TAJNI DNEVNIK ADRIANA MOLEA

Sue Townsend

pod naslovom "Adrian"... napisala i objavila "Tajni dnevnik Adriana Molea" i "Novi jadi Adriana Molea". Sue Towsend je suvremena engleska spisateljica iji su romani za omladinu prevedeni na mnoge svjetske jezike. a neki su postali predlo kom za radio i scenska djela. . Nakon to je 1982. uskoro je. zahvaljuju i izvanrednom prijemu kod itatelja. godine objavila prvo djelo.O piscu.

to je niz sli ica iz njegovog ivota. Sadr aj knjige nije vezana radnja. te kroz njegova razmi ljanja saznajemo o svim problemima koji ga mu e. od sije nja jedne godine do travnja idu e. trinaestogodi njeg Adriana Molea. . njegova traganja za stotinama odgovora. Roman je zapravo njegov vlastiti dnevnik u kojem se ni u njegove misli i zbivanja koja ga zaokupljaju.KRATKI SADR AJ.. U ovom modernom romanu. njegovi sukobi s okolinom. njegove nedoumice. niz njegovih "jada". od dana do dana. kao i osobama s kojima se prepli e njegov ivot. s roditeljima.. upoznajemo glavni lik.

..Mjesto radnje London. .Engleska Vrijeme radnje Radnja se dovija kroz cijelu godinu.

a kasnije ak i o eva ljubavnica s djetetom i starac Bert. isklju uje se iz svijeta odraslih kad je to potrebno za njegov vlastiti mir.jedini neprijatelj mu je Barry Kent. gotovo sve situacije uspijeva sam rije iti. ak se na neko vijeme i rastaju. mo da je pomalo "bucmast".Analiza likova ‡ Adrian je dje ak u pubertetu. Roditelji su mu u stalnoj sva i. . kako ka e njegov lije nik. s njima ivi pas. Vi e znamo o njegovim ivotnim prilikama i neprilikama. Unato svim tim problemima. Znamo da ga mu e bubuljice i pri tevi. Adrian polako odrasta. O njegovom izgledu znamo malo. povremeno se baka pojavljuje u ku i.

...."Morat u dakle ostati pri samozadovoljavanju.." . Izgleda da u se uskoro morati brijati."Rekla je da sam borac za slobodu i prava ovjeka..osje ao sam se kao prava svinja." .".." . imaju pravo zanimati se za seks." ." ."Nije udo da sam malen za svoje godine.".".".." ..."Odsad u dobivati u koli besplatan topli obrok." ." ." ."Mo da u kad odrastem."Intelektualci kao ja."U posljednje vrijeme postajem pravi la ljivac.." . biti veterinar..."Kako sam ponosam to sam Englez.."Iznad gornje usne izraslo mi je nekoliko dla ica."Razbolio sam se od ivciranja.da se dive mom stanu." .po eo sam prati su e."Sad znam da sam intelektualac..Neki citati o Adrianu." . ..upravo sam se obrijao." ." ." ..

‡ Pandora je Adrianova vr njakinja. ne ivi u oskudici. zgodna djevoj ica. Prili no samosvjesna i odlu na. svjesna svog izgleda i svog utjecaja na dje ake. Ona puno poma e Adrianu. ali zapravo dobra kao osoba. Njene su obiteljske prilike puno bolje od njegovih. daje mu podr ku. . voli ga i razumije. "kose boje meda".

grudi su joj poskakivale ko lude." .‡ Neki citati o Pandori ‡ ." . Uskoro e morati nositi grudnjak."Tata joj radi u mljekari."Pandorina je kosa boje sirupa i duga ka kao to i treba da bude djevoja ka kosa. Sasvim je dobro gra ena." -"Izgledala je bajno u jaha oj opremi.

mo da i malo nemarna prema Adrianu. .‡ MAMA PAULINA: Adrianova mama ‡ nezadovoljna s onim to joj pru a brak i mu . odlazi od ku e sa susjedom Lucasom kroz neko vrijeme. ali se ponovo vrati i nastoji odr ati obitelj.

" ."Stra no je uti ro enu majku kako prosta i.premda onako grozno pi e na ma ini."Stara je iza la van da popu i cigaretu." -" ." .".".. samo ide na posao. tje i G..".tome je kriva stara.ali tako govori samo zato." ..Lucasom." ." ." .Neki citati o mami ‡ . jer se osje a kriva...." .."Sutra ide da joj probu e u i."Stara nije ve danima ni prstom makla u ku i." .koliko dugo stara vodi ljubav s g.Lucasa..."I ba ja moram imati takvu majku. ita i pu i.

‡ TATA GEORGE: Adrianov tata ‡ esto je nervozan. .a kad ga ena (pauline) napusti na e ljubavnicu koju pak napu ta jer se ena vra a.ostaje bez posla.sklon pu enju i alkoholu. zna se samosa aljavati.

" ..... izgleda s njom kao homi .ali sam primjetio da i dalje pu i.." ."Tako je jadno izgledao.." ..da e me izmlatiti na mrtvo ime.." -" etrdesetogodi njak." ."Zbilja je staromodan."Stari je protjerao psa iz ku e.zato to se sino kasno vratio ku i...."Sad dakle znam da mi je otac patolo ki la ljivac." .Neki citati o tati ‡ .onda je rekao da mu je ao.." .." .."Stari sjedi u gostinjskoj sobi i pu i."Mislim da je stari zbilja laf ina."Ipak bi radije da stari ne nosi onu prega u.".."."." ." ." ." ."..

" ."Ona prljava komunjara.djed kojeg je Adrian upoznao putem samatiranaca ‡ -" Bert Baxter je le ao u ne istom krevetu i pu io cigaretu." ."U sobi je ne to grozno zaudaralo.. mislim da je to bio sam Bert Baxter." .." .Ostali likovi ‡ Bert Baxter ‡ ."To je najodurnija soba koju sam ikada u ivotu vidio.

" ."Baka je napisala ek za nepla enu struju."." ...." ." .."Baka je jako stroga.baka ima prodoran pogled kao Superman." ..‡ BAKA: Adrianova baka -". i po emo s njom u crkvu....kad je upala baka i digla histeri nu dreku.".

"Sva je ravna kao daska." ."Ima divne bijele zube." ." .‡ DOREEN: Georgina (tatina) cura ." ."Doreen ne krtari sa d emom kao neke druge ene. ak su joj i nos i usta i kosa ravni."Nema ni duda ni guzice."Tanka je kao tapi ." .."Ne bi ni bila tako lo a kad bi bila malo deblja." ..

" .... ali je toliko cmizdrio." .."..sa svojim groznim klincem koji se zove Maxwell.".‡ MAXWELL: Doreenino nezakonito djete ..

..Moje mi ljenje ‡ Adrianovovi do ivljaji su mi bili neki put smije ni a neki put dosadni..najbolji dio je bio onda kad se je govorilo o psu.. ..

‡ IZRADIO:Ivan Cigula ‡ MENTORICA: prof. Gordana Ku ini .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful