m` simt bine \n corpul meu Terapii Complementare

POÞI ÎNVÃÞA {I TU VINDECAREA PRANICÃ. O CALE DE DEZVOLTARE INTERIOARÃ, UN PROCES DE AUTOVINDECARE {I AUTOCUNOA{TERE. MULÞI DOCTORI {I PSIHOLOGI UTILIZEAZÃ VINDECAREA PRANICÃ, ALÃTURI DE TRATAMENTELE {I TERAPIILE CONVENÞIONALE, IAR REZULTATE SUNT UIMITOARE.

De: Gina Gheoca

gina@psihologia.ro

vindecarea
pranicã
Marcello Griffo, se ocupã de peste 20 de ani de Medicina Holisticã. Este Biopranoterapeut ºi instructor Pranic Healing. A fost format chiar de marele maestru Choa Kok Sui. Þine cursuri în Italia, Elveþia, Spania, Croaþia, Rusia, India ºi România.

C

UVÂNTUL „PRANIC“ VINE DIN SANSCRIT~, „PRANA“, {I ÎNSEAMN~ „FORÞA ENERGIEI VITALE“. PRANA ESTE ENERGIA VITAL~ PE CARE

corpul o foloseºte pentru vindecare ºi funcþionare corectã. În chinezã este numitã qi, în japonezã ki, în greacã pneuma, în ebraicã ruah, în polinezianã mana ºi toate înseamnã suflul vital. Energia vitalã poate fi obþinutã: - din aer. Prana aerului este absorbitã prin plãmâni, prin procesul de respiraþie, ºi prin centri energetici numiþi chakre. Cu o respiraþie ritmicã, profundã ºi lentã, se absoarbe mai multã prana decât printr-o respiraþie scurtã ºi superfi-

cialã. Prana poate fi absorbitã ºi prin porii pielii de cãtre persoane care au urmat o pregãtire în acest sens. - din pãmânt. Prana pãmântului este prana radiatã de pãmânt. Este absorbitã prin tãlpi în mod automat ºi inconºtient. Mersul desculþ mãreºte cantitatea de prana absorbitã prin chakrele tãlpilor, crescând vitalitatea corpului, capacitatea de muncã ºi se obþine o gândire limpede, clarã. - de la soare. Prana solarã, care provine din lumina soarelui, revigoreazã tot corpul ºi favorizeazã o stare bunã de sãnãtate. Corpul energetic (aura) încon-

joarã ºi întrepãtrunde corpul fizic. Atât corpul energetic, cât ºi corpul fizic sunt traversate de o energie vitalã (pranicã). Când energia vitalã se murdãreºte, se îmbolnãveºte, atunci corpurile energetic ºi fizic se îmbolnãvesc ºi ele având ca rezultat boala fizicã (ulcer, cancer etc). Energia vitalã murdarã sau bolnavã apare mai întâi în corpul energetic înainte de a se manifesta în corpul fizic. Ceea ce afecteazã corpul energetic afecteazã ºi corpul fizic ºi invers. „Energia murdarã poate fi absorbitã ºi din exterior: aer, apã, locul de muncã, ne declarã biopranoterapeutul Marcello Griffo. Dar existã ºi alte tipuri de

90

psihologia.ro

Dacã exerciþiul este bine fãcut. opreºte-te pentru un timp ºi relaxeazã-te înainte de a relua exerciþiul. Nu expira ºi nu contracta prea mult abdomenul pentru cã respiraþia va deveni neregulatã ºi va trebui sã te opreºti. Dupã 4-5 încercãri vei învãþa corect exerciþiul ºi-l vei putea face. vei putea simþi energiile altora. evitând astfel o blocare a ei. Vindecarea pranicã se bazeazã pe douã principii: corpul are capacitatea de autovindecare iar energia poate fi transmisã de la o persoanã la alta. Inspiraþia trebuie fãcutã lent... Rãmâi pe expiraþie (cu aerul scos) 1-2 secunde ºi apoi inspirã din nou.ro 91 . cât ºi energiile proprii. pentru cã respiraþia va deveni neregulatã ºi va trebui sã te opreºti. Înseamnã cã nu faci bine exerciþiul. Este normal. 1 2 3 4 5 6 7 8 Fã-te comodã ºi relaxeazã-te. profund. Inspirã lent ºi lasã abdomenul sã se dilate puþin câte puþin. Fã respiraþia pranicã profundã de fiecare datã când simþi cã eºti tensionatã sau nervoasã. Þine respiraþia pentru 1-2 secunde ºi apoi expirã. Nu te forþa. Expirã lent ºi contractã uºor abdomenul. nu te forþa! Fã exerciþiul timp de cinci minute pentru a normaliza energia vitalã. Dacã simþi durere în zona toracelui. reluând exerciþiul. Printr-un exerciþiu simplu de sensibilizare. Lentoarea respiraþiei vine odatã cu practica. Corpul are capacitatea de autovindecare contaminare care se referã la sfera emoþionalã. Te va ajuta sã te calmezi ºi sã-þi controlezi emoþiile ºi mintea. ai ameþeli sau nu te simþi bine. Nu te forþa. profund. respiraþia este lentã. În timp. furia ºi gândurile negative care atacã aura se manifestã în corpul fizic prin boli psihice“. Exerciþiul nu va putea fi fãcut corect dacã nu eºti relaxatã. Respectã paºii cu stricteþe. rãmâi relaxatã. atunci fluxul gândurilor care-þi vin în minte se va diminua ºi vei simþi o senzaþie puternicã de calm. opreºte-te. Prana sau energia vitalã se poate dirija prin intermediul palmelor ºi prin degetele mâinii. metoda GMCKS ºi are ca scop îmbunãtãþirea stãrii psihofizice. mentalã. Tehnicã propusã de Marcello Griffo psihologia. Nu te forþa. o poþi face ºi douãzeci de minute. serenitate. Ea ajutã corpul energetic sã se normalizeze astfel încât corpul fizic se poate vindeca singur.Respiraþia pranicã abdominalã Acest exerciþiu se practicã în cadrul cursului de Pranic Healing. Expiraþia trebuie fãcutã lent. Dacã respiraþia este neregulatã. Spre exemplu. Nu inspira prea tare ºi nu dilata abdomenul prea mult. rãmâi relaxatã. Nu te forþa. Deci. dupã ce stãpâneºti tehnica. pace interioarã. gradual. Nu ne asumãm responsabilitatea pentru efectele neplãcute care pot suverni în urma practicãrii greºite a acestei tehnici. Repetã întreg exerciþiul timp de aproximativ cinci minute. S-ar putea sã nu reuºeºti de la prima încercare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful