P. 1
Verbalna i neverbalna komunikacija

Verbalna i neverbalna komunikacija

|Views: 1,924|Likes:
Published by pedja0202

More info:

Published by: pedja0202 on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2013

pdf

text

original

FAKULTET ZA INDUSTRIJSKI MENADŽMENT KRUŠEVAC

SEMINARSKI RAD
PREDMET: PREDUZETNIŠTVO TEMA: VERBALNA I NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

Mentor: Prof. Dr Čedomir Avakumović

Student: Manić Predrag Br. Indeksa: 34/2010

2011. 2 .Kruševac.

.7 3............. Engleski jezik je prihvaćen kao oficijelni jezik poslovnog sveta u celom svetu.................................................................................10 5................... a sa njime su uglavnom preuzimane i komunikacijske osobine i običaji anglosaksonskog sveta.......... 14 Uvod Poslovni svet svakim danom postaje sve složeniji i zahtevniji........................ Komunikologija...................................................................... Verbalna komunikacija..............................................................................................................................................2 Dijalog...........................................................................9 4....... Vekovi trgovine i poslovanja iza nas razvili su prirodnu potrebu ljudi u biznisu da standardizuju svoje poslovne odnose i unaprede komunikaciju između sebe.................................................................... a po pitanju komuniciranja određeniji.................... 9 3.............Sadržaj: Uvod............ 8 3.................................. Neverbalna komunikacija............................................. Te karakteristike su uglavnom već standardizovane i opšte 3 . Zaključak.................................................................... 5 3...........1 Monolog......................................................3 Razgovor............................... 3 2.....................................................

zdravlju i sličnim intimnijim temama. Ciklični karakter modernog poslovanja neprestano smenjuje cikluse rasta i cikluse 4 . Živimo u trenutku koji je po svojoj prirodi izazovan i gde uspevaju samo najodlučniji i najspremniji.prihvaćene što poslovanje čini lakšim i efikasnijim. njihove analize i brze reakcije. o porodici. deci. Ljudi se mešaju i trguju još od vremena Marka Pola. naša konkurencija ne spava. poveća rizik. A pobediti konkurenciju na tržištu u najvećoj meri zavisi od boljeg poznavanje informacija. tradiciju i navike ljudi iz određenih sredina. Postojanje konkurencije je pokretačka sila znanja. ljudi iz istočnih i južnih krajeva sveta su bliži i otvoreniji na lične teme. Međutim. zdravlju. Opšte je prihvaćena činjenica da smo ušli u vreme najčvršće i najbrutalnije konkurencije koju pamti poslovni svet. Ako se. Takav odnos prema poslovnim partnerima iz različitih kulturnih sredina doprineće boljem razumevanju a time i boljim poslovnim rezultatima i većem ugledu firme i ljudi koji u njoj rade. Sledeći ta pravila sigurno neće doći u situaciju da neki potez ugrozi poslovanje. A opstati u poslu znači preživeti. Istovremeno. Znanje je kumulativno i potrebno ga je stalno unapređivati jer je broj i složenost informacija koje dolaze iz okruženja sve veći i složeniji i sve zahtevniji za obradu. I za organizaciju.visokim stepenom poslovne komunikacije . utiče na međusobno poverenje učesnika ili zahladni odnose. U poslednjih desetak godina proces ubrzane globalizacije u Evropi i svetu postavio je zahteve za: . na primer. pa i o političkim temama. I sami će pažljivo saslušati našu priču o tome kako su svi. i za ljude. pa je tu čak poželjno goste pitati o porodici. A za uspeh je odlučujuće poznavanje i redovno razmenjivanje informacija komuniciranje.razvijenom integritetu svakog pojedinca koji je uključen u proces poslovanja. Poznajući i uvažavajući ta pravila uspešno komuniciraju i sarađuju ljudi i firme iz različitih krajeva sveta. jako je bitno i poželjno poznavati i uvažavati i lokalne varijetete i običaje. Po dobrom engleskom običaju treba se ograničiti na razgovor o vremenu i slične bezazlene teme. ali su najnoviji tokovi globalizacije danas od sveta zbilja napravili jedno "veliko selo" gde su svi najdirektnije upućeni jedni na druge. i iskreno saosećati ako je neko bolestan ili se ima neki problem. uz svo poznavanje i poštovanje pravila međunarodnog poslovnog komuniciranja. na primer. A od našeg dobrog razmevanja tih informacija zavise i naše poslovne odluke a time i naš konačan poslovni rezultat. gde se svaka informacija istog trenutka nađe u bilo kom kraju sveta i gde su međusobna komunikacija i poslovanje postali daleko složeniji i traže mnogo aktivniji pristup da bi se opstalo u poslu. srećete sa partnerima iz zapadne i severne Evrope. Sa druge strane. treba izbegavati suviše lična pitanja.

govorenja pred grupom ljudi.opadanja poslovnih aktivnosti. Utvrđjeno je da formula savremenog poslovnog uspeha sadrži samo 15% znanja i veština. bilo da je video nekoga ko se našao u takvoj situaciji. on je taj koji blokira uspostavljanje kontakata i razmenu informacija. jedan od najvećih ljudskih strahova. Gotovo 90% anketiranih ljudi izjavljuje da se oseća neprijatno kada se prvi put poslovno sretne sa nepoznatom osobom. Komunikologija Komunikacija. bilo da je i sam osećao nelagodu kad treba govoriti pred grupom nepoznatih ljudi. po svim istraživanjima i anketama nije tako jednostavan i lak posao kako bi se pomislilo na prvi pogled. Samo od dobre komunikacije zavisi hoće li preduzeće duže i stabilnije plivati u vodama rasta i napretka. Prilikom uspostavljanja bilo koje komunikacije treba da nam bude jasno: 5 . i jedva izvukao živu glavu. U takvim slučajevima poslovna izolacija je neizbežna. 2. U vremenima opadanja i krize proces poslovnog razmišljanja i odlučivanja je drugačiji nego u časovima ekonomskog procvata. Sigurno je da je svako od nas iskusio takve situacije. Utvrđeno je da je strah od javnog nastupanja. uspešno odgovarajući na izazove iz okruženja. a da je najveći deo. Komunikacija je permanentan proces koji podrazumeva slanje i primanje informacija sa ciljem da se razmene ideje sa sredinom. Najveći neprijatelj uspeha u poslu je strah pred komunikacijom. Ciklusi se menjaju a time i načini poslovanja. 85% zapravo umetnost komuniciranja.

.ako slušamo neku stručnu diskusiju na temu o kojoj ne znamo mnogo. a naročito poslovne aktivnosti. predavači. do razumevanja iste informacije u glavi onoga ko je primi..neko nije dobro čuo sve što davalac informacije prenosi. Čak i onaj ko po prirodi posla radi 6 . odnosno da opadne i kvalitet komuniciranja. rezultirali iz toga što se neko nije dobro izrazio. Ako je. Nije retkost da svoje zamisli i ideje. da bismo izbegli sve negativne situacije koje mogu da nastanu zbog slabe veštine komuniciranja. Takve situacije vrebaju u svakodnevnom životu i radu i mogu. što se radilo o štamparskoj grešci ili lošim telefonskim ili radio vezama. To su elokventni.". saopštenje. ono što pošiljalac informacije želi da prenese. ili neko nije jasno razumeo ono što mu se prenosilo. on neće shvatiti suštinu informacije. Obično gubici u prenosu informacija uzrokuju i nepotpuno ili pogrešno razumevanje informacije. Život i istorija su puni primera da su neki događaji sa značajnim posledicama. Život savremenog čoveka.• zašto komuniciramo • sa kim komuniciramo • kako da u tom procesu budemo fleksibilni i pristupačni za razmenu informacija • kako da ostavimo utisak na druge. ali i velikih nesporazuma sa teškim posledicama i po direktne učesnike u komunikaciji i po sredinu gde se komunikacija odvija. proverljiv. načitani ljudi. Zbog svega toga se bavimo ovom važnom temom . delimično ili potpuno. sudske presude.ne razume informaciju.) ali u najvećem broju slučajeva nismo svesni koliko je naš izraz siromašniji od onoga što smo zamislili da prenesemo ostalima. podložan promenama. po mogućstvu celovitu i bez gubitaka. sadržaj koji želimo da prenesemo dobro formulišemo.. odnosno. Iako je čuo jasno svaku reč .. • na kraju. Pored toga potrebno je: • da kao davalac informacije. Ona može biti neki podatak. Neki put to i sami primećujemo ("kako da kažem. Najčešći slučaj je da primalac ne poznaje dovoljno sadržaj informacije pa stoga i ne može da razume njen smisao .veštinom komuniciranja. potrebno je da primalac informacije razume samu informaciju. tačan. nećemo mnogo ni razumeti. ono što imamo na umu da prenesemo drugoj strani. od zamisli u glavi onoga ko je šalje. i sl. primalac ne razume. tačno formulišu svoje zamisli i gde je gubitak u izražavanju vrlo mali. informacija preneta na jeziku koji primalac ne razume.ali. skoro da su u potpunosti oslonjene na komunikaciju sa drugim ljudima. recimo. ali i da budu uzrok teških posledica i razlog za gorko kajanje učesnika. vidimo da na tom putu ima mnogo prilika da opadne nivo razumljivosti. zbog tehničkih smetnji na vezama.. i dobrom komunikacijom unpredili naš život i poslovanje. političke odluke. i pored u potpunosti primljene informacije. ili nikakav. S druge strane. kao što smo rekli. razmenu podataka sa sredinom. To može biti iz raznih razloga. poslovni potezi. Gubici na prenosu informacija mogu da se jave iz tehničkih razloga . dinamičan. znači nema gubitaka u prenosu informacija . neki put. zamisao i želju da se ona prenese ostalima. da bezazleno uveseljavaju prisutne. Jasno čujemo ili čitamo svaku reč. Da bi neki podatak bio informacija treba da bude pouzdan.. To može biti izvor zabavnih i komičnih situacija (igra "gluvih telefona"). ne možemo dovoljno precizno i jasno da izrazimo. "nemam reči". ili zbog raznih prepreka. Za uspešnu komunikaciju. nije dovoljno samo imati ideju. ne razumemo mnogo. obaveštenje. ono što je davalac želeo da kaže. To je davno uočeno i polako se došlo do spoznaje da od kvaliteta komunikacije u velikoj meri zavisi veliki broj životnih situacija kao i poslovnih rezultata. pretočimo u simbole koji se mogu prenositi ostalima i koji su razumljivi za ostale. ima ljudi koji se jako precizno i jasno izražavaju. I kad se pogleda cela putanja informacije. • da druga strana u komunikaciji informaciju primi. i kanale komunikacije držimo otvorenim INFORMACIJA je najvažniji činilac u procesu komunikacije. Ali. kojima nije teško da svoje misli prenesu na najprecizniji mogući način primaocima informacije.

Prilikom rukovanja sagovornika gledate pravo u oči i odmerite dužinu i ritam rukovanja. Stoga je od presudne važnosti da i sva prepiska bude besprekorna sa aspekta pravila dobre komunikacije. Ukoliko to nije moguće. Ljubaznost i odmeren osmeh prema sagovorniku su siguran put ka njegovim simpatijama i dobrom odnosu. Poslovni protokol određuje da prilikom rukovanja ustaju svi.u Evropi je rukovanje kao pozdrav uobičajeno. Ako sedite za radnim stolom obavezno istupite ispred sagovornika. Ko prvi nudi ruku za rukovanje? Klasična pravila poslovnog komuniciranja određuju da starija osoba. ili se nekome obraćate prvi put. Nikako ne stoji da to nije izraz ozbiljnosti i da će nas sagovornici više ceniti ako smo smrknuti i preozbiljni. ali opet treba biti oprezan i delikatan u različitim situacijama. ili uopšte nećete raditi. Jer. najviše dva radna rada mora se odgovoriti pošiljaocu. Stoga u komunikaciji treba biti otvoren i nasmejan. Čak i ako tog trenutka nemamo odgovor koji se traži. su ono što nosi sliku o vama. napisana jasnim jezikom i sa jasnim namerama. treba se izviniti. U modernom poslovanju samopredstavljanje je uobičajen način upoznavanja. izolovan.Nikada nećete imati drugu šansu da napravite prvi utisak. Ne zaboravite da druga strana na isti način stiče utisak o vama. druga strana će utisak o vama steći na osnovu onoga čime raspolaže. govori o pozitivnoj otvorenosti i komunikativnosti koju današnji poslovni svet očekuje.u toku jednog. Naprotiv. pruža ruku mlađoj. odnosno. gde žena uživa značajne privilegije). ne zaboravite . Stoga su prvi trenuci susreta presudni za budućnost odnosa. Stoga prvom susretu treba posvetiti pažnju. i po svojoj formi i po svojoj sadržini. treba jasno izgovoriti svoje ime. Danas se o tome manje vodi računa. Rok u kome se odgovara na nečje pismo ili obraćanje takođe nije dug . i bez mnogo kontakata sa drugim ljudima. ili vam se nije dopao pa ćete raditi nevoljno i sa oprezom. • Kada se nekome prvi put predstavljamo to činimo radi upoznavanja. Čak i ako smo sigurni da tu osobu više nećemo videti. žena muškarcu. upotpunjuje. • I kod pismene komunikacije efekat prvog utiska nije ništa manje važan. • Rukovanje . treba tako i odgovoriti i reću kada druga strana može očekivati odgovor sa traženim informacijama. Pismo ili elektronska poruka. Rukovanje preko stola nije uljudno.kad se prvi put sretnete sa nekim vi neizbežno stičete utisak o njemu (ispitivanje pokazuje u roku od 15.sam. pa i za takvoga važi pravilo da dobro komuniciranje olakšava posao i donosi bolje rezultate. Verbalna komunikacija 7 . Ukoliko se vi prvi put obraćate nekom pojedincu ili firmi poželjno je navesti od koga ili na koji način ste došli do njihovog imena i podataka. Samopredstavljanje se izvodi kad nema treće osobe da nas predstavi. ima situacije u kojima nužno stupa u razmenu informacija sa drugima. bez dodavanja profesionalnih titula. ali teško menja. Ako se sa partnerom pre toga niste upoznali. po godinama ili položaju. Neko vam se dopao i odmah vam se čini da ćete sa njim dobro raditi. Pisma moraju da budu na kvalitetnom memorandumu firme. 3. • Smatra se da je osmeh najjednostavnije sredstvo za izazivanje pozitivnog utiska.20 sekundi) koji se kasnije nadograđuje. i žene (u poslovnom svetu su oba pola izjednačena i ne važi većina odrednica klasičnog bon-tona. Veština dobrog komuniciranja podrazumeva više važnih elemenata: • Efekat prvog utiska . To nikako ne znači da je ta osoba nametljiva. U takvoj situaciji predstavljate se sami.

i dozvolite mu/joj da govori i odgovorite na njihov komentar ili pitanje. kontakt očima i pokreti rukama koje ljudi često koriste da bi potpomogli komunikaciju oči u oči. Često se umesto jasnog i jednostavnog stila koriste fraze i kitnjasti govor. Takoñe treba izbegavati tuñice. nedostupna za razumevanje širem auditorijumu. Verbalna komunikacija je govorna ili pisana komunikacija u kojoj se koriste reči.Sposobnost dobrog govora je stvar prirodne obdarenosti ali je potrebno i konstantno unapreñivati kulturu izražavanja i graditi lični stil. kao što je govor tela. Za razliku od nje neverbalna komunikacija je komunikacija bez reči. tako da vas slušaoci mogu čuti i razumeti šta god da kažete. Budite ljubazni i prihvatite formalnost koju iziskuje situacija – način na koji iznosite svoje mišljenje kolegama možda neće biti adekvatan kada se obraćate menadžeru ili potrošaču. .1 Monolog Jedna od grešaka koja se javlja u obraćanju javnosti je i stručna terminologija. efektivna govorna komunikacija je veština koja se mora naučiti i praktikovati.govorite jasno. strane reči i izraze i truditi se da se maksimalno koristi maternji jezik. Pažljivo slušajte šta osoba govori i njen svaki komentar. Koristite reči koje su adekvatne za datu situaciju – npr. 3. Neke stvari o verbalnoj komunikaciji bi trebalo imati na umu: . 8 . Voditi računa o terminima i izbegavati pomodne izraze i žargon. Pažljivo posmatrajte neverbalne znake koji mogu da ukažu šta druga osoba u stvari misli – to nekada može biti suprotno od onoga što kažu.koristite jezik koji je adekvatan temi i familijaran (poznat) vašim slušaocima . izbegavajte kolokvijalne izraze ili iznenañenje-vreñanje kada se obraćate potrošačima ili nadreñenima. Postavljajte pitanja kojima ćete proveriti da li su ljudi kojima se obraćate razumeli ono što ste govorili.nemojte koristiti tehničke termine ako ih oni neće razumeti .koristite adekvatan ton da biste pospešili/pojačali vašu poruku. Iako pričamo sa ljudima svaki dan.

9 . On omogućava izgradnju odnosa izmenu partnera.3 Razgovor Kada govorimo o verbalnoj komunikaciji ne treba izostaviti razgovor kao način razmene mišljenja i prenošenja poruka. Monolog podrazumeva okrenutost KA sebi ali bez obzira na to govor je upućen ka slušaocima. pregovaranje. Kao što je već naznačeno slušanje predstavlja značajan faktor procesa komuniciranja. kontrolu sagovornika. Ovaj način komunikacije mora biti jasan. kolega i klijenata. birati dobar tempo izlaganja. koncizan i živopisan. slušanje. poentirati i na kraju zaključiti temu. Sadrži: izlaganje teme. Sukob u pregovorima može nastati zbog nepažnje (neslušanja) ili pogrešnog tumačenja onog što je izgovoreno.2 Dijalog Dijalog je osnovni vid komuniciranja u poslovnom okruženju i kao takav zahteva učešće najmanje 2 osobe. moraju se isticati teme. 3. razmenu mišljenja. improvizovati.Verbalno komuniciranje ima dva osnovna vida – monolog i dijalog. ubeñivanje i zaključivanje. 3.

desno i preko sagovornika. ali ne identifiikujemo o čemu se točno radi. tonom glasa. odražava napetost i grčevit stav ili pak preteći stav. ili nezainteresovanost i ignorisanje. Neverbalna komunikacija Davno je uočeno da se veština govorenja ne krije samo u dobro pripremljenom sadržaju. Neverbalna komunikacija ima sledeće funkcije : 10 . a neverbalnom se uglavnom prenose osećaji ili stavovi. Odmereno gledanje saogovrnika u oči predstavlja usmerenost ka sagovorniku i odražava zaintersovanost i pozitiv stav prema onome što nam govori. Uz govor rečima. gledamo sagovornika prilikom: • upoznavanja • pozdravljanja • razgovora • aktivnog slušanja • iskazivanja interesovanja.pozi i stavu govornika. zbog čega imamo takav osećaj). pokretima. Ponekad na osnovu tuđe neverbalne komunikacije stvaramo mišljenje i onda kada nismo svesni da smo je interpretirali (npr. Dok mi govorimo naš pogled može da luta levo . odmahivanje glavom ili udaranje vratima. komuniciramo i šaljemo određene poruke i drugim načinom svojim telom. pažnje i naklonosti • posmatranja reakcija sagvornika. kako bismo preneli svoje misli i osećaje u nekoj situaciji. Lutanje pogledom pokazuje nesigurnost i strah. već i u znacima neverbalnog opštenjaja . načinom oblačenja. nešto nam je čudno kod nekoga ili imamo osjećaj da s njim treba biti na oprezu. međutim. temi i efektnom verbalnom izražavanju. Pogled ka sagovorniku ili grupi ljudi kojima nešto govorimo je najznačajniji za dobru komunikaciju. licem. ali i tu treba izbegavati ekstreme. Fiksiranje pogledom. npr. U svakom slučaju. gestovima i izrazima. Zna se da ljude treba gledati u oči kad se razgovara. Verbalna komunikacija je uglavnom usmerena na davanje informacija. pljeskanje rukama. itd.4. dok neverbalne poruke drugih lakše uočavaju i prepoznaju ponekad i kao značajnije nego verbalne. Ponekad koristimo samo neverbalne poruke. Osobe su često nesvesne svoje neverbalne komunikacije.

sviđanje (npr. kontrolu.• zamenjivanje reci u situacijama kada je nemoguće ili neprikladno govoriti (npr. glasnoća i ton govora) • prenošenje ličnog ili socijalnog identiteta (npr. na radnom mjestu. na taj nacin se pokazuje razina razumevanja ili uključenosti u razgovor. stvaranjem određenog socijalnog okruženja postavljanjem stolica u određeni redosed na nekom sastanku i sl. itd. osoba kaže da ne želi videti nešto i istovremeno zatvori oči) • • modifiikovanje izrečenog može pojačati emocionalni deo poruke koji je izgovoren -(npr. dominantnost. majka uputi detetu pogled i ono zna da treba da prestane da se ponaša na nepoželjan način) • nadopunjavanje izrečenog. oblačenjem ili dodacima oblačenju – bedževima. Nekoliko je elemenata neverbalne komunikacije : Izraz lica – lice reaguje odmah i to je najčešći način brzog slanja povratne informacije.) • kontekstualiziranje interakcije (npr. pa se najbrže izražavaju 11 . osoba kaže da je loša kritika nije pogodila ali se po izrazu lica.). nakitom. pokazivanje ljutnje) • pregovaranje o odnosnim pitanjima u odnosu na npr. može potvrditi i ponoviti ono što se govori (npr. bilo namerno ili ne može biti u suprotnosti sa verbalnom porukom (npr. pogledu i prekidu osmeha vidi da jeste) • regulisanje razgovora (npr. osoba kaže kako je jako žalosna i oči joj zasuze) kontradiktorno izrečenim. pogledom se određuje ko kada govori) • izražavanje osećaja i interpersonalnih stavova (npr.

upitan pogled predavača prema studentu može izazvati da student pocne odgovarati na postavljeno pitanje. Ljudi najčešće nesvesno 12 .) Pogled – pokreti očima značajni su zbog funkcije otvaranja ili zatvaranja komunikacijskih kanala odnosno signaliziranja drugim osobama što od njih očekujemo. osećaje. itd. Razdaljinu u komunikaciji osobe zauzimaju zavisno od stepena bliskosti. šalje mu poruku da nije spremna za početak verbalne komunikacije i korisnik će verovatno ćutati dok ga ona ne pogleda. radost. odnose s drugima. da li neko sedi. dok odmicanje upućuje na želju za prekidom komunikacije. a drugi stoji. bez verbalnog dela poruke (npr. može značiti „ma pusti ili nije bitno“) ali se takođe i pojačava verbalna poruka ili iskazuje emocionalno stanje (npr. Pri posmatranju pokreta važno je zapamtiti da ponavljanje nekih pokreta može biti navika pojedinca (npr. u prijateljskim odnosima od 40 centimetara do jednog metra. telesna blizina prihvatljiva tokom druženja u kafiću može biti neprimerna na radnom mestu). ukoliko korisnik uđe u sobu socijalne radnice. korisnik koji za vreme razgovora sa socijalnim radnikom sedi na rubu stolice. Tako na primjer. prolazak rukom kroz kosu). dosada. odmahivanje rukom. ljudi se razlikuju s obzirom na lični prostor koji njima specifično treba i koji smatraju ugodnim.). međusobne simpatije ali i statusa. U učionici na primer.osećaji (npr. kolika je razlika u visini između sagovornika i sl. lupkanje prstima po stolu od ervoze). Prostorna bliskost – razdaljina između dve osobe značajno utiče na tok komunikacije (nije isto da li se radi o udaljenosti od jednog ili tri metra. Položaj tela i kretanje – odražavaju stavove. Dalje. iako nije direktno verbalno prozvan. društvene norme i kulturalni faktori ( npr. Na veličinu razdaljine utiču: telesna obeležja ljudi (visoki i niski) . a ona ga ni ne pogleda. a pitanje je bilo svima namenjeno. a u drugim daljim socijalnim odnosima jedan do tri metra. Nagnutost tela prema napred za vreme razgovora može značiti zainteresovanost za sagovornika. iskazuje želju za odlaskom. Najčešća je razdaljina u intimnim odnosima do 40 centimetara. Međutim. Pokretima se komunicira ponekad i samostalno. Pokreti – uz izraz lica pokreti su najizraženiji deo neverbalne komunikacije.

odeća i obuća sadrže poruke o našoj ličnosti. visina. Zavisno s tim znakovima. tačnost i zastajkivanja u govoru. ljutnju. Dodirom se smanjuje razdaljina među saovornicima pa ima ulogu u jačanju interakcije. Oni nisu povezani sa sadržajem onoga što govorimo ali značajno utiču na značenje onoga što je rečeno. Osnovna poteškoća kod neverbalne komunikacije je u nepostojanju jednoznačnosti interpretacije. kao npr. društvenoj pripadnosti. Važno je znati kako spoljašnji izgled korisnika utiče na nas i naš odnos prema njima te biti svestan uticaja halo-efekta na profesionalni rad. npr. rečenica «Dobro sam» može biti izrečena sa zadovoljstvom ili dosadom ili ironično. bes. To su znakovi koji se glasom i drugim načinima šalju uz verbalnu poruku: emocionalni ton. itd. Dodirom takođe druge ljude podstičemo na akciju. posebno -pripadanje. jasnoća. zagrljaj. ljubav. brzina. nakit. Ali. može biti znak vrlo pažljivog slušanja ili ako je ubrzano. Spoljašnji izgled – odražava sliku o sebi i utiče na ponašanje i stavove drugih ljudi. toplinu. dok kod nas znače ne slaganje s onim što slušamo. 13 . poljubac u obraz. i način tih ritualnih dodira prenosi određenu poruku o zainteresovanosti za osobu. konteksta u kojem se ona događa ali i uobičajenog neverbalnog stila neke osobe. ista rečenica može imati vrlo različito značenje. Postoji ritualno dodirivanje kod susreta ili opraštanja koje ne mora imati emocionalnu komponentu već se radi o usvojenoj normi ponašanja. Dodir – dodir je prvi način spoznaje okoline a ostaje značajan tokom celog života jer njime iskazujemo osećaje. Na osnovu njih ljudi stvaraju prvi utisak (halo-efekt). Paralingvistički znakovi – paraverbalne poruke se odnose na način izgovaranja reči. uznemirenost.prilagođavaju razdaljinu kako bi se osećali ugodno u određenoj situaciji. U nekim sredinama pokreti glavom levo-desno znače slaganje. strah. rukovanje. Važno je biti svestan različitih značenja neverbalne komunikacije za sve uključene u interakciju. brigu. stavovima i emocionalnom stanju. frizura. Tako npr. jačina. Naime klimanje glavom može imati vrlo različita značenja – može značiti da neka druga osoba nastavi da govori ili radi ono što radi. može značiti da slušalac želi govoriti i požuruje onoga koji govori.

ali samo od ljudi. Sa druge strane. komunikacioni kanali. Pravila komuniciranja mogu biti detaljno regulisana u nekoj organizaciji i svi članovi zajednice ih se mogu pridržavati. zajednica. Ako odemo u neku instituciju. ali osnov svega čini komunikacija članova zajednice. Zato veština komuniciranja danas mnogo znači u svim. Kvalitet odnosa u jednoj zajednici i njena efikasnost zavise od mnogo faktora. Zaključak Bilo koje društvo. organizacija.5. svako je sigurno bio i na puno mesta gde vlada hladna atmosfera. Komunikacija između njih samih i prema spoljnjem svet. neiskrenost i zatvorenost. pojedinaca zavisi hoće li dobrom međusobnom komunikacijom ostvariti veću harmoniju odnosa i bolju efikasnost organizacije.organizacija tehnički dobro funkcioniše i relativno je efikasna. osećamo se prijatno i tu rado opet dolazimo. i uglavnom i jesu u dobro organizovanim zajedniciama. pravila komuniciranja mogu biti određeni. neuhvatljivi fluid koji atmosferu u jednoj organizaciji čini prijatnom. ali bez iskrene posvećenosti svih članova zajednice i otvorene i direktne komunikacije između njih izostaje onaj fini. veštačka i usiljena ljubaznost. manje ili više detaljno i strogo definisani. tu se niko ne oseća prijatno i gleda da što pre ode iz takve sredine. prodavnicu. i za one koji su stalno tu. osetićemo dobru atmosferu koju prisutni šire dobrom i otvorenom međusobnom komunkacijom. mora imati i poštovati određena pravila i odnose da bi funkcionisala. preduzeće. a da opet izostanu optimalni rezultati . naravno odmah oseti. To se. Svi smo sigurno iskusili takve primere u praksi. a 14 . Način komuniciranja. ledeni i napeti odnosi između članova. i za one koje se trenutno nađu. preduzeće.

teže stupaju u odnose. medijima. da treba izbegavati odnose sa njima. Ali ono što je izvesno. Sigurno je da takav čovek ima bolje izglede da postigne uspeh u poslu.voditelji.naročito u poslovnim i trgovačkim odnosima. niti je suzdržanost i zatvorenost potpuna prepreka na putu ka uspešnim poslovnim odnosima. biva rado prihvatan od drugih. Jer. i jedni i drugi mogu značajno da poprave svoje tehnike komuniciranja. i da oni nemaju šansi u poslovima gde treba vešto komunicirati sa drugim ljudima. gradi dobre i srdačne odnose. iskrenost i otvorenost dovoljni za uspeh u poslu. to ne znači da su oni loši. svi koji rade sa javnošću. Veština komuniciranja jeste i prirodni talenat neko lako i jednostavno stupa u odnose sa drugim ljudima. naročito sa nepoznatim ljudima i u kritičnijim situacijama. niti su prirodni talenat. uzdržaniji. Neki ljudi su po prirodi zatvoreniji. No. spikeri. Nekim ljudima je samo komuniciranje posao . 15 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->