P. 1
curs_observatie_8

curs_observatie_8

|Views: 11|Likes:
Published by Andra Matei

More info:

Published by: Andra Matei on Apr 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2012

pdf

text

original

Metoda observa iei

Observa ia tiin ific
‡ Un proces de investigare sistematic a realit ii (observare sistematic ) ‡ În vederea: formul rii unor ipoteze test rii unor ipoteze rezolv rii unor probleme

Principalele obstacole ale observa iei tiin ifice ‡ Implicarea subiectului care observ ‡ Personalitatea i valorile culturale ale celui care observ ‡ Locul i momentul realiz rii observa iei ‡ Observa ia este întotdeauna selectiv i interpretativ

stabilirea de asem n ri i diferen e .Modalit i de a combate aceste obstacole ‡ Planificarea atent a actului de observare Ce observ? ‡ Formularea unor ipoteze sau definirea clar a universului investigat: Cum observ? Ce vreau s ar t? ‡ Folosirea compara iilor. ierarhizarea.

Avantaje ale utiliz rii observa iei ‡ Cercetarea unor teme care pot fi mai dificil analizate cu alte metode Ex: comportamentul nonverbal ‡ Observa ia este slab reactiv ‡ Elimin artificialitatea în studiul fenomenelor sociale ‡ Permite analize timp îndelungat. analize longitudinale .

Dezavantaje ale utiliz ri observa iei ‡ ‡ ‡ ‡ Control redus asupra variabilelor Dificult i de cuantificare E antioane mici Imposibilitatea p trunderii în anumite zone sau studierii anumitor teme .

Tipuri de observa ie ‡ Observa ia structurat / nestructurat ‡ Observa ia participativ / extern ‡ Observa ia e antionat / continu .

1972) ‡ Observa ia structurat ± atât în cercet rile de teren cât i de laborator -un sistem de categorii de observa ie (fi de observa ie) . Merton.Observa ia structurat / nestructurat ‡ Metoda etnografic ± observa ie nestructurat -specific cercet rilor antropologice -serendipitate ( R. K.

Exemplu: analiza comunic rii nonverbale pe un grup de copii pre colari ‡ Dimensiuni comunicarea proxemic comunicarea tactil comunicarea kinezic comunicarea artefactual .

Comunicarea proxemic ( E. Hall. 1959) indicatori Distan a formal (1.5-3m) Indici 1 Distan a informal (50-75 cm) 2 Distan a intim (40-50 cm) 3 .

Comunicarea tactil Frecven a Frecven a atingerilor autoatingerilor Mic (maxim 5) Medie (6-12) Mare (peste 13) Mic (maxim 1) Medie (2-4) Mare (peste 5) Indici 1 2 3 .

10-19 schimb ri de postur ) Foarte dinamic ±minim 50 de gesturi. maxim 9 schimb ri de postur ) Dinamic (între 25-49 gesturi. 20 schimb ri de postur ) Indici 1 2 3 .Comunicarea kinezic Nivelul dinamismului Pu in dinamic (maxim 24 gesturi.

croial modern ) Indici 1 2 3 . croial clasic pentru copii) Ridicat (îmbr c minte extravagant .Comunicarea artefactual Variabilitatea vestimenta iei Redus (îmbr c minte neglijent . comun . pu in demodat ) Moderat (îmbr c minte curat .

Exemplu 2: observatia vizitatorilor unui muzeu Unitatile observate: ‡ Individul singur ‡ Cupluri ‡ Grupuri de 3 sau mai multi .

Comportament in timpul vizitei Durata medie a vizitei intr-o sala Mica (sub 1 minut) Indici 1 Medie (intre 1 si 5 minute) 2 Mare (peste 5 minute) 3 .

In fata carei exponate s-a oprit cel mai mult In fata carei exponate s-a oprit cel mai putin Exista sau nu remarci despre exponate Tipul remarcilor __________ __________ Da/NU Pozitiv/ Negativ/ Nu se poate stabili .

Comportament ulterior vizitei Intra in magazinul de suveniruri Cumpara ceva din magazin DA/Nu Da/NU Completeaza in cartea muzeului DA/NU Cere lamuriri suplimentare DA/NU .

Observa ia extern / observa ia participativ ‡ Observa ia extern : -observatorul în afara sistemului observat -este caracteristic studiilor de laborator .

Observa ia participativ ‡ A lua parte la via a activ a grupului studiat ‡ Specific antropologiei culturale. studiilor de teren Descrierea vie ii sociale din perspectiva celor din untrul grupului Paradigma: Teorema lui Thomas .

Observa ia participativ ‡ Se are în vedere via a de zi cu zi a oamenilor ‡ Via a în condi ii naturale. utilizând limbajul membrilor acestuia ± abordare deschis . flexibil . neprovocate. aici i acum ‡ Nu duce la testarea unor ipoteze. ci la generaliz ri ca teorii interpretative ‡ Descrierea calitativ a vie ii grupului studiat.

Observa ia participativ ‡ ‡ ‡ ‡ Este o abordare în profunzime Descrierea detaliat a unit ii sociale Descriere comprehensiv i exhaustiv Uzeaz de strategii specifice în func ie de unitatea investigat .

Group and Class in the Life of Italian-Americans (1962) . Gas: The Urban Villagers. Foote Whyte: Street Corner Society: The Social structure of an Italian Slum (1943) Helbert. W.Rolul cercet torlui în observa ia participativ ‡ Totalmente participant ‡ Participant ca observator ‡ Observator ca participant ‡ Totalmente observator Ex.

Se selecteaz un num r mic de actori sociali .Observa ia e antionat / continu ‡ Observa ia continu .Se observ momente cheie din via a unei colectivit i .

analiza orgniza ional ) ‡ Fixarea intervalelor dintre observa iile instantanee .Observa ia e antionat (instantanee) ‡ Tehnica sondajului ‡ Tehnica inspec iei ‡ Aplicat în studiul unor activi i (analiza muncii.

S. Raudenbush.Studiul dezordinii sociale (R. Sampson. 1999) ‡ În spiritul Scolii de la Chicago ‡ Observarea locurilor publice ‡ Observa ia în acord cu reguli specifice de observare i înregistrare .

Procedeu ± design-ul cercet rii ‡ Iunie.Octombrie. 1995 Chicago ‡ Rute specifice ± 343 (³neighborhood clusters´) .

E antionare.formarea rutelor Ras ID sc zut ID mediu Peste 75% negri Peste 75 % albi Peste 75% latino 20% latino/ 20% albi 20% latino/ 20% negri 20% negri/ 9 0 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 ID ridicat 4 8 0 4 0 4 .

opera ionalizare ‡ Dezordine fizic ‡ Dezordine social .Dezorninea social .

16758. 0-12859) Graffiti total (1-1721.prezen 0.806. 0 ± 11680) Cutii de bere goale (1 ±5870. 0-17653) Graffiti urme (1-2252.Dezordine fizic .6815) Gunoi pe strad ( 1 ±11925. 0.indicatori Indici: 1.absen ig ri pe strad (1. 0-13390) Ma ini abandonate (1. 0-22782) Prezervative (1-173. 0-23392) Ace/siringi (1-173. 0-23392) Mesaje politice ( 1-14. 0-23392) .

0-15099) Prostitu ie în strad ( 1-11. 0-15075) Bande de tineri (1-20. 0-15093) Adul i certându-se ( 1-12. 0-14250) A bea alcool în public (1-36. 0-15091) Public intoxication (1.12. 0-15100) .Dezordine social ± indicatori ± din înregistr ri video Adul i care pierd vremea (1-861. 0-15099) Vânzare de droguri ( 1.18.

segment aflat pe o parte a str zii 23816 blocuri au fost observate i filmate Media: 298 pe fiecare zon selectat (cluster) 120 prentru fiecare rut Pentru bocurile filmate: un e antion aleator .Unitatea geografic înregistrat ‡ Blocul.

iluminatul. ora i durata observa iei Circumstan ele observ rii Aparatele utilizate în observa ie Factorii de mediu implica i (temperatura. zgomotele) ‡ Modific rile care au ap rut în timpul observ rii .Fi a de observa ie trebuie s includ ‡ ‡ ‡ ‡ Data.

a a cum s-a desf urate ea !!! Nu remarci ale cercet torului. propriile interpret ri ale situa iei .Fi a de observa ie trebuie s includ ‡ Expresiile emo ionale ale persoanei observate ‡ Conversa ia acestora.

Raudenbush. S. pp.ro. 3. (2004). Stephen W.603-651 . (1999). The American Journal of Sociology. Systematic Observation of Public Spaces: A New Look at Disorder in Urban Neighborhoods.Bibliografie ‡ Chelcea. ‡ Sampson. Robert J. Bucure ti: Editura Comunicare. Ini iere în cercetarea sociologic .. 103.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->