LATIHAN MEMBENTUK KATA TUNGGAL DUA SUKU KATA

NAMA

: ………………………………………………………………………………

KELAS : ………………...........

TARIKH : ………………………

ARAHAN : Padankan gambar di bawah dengan suku kata yang sesuai untuk
membentuk kata tunggal. Tulis kata tunggal di ruang kosong.

Be

ca

________
__

Ku

da

________
__

Ka

ki

________
__

li

________
__

du

________
__

Ta

Da