumus ir daugį. o kartu . iškyla problema. Antikos atomistai žinojo PARMENIDO (3.4) pasirodo nepriimtinas. Atomistinis pasaulėvaizdis yra mechanistinis. kad viskas yra sudaryta iš atomų ir todėl yra sankaupos. Tačiau DESCARTES'O mechanicizmas yra neatomistinis. kai tik pažvelgiame į gyvūniją.1. Kaip tikrosios būtybės.

3. gyvūnai.1.1. kuri apibrėžia materiją kaip tikrąjį vienį rūšies viduje. kai ji yra substanciška. Visa. Iš tikro. kiekvieną tikrąją būtybę arba kiekvieną tikrąjį vienį galime vadinti substancija.pa. pasiklystume kontinumo labirinte (3.8. turi omenyje ne atomistinio mechanicizmo mažiausius vienius. galiausiai yra substancija. Galbūt tam tikro mokslo (sakykime. PLATONAS (1.4.6 Netikroji būtybė Ontologinė mūsų kasdienio patyrimo kritika rodo. 3.1 skyrių! Dabar matome: daug kas. organišką vienį labai sunku laikyti sankaupa. Karvės atsiranda iš bulių ir karvių ne sudedant daleles. Juk atrodo. kad gyvosios būtybės (žmonės. kurį perša kasdienė žodžių vartosena (3. Pirmuoju atveju niekad nepasidarytų karvė. kas.dalys ir dalelės turi būti mąstomos remiantis visuma ir apibrėžiamos per gyvosios būtybės visumą. ARISTOTELIS (ir jo sekėjas LEIBNIZAS) kalba apie substancinę forma.4. elementariųjų dalelių ir t. bet tai.3) kalba apie būtybės dalyvavimą (mėthexis) idėjoje.3. neatsilaiko prieš ontologinę kritiką. kas yra. Tačiau tam.dalelės būtų nebe karvės. atomų. yra tikrasis vienis savyje. verčiau palikime atomo sąvoką gamtos mokslams. Kitaip sakant. kad kiekvieno gyvūno dalis funkcionuoja kaip tikrosios visumos dalis ir todėl suponuoja visumą. kad tokia kalbėsena yra metodiškai abstrakti.4. substancija yra ontologinis atomas. Organinė gyvosios būtybes sąranga negali būti mąstoma kaip sankaupinis junginys.4 Taigi LEIBNIZAS. augalai) yra substancijos. biochemijos) abstrakcijų (plg. kalbėdamas apie formaliuosius atomus. kad š\ gyvą. Tačiau kodėl kažkas yra substancija? Kokio pagrindu kažkas yra tikrasis vienis savyje? Kokios apibrėžties dėka kažkas yra tikroji būtybė? Matėme. 1. antruoju . o Pirmiausia paaiškėja. Tačiau reikia turėti omenyje.3 91 . būtų absurdiška norėti sudėti karvę iš dalelių arba ją į daleles suskaidyti. Tačiau tuoj matyti.1). Priešingai .2) požiūriu prasminga ir teisinga sakyti.4). Substancija yra tai. Ji atsiriboja nuo to. kurio negalima paaiškinti mechanine sudėtimi iš mažiausių dalelių. tikroji būtybė ir tikrasis vienis savyje. Jei taip nebūtų. nuo ko pradėjome 3. Prisiminkime.1. kas yra tikrasis vienis. ką. Remdamiesi ARISTOTELIO ontologine tradicija.3). kad reiškinių pasaulio pagrindas galiausiai yra tikrasis substancinis vienis griežtąja prasme. kad karvė savyje ir savaime yra tikrasis vienis. Iš mūsų ontologinės refleksijos galima padaryti kelias svarbias išvadas: o Santykinumas. kad tįsumas ar kiekybė negali būti toks pagrindas (3. kaip tikroji būtybė. bet karvės maitos dalelės. kai ji yra tikroji būtybė kaip tikrasis vienis savyje. Bet ir negyva būtybė gali būti tiktai tuomet.t.1. 3. bet natūraliai gimdant. kad gyvūnai yra sudaryti iš molekulių. kad išvengtume nesusipratimų.

stalai. Teologijos požiūriu šią perskyrą išdėstė TOMAS AKVINIETIS: Kiekvienas daiktas vadintinas tikru tiek. esančias Dievo dvasioje.). kariuomenes. gyvosios būtybės) yra savyje ir savaime tikrieji vieniai griežtąja prasme. Ši antrinio kūrinio priklausomybė nuo pirminio.1) "Tikru" čia vadinama: o būtybės buvimo skirtingo laipsnio tikrumas ir o būtybės pažinumas šio tikrumo pagrindu. kas natūralu. plokšteles.t. Pasitelkę pramonę bei techniką. t. kalnus. glūdinčią statytojo dvasioje. Panašiai vadinami tikrais ir gamtos daiktai.t. (TV 1. o kalba vadinama tikra. sodai. natūralius ir dirbtinius daiktus mes galime aprėpti. Gamta kaip to. kiek jis pajungtas intelektui.antrinio kūrinio valdovas 92 . paveikslus.y. aerouostus ir kt. Bet kas gi tai yra? Galime pasakyti taip: substancijos. miestus. šakos. mūsų pažintinio ir veiklaus santykio su pasauliu prielaida. dar vadinama pirminiu kūriniu. jei jie yra pajungti mūsų intelektui. dirbtinio dalyko . batus. arba "netikrosios" būtybės. Tai dangus ir žemė.). kiek jie yra gamtos arba Dievo sukurti. suvokiame kaip daiktus ir vadiname daiktais (pavyzdžiui. aikštes. Šiam pirminiam kūrimui priešinamas antrinis (t. tiltai. kriaušės. nėra tikroji būtybė. knygos ir t. nuo kurio priklauso. automobiliai.. gamyklas ir t. namai. gatves. viešbučius. jei jie atitinka idėjas. Namas vadinamas tikru. kasdieniškai ir moksliškai vartodami žodžius. tikrasis vienis. jei ji išreiškia tikrą supratimą. kad žmogus . problemą galima padaryti tokias labai bendro pobūdžio išvadas: o Tik ontologinės arba natūraliosios substancijos (pvz. kaip savyje esantys (ens in se). kuriame pasirodo visa. iš natūralių daiktų pagaminame įvairius kitokius daiktus (lėktuvus. Žodžių vartosena rodo.kasdieniškai vartodami žodžius. žmogaus teorijos ir praktikos sukurti dalykai). Apie "antrinio kūrinio".y. operas. Menininkai sukuria meno kūrinius (katedras. Šiuo pamatu remdamasi. paveikslai. o Dirbtiniai daiktai ("antrinis kūrinys") suponuoja natūraliosios substancijos ("gamtos") provaizdį ir priklauso nuo jos. mūsų teorinė ir praktinė pagava formuoja reiškinių pasaulį. ontologinių substancijų visuma. akiniai. skulptūras). įvardyti ir suvokti kaip daiktus (pavyzdžiui. Substancija yra mūsų buvimo pasaulyje.16. kaip fenomenų kompleksus. apie ką kalbame. duoną. tikrieji vieniai. jei jis atitinka formą. yra natūralūs vieniai. Pagaliau substancija yra mūsų buvimo pasaulyje pamatas. ontologine prasme nėra substancija. Todėl dirbtiniai daiktai vadinami tikrais. Todėl ontologinė substancija dažnai vadinama natūraliąja.). vietoves.nuo natūralaus pirmiausia reiškiasi tuo. Joks dirbtinis daiktas nėra griežtąja prasme substancija.

Aiškiausiai matome gyvų būtybių substancini pobūdį. © Atomistinis mechanicizmas žlunga susidūręs su gyvybe. Todėl kyla ontologinis klausimas: kas yra tikroji būtybė.. yra ganėtinai santykinis dalykas. suvokiame kaip daiktą ir vadiname daiktu.1 skyriaus santrauka a Pasirodo. Joks dirbtinis daiktas nėra substancija.pats kaip gyva būtybė yra pirminis ir todėl pats yra natūralus. alternatyvią gyvenseną ir darbo humanizavimą. © Substancijos ontologine prasme natūralios. gyvenimo kokybę. Reikia laikytis formaliųjų atomų (monadų) . Visa. kalbama būtent apie tai. kas negyva. kuri yra tikrasis vienis savyje ir savaime. Jie negali remtis kiekybe kaipo tokia. Visa. negu bet kokios sankaupos.tikrųjų vienių. ką.šio kontinumo dalių judėjimas. kad DESCARTES'O pasiūlytu pagrindu remtis negalima ("kontinumo labirintas"). kad atomo kaip vienio pagrindas yra kitoks. ' • Tikroji būtybė. galiausiai turi būti substanciška. Tad tikroji būtybė. 93 . » LEIbNIZAS parodė. kuria remiasi mūsų reiškinių pasaulis! • Jau ikisokratikų ontologinė kritika parodė. daugio pagrindas . kad šis klausimas liečia vienio ir daugio problemą. kas sudaro reiškiniu pasaulio pagrindą. vadinama substancija (ARISTOTELIS). Šiandien. mechaniškai sudarytos iš atomų. suponuoja ką nors natūralų (substanciją) ir lieka su juo susiję. 3. Bet ir visa. kasdieniškai vartodami žodžius. yra visiškai kitokia. antraip dingtų kontinumo labirinte. kad tai. yra substancija. kaip tikrasis vienis. kas dirbtinu. • DESCARTES stengėsi ontologinį klausimą išspręsti neatomistinio mechanicizmo būdu: vienio pagrindas yra vienalytė begalinė tolydi masė (masės kontinumas). * Atomizmo prielaida yra ta. kaip tikrasis vienis. diskutuojant apie aplinkos problemą.

3.2 Aktas ir potencija Siame skyriuje norime išskleisti kelias pagrindines ontologijos sąvokas. k&d kiekvienoje būtybėje aptinkame du momentus: o Aktualiosios būties (gr. kad judėjimo neįmanoma mąstyti.1.1 Akto-potencijos perskyros kilmė ir reikšmė Akto ir potencijos perskyra yra svarbiausia ARISTOTELIO ontologijos perskyra. Taigi aktualiai ji yra tuščia.2. Taigi ontologinis klausimas apie tikrąją būtį reikalauja skirti aktualiąją ir potencialiąją būtį.1.1. judėjimas yra tik regimybė. ARISTOTELIUI aišku. energeia) momentą. Šią pagrindinę ontologijos perskyrą dar kartą paaiškinsime pavyzdžiais: Štai stiklinė. geba).4) paaštrėja taip: HERAKLITUI bet koks vienis ištirpsta daugyje. Iš esmės ontologiją iki šių dienų laiko ARISTOTELIO pečiai. Svarbu parodyti. Šį momentą vadiname aktu (lot.1. t. Šį momentą vadiname potencija (potentia = lot. Ir PLATONAS (plg. Aš suprantu. kaip prie šios perskyros buvo prieita. PARMENIDUI bet koks daugis .3. kuri ontologijai buvo lemiama. Būtybė yra tai.3) priešpriešą. galimybė. Aktualiai tai tiesiog marmuro luitas. Tačiau kaip jis sprendžia problemą? ARISTOTELIS laiko. kas ji aktualiai yra. actus). kad i. nes jis visuomet jau suponuoja kokį nors santykinai nejudamą. Jau kalbėjome apie ikisokratinę HERAKLITO ir PARMENIDO (3. kas ji iš tikro yra. Tačiau šį nesikeičiantį dalyką slepia priešybių kova.vienyje. Bet ir HERAKLITAS manė. jei suprantu ją kaip abiejų aspektų rezultatą. priskyrė judėjimą empirinei regimybei (doxa). Jos atsirado aristotelinėje tradicijoje.1. 1.j. O štai marmuro luitas. turi galimybe. dynamis) momentą. 3.2 ir 1. galia. Ši perskyra glūdi kiekvienoje tikrojoje būtybėje. bet gali būti pripildyta vandens.1. nesikeičiantį dalyką. o potencialiai -pilna.1.8. įveikdama tą perskyrą. potenciją būti pripildyta. atgabentas iš akmenų skaldy- 94 . Vienio ir daugio problema (3. plg. kurio pagrindu būtybė gali būti kažkas kita negu tai. bent jau reikšmingu savo mokymo laikotarpiu.8.3). o Potencialiosios būties (gr. kad judėjimas yra ir kad jis yra ontologiškai reikšmingas. Ji tuščia. Bet kas tai yra? Pasak PARMENIDO (ir ZENONO. Ši priešprieša buvo nagrinėjama visų pirma klausiant: kas yra judėjimas? Mes nuolat patiriame judėjimą ir kitimą.2 ir 3. kas ji yra. kurio pagrindu būtybė yra tai.3).u Ciklinė tik tuomet. Kiekviena tikroji būtybė yra potencijos-akto perskyros rezultatas. Tuo tarpu tikroji idėjų būtis yra "atskirta" nuo bet kokio judėjimo ir kitimo.

1.y.kas kita (daugis).moku.lekia. Kamuolys . kai jį galima suvokti tiktai kaip dviejų priešingi} momentų rezultatą. Patys savaime. t. Bet jis padarytas taip. futbolininko potencija kamuolio atžvilgiu). pavyzdžiui. bet potencialiai .y. W. konkreti būtybė. aristotelinį judėjimą. t. potencialiai vartuose arba nuošalėje. daliniai. 95 .y. Jie sukonkretėja ir virsta tikruoju vieniu tik tada. tačiau esu gabus kalboms ir pradėjau italų kalbės mokytis. Dabar kamuolys guli kitoje vietoje. būti akto aktualizuota (pavyzdžiui.2. kas kamuolyje buvo potencialu. Taigi. padaro aktualiu tai. Ši priežastis aktualizuoja potenciją.1.1 Dialektika Remiantis aristoteline akto ir potencijos perskyra. kai abu yra nukeliami. o potencialiai . kas yra. Jis aktualiai yra toje vietoje. Vienas nurodo į kitą. jis aktualiai yra kur kitur. priešingą. Futbolininkas gali (t. vienpusiai aspektai. kamuolio potencija žaidėjo atžvilgiu).klos. Tačiau ši potencijos aktualizacija suponuoja priežastį. atskirti vienas nuo kito. Aktualiai jis yra pačiame aikštės viduryje. 7. veikiamąją priežastį.puiki skulptūra. Aktualiai ji yra ji pati (vienis savyje). Abu dialektinio dalyko momentai visuomet yra tarpusavyje susiję. kuri kamuolį veikia. turi potenciją) perduoti aktą kamuoliui.y. Pasirodo.y. pasak ARISTOTELIO. naujaisiais laikais kalbama apie dialektiką.1. Kiekvienoje būtybėje glūdi vienio ir daugio momentai. jie yra abstraktūs. Potencialiai . F. Kaip tik todėl ji yra ši apibrėžta. t. dar turime perskirti ir pačią potencijos sąvoką: o Aktyvioji potencija yra gebėjimas sukelti aktą (pavyzdžiui. taigi ji pati yra aktuali. Aktualiai dar nemoku itališkai. HĖGELIO filosofijoje. jo potencija virsta aktu. Vejoje guli futbolo kamuolys. Filosofijoje dialektika visuomet siejasi su aptariamu dalyku. Dialektinį dalyką turime tuomet. kurio dėka ji yra ko kito galimybė. Aš nesuprantu itališkai. Kamuolys yra tam tikroje vietoje. kad gali judėti. Jis aktualizuoja kamuolio potenciją. yra judus: kitoje vietoje jis yra potencialiai. kiekvieną būtybę sudaro du momentai: aktualumas. ir potencialumas. kurio dėka ji pozityviai yra tai. Kaip ARISTOTELIS aiškina judėjimą? Judėjimas yra potencijos aktualizacija.1 3. o Pasyvioji potencija yra gebėjimas priimti aktą.2. Futbolininkas spiria kamuolį t . kuri ypač svarbi G.

aptinkame joje vidinį prieštaravimą. tapatybės ir netapatybės tapatybė. substancijos santykius su kitomis substancijomis (pavyzdžiui. kad nebūtis nėra būtis) ir perkeldami į aukštesnę pakopą (būties ir nebūties vienybę suvokdami kaip judėjimą). kuris ją paneigia (antitezė). jų prieštaravimą nukeliame (sintezė). 2)išlaikymas ir 3)perkėlimas į aukštesnę pakopą. Jau matėme (1. Kitos rūšys aptinkamos nagrinėjant kiekybę (pavyzdžiui. Ji jo reikalinga ir nurodo jį. Be išorinės raiškos tikroji būtis negalėtų būti vidujybė. Judėjimas erdvėje tėra tik viena tokios kaitos rūšis. natūralioji būtybė (substancija) . kuris galėtų būti nurodytas kaip konkretus būties požymis (tezė). lyg iš šalies pridėtas prie daikto. kokybę (susirgimas ir pasveikimas). aristotelinė akto ir potencijos vienybė. Kaip tik šį didį atradimą padarė ARISTOTELIS. nes tik nebūtis kaip "kontrastingas fonas" apskritai leidžia mums suvokti būtį (antitezė). pavyzdžiui. kieno reiškinys jis yra. Šios sąvokos prasmė yra triguba: nukeltis . tad būtį ir nebūtį turime mąstyti kartu (sintezė).2 Substancija Ir akcidencija ARISTOTELIS pradeda ontologinę analizę.2. mokydamas apie aktą ir potenciją.4).tai l)pašalinimas. Visose šiose kaitose kinta substancijos apibrėžtys. t. regimybės) tapatybė. įsimylėjimas ir susipykimas) ir 1.reiškinio (išorybės) ir tikrosios būties (vidujybės) vienybė. Natūraliojoje substancijoje abu momentai yra dialektiškai vieningi ir "nukelti". kaip HĖGELIS apibūdina dialektiką: tai tapatybės ir netapatybės tapatybė. Taigi reiškinys nurodo. nusakydamas dialektinio dalyko momentų sąryšio specifiką.Nukelties (Aufhebung) sąvoką ėmė vartoti HĖGELIS. paprastą betarpiškumą. Tačiau tikroji būtis. esmės) ir reiškinio (išorybės. kuri tam tikra prasme "stovi savyje" (ens 96 . tuo tarpu pati substancija lieka lygi pati sau. tačiau suvokdami. Priešingai -pats daiktas pasirodo esąs dialektiškas. Dialektikoje nukeltis reiškiasi kaip tezės ir antitezės sintezė: mąstydami tam tikrą sąvoką (tezė). yra "reiškinio judėjimo įtarpinta". matyti iš to. kad tokių "išorinių" metodų filosofijoje apskritai negali būti. Taigi dialektika nėra metodas. išlaikydami (suvokdami. Ji yra abiejų momentų "rezultatas". 3. didėjimas ir mažėjimas).y. Dialektiška HĖGELIO prasme yra. Kartu išryškėja dar viena svarbi perskyra: o Substancija yra savistovi būtybė. kas yra reiškinio pagrindas.1. (Red. t. tyrinėdamas substancijų kaitą. Reiškinys kaip reiškinys yra (juslinė) apraiška kažko. bet kokios būtybės vienio ir daugio vienybė. grynosios būties sąvokoje nėra jokio apibrėžto turinio. kad sąvoka ir jos paneigimas vienas nuo kito neatskiriami. tačiau būtį kaip būtį galime mąstyti tik kartu su nebūtimi. nurodo tikrąją būtį. būdama "daikto vidujybė".y. jų priešybę nukeldami. pašalindami (nesilaikydami griežto "arba-arba").) Kad Čia svarstoma vienio ir daugio problema. Pavyzdys: būtį pirmiausia mąstome kaip neapibrėžtą. Todėl natūralioji substancija savo konkretybe yra būties (vidujybės.3. past.

Atėnuose įkūrė peripatetikų filosofų mokyklą.—2217 97 . Laikytas visų klasikinių filosofijos disciplinų kūrėju. 7. Aleksandro Didžiojo mokytojas. peripatetos . Chalkidėje. gimė 384 m.vaikštinėjimas. kurioje buvo filosofuojama vaikštinėjant (gr. Platono mokinys. pasivaikščiojimas). Stagiroje.Aristotelis. mirė 322 m. 336/35 m.

Akcidencijos ir substancijos santykis yra akto ir potencijos santykis. nebūtinos ir išorinės. Substancija skleidžiasi savybėmis ir rodosi jų dėka.2. accidere = įvykti. Akcidencijos yra aktai. kurios akcidentinės substancijos apibrėžtys yra atsitiktinės. Pati substancija niekad nėra duota tiesiogiai. o Savybės. Akcidencijų dėka patiriame. kurie apibrėžia substanciją. Substancijos esminei apibrėžčiai jos yra nebūtinos. išlieka ir nesikeičia. Mes suvokiame karvės dydį. Tik pakankamai ilgai stebėdami ir tyrinėdami būtybę. Tad substancijos ir akcidencijos santykį galime vadinti dialektiniu. žiūrint žmogaus esmės. o Substancijos apibrėžtys. kurios priklauso nuo substancijos ir todėl remiasi pačia dalyko esme.77. meninis ar kultūrinis gebėjimas ir pan. bet yra tik dėka kažko kito. kad reiškinys yra akcidencinio pobūdžio. Iš šios patirties mums ima aiškėti.2)! Dabar matome. Substancija tampa reiškiniu savo akcidencijų dėka.in se). Prisiminkime. Bet kai jis yra aktualus. substanciją ir akcidencijas skiria TOMAS AKVINIETIS: Kai subjektas [ = substancija] turi [pasyvią] potenciją [plg.išorinės. Substancija/7#$/rotfc> savo besireiškiančių akcidencijų dėka. Akcidencijos yra realios tik substancijos dėka. kaip tikrosios būtybės (substancijos) esmė rodosi per akcidencijas. žemaitis. taip pat techninis. jis priima akcidentines apibrėžtis. kas jai esmiškai priklauso. spalvą. viengungis.žmonių gebėjimas juoktis. kaip reiškinį ir tikrąją būtį skiria PLATONAS (plg. kur pasirodo žmogus. suaugės ar kairiarankis. pavidalą. Štai kaip. o dalyko esmei . judėjimą. dėka substancijos (ens in alio}. Klasikinis pavyzdys . ši akcidencija yra išorinio veiksnio pagimdyta (TV 1. kad kas nors yra blondinas. Kadangi išorinės akcidencijos atveju subjektas [ = substancija] yra grynai priimantysis. 98 . Atsitiktines akcidencijas atskirti nuo savybių būtina klausiant. kintant apibrėžtims. Jos ne "stovi savyje". jis jas gimdo.8. lytiškumas. muzikas. Substancija yra potenciali akcidencijų atžvilgiu. užuodžiame ir girdime ją.6). Kitos žmogaus savybės yra visuomeniškumas. Ji pasirodo tik per savo (besireiškiančias) akcidencijas. kurios prisijungia prie substancijos lyg "iš išorės". Tačiau tai liečia savybę kaip esminę akcidenciją. atsitiktinis dalykas yra tai. Taigi akcidencijos yra dvejopos: o Atsitiktinės (arba išorinės) akcidencijos. yra nesavistovios būtybės. Šias nesavistovias apibrėžtis vadiname akcidencijomis (lot. 3. 1. imame suvokti.1]. kokios rūšies yra substancija. Jį aptinkame visur. Substancija ir akcidencijos sąlygoja viena kitą: substancija yra reali tik dėl pilnutinės akcidentinės apibrėžties. sekdamas ARISTOTELIU. kurios keičiasi. atsitikti). Antai.

Apibrėžti substancijos esmę . Jis klausia: kokios yra aukščiausios giminės sąvokų.reiškia nurodyti. kuriai priklauso individuali substancija. "tiesa".o kurios yra savybinės. Kada? (pote) 7. kad mes visuomet kalbame apie daiktus. ARISTOTELIS pradeda nuo to. Kai sakome "obelis yra substancija".savistovią būtybę. Teigdamas "Petras yra žmogus". Veikimas (poiein) 10. kad visa. "vienis". kad kategorijos yra ne tik teigimo. tai substancijos kategorija visais trim atvejais žymi tą pat į . antrine substancija (predikatu) nusakau pirminę (subjektą). sakykime. transcendere = peržengti). bet ir buvimo būdai. kad pirmoji yra substancijos kategorija. pažyminys.22. Taigi kategorijos yra ir pagrindinės ontologinės formos. 3. turi priklausyti vienai iš dešimties jo išvardytų kategorijų. "žmogus yra substancija". Substancijas ARISTOTELIS skiria taip: o Pirminė substancija yra individuali. o Antrinė substancija yra pirminės substancijos esmė. predikatas). šis žmogus ar šita karvė. ką jos žymi) vienareikšmiškai. buvimo būdas priklauso vienai kuriai kategorijai. Tokie antkategoriniai predikatai vadinami transcendentalijomis (nuo lot. Tad visko. Santykis (pros ti) 5. kas kokiu nors būdu yra. ARISTOTELIO raštuose ji reiškia teiginio schemą ar formą. kurias mes teigiame apie daiktus! Šias gimines ARISTOTELIS ir vadina kategorijomis. kokios yra jos savybės ir kaip jos siejasi. Kokybė (poion) 4. Tarp transcendentalijų ir kategorijų esama esminio skirtumo: o Kategorijos nusako savo designatus ( = tai. Kur? (pou) 6.y. Matome. kurie peržengia ir kategorijas.1 Kategorijos "Kategorija" kyla iš graikiško žodžio kategoria ( = kaltinimas. ką galime teigti apie daiktus. rūšis. kuri išlieka ir nesikeičia kintant apibrėžtims 99 . kuriomis būtybė yra. Padėtis (keisthai) 8. "liūtas yra substancija". Turėjimas (echein) 9. Jis mano. ARISTOTELIO kategorijų lentelė 1. tuo tarpu visos kitos žymi akcidencijas. Kiekybė (poson) 3. Tai "būtybė". ARISTOTELIS remiasi tuo. Kęsmas (paschein) Yra predikatų. t. Substancija (ousia) 2. "gėris" ir "grožis".

o Transcendentalios savo designatus nusako ne vienareikšmiškai. kaip viskas. kuris tinka jiems visiems. Mūsų kažkada nebuvo ir kada nors nebebus. "akmuo yra vienis". o analogiškai.2.1003 a-b). judėjimas. bet ir substancinis pačios substancijos kitimas.arba todėl. Šis pradas yra substancija. nesikeičiančio substrato. Fenomenologai.2) pasirodo nagrinėjant substanciją. Gimėme ir mirsime. su vienatine esme. o predikatą. kad KANTAS mokymą apie kategorijas pasuka savimonės (transcendentalinės) filosofijos link.. arba kad yra jos požymis ar gali ją įgyti. panaši į akcidentinio kitimo problemą. pastebimą abstrahuojantis nuo jų skirtumų.1. 3. sakome "spalva yra vienis". Tačiau pasirodo. tačiau kiekvienas savaip. vieno prado atžvilgiu (Met. kas vadinama sveiku. N.1. ir ne tik dėl atsitiktinio vardų sutapimo. 100 . kad ir pati substancija yra kintama. pavyzdžiui. akmeniui ir žmogui momentą. kaip potencinio. kai kinta akcidencijos (vieta. Tačiau kaip tik dėl to substancijos kategorija abstrahuojasi nuo visko. Kartais kone kiekviena "* bendra sąvoka vadinama kategorija. substancijos. kiekybė ir kt. Substancijos kiltis ir nyktis taip pat turi turėti nesikeičiantį substratą.2. ARISTOTELIO kategorijų lentelė yra labai svarbi iki šiol Matysime.2).IV. kokybė. HARTMANAS (2.1).2. Gali vykti ne tik akcidencinis kitimas nekintančios substancijos pagrindu. Šis substratas pasirodo kaip potencija kintančių aktualių apibrėžčių atžvilgiu. pavyzdžiui. kuo obelis. ką reiškia ši analogija: Apie būtybę kalbama daugeliu reikšmių. Substancinį pokytį taip pat galima suvokti remiantis akto ir potencijos perskyra. viena (akcidentinė) aktuali apibrėžtis virsta kita. ir akmuo.). suskirsto aukščiausias kategorijas į žemesnių (sritinių) kategorijų "medžius". tačiau tiktai . bet visuomet santykyje su vienu. priešinga (pvz.. Apskritai ARISTOTELIO išvada yra tokia: bet kokiai kaitai reikalingas nekintantis substratas. t. ARISTOTELIS taip paaiškina. Tad "kategorija" šiandien vartojama labai plačia prasme. Taip atsiranda ontologinė problema. Kai. "žmogus yra vienis". bet taip.y.5. "vienio" transcendentali] a nusako ne kokį bendrą spalvai.1). kuri yra nesikeičiantis pagrindas (substratas). bet kiekvienam skirtingu būdu.2. pagal analogiją. taip pat ir apie būtybe gali boti kalbama daugeliu reikšmių. 3. ARISTOTELIS vadina substancinį kitimą "kiltimi ir nyktimi kaip tokiomis".(plg. liūtas ir žmogus skiriasi. ir spalva. 3. 323 Materija ir forma (hilemorfizmas) Akto-potencijos perskyra akcidencijos-substancijos pavidalu (3. ir žmogus yra vienis.. Vykstant akcidentiniam kitimui. priklauso sveikatai . kad ją palaiko ar padaro.

kaip būtybė. 3. dažnai sudaro sunkumų pradedantiesiems. Pirmiausia šis substratas neturi jokių akcidentinių apibrėžčių (nuo antrosios iki dešimtosios kategorijos. nei kaip kokio nors dydžio. kurio dėka substancija yra tai. pasyviai potencialų substratą. kaip pastovus substancinio pokyčio pagrindas. Ši ARISTOTELIO ontologinė teorija vadinama hilemorfizmu (hyle . apibrėžiantys būtybę. O materija vadinu tai. Ji priima substancinės formos savyje aktą ir lieka substancijos galimo kitoniškumo pradu.1029 a). Ji yra aktas. Taigi konstruodami prieiname ribinę sąvoką: savaime visiškai neapibrėžtą. Tokia ontologija siekia išaiškinti substancijos sąrangą ir suvokti substancinį kitimą.2. yra bet kokios natūraliosios substancijos galutinis.1. o šiuo atveju kinta pati substancija. ji suteikia materijai buvimo liūtu ar buvimo ąžuolu ontologinį tobulumą. pasak ARISTOTELIO.3. plg. kas savaime nėra pažymima nei kaip kažkas. apie ką sakomas kiekvienas šių predikatų ir kieno būtis skiriasi nuo kiekvieno iš šių predikatų būties. Taigi materija. neapibrėžtas. Iš tikro yra kažkas. Ji apibrėžia materiją kaip tam tikros rūšies substanciškai realią būtį. morphe = forma). o ši .2. Mat kiti predikatai sakomi apie substanciją. Bet šis substratas. VII. kas ji yra. vadinamos substancine forma (gr.3. nei kaip kas nors. Mėginsime įveikti kai kuriuos iš jų: • Pirmiausia reikia atsisakyti bet kokios gamtamokslinės materijos sampra- 101 . materijos kaip neapibrėžtos apibrėžiamybės prado.materija.1 Ontologinė materijos sąvoka Ribinių sąvokų mąstymas. 3. neapibrėžtos apibrėžiamybės pasyviai potencialus pradas. ARISTOTELIS šį substratą vadina materija (hyle). tačiau apibrėžiamas pagrindas. nesikeičiantis substancinio pokyčio substratas? Galime sukonstruoti jį ontologiškai.3). morphe) (plg. nei dar kažkas (Met. Tad ši paskutinybė savaime nėra nei apibrėžta substancija. o Pasyviai potencialaus substrato. apie kurį sukasi hilemorfizmo teorija. nei kiekis. 3. Pavyzdžiui. neturi ir substancinės apibrėžties* nes jo substancinė apibrėžtis turi kisti. Šią materijos ribinę sąvoką aptinkame klausdami apie substancinio kitimo substratą ir nuosekliai atsiribodami nuo visų (akcidentinių ir substancinių) aktualių apibrėžčių.1): juk akcidentinės apibrėžtys yra substancijos apibrėžtys. Taip aristotelizmas prieina išvadą. kad substancija kaip tokia. yra dviejų momentų (atitinkančių aktą ir potenciją) rezultatas: o Substancinės aktualios apibrėžties. tad jos negalime laikyti substratu.2.Kas yra šis potencialus. ką apibrėžtų kiti predikatai.apie materiją.

jog momentai skiriasi ne tik mintyse. kalbant apie materiją ir formą. atsitiktinai priklauso). kai atsižvelgiame įjos išvadas.tos. kuris yra nukeltas toje būtybėje kaip rezultatas. o apie neempirines empirijos sąlygas. paprastai sakoma. (contingit = lot. Tai reiškia. Čia kalbama ne apie empirines. kaip tam tikri "daiktai" (lot. res = daiktas). Kalbėdami apie būtybę. Šia prasme materija ir forma kaip potencija ir aktas yra tikrosios substancijos realūs momentai.1. Materija ir forma yra du priešingi momentai.4. kurie nėra tikri tokia prasme. bet ir realiai. neegzistuoja. taigi jei turime reikalą su natūraliąja substancija. kokia tikra yra pati būtybė. Klausimas.2) pagalba paaiškina vieną empirinį dalyką kitu. tiek substancinę formą. kad daiktas būtų kitas.y. Kas turima omenyje. Jei materijos pasyviąją poten. t. Taigi vieną materialų dalyką ji paaiškina kitu. kad gali ir kilti. jie nėra tikri. Gamtos mokslas tam tikros metodinės abstrakcijos (1. visai nėra gamtamokslinis klausimas. kurių rezultatas yra būtybė. skiriame: o būtybę. Materija yra neapibrėžtos apibrėžiamybės pradas.y. kurią ARISTOTELIS. kurią ARISTOTELIS vadino pirmine materija. o Natūraliosios substancijos individualumą. Sakome: natūralioji substancija yra kontingentiška. kurios dėka ši būtybė yra tikra (ens quo ens). t. ciją aktualizuoja substancinė forma. ir o momentą. atskirti vienas nuo kito. Substancinė forma pati savai- 102 . Taigi beprasmiška mėginti kaip nors įsivaizduoti tiek materiją. Šios teorijos ontologinė prasmė pasimato tuomet. nors. bet realūs. negu yra. kas galų gale yra materija. kitą būtybę. Tad ką gi gali paaiškinti hilemorfizmas? o Natūralios substancijos kontingentiškumą (. Tikras yra tik jų dialektikos rezultatas. elementariųjų dalelių) yra sudaryta materialioji tikrovė. Juk ontologija turi paaiškinti arba rekonstruoti patyrimą. Paskirai šiedu momentai nėra būtybės. iš kokių materialių dalelių (pavyzdžiui. Tuo norima pasakyti. kad natūralioji substancija iš principo yra tokia. kuri pati yra tikroji būtybė (ens quod ens). Nagrinėjant bet kokį dialektinį dalyką. kai hilemorfizmo teoriją suprantame kaip dialektinę teoriją (3. taigi . atomų. TOMAS ir HĖGELIS laiko lemiama. ir nykti. Jis stengiasi parodyti. materija yra jos galimo kitoniškumo pradas -ji išlaiko galimybę priimti kitą substancinę formą.galimybę. nes substancinės formos ryšys su materija nėra būtinas. suvokiame tik tuomet. siekiama suprasti būtybę kaip rezultatą jos momentų. Čia galima padaryti perskyrą. Kalbant apie ontologinius dalykus.1). kad momentai yra ne tikri.2.1.kas yra visų materialių daiktų apibrėžties substratas.

ąžuolo) tobulas "modelis".. kaip 103 . o Vienį ir daugį.priimamoji. bet nesakome: "štai karvė kaip tokia".2.. mėgino pateikti patį galutinį ir pamatinį akto-potencijos perskyros pavidalą. Tai būties ir esmės perskyra.2) suponuoja akto-potencijos perskyrą formos-materijos pavidalu (3. Antra vertus. bet priešingai . TOMAS mėgino mąstyti būtį (esse) kaip aktą. Joks natūralusis individas nereiškia savo rūšies kaip visumos. dalių įvairovė iki pat kontinumo labirinto (3. ji yra tikrasis vienis. kad kiekvienos būtybės tobulumas visuomet priklauso nuo akto. Kalbant apie žmogaus. daugio (kiekybės) aspektas .3). Todėl pati būtis yra visų daiktų. liūtų. Šiuo požiūriu būties aktas (actus essendi) yra "kiekvieno akto aktualumas" ir "kiekvienos tobulybės tobulumas". ąžuolų). (TV 1. kas siekia būties. Potencija visuomet yra vardan akto.iš pirminės materijos. Jau ARISTOTELIS žinojo. bet ne žmogus kaip toks.kaip priimamoji su priimančiuoju. pvz. "štai obelis kaip tokia*.4 Esmė ir būtis Matėme. taip pat ir [akcidentinių bei substancinių] formų aktualybė.2. Tam tikru atžvilgiu natūralioji substancija yra vienis ir daugis kartu. Pati būtis yra tobuliausia iš visa ko.4. tobulumas. Ji yra daugis.I ad 3).2. Pasirodo. Ir SOKRATAS yra žmogus. materija pati savaime yra neapibrėžta galimybė priimti bet kokį apibrėžtumą. 3. Mat aktualu yra tai. o ne kaip tai. tai kodėl konkrečių būtybių (substancijų) tobulumas yra ribotas? Jei būties aktas pats savaime yra vien pozityvumas. Savo ruožtu. Todėl būtis santykiauja su kuo kitu ne kaip priimančioji [potencija] su priimamuoju [aktu]. nes ji su visu kuo santykiauja kaip aktas. Vienio aspektas atsiranda iŠ substancinės formos. gyvas organizmas. vienas žymiausių visų laikų ontologų.3). o ne riba. arklio ar bet ko kito būtį. kad materija yra substancijos individualybės ir atskirybės pradas jos rūšies ribose. ji pati nenulemia iš to kylančių substancijų vienareikšmio apibrėžtumo ir palieka jų įvairovę. kad akto-potencijos perskyra akcidencijos-substancijos pavidalu (3. kas egzistuoja. būtis nagrinėjama kaip suteikianti formą ir. Tačiau jei būties aktas pats savaime yra tobulybės apskritai aktuali pilnatvė. Kaip pasyvi potencija. ar rūšis sudaryta iš daugelio individų (pvz. Sakome: "štai karvė". liūto.. Tačiau savaime ji nepasako. TOMAS AKVINIETIS. kuris būtų hilemorfinės (materijos ir formos) perskyros prielaida. Tad rūšį (substancinę formą) išreiškia tik viena rūšių individų (substancijų) įvairovė.1. "štai obelis".me yra apibrėžtos rūšies būtybės (pvz.

atsirandančią dėl to. plg. Tuo tarpu perskirdamas būtį ir esmę. kuri būtybę tik ir daro galimą. ji yra riba.galime mąstyti baigtinybę? Aišku. Esmės ribotumas pasireiškia tuo. atsakymo į klausimą "kas?" turinio apibrėžtimi).y. Pastebėtina. HĖGELIS priartėja prie šių struktūrų. teigdamas: Faktiniame buvime apibrėžtybė sutampa su būtimi. o turėti ribos. kad būties 104 . TOMAS AKVINIETIS teigia. Ji parodo. t. bet yra jo paties momentas (Encikl.1): o būti visai pasyviai potencialus. kad "esmė" čia suprantama visai kitaip negu paprastai. kad domimasi tik būtybe (t.y. Ypač tomizmo mokykla Šimtmečius pabrėždavo akto-potencijos perskyros esmės-būties pavidalu svarbą. dedama kaip neigimas. Būties aktą kaip kiekvieno akto aktualumą ir kiekvienos tobulybės tobulumą įgyja ir riboja pasyviai potencialių esmių sistema. kadangi visa tobulybė eina iš būties akto.2. kodėl būtybė yra baigtinė. suvokti būtybę perjos būtį. substancijos] atžvilgiu dalykas.per būties klausimą (plg. žmogaus esmę). "Esmė" čia reiškia ne substancijos pozityvią prasmės pilnatvę (pvz. o filosofiją. Tad reikia "mąstyti pačios būties tiesą. HEIDEGGERIS. forma-materija. vienybė-daugybė. Taigi kita būtis nėra indiferentiškas jo [faktinio buvimo. iš kokios ontologinės struktūros kyla baigtinės būties modusai (kontingentiškumas. o kartu. stiklinę 3.5 Perskyrų sistema Dabar mėginkime sujungti tris akto ir potencijos perskyros pavidalus (būtis-esmė. kitaip sakant.6. akcidencija-substancija). būtybė yra išvardytų momentų sąryšio rezultatas. 3. Esmė priima būties aktą ir kartu jį riboja.2. 1. individualybė. Visai naujai prakalbino problemą. potencijos prado. 3. TOMAS vadina šį potencijos pradą esme (essentia). nes jis savaime nėra tobulybė. ribojimo kaipo tokio pobūdį. Hilemorfinė perskyra (materija-forma) paaiškina. §92). kad reikia. Pradėkime nuo būties-esmės perskyros: Būties aktą (kiekvieno akto aktualumą ir kiekvienos tobulybės tobulumą) priima ir riboja esmių sistema. Jis prikišo tradicinei ontologijai būties užmarštį. M. Šis potencijos pradas turi (plg. o ne pačia būtimi. bet neparodo.1). fundamentalią ontologinę struktūrą. kad čia aptinkame galutinę. bet kaip tik priešingai . jų ryšys gali būti tiktai dialektinis.. priešinamo būties aktui. Žinoma. kad baigtinė substancija kyla iš baigtinybės ir nyksta baigtinybėje. Taigi kiekviena substancija yra akto-potencijos vienybė kaip būties akto ir esmės vienybė.apibrėžtą negatyvumą.11). Ši esmių sistema suskaido būties aktą į baigtinių būtybių kosmosą.2. rėžis. užuot suvokus būtybę tik kaip būtybę".3. Būtybė (substancija) pasirodo būties ir esmės (kaip akto ir potencijos) momentų dialektikoje.

1. panagrinėsime ontologinę priežastingumo prasmę. Visai konkreti natūralioji substancija yra rezultatas. anaiptol ne visi ontologai sutinka. "niekas nebūva be pagrindo'1 (AUGUSTINAS) £visi kitimai vyksta pagal priežasties ir padarinio ryšio dėsnį" ( K A N T ) . o mokslo teorijos požiūriu priežastingumą stengiamasi suprasti kaip konkretaus mokslinio tyrimo metodinį principą. būva dėl priežasties" (PLATONAS). 7.2. Substancijoms sąveikaujant. kurios atbaigia konkrečios substancijos. Žinoma. 105 . o transcendentaliniu (savimonės filosofijos) požiūriu priežastingumo principą mėginama suprasti kaip transcendentalinį pažinimo principą.aktas išsiskaido [formą ir materiją ir taip įgyja materialios natūraliosios substancijos apibrėžtį.perskyrų sistema 3.6 Ontologinis priežastingumas Priežastingumo principas buvo formuluojamas įvairiai: "visa. tomis akcidencijomis. kurios išplaukia iš substancijos kaipo tokios. kad yra toks dialektinis ryšys. t. kaip fundamentaliai yra iškeliamas ontologinis klausimas. Natūraliojoje substancijoje materija ir forma skleidžiasi savybėmis. Jie praktiškai apsiriboja kategorijų nagrinėjimu arba gamtamokslio išvadų apibendrinimu.6. Šie požiūriai jokiu būdu neprieštarauja vienas kitam. baigdami 3. Prie transcendentalinio ir mokslo teorijos požiūrio grįšime kita proga. Dabar. 4. atsiranda atsitiktinės akcidencijos. Priežastingumo principas domina filosofiją bent trejopai: o ontologiniu požiūriu priežastingumo principą mėginama suprasti kaip būties principą. kas būva.2. 7 pieš: Ontologinių .1 skyrelyje pradėtą svarstymą.y. 43.2. tikrosios būtybės pilnutinę apibrėžtį. Nemaža ontologų atmeta paimtą iŠ ARISTOTELIO ir čia išdėstytą klausimo kėlimo būdą. Šio ryšio pripažinimas ar nepripažinimas pirmiausia priklauso nuo to.

yra teleologijos (gr.y. Stiklinė negali būti ir aktualiai. Klausimas apie būtybės veikiamąją priežastį ir apie galutinį jos tikslą. iš kurios statomas namas. kam būtybė egzistuoja. bet. kurios dėka būtybė priklauso savai rūšiai. o potencialiai tuščia. arba aktualiai tuščia. Pavyzdžiui. o potencialiai pilna.tai. tai . kuri čia kyla. kadangi yra kosmosas.2. Namo tikslas yra būti buveine. tai.6. apibrėžęs filosofiją kaip paskutinių priežasčių mokslą. o tad ir . t.2 Priežastingumas ir akto-potencijos teorija Priežastingumo principas dažniausiai suprantamas kaip veikiamojo priežastingumo principas ir todėl priežastingumas ir tikslingumas skiriami. iš ko galiausiai daiktas padarytas. tai turi būti tikslų sistema. Prie jos dar grįšime. Tai aišku iš tokio samprotavimo: kiekvieną būtybę substancinė forma kreipia į tikslą. Klausimas apie galutinį tikslą yra neišvengiamas. o ne chaosas. namo atveju tai . apie galutines išorines priežastis. nagrinėjant akto ir potencijos santykį. nuo PLATONO laikų veda filosofiją prie filosofinės teologijos problemos. ir dcl šio tikslo statybininkai stato namą. antra vertus.1 Aristotelio priežasčių teorija ARISTOTELIS. Bet kadangi kiekvienas kitimas yra potencijos 106 .1 Būtybės priežastis pirmiausia yra tai. Tačiau būtybės priežastis yra ir tikslas.tikslas) problema.2.statytojo planą atitinkanti/<9/rm<7.: Priežasčių klausimas (ARISTOTELIS) 7.galutinis tikslas. ir potencialiai pilna: ji arba aktualiai pilna. Galutinė formalioji priežastis yra substancinė forma. materija. telos . 3. Galutinė materialioji priežastis yra pirminė materija . kitaip atsirastų prieštara.2. Remdamiesi akto ir potencijos teorija. Problema. Tikslas sukelia būtybės kiltį. kas ją konstituoja (vidinė priežastis). skaidė klausimą apie priežastis į keturias dalis: 8 pieš.statybinė medžiaga. galime išdėstyti šitaip: Niekas negali tuo pačiu metu ir tuo pačiu atžvilgiu būti aktualiai ir potencialiai. Filosofija klausia apie galutines priežastis. kaip veikiamojo priežastingumo principą.6. Klausimas apie pirmąją veikiamąją priežastį tiesiogiai iškyla. pasitelkdamas veikiamąsias priežastis.3. priežastingumo principą.

Neįmanoma. aktuali ugnies šiluma priverčia potencialią medžio šilumą virsti aktualia šiluma.1. kas kinta. yra kito judinama. Jokia akcidentinė kaita nevyksta be veikiamosios priežasties. Toks jis gali būti tik skirtingais atžvilgiais. negu turi pati. Tas kitas yra veikiamoji priežastis. ir potencialus tuo pačiu atžvilgiu. kuriais remiasi TOMAS. Jokia priežastis negali suteikti daugiau aktualumo. tobulesniam už j į patį.2. Priežastingumo principas buvo suformuluotas Antikoje kaip tik šitaip: niekas pats savęs nejudina. ir čia glūdi jos prasmė ir reikšmė. jį pirmiausia aiškinomės judėjimo pavyzdžiu. Ji neturi nieko bendra su ontologine ar transcendentaline analize. Tad iš trijų išdėstytų akto-potencijos perskyros pavidalų pasidaro trys atitinkamos ontologinio priežastingumo perskyros: o Substancija . kad būtų savo paties judėjimo priežastis. o tai. o Materija -forma (3.2): čia priežastingumas svarstomas akcidentinio kitimo plotmėje. Pamatysime. kad kas tuo pačiu atžvilgiu ir tuo pačiu būdu botų judintojas ir judinamasis. FlChr V.3// plg. aktas turi ateiti iš ko kito. Jokia substancija nėra pati sau priežastis. turi būti judinama kieno nors kito. 4. Pavyzdžiui. veikiamoji priežastis čia turi pridėti formos aktą.esmė (3. bet tik potencialiai šaltas.4): esmės aktualizavimo būtyje negalima paaiškinti pačia esme. Taigi visa. kiek padarinio tobulumas nepranoksta priežasties (arba jos aktyvios potencijos) tobulumo.3): kiekviena substancinė kaita (kiltis ar nyktis) yra paženklinta priežastingumo. kaip tik tam tikros aktualios būtybės dėka. kas juda. kitaip tariant. (TV. kad mokslo teorijos priežastingumo samprata yra nepalyginamai silpnesnė už ontologinę. tačiau jie gerai iliustruoja argumentavimą. Priežastis paaiškina padarinį tik tiek.5 ' 107 . Dar viena svarbi išvada .akcidencija (3. yra sąlygoti ano meto. išplaukiančią iš akto-potencijos teorijos. 2. taip ji išjudina medį ir keičia jį. tuo pačiu metu gali būti ne potencialiai šiltas. negali būti kartu viena ir kita. Pirminė materija nekuria formos.411) Pavyzdžiai. TOMAS AKVINIETIS aiškina taip: Tačiau jokio daikto potencijos negalima paversti aktu kitaip. Taip pat neįmanoma.2.4 6. Materialiosios substancijos akcidentinė apibrėžtis tam tikru laiko momentu yra daugelio veiksnių priežastinio veikimo rezultatas. kas yra aktualiai. o Būtis .I. Kiekviena baigtybė kaip baigtybė yra sąlygota. kad tas pats daiktas kartu būtų ir aktualus. Kas tik juda. Reikia griežtai skirti šias priežastingumo sampratas.2. Kas yra aktualiai šiltas. Mokslo teorijos samprata orientuojasi tiktai į atskirų mokslų praktiką.niekas nėra pakankamas pagrindas veiksmui.virsmas aktu.6.

• Akcidentiniame kitime akto-potencijos perskyra pasirodo akcidencijos-substancijos perskyros pavidalu. Tai aktualiosios būties. aukščiausios giminės. Pirmine materija. • Dalyką vadiname dialektiniu. tai niekas nėra savęs paties priežastis. arba akto. ir potencialus. Kiekvienas predikatas priklauso tam tikrai kategorijai. kaip neapibrėžtos apibrėžiamybės pasyvios potencijos pradu. • Ontologinė priežastingumo sąvoka kyla iš akto-potencijos teorijos: jei niekas tuo pat metu ir tuo pačiu atžvilgiu negali būti ir aktualus. ir potencialiosios būties. arba potencijos. Natūrali substancija yra šių momentų rezultatas. • Substancinėje kaitoje (kiltyje ir nyktyje) akto-potencijos perskyra pasirodo formos-materijos perskyros pavidalu. kurios gali keistis. 108 . • Pasak TOMO AKVINIEČIO. Substancija reiškiasi savo akcidencijomis. Akcidencijos yra substancijos apibrėžtys. būties-esmės perskyros pavidalu akto-potencijos perskyra parodo fundamentaliausią ontologinę struktūrą ir tuo būdu iškelia esmišką būtybės baigtinumą. individualumas ir vienio-daugio pobūdis.3 2 skyriaus santrauka • Kiekviena būtybė yra dviejų momentų rezultatas. remiasi natūraliosios substancijos atsitiktinumas. • Kategorijos yra predikatų. momentai. Kiekviena akcidentinė ar substancinė kaita ir apskritai kiekviena baigtinė būtybė turi turėti pakankamą priežastį. kuriuos galima priskirti būtybei. substancijai nesikeičiant. jei jis gali būti suprastas tik kaip dviejų priešingų ir tarpusavyje susijusių momentų rezultatas.

nes kiekviena esybė jau yra būtybė.2. kiek yra kategorijų. kuo skiriasi kategorijos ir transcendentalijos (3. Tad substancija neprideda jokios skirtybės. gėris ir grožis. 4.5. vienį. kuriomis remiantis priimami skirtingi buvimo būdai. kurie peržengia kategorijas. Būtent . Tai vėl įmanoma dvejopai: arba buvimo būdas plaukia iš būtybės kaipo tokios. Transcendentalios/«/7maws/fl žymi substanciją. Todėl jos yra ne vienareikšmės. Tačiau galima pasakyti. Klasikinės ontologijos prasme kategorijos yra bendriausi vienareikšmiai predikatai. yra būtybė. kas būtų jos atžvilgiu išorinė esybė (kaip akcidencija pridedama prie substancijos).2). kuri būtų kokia prie būtybės papildomai pridėta esmė. Matėme. kad kažkas yra prie būtybės pridėta. Todėl būtybė negali būti kategorija. Tai įmanoma dviem atvejais: Pirma. kai nusakome tam tikrą būtybės būdą (modusą). arba iš jos pajungimo kitai būtybei. ir įstaigą. Kitos transcendentalios (dėl to. jei nusakomasis buvimo būdas bendrai išplaukia iš kiekvienos būtybės. nusakydami tą būdą.1).2. kadangi jos visuomet ir būtinai išplaukia iš būtybės ir yra duotos su būtybe. o paskui (substancijoje ir substancija remiantis) akcidentines kategorijas. turime reikalą su tam tikru ypatingu būtybės modusu. bet ir kitus predikatus galima apibūdinti kaip transcendentalias: Tai.. kaip šį daugiareikšmiškumą apibrėžė ARISTOTELIS: transcendentalios yra ne atsitiktinai daugiaprasmės (kaip. šios transcendentalios yra svarbiausios ontologinio svarstymo kryptys. Taip pat yra ir su kitomis kategorijomis. bet daugiareikšmės ir turi tiek reikšmių. jų daugiaprasmiškumas yra sisteminis. Todėl visos kitos intelekto sąvokos turi būti gautos. Pirmiausia tai vienis. "substancija" tik išreiškiamas savyje stovinčios būtybės buvimo būdas. Transcendentali]oš (nuo lot. pvz. ką nors pridedant prie būtybės. o tuomet šių buvimo būdų prasme priimamos skirtingos daiktų kategorijos. kad ne tik būtybę. kurioje atliekamos piniginės operacijos). ką intelektas pirmiausia suvokia kaip geriausiai žinomą dalyką ir kuo remdamasis jis aiškina visas kitas savo sąvokas. "kasa" gali reikšti ir supintus plaukus. Šis predikatas iš tikrųjų peržengia kiekvieną kategoriją ir kiekvieną apibrėžtą objektų sritį. transcendere = peržengti) yra tie predikatai. ens etunum convertuntur (būtybė ir vienis yra pakeičiami vienas kitu) ir pan.2.yra skirtingos būsmo pakopos. galioja transcendentalių tarpusavio pakeičiamumo principas.2 109 . Pradedant PLATONU. Antra.Tačiau prie būtybės negalima pridėti nieko.2. Be to. kurio pati būtybės sąvoka neišsako. tiesa. kiek jų yra. tiesą ar gėrį. kuris pateikia transcendentalių teorijos apybraižą ir rodo. tradicija nesutaria) dažnai vadinamos būtybės savybėmis (savybė: 3. Žodžiu.jei. Štai tekstas. Transcendentalios peržengia bet kokią apibrėžtą objektų giminę.33 Transcendentali]oš Jau esame trumpai pasiaiškinę. Scholastai taip formulavo šį pakeičiamumą: omne ens est unum (kiekviena būtybė yra vienis). Pirmoji transcendentali]a yra predikatas "būtybė".

formalusis atomas. Daugis suponuoja vienį. monada (3. Antruoju atveju kalbama apie vieno subordinaciją kitam. Tačiau tai įmanoma tik tuomet.remiantis būtybės derme (convenientia) su kita būtybe. kaip savyje būvanti būtybė (plg. 1. Antra . Taip įvedamas žodis daiktas (res).remiantis "vieno" ir "kito" skyrimu. \ : Pirmuoju atveju apie būtybę norima ką nors pasakyti pozityviai arba negatyviai. yra nedalybė. Kaip būtybė vadinama vieniu. apibrėž- 110 .3. nes ji skiriasi nuo ko kito. Jis skiriasi nuo būtybės tuo.3). Tai išreiškia žodis "kažkas" (aliquid). Tad vienis pirmąja ir tikrąja prasme yra substancija. jei pripažįstama kažkas šalia.5). ką galima būtų pasakyti tiesiog pozityviai ir ką rastume kiekvienoje būtybėje kaip jos esme.1 Vienis Kiekviena būtybė yra vienis. jog ji yra. kaip kažką. Ts. o "daiktas" išreiškia būtybės "kas".1. išplaukiantis iš būtybės apskritai. Tačiau tai yra siela.MAS AKVINIETIS. kaip vienio. Tokia subordinacija gali būti dvejopa: Pirma .1 sutrumpinta) 9 pieš. kad būtybė išplaukia iš būties akto. 3. Būtybės ir siekio dermę išreiškia žodis "gėris". Tuo tarpu neigimas. . arba esme. Jį išreiškia žodis "vienis". (To. Tačiau nėra nieko. Kontinumo labirintas leido LEIBNIZUI įžvelgti.: Tomo Akviniečio transcendentalijų skirstymas 3. kuri savaip yra viskas. . kas dera su kiekviena būtybe.. kad būtybių daugis yra galimas tik tuo atveju. ko pagrindu sakoma. O siela sugeba pažinti ir siekti. nes yra nedali. Būtybės ir intelekto dermę išreiškia žodis "tiesa". Dažnai substancijos.1. Vienis yra būtybė kaip nedalybė. taip ji vadinama kažkuo. jei kiekviena būtybė galiausiai yra tikrasis vienis.

. pažinus dalykas). Šiuo pagrindu metafizika nuolat mėgino mąstyti dieviškąjį Absoliutą kaip absoliutų vienį ir paprastumą.8. kaip tik nepaslėptį. akcidentis vienis yra silpnesnis už substancinį ir jį suponuoja. Živilės) daug apibrėžčių ir tuo būdu jį apibūdinti.2.6). tiesa. kaip antai materija kaipo tokia bei ja besiremianti individualybė (plg.1).2). mąstoma santykyje su pažinimo subjektu. Ji "pasirodo" savybių dėka. leisdama save atskleisti. Būtybė yra pažini tuo mastu. Žinoma.2 ir 3.3. 1. Mūsų patiriantis buvimaspasaulyje (I. iš įvairovės į save grįžtanti substancinė forma (3. 111 . tuo labiau ir tuo tobuliau ji yra vienis.1. Kiekviena iš šių apibrėžčių kaipo tokia yra bendra ir remiasi tam tikromis akcidencijomis. patyrime jos individualybė tam tikru mastu iškyla aikštėn. kuriuo remiasi bet kokia filosofija (1. Todėl kuo labiau būtybė yra būtiška.2. kas tėra vien pasyviai potencialu (3. 33. Tiesa. Antai taip kalbame apie kiekybės vienius (pvz.y. Pirmiausia pažinios yra besireiškiančios akcidentinės apibrėžtys. kaip "vienio apibrėžčių studija".2.2).2 Tiesa Būtybė. Bet koks būtybės vienis galų gale remiasi pačia būtimi. Būtybės pažinumas patyrimo faktas. Bet ir akcidencija yra būtybė tik tuo mastu. yra tokie todėl. Galiu.tumas nusakomas taip: substancija yra savyje įtarpinta arba savyje reflektuota. būties aktu (3.. tampa jusliškai stebima.3 ir 3. kad tikrojoje būtybėje visa. Tai ypač ryšku gyvosios substancijos atveju.1). Nuo tokių ontologiškai reikšmingų (substancinių ir akcidentinių) vienių skiriame dirbtinius vienius. atskleistį. Ji pasirodo reiškinio regimybėje (plg. negu tokių apibrėžčių suma. bet jų praktinis santykis su žmogumi (3. HĖGELIS visą filosofiją laikė ne kuo kitu. Kiekvienoje būtybėje būtis yra vienijanti. kiek ji yra tikrai vieninga. Tačiau tai reiškia. Scholastai būtybe. kad būtybė grįžta į save.3. Tai reiškia. 3. tačiau kaipo individualybė ji nesileidžia suvokiama. yra tiesa. HEIDEGGERIS įžvalgiai išaiškino graikų žodžio aletheia (tiesa) etimologiją: šis žodis reiškia ne ką kitą. Individualybė kaipo tokia yra neišsakoma (individuum ėst ineffabile). Antai gyvūno vienis yra tobulesnis už augalo. o žmoguje pasireiškia iš principo naujas.3). aukštesnis vienio ir individualumo tipas. šeima).2. kaip tiesą vadino intelligibile (lot. kas yra dalis. kuriuo ji yra aktuali ir pozityvi. Savybėmis skleidžiasi pati substancija. Nepažinu ir tik ribinėmis sąvokomis išreiškiama tai. intelektu ištiriamu dalyku.4). kurių vienybės pagrindas yra ne jie patys. įvairovė.I) visuomet jau yra šalia būtybės ir ją atskleidžia. daugis. t. kad būtis būva. santuoka.1). nuo kurių reikia skirti atsitiktines savybių apibrėžtis (3. Tačiau Živilės individualybė yra kažkas visai kita. nurodyti štai šio žmogaus (sakykime.2.3.2.2. vienetas yra skaičius) arba apie santykių vienius (pvz.

Matysime. tuo labiau ji pati savaime yra pažini. Kiekviena būtybė yra taip. Tačiau kiek kiekvienos būtybės gerumas priklauso nuo žmogaus valios? Kai kurie ontologai aiškina: kadangi būtybė kaip esanti turi tam tikrą tobulybę. todėl jis mąstytinas ontologiškai. mąsto pats save: jis tampa mąstymo objektu. kas protu suvokiama. kiek ji aktuali. 333 Gėris Gėris būdingas kiekvienai būtybei. kiek ji yra. Kadangi būtis yra "visų tobulybių tobulybė" (3.Apie tiesą galime pasakyti tą patį.į tai. kad eglė tobulesnė už akmenį. tuoj atsiranda sunkumų. kad jo būtis yra gryna. Tai rodo. o jei yra -jie yra geri ir tobuli. Jei pamatine meilės realizacija laikoma mylimojo pripažinimas ir pritarimas jam. Mat mūsų pažinimas yra baigtinis ir todėl yra proporcingas tam. ko mes pageidautume.už gyvulį. Todėl mums nesunku pažinti kaip substancijas aukštai išvystytas gyvas būtybes. ką ir apie vienį: būtybės pažinumas galiausiai priklauso nuo jos būties. jie yra. neribota aktualioji būtis. žmonės jai turėtų pritarti. Tačiau mėginant apibrėžti neorganikos substanciškumą. nes susiduriame su vis aukštesniu būtiškumu. kas aukščiausia. žiurkės ar kinivarpos yra tobulesni ir todėl geresni už visą pasaulio auksą ir visus augalus. nemanome. kad šis savaime tobulai pažinus dalykas mums yra mažiausiai pažinus. Kai. kad čia pateikėme tik vieną tiesos problemos aspektą. Šis laipsnis ar tobulybė priklauso nuo substancinės formos (3. kas pažinu mums (tai žinojo jau ARISTOTELIS). Sakome. nėra tiesiog proporcinga tam. tobula savižina: Mąstymas kaipo toks krypsta į tai. o žmogus . Todėl [absoliutus] protas. 112 . kaip tobulumas. kiekviena būtybė. tai. kad jai būtų pritariama. Būtybė yra tobula lygiai tiek. kad tiesa turi dar daug kitų aspektų. Tiesa. yra tas pat (Met. kas savaime geriausia: aukščiausias mąstymas . uodai. Tačiau ARISTOTELIS pabrėžia. Antai ARISTOTELIS taip samprotauja apie dieviškąjį Absoliutą: kadangi šis Absoliutas yra nepaprastai būtiškas. kurį jis liečia ir mąsto. mus puola uodai. kad ji būtų pripažįstama ir mylima. taip protas ir tai. kas pažinu savaime. kad uodai yra kažkas gera. Tai pritarimo ir meilės būčiai. Būtybės tobulybė yra nukreipta l tai.2.2. Šiuo atžvilgiu gėris yra tas pat. Nors siunčiame uodus po velnių. Tačiau.4).7.1072 b). kūriniui ontologinis pagrindas. ontologiškai žiūrint. Taigi apie "tobulumą" čia kalbama ne moraline vertinamąja. kas atsiveria patiriančiam buvimui-pasaulyje. sugriebdamas savo mąstymo objektą. kuris reiškiasi aukštesniu veiklumo tipu. kad jos vidinė vertė gali būti pripažinta ir jai pritarta. tai kiekvieną būtybę dėl jos būties galima suvokti kaip meilės vertą. Kuo būtiškesnė yra būtybė.3) ir būtybės akcidentinės apibrėžties. bet ontologine prasme. tai jis taip tobulai pažinus. yra tam tikru laipsniu tobula. Ontologinis gėris neturi nieko bendra ir su praktiniu naudingumu ar tuo. einant maudytis. XII.

yra. išvaizda tobulai išreiškia jos esmę. taip. Pastebėtina.3 skyrelyje nagrinėjome meno grožį. švyti. blogis. bet koks įprasminimas ir tikslo pasirinkimas galiausiai yra nukreipti tik į vieną dalyką: labiau būti. Kalbant apie transcendentalinį "grožį" ontologiškai. jei jis nėra mažesnis už tam tikrą minimumą. kad kiekviena būtybė (arba kiekviena natūrali substancija) būva taip. kad būtybės būtiškumas išryškina grožio reikšmę. kalbant apie gėrį. Tai.yra gera ir tobula. jei raiška. Kiekviena būtybė yra graži. žiūros malonumas. kuriame tobulai reiškiasi elniškumas. Klasikinė ontologija atsako: jis nėra tikras. kad vertinančiam ir norinčiam subjektui (t. matėme.4 Grožis 1. Blogį galima palyginti su skyle: juk jos taip pat nėra ir ji tuo didesnė.y. Nagrinėdami uodus. kad būtis (substancinė forma) spindi. ARISTOTELIS neišnešioto kūdikio pavyzdžiu parodo. tai pirmiausia kalbama apie substancijos raišką. Todėl stygius dar vadinamas privacija (privatio — lot. Pavyzdys: puikus šešiolikaragis elnias. kalbant apie grožį. Būtybė kaip tiesa yra susijusi su žmogiškuoju pažinimu ir skleidžiasi mąstymo procese (diskurse). kas . Kaip. galiausiai yra būtis. juslinį jos duotumą. nebuvimas to. kiek ji yra. jei yra.3). pirmiausia turimas omenyje gamtos grožis ir. būties stoka. Sunkiau yra žmogaus 6. kad rožė ar liūtas yra gražūs. būties stygius yra blogis (pikta). pikta (malum) iš esmės yra būties stygius.Tačiau juk esama ir netobulybės. bjaurastis taip pat yra būties stygius (3. žmogui) šį ontologinį aspektą visuomet užgožia žmogiškoji prasmės problematika. Neišnešiotas kūdikis gali būti tik tuomet. ko žmonės apskritai gali siekti. kad būtybė visai negali būti. Grožyje būtybės būtis yra reiškinyje ir kelia pasigėrėjimą tiesiog žiūrint (ar klausantis ir pan. Bet kokia tobulybė ir gėrybė. ką turime omenyje. nebūtis organo. tai yra ribotumas. visų pirma substancija.4. Jis aiškinamas kaip stygius. Meno grožiu žmogaus dvasia siekia tobulos išraiškos juslumo terpėje. Aišku. šviečia reiškinyje. kai nėra to. kas tikrai (substancinės formos prasme) turėtų būti. Senas pavyzdys yra aklumas. Sakoma. Būtybė yra graži. jei ji yra mažesnė už minimalią tobulybe. kad jos būtis pasirodo reiškinyje. kas turi būti kaip tikrai reikalingas substancinei formai. yra gėris. kai sakome. Viskas.1 113 . bet "kontempliacijos". Tai reiškia.3.). substancinę formą. Apie blogį kalbame tada. o gamtos grožyje randa atitinkamą juslinę raišką natūralioji būtis. kaip kitų transcendentalių atveju. Būtybė kaip gėris yra susijusi su žmogaus siekimu. 33. kiek yra . Kyla klausimas: kaip ontologinis gėris siejasi su moraliniu? Šį klausimą turėsime išsiaiškinti etikoje. Jei kiekviena būtybė vadinama gražia. atėmimas). blogio. kuris. kuo mažiau yra. Tai ne pažinimo procesas ir ne siekimas. Netobulybė.

1. kaip kalbėdami apie ontologinio ir moralinio gėrio santykį. Tačiau nereikia pamiršti.1 Gamtos mokslas ir gamtos filosofija Ar filosofija neturėtų palikti gamtą gamtos mokslams? Matėme.nebe gamtos mokslo klausimas. Šiuo atžvilgiu gamtos filosofija dar vadinama kosmologija.1. kad. 114 . jei taip juokaujame. Turima omenyje neorganikos ir organikos perskyra. Kalbame apie gražius miškus. Jie nagrinėja gamtą. išbyra iš rėčio.6 Praktiškai tinka gamtos mokslo santykiui su gamtos filosofija: o Gamtos mokslai yra tematiškai redukuoti ir metodiškai abstraktūs (1. kaimenes.2 ir 1. 3. Koks yra šių modelių santykis su pačia gamta .4. nes žmogaus grožį.4 Gamta Klasikinė gamtos filosofija svarsto dvi dideles temas: o Natūraliųjų būtybių bendriausias gimines bei jų perskyras. Nieko baisaus. kaip apie gražias karves galvijų turguje. ir čia kalbama apie grožį. t. kad WiTTGENSTElNAS ir Vienos ratelio tradicija (2. traktuojame tik kaip jo kūnišką raišką. 6. 3.4.3). Tačiau jei taip kalbame rimtai.atveju. Tiesa. o grožio konkurse apie gražias merginas kalbama taip pat.4. nyksta ir gamtos grožio ontologinė prasmė. Jie kuria modelius. naudodamiesi visiškai apibrėžto požiūrio filtru. 4.1). nykstant ontologiniam vieniui (3. Tokiam požiūriui prieštarauja štai kas: va skyrelyje 1. kai visi galimi mokslo klausimai jau atsakyti. kad tuomet.2) į šį klausimą atsakė teigiamai. Šis požiūris yra panašus į griežtai nustatyto tankumo rėtį: kas to tankumo neatitinka.52). siekdami dviejų dalykų: kuo paprasčiau paaiškinti tam tikros srities stebėjimus ir įgalinti tos srities prognozes. Jie plėtoja empirines empirijos teorijas.y.3. WITTGENSTEINAS taikliai pastebi: Jaučiame. darome klaidą. upes ir pan. jusline jo būties išraišką. Čia susiduriame su panašia problema. o Materialiosios tikrovės visumos klausimą.4. taip pat organikos "pakopų" skyrimas.1 sakėme apie pozityvaus mokslo santykį su filosofija. Nuo substancijos priklauso ir gamtos grožio akcidencijos. mūsų gyvenimo problemos dar nėra nė pajudintos (Traktatas. Gamtos mokslai yra empiriniai.

kuri reiškiasi fenomenais? Gamtos filosofija nėra empirinis empirijos mokslas.protinga jusli būtybė. ypač gamtos filosofijos.kasdienis patyrimas (1. 3. remdamiesi viena kategorija. kad galėtume prognozuoti? Gamtos filosofija klausia: kas yra gamta ir kas yra natūralioji būtybė.1 ir 1. pastarajam -jusli būtybė. norime paaiškinti.4. Tačiau gamtos mokslai negali ir nesiima vertinti empirinių teorijų ir modelių reikšmės žmogaus egzistencijos nuskaidrinimo. 2a).Gamtos mokslas klausia: kaip turime aiškinti fenomenus. Gamtos mokslo ir gamtos filosofijos kilmė yra ta pati .305) rašo: Kas pasakyta. Be kritinio filosofinio apmąstymo kyla naivaus tikėjimo mokslu ir besąlygiškai optimistinio požiūrio į pažangą pavojus.4. IŠ šio teksto kildinamas vadinamasis Porfyrijaus medis: . pastarajai .3. o jai priklauso kūnas. kūnui . Mūsų dabartinė civilizacija remiasi įspūdinga jų pažanga. Veikiau čia reikia filosofijos. Jų vertę pirmiausia lemia tai. Substancija pati yra giminė. O gamtos filosofijai rūpi būtybės (kuri yra patyrimo pagrindas) esmės apibrėžtys. ir mokslo teorijos. Gamtos mokslas nėra gamtos filosofija.1.2 Porfyrijaus medis Neoplatonikas PORFYRIJUS (234 . orientacijos pasaulyje ir ryšio su transcendencija visumai.3).žmogus: žmogui priklauso Sokratas. Gamtos mokslai verti susižavėjimo ir pagarbos.turintis sielą kūnas. Gamtos mokslai kuria modelius. kiek jie tinka aiškinti stebėjimus taip. Platonas ir paskiri žmonės (|vadas j kategorijas. kad galėtume prognozuoti. ji klausia apie mūsų empirinio gamtos pažinimo ontologines sąlygas. jusliai būtybei *.

nejuslaus. remiantis iki mokslinio patyrimo makroskopija. Žemesnės rūšys yra individų rūšys.. Ši programa svarbi dar vienu požiūriu: apibrėžę tokią savybių sistemą ir remdamiesi mokslo teorija.2. Ji individualiai atstovauja savo rūšiai (plg. pavyzdžiui. protingo . Gamtos filosofija negali pasakyti. t. kurios nevadinamos augalais (pvz. Toliau parodome.2). ir kūnas.2.2. Jau žinome. Pasak ARISTOTELIO (ir PORFYRIJAUS).neprotingo perskyros.4.2) pagalba toliau apibrėžiama kaip sekanti žemesnioji giminė. kuo gyvas kūnas skiriasi nuo negyvo (neorganinio). nedali natūraliosios būtybės PGRFYRIJAUS medis apibūdina gamtos filosofijos programą.3. 3. kuo jusli gyvybė skiriasi nuo nejuslios.3. kurią nuo PLATONO iki dabar pripažįsta didžiuma gamtos filosofų. kūnas. Gamtos filosofijos požiūriu PORFYRIJAUS medžio tvirta šerdis yra turinčio sielą . kiekviena substancija) priklauso rūšiai. Šios trys giminės yra viena kitai subordinuotos. pvz. M6 . rūšis yra paskutinė. Kiekviena gyva būtybė yra kūnas. kad savo substancinės formos dėka kiekviena individuali natūralioji būtybė (t. Paskui parodome. tad jis yra ir gyva būtybė.besielio.y. Šio medžio gale yra žmogaus rūšis. Gamtos filosofija nurodo tik esmines perskyras ir tuo būdu apibrėžia skyrimo kriterijus.y. kurios leidžia apibrėžti gyvos būtybės giminę. Juk esama nejuslių gyvų būtybių. galime spręsti. bakterijos). gyvą būtybę K juslią būtybę. kas yra bendra visoms natūraliosioms būtybėms. Šią programą galima taip trumpai formuluoti: pradedame nuo to. t.1). plg.5. tuo atskleisdami juslios būtybės (gyvūnijos) savybes. Iškeliame tas savybes (plg. Šiame patyrime. PORFYRIJAUS medis yra sukurtas. 3. nejuslios gyvos būtybės vadinamos augalais. svarstysime tris gimines: kūną. kurios yra būdingos visiems kūnams. apibrėžiamas kaip gyva būtybė. Kai filosofinėje antropologijoje kalbėsime apie žmogų. kaip kad žmones daliname j dešiniarankius ir kairiarankius.. jie skiriasi nuo kits kito tik akcidentiškai. iškeliame gyvybės savybes. kas praeina pro jo rėčio akis. tad ji yra ir kūnas. taigi nuo kūno giminės.2. per požymį turintis sielą. Žmogus yra jusli būtybė.5. kur empiriškai eina šių apibrėžčių ribos. augaliją ir gyvūniją galima būtų išskirstyti į minėtas rūšis. kas sudaro tam tikro mokslo tematinę redukciją.2 Šis medis parodo gamtos filosofijos siekimą apibrėžti svarbiausias natūraliųjų būtybių gimines. Aukštesnioji giminė rūšinės skirties (savybės. Tai empirinio mokslo reikalas. Mums tokia žodžio vartosena nėra svarbi.y. 3. juslaus . 3. Kiekviena jusli būtybė yra gyva būtybė. Ir PORFYRIJAUS medyje neorganiką.

neegzistuoja.1). Taip ji sukuria griežtas. Kokybės paverčiamos kiekybėmis. apibrėžtą koordinačių sistemą.1.) ir išveda (konstruoja) iš jų kiekybinius santykius geometrijų ir aritmetikų prasme. Siekdama padaryti kiekybę disponabilią. Tuo bodu jie matematizuoja patyrimą.2.1.63 117 . ARISTOTELIS laikė kiekybę pirmąja akcidentine kategorija (3.3.2. Tuo. « o Judėjimas: kūnai yra judus. kad gamtos filosofija kilo kaip tik iš judėjimo problemos. Fizikai pirmiausiai rūpi kiekybės ir judėjimo empirinis ryšys. Jų koekstensyvumas kinta. aritmetikai . kuriomis kūniškoji būtis reiškiasi. pasireiškia jų vienybės kokybinis. 3.4.1.2. euklidinės geometrijos lygiagretumo aksiomą. Paklausę apie savybes (3. taigi kiekybiškai apibrėžtos būtybės. skaičių teorijos prielaidas ir kt. jie dingsta kontinumo labirinte ir ZENONO aporijose (3.. formaliai abstrakčias aksiomines konstrukcijas. ji yra abstrakti.1.2. Jos pradinis uždavinys buvo padaryti kūnus disponabilius jų kiekybės požiūriu (pvz. 4. apibrėždama kūnus kaip formaliuosius atomus (3. apskritimai. Fizika ir chemija. darydami fenomenus matuojamus. Matėme (3. tad cheminis procesas gali boti pavadintas "aukščiausiu lygiu.2). jų tinkamumu prognozėms kurti. taiko fenomenams matematikos konstrukcijas. kuria jie vienas kitą veikia. kad kūnai tam tikru būdu veikia ir atveikia.2 ir 1. tad potencialiai jie yra daugiai (3. suteikia jiems ypatingą (aktyvią ir pasyvią) potenciją (jėgą). Gamtoje nėra jokių šių konstrukcijų atitikmenų. rūšims pobūdis. Pažvelkime į atskirus mokslus (plg.3).43 Kūnas Kiekviena natūralioji būtybė yra kūnas. KANTAS formulavo pirmąjį patyrimo pagrindinį teiginį taip: "visi stebiniai yra ekstensyvūs dydžiai". Koordinatės. Matematinio konstravimo modelis pritaikomas gamtai. Substancinė forma (3.. kurį gali pasiekti neorganinė gamta" (HEGEL). judina ir keičia.2). kuria remiasi visos kitos. o Veiklumas: jei kūnai apibrėžiami tik judėjimu ir tįsumu (mechanicizmas.2.3). remdamasis akto-potencijos dialektika (3. kūnai yra ir koekstensyvūs su kitais kūnais: kūnai riboja kits kitą.3). Šia potencija skleidžiasi substancinė forma kaip rūšis.3).1. kaip ARISTOTELIS mėgino paaiškinti kūną kaip materialią substanciją.y. Matėme. Matematika atsirado kaip mokslas apie kiekybę kaip tokią. SCHWARZ). chemijai . Būdami ekstensyvūs ( = tįsus). matematika priima apibrėžtas aksiomas (prielaidas) (pvz.4.2.3).3).1.1.1). kaip šiuolaikine prasme "tikslieji" gamtos mokslai. Dėl tįsumo kūnai yra dalūs.1) tarp materijos ir formos (3. mobilūs. žemės matavimas). Geometrijai rūpi tolydi kiekybė. t. gauname tris apibrėžtis. Kadangi matematika nekreipia dėmesio į visus nekiekybinius aspektus. Tačiau tuo pačiu "tiesa apribojama modelių naudingumu" (G. persmelkiančias visą gamtos filosofijos istoriją: o Tįsumas: kūnai yra ekstensyvūs (~ tįsūs) dydžiai.dar ir specifinės kūno potencijos (jėgos) veikti ir atveikti (reaguoti). skaičiai ir pan. 1.diskretiška {skaičius!).

nuo kurio ima svaigti galva: dėžė. Bet jei sudarysime erdvės sąvoką aukščiau aprašytu būdu. dar atsiranda vaizdinys.1) kategoriją. kad toks artėjimo prie ribos procesas yra visiškai įmanomas.. 87 ir t. Tad vietą apibrėžia kūnų koekstensyvumas (3. EINŠTEINAS. kad DESCARTES vengė nagrinėti erdve kaip daiktą.. kuriame yra kiti kūnai. Ta proga ARISTOTELIS samprotauja šitaip: Kaip turime suprasti erdvę? Jos esmė tokia. Čia "riba" yra negatyvi sąvoka. kuriais kūnai gali būti patalpinti erdvėje (dėžėje). tai turėsime ribotą erdve. Gal galima šį storį sumažinti iki nulio. Pozityviai tikras yra kūnas. kaip skrybėlė yra dėžėje.I. Juk ji nėra nei daiktų materija.3. Skirtumas tarp kūno ir erdvės lieka neaiškus. taigi kūnu. Jos aksiominė sąranga sudaro iliuziją. Pažvelkime į jo samprotavimų eigą: Erdvės kaip dėžės. įtaigiai parodė A.1 Erdvė Su kokiais sunkumais susiduria mūsų kasdienis erdvės vaizdinys. t.dvimatis darinys) nėra kūnas. nes niekas nėra išjos sudaryta. Mat jie turi dydį. Jo vieta yra negatyvi apibrėžtis. nei judėjimo postūmis. Tai rodo ir tas faktas. Galime pasakyti ir taip: tikras visuomet yra tik kūnas.2. Erdvę dažniausia vaizduojamės kaip dėžę.3). kaip savaime esantį daiktą.. kuris tačiau pasirodo nerealus. Būdus. kuri apima mažesne. 118 . (Fiz. kurias galime išgyventi. Vis dėlto šis ribotumas pasirodo neesminis. t. Tačiau dėžės esmę sudaranti galimybė talpinti nepriklauso nuo tos dėžės sienų storio. ir kūnas vienu metu. nagrinėja trimatė euklidinė geometrija. bet neturi masės. remdamiesi dėžės "pripildymo" patirtimi.43. ar tie elementai kūniški. (EINSTEIN l.4. Toliau ARISTOTELIS mėgina paaiškinti vietos (kur? plg. kai tik pamirštama šios sąvokos kilmė. Tik jis turi savybes ir tik jis yra tįsus.209a).1]. 3. taigi galime mąstyti erdvę be dėžės. nei tikslas. Riba yra šio kūno "ne" kitam kūnui.2.IV.6. kadangi mintyse galime imti vis didesne dėže. nei būti sudaryta iš elementų. Tačiau paviršius (geometriškai . Toliau: kokias daiktų savybes turime paaiškinti erdvės pagalba? Juk jai nebūdinga nė viena iš keturių priežasčių [3. esą ji tinka situacijoms. jų tarpusavio ribojimasis arba turėjimas-kažkošalia-savęs. Kūno vieta yra "gaubiančio kūno ribos".y. Pirmoji platesnė ir gamtos filosofijai iki šiol reikšminga tokio erdvės vaizdinio kritika priklauso ARISTOTELIUI. kad kūno ribas galima mąstyti tik kaip paviršius. nesvarbu. ar bekūniai. nepriklausomą nuo kūniškų objektu ir galintį egzistuoti be užpildo. kaip kūnų talpyklos vaizdinys veda į tokią aporiją: erdvė tampa tįsiu daiktu.. kad ji negali būti nei pati elementas. Tad nenuostabu. bet vien mąstomas dalykas neturi dydžio. Juslėmis suvokiamo kūno elementai turi masę. neprarandant "erdvės"? Akivaizdu.) Šiame tekste slypi daugelis erdvės kasdienės sampratos aporijų (neišsprendžiamų dalykų). kuri yra ir erdvė. Kūnas yra erdvėje taip pat.2. Be to. nei forma ar sąvoka. su kuriuo jis "ribojasi".y. Tad erdvę suvokiame kaip kažką neribotą.

ir kadangi jau žinome. "Kūnas yra kažkas apribota. Taigi visata yra baigtinė.y.Taigi. tuštuma negali būti tįsi. kuris turi kitą [kūną] kaip ribą už savęs. Mat tuštuma puikiai gali. Bet koks ekstensyvumas yra koekstensyvus. Todėl ARISTOTELIS kalba apie orą ir eterį (eterio teorija). yra kūnas "erdvėje"" (G. būti kūno tįsumas (214 a). Kūnas yra tai. Platonizmo gamtos filosofijos tradicija pripažįsta. turintis kažką šalia savęs. Erdvė yra vietų koekstensyvumas. "Tik kūnas. kad aktuali begalybė galima. nėra dėžė-erdvė-kūnas. nėra [erdvėje]" (212 a). Tačiau ar anapus visatos nėra tuščios erdvės . tačiau ribų neturi. Taigi erdvės sąvoka negatyviai remiasi kūnu. kad erdvė negali sudaryti tuštumos šia prasme . Mat gamtamokslinė empirija pati priklauso nuo sukonstruotų modelių.apie lauką. iš kurios išimtas daiktas. kad ARISTOTELIS prieina šią išvadą tik todėl.visatos vietos? Ne. ar begalinis? ARISTOTELIS stengiasi spręsti šį klausimą. kas yra už jo. Beprasmiška kalbėti apie baigtinės visatos vietą. ARISTOTELIS tai išreiškė šitaip: "Taigi ji [erdvė] visuomet atrodo kaip daiktas. ir turėdamas kažką kitą šalia savęs" (209 b). 119 .. koekstensyvių kūnų kontinumas negali būti begalinis. kad kūno ir vietos santykis yra dialektinis (3. kad jis taiko matematinį modelį. Empiriškai šis klausimas neišsprendžiamas. Ji nėra už kūno. kas neturi kito. SCHWARZ. tai aišku. Šis "kažkas". yra erdvėje. jo neįmanoma mąstyti kaip neturinčio nieko šalia savęs. nei kaip neatskiriama. kad tas prieštaravimas teoriškai neišsprendžiamas. Pastebėsime. t. kokia prasme erdvė yra. Iš to ARISTOTELIS daro išvadą: visata gali būti tik koekstensyvių kūnų kontinumas.1). tik tiek. o tuštuma turi būti erdvė. kad jis turi kažką šalia savęs. Ji yra baigtinė. taikydamas visatai matematinį skaičių sekos modelį: kadangi negali būti aktualiai begalinio skaičiaus. o kokia .2. o modernioji fizika . Tuštuma tarp kūnų pati turėtų būti kūnas. kiek jis yra ne tai. taigi yra apribotas. kas jis yra. turįs kokias nors savybes. Kadangi tįsumas budingas tiktai kūnui. vartodamas vietos kategoriją.ne. 118). kuris kažkur yra ir būdamas pats savaime.. kad abiem atvejais matematinių (geometrinių) modelių konstrukcijos neleistinai taikomos gamtai. Tačiau kartu kūno apibrėžtis reiškia. Ar šis realus kontinumas yra baigtinis. KANTAS įžvelgia principinį prieštaravimq (antinomiją) tarp abiejų teiginių ir mano.nei kaip kažkas atskiriama. kuriuos ima kaip prielaidas. pati nebūdama kūnu. ARISTOTELIS parodo. Dėl gamtamokslinės diskusijos apie baigtinės neeuklidinės ar begalinės neribotos euklidinės erdvės "tikrumą" pastebėsime..1. Kartu sunaikinamas tuštumos kaip "kažko" vaizdinys: Kadangi erdvę jau aptarėme. Pozityviai tikras yra tiktai kūnas.

43). negali boti ir to. Be subjekto laiko nėra. Viena jo dalis yra praėjusi ir dabar jos nebėra.ARISTOTELIS nusako judėjimą kaip materialųjį laiko aspektą. (Išp. Kas Čia turima omenyje? Pirmiausia tai. o jei niekas neateitų. Ypač KANTAS. Garsus šios aporijos sprendimas priklauso AUGUSTINUI: Tai. pirmiausia kalbama apie materialios būtybės tįsumo aspektą. ir niekur kitur aš jų nematau. XI.apie judėjimo aspektą. kaip sąmonė. negali egzistuoti. nebūtų būsimojo. kad kūnai juda (3. kas dabar aišku ir suprantama. Judėjimą galime pavadinti laiko materialiuoju aspektu. esamasis ir būsimasis. prasme". Bet ir materialusis laiko aspektas yra problemiškas. Juk kur nėra kas skaičiuoja. atrodo. nebūtų esamojo laiko. problematika atsiranda kaip tik dėl to. nebotų botojo laiko. kas vėliau. jei jis egzistuoja.2 Laikas Taigi kas yra laikas? Kol apie jį manęs niekas neklausia -žinau. kad be judėjimo nėra laiko. 217 b . 120 . nagrinėjant laiką. kita turi ateiti ir jos dar nėra. O laiko. 223 a). kūnui "keičiant vietą". Taigi laikas čia suprantamas per subjektą. Laikas yra sudarytas iš abiejų šių dalių.stebėjimas (contuitus). Ar to pakanka? Judėjimas (pvz. Laikas nėra tiktai judėjimas. galima spėti štai iš ko. laikas yra "judėjimo skaičius to. kuris yra dalus. jog yra trys laikai: būtasis.. Tačiau įsitikinęs sakau.3.14 // FlChr V105-106). (AUGUSTINAS. viena dalis yra buvusi. kas anksčiau. kuris laiką konstituoja. arba tik neaiškiai. jog žinau.3. "skaičiuojanti siela". Pasak ARISTOTELIO. ir to. kad kūnų koekstensyvumas yra kintamas. ar laikas yra tik tuomet. Išp. kad be šio formalaus savimonės filosofijos aspekto laiko sąvokos būti negali.218 a). Abu šie aspektai glaudžiai siejasi: erdvės."įlaikina". kad. esamasis apie esamąjį . nėra nei būsimi. tas ir pats.nežinau. esamasis apie esamąjį ir esamasis apie bosimąjį. turi egzistuoti visas arba bent kai kurios jo dalys.y. o kita turi ateiti. arba egzistuoja tik vos vos. Tačiau kas yra sudarytas iš nesamų dalių. Mat visi šie trys yra mano sieloje kaip kažkas neapibrėžta. jei niekas nepraeitų.laukimas (expectatio). Nagrinėjant erdvę.. IV. ir jei niekas neegzistuotų. Kūno ir erdvės dialektika (3. IV. o esamasis apie būsimąjį . o kai noriu klausiančiam paaiškinti . t. Tačiau šis formalusis aspektas yra ne kas kita. Bet galbūt būtų tikslu sakyti. Siela išlaiko sugriebusi praėjusią tėkmę ir laukia būsimosios.43. nei buvę dalykai. kai nėra sąmonės ir sielos. Tačiau kuo čia dėtas skaičius? Galima ginčytis. kiekvienas dalus daiktas. ir netikslu sakyti. Tad šalia laiko materialiojo aspekto reikalingas ir formalusis aspektas. 20 // FlChr V 110). bet nė vienos nėra dabar (Fiz. taigi ir skaičiaus (Fiz. Be to. Be subjekto susidaro aporija: Kad laikas arba visai neegzistuoja. kaip negatyvios kūno apibrėžties.4. X1. kad yra tokie trys laikai: esamasis apie būtąjį.1} pasirodo kaip tik judant. HUSSERLIS ir HEIDEGGERIS pabrėžė.. kas skaičiuojama. Esamasis apie būtąjį yra atsiminimas (memoria).

kad ji veda į antinomiją. TOMAS laikė problemą filosofiškai neišsprendžiama. kaip ir erdvė. Tad laiko nėra. šis laiko ir judėjimo erdvėje sutapatinimas gerokai susiaurina filosofinę laiko problemą. Šį matą apriboja erdvė (ciferblatas).reiškia būti matuojamam laiku . Atsisakoma formaliojo laiko aspekto. aprėpia visą būtybės judėjimo ir kaitos dinamiką. o judėjimą . jėgas kaip judėjimo impulsus ir greičius. Tai naudinga.2. Čia laikas yra tiesiog judėjimas. Nėra laiko iki laiko ar po laiko. tačiau yra praktiškas ir naudingas. atribojant tam tikrą judėjimą. 121 . kurį žmogiškasis subjektas prisimindamas. Tuo būdu tam tikras judėjimas įtvirtinamas kaip laiko matas. tai judėjimui būtį laike . ar tai būtų NEWTONO mechanika. sudaranti materialųjį laiko aspektą.29). Materialusis aspektas. Išp. jo veikos ir atoveikos aktyvumo išraiška. laiko problema patenka į matematinio modeliavimo vienpusiškumą. kaip klausimas apie erdvės baigtinumą ar begalinumą. kaip judėjimo erdvėje. kol dar nėra kūno arba kai jo jau nebėra.3). Laikrodis yra laiko. "Daiktų formos leidžia reikštis laikams" (formae rerum exserunt lempom. Kadangi laikas yra judėjimo ir judesio matas ir laiku galima matuoti judėjimą.3. Kaip ir erdvės problema.2. kas kelia tokius beprasmiškus klausimus. 3. tačiau negalima pamiršti. Panašius modelius vartoja mokslai. Šioje dinamikoje (materialiajame aspekte) subjektas (formalusis aspektas) konstituoja laiką. suvokęs laiką kaip judėjimo skaičių. nesvarbu.vietos keitimas) yra reiškinys (akcidencija) jo pagrindą sudarančio. Tai žinome iš visai kasdieniško laikrodžio pavyzdžio. KANTAS manė. XII. Visa daugialypė kaitos dinamika. kaip visumos matą (taip uolektis matuoja ilgį. stebėdamas ar laukdamas suaktualina. Si būtybės veikos ir atoveikos dinamika galų gale remiasi substancine forma (3. 3. ARISTOTELIS stengėsi įrodyti laiko begalinumą.1. kad filosofinė laiko problema šitaip ištirpinama modeliavime. Siame tekste laikas ir judėjimas erdvėje iš esmės yra tapatus. trukmėje substanciško kūno. Laikas. Į klausimą. kadangi ji yra atribota kaip tam tikras ilgis visam ilgiui matuoti). AUGUSTINAS ironiškai atsako: Dievas kūrė pragarą tiems. Tiesa.5.ir jam pačiam.1. "įtaikina". negali būti tuščias. erdvinis modelis. raiška (3. reiškinys. ką Dievas darė prieš sukurdamas dangų ir žemę.2). praktiška ir paranku.kaip vietos keitimą. ir jo trukmei (221 a). Jie konstruoja geometrinę erdvę kaip koordinačių sistemą su nulio tašku ir gali šioje erdvėje tiksliai matuoti atstumus. Laiko nėra be materialiosios substancijos trukme pagrįstos kaitos. AUGUSTINAS. Šiai tendencijai davė pradžią ARISTOTELIS. Klausimas apie šios dinamikos ("laiko") baigtinumą ar begalinamą atrodo filosofiškai taip pat neišsprendžiamas. įvairialypė dinamika redukuojama į lengvai matuojamą (matematizuojamą) judėjimą erdvėje. ar EINŠTEINO reliatyvumo teorija. yra kūno substancinės būties išraiška.

paaiškėjo. kad koordinačių sistemoje matuojama vietos kaita tam tikru metu. Apibrėžus nulio tašką ir kiekvieną vietą apibrėžiant keturiomis koordinatėmis. susidariusių gamtos filosofijos tradicijoje: Pirmoji kryptis būdinga platonizmo tradicijai. Taigi. Kartais atskiri mokslininkai nesupranta naujų dalykų naujumo dėl to. kurios šiandien įveikiamos. SCHWARZ.1. kuri būtų apibrėžta tiesiog kaip vieta.3 skyrius). suteikia erdvei kūno pobūdį ("dėžės" erdvė-kūnas!) ir susiduria su ZENONO aporijomis (3. kaip matėme transcendentalijų teorijoje (3.1. Tai reiškia. taigi absoliutaus judėjimo vieningo apibrėžimo. būtybė yra tuo vieningesnė. kad visi kūnai yra sudėti iš pradų. vandens. Laiko absoliutumas apibrėžiamas analogiškai kaip erdvės absoliutumas. pažini ir tobula. Antra vertus.433 Neorganika Pasirodė. o tai yra nepaprastai nepraktiška. kad natūralioji substancija visų pirma yra gyva būtybė (3. nes.1. nes pats matas negali boti matuojamas. Tobulinant modelį. Su kiekvienu nauju absoliutaus erdvėlaikio apibrėžimu. žinoma.). kaip nejudamą). kad neperpranta modelio kaip tokio ir gali operuoti tik jo nustatytų formalizmų viduje (G. turime remtis gamtos mokslų modeliais. Tai reiškia. Jei taip. Tačiau atrodo. 183 ir t. dar reikia nustatyti tam tikrą tašką kaip judamą. Remdamasis atomistais (3. substancija. Šie pradai traktuojami atomistiškai: kiekvieno prado atomai turi tam tikrą apibrėžtą geometrinę formą. oro ir ugnies.4). Šią intelekto nustatytą absoliučią vietą NEWTONAS pavadino "absoliučia erdve". ir judėjimo. atstumų nuo nulio taško kitimus galima tiksliai aprašyti kaip judėjimą. formalusis atomas.Judėjimas. kad galima būtų nustatyti santykius. nusakant atstumus tarp jų. PLATONAS mokė. pažinesnė ir tobulesnė.y. tai yra iš žemės. Tai ir nenuostabu. Laikas taip pat turi būti apibrėžtas nulio taško arba absoliučios erdvės atžvilgiu kaip absoliutus. nes senieji apibrėžimai dažniausiai tik labai nesuprantamai ir prieštaringai tiko naujiesiems formalizmams. Tuomet vieną judėjimą reikia apibrėžti kaip absoliutų ir lyginti su juo visus kitus kaip santykinius. kad kiekviena būtybė galų gale turi būti tikroji būtybė. iškilo būtinybė naujai apibrėžti šį absoliutų erdvėlaikį. yra toks absoliutumo apibrėžimas.5).3). nagrinėjant kontinumo labirintą (3. Norint apibrėžti laiką ir nustačius tam tikrą tašką kaip nulį (t. 3.1. Jei klausimą vis dėlto norime spręsti. turime laikyti absoliučia tam tikrą vietą. "tiksliai" skaičiuojant nykstamai mažus dydžius.NEWTONO modelio konstrukcinio pobūdžio. keitėsi "erdvės ir laiko sampratos" tų. kad galėtume praktiškai visuotinai apibrėžti judėjimą. Kiekvienas matavimas. Tačiau kadangi skirtingi matai reliatyvizuoja vienas kitą. kad ir remiantis šiais modeliais. kuo ji būtiškesnė. greitai buvo pereita prie absoliutaus erdvėlaikio. kurioje visas kitas vietas galima apibrėžti.3). ir ilgio. kaip vietos keitimas. atsakymas svyruoja tarp dviejų pagrindinių krypčių. kitaip neįmanoma matuoti judėjimo. O neorganika yra mažiausiai vieninga. kad kiekvienai mechanika reikalingas tam tikras konstruktyviai apibrėžiamas koordinačių sistemos nulio taškas. kad šis klausimas yra filosofiškai neišsprendžiamas. tai neorganikos 122 . kurie neįžvelgė ARISTOTELIO. Tad kyla klausimas: kas yra substancija (ontologine prasme) neorganikos srityje? Atrodo.

II. D. tuo tarpu matmenys išlieka). kad jis yra ne visuma kurioje vietos dalyje.3 skyrelyje. Antroji kryptis būdinga aristotelizmui. kaip vanduo statinėje.sudėtinį. Be to. aktyvumas 3. kuris atribojamas nuo kitų substancijų vėl grynai kiekybiškai: akmuo šalia kelio ar vynas butelyje yra sudėtinės substancijos.4. O kadangi Kristaus Kūnas substanciškai yra sakramente (juk duonos substancija persikeičia į šią [Kristaus Kūno] substanciją. vanduo). kaip kūno savybės. Nors substancinė forma (3. bet kaip dalis dalyje ir visuma visumoje. antra vertus. Skirtingi pradai sudėtinėje substancijoje sudaro naują. Tačiau kai kokia nors substancija visumoje yra visuma. kuriais jis atitinka savo vietą.2. rišlų. o. Be to. Todėl natūralusis kūnas [nagrinėjamas kiekybės požiūriu] yra visuma savo visoje vietoje tuo būdu. yra tai. bet kūno dalys atitinka vietos dalis.substanciškumas yra pradų atomų substanciškumas. Vadinasi. 3.4 Gyva būtybė Pirmiausia nurodysime specifines gyvos būtybės apibrėžtis (savybes).4. kame jis yra kitaip negu kokia nors kiekybė. kokybiškai apibrėžtą vienį. kaip visuma dalyje. kurias aptarėme 3.4. kuris gina požiūrį.89). atomai ar dalelės. bet. ši antroji kryptis neorganikos substanciškumo linkusi ieškoti platesnėse.3). tačiau pačius pradus traktuoja neatomistiškai. o visa siela . Remiantis gamtamoksliniu modeliu. Kūnas iš prigimties užima tam tikrą vietą dėl savo matmenų. toliau apibrėžiamos gyvame organizme. aukštesnį neorganišką substancialumą . KLEINU. ARISTOTELIS taip pat remiasi mokymu apie keturis pradus.TOMO AKVINIEČIO Eucharistijos mokslui. daugiau ar mažiau vienalytėse visumose. Tačiau substancinis dalykas santykiauja su tuo. tai. Čia galima pasiremti H. Tad elementari substancija. kas turi prado kokybę (pvz. tai ji yra visuma ir kiekviena savo dalimi. taip ir visas Kristaus Kūnas yra kiekvienoje duonos matmenų dalyje (Pag. geometrinis kūnas] telpa visumoje [vietoje!] ne taip. tai kaip visa duonos esmė buvo kiekvienoje duonos substancijos dalyje. viena vertus. kurios padėtį erdvėje sąlygotų kitos "žemės" (žvaigždės) (T. galima būtų sakyti: substancijos^yra ne molekulės. Tuo būdu susidaro silpnesnė negu PLATONO neorganinės substancijos sąvoka. tačiau elementarių substancijų atribojimas viena nuo kitos yra kiekybiškai atsitiktinis. kad neorganikos substanciškumo kriterijus yra trauka.. galima būtų sakyti: substancija yra molekulė. Gamtos filosofija pabrėžia tris 123 . paskui panagrinėsime.84 . Vanduo stiklinėje yra substancija taip pat. Taip visa vandens prigimtis ir rūšis glūdi kiekvienoje vandens dalyje. sakykime.3) apibrėžia pradus kokybiškai (plg. stiklo). kas yra apribota kitos rūšies kūno (pvz.y. 67). Šis aristotelinis sprendimas pritaikomas teologijoje . laukai. Taikant gamtamokslinį modelį. O kiekybinė visuma [t. Tiesa. ARISTOTELIS pripažįsta dar antrą.kiekvienoje kūno dalyje. substancija būtų Žemė. atomas arba dalelė.. W.

Savistatos procese skleidžiasi substancinė forma. Kūno dalys yra organai (gr. kad rūšis yra individo tikslas (individuum propter speciem). o Augimas: medžiagų apykaitą leidžia gyvai būtybei statyti pačiai save. kurioje jis pasisavinamas organizmo.6. Savistatoje siekiama branda kartu yra sugebėjimas substancinėje kaitoje pagimdyti tos pačios rūšies gyvą būtybę.4.2. dėl kurios visuma susidaro ir vystosi. dalyvaudama medžiagų apykaitoje. Kalbama apie priežastingumą (3.3): vykstant medžiagų apykaitai. Taigi medžiagų apykaitoje priešybė supanašinama (asimiliuojama). > * 3. Tai mityba ir kvėpavimas. (iš dalies) integruojama į gyvos būtybės substancį vienį. augdama ir daugindamasi tam tikra prasme yra savęs paties priežastis ir padarinys. kas nėra gyva būtybė.y. Medžiagų apykaita. Žiūrint. Organiškoje gyvo kūno sąrangoje kiekviena dalis yra visumos funkcija.y.3) tradiciškai yra vadinama siela (psyche. Daiktas "yra gamtos tikslas. taip pat kažką išskiria. Galima kalbėti apie substancinę kaitą (3. tai jam galima būtų taikyti abudu priešingus požymius. t. KANTAS apibrėžia gyvą būtybę kaip gamtos tikslą. jos funkcionuoja kūno visumoje. Gilė virsta ąžuolu. organon = įrankis). kiek jis jau suvirškintas .4. Tad jis parodo. priešinga maitinama priešingo. Dauginimasis rodo. kiek maistas dar nėra suvirškintas. Taip save statydama. jei jis pats savaime (nors ir dvejopa prasme) yra priežastis ir padarinys". Ištisinę visų dalių sąveiką. 4.būtybės savybes: o Medžiagų apykaita: gyva būtybė pasisavina tai. kurią apibrėžia substancinė forma. tiek nesuvirškintą. tiek ir suvirškintą maistą. t. Šiandien vargiai bekalbama apie augalų ir gyvūnų sielas. augimas ir dauginimasis suponuoja organišką kūno sąrangą. Bet yra skirtumas. ji išlaiko savo esamą būtį ir plėtojasi. kaip gyva būtybė. anima}. o žiūrint. Apie sielą II. savęs paties kaip individo arba kaip rūšies (SGK B 286). ar apie jo pirmykšte būseną. Taigi įvyksta procesas tos rūšies.2. 124 .2.2).416 b // 97). "kurio neįmanoma suvokti. tai. kas jai priešinga (nuo jos skirtinga). išreiškia sena formulė: "gyvos būtybės būtis yra gyvenimas". jei taikysime tik gamtos sąvokas ir nepripažinsime jame glūdinčio tikslo".panašus maitinamas panašaus (ARISTOTELIS. O jei atsižvelgiame į vieną ir antrą.1 Kūnas kaip organizmas Gyvas kūnas yra tikrasis vienis aukštesne prasme negu neorganika. apie ką mes galvojame: ar apie maisto paskutinę būseną. Gyvos būtybės substancinė forma (3. o Dauginimasis: dauginantis individualios gyvos būtybės savistata (medžiagų apykaita ir augimas) peržengia individą ir nukrypsta į rus į.

vienmetį arba daugiametį augalą. Tačiau kartu visos kūno savybės (3. klimatui). Veikiau entelechija. o Veikimo ir atoveikio aktyvumas įgyja rūšiai būdingą pobūdį.vadino gamtos tikslu. antraip gyva būtybė žūva. en = kame. kuris nėra bet koks: imkime. lyg papildomai prijungiamo prie kūno (taip manė kai kurie biologai. negu neorganinis daiktas (paveldėjimas!). kurie galutinai suformuoja gyvybinius procesus. biofizika ir kt. ėchein — turėti).3) dinamikos pobūdį lemia rūšis. ARISTOTELIS ją vadino entelechija (gr. kurią atskleidžia ekologija: medžiagų apykaita. Jos tapsmas yra entelechijos sąlygotas dauginimasis. sukuria iš materijos (3. augimas ir dauginimasis vyksta gyvybinėje erdvėje. tai yra savyje-tikslo-turėjimu. Kalbant apie gyvos būtybės entelechija.4.2. vienadienį drugelį arba vėžlį. vandeniui. HEINTEL). H. Kartu entelechijos negalima mąstyti kaip faktoriaus. kaip substancinė forma. o Detalizuojama. ir judėjimo apibrėžtis: gyvos būtybės gyvenimo (akcidencinių ir substancinių) pokyčiu (3. pavyzdžiui. Visa judėjimo ir kitimo (gyvenimo proceso) dinamika turi iš pačios entelechijos tam tikru būdu gautą mastą. pvz. biochemija. l^^^koeksiefisyvumas (erdvė) taip pat įgyja ypatingą prasmę. bet gyvybe arba gyvybės pradu. kad jas galima dalyti tik atsižvelgiant į vienos ar kitos rūšies specifiką.) leidžia 125 . Substancinę gyvos būtybės formą (jos "būtį") galime vadinti ne siela. Gyva būtybė nėra sudėta iš kūno ir entelechijos. ką KANTAS .: o Tįsumas virsta gyvos būtybės povyza. Entelechijos dėka gilė tampa ąžuolu (antrinė entelechija). žemei. Jos nyktis yra baigtis. Todėl kyla tam tikri reikalavimai kitiems gyvybinės erdvės komponentams (pvz. Kiek gamtos mokslai ("bio-mokslai": biologija. Aktualaus vienio ir potencialaus daugio santykis gyvų būtybių atveju reiškia. turimos omenyje dvi prasmės: o Substancinė forma kaip entelechija organizuoja gyvo kūno dalis į visumą.. Kartu atsiranda nauja laiko ypatybė."Siela" dažnai vadinamas žmogaus dvasinis pradas. telos tikslas. o Entelechija apibrėžia gyvos būtybės natūralų gyvenimo procesą nuo tapsmo iki nykties. Individo ir rūšies santykis taip pat konkrečiau apibrėžiamas: gyva būtybė savo rūšies viduje gali daug labiau skirtis nuo kitų individų. Tai tas pat. Gyvos būtybės sąveikauja gyvybinėje erdvėje kiekvienos rūšies apibrėžtais būdais.3) organinį kūną. Sudėtis virsta organine sandara.. Šią gyvos būtybės ypatybę galime pavadinti jos nuosavu laikiškumu (E. taigi gyvą būtybę. DRIESCH). Bet čia kalbame ne apie jį.2.3) įgyja naują prasme. Entelechijos pagrindu gyva būtybė yra organiškai savyje įtarpinta arba yra "savyje reflektuota" (pirminė entelechija).

taigi nuo "filtro" arba "rėčio". kad jie "išgyvena pasaulį". kad pasaulyje nėra monetų. Tai tinka ir augalams. Be abejo. entelechiją ar gyvybės pradą. kad jos.1). Tiesa. įsiterpia į savo aplinką ir įsitaiso joje. Tačiau būtų visiškai klaidinga interpretuoti tokį modelį ontologiškai. tokie modeliai yra naudingi. PORTMANNO tekstas rodo. kaip ypatingą gyvybės būseną. techniškai valdant gyvąją gamtą. kalbėdamas apie vidujybę. nebandoma atrasti bent mažutės dalies mūsų vidinio gyvenimo vadinamosiose žemesniojoje ir žemiausiojoje gyvybės pakopose. ir gyvūnams. ar jis gali teigti.1.4). 3. kuriuo šis modelis remiasi. tai. kaip santykiškai savarankiški veiksmų centrai. tačiau tai dar nereiškia. kas substancialu. remdamasis savo modeliu. todėl gyvybės srityje viskas. žemiau pateikiamas vieno žymiausių mūsų šimtmečio biologų A. kad šis subjektiškumas nebūtų perdaug tapatinamas su sąmone. Čia nemėginama perkelti žmogaus būties išgyvenimo kitoms gyvoms būtybėms. redukuojama į kiekybės bei judėjimo impulsą bei matematizuojama. Tad ir čia dirbama su modeliu. neaptinka teleologijos (tikslingumo).1. Paprasčiausiai jis jų nerenka. Šis modelis galiausiai yra mechanistinis modelis (plg. ką išreiškėme i. Tuo būdu pasiektas biochemijos ir biofizikos tikslumas neturėtų paslėpti nuo mūsų metodinio abstraktumo (1.1. Žinoma. PORTMANNAS rašo apie biologijos atnaujinimą: Lemiama naujovė yra pripažinimas. praktiški ir tikslingi. A.suvokti substancinę formą kaip entelechiją. PORTMANNAS turi omenyje kaip tik Dėdami apie substancinę formą. atsiranda proga ir kai kurioms klaidoms. Sakykime. Nesunku supras. kad viso to nėra? Žinoma ne! Juk tas. entelechijos.2. negali galvoti. turinčios vidujybę (15). todėl drįstame tuoj pat įspėti. Stengiamasi tik rimtai traktuoti vidujybę. Todėl turime įspėti. skirtumo tarp neorganikos ir organikos. Kad ir kaip energingai kovotume prieš žmogaus jautimo ir potyrio perkėlimą. kas renka tik pašto ženklus. kad modernioji biologija yra atvira gamtos filosofijos problematikai. kad naujuosiuose biologiniuose tyrimuose niekuomet nenorima gyvybės apraiškų sužmoginti. jei gamtininkas. priklauso nuo metodinių prielaidų.: Kūnas kaip organizmas KŪNAI: POVYZA ORGANINĖ SANDARA GYVYBINĖ ERDVĖ DAUGINIMASIS BAIGTIS NUOSAVAS LAIKIŠKUMAS GYVOS BŪTYBĖS: 126 . neturime pamiršti. negali atrasti gyvybės prado.4. Organizmo subjektinės prigimties pripažinimo pasekmės yra nepaprastai svarbios. Tokį modelį taikant. Apie šią ypatybę daugiausia žinome iš savęs pačių. kas kokybiška. gyva būtybė tampa mašina ir išnyksta gamtos filosofijai būdingas neorganikos ir organikos skyrimas. kad visos gyvos būtybės kažkokiu paslaptingu būdu kaip tik yra esybės. Organizmai "santykiauja su pasauliu". kad gyvos būtybės pasirodo pasaulyje kaip subjektai. 3. TĮSUMAS SUDĖTIS KOEKSTENSYVUMAS TAPSMAS NYKTIS LAIKIŠKUMAS 11 pieš.

Tikroji pažanga ir vyksta nuo šios ribotos gyvasties prie absoliutaus. taip. Tačiau mes jau žinome.neorganinė gamta. WW. kad šis pasaulis yra kosmosas.3. per kurio "rėtį" teleologija išslysta. Gilė teleologiškai sudaryta taip.6.1) gyvenimo procese (jei niekas nesutrukdo.4. Ir šiandien dažnai sakoma. Taigi gamtos visuma pasirodo kaip teleologiškai sutvarkyta visuma. o ir tai.gyvastis.2) redukuoja gamtą j kiekybę (mase) ir judėjimo impulsą. kad gamtos moksluose teleologijos nėra. taip pat dirba.4. kurios apima ir neorganiką. kad kiekviena gyvybės rūšis yra labai siauras ratas. kad individualios gyvos būtybės entelechinės teleologijos tikslas yra jos rūšis (individuum propter speciem). jei niekas nesutrukdo. Naujųjų laikų mechanicizmas (3. kad tokie teiginiai priklauso nuo modelio. yra gyvastis savyje. Ši sklaida yra jos tapsmo tikslas. W. kad yra kosmosas. kad. o ne chaosas. reikia pastebėti. jos gyvenimo (G. tačiau tik toks. Ši pastaroji. vidinis tikslingumas. taigi kad tai. HEGEL. žinoma. kurioje viskas turi savo vietą. yra tikra.2.pasaulyje esamos gyvasties apibrėžtis. RF. Jau Antikos atomistai (3. jis apima gyvastį ir gyvasčių karalystes.2 Teleologija Žodis "teleologija". veikia vardan visumos susidarymo. Teleologija aiškiausiai reiškiasi gyvybės entelechijoje. o kartu . yra kilęs iš graikiškojo telos (tikslas). yra įjungta į šią visumą ir egzistuoja dėka visumos. kaip ir "entelechija". pašalindami tikslą iš gamtamokslinio modelio. Gamtamoksliniame tyrime gali būti naudinga panaudoti modelį. Kosmoso dinamika buvo aiškinama vien atsitiktiniu atomų judėjimu. o šių organų procesas yra tikslas . Dauginimasis (3. kas negyva. kaip sako ARISTOTELIS). kad ji potencialiai yra ąžuolas ir tampa ąžuolu. jo sąranga.. Gyvos būtybės substancinė forma verčia ši \būtybę atlikti veiksmus (aktus). labai ribota gamta.sąvoka: kiekviena gyva būtybė yra tikslas.3. o kas tikra ~ protinga (HEGEL).537). visuotinio tikslingumo. kas protinga. F. pradžios ir realizuojamas (aktas. ką ir tikslingumas. tai yra gyvasties sąvokos. Tai gyvasties apskritai. Teleologija yra centrinė gamtos filosofijos problema. Kadangi naujųjų laikų gamtamokslio idealas ilgą laiką orientavosi \ mechanicizmą. kurio priemonės slypi jame pačiame ..1. Šis tikslas kaip galimybė (potencija) gyvoje būtybėje slypi nuo gyvenimo. pašaliname tikslą ir iš pačios gamtos. 3.4) rodo. yra esmiškai susiję su gyvybe . Pasaulis yra gyvas. Teleologija dažniausiai reiškia tą patį. saulė. 127 . Tai ir ARISTOTELIO. Bet ir rūšys atsiranda ir išlieka paženklintos teleologija giminių viduje. Ir kaip tik čia prasideda filosofija: nuostaba (1. Šnekant apie KANTO filosofiją.1. niekas nėra izoliuota: savyje sutvarkyta visuma. plg. kurioje visa kas yra esmiškai susiję tarpusavyje. kad "Sprendimo galios kritikoje" KANTAS išvedė mąstymą iš vienos svarbios [tikslo] sąvokos ir kad šią svarbią sąvoką j iš sudarė iš vidinio tikslo.2).1).4) iš savo teorijos pašalino tikslą. imta nepasitikėti teleologija ir bet kokiomis kalbomis apie gamtos tikslą.4.2.. ARISTOTELIUI tikslas buvo viena iš keturių natūralių priežasčių (3. dangaus šviesuliai. sistema. Tačiau klystume manydami. 16.tai jo organai. kuriuose ji visa atsiskleidžia.

sensus = juslė. epithymetikon. Metodiškai taikant mechanicizmą biologijai ir psichologijai. siekdamos ar instinkto genamos užima poziciją jos atžvilgiu. Siekiant sistemingai paaiškinti stebėjimus. Juslumą galima apibūdinti trimis savybėmis: o Juslinis pažinimas: turime omenyje/?<9/wi:/ ir suvokimą. lot. Skatulio modelis susiaurina juslios būtybės spontanišką. concupistibile) jusli būtybė kreipiasi tiesiogiai į kažką. kad tikrovė yra protinga. laikoma. agresijos. baimės).2. kuri visoje gyvų būtybių srityje skiria gyvūnus ir žmones nuo kitų gyvų būtybių. aisthesis — pojūtis. Net kraštutiniausias mechanicizmas pripažįsta.1).judėjimas) arba kinetinį (gr. PLESSNER 3. Juslumą norime iškelti kaip apibrėžtį. Kiekvienam juslios būtybės elgesio tipui įvedamas ypatingas skatulys. kurią galima (bent jau mode. kinesis — judėjimas) juslios būtybės bruožą. appetitus = siekis). 4.drąsos. suvokia) "išorę".4. šis apetitinis patetinis bruožas paaiškinamas skutuliu sistema.2. Dažnai kalbame apie estetinį (gr.1. Siekdamos ir jusdamos jos užima poziciją "išorės" atžvilgiu. kurio tačiau negalima interpretuoti ontologiškai. kad gamta yra tvarkinga visuma. PORTMANN. jog ji savaime gali būti dėsningai atskleista. kad pati gamta yra tokia. nukreiptą iš vidujybės į išorę (plg. affectus = aistra) bruožą.Iš esmės kiekvienas mokslas turi remtis prielaida. Juslios būtybės ne tik pažįsta (junta. 3. pykčio.5). PLATONAS šią juslios būtybės apetitinę patetinę poziciją redukavo į dvi pamatines formas. kai geisdama susiduria su kliūtimi ir jos atžvilgiu užima poziciją (pvz. irascibilė) jusli būtybė. o Savijuda: turime omenyje motorinį (lot.2 liuojant) paaiškinti mechanistiškai. 3. Juslinio pažinimo dėka "išorė" juslioms būtybėms tampa vidujine duotybe. juslumas) bruožus. juslinė meilė ar juslinė neapykanta). suvokimas) arba sensorinį (lot. suprantamas panašiai kaip judėjimo impulsas mechanikoje. Niršta (gr. atvertis kokio nors konkretaus objekto kryptimi (H. Geisdama (gr. apetitinę patetinę poziciją.pathos = kęsmas) arba afektyvujį (lot. lot. kad tai teleologiškai sutvarkytas kosmosas. bet jusdamos.4.1 o Juslinis siekis: turime omenyje apetitinį (lot. afficere = kam nors ką nors padaryti.1. Ši skatulių struktūros teorija duoda patogų modelį. juslinės nevilties. Dabar šis 128 . "Išorė" juslioms būtybėms yra tam tikru būdu "viduje duota". patetinį (gr. motus . geisdamas. kiekviena juslė gali būti suvokiama kaip prieiga ir tam tikru mastu kaip atvertis į "išore".4 J Juslios būtybės Gyvūnus ir žmones kartais vadiname jusliomis būtybėmis. thymoeides.. kurios nulėmė filosofinės tradicijos pobūdį: jis skyrė geismą ir nirtulį. o ne chaosas. juslinės . Šiaip ar taip. O kartu jos yra motyvuotos judėti savo gyvybinėje erdvėje rūšiai būdingu būdu. ko geidžia ar ką atmeta (pvz..

sąryšis vadinamas sensomotorika.
Kai kurie biologai abejoja, ar juslumas tikrai yra esmiška visos gyvų būtybių srities skirtybė. Ar negalima juslumo (sensomotorikos) procesus vaizduotis ne tik kaip psichines empirines dinamines visumas, bet ir kaip nejuslius (t.y. vien vegetacinius) gyvybės procesus? Ar medžiagų apykaita (3.4.4) ir pojūtis tikrai iš principo skiriasi? Juk ir vieną, ir kitą galima aprašyti kaip dinaminę visumą! Pavyzdys: Kaip atsiranda regėjimo pojūtis? Objektas atspindi tam tikro dažnio elektromagnetines bangas. Šios patenka į tinklainę ir sukelia pokyčius, kurie per tam tikrus nervus nueina į tam tikras smegenų dalis, kur tampa pojūčiais. Taigi turime reikalą (panašiai kaip medžiagų apykaitos atveju) su biofiziškai ir biochemiškai aprašoma dinamine visuma, kurioje vyksta tam tikri (aprašomi) pokyčiai. Kas gi čia esmiškai naujo, lyginant su grynai vegetaciniais procesais? H. D. KLEINAS (T.1,15 -17) pateikia priešingą pavyzdį ir duoda paprastą, bet taiklų atsakymą: Sakykime, kad juntame raudonį. Kur visoje šioje aprašytoje dinaminėje visumoje galėtume "rasti bent truputėlį raudonio"? Nei bangos, nei tinklainė, nei nervai, nei kas nors" smegenyse nėra raudona, o jei ir būtų - tikrai tai nebūtų tas raudonio pojūtis, kuris mums rūpi. "Tuo būdu nebelieka jokios vilties fizikiniais metodais kažkaip sugriebti tai, ką vadiname raudoniu" (17).

4.1.1

3.4.5.1 Gyvūno organizmas Parodėme, kaip kūnų ir gyvų būtybių bruožai (savybės) skleidžiasi gyvų būtybių organizme: o Tįsumas: gyvos būtybės tįsumas įgyja povyzos prasmę (3.4.4.1) H. DRIESCHAS ir H. PLESSNERIS parodė, kad tipiška augalo povyza ("gyvybės forma") yra atvira gyvybinės erdvės atžvilgiu (atvira gyvybės forma). Augalai savo šaknų, šakų ir kt. įvairove atsiveria gyvybinei erdvei, yra jai atsidavę ir prie jos pririšti. Juslios būtybės užsidaro gyvybinėje erdvėje (uždara gyvybės forma) ir kartu pasirodo labiau nepriklausomos nuo jos, nes pačios gali ją apibrėžti savo sensomotorikos pagalba. Mat juslios būtybės turi (tinklinę ar centrinę) nervų sistemą. Todėl erdvinis koekstensyvumas (3.4.3) kaip gyvybinė erdvė (3.4.4.1) juslioms būtybėms įgyja naują reikšmę. Ji tampa juslių būtybių stabos ir veiklos pasauliu. o Judėjimas: jau paprastame augalų vegetatyvume buvo matyti, kad (akcidentinių ir substancinių) kitimų (3.2.3, 3.4.4.1) prasmės negalima traktuoti kaip mechaninio judėjimo impulsų priėmimo. Veikiau čia visuomet aptinkame iš gyvos būtybės vidujybės išplaukiančią elgseną. Dar labiau tai tinka juslių būtybių sensomotorikai (3.4.5). Juslios būtybės ryšys su laiku yra gilesnis ir gali būti nusakytas kaip nuosavas laikiškumas (3.4.4.1): su juslumu atsiranda prisiminimas ir mokymasis. Rūšiai būdingi instinktai sąlygoja elgesį, kuriuo iš anksto kažkuo rūpi9.—2217

129

namasi, tad, pavyzdžiui, metų laikų kaitą gyvūnas išgyvena visai kitaip negu augalas. o Aktyvumas: nuo juslios būtybės substancinės formos (entelechijos) priklausanti (aktyvi ir pasyvi) potencija (3.2.1, 3.4.4.1) labiausiai diferencijuojasi. Gyvūno veikimas ir atoveikis yra jusliškai spontaniška sensomotorinė nuostata, besiremianti vidujybe. Entelechija realizuojasi sensomotoriškai rūšies apibrėžtu būdu (instinktas!). Tai poravimosi kovos, perėjimas, jauniklių priežiūra, lizdo sukimas, būrio formavimas.

12 pieš.: Atvira ir uždara gyvybės forma pagal Drieschą ir Plessnerį

o Medžiagų apykaita (3.4.4): sensomotorika verčia gyvūną stabos ir veiklos pasaulyje pačiam ieškotis maisto. Tai sąlygoja rūšiai būdingą organizmo susiformavimą (tam tikros juslės tobulinimas, mitybos aparato specializavimas, tam tikrų instinktų buvimas). o Augimas: čia atsiranda būtinybė, kad ankstyvosiomis augimo fazėmis gyvūną apsaugotų kiti tos pačios rūšies gyvūnai, kurie dažnai rūpinasi ir jauniklių mityba (pvz., žinduoliai). o Dauginimasis: nors lyčių skirtumo provaizdis jau yra augaluose, jis visiškai susiformuoja tik jusliose būtybėse, įgydamas organišką ir sensomotorišką pavidalą. o Lytiškumas parodo rūšies viduje pasireiškiančią ir pačios rūšies sąlygotą skirtybių tarpusavio priklausomybę, kuri lemia skirtingas funkcijas.
Naujaisiais laikais daugelis žymių filosofų, biologų ir psichologų (M. SCHELER, H. CONRAD-MARTIUS, L. BINSWANGER, M. MERLEAU-PONTY, J. V. UEXKŪLL, A. PORTMANN,

H. PLESSNER, A. GEHLEN, L. v. BERTALANFFY, F. J. J. BUYTENDUK ir kiti) stengėsi

130

sukurti išsamią gyvybės teoriją be mechanicistinių supaprastinimų ir empiriniuose tyrimuose nuolat atsižvelgti j gamtos filosofijos matmenį. Pasirodo, kad empirinė medžiaga sukonkretina ir iliustruoja gamtos filosofijos įžvalgas. Antikos, scholastikos ir vokiečių idealizmo gamtos filosofijos žinios pasirodo relevantiškos ir reikšmingos empiriniams tyrimams.

4.2 5.1—3

3.4.5.2 Evoliucija

Evoliucijos teorija yra empirinė teorija. Ją apibendrina šis tekstas:
1. Keičiantis geologinėms epochoms, visos gyvūnų ir augalų rūšys pavirsta kitomis rūšimis. 2. Daugelio giminių šakos dar smulkiau šakojasi. 3. Visi organizmai yra to paties giminės medžio atžalos. Kartais vieną su kita susieja nenutrūkstančios totipotentinių [ = sugebančių atgaminti visumą] ląstelių (dažniausia tai atsirandančios ir bręstančios gemalo ląstelės) dalijimosi sekos. 4. Daugelyje giminių šakų galima aptikti aukštesnę vystymosi pakopą (anagenezę), kitose - tik progresuojantį prisitaikymą prie aplinkos (adaptacijos genezė), dar kitose - net ir kai kurių organų regresą. 5. Žmogus priklauso gyvūnų giminės medžiui. Jis yra kilęs iš beždžionės, o. Tampa vis labiau tikėtina, kad gyvos būtybės laipsniškai kilo iš negyvųjų. 7. Vystantis juslių organams ir nervų sistemoms, lygiagrečiai plėtojasi psichinių reiškinių įvairovė ir sudėtingumas (B. RENSCH, 837).

Ši teorija kelia daug filosofinių klausimų. Dar gerokai iki CH. DARVINO filosofai (pvz., G. W. LEIBNIZ, I. KANT ir J. G. HERDER) svarstė evoliucijos idėją. Kodėl? Žinoma, todėl, kad filosofinė gamtos teleologija (3.4.4.2) suprato skirtingas natūraliųjų substancijų pakopas (neorganiką, nejuslias gyvas būtybes, gyvūnus, žmones) architektoniškai: žemesnės yra vardan aukštesniųjų. Gyvą būtybę sudaro neorganiniai pradai, aukštesnieji gyvūnai minta augalais ir žemesniaisiais gyvūnais, o žmogus tam tikra prasme suponuoja žemesnes būtybes kaip kažką, kuo jis gali disponuoti. Be to, labai anksti atsirado pažiūra, kad apvaisinimu prasidedanti žmogaus raida kažkaip ontogenetiškai pakartoja teleologine gamtos sąrangą. Šią pažiūrą galime aptikti viename TOMO AKVINIEČIO tekste:
Formos aktai [ = substancinės formos] yra tam tikru būdu laipsniuoti. Taip pirminė materija [3.2.3.1] yra potencija pradų [3.4.3.3] formos atžvilgiu. Tačiau kadangi ji egzistuoja dėka pradų formų, ji yra potenciali sudėtinio daikto formos atžvilgiu. Todėl pradai yra sudėtinio daikto materija. Nagrinėjant sudėtinio daikto formą, ji [ = pirminė materija] yra potenciali vegetacinės sielos [ = nejuslios gyvos būtybės entelechijos] atžvilgiu, nes siela yra tokio kūno aktas. Vegetacinė siela taip pat yra potencija jusliom sielos {= gyvūno entelechijos] atžvilgiu, o jusli siela - protingos atžvilgiu. Tai parodo augimo procesas: pradžioje gemalas gyvena augalo, paskui - gyvūno, pagaliau - žmogaus gyvenimą. Tačiau už šios formos tapsmo ir nyksmo srityje nerandame tolesnės ir aukštesnės formos. Tad galutinė visos raidos pakopa yra žmogaus siela. Į ją krypsta materija kaip į savo galutinę formą. Taigi pradai yra vardan sudėtinio daikto, pastarasis - vardan gyvų būtybių, jų tarpe augalai vardan gyvūnų, o gyvūnai vardan žmonių, nes žmogus yra visos raidos tikslas (Pag. 111,22).

131

Atsiribojus nuo laikmečio sąlygotų empirinių intarpų, tai grynai gamtos filosofijos tekstas. Tereikia tik nežymiai pakeisti žvilgsnį, kad pagal analogiją su gamtos teleologiją ir žmogaus ontogeneze įžvelgtume evoliuciją.
H. D. KLEINAS (T. 11,30 ir toliau) parodo, kokia artima klasikinės gamtos filosofijos motyvams yra evoliucijos samprata. Kiekviena rūšis visuomet laikosi tam tikroje aplinkoje. "Viena rūšis kitai yra aplinka, o sau - rūšis". Todėl apvaisinimas "nėra tiktai atskirtos rūšies entelechija, bet rūšių kovos, daugelio rūšių, kurias jungia apvaisinimas, entelechija". Rūšies ir aplinkos dialektika per rūšies kovos entelechija (arba gamtos teleologiją) veda prie paveldėjimo ir tuo pačiu prie palikuonių (rūšies evoliucijos): "Palikuonys įveikia rūšies ir aplinkos prieštarą ir reguliuoja save kaip išsidėstymo ekologinėje gyvybinėje erdvėje sistemą".

5.5.3 7.2.1.1.2

Ir šiuo atveju reikia skirti teorijos filosofinę reikšmę ir atskiro mokslo modelį. Ypač tai svarbu, kai kalbama apie perėjimą \ aukštesnę pakopą (anagenezę). Modelis interpretuoja žemesnes rūšis kaip aukštesnių rūšių pakankamas sąlygas, kai turime palankią aplinką. Kraštutiniu atveju tai reiškia, kad evoliucija nuo neorganikos iki žmogaus vyksta tiesiog sumuojantis tik kiekybiškai apibrėžtiems pradams ir veikiant iš aplinkos ateinančiam judėjimo impulsui. Toks modelis nuo pat pradžių atmeta bet kokius esminius skirtumus tarp neorganikos ir organikos, floros Ir faunos, entelechijos ir dvasios. Gamtos filosofijos požiūriu evoliucijos teorija gali parodyti tik būtinas, bet ne, pakankamas tolesnio vystymosi sąlygas. Ji parodo tam tikrus materialinės ir veikliosios priežasties aspektus, tačiau visiškai atmeta klausimą apie formaliąją priežastį ir teleologiją (plg. 3.2.6.1, 3.4.4.2). Tik remiantis visai apibrėžto gamtamokslinio modelio metodine abstrakcija, galima kildinti Goethę iš vienaląsčio ar iš neorganikos. Tačiau jei modelis yra perprastas, pasirodo visa teleologijos svarba evoliucijai. Tuomet matyti, kad viskas, ką evoliucija gali pasiekti, jau yra jos prielaidose, panašiai kaip gilėje iŠ esmės jau yra viskas, kuo gali tapti ąžuolas. Tačiau jei taip yra - mus vėl apima nuostaba (1.3.2).

132

3.4 skyriaus santrauka • Gamtamokslis kuria modelius, kurių pagalba jis turi kuo paprasčiau paaiškinti stebėjimus ir įgalinti prognozes. Gamtos filosofija klausia apie natūraliųjų būtybių bendriausių giminių ir materialiosios tikrovės esmės apibrėžtis. • Porfyrijaus medis rodo kūno, gyvos būtybės ir juslios būtybės giminių subordinaciją. Kartu atsiranda natūraliųjų būtybių skirstymas į neorganikos, nejuslių būtybių, gyvūnų ir žmogaus rūšis. • Tįsumas, judėjimas ir veiklumas yra kūno savybės. Erdvė apibrėžiama negatyviai, kaip kūnų koekstensyvumas. Laiko ontologinis materialusis aspektas yra kūno kitimo dinamika. Laiko formalusis aspektas yra laiko sintezė sąmonėje. Neorganikos substancialumas negali būti griežtai filosofiškai apibrėžiamas. • Medžiagų apykaita, augimas ir dauginimasis yra gyvos būtybės savybės. Gyvos būtybės substancinė forma yra entelechija^ kurios dėka organiškai sudarytas ir savo rūšiai būdingo gyvenimo proceso apibrėžiamas gyvas kūnas. Iš entelechijos matosi visuotinė gamtos ideologija: yra kosmosas, o ne chaosas, tikrovė yra protinga. • Juslinis pažinimas, siekimas ir savijuda yra juslios būtybės savybės ir sudaro jos sensomotoriką. Juslių būtybių entelechija reiškiasi sensomotorika. Taip juslioje būtybėje toliau apibrėžiamos kūnų ir gyvų būtybių savybės. • Jei gamtamokslinės evoliucijos teorijos modelinis pobūdis perprantamas, pasirodo, kad evoliucija yra rūšių entelechija ir gamtos teleologijos dalis.

133

4 PAŽINIMAS

Platono trikampis (1.8.3) parodė mums tris filosofavimo kryptis. Pirmąją, būties filosofijos (ontologijos} kryptį, nagrinėjome 3-je dalyje. Dabar užsiimsime antrąja, savimonės filosofijos (transcendentalinės filosofijos) kryptimi. 4.1 Savimonės filosofija: transcendentalinė refleksija

Žemiau turime parodyti, kodėl transcendentalinė refleksija besąlygiškai būtina ir kas ją sudaro. Kaip ARISTOTELIS buvo ontologinės refleksijos svarbiausias atstovas, taip KANTAS yra svarbiausias transcendentalinės refleksijos atstovas. 4.1.1 Filosofinė pažinimo problema Žmogiškojo pažinimo klausimus tiria daugybė atskirų mokslų (psichologija, sociologija ir t. t.). Kai kas mano, kad filosofai pažinimo problemą apskritai turėtų perleisti atskiriems mokslams. Tad pirmiausia turime išsiaiškinti, ar iš tikrųjų egzistuoja filosofinė pažinimo problemai Šiuose svarstymuose galime pasiremti tuo, ką išsiaiškinome 1.4.1.2 ir 1.4.1.3 skyreliuose.
Pradėkime pavyzdžiu, pasiskolintu iš G. PRAUSSO (213-216): Metu akmenį į išmirkusią žemę. Akmuo išmuša žemėje įdubą. Aišku, kad šios įdubos dydis priklauso nuo krintančio akmens poveikio ir nuo žemės minkštumo. Įduba yra padarinys krintančio akmens poveikio ir žemės atoveikio (pasipriešinimo). Žinome, kad poveikis, atoveikis ir padarinys yra taip glaudžiai tarpusavyje susiję, jog, žinant du, trečiąjį galima apskaičiuoti. Šie trys dydžiai (padarinys, poveikis, atoveikis) apibrėžia sritį, kurią tyrinėja empirinis mokslas. Šio mokslo objektas yra tų trijų dydžių sąveika. Jis turi reikalą su fiziniais daiktais bei jų savybėmis, nesvarbu, ar tai butų makroskopinio, ar mikroskopinio lygmens sąveikos. Empirija visuomet aiškinama per empiriją. Padarinys, poveikis ir atoveikis visuomet yra fizinės empirinės duotybės.

Ar galime ir pažinimų aiškinti panašiai kaip įdubą mūsų pavyzdyje, būtent - kaip tam tikro poveikio ir atoveikio padarinį fiziškai empirinėje sąveikoje? Jeigu taip, tai tada galime pažinimo problemą ramiai perleisti empiriniams mokslams.
Pavyzdys: Matau žalmargę karvę. Fizikas man sako, kad tam būtinas tam tikras poveikis ("iš

134

yra pajėgus tą empirinę afekciją aprašyti ir ją tiksliai paaiškinti poveikių. kad šiame procese vyksta nepaprastai sudėtingos cheminės reakcijos. Jie analizuoja fizine empirinę sąveiką. rastume tiktai dalis. o yra jo sąlyga. kad suvokimas ir visa. Fiziologas aiškina. t. asmeninis. Chemikas žino. neturi reikšmės šį patyrimą aiškinant.nuosekliai laikosi empirinės poveikio. be tokios fizinės empirinės sąveikų grandinės aš nematyčiau jokios žalmargės. Tačiau kaip filosofas besižavėtų šiais darbščiais ir protingais žmonėmis. kad ir kokie jie būtų svarbūs kitais požiūriais. kaip šis poveikis dirgina tinklainę ir kaip tai sukelia impulsus.4. Niekas regėjimo lauke neleidžia padaryti išvados. fiziologas ir chemikas . (Monadologija §17//FIChrR 2. pavidalais ir judesiais [fiziniais empiriniais sąveikos ryšiais]. (G. atoveikiu ir padarinių kontekste. atoveikio ir padarinio sampratos. Jau H. ypač fizika ir fiziologija. aiškinant patį patyrimą kaip galutinį tokių poveikių padarinį. kuo būtų galima paaiškinti suvokimą. taip pat psichologas bei sociologas gali papasakoti nuostabių dalykų apie šias empirines priklausomybes. Pažinimo problema nėra fizinio empirinio sąryšio 135 . Filosofija pradeda nuo empirijos. jog į ją bus galima įeiti kaip į malūną. Bet būtent šitai yra visiškai svetima fizinei empirinei poveikių ir atoveikiu sąsajai. o yra jo sąlyga.5) tai buvo aišku. tiek jis nieko neduoda. Padarę tokią prielaidą. ir niekada nerastume ničnieko. Bet ardei to šis mano matymas ir yra toji sąveikų grandinė? Manasis žalmargės matymas akivaizdžiai yra sąmoningas.2) visiškai teisus: čia turime akies ir jos regėjimo lauko analogiją. viena jis žino tikrai: Visi jų empiriniai mokslai niekuomet negali atsakyti į klausimą. WnTGENSTEL\AS (2. kurios sandara įgalina ją mąstyti. Fizikas.442) Dabar suprantama. Bet ar šis padarinys ir yra manasis žalmargės karvės matymas? Ar šis matymas pakankamai paaiškinamas. nurodant fizinį poveikį bei atoveikį? Žinoma. kodėl 1. PRAUSS. subjektyvus dalykas. kad tam tikras fizinis poveikis kartu su atoveikiu sukelia tam tikrą fizinį padarinį. kaip "Aš matau žalmargę karve". tik mano paties. kas nuo jo priklauso. taip pažinimas pats nepasirodo empirinių reiškinių lauke. sąmoningas dalykas. Visi jie . o empirijos neempirinės sąlygos.5 skyriuje filosofiją pavadinome neempiriniu mokslu apie empiriją. kad yra mašina. Jei tarsime. KLEINO pavyzdyje apie elementarų raudonumo pojūtį (3. kad tai regima akimi.fizikas. o jo rezultatai. D. chemikas. bet ją domina ne empirijos empirinės sąlygos. kas iš tikrųjų yra pažinimas. Visuomet kalbama apie tai.išorės"). Kaip akis regėjimo lauke nepasirodo. Kiek empirinis mokslas. apžiūrinėdami jos vidų. justi. Čia atsiskleidžia principinis empirinio tyrimo ribotumas: empiriniai mokslai niekuomet negali parodyti. Pažinimas nėra joks empirinis dalykas. Šią įžvalgą LEIBniZAS suformulavo tokiu įvaizdžiu: Beje. kurie nervinėmis skaidulomis nukeliauja į regos centrą smegenyse. reikia pripažinti. bus galima ją įsivaizduoti tiek padidintą. Pažinimas (ar patyrimas) nėra patyrimo objektas šalia kitų patyrimo objektų. išlaikant visus santykius. stumdančias viena kitą. Fizinių empirinių sąveikų kontekste pažinimas apskritai nepasirodo. fiziologas. suvokti. nepaaiškinama mechaninėmis priežastimis. 215). ir pasakoja man apie fotonus.2. kaip empirinės fizinės sąveikos kontekste gali atsirasti toks subjektyvus. y. ne fizinės empirinės sąveikos ryšys.

jis pats lygina su 136 . kuris kartu su tokiu pačiu empiriniu "vidiniu" atoveikiu .2) irgi mano. kad aš. įspaudą) . kad objektyvi tikrovė mumyse "kopijuojama.2. Tokios atspindžio teorijos gynėjus galima gerokai sutrikdyti jų paklausus. Mes jau matėme. tai ar jis neturėtų pripažinti ir to. įspaudas).sukelia empirinį padarinį.1. LENINAS (2.1) kaip sąveikos ryšį. nei atspindėjimas. Ką jis čia turi galvoje.juk akivaizdu. Antai pagal J. 4.tam tikra realybė.4). Šį posūkį.1. kurios paskui per jutimo organus patenka į sielą. iš tikrųjų atspindžiu pilies atspindžio atspindį. kaip gi aš matau minėtąjį atvaizdą (kopiją. kaip realus komponentas psichologiškai realiame suvokime savo ruožtu būtų tam tikra realybė [ = empirijos dalis] . sheet of blank paper.1. kad visos atspindžio teorijos pažinimą galiausiai supranta kaip fizinės empirinės sąveikos dalyką (4. remiantis šiuo sąryšiu. fotografija. kad šis pilies vaizdas yra manyje atspindėtas taip. HUSSERLIS labai taikliai formuluoja šią atspindžio teorijos aklavietę (aporiją): "Atvaizdas . Pažinimas yra neempirinė empiriškumo sąlyga. galime pailiustruoti pavyzdžiu: Jei aš matau Gedimino pilį. Pirmąją ir paprasčiausią atspindžio teoriją sukūrė Antikos atomistai (plg. matydamas pilį.problema ir negalima jos išspręsti. fotografuojama. Vėliau dažnai buvo naudojamasi įspaudo vaizdiniu. protas yra visiškai pasyvi ir tuščia ertmė (empty cabinet. E. 3. o šis interpretuojamas kaip atvaizdas (kopija. Šios atomų grupės turi atvaizdų pobūdį. kurioje "iš lauko'' kažkas įspaudžiama arba atspindima. 186). LOCKE (1632 .1704). atspindima". Iš "lauko" kyla empirinis poveikis. KANTAS pasuko visą problematiką nauja linkme.13 Kanto kopernikiškasis posūkis Priešingai negu tie.2 Atspindžio teorija Nuolat vis mėginama pažinimą suprasti kaip atspindėjimą. kad matau pilies vaizdą. Visos vėlesnės pastangos tėra šios atomistinės teorijos padailinimai. turinti vaizduoti kažką kita" (Ideen I/I. kas mėgino pažinimo problemą spręsti empiriškai (2. ir taip toliau? 4. iš daiktų pastoviai sklinda nematomos atomų grupes. kodėl pažinimo problema šios rūšies modeliu niekuomet nė neapčiuopiama. waxed tablet).4. Atomistų supratimu. fotografiją. kurį jis atliko "Grynojo proto kritikoje" (1781). Kalbos apie įspaudus (pagal analogiją su monetų kalimu) ir fotografiją byloja apie tai.1). ar pačią pilį? Jei atspindžio teorijos šalininkas mano. kad matymas kaip toks nėra nei atspindys. tai ar aš matau pilies vaizdą (atvaizdą).

kad stebėtojas sukasi.. Ką KANTUI reiškia "transcendentalinis"? Pradėkime nuo sąvokų "imanentinis" ir "transcendentinis". Galime pasakyti: Visa. tarus. kas priklauso šiai sričiai. o žvaigždės yra rimtyje. kas tiesiogiai patiriama. empirijos. panašiai kaip pažįstame patyrimo ribose empirinių objektų pasaulį. E.. jis pabandė nustatyti. kuriuo daiktai mums gali būti duoti ir kuriuo būtent šie daiktai gali būti duoti? 137- . y. o kiti (patyrimui transcendentiški) nejusliniai. pvz. Ji klausia: Kokios yra empirinių objektų duotumo mūsų pažinime sąlygos? Koks tad yra šis mūsų pažinimas. vaizdiniai. jog visa žvaigždžių masė sukasi apie stebėtoją. yra imanentiška patyrimui. kuriuos galime savyje refleksyviai suvokti. kad daiktai šiapus ir anapus pažinimui duodami betarpiškai. KANTAS aštriai kritikavo beveik suirusią savo laikmečio metafiziką. norai. visas daiktų ir jų savybių empirinis pasaulis. Kai kurie analitiniai filosofai metafizikos problemą apskritai pripažįsta tik šios blogosios perskyros pavidalu. Patyrimui imanentiška yra. kas mums duota vidiniu patyrimu.. kuriam apskritai labiau rūpi ne objektai. t. ką padarė KOPERNIKAS. Bet taip pat imanentiška patyrimui yra visa. sritis to.. kad dangaus kūnų judėjimo negalima gerai paaiškinti. "metafizinių") daiktų pasaulį. HEINTELIS šią blogąją imanencijos ir transcendencijos priešpriešą vadina jusliškumonejusliškumo perskyra. kaip su pradine Koperniko mintimi: kai pasirodė. Ši "mokyklinė metafizika" laikėsi nuostatos. ar nepavyktų geriau. taip pat empiriniais dalykais. Tam tikrai sričiai imanentiška yra visa. kurie vien negatyviai kaip nejusliniai atskiriami nuo empirinių. t. bet būdas. kuriuo mes pažįstame objektus. kas mums duota išoriniu patyrimu. HEINTELIS (2) (57) taip apibūdina šį skirtumą: "Abiem atvejais tariama. laikantis prielaidos. mūsų jausmai.tuo. Čia yra tas pat. kad vieni (patyrimui imanentiški) jusliniai. ir todėl abiem atvejais nekritiškai apeinama pati problema. pokyčiai mūsų psichikoje. Bet jai nerūpi patyrimui imanentiškų empirinių dalykų aiškinimas kitais. (GPK B XVI//40) "Kopernikiškasis posūkis" byloja apie perėjimą prie transcendentalinės refleksijos. Bet iš tikro nevienas didžiųjų metafizikų nemąstė tokios naivios perskyros terminais. y. priklauso tiesiogiai patiriamų dalykų sričiai. Ji siekia išsiaiškinti empirinių objektų apskritai pažinimo sąlygas." Metafiziniai dalykai. reakcijos ir 1. praktiškai įgyja šmėklų pavidalą ("šmėkliškoji metafizika"). Šių dviejų rūšių objektų skirtumas esąs tik tas.1. kiek šis būdas turi būti galimas a priori. pirmiausia visa. Patyrimo imanencijai (empirijai) ir patyrimo transcendencijai (blogosios metafizikos prasme) KANTAS priešina terminą "transcendentalinis": Aš vadinu transcendentaliniu kiekvieną pažinimą. KANTĄ domino visa empirijos sritis. kas empiriška. kad galima pažinti už patyrimo ribų esantį "transcendentiškų'' (nepatiriamų. (GPKB25//69) Taigi į ką nukreipta transcendentalinė refleksija? Ji pradeda nuo mūsų patyrimo objektų.

Regėjimo lauke akis nepasirodo.13 pieš.2}.: Jusliškumo-nejusliškumo perskyra "šmėkliškoje metafizikoje" Tai dar kartą galime pailiustruoti akies ir regėjimo lauko pavyzdžiu (2. regima akimi. o ir niekas regėjimo lauke nebyloja. kad regėjimo laukas WrrTOENSTEiNO pavyzdyje atitinka KANTO imanentinę pa tyrimo sritį. kad tai. KANTAS klausia: Kokia turi būti akis. kad b ū t ų galimas regėjimo laukas? Ir čia jis. žinoma.: Transcendentalinė refleksija 138 . bet apskritai subjekto. kuris yra empirijos sąlyga. Dabar galime pasakyti. empirijos sritį.2. kas regima. 14 pieš. turi omenyje ne tik akį (juslumą). pažinimo būdą.

3. sąlyga. Nurodydama neempirines. o yra iki patyrimo kaip jo sąlyga. Matėme. kad pažinimo subjektas naudojasi žiniomis. 4.KANTUI rūpi. HEINTELIU. kad netgi mūsų patyrimu pagrįstas pažinimas susideda iš to.juslinio stebėjimo įvairovę. kuri turi lemiamos reikšmės visai filosofijai. kuria yra paremtas visas patyrimas.7) pusės yra neatskiriamos ir viena kitą sąlygoja. Tad savimonės filosofijoje KANTAS žengė tokius pat lemiamus žingsnius. ką suvokiame įspūdžiais. pavadinkim ją 139 . apriorines empirijos sąlygas. bet daro jį galimą kaip patyrimo sąlygos. . kas empiriška. y. Transcendentalinė (savimonės) filosofija transcenduoja (= peržengia) pa tyrimui imanentinę sritį priešinga kryptimi. kurias turime iki patyrimo ir kurios kaip apriorinės formos suteikia pavidalą juslinio stebėjimo įvairovei. 3. kaip ARISTOTELIS . y. savimonės filosofijai būdingą prasmę. kantiškoji transcendentalinė refleksija aiškiai liudija. kad ontologinė transcendentalijų doktrina domisi antkategorinėmis būtybės kaip būtybės apibrėžtimis.būties filosofijoje. kad pažinimo problema yra transcendentalinė problema. kai ilgalaikės pratybos atkreipia į jį mūsų dėmesį ir įgalina mus jį išskirti. "neapdorotą juslinių įspūdžių medžiagąn.3) ir suteikia jam naują. Ką» KANTAS čia turi galvoje? Bet nors kiekvienas mūsų pažinimas prasideda nuo patyrimo. Apriorines žinias. kuris kyla ne iš patyrimo. Todėl transcendentalinė filosofija kelia sau uždavinį atskleisti apriorinių formų sistemą kuri yra mūsų patirtinio pasaulio sąlyga.1). t. kyla ne iš patyrimo. Sukdamas transcendentaline kryptimi. (GPK B 2//5S) Tad transcendentalinėje refleksijoje KANTAS nori parodyti. Šių dviejų momentų rezultatas yra empirinis objektas.4 Transcendentalinė perskyra KANTO transcendentalinė refleksija atskleidžia vieną aplinkybę.1. t. kas empiriška. amorfiška juslinės medžiagos masė.2. ką mūsų pačių sugebėjimas pažinti (juslinių įspūdžių tik skatinamas) teikia pats iš savęs. Transcendentalijų doktrinai galiausiai rūpi būtis kaip pamatinė (ontologinė) viso. Jis skiria: o "Pirminę medžiagą".1. Šios abi philosophia perennis (1.kokiu mastu šis pažinimo būdas turi apriorinį pobūdį. čia turima galvoje neapiforminta. o . sąlyga. Sekdami E. Apriorinis yra toks pažinimas. KANTAS perima aristoteliškąjį materijos ir formos skyrimą (plg. Patyrimas konstitutuoja objektą ta prasme. Visiškai galimas daiktas.3 skyriuje kalbėjome apie būties filosofijos transcendentali jas. kad apriorinės formos iš juslinės medžiagos suformuoja objektą. Transcendentalinei filosofijai galiausiai rūpi Aš (savimonė) kaip pamatinė (transcendentalinė) viso. ir iš to. šį priedėlį nuo pagrindinės juslinės medžiagos mes atskiriame ne anksčiau kaip tada. kuri iš principo negali būti aiškinama kaip patyrimui imanentiška sąveikos problema (4. tačiau dėl to ne visas jis kyla būtent iŠ patyrimo. kurios yra apriorinės.

kad kiekvienas empirinis objektas turi savo neempirinę. Yra daugybė būdų. jis gali tik juo remtis. apie jį sprendžia. Kalbama Štai apie ką: Transcendentalinė refleksija suteikia tokią prasme.transcendentaline perskyra. 4. norus. Transcendentalumas nepagaunamas jokios empirinės teorijos. ir tik todėl. kurį galime kaip nors patirti (pvz. Čia turime atkreipti dėmesį štai į ką: žinoma. 140 . taip pat kai refleksyviai suvokiu savo pojūčius. patyrimui imanentiškame pasaulyje jo iš principo neįmanoma aptikti. transcendentaliniais dalykais. Mumyse nebūtų nieko. kas empiriška ar patyrimui imanentiška. aš esu sau duotas taip pat it empiriškai. Todėl empirikas psichologas (ar psichoanalitikas) visiškai nieko negali pasakyti apie transcendentalumą. Ką tai reiškia šiuo atveju? Kuriam Aš šis empiriškai-daiktiškas "aš kaip baliaus dalyvis" yra objektas? Žinoma. sąlyga (1. bet šio pastarojo sąlyga ir riba. Pats patyrimas negali būti suvoktas kaip įvykis. apie pažinimą galime naudotis paprastu transcendentalumo terminu. įvertintam empiriniam "aš kaip baliaus dalyviui". manasis aš jau nebėra transcendentalinis. kuri pati yra jo sąlygota. Tačiau tuo mastu. Todėl apie transcendentalumą niekuomet negali būti kalbama kaip apie empirinį dalyką. kas empiriška. nuotaikas. transcendentalinę sąlygą. Tad būtina empirinį Aš nuosekliai skirti nuo transcendentalinio Aš (subjekto). Transcendentalumas niekuomet negali būti mąstomas kaip empirinė duotybė. Čia turime omenyje tą ryšį su Aš. t. Pavyzdys: aš mėginu įsivaizduoti. "subjektas" ir "pažinimas". kaip fizinė empirinė sąveika. bet pats remiasi transcendentaliniu AŠ. pažintam. kuris yra neempirinė viso. kai žvelgiu j save veidrodyje. kad mes kaip žmonės esame susiję su transcendentalumu.3). tam AŠ. Transcendentalinė perskyra primena mums principinį skirtumą tarp transcendentalumo ir empiriškumo. šis "Aš kaip baliaus dalyvis" tampa man objektu. kuris šį "aš kaip baliaus dalyvį" įsivaizduoja. galima kalbėti apie žmogaus asmens orumą. jausmus.2). jį pažįsta. kas empiriška. y. Empiriniame. Šis įsivaizduojantis. Visa. apie subjektą.1.1. kuriais aš išoriniu ar vidiniu patyrimu galiu save padaryti objektu. * Šia transcendentaline prasme kalbėdami apie Aš. mes visiškai ištirptume empirijoje . tą subjektiškumą. kuriuo aš Šitaip save sudaiktinu ir pasidarau empiriniu objektu. taip ir transcendentalinis subjektas (Aš) yra "pasaulio riba" (WITTGENSTEIN). Jei transcendentalumo mumyse nebūtų. Kaip akis nėra jokia regėjimo lauko dalis. kas teiktų mums orumo. ar į fotografavimą panašus atvaizdavimas. Tad įsivaizduoju save kaip baliaus dalyvį. galime pasakyti: Tik todėl.1. Jis niekuomet negali tapti specializuotų mokslinių tyrimų objektu.4. pažįstantis Aš yra transcendentalinė sąlyga įsivaizduotam. Užbėgdami už akių.. Bet transcendentalinė refleksija man sako.ir šito net nežinotume. kad transcendentalumas numato šią perskyrą. pvz. kuri mus verčia šias sąvokas radikaliai atskirti nuo viso. Transcendentalumas niekada nepasirodo empirijoje. 4. žodžiams "Aš".. kokį įspūdį padariau kitiems praėjusiame baliuje.1. kartu su empiriniu Aš remiasi neempiriniais.

Trys jo "Kritikos" laikomos racionalistinio ir empiristinio Švietimo įveika ir transcendentalinės filosofijos bei vokiečių idealizmo pradžia. Karaliaučiuje. 141 . gimė 1724 m. mirė ten pat 1804 m.Immanuel Kant.

kad objektas tam tikru būdu paveikia (affiziere) sielą. KANTAS j j vadina reiškiniu. kas jam jau yra pateikta.1. Jis.2. "tuo. o Iš vienos pusės. 142 . 1. suponuoja tam tikrą ne-Aš kaip patyrimo sąlygą.5 Ribinė sąvoka: daiktas pats savaime KANTAS niekada neabejojo tuo. pasirodo. kitaip negu objektą. Visa. (GPK B 33/773) Taigi stebėjimas (taip pat patyrimas) yra grindžiamas fiziniu empiriniu ne-Aš poveikiu (afekcija). transcendentalinė filosofija sprendžia dvi svarbias problemas: o Pažinimas yra ribotas. bet nekuria daiktų pačių savaime. Jis nėra absoliutus (dieviškas).2. y. Jis vadina jį noumenu (gr.4. Jis vyksta tik tada. ne-fenomenas. žinoma.1. t. poveikis). savaip plėtodamas platoniškąjį motyvą. Tačiau afekcijos faktas verčia protą mąstyti šį daiktą patį savaime (ne-Aš) kaip mūsų patyrimo prielaidą ir ribą. Šį poveikį jis vadina afekcija (lot. kuris yra mūsų patyrimo ar mūsų objektinio konstituavimo rezultatas. kas be apriorinių mūsų pažinimo formų yra pažinimo prielaida. bent mums. Savo apriorinėmis formomis jis tik interpretuoja tą. Šią ribinę sąvoką susikuriame. Kam KANTUI reikia šio skirtumo? Visų pirmajam rūpi įsivesti tam tikrą ribinę sąvoką. žmogiškas pažinimas. Ir čia jis gali būti apibrėžtas tik negatyviai kaip ne-Aš. kurie yra jo riba.1). Jis susidaro kaip pojūčių medžiagos ir apriorinės formos sintezė. kad ir kokiomis priemonėmis pažinimas santykiautų su objektais. plg. mes nežinome. yra viso patyrimo prielaida: daiktą patį savaime. kas patyrimui imanentiška (4. vis dėlto būdas. Jis konstituoja reiškinius.1. affectio = įspūdis. žmonėms.1. Kad ir kokiu būdu. "nėra mūsų juslinio stebėjimo objektas". Ši aplinkybė verčia KANTĄ nustatyti tokį skirtumą. kas yra ne-Aš ir todėl daro galimą afekciją. o Nuo objekto kaip reiškinio KANTAS skiria tai.1.3). tik dėl to.8. kuriuo pažinimas betarpiškai su jais santykiauja ir kurio kaip priemonės siekia kiekvienas mąstymas. jei mums yra duotas objektas. čia: kas gali būti tik protu suvokta). kalbama apie objektą. Neapdorotoji pojūčių įvairovės medžiaga. daiktus kuriantis pažinimas. o tai vėlgi įmanoma. kuri apriorinių formų dėka virsta patyrimo objektu (4. mąstydami ne-Aš kaip kažką.phainetai = parodo save. kad patyrimas yra neempirinis padarinys fiziškai empirinio poveikio (4. kad savąjį stebėjimo būdą abstrahuojame nuo objekto". yra fenomenas.1). Naudodamasi daikto paties savaime ribine sąvoka. yra stebėjimas. Kas jis yra kaip toks. arba fenomenu (gr.3). proto dalykas.

nors ir negali nustatyti nieko pozityvaus už juslumo srities ribų. tai jie esą mano. 143 . būtent betarpišką dabartinį išgyvenimą arba. (GPK B 310//239) tą- 4. Transcendentalinė (savimonės filosofijos) nuostata KANTO sistemoje atitinka ARISTOTELIO ontologinę (būties filosofijos) nuostaReikia pastebėti. Joks bent kiek žymesnis filosofas nesidomėjo tokio pobūdžio klausimais. kas apskritai jau nebėra vertinama kaip teisinga ir klaidinga. Vadinasi. o tik pati tikrovė. noumeno sąvoka tėra demarkacinė [=ribinė] sąvoka. INGARDENO žinomos knygos pavadinimą (plg. kad filosofai yra susiskaidę į dvi. Bet esą kai kurie realistai tokie naivūs. kad iš tikro karvės nėra visai tokios. kurios realiai egzistuoja.6 Ginčas dėl pasaulio egzistavimo Skyrelio pavadinimas atitinka lenkų fenomenologo R. o tik kažkokios įsivaizduotos ar išsigalvotos karvės. taigi ne "tiesa". apie šią pradinę prielaidą rašo: Neabejotinai tikra gali būti tik tai. kita realistų. kad šios karvės nėra tikros karvės. Vis dėlto ji ne savavališkai išgalvota. bet susijusi su juslumo apribojimu. o kažkokios kitokios. gana keistas. 2. o tik paprasčiausiai "yra". realistų stovykloje esama dviejų taip pat besivaidijančių partijų: naiviųjų ir kritinių realistų. kadangi visi jie yra aiškiai pseudoklausimai.3. apie kurį kalbama. Be to. galime pailiustruoti paprastu pavyzdžiu: kai idealistai mato karves. Kodėl visa tai vadiname pseudoklausimais? 1. Tokiu būdu abi empirijos neempirinės sąlygos (transcendentalinės refleksijos Aš ir ontologinės refleksijos būtis) atribojamos nuo patyrimui imanentiškos srities. kad terminą "noumenas" KANTAS naudoja ne tik daiktui pačiam savaime (minėtam ne-Aš) pažymėti. Ji remiasi patiriančiu buvimu pasaulyje ir ieško jo galimybės sąlygų. kurie laikosi nuomonės (nežinia iš kur kilusios). kad filosofija visuomet pradeda patyrimu. kad šios karvės yra tikros karvės. jis vadina noumenu taip pat transcendentalinį Aš.1 skyrelyje matėme. rūpestingai ištyręs vadinamąją realizmo-idealizmo problematiką. jog jie galvoja. Yra žmonių. Kai karves mato realistai.1. tarpusavyje įnirtingai kovojančias stovyklas. kokios jos mums atrodo. kad karvės iš tikro yra tokios. REININGERIS. kokios jos mums atrodo. R.1. Tuo tarpu protingesnieji realistai šiuo požiūriu yra kritiški ir žino.1). Ginčas. tai jie esą mano. Iš tikrųjų jokio tokio ginčo dėl pasaulio egzistavimo filosofijoje nėra. Bet jai pasiekti mes turime tik vieną betarpišką priėjimą. Viena ~ tai esą idealistų stovykla. apribojanti juslumo pretenzijai ir todėl taikoma tik neigiamai. Kaip šie žmonės tai įsivaizduoja.o Daikto paties savaime ribinė sąvoka yra substancijos ontologine prasme atitikmuo.

ji vis dėlto niekuomet negali jos atmesti. kuri paremta betarpiškai tikru buvimo-pasaulyje "pirmapradžiu išgyvenimu" (REININGER). kas man būtent dabar duota išgyvenimo pavidalu. • Pažinimo atspindžio teorija nepagrindžiama.8. kadangi pažinimą ji supranta kaip fizinę empirinę sąveiką.. bet ir tai.1 skyriaus santrauka • Pažinimas negali būti suprastas kaip fizinis empirinis sąveikos ryšys ir todėl negali būti specializuoto mokslinio tyrimo objektas. pvz. tai šis "jau-buvimas-pasaulyje" yra jos prielaida.tai "jau-buvimas-pasaulyje". 6.. "vidinį" patyrimą. nes ir šiame "buvime-išorėje".5) •niekuomet neatmeta betarpiškai tikrojo. M. • KANTO transcendentalinė refleksija parodo. O tas būtybes apibrėžiantis pažintinis buvojimas šalia jų nėra joks vidinio pasaulio praradimas. PLATONO trikampis (1. Kad išgyvenamas dalykas savo ruožtu yra tikras. Šios pagrindinės filosofinių klausimų kryptys (1.3 4. išgyvenamojo buvimo-pasaulyje. kad kalbame apie filosofinės refleksijos būdą. ji pati yra pažįstantis buvimas pasaulyje. Ir tikras yra ne tik pats išgyvenimas. refleksijos. kuriame žmogaus būtis neva pirmiausia uždaryta. turime suprasti. y. /I/2 83/ Patyrimas . Neabejotinai tikra yra tai. prie jį pasitinkančių jau atviro pasaulio būtybių." ir suvokimo pradžia nėra vidus. kad pažinimas kaip 144 . kuri gali būti skaidoma tik abstrahuojančiame mąstyme (1. savimonės ir dvasios filosofija) trimis kryptimis tiria šio visuomet jau duoto patyrimo galimybės sąlygas.2. kuris būties ir savimonės filosofiją mėgina dialektiškai (3.8. Beprasmiška būtų abejoti šia tikrove.3) parodė.7). HĖGELIO sistema).2.. Šia prasme galima skirti: o Ontologinės refleksijos realizmą (būties filosofija) o Transcendentalinės refleksijos idealizmą (savimonės filosofija) o Absoliučių sistemų idealizmą (dvasios filosofija).kiek netiksliai sakant. Pirmapradis žmogaus buvimo būdas yra buvimas jau visuomet "išorėje". kas jame išgyvenama. kas išgyvenama. šituo dar niekas rimtai neabejojo.1. HEIDEGGERIS (1) taip pat laiko tokį ginčą dėl pasaulio egzistavimo beprasmišku: Žmogaus būties "nukreiptumas į. Kad ir kaip kritiškai filosofija žvelgtų į šią prielaidą. Idėja. t.1) sujungti remdamasis Absoliutu (Dievu. kad filosofija (kaip būties. prie objekto. žmogaus būtis tam tikra prasme yra "viduje".1-2 7. Jeigu filosofijoje norime prasmingai vartoti terminus "realizmas" ir "idealizmas". sudaro pirmaprade vienybe. Išgyvenimas ir tai. o visuomet juo remiasi. Kadangi patyrimas yra filosofijos išeities taškas.

1 Išorinis ir vidinis juslumas Pirmiausia žvilgtelėkime į vieną klasikinės pažinimo teorijos doktriną: išorinio ir vidinio juslumo skyrimą. kad gyvūnų pažinimas apribotas juslumu. kad mūsų pažinimas baigtinis ir kad objektų konstituavimas daiktų nekuria.4. Kita vertus. kaip vien juslios būtybės. Nuo išorinių juslių klasikinė pažinimo teorija skiria keturias vidines jusles. nors žodžiai. skonį ir lytėjimą). Viena vertus. 4. taip pat 3. Ir nors yra žmonių.5). kaip juslinio pažinimo priešybę. filosofija negali apie dvasią nekalbėti. 42. ši ribinė sąvoka parodo. Visais šiais atvejais išorinis (fizinis) poveikis (4. kurie.1. kad transcendentalumas kaip subjektiškumas yra visos (patyrimui imanentiškos) empirijos sąlyga. • Ribine daikto paties savaime sąvoka KANTAS nubrėžia mūsų patyrimo ribas. kurių juslumo pagrindas bendras ir žmonėms. • Transcendentalinė perskyra teigia.1. Patyrime apriorinės ( = neempirinės) mūsų pažinimo formos juslinio stebėjimo įvairovę paverčia empiriniu objektu.4.2 Juslinis ir dvasinis pažinimas įprasta sakyti. galima ir smulkiau diferencijuoti. Kalbama apie dvasinį pažinimą. tuo tarpu žmogui būdingi ir kiti pažinimo būdai. skiriamas nuo gyvūno.1. ir todėl patyrimo srityje jis nepasirodo.empirijos sąlyga pats negali būti empirija. o juos interpretuoja. Idealizmorealizmo klausimas veda prie PLATONO trikampio trijų filosofinių nuostatų. tegali įsivaizduoti spiritą ir šmėklas. Todėl žmogus. Išorinis juslumas apima penketą išorinių juslių (regą.5) juslių būtybių yra sugaunamas apibrėžtu jusliniu būdu. ir gyvuliams.—2217 145 . Čia reikia pabrėžti. išgirdę apie dvasią. kad vis dar kalbama apie. kaip matėme. uoslę. kurio pobūdis visai nėra dvasinis. kurias. • Ginčas dėl pasaulio egzistavimo yra pseudoproblema. kuriais vidinis juslumas 10. Tarp (fizinio) poveikio ir (juslinio) padarinio yra principinis skirtumas. Taigi čia kalbama apie tokį vidinį juslumą. kurios visos tarpusavyje susijusios. daiktas pats savaime yra substancijos ontologine prasme atitikmuo. klausą. kaip protinga jusli būtybė (animal rationale). neįmanoma paaiškinti fizinio empirinio sąryšio kontekste (plg. kurio. jusles. žinoma.

146 . o tik laipsniu skiriama nuo "atitinkamų" kitų gyvūnų sugebėjimų.1).. tarp gyvulio ir žmogaus darosi neesminis. 3. labiau nei žmonėse.tai J. pamačiusi vilką. Ji suima ir išlaiko suvoktus dalykus. jgalina tai. neempirinį elementą. kuri gali būti aktualizuota ir įsivaizduota. delfinų ir žmogaus intelektą.4 skyrelyje matėme. tada skirtumas taip juslumo ir dvasios. kad empirinės teorijos iš principo nieko negali pasakyti apie neempirinį pažinimo ar transcendentalumo pobūdį. HUME'O sukurta asociacijų teorija. empirinei teorijai yra neprieinamas. nes jis negali būti suprastas fizinės empirinės sąvokos kontekste. Čia lengva įsivelti į pavojingą painiavą. kad šių vidinių juslių galimybė gyvuliuose. kurio neįmanoma aptikti empirinės teorijos pagalba (plg. kad: o Juslumo ir dvasios skirtumas yra ne empirinė.aprašomas.1. skiriami ir koordinuojami išorinio juslumo aktai. Šiuolaikinė empirinė psichologija perėmė šią problematiką ir savo atminties bei mokymosi teorijose ją labai išdiferencijavo. Tačiau filosofiniu požiūriu svarbu čia pastebėti štai ką: 4. Vienas pirmųjų pavyzdžių . Antai kai vienu atsikvėpimu kalbama apie žiurkių.4.5. o Sprendimo galia: Ji leidžia jusliai būtybei vertinti suvokiamus dalykus kaip naudingus ar žalingus. pvz.4.. aktualizuoti. dažnai taip pat vartojami dvasiškumo atžvilgiu. ' o Vaizduotės galia. pvz. prireikus. kuris. Buvo manoma. kad jusli būtybė savo sprendimo galia atliktus vertinimus gali išlaikyti ir. Maždaug nuo XVII amžiaus šiuolaikiniuose specialiuose moksluose atsirado tendencija šią filosofinę vidinių juslių teoriją keisti vienokia ar kitokia empirine teorija. Todėl ji yra tam tikras pagrindas jusliniam susivokimui ir refleksyvumui. šunų. Šia prasme kalbama apie jusliškai suvoktų formų atsargą. mokymasis. Jau juslumas (išorinis ir vidinis) kaip toks turi savyje transcendentalinį. o Atmintis: Čia turima galvoje tai. o transcendentalinė problema. Sprendimo galia taip pat teikia pagrindą jusliniam mėgdžiojimui ("mokymuisi"). kuris gali būti nubrėžtas tik transcendentalumo pakopoje. kai avis bėga. LOCKE'O ir D. . kad šunį matome lojant. Norint išvengti šios painiavos. kai žmogaus protas. reikia nuolat turėti galvoje.1. daiktų nematant. [tvirtinta instinktais. Jau pats skirtumas tarp juslumo ir dvasiškumo. atmintis ne iŠ principo. Ja yra suvokiami. o Bendroji juslė: Ji buvo laikoma juslumo apskritai pagrindu.

ji. . kaip save pačią". štai šį daiktą kaip stalą. subjektiškai sintezuotas pažinimas. kurį pripažįstame kitiems gyvūnams. dvasios esmė ta. Jis neištirpsta empirinių išgyvenimų tėkmėje. bet yra pastovus Dabar toje tėkmėje (E. kurioje jos veikia.4. o Vertinant empirines teorijas.2. "Kas sielai artimiau už ją pačią?". 3. su Aš. mes jį vadiname istorine būtybe. nei ateities. Bet juslumas nėra dvasia. Antai karvė neįsisąmonina savo pačios tapatumo jos "išgyvenimų" sraute.43. galima sakyti. ir todėl pati sau ji nėra jokia problema.1 Subjektiškumas Dvasinis pažinimas yra subjektiškas. Ji nežino. priklausančių mūsų pažinimui. Reikia žinoti sistemą. 4. ir tai yra įvairių reiškinių panašumo žmogaus ir kitų gyvūnų elgsenoje filosofinis pagrindas. Jis sintezuoja šį srautą ir suteikia jam rišlumą. "kad ji sau neturi kito predikato. su savimone susietas pažinimas. Todėl žmogus gali praeitį ir ateitį prisiminimu ir numatymu "sudabartinti" (plg. 4222 Universalumas Dvasinis pažinimas yra sąvokinio pobūdžio. jis visuomet yra ir pats su savimi ir todėl visuomet reflektuodamas jis gali prie savęs grįžti. ir "stalas" reiškia visa. Ji gyvena savo momentinių. Mes pažįstame kažką kaip kažką. Grynai juslinis pažinimas.o Išorinis ir vidinis juslumas yra bendri žmogui ir kitiems gyvūnams.. pvz. nesusiedama jų į prasmingą gyveninio sąryšį. nėra sąmoningas. kas tam tikru 147 .2). 1.klausia AUGUSTINAS. Savo dabartyje ji neturi nei praeities. kokia tematine redukcija ir metodine abstrakcija jos vadovaujasi (plg. reikia neišleisti iš akių. atžvilgiu".1. Visame kame. "mes a priori įsisąmoniname visišką savo pačių tapatybe visų vaizdinių.2. HUSSERL). Pagal KANTĄ. Šis Aš yra tapatus elementas mūsų vaizdinių sraute.2). 422 Juslumas ir dvasia Toliau pamėginsime keturiais aspektais apibrėžti skirtumą tarp juslumo ir dvasios. kad ji yra karvė. ištirpsta tame sraute. dabartinių suvokimų betarpiškume. Dvasinis pažinimas iš esmės susijęs su tapačių sau Aš. ką jis pažįsta. Pasak FICHTE. Kadangi tokiu būdu jis turi praeitį ir ateitį savo dabartyje.

Savo suvokimų erdvėje gyvūnas yra kaip branduolys 148 . kuriuos mums atveria juslumas. Jo pažinimas visiškai pririštas prie reiškinių ir negali jų peržengti sąvokinio mąstymo link. kuri somatinėje atmintyje suvienijama tiek.1037) vadino būtybę pirminiu mūsų pažinimo objektu. kurias jis vadina reguliatyviomis idėjomis.požiūriu yra toks. kadangi jos sutvarko mūsų pažinimą visumos požiūriu.. Pagal KANTĄ. žmogus (štai-būtis) visuomet jau atvertas pasauliui apskritai Žemiau pateiktas M. sielos kaip vidinio patyrimo visumos ir Dievo kaip viso galimo patyrimo visumos pagrindo idėjos. Dvasinis pažinimas nukreiptas į totalumą. visumos apskritai horizonte.4 Dvasinio pažinimo subjektiškumas ir sąvokinis jo pobūdis lemia dar vieną jo aspektą.8.3) trimis visumos idėjomis. Gamtinės būties susitikimas su gyvąja būtybe sukuria daugiau ar mažiau kintančią susiejamų juslinių duomenų sankaupą. gyvūnas nepasiekia 4. Su juo. virš esam o horizonto ir virš stebimų žvaigždžių. apibrėžtą gyvūno gyvybinės erdvės. kas jam duota. y. Pagal HEIDEGGERĮ. susidūrus su matematika (pitagoriečiai). aplinkos vaizdas yra ne kas kita. kiek to reikia gyvybinėms funkcijoms. kad bendrai nusako. kurio sąrangą lemia individualaus organizmo gyvybinis ciklas. Galime jį pavadinti totaliniu aspektu. tačiau tik jos susitikimas su žmogumi iškelia tai. Ši rišli visuma aprėpia kintančius reiškinius. 4223 Totalumas 5. Ji susieta su gyvybiniais gyvūno instinktais. kuri. kaip dabarties momentų kaita. parodo skirtumą tarp žmogaus ir kitų gyvūnų: Gyvūno turimas. intelektas yra toji nejusli pažinimo galia. aiškiai parodo sąvokų nepriklausomumą nuo stebinių ir dargi sąvokinių dalykų ''amžinumą'1. Net ir turėdamas labai sudėtingą juslumo sistemą. be to. 1. yra sąlyga to. pažįstame kaip būtybę. kaip galia suvokti ir spręsti. kuri.5. ką mes pažįstame.2. kaip štai šis daiktas. kaip ir visi formalūs dalykai. Galingu skrydžiu jis pakyla virš to. kas daugiau ar mažiau nuo šių pakitimų nepriklauso (plg. Visą. jis peržengia individą tuo. Sąvokinis pažinimas peržengia tai. Šis sąvokinio pažinimo ypatumas juslinio suvokimo atžvilgiu Antikoje buvo pirmąkart įsisąmonintas. kas jis yra. ir perkelia reiškinį į rišlią visumą. mūsų pažinimas yra a priori apibrėžtas (4. Šia prasme sąvokinis pažinimas yra universalus. Arabų filosofas AVICENA (980 . kas tą erdve aprėpia ir neribotai praplečia. priešingą stebimų dalykų laikinumui.1. Tik žmogus vietoje šio nepastovaus konglomerato. t. kas reiškiasi čia ir dabar. ir tada aprėpia visumą. Štai tos idėjos:pasaulio kaip išorinio patyrimo visumos.4 sąvokinio pažinimo ir mąstymo.. kas nauja ir tvaru. kad juslėmis stebimą įvairovę galime mąstyti. iškelia mąstomą ar įsivaizduojamą savaiminę visumą. Pagal KANTĄ. su jo žmogiškąja būtimi atsiranda pasaulis. BUBERIO tekstas išreiškia tas pačias mintis ir. ir sąvokose išlaiko tai. Sąvokinis pažinimas leidžia abstrahuotis nuo reiškinio juslinių čia ir dabar ir jį suvokti kaip tam tikros bendrybės egzempliorių.2).

Nors iš pirmo žvilgsnio teisinga. kad mes kalboje kalbame apie kalbą. bet ir pažinimo galimybės prielaida . nuo pilkos dabarties momento išsilaisvinusi.prielaida. žmogus pasaulyje 30-3 arba gali būti kaip svečias didžiuliame statinyje. ir tuos raiškos būdus.4 Kalbiškumas Visi šie aspektai susivienija dvasinio pažinimo kalbiškume. atsiranda pasaulis. Iš to seka išvada. 1. esą "gyvūnų "kalba" nuo simptomo ir signalo nepakyla iki simbolio. Mūsų pažinimo totalumas ir pasauliškumas (4. kaip žmogus pažįsta savo namus. rodo šis tekstas: F. Kartu kalboje reiškiasi būdingas mūsų pažinimo visuomeniškumas ir istoriškumas. bet kurį jis vis dėlto pažįsta. G. kas yra. Žinoma. būtybe.1) pasireiškia tuo.kultūrinis sąlygotumas.3). kad tada neatsižvelgiama į juslumo ir dvasios skirtumą ir tikrąją kalbiškai 1 apipavidalinto dvasinio pažinimo prasmę. distancijuota ir pati save peržengianti erdvė yra kažkas daugiau ir kažkas kita negu erdvė. Pažinimo subjektiškumas (4. REININGER. turinčia žodį (logos gali reikšti ir žodį. abi šias "kalbėsenas" galima vienodai apibūdinti kaip biologiškai reikšmingą komunikaciją. ši tezė turi būti keliama su išlygomis. Kalba sukuria "dvasinio bendrumo auklėjime ir tradicijoje erdvę" (E. nes pats pažinimas gali vykti tik kalbos terpėje. nuo poreikių ir būtinybių pusiau nepriklausanti.1.kevale. kas skleidžiasi teiginių pavidalu. kad jis yra toji būtybė.2. Tik kai prieš būtybe atsiveria savistovi būties sąranga. "Protas . kuris nepaliaujamai toliau statomas ir kurio ribų jis negalį prieiti. Taip yra todėl. Gyvūnams būdingi raiškos būdai turi ne tik žadinamąjį poveikį. savistovi priešstata. taigi . nes pažinimas į savo objektą nukreiptas kaip į tai. kurie susiklosto nelaikiškoje ir nerefleksyvioje gyvūno veiksenoje. Iš tikrųjų pažinimas ir kalba yra neatskiriami.2.2. per kurios būtį tai. Kad net jau išoriškai egzistuoja lemiamas skirtumas tarp šių dviejų komunikacijos būdų ir kad žmogus "jau kaip gyvūnas" turi kalbą (J. kad bet koks racionalaus pažinimo būdas susijęs su kalba.2. ir dvasią). tuo taip pat pasireiškia transcendentalinis kalbos pobūdis (4. HERDER). Tik taip atsitraukusi. (R.2. y.3) yra kalbinės prigimties: mūsų buvimas-pasaulyje skleidžiasi konkrečia kalba.313) Todėl dvasinio pažinimo prigimtį galima aiškintis kalbos pagrindu. "Gyvulių kalbos' ir žmonių kalbos skirtumas nėra tik laipsnio skirtumas.412-413) 4. Bet tokiu atveju reikia visuomet prisiminti. t. Kalbos egzistavimas yra ne tik priemonė. G. • Todėl negalima vienodai vadinti "kalba" ir žmogaus kalbą. bet jie taip 149 . HAMANN). KAINZAS pirmiausia kritikuoja paplitusi nuomonę. (1. Pažinimo sąvokinis aspektas atsiskleidžia kalbėjimo prasmingume.tai kalba" (J. bet yra principinis skirtumas.nes jis pajėgus suvokti statinio visumą kaip tokią. .2. Graikai žmogų vadino zoon logon echon. nuo savęs atsitraukia ir save pažįsta.priemonė. HEINTEL).

Šis posūkis galėjo įvykti dwjorju^^fflu: kaip posūkis į. gautais ne paveldimais instinktais. racionalizmas . y.racionalumo aspektą. Tačiau visų pirma skirtumas. HOBBES (1588- 150 .23 Empirizmas ir racionalizmas Remdamiesi juslumo ir dvasinio racionalumo skirtumu." Skirtingai negu jie.4. apie kurį čia kalbama. nors kai kuriuose kontekstuose jie gali atlikti net "susikalbėjimo" funkciją. galime nušviesti dvi viena kitai priešingas filosofines pozicijas: empirizmas suabsoliutina juslumo. Tačiau jų klasikiniai pavidalai atsirado naujųjų laikų filosofijoje iki KANTO.Europos kontinente. XVII ir XVIII amžiuje. nuotolį ir kryptį). ir kai kurie simbolikos pradmenys gyvūnams jokiu būdu nėra svetimi.4 pat teikia tam tikrą dalykinę informaciją (apie pavojaus pobūdį. bet tradicijos perimamumu". subjektą^. racionalizmas . o Pagrindiniai klasikinio empirizmo atstovai buvo TH. Naujyj^laikų filosofijai būdingas posūkis į subjektą. kuris biologinį refleksų ir instinktų pagrindą pertvarko intelektualiais ir racionaliais pavidalais. Gyvūnų komunikaciniai garsai nėra vaizduojantieji ženklai. t. kurie socialiniuose kontaktuose veikia kaip žadinimo signalai. kul-isTulsTj^omis galioja ir šiandieną: empirizmas plito visų pirma anglosaksų kraštuose. o tik išraiškos būdai. nėra tik sugebėjimų skirtumas. kai^jįj^lj^būtjįj^ (empinznias57^a kaip posūkis į subjektą. žmogaus kalba yra "kultūros darinys. (172-173) 4. Net geografiškai galima pastebėti Šį susiskirstymą. kaip protingą būtybę (racionalumas J. apie geidžiamo dalyko gausą. jis yra esminis skirtumas. Empiristinių ir racionalistinių pozicijų būta visose filosofijos istorijos epochose.

apie kurią mes nežinome. tuo tarpu racionalistą pirmiausia žavi jų loginis matematinis aspektas. DESCARTES (1596-1650). B. W. kaip mūsų sąmonėje atsiranda vienoks ar kitoks turinys. jaučiame. o Idėjos (ideas) skirstomos į paprastas ir sudėtines.1. nejuslinės proto galios. HUME'AS yra skeptikas. Kartu mėginama protą redukuoti į juslumą ir juslinį pažinimą traktuoti kaip vienintelį galimą pažinimą: Kaip ir racionalizmas. taip pat priežasties ir padarinio ryšiu (asociacijos dėsniai).4) perkeliamas [psichiką. kai girdime.tai psichiniai atomai. Jis tvirtai laikosi nuostatos. nei kas jos subjektas (Aš išskaidymas). • Sudėtinės idėjos kyla iš paprastų idėjų jungimosi asociacijos būdu. G. geidžiame etc. mylime. HUME (1711-1776).1679). kad bet koks sąmonės turinys galiausiai susideda iš juslinių suvokinių (perceptions). matome. nei iš kur ji kilus (substancijos išskaidymas). Įspūdžiai .1 Empirizmas Empirizmo posūkis į subjektą yra posūkis (juslinį patyrimą. Asociacija vyksta mechaniškai. BERKELEY (1685-1753) ir D. Tokiu būdu lieka tik suvokinių masė.R. Tipišką empiristinę poziciją galime pailiustruoti kai kuriomis D. empirizmas žavisi naujųjų laikų gamtos mokslų pažanga. o Aš tėra juslinių suvokinių raizginys. neapkenčiame. HUME'O mintimis. J. SPINOZA (1632-1677). laikiniu ar erdviniu lygiagretumu. Bet jo žavėjimasis pirmiausia nukreiptas į jų eksperimentinį. kuriuos turime. sintetinį aspektą. Pagrindiniai klasikinio racionalizmo atstovai . Pastarųjų yra dvi rūšys . LOCKE (1632-1704). Nėra jokios dvasinės. 423. Iš čia HUME'AS daro dvi išvadas: o Daiktai (substancijos} tėra juslios sąmonės suvokinių serijos. WOLFF (1679-1754). Viena vertus. todėl jos yra silpnesnės įspūdžių kopijos.įspūdžiai ir idėjos. Jis teigia. Fizinis atomizmas (3. LEIBNIZ (16461716) ir CH. . HUME'AS klausia. Tad visas sąmonės turinys susideda vien iŠ aktualių juslinių suvokinių. Be to. remiantis panašumu. empirinį. G. o Įspūdžiai (impressions) . jų kopijų ir asociacijos mechanizmų. kad mokslo ribos yra labai ankštos. • Paprastos idėjos kyla iš refleksijos apie įspūdžius.tai gyvi jusliniai suvokiniai.

kas faktiška ir kas egzistuoja? Ne? Meskite ją tuomet į ugnį. Atsirėmęs į šį archimediškąjį tašką. kita vertus . įpročiu grindžiamą tikėjimą. Filosofijai iš esmės nelieka vietos.1). išskyrus sofistiką ir iliuziją" (ŽST pabaiga). imančiam į rankas bet kokią knygą.3. 4232 Racionalizmas Racionalizmas posūkį į subjektą supranta kaip posūkį į protą ir kartu kaip juslumo nuvertinimą. taip ir filosofija pradedama nuo pirmųjų idėjų bei principų ir visa kita logiškai iš jų išvedama. nuo kurių visas pažinimas priklauso. kad žmogus visai savarankiškai išsiugdo savotišką prigimtinį instinktą. žinoma. Todėl HUME'AS pataria skaitytojui. Moksliškai toks tikėjimas nepagrindžiamas.mokslas apima idėjų tarpusavio ryšius (relations of ideas) gryno mąstymo srityje (formalieji mokslai). kuri DESCARTES'Ą veda prie. tiek ir neopozityvizmui (2. kurį gerai patvirtina praktika. nes joje negali būti nieko. ko reikia. 6.faktų tarpusavio ryšius {relations of matters of fact).2 Klasikinis empirizmas turėjo lemiamą [taką tiek klasikiniam pozityvizmui (2. Šios aiškiai ir ryškiai suvoktos idėjos bet principai protui yra įgimti (ideae arba veritates innatae). 152 . grynąja įžiūra.3). kurie sudaro gamtos mokslų objektą. Be to.2. geometriją ir aritmetiką]? Ne? Ar joje yra kokių nors patyrimu paremtų samprotavimų apie tai. Be to. Tačiau. filosofiją jis laiko nereikalinga dar ir todėl. jei bent vienas taip aiškiai ir ryškiai suvokiamas dalykas pasirodytų esąs klaidingas.3) bei daugeliui analitinės filosofijos atstovų (2. kad protas savo įgimtas idėjas bei tiesas yra gavęs iš Dievo. Kaip aritmetikoje ir geometrijoje.2.2. neabejotinų pažinimo sąlygų pačiame subjekte (1.2. y. Čia turime reikalą su aiškia ir ryškia pagava. Kaip matematikoje teiginiai logiškai išvedami iš pirmųjų teiginių (aksiomų). apie ką kalbu. kuri garantuoja neabejotiną teiginių teisingumą. kas patvirtintų jo teisingumą. neužtektų mane įtikinti tikrumu to. pamatinių. kad aš . šiame pirminiame žinojime. Abejonė DESCARTES'Ą veda prie neabejotino Cogito ergo sum. man regis. klasikiniam racionalizmui buvo aišku. Šios pamatinės sąlygos. yra idėjos arba proto principai. Antai žmogus tiki substancijų. kad visi mūsų aiškiai ir ryškiai suvokiami dalykai . Šito.3. jis taip tęsia savo samprotavimą: Juk įsitikinau. daugiau nėra nieko.3. apie ką kalbu. išskyrus aiškų ir ryškų suvokimą [darą et distincta perceptio] to. norint apskritai kuo nors įsitikinti? Aišku. Mums jau yra pažįstama sisteminė abejonė ir toji radikali juslinio patyrimo kritika.2 ir 2.tikri [illud omne esse verum guod valde clare et distincte percipio]. tačiau argi nežinau. elgtis taip: "Ar joje yra kokių nors abstrakčių samprotavimų apie kiekybę arba skaičių [t. (MA III // RR 179-180) Šis aiškus ir ryškus pirmųjų pažinimo principų suvokimas neturi nieko bendra su juslumu ir vyksta grynai racionaliai. stelos (Aš) ir Dievo egzistavimu.tai mąstantis daiktas. galiu išvesti bendrą taisyklę.4).

įrodymas. kas vadinama Švietimo epocha. Kūrėjo jam suteiktų "idėjų" (sąvokų) ar "principų" (teiginių). Posūkis (empiristinis ar racionalistinis) į subjektą šioje epochoje visą ką (pvz.. pajėgus atkartoti Kūrėjo mintis. kaip tik juslinis. kad savo "protokoliniais teiginiais" jau yra atradęs viso empirinio mokslo statybinę medžiagą. manydamas. bet yra patyrimo sąlygos. LOCKE'AS lygina paprastąsias idėjas su GASSENDI atomais (būtent pastarasis atnaujino antikinę atomistiką). principais. Šiuo požiūriu KANTAS sutinka su empirizmu.2. kaip Dievo atvaizdas. Švietimas Empirizmas ir racionalizmas padėjo pagrindus tam. Abiem atvejais švietimas siekia sąmonės išlaisvinimo ir santykių surevoliucinimo. y. racionalizmui . jame 153 . jeigu jis pradeda nuo "įgimtų". Empiristai pradeda tuo pačiu. kad stebėjimas niekada negali boti kitoks. Mūsų prigimtis tokia. Sėkmę pranašaujančiu racionalių principų pavyzdžiu visuomet buvo euklidinės geometrijos aksiomos. tai empiristai vadovavosi paprastųjų elementų sintetinės sąrangos įvaizdžiu. Bet ji apriboja absoliutistines abiejų pretenzijas.233. Empirizmui šis matas yra juslinis patyrimas. t. Abiem atvejais jį įkvėpia tikėjimas mokslu ir pažanga. kuriame jis tuoj pat atranda "įgimtas idėjas". kurios kyla ne ii patyrimo. o Prieš racionalizmą: parodoma.. kad visas patyrimas remiasi apriorinėmis formomis (sąvokomis. Šiuo požiūriu KANTAS sutinka su racionalizmu.3] pradžioje laikėsi šios keistos dogmos. pagal kurią žmogus. paremtas proto principais. paveldėtąją politinę ir visuomeninę santvarką) pervertina pagal naujai sukurtą matą. Empirija remiasi neempiriškumu (aprioriškumu). Dar XIX amžiaus psichologija ieškojo šių paprastųjų sąmonės elementų ir dar neopozityvizmas [2.. Racionalistai te šia krikščioniškojo platonizmo tradiciją. Jeigu racionalistai pažinimo analitinėje sklaidoje naudojosi loginiu išvedimu iš pirmųjų principų. Juslinis ir nejuslinis (dvasinis) pažinimas sąlygoja vienas kitą ir kartu sudaro mūsų žmogiškąjį pažinimą. atseit pirmaisiais iš pradžių tuščios sąmonės davimais. kad apriorinės formos esmingai susietos su stebėjimu ir be stebėjimo nėra jokio pažinimo.23. o Prieš empirizmą: parodoma. bet labiau pasitiki paprastais jusliniais įspūdžiais. religiją. KAMLAH/LORENZEN taip apibūdina šias priešingas nuostatas (17-18): Nuo DESCARTES'O ir LOCKE'O susiklosto "racionalizmo" ir "empirizmo" priešprieša. kol NEWTONAS neaksiomatizavo mechanikos.4 KANTAS: empirizmo ir racionalizmo |veika KANTO transcendentalinė refleksija parodo abiejų pozicijų dalinį pagrįstumą.4. 4. DESCARTES pirmiausia patį abejojantį subjektą padaro "pradiniu tašku" mąstymui. idėjomis).

arba gebėjimai.1. Abu stebėjimai. Sugebėjimas mąstyti juslinio stebėjimo objektą yra intelektas.tuščios. Jis šiek tiek sunkesnis už daugelį kitų skyrių. Todėl laikoma. Be juslumo mums nebūtų duotas joks objektas. Tačiau tokiu būdu KANTAS puola abi švietimo pakraipas. (GPKB 75 // 98-99) Tokiu būdu nustatomos ribos empirizmui ir empiriniam mokslui. stebiniai be sąvokų . y.2 skyrių medžiagą pakartoti ir pagilinti. Nė vienai iš šių savybių negalima teikti pirmenybės kitos atžvilgiu. o be intelekto nė vieno objekto nebūtų galima mąstyti. Intelektas nieko negali stebėti. o savo stebinius suprasti (t. 43 Pažinimo sąranga Šis skyrius turi suteikti galimybę 4. Jų absoliutistinės pretenzijos nepagrįstos. y. Tik iš jų junginio gali kilti pažinimas. kuriuo objektai mus veikia (plg. Prieš racionalizmą ir jo išprotautą metafiziką-(plg. 4. o jutimai nieko negali mąstyti. kad KANTAS yra įveikęs švietimą.5). pajungti juos sąvokoms). Mintys be turinio .akli. Empiriniai mokslai remiasi neempiriškumu. stebėjime prie jų prijungti objektą). bet negali jo padaryti savo tyrimo objektu.3: "šmėkliškoji metafizika") argumentuojama. kad aprioriškumas be stebėjimo yra tuščias.1 ir 4. Čia norime išdėstyti 154 .glūdi tik būdas.1. 4. Todėl vienodai būtina savo sąvokas padaryti juslines (t. negali pakaitomis atlikti vienas kito funkcijų.

antra . šiluma į šildomąjį.2 skyriuje ir ypač 3. Nors juslinis pažinimas yra fizinio empirinio poveikio padarinys. pvz.KANTO. ką fizikas. galime išvardinti visa. Bet nors tyrimų lygis nepalyginamai pakilo.nuo empirinio sąveikos ryšio (4. kad šiam suvokimui taip pat priklauso ištisa fizinio empirinio sąryšio grandinė. Jusli būtybė suvokia išorinį poveikį ar pokytį taip. Viena yra TOMO AKVINIEČIO. akto-potencijos doktriną TOMAS pritaiko pažinimo problemai. įvairiai. Jusliniai .78..1).tos doktrinos žinojimas (ji buvo dėstyta 3. kuri priima kažkieno kito aktą.1. jis yra padarinys visiškai kitoje plotmėje.1).. afekciją . 43.tai pokyčiai.tai tokia potencija.1) Šiandieną vietoje šilumos. spalvos forma į vyzdį. drėgnumas. Todėl šio skyriaus prielaida . požiūriu. Tačiau pati 155 . kiti -jusliniai.1.1. 3) Nors [juslinis pažinimas] vyksta kūniškais organais. kai tik juslinė keičiančioje formos būtis pereina į keičiamąjį. Nagrinėsime ją dviejų perskyrų. kulias žinome iš anksčiau. vis dėlto juslinės sielos veikla galima ne šių kokybių pagrindu (nors jos ir būtinos organų veiklai). o TOMAS skiria juslinį pokytį nuo materialaus ar gamtinio pokyčio. kad visa keičiančioje formos gamtinė būtis pereina į keičiamąjį. empirine. Vieni yra gamtiniai. (TV 1.5) specialiesiems mokslams yra neįkandama problema. (I. kadangi jos aktas yra išorinio poveikio padarinys. 78.1 skyrelyje). tačiau ne kūniškomis kokybėmis. šalčio etc. Išorinis kintąs daiktas kaip toks yra juslumo suvokiamas ir juslinės potencijos skirtingumo pagrindu diferencijuojamas. sausumas bei kitos kūniškos kokybės reikalingos juslinei veiklai..dvi filosofinėje tradicijoje svarbiausias pažinimo teorijas. Nes nors šiluma. 78. (I. Todėl empirinė afekciją (4. Juslumas yra pasyvi potencija. Juslumas yra pasyvioji potencija. kad išorinis juntamas daiktas ją keičia.1 Pažinimo sąranga pagal TOMĄ AKVlNIETĮ Sekdamas ARISTOTELIU. šaltis. kuris pratęsė ARISTOTELĮ. Gamtinį pokytį lemia tai.. pagal (išorinių ir vidinių) juslių ypatumus (4. Ji priima poveikį savu būdu.3) Pasyvioji potencija . kuris netampa dėl to spalvotas. 43.1. pvz. chemikas ir fiziologas žino apie fizinius empirinius pažinimo procesų sąryšius. filosofinė minėtųjų pokyčių skirtingumo problema pasiliko.2.1 Pirmoji perskyra Čia kalbama apie empirinio sąveikos ryšio ir juslinio pažinimo perskyrą (4. kaip pažinimo sąranga atrodo pagal šią doktriną. Parodysime. kurios prigimtis tokia.1): Esama dviejų rūšių pokyčių.2.

o tik jo materija. Suvokime atsiranda akto-potencijos vienybė. bet tai.ši grandinė nėra juslinio suvokimo aktas. t. Čia cituojamas ARISTOTELIS: Juslinio suvokimo aktas yra tai. Juslinis vaizdas nėra tai. kuo ji juslinį daiktą suvokia. kuris akte duotas "intencionaliai". Juslinis pokytis padaro būtent šį individualiaiypatingq juslinį daiktą juslumo duotybe. individualus apibrėžtumas.1. Kitaip sakant. kas aktualiai suvokiama. juslinį vaizdą (lot. kaip to reikalauja jų atskirybė. materiali sąlyga. =species). jungianti aktualiai veikiantį juslinį daiktą su jusline potencija. Čia galioja toks principas. ką jusli būtybė suvokia. Todėl TOMAS vietoje "vaizdo" ("species") dažnai kalba apie intenciją (intentio = lot. Jis sukuria. bet vis dėlto taip.2) prasme. . o tik tai. tuo norėdamas pasakyti. be kurios nebūtų juslinio suvokimo. bet vis dėlto kūniškais organais. "kas būtina organų veiklai". visuomet suvokiama specifiniu suvokiančiojo būdu.: nukreiptumas į kažką). Tai paaiškina juslinių dalykų neapibrėžtumą ir jų redukuojamumą i ką nors kita. y. Todėl jusli būtybė išorinį poveikį suvokia jusliniu būdu. Juslumas pagauna individualius reiškinius be materijos. kuris tą materiją atitinka. o Ta d kas vyksta jusliniuose pokyčiuose ? TOMAS naudoja tokią formuluotę: Per juslini pokytį daiktai atsiduria sieloje be savo materijos. ji yra ne pats juslinis suvokimas. kad juslinis aktas yra juslios būtybės nukreiptumas į juslinį daiktą. Kas bebūtų suvokiama. kurio nevalia aiškinti atspindžio teorijos (4.

taigi negalavimas juslumo. 4. o intelektas (kaip dvasia) yra nematerialus. 78. Bet jis remiasi juslumu. pagal TOMĄ. Bet pats savyje jis neturi nieko. Tačiau šis negali intelekto apibrėžti. be smegenų mes iš tikrųjų negalėtume mąstyti. Pats savaime jis yra pasyvi potencija. Yra tokia sielos veikla. Todėl visos juslios būtybės. kuris su pirmuoju santykiautų kaip aktas su potencija. kurioje nieko neparašyta. Bet veikdamas jis pats yra visiškai nematerialus. toks dalykas.4. veiklusis intelektas (intellectus agens). gebėjimas įgyti apibrėžtumą. Kadangi (dvasinės) intelekto veiklos prielaida iš esmės yra juslumas (ptg.2. Intelektas pats savaime neturi jokio organo. tai ne todėl.. kad smegenys yra toks intelekto organas. tai juslumas kaip toks negali intelekto nukreipti į pažinimą. kuris savo ruožtu veikia "kūniškais organais". tačiau kaip aktas ir potencija 157 .5.1). o smegenys yra juslumo organas. iš tikrųjų yra sensomotorikos organų (pvz. Klausimas: Kodėl Šis veiklusis intelektas gali įgyti pažinimo turinį.3. o smegenys neabejotinai kūniškas dalykas. jame turi susidaryti du skirtingi momentai: kaip potencialiojo intelekto (intellectus possibilis) priešprieša turi rastis apibrėžiantysis. Jis yra tarytum tuščia lenta. o Kadangi juslumas priklauso materialumo sferai. būtent dėl minėtojo skirtumo. Čia gali būti paprieštarauta.4.4). Tik intelektas pats save gali nukreipti intelektiniam (dvasiniam) pažinimui. apibrėžiantį potencialaus intelekto "tuščią lentą"? Atsakymas: Nes veiklusis intelektas santykiauja su juslumu kaip aktas su potencija. Bet tai nereiškia. Čia kyla problema: pagal antrąją perskyrą intelektas tik pats gali save nukreipti intelektiniam pažinimui. kadangi visas žmogaus pažinimas remiasi juslumu. kad jai vykdyti netinka joks kūniškas organas. o Kad intelektas pats save nukreiptų į pažinimą. 3. kad kažkoks organinis defektas sutrikdė regos veiklą.12 Antroji perskyra Čia bus kalbama apie skirtumą tarp juslinio ir dvasinio (intelektinio) pažinimo. kuris neįmanomas be organų. o Bet intelektas pats savaime neturi jokių žinių. Ir čia reikės skirti du iš esmės skirtingus prasminius lygmenis. Tai. kuri taip pranoksta kūniškąją prigimtį. kaip akys . pavyzdžiui. smegenų) defektas. kad negaluoja jo intelektas. net gyvūnai.1) o Intelektas remiasi juslumu. o todėl.43. ir yra reikalingas juslumo. kaip dvasios liga.regos organas.5. Todėl. tai protingosios sielos veikla. Jeigu aklasis neturi spalvos sąvokos. ką mes Šitaip vadiname. Bet jo argumentas būtų toks: žmogaus smegenys yra žmogaus vegetatyvumo ir sensomotorikos organas (plg. Nors intelektas ir juslumas iš principo tarpusavyje skiriasi. Tai intelektas kaip galimybė (intellectus possibilis). esą negalime mąstyti be smegenų. negalimas. (I. 3. turi smegenis. be kurio intelektas negali veikti. TOMAS su tuo lengvai sutiktų. kuo galėtų save nukreipti.

(I. Intelekto refleksija elementaraus pažintinio vystymosi atžvilgiu sukuria kitas pagrindines intelekto veikimo formas. vadinasi. Tokiu bodu.. Kodėl chaotiškoje juslinės medžiagos įvairovėje mes Apskritai galime ką nors stebėti? Pamėginkime kokią nors mūsų stebėjimo duotybe (pvz. Jie yra apšviečiami. Veiklusis intelektas apšviečia vaizdinius ir savo galia atsieja nuo jų inteligibilų turinį (species intelligibiles). turinį.2. Inteligibilus turiniai abstrahuojami veiklaus intelekto. aktualizuoja potencialiai inteligibilų pojūtį suteikia jam savo paties sąvokinę formą ir tokiu būdu įgyja prasmę. Pirmoji transcendentalinės refleksijos pakopa atskleidžia..1 Transcendentalinė estetika Transcendentalinei refleksijai rūpi parodyti.perėjimas nuo žinomo prie nežinomo išvadose. kaip aktualus suvokimas. teikia pats iš savęs". čia turimas omenyje juslumas. reikšmę. kita . Kalbant apie "estetiką".. Viena iš jų . Veikliojo intelekto aktas persmelkia. kaip ir apskritai juslumas dėl savo sąsajos su dvasia reikalauja deramojo pasisavinimo. yra tuo pat metu potencialiai inteligibilus (suprantamas).3). bet kaip pažinimo sąlyga yra subjekte (4. Čia netrukus pakliūsime į labirintą.. jis gali potencialų intelektą nukreipti į žinojimą. Būdamas toks. kad jau juslume slypi transcendentalumas kaip empirijos sąlyga. kurį aptikome nagrinėdami 158 . 432 Pažinimo sąranga pagal Kantą Čia apžvelgsime kai kuriuos pagrindinius "Grynojo proto kritikos" teiginius. Jis atsieja inteligibilų turinį nuo jusliškai-materialių apibrėžtumų (abstrakcija!) ir taip virsta aktualiai pažįstančiu aktu. 43.jie vienas nuo kito yra priklausomi. panašų į tą. potencialiam intelektui gali būti suteikta forma. • veikliojo intelekto ir juslumo akto-potencijos santykio. nes veikliajam intelektui jie pasirodo ypatingai tinkami jų inteligibiliems turiniams abstrahuoti. karvę ganykloje) išskaidyti į atskirus pojūčius. "ką mūsų pažinimo sugebėjimas.I ad 4) o Taigi elementarus pažintinis vyksmas dialektiškai klostosi dviejų aktopotencijos santykių sąveikoje: • veikliojo ir potencialaus intelekto akto-potencijos santykio. 85. kas kyla ne iš pažinimo.1. "apšviečia".. Pojūtis.tai gretinimas ir skyrimas sprendiniuose. kadangi jo galios dėka mes esame pajėgos išsaugoti mūsų pažinime turinių esmę be jų individualaus apibrėžtumo.

Transcendentalinė analitika skyla į dvi dalis: o Sąvokų analitika. kad iš stebinių galėtų kilti patyrimo pasaulis? 4322. bet jau transcendentaliniu požiūriu.3.2. su kuriais Antikos atomistai (3.1 ir 3. kaip ir stebiniai be šių formų . kuriomis stebėjimo medžiagą jis paverčia suvokiamais. Jei kartu su senaisiais empiristais (4. 4322 Transcendentalinė logika Žmogiškasis pažinimas nėra tik objektu stebėjimas.kontinumą (3.3). bet kartu ir stebinio mastymas. tai tuoj pat įsiveltume į tuos sunkumus. KANTAS parodo. Problemos.1).akli (4. kildamos iš PLATONO trikampio. kad egzistuoja apriorinės (vadinasi. taigi. kurios dėka gali būti apibrėžtas objektų "vienalaikiškumas arba nuoseklumas laike". Jis skiria dvi grynąsias stebėjimo formas: o Erdvę kaip išorinio juslumo stebėjimo formą (4. neempirinės).2. spontaniškai.1. kad tokiu būdu mes niekada neprieitume stebimos karvės ganykloje. sudaro viena kitą papildančias filosofijos puses. dydis ir tarpusavio santykis". jog stebėjimas galimas tik todėl. ir o Laiką kaip vidinio juslumo stebėjimo formą.1) mėgintume atrasti atominius pojūčius.1.3.^ Jis teikia pats iš savęs tas apriorines formas (4.4. Čia galime pastebėti ryšį su 3.1.3. sąvokines apriorines formas.4. kad stebimai gali būti mąstomi? Kokios apriorinės mąstymo formos yra būtinos. Šios apriorinės intelekto sąvokos yra / 159 .2. Analitika aiškinasi intelekto sąvokas bei principus.4) susidūrė ontologijoje. kuriomis stebinys mąstomas.3). Šios apriorinės formos visuomet ir būtinai yra susietos su stebėjimu.1 Transcendentalinė analitika Transcendentalinė logika skirstoma j transcendentalinę analitiką ir transcendentalinę dialektiką. Intelektas teikia pats iš savęs.3. Abi refleksijos rūšys. mąstomais objektais. Be stebėjimo jos tuščios. kurias 3 skyriuje atskleidėme ontologiniu požiūriu. transcendentalinės stebėjimo formos. Visiškai aišku.4). kurios dėka gali būti apibrėžti objekto "pavidalas. Transcendentalinė refleksija ir ontologinė refleksija yra komplementarinės (papildančios) viena kitos atžvilgiu. Iš čia kyla pagrindinis transcendentalinės logikos klausimas: Kokios transcendentalinės. Jų dėka "juslinės medžiagos įvairovė gali tapti stebima.2 skyreliais. apriorinės sąvokos bei principai sąlygoja tai. vėl iškyla 4 skyriuje. dialektika -proto idėjas. Intelektas ~ tai sugebėjimas naudotis sąvokomis bei pagrindiniais ie^'niais.

analitiniai teiginiai mūsų pažinimo neišplečia. kaip stebintais. Tad kategorijos .2. būdingas intensyvus dydis. jo predikatą gauname paprasta subjekto analize.2.y (stebėjimo)įvairovę jos suvienija į vientisą pažinimą. kuriais stebinys suvokiamas. kurių predikatas neglūdi teiginio subjekte. apribojimas). t. kad visi empiriniai teiginiai (patyrimo teiginiai) yra sintetiniai. "Kintant reiškiniams. kaip tik kategorijomis. tai patyrimą galiausiai sudaro stebimai ir tos mąstymo formos. Tai tokie teiginiai. su kuria susipažinome. (GPKB165//152) Kategorijos -sintetiniai intelekto aktai.2. KANTAS skiria dviejų rūšių teiginius: • Analitiniai teiginiai: tai teiginiai. kurios gali būti analizuojamos formalioje logikoje. kad egzistuoja sintetiniai teiginiai a priori. Be to. Kategorijomis stebinys mąstomas ir suvokiamas kaip vienumas. visybė). Jokio objekto mes negalime mąstyti kitaip. daugis.t. predikatas apie subjektą taria kažką nauja. o tik jį padaro aiškesnį. Tam. Bet ar yra sintetinių teiginių. kuriomis kaip tokiomis mūsų patyrimas visuomet jau remiasi? Jeigu ne. priežastingumas-priklausomybė. Pavyzdys: Dinozaurai yra išmirė. kas realu ir yra pojūčio objektas visuose reiškiniuose.kategorijos (3. kaip pvz. neigimas. bendravimas). bet yra patyrimo a priori sąlygos? Ar egzistuoja sintetiniai teiginiai a priori? Tai pagrindinis visos "Grynojo proto kritikos" klausimas. laipsnis". kurie kyla ne iš patyrimo. kuris iš 160 . Ar egzistuoja apriorinės mąstymo formos. o Pagrindinių teiginių analitika. kad formaliąją logiką turi papildyti transcendentalinė logika. "Patyrimas galimas tik turint būtino suvokimų ryšio vaizdinį". substancija visada išlieka.. Visos šios kategorijos yra aprioriniai sintetiniai aktai. būtinumas) kategorijas. KANTAS sudaro visų apriorinių sintetinių teiginių sistemą. kurie būtų ne empiriniai. Pažinimo sąranga tada galėtų būti aiškinama pagal loginio empirizmo koncepciją. egzistavimas.1).yra tuščios galimo patyrimo formos. KANTO kategorijų lentelė apima keturias trejetų grupes: kiekybės (vienumas. santykio (savybingumas-subsistavimas. kas mūsų pažinimą išplečia." Tokiu bodu KANTAS atmeta bet kokį empirizmą. modalumo (galimybė. Pavyzdys: Kūnai tįsūs. Tačiau KANTO transcendentalinė analizė parodo. Remdamasis kategorijų lentele. • Sintetiniai teiginiai: tai teiginiai. kalbėdami apie ankstyvąjį WlTTGENSTEINĄ (2. y. atitinkančiais tas sąvokas. Tad KANTAS pratęsia ARISTOTELĮ.2) ir Vienos ratelį (2. jokio mąstomo objekto mes negalime pažinti kitaip.: "Visi stebiniai yra ekstensyvūs dydžiai". Sekdamas ARISTOTELIU.2..3). kokybės (realumas. Akivaizdu. bet aprioriniai! Ar yra teiginių. jis parodo. besireiškiančios sintetinių teiginių pavidalu. kurių predikatas glūdi teiginio subjekte. Jis ją taip pat vadina intelekto pagrindiniais teiginiais.transcendentaliniu požiūriu .

kaip stebėjimo įvairovė sintetiniais intelekto aktais (sąvokomis. kad patyrimas galimas tik tada. 4. dictio in secundo modo dicendiperse. principais) susiejama į sintetinius patyrimo vienetus. Tik tada tampa paaiškintas patirtinio pasaulio visiškas vienumas. kurio predikatas išreiškia savybes. tai protas aprėpia šiuos intelekto sintetinius vienetus ir 11.1. Protas yra toji transcendentalinė instancija. ARISTOTELIUI it scholastams teiginys.-2217 161 . eidamas ontologijos kryptimi.tikrųjų jau buvo atradęs sintetinių teiginių a priori būtinumą. yra visuomet sintetinis teiginys a priori (lot. kai šiuos sintetinius patyrimo vienetus aprėpia/?roto idėjos. Transcendentalinė dialektika parodo. 3.: Patyrimo sąranga pagal KANTĄ 43222 Transcendentalinė dialektika Analitika parodė.5. tiesa.2 skyrelyje paaiškinome. kuri sintezuoja sintetinius intelekto aktus. t. y.2. kuo atsitiktinės (empirinės) akcidencijos skiriasi nuo savybių.1 18 pieš. Jei intelektas aprėpia stebinius (juslumą) ir konstituoja objektus bei objektų sritis (sintetinius patyrimo vienetus). antrojo [ = sintetinio] moduso teiginys esmiškąja [ = apriorine] prasme).

"Praktinio proto kritikoje".4). juslumo. "transcendentiškų" objektų.2.4. jos neteikia mums jokių naujų. kad transcendentalinis subjektas yra praktinė laisvė.2. Kaip viso patyrimo sąlyga.išorinio patyrimo visumos idėja. Iš praktikos pasisemta tikslingumo sąvoka trečioje. 3. kaip kad įsivaizduoja racionalistinė metafizika (4.1. o Siela .2).visumos apskritai pagrindo idėja.4 Pažinimas ir kalba Pažinimo teorijos temos šiandieną dažnai reiškiasi kalbos filosofijos problemų pavidalu. teikia mums "tik taisyklę arba principą intelekto taikymo sisteminei vienybei". mechanicistiškai orientuoti empiriniai mokslai. pradine. Ji yra viso patyrimo sąlyga. Antroje kritikoje.3. y. 6. parodoma.1.2 162 . Jos tikslas buvo parodyti. plg. kurios sąrangą trumpai apžvelgėme. o Dievas .2. Jos yra greičiau reguliatyvios. Pamatinę transcendentalinę šio vienumo ir totalumo sąlygą KANTAS vadina transcendentalinės apercepcijos pirmaprade sinteze.3. Tokiu būdu KANTAS nustatė ribas ir empirizmui.1 7. nekintama sąmonės tapatybe (4. ji transcendentaliai skiriasi nuo viso. taip pat kalbėti apie Dievą. 4. y.2. 4323 Tolesnės nuorodos Pirma kritika (GPK). Jos tvarko intelekto veiklą patirties pasaulio visumos atžvilgiu.3.2) pažinimą rekonstruoti transcendentalinės filosofijos sąvokomis. "Sprendimo galios kritikoje" teikia galimybę estetinių (čia: grožio ir didingumo) ir teleologinių dalykų (gamtos tikslas. 4.1) ir proto idėjos leidžia iškelti patyrimo vienumo ir totalumo siekį kaip teorinj pažinimo tikslą. transcendentaliniu subjektu (Aš).sutvarko juos patyrimo visumos. Juslumo stebėjimo formos (4.4.vidinio patyrimo visumos pagrindo idėja. ir racionalizmui (4.2.3). kas empiriška (4.1).2.2. patyrimo pasaulio apskritai požiūriu.1). intelekto sąvokos bei pagrindiniai teiginiai (4. Tiesa. šios idėjos nėra konstitutyvios.2. intelekto ir proto transcendentalinių funkcijų pirmapradės sintezės sąlyga. kad visas teorinis pažinimas paremtas praktikos pirmenybe ir kaip praktikos pagrindu galima filosofiškai atsakingu būdu kelti klausimą apie transcendentalinį Aš kaip laisve. neapima visos KANTO pažinimo teorijos. t. kokiomis prielaidomis rėmėsi tuometiniai. Tam tarnauja apriorinės proto idėjos: o Pasaulis .3. Šis posūkis į kalbą būdingas visai dabarties filosofijai (2). t.

4.2. 3. dirbtinę kalbą.2) ir Vienos rateliu (2. 4. 4. pasižyminčią didesniu griežtumu.1. Galima išskirti dvi pagrindines analitinės kalbos filosofijos kryptis: o Loginė kalbos analizė. Ji susijusi su ankstyvuoju \VHTGENSTEINL' (2.Tiesiogiai nesiremdami ankstesniais pastebėjimais apie kalbą (1.4. Ji taip pat domisi "turiniu ženklų bei ženklų kombinacijų. empiriškai duotą dalyką. kur vartojamos kalbiškai įformintos išraiškos" (H. o Lingvistinė kalbos analizė.1.3.2. kad kalba tenkintų mokslų. Puikus įrankis čia yra nepaprastai išsivysčiusi/0/772fl/f'0/7 logika.2.2.2. BREKLE).5.1.5. kad kolba filosofiniu požiūriu yra daugiau negu analizei prieinama.1 Analitinė ir neanalitinė kalbos filosofija Dabarties filosofijoje yra iš esmės dvi didžiosios kalbos filosofinio tyrimo stovyklos .5). Pastaruoju metu šios svarbiausios kryptys labai suartėjo.2.2 Neanalitinė kalbos filosofija Neanalitinei kalbos filosofijai rūpi parodyti. Loginės^albos analizės tikslu dažnai buvo laikomas visų mokslų griežtos vieningos kalbos sukūrimas.2.daugiau 163 .[prasta. Mat lingvistinė kasdienės kalbos ir jos gramatikos analizė tapo tokia sudėtinga.3).3. kaip jos pasirodo įprastuose kalbiniuose veiksniuose.1. Šios analizės objektas . 2.4). empiriškai duota kalba (kalbiniai žaidimai}. 2. 4.analitinė (plg. B. kasdienė. Šiai tendencijai svarbiausia.1. netiksli ir daugiaprasmė. empiriškai objektyvi duotybė .4.5).2) ir neanalitinė (plg. Siekiama sukurti tam tikrą naują. poreikius. 2.2. Ji nesiekia sukurti jokios dirbtinės kalbos. panagrinėsime keletą pagrindinių kalbos filosofijos problemų.2.3. 4. Kalbos kritika yra jos būdingas bruožas. kad išsiversti be formaliosios logikos nebeįmanoma. 2.2. o mėgina empiriškai tirti kasdienį kalbos vartojimą įprastose kalbose. kurį galima analizuoti kaip bet kokią kitą empirinę duotybę. 2. 2.2.1 Analitinė kalbos filosofija Ji žvelgia į kalbą kaip į objektyvų. Ji kritikuoja kasdienę kalbą. 2. Ji susijusi pirmiausia su vėlyvuoju WITTGENSTEINU (2. ir pirmiausia griežtųjų gamtos mokslų. 2. kadangi ši dažnai būna negriežta.1.

Ji tiria šių ženklų tarpusavio santykius. atvaizdas. kad nurodytų kažką kitą. konvencine ir grynai instrumentalia ženklų ar simbolių sistema. Atvaizdas taip pat į kažką nurodo ir dėl to panašus į ženklą. negali atskleisti filosofinių kalbos problemų. JASPERSAS pabrėžia. ir grynasis atstovavimas .ženklo esmė. ar simbolis.42 Antženklinis kalbos pobūdis Analitinė kalbos filosofija laiko kalbą ženklų sistema. 403). bet patys nieko nesako apie simbolizuojamą dalyką". Mūsų visas pažinimas kalbiškai įpavidalintas. ką jis vaizduoja. 144 ir toliau).1. jų reikšmę ir jų vartojimą kalbiniuose veiksmuose. nors jie gali būti vaizdūs (pvz. perteikimo ir žadinimo galios perviršio šaltinis . kad žodis yra daugiau negu ženklas. kad klaidinga kalbą laikyti atsitiktine. nors ir būdami vertingi. Vytis valstybiniame herbe). bet laiko juos specializuoto mokslinio tyrimo dalykais.3) kelia klausimą." GADAMERIS mėgina suprasti kalbą pagal šią vaizduojamąją funkciją ir parodyti. kas mums duota. GADAMERIS (2. Šie kraštutiniai vaizdavimo atvejai yra grynoji nuoroda . Kalba visuomet ir esmingai turi neempirinį. Tuo tarpu atvaizdas "neatlieka vien tik nuorodos funkcijos. "bet savo paties būtimi jis dalyvauja tame. Atvaizdas stovi "tarsi dviejų kraštutinumų viduryje." Taigi pačiu savo turiniu jis nurodo atvaizduojamąjį dalyką. Skirtumą tarp visos empirinės duotybės ir neempirinio. tačiau tai nėra būtina (pvz. mes esame pavadinę transcendentaline perskyra (4. panašiai kaip reikia žinoti ženklą. Kalboje mes kalbame apie kalbą. 164 .. valstybinė vėliava). Tuo tarpu atvaizdas vaizduoja pats savaime: jame pačiame yra tai. (JASPERS (4). H. kad galima botų sekti jo nuoroda. ką jis atvaizduoja. Abu jie būdingi ir atvaizdui.negu specializuoto mokslinio tyrimo instrumentas. transcendentalinį aspektą.. Taigi jis nukreipia dėmesį nuo savęs kitur. norint suprasti jo atstovavimo funkciją. metaforinis visų garsinių darinių ir žodžių pobūdis. 4. » Ir K. ar kalbinė išraiška yra ženklas. 40-55) atskleisti kai kuriuos an~ tženklinius kalbos bruožus. kurio dėka jų reikšmių istorinė kaita bet kuriuo metu pajėgia pažadinti juose slypinčių reikšmių lobyną. mums yra duota kalboje. Visa.. ką vaizduoja". II. Šiuo požiūriu jis artimas simboliui.. Simbolį būtina žinoti. Transcendentalinis subjektas yra kalbinis. kaip provaizdžio apraiška. nei atstovavimo funkcija jo neišsemia. Mes mėginsime (sekdami HEINTEL (2). kuriam ji yra duota. Ir tuo pat metu atvaizdas grįžtamai veikia tai. Nei nuorodos. kuris atstovauja simbolizuojamam dalykui. raiškos pilnatvės. Ji visiškai neneigia loginės ir lingvistinės kalbos analizės pasiekimų.4). nes ženklas kreipia į save dėmesį tik tam. Tačiau simboliai "atlieka atstovavimo funkciją savo grynu buvimu ir reiškimusi. kurie. bet pačia savo būtimi dalyvauja tame. Ši perskyra pasireiškia ir kalboje. Bet jis nėra ženklas. Todėl mes taip pat kalbame apie transcendentalinę kalbės filosofiją. transcendentalinio subjekto...universalus. G.simbolio esmė" (GADAMER (1).1. ką jis vaizduoja: "Kad ir kaip paradoksaliai tai skamba: provaizdis tik atvaizdo dėka tampa vaizdu . Šio reikšmės ir reikšmės galimybės.ir vis dėlto atvaizdas yra ne kas kita.

kad formaliųjų mokslų ir tiksliųjų gamtos mokslų srityje tuo nieko neprarandama. WEISGERBER). taip pat asmeninio individualumo. Ir ką gi mes čia girdime? Girdime kalbos kalbėjimą. tai nors kiekvieno jų sąvokos prasmė būtų labai panaši į kito. tai. tam tikru mastu. HUMBOLDTO kalbos "lankstumo" idėja. (II. atkreipia dėmesį į tai. 257). vienas žymiausių šiuolaikinės kalbos filosofijos pirmtakų. 165 . sakysime. dirbtinių kalbų griežtumu. reiškiasi įstatymo ir laisvės ryšys: Ką kalbos sandara duoda kalbai. du draugai sutaria dėl sąvokos vartojimo. Kalboje. kad kalba "glaudžiasi" prie tautų ir individų individualumo. metaforinis. tą valstybinė santvarka turi duoti politiniam žmonių gyvenimui. B. kai abu pradeda sutarti dėl sąvokos apibrėžimo: didysis asmeniškumo faktas prasiverš ir pačiame apibrėžime . kaip ir valstybėje. mes negalime laikyti jų tapačiomis. tiek subjektyvaus individualumo atžvilgiu. HUMBOLDTAS (1767-1835). Turėdamas tai galvoje. neperžengtų laisvės saiko. Bet jeigu filosofinė kalbos problema apskritai apribojama vien šia perspektyva. LlEBRUCKSAS nurodo analogiją tarp kalbos ir valstybės. Kalba negali būti suprasta kaip antraeilis ženklo ir ženklinamojo dalyko suderinimas. Sitai mes galime tik todėl. Sakymas jokiu būdu nėra antraeilė reiškinio išraiška. apie ką kalbama. BUBERIS atkreipia dėmesį į kalbos asmeniškumą: Kai. Jis užtikrina "begalybės [čia: Absoliuto. (HEIDEGGER (3). HEIDEGGERIUI kalba (kaip "rodantis sakymas". kad apribojimas. Šį faktą HEIDEGGERIS taip pat aiškina savotiška klausymosi pirmenybe prieš kalbėjimą: Mes ne tik kalbame kalbą. Reiškinys. mes kalbame išjos. Kalbama apie savotišką kalbos "lankstumą" tiek objektyvios būtybės. kuris sakymu rodo) yra antženklinė. v. Dalykas nepasikeičia net ir tada. kurį žmogus būtinai patiria iš jo laisvei tarnaujančių institucijų. Ir tai yra teisėta ta prasme.nebent abu "suokalbininkai" sutartinai išduotų Logosą logistikai (446). 50) Ši laisvė pašalinama formalizuotų. L. Dievybės] raišką apčiuopiamybėje". kuris reiškiasi gimtąja kalba. "žmogus redukuojamas į vieną specializuotą jo veikimo pasaulyje būdą" ir. Tuo tarpu kalba kaip ženklinimo mechanizmas (loginė kalbos analizė!) tėra "skirta metodiškai operatyviam vartojimui". Remdamasis W. paprasčiausiai negali būti atskirtas nuo "rodančio sakymo". sugyvulėja. atspalvį. kad jau esame kalbos klausę. Mąstymas ir pažinimas kalboje įgyja gimtosios kalbos (J. greičiau visas reiškimasis ir nesireiškimas remiasi rodančiu sakymu. (254) Jau W. Pagal analogiją su kalba čia reikia žiūrėti. M. v. Panašiai ir M.Kalbos kaip visumos pobūdis yra alegorinis.

Mes visuomet kalbame su kuo nors apie ką nors.3. kad patiriu: suprasdamas ar veikdamas tiesiog ištirpstu "duotybių" ("daiktų". M.4. BUBER. EBNER. Šis ryšys tarp Aš. MARCEL). Tas pat galioja pirmapradžiam kalbėjimui. 19 pieš. kuris kalba.2) artimų mąstytojų.1.1. Ji parodo.4 Kalbinis pasaulėvaizdis Du klausimai turi lemiamos reikšmės: o Ar nepriklausomai nuo skirtingų konkrečių kalbų egzistuoja grynų.4. F. esančių "pasaulyje") ryšių raizginyje" (HEINTEL (2)).4.1. Ji leidžia suvokti. nes jie ypatingą svarbą teikia dviejų pagrindinių santykių ~Aš~Tu ir Aš-Tai skyrimui.6). "betarpiškame patyrime aš nežinau. kad tam tikru požiūriu kalba yra mūsų gebėjimo skirti Aš. 28). visuomet kažkas iš to. ir visuomet iŠ to. taigi ir Bendruomenės. bet ir Tavęs. kažką pasakau pats sau. kuriam kalbama. Tu ir Tai parodo.. kad filosofija visuomet prasideda nuo pirmapradžio "jau-buvimo-pasaulyje" (HEIDEGGER. kuris betarpiškai atsiveria šiuo tripusiškumu: Aš kalbu su Tavimi apie Tai. bendražmogiškų reikšmių sritis? 166 . 5. Filosofinė refleksija atskleidžia šį tripusiškumą: ji parodo. pasakydamas Tau kažką apie Tai. Tad pažinimas ir kalba visuomet reiškiasi "subjekto-subjekto-objekto" santykiu. kad kalba pasako apie save pačią.6 Matėme. apie ką kalbama. kad Aš. "kiekviename žmogaus kalbėjime visuomet glūdi kažkas iš to. FlCHTE). Ši "dialoginė" kalbos ypatybė buvo taip pat pabrėžiama egzistencializmui (2. ir kad tik tarp žmonių žmogus tampa žmogumi (J. G. kad kalbėjimas ir pažinimas reikalauja ne tik Manęs.43 Kalbos tripusiškumas Anot LIEBRUCKSO. idealių. Sis pamatinis bet kurio žmogaus kalbėjimo tripusis nukreiptumas jau byloja apie garsiojo subjekto-objekto santykio žmogiškajame pažinime ribotumą" (I. 1. G. Tu ir Tai prielaida. kurie dažnai vadinami dialogistais (pvz.: Kalbos tripusiškumas 4. kai ji pasakymu apie Tai sujungia Mane ir Tave savyje.

kuria mes tai atliekame. nei su bekalbiu pasauliu pačiu savaime. 2. kad tokia sritis yra. Žodis yra individualus sąvokos pavidalas. grindimas ir 1. v. ką mums reiškia "raudonas". Šitai žinojo jau W. kaip darome mokydamiesi svetimų kalbų. Taip būna ir tada.1. kuriomis kalbama apie pasaulį? Ir čia atsakymas gali būti tik neigiamas.. per kalbinius veiksmus išmokstame šių veiklos rūšių. ką britams reiškia "red". skiriasi nuo lyginamųjų pasaulėvaizdžių kalbiškumo. yra tas pat.Iš pirmo žvilgsnio atrodo. kad tame. o Ar įmanoma bekalbį pasaulį savaime priešinti įvairioms konkrečioms kalboms. kuriuo pasigauname pasaulį. Bekalbis nuogas daiktiškumas savaime geriausiu atveju būtų ribinė sąvoka.. Kalba. kad pažinimas yra ne pasyvus iš anksto duotų skirtumų perėmimas. Mes negalime atrasti jokios idealios grynųjų reikšmių viešpatijos. . kuri nepriklausomai nuo konkrečių kalbų galiotų visiems laikams ir visoms kalboms. kad konkretus kalbinis pasaulėvaizdis nesugretinamas nei su grynųjų reikšmių pačių savaime viešpatija (plg. ir hermeneutinė filosofija į šį klausimą atsako neigiamai.kaip glaudžiai vienas su kitu siejasi kalbėjimas ir suvokimas. Mes tik galime pažinti skirtingus kalbinius pasaulio vaizdus. kad tas vaizdas. v. kuria mes tai atliekame. yra kalbiškai at\>ertas pasaulis. Bet kuri reikšmė yra konkrečios kalbos reikšmė. apibrėžia ir mūsų "pasaulėžiūrą". Tačiau ir WlTTGENSTElNO kalbinių žaidimų teorija. Juk tai. "pasaulėvaizdį". lygiai kaip žmogui nusiimti savo veido bruožus. taigi. 338) Dabar taip pat aiškėja. F. bet aktyvus išmokto meno panaudojimas. žinoma. kad mes pirmiausia per kalbą. o prancūzams "rouge".1). aprašymas. kurį susikuriame apie pasaulį. 20 pieš. Konkreti kalba. juos lyginti su savuoju ir vieną su kitu sieti. kur kalba atlieka svarbiausią vaidmenį. ką čia išmokstame ir tame. HUMBOLDTAS: Sąvokos neįmanoma atskirti nuo žodžio. yra kultūros pasiekimas.1. Ji yra tarytum "tinklas". kurioje mes patirdami pasaulį esame. kaip to išmokstame. kai mes gimtąja kalba pradedame suvokti (ligšiolinį) kalbinį gimtosios kalbos pasaulėvaizdį: gimtoji kalba. kuriame mes visada jau patirdami gyvename. Todėl mes kalbame apie bet kurio pasaulėvaizdžio kalbiškumq. atsiskiria nuo gimtosios 167 . Prarasdama šį pavidalą. KUTSCHERA nurodo į tai. Pasaulis. atrodo.. (KUTSCHERA (2). ji tampa kita sąvoka.: Kalbinis pasaulėvaizdis Tad konkreti kalba nuspalvina visas reikšmes ir kiekvieną pasaulėžiūrą. slypi kultūrinė tradicija.

2. vykdanti visą pažinimą. "Kalbos stebuklas" (HUMBOLDT) apima daugelį dialektinių dalykų.2. Suformuluokime šį aspektą kalbos filosofijos terminais! Bet kokiame kalbėjime apie kalbą atsiskleidžia kalbos transcendentalinė prasmė (plg. kaip ir aiškindamiesi santykį tarp absoliutaus (transcendentalinio) Aš ir empirinio Aš (4. Abu momentai. plg. pažvelgti į jį iš nugaros. kas yra filosofija kaip universali kalbos kritika (plg. kai kas nors gali būti suvoktas tik kaip dviejų priešingų. Transcendentalinės filosofijos požiūriu būtina pripažinti. kai nagrinėjome aristoteliškąją akto-potencijos doktriną. kaip junginys. o Transcendentalinis aspektas. yra paskutinė. taip sakant.4): Visa. 5. Kai lyginame pasaulėvaizdžius. Turime galvoje santykį tarp dviejų priešingų. Savo pačių prasmę jie turi tik abu kartu. KANTO filosofijoje patyrimas yra stebėjimo ir intelekto formos (4.2). kurios pasaulėvaizdį analizuojame. kas 168 . vienas su kitu susijusių momentų padarinys. 4. 4. kuri nėra tapati kuriai nors Šių pasaulėvaizdžių kalbai. Lygindami vieną su kitu įvairius kalbinius pasaulėvaizdžius. Bet kalba. absoliuti instancija. transcendentalinį subjektą mąstyti kaip objektą.kalbos. transcendentalinė kalbiškumo prasmė. transcendentalinis subjektas kaip sąmonė. Mes susidūrėme su dialektiniais dalykais. kurioje mes lyginame ir analizuojame.2) padarinys dialektinio dalyko prasme. besąlygiška viso pažinimo sąlyga. Bet tai reiškia: Bet kokio kalbėjimo apie kalbą ir/ar pasaulį būtina prielaida yra absoliuti.3. kas per ją pažįstama ar įtarpinama. apskritai nėra.4 skyrelio.4 Šitai taip pat leidžia parodyti. Imkime pavyzdį iš 4.5.3.4): Kritiškas perėmimas ir sistemiškas sugretinimas kalbinių pasaulėvaizdžių prasminių intencijų visuminėje tradicijos erdvėje. Todėl negalima šį absoliutų.2) parodė.1) kalbame visais tais atvejais. o vėlei konkreti kalba. tai kalbą. kaip parodė WITTGENSTEINAS. mes tai darome kalba. KANTAS (4. 2. Todėl ji transcendentaliai skiriasi nuo visko. vienas su kitu susijusių kalbos momentų. 4. Anot jo. kad šis subjektas yra absoliuti.5 Kalbos dialektika Apie dialektinį dalyką (3. Vieną iš labai svarbių mes aukščiau (4.2. Čia susiduriame su panašia problema. pati niekada nėra absoliuti ar ideali kalba (kurios.4) jau nurodėme. kuria lyginame.4. kuri negali būti suprasta kaip konkreti kalba. nebeginčijama.4.4.4.1.2. 4.4.1. santykį tarp transcendentalinio ir hermeneutinio aspekto. laikome tam tikra prasme absoliučia ir transcendentaline. kad transcendentalinis subjektas su savo aprioriniais apibrėžtumais yra paskutinis ir absoliutus mūsų pažinimo atskaitos taškas.1. yra vienpusiai ir abstraktūs daliniai aspektai. atskirai paimti.3. Pradžioje pasiaiškinkime abu šiuos aspektus. Ji yra bet kokio pažinimo tarpininkas.5).1.1.

Bet nors transcendentalinį postulatą (subjektą. taigi galiausiai vėlgi konkreti kalba. Vienas teigia pažinimo besąlygiškumą. Jie priešingi vienas kitam ir vis dėlto esmiškai tarpusavyje susiję. aš galiu refleksijos būdu paversti empiriniais dalykais.3) apie komunikacinės bendrijos a priori Marksizmas (2.1. Hermeneutinis reliatyvumas reikalauja kaip prielaidos transcendentalinio absoliutumo. empiriškai konstatuojamų ir materialiomis prielaidomis paremtų visuomenės gyvenimo procesų". kad egzistuoja absoliutus. konkrečia kalba). tai lygiai taip pat negaliu tuo pasitenkinti. Iš HEIDEGGERIO ir GADAMERIO (2. kas visuomet yra visuomeniškai ir istoriškai apibrėžta.5. visas patyrimas ir pažinimas turi kalbos pavidalą. tai aš jau darau prielaidą. vis dėlto žinau: Transcendentalumas tik įkūnytas.3) sužinojome.. tuo aš vėl postuluoju transcendentalumą. josios transcendentalumas man išslysta. kuria kalbinių pasaulėvaizdžių lyginimo kalbą aš mąstau kaip konkrečią kalbą). y.. kas rūpi hermeneutikai. ir belieka tik kažkas empiriška. kad aš galiu kalbėti absoliučia. Tokiu būdu hermeneutinis aspektas atveria fundamentalų viso pažinimo reliatyvumą. Tokie yra šie du aspektai. Be to.4. kalbą. susieta su visuomeniškai ir istoriškai konkrečia kalba. kurioje lyginu įvairius kalbinius pasaulėvaizdžius) mąstyti kaip kažką objektyvų. absoliutumą ir aprioriškumą. kalbos. Be to. O. Kalba glaudžiasi prie tautų ir individų individualumo (HUMBOLDT) ir savo tripusiškumu (LlEBRUCKS) pasirodo susijusi su kalbine bendruomene. tik visuomenė- 169 .. kad visas pažinimas esąs atspindys "materialių. t. "neistorine" prasme apie konkrečias istorinio supratimo apraiškas. 5. transcendentalinis kalbos prasmingumas. Kalbos filosofijos terminais tai reiškia. kas savo ruožtu pats reikalauja transcendentalumo (pvz. Žinoma. y. t. kuria ji reiškiasi. aspektai nurodo vienas kitą ir vienas kitą suponuoja: o Jeigu aš sakau: "Bet koks pažinimas yra kalbiškai sąlygotas ir priklauso nuo supratimo istoriškumo". kad visa.7 .empiriška. numato transcendentalumą kaip absoliučią prielaidą. Juk aš žinau. Bet kokia pasaulėžiūra yra kalbinė. kad visas pažinimas yra kolektyvinės komunikacinės' bazės antstatas. ką kaip prielaidą turiu laikyti transcendentaliniais dalykais. kaip konkrečią kalbą). kalbą) aš galiu paversti empiriniu dalyku (empiriniu Aš.1) tvirtina. Kitas -jo (visuomenini ir istorinį) sąlygotumą ir reliatyvumą konkrečios kalbos atžvilgiu. Visas patyrimas ir pažinimas visuomet jau paženklintas supratimo istoriškumo. objektyvu. Jei tik mėginu šį transcendentalumą (pvz. tik konkrečioje kalboje. Tad kalba pasirodo kaip tai. kuriame aš galiu kalbėti apie konkrečią kalbą. o Hermeneutinis aspektas. empiriškai apibrėžtą (pvz. o Jeigu aš sakau: "Pažinimas yra absoliučiai apriorinių apibrėžtumų ar absoliučiai transcendentalinio kalbiškumo padarinys". APELIS kalba (2. Šia prasme K.

t. Vieni yra reliatyvistai ir mano.1 Universalioji gramatika (N. Kiek klaidingi jų požiūriai. kad net tokioje empirinėje teorijoje atsiskleidžia panašus skirtumas. Jis turi įgimtą sugebėjimą nedidelės kalbinės patirties pagrindu atlikti šią transformaciją.5) įžvelgėme tarp transcendentaliai apriorinio kalbiškumo ir konkrečios kalbos. ir konkreti kalba.5. CHOMSKY) Šio dialektinio dalyko kontekste įdomu pažvelgti į teoriją. Pirmieji pralaimi įveikus skepticizmą (1. kad egzistuoja įgimtas kalbinis žmogaus sugebėjimas ir šia prasme pripažįsta (remdamasis klasikiniu racionalizmu. Jie ginčijasi su kitais. tiek teisėti šie aspektai. bet ir todėl. CHOMSKY. (HEINTEL (1). Šios idėjos . kad daug dėmesio jai skyrė analitinė filosofija. kaip rūšies atstovui.3. Tačiau ir vieni. Ši įgimta. yra "absoliuti". ir "dalinis pažinimas" (l Kor 13. kaip kalba fundamentaliu filosofiniu ir konstitutyviuoju požiūriu. kurie mano turį absoliučią. biologiškai determinuotą aprioriškumo sistemą.2) įgimtas idėjas. iš kurios kildintinos visos atskirų kalbų gramatikos. filosofiškai reikšminga objektiškumo konstitucija visuomet vyksta konkrečioje kalboje. kuris drauge yra ir tiesa.je ir istorijoje yra realus. genetinė informacija leidžia vaikui universaliąją gramatiką transformuoti į atskirą savo gimtosios kalbos gramatiką.3. y. transcendentaliai. kurią yra iškėlęs N. Ši teorija yra empirinė teorija ir todėl reikalauja empirinio patvirtinimo. kad viskas sąlygiška.9). kurie šiuos aspektus painioja su požiūriais. plg. bet vis dėlto jie išlieka susiję. Konkreti kalba. Yra žmonių. nes galiausiai ir fundamentalioji. kaip konstitutyvus konkretaus objektiško kalbinio pasaulėvaizdžio įtarpinimo momentas. konstitutyvi konkretaus kalbinio pasaulėvaizdžio atžvilgiu. yra "reliatyvi" ir. kurį aukščiau (4.tai lingvistinės universaluos (bendros kalbinės formos).hermeneutiniame rate (2. visuotinai galiojančią tiesą. pastarieji . Abu aspektai surišti tarpusavyje. jie įgalina tą žmogiškąjį pažinimą. 321) 4. kalba. būdingą. Tuo grindžiamas visų žmogiškųjų kalbų panašumas.2. 4. Todėl vaikas taip lengvai išmoksta gimtąją kalbą. atitinkamai. kaip konstitutyvus objektiškumo apskritai įtarpinimo momentas.1. sudarančios bendražmogišką universaliąją gramatiką. nuo patyrimo nepriklausomą informaciją.3). 170 .4. Jis taria. Kiekvienas žmogus turįs įgimtą. kaip konkreti kalba santykyje su kitomis konkrečiomis kalbomis. ir kiti atstovauja būtiniems dialektinio dalyko aspektams. turi būti skiriami. E. taigi jam.3).4. Mes čia ją minime ne tik todėl. HEINTELIS taip apibendrina šį faktą: Kalba.

• Kalba iš esmės yra tripusė. o Dialektinė logika: HĖGELIS ją supranta kaip mėginimą dialektiškai (3. o Formalioji logika: ARISTOTELIS ją apibūdina kaip mokslą apie mąstymo ar kalbėjimo/o/TOfl/^ išvadų taisyklingumą. ji reiškiasi kaip subjekto-subjekto-objekto santykis.2. absoliutumas ir reliatyvumas.1) sujungti transcendentalines intelekto apibrėžtis su ontologinėmis būties apibrėžtimis. Apie logiką kalbama keliomis prasmėmis: o Transcendentalinė logika (43.5 Logika 4. transcendentalinė pažintinė ir kalbinė prasmė. Analitinė filosofija žvelgia į kalbą kaip \ tam tikrą empirinę duotybę. kuri galėtų būti atskirta nuo konkrečios kalbos. 4. pagrindinių teiginių) ir proto (idėjų) apibrėžčių doktriną.2. "protas" arba "dvasia". būdingas visam žmogiškajam pažinimui ir kalbėjimui. nei bekalbio pasaulio savaime.1. Toliau pateiksime formaliosios logikos įvadą. Neanalitinė kalbos filosofija pabrėžia transcendentalinę kalbos prasmę. Aš kalbu su Tavimi apie Tai. besąlygiškumas ir sąlygotumas .4 skyriaus santrauka • Mes skiriame analitinę ir neanalitinę kalbos filosofiją. visame pažinime ir kalbėjime visuomet jau postuluojama absoliuti.visa tai yra dialektinis dalykas.4. Kita vertus. 171 . kuris verčiamas kaip "žodis". Ji reiškiasi kaip loginė arba kaip lingvistinė kalbos analizė. Viena vertus.1 Kas yra logika? Žodis "logika" kyla iš graikiškojo logos. Dėl savo lankstumo ji prisiderina prie tautų ir individų. y. transcendentalumas reiškiasi tik konkrečia kalba istoriniame kontekste.5.2): KANTAS ją supranta kaip apriorinių intelekto (kategorijų. Pažymėtinas atvaizduojamasis ir metaforinis kalbos pobūdis. • Nėra nei idealių reikšmių viešpatijos. t. • Kalbinės išraiškos yra daugiau negu paprasti ženklai. • Transcendentalinis ir hermeneutinis aspektai.

Jį domina vien išvadų taisyklingumo formalios sąlygos. kuri dėl to neturi jokios įtakos intelekto kanonui. Jis taip apibrėžia skirtumą tarp pirminių ir antrinių sąvokų: "Pirminiu bodu suvokiami kaip tik sielai išoriški daiktai. "rūšis". Mes sakome: tai logiška. Kalbėdami apie formalų loginį išvadų taisyklingumą. Anot TOMO AKVINIEČIO. o Sokratas žmogus.. logikos objektas . gali parodyti pavyzdys: "Jeigu visi žmonės mirtingi. šis mokslas abstrahuojasi nuo intelektinio pažinimo bet kokio turinio ir nuo jo objektų skirtingumų ir turi reikalą tik su gryna mąstymo forma. bendriausias išvadų taisyklingumo sąlygas. o Formalioji logika yra griežtai apriorinė. į kuriuos suvokiantis intelektas pirmiausia atsigręžia.111 Teorijos. Jai nerūpi. kad formalioji logika visuomet jau remiasi kalbiniu buvimu-pasaulyje (1. Tai rodo pavyzdys: "Jeigu visi paukščiai . antrinė refleksija apie šį kalbinį buvimą-pasaulyje.. Kad pirmosios prielaidos "Visi paukščiai . kuriuo jis suvokia" (De potentia 7. kurią aš susikuriu mąstydamas akmenį. 6. Juk [suvokimą] intelektas suvokia antriniu būdu. o Sokratas žmogus".1. kai jis pats apie save reflektuoja ir suvokia savo suvokimą bei tą bodą. Taigi sąvokos "subjektas". Čia svarbu dar štai kas. Tokiu būdu sąvoka. Jeigu aš susikuriu akmens sąvokos sąvoką (pvz. Antriniu bodu suvokiamomis vadinamos tos sąvokos. (Traktatas) 172 .paukščiai.kalba. kad jie yra be turinio. Ji nagrinėja jį abstrakčiai. o ne jų turinį. Kaip grynoji logika. o visos šarkos .žinduoliai".11 Tad logikos teiginiai nieko nesako. kad logikos teiginiai yra tautologinio pobūdžio. iš psichologijos. kad išvada "tai Sokratas mirtingas" gali būti išvesta iš teiginio "jeigu visi žmonės mirtingi. yra antrinės sąvokos.. taigi nieko neperima. turime galvoje tiktai teiginių formą. "išvada". jis neturi jokių empirinių principų. "predikatas". Ji tiria mąstymo apskritai formalias struktūras. tiksliau -jo formalaus išvadų taisyklingumo požiūriu.tai antrinių sąvokų (intentiones secundae) sritis. leidžiančios bent vienam logikos teiginiui atrodyti turiningam. kai sakau: "Akmuo" yra teiginio "Akmuo apskritas" subjektas). Jis yra įrodomoji doktrina ir jame viskas turi būti tikra visiškai a priori.šitai logikui nerūpi. 9).Ką reiškia išvadų taisyklingumas. Atkreipkime dėmesį į dar du svarbius formaliosios logikos ypatumus: o Formalioji logika neturi nieko bendra su psichologija. Ji nėra empirinis mokslas.2) nurodo. tai ji yra antrinė sąvoka. yra pirminė sąvoka. Frazę "tai Sokratas mirtingas" vadiname išvada iš prielaidų "jeigu visi žmonės mirtingi" ir "Sokratas . (GPK B 78//100) WITTGENSTElNAS (2. išvados turinys čia klaidingas. kuria kalbama apie kalbą. Kas yra formaliosios logikos objektas? Galime pasakyti.) 6. "prielaida" ir 1.3..žinduoliai. kurios atskleidžia suvokimo bodą. Ir šia prasme logikos kalba yra antrinė kalba . Bet pati išvada logiškai išplaukia iš prielaidų.žinduoliai" turinys klaidingas .. (Jie yra analitiniai. Suprantama. 6. yra visuomet klaidingos.žmogus".2. tai visos šarkos . "giminė". tai Sokratas mirtingas". Išvada padaryta taisyklingai. kaip ir ką kalba ar mąsto empiriniai subjektai (konkretūs žmonės).1 Logikos teiginiai yra tautologijos. Kodėl? Todėl.1) ir yra specifinė. KANTAS taip apibendrina abi šias ypatybes: Kaip bendroji logika.

kai nepasirodė nė vieno reikšmingesnio logiko. Pagal tai galime išskirti tris pagrindines formaliosios logikos raidos epochas: O Antikinė logika. Po augimo periodo XFV-me ir XV-me amžiuje vėl smukimas. ROBERTAS KILWARDBY. BOCHENSKI (1) formaliosios logikos istoriją yra palyginęs su banguota linija. G. S. B. Formalioji logika gali vystytis tik kasdiene kalba kalbėdama apie kasdienę kalbą. Juk formalioji logika atskleidžia tik negatyvias. RUSSELL. A. DE MORGAN. ARISTOTELIS laikomas formaliosios logikos pradininku. užtrukęs iki pat XIX amžiaus.pirmiausia XIII amžius. WILLIAM SHYRESWOOD ir PETRAS ISPANAS ( = Popiežius JONAS XXI). (GPK B 84//104). Transcendentalinei logikai. kurioje yra trys pakilimai ir trys smukimai. PEANO. formalioji logika dvejopa prasme remiasi kasdiene kalba: o Kasdienė kalba iš esmės yra toji kalba. O Matematinė logika (taip pat vadinama simboline logika arba logistika) susiformuoja maždaug XIX amžiaus viduryje. Ši pastaba svarbi. Jo loginiai darbai buvo surinkti vadinamajame Organone ( = įrankyje). susijusio ne tik su forma.2.5. be šių (formaliai loginių) tiesos sąlygų. Žymiausi logikai: ALBERTAS DIDYSIS. ir jokiu kriterijumi ji negali atskleisti suklydimo. Jos sužydėjimo laikas . y. rūpi išsiaiškinti "šio pažinimo turimo teisingumo požymį" (B 83//103). o ne pozityviąsias. kuriuo jis iš tikrųjų reiškiasi kalbiniuose žaidimuose. PEIRCE. 4. kurių formaliojoje logikoje nėra ir negali būti. BOOLE. Ji reiškia. Vėlyvasis WnTGENSTEINAS yra parodęs (2.1). Didelės reikšmės taip pat turėjo Megaros-stoikų mokykla. 173 . LEIBNIZAS.5). kuria logika įsiveda savo sąvokas ir aksiomas ( = principus).12 Formaliosios logikos istorija I. E.2. Pagrindiniai šios šiuolaikinės logikos atstovai: G. kad abstrakti formalioji loginė analizė iš principo negali aprėpti gyvojo kalbos vartojimo tuo pavidalu.2. 45. neanalizuojama kalba) ir pastarosios niekada neaprėpia. FREGE. G. bet ir su turiniu".1 Formalioji ir transcendentalinė logika Pagal KANTĄ. Vienintelis žymus logikas šiame nuosmukyje buvo G.1. O Scholastinė logika. Loginė analizė yra visuomet jau duotos kalbos analizė. formalias pažintinės sintezės sąlygas. W. y. o Kasdienė kalba iš esmės yra toji kalba. apie kurią kalba logika. netautologinių) apriorinių pagrindinių teiginių (43.Kaip antrinis kalbėjimas apie kalbą. SCHRODER. Todėl transcendentalinė logika eina prie sintetinių (t. C. kad formalioji logika būtinai remiasi kasdiene kalba (t. M. formalioji logika domisi tik mąstymo forma ir todėl yra tik "negatyvi tiesos sąlyga": "tačiau toliau logika negali eiti. turinines. Po šio pirmojo pakilimo eina platus nuosmukio tarpas.

5. A. formaliosios logikos taikymas filosofijoje taip pat remiasi jau diferencijuota filosofine problematika. anot vėlyvojo WITTGENSTElNO.2.) žymiai pranoksta tradicinę logiką savo griežtumu ir veiksmingumu. Kadangi formalioji logika.1). R. galima būtų patarti savo teiginius logiškai paanalizuoti ir formalizuoti. CARNAP ir K. yra grynas prietaras. Kaip.1. loginė analizė tik sąlyginai gali aprėpti gyvąjį kalbos vartojimą kalbiniuose žaidimuose. E. išvedimo taisyklės ir pan. BROUWER. 12). kad protas. WHITEHEAD.. įrankis). Priprastų prie apynasrio. esą formaliosios logikos taikymas filosofijoje yra neopozityvistinės (2. HlLBERT. LEIBNIZ. logika visiškai neutrali įvairių filosofinių sistemų atžvilgiu. kad daugelis neopozityvistų buvo taip pat žymūs logikai. LUKASIEWTCZ. b) bet daug pastarosios dėsnių nepriklauso pirmajai. GODEL.. kurį GOETHES "Fauste" Mefistofelis duoda studentui: "Pastudijuokit logiką. Lyginant su filosofija.A. {drausmintas gerai ir išdresuotas.1. J. N. Vis dėlto turi pagrindo patarimas. rašančių nepakeliamai sudėtinga kalba. L. Logistika ( = matematinė ar simbolinė logika) yra loginio skaičiavimo 174 ." (BOCHENSKI-MENNE. paaiškinamas tuo. 4. paprastinant ir aiškinant. Tada galbūt jie rašytų suprantamesnių stiliumi.. TARŠKI. 4. WHirEHEAD. kaip mokslas apie antrines sąvokas (4. taip ji tik sąlyginai gali aprėpti ir filosofinių kalbinių žaidimų kalbos vartojimą. formalioji logika yra organonas (instrumentas. ARISTOTELIS. J. c) logistikos raiškos priemonės (jos apibrėžimai." Formaliosios logikos taikymas filosofijoje gali nemažai prisidėti problemas suskirstant.3) nuostatos apraiška. Šie trys didieji formaliosios logikos raidos etapai sudaro vieningos formaliosios logikos tradiciją: "a) Visi tradicinės logikos dėsniai priklauso logistikos dėsniams.3 Filosofija ir formalioji logika Kaip formalusis mokslas. besiremianti kalbiniu buvimu-pasaulyje.4 Logistika ir metalogika Šiuolaikinėje formaliojoje logikoje skiriame dvi dideles sritis: logistiką ir metalogiką. Daugelis žymių logikų buvo taip pat žymūs filosofai (pvz.5. tačiau laikėsi skirtingų filosofinių pažiūrų.5. Daugeliui filosofų. yra visuomet antrinė refleksija. Todėl formalioji logika nėra filosofijos etalonas. WITTGENSTEIN). Paplitusi nuomonė. D.

Metalogika dažnai vadinama semiotika (iš gr.: Kalbos lygmenų skyrimas Pavyzdys: "Jonas eina į mišką" yra objektinės kalbos sakinys. Ženklo prasmė apibrėžiama grynai operatyviai. Tad loginis skaičiavimas yra "ženklų sistema su jai priklausančiomis operavimo taisyklėmis'' (BOCHENSKI-MENNE). vadinama objektine kalba. sema arba semeion = ženklas). jo garsinę ir rašytinę formą). kad tikriniai vardai žymi objektus. '"'Jonas" yra tikrinis vardas" yra metakalbos sakinys. kuri žymi objektinės kalbos ženklus. y. turi būti išsiaiškinta ženklų reikšmė ir vartojimas. kad.5.dalykų padėtį. Kalba. taip pat apie ženklų tarpusavio santykius. pagal kokias taisykles tam tikros kalbos ženklai turi būti vartojami. santykius ir dalykų padėtis. Antai dažnai sakoma. Ypač svarbus yra kalbos lygmenų (tipų) skyrimas: kalba. Skiriama trys ženklo matmenys ir. Jo 175 .savybes arba santykius. laikantis nustatytų operavimo taisyklių (kaip matematikoje). o Semantika yra mokslas apie ženklų reikšmes. predikatai . vadinama metametakalba ir 1. kad jais būtų galima '"skaičiuoti". apie ženklų santykį su tuo. ką jie reiškia. o sakiniai . atitinkamai.. Logistikai rupi atlikti tokį griežtą formalizavimą. šachmatai arba algebra yra toks skaičiavimas. Tam visiškai abstrahuojamas! nuo bet kokio turinio (4. trys metaloginės disciplinos: o Sintaktika yra mokslas apie ženklą kaip tokį (pvz. kuri žymi nekalbinius objektus. Metalogikoje aiškinamasi formalios loginio skaičiavimo prielaidos. kad ženklais (simboliais) galima būtų "skaičiuoti". t.1) ir eliminuojama (dažnai netiksli) kasdienė kalba. Pvz.. kuri žymi metakalbos ženklus. vadinama metakalba. Loginis skaičiavimas paprastai vyksta objektinėje kalboje. 21 pieš.teorija. Čia nekreipiama dėmesio į ženklo reikšmę ir jo vartojimą komunikacijai. savybes.1. Tai reiškia. Kalba. nustatoma. prieš sudarant loginio skaičiavimo sistemą ir joje "logiškai skaičiuojant".

2 Žodis ir reikšmė Ženklas yra tai. 12). Bet tam man reikalingos operavimo taisyklės. savo ruožtu padaryti skaičiavimo objektu. yra pasakęs: "Kretiečiai visuomet melagiai."Melagio" paradoksas. kad jeigu jis teisingas. p. ar ne? (RUSSELLO paradoksas). kad bet koks loginis skaičiavimas galiausiai remiasi (4. tingūs pilvai" (Tit 1. Jį cituoja apaštalas PAULIUS: "Vienas iš jų [kretiečių]. kur kalbantysis figūruoja kaip komunikacinių veiksmų dalyvis.2). kuris imasi uždavinio sudaryti katalogą visų tų katalogų. kurias turiu suformuluoti metametakalba.e. Matome.1 pabaiga) neformalizuota (kasdiene) kalba. Loginiai paradoksai atsiranda. Čia domimasi praktiniu komunikaciniu ženklų vartojimo kontekstu. kas nurodo kažką kita (ženklinamąjį). Jeigu kretietis sako: "Visi kretiečiai . jų pačių pranašas.5.melagiai". tai ar šis sakinys teisingas. 4.). Ar šis katalogas visų tų katalogų. Seniausias ir žinomiausias iš jų . tai jis klaidingas. ar klaidingas? Matome.m. gali save nurodyti. 4. pikti žvėrys.5. suprantama. 22 pieš. Kalbos lygmenų skyrimas ypač svarbus dėl to. Šias operavimo taisykles galiu. kad jo nepaisymas veda prie loginių paradoksu. kurie nenurodo savęs.4. Su panašiu paradoksu susiduria tas. kurį yra atradęs EPIMEniDAS (VI a. Kalbines išraiškas logikas traktuoja kaip ženklus (plg.: Semiotinis kubas pagal BOCHENSKI (2) 176 .operavimo taisyklės formuluojamos metakalboje. kurie nenurodo savęs. kai neskiriamos skirtingų kalbos lygmenų (tipų) išraiškos. o Pragmatika yra mokslas apie santykius tarp ženklų ir jų vartotojų.

Bendrumas gali būti suprantamas dvejopa reikšme . Kartais "sąvoka" suprantama kaip žodis kartu su savo reikšme. Petras skaito. Predikatai yra bendri. bet jų nežymi. FREGE). visuma daiktų. kad predikatas "langas" žymi ne tik štai šį langą. Tikriniai vardai ir aprašai objektams atstovauja arba juos "žymi" (G. o Intensija (čia: reikšmė) yra tai.ekstensine ir intensine.Žodžiai irgi yra ženklai. kurį galime pavadinti akustema. o Predikato ekstensija (kitaip: apimtis) yra jo designatų klasė (t..tik žodžio reikšmė.. y. Tai juokinga. Tačiau šio žodžio vartosena nėra vienareikšmė. žodį atitinkančią psichinę būseną vadiname psichema. Bet kam atstovauja arba ką žymi predikatai? Juk akivaizdu. yra tai. akustiškai suvokiamą ženklą. y. o gestais reiškiamą žodį . 12. t. Vietoje tikrinio vardo dažnai vartojami aprašai. Juos vadiname predikatais.. Tikriniai vardai (pvz. "Aristotelis". kurie objektą atitinka arba neatitinka. kartais . kuriuos jis žymi).—2217 177 . "Šiaurės Atėnai". Todėl scholastai juos vadindavo universaliomis. (A. kieno atžvilgiu predikato designatai panašūs. Intensija dažnai taip pat vadinama sąvoka.kinema. arba reikšmė. "šis kalnas") arba kitokios išraiškos (pvz. Ją atitinkantį rašytinį ženklą vadiname grafema. "Lietuvos karalius"). "Nemunas") atstovauja objektui. Jie greičiau žymi objektus (designatus) pagal apibrėžtas reikšmes. 15) 432. ką jis apie objektą taria. ką predikatas išreiškia. sąvokas). Antai predikato "karvė" ekstensiją sudaro visos karvės. kurie atstovauja objektui arba jį žymi. MENNE. Tad intensija. Čia vartojami parodomieji žodžiai (pvz.. parodomųjų žodžių ir predikatų jungimai (pvz. Predikatai pažymėti kursyvu: Sokratas yra filosofas. Tai-klevas. Įsidėmėkime: Predikatai išreiškia intensijas (reikšmes. "štai čia"). o Žodžius. Žodį pirmykštėje reikšme mes suprantame kaip žmogaus kalbos padargais artikuliuotą.1 Tikriniai vardai ir predikatai Išskirsime dvi svarbias žodžių grupes: o Žodžius. "Palanga".

kad jų designatai tam tikru būdu susiję.4). kas empiriškai duota (1. ARISTOTELIS skiria dar atsitiktinį ir neatsitiktinį daugiareikšmiškumą. Ingridai). "Žiedas" žymi šiuos designatus daugiareikšmiškai. Kadangi filosofijai visuomet rūpi neempirinės empiriškumo sąlygos (1. kad jie sveiki.1.5. priskyrimas). Sis klausimas veda prie atribucijos 178 . Kristina ir Pranas yra žmonės" žodis "žmonės" reiškia tą patį visų trijų designatų atžvilgiu. Du skirtingi daiktai žymimi tuo pačiu žodžiu skirtingomis jo reikšmėmis. kai juo žymime ant piršto nešiojamą papuošalą. Čia tuo pačiu žodžiu skirtingomis reikšmėmis žymimi du skirtingi daiktai.4JS22 Vienareikšmiškumas ir daugiareikšmiškumas Santykius tarp žodžių. o todėl. "Žmogus" vienareikšmiškai žymi tris designatus. visuomet iškyla klausimas.5. Tad vieną ir kitą galima vadinti "galūnėmis". nes vienas daiktas "priskirtas" kitam. Atsitiktinio daugiareikšmiškumo atveju žodis tik atsitiktinai susijęs su visiškai skirtingomis reikšmėmis (pvz. reikšmių ir objektų vadiname semantiniais santykiais (4. o Daugiareikšmiškumas: Vienodo pavidalo žodžiai skirtingomis reikšmėmis žymi skirtingus objektus. naudojanti perkeltines reikšmes. kalba.3. nes jie teikia sveikatą žmogui (pvz.1). kaip. pvz.5). raudonus Ingridos skruostus ir apie vaisius. t. Taip pat skirtingi kalbos lygmenys (tipai) yra susieti tarpusavyje proporcijos analogija (4. Analoginė kalba svarbi filosofijai. Antai kalbame apie "besijuokiančią pievą". Sakome apie Ingridą. ir visai ką kita.lot. o Proporcijos analogija (proportionalitas . ARISTOTELIUI priklauso žinomas žodžio "sveikas" pavyzdys. "žiedas"). Antai žodis "žiedas" reiškia viena. Atskira proporcijos analogijos forma yra metaforinė kalba. kaip pelekų su žuvimis. Tikrąja prasme tik pati Ingrida gali būti sveika. Vaisiai yra sveika.3 ir 1. Sakinyje "Brigita. Pagal ARISTOTELĮ.. kadangi jie tarpusavyje susiję tais pačiais arba panašiais santykiais. matematikoje: "2:4 = 3:6"). kaip šį neempiriškumą kalbos priemonėmis ^gauti iš to. nes jie rodo. nes žydinti pieva kažkuo primena besijuokiantį žmogaus veidą. dviejų (ar keleto) santykių santykis. sparnų santykis su paukščiais yra toks pat.. vienas daiktas priklauso nuo kito arba jį nurodo.1.1. kai juo žymime žydinčio augalo dalį. Ingridos raudoni skruostai yra sveiki.4). Galime išskirti du pagrindinius analogijos tipus: o Atribucijos analogija (attributio = lot. Sis neatsitiktinis daugiareikšmiškumas vadinamas analogija.. ARISTOTELIS skyrė du pagrindinius semantinių santykių tipus: o Vienareikšmiškumas: Vienodo pavidalo žodžiai žymi ta pačia reikšme skirtingus objektus.4. y. Neatsitiktinio daugiareikšmiškumo atveju žodžiai yra vienodo pavidalo ne atsitiktinai. kad Ingrida sveika.

Antai mes galime nustatyti. transcendentalinės sąvokos (būtis.analogijos struktūros. kurios savo ruožtu atributiškai santykiauja su substancija.kaip rūšinis (specifinis) skirtumas. analizuojame žodžio "senbernis" vartoseną ir apibrėžiame "senbernį" kaip "nevedusį vyrą". būties analogija (Analogia entis) buvo viena pagrindinių filosofijos temų.1). aiškiname pasiremdami kalbos vartosena. Tad apibrėžiamąjį dalyką. kaip tam tikrą žodį norime vartoti. pvz. kaip akcidentinis apibrėžtumas su substancija. Porfyrijaus medis (3. o Analitinis apibrėžimas gaunamas analizuojant apibrėžiamąjį žodį ar sąvoką (= lot. Universalijos tai bendros sąvokos.3). Mes patys nustatome.1). kad.4. o Sintetinis apibrėžimas yra nustatymas.2) teikia daug šios rūšies apibrėžimų. Čia mes neanalizuojame esamos vartosenos.2. juk pirmine prasme jie žymi substanciją. jungiantis Kauną su Klaipėda".2. Mes čia apsiribosime vienareikšmėmis universalijomis. kur "jusli būtybė" figūruoja kaip giminė. Kadangi ši problema ir daugybė kitų filosofijos problemų yra susijusios su žodžio "būtis" daugiareikšmiškumu.5J! . o antrine (kaip "sveikumo" pavyzdyje) . grožis) būtinai yra analoginės ARISTOTELIO atribucijos analogijos prasme.2 4.1. "Aktas" ir "potencija" (3. jungiantis Kauną su Klaipėda 4.tai apibrėžimas per giminę ir rūšinį (specifinį) skirtumą. sukėlė vadinamąją universalijų problemą. definiendum). Klasikinė analitinio apibrėžimo forma . bet nustatome būsimą kalbos vartoseną. Šia prasme "žmogus" buvo apibrėžiamas kaip "protinga jusli būtybė".3. Pvz. kad substancinė forma taip pat santykiauja su materija. tiesa.2. nes substancinė forma ir akcidentinis apibrėžtumas vadinami aktu todėl. definiendumą. 7. bet jau proporcijos analogijos prasme..2. Tarp definiendumo ir definienso logikai rašo ženklą" = df".o transcendentalijos kategorijas peržengia (3. Svarbiausi analogijos panaudojimo filosofijoje atvejai šie: Kadangi kalbos vienareikšmiškumas baigiasi ties kategorijomis (3.2.2) taip pat yra analoginiai žodžiai..4 Universalijų problema Tas faktas.2. Iir4. Apibrėžimus taip pat galima suprasti kaip sutartines santrumpas. vienis. kad predikatai gali būti interpretuojami ekstensiškai ir intensiškai (4.3 Apibrėžimas Galime išskirti analitinius ir sintetinius apibrėžimus. "Žemaičių plentas" bus vartojamas vietoje "plentas.akcidentines kategorijas.2.5.5. Analogijos problema tapo ypač svarbi filosofinėje teologijoje: Apie Dievą gali būti kalbama tik analogine kalba. Tad galime rašyti: Žmogus Žemaičių plentas = df protinga jusli būtybė = df plentas. gėris. 179 . o "protinga" . Pagal tai apibrėžiamoji išraiška ( = definiendum) yra apibrėžiančiosios išraiškos ( = definiens) sutrumpinimas.

vardu Sargis. nesuvokia.2.1. kuris tiesiogiai veda į šmėklišką metafiziką (4.nuo šio šuns atskirą. antra vertus. Kaip šį bendrumą paaiškinti? Pradžioje apibūdinkime dvi kraštutines pozicijas: o Universalijų realizmas: Jis taria. kad pats PLATONAS savo vėlesniuose darbuose universalijų realizmą atmetė kaip nepagrįstą. Universalijų realizmas teigia bendrųjų turinių idėjų savaimingumą. Bet kad šią idėją ir realų žmogų galima būtų pavadinti "žmogumi".5. o Nominalizmas: Jis taria.3.). išvaizda. kurie pasižymi panašiais empiriniais požymiais (dydžiu. Ji gali būti aiškinama tik kaip 180 . Tektų pripažinti žmogaus idėją. bet daugeliui daiktų (panašių daiktų klasei). tam tikrą empirinį daiktą pavadinu "kate". Nominalizmas.1. kad universalijos tėra vardai (lot. o "šuo" . tai sakinyje "Sargis yra šuo" žodis "Sargis" žymi šį mano šunį. nepaisant visų galimų jų skirtingumų. Vieną iš jų atskleidė PLATONAS vadinamojoje "trečiojo žmogaus" aporijoje: Jeigu realus žmogus ir idealus žmogus yra vienas nuo kito atskirti. kad turime trikampiškumo sąvoką ir. kuri apimtų realų žmogų ir idealų žmogų. remdamiesi tik šia sąvoka. Bet nereikia pamiršti. Šitaip žodis "katė" interpretuojamas grynai ekstensiškai ir todėl jis neturi jokios reikšmės. kurie nieko nereiškia. (4. Bet ši sąvoka negali būti redukuota į juslinius empirinius vaizdinius. Tokios universalijos yra predikatai. Abi šios kraštutinės pozicijos pasirodė filosofiškai nepagrindžiamos.2). taip ir universalijos (predikatai) žymi šias idealias esybes.1) žymi realius daiktus. tai kyla klausimas.2. Antai jeigu turiu šunį. kurie.nekreipdami dėmesio į analogines universali] aš (4. Antai žodis "švedas" sako apie visus švedus tą patį. kaip tai parodė HUSSERLIS (2. Todėl ir šiuos daiktus vadinu "katėmis". kad panašumas visuomet grindžiamas tapatumu. ši koncepcija dažnai gretinama su PLATONO idėjų doktrina (1.8. vadiname juos abu tam tikru požiūriu "panašiais". kas esama daugiau daiktų. kurios kažkokiu būdu yra atskirtos nuo realių. Tuo visai nenorime paneigti idėjų Dievo prote doktrinos. kodėl abu juos vadiname "žmogumi". turėtų būti nuo idėjų atskirti daiktai? Ši pozicija susiduria su daugybe ontologinių ir epistemologinių aporijų. bendrą šuns apskritai idėją.1). Kaip tikriniai vardai (4. idealios esybės.. elgesiu ir 1. Tada pastebiu. kaip ir tas daiktas. yra realių daiktų ženklai. Juk šios idėjos Dievo prote toli gražu nėra mūsų žodžių reikšmės.3).2). kurie tapačia intensija žymi skirtingus designatus. vėl reikalinga žmogaus idėja ir 1.5.1.1. egzistuojančių daiktų. Nominalizmas dažniausiai yra empiristinės pozicijos išraiška.1). kad egzistuoja bendros. nomen).2. Smailųjį ir bukąjį trikampį tik todėl galime pavadinti "trikampiu". Tad jos yra žodžiai. kurį pavadinau "kate". Pvz. kaip ir tikriniai vardai. o tik žymi. Skirtingų daiktų panašių empirinių požymių pagrindu šie žodžiai taikomi ne tik kaskart atskiram daiktui. Juk kas gi turėtų būti šios atskirtos nuo daiktų idėjos? Ir kas.

dirbtinių daiktų sąvokos. II. kad viskas būtų redukuojama į jusliškai aprašomus terminus. Kaip rodo žemiau pateikiamas tekstas. taip pat akcidencijų "medžiuose" figūruojančios sąvokos. sujungiami elementarūs teiginiai (pvz. nei seno) vaizdinio. Teiginių logika 181 .2).1.. Pagaliau vaizdinius reikia griežtai skirti nuo sąvokų. pvz. pvz. pirmiausia neatsiejamų savybių sąvokos. rodo PORFYRIJAUS medis (3. ūgis. 476 f. sumanumas ir 1. "Vilnius yra palei Nerį") ir sudėtinius teigimus. 3.4. lytis...6).3. Platesne prasme ontologiškai reikšmingos tos universaluos. Ontologiškai tik netiesiogiai reikšmingos yra netikrųjų būtybių sąvokos (3.2. 4. Kokiu mastu universaluos išreiškia ontologines apibrėžtis? Ši universalijų ontologinės reikšmės problema grąžina mus prie pagrindinių ontologijos klausimų (3.2.2). pvz.). kurios nėra natūraliosios substancijos ar jų apibrėžtys. Sudėtiniuose teiginiuose jungtimis "ir".) Sąvokų (universalijų) neįmanoma redukuoti į (juslinius) vaizdinius arba jas pagal juos aiškinti. būtent intelekto darinys (plg. ir bet kurios objektų aibės atžvilgiu esama be galo daug sąvokų. nominalizmo negali išgelbėti ir empiristinė abstrahavimo teorija: Tradicinėje filosofijoje. amžius. plaukų spalva. gali būti paaiškintas tik kaip nejuslinės. paliekant tik panašumus. tų būtybių. sąvokos "žmogus" abstrahavimas vaizduojamas taip: imami atskiri žmonės ir mintyse atsiejami jų skirtingumai (pvz. kuri išreiškia natūralios substancijos esmę.. t.. Mes skiriame elementarius teiginius (pvz. Bd.. nes jos yra dvasinio pažinimo darinys. nei vyro.2. dvasinės sąvokų sudarymo galios padarinys.2.1. bet puikiausiai yra sąvoka "žmogus". pvz. Ontologiškai reikšmingiausia sąvoka yra toji.1. negali būti "abstraktaus" žmogaus (nei aukšto.2).6. kurios turinys nėra apibrėžtas nei ūgio.3.1 Įvadas. nei žemo. sąvoka "žmogus" išreiškia žmogaus esmę. (KUTSCHERA (1). kad daugybę skirtingų daiktų galime vienareikšmiškai pažymėti taip pat skambančiais žodžiais.1. kurios figūruoja giminių ir rūšių skirtumų "medžiuose" ir kurios galį būti kildinamos iš natūraliųjų substancijų. Tačiau tokia sąvokos sudarymo iš atskirų objektų idėja . nei amžiaus požiūriu.nejuslinis dvasinės galios darinys. Panašiai kaip empirizmas.4.. Tas faktas. kurios bendros visiems šios aibės elementams.53 Teiginių logika Teiginys žymi tam tikrą dalykų padėtį.2.2. nominalizmas siekia eliminuoti būtent šią dvasinę galią. nei jauno. be atsitiktinių savybių žmogaus vaizdinys laikomas bendru žmogaus vaizdiniu arba žmogaus sąvoka. gautas abstraktus.. kaip. 4. kaip tai. "Sokratas yra atėnietis ir Telšiai yra Žemaitijos sostinė"). y. Pačioje universalijų problematikoje galime išskirti skirtingos ontologinės svarbos universalijas. nei lyties.. Plačiausia prasme ontologiškai reikšmingos yra natūraliųjų substancijų akcidencijų sąvokos (3.2. Intelektas sukuria iš juslinės medžiagos bendrąją sąvoką (intensiją).2). nei moters.atsiejant arba nekreipiant dėmesio į skirtingas savybes -yra aiškiai avantiūristinė: Iš objektų niekuomet negaunama sąvoka. 4. "arba" ir pan.3.

vadinamų jungtimis. "arba". teiginys "New Yorke lijo 1960. Jeigu priimamos trys reikšmės (pvz. Pavyzdys: Petras mokosi griežti violončele ir Burgundijoje nuimamas vynuogių derlius. kurią vaizduosime simboliu "^". Tai loginės dalelytės.domisi teiginių jungimu. Dabar įvedame naują grupę žodžių.15 vai. "falsifikuota"). kurią jis vaizduoja.53. Kaip konjunkcijos teisingumo reikšmė priklauso nuo abiejų teiginių teisingumo reikšmės? Sakome: jeigu p teisingas ir q teisingas.. Formaliajai logikai pakanka šio apibrėžimo. Jai nerūpi nei teiginių forma. Teiginiai pasižymi svarbia savybe: jie gali būti teisingi arba klaidingi. Ką .. Šia prasme kalbama apie dvireikšmę logiką."q". Centrinis teiginių logikos klausimas skamba taip: Kaip jungimo būdu gautų sudėtinių teiginių teisingumo reikšmė priklauso nuo jungiamųjų teiginių teisingumo reikšmės? (KAMLAH/LORENZEN. kai dalykų padėtis. 153). 4. TARSKIO tiesos apibrėžimu. Pavyzdžiui.1 Teiginių junginiai 4.1. kurios jungia teigimus. Yra lygiai 16 dviejų teiginių jungimosi galimybių dvireikšmėje logikoje. o vien PI jungimo forma. "neapibrėžta". Bet galima įvesti daugiau negu dvi reikšmes. Jis skamba taip: Teiginys ". Teiginius "Lyja" ir "Gatvėse šlapia" galime sujungti į teiginį "Jeigu lyja.4 10.4 10. yra tikra. jeigu New Yorke lijo 1960. vietos laiku.1 Konjunkcija Ji sudaroma du teiginius sujungus jungtimi "ir". turėsime apsvarstyti vėliau.15 vai. "jeigu .II. Teoriškai galima sukonstruoti kiek norint daug daugiareikšmių loginių skaičiavimų. Vietoje pirmojo teiginio rašant "p" ir vietoje antrojo . konjunkcija simboliškai vaizduojama kaip "p^q". Jungtys yra tokie žodžiai kaip "ir". kad teiginys yra tada teisingas.1. nei jų turinys. jeigu. tai gatvėse šlapia". Mes išskyrėme dvi teisingumo reikšmes: "teisinga" ir "klaidinga". Kiekvienas iš pirmųjų dviejų teigimų turi tam tikrą teisingumo reikšmę.tai" ir 1.. Daugelis logikų pasitenkina garsiuoju A. kuris filosofiškai mažai turiningas.II. "verifikuota".. Smulkiau panagrinėsime penketą jų. Taigi teiginys turi teisingumo reikšmę. vietos laiku" yra teisingas būtent tuo atveju." yra teisingas tada ir tik tada. Naujojo teiginio teisingumo reikšmė priklauso nuo pirmųjų dviejų teigimų teisingumo reikšmės ir nuo jų sujungimo būdo. tai p^q teisin- 182 .. Tai reiškia.53. tai kalbama apie trireikšmę logiką arba trireikšmį skaičiavimą.7 reiškia "teisinga" ir "klaidinga" filosofine prasme.

kurią atitinka žodžiai "jeigu. kai bent vienas iš abiejų teiginių teisingas. o ne jais reiškiamų dalykų sąsaja. 4.didis kompozitorius".klaidingas.kai p ir q teisingi.3 Implikacija Ji sudaroma panaudojant jungtį. žodis "arba" nėra vienareikšmis.2 Disjunkcija Ji sudaroma panaudojant jungtį. Tad disjunkcija teisinga. Tiesa. Rašome "p Vq". Įprasta tai vaizduoti lentele: Konjunkcija Disjunkcija Implikacija (Paaiškinimas: "T" reiškia "teisinga". Implikacija išreiškia ne priežastinį ar tikslinį dviejų dalykų padėčių ryšį. kai pirmasis teiginys teisingas. kurią atitinka kasdienės kalbos žodis "arba". Jeigu p klaidingas."klaidinga") 4. Jeigu p klaidingas ir q klaidingas. tai p^q klaidingas. o q klaidingas. Jeigu p teisingas. Vadinasi.tai" taip pat nėra vienareikšmiai.53.arba rusas". Pavyzdžiu galime paimti teiginį: "Jeigu Kaunas yra Lietuvos miestas.1. Logikai rūpi tik teiginių ryšys.1. 183 . o q teisingas. "K" . tai Bethovenas . Implikacija tik tada klaidinga. Ją užrašome "p-»q". Kai sakoma "X yra lietuvis. o tik formalų pakankamos sąlygos ryšį. Tačiau kasdienės kalbos žodžiai "jeigu.. tai p^q klaidingas..53.konjunkcija teisinga tik tada.gas..tai". o antrasis .. šis "arba" leidžia vieną iš dviejų arba abu. Disjunkcijos jungtis nėra griežtai alternatyvinė. tai p^q klaidingas.

o Skliaustai.. ir. "p *»q" kaip "p tada ir tik tada. Pvz. Matematinėje logikoje vietoje skliaustų dažnai naudojami taškai. Ekvivalentiškumo jungtis išreiškia būtiną ir pakankamą sąlygą. Įveskime dar du simbolius: o Neiginys.53. kai abu teiginiai turi vienodas teisingumo reikšmes.2 Logikos dėsniai Žemiau suformuluosime keletą teiginių logikos dėsnių.5 Ekvivalentiškumas Kasdienėje kalboje jis gali būti reiškiamas jungtuku "tada ir tik tada".. Rašome "p^ą". X nėra ir tas.5.4 Griežtoji alternatyva Kasdienėje kalboje ji išreiškiama žodžiais "nėra kartu. "X nėra kartu gydytojo ir kunigo brolis". jis yra vienas kuris iš jų arba nei vienas.tai sudėtiniai teiginiai.".. Ekvivalentiškumas tik tada teisingas. Kalėdos yra pirmadienį". ir kitas. Rašome "p Į q". kai q". 4. Paprastumo dėlei vartojame lenktinius. laužtinius ir figūrinius skliautus.3. kaip tai daroma algebroje.1. Pamėginkite dabar perskaityti dėsnius pagal tai. 184 . Dešinėje pusėje pateikti loginių dėsnių pavadinimai. kai Šv..53.1. 4. Pavyzdys: "Naujieji Metai yra sekmadienį tada ir tik tada.. pvz. Jis vaizduojamas simboliu p" skaitomas "ne p".. Teiginių logikos dėsniai .4. kaip buvo apibrėžti simboliai. kurie gali turėti tik teisingumo reikšmę T.

5. Šveicarijos.23 pieš. kiek tikrinių vardų predikatas riša.4 Predikatų logika Grįžkime prie 4. 4. modus tollendo ponens = sakymo būdas..tai. Čekoslovakijos. modus tollendo tollens = sakymo būdas.1 skyrelio. Vengrijos. pvz.. Mes skiriame teiginį ir teiginio formą.filosofas".4. 4. modus ponendo ponens = sakymo būdas. Jugoslavijos ir Italijos" predikatas "yra tarp" yra net aštuonvietis. "miega" teiginyje "Birutė miega". inversija = apgręžimas. kai teigimu teigiama. "mokė" teiginyje "Aristotelis mokė Aleksandrą Didįjį" ir "myli" teiginyje "Kazimieras myli Karoliną".5.) 4.1..4 J Elementarus teiginys ir teiginio forma Elementariame teiginyje tikrinis vardas (arba aprašas) jungiamas su predikatu. "didesnis už" teiginyje "Petras didesnis už Editą". kai neigimu neigiama.: Teiginių logikos dėsniai (Kai kurių žodžių paaiškinimas: asociatyvumas = sujungiamumas. "seka" teiginyje "Senelė seka vaikams pasaką". Dviviečiai predikatai yra.5.5. pvz. Vienviečiai predikatai . Teiginyje "Austrija yra tarp Lichtenšteino. Vakarų Vokietijos. redukavimas = čia: supaprastinimas. dviviečius ir daugiaviečius predikatus pagal tai.1 Vienviečiai ir daugiaviečiai predikatai Kalbame apie vienviečius. "yra sandauga" teiginyje "6 yra 2 ir 3 sandauga" ir 1. "Sokratas yra filosofas" .2. Tam dažnai panaudojama jungtis "yra". Ten tikrinius vardus (ir aprašus) atskyrėme nuo predikatų. kai neigimu teigiama. pvz. Triviečiai predikatai yra.elemen- 185 . "filosofas" teiginyje "Sokratas .

Po to pakeiskime predikatą "filosofas" predikatiniu kintamuoju.4 Formalizavimas Pamėginkime keletą kasdienės kalbos teiginių išversti į simbolinę predikatų logikos kalbą. Toliau. y. 4. Dažnai esama skirtingų lygiaverčių vertimo ar formalizavimo galimybių. vietoje "gulbė" . laisva vieta bet kokiam tikriniam vardui ar aprašui.rūkaliai. Jis reiškia. Vietoje "grybas" naudojame "G". kad x nėra P".5. Vietoje "baltas" naudojame "B". atitinkamai. ir pažymėkime jį simboliu "P". 4.5. su kuriomis susipažinome teiginių logikoje. kuriam galioja. Jis reiškia. Vietoje "logikas" naudojame "L". Dabar pakeiskime tikrinį vardą "Sokratas" individiniu kintamuoju.1).43 Kvantoriai Kvantoriai . t. laisva vieta bet kokiam predikatui. priklauso ir predikatų logikai (plg. y. kad x yra P" ir "(3x)~lPx" skaitome: "bent vienam x galioja.4. ir pažymėkime jį simboliu "x". Imkime pavyzdį: o "Kai kurie grybai nėra nuodingi". Šitaip gausime elementaraus teiginio formą "Px". Be to. kurie visuomet surišti su individiniais kintamaisiais.tarus teiginys. Jam naudojame simbolį skaitome: "bent vienam x galioja". t. predikatais> iš teiginio formos vėl gaunamas teiginys. 4. kad x yra baltas ir x yra gulbė". Jam naudoj ame simbolį skaitome: "visiems x galioja". o "Visi logikai .tai ženklai."G" ir rašome: Skaitome: "Yra bent vienas x. o Egzistavimo kvantorius (arba partikuliarizatorius). Skaitome: "Visiems x galioja: jeigu x yra logikas. \isosjungtys.3. Kintamuosius pakeitus tikriniais vardais ir. Mes naudojame du kvantorius: o Bendrumo kvantorius (arba generalizatorius).rūkalius". skaitome: "visiems x galioja. 186 ."R" ir rašome . tai x . vietoje "rūkalius" . o "Yra baltų gulbių". "kad teiginio forma visais jos laisvų vietų užpildymo atvejais duoda teisingą teiginį" (MENNE) .5. "kad bent vienas laisvos vietos užpildymo atvejis duoda teisingą teiginį" (MENNE).

.5 Logikos dėsniai Pateikiame dar keletą logikos dėsnių. pvz."N" ir rašome: 'H(Vx)(Gx-*Nx)". pvz. Predikatų logiką (4. išvardinkime juos ir formalizuokime: o A-teiginiai yra bendrieji pozityvūs:" . šįkart iš predikatų logikos: 4.1). o I-teiginiai yra daliniai pozityvūs:" . y. o O-teiginiai yra daliniai negatyvūs: " grybai nėra nuodingi".5.5. Pradedame individais. teigiu) ir nego (lot. 4. pvz. I ir O yra pirmosios balsės žodžiuose affirmo (lot. pvz.vietoje "nuodingas" .4..5. 4. "Visi žmonės .4) domina tai. t.. "Joks gyvū. tai x.rūkaliai". kaip individams taikomi predikatai. E.5. t. y. '. kuriam galioja. neigiu). "Yra bent vienas x. Bet galime taip pat rašyti: "(3x)(GxA~'Nx)".5 Klasių logika Esame išskyrę predikatų ekstensiją ir intensiją (4.nuodingas".mirtingi". o E-teiginiai yra bendrieji negatyvūs: nas nėra augalas". kuriems taikomas tam tikras predikatas. "Kai kurie britai '. 187 .6 Tradicinis teiginių suskirstymas Tradicinė predikatų logika skiria keturias teiginių rūšis.4. "Kai kurie Raidės A.2. kad x yra grybas ir x nėra nuodingas". "Ne visiems x galioja: jeigu xyra grybas..5. Klasių logikai pirmiausia rūpi ekstensionalusis aspektas.

sankirta ir skirtumas 188 .kvadratų klasė. Tada tos merginos.1 Klasių junginiai Klasės gali būti tarpusavyje jungiamos [vairiomis jungtimis. Klases sutrumpintai žymėsime didžiosiomis raidėmis "K".Galime postuluoti: Kiekvienas vienvietis predikatas (4. "L" . sankirtą ir skirtumą galime pavaizduoti grafiškai: Sąjunga: M U N Sankirta: M O N Skirtumas: M . t.5. Jas sujungiant. "L" . sodininkai arba ir vieni. kuriems galioja: x yra K elementas arba x yra L elementas). kurie nėra kvadratai. o Skirtumas: Tegul "K" bus stačiakampių klasė. kurie yra muzikantai. kuriems galioja: x yra M elementas ir x yra N elementas).4. taip sukuriant naujas klases. apibrėžia klases.5. kuriems galioja: x yra K elementas ir x nėra L elementas). Pvz. ''M" bus merginų klasė. ir kiti. kurios yra abiturientės. Apibrėžkime ją: M N= ( = klasė visų x. gaunama jungtinė klasė "K L". Taigi "x€L" skaitome kaip "x yra klasės L elementas". klasė visų tų. "K" bus muzikantų klasė. Išvardykime keletą jų: o Sąjunga: Tarkime. o katalikų klasę "K". "mėlyni automobiliai" ir 1.5.N 25 pieš.1) apibrėžia tam tikrą klasę. 4. Jungtinę klasę galime taip apibrėžti: K L= (= klasė visų x. ''Kauno gyventojai".abiturientų klasė. "N>! . "M". Vietoje "yra (klasės) elementas" rašysime "E". Klasių M ir N sąjungą. tai "a K" reiškia ''Petras yra katalikas".. Stačiakampiai. "gydytojai". "filatelistai". sudarys skirtumo klasę "K"-"L". y. Apibrėžkime ją: K-L = ( = klasė visų x.sodininkų klasė. "L".1. o Sankirta: Tarkime.: Klasių sąjunga. sudarys minėtųjų klasių sankirtą "M N". Jeigu Petrą žymėsime raide "a".

Pagal predikatų logikos formalizaciją (4.arba". o Klasių K ir L perkirtimas.5.4. K _ T — L. Be to.6) apibrėžėme predikatų logikos terminais.6) loginiame kvadrate galiotų tik prieštaringumas. tariame. Jos lentelėje dešinėje pusėje turėtų būti rašoma "KTTK". 4. Sakome "K sub L": K L= Pavyzdys: K tebūnie anglai. kad S ir P nėra nulinės klasės. Čia susiduriame su mums dar nepažįstama jungtimi.5. Dviejose eilutėse po jais pateikta predikatų ir klasių logikos terminais jų forma. su PORFYRIJAUS medžiu 3.4. o Klasių K ir L subsumpcija. (">-<"). y. I. nei P nėra viską apimanti klasė arba visų objektų apskritai klasė.ir O-teiginius. Skiriame prieštaringumo.2 skyrelyje). Sakome "K lygi L". L . tuščios be elementų klasės. L .žmonių klasė. Teiginių logikos išraiška apačioje turi parodyti.ir O-teiginių.5. E-. t.2 Teiginiai apie klases Ką galima pasakyti apie dvi klases? Keletas svarbių teiginių apie klases yra šie: o Klasių K ir L lygiareikšmiškumas.6 Loginis kvadratas Loginis kvadratas duoda mums galimybę išnagrinėti priešybes (opozicijas) tarp A-. Sakome "K kerta L". E-. Tariame. bet ne kitos priešybės. kad ir teiginių logikoje esama šių priešybių analogų. Paaiškinimas: Keturiuose kvadrato kampuose surašyti A-. kitaip sakant.) "P" skaitome kaip "P brūkšnys" (= df klasė visų x. K ir L turi bent vieną bendrą elementą.4. 189 . (Čia pasirinktos didžiosios S ir P raidės. K L= Pavyzdys: Bent vienas Vilniaus gyventojas yra logikas. kontravalencija. taip pat galime apibrėžti klasių logikos terminais: A-teiginys = df S P I-teiginys = df S P E-teiginys = df S O-teiginys = df S Paaiškinimas: S ir P yra klasės.5. kadangi jos yra žodžių "subjektas" ir "predikatas" pirmosios raidės. O-teiginiai. I-. Pačios priešybės formalizuojamos teiginių logikos terminais. kad S ir P yra apibrėžtos klasės.5. I. kurią galime skaityti kaip griežtą "arba .4. kad nei S. A-. E-.britai (plg. priešingumo ir popriešingumo priešybes (bei subsumpcijos santykį). kurie nėra P elementai). kuriuos aukščiau (4. — Pavyzdys: K tebūnie protingų juslių būtybių klasė.

Išvada yra baigiamasis teiginys ("Vadinasi.žmogus").žmogus. antrąją . I. AAI ir 1. Tipiška išvada botų: Visi rūkaliai . "Visi rūkaliai . I. Ją domina klausimas: Kokios turi būti predikatų ar klasių logikos prielaidos.6). kad iš dviejų tokių prielaidų logiškai plauktų tam tikra išvada? Prielaidos yra pirmieji silogizmo teiginiai (pvz. kai. kurios trejeto teiginių grupės čia leidžia sudaryti taisyklingus silogizmus.žmonės. paėmus tam tikras prielaidas.mažąja prielaida.7.5.5.žmonės" ir "Petras rūkalius").rūkalius.7 Silogistika ARISTOTELIS taip apibrėžia silogizmą: "Silogizmas yra samprotavimas.. Petras . Petras .1 Taisyklingų silogizmų kombinacijos Apsiribosime išvadomis. AAE. "Silogizmą" verčiame kaip "išvada" arba "išvedimas". 24b). daromomis naudojantis A-. Tokių galimų 190 ." (Pirmoji analitika I.ir O-teiginiais (4. Petras . Mus domina.1. Vadinasi.4.4. E-.5. iš jų būtinai plaukia kažkas nuo jų skirtinga. 4. iki 000). Nuo ARISTOTELIO laikų silogistika sudaro svarbią logikos dalį. Pirmąją prielaidą vadiname didžiąja. Atlikime pratimą! Surašykime visas čia galimas trejetų kombinacijas (būtent AAA.

OE ir OO.7J Išvedimo figūros Skiriame keturias silogizmo figūras. EIO. Vadinasi. OAO. nil inde sequetur. AII. EIO. kaip silogizme gali išsidėstyti trys sąvokos. AEE.. EAO. visi lokiai yra gyvos būtybes" išvada daroma pagal pirmosios figūros modus Barbara o Antroji figūra: Pagal ją galima daryti išvadas kombinacijose EAE. 4. o Iš dviejų dalinių prielaidų neseka niekas. Surašykime šias keturias figūras: o Pirmoji figūra: Pagal ją leistinos išvados kombinacijose AAA. Scholastai čia sukūrė hegzametrą Barbara Celarent Darii Ferioque primae.) Neigiama prielaida silpnesnė už teigiamą. kuri turi figūruoti vienoje prielaidoje. EAE. pvz. kuri turi figūruoti abiejose prielaidose. (Nil sequitur geminis ex particularibus umquam. dalinė už bendrą.vidurinioji sąvoka . (Peiorem sequitur semper conclusio partem. Tad turime išbraukti. 100. ir išvados predikato sąvoka ("P"). IAA ir IEI..5.. AAI.) Turime išbraukti. prasidedančias raidėmis EE. EO. (Pagal scholastų hegzametrą: Ambae affirmantes nequeunt generare negantem. išbraukime visas tas trejetų grupes. Dabar. Pirmų keturių žodžių balses žymi šias keturias trejetų grupes Silogizme "Visi žvėrys yra gyvos būtybes Visi lokiai yra žvėrys. EAE. 191 .("M").kombinacijų yra lygiai 64. EIO ir AOO. o Iš dviejų neigiamų prielaidų neseka niekas. AEO. Lieka šios kombinacijos: AAA. AOO. Išvada negali būti stipresnė už silpniausiąją prielaidą. Tik jose galimi taisyklingi silogizmai.) Tad reikia išbraukti visas kombinacijas. kur tikrai negalimas joks taisyklingas silogizmas. pvz. būtent . IAI. IEO. Jos sudaromos pagal tai. IAO. o Išvada visuomet seka iš silpnesnės prielaidos. kuri taip pat turi figūruoti vienoje prielaidoje. AEE. pvz.) Taigi turime išbraukti. (Utraque si praemissa neget. AII. o Iš dviejų teigiamų prielaidų neseka neigiama išvada. vadovaudamiesi žemiau pateiktomis taisyklėmis. išvados subjekto sąvoka ("S").

pvz. Visi katalikų vyskupai yra vyrai.8 Nuorodos Nurodysime keletą kitų svarbių logikos sistemų: santykių logika yra loginė santykių teorija. Logistika yra toli pažengusi silogistikos tyrinėjimų srityje ir yra padariusi naujų atradimų. OAO.apie biosistemą.6 Mokslo teorija Mokslo teorija yra "mokslinių teorijų teorija" (v.1).4. Jai rūpi ne mokslų turinys.mokslas Apie sistemas kalbama įvairiausiomis prasmėmis: sociologai kalba apie visuomenę kaip socialinę sistemą. Modalinė logika tiria teigimų modalumus. Čia panagrinėsime kai kurias mokslo teorijos problemas. kaip pvz.5. tirianti daugiaviečius predikatus (4. ar jų teisingumas (klaidingumas) yra būtinas.. Vadinasi.4. Temporalinė logika tiria laiko aplinkybių raišką teiginiuose.teorija .. KUTSCHERA). IAI. AEE. Visi dirbantieji yra mokesčių mokėtojai. Jokia planeta nespinduliuoja savo šviesos. kai kurie mokesčių mokėtojai yra tarnautojai. Vadinasi. Deontika (normų logika) aiškinasi normatyvių sakinių (įsakymų. kad iš dviejų neigiamų prielaidų puikiausiai galima daryti išvadas. Pavyzdys (AAI): Visi tarnautojai yra dirbantieji. EAO. EIO. 4.apie psichikos sistemą. Ji klausia: Kaip įvairūs mokslai kuria savo sąvokas^ Kokiomis prielaidomis jie turi remtis? Kokius metodus jie naudoja? Specialiosios mokslo teorijos objektas yra tam tikri mokslai.1 Sistema . IAI. AII EAO. Pagal 192 . tiria juos tuo požiūriu. o Trečioji figūra: Pagal ją darome išvadas kombinacijose AAI. t. Pavyzdys (AAI): Visi katalikų vyskupai yra kunigai. psichologai . Bendroji mokslo teorija domisi sistematizacijos problemomis. draudimų) logines struktūras bei etinės argumentacijos taisyklingumo formalias sąlygas.6. "kilęs iš". galimas. y. susijusias su empirinėmis teorijomis (1. 4. kurios bendros visiems mokslams. o Ketvirtoji figūra: Pagal ją darome išvadas kombinacijose AAI. kai kurie vyrai yra kunigai. Vadinasi. jokia planeta nėra žvaigždė.5. bet\ųsistematizacijos problemos.2). Silogizmo modusai šiandieną dažniausiai formalizuojami predikatų logikos arba klasių logikos terminais. EIO. "vyresnis už". negalimas ar atsitiktinis.1. ''į kairę nuo". 4. biologai .Pavyzdys (AEE): Visos žvaigždės spinduliuoja savo šviesą.

BOCHENSKI-MENNE. sudarymo taisyklės išraiškoms bei dedukcijos taisyklės dėsniams. turima omenyje tam tikra sudėtine vienybė.5. kas yra dedukcinis-aksiominis metodas.4).. bent dvejopu būdu: o Mokslinis tyrimas dažniausiai yra netiesioginis pažinimas. Dažniausiai. o Elementai. ji yra lingvistiškai suformuluota sistema. bet pagal tam tikrą tvarką. taigi . Mokslo sistemos sąranga turi būti logiška. žinoma.3). Kiekvienas mokslas remiasi logika (plg. Bet bendriausi metodiniai principai taip pat yra logikos objektas. kurie sistemoje apibrėžiami. 13.5." Terminai yra sistemos atominės išraiškos. o iš mokslo teisėtai reikalaujama sistemiškos plėtotes.7). ir tyrimas turi vadovautis logika. Kaip ir terminų atveju. Kiekvieną sistemą sudaro dvi klasės: jos elementų klasė ir santykių tarp šių elementų klasė. Be to. kas yra aksiominė sistema. Jas sudaro sistemiškai sutvarkyta teiginių visuma.—2217 193 . O išvestinių terminų.62 Dedukcija ir aksiominė sistema Empirinių mokslų teorijoje žinomi du pagrindiniai metodų tipai: dedukcinis-aksiominis ir indukcinis metodas. 19f). Skiriame dvi terminų klases: O pagrindinių terminų. Sudarymo taisyklės nustato. Struktūrų dėka sistemoje elementai jungiami į tam tikrą visumą. Tad jeigu kalbama apie sistemą. Teorijos yra lingvistiškai suformuluotos sistemos.1. tam tikra sąranga. kaip sistemos terminai gali būti grupuojami į {molekulines) išraiškas. socialinę. kuriuos sudaro nelingvistiniai objektai. Jei sistema susideda iš lingvistinių elementų. Bet išvedimo taisyklingumas yra logikos objektas (4. vienybe.2.5.3) sudaromas pagal apibrėžimo taisykles. o Tyrimas turi vykti "metodiškai".1. kalbant apie mokslą. paaiškindami. kurie sistemoje neapibrėžiami. 41-44): "Aksiominę sistemą sudaro terminai.5.išvestims pažinimas. psichinę ar biologinę sistemą).sistemą lošia patyrę lošėjai. Šiandieną aksiominė sistema dažniausiai kuriama grynai sintaksiškai (4. išraiškos ir dėsniai.1. BOSHENSKl (2). Apibrėžimas (4.1-3). Pavyzdys čia gali būti realieji mokslai (1. kuriuos sudaro lingvistinės išraiškos. 4. Tokiu atveju turime realioj'q sistemą (pvz. tai. kuri sudaryta ne atsitiktinai. (Plg. 4. Tuos santykius dar vadiname struktūromis. Tai reikia suprasti tokiu būdu (plg. turima omenyje sistemiškai sutvarkyta teorijų visuma.4. Parodysime. taip pat apibrėžimo taisyklės terminams. Galime išskirti dvi elementų klases: o Elementai. "Teorija" ir "mokslas" nėra vienas nuo kito griežtai skiriami.

O sistemos teoremos. Tad grynai operacionaliai dedukuojama ( — daromos išvados) iš sistemos aksiomų. Tik kai teorijos pagrindiniai dėsniai išsamiai ir tiksliai užfiksuoti ir raiškiai suformuluoti taip. ar tam tikras empirinis faktas su teorija suderinamas. remiantis tik šiomis taisyklėmis. ištekančia iš šaltinio (aksiomų). antra .žmogus. ar jis iš teorijos kyla. ar ne . pagrindiniais terminais bei aksiomomis. kurios nustato. kurie sistemoje nėra išvestiniai.taisyklėmis. Tad aksiominė sistema yra grynai dedukcinė sistema. 4. dėsniai. Dažnai šis darbas perduodamas kompiuteriui. Tad aksiominė sistema remiasi dviejų rūšių prielaidomis: pirma. Pavyzdys čia gali būti tas atvejis. o Sokratas . ar ne. sistema gali būti plėtojama. nekreipiant dėmesio j terminų ir teorijų reikšmę. KUTSCHERA (1).63 Indukcija Aksiominės sistemos formos yra empirinių teorijų idealioji forma. Griežčiausią ir aiškiausią formą teorijos įgyja jas aksiomiškai formalizuojant. y. Šias prielaidas suformulavus. SEIFFERTAS lygina progresyviąją dedukciją su upe. 1. kai pateikiama griežtai apibrėžta aksiomų. Progresyvioji dedukcija yra išvedimas siaurąja prasme. Formalizuotose sistemose operuojama simboliais pagal tam tikras taisykles. Išvedama pagal išvedimo taisykles (dedukcijos taisykles).254) Galime išskirti progresyviąją ir regresyviąją dedukciją (BOCHENSKI (2)): o Progresyvioji dedukcija pradeda aksiomomis ir savo išvadomis eina prie teoremų.tik tada šios teorijos turinys yra griežtai aprašytas ir tik tada galima nustatyti. kur neišvengiamai 194 . kai silogizmo išvadai ieškau prielaidų: Kodėl Sokratas mirtingas? Argumentuoju pagal regresyviąją dedukciją: Kadangi visi žmonės mirtingi.7) yra progresyvus. kad kiekvieno teiginio atžvilgiu galima pasakyti. o Regresyvioji dedukcija pradeda teoremomis ir veda jas atgal prie aksiomų. Tačiau aksiominės empirinės teorijos remiasi tyrimo procesu. y. kaip pagrindinių dėsnių. kad visas materialus teorijos turinys sutelkiamas aksiomose. Antai silogizmas (4. (v. kurie sistemoje yra išvestiniai. kaip gali būti operuojama tais terminais bei aksiomomis. t. aibė. Tad regresyvioji dedukcija yra įrodymas. H.nors tai ne visuomet gali būtį išsprendžiama .5. kadangi jis nuo prielaidų eina prie išvadų.yra dvi dėsnių klasės: O sistemos aksiomos. t. iš kurios tada grynai loginėmis priemonėmis gali būti išvesti visi likę teorijos teiginiai taip. dėsniai. Kiekvienas dedukcijos žingsnis čia yra griežtai formaliai logiškai apibrėžtas.

Mėginame šiuos daiktus bei procesus aprašyti ir suklasifikuoti. Matome žvaigždes . Žvilgtelėkime kiek detaliau į indukcinį tyrimo procesą (pagal v. ką stebėjome. Stebėjimus apibendriname hipotezėmis. Pasirodo štai kas: jeigu metame į vandenį medinius daiktus. I. Mums kyla idėja: Galbūt visi mediniai daiktai plaukia. 195 . kiti skęsta. Pasirodo ir skirtumas: kai kurios žvaigždės nekeičia savo padėties kitų žvaigždžių atžvilgiu. galima tokia loginė dedukacija: Jeigu visi kūnai. renkame stebėjimų medžiagą. Kiekvienas empirinės teorijos pagrindas yra stebėjimas. o visi daiktai skėsta. kad žvaigždės juda tarsi kokiuose rėmuose per naktį iš rytų į vakarus. kuri galėtų apimti ir paaiškinti žemesnio tipo hipotezes. Jame skiriame tris fazes: o Pradinis taškas yra empirinių reiškinių stebėjimas. Mes aprašome. Esame iškėlę hipoteze.švytinčius taškus tam tikrose dangaus vietose.naudojamasi nededukciniais metodais ir visų pirma . KUTSCHERA (1). o geležiniai skęsta? Kaip yra susijusios šios dvi hipotezės? Čia vėl mums kyla idėja: galbūt visi daiktai tam tikrame skystyje plaukia. Bet mes norime rasti jų sisteminį ryšį. Paprastai tai daryti mus verčia tam tikras interesas. Metame į vandenį skirtingus daiktus. jeigu jų tankis mažesnis už skysčio tankį. Bet jeigu metame geležinius daiktus. kurių tankis mažesnis už vandens tankį. kurių tankis mažesnis už vandens.klasifikavimas o Stebėjimas Daugelį naktų stebime žvaigždėtą dangų. kuri apima abi hipotezes ir jas paaiškina. Vieni plūduriuoja. pradžioje jos lieka nesusijusios viena su kita. tuo tarpu kitos žvaigždės nuolat keičia savo padėtį pirmosios žvaigždžių grupės atžvilgiu. Laikui bėgant pastebime. o visi geležiniai daiktai skęsta. Stebime savo patirties pasaulio objektus bei procesus. KUTSCHERA (1). jie plaukia. o Šios stebėjimų mežiagos pagrindu darome apibendrinimus.1 Stebėjimas .63. jeigu jų tankis didesnis už skysčio tankį. klasifikuojame šiuos reiškinius. 4. Panagrinėkime šias tris frazes išsamiau. Todėl ieškome aukštesnio tipo hipotezės. SEIFFERT. 252 ff). o visi mediniai daiktai yra kūnai. Esame iškėlę teoriją. Tad kuriame teoriją. o Jeigu yra iškelta daugiau hipotezių. jie skęsta. kuri<turi paaiškinti tai.indukcijos metodu. . Hipotezės reiškinius aiškina. vandenyje plaukia. Kodėl mediniai daiktai plaukia. tai visi mediniai daiktai vandenyje plaukia. Remsimės BOCHENSKl (2). kaip jie atsiskleidžia mūsų suvokimui.Iškėlus teoriją.aprašymas . kuris tuo pačiu riboja mūsų stebėjimo sritį.

Nuoroda: Empirinių teorijų pagrinduose. Paskui ' grupuojame nejudančias žvaigždes j žvaigždynus ir suteikiame jiems vardus. matematizuoti. reikštų rėmimąsi subjektyviais psichologiniais dalykais. o tai ir yra teiginiai apie tiesiogiai stebimus reiškinius. kas dar nėra išmatuojama. reikia turėti teiginių. laiku t ir vietoje x stebėjo tai ir tai'1. Kadangi mus pirmiausia domina planetos. Stebėjimo kalbos sąvokos yra pirmiausia klasifikacinės ir lyginamosios.4. 196 . y. Tad jas suklasifikavome. nome.2). Žvaigždes.3. kuria aprašomas stebėjimo objektas. kurių negali išspręsti empirinės teorijos. pvz.N. Parenkame vardus taip pat kai kurioms nejudančioms žvaigždėms. kad galėtume tiksliai aprašyti. baimindamasis. kad nuoroda į asmenį N. vadinama stebėjimo kalba. glūdi filosofinės problemos. POPPERIS (2. kvalitatyvinės sąvokos.) Stebėjimo teiginiai taip pat dažnai vadinami protokoliniais teiginiais. Stebėjimo kalbos predikatai turi būti grynai deskriptyvūs. kurioje vietoje tam tikru laiku buvo ta ar kita planeta. o Klasifikavimas Žvaigždes suskirstame į nejudančias žvaigždes ir planetas.o Aprašymas Toliau savo dangaus stebėjimus fiksuojame raštu. vadiname "nejudančiomis žvaigždėmis". "ryškesnė už". protokolinių teiginių forma yra tokia: "asmuo N. turime rasti būdų šiuos predikatus išreikšti matematiškai. "didesnė už". K. Pasak O. y. vardus parenkame joms visoms. KUTSCHERA (1) I. stebėjimo teiginiai. Tuo būdu gavome predikatus stebėjimo teiginiams. pvz. Jupiterio planeta buvo kairėje prie pat Regulos žvaigždės Liūto žvaigždyne.: "Kovo l d. ir daryti išmatuojama. reikia turėti prielaidas. Kasdienėje stebėjimo kalboje objektams taikomos kokybinės.2. kurių pagrindimo konkreti dedukcinė sistema nereikalauja ir kurios sudaro dedukcinio grindimo galutinį pagrindą.. tad būtina matuoti. kas išmatuojama. kad jas būtų galima kvantifikuoti. suteikti skaitmenines reikšmes žvaigždžių vietai. kuriais grindimas pradedamas. Jas galime taip pat suklasifikuoti pagal jų ryškumą arba regimą dydi ir taip susikurti komparatyvinių ( = lyginamųjų) predikatų. kad gamtos knyga surašyta matematikos kalba. GALILEO GALILEI (1. Tada kalbame apie metrines sąvokas. kurie aprašo tik stebėjimui prieinamus įvykius ir kurių forma būtų: "toje ar anoje laiko ir erdvės vietoje yra tai ir tai". tik aprašantys.N. t. Kalba. 257f. kurios ją keičia nejudančių atžvilgiu.1. NEURATHO. kvantitatyvinėmis. kurios nekeičia savo padėties viena kitų atžvilgiu. o tas. (v. judėjimo greičiui arba nuotoliui. vadiname "planetomis". Stebėjimo teiginiai yra kiekvienos empirinės teorijos objektyvusis pagrindas." Lygiai kaip dedukciškai grindžiant teiginius. aksiomas. siūlo kalbėti apie bazinius teiginius. kuriuos čia trumpai apibūdi-.2) skelbė. Rašome. Tam reikia žvaigždes pavadinti. taip ir indukciškai grindžiant teiginius konkrečioje sistemoje. t. Jei mes norime savo dangaus stebėjimus atlikti kuo griežčiau ir tiksliau. Daugelyje empirinių teorijų šias sąvokas būtina keisti kiekybinėmis.

Ypač svarbų vaidmenį empirinėse teorijose vaidina priežastinis aiškinimas.4.2 Hipotezė Ilgai stebėjome žvaigždėtą dangų ir savo stebėjimus užprotokolavome stebėjimo kalba. Taigi esame iškėlę vieną ar keletą hipotezių. ar prognozuojami reiškiniai pasirodo. apskaičiuodami ją iš turimų duomenų. Jeigu Jupiteris laiku t iš tikrųjų yra vietoje I.5.2. Jeigu bent .2) gali būti sprendžiamas tik filosofijoje. kuris gali būti išreikštas skaičiais. Tai reiškia. Kyla klausimas: kaip aiškinti šiuos stebėjimo kalba užprotokoluotus duomenis? Kyla ir idėja: tariame. Ieškome dėsningo atskirų faktų sąryšio.3). kad planetos juda tam tikra kreive.bet kurias reikia visuomet turėti galvoje: o Stebėjimas kelia filosofinę patyrimo problemą (4. Čia į tyrimo procesą įsijungia fantazija ir išradingumas. taigi su istorinėmis ir visuomeninėmis mūsų pažinimo prielaidomis (2. Užprotokolavome. Turime sukaupę pakankamai stebėjimo medžiagos.2. Jis parodo. kokios priežastys sąlygoja tam tikrą reiškinį. Čia naudojamės numatymais (prognozėmis). 4. o Perėjimas nuo objektų (daiktų) prie sąvokų ir teiginių nurodo filosofinį juslinio ir dvasinio pažinimo skirtumą (4. žinoma. Dabar mums rūpi patikrinti hipotezės tinkamumą. kuris vadovauja stebėjimui. Ginčas dėl subjektyviai psichologinių it fizinių jo pagrindų (2.vienu 197 .2. Kiekvienai planetai sudarome kreive. tai mūsų hipotezė.1. kur planetos išsidėsto tam tikru laiku.4).3. ar ne.2. tai mūsų hipotezė iš dalies patvirtinama.1).4. 4. Tačiau jeigu Jupiteris laiku t nėra vietoje l. Tad metrizavimas susijęs su svarbia išankstine nuostata.63. klaidinga. dabar žiūrime. susijęs su žmogiškosios praktikos apskritai problema. Po to stebime. skyrius). ar šios hipotetinės kreivės atitinka mūsų jau turimus duomenis. taip pat kelia sintetinių apriorinių teiginių problemą (4. ir pateikiame matematinės funkcijos pavidalu.2). Mėginame visiškai neįrodytos prielaidos pagrindu aiškinti turimus duomenis. kuriuos galime logiškai dedukuoti iš mūsų hipotezės. Turime skirti: o Hipotezės falsifikavimą.2.3. kuris gali būti vienareikšmis. Matematizavimas redukuoja stebinį į grynai kiekybinį aspektą (3.2). ir dabar lyginame savo duomenis. Tarė. kad planetos juda tam tikromis kreivėmis. o Perėjimas nuo kokybinių prie metrinių sąvokų visuomet liečia tematinės redukcijos klausimą (1. Taigi kalbama apie hipotezių verifikavimą bei falsifikavimą (2. kad mes numatome (prognozuojame) tam tikrą padėtį. Galime pasakyti: pagal mūsų hipotezę Jupiterio planeta laiku t turi būti vietoje 1.1. Kol kas ši hipotezė yra tik prielaida ir ne daugiau. o Interesas.3).1.3.2.

2. 'Taigi susiduriame su keistu faktu: Kadangi nėra logiškai patikimo indukcinių išvadų patvirtinimo. kad Jupiteris bent kartą laiku t pasirodo ne ten. jeigu ji iŠ tikrųjų turi boti padaryta nuosekliai ir pagrįstai. prisipažįstu. Stebėtų atvejų skaičius visuomet baigtinis. HUME'AS (4.begalinis.atveju prognozuojami reiškiniai aiškiai nepasirodo. jog jos tikrai esama ir jog ji yra visų išvadų. ir ją nurodyti dera tiems. viršija mano supratimą. v. Kas tai per grandis .žmogus. Jeigu visi žmonės mirtingi ir Sokratas mirtingas. kad kiti panašūs daiktai bus lydimi tokių pačių padarinių. Būtent čia susiduriame su indukcinio įrodymo problema. kuri niekada negali būti vienareikšmiškai atlikta. ir: numatau. kad esame neteisingai nustatę jo kreive. paremtų faktais. tai iš čia jokiu būdu neseka.1).3. Jeigu tikimybė yra stebėtų (n) ir galimų atvejų santykis. kad ši išvada gaunama laikantis minties aktų ryšio. Tad jos turi galioti begalinei daugybei atvejų. kad toks ir toks daiktas visuomet buvo lydimas tokių ir tokių padarinių. Bet tai reiškia. kur prognozuoja mūsų hipotezė. D.251) 198 .5. visos empirinės teorijos yra hipotetinės. Net jeigu Jupiteris visais ligšioliniais stebėjimo momentais visuomet buvo prognozuotose astronominėse vietose. mūsų prielaida. tai gauname . kurie tvirtina. (1.2.1) taip formuluoja loginį indukcinių išvadų nepatikimumą: Toli gražu ne tą patį sako šiedu teiginiai: atradau. pvz. aš net žinau. liks visada hipotetinė. tai prašau man tuos minties aktus parodyti. Ryšys tarp šių dviejų teiginių nėra intuityviai akivaizdus. tai jos tikimybė yra didelė. 2 d. kad jeigu hipotezė nėra falsifikuota ir daugelio išsipildžiusių prognozių patvirtinta. varis (=bet koks varis) laidus elektrai. Kad falsifikacija yra logiškai nepriekaištinga. tuo įsitikinome svarstydami (4. Vis dėlto mums atrodo. Akivaizdu. kad "[(p-CĮ^gJ-p" yra logiškai klaidingas. KUTSCHERA (1) daro tokią išvadą: Induktyvių išvadų pateisinimas galimas tik kaip sąlyginių tikimybės teiginių pateisinimas subjektyvios tikimybių teorijos rėmuose. • Antai jeigu pastebime. šaltinis. Svarstydamas priežastinio aiškinimo problemą. kad negali būti kalbos apie empirinių hipotezių ir teorijų objektyvią tikimybę. o galimų .3. tai hipotezė yra logiškai nepriekaištingai falsifikuota. kad vienas iš jų teisėtai gali būti išvestas iŠ kito. kurio reikalauja HUME'AS.šitai. tai jau žinome. (ŽST 4 sk.) Iš tikrųjų iki šios dienos dar niekas nėra radęs to jungiamojo nario.2) modus ponendo ponens ir modus tollendo tollens dėsnius. Aš mielai pripažįstu. kad jis visuomet taip išvedamas. jam trūksta jungiamojo nario. o Bendriniu teiginiu suformuluotos hipotezės verifikaciją. kad ateityje laiku t jis bus prognozuojamoje vietoje l. kad ji tikėtina. Bet čia kyla štai kokia problema (2.bendriniai teiginiai. hipotezės dažniausiai formuluojamos kaip. kad Sokratas . Bet jeigu tvirtinama. kuris sielą įgalintų padaryti tokią išvadą.. Mes galvojame.3.

Dėl to mes visuomet jau šiek tiek žinome.teorija. Sekdami BOCHENSKl (2) (109). iš dalies priklausančių geometrijai. ar šios kreivių hipotezės turi tarpusavyje ką nors bendra.„Iš KOPERNIKO teorijos gali būti dedukuoti. su kuriuo susipažinome nagrinėdami perėjimą nuo stebėjimo teiginių prie hipotezių. Tad ir gamtamokslininkas turi naudos iš tikimybinių vertinimų. kad planetos tomis kreivėmis juda aplink Saule. ar jos gali būti paaiškintos aukštesnio tipo hipoteze . kitos nuo viršaus leidžiasi į apačią (dedukcija). viena vertus. kaip anksčiau nuo stebėjimo teiginių prie hipotezių. Tačiau lieka klausimas. 199 . Iš teorijos dedukuojamos hipotezės. Pakeičiamumo prielaidos yra susijusios su tuo pasaulio vaizdiniu. kokiais lūkesčiais vadovaudamiesi turime veikti. pvz. Čia turime reikalą su itin sudėtinga visuma teiginių. Patyrimo dėka šias prielaidas papildome ir keičiame. kurį susidarome išmokdami kalbą (4.6 puse) ir jų tikimybės požiūriu laikome juos tarpusavyje pakeičiamais.4). atskirų planetų judėjimo kreivių dėsniai. Jis padarė prielaidą. 3. t. ir iš dalies . esame sukūrę jų judėjimo kreivių hipotezes ir šias hipotezes patvirtino vėlesni stebėjimai bei prognozės. remiantis indukcija. 4. kur bus Veneros planeta laiku t.633 Teorija Taigi visoms planetoms. kita vertus-prognozės. tik šįkart aukštesniame lygmenyje. 27 pieš.Tai reiškia štai ką: Tam tikrus įvykius mes vertiname kaip vienodai tikėtinus (pvz. Tokią teoriją iškėlė KOPERNIKAS.5. Piešinio dešinėje visos rodyklės leidžiasi iš viršaus į apačią pagal dedukcinę aksiominės sistemos sąrangą.fizikai.4.. Nuo hipotezių induktyviai žengiama prie teorijų. kurias galėjome stebėti. Po to pasikartoja procesas. kaip. y. galime pavaizduoti. kuriama empirinė teorija ir kaip ji paskui (idealiu atveju) virsta aksiomine sistema..: Indukcija ir dedukcija Paaiškinimas: Kairėje pusėje vienos rodyklės kyla iš apačios j viršų (indukcija). Tai leidžia mums daryti įvairius tikimybinius vertinimus. kurios tada gali hipotezę (teoriją) patvirtinti arba falsifikuoti. kad galėtume sulaukti geidžiamo rezultato. 2.4. kauliuko iškrauną 1. iš kurių galime išvesti stebėjimo prognozes.

elniaragio vabalo patino lerva išgraužia skyles dviejose savo kiauto vietose tam. vandenyje skęsta. bet kaip apie grynai fenomenalų nuoseklumo ryšį tarp antecedentinės sąlygos ir sąlygoto įvykio.4 Aiškinimas Skiriame tris aiškinamųjų teiginių rūšis: o Priežastinis aiškinimas: Tarkime.. kurių tankis didesnis už vandens. KUTSCHERA (1) II357) o Teleologiniai (plg. bet kaip mokslinės programos išraiška arba kaip gamtamokslinės veiklos prielaida". ypač visuomenės 200 . Pastarieji .4.6. ir iš jų taip pat gali būti išvedamos naujos žemesniojo tipo teorijos. (v.2. t. t. y. jais sakoma. Į savo klausimą "kodėl?" tikimės atsakymo. 3. Teleologiniai aiškinimai visuomet ypač artimi biologijai. laiko požiūriu priežastys ankstesnės už jų padarinius. kuris teisingas arba klaidingas. turintys tokį pavidalą: "B tam. Matome.tai teiginiai apie klases. S tebūnie bet kuris stebėjimo teiginys. y. kad priežastiniame aiškinime turi figūruoti priežastims dėsnis. o Statistiniai aiškinimai remiasi statistiniais dėsniais.Žinoma. Kokiu mastu teleologinis aiškinimas leistinas naudoti empirinėse teorijose. Pavadinkime S eksplanandu ( = kas paaiškintina). kodėl ji& teisingas. Bet mes nežinome. Antai klausiame: Kodėl peilis skęsta įmestas į vandenį? Priežastinis paaiškinimas būtų toks: Todėl. Mokslui. turėtų vietos savo žnyplėms (plg.6. kuriuo ji vėliau virs. Mokslo teorijoje apie priežastingumą kalbama ne kaip apie ontologinį ar transcendentalinį principą. iš kurio (kartu su kitomis sąlygomis) kyla S. kad daiktai. kad priežastingumo sąvoka mokslo teorijoje toli gražu nėra tapati filosofinei priežastingumo sąvokai (3. o peilis yra kaip tik toks. 4. Mokslo teorijos kontekste priežastingumo principas dažnai "interpretuojamas ne kaip teiginys. II. jeigu A yra tikslingas ir jeigu B su didele tikimybe veda prie A. KUTSCHERA interpretuoja "B tam. jeigu dėsnyje suformuluotos prielaidos (antecedentinės sąlygos) bus patenkintos..2) aiškinimai . 375). šis procesas gali būti pratęstas: keletas teorijų gali būti aiškinamos viena aukštesnio tipo teorija. kad elniaragis vabalas. pvz. kad žinome. apie kobrų įkandimų klasę teiginyje ''Kobros įkandimas 80% visų atvejų yra mirtinas". v. Priežastiniai dėsniai yra deterministiniai. yra ginčytinas dalykas. pvz. kad A" kaip dedukcinį aiškinimą: B yra (A atžvilgiu) tikslingas. Reikia pažymėti.2).tai aiškinimai. nurodančio S priežastį. kas tikrai įvyks. kad A".4. jog teiginys S teisingas. Jie taip pat yra nuoseklumo dėsniai.

tai taip pat yra modelis. Visų empirinių teorijų modelių atžvilgiu galioja filosofinis įspėjimas . Jis supaprastina tikrovę ir todėl yra pavaizdus ir apžvelgiamas. Teiginys "Ponas X mirė todėl. kuriomis remiantis kuriamos empirinės teorijos. kurią patiria Hoffmannas operoje "Hoffmanno pasakos".5 Kai kurios kitos sąvokos Žemiau paaiškinsime keletą svarbių mokslo teorijos sąvokų. y.1." (ten pat) Teoriniai terminai: Stebėjimo teiginiai sudaro empirinės teorijos pagrindą. kuriomis hipotezė remiasi. Toks pat Hoffmanno iliuzijos pavojus slypi kiekviename modelyje.2 . Eksperimentas: Hipotezės suteikia stebėjimui tam tikrą kryptingumą. kur savo apibrėžtu instrumentiniu poveikiu keliame griežtą klausimą gamtai ir gauname apibrėžtą. (L. Čia reikalingas eksperimentas: stebime. "Opera nepalieka mums jokios abejonės: Olimpijos stereotipiškas "taip. 4. kuriuo ji prisukama. iš esmės leidžia konstruoti tik gamtos modelius. 201 . atvaizduojami kai kurie gamtinio reiškinio aspektai ir kuri leidžia daryti dedukcines išvadas. kas įvyksta tiksliai apibrėžtomis sąlygomis. Mes jau matėme. II. jo neontologizuoti. duoda tik induktyvų pono X mirties paaiškinimą. statistiniai aiškinimai yra labai svarbūs. kad empirinėse . Modelis: Kasdienėje kalboje modeliu laikome daiktų imitacijas (žaislinis geležinkelis) arba jų projektus (pastatytinos bažnyčios modelis). Šiandieną dažnai kalbama apie empirinių teorijų apskritai modeliuojantį pobūdį. v. t. v. sukuriant tas sąlygas. Stebėjimo teigimų predikatai pirmiausia yra deskripciniai ( = aprašomieji) stebėjimo kalbos terminai.pagaliau lėlė sudūžta. iš kurios jo mirtis galėtų būti dedukuota (plg. taip" kartojimas vietoje atsakymo į Hoffmanno meilinimąsi. BERTALANFFY iliustruoja ontologizavimo pavojų iliuzija. Tačiau jie visiškai neatskleidžia pakankamų aiškinamojo dalyko sąlygų. vaizduojančius supaprastintus tikrovės aspektus. kurioje. bet nenurodo pakankamos sąlygos.N. ir vargšo Hoffmanno rankose lieka tik sraigtų krūva. 373). aiškiai rodo. BOHRO atomo modelis.3). Moksle modelis yra konstrukcija. 290) Modelis visų pirma yra pagalbinė mąstymo priemonė.4. Eksperimentą atliekame ten. o kobros įkandimas yra 80% visų atvejų mirtinas". Čia turima omenyje štai kas: Tematinė redukcija bei metodinė abstrakcija (1. vėliau tikrinamas patyrimu. didžiulis raktas.6. Tipiškas pavyzdys .modelio nepainioti su tuo. sąmoningai supaprastinant.mokslams. ką jis vaizduoja. BERTALANFFY. Jos leidžia stebėjimus atlikti planingai. stebėjimo teiginiais suformuluotą atsakymą. Kai žmogaus smegenys lyginamos su elektronine skaičiavimo mašina. kad ji yra mechaninis žaislas . kad jam įkando kobra.

(1. kurios neįmanoma apibrėžimu ar korespondencijos taisyklėmis visiškai arba iš dalies redukuoti į stebinius.teorijose stebėjimo terminus taip pat dažnai reikia matematizuoti.4.6. Jų interpretavimas kelia empiristams didžiulių problemų (2. kad tokiu atveju empirinių teorijų empirinis pobūdis gerokai sureliatyvinamas. Tokius terminus vadiname teoriniais terminais. kuris glūdėjo jos ištakose. PlETSCHMANN).3. turi būti traktuojama kaip prielaida arba prognozė kitaip ji negali būti laikoma empiriškai pramaną. Jų pranašumas pareina nuo jų sugebėjimo sistemiškai aprėpti neapžvelgiamą reiškimų masę ir ją paaiškinti vadovaujantis elementariais principais. kaip "ilgis".2. atrodo. Bet ir tokios sąvokos.1). kurių negalima apibrėžti stebėjimo sąvokomis. turinti sąvokų. Empiriniai metodai bei teorijos suformavo gamtamokslinį pasaulėvaizdį. "Schrodingerio -funkcija".3. Mokslo teorijos raidoje. 4.2. "masė".3. kol ji leidžia išjos dedukuoti patvirtinamas prognozes. Mūsų šiandienė civilizacija neįsivaizduojama be audringos empirinių teorijų ir jų techninio pritaikymo plėtros.2.1).2.6 Empirinių teorijų reikšmė Empirinės teorijos pakeitė pasaulį.3.2. Visą patirties įvairovę jos sutraukia į paprastą aiškinamąjį modelį. kurie nėra stebėjimo terminai ir kurie negali būti apibrėžti stebėjimo terminais. Metrines sąvokas galima redukuoti \ stebėjimo terminus. galioja kaip empirinė teorija tol. Šio empirizmo tikslas buvo: o mokslą apskritai paaiškinti pagal empirinių teorijų paradigmą ("vieningo mokslo" idėja). Ši problema pirmiausia kyla vadinamųjų dispozicinių sąvokų atžvilgiu (pvz. kuris leidžia daryti prognozes.1. Kai kurie mąstytojai aistringai stoja "prieš metodo prievartą" (P. Pasaulio techninis įvaldymas grindžiamas šiuo metodiniu empirinių mokslų veiksmingumu. o empirines teorijas rekonstruoti remiantis tik stebėjimo terminais bei jų • 202 . "tirpus").3. FEYERABEND) gamtos moksluose arba pranašauja "gamtamokslinio amžiaus galą" (H. Tačiau šis gamtamokslinis pasaulėvaizdis susilaukia vis daugiau kritikos.465) Taigi teorija. "elektronas". "temperatūra". taip sukuriant metrines sąvokas (4. STEGMULLERIS taip formuluoja CARNAPO siūlomą sprendimą: Teorinė sąvoka.2.3. "trapus*. W. kuris šiandieną plačiai paplitęs. buvo įveiktas tas filosofinis empirizmas (2. "magnetinis". negali būti apibrėžtos stebėjimo terminais.6.1).. Bet tai vėl tik byloja apie modelini empirinės teorijos pobūdį. Aišku.4. "lankstus". Daugeliui empirinių teorijų kyla reikalas įsivesti terminų.

Kad šitai būtų pasiekta.2). kad mes jais žavimės. bet kaip racionalumo vaisių. stebėjimus skatinančių interesų visuomeninį kontekstą (4. Šio racionalumo absoliutinimas kelia pavojų žmogui ir demokratijai. Žmogus kaip asmuo su jo egzistencinėmis problemomis. jos turi būti pripažįstamos visų. kurie pirmiausia orientuoti į technines reikmes.. (20) .1.5). Protas ir mokslas -jiems tai vienas ir tas pats. Štai tik todėl nelengvai pastebima. (FEYERABEND (2). Štai ką sako A. Tai pasirodė neįgyvendinama. iš kurių pašalinti visi prieštaravimai. Proto gynėjai traktuoja mokslus ne kaip atsitiktinį darinį. teorinių terminų problemą (4. Prisiminkime ginčo dėl psichinio ir fizinio pagrindo neišsprendžiamumą (2. Jų teorijos atsiranda kaip "minties laisvos kūrybos tvariniai".2) konstrukcijos. intersubjektyviai patikrinamas ir bendrais principais aprėpiantis įvairiausius reiškimus.5.proto tradicija tėra viena iš daugelio tradicijų ir neturi daugiau teisių negu kitos tradicijos. (124) 203 . Jos monopolizmui turi būti užkirstas kelias. EINŠTEINAS: Mano įsitikinimu.1). kuri skiria juslinės patirties pasaulį nuo sąvokų ir teiginių pasaulio (ElNSTEIN (2).tai tematiškai redukuotos ir metodiškai abstrahuotos (1. Kad jie egzistuoja. kuris neprieštaringas viduje ir kuris neturi prieštarauti eksperimento duomenims. modeliai. taip sakant. Turi būti suprasta. kai kurios prielaidos turi išlikti neginčijamos.. Individualus žmogus su savo problemomis bei jausmais iš čia turi būti pašalintas.6. 286). Jis nepaliečia jo būties prasmės. Šia prasme gamtamokslinis pasaulėvaizdis svetimas žmogui. Bet šie modeliai . Gamtamokslininkas konstruoja tikrovės modelį.. perėjimą nuo stebinių prie sąvokų (4. Gamtamokslinio pasaulėvaizdžio kritika remiasi pirmiausia dviem argumentais: o Gamtos mokslai yra konstruktyvistiniai. 14) Tačiau mokslai nėra kažkas šventa. jog jau nebesuvokiame tos logikos priemonėmis neperžengiamos prarajos. 36) o Empiriniai metodai bei teorijos sukūrė tam tikrą mokslinio racionalumo sampratą. (PIETSCHMANN.6. Jis turi būti kiek galima paprastesnis.4. kuri šiandieną virto įsisenėjusia ideologija. Mes išmokstame įvaldyti pasaulį tuo. reikia pasakyti dar daugiau: visos mūsų mąstyme ir kalbinėje raiškoje figūruojančios sąvokos loginiu požiūriu yra minties laisvos kūrybos tvariniai ir negali būti gautos induktyviai iš juslinės patirties. kad jie duoda rezultatus .šito dar nepakanka paversti juos mūsų gyvenimo etalonu. kad mėginame viską paversti daiktais. Gamtamoksliniame pasaulėvaizdyje šios modelinės konstrukcijos tapatinamos su tikrove. kad ši mokslinio racionalumo samprata tėra viena iš daugelio.loginiais junginiais. metodiškai išfiltruojamas iš šių konstrukcijų.3.2. Tačiau šiuolaikinė mąstysena yra veikiama mokslų. kad tam tikras sąvokas bei jų junginius mes esame įpratę taip tvirtai sieti su tam tikra jusline patirtimi.3.4). kurie šiuo modeliu naudojasi.2.

transcendentalinę filosofijos nuostatą (4. o Pati dalyko padėtis. kai padėtis iš tikrųjų tokia. kaip teigia p.3).5. Visa tai naujai kelia žmogaus bei jo būties prasmės problemą. bekalbės tiesos.5. kurios turi atitikti viena kitą tiesos atveju: o Teisingumo pretenzija. Dar panagrinėsime keletą L. kad tiesa turi ne vien šį aspektą. B.4. Bet jie mėgina tiesą apibrėžti vien šiuo aspektu. Kaip nėra jokio bekalbio pasaulio savyje ir jokių bekalbių reikšmių savyje.Šios rūšies argumentai prieš gamtamokslinį pasaulėvaizdį ir jo racionalumo sampratą.3. Tai reiškia. bet pretenduojame į tiesą. tikrovės ir kalbos. kad šį teiginį laikome pagrindžiamu. Tad tiesa visų pirma reiškia pagrindžiamą teisingumo pretenziją. mes ne šiaip ką nors teigiame. tai.5. Panagrinėkime teisingumo pretenziją. Jei to nedarome.2) ir APELIO tiesos teorijas. 4. aišku. turime omenyje. kad tiesa visuomet priklauso tam tikrai kalbinei atskaitos sistemai (4. kalbos filosofijos dimensiją (4. Teisingumo pretenzija gali būti grindžiama tik kalboje.3). y. IŠ to išplaukia. Kai sakome "p yra teisingas". Jeigu mes sakome "p yra teisingas" ir mums kas nors prieštarauja. kaip teigia p (TARŠKI).1) bei TARSKIO tiesos apibrėžimą (4.5. taip pat alternatyvių gyvenimo pasaulyje orientyrų paieškos įgyja vis didesnę reikšmę. kurią mes keliame. HABERMASO (2. sakydami apie teiginį p "p yra teisingas". ar p teisingas. kad dalykų padėtis.4). Mums bus pasakyta: p yra plikas teiginys. Tad 204 . tiesą kaip transcendentaliją (3. ar klaidingas . t. kad esame pasirengę nurodyti jo pagrindus. tai privalome savo teiginį pagrįsti. įrodyti.4-5). Vienas žinomiausių tiesos apibrėžimų priklauso TOMUI AKVINIEČIUI: Tiesa yra daikto ir intelekto atitikimas (veritas est adaequatio rei et intellectus). Kitaip sakant.1. HABERMASAS ir APELIS nurodė svarbų tiesos problemos aspektą. Kai kalbame apie teiginių teisingumą. Minėtoji formuluotė atskleidžia dvi puses. Prisiminkime Erlangeno mokyklos (2.1. Vis dėlto iš kalbos vartojimo matyti. kad p yra teisingas. kad patys dalykai yra tokie. PUNTELIO temų. kurią išreiškia p. yra reali. Aišku. fakto ir teiginio. nes p tik tada teisingas. taigi argumentuoti.2).1). taip nėra ir plikos.7 Tiesa Pamėginkime suvesti į viena mūsų aiškintus skirtingus dalykus. santykį tarp formaliosios ir transcendentalinės logikos (4. sakydami "p yra teisingas". Erlangeno mokykla. į mūsų pretenziją rimtai nežiūrima. visuomet turime galvoje atitikimą tarp būties ir mąstymo.nesvarstoma.

. HEIDEGGERIS: Mąstoma būtybė pati rodo save taip. Bet nuo kurio bokšto tai galima padaryti? Juk nei mūsų mąstymas gali išeiti už kalbos ribų. Patvirtinimas reiškia: būtybės pasirodymas kaip "jos pačios". (HEIDEGGER (1). šio buvimo "kaip". kuri transcendentalijų doktrinoje (3. bet sutampa su juo" (II.1). Greičiau jie sudaro betarpišką vienybę. tai yra pati būtybė. Bet kasdienis. atskleidžiama teiginyje. tai reiškia. Vaizdiniai nėra gretinami nei vienas su kitu. Bet kaip tai gali būti? Atitikimo formulė ("tiesa yra daikto ir intelekto atitikimas") perša vaizdinį.3. Įrodymo reikalauja tik pačios būtybės buvimas atskleista. kad tai. kas išsakyta. kad ji kaip "ji pati" yra tokia. o Pažįstantis transcendentalinės filosofijos subjektas (4. Tą mintį išreiškia M. mes teigiame išsakytos dalykų padėties ir pačių dalykų tapatumą. žmogus tokiu mastu pranoksta gyvulį. Prisiminkime (1. kokiu jis šį pirmapradį betarpiškumą visuomet turi peržengti. pirmapradis buvimas-pasaulyje dar neatskiria būties ir pažinimo.3. kaip jį pati yra. Patvirtinimas remiasi būtybės save. objekto ir subjekto. Būtent todėl mes "visuomet jau filosofuojame" (1.5). kai teigiantis ir save patvirtinantis pažinimas savo ontologine prasme yra pačios realios būtybės atskleidžiančioj i būtis. Kasdieniame pasaulyje esame taip.3.3) buvo aiškinama kaip tiesa (3.. Įrodymo reikalauja ne pažinimo ir daikto. nei santykyje su realiu daiktu. kad žmogiškosios sąmonės betarpiškumas "įtarpinimą turi ne už savęs. Filosofiją domina neempirinės šio buvimo-pasaulyje sąlygos ir ji jį rekonstruoja iŠ šių sąlygų (1. HĖGELIS teisingai pažymi. Tiesa kaip atskleistumas vėlgi ontologiškai įmanoma tik buvimo-pasaulyje pagrindu. bet reflektuoja ir peržengia jį. Žmogiškasis buvimas-pasaulyje neištirpsta betarpiškume.288) PUNTELIS (2) siūlo tokią formuluotę: "Tiesa reiškia diskursyviai pagrindžiamų teisingumo pretenzijų pavidalu besireiškiantį pačių daiktų atvertumą. 1/2. ne psichiškumo ir fiziškumo atitikimas ir net ne "sąmonės turinių" tarpusavio atitikimas. esą galima palyginti vieną su kitu kalbinį dalyką (teiginį) ir nekalbinį dalyką (patį daiktą). Vis dėlto bet koks filosofavimas remiasi buvimo-pasaulyje betarpiškumu. fakto ir teiginio. nei šiam mąstymui egzistuoja bekalbis pasaulis. kokia ji nurodoma. Žinoma.s parodymu. du svarbiausi filosofinės refleksijos aspektai grąžinami į pirmapradį buvimą-pasaulyje ir suvokiami kaip tapatūs: o Ontologijos būtybė.2). Todėl ir realizmo-idealizmo problema tėra pseudoproblema (4.2) su savo apriorine apibrėžtimi. kad filosofija turi pradėti nuo kalbiškai patiriančio buvimo-pasaulyje.1). pasirodo kaip ta pati. Tai įmanoma tik tada." Taigi keliant tiesos problemą. kad mūsų teisingumo pretenzija ir dalykų padėtis sutampa. 205 .sakydami "p yra teisingas".1. kuri teisėtai nuleidžiama juokais. Šitai patvirtinama tuo.6). Pirmapradžiame buvime-pasaulyje ji apskritai nepasireiškia. 34).

3. Matėme. Nors jis ir reiškiasi tik konkrečia kalba.4-5): ontologijos būtybė gali pasirodyti tik kalbinio pasaulėvaizdžio sistemoje. 2. Juk pačių daiktų atsivėrimo būdas ir mūsų požiūrio į daiktus būdas. kad tiesa niekuomet nėra galutinė. Mes galime keisti kalbinę atskaitos sistemą. galime ir prarasti jau pasiektą atverties lygį. bet gali transcenduoti bet kokią konkrečią kalbą (taip ir atsitinka. Ši pažangos ir atžangos dinamika priklauso pačiai tiesos sąvokai. Jeigu galiojimo pretenzijos ir pačių dalykų padėtis skleidžiasi kalbos erdvėje. Transcendentalumas nesileidžia pagaunamas jokia empirine apibrėžtimi ir jokia konkrečia kalba.: Tiesos problemos diferenciacija Tarpininkas. bet taip.28 pieš. kad daiktai geriau atsivertų. kad kiekviena konkreti kalba gali boti reflektuojama ir reliatyvizuojama. kad ji pasiekiama tik priartėjimu? Šį svarbų aspektą galime nesunkiai paaiškinti. Bet mes neesame savo kalboje kaip sraigė savo kiaute. o ir transcendentalinis subjektas gali pasireikšti tik konkrečioje kalboje. ir atžangos. kad patys daiktai yra kažkas daugiau negu tam tikras jų atsivėrimo būdas konkrečiame kalbiniame pasaulėvaizdyje. Bet kaip tada suprasti POPPERIO ir kritinio racionalizmo tezę (1. kurioje būtybė pažįstama kaip tiesa ir kurioje skleidžiasi visas transcendentalumas.6. 2. kuris suvienija abu aspektus.5 skyrelyje jau esame nagrinėję transcendentalinio ir hermeneutinio kalbos aspektų dialektiką. žmogaus sveikatingumo smukimas) verčia abejoti paveldėtais požiūriais į gamtą. vandenų išsekimas. Mes galime tobulinti požiūrį j daiktus tam. kaip pati gamta (ištisų gyvūnijos ir augalijos rūšių išmirimas. kad ši kalba reflektuojama ir reliatyvizuojama. yra kalba. 4.4. Bet tai reiškia. nors tik tokiame pasaulėvaizdyje jie ir gali atsiverti. Patys daiktai tam tikru mastu gali "versti" koreguoti konkretų kalbinį pasaulėvaizdį. kad abiem aspektais tiesos problema yra ir hermeneutinė problema (plg.4). 206 .2. Esama ir pažangos. nors ir skleidžiasi konkrečia kalba. Žinoma.13.1.4. tai pačių dalykų atsivėrimo būdas ir mūsų priėjimo prie jų būdas yra neatskiriamai susiję su kalba. O ir bet kokiame pažinime mes remiamės prielaida. Antai dabartinės1 ekologinės problemos parodo.4. kai tik kalba suvokiama kaip konkreti kalba).

kad dalyvauja (Methexis!) komunikacinės bendrijos kalboje (2. Tikroji būtis (substancija) taip pat visuomet yra kažkas daugiau negu jos konkretus atsivėrimo būdas konkrečiame kalbiniame pasaulėvaizdyje.dieviškame Absoliute.3 207 . kad tiesos problemos galutinis.8. Subjektas ir Substancija yra tai. užbaigtas sprendimas gali būti surastas tik Trečiame . kad patys daiktai visuomet jau artikuliuoti grindžiamų teisingumo pretenzijų. negali būti paaiškinta kalbos filosofijos priemonėmis. net jeigu jis reiškiasi tik konkrečia kalba. Filosofinėje tradicijoje nuo PLATONO iki HĖGELIO vyravo įsitikinimas. Šiandieną kai kurie kalbos filosofai link? kalbą statyti dieviško Absoliuto vieton. Esą Aš ir Būtis. Bet tokia samprata nepagauna nei transcendentalinės. kad transcendentalinis subjektas visuomet yra kažkas giau negu konkreti kalba.3). dieviškasis būties ir žinojimo tapatumas yra paskutinis tiesos galimybės pagrindas. 7. kas yra.3)! Tiesos problemą mes nagrinėjome būties filosofijos ir savimonės filosofijos priešpriešos įtampoje.2. Matėme. nei ekologinės problematikos.5. Pamatinė neempirinė sąlyga to. Tik absoliutus. tik dėl to.Prisiminkime PLATONO trikampį (1.

nei fiziologiškai funkcionuojantis organizmas. Bet net jeigu visus šiuos aspektus sudėtume. L. pvz. Šioms specialiosioms antropologijoms bendra yra tai. Jeigu abstrahuotumėmės nuo teologinės antropologijos. fiziologinė. Juk žmogus nėra nei anatomiškai preparuojamas skeletas.4.. šiandien vadinamas antropologija (gr. Į klausimą "kas yra žmogus?" galėtume atsakyti tik tada. tik filosofinė antropologija mėgina suvokti žmogų kaip tokį ir kaip bendrybę. kibernetinė. LOWITHAS taip jį taiko antropologijai: Tačiau kas gi filosofinę antropologiją skiria nuo kitų antropologijų. psichologinė. kad ir kokie svarbūs tie tyrinėjimai būtų kitokiu požiūriu. Jų metodinių abstrakcijų (1. kadangi filosofiją apskritai domina visuma ir ji nėra specialus mokslas.2) visumą dažnai sunku aprėpti. taip pat socialinė ir kultūrinė antropologijos. kai bus atsakyta į visus galimus mokslinius klausimus. Tik klausimas apie žmogų kaip tokį ir kaip visumą įgalina 208 . nei tai. besiremdamos tam tikromis metodinėmis prielaidomis. Jos galimybės yra didžiulės: egzistuoja biologinė. FRANKL). tai iš to dar neišplauktų žmogus kaip toks.4.1). specialiųjų mokslų tyrinėjimai neatsako. paleontologinė. biologiškai ir psichologiškai ir tuo būdu išskirti tam tikrus jo aspektus.1 . l prasmės klausimą (V. morfologinė. 330) Specialiosios antropologijos yra suskaidytos į siaurai specializuotas dalines disciplinas. K. tai galėtume sakyti. mūsų gyvenimo problemos bus dar net nepaliestos". galiausiai ji kalba apie žmogų (plg. jos tiria dalinius žmogaus būties aspektus. jeigu pavyktų pažiūrėti į žmogaus esmę kaip visumą.5 ŽMOGUS Kad ir ką nagrinėtų filosofija. anthropos = žmogus). patologinė. nuo medicininės arba biologinės? Žmogų galima tirti anatomiškai.1. pedagoginė. kurio tema yra žmogus. Reikia skirti filosofinę antropologiją nuo nefilosofinės. etnologinė. 1. kad nefilosofinė antropologija tiria žmogų kaip specialiųjų mokslų objektą (1. ekologinė. Kitaip negu tokios antropologijos. fiziologiškai.1).2. Iš esmės ir mes lig Šiol kalbėjome ne apie ką kita. kuris asmeninėje bei socialinėje srityje vis labiau iškyla į pirmą planą. Mes jau apsvarstėme santykį tarp filosofijos ir specialiųjų mokslų (1. medicininė. Kaip tik todėl žmogaus kaip tokio ir kaip visumos čia nebematome.4. 5.6. WlTTGENSTElNAS (2. Tačiau dabar žmogaus problemą mėginsime pasklaidyti iš arčiau.Žmogus kaip mokslo tema Mokslas. "kad net tuomet.2) teigia.6). (LowiTH (1). ką jame tyrinėja įvairios psichologijos. kad.

pažįsta ir pakelia jas iki įsisąmoninto mokslo lygio. pvz. Jis įsisąmonina tas funkcijas. Gyvūniškumo požiūriu jis yra padaras. 1. apie kuriuos sukasi žmogaus problema: o Vieną polių sudaro gyvūniškumas (3. ten pat).3. Žmogus priklauso materialiajai gamtai. 4. kad ji viską kuria ir viskuo tampa ir netgi kad ji yra dieviškoji žmogaus dalis. Pagal S. transcendentaliai sąlygojančiu visa. gyva būtybė (3. jis nelieka tokia [būtis] savaime. kad žmogus yra "dviejų pasaulių pilietis" (KANT). jis nustoja būti gyvūnu ir pažįsta patį save kaip dvasią.—2217 209 . iš kurios jis atsirado.4) ir jusli būtybė. empiriškas. Tik tai suteikia specialiosioms antropologijoms visumos prasmę. "nėra pasaulio dalis" (WlTTGENSTElN). atsiveria "nuo gyvūniškumo ir netgi nuo viso jutimais suvokiamo pasaulio nepriklausomas gyvenimas" (KANT. logos = žodis. Jos būdingos ir žmogui. kas objektyvu.2 Gyvūniškumas ir dvasia Graikai vadino žmogų gyva būtybe. net atlikdamas savo gyveniškąsias funkcijas.4. Vadinasi.5).3) leidžia suvokti žmogų kaip subjektą. turinčia logosą (zoon logon echon.4. kas empiriška. visa.5. 5. tačiau. su Aš.. kuri kaip gamtos dalis yra evoliucijos rezultatas (3. bei transcendentaliai nuo visko besiskiriančiu.pamatyti žmogaus problemą.4.1. 120).8.) leidžia suvokti žmogų kaip juslią būtybę. Šitaip jis peržengia savosios būties savaime betarpiškumą [ = gyvūniškumą] ir kaip tik dėl to. Įvad. Filosofija negali neatsižvelgti į abu kelius. Romėnai-animal rationale ( = protinga jusli būtybė).5. ARISTOTELIS teigia. žmogus kaip begalybės ir baigtinumo. kokia yra gyvūnas. 14. kuris nėra gamtos dalis. (WW XII. Šis polius pats nėra objektyvus.1. KIERKEGAARDĄ (2.2). protas. gyvybei ir gyvūnui būtinas savybes.4. Transcendentalinė refleksija (1. dvasia).1.2).5. o Kitą polių sudaro transcendentalumas (4. HĖGELIS šiuos žmogaus būties polius vaizduoja taip: Žmogus yra gyvūnas. Ontologinė refleksija (1. žiūrint antrojo poliaus link. po to kai šiai materijai trumpą laiką (nežinia kokiu būdu) buvo suteikta gyvybinė jėga" (KANT PPK A 289 //186).3). Čia mes susiduriame su subjektiškumu. "kuris vėl turi planetai (tik taškui visatoje) grąžinti materiją.4). Šių dviejų pasaulių priešingumas ir įtampa tarp jų sudaro žmogaus problemą. kad žino esąs gyvūnas. laikinumo ir amžinybės.8. Gamtos filosofijoje (3. virškinimo procesą. Jis yra tam tikros rūšies gyvūnas (homo sapiens).3).4) mes aptarėme kūnui. Jis yra fizinis kūnas (3. Šie pavadinimai žymi du polius. Jie rodo. su cogito (DESCARTES. Kalbėdamas apie šią dvasinę žmogaus būtį.

laisvės ir būtinumo sintezė, yra "paradoksali egzistencija". Pagal SARTRE'Ą (2.1.2), jis yra prieštaravimas tarp ėtre en soi ( = būties-pačios-savaime, kūniškumo) ir ėtre pour soi ( = būties-pačiam-sau, subjektiškumo).

29 pieš.: Gyvūniškumas ir dvasia

Viena vertus, tikrasis mūsų Aš yra dvasia (ARISTOTELIS), kita vertus, pasaulio šviesą išvystame tarp išmatų ir šlapimo (inter faeces et urinam) (AUGUSTINAS). - Vis dėlto žmogus, kaip abiejų šių pusių vienybė, yra kūniškas asmuo. 53 Žmogus kaip fenomenas Žmogų apmąstyti galime tokį, kokį patiname, kai jis mums apsireiškia. Akivaizdu, jog žmogaus transcendentalumas yra realus tik tuo atveju, jeigu jis yra kūniškas. Jis visada jau yra įkūnytas (l'etre incarne, plg. G. MARCEL 2.1.2). Todėl daugelis filosofinės antropologijos atstovų remiasi šiuo mums besireiškiančiu, patiriamu kūniškumu, kad, pradėdami nuo jo, atskleistų žmogaus esmę. Paliesime keletą itin svarbių momentų.
Toks tyrimas visuomet turi rato pavidalą. "Ratu" mes laikome tokią mąstymo figūrą, kurioje kaip prielaida numatoma tai, kas turi boti įrodyta (plg. hermeneutinį ratą, 2.1.3). Ratas yra ydingasis ratas (circulus vitiosus} tuomet, kai prielaida visiškai sutampa su tuo, kas įrodyta. Tačiau čia kalbama ne apie ydingąjį ratą. Mums apsireiškiančio svetimo kūniškumo supratimas visuomet suponuoja suprantančioje savipratą. Žmogaus fenomene atpažįstu save patį. Todėl antropologija, pagrįsta mums apsireiškiančiu, patiriamu žmogumi, visada yra kūniško žmogaus savirefleksija. Bet ši savirefleksija mus veda toliau. Įrodymas ne tik pakartoja prielaidą, bet ją ir interpretuoja bei skaido.

210

Pirmiausia pastebėsime, kad "žmogus jau biologijos požiūriu skiriasi nuo gyvūno. Tai ne gyvūno biologija, prie kurios būtų mechaniškai pridurta dvasia arba kažkas panašaus, o specifinė žmogiška biologija, kurios savitumą sudaro neatskiriamas būtiškas ryšys su antbiologiniu principu" (HENGSTENBERG (2), 194). J. G. HERDERIS tą patį pasako kalbos filosofijos sąvokomis: "Jau kaip gyvūnas žmogus turi kalbą". Žmogaus kūnas nepalyginamai menkiau determinuotas negu gyvūno, kuris turi viską, kas reikalinga gyventi tai ar kitai rūšiai tinkamoje aplinkoje (pvz., gyvūnas turi kailį, plunksnas, žvynus, kiautą, kanopas, nagus, sparnus, pelekus, snapą, straublį, dantis). Lyginamas su tokiu specializuotu gyvūnų apibūdinimu, žmogus atrodo kaip būtybė su trūkumais (A. GEHLEN). Bet šitoks nespecializuotumas ir nepritaikytumas rodo, kad jau žmogaus kūniškumas yra atviras pasauliui. Vertikali eisena išlaisvina nespecializuotas žmogaus rankas ir atveria žvilgsniui platų horizontą. H. PLESSNERIS kalba apie žmogaus akies-rankos lauką. Klausa ir rega tampa svarbesni už lytėjimą, uoslę ir skonį. Žmogaus nespecializuotumas rodo jį esant tokia gyva būtybe, kuri "pati turi susikurti gyvenimo galimybę", jis turi tapti homofaber, t.y. gaminančiu žmogumi, instrumentizuojančiu (t.y. padarančiu įrankiais) savo kūną ir kitus daiktus.
Instrumentiškumas lemia žmogaus fizinį egzistavimą. Tai reiškia, jog jam nuolat tenka naudoti savo kūną kaip priemone, veikti juo. Tam tikra prasme to reikalauja atsivėręs akies-rankos laukas. Tas laukas yra veikimo laukas par excellence. Dažniausia veikiame rankomis, kurias "apdairiai" kontroliuoja akys. Patys elementariausi įrankiai buvo rankai skirtos priemonės - instrumentai, skirti mesti, daužyti, skusti. Kaip ten bebūtų, nepanašu, jog pirmaeiliu būtų buvęs laikomas poreikis kaip instrumentą naudoti kojas (pvz., kojinis malūnas) (PLESSNER (2), 58).

Instrumentiškume esama ir grįžtamojo ryšio bei vidujumo, kurie šiaip nėra būdingi gyvūnams. Gyvūno veiksmų ir reakcijų sistema yra pakankamai griežtai fiksuota. (J. v. UEXKULL). "Dėl savo instinktų ir aplinkos abipusės priklausomybės" gyvūnas reaguoja "tik į tam tikrą dirgiklį priklausomai nuo jo rūšies specifinės sąrangos, leidžiančios išgyventi tam tikrose situacijose" (HENGSTENBERG (1), 69). Jis visiškai ištirpsta "tiesioginėje, belaikėje ir bekalbėje nereflektuotų gyvybinių procesų dabartyje". (HEINTEL (2)).
Gyvūno organizmas rodo, kad įvairūs organai ir nariai yra vieni su kitais visapusiškai susieti, tačiau jų funkcionavimas pritaikytas tik rūšies specifiką atitinkančiai aplinkai. Tai, kad gyva būtybė yra susietam tam tikra aplinka, reiškia, jog ji gali pastebėti tik tam tikrus, jos instinktų sandarą atitinkančius objektus ir kad šiuose objektuose gali išskirti vien specifines, jai gyvybiškai reikšmingas savybes. Šią vadinamąją stabos aplinką, būdingą tam tikrai gyvūnų rūšiai, atitinka tokia pati specifinė veiklos aplinka. Tai reiškia, jog tam tikra gyvūnų rūšis gali veikti tik tam tikrus pastebėto objekto organizmo taškus, kuriuos savo ruožtu vėlgi determinuoja instinktų sandara. Pavyzdžiui, vapsva instinktyviai žino, kuriame taške ji turi įdurti vorui, kad jį apsvaigintų ir galėtų padėti kiaušinėlius

211

voro kūne. (HENGSTENBERG (2), 194-195).

! Lyginant su šiuo "gyvūnų reakcijų patvarumu" (PLESSNER), apie žmogų galima pasakyti, kad jis, viena vertus, yra savasis kūnas, bet, antra vertus, turi savąjį kūną. Jis visada jau yra iškilęs virš savo kūniškų gyvybės procesų instinktiškos priklausomybės nuo aplinkos ir juos perpranta. Grįžtamuoju ryšiu susijęs su pačiu savimi, jis gyvena, remdamasis kitokiu negu gyvūnai vidujumu. Vidujumas įgyja savimonės pobūdį.
Žinoma, bet koks sugebantis savarankiškai judėti organizmas suponuoja instrumentinį santykį su savo kūnu. Bet žmogaus atveju pats šis santykis dar kartą tampa priemone, kurios dėka jis suvokia save kaip visumą "iš šalies". Kaip žmogus suvokia kalbą kaip priemonę ir ja naudojasi (žiūrėdamas pro kalbos grotas), taip jis manipuliuoja savo kūnu ir kartu suvokia save kaip susietą su juo (PLESSNER (2), 55). Tik žmogus suvokia, jog turi kūną, tik jis atranda savyje savo paties kūniškumo instrumentiškumą. (58).

Su tuo, kad žmogus turi savąjį kūną ir suvokia save kaip visumą "iš šalies", yra susijęs dar ir kitas dalykas. Žmogus žino, jog kūniškumas daro jį prieinamą kito žmogaus žvilgsniui (SARTRE). Būti kūniškam - tai būti išstatytam (MARCEL). Aš turi šalia savęs Kitą ir suvokia Kitą kaip save, kaip "Aš". AŠ gali save padaryti objektyvų tik per Kitą. Žmogus grįžta į save per Kitą. Vidujumo negalima atsieti nuo žinojimo, kad yra išorė. "Tapti žmogumi ir pažinti savąją nuogybę yra neatskiriami dalykai." (PLESSNER (2), 58). Ą. PORTMANNAS atkreipė dėmesį į tai, kad žmogus, lyginant su atitinkamais žinduoliais, gimsta metais per anksti. Savo pirmuosius metus jis gyvena kaip "ekstrauterinį neišnešioto vaisiaus brendimo periodą" po per trumpo nėštumo. Šio "pernelyg ankstyvo gimimo" prasmė yra ta, kad neprisitaikęs, nespecializuotas kūdikis turi įaugti į savo paties instrumentiškumą, o tam reikalingas aplinkinis pasaulis. Rūšies specifikos tvirtai sąlygotam gyvūnui tai nėra būtina, mat jis jau gimsta instinktiškai prisitaikęs prie savo aplinkos. F. NlETZSCHE kalba apie žmogų kaip apie nestabilų gyvūną. Iš to, kas pasakyta, darosi aišku, kodėl M. SCHELERIS (2.1.2) vadino žmogų objektinančia būtybe. Žmogus nėra tik instinktais susietas su aplinka. Jis geba pažinti daiktus kaip daiktus. Tai reiškia, kad jis pašalina betarpiškumą, ir pažindamas, kas daiktai yra, užima poziciją jų atžvilgiu. Daiktų pobūdis jį motyvuoja. Tik žmogus turi objektus. Tik jis gali objektinančios "valios" (TH. LITT) aktu juos moksliškai suobjektinti ir techniškai panaudoti. Šis objektiškumas siejasi su atvirumu:
Savo aplinkoje gyvūnas yra orientuotas, tuo tarpu žmogus su pasauliu santykiauja klausdamas. Iš prigimties susijęs su pasauliu, jis yra specifiškai informuojamas iš išorės. Jo pažinimą determinuoja ne jo pažinimo organų sandara, bet, kaip sako PLATONAS [plg. 1.3.2], Tauma gimdo Iridę: nuostaba pasižadina akį. Kaip tik šiuo receptyviu [ = priimančiuoju] žmogaus atvirumu pasižymi ir jo kūniškumas. Juslių organai ir visas kūnas yra imlūs. Jų imlumas peržengia bet kokį kūniškumą ir viską, kas tarnauja tik rūšies specifikai. Jie rodo gyvybės ryšį su "pasauliu pačiu savaime". Lygiai taip pat kūniškumą

212

determinuoja pasauliui atviro subjektiškumo ekstatiška prigimtis. Visi veiklos organai ir yra stabos organai. Kūnas yra sielos darbo objektas. (W. I. REVERS, 140).

Buvimas kūnu ir kūno turėjimas yra žmogaus kūniškumo, kaip pirmapradės jo buvimo pasaulyje formos, apraiška. Kūnas yra žmogiškosios egzistencijos vieta ir pirmapradis asmens veiksmas (G. SlEWERTH). Tuo pačiu kūniškai apsireiškiančio žmogaus fenomenas primena tai, ką esame išsiaiškinę apie kalbą (4.4). Juslėmis suvokiamos, "išorinės" išraiškos ir ja išreikštos "vidinės'1 reikšmės, buvimo-kaibišku ir kalbos-vartojimo, kalbos kalbėjimo ir kalbėjimo apie kalbą vienumas, o drauge kalbos dialogiškumas - visa tai rodo, kad kalba apima visas žmogaus fenomeno problemas. Daugelį metodinių abstrakcijų (fiziologinę, psichologinę, sociologinę, lingvistinę, loginę ir t.t.), taikomų tiriant kalbą, galima palyginti su abstrakcijomis, kurias įvairios specialiosios antropologijos taiko žmogaus tyrimui (5.1). Išraiškos ir reikšmės vienumas atitinka kūno ir dvasios vienumą: žmogaus fenomenas rodo, kad kūniškumas yra dvasios išraiška.
... Žmogaus dvasia save realizuoja prasmingai, jei ji save ontologiškai išreiškia kūne; ir žmogaus kūnas yra kūnas tik tiek, kiek jis pats su visomis savo aktualizacijomis tinka dvasiai išreikšti, mainais gaudamas struktūrą, būtį ir prasmę. Kaip žmogaus žodyje atskiri garsai, iš dvasios gavę struktūrą ir prasmę, pakyla iki nepakartojamo žodinio kūno vienumo, taip ir daugybė materialių mūsų žmogiškosios egzistencijos sandų tampa individualaus žmogaus kūno vieniu, kai ontologiškai ir anksčiau už bet kokį įsisąmoninimą apsireiškianti dvasia suteikia jiems būtį. Kūnas yra tarsi "metafizinis dvasios
Žodis"... (HENGSTENBERG (2), 82).

Dabar detaliau panagrinėsime tris apibrėžtis, priklausančias pagrindinei žmogiškojo buvimo struktūrai: pasauliškumą, istoriškumą ir visuomeniškumų. 5.4 Pasauliškumas Žmogaus būtis visada yra buvimas pasaulyje (1.3.1, 4.2.2.3). Pasaulis žmogui visada yra jau atskleistas. HEIDEGGERIS kalba apie pirmapradį "artumą pasauliui". Mes atkreipsime dėmesį į du aspektus: į žmogaus ryšį su pasauliu, kai jis konstituoja pasaulį kaip visumą ir į žmogaus veiklumą pasaulyje. 5.4,1 Pasaulis kaip visuma 4.2.2.3 skyrelyje pateiktas M. BUBERlO tekstas rodo, kad pasaulis egzistuoja tik žmogaus dėka, kadangi tik žmogus sugeba mąstyti įvairovę kaip vienį, Nuodugniai ir tiksliai šią mintį yra išvystęs KANTAS (43,2.2, ypač

213

4.3.2.2.2). Transcendentalines pasaulio sąrangos apibrėžtis jis atranda žmogiškajame pažinime. Dalyje "Tikrovė" (ypač 3.4 skyriuje) matėme, kokiu būdu erdvė (3.4.3.1) gyvosioms būtybėms (3.4.4) įgyja gyvybinės erdvės reikšme.. Augalas gyvybinėje erdvėje yra įsišaknijęs, o gyvūnas juda joje sensomotoriškai, todėl gyvūnui ši erdvė tampa rūšies specifiką atitinkančia stabos aplinka (3.4.5, ypač 3.4.5.1). Tuo tarpu žmogui erdviškumas įgyja pasaulio prasmę. K. LowiTHAS šią mintį išreiškia taip:
Gyvūnas, jusliškai suvokdamas ir stebėdamas, bet neturėdamas žmogiškosios savimonės, įsigyvena į aplinką ir gyvena išjos, bet aplinkos jis neturi priešais save kaip objekto, nutolusio tam tikru atstumu, kaip būdinga žmogui. Mat gyvūnas negali sąmoningai atskirti savęs nuo to, kas nėra jis pats. Jis dar nėra atsietas nuo savo aplinkos ir emancipuotas. Vadinasi, ne kartą kaltinimų susilaukęs subjekto-objekto skilimas nėra kažkas, dėl ko reikėtų dejuoti ir ką reikėtų mėginti įveikti; juk jis sudaro žmogaus būties pagrindą. Hėgeliškasis laisvės kaip "su-savimi-pačiu-buties kitaip-būtyje" apibrėžimas taip pat nepašalina šio skirtumo, o tiktai jį atbaigia. Kaip subjekto ryšys su objektais, žmogaus sąmone yra pasaulio įsisąmoninimas, kurį atitinka savimonė. (334).

Šitaip įsisąmoninamas pasaulis atskleidžiamas kaip visuma. Tai nėra koks nors mokslinis pasaulio pažinimas arba "pasaulį kaip pasaulį sudarančių sąsajų teorinis skaidrumas" (M. HEIDEGGER (1)). Ši visuma įvairiai mąstoma mituose, religijose, moksluose ar vaikų vaizdiniuose. Kiekvienas žmogus turi pasaulėvaizdį, t.y. jis suvokia save kaip esantį tam tikroje visumoje. Žmogus, kuris kaip savimonė pats sau yra problema ir kuriam "savojoje būtyje rūpi pati ta būtis" (HEIDEGGER (1)), sykiu kelia būties klausimą: kodėl yra būtis, o ne veikiau niekas? (LEIBNIZ). Savo sugebėjimu klausti žmogus padaro abejotiną bet kokią klausinėjimo ribą ir šitaip ją peržengia (E. CORETH (1)). Kad ir kaip ši žmogaus pasaulėtūra (4,4.4) būtų kultūros sąlygota (mes žinome, kad egzistuoja tik kalbinė pasaulėtūra), kad ir kaip pasaulėvaizdžiai skirtųsi priklausomai nuo visuomenės ir istorijos situacijos, žmogaus savimonė visada sąlygoja pasaulio įsisąmoninimą, t.y. visumos įsisąmoninimą. Jeigu nebūtų žmogaus, tai "būtų" tik daugybė daiktų, bet nebūtų būtybės, galinčios tuos daiktus paversti pasauliu. "Žmogaus būtis yra pasauliška. Jo egzistencijoje sušvinta begalinis pasaulio vienumas ir vientisumas, pasaulio, kuris yra daugiau negu daiktų suma" (D. v. USLAR, 323).
Drauge savimonė atspindi pasaulį kaip visumą kiekvienam subjektui būdingu badu. Pagal LEIBNIZĄ, kiekviena monada ( = substancija, plg. 3.1.5), ir ypač kiekvienas žmogus, yra tarsi visas pasaulis ir tarsi Dievo veidrodis arba, dar geriau, veidrodis visos visatos, kurią monados išreiškia, kiekviena savaip, "panašiai kaip tas pats miestas, jeigu į jį žiūrima iš įvairių pusių, atrodo visiškai kitoks ir tarsi perspektyviškai padaugintas" (Monadologija §57 //FIChrR2, 448). Bet šis stebėjimo taškas yra kūnas, kuris kaip tarpininkas perduoda pasaulį: "Taigi, nors kiekviena sukurta monada atvaizduoja visą visatą, tačiau ryškiausiai ji atvaizduoja tą kūną, kuris specialiai su ja susijęs ir kurio entelechija [plg. 3.4.4.1] ji yra; o kadangi tas kanas dėl visos materijos sąryšio pilnyje

214

atspindi visą visatą, tai ir siela atvaizduoja visą visatą, atvaizduodama specialiai jai priklausantį kūną". (§62/7449).

5.4.2 Veikla

.

Žmogaus buvimas-pasaulyje yra veiklus buvimas. Visą veiklą ARISTOTELIS skirsto j tris sritis: o Teorinė veikla, vedanti nuo paprasto patyrimo per mokslą prie grynosios teorijos, prie tiesos tobulos kontempliacijos. o Praktinė (siauresne prasme) veikla, kuria vadinamas pats savaime vertingas veikimas, būtent dorovinis elgesys. o Pojetinė veikla (poiesis = gr.pagaminimas, sukūrimas) yra vertinga ne pati savaime, bet priklausomai nuo to, kas sukuriama, nuo kūrinio. Pojetinei veiklai priklauso techninis-gamybinis darbas ir meninė kūryba.

30 pieš.: Aristotelinis veiklos skaidymas

HEIDEGGERIS (1) žmogaus pasauliškumą kildina iš rūpesčio žmogaus, kuriam "jo būtyje rūpi pati ta būtis". Jo nuomone, Šiuo požiūriu pasauliškumas pirmiausia ir iš pradžių reiškiasi kasdieniu apsirūpinimu (daiktais, kurie mums yra "po ranka") ir rūpinimusi (žmonėmis, kurie yra su mumis). Rūpestis, kaip apsirūpinimas ir rūpinimasis, visada jau žymi pačios žmogaus būties svarbą jam pačiam. Veikla visada jau yra paženklinta prasmės, Veiklos prielaida yra tai, kad žmogus jau visada žino prasmės visumą. Savimonė, kaip pasaulio įsisąmoninimas, žino save kaip savitikslį, t.y. ne tik kaip duotą, bet ir kaip užduotą. Žmogaus veikla skleidžiasi prasminiame apriori (= prasmėje, kaip veiklos prielaidoje ir sąlygoje). Šitai reiškia, kad savitiksliška, užduota paties žmogaus būtis (kuri jam rūpi) gali būti atbaigta, išskleista, įgyvendinta. ARISTOTELIS taip formuluoja šią problemą: Visi žmonės siekia laimės.

215

Taigi pirmasis istorinis aktas yra reikalingų šiems poreikiams patenkinti reikmenų gaminimas. Šios technikos siaurąja prasme paskutinė pakopa yra kibernetika. (HENGSTENBERG (2). Juo daugiau pakopų apimama. 2. veiklos įprasminimas priklauso nuo to. tai taip pat visą laiką dirbantysis jį tiesiogiai kontroliuoja. kas pasitenkina pačiu savimi ir yra galutinis veikimo tikslas. Žmogus perleidžia dalį iniciatyvos šiam aparatui ir tampa panašus į tą. 24-25). kaip ir prieš tūkstančius metų) turi būti vykdoma kasdien ir kas valandą jau vien tam. Technika siaurąja prasme atsiranda tada. HEIDEGGERIS kalba apie tai. tuo labiau jis atitinka technikos siaurąja prasme sąvoką.Laimė yra tai. kurią savo ruožtu geriausiai reprezentuoja kompiuteris ir jo sistemiškas taikymas. Bet kas gi turėtų būti laimė. įgyvendinimas. Gebėjimas reiškiasi nebe prisitaikymu prie įrankio ir medžiagos. 216 .. kas pats gali gaminti. turtas ir garbė. dėl to nuomonės skiriasi. kai pagaminama kažkas. juo sudėtingesnis ir autonomiškesnis aparato vykdomas procesas. Šiai technikai plačiąja prasme būdingi du momentai: 1. O gyvenimui pirmiausia reikalingas maistas ir gėrimas. Žmogus išleidžia medžiagą ir įrankį iš savo tiesioginės kontrolės. Jeigu naudojamas įrankis. Ir tai yra toks istorinis aktas. butas. kokias problemas iškelia šita paprasčiausia ir labiausiai pirmapradė žmogaus veikla. Technikai siaurąja prasme būdinga tai. tuo tarpu sąžinė ragina žmogų pakilti iš nuopuolio ir siekti autentiškumo. paties materialinio gyveninio gamyba. Bet visa tai rodo. Ir tuomet įrankis daugiau nebėra įrankis pirmine prasme. 185). Paprasčiausia ir tiesmukiausia techninė-gamybinė veikla kyla iš to. Žmogaus veikla yra dorovinio pobūdžio. Vadinasi. o kartais tie patys žmonės vienąkart tuo. į būseną "taip-daroma". įsisąmoninto. kad žmogus "kaip gyva būtybė pats turi susikurti gyvenimo galimybes" (PLESSNER). drabužiai ir dar kai kas. tokia pagrindinė bet kokios istorijos sąlyga. įrankio bei gaminio etosu.' malonumas. Mašina-^aparatas reikalauja duomenų ir teikia rezultatą. (NE 1. parodysime. bet aparato išradimu ir pagaminimu. į pilką kasdienišką buvimą-pasaulyje. Bet kokia veikla yra laimės siekimas. Visą gaminimo laiką žmogus išlaiko kontaktą su apdorojama medžiaga. tarp gėrio ir blogio. ir minia ją aiškina visiškai kitaip negu išminčiai. kad veiklusis buvimas-pasaulyje visada jau turi reikalą su įvairių lygių prasmėmis. Sykiu reikalingas tam tikras gebėjimas. bet virsta mašina-aparatu. kuri (ir šiandien. kuris tik "aptarnauja" aparatą.2. kitąkart anuo. kas siekiama dėl jo paties. kad žmonės galėtų gyventi (MARX (2). susijęs su prisitaikymo prie medžiagos. išskleidimas. Tuo būdu natūralūs daiktai paverčiami dirbtiniais daiktais. Vieni aiškina ją esant kažkuo apčiuopiamu ir matomu kaip. tarp įgyvendinimo ir nugyvendinimo. pvz. kad minėtas dvejopas tiesiogiškumas (medžiagos ir įrankio atžvilgiu) yra pašalinamas. Imdami pavyzdžiu techniką.1095a). kiti kažkuo kitu. ryžtingo galėjimo-būti-pačiu-savimi. Ji yra atbaiga. koks yra žmogus. kad žmogus dažniausiai yra nupuolęs į beasmeniškumą. Jam reikia rinktis tarp autentiškumo ir neautentiškumo.

5. kaip žmogus yra atskleidęs pasaulį. kokiu mes jiems save patikime. Čia taip pat susiduriame ir su alternatyva: nuopuolis į beasmeniškumą (čia: paklusimas technologinėms-ekonominėms prievolėms-daiktams) ar apsisprendimas siekti autentiškumo (čia: atsižvelgimas į žmogaus būties įprasminimo būdų tvarką). 6. 498). vadinasi.4. kaip žmogaus kūrinys. galime pavadinti motyvacijos horizontu. Žmogaus motyvacijos horizontas priklauso nuo to. Technologinė emancipacija yra žmogaus emancipacijos apskritai dalis. antrinė kūrinija jgyja žmogaus atžvilgiu tam tikrą savarankiškumą ir galią. jog ji egzistuoja ir gali egzistuoti istoriškai tik todėl. sąlygojančių žmogaus veiklųjį buvimą-pasaulyje. Visumą motyvų (determinančių). kovojant su gamta. Dar kalbėjome apie gyvų padarų. kad be žmogaus nėra laiko. motyvacijos horizonte motyvuoja praeitis.2 skyrelyje sužinojome. kai žmogus tampa daiktų prievolininku. Šiuo požiūriu ji. Ši tendencija apima dvi galimybes: o Viena vertus. kad ji "yra istorijoje". kuris nuolatos kinta sulig kiekvienu pažinimo ir veikimo aktu. kurti kultūrą ir civilizacija. kuriuos turime. bet priešingai. Vadinasi. laikas egzistuoja tik todėl. kad jos būties pagrindas yra laikiškas.3). Daiktai. 5. jis yra ankstesnio (praėjusio) pažinimo ir ankstesnės (praėjusios) veiklos rezultatas.Tai rodo veikliojo buvimo-pasaulyje siekį paversti pirminę (natūraliąją) kūriniją antrine (technine-dirbtine). nuosavą laikiškumą (3. antrinė kūrinija kyla iš žmogaus susirūpinimo savo būtimi. ėda mus tuo mastu (G. Technologine emancipaciją lydi žmogaus technokratinis pavergimas.4. Ji pati verčia žmogų tarnauti jai.4. kai ji prisimenant sudabartinama. Be žmogaus egzistuotų tik belaikės trukmės ir belaikiai judėjimo procesai. (HEIDEGGER (1).3. kad žmogaus dvasia prisimindama sudabartina praeitį ir laukdama sudabartina ateitį. o Kita vertus.4. 217 . Vadinasi.5 Istoriškumas 3. J tai pagrįstai atkreipė dėmesį neomarksistai (2.1). ypač gyvūnų (3. tarnauja jam. Žmogaus istoriškumo analizė mėgina parodyti.1 Šis pirmapradis žmogaus laikiškumas reiškia du dalykus: o Žmogus visada jau yra motyvuojamas praeities. jog ši būtybė yra "laikiška" ne dėl to. MARCEL). Kiekvienas asmuo turi savo paties motyvacijos horizontą.4.1). Žmogui nuosavas laikiškumas virsta istoriškumu.

.. 5. kad žmogus niekada negali ištirpti savo dabartyje. gali.y. kuri bodama yra iš esmės būsimoji. istoriškumas kyla iš to. užbėgdamas į priekį. Būtent kintamumas. veikdamas jis visada siekia įgyvendinti motyvus ir realizuoti prasmę. tą akimirksnį. tokia. tad visas gyvenimo laikas yra ne kas kita. Jį riboja gimimas ir mirtis. bet labai plastiškai: Tik būtybė. kaip bėgimas mirties link. kuriam paklūsta kiekvienas kol gyvena . bet savo veikliajame buvime-pasaulyje visada yra motyvuojamas praeities ir projektuojamas į ateitį. kad žmogus. ima artintis mirtis. Nėra nė vieno.1 Buvimas mirties link Žmogus visada jau žino. ir praėjusioji. t. žmogaus istoriškumą sudaro tai. AUGUSTINAS taip vaizduoja šį bėgimą mirties link: Juk tą patį akimirksnį. sudabartina mirtį. gali į ją atsitrenkti ir būti atblokšta į savo faktiškąjį "štai". Vadinasi. kad. kai kas nors įžengia į šį mirtingą gyvenimą. kai niekas negali stabtelėti bent trumpam arba eiti Šiek tiek lėčiau. t. kuris po metų nebotų arčiau mirties negu prieš metus. tik būtybė.. Vadinasi. tai yra daro galimą tikrąjį istoriškumą.y. jeigu imama mirti. Tik tikrasis laikiškumas. būti apimtam mirties. 509) Vadinasi. (HEIDEGGER (1).5. šiandien arčiau negu vakar. Juk kiekviena prabėgusi laiko dalelė yra atimama iš gyvenimo. 218 . daro galimą tokį dalyką kaip likimas.4. Kadangi žmogui rūpi jo paties būtis. kuris kartu yra baigtinis. kuri vienodai pirmapradiškai yra ir būsimoji. pati sau perduodama paveldėtą galimybe. ir diena po dienos jų lieka vis mažiau ir mažiau.2) ir šiuo požiūriu orientuota į ateitį..: Istoriškumas o Žmogus visada jau yra projektuojamas į ateitį.jei tai apskritai galima pavadinti gyvenimu -veda mus mirties link. rytoj arčiau negu šiandien. Bet kokia veikla yra susieta su prasminiu apriori (5. HEIDEGGERIS tai išreiškia kiek painokai. kai mirtis pradeda savo darbą. perimti savo pačios įmestį ir būti dabartinė "savajam laikui". būdama atvira savajai mirčiai.31 pieš. kad nuosavą laikiškumą turintis jo gyvenimas yra baigtinis.

Vėlyvasis Heideggeris ieško naujo būties mąstymo. Jo egzistencinė analizė gerokai paveikė dabartinę filosofiją ir teologiją. 010 . kurią transformavo į egzistencijos filosofiją.Martin Heidegger (1889-1976) rėmėsi E. Husserlio fenomenologija.

1). buvo laikas mirtyje? Vadinasi. kol jis yra šiame daugiau mirštančiame negu gyvenančiame kone. kad mirtis apima vos prasidėjus kūniškajam gyvenimui. kad savo baigtinumo bei įmesties (buvimo mirties link) akivaizdoje galėtų suvokti save kaip galimybę ir motyvuotai projektuoti save l ateiti (5. valandomis ir akimirksniais. tai yra laikiškumo baigtinumas. bet ryžtingai priimti juos kaip galimybę. verčia žrnogų save motyvuoti praeitimi.5). Dėl savo istoriškumo (5. atbloškia j priekį užbėgančią egzistenciją atgal į jos faktiškąją įmestį ir tik tokiu būdu suteikia praeičiai specifišką pirmenybę istoriškume.4. kad per ją pažintų savo galimybes. sustoja ir baigiasi. kaip Būdinga žmogiškosios būties galimybė. jis keičia pats save ir pasaulį. Kaip mums nėra duotas pasaulis be kalbos. Žmogaus autentiškajai būčiai iš esmės priklauso tai. kad jis privalo priimti savo gyvenimą kaip buvimą-mirties-link. 10). taip savaime neistorišką pasaulį galime atskleisti tik tam tikru istoriškumu. Juk kas gi kita vyksta tomis atskiromis dienomis. praeitis virsta problema: Istorija. tai mirtis yra jau praėjusi ir jos jau nebėra jame. Savo veikliajame buvime-pasaulyje jis turi ne vengti savo baigtinumo bei įmesties. Anot HEIDEGGERIO. ir tada prasideda laikas po mirties. kai gyvenimas nyko. kad tai jo neliečia. S J«2 Istoriškumas ir istorija Žmogaus buvime-pasaulyje pasaulis žmogui visada jau yra atskleistas kaip visuma (5. Kalbiškurnas ir istoriškumas yra dvi to paties 220 . atiminėti gyvenimą --juk jeigu gyvenimas yra atimtas iki galo.4). Savo veikla. apsirūpindamas ir rūpindamasis. Bet mošų istoriškumas juos visada atskleidžia istoriškai. kad mirtis.1) žmogus priverstas suprasti save iš savo istorijos. kuriuo remiasi bet kokia veikla. kad žmogus visada atskleidžia savo pasaulį istoriškai.. šiuo už akių užbėgančiu savo mirties žinojimu galiausiai remiasi rūpestis. kaip žmogaus buvimo bodas. | stovinčio mirties akivaizdoje savo mokytojo SOKRATO lupas PLATONAS |deda tokius žodžius: "Filosofuoti reiškia mokytis mirti". žmogus niekada tikrai negyvena. bet sako "Mirštama" . Kadangi žmogiškoji būtis yra buvimas mirties link. HEIDEGGER: "Kartu su istoriško buvimo-pasaulyie egzistencija į pasaulio istoriją visada jau yra įtraukti parankiniai daiktai ir esamybės". Daiktai kaip tokie nėra istoriški.4. tuo tarpu ankstesnis laikas.būtent. (513) Tai nereiškia. atsigręžti į ją. (DV XIII. Natūraliosios substancijos (3. Į beasmeniškumą nupuolęs žmogus vengia autentiško mirties suvokimo: jis nesako "Aš mirštu". Autentiškas buvimas mirties link.5) yra ankstesnes už bet kokį patyrimą ir yra jo neistoriška sąlyga. Bet drauge tampa aišku.1.ir jaučia. bėgančiais pro šalį. yra taip giliai įsišaknijusi į ateitį. Tik sudabartinus mirtį.5. yra slaptas žmogiškosios būdės istoriškumo pagrindas (510). kuris vyko. jog gamta kaip tokia yra istoriška.tai neabejotina. kol merdėjimas. tai žmogus turi rūpintis šia savo būtimi. Šis rūpestis. o visada tik tam tikra kalba atskleistas pasaulis (4.

atsiskleidžianti šaltinių dėka. remiantis istorišku buvimu-pasaulyje.5): o Viena vertus.4. Dabartį jis supranta tik tuo atveju. Kaip žmogaus buvimas-pasaulyje atskleidžia pasaulį kaip visumą. vėliau virto jaunystės meiles ženklais. paskui tuos pačius žiedus dėvi kaip vestuvinius žiedus. rūpi tikroji istorijos atskleistis. tai. ką sužinojome 4. dar vėliau buvo ilgo.2. Drauge galioja tai.santuokos. kas praėję.1. Viso šio vyksmo metu žiedai patys savaime išlieka tokie patys.4. Po jų mirties žiedai atitenka jų vaikams. Vaikai užauga. istorija kaip visuma visada jau yra atskleidžiama. Prieš tai jie buvo paprasti juvelyriniai dirbiniai. yra atskleidžiama istoriškai.. Ši istorijos kaip visumos atskleistis gali būti išreiškiama mitais. legendos. abu žmonės pasensta. Gimsta vaikai.4. Mat tik tokiu būdu yra atskleidžiamas pasaulis ir yra galima motyvuota veikla. 221 .4.4 skyrelyje. Jie myli vienas kitą. kaip rezultatą. lygiai taip pat kaip visumą jis atskleidžia ir istoriją.1. kad "istorijos kaip visumos suvokimas" yra neatsiejamas nuo egzistencinio nuskaidrinimo ir žmogaus orientacijos pasaulyje (1. vadinasi. padavimais. jeigu supranta save ir savo pasaulį kaip tapusiuosius. istorijos mokslas ir kt. Tačiau šio vyksmo asmenų istoriškumo požiūriu žiedų reikšmė nuolat kinta. Pavyzdys: Du jauni žmonės perka aukso žiedus. o ne "vien" mitai.t. ateina krizės. padavimai ir legendos. Jis supranta save tik tuo atveju. Šiuo požiūriu visa. Jie susilaukia anūkų ir proanūkių ir pagaliau švenčia auksines vestuves. Tuo remiasi specialusis istorijos mokslas su savo rafinuotais metodais. legendomis ir t. nekintama.) visada yra tam tikroje istorinėje ir kultūrinėje bendrijoje (nors kiekvienas atskiras asmuo tam tikru būdu turi dar ir nuosavą istoriją). Susižieduodami jie tuos žiedus užsimauna. kuriems istorija yra šitaip atskleista. Ženkime dar vieną žingsnį: kad galėtų veikti dabartyje. bendro gyvenimo simbolis ir galiausiai mirusių tėvų atminimas vaikų rankose. žmonėms. Vadinasi. Bet iš to kyla savotiškas dialektinis santykis (3. ką žmogus atskleidžia savo buvimu-pasaulyje. žmogus turi save motyvuoti praeitimi. Šiuolaikinis specialusis mokslinis istorijos tyrimas (istorijos mokslas) šiuo požiūriu tėra viena iš daugelio galimybių žmogaus ir jo pasaulio tapsmiškumui suprasti. taip ir bet koks istorijos vaizdas ir bet koks būdas istorijai kaip visumai atskleisti (pvz. yra kažkas objektyvu. Savo buvimu mirties link jis suvokia save kaip praeities rezultatą ir šiuo požiūriu kaip galimybę. išmėginimų ženklais. dar vėliau . Žinoma. ištiriama.2). Visada siekiama suprasti dabartį kaip tapusią. Kaip bet koks pasaulėvaizdis yra galimas tik tam tikroje kalboje ir kalba visada apima kalbinės 'bendrijos matmenį (nors kiekvienas atskiras žmogus tam tikru būdu turi dar ir nuosavą kalbą). Todėl JASPERSAS pabrėžia. yra faktų viešpatija. jeigu supranta ją kaip tūpusiąja. primenančiais vaikus ir bendrą dalią.kūniško buvimo-pasaulyje pusės. rūpesčiai.

keisdami savo poziciją. praeitis paradoksiškai yra vienu metu ir tyrimo objektas. ir subjektas. Savąją poziciją galime reflektuoti.2-3). jeigu kalbama apie pasaulio istoriją. Pavyzdyje pateiktos vestuvinių žiedų reikšmės neįmanoma nustatyti nepriklausomai nuo vyksmo eigos. Jeigu iš istoriko pareikalautume tokio objektyvumo.. Vadinasi. Tuo neteigiama. istorijos moksle (dėl istoriko istoriškumo) iškyla iš principo kitokios problemos negu gamtos moksluose (4. Tuo pačiu.4. Istorijos negalima tirti taip kaip gamtos. kad istorijos moksle nereikia taikyti tikslių ir preciziškų metodų. kalbant apie istoriko poziciją. Todėl ir istoriją tenka nuolatos perrašinėtus naujo. kokį pasiekiame taikydami gamtos mokslų metodines abstrakcijas. kad dėl šios priežasties vieningo mokslo (2. Bet net tiksliausi metodą? nepašalina to. (Lenkijos ir Lietuvos valstybės) istoriją arba buržuaziniams istorikams ir komunistams vaizduojant naujausią istoriją nuo 1917 m. Tačiau. galioja tai. 222 .3).1) idėja nėra vaisinga. v. kad vyksmas stebimas iš nuolatos kintančios dabartinės buvimo-pasaulyje pozicijos ir.6. kaip istorinės bendrijos narys ir galiausiai. Praeities prasmė priklauso nuo mūsų ir nuolatos kinta kartu su mumis. kad vieni yra geresni istorikai už kitus arba kad jiems truktų medžiagos.4) ir kalbos dialektiką (4.3) bei vieningo visų realiųjų mokslų metodo (1. ką esame pasakę apie kalbinį pasaulėvaizdį (4.1. kad tas pats vyksmas jiems turi skirtingą reikšmę. kad istorikai atranda vis naujos medžiagos. Ir ne todėl. peržiūrėti. kuriant hipotezes ir teorijas. interpretuojamas. atsiranda skirtumų.6. Dėl to istorijos tyrinėjimas įgyja tą patį perspektyviškumą.16 Vilniuje Lietuvos Tarybos nariai pasirašė Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktą". RANKE). remiantis šaltiniais) bei fundamentinius teiginius (4. kadangi praėjusį vyksmą galima ištirti ir nebegalime jo suvokti mitais. Tyrinėdamas istoriją. kaip žmonijos narys. "kaip gi iš tikrųjų buvo" (L. Bet istorija yra šis tas daugiau. Tad aiškėja. Istorijos mokslas turi parodyti jų sąryšį.5): mes netūnome tam tikroje kalboje arba tam tikroje pozicijoje-kaip sraigė kiaute. bet dėl to. Juk istorija tęsiasi. lenkų ir lietuvių istorikams rašant 1569-1795 m.4. negu tokių faktų išvardijimas. istorijos moksle egzistuoja kažkas panašaus į protokolinius (atrastus. kad mes patys vis kitaip suprantame istoriją. Istorijos mokslui šie metodai reikalingi.3.3. Pvz. praeitis yra žmogaus ir jo dabartinio pasaulio buvimas tapusiu. jeigu egzistuotų visiems vienoda pozicija.4.4).02. su kuriuo mes susipažinome.4.2.1). iŠ kurios botų stebimas vyksmas. tai Šitai reikštų bet kokios istoriografijos galą. Praėjusio vyksmo prasmės neįmanoma nustatyti nepriklausomai nuo mūsųt užimamos pozicijos. žmogus tiria save patį. iš kurių šie istorikai stebi vyksmą. Ne dėl to. pvz. Skiriasi pozicijos.o Kita vertus.1. Be abejo. kas pats priklauso žmogaus buvimuipasaulyje ir negali būti nuo jo atskirtas.. Bet koks istorijos tyrinėjimas vyksta hermeneutiniu ratu (2. remiantis šia pozicija. bet todėl. legendomis ar padavimais. nagrinėdami kalbinį pasaulėvaizdį (4. Tad specialusis istorijos mokslas niekada negali pasakyti. tai yra kažkas. Vadinasi.. "1918. Jis tiria save kaip atskiras asmuo. Visiems vienoda istoriografija būtų galima tik tuo atveju.

4!]. Iš žmogaus istoriškumo kyla klausimas apie jo paties ir jo pasaulio buvimą tapusiais. o žmogaus priešistorė.3 Gamta ir istorija Pagrįs i t. klimatas. kurią žmogus visada jau yra atskleidęs savo buvimu-pasaulyje. Istorija. iš tikrųjų.. Tik žmogus turi istoriją. kad mūsų objektas -pasaulio Istorija. savaime neturi istorijos ir ją įgyja tik žmogaus dėka. bet ne laikas.5 įvad. kaip jis supranta savo paties gyvūniškumą.2). kai subjektas prisimindamas sudabartina tai. kokiu jie priklauso žmogaus atskleistam ir žmogui r ū p i m a m pasauliui (pvz..3. kas iki žmogiška (neorganinė gamta. Ši istorija. kuriuo iš esmės rėmėmės. kuri lieka susieta su juo kaip -juslia būtybe. Būdas. savo kūniškąjį buvimąpasaulyje. nagrinėsime ją tik tuo požiūriu. WW 11. Gamtos mokslų ir jų metodų istorija rodo.* įsiterpia į pasaulio istoriją [plg. Istorija remiasi laiku (5. įsišaknijęs dvasios dirvoje. Be žmogaus egzistuoja tik procesai. Pasaulis apima fizinę ir psichinę gamtą. 5. yra dvasia ir jos vystymosi procesas. tai jo gamtos sąvoka galiausiai priklauso nuo to. bet pirmi^sk. istorija. Kadangi žmogus sieja gamtą ir jos istorija su savo paties natūralumu (gyvūniškumu). Tai.5). Bet teatre.4. kaip jis savo istorišku buvimu-pasaulyje atskleidė pasaulį. gamtinės katastrofos]. kuriuo žmogus tiria gamtą ir jos istoriją. kuriuo ji susijusi su dvasia.2) Tik žmogus yra motyvuojamas praeities ir projektuojamas į ateitį. gyvūnai). statybinė miško medžiaga.tikslinti. Bet tai. yra ne to. Gamta įsiterpia į ją tik tiek.ra skiriama gamtos istorija 'i pasaulio istorija.. ji pati yra konkreti tikrovė.5. pirmiausia yra laisve pagrįstas vyksmo sąryšis. (IF. 3. kas praėję.4.. ir laukdamas sudabartina tai. Bet ir tada mes vėl užimame tam tikrą poziciją. kaip laisva pagrįstą vyksmo sąryšį. Laikas egzistuoja tik tada. Žinoma. kaip ši gamtos sąvoka kinta. šis pasaulis apima ir gamtos daiktus. kas [pasaulio istorijoje] substancialu. Žmogaus si įkurta gamtos sąvoka yra istoriška. kuriame mes dvasią nagrinėjame pasaulio istorijoje. kuris yra ir jusli būtybė (3. Mums čia nereikia nagrinėti gamtos tuo požiūriu. priklauso nuo to.). peržengdamas istoriją. Žmogus. kiek laisvė (dvasia) su ja kovoja ir ją keičia. Nurodome į HEINTEL (4). kas bus (3.. pats sau duoda gamtos istoriją. akmenų skaldykla ir kt).43). ir kaip tik čia mums padeda istorijos mokslas.. ir dvasia (4. ir į šiuos pagrindinius santykius mes atkreipsime dėmesį jau pradžioje.. fizinė gamta taip p:. Šiuolaikiniam gamtos mokslui būdingas tematinės redukcijos ir 223 . augalai. HĖGELIS rašo: Pirmiausia turime neišleisti iš akių.2. . medžiojamieji žvėrys. kas iki žmogiška. kuriuo ji pati kaip tokia yra proto sistema [gamtos filosofija. ak tokiu mastu.

2). evoliucija)? Ar istorijos procesas neapima būtinybių. turime mąstyti istoriją kaip prasmingą dabarties atžvilgiu. Šitaip žiūrint.5. ar tai būtų žvaigždynų sukimasis. neapgręžiama. kas fiksuotai nustatyta nuo pradžios. SPENGLERIO kultūrinių ciklu teorija. Savo dabartyje mes galime gyventi ir veikti tik iš jos gaudami ir jai suteikdami prasmę. kad savo situaciją žmogus galėtų^suprasti kaip prasmės galimybę. kaip dėsningai pasikartojančių procesų sritis ir kaip neapgręžiamų veiksmų sritis. Anot jo. kokią mes jai suteikiame veikdami. Čia esama dviejų tendencijų: • Istorija suprantama pagal analogiją gamtai. ypač stoikų filosofijoje.1. Mat kūrinija buvo pajungta tuštybei. ar gyvybės procesai. o kraštutiniu atveju imama kalbėti apie amžiną vieno ir to paties pasikartojimą (NIETZSCHE). SCHAEFFLER. Žmogaus veikla visada suponuoja prasmę (5. Tokie požiūriai buvo labai paplitę Antikoje. kad ji yra dabartinio buvimo-pasaulyje genezė. Gamta ir istorija dažnai viena kitai supriešinamos kaip būtinumo viešpatija ir laisvės viešpatija. kas atvira ateičiai.4. kada bus apreikšti Dievo vaikai. ši subjektyvi istorijos prasmė visada suponuojama.2) taikymas tėra vienas iš daugelio būdų. ir kaip tai. Ji priklauso nuo mūsų pozicijos. kad ir pati kūrinija bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgis Dievo vaikų garbės laisve. "suistorino gamtą" ir "sugamtino istoriją" (plg.4. dėsningumų ir fiksuotų dalykų? Naujųjų laikų mąstymas. kas ne-būtina. gimsta. istorijos prasmė yra tokia. jis turi į ją pažvelgti pro jos istoriją. panašiai kaip gyvi padarai. subręsta ir miršta. kuriais žmogus suvokia savo paties natūralumą..19-22: "Kūrinija su ilgesiu laukia.su viltimi.metodinės abstrakcijos (1. suprasdamas gamtos procesą kaip vystymosi procesą ir mėgindamas suvokti istorijos būtinumą bei dėsnį. Ją apibrėžia mūsų praktika. gamtą bei jos istoriją. Bet tokiomis priešstatomis galima abejoti: ar gamtos istorija neturi savyje to. atvira ateičiai (pvz.. Tokiu būdu atsiranda cikliška istorijos samprata. 15-31).ne savo noru. Vadinasi. Juk mes žinome. kad visa kūrinija iki šiol tebedūsauja ir tebesikankina". Bet tam. Žmogui veikiant.4 Istorijos filosofija Ar istorija turi prasmę? Šis klausimas turi du aspektus: o Žmogaus buvimo-pasaulyje požiūriu istorijos prasmė yra ta. o Antrasis aspektas liečia klausimą. Į ypatingą problemos aspektą atkreipia dėmesį Laiškas Romiečiams 8. bet pavergėjo valia. kaip tai. 224 . Šiuolaikinis šios doktrinos variantas yra O. 5. visos kultūros. ar istorijos vyksmo sąryšis yra prasmingas pats savaime ir savyje ir ar jis yra protingas. kad galėtume veikti.

Nurodysime tris itin svarbias istorijos filosofijos pozicijas: 5. Bet koks vyksmais turi prasmę tik dieviškosios Apvaizdos rėmuose. tai žmogaus istorijos neįmanoma mąstyti kaip tokio cikliško proceso.6. visuomeniniųekonominių santykių kitimu ir kt. 32 pieš. Šis procesas iš pradžių buvo mąstomas teologiškai: Dievas yra proceso priežastis. monotoniškuose. Jeigu žmogaus subjektiškumas reiškia iš laisvės kylančią savideterminaciją. nes istorijos eiga iš esmės siejasi su šia nedisponuojama. mokslų pažanga.5.. Gamtos mokslų pasaulėvaizdžio (4. pradėjo istorijos proceso prasmę aiškinti "natūraliomis priežastimis" (pvz. Pasaulio istorijai jis suteikia išganymo istorijos reikšmę. istorijoje veikiančio žmogaus savideterminacija.Tokios teorijos niekada neaptiks laisvės dirvos (HEGEL) šiuose fatalistiniuose. Istorijoje jis auklėja žmoniją. o "prisikėlęs iš numirusiųjų.6) paveiktas istorinis mąstymas sekuliarizavosi. supasaulėjo. cikliškuose procesuose. Kristus 225 .). laisva. tolesnio vystymosi ir emancipacijos procesas.4.: Ciklinė ir tiesinė istorijos samprata • Istorija suprantama kaip žmogaus pažangos.1 Augustinas Antikoje paplitusį ciklinį istorinį mąstymą jis įveikia taip: Kristus tik vieną kartą numirė už mūsų nuodėmes.

atitinka kūrimo dienas (gamta!) ir. todėl valstybių priešybė istorijoje lieka paslėpta. žmogaus ir jo istorijos atbaigimas laikų pabaigoje.2 Hegel Istorijos filosofija čia irgi yra pajungta teologijai. Valstybių tautų dvasios yra susietos tarpusavyje pasaulio istorijoje: Tautų dvasią principai dėl jų pačių ypatingumo. gyvenančių iš Dievo malonės pagal Jo įstatymus.o jos teisė yra visų aukščiausia . kuriame teisiamas pasaulis (TF §340). Tačiau abiejų valstybių piliečiai gyvena sumišai. tarnaujančių žmogiškiesiems potroškiams.^ / dabartį ir neperžengdamas dabarties ribų. Dievo karalystė . Pagrindinis istorijos filosofijos teiginys yra tai.daugiau nebemiršta. antra vertus. pasaulio karalystė .pasaulio istorijoje kaip teisme. (civitas terrestris). apskritai yra riboti principai.pirmiausia Izraelį. pasaulio valstybė.4. orientuodamas. 5.5.9] (D V XII. Viena.43 Marx MARXO istorinio materializmo (2. mirtis jam nebeturi galios" [Rom 6. "kad protas valdo pasaulį ir kad. kita. Abi valstybės turi savo atstovus. Pasaulinės dvasios vystymasis užbaigiamas dabartimi. kurio dėka šios dvasios kaip egzistuojantys individai yra objektyviai tikros ir turi savimone. vadinasi.1) filosofijoje HEGELIO pasaulinę dvasią pakeičia materialinė-ekonominė bazė (gamybos jėgų ir gamybos 226 . Istorijos procesą galima skirstyti j epochas. žmogaus gyvenimo laikotarpius.4. tautos dvasioje. Tuo pačiu istorijos tikslas nėr a pati istorija. Žmogaus subjektyvi dvasia autentiškai save realizuoja valstybėje. Istorija yra Dievo pradėta išganymo istorija nuo sutvėrimo iki teismo. Istorija yra dieviškosios apvaizdos pradėta laisves įsisąmoninimo pažanga. Dievo valstybė (civitas Dei). jos septintoji diena. yra amžinasis sekmadienis.pasaulinė dvasia kuria save kaip neribotą ir. 14).didžiąsias valstybes ir ypač Romos imperiją. 55. viena vertus. pasaulio istorijoje viskas vyksta protingai". kurios. iš kurio reikia klausti apie jos pradžią ir pabaigą. paskui Bažnyčią. >Savo istorijos filosofiją HĖGELIS plėtoja. o tų" dvasių likimai bei darbai tarpusavio santykių sferoje pasireiškia jų baigtinumo dialektika. susideda iš išrinktųjų. remdamasi šiuo baigtinumu. Šitaip visa istorija įgyja vienintelį centrą. realizuoja savo teisę . Tai reiškia. iš šio baigtinumo bendroji. Dievas "komponuoja" šią poemą iš "dviejų valstybių" priešpriešos. analogiškai pirminės kūrinijos (gamtos) protingumui ir natūraliam žmogaus gyvybės procesui. susideda iš atstumtųjų. kad istoriją Dievas formuoja protingai. Ji ''kaip nuostabi poema išpuošta įvairiausiomis antitezėmis". Istorijos tikslas.

kuris padaro galimą Dievo vaikų laisvę. kaip naujojo Adomo. Kaip įmanoma šią absoliučią istorijos prasmę neprieštaringai mąstyti kartu su istorijoje veikiančio žmogaus laisve? o Vėlyvojoje AUGUSTINO filosofijoje šis klausimas veda prie radikaliosios Dievo predestinacijos ( = išankstinio nustatymo) teorijos.. žmogaus. Dėl darbo pasidalijimo ir gamybos priemonių privatinės nuosavybės prasideda negatyvus procesas: aštrėjant žmogaus susvetimėjimo ir išnaudojimo formoms. grindžiama Dievo apvaizda ir išganinga veikla. Svarbu tai. iš esmės atmetančios žmogaus laisvę ir iš jos kylančią savideterminaciją. Net istorinis materializmas iš esmės yra sekuliarizuota teologija. sudaro didžiąją tokios istorijos filosofijos paradigmą. Krikščionišku požiūriu istorija yra išganymo istorija. kuriuo. Negatyvus. paverčiamas kapitalistinės epochos proletaru. vis į didesnį pažeminimą stumiantis ikirevoliucinis istorijos procesas šiuo požiūriu tėra naujojo žmogaus gamtinė istorija. o MARXO filosofijoje žmogaus dvasia tėra visą vyksmą determinuojančių materialinių-ekonominių procesų atspindys. tarpininkaujant tautinėms dvasioms. įžengia į laike (o ne anapus laiko) egzistuojantį "amžinąjį sekmadienį". mąstančios istoriją kaip progresuojančią. Kaip Dievo tarnas yra pažeminamas ir išaukštinamas (Jėzaus mirtis ir prisikėlimas).5.šis klausimas filosofijai tebėra atviras. naudojasi pasaulinė dvasia. kuris.santykių būklė). kurios istorijos filosofijos kontekstuose turi didele reikšme. kad MARXAS (pirmiausia pagrindiniame veikale . į istorijoje (o ne anapus istorijos) egzistuojančius dangų ir naująją žemę."Kapitale"). Kokiu mastu įmanoma istoriją mąstyti kaip prasmingą padą savaime ir savyje. taip proletarinėje revoliucijoje didžiausias žmogaus pažeminimas virsta naujojo žmogaus beklase visuomene. visuomet atrodo paveiktos krikščioniškosios teologijos. savyje prasmingą veiksmų visumą. žmogus totaliai ir iki paskutinės ribos nužmoginamas. 5. visiškai realizuojamą laiko pabaigoje.4. o HĖGELIO filosofijoje žmogui kyla grėsmė pavirsti grynąja akcidencija. kur viešpatauja komunizmas. o ne tik subjektyviai.. tikroji istorija prasideda tik nuo pasaulinės revoliucijos. Senojo Testamento kelias. pretenduoja istoriškai-filosofiškai apibrėžti ir ateit į. grynuoju momentu. vedantis nuo senojo Adomo iki Kristaus. išlaisvintas ir išganytas. 227 . priešingai negu HĖGELIS.4 {vertinimas Visos teorijos. Mes dar atkreipsime dėmesį į keturias sąvokas. kad pasiektų savo tikslą.

kad galutinis vyksmas suvokiamas kaip toks.pranašas) vyksmo sąryšį suvokia kaip formuojamą ir Dievo. biologinio išsigimimo požymius. Asmeninės sąsajos aukščiausia forma yra meilė. Apokaliptinio ir profetinio mąstymo tarpusavio įtampa turi lemiamą reikšmę visai istorijos filosofijai.2. rodo jį esant asmeniu. "jei apskritai turi būti žmonės. kuri neegzistuoja ir. Šią būklę galima mąstyti kaip idealią arba kaip radikaliai negatyvią.2) atlieka pozityvią (siektinumo)arba negatyvią (vengtiname) funkciją. pranašavimą ir laukimą. skatina vieni kitus save realizuoti. pasibaigus istorijai).4. matyt. Žmonės bendrauja kaip Aš ir Tu. kuriuos Dievas sukurs. kurio žmogaus praktika negali nei sulaikyti.gr. o Eschaton (gr. išskleisti ir įgyvendinti tik kartu su kitais žmonėmis. išganymo istorijos konteksto: Dievas pabaigs ir atbaigs. Bet nepakartojamas bodas. Šitai jau aptarėme. o Apokaliptika: Čia kalbama apie artėjančios pasaulio pabaigos atskleidimą (apokalypsis gr. Mokslas apie eschatoną yra eschatologija.3). t. kitaip jie žmonėmis netaps" (WW 1/3. gyventojų perteklių. jie sudaro vieni su kitais bendriją. atskleidimas). buvimas su kitais žmonėmis. naujasis dangus ir naujoji žemė. vystymosi ribas.6 Visuomeniškumas Žmogaus buvimas-pasaulyje yra buvimas-kartu. nuo jo atsivertimo arba kietaširdiškumo). Žmogus kaip savitikslis gali save atbaigti. FICHTE. 5. ir žmogaus. kad žmogaus esmė yra visuomeniškumas. ginklavimosi varžybas ir kt.. žmogus gimsta kaip žmogaus rūšies individas. ekologijos problemas. Pati pirmapradė skatinimo forma yra auklėjimas: "Visi individai turi būti auklėjami žmonėmis.3. o Profetika: Biblijos pranašai (propheta . istoriją užbaigiančią būklę. 347). Jie kreipiasi vieni į kitus. Galime skirti dvi pagrindines žmogaus visuomeniškumo formas: o Bendravimas (komunikacija): Tai žmonių betarpiškų santykių sritis. tai jų turi būti keletas". paskutinis): Kalbama apie galutinę. G.. Ji yra mąstoma kaip egzistuojanti laike (MARXO beklasė visuomenė) arba nukeliama anapus istorijos (AUGUSTINO amžinasis sekmadienis. Asmeninio bendravimo ir bendrijos reikšmę filosofija iki galo įsisąmonino tik naujaisiais laikais.2. negali egzistuoti.o Utopija (gr. pripažįsta vieni kitus esant žmonėmis. nei kaip nors kitaip paveikti. Pagal J. Tipiškas bet kokio apokaliptinio istorinio mąstymo bruožas yra tai. kuriuo jis išskleidžia savo individualumą save realizuodamas. Juk žmogui reikalingas "paskatinimas pradėti laisvą saviveiklą". žmogus "virsta žmogumi tik tarp žmonių". Istorijos filosofijoje utopija kritiškai priešinama faktinei būklei. Taigi ar iš anksto paskelbtas išganymas bei lemtis įvyks. nei pakeisti. Tada ji kaip reguliatyvi idėja (4. Visa tai siejama su isterijoje matomais ateinančios katastrofos arba pabaigos Ženklais. visada priklauso ir nuo žmogaus (pvz. Individai turi virsti 228 . Mes kalbame apie žmonių asmeninę sąsają. Iš pradžių buvo laikomasi teologinio. nagrinėdami kalbą: žmogaus dvasia (transcendentalumas) realizuoja save kalbiškai (4.y. šiandien dažnai kalbama apie specialiųjų mokslų kalba reiškiamas katastrofų prognozes. pvz. Vyksmą determinuoja pastovi Dievo ir nepastovi žmogaus ištikimybė sandorai.nesama vietovė): Kalbama apie būkle. auklėja vieni kitus. Žinoma. Sakome.

(TOMAS AKVINIETIS. kad žmogui nepakanka paties savęs. Todėl žmogui iš prigimties lemta gyventi visuomenėje. BUBER. Ji suteikė jam protą. kas reikalinga gyvenimui. "Žmones tiesia vieni kitiems dangiškąją buvimo savimi duoną" (M. atbaigianti bendruomene. Kalbame apie žmogaus socialinę sąsają su kitais. jie turi būti priimami. Šiandien. įvairios bendradarbiavimo atmainos poreikiams patenkinti ir pagaliau valstybė. galima realizuoti tik veikiant drauge. mylimi kitų asmenų. Šiuo požiūriu žmogus virsta AŠ tik Tu dėka. atsirandančią dirbant.. reikšmingas tampa pasaulinis bendradarbiavimas. pripažįstami. o Bendradarbiavimas (kooperacija): Žmonės bendradarbiauja. Paminėsime tris tarpusavyje susijusius konfliktus: o Individas ir visuomenė: kad asmuo save realizuotų.2). valstybėje) . kai jis gyvena vienas. Krizės reikalingos. kad žmonės vienijasi vardan bendro gėrio. t. KANTAS vadina šį konfliktą "žmogaus nevisuomenišku visuomeniškumu. be kita ko. kadangi gamta pakankamai tenkina tik nedaugelį žmogaus interesų.1.asmenimis. 85). III.6. pvz. Pag. Žmogus iš prigimties yra politinė arba socialinė būtybė. siekdami bendro tikslo. Bet visam tam pagaminti vieno žmogaus nepakanka. tas yra .. skatinami save realizuoti. Šis reikalavimas gali prieštarauti visuomenės reikmėms.1 Konfliktai Žmogaus visuomeniškumas sukelia įtampą ir konfliktus... Savirealizacija nevyksta be krizių. kurioje viešpatau- 229 . bet ir buvimo geru sąlyga. ARISTOTELIS skiria tris bendruomenės plotmes: pagrindą sudaranti šeima. šeimoje) abu reikalavimus sutaiko pirmiausia meilė (abipusis pripažinimas. Yra dvi nesuderinamos kraštutinės pozicijos: • Individualizmas paverčia visuomenę individualios laisvės erdve. kuris tačiau yra susijęs su radikaliu pasipriešinimu. suprasta labai seniai. kurių jiems reikia savirealizacijai.. Jau ARISTOTELIS atkreipė dėmesį į tai. Materialines gėrybes ir kultūrines vertybes.. atsižvalga..y. jo polinkiu būti visuomenėje. socialinėje bendruomenėje (pvz. maistą. "Bet kas nesugeba gyventi bendrijoje arba kam ji nereikalinga.pirmiausia teisė. apdarą ir panašius dalykus. Bet kad taip atsitiktų. Asmeniškumu grindžiamoje bendrijoje (pvz. jam reikalinga laisvės erdvė. I/423). auklėjami. Kad žmogus iš esmės yra susietas su kitais. arba Dievas" (Pol. asmeninė ir socialinė sąsaja. Šį skirstymą perima TOMAS ir HĖGELIS. arba laukinis žvėris. 5. pasiryžimas). Tai matyti iš to. kad žmogus jose save išmėgintų ir jas įveiktų. Bendravimas ir bendradarbiavimas.. Sis bendrai realizuotinas gėris (visuotinė gerovė) turėtų būti ne tik žmogaus paprasto buvimo. Tai nėra jokia neigiamybė. meilė ir darbas neretai vieni nuo kitų atskiriami bendrijos ir bendruomenės sąvokomis. nuolat keliančiu grėsmę šią visuomene suskaldyti". kurio dėka jis turi susikurti visa.

asmeninių santykių krizės neigiamai veikia darbą. Socialinėje etikoje mes dar grįšime prie šių dalykų.. draugystei arba laisvalaikiui. Žinoma. bet ir savo galimos nepriklausomybės ribas. • Vėliau.. tai ima atrodyti. Darbo aistra daro įtaką asmeniniams santykiams. Konfliktas pasikartoja.Tai utopija. jog abi pusės yra nesuderinamos. Lygiai taip pat svarbu yra tai. Emancipacija. Jei darbą ("profesiją") priešiname šeimai. todėl šis susvetimėjimas išnyksiąs. dažnai jis tampa našta arba lažu. Priklausomybės atmetimas iš pradžių atrodo nepripažįstąs jokių ribų. remiasi ne tik išoriniais (pvz. kai žmogus labiau subręsta. įveikus švietimą (4. nuo ko jis priklauso.. Vis dėlto reikalavimas humanizuoti darbą. Egzistuoja natūrali priklausomybė (pvz. manančių.ja savivalė. manija). o Priklausomybė ir emancipacija: Asmeninių ir socialinių ryšių srityse žmonės yra įvairiopai vienas nuo kito priklausomi. švietimo epochas istorijoje (pvz. Tarp dviejų šių pusių nuolatos egzistuoja įtampa. priklausomybė. priklausomybė. ekonominiais) santykiais (2. . kuri yra "savanoriškas nesavarankiškumas". Bendradarbiavimas turi apimti bendravimą. ima konfliktuoti su priklausomybe.2. jog įmanoma visiškai sutaikyti meilę su darbu. Yra marksistų. kolektyviškesnį yra itin svarbus. grupė. bendravimas bendradarbiavimą. o Meilė ir darbas: Save realizuojame tik mylėdami ir dirbdami. "šėlstantį neigimą" (HEGEL). Prisiminkime vaiką paauglystės laikotarpiu. skiriantys abi sritis. Praėjus paauglystei.) ir pati galėtų tapti bendradarbiavimo pamatu. Sritys konkuruoja viena su kita. • Kolektyvizmas individą laiko tik visuomenės momentu ir tuo neigia jį kaip asmenį. Šio konflikto pašalinimą galime pavaizduoti trimis pakopomis: • B pradžių priklausomybė tiesiog yra ir kaip tokia nėra suvokiama.4). 4. Tik 230 . Tuomet dingsią visi barjerai. kaip savirealizacija.3).) nesužlugtų dėl "ne namie" dirbamo darbo pertekliaus (pvz. jis žengia iš savo nepilnametystės ir kovoja prieš viską. viršvalandžių. darosi įmanoma sutaikyti šias priešybes.. Prisiminkime kad ir mažo vaiko priklausomybę nuo tėvų. be abejonės. kad gyvoji bendrija (šeima. jis suvokia ne tik savo priklausomybę.. pagrįsta visuomeniškai ir istoriškai susidariusiomis struktūromis (pvz.4).. Tada emancipacija nukreipiama prieš bendrijos beširdiškumą ir bendruomenės neteisingumą. tuo tarpu asmeninė sąsaja lieka laisva. Emancipacijos erdvė atsiranda meilėje (bendrijoje) ir teisėje (bendruomenėje).3. vidinė fizinė priklausomybė. kaimynija ir kt. Esą žmogaus darbinį susvetimėjimą sąlygoja išoriniai santykiai. padaryti darbo procesą komunikatyvesnį. vaikų priklausomybė nuo tėvų. ūkinio bendradarbiavimo). visiškai pašalinti konfliktą retai kada pavyksta. pakeitus santykius. ir gyvenimas suskyla į dvi sritis. kadangi darbinis susvetimėjimas ir asmeninių ryšių krizė.3. "šventadienė" ir socialiai neįpareigojanti. revoliucijos patosą. Darbas ima rodytis esąs beasmenis. • Pamažu žmogus įsisąmonina savo priklausomybę.2. antraeilių pareigų ir kt. ir liguista priklausomybė (pvz.

Tai pasakęs. kad kai kurie žmonės savo psichines brandos atžvilgiu tam tikru mastu visada išlieka mažais vaikais arba paaugliais. radau būdą ir žmones išsaugoti. perpjausiu kiekvieną iš jų pusiau". vargais negalais sugalvojęs. sako. Tad kiekvienas iš mūsų yra žmogaus "pusmarkis". tiek moteriškąją lytį. o vieną skylutę. jis stengiasi padaryti iš dviejų vieną ir taip išgydyti žmogaus prigimtį. 14-16//D 30-34 sutrump. Tačiau vis dėlto atrodo. kai žmogaus kūnas buvo perkirstas pusiau. Taip nyko ta giminė. susidariusią vidur pilvo. Štai dabar. Tad Apolonas atsukdavo veidą ir sutempdavo iš visų pusių odą į tą vietą. sako: "Man rodos. Tad lyčių skir231 . nes viena be antros nieko nenorėjo daryti. žmogus būtų kuklesnis.62 Lytis Senovėje mūsų prigimtis nebuvo tokia. kuri skatina bendriją ir bendruomenę vystytis toliau. vyrui susijungus su moterim. šonus. Pagailo jų Dzeusui. Tokiu būdu. kaip dabar. sukdamasis ir pasiremdamas visomis aštuoniomis galūnėmis. Milžiniška buvo jų stiprybė ir jėga. ritosi. Žinoma. o visa kita kiekvienas gali įsivaizduoti pagal tai. keturias rankas. kas biologiška. (Pagal PLATONĄ. kojų dek pat. iki tol jos buvo užpakaly. bet jungė moteriškąją . būtent tą. jų jėgą atėmus.3). kad po to galėtų vėl imtis kokio darbo ir pasirūpintų kitais savo reikalais. seksualumo pagrindą sudaro žmogaus gyvūniškumas (3. perpjovė žmones pusiau. kad. užmezgė. du visiškai vienodus veidus ant apvalaus kaklo.pasaulyje visa. kad vienas apvaisintų antrą ir kad. kaip ir dabar. Ši to žmogaus kūnas buvo apvalus: jis turėjo apvalią nugarą. o kai panorėdavo greitai bėgti.r vyriškąją lytis: savo išvaizda ir vardu ji apėmė tiek vyriškąją. Kurį perpjovęs tuoj liepdavo Apolonui apsukti veidą ir pusę kaklo į pjūvio pusę. ką jiems su šiais žmonėmis reikėtų daryti. Todėl žmogaus seksualumas įgyja ypatingą antropologinę reikšmę. apsikabindamos viena antrą ir susipynusios. Vaikščiodavo žmogus tiesiai. gėdingosios dalys dvi. užvertas kojas aukštyn. gimtu vaikai. kiek ir rankų. kas jau pasakyta. panašiai kaip kad riša maišus. Pagaliau Dzeusas. Erotas gražina į pirmykštę prigimtį.) . nuolat matydamas šitą nuopjovą.dabar kalbama jau nebe apie šėlstantį neigimą (kaip paauglystėje). o kitas dalis Apolonui įsakė užgydyti. Jie kėsinosi užkopti į dangų ir paskui pulti dievus. Šitaip jie galėjo pasitenkinti nuo to susiėjimo ir atsikvėpti. kuri dabar vadinama pilvu. kad žmogus jau biologiškai nėra gyvūnas (5. kiekviena jo pusė. . 5. tartum cikados. ir sumanymus jie turėjo didelius. Puota. geisdama antrosios.4. Ilgai Dzeusas 'r kiti c?ievai tarėsi. į priešingas pu'^es nukreiptų veidų galva buvo viena. ir sugalvojo kitą gudrybę: perstatė gėdinga s jų vietas į priešakį. Tačiau žmogaus kūniškajame buvime. Taigi Dzeusas perstatė jiems šias vietas į priekį ir padarė taip.kur tinkamas. Kiekvienas nuolat savo "pusmarkio" ieško. bet į žemę. troško vėl suaugti.Matėme. ir jų sauvalę sutramdyti. tačiau į vieną ar kitą pusę . ausys keturios. bet apie apibrėžtą kritiką. mirė iš bado ir negalios ką veikti. ėmė su ja susieiti. kurią dabar vadina bamba. įgyja žmogiškas ypatybes ir asmens bruožus. tarsi virsdamas kūlio.1) ir šiuo požiūriu jis yra biologiškai sąlygotas. ir jie sėklą liedavo ne vienas į antrą.5. kaip pjauna šermukšnį. Štai kaip seniai žmonių širdyse gyvena abipusė meilė. rengdamiesi džiovinti.

šukuodamiesi. jeigu toks būčiau. Žmogus gali pasakyti tai. kas yra priešinga mūsų vidui. Šiuo požiūriu erotika iš esmės yra išraiška. Tai primena kalbą.. Kaip kalboje išraiška (žodis) ir jos "vidinė" reikšmė yra vieningos.. SARTRE išnagrinėjo šį fenomeną. Šis ryšys tam tikra visiškai apibrėžta j prasme sudalo žmonių visuomenės pagrindą. HĖGELIS tikrąjį visuomeninį vienumą taip pat kildina iš vyro ir moters meilės. kad aš atrandu save kitame asmenyje. kuriuo galiausiai remiasi bet koks rafinuotas lytinis malonumas ir meilės menas. ar savęs pateikimas. kad aš ir kitas yra viena. yra raiškūs bei ženklūs. taip savo išore mes išreiškiame vidų.1. Erotika mes galime laikyti "su instinktais susijusius ir jusliškus žmogaus seksualumo. Tai. grimuodamiesi ir t. Čia mes irgi matome skirtumą tarp "būtikūnu" ir "turėti-kūną": mes esame mūsų kūnas ir patenkame į kito asmens akiratį. Žinoma. Seksualumo požiūriu nepaprastai svarbu. bet kartu ir pirmapradis lyčių tarpusavio ryšys. elgseną savęs parodymas. jausčiausi turįs trūkumų ir ^sąs nepilnas. Išraiškos galimybių paletė l?4*t>ai plati: nuo prieraišaus žvilgsnio iki įvairiausių kalbėjimo bei glamonių būdų. ARISTOTELIS glaustai apibendrina taip: Pirmiausia vienas su kitu susijungti turi tie. Mes galime išreikšti (kalba ar savo išore) kažką. Jis gali meluoti. Jis taip ją apibūdina: Meilė apskritai reiškia suvokimą to. kad aš nenoriu būt i savarankiškas asmuo pats sau ir kad._v dorovė natūraliu pavidalu. komponentus". suvokimą. būtent. savo ruožtu. kurios pirminį pagrindą sudaro tai. kad per savo kūniškąją išraišką aš esu pateiktas kitų žvilgsniams.1252a). Pirmasis meilės momentas yra tai. ką PLATONAS teigia cituotame mite. Antra vertus. mes visuomet kokiu nors būdu išreiškiami e savo vidų. bet paliepia visą žmogaus buvimą-pasaulyje. Drabužiuose (mada!) iš tikrųjų slypi visa antropologija.2. t. Bet meilė yra jausmas. Šiuo skirtumu duodamas pirmapradis skirtingumas.t. Tai. kad nesu pats sau izoliuotas.tuntas taip pat nėra "vien biologinis" žmogaus aspektas. (TF §158) Remdamiesi PLESSNERIU (5. būdingą žmogaus kūniškam buvimui-pasaulyje. kad aš jame darausi reikšmingas. kurie vienas be kito negali egzistuoti. analizuodamas gėdą. Šį susijungimą jis laiko esminiu.. atitinkamai rengdamiesi. moteriškasis ir vyriškasis pradai.3). ko jis visiškai nemano. gal i būti tiesa arba melas. čia ės amą ir priešingos galimybės. (Pol.. jau atkreipėme domesį į nuostabų vidujumo (interioriškumo) ir išoriškumo (eksterioriškumo) santykį.manyje. Suteikdami pavidalą savo išorei. kvėpindamiesi. o įsisąmoninu save tik atsisakydamas savo buvimo-pačiam-sau ir pažindamas save kaip mano paties vienumą su kitais ir kitų vienumą su manimi. 232 . mes turime savo kūną ir suteikiame sau tą ar kitą pavidalą.. o jis. skųsdamiesi. Antrasis momentas yra tai. ką mes kalba ir savo išore pasakėme kitiems. natūraliu bet kokios bendrijos ir bendruomenės šaltiniu.

Vadinasi. PFANDERIS vadina meilę "užsiangažavimu mylimojo buvimui".). sklaida. Stebėtina. RlCOEUR (1)). kyla toks klausimas: Ar tai. kai jį valdanti erotika išreiškia meilę. kad kai kurie marksistai apskritai kildina ištikimybę iš nuosavybės siekimo. Tik esant šiai nuostatai atsiranda partnerystė: "Meilės gyvenimas tampa turtingas. besąlygiškas angažavimasis kito asmens labui. Bet tuomet. jausmas. kreipiamasi į visą prigimties įvairove. Pagal MARGELĮ. visa sielos įvairove.5). Seksualumas tampa išsipildymu. jeigu seksualumas siejamas tik su instinktu ir malonumo siekiu. dėl to meilei iš esmės būdinga įtampa tarp ištikimybės ir išdavystės (fidelite et trahison). Šiuo požiūriu meilės taip pat neįmanoma apriboti vien dabartimi (šia naktimi. pretenduojančio į kitą asmenį. G. preke. Žmogaus seksualinė išraiška skirta būti meilės išraiška. glamonė. tai ją įprasmina ištikimybė. paversti jį objektu. kaip į privatinę nuosavybe. gėdos įveikimas. Šiuo požiūriu žmogaus seksualumo prasmė yra suprantama visiškai klaidingai. šiomis atostogomis ir kt. o ne vien apie savitikslį seksualumą. nors ir pripažįsta. Bet tokiu būdu į akiratį patenka santuoka kaip ta bendrija. save paniekinti. E. iš tikro yra nuostata kito asmens atžvilgiu. Būtent tokios nuostatos reikalauja ir žmogaus seksualumo esmė. polinkis. ką išreiškia erotika. teigiantis. (P. Bučinys. Jis negali kaip gyvūnas betarpiškai ištirpti dabartyje. kad tu esi!" A. V. Tik ištikimybė realizuoja meilę. meilė yra Taip" sakymas Tau. malonumas be meilės. būtent . Ištikimybė laike išsaugo Tau sakomą "Taip". juo greičiau jis jam praeina". kad ji prasideda ypatinga simpatija. ar seksualumas vis dėlto yra savitikslis. praeitis ir ateitis joje virsta problema. Juk meilėje. realizacija tik tada. Pasakymą "Aš myliu tave" J. Vadinasi. Ji kyla iš laisvo apsisprendimo užsiangažuoti kitam asmeniui. bet yra motyvuojamas praeities ir projektuojamas į ateitį. Todėl kaip tik toje srityje. "bemeilis" savitikslis pasižymi tendencija naudoti kitą asmenį kaip priemonę. kalbant apie žmogaus seksualumą. Kartu čia slypi žmogaus seksualumo moralinės problemos branduolys."Malonumas nėra savitikslis. kad žmogus yra istoriškas (5. Meilei esminį poveikį daro tas antropologinis faktas. kuriam tokia nuostata nebūdinga? Tam tikru požiūriu seksualinė išraiška yra vienareikšmė. HĖGELIS atmeta mintį. kad malonumas kaip savitikslis. šalina pats save: "juo svarbesnis kam nors yra malonumas. pripažįstantis.visu tuo norima kažką išreikšti. "kuri remiasi jausmu. jei kalbai ne apie meilę. susijungimas.meilę. PIEPERIS verčia pasakymu "Gerai. Seksualumas kaip nuostatos neturintis. bet 233 . esą santuokos prasme sudaro tik emocija. . šiuo savaitgaliu. kuri iš esmės skirta meilei. Jis yra simbolis". į kurią yra orientuotas žmogaus seksualumas. kad iš kiekvieno jos gyvybės šaltinio galima būtų atsigerti meilės" (HEGEL). galimas kraštutinis žmogaus pažeminimas ir beširdiškumas. kai keičiamasi visomis mintimis. MARCELIS sako: "Mylėti žmogų reiškia sakyti: Tu nemirsi". FRANKUS atkreipia dėmesį į tai. piktnaudžiauti juo arba priešingai: paversti preke save patį. ieškoma begalinių skirtumų ir surandami begaliniai tų skirtumų sujungimo būdai. Žmogaus seksualumas iš principo pajungtas meilės įprasminimui.

Juk žmogus iš prigimties labiau sutvertas santuokinei nei pilietinei l^endirijai. yra susiję su žmogumi kaip asmeniu. kadangi šeima yra ankstesnė ir būtinesnė negu valstybė. gimstąs per anksti (53). ir žmonos dar nėra objektyvus. išorišku dalyku. kurie jį globoja. Todėl šeima iškyla aikštėn kaip natūralus vienis. o tai. būdinga įtampa tarp ištikimybės ir išdavystės. kuris. tvirtų. kas naudinga. Šis vaiko priklausomumas iš pradžių ir pirmiausia siejasi su tėvai". (TF §161) Kadangi santuokai. Taigi vyro ir moters meilė (santuoka) antropologiškai implikuoja ir orientacijai vaiką. "ankstesnis ir būtinesnis" (ARISTOTE234 . šis jame -žmoną.1162a) Jeigu visa. Tėvai įgyja šį objektiškumą tik savo vaikuose. tai dalykas. nežiūrint senumo. iš pradžių visiškai priklauso nuo globos ir auklėjimo. Kitos gyvos būtybės sudaro bendriją ir bendrauja būtent tik dėl dauginimosi. kaip pamatinei žmonių ryšio* formai.ai. jis vis dėlto dar neturi objektiškumo. HĖGELIS šią orientaciją. sutvirtina.63 Šeima ARISTOTELIUI priklauso tekstas.kokiu atžvilgiu gali glūdėti atsitiktinumas. RICOEUR). abu jame mato savo meilę. ir '. tai su asmeniu susijęs ir faktas. kiekvienas įnešdamas savo dalį į bendrąreikalą. Tėvystės ir motinystės taip pat negalima laikyti biologiniu. susijęs su žmogaus asmeniškumu. tada išjos išnyks visa tai. 5. o jo negali būti dorovėje. Šitaip vyras ir moteris vienas kitą papildo. tuo tarpu žmones suburia ne tik dauginimasis. kurie kaip tėvai susieti su vaiku. kad į jį būtų atkreiptas dėmesys. kad seksualumas biologiškai siejasi su pradėjimu ir gimdymu. vaizduoja taip: Meilės santykis tarp vyre. kas laikina. priklausomu nuo jų. bet ir gyvenimo poreikiai. Todėl santuokoje galima lygia dalimi aptikti ir tai. nusipelno. todėl bevaikės santuokos lengvai išyra. kas priklauso nuo kaprizo ir kas yra vien subjektyvu". anot PORTMANNO. 14. juk nors jausmas ir yra substancialus vienis. tai ji yra "svarbiausios mūsų kultūros lažybos" (P. kas bendra. kas žmoguje "biologiška". (NE VIII. Abiejų lyčių uždaviniai ir darbai yra padalyti iš anksto. Kitą ryšį tarp sutuoktinių. kad tarp vyro ir moters iš prigimties egzistuoja draugystės ai t>a meilės santykis. Štai jis: Atrodo. kad labiausiai vaikui reikia mylinčio dėmesio.. ilgalaikių saitų su žmonėmis. o dauginimasis yra bendras visoms juslioms būtybėms. sudaro vaikai. Mokslai apie žmogų liudija. Todėl santuoką reikėtų konkrečiau apibrėžti kaip teisiškai dorovišką meile. kas malonu. Bendro turto vienumas tėra koks nors išorinis daiktas. tuo tarpu vaikuose šis vienumas yra dvasia. Šiuo požiūriu tėvystė ir motinystė atlieka svarbų vaidmenį žmogui save realizuojant kaip vyrą ar žmoną. atrodo. ir vyro jie yra kitokie negu moters. Vaikas. (TF §173) Šiuo požiūriu še\ma yra tėvų ir vaikų vienumas. Juk vaikai yra abiejų sutuoktinių bendrasis turtas. Motina myli vaike vyrą. kurioje tėvai yra mylimi ir kurią jie myli. šilumos ir namų saugumo. kuriuose jie priešais save mato susijungimo visumą..

žmogaus teisių konvencijos. Uždarumas ir atvirumas. ir neturi gyventi taip patogiai. įvairiapusiškas kaimynų tarpusavio pagalbos ir bendravimo už šeimos formas ir kt. bet būtų paruoštas. kai j i yra atsakinga už globos reikalingų vaikų priežiūrą ir auklėjimą. Vienas dalykas sąlygoja kitą.1. Kadangi žmogus "tik pats turi susikurti gyvenimo galimybes" (PLESSNER). išvaduoti senus žmones i& izoliacijos. kaip visuomenės pagrindinė natūrali ląstelė. meilę ir darbą (5. Bet ir viengungystė (pvz. Šis pokytis neturėtų šeimos funkcijų panaikinti. kad atsirastų šeima. ir bevaikė santuoka taip pat suteikia įvairiapusiškų galimybių save realizuoti. tam būtina pakeisti mąstyseną. rūpintis giminyste. Kartu reikia nepamiršti. kad žmogus negyvena taip patogiai kaip gyvūnas. saugumas namuose ir atvirumas pasauliui yra susiję dalykai. socialinių ir kultūrinių teisių 10 str.1). Bendruomenė yra socialinio bendradarbiavimo erdvė (5. 13 str.2. būtinybė. Būsto ir apdaro poreikis. kaip visuomenės pagrindinė natūrali ląstelė. dalyvauti formuojant gyvenamąją aplinką. Sutarties dėl ūkinių. kad maistas nebūtų žalias. Tai pakeitė šeimos funkcijas. jis. KONIG). suvokdamas skirtumus. Žinoma. Žinoma. nustato. Ji formuojasi. kuri "reiškiasi kaip pats save savyje varantis ir "socialiniu procesu" vadinamas fenomenas" (R. vienuolių įžadai). šeima turi jungti kartas (pvz.6). pakelti darbo šeimoje verte. kaip dvasia. Didesnis laisvo laiko kiekis bei gyvenimo sąlygų humanizavimas galėtų tradicinėms darbo šeimoje ir darbo už šeimos funkcijoms suteikti naują pavidalą ir iškelti naujus uždavinius: įveikti kartų tarpusavio uždarumą.23) ir tėvų auklėjimo teis? (str.6. vidus ir išorė. įvyko gilus skilimas tarp darbo šeimoje (auklėjimas. o. namų ūkis. senelius su anūkais). Žinoma. 5. tiesą sakant.Lis) už valstybę. visų pirmąją kuriant ir laikotarpiu. Net sutartis dėl valstybinių-pilietinių ir politinių teisių pabrėžia šeimos.. Naujos perspektyvos galėtų atverti šeimai ir naujas galimybes. bet ir likti atvira išorei. jo poreikiai jį verčia bendradarbiauti su kitais.) ir darbo už šeimos (uždarbiavimas ne namie). turi naudotis kuo didžiausia apsauga ir parama". vykstant industrializacijai. skoniui bei naudingumui virstant vertinimo kriterijais. kad šeima. kad "šeima. Tarp jų yra dialektinis ryšys (3.4 Bendruomenė Bendruomene šiandien dažniausia laikoma ta tarp šeimos ir valstybės esanti sritis. santuoka skirta tam. Galiausia 235 .. nuo jų darosi priklausomi ir patys poreikiai. kaip visuomenės pagrindinės natūralios ląstelės.visa tai padaro. kad būtų sunaikintas jo natūralus betarpiškumas . padaugina poreikius. sodas ir kt.. sudaryti kaimynyste. remdamasi poreikių sistema.6). Tokiu požiūriu į šeimą taip pat yra pagrįstos SNO 1966 m. yra skirta ne tik būti uždara bendrija. vaidmenį (str.17 ir 18). kalba apie tėvų teisę "rūpintis vaikų religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal jų pačių pažiūras". Intelektas. Nepakartojamu būdu šeima suteikia galimybę suderinti bendravimą ir bendradarbiavimą. perimti globos ir priežiūros uždavinius.

Kol žmogaus dvasia yra orientuota į natūralius poreikius.3). Jie sudaro bendruomeninių jėgų struktūrą. jis iškelia vis naujus poreikius ir mėgina juos patenkinti. vartotojų. senų žmonių tikrųjų poreikių (plg. Socialinis procesas pats savaime nėra protingas. bet nuomonė. yra tariamieji poreikiai. Šiandien be bažnyčių joms dar priklauso partijos. Vartotojiškumas slopina kūrybiškumą ir lavinimąsi. (HEGEL. Pastaruoju metu vis didesnį vaidmenį atlieka spontaniškai atsirandantys. Jie įvairiai skaidomi toliau. Daugelis poreikių. Dėl to "auga turtai". ką reikia patenkinti.2). maskuojantys ir trukdantys patenkinti tikruosius žmogaus poreikius. Seimų. verslininkų. valstiečių. prisiliesti prie to. luomai ir gildijos. Šeimai imamas daryti spaudimas.. Karštligiško bendradarbiavimo perteklius slopina pagrindinį žmonių bendravimo poreikį (5. o tai reiškia. mūsų miestų vystymasis buvo orientuotas į nekontroliuojamą transporto bei gamybos augimą ir nepaisė vaikų. Antra vertus. Šiuose susivienijimuose artikuliuotai pasireiškia neaprėpiama gyvenimo įvairovė. šeimų sąjungos. L4. visiškai konkretiems. Ankstesniais laikais tokios bendruomeninės jėgos buvo bažnyčios. TF §190). pilietinės iniciatyvos). pažadinamų reklamos. tai kurio nors vieno reikalingo dalyko siekimas nėra toks stiprus. draugijos ir kt. kurios link veda pats save varantis procesas.pasirodo. kadangi. Dvi didžiules bendruomeninio bendradarbiavimo sritis vadiname ūkiu ir kultūra. kad stygius apskritai nėra toks aštrus. Laisva ji tampa tada. Beprasmybė. kuris patenka į poreikių sistemą. drabužiai.MITSCHERLICH). pagal interesus ir įsitikinimus formuojasi susivienijimai (sąjungos). tarpsta kultūrinis proletarizmas. aktualiems tikslams realizuoti susikuriantys susivienijimai (pvz. narkomanija ir alkoholizmu.4. sukeliančius chaosą ir susvetimėjimą. o skaidyti konkretybe į jos ypatingybes yra kaip tik lavinimosi dalykas. Jeigu "pats save varantis" socialinis procesas vyksta toliau. poreikį kurti grožį (menas. Ypač neomarksistinė šio patį save varančio proceso kritika sudirgino viešąją nuomonę ir atkreipė jos dėmesį į jį lydinčius veiksnius. Kaip surasti išeitį iš šios socialinės krizės? Alternatyvos šiandien reikalaujama garsiau negu bet kada anksčiau. HĖGELIS. 1. bet drauge. Dėl šių poreikių apibrėžčių ir objektų įvairovės vystosi teorinio ir praktinio (žinojimo ir gebėjimo) lavinimo interesas. Klestint visuotinei gerovei. pasireiškiančią besaikiu vartojimu. Meilė ir darbas beviltiškai vienas nuo kito nutolsta. pvz. turinčius griaunamąją galią. ir ji tik vargais negalais begali suvokti savąjį pamatinį vaidmenį. kai suvokia savo giliausių poreikį kaip dvasią. Neribotas. •> Pirmiausia egzistuoja elementarus poreikiai (maistas. yra jau nebe poreikis. dėl didėjančios specializacijos. nevaldomu malonumų siekimu. A. arba ieškoti galutinių kasdienio buvimo-pasaulyje sąlygų (filosofija). nekontroliuojamas ūkio augimas naikina aplinką: natūrali žmogaus aplinka yra pasiekusi apkrovos ribą. tol ji nėra laisva. kad tai. Šiose srityse ryški darbo jėgos pasidalijimo ir specializacijos tendencija. profsąjungos. Didėjanti poreikių įvairovė kaip tik slopina geismus. "darbas tampa vis labiau atskirtas bei ribotas ir todėl stiprėja priklausomybė" (HEGEL).. kuris pirmasis analizavo 236 . būstas).6). sukelia prasmės krizę. kas dieviška (religija. jeigu žmonėms reikia daugelio dalykų.

Berlyne. Stuttgarte. 237 . Bandė dialektiškai susieti Aristotelio ontologizmą ir Kanto transcendentalizmą.Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Jo sistema užbaigia ir apvainikuoja vokiečių idealizmą. gimė 1770 m. mirė 1831 m.

valstybė. Tik valstybėje žmogus pasiekia savarankiškumo (autarkijos) būklę.y. Iš šių abiejų šaknų turėtų išaugti nauja sąmonė.5 o Teisė: Valstybė visų pirma yra "daugelio žmonių susivienijimas pagal teisės įstatymus" (KANT). kultūrinę ir ūkinę politiką. saugumo. Savo viduje ji. kad proletarinė revoliucija padalysianti valstybe nereikalingą. Jos tikslas -piliečių visuotinė gerovė. ir naujas etosas. gali realizuoti dorovinę idėją (HEGEL). valdymu ir teismo sprendimais. kuriuo valstybė teise. socialine. kaip "dorovinės idėjos realybė". kad valstybė turi apsiriboti vidiniu teisinės valstybės vaidmeniu: kiekvienam piliečiui ji suteikia savirealizacijos erdvę. 238 . Juk jeigu revoliucija pakeis visuomeninius santykius. Tam jai yra suteikta aukščiausia valdžios galia. pati nevirsdama dorovine idėja. Tuo jis nori pasakyti. o Valstybė privalo savo piliečiams garantuoti socialines.5 Valstybė ARISTOTELIS žmogų vadina politiniu gyvūnu. Jis manė. kad žmogaus visuomeniškumas iš prigimties yra orientuotas į valstybę. kad ji teisingais įstatymais įgalintų visais atžvilgiais gerą piliečių gyvenimą. tai socialinis procesas savaime virsiąs geru ir valstybės daugiau nebereikėsią. kad valstybė (o su ja teisė) iš esmės tėra valdančiosios klasės instrumentas. ARISTOTELIS pagrindiniu valstybės uždaviniu laiko tai. matė dvi versmes. Valstybės. išauga dorovinė valstybės. Tai daroma atitinkamai formuojant socialinę. priklauso nuo to. kultūrine ir ūkine politika garantuoja visuomenės žmogiškumą.6. Šiuo požiūriu valstybė yra visuomenės visuma. Todėl jos veikla yra subsidiška (teikianti pagalbą). Anot HĖGELIO. Galime skirti tris valstybės uždavinių sritis: 6. iš kurių reikėtų laukti atsinaujinimo: šeimą ir korporacijas. idėja. turi užtikrinti teisėtumą ir taiką.6. kaip teisinė valstybė. protingas patį save varančio proceso formavimas. kultūrines ir ūkines savirealizacijos sąlygas. kai valstybės proto ir etoso natūralias šaknis sudaro šeima ir korporacijos. kas protinga savaime". kaip protingos piliečių vienybės. kiek ji. nukreipta į tikruosius žmogaus poreikius. Drauge ji privalo veiksmingai įtvirtinti (užsienio politikos ir kariuomenės pagalba) savo teisę kitų valstybių atžvilgiu (savo nepriklausomybę). ji remia ir palaiko šeimas bei visuomenines jėgas. manė. kaip dorovinės idėjos. MARXAS teigė. priešingai. sudaro sąlygas atskiram asmeniui realizuoti save bendrijoje ir bendruomenėje. 5. priešingai negu save varantis visuomeninis procesas (5.4). o Mastas. Nuo tokios naujos orientacijos priklauso visuomenės humanizavimas. remdamasi visuomene. yra "tai. kildama iŠ apačios. sąvokoje yra tarpusavyje susieti ir kiti uždaviniai. kuri privalo veiksmingai ir plačiai užtikrinti savo piliečių savirealizacijos sąlygas. t. kurią ji vykdo įstatymų leidimu. KANTAS. Iš šių šaknų.• Šias problemas.

kaip tarpusavyje glaudžiai susiję valstybės bei tarpvalstybiniai junginiai aprėpia visą pasaulį ir paverčia jį vieningu pasauliniu procesu. kad valstybė gali suvokti savo uždavinius tik jei ji yra laisva demokratija. tai jos galia 6. gyvos būtybės entelechija.7 Kūnas ir siela Vadinamąją kūno-sielos problemą galime suformuluoti taip: kokiu būdu reikėtų mąstyti žmogų kaip vientisą asmenį.4 239 . kova prieš badą ir atsilikimą. jeigu jis yra ir kūniška jusli būtybė. Pasaulinis ūkis ir pasaulinė politika aiškiai rodo. visos žmonijos pripažįstama aukščiausia valdžia. kultūrines ir ūkines savirealizacijos sąlygas. Naujas pasaulinis karas grėstų visos žmonijos egzistavimui.visa tai palikta savanoriškam valstybių bendradarbiavimui bei sienas peržengiantiems (ūkiniams ir kultūriniams) visuomeniniams procesams. leidžia suprasti. Kol neegzistuoja tarptautinė. kad jis yra žmonijos narys. kuri veiksmingai užtikrintų pasaulinę visuotinę gerovę vientiso žmogiškumo prasme. Šiuo požiūriu siela yra gyvybė. ir dvasinis subjektas? kaip tarpusavyje suderinti šiuos abu žmogaus būties momentus? 5. "Jei akis būtų gyva būtybė..4. Šiuolaikinė transporto ir ryšių sistema leidžia pajusti pasaulį kaip vientisą visumą. LINCOLN). Pirmojo.1 Siela ir dvasia 3. bendra planetos ateitis.7. 5. kai "tauta valdo tautos pagalba ir tau tos labui" (A. Vartojome šią sąvoką ''gyvybės" ir "entelechijos" prasme.4. įvedėme "sielos" sąvoką. Visų žmonių lygios esmės ir lygaus orumo idėja. Todėl žmogaus visuomeniškumas ir verčia svajoti apie.Laisvės įsisąmoninimo pažanga padarė. socialines.1 skyrelyje.pasaulinę valstybę. tol aukščiausia valdžia yra pavienių valstybių rankose. kad tik visiems žmonėms lygiomis pagrindinėmis savirealizacijos sąlygomis gali rastis žmogaus verta žmonija.6 Žmonija Niekada istorijoje žmogus dar nebuvo taip aiškiai įsisąmoninęs fakto. viso pasaulio žmonėms ir visoms tautoms veiksmingai įtvirtinanti teisines. išreikšta žmogaus teisių sąvoka.6. 5. Antrojo ir Trečiojo pasaulio problemos kelia žmonijai bendrus uždavinius. vadinasi. Todėl tarptautinė teisės ir taikos užtikrinimo sistema. remdamiesi ARISTOTELIU.

y. kurios apskritai atsisako kalbėti apie dvasią. Atsižvelgdami į nevienodą sąvokos vartojimą.vita). 5.: Tapatumo ir netapatumo tezė Dabar kūno-sielos problemą galime suformuluoti tiksliau: kaip žmogaus dvasia santykiauja su žmogaus. įsivesime vitalinės sielos sąvoką ir žymėsime ja gyvybę ( = lot. kaip juslios būtybės.4. bet ir augalo ar gyvūno) substancinę formą (plg. Kaip savimonė.2. entelechiją bei gyvos būtybės (ne tik žmogaus. kraštutinių empiristinių (4. ką išsiaiškinome anksčiau: o Žmogaus dvasia yra reali tik kūniškame buvime-pasaulyje. arba jos yra netapačios (netapatumo tezė). remdamiesi tuo. t.4) nuo bet kokio objektiškumo. Netapatumo tezės buvo laikomasi visų pirma platonizmo.2). vitaline sielai Iš pradžių galimas toks atsakymas: arba dvasia ir vitalinė siela yra tapačios (tapatumo tezė). jos redukuoja žmogų į paprastą organizmą.3. galimybės sąlyga. Žmogaus dvasią reikia griežtai skirti nuo vitalinės sielos. į gyvūną).1) bei pozityvistinių pozicijų. Ji yra subjektiškumas kaip laisvė ir transcendentaliai skiriasi (4.matyti būtų siela" (ARISTOTELIS). Jis manė.72 Mėginimai išspręsti tapatumo-netapatumo problemą Neliesime materialistinių.y. ji yra pirmapradis cogito buvimas-su-savimi-pačiu (4. jog žmoguje egzistuoja tiek substancinių formų (3. Viduramžiais netapatumo tezės laikėsi BONAVENTŪRAS (1221-1274) savo formų pliuralizmo teorijoje. o Jau biologinis žmogaus kūniškumas nėra gyvūno kūniškumas. Dėl to jis taria žmoguje esant tris formas. jos dar redukuoja ir organizmą į kiekybę (mase) ir judėjimą).2).3). Ji teigta principinį ontologinį žmogaus vitalinės sielos ir dvasios skirtingumą.3.y. kiek yra skirtumų PORFYRIJAUS medyje (3. Dvasia yra neempirinė viso. Šios trys žmogaus sielos skiriasi ontologiškai. 33 pieš. arba "sielas": augalinę. Tokios redukcijos tam tikruose specialiųjų mokslų modeliuose gali būti prasmingos. Filosofijoje jos visiškai netinka. augustinizmo ir racionalizmo tradicijose.2. Mes nagrinėsime problemą.1. kas empiriška.2. arba mechanistinės (t.3). transcendentiškumą bei subjektiškumą. 240 . Tokios pozicijos yra arba biologistinės (t. bet jos šalininkas buvo ir KANTAS. gyvūnišką ir intelektinę ( = dvasinę). Dvasia mes skiriamės nuo gyvūno.2.

2) redukavo į fizinį kūną-mašiną (res extensa) ir tuo apskritai eliminavo vitalinę sielą.2. lyginant su žmogiškuoju gyvenimu.4. (I!. tai tektų pripažinti ir įvairias ontologines substancijas.2. ką šie abu procesų tipai beturi vienas su kitu bendro. "Kalbant apie protą [ = dvasią]. panašiai kaip [tai. kaip laikrodininkas nustato du laikrodžius.2.1). kas] laikina". 4. ir veiklos..3. Tik prisiminkime.7. kylančios iš šio dieviškojo prado.408b//77). Gyvąjį žmogaus kūniškumą jis mechanistiškai (3. kurią jis apibrėžia kaip fizinio kūno entelechiją (3. jusliniai). remiantis ARISTOTELIU.3. Tokia netapatumo pozicija visada susiduria su dviem pagrindinėmis antropologijos problemomis: o Kokiu būdu taip suprastas žmogus galėtų būti mąstomas kaip vieniši Jeigu įvairios žmogaus substancinės formos yra skirtingos. tai gyvenimas pagal dvasią. kurio pozicija. Jeigu dvasia.1. DESCARTES'O filosofijoje res extensa ir res cogitans procesai vyksta lygiagrečiai.—2217 241 .2. tačiau atrodo.1).3. ir dvasiniai procesai. vienintelis.3.4.413b//90).3. Bet ar toks paralelizmas tikrai paaiškina antropologinį fenomeną? Visiškai kitokia netapatumo problema iškyla. kas] amžina nepriklauso nuo [to. tai nebesuprantama. 16. LEIBNIZAS tarp sielos-dvasios vaizdinių sekos ir kūniškų pokyčių sekos taria esant iš anksto nustatytą harmoniją: Dievas harmonizavo abi sekas taip. kad žmogaus pažinimas visuomet remiasi juslėmis (4. O vitalinės sielos analizės išvada tokia: "Bet apie protą [ = dvasią]. kai pamėgino nustatyti ryšį tarp kūno-mašinos ir cogito.. ARISTOTELIS vienareikšmiškai atskiria dvasią (nous) nuo vitalinės sielos. Šiandien šiame kontekste dažnai kalbama apie paralelizmą. ir lygiai toks pat didžiulis skirtumas yra tarp veiklos.Ypač radikalus netapatumo tezės šalininkas buvo DESCARTES.4.1. susijusios su bet kokia kita dorybe. tiesa. yra kažkas dieviška. kad jie visada rodytų tą patį laiką. o Bet kokioje žmogaus veikloje vyksta ir vitaliniai (augaliniai. sudvasintą. taip pat turi būti dieviškas (NE X.4.4. Tuo tarpu žmogaus fenomenas (53) nurodo į ištisai žmogišką. "dvasios persmelktą" kūniškumą. tuo tarpu dar negalima pasakyti nieko aiškaus. kad jis įsikuria kūne kaip tam tikra substancija ir nežūva" (Apie sielą I.3. DESCARTES susidūrė su dideliais sunkumais.2. be jokio tarpusavio ryšio. kad siela ( = dvasia) uždaryta kūne kaip kape.4. Kitoje vietoje dvasia vadinama dieviškuoju žmogaus pradu: "Yra didžiulis skirtumas tarp paties šio dieviškojo prado ir iš kūno bei sielos [vitalines sielos?] susidedančio žmogaus.2). atrodo. Bet jeigu vitalinė siela ir dvasia skiriasi viena nuo kitos kaip dvi substancijos. Bet ar tada žmogus nevirsta daugiui Ar įmanoma žmogų mąstyti tik kaip įvairių substancijų santykių vienį! PLATONAS įsivaizdavo. interpretuojama įvairiai. kuris gali reikštis be materijos. lyginant su žmogumi.1177b). kad jis yra visai kitos rūšies sielos sugebėjimas. kaip mąstančiu daiktu (res cogitans). Tad žmogus "yra" res extensa ir res cogitans ontologinių substancijų dvejybė. Šį kūną-mašiną jis supriešino su cogito (1.

kaip substancine formą. jog žmogus apskritai nėra vienis (TV I.3.5. 3. Jis buvo aktualus HĖGELIO filosofijai. būtent juslinė siela.1).4. iŠ laisvės kylančioje moralinėje savideterminacijoje.2.3. bet daugybė žmogiškų gyvų būtybių stovi priešais vieną visą žmoniją apimančią dvasią. Bet kaip nuo individualios vitalinės sielos "atskirta" dvasia gali būti individuali? Pastarasis klausimas iškilo ARISTOTELIO ontologijai. jeigu ji yra atskirta nuo vitalinės sielos ir yra nemateriali? 5. Bet kaip rūšies (žmonijos) viduje galima individualizuoti dvasią. Jo tapatumo tezė ne redukuoja dvasią į vitalinę sielą (kaip biologizmas: 5. TOMAS taip apibendrina netapatumo tezės problemą: Pirma. 3. kad ARISTOTELIS individualumą rūšių viduje aiškina materijos sąvoka. gyva būtybė nebūtų visiškas vienis. remdamasis (matyt. nuo vitalinės sielos skirtingos antindividualios dvasios egzistavimą kalba asmens neriboto.4).2. HĖGELIO prielaidą. mąstymas)priklauso vienam ir tam pačiam žmogui.2). o ištirpdo vitalinę sielą dvasioje. tai iš to išplauktų. 3). 3.2. visų pirma. Nebotų įmanoma įžvelgti. jeigu žmogui būti gyva būtybe lemtų viena forma.1 skyrelyje parodyta. nelygstamo tapatumo įsisąmoninimas. individualizuoja materija.. individualius žmones kaip momentus apimanti ir juos nukelianti dvasia.7. Kaip saulė šviesdama leidžia daugybei juslių būtybių matyti.5.4.. Vadinasi.4.4. būtent augalinė siela. jei nėra vienos formos. jeigu ji turėtų kelias sielas. Tam tikru požiūriu aristoteliškosios AVEROJAUS interpretacijos paveikta ir HĖGELIO dvasios filosofija. matymas. Kai kuriose šiuolaikinės filosofijos pozicijose tokios antindividualios dvasios * vietą užima kalba bei bendravimas (komunikacija) (plg. O kalbama 242 . Vadinasi.. Prieš tokios.7 J Dvasia kaip siela Bene svarbiausią tapatumo tezės atmainą pateikia TOMAS AKVINIETIS. o juslia būtybe vėlgi kita.Didysis arabų filosofas AVEROJUS (1126-1198) (padaręs didelės įtakos Vakarų Europos filosofijai) suprato šią ARISTOTELIO dvasią ne kaip individualų-žmogišką pradą.5) ir dvasinė veikla (pvz. Toks jis išliko iki dabar. 76.. būtent protinga siela. vitalinę sielą.. kad vegetatyviniai augaliniai procesai (pvz. o žmogumi dar kita.1J. jog egzistuoja antindividuali. medžiagų apykaita. taip viena dvasia daugelyje žmonių yra pažinimo priežastis. 2. klaidinga) ARISTOTELIO teorijos interpretacija. juslinė veikla (pvz. Juk niekas nėra visiškas vienis. marksizmas interpretavo materialistiškai (istorinis materializmas: 1. kurios dėka jis turi būtį. joks atskiro žmogaus subjektiškumas neegzistuoja. Kai kurie kantininkai kalbėjo apie vieną antindividualią sąmonę apskritai. Vadinasi.1-3). kadangi bet kokiam daiktui jo būties pagrindas ir jo vienio pagrindas yra tapatūs [3. bet kaip vieną (antindividualią) dvasią visuose žmonėse.

Juk bet kokia gyva būtybė yra kūnas ir bet kokia jusli būtybė yra gyva būtybė. kad žmogaus dvasia savo apibrėžtu tobulumu apima taip pat gyvūno vitalinės sielos tobulumą. Žmogaus dvasios specifiką sudaro tai. dvasios "priešybė" yra ne gyvas kūnas ir net ne kūnas. ontologijos požiūriu. Kaip gyvūnas. Lygiai taip pat juslios būtybės (animal) vitalinė siela tam tikru būdu implikuoja tobulumą.1. kad ši jusliniame buvime-ne-savimi pasiektų dvasinę savęs determinaciją. pagal TOMĄ.1).4.2). kad šis (juslinis) jutimas ir šis (dvasinis) suvokimas yra šio tapataus. Vadinasi.4. priklausantį nejusliai gyvai būtybei (plg. Pratęsdamas analogiją. individualaus žmogaus jutimas ir suvokimas.5. gyvūniškumą). nors ir tobulesniu būdu. Veikiau iš dvasinės stelos kaip tokios žmogus įgyja įvairias tobulumo pakopas: jis yra ir tiesiog kūnas. tą juslumą. ji turi remtis juslumu. ir gyvu kūnu. Šitaip gyvos būtybės substancinė forma implikuoja visą tobulumą. 243 . žmogiškos juslios būtybės substancinė forma. savyje ištirpdanti ir apimanti visas kitas formas (kūniškumą. kad jis yra reikalingas žmogaus dvasiai. Ji. Juk ji turi būti materija. kad ji tampa savimi tik per buvimą-ne-savimi. žmogaus dvasia yra sykiu žmogaus vitalinė siela ir dėl to vienintelė substancinė viso žmogaus forma. kadangi siela [ = dvasia] yra substancinė forma (ji konstituoja žmogų kaip tam tikros rūšies substanciją). Būtent todėl žmogus neturi nieko gyvūniško. Kaip dvasia. reikia traktuoti kaip turinčią visas reikalingas dispozicijas. augališkumą. kaip fizinis objektas. kaip dvasiai. žinoma. tobulumą.3. augališkumas. jog kažkas ontologiškai tobulesnis gali implikuoti to. ir juslia būtybe). šiuo požiūriu. kurie jai.4. Tuo pačiu. jis jau turi kalbą. ir protinga jusli būtybė.būtent apie tai. Taigi. kadangi jis jau biologiškai nėra gyvūnas. (Apie sielą 9) Vadinasi.3. bet tik (pirminė) materija.3). gyvūniškumas) yra sutvarkytos atsižvelgiant į dvasią.1). kurioje slypi aukščiausias tobulumas. kaip žmogaus dvasia. kadangi kaip tokia ji yra tuščia lenta. Todėl jos specifinė apibrėžtis apima ir vitalinės sielos tobulumą. Vadinasi. tinkama dvasinei sielai. TOMAS taip išdėsto tapatumo tezę: Akivaizdu. Vadinasi. tai tarp sielos ir pirminės materijos nėra jokios kitos. kurioje nieko neparašyta (4. gyvybės būdu (3.2. Tuo pačiu šios formos yra žmogišku būdu implikuotos dvasioje. priklausantį kūnui kaip kūnui. kas mažiau tobula. TOMAS daro prielaidą. kurio dėka ji pati yra ją atitinkančios. materiją. ir gyvas kūnas. žemutinių pakopų formos (kūniškumas. implikuoja ir savyje ištirpdo vitalinę sielą. Gamtos filosofijos požiūriu būtų galima pridurti: materialus kosmosas galiausiai egzistuoja tik todėl. kuri iš dvasinės sielos kaip tokios gauna žemutinių pakopų tobulumus (ir dėl toji virsta ir tiesiog kūnu. kaip gyvūniškumo entelechiją. materijai ji suteikia tą kūniškumą. yra reikalingi žmogiškame buvime-pasaulyje. kaip ribine sąvoka žymimas substratas (3. bet. tarpinę vietą užimančios substancinės formos. žinoma.

iš vienos pusės. Tačiau.3). Viena vertus^ ji yra vitalinė siela. tai šitai reiškia. Vadinasi. entelechijos). ir. kad jis subsistuoja pats savyje. galima būtų kalbėti apie dvasios dvejybiškumą. substancinė 244 . kadangi mano dvasia yra šio kūno vitalinė siela. Kadangi forma [čia: žmogaus dvasia] užbaigia materiją. ji neištirpsta šioje funkcijoje. tuo aukščiau ji iškyla virš kūniškos materijos ir tuo mažiau joje ištirpsta. šis sugebėjimas yra intelektas (TVI. ir subsistencijos (savimonės. Šis kūno formos (vitalinės sielos.1). Bet kadangi ji savyje turi būties.. kad darosi pajėgi veikti. Aš esu mano kūnas. yra pati savimi. kita vertus. kūno entelechija.14.34 pieš. iš kitos pusės..76. funkcijoje? Jokiu būdu: Reikia nepamiršti.: Dvasia kaip vitalinė siela Ar tai reiškia. transcendentalumo). kad juo forma yra tobulesnė.2. kaip vitalinės sielos. jog žmogaus dvasia ištirpsta savo. neturėdama jokio sąlyčio su kūniškąja materija. suteikdama jai būtį. Todėl savo sugebėjimu ji taip aukštai iškyla virš materijos.ad1 ). Bet žmogaus siela [ = dvasia] yra aukščiausia formos tobulumo atžvilgiu. ji į save sugrįžta (I. substancinė forma. Jeigu kažkas grįžta į savo paties esmę. dvejybiškumas paaiškina taip pat buvimo-kūnu ir kūno-turėjimo skirtumą (5. tai ji tam tikru mastu joje išnyksta. Šį buvimą-savimi ir ne-ištirpimą TOMAS vadina subsistencija (maždaug: turėjimu-savyje-patvarumo). atlikdama dvasinį aktą.

gebėjimą būti visuma. Tik mirtis jį užbaigia ir padaro visuma.1) suponuoja prasmę.5) kaip buvimo-mirties-link (5. Tarp tėvų ir vaikų nėra jokio asmeninio tapatumo ir tolydumo. Aš turiu savo kūną. tuo paaiškinamos ir antropologinės instrumentiškumo. apie kurias jau kalbėjome. negu nemirtingumo klausimo ėmėsi filosofija. Ji mūsų nepaliečia. Žmogus yra būtybė.. ir gyvenantysis. išleis dvasią.problema. lytiškumą . kaip sakoma. t.1). nėra mirties. bet kaip dvasia išlieka subsistentiška. AUGUSTINAS taikliai pastebi: Mirštantysis visada yra dar gyvenantysis. mūsų jau nebėra.Aš ir Tu susitikimu. jog prasmei. augimą . kaip radikalią beprasmybę. Egzistencinis požiūris kyla iš žmogaus istoriškumo (5. sudabartinanti savo mirtį ir sudabartintos mirties akivaizdoje klausianti apie gyvenimo prasmę. Vaikai yra kiti.žmogaus pažinimu. Laikome. Ji yra laisvasis Aš (transcendentalumas). Tad jeigu visumos būklė sutampa su mirties būkle. juslinį pažinimą .y. nauji asmenys. kadangi mano dvasia neištirpsta šioje funkcijoje. Lygiai taip pat nepatenkina tolesnio gyvenimo rūšyje (žmonijoje) įvaizdis.9). pvz. entelechija. dar tebegyvena. Todėl prieš pat savo mirtį SOKRATAS (PLATONO "Fedone") diskutuoja su savo mokiniais apie nemirtingumą ir žengia mirtin. Juk tą akimirksnį. (DV XIII. instinktiškumą . lemta žlugti.4. Šiuo požiūriu žmogaus dvasia yra dvasinė siela. Filosofija šią problemą sklaido dviem požiūriais: egzistenciniu ir teoriniu. Šios egzistencinės mirties ir nemirtingumo problemos buvo mėginama įvairiais būdais išvengti. kurią turime laikyti bet kokios veiklos prielaida. tikintis tobulos žmonių visuomenės ateityje. Bet sykiu ji yra ir organizmo gyvybė. su jau-nebe-būtimi. Tačiau šis išradingas samprotavimas iš tikro yra tik triukas. jog pačioje istorijoje 245 . Šitaip suvokiant problemą. Šiuo požiūriu SARTRE ir CAMUS nuosekliai mėgino mąstyti žmogaus buvimą kaip absurdą. Bet prasmė kreipia mus į savirealizaciją. vidujumo ir išoriškumo apibrėžtys. kol siela palieka kūną.žmogaus brendimo procesu ir mitybą . Šios visumos būklės žmogus negali patirti buvime-pasaulyje. Visi šie įvaizdžiai (jų bendras bruožas yra prielaida. būdamas tikras dėl nemirtingumo. jis vis dėlto iki tol.valgymu.. kai mirtis yra. jis yra ir mirštantysis. tikėjimas nemirtingumu gyvavo mituose ir religijose. jog bet kokia veikla (5. paverčianti kūną žmogaus kūnu.5. tai atrodo. Mat visumos būklė sutampa su mirties būkle. Tolesnio gyvenimo vaikuose įvaizdis taip pat negali mūsų patenkinti. turintis kūną ir galintis paversti gamtą įrankiu. Vadinasi. HEIDEGGERIS paryškina problemą: Žmogus gyvena "nuolatinėje neužbaigtyje". gebėjimą būti savimi. kuris nieko nepatenkina.8 Nemirtingumo problema Gerokai anksčiau. Juk jeigu ir išmuša jo paskutinė valanda ir jis tuoj tuoj. išryškėja alternatyva: absurdas arba nemirtingumas.. 5.forma. o kol mes esame. Graikas EPIKŪRAS (341-270) įrodinėjo: mirtis yra visiškai ne mūsų reikalas.

neigia. kokiu mastu galimas filosofinis mokymas apie Dievą. O kaip tik šią prasmę mirtis. kad asmens buvimas turi prasmę. jog nemirtingumas neegzistuoja. Pagal ARISTOTELĮ. Veikiau bet kokios meilės ir darbo tikslas gali būti tik žmonių kaip asmenų savirealizacija.2 skirtingos problemos. yra svarbūs trys dalykai: o Nemirtingumo problema yra problema. 246 . Kad ir kaip žmogus būtų įtrauktas j bendriją ar bendruomenę. Tai iškyla aikštėn ir tada. į bendravimą ar bendradarbiavimą (5. Yra krikščionių teologų. Bet jei dvasia nėra natūralioji materiali substancija. ir iš teorinio (dvasios esmė) požiūrių. kuriam jo būtyje rūpi pati ši būtis.2. kai klausiama. Bet ar įmanoma griežtai filosofiškai įrodyti žmogaus dvasios nemirtingumą? Nuo PLATONO nemirtingumo įrodymų iki KANTO nemirtingumo postulato buvo nuolat mėginama tai padaryti. atrodo. kaip išnyksta materialūs daiktai. kad dvasia negali išnykti kitokiu būdu.4. darome įsitikinę. pabrėžtinai neigiančių žmogaus dvasios nemirtingumą.3. kas neištirpsta materialioje gamtoje. neišvengiamai patiria save kaip savitikslį. Teorinį požiūrį galima išdėstyti įvairiais būdais. taip: Žmogaus dvasia suvokiama kaip nemateriali. kurios filosofiškai neįmanoma atmesti. bet iškyla virš jos kaip transcendentalumas ir savimonė. atrodo. Nėra jokių griežtų argumentų. Tai. Šiuo klausimu.3 tik kai Dievas jį prikelia iš numirusių. Teorinis samprotavimas. Žmogus.5. bet kokia kiltis ir nyktis ontologiškai remiasi natūraliųjų substancijų materialumu (3. jeigu neabsurdiškumą ir prasmę galiausiai garantuoja Dievas. vis dėlto jis nėra vien priemonė tikslui. Abiem bendra tik tai. Pavyzdžiui. Jie mano.. Principinis dvasios kitoniškumas rodo. o Nemirtingumo postulato neįmanoma filosofiškai sugriauti. pajėgiančių įrodyti. Ji neišvengiamai iškyla ir iš egzistencinio (prasmės problematika). kokiu gi būdu nemirtingumo atveju būtų realizuota galutinė žmogaus prasmė (pvz. Jos yra nykstančios. kuris nėra pats žmogus. kad nemateriali dvasia negali išnykti taip. kadangi jų materialumas iš esmės implikuoja galėjimą-būti-kitaip. Nemirtingumo ar absurdo alternatyvą nemirtingumo naudai galima išspręsti tik tuo atveju.3. neįrodo.yra galutinė prasmė. telpantis pasaulyje (istorijoje). Jis egzistuoja dėl savęs paties. kad žmogus mirdamas numiršta visiškai (visiškos mirties teorija) ir kad žmogaus gyvenimas įgyja galutinę prasmę 6. simetriška egzistencinio požiūrio problemai. bekūnė esybė. Tuo pačiu iš akių negalima išleisti ir kitokios problematikos. Bet nemirtingumas ir prikėlimas iš numirusių yra dvi 7. kad čia glūdi problema. palaimingas Dievo kontempliavimas). o Filosofinio įrodomumo klausimas priklauso nuo klausimo.1). kad galutinė žmogaus gyvenimo prasmė nėra mąstoma kaip kažkas.6). kurią po mūsų mirties kada nors realizuos kiti) turi vieną didelį trūkumą. ką mes vienas kito labui darome. Nemirtingumo problema ir Dievo problema yra glaudžiai susijusios. Bet koks mėginimas neigti problemą tuo pačiu yra žmogaus asmens savitiksliškumo ir žmogaus dvasios transcendentalumo neigimas. tai ji neturėtų būti nykstanti kaip natūraliosios substancijos. kaip kažkas.

Netapatumo tezė. Žmogaus gyvūniškumo entelechiją (substancinę formą) vadiname vitaline siela. mechanistinė) dvasios redukcija į vitalinę sielą neišlaiko kritikos. Žmogus suvokia save kaip savitikslį. Kad galėtų save motyvuoti ir projektuoti. Žmogaus buvimas-pasaulyje yra buvimaskartu. Natūrali buvimo-kartu struktūra prasideda lyčių tarpusavio ryšiu. Buvimas-kartu realizuojamas bendraujant (bendrija) ir bendradarbiaujant (bendruomenė). Žmogus visada yra motyvuojamas praeities ir projektuojamas j ateitį. žmogus visada jau yra atskleidęs istoriją kaip visumą. atbaigia šią struktūrą. Poreikių sistema atskleidžia visuomenę kaip socialinio bendradarbiavimo erdvę (ūkis ir kultūra). Žmogaus būtis yra buvimas-pasaulyje. Jo buvimaspasaulyje yra veiklus. Žmogaus esmė daro jį visuomenišką. kurio prielaida -prasminga savirealizacija. kuri kaip visuomenės visuma turi užtikrinti savo piliečiams plačią visuotinę gerovę. Istoriškas žmogaus buvimas yra buvimas mirties link. Klausimas apie istorijos prasmę yra istorijos filosofijos tema. paklusdamas meilei ir ištikimybei. priklauso materialiajai gamtai. bet kaip dvasia (transcendentalumas) yra virs šios gamtos. kad jis.5 dalies santrauka • Specialusis antropologijos mokslas tiria dalinius žmogaus aspektus. tuo tarpu filosofinei antropologijai rūpi žmogus apskritai. jai priešindami žmogaus dvasią kaip transcendentiškumą (laisvę. • Istoriškumas yra tik žmogui būdinga laikiškumo atmaina. • Žmogaus problemą sudaro tai. savimonę). » Pasauliškumas . kad žmogus jau kaip kūniška būtybe nebėra gyvūnas. Žmogus visada jau yra atskleidęs pasaulį kaip vientisą visumą. Materialistinė (biologistinė. Gamta kaip tokia yra beistorė. tačiau verčia peržengti savo ribas ir pereiti prie žmonijos bei siekti pasaulinės visuotinės gerovės (žmogaus teisės!). • Kūno-sielos problema. • Žmogaus fenomenas rodo. mylint ir dirbant. • Visuomeniškumas. Iš esmės čia kalbama apie vitalinės sielos ir dvasios santykio klausimą. virsta santuoka ir šeima. kaip gyvūnas. kuris. kuri pripažįsta natūralų . Net žmogaus kūniškume galima įžiūrėti dvasią. Valstybė. Tik žmogus turi istoriją.

Ir egzistencinių (prasmės problematikos). susiduria su dideliais sunkumais. . Nemirtingumo postulato neįmanoma filosofiškai sugriauti. suvokti dvasią kaip viso žmogaus gyvybę (bet dvasios savitumo neištirpdyti vitalinės sielos funkcijoje). gyvūniškumo ir transcendentalumo vienumas žmoguje (tapatumo tezė} darosi aiškesnis. kadangi negali mąstyti žmogaus ar jo veiklos vienumo. Nemirtingumo filosofinio įrodomumo klausimas yra neatsiejamas nuo filosofinės Dievo problemos.ontologinį abiejų pusių skirtingumą. • Nemirtingumo problema. ir teorinių (dvasios esmės) klausimų kėlimas neišvengiamai atsiremia į nemirtingumo problemą. Mėginant mąstyti vitalinę sielą kaip nukeltą dvasioje (t.y.

Tad technikai ir gamintojai turi ne tik daryti.4. kurios tikslas yra ne ji pati. veikiau darymas gali implikuoti elgesį. Darymas gali būti ir profesinis-techninis gaminimas. O Sakydami "etiškas" ir "doras". praktinę (elgesys) ir pojetinę (darymas) (plg. ar jis yra etikas ir doras. Darymas. apie dorą arba nedorą elgesį. aprotys. Etikoje vartojame žodžius.1 Teorija ir praktika Klasikinė filosofija skiria du pagrindinius žmogaus dvasios veikimo būdus: pažinimą ir norėjimą. sprendžia tiktai to.3). O apie ii. kad. būdas). mes kalbame apie moralų arba amoralų. 5. ką įmanoma padaryti. Matėme. (4. bet tik tai. sąžinė. Jeigu aš padedu senelei pereiti gatvę. galima diskutuoti. Vadinasi. kad negalima daryti visko. Jeigu statomas namas. vertinga pati savaime.6 ETIKA Etiką kaip filosofinę discipiną pirmasis išskyrė ARISTOTELIS. Tai reiškia štai ką: ar poelgis yra moralus.2) ir išsiaiškinome pažinimo sąrangą. išvestus iš graikiško žodžio ethos ( = įprasta gyvenamoji vieta. darna). jau šnekant 249 . anskrito dharma = dėsnis. Pvz.). Etikoje kalbama apie praktinę veiklą. lotyniško mos ( = paprotys. Kartu darymas ir elgesys vienas kito neneigia. žmogiškasis elgesys pasižymi tam tikru vertybiškumu.5. o ne sąžinės aspektą. ekologijos problematika rodo. Toliau mes pamėginsime šią problemą suskaidyti. kas dera. atskleidėme skirtumą tarp juslinio ir dvasinio pažinimo (4.. .y. šiuo atveju namas. moralus ir doras vartojimas nėra suvienodintas.1.tai veikla. kas padaroma dirbant.1 Valios laisvė Valios laisvė yra pirmoji pagrindinė praktines filosofijos problema. Žmogaus veiklą jis skirstė į teorinę (pažinimas).2. kuris elgiasi. Šia prasme ji yra praktikė filosofija. plg. Remdamiesi KANTU. turėsime galvoje turinio. kad elgesys atitinka sąžinę nepriklausomai nuo motyvuojančio turinio. mes toliau taip vartosime šiuos žodžius: O Sakydami "moralumas" ir "moralus". tai šios veiklos tikslas yra pats poelgis. ir meninė kūryba. už ką galima ir atsakyti. turėsime galvoje. tai atliekamų veiksmų (darbų) tikslas yra gaminamas produktas. bodas) ir lietuviško doras (t.Šie žodžiai yra beveik vienareikšmiai. Remdamiesi šiuo vertybiškumu. Mes išnagrinėjome filosofinę pažinimo problemą (4). Jis vertingas savaime. Praktinėje filosofijoje žodžių etiškas. bet ir tuo pačiu metu (atsakingai) elgtis. o tai. Elgesys (praktika) yra veikla.

y. ką galima pažinti ("tiesos". sutapatinti juos realiai. Bet. Abu veikimo būdai vienas kitą sąlygoja. Norėdamas siekiu sutapti su noro objektu pačiame objekte. o Norėjimas siekia sutapatinti subjektą ir objektą objekte. Skirtumas tarp pažinimo ir siekimo dažnai apibūdinamas tuo.4. atpažįstu Arkikatedrą. Tačiau negalime norėti nieko. Akivaizdu. Jeigu aš.y. atsižvelgiant į tai.2. pažintyje. norėjimas atskleidžia pasaulį kaip siektinų galimybių ("gėrio". Mat ir tiesa kaip tokia (jos siekia pažinimą a) yra tam tikras apibrėžtas gėris.). vadinasi. 3. žinojime. subjekte. tai buvimas gydytoju yra mano noro objektas. pažinimas sąlygoja norėjimą. Jeigu noriu būti gydytoju.y.1).3) visumą.: Abipusis pažinime. Tai skirtumas tarp (dvasinio) pažinimo ir norėjimo (= dvasinio siekimo). jei norime pažinti. ir norėjimo sąlygotumas Norėjimas sąlygoja pažinimą [pažinimo] akto atlikimo atžvilgiu. abu pagrindiniai veikimo būdai implikuoja skirtingą subjekto ir objekto tapatumą: o Pažinimas siekia sutapatinti subjektą ir objektą. 250 .apie juslumą (3. kad mes pažįstame tik tuo atveju. Abiejuose pagrindiniuose veikimo būduose žmogiškasis buvimas pasaulyje visada yra jau atskleidęs pasaulį kaip visumą.5).pažinime. Analogiškas skirtumas egzistuoja ir dvasios srityje. (TOMAS AKVIniETIS. t. t. kurį aprėpia bendroji geno sąvoka.11. Tad pažinimas ir norėjimas. 3. išryškėja skirtumas tarp pažinimo ir siekimo.3. Pažinimas sutapatinama s su objektu (Arkikatedra) subjekte. Pažinimas atskleidžia pasaulį kaip to. TV 1.9. t. teorija ir praktika yra susiję kaip vienas kito prielaida. KAD PAŽINIMAS ATLIKTŲ SĄLYGOJA. Šią sampyną formuluojame kaip teorijos-praktikos problemą. kad. Kartu abu pagrindiniai veikimo būdai yra neatskiriamai susipynę buvime -pasaulyje. realiai: siekiu realizuoti buvimą gydytoju.2. eidamas Gedimino prospektu.visumą. tai šiame atpažinimo akte Arkikatedros suvokimas yra mano suvokimas. SĄLYGOJA. KAD SPECIFIKUOTŲ NORĖJIMAS 35 pieš. kaip objektas apibrėžia [specifikuoja] [valios] aktą. ko nė kiek nesame pažine. kadangi gėrį kaip tokį irgi apima kaip ypatingybę bendroji tiesos sąvoka.

Vadinasi. ji tampa apibrėžta valia. Tad ji mobilizuoja pažinimą. tai turime galvoje išorinę laisvę.2.4. Grynos. HABERMAS). Nelaisvas. Ta pačia prasme kalbame ir apie teisines laisves.4. uždarytas kalėjime. tikėti. Į prasme. visas pažinimas pajungtas praktikai ir pažinimą valdančiam interesui. pvz. sakome. Todėl ir mūsų pažinimas visada yra jau apibrėžtas šio apibrėžto norėjimo požiūriu ir nukreiptas į apibrėžtą dalyką. kurios visi siekia. Tačiau mes nesame tiesiog atiduoti savo interesų valion. kurios. ARISTOTELIS. Jeigu kalbame apie laisve šia prasme.y.4. publikuoti. Juk pažinimo pirminė prasmė yra motyvuoti valią apibrėžtai elgtis. kad pažinimas ją apibrėžtų. Mes pajėgiame šiuos interesus reflektuoti. kadangi pasaulis mums yra jau atsiskleidęs kaip visuma (5. nuo praktikos ir intereso nepriklausomos teorijos nėra. Tik kai pažinimas ją apibrėžia. kaip mes savo buvimu-pasaulyje pasaulį atskleidėme.y.5).Valia visuomet ir iš esmės krypsta / gėrį apskritai.-5). priešingai. į savirealizaciją. Bet objektą (akstiną.1) MARXAS šią įžvalga radikalizuoja. Mūsų interesai išplaukia iš mūsų socialinės-ekonominės. Kasdieniame buvime-pasaulyje mūsų norėjimas visada yra konkretus. motyvą) jai duoda tik pažinimas. gali tapti teorinės refleksijos (H. nepasiekiame absoliučios. ką norime. Ši pagrindinė valios tendencija sąlygoja visą žmogaus veiklą kaip sąmoningą veiklą. yra kalinys. ką jis nori. kurios laisvoje teisinėje valstybėje kiekvienam piliečiui garantuoja laisvę nustatytose ribose daryti visa. Galime juos įsisąmoninti ir pakeisti. ir siekia tas galimybes realizuoti. WAGNER) objektais. ką jis nori. Žinoma. ARISTOTELIS apie laimę. idealaus požiūrio. Tad teorija visuomet yra sąlygota praktikos (ir intereso).4.1. kurių anksčiau nebuvome reflektavę. PLATONAS kalbėjo apie gėrio idėją. kalba 25J . krypstančia į tam tikras galimybes.. Šis pažinimą valdantis interesas priklauso nuo to. lygiai kaip. t. tematizuoti. Apibrėžta valia ji tampa tik apibrėžto objekto dėka. Galbūt šitaip niekada nepasiekiame absoliutaus. idealios kalbos. Istorinio materializmo teorijoje (1. 6. Juk interesai ir reikšmės. iš klasinės padėties. apibrėžtas norėjimas. vadinasi.1). reflektuodami tam tikrą kalbą. ir nėra (2. Valia visada jau yra motyvuota. mūsų pažinimas pajungtas apibrėžtam interesui (J. kaip parodė WITTGENSTEINAS. t. Bet savajame interesų rate mes netūnome kaip sraigė kiaute (4. juos įsisąmoninti.4. Galima paprieštarauti. egzistuojančias gėrio apskritai erdvėje.2 Išorinė ir vidinė laisvė Kalbėdami apie laisvę. Tačiau valia kaip tokia negali pati savęs apibrėžti (specifikuoti). dažniausiai iškart pagalvojame apie išorinės prievartos priešybę. laisvę iŠ išorės niekieno neverčiamiems daryti viską.. Todėl mūsų pažinimas (teorija) atspindi tik materialines mūsų ekonominės praktikos sąlygas. Tad praktika yra pirminė pažinimo atžvilgiu (KANT). kalbėti.

.Edmundas Husserlis. mirė 1938 Freiburge i. Vienos įtakingiausių šiuolaikinės filosofijos krypčių — feno menologijos kūrėjas. gimė 1859 Prossnitze.Br. K r i t i k u o d a m a s empirizrną ir psichologizmą kėlė „Filosofijos kaip griežto mokslo" idėją.

o veikiantysis nieko neprideda savo. nes ir čia priežastis yra išorinė. naikinančius organines gyvenimo sąlygas. kai veikėjo dvasia pati save determinuoja šiam poelgiui. daroma bijantis to. be kurių dvasia negali kūniškai būtipasaulyje.1. (NE III.2). Prisiminkime kad ir vadinamuosius smegenų plovinius. NE III. pirminę proto sintezę (4. Pagal ARISTOTELĮ. 6.8): o Transcendentalinė (savimonės filosofijos) refleksija (4. jog mus supantys žmonės paprastai elgiasi savanoriškai. būtent -jei tai. ką daro. savanoriškumas vidinės laisvės požiūriu yra tai. Visiškai kitaip yra su vidine laisve. Priešingai. Psichologijoje ir psichiatrijoje taip pat kalbama apie prievartą (pvz. ko nereikėtų daryti. 253 .13 Laisvė kaip praktinis protas Prisiminkime abi filosofines refleksijas. įkyrių būsenų neurozę).2. kad jis dėl to nėra kaltas. ką jis nori daryti.šitaip: "Tad kokią veiklą reikėtų vadinti priverstine? Atsakome: tokią. neempirinę viso to. Iš gero žmogaus netgi tikimasi. kad išorinė prievarta iš principo nepaliečia vidinės laisvės. įvairiausius siaubingus metodus. Poelgis yra savanoriškas tada. 1110a). kad didžiausia išorinė prievarta ir visiška vidinė laisvė neretai gali egzistuoti kartu. Kaip išorinė laisvė santykiauja su vidine? Žinome. trukdančią pacientui daryti tai.visi jie akivaizdžiai rodo. priekaištaujame jiems arba juos giriame. Tada verčiau reikia rinktis mirtį didžiausiose kančiose (ARISTOTELIS. Todėl sakome. kas viršija žmogaus prigimties galimybes ir ko niekas negalėtų ištverti. Ši ilgos sukelta ir laisvę ribojanti prievarta tam tikra prasme irgi yra "išorine". persekiojamas disidentas . kurios priežastis yra išorinė ir kurioje veikiantysis neprideda nieko savo". bet vis dėlto atleidžiama. tai. nėra atsakingas už tai. jog išorinės prievartos akivaizdoje jis išlaikys savo vidinę laisvę: Yra dalykų. Tuo tarpu gali būti ir tokių poelgių. sąlygą.2. nėra veiksnus. Būtent tokia yra vidinė suimtojo laisvė. ką jie daro. kurių nepateisina jokia prievarta.. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis išorinė prievarta gali sutrukdyti išlaikyti vidinę laisvę. kurias išsiaiškinome PLATONO trikampio pagalba (1."ko principas yra veikiančiojo viduje". kurios nė kiek negali pažeisti joks kankintojas ar budelis. išorinė prievarta jį dar paakina tam tikromis aplinkybėmis nepasiduoti iki pat mirties.3.1110 b) Išorinės laisvės neturėtume suprasti per siaurai. Kankinys. Todėl laikome juos atsakingus už tai. kas empiriška. Juk šiuo atveju ARISTOTELIO apibrėžimas taip pat tinka. Kasdieniame buvime-pasaulyje mes visuomet darome prielaidą. už kuriuos nors ir nepagiriama. politinis kalinys. psichiką veikiančių vaistų taikymą.4) padėjo mums atrasti Aš. ką vadinome dvasia. I. 1.

pirmas klausimas čia toks: ar vien tik grynojo proto paties savaime pakanka determinuoti valiai.3). Gyvūno elgseną valdo priežastingumas (3. KANTAS skiria: o Gamtinį priežastingumą. Žmogui. Jei grynasis protas galėtų savaime virsti praktiniu. kaip transcendentalumo ir gyvūniškumo vienovei (5.2. kurį reikėtų griežtai skirti nuo priežastinio aiškinimo empirijos srityje. Todėl ši priežastis iš principo 254 . o Laisvą priežastingumą. kad pats šis klausimas nėra empirinis klausimas.4) ir priežastis.6. Neempirinė priežastis tada būtų priešinama empiriniam padariniui. protas? "Grynojo proto kritikoje" KANTAS parodė. Tuo tarpu transcendentalinė refleksija atskleidžia transcendentalinę perskyrą . kaip bet kokio empiriškumo sąlygos.5).o Ontologinė (būties filosofijos) refleksija padėjo mums susidaryti juslios būtybės kaip gyvosios substancijos sąvoką (3. Jų priežastiniuose aiškinimuose (4. tai veiktų priežastingumas.1. kuriuose gali ką nors nagrinėti specialieji empiriniai mokslai. Šitą siekimą (KANTAS jį vadina žemesniuoju sugebėjimu norėti) galiausiai sąlygoja empiriniai malonumo ir nemalonumo motyvai. tai kalbėti apie vidinę laisvę reiškia apgaudinėti save. Malonumo ar nemalonumo motyvuotas elgesys irgi įsiterpia į gamtinio priežastingumo rėmus. kai empirinės priežastys sukelia empirinius padarinius. plg.y. Kodėl? Todėl.6). iškyla toks klausimas: Ar žmogaus veikla taip pat paklūsta tik šiam malonumo-nemalonumo motyvacijos priežastingumui. yra su stebėjimu susijusios intelekto veiklos rėmai (4. t. bet transcendentalinė (protas kaip valios determinantas). nepriklausomas nuo empirinės malonumo-nemalonumo motyvacijos.3.3.y.2. (PPK A 30 // 27) Kas determinuoja valią konkrečiai praktikai? Ar tiktai jusliniai malonumo ir nemalonumo motyvai? Ar vis dėlto pakankamu valios determinantu gali būti ir protas. determinuotas malonumo-nemalonumo motyvacijos)". ar valią determinuoti gali ir protas (transcendentalumas)? Kitaip sakant. Empiriniai mokslai tai.7). kas empiriška. ar gali protas pats savaime virsti praktiniu protu? Jeigu jis to negali padaryti.skiria visa.1) su gyvūniškai natūralia malonumo-nemalonumo motyvacija. kas empiriška. apie šį gamtinį priežastingumą kalba priežastiniai specialiųjų empirinių mokslų aiškinimai.4. kaip "grynasis". kuris visiškai sutampa su instinktine malonumo-nemalonumo motyvacija. Tada žmogaus elgesys sutampa (kaip moko visi empirizmo šalininkai.2. KANTO formuluotė: "Vadinasi. Specialieji empiriniai mokslai iš principo negali į jį atsakyti. aiškina tuo.4. ar jis gali boti valios determinuotu tik empiriškai sąlygotas (t. ir padarinys yra empiriniai. kas empiriška. Juslioje būtybėje išskyrėme (juslinį) pažinimą ir (instinktais pagrįstą) siekimą. kai priežastis yra ne empirinė. Gyvūnas siekia malonumo ir vengia nemalonumo. kad rėmai. 4. nuo transcendentalinio subjekto.

kuris supranta kategorinį imperatyvą. (A54//45) Paprasčiau: Elkis taip. 255 . Vadinasi. Jeigu galime parodyti. jeigu galime parodyti. kurio srityje protas kaip toks (transcendentalumas) yra valios determinantas? Bet kokiu atveju mes žinome. Vadinasi.: Laisva savideterminacija KANTAS įrodinėja šį dalyką taip: Laisvas priežastingumas yra neabejotinas tik tuo atveju. Jeigu grynasis protas "tikrai yra praktinis. pakankamą valios determinantą.1. kad galėtum panorėti. tai jis veiksmu įrodo savo ir savųjų sąvokų realumą. sociologijos ir kt.) akiračio. ir kiekvienas išvedžiojimas. yra bergždžias" (PPK A 3 //15). TRANSCENDENTALUMAS LAISVĖ SAVIDETERMINACIJA 36 pieš. kad egzistuoja grynasis. kad. "kurį mes tiesiogiai įsisąmoniname" (A 537/44). tai tada laisva savideterminacija yra tikras dalykas. Ar egzistuoja toks laisvas priežastingumas. Tokį kategorinį praktinį dėsnį. Žinoma. nukreiptas prieš jo galimybę būti tokiu. kuris kaip valios determinantas funkcionuoja absoliučiai besąlygiškai (kategoriškai). KANTAS atranda kategoriniame imperatyve: "Elkis taip. empiriškai atskleisti tokį praktinį proto dėsnį neįmanoma. atskleidžiant transcendentalinę perskyrą (4. apibrėžiama ir iš empirizmo atimama laisvo priežastingumo erdvė. Bet tuo dar neįrodoma. kad laisvas priežastingumas yra tikras dalykas.l išslysta iš specialiųjų empirinių mokslų (psichologijos. jog visi elgtųsi taip. kad tavo valios maksima visada galėtų kartu būti visuotinio įstatymų leidimo principas". neempirinis proto dėsnis. transcendentalumo plotmė atskiriama nuo empirijos. kaip tu dabar! KANTAS turi galvoje štai ką: Kiekvienas žmogus.4). klausiama dėl neempirinio proto fakto. kad grynasis protas pats sau teikia įstatymus ir šiuo požiūriu pajėgia determinuoti valią.

To. Bet jeigu sakau "Nevok. tik gal ne tokių ryškių rezultatų. TOMU ar HEGELIU. jog jis visada yra a priori įsipareigojęs kategorinio imperatyvo atžvilgiu. Bet kategorinis imperatyvas yra visiškai grynas. ARISTOTELIU. Mes vadovavomės KANTU. Taigi valia yra laisva. t. Bet daryti išvadas apie valios laisve jos neturi jokios teisės. nes vagystėmis toli nenueisi!". būtent malonumo-nemalonumo motyvas (gali būti pagautas!).. nei kategorinis. mat jeigu nevagiu tik bijodamas bausmės. apie ką galima kalbėti. kas transcendentalu. Tai. kurioje nėra jokios empirinės materijos (malonumo-nemalonumo). kurioje viskas vagiama. Vadinasi. Empirizmo šalininkams toks įrodinėjimas gali boti nesuprantamas. kas mums pirmiausia siūlosi ir veda tiesiai prie laisvės sąvokos. bet ir proto apriorinis dorovės dėsnis. kadangi empirizmas visa. tai čia pateikiamas empirinis determinantas. nei paneigti. Psichologijai ir sociologijai daugeliu atžvilgiu gali būti svarbu žmogaus elgesį aiškinti gamtinėmis priežastimis. Tačiau čia svarbiau yra tai.. dvasinė. bet transcendentali.tiesiogiai įžvelgia. jame nėra apskritai jokių malonumo-nemalonumo motyvų gamtinio priežastingumo požiūriu. Vadinasi. valią motyvuoja ne tik malonumo-nemalonumo motyvai. laisvę 256 . empiriškai neįmanoma nei įrodyti.. Jeigu sakau "Nevok!" ir suprantu šį imperatyvą remdamasis proto įžvalga. kad šis proto faktas galioja ir jam pačiam. "Vadinasi. kad valia yra a priori pavaldi kategoriniam šio formalaus ( = neempirinio-juslinio-materialaus) praktinio dėsnio imperatyvui. nei moralinis. "Grynasis protas pats savaime yra praktinis protas ir teikia (žmonėms) visuotinį dėsnį. kodėl KANTAS kategorinį imperatyvą vadina formaliu proto dėsniu. Vidinė laisvė pasirodo esanti akivaizdžiai susijusi su morale. Pamėginsime parodyti aiškiau. Kategorinis imperatyvas turinį turi. remdamiesi PLATONU. nepersveriamą jokių juslinių sąlygų ir netgi nuo jų visiškai nepriklausomą (PPK A 53//44). kad dorovės dėsniai neturi jokio turinio. įrodo. kadangi jo pateiktas laisvės ir moralumo apibrėžimas pasižymi vaizdingu aiškumu. Jis apima grynąją proto formą. AUGUSTINU. kad niekas negali norėti visuomenės. Tai nereiškia. tai mano elgesys moralės požiūriu yra bevertis. jog bet koks morališkai įpareigojantis dėsnis turi turėti dėsnius teikiančią proto formą ir todėl būti nepriklausomas nuo malonumo-nemalonumo motyvų. Etinis formalizmas teigia. kurį mes tiesiogiai įsisąmoniname. morales dėsnis. Kiekvienas asmuo žino. Kaip faktinis proto dėsnis. kad šis turinys privalo remtis vien tik proto įžvalga. kai protas jį pavaizduoja kaip determinantą. Tačiau valios laisvė yra ne empirinė. kurį mes vadiname dorovės dėsniu" (A 56/146). Atkreipsime dėmesį į dar vieną.y. tradicijoje nemažiau reikšmingą. redukuoja į empiriją. laisvė ir besąlygiškas praktinis dėsnis savitarpiškai vienas kitą nurodo" (A 527/43). kad grynasis protas (transcendentalumas) gali savaime virsti praktiniu ir dėl to yra pakankamas valios determinantas. jis yra nepriklausomas nuo bet kokio juslinio siekimo. yra tai. Šiuo atveju imperatyvas nėra nei formalus. tai šis imperatyvas yra formalus ir kategorinis. būtume pasiekę labai panašių. Bet. griežtumu ir tikslumu (tai KANTO tiesioginės polemikos su empirizmu rezultatas).

nagrinėdami skirtumą tarp implikacijos (4.tai toks priežastingumas. kad ji būtų priversta veikti su gamtinio priežastingumo būtinumu.3. Determinantas yra pakankamas. Todėl proto sąvoka gali būti taikoma daugybei ir įvairybei.3) ir ekvivalencijos (4. Kodėl? Matyt. Laisva savideterminacija . Dvasia gali pati determinuoti savo veikimą. kad žmogaus dvasia yra laisva vidinės laisvės prasme. tai teisingas turi būti taip pat p. kuriame mums visada yra jau atskleistas pasaulis. tam. jeigu jo užtenka kam nors determinuoti. kadangi q yra tada ir tik tada. bet ir kiti determinantai (motyvai). bet ne pakankama ir būtina sąlyga teiginiui q. kad valią gali determinuoti ne tik proto. kaip būties horizontą. Todėl implikacija yra teisinga. Jis yra transcendentalus.3). kad iš proto sudarytos sąvokos išplauktų judėjimas arba kokia nors veikla. TOMAS taip apibendrina šį argumentą: Judėjimas ir veikla plaukia iš bendrosios sąvokos tik tarpininkaujant atskiram suvokimui. juk jas galėjo palaistyti.5. nėra determinuotas tiktai į vieną dalyką. Šį visumos horizontą. nes grynasis protas pats sau teikia moralės dėsnius. bendroji proto sąvoka turi būti susieta su atskirybe.3.5.2). Todėl visos protingos būtybės turi sprendimo laisvę (Pag. mat judėjimas ir veikla siejasi su atskirybe.1'. kuris peržengia bet kokį (empirinį) gamtinį priežastingumą. baigtinis motyvas negali valios determinuoti taip. Abiejų pagrindinių dvasios veikimo būdų .3. Kaip tik jame išnyra poelgių motyvai. Implikacija (p-q) teiginyje p pateikia tik pakankamą ša lygą teiginiui q.1. II. jeigu nelyja. jeigu jis ir tik jis gali determinuoti atitinkamą dalyką. praktikos) sampyna liudija. Vadinasi. tai joks apibrėžtas. Jei q teisingas ir ekvivalencija turi būti teisinga. Vadinasi. tai gatvės yra šlapios" yra teisinga ir tuo atveju. (Plg. bet implikacijos prasme. teorijos) ir norėjimo (valios. spręsdamas. 48).pažinimo (proto. Kadangi žmogaus buvimas-pasaulyje visada jau yra atskleidęs pasaulį kaip visumą.—2217 257 . o jis pats bet kokį apibrėžtą motyvą viršija. Vadinasi. protas.4 Gėris ir blogis Grynasis protas gali savaime virsti praktiniu (6. jeigu p. 6. kas darytina.5). Implikacija "Jeigu lyja. Tai reiškia: teiginys p yra pakankama. taip pat KANTO tekstą 1. Determinantas yra pakankamas ir būtinas. Mat bet koks apibrėžtas motyvas visumos horizonte visada yra viršytas ir paklūsta tik proto sprendimui.1. Tuo tarpu ekvivalenčioje (p-q) kalbama apie pakankamą ir būtiną sąlygą. ir gatvės vis dėlto yra šlapios. kai p klaidingas ir q teisingas. galime pavadinti praktikos motyvacijos horizontu (E.liečiantį argumentą. Galime šitai suprantamiau paaiškinti. HEINTEL). Tačiau jis yra tik pakankamas. o nepakankamas ir būtinas valios determinantas. Žmogaus elgesys plaukia iš proto imperatyvo ne ekvivalencijos. todėl.1. mes skiriame dvi valios determinantų 17. Tačiau bendrybė potencialiai apima daug atskirybių. Jis yra pakankamas valios determinantas.

KANTAS poelgį vadina moraliai geru tada ir tik tada. jie yra perdėm empiriniai. kaip kategorinis imperatyvas. žmogus ne toks jau šventas. . kas žmonėms įsiteiktų.y. yra tikslas pats savaime. kad sužadintum valią. ką aš įžvelgiu kaip protingą dalyką. nepriklausomai nuo bet kokių malonumo-nemalonumo motyvų. ir negrasini niekuo. kas sukurta. Jų pareigiškumas plaukia iš proto formos kaip tokios. o Malonumo-nemalonumo motyvai. tik žmogus. o su juo ir kiekviena protinga sukurtoji būtybė. nors. tas nesitiki kokios nors naudos (polinkis!). Juos vadiname polinkiais. bet žmonija jo asmenyje jam turi būti šventa. 37 pieš. Pareiga yra kaip tik tai. kuris savaime prasiskverbia į sielą ir net prieš valią įgyja pagarbą (nors ne visada būna vykdomas). jeigu jis atliktas iš pareigos. tu reikalauji paklusti. išdidžiai neigiančios bet kokią giminystę su polinkiais. prieš kurį nutyla visi polinkiai. moraliai gero poelgio paskata yra pareiga kaip tokia. ir iš kokios šaknies išauga būtina sąlyga tos vertės. t. bet tik nustatai dėsnį.: Blogis ir gėris Pareigos yra kategoriniai proto dėsniai. Juos dar vadiname pareigomis. iš jo "laisvės ir nepriklausomybės nuo visos gamtos mechanizmo".kas gi yra tavasis tavęs vertas šaltinis ir kur glūdi šaknys tavo taurios kilmės. Vadinasi. iš pareigos. Iš viso to. bet paklūsta proto įžvalgos kategoriškumui. gali būti panaudota lik kaip priemonė. kas tik norime ir kam turime nors kiek galios. Kas elgiasi moralės požiūriu gerai. didis žodis.ir motyvų klases: o Proto motyvai: jiems būdingas imperatyvumas. viskas. kaip kategorinis proto dėsnis. Pareiga! Tu prakilnus. kurią tik žmonės gali sau suteikti? (PPK A 154//106) KANTAS kildina pareigą iš žmogaus asmenybės. tavyje nėra nieko patrauklaus. nors slapta jie ir veiktų prieš jį. kaip proto motyvas. tai teisingi tokie žodžiai: Tiesa. (A 155-156//107) Kadangi žmogus gali save laisvai determinuoti ir yra pareigos šaltinis. kas sukeltų sieloje natūralų nepalankumą ir gąsdintų. Kadangi pareigos šaltinis slypi žmogaus viduje ir pareiga. jis 258 . yra šventa.

vilties. juslinio siekimo motyvai. t.4. kentėjimo. vadinasi. ir šitaip nepaverstų savęs vien tik polinkių žaismo mechanizmu. Pareiga kategoriškai reikalauja elgtis pagal pareigą ir lygiai taip pat kategoriškai draudžia elgtis.y.. vidinės laisvės. plg. malonumas įgyja tikrąją prasme. meilės. Polinkiai taip pat yra pakankamas valios determinantas. Vadovautis polinkiais. taip pat valingai determinuoti savo troškimą. Tada mes su malonumu darome tai. Šis buvimas blogu prieštarauja pats sau: žmogus kaip moralinė būtybė turi orumą. pagal kurį "nėra tikrai dorybingas tas. jausmo. (KANT. valia gali būti jų determinuojama ir gali jais vadovautis. Kaip tik tada darau tai. prieštaraujančių pareigai.y. Ką reiškia moralės požiūriu blogai elgtis? Moraliai blogas poelgis verčia mus prieštarauti tam.5). "kad jis pats iš savęs neatimtų moralinės būtybės pranašumo. jeigu aš leidžiuosi determinuojamas polinkių.2). Bet pareiga ir polinkis gali ir sutapti. 3. KANTAS buvo linkės manyti. DMD A 68) Blogai elgdamasis žmogus pats tampa blogas.4. be šito nebūtų jokio žmogiško troškimo. kas sudaro mūsų kaip žmonių orumą. daiktu".3. Visai kitaip moko ARISTOTELIS. jeigu pareiga ir polinkis sutampa.y. priešingai negu mūsų vegetacinė veikla (plg.4). Moralės dėsnis manyje iškelia mane virš mane gaubiančio žvaigždėto dangaus (1. Tik prieštaraudamas polinkiui. vadovaujantis pareigai prieštaraujančiais polinkiais. kad poelgis praranda dalį moralinės vertės. Kaip tik tai sudaro žmogaus orumą. leistis jų determinuojamam. Pareiga draudžia žmogui blogį. Mūsų juslinė veikla (sensomotorika. neapykantos.5). 3. t. Moraliai blogas elgesys neigia veikiančiojo asmenyje būtent šį orumą. kurio srityje nėra jokio orumo. paklūsta valiai..4. jog valia gali ir yra moraliai įpareigota polinkius išugdyti taip. kurio imperatyvas nėra vykdomas. Amoraliai arba moralės požiūriu blogai elgiuosi tik tuo atveju. ko neturėčiau daryti. Bet negalime valingai tiesiogiai paveikti (vegetacinių) auginio arba nėštumo procesų. pripažįsta žmogaus natūralią tendenciją vadovautis polinkiais. pagrįsti malonumo įgijimu ir nemalonumo vengimu (3. Moralės dėsnis mumyse iškelia mus virš bet kokio gamtinio priežastingumo ir įveda į laisvos savideterminacijos erdvę. nėra nei moralu. Mes kalbame apie "sąžinės graužimą". nei amoralu. nusiminimo ar pykčio. ARISTOTELIS mano.yra aukščiau gamtos ir jos priežastingumo. t. suteikia jiems tipiškai žmogišką sąmoningumą ir dvasiškai juos persmelkia. Jam vieninteliu! būdingas orumas ir tik jis nusipelno pagarbos. tačiau blogai elgdamasis jis pažeidžia šį orumą. meilę ar neapykantą. Todėl mes (žiūrėdami arba klausydami) galime į ką nors nukreipti savo dėmesį. kuris nesidžiaugia doroviškai gerais poelgiais". KANTAS. "kanda atgal" (TOMAS). Tada p tam tikru mastu gyvena juose. kaip ir ARISTOTELIS. kas gera. kad šie atitiktų protą. Polinkiai yra. Protas. kadangi blogai elgdamiesi mes paklūstame gamtiniam priežastingumui. džiaugsmo.. 259 . Čia nėra jokio kompromiso.

veikiant naujųjų laikų gamtos mokslams bei mechanistinei (3. kad polinkius reikia valingai išugdyti ir paveikti taip. kai pareiga prieštarauja polinkiui. KUTSCHERA).antecedentas ("priežastis"). kas vyksta.2) mokslo sąvokai.2. Determinizmo turinį sudaro du teiginiai: o Viską. 4. jog tarp pareigos ir polinkio nekiltų prieštaravimų. prieštaraudamas KANTUI ir pritardamas ARISTOTELIUI. Tikrai geras žmogus būtų. kuris pareigą harmoningai suderintų su polinkiu. t. kas gera.. Vadinasi.1.4). kad. visada su malonumu darytų tai. kaip įvykis (konsekventas) būtinai išplaukia iš empirinės sąlygos (antecedento). reikia elgtis pagal pareigą.1. remiantis Šia samprata. kaip mano KANTAS.2. Kartu nereikia išleisti iš akių štai ko: laisva savideterminacija jokiu būdu neprieštarauja ontologiniam priežastingumo principui (3. 6. Dorybė yra įgytas (moralinėmis pastangomis išugdytas) gebėjimas su malonumu daryti tai. Tačiau priežastingumo principą. Vadinasi.1. kadangi jo dvasia (pareiga) yra harmoningai suderinta su gyvūniškumu (polinkiu).. ji neretai traktuoja tik kaip tom tikros mokslinės programos išraišką (v.6). o Visa. pabrėžė šią harmoniją. ir įvykis . kaip empirinių teorijų prielaidą.5 Laisvė ir determinizmas Šiuolaikinė determinizmo problema atsirado XVII a. remiantis pareigos ir polinkio harmonija. kas vyksta. Poetas F.6) arba transcendentalinės (sintetinis apriorinis teiginys. priežastingai determinuoja nekintami gamtos dėsniai. galima paaiškinti dviem momentais: mase ir judėjimu.2. kad. Ilgainiui paaiškėjo. Vadinasi. Laisva prak- 260 . Tokia samprata pagrįsta klasikinė dorybės sąvoka. ji jokiu būdu neteigia. Ji ir toliau pripažįsta.Todėl moralėje kalbama ne tik apie tai.1) priežastingumo principo interpretacijos. viskas vyksta mechanistiniame deterministiniame kosmose.y. Bet šitaip klasikinė determinizmo problema gamtos moksluose išsisprendžia savaime. Todėl dorybingas žmogus kartu yra laimingiausias žmogus.2. . bet ir apie tai. Kartu mokslo teorija suvokia priežastingumą kaip empirinę sąlygos (antecedento) ir įvykio (konsekvento) seką.6. Aiškinti stebėjimo duomenis priežastimis. yra pagrįsta priežastiniais dėsniais.Dorybės priešingybė yra ne polinkis. kad valios laisvė yra negalima.3). Iš to plaukia. kad visa. kad mechanistinis deterministinis pasaulėvaizdis neišlaiko kritikos. tas. reiškia aiškinti juos priežastingumo dėsniais.3. Šiandien mokslo teorija tuos dalykus aiškina visiškai kitaip. anot ARISTOTELIO. kas vyksta.konsekventas ("padarinys") yra empirinės duotybės. kai ir sąlyga . kas gera. ji susilaiko (priešingai negu klasikinis determinizmas) nuo bet kokios ontologinės (3. KANTAS sakytų. SCHILLERIS savo rašinyje "Apie žavesį ir orumą" (1793). visą vyksmą reikėtų aiškinti gamtiniu priežastingumu (6. kad priežastiniai aiškinimai empirinėse teorijose yra labai garbūs (4. bet yda.

261 . aiškiausiai išreiškiantis kvantinės mechanikos teorinių dėsnių statistinę prigimtį. jog. bet prielaida. pvz. pvz. Mes iš principo negalime pažinti visų dabarties apibrėžtumo pakopų" (156). HEISENBERGAS grindžia šį neapibrėžtumą tuo. FREY taip apibūdina jo teoriją: "HEISENBERGO neapibrėžtumo principas. teigia. kadangi. HEISENBERGO neapibrėžtumo principą. tiksliai žinodami dabartį. O Laisvė iš principo nėra empiriška. Todėl empirinėmis teorijomis jos neįmanoma nei įrodyti. niekada neįmanoma išvengti matavimo proceso poveikio šiems objektams. ji yra transcendentali. kad pacituotas HEISENBERGO teiginys patvirtina priežastingumo principą. jeigu p klaidingas. kad dalelių padėtis ir impulsas vienu metu negali būti tiksliai nustatyti. O Esą šia teorija įrodoma. padėties ir impulso vienu metu negalima išmatuoti pakankamai tiksliai. galime apskaičiuoti ir ateitį. Šiuo požiūriu ji neturi nieko bendra su laisvės problema. tariame..1. Kalbama apie fiziko W. Laisva saviderminacija veikiau reiškia tai. Jis rašo "Kai. HEISENBERGO teorijų su valios laisve nederėtų sieti dėl trijų priežasčių: O Ši teorija kalba tik apie deterministinio-priežastinio aiškinimo. kad. klaidinga būna ne išvada.tika nereiškia nei nepagrįstumo. HŪBNERIS ir P. vienu metu negalima nustatyti visų atskirai paimto elektrono būsenų parametrų. nei paneigti. liudija apie nekritišką scientizmą ir visišką filosofijos problemų specifikos nesupratimą.53. Ši teorija paskatino kai kuriuos mąstytojus ginti keletą labai keistų nuomonių: O Esą HEISENBERGO teorija sugriaunanti priežastingumo principą. O Laisvė neturi nieko bendra su indeterminizmu (neapibrėžtumu). skirdamas gamtinį priežastingumą ir laisvą priežastingumą.3) teiginį p ("mes pažįstame dabartį"). tai implikacija yra teisinga ir tuo atveju. kad. veikiau turime galvoje ypatingos rūšies priežastingumą (laisvą priežastingumą). K. galime daryti kai kurias išvadas apie fenomenų stebėjimo galimumą. galimybę. G. Kalbėdami apie laisvę. kad teiginys q ("mes galime apskaičiuoti ateitį") implikuoja (4. Iš fakto.. griežtai formuluodami priežastingumo dėsnį. kad gali egzistuoti valios laisvė. Abi nuomonės yra absurdiškos. pagrįsto subatominių fenomenų stebėjimu. Nuomonė. Atkreipiame dėmesį į filosofijos ir fizikos sandūroje kylantį klausimą. Juk jeigu priežastingumo principas reiškia. stebint mikrofizinius objektus. tačiau nieko negalime pasakyti apie ontologinį priežastingumo principą. kad laisvos savideterminacijos galimybę galima įrodyti mažiausių dalelių indeterminizmu. nei savivalės. Būtent tai turėjo galvoje KANTAS. kuris vėl ir vėl iškyla šiame kontekste. MITTELSTAEDTAS atkreipė dėmesį į tat. kad empirinis padarinys (poelgis) turi neempirinę priežastį.

Kategorinis imperatyvas liudija protą esant pakankamu valios determinantu. Ją išreiškia klausimas: Ką aš privalau daryti čia ir dabar? Tai.1 skyriaus satrauka •Etika yra praktine filosofija. kaip pakankamas valios determinantas. • Vidinė laisvė yra reali. Vidinė laisvė yra atsakinga savideterminacija. ARISTOTELIS skiria teorinį ir praktinį protą.y. nepriklauso nuo empirinių malonumo-nemalonumo motyvų. Jos objektas yra žmogaus elgesys (praktika). Tačiau pažinimą sąlygojantys interesai gali būti teoriškai reflektuoti. Žmogaus asmuo yra pareigos šaltinis. o Praktinis protas pradeda nuo bendrybės. pagrindiniai dvasios veikimo būdai. "j ką nukreiptas siekimas. o Teorinis protas pradeda nuo atskirybės. Norėjimas sąlygoja pažinimo veiksmą.1. pažinimas . Jis yra moraliai blogas . kurios jis siekia dėl jos pačios. Kadangi valia visada yra jau apibrėžta valia. tai pažinimas visada yra jau pajungtas tam tikram interesui. •Mėginimas neigti valios laisvę. nuo gėrio kaip poelgio tikslo apskritai ir susieja šią bendrybę su konkrečia poelgio situacija. Todėl jam būdingas orumas ir jis nusipelno pagarbos. jei jis išplaukia iš polinkio. Jo tikslas yra tiesa. jeigu grynasis protas gali savaime virsti praktiniu. Tai įvyksta. jeigu jis išplaukia iš pareigos. •Egzistuoja dvi pakankamų valios determinantu klasės: pareigos ir polinkiai. •Išorinė laisvė yra laisvė nuo išorinės prievartos.1). Kaip sąlygą jis visuomet numato ir teorinę įžvalgą. prieštaraujančio pareigai. yra pradinis 262 . •Pažinimas ir norėjimas. remiantis gamtiniu-priežastiniu determinizmu. neišlaiko kritikos. yra vienas su kitu glaudžiai susiję. šitaip pasiekdamas mokslinės teorijos visuotinumą.norėjimo apibrėžimą. patirties duotybės ir pakyla prie bendrybės. jeigu jis. empirijos.6. kai protas teikia moralinius dėsnius. t. 62 Sąžinė Atskyręs teoriją ir praktiką (6. kintamybės. Poelgis yra moraliai geras. Šiuo požiūriu teoriją sąlygoja praktika.

kalbame tik apie tai. Apriori.3) yra jau konkretesnis apibrėžimas. kad gėris ir blogis yra praktinio proto objektai a priori. visuotinė pažinimo sąlyga (4. o visada kaip tikslą" (DMP A 66-67 //62}. KANTAS samprotauja taip: "Grynasis protas pats savaime yra praktinis protas ir teikia (žmonėms) visuotinį dėsnį. praktinis. kas bloga. Remdamasis tokiu svarstymu. kaip praktinis protas. nei kieno nors kito asmenyje niekada žmogaus nepanaudotum vien kaip priemonės. bet yra bet kokio patyrimo sąlyga. Dėsniui yra būdinga "imperatyvo forma".y. kas bloga" nors ir nekelia abejonių. Ji tiesiogiai susijusi su privalėjimu. būtinai sieja bendrybę su situacija. "Grynojo proto kritikoje" KANTAS aprašė tas apriorines sąvokas. yra neempirinė. 62. jog iš to. Sis principas sujungia privalėjimo ypatybę su gero ir blogo ypatybe. Kitaip suformuluotas. yra praktinio proto bei sąžinės apriori. kad nei savo asmenyje. kad teorinis protas turi pirmuosius. Todėl privalėjimas kaip toks.4).. neįrodomus principus (pvz.praktinio proto taškas. pareigiškumas (6. Etikos kontekste praktinį protą vadiname sąžine.4). Šis apriorinis dėsnis galioja "visoms protingoms būtybėms. TOMO apibrėžimas "Daryti tai. Elkis pagal tai!" (W. kas gera. TOMAS formuluoja vieną bendriausių dorovinio apriori apibrėžimų: daryti tai. ir nedaryti to.1.1.1 Dorovinis apriori Sąžinė klausia: Ką aš privalau daryti? Kas yra gėris čia ir dabar? Sąžinė. Pastaruoju metu siūloma tokia formuluotė: "Kiti turi poreikių kaip ir tu. kurie sąžinei būtinai turi būti aprioriniai: o Privalėjimo ypatybė. KAMlAH). visuomet ir būtinai siejantis praktinį protą kaip tokį su situacija? Kitaip suformulavus: ar egzistuoja žmonėms bendras dorovinis apriori? Jau ARISTOTELIS pripažino. kas gera. prieštaros principą). vadinasi. anot KASTO. kad praktiškai neturi jokio turimo. ir nedaryti to. kurį mes vadiname dorovės dėsniu" (PPK A 56 //46). kurie nekyla iš patyrimo. Teorinis protas negali paaiškinti privalėjimo. 2t>3 . Kiekvienas žmogus turi sąžine.1. tačiau yra toks bendras. kad kažkas yra. Čia dar nekalbame apie tai.1. Dėl to iškyla klausimas: ar egzistuoja visuotinis principas. dorovinis sąžinės apriori? Pradžiai išryškinsime du elementus. kas yra gera ir kas yra bloga. HUME pagrįstai atkreipia dėmesį į tai. Ar įmanoma dorovinį apriori apibrėžti konkrečiau? KANTO kategorinis imperatyvas (6. kad kažkas turi būti. o Gero ir blogo ypatybė (6. D. pagrindinius teiginius ir idėjas. privalėjimo forma. t. jo galutinis taškas yra poelgio pradžia" (ARISTOTELIS).3). jis skamba taip: "Elkis taip. jeigu tik jos apskritai" turi "valią". Ar egzistuoja ir praktinio proto apriori. niekada logiškai nekyla.

Pavyzdys: Nevok! Slapta nešti vyšnias iš kaimyno sodo reiškia vogti. vėl yra imperatyvas. Nenešk slapta vyšnių iš kaimyno sodo! Problemiška. imperatyvas. yra antroji prielaida. 1140 b) Jeigu praktinis protas (sąžinė) turi sieti dorovinį apriori su elgesiu situacijoje. ką aš kokiu nors būdu žinau.* Kad. patyriau. Antroji prielaida tiesiogine nuosaka įvertina tam tikrą elgimąsi situacijoje dorovinio apriori požiūriu. Prisiminkime Biblijos Dešimt Įsakymų (Iš 20. kurie žmogui yra gėrybės ir blogybės". Tai reiškia: ar tu gali norėti tokios tvarkos. apimanti praktinį sprendimą dėl konkrečios pareigos. 264 . jei jis būtų atliktas pagal gamtos. vadinasi.7). mums nerūpi. pirmiausia. (NE VI. Čionai įsiterpia visa mano pasaulio atskleistis. Tačiau šis motyvacijos horizontas visada yra istoriškas (5. ARISTOTELIS atkreipia dėmesį į tai. mums reikalinga ypatinga situacijos "nuojauta".1.5). nei techninis galėjimas.5.3 pabaiga). Kategorinio imperatyvo požiūriu KANTAS taip formuluoja šio taikymo principą: Paklausk savęs. Turinio problemą pasiaiškinsime vėliau. kurioje botų elgiamasi taip. teisingai įvertintume situaciją. kaip tu dabar ketini pasielgti? Dažnai šis taikymas būdavo interpretuojamas silogistiškai (4. Galime sakyti dar taip: kaip mes taikome dorovinį apriori. koks yra dorovinio apriori turinys. prudentia).1-17).phronesis. lot. Šitaip ji atlieka praktinį sprendimą. 5. Tai sugebėjimas "protingai elgtis dalykuose. Todėl įsakymų ir draudimų turiniu ne visi žmonės laiko tuos pačius dalykus. Išvada. Bet kokioje žinomoje kultūroje rasime bendriausių imperatyvinių formuluočių. ar savo sumanytą poelgį galėtum laikyti galimu tavo valia. Šią reikalingą taikymui ypatingą sprendimo galią jis vadina protingumu (gr. 622 Taikymas Sąžinė taiko dorovinį apriori konkrečiai situacijai. kurios pateikiamos kaip absoliučiai visuotinai galiojančios. išgyvenau. kas kokiu nors būdu turi reikšmės šitam elgesiui situacijoje įvertinti. Pirmosios prielaidos vaidmenį atlieka dorovinis apriori. Kol elgesį nagrinėjame tik moralumo (dermės su sąžine) aspektu. kad situacijų kompleksiškumas reikalauja tokios sprendimo galios. remdamiesi apriori. kuri nebūtų nei teorinis žinojimas. dėsnį? (PPK A 122 //88). tai jis apžvelgia viską. Čia reikšminga viskas. LORENZEN). kurios dalį tu sudarytum. priklauso nuo mūsų motyvacijos horizonto (6.arba: "Perženkime savo subjektyvumo ribas!" (P.

Iš to išplaukia labai svarbi išvada: žmogus niekada tiksliai nežino. empiriškai). kaip laisvą priežastingumą. kiekvienas žmogus žino. Vadinasi. tai tas įpareigojimas jo nesaisto. kad ir Dievas gali žmogų įpareigoti tik per sąžinės įžvalgą.1).3). bet koks pasaulėvaizdis ir bet koks praktinis-dorovinis įvertinimas yra susietas su kalba. kiek tas įpareigojimas jam yra žinomas. susietas su tam tikru buvimopasaulyje būdu. kokiame motyvacijos horizonte kitas žmogus taiko dorovinį apriori. kadangi valios determinantas kyla iš Šalies. Toliau cituojamas TOMO tekstas rodo. jeigu mes nesuvokiame. nebent žmogus būtų įpareigotas Dievo įsakymą žinoti. tai mūsų valia determinuojama heteronomiškai (gr. taip pat skirtumai tarp atskirų kalbinės bendrijos grupių (sluoksniai!) bei skirtumai tarp įvairių kalbinių ar kultūrinių bendrijų. pareiga yra kiekvieno savos sąžinės praktinis sprendinys.4. Sąžinės autonomija reiškia dar ir tai. Tiesa. Tačiau tas žinojimas įgyja įvairius atspalvius įvairiuose asmenų. kad jis turi elgtis remdamasis žinojimu ir sąžine. Šiai kalbiškai pasaulėtūrai būdingi individualūs skirtingumai. Tačiau motyvacijos horizontas. įstatymų leidimą sau). taip dvasinėje srityje įpareigojimas saisto tik žinojimo dėka (Ts. 623 Sąžinės autonomija Griežta moraline prasme apie pareigą galima kalbėti tada ir tik tada.Kiekvieno istoriško motyvacijos horizonto problemą galime išreikšti kalbos filosofijos sąvokomis (plg. nėra visų žmonių vienodas. Rašto žodžiai: "Neteiskite. Tačiau jeigu jis įpareigotas nebūtų ir nieko apie tą įsakymą nežinotų. kai asmens praktinis protas susieja dorovinį apriori su elgesiu konkrečioje situacijoje ir šitaip padaro praktinį sprendimą. jeigu protas pats yra valios determinantas. supriešindamas sąžinę. kad įstatymas gaunamas iš kito). t. formuluojamas bendriausiais apibrėžimais. tai jo nesaisto reikalavimas tą įsakymą vykdyti. Taip pat jeigu kas nors nežino Dievo įsakymo. taip. Sąžinė pati sau teikia įstatymą. jeigu koks nors asmuo nežino. Sąžinė yra autonomiška. Dorovinis apriori. kad niekas mūsų negali morališkai kam nors įpareigoti. Vadinasi. su gamtiniu priežastingumu (6. Todėl neįmanoma įvertinti kitų žmonių moralumo. jeigu ji leidžia save determinuoti (ii šalies. kaip kūnų srityje kūniškasis agentas [~ veiksnys] veikia tik sąlyčio dėka. Ji yra heteronomiška. Šiuo požiūriu priešingybė tarp sąžinės autonomijos ir teonomijos ( = įsta- 265 . Tik sąžinė gali moraliai įpareigoti. jeigu ji pati save determinuoja. 4. 17. Sąžinė yra autonomiška. Kalbame apie sąžinės autonomiją (gr.y.4-5): Bet koks patyrimas ir pažinimas. tautų ir kultūrų motyvacijos horizontuose. sluoksnių. galioja visiems žmonėms ir skiria žmogų nuo gyvūno. Moralumo požiūriu galioja šv. Bet jie negalioja dorovės ir teisės požiūriu. KANTAS pabrėžia sąžinės autonomiją. Vadinasi. kad patys nebūtumėte teisiami!" (Mt 7. tai įsakymas jo niekaip nesaistytų. grupių. Jeigu leidžiamės determinuojami mūsų polinkių (malonumo-nemalonumo motyvų).1. Todėl tam tikras įpareigojimas saisto kokį nors asmenį tik tiek. kad yra įpareigotas. jog patys esame tam įsipareigoję. 3). kuriame šis apriori siejamas su elgesiu situacijoje.

kaip dieviškųjų priesakų. Moralinė poelgio vertė priklauso tik nuo ankstesnes už poelgį sąžinės.. kaip gerą ar kaip blogą. kas Čia ir dabar yra pareiga. sąžinė padaro praktinį sprendimą. nustatantį. Šia prasme autonomijos ir teonomijos vienumą pabrėžia ir KANTAS. bet kaip kiekvienos laisvos valios pačios savaime esminių dėsnių. Poelgis yra moraliai geras arba blogas priklausomai nuo to.4 Sąžinė iki ir po poelgio Dorovinį apriori galima taikyti elgesiui situacijoje iki poelgio ir po poelgio. kiek kiekvienas suvokia Dievo autoritetą ir valią savos sąžinės motyvacijos horizonte. Iki poelgio.. jog įstatymas mano sąžinėje buvo duotas remiantis įsitikrinimu.. Moralės autonomija suponuoja praktinio proto pastangas siekti įsitikrinimo. •Taikydama dorovinį apriori situacijoje. siekti proto įžvalgos. KANTAS formuluoja dorovinį apriori kategorinio imperatyvo pavidalu. visų pareigų.2. nerami sąžinė). vadinasi. kad moralus elgesys yra elgesys. negalėdamas būti tikras. kurią KANTAS suformulavo taip: "Neįmanoma sugalvoti nieko.. Aš negaliu moraliai elgtis. išskyrus vien tiktai gerą valią" (DMP A l //15). ką privalau daryti. "moralės dėsnis per aukščiausiojo gėrio. Šis principas yra dorovinis apriori ir apima privalėjimo (pareigos) ir gero bei blogo ypatybes. veda prie. Šitaip aikštėn iškyla pareiga.. kaip aš jį įvertinau prieš jį atlikdamas. 266 . kaip grynojo praktinio proto objekto ir galutinio tikslo sąvoką. Anot KANTO. 62 Skyriaus santrauka •Praktinis protas yra protas. apriori priklausanti sąžinės esmei: pareiga lavinti sąžinę. •Sąžinė sieja visuotinį praktinį principą su situacija. atsitiktiniu svetimos valios potvarkiu. Dievo valia (ar įstatymas) moraliai įpareigoja tiek. Čia taip pat pasireiškia ta pirminė įžvalga. reikia nutarti.. pažinimo -ne kaip. Šitaip sąžinės autonomija iš esmės verčia imtis normų problemos. 6. pritaria atliktam geram poelgiui (rami sąžinė) ir reikalauja atsakyti už poelgio padarinius. praktiškai sprendžiant. Vėlesnė sąžinė prikiša man atliktą blogą poelgį (sąžinės graužimas. Sąžinės autonomijai iŠ esmės budinga tai. kuris kelia klausimą: "Ką aš privalau daryti?" Etikos kontekste praktinį protą vadiname sąžine. ką visame pasaulyje ir dargi apskritai už jo ribų galima be išlygų laikyti geru. kuriuos betgi reikia laikyti aukščiausios esybės priesakais." (PPK A 233 //153). Po poelgio reikia įvertinti. ar teisingai pasielgiau. priešindamas jas empirinei heteronomijai. paremtas žinojimą ir sąžine.tymų gavimo iŠ Dievo) yra netikra problema.

iš anksto pripažįstu. 6.4. t. pretenduojančias galioti antindividualiai. tai jis gali protingai pa teisinti savo elgesį. •Moralinė poelgio vertė priklauso tiktai nuo ankstesnės už poelgį sąžinės. 63. Žinoma. privalėtu elgtis taip. reikalaujantį siekti įsitikrinimo. kasdieniame gyvenime niekada nesusiduriame su tokiomis bendrybėmis ir visuotinai galiojančiomis laikome daug apibrėžte- 267 .filosofai. jog pats esu tam įsipareigojęs. visuotinai. kad principas. Vadinasi.1 Teorinio įprasminimo problema Suformulavome (visiems žmonės bendrą) dorovinį apriori nepaprastai bendrai (6. pagal kurį jis elgiasi. pergalvoti.2). plg. jeigu esu tikras.1). Taigi tenka klausti: kas turinio požiūriu iš tikro yra gera? Kokios yra visuotinai galiojančios normos? Iki šiol kalbėjome apie tai. Tuo būdu skiriame moralinį gėrį ir blogį nuo dorumo ir nedorumo.2. Dorumo matą sudaro visuomeniškai reikšmingi vertinimai (normos). į kurį atkreipė dėmesį metaetikai ( . Bet akivazdu.y. jog kiekvienas žmogus. kaip dabar elgiuosi aš. jei žmogus nesielgia blogai. galioja visuotinai.2. kad ne visi žmonės tą patį dalyką laiko geru arba blogu (plg. Niekas manęs negali morališkai įpareigoti. etinės diskusijos būtinumas. yra įsitikinęs. Dabar kalbama apie etinį įrodymą. 4.1): Mes galime pateikti etinius argumentus.• Pareiga moralės požiūriu egzistuoja tik tada. turėdami galvoje. mūsų motyvacijos horizontas yra istoriškas (6. Mes galime savo požiūrį reflektuoti.1. esantis mano situacijoje. jeigu praktinis protas sieja savo dorovinį apriori su elgesiu situacijoje ir šitaip padaro praktinį sprendimą. kad poelgį galiu laikyti morališkai geru tik tada. Juk kiekvienas žmogus. Reikia skirti moralės plotme ir doros plotmę. jeigu aš nesuvokiu.2. kas yra morališkai gera ir bloga. Moralės matas kiekvienam yra sava sąžinė. Žinoma. 63 Normų problema Moralės pagrindinis reikalavimas skamba taip: Elkis pagal sąžinę! Tai reiškia: Elkis remdamasis įsitikrinimu ir sąžine! Dorovinis apriori apima imperatyvą. Visa tai siejasi su paprastu dalyku. apie dorovines normas. Dėl to iškyla etinio įrodymo. kuris gerai elgiasi. Matydamas kokius nors poelgius. Jau iš kategorinio imperatyvo išplaukia. analizuojantys etinę kalbą logikos arba lingvistikos požiūriu. visuotinai galiojančiais jie laiko skirtingus dalykus.2). kad poelgiai atitinka arba neatitinka kiekvieno savą sąžine. patikrinti iš naujo. kad. vadinasi. Tačiau mes netūnome savo motyvacijos horizonte kaip sraigė kiaute. apie normas. Šiuo požiūriu mes kalbame apie sąžinės autonomiją.

(DMP 74-75 //68) „ Kategorinio imperatyvo reikalavimas elgtis taip. Kol visi pripažįstame vienodas normas. t. kas žmogui savita (NE I. tai akivaizdu. t. Vadinasi. protas natūraliai suvokia kaip gėrį ir.y. Juk bet koks elgesys ir veikla kyla iš veikėjo būties. į kurią. jog visi žmonės pavaldūs dėsniui. jog. kai dorovinis apriori yra įprasmintas teoriškai. kai įvairus žmonės visuotinai galiojančiomis laiko skirtingas normas. ARISTOTELIS mano. kuri tada darosi neišvengiama. Vadinasi. antraip mes galėtume ne įrodinėti. kaip kažką. TOMAS apriorinį dorovės dėsnį vadina prigimtiniu dėsniu.11. kas konkretybėje yra gėris. nurodo ką nors. kad ne gyvybė. kurie elgiantis turimi galvoje. o visada ir kaip tikslą patį savaime. Bet gėris yra tikslas. Ar egzistuoja toks dorovinio apriori apriorinis teorinis įprasminimas? Pateikiame čia tris atsakymus: ARISTOTELIS mano. t. kuriuos žmogus natūraliai suvokia kaip gerus žmonėms. 7. Vadinasi. dorovinis gėris yra tai. Problemos atsiranda tik tada. Iš prasmės plotmių. Šiuo įpareigojimu yra grindžiami visi kiti prigimtinio dėsnio įpareigojimai. koja ir apskritai kiekviena kūno dalis atlieka tam tikrą veiklą. Vadinasi.snes normas. kyla lemtingas klausimas: kaip galima pagrįsti normas? Jeigu. jog teisinga bet kokios būtybės veikla yra ta. tam tikra tvarka kyla įprasminimo būdai. ji gali boti pavadinta tikslų viešpatija . kas priešinga tikslui.'a$ esmė ją orientuoja. kad bet koks dorovinio gėrio apibrėžimas yra teoriškai susietas su žmogaus esme. kaip akis. o priešingybę kaip kažką bloga.y. ranka. ARISTOTELIS klausia: Ar neturėtume veikiau tarti. be šių veiklos atmainų. taip ir žmogui.2) Vadinasi. O iš čia per bendrus objektyvius dėsnius ir atsiranda sisteminis protingų būtybių ryšys.. viešpatija. (TV 1. kas atitinka žmogaus esmę. dar yra būdinga ypatinga veikla? O kokia gi jinai būtų? Akivaizdu.tai. ko nereikia daryti. kas yra suvokiama teoriškai. kuri būdinga būtybei pagal jos esmę. o tik pasikeisti nuomonėmis ir jausmais. Etinėje diskusijoje.y. pagal kurį nė vienas iš jų nei savęs paties.1097 b). remdamiesi doroviniu apriori. apimančių žmogaus būtį.94. nei kurio kito niekados negali traktuoti vien 1 kaip priemonės. Todėl visa. tuo tarpu mums rūpi tai. KANTAS teigia. apbrėžtai kalbėti apie dorovinį gėrį ir dorovinį blogį įmanoma tiktai teoriškai siejant juos su žmogaus esme. bet vengti to.. kadangi tie dėsniai kaip tik atsižvelgia į tų būtybių santykius vienas su kitu kaip tikslų ir priemonių. į ką žmogus yra natūraliai orientuotas. kad elgesio norma galėtų būti visuotinio įstatymų leidimo principas ir kad žmonija bet kokiame 268 . visi šie įpareigojimai ir draudimai yra tie prigimtinio dėsnio įpareigojimai. Racionalus etinis įrodinėjimas yra galimas tik tada. kas bloga. ką reikia daryti. Šis kriterijus turi būti kokiu nors būdu teoriškai suvokiamas. kad mums reikalingas kriterijus. vadinasi. kas gera. Pirmiausia šis dėsnis įpareigoja daryti tai. norime parodyti. kadangi ši būdinga ir augalams. o blogis . problemų neturime. jį pasiekdamas žmogus visiškai save realizuoja. ir tuo vadovautis. prigimtinio dėsnio įpareigojimų tvarka atitinka natūralių orientacijų tvarką.

Skirdamas aukštesniuosius ir žemesniuosius malonumus. Taigi filosofinėje etikos sistemoje kalbama apie klausimus: Kokios prasmės plotmės ir įprasmino būdai plaukia iŠ žmogaus esmės? Kokia tvarka prasmės plotmės ir įprasminimo būdai išsidėstę vieni kitų atžvilgiu? Žmogaus būties prasmės plotmių ir įprasminimo būdų sistema kartu būtų dorovinio apriori konkretizavimas. 38 pieš. kurie kartu yra ir pareigos.1. Dorovinis gėris apibrėžiamas kaip tai. Etika grįžtamuoju ryšiu susieta su antropologija.3). yra tikslai. Tuo būdu empirizmas redukuoja žmogaus praktiką į polinkius ir malonumo-nemalonumo motyvaciją. Vadinasi. empirizmas gali būti labai įvairus. Bet jei jis nuoseklus. visi trys minėti atsakymai rodo ton pačion pusėn. padaro žmogiškumą pareiga.y. t.1). tai visa žmogaus praktika traktuojama kaip gamtiškai priežastingas vyksmas. Kadangi etikoje visuomet kalbama apie žmonių savitiksliškumą. kas pridera žmogui ir yra pajungta žmogiškumu.asmenyje būtų gerbiama kaip savitikslis. tai tie tikslai. Klausimas "Ką aš privalau daryti?" verčia pereiti prie klausimo "Kas yra žmogus?". į tai. 4.2. o laisvas priežastingumas atmetamas.: Normų problema 632 Empiristinė etika Šios pagal ARISTOTELĮ.3. Empiristinė etika neigia iš laisvės kylančios savideterminacijos bei grynojo praktinio proto transcendentalinę dvasinę prasmę (6. kas jusliška bei empiriška. 269 . TOMĄ ir KANTĄ orientuotos pozicijos nuo Antikos priešinasi empiristinėms pozicijoms (plg. į kuriuos žmogus iš esmės yra orientuotas.

HOBBES (1588-1679). jeigu tai būtų naudinga visuomenės gerovei. ST. J. Kas ji yra. A. sprendžia kiekvienas pats. F. Dažnai teigiama. Jo pagrindiniai atstovai buvo J. Tikslas (nauda) niekada nepateisina priemonių (poelgių). bet ir visų tų. dėl to empiristinę etiką kritikavo KANTAS. Todėl ši etika yra gyvenimo meno teorija. 270 . ataraxia). jį galima apibūdinti keturiais pagrindiniais principais: O O O Padarinio principas: Poelgius reikia vertinti. MILL (1806-1873) ir H. t. EPIKŪRUI (341-270) labiau rūpėjo ne aktualus. Utilitarizmui prieštaraujama taip: Dorovinės pareigos galioja nepriklausomai nuo jų ryšio su visuomenės gerove. 247-248). simpatijos jausmus. kad utilitarizmas nepastebi etinės problematikos esmės: proto virtimo praktiniu kaip laisvos savideterminacijos. kuriuos poelgis paliečia. Malonumo principu grindžiama etinė pozicija yra vadinama hedonizmu (gr. neturintys nieko bendra su proto savaiminiu virtimu praktiniu. Tačiau šie moraliniai jausmai galiausiai tėra jusliški instinktų impulsai. Bet svarbiausias priekaištas yra tas. bet skausmo nebuvimo ir sielos ramybės malonumas (gr. LOCKE (1632-1704). kad dėl vienodos instinktų struktūros {vairių žmonių laimės siekimai sutampa. SIDGWICK (1838-1900). HUME (1711-1776). MILLAS mėgina laimę diferencijuoti pagal kokybę: geriau "būti nepatenkintu žmogumi negu patenkinta kiaule". Britų empirizmo etika domėjosi vadinamaisiais moraliniais jausmais (moral sentiments). Subtili šių jausmų analizė įveikia tiesmukišką egoistinį hedonizmą.naudinga). malonumo-nemalonumo principas tampa rafinuotesnis. netgi jausmus. Hedonizmo principas: Savaiminė gėrybė yra žmogaus poreikių ir interesų patenkinimas. Utilitarizmas šiandien labai paplitęs. BENTHAM (1748-1832). Pagrindinės asmens teisės negali būti pažeistos net ir tuo atveju. Klasikinis empiristinės etikos klestėjimo laikotarpis buvo XVII ir XVIII amžių britų empirizmas. tad patys instinktai susieja individualų laimės siekimą su bendrosios laimės siekimu. Pagrindiniai atstovai: TH. Pripažįstant palankumo kitiems žmonėms jausmus. nukreiptus j visos žmonijos laimę. D. pagrindinis visos etikos principas yra: įgyti kuo daugiau aktualių malonumo pojūčių. J. laimė.y. Anot O. HUTCHESON (1694-1746). Naudin^tmo principas: Padarinių matas yra poelgių naudingumas savaiminei gėrybei.malonumas). PLATONAS kritikavo hedonizmą ir SOKRATO lūpomis keliuose dialoguose sugriovė hedonistines pozicijas. Laimės kriterijus yra džiaugsmas (malonumas). kokių nors dirgiklių sukeltas malonumas. SMITH (1723-1790). utile . laimė. nepriklausomos nuo malonumo-nemalonumo motyvacijų. HOFFE (p. įgalinanti maksimalų malonumą ir minimalų nemalonumą. O Socialinis principas: Svarbi ne tik paties veikiančiojo. Empiristinės etikos dirvoje subrendo ir etinis utilitarizmas (lot. remiantis jų padariniais. hedonė.Anot ARISTIPO KIRĖniEČIO (apie 435-366).

Kokie gi yra tikslai.. kurie patys savaime yra pareigos: o Savo paties tobulumas o Kitų laimė Vartodamas žodį "laimė". bet susieja ją su kitais asmenimis. jog padaryti jį savo tikslu yra pareiga pati savaime. kad tokios teorijos praktiką redukuoja į elgseną. bet laisva savideterminacija-juk žmoguje slypintis moralės dėsnis išlaisvina jį iš gamtos priežastingumo! 633 Tikslai. šis tobulumas gali būti ne kas kita kaip savojo sugebėjimo (arba įgimto gabumo) kultūra [ = lavinimas].. kas yra vien dovana.1). kuris pats savaime yra pareiga.Empiristinė etika labai skatino žmogaus praktiką tirti empiriškai psichologiškai. vadinasi. Vadinasi. mechanizmuose. kad pavojinga sukeisti sąvokas ir siekti "savo paties laimės" bei "kitų tobulumo": mat savo paties laimės kiekvienas siekia net jei ji nėra pareiga. į kuriuos žmogų orientuoja jo esmė? Tokios rūšies tikslai kartu yra ir pareigos. kas gali būti žmogaus veiklos padarinys.šis kažkas būtų sąvoka tikslo. Jis įspėja. tai turime paklausti: kokie gi yra tie tikslai (siekiniai. juk kitaip tai nebūtų pareiga. 271 . be abejonės. Šią tendenciją ypač sustiprino psichoanalizė. (DMD A 5). neurozių. kurie kartu yra ir pareigos Kadangi dorovinį apriori reikia teoriškai sieti su žmogaus esme ir žmogiškumo prasme (6. galima remtis empirinėmis psichologinėmis teorijomis. Jis skiria du tikslus. pagrįstą gamtos priežastingumu. kad aš esu įpareigotas padaryti savo tikslu kažką. Tuo tarpu žmogaus orumas remiasi ne elgsena pagal gamtos priežastingumą. o ne su tuo. kuris galėtų būti supriešintas su tikslu. kas slypi praktinio proto sąvokose. Bet tai. Praktikos psichologizavimas šiandien yra labai paplitęs. jis perima hedonistinę laimės sąvoką. agresijų. tai šį tobulumą reikia sieti su tuo. o tobulumą uždaviniu sau gali padaryti kiekvienas tik pats.. turėti dar materialų [turinio prasme] tikslą. kylančiu iš juslinių paskatų f = polinkių] . be formalaus laisvos valios determinanto . Panagrinėsime. frustracijų ir kt. kaip KANTAS toliau skaido abu tikslus. kurie patys savaime yra pareigos. Neretai praktikos problema visiškai ištirpinama paskatų struktūrų.. Tačiau reikėtų neužmiršti. kompleksų.3. Pirmiausia savo paties tobulumas: Jeigu apie žmogui apskritai (iš tikro visai žmonijai) būdingą tobulumą sakoma. (DMD A15). kurie patys savaime yra pareigos? Iš pradžių mes vadovausimės KANTO klasifikacija (DMD).. Tiriant praktiką.. už kurią reikia būti dėkingam gamtai. įprasminimo būdai).

artimo meilės pareigą galima išreikšti ir taip: ji yra pareiga padaryti kitų tikslus (jeigu tik jie nėra nedori) savaisiais. Iš kitų laimės kaip tikslo. žinoma.1). kuris padaro šį tikslą jo pareiga. atsižvelgiant į jų padėtį. kurie patys savaime yra pareigos. kad kitas turėtų save paniekinti. ir šitai jam ne tik pataria techninis-praktinis protas. įgyvendinimas.. viršininkui. t. Čia kalbama apie meilę ir pagarbą tam tikrose žmonių bendro gyvenimo srityse. Vadinasi. pagarbos artimui pareiga slypi maksimoje nežeminti jokio kito žmogaus. Prieš mus . vien tik kurio dėka jis pajėgia kelti sau tikslus. o Pareigos sau pačiam kaip moralinei būtybei. Žmogus yra galimybė. kūno sveikatos palaikymas). kuris pats savaime yra pareiga.1): Žmogaus pareiga yra jam būdingo sugebėjimo. galime sutraukti į vienintelį tikslą . sutuoktiniui. duoto tiesiogiai su jo. Vadinasi. beturčiui. o ne kaip polinkį) ir gerbti kiekvieną žmogų vien dėl to. Kalbama apie "savo vitalinės prigimties priežiūrą" (pvz. 63. KANTAS skiria tris pareigų sau pačiam plotmes: o Pareigos sau pačiam kaip gyvai būtybei. siekiantis kitokių tikslų. Čia kalbama apie "moralumo mumyse lavinimą. Bet koks dorovinio apriori sukonkretinimas yra susietas su žmogiškumo prasme (6. esme. laikant jį vien priemone savo tikslams (nereikalauti. iš gyvūniškumo.etikos sisteminis apmatas. palaipsniui skintis kelią link žmogiškumo..3. išskleidimas. o įpareigojimas lavinti intelektą. draugui ir kt.. Todėl realizuoti save reiškia veikiant realizuoti žmogiškumą kaip laisvės pareigą. ligoniui. lavinimas." (A 24). bet kaip vaikui. Žmogaus didžiausias moralinis tobulumas yra toks: atlikti pareigą būtent iš pareigos. kurį. čia kalbama apie "pareigas sau pačiam". būtų galima plėtoti toliau. Jam [žmogui] tenka pareiga: iš savo prigimties primityvumo. Savirealizacija apima visų 272 . įveikti savo neišprusimą ir taisyti savo klaidas. kad jis žmogus. Čia kalbama apie pareigą mylėti (suprantant tai kaip geranoriškumą ir geradarybę.y.3.. ne apie pareigas žmogui kaip žmogui.Bet juk tą patį sako ir ARISTOTELIS (6. kad jis būtų vertas jame glūdinčio žmogiškumo (DMD A 15). kyla tokios pareigos: o Pareigos kitiems vien kaip žmonėms. o Žmonių savitarpio pareigos.4 Savirealizacija Tikslus. kurią reikia realizuoti praktikoje. kaip žmogaus.į pareigą realizuoti save kaip asmenį.. verslo partneriui. bet ir besąlygiškai liepia moralinis-praktinis protas. tarnaudamas mano tikslams) (A 119).

2). neatiduotų vergiškai savo meilės vieno asmens patrauklumui. nei nykimo. tenkindamas lyties aistrą: "Ant galvijo kapo nieko kito ir negalima buvo užrašyti". Pakopos. "Galiausiai dvasios grožį jis pripažins brangesniu negu kūno grožį. kad atsiranda ir nyksta. amžiną. Po to jis siekia teorinių žinių. Jo veikla yra gimdyti grožyje vardan nemirtingumo. kuri mums yra bendra su augalais ir gyvūnais. tą patį. jei reikia siekti grožio. Vadinasi. būtų didelė nesąmonė nelaikyti įvairių kūnų grožio tapatingu". o jis nesidaro nei didesnis. bjaurų.. kad ir neypatingai gražiame kūne. ne kažkada. nes ji būdinga ir gyvūnams.. "ką yra valgęs ir ką patyręs. bet." Bet tai dar nėra aukščiausia prasmės plotmė: "Kas iki tokio laipsnio bus išlavintas meilės dalykuose. gražų. kas bus stebėjęs gražius dalykus palaipsniui. gražų ne vienu kuo. 1097 b-1098 a). savyje vienalytis ir amžinas.. į kurias žmogus įsiterpia. nei mažesnis. pirmiausia. kaip žmogaus prasmės plotmių struktūrą supranta šie abu filosofijos klasikai. Iš pradžių jis parodo. Šitas grožis nepasirodys jam nei kaip koks veidas. 1. tas supranta savo žmogiškumo užduotį vegetacinės (augalo) būties lygiu. glūdinčio pavidale. kontempliuotų ir gimdytų daug grožių. skatinamas nepasotinamo tiesos troškimo. gyvenąs žemėje ar danguje.. Tokiu būdu jis pasiekia auklėjimo plotmę kaip vietą. kuriuo praktikos plotines skirsto ARISTOTELIS (NE 1.3. vieno žmogaus ar darbo grožiui ir tos vergijos menkystėje nebekalbėtų skurdžių šnekų. pasirodo esančios prasmės plotmėmis. pereina. Jis nukreipia dėmesį taip pat (grožį įstatymų. 18. verždamasis į tobulybę.. turėdamas prieš akis visą grožio didybę. pradedant rūpinimusi paprasčiausiais gyvenimo poreikiais (maistu. "kad. ir nukreipia savo dėmesį į sielos grožį. rankos ar kita kuri kūno dalis.. kurį sudaro tolesnis gyvenimas vaikuose.1). ir antra. atsigręžęs į plačias grožio jūras. remiasi klausimu apie žmogaus veiklos savitumą (plg. Vadinasi.prasmės plotmių. ką PLATONAS ir ARISTOTELIS vadina aukščiausiojo žmogaus sugebėjimo aukščiausiąja realizacija. kurioje gimdoma grožyje vardan nemirtingumo. ir laiko sveikatą absoliučiai svarbiausiu dalyku. nei kaip koks žodis ar mokslas. 6. kurioms žmogus priklauso dėl savo esmės. dėl ko lig šiol taip plūkėmės. "Puotoje" (206 b-212 a//D 63-65) PLATONAS kalba apie demoną Erotą. prie meno grožio. kuriais valstybės auklėja žmones.vadinasi.. kuris stovi tarp žmogaus ir Dievo ir išreiškia žmogaus veržimąsi \ tobulybę (žiūr. kurias jis. pamils jį. Iš pradžių Erotas nukreipia grožio meilę į gražų kūną ir gimdo šiame kūne gyvybę vardan to nemirtingumo. "kad pamatytų pažinimo grožį ir. kuris savo antkapio epigramoje giriasi turįs dabar tai. ir jei jam pasitaikys kilni siela. tai mitybos.6. rūpinsis ir gimdys tokias kalbas. kokio berniūkščio grakštumui. :f *•*' . visus sluoksnius. tas šito kelio gale staiga išvys nuostabios prigimties grožį. žmogiškumui įprasminti negana malonumonemalonumo motyvacijos. drabužiais. o kitu metu. nei augimo. kilnių kalbų bei minčių. augimo ir dauginimosi procesai. Tada jis suvokia. Tai paskatina jį pereiti prie poetų ir amatininkų kūrinių. Panagrinėkime.. ARISTOTELIS pašiepia pasakiškai turtingą Ninevijos karalių Asurbanipalą. Vadinasi. pamatys kažką. Bet ir juslios gyvybės veikla neišreiškia žmogaus savitumo. kurios jaunuolius daro geresnius". tenkinsis ir tuo. Kas gyvena. Požiūris.— 2217 273 . pagal tikslią jų eilę. kad valgytų. kad šia veikla negali būti vien tik vegetacinė gyvybė. nepažįstantį gimimo nei mirties. visi kiti gražūs daiktai dalyvauja jame tokiu būdu. o kitu bjaurų.. -ne: tik grožis kaip toks. ar koks kitas apibrėžtas pavidalas. ar dar kas nors. ir jokia permaina jo neliečia".. būstu) ir baigiant tuo. kurias aptinkame žmogaus praktikoje. Eroto tikslas -paties dieviškojo grožio nemirtinga kontempliacija.

Čia kalbama apie pareigas.5.4. apie vertybes. Pirmiausia skiriame tris prasmės plotmes. tikėjimo plotmę filosofija gali nagrinėti tik kaip ribinį klausimą. o Malonės motyvuojama laisvė.1 Gamtos motyvuojama laisvė Šioje pirmojoje prasmės plotmėje mūsų praktikos motyvais tampa tie įprasminimo būdai.4. kad žmogus yra gyva ir jusli būtybė (3.4.savita žmogaus veikla gali būti tik protinė-dorovinė: "Žmogaus gėris yra dorybę atitinkanti sielos veikla. tam tikru požiūriu dar remsimės E. Džiaugsmas. pasitenkinimas. dalyvavimas socialinėje ir politinėje praktikoje.4) (animal. "kaip savyje turinčiam dievišką pradą". malonumas. Šį klausimą filosofijoje sprendžia etika. Hedonistinis įprasminimas: Žmogus. yra pavaldus malonumo-nemalonumo motyvacijai. kaip jusli būtybė. Čia mūsų laisvą valią motyvuoja natūralaus gyvūniškumo poreikiai. pasimėgavimas teikia žmogaus gyvenimui daug grožio.2). kurios žmogaus savirealizacijai yra labai reikšmingos. o Gamtos motyvuojama laisvė. Bet žmogui. kitus paimsime iš scholastinės ir fenomenologinės (2.1. Tačiau minime ją dėl to. HEINTELIU. 63. Čia mūsų laisvę motyvuoja iš Dievo molonės ateinantis išganymas (1.proto valdomas kontempliatyvus gyvenimas. Čia motyvuoja tie įprasminimo būdai. o jeigu egzistuoja kelios dorybės.4. t.2). Tačiau ir čia įvedamas skirtumas: Aukščiausioji žmogaus kaip žmogaus veikla yra bendradarbiavimas valstybės teisingumui palaikyti. Žmogų motyvuoja polinkiai.4. 3. iš fakto.y. aukščiausioji veikla yra grynoji teorija . kurie išplaukia iš žmogaus gyvūniškumo tikslinės sąrangos (teleologijos.5 Žmogaus praktikos įprasminimo būdai "Prasmės klausimas" yra tapęs mūsų laikų šūkiu. kurias reikia realizuoti.1) etikos.3. o Žmogiškumo motyvuojama laisvė. kurie išplaukia iš žmogiškumo kaip laisvės uždavinio. 63. kad Vakarų Europos filosofavimas (pritardamas ar kritikuodamas) niekada jos neišleido iš akių. Šią trečią. Parinkome motyvų iŠ KANTO ir Antikos filosofijos (6. kadangi mūsų laisvę motyvuoja trijų rūšių motyvai. Jusliniai polinkiai nėra kažkas savaime bloga. Mums rūpi susisteminti žmogaus praktikos prasmės plotmes ir įprasminimo būdus ("vertybes"). Kadangi gyvybė yra juslumo prielaida ir sąlyga.5). tai veikla. vadinasi. 3. tai hedonistinį (juslumo) įprasminimą laikome žemesniu už biologinį (gyvybės) įprasminimą. Bet hedonisti- 274 . atitinkanti geriausią ir tobuliausią dorybe".34).

ir pasiektasis jos kaip atskirybės tikrumas yra naikinamas negatyvios esmės. Žmogus matuojamas "sveiko" gyvūno 275 . bet jis lygiai taip pat yra negatyvus. patirtasis malonumas yra teigiamas. Jeigu individo ar rūšies sveikata laikoma aukščiausia vertybe. būdingo gyvūnų pasauliui. Tuo pačiu hedonizmas turi savybę griauti save patį. FRANKL). E. šita esmė yra ne kas kita. vis dėlto yra ją naikinanti galia. pabrėžiančių šio įprasminimo aktualumą. kad hedonizmas galiausiai siekia panaudoti kitus žmones kaip priemones. (DF WW 2.2) mums parodė. kuri remiasi ekologine sąmone ir ieško alternatyvių gyvenimo būdų. Jo reikšmė neginčytina. kad toks žmogus atsisako savo kaip žmogaus orumo. Šiai kritikai esame dėkingi už vertingus impulsus. Žmogaus seksualumo pavyzdys (5. Posakis "sveikata . demografinės problemos (gyventojų perteklius. tuo greičiau jis jam praeina" (V. nes nukelia/?a# save.280f). tarsi tapimas žmogumi būtų apgailėtina pati pirmapradė nuodėmė. narkotikais ir t. skatinančius susimąstyti dėl daugelio dalykų. Biologinis įprasminimas. iš principo tinka kiekvienam žmogui.. Bet jis jokiu būdu nėra svarbiausias žmogaus praktikos įprasminimo būdas.svarbiausia" nėra blogas tol.3). Išvardysime keletą temų. Nuo jo iki akivaizdžiai nežmoniškų pasekmių . higiena. Šiandien susiduriame su smarkia civilizacijos kritika. KANTAS parodo. kas yra šis individualumas pats savaime. Bet po šia civilizacijos kritika neretai slepiasi keistas gamtiško gyvenimo ilgesys. kai savimonė suvokia savirealizaciją tik pozityviąja prasme. kadangi jis leidžiasi determinuojamas gamtos priežastingumo. sveikos aplinkos užtikrinimas. Biologinis įprasminimas yra svarbesnis už hedonistinį. Jeigu jis būtų traktuojamas rimtai. nepiktnaudžiavimas alkoholiu. Žmogaus natūralumas yra iš esmės dirbtinis (5. kadangi "kuo labiau kam nors rūpi malonumas. kad žmonės netrukdytų natūraliai skleistis kitoms gyvūnų rūšims.vienas žingsnis. Individuali sveikatos priežiūra (sveika gyvensena. Pulti į malonumonemalonumo motyvacijos žaismą reiškia piktnaudžiauti kitais žmonėmis. tai atsiranda vadinamasis biologinis nihilizmas. kaip sąvoka to. kol jo netraktuojame pernelyg rimtai. Štai keli biologinių-nihilistinių samprotavimų pavyzdžiai: Žmonės traktuojami kaip viena iš daugelio gyvūnų rūšių ir reikalaujama atitinkamai sumažinti jų skaičių. mitybos problemos (perteklius ir trūkumas). gimimų mažėjimas). įgyta patirtis pasirodo kaip prieštaravimas.t). užuot pats save determinavęs laisvėje. HĖGELIS rašo: Žinoma. nebūdama tikra ir stovėdama priešais ją tuščia. nes padaro patį save objektine savimone. ką ARISTOTELIS sakė apie minėtą karalių ir jo antkapinį įrašą (6.nis įprasminimas tėra pats žemiausias įprasminimo būdų sistemoje. Tačiau jis dar tėra skurdžiausia save realizuojančios dvasios forma. Toks bėgimas į ikižmogišką natūralumą yra prieštaringas įprasminimas. Čia kalbama apie individo ir rūšies išlaikymą ir biologinę sveikatą.. Tai. kuri. tarsi būtų ilgimasi instinktų tvarkomo fiksuoto gyvenimo.4 pabaiga).6. nikotinu. tai nebeliktų vietos žmogiškumo motyvuojamos laisvės plotmei. laikančiam šį įprasminimo būdą vieninteliu ir absoliučiu.3.

jis pasiekia (jam įmanomu mastu) savo paties tobulumą. kyla iš žmogaus visuomeniškumo. jeigu minėtose srityse kam nors rūpi tik turtas. valdžios ir garbės siekimas kaip toks priklauso polinkių sričiai (malonumo-nemalonumo motyvacijai 6. Svarstomos prieš gyventojų perteklių nukreiptos priemonės. šeimos. yra tikslai. Tik prisidėdamas prie kitų laimės. Save realizuoti savo paties tobulumo ir visiško moralumo požiūriu galima tik laikantis šių įprasminimo būdų erdvėje. apima "dviprasmybę. atsiduodant kitų dispozicijai. Jau moralumo plotmėje galima pasakyti: "Kas myli savo gyvybę. kiek jis savęs atsisako ir angažuojasi kitų labui. 6. kurios yra nesuderinamos su individualaus asmens orumu.2 Žmogiškumo motyvuojama laisvė čia motyvas yra žmogaus kaip žmogaus savirealizacija. t. išplaukiančius iš ūkinio ir kultūrinio (5. kad žmogus." (Jn 12. Aukščiausiasis gėris. kas yra susiję tik su žmogiškumu ir nėra būdinga instinktų tvarkomam gyvūnų elgesiui. Vadinasi. Savirealizacija. jei tik jie. teisės ir politikos įprasminimo būdus.).3. kurie išplaukia iš šios plotmės. realizuojant žmogiškumą. plg. Rūšies sveikata laikoma svarbesne už individualią žmogaus teisę gyventi. Savirealizacijos sąlyga yra tai. Vadinasi. santuokos. susiejant save su jais.matu ir reikalaujama susilaikyti nuo visko. įprasminimo būdus..5. valdžia ir garbė. įprasminimo būdai. Juk.4 pabaiga). pasak KANTO.1. bendraudamas ir bendradarbiaudamas (5. o atskiro žmogaus gyvenimas skirstomas į vertą ir nevertą gyventi gyvenimą. Jis realizuoja save kaip savitikslį kaip tik tiek. išsaugos ją. Žmogiškumo motyvuojamos laisvės plotmė šių polinkių taip paprastai nepašalina. Turime galvoje artimą.4) bendradarbiavimo. tai tas žmogus pasilieka malonumo-nemalonumo motyvacijos plotmėje ir nėra motyvuojamas žmogiškumo. jeigu jis atliekamas su malonumu. anot ARISTOTELIO (6. ją pražudys. kurį jau esame aptarę 5. draugystės. angažavimąsi susivienijimuose (sąjungose). kaip žmogiškumo įprasminimas.6) su kitais žmonėmis.3) privalome mylėti ir gerbti.6 skyriuje. Tačiau nereikia pamiršti. kad turto.5. Aukščiausiasis gėris yra arba 276 . galutinai užbaigiama aukojantis. auklėjimo įprasminimo būdus.6.3. Tačiau žmogiškumo motyvuojamos laisvės plotmėje pirmiau motyvuoja ne tokie polinkiai. jeigu į ją neatkreipiamas dėmesys. kaip tik atsisakant paties savęs..3. bet minėti įprasminimo bodai. geras poelgis nepraranda vertės. gali sukelti nenaudingus ginčus" (PPK A 198 //132).3.3. padaro jų tikslus savais. kurio žmogaus praktikos erdvėje siekia žmogiškumo motyvuojama laisvė. kurie patys savaime yra pareigos (6. tarnaujant.25). žmonijos reikalus apskritai. kuri. Joks žmogus negali savęs realizuoti pats vienas. o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje. imantis atsakomybės. kaip laisvei užduoto žmogiškumo realizacija. taigi jis susijęs su hedonistiniu įprasminimu. bet ir iš polinkio. 6.1).y. kurį "vien kaip žmogų" bei "atsižvelgiant į jo padėtį" (KANT. ne tik iš pareigos. vadinasi.

viena vertus.o Pirmasis (supremum) gėris. Ji viršija gamtos motyvuojamos laisvės plotmę (63. Be abejo. šis gėris (visose prasmės plotmėse ir visuose įprasminimo būduose) yra žmogaus laimė (laimingumas). Pirmasis gėris priklauso tik nuo mūsų moralinės valios. turėti gerų draugų. visuomeninių ir politinių santykių ir kt. kitų asmenų moralumo. 63 J3 Etinis paradoksas . Vadinasi. jau ARISTOTELIUI sukėlė tokį sunkumą: 277 . ar tai aukščiausia prasmės plotmė.1) ir tokioje būklėje neduotų mums ramybės. susiejanti disponuojamo pirmojo gėrio momentą su nedisponuojamo tobulo gėrio momentu. realizuojama moraliai elgiantis. todėl kraštutiniais atvejais gali atsitikti taip.2). Tuo tarpu tobulas gėris priklauso nuo daugelio aplinkybių (pvz. kuriomis mūsų valia negali disponuoti.. . tai nusigręžia ir nuo savo kaip žmogaus orumo. o. aukščiausiąjį gėrį.1). Žmogiškumo motyvuojamos laisvės plotmės neįmanoma atmesti. kurios žmogus nusipelno moralumu. tokia būklė yra "protingų baigtinių būtybių sugebėjimo norėti objektas " (KAST). kad pareigos. apimantį abu momentus. išplaukiančios iš žmogiškumo. Jei kas nors nuo jos nusigręžia. pasiekti laimę santuokoje ir šeimoje.5. aukščiausiajam gėriui būdingi du momentai. KANTO suformuluota aukščiausiojo gėrio problema (63. Tačiau kažin. gali pareikalauti rizikuoti sveikata. nuo sveikatos. Remiantis ARISTOTELIU ir KANTU. galima būtų apibrėžti maždaug taip: Būti geram žmogui. .5.5. sveikai ir pasiturinčiai gyventi.). kita vertus. dalyvauti ūkiniame ir kultūriniame visuomenės gyvenime ir būti atsakingu laisvos teisinės valstybės piliečiu. mūsų "buvimas mirties link" (5. dorybė. net gyvybe. Bet dėl to aukščiausiasis gėris tampa problemiškas. bet tai yra tobulas moralumas. Bet. arba o Tobulas (consummatum) gėris. tokia būklė nepriklauso vien nuo mūsų moralumo.

9//D134).3. atsitikti gali (kaip atsitiko SOKRATUl). negu gyventi.y. ką KANTAS vadina "aukščiausiuoju gėriu". laimė reiškia abi prasmės plotmes apimantį. nes išviso nevalia elgtis neteisingai (10//D135). visą žmogaus būtį apimančios harmonijos pavidalu. kaip mano minia. Juk neįmanoma (bent jau nelengva) daryti kilnius darbus. lyg naudotume visa tai kaip įrankius. ir reiškia tą patį.5. pinigais ir politine įtaka.9. kai suimtas ir nuteistas mirti. Tačiau laimes (eudaimonia) ARISTOTELIS jokiu būdu nesupranta hedonistiškai (6. šiai gražiai asmenybės harmonijai nuolatos gresia žlugimas. Iš kitos pusės. kurį pasiekus baigiasi viso žmogaus savirealizacija. puikūs vaikai. Dar sunkiau kalbėti apie laimę. biologinio ir hedonistinio gėrio harmoniją. jam pakanka jo paties" (NE 1. SCHILLER) įkūnija žmogiškumą. aukšta kilmė. Aukščiausias moralumas ir dorumas pasirodo ne gražios. juk negalima laikyti laimingu vyro. neturint jokių pagalbinių priemonių. kad moralumas (žmogiškumo motyvuojama laisvė) mus įpareigos atsisakyti gyvūniškumo (laisvės. įsitikinimą. Tokio žmogaus gyvenimui "jokiu būdu nėra būtinas malonumas.Iš vienos pusės. : Tuo tarpu laimei reikalingos ir išorinės gėrybės. Antikoje sudrebino SOKRATO mirtis. kad geriau mirti. jog žmogaus esmė yra tokia. grožis. vadinasi. Tik jis "žaviai ir oriai" (F. Šiuo požiūriu ji yra visą žmogaus būtį apimanti harmonija. kad dorovinis apriori kategoriškai 278 . Jokiu būdu nedera savo noru neteisingai elgtis. būnant geru žmogumi. t. pajungta žmogiškumui. atsisako bėgti. taip.1). kurį jis galėtų nešioti kaip papuošalą. pavyzdžiui.5. o kaip bausmė nuteistajam mirti. kadangi daugeliu šios harmonijos sąlygų žmogus nedisponuoja. 9. Jis atsisako. tik geras doras žmogus gali būti tobulas ir laimingas.. jog žmogaus praktika gali realizuoti moralinio. arba gyvena visiškai vienas ir neturi vaikų. sveikatos. harmonizuodamas savo asmenybę. SOKRATAS renkasi mirtį (kraštutinį biologinio ir hedonistinio gėrio neigimą).3. Juk tik geras žmogus gali realizuoti visą prasmės plotmių ir įprasminimo būdų (6. jeigu kas nors turi blogus vaikus ar draugus arba jei gerus iš jo yra išplėšusi mirtis (NE I. nes laiko. kad taip daryti neteisinga.. priešingai.1099 a-b). kuris yra visiškai atstumiančios išvaizdos arba žemos kilmės. be kurių grynasis laimės pavidalas nublanksta.1-2) sistemą. moraliniu elgesiu užbaigtiną tobulumą. negu pasielgti blogai (PLATONAS. nors tektų ir mirti ar kaip kitaip nukentėti. įstatymams. malonumo. Tobuliausią moralinę didybe jis pasiekia tada. gyvybės). Juk daug kas pasiekiama tik padedant draugams.. Todėl ir atsimokėti neteisybe už neteisybę.. Šiuo požiūriu SOKRATAS Antikai įkūnija etinį paradoksą.1099 a). Kritonas. negalima. kad neteisinga nepaklusti valstybės. Nors dorovinis apriori mus orentuoja realizuoti save visų prasmės plotmių ir įprasminimo būdų požiūriu. Ir vis dėlto SOKRATAS įsitikinęs. tai verčiau čia pasilikti ir nieko nedaryti. nuteisusios jį mirti. Ir jeigu pasirodytų. Tai reiškia. motyvuojamos gamtos. be kompromisų paklusdamas sąžinės balsui. būnant blogu. Antra: egzistuoja tam tikros gėrybės.

SOKRATAS išgeria nuodų taurę ne tik iš moralumo. kultūros. tragiką. bet mūsų galioje yra tik pirmasis. ar žmogiškumo motyvuojamos laisvės plotmė (t.orientuoja žmogų į kažką. Antika jaudinančiai pavaizdavo moralės požiūriu' nepaaiškinamą žmogaus tragikos gelmę. bet ir būdamas tikras nemirtingumu bei būsimu atbaigimu. kadangi tik Dievas gali išspręsti etinį paradoksą: nors mes ir privalome siekti aukščiausiojo gėrio. jau filosofijoje verčia klausti. Žmogiškumo motyvuojamos laisvės plotmėje šis etinis paradoksas neišsprendžiamas. o ne tobulas gėris.y. Prisiminkime kad ir legendą apie Edipą. ūkio sistemos. . kad žmogaus praktika nuolat susiduria su faktoriais. ką jis. kad žmogų užklumpa neįveikiama ir moralės požiūriu nepelnyta kančia. nei disponuojami. kurie. moraliai elgdamasis. nėra nei paaiškinami. Pasitaiko. remiantis morale kaip tokia. moralumo plotmė) tikrai yra aukščiausia žmogaus praktikos prasmės plotmė. gali realizuoti tik iš dalies. Juk žinome tokius beviltiškus aplinkybių raizginius. Neretai iš pusiausvyros mus išmuša faktas. To neįmanoma paaiškinti tik moraliniu nuosmukiu. Ir vis dėlto žmogiškumas mus moraliai įpareigoja veikti siekiant kitų laimės. Ši problema iškyla ne tik žmogui kaip individui. kurių akivaizdoje visa žmogaus praktika pasirodo nieko neverta. Tai tragedija. mirtis Verčia prasmės ieškantį žmogų peržengti šios prasmės plotmės ribas ir pereiti prie tikėjimo plotmės. jog žlunga santuokos. KANTAS postuluoja Dievo buvimą. šeimos. Šis faktas. Kančia. žlugimas. valstybės ir kt.

Būtent čia slypi žmogaus aukščiausiojo sugebėjimo aukščiausia realizacija aukščiausiojo gėrio atžvilgiu (6. • Pojetika kaip dailusis menas (1. kad šis galėtų atsidėti veikti tokiai veiklai. Tikėjimo plotmėje krikščioniškoji teologija ve! perėmė PLATONO ir ARISTOTELIO motyvą: absoliučiai galutinė ir aukščiausioji žmogaus paskirtis yra Dievo.5. kuri yra šio techninio gebėjimo prielaida .3. kuriame dvasia atvaizduoja būtį juslumo terpėje. Tačiau pagal ARISTOTELĮ (NE X. kuri yra siektina vardan jos pačios.3. praktiką ir pojetiką kaip pagrindines žmogaus veiklos formas. Veikiau jis turi suteikti asmeniui išorinę laisvę ("laisvalaikį"). • Ta teorija.4) ir valdyti visuomenę.5. Jeigu abstrahuosimės nuo tikėjimo plotmės.1-3 skyreliuose mus domino praktikos prasmės plotmės ir įprasminimo būdai. kuria naudojasi praktika. techninis gebėjimas. tai praktikos tikslas peržengia pačios praktikos ribas ir yra būties tiesos ir grožio vaizdavimas bei suvokimas.3.4. 63. kad realizuotų praktinius tikslus. 6.visų pirma gamtamokslinis-techninis žinojimas.6.1). kuris pats yra absoliuti būtis.y. o Teorija ir pojetika vardan jų pačių: • Praktika kaip moralinis elgesys siekia tos "tikslų viešpatijos" (KANT. • Teorija apskritai.4). Glaustai išdėstysime.5. kuris. Ši veikla suponuoja praktiką. Šiuo požiūriu teorija ir pojetika yra susiję su praktika.4. verčiantis pereiti nuo praktikos prie tikėjimo. 280 . Pagal santykį su praktika galime skirti: o Teoriją ir pojetiką kaip tarnaujančias praktikai: Čia galimi trys variantai: • Ta pojetika. yra "vienintelis laisvas" ir siekiamas dėl jo paties.3). praktikos dėka (moraliai elgiantis) pasiekta būklė nėra savitikslis. Bet šios realizacijos galimybę riboja etinis paradoksas (6. patenkinti poreikius (5.3 pabaiga) ji įgyja prasmę.2 skyrelyje mes skyrėme teoriją. t.4 Teorija ir pojetika 5.1. Jų reikšmė žmogaus savirealizacijai priklauso nuo praktikos prasmės plotmių bei įprasminimo būdų ir yra jiems pavaldi.y. Čia galimi du variantai: • Teorija kaip žinojimas vardan žinojimo. kaip teorija ir pojetika santykiauja su praktika. pirmiausia 'filosofinis žinojimas. tiesos ir grožio amžina kontempliacija.7). kai kalbama apie žinojimą kaip praktikos motyvuotą žinojimą.3). bet peržengia ją ir atbaigia asmens savitiksliškumą. kurio dėka galima disponuoti gamta. kurioje savo paties tobulumas ir kitų laimė vienas kitą sąlygoja. kadangi tik praktikos motyvacijos horizonte (6. kaip pirmasis mokslas. t.63. sklidina meilės ir palaimos.

281 . bet ne tobulas gėris (laimė). kuo remiantis galima ką nors įrodinėti. ••Teorija ir pojetika arba tarnauja praktikai (techninis gebėjimas. gamtamokslinis-techninis žinojimas. bet tarpusavyje susijusių žmogaus būties prasmės plotmių ir įprasminimo būdų apmatą. kurie kartu yra ir pareigos. Tuo pačiu atsiranda normų problema. arba yra prasmingos pačios savaime (pažinimas dėl pažinimo. kurioje laisvę motyvuoja malonė (tikėjimo plotmė). Šiuos tikslus galima toliau skaidyti. Čia žmogus įvairiais būdais visuomeniškai angažuodamasis pasiekia savo paties tobulumą. žlungant. Žmogaus praktiką ji redukuoja į empirinę malonumo-nemalonumo motyvaciją. remdamasis įsitikrinimu ir sąžine!" reikalauja rūpintis sąžinės lavinimu. dailusis menas). tai dorovinį apriori teorija turi susieti su tuo. kurioje laisvę motyvuoja žmogiškumas. motyvuojantis žinojimas). Čionai priklauso hedonistinis ir biologinis įprasminimo būdai.63 skyriaus santrauka •Imperatyvas "Elkis. Empiristinė etika neigia proto. Dorovinį apriori teorija susieja su žmogaus esme bei žmogiškumo prasme. •Remdamasis žmogiškumo prasme. sudaro tai. KANTAS kalba apie tikslus. praktinį pobūdį. •Etinį paradoksą. •Antroji. kad moralinėje praktikoje pasiekiamas aukščiausiasis gėris yra tik pirmasis gėris (moralinis tobulumas). •Pirmoji prasmės plotmė yra ta. •Jei iš dorovinio apriori turi būti išvestos etinėje diskusijoje pagrindžiamos normos. Jis pateikia du pagrindinius tikslus: savo paties tobulumą ir kitų laimę. kurioje laisvę motyvuoja gamta (gyvūniškumas) . patiriant tragedijas ar mirštant. Tai moralumo kaip tokio plotmė. Etinis paradoksas verčia pereiti prie praktikos trečiosios plotmės. aukštesnė prasmės plotmė yra ta. kaip iš laisvės kylančios savideterminacijos. kuris iškyla aikštėn kenčiant. •PLATONO mokslas apie Erotą ir ARISTOTELIO etinė analizė pateikia skirtingų.

ką turi įgyvendinti daugelis žmonių. socialinėje etikoje visuomet kalbama apie bendrus tikslus. radusį plėšikų sumuštą žmogų: "Jis priėjo priėjo. Čia turimas galvoje dviejų sąžinės motyvacijos sričių skyrimas. jog užsiangažavimas visuotinei gerovei ir socialinio teisingumo siekimas yra pareiga. aptvarstė jas. Vis dėlto visuotinės gerovės turinio ir formos sampratos labai skiriasi.1 Pagrindinės socialinės etikos pozicijos Neįmanoma rimtai suabejoti. kas susiję su mano individualiu tobulumu arba su kito konkretaus žmogaus gerove. kurios galima siekti tik bendromis priemonėmis (Utzl 136). Visuotinę gerovę. kurios yra žmogui uždėtos todėl.4. Tuo pačiu iškyla klausimas dėl visuotinės gerovės visose bendruomenėse . apie visuotinę gerovę." Samariečio elgesio motyvai buvo individualūs-etiniai.4 Socialinė etika Etika neretai skirstoma j individualiąją ir socialinę. Šių dienų visuomeniniame ir politiniame gyvenime dominuoja trys skirtingi požiūriai į visuotinės gerovės turinį ir formą. kuris pats savaime yra ir pareiga. t.y. Jam rūpėjo gerovė to žmogaus. socialinė-etinė motyvacija siekia socialinio teisingumo visose bendro žmonių gyvenimo srityse. 282 .6. Tai liberalizmas. "Socialinė etika nagrinėja tas asmens pareigas. kas teisinga (dikaion). nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Pavyzdys: Palyginime apie gailestingąjį samarietį (Lk 10. socialinėje etikoje elgesio motyvas visuomet yra visuotinė gerovė. kad jis turi atlikti tam tikrą dalinę funkciją visuotinės gerovės tikslo vienijamoje visumoje" (Utzl 89). kaip socialinį-etinį tikslą. Paskui. Jeigu jo elgesio motyvai būtų socialiniai-etiniai.25-37) pasakojama apie samarietį. Visuotinės gerovės (bonum commune) sąvoką pirmasis apibrėžė ARISTOTELIS. individualioje etikoje visuomet kalbama apie konkretaus asmens (artimo žmogaus arba mano paties) individualų tikslą. 6. užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno. tai jis būtų nuvykęs į Jeruzalę ir padaręs viską. kurį buvo sumušę plėšikai. apie kažką. galima apibrėžti kaip daugelio žmonių asmeninę gerovę. kad ateityje keliautojai jaustųsi saugūs kelyje tarp Jeruzalės ir Jericho. socializmas ir krikščioniškoji socialinė teorija. Apie individualią etiką kalbama tada.nuo šeimos iki valstybės. Vadinasi. vienas su kitu bendradarbiaudami. Visuomeninio bendradarbiavimo tikslu jis laikė tai. kad plėšikai būtų sučiupti. kai mane motyvuoja kažkas. užkėlęs ant savo gyvulio. Vadinasi. kas visiems visuomenės nariams leidžia gerai gyventi ir gerai elgtis (eu zen kai eu prattein). kuris pats savaime yra pareiga. Vadinasi.

bet pavaldi įstatymams. kad valstybei visus jos įgaliojimus laisvi žmonės (tauta) perleido pagal sutartį. bet tik tuos. LOCKE'O.: Pagrindinės socialinės etikos pozicijos Liberalizmas pradeda nuo to. MILLO teorijose.3.1. kad žmogus yra ankstesnis už valstybę. Šioje būklėje žmogus buvęs pats sau ponas.1. Tauta yra valstybės suverenas (tautos suverenitetas^). Vis dėlto vargu ar įmanoma tuos dalykus vienareikšmiškai tapatinti.1 Liberalizmas Jo šaknys -J. Bet tai reiškia. sudarydami laisvą sutartį (sutarties teorija). Kiekviena jų iškėlė tam tikrus socialinius-etinius tikslus. 6. kurie šiandienos demokratinėse valstybėse yra virtę bendru turtu. Vadinasi.4. Todėl valstybė visų savo įgaliojimų atžvilgiu yra atsakinga tautai. Toliau vystydamasis. Tad liberalizmas reikalauja kontroliuoti valstybės valdžią.1. Todėl jis plėtoja žmogaus iki valstybinės prigimtinės būklės teoriją.Daugelio valstybių politinių/>ara/w pavadinimai siejasi su šiomis trimis pozicijomis. Visos trys pozicijos ilgą laiką veikė viena kitą. Istoriniu požiūriu liberalizmas atsirado kaip reakcija į Naujųjų laikų absoliutizmą. tam ji turi būti padalyta. įkūrę valstybę. valstybė pirmiausia yra teisinė valstybė.2.2) ir netrukdomai disponavęs savo nuosavybe. neturėdami teisinės santvarkos. Liberalizmas yra giminingas britų enipirizmui (4. kadangi. A. kurie būtini. žmonės nuolat kėlė grėsmę vieni kitiems. ST. Tačiau išlaikyti šios būklės buvę neįmanoma. Dar valstybė turi uždavinį gintis nuo išorės priešų (armija) ir 283 . Vyriausybės valdžia (egzekutyva) turi priklausyti nuo įstatymų ir būti atsakinga įstatymų leidžiamajai valdžiai. Todėl laisvi žmonės.2). stiprių impulsų jis patyrė iš KANTO.3.6. Teismo valdžia (justicija) yra nepriklausoma. D. SMITHO. Teisės uždavinys yra apriboti vieno asmens laisvę kitų asmenų laisvės atžvilgiu ir ją saugoti. Tad aktualų visuomeninį ir politinį gyvenimą pajėgsime suprasti tik išnagrinėję šių trijų pozicijų pirminę filosofinę prasmę. Drauge žmonės perleidžia valstybei neribotus įgaliojimus. Įstatymų leidžiamosios valdžios (legistatyvos) pagrindas turi būti politinė demokratija (parlamentas!). kad valstybė veiksmingai pašalintų grėsmę. 41 pieš. RIČARDO ir J. Jis turėjęs neribotą išorinę laisvę (6. būdingą prigimtinei būklei.

visa tai vyksta panašiai kaip miške. sąžinės. o už nedorą elgesį . ūkį. optimali būklė atsiranda visiškai automatiškai ir mechaniškai. Jeigu yra daug pelėdų. nuo valstybės pasikėsinimo gindamas vadinamąsias laisvės teises kaip iki valstybines žmogaus teises. kurie jai neturėtų rūpėti.ūkį. kultūrą). kad. Jeigu ji leistų dalykams vykti savaime. Asmens ir nuosavybės laisvę liberalizmas suvokė kaip absoliučią iki valstybinę žmogaus teisę. Negerovė kyla iš to. kadangi pelėdos ėda peles. spaudos leidiniai ir kt. Visas laisves. Žmonėms malonu justi palankumą ir simpatiją. SMITH). Sumažėjus pelių. BENTHAM). Neretai būdavo argumentuojama ir teologiškai: Dievas sukorė žmogų tokį. meno kūriniai. kad viskas būtų gerai. Vadinasi. jeigu tik kiekvienas asmuo. tai automatiškai susidaro optimali būklė. kuris labiausiai atitiktu. nuosavybės. Ūkyje laisvoji rinka tarsi "nematoma ranka" viską tvarko savaime. konkurencijos mechanizmai sukuria ir optimalią kultūros būklę. susivienijimus. kad valstybė kišasi į procesus. tai netrukus sumažės pelių. vadovaujasi malonumo-nemalonumo motyvacija. kurioje kiekvienas gali daryti.panieka ir pasibjaurėjimu. didžiausios laimės didžiausias kiekis (J. Ji savaime optimaliai reguliuoja visą ūkį. ką laisvi individai laisvės teisių rėmuose vieni su kitais bendrai organizuoja ir veikia. visoms visuomenės sritims galioja toks principas. Pasiūla ir paklausa kuria rinką. pelėdos neranda pakankamai maisto ir ima nykti. kurią liberalizmas laiko itin svarbia . prasimuš savaime. visuomenės interesą" (A. neaprėptas šių valstybės įgaliojimų.laisvas). tuo tarpa valstybė tenkinasi griežtai ribotais įgaliojimais. Kodėl? Kaip pavyzdį paimsime tą visuomeninę sritį. kuriose asmenys patys tvarkosi (į šeimas. Šios laisvės teisės visuomet yra Išorinės laisvės erdvė. Valstybei nevalia kištis į tas civilinės visuomenės gyvenimo sritis.formuoti santykius su kitomis valstybėmis (užsienio politika). Su ja iš principo yra susijusi teisė parduoti savo paties darbo jėgą. laikui bėgant. "Vadinasi. Netgi etiką valdo rinka: už padorų elgesį atlyginama palankumu bei simpatija. leisti dalykams vykti savaime (laissez faire). Vadinasi. visiškai automatiškai nusistovės visuotinio dorumo būklė. todėl. Prisiminkime asmens. Dėl to padidėja pelių skaičius. iŠ principo pasilaiko patys žmonės. atlyginimų ir kainų ir pan. visiškai nesikišant įstatymui. ką nori. liber . Liberalizmo teoretikų požiūriu. ką jis nori. kaip ir visoje gamtoje. taip atsitinka ir ūkyje: "nusistovi" pusiausvyra tarp pasiūlos ir paklausos. Kaip tokie optimalūs santykiai "nusistovi" gamtoje. Liberalizmas daug nusipelnė. Geriausios teorijos. tai konkurencijos mechanizmai pasirūpintų. laisva valia sudarant 284 . kariame yra pelėdų ir pelių. spaudos ir kt. Bet iš kur tada atsiranda visuotinė gerovė? Klasikinis liberalizmas teigia: Jeigu kiekvienas asmuo laisvės teisių garantuojamoje erdvėje daro tai. patys asmeniniai interesai ir aistros skatina žmones paskirstyti visuomenės kapitalą tarp įvairių verslų tokiu santykiu. niekieno iš išorės neverčiamas. pažiūrų. mokymo. laisves. Todėl liberali teisinė valstybė yra koegzistuojančių laisvių koordinačių sistema (lot. Civilinei visuomenei priklauso visa. Su visu tuo yra susijęs griežtas civilinės visuomenės atskyrimas nuo valstybės.

kaip masiškai nusigyvena ankstyvojo kapitalizmo pramoninis proletariatas. skelbdamas atviros visuomenės teoriją. Tokios vertybės yra laisvės teisės.2. Antai spaudos laisvės sąlygomis rinka tapo bulvarinės. kuris visiškai automatiškai verčia daryti optimalius sprendimus. Tai reiškia. irgi pasilieka liberalizmo tradicijoje. Todėl kalbama apie valstybės politines tvarkomąsias priemones. Tuo remiasi kapitalizmas. koreguoti socialiniu bei. o Kritinis racionalizmas (2.). laisvas arba socialinis rinkos ūkis. bet ir kultūrinis liberalizmas tik iš dalies pateisino liberalizmo teoretikų optimizmą. -Nemažiau svarbūs yra liberalinė. kurių svarbos neįmanoma nepastebėti. jei yra sutvarkytas konfliktų sprendimo mechanizmas (primenantis klasikinio liberalizmo rinkos mechanizmą).E: "panaktinių valstybė"). 285 . kad rinkos ūkis galėtų optimaliai realizuoti visuotinę gerovę. ūkiniu-politiniu požiūriu. KANTAS į liberalizmo tradiciją įnešė mintį. kuriomis vadovaujantis optimali būklė bei socialinis teisingumas susikuria automatiškai. o Daugelis konflikto teorijos atstovų mano. jog tara. kaip žmogus žeminamas totalitarinėse (komunistinėse ir fašistinėse) valstybėse. reguliuoti. Klasikinis liberalizmas mūsų platumose yra retokas. atvira visuomenė. kurios ir turi sukurti rinką atitinkančią visuotinę gerovę. jog teisinėje valstybėje kylantys konfliktai (ypač partijų ir koalicijų) yra vaisingi. LASSALL. į kurį valstybe neturėjo teisės kištis (F. Ne tik ūkinis. kurias jis iškėlė. Sis savaiminis procesas buvo laikomas laisvo ūkio dalyku. šiuolaikinė teisinė valstybė ir rinkos ūkio mechanizmų reikšmės iškėlimas. sutvarkytas konfliktų sprendimo mechanizmas ir kt. matant. kad vidinei (moralės požiūriu reikšmingai) laisvei yra būtina teisiškai užtikrinta erdvė ir kad galiausiai tik pats žmogus gali save emancipuoti. politinė demokratija. taip pat pornografinės spaudos masinių tiražų priežastimi. Juk galų gale egzistuoja metodinės taisyklės (laissez faire. bet apie socialini rinkos ūkį.darbo sutartį. dar ir šiandien turi didžiulę reikšmę. Liberalizmo palikimą šiandien išlaiko tokios pozicijos: o Neoliberalizmas: Jis kalba nebe apie neribotai laisvą rinkos ūkį.4). jog nebūtina klausti apie žmogaus esmę ar laužyti galvą dėl visuotinės gerovės turinio. Visiems liberalizmo teorijos variantams būdingas įsitikinimas. valstybė jį būtinai turi tvarkyti. s^nsacinės. tad liberali valstybė bejėgiškai ir pasyviai žiūrėjo. Tačiau kai kurios vertybės. Rinkos ūkio požiūriu darbo jėgos kainą (atlyginimą) savaime nustato pasiūla ir paklausa darbo rinkoje.

Vadinasi. klasinis antagonizmas vis aštrėja. kaip LENINAS mėgino realizuoti šias idėjas per Spalio revoliuciją (1917) ir kas iš to išėjo.2. politine demokratiją ir laisvės teises. matyt. Tegul istorikai papasakoja. Jo veikla (kaip ir krikščioniškųjų socialinių judėjimų) buvo nureipta į tai. Kadangi mums jau ne kartą teko kalbėti apie marksizmą (plg. Bet kadangi žmogų kaip rūšį determinuoja materialinės gamybos sąlygos.6. Šiuo požiūriu kapitalistas darbininką išnaudoja. kita vertus. 1. žmogaus rūšies laisvė ir susvetimėjimo pašalinimas sutaps. Apibendrinkime: žmogaus problemą pastebime. Nors į K. Čia itin svarbu yra tai. negu už jį gauna darbininkas. Joms visoms yra bendros dvi pagrindinės tendencijos: • o Socialinis teisingumas yra lygybė. nelygybė yra neteisingumas. Bet. Kapitalas atsiranda kapitalistui vagiant iš samdomojo darbininko pridedamąją vertę. bet.5. tai. Tad žmogų determinuoja kažkas antindividualaus.1-3. šiuolaikiniame gamybos procese proletariatas vystydamasis virsta pažangia klase.5. kuri disponavimą daiktais paverčia disponavimu žmonėmis. ką jau • išnagrinėjome. kuri sušvelnino klasinį antagonizmą ir pavertė jį socialine partneryste (kurią 286 . analizuodami žmogaus darbą (gamybos procesą). Kapitalizme klasinis antagonizmas įgyja aštriausią formą. Šio darbo pobodį determinuoja gamybiniu jėgų it gamybinių santykiu būklė.4. paverčia jį preke ir jį proletarizuoja. kad pagrindinės socialinės teisės būtų garantuotos taip pat. o proletarinė revoliucija sukuria materialinį gėrį įkūnijančias beklasės gamybos sąlygas. kad klasinis antagonizmas nesustiprėjo ir masės nenuskurdo. pabaigoje.4. tai ir žmogus kaip rūšis po revoliucijos taps geras. Galiausiai. socializuoja gamybos priemones ir sukuria beklasę visuomenę. valdant STALINUI.4. yra žinomi dalykai. MARXĄ ir F. Vystantis gamybiniams santykiams.4. t. darbas yra vertas daugiau. Veikiau profsąjungoms ir socialinėms grupėms pavyko realizuoti tokią socialine politiką.4. Jis pasirinko liberalinę. valdančioji klasė engia. eksproprijuoja eksproprijatorius.y.1. Tikroji žmogaus substancija yra rūšis. proletariatas susprogdina kapitalistinius gamybinius santykius.3). ir mes nė nemėginsime apibūdinti visų įvairialypio socializmo atmainų. išnaudoja ir verčia susvetimėti valdomąją. o Privati gamybos priemonių nuosavybė yra nelygybės prielaida. Komunizme beklasė lygybė. kaip prognozavo MARXAS. Vakarietiškas socializmas (ypač socialdemokratija) veikiau perėmė esmines liberalizmo idėjas.1JZ Socializmas Dvasios istorijos požiūriu socializmas yra labai sudėtingas fenomenas. Naujas žmogus naujoje visuomenėje reikš galutinę žmogiškumo realizaciją. kurios atsirado XVIII a. kilus revoliucijai. bet rūšiai atstovaujanti būtybė. Klasikinis antagonizmas kyla iš gamybos priemonių privačios nuosavybės. Jis įgyja revoliucinę sąmonę. Vakarietiškos pakraipos socialistams totalitarinė marksistinė-lenininė valstybė nėra pavyzdys. todėl ją reikia kokiu nors būdu socializuoti ( = paversti visuomenės nuosavybe). būtent visuomeninės gamybos materialinės sąlygos. ji yra svarbiausia. savo autentiškos tikrovės požiūriu jis yra ne individualus asmuo. ENGELSĄ orientuotas socializmas ir nėra vienintelė socializmo atmaina. kaip liberalinės laisvės teisės.

Socialinės demokratijos šalininkai kritikuoja etatistinį kelią dėl centralizmo tendencijos. eksproprijuoti eksproprijatorius. kai visuomenėje. profsąjungose. Analizė parodo.socialistai ginčija). tai ir problema kaip visuma išsprendžiama savaime. išnyksta klasių bei legitimacijos problema. Pagrindinė visuomenės analizės tendencija čia atrodo maždaug taip: Tarkime. kad vis daugiau klausimų darbdaviai spręstų kartu su darbininkais. kai beklasėje visuomenėje realizuojama visiška lygybė. Etatistinio kelio šalininkai atkreipia dėmesį į tai. kad turime reikalą su klasių bei legitimacijos (=valdžios įteisinimo) problema. Lygybė realizuojama tada. o Socialinė demokratija. ūkyje ir kultūroje privačias iniciatyvas pakeičia tam tikrų sričių korporacijos. Visose visuomeninėse srityse (versluose. mokyklose. ligoninėse. tam tikrų sričių korporacijos gali per savo centrinius aparatus realizuoti didesnę lygybę visuomenėje. Klasių sąlygojama nelygybė yra iš principo neteisinga.) demokratizavimas turi pašalinti nedemokratinį valdymą ir realizuoti didesnę lygybę.. partijose ir kt. įmonėse. Čia taip pat vyrauja įsitikinimas. realizuoti didesnę lygybę). Antai reikalaujama lygių starto sąlygų (galimybių lygybės). Lygybę reikia realizuoti demokratizuojant visas visuomenės sritis iš apačios. profsąjungos gali daryti vis didesnę įtaką ne tik ūkiui. Diskutuojama dėl dviejų kelių: o Etatistinis (socialinis-valstybinis) kelias. o tam tikromis aplinkybėmis net generuoti naują nelygybę. demokratizavus visuomenės gyvenimą. jog centro biurokratija gali pagimdyti naują prievartą ir priklausomybę (biurokratijos kritika). Demokratinis socializmas. kraštų ir bendruomenių (visuomeninimas) įtakai. Šis . kad tikrasis socialinis teisingumas pasiekiamas tiktai tada. Iš to išplaukia terapija: kadangi. jie nuogąstauja. Abu keliai tam tikra prasme vienas kitam prieštarauja. Liberalinės demokratijos principą reikia iš valstybės perkelti į visuomenę. Didėjant valstybės (komunalizacija). kad socialinį teisingumą reikėtų įgyvendinti remiantis keliomis (iš esmės formaliomis) metodinėmis taisyklėmis (pvz. žengdamas politinės demokratijos keliu. Nė vienas nuoseklus socialistas neabejoja. būdu realizuoti didesne lygybę. kad visų visuomenės sričių demokratizavimas iŠ apačios yra per menkai išmėgintas. bet ir kitoms visuomenės sritims ir tuo . ūkyje ir kultūroje. demokratizuoti visas visuomenės gyvenimo sritis. Drauge ypatinga reikšmė neretai teikiama profsąjungoms (sindikalistinis kelias). . centralizuoti uždavinius. tam tikroje visuomenės gyvenimo srityje iškyla problema. Išreikalaudamos. universitetuose. stengiasi palaipsniui įgyvendinti lygybę ir mažinti nelygybę. gali būti neveiksmingas.

kuris. Socialinės etikos raidą Bažnyčioje veikiau lėmė tas faktas. jog rinkos mechanizmai automatiškai pavers jį optimalia visuomenės būkle. vieni kitiems sudaro savirealizacijos galimybes. Todėl bažnyčios socialinė etika turi filosofinį pagrindą. koks yra visuotinės gerovės turinys. kad TOMAS AKVINIETIS perėmė ARISTOTELIO socialine etiką ir ją išvystė. jei visi žmonės. Dorovinio solidarumo uždavinio jis nepripažįsta. Tai specifiškai krikščioniška meilė (artimo meilė). Bet klausimas apie visuotinę gerovę verčia mus sugrįžti prie klausimo apie žmogų. Šios filosofinės tradicijos požiūriu žmogus yra asmuo (asmens. 6. O Bažnyčios socialinės etikos (labiau filosofinio pobūdžio) turinį. amžiams bėgant. Bet tai netiesa. jeigu žinomas tikslas. nes jis gali save realizuoti tik tuo atveju. buvo sutvirtintas. kaip reikia veikti.y. Žmogus yra visuomeniškas.principas). skatinantį Bažnyčią reikalauti angažuotis visuotinės gerovės ir socialinio teisingumo labui. Bendradarbiaujant niekuomet nėra siekiama visuomenės kaip tokios. Skiriasi tik metodinės taisyklės. bet visuomet asmens kaip savitikslio.13 Krikščioniškoji socialinė teorija Pažvelkime į krikščioniškąją socialinę teoriją. Liberalizmas remiasi individualistiniu laimės siekimu ir tikisi. kas šią asmeninę gerovę sudaro. Bažnyčia perėmė šią teorine tradiciją ir nuo didžiosios popiežiaus LEONO XIII socialinės enciklikos "Rerum novarum" (1891) ėmė ją viešai skelbti. jog socialinėje praktikoje protingai parinkti priemones tikslui galima tik tuo atveju. Todėl Bažnyčios socialinės etikos prielaida yra antropologija. reikia klausti.įsitikinimas yra bendras liberalizmui ir socializmui. O tikslas yra visuotinė gerovė. Pirmasis dalykas. įsikūnijusi dvasia. Tuo ji skiriasi nuo liberalizmo ir socializmo. Jei visuotinė gerovė turi garantuoti asmeninę kiekvieno visuomenės nario gerovę. Šiuo požiūriu jis nepripažįsta asmens principo. vadinasi. Socializmas linkęs traktuoti žmogų kaip rūšį ir mąstyti visuomenę kaip žmogaus tikslą. Sprendžiant iš apibūdinimo "krikščioniškoji". pajėgi laisvai save determinuoti ir. ji įsitikinusi. t. Todėl reikia klausti. kaip tikslas pats savaime. galutinio žmogaus savitiksliškumo. galima būtų manyti. kurios bet kokiu atveju turi padėti nustatyti visuotinę gerovę bei 288 . paremta sistemišku tradicinės filosofinės žmogaus problemos (5) įsisąmoninimu. Remiantis šiomis prielaidomis. Kaip ARISTOTELIS ir TOMAS. pasižyminti orumu. XIX amžiuje ši socialinė etika buvo pritaikyta socialinei ankstyvojo kapitalizmo visuomenės padėčiai įvertinti. Tuo krikščioniškoji socialinė teorija iš esmės skiriasi nuo liberalizmo bei socializmo. kad čia kalbama apie specifine teologijos bei tikėjimo teoriją. Taigi turime skirti du dalykus: O Pagrindinį motyvą. solidariai bendradarbiaudami (solidarumo principas).4. krintantis j akis šioje socialinėje etikoje. Tik tada galima nustatyti. rūpinamasi atskleisti žmogiškumo konstantas. yra jos nepasitikėjimas metodinių taisyklių visagalybe.

kurioje nebūtų doroviškai įpareigojama. kadangi tai prieštarauja žmogaus orumui. 1931) taip: To. negalima atimti iš žmogaus ir atiduoti tvarkyti visuomenei. Moters ir vyro meilės bei ištikimybės antropologinė prasmė verčia pereiti prie santuokos (5. kiek neišvengiamai būtina. šeima (5. kiek besąlygiškai būtina. Tai reiškia: decentralizuoti tiek.. ji privalo remti socialinio kūno narius. Čia lemiama yra aristotelinė protingumo sąvoka (6.2). be kita ko. krikščioniškoji socialinė teorija pabrėžia. panašiai bus nusižengta teisingumui.3. kiek įmanoma. natūraliu doroviniu ir visuomenę grindžiančiu vienetu. kiek įmanoma. kiek tarnauja visuotinei gerovei. Priešingai negu liberalizmas. Principo autorius yra ARISTOTELIS. o popiežius PLIUS XI jį suformulavo (Quadragesimo anno. bet niekuomet neturi jų sudaužyti arba ištirpinti savyje (n. Tokios konstantos išplaukia iš žmogaus būties prasmės plotmių ir įprasminimo būdų (6.6. Atskiram asmeniui ir kiekvienai mažesnei bendrijai būtina suteikti tiek asmeninės atsakomybės. Nepasitikėjimas abstrakčių metodinių taisyklių visagalybe kyla.—2217 289 . Motinystės ir tėvystės antropologinė (asmeninė) prasmė iš pat pradžių susieja vaiką su tėvais ir tuo pagrindžia pirmapradę (ankstyvesnę negu visuomenė ir valstybė) tėvų teisę auklėti. subsidium = parama]. Visuotinės gerovės organizavimą turi reguliuoti subsidiškumo principas. o didesnei bendrijai ir valstybei perduoti tik tiek atsakomybės. priklauso tik nuo visuomenės situacijos.3) čia laikoma žmogiškumo konstanta. Priešingai negu socializmas. centralizuoti tiek. 79). Spaudos laisvė neduoda teisės gaminti purvą ir šlamštą. pretenduos didesnė ir viršesnė bendrija. pvz. Tuo būdu. taigi ir visuotinei gerovei. Žmogiškumo konstantos konkrečią prasmę įgyja tik konkrečioje situacijoje. Kaip ir ARISTOTELIO. kad bet kokia išorinė laisvė (bet kokia laisvės teisių nustatyta veikios erdvė) yra subordinuota visuotinei gerovei. nuosavybės teisė (ypač gamybos priemonių nuosavybės) nėra absoliuti. jų konkretus pateisinimas ir tvarka priklauso nuo visuotinės gerovės. ką paskiras žmogus gali atlikti savo paties iniciatyva ir savo paties jėgomis.6.2.2). krikščioniškoji socialinė teorija pabrėžia. Kokių priemonių reikia visuotinei gerovei įgyvendinti. 19. Nėra tokios laisvės teisių nustatytos veiklos erdvės. Bet kokia visuomeninė veikla pagal savo esmę ir sąvoką yra subsidiška [lot. Ji reikšminga tik tiek. tai yra itin žalinga ir sudarko visą visuomeninę tvarką.5). Kiek galima decentralizuoti ir kiek būtina centralizuoti . kiekviena didesnė bendrija turi remti kiekvienos mažesnės bendrijos tiesioginę atsakomybę labiau. jeigu į tai. TOMO bei HĖGELIO etikose. negu imtis spręsti jos uždavinius.šitai priklauso nuo visuomeninės situacijos ir nuo visuotinės gerovės. Kur tik įmanoma. Iš to kyla reikalavimas kuo plačiau federalizuoti valstybę.socialinį teisingumą. Kad ir kokie vertingi bei svarbūs tam tikroms sritims būtų rinkos mechanizmai. iš situacijos lemiamos reikšmės. ką atlikti ir sėkmingai užbaigti gali mažesnės bei žemesnės visuomenės grupės. Ryškiausias pavyzdys yra šeima.

remdamasis prigimties bei auklėjimo sąlygotomis prielaidomis. suprantamas ne kaip klasių kova.y. tokių grupių. ir jas reikia šalinti. kai vienas žmogus valdo kitą žmogų ir iš to kyla susvetimėjimas ir išnaudojimas. egzistuoja disponuojamos nelygybės. Tačiau už mėginimus pašalinti nedisponuojamas nelygybes visuomet tenka mokėti žmogiškumu ir teisingumu. •Liberalizmas remiasi iki valstybine išorine individo laisve ir tikisi. Krikščioniškoji socialinė teorija teigia.. 290 .kad ne kiekviena nelygybė yra teisinga. O iš auklėjimo sąlygų (pvz. iš įvairių įgimtų polinkių. Jis turi garantuoti asmens sklaidą kiekvienam asmeniui jo paties mastu. Vadinasi. kuriais žmogus apsisprendžia. Žinoma. Visuotinė gerovė yra daugelio atskirų žmonių asmeninė gerovė... Žinoma. ypač remiant socialiai silpnus asmenis. Vadinasi. amžiaus. tai įvairių visuomenės sluoksnių ir grupių interesų egzistavimas taip pat nėra nusižengimas. Tačiau konkrečios asmens būties požiūriu visi žmonės yra nelygūs.4 skyriaus santrauka •Socialinėje etikoje kalbama apie tas pareigas. Kadangi ne kiekviena nelygybė pažeidžia teise. 6. kad absoliučiai tobulos visuomenės niekuomet nebus. kad visuotinės gerovės niekada neįgyvendinsi vien tik pritaikęs metodines taisykles. lyties ir kt. įvairios šeimyninės situacijos). bendradarbiaudamas kuriant visuotinę gerove. ir nuo politinių sprendimų pro tingumo. kurios galima siekti tik bendromis priemonėmis. kad teisinės valstybės pavidalą įgavę konkurencijos mechanizmai sukurs optimalią visuomenę. gerovė visada priklauso ir nuo nedisponuojamos moralinės-dorovinės žmogaus nuostatos. Ši nelygybė kyla O iš prigimties (pvz. jos nedisponuojamos ir nuo noro nepriklauso. sluoksnių ir pagal interesus susiskirsčiusių organizacijų tarpusavio santykis turi būti. •Socializmas traktuoja žmogų kaip rūšį ir tikisi. kurias turi atlikti žmogus. jog tobula visuomenė atsiras pašalinus nelygybę. skirtumų). iš skirtingų būdų. ir šiuo požiūriu egzistuoja bendras ir lygus žmogaus orumas. kylančios iš žmogaus esmės. Egzistuoja nelygybės. O iŠ laisvės. bet kaip socialinė partnerystė bendrai siekiant visuotinės gerovės. t. socialinis teisingumas privalo atsižvelgti j lygybę ir nelygybę. iš gabumų. iš sveikatos. Pirmiausia todėl. visi žmonės yra lygūs kaip žmonės.

Valstybės valdžia įtvirtina tokią sistemą. 6.1 Teisė ir etika Praktinėje filosofijoje moralumo. kad: o Teisės srityje turime reikalą su normomis. pajėgiantis teisinės sistemos pagalba veiksmingai realizuoti visuotinę gerovę viso pasaulio mastu ("pasaulinė valstybė").grasindama bausme.5 Teisės filosofija "Teisė yra konkretus santykis tarp žmonių. o Teisės pareigos susijusios su poelgių išoriškumu. reikalauja solidariai sudaryti visiems savirealizacijos sąlygas (solidarumo principas) ir pasisako už subsidišką visuomeninės veiklos pobūdį (subsidiškumo principas). Tam tikroje valstybėje galiojančią teisę mes vadiname pozityviąja teise. taip.5. reikalauja poelgių išorinio derėjimo su įstatymu (KANT: legalumo). Kol neegzistuoja visų pripažintas pasaulinis autoritetas. Prancūzijos.• Krikščioniškoji socialinė teorija traktuoja žmogų kaip savitikslį (asmens principas).y. kad ją būtų galima išreikalauti prievarta. kurių veiksmingumas galiausiai priklauso nuo atskirų valstybių. Vadinasi. Vadinasi. teisė įpareigoja ne kategoriškai (6. o Šios normos yra veiksmingos. bet. dorumo ir teisės plotmes reikia skirti. kad šią tvarką galima išreikalauti prievarta. (Utz2 31).4). Kita vertus. Japonijos teisė šia prasme yra pozityvioji teisė. atsirandantis daugeliui asmenų taikomos ir veiksmingos normos dėka". . Tai reiškia. pirmuoju atveju . Piliečiai jai turi būti įpareigoti dar ir veiksmingai. t. Austrijos. valstybės valdžia priklauso nuo teisinės sistemos ir yra jos apribota.6. Jei visų piliečių savirealizaciją turi garantuoti visuotinė gerovė. bent jau tuo atveju. Jai įgyvendinti reikalinga teisinė sistema. "tarptautinė teisė"). t. Valstybės uždavinys yra įgyvendinti visuotinę gerovę.y. kurių dėka tarp asmenų susidaro tam tikras teisinis santykis. antruoju .apie sąžinės pareigas. tai nepakanka. teisinės normos tvarko santykius tarp žmonių taip.1. tai šalia atskirų valstybių teisinių sistemų egzistuoja tik tarpvalstybinės teisinės sutartys ir teisiniai susitarimai ("tautų teisė". Teisė ir moralumas: Abiem atvejais kalbama apie pareigas. 6. kad ši visuotinė gerovė būtų dorovinė norma.5). Žmogaus visuomeniškumo galutinė forma yra valstybė (5. jei valstybė yra teisinė valstybė. visuotinė gerovė turi būti dar ir teisinė norma.apie teisės pareigas.

be kurių neįmanoma realizuoti visuotinės gerovės. kad ji nebedraustų beveik nieko. kas dora. yra klaidingos: viena iš jų norėtų viską.. Čia viskas priklauso nuo visuomenės situacijos. kad poelgis yra leistinas teisės požiūriu. jokiu būdu neišplaukia. reikalauti poelgių (išorinio) legalumo. abatų savo vienuoliams) negali įpareigoti sąžinės. Jeigu parlamentas priima mokesčių įstatymą. maryti fiksuotą teisiškai. Tik grasindamas bausme. kaip plačiai teisė tam tikroje visuomenėje daro pareiga žmogiškumą ir draudžia nežmogiškumą. Teismas iš esmės irgi turi spręsti ne apie kaltinamojo moralumą. tai. Juk nors dorovė ir teisė priklauso skirtingoms plotmėms. Visuomenėje egzistuoja teisę formuluojanti dorovės jėga ir lygiai taip pat dorą lavinanti teisės jėga. kad bet koks mėginimas priversti sąžinę iš išorės ("sąžinės prievarta") prieštarauja žmogiškumui. yra sunkus ir daug diskusijų sukeliantis klausimas. Tada ji pasidarytų nebefiksuojama. kad jie mokėtų mokesčius pagal šį įstatymą iš pareigos. tėvų vaikams. kas yra dora. mokytojo mokiniams. Nuostata bei valia turi atitikti moralinę pareigą.o Sąžinės pareigos susijusios su poelgių vidujumu. Kita norėtų teisę "dekriminalizuoti" taip. išplaukiančio iš geros valios nuostatos. Teisė imtų prieštarauti pati sau. kad teisė pagelbėtų šią situaciją protingai veikiant pagerinti. kad tuo pačiu jis yra leistinas dorovės požiūriu. jos vis dėlto yra tarpusavyje susijusios ir daro viena kitai poveikį.y. iš nuostatos arba netgi su malonumu. Vadinasi. jis gali priversti mokėti mokesčius pagal įstatymą.3) išplėtoti kaip žmogaus praktikos visumą (normų problema. jeigu ji panorėtų uždrausti viską. Tačiau tokia moralinė pareiga remiasi tik pačia sąžine. t. Kita vertus. tai jis negali įpareigoti žmonių sąžinės. grasindamas bausme. Jeigu nežinau esąs tokiu būdu įpareigotas. kas yra dorovinė norma. Dvi kraštutinės tendencijos. yra teisinės politikos protingumo dalykas. Joks pasaulio autoritetas pats savaime negali įpareigoti sąžinės. atrodo. kas yra nedora. Įstatymų leidėjui tradicija iškėlė uždavinį atsižvelgti į visuomenės situaciją taip. Jeigu sąžinė kažką nurodo kaip pareigą. tai tuo ji reikalauja poelgio. 6. Teisė ir dorovė: Teisinės sistemos uždaviniu negali būti laikomas siekimas teisiškai įtvirtinti viską. Kokiu mastu lai galima padaryti mūsų "pliuralistinėje" visuomenėje. abiem atvejais kalbama apie vieną ir tą patį žmogiškumą. bet apie jo poelgių legalumą. Juk teisinės normos turi būti tokios. jų moralumu. tai jie įpareigoja tik išoriškai. kad jų būtų įmanoma laikytis. Daugiausia. Klausimas. ką jis gali. jog valstybės įstatymai (arba kiti kokio nors autoriteto įpareigojimai. Tačiau dorovė reikalauja visas žmogiškumo prasmės plotmes ir visus įprasminimo būdus (6. kas nedora. Tai nereiškia. autoriteto reikalavimai mane moraliai įpareigoja tada ir tik tada. jeigu aš žinau esąs sąžinės įpareigotas jiems paklusti. ir įsakyti viską. pvz. 292 . Tuo tarpu teisėje teisinėmis normomis (įstatymais) reikia laikyti tik tas normas.3 pradžia). Žinoma. Legalumo ir moralumo skyrimas rodo. iš to. tik legalumo požiūriu.

3. Jeigu faktinė valdžia turi galimybę ką nors kuriam nors laikui veiksmingai įtvirtinti kaip pagrindinę normą. t. ar teisinės normos yra tik pozityvieji valstybės nuostatai (thesei = gr. kad pozityvioji teisė turi atitikti žmogiškumo reikalavimus. Tada klausimas dėl teisės pagrindo teisės filosofijoje skamba taip: ar pati pagrindinė norma yra pozityviosios teisės dalis. KELSENAS. 4. tampa teise.y. Neabejotina. Jis reikalauja teisės sistemos vidinio neprieštaringumo.2 Teisės pagrindimas Pagrįsti teisę reiškia išvesti konkrečias normas iš galutinės ir aukščiausios teisinės normos. ar pozityvioji teisė vis dėlto yra išvedama iš ne~pozityvios (iki-pozityvios = prepozityvios) pagrindinės teisės normos? Šis klausimas labai senas. pasibaigus Antrajam pasauliniam karui. moko.1. kas iš šios pagrindinės normos išplaukia. Teisinis pozityvizmas daug nusipelnė teisės logiškumo požiūriu tikslindamas teisės sistemą teisinėje valstybėje. į kurias turi orientuotis pozityvieji valstybės nuostatai. Jam neegzistuoja neteisingas įstatymas. teisinis pozityvizmas atmeta bet kokią prepozityvią pagrindinę normą. Vienintelis pagrindinės normos pagrindas tuomet tėra valstybės galia? kuri ją veiksmingai įtvirtina. pagrindinis teisinio pozityvizmo atstovas ir Austrijos federacinės konstitucijos kūrėjas. kad pozityvioji pagrindinė norma galiausiai gali būti bet kokia. Austras H. kurio dėka atsiranda pozityvioji teisė. Po šiurpios stalinizmo ir nacionalsocializmo patirties. valstybės valdžios visiškos priklausomybės nuo teisės. jeigu ji logiškai išplaukia iš pagrindinės normos. Remdamiesi H. kad neįmanoma visiškai užkirsti kelio vykdomosios valdžios savivalei. t. Toks atgalinis ryšys su prepozityviu žmogiškumu teisiniam pozityvizmui yra negalimas. kad neteisingas įstatymas (lex iniusta) apskritai nėra joks įstatymas. Už šios pozityviosios pagrindinės normos ribų nėra jokio teisės pagrindo.3.2. KELSENU. kad pozityviąją teisę reikia galiausiai išvesti iš bet kokios. Jau iki sokratikai sofistai ginčijosi dėl to. bet ir apie tai. kad be neprieštaringos. iš nustatymo). logiškos teisinės sistemos nėra jokios teisinės valstybės.y. mes ją vadiname pagrindine norma. jog pozityviosios teisinės sistemos neįmanoma pagrįsti prepozityviais "prigimtiniais" (physei) teisiniais principais.6. Tuo jis norėjo pasakyti Štai ką: kalbama ne tik apie tai.y.3.2). valstybės galios dėka nustatomos pagrindinės normos. iš gamtos) teisinės normos.2. 293 . 2. jog teisė "gamina save pačią". Kitaip sakant. pozityvioji pagrindinė norma (tam tikros valstybės konstitucija) nustato metodą. Visiškai sekdamas empiristine-pozityvistine tendencija (plg. Bet pagrindinė teisinio pozityvizmo problema yra tokia: jis turi pripažinti.2.6. tai visa. t. ar vis dėlto egzistuoja prigimtinės (physei=gr. Jeigu kokia nors norma yra įstatymas.2. tai šitai drauge yra teisė (lex iusta). jis mano. sustiprėjo tendencija grįsti teisę prepozityvia plotme.1. AUGUSTINAS manė. Net konkrečiausios teisinės prievolės turi būti griežtai logiškai išvedamos iš pozityviosios pagrindinės normos (konstitucijos).5.

kurią galima pasiekti tik socialiai bendradarbiaujant. ".. teisės prepozityvioji pagrindinė norma yra vienui viena: laisvė. vadinasi. bet kokiam žmogui vien dėl jo žmogiškumo priklausanti teisė" ir tuo pačiu apriorinis prigimtinės teisės principas (DMT A45). paklusti viešajai įstatymų prievartai"..1. Egzistuoja daugybė teisės pagrindimo prigimtinėmis teisėmis variantų.peržengiančia pozityviosios pagrindinės normos ribas. pirminė. tai ji visuomet reiškia ir tai.. Pagal KANTĄ. Vis dėlto jo argumentacija yra reikšminga.. neįmanoma nustatyti. Vadinasi. ir susivienyti. kuriomis vieno asmens savivalė gali būti sujungta su kito asmens savivale pagal visuotinį laisvės dėsnį" (A 33). TOMAS nepateikia Žmogaus teisių teorijos šiuolaikine prasme. visuotinė gerovė yra ir socialinės etikos.4. Su ja tiesiogiai susieta lygybė kaip nepriklausomybė. ji garantuoja tas žmogiškumo konstantas (6.. kurios yra asmens sklaidos sąlygos. 4.. prigimtinė teisė. Vadinasi. vadinasi.3) kyla pareiga "būtinai palikti prigimtinę būklę. kai kiti asmenys mane įpareigoja tiek. Tačiau visoms į prigimtines teises orientuotoms pozicijoms bendra yra tai. TOMO AKVINIEČIO prepozityvioji pozityviosios teisės pagrindinė norma yra visuotinė gerovė. Priklausomai nuo situacijos teisė turi atitikti šį prepozityvų matą. Jis pradeda nuo iki valstybinės prigimtinės būklės. Klausimą dėl žmogaus teisių turinio įmanoma išspręsti tik pripažįstant žmogiškumą ir visuotinę gerovę kaip prepozityvią pagrindinę normą. kurioje laisvė kaip "nepriklausomybė nuo kito asmens prievartinės savivalės" yra "vienintelė. kas yra žmogiškumo bei žmogaus teisių konstantos. kad visoms joms būdingas atgalinis ryšys su žmogiškumo prasme kaip prepozityviuoju teisės matu. teisė įgauna prasmę sudarydama sąlygas asmeniui moraliai ir doroviškai skleistis.įstatymo uždavinys yra kreipti į visuotinę gerovę.". yra valstybės pozityviosios teisės prielaida.1.3)..3).1). nelygu kokie prepozityviosios plotmės aspektai pabrėžiami. Čia pateiksime TOMO ir KANTO pozicijas. "pereiti į pilietinę būklę" (DMT A163). "kuri remiasi vien aprioriniais principais" (plg. Svarbiausia čia yra išorinė laisvė. Šiuo požiūriu teisė yra "visuma sąlygų. su kitais. Vadinasi. kalbant apie žmogaus teises. Kadangi prigimtinės būklės beteisiškumas padaro moralinę savirealizaciją praktiškai negalimą. Dauguma teisės filosofijos pozicijų nuo PLATONO iki HĖGELIO buvo orientuotos j prigimtines teises. kiek jie patys mano 294 . kaip suteikianti erdvės vidinei laisvei. Toks prepozityvus pagrindimas vadinamas taip pat teisiniu pozityviosios teisės pagrindimu prigimtinėmis teisėmis. Šiuo požiūriu teisei yra reikšmingos visos žmogaus būties prasmės plotmės ir visi įprasminimo būdai..1. KANTO teisės filosofijai poveikį darė LOCKE'O liberalinė prigimtinė teisė (6.1. Kadangi visuotinė gerovė reiškia kiekvieno visuomenės nario asmens sklaidą.4. ir teisės pagrindinė norma. "kiek ji gali egzistuoti kartu su bet kurio kito asmens laisve pagal visuotinį dėsnį". kas atitinka žmogaus esmę. Neatsakius į klausimą "Kas yra žmogus?". tai kategorinio imperatyvo požiūriu (6.

loginis apriori. kad ir kokį rangą jie turėtų. * o Anot HĖGELIO. Prigimtinė teisė ir pozityvioji teisė.. aukščiausioji teisė apskritai priklauso pasaulinei dvasiai ( = Dievo apvaizdai.. kas protinga. Bet to. Jos gali būti dorovinės normos. plg. tarp kurių (imant visumą ar atskiras pakopas) nustatytas toks santykis.. tai jos vidinė sandara panaši į pakopas. Artimiausias. kaip tik remiantis pozityviąja teise. nepažeidžiant žmogaus savybės "buri sau pačiam ponu" (A 45). pakopų teorija). Vadinasi. Paskutiniame Teisme Dievas įrodys prigimtinės teisės veiksmingumą. kad ji apima išreikalaujamumo prievarta sąvoką. 5. teisinis pozityvizmas neretai argumentuoja šitaip: Teisė apibrėžiama taip. Prieštaraudamas tokiems teisės pagrindimo variantams. bet veikiau ir pirmiausia jis yra dalykinis apriori. 908). kaip sistema. kuri galiausiai nesulaikomai įsitvirtina istorijoje kaip laisvės įsisąmoninimo pažanga. sudaro vieną ištisinį ir nuoseklų atitikimo ir sąlygotumo sąryšį: sistemą. kuri suskyla į nesuskaičiuojamus skyrius ir vis plačiau šakojasi. remdamasis sisteminiu prigimtinės teisės ir pozityviosios teisės vienumu. o R. Bet nei bendražmogiškai įgimtos laisvės (KANTAS).. Todėl amžinasis Dievo įstatymas yra absoliučiai veiksminga galutinė pagrindinė norma. bet jokiu būdu neturi teisinio pobūdžio. Vadinasi. įrodinėja: Kadangi teisė. Kadangi iš šios prepozityviosios pagrindinės normos gali būti išvesti tik formalūs aprioriniai teiginiai.5. kuri nepakenčia jokių svetimkūnių. tokios prigimtinių teisių normos nėra teisinės normos. tiesioginis. virsta tikrove. šio pozityviosios teisės ir prigimtinės teisės vienumo veiksmin- 295 . Dieve absoliutus protas ir absoliuti būtis sutampa. Šis vienumas nėra vien tiktai pažinimo teorijos sąlyga.. Veikiau visuotinė gerovė kaip norma verčia grįžti prie dorovinio sąžinės apriori. Sąžinės kategoriškumas metafiziškai pasireiškia kaip žmogaus istoriškas dalyvavimas (participatio) amžinajame įstatyme. yra tvarka. ontinė-ontologinė dalyko esmė. teisės galiojimo pagrindas yra prigimtis kaip būties tvarka. nei su žmogiškumu susietos visuotinės gerovės (TOMAS) kaip tokių negalima išreikalauti prievarta kitaip. Viešpataujant pasaulinei dvasiai. Anapus istorijos. tai kalbama apie KANTO teisinį formalizmą. MARCIC.y. atžvilgiu pasaulinė istorija vyksta kaip pasaulinis teismas.4). Pateiksime tris kontrargumentus: o TOMO visuotinė gerovė nėra absoliučiai galutinė prepozityvioji pagrindinė teisės norma. tokia yra ARISTOTELIO. Žmogiškumas galiausiai yra sąžinės reikalavimas. romėnų teisės klasikų ir AKVINIEČIO teorija (p. dieviškajame prote ir dieviškojoje valioje. Aukštesnioji sąlygoja žemesniąją ir atvirkščiai: žemesnioji reikalinga aukštesniajai (įstatymui veikti reikalingas teismo sprendimas ir įvykdymas). t. tai. kylantis iš Dievo.atžvilgiu gali būti tam įpareigoti". kas neprotinga. kad žemesnė pagal rangą pakopa subordinuota aukštesnei pagal rangą (pakopinė struktūra.

t.7. nežiūrint tariamo prievartinio tik valstybės jėga pagrįsto. o kitas buvo nužudytas. veiksmingai įpareigojamą teisės. HĖGELIS atkreipia dėmesį į tai.1132a). kuris tai. žmogaus būties būtiškąja tvarka. kad bausmės prasmė yra visuomenės apsauga ir nusikaltėlio pataisymas. bausmė yra tera- 296 . ir todėl įstatymo veiksmingumas reikalauja jį nubausti. Vadinasi. Si teorija grindžiama tuo. Prevencijos teorija (įspėjimo teorija) teigia. Vadinasi. ARISTOTELIS remiasi teisingumo.3. Kadangi būtinas visuotinei gerovei įgyvendinti normas teisė realizuoja veiksmingai.y. kurios jis nusipelnė. kaip lygybės. nelegalus poelgis nusipelno bausmės. Vadinasi. tai šita kančia ir anas darbas yra padalyti nelygiai. kad gali egzistuoti psichiškai nesveiki. darai pats sau" (DMT A 197). KANTAS šią mintį formuluoja taip: "Nepelnytą skriaudą. 6.2) prasme. kad žmogus yra asmuo ir.. Baudžiama ne už amoralų. ką daro. iš esmės yra netvirta. TOMAS. (Čia neabejojama. tad teisėjas bausmės dėka mėgina šią nelygybę kompensuoti. kurią tu darai kitam asmeniui tautoje. veiksnaus piliečio prieštaraujantis teisei. nedorą poelgį. remdamasis savo vidine laisve.53 Bausmė Šiandieninėje diskusijoje dėl bausmės prasmės teisinės santvarkos ribose į pirmą planą iškyla dvi sampratos. taip. Vienintelė galima teisinė nusikaltėlio reabilitacija yra bausmė. ši teorija traktuoja žmogų iš principo kaip veiksnų pilietį. neišlaiko kritikos ir neturi pagrindo. kad ji atitiktų nusikaltimo mastą. Kaltė ir bausmė turi viena kitą atitikti. kad laisvo. teisinga bausmė yra neteisybės kompensacija ir teisingumo atkūrimas atpildu. bet jie laikomi išimtimi). o kitas mušė. samprata: "Teisėjais mėgina kompensuoti neteisybę. Taigi pelnytos bausmės mastą reikia nustatyti taip. daro atsakingai. Baudžiant tuo pačiu įvykdomas teisingumas. Tai. Teisinga bausme kompensuotas nusikaltimas yra pašalinamas dvigubo neigimo (4. Juk jeigu vienas asmuo buvo sumuštas. Tai-atpildo teorija ir prevencijos teorija.gumas remiasi dalyko prigimtimi. kurią sudaro nelygybė.5. išreikalaujamumo. Atpildo teorijos šalininkai buvo ARISTOTELIS. bet už to poelgio nelegalų pobūdį. neveiksnūs žmonės.. tai iš to plaukia. KANTAS ir HĖGELIS. jis veiksniai elgiasi prieštaraudamas įstatymui. kad tik teisinga bausmė gali sutaikyti nusikaltėlį su teisingumu ir tuo pačiu su visuomene. kadangi tai prieštarauja žmogaus tvarkai. kad jas butų galima išreikalauti prievarta." (NE V. arba jeigu vienas asmuo nužudė. kas yra nežmogiška. sugeba atsakingai pats save determinuoti poelgiui. Pilietis žino įstatymą. Nelegalus poelgis (nusikaltimas) pažeidžia teisingumą. priešinga prigimčiai.

nei (atpildo teorijos požiūriu) baudžiamas. gąsdinimas] labui.. bet. tas negali rimtai žiūrėti į nusikaltimą kaip į žmogaus poelgį.. atsakingais. kad šiame kontekste visiškai netinka kalbėti apie kerštą. nuo šito jį saugo jo prigimtinė asmenybė. kad teisinė santvarka laikytų jos piliečius lygiais. veiksniais asmenimis? HĖGELIS. kaltės jausmas rodo ne tikrą kalte. o žmogaus praktika tėra vien elgsena. Teisinėje valstybėje nepriklausomo teismo skiriama pelnyta bausmė nėra kerštas. Žinoma.40). Bodamas pagrindiniu teisiniu teiginiu. nors teismo sprendimu jis gali visiškai netekti pilietinės asmenybės. Kerštas yra atpildas. be to. Prieš pradedant galvoti apie naudą. o ne valstybinės teisės plotmėje. o į kaltininką. Tačiau atpildo teorijos šalininkai mano. tai jis iš esmės negali būti nei kaltas. Jei tai yra tiesa. atkreipia dėmesį į tai. KANTAS rodo. Tačiau šis reikalavimas iškyla krikščioniškojo moralumo. kad kaltininkas. ar jis yra baustinas (DMT A197). gamtiškai priežastingai kylanti iš psichinių arba socialinių mechanizmų. vadinasi.kaip į Žmogų. ar paties nusikaltėlio [pataisymas!]. bet visuomet tik todėl. juk žmogaus niekuomet negalima naudoti vien tik kaip priemonės kito asmens ketinimams ir prilyginti jį daiktų teisės objektams. Jeigu žmogus ištirpsta gamtos priežastingumo mechanizme. teisė čia traktuojama tik kaip valdančiosios klasės viešpatavimo priemonė. Kas nelegalų poelgį laiko psichine liga arba visuomenės sąlygojamu susvetimėjimo rezultatu. jei kas tave užgautų per dešinį skruostą. šis reikalavimas sugriautų bet kokią 297 . pripažįstamas atsakingu.. už kurią atsakinga bloga visuomenė. kad aš negaliu traktuoti žmogaus kaip laisvo. veiksniu asmeniu. kraujo kerštas). Visi šie tikslai yra nepaprastai svarbūs žmogiškumo požiūriu. jam atlikus bausmę. Ši teorija neretai remiasi tokiu samprotavimu: kaltė yra psichiškai arba socialiai sąlygotas nenormalus elgesys. o ne nusikaltėlis. visuomenės apsauga. pakartotinis kaltininko grąžinimas į visuomenę. Rėmimasis krikščionybe taip pat neprieštarauja atpildo teorijai. KANTAS ryžtingai atmeta bausmės prevencijos teoriją: Teismas.. kad atpildo teorija jokiu būdu neatmeta tokių tikslų kaip. atsuk jam kitą" (Mt 5. veiksnaus asmens. o tik nenormalų elgesį.pija. kaltininko pataisymas. Toks samprotavimas remiasi prielaida. pvz. bausmės įvykdymo humanizavimas. Jį galima tik gydyti. Panašiai ir marksizmas mėgina mąstyti teisės pažeidimą kaip neišvengiamą klasinės visuomenės susvetimėjimo apraišką. iš esmės liga. Kalno pamokslas moko: "Nesipriešink piktam [žmogui]. pirmiau reikia nustatyti. teisingai atlyginant už kaltę. Šis tekstas visų pirma liudija. be to. teisingai jį baudžiant. Bausmės esmę sudaro veikiau teisingumo atkūrimas. jog šitie tikslai apskritai neturi nieko bendra su bausmės esme. kai tarpusavio santykį sudaro individai (pvz. ar pilietinės visuomenės [apsauga. Kyla toks klausimas: argi demokratinė teisinė valstybė iš esmės nesuponuoja to. kad jis nusikalto. todėl imperatyvą "Kaltė reikalauja bausmės!" turi pakeisti imperatyvas "Liga reikalauja gydymo!". subrendusiais. kurią bausmė gali duoti jam pačiam arba jo bendrapiliečiams. Tokia argumentacija peršama iš dviejų pusių: Empiristinė psichologija bei empiristinė etika mėgina neigti iš laisvės kylančią savideterminaciją ir aiškinti žmogaus elgesį vien empiriniais" motyvais. niekada negali skirti bausmės kaip priemonės kitam gėriui padidinti. turinti užkirsti kelią nenormaliam elgesiui ateityje. atsakingo.

kad teisinėje valstybėje viešpatautų teisingumas. Vadinasi. čia kalbama apie nuostatą. Bet niekada negaliu spręsti ' apie kito žmogaus poelgių moraline vertę. 6. o Dorovė: Čia kalbama apie dorovinį gėrį ir dorovinį blogį. darančiam man pikta. taip pat apie moralius ir amoralius poelgius. turint galvoje žmogaus praktikos santykį su Dievo sukurta išganymo tvarka. Tai neprieštarauja mano. Tai praktikos plotmės. galima teisiškai įpareigoti. kas yra teisė. Baigdami norėtume parodyti plotmes. arba apie legalius ir nelegalius poelgius. dažnai nedora ir kartais nelegali. Nuodėmė visada yra amorali. kas sudaro teisę. o Moralumas: Čia kalbame apie moralinį gėrį ir moralinį blogį. Jis veikiau sako štai ką: Mano kaip krikščionio pareiga yra asmeniškai atleisti ir priešui. o Religija: Čia kalbama apie meilę ir nuodėmę. kurias reikia viena nuo kitos skirti ir vieną su kita sieti. 298 . pareigai padėti.6 Apžvalga Žmogaus praktikos kontekste vartodami kasdienės kalbos žodžius "geras" ir "blogas". dažnai neįsisąmoniname šių žodžių daugiaprasmiškumo. Bet ne visa. Visa. taip pat apie dorus ir nedorus poelgius. Jos tikroji prasmė paaiškėja tik tikėjimo plotmėje. kaip valstybės piliečio-krikščionio. kas dora. sudarančias šį daugiaprasmiškumą. Teismas sprendžia apie poelgių legalumą. kuri determinuoja poelgį. Turima galvoje poelgių sutapimas arba nesutapimas su elgesio subjekto sąžine.valstybe. Turimas galvoje santykis tarp žmogaus praktikos ir teisinės santvarkos. kurias galima skaidyti etikoje. o Teisė: Čia kalbama apie tai. ir apie tai. Turimas galvoje santykis tarp elgesio būdų ir visuomeniškai reikšmingų dorovinių normų. turėtų būti ir dora. kas neteisė f a. galiu įvertinti kitų žmonių poelgius kaip dorus arba nedorus. Remdamasis tam tikra visuomenine dorove. Jokia krikščionių Bažnyčia nesuprato šio teiginio kaip teisės pagrindinio teiginio. bei atsisakyti asmeninio keršto.

DESCARTES'O. FEUERBACHAS (1804-1892) mėgina teologiją redukuoti į antropologiją. 993 b). 56). FICHTE. Jeigu remsimės kasdieniu buvimu-pasaulyje ir klausime apie jo sąlygas. o Filosofijos istorijoje/!/ar0//wsr mokymas apie Dievą užima svarbią vietą.1 Religijos kritika Šiandien veiksmingiausia Naujųjų laikų religijos kritika nukreipta daugiausia prieš tradicinį krikščionybę. Religiją (tikėjimą). Kilusi iš Švietimo. DUNSO ŠKOTO.1 Feuerbach L. Šiuos tris filosofinės Dievo problemos aspektus aptarsime atvirkščia tvarka. kodėl taip yra: "Iš tikrųjų. ARISTOTELIO. 7.4. turi apmąstyti religijos filosofija. ARISTOTELIS aiškina. ji stengiasi tikėjimo reikalavimus redukuoti į kitus reikalavimus ir demaskuoti religiją kaip klaidingų sąmonę. kad religija (1. II. TOMO. 7. paverčia ją anapusiniu objektu ir šiam 29-0- . kaip šikšnosparnis slėpta akis nuo dienos šviesos.2) sąlygoj a žmonių motyvaciją. Jo požiūriu.1. o Prieš religiją ir filosofinį mokymą apie Dievą įvairiuose filosofiniuose istoriniuose kontekstuose yra nukreipta religijos kritika. SCHELLINGO ir HĖGELIO filosofinio lygio. kas pagal savo prigimtį akivaizdžiausia" (Met. Dievo problema iškyla trijuose filosofijos kontekstuose: o Filosofijai svarbu. tai absoliuti sąlyga mūsų akiratyje pasirodys paskutinė. PROKLO. AUGUSTINO.-kaip žmonių praktikos sritį ir jos įprasminimo siekimą. LEIBNIZO. taip protas mūsų sieloje nuo to. PLOTINO. Nepriklausomai nuo konkrečios religijos egzistuoja filosofinė Dievo problema. l. "Absoliuti žmogaus esmė. ją filosofija nagrinėja nuo pat atsiradimo. todėl beveik niekada nepasiekdavo PLATONO. kurias nagrinėja būties filosofija (ontologines sąlygas) ir savimonės filosofija (transcendentalines sąlygas). jo Dievas yra jo paties esmė" (Krikščionybės esmė.7 DIEVAS Dievo problema yra paskutinė didžioji filosofijos tema. Žmogus istorijoje savo tikrąją esmę projektuoja ui savęs. KANTO. Religijos kritika retai tiesiogiai polemizuodavo su Dievo filosofija. Dievas faktiškai yra paties žmogaus esmė.

ii • Aurelius Augustinas. Žymiausias krikščioniškojo neoplatonizmo atstovas. Bažnyčios tėvas. Šventasis. Padarė didelę įtaką Viduramžių bei Reformacijos mąstymui. 300 . Tagastėje (Numidija). mirė 430 m. būdamas Hipponos vyskupu. gimė 354 m.

įsivaizduoti.tai žmonijos vaikiškoji esmė. taigi žmogus. susvetimėjusių gamybos santykių atspindys. Kartu religija nėra sąmoninga fantastinė projekcija. save kaip žmogų lyg kažką atskirą nuo savęs.objektui suteikia visas tobulybes. Žmogus turi tapti kitiems žmonėms Dievu (homo homini Deus). Užuot Dievui tapus žmogumi. jausti. nes žmogaus esmė neturi tikros tikrovės". yra negatyvių. yra susidvejinimo būsena. Todėl jis nesupranta "revoliucinės". o paskui padaro save tos suobjektintos. FEUERBACHAS nori šį procesą pasukti priešinga kryptimi. iš tikrųjų skirtingus nuo mintinių objektų. kaip vien tik žmogišką būtybę (345). kad žmogus negali mąstyti.ir tai yra religijos paslaptis . o vaikas mato savo esmę. Vadinasi. Išnaudojimas klasinėje visuomenėje verčia žmones kaip rūšies būtybes tikrą tikrovę projektuoti į fantastinį anapusį pasaulį.1). kurių pats ilgisi. jis mąsto save kaip objektą. kaip kitos būtybės objektą (82-83). kad Dievo suvokimas yra ne kas kita. kaip tas vaikas. bet pačią žmogaus veiklą jis ima ne kaip daiktinę veiklą.1. nes šiame susvetimėjusiame pasaulyje jis randa tik varganą tikrovės regimybę. norėti.2 Mara Jis remiasi FEUERBACHU. "praktinės kritinės" veiklos reikšmės. tartum čia būtų ne jis. (l tezė apie FEUERBACHĄ // MARX (3) 463) Pačiam MARXUI religija. Žmogus . Religija . vertelgiška pasireiškimo forma. tikėti. paverstos subjektu arba asmenybe esmės objektu.4. Tuo tarpu FEUERBACHAS pirmiausia turėjo omenyje meilę tarp dviejų individualių asmenų ir mažai domėjosi materialiniais-ekonominiais procesais. Pastaroji būtinai ir neišven- . Krikščioniškoji Trejybės dogma tėra žmogiškosios meilės tarp Aš ir Tu projekcija. kaip rūšinių būtybių^ aspektą istorinio materializmo požiūriu (plg. o kitas žmogus (64). Religija yra "žmogaus esmės fantastinė tikrovė. Todėl neišvengiamas istorijos posūkio taškas yra šis mūsų atviras pareiškimas ii pripažinimas. Todėl "Krikščionybės esmėje" [FEUERBACHO svarbiausias veikalas] jis tik teorinį elgesį nagrinėja kaip tikrą žmogaus elgesį. kad žmogus gali ir turi pakilti virš savo individualybės arba asmenybės ribų. kaip materialinės-ekonominės bazės ideologinis antstatas. 1. tradicinė religija. Todėl MARXAS jį kritikavo: FEUERBACHAS nori tyrinėti juslinius objektus. o praktika imama ir fiksuojama tik jos nešvaria. bet nevirs dėsnių. žmogaus susvetimėjimas sau pačiam. tačiau išryškina žmonių. geisti. nevirs savo rūšies esmės predikatų. Sudvejinančios religinės projekcijos epocha Žmonijos istorijoje yra vaikystės epocha. kaip rūšies suvokimas.iš pradžių suobjektina savo esmę. mylėti ir gerbti kaip absoliučios.4. 7. anot FEUERBACHO. žmogus turi tapti Dievu. bet kaip objekto objektą. irgi suobjektina save taip. dieviškos esybės jokios kitos būtybės.

kai po revoliucijos įsitvirtins* beklasė visuomenė. skelbdamas mirtį. Kas yra žmonėms beždžionė? Išjuoka arba skaudi gėda. jis mano. o ne individo prasmė. Religija yra liaudies opijus. kaip istorijoje vadinamasis "tikras" pasaulis. žmogus buvo silpnas ir menkas. Panašiai kaip FEUERBACHAS.. Atrodo. tuo tarpu save pačią ..tai engiamos būtybės atodūsis. kurios Šventa aureolė yra religija (.silpna ir niekinga. Tačiau MARXAS nesiekė religijos panaikinti per prievartą. kritikuoti religiją reiškia pradėti kritikuoti tą ašarų pakalnę. Jis buvo įsitikinęs. kol jis nepradeda suktis apie save patį.politikos kritika.. Jis atmeta senąją. Žmogaus būties prasmė yra žmonių rūšies.giamai kyla iš materialinių santykių. kas stipru ir didinga. toks būdamas. Religija . jis mirtingas. kad žmonija visa. (MARX (3). kad ji išnyks pati. Kartu išnyksta ir mirties problema. Tokio žmogaus sąmonė yra "rūšies sąmonė". kad galėtų gyventi antžmogis. su Dievu susijusią etiką ir vykdo tik savo valią: valią galiai. teologijos kritika . kurį filosofija ir teologija priešpriešino Dievui. Religinis skurdumas kartu yra tikrojo skurdo išraiška u protestas prieš tikrąjį skurdą. 7. virto netikru. religijos kritika . NlETZSCHE nori užbaigti šį vystymąsi. Ir toks pat turėtų atrodyti žmogus prieš antžmogį: išjuoka arba skaudi gėda. Šia valia antžmogis nugali (jau buvusius) žmones."visuomeninė dvasia". Jis stengiasi parodyti. (Ten pat). Reikalavimas išsižadėti iliuzijų apie savo padėtį yra reikalavimas išsižadėti tokios padėties. kad mirtis yra žiauri rūšies pergalė prieš tam tikrą individą ir prieštarauja rūšies vienybei. Jūsų valia lai sako: te antžmogis būna žemės prasmė! (Šitaip kalbėjo Zaratustra). Religija tėra iliuzinė saulė. Vadinasi. o ne pats savyje.teisės kritika. Dievas turi mirti. Prieš Dievui mirštant. ji yra bedvasės santvarkos dvasia... (MARX (1) 32). Transcendentaline ir etinė problematika išnyksta žmogaus kaip rūšies būtybės materialinėje-ekonominėje bazėje. bet tam tikras individas tėra tam tikra rūšies būtybė ir.). Dievo kūrinio vietą užima gamybos produktas. 393). kuriai reikalingos iliuzijos. kuriuose žmogus negali būti žmogumi iš tikrųjų. niekingas pasaulis. kuri sukasi apie žmogų tol. pateisina pats save.13 Nietzsche NIETZSCHE (1844-1900) taip pat nori pereiti nuo teologijos j antropologiją. iki šiol priskyrė anapusiniam Dievui ir pavertė šį antžmogiu. Jis ieškojo pateisinimo kažkur kitur. Klausykit. Tuo būdu dangaus kritika pavirsta žemės kritika. Naujasis žmogus. Panaikinti religiją kaip iliuzinę liaudies laime reikalauja jos tikroji laimė. o dvasia . 302 . Dieviškojo absoliuto vietą užima rūšies būtybės materialinis-ekonominis procesas. beširdžio pasaulio širdis. antžmogis. aš mokau jus antžmogio mokslo! Antžmogis yra žemės prasmė.

remiantis vieninteliu konkrečiu dalyku . Dievo vaizdinys yra vaiko-tėvo ryšio atspindys. visagalis. Nuo tada. Remdamasis šiomis prielaidomis.. (Pastarąją NlETZSCHE idėją nacionalsocialistai klaidingai interpretavo kaip rasistinę). Už Dievo galiausiai slepiasi tėvo figūra. 7. kaip FEUER BACHO. Jo religijos kritika paplito toli už psichoanalizės ribų. aukštesnieji žmonės. kuriuose pasitaiko "beprasmiai žodžiai". teisingas Dievas ir geroji gamta pasirodo mums kaip didinga tėvo ir motinos sublimacija. Psichoanalizė moko mus apie glaudų ryšį tarp tėvo komplekso ir tikėjimo Dievu. jus prisikėlėte.kad gyventų antžmogis. dar daugiau . kad asmeninis Dievas psichologiniu požiūriu yra ne kas kita. Tai visiškai atitinka psichoanalizės teiginį. kiek jį dabar mes galime suprasti.mūsų santykiu su tėvu (IX. visus sakinius. bent jau tiek.5 Carnap Jau buvo parodyta.3.1). apibrėžė kaip beprasmius. dorovės. o. kuriuose pasitaiko žodis "Dievas". šis Dievas buvo didžiausias pavojus. kaip išaukštintas tėvas. visuomenės ir meno pradžia. jis laiko sakinius.valdovas!.kaip ankstyvosios vaikystės vaizdinių apie juos atnaujinimas ir pakartotinis įtvirtinimas. antžmogis įkūnija tobulos žmonijos elitinį-aristokratinį idealą. mano broliai? Jūs išsigandote: ar jūsų širdys svaigsta? Čia jums atsivėrė bedugnė? Čia jūs išvydote pragaro pabaisas? Pirmyn! Pirmyn! Jūs . FREUDAS (1856--1939) buvo psichoanalizės pradininkas. nusakydamas empiristinį prasmės kriterijų. MARKO ir NIETZSCHE religijos kritikoje. Ar suprantate šiuos žodžius.kylantis šio ryšio pagrindu super-ego arba egoidealas. CARNAPAS (2. Tuo būdu čia kalbama apie tokį pat žmogaus susidvejinimą.2.195). Tik dabar ateina didysis vidudienis. Bet dabar miršta šis Dievas! Jums. Beprasmiai žodžiai yra tokie. 188). kai jis atgulė į kapą.4 Freud S. kad minėtasis kompleksas sudaro visų neurozių branduolį.Kitaip negu MARXO beklasės visuomenės modelis. tiksliau . kuriems negalima rasti empirinių atitikmenų. kaip R. (VIII. tokiais pat beprasmiais. kad tautų dvasinio gyvenimo problema gali būti išspręsta.1. (Šitaip kalbėjo Zaratustra).aukštesnieji žmonės! Tik dabar iškyla žmogaus ateities didybė! Dievas miršta: dabar jūs norite . 7. kaip saki- 303 . Žemiau pateikiamas tekstas apibendrina šį aspektą: Dabar aš galiu pateikti mūsų (perdėm trumpo) tyrinėjimo išvadą: Edipo komplekse sutampa religijos. Didelė staigmena man yra tai.1. Ji parodo. tik dabar gimsta aukštesnysis žmogus .

Neopozityvizmas suabsoliutina tam tikrą mokslo idealą ir supranta jį kaip žmogaus proto ir nepriklausomybės mastelį. Būtent . Šis subjektas yra mąstomas kaip žvelgianti būtis. stebintis empirinį pasaulį. pavyzdžiui. kurio atžvilgiu aš tampu objektu. kad šiandien jau neįmanoma "pripažinti jokio dangiško ar 304 . griaustinio faktas yra būtinas ir pakankamas įrodyti. Dievo sąvoka sukuriama todėl. išreiškia empiriškai nepatikrinamus teiginius. sąvoka apskritai nėra racionali sąvoka. kad jis ką nors žymi. M. Tačiau kol sakiniai. Tik atsisakęs Dievo. AYERIO tekstas: Jeigu man kas nors sako. Vis dėlto didžiosiose religijose. Toks asmuo laikomas pranašesniu už empirinį pasaulį ir todėl esančiu už jo.2) teigia. Analogiškas yra žodžio "Dievas" vartojimas tais atvejais.kitas yra tas. tol mes negalime sakyti. SOLLE supranta religijos kritiką kaip "teologiją po Dievo mirties".nius su žodžiu "liamziškas". J. plg. Tačiau būtis-sau-ir-savyje yra vidujai prieštaringa. kad aš apibendrinu ir formalizuoju kitų žmonių žvilgsnius.1. jog Jahvė rūstauja. drauge laikydamas religijos kalbą neracionalia ir primityvia. kad. tai iš to aš galiu spręsti. "Būti žmogumi reiškia norėti tapti Dievu". kuriuose jis pasitaiko. SOLLE mano. MERLEAU-PONTY ir A. HARTMANN. SARTRE'AS(1905-1980. Dar jam suteikiami antempiriniai atributai. nors jos tam tikru mastu gali remtis žmonių baime dėl jiems nepakankamai suprantamų gamtos įvykių. ir toks žmogaus projektas pasmerktas nesėkmei. P. kai jis susijęs su transcendentiniu objektu. tada laisvei nebūtų kur reikštis.1. vartojamą taip. aš droviuosi būti objektu kito subjekto žvilgsniui. kad Dievo buvimas iš principo nesuderinamas su laisvo. Tačiau tokio asmens. (154). 2. kaip manoma. kaip Dievas. Jeigu būtų Dievas. tarsi jis apibrėžtų tokį "asmenį". 7. Anot SARTRE'O. Nėra jokio Dievo. bet kurio atžvilgiu aš visada esu objektas ir prieš kurį aš visada jaučiuosi žemesnis. 7.1. kuris pats sau tapo objektu (būtis-sau-irsavyje). žmogus tampa visiškai atsakingas už savo gyvenimą ir savo pasaulį. Panašios nuomonės laikėsi ir N. kurios mes įžvelgti negalime.7 Solle Teologė D. "asmuo". patį save kuriančio žmogaus egzistencija. Mes galime turėti žodį. taip vartojant kalbą. aš sukuriu sąvoką begalinio subjekto. Galvodamas formaliai apie begalinę kitų žmonių (jų žvilgsnių) įvairovę. Kaip subjektas ir laisvė. nes Dieve ir Dievo viskas visada jau įgyvendinta ir nulemta. kad. vis dėlto nėra jo dalis. CAMUS. kurio svarbiausi atributai yra neempiriniai. Tokį požiūrį gerai išreiškia žemiau pateikiamas A. teiginys "Jahvė rūstauja" yra ekvivalentiškas teiginiui "griaudžia". Neopozityvistinė religijos kritika remiasi empirizmu ir scientizmu. Būtent šioje būtyje~sau-ir-savyje skleidžiasi žmogaus egzistencija kaip laisvė. kuris niekada negali tapti objektu. Kartu Dievas yra tokio subjekto idealas.6 Sartre J.

kad žmogus tiesiog yra tai. Tai reiškia: nėra jokio žmogui iš anksto duoto. kuri seka Kristumi. Atvirkščiai -žmogus kuria iš savęs tai. Panašiai kaip FEUERBACHAS ar NlETZSCHE. nes viskas visada priklauso nuo dieviškojo žinojimo ir valios visagalybės. Laisvas apsisprendimas virsta regimybe. kylančio iš žmogaus esmės žmogiškumo.8 Santrauka Visas išdėstytas koncepcijas vienija įsitikinimas. Dievas neturi kitų ausų. tik mūsų". "Dievas neturi kitų akių. Šiuo atžvilgiu taip pat reikšmingas mechanistinis determinizmas.1. SARTRE). tas Europos dviejų paskutinių šimtmečių istorijoje viską apsprendžiantis įvykis1' (9). jo gyvenime ir mirtyje.asmeninio Anapus".. ypač KALVINAS. Glaudžiai su Šia kryptimi susiję evangelikų reformatų atstovai. iliuzija. kad religija šiandien yra galima tik kaip "ateistinis tikėjimas". kuris ją sukūrė".. kas įvyksta tarp žmonių. pvz. kuria šiandien pasirodo tai. tik mūsų. Kaip tai suprasti? "Kristus paliko šio dabar nesančio Dievo vietą mums neužimtą" (179). kad religija prieštarauja žmogaus nepriklausomybei. tik mūsų. arba kad žmogaus esmė yra jo egzistencija (HEIDEGGER. Jo kilmė (kaip mano. ką jis iš savęs padaro. Jis neturi kitų rankų. sąlygojęs Naujųjų laikų pasaulėvaizdį ir mokslo idealą. S6LLE tvirtina. kad jo akivaizdoje tampa neįmanoma jokia laisvė. "Visatos valdovo. S6LLE priskiria tikėjimą "visiškai kitu". bet pats "absoliučiai nepriklauso nuo sa\ o kūrinio". Artimi šiai krypčiai pirmiausia yra tie mąstytojai. o Antroji žmogaus laisvę supranta taip absoliučiai. Nurodysime dvi kraštutines pozicijas. "Sąlyga. vėlyvasis AUGUSTINAS. Dievas gimsta istorijoje per žmonių meilę. "anapusiniu" Dievu žmonijos istorijos "vaikystės stadijai".. kuo jis . SPINOZA ir HEGELIS.. Dievas buvoja meilėje. Po Dievo mirties Dievas įgyvendintinas žmonių praktikoje (meilėje). HOBBES) glaudžiai susijusi su teologijos tendencija Dievo suverenumą laikyti tokiu absoliučiu. "amžinu". 7. "antasmenio". yra "Dievo mirtis". "Dievo jau nebėra" (178). kuria Kristus mylėjo žmones. kaip nepriklausomos jo veiksmų normos. Dievas gyvena praktikoje. kas besąlygiška. kuriuos apibūdinome kaip dvasios filosofijos atstovus: PLATONAS. kuriomis galiausiai remiasi visa religijos kritika: o Pirmoji dieviškąjį Absoliutą supranta taip. kad žmogus gamtoje (Kūrimas) ir istorijoje (Apvaizda) paverčiamas Dievo marionete. kad ji yra žmogaus nepilnametystės išraiška ir todėl turi būti įveikta. Taigi Dievas "įvyksta" tame. Mes galime Dievą "vienas kitame vaidinti" (192). "dangiškos būtybės".

kuriuos verčia kelti nuostaba (1. o negreičiau niekas? Kosmologinis argumentas nurodo galimos patirti būtybės sąlygotumą ir klausia apie pirmojo pagrindo 306 . Ji susijusi su tokiais žmogiškumo aspektais. Dievo įrodymai yra filosofinė argumentacija ontologinės refleksijos viduje. Pakanka prisiminti.2. Taip pat išnagrinėsime. Nuo Antikos iki mūsų dienų buvo sukurta daug tokios rūšies "Dievo įrodymų". Visos savikūros. savęs projektavimo galimybės atsimuša į iš anksto duotas. Vyraujanti filosofinė ir teologinė tradicija abi šias pozicijas laiko klaidingomis.nori boti. Anot NIETZSCHE. su hipotezių eksperimentiniu patikrinimu.2 skyriuje.1. išdėstyta 3. Žmogaus laisvė yra baigtinė. žmogaus esmė yra tik egzistencija (laisvė). savimonės filosofijoje (transcendentalinis aspektas) ir dvasios filosofijoje. Anot SOLLE. Jį sudaro du klausimai.6). tik per gamtos sąlygotą žmogaus gyvūniškumą. jie nurodo būtinumą pripažinti absoliučią patyrimo sąlygą. Tačiau iš esmės yra tik du svarbiausi tipai: kosmologinis ir teleologinis argumentai. kurie nėra žmogui pavaldūs. Tokį mūsų neišvengiamą sąlygotumą ir baigtinumą religija supranta kaip sukurtos būties ženklus.8. Tokiai pozicijai kyla didelių sunkumų. Anot SARTRE'O. būtų klaidinga juos tapatinti su empiriniais įrodymais. pavyzdžiui. Remdamiesi patyrimu ir ontologiniu priežastingumo principu (3. kaip Dievo problema iškyla filosofinėse sistemose nuo PLATOXO iki HĖGELIO.1 Dievo klausimas būties filosofijoje Būties filosofijos problematika jau buvo aptarta trečioje dalyje. vadinasi. 12. ribota ir sąlygota. kaip Dievo klausimas formuluojamas būties filosofijoje (ontologinis aspektas). Todėl žemiau pateikiamas tekstas remiasi ontologija. žmonių praktika pati yra Dievas. žmogus savo gamybine veikla kuria žmogų. 12. Anot MARXO. kad transcendentalumas (4. Religijos kritikos ir religijos dialogas pirmiausia turėtų paliesti šių kraštutinių pozicijų suformuluotus klausimus. objektyvias ribas.4) kaip laisvė gali boti realizuotas tik kūniškai.1. Abiejų argumentų pradžios taškas yra gana paprastas.1 Kosmologinis ir teleologinis argumentai Kalbant apie filosofinius Dievo įrodymus.3-5). realias.3. 12 Filosofinis mokymas apie Dievą Dabar parodysime. žmogus įveikia žmogų tapęs antžmogiu.2) kaip filosofavimo pradžia: o Kodėl yra būtis. pasiremdami PLATONO trikampiu (1.

kad kas nors tuo pačiu atžvilgiu ir tuo pačiu būdu būtų ir . o Kodėl yra kosmosas. o ne chaosas? Teleologinis (3. pagrįstas kontingentiškumu. Jomis pasinaudoję. materija-forma (3. kuris yra šios tvarkos pagrindas. Pasirinkome TOMO AKVINIEČIO suformuluotą argumentą.2. Galiausiai turi būti absoliuti begalybė. Tačiau visa.2. kaip daikto potenciją paversti aktu. kad pats yra aktualus: juk išjudinti ką nors yra ne kas kita. kad tas pats daiktas kartu būtų ir aktualus. kad yra potencialus to. bet tik potencialiai šaltas. Tačiau neįmanoma. Tik reikia kiekvieną perskyrą atitinkamai susieti su ontologiniu priežastingumo principu -(3. kas yra aktualiai šiltas.6.4). atžvilgiu. Tai. kas juda. kurio link juda. 7. galime lengvai patys suformuluoti kosmologinį argumentą.2. kad kai kas šiame pasaulyje juda. o Substancijos-akcidencijos perskyra remiasi klasikinis argumentas. kuri būtų baigtinybės būties ir baigtinumo pagrindas. kaip esančiai ir baigtinei. Tačiau jokio daikto potencijos negalima paversti aktu kitaip. Yra baigtinybė. pagrįstas judėjimu. tuo pačiu metu gali būti nė potencialiai šiltas. pagrįstą judėjimu: Pirmasis ir aiškesnis būdas išplaukia iš judėjimo supratimo.1. o Materijos-formos perskyra remiasi argumentas. Galiausiai turi būti priežastis.2. Visada turima omenyje ta pati svarbiausia problema: tai.1) argumentas nurodo natūralios būtybės tvarką ir tikslingumą bei klausia apie protą.2. kuri pati neturi priežasties. kas sąlygota.besąlygiškumą ir būtinumą. ir potencialus tuo pačiu atžvilgiu.2. reikia priežasties. Būtybės randasi ir išnyksta.1 Kosmologinis argumentas 3. yra judinama kieno nors kito. kaip tik tam tikros veikiančios būties dėka. Pavyzdžiui. O išjudinti gali kas nors todėl. Kas juda. kas sąlygota.2 skyriuje išskyrėme tris ontologines perskyras: substancija-akcidencija (3. Juk yra aišku ir įrodoma pojūčiais.6).2). Vadinasi. o Esmės-būties perskyra remiasi argumentas. Toks jis gali boti tik skirtingais atžvilgiais. tačiau yra būtina. aktuali ugnies šiluma priverčia potencialią medžio šilumą virsti aktualia šiluma.1. Pateiksime vieną išdėstytų argumentų pavyzdį. negali be galo grįsti to. kurį suformulavo dar PLATONAS ir ARISTOTELIS. kas juda. tas turi būti judinamas kito. Kas gali rastis ir išnykti.3) ir esmė-būtis (3. Yra judėjimas. Lygiai taip pat neįmanoma. Jai. Juk tai. turi turėti priežastį. turi būti pirmasis nejudantis judintojas. ir todėl turi būti kažkas besąlygiška. taip ji išjudina medį ir keičia jį. pagrįstas baigtinumu. juda tik dėl to.

Fossanovoje prie Terracinos. 308 . netoli Aquino. Buvo dominikonas. Žymiausias Viduramžių mąstytojas. mirė 1274 m. gimė 1225/26 m. Jo filosofinei teologinei sistemai lemiamos reikšmės turėjo Aristotelio įtaka. Šventasis ir Bažnyčios mokytojas (Doctor angelicus). gyveno ir kūrė Paryžiuje ir Romoje.Tomas Akvinietis.

Tačiau jos neliečia argumento svarbiausios idėjos. • Natūraliųjų būtybių sąveika rodo.1. O Galima parodyti. lazda juda tik tiek. krikščioniškos). (TV I. kiek patys yra išjudinti pirmojo judintojo. pats būtų savo judėjimo priežastis. siekia tikslo tik tiek. Tokį pradinį tašką galima įvairiai formuluoti: • Gamtinė būtybė pati turi teleologinę sąrangą.3 // FlChr V 410-411) Kai kurie teksto paaiškinimai: O Argumente vartojama judėjimo sąvoka apima ne tik judėjimą erdvėje. jį judina dar kas nors kitas. bet tik tai. Turima omenyje gyvos substancijos organinė sąranga (3. o ne chaosas. kad argumentas remiasi kai kuriomis tuometinės gamtos filosofijos išvadomis. kiek yra rankos išjudinta. • Gyvos būtybės entelechija kreipia jos vystymąsi atitinkama kryptimi (pvz.2). apimančia ir visą kosmosą (plg.4. Tačiau tai negali tęstis iki begalybės. ir t. O Išvada ("Tokiu judintoju visi laiko Dievą") neduoda konkrečios Dievo sąvokos (pvz.judantis. HĖGELIO tekstą 3.4. nes antros eilės judintojai juda tik tiek. Pavyzdžiui. 2.2) sąrangą. ką visi filosofai laiko absoliuto predikatu: "pirmasis nejudantis judintojas". bet tik nurodo į tai. Taigi būtina prieiti iki kažkokio pirmojo judintojo. turi būti judinama kieno nors kito. Taigi visa.4. kiek juos nukreipia į jį apdovanotas . Neprotingos gyvybės teleologijos sąlyga yra protas. 7. Juk tie. Jis buvo ne kartą formalizuotas. O Argumentas formaliu loginiu požiūriu nekelia abejonių. kurie neturi proto. O Argumento prielaida nėra teiginys. ir judinamas. remiantis taip pat antikine ir arabų (t. O Galima parodyti. kad jos tarpusavyje susietos tam tikra tvarka. remiantis tik pačia natūraliai a būtybe. o Natūraliosios būtybės protinga teleologinė sandara nepaaiškinama. Yra kosmosas. nekrikščioniška) filosofine tradicija. Vadinasi. O jeigu judinamas daiktas ir pats juda. kurio niekas kitas nejudina.4.2 Teleologinis argumentas Šis argumentas taip pat yra antikinės kilmės. kitaip tariant. kad kiekvienas šio argumento teiginys įrodomas.1).4.. teleologija interpretuojama kaip priežastingumas.2.4. Tikrovė yra protinga. Gamtą sąlygojamos tikslai.: gilė virsta ąžuolu). nes tokiu atveju nebūtų pirmojo judintojo ir kartu jokio kito judintojo. Tokiu judintoju visi laiko Dievą. vadinasi. kad kai kas juda. kas juda.y.t. bet iš principo kiekvieną akcidentinį pokytį. Jo pamatinė struktūra gana paprasta: o Patyrimui prieinama natūrali būtybė turi teleologinę (3. kad viskas juda.1.

veikiančiais be jokio išankstinio tikslo. 2. kaip apie empiriją.protu ir išmintimi. kad galima drąsiai pasakyti: žmonėms beprasmiška net manyti arba tikėtis. kaip mąstydami sąmoningai veikiančią aukščiausią jo priežastį. kaip šaulys nukreipia strėle. kas yra neempirinė empirijos sąlyga (1. sistemos dalimis arba konkrečių gyvūnų pavyzdžiu. ekosistemos arba specifinio gyvūnų elgesio tvarka negali būti paaiškinta.3 // FlChr V 413) Organizmo... vadinasi. iškyla loginė-semantinė (4.1.. apie ką šiame argumente kalbama: i Tačiau ką gi pagaliau įrodo pati išsamiausia teleologija? . Priešingai . Žemiau pateikiamas KANTO tekstas nėra teleologinis argumentas. Mes galime tikslingumą.. . kaip įsivaizduodami juos ir pasaulį apskritai kaip protingos priežasties (Dievo) padarinį. o ne chaosas. o pati tikrovė būtų protinga. kad kada nors atsiras naujas NEWTONAS. Juk mes negalime kalbėti apie neempiriją tokiu pat būdu. nieko daugiau kaip tik tai.12 Analoginė kalba apie Dievą Kai reikia kalbėti apie kažką..4) problema.. derindami patyrimą su aukščiausiais proto principais. Yra visiškai aišku. (TV I. kad.3). mąstyti ir suprasti ne kitaip.5. kad būtų kosmosas. 12. ir tai yra taip tikra. protas yra būtina sąlyga tam. Filosofija iš . remdamiesi tik mechaniniais gamtos principais. o Vadinasi. mes galime susidaryti sąvoką apie tokio pasaulio galimybę ne kitaip. bet jame išdėstyta tai. kad mes negalime pakankamai gerai pažinti ir tuo labiau paaiškinti organizmų bei jų vidinės galimybės. remdamiesi mūsų pažintinių galių sandara.1. (SKG B 334-339). remiantis organizmo. kad įvairiuose lygiuose viskas būtų sutvarkyta teleologiškai.tokio žmonių įžvalgumo galimybe reikia visiškai atmesti. kuris turėtų būti daugelio gamtos daiktų vidinės galimybės pažinimo pagrindas.4. remdamasis vien tik gamtos dėsniais. kuris sugebės paaiškinti bent žolytės atsiradimą.

o Filosofinė patyrimo analizė rodo (pvz. o pirmą kartą ją išdėstė ARISTOTELIS. "būtybė". kai filosofijai reikia kalbėti apie Dievą. remiamasi patyrimu.y. "Dievo įrodymuose"). Kai jie pritaikomi apibūdinti nežinomam dalykui. kuriais apibūdinama tai.2. Galima suformuluoti du svarbius analogijos teorijos teiginius. Tai gerai iliustruoja paprastas. apie mums žinomą dalyką perkeliame nežinomam ("Dievui"). kodėl jie pasidaro netikslūs: dėl proporcingumo. Tarkime. Šitaip pasakymus "priežastis". o Remdamasi tokia proporcija. kas besąlygiškai yra šviesus. kai ji vartojama kalbėti apie Dievą: o Analogiškai galima kalbėti apie nežinomą dalyką. kad Šviesumas yra kažkas. mes perkeliame pasakymą apie orą "šviesus" mums nežinomam šviesos šaltiniui ir vadiname jį "šviesiu". "pagrindas". bet pats yra šviesus. visi empiriniai pavyzdžiai yra nevykę palyginimai. remiantis analogijos logine-semantine teorija. kontingentiškumas. Proporcijos analogijos metodas leidžia pasakymus. filosofinė kalba pasakymus. Kalbant apie Dievą. iš kur oras gauna šviesumą (saulė? prožektorius?). kas žinoma). vartojamus žinomam dalykui apibūdinti. kuriuo remdamiesi perkeliame pasakymus. Turima omenyje tokia struktūra: o Pradedama nuo to. Vadinasi. kuria remsimės toliau. perkelti nežinomam. pateikta 45. "judintojas". remiantis sąlygotumo proporcingumu. t. Toliau šią teoriją plėtojo neoplatonikai ir scholastai. Oro šviesumas yra sąlygotas. Kai šie pasakymai apibūdina mums žinomą dalyką. Vadinasi. kad. Tačiau mes gerai žinome. remiantis žinomu. "aktas1' ir t. Mes sakome. Filosofinėje tradicijoje Ši problema apsprendžiama. kas mums žinoma.Mproporcinga kažkam. kad natūrali būtybė yra sąlygota (priežastingumas. jie dažniausiai turi pakankamai tikslią reikšmę. kad oras yra šviesus. kas nėra natūrali būtybė.2. kalbama apie mums nežinomą 311 . kas žinoma. remdamiesi sąlygotumu. jo žinomu proporcingumu. Jos apybraiža. Jie tampa netikslūs. ką oras gauna iŠ kažko kito.esmės visada nagrinėjo šią problemą. kas nežinoma (bet j ką nurodo tai.. Kas jį sąlygoja? Greičiausiai tai. "protas". panaudoja apibūdinti tam. Nereikia per daug norėti iš šio pavyzdžio. kas šviesumą gauna ne iš kažko kito. Tačiau žinome. Ypač aštri ji tampa tada. priklausomybė) ir todėl tam tikru m2&\. Tokiu atveju būtinai pasikeičia pasakymo reikšmė. kad nežinome. Šios teorijos užuomazgas galima rasti jau PLATONO filosofijoje. kas mums atsiskleidžia kasdienėje kalboje ir analizuojama filosofine kalba.t. jų tiksli reikšmė dėl •proporcingumo tampa reliatyvi. Tai reiškia. Analoginė kalba apie Dievą yra atskiras proporcijos analogijos atvejis. labai senas pavyzdys.

Pozityvūs žinomo dalyko predikatai. kas sąlygota. kuriais apibūdinamas nežinomas dalykas. sąlygojama tiek. Tačiau. Savo ruožtu galiu sakyti. Mes net apytikriai negalime perteikti jos pasiekto tikslumo. materija-forma. parodo nežinomo dalyko besąlygiškumą.2. Dabar aišku. perkeliami nežinomam. remiantis žinomu. Nors analogiškai apie nežinomą dalyką galima kalbėti tik apytiksliai. Neigimas viso to. absoliutumą. bet vis dėlto prasmingai. Perkeltų pasakymų reikšmės pasidaro netikslios. bet toks. Neoplatonikai suskaidė analoginės kalbos loginį-semantinį procesą j tris fazes: o Teigimas. kuris kyla. remiantis analogine kalba. šių perskyrų atsisakoma. kuo remiasi mums žinomo dalyko sąlygotumas. pirmąja būtybe. Parodoma. o Eminentinė kalba. idant jis galėtų būti aktuali priežastis. kad nežinomas dalykas turi būti aktas. 312 . remiantis proporcingumu. geras ir t.1). sakoma. Pavyzdys: teigiu.dalyką. neturėtų būti suprantami taip. 7 J. kad visa tai. Tuo būdu čia turimas omenyje ne atsitiktinis žodžių daugiareikšmiškumas (kaip žodžio "kasa" atveju). protu. kad jis turi aktyvią potenciją (galią).t. Turimos omenyje trys ontologinės perskyros (substancija-akcidencija. Parodoma. plėtodama Dievo sąvoką. kad nežinomas dalykas būna aktu kitaip. esmė-būtis). kai kalbama apie apibūdinamą minėtomis trimis perskyromis žinomą dalyką. o Neigimas. perkeliant žinomo dalyko žinomą proporcingumą nežinomam dalykui. kuriomis remiantis natūrali būtybė apibūdinama kaip sąlygota.13 Dievo sąvoka būties filosofijoje Reikia pažymėti. grynoji tobulybė. kalbant apie žinomą. kad analogine kalba rėmėsi scholastika. kad jis yra aktualus. Ontologijos požiūriu tai reiškia. kad šie nežinomo dalyko predikatai jam negali būti pritaikyti tuo pačiu būdu (ta pačia prasme). kad analoginės kalbos netikslumas yra labai tikslių loginių veiksmų rezultatas. kaip žinomam. tobulas. nei priežastingai sąlygota būtybė. kad nežinomas dalykas yra grynasis aktas. kodėl negali. Todėl nežinomo dalyko atžvilgiu neigiu bet kokią pasyvią potenciją. Todėl mums nežinomas dalykas vadinamas pirmuoju pagrindu. Kalbant apie nežinomą dalyką. kas yra nežinomas dalykas pats savaime. tobulumą. Todėl pozityvūs predikatai. kiek apima pasyvią potenciją kaip kitos būties galimybe (3. Minėtos trys perskyros negali apimti nežinomo besąlyginio dalyko. o Analoginė kalba perkelia pasakymus apie žinomą dalyką nežinomam ir drauge keičia jų reikšmę. negalima pasakyti. Bet neigdamas turiu parodyti.

kas keičiasi. turi pasyvią potenciją.2. būtis. santykiams ir veiksmams. būtis yra gyvybė. kaip apskritimo centro su periferija). o dvasia .2. Dievas yra grynasis aktas. Jo veikla pati savaime yra tobuliausias ir amžinas gyvenimas. apčiuopdamas mąstomybę. nes jis tapatus visiems savo apibrėžimams. Dieve nėra neaktualizuotos galimybės.. Jo gyvenimas yra tobulumas. Jis yra savo paties veikla.t. kad Dievas yra vienintelis. yra nekintamas. • Dievui negalioja esmės-būties perskyra.į tai. pasiekusi tam tikrą tobulumą.1. kurią apima teorijos-praktikos perskyra. kad.1). sąlygotumo pagrindas. kad Dievas yra amžina ir geriausia gyva būtybė. o Grynasis aktas. Dar tobulesnė būtis yra dvasia. yra sąlygota. kas geriausia savaime. Žinome. Dievas yra begalinis patį save pažįstantis pažinimas ir savęs paties geidžianti valia. jis pats yra mąstomas.. «• Dievas.1072 b) Tuo remdamiesi gauname kitus apibrėžimus: • Dvasios veikla labiausiai pasireiškia pažinimu ir valia (6. Ir jis iš tikrųjų yra gyvybė. Todėl [absoliutus] protas. Jis išplaukia iŠ to. (Jo santykis su laikiškumo trukme yra toks pat.2. begalinė būties tobulumo pilnatvė. Amžinumas yra "visalaikis neriboto gyvenimo visas ir tobulas turėjimas" (BOECIJUS).protingos būtybės būtis. nes jo veikla tuo pačiu yra džiaugsmas. Daug dievų prieštarautų Dievo begalybei. 7. Taip jis būna. mąsto pats save.1) yra to. ką apima akto-potencijos perskyra. Dieve šios perskyros nėra. savo paties santykis ir t. kas aukščiausia. tuo pačiu pradžia ir pabaiga. Met.3. • Savo ruožtu pažinimo ir valios perskyra būdinga tik baigtinei dvasiai. o Dvasia. Visa. kad atmestas bet koks substancinis ar akcidentinis pokytis (plg. yra tas pat. • Su šiais apibrėžimais susijęs ir amžinumas. tad protas ir tai... Mąstymas kaipo toks krypsta į tai. kaip grynasis aktas. kas protu suvokiama. Todėl sakome. Jis yra pažinimo ir valios tapatybė tobuloje būtyje-su-savimi. absoliuti dvasios pilnatvė.4). kas mums žinoma. ^ • Dievui negalioja materijos-formos perskyra: jis nėra kūnas.Susipažinkime tik su kai kuriais svarbiausiais Dievo sąvokos apibrėžimais. Dievas nėra laike. todėl yra nematerialus ir netįsus. Visa. yra beribis būties aktas (3. Jis yra visalaikiškumas. vadinasi. Pasyvi potencija (3. kaip grynasis aktas. Dievo būties grynasis aktas pats yra absoliuti dvasia. 313 . aukščiausias mąstymas . Kaip absoliuti dvasinė veikla. nes jis. Jis yra savo ' paties absoliutus Dabar. Tuo būdu gyvybė yra viso to. lyginant su bet kokia trukme. (ARISTOTELIS.3). paliesdamas ir mąstydamas savo objektą.. • Iš to išplaukia. o Dievas yra veikla. kas gyva. Todėl nežinomas besąlyginis dalykas negali turėti jokios pasyvios potencijos. Jis yra aktuali būties pilnatvė. nes proto veikla yra gyvenimas. Iš čia gauname daug aptarčių: • Dievui negalioja substancijos-akcidencijos perskyra. XII. Nes..

kaip to pasaulio atbaigą. nes šis jau yra pačios būties grynasis aktas. Pasaulis yra laisvai apsisprendusio j] kurti Dievo amžinybėje. 314 . Pabaigai nurodysime kai kurias dažnai vartojamas sąvokas: o Teizmas: teigiama. Glaustai išnagrinėjome svarbiausius filosofinių mokymų apie Dievą pagoniškojo ir krikščioniškojo neoplatonizmo. arabiškosios. Būtis-su-savimi save pažįsta ir savęs trokšta (save myli) taip. • Dievas savo pažįstančioje ir savęs trokštančioje būtyje-su-savimi pažįsta save ir trokšta savęs. o Monoteizmas: teigiama. taip pat Naujųjų laikų mąstymo . o Panteizmas: teigiama. • Kaip pažinimo ir noro gryniausias ir tobuliausias begalinis būties-su-savimi aktas. Absoliutas yra sau pakankamas. Dievas.motyvus. Dieve tai yra absoliučios būties-su-savimi nekintamas ir amžinas Dabar. dažnai vadinamas filosofų Dievu (PASCAL) ir priešpriešinamas Apreiškimo Dievui. kad. kad Dievas pasaulį saugo ir apvaizda jį valdo. Jam nereikia nieko baigtinio.o Dievas ir pasaulis. pažįsta pasaulį (ir trokšta jo) kaip savo pačios atvaizdą į save pačią. jį kuriantis ir saugantis (apvaizda) Absoliutas. Todėl jo būtis-su-savimi kartu yra pasaulio ir žmogaus kūrimas. Tuo būdu Dievas kaip kūrinijos viršūnę kuria protingą ir laisvą žmogų. • Dievas kuria pasaulį ne dėl prigimtinio būtinumo. kad egzistuoja vienintelis Dievas. gamtos ir žmonijos praeities ir ateities pavidalu. kaip galimo atkartoti baigtinybėje. ką jis kuria. o laisvai. kad pasaulis vienaip ar kitaip sutampa su Dievu. o Deizmas: pripažįstamas pasaulį kuriantis Absoliutas. Kūrinys skleidžiasi laike kosmoso. Baigtinis dalykas negali papildyti Absoliuto. kas besąlygiška. tikėjimas apsireiškusiu Dievu labai skiriasi nuo filosofijos. kad šis pasirinktų Dievą kaip galutinę prasmę ir kad Dievas būtų žmogui laimė ir tobula atbaiga. Be abejonės. Kaip gali būties grynasis aktas būti paskutinė baigtinių būtybių kosmoso priežastis? Mokymas apie Dievą būties filosofijoje kreipia nuo to. kad Dievas yra nuo pasaulio skirtingas. žydiškosios ir krikščioniškosios scholastikos. kas sąlygota. vėl tampa problema tai. Tačiau ir priešingai: remiantis tuo. prie to. apvaizda ir atbaiga (pasaulis yra žmogaus vardan). kurį apmąsto filosofija. globa. kad egzistuoja daug dievų. • Absoliučiai tobulas dalykas nori kitam. bet neigiama. kas besąlygiška. o jų santykis yra svarbus filosofijos ir teologijos klausimas. laisvai pažindama save kaip atkartojamą pasaulyje ir trokšdama savęs (mylėdama save). amžinasis žmogaus Tu. o Politeizmas: teigiama. kas sąlygiška. baigtiniam dalykui suteikti būtį ir ji palaikyti Dievas nori būti atbaigimas to.

Tačiau ji formuluojama (PLATONO trikampio prasme). pripažįsta- .1. tampa duotybe subjekto (Aš) pažinimo dėka. neturinčių jokių empirinių premisų.2..1) čia taikomi transcendentiškai. o Klausdamas transcendentaliai apie patyrimo sąlygas subjekte. remiantis kitu pagrindu. nes išnagrinėtuose argumentuose (kosmologiniame ir teleologiniame) protas peržengia to. kad išlaisvinčiau vietą tikėjimui. Aš esu tam tikru požiūriu nekritiškas būtybės būties atžvilgiu. viena kitą papildo..2. o kad jis yra pagrįstas priežastingumu. ką galima stebėti.1). Tokios išvados transcendentalinės filosofijos požiūriu yra neteisėtos. kieno sąvokos neturime ir kam vis dėlto dėl neišvengiamos regimybės priskiriame objektyvų realumą. lyginant su būties filosofijos mokymu apie Dievą. Anot KANTO. kad visa tai. Dievo problema savimonės filosofijoje nepanaikina jos būties filosofijoje. kuris yra su stebėjimu susijęs apriorinis transcendentalinis teiginys. Todėl tokias išvadas jų rezultato požiūriu veikiau reikia vadinti bergždžiais išvedžiojimais. kuriais mes iš ko nors mums žinoma darome išvadą apie kažką kita. Vadinasi. kad patyrime būtis tampa reiškiniu.. būna samprotavimų. kaip ne kartą buvo parodyta. o ne samprotavimais.. tam tikra prasme ''užmirštu". kas duota patyrime.122 Dievo klausimas savimonės filosofijoje Perėję prie transcendentalinės refleksijos (4. Tokią "būties užmarštį" transcendentalinėje refleksijoje atitinka "subjekto užmarštis'' ontologinėje refleksijoje. taip. argumentas neteisėtas todėl. Jau žinome. Abi filosofinės refleksijos kryptys. vadinasi. ribas. Priežastingumo principui.3.1) kritika. 122.2. kad kėsinasi "nugriauti visus tuos pasienio stulpus ir leistis į visai naują sritį. nes intelekto apriorinės kategorijos bei pagrindiniai teigimai (4. ("Man teko pašalinti žinojimą. iš karto atsiduriame priešingoje pozicijoje.1 Kantas: būties filosofijos Dievo įrodymo kritika Tarp ontologinės ir transcendentalinės refleksijos neišvengiamai kyla šis prieštaravimas: o Klausdamas ontologiškai apie patyrimo sąlygas būtyje. panašiu būdu "užmirštu". kad KANTAS savo transcendentalinėje filosofijoje proto teorinį taikymą apribojo su stebimais susijusia intelekto veikla."). (GPK B 397//291). Iš to būtinai išplaukia "Dievo įrodymų" būties filosofijoje (7. kuri nepripažįsta jokios demarkacijos" (B 352/7 265).

2.2. o savimonės filosofija supranta jį kaip apriorinę. 1222.2). Tačiau abu filosofavimo būdai yra vienpusiški. nors kitu keliu. Dievas.2. Tokios yra pasaulio. Tad KANTO kritika nukreipta pirmiausia prieš racionalistinį "Dievo įrodymų" formulavimą. oponuojant empirizmui. KANTO kritika remiasi principiniu transcendentalinės ir ontologinės refleksijų supriešinimu. kad ši sąvoka yra tik mūsų sąvoka. Jos nukreipia intelekto veiklą į totalumą kaip tikslą. Dievas kaip reguliatyvinė idėja KANTO manymu. daryti išvadas apie Dievą . tikslingą vienumą.2). Šiuo atžvilgiu neoplatonizmo ir scholastikos požiūris sutampa su KANTO pozicija: Dievas nėra objektas. plg.antjusliškumo perskyra". jos neleidžia daryti išvados apie idėjas atitinkančių objektų realų egzistavimą.2.3. tikslingą daiktų vienumą "ir spekuliatyvusis proto interesas verčia visą pasaulio architektoniką traktuoti taip. kuriai priskiriama egzistencija. Ontologinė analizė atveda prie substancijos ir ją apimančių ontologinių perskyrų. Transcendentalinė analizė atveda prie subjekto ir jo apriorinių apibūdinimų. kurį galima apibūdinti mūsų kategorijomis ir principais. pabrėžiama. kad transcendentalinė analizė. Priešingai -tokios idėjos yra reguliatyvios. o kad taiko aukščiausios būtybės.3. Todėl empiriniai mokslai kaip tokie iš principo nieko negali pasakyti apie Dievą: nei įrodyti Dievą. KANTAS daro tokią išvadą: 316 . Kartu. Klasikinis (neoplatoninis ir scholastinis) mokymas apie Dievą atmeta tokį reikalavimą savo analogijos teorijoje (7. 'čia kalbama apie vienos problemos dvi puses. tokios "neišvengiamos regimybės" (7. pasirodo. reikalaujantį įgimtas idėjas bei principus vienodai taikyti baigtinybei ir Dievui ("jusliškumo . Tad būties filosofija nurodo Dievą kaip egzistuojančio pasaulio būtiną sąlygą.2). kaip teorinio proto reguliatyvi idėja.1.3.4. Abiem atvejais Dievas suprantamas kaip patiriančio buvimo-pasaulyje galutinė teorinė sąlyga.2. taip pat atveda prie Dievo problemos. Abu filosofavimo bodai yra būtini. kuri be stebinio yra tuščia ir kuriai todėl negalima pripažinti realaus egzistavimo. kad Dievo klausimas iš principo nėra empirinė problema. tarytum ji būtų kilusi iš aukščiausiojo proto ketinimo" (GPK B 714//481).pagrindas yra pačiame prote. nepastebima. yra negalima transcendentalinės analizės požiūriu. "šmėkliška metafizika". Kita vertus.1) . kuri suteikia patirtiniam pasauliui transcendentalinėje konstitucijoje visa apimantį.1. Vadinasi. nei jį paneigti. Dievo problema. Jų negalima taikyti konstitutyviai. Protas jau a priori turi idėjas (4. idealią sąlygą.mas transcendentinis taikymas. nukreipia intelektą į viską apimantį. kaip ją formuluoja ontologinė analizė. sąvoką.remiantis patyrimu.2. Tuo pačiu iŠ empirijos žengiama į neempiriją. sielos ir Dievo idėjos. intelekto veiklą nukreipiančias į patyrimo totalumą. Vadinasi.4.

naudingą minėtajam reguliatyviajam principui. t.dorovę. tai atsakymas toks: be abejonės. parodyti. tai atsakymas toks: žinomu. plg. kad šis klausimas neturi jokios reikšmės.t.4. mes galime be baimės ir nenusipelnydami priekaištų tarti šioje idėjoje tam tikrą antropomorfiškumą [ = priskirti jai žmogiškų savybių].5. bet kuriomis nieko negalima suprasti. kaip mes turime pasinaudoti juo arba veikiau jo idėja sisteminiame proto taikyme pasaulio daiktams. laimingo ir sveiko gyvenimo tobuloje visuomenėje (="geriausiame pasaulyje''). Juk tai visada yra tik 'idėja. tiesiogiai susijusi ne su nuo pasaulio skirtinga esybe. jo pagrindas. Už šios srities jos tėra pavadinimai sąvokų. pirma. savirealizacijos visose praktikos plotmėse (6.2). kuriuos protas turi padaryti savo gamtos tyrimo reguliatyviuoju principu. sukūrusios šį vienumą pagal išmintingus sumanymus. bet galima tik mąstyti. taikomos tik empiriškai ir neturi jokios prasmės. Pateikiame argumentacijos santrauką: Žmogus pagal savo esmę siekia aukščiausiojo gėrio (6.3.2). Tuo tarpu aukščiausiasis gėris apima ne tik dorovę. jei klausiama. galimas mąstyti tik grynuoju intelektu. t. Juk visos kategorijos. vadinasi. ar egzistuoja kas nors skirtinga nuo pasaulio. ne jutimais suvokiamam pasauliui. tvarkos ir tikslingumo. Ji pripažįsta praktikos pirmenybę. būtinumu ir t. Jis akcentuoja.5.1. jei klausiama. ir kartu pasisako prieš intelektualistinę racionalizmo metafiziką ("šmėkliška metafizika". o ne realybėje.Tad jei klausiama (turint omenyje transcendentalinę teologiją). (GPK B 723-724 // 48^487) KANTAS pabrėžia. ar ši esybė yra substancija.Tačiau žmogus pats gali realizuoti tik vieną šio aukščiausiojo gėrio aspektą.2.1.y. Turima omenyje galimybė mąstyti Dievą kaip praktinį postulatą.y.3.2. t.3).y. Antra.3.4. būtent tik kiek jis yra mums nežinomas pasaulio sąrangos sisteminio vienumo. Pagaliau. Dėl to negalima mąstyti.3. būtent per aukščiausios inteligencijos.y. t. kas šis pasaulio vienumo pirminis pagrindas yra pats savaime. t.3. substratas [ = pagrindas].y. moralinį tobulumą. schemą. Dievo buvimo postulatas KANTO filosofijoje glaudžiai susijęs su tuo. trečia. būtent . Dar daugiau. tai aš atsakau. ir tai tik per jo schemą.5. turi egzistuoti transcendentalinis. kad analoginė kalba yra vienintelė filosofijos galimybė kalbėti apie Dievą. kas yra pasaulio tvarkos ir jo sąryšio pagal visuotinius dėsnius pagrindas.3). KANTO pozicija šiuo atžvilgiu sutampa su būties filosofijos mokymu apie Dievą. ką pavadinome etiniu paradoksu (6.2. t. bet tik kaip objektą idėjoje. Juk pasaulis yra reiškinių suma. atskirų mokslų viso teorinio pažinimo pajungimą praktiniams tikslams. ar mes galime bent mąstyti šią nuo pasaulio skirtingą esybę pagal analogiją su patyrimo objektais.y. moralinį 317 . Todėl KANTO mokymo apie Dievą centras yra praktinė filosofija. pasižyminti didžiausiu realumu. kad Dievo buvimas sąlygoja mūsų praktikos prasmingumą. bet ir visu siekių išsipildymą. jei jos taikomos ne galimo patyrimo objektams. kad negalima perkelti su stebėjimu susijusių mūsų intelekto sąvokų (kategorijų) Dievui. bet su pasaulio sisteminio vienumo reguliatyviuoju principu.1 pabaiga. 7.1-2). vadinasi. 1223 Dievas kaip praktinis postulatas KANTO savimonės filosofija atveda prie Aš kaip laisvės (6. kurias galima tarti esant. kurias pasitelkęs aš bandau susidaryti tokio objekto sąvoką.

vadinasi. tokio teisėjo. galima postuluoti. (PPK A 266 // 149). Jeigu žmogaus siekis gyventi prasmingai pats privalo būti prasmingas. galingas. sveikata. atlyginantis. 318 . kol galiausiai nemirtingame dieviško grožio regėjime atranda ramybę ir tobulybę. jei aukščiausiasis gėris. tai jo prasmės siekimas transcenduoja (= peržengia) kiekvieną baigtinę prasmę. o Su Dievo buvimo postulatu KAISTI o filosofijoje glaudžiai susijęs ir toks samprotavimas.. t. turi turėti galutinį prasmingą tikslą. tada turi būti tiesiog absoliuti prasmė. Sąžinė.3. vadinasi. PLATONO filosofijoje Erotas (6. bet mūsų protas šią galimybę gali mąstyti tik tarės esant aukščiausiąją inteligenciją. kad aukščiausiasis gėris gali būti pasiektas. tad jos egzistavimo pripažinimas susijęs su mūsų pareigos įsisąmoninimu . Su Dievo buvimo postulatu glaudžiai susijęs nemirtingumo postulatas. tai turi egzistuoti Dievas. visaregis. (77). o Pradiniu tašku gali būti pasirinktas ir kategorinis sąžinės reikalavimas. jei yra Dievas.y. kuris botų šventas. iki neras atilsio Tavyje" (Išp. Turi būti galimas teisingumas.4) pereina įvairius prasmės lygius ( = grožio pakopas). kurio žmogus siekia pagal savo esmę. Būtinumas postuluoti Dievo buvimą. Taigi sąžinė yra tinkamas būdas mūsų dvasioje įspausti aukštesnio valdovo atvaizdą. filosofijoje buvo daug kartų nagrinėtas ir interpretuotas. apimantis visas praktikos sritis. jei žmogus aukščiausiąjį gėrį praktikoje gali realizuoti tik iš dalies"] Ar galima žmogaus praktiką suvokti kaip prasmingą. I. Žinome garsius AUGUSTINO žodžius: "Tu sukūrei mus sau ir nenurims mūsų širdis. būtent Dievo buvimo. kurio link jie nukreipti. kurio galimybę. Tad aukščiausiojo išvestinio gėrio (geriausio pasaulio) galimybės postulatas kartu yra ir aukščiausiojo pradinio gėrio. turi būti antgamtinis ir dieviškas. turime postuluoti galimybę. kad žmogus galiausiai pasieks jo moralumą (dorovę) atitinkančią laimę (visų siekių išsipildymą). Jei galimas toks viską apimantis teisingumas. Kyla klausimas: ar apskritai galima visa apimanti. kad tik palaimingas Dievo regėjimas tobulybėje (visio beatifica) gali būti prasmingas tikslas.. Bet laimė tik iš dalies priklauso nuo žmogaus elgesio (pvz. NEWMANNAS taip samprotauja: Jeigu tokių sielos judesių priežastys nepriklauso regimam pasauliui.tobulumą atitinkančią laimę. tai objektas. kaip praktikos prasmingumo sąlygą.1).4. t.. tikrumo postulatas. Savo ruožtu kiekvienas kitas mąstomas prasmingas tikslas tampa reliatyvus. kurioje išsipildys žmogaus troškimas gyventi prasmingai. išorinės aplinkybės ir t. nes jos pačios nuo jo priklauso.). (Ten pat). kurio jis siekia. 1). dorovė ir pozityvioji teisė negali atstovauti toliau universaliam teisingumui. Pareigai čia priklauso tik pastangos įgyvendinti aukščiausiąjį gėrį pasaulyje ir prisidėti prie šio gėrio. žmogaus esmę atitinkanti savirealizacija (aukščiausiasis gėris). teisingas. iš dalies (vadinasi. Tačiau tai įmanoma tik tuo atveju. jo siekių išsipildymo atžvilgiu) virsta iliuzija? Jeigu žmogaus praktiką norime suvokti kaip prasmingą. J. Keli pavyzdžiai: o Žmogus siekia gyventi prasmingai. H. Kadangi žmogaus dvasia iŠ esmės skleidžiasi visumos horizonte (5. TOMAS nurodo.

8. kaip būties ir pažinimo principu.y. Dvasios filosofija nori suvienyti šias puses.8. tarsi kažkas "iš išorės" "įeitų" į subjektą (atspindžio teorija. Visa dvasios filosofija įsitikinusi. Tačiau žinome.1). kaip galima pagrįsti reikalavimą: absoliuto požiūriu mąstyti ir subjektą (Aš).4). kad.3).3 Dievo klausimas dvasios filosofijoje 1.apšvietimas): subjektui yra "įgimtos" amžinos idėjos ir tiesos. pagal kurį sielos prieš įsikūnydamos regėjo idėjų pasaulį (1. SPINOZA). Užbaigtą pavidalą dvasios filosofija įgavo HĖGELIO absoliutinėje sistemoje. kad mūsų mąstymas taip susietas su Dievo mąstymu.teisingas patyrimas suponuoja dvi patyrimo vyksmo prielaidas (1. Šią absoliučią tapatybę. kuriame Erotas pasiekia ramybe.2) negali išspręsti patyrimo ir pažinimo problemų.2). Dievu. anot krikščioniškojo neoplatonizmo. Dievas yra "mums arčiau už mūsų pačių vidujybę". nepaisant subjekto-objekto perskyros (kurios negali panaikinti juslumas). Jeigu galimas teisingas patyrimas. kad dvasios filosofija pretenduoja įveikti būties ir savimonės filosofijų vienpusiškumą ir suvienyti abi filosofinės refleksijos puses. protingą. Su ja prisiminimu susiejamas pažinimas ir ją atvaizduoja egzistuojantys daiktai.kaip šios absoliučios būties mąstymo mąstymą. absoliučią būtį. Priešingai . Klasikinis pavyzdys yra PLATONAS. PLATONAS viename vėlyvame kūrinyje ("Sofiste") dievišką idėją pradėjo aiškinti kaip gyvą. remiantis Absoliutu. Tą»patį teigia ir racionalistai. remdamasi savo principu . tai jo prielaida yra abiejų pusių absoliuti tapatybė. 4. teisingas patyrimas yra galimas.3. subjektas (savimonės filosofija) ir substancija (būties filosofija) būtų mąstomi drauge. Vadinasi. kad PLATONAS aiškino anamnezę mitu. absoliutine dvasia. kad yra galimas teisingas patyrimas. kad juslumas (1. Jeigu. Tokios prielaidos leidžia dvasios filosofijai reikalauti. Jis remiasi faktu. Remiantis dvasios filosofijos principu. Ji yra grožis. kaip prisiminimo ir dalyvavimo sankirtą. PLATONAS pavadino gėrio idėja. Kaip "mūsų" žmogiškas mąstymas gali mąstyti absoliutų mąstymą? Mes jau žinome. kalbėdami apie įgimtas idėjas ir tiesas (DESCARTES.idėja. o Pažįstamoji būtybė suponuoja "dalyvavimą" (methexis): būtybės sandara atitinka minėtų idėjų ir tiesų sandarą. o filosofiją . jei.8. jų' santykis suprantamas kaip dialektinis (3. Visos dvasios filosofijos pagrindinė problema yra klausimas. ir substanciją (būtį) kartu.3): o Pažįstantysis subjektas suponuoja "prisiminimą" (anamnesis .73.1.5 skyrelyje buvo parodyta.1. jog filosofija galima kaip Dievo mąstymo mąstymas. tai "žmogaus vidujybėje gyvena [dieviška] tiesa" (AUGUSTINAS). tai jo prielaida nėra subjekto ir būtybės sąveika. plg.2. (6.8. t. Krikščionybė tokį reikalavimą suprato kaip tikėjimo reikalavimą (AUGUSTINO Credo ut intel- .

būtų turtingi jo pažinime ir labiausiai vertintų tik šį Dievo pažinimą. o skatinamas dvasios troškulio. nes mes atrandame jas jau duotas. būtent. kad net palikus prigimtį.. Remdamasis tokiu ryšiu. kurio pradinis taškas buvo minėtas dieviškos esmės apsireiškimas. virtusį prietaru mokymą.). kuri yra amžinų tiesų įvairovės pagrindas. kurie naudojasi protu. kas prieš tai buvo parodyta jaučiančiai ir vaizdiniais suvokiančiai dvasiai. ir ne matuodamas erdvę. sutapti ne per žemus ir kūniškus.palik ją! O dabar pagalvok. Žemiau pateikiamas HĖGELIO tekstas iš istorijos filosofijos paskaitų iliustruoja tokį Credo ut intelligam: Tačiau paminėjęs dieviškosios apvaizdos plano pažinimą apskritai. Visiškai priešinga Šventajam Raštui. jeigu ne tiesą? Juk tiesa nėra paties proto padarinys. kad ir mintis suvoktų tai. Pripažink. apšviečiantis tavo protą. Tad žiūrėk. kuris teisingai naudojasi protu.Tikiu. Jos negali remtis nei kintančiu patyrimu.4. Mąstančios dvasios vystymasis. Krikščionybėje Dievas apsireiškė. Taigi sieki to.. aš priminiau reikšmingą mūsų laikams klausimą. kas yra ji.y. siekia. lieka protinga siela. kad nesi. šiandien vyraujanti nuomonė. kas dieviška ir teisinga. Tuo būdu jis jau nebėra užsidaręs ir slaptingas. patys turėdami vargdienio dvasią. Jeigu atrandi. Todėl vidinis žmogus gali su ja. kurias jis būtinai sudaro. 1. Tvirtinimas. kad tavo prigimtis pernelyg permaininga . mąstymas mąsto šias sąvokas ir tiesas kaip paties Dievo mąstymą (ir subjektinio. kad suprasčiau. ir objektinio kilmininko prasme). bet ji yra tai.23. 7. skelbiančiam kaip aukščiausiąją pareigą ne tik mylėti Dievą.galimybę pažinti Dievą arba greičiau. . (IF WW. turi pagaliau pasiekti. Jos turi remtis kažkuo aukštesniu už mus. t. XI. kad. juo remiantis. pagal kurį Dievo pažinti negalima. Dievas nori. Tačiau nepakito jo pamatinė idėja: jeigu mąstymas per prisiminimą yra susijęs su Absoliutu. bet jį ir pažinti. nei mumis pačiais. 320 . iš kur ateina Šviesos spindulys. yra ne tik šio mąstymo tiesos ir sąvokos. o aukštesnius ir dvasinius malonumus (TR. kurie.1 Ontologinis argumentas Taip KANTO pavadintas argumentas filosofinėje tradicijoje buvo formuluojamas įvairiai. Tokia amžinųjų tiesų karalystė remiasi Dievu kaip viena ir vienintele tiesa. Nes ką gi pasiekia tas. kad dieviškoji esmė yra neprieinama mūsų pažinimui.. tai sąvokos ir tiesos. atsigręžk į save patį! Žmogaus viduje gyvena tiesa. Neik laukan.2 Pabaiga). Kartu su galimybe pažinti Dievą mums teko ir pareiga tai daryti. o tokie. galima pasitenkinti savo paties supratimu. Argumento pirmtaku galėtų būti pripažintas toks AUGUSTINO samprotavimas: mąstymas atranda nekintančias ir amžinas tiesas.tai visų aukščiausias sutapimas. jame gyvenančia. kad ji pažįsta visus daiktus ir įsiskverbia net į Dievybės gelmes. 39). .. Drauge tampa nebūtina savo pažinimą sieti su tuo. o tu ieškodamas nori ją pasiekti.. kad jo vaikai botų ne bejausmiai ir tuščiagalviai.ligam . būtent. kad Dvasia veda į tiesą. naudingas ta prasme. ir tu su tiesa taip pat sutampi. kas jis yra. 40 f. bet turi ir ontologinius atitikmenis.. ko visi. neigianti paties Šventojo Rašto žodžius. jis suteikė žmogui galimybę sužinoti. Nes ji pati savęs neieško.

Savo filosofijoje tęsia racionalizmo tradiciją. Leipcige. . gimė 1646 m. mirė 1716 m. Hannoveryje. jo monadų teorija susišaukia su Aristotelio ontologija. kita vertus. Vienas paskutiniųjų universaliųjų mokslininkų.Gottfried Wilhelm Leibniz.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo. "už ką nieko didesnio negalima sugalvoti" (aliquid quo nihil maius cogitari possit). Taigi ir minėtas beprotis yra priverstas pripažinti.\- 322 . yra vien tik prote. jog tai. Taigi nėra jokios abejonės. kurioje buvo sukurti dangus ir žemė. už ką galima sugalvoti kažką didesnį. dar ir egzistuoja. ji turi ontologinį atitikmenį. logikos ir matematikos tiesos). jog tai.: Ontologinis argumentas Tiesos. O to jokiu būdu negali būti. Juk. galima pagalvoti. egzistuoja ir prote. nes. kurį teikia dieviškoji tiesa. daroma išvada apie tikrovę. pagrįstos apšvietimu (iliuminacija). ir iš tikrųjų (Proslogionas. už ką nieko didesnio negalima sugalvoti. Tačiau A.43 pieš. girdėdamas šiuos žodžius. Jis argumentuoja taip: mes turime sąvoką Dievo. Šią sąvoką supranta kiekvienas. Tuo būdu. kaip kažko. Ir ta pati tiesa. o tai. yra tai. (kuri yra prote). jeigu yra vien tik prote. kad yra iš tikrųjų. Pirmasis ontologinį argumentą suformulavo AN'ZELMAS KENTERBERIETIS (1033-1109). yra prote. kurias atrandame mąstyme (pvz. jog čia paprasčiausias gudravimas. yra mūsų vidaus mokytoja. supranta juos. Bet ne kiekvienas įžvelgia. ką supranta. O jeigu tai. o tai jau yra daugiau negu būti vien tik prote. už ką nieko didesnio negalima sugalvoti.. jog yra prote kažkas. remiantis sąvoka. Kadangi mąstyme atrasta tiesa yra dieviškos kilmės. tai tas. už ką nieko didesnio negalima sugalvoti. už ką nieko didesnio negalima sugalvoti. negali būti vien tik prote. "už ką nieko didesnio negalima sugalvoti''. už ką nieko didesnio negalima sugalvoti. net beprotis. Ši gyvena žmogaus viduje. 2//FIChrV358). Tačiau tai.

Būtis apskritai "nėra realus predikatas. mąstyti substanciją (methexis) kaip subjektą (anamnesis). nėra tik mūsų subjektyvus protas. t. ką reiškia pavadinimas. pirmiausia reikia atsikratyti minties. esą ji yra kažkas. yra sąvoka. Būties ir savimonės filosofijos požiūriu ontologinis argumentas yra neteisėtas. ką vadiname siela. Todėl jo turima Dievo sąvoka nėra vien tik sąvoka.y. tuo remiantis. sąmonėje sąvoka kaip tokia įgauna egzistenciją kaip laisva sąvoka. kad toks dalykas egzistuoja tikroviškai. kuris savo sistemoje siekė ontologinę refleksiją (kaip ją suprato ARISTOTELIS) ir transcendentalinę (kaip ją suprato KANTAS) dialektiškai mąstyti kartu. Tuo . vienas iŠ jos apibrėžimų taip pat yra būtis. kad kas nors yra tikroviškai. už ką nieko didesnio negalima sugalvoti".y. l ad 2) KANTAS argumentuoja šitaip: B subjekto X analizės aš niekada negaliu išvesti jo egzistavimo kaip predikato. skirtinga nuo savo realybės kaip tokios: sąvoka savo subjektyvume. teiginys "X egzistuoja" visada yra sintetinis. jeigu tikroviškai nėra "to. kodėl TOMAS (iŠ būties filosofijos pozicijų) ir KANTAS (iš savimonės filosofijos pozicijų) šį argumentą atmetė. Substancijos ir subjekto dialektinę vienybę jis pavadino sąvoka. Tačiau iš to. Tačiau negalima tarti. Dabar aišku. tai nuosekliai filosofiškai jo pagrįsti negalima. ką mes padarome tik savyje.ZELMĄ reikėtų suprasti. ką turime tik mes. Tai. Ypač jis svarbus HEGELIUI. (543) Ontologinis argumentas persmelkia visą HĖGELIO sistemą. jis nėra sąvoka kažko. tikslas.2. kas gyva. ir. negalima daryti išvados. Vadinasi. kad suprasčiau). kilusi apšvietimo dėka kaip subjekto ir substancijos tapatybė. kuris būtinai susidaro Dievo sąvoką ir ją supranta. Kadangi dvasios filosofijos reikalavimas visada galiausiai pagrindžiamas Credo ut intelligam (= Tikiu. Sąvoka yra daikto. kas galėtų būti prijungta prie daikto sąvokos. Todėl ši sąvoka implikuoja Dievo buvimą.544) Sąvoka yra tai. Mąstant apie sąvoką. bet sąvoka. Juk protas (taip pat bepročio). t. TOMAS taip argumentuoja prieš ANZELMĄ: Tarkime. ANZELMO (ontologinį) argumentą perėmė ir išsamiai suformulavo DESCARTES ir LEIBNIZAS. bet per prisiminimą (anamnezę) susietas su dieviškąja tiesa ir jos apšviestas protas. (TV 1. absoliutinės dvasios požiūriu. gyvos būtybės siela. remiantis AUGUSTINU. kad pavadinimas "Dievas" žymi tai. jog kiekvienas gali suprasti. kad suprantame. Ji yra tik daikto arba tam tikrų apibrėžtumų pačių savaime pripažinimas egzistuojant" (PK B 626 // 427). yra savęs pačios įtarpinimas savimi. 1232 Ontologinio argumento kritika Ontologinis argumentas yra teisėtas tik dvasios filosofijos rėmuose. (RFWWXVI. kas pasakyta ("už ką nieko didesnio negalima sugalvoti"). Ir dvasioje. o ne vien kaip intelekto sąvoka.

būdu, kad ir kaip būtų gautas X, jo egzistavimas arba neegzistavimas nėra X realus predikatas ir todėl niekada iš X neseka. "Taigi tame, kas tikra, glodi ne daugiau negu tame, kas vien tik galima. Šimte tikrų talerių yra nė kiek ne daugiau negu šimte galimų talerių" (ten pat). Todėl taip pat (vien tik) iš Dievo sąvokos niekada negali išplaukti jo egzistavimas.

HĖGELIS į tai atsako:
Kasdieniame gyvenime šimto talerių vaizdinys vadinamas sąvoka. Bet tai nėra sąvoka, o tik mano sąmonės turinio apibrėžimas. Koks nors abstraktus juslinis vaizdinys (sakysim, "žydras") arba intelekto apibrėžimas, kuris yra mano galvoje, gali, žinoma, neturėti būties. Bet tuo pačiu jo negalima vadinti sąvoka. Sąvoką (juo labiau absoliučią sąvoką, sąvoką savyje ir sau, Dievo sąvoką) reikia traktuoti kaip tokią. Tokia sąvoka turi būtį kaip savo apibrėžimą. (RF, WW XVI, 542).

Dvasios filosofijos problematika pasirodo ne tik teologinio Credo ut intelligam kontekste, bet ir sekuliarizuota ( — pažodžiui: supasaulinta, čia: atsisakiusia teologinės prasmės) forma. Marksistai mano, kad kiekvieną filosofinę refleksiją absoliučiai sąlygoja ir apriboja žmogaus, kaip rūšies būtybės, materialinė-ekonominė praktika. Filosofija tėra šios praktikos atspindys. Scientizmas (pvz., neopozityvizmas, 2.2.3) suabsoliutina tam tikrų metodų ir mokslų idealą bei pajungia jo reikalavimams filosofiją. 73 Nuorodos Naujojoje filosofijoje gausu bandymų filosofiškai kalbėti apie Dievą. Nurodysime kai kuriuos iš jų: o KlERKEGAARDAS (2.1.1) apibrėžia žmogaus egzistavimą kaip paradoksą, vedantį į baimę ir nusivylimą. Tuo egzistavimas nurodo į Dievą:
štai formulė, kuri aprašo asmens būseną, kai neviltis yra nugalėta: santykyje su savimi pačiu ir troškime būti pačiu savimi- asmuo aiškiai suvokia, jog remiasi jį laikančia galia (11,33).

o Aš-Tu filosofijoje apie Dievą kalbama kaip apie Tu, kuris niekada negali būti beasmenis kaip daiktas (Tai) (4.4.3).
Pasak G. MARCELIO, Dievas yra Tu, su kuriuo aš galiu kalbėti apie visus dalykus, bet kuris niekada netampa beasmeniu, tai absoliutus dialogo partneris, besąlyginis mano ištikimybės ramstis. M. BUBERIS teigia: "Pratęstos santykių linijos susikerta amžinajame Tu. Kiekvienas atskiras Tu yra žvilgsnis į Jį". (128).

o K. JASPERSUI Dievas yra aprėpiančioji transcendencija, absoliučiai neįsivaizduojama ir paslėpta. Tačiau visi įvykiai yra transcendencijos šifrai, leidžiantys ją mums įžvelgti dabartyje. Savo egzistencija žmogus aiškinasi šiuos šifrus. Esminis transcendencijos šifro bruožas yra tai, kad bet kokia žmogaus veikla pasmerkta žlugti.

Antanas Maceina, gimė 1908 m. Bargene, netoli Prienų, mirė 1987 m. Miunsteryje. Vienas iškiliausių lietuvių filosofų. Patyrė egzistencijos filosofijos ir filosofinės antropologijos įtaką. Plėtojo savo mokytojo S. Šalkauskio apmestą katalikišką kultūros koncepciją, sukūrė gana originalią religijos filosofiją, iškėlė gimtosios kalbos reikšmę tikram filosofavimui.

325

o Fenomenologai (2.1.1) parodo, kad šventybė ir ne-šventybė yra visiškai savita vertybių grupė, susijusi su savita vertybės pajauta. Plačiai yra žinomas R. OTTO bandymas, remiantis religijų istorijos medžiaga, išryškinti įvairius vertybių, susijusių su šventybe ir dieviškumu, pajautos būdus. o R. GUARDINI remiasi religiniu patyrimu. Gamtos išgyvenimai, gyvenimo aplinkybės, daiktų baigtinumas ir kintamumas mums leidžia patirti Dievą, įžvelgti dieviškumą baigtinybėje. Daiktai simbolizuoja dieviškumą. Pažymėtina, kad kai kurie mokslininkai taip pat mėgina spręsti Dievo klausimą. Empirinės teorijos (pvz., entropijos teorija, pirminio sprogimo teorija) suprantamos šiuo atveju kaip "Dievo gamtamokslinio įrodymo" atramos taškas.
Remdamosi mokslinėmis-teorinėmis (4.6) prielaidomis, empirinės teorijos operuoja stebėjimais, aiškinimais ir prognozėmis. Bet visa tai lieka empirijos srityje. Dievo problema empirinėse teorijose iš principo negali iškilti. Dievo buvimas nėra empirinė problema. Tačiau gamtotyrininkai yra ne tik teoretikai, apsiribojantys tam tikrais empiriniais metodais, bet ir žmonės, klausiantys apie ontologines ir transcendentalines sąlygas to, ką jie daro kaip mokslininkai. Tai padeda suprasti jų samprotavimus apie Dievą. Jų argumentacija iš esmės sutampa su būties filosofijos kosmologiniu ir teleologiniu argumentais (7.2.1.1). Jie juos iliustruoja empirinių teorijų modelių konstrukcijomis.

Istorinis-etnologinis argumentas. Dievas turi egzistuoti, nes žmonės visada tikėjo Dievu arba dievais. Šis argumentas neįtikina. Lygiai taip pat pagrįstas ir priešingas argumentas, kurį skelbia religijos kritikai. Jei žmonės visada tikėjo Dievą arba dievus, tai reiškia, kad žmonija iki šiol turėjo vaikišką (klaidingą) sąmonę. 12 ir 73 skyrių santrauka • Dievo klausimas būties filosofijoje sprendžiamas, susiejant ontologinę analizę su priežastingumo principu. Kosmologinis (kodėl yra būtis, o ne greičiau niekas?) ir teleologinis (kodėl yra kosmosas, o ne chaosas?) argumentai yra argumentai, paremti priežastingumu* Remdamiesi tuo, kas sąlygota, jie nurodo j tai, kas besąlygiška. Analogiškai kalbėti apie Dievą reiškia kalbėti apie jį perkeltine prasme, t.y. remiantis mums žinoma baigtinybe ir tuo, kas sąlygota. Analoginės kalbos metodas leidžia būties filosofijai apibrėžti Dievą kaip gryną, begalinį ir amžiną pačios būties aktą, kuris yra tobulos būties-su-savimi absoliuti dvasia ir kuri save pažįsta ir savęs trokšta kaip atkartojamos baigtinybėje.
326

• Savimonės filosofija iš transcendentalinių pozicijų kritikuoja būties filosofijos argumentus. Transcendentaliniu požiūriu priežastingumo principas yra su patyrimu susijęs apriorinis teiginys. Vis dėlto savimonės filosofija apie Dievą kalba. Čia jis suprantamas kaip teorinio proto reguliatyvi idėja ir praktinio proto postulatas. • Būtina dvasios filosofijos sąlyga yra dieviškasis Absoliutas. Norėdami jį suprasti, turime ontologinę ir transcendentalinę refleksijas mąstyti kartu. Kaip krikščioniškoji filosofija, ji remiasi principu: Credo ut intelligam. Svarbiausias dvasios filosofijos argumentas yra ontologinis, kuriuo iš Dievo sąvokos išvedamas jo buvimas. Būties ir savimonės filosofijų rėmuose šis argumentas neįtikina. • Naujojoje filosofijoje egzistuoja daug bandymų kalbėti apie Dievą. Apie jį kalbėti verčia neviltis ir egzistencijos trapumas. Jis gali būti suprantamas kaip Tu, niekada negalintis virsti daiktu, kaip savitos vertybės pajautos koreliatas, kaip tai, ką galima patirti daiktuose, simbolizuojančiuose dieviškumą.

7.4 Tikėjimo prasmės plotmė Žodį "tikėti" lotynų kalboje atitinka du žodžiai: putare ir credere. Putare galėtume versti žodžiu "manyti". Filosofija traktuoja nuomonę (PLATONAS ją pavadino doxa, plg. 1.8.2) kaip netobulą, nepakankamą žinojimą ir priešina ją tikram žinojimui (kurį PLATONAS pavadino episteme). Žodį credere galėtume versti kaip "būti įsitikinusiam". Šitaip atskiriame tikėjimą, kaip įprasminimo būdą, nuo "gryno" tikėjimo (nuomonės), kuris, kaip sakėme, nėra žinojimas. Todėl tikėti (įprasminimo požiūriu) reiškia: būti įsitikinusiam. Tai susiję su dviem dalykais: su mokymu, kaip galimu perduoti tikėjimo turiniu, ir su išmėginimais 'gyvenimo praktikoje. 7.4.1 Tikėjimas ir filosofija Neabejotinai egzistuoja tvirtas ir gyvas tikėjimas. Šis faktas filosofijai iškelia alternatyvą: o Arba tikėjimas yra teisėtas, neišvengiamas žmogaus būties įprasminimas. Tada filosofija turi pateisinti tokio įprasminimo savarankiškumą bei atriboti jį nuo kitų įprasminimo būdų.

327

o Arba filosofija neigia- tikėjimo, kaip įprasminimo budo, pagrįstumą bei savarankiškumą ir virsta religijos kritika (7.1). Tada jos uždavinys yra demaskuoti tikinčią sąmonę kaip klaidingą (susvetimėjusią, neurotinę, vaikišką) ir redukuoti tikėjimą į kitus įprasminimo būdus. Pirmiausia čia susiduriame su hermeneutine problema (2.1.3).
P. RICOEURAS šią problemą formuluoja taip: "Vienu atžvilgiu hermeneutika suvokia save kaip manifestaciją ir atstatymą prasmės, kuri žinios skelbimo arba, kaip tai kartais vadinama, kerigmos pavidalu nukreipta į mane; kitu atžvilgiu hermeneutika supranta save kaip demistifikaciją, kaip iliuzijos sunaikinimą". (RICOEUR (2), 40)

Pritarimo tikėjimui arba jo demaskavimo alternatyvos akivaizdoje paaiškėja, "koks yra žmogus" (FICHTE, 1.6.7). Tačiau žinome, kad mus sąlygoja tam tikras išankstinis žinojimas (2.1.3), tam tikros kalbos duotybės (4.4.4), tam tikri interesai (6.1.1). Ir vis dėlto nesame uždaryti kaip sraigė kiaute arba karvė tvarte. Kaip tik kritinis filosofijos uždavinys yra viską patikrinti Refleksija (H. WAGNER), kuri nukreipta prieš nereflektuotus prietarus ir vadovaujasi proto sprendimais. Jeigu nesame abejingi pritarimo/demaskavimo .alternatyvai, tikėjimo tikrumui arba religijos kritikai, tada kyla uždavinys "intelektualiai sąžiningai" (K. RAHNER) išnagrinėti šią problemą. Filosofijai svarbu štai kas: įprasminimas tikėjimu pretenduoja būti žmogišku įprasminimu. Vadinasi, jis lieka susijęs su tuo, ką filosofiškai nagrinėjome, keldami klausimą "Kas yra žmogus?". Jei Apreiškimas ir Išganymas yra vyksmas, tylantis iš dieviškojo prasmės pagrindo (1.4.2), tai žmogus yra šio vyksmo adresatas, galimo Apreiškimo adresatas. Drauge žmogus yra būtina galimo Apreiškimo sąlyga. Juk Apreiškimas, kaip vyksmas ir prasmės pagrindas, galimas tik tada, jeigu jis pasiekia žmogų, būnantį žmogiškai, pasiekia jo savitą buvimą-pasaulyje, liečia jo prasmės problemas.
Tam pritaria ir senosios formuluotės: Homo naturaliter christianus (Žmogus iš prigimties yra krikščionis) ir Gratia supponit natūrom (Prigimtis, žmogaus esmė yra malonės prielaida). E. HEINTELIS formuluoja taip: Dabar aš kalbu apie ryšį taip Dievo Apreiškimo ir šio Apreiškimo žmogiškojo perėmimo, apie bendrą "prasmės apriori" taip Dievo ir žmogaus. Toks prasmės apriori jokiu būdu nereiškia, kad žmogus, taip sakant, užbėga Apreiškimui už akių, bet reiškia tik tai, kad Apreiškimas ragina žmogaus supratimą įsisąmoninti apreikštą "Žodį", kiek tik žmogus įstengia... Visa tai ypač liečia tradicinį ir laikomą privalomu tikėjimo turinį, kuris turėtų būti susietas su šiuolaikinės žmonijos motyvacijų horizontu, pasisavintas šio horizonto erdvėje ir užimtų deramą vietą. (110)

Tikėjimo plotmėje žmogus pasirodo kaip galimo Apreiškimo adresatas ir tam tikra prasme kaip jo sąlyga. Kartu išryškėja visiškai konkreti filosofijos vieta tikėjimo prasmės plotmėje. Juk filosofija (antropologija ir etika) nagrinėja žmogaus būties esmę ir prasmę. Vadinasi, Apreiškimas susijęs su tuo, ką nagrinėja filosofija. Apreiškimo prielaida yra egzistencijos nuskai-

drinimas, orientavimas pasaulyje ir žmogaus būties transcendavimas. O tai yra filosofijos temos. Galima ir taip pasakyti: klausimai, į kuriuos Apreiškimas turi atsakyti, yra klausimai, kurie iškyla filosofijai.
Klasikinė teologija kalba šia prasme apie tikėjimo preambulę (preambula fidei), taigi apie galimo Apreiškimo filosofines prielaidas. Jeigu žmogus negalėtų kelti klausimų ir problemų, kurios jam nurodytų į galimą Apreiškimą, tai būtų tiesiog nesuprantama, kaip iš viso galimas įsitikinęs ir gyvas tikėjimas. Tai nereiškia, kad filosofija, kaip žmonių klausimų ir problemų aiškinimas, remiasi Apreiškimu arba pati gali jį konstruoti. Apreiškimas gali žymiai viršyti tai, ko klausiantysis laukia. Bet ir tada jis yra tik atsakymas į klausimą, kuris iš tikrųjų rūpi žmogui.

Čia išryškėja specifinis teologijos uždavinys: sistemingai reflektuoti pozityvų, tvirtą ir gyvą tikėjimą. Viena vertus, ji \.ur'\ perimti perduodamą tikėjimą ir, kita vertus, taip susieti šį tikėjimą su šiandieninio žmogaus motyvacijų horizontu, kad kiekvienas tikėjimo turiny s motyvuoti} atsakymus į klausimus, kuriuos neišvengiamai kelia žmogaus būtis. Todėl teologijai reikia filosofijos. 7.4.2 Žodžio klausytojas Pažvelkime į klausimus, kurie neišvengiamai kyla filosofijai, bet vis dėlto lieka be atsakymo. Su kai kuriais iš jų buvome jau susidūrę. o Kaip galima apibrėžti galutinę žmogaus būties prasmę?
Atsidūrus mirties akivaizdoje (5.5.1), iškyla nemirtingumo problema (5.8). Etinis paradoksas (6.3.5.3) rodo, kad žmogus savo jėgomis negali pasiekti aukščiausio gėrio, kuriam iš prigimties jis skirtas. Kančia, tragiškumas, aplinkybių raizginys tampa problema. Nepripažinus Dievo buvimo kaip praktinio postulato, negalima įžvelgti praktikos prasmės (7.2.2.3). Atrodo, kad žlugimas yra neišvengiama ir paskutinė išvada, jei norime apibrėžti žmogaus būties prasme, nesiremdami ją apreiškiančiu ir įgalinančiu pagrindu (Dievu).

o Kokia kaltės vieta žmogaus prasmės problematikoje?
Pirmąja ir tikrąja prasme kaltė yra moralinis blogis (6.1.4). Tačiau žmogui, kaip visuomeninei ir istorinei būtybei, blogis yra ne tik trumpalaikis įvykis. }(patį blogis daro blogu. Dar daugiau: įvykęs blogis veikia visuomenėje ir istorijoje kaip blogas pavyzdys, bloga įtaka ir t.t. Vis iš naujo kylantis blogis sukuria visuomenėje kaltės atmosferą, o istorijoje - kaltės tradicija, vadinasi, įpainioja į kaltės ryšius, su kuriais nusikalsiantis žmogus save tapatina. Visa tai stipriai veikia moralę (6.3.5.2). Galėjimas-būti-ne-geru patiriamas egzistenciškai. Todėl prasmės pagrindas kartu turėtų būti žmogaus išganymas (galutinis išgelbėjimas). (Susvetimėjimas ir revoliucija pagal MARXĄ, neurozė ir psichoanalizė pagal FREUDĄ yra bandymo pasiekti išganymą savomis jėgomis sekuliarizuotos formos. Bet ar nėra tokia idėja iš esmės Miunhauzeno gudrybė? Ištraukti save patį už plaukų iš pelkės?)

Tokios rūšies klausimai kyla filosofijai tam tikra prasme anksčiau už tikėjimą. Pagaliau tokios rūšies klausimai konfrontuoja su religijos kritikos

5.5. kad visa jo pavidalų. politinių tikslų realizavimas. apibrėžiamas tuo. kas tikrąja to žodžio prasme priklauso nuo mūsų. kad sąžinė kviečia žmogų pakilti iš beasmeniškumo nuopuolio į autentišką buvimą. ARISTOTELIS parodė. Remdamiesi E. kuriose Žodis (prasmės pagrindo atsakas) yra gyvas.1) intencija atsakyti įjuos visapusiškai ir "netikint". kaip visuomeninei ir istoriškai būtybei. kalbame apie eksperimentą žmogaus prasmės problematikos kontekste. apie išganytą visuomenę ir išganymo istoriją. (HEINTEL (3) 112) HEIDEGGERIS (5. įvairovė.(7. o Totalinio eksperimento atveju kalbama apie praktiką. skleidžiasi kaip tai. veiksmą. Taip pat skiriame dalinį ir totalinį eksperimentą. žmogus atlieka totalinį eksperimentą. kurio negali apibrėžti ir numatyti joks patyrimas. susijusį su žmogaus būties kaip visumos prasme.1) akivaizdoje. jis žino ir tai: jeigu toks prasmės pagrindo atsakas yra duodamas žmogui. kas yra mūsų dispozicijoje. ypač tada. Kai religinis-kritinis Švietimas nepatenkina klausiančiojo. kai kalbama apie pareigą išvengti gėdingų veiksmų net gyvybės aukos kaina. t. o Dalinio eksperimento atveju kalbama apie praktiką. RAHNER) situaciją. Jis klausia. bet prisiimti totalinio eksperimen- 330 . Visur. kas nuo mūsų nepriklauso. Be to. kaip atskiras veiksmas tam tikrame konkrečiame motyvacijų horizonte" (HEInTEL (3) 111).4. šis patenka (jeigu į savo klausimus žvelgia rimtai) į Žodžio klausytojo (K. vadinasi. kuris yra rizikingas. užduoties atlikimas.2) nurodo. tai šis atsakas taip pat turi būti aptinkamas žmonių visuomenėje ir istorijoje. kur jie peržengia apibrėžtą horizontą ir įrodomi tik rizikuojant. kad jau moralė gali tapti totaliniu eksperimentu. "susijęs su būties prasme ir šios įgyvendinimu. ar prasmės pagrindas pats atsakys j jo klausimą.1-3). Tai galima taip interpretuoti: atsidūręs mirties (5. kuria siekiama įprasminti tai. 7. Tik jo rėmuose visos refleksijos apie mirtį įgauna bent kiek aiškesne prasme. pagal aplinkybes įgaunančių skirtingą reikšme. Dalinis eksperimentas. susijusią su tuo. Taigi jis klausia apie Apreiškimą ir Išganymą žmonių visuomenėje ir istorijoje.3.43 Totalinis eksperimentas Pirmiausia atsiribokime nuo eksperimento gamtamokslinės-techninės sampratos. kas nuo mūsų nepriklauso. kur veiksmai susiję su tuo. Dalinio eksperimento pavyzdžiai: ruošimasis abitūros egzaminams. apie veiksmą. žmogus įpareigotas ne apsiriboti dalinių eksperimentų gausybe ir juose išnykti. HEINTELIU.y. Taigi eksperimentas yra ryžtingas bandymas įprasminti praktiką (6.

kaip savarankiška įprasminimo intencija. realus tik totalinio eksperimento pavidalu. kurį sprendžiant filosofijai tenka svarbus vaidmuo. negalintys apimti žmogaus prasmės problematikos. kad teorinės refleksijos šiam apsisprendimui yra nesvarbios.individo sveikata. .t. Tai nereiškia. Neveltui klasikinė teologija ryžtingai pabrėžė įrodomumo vertę tikėjimui. siekia apriboti totalinį eksperimentą tekiais tikslais (įprasminimo būdais). kurie tikėjimo požiūriu tėra tik daliniai eksperimentai. Tačiau pats apsisprendimas įvyksta savame istoriniame motyvacijų horizonte. Tik tada. Tikėjimo požiūriu. empiristinis mokslo idealas (CARNAP). kuris negali būti apribotas mūsų pasaulio vidinės struktūros laiku ir erdve. Ir jis turi įvykti. yra. totalinis eksperimentas iš esmės ir būtinai remiasi Dievu bei yra susijęs su eschatonu ( = paskutiniuoju). Apsisprendimas dėl alternatyvos galiausiai yra ne teorinė išvada.. kai žmogus pasiryžta totaliniam eksperimentui. dar . Juk "žmogus be savybių" (R. mokslinė-techninė pažanga ir t. Religijos kritika. bet totalinio eksperimento pradžia. atlikdama religijos destrukciją. SCILE). ryžtinga žmogaus būtis neišvengiamai yra totalinis eksperimentas. Totalinis eksperimentas yra galimas tik kaip rizika. jis turi galimybę atrasti dalinių eksperimentų tvarką ir prasminį ryšį. Tik totalinis eksperimentas gali suteikti visam gyvenimui ir visoms praktikos plotmėms prasmę.to riziką ir patikrinti jį praktika. Totalinis eksperimentas yra glaudžiai susijęs su įprasminimo tikėjimu ir jo destrukcijos (religijos kritika) alternatyva.MARX). Tikėjimas ir religijos kritika galiausiai sutaria. beklasė visuomenė (. Tikėjimo tikrumo ir religijos kritikos dialogas tebelieka uždaviniu. valios galiai realizacija antžmogyje (NIETZSCHE). MUSIL) praranda dalinių eksperimentų gausoje visumos prasmę. kad žmogaus verta būtis galima tik kaip totalinis eksperimentas.t. Ir priešingai religijos kritika redukuoja eschatoną [ tokį laiką ir erdvę. Autentiška. neurozės įveikimas (FREUD) ir t. Tikėjimas. Turima omenyje žmonių brolybė (FEUERBACH.

DV TV Pag.SVARBIAUSIEJI VAKARŲ FILOSOFIJOS VEIKALAI Šie veikalai . pabaigos) klasika. Šalia pateikiamos knygoje vartojamos santrumpos. Apie žmogų (1658). Apie pilietį (1642). Ts. Parmenidas. NE Pol. Apie sielą Thomas Hobbes (158&-1679) Filosofijos pradai: Apie kūną (1655). išdėstyta geometrijos būdu (1677) MA Prad. Filebas. Sofistas. 332 . Timaijas Aristotelis (383-322) Organonas (= veikalai logikos klausimais) Fizika (8 knygos) Apie sielą (3 knygos) Metafizika (14 knygų) Nikomacho etika (10 knygų) Politika (8 knygos) Augustinas (354-430) Apie tikrąją religiją Apie laisvą valią (3 knygos) Apie Trejybę (15 knygų) Išpažinimai (13 knygų) Dievo valstybė (22 knygos) Tomas Akvinietis (1225-1274) Teologijos visetas Prieš pagonis Apie tiesą Apie sielą V D Fiz. TR LV Tr. Apie sielą Met. Politikas. Teaitetas. Išp. Fedonas. Leviatanas (1651) Rene Descartes (1596-1650) Proto vadovavimo taisyklės (apie 1628) Metafiziniai apmąstymai (1641) Filosofijos pradai (1644) Benedict (Baruch) de Spinoza (1532-1677) Etika. Platonas (427-347) Valstybė (10 knygų) Įstatymai (12 knygų) Dialogai: Puota.tai Vakarų filosofinės tradicijos (nuo Platono iki XIX a.

John Locke (1632-1704) Apie žmogiškąjį supratimą (1690) Dvi studijos apie valdymą (1690) Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) Teodicėja (1710) Monadologija (1720) David Hume (1711-1776) Žmogiškojo supratimo tyrinėjimas (1748) Moralės principų tyrinėjimas (1751) Adam Smith (1723-1790) Moralės jausmų teorija (1759) Tautų turto prigimties ir priežasčių tyrinėjimas (1776) Immanuel Kant (1724-1804) Grynojo proto kritika (1781) Grynojo proto kritika (antrasis leidimas. atitinkančios mokslo teorijos principus. atitinkančios mokslo teorijos principus. pagrindai (1796) Dorovės teorijos. * ••:•••- . sistema (1798) Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) Apie Aš kaip filosofijos principą (1795) Gamtos filosofijos idėjos (1797) Transcendentalinio idealizmo sistema (1800) Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) Dvasios fenomenologija (1806) Logikos mokslas (1812/16) Filosofijos mokslų enciklopedija (1817) Teisės filosofijos apmatai (1821) Religijos filosofijos paskaitos Istorijos filosofijos paskaitos Estetikos paskaitos DF Encikl. TF RF IF Ėst. ŽST Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) Bendrosios mokslo teorijos pagrindai (1794) Prigimtinės teisės. DMT DMD Mon. 1787) Dorovės metafizikos pagrindai (1785) Praktinio proto kritika (1788) Sprendimo galios kritika (1790) Religija vien proto ribose (1793) Dorovės metafizika (1797): Teisės teorija Dorybių teorija GPK A GPK B DMP PPK SGK Rel.

. 1980 Gėrio kontūrai: Iš XX a. V. V. V. XIX ir XX amžių Vakarų Europos ir Amerikos filosofija. 1980 Filosofijos istorijos chrestomatija. 1989 Poetika ir literatūros estetika. V.arba (1843) Filosofijos trupiniai (1846) Krikščionybės pratybos (1850) Kari Man (1818-1883) Politinė ekonomija ir filosofija (1844) Vokiečių ideologija (1845/46) Kapitalas (3t. V. užsienio etikos. Renesansas. V. V. V.. 1867-1894) Friedrich Nietzsche (1844-1900) Šitaip kalbėjo Zaratustra (1883) Anapus gėrio ir blogio (1886) Apie moralės genealogiją (1887) Kitos knygoje vartojamos santrumpos Filosofijos istorijos chrestomatija.. 1974 Grožio kontūrai: Iš XX a. 1977 Filosofijos istorijos chrestomatija.. 1986 Filosofijos istorijos chrestomatija. 1989 FIChr FlChr A FIChr V FlChr R XIX-XX GrK GK PLEI PLE II . 1978 Poetika ir literatūros estetika.Arthur Schopenhauer (1788-1860) Pasaulis kaip valia ir vaizdinys (1819) Soren Kiekegaard (1813-1855) Arba ... Viduramžiai.. Antika..užsienio estetikos..

(Hrsg.. II. (Einstein (1)). ab 1970 Albert H.. (4)1978 tas pats. Tannery). Russels Erkenntinstheorie. Adam u. Nachdr.. Der logische Aufbau der Welt. Scheinprobleme in der Philosophie. (16)1954 tas pats (Einstein (2)). Wahrheit und Evidenz. Traktatas apie žmogiškojo pažinimo principus. (2) 1964 tas pats (Coreth (2)). Gesamtausgabe. Hist. Relativitatstheorie nach dem heutigen Stande gemeinverstandlich dargestellt.. der Berliner Akademie. Metaphysik. 16 Bd. Semantik. A. Aurelijaus Augustino Išpažinimai. Schriften (F. (Carnap (1)). 1969 Descartes R. (3)1975 S. Grundri/3 der Logistik. The Philosophy of Bertrand Russell. (4)1971. Rinktiniai raštai. Gesamtausgabe (Suhrkamp). 278-290 ./Menne A. Oeuvres (Ch. Menschenwiirde zwischen Freiheit und Gleichheit. Dekartas R. Formale Logik.). PL t. Seyer). I. (2) 1976 tas pats. Proslogijonas/FIChr V 355-365) Anzenbacher A. Reflexionen uber die Sprache. O. Anzelmas Kenterberietis. (15)1975 EbnerF. Th. Apie sielą. (16)1972. 32-47/(liet. Transformation der Philosophie. (2)1978 tas pats. ab 1968 Bochenski I. Politika (ištraukos)/FIChr A 240-286) S. Ideas 10 (1949) 183-198 Carnap R. 1964 Brekle H. 1977 Coreth Ė.LITERATŪROS SĄRAŠAS Adomo. V. in: Schlipp P. 1963-65 Einstein A. Grundfragen der Hermeneutik. 1989. Gesammelte Schriften (Suhrkamp). tas pat (ištraukos)/FIChr V 103-120. M. Analogie und Systemgeschichte.. 3 Bd. Fragmente der Vorsokratiker.. 1978 Apel K. 3Bd. A Conception of Ideology for Historians. V. Apie Dievo valstybę/FIChr V120-129) Ayer A. J. J.. PL 1. Bd. tas pat (ištraukos)/Sietynas VI. 1970 Berklis Dž. 3 Bd. (4) 1973 Brentano F. 1: Schriften zur Philosophie. 1897-1913 (liet. (Coreth (1)). (2)1972 Buber M.. Poetika/PLR 136-81. 1954. 1978 [RR]) Diels H. 1976 Chomsky N.Augustinus Opera omnia. Was ist der Mensch? Grundzuge einer philosophischen Anthropologie. 1933. Nachdr. III. Zur Geschichte theoretischer Modelle in der Biologie. Werke. 1831 (liet. 1974 tas pats (Carnap (2)). 2 Bd. (17)1974. W. in: Studium Generale 5 (1965) 290 ff Bloch E. (Bochenski (2)). Sprache. P. M. Traktat uber kritische Vernunft. 1962 Burks R.158 (liet.. V.38-54. 1988 Bertalanffy L. Š. Wahrheit und Logik. E. v. Die zeitgenossischen Denkmethoden. (7)1975 Bochenski I. Bemerkungen zu B. Nikomacho etika. 1976 Aristoteles. Anselmi Opera omnia.. (Bochenski (1)).

Žmogaus paskirtis.. Worterb. Philos. Erkenntnis fur freie Menschen. Seine Natur und Stellung in der Welt. 8 Bd. Estetika (ištraukos)/ PLE1320-411) HeideggerM. (2)1979 Frankl V.. 1975 Gabriel L.H. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie? 1974 Handbuch philosophischer Grundbegriffe (H. Existenzphilosophie. 1976 tas pats (Feyerabend (2)). 1927/39.K 74-96) Frey G. Apie humanizmą/ GK 224-260. G. Samtliche Werke (Sauer/Backmann). 3 Bd. Ideologie.) ab 1964. Werke [WW] (I. Hėgelis G. 1973/74 Hartmann N. Werke [WW] (H. 1974 Habermas J. W6rterb. Gadameris H. Wider den Methodenzwang. 2 (1972) 155-157 Fromas E.: Fichtė J. V. Gesamtausgabe (Bayer Akad. Der Mensch. Atheismus als theologisches Problem.Ritter) Bd. Dostojevskis ir tėvažudystė/ Gr. Sozialwiss. Ritter) Bd. 3 Bd. (liet. Psichoanalizė ir religija. (Feuerbach) Krikščionybės esmė.) Fejerabendas P. H.G. (2) 1978 Freud S.Epiktetas. (4)1975 tas pats (Gadamer (2)). 1959. W. (J.. Unterwegs zur Sprache. Philos. 88-101.. Heidegeris M. Ego ir Id/ Problemos-17. F. a. Gesammelte Werk (A.. d. Bd. Nachdruck (liet. 1982) Figl 3. u. V. V. V. (J. 1979 tas pats (liet. Hermeneutik: in: Hist. 107-117 Fojerbachas L. Was ist Metaphysik? (11)1975 tas pats (Heidegger (3)). 1952-1968. Der Wille zum Sinn. Fichte). 1986 Ermacora F. 3 (1974) 1061-1073 tas pats (liet. Krings u. 1958 Habermas J. Helderlinas ir poezijos esmė/ Veidai-88. 1990 Furger"F. Froidas Z. Wahrheit und Methode. Estetika (ištraukos)/ GrK 335-352 Hegel G.Estetika ir hermeneutika/ Meno kritika. Gesamtausgabe. (12)1978 Geiger Th. (4) 1962 (liet. 1845/46. ištraukos/ GK 182-200) tas pats liet.207-218) Gehlen A. Rašytojas ir fantazavimas. d. 1985 Fichte J. Rinktinė. V. 1981 tas pats. Tyrimo "racionalumas"/ Problemos-32. Nachgelassene Werke (I. (Gadamer (1)). Neudr. Determinismus/ Indeterminismus II. 11974 Feyerabend P. G. Legitimations probleme im Spatkapitalismus. 1986. Glockner). (5)1975 tas pats (liet./Henrich D. 5 (1956) 179-184 • Grillparzer F.). 1968 Gadamer H./ Luhmann N. in: Hist. Fichte). Begrundung des Sittlichen.. Bd.. Turėti ar būti? V. 1975 Habermas J. (liet. in: Handworterb. G. 1909-1948 Guardini R. Religion und Offenbarung. (Heidegger (1)). ab 1975 (1/2: Sein und Zeit) tas pats (Heidegger (2)). Ethik. d. Ethische Stromungen der Gegehwart.E. V. Istorijos filosofija (Ištraukos)/ FlChr XIX-XX 41-62. 1989. Zwei Reden. 252-266) 336 .. Die Menschenrechte in der sich wandelnden Welt. 1834/35. (Feyerabend (1)). Freud). Meno kūrimo prigimtis/ GrK 208-255.

Huserlis E. in: J. Philosophie. (2)1960. Neuausg.. G. 207-230 Hengstenberg H. (6)1977 tas pats (Jaspers (4)). Apie kūną (ištraukos). (4)1973 tas pats (Jaspers (2\). 1964/65 tas pats. V. Rocek/ O. (3)1966 Herder J. (2)1972 tas pats (Heintel (3)). Zur Kritik der instrumentellen Vernunft. Kantas I.65-83 tas pats (Hengstenberg (2)). 1976.. 1951-59 tas pats (liet. Vom Sinnanspruch dės Glaubens.Heintel E.. V.) Kjirkegoras S.—2217 337 . Philosophische Anthropologie. (2) 1973 Kant I. 3 Bd. Th. Husserliana. f. Ritter u. Die "Sprache" der Tiere. V. V..248) Historisches W6rterbuch der Philosophie (J. 1972. 1658. Reine Rechtslehre. V.-theol. Kaltės klausimas (ištraukos)/ GK 261-280 Kainz F. 1. Sprachphilosophische Schriften (E.) Lexikon der Ethik. V. Von Wahrheit. Verantwortung. Hobsas T. in: Rocek/ Schatz (žr. Liberty and Peace. Philos. Gesammelte Schriften. 1977 Horkheimer M. Giel). 1960. Science. Bd.. (Hengstenberg (1)). Bd. Befreiter Mensch. Grynojo proto kritika. (Heintel (1)). Grynosios fenomenologijos ir fenomenologinės filosofijos idėjos/ FlChr XIX-XX 189-199. "Wie es eigentlich gewesen ist". Leviathan. Litt. (4)1972 Jaspers K.Schatz) (2)1974. Nachdr. Praktinio proto kritika. Werke in 5 Bd. (Jaspers (1)). 1651 (liet. ab 1950 (liet.. (2) 1958 tas pats / Jaspersas K. 1974 Hubner K. 1989) Kelsen H. De cive. 183-200 tas pats (Hengstenberg (1)). Į amžinąją taiką/ Europa-1.1970 Kierkegaard S. 1989 tas pats (Jaspers (3)). Anthropologie heute (R. 1987. K. 1982. (A. Dorovės metafizikos pagrindai. Reikerstorfer (Hrsg. V. 3 Bd.1968 tas pats (Heintel (2)). Arba-arba (Ištraukos)/ FlChr XIX-XX 107-124 22. Logische Propedeutik. Anthropologie. Leviatanas (ištraukos)/ FlChr RII234-268) Hoffe O. in: Philosophia naturalis 9 (1965) Humboldt W. Prolegomenai. Hengstenberg (1)). ab 1910 (liet./Lorenzen P.Die gesellschaftliche Verantwortung der philos.. Jaspersas K.. De corpore. Das literarische Kunstwerk. 3 Bd. 1961 Kamlah W. Die Frage nach verbindlichen Aussagen in der gegenwartigen philos. Anthropologie.109-124 tas pats (Heintel (4)). Filosofijos įvadas. E. (2)1964 (Philos. in: Philos. 1642.Heintel). Der Streit um die Existenz der Welt. (Hrsg.. 1748 tas pats. 1947 Ingarden R. Schriften (Hegner). An Enquire concerning the Principles of Morais. in: Erkenntnis u.). Einfuhrung in die Sprachphiosophie. Festschr. Grunder) ab 1971 Hobbes Th. An Enquire concerning Human Understanding. 1751 Husserl E. 1655. Der philosophische Glaube. Bibl. III: Sprachphilosophische Schriften. 1980. De homine. Die beiden Labyrinthe der Philosophie. v. Meditacija apie absoliučiai atsakingo individualaus ir visuomeninio gyvenimo idėja/ GK174-181) Huxty A. 1963 Hume D.. Flitner/ K.

Nyčė F.Klein H. Neudr. 1976 (liet. O. Philos. Vogler) Bd. Works. Įvadas/ Marksas K.1975. 1875-1890.905-919 Marcuse H. Gadamer/ P. 1935 Marcic R. Suvokimo fenomenologija (Ištrauka)/ Problemos-25 94-106 MM J. (J. 1945 (liet. (9)1977 Markas Aurelijus. Ritter u. (2)1961 Locke J. v. Monadologija/ FlChr RII426-453) Liebrucks B. Journal metaphysiques. Etre et avoir. Ethik und Wissenschaftstheorie.) Soziologie (Fischer-Lexikon). W. 1863 Mitscherlich A. sistema. Nr. St.198) tas pats (Kutschera (2)). 1978 Marcei G. Kapitalas. Valia valdžiai (Ištraukos). V. Dėl Hėgelio teisės filosofijos kritikos. a. 1958 Marksas K. 1964. 1967 Kutschera F. (2)1975 Luhmann N. in: Der Staat I (1962) 431-448 Maceina A... I-IV t.. 1974 Marksas K. 1973/75 Konig R. V. Recht. V. 1976 Mittelstaedt P. V. Bd. Esė. 1986 Marksas K.. Gerhardt).. Werke. bisher 7 Bd. Einfuhrung in die Logik. Leibnicas G. Die philosophischen Schriften (C.4. Sprachphilosophie. Zur Frage einer philosophischen Anthropologie.. G. 124-140) 338 . Grundlinien einer Philosophie dės Geistes. J. 1984 Marksas K. in: Neue Anthropologie (H. Sau pačiam. Philosophische Probleme der Physik. Kunst. Der eindimensionale Mensch. taip pat ryšio. Two Treatises of Government. Apmąstymai apie pažinimą. Naujoji substancijų prigimties ir bendravimo. (Hrsg. 1960 (liet. 2 Bd. 1947 Nietzsche F. Filosofijos kilmė ir prasmė./SchwemmerO. in: Kath. (2) 1966 Montenis M.. Phenomenologie de la perception. 1975 (UTB 80) Lametri Z.. An Essay Conserning Human Understanding. 1983 Muller A. V. Šitaip kalbėjo Zaratustra. (Kutschera (1)). Vokiečių ideologija. 1938. \Vahrheit und Ideologie. Grunder). u. MerloPonti M.. Engelsas F. V. H. Die Unwirtlichkeit unserer Stande.. 7. d.1357-1434 Newman J. esančio tarp sielos ir kūno. V. D. Du traktatai. W6rterb. Sprache und Bewu/3tsein. 2 Bd. Roma. Dievaičių saulėlydis (Ištraukos)/ Pergalė 1990. (2) 1973 (UTB 34) Merleau-Ponty M. Tragedijos gimimas iš muzikos dvasios/ PLEII169-180. Konstruktive Logik. 330342 tas pats. Utilitarianism. Vernunft und Wirklichkeit. Soziallexikon. (7)1977 Lorenzen P. K. Wissenschaftstheorie. Engelsas F. 1961 tas pats. (Lowith (1)). 1976. ab 1964 Litt Th. V. in: Hist. IV. (Marx (1)). Neuausg. 1981 Leibniz G. 1927 tas pats.. K. 1972 (UTB 100.. 1967 Lowith K. Ankstyvieji filosofijos raštai. V. (Marx (2)j. Von Hegel bis Nietzsche.. 1957-59 Menne A. Apie religija. Mensch und Welt. (Mane (3)). tiesas ir idėjas.

Logik der Forschung. B. (3)1972 Pietschmann H. Religija ir mokslas.836-38 Revers W. Phanomenologie des Wollens-Motive und Motivation. in: Hand. 1981) ' Plessner H. (Puntel (1)). Uber die Liebe. L6with (1) 3-63 Popper K. Šileris F. Hengstenberg (1) 51-64 tas pats (Plessner (3)). 4. Anthropologie der Sinne. Das Leibproblem in der Psychologie. III. Worterb. P. 1978 tas pats (Puntel (2)). 1971 PfanderA. Einfuhrung in die Geschichtsphilosophie. D. Bd. 1974 tas pats (liet. (J.117-127. 1959 (liet.) Sartras Ž. in: Gadamer/ Vogler.1970-183 (liet. Egzistencializmas ir humanizmas/ FJChr XIX— XX. 1967 tas pats (Ricoeur (2)). Philos.. (Ricoeur (1)). 1649-1668 Rahner K. (2) 1947. Wahrheit. (5)1966 tas pats. 1-8. Bd. Evolutionstheorie. 1970 Rensch B. V. L'Etre et te Neant. (8) 1975 tas pats (liet. philos. 1968. Grundbegriffe (s. 1917. V. Apie naiviąją ir sentimentaliąją poeziją (Ištrauka)/ PLE I .. Ordo amoris forma/ GK 201-223 Schiller F. V. Hengstenberg (1) 130-141 Ricoeur P. Die Stufen dės Organischen und der Mensch. Rinktiniai raštai. Das Heilige. Bd. Kaip aš įsivaizduoju filosofiją/ Problemos-24 97-108 Porphyrii in Kategoriae Aristotelis Introductio/ Berliner Aristoteles Ausgabe. 1972. Valstybė. in: Rocek/ Schatz. Samtliche Werke (Fricke/Gopfert-Hanser). (3) 1975 tas pats (Plessner (2)). P.d. 1971 Raselas B. žr. 1980 Plotos Werke. Poperis K. in: Rocek/Schatz. Kant und das Problem der Dinge an sich. Sexualitat. Platonas. W. 1982 Reininger R. Metaphysik der Wirklichkeit. 1979 Sartre J. 1943 tas pats (liet. Kritonas. Entla t die Natur den Menschen? 1970 Prauss G. žr. Studienausgabe. Dorovingo asmens esmė/ Problemos-13. Bd. Horer des Wortes. (Plessner (1)). Egzistencija ir hermeneutika/ Problemos-28. žr.) Rikioras P. letzte Aufl. Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Der Mensch als Lebewesen. Bd. 439-450 Schaeffler R. in: Hist.. Ž. II. J. R. Die Interpretationen.). Puota. Ritter). V. (6) 1976 tas pats (liet. Wahrheitstheorien in der neueren Philosophie. (2)1980 Scheler M. Sokrato apologija.) Šėleris M. Fedonas/ Dialogai. 100-115 Ruso Ž. 1974 Puntel L.1836 Portmann A. Neudr. (3)1963 Pieper J.Otto R. Die Stellung des Menschen im Kosmos.. 5. Das Ende des naturwissenschaftlichen Zeitalters.

1965 Spann O. Ausgewahlte Schriften. v. 1964. I (6)1973. (Utz (1)). 22 Bd. Gesamtausgabe. Der Untergang des Abendlandes. Nell-Breuning) (4)1977 Thomas Aquinas. The Theory of Moral Sentiments. 2 Bd. (5) 1976 tas pats (Weizsacker (2)). N. 1961-1967. 1929 Weizsacker C.. Stellvertretung. v. Die Welt als Ort des Menschen. V. ab 1963 (Bd.. Raum und Zeit. Summa theologiae (P. Einfuhrung in die Wissenschaftstheorie. V. 1978 Whitehead A. F. 2Vol. 261-405 Teste zur katholischen Soziallehre Bd. V. Questiones disputatae I (R. Filosofiniai tyrinėjimai (Ištraukos)/ FlChr XIX-XX 281-293 . Mare.239-268 Schlette H. 1960 liet. Ein Kapitel Theologie nach dem "Tode Gottes". 1759 tas pats. in: Kolner Zeitschr. žr.1963. Teologijos sąvadas (Ištraukos)/ FlChr V 408-441) Uexkūtt J.. Laiškai apie estetinį žmogaus auklėjimą/ Menas ir laisvalaikio kultūra. (3) 1950 Wittgenstein L. Rechtsphilosophie. I (Einf. Laiškai Lucilijui. 16: Religionsphilosophie) Spengler O. 1963 Wagner H.240-255.. 8. f. L. An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations./Russel B.1776 Sotie D. v. in: Studia philosophica l (1935/36). Biologie als undogmatische Naturwissenschaft. Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen. Die Tragweite der Wissenschaft. Carmello) 31.1164-68 Shwan G. 1980 Uslar D. Hauptstromungen der Gegenwartsphilosophie. Editio Marietti. C. Spiazzi). Bazzi) 1965.. Bd. v. in: Lexik. II (P.Pera) 21.. O. I (6)1978. 1972 Schwemmer O. in: Gadamer/ Vogler. Theol. Philosophie der Praxis. Schriften (Suhrkamp). (Weizsacker (1)). und Kirche. Deutlichkeit. Philosophie und Reflexion. Tomas Akvinietis. 1962-63 (liet. Summa contra gentiles (P. Principia Mathematica. 1971 Seiffert H.. Die Entstehung und die Dynamik der Ideologien. Nachdr. Kultūra ir etika. f. v. II (4)1972 Seneka.. Muttersprache und Geistesbildung. Lowith (1) 305-329 Utz A. Religio. Soziologie 3 (1950/51). Vitgenšteinas L. (2)1967 Weisgerber J. Die Prinzipien der Gesellschaftslehre.. II (6)1979 Šveiceris A. 2 Bd. 1973 Stammer O. 1981. Kompositionslehre der Natur. 281-297 Stegmuller W. R. (2)1964 tas pats (Utz (2)). 1989 Tarški A. 1986 Smith A. F.

52.335 Brentano. Joseph Maria 173. Luitzen Egbertus Jan 174 Buber.166.88. Hans-Georg 33. 227. Aurelijus 19. 332. 336 Engels. 130.335 Bertalanffy.331.201. 336 Feuerbach.Hans 129 Ebner.203. 295.44. George 151. Ludwig v. Emerich 59.166. 323. 229. 246. Franz 53.336 Guardini. 259.335 Boecijus. 328. Moritz 53 Geiger. 332. Jurgen 75. Hans 65 Hamann. 44.147.87 pav.121. 218. 245. 58.336 Einstein. Theodor 35.301-303.331. 229.51. Albert 118. Galileo 23. 253. 269.233. 173.196 Gassendi. 210. 232. 324. Oskar 53 Benjamin. 204. Franz 32. 318-320. Herbert 65 Feyerabend.251. 276-278.299.336 Geiger. 65-68.18. Eugen 53 Frankl. Paul K 202. 39.65 Conrad-Martius. 163. 311. Gerhard. Hans 35. 134. 139. 228. 155. Pjeras 153 Gehlen.335 Albertas Didysis (A.323. 202. 299.44. 273. 121. 305.335 Buytendijk. 313. 225.335 Albert. Auguste 60. 120. 143.169. Nicolai 53. 262-264. 299. 245 Carnap. 296. 93-109. 336 Galilei. Theodor W.332 335 Diels.211. Sigmund 30. 260. 210. Friedrich 73. Martin 15. 193. Kurt 174 Goethe. Arno 335 Apel. Rudolf 65. Jeremy 270. 234.78-80. Herbert E.32.165. Leo 336 Gadamer. 333. 178.303. 268.261. 249. 168. 130 Camus.336 Godel. Richard Voyles 36. 307. Johann Wolfgang 32. 299. Ludwig 130 Bloch. 147. Bollstadt) 173 Anaksimenas Miletietis 85 Anzelmas Kenterberietis 30. 30. 239.177 Freud..209. Wilhelm 58 Driesch. 335 Brouwer. 83.VARDŲ RODYKLĖ Adorno. 300 pieš.214. Karl-Otto 79. Gottlob 173.322.286 Epiktetas 336 Epikūras Samosietis 245.28. 256.89 De Morgan. 208. Johann Georg 149 Hartmann. Hermann 335 Dilthey.39. 335 Becker. 335 Augustinas.335 Binswanger. 293. 241. 171. 56.174 Grillparzer. 335 Chomsky. 160.241.319.275. Johann Gottlieb 41. 215. 335 Averojus Ibn Rušdas 242 Avicena Ibn Sina 148 Ayer. 289. Arnold 130. Ferdinand 56. 90 93. 53. 336 Fromas.75.116-127. 336 Fichte.335 Comte. 33. 335 Darwin. Felix 336 Feigl.337 341 . 174. Alfred Julės 304. 195. Walter 75 Bentham.336 Hahn. Augustus 173 Descartes.27. 335 Anzenbacher. Romano 326. 330. 91. 288. Albert 56.284 Berkeley. 256.329.204.336 Frege.148. 105. Erichas 336 Furger.166.270 Epimenidas 176 Ermacora. 331. 335 Aristipas Kirėnietis 270 Aristotelis Stagirietis 17.299. Ludwig 30.336 Habermas.68.55.336 Frey. Frederik J. 209. Rene 19.335 Burks. 174. Anicijus Manlijus Severinus 313 Bonaventūras Džovanis Fidanca 240 Boole. George 173 Brekle.69. v. 251. 164. Charles Robert 131 Demokritas Abderietis 44. 336 Figl. 199. J. Noam 170.100. 190.. 280-282.23. Johann 336 Fink.Viktor E. 80. 272.335 Bochenski. Hedwig 130 Coreth. Ernst 75.151-153. Franz 336 Gabriel. 238. 169.

294-297. 90. 20.339 Menne.Robert 331 Nell-Breuning. 125.331. 305.88.337 Husserl. 323. Jonas 305 Kamlah. L Uljanov) 35. 93.144145.151. 200.136.199 Kraft. Martin 30 Maceina.338 Kelsen. Gabriel 15. 149. Friedrich 30. Rudolf 326. Theodor 212.212.43. 223. 285.153. 275. 160. 72. 167. 323. 82.51. 232-238.324.77.105. 141 pav.182.139. 33. Hans-Eduard 211. 324.102. 337 Heintel.338 Jaspers.337 Heisenberg. 169.166.119.164. 53 Liebrucks.338 Locke. 162.339 Mitscherlich. 213-218. Kari 30. Martin 17.339 Newt6n. 323.221.169.100. 205. 324. Rene 235. 213. 117. 219 pav.339 Otto.338 Kierkegaard.. 283.153 Nietzsche.Hegel..127. 214. 168. 270.333. 333.143. 53. 65.75.152. 151.214.339 Merleau-Ponty. Ludwig 53 Lascalle.306.320. Edmund 53-55. Victor 65 Kutschera. Max 75.. 338 Laas. 171 ir toliau.338 L6with. Otfried 270. Oswald v. 341 Neurath.338 Kant.111.324. 241. Werner C.132. 139.198. 74 pav. 195. 165.338 Luhmann.56. 294. Alexander 236. 211. 104. Roman 53. 338 Lincoln.177.338 Kalvinas. Paul 18.339 Musil. David 174 Hildebrand.151. 237 pav. 305.217.169. 305. 305.77. 301-303.338 Kopernikas.33. 209. 240. 31. 263. 227. 120.339 Parmenidas Elėjietis 85. Ernst 60 Marcei.146. Francis 270 Huxley. Ernst 60 Landgrebe. 71.333. Albert 174. 339 Mill. Kurt 261.252 pav.338 Konig.224.333.73. 81. 319. Immanuel 19. 299.130.334.94 342 . Ferdinand 285 Leibniz.338 Lenin (V. 144. 337 Hutcheson. Hans-Dietrich 123.135. 148. 166. 238. 104. Rene 295.120. 286.337 Horkheimer. 95. 332. 181. Wilhelm 18.283. 254-256.193. Franz v. Aldous 25.196 Newmann.212. John 136. 164. 33. 299. 333.131.137. Mikalojus 137.306.337 Hilbert. 229.25. 310. Abraham 239 Litt.329. 88. 256. Dietrich v. 291. 211. 261 Hengstenberg. 25.303.85. Friedrich 149. 174. 150. 137. 275-281.56. 238. 264-266. 251. Gottfried Wilhelm v. 147. 242. 334. 258.337 Hubner. 249. 192. 150. 134.339 Marcic. 330. 283. 294-297.55.260.180. Thomas 40. Erich 67. 170. 274.117.153.166. Soren 30. 30 31. 320. Bruno 165. Maurice 53.127. 143. 263. 56. 147.51. 56. Dieter 79 Heraklitas Efezietis 16. 270.120. Hans 293.339 Mara. Herbert 75.302.. 220.28. 25. 144.321 pav. 198.59. 251. 209. 260.124.210.331.59. 171. 80. David 66.338 Jonas Dunsas Škotas 299 Kainz.338 Ingarden. 337 Hoffe. 216. Jan 174 Lukacs. Kari 15. 338 Klein. 42.337 Henrich. Georg Wilhelm Friedrich 21. Israel 121.146. 246. 315-317. Kari 208. 153.263. 330. 270. 338 Mach.30.77.325 pav. Johann Gottfried 31. John Stuart 270. 257.. 72. 41.337 Hume. 306. 159. 207. 226..42.129. Georg 75 Luther.334.136.338 Lorenzen.Wilhelmv.338 Lukasiewicz.40. 33.37. 289. 328.286 Leonas XIII 288 Leukipas Miletietis 89 Levinas E. 337 Heidegger. 233..339 Marcuse. 229. 75-77. 91. 131. John Henry 318. Niklas 36.175. 131. 111. 245. 213. 165. 299. 53 Hobbes.264. 261.337 Humboldt. 223.182.136. 41. 225227. 209. 73. 216.110. Antanas 83. 153. 66. 268-273.94 Herder. 149. 230. Otto 65.

Gunther 67 Peano. Jean Paul 53. 28.291. 47-51. 308 pav. Robert 143.333. Leo 165.232.195. 151. 240. 339 Portmann. Oswald 224. 288. 340 Ričardo. 339 Plessner.176. 172. 280.340 Revers.319. Friedrich Wilhelm Joseph 32. 80. 278. 231. 340 Schleiermacher. 23. 44.341 Stein. 339 Pietschmann. 234. Herbert 202.18.212. L.278 Spann.340. 108. 299.114.212.174. 270.Pascal. 39.340 Seiffert. 340 Prauss. 232. 91-94. 172. 341 Wolf.122. 106. 340 Proklas 299 Puntel. Othmar 28. 339 Porfyrijus 115. 142. Friedrich 32. 123. Moritz 65 Schopenhauer.202. 92.138. Adolf 126.327. Helmut 194. Albertas 341 Talis Miletietis 85 Tarški. Kari R. 234. 306. 109. 60-65. Detlev v.341 Spinoza. 220. 251. Ludwig 42. 245.328.340 Rahner. David 283 Ricouer.220.130.284. 209. 339 Plotinas 299 Popper. Christian 151 Zenonas Elėjietis 89. 83. 294296. 65.173.206. Hans 65 Reiner. 250.135. 102. Alexander 53. 103.233. 180. 311.181. Oswald 77.341 William Shyreswood 173 Wittgenstein. Gerold 134. 212.340 Schaeffler. 269.251.122.341 Weizsacker. 204 Tertulianas.341 Weisgerber.43. Alfred North 44.19. 245. 105.174. Adam 270. 39. 75. Giuseppe 173 Peirce. 130. 332. Bertrand 61. 294. 307. 222 Reichenbach. Bernhard 131. 244.319.208. Charles Sanders 173 Petras Ispanas 173 Pfander. Leopold v. 241.210.130.168.340 Scheler. 242.61. Hans 53 Reininger. 157. 341 Wagner.340 Rensch. Helmut 108.260.211 Uslar. 332 Stalin 286 Stegmuller. 256. 245. 318. 204. 323 Uexkull.149. 299. Kari 28.340 Schwemmer. Emst 173 Schwarz.333 Schiller. 310. Benedict (Baruch) de 21.82. Richard 224. 305307. Josef 233. Alfred 174. 341 Sokratas 16. Heinz Robert 28. 339 Pitagoras 16 Pijus XI 289 Platonas 16.55. J. Arthur 334 Schroder. Ernst 68 Tomas Akvinietis 30. Jakob v.68. Bruno 204. Gerhard 117.196. Max 53. 229. 257. 235.182.341 Whitehead. 98. Henry 270 Siewerth. 128. 304-306.59.160. 305. Wolfgang 67.56. 131. Žanas Žakas 340 Russel. 155.341 Spengler. Arthur Fridolin 282. 85. Kvintus Septimus 30 Tipitsch. 281.212. 265. 318. Carl Friedrich v. 340 Schlick. 256. 78. 216.340 Schelling. 207. Hans 251. Edith 53 Šveiceris. Blaise 314 Patzig.328 Robert Kilwardby 173 " Ruso.163. 278. 110.. Gustav 213 Smith. 107. Paul 53. Wilhelm Josef 213. 340 Ranke. Dorothee 304. 214 t Utz. 289. 70-72.117 . 259. 273. 330.233 Pieper. Friedrich Ernst Daniel 58 Schlette. 211. 340 Solle. 35.130.340 Sidgwick.341 Sartre.140. 45. 270. 268. 331. 31.65-68. 328.129. 263.119. 299.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->