P. 1
AAS_Deontologia_profesiei_de_magistrat.Repere_contemporane_2008

AAS_Deontologia_profesiei_de_magistrat.Repere_contemporane_2008

|Views: 945|Likes:
Published by Maria Vasii

More info:

Published by: Maria Vasii on Apr 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2013

pdf

text

original

Sections

 • I. Etică, morală, deontologie — delimitări conceptuale
 • Glosar
 • BIBLIOGRAFIE
 • Mona-Maria Pivniceru* Cătălin Luca **
 • I. Consideraţii generale
 • I.1. Tendinţe sociale cu caracter general
 • I.2. Pluralism moral: relativism
 • I.3. Circumscrierea pluralismului moral de către drept
 • I.4. Dreptul şi statul drept
 • I.5. Elemente de esenţă ale statului de drept
 • II. Principalele instrumente cu caracter universal
 • II.2. Elemente insuficient conturate
 • II.3. Finalitatea normativităţii deontologice
 • II.4 Obligaţia de rezervă
 • generale
 • III. Principalele instrumente cu caracter regional euro-
 • III. Reguli de esenţă stabilite prin aceste instrumente
 • III.2.1. Cadrul normativ naţional
 • III.2.5. Standarde de conduită judiciară ale magistraţilor
 • Concluzii
 • Legislaţie
 • I. Valori deontologice specifice magistraţilor
 • I.A. Cei trei I (independenţă, imparţialitate, integritate)
 • I.A.1. Necesitatea deontologiei judiciare
 • I.B. Alte valori etice fundamentale
 • I.B.1. Decenţa şi corectitudinea
 • II.1. Raportul dintre normele deontologice şi cele juridice
 • cele disciplinare
 • II.3. Cadrul juridic prezent
 • II.4. Concluzii
 • Documente internaţionale
 • Resurse web
 • Cauze CEDO utilizate
 • 1. Activităţi principale
 • 1.1. Consideraţii generale
 • 1.2. Organisme de autoreglare deontologică
 • 1.4. Consiliul de onoare şi situaţii de conduită limită
 • 2. Comunicarea din perspectivă psiho-sociologică
 • 2.1. Modalităţi de comunicare
 • 3. Mecanisme de împiedicare a procesului de con-
 • 3.1. Mecanismele proiective
 • 3.2. Mecanismele de apărare
 • 4. Ascultarea — parte integrantă a procesului de comu-
 • 4.1.1. Definire
 • 4.2. Sugestii pentru a realiza o ascultare activă
 • Sugestii pentru a realiza o ascultare activă2
 • 4.3. Efectele ascultării active1
 • 4.4. Valorizarea activităţii de consiliere
 • Funcţionare a C.S.M
 • 1. Consideraţii prealabile
 • magistraţilor
 • I. Sediul materiei
 • II. Abaterile disciplinare
 • II.1. Incriminare
 • II.2. Drept comparat
 • III. Sancţiunile disciplinare
 • III.1. Enunţare
 • III.2. Limitele actualului sistem sancţionator
 • Drept comparat
 • IV. Aspecte de ordin procedural
 • IV.1. Legislaţia română
 • A. Constituirea comisiilor de disciplină
 • D. Procedura disciplinară desfăşurată în faţa secţiilor
 • E. Executarea sancţiunilor
 • F. Radierea sancţiunilor disciplinare
 • Jurisprudenţă

În acest sens Avizul nr. 3 al C.C.J.E.2

sugerează înfiinţarea în ţările
membre ale Consiliului Europei a unui sau mai multor organisme sau
persoane din cadrul sistemului judiciar care să consilieze judecătorii
atât în legătură cu problemele de etică profesională cu care se confruntă

1

Consiliul Europei, Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (C.C.J.E.),
Avizul nr. 3 asupra principiilor şi reglementărilor privind imperativele profesionale
aplicabile judecătorilor şi în mod deosebit a deontologiei, comportamentelor incom-
patibile şi imparţialităţii, Strasbourg, 19 noiembrie 2002. Punctul 29, http://www.
csm1909.ro/csm/linkuri/23_02_2007__8679_ro.doc, accesat la 6 iulie 2008.

2

Ibidem.

IV. Consultanţa şi consilierea în materie de etică judiciară

121

aceştia cât şi în legătură cu compatibilitatea unor activităţi nonjuridice
cu statutul lor (49 iv).
Totodată, aceste organisme ar consta în configurarea unui raport de
echilibru între valoarea morală cerută social de la magistrat şi aptitu-
dinea atitudinală a magistratului de a se circumscrie ei. Abordată astfel
problema, regulile deontologice se structurează şi restructurează din
interiorul corpului de magistraţi fundamentând o cultură de sensibilitate
şi inteligenţă faţă de exerciţiul funcţiunilor judiciare de natură a preveni
conduite contrare regulilor deontologice şi a împiedica transformarea
lor în atitudini sancţionabile, asigurând şi în această manieră inde-
pendenţa magistratului. Tot în acest mod se creează o autoreglare mora-
lă de sistem care este de natură să prezerve o conştiinţă morală a
corpului judiciar ce ar putea avea drept beneficiu înlăturarea riscului
perceperii negative a atitudinii ori a deciziilor judecătorului, legitimi-
tatea, încrederea şi credibilitatea instituţiilor puterii judiciare.
Constituirea şi funcţionarea acestor organisme poate contribui la
structurarea unui corp de reguli deontologice la nivel de principiu în
raport cu epoca şi modalităţile de afirmare a valorilor şi nu în raport de
conduitele prescrise sau interzise, asigurând astfel congruenţa dintre
valoarea deontologică şi manifestarea ei concretă.
Prin urmare, deşi există o suprapunere între principiile de conduită
în activitatea magistraturii, ele trebuie să rămână separate şi indepen-
dente de regulile disciplinare, încălcarea unei conduite deontologice
neconstituind în sine şi o abatere disciplinară1

.
În acest sens s-a pronunţat şi C.C.J.E. care a sugerat ca principiile de
conduită profesională ale judecătorilor să fie complet separate de
sistemul disciplinar. 2
Pe de altă parte, nu trebuie identificat standardul de comportament
al magistratului statuate în materie de deontologie şi încălcările acestuia
deoarece ar împiedica dezvoltarea în viitor a acestor standarde şi o
înţelegere greşită a scopului lor. În acelaşi timp, dată fiind evoluţia
generală a moravurilor şi a varietăţii situaţionale în care magistratul
poate fi implicat, imposibilitatea statuării imperative asupra comporta-

1

Consiliul Europei, Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (C.C.J.E.),
Avizul nr. 3 punctul 48 lit. i şi 60, http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/23_02_
2007__8679_ro.doc, accesat la 6 iulie 2008.

2

Avizul nr. 3, 49iii, http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/23_02_2007__
8679_ro.doc, accesat la 6 iulie 2008.

Partea I. Deontologie judiciară

122

mentului său în viaţa privată poate pune magistratul în situaţii de
opţiune a propriei atitudini posibil nu întotdeauna uşor de decelat.
Raportul dintre situaţia limită şi standardul deontologic ar putea fi
supus atenţiei acestor organisme sau persoane care să aibă un dublu rol:
consultativ şi de consiliere.
Acestea ar trebui să aibă un caracter permanent ce ar permite
consultanţa şi consilierea magistraţilor ori de câte ori conduita lor le
apare ca nesigură din punctul de vedere al calificării normalităţii ei,
conduită pozitivă firească sau dimpotrivă înscriindu-se în gama încăl-
cărilor deontologice, disciplinare sau penale etc.

1.3. Proiectul Asociaţiei Magistraţilor din România în

domeniu

În acest sens Asociaţia Magistraţilor din România a elaborat un

proiect1

de constituire a unui astfel de organism denumit Consiliul de
Onoare al Magistraţilor, organism cu caracter permanent ai cărui mem-
bri sunt aleşi o dată la trei ani din rândul magistraţilor care au o repu-
taţie, autoritate morală şi profesională deosebite atât în rândul instanţei
şi parchetului unde îşi desfăşoară activitatea precum şi pe plan social.
Deşi proiectul se referă doar la sesizările pe care le soluţionează cu
privire la încălcarea normelor deontologice, sens în care consiliul ela-
borează recomandări şi sesizări, credem că activitatea dominantă a
Consiliului de Onoare trebuie să fie reprezentată rolul consultativ şi de
consilierea comportamentală a magistraţilor aflaţi în situaţii atitudinale
limită.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->