Postupak za izradu Butabilnog Windows diska

Prvo na C particiji napravite folder “OS”,zatim u ovom folderu napravite subfoldere “BOOT” i “ROOT” kao dole na slici:

Kad to uradite,sa ove lokacije skinite boot fajl . (bootfiles.zip ~1.07KB) Zatim, extrakujte BootSector file (boot.ima) iz bootfiles.zip fajla u sub folderu C:\OS\BOOT. Kad to uradite, otpakujte svih 7 RAR fajlova Windowsa u folderu “ROOT”. Zatim,poþinje postupak podešavanja u “Neru 8” za narezivanja butabilnog ISO windowsa . Selektujte File > New... iz menija:

Select CD-ROM (Boot) i tada üe vam se u Neru otvoriti Tab “BOOT” sa podešavanjima. Sve podesite i selektujte kao dole, na slici posle ove dole slike. U prostoru za “image file” podesite na“ C:\OS\BOOT\boot.ima” . To üete uraditi tako što kliknete na karticui “Browse…”,uÿite u subfolder

“BOOT”.i selektujte fajl “boot.ima” kao na ovoj slici odmah ovde .

I kada pritisnete karticu “Open” finalna podešavanja u Tabu “Boot” treba da izgledaju ovako: .

Zatim kliknite na Tab “ISO” i uradite podešavanja kao dole na slici: Kad to uradite.recimo “Windows XP Pro.þekirajte “Automatic”. Gold 2007”.a u prostoru “Disk name:” stavite ime vašeg Windowsa.Tada üe slika izgledati ovako: .pritisnite Tab “Label”.Kada se to otvori.

Otvoriüe vam se dijalog slika kao dole.i upišite sledeüe podatke: .Unutar ove gore slike.kliknite na karticu “More Labels”.

Zatim pritisnite “OK”. .

kao dole na slici” .na gornjoj slici.Kad to uradite pritisnite Tab “Burn” i izvršite podešavanja kao dole na slici: Zatim.kliknite na karticu “New” i dobiüewte ovu sliku dole. Selektujte folder “ROOT” i selektujte sve fajlove ispod natpisa “Name”.

prevucite (drag) na levo u “ISO” sektoru ispod natpisa Windows XP Pro i dobiüete sledeüu sliku: .Ovo što ste selektovali.

Zatim pritisnite komandu “Burn”gore na vrhu i dobiüete upravo ovu sliku: .

co. BY:Beli Oblak Upload by:nidzapoki cakaniimajeni.Kliknite gore na slici na karticu “Burn” i to je to… Kreüe narezivanje vašeg Windowsa u “ISO” formatu na butabilnom disku.cc/forum .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful