P. 1
07 Lazarev-Diagnostic-Area-Karmei-Trascenderea-Fericirii

07 Lazarev-Diagnostic-Area-Karmei-Trascenderea-Fericirii

|Views: 76|Likes:
Published by Livia Chirica

More info:

Published by: Livia Chirica on Apr 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

DIAGNOSTICAREA

Cartea

KARMEI

a faptea

TRANSCENDEREA
FERICIRII

./

Editura

DHARANA

~

~~

r--

--

Serghei
Oescrierea CIP a Biblioteeii NatonaJe LAZAREV, SERGHEI NICOLAEVIC Oiagnosticarea kannei: Transeenderea fericirii / Serghei Nicolaevic Lazarev; trad.: Ina Arpad, GavriHi Henter.Bucure:;;ti: Oharana, 200 I p.; ern. - (Oiagnosticarea karrnei; 7) ISBN 973-85007-8-8 I. Arpad, Ina (trad.) II. Henter, GavriHi (trad.) 159.961

Nikolaevici

Lazarev KARMEI

DIAGNOSTICAREA

TRANSCENDEREA FERICIRII

JIA3APEB

CH.
4YSCTseHHorO C4aCTb~

A~arHOCT~Ka KapMbl. KH~ra ceAbMaR npeOAoneH~e CaHlcr-Ikrep6ypr, 2001

Copyright renewed «J 1998 by S.N. Lazarev Copyright ~ 2000 ROVIMED TRADING S.R.L. Toate drepturile rezervate pentru Romania :;;iRepublica Moldova. Muitiplicarea :;;i/sau distribuirea prezentului volum sau a unor fragrnente din acesta prin orice mijloace (prezente sau viitoare) este interzisa tara accepml scris ROVIMED TRADING S,R.L.

Traducere din limb a rusa INA ARPAD ~i GAVRILA HENDER

/

Edimra DHARANA Tel: 0213372424 e-mail: busuioc@pcnet.ro Redactor: D. Savopol CopeTta colectiei: Mihai Marinescu Ilustratie copeTta I: Fecioara din Vladimir sec. xn Tehnoredactare: Editura Kannat Press Unic distribuitor: Societatea de Distributie a Cartii Bucure:;;ti, str. Ing. Pandele Taru:;;anu nr. 13 TeL/fax: (01) 222.69.35, 222.69.38 e-mail: pronoi2000@yahoo.eom Irnprimat la Tipografia Centrala. Cornanda nr. 1269 Pro-No;

Editura

DHARANA

Bucuresti

t~

~

r

\

.~

:

i,

~
j

INTRODUCERE

Suntem in vara anului 1999. E vacan(a. Ma odihnesc in sud impreuna cu familia. Astazi m-am trezit devreme, pe la ~apte diminea(a. Locuim in apropierea marii. Unul dintre obiceiurile mele preferate este sa ma seol in zori ~i sa fae 0 baie in apa lini~tita ~i raeoroasa. Totul in jur este destins ~i nemi~eat, se au de numai eiripitul pasarilor. Cobor fara graba spre mal ~i pereep dintr-o data un sunet ciudat. Trosnese genunchii mei. "Terapeutul in vaean(a - comentez ironic. Cine sa ma vindece acum'?". Intru ineet in apa, fac un salt ~i totul dispare in planul secundar. Inot lin vreo 15 minute in marea de peruzea, apoi ies pe mal ~i ineep sa ma rasfa\ sub raze Ie matinale ale unui soare generos. "Prin urmare, sa tragem eoncluziile - gandese eu, privind oglinda nesffir~ita a marii. Fae eereetari de aproape 10 ani ~i pan a aeum n-am reu~it sa ma sehimb". Am, ca tOli ceilalli, probleme eu sanatatea. Inainte credeam ea un ~ofer experimentat nu poate avea problemele incepatorului. Pe Urllla am inleles: probleme vor fi intotdeauna, pentru un pilot experimentat ~i viteza este pe masura. Suprasolieitarile dauneaza

A

7

Emotiile omeneasca agresive In alt loe. M-am In. Atunci apare agre- x 9 L . ci veriga intermediara. inacceptarea situatiilor traumatizante.te doare ceva.i durerea a trecut. dar nu rezolva problemele raspuns.imperfectiunea teama. depresia. Imbatrilnirea desprinderii de urmate de distrugerea acelui ura.te plante . Acum sunt tradare sau nu Ie Dar teama de 0 posibila pan a astazi. asupra eului Insa va fi atunci se produce stratifiearea con~tiintei: iata stratul uman. populara .i exista ceva care Ie genereaza . unele probleme 0 parte vine dinspre cinile i~i epuizeaza rezervele? La aceasta intrebare nu am un un lucru: am probleme . nostru la omenesc. In trecut eram la limita alt om. trebuie treptata a ramurilor. Cand radacinile slabesc.bazele copii. ell dorinta ta. Este rau cand ne resemnam eu Imba- contopeasca cu unele dintre aspeete Ie ei. este.mbatranirii divine. Pentru a ma desprinde renunt la ele pastrind de ele trebuie sa Ie accept sau sa Numai iata eul meu divin. fericirii umane sunt contopite cu eul meu. Cauza bolii nefiind cunoscuta.i timp sa a .i non-depeneu viata teama .elare depa. .it sa pastrezi iubirea. a taiere a trunchiului Cum sa cre.asta-i judecarea oamenilor.\ I \ f ~ sa ne luptam (distrugerii. . In caracterul meu au ramas irascibilitatea. bolii. rilor este obligatorie. a fOl'\elor A Ce Inseamna toate acestea?Pietre la rinichi .nu sunt sa se ta.tiu In totalitatea lor. iar moartea.i .i In aeela. te identifiei ta. nu spre vindecare ci spre intelegerea divin este nostru divin s-a contopit.te ma cople. 'ICeese de melancolie. Doua probleme nu am rezolvat pan a 111 acceptam. adica trufia.ta. Deocamdata fizic lalti.J sanatatii mele. eu vointa ta. De ce radala nivelul celorPot. ne1nlaturata. In judecarea oamenilor. supararea pe soarta. deprimare. dupa cat se pare. Nici aspiratia ditre Divin. In timpul interiorul nilor deoarece Cu ea trebuie . dar Imi permil In acela~i limp sa ating un nOli nivel de con~tiintii. dezvoltarea eoncentrandu-ne asupra radacide el.i sa Incerc sa-mi modific pas catre libertate ca In medicina prin urmare denta. omenescului ~i coroana ne ajuUi sa intensifieam sunt mai marL cu atat mai Batranetea este a retezare pan a la 0 pea vietii.tem forta radacinilor? dorintelor. cauzelor poate ie~i In alt timp.esc pretentiile schimbat. iubirii sa ne Ingrijim . ai baut a fiertura din ni. gelozia. Daca n-ai reu.esc dar sunt . Cu cat trunchiul puternice buturuga.te imediat. judecarea sa ma retrag . orice nemultumire provoaca compatimire. ea mai-nainte. orgoliul. vitale. pentru propriu cateva luni. crescute supararile riodica taiere a crengilor. A a accepta Inseamna a pastra iubirea de Dumnezeu deteriorarii).tiu.i In sutlet iubirea de Dumnezeu. oamenilor. trebuie Renuntand . la exterior . Restul tine de gelozie. .i emotiile. ele aparand dind eul nostru eclipsat de fericirea ~i incepe uman. patologicului. Ni. supararea pe sOUl. sa fie radaeinile. interioare. radacini Ingradirea destinului duc ulterior la a izbucnire fa\a de oameni.adica trufia. Sunt cele doua probleme pe care nu Ie-am rezolvat pana acum. cel mai amplu proces al cauza. clipa de fa(a: tranirea. Este primul . irascibilitatea. Atunci sa lucrez proprii. ell eon~tiinta Atunci. retezarea treptata a ramuadidi infranarea ma urmare. inaceeptarea situatiilor traumatizante. Ca sunt gelos. . lucru cu care cui Sistemul meu este orientat In primul rand. Periodic.

mai ales sub forme strategice. inteleet este de asemenea clara. Unul dintre cele mai periculoase aspecte este comportamentul meu incorect in timpul consulta!iei. Ce sunt ace lea senti mente (emo!ii)? Exista zeci de teorii pe seama lor. De ceO Sentimentele sunt puse in relatie directa ~i abrupta Cll trup"' ~i creierul omuilli. venind la consulta!ie. Oar pana in ziua de astazi oarnenii de ~tiinta nu au oopinie un itara.trufia. Fara sa vreau se produc ~i alte efecte. sau se supara. Dependenta de bunllrile materia Ie. Dar cum sa deschi dependen!a de sutlet. iar de celalalt . Yom percepe eul nostru divin ca unidi ~i eterna realitate. via!a. 10 11 . Facand cercetari. dorin!ele. multe sunt nee/are.este reprezentata de inabilitatea de a ma comporta carect cu oamenii.~ ~ sivitatea. pacientul are rezerve. Au loc accelerari care intensifica de zeci ~i sute de ari modificarile de orientare pozitiva ~i negativa. m-arn convins: gandul se na~te din emo!ie. exista deja conceptia despre cele trei straturi ale fericirii niveluri. convearga spre ceva unitar: catre materie. toate II jnseamna ca orice lucru negativ se accelereaza ~i in interiorul meu. In principiu. cand omul nu con~tientizeaza pericalul ce 11 pa~te ~i nu i~i exploateaza posibilita!ile. de placerile trllpe~ti este clara. de dependen(a de rela!ii. aparitia. principii Ie fericirii omene~ti ar trebui sa fie armonias imbinate. Ceea ce eu nllmesc valori spirituale se alla in rela!ie cu sentimentele noastre ~i iata ca aici.legat de - spatiu. Daca. Dependen!a de acest uman i~i pune amprenta. Nu ai mancat la vreme. Toate acestea ar trebui ~i ele sa instinetele converg spre dOlla: primlll - continuarea Yietii. de sute de ori. In timpul ~edin!ei trebuie sa uit de latura umana dar nu reu~esc. Prin urrnare. timp. ~edin!a trebuie imediat intrerupta. Undeva in planul subtil. se transforma ~i apare gandul. Atunci eu patrund la nivelurile cele mai profunde pentru a facilita inchiderea surselor agresivita!ii. Ma enervez cand oamenii nu ma in!eleg. se ambitioneaza asupra unui Jucru. eorpul este materie. cum apar ele? La baza lor stall emo!iile fundamentale. spatiu. dar nu ne Yom mai ata~a ~i inradacina cu el ~i nu Yom mai depinde de el. ele formeaza un tot unitar. $i ultimul nivel. adica instinctele. Oupa aceasta ne Yom intoarce in umanul nostru. legat de sullet. De fapt ~i tendin(a de a condllce este indreptata spre protejarea vie!ii. Rezulta ca dorinta de a continua viata este unul din sentirnentele noastrede balli. voin!a. unde rela!ia eu timpu' este evidenta. Oelozia trece in trufie ~i invers. nu se na~te. ceea ce inseamna ca 0 insanato~ire reala este posibila numai atunei cand Yom treee peste toate treptele umanului iar apoi. $i apoi. Cel material omene~ti. dependen!a de aspectele spirituale. tema geloziei pe care eu inca nu am reu~it s-o inchid . iar al doilea instinct . trei con~tiinta noastra ~i spa!iu. altfel este periculoasa pentru el. Armonia. Sentimentul se sintetizeaza. M-am trezit prizonierul propriului meu sistem. nu doar accelerarea tuturor proceselor.dirijarea. deocamdata. Spiritual . dependen!a de unul na~te gelozia. Prin urmare. in timp ee la mine sunt un ghem: con~tiin!a. sutletul - timp. adica aptitudini. Fara sentiment existen!a lui pur ~i simplu nu ar fi posibila. men!inerea ~i conducerea. spiritul . Este adevarat. caci este posibil sa te ata~ezi ~i de slltlet. pierzandu-I pentru 0 vreme.legat de corp. De ee se ata~eaza emo!iile noastre.

teoretic: medicale cu ajutorul principiu grupa noastra por- agresive." M-am antrenat destul de mult timp in domeniul diagnosticarii ~i am oblinut rezultate considerabile. apare sentimentu1 durerii. Straturile emolionale ample. ca ~i iar ma ocup de a problema. apare sentimentul alternative depinde obiectul. Exista obiectul. confirma. iar in al doilea. dimpotriva. Intre ele exista insa a legatura ~ia reciprocitate clar exprimate. ~i-n conformitate cu acest fenomen. Au "infipt" ni~te eIectrozi in ereier ~i nivelul fizic atrag dupa sine modificari ale structurilor de camp. Orice modificari la supracon~tient. dirijeaza corpul. ~i totu~i. de lumina el dezintegrarea dispare instantaneu. bazele diagnos- sa nu acorde atenlie miilor de fapte. Concluzia este simpla de el. moarte. ~i ceea ce este mai interesant este ca intr-adevar ~i oricat ar incerca ~tiinla sa Ie treaca sub tacere ~i . inseamna ca spiritul filozofiilor creeaza materia ~i de evenimen- ca toate preceptele la randul sau de camp.1 apare sentimentul foamei. S-a dovedit ca emoliile noastre intr-adevar sunt legate de trup ~i sunt dependente de el. Apoi am inleles ca ceea ce numim emoiie ~i ceea ce numim structura de camp este unul ~i acela~i lueru. M-am convins ca exista structuri de biocamp care depind de corp ~i exista straturi mult mai subtile unde corpul depinde na~te trupul. De cum ai inlaturat pericolul ~i ai mancat.In al doileanu m-am indoit ca exista 0 conexiune inversa: carpul trebuie sa depinda de emolii. inseamna dice. ce este primordial spiritul sau materia? Recurg la experienta ticarii nea de la urmatorul mea. mai profunde. realitatea i~i ia cu indarjire ce este al ei. Cand invalam bioenergeticii. asta in primul rand.se ivese senti mente ~i de tcama. apoi "in jurul oricarui organ exista un camp individual ~i exista un camp comun in jurul corpului uman. Oaca au ineeput sa-i excite parti ale ereierului . cand inca nu a acumulat a inertie periculoasa. exista dupa Tot complexul emolional. orientale daca emosunt verise tiile alcatuiesc corpul. exisHi sentimentul. Oar daca sutletul cu religiile este secundar. Sentimentul dispare sentimentul. Apoi am vazut ca deformaliile de camp care duceau la imbolnavire erau indisolubil legate de emoliile in cazul in care vor fi confirmate tele reale. Cand corpul se 13 12 . Veridice. Sentimentul. Mai mult dedIt atat. Aceasta in primul rand. Te-ai lovit rau. Am patruns in toate structurile de camp mai subtile ~i dupa cali va ani de cautari conversia s-a realizat. obiectului. Trupul primordial. riul. afec(iunea organului poate sa apara cu mult inainte ea ea sa fie descoperitft de investigatiile ell ultrasunete sau tomografia computerizata. manie sau plaeere. trebuie sa ajung pana la capat. Oar nu sunt legate in mod direct. Filozofia emolia in sine nu este material.nu ma opresc niciodata la jumatatea drumului. sunt in conexiune cu nivelul de suprafala. Am a insu~ire specifica .corpul sau emoliile.1 -. dimpul reactioneaza eu mult mai devreme. oriental a insa dovede~te contranumit suflet. fara a limita timpul acordat ei. Prin urmare toata ~tiinta eontemporana ce sustine emolia este secundara sufera un crah la impactul invataturile sutletul misticc ale orientului. pe care oamenii de ~tiinla Ie-au numit la inceput subcon~tient. Oar spre deosebire poate exista dupa EI este Dispare ~i clara: orice sentiment este generata de un obiect material similar luminii. satisfacliei. Oetectarea timpurie a bolii confera posibilitatea de a vindeca afec(iunea chiar de la incepu!.

neeput sa se comporte imprevizibil. emotiile ei. inseamna ca. vreau sa spun campul. crioase mist ice o. lara sa-I vedem. aici insa apareau izbucniri nea~teptate ale dependentei. Am scris deja. am observat. inseamna di ea determina toate evenimentele care se petree in acest spatiu. Oar totu~i. ea 0 entitate unitara in tot Universul. Urmarind periodic ata~amentul fata de vointa. $i ca specialist in emotii extrem de adanci. unitara Univers. vointa ~i con~tiinta. fie evolutia. ca unul dintre parametri a . acolo incepeau intemperiile. a conceptie incorecta asupra lumii furnizeaza emotii incorecte. Emotia naturala nu este superficiala ci foarte adanca. inseamna ca. intai la suprafata ~i apoi in interior. t4 15 . Chiar am observat 0 tendinta stranie. Dictez aceste randuri in anul 200 I. deoarece in hipnoza. sa revenim la Prin urmare.n timp. vad cum tot ceea ce se intampla cu omul depinde in intregime de starea Din moment ce emotia mele. ~i asertiunile curentelor relifilozofice sunt ill aceea<. nu il voi obosi pe cititor cu reflectiile fundamentele ferieirii umane. Pentru aceasta este necesar sa avem 0 viziune corecta asupra lumii iar concepria despre lume este determinata. trebuie sa ~tim cum sa actionam. emotiile pe care Ie resimte arice fiinta vie au un strat superficial. Oar despre dorinte am avut 0 tema separata. este 0 struetura de camp spatiala. in situatia de fata s-a intamplat aeela~i lucru. de ce dad aceasta fiinta a existat . planul cel mai subtil toate continua sa ramana 0 unica fiinta. ele dispareau din toata regiunea. obiectul depinde de emotie. Universul este 0 entitate holografica nu doar in spatiu.J dezintegreaza. Toatc fenomenele hipnozei sunt inexplieabile pentru ~tiinta oceidentala. . pentru a sehimba lumea inconjuratoare ~i ceca ce se intfimpla in ea. con~tiinta. Oar pentru a influenta emoliile cele mai profunde ~i prin ele intreaga lume.viata a aparut intfti la nivelu\ dimpului. sa iasa de sub control. De aceea. strueturile de baza ale campului din planul suhtil raman ~i due 0 existenta autonoma. ci ~i in timp. La 0 mare departare de obiect putem sa percepem campul lui. se eonstata dintr-o data ca emotia iese de sub controlul ~i dependenta trupului ~i incepe sa dirijeze corpul ~i eon~tiinta conexata lui. la diagnosticare. viata.:jmasura veridice. Acela~i lucru se petrece ~i la 0 mare distanta in timp. Stratul superficial al emotiilor actioneaza asupra II celui mai profund ~i urmeaza fie degradarea. valorile esentiale s-au restrans in cateva grupe. trebuie sa ne schimham noi.1 f ~ . Campul se distribuie in jurul obiectului nu numai in spatiu dar ~i . ca era suficient sa vreau ceva ~i imediat toate dorintele mele intrau in faliment. de scopurile noastre. unul dintre elemente incepe sa se destabilizeze. ~i tezele ~tiintei materialiste occidentale. un in in $i lui emotionala profunda. Cand ma apropii de 0 limita. Blocajul se producea indiferent de anvergura.. deja ca entitate vie.:j '( '-( b Emotia depinde de obiect. De calatoream spre un lac mizand pe vremea frumoasa. continua sa existe ~i acum? Raspunsul este urmiitorul. in primul rand. de unde sa pornim. intrebarea este de ce') Raspunsul este simplu . legat de viata. dorinta. Era sectorul dorintelor. reie~ind ca dorintele se crampon au de viata. de obieei. Daca vroiam sa euleg eiuperci. Cu toata diversitatea fiintelor vii din Un ivers. dad obieetivul programat a ajuns intr-un strat emotional indeajuns de profund. legat nemijlocit de 'nveli~ul sau ~i strat profund. Peste tot ata~amentul era minim.n trecut.

Cand noi renun!am la prezent In favoarea viitorului. neindragite de mine. mai Indepartate ~i. KLM. am urcat spre Montmartre. Erall aleatllite traseele. viitorul ~i prezentul. Intiii s-a dovedit cii exista doar 0 cursa. Mai degraba.. oamenii gata de plecare. trecand In dorin!a de a te muta In el este 0 Incaleare a legilor supreme.mpar!i am rezistat doua zile. Langa ora~. Pentru s-a eomprimat.!nainte de venirea dumneavoastra. La sfftr~itlll Illi aprilic am pHinliit 0 partida de pescllit la Astrahan. batea un vant rece. In fiecare emo!ie se comprima cauza ~i efectul. Totul s-a rezolvat simplu ~i frumos. In ce consta sensu I vietii? In descoperirea Sacrului. La Astrahan era deja comandata 0 ~allipa Cllcare sa ie~im pe mare sa pescuim. in mod evident. Eram curios sa vad cum se va descurca natura pentrll a-mi strica planurile. Intampinarea celui de al doilea mileniu. cu atat mai repede vrei sa pleci din prezent Inspre el. Ajungand la Astrahan am fost Intampina!i cu un gest de neputin!a: . \ f ~ ." In concluzie. Cu cat viitorul apare mai limpede. nu esteinchisa._J Astazi este 31 mai. De aceea. dar nu avem chef de nimic. a unei singure companii. Are loc 0 pulsa!ie. Oar cand m-a cuprins nepasarea. Am prins vreo 20 de pe~ti~ori ~i jubilam. Destramarea a Inceput din primele momente ale ciilatoriei. Ma gandeam ca trebuie sa ies din nou . In mijlocul incintei oamenii se rugau ~i nu era reeomandat sa mergi aeolo. ultima zi a primaverii mileniului trei ~i tema dorintclor. nu se poate ajunge acolo. Cu escala la Amsterdam. Pentru aceasta trebuie comprimat timpul ~i el se comprima prin emo!ie. indiferent de na!ionalitate. patrunzator. Am decis Impreuna cu so!ia sa petrecem Craciunul catolic la Paris ~i sa zburam Inapoi. un program de distrugere a prezentului. am intrat . un adevarat potop. Trebuie sa vizitam ora~ul. ocupa!ia de baza a fost sa bem bere ~i sa mancam vobla (pe~te din Marea Caspicii) uscata.. la mine. Acolo am stat In curent. omul este In mod autentic fericit In momentde pareursului spre tel ~i nu ale atingerii lui. A veam 0 stare mizerabila. 0 izbucnire a noilor !eluri. curgea un oarecare cau iar vobla Inota In amonte sa-~i depuna icrele. eram deja bolnavi. Pe atunci nu ~tiam ca aspiratia catre viitor. doua zile a plouat cu galeata. Sim!eam - ca depind de dorinta mea. Ar fi bine . Tot malul era acoperit de pescari. 1. din nou. stratul timpului II macar sa raman in viata. altfel cine ~tie ell ce forta ma vor Impiedica. Chiar . ateriziind la Paris.n Catedrala Sacre-Cceur. ajllnge la Indepartatele lacuri. Soarde stralucea. Gripa love~te exact In dorin!e. Ne plimbam prin Montmartre ~i paltona~ul meu era 0 protec!ie inexistenta . aspiratia catre ele. Erall pregiitite ~i ma~inile pentru a To!i se reunesc Intr-un singur elan. ~i prezentul. Pentru a ne Incalzi. Oar sa ne Intoarcem la evenimentele anului 1999. in conditiile astea. ~alupa a plecat pe mare ~i a Intepenit undeva iar drumurile spre lacuri sunt impracticabile.n mine ele au fost pline de Inva!aminte. pan a la Anul Nou. dar incercam sa ma consolez doar n-o sa dispara tot pe~tele din Astrahan. nu voi reu~i sa ajung la pescuit din ne~tiute motive. am reu~it totu~i sapescuim.. Telul este atins. am luat gripa australiana ~i. vremea era minunata. pline de pe~te. Una din cde mai mari sarbatori din istoria omenirii. 16 17 . Intai de toate au fost legate de ciilatoria mea la Paris.mpotriva frigului.nainte de Craciun am plecat sa ne plimbam prin Paris. se destrama ~i viitorul. Dadi mi-am dorit-o am ~tiut sigur di acolo vor fi problemc. In ideea cii ce yom pa!i yom .

t. Visele mele. respingeam toate gandurile." Toate visele ~i dorin!ele mele mi s-au parut in acel moment atat de ridicole ~i inutile! In loc sa Ie atrag. voi capata 0 congestie pulmonara ~. Cu temerile noastre. Parisul anului 1999 a fost neobi~nuit. Sotia nu iqea din m . tori parizienii ~i toti nou-venitii s-au orientat. Pentru femeie. Am ie~it in strada ~i am constatat. Prin urmare.J strada friguroasa ~i m-au luat frisoanele. una din componentele principale ale ferieirii iar sufletul dumneavoastra. data. timpul s-a stncat.au . a. din inertie. trebuie sa pierzi pentru 0 vreme. fara de care este imposibil de trait.m.gnm. Moartea omului apropiat. (Jamen. TrebUla sa s.eateva z. supararile. in momentul supararii ineeta!i. deprimarea. ~i de atunci veri fi aparata pentru totdeauna. in~elarea. deprimarea au disparut undeva! Pentru a gasi divinul. Altfel.. toate planurile mele ~i dorin!ele. mdreptandu-va J. starea ingrozitoare s-a dispersat cum va. imediat. spaimele. ~i pentru ca emo!ia sa se formeze. va trece un tlmp ~i veri sim!i in mod real cat de importanta este pentru noi acea IUhlre eterna pe care 0 purtam inauntrul nostru. ' inauntrul /I dumneavoastra. batea un vant de ghea!a. dintr-o.a. iar eu bantuiam prin Paris. Mergeam. ne inhibam fericirea ~i apoi ne miram de ce nu 0 avem. t so. "Ar fi 1X 19 .. "N-ar fi rau sa mori aiei . de nedepa~it daea nu exista un alt punct de sprijin. Am inteles dupa aeeea. cum stau luerurile. este comunicarea cu omul iubit. - eelei mai mici ofense din partea sotului.reflectam eu. de indata ce nu ne mai impiedicam sufletul sa perceapa iubirea divina. Pe cat am visat sa ajung la . Pans. '. primele senti mente trebuie sa se repete de sute de ori. de toate ~i incercati sa resim!iti iubirea fa!a de Dumnezeu. Apoi ne-am plimbat pe stradu!ele din Montmartre ~i parca aveam pe mine 0 haina de puf. spaime ~i deeep(ii. ~i toate evenimentele. Pana la Craciun. nemul(umirile. camera. umanul. dimpotriva. veselie. 0 uimitoare schimbare. fi!i sigura. dintr-o data. vlSam deja sa plee de acolo. ea ~i-n momentul . Emo!iile unor mari grupuri de . Oar sprijinul este emotional..ent. ea ne umple de energie. Pe at't d upa. Impurificarea sulletului a atras dupa sine. voi ie~i.pat d ar nu se putea. am gasit cuvintele pe care sa Ie spun 'pacientei ce se lupta fara rezultat. . COI1damnare sau tristete. Iar fericirea aceasta nu va va mai putea fi luata de IlImelli. nu va ie~i nimic. mlluenteaza ~i vremea. ~i. Treptat. ~I . asupra divinului. iar mie nu-mi era frig deloc. sarhatoare. . mancare. . . veti uita'de eatre Dumnezeu.. f ~ . teme ~i compatimi. Dupa toate acestea. Pana la venirea Craciunului a fost 0 vreme destul de buna. ca la un semn al baghetei magice.le. eu nu ~tiu ce trehuri. tradarea sau supararea sunt. de a va mai apara. Daca a!i aflat ca omul iubit v-a in~elat sau v-a tradat ~i-n momentul acela incepe!i sa va ruga!i ~i sa ierta!i. via!a ~i toate celelalte. oncaror ganduri alarmante. Ulterior. cu gelozia. sehllnbarea lumii inconjuratoare ~i a declan~at bloearea dependentei ereseande fata de uman. va produce ura. Am formulat aceasta stare in felul urmator: nu te impiediea sa fii ferieit.. Oar in ziua urmatoare. practic. Oar dadl in oricare moment chiar al .i.. in subcon~t. intorcand capul ~i privind zidurile inalte ale catedralei. Uitati . $.. toate tendintele au vlrat hrusc spre omenesc: bucurie. se inrautatea eu fieeare zi. $i trebuie sa nu pierde!i vremea ~i sa folositi orice situatie in acest scap.d.

Este adevarat ca a murit Lazarev ? . de ce asupra Parisului? Apropo. mi-am zis. omenirea seamana cu un copac al carui trunchi este putemic. Ajuns la Sankt-Peterburg m-am spalat sub du~ ~i temperatura mi s-a urcat mai sus de 40 de grade. «Asta se cheama ca am fost la Paris». Seara. Pe 28 decembrie. revelionul. nu era Intamplator. Suntem ni~te gaze minuscule In comparatie cu natura.ma gandeam. pesemne. am plecat Inapoi. pe spate Imi curgea 0 sudoare rece. omenirea se integreaza acum. Orice dorinta Imi provoca durere ~i greata. sa stau culeat ~i sa nu fac nimic. Vantul Indoia ~i rupea copacii gro~i.m-a Intrebat el. In cladire. Nu Inteleg cum a reu~it sa faca rost de numarul de acasa ~i din vreo pricina s.visam eu cu ochii deschi~i. Nu fusese eel mai putemic uragan. ne-am sculat de dimineata ~i am plecat la aeroport.Atunci. ~i iata ca aici. De cateva ori s-a stins lumina. febra ar fi crescut ~i a~ fi devenit de netransportat. stare ciudata. nici sa dorm. despre el ca ar Stateam In In ele era un slava Domnului. a venit cu adevarat sfiir~itul lumii. dar scosese din radiicini.Nu va grabiti.1 \ f . Procesul se desfa~oara de vreo 30 de ani. Ma~ina ocolea copacii doborati ~i panourile publicitare cazut. Inainte de uragan. . Pana atunc. In sensul ca. 20 21 . mai ales ciind uitam de radacinile noastre. Acum. a~teptand informatii despre zbor. la Versailles. Va deveni real spre anul 2002." De ce totu~i uraganul a tintit spre locurile In care Intalnirea cu mileniul trei se sarbatorea In chipul eel mai fastuos. -Inca mai este bolnav. Este 0 iluzie. coroana stufoasa ~i radiicinile foarte slabe. Pe drum se Impra~tiau obiecte ~i gunoaie luate de rafale. Nu avem timp sa ne gandim la ele. Intelegand ca-n ziua aceea avionul nu va decola: A veam 0 stare de slabiciune accentuata. s-a configurat un model curios.J culmea sa ma Imbolnavesc definitiv ~i sa-mi petree aici. Barbatul s-a bucurat: . Din aceasta stare m-a scos taraitul telefonului. Dezlantuirea maxima a Inceput exact cand am intrat In sala aero~ortului. treptat. uraganele nu clintisera. ci ~i unei grope de oameni ~i. Era aproape ora doua noaptea.i nimic: nici sa gandesc. A veam 0. fiind Intr-un grup spuneam: "Ne Imbatam cu bunastarea noastra ~i ne socotim protejati. . In dimineata urmatoare totu~i am decolat." . nici un copac. Incepuse sa-ml creasca temperatura. ceasurile care cronometrau timpul ramas pan a la noul mileniu s-au stricat ~i cele mai performante ceasuri nu aratau nimic. Cursa a fost anulata. daca Inainte emotiile tuturor oamenilor erau haotice In relatia reciproca. In pat.a hotarat sa ma sune In mijlocul noptii. Nici acest fapt. cadeau obiecte. fiindca toata lumea vorbe~te fi murit. Se vede ca tare mai vroiam sa zbor de acolo. pat ~i-mi aminteam de evenimentele pariziene. tale. Pagubele cele mai mari s-au Inregistrat In cartierele bogate. Insa ~tiam ca nu am voie.e. In planul subtil. Ma suna un barbat din Kiev.i-am raspuns eu. Inainte de plecare am vrut sa fac un du~. practic. nici sa stau culcat. nici sa doresc." . 4 000 de copaci. Vantul foarte putemic deschidea u~ile ~i-n incinta aeroportului. Am Incercat sa-mi fac diagnosticul nu numai mie. din anul 2002 se vor . Mi-am amintit de vorbele mele cand circulam prin Paris. Stateam Intins ~i nu puteam sa fac . Intr-un tot unitar. Eu ma plimbam In sus ~i-n jos. "Ce bine ar fi acum.

adica. dupa cateva luni am facut 0 mica descoperire. sa renunti la dorinte? Ar fi ea In budism. Biblia nu trebuie citita ad litteram. personal. a fost un semn ca tema dorintelor este mult mai serioasa decat m-am a~teptat ~i ca solutionarea acestei probleme Ii va ajuta pe muJti oamenL Cum sa Invingi. Reiese ca toate dorintele noastre sunt sexuale. In 'acel moment sadim germenii viitoarelor nenorociri. Continuand cercetarile. cum sa stabilesc care dorinta este mai importanta. dependenta de dorinte? Sa nu dore~ti nimic. primul semnal de atentionare. Inseamna ca dependenta de dorinta sexuala na~te dependenta de orice dorinta. Apoi cantitatea dorintelor este uria~a. hrana ~i sexul arata la fel. In general. Pi Ida lui Adam ~i Eva ne aminte~te in mod alegoric despre faptul ca preamarirea dorintelor sexuale nu se vede ~i ~pare pe nesimtite. poarta in sine pacatul originar . ~i trebuie spus ea lumea oceidentala a reu~it de minune In aqiunea de venerare a sexului ~i alimentatiei. Astfel. Reiese instinctele ea suntemaici. lucrurile stau exact ca Freud a avut dreptate cand a legat totul de sexuale. ~i pentru orienta pe 0 singura direc(ie. Inseamna ca. sub forma unei serii de cataclisme. se pare ca s-a produs la Paris.tentatia de a pune dorinta ~i viata mai presus de iubirea fata de Du~nezeu.. deci. prevenind asupra posibilelor evenimente viitoare. In atraetia sexual a se aseunde dorinta de a continua viata. homosexualitate. In planul subtil. ~i treptat toate s-au a~ezat la locurile lor. adiea va intra In eontradietie cu legile naturii poate sa Ineeapa bloeajul. este idolatrizarea dorintelor. ~i. . boli ~i necazuri. Cand dorintele noasII tre devin scop ~i se a~eaza mai presus de iubire. Excesul sexual ~i alimentar genereaza dependenta subcon~tienta de fundamentele fericirii umane ~i dupa un timp se manifesta prin boli. conflicte ~. pune Indeletnicirea toxicomanie. epidemii. dependenta de hrana genereaza ~i ea un lant succesiv de dependente ~i probleme. pacatul lui Adam ~i Eva. Pentru mine. De ce au Inceput sa se ru~ineze? Pentru ca ~i-au perceput sexualitatea.a. de~i In Biblie se vorbe~te despre 0 limitare drastica atfit In privinta sexului cat ~i a hranei. conform filozofiei indiene. care seeundare? Trebuie sa Ie sintetizezi. de a fi In contact eu omul iubit. Am Inteles ca paeatul primordial. de aceea este cu atat mai periculoasa. sterilitate etc. de a forma 0 familie ~i toate verigile ulterioare ale dezvoltarii ~i consolidarii vietii. ~i tlecare dintre no. Unul din elementele prineipale ale fericirii sentimentale este dorinta sexuala ce are drept scop ~i eontinuarea vietii. De ce toemai ~arpele a fost ispititorul? ~arpele a fost intotdeauna pentru om un pericol nevazut. schizofrenie ' Prea multa divna in indeletnicirea ell iubirea inseamna a mai presus de iubire. preceptele biblice se clarifica. Care din ele sunt importante. lar aceasta este legata de impulsurile sexuale. Nu este 0 rezolvare. Abilitatea de a se abtine In alimentatie ~i sex Ii permite omului sa Indeparteze riidacinile agresivitatii. lar cea mai 22 importanta energie a~a. la baza lor. A reie~it ca toate dorintele noastre eonverg spre aparitia ~i continuarea vietii. de a avea copii.d. sa cobori la fundamentul lor ~i sa Incerci sa Invingi dependenta de el. f J se afla In impulsul sexual primar. Multa vreme nu am inteles esenta pasajului din Biblie in care 23 . Mi-am framantat destul de multa vreme mintea.m. ~i daca aeeasta directie va fi gre~ita.

externat. A inceput manul voastra. intelegand implicat. copiilor ca prin el este ajutata sa invinga perceapa iubirea pentru Dumnezeu vietii. De aceea bucuria sa fie intunecata descoperit a hepatita C. transformandu-I ~i sa moara. schimbe. Am reevaluat i-am zis ca singura ei ~ansa este sa se roage ~i sa incerce sa se cuti in apa sau sub anestezie. lar dupa i-au facut Inainte de Medicul asta analizele. sexual a este un mijloc cazul ei. a saptamana I-au Hepatita lar ~i-a nu se ~tie unde. Analgezice unui bolnav ii sunt contraindicate.paves tea el. Imi amintesc a convorbire recenta cu umil din pacientii mei. ~i-n posibilitatea de a percepe Dumnezeu. ca fiind fericirea "Nu ~tim de ce. $i-n masura in care orice femeie poate pastra dragostea fata de Dumnezeu in momentulinjosirii dragostea fata de eel care a suparat-o. Ea a la mine. barbat ~i femeie. Pana vazusem adesea triunghiuri amoroase ca modalitate de 24 25 . dependenta se transmite la femeie are loc 0 concentrare ei. A trecut a luna ~i jumatate. de~i reu~iti in aparenta. roage. veri. Afara vremea Dictez aceste randuri. deja. lar dad femeia are intensificarea acestei sa se ~i de prin nasAcum foarte intensa asupra vietii ~i perpetuarii de dorinte. Aceasta salveaza sanatatea ~i viata copilului. Inainte. la reanimare. noi toti decat viata. a ridicat din umeri: facut analizele. tinand minte lec(iile dumneade intoarcere Pentru a na~te un copil pacatul originar. f v j Dumnezeu spune di se vor na~te copiii in dureri. placerea in sine insa~i divinul. . lui. relatia dintre ca sanatos. ~i I-au C mai ales pentru femeia care dorintelor ~i trebuie sa nasca. A crea fi a pasiune.ma gandeam eu. subtil mai demult zut ca este dragoste dar in realitate s-a dovedit Probabil ca nu intamplator ei sa se fi intalnit dorintelor toxicoman. Prima zi. intr-o cale agitatie total a. aveau totul mi-a devenit clar. toxico- durere. iubirea dorintele trebuie sa ne invingem ~i stabilitatea poate sa ia un am sanatos. ca nu exista Ea. suprema. a ~i sa se lar de A alergat din nou la mine. s-a trezit i-am spus sa se roage ~i. dorintele Dupa un timp lui i s-a viata. . ~i-n cazul lui. familiei. care se transmite pe cale sexuala." "Multe femei nu banuiesc. in ziua urmatoare. . pacatul originar transferat de la reanimare.a inceput a idila. a pacienta care a supravietuit printr-o ei Ii se va permite sa aiba sanatate ~i fericire. . dar nu mai aveti hepatita C. ~i m-a intrebat Pentru ca v-a citit cartile ~i a fast la prelegerile "Ce sa fac?" dumneavoastra. el ~i-a recapatat cuno~tinta in salon. Reiese di in momentul 0 puternica dependente imbolnaveasca na~terii copilului. iubirea fa(ii adica sa intelegem fata de Dumnezeu este mai importanta relatia cu alt am ~i dragostea pentru el este. spunea tanarul. pentru mine a fast a enigma de ce copiii adesea deformate structurile legate de viata ~i dorinte.. am diagnosminune. a celui de al treilea mileniu.consecintele propriei hiper-sexualitati ~i ale incapacitatii de a-~j infrana dorintele. la I iunie al anului 200 I. a primei este frumoasa ~i soarele straluce~te. sa i se fi transmis Oar nu asta este problema. disparuse Dupa trei zile." ticat atunci De indata ce am ajuns la aceasta tema. $i eu. dupa cum ati spus la prelegere. daca mama are 0 atitudine corecta mai ales fata de purificarea durere. copilului adica na~terii - Cuno~tinta mea. doar de a dobandi Ca pentru ea. Este posibil ca ~i divinizarea in el era un toxicoman. venit in planul ~i el poate ulterior sa-~i piarda trebuie la ea. in masura in care este pregatiHi sa ierte ~i sa mentina ca el nu este ~i sa.

dimpotriva. pentru ca este totu~i 0 purificare ~i 0 injosire a tuturor. fie. 26 . ~i pe copii ii educam cel mai adesea impropriu: fie aprobam toate dorin!ele. nimic bun nu va ie~i de aici.i fiind una din bazele fericirii umane. sexualitatea in sine nu este un pacal. Pentru a salva conti" nutul. placerea sexual a frecventa poate sa intensifice 0 astfe! de dependen!a de zeci de ori. apareau no. Sa facilitam dezvoltarea dorin!elar.\ \ f -. In cazul de fa!a. ~i atunci la copii se Ilaruje sanatatea. In studiile mele am mers pe urmatorul drum. slabesc func!ii!e sexuale. apar frigiditatea ~i impo" tenIa. ~i pe noi. apoi incep problemele. Adica. Munca de pe par" cursul multor ani. ocupiindu"ma serios de tema dorin!elor ca . atunci dorinta seaman a cu un cal. 0 astfel de cotitura era cu totul nea~teptata. ~i la copii. Numai atunci am dreptul sa ma ridic la treapta urmatoare. Pentru mine. Calare!ul trebuie sa stea pe cal ~i sa"1 dirijeze. Trebuie sa prelucrez toate situ" a!iile ~i sa inva! sa depa~esc dependen!a de aspectul respectiv. se poate ajunge la sterilitate. nici 0 dorinta nu se poate Daca iubirea se poate campara ell un diHiret. Se dovedea ca daca in subcon~ti" entul femeii exista 0 dependen!a crescuta fa!a de dorin!ele sexuale.I purificare a sufletului. viata personaIa. femeia avea doar 0 atrac\ie sexuala. ci prin utilizarea ei in scopul acumularii iubirii divine ~i prin permanenta depa~ire a dependen!ei falii de ea. Mergiind tot mai de parte. dezvaluind in permanen!a noi ~i noi verigi. a inceput calitativ. implini. mai noi. Pacatul este fap. In toate carti!e. Daca insa calul incearcii sa"1 incalece pe calare! sau 0 ia la galop mu~ciind zabala. ci de dragul vreunei valori umane. Inseamna cii pot sa sper la 0 finalizare clara a sistemului. revistele ~i anecdote!e se scrie numai despre adulter. din care se nasc toate dorin!ele. am vazut cu bucurie ca m"am apropiat de fundamentul umanului. pe atat dependen!a de ele incepe sa ne ucida. care in Biblie se nume~te pacatul originar al lui Adam ~i Eva. incercam sa inhibiim orice dorin!a. Dupa care. ceea ce inseamna ca se poate pa~i spre niveluri de mai mare amploare.sa"~i in~ele sotul sau nu? Dupa diagnosticu! meu reie~ea ca acest adulter putea sa duca la moartea copiilor ei. Pe cat energia dorin!elar ne permite sa evoluam. Ea se tot gandea . sa se configureze intr"o finalizare. pentru salvarea sufletului se declan~eaza mecanismele de protectie. subliniind in permanen!a rolu\ lor secundar ~i sa Ie ingradim periodic. ~i noi niveluri de dependen!a. dorin!ele incep sa consume activ iubirea. Ajung pe 0 treapta. incepe sa se dezintegreze forma. La atlarea divinului se ajunge nu prin nimicirea sexualita!ii.ta savar~ita nu sub guvernarea iubirii divine. mai interesallte. Acum. a educa!ie carecta consta in a ajuta copilul sa perceapa iubirea divina.

intervalul dintre atitudin. in fata mea sta un pacient ce pare sa aiba 0 problema derizorie. Vazand cat de indisolubillegate sunt structurile karmice de soarta omului. Intrucat la mine. 0 conceptie gre~ita.. punea in evidenta insa~i probabilitatea apari(iei ei. Dependen(a de dorin(e provoaca gelozie. f ~ _J CONSULTATIA . destul de tardiv. Prietena dumneavoastra are 0 foarte mare dependen(a de nivelul senzual. - Da. EI este un mijloc.ea incorecta asupra lumii ~i efectul ei se reduce la minimum.evaluarea dupa Foli. Pentru mine insa ~i acesta era un nivel superficial. Au inceput sa discute detaliile acestei calatorii. un scop. sa 0 descoperi chiar cand se formeaza. satisfaqia sexuala este pentru amando. satisfacerea dorin(elor a fost pentru dumneavoastra un scop. tomografia computerizata relevau doar manifestarile organice. nu un mijloc. iar in trecut. I-a propus prietenei sale 0 calatorie in strainiitate. atitudinea fa(a de lume ~i caracterul omului.Fiindcii am citit cartile dumneavoastra ~i am fost la consultatie. ~i iata ca acum. mai devreme sau mai tarziu.1 I. ca ~i pentru partenera dumneavoastra. Pe masura ce evoluam. el s-a imbolnavit de rinichi. Dupa catva timp. mai ales cand emotiile noastre ne trag inspre alta parte. am in(eles ca exista 0 legatura intre aceste doua lucruri ~i nu pot sa scap de senzatia de pericol. Diagnoza chinezeasca . Va aminti(i? - lncepeam diagnosticarea initiala. permitea stabilirea dezechilibrului funqional. importanta unei conceptii corecte despre viata cre~te. viteza tuturor proceselor este mare. Oricat ar fi de armonios omul. in vremurile actuale sa dezvol(i 0 gandire strategicii. i-am propus eu. Analiza campului conferea posibilitatea unui pronostic al afeqiunii ulterioare.- . indusa omului de religiile universale. 11va ucide pe el sau pe copiii lui. la nivel subcon~tient.Ma voi uita ~i va voi spune in ordine totul. Era un nivel prea rudimentar. lata de ce este atat de important. nu un mijloc. . Intrarea in structurile kannice permitea detectarea viitoarei boli cu mul(i ani inainte. periclitarea dorintelor nasc in dumneavoastra agresivitate. Examinarea cu ultrasunete. astfel de dependen(e Nu 0 cunoa~te(i de 0 singura via(a. adica amandoi sunte(i in interior 2X 29 l . plecand de la comportamentul. Sexul este una din modalita(ile de a resimti sentimentul iubirii. este invaluita de existen(ele Cauza unei anterioare. Via(a insa~i ~i continuarea ei constituie un (el ~i nu un mijloc. De aceea destabilizarea vietii. 0 atitudine corecta fata de lume se elaboreaza cu destule chinuri. 0 sursa de voluptate. am in(eles ca se poate face 0 prognoza exacta. Trebuie sa vezi boala inainte de a-~i crea inertia. in timp ce pentru dumneavoastra a fost intotdeauna un (el. . caracterul ~i viziunea lui asupra lumii. De aceea. mi-a(i vorbit data trecuta despre asta.

Tanarul cade pe ganduri. mai vizibila ~i mai activa decat In cazul barbatilor. A vand a struetura mai fragila. sistemele de aparare ce Injosesc viata lucreaza mai activo Ciclul lunar al femeii reprezinta a periodica distrugere a vietii ~i perpetuarii ei. jnseamna ca dupa un asemenea sejur.Ce sa fac ?" jntr-un astfel de caz ie~irea este un singura . gelozia. biologic.jntai: orice caliitorie trebuie sa fie pentru dumneavoastra nu un scop. Periodic. trebuie sa se concentreze asupra femeia. Dadi Ii yeti oferi partenerei dumneavoastra mereu oumai emotii pozitive.. Dumneavoastra puteti suporta numai a cre~tere de patru ori. Trebuie sa discreditati valoarea ~i perpetuarea vietii prin compararea cu iubirea divina. A Inceput sa-I viziteze. imbatranirea. a inhibare a dorintelor. Injosindu-i fllnctiile fundamentale. un mijloc de acumulare a iubirii fata de Dumnezeu. Sa vedem cum ar putea sa arate aceste lucruri. Ea este simbolul eonsolidarii ce va vietii. deveni a sursa de placeri. Natura Ii impune femeii sa se adreseze mai 30 31 . ~i daca nu traiti sentimentul iubirii va este categoric interzis sa faceti sex. sau In timpul ealatoriei va Imbolnaviti ~i aveti neplaceri. de cincisprezece ori mai mare decat nivelul letal.~ I. mar fara el . sau moartea. Atunci calatoria va fi scutita de pericole. tot yeti mllri.Imi spunea ea. Daea excursia ar fi avut lac. Va sunt absolut necesare a abstinenta periodica. perpetuarii vietii ~i de aceea la ea. face mai adaptata vietii. ci ocazia deta~arii de probleme ~i a lucrului Cli eul pr"priu. . ~i partenera dumneavoastra trebuie sa ~tie acest lucru. pretentiile ~i agresivitatea ei subcon~tienta vor cre~te. este ~i ea a inhibarea a dorintelor. des iubirii. Ce s-a Intiimplat In cazul de fa!ii" ineepeti sa vorbiti des pre interesanta calatorie. jnseamna ca pe mai departe trebuie sa aiba loe a eompleta sall partiala pierdere a dorintelor ~i vietii. ati fi murit. nu: sau a boala grea. Tanarul ma prive~te Intrebiitor. poate este mai bine sa ne despartim? Nu va pot bucura. . f J In felul acesta a foarte gelo~i. intr-o situatie obi~nuita. ~i apoi pentru a na~te. Daca a parasiti. el a umilea. femeia este mai des sllpusa umilintelor. Se Indragostise ~i Incepusera necazurile cu omu! iubit. coneentrarea partenerei dumneavoastra asupra vietii ~i perpetuarii ei se afla la un nivel critic. Mai departe trebuie sa va repetati mai des ca pentru dumneavoastra sexul este doar a posibilitate. a reluat contactul. mai degraba.. "Mar cu d. - - De ce eu ~i nu prietena mea? Dumneavoastra sunteti cel care Ii oferiti tentatia... Pana la discutia noastra. Tacandu-i viata imposibila.sa te adresezi In mod autentic lui Dumnezeu ~i sa Incepi sa te schimbi. Nu de mult am stat de vorba cu a cuno~tinta. S-a hotarilt sa se desparta ~i el era cat pe ce sa moara. - Bine. ori va Imbolnaviti dupa ealatorie ~i Ineep necazurile. Spuneti-mi. daca In cazul unei diHitorii reu~ite eu voi mun. postul ~i privarea temporara de hrana. Justificati-va Imbiitranirea ~i moartea ~i concentrati-va In acel moment asupra iubirii.. Cum apare aceasta10 viata obi~nuita: sau calatoria nu are - lac. de trei ori mai mare decat cea normala. ce trebuie sa fac" . Inca odata. sau va eertati eu partenera Inainte ori In timpul dilatoriei. In timpul diseutiei. Rezulta ca nu am ~anse de supravie\liire ? al perpetllarii ei.

dacii nu 0 prime~te. de~i departajarea persista.~i una. la moarte. iar eu ma cufund in ganduri. inainte. fortificarea pe bunastare. ca arice planuri pentro viitor.i devin pentru dumneavoastra un tel. Viata ~i perpetuarea ei sunt legate indisolubil. de aceea pretentiile neanulate. gelozia ~i orgoliulincep sa func(ioneze ca un tot unitar. Nu puteam sa inteleg inainte. Legile Universului ac(ioneaza identic ~i la parametrii omenirii. distrugerea vietii -5i a dezideratelor. iar daca se ive~te alta femeie. imi amintesc modelul lumii in filozofia chineza. contrarii trebuie sa ie~i in afara limitelor . atunci. femeia apare pentru barbat ca un simbol al continuarii vietii. trebuie franat periodic umanul ca sa devina intennitent iar apoi. Pentl1J a percepe unitatea acestor timpului.trufie. intampla urmatorul partea barbatului putin 0 intereseaza care este primul impuls. 0 asemenea oprire duce. tema geloziei ~i a orgoliului nu se combinau deloc.un viitor al bunastarii. unde succesul este (elul principal? occidentala f ~ ~' rinichi . abilitatilor de a conduce. deta~area de dorinte trebuie'sa devina pentru dumneavoastra 0 nonna. Daca in acel moment nu-mi percep eul divin. un hot experimentat? Va promite pentru maine mari avantaje.De in data ce 0 astfel de atitudine fata de lume intra in subcon~tient. pancreas . Interesant.Atunci cum stau lucrurile cu conceptia despre IliIne. masculin ~i feminin .yin ~i yang. Dacii pentru barbat sexu! este 0 posibilitate de a resimti iubirea. apare gelozia ca 0 dorinta de a se salva pe sine ~i urma~ii sai. Se lucru: sa spunem ca femeii ii trebuie din 0 portie de iubire ~i. Rezuhatul. trebuie sa Ie pierdeti. Oar dacii el nu-i da suficienta . Telul principal . Pacientul pleaca. intotdeauna. pentru un timp. Cum lucreaza. iubirea din sufletul lui va fi ~i mai multa. ficat . inainte era simplu: 32 tandrete. arice fericire omeneasdi vor fi pentru dumneavoastra. ~i atunci. firesc. moartea a milioane de oameni. Luati ca exemplu socialismul. Principiul primordial. rinichii au fost intotdeauna subiectul orgoliului. gelozia. . sa incremeneasca. ~i aha. sursa voluptatii ~i satisfac(iei. in timpul amorf. ce face el. am vazut aceasta la mine ~i acum vad la pacient acela~i lucru. el nu se va orienta spre aha femeie daca ea va duce la restrangerea iubirii din sufletul lui. implinirea vietii ~i in masura in care toate acestea Deocamdata pentru aceasta trebuie sa resimt propriul eu divin ca fiind mai real decat eel omenesc. Trebuie prelucrate foarte meticulos detaliile unei astfel de treceri. concentrarea asupra vietii ~i dorintelor s-a dovedit a fi legata dintr-un motiv oarecare cu rinichii. cum se na~te gelozia. ~i la cei ai individului uman. de pilda. Societatea care-~i proclama ca obiectiv principal fericirea omeneasca este condamnata la 0 rapida sau lenta degenerare.gelozie. pentru ca iubirea este un tel ~i nimeni nu va suferi. De aceea repetati-va mai des. supararile ne ata~eaza de viata ~i nu ne permit sa invingem dependenta de ea.\ trecerea la un alt mod de viata (spartan). modalitati de aflare a Divinului. facand cuno~tinta cu 0 femeie 33 . concentrarea asupra vietii ~i continuarii ei. ho\U1escrocandu-va face un lucru bun fara sa contravina in acest caz legilor Universului. vointei. Cand am ajuns la diagnosticarea timpului amorf. va declan~eaza concentrarea dorintelor. atentie ~i dragoste. Dadi insa pentro el frumusetea femeii este sursa iubirij. orice societate se imbolnave~te ~i moare.

iara~i.. Am primit orice paeient ~i aproape fiecare al doilea era bolnav de cancer. spunea Iisus Hristos.. Consulta\ia Imi da posibilitatea de a-i pune pe oameni ~i pe mine illsumi.<. altfel toate problemele se vor transfera de ]a pacient la mine. falimentul ~i moartea. a trufiei.i-n mine s-au Inseminat viitoarele boli. Omenirea se apropie de acel moment In eare varianta inteural occidentala sau integral oriental a amenin\a cu b f ~ J ZIUA DE CONSULTATIE In prezent ma gasesc In camera ~i a~tept sa intre primul pacient.. spre arta ~i se salvau ~i ei. Acela~i lucru se Intampla cu omenirea. ~i invers. teama. ilimitat-infinit. iar alipirea lor mecanidi este imposibila. Daca a~ fi ~tiut acest lueru mai devreme n-a~ fi avut atatea probleme. In ultima vreme se constata tot mai des urmiitoarele.\ atragatoare. Incerc inca 0 data sa-mi vizualizez starca in care eul meu uman va deveni transparent ~i aproape ca va disparea. remu~care . tot umanul pur ~i simplu se naruie. tehnicianul. dadi sentimentul de iubire al barbatului va depinde de frumuse\ea. Despotismul oriental este calea voin\ei. este pu\in probabil sa-mi reu~easca. Probabil di aeestor oameni Ie va fi permis sa rezolve problema supravie\Uirii ~ievolu\iei ulterioare a omenirii. omul gelos se direC\iona spre cariera.va uita de prima -?iiubirea lui se va evapora. "Oamenii vor fi ea Ingerii". indiferent daca el 0 va In~ela sau nu. dar acum. Cea mai midi iritare. Dadi In acest moment nu te raportezi la eul tau dlvm. Ma straduiesc 35 . Inainte. de aceea trchuiesa continuu sa merg mai departe in cercetarile mete. In timpul consulta\iei nu am voie sa ma percep ca om. so\ia va fi mereu geloasa. tinere\ea. omul de eondueere se orientau spre familie. Oar ~tiu Incotro merg ~i de aceea Imi voi atinge scopul. Prin urmare. sistarea eonsulta\iilor va fi de prea pu\in folos. ci ~i In sufletele altor oameni ~i ne sorte~te necazurilor. in relatie eu Divinu!. sexualitatea femeii. Oare chiar I\i po\i imagina de iubire" propriul eu sau ea pe un sentiment Ilu-ti imaginezi. Iar voi Incerca sa-I primese In noul registru ~i. a condueerii. Inseamna ea atitudinea noastra incoreeta fa\a de bazele fericirii umane starne~te agresivitatea nu numai In sufletele noastre. Cand sunt Implinite ambele variante se poate depa~i atat gelozia cat ~i orgoliul.. a~a ca la mine In planul subtil s-au adunat multe probleme. . afaceri ~i cu asta se eehilibra. l\i imaginezi dar spre asta trebuie sa mergi. Democra\ia occidentala este calea dorin\elor geloziei..

iar cand stai pe culme. .nta ~i 0 Intreb: de ce nu vii pe ]a mine? [mi explica. Acum am reputalie. Numai ~arlatanii se simt excelent In aceste conditii. dar 0 parte din el se atla mereu pe culmea muntelui. in apropierea varfului. am primit 0 diploma internationala tot: de terapeut. Cand urci spre inima muntelui ~i te uiti In . iar aceasta Insu~ire se caracterizeaza prin aceea ca fiind In expansiune. cuvintelor. Pentru aceasta. diploma. Se Intampla ceva cu oamenii ~i eu nu Inleleg ceo . Cum sa-I ajuti pe omul ce se atla jos sa traiasca senzatia de pe culme? in principiu.ios. Religia este informatia aceluia care sta pe culme. in plus.povestea ea. reu~ita 11 devora pe terapeut destul de repede dad nu reu~e~te sa se trezeasca la vreme.moment - acestea imi amintesc de escaladarea unui varf de munte in cursul direia se ivesc sute de mii de situatii diferite. [n schimb profesioni~tii l~i pierd apropiatii.[nainte vindecati prin iubire iar acum prin reputatie. Exista probleme pe care este imposibil sa Ie rezolvi cand te atli la poalele muntelui. zeci. totul se panorameaza ~i vezi sute de situatii. Universul este bolografic nu numai In spatiu dar ~i In timp. Pentru ei banii ~i cuvintele nu sunt periculoase. Fiecare se desfa~oara pe un teritoriu determinat ~i are semnificatia ei. dilatiindu-se. cabinetele. nu a putut gasi cabinetul meu. ele imi store taate puterile ~i imi impiedidi transformarile profunde. sa fie Indreptata nu In jos. Eu ~tiu ce simte omul aflat pe culme.e. Piccare dintre noi trebuie sa urce pe varful muntelui. de il1cerdirile de a ma ocupa de afaceri. Primeam pacientii lntr-o dimaruta. ~tiinta este informatia acelora care se agita la poalele muntelui. rugaciunilor. am urmat cursurile acade'TIle.\ ~' ~ deja de 0 jumatate de an sa ma rup Ineet de ata~arile inutile. Oameni intlu- enli m-au ajutat sa-mi deschid un cabinet propriu. din afara. dupa care mi-a pierdut telefonul. de momentele orgalllzatorice. La mine. mor. Totul se petrece cu dumneavoastra. lotr-o sapHimanase resorbeautumori grave. trebuie sa uitati de diplomele. in studiile mele. femeii. Au Inceput sa-mi spuna ca trebuie sa-mt dezvolt 0 . Energi~ exterioara a ramas. Ma Intalnesc cu 0 cuno~t. in urma ell cativa ani ~i In-am uitat de curand la mine. 0 parte din munte I-am urcat In 36 37 . Pieeare dintre noi cunoa~te tot trecutul ~i viitorul Universului. Celebritatea. ci In sus. n-avearnun. Universul devine simultan un punct. simtul datoriei etc. .Ii expltc eu. ceea ce se Intampla In vale se percepe ca 0 singura situatie. dar asta-i doar 0 parte din obiectivele pe care va trebui sa Ie rezolv. ~i am vazut acelea~i probleme. I-am explicat aceste lucruri. de a pregati paeientul pentru Intelegerea acestor fraze. cabinet ~i simt ca sunt mai buna ca Inainte dar mi-au disparut toti pacientii. diploma. profesionalismul dumneavoastra ~i chiar de dorinta de a va ajuta pacientul. Sunt ~i dintre acelea. Una din cele mai grele sarcini este de a comprima toata informatia In fraze simple. rezolvarea este simpla. se Imbolnavesc. de nerezolvat la mijlocul ascensiunii sau chiar pe culme. harul. am strabatut muntele ~i m-am apropiat de varf. privirea trebuie de racraz. Toate Imi amintesc cum a venit la mine in urma ell ditiva ani 0 terapeuta. Am plecat la Moscova.. . cea interioara Insa a Inceput sa dispara. In momentul consultat. Acum vine vremea urcu~ului pe munte. nu cu ei . Eu vindee eu ajutorul plantelor.

Dadi amul pastreaza iubirea in momentul naruirii a calitativ de tristete omene~ti. iar arice nepla.. apare emotia ce se deosebe~te ~i bucurie. neatinse.iatunci cand ti se da. Acum Ie spun pacientilor: daca doriti sa va ajutati copiii ~i nepotii trebuie sa eliminati tat ce ar putea Ingradi iubirea. de ce sa te Illai rogi?" - viata lui Intlore~te. nepoti. sufletul urma~ilor se va putea purifica mult mai repede. la fiecare. :. Mi-a venit cumva in minte un gand simplu. apar. mai devreme sau mai tarziu. fericirea ollleneasca. va veti ajuta copiii ~i nepotii. cand trebuia sa vizualizez ce se opune concret restabilirii ordinii la copii . nivelullor este curat. in aceea:. Mai eu seallla dind vine de orice fel ~i aridta apa. cereti ca niciodata copiii dumneaVoastra sa nu se deziea de iubire. catharsis sau iluminare. Trebuie sa inveti sa-ti pastrezi iubirea :. Straturile profunde legate de copii. Oaca te vei ajuta sa-ti amplifici inertia iubirii. ea trebuie sa-~i creeze 0 considerabila inertie. iar pentru aceasta trebuie lucrat mult ~i timp . Este ceea ce In Orient se nume~te samadhi. Le explicam pacientilar: daca ati ]uat-o in directia buna. trecand cu bine de foe ~i u~or pe tuburile de arama. Apoi In locul lor au venit. Mai degraba... "Oar dad ineepe sa-~i spun a omul ~i 3X 39 . sa nu oprime. Sa ne Intoarcem la inertia iubirii. sa nu ceca ce-i este drag. necazuri ~i probleme.tise poate treee atunci dind iubirea ~i-a creat inertia. Proba fericirii omene:. IlU 0 ruinare a trecutului. pur ~i simplu.nlocuite de rcmu~cari.cerea devenit pentru mine. Oar la niveluri atat de profunde strabate doar acea informatie care se dovede~te a fi foarte importanta ~i se consolideaza prin orientari insutite spre aeea directie. Emotiile de-o clipa nu tree la asemenea niveluri. La Inccput Oumnezeu te purifica prin nefericiri ~i pierderi. dcprimarc ~i apatie. Observatiile mele nu permiteau purificarea urma~ilor. inacceptarea starii de Inceteaza sa mai aspire catre iubire ~i treptat se rostogole~te Inapoi spre boli. Mi-a ramas uoar sa mft schimb. Un asemenea om este eondamnat la nefericire. totul bolile trec. in ultima vreme observ ell mirare ~i pHicere di in schimbul deprimarii vin bucuria ~i optimismul.iIllai grea. in ultimul timp.ndelungat asupra eului propriu. probleme. Era 0 enigma. este bine. ci constituireanoului viitor. dorintele Incep sa se Implineasca. Structurile profunde nu se lasau modificate. Dadi inainte avea111 crize acute cfllld aparea Jipsa dorintei de a tfai. boala ~i frfmarea evolutiei. boli. Cand va adresati lui Oumnezeu. el Incepe sa crcada In Oumnezeu ~i sa se roage. Candsentimentulubirii se mentine in i suflet. Numai la consulta1ia personala. bucuria . Iltl dind ti se ia. Acum este in curs de depa~ire ~i aceasta treapta.1 \ ~ - mod real ~i vad accasta dupa modificarile mele. eu insumi. ell timpul ele au fost . in mod autentic. dupa ce am fonnulat tema fericirii sentimentale. Fara religiile universale ar fi cu neputinta sa atingem nivelul actual de dezvaltare. in schimbul primei situatii vine una :. Oeprimarea estc emotia pierderii. Dar aceasta bucurie nu mai este cea dinainte. oamenii care au citit cartea ~i au vazut caseta vin purificati.i masura eJ nu mai are voie sa resimta placerea omeneasca. Pentro ca emotia dumneavoastra sa ajunga pan a la copii ~i nepoti.emotia dobandirii. iar in Occident.>iIn masura In care omul este gata sa se dezica de iubire In timpul satisfactiei lucruri~i neincredereain sine.se produceau modificari. mai mult sau mai putin stabi I.. ~i treptat totul se schimba. practic. Cum se Intampla In viata obi~nuita'? Omul are neplaceri. se frang vrei. Multi.

~i. sa vada vointa divina. dar urmatoarele nu prezinta un interes deosebit. sa ~tie sa-i ierte pe altii ~i pe ei in~i. cereti iertare pentru ca ati respins iubirea. divinul. e sute de ori sa treceti prin toale momentele de supa. sa nu ne lemem.\ I .Pelltru a va ajuta urma~ii trebuie sa eliminati minimum .. dependenta de nivelul material este aproape nula. temeri ~i nelini~ti In privinta viitorului.-- lubirea vine mereu in noi. v-at.' i ~i a venirii pe lume a copiilor. pentru a simti In dumneavoastra divinul trebuie sa Invatati sa nu respingeti iubirea. I. din aceste cinci puncte v-a ra~as vreunul.aceasta rupere Dumnezeu. trebuie sa invatam sa 11-0 respingem.ma gandeam eu. lipsa dorintei de a ---------.. Pentru a ierta omenescul trebuie sa resimtiti in dumneavoastra divinul ~i sa porniti de la el. Va adresati lui Dumnezeu ~i II rugati sa mentina iubirea orice s-ar intampla." Aud adesea comentarij ca prima carte este interesanta. nici un rezultat. dorintele lor.lnteresant . sa n-o reprimati ~i. a primei iubiri. Fiecare noua carte a mea apare ca 0 posibilitate de a depa~i Inca un strat ce ne hareaza drumul caIre Divin. Cand ne apropiem de Dumnezeu. ele mai ne1nsemnate pretentii fata de parinti. Cereti ca ei sa paata pastra comprima intr-un punet ~i Iloi traim sentimentulunitatii cu tot ceea ce exista. temerilor ~i compatimirii. soarta lor. se lasat prada dezniidejdii.ITo. Diagno~ticul dupa a ~asea carte se prezenta Intr-un mod curios. emul!umirea de sine.te re retele ( ~~rice rivind treculul. a formarii ~tiinta de a percepe tot mai real In noi In~ine. --- daca este vazuta de sus arata ca un cerc inchis. Sa te ierti pe tine este adesea mai greu decat . in fiecare situatie. 3. Insa ~i spirala tr i.J discrediteze acest sentiment.yeti luera. sa ne rupem este renegarea lui accepta trecutul ~i decurge din iubirea de omul care ne-a suparat . practic. Vine omul campul general arata deja destul de bine. dar nu yeti avea. ~i parca vorbele sunt acelea~i ~i situatia este similara. Ce ne impiedidi sa traim sentimentul unitatii? Momentele In care ne repudiem iubirea fata de alti oameni ~i fa!ii de noi. Cand ne temem de viilor Inseamna ca nu vrem sa-I I'rimim. 5 fine de agresiune fata de iubire: 1._'nca din ane. sa va preocupe In primul rand pastrarea iubirii. 2. de aceea capacitatea de a viitorul. este sentimentul de iubire fata de Dumnezeu cand se naruie viata lor. poate sa apara senzatia ca ma repel. Rugati-va sa poata. dar cu nivelul senzitiv falimentul este total. ci ~i profund. timpul ~i spatiul 41 40 . lar particularitatea timpului actual cste aceea ca fiecare om de pe pamant trebuie sa parcurga un drum analog caIre eul sau divino Pe drumul acesta poti sa ajuti ~di. deprimarea. dar pentru a invinge dependenta de nivelul sentimentelor trebuie sa faci inca un pas spre Dumnezeu ~i sa incepi transformarea nu Ilumai la nivelul superficial. mereu ~i In loale. sa-i iertaliLfI1~l_ales In perioada - maturizarii sexuale. Intelegand ca tot ce se Intampla lui Dumnezeu ~i se Intoarce In ea. a-' ierta pe altii. abia pe urma tot restul. La femei un astfel de program lovqte 111prin1Ul rand copiii ~i nepotii. sa ne rupem de trecutul de care suntem nemultumiti. ati condamnat. . v-ati suparat. nivelul spiritual a fost ~i el hiruit. citind superficial cartile me Ie. Incercam sa rupem prezentul de viitorul care ne Inspaimanta. f' . rare pe oamenii iubiti ~i apropiati.

pacien!. acum trebuie sa te colectiva ~i sa creezi forme care catre unitate. illcercam sa-i trag pe toti spre ea ~I 43 42 L . Dar sa lasam. Pe urma am inteles: fiecare Dorinta en omul sa te de a-I face sa fie in planul subtil unitatea se poate in stratul Sail de con~tiinta. Cand atingeam 0 nOlla treapta. eolective nu-i permit sim! sa iasa din reprezeneolectiva se face rea ~i setea de cunoa~tere II Imping Inabu~a noul sa-1i permita sa transmi1i noua viziune a lumii. pc urma sa Ie rupi de toate se poale ~i mur. Nu pot sa dublez cxpusa Illainte: duca pacientul pune intrebari ce dovedesc di nu este pregatit eu Ii propun sa piece de la consulta!ie. Oar exista aiei ~i un minus. Pentru a vedea modele. coJectiva. . inclusiv de ceea ce i'nainte era vital fara de care nu puteai Irai. ceca ee na~te agresivitale. aeeasta trebuie mai mare dedt a altora de a-~i risca via!a. Dadi nu exisHi u~a este informa!ia deja realiza numai In stratul de grani!a.. atunci trebuie sa vina la consulta!ie. pe care II numim con~tiin!a Pentru ca ol11ul sa te inteleaga. U~a ~i lacatul - noi suntem unifieali. Ruperea eordonului eu suferin!a. In ultimul timp ~1U-mi ajunge singuratatea.De aceea creatorii au i'ntotdeauna0 lumea altfel. ombilical ~i sehimbul celorlal!i.. urmare~te videocasetele.asuce~ti videocasetelor. noi forme de gandirii Inauntrul eon~tiin!ei stereotipe. noua viziune i'ntorci inapoi in con~tiinta s-a constituit. f ~ J un alt om. in general un asemenea ~i muzicianul poetul. eu atat este stereo- ~i eu cat este mai dezvoltata acumulezi. lnforma!ia citirea celor ~ase mea actioneaza ca 0 cheie. apare 0 viziune proprie asupra lumii ~i sentimentele devin mult mai profunde ~i expresive. densitatea informa!iei ~i sa Inve(i sa traduei In fraze simple 0 proees se 'nume~te poezie. dar In planul ele trebuie sa-I ajute pe om sa se schimbe integral. nu arta. dar In esen!a fiecare trebuie sa-I strabata inde. trebuie sa of ere altora 0 noua dupa care Incepe sa a facut tot ce a putut de ee sistemul nu saltul. . despre astea mai tarziu. integral este dorinta ~~~. de informa!ii. ce ne leaga de con~tiin!a dar fara aceasta nu se poate merge Inainte. sa continuam consultatia. proprie tie.i acum. cai'e stau in calea iubirii. lucreze asupra sa ~i se schimba. sa traie~ti prin ea. apoi sa te Acest lueru ma ajuta sa evoluez mai departe ~i sa la dimensiuni mai mari. [ncep sa depind tot mai mult de obi~nuitele iluzii. tau Intr-o eolective. carti ~i vizionarea inutil sa . personal~. In om limitelor sa fii pc ea.i Omul receptare prin senti mente a lumii. Oaca iubire se moare. ~i a~a.Nu am energie pentru noi modele. Omul este produsul nu esle deslula dar daca ai reu~it sa 0 Fara el ar fi imposibile prin urmarc ~i evolu!ia. cite~te car!ile. Cand iubipe om Inainte. simtire. trebuie sa-Ii creezi propriile a ei ce ies In afara sa Inve!i rela!ionarea deplina. ~i pictoru\. in acel moment disponibililate dad% iubirea este pU1ina. aspira!ia mai bogat sutletul tipurile tarile eon~tiin!ei obi~nuite. care se na~te.. este Ilecesar sa cre~ti cheia. Intfti trebuie sa resimti iubirea. exista sprijini nici Daca aceasUi nOlla simtire nu existii. numite fericirea omeneasca. Voi spune cateva fraze ~l 111ftenervam am traic~te In!eleaga dadi cilleva rcfuza. vad imaginea receptace Pentru singuratate sa In!eleg lumii ce s-a Intamplat. va intra primul subcon~tienta exterior cu totul identic lie. catre ajutorarea lui. lar dnd dar nu se Intampla Eu trebuie funetioneaza.

va yeti ajuta softll sa devina sanatos. Aici nu mai este yorba de slerilitate. sa fie gel~s. sa nu d~reasca sa traiasca etc. ~titi. ParlcLeasul este organul legaturii cu ceilalli oameni. Imunitatea In planul fizic este acum de 70-80% ~i daca va cadea la 10% pentru coordonarea cu cea a campului. Injosita. avem 0 problema. pentru a Ie da iubire. Starea solului s-a ameliorat un pic. Cu a\le cuvinte: sa salveze iubirea cand omul iubit a tradat-o. campul este deformat In mijlocul pieptului. poate duce la moarte sau boala incurabila. . Am Inceput sa-I tratam prin acupunctura ~i dupa acest tratament totul. Din cate am In!eles In urma car\ilor ~i videocasetelor. totul . Acum starea lui nu este prea buna. Scaderea a' Concluzia.. Dar In sutletul ei se aprinde nu iubirea. Au Inceput problemele cu pancreasul. ema geloziei.Ave!i 0 so!ie?. Merge!i sa va reeduca!i sutletu I. ci ura fa!a de barba!i ~i acest program incepe sa-I omoare pe tata. In~elat-o. In planul subtil fiica dumneavoastra este acumjignita. iau pastile.Am. plus 0 deforma!ie a campului In zona sistemului uro-genital.Imi spune el. trecand corect prin toate situatiile. glicemia (nivelul zaharului In sange) a sarit pana aproape de 18. In schimbullor vine un tanar. la sotu ilumneavoastra s-a produs 0 p'!tem1Ca "ta d. ~i iata ca dupa prelegerea dumneavoastra a Inceput sa ma doara inima ~i Inca In asemenea hal Incat era sa-mi pierd cuno~tinla. daca el Imbatrane te. Am citit car\ile ~i am vazut casetele. am facut 0 electrocardiograma. M-am tarat pana la medic.Intreb eu. Injosit-o. relraindu-va de zeci de ori viata. asta nu-mi ajuta. Atunci am Inleles ca tratam 0 boala ~i apare alla. tendinla de a-i conduce pe allii. trombocitelor este aceea~i tema. in ultima vreme sotul meu s-a Imbolnavit. sufletele lor au ajuns pana aproape de ea. Dependenla fiicei dumneavoastra de nivel~1 emoliilor sub aspectu\ dorinlelor este de 13 ori mai mull decat limita critica.Aveli copii? 45 44 . Sa Incercam sa discutam fara diagnoza. Abia iar sa-I tratam. iar senza!ia este ca mai multe boli au navalit peste el laolalla. lradata. nu ma ajuHi nici astea. ~i ~i-a revenit ca au aparut noi probleme. a reintrat In normal.Imi spune numele ei. ci de sllpravietUirea fizidi a fiicei dllmneavoastra. ---. medicul mi-a spus ca am 0 inima absolut sanatoasa. Ma rog. . dar modificari radicale nu s-au produs. . Mama ~i fiica pleaca. Nu va suporta Indepartarea de viala ~i dorinle. Campul imunitar este activ cam 10%. De unde pot sa vina acestea? De la solie ~i copii.J Starea profunda a femeii se transmite biirbatului ~i tatalui ~i in camera intra 0 femeie eu fiiea ei. slava Domnului. Am Inceput nivelullrombocitelor a crescut la 160.Nu sunl schimbari penlru ca fiica dumneavoastra poate ace~tia Incep sa se Imbolnaveasca. Trebuie sa se Indeparteze de fundamentele fericirii omene~ti. Ea trebuie sa nasca copii. Dupa un limp trombocitele din sange au scazut de la 200 la 30. Am fost de curand la prelegerile dumneavoastra . [n masura 'in care dumneavoastra In~iva ~i fiica va yeti pune In ordine. Ma uit la campul ei ~i pun urmatoarea Intrebare: .ct. . la mine funqiona tema orgoliului. sa moara.perfect."rinte care 11face sa se supere pe cei apropiali. nu poate nici macar 'indoza minima.

. sta in pat.In curand yeti avea. Oaca incercarea va veni de la solie. "j indr~8i~i Qe oamt=>nii :lnroni:1ti tot curat. La prelegere. de aceea va va fi data prin amanta. teama de viitor. Sunte(i pus intr-o situatie pe care n-o puteti accepta. Fac 0 diagnoza ~i pun a treia Intrebare: - Da. brusc ~i imprevizibil. Deci. La dumneavoastra se apropie vremea in care va trebui sa trece\i printr-o destabilizare a vie\ii.Aveti 0 amanta '! -Nu. Porni\i de la ideea: femeii i se poate ierta orice. In(eleg bine.. regretele legate de trecut. nu existii pacate omene~ti comporta permanen\a care sa nu poata fi iertate. Mai departe este simplu: sau va va supara ~i injosi in permanen\a sau. fiul meu s-a intors de la ~coala. Va strangula(i iubirea prin suparari. sa iertati femeile. pe dumneavoastra in~ivii. $i omul care a trecut u~or prin proba loviturii date orgoliului. ~ In principiu.ma intreabii tanarul. iar daca nu este i~i schimba mereu admiratorii. in munca. atia esle simpla.Ce crede(i. este legat de faptul ca am venit la consulta(ie" 46 47 l . iar mai departe trebuie distrus ceea ce amoara iubirea . alint ~i limitare. fara sa va a~tepta(i. la cei cinci parametri. La sotie concentrarea interioara asupra victii ~i perpetuarii ei este mare. . verde la fa\a. Pentru aceasta trebuie in primul rand sa va elimina\i agresivitatea fa(a de iubire. Atunci se va eomporta bine in arice situatie. cancer pulmonar sau infarct. . situ. afaceri. toate supararile au disparut. Ei se cufunda In capacitatea de a conduce. $ti\i. sufletul trebuie purificat. Nu sunt ata~a(i pentm ca problema principala nu este orgoliul. purificarea func(ioneaza la fel cu adevarat. Intra 0 pacientii. imi va ajunge timpul sa ma schimb? . intra intr-o noua illcercare la care nici nu se gandea inaillte. dorin\elor ~i rela\iilor. ~ j - continua eL spunandu-Ie numele. Incerc sa detectez 0 senza(ie neclara ce mi-a aparut de curand. are diaree. EI pleaca sa lucreze cu sine insu~i. Ma intrerupe a bataie in u~a. va va ill~ela cu perfidie sau are un curtezan sau este casatorita. am sUnat acum acasii. daca ve\i avea sau nu timp. preten\iile suo:1r:1rilt=> curat. Sufletul nostru se ca un copil capricios ~i inciipapnat. Oupa un timp ve(i cunoa~te 0 femeie ~i va ve\i indragosti de ea. Cei mai buni lideri ~i carieri~ti sunt cei interiori. nu ve(i rezista.~. EI trebuie in actualizeaza. V omita. Oar la un moment dat. temperatura ~i guturai.suparariJe dumneavoastra impreuna eu inima ~i plamanii. politica ~i totul Ie reu~e~te pentm cii nu sunt ata~a(i. Pe mine insumi mii impiedica ceva sa ma schimb in profunzime. educat prin iubire. Trebuie sa invatati. Trebuie sa va pune(i in ordine nu numai propria persoanii dar ~i urma~ii. Oar nici atunci nu ve(i rezista. pe oamenii indragi(i. ci gelozia. ~ ii raspund eu.-I Trebuie sa ma diagnostichez fata de parinti Prin urmare. supiirarea pe parin(i. Pur ~i simplu face(i totul ca sa va ajuta(i sufletul. Ea se transmite copiilor ~i se transmite ~i dumneavoastra. illeereati sa renegati iubirea care va obliga sa supartati injosirea ~I s-a accepta\i. intrucat totul se petrece din voin\a lui Oumnezeu.Nu va gandi(i la asta. ulterior. ca la consulta(ie ~i viitoarele probleme se farami(eazii ~i se .

ca ele sa-~i dea drumul in gesturi concrete. Iar ma distrage 0 bataie in u~a.~i aici conform normei. Am sa va povestesc ce s-a intamplat cu mine. iar daca in afara actionez rara fermitate. poti sa te porti dur cu omul dar in el trebuie sa-I iube~ti pe Dumnezeu. in fapt din iubire decurge totul. Intra urmatoarea pacienta. men!inand in sufiet iubirea. sa-I ingrade~ti. in acel moment mi-a fast adusa prima carte. discredita. dar pana acum nu sunt capabil. in cele din urma inteleg. de ce mai traiesc inca" Cu toate ca: in 1991 trebuia sa mor. Femeia illchide lI. adica nu este ura. n-a~ fi crezut niciodata asta. nemul!umiri.Sunte!i sanatoasa. - ii SpUIl eu. SlIO< Co con~tienllli imi da mereu semnale di eu com it 0 crima impotriva iubirii. am urmat-o ~i de atunci totu! s-a schimbat. Este renegarea iubirii pentru omul care te-a suparat. "Daca eu insumi nu v-a~ fi vazut cu 10 zile inainte intestinul. Anul 200 I . .u cat renegarea iubirii a depa~it nivelul periculos. A fost 0 amanare. . dar mi-am gasit in Biblie iubirea.I _J Pentru ca ea cu cineva. iar acurn nu mai are nici 0 leziune. lar dupa 0 saptamana m-a consultat medicul meu. A veati intestinul ca 0 sita. Trebuia sa mor ~i acum Inteleg cu ce avea legatura. mi-a spus el. Am intrat in alta via!a. sa actionezi . imi trebuie inca un parametru nou. Am avut astfel de situatii in adolescenta. in mine Insa stau. Chiar eu Ie-am spus copiilor mei: va voi pedepsi.-Ciudat.anul urmatoarei lovi!uri. pentru . Am citit-o ~i m-am schimbat. ncmul\Umirea de sine. - sa dccurga Cli mai putilla suferillta eliminati-va agresivitatea fata de iubire.'. ~Ie legate de t. Am invatat sa nu resimt ura. Dupa trei zile am fost alt om. lubirea insa este crea!ie ~i distrugere in acela~i timp. Ma incurca mult tendinta de a gandi rau despre oameni. . u ma uit la foaia de h[lrtie din fata e mea: pr~tentii fata de sine. lipsa dorintei dc a trai. cum arata oare? incerc sa prind astfel de situatii in timp. comportamentul exterior dur ~i revarsarea de pretentii acumulate ~i agresivitatea interioara. Doar ca trebuie sa inveti. Ehei I De 23 de ori mai mult decat mortal. de a 0 repudia. Medicii au in!eles ca am a boala incurabila ~i mi-au spus - - Da este III curs de purificare. sa nu cinstit ca nu am ~anse de supravie\Uire. . Dupa zece ani m-a lovit ~i trebuia sa mor. este durin!a de a distruge iubirea ca sursa a durerii. modul pasiv ~i relaxarea sunt generate de iubire. Pentru aceasta trebuie sa ne comport am cu fiecare om ca cu propriul nostru copil: in primul rand revarsand asupra lui iubire ~i blande!e ceea ce nu exclude 0 atitudine severa. in mod autentic. teama de viitor . sa pastrez iubirea. am rugat sa-mi fie aduse celemaifrumoase lucruri. Prind una din aceste situatii ~i ma uit c. inseamna ca Inauntru trebuie sa strang ~i mai multe preten!ii. iritari. Sunt impregnat de judecarea oamenilor ~i subcon~tientul meu abia a~teapta un pretext pentru asta. It1teresant. ~i la acest parametru este curat. s-a depa~it nivelul periculos de renegare a iubirii ~i era legat de evenimentele din 1980 . intotdeauna.a ridicat din umeri. Cateodata trebuie sa te compor!i agresiv in relatia 4K 49 . Curios.incepe ea. gelozie ~i ciuda. sa-ti aperi drepturile. sa-I opre~ti. in subcon~tientul meu se afla un stereotip de fier: modul activ este generat de agresivitate.cut.1981." A~ vrea sa ~tiu care este situa!ia mea acum? intreaba femeia. pute!i sa pleca!i. de nedespartit.'jU. ma supar.

iar acurn mergeti ~i lucrati. ~i-n camera intra 0 pereche de tineri casatori\i. ce sa facem" - In primul rand sa va schimba\i prin iubire.Pentru dumneavoastra inseamna prea mull frumuse\ea.ii raspund eu. De iubire nu este permis sate ecranezi eu nimic: nici cu bani. in ordine. . .spun eu. apartamentul propriu. fie a sanata\ii. Unul din simbolurile importante ale proteqiei . Pentru a - Pot. Unul din ei nu este. de aceea v-a parasit.casa proprie. . Are ea . merge\i ~i continuati. marita asupra sentimentelor inalte. bunastarea ~i dorin\ele dumneavoastra. mai mull decat asupra sentimentuluiiubirii. ii spun eu dupa diagnosticare.incepe femeia. Fiica este cu totul excep\ionala in interior. Din copilarie a\i acumulat 0 doza neobi~nuita de preten\ii fa\a de barba\i. apararea ~i consolidarea vie\ii. la el programul de distrugere a barba\ilor 11 depa~e~te pe al dumneavoastra. probleme au ramas la fiica. voastra. dar el trebuie sa supravietui Ii trehuie iubire. nici cu bunastarea. fericirea omeneasdi incepe sa intunece totul. Acum pragramul 11 ucide pe tatal sau.'?i an a acurn0 concentrare p A yeti 0 ~ supravietuiasca. Apoi 11 va omori pe el insu~i. . Cu cat importanta vietii este mai mare pentru dumneavoastrii in compara\ie cu iubirea. inclusiv Minunat. nici cu propria via\a.~ 1 \ f _1 j stare buna. - $i-atunci ce sa fae? A\i citit car\ile mele? Da. iar la dumneavoastra. Acum totul este in ordine cu el. ::.a spus ea. Nu demult ne-am cumparat un apartament =?i-I renovam. Fericirea umana este legata de continuarea. la dumneavoastra a aparut un puternic salt subcon~tient ~i iara~i nu in direqia iubirii. A\i putea sa-mi explica\i despre ce este yorba') . .Suntem la a treia consulta\ie la dumneavoastra. . nu a\i reu~it sa trece\i cu bine proba inainte de conceperea copilului. A\i vazut videocasetele? Da. ullimele. inainte il omora\i inceti~or pe so\U1 dumneavoastra iar dupa na~tere a\i inceput s-o face\i dublu. pe toate ~ase. Ea iese. Urmatoarea pacienta este tanara ~i 0 femeie frumoasa. poate fi prin pierderea apartafie prin pierderea vie\ii dumnea- va rag. Dar intrucat copilul este un amplificator al parin\ilor. a~a in cat mai ave\i mull de lucru.ii raspund eu. Dad efectul este moartea copilul dumneavoastra.i dupa asta so\U1 m-a parasi!. Mult mai mult decat iubirea. salvarea mentului. ::. Aveam datorii mari. Dupa ce I-a\i dobandit. dar mie mi-a aparut iar senzatia de pericol. . rugaciune ~i 51 50 .De curand mi s-a nascut un copil. ci a vie\ii ~i apararii. . Spune\i-ne. cu atat resim\i\i mai multa agresivitate. Senzatia are legiitura ell copiii dumneavoastra. El devine tot mai important ~i starea sufletului devine starea trupului dumneavoastra. ca inainte. iar talentul ei in cepe sa intunece iubirea.ansele de supravie\Uire ale so\ului dumneavoastra au scazut brusc.Cand am venit prima oara pe so\U1 meu puteau cu adevarat sa-I ucida. cu aptitudinile. ne-am pliitit datoriile. In cuvinte simple. Nu pute\i fi lipsita de aparare. talentul.

din cand in cand. Fericirea este 0 mancare grea care se digera cu dificultate. 52 53 . Trebuie sa renunli la ele. pentro a mic-5oraconcentrarea asupra ei. imi apare bruse. in plus. Dependen!a na~te teama. vreau sa va intreb ceva . Credeam inainte ca dupa scrierea carlilor ~i reechilibrare. Dumneavoastra anulali teama de viitor ~i imediat se deschid dorinlele dumneavoastra. Puteli sa zugraviti ~i sa nu va mutati in apartament timp de un an. este periculos numai atunci cand depa~e~te cre~terea iubirii in sufle!. La inceput filozofia indiana. deprimarea se transforma in program de autodistrugere. Dadi in cas a exista un neajuns nu va grabi!i sa-I indepartali. teama de viitor. budismul vorbesc de lepadarea de dorinle ~i viala. dar dorinlele noastre se nasc din iubire.nvala sa inoate ~i refuzul este inlocuit de limitari severe. atunci vei fi ferici!. Cu cat ne concentram mai mult asupra dorinlelor ~i facem din ele un lei. ci sarbatoare. Apoi apare iudaismul care admite fericirea ele permit iubirii sa se pastreze in sutlet ~i sa nu se inece in omeneasca dar cu cele mai severe regali ~i ingradiri - Scuzali-ma. postul. lmaginali-va: omul nu ~tie sa inoate. lar el omoara dorinlele. Apare ata~amentul de viitor . Pentru aceasta va sUnt de folos rugaciunea. Teama este renegarea iubirii. lar pentru a depa~i dependenla. treptat intra in apa ~i . Renunla la fericire doar acela care nu poate invinge dependenp de ea.ii explic eu. apoi sa va ingradili placerile vie!ii. sa va sus!ine!i prin post ~i infometare. pe care il purtam in sufletul nostru. consultalia va fi pentru mine nu munca. comple!.~ ~ un comportament corect. Spaima de viitor genereaza ganduri proaste despre sine. Absen!a increderii in sine. sa incetezi colaborarea cu ele. abstinenla. A~a este ~i cu dorinlele noastre. de a trai prin iubire.apare teama de a-I pierde. trebuie sa va ingradi!i periodic dorin!ele ~i sa Ie opri!i. Nu inleleg. dupa care vine Iisus Hristos ce ne spune ca principalul in salvarea sufletului nu este cea mai riguroasa respectarea a tuturor preceptelor. Ata~amentul fala de aceasta lume care este rezultatul dorinlelor noastre. de a-i ierta pe ceilal!i ~i pe sine.cand imi inlatur temerile fa!a de viitor. apoi a invalat sa inoate ~i apa devine pentru el 0 placere ~i ii of era 0 viala deplina. . 0 parte din bunastarea dumneavoastra trebuie sa 0 cedati. chinuri ~i suferinle. se teme de apa inlelegand ca poate sa se inece. cu atat mai plina de semnificalie devine capacitatea de a-L vedea in toate pe Dumnezeu. $i cu cat evoluam mai mult. pesimismul. apa este moarte dar pe urma. Nu va grabi!i sa face!i renovarea.ma sperie lucrul acesta. dar pentru ca la baza lor se afla dorinla perpetuarii vielii se intensifica apetitul ~i placerea sexual a. Dupa consultalie trebuie sa ma ocup de procedurile de refacere. Ele se nasc din iubire ~i trebuie sa se intoarca in iubire. constituie 0 sursa de dureri. nu ali eliminat inca fostele suparari avute unul pe altul. Mai departe trebuie sa invala!i sa invingeli dependenla de aceste dorinle. de a-Ii dobandi eul divin. ci calea spre iubire ~i Dumnezeu. Apare senza!ia inutilitalii vie!ii. despre ce este vorba? . principiul lui este sa evite apa. 0 puternica dorinla sexuala . Toate dorinlele se tocese.Dorin!ele noastre sUnt adresate viitorului. A vantul dorinlelor - fericirea omeneasca. cu atat incepem mai mult sa depindem de ele. regretele legate de trecut. pe nea~teptate.

~i este pu\in probabil ea via\a sa-mi ofere atatea situa\ii de purificare pentru a compensa problemele luate asupra-mi. ~ J Nimic de felul acesta. a spus: "Incepe dependen\a de dumneaYoastra. Ca de obicei. de a-i ImbunaHiti performan- tele. Era 0 nOlla enigma. II obligam sa lucreze asupra sa de cum yedeam ca se furi~eaza 0 problema. Daca se produce 0 pierdere general a de ener- gasesc cauza. ci al carierei ~i al reu~itei. nu se ~tie de ce.i-am raspuns eu. inevitabil. Cre~terea rezultatelor era constanta. a loyit Intai In mine ~i au Illceput sa ma doara rinichii. Acum la mine un astfel de rol II au rinichii. probabil ca ma gandeam prea des la acest lucru. pare inca un mativ. Agresivitatea produce boala. practic fara Intrerupere. Se obi~nuise atat de tare cu succesul 55 54 . Pe urma insa a venit partea cea mai interesanta. Cum 0 sa ma echilibrez cand ne yom despar\i?" "Dependen\a apare la cel care se leneve~te". A reie~it di cnergia oricum se cheltuie~te faceam eu. vreunul din organe trebuie sa preia blocajul tluidului energetic. vedeam ~i In\elegeam cu u~urin\a problemele pacien\ilor. ~i orice perturbari lovesc in primul rand in ci. sa-~i Indrepte destinul ~i aceasta concentrare de ani de zile produce acum probleme serioase. Vine un om cu totul pregatit. La momentul consulta\iei subcon~tientul merge inertial nu spre iubire. dupa ce am primit ca~iva asemenea oameni. Daca omul se schimba cu adevarat. Intotdeauna am vmt foarte tare sa-I ajut pe pacient sa-~i salveze via\a. In timpul unei conyersa\ii.a aparutiar 0 stare de disconfort ~i am Inceput sa-i analizez cauzele. A yea lar eu I-am lipsit crescute. dar eu. II sunam eu. Dintr-un mativ oarecare. nevoie periodic de ne~anse.orientarea sprc reu~ita exterioara a Ineeput sa prevaleze. Tot ceea ce nu ducea el pan a la capat. ci sprc viata ~i reu:?ita.EI a Illeeput sa piarda ~i a izbucllit nemul\umirea de sine pe care nu a putut sa 0 depa~easca. sprijinindu-se pe iubirea din sutletul lui. In afara de scurtarea ~edin\ei ~i revizuirea trecutului. Dependenta na~te agresiyitate. lar psihologul care i-ar fi interzis sa se consume In auto-repro~uri nu mai era Ifl11gael. noastra s-a sfar~it. Imi amintesc convorbirea incerdind sa gasesc in ea radacini1e problemelor mele ~i se pare ca Incep sa In\eleg. rezultatele au Intrecut a~teptarile. dupa care am sim\it ca am tendin\a tot mai acccntuata de a-i nivela soarta. In timp ce eu Taceam acelea~i gre~eli. atitudine prea con~tiincioasa fa\a de munca. Stop. Era interesant pentru mine fiindca nu se atingea subiectul sanata\ii. Programul lui de autodistrugere. Am lucrat Impreuna. De ce trebuia sa raspund eu pentru gre~elile lui? ~i iata di-mi amjnteam toate detaliile colaborarii noastre incercand sa pentru protectie iar ajutorul din timpul schimbarilor profunde ale pacientului. Cumya. A veam 0 gie din cauza perceptiei subcon~tiente incorecte a lumii. Intr-adeyar Un timp am ghidat un pacient. am nevoie de mult limp ca saImi revin. ca medicament. trebuic facut ceya In prezent.1. problemele pacientului vor trece asupra mea. 0 vreme n-am putut sa In\eleg nimic. din lene. Un moment interesant. Cu cateva zile In Urllla. de acest medicament. . tragand mereu de el ~i obligandu-I Termenul fixat de noi s-a Incheiat ~i colaborarea sa lucreze. Era un sportiv. conversatia dureaza 2-3 minute. Inva\atorul Ii trebuie doar ca impuls initial. Toate lucrurile pe care Ie luam prea In serios creeaza In noi dependen\a. nseamna l ca. nu pune nie! 0 intrebare inutila. ceea ce Ii dadea iluzia unei protectii se intensifica dependenta de mine.

Am decis sa renun! 1'1tratamentul energetic ~i sa tree 1'1eel informa!ional. Pentru a~a ceva 'Ii de facut asta ~i asta. se pare. Diagnoza nu-mi lasa nici 0 ~ansa de supravie!uire. . ati trait 0 vreme fericirea omeneasdi. se atrofiaza. acesta este divinul.1'1 inceputul ani lor 80.niciodata sa nu va lua!i in serios serviciul. Daca mu~chiul este in permanen!a incordat. Astfel de ganduri imi apar in momentul in 56 57 . eu atat pierd mai multa energie. acesta este umanul. Urmatoarea schimbare . care plec 1'1 baia ruseasca. realizeaza totul frumos. toata energia dupa care renun!a in interiorul tau 1'1 aceasta tendin!a. Se pare ca iar vine 0 perioada de serioase modifidiri. Un tip eapabil. ci ~i in viata.J incat ghinioanele prezente au inceput sa-I ruineze ~i de asta eram vinovat eu. fara sa vre!i ~i fara sa banui!i. sa-~i amelioreze sanatatea. Caderea s-a petrecut nu numai in - Munea dumneavoastra ineepe sa va omoare. Ma uit in viitor iar aeolo in ea!iva ani era in mod real moartea. fa!a de munca. Am vrut sa devin militar ~i m-am facut ghid turistic. dorin!a. .sa-~i puna 1'1 cale treburile. IncredibiL doar de curand ii explicasem: inva!a sa tragi chiulul dar in a~a fel in cat nimeni sa nu-~i dea seama. Rezultatul va fi acela~i dar nu va exista dependen!a. Sa face!i 95%. . speran!ele s-au prabu~it dintr-o data. incordiindu-!i voin!a. urmeazasa renuntatila ea pentruun timp. Ineepuse sa aiba probleme eu fiul ~i eu propriul psihic. Auzea voei. aparuse teama ~i diseonfortul.ii explie cre~te ~i eu. mi se inchide posibilitatea de a lucra dupa vechiul stil. incercand sa-mi ordonez ideile despre lume. concep!ia despre lume era un drum inchis. 0 minte stralueita. Am ajuns 1'1coneluzia ca tratarea cu ajutorul mainilor este lips ita de perspective. ~i nu va putea deloe sa 0 aeeepte. Atunci alaturi cu extrasenzorialul. cand via!a mea s-a abrupt. oriee neplacere de 1'1lueru va provoaca 0 trauma tot mai mare. cu elect. sa-~i indeplineasca dorin!ele. filozofia a porn it 0 criza puternica a avut loc 1'1 inceputul ani lor 90. La tot restul trebuie sa renun!a!i in mod periodic. cand am inceput sa ma ocup serios de studiile filozofice. In serios pute!i lua numai iubirea ~i pe Dumnezeu. Prive~te. Singurele lueruri de eare avem nevoie in mod constant sunt iubirea ~i buniitatea. De aici. Deocamdata insa cu cat incerc mai mult sa lucrez. Via!a este 0 sinusoida. Dupa 0 prabu~ire legata de servieiu. planurile. dar inauntrul tau lasa-te cuprins de lene. Imi amintesc de venirea la consultatie a unei terapeute. fie ea boala sau moartea va va obliga sa pleca!i. Imi amintese cum am diagnostieat un om de afaeeri. Nieiodata sa nu face!i totul 100%. Trebuie sa refuz consultarea pacien!ilor care au venit cu un singur scop . ~i acum. probleme. Primullueru pe care trebuie sa inva!a!i sa-I face!i .1 f . Prima schimbat oara 1'1 inceputul anilor 70. ajutand 1'1eonsolidarea vie!ii. lar dependen!" Doar n-o sa renun! 1'1serviciu.mi-a spus eL Daca nu va ve!i schimba atitudinea mundi. Visurile mele. Fie ca yeti incepe sa va creati. luera fara repro~.Depinde!i tot mai mult de ea. 0 jumatate de luna sa 'Ii rezultate. Trebuie sa concentrez toat3 fericirea omeneasdi intr-un punet ~i s-o arat pacientului. soarta va va obliga sa 0 parasiti. trebuie sa ajungi aici. 1'1protejarea ei.

nu mai vroia sa man[mce. asupra lui trebuie actionat int~ii. In legatura cu temperatura imi amintesc un caz ciudat.0 vreme i-am 59 5X . Sa zicem di a murit ea un martir. dar ma voi ~i insanato~i. ~i intr-adevar.Adica va folosea\i de divin pentru scopuri omene~ti.Sa se ocupe de terapie nu este periculos pentru eel ce In vie\iJe anterioare a anulat dependen\a de via\a ~i dorin\e. Insa v-a\i apucat de vindecari fara sa va anula\i dependen\a de temeiurile profunde. Este eficient sa lucrezi asupra ta la baia ruseasdi. . Cand am ie~it din coma ~i m-am facut bine am simtit di din mainile mele iese 0 putere. Ei mi-au spus ea in parte a dreapta se atla cauza ~i trebuie intiii sa tratez anexita de acolo.i-am dat sotiei bineeuvantareapentrua se redisatori. Yiaia noastra este un copac. copacul poate sa moara ~i pentru a-I salva. sa-i Indrept soarta. Inainte boala era privita ca un rau pentru ca se pornea numai de la interesele corpului. nu numai ea voi reveni. ii scadeau febra. radacinile fiind prea pUline. imbolnave~te femeia s-a inzdravenit. intelegeam di nu mai este drum de intoarcere. De aceea prima grija sa fie pentru radacini iar coroana sa se tunda periodic pentru a cre~te mai bine. dar de vina este stfmgul. nu vroia sa vada pc nimeni. ~i la ce va giindeaii ciind aplicaii tratamentul'? Sa-I fac pe am sanatos. Oar parintii mi-au spus ca este prea devreme pentru a pleca. Pe urma. sau Dumneavoastra ~i-a petrecut mul\i ani In ruga ~i abstinen\a. duce la inflorirea lor. te rogi. vreme Cll natura. . inainte giindeam In timp ce caHitoream ell metroul sau transportul In eamun. lubirea lui Dumnezeu reprezinta radacinile pe care nu Ie vedem dar fara de care nu se poate trai. Avusese 0 fractura la baza craniului.continua eI. Imi amintesc ca 0 femeie avea anexita stanga ~i orieate pase faceam cu mainile in zona respectiva. durerile nu ii treceau. acumularea iubirii de Dumnezeu na~te darinta ~i viata. au intrat in contact cu mine ni~te extraterqtrii ~i m-au ajutat sa vindec. Am observat ~i eu: se rinichiul drept. $i iata. coroana trebuie taiata pariial sau complet. ~i pe cea a copilului. Cc facea OInul cftnd se imbolnavea? Ii era grea~a. pastdind in sutlet iubirea. Dar s-a dovedit ca boala purifica sutletul omului ~i ii fortifica sistemul imunitar. In urma cu ciiiiva ani ma intiilneam la New-York cu un om.J Mcdicina s-u luptat multa. Mi-a po vest it cum a devenit terapeut. . dar eu am tratat prin rugaciul1l. in loc sa 0 . ~i daca In acelmoment repede. . "Mi-am vazut parinlii raposati.se midi sinceI' femeia. ACllm merg ell ma~ina ~i ma distrage. dar pentru a percepe divinul. lar acum. purificarea vine mai ea ma voi oeupa de vindecarea oamenilor. trebuie sa uili un timp de omenesc. Oa. A stat in coma 21 de zile. Mi-au mai spus - Bine. dorin\ele noastre sunt ramuri ~i fnmze. insesizabila inainte a crescot pan a la dimensiuni enorme ~i va ameninta propria viaia. Rudele il siiciiiau pe bolnav. Dadl este pfea stufoasa coroana iar sistemul radacinilor prea slab. 11obligau sa maniince. supraindilzirea injose~te viata ~i doriniele. 0 problema minora. Inseamna ea renuntarea temporara la alimentatie ~i izolarea purifidi de asemeni. iar medieii se straduiau sa inlature boala cu toate simptome1e. aJute. ii cre~lea temperatura. ~i iata ea dependenta de aceste scopuri s-u intensificat de cateva ori. -povestea eI .

langa cand dupa toate cele. ciind suprasolicitarile ating un nivel critic. iar ei cu minus 10 ._J tratal pe toti iar rezultatele erau foarte bune. Acum ciind sunt la baia de abur ~i devine insuportabil. apare programul de autodistrugere vazut la ei lansarea acestui program de autodistrugere. tensional. Oar pentru aceasta este necesara 0 anumita stare interioara. lar rugaciunea ajuta in cazul acesta foarte mult. daca ai 0 atitudine corecta. "Nu-i plac barba!ii" am sim!it eu. in Germania la baie. pielea lor era oparita de abur ~i ei suportau eu u~urin!a. Langa mine stateau ni~te oameni. rezistand la abur in detrimentul iubirii din sufietul lor. incepem sa ne sehimbam cand ajungem la 0 limita. Am inteles de ce multi sfin!i i~i ereau conditii impovaratoare ~i. dar acum eram la limita. Era interesant sa afiu: in ce masura eu ~i ei vom rezistjl acestei incercari. unde la fiecare ora se sau infuzie de plante peste pietre ~i in loc de tlutura prosoape. Cei care stateau pe bancheta de sus. Am simtit sau ca trebuie sa plec. de fapt la sauna. rugandu-se in acele imprejurari. Rezultatul m-a uimit ~i m-a pus pe ganduri. adica n-au trecut proba. De obicei procedura arata astfel: la inceput se toarna apa peste pietre. la aceasta baie am avut parte de 0 situa!ie curioasa. De eram singur toama apa maturica se problemele. ~i am Jude- te ajuta foarte bine sa te deta~ezi de un regim ~i ingrijitorul. la orice neplacere ulterioara va reac!iona programul de autodistrugere. dobandeau 0 mai mare cre~tere spirituala. De aceasta data femeia a turnat prea multa apa ~i a ineeput imediat sa vanture panza catre toata lumea. nu interior. episodul de la baie Ie-a facut rau. Apa inlatura eficient stresul ~i Nem!ii sunt lini~ti!i ~i se comporta relaxat. in Rusia." Mi-am amintit cuvintele lui ciind am constatat ca dupa consultatie sunt doua lucruri care ma refac: somnul ~i baia ruseasca. in plus. dupa care. unificarea energetica de mari. dar se tineau bine. ci in mentinerea iubirii in sufiet. Ei au reu~it exterior. in ziua urmatoare am facut temperatura de 40 de grade ~i trei zile m-a scuturat febra dar ~tiam deja despre ce este vorba ~i n-am luat nici un fel de medicamente. in camera de aburi majoritatea erau barbati. Dupa un timp am in!eles despre ce este vorba. se a~teapta un timp sa se faca aburi. ~i a~a. rezist la temperaturi mari. baia te umple de energie subtila. ma rog ~i asta ma ajuta considerabil. lar in timpul baii am inceput sa ma rog in urmatoarele imprejurari. Cand iubirea se duce. nu bine. sau sa fac ceva ~i am inceput sa ma rog repetandu-mi ca pastrez iubirea ciind viata ~i dorin!ele se destrama.70%. insa~i mine ~uierau. numai nu lua nici un fel de tablete. altfel. in vis. te vom purifica. aerisind intai incaperea. mi-au venit din nou extratere!?trii!?imi-au spus: ai luat prea multe asupra ta. atmosfera umple ajuta la trecerea prin suprasolicitari destul aceea nu-mi placea sa merg singur. dupa care se tlutura ineet un cear~af pentru ornogenizare. gamiau. 61 60 . De data aeeasta era 0 femeie cu 0 expresie severa pe chip.minus 20%. De obice. in acel moment parca s-ar fi turnat pe mine apa rece. Cu 10 m1nuteinainte de a incepe servirea. la "ban'a" se merge de obicei in grup ~i starea de bine care apare intre prieteni. Adica esenta tuturor incercarilor nu consta in depa~irea lor fizica. Adica destabilizarea omenescului trebuie mentinuta pana ce iubirea din sufiet nu incepe sa se stinga. Eu am trecut proba cu 60 . iar mai departe omul nepregatit trebuie sa faca 0 pauzii. sauna se de oameni in cepe sa stropeasea cu apa pietrele ineinse.

~i a~a am ineeput sa aetionez. Ciind m-am ocupat de masaj am observat ca mu~chii Illcep sa se relaxeze dupa 5 . reflectam eu.i-am spus . il ajutam pe om sa anuleze stresul interior. urmarind starea tfll1arului. am price put ce temperatura jur".fizica sunt legate. unduioase ~i ritmice. insuficicnta energetica s-u compensat plus. Daca omul a venit sa faca 0 "ban'a". S-a dovedit ca este 0 adevarata arta. Era la un mare minus. ritmice. temperatura ridicata ii va arde pur ~i simplu pielea. Inseamna ca este posibil ~i procesul invers. una trece in aha. In cele din urma aburul i-a obligat sa se a~eze pe podea. A~a apare de obicei la 0 imbolnavire gravfl. ci ~i rnu~ehii ~i inima ~i ~alele inseamna necaz pe femei. Omul are 0 problema. Energia grosiera poate fi transformata in energie subtila in orice cantitate.a marturisit el. iritare ~i suparare. Trebuie doar sa 0 ajutam sa se trans forme ~i prima regula aici este sa pastram bunatatea. eoloanei relaxeaza Intregul corp. "Candva demult. pierderea di energiei grosierc atrage dupa sine pierderea celei subtile ~i omul sc imbolnave~te.-I ~ j extenuat.. licitarea tensiulle fizidi ~i psihica. Intai trebuie convins omul ca nu II vei face sa sufere. sa ne deta~am de orice probleme." A fost de acord. Dupa un timp a venit ~i el. Am urmat cursuri speciale de masaj. Cum am vazut ca a inceput destinderea. Sa presupunem olllullrece printr-un frig excesiv." . Pana la capatam ie~it in viteza din incapere lasandu-I acolo. superficiala poate sa se transforme in subtila. pleci. ~ Imi amintesc cum. Energia vitala -5i cea grosiera . Insa pentru aceasta masorul facem urmatoarea in!elegere. m-am ocupat de presopunctura dar experienta cea mai consistenta am doballdit-o tocmai la haia ruseasca. este in Sa II ajuti pe om sa se relaxeze ~i deconectezeeste 0 mare arla. au intrecut masura. 0 data eram In casa de vacnnta cu prietenii ~i faceam 0 "ban'a". i viceversa. eu m-am speriat foarte tare ~i de awnci nu 0 suport. dar daca omul are mu~chii contracta\i ~i in interiorul lu. Prima sarcina importanta era sa-I ajut sa se relaxeze.a reculloscutel. In principiu - 0 datiL dupa consulta!ie. "Hai sa Le-am facut semn sa continue. Suprasopsihica duce la suprasolicitare fizica. . Nu orice masor po ate sa faca asta. trebuie sa fie line. la 0 baie. eu incep sa te masez cu maturica. Nu 0 data am incercat sa in!eleg: de ce unul ~tie sa prelucreze corporal aburul. Dupa baie totul s-a schimbat. Mi~carile trebuie sa fie piin de bunatate iar gesturile lui.8 mi~cari de acela~i tip. "Abia ciind m-am hotariil sa ies ~i m-am a~ezat pe bancheta. iar tanarul n-avea nici 0 treaha. el poatesa suferedin cauza supraindilzirii ~i sa-~i dauneze sanatatii. eu eram terminal. Adica a face sport. 0 corecta masare a mainilor. nu mai puteam sa rezist. am ajuns la baie ~i mi-am vizualizat nivelul energetic. tal pi lor. chiar ell un suhtila towl este logic. energia compacta. niveland mu~chii. Ei s-au executat iar el nici n-a clipit. altul nu. Cand incepi sa resimti un disconfort. Sa zicem ca principiul masajului este foarte simplu. a merge la baia de abur ne il1cardi eu energie. iar in inima lui este rautate. Omul tensionat. cu ochii mariti de uimire. In anturajul nostru era un tanar care ne-a spus ca din copilarie nu suporta temperaturile inalte. ea provoaca 0 infarctul lombari. inlaturand tensiunea excesiva. prin urmare. Medicii au eonstatat ca afecteaza nu numai mu~chii inirnii. se afla teama sau iritare.tu te culei pe podca. Ie-am facut baietilor eu ochiul sa creasc[l temperatura. inhibat nu va putea niciodata 63 62 .

divinizarea vietii ~i a perpetuarii ei. uitand de toate. Hrana u~oara.cinci 11 masau pe unul singur. 11plesneau cu maturica din frunze de mesteacan. fiecare dupa cum avea chef. nu pot sa ajung la ele. masura De atitudinea ma cheama. in leganarea sacadata a rolilor. Dupa 0 asemenea procedura am uitat Clim gen. Lucrurile s-au petrccut III felul urmator. Medicina prezentului II1CearCasa Inlature factorii care destabilizeaza organismul. tumau peste om apa calda. mai calda. corecla fala de viala 2000. discutii. Apoi 0 pauza. Dintr-o scald a obi~nuita. UeDendenta de viata . gasesc noi ~i noi versiuni. regim camplet liber.. baia ruscasdL Stateau In ea 6 ore. rece ca gheata. Se lungea ciite atunci boala nu va mai fi necesara. incerc sa detectez. Suprasolicitare la consul~i preluarea cre~te ~i se tatie. In posibilitatea de a a-Ii ordona nu atat corpul. Mai devreme sau mai tarziu va veni rezolvarea. cat sutletul. Dupa baia de aburi treceau la etapa cu maturici fierbinti. Insa 65 M .dispretul pentru femei. lnnoptam In zapada. un pic mai calda. 1. Cu cat profesionalismul este mai lnalt. Am cunoscut un grup de tineri care se ocupau ell sporturile extreme. profesionist. Patru . Pentt-u ca boala sa nl1 existe trede mai mare anvergura. III medic. imediat. Unui singur om Ii este greu sa mentina mi~carile ritmice. Toate aceslea vin din cele mai profunde zone ~i. La sfiir~it. a destramare dozata va noastra In care yom progresa lui decembrie pe acest drum. Procedura dura destul de mult timp. Dupa aceea lncepea masajul. Initialorul semnificaliei de "stres" a plecat de la convin- bancheta de sus. A~adar. Rugaciunile nu ma ajula. a cala oara. M-au chinuil peste poate pretenliile pe care nu pot sa Ie anulez fata de femei. cu alat forma conteaza mai putin.~a ea stresul este moarte. Dupa care II acopereaucu un cear~af ~i omul mai statea culeat un ceas. Ele sunt legate de divinizarea femeilor. Dar 0 asemenea stare IIi ajungea pentru 0 luna. in acel momenl trebuie sa cedeze locul altuia. lnjosirea dorinIelor ~i a vietii.1tr-un tren care ma duce la Moscova uniforma a rotilor.~J sa fadi bine acest lucru. sucuri. saciiitoare de la rinichi nu-mi da pace. cauza starii mele. atat de fierbinte ca pie lea abia suporta ~i. in cele ~ase ore nu loti ajungeau sa treaca prin proceduri. pe jumatate adormit. este mijlocul ramas bun de la veac ~i ne despartim Incerc sa adorm In cadenta unul pe bancheta ~i ciitiva oamen" cu randul. Soala se dovede~te a fi 0 asemenea destabilizare. ajungand peste 0 vreme sa sustina ea stresl1l este viata.adica starea mea interioara necesita 0 aha schema de nutritie. al anului de mileniu. imi amintesc cum am facut pentru prima oara 0 baie adevarata. Primele doua ore. mai mult conlinutu!. baia se transforma lntr-un act sacramenlal. Douazeci . Cll ei faceam ilinerarii. obose~te ~i ele devin abruple. nu se ~tie de ce. se pregateau pentru etapa urmatoare. Ne luam Stau lungit pe ~i Durerea buiesc gasite forme perturbatoare stimula depinde Acum evolutia.cuveaza programul ae autodistrugere~ A doua: deja de un an primesc informalii ca lnlrec masura ~i ma concentrez excesiv asupra fericirii omene~ti1. relaxare. urmand procedurile cu ape. 0 data pe saptamana aveau 0 sarbflloare. apoi un pic mai rece. prima cauza posibila. Primul program care apare . ceea ce lnseamna diminuarea protec\iei murdariei asupra mea.treizeci de minute 11 lnmuiau bine.

A ~asea: copiii mei se pregiitesc pentru 0 viata independent a. f'gitatia continua. A paisprezecea: la fiecare zece ani am 0 destabilizare completa cu un posibil rise pentru via!a.-. dependenta de ea cre!?te!?ise activeaza procesele dezintegrarii. in A ~aptea: eu mine trebuie sa se petreaea acum ni~te sehimbari dar eu am foarte pu\ina energie. am in vedere 0 izolare completa. adica 0 mai mica coneentrare asupra iubirii ~i 0 mare concentrare asupra vietii ~i perpetuarii el. . Oar eu merg in primele randuri. adica schimbarea sustinuta de 0 cantitate suficienta de energie a iubirii. in sistem. Trebuie sa corespundem viitorului ~i in primul rand sa corespunda urma~ii no~tri. aiei. este un strat foarte subtil ~i murdaria mea anterioara poate fi un pericol pentru marea dimensiune. A patra: batranetea. treburile pe eare Wifi putut sa Ie indepartez. inseamna ca trebuie sa-i puri- 66 67 . ci sa ~olaborezi cu ele Prin ceea ce tree acum. ficam ~i 0 astfel de euratire incepe de la dimensiunile intregii planete. Se a nepo\ilor.-probleme cu ficatul ~i riniehii. f -4 _J obieeiurile mele ma trag inapoi.and atingi structuri noi. se declan~eaza 0 purificare chinuitoare care iti permite nu sa mori. timpul amorf. Oaca nu scuturi viata cu cxcrcitii fizice. cum in ace~ti 10 ani nu am lucrat serios macar 0 data ell eul meu. toute acestea. sa emit pretentii fata de oameni. nu este secundare are loc nu 0 evolutie. sa m1 comport mcorec~unct de vedere emo- 1 !C -= trebuie sa aiba loc 0 disereditare a umanului ~i starea mea !. ci 0 degradare. iar se intampla in eazulimbatranirii. A treisprezecea:"s. ea apare ca un blocaj al concentrarii marite asupra vietii ~i perpetuarii ei ~i se activeaza puternie cand subcon~tientul deviaza brusc spre bazele fericirii omene~ti. varsta provoadi 0 seadere a activitatii functiilor organismului. inseamna ca dependenta de viata ~i perpetuarea ei trebuie sa fie complet inchise cand voi colabora cu aceste structuri.~. viitorii lor copii incep sa colaboreze declan~eaza regimul automat de purificare acolo sunt multe probleme. situatii extreme.i ~i apararii ~i regimul meu obi~nuit a devenit supral'ndircat. activ cu ei. infometare. A zecea: continuu sa ma enervez. in plus. in replica. A opta: toata omenirea se pregate~te acum pentru 0 transformare. A douiisprezecea: eu un an in urma am inceput sa ma pregatesc pentru scrierea eelei de a ~aptea carti ~i s-a pornit curatirea fireasdi. tional. A noua: nu numai ca am mane at prea mult dar m-am si mi!?cat prea putin. A unsprezecea: pentru a percepe in tine insuti divinul. nu s-a prelucrat pana la eapat. renun(area temporara la hrana ~i rugaciunea. La inceputul anului 200 I se vor petrece evenimente pentru care nu sunt pregatit. supararii ~i triste\ii se acumuleaza treptat in subcon~tient ~i ies la iveala cand se intensifica factorul provocator. de~i eu insumi nu sunt pregiitit pentru aceas!a... Un metabolism incorect duce la acumularea de reziduuri ~i saruri. Ceva. cheltuire de forte pentru probleme 0 dtspropor\ionata .izica este un semnal pentru suspendarea logicii omene~ti. A treia: relativa bunastare a creselll drastic c~centrarea a~pra viet. A cincia: sunt intr-o consulta\ie ~i Ie explic oamenilor ca emo\iile neinchise ale geloziei.in concluzie.

. m-am diagnosticat. multe forte pentru a Ie cheltui pe deprimare ~i compatimire. Oricat a~ Incerca sa ma auto-lini~tesc. re r Jrogramul Regre an '. Pe~tru a control a viitorul trebUie sa ie~i 10de limitele lui. daca i se va spune ca maine boala. iar acest lucru este oSlbl! numal prin iubire. astazi a vom un soi de~resie. ne~ansa lor are 0 influenta deosebit de puternica asupra starii mele. $tiu ca 0 voi depa~i mai devreme sau ir\\lin~p nric. . impasul nu trece.-.1 \ I f ~ _J interiorlll meu nu pot sa Ie accept. In astfel de cawri ornul poate comite 0 sillucidere sau omori pe altcineva. $i dad franeaza de viitor program. . impasul se explid\ simplu. pe care am vrut foarte Oar de ce am facut a~a? Mi se Invartea In cap la nivelul campului ni~te unul ~i acela~i gand. Continuu sa reflectez. Oricat ar boli ~i s-ar chinui omul. iuml mai tarziu. omul nu opre~ie sinuciderea la este inacceptarea lent. insuportabile. Stau culeat privind In tavan ~i nu pot Intelege de unde Imi vine senzatia de impas. ell uluir . te sinucizl reprezinta unul i acela i lucru. viitonl! se Inchide. nu se ~tie de de mari proportii. rene~wre:l Jllj Unna~ii no~tri se afla in viitor. Va uvea un punet de sprijin in viitor. dar periodic lumisa Cll cat ne temem mai tare de viitor. a \ii~nit un program de autodistrugere straduit Indelung sa gasesc cauzele lui. unde.acest nivelul de autodistrugere recutu masura subti!. Du a un timp oarecare. Doar se putea sa nu se Intample In felul acesta! lar dupa a ora am simtit probleme M-am grave. oricat s-ar narui planurile A ciita de oara imi Inchipui propria concentrandu-ma ele trebuie In acest moment pentru imbatranire pe iubire.'ogi pentru el. Copiii no~tri sunt viitorul nostru. Am fast pus a data Intr-o mult sa a rewlv. Trebuie 6X 69 . Copilul pentru aceasta teama vom plati pe urma. sa-mi repet (a VOl pastra iubirea oridit s-ar destrama viata mea ~i dorintele mele. ~i moarte. Jisperare Prin iubire-se a fast Inainte. Acum. De ce nu pot sa-i fac fata? N-am un raspuns. daca nu este destula iubire. In asemenea cazuri trebuie sa t. eu atat asasinarea urma~ilor no~tri se face la scara mai mare. Incerc sa ma lini~tesc singur. planului oncologica Teama viitonllui. folosite continua situatie Fiindca veni yorba de compatimire. lar cand negativul vine de la urma~i. Pe tavanul compartimentului se proiecteaza nile pe langa care trecem. barand continuarea cautarilor. cateodata. Inseamna di vine de la urma~i. valurile Intunecate venin' viitor destrama nu doar corpul. acest sentiment ma sufoca ~i ma paralizeaza. vazand cat de ericulos este. Este ea ~i cum i-ai repro~a unui pilot de curse cu experienta cn nu a reu~it sa se descurce cu ma~inaria lui. A cincisprezecea: mi se pot na~te Inca ni~te copii. . Nu am chiar atat evolutie ~i cunoa~tere. el pur ~i simplu are alte viteze ~i un rise marit. m-am mirat. La exterior pare sa fie clar.e. deci. Abia dupa cateva zile Imi aduc aminte de propriile sfaturi ~i Inteleg cum stau lucrurile. de aceea se declan~eazn la mille programlll de autodistrugere. Daca emotia nu poate fi controlata. am scris at ate a cnrti despre felul In care se Invinge 0 boala ~i m-am Imbolnavit eu Insllmi. torturile ~i durerile VOl' rece el va t Illdura orice-Illcercari. se poate na~te. Oaca dinspre ei vine negativul. stau culeat ~i Incerc sa fac fata crizei d~ ~ Jisperare.. In momentul de fata. dar ~i sutletul iar chinurile devin.i continuu ~'ltP ~i sperantele mele. de fapt nu.

f ~ J rulez inca 10 . in mod real. sa nu incomodezi transformarile interioare ~i atunci sentimentul de fericire care vine din echilibrarea energetica dureaza destul de mult. grosolane de fonta. 70 71 . Cand organismul se oeupa cu extragerea energiei din hrana. obiceiurile. dintr-un punet de vedere eomun. 1. faceam frigarui. Ulterior. ineepe una noua. putem in cepe 0 n'oua viata ~i atunci bonia ramane in trecut. energia fizica a eorpului nll ajunge in planurile subtile. se ingreuneaza transformarea altor forme de energie ~i atunei baia i~i pierde calita\ile terapeutiee.. ~i din via\a anterioara. La "saune" in loe de pietre. incarcam toata masa cu feluri savuroase. Cand grenadierii lui Petru I. dau singur un s~ Daea te-ai imbolnavit. De fapt trebuie sa te inerezi in sim\Urile tale. Am toceput r cu somnul ~i am decis sa inchei eu baia. Este necesar. nu ne I'neaca sutletul. Sim\Urile noastre ne obliga ciiteodata sa facem ceea ee.15 variante posibile ce ar duce la explicarea situa(iei prezente. deta~are toata ziua. S-a in tors dupa pietreie de Dumnezeu.. se aruncau in Sena. ciiteva zile ~i intr-o singura zi a eliminat toate la riniehi. Apoi acest lucru a inceput sa ne plaea tot mai pu\in ~i am observat ca dupa baie trebuie sa a~tep\i un timp.e pare ca toata omenirea are aeeea~i problema: sa se veehea via\a ~i sa se indrepte eu totul spre eea noua. pesemne di va pleca 0 data ell trupul meu. HingaSan-Francisco. 0 euno~tin\a de-a mea s-a dus de eurand la manastire eu un grup de pelerini. Dad iI am.un regim normal de tuem. in realitate ne adresam adesea lui chiar ne rugam ~i in acest timp ne tinem strans de problemele ~i eramponarile noastre. imi amintesc ea inainte.lar daea in suflet exista iubire. d.. vindeeare spontana de cancer ~i toate eazurile aveau in comun un singur lucru: inainte de vindecare avusesera loc ~himbari radieale in destin. adiea 0 rupere de regimul obi~nuit de viata care sugea toata energia. Traim un timp ferieit.. A~ vrea sa manane. ne urmam sim\urile ~i ajungemla descoperiri. dar nll inealze~te. ambitiile. Cand l11tr-o saW.. iarna. Trezire la 5 diminea\a. in vatra sunt vreo zeee tone de bllea\i mari. ~i daca teama ce rezulta din divinizarea vietii. Valurile umanului devin tot mai transparente ~i prin ele zarim tot mai limpede divinul. ~i aeum stall in pragul unci noi vie\i. un medic a analizat diteva mii de cazuri Mai spre seara s-a ivit lIn timp liber. la Paris. Diminea\a. ia-\i ramas bun de la vechea via\a. dependen\ele ei trebuie sa ramana in treeut. este daunator sau nefolositor. la Moseova. 111ftog sau ma due la baia ruseasdi. Ne-am vorbit. se venea in fuga la Petru ~i i se raporta ca solda\ii lui VOl'sa-~i sfiir~easca viata prin sinucidere. ca pentru 0 vreme sa ma indepartez de toate problemele ~i sa-mi pun la punct sufletul. lar daea n~ voi dori sa ma despart de ea. in Saosalito. aburul arde. dar ma ab\in. sa ne intalnim la "saune". ni~te ipoteze se vor contopi. unele vor fi aruncate . ~e sa-m\. Fosta via\a ell iritarea. ealdllra seade repede ~i atunci se in cepe stropirea eu apa mai des ~i mai abundent. Una din cauzele principale ale bolilor consta in faptlll ca pe masura ce I'naintam I'n varsta acordam un credit tot mai mare con~tiintei noastre ~i ne inhibam tot mai mult sim\Urile. aburul este moale ~i constant. dupa baie. mai ales aCllm ciind ne luam adio de la un secol ~i un ~ilemll. rugaciune. ~i din cea prezentac. de baie mica se aduna multa lume. eateva cuno~tinte. m-am oeupat de trehurile mele. ~espWae :. organizandu-~i 0 baie.:. fae trei lucruri: dorm.

probabil. dimpotriva. . se ca~tigase experienta. . Ie voi descoperi. de ceo $i iata. Amintiti-va de sentimentele firma. sa ma dezvolt In continuare ~i totul s-a naruit. am consultat un om de afaeeri. te vei Imbolnavi.opt cerul mllita zapada ~i de aeeea. Daca va imaginati di visam la bani ~i bogatii. Daca mi-a aparut dorinta de a fi bogat.imi spunea el. Dupa toti indieii nu-i ramanea decat sa se dezvolte ~i iar sa se uezvolte. In lsrael. La un timp am simtit ea nu m-am pe spate In zapada ~i. Am stat prababil vreo 10 minute. A dat din umeri. $i iata ca pe fondul experientei. dar frig tot nu mi s-a facut. pur ~i simplu. colectivul era excelent. . Logica Imi ~optea: vei raci. cinci . Aceste dorinte pravin din starea mea interioara. meu. Dacii dorinta s-a nascut. capacitatii ~i relatiilor crescande. atitudinea partenerilor se schimba inexplicabil. Inseamna ca ea poate fi deja Indeplinita. aveam impresia ca mi se turna pe spate apa clocotita. . lar acum sunt conduciitorul acelor jalnice rama~ite ale unei firme candva Infloritoare. am ramas nemi~eat. . vroiam sa demonstrez ea voi face fata sareinii propuse. vroiam sa-i Intrec pe altii in aeestdomeniu. Nu aveam senzatia de frig. Era foarte ci pluteam In zapada.sa fiu fericit. . Daea mi-a aparut dorinta de a descoperi legi noi. la ce va gandeati? . Dorintele noastre se adreseaza viitorului ~i In masura In care ele lucreaza pentru iubire trebuie sa se Implineasca. va In~elati. din firma raman doar minele.a ridicat iar din - umeri. ele urea din radaeinile mele care se numese acestea se leaga de starea dumneavoastra. ~i viceversa. metri Inainte ~i inapoi. nllmai ee pareaea pot sa ma bucur.Vraiam sa fac 0 firma mare. Inseamna ca totul e In ordine.am decis eu. ~tiinta de a-ti alege bine telul ~i nazuintele este ~tiinta de a te face ferici!. 0 sa va mirati. voi deveni. firma Incepe sa cada ~i da faliment. nu se ~tie 72 73 .era 0 firma cu un rulaj de cateva milioane de dolari.i-am spus eu. In primul rand. e placut. - Ati obtinut tot ce ati vrut" Tocmai asta-i treaba ca am obtinut. cu un rulaj de cateva milioane de dolari. . Trebuie sa credem In sim!Urile noastre eonexiunile erau numeroase. dumneavoastra iubire. ~ansele de Indeplinire a dorintelor scad considerabil. Dacii Insa vreau sa devin bogat fiindca sunt invidios pe vecinul meu ~i vreau sa devin capabil pentru a ma ridica deasupra altora. ceva se Intampla cu colectivul. nici durere n-am avut dupa asta. "V oi sta culcat pan a voi simti frigul" .dar toate cand ati creat dar nllmai dind vin din iubire.nici 0 potienire. Dupa un timp. privind instelat.in situatia creata nu exista 0 explieatie rationala. dind ie~eam din incaperea ineinsa. atunci m-am ridicat ~i m-am dus la baie.~i totu~i. Daca mi-a aparut dorinta de a deveni de~tept ~i capabil. dimr-o data. in regiunea Sasnovo. Dar mi-am spus: mi-e bine. m-am culcat Tin minte ea in unna eu doi ani. f _J Imi amintese de momentele in care faeeam baie la easa de vaeanta a unehiului I1Uma aruncam racorit destul.1. sau vreau sa realizez multe din teama de a fi sarac ~i tlamand. Nici raceala. voi fi.

vrea foar1e mu\t sa traiasca. La inceput. dar ea. . or ice fiinta vie are teluri care sunt inscrise in simturile ei ~i ele pot fi intensificate sau franate de 0 con~tiinta dezvoltata. iar iradiere. sub ochii mei. cu atat se concentreaza mai mult asupra lelului - amlntrebat eu ingandurat. programul de autodistrugere se declan~eaza automat. S-a uitat la mine 111 tacere. s-a sinucis. opera!ie. Tin minte cum mi-a venit la eonsultatie 0 femei~. in plus.Oar de ce In continuare'? S-a uitat la mine Cll mirare. Mi se pare ca aeolo. puielii de pe~te se hranesc cu carnea lui ~i aceasta este prillcipala :ji singura sursa de alimentare. Dar noi ne-am obi~nuit sa nazuim spre orice altceva dedit spre a ne pereepe. incepand sa Inteleaga cate ceva. in plina maturitate. asupra vietii ~i perpetuarii ei. deprimare ~i teama. dezechilibru al sistemului endocrin. nu un leI. in scrisoarea de dinaintea moqii a explicat: "Am tot. Scopul vie!ii fusese atins. Ele pot sa se evidenlieze nu numai ea riduri pe fata dar ~i ea diminuare a aetivita\ii functiilor. sllparare. Vi se pare ca fericirea abia incepe. dupa schema obi~nuita: deja metastaza. ell atat are mai multa gclozie. Cu cat femeia se eoneentreaza mai mult asupra vietii :. 75 74 . in acest caz. creaturi divine. . boala trece. ~i daca vom reu~i sa renunlam la aceste !eluri ~i sa facem din dobandirea iubirii interioare un lei autentic. Adica neindeplinirea programului te obliga sa traie~ti.Fiica mea are abia 15 ani. subcon~tient. Gamenii de ~tiinta au facut un experiment cu viermii inelari. dar pe omoplatul drept are un sarcom eu evolutie rapida. ~1 aparitia bolii sau a nefericirii incepe sa ne indeparteze de lelurile care ne ucid. nici macar nu biinuiti acest lucru. Fiul unora dintre cei mai bogati oameni ai Elvetiei.i dorintelor.Va implor. Dumneavoastra nl! uti auzit de -blestemul vechilor chinezi care suna a~a: sa ti se Implineasca cea mai arzatoare dorinta. Medieii au spus di trebuie indepartate coasta ~i omoplatul insa chiar ~i a~a nu promit nimic. s-a terminat. intr-o masura tot mai mare. ~i cu eflt ccdeaza mai mult supararilor.Cum adica de ce? Pentru a continua sa ma bucur ~i sa fiu fericit. ~i atingerea aeestui lei ii declan~eaza programul de autodistrugere ~i pornesc vertiginos procesele de imbatranire. . Daea femeia se eoncentreaza trand-o in momentul subminarii asupra iubirii pasatunci vie!ii ~i dorinlelor.V-ati propus un tel ~i I-ati atins. in mintea dumneavoastra sunt multe teluri. Am fost in Kamchatka ~i am vazut cum dupa depunerea icrelor._J Sa ne punem intrebarea: de ee pe uncle femei na~terea copiilor Ie imbatrane~te vizibil. Acest tel va umple toata fiinta.. . A reie~it ea indivjzii care au fost impiedicati sa aiba urma~i au trait mai mult. pe~tele incepea sa se descompuna ~i sa moara. a inceput doctorii lucreaza chimioterapie. ajutati-ma. dar in subcon~tientul dumneavoastra unul singur ~i acest tel a fost atins. Prin asta se face fericita pe sine ~i urma~ii sai. Inseamna ca IlU mai aveti de ce trai. . . in planul subtil. dilatare a venelor etc. na~terea copilului este pentru ea un mijloc. in timp ce a\tele infloresc din asta. De fapt. moartea este necesara pentru dezvoltarea unna~ilor.ma ruga ea. I-ati purtat multi ani in dumneavoastra. nu mai am de ce sa traiesc". Prin urmare. . geloziei ~i temerilor. .

IlU orice boillav de callcer vellit la consultatiile mele. pentru ci.. ce sa fac III primul ralld') In primul r[md trebuie ca fiica dumneavoastra sa incemelltala iubirea. In Germania dadi doctorul nu-~i face datoria poate sa-~i piarda diploma. In acel copii. Acest lucru nici macaI' IlU depillde de mille. fie ca opera!ia IlUva mai fi necesara. nu spre iubire. Iubirea 76 77 . ci de el. in mod real.i-am explicaL . Medicii nu ~tiu de ce s-a resorb it tumoarea. \ 1 f J Inca IlU a devenit pentru ea principalul - Intfii di eu nu intru niciooaUi in controverse cu medicii. Ea trebuie sa treaca printr-o pracedura moment femeia. Singurul lucru pe care II pot face pentru dumneavoastra este sa ne sunam de cateva ori pentru a va preveni asupra gre.. - Nu am dreptul sa dau sfaturi. de renun!are la via)a past rand viata. Fiica dumneavoastra insa nu a invatat sa ierte cu adeii raspund eu. Illtell!ia lor de a face opera!ia IlU decurge Ilumai din zel profesional. Tot mai sa-mi fie cea mai autentica realitate ~i fericirea este pentru mine un tel.ii spun. illsa. Nici pana astazi nu ~tie sa pastreze iubirea fa)a de cel care a tradat-o ~i a suparat-o. Eu lilcerc sa-i ofer solu)ii. suprema. - Oar eu ~i fiica mea am luerat toata luna asupra noastra. - sa va schimba!i. reprezillta posibile probleme ulterioare. ea boala care de obicei se trateaza in ani intregi dispare in cateva zile. ei sunt aparati. Mama - . pe care omul Ie utilizeaza sal! nu.replica Imi fara convingere femeia. . Dupa 0 luna aceasta femeie a venit la mine la consultatie. Tumoarea s-a resorbit. N-am mai vazut-o de atunci. a disparut. Aici depillde foarte mult de planul subtil iar el este in primul rand legat de urma~i. iar sim)urile ei adesea vad dupa mine . Cu natura nu trebuie sa lupti ci sa tot 0 mai trag intai spre dorinte ~i viata. Iara~i.. vara!. Inseamna ca ea poate sa apara din nou. Poate sa repete simplu. - Bille. arice s-ar intampla. Daca starea interioara a fiieei dumneavoastra se va sehimba In mod real atunci fie ca medicii i~i VOl' schimba atitudinea fa)a de opera!ie. Pot doar sa va SPUIl ca ~i medicii SUllt cOlldu~i de Dumllezeu. Illvinge hoala. Iubirea catre Dumnezeu Ila~terea copiilor. Dar ce ma sfatuiti dumneavoastra? - ma intreaba teze a se mai teme de moarte.i pacientii mei. Dumlleavoastra trebuie sa Nu trebuie sa viseze la sanatate. un detaliu curios: este de-ajulls sa lll!elegi ce allume faci gre~it ~i fa!a de ce ai 0 atitudjne ineorecta. Ii spun dupa diagnosticare. soarta reu~ita sunt doar iubirii fa!a de Dumnezeu. facalld opera)ia. in principiu boala Ili se da pentru a Ile corecta viziullea asupra lumii. $i boala sau amellill!area ei nu VOl'mai fi necesare.AI doilea.elilor.. 0 pentru dobandirea visez ca iubirea pentru hatara!i. ~i numai in cazlil in care voi vedea ea dumneavoastra ~i fiica dumneavoastra ati Il1eeput. Fiica dumneavoastrasta la fel de rall ea ~i pana acum. Renuntarea la operatie. arunca 0 privire obosita spre fereastra. Putem sa-i intelegem ~i pe medici.- . PUlle!i In ordille prill dumlleavoastra suflete'e copiilor ~i Ilepo!ilor. peste toate este voillta lui Dumllezeu. fa)a de Dumnezcu punct de sprijill. sper ca totu-i III regula cu ele. meeanic: Dumnezeu Via!a mijlaace mea. Medicii continua sa insistepentru operatie.

Ma bazez pe aceste minuni ~i Ie a~tept. Privesc convoiul de ma~ini care trece pe langa mine. s-uu imbolnavit rinichii. :)i eu ca participant la seminar ma bazez pe asta. Con~tiin!a colectiva. Cand problemele se pornesc. adica. a Inceput sa ma doara rinichiul drept. Cu 0 saptamana lllainte de Anul NOLI am decis sa organizez un seminar.. Oaca ar fi sa luam in considerare intreaga omen ire. este foarte greu sa pricepi totul dintr-o data. ~i dupa calendar. In camp exista sufletul copilului dar nu pot sa spun daca va veni in aceasta viata sau in cea viitoare. Pentru ~ a nil fi bolnav trebuic sa 11lveti " sa faei tot ceca ce iti medic sa zicem di portia de iubire trebuie sa aldituiasca 200 unitati. a lendin!ei de a conduce. au citit toate dirtile ~i au facut cuno~tin!a cu videocasetele. lar Imi amintese de povestea unei femei care Intr-o jumatate de an a Imbatranit eu 20 de ani. Nu de mult era zapada dar acum S-{l top it loata. apare 0 durere de mijloe. Eu nu iau medicamente ca sa nu-mi deformeze imaginea generaJa. Imi amintesc cum au inceput problemele mele eu un an in urma. Cu cat dimensiunile lui sunt mai mari. se termina mileniul ~i Incepe 0 noua era. pastrand iubirea. Sa prelucram aceasta varianta. daca este Indreptata spre iubirc poate face minuni. Nu face boala tie.. de. Dupa cateva zile rinichii mi-au trecut ~i a Inceput sa ma doara rau fieatul. dar desigur. prin regiunea ombilieala. Ei a~tepta informa!ii noi. daca ar fi sa ma uit la planul subtil. unitati. ~i In realitate. ell at[11 subminarea ~i Indepartarea de fericirea umana trebuie sa fie mai mare. Sa presupunem ca ~ocul trebuie sa fie de 200 unita!i iar dumneavoastra pute!i rezista. sa ne Intoarcem la problemele mele. :)i In!eleg ca pur ~i simplu are loc 0 puternica seurgere de energie. 0 parte din informa!ie va veni prin mine. vin zeci de modele ~i nu se constituie Intr-unul singur. numai la 70. este obligatoriusa fie recunoscuti ca talente. Restul Inseamna bolile dumneavoastra ~i necazurile pana la concep!ie. din corp. vreun organ va ineepe sa se dezintegreze ~i In felul aeesta se va frana pierderea de energie. tema orgoliului. Deodata. In n 79 . In principiu.. Cei care VOl' veni la seminar. ell atat aptitudinilor ~i dorin!elor ij trebuie mai multa iubire. 0 parte prin Intrebarile celorial!i participan!i. 1. Imi aminteam de toate momentele In care nu am putut sa accept loviturile sortii. De obicei Ii spun pacientului: pentru a veni pe lume copilul dumneavoastra. ma iertam pe mine. In timpul sarcinii sau dupa na~terea copilului.200 Ma~ina ruleaza incet pc strazile Moscovei. Prin urmare. ii iertam pe to!i. in ziua de astazi acesta este un indiee eu totul normal. Rinichii sunt un program de autodistrugere. necazurile. oamenii pot sa men!ina iubirea la un ~oc de 170 . Daca aceasta scurgere nu va fi stopata. iese energie.i exista copii la care aceasta doza este mai mare. el trebuie sa primeasd'i 0 anumiHidoza de iubire. Nu se exclude situa!ia cu venirea unui nou copil pe lume. Continuu luerul eu mine Insumi ~i durerea de la rinichi ~i ficat trece. fara sa m. rezerva de posibiliHiti a unor asemenea copii este mult mai mare. :)i ea avea senza!ia ea personalita!ii. a~tept. din senin. aici un rol important 11pot juca educa!ia ~i concep!ia despre lume. de reguHi. lar Incep sa ma rog ~i durerea iar se Intoaree la rinichi. Te po!i a~tepta la aceelerarea proceselor de Imbatranire. in medie. La inceput. De necrezut. f J 0 aju!i. Trebuia sa cclebrez cumva secolul ce pleadi.

peste tot exista un sistem propriu: ~i robinetul. Dad te uiti la situatia precedenta din planul subtil.mbatranit vertiginos ceda energie copilului nou-nascut.dela perceptia superficiala a situatiei. Barbatul care a . M-a ajutat sa realizez una dintre celemaiimportantetreceri. pe care I-am rugat sa ma ajute. toate dorintele converg spre cOllservarea ~i perpetuarea vietii. ~i iata-ma stand ~i traind 0 u~oara criza a impasului ~i groazei fata de ceea ce am de facut. Gandurile mele se re. Dupa 2 ore faceam cateva lucruri mai competent decat el.. sinteza. dar. In prineipiu.ntelege un lucru simplu. in cazul meu trebuie sa fae de bunavoie ceca ee natura a ineeput sa faca foqat eu mine. a principiului ei. Imbatranirea este una din formele unei astfel de .ntunecata. N-am vruL pur ~i simplu.njosite dorintele. via(a. gelozia. confrunt'lnd diverse tran~e informationale am reu~it sa Ie sintetizez ~i sa Ie leg intr-un tot.n orice marunti~ eotidjan. De curand. ne supralodir- cam ~i pe noi. Am xo XI ~ . Exista un ADN .n fiecare celula. a zugravelii a devenit simpla ~i accesibila . Trebuie doar sa . sa schimb lacatele etc.ndepartare de viata .ntorc la tema batranetii. pentru supravietuirea copilului trebuiau . In planul subtil. prin suparari. Prin lIrmare. tradare din partea Moartea omului apropiat. exista un ADN energie cand ma ocup de treburile gospodare~ti. nu vom obtine Pentro venirea pe lume a copilului trebuie sa aiba loe a subjugare a vietii. n-a~ fi vrut sa eheltuiesc energia niei maear pentru a-mi aduce aminte de toate deprinderile mele. vine de obicei nimic de la viata. Daca ar fi sa reactionezi la esen1asituatiei. Mai departe. sa 0 irosesepentru intclegerea ~i analiza altor domenii. daca cineva a facut-o. nici 0 durere de cap.enigmatica a reamenajarii apartamentului.a structurii. Nu de mult am diagnostieat. pictorul. ~i galeriile sunt fabricate dupa un anumit sistem. in cateva luni. la cea esentiala . Pierderca se face intr-un regim de erutarc (nu direct prin moarte). Iar prietenul meu. inseamna di trebuie sa 0 pierdem pe a Iloastra.ntelegi principiul ~i-n continuare. dimensiunile extensiei ar cre~te incredibil de mult.mpra~tia energia pe fiecare tema. Cumpara-ti 0 data ni~te unelte bune ca sa nu te chinui ~i sa pierzi vremea ~i . al fiedirei situatii. Adica. Dad ne vom .nseamna d poti s-o faci ~i tu. De aceea m-am eoncentrat asupra luerurilor importante ~i am devenit un neajutorat . Yoi da un exemplu: intotdeauna m-am temut sa ma oeup de zugravitul casei. \ 1 f _J i se seurge energia prin ombilie. ma . Gcneram 0 noua viata. La baza geloziei sta dependen(a de dorinte. Toate - manifestarea unui singur mecanism dependenta crescuta fata de fundamentele vietii ~i perpetuarii ei. Ingrozitoare. Lumea . adiea sa praetie toate formcle de . dimpotriva. nu pierd Ill! Ilumai di nu oe purifidim. ~i pe copil.mpreuna cu cre~terea iubirii din suflet. cand boli ceva mai grave ~i necazuri. dupa fotografic. .njosiri ~i desprinderi. aeestca stint zgarcenia arata la fel. eu lucrez eu informatiile ~i toata energia mea se consumaIntr-o permanentareflectie. ~i cu toate ca am lucrat 5 ani pe ~antier. 0 asemenea situatie poate fi perceputa ~i la nivelul exterior dar atunci trebuie sa faei mii de extensii pentru a lega la un loc cateva evenimente. un am care a imbatranit eu multi ani.. practic. Cauza este totuna eu cea pc care am numit-o inaintc gelozie. se vede cum din el se revarsa energia ~i eurge spre copilul lui. invidia. ~i lustra. ~i wc-ul..nvata. Oar inta ca apare 0 situatie in care n-am cui sa ma adresez ~i trebuie sa montez galeriile. ~i am vazut cu mirare ca.ntelegerii.

se subin\elege deja ca pot sa 0 indeplinesc. Intai. Ineerea sa-I ridice. lata de ee oamenii foarte puternici sunt Intotdeauna blanzi. sa descopere meeanlsmele generale de evolu\ie ale oricarei teme. Dificultatea problemei care ne sta in fa\a nu este determinata de amploarea ei. De ce in epoca Rena~terii oamenii erau talentati In mai multe domenii? Pentru ea iubirea de Dumnezeu acumulata in ei de veaeuri Ii ajuta sa inter-re1ationeze eu esenta oricarei teme. Invatam atunci la ~coala profesionala Suvorov. ci de seriozitatea ~i incordarea cu care 0 tratam. iar dupa al\i doi ani rupea eu u~ur. s-a apropiat de acest hardau. AI treilea. oricate greuta\i ai ridica.\ ~ J Inteles de ce mi-era teama in fata unei noi teme: in primul rand percepeam exterior luerul fara sa Incerc sa-i prind imediat esen\a. Sutletul u~or ~i dragostea din el ne permit sa lucram cu miezul problemei. I-a apucat intre palme ~i I-a ridicat in aer. nu cu nivelurile ei exterioare. ~i pe urma. Leonardo da Vinci putea sa se ocupe in acela~i timp de aspectele tehnice ~i ale picturii. Se intampla in Anglia. incercam sa rezolv totul dintr-o data. ma incordam inauntrul meu. dupa sistemul. niciodata sa nu te temi de nou. el s-a remareat printr-o forta enorma. Astfel una dintre eondi\iile evolu\iei este sa inve\i sa pastrezi in suflet logica divina in momentul indeplinirii funC\iilor umane. Sinteza este Intotdeauna un chin. problema trebuie rezolvata pe etape. Cu to\ii in adolescen\a visam sa fim puterniei :. in sutlet trebuie sa fie 0 senza\ie de u~urin\a. iar atunci yom putea realiza orice lucru propus. Iar ziua incerca sa mi~te din loc bolovanii mari de pe camp.i iata ca unul dintre prietenii mei mi-a povestit 0 istorie citita Intr-o carte. fara pierderi cons iderabile de energie. considerand ca asta ma va ajuta sa depa~esc problema. in timp ce orice treaba se face pe etape. baiatul se apropia de el ~i. in al treilea. ceea ce vorbe~te despre 0 capacitate foarte inalla de a sintetiza forme de activitate diferite. este 0 explozie a conexiunilor anterioare. Bunatatea este u~urin\a sutletului. erau ni~te 82 83 . Ideea era urmatoarea. Apropo. Fara rezcrve de iubire acest proees nu cste posibil. prineipiul oricarei probleme. se intitula "Secretul lui John eel de fier". La fenna lor era un hardau de vreo 200 de litri. adica oriee am face. pentru orice tema noua aveam deja elaborata 0 schema de lucru. comprimand timpul intr-un punc!.i constituire a unora noi. A hotarat sa devina ~i el la fel de puternic. Cu cat nivelul de sintetizare era mai inalt cu atat mai mare era orizontul de cuprindere al eontrariilor. daca mi s-a dat 0 sarcina. in al doilea rand. oricat de mari ni s-ar parea dimensiunile obiectivului. AI cincilea. pe terenul de sport. mai fine. Fiindca veni yorba. In ~coala Iloastra. apudlndu-I cu mainiJe. strans legate de obiect :. AI doilea. Dupa un an. Imbatranirea ~i moartea. fie ele probleme fizice sau informa\ionale. AI patrulea.nla lailluri ~i indoia ~ine. urmate de regenerarea vie\ii aC\ioneaza tot in sensul sintezei. inseamna ca gasise principiul comun ce unea un domeniu cu celalal!. trebuie clarificat ADN-ul. Un baie\cl de unsprezece ani s-a dus impreuna cu latal sau la circ ~i a urmarit extaziat cum oamenii eu mare fortii aruncau halterele ~i indoiau metalul. in sutlet trebuie sa fie bucurie ~i iubire.m\it cu toata fiin\a ea povestea este adevarata. De unde mi-a venit iluminarea? Pesemneea una din cauze a fost situatia eu 0 vechime deja de treizeci de ani. ochii se sperie. iar mainile fac. Am s. intr-o diminea\a. In fiecare diminea\a.

Ceea douazeci de secunde maream tneet incordarea. ne~tiind eu insumi ce s-a intftmplat.. Cresc simtitor potenta ~i ambitiile. stransoarea lui a slabit ~i m-a eliberat. totul decurge norma!. trebuie nu sa te Illcordezi. Interesant este ca la inceput. speriat ~i indignat. Stand pe un parapet nu prea inalt ~i nu prea lat. Indreptandu-ma I-am vazut cum zbura prin aer. Mi-a povestit ca s-a antrenat ditiva ani Intr-o grupa ai carei component. de~i in afara incordarea cre~tea. am comprimat timpu!. dupa cum s-a dovedit. ci sate relaxezi. dar genul acesta de antrenament mi-a placut ~i-I faceam periodic. ne impingeam unul pe altulin jos. de~i eram foarte complexat ~i visum sa devin puternic.ios. Dupa un zbor de trei-patru metri a cazut pe pamant.a intrebat el. Fire~te ca n-am smuls nimic din pamant ~1nici n-am indo it nimic. fizic. ClI cat este mai mulUi lini~te ~i bunatate in suflet. ma simteam excelent. cu at at forta patrunde mai adanc ~i acumularea este de mai mari dimensiuni. sau de umeri ~i am facut un salt intr-o parte. H4 Ce naiba faci" . simtind puterea. Ne-am gasit 0 distractie. i~i dezvoltau for!a ridiciind greutati. Daca este. am inceput sa ma relaxez interior. Omul a cazut pe ganduri. . Insa eu eram ~i mai uluit. ~i-n acel moment m-a apucat de cap ~i m-a aplecat in . lini~te ~i echilibru sutletesc. gradul de incordare interioara era egal cu cel exterior.candexercitiile stat ice Intr-o stare de bucurie. Cand s-a ridicat. Bine dar cum ati lucrat totu~i asupra dumneavoastra') Sunt cu totul cateva reguli. intr-un interval mic de timp putcam sa dezvolt eforturi mult mai mari dedit inainte. In mod nea~teptat pentru mine I-am apucat sau de cap. EI ma dobora de pe parapet mai des. de la exercitiile statice. ammarit densitatea propriei forte. Dupa 0 vreme am inteles ce s-u intamplat. Pe urma a venit vara ~i am plecat in concediu la parinti. ba cbiar mai mare. Dupa care. Pe urma totul s-a uitat. Adversaml era mai mare ca mine ~i mai experimentat dar eu eram ceva mai greu. la Soci. De unde aceasta uria~a putere? De neinteles cum s-a ivit. Dupa ce am vazut eli nu da rezultate. Destu\ de periculos. Prima regula: cand ridici 0 Sa te relaxezi inauntrul tau? H5 greutate mare. Am simtit intuitiv ca nu sunt pregatit pentru posibilitatile crescute ~i. a~ incepe cu urmarile.I 1 \ f J bare de metalingropate - in pamfmt. deoarece puteam sa-mi frfmg oasele ~i sa-mi rup tendoanele daca nu era in mine bunatate. pierzand controlul situatiei. Apoi apudindu-Ie cu mainile incercam sa Ie indoi. faceam plaja. de aceea forte Ie erau aproximativ egale. eu ma concentram in intregime pe dorinta de a invinge. au ramas numai femeile. dar am dobandit un confort interior. Fratele meu avea un prieten care facea lupte. Am dat ce In-a speriat in aceasta situatie este di forta uria~a pe care. eu m-am speriat. E~ti gata sa-I omori pe cel care ti se impotrive~te. Fa.- . Ne scitldam in Marea Neagra.Daca ar fi sa vorbim de schimbari psihologice. Ma a~ezam sub ele ~i zece vinovat din umeri. in momentul incordarii fizice. . am respins-o. S-au dovedit a fi acestea: toti barbatii au parasit grupa. I-am spus ca ma intereseaza aspectul psihologic al descoperirii aptitudinilor. Au trecut anii ~j am avut a discutie ell un am. lar mai departe moartea sau iochisoarea. reu~eam u~or s-o dobandesc putea sa-i dauneze sufletului meu. era stupefiat. N-am devenit mai puternic.

~ti!i. ~i emo\iile al\ii mai Ineet. trebuie sa porne~ti nu de la nemurire. provin te dud din sa te speli lucruri. ci sa-i relaxez regim. dar rni se pare di Adica gandit dupa am Nu-mi aminlese aeurn toata eonvorbirea. maxim. la greuta!i ~i suprasolicitari sa pastreze In suflet iubirea ~i bucuria. revizuind in memorie toate acestea. Adica nici ll1acar 0 tinerete ve~nidi. mi-am amintit cum procedau Intotdeauna oamenii credincio~i. eu manastiri ~i raspundea la Intrebarile ~i am Intrebat: . in munti se construia 0 midi manastire. Ave!i In plan sa construi!i a baie ruseasca? . . Deja. ai alta stare. Probabil de aceea in sarbatorile religioase nu ai voie sa mergi la baie. . trebuie sa se relaxeze. regula. Actiunea iar pentru fiin\eze conexe. diverse M-am de ce nu trebuie muscular structura autonom. acest inteles ridicarii Probabil Intr-unul uimire di ma concentrez rnu~chii. de 31 ori. energetiea structurile trebuie temporale emo\iile. de la Inceput. Nu ~tiu cu ce. nu se spala un an ~i trupul Ii miroase a tlori. baile abat ~i Impiedica evolulia. Oar cu ce sa ridici greutatea daca mu~chii sunt complet Strange din umeri. exterior. Mi-am facut cumva un model de ce se va Illtampia cu sutletul meu dacii voi Inceta sa Imbatranesc. concentrarea pe dorin!e va Intrece de 15 ori nivelulletal. Pe urma. sa mare~ti de a jumatate era lipsa dupa A doua dupa antrenament.\ 'j ~ J relaxa\i') Nu. de exerci\iile dupa care efortul statice. profunde. Nu m-am ab!inut nici baie. regula: la fiecare chiar ~i dupa antrenament. sutleteasca concentrata. lnseamna ca intinerirea este pentru mine extrem de periculoasa. e~ti oeupat eu 0 aetivitate mentala. Mi-am amintit cii unul din semnele sfin!eniei omului este lipsa mirosului de putrefaqie a trupului dupa moarte. nu sa-mi incordez singuri Ei se Incordeaza muscular inceput Daea inveti eeva. dar a ridic. ci doar una prelungita va ineepe un timp ~i una Apa Energia a ~i influenleaza sa-mi ucida sutletul. sa-mi arnintesc dar nu viid la dumneavoastra Am atunci Incordau incepeau speli dnd to\i ma ocupam mu~chii. proasta ~i dupa prima cufundare xc. Pentru a te lupta cu batrane\ea.dad monahul se ana intr-o stare de rugaciune. dispozi\ie de an foqa unui grafic moment nu diminueaza. trebuie in orice aceea: al antrenamentului. Ne-am dus acolo intr-un grup restrans. sa fie gata. . Mi-am amintit a convorbire cu un calugar.Sa nu te Inceti~or. . amintindu-rni asupra nivelului a se consolida. Apoi. in spala mod ~i celelalte energetic intesa sunt inea intfti sa analizezi de ce unii imbatranesc mai repede ~i trece in eel energetic. X7 din eopilarie am observat: sa te scalzi in mare intr-o In apa. a Intrerupere una din reguli organismul multa vreme antrenament? les. Gandurile mi s-au in tors din nou la mecanismul imbatranirii. efortul energetic. Orice treaba a Ineepeau cu a rugaciune care Ie permitea. nici se transforma. In Kazahstan. Unul dintre calugari ne arata teritoriul viitoarei la ca Adicii atat dt In ~i am In momentul Ie trebuie. noastre.mi-a raspuns el. interlocutorul regula: A palra meu.continua A treia greutatea. ere~tea la Inceput dar mu~chii se du~. iar pe via!a ~i perpetuarea ei. .Jerta\i-ma.

poate sa arate mull mai hatran dedit cel de la ora~. iar ne intoarcem la rastignirea lui lisus Hristos. Suprasolicitarile fizice? Oar mul!i dintre locuitorii ora~ului. Am pierdut hanii. ~i oridt ar fi de straniu. suporta mai u~or nu numai suprasoliciUirilefizice. Am pierdut banii. funqionand de mult. Prin urmare ce se intampla. in felul urmator. unul dintre mecanismele importante pentru invingerea imbatranirii rap ide consta in mentinerea iubirii cand se naruie fundamentele vietii. Nefericirea il imbatrane~te repede pe om. ei sunt cei care ne vor goli banea. X9 xx . de obicei. ocuItiindu-se de sport. De aceea este imposibil sa-Ii men!ii iubirea ~i bucuria in suflet atata vreme cat punetul de sprijin cste fericirea credincio~i dobandeau posibilitatea Oamenii de a se cufunda in fericirea omeneasdi. ~i fa!a de di~tig . ci 0 data m-a interesat enigma cazinoului. sa traiasca mull ~i fericit. De ce tolO~i nu ca~tig'? Apoi mi-am pus intrebarea ce se va intamphl ell mine daca voi ca~tiga 0 suma importanta. Atunci apare intrebarea: potolita. de cele mai fclurite solicitari fizice ~i psihice. care la aceea~i varsta.J bucuria. Omul de la ora~ este mai pu!in legal de existenta. am inteles ~i ~i pc cele psihice. Cum stau lucrurile? Luand totul in considerare.nve!i sa-Ii pastrezi iubirea. Cum sa inve!i sa traie~ti mult ~i totodata sa nu depinzi de via\a'? unde safugi efmdviata este ehinuita sau se ive~te amenintarea ca 0 s-o pierzi? Atunei izbuene~te agresivitatea rata de lumea 0 inconjuriitoare ~i tine insuti. Pentru a trai mult ~i a nu imbatrani trebuie sa intorci spatele vie!ii. de pendenta na~te agresivitatea care destrama apoi organismul ~i-I Imhatrfll1e~te. dar am 0 familie care ma va ajuta sa-mi pastrez sentimentul de fericire. hucuria ~i hunatatea in suflet Ei nu au dorinp Cum incearca omul. au 0 atitudine de a cfl~tiga. Inseamna ea poate mai u:?orsa pastrezein el bunatatea ~i activare rapida a proceselor de imbatranire. indiferent de supratensiuni. De aceea. vietii. lncepe renuntarea iubire ~i la Sa luam de cxemplu omul de la tara. ma gandeam eU. dar am 0 slujba buna care-mi va permile sa acopar pierderea. fara sa depinda interior de ea. Am pierdut banii ~i slujba. slujba. sa Angajatul de la eazinou mi-a spus urmatoarele: boga!i Cei mai periculo~i clienti pentru noi sunt sau pensionarji sau oamenii plictisi!i carora di~tigul Ie este indiferent. sluiba ~i familia. familia ~i sanatatea dar imi pastrez viata. sa devii indiferent fa!a de ea. inseamna ca pastrez posibilitatea de a fi fericit. Renegau toate bucuriile ~i dorin!ele. Prin urmare. Inabu~ind in ei toate manifestarile vitalita!ii. sa depa~easca 0 situatie stresanta') Am pierdut banii. ii intrec in acest plan pe locuitorii satului. Mecanismul eonservarii iubirii. depinde mal putin de mediul ineonjurator. dar am sanatate ~i ea imi va permite sa iau totul de la capat. chiar daca erau atei. fara vreo bueurie speciaHi. Ie permitea urma~ilor lor. Prin urmare. pentru ca proeesele de imbatrfll1ire sa se petreaea mai ineet. i~i prelungeau cu mult durata vie!ii. dezlegand problemele longeviHitii. Loeuitorul ora~ului are mai multe emotii pozitive. dar la ce-i buna 0 astfel de via!a? In principiu chiar aceasta este calea pe care mergeau asce!ii in India. trebuie m-am bucurat di nu efl~tjg. ~i eand mi-atll model at rezultatul. De ee'? Fiindca este aeea greutate fizica ~i psihiea sub eare nu ne putem pastra hueuria in suflet. Sa incercam sa explicam de ce.

Echipandu-ne. Intr-adevar. In loc sa se stinga. vietii. vei obtine de la via!a mai mult decat mine ~i nu vei repeta gre~elile mele. incercalld sa inteleg ce s-a intamplat. daca vei simti acum ceea ce am simtit eu citind Evanghelia. Incepe demolarea vie!ii. cum sa-i explici In ce consta esenp Evangheliei. Atunci I-am pus sa repovesteasdi ce era scris in Biblie. Pentm mine de~ertul a fost simbolul inhibarii vie!ii. maturicile ~i ne ducem sa transpiram. intram In sala ~i ne dezbracam pentm a merge la camera de aburi. Este un manual pentru transformarea sentimentelor 90 ~nasuraincalzita indit caldura merge nu aHit la suprafatii efit IIlterior. nimic nu mai poate sa-i sperie iubirea. s-o 'inHituresau s-o miqioreze. totul s-a restahilit dupa ce m-am cufundat iara~i in emo!iile obi~nuite. din care relncepe omenescul. Aici atmosferaeste 91 . de~i atunci toata tara era ateisUi. In urma cu cateva luni. EI continua sa-i iubeasca pe aceia care 11ucid. In de~ert. Ma desprind un minut de la gandurile mele. . In cudind va fj pierduUi stabilitatea. Aveam mancarimi In urechi. Formele gandurilor se sintetizeaza. Pentru prima data I-am simlit In mod acut In Israel. Raspunsul a venit simplu. Acum Inteleu de . ~i aceasta iubire permite iertarea tuturor ~i intelegerea esen1ei a ceea ce se Intampla.Poveste~te-mi nu evenimentele care se petree acolo. . perpetuarii ei . Spune-mi care este sensul acelor evenimente. Ahurul este moale ~i bun. Lan\Urile omene~ti cad ~i ramane eul Dumnezeiesc. In de~ert lipseau formele gandurilor care ne leaga de viata ~i dorin!e.care este sensul evenimentelor descrise In Evanghelie? Pe moment m-am pierdut. Apoi ma Intillnesc cu prietenul meu. Concenlrarea asupra vietii.Ii spuneam. Oar toata incinta este In asemenea . ceream eu.Tu ai acurn 14 ani.era un nivel pe care nu-mi statea In putere sa-I depa~esc.m-a Intrebat fiul. ma~ina se apropie de baile "Sandunov". . . Evanghelia descrie transformarea omenescului in Dumne- zeiesc. Fiecare baie are atmosfera ei. am citit Evanghelia - Pentru prima oara In via!a cand aveam 20 de ani ~i am fost rascolit. Fenomenul gandirii colective. b ceo Tema geloziei venea din dependen!a de dorin!e.Ii . Are loc 0 pregatire gradata pentru umane in cele divine. sa citeascii Biblia.I 1 f ~ j distrugerea a tot ce l11seamnafericire omeneasca. intiii trebuie sa cumpar maturici. dar nu puteam s-o Inlatur. Daca ai Inceput sa sim!i In tine divinul. oscila!iile ~i teama se retrag tot mai mult In planul doi ~i tot mai putemic se deschide In sullet iubirea. naruiHi soarta. dorintelor. inlluen!andu-va apoi insesizabil starea ~i mersul gandurilor. Am privit alunci situatia anterioara.Tocmai la subiect. Oar Indoielile. in subcon~tientul meu. Nu degeaba Hristos s-a izolat 40 de zile In pustiu. Evanghelia parcii 0 citise.In!elege-ma. Cobor scarile ~i-mi aleg doua maturici stufoase din stejar. Iar cand dupa cateva ore m-am Intors Inapoi. Se vor rope relatiile ell cei apropiati. dar se vedea dupa ochii lui ca nu In!elege nimic ~i treaba nu-I intereseaza. va veni moartea. modifica spa!iul din juml lor. . renegarii ei. luam calotele de pasla. Tot n-ayea tragere de inima. Tin minte cum I-am pus pe fiul meu. a\catuit din iubire. Impilarea umanului ajuta la deschiderea acestui proces ~i umanul Inllore~te. Divinizarea dorintelor. a scazut brllsc ~i mi-au trecut problemele cu urechile. ~tiam ca este tema geloziei ~i a supararii pe femei. ceea ce creeazaun confort special.

Simteam acela~i lueru cu cei dinjurul meu. depututi. ee profesie am. De aeeea. Dar eu nu ma gandeam atunci la a~a ceva. strambandu-se. iar baietii veniti la baie amta ea 0 grupa de halterofili? - Pai astazi este luni. am eoborat ~i am stropit iar. Atunei el. a In~faeat prosopul ~i s-a pus sa-I fluture spre mine. amintindu-mi m-am In tors un fapt care m-a intrigat. ~i eu toate di unii au Inceput sa paraseasdi incaperea. In ziua aeeea nu simteam aburul mai deloc. cu aceea-5i prietenie. ma gandeam cu. de obieei la "aie sunt barbati ~i femei In proportii egale. Am stat un timp ~i nevazand niei un rezultat. lar altii Ii calmau. pentru mine era cam putin abur. pentru orice eventualitate. practie toata baia era ocupata de barbati. 0 data. Stand la abur mi-am amintit de un alt episod atingand con~tiinta colectiva. . Good' Good!Ii strig eu ~i-i arat degetul mare. sunt numai barbati. Avem acees la 0 cantitate incredibila de informatii ~i. Apoi Artist. Pana ~i banditii se eomporta aie. In curand. nu va atingeti de el. toti sunthomo? . . Cativa oameni erau indignati ca ai faclit atata abur incat nu era posibil sa stai -5iau trcbuit sa iasa cu totii. 1. m-am gandit. A tras 0 InjurMura ~i a fugit din Incapere. m-am dus seara la baia de aburi. au dat nemtii din cap. ~i cum. oameni de afaceri . destul de relaxat ~i eOl'eet. Con~tiinta colectiva imi modifiea structura'indeajunsde activoAdica tot ce este viu pe planeta sehimba In permanenta informatii la nivelul senzitiv.ntrebat pe engleze~te. e adevarat ea a sarit unul dintre ei ~i a Ineeput sa toarne din plin peste piatra.. Cand am ie~it.Aici au fost dezbateri serioase cat te-ai atlat Inauntru. am luat lighena~ul ~i am Ineeput sa stropese. ziua homosexualilor la baie.Very good.am intrebat eu eu mirare. . 0 minune de barbati. In aer IlU sunt tensiuni. apoi de multe ori la acest episod. In Berlin.mi-a raspuns lini~tit interloeutorul. Totul este ea la 0 receptie din Inalta societate. nu ~i-au aratat indignarea. putem sa cre~tem temperatura. Pe urma am intrebat 0 cuno~tinta afara: De ee astazi nu sunt femei.mi-am spus. dar In ziua aeeea.touta crema soeietatii se strange aieL Nu poti sa ~tii cine sta I5nga tine-n pielea goula ~i transpira. cu ce ma oeup? Cum se spune In engleza mi-am amintit: - pictor. m-am 'intors 'in camera incinsa. m-au Intrebat ceva pe nemte-5te. care era M-am aruneat in bazin ~i. - eu ell degetul in piept. agresivitate.ma impung 0. e a~a de dulce. toti sunt voinici ~i bine-hraniti. . de unde-mi vin?" Dupa aeeea m-am luat eu altele. f ~ j buna. ceea ce m-a bueurut -5imai tare. In afara de 0 femeie. artist. milionari.am dat din umeri. Nici n-am observat cum au plecat toti eei 25 de indivizi din Incapere. privindu-ma uracios. Judeditori. Ei. Nemtii sunt un popor edueat. Ei.Ii strig eu lui. 92 93 . Apoi m-am ditarat sus. banditi. . femeia a pleeat. Bruse am avut 0 senzatie stranie care s-a transformat dupa aeeea'in gand: de ce sta femeia aeeasta aici ~i ne striea tovara~ia masculina? "Ia te uita! . atunci m-au . Adica stilul meu direct a placut eolectivului. Apoi sentimentele mele au devenit gandurile mele. Am ganduri de homosexual.Toti.Danke schon' . In mod clar vroia sa ma seoata de acolo. artist. toti se eomporta lini~tit ~i delicat. iritare ~i nemultumire. .

Apoi. De aeeea schimbu! de informatie dintre ele se poate realiza eu arice viteza. In planul luerul era inexplicabil. Informatla este 0 notiune vcctoriala. dupa care experimentul s-u rcpetat Cll 0 nOlla grupa de "obo!ani. Orice 94 95 . efectul. eu "obolani Intr-un punet. strans departare de aeest !oc. Dintr-un punct se ivqte ce s-au ulterior cu individualitatca relatiile care colectiva va dezvalta con~tiinta obtinem un cere. Clnd format numaru! atftt mai tare se modifica A"adar. in planu! subtil ceea ee numim dect adiea efeetul na"te ceea ee Daca ar fi sa privqti co!ective. con"tiinta eoleetiva este secundara. con"tiinta co!ectiva subti!. sa fuga de"i cu "obolanii participanti !a in plan unesc numim n-au venit in contact. intr-o deschizatllra marcata cu albastru. cauzele inel emotiona!. Daca timpu!ui. gasesc 0 mareata In ro"u bucatica de carne. Putem spune ca totul este absolut acela"i timp este limitat predeterminat existilnd In rm. fieeare lor atinge un anume a evolueaza spre 0 con~tiinta individuala individuala are aceea~i vechime ca ~i eea lui. trecand prin deschizatura erau de SOia 50. culoarea ro~ie inseamna pericol. de orice tip. Totul depinde Atingand de un stratu! In care ne aflam In momentul stratul subtil respeetiv. nll se mai duceau spre aceasta deschizatura. cu structura timpului. "i mai subtil. apoi "obolanii con~tiinta colectiva ce Ie reune~te este primara. departandu-se tot mai mult. cu intr-un eauzii. iar cea individuala. "i-n acela"i timp se mi"ca. totul se cxplica printr-un este In conexiune. nive!. de surse. Adica !a nivel exterior. marcat In anumit nivel de evolutie. putem sa interactionam simultan cu "i eu ce! de suprafata. Prin urmare. eon"tiinta dobandita seeundara. iar cea individua!a. culoare In relatie eu eea veche dar neparticipanta intr-un la mod de ~i imediat Incepeau sa fuga de orificiul transmiterea informatiei. Putem spune ca Universul "i infinit totodatii. de vedere al eon"tiintei vie la nive!u! subti!. evolueazii. este secundara. La incerut. lar cand 0 cuno~tinta mi-a comunicat nu de mult un fapt curios. s-a facut. primesc un ~oc electric. In filozofia noastra se pot reuni notiuni care inainte se excludeau reciproc. cauza creeaza este faptul ca au Ineeput. adidi oarecare. In planul de suprafatii. colectiva. urmare con~tiinta Fiecare forma de fiinta ne apropiem "i cauza I"i sehimba !oeuri!e. prin un grup de obiecte. Aceasta este comprimarea "i efeetele se eontracta Intr-un un permanent schimb de informatie intre toti componentii. ~i atunci. experiment.ie. con"tiinta eo!eetiva "i cea individuala se singur tot. primara. efeetu! se Indeparteaza tot mai mult de cauza "i apoi. unindu-se in eele din urma eu ea. puteam Idee a experimentului consta In fiecarui obiect. cand intram In p!anuri!e subti!e ea devine primara. punct. toate obiectele raman acest punct. In realitate se apropie de cauza. lIrmfltoarele. exterior. Pentru oamenii de ~tiinta din punctul simp!u. De orientarea noastra depinde ce yom extrage din ea. trecerile prin deschizaturi au Inte!es repede. devenind identiee. ea timpul sta pe lac. ~i uimitor de treeerea experiment periculoasa similar s-a facut la "i libertatea vointei. ie"ind dintr-un punct. eu cat cauza "i efectul seamiina mai mult Intre e!e. la fel. Mode!and timpu!. Cu evolutia timpului. ~i in acest caz. un experiment multe mii de kilometri acela"i fel. ~obolanii. Dinspre punct Inspre cere apare eireumferinta. in planul deja sa dau 0 explicatie. Adiea ele pastreaza unitatea initiala.1 ~ J mai ales.

mai ales la omul de arta. eu atat imbatranim mai repede. Apoi pe masura evoluliei sale. plin de homo! . sexualitate. Deaarece frumusetea este senzualitate. In realitate frumuselea va ucide lumea. Atunci cercul vielii nu se large~te. unde iubirea divina este acoperita de dorin!a de a perpetua viala. ccrcul emo!ional al omului este dimensionat pentru 100 de ani. Oar daca 96 97 . Cu cat In sufletul nostru este mai multa iubire. Durata de existenta a procesului. Acesta-i un semn clar ea soeietatea naastra este eandamnata! . care ajuta la i'neeput evolutiei ea element constant de interactiune cu lumea nevazuta. se na~te. de a 0 dezvolta. sa ne suparam ete. printr-o concep!ie despre lume care Ile permite sa ne razbunam. Dumnezeu este cauza iar Universulln dorin(elor. emo(ii pozitive.trc. susceptibilitatea sunt este orienta!i spre Divin. daea 0 vom idolatriza. inrairea. in special cei I'll relatie ell arta. semne ale marginirii dorintelor. In ultimul deceniu am repetat de multe ori fraza lui Dostoievski spusa In secolul trecut: "Frumuselea va salva lumea'''.>idoar l~i schimba orientarea liderii. balerinii. lar Imi amintesc de 0 Intrebare pusa 0 datiL De ce oamenii de la (ara ImbatrJ.s-a mirat el. cu dit ne ajutam sufletul sa pastreze ~j sa creasca iubirea. ci se restrange. Cel mai amplu program din Univers este unirea eu DutTIllezeu prin evolu(ie. orientarea spre iubire. ell atat suntem mai limitati. Cunoa~terea lumii este contractia intr-un punct a timpului In care traie~te aceasta lume. oamenii cei mai celebri In planul crealiei. Zeii pagani. ClI cfit este mai putin legata de viata cotidiana.Este doar una din etapele evoluliei omenirii.\ I f j proces din Univers evolueaza dupa un ciclu inelar. cu atat eunoa~terea lumii evolueaza. eauza este omul care Intai traie~te ~i se ocupa de problemele ~i dorin(ele lui fara sa presupuna existenia Divinului. se dezvolta ~i moare. Cercul vie(ii poate fi largit marind anvergura iubire. Irascibilitatca. superfieiale comuta pe niveluri mai Inalte.ln locul cercului infinit al iubirii divine. Procesul se na~te. eu atat devjn mai asemanatoare una eu alta ~i timpull'neepe sa se stranga intr-un punet.nesc repede') De ce oamenii ereatori. De~i. frumuselea se va na~te mereu.>i daca veneram iubirea. Cu cat dorinta mai mica. se retrag treptat In planul doi. are loc 0 insesizabila trecere spre dragostea omeneasca. creatorii de moda.Prin ee se poate explica faptul ea In arta sunt foarte mulli bomosexuali? Cantare(ii. omul vede tot mai mult ra(iunea divina In toate. In fiecarc situa!ie. imbatrdnesc mai Ineet" Omul orientat ditre iubire ~tie sa gaseasca In tot. are loc nu 0 descbidere. se dezvolta ~i se stinge. :)i dad. . La nivclul exterior. unii confunda iubirea cu senzualitatea ~i atunci Incepe tragedia. dorin!ele limitate.i-am spus eu. ci 0 degenerare a dorin(elor. cedand locul mono-' teismului. putem sa Ingustam eercul pan a la 40-50 de ani ~i invers. . :. Cercul vie!ii se large~te ~i procesele de Imbatranire decurg mai Ineet ea de obicei. la fel. Candva un pacient m-a Intrebat: . efectul. Intrucat toate descoperirile In ~tiinla ~i arta vin din aprinderea iubirii In suflet. devine 0 norma. invidia. CUlloa~terea lumii este determillata de masura in care sUlltem : Acumularea iubirii se realizeaza In frumusele. ~a uram.Pe cine idolatriziim noi? Cine-i pentru noi idealul pe care-I copiem? :. OricaJ'e dintre dorin(ele noa. asemenea emotii due repede la boli ~i Imbatranire. este conditionata de dimensiunile cercului. Efeetul Incepe sa genereze cauza ~i cu cat efectul gellereaza eauza la sead'i mai mare.

dadi ii yeti sCOilteil1 evidenta unuldOlla neajunsuri. divine Apoi alaturi plin trupul. 0 pierdem. contactul eu sentimentul sacru ~i earnea divina. pentru a regasi continutul. inlan\Uite. ~i impresioni~tii ineereau sa gaseasea iubirea. Imi amintesc de portretele lui Modigliani. mai degraba. sensibilitatea.'?i sel1zua- mcle incremenite. Arta se rigidizeaza treptat. Se picrde frumusetea fizidi. A venit vorba 9K 99 . Izbuene~te interesul pentru toate temele multe eurente mistiee. Iubirea se realizeaza prin relatii.~ j veneram frumusetea. Pieturile foarte fmmos. muribund care tulburau traim" divinlilui trllpul Apar odinioara. ceea ce ne a va fi de folos tuturar. () schimbare a se pierd dorin\ele. Simholul antieului Pompei era falusul. ~i tot mai mult. sau va muri. sau ii va scadea interesul pentru biirba\i. ~i Picasso. nu 0 timpurii sunt pline de alitatca in acela~i timp.'?i tunci prin frumusetea ei se va intrezari iubirea. este cu totul - relativa. Ineep eautarile M-a surprins ca el desena femei frumoase iar in locul oehilor erau doar ni~te pete. visare. . dar forma este departe de a fi desavar~ita. dupa care dorintele seeolelor XVII-XVIII incep sa se stinga.~i i-am explicat: . Orientarea principala al iubirii smerite. pective. frumuse\ii la dragoste. Va trebuie a~a eeva') lar defectele aratate ne vor aminti ea omeneseul este nedesavar~it reasca ~i sa devina rencga. gioase. bunatate ~i armonie. 0 astfel de arta este condamnata la pieire ~i ea moare. Ulterior senzualitatea tablouri ~i sexualitatea ineep sa intuneee iubirea. adidi are loc orientarii sexuale. $i arta pc cale de a se stingc. a vie\ii ei deoarece dorin\ele ~i via\a sunt legate. Rena~terii. dar aceasta nu va mai fi 0 moarte. refuzand frumuse\ea de suprafa\a. Ei distrugeau for- din interiorul ~i senzualitatea ~i se muta In planurile subtile. L-am sfatuit pe un pietor sa pastreze defeetele cand face portretul unci femei frumoase. Dintr-un motiv oarecare refuza sa pieteze simbolul frumuse\ii .Dad! ii yeti face un portret ideal. De eurand am avut 0 discu\ie neobi~nuita. In ~i raman doar dorin\ele. ci 0 nOlia viata. prin dobandirea iubirii.din aceste pieturi adie a biitrane\e. deja este mai putina iubire mai multa dorinta. to ate vase Ie din gospodarie aminteau de dorintele sexuale. ~i atunei se na~te 0 noua arta. Pe urma am in\eles: ~i Modigliani. Sau frumuse\ea ei se va ofili vertiginos. figurat in emhlema ora~ului. La Ineeput earnatia Inca nu apare sau. Efeetul Ce este sufletul sinelui. Se vede iubirea ~i senzunu oprima iubirea. ~i senzualitate arti~tilor Rena~terii . ~i atunci i~i va pierde dorin\a ~i via\a. Incepe acumularea iubirii ce va putea mai tarziu sa sparga forma lnvechita. rena~tea ~i capata noi persInteresanta este transformarea toate pieturile suferita de arta In epoca sunt legate de teme reli- Iubirea aeumuJata de veacuri Incepe sa se reahzeze Tn arta. Jar acum loata omenirea trebuie sa treaea de la idolatrizarea diutarea iubirii divine in sufletul sau.ochii femeii. pierzand iubirea ~i pierzand senzualitatea. venera\ia treeea de la frumuse\e la dorin\e sexuale. ~ Ii yeti salva viata. frllmuse(ea prin noi forme de in\elegere a lumii. oamenii se vor exalta in fata frumusetii . Femeile din portrete sunt minunate. Venerarea fnlmusetii in Grecia antica ~i in Rama antica au dus la decade rea civiliza\iei. sau va fi grav bolnava. Punctul omenese" Pentru ce active ale parase~te de sprijin na~te eauza. ineepe sa Inflo- de dorin\ele de iubire lita\ii femeii. Imitatie. slabiciune .

ci ~i perico!. De obicei ne gandim la Dumnezeu cand pierdem. Daca efectul. Dupa ultimele cercetari am In(eles ca particularitatea evolu(iei consta In aceea ca efectul intotdeauna este legat de cauza. Aceasta uniune Ii ajuta sa simta iubirea ~i sa . Pentru mine Insumi momentul Inchizi(iei a fost multa vreme de nein(eles. cu atat dorin(a de intoarcere mai puternica. nici religie. Ingriidind drastic posibilita(ile umane. nu . cu atat mai activ trebuie trebuie sa lucreze in el cauza. mecanisme Ie de constrangere nu se vor declan~a. "Atunci.~ j des pre femeile eurapene. crescand in amploare nu trece In cauza. ca ~i in Evul Medill. privind indeosebi copiii. . Puterea sovietica aducea din plin a inchizi(ie. A aparut Inchizi(ia. amintind ca dorin(a sexuala nu este doar placere. femeile fru- moase erau arse pe rug. Pe de alta parte a fost proteCiia sociala.- 100 101 - . daca oamenii nu incearca sa se In(eleaga unul pe altul. Anul Nou Ii reune~te pe to)i. Nein!elegerea provoaca agresivitate. din America a fost adus sifilisul. Inchizi(ia.In Evul Mediu. interlocutorul continua: . Inflorirea senzualita(ii. aptitudini. . In plus. politica ~i economie. Diminuarea cantita!ii de iubire din sutlet declan~eaza automat mecanismul salvarii care Incatu~eaza efectul lipsit de dorin)a de a se intoarce la .N-am nici 0 idee. se compensa prin blocarea principalelor funCiii vitale. se indeparteaza tot mai mult de iubire spre ruina ~i moarte. Cu cat iubirea na~te mai mult dorin(e. consolidata prin legi. ell cat dimensiunea senzualiHitii este mai mare.am dat eu din umeri. s-au ivit epidemiile ce au decimat Europa." Am fost intrebat nu de mult: . ell dit femeia era maj frumoasa. intrucat lucrurile nu s-au petrecut a~a. gandirii ~i aptitudinilor in epoca Rena~terii trebuia sa fie Inso(ita de intensificarea cautarilor divinului din propriul suflet. Daca acum omenirea nu va elabora con~tiin)a colectiva. ell atat ~ansele ei de a ramane In via(a erau mai pu(ine. Vazandu-mi uimirea. . Senzualitatea trebuia sa caute iubirea. Via(a oricarui om se atla in permanen!a sub amenin)are. Caren!a iubirii din suflet. ell atat mai puternica trebuie sa fie aspira(ia catre iubire. de a 0 perpetua . evolu(ia se opre~te.De ce Anul Nou este pentru toata lumea cea mai iubita sarbatoare? Raspunsul este simplu: aici nu este nici politica.m-a cand dobandim. In masura in care. se pot na~te contlicte serioase. . In subcon~tient avea loc 0 acumulare a iubirii ~i orientarii catre Divin. ~i cu cat efectul este mai amplu.~tii de ce In Europa sunt pu(ine femei frumoase? Intrebat interlocutoru!. in societate este puternica tendinta deliberata de acumulare a iubirii. Universul a ie~it din principiul inapoi trebuie sa fie primordial ~i cu cat timpul creeaza spa(iul ~i substan(a la scara mai mare. Chiar aceasta a conditionat avantul ~tiin!ei ~i artei din anii '60. eu atat mai puternic sa tinda ea spre efect. dezvoltarea con~tiin)ei colective. otravind via(a ~i dorin(ele oamenilor a fost 0 boala grava care nu a permis organismului sa moara. facilitand 0 mai u~oara deta~are de propria via)a ~i bunastarea individuala. cauza. Au fost Injosite principalele func)ii ale fericirii umane: dorin!a de a mcn(ine via)a.dupa cum a spus un filozof civiliza!ia nu va distruge cultura. s-au declan~at mecanismele de constrangere care Inlan(uiau dorin(ele. .0 soarta reu~ita.in genele lor se afHi refuzul frumuse(ii.

nu-I veti ajuta pe tatal dumneavoastra."chipuit cil . Aici con~tiin!a colectiva lucra In mod clar. iar In realitate vad campuri care depind de corp.tarile fizice ca efecte.Acolo nu mai e. Treaba era ca iI cuno~team amandoi. . deprimari. ci terci. Intr-un gang.iderat ca vad straturile subtile ale campurilor care sunt cauze ~i .te con~tient? Nu. C{ita vreme aveti temeri. nu are ~anse de puternica Incat. a fast ~i mi-a poveslit cii 0 cuno~linta de-a lui atacal.E. pc urma. Va yeti salva viata numai dadi taUil dumneavoastra va supravietui.npul lui chiar va fi cural. In coma . M-a sunat 0 cllno~tinta 0 intamplare reeenta m-a uimit pe mine insumi. eu eioeanul..jefuit ~i au incercat sa-I omoare. Pentru mine informa!ia aceasta a fast un ~oc. Se formeaza con~tiin\a colectiva care. unu\ a murlt deja. m-a sunat cuno~lin!a ~i mi-a mul!umit. in coma. 103 102 de-a Illi. dar ingrozitoarea stare fizica a tatalui corespunde perfect starii suflelului dumneavoastra. Fiindca a venit yorba despre acest fenomen. Trebuie sa In!elegeti ~i sa simtiti ca oamenii n-uu nici un amcstcc aici. lovitura a fast atat de medicii.Acum e la spital. Unui Inalt functional'. Acolo in salon sunt Inca doi oameni cu acelea~i traumatisme.apt amana. dar parametrli lui erau destUl de buni.mi-a spus prietenu!. lar logica umana fara eea divina nu traie~te tllull. .Primul lucru pe care trebuie sa-I face!i este sa anula!i togica omelleasca. pe om il diagnosticasem pan a la aceste evenimente. direct ~i vorbesc Cll fata la telefon. se destrama impreuna ell carpul. Oare letal') e. Dupa 0 . Sunleti orientata excesiv asupra fericirii omene~ti ~i nu ~titi sa pastPlti iubirea dind ea se naruie.. poate sa-i salveze in minutul critic. i-au spart capul in dlleva locuri. V -ati pierdut logica divina. E. Oar ce rezulta: am con.te vreo ruda apropiata gata sa lucreze? Da. yom ineerca ~i a~a. v-a dimas doar cea omeneasdi ~i este . Tatat dumneavoastra are 0 problema pentru ea trebuia sa muriti dumneavoastra. Dar la mijloc era totu~i fiica de care erau legate problemele tatalui.. Cc sa facem. suparari.. 1a suprafata. foartt agresiva. poate fi ajlltat" Intrebat e\. Daca veti rell~i sa treceti de la ura. M-a sunal prietenul meu j dat de necaz.ufletul dumneavoastra ~i corpul tatalui.te cap. dar a ram as ~i intreg. . e adevarat.untem to\i atflt de puternic lega!i lInul de altu\. Oar ea nu a citit car!ile dllmneavoastra. Omul acela nu numai ea a supravietuit. In pofida traumatismului C. VOl'reveni la viata . i-au scos 200-300 ml de sange.npul s-a dovedit a fi foarte prost. imi aminlesc de primele mele experimenlc. Cum stateau lucrurile') De ce nu putusem sa vad ce va urma') Incep sa ma uit de la distan!a la om. Nu mi-am .L-au operat. Va este greu sa credeti in a~a ceva. in accstc cvenimente se afla 0 logica sllperioara. . dupa cum au 'pus supravietuire. fiica Illi.J se inteleaga unul pe altu!. iar al doilea va ramane ell con~tiin\a stinsa ca un copil de un ao. temeri ~i tristete la illbire. a . la Moseova. adica plutesc doar la nivelurile superficiale.

De aceea fa lalul la fel. daca sunte!i cuna~tin!e nu este imamplator.in cel mai strans canlact.rn-a intrebat simplu.~tii.i-am spus eu. 0 drastica nemultumire de sine in cazul falimem"lui Silua!iei. Ireci in amanunt prin situa!iile din capilarie ~i adalescen!ii. Este 0 evaluare severa a celarlal!i aameni.Lucram mai departe. Dupa caleva zile cuna~tinla naaslra a ie~il din cama. poole ceva se va clarifica. campul lui este practic cural. Pana ~i cele mai apropiate rude nu sunt pregalite sa se schimbe. deja va influen!a!i reclproc.Incepe sa-i Ireaca stratul argaliului ~i iese lema gelaziei. se afla chiar cu line. iarta-i pe ceilal!i ~i pe tine. din cama a ie~it ~i dactorii au spus ca va Irai.Din punctul meu de vedere el este sanatos. Esle supararea pe femei. ~i iata ca-i explic prietenului meu: . Cancenlrarea permanenla asupra dirijarii silua!iei. inseamna ca trebuie sa se petreadi ceea ce medicii numesc minune. prietenul meu. . Oar va fi complet infirm. mintea nu-i va reveni. Deocamdala nu pol sa-I inteleg.Careva dintre rudele lui poate sa inceapii sa lucreze asupra propt'iei persoane? Imi spune ni~le nume ~i se constituie a imagine ciudata al cirei sens. . Au trecut 10 zile de la trauma ~i I-am sunat pe prietenul meu. . Cand I-am sunat dupa 0 saptamana pe prietenul meu. . Cum se simte el. acum? Mull mai bine dar doclorii spun ca va fi invalid.Traumatismele. slraniu. Poate ca sunl prea alras de placerite vie!ii. arice umilin!a nu este a tragedie. dar campul lui nu era deloc bun. incapacilatea de a ierta tradarea in rela!ii. ~i-n general. Continua sa te rogi pentru urma~i. dad supravie!uie~le. Cantinua sa lucrezi schimbandu-te pe tine ~i pe urma~i. nu-l prind imediat. II sun pe prietenul meu ~-i spun: .nut earn 3-4 luni. dar tolul este franal de starea copiilor. atill a celei exterioare cat ~i inlerioare. a 104 105 ~ . . trecand prin nepliicerile sar!ii. Dupa aile caleva zile prietenul meu m-a sunat: . raaga-Ie pentru urma~i. Cum sa lucrez? . sentimentul superiorita!ii fa!a de ceilal!i. avem aici urmataml mecanism. rar. Astfel incat. .La eI au inceput schimbarile. Mai degraba. Apropa.ii spun eu. ~i-alultCi sa incepem sa lucriim. dupa care 11externeaza cu invaliditate. ne~tiin!a de a paslra iubirea cand e~ti balnav sau pe maarte. CI un ajular pentm dabandirea logicii superiaare a iubirii. lucml lar ii va fi de prea pu!in falos. invidia ~i ura. E>.~ii. iar peste 0 saptamana ne sunam.La 0 asemenea trauma esle !. . Inseamna ca tu trebuie sa te pui in ordine. . Oar alunci diagnoslieul me" n-ar trebtJi sa duea la vindecare. . fracturi!e. accepta nereu~itele.am spus.\ \ f ~ J incerc sa in!deg ce s-a inlamplat.~Iii. aiei se afla iflCa un mecanism nerelevat. dar la dimensiuni mai mari. conlinuand sa ma supar ~i sa ma nelini~lesc ~i am pierdut ~egillura cu pbnurile subtite. pierderea mainilar ~i piciaa~ relm reprezinta argoliul. . propriul tau capil paate sa maara ~i una din lemele de baza esle argoliul. ~tii sa invingi supararea. penlm inceput. incapacitalea de a accepta e~curile. Cat va mai sta inca in spital? . Tu insa ai experien!a in lucml asupra la.

sa distruga ~i destinul omului.ncepe 0 eu cOl1lpatriotii lor. De fndata ce femeia I~i pierJe credin{a In Dumnezeu ea fncepe sa creada fie In frumusetca sa. asemanatori. semne de boala sunt cre~terea agresivitatii destramarea f£lmiliilor ~i sterilitatea.n orient dobande~te un chip de aspect oriental ~i invers. iritabili. 5i totl!~i nl! puteam Intelege de ce Ill! vazusem traumatisl1lul gray. Viitorul familiei depinde de fcmeie ~i viitorul oricarei societati depinde de masllra In care femeiJe sunt educate corect ~i armonios. devin la fel. nimerind . sunandu-ma. cercui emotional.rn-a . Opera(ia putea fi facuta numai la Moscova. va . In primul rand. fie In lilll1iIia sa. dar la copiii ~i ncpotii lui dimpul era Intr-o stare de/oc huna.~ reie~it ca pe cuno~tinta noastra 0 externasera deja din spital eu toate functiile restabilite integral. ci ~i fiecare popor. de a fi Dependen(a ei profunda se transmite in~elata. Oepuin propor!ie de 90'10 arterele ce inima.n Europa. de ce totul fusese la elln regula.ntruciit emo!iile sunt legate de genotipul dmpului. Cauza este sotia are vreo ~ansa sa fie ajutat aces! om? Illi. chiar ~i forma corpului. De aeeea un cafacter are nu numai olnul luat separat. pCf"ceptia lumii dintr-o societate se eonsolidcaza la nivelul emotional al fiecarui individ din comunitate. mele. schimb de ganduri. La el fusese totul III regula. La copii ~i nepoti sunt Insa £lite dmpuri ~i prohlemele arata altfel. Jntamplator prietena ei i s-a adresat cuno~tin!ei Spuneti-rni. descoperiri ~i idei. frica de a-~i pierde omul iubit. barbatul Fenomenul con~tiintei colective IIlntelegeam Inainte ca pe 0 posibilitate de a face. Pc unna m-am luminat treptat.toate acestea au marit depen- 106 107 . ~i societatea ~i omu! traicsc dUpe!aeelea~i Icgi. $i. se schimba ~i el dad este lipsit de mediul ~i anturajul obi~nuit. Dar tendin{a. pentru ca acest lucru sa nu se Int<lmple. Daca In allllmite momente continuam sa fim trufa~i. ranchiuno~i. Nu de mult am analizat doua cazuri. Dar nici nu trebuie sa-I contactez pe el. dupa cum orice om este dependent de viziunea sa asupra Primele lumii. asemenea modificari nu vor avea loc. el poate. M-am obi~nuit sa vad deforma!iile dmpului ~i dupa ele sa trag concluzii asupra bolilor sau traumelor.nsa. Sotii care traiesc fmpreuna de multi ani. . viziunca asupra lumii. sotia avea presimtiri fe/e. Ea are 0 permanenta dell(a de via(a ~i dorin!e.ncep problemele. viziunea aSlipra lumii ~i comportamentul omlllui trebuie sa fie de a~a twtura Incat ele sa Illcreze la purificarea urma~i lor. intrebat ea. de cearta. chinezii alla!i in America vor fi . De aceea omul traind . Omul din est. in primlll avea de facut 0 operatie. ~i daca de acolo iese un strat periculos. De fapt ce sa mai vorbim de semne. cle ~i a~a sunt clare. saturati£l fn valori materialc ~i idolatrizarea lor.n contact de supravietuire nerile de saruri infundasera alimentau crau pu!ine. Oaca . Oar gandurile sunt rezultatul percep!iei sel1zitive. Nu se ~tie de ce. la pUllerea In ordine a sufletelor lor. ci Ii distrugem. iar mai departe . Aceste straturi Ie vad cu totul superficial. este indus de asemeni destinul. susceptihili. Insa In miezul emotiilor umane se ana caracterul. Prin urmare. - . Con~tiinta colectiva reprezinta. ~i sanatatea. ferneilor. nu ne ajutam copiii. ~i este deja 0 problema de timp dnd purificare scrioasa ~i III ce proportie se va face. despar!ire . dupa care ~ansele caz.Treaba este ca nu v-a citit car!ile. Intr-un interval SCllrt. societatea poate sa fie boinava ~i sa mom'a. la orice distan!a.

Pur ~i simplu mi-a placut. $i eu cat dorin!a va fi mai mare.le de saruri in arterele ce alimenteaza inima s-a resorbit pejumatate. . Bine.Nu va grabiti. fie sa-~i in~eIe' nevasta.. cadouri. sllpraalimentarea este tot 0 dependen!a de dorinte. fie se imbolnave~te. Jar el. Omul zgarcit trebuie sa fie jefuit. pe neobservate. $i deci incepem analiza. Probabil ca ea a sim!it acest lucru ~i a Ineeput sa-mi dea semne de aten!ie. Depuner. m-am indragostit sa ma implie tot mai serios. Mi-a placut 0 anumita femeie. So)ul cuno~tintei mele s-a dus la Moscova pentru operatie. apoi vedeti 0 ei inseamna femeie mai mult decat dragostea frumoasa ~i va indragostiti de ea $i eu cat sentimentul dllmneavoastra se aprjnde mai tare. Sa primeasdi arice suparare ~i In~elare. $i pentru mine a ineeput 0 adevarata tortura. Prin urmare. fie se desparte de ea. Logic? el. dependen!a dumneavoastra dormiteaza. dar de ce s-a purtat ea a~a. dependenta dumneavoastra este mare.a spus euno~tinta M-a sunat din nou dupa 0 luna.ubirea fa!a de Dumnezeu. repete ca ea il iube~te pc Dumnezeu In barbatul iubit. $ti!i. ciind incepe. nu ~tiu care vor fi rezultatele lu. - In ce prive~te celalalt caz. . . So!ia trebuie sa inlature taate supararile ce Ie are pe sat. intr-un timp scurt sa se sehimbe In asemenea masura. _J sorull1i. iar imi vorbe~te de prietenie ~i-n timpul asta imi face ochi dulei. Mai departe.$i nu este nimic neobi~nuit In faptul ca intr-o saplamana s-au resorbit depunerile de saruri pietrifieate din artere. nu pot sa-mi explic deloc. a dat inapoi. Ii voi transm. pastrand iub. s-a petrecut un miracol. Un pacient mi-a povestit odata despre 0 situatie interesanta. . bruse. Zgarcenia. - Doar la inceput situatia pare complicata. De indata ce incerc sa ma despart ~i sa nu ma gandesc la ea. gelozia. inceput. daca e sa te gflOde~ti pu!in se va dovedi destul de simpla. neintelegfmd macar des pre ce este vorha. 1 \ f ~.s-a mirat Miraeolul este eeea ce nu Intelegem. In permanenta.. eu atat mai mult va cre~te dependenta de dorinte $i cu atat mai mult yeti uri pe urma ~i yeti fi gelos. .ite taate acestea. sa se sl1pere pe ceilalti ~i pe sine. Dupa aceea s-a comportat de a~a maniera. fie. ei. doar ca aeestea vor aparea mai tarziu. a omenescului deja. Restaurante. pur ~i simplu simt di mar.Povestitorul s-a gandit 0 clipa ~i a continuat: Faptul ca in aceasta situatie m-am imbolnavit de-nu-~tiu-ee este de-nteles. $i eu am - IOK 109 . el se intinde In timp. apropo. In planul subtil insa.Ma intalneseeu ea.i-am faspuns eu. Sa-~i reprezinte moartea so)ului ~i pe a sa proprie. $i ca in orice destramare pastreaza . Sa-~.rea. Dependenta de dorinte. iar acolo I-au consultat ~i au spus ca nu mai trebuie operat. ea.t de mine. dar in ee prive~te restul hai sa ramanem prieteni. . adica sunteti gata sa divinizati femeia iubita ~i penlru dumneavoastra frumuse!ea De logic e logic. Pana sa va indragosti!i. $. mea. fie incepe sa hea. de parca s-ar fi indragost. toate sunt manifestari ale aceluia~i lueru.a Inceput el. Pentru mine miracol este mai degraba faptul ca sotia lui a reu~it. Cateva luni parca m-ar fi fiert la abur. invidia. . agresivitatea dumneavoastra izbucne~te de indata ee va apare dorinta sexuala. dar ce legatura are eu mine? .

cand iubirea a Yost pentru obtinerea de trai. la eopiii ei. La distrugerea unei fiin!e vii. se transforma Intr-un vampir caruia nu-i ajunge energia ~i Ii trebuie din ce In ce mai mult s-o ia de la al!ii. frumuse!e. . Inceti~or idila noastra a ajuns la nu. ~i daca barbatul Iraiqte acest sentiment. a pierdut.am zis. sa faca pe cineva sa se indragosteasca de ea ea sa-I refuze dupa aeeea. ee se-ntampla'? Am avut senzatia ca-~i bate joc de mine. dlnd insa el s-a indragostit un mijloc. \ ~ j eu atnt mai mari dimensiunile agresivitatii. Cand femeia folose~te dorin. Luerul se va manifesta mai tarziu.lnd iubirea ~i bunalatea. Cand iubirea este pentru no. adidi nu a Invatat sa depa~easea dependen!a de propria frumusete ~i propriile dorin!e. mai degraba. toaUi situatia a fost indreptata spre salvarea sufletului dumneavoastra. destul de eur[lI1d se va Imbolnavi ~i va muri. inseamna ea dadi a reu~it sa-I faca pe barbat sa se indragosteasea de ea. di Ii place sa ma ehinuie. Inseamna ca efortul de atragere a atentiei barbatului trebuie dublat. funqiilor se degaja energie. _s-a-nteles.a sexuala a barbatului pentru ob!inerea energiei. Uita!i cum vor evolua lucrurile In planul ei.Ei bine. lubirea se diminueaza. Incepe sa luereze pentru ele ~i sa Ie subordoneze tot. Ce este prietenia" 0 iubire fara sex. Bine. Sentimentul ]ubirii are 0 foarte mare inertie. vi se va da 0 femeie la fel. la fel energia. Dintr-un punct de vedere superior.A!i ca~tigat dumneavoastra' Ea. Cum s-a terminat idila dumneavoastra? . eu atilt mai putin Ie produce ea singura. Multe femei au trecut prin aceasta situatie. Inseamna ca trebuie sa aiba loc 0 idila. ~i atunci confortul fizic ~i sutletesc se restabile~te. In aceasta situatie am pierdut. Jar nu-i ajunge energia. ~i cu cat ia mai mult din for!ele vitale ale altora. Daca femeia frumoasa nu a primit 0 edueatie severa. incerciind sa-I satisfaca. . Ea nu vede ca sufletul in acest timp sufera. Pentru ca sa Invatati sa pastrati iubirea dind sc strica ata~amentele omene~ti. al atractiei sexuale. multa vrcme dupa aeeea va putea sa se foloseasdi un carlig de bunurile bunurilor energetice ~i materiale. dorin!e cre~te.De t 10 III .ii. inseamna ea trebuie sa traiti sentimentul ata~arii. ~i suntem moment sa renuntam la ea. bani lor sau eadourilor este una. Oar Oumnezeu ne dirijeaza tocmai prin sentimentul iubirii. Daea va diviniza!i dorin!ele ~i frumuse!ea omeneasca.Ce este eu mine. dupa care sa acceptati injosirea tuturor acestora. eand am vazut ea are fata de mine doar interese materiale. mai degraba. Dependen!a ei de bunastare. pastr.Tangoul se danseaza In doi. dar nici sa-i tolerez toate dorin!ele.ndragostirii. unde s-o ia? De la barbatul incantat de frumusetea ei. nu yeti putea pastra iubirea In eazul injosirii ei. ~i ca ineepe sa se foloseasca Incepem sa 0 dirijam de aeest scntiment. $i eopiii care-i vor veni pe lume se poate sa fie vampiri din na~tere. de aeeea vampirii au 0 tendinta Barbatii cedeaza energie unei asemenea femei iar ea Inflore~te ~i mai mult. . dupa un timp ea s-a casMorit. a corpului.. lar cand femeia se gande~te tot mai mult la frumuse!ea ~i dorin!ele ei. Energie pu!ina. gata In orice situa!ia se poate scl1imba radical. dar ce a ca~tig:tt ea? . adica evolu!ia lor normala va fi condi!ionata de preluarea energiei de la al. al . ea devinemaiputinatragatoare~ilncepesacauteenergie. am Ineeput nu s-o refuz. organelor. a faeut un copil. dar eu ea. intrudlt depindeti de senzualitatea dumneavoastra.

Tnseamna ca pentro a nu fi victima . dar ~i supravie(uirea societatii in intregul ei. fizic. litatea etc. inseamna ca viitorul apar(ine tipului de gandire oriental? . . in timpul discutiilor s-a ivit tema femeilor. Am inteles bine acest lucru prin experienta sectei Aum Senrik. dar i. a principiului masculin ameninta cu distrugerea planetei in aceea~i masura ea ~i victoria principiului occidental. A~adar in planul subtil. iar barbatul pe ea cu 30-40%. De aceea dnd femeia prelinde 0 egalitate deplina la nivelul exterior. Barbatul pierde ~i ea~tiga in acela~i timp. Oar atunci se intensifica tendinta de a dirija. concentrarea asupra perpetuarii vietii. Acum 0 asemenea forta natural a nu mai func(ioneaza. in Orient barbalul are priori tate ~i copiii sunt multi acolo. in societatea occidentala. Inseamna sa creasca vertiginos importan(a principiului feminin.}i criminal trebuie sa nu iei energie de la altij.Acum vitezele au crescut ~i totul arata altfel.}i vor alege victimele dupa acelea~i semne. - Explica-Ie. Criminalul ~i viclima inlotdeauna seamana in profunzimea lor.de aceea nici nu poate fi. cum la una dintre prelegeri am fost rugat sa fac diagnoza ~efului acestei secle.Cand rolul barbatului este vizibil mai insemnat ~i femeia este complet dominata. informa(ional-energetic.}uindlt 0 asemenea replicanU-1 mira. aceasta semnifica 0 inegalitate generala. Imi amintesc. Interlocutorii s-au obi~nuit deja cu enun(urile mele. se intelege egalitate la toate nivelurile. . Inainte omul care traia in Orient. . in interior altul. lar asta duce la cre~terea dependentei de dirijare. Bucuriile ~i placerile vietii ne lipsesc de energie daca ineepem sa facem din ele (elul noslru.I 1 f destramarea familiilor. dependenta barbalului de femeie esle de doua ori mai mare. Nici victorie deplina. dorin(e. a conduce. . intr-un grup de barbati. Mai mult dedi atal. Adica.Bine. se vor na~te mul(i copii. am vazut in campul lui 0 pata . Logic? Logic. d~tigain altul. Cre~te orgoliul ~i cruzimea. Femeia.Cand vorbim despre egalitatea deplina dintre barba(i ~i femei. trebuie sa fie egalilale intre barbati ~i femei sau nu? . 0 data. u. . tolodata.rilspund eu. ci sa 0 produci tu insuti. . Oar conflicte au fost intotdeauna ~i omenirea a supra- vieluit. Cre~te drastic probabilitatea razboaielor. steri- j illcol1. cedand intr-un loc. iar de starea interioara a femeii depinde nu numai nivelul criminalitatii sau al imbolnavirilor. adica pe cei care depind in inlerior de via(a. deoarece este reprimata dependen(a de dorinte. adica bomosexualitatea.}tienta spre sadism $i distrugere.Totu~i spune-mi. nici femeia nu trebuie sa aspire spre 0 prioritate absoluta. Omul trebuie sa utilizeze in mod con~tient ambele tipuri de gandire. Tendinta se observa clar Urmeaza pierderea dorin(elor ~I 112 113 . De aceea reaqia fata de lumea inconjuratoare era ecbilibrata. a vietii inse~i ~i a dorin(elor. La suprafata avea un tip de gandire. Adica nici barbatul. de senzualilalea lor. se na~tea pe urma in Occident. -imi cere unul dintre ei. Victima il at rage pe criminal prin chiar starea interioara. Campul lui s-a dovedil a fi uimitor de eurat. in cuvinte simple. femeia 11 influenteaza pe barbat cu 60-70%. nici egalitate deplina nu poate fi.Oesigur ca Irebuie. vietii.remarcain mod rezonabil unul dintre interlocutori. Victoria gandirii orientale. contlictelor. de senzualitate.

cu atat mai repede vine catastrofa mondiala. am In!eles ca nu-mi sta In puteri 0 asemenea rezolvare. cum sa Inveti sa iube~ti ~i sa pastrezi iubirea. distruge prezentul. in principiu totul este de In!eles: societatea viitorului este reprezentata de urma~ii no~tri. mai bine. - virea societatii ell viitorul. dad e~ti In conformitate cu 60-70 % ~i peste .viitor. 0 asemenea tendinta se intrevedea. Starea acelui ~i. S-au convins de aceasta cei care au Incercat.1. deosebit de putemic. la nivelul de suprafa!a. Oar daca omul i se adresa lui Oumnezeu ~i iubirii. trecutul ~i prezentul actioneaza asupra viitorului. Oar In acela~i timp. Oadi urmam calea reunirii acestor contrarii.Nu degeaba l~i spune Mesia. atunci curatam societatea de viitor ~i ne saIV[lm.e~ti sanatos. mi se adreseaza unul dintre interlocutori. 0 femeie mi-a spus: am putut sa-i iert pe bar- ha!i. Reie~eau urmatoarele. In foarte mare masura.m-am gandit eu. pun Intrebarea: societatea viitorului Insa~i corespunde logicii iubirii divine? A reie~it ca foarte slab. A vusesem inainte un diagnostic . societatii viitorului era determinata de componamentul ca ~i dorin!a de a - om care aparea la nivelul planurilor subtile ~i superioare. asupra dorin!ei de a conduce. Alta cuno~tin!a mi-a Imparta~it experien!a lui: mai intens SOc1etateaviitorului. Este un lucru constatat. sa schimbe cursul cvenimentelor.. in primul rand ma interesau doua momente. Sub pretextul tesUirii angajatilor din firme. Oadi nu corespunzi inseamna ca e~ti bolnav. la aceasta secta. Viitorul determina prezentul. Am decis sa analizez aceasta problema mult mai profund. cum sa te comporti in relatia Cli femeia. nimerim Intr-o dependen!a total a fa!a de viitor. . ~ ~ J stralucitoare ~i asta se Intampla la contactul cu planurile superioare. viitorul 11 genereaza. Preluarea conducerii mondiale cu distrugerea ulterioara a omenlrii. pentro fiecare se aldituia un dosar. "intr-adevar nu este un om obi~nuit. Nu mi-a dat prin minte sa-m. numai c1lnd am Inva!at sa-i privesc ca pe ni~te copii. Exista acolo 0 dependen!a ~i de dorin!e. iar de acolo era sfatuit sa-~i omoare scmenii. Oar daca ne orientam spre iubirea care na~te viitorul. de tendin!a de a conduce. viitorul se modifica ~i prezicerile incetau sa mai funqioneze. ca destinul nu poate fi schimbat. aceasta m-a ajutatsa pastrez iubirea in orice situatie. putem sa schimbam acest viitor. urmatorul luem: ell dit contaelam Candva. Se spune. Nu puteam sa Ie iert pe femei. cand urmam modelul vestic sau estic depindem ~i de viitor. ell dit se apropie ea mai repede de noi. Intruc1lt ele canalele sunt generate de .potri- devenim lui de transmisie ~i negativul. venind din viitor. Ce fel de pata stralucitoare era In campul conducatorului'> ~i de ce 0 asemenea secta s-a ivit'ln eel mai dezvoltat stat din lume? Pat a stralucitoare s-a dovedit a fi omenirea viitorului. pe seama actelor fizice. ca idealul conducatorului era Hitler. tinzfmd spre iubire. schimband cumva situa!ia. Omul lucra pentru evolu!ia sa spirituala. de exemplu. Oaca ne orientam asupra senzualita!ii. in primul rand. atingea planuri tot mai subtile. V orbe~ti frumos. Pe unna s-a dovedit ca secta a prins In mrejele controlului ~i urmaririi aproape Intreaga Japonie. 114 liS ." Oar a reie~it ca !elul sectei era distrugerea Intregii omeniri. De aceea idolatrizarea ~i venerarea femeii este la fel de pagubitoare dUea in picioare ~i a injosi femeia. Rezulta. - Cand am citit carlile tale. . Dfl-ne un sfat.

teorii ale personalitatii ~i.Fac parte dintr-o asociatie a psihologilor. resimtim mai multe emotii pozitive. De ce? Deoarece psihologia. fiindca pentru a Intelege un lucru trebuie sa reune~ti factori de naturi diferite Intr-un tot unitar. Prima problema va fi Inlocuita de alta ~i mai rea. dam consullatii in privinta relatiilor reciproce. atunci ne yom inchina nu vitelului de aur. ci dorintelor noastre.i pozitive? Raspuns: emotia pozitiva este rezultatul indeplinirii dorintelor. medicina nu iau In considerare originea divina a omului.Ati anulat problemele din planul exterior ~i le-ati transferal in planul subtil. De curand a venil la mine un psiholog . exista cam douazeci. Inseamna ca la baza fericirii omene~ti sta Indeplinirea dorintelor ~i. Frumusetea universala. aruncand problema asupra copiilor clientilor.. intrebarea este de unde sa luam emot.Treaba este ca familiile tuluror psihologilor au Inceput sa se destrame. ajuta la invingerea bolilor. . privindu-ne. ~titi. Ma cuprindeau ca 0 tumora canceroasa. Atunci mi-am spus. . apoi voi reduce timpul supararilor pana la 0 luna ~i jumatate. a psihicului legat de corp nu permite realizarea unui model al evolutiei. familia . iar eu nu puteam sa fac a~a ceva. . a voastra in~iva ~i asupra copiilor vo~tri. ei trebuie sa se ajute unul pe altul sa-L afle pe Dumnezeu In suflet. Inseamna ca nu trebuie sa gandim rau des pre ceilalti ~i noi in~ine. Cand Intre barbat ~i femeie exista 0 relatie. sexul. au Inceput sa-mi pricinuiasca mult mai putine neplaceri. pedagogia.trebuia sa ma Indepartez de ele. m-am interesat eu. Sa zicem 117 . ~i cu cat. Ii invatam cum sa depa~easca ~i sa aplaneze conflictele ~i. ~i a~a. in masurain care va agatati de fericirea omeneasca. lucrand cu supararile. agresivitatea dumneavoastra. amelioreaza metabolismul.in ce constau atunci problemele?. Acesta este modelul care se obtine. Intrucat atunci destabilizarea va fi interpretata ca distrugere. am Invatat sa ma deta~ez de ele iar acum am redus durata supararilor pana la 0 zi. pentru aceasta trebuie sa-~i dea unul celuilalt iubire ~i sa scuture valorile omenqti. sau mai multe. trebuie sa ii iubim pe ceilalti ~i pe noi in primul rand. . evident. Daci\ vedem doar omenescul. copiii. nu exista 0 singura opinie asupra ceea ce Inseamna personalitatea ~i nu exista 0 Intelegere a ei. prin iubire. ce va apara eul omenesc. in masura in care va yeti teme de distrugerea ei. pentru mine ele inseamna prea mult. nu putem sa controlam acest proces patologic. rezultatele nu sunt deloc rele. ne ocupam de problemele de familie. cu cat ne asiguram mai tare de fericirea ~i sanatatea noastra. t 16 Emotiile negative duc la boli ~iImbatranire.\ \ f - j intelegeam ca este rezultatul unei adoratii interioare.- . va fi mare. Pentru Inceput voi Incepe sa ma supar doar doua luni. penlru un sfat. situatia mea cu femeile s-a Imbunatatit. incercarea de a explica totul prin prisma corpului. cu atat ne va fi mai bine noua ~i celor din jur. niciodata n-o sa putem depa~i dependenta de el ~i scapand de una yom da peste alia. in psihologie. iar ~tiinta incepe sa se deplaseze pe un circuit Inchis. Dar In practica se dovede~te ca a fi prea ingaduilori cu dorintele noastre ~i dependenti de ele creeaza ~i mai multe problcme. Intrucat evolutia este un proces de distrugere ~i restabilire ulterioara. emotiile pozitive Intineresc organismul. ~i imediat. supararile mele pe femei dureaza In medie trei luni.

dependenta de ea da gelozie. ci un element indispensabil ~i dezirabil al evolutiei. trebuie sa inveti sa vezi. sa anulezi supararile ~i sa ieqj sunt lucruri diferite. dependenta de ea mare~te orgoliul. orice s-ar intampla. devenind ~i mai periculoasa. agresiv. Acolo suntem toti unitari. Izbucnirile exterioare ale supararii se vor refugia in interior. Daca insa nu ne yom apara. 0 yeti purta pe brate. vazand pericolul. De eurand a aparut la psihologi 0 noua tehnica de lucru cu emotiile negative. Energia emotiilor abia-abia ajunge pentru iubire.\ 1 I f j ca unii v-au suparat. Prin urmare. Primul punct continuitatea. i. in subcon~tient. in fapt. ci de la cel divino Eul divin este ve~nic ~i el nu trebuie aparat. adica yom ajuta la omorarea propriului eu uman. Supararea este 0 reac(ie de aparare. vointa divina. ocupatia este zadamica. in toate. cj spre intensificarea contactului cu eul divino Cand spun "eul dumneavoastra divin" nu inseamna individualitatea dumneavoastra in Divinitate. Divinul. Trebuie sa inveti sa-L vezi ~i sa-L iube~ti pe Dumnezeu in toate. ura.agresivitatea. al doilea . Sprijinindu-va pe vointa. Daea insa con~tientizam ca inveli~ul omenesc vine din eel divin ~i se hrane~te din eI. impotriva altora sau a dumneavoastra in~iva. niciodata nu va aparea in interiorul dumneavoastra. A fost intrebat ce nu i se poate ierta unei femei? EI a raspuns simplu: femeii i se poate ierta totul' Pan a cand nu yeti putea ierta ~i ultimul procent inseamna ea nu iertati 100 de proeente. prin II H 119 . in realitate insa emotia reprimata s-a refugiat in interior. De eurand am auzit 0 fraza a unui om ~i mi-a plkut foarte mult. in cuvinte simple. trebuie sa invatamsaiubim inertial. 0 yeti umili sau. pe dorinta de a conduce yeti calea in picioare femeia. nu cu ochii. inseamna ca au un punet de aplicare ura ~i condamnarea. daea intelegem ca doza de iubire divina ne strabate numai in momentul ~oeului. in general este un lux nepermis sa consumi energia emotiilor pe regrete. Daca porniti de la eul divin. Apoi hartia se arde ~i gata. agresivhatea emotiei. rand pe rand. distrugerea devine nu 0 nenorocire de care trebuie sa scapam. uram viitorul ~i renegam iubirea fata de el. atunei renegam iubirea fata detrecut. orice gest va fi indreptat nu spre apararea cu agresivitate a eului uman. Daea dumneavoastra. revizuindu-ne trecutul cauHim vinovati. Pentru a ierta trebuie sa pomim nu de la eul uman. intrucat noi vedem lumea cu sufletul. iar daca yeti vedea in primul rand eul divin ~i apoi pe eel omenesc. incercati s-o inlaturati. Pentru a percepe eul divin mult mai real decat pe cel uman.I yom apara de distrugere. fie va yeti umili singur. vrem sau nu. inseamna sa procedam la autodistrugere. Adiea atat timp cat vedem doar eul uman. Apare un confort exterior ~i lini~tirea. adica v-au clatinat stabilitatea umana. ii yeti indeplini toate dorintele. Daca. condamnare sau teama. daca va agatati cu un procent de omenesc. Capata alte forme. au ramas doar eele pozitive. Sprijinindu-va pe viata ~i dorinte yeti fi slugamic fata de femeie.tendinta de a dirija. al destabilizarii structurii omenqti. supararea nu se ~terge niciodata. de a conduce. Ei ii recomanda paeientului sa scrie pe 0 bueata de hartie emotiile negative pe care Ie resimt acum ~i nu Ie pot depa~i. nu yeti strabate niciodata pan a la divino in eul uman exista doua puncte de sprijin. fie 0 yeti umili pe ea. nu mai sunt emotii negative.

Acest lucru a fost egal cu distrugerea omului. sinteza prin iubire. Tot omenescul este sort it conflictelor ~i contlictul reprezinta 0 conditie a evolutiei. cu pierderea propriilor scopuri ~i dorinte. nu .\ I. renunlam convertim umanul In divin. nu in absenta contlictului. in viziunea des pre viata. Banii il strica pe om. Altcineva are ~i el 0 dorinta ~i ea vine din corpul lui. deoarece unificarea se produce prin iubire. ci In atitudinea fata de ei.Ii la ei. 0 deplina acceptare a contlictului ~i a autodistrugerii. 121 . Dupa aceasta schema se desfa~oara acum. a generat dorinta de a-i face pe toti. Mai exista varianta a treia: extinctia ambelor surse de contlict. iar banii devin un mijloc. contlictul se va rezolva nu prin unificare. Intelegem ca problema nu sta in bani. adica aspiratie catre Oumnezeu. interactiunile dintre state are su ara 120 . Parlite contlictuale vor Incerca sa semene unele cu altele. Cu cat se mai aproape de Oumnezeu! :. din viata lui. in care nu vor fi agresiuni ~i conflicte. cu cat yom avea mai multe bunuri materiale ~i spirituale.Ii atunci.Ii. Oaca am Invatat sa stau In calea iubirii. ci prin depa~irea lui~ Omul are 0 multime de tentatii ~i aceasta genereazii contlicte. cat in interior. ci pur ~i simplu se initia anularea contlictului. sa propovaduim degradarea. Inseamna di banii nu sunt un rau. deoarece iubirea evolueazii. fiindca acolo nu exista timp dupa acceptia noastra. sau la asemuirea unei parti cu cealalta. teoretic imposibil fie ~i pentru ca ne aflam in puncte diferite ale spatiului. Prima varianta de rezo Yare este simpla: banii sunt un rau ~i la ei trebuie sa renunti. adica izbucne~te un contlict. se mare~te anvergura ~i diversitatea dorinlelor lui. adica se incerca realizarea unitatii nu depa~ind contlictul prin apelul la iubire. soarta ne of era orice bunuri ~i nu Ie refuzam deoarece ele lucreaza pentru iubire ~i nu Impotriva ei. absolut pe toti identici ~i nu atat la exterior. Pentru a nu exista contlicte trebuie ca structura mea informationala sa fie absolut identica cu structura informationala a celuilalt om. prin distrugerea surselor. Pentru aceasta I~i Vor impune reciproc scopurile ~i dorinlele. individualitatea fiecarui om cre~te. nu ne inchinam in fata conflictului ~i nu-I distrugem. fiindca nu depindem de el. Omenirea a visat multe mii de ani la 0 societate ideala. incercarea de a distruge contlictul impreuna cu cauzele lui. Inseamna ca se intensifica drastic posibilitatea contlictului ~i daca iubirea va fi insuficienta. inseamna ca este fericita ~i mai buna decat omul. renun!area la tot? A doua varianta:_banii sunt sursa <dezvoltarii posibilitatilor ~i trebuie sa ne orientam spre ei ~i sa facem orice pentru a-i avea.Ii de la bun inceput dorinta lui poate sa nu corespunda dorintei mele. cu atat aceasta arta murea mai repede. Oaca vedem cu prioritate natura divina a omului. dar lipsa lor nu-I lasa sa evolueze. Susti-nerea propriei incerca mai sever mentinerea artei in cadrul absentei cootlictului. ci un bine. Cum arata contlictul la baza lui? Am 0 anumita dorinta ~i ea vine din corpul meu. din via!a mea. Pe masura evolutiei. dar broscuta nu are bani. f J natura lui. ceea ce se ~i intampla in fapt. Telul devine apropierea dad de Oumnezeu. In toate cazurile evolulia se opre~te. :. ci prin distrugerea surselor de contlict. :. este lipsit de conflicte. cu atat mai mult va fi posibil contlictul ~i cu atat mai multa iubire va trebui sa avem pentru depa~irea lui. In primul caz. emotii ~i dorinte. cum a fost in timpul socialismului. Incercarea de a crea 0 societate lipsita de contlicte. individualitati va duce la extinctia ambelor parti contliCtuale. :. in al doilea caz.

incercarea de a rezolva escaladarea conflictului prin masuri militare. sa invatam sa vedem in conflict nu distrugerea. Ea nu face decat 5a-1 duca la impas ~i acumuleaza potenlialul pericolului de explozie. ne regeneram. ~i prin iubire. ci cu noi in~ine. dar deocamdata pentru mulli. Renun!a!i la vechea fericire omeneasca. prin aceasta iubire. iar Oivinul. fiindcii acest gest v-a distrus fericirea omeneasca ~i trecutulnu poate fi intors inapoi. Unii nu rell~esc sa prinda acest sim( ~i se izbesc de pietre. ni~te pui de sub ei erau moartea. pravalindu-se tot mai departe ~i mai departe. trebuie sa pa~im. puternica. Iertarea este disponibilitatea de a trece de la uman la divino Accepta!i pierderea umanului ~i adresali-va iubirii. Refuzati sa acceptatitrecutul. dar iubirea se pastreazaorice ar fi ~i. dupa care i~i desface aripile ~i se aruncii in jos. Ce inseamna sa te adresezi lui Dumnezeu" Este acceptarea destramarii umanului in numele divinului. Inainte de a zbura trebuie sa simta zborul inauntrul sau. politice. 122 123 -- . dit carle. Probabil cii este yorba des pre aceste timpuri. Erau cuib agalat pe un perete la televizor ni~te secarata!i vertical. incercarea de a indeparta conflictul prin orice masuri seamana cu un ~arpe care se strange tot mai mult. Nu cu conflictul trebuie dusa lupta. Acum privili situa!ia in felul urmator: tradarea nu este atat distrugerea vechiului. in conflict trebuie sa vedem un moment de unificare. ne yom sfarama. se spune in Biblie. umanul este 0 standi pe care starn. \ f j in toata lumea. adresa!i-va lui Dumnezeu ~i iubirii. Oar asta inca nu este totul. ci divorl: de aici rezulta automat boala ~i moartea so\Olui.Nu-I puteli ierta pe so\Ol dumneavoastra ca v-a in~elat. Cu cfitiva ani in urma. iar dad) Yom ramane pe aceasta stanca. Din puiul stangaci. Din moment ce nu se poate redresa fericirea pierduta. el trebuie sa-~i formeze simtlll zborului macaI' acum. se destrama. inseamna ca refuzati ~i viitorul. Majoritatea dobandesc capacitatea totu~i de a zbura. 0 prapastie in care sa vedem ceea ce desparte doua parti. cat posibilitatea de a crea noul. yom mun. cazand din cuib. Dimen- diteva sute de metri. am urmarit ven!e vultur unice intr-un din viata animalelor. murim. economice nu este in mod real 0 solulic a conflictului. la fel. [-am spus unei femei: ci crealia. Prin aceasta dragoste forma!i un nou uman ~i el va fi mai aproape de perfectiune. ~i iata-I cii se catara neindemanatic spre marginea cuibului ~i incremene~te in fala necunoscutului. imatur se transforma intr-o clipa in pasarea frumoasa. . umanul destramat se na~te din nou. ~i daca yom pa~i fara iubire intr-acolo. prinde puteri ~i este gata de zbor. din nou. inseamna ca nici nu se poate ierta.. in fiecare fractiune de secunda ne distrugem. siunea conflictelor din societatea orneneasca a atins acel nivel la care este prea pu!in doar sa pastrezi iubirea ~i sa te ablii de la ura. Care este semnifica!ia invierii lui [isus Hristos? Umanul moare. Iar in viitor nu aveli familie. EI trebuie sa pa~easca in intampinarea unei posibile morli ~i sa zboare. Un asemenea nivel se poate atinge numai cand eul divin este pcreeput eu mai multa aeuitate dedit eel uman. Daca acest lucru nu se intampla. puiul nutura dezordonat din aripi. dincolo de marginea cuibului in viala unui pui de vultur sunt numai cateva zile in care cre~te. Doza de iubire din suflet trebuie sa fie cu mult mai marc. Oamenii vor fi ca ingerii.

trebuie sa fie gata s-o piarda. . dintr-o data.Apropo. Convulsiile febrile ale aripilor nu dau nici un rezultat. Inauntrul sau ellnceteaza sa se mai agate de vi'ata. \ 1 f ~ j Secventele unice dau posibilitatea de a vedea puii rama~i In cuib. Atunci is-au adresat unui bioenergetic ian. Pentru a capata viata. Ce va vedea ~i va simti acum? Pietrele care se apropie. Dar omul se teme sa se N-am putut sa ered a~a ceva. Hristos are 0 pilda despre miresele care 11a~teapta pe mire. Atunci pentru a-~i salva puiul. ca i s-a furat copdului sufletul. EI se asigura ca intotdeauna va avea timp sa i se adreseze lui Dumnezeu.~i t25 pa~easca In Dumnezeiesc.Desigur. ~i pentru acest lucru se atribuie uria~e doze de energie.. fiindca emotide soarta lor. t24 .ma oprqte unul dinlre interlocutori. el a Inceput sa zicii ni~te lucruri Ingrozitoare. el a strabatut deja 0 mare parte din distanta care-I desparte de pamant ~i. - . adresandu-se In acel moment iubirii. da dezordonat din aripi. cu atat teama pleaca din sufletul nostru ~i se dezvolta simtul zborului care ne va ajuta la momentul hotarat sa trecem Intr-o noua viata ~i sa ne despar(im u~or de cea veche. ca nu are Inger pazitor. . Un timp zboara razant.IIlini~tese . lipsit de aparare. Pentru simtul zborului se aloca 0 eantitate uria~a de energje ~i dureaza 0 perioada scurta. se opresc ~i Incepe planarea. poimaine putem sa-L atlam In noi pe Dumnezeu numai luandu-ne ramas bun de la viata.001 . ~i iar se arata secvente un ice: nea~teptatul gest al mamei ~i ghemotocul moale. Piirintii au fost ~()eati. noastre profunde devin trupurile cand el trebuie ~I sa in viata fiecarui om exista momente . Situatia era urmatoarea: copilul care avea doar diteva luni se imbolnavise grav. teama sau iubire. des pre femei. se petrece un miracol. ~i de felul In care trecem prin eIe depinde In primul rand soarta urma~ilor no~tri. Oar asUizi aceasta trecere poate fi u~oara ~i ferieita. sunt condamnati. M-a 'unat la telefon. apoi privesc campul eopilului. zbatfindu-se In fata mortii apropiate. depinde soarta lui viitoare. ~i mi~ciirile dezordonate. celelalte se asigura ca mai este multa vreme ~i numai uneia i se va permite sa cunoasdi ceea ce ii este menit ~i ce dore~te. ca nu-I poate ajuta pe copi!. Lui Dumnezeu i te poti adresa in orice moment. Frica inhiba simtul zborului care se dezvolta In sufletul lor ~i care Ii va ajuta sa capete 0 noua viata. Evident sau nu.a raspuns barbalul. Medicina era neputincioasa. Ce faei daca sotia nu vrea sa lucreze asupra sa ~i sa se roage? Exact aceea~i Intrebare mi-a pus-o deunazi un om. Aripile nu mai bat aerul. trecem In via(ii prin acelea~i situatii. numai una se pregate~te. ~i iata ca vorbese cu tatal care Imi expune toate aeeste lucruri. moartea ~i scapararile de spaima din suflet? Sau pe mama care I-a Impins In abis? Va ~ti el sa simta iubire fata de mama? ~i de ceea ce va resimti. Dacii In cele doua zde ramase nu vor parasi cuibul. maine chinuitoare ~i periculoasa. ~i eu cat In fiecare zi tindem spre Dumnezeu ~i iubire. 'dispar frica desparUide fericirea Jui.. . uitand umanu!. nimeni nu a furat sufietul copilului pe tata. Ei se tern. vulturita este fOr(ata sa faca ceea ce el trebuia sa faca de buna voie: 11aruncii din cuib. cazand In abis. apoi dand Inerezator din aripi Incepe sa ia Inaltime.

Grice situa!ie ne Impinge ~i ne dllce catre Dumnezeu. exista numai ajutor. fa-te sanatos este eel mai simplu lucru.Desigur.Bine. A doua varianta: medicina va Illtoarce agresivitatea fata de sine inapoi spre oallleni ~i atunei. dorinta de a-i caka pe toti In picioare in folosul sau se va Intoarce Impotriva lui lIeigandu-l. Agrcsi vitatea subcon~tienta fata de oallleni este uria~a. A aVllt foarte multe situa!ii In care a renegat iubirea de dragul vie!ii ~i al dorin!elor. De aceea nu este voie sa spui "Sunt vinovat". oridt de tragica ni s-ar parea. parte dreptate. ele sunt legate de concep!ia gre~ita aSllpra Illmii.programul de autodistrugere va pleea In planul subtil ~i apoi va duee la cancer. el nu va putea s-o fad. Cll pedepsirea ClIvenita. centrarea asupra dorintelor estc colosala. de caraeterul ~i eomportamentu! dumneavoastra. fie vor fi grav bolnavi ~i soarta lor va fi distrusa. invaliditate sau boala incurabila. - Dar oricat ar parea de curios. Daca este sa vorbim des pre cauzele problemelor copilului.Ell sunt vinovat de problemele posomorat tatal. eu atat se va comporta mai agresiv cu oamenii. am citit eartile dumneavoastra. In eel Illai bun eaz. doar ea eI nu are asemenea posibilita!i. . ei fie ca nu se vor ivi pe 11Ime. dar In profunzime. Atunci. iar bolile grave Ii vor eura!a sufletul. in masura III care invingeti atraetia fericirii omene~ti. Daca medieina va putea sa faca fa!a bolilor lui.In esen!a este linia so!iei dumneavoastra. iar ideea ca cineva este vinovat inseamna automat dorinta de a distruge vinovatul. copilului? Problema este ca so!ia refuza sa citeasca volumele dumneavoastra. unde nll exista varsta. Adica interior este gata sa ollloare pc oricinc ar sta Impotriva dorintelor lui. mergi drept ~i fii ferieit. Poate fi salvat copilul Intr-o asemenea - a Intrebat Inaintea lui Dumnezeu nu exista vinovati. continuati sa lucrati eu dumneavoastra. Primlll . niei sa se roage ~j sa la biserica. Nu exista situa!ii fara ie~ire. Urmeaza 0 pauza lunga. terapeutula avut In mare con- condamnarii. Sulletul so!iei dumneavoastra este bolnav ~i bolnav este sulletul eopilului dumneavoastra. . toate aeestea au legatura eu mine? Doar am luerat eu mine.J l11-amadresat dumneavoastra. La nivel omenesc putem vorbi de vinovatia euiva ea rezultat al Incalcarii reglllilor ~i legilor. la acest nivel copilul I~i vede viitorul ~i ~tie ca va fi bolnav ~i va muri ~i vrea sa se vindece. nu vrea sa se schimbe. Eul dumneavoastra divin este format din iubire ~i nu poate fi supus dar daca Ii ve!i spune unui coco~at Indreapta-te. Intfii.\. In subcon~tient sulletul copilului dumneavoastra se va orienta dupa dumneavoastra ~i schimbarile benefice vor veni mai 126 127 --- . La nivelul divin nu exista pedeapsa. Sutletul copillllui este deformat. slInt posibile doua deznodaminte. la acel nivel care nu se distrllge prin moarte. cu cat mai negru va fi slllletlli sau. Fiecare criminal dore~te sa fie iubitor ~i blln. dar sa-I ajll!i sa se vindeee este mai greu. Sa-i spui unui bolnav qti bolnav. . Acum copilul are sulletul unui criminal. I f . Este varianta cea mai rea. ell cat mai s[matos va fi copilul. Daca s-a formulat un obieetiv inseamna ea exista ~i un raspuns al lui. mearga situatie? . sau va fi aruncat asupra copiilor sai. schimbati-va la un nivel subtil mai Inal!. La nivel divin nll exista pedeapsa.

Nu face!i reverente In fata so!iei. cea mai rea pozitie este sa va enervati. Unele se declarau a fi 0 descoperire In domeniul pedagogiei ~i educatiei. sortii. a abilitatii de a dobandi succesul ~i de a-Ii realiza dorin!ele.. aptitudinile ~i cariera lui vor fi Intotdeauna un acumulare a iubirii pentru Dumnezeu ~i de aflare a eu divino Fara acest fundament. Daca veti ~ti sa va percepeti eul divino veti simti ce trebuie sa faceti ~i cum trebuie sa va . adica sa-i educa!i obi~nuinta de a Indeplini principala dumneavoastra cerin!a iar mai departe nu dumneavoastra yeti conduce. Acum totul s-a accelerat. divorta!i. in Occident divortul nu inseamna nimic. In sufletul ei este pu!ina iubire ~i 0 imensa dependen!a de fundamentele fericirii umane. ~i toate s-au pierdut In anonimat. cu atat vrea mai mult sa-~i depa~easca sotul In Wate. daca erau gre~ite conceptia despre lume. Poate a~a se va salva viata copilului. dorintele mijloc de propriului (ii. sa construie~ti peresa dezvol!i calita!ile volitive. mergeti Impotriva voin!ei ~i dorin!elor ei.cancer. Trebuie s-o ajutati dandu-i iubire ~i Injosind umanu!. Modificarile so!iei dumneavoastra vor fi Impiedicate de caracter ~i concep!ia despre lume. Schimbali-va eomportamentul fa!a de ea. ~i este foarte important sa ~tii scopul unci .este sa va a~ezati alMori de el ~i sa hotarati Impreuna 0 anumita linie de 11 culos ~i pentru suflet. sa tipati ~i sa nu faceti nimic. sa ~i-I subordoneze ~i sa-I conduca. ci el singur. comportamentul femeii.. De ce? Pentru ea scopul lor era dezvollarea vointei ~i aptitudinilor eopiilor. . inainte. dorin!a. Daca aceasta tcndin!a nu va fi oprita la timp. earacterul. l~i va susline vointa. Femeii Ii este destul de conduita. Dacii nu va renunta la comanda. daruiti-i flori. destinullui. nu-i faceti toate hatarurile. apoi sa-i trage!i ciiteva. asemenea educatii. un sentiment al superioritatii fata de sot ~i dupa un limp oarecare. Apoi dati-i un ragaz. lata exemplul ciitorva dintre pacien!ii mei. Totul s-a dus pe apa s"mbete. ~ti!i. despre ele s-au scris carti. aveau efect nu asupra ei.\. Relatia eu omul apropiat este Intotdeauna 0 edueare reciproea. E-adevarat. vietii ~i dorintelor. adica lui. I f j repede. Ea nu-~i 12X t29 . did de orientarea scopului depind foarte muIte. aptitudinile este peri- comporta(i. probleme cu sufletele copiilor de acolo. Cu cat mama uita mai repede iubirea ~i se concentreaza asupra vointei ~i dorintelor. pentru ca scopul era incorect. nu va temeti sa distruge!i stabilitatea.. luati-va 0 amanta. ~i-n acela~i timp manifestati fa!a de ea iubire ~i blandete. inchipui!i-va ca pu~tiul dumneavoastra nu se comporta eoreet. pentru a va ajuta sotia. pur ~i simplu face dracii. ca 0 tumora canceroasa Incepe sa devoreze sufletul femeii ~i al orma~ilor ei. ci asupra urma~ilor ei. pe care i-am consultat de corand. ~i mai bine . Divortul pentru 0 femeie este oprimarea vointei. inertia superioritatii eului omenesc asupra celui divin l~i Intare~te corsul ~i. voin!a lui. de fapt eu nu am dreptul sa va dau sfatori. diagnosticul .. incep pretentiile. principiile ~i propria stabilitate. De aceea sunt mari. Copilului trebuie sa i se sublinieze In permanenta ca viata lui. in lume au aparut periodic multe sisteme de educare a copiilor. ~i pentru destin. Dorintele ~i vointa ei trebuie blocate. prin deprinderile formate de dum- neavoastra.. Starea copiilor depinde In mare parte de mama. daea acest lueru n-o va pune la punct. Este mult mai bine sa-i spuneti: te iubese. u~or sa se convinga pe sine ca sotul nu are dreptate. nu-i mai tolerati nimie. ~i pentru sanatate.

trebuie sa va schimba\i in prafunzime iar asta inseamnaea trebuie sa pastrati iubirea eand se narnie' bazele fericirii omene~li: copiii sunt viitorul nostru. - vin tot mai multi de hepatita. cand sim\eam ca nu pot. . Pacienta ma intreba: ce s-a intamplat? I-am explicat ca dependenta ei de nivelul prafund ramasese neatinsa. hepatita C. ulterior. ~tili. ~i nici nu banuie~le ca incorectul eomportament al sOlului este rezullalul starii sale inlerioare gre~ite. iar eu 0 luna in urma mi-au deseoperit un cancer. dificil. Doar conlinuu sa lucrez eu mine. dinspre urma~i ies problemele anterioare. Interloculorii pacienli mei ma aseulta cu atenlie. Apropo. Situalia vi se pare inexplicabila.in asemenea cazuri se pierde viata. Oar copiii ~i nepo\ii. alergam la icoana ~i ma rugam. Dupa diliva ani. La dumneavoastra 111profunzime mire fala de parinli. am devenit alt om. Dupa 0 saptalllana. eontinuu eu. ~i nu inleleg ce s-a inlamplat. (eama de viitor este uria~a. dinspre nu urma~i puteli prin boala. ducand la dezintegrarea familiei. Coneentrarea lui pe viata ~i dorinteera enorma. la fel ~i la copil. iar apoi demolatori. dar in realitate. adiea din 5 puncte nu treceti la 4. - nc purifica urma~ii. Negativul in dumneavoaslra se blocheaza 0 De curand pacienta mi-a povestit situa\ia ei. M-am schimbat. Dar dizarmonia din compartamentul ~i atitudinea sOlului Ie vede imediat. Dorinla de a forma relaliile din familie pomind doar din logiea omen ease a. a ramas gravida. M-am straduit din toate puterile s-o iert.Oar eu ma rag penlru sufletele copiilor ~i nepolilar! -In primul rand: pentru a va ajuta pe dumneavoastra ~i pe copiii dumneavoastra. Copilul s-a nascut. mi-au descoperil in plus. De aeeea va villdecati Apropo. problemele copilariei vie- care se restabilesc dupa citirea cartilar mele. Am cilit carlile dumneavoastra ~i hepatita mi-a disparut. Jcprimarea sunt aruncate spre urma~i. In acela~i timp va sehimbati ~i anulati negativul. iar acumulare lar dumneavoastra Slratul continua\i coboara sa-I sa curalali slratul sucatre dumneavoastra. nu ne vor perlllitc aceesulla ele daca exista agresivitate fata de iubire. a murit.mi-a spus ea. dartraind pUlin. - Am ~tiut ea trebuie sa tree printr-o incercare ~i m-am pregatit pentro ea. Citili carlile mele. in apartamentul nostru s-a l1lutatmama. mai degraba sufletele lor sunt intr-o stare ingrozitoare. trebuie sa intralll In straturi foarte subtile. Mai alesca ~titi ce inseamna doua femei la bueatarie. nemul\Umirea de sine. u~or spus. in cepe purifiearea. In a eineea luna de sarcinas-a mutat la noi soacra. in ultima vrerne. Dupa catva limp analizele n-au mai aratat nici un fel de hepatita. De tilor dumneavoastra ~i ado- curand rn-amilltfillliteu 0 femeie. luata in limpul operaliei. ~i la prima vedere apare impresia ca toate eforturile dumneavoastra au dus la un falimenl total. ali depa~it prima treapta. . a ramas 0 nemultu- nu sunl anulate pretenliile fata de sol. De la orieare dintre niveluri am 130 131 . pentru a lescenlei. curalali. are un eameter. ne fae la inceput sclavi ce se tem sa clatine stabilitatea fericirii omcne~ti. intelegeam ea toate acesteami sedau de sus. Mai departe. v-a\i pus in ardine. Ma convingeam ea trebuie - sa pastrez bunatatea oridit m-ar costa ~i parca imi reu~ea. perficial. Mi-a citit cartile ~i. am avut senzatia ca zbor.\ \ f _J vede propria dizarmonie inlerioara. -mulli ani am avut hepatita B.

temandu-se. Femeia care avea cancer mi-a pus 0 intrebare nea~teptata: Spuneti-mi.Oar ~titi. - mi se adreseaza un interlocutor. Hai mai bine sa vorbim despre sex.. devin Cll mult mai mari. rczultate vor veni mai devreme sau mai tarziu. Sexul poate fi medicament ~i boala. Asculta. . femeia se enerveaza mereu ~i emite pretentii fata de barbat ~i apoi se duce la Imparta~anie.m-a Intrerupt unul dintre interlocutori. viata s-a miqorat. daca i te adresezi corect. inchipuiti-va. ce sa spunem despre cei care se duc la Imparta~anie suparandu-se.V or- urmatoarea problema: mi-a disparut cu totul interesul sexual fa(ii de femeia cu care sunt casillorit civil.a spus femeia . a~a scrii ~i pleciind de la experienta mea eu am Auziti. Oependenta dumneavoastra de vointa. ele ar arilla altfel. au disparut. mai ales In funqie de starea In care mancam. Ma atrage sexual 0 data pe luna. nu avem voie sadisperam ~i sa a~teptam rezultate rapide. dorintele. .Sexul este un subiect foarte Inall. de doua ori pe zi. Trebuie sa faci mai putin sex. .Oespre asta puteti sa nici nu Intrebati. de a-L vedea pe Oumnezeu In loate. . Sensul Imparta~aniei este acela ca prin paine ~i vin care se desemneaza a fi trupul ~i sangele lui Iisus Hristos..Cati ani are ea? - Eu am aproape cincizeci.Apropo.Dad a~ scrie cartile personal a. fiindca ei nu L-au crezut. ci prin simturile gustative.. Ce sa faci cu una ca asta In planul sexului? In carti. - . cand se naruie tot. . de a-I ierta pe ceilalti. Oaca Insu~i Iisus Hristos nu a putut sa-t Vtndece pe locuitorii satului sau. . despre acel pacient cu sotia tare de cap. dimineata ~i seara. . Bine. Nu ~tiu. invidiind. in timp ce cu potenta totul e-n regula. . de ce cu varsta slabe~te dorinta sexual a? Ridica mirat sprancenele ~i da din umeri. . - .adica ceea ce mancam are 0 foarte mare influenta asupra noastra. trebuie sa 0 mentineti ~i sa 0 dezvoltati.Oar de ce animalele au dorinte sexuale 0 data pe an.\\ f ~ ~J illcepe sa Ile schimbam. Imparta~ania este de folos? Vreau sa ma duc astazi la biserica. .dupa Imparta~anie. pe undeva. Toti vor crede ca ai probleme cu asta.Oar cum a fost In urma cu cateva luni? .am zis. aoresandu-ne lui Dumnezeu. . . Veselie generala. . ce tot 0 tii Cll mai putin ~i mai putin. in funqie de atitu133 - 132 . Ii va ajuta oare? Putin probabil. nu mai mult. Natural ca este utila.Ca de obicei.Natural.>i atunci posibilitatile noastre de a pastra iubirea. dorinte. :. Oamenii de ~tiinta au aratat ca primim cea mai mare cantitate de informatii nu vizual ~i auditiv. Oar este putin doar sa percepeti aceasta stare.am raspuns eu. iar ea aproape patruzeci..Oar ce credeti. tumora s-a miqorat de doua ori. - be~ti mereu doar despre lucruri Inalte. ne este mai u~or sa ne percepem ca fiind EI ~i sa retraim patimile Lui. iar omulln permanenta? Strange din umeri: Nu-mi da prin minte. .

dar 0 face i'IllPotriva vointei ~i Illai de parte trebuie sa moara. dadi pui diruta inaintea sexuala frecvel1ta sa I1U slabeasca nu numai complex la barbat. ~i ca sa vezi. Ce se intampla in astfel de cawri? Femeia s-a obi~nuit cu sexul zilnic ~i. so(ul a zis ca - So(ul meu este yoghin. I-am lratat la cei mai buni doctori. iar sexul avem adulterul. comportamentul incorect chiar ~i la varsHi matura poate sa aibil efecte negative asupra sanatatii copiilor ~i nepoti!o!". Am fost intrebat dragostea de adulter? - de emand: prin ce se ucide sufletul Dar daca sotiei sale indeplinindu-i deosebe~te calului suflet. Apropo. . Din punetul este meu de vedere. iar mai departe. spre bucmia comuna a so(ului ~i sotiei. loate I"unctiile se restabilesc. La barbal apare teama ~i n-a ajutat la nimic. Ilcmultumireaata de sine. activitatea sexuala frecvcnta ponte mari drastic dependenta de homeopatia. cele din partea Urmeaza drumul dauneze sufletului. La face masaj prostatei ~i dupa un timp. conccntrareaasupra dorintelor. f tot mai mull dorintele. atunci situatia poate lua un alt curs. cancerul.imi spune inlcrlocutoarea. am in(cles asIa repede. doril1te ~i viata. Dependenta de dorinte ~i agresivitalea ei subeon~lienla au crescut de 5-7 ori. in loti ace~ti ani nu am avut barbati dar de emand a aparnt un cunoscut. trebuie blocata sursa agresivitatii. Avem trei copii. apoi au venit impotenta. Aceasta ar provoca femeii. se a~eaza dorinta carnta inaintea so(ului ~i polenta mai bune medicamente. supararea sau geIozia iar agresivitatea suhcon~tienla cre~te ~i mai mult. Va pierde(i atraqia sexuala. Dad insa femeia nu-i va face repro~mi ~i nu-i va prelinde 111 permanenta satisfactia fizica. timp i se descopera ~tergandu-~i un cancer ~i lacrimile. iar dumneavoastra ii dadeati mult mai des. dorinta sexuala devine ~i mai mica. in planul subli! ea a ineeput sa va ucida. urmeaZ3 boala sau destramarea familiei. un ~i mai mare la doctor. La barbat. prietene~ti ~i nu este exclus ca relatiile sa devina mult 134 135 . fiindca lui asIa nu-i trebuie deloc. gc!ozia subcon~tienta ~i slIpararile vor cre~te. ~i eu cat ii dati mai mulla placere omeneasca.. dinlr-o data este lipsita de el. dar nu facem nici un fel de sex. EI i'ncearcasa-~i demonstreze ca f este barbat conlinuand s-o satisfaca de doua ori pe zi. cu atal mai repede va yeti irnbol1l3vi ~i yeti muri sau va yeti desparti.. in confonnitate. 11lulta iubire poale in el are un bun iubirea estc un cal. .I \.. j dinea fata de el. Apar la en iritarea.. sistem de protectie vor i'neepe sa dorintele ci ~i potenta. dlnd iubirea este mai putina.. iar iar scade sa-~i din toate puterile ~i dupa 0 vreme care incearca demonstreze lui ~i sotiei di este sanatos iar se urmeaza un tratamenl intensiv ~i so(ul se apara cu toate puterile prin sex. Cu varsta. de indata ce am observat ea i-a disparut dorinta sexuala. de aceea ~i activitatea diruta. el moareresemnat tqte prielenei: se imbolnavise de mult. fata de care am senti mente calde. acupunetura. dovedindu-~i lui ~i sotiei ca totul este bine ~i loale necazmile Dupa catva iar femeia. am dat 0 gramada de bani ~i dumneavoastra se declan~eaza mecanismul de protcctie. Medicul profeindica un tratament In adolescenta ~i mai multe prelentii sionist utilizeaza eu plante. ii povess-au dal la spate. Femeia incepe sa se teama pentru vi itor ~i ii repro~eaza prezentul. pe urma a murit. Iar incepe calului 0 viata sexuala intensa. Ce s-a intamplat la dumneavoastra? Sotiei dumneavoastra ii trebuie sex de 1-2 ori pe saptamana.

De ce? Fiindca pentru el banii sunt un seop. Unul dintre membrii fi periculos. ci un mij loc. iar dupa ceva timp a plecat la altul. ~i atunci viata va degenera iar unna~ii se vor na~te lipsiti de vitalitate. sexuale. grupului nostru pune intrebarea: femeii poate Nu pot intelege de ce. obligand-o sa se simta 0 femeie slaba. el 0 alerga in fel ~i chip. inlr-o dimineata n-a mai fiicut-o. cu atat ii suntem mai putin pe plae. De ce spunea Pu~kin: eu cat iubim mai Illull femeia. ~i vazandu-i sotolui explicat: . care avea aproape 60 de ani. . ineercand sa-~i satisfacii dorintele pe de laturi. Deoarece. armonioasa Yeti primi exact sunteti Inauntrul femeia. ii placea foarte mult femeia lui. ~i totu~i. apoi trupul. a satisfacea de trei ori pe zi.ce tot 0 dai cu sexul ineorect ~i ingractirile. apropo. [steria a durat mult.ii raspund. sincera. sexul este 0 sarbatoareiar sarbatorile nu trebuie sa fie dese.i-am raspuns. conteaza pe maximum 0 data pe luna. ~i primirea banilor iI va ueide: intai sutletul. dunmeavoastra deterrninat ~i de starea eopiilor ati adus 0 foarte dumneavoastra. M-am gandit de sex. spre deosebire de animale poate sa faca din sex. dumneavoastra. incorect. nu un scop. . Daea te ocupi de sex in mod mult mai buna. i-am este . suparare ~i ura. sa-i aduci satisfactie urma~i. Cu toate astea ea a ramas eu el. dar nu reu~e~te deloc. . era cu mull mai in varsta decrlt ea ~i i-a spus: "Draga. - La suprafata. La fel eu sexul. fara macar sa banuiasdi aceasta. tipa la el ea ~i-a gasit a amanUi. 137 - Eu personal am vazut ca dupa sex. Intrucat atitudinea sotului fata de sotie este determinata de starea ei profunda. . in primul rand sunt cauze pur fizice: prezenta hranei ~i suprafa\a mediului de locui!. po ate ea am dreptulla uimirea interioara anterioare voastra ingradind ca daea sottJl nu are deloc 0 ferieire iubire omeneasdi pe cat de atata nevoie obi~nuita. ea devine cu . dependenta mai mull sex.I J mai serioase.Ei. Intr-o ocazie oarecare am consultat un barbat. adicii sa transforme umanul in divino inchipuiti-va un om care vrea sa dobandeascii multi hani. a~a? Dar natura poate crea conditii sa fie sex ~i sa nu fie mare inciinatie Sotul sexuale. serviciul lui ~i a facut aeola ditamai scandalul. pot oare sa am 0 idila pe de laturi? .De ce omul poate primi 0 doza considerabil mai mare de placere sexual a? Pentru ca omul.Ei bine. De vi s-ar da putin at renega iubirea. ea a venit in fuga mare la 136 . atunci bunatatea exterioara se transforma repede In gelozie.Comportamentul de starea dumneavoastra Din vietile pentru placerile dumneasai. Poveste~te-ne mai bine despre eel corect.ma intrerupe interloeutorul meu. era dit pe ce sa moara III urma unei tragedii personale. femeia adesca face un imens rau copiilor ~i nepotilor sai. precum un eaporal pe soldatul indiscipJinat. de ce animalelor ~i pasarilor Ie este ingactuit sa se imperecheze doar 0 data pe an') . dependenp de viata va ere~te drastic.a intrebat Este eu totul de nedorit. de ce nu se Intampla Pentru ca sexul este 0 concentrareasupravietii ~i perpetuarii ei ~i daca se va repeta freevent." Dar asta-i inca prea putin. sutletul de plaeerile salveaza viata cupiilor dumneavoastra a idila III afara casniciei po ate sa va omoare copiii.

gelos nu poate fi un bun amant. i-ati dat lui Dumnezeu din satisfaqia ~i placerea pe care 0 yeti primi de fapt pentru iubirii. omenescul trehuie sa se transforme I'n Divin. 0 parte fiindca ea va mari dependenta Barbatul zgareit. Totul Analizele au aratat eiuperea respeetiva. Alta situatie: doi soti eu urmatoarea problema. Mai departe. Apropo. Daca inainte de mas a i-ati iertat pe toti. Divin mai la fel se ~i Ineep problemele mi s-au adresat In planul spiritual ~i fizie. Ilea~teptate. posedand-o. fie sentimentele vi se vor raei bruse. spatiul ~i materia' Toata ereatia lui Dumnezeu tinde I'napoi catre Dumnezeu ~i prin iubire se I'ntoarceI'll El. Inchipuiti-va ca sunteti suparat pe cineva ~i enervat. Daca ne impunem periodic I'ngradiri ale omenescului. Divinul na~te timpu!.\ I f - _J telul dumneavoastra fiind posedarea femeii. Au intrat I'n apartament. de la faptului ca va eramponati de fericirea omeneasea. ~i femeia simte intotdeauna ce Ii este mai de pret barbatului . incredibil de puternice ~i utilizarea lor pentru acumularea iubirii divine confera capaeitati mari. atunci primirea hranei va Illera pentru divin ~i nu pentru uman. s-au pus In pat ~i se oeupa de sex.. sexul ~i hrana sunt stimulente vitale. aceea sunt de neocolit mangilierile sunt mangaierile premergatoare. a frumusetii. Manearea a intensifieat eoneentrarea pe dorinte. fie sa faca sex. totul se petreeuse pe mult decat pentru omenesc ~i atullci energia provenita din luana se va transforma u~or in energia 13~ 139 . fie. La inceput trebl1ie sa-i faei curte femeii. intuitiv. Fieeare partieiea din Univers traie~te dupa legea generalii. sotului: nu va veti I'mbolnavi ~i veti muri. nu se ~tie de ee. luand aeea energie care poate ajuta la transformarea sexului In iubire. este 0 marturie a hranei poate sa va de dorinte ~i viata. "Pe esle permis sa va realizati dorinta imediat ce a aparut. In general. apoi de nelnlaturat indelungi care VOl' permite straturilor primitive elllui sa se Inalte spre eele superioare dezvoltarea iubirii In sutletul dumneavoastra ale omenes- ~i atunei sexul va ajuta la ~i nu la distru- gerea ei impreuna cu sutletul. . porniri De toate Ie-am iubit" a raspuns e!. ne cre~te posibilitatea de a trece in Divin. trupului ei. pentru ea el se agata febril de viata ~i dorinte ceea ce inseamna ca nu va putea converti umanul I'n divin iar femeile. oprind fiziee. primind taate acestea.. lubin~a se transforma I'n omenesc. ocolesc asemenea barbati.. ajuta unei astfel de tranzitii. incepeti sa muncati in aceasta stare ~i asimilarea dauneze. la amilndoi a aparut 0 puternica dorinta sexuala ~i chiar fara sa se dezbrace au inceput yeti fi tot mai gelos ~i 0 yeti url. femeia a resimtit semana faarte tare ell 0 infeqie Ii explieam puternica. invidios. in ea va fi mai putina animalitate ~i mai mult uman iar acestui uman trebuie sa-i ajl1tati sa se transforme timp primele in divino Pentru 0 asemenea convertire sunt necesare ~i energie. ~tiinta de a pastra iubirea ciind se naruie umanul. Postul ~i renuntarea periodica la mancare mic~oreaza dependenta-de dorinte iar atractia sexuala se transforma mai u$or I'n iubire. pe Kazanov I-au Intrebat 0 data cum a reu~it sa seduca un numar atat de mare de femei. Sa luam 0 situatie obi~nuita: amantii au maneat bine. daca va veti abtine un timp. respinge pe ultimii. Dupa a jumatate de ora. Femeia a faeut afte ~i niei un fel de medicamente nu a ajutau. v-ati rugat inainte de masa. Ce te ajuta sa simti iubire? Unul dintre momentele importante este abstinenta.dragostea sau dorinta ~i Ii 0 mare greutate in stomac iar in ziua urmataare dureri la l1rinare. mfl1lcare...

In lumea eontemporana se incearca prezentarea sexului fie ca medicament . agresivitatea ii ata~eaza de fericirea omeneasca.n!elege ce se . Am eitit undeva di 30% dintre ru~ii .nclina . frfinarea con~tiintei ~i. . pe atM energia fiziologidi se transforma intr-una spiritualii. Femeia frumoasa poate sa ca~tige mai mult decat cea urata ~i atat.n!elege de unde am 0 senzatie atflt de stranie. in New-York ~i nu puteam nicicum . pe nea~teptate. sanatate. adorintei nu este obligatoriu sa se faca prin alcool sau droguri. Hicand din sex nu un medicament. Aceasta asigura viitorul.i sa va concentrati asupra Dumnezeiescului. ca 0 pflrghie. mergeam pe Broadway. ci spre iubirea Divina.n\eleg ca una se leaga de alta." . "Ceva nu e-n regula. dependen!a lui de dorin!e ~i via!a ere~te brusc ~i .n fa!a ei ea .mboga!i\i. dar toce~te sim\urile.n permanen\a dorin\U ea poate sa dispara ~i alcoolicului nu-i trehuie niei un fel de sex. acest mijloc nicidecum nu lucreaza pentn! iubire. Atunci sexul.i saturarea prin energie ~i iubire completa rezervele strategiee necesare evolutiei urma~ilor ~i supravietuirii socieUltii. De aceea frumuse!ea este privita eu indiferen!a.~ . sa-i ierta\i pe to\i. Nu to\i . adica pur ~i simplu pierzandu-Ie. bani. Daea frumuse!ea ~i sexul sunt seopuri. ritmica. Cand omul este tensionat ~i preocupat.ntampla ~i deodata. ceea ce ajuta la convertirea energiei grosiere in energia spiritualiHitii ~i lubirii. fie ea sursa de plaeere.. fie ca forma de sport. sa anula!i toate momentele de gelozie ~i suparare . Imi amintesc ea in urma Cll vreo cinci ani. Un iubit atent ~i plin de solicitudine a ajuta pe femeie sa traiasca sentimentul unei relaxari maximale. Dad frumuse!ea ~i sexul sunt un mijloc pentru aflarea Divinului 11 fae pe am sa evolueze dar ca sa sim!i ca iubirea este prioritara fa!a de omenesc. am . trebuie sa te ab!ii periodic de la omenesc ~i sa fii gata sa-I pierzi de dragul iubirii. stare sexul va dauna sutletului sau. Oadi pui 0 muzica frumoasa. prin asta ajutiind-o sa resimta iuhirea. nimeni nu freamata ~i nu se . dad frumuse\ea ~i .mpotriva bolilor.ma gandeam. pe cat aman\ii se ajuta reciproe sa fie relaxa!i ~i buni. ~i daea din el se face un mijloc.exul devin mijloaee pentru acumularea omenescului. asta distruge. Frumuse!ea . EI . De aceea.n Rusia. ~i atunei. ceea ce miqoreaza dependen\a de dorin\U sexualii ~i pe seama acestui fapt se dilata timpul actului sexual. De exemplu to\i ~tiu ca ingerarea alcoolului mare~te durata actului sexual.n aceasta.J propovaduia intampHl cu sexul. Pentru a transforma energia sexuala in iubire trebuie inainte de aceasta sa va deta~ati de toate.i IlU m-am mirat: incordarea. trebuie sa execu!i de fiecare data un dans 141 140 .n!eles: treceau femei frumoase dar nimeni nu Ie baga in seama. Cel mai interesant este ca am . sunt impoten!i .n cazul alcoolului. De aeeea. Mai tarziu am descalcit i!ele acestui fenomen. Alcoolul inhiba con~tiin\a ~i dorin\U. religia mereu cumpatarea sexuaIa.. in relatie eu ea. va duce nu inspre starea animalica. Dar daca inhibi . hunastare.n America este a posibilitate de a ca~tiga bani.ntrucat straturile subtile sunt legate de viitor . poti obtine un efeet eonsiderabil mai mare decat . inainte tineretul era edueat destul de sever. Dar nu puteam deloc . ei 0 boala.ncearea sa simta iuhire distrugand dorin\ele ~i via\a. Dorin\eie noastre pot fi intensifieate de con~tiin\a noastra. conform statisticii. ea in Rusia. distrug ji mai repede..neeput sa ma uit la femeile frumoase cu ochii americanilor.

Bucuros. .)i sa 0 curteze. S-au chinuit inca un an ~i s-au despaqit. trebuie sa te preocupi ~i sa ajuti procesul de cre~tere. Femeia trebuie sa se pregateasdi pentru aeeasta pur fiziologic. Apropa. ce trebuie salda!ii pot fi lasati la vatra. Nu de mult dai tineri casatari!i mi-au marturisit ca pentru ei actul sexual nu mai este pasibil intr-a situatie abi~nuita. multi barba!i dupa I1l1nUi se jeneaza sa-i daruiasca sotiei flori . S-au ehinuit cateva luni . pentru ca arborele sa creasdi.nd In fiecare eveniment exista 0 forma ~i exisHi un 142 143 . relatiile lor sexuale.)i totul fara rezultat.trunchiul ~i crengile. s-a ajute sa traiasca un sentiment inalt. sa tunzi coroana daca radacinile nu fac fata alimentarii ei. a alergat la satie ~i iar a fast un fiasco total. dar ea era prost dispusa ~i I-a oprit grosolan: "Ce-ai tabarat pe mine ca un caca~')" EI s-a suparat ~i s-a dat la a rau sau e de foJos?-Intreaba unul dintre ascultatori. lucru de mirare. face pe atat de annaniaase var fi ~i sa-i daruiti ~i tlori ~i sa-i faeeti curte. Divina este 0 treaba responsabila -5i aici trebuie sa va ajutati ullul pe altul.Femeile nu trebuie sa se imbrace frumas ~i nu este cazul sa-i excite pe barbati?intreaba unul dintre cei prezenti.. L-a consultat pe sot ~i a spus ca este campier sanatos. mangaierilar. Dupa cateva zile s-au Impacat. Oaca se arata iubirea dintre un barbat ~i a femeie. Oar 0 asemel1ea impotenta sufleteasca nu este cea mai buna solutie. i-a reu~it excelent. Cu cat amul incearca mai tare sii-~i aprinda simturile cu ajutarul diverselar trucuri. redudnd tatul la pura fizialagie. sa 0 pregatiti pentru sex -5i sa-i iertati orice. mi s-a pavestit a istorioara: satul a inceput s-o asedieze cu gesturi tandre pe sotie. Prin unnare dnd satul ~i satia nu dau mare atentie grijii unuia fata de celalalt.:omplicat fata sotiei? -Intreba III - interloeutonll meu. prin urmare oprimarea umanului ~i a Oivinului. Ei considera ca 0 data cetatea cuceriUi. Primul impuls vine de la corp. Treeerea energiei animal ice III cea omeneasca ~i - Dcsigur. iar. este adevarat. ci numai dupa urmarirea unar filme porno. Pe cat sotii se ajuta reciproc sa vada In sine ~i in partener Oivinul. Ne-am obi-5l1uit sa ne ru~inam de dragoste ~i sa ne m. in principiu este a cale directa ciitre impaten(a. cum e cu privitul filmelor parnagrafice. sa uzi periodic. cu atat mai repede cre~le cancentrarea subcan~tienta pe partea fizialagica a sexului ~i cu atat mai repede se produce degradarea simtului sexual. luata cu asalt In fiecare zi. S-au dus la doctor. Din punctul meu de vedere taate aslea sunt filme porno.lndrim Cll ura. . - parte. L-a sfatuit sa incerce eu alte femei ~i. afeqiunea tandra a unuia fata de eelalalt ~i apai actul sexual este varba despre erotica.~. Divinul reprezinta radaciniJe iar via!a ~i dorin!ele . Adesea femeia este impinsa spre adulter chiar de sot. problemele cu sanatatea ~i saarta sunt garantate. ~ <. victoria obtinuta. Are lac cancentrarea pe principiul animal. Cu vrea 20 de alli in urma. Uneari.Ii SPUIl. amandai sufera a pronuntata slabire a tuturor simturilar ~i aceasta ajuta la mentinerea familiei. dar prima Ineereare sexuala n-a dus Ja nimic.La noi se considera erotic filmul In care flU se arata direct capula!ia ~i arganele sexuale. pe placere sa nu contati. . sa 0 clueeti Ja restaurant ~i Ja eOlleerte -5i sa va manifestati grija.Daea doar va trflntiti in pat ~i pretindeti datoria canjugala. Oar femeia este acetate refu". tot restul este pornagrafie iar vizianarea frecventii a unor asemenea filme dauneaza sulletului ~i trupului.

Atitudinea incorecta falii de sex creeaza mari blocaje in regiunea primei ceakre. In cazul unui act sexual corect realizat. 0 mas a frumos aranjatfi. frumoase ne permit sa cre~tem nivelul energetic. daca placerea fizica este un scop pentru el ~i nu un mijloc. Daca toate sentimentele inalte ~i-au pierdut arice valoare.Cum trebuie sa fie rela!iile dupa actul sexual? - in primul rand atingerea orgasmului nu trebuie sa fie un scop. bolile fizice etc. Daca tran~a de energie primita este foarte mare. Ol11ul trebuie sa manfll1ce mai putin. cateva ore dupa. sa vorbim evolu!ie. la ce folose~te? multumit. rigide. Mai departe.enzjtivitatii~i potentei. sor!ii. se declan~eazii sistemele de aparare: ruperea rela!iilor. sanata!ii. imbriicamintea ~ - aminte~te un inter- . de piidA. Daca mancam cu lacomie ~i facem sex cu lacomie deja avem 0 viitoare boala. Daci\ insa v-au ramas. frumoasa ~i rela!iile pentru despre frumoase constituie de un fond favorabil Apropo. venerice. ea seamana cu acel tip de energie numit in medicina chineza . iar forma. Cand este multa cnergie. sa primeasca insa mai multe senzatii gustative. Dar care sunt semnele insuficien!ei energetice? Mi~cari brutale. apar imbolnavirile ~i nu doar ale sistemului uro-genital. Conversatia. inseamna ca totul este in regula ~i atunci yeti constata dupa. Pierderea de energie va fi mai mare decat acumularea ei. unde orice mi~care trebuie sa fie lina. ~i dadi nu observ3m di s-a dus contillutul ~i continuam sa ne inchinam formei. 0 senza!ie de u~urinlii in suflet ~i corp. Urmari!i-va ~i compara!i-va sentimentele inainte ~i dupa actul sexual. greutate in corp ~i in sullet. sexul 11imbatrane~te ~i ii intensifica dependen!a de fericirea omeneasdi. Gesturile line. Prin urmare.1 \ 1 . Actul sexual consuma 0 imensa cantitate de energie. Scade nivelul energetic al intregului organism. bolile 144 145 ~ . Conlinutul este iubirea. De ce privim cu placere baletul. Am utilizat 0 data urmatorul sistem de diagnosticare: luam informa!ia care atingea doar formele subtile de energie ce trec prin corp. cu atat ave!i mai multa energie. energia. muzica in timpul mesei. uneori chiar ~i 24. Dadi omul esle crispat. Altfel. dansurile? invaliim gesturile care cconomisesc chinezeasca. sex. emo!iile agresive genereaza blocaje unde cnergia este franata ~i urmeaza perturbarea func(iilor organului din locul respectiv. Comportamentul dur ~i mi~carile brutale ne lipsesc de energie. omul este sanatos. pute!i avea senza!ia ca sunte!i un copil caruia i se canta in timp ce este leganat.-. Cu cat sunte!i mai aproape de senza!iile copilariei. ell atat se distruge ea mai repede. frumuse!ea. pentru ca omul sa nu moara. agresiv in interiorul sau. ca sufletul ~i trupul va sunt mai u~oare.chi. sdiderea s. Cand omul incepe sa practice gimnastica Qigong. insemna ea v-ati asigurat de probleme in privin!a relatiilor. cea mai rapida mi~care ramane ritmica. Inainte omul inghitea 0 bucaHi de carne ~i era Unul dintre scopurile servirii mesei este de a frana dorinta primitiva de saturare ~i de a transfera energia in planuri mui Illalte. ell cat 0 facem mai tare. ~i de unde luam noi energie? Din iubire. daca energia strabate libel' corpul. transformarea animalicului in omenesc ~i upai in Divin. Sa luam. frumusetea aranjarii mesei ~j decorului faciliteaza asemeni locutor. ~i ce sim!i in acest caz? Am spus deja. dupa actul sexual practic acelea~i senti mente de iubire ~i bunatate. cantitatea de energie primita din sferele superioare trebuie sa fie mai mare decat cea consumata. ca 0 consecin!a se poate degrada aspectul senzitiv ~i fizic. emo!ii grosolane.""" j conlinut.

invidie. Cu cilt este mai frumoasa fa!a ~i silueta unei femei. Daca insa incearca sa compenseze pierderea de energie prin vampirism. Cand sadicul i~i tortureaza victima. \ f J curgand dintr-unaintr-alta. sim(ind in asta 0 satisfac(ie. distruge". mai mare este dimensillnea senzualitatii ei. $i dacii 0 asemenea femeie are pu!ina iubire ~i bunatate. . de a-i jigni ~i umili pe oameni este numai ~i numai incercarea de a primi energie din afara. la mare decat cea primita. Diabolos. far cand barbatul ~tia ca dupa 0 noapte de sex va fi omorat. energia pierduta va fi mai se petrece nu numai la nivelul fizic. la inceput trebuie sa te departezi de con~tiin(a. familiile se dezbina mai des. forma mai poate inflori 0 vreme. incepi sa 0 iei de la al(ii. eu atat este mai mare dependen!a de dorin!e ~i cu atat mai pu!ina iubire ~i energie ii ramane. el este satisTacut pentru ca victima ii cedeaza energie. Evident ca ingerul care s-a intors cu fa!a de la Dumnezeu ~i deci.Da. . daca te por!i agresiv cu partenerul sexual sau macar nu i-ai iertat jignirea.este vorba de vampirism. nu va avea energie ~i va trebui s-o extraga din al!ii. Intotdeauna se va teme prea mult pentru via(a lui. apoi de voin(a ~i t46 147 . pierderea de energie se va produce mai repede decilt la alte femei. adesea senzualitatea scade pan a la frigiditate. de la iubire. la nivelul senzitiv ca invidia. energia vie!ilor viitoare. concep(ia despre lume. Omul dependent intotdeauna va fi gelos ~i zgarcit.[ata.Cand putreze~te con(inutul. dar cum e cu Cleopatra? I~i omora iubi!ii ~i se sim(ea excelent. Prin urmare. de suprafa(a. iar senzua- litatea ia multa energie. spune(i cii gelozia ~i zgarcenia sunt legate una de alta. ci ~i statui insu~i. se poate suge energia sortii. . Patima crescuta pentru placereafizica. ne cre~te ~i nivelul energetic. cu atat nivelul spiritual ca gelozia. emisia de energie era eu mult mai mare. Oar la baza acestora sta 0 singura cauza . i se poate schimba chiar ~i caracterul. Caci se poate suge nu numai energia trupului. Cea mal mare energie se ascunde in illbire. De ce omul se comporta uneori ca un badaran. Pentru a percepe Divinul.Dar cum sa te rogi in timpul sexului ~i al mesei. ne mi~ciim ~i vorbim corect. i se modifidi nivelui energetic. degradarea . mai devreme sau mai tarziu duce la patologie. dar ce rezulta din asta? ~ La nivelul material acest sentiment arata ca zgarcenia. Cu cat femeia se concentreaza mai mult asupra placerii fizice. ii umile~te pe ceilal(i. geJozie ~i zgarcenie.[nterven!ia con~tiin(ei poate fi periculoasa fiindca ea este legata de valorile umane.. Si in maSllra in care ne comportam. . $i uite cilte femei ar vrea sa-i semene.dependen!a crescuta fa!a de via(a ~i dorin(e. adica dorin(a de a distruge totul in jur. Astfel incat 0 atitudine incorecta fa(a de mancare ~i sex poate cre~te dependen(a de via!a ~i dorin!e ~i produce temeri. dacii nu po(i sa-Ii ob(ii propria energie. cand nu exista inauntru. energia viitorilor copii. iar daca aceasta femeie este conducatorul unui stat se va dezintegra nu nllmai sufletul ei. Mai departe vine schimbarea frecventa a partenerilor. De aceea femeile frumoase au mai rar copii nonnali. in traducere din greaca veche inseamna "eel care dezbina. pentru a lTliqora ata~amentul? . ci atinge ~i fundamentele profunde ale fiin(ei umane. Sa ne gandim de ce a aparut condi!ia de a-Ii da via!a pentru 0 noapte de sex.

pe urma de viata. Cu cat femeia este mai orientata spre bunastare. In momentulln care femeia na~te. De aceea. numai de curand am Inteles despre ce amintit ~i in timpul sexului. Intruciit este 0 dovada de activitate crescuta a con~tiintei. Oar cum sa faci daca In timpul actului sexual lti vin In minte tot felul de ganduri? . pliitoare pentro de Biblie. adidi 0 concentrare nn te temi ~i mergi mai departe catre Dumnezeu ~i iubire.Ii spun.Am diagnosticat 0 data ni~te copii naseuti In apa. .N-are importanta. .~i durata actului sexual cre~te. . lar la mine invers.\ I f _J marita pe instinctul sexual. Doar vedeti ~i simtiti: tot ceea ce faceti este un mijloc de aflare a iubirii pentru Dumnezeu. lar durerea coneentrarea pe care 0 suporta femeia In timpul na~terii seade pe viata ~i dorinte.. 0 degradare a vietii ~i dorintelor. unde Dumnezeu Ie spune lui ~i Eva: "Ati pacatuit ~i de acum feme. . ~i senzatiile devin mult mai subtile. totul a scazut In intensitate. . Cand i s-a adresat lui Dumnezeu. ~i dacii nu este destula iubire ~i are loc un dezechilibru puternic spre partea vietii ~i dorintelor. iar in afara vietii ~i perpetuarii ei. adica 0 degenerare a unna~ilor.spune unul dintre cei prezenti. pentru 0 vreme a fost blocata sursa viitoarelor este vorba. dependenta de viata ~i dorinte.na~terile fara dureri intluentasera negativ structurile energetice profunde. am Incercat a~a. Ce face omul lntr-o asemenea situatie? Ajunge cu rugaciunea. La prima vedere. aeeasta a fost mine 0 enigma. totul se va restabili pe urma in varianta armonioasa. Dadi dorinte. la multi. eu atat devine mai agresiva In adaneul sutletului ~i cu atat mai dureros se desfii~oara na~terea ~i mai puternice sunt 149 14X . In eomparatie cu lubirea. Mi-am Adam dureri". urma un divort sau moartea SOlUlu. In ce consta pacatul lui Adam ~i Eva" Sa pui viata ~i perpetuarea ei mai presus de iubirea fata de Dumnezeu. Oar ce s-a petrecut de fapt? Ata~amentu I subcon~tient fata de sot era imens. mai ales In timp ce mancati necazuri. dimpotriva a pierdut-o. eu cat Inseamna pentru ea mai mult satisfaeerea dorintelor ~i eonsolidarea vietii. ce parere ai des pre na~terile In apa sau sub anestezice? . Se poate repeta mereu "Doamne prime~te iubirea ~i placerea mea" atunci concentrarea asupra con~tiintei ~i dorintelor se va miqora. dependenta de via(ii ~i dorintecre~tea dintr-un anume motiv. Atunci prin inertie. de 10 ori peste nivelul critic. . Dad Ii yeti da mereu iubirea ~i plaeerea lui Dumnezeu. nu direct. pe mai departe. in interiorva yeti adresa Divinului. ci dupa fotografii ~i filme video. trebuie sa te rogi In mod serios lnainte de mancare ~i de actul sexual.a va na~te In Probabil ca aceste cuvinte din Biblie nu sunt Intamdar care este sensul lor? Multi ani. M-a surprins faptul ca In structurile lor de camp se vedeau destul de des linii de oprimare a urma~ilor. trebuie sa dam fuga la doctori. Apropo.La ni~te prelegeri. se produce 0 imensa concentrare pe viata ~i perpetuarea ei. tragedie: adresandu-i-se lui Dumnezeu n-a primit nici un fel de fericire.Apropo.Este temporar. s-o consideri mai importanta. pe Ufma nici nu yeti mai avea nevoie de cuvinte. 0 femeie mi-a trimis un biletel: In timpul actului sexual i-a marturisit lui Dumnezeu dragostea sa ~i dupa asta i-a disparut orice atrac(ie In relatie cu so1u1. e adevarat. . lnseamna.

. .Am 150 151 -- .ntrerupe alt interlocutor. Se considera ca timpul vine din trecut in prezent ~i merge spre viitor. pe de alta chin. ci soarta ne conduce pe noi. dar intuitiv am simtit ca prin chinurile mele am salvat viata copilului. . in cele din urma mi-am luat mana de pe toate. in vreme ce arta occidentala zugrave~te simplu a mama fericita ce-~i hrane~te pruneul" . trebuie sa te gande~ti nu la confortul ~i na~terea fara dureri.ntoarcem la femei. a ora ~i nu resimte nici un disconfort. dar ce n-am facut. in Rusia ramaneam gravida ca a pisica. De aceea. A povestit: "Am trait In Rusia ~i am visat rnereu sa plee in strainatate ~i sa fiu acolo cu adevarat fericita.raspund pedepseasca eel care ~tie sa aiba grija. Pentru a te simti confortabil in apa fierbinte trebuie sa prime~ti din viitor 100 de unitati de energie. . Cum sa te transferi . mai mult de-a zi ~i-o noapte.Oamenii de ~tiinta nu pot explica aceasta fiindca nu au un model corect al timpului. Cu cat primim mai multa energie din viitor. adica parca n-ar exista viitor.lor.Hai sa ne . ci la starea interioara corecUi a mamei. Atunci copilul se va ivi pe lume repede ~i fara dureri.n alta tara ~i totul s-a terminat. Un calugar budist sta in apa clocotita. adica avand in maini prezentul. Conform logicii ar trebui sa fiarba el in cilteva minute. . imediat am ramas insarcinaHi. Pe de-oparte iubire. Idealismul decilt spune invers. trebuie sa accept ~i sa continuu sa traiesc ~i. dupa care ii imparte oamenilor. Viitorul prezentul. mai real prezentul.n apa clocotita.i\ f ~J durerile in timpul ciclului. iar capilul s-a nascut greu. marind concentrarea asupra viitorului. Daca nu sunt copii. Durerile au fast salbatice. m-am mutat .Are dreptul Ajunge cu femeile.n primul rand. cum sa te comporti corect cu femeia? Ce este mai bine. Sa spunem ca din viitor primim 20 de unitati de energie pe secunda. Totul s-a terminat cu bine. evolueaza ~i dirijeaza viitorul. . 0 pacienta mi-a citit de curand a nota interesanta. ii fierbe tinandu-i in maini.ma . dar el sta a jumatate de ora. acolo este iubire ~i chin . inseamna ca nu-i da Dumnezeu. s-o pedepse~ti sau sa te ingrijqti Este foarte simplu.nteles ce sufera Nascatoarea de Dumnezeu din icoanele pravoslavnice. Dupa asta am . am confort. iar pentru a sta confortabil . Prezentul este real ~i dens. Prezentul se modifica. copilul nu va supravietui. . sub cazanul cu apa in clocot se adauga lemne. viitorul este iluzoriu ~i imponderabil. la ce doctori n-am fast. de ea? sa in permanenta De aceea nu noi ne conducem soarta. Cum se poate explica un asemenea fenomen? De ce oamenii de ~tiinta i~i desfac bratele a nedumerire? Sa (Asam tcoria. Viitorul reconstituie Aceasta-i este mult materialismul. am bunastare. putem dirija in orice fel viitorul. inseamna ca se poate mic~ora dependenta de prezent.n viitor? Trebuie sa rupi legatura cu prezentul. doctorii au spus ca daca mai dureaza putin. Daca trupul uman este sustinut in permanenta din viitor prin curenti continui de energie. nici un rezultat. iar el ia in maini ni~te creveti congelati. trebuie sa prime~ti 240 de unitati.n acela~i timp. . dorinte implinite. oare nu exista nici 0 ipoteza care sa incerce sa explice acest fapt? .totu~i.spune unul dintre interlocutori. cu atat corpul nostru devine invulnerabil. anuland toate ata~amentele fata de - eu. lar na~terea dureroasa arata ca in sufletul mamei ~i al copilului nu este destula iubire fata de Dumnezeu -5idurerile ingradesc masura fericirij.

f
_J
lumea inconjuratoare ~i fata de viata insa~i. Meditand indelung, calugarul dobande~te acea stare in care aportul de energie este mai mare decat pierderea. Corpul se regenereaza cu 0 viteza considerabil mai mare decat inainte ~i' omul poate golirea viitorului, continuand cu degenerarea ~i moartea. Apropo, apostolul Pavel vorbea despre faptul ca orice

miracole, fara iubire in suflet, nu numai efi nu inseamna nimie
dar sunt chiar daunatoare. ~i totu~i, cine are dreptate, idealistul sau materialistul? Au dreptate ~i unii ~i altii. Viitorul aqiolleaz3 asupra noastra ~j noi actionam asupra viitorului. Cand am inceput sa ma ocup de terapie, eram convins ca boala este un rezultat exclusiv al trecutului, gandirea ~i comportamentul incorecte duc la imbolnavire. Daca ne revizuim trecutul, boala trebuie sa treaca, a~a se ~i intampla. Dar, cu uimire am vazut ca multe boli sunt legate de evenimentele viitorului. Le spuneam pacienlilor: cereli-va iertare pentru gestul pe care I-ali facut in viitor ~i, oricat ar fi de

sa supravietuiasdi in conditii vitrege.
Cand in lagarele staliniste ~i fasciste detinutii obi~nuiti

mureau, . iar cei credincio~i ramfineau, functiona acela~i
mecanism, doar ca monahul budist crqte contactul cu viitorul pe seama deta~arii, discreditarii totale a vietii ~i dorintelor, in timp ce credinciosul prime~te aceea~i stare prin iubirea fata de Dumnezeu. Fenomenul invierii mortilor, vindecarii de boli grave, teleportarii, levitaliei, apariliei obiectelor de nicaieri toate acestea decurg din dirijarea timpului, mai precis a straturilor care sunt legate de viitor. Incercarile de a influenta tehnic viitorul pot avea ca rezultat ceea ce numim miracole. Sa transformi apa in vin, unele metale in altele ~i lucruri Ie necomestibile sa Ie faci hrana. Nu numai lisus Hristos Ie facea. Prin contactarea planurilor subtile ale viitorului Ie poate face orice om. De pe acum oamenii de ~tiinta, efectuand experimente asupra campului magnetic, incep sa influenleze structurile viitorului, modificand structura atomica a substanlei. Prea pulin ne imaginam cat de periculoasa este dirijarea viitorului fara sa inlelegem pentru ce 0 facem. ~i pentru sfinli, ~i pentru vrajitori mecanismul funcliona la fel, permilandu-Ie sa zboare prin aer, sa transforme unele substanle in altele, sa invie morlii ~i sa inlature bolile grave. Cand un sfant facea minuni, pornind de la iubirea pentru Dumnezeu, energia luata din viitor era completata de el prin iubire. Daca insa aspiralia catre Dumnezeu nu era destula, toate fenomenele duceau la

straniu, aceasta diidea rezultate. Pc urma am inteles di este 0
cale lipsita de perspectiva. Sa scormonqti mereu in viitor cu de ca inlaturand problemele care vin de acolo, este totuna modalitatea chirurgicala ce-I lipsqte pe om de posibilitatea este posibilitatea de a dirija viitorul. Apoi am observat

a se pune in ordine. Viziunea corecHi asupra lumii - aceasta
schimbarea atitudinii fata de trecut intluenleaza evenimentele viitorului. Trecutul actiona asupra viitorului ~i viitorul asupra trecutului. A reiqit ca timpul curge constant in doua direclii opuse. Din trecut in viitor la nivelul fizic, exterior ~i din viitor in trecut in planurile subtile. Ceea ce numim prezent este perioada interactiunii trecutului ~i viitorului, ocupand cam 25 de minute. Tot ceea ce vedem in trecut ne a~teapta in viitor. De aceea Ie propun pacienlilor: trecutului repetand: nu exista Dumnezeu revizuili toate evenimentele vinovali, in trecut se atla fala de trecut este mai

~i iubire. Cu cat atitudinea

152

153

0081

1
1.

f
~

_J

putin agresiva, eu atat iubire'

avem mai multe ~anse pentru un viitor

ne cramponam mai mult de logica superficiala, omeneasca, cu atat mai mult ne Indepartam Divina. Pentru a influenta superficiala

fericit. In treeut, Dumnezeu ~i iubire, in viitor, Dumnezeu ~i

de logica viitol1llui

~i de logica logica nostru divino

Cand Incepi sa simti aceasta, atunci Incepi In mod real

viitol1l1 trebuie

sa debran~am

sa te schimbi. - Reiese ca, In cazul materialismului timpul curge Intr-o direqie, iar In cazul idealismului In cealalta directie? Se poate spune ~i a~a. ~tiinta are 0 anumita atitudine fata de timp, religia, alta. Putem vorbi despre 0 notiune ca cea de "neprevazut" viitor. Fiindca prognoza!. In cazul In care timpul Intamplarea experienta curge din trecut spre ce nu poate fi Oar 0 adica avem posibilitatea este un eveniment trecutului,

~i sa ne adresam prin iubire eului se restabile~te.

Prin iubire viitorul inta, vecina ritmice, juratoare, ~ederea

Bine, dar cum sa opre~ti logica omeneasca? Inainte acest lucru se facea franand sau anuland con~tipentru 0 vreme. lzolarea, sistarea tacerea, oprirea cufundarea hranei, gandurilor, Intr-o stare in intuneric, cu moartea, substantele privirii,

suspend area halucinogene

sunetele ~i mi~carile se reu~ea frade lumea InconA

Analizand

etc. Efectiv

d.e a privi In viitor, dobandind

capacitatea de a prognoza.

narea logicii

superficiale

pe calea desprinderii

asemenea prognoza nu poate fi completa. planurile cuvantul subtile "aleator" Incep sa fie percepute

~i atunci introducem ca mult mai reale,

a ruperii tuturor legaturilor. dar se poate, fara sa renunti
ce se Intampla

notiunea de factor aleator ~i legitate. Daca Insa viitorul, se va Inlocui cu cel de "Iegitate".

Bine,
Desigur,

la lume, pe cineva? punctul

sa obtii
Accep-

acela~i lucru?

Unul dintre cei prezenti pune 0 Intrebare interesanta: Printr-un comportament A~a-i" incorect putem sa daunam puternic viitol1llui? -

-

cand iertam

tam anularea logicii asupra iubirii. memoriei?

omene~ti ~i transferam

de sprijin

Cum lucreaza

con~tiinta noastra? In primul rand
Cum functioneazii mecanismul

ea este legata de memorie.

A~a, - raspund.

Intr-o fractiune de secunda ne amintim de un fapt

Dar sa cureti viitol1ll, dupa spusele tale, este cu mult mai greu. Unde e atunci dreptatea? In cateva zile poti provoca Dar asta se poate Intampla viitorilor tai copii atata rau Incat ani de zile pe urma nu-I mai poti Indeparta. ~i In plan fizic?

care s-ar fi putut petrece ell un minut, un eeas, 0 zi sau mai devreme, adica reducem la un punct substan(a, spatiul, timpul.
Mecanismul primarii memoriei lucreaza In primul Evenimente rand la nivelul diferite comla senzitive unor a timpului. shuatii timpului atragem Incep,

comprimarea este reunirea

timpului,

sa capete
diferite

trasaturi
Intr-una

similare.
singudi,

Sinteza
memoria

- In doua secunde se poate Intoarce volanul ~i sa cazi In rapa, iar apoi sa platqti toata viata pentru asta. Oar In planul subtil, fiindca veni yorba, este cu mult mai u~or sa Intorci eveniment Inapoi, sa-I traie~ti din nou, sa-I Indrepti. orice

este prima treapta a comprimarii
Cu cat comprimarea atat mai puternic spre

timpului, iar sinteza, a doua.
la scara mai mare, cu trecutul ~i viitol1ll. prezent,

se petrece

~i cu cat

154

155

001I

_J
alta structura. Nu se poate folosi in acela~i timp ~i cea veche ~i
cea noua. La cea veehe trebuie sa renunti. far aceasta inseamna 0 schimbare completii
a sus\inut

Pronostieul viitorului gine de perspectiva, care Ie deducem comprimat timpului atat mai Con~tiin\a in copilarie, deveni evoluiind,

reprezintii de asemeni evenimente putem sa 0 dirijam. Regulile

vii-

toare, comprimate intr-un punet. Avand asupra lumii 0 ima~i legile pe Timpul Cu cat raza ~i cu viitorul. Dad el nu va colectiva, In ea ne permit sa prezicem viitorul.

a viziunii
in via\a

asupra lumii inconjuratoare.
lui mai aprig dreptatea, cu cat

Cu cat omul
i-a judecat in\elegem eticii,

intr-un punct are 0 oarecare stabilitate. fasciculului posibilita\ile

~i invinuit
relativitatea

mai des pe ceilal\i,
forme

cu atat ii va fi mai

este mai ampla, cu cat mai larga sinteza, cu atat mai temporal-informa\ional de a prognoza interaqiunii cu semenii, Con~tiin\a viitorul. colective. multe sunt

greu sa treacii in noile

de con~tiinta.

in masura in care
cat ~i a
ca

mare este stabilitatea

~i permanen\a

atat a moralei

cu toata necesitatea inaintea

lor, in masura in care intelegem lui Dumnezeu, de limitele timpului

umana este rezultatul individul comprima

nu exista vinovati

ca veriga principala

nu a avut rela\ii in animal. timpul

care ne une~te este dincolo lui. -

~i spa\iului. cu
I\'

om, se va preface

atiit suntem mai deschi~i fa\a de viitor ~i putem ac\iona asupra Am auzit ca in budism, - spune unul dintre cei prezen\i,

~i prognozeaza

exista principalele legile economice, de repede, politica stabila. socieHitii, tamentu! prin ruineaza puternic puternic
comprima

puncte de stabilitate. La nivel material sunt la cel spiritual - cultura ~i politica, la cel economice Cultura se schimba destul ~i mai tot stabilitate mai incel. morala. de etica eonstituie este 0 no\iune

afectiv - moral a ~i etica. Legile Religia, intrueat omului con~tiinta pe morala, de con~tiin\a
spa\iul

ilogic, im- se utilizau constant tehnicile comportamentului previzibil. ale intrebarilor ~i ac\iunilor. la prima vedere, stupide. Toate acestea erau pentru destramarea imaginii Da. Imi amintesc 0 istorie povestita \umii? de cineva. La un

depa~esc prin un mecanism

restul. Fara no\iuni ca morala ~i etica. nu este posibila evolu\ia ce reune~te compor~i moralei mai mai

sfiint a venit un inva\acel ~i i-a spus ca este gata sa faca pentru el orice fapta. "Bine' a zis sfiintu!, scoate morcovii din pamant ~i ingroapa-i ucenic via\a. puterile la loc cu frunzele modelului in jos". mai dificil obi~nuit S-a dovedit al lumii aceasta a fost cu mult Distrugerea

con~tiin\ele tuturor membrilor
in viitor. ~i juridice. coleetivii. legi civice

societa\ii.

determiniind eticii

ca pentru este peste

Comportamentul Destabilizarea Cu dit

este consolidat

decat sa renun\e la

ne coneentram cu atilt depindem
Trece timpul

lor, pentru mul\i. Adesea este mai u~or sa mori. Inseamna ca, putem sa nu ne temem pentru locuitorii Dar despre faptul ca in filozofia indiana se lume.

etica ~i echitate, colectiva.

-

Dar legile

dupa care traim

Rusiei? Atata idiotism s-a adunat in socialism indit nu mai
putem fi dogmatici. prezicea venirea epocii "Shudr". Se refereau la socialism? a lumii are loc distrugerea 157

~i timpul

pe 0 raza limitata.

~i.

indiferent funqioneze.

de dimensiuni,

modelele

de ieri inceteaza ale timpului

sa mai

Sunt necesare contrac\ii

la scara ~i

Inainte

Eu cred ca acest lueru s-a spus despre intreaga de crearea noii imagini

mai mare, 0 noua etica ~i morala.

Oar aceasta este 0 Cll totul

156

De ce ealugarii renun!a la via!a sexuala? Pentru ca sa fie mai u~oara transformarea umanului In divino Daea ealugarul Ineepe sa invidieze. iar placerea este din ce In ce mai mare.mi-aduce aminte un membru al auditoriului.Ei bine. Morala ~i etiea vor apara In primul rand nu trupul nostru. . Legile vor fi indreptate spre pastrarea ~i dezvoltarea iubirii din sutletele noastre. atunei nu are loe transformarea energiei. adica II putem sintetiza ~i In!elege. Eu cred ca acela~i lucru se Intampla ~i cu alcoolul.Eu ered ca se Intampla aeela~i lueru ea ~i ell alimentele ~i eu alcoolul. - . lumii. acestea se vor orienta In mare masura spre iuoire. are loc ~i dezintegrarea. cu atat mai adanc ~i mai amplu yom Incepe sa fntelegem lumea fneonjuratoare $i cu atat mai mari vor fi posibilita\ile de a ne In!elege Intre noi ~i de a dirija viitorul. chiar ~i cancerul. tree durerile. motiv pentru care oamenii se vor putea fntelege mult mai u~or. ell atat mai mult apare necesitatea eliminarii energiei prin onanism.If - Apropo. nu tanje~te dupa iubire.Daca prin aceasta nu se schimba caracterul ~i concep!ia despre lume a omului. Probabil smr~itul veche nu treee in cea noua ci pur ~i simplu perioada se numqte . Incepe fntinerirea. Eu am citit ieri a notita interesanta. Oare este mai bine deeat Inghitirea medicamentelor? . ce se Intampla cu alcoolul.. Insa In momentul cand Incepi sa depinzi de aceasta. sa-I bem sau sa nu-I bem" . ci iubirea ~i sufletul nostru. Salvandu-ne ~i In prezent. eu dit mai mult vom percepe 111 mod real eul nostru divin.1 ~ .Ce se Intampla eu aeesta? . este pu)in posibil ca acest efect sa aiba Este tot una cu tradarea ~i Injosirea ta sub intluen!a anesteziei. este daunator sa te ocupi de onanism sau esle folositor') Energia sexuala se transforma In permanenta In sentimente umane ~i divine.Sub intluen!a anesteziei omul este IncalIn viitor. fntrudit aceastadevine nu un mijloc ci un seop. intrudit fntregul univers a emanat din iubire. Gamenii VOl'vorbi eu alaI mai pu!in despre blamare ~i cu atat mai mult des pre a se ajuta unii pe al!ii. sa ne Indepartam de con~tiin!a ~i de aceea are lac 0 rabufnire a iubirii $i a marinimiei In sutlet. totu~i. Ce se Intampla cu alimenta!ia? inainte omul a mancat Cum va fi oare moral a ~i etica In cadrul noii omeniri? In primul rfll1d. 0 durata lunga. fie cauzeaza Imbolnavirea. Ce poate Insemna un astfel de lucru pentru un tanar? Una este eand are lac supraincarcareaell energie sexuaHi ~i zit pana la 43 grade. Cll cat posibilita!ile noastre de iubire sunt mai mari. Oar noi nu suntem eu totii sfinti ~i in tinerete fiecare trece prin aceasta etapa. Pe masura dezvoltarii Insa. Cu cat are loc mai dificil aceasta lransformare.. Inal\atoare. fie trebuie eliminata. atunci lumea se naruie. Sufletul nu se chinuie ~i nu sufera. tot prin iubire universul poate fi concentratIntr-un punet. 1" j lumii vechi ~i daca nu este suficienta ea in Biblie aeeasta - iubire. sa se supere ~i sa aiba un sentiment de triste!e.Bauturile alcoolice ajuta sa Intrerupem legatura cu lumea Inconjuratoare. Dar ai uitat despre sex.Imi spunea unul dintre prietenii mei . . 15X 159 . noi mancam din ce In ce mai pu!in. noi ne salvam mult ~i fara gust. . Atunei energia sexuala aeumulata.

Cea mai rea fateHi a aeestei probleme II eonstituie sexul virtual eu ajutorul computerului. am spalat rufele eu mana.imi spunea cuno~tinta. Oupa ~i am hotarat sa 0 manane. peste masura da pestecap blamarea ~i pretentiile fata de altii sunt mult - di acesta duce la i'ntinerire ~i la inearcarea ell energie. spre deosebire de corp. Iar pan a a doua zi se inveche~te. dar am maneat-o. Ea se afla ell mama in locuinta ~i trebuia sa spele ni~te rufe. Acesta duce direct la impotenta precum ~i la dcstramarea soartei.Cum au putut sa cada cu fata in jos. ce s-a intamplat?"»«Ieoallele din camera ta. mama ei se uita la televizor. EI avea probleme cu pielea ~i s-a dus in Israella Marea Moarta. «Eu m-am gandit. ~i deodata s-a auzit un zgomot." S-a dus inapoi in baie. e greu de inehipuit. mai rau deeat inainte de a sosi in Israel. Aceasta s-a intamplat cu diteva zile in urma. am inteles imediat eat de periculos este sa mananci peste aceasta masura.a raspuns ea. Oupa aceasta mi s-a aplecat. In seara aceea s-au servit ni~te gogo~i foarte gustoase. - Ill-am mai chinuit cateva zile. . Totul a fost invaluit in ceata. in mod special. Atunci dind in permanenta i'ncalci armonia launtrica iti fortezi sentimentele. Eu am adus acasa doua icoane mad ~i Ie-am fixat \ de perete. . M-am uitat in jur ~i am intrebat: "Mama.0 atitudine justa fata de mCmcare intare~te de asemenea sanatatea. Am pus cateva din ele intr-un pachet ~i Ie-am luat cu mine. m-am gandit. Cand a paras it baia. . in aeest timp. mama ei. izvor de satisfaetie ~i J . Ma gandeam ea este gustoasa.Iar mai departe s-au intamplat urmatoarele: am luat cina i'ntr-lin restaurant.Ea este totu~i din cale-afara de nedreapta. nu putem observa rezultatele eatastrofale. Oar in aeest caz. Uneori primim semnale de sus. Peste cateva ore m-am dus la rnalul Marii Moarte.1 I energia. :£I.>. e pacat sa 0 arune. Oar de ce trebuie sa faci mai putin? . A doua zi mi-a aparut 0 eruptie pe toata pielea.J alta este eand aeeasta devine un seop. in acest caz se pot ivi probleme. . Am simtit ca m-am saturat ~i nu mai am nevoie de altceva. Ayearn senzatia ca mor.a gandit fata. pentru a nu 0 deranja pe mama. Totul era frumos. a spus iritata: "incepi acum sa speli n. a cuno~tinta de-a mea mi-a povestit ieri un episod interesant din viata ei. aeest lueru era legat de dezaprobarea mea. . l . Stateam ~i ma uitam la a doua gogoa~a. Un om mi-a relatat urmatoarea poveste. minunat. exact atata am zaeut dupa ee am mane at aeeasta gogoa~a." lata ca daca alimentatia atllnci Oar tll singllr ai SpliSca sexul i'nfaptuitcorect este util. nu ~tiu cum. De i'ndata ee mi-am revenit cat de dit. Blamarea este un fel de peste masura din punet de vedere moral ~i etic. doua zile de ~edere. iar eu nu pot sa ma uit la televizor!" . Hotelurile se scaldau in lumini feerice. M-am gandit. Mi-a venit pofta de mancare. "Oupa a spus el. iar organismul nu mai lupta. mai perieuloase. e foarte posibil ca mama sa fi cazut. Am scos din pachet 0 gogoa~a ~i am mancat cu pofta. pie lea mea a devenit ca la un nou nascut. dar eu am inteles. . Cuno~tinta mea nu a pus in func(iune ma~ina de spalat ~i timp de 0 jumatate de ora a spalat rufele cu mana. iar ea s-a napustit asupra mea. apare dependenta de ea. Cu 0 jumatate de an in urma a 160 161 j .fele."Eu. dintr-o data.~ . Tot atat cat am zburdat in ultimele doua zile. dar aeeasta nu i'nseamna ca trebuie sa mananci cat se poate de des. alimentatie am aratat eu. apoi am dat din mana fortat. dar au cazuh.

~i ce crezi? La celalalt telefon pe ecran apare aceea~i fraza. Impreuna cu grupul am fost nu demult la izvoa163 162 . nu numai di Intare~te imunitatea noastra. Dupa aceea. Reintroduc cartel a ~i viid textul obi~nuit: "treceti la celalalt telcfon. Insa. uluita. ecranul se ilumineaza. . Jar daca noi nu dorim sa tral1sformam III mod voluntar imaginea lumii. care statea In spatele meu. lata de ce. Deci iatA. La urllla urmei m-am dus la fata care voastra primul mi-a viindut e defecta" tdefon. amabi I ~i cm. iar dupa cateva secunde aud glasul cuno~tintei mele pe care am vrut s-o slln. - afi~eaza di mi-a ramas numai un minut. ~i-a~a am luat la rand telefoanele care m-au pasat fiecare la un altul. 0 cartela care se sa trebuia este legata de mine ~i nll de cartela. cand am introdus cartel a. Insemnatatea ridieata a bUllurilor vietii ne poate lega de formele Invechite mai Pllternic decat este admis. Timp de zece minute am ~-i i-am iertat pe toti. m-am dus din nOll nici de telefon sau de vanzatoare. Pe ecranul care se aprinde sunt informatia: programate numai eateva fraze. ell atat mai putin avem nevoic de mecanismulconstrangerii.. din eauza unui fleae s-a napustit pur ~i simplu asupra mea. ClI coltul oehill!lIi am vazllt ea 0 fata. cartela dumneaspus. Cu cat este mai mare hotanlrea noastra de a ne schimba In interior. ea agata receptorul In furca ~i ma roaga sa formez singura numarul. a corpuilli. Daca ne aflam In medilll care subjuga viata. - apara inscriptia: "Aveti atatea ~i atatea minute" sau "V-au mai ramas atatea minute.. Ce s-a intamplat cu vanzatoarea. destabilizarea periodid a bazelor vitale." Acest am continuat eu - aeum intervine ace! timp Jueru Inseamna ea aeea eartela cand sllstinerca ferma a tablouilli obi~nuit al Illmii devine din ce III ce mai periculoasa. . cartela. purtandu-se eu obraznieie. atunci aceastadistrugere va avea loc prin boli sau nenorociri. dar ne ajuta la dezvoltare. Introdue cartela. Oare ~ederea noastra la Marea Moarta ne ajllta sa schimbam modelulillmii'! ~ funqioneaza am citit ~i se poate suna. scot eartela deodata ~i ma duc la celalalt telefon. Am terminat convorbirea ~i am scos cm-tela. Apoi mi-am adus aminte efi am vrut s-o sun pe prietena mea. ea ma roaga sa-i spun numarul.ninte. S-a purtat cu mine complet nedrept. Ea merge cu mine pana la cartela. Apropo. formez numarul. arata Cll eaplll spre mine ~i face semn Cll . Trcbuia sa dau un telefon. de telefonul Pe cadran afla In apropiere. Eu am fost la Berlin ~i am intral intr-unul dintre cde mai mari magazine universale." Am Inteles brllsc ca toata chestillnea spus rugaciuni umane. fie ne dcgradam ~i ne destramam." 0 asemenea fraza nu trebuia sa apara.unlll dintre membrii grllpului ne adllce a. dar eu.Da. formeaza lini~tita numarul ~i Imi spune ca s-a faeut legatura. a vietii. Intelege. "Treceti la celalalt telefon.eet. Dar. Ea. fie incerdim sa mic~oram independenta noastra fata de medill. Noi. a con~tiintei. Eu nu i-am raspuns nimie ~i am pleeat mai departe.I \ ~ _J avut loc un eveniment care a depa~it orice limita a logicii Nemtii constituie un popor nu pot degctul In jllrul tfimplei ca ~i dind ar vrea sa dea un telefon. . Am cumparat de tekfon de la 0 fata ~i m-am apropiat introducand cartela... Apoi la telcfon - ~i totlll a fos( normal. Mi-am sllnat prietena ~i m-am dlls aeasa. Intarind contactlll cu primele surse prin sentimentul iubirii.i-am introduce "Ma seuzati.

Dumnezeu Acela~i 70-80%. despre Deoarece subjugarea a fost mai puternidi decat rezerva din suflet. energetica fata de dorint3 impotent adica din acest cantec in primuf place acest c£intec poate deveni de nlpa sau homosexuali. nu slabirea rand puteau sa apara probleme a doua oara a aparut alLele. . numai sa traie~ti. Tu vorbe~ti lucru este bun. Amln!eJes cii a trecut suprasolieitarea Am Incercat sa ~i totul desciun Intr-o asemenea era aproape apa constituie iar poate deveni nu un folos. Daca dore~ti. Se pare ca In 100%. am Inceput sa ma rag. iubirea "In lui C[lt este mai mare concentrarea mare agresiunea dorintelor. parere de rflU etc. Lucrurile au mers dezvoItare ~i nazuillta. in acest eaz. In apa. De eateva ori Ill-am dus la bai. dupa care mi-a pierit Intr-un fel pofta. a creseut ~i asupra reflecta daca cu ocazia atunci Printre a primei persoane. Am stat cam zece minute ~i a Ineeput sa ma doara inima. apropiata distrugere distrugere. omul Copii. !1lolivatie. Probabil ca tu ai auzil acolo ase- !1lenea euvinte: ell zdrobesc in principiu. "Sa nu 11101'1. Astfel. parerea de paraJizia Odata. va canstitlli . cincva din gefozie sau din lacomie. di acum. Atunci. se practidi fapte ca sf:l~icrea. mortal. nccesar dOlI' iata In apa ~i a ramas In ea mai mull de 0 ora. Ingustarea totlil. de fapt cu ei. sa pui un diagnostic la televizor? ultimului hit. spre iubire. In sub- acum II vedem In permanenta numai de 15%. un element s-a IlltarnpJal iubirii iar acum otnul invata 0 asemenea dezvaltare. omor vecinii care te Impiedica sa darmi. Daea ar fi existat 0 frica puternica. mai mult orientati In dezvoltare. am hotarat sa calculez eon~tient eon~tient confortul deplin cat 0 sa rezist In apa. de sanatate. avea Oar daca ciiruia Ii un timp oarecare cu plamanii. sal! i se destrama lui pot tendin!e pot dorin!cle. deprimarea. chiar a adormit a paraliza!. Soldatul distruge aceasta fupta via!a unui alt om ~i Oar daca omul omoara 0 decora!ie. ~i iata di unul dintre noi s-a vJaguit ~i olllUlui imaginii In curand. 164 t65 . Apoi oare aeest Ilieru? Timp de zile Intregi nu a putut sa se mi~te.~ ~ rele de apa mincrala. dupa In special ei Intarirea capacitatea Inainte de a intra ca se distruge am facut ciuda faptului lucru Astfel. de panica. flU spre ei. patoJogica sau mai bine zis 0 tendinta dupa diagnostieare ata~amentuf decat esle de 13 ori mai mare familia deveni sau i se duc criminali nivelul toate spre patologie. in "arta" noastra. uciderea ~i taierea. Cu cat suntem se transforma calde de apa spre iubire. ell atat degradarea baie In izvoare rau. De~i In acest cantec principal In apa.Acest de distrugerea s-o in!efeaga.am repetat eu. iar din primele clipe ale ~ederii Intr-o - Fiira nici 0 problema. po!. ci 0 pagubire. In principiu. Se pune problema ce este bun in cadrul prime~te acestora. via(a ~i con~tiin!a mea. imuniUi!ii. lumi c£intecuJ eu atat este propriei 0 stare se pastreaza ~i se mare~te". ceakre informa!ionale. De ce i-a fast obi~nuite pentru africa a lumii. tu stefefe. Bine!n!eJes pentru ca nu este In nimic bun. Intrucat ~ederea stres. ar fi putut sa dureze. Totul depinde de pe am facut sulfuroasa. In subcon~tiellt a aparut sentimelltul deprimare. Stresul interior a crescut la primei ~ederi In apa de izvor." aici chiar ~i fara diagnosticare se vorbe~te asupra Intregii despre 11 constituie asupra via!a el ~i dorin!a po!i sa Intelegi dragoste. pe care frez situatia. atunci va fj judecat. scopul mai asemenea apa. Ei bine. ci catre de frica. Inainte.

Poate sa transmita experien(a de depa~ire a starii patologice ajute. lacurile de acumulare se vor umple. Vointa divina se manifesta in toate.In prezent are lac 0 accelerare. suntem legati de omenire. in mod periodic. teluri ~i conceptii despre lume. sa nu dauneze sutletelor.E ciudat. aceste procese se - observati germeni care ne indeamna spre armonie. iar toate tendin!e1e imperfecte se vor dezvolla destul de repede ~i vor muri. Pentru acest cantec. . dar daca vor fi interzise filmele ~i cantecele in care se propovaduie~te distrugerea? .Principal este nu eel care-l canU'i. cu at at mai multe posibilitati au sa influenteze opinia acclora care apreciaza c[lIlteccle ~i care acorda acestoraprimcle locuri in spectacolele hiturilor. de ce ocupa ele primele locori in topul hiturilor" Eu am dat din umeri: Aici probabil ca avem de-a face culegea marilor cifre. te rog sa diagnostichezi un cantec. ei dau bani. estede opt ori mai mare de nivelul critic. . cu cat mai putemicnoi. Apoi. Grice eveniment eare are loc ~i va avea loc ne impinge pe noi spre iubire ~i spre Oumnezeu. intrudit in viitor noi ajungem la Dumnezeu. . Grice tendinta cuprinde 0 inertie atat pozitiva dit ~i negativa. Oistrugereaconstituie un elcment necesaral dezvolHirii. Oar daca acest hit va fi prezentat in permanen!a la televizor atunci. .. in consecin(ii.a observat unul dintre noi. . in loc de 20% pot aparea 30% sau mai mul!i.lndiferent ce fel de baraje am construi.Ei bine. nu ma supara. . . . .am SpllSeu. in acest moment este important faptul asupraearuia e~ti indreptat~i ce fel de rezerve de iubire ai in suflewl tau. . ell atat mai mica va fi dezvoltarea ~i mai mare patologia.intervine unul dintrc interlocutori. dar pretulindeni nu exista 0 in lume pot fi ~i. EI poate pur ~i simplu sa constate starea lui patologica. .Acest c[mtee a fost compus de un poet zis "albastru". Nu putem sa g[lIldim rau des pre viitor.. judecand dupa toate.J ~ patologice. se inmul!esc tendin!ele patologice. Tema violen!ei se afla acum pe primulloc in arta. Astfe!. Presupunem di exista 20ck din rundul ascultatorilor care au 0 tendinta patologica. Acel cantec este probabil in general 0 catastrofa. Showmanii primesc banii ~i cu dit primesc mai mul(i bani.a propus vecinul roeu. ~i este putin probabil ca medicii sa poata caraeteriza aeestea drept arta eontemparana. iar aeeasta sa se disperseze in sufletul spectatorilor. La inceput tineretul prime~te asemenea cantece cu urale. Procesul 167 166 . deocamdata concep(ie corecta des pre lume. ne intoarcem 1£1 Dumnezeu. in afara de cantare(. apoi se impu~ca sau se spanzura." ~i aici avcm de-a face ell 0 agresivitate ridicaHL depen- denta de dorinta.Nu mai am nevoie de 0 a~a dragoste. mai exista ~i autorul cantecului.Oaca aceste cantece dezvolta patologia. Apa trebuie transferata doar intr-o alta alhie.Ei bine. . ci sa Ie toarele cllvinte: . prin vlsuri. Acesta contine urma~ inelud in subcon~tientul fieearui om de pe Pamfmt.Se intampla ca intreaga omenire are un viilor destul de sumbru.ci ce anume introducein acesteantec ~i spre ee se orienteaza cand il interpreteaza. Cu cat este mai putina iubire in suflet. - Dar uita-te la cuntecul urmator.Cfmtecul este curat .

lema mandriei. a continuarii ei. Nu eliminarii pretentiei. in sullet. Eu pot sa fac ceea ce pot. Cea de-a doua linie 0 constituie soarta. . lata de ce. situutie Cu dit din la fie nOli. Copilul dumneavoastra a avut 0 mare concentrare pe darinta de a conduce. apararea vietii. aeolo. totuI este normal. A aparut 0 dorinta de cinci ori mai mare de a muri din cauza injosirii sa se enerveze. dad! cineva v-a suparat. coperit 0 componenHi a dirui existenta i-a condus a dus copilul la un bioterapeut. a disparut componenta respectiva din sange. Oar daca satul nu a venit acasa din timp. J patologic este necesar pentru [aplul de a Impra~tia pc cei care nu au invatat sa iubeasca. noi ne indeparUim de Dumnezeu ~i de iubire. am trecut printr-un asemcnca eveniment. timp de inca zece zi Ie mi-au aparul programe l11itale cu inertia.am incercat sa-i explic tatalui. atunci. Am hotarat sa-mi pun un diagnostic. Cu cat doresc mai mult sa rezolv mai rcpede toate Cli atat mai greu ma apasa ceva pc suflet. Eu inteIeg ca a face totuI deodata. Ea Incepe mult se reliefeaza mi-a cerut ceea ce constituie modclul putin lumii. In subcon~tientul este linia vietii. simt problemele ca nu voi reu~i. Apropo. aceasta in primele situatie. nici macar am simtit ~i a~ fi durit deceptie ~i lipsa de durinta de a trai. 15 zile Astfel. Trebuia sa seriu 0 carte.1 \ ~. periculoasc. iar in problemele nL! am putere Au aparut problcmc pc care trebuia sa Ie rezolv. Dar.Dumneavoastra aveti in general doua linii de fericire umana. Eu SUS. . nu este voie sa te fortezi ~i sa noi'!" . Astfel. destul in con for0 epilepsia. interior sa 111ft apuc de solutionarea sarcinilor puse.se data dintr-o ~i din ce in ce ma. atunci printr-un denta tratument eficient mandria ar fi scazut. adica depa~im teama atractia sa nimicim Ce fericirii omenc~ti. alunci rezolv-o Daca lui are epilepsie."Uitati.3 dumneavoastra. Am sil11(it 0 u~urare adica iar problel11e1e Ie-am rezolvat cumva. tendinta de a dirija. Este natural di pClltru sa ne pregatim din timp. iar depen- sute sufletul dumllcavoastra este mai antrenat in vcderea pastrarii iubirii ~i s-ar fi transformat in gelozie.d te la viitor. mele a avut loc un e~ec total. copilul Talal mi-um hotara~te problema. treceti de 0 !TIie cinci aceasta de ori. dependenta de 169 16X ~ . ell alat procesul de distrugere se transfor- 1113in proces de crcatie. Aceasta inseamna ca doriti aproximaliv sau nu. gande~ti un limp de autodistrugere. ne dezicem demult. tema dorin\ei ~i geloziei. satia incepe sa se irite. 0 linie induci 0 grcutate in suflet. asupra asupra ni~te vietii semne ei ~i a Nu in sa sustina in care din ce dragostei. spUS: IlU lua asupra ta multe lucruri. pentru di 0 asemenea stare oe impiedica sa traim iubirea. . va veti intoarce prin in permanent. urmatoarele: epilepsiei. sa ~till dac[! baiatul meu nu va avea probleme de indelungat. ea daca pe el I-ar fi lecuit nllmai ell medieamente. iar restul 11 va hotari Dumnezeu. tament. precum ~i "Eu am citit caqile dumneavoastra.. Daca noi vorbim ~i gandim sumbru despre viitor. in sangele lui au des- pe bucati. pentru este rau in faptuI ca barbatul vine din limp acasa ~i ~i incercand ca prin face totul ca sotia lui sa fie fericita" Pana ciind stabilitatea nu devine un scop.a spus latal. atunci ca'. Atunci aceasta trcbuie noi trebuie In permanenta sa dind noua ne este de dragaste. Se pare di starca mea a fost aidoma unei stari de sinucidere lenta. nu poti sa rezolvi un barbat Problema ce ai de facut. In ce mai nazuin\elur demult. soartei. consta In concluzia Dupa un tra- orientarea ni~te sfaturi. deseori stabilitatea.

" Hai "Atitudinea dllmneavoastra fata de ea nu permite ca ea sa se dezvolte. Toate acestea ar fi Illceput sa funqianeze mai rau. In eonsecinta. Ar fi putut aparea $i problemc cu Incheieturile.Oare treclltul sa elimine iubirea $i. In abra de aceasta.I 1. eu SpllS . atunci poate avea lac 0 asemenea mi$eare de la mandrie eu at at mai putine simplu Astfel. interna. . Insa. $i dojenit etc. dar Intrucat caracterul copilului In timpul tratamentului nu s-a schimbat. trebuia aeeasta accent mai mare pe straturile exterioare. temfllldu-va pentru uman. .- de racirea relatiilor ~i de Indepartarea ei de dumneavoastra. in ceea ce 0 prive$tc.Cartile mele constituie 0 psihotrauma. atunci sentimentul de iubire de cea mui midi nelntelegere In relatiile sotia. ea a Ineeput sa-~i pastreze familia trebllia solicitat Ineepllt sa-I mai iubeasca. temut multi ani sutlet teama. trebuie reale $i va exista unoI' probleme mama. ati Impins-o In pennanenta catre vointa $i dorin\a." cutorul. cu pancreasul. . invidie ~i suparare. Totodata.. al(ii ma. V-a fost frica Hieste 170 171 -- . ca sa renunti la ceva.Ajutati-o sa se simta iubita ~i s-o pastreze.a Intrebat la gelozie. In cazulln Hi va spune de la sine cat ~i ce anumc care nu exista In necesar. recunosdind ca boala lui este legata de mfllldria ridicata. Pentru aceasta. In mod periodic. Apropo. . ci de 11-12 ari mai mare. am raspuns eu. femeia trebuie sa se coneentreze ~i sa aClllTIuleze iubire In suflet. daca omul se roaga nllmai pentru a-~i redipata sanatatea. Energoterapeutul este un om echilibrat.a In tors yorba ahtinem? . putin. . Este adevarat ca nu este de 11-12 ori mai mare peste punctul critic. trebuie expcrimentata franarea vointei $i a dorintei. a intrat In adaneime ~i a barbatul . atunci cand amul Incepe sa se roage. vor fi schimbarile $i transformarea rand. Pentru a pastra familia. Elc vorbesc despre pierderi $i cu cat este mai ferm orientat amul spre stabilitate. Ajutati-o Ii pe sotie sa se simta slaba $i fara aparare. mult. . Va este greu sa credeti. dar cu timpul ar fi Inceput sa apara probleme cu sistemul urino-genital. - sa lucreze .Canile dumneavoastra nu sunt citite de ea. Dumneavoastra.Unii mantinca mai Fiecare are un mod de viata. Cll ficatul."De ce nu se poate'? Schimband atitudinea fata de trecllt. trebuie sa ai ceva.~i aCllm ce este de facut" . cu un scop final. Apoi. copilul. nu prin annonie el trebllia in ceea dirijat. ci de 7-8 ori." - . a aparllt boala. Apoi boala este In primul rand 0 reaqie a viitorului.a tatal. ar fi aVllt loc destramarea vietii personale $i neplaceri In ceea ce prive~te soarta etc. Aceasta Inseamna ca epilepsia ar fi trecut. Daca mama copilului ar fi putut ierta ~i pastra iubirea In arice canditii. Cll atat Ii este mai greu sa citeasdi Illcrarile mele. dar chiar $i acum. cand optica dumneavoastra se schimba fata de familie. adica: pe sottIi ei IlU ce prive$te tcndinta dinspre nivelul superior.am aratat eu. puntind un disciplinat. copilului dumneavoastra este mai bine. atunci copilului i s-ar fi curatat ambele ramuri ale umanuilli. Dumneavoastra v-ati ell sa vorbim despre sex. noi schimbam Insll$i trecutul. cum fusese pfllla la tratament.am conchis "Mama Insa refuza categoric sa lucreze asupra ei. ~ j dorinta ar fi ajulls nu de 2-3 ori mai mare. nll-I mai putem Intoarce ~i carecta'?". vederea ~i auzul etc." pur $i trecerea In primul In altele.Cum sa traim dacii tot timpulne interlo- Nu te Intrista. a avut loc ace I transfer de la mandrie la gelozie. iar atunci copilul dumneavoastra nu va avea Ilevoie nici de medicamente nici de vindecatori.

Dar tll ai avut a~a ceva? prietenu 1 meu. Au fost trase toate liniile de C0111Unicatie. are mai multa iubire in suflet decat 173 minunat. unde am aflat ca In ziua respectiva nu se mai intocmeau acte. \ ~ ~ J - Apropo. ClI timplll.. Dar pana cand omul nu-~i pune In ordine sufletul. acesta nici nu po ate sa ghiceasca acest lueru. eu atat mai mult se poate a~tepta sa apara probleme. De fapt. ci tu te straduie~ti sa-I cape!i din rasputeri. de cateva ori. care sa dudi mai departe neamul ~i eu cat viseaza mai mult omul ~i dore~te sa obtina aceste valori. a lui Esenin: "Este exact a~a ~i In acela~i timp de ndnteles. ~tiu faptul ca 0 casa sau un apartament CllillparatIntare~te putemic sentimentul de aparare. iar tanarul care m-a ajutat sa-I cumpar s-a a~ezat la volan. ar trebui sa existe ~i bucurie. renumele.. am raspuns eu. Ma~ina I-a lovit. a j spus unul dintre noi: «Unui om dur se cuvjne bucuria. Am ajuns la notar. Realizarea personala constituie a mare fericire. atunci nu situa!ia te Impinge la confort. Talenta!i devin aceia care nu distmg talentu!. Cati tineri talentati nu am vazut eu. la sex.ll1-a Intrebat Cred ~i In semne ~i In indicii." Ca ~i cum daca ar exista multa iubire in suflet. Cand insa visezi foarte mult la ceva. Dupa ce am trecut de cateva cartiere.. Dar. Toate <-Iveau<-Ita~amentul [ata de 0 soarta ~i viata pozitiva. el nu pOlite atinge aceasta fericire. Cand am pornit spre vila. Dar cainele s-a ridicat ~i. Pentru a nu pierde timpul stand Ia coada. Ne-am dus sa intocmim actele pentru aehizitionarea terenului. ~chiopatand. in fata ma~inii a sarit un caine de rasa collie.. munca ta. carora soarta nu Ie-a permis sa se manifeste. am hotarat sa amanam problema pentm a doua zi. A doua zi am pornit iar de la vila ~i un betiv a pa~it deodata ~i a cazut sub roata ma~inii mele.. sub roata ma~inii s-uu aruncat animalele. Cu toate ca la nivelul con~tiintei.0 jUll1atatede ora din centrul ora~l1lui. a fugit. Capacitatile dezvaluite. 0 persoana sensibila. delicata. la fel ca ~i omu!. deodata. La ce a visat omulill epoca primitiva? .Deodata. situa!ia ta te obliga sa ai un anumit nivel de confort este una. el s-a rostogolit In aer ~i a cazut pc pamant. Da. Nici pana azi nu-mi 0 casa In natura. Locul a fast s dau seama cum de nu I-am strivit. Eu am visat toata viata sa am asemenea dependen!a depa~qte nivelul critic. la mancare. am avut ~i nu demult. predestinarea noastra se ascunde In dorintele noastre ~i visele noastre din tinerete. 111i -a propus un teren. Am crezut ca I-am omoral. am avut destu\ de multa minte sa realizez ca eu IlUtrebuie sa cumpar acel teren. tu crezi In sell1ne sau nu? . am diagnosticat aceste animale. Eu nu euno~team drumul.La 0 locuinta care sa-I apere de frig. Cand cineva traie~te Intr-un apartament mic ~i apare posibilitatea de a cumpara unul mai mare sau dind activitatea ta. se putea construi 0 casa care sa corespunda total eu cerintele mele. iar celui sensibil ii revine tristetea». Astfel se po ate Intampla ceea ce a scris Gogol In povestea "Mantaua": bogati devin aceia care sunt pregatiti pentru aceasta. In principiu. Astfel. i-ar fi omorat destul de repede sau i-ar fi Impiedicat pe copiii lor sa apara pe Pamanl. banii. Distanta . Pe mine m-a interesat intotdeauna 0 fraza enigmatidi. . Alatl1ri un parc imens. care sa-i permita sa-~i pastreze viata. Cand 0 172 . Din interes. Cu greu am putut frana ma~iml. animalul l~i cauta singur rnoartea. La mine problemele au uparut imediat.

. daea simtim de 10 ori mai mult dragostea umana ~i satisfaqie. putemica.\\ . Prima cale: daca nu supoqi suferinta. Cu cflt cste mai mare dimensiunea dorintei. In Inehisoare. renun~area la dragoste. Apoi. lar dupa 0 jumatate de an am intrat la pu~carie. lIn rtunas bun de la ceva. Care cstc sensu I 111 acest caz'? Tristetea ~i amaraciunea Inca !HIInseamna depresie. in asemenea cazuri se pot alege cateva dii. Acolo. putere ~i posibilitatea Implinirii dorintelor. atunei apare mecanismul aprecierii. ci Ull mijloe de cre:jtere III dimensiunile sentimentelor bolnavicioase. Peste cateva zile am Inceput sa am neplaceri la locul de munca."Celc mai teribile pierderi sunt acelea pe care nu Ie observam. ~i In acela~i timp. noi percepem acest eeva ca pe ceva necesar. S-a creat 0 situatie de nerezolvat. Nu se ~tie de unde. Eu ma gandese ca de multe ori mi se pun doua Intrebari: de ce oamenii talenta!i dispar mai des decM eeilal!i oameni" $i de ce oamenii coreC\i traiesc adeseori mai prost decat ticalo~ii ~i nemernicii? Iar bunatatea ~i onestitatea Inseamna de la sine fericire. adica iubire. Insa. cu atat mai adanc ~i mai acut poateel sa simta boala. iar pe de alta parte nu oriee boala poate fi suportata de el. Primul an petrecut In pu~carie a fost un co~mar. Pu~kin a introdus 111literatura notiunea de trisle~e luminoasa.Eu am oeupat 0 funC\ic In alia. Aduceti-va aminte maxima mea veche: . atunci sllferinta ca pierderea I'ericirii umane nu se transforma In ebinuri de nedepa~it. posibilita!ile de ehinuire a eorpului ra~i man acelea~i. renunta la sentimente cllprinzatoare mic!?orandll-se atunci ~i plafonul bolii. Eu eram casatorit. Oar femeia a fost maritaUi. renun!at la suferin!ele Am In!eles ferm: ea dad am suflete~ti care mi-au limpezit iubirea mecanismul arata astfel: iubirea de Dumnezeu na~te dorinta ~i sensibilitate. Moartea. lui Dumnezeu. Insa. Tot ceea ce este lIman ~i tot ceea ce dobandim noi trebuie sa pierdem. ClI atat mai mult este capabil de 0 imensa dragoste umana. Dar eu cat a durat mai mult idila noastra. Fericirea. 111continuare. cu atftt mai mult am Inceput sa suferim. Oezvoltarea nu Inseamna numai un avant al sentimentelor -5idorintelor. Calea a treia: sa ne adresam iubirii ~i fa!a de Dumnezeu. $i iata 0 Intamplare pe care putem s-o numim drept ilustrare pentru alfabetul vie!ii. cand noi pierdem de 10 ori mai multa ferieire. La Inceput ferieirea ne-a orbit ~i acuprins totul. am avut ~i mai mult. La un moment dat eu am sim!it ea mai departe nu mai pot. ea era casatorita. au Inceput sa apara ~i mai multe probleme.povestea un paeient. Cll at[tt mai multe poate atinge omul In viata. ~i totu~i tristc~ea Inseamnadepresie. A doua cale: se poate degrada. lata. ca sufletul meu nu poate suferi mai mult. Divinul. Cand ~tii pentru ee suferi Inseamna cii dispare suferin(a. ~i tristetea ~i melancolia constituie un adio. ~ ~ j persoana dura. in realitate Insa. $i daca noi eonsideram ca pentru onestitate trebuie sa ne 174 175 -- . Inseamna ca eu trebuia sa mor. am eitit cartea dumneavoastra ~i anii au zburat pe neobservate. iar dimensiunea ehinurilor sutlete-5tidevine mai lata de ce. deci. nenorocirea ~i moartea. Tot ce s-a Intamplat a fost deosebit de injust ~i ilogie. mi-a fost schimbata In chinuri fizice. noi nu-I pierdem niciodata. . atllnci Incepe mai departe boala. Inseamna mult mai mull decat banii. Am avut de toate: bani. deei. Pe masura ce ne dezvoltam. eu cat este mai Inalta sensibilitatea dimensiunea sufleteascaa omului." Omul dur deseori se bllcura numai pentru faptul ca nll observa ee a pierdut.

multumit Apoi ell i-am problcme. Insa. a reie~it di una din condiliile boga!iei lor ei Ie numeau il1credere !?i ollcstitate. 0 anumiUi SlIS. Sa spunem ca trebuie sa intelegem de ce s-a Intamplat aeest lucru ~i ce trebuie fkut ca lucrurile sa nu se repete In viitor. . deasemenea nu-i bine. De~i. rat1une. noastre. inchipuiti-va ea a aparut 0 problema.Imi 'pune neplacere dezvoltarea prietenul mell Intrerupandu-ma. cleci ce trebuie sa simt eu cand comunic cu 0 feme ie' . intrucat s-ar fi destramat terenul pentru razbunarea mea. este adevarat. eu nu iau nici 0 hotarare. intampJator. noi atllnci In acest plan 0 intuitie huna pentru noi este sinucidereu. este ~tim viitorul inspre in subcon~tient. lntuitia. sa fim egali ell femeia tot nu este bine. 0 intuitie buna este numita aceea care ajuta la Indeplinirca devenim robii propriilor dorintelor dorinte. furandu-ma sau insu~ind banii mei. logica ta care cauta in permanenta vinovati ~i exacerbeaza dorinta de a se razbuna." ~i procedez la fel.. Cand pe mine In-all in~elat. cu totii. am arlat di acc!?tia s-au 'i'nglodat in mari datorii. s-o asuprim. atunei simtim 0 nemultumire de sine ~i teama pentru viitor. .Noi trebllie sa ne ajutam reeiproc ca sa ajungem la Dumnezeu.Nu pot Intelege nicidecum. iar 0 mare parte din energie se consuma in zadar. Daca. Dezvaltarea nu a avut loc. neaparat pierzi maine sau poi maine. cautand 0 partie de energie necesara pentru sufletul nostru ~i cateodata chiar ~i de viata..-iII8iII . Sa ne Inaltam deasupra femeii. a fost jefuit ~i ucis. atunci gre~im. Apropo. dar ~ de fiecare data simt ea vointa ~i dorinta mea sunt secundare. Ce este 0 intuitie buna? Cum sa dezvoltam in sine intuitia? Depinde ce intelegeti dumneavoastra prin intuitie buna? 0 suma mare de S-a dus un om intr-un cazinou lui Dumnezeu pentru faptul ca nu s-a Intamplat nimic. Astfel intuitia lui a fost buna sau nu? Noi. eu spuneam mereu ca acqti oameni VOl' fi pedepsiti de DU1llllczeu. Aceasta inseamna ea noi toti trebuie sa ne vinovati. Dupa aceca. insa. eu am observat 0 partieularitate interesanta. EI s-a bllcurat ~i a spus ce intuitie buna am avut. parandu-ne rau ca s-a Intamplat acest lucru. sa 0 nimicim. fiecare degaja ulterioara. Oar nu a avut loc oiei 0 pedepsire. Adica. supravietuirea lar intuitia noastra trebuie . nu este bine.ndreptata de perspectiva. ca!?tigfind azi. Sa spunem ca este yorba de 0 mare neplacere. Deseori.- Doamne.I \ ~ ~ _J pliiteasdi In plus. inseamna ca mai departe vor aparea mai mulre 176 177 . dad noi nu ne folosim de sa ne ocroteasca de tot ceea ce poate deteriora aceasta in mod just. iar suma acestci datorii a fost egala cu banii pe care i-au luat de la mine. exista ~i u ca~tigat bani. 0 cuno~tinta mi-a spus urmatoarele: Eu m-am simtit mai bine dind am inceput sa repet fraz~t: ~ . Hai sa vorbim mai bine despre femei. ca dadi te ocupi de afaceri ~i nu e~ti onest ~i de illcredere. pc care eu am numit-o dreptate. Acolo. cu atflt noi economisim encrgie pentru dezvoltarea proprie fara a 0 cheltui in zadar. Cu cat vedem in taate vointa divina. A doua zi insa. Dadl noi Incepem sa manifestam ura ~i suparare. Cfll1d ill America au fost chestionate catcva mii de milionari. ~i aeolo nu trebuie sa te bagi cu adica In primul rand spre dezvoltarea sulletului. iar In acel moment se degajeaza la dumneavoastra 0 portie de energie care permite solutionarea problemei.

Este neaparat necesar ~i sentimentul dupa ce am Invatat anterioare. a mari volumul mu~chilor ~i pentru a dobandi 0 silueta atletica. de somn sau daca Ii De ce este preferabil sa ceea ce facem se situeaza Intr-un numaram.Cum de ceo Pentru a deveni mai putemic. - Ce se intampla eu sexul inainte de somn? Cu sexul trebuie - - ma intreaba ~i atunci prietenu!. poate sa-mi Da. din cauza ca cu cateva ore Inainte de somn tot loc superior In subcon~tient.. am raspuns eu ~i eu grell m-am abtinut sa rand noi trebuie sa vedem eul divin In omul apropiat ~i sa ne sim(im In fata lui fara aparare. acele obiecte care sunt a~ezate deasupra a eeva. mi se adreseaza unul din eei prezenti. eu doresc sa ma due sa fae exerci(ii Intr-o sala - putem sa-I uram ~i pe care trebuie sa ne razbunam. Oaca noi incercam sa ne protejam eu bani sau eu aptitudinile. care ne ajuta sa experimentam adiea s-o faei iubirii. nu zambese. poate. acest lucrn poate Intari dependen(a de soarta favo- 17X 179 . mare~te insemnatatea lor ~i in eonseeinta este nevoie ea aeesteobieete sa Ie alegem coreet. In al treilea rand.se agita un nou interlocutor. Apropo. - pe care po(i sa-I calci In picioare. fa(a de el ca un tata iubitor.. mai In In al iubirea. sa simtim regimul In ceea ce prive~te simbol al apararii ~i al soartei favorabile ~i lasarea lor pc masa pe care se mananca. totul va fi normal. sa te ocupi In loc de somn... eliminate. de antrenament. Daea noi ineercam sa ne aeoperim eu 0 situatie sau eu 0 locuin(a luxoasa. importanta primul dedt mod. De ce vrei sa te duci la antrenamente? - Apropo. ca un copil iubitor. . sufletul De ce nu se pot pune cheile pe masa') Masa pe care !loi maneam are in subeon~tientul nostm 0 Insemnatate deosebita. - in consecinta. toate de rivalitate pot fi ~i dorinta acestea Daca Intaresc mu~ehii ~i devin dauneze acest lucru? - mai putemic.. ea sa se uite fetele dupa tine. iar ca urmare Incep problemele. Intr-un apartament. ~ de unde a aparnt supersti(ia de a nu da ~i a nu lua bani seara? Probabil. noi trebuie sa vedem eul uman ~i sa ne comportam cu 0 dragoste care nu exclude 0 dragoste de prieten ~i sexual. noi Ie pierdem. Inseamna ca trebuie sa traim In acel sentimentul se fadi eu diteva are inainte de somn? Atunei dependenta de dorinta este mai mica. in fata acestui noi Ie sentiment !loi trebuie sa fim complet fara protectie. In general. 2) sa iar In cazul In care luam bani Inainte rabila. . De dragoste nu se poate aseunde nici macar in spatele vietii.~ \ ~ ~ _J sprijinim ca sa simtim sentimentul iubirii. robului. regimul de a simti superioritatea. Ce ne impiedica sa percepem sentimentul iubirii? Autoprotectia. poate Intari dependenta de 0 soarta favorabila. judeciind dupa toate. nu-i a~a? Oar de ce nu" presupun eu. dar numai cele trei nivele pe care regimul du~manului severitatea ~i pedeapsa. noi trebuie sa vedem egal cu noi ~i sa manifestam concomitent frate. pierdem. Cheile de la casa Ie consideram drept un - - doilea rand. Tot ceea ce sta pe mas a mare~te valoarea acestuia. . ~i acum analizeaza care sunt seopurile tale: 1) sa intare~ti sanatatea inseamna eoncentrarea spre viata.

toate acestea s-au transformat in simple batai de pumni ~i in fabricarea de criminali. Eu lucrcz ca pompier. Deodata. antrenarlll a reu:.Este la fel. 3) sa 1ntare~ti dorin!a de atrae!ie a sexului frumos. Dupa 2-3 zile. Odata. de asemenea pentru a cuceri un lac in campiona!. ~ __I devii mai putemic. Oar eu cat te vei eoneentra mai mult asupra acestor probleme 1ntr-o saUi de gimnastiea $i ell cat ob!ii sueeese mai marL ell atat mai multe probleme 0 sa a1 eu sanatatea. Cand insa au aparut la noi ~colile de karate ~i diferitele forme ale artelar mar!iale. iar cicli~tii.. cu atat mai multe putem ob!ine de la via!a. ell soarta ~i cu rela(iile fa(a de femei. bunatatea ~i exuberan!a. "Dragul mell. trebuie sa muncim mult.am raspuns eu. iar bicieleta Imi trebuie ca sa merg in ora~ul veeill sa a vizitez pe iubita mea. iar rezultatele nu apar dintr-o data. . Va voi povesti a~a cum am auzi!. ei u~urarea.it sa-I gaseasea pc aeest tlacau $i a ineeput sa-I ehestioneze. un tlacau dintr-o eamuoa bate toate reeordurile fara sa-~i dea seama. in schimb. lar scopul eel mai mare i1 constituie dobandirea propriului eu divino . au pornit sa zboare pe traseu. ~i atunci. eu dit obtill mai multe sueeesc.Care este situa(ia cu artele mar(iale" . adica sa-!i mare~ti eapacitatea ta de aparare ~i a 1ntari soarta. eu nu am timp de pierdut cu discu!ii cu tine. Carpul devine intr-adevar frumos. cineva mi-a povestit a intamplare interesanta. ele vor dainui mai mult ~i nu vor dauna niei sanaUitii $i nici destinului. iar deodata. de darin\a ~i de via!a ~i in momentul in I HI IXO . cu cat sunt mai mari seopurile pe care lli le punem in fata. ~i iata un exemplu: pleaca un sfant in Mun(ii Tibetului ~i incearca sa eueereasea acea stare 111 care dispare dependen!a de voin!a. Atunei mll~ehii nu eresc 1n volum. pe langa ei a trecut cu 0 viteza mare lln tladill pe a bicicleta obi~nuita ~i a disparut in departare." EI a dat din umeri ~i a zburat mai departe.La noi. eu ee se oeupa ~i cum a ajuns sa atinga asemenea rezultate de neinehipuit. ci pentru planurile strategice subtile ale dragostei ~i ale bunata!ii. Antrenorul nu s-a lasat. ci devin mult mai puternici ~i mai rezisten(i.. Eu trebuie sa ajullg aeolo sa rezolv a sumedellie de prohleme ~i sa ajung inapoi. echipa na(ionala de cicli~ti a Fran(ei a ie~it la antrenament ~i antrenorul Ie-a dat startul. prin efortul fizic. iar dispozi(ia tuturor participan(ilar era deosebit de serioasa. Atunei ee sf}fae'! Sa nu ma oeup de sport'! Problema consta in faptul ca a practica sportul ca ~i orice alta activitate a omului poate fi totodata 1ndreptata 1nspre acumularca iubirii. Cu to!ii au ineeput sa depuna - un efort uria~ ell sa intre in forma. lar in continuare apar probleme de sanatate ~i cele legate de destin. esen!a artelor mar!iale este cu totul alta. . Ochii antrenorului au ie~it din orbite. Nu pun mana in foc pentru exactitatea detaliilor. I-a gasit a doua oara ~i I-a rugat sa participe la campionatul lumii. Apropo. Se pare ca a cucerit de cinci ori titlul de campion mondialla ciclism. Dar pentru a 1nvata sa cream 0 stare interna justa ~i apoi s-o pastram 1n momentul supra1nearearii. Are lac pregatirea pentru campionatul mondial. tellsiullca ~i furia. intr-un ritm acerb. baie!ii mergeau la box pentru a se tabaci unul cu altul sau pentru a se lauda fa(a de fete. De fapt. Energia nu se eonsuma pentru 1ntarirea mu~chilor. in acest moment. in suflet nu apar greutatea. Dad eu am ajuns intr-o seetie pentru a sllopi pe cilleva. ell atat mai mult dorese 111subeol1~tient sa umilese sau sa distrug pe cineva. 1. Deci.

Eu a~ fi pus concep!ia despre lume pe primul lac. Pentru transformarea energiei este inca nevoie de timp. fa!a de caracter. Oar din nou starea dumneavoastra interioara echilibrata va sugereaza singura ce sa mfmcati. . Hai sa tragem 0 eoncluzie asupra cdor spuse de tine. . el in!elege ca a aiuns mai departe in evolu!ia sa. ploconindu-ne in fa!a acestuia ~i uepinzand de el. La inceput noi ne raportam la propriul eu uman cum se raporteaza pqtele la stapanul sall. fara aroganta.Ce demonstreaza faptul daca aetUl sexual este foarte seurt? I\' cea interioara~i in primul rand asupraeului tall uman este cea care conteaza.. ~i iubirea cfmd e~ti impins.Binein!eles. Capacitatea de a invinge tara a lupta a demonstrat echilibrul interior al celui care practica artele mar!iale.este bine sau rau? . Adevaratul invillgator este acela al carui victorie nu este baullita. iar apoi el coboara intre oameni. teama ~i iritare. Artist devine acela care pe dinauntru este incalzit de iubire. Se pare ca a fi sfant in mijloclil oamenilor este mult mai greu dedt deta~andll-te de toate: este mai greu sa pastrezi calmlll. ci pastrarea eului tau adevarat in condi!iile cele mai grele ~i inadecvate pentru aceasta. lui ii este mai u-?or sa pereeapa eul sau divin ~i sa se concentreze asupra acestuia. in ce cantitate ~i cfllld.Eu cred ca are loc aeela~i fenomen ca ~i cand dumneavoastra ati consuma masa de pranz lr1tr-UIl minut. invingand eul uman propriu. ca ~i de la subalimentare.a In primulrand. . apoi incepem sa-I calcam in picioare ca stapanul pe sluga sa indolenta: apoi incepem sa-I iubim ca pe un copil imperfect. 2) Obiceiurile dauniitoare. 1. 0 femeie m-a intrebat nu demult I X3 IX2 . . . care sunt eauzele bolii? 1) Medilll nefavorabil . Scopul artelor maqiale nu il constituie umilirea ~i distrugerea adversarului. ~ J care sufletul lui se deta~eaza de viata ~i dorinta. Apropo. apoi Cll iritare ~i ura ca ~i slugile care dorcsc sa se echilibreze.'?imentina aceasta stare.este elar.Aproximativ de la 5 la 20 de minute. 4) Concep!ia incorecta despre lume ~i ca atare. Cand reu~qte. . 3) AtitUdinea incorecta fa!a de alimente ~i de sex. EI se intoarce inapoi ~i dobande~te din nou starea inal!iitoare a sufletlilui. in vale. ajutandu-I cu dragostea noastra ~i educandu-I coreet. Care trebuie sa fie timpul optim" . iar apoi coboara in vale incercand sa-~i pastreze aceasta stare.Oar daca totul se petrece foarte repede . ca pot aparea probleme.Oare de la lipsa de sex pot aparea boli? . Este la fel ca ~i dind dumneavoastra ar trebui sa mancati dar din cauza unor necazuri traite v-ati pierdut pofta. de indireare nervoasa ~i ca rezultat atraetia sexuala nu mai intervine. Oar dumneavoastra va afla!i intr-o stare de iritare. de suparare. Se intampUi ea uneori sa dori!i sa flamanzi!i.-iiI8I . invingi deja orice armata. nu victoria exterioara ci bucuria aratat prietenul meu. Este natural.Astfel. enta ridieata a dorin!elor. Sa presupunem ca sentimentul de dragoste trebuie sa se transforme in energie sexuala. adica exact cat recamanda medicii.acesta este determinatde stareafemeii ~i jnseamna ca ea are 0 concentrare subcon~ti- nu a barbatului. iar alteori sa infuleca!i. umilit ~i ciind to!i se comporta cu tine nedrept ~i eu atat mai greu este sa-ti pastrezi starea justa interioara cand trebuie sa te aperi' sau sa ataci. ~i dcodata observa di nl! poate sa-.

Sub bataia ritmidi a rotilor pc mine m-au preocupat in permanen!a problemele mele. care a In$elat. ceva trebuic sa doara. oare eu 11lI-1 stimulez? . Cfmd copilului ji estc frica sa ram[ma singur. ineat renunta sa faca ceea ce solicita de la el soarta. . Tema este una ~i aceea:ji. aptitudinile vointa $i dorinta de a conduce. De ce') Aceasta intrucat prima pozitie constituie Injosirea I"emeii. permit InlAturarea cauzelor care stau la baza multor probleme.invers. In prima postura. V itezele eu care am ie$it. profunzimea prohlemelor pe care Ie rezolv necesiUi euplarea vitezei a cincea. copiii. pilna acum. Se acuIlluleaza un complex care duce la Y0111a. Oupa c[lteva zile eu mergeam cu trenul care ma ducca la Moscova. Aiei avem de-a face de asemenea cu dependenta de via!a $i dorin!a. Astfel aceste pozi!ii principale trarea asupra a doua tendinte permit sa blocheze concenale fericirii umane. . sa presupllnem. profesia. adica dorinta. a suparat.Eu am 0 intrebare interesanta. se poate reduce arice exercitiu fizic la doua tipuri . Apropo. adica continuarea vietii.himbe. Omul se impotrive$te destinului sau. obiceiurile $i modul de via!a. iar la al!ii ca bilrfa. stand in genunchi Incepi IX4 . Este posibil ea eu sa merg ell prima viteza. iar In a doua . Se poate II afirma ca yoga este 0 filozofie descrisa prin mi$cari ~i posturi. la al cincilea insa.intervine unul dintre ascultatori. Pentru barbat sunt insa importante munca. Oar mai de parte urmeaza hoala ~i moartea. Daca rcglementez problema Cll rinichii. Cand $arpele i$i schimba pielea. . Aici. Astfel. capacitatea de a pastra iubirea. adidi legata de gelozie ~i de dorin!e. Este nevoie sa schimb eeva ill mod esential. Capacitatea de a ierta pe omul iubit. Atata timp cat exista scurgerea energiei. in sufletul dumneavoastra 11 ierta!i intotdeauna de$i prin aceasta 11pedepsi!i. Apropo. Pur ~i simplu la unii oarneni aceasta poale arata ca invidie. dar el s-a ata$at atilt de mul! de stabilitate $i existenta pozitiva. prima pozitie este foarte grea pentru femei. Omul nu poate sa invinga dorinta de a manea. in principiu. IX5 rand prin pastrarea iubirii atunci dlnd sentimentul este diminuat. Oar iata. iar a doua pentru barbati. subin!eleg dependen!a de via!a $i de dorinta. EI trebuie sa s. iar la al patrulea ca gelozie. apoi are gre~uri. . atunci Incepe sa sufere ficatul. se poate trata aceasta depcndenta in primul incet sa te mi~ti In spate.Am practicat yoga. In primul r[lIld estc nevoie sa ma ascund. iata inca 0 cauza a bolii. atunci cand viata se destrama. el se teme foarte tare de maarte. sa ma deconectez din cotidianul vietii. continuitatea neamului. Pentru femei sunt importante familia. nu pot intelege cauza scurgerii energiei.Cand eu vorbesc despre gelozie. adica In timpul bolii ~i al mortii.Oar daca eu voi ierta In permanenta omul care ma tradeaza $i nu se comporta adccvat. iar cea de-a doua reprezinta vointa $i dorinta de a conduce. Intrueilt la baza tuturor dorintelor se afla atractia sexuala. ca 0 teama in fata viitorului. eI trebuie lasat singur. Una dintre trasaturile ata$amentului rata de dorin!ii depinde de alimentatie. s-a certal. iar eu calatoresc cu viteza Intai sau a doua. la al treilea apare ca lipsa de dorin!a de a trai.Suntem eu to!ii fiii lui Dumnezeu.\ I ~ j care este cauza bulimiei'! Adica ea la inceput mananca.cste asanacamilei ~i as ana iepurelui. . Daca copilul face nazbiltii. Pur $i simplu nu trebuie sa uitam ca !loi suntem cu totii ni~te copii marL.

imensa. Daea eu ma in arice detalill. omul nu va munci niciodata pentru mine. Eu am apasat puternic pe pedal a de frana ~i imediat am inteles ca rotile au Intepenit. clipe nu este 0 ocupa!ie patra. evitand spre de cu camionul camiollului am In tors volanul la cinci eentimetri acest lueru ~i Incerc suta In sllta sa 11 Intarat impotriva mea. la mijlocul gonea un camion. Schema ratiun salarill eu care toarele din spate erau acoperite cu noroi. Unele dintre obiceiurile mele cele mai proaste erau meaa revenit un episod traseul principal drumului camionul Mergeam cu ma~ina spre cas a de vacan!a. S-ar putea ca sa fi sosit timpul ca sa termin In ultima vreme a~ dori foarte mult sa ma Acest lucm nu este inUimplator. eu nu a sa am putere. Ca pe un film luat cu Incetinitorul eu am vaWI col\U1 bar" ma~inii noastre. M-a salvat numai obiceiul meu de a lupta pentru viata pana la ultima Ilumai 0 secunda Atnnci. Ma~ina ~i apoi imediat care a alunecat a sarit In fa!a. in memoria care s-a Intfimplat cu doi ani in urma. el IlU se in el. am deviat de pe pe un drum Ingust. in fa!a noastra. Am hotarat In sinea mea di nu voi mai altceva dedt amestec 0 lene obi~lllIita problema cOJ-ecL Se ridica cum sa conduci corect. am de gaz. Am facut un zig-zag ~i am zburat mai departe alaluri de camion. Astfel. Eu am incredere ma In~eala. iar eI ma tradeaz3 ~i era tarziu. obliga!iile astfel indit Daca eu nu !in cont de In loc sa apas pe pedala de frana. impactul earoseriei piciitura. SemnalizaDar ~i a~a yam dind eolaboratorii faeeau eeva supert'ieial. In niei un caz nu umblam la schimbatorul de viteza. inainte alnul prime~te Ce . inseamna sa eoncillei un alt om? Aceasta un compromis ollamentului este multumit. eomporta Intre dorin!ele era urmatoarea: inseamna lui ~i ale mele. Oar ~i obiceinrile ultimele mele trebuie precis schimbate. accelerand pan a la 120-130 km pe ora. proeeda niciodata astfel. treceam mereu de la 0 viteza la alta. Este mai bine sa schimbi carjele. eu am Incredere In cineva daL de fapt. astfel ca nu am putut sa vad directia In care dorea sa mearga camionul. plin de panica. iritarea ~i exigenta inaWi fata de oamelli. Oe ce nu pot sa renun! la aceasta? Pentru ca eunu pot forma pe al!ii. Sa presupunem IX7 IX6 -- .\ referitor ~ J la mundi. decupland a treia. ell am transmis pur ~i simplu mele altuia ~i Incep sa depind de el. Dupa a cu extrasenzorialul? ocup de pictura. Oar Cll Apropo. eu 0 viteza normal. a Inceput sa se Intoarca spre stanga. inseamna ca el este rau ~i trebuie supus judeca!ii. ea dadi nu-~i face datoria. Inca putin ~i intram sub camion. Sa te grabe~ti In foarte placuta. ceea ce mi-a permis sa pastrez eontrolul asupra ma~inii. maximum cercetarile din nltimul timp s-au acumulat 0 serie de probleme mult mai repede decat posibilita!ile mele de a Ie rezolva. Am Incercat sa-I ocolesc pe partea sllpararea. iar ferodourile de frilna decat atunei eand franam. eu Intotdeauna faeeam inca care intram in curba cupHind in viteza Am cuplal Inainte ° prostie. dar Inainte am redus din viteza. cu atat mai mult depind de acesta. atunci Intre noi se isca un contlict. in acelmoment. Cu cat am mai adeseori suprema mea incredere ~i lipsa dorin!ei nu era de fapt de a conduce multa Incredere In cineva. putea sa ne coste mult pe toti. in al doilea rand. Mi-a mai ramas sau dOlia.~ IIlSeamna sa gase~ti ma ener- stanga. ca 0 sanie. Daca eram derutat pe drum. de curba. La curbe motorul. "pas at pe pedala dreapta. EI munce~te pentru via!a lui. intram IIIcamion. Am ineercat sa revizuiesc aceasUi schema: in primul rand. pentru a-~i satisface dorin!ele.

Pentru ca sa nu existe conflicte intre noi. in acest caz. Ca urmare a gre~elii mele involuntare. 3) sa demonstrezi marinimie ~i sa faei complimente. A doua zi m-a sunat acest om ~i a inceput discutia intr-o mat~iera de aeuzare ~i agresiune. Se poate conduce prin suprafata sau se poate conduce prin centru. atunci cauza impacientarii dispare. lata ea ne-am intalnit sa discutam planul viitor de ac!iune. in timpul convorbirii el ~i-a amintit de gre~eala mea. Ell am inceput sa ma apar. atunci aeum a devenit 0 conversatie de hunavointa ~i cxplicativa. Pe noi ne eondue obieeiurile noastre. tincti minte ca trebuie sa faccti doua chestiuni . Eu am Incercat sa analizez esenta pretentiilor mele fata de eopii. necontrazicandu-I pe inlerloculornl meu. am replical eu. eu mi-am fixat cateva reguli: 1) sa nu te aperi emotional eand te supara cineva. Ei au baul. ci stand alaluri de e!.lata. Eu ~i partenerul meu de afaceri Irebuia sa Indeplinim caleva sarcini. V oi descrie In linii generale aceasta intamplare. IX9 . insealllna di treouie sa renuntalll la controlul detaliilor ~i sa incetalll sa acordam acestora vreo atentie. au sIal pe 0 banca alaturi de eatedrala Nikolski. I-am adunat ~i Ie-am spus: . au arMat ei spre lInul din noi. Acesla. Dar eu m-am comporlal deja eu lolul allfe!. educand copiii. Mi-am adus aminte de un alt episod pe care mi I-a poveslit un pacienl al meu. altul a aparut azi. Aeeasta inseamna ea.prima: sa iubiti.Crede!i ca aceasla maniera ajUla rela\iilor Iloastre? Daca ieri lendin!a principala a fost de acuzare ~i lipsa de bunavointa. 2) sa Ill! in"inuie~ti. iar pe acesla illuam cu noi. Cel mai interesant lucru a fast ea in multe privinte trehuia sa cedez. Din intfimplare. adica nieiodata sa nl! raspunzi cu un repro~ sau cu suparare la supararc. eonflictul nu s-a inche. taate dorintele ~i preten!iile noaslre trebuie pur ~i simplu reduse la caleva principii esentiale. aeesta este beat. V oi pute!i pleca. am rezolval orice problema. Am inceput sa ne intelegem Cll capiii. Dupa aceasta ne-a venit mult mai u~or sa traim. Iini~lil. sa !HI spui lueruri SlIparatoare.' IXX . . raspunzand prin a-I invinui. sa stimati parintii ~i sa aveti grija de ei: a doua: daca parintele v-a rugat ceva trehuie sa Indeplinili acel lucrn ~i Inca imedial. Ie controleaza fieeare pas ~i se impacienteaza la cea mai mica actiune incorecla. in acel moment s-au apropiat doi militieni tineri. .\ ~ J di exista suprafala globului ~i pe aceasta Illilioane de puncte iar In centrul lui un singur punct. uneor]. inseamna ca daca formam la copil un comportamenl just. NUllleroase persoane. Se pare ea cu cat am ineercat mai mult sa-mi apar dreptatea sau demnitatea. iar apoi. . Ell mi-am adus aminte de 0 situatie recenta care mi s-a intamplat. orice problema de comunicare ~i de conducere ne da un impuls spre dezvoltare ~i nu spre pierdere de energie prin impacientare ~i nemultmnire. impreuna cu doi prieteni. Aducandu-mi aminte de intreaga noastra discutie. A doua conversa!ie a avut deci loc ca ~i cum ar fi fosl purtala de doi oameni complel diferi!i. aeesta a suferit intr-o oarecare masura. Oar In schimb trebuie solicitata neconditionat respectarea a doua-trei puncte principale.Dumneavoaslra Imi spune!i ni~le lucruri suparalOare.at eu intreruperea deplina a relatiilor. La urma urmel. Unul a fosl ieri. Ii tracaseaza in permanenta. La ineepllt eu am demonstrat bunavointa mea. eu atat mai putin puteam controla situatia.

aeest evenimenlo . trebuie sa Iii cont de posibilul lui eomportament. de aiei. ~i copiii trebuie sa aiba aceea~i atitudine fata de parinti. cu at at mai mult se VOl' na~te Illvinuiri. Legile dirijarii se reduc la cunoa:. ~i invers.m-a intrebat paei- . ceca ce este destul de eomplicat. 191 190 -- . eu atat este mai u~or sa gasim un limbaj comun eu el ~i sa rezolvam impreuna eu el 0 oarecare problema. Inainte de toate sentimentele pe care trebuie sa Ie manifeste fata de parinti. care pot deveni izvorul conflictului.Cum explicati entul. In memoria euno~tinIa. Apoi. eu atat ne este mai u~or sa determinam partile sale slabe.iteva minute. atunci inloldeauna gasim un limbaj comun ~i Intelegere.i-am Intrebat eu pe militieni.ezi. Insa deodaHi Ill-am eomportat cu totul allfel. Apropo. concentrandu-ne asupra umanului. Indiferent cum te-a suparat parintele. Ei s-au inmuiat. repro~uri ~i iritari. eu atat mai mult nu ne este ingrozitoare individualitatea lui.terea esentei umanului prin adresarea tot mai - /I Apoi unul din ei a dat din umeri. Vazand in om divinul. sc situeaza iubirea ~i bunatatea. adica dependenIa lui marita de ceva. trebuie sa treci de la eomportament la neeesitatile ~i dorintele lui. ne-am privit. dupa care amandoi au plecat. ~i cand este posibil sa-I limitam ~i sa-I prejudiciem. Nu s-au a~teptat 1a0 asemenea Intrebare. orice problema se rezolva rapid ~i reciproc avantajos. - emotional. adidi nu este voie sa te iriti. Cu cat ne straduim mai mull sa dirijam pe cineva..! Timp de c. interesele noastre niciodata nu eoincid pc deplin. insa daca noi vedem In om in primul rand divinul. stand pe ganduri. Cu cat il inIelegem mai mult pe celalalt om.. dadi cineva v-ar propune s-o faeeti. Dacii noi manifestam in primul rand iubire fata de un alt om. . nu este voie sa te aperi freeventa la divino ~i cu cat ne-am obi~nuit mai mult ca energia care emana in primul rand din iubire sa 0 adresam eului divin al omului.Atunci intelegerea eomulla va insemna 0 eautare reciprocii a divinului ~i nu apararea ~i distrugerea umanului. dar noi trebuie sa gasim ealea fie ea dorim sau nu aceasta. avem. sa te superi ~i sa repro:.La nivelul uman. Dar aiei tinerii au fost Illontati sa fie fermi. se procedeaza la sacrifiearea unci sume mici de bani pentru nevoile militiei. de obicci J11-umiritat ~i am dClllonstrat dreptatea mea. Astfel.\ \ ~ ~ J 0 aselllenea situatie este obi~nuita.Dlimneavoastra avcti prieteni? . noi yom putea vedea cfll1d putem sa ajutam omenescul sau. . capacitatea de a invinge ceva. neasemanarea Cll noi. invinuind sall dojenind pe altii. in aeest caz. Cum sa ne comportam faIa de semeni? In a~a fel incat ei sa ajunga mai u~or la Dumnezeu. Aceasta inseamna ea trebuie sa elaboram in noi in~ine obiceiul de a vedea in primul rand'in om divinul ~i sa ne comportam fata de acest divin eu dragoste ~i bunatate. In asemenea eonditii. Sa schimbam retlexele supararii ~i condamnarii cu retlexele nazuintei catre iubire. ~i care e problema'! DUl11neavoastra v-ati abandJlUl prietenul. atunei ne este mult mai u~or sa aeeeptam boala ~i injosirea propriului eu uman. eu. Da. ~i cu cat simtim mai bine aeeste lucruri. atunei putem percepe u~or aeel uman care izvora~te din divino Pentru a conduce omul. mea sdinteiaza 0 recenta convorbire eu a In glasul acesteia rasuna disperarea.

-'
comportament just: fie un comportament un stereotip de Inconjuratoare, fie un mediocru pc care II vedem In lumea superior. ideal. Tot ceca ce iese din cadrul comportament re~pingerea, nepUicerea, 0 agresiacestui model ne stftrne~te vitate interioara sau exterioara. Cu cflt avem mai putina iubire, modelul acceptat de noi. Fata eu atat mai tare sus\inem dumneavoastra s-a allat timp Indelungat Intr-o situa\ie injosirea pe care neacceptarea, nu a acceptat-o. Aceasta inseamna destinului. Voin\a, destinul, aptitudinea, toate aeestea timp sunt legate de mflini ~i de picioare. negativitate, indelungat aceasta tumoare. La mama, s-a acumu'at iar la copil, s-a manifestat ca

- Nu ~liu cum sa rezisl la toate acestea, - spunea ea. - Pc mana nepotului s-a declan~at 0 tUllloare. Pestedumneavoastra. fi trei zile va supus unei biopsii. Fiica mea nu a citit cartile V [\ rug[un sa ne spuneti ce sa facem, cum sa aqionam'? inainle eu m-a~ fi anmcat de la il1ceput sa diagnostichez copilul ~i sa v[ld caUza aparitiei tUlllorii. Dadi am fi inUiturat cauza, am fi inHiturat ~i tumoarea. Acum insa conversatia a deeurs eu totul altfe!. - Copilul nu trebuie supus diagnosticarii, -

- am spus

eu.

mum posibil pentru a se sebimba ~i a Inva\at In mod real sa pastrcze iubirea, indiferent de ceea ce s-ar int[lmpla. La inceput, problema trebuie solutionata pe plan general, apoi examinate detaliile. Dumneavoastra doriti sa incepeti cu detaliile ~i va veti gfl11dinu la iubire, ci la metode tehnice care sa contribuie la indepartarea tumorii. Situatia, Insa, este suficient de clara ~i rara 0 diagnostieare. la sa vedem, dumneavoastra ati pronuntat fraza: ,.Cum sa rezisl la toate acestea'?" lnseamna eft dumneavoastra nici acum nu acceptati situatia traumatizanta. Oar dumneavoastra ati citit cartile mele $i ati vizionat videoeasetele. Cc sa spunem atunci despre fiica dumneavoastra') Cu cat ne Indreptam mai putin Inspre iubire, In cazul unor neplacer1, cu atat ma1 mare va [i nenoroc~rea. fiiea dumneavoastra avea probleme cu soWI? - Bineln\eles ci\ da. Exista In permanen\a un fel de nemulttlmire.

Atunci cum sa procedam? Diagnosticarea are sens awnci dind omul a Hicut maxi-

"

Pot sa repet Inca 0 data: pentru na~terea ~i supravie\uirea copilului este necesara iubirea. Aceasta din urma apare atunci cflnd noi ne indepartam de uman. Eu nu 0 sa 0 dumneavoastra, dar sunt convins di examinez acuma pe fiica mijlocul eel mai u~or de Indepartare ea nu I-a putut accepta. oamenilor, nu a Inva\at copilul sa se Dadi ea, cu ajutorul purifice, atunci reac\ia nejusta a aeestuia fa\a de evenimentele din viitor se va manifesta imediat prin boala. Dar Intrucat In acest caz s-ar putea sa intervina mai degraba oncologia, mama nu are posibilitatea sa pastreze iubirea, nu numai 111varianta cea mai u~oara, dar $1in cea mai tare varianta, In cazu1in care nenorocirile. Daca mama poate fi purifise trateaza bolile ~i cata numa, prin moarte, dar ea inca va mai trai, atunci, copilul ei are ~anse de a supravieWi numai In cazul unor boli incuBineln\eles ci\ aici eauza nu rezida rabile sau invaliditate. numai In mama, ci este yorba ~i de via\a anterioara a eopilului, Intregului neam. Cu mama, Insa, el este precum ~i mo~tenirea eel mai puternie legat ~i In consecin\a, scbimbarea ei trebuie sa

- Daca noi ou ne oricntam spre iubire, awnci ne orient am spre uman. lntr-un asemenea caz trebuie sa cream un model,
192

193

\
fie la maximum. Revizuiti-va din 1101lviata ~i Incercati sa-i mul!umiti lui Dumnezeu pentru supararea provocata de oameni ~i pentrunepl~kerile harazite de soarta. Inviitati capilul sa acumulezc dragostc ~i el se va insanato~i. Pentru a elabora rctlexul de iubire ~i de bunatate, trebuie sa reaminti!i mii de situa!ii problematice. Trebuie sa repetati In permanenta ca adresarea la iubire ~i la Dumnezeu I1U este ceva temporar, limitat la 0 perioada, pan a cand exista problema, neconditionat ~i pentru totdeauna. sa aibii loc schimbflri profunde. ci este ceva 0 Atunci, la dumneavoastra

f

j

recomanzi din nOli sa 111ft chinui.sa SUral' ~i sa ma tarasc Ineet Inainte. Tu sa-mi dai solutia ca sa Indepartez brusc toate ata~amcntele.
-

De ee sa-ti dau solu~ia? i-mll raspllns eu calm.
Care?
-

-

Tu ai

solutia.
-

S-i.linviorat eu bucurie interlocutorul. Scapi deodata de toate ata~amentele. cia iar din umeri.

-

Pistolul.

Intcrlocutorul
-

Eu vorbesc serios cu tine.
despre ce este vorba? - am raspuns eu. - Tu sutletul, adiea sa Inveti sa

- Tu In!elegi

Eu stau culeat Intr-un compartiment

de vagon, pe patul de

vrei cn In efLteva clipe sa-~i plirifici

sus. Sunt leganat u~or ~i aud biitaile ritmice ale rotilor trenului. in memorie Imi apar franturi de situatii. Noi a~teptam cu to!ii 0 millune 5?idorim sa intram III fai. Incepem 0 conversatie in ma~ina. Jeepul imens aluneca cu siguran!a pe drumul de munte. In partea stanga se scurgc apa albastra a raului Katon. Te rog sa-mi oferi 0 solu!ie cum sa Indepartez ata~amentele, - mi se adreseaza interlocutorul. La tine totul dureaza ~i este chinuitor. sa Illl-ti para fall ~i sa nu-ti fie team3. deodata

ierti, sa devii mai bliind III ceea ee prive~te earactcrul ~i sa vezi
In orice divinul. Uneori noua Ile trebuie ani de zile pentru a ne debarasa de un singur obicei daunator. lar tu vrei deodata ~i simplu mom.tea. Nu ajung rezervele de iubire.
-

A

sa-ti

sehimbi total caracterul. Aceste schimbari bru~te cauzeaza pur
Dar cum a fost eu Christos, oamenii s-au sehimbat Intr-o

secunda?

Trebuie sa ierti,

-

EI avea un nivel suficient de illbire pentru ca omul sa se
complet. Aceasta pentru ca eul divin a fost mult

transforme de-a

- Trebuie sa existe 0 asemcnea solutie, cand purifici dintr-odata sufletul ~i Indepartczi toate ata~amentele. Eu am dat din umeri. 0 asemenea solutie eu nu cunosc decat In teorie. Este necesar ca toate ata~amentele sa Ie comasam Intr-unul. iar apoi, de la eul uman sa pa~im la cel divino Numai dad divinul va deveni 0 mai mare realitate decat umanul, atunci sulletul s-a purificat, iar ata~mnentele sunt Indepartate.
-

mai real deefLt eel uman. Bineln~eles ca noi putem a~tepta cea

duua venire, dar este mai bine sa Ineepem sa actionam

aeuma, sa nazuim spre Dumnezeu ~i spre iubire. Aeeasta se Intampla lent ~i chilluitor. dar III schimb sigur. Gandurile mele se Intorc la copillil bolnav. De obicei cancerul constituie 0 Incarcare negativa a copiilor.

Dadl un

cupil mie are cancer, atunei Inseamna di exisUi probleme

deosebite
-

~i cu copiii viitori. In plan subtil eI a fost atins de
din viitor. Trecerea In revistfl in mod corect a

Oar acesta este un drum lung,

rididi eI din umeri. imi

evcnimentele

194

195

...

--

\
acestora contribuie la venirea pe lume a viitorilor lui copii. Dar el are in loc de iubire numai furie interioara :;;ieondamnare.Va trebui sa-i spunabunicii :;;imamei sa aiba 0 grija mai mare fata de eopilarie ~i adolescen!a. In aceasta perioada se formea~a caracterul ~i se pun bazele rela!iilor emo!ionale fa!a de lume.
Maturitatea sexuala, dragostea,casatoria, sarcina, toate acestea
trebuie functiile holera. s-£} manifestat In prezent, locul

~
~

_J

prin epidemii, sifilis, gonoree. ciuma :;;i lor I-a lual SIDA. sterilitatea
atat

~i nar-

comania. Cu eat este mai ITIl1lta il1bire in noi, eu

mai catas-

Irobla va fi purificarea la dimensiunile planetei. In prezent, fieeare om hotara:;;te pentru eI l11cotro se va Indrepta: spre
il1bire sau spre condamnare. In ceea ce prive:;;te diagnosticarea

sa fie pure. Cat de interesant este acest lueru, m-am
suprema

gandit eu. De fapt, am citit in Biblie: va fi a judecata

~i Dumnczeu Ii va pedepsi pe tori pentru pacatele lor. Am crezut ea tocmai £1:;;£1 va intampla, Insa am uitat din nou se
faptul

mea reiese ea prima izbuenire a purifidirii va incepe In anul 2002, apoi a perioada va unna a pauza. In anul 2008 va incepe

a rabufnire ~i mai mare, care va dura pana in 2020. Pentru
l1nii, aeeastatrecere va avea loc pe neobservate,pentru altii va fi chinuitoare, iar pentru cea de-a treia categorie va fi imposibila. La nivelul de suprafa!a, viitorul este acolo, departe, imaterial ~i invizibil. In plan subtil, viitorul este aici, acum. Cum suntem noi acum £1:;;£1 fi $i viitorul nostru.Putem sa nu va privim inapoi in trecut, Iraind toate pacatele noastre. Putem sa

ea Biblia este alegorica. In realitate, totul se aseamana

in esen!a, dar in contemporaneitate este altceva ca forma. In Biblie, judecata suprema trebuie sa aiba lac in anii urmatori. Care sunt insa acele pac ate pe care Ie-am acumulat? Se presupune ca rezida in copiii no~tri. In mod periodic, orice grup de fiin!e vii, fie ca moare, fie ca trece pe a treapta noua. Acest nou apare prin schimbarea urma~ilor. Este natural faptul ca sufletul fiecaruia trebuie sa poarte a cantitate mare de iubire
:;;i In aeeasta consta esenta dezvoltarii gatirea pentru 0 asemenea tranzitie. umaniUitii, adiea prePentru aeeasta, de pe

ne sehimbam In interior pe deplin. revizuindu-ne viata noastra viitoare. Atunci viitorul se va schimba. Dupa concep!ia clasica
indiana a karmei, tu e:;;ti ondamnat sa prelucrezi tot eeea ce £Ii e infaptuit candva. Deodata, tiilharului care a fost rastignit langa Christos, acesta Ii spuse: "Tu £Iiavut ineredere in iubire, tu £Ii v"zut eul meu divin, pacatele tale au disparut." Cu cat credem noi mai mult in iubire, cu atat se schimba viitorul ~i Irecutul nostru. Ciiteodata, pentru aceasta, noi trebuie sa pierdem dorin!a, voin!a ~i via!a. Imi vin in gand ni~te articole intcresante pe care Ie-am citit in ziare. In Statele Unite ale Americii, in unele state, violatorii sunl infecta!i cu substan!e care ii transforma in impoten!i pentru totdeauna. Unii dintre ace~tia au fost bolnavi de SIDA ~i a ie~it la iveala ca SIDA dispare Impreuna eu potenta sau dorintele sexuale. Savantii au

descenden!ii viitori trebuie sa cada noroiul asupra parin!ilor. Toate formele de agresiune fa!a de iubire ~i delimitarea de aceasta trebuie sa se intoarca la parin!i, care trebuie sa suporte boala. Cu cat nazuiesc mai mult parin!ii spre Dumnezeu ~i spre iubire, eu atat mai repede are lac purificarea care poate sa arate ca a boala, nefericire, catastrafe sau pieire. Inseamna ca in curand se vor bloca principalele ata~amente. Una din principalele valori a constituie continuarea vie!ii ~i atraqia sexuala. In Evul Mediu, scaderea dependen!ei fa!a de toate
190

197

.......

---

Sa presupunem ca exista 0 legatura precisa lntre boala >i [nealeare. Hidindu-Ie asemcneu injectii. Nu demult. aceasta ne va arunca de la un nivel uman la altu\. Oar daca incerdim atunci ne vom izbi lntotdeauna sa normalizam de probleme numai detaliile. . >i mi se pare ea totul deeurge dintr-una In alta. adica ceea cc mai devreme numeam gelozie ~i am vazut in ea numai dependenta de relatii >. deteriorat. Am [ndepartat ata>". ma poarla In ceata Iipsita de forma. din nou. iar SIDA a disparut. noi trebuie sa-I depa~im.\ mers ~ ~ J mai departe >icu acordul paeientilor de SIDA au trecut la experimcnlare. iar eu taate acestea. Rugaciunea devine un mijloc de recapat are a sanaUitii. Dad! sotia ~i mama stint gata sa actioneze in aceasta direqie. uitfmdu-ne lnapoi >i depinzand din ee In ce ma. Bataia rotilor de tren care ma lini>te>te >i ma destinde. Samfmta determina in intregime felul copacului. m-a sunat 0 femeie la rugamintea unei cuno5?tinte. mult de uman. legfmdu-Ie de 0 anumita lncftlcare. eu m-am deeonectat de probleme. boala a trecut. Se cuvine sa ne gandim mai putin la uman pentru ca acum nu este ti mpu I. Copacul cre>te din samanta. Din ce s-a nascut diagnosticarea mea? in mare masura. De>i. sau tot ee mai devreme am numit orgo/iu ~i am vazut in aceasta numai dependenta de aptitudini. Ma lntore la problemele mele. sotiile lor sat! copiii lor purtau in sllbcon~tiel1t 0 clepenclenta crescuta de dorinta >i via!a. Apoi l1umai este nevoie sa te rogi. Adica scopul rugaciunii este dorinta ~i viata. imi rasaI' franturi de idei. din ineqie. jar ill toate cazurile. Insa. Se pune problema de ee SIDA.Familia mea incepe sa se destrame 5?is-a inrauUitit brusc sallatatea. din dorinta de a pastra viala >i sanatatea. N-am putut sa inteIeg de ce nu dOl'esc sa compun 0 asemenea schema. s-a rugat pentru iertarea pacatelor. aqionand asupra semnelor. De-abia nu demult am lnteles ca aeest lueru lmpiedica posibilitatea de a avansa. In general. Savantii s-au In~elat Intrucat aceste injectii nu au conclus la impotenta. Aidoma pacatului originar al lui Adam >i Eva. Noi ne yom concentra iara~i asupra incalcarilor noastre.nentul pentru mult timp. apoi s-u fl1sanato~it ~i s-a dus mai departe. Fie efi dorim sau IlU. de tema vointei. Un singur II homosexuali? Aceasta se i'lltampia pcntru parintii lor. Atat homosexualitatea >i narcomania. noi. eu am vazlit UIlU!~i acela~i lucru. adica trecerea lImanului In divino inainte In-am gandit ca este suficient sa invflrti butonul In suflet >i totul revine la normal. ci trebuie legate [mpreuna solulionand problema principala. De multe ori au venit la mine oameni suferinzi sau care au suferit de hOlllosexualitate sau narcomanie. Omul s-a 1mbolnavit. Ii atinge pe narcomani >i totul decurge normal. In permanenta. Nu trebuie sa despici firulln patru In eaz de boala >i probleme. legat de tema dorintei. adidi 0 imensa dependenta de dorin!a >i via!a. cat >i SIDA pot fi u>or combatute daea bolnavul este pregatit In mod real sa renunte la fericirea umana in folosul iubirii de DUl1lllczeu. totul este unital'. N-ati putea sa-mi spuneti ce s-a intamplat? 19~ 199 - . daea nu pentru toldeauna. de dirijare >i soarta. Deja e~ti sanatos ~i lucru se poate face acum: sa sintetizam tot ceea ce este indilcat. dispare >i boala. Din nou cineva mi-a propus prin Internet aleatuirea unei harti a bolilor >i legaturilor aeestora eu pacatele. respectivul proces trece mult mai rcpede ~i mai ll~Or.

Eu am ineereat sa explic lotul in sistemul meu: cunoa~tere-putere. 0 oarecare criza e iminenta. 1n primul rand aceas~a este legata de llrma~i.\. Printre altcle. acest lueru. Adicii impulsul pentru orice aqiune trebuie sa izvorasea din iubire. in timpul unei eonversa~ii. am observat ca ~i caractcrul meu s-a Inrauta~it. Astfel. . a relatiilor ~i atrauarii. asta inseamna ca eu trebuie sa revizuiese atitudinea mea fata de metode. a pretentiei ei fata de barba!i. Cu cat am ineereat cu atat mai mult mai mult sa in!eleg lumea inconjuratoare. evident. "Apropo. concentrarea perlllanenta asupra vic!ii ~i dorintelor a dus la cre~terea mllitipia a geloziei subcon~ticnte. Oar la mine. Oare i-am indircat a~a de mult iar in ultimii cineisprezece ani') Oar pe de alta parte. Oa. suparare ~i gelozie. eu am avut multe trasaturi preeum aroganta. mai am 0 trasatura . Am inceput sa ma rag. insa. Oar cu toate acestea. nici aceasta nu ajuta. a amintit de 0 cuno~tinta comuna. . La una din lectii s-a apropiat de mine 0 femeie ~i mi-a povestit ca dupa mul!i ani de tamiiduire s-a imbolnavit de diabet. ~i Inca cum! Omului care mi-a pus intrebarea i-au murit ambele neveste de cancer. putere-dirijare. Oumneavoastra nll ati Invatat-o sa fad. Ceva 20\ 21111 ~ .$i pe mine ma dol' rinichii. ceea ee a dus la imbolnavire. Altfel. Inv5. ocupandu-ma activ de tamaduire. In!elegerea perieolului m-a manat inainte. dind eu tratam. ~i urma~ii sunt incareati de-a bindea eu aeeste trasaturi. Sa trecem mai departe.tamaduirea. lllli aduc aminte de un alt eveniment pc care mi I-a povestit 0 fcmeie tfmara: . Ea nu poute aecepta sau primi In interiOl'll1ei Injosirea dorintelor. des pre riniehi. ~ ~ r'" . Oaca in cere sa ma ocrotesc de accasta eu ajutorul rugaciunii. Aeeasta. se po ate. dezvoltand In~elegerea ~i mergand inainte eu am salvat 11U numai viata mea.1 doream s-o dirijez. cu care 111-am ocupat in ultimii cincisprezeee ani. Nu demult mi s-a pus urmatoarea intrebare: Este posibil ca tamiiduirea sa influen!eze negativ asupra sanatatiidoctorului? - scurgerea energiei continua. Acesta a fost un tamMuitor eu calita!i superioare.!ati-o acum.~titi. In momentul diagnosticarii eu am gandit in subcon~tient nu despre faptul cum s-o ajut sa ajunga la Oumnezeu. eu trebuie sa-mi pierd sanatatea ~i via!a. Nu demult. iar leucemia a disparut. Aceasta inseamna ea accentul pus asupra dirijarii cre~te ~i ere~te in mod corespunzator ~i orgoliul.Futu dumneavoastra eea mare s-ar puteu sa moara. din Intelegere ~i gandire.m-am gandit cu. numeroase actiuni pornese din logidi. llllediat am incetat orice tratare. In tinere!e. eu. eu am incercat sa vindec ell ajutorul mainilor ~i dupa 0 perioada mi s-a pus diagnosticul de leucemie. Nu demult. . - Oa. am ghinioane cu urma~ii. Oaca a~ fi stagnat. ducandu-ma in permanen!a pe calea eea buna. mi-a~ fi consumat puterile adueand daune ~i mie ~i copiilor. astfel incat ne putem a~tepta la ivirea unor mari prableme. iar sentimentelc trebuie sa se transforme in iubire. ci despre faptul de a intari sanatatea ~i via!a ei. nu s-a datorat numai supraIncardirii. un prieten de-al meu. In afara de aceasta. Dupa un minut de convorbire a Inceput sa ma doara putemic capu\. ci ~i acopiilor. Gandirea trebuie sa fie inglobata in sentimentc. p[lI1acand nu este prea tarziu. In continuare. Amfmdoua s-au ocupat de tratarea oamenilor. in mod evident. i s-a extirpat un rinichi.

Dumnezeu IlU te Ineearca peste puterile tale. 2m . Daea ai timp. din viitor apare fecundarea. Principalul este ea sa IlU Ile fie teama de viitor ~i sa avem incredere In noi. ell trebuie sa inteleg ce anume 111aimpiediea sa depa~esc umanul ~i sa ating adevarata iubire. mi-a venit aceasta idee fiind pe jumatate adOl"mil. iar atunei. te a~ezi ~i pictezi un tablou. copilullrebuie sa se nasca! Din punctul de sclipire Incep sa apara detalii desfa~oara atat spaliul cat ~i obiectele materiale. Sufletul piclorului Irebuie sa se pregateasca pentru na~terea picturii ca Intr-un proces de zamislire. OdaHi sarcina pusa. ce se petrece? La inceput apare inspiratia. modelul. traie~te Intr-un all limp. Imaginea aparulii. Acesta este ~i se Insa numai Inceputul.)i raspunsul la aceasta. Privit din afara totul pare simplu. In chip de sclipire Aceasla devine de moment posibila dupa A "AMERICAN BEAUTY" crearea unei stari anume ~i retinerea acesteia pentl11 0 perioada destul de Indelungata. De fapt. Illainte de culcare trebuie sa ne adueem aminte des pre acceptarea deplina a voinlei Domnului" . Intelegerea ajuta sa te schimbi mai repede.\. gase~ti . Pentru diteva secunde au trecut prin mintea mea amintirile referitoare la tablourile pictale de mine. La Ull seminar am fost Intrebat dadi pietez. Dar dupa a ~aptea carte ma apuc ncaparat de pietura. Eu am raspuns ea IlU dispun de energie pentru a crea capodopere.m-am gfmdit eu. \ ~ ! trebuic sa schimh. Timpul eurge din viitor In prezen!. ~i ce anume? Dcocamdata nl! ~tiu. toata energia mea se consuma pentru serierea dirtilor. dupa care am adormil. In aceste cateva IUlli. imaginea De acolo viitorului apare tablou. diferil de prezen!.

noastre pastrand dragostea. S-a prin problematica unui adeverit ca toate aceste filme sunt realizate cu exact itate in planul emo\iilor profunde. intr-o asemenea 205 dimensionala a IUlllii inchise volum mic. ele sunt legate de unitatea initiala. noi trchuie sa sim(im societatea in care traie~te pictorul.'Ie atla Pamantul. aha lume ~i in ultima instanta intreaga existenta.'Ie crceaza Oivinul. Filmul prezinta un interior splendid. Divor!ul pentru ea va fi dureros. mai mare de a Illvinge limbaj simplu. culoarca lor. nu numai cii este gata. reu~it care ar fi prezentat prin descrie cum anume La fel ca . EI i~i ura~te fiul ~i il suspecteaza ca se drogheaza. incalcand dreptul sau teritorial ~i dreptul proprieta!ii private. acest cu atat contemporana Pamant.'Ie 0 scena noua 0 flira sa depa~easdi spatiul unei camere. Totodata. este 0 femeie iritata ~i in permanenta suparata pe el. indiferent dit de individualitatea fiecarui obiect. pamantul pe care se ana el. ci este un mijloc din lIman . cu atat mai mari sunt posibilitfLtile lata de ce picturile pur ~i simplu reflectarea create de piclori talenta!i nu constituie intr-un Alaturi de ei stau vecinii. ~ntregul Intr-o lumea creata de pictor trebuie sa legile principale ale universlilui. iar anvergura tabloului va fi ClI mult mai mare. ~i 0 intreaga patologie care prive~te ~ de dimensillnea reflecte pictura. Pictonil ia panza ~i apar diferitc obiecte materiale. dimensiunea de creatie. in fiecare dimineataeste masturbarea in baie. Cu fiica sa nu are nici un contact. suferin!ei pe care 0 putelll primi ~i suporta. Adica in fiecare indiferent ce ar picta artistul. timpul fncepe sa . Dar cu efit trebuie sa resimtim mai multa disponibilitatea Sau. ~i aceasta unitate nu dispare. este gata sa-I omoare. Forma. Sotia. Eroul filmului vorbe~te despre sine din punctul lui de vedere ~i spune ca. singur am. Cand ea se dezlan!uie cu pretentiile sale. rididi acele problcme pe carc trebuie sa Ie rezolve toata omenirea.'Ie scurga din prezent in viitor. Prima preocupare a eroului principal. cu atat trebuie sa fie mai mare atractia cu cat fericirii este umane. eroul principal ii aduce aminte ca pentru afacerile ei a contribllit ~i el cu bani. el trebuie sa arate panzei. vorbind noastra intr-un iubire. De fapt.'?icare au obtinut Inulte premii. Mai mult decat atat. llnivers. Indiferent cat de variate ~i individuale mult s-ar dezvolta existentei omenirii in intregime. Filmul se intitula "American Beauty" (Frumusetea americana).I \ ~ J Apoi. galaxia. pictura de natura moarta. Nu demult am vizionat filmul care a cucerit cinci premii "Oscar". EI i~i iese din fire ~i i~i injose~te mereu sOfia. mai mult va izvorl din planul subtil sclipirea ~i iluminarea. cina la lumina lumanarilor fiecare erou prezentat. i-a mai ramas pu!in de trait. cucerit un renume mondial Eu ma uitam la filme care au . cand aceasta vede ca tatal ei incepe sa-i faca curte prietenei ei. Cu cat exista mai Illulta iubire in sufletul pictorului. Indiferent ar fi obiectele. afland ca acesta a intrat in cabinetullui. legatura dintre ele retlect[l lumea Inconjuriitoare. Oar inceputul filmuilli a fost straniu. Se pare cii este chiar mai rau. Un colonel din armata americana este gata sa-I omoare pe fiul sau.'?i orice film artistic care . Pictura estc holografica In timp ~i spatiu. ci in mod real cauta mijloace de a-I ucide. sistemlll solar in care . Se poate prezenta imagine desffL~urata a 204 . Oare lumea lor interioara este mai buna? Nu. facand aluzie la un subiect american frulllos. S-a purtat ca un tiran cu sofia.

eroul principal trebuie sa fie ucis. Dar este de neillteles unde poate duce acest proces. aleurga dimineata Astfel. intrudit nu mai putea a decis sa-~i omoare M-am uitat la film pan a la mijloc ~i mai departe nu am avut stare sa 1113. Dar prin ele sunt prezentate principalele tendin!e In cadrul carora se dezvolta soeietatea sexuali care prineipali. moralei ~i principiilor. suporta injosirea.. vine la erou ~i Incepe sa-I sarute pe buze. in film sunt prezentate la Intamplare doua familii americane tipice preculll ~i acele tendinte care dOlllnesc in soeietalea americana.. CaSEl. Numai doua persoane in acest acestea fiind pricteni pe Hinga easele homoeroilor film arata pa~nie . Odata. Sc intampla ceva Cll eroul principal. Se Invoie~te de la serviciu. eroul face cuno$tinta ell prietena fiicei. Dupa aeeasta. Aparand moralitatea. dar . pentru 0 ohservatie lipsita de preeautie adrcsata lui de un coleg de clasa. Deplina izolare intre copii ~i parinti.Fiecare lupHi pentro teritoriul sau. Fiica dore~te sa piece Aceste doua familii arata deosebit de patologic. Este bine cunoscut de cei din ju!'. .>inu am mai vazut pentru totdeauna din poligon. Cll rasuflarea taiata de la fallteziile erotice spune ca dore~te 0 apropiere fizidi Cll el. americana. se dovede~te ea pe el vor sa-I ol11oare cu totii. ii trage 0 bataie zdravana baiatului ~i 11 alunga din casa. senzuala. pe care nu 0 data a Injosit-o. El nu Ilumai di se drogheaza. 0 fiinta t[lIlara. el a fast internat timp de doi ani Intr-o clinica de psihiatrie. Pe deasupra. dar in spatele acestora sc vede zvastica Ilazista. Cu cfLtiva ani in urllla. Uncle este acel mecanism de declan~are ce lanseaza evenimentul prezis? Eu m-am uitat la film . Deci. a carui stabilitate ~i lini~te Ie-a indilcat. coionellil tine vesela la loc de einste. el I-a chemat pe tanarul vecin pentru a obline urmatoarea por!ie de droguri. adica ordinea mClltinerea ordinii idcale in easa. manifestandu-~i acordul pentru Inceperea unor relalii homosexuale. nimic asemanator. Apoi. a dedus di b5iatu! sau este homosexual. care s-a antrenat cu pistolulJa sotul.. DatoriHi insistentci tatalui. propria fiidi ce nu vede In el un tata ci un barbat libidinos. aparandu-I cu vehementa indiferellt de cine. Dadi autorul a vrut sa prezinte moravurile care domina in societatea americana. Colonelul. Mai mult dedt atat. a vazut Intillnirea acestuia Cll vecinul. atunci acestea sunt ~i a~a 207 206 .. Vecinul. ~al1taiandu-i totodata pe superiorii sai. colonelul. ~i cliratenia. Deci.\ 1 \ ~ ~ maniera. bfliatul ainccrcat sa-I omoarc. in marc parte sunt de afaceri ~i nu U111une. Dupa reaeliile lor se vede ca acest fel de a fi IlU II caracterizeaza.A cu vecinul ~i incepe sa consume narcotice. EI trage cu urechea la aceste discu!ii care au loc in donnitorul fiicei sale cu prietena ei ~i unde aceasta. care tot timpul poveste~te despre penisurile barbatilor ~i des pre aventurile ei Hira sa se sfiiasca deloc. EI se apuca de culturism pentru a fi pe placul tinerei fete. indit pentru ea a ramas 0 singura fUllctie. Mai departe se Intampla ceva de nelnleles.. Relatiile umane intre sot ~i sotie.Sotia. Cll el se petrece eu adevarat un proces straniu. degradarea relatiilor familiale. Starea lui patologica starne~te teama In rfLndul acestora.'?i comercializeaza clrogurile. Aparatorul cura!eniei.i eehilibrate. Dimpotriva.. urmarindu-I de la fereas!ra pe baia!ul Iui. ciaI' acest Iueru IlU cOllstituie intreaga metamorfoza prin care trece el.mui uit. el face cuno~tin!a . Propria solie. Cel mai nereu~it este haiatul lor.

ci de vecinul colonel. a ie~it totu~i. la capatul strazilor principale se construiau biserici. "Totul va fi bine" repeta mereu el. daca despre aceasta se vorbe~te la Inceputul filmului ~i iata ca se apropie dezlegarea.i in comportarea eroului principal trebuia sa fie ascunsa pricina Illoqii. Ce Inseamna frumusetea? Aceasta este sensibilitate. Happy end-ul nu a ie~it. "s[unburele rolului". La a~a ceva se roaga omenirea contemporana? La ce viseaza aeeasta a la fel ca oamenii ()bi~nuiti. Oare totu~i de ce I-au omorat? ~i de ce filmul se termina cu povestirea bizara a eroului principal despre moartea sa. spre mirarea eroului principal. Oar eI este omorat totu~i nu de solie. Ace~tia sunt In primul rand Infaptuirea dorintei ~i apararea vietii. Daea croul principal trebuia sa fic omorat. ~i noi ome- nire? Ea visealii la bunastarea vietii ~i la Infaptuirea dorintelor.. nu se ~tie de ce. dar din motive necunoscute. Oar noi vedem 0 fata a unui om cu totul diferit. ~i dcodata. Omul care trecea pe strada trebuia sa fie atcntionat In permanenla despre divino Acest lucru 11ajuta pe om sa se dezvolte. consuma droguri pentru a se deta~a de 0 viata familiala de care s-a saturat. In ce consta visul american? EI consta In bogiilia care permite Indeplinirea tuturor dorintelor ~i credem acest lueru. al Inlelepciunii. Dar iata di in acest moment. America reprezinta liderul. Inseamna In primul rand ca este un film important pentru America. In arta cinematografica americana. lar dorintele sale sexuale se Infraneaza deodata ~i se transforma In ginga~ie ~i caldura /'f paterno-prieteneasca. marile premii sunt obtinute de filmele care sunt Intr-adevar educative. Adica viata s-a Intrerupt. Banii nu reprezinta pur ~i simplu fericirea materiala. In fata lui.. S-ar putea sa fi fast. cum spunea Stanislavski. sose~te cu ma~ina acasa sotia lui cu pistolul Incarcat. sunt In spiritul blandetii. Oar eroul sc comport capul lui. deci. dorintii. Un om delicat. are 0 importanta educativa pentru intreaga societate americana. Fiica. De ce trebuia sa se arate a~a eeva? In ultimul timp. Se cearta cu 0 sotie dura. A trecut un timp ~i eu am Inteles ca lucrurile stau Intr-adevar a~a. neavand cc sa fae. t. se clarifica ca prietcnu fiicei sale nu are nici 0 experienta sexuala ~i este virgina. De asemenea. dar eroul continua sa traiasca. al intelegerii ~i iertarii. lar dupa pUlin timp vedem teava pistolului care se apropie de 20R 209 . Adica. Aceasta inseamna ea toate porcariile ~i relatarile sale erotico-sexuale au fost simple scorneli. iar tatal ramane singur singurel ell prietena ei care are experienta in destatarile sexuale. Dadi a existat sau nu Intre ei 0 relatie sexuala. pleaca de la un loc de munca ~i se angajeaza Intr-un alt loc. in ciuda varstei sale fragede. fuge de aeasa. In film nu se precizeaza. dorqte sa se culee cu 0 fata tanara. Daca acest film a obtinut numeroase premii. certandu-se cu prietena.1 \ f J cunoscute din ziare. am hotfmlt sa vad pan a la capat acest film. bun la suflet ~i binevoitor. Se pune Intrcbarea de ce sa fie omorat? De ce moartea lui este 0 legitate. el vede 0 fata fragila ~i fara aparare. La capatul bulevardului principal al New York-ului care se nume~te Wall-Street ~i care se afla In Manhattan IlU este a~ezata 0 biseriea ei 0 statuie a unui taur imens. Inainte.- . De ce este nevoie sa bagam inca 0 data nasul in mizeria umana? A trecut un timp oarecare ~i. Acest film. Este acel taur de aur la care se roaga Wall-Street. dupa acesta a urmat un deznodamant sangeros. atunci in fiecare situatie trebuia sa apara cauza asasinarii lui.

. Ce ii a~teapta . Cfllld aeeasta Jependenta interioara depa-?e-?te un anumit nivel. EI i!?icumpara 0 ma~ina noua la care a visat dintotdeauna. De ce are el nevoie de bani? Pentru a-~i satisfaee dorintele. De dragul lor sentiment sufletese"). urmand fie dezvoltarea. . intnlCat la baza dorintelor continuarea vietii. Iner!ia sentimentelor 11 impinge ferm pe erOll de la iubire la via!a ~i acela dupa care a primit ~i reprezentanta conduditoare a tineretului sunt cateva. salvezi. dar el nu -?tie aeest 211 210 . De dragul place. trehuie sa fii lider. EI ar fi inceput sa supravietuiasdi atunei eand s-ar fi in tors spre . adica dorinta sexuala. sufletul eroului tinde spre dragoste. Astfel pentru eI viata ~i dorin(a devin un scop absolut. ~i cu cat sentimentele lui fa!a de adoleseenta erese. iar procesul se desfa~oara rapid. IaUi genele care stau la baza formarii adolescentilor americani. Dar aici sentimentele care II cuprind sunt prea puternice. Ellnecardi un sentiment Inaltator. incat copiii constituie lupa parintilor. a~a va fi el In viitor. Jragostea sall sensibilitatea'? La inceput. In America poti sa jigne~ti un am foarte puternic spunandu-i: . ~i cu cat el depinde mai mult de victima. Programul genetic al socieH'itii este sistemul de orientari valorice. Daca aeest proees ar fi avut lac 1ncet. Linia ro-?ie este deja depa~ita. plficerea sexuala ~i viata lui sunt seeundare. ~i acest lueru elll face la loeul de munca.. Principiul de baza 1\ constilor poti sa te cuki chiar Cll cel care nu-ti po!i sa renun!i chiar la toate (. de teluri priori tare ~i felul In care acestea sunt transmisc tineretului.Tu e~ti un rat at !" Exista un program genetic al organismului care determina dezvoltarea lui In continuare. \ f ~ creeaza 0 viata confortabila. Pentru a ohtine succese. Punetul eulminant al filmului are loc atunei eand eroul se indragoste~te de 0 fata tanara. eu atat devine mai agresiv ~i in primul rand fa(a de solie ~i fiica. Dar ceea ee a aseultat eI ii sehimba orientarea. baniL Trebuie vointa ~i sa fii due sa matllri fara -?ovaire tot din calea ta -?isa mergi spre 0 viata de succes. frumusetea In american trebuie sa fie In primul rand sexuala.. el s-ar fi desfa~urat in felul urmator: la ineeput ar fi avut loc distrugerea dorintelor. Cum vede lumea IllconjurMoare incearca sa aceepte american? Principiile tuiehanii. lar pentru indeplinirea propriei dorin!e se poate face urice. sa ai ce1ehritatea ~i. Orice program intensificrl de zeci de ori.de la orice Pentru a primi multi bani trebuie sa te este sa atragi atentia. sa puternic. s-ur fi deteriorat sanatatea ~i ar fi scazut poten(ialul. Adicfi pe erou I-ar fi urmarit insuccese bane~ti -?i aeeasta p[ma dind el n-ar fi restabilit genele deformate ale concep!iei sale despre lume. Se poate trada ~i ~antaja. A~a cum vede tinerctul mediul Inconjurator. ci ~i In interior. evidenticzi. eu atat mai puternica este dependenta de dorinte ~i cu atftt Illai agresiv devine nu doar la exterior. Apoi s-ar fi destramat soarta. Atunci vei avea ~i n-are importanta daca tu omori pe cineva sall 1\ sa fii cinic.ubire ~i ar fi sim(it ca dorin!ele lui. atunci trebuie sa piarJa eeea ee ii umple sufletul de agresivitate ~i II indeparteaza de iubire.nu trebuie sa semeni cu altii !?i nu trehuie sa sta stil fii fii arata tocmai acest lucru. Important titlul acest film" Ce rei de sistem de valori propovaduiqte se fie dorintele lui ~i de viata. adica s-ar fi destramat familia. Totul este conceput In a~a fel. Ce sa alegi. prin urmare.dezvoltarea sau degradarea? Filmul dorinte. degradarea.

Oar imensa dependen(a de dorin(e ~i orientarea catre ele raman. In exteriarul lui. aminte~te pe eroul principal care Incepe sa realizeze venereaza in taina fascismul. insa. ~i In acest moment. ~i iata ca erou! principal Imparta~e~te cu noi experienta de viala ~i cea de dincolo de moarte. se dovede~te a fi narcoman ~i homosexual. In ce consta esen(a fascismului? Oivinizarea vietii ~j a dorilltelor. Oar gene Ie nu se schimba dintr-odata. Comprimand timpul. EI a ales 0 alta cale ~i Inlelege ca aceasta cale 11duce spre salvare.eI intelege cD. pur ~i simplu forma de concentrare asupra dorinlelor. Oar. arata trecutul. de aceea el a hotarat sa-I omoare pe vecinul sau. f .i pe narcomani. el se arundi in directie opusa. lata de ce el Ii ura~te pe homosexuali. Comprimand spa(iul. iar dorintele s-au destramat. sentimentul iubirii parea mai important decat dorin- ~ (ele. Partea lui personala. adica sa Viata ~i dorin(ele colonelului au suferit un crah. des pre moartea lui. sexul ~i viala devin secundare. Deodata. EI a plecat dintr-o tabara In alta. Ca sa dobilndeasca adevarata fericire. Oar pentru el. sentimentul iubirii i s-a parut mai important decat viata.. Con~tiin(a II Indreapta spre supravie(uire. dar emo(iile interioare profunde au acumulat 0 inertie ireversibila. ~i idolatrizarea sexualita(ii.insa iubirea ~i bunastareaau ramas. Eroul este condamnat. fie pe vecinul sau. Cine 11va udde? Fat~. adica fiullui. La Inceput. Inseamna ea au e~uat ~i tradarea lui.\ 1. Eroul se Intoarce din nou spre iubire ~i pentru el dorin!a. Acest film ajuta societatea americana nu numai sa se vada dintr-un anumit unghi dar sa vada ~i posibilul sau viitor. Numeroasele decenii de alergat dupa fericire au format In America un genotip emotional ce va fi greu de invins.aceasta este ell totul alta in interiorulei. Aceasta este cea de-a doua lui revela(ie. pe care a urat-o.. ceea ce inseamnaca trebuie sa se omoare fie pe sine. ajutiindu-ne sa sim(im cum trebuie sa traim In mod corect ~i ce este fericirea adevarata. Fascismul propune sa-i omori pe al(ii. fie de vecin. Orice capodopera comprima Intr-un punct spaliul ~i timpul. :. arata prin sine Intregul univers. prezentul ~i viitorul. fie de fiica sau de 0 ma~ina aflata In trecere. un grup de oameni trebuia sa Inlature celelalte grupuri. Oar acolo el nu a fost primi!. America ni-I nimiceasdi toate natiollalihitile de pe pamant ~i sa lase una singura. Numai ca fascismul s-a autointitulat national-socialism. ~i Injosirea celor apropia(i. aceasta reve!a(ie poate aparea destul de tarziu. [napoi nu se mai putea intoarce. Colonelul dore~te sa-~i faca 0 viala curata ca un cristal. sotia sau vecinul colonel. 0 morala absolut pura ~i cele mai drastice legi. el ~i a~a va fi omorat de cineva: fie de solie. incearca sa devina el lnsu~i homosexual schimbandu-~i In realitate. vazand In fa(a sa pe fata lipsita de aparare. frumusetii americane ~i visului american. De ce oare? Pentru ca propria concentrare asupra reu~itei In viala ~i a dorin(elor sunt stabilite din punct de vedere ideologic. [ntrucat America reprezinta liderul ideologic pentru majoritatea (arilor lumii. Cum se termina filmul? Eroul bizar vorbe~te des pre via(a lui. Con~tiinla lui interpreteaza In mod specific visul american. Care este esenta socialismului? Ea coosta in acela~i lucru. in lumea lui minunat oranduita ~i precisa intervine e~ecul. Acum. Ea a incercat sa fie a~a. acest lucru se sfiir~e~te tragic.J lucru. In aceasta 213 L -- . 212 deficienla percep(iei sale asupra lumii. Numai atunci se poate pa~i spre un viitor luminos. Ea a vrut numai sa corespunda. Trebuie sa fie 0 naliune absolut pura. Oegradarea lui se opre~te.

sau dincolo de linia ro~ie. Tarziu pentru corpul sau. Duca nu mergem spre iubire. dar la timp pelltru sunetul Salt. gre~eli. Toate acestea. Daca barbatul vede in femeie numai 0 femciu~ca. Nu ai voie sa jigne~ti ~i sa !njose~ti femeia. nu ai voie sa te superi pe nimicllri. Dad la !nceplltlll filmllilli se vorbe~te des pre faptul ca erolll principal trebuie sa moara. comi\[lI1d 0 gre~eala capitala. aeest lucru duec la deteriorarea sanaUitii ~i destramarea vietii. Cu cat darllim mai multa iubire. in el este totll~i yorba nll nllmai despre (ara soareilli care apune. daea senzualitatea ~i sexualitatea sunt un scop. intrucat de sutlet poti sa ai grija chiar eu cfttcva secunde illuinte de moarte. iuhirea. depinde de noi daca 0 yom face pana la. in primul rand. reperele primordiale. umanul este situat mai presusde Divin. Eroul principal a vazut prea tarziu. pelltru di sufletului ii este menit sa traiasdi mai departe. illbire Ic-a comis ~i caldura ernul eelor principal aprnpia\i pentru sa Ie slingi eu alcoolul ~i narcoticele ~i nu ai voie sa tradezi. A treeut 0 perioalia ~i eu l11-amintors iara~i in gund la acest film. utunci ne indreptam spre 214 -- . iar blamarile amplifica orgoliu!. Ernul. dind vom con~tientiza ~i sim1i orientarea corecta ~i vom incepe sa ne schimbal11. SlIpararile amplifid1 gelozia. Este un film despre via(a ~i de aceea eauzele din cadml lui sunt prezentate destul de exact. ca el are deplasate 0 doza de inconjuratoare. ci ~i despre civiliza(iile occidentale.inseamna di noi trebuie sa vedem cum comportamentul ~i concep~ia despre lume a eroului principal pot duce la boli ~i moarte. Omlll trebuie sa of ere mereu ~i lumii Trebuie sa activezi in permanenta iubirea din sufletele cclor aprnpiati. fiira a cere ceva in sehimb. dincolo de toate straturile ol11ene~ti.\ tara all loc mai repede aeele procese care se aeumllieaza pe ascuns in intreaga omen ire. nu ai voie sa te razbuni. sa invinuie~ti pe cineva. comite apoi ~i celelalte ~ ~ j supari ~i blamare. este vorba de atitudinea incorecta fata de feme ie. nu ai voie ea problemcle nerezolvate insa. ~i. eu atat depindem mai pu(in de valori ~i de lumea ineonjuratoare. Aceasta sellzatie se ~i transmite in dialogul de dupa Illoarte al eroului principal.

,
1\

~

~J
Agat ceasul,napoi Ma ,ntorc la gandurile pe perete, acesta merge ~i nu se opre~te. mele. Da, ,ntr-adevar, ,n timpul amorf, sa ma apuc ,n mod serios de ma gandesc eu. Cercetarile

eu nu prea arat bine. Trebuie

TANGO

CU

TIMPUL

mine. "Se ,ntampla

ceva ciudat",

merg anevoios, ma plictisesc ~i imi vine sa abandonez totul.
Dacii ating un nou nivel mai repede decat trebuie, purificarea se produce amesteca timpul. Apropo de timp. Acum un an am fost la Paris ~i 0 euno~tinta de-a mea mi-a propus sa ne ,nWlnim. prin ,ncaperile sentimentale spatioase ale Luvrului. - mi-a spus el. - a data ce esenta fericirii fata de supararea de este legata de timp, atunci agresivitatea Tu ,ntelegi? Ne plimbam la scara atat de mare ,ncat poti sa te desparti de viata. Trebuie

sa gasesc ritmul normal, In care nu se va

regretul ell teama. Pentru aceasta nu trebuie sa [ortez

Decembrie, anul 2000. Ies din buciWirie ~i arunc 0 privire asupra orologiului agatat pe perete. Acul ce indica secundele a ra",as imobil. Sotia

~

remardi.privirea mea ~i ma anunta:
Trebuie dus la reparat, s-a stricat aseara. Am crezut la toceput di nu este buna bateria,am pus una nalla, darnimicnu s-a schimbat. -

timp ne ata~eaza de esen)ii. Deci nu doar gelozia, fata de treeut, dar ~i faptul ca eu ,ntarzii

sau condamnarea, nu numai teama fata de viitor ~i remu~dirile
undeva, constituie

Eu, absent, ma uit la ceas,

11

scot de pe perete ~i fac

instinctiv diagnosticarea, ea sa vad ce s-a intiimplat. Oprirea

asemenea agresivitate fata de timp. Daca eu visez 1£1 eeva ~i uorese eu indarjire ca ace! moment sa se apropie cat mai
repede, ,nseamna de asemenea agresiune fata de timp. Daca eu nu am reu~it £led ceva ~i incep sa ma invinuiesc, acest fapt duee de asemenea la probleme.
-

ceasului are legatura ell mine. in acest moment ceasul incepe sa tidiie. iar secundarul incepe sa se mi~te, dar nu a!?a cum trebuie. Ma uit la ceas ~i sunt nedumerit. Apoi ,nteleg:
secundarul se ,nvarte invers. a jumatate de minut acul merge ,napoi. Apoi se opre~te 0 secunda ~i, ca ~i cum s-ar fi trezit la realitate, 'ncepe sa se mi~te ca de obicei.
~

Interesant, general,

In

- zic eu, - merita sa ne gandim 1£1 cest lucru. a dirijarea vitezei scurgerii timpului inca nu

reprezinta 0 Incalcare. Incalcarea are loc atunci cfmd motivatia

Ce s-a intamplat Eu am probleme

ell ceasul? cu timpul

-

ma Illtreabasatia.

treee de la iubire la fericirea
oarecum 0 idee "fixa". de rau, binelnteles, amplifica

umana.

Atunci de

visul devine parerile
~i de timp

-

amorf, - ,i raspund eu, - iar

Dar ~i temerile, framantarile,
dependenta

ceasul reactioncaza.

216

217

~

..-

I

\

~.

r

fericirea senzoriala. In declirsul cercetarilor

mele S-<lU cOllturat A treclil 0 perioada de timp palla c,lnd am Infeles de ee este imposibila trecerea umanului spre divino Aeeasta s-a dovedit a fi legata de structura timpului. Treeerea oricami proccs care 'Ire loc In univers dintr-o stare III aha, are loc printr-ull punet. Pentru ca starea umana sa treaca Intr-o aha stare, omh mai aproape de cea divina, ea trebuie sa se comprime Illtr-un punet. Oaca Incrllci~am dowl linii drepte, In stanga - campul larg se Ingusteaza treptat ~i se fonneaza plillclui. Din acest punct rorne~te dezvoltarea ~i largirea celuilalt proces. Legea

urmatoarele core/alii: corpul nostru cste legal de nivelul material. spirilul nostru este legat de spatiu iar sufJetul nostru de limp. S-ar putea ca acest model sa flU fie foarte exact, dar a no~iul1ea de sutlet a Illceput sa se stratifice IIItrei: dorinta. vointa ~j viala. intruc~lt toate dorintele se cUrlluleaza spre cOlltinuarea vietii atul1ci, depa~jrea dorin(elor esle legala de depa~irea dependentei de via!a. Astfel, viap '''l~te dorin!a. Ea esle primordiala, iar contiIlliarea cerceUirilor a dcmonstral ca dorinta este primorcliala III raport cu viata. Sa Ie luam pe rand. functionat bine. Treptat.

ncgarii negatiei. Punctul este negarea procesului anterior. III
limhujul cercetarilor mele. bazele fcricirii l1mane, 1£1l1nna urmei, trebuie sa se contopeasca Intr-o singura l1otiune. Atunci l1manul se opre~te ~i se poate veuea realitatea divinl1lui, Oar eu nu am rell~it nicidccum acest lucru. Dorinta ~i vointa s-au scurs una 111 cealalta. dar Illl s-al1 unificaL Gelozia s-a scurs 111 nnlndrie ~i invers, Notiunea de via!a, Il1tr-o oarecare masura, Ie-a unificat. Oar nu s-a format nicidecumull tot unital'. In cde din urma, slava Oomnului, am putul sa rcduc lolul la trei notiuni ~i mi-a fost mai u~or sa explic problema pacientilor. - La i'nceput. sa prelucrati lema mandriei, - Ie spuneam eu, - Treceti prin viata ~i pastrand iubirea, acceplati c~ecul vointei ~i soqii dumneavoastra, a capacitatiJor dumncavoastra ~i a posihilitatilor de conducere. Oaca ati simtit ca acestea v-au parasit, treceti la tema geloziei. Aceusta Inseamna e~ecul relatiilor, al lradarilor, al Injosirii dorintelor, al Injosirii principiilor dorintelor dumneavoastra, adica dorinta de a avea copii, de acrea a familie, dorinta sexualii etc. Cand v-ati cliberal de acestea, treceti 1£1 viata. Invatati sa pastrati iubirea atunci c[lIld suntcti holnav. muribund sau pe cale de a fi
.~

Este u~or de zis sa trccem de la eul nostru uman spre eel
divino Dar de ce nl! se rell~e~te acest IlICfll? Aparcnt totul este simplu: ai lepadal ata~amenlele, suflerul ti I-ai pus In ordine ~i ai purificat copiii. Astfel. umanul este clirat, culoaml este desehis. A ramas doar sa-I parcurgem. Oar, oricat ai cauta e'-llea. IlU se ~lie de ce ne Illloarcem din nou la uman. Intmdit principala fericire estc cea senzoriala. atunci tocmai aceasta Irebuie depa~ila penlrll a percepe eul Iloslru divin etern. Fcricirea senzoriala esle direct legatii de limp, iar '-Iceasta Insealllllii ca Irebuie sa depa~il11 dependenta de timp. Dar clIm sa procedez daea nu ~tiu ce este timpul? Ce anume CUIlOSC eu in momenlul de fafa? Timpul nu este eterogen, el este stratificat. Oar cum se raporteaza straturi Ie unele fafa de celelalte .'$ice anume reprezinta ele. eu nu am ~tiut. Am fost cOllvins di alllllci cand Incep sa studiez serios profunzimea fericirii senzoriale, eu ajung 1£1 straturilc noi ale timpului ~i Ie voi putea descrie. Nu am rew"it nimic, dar nu este niei 0 problema. Ell voi continua sa lucrez mai departe.

21 X 219

i.

f

J

asasinat. Indiferent de gradul In care va fi Injosita ~i destramata viata dumneavoastra, iubirea se pastreaz3. Dupa ce ati simtit prezenta realiUitii iubirii ill sutlet, prioritateaacesteia in raport ell viata, ell dorinta ~i vointa, incepeti sa va rugati pentru capii. Dumneavoastra sunteti deja sanatos, iar aeum ii insfmato~iti pe urma~i. in principiu, aceasta informatie este suficienta pentru a vindeca cele ma; grele boli. In general, am fost mul(umit cu rezultatele cercetarilor mele, precum ~i cu practica de vindecare a bolnavilor. Cinstit vorbind, am Inceput sa obosesc dupa zece ani de munca Intr-un ritm infernal. astfellncat. sa ma odihnesc In sfilr~it, ocupandu-ma a~ fi darit de altceva. Exista deci

inHimplat in acest caz? Imbiitnlnirea ~i uratenia blocheaza ata~amentul fata de dorinta ~i viata. Atunci cilnd stratul exterior s-a Imbunatatit, dependenta interioara de fericirea launtrica cre~te muIt peste limita periculoasa. Agresivitatea emanata s-a transformat intr-un program de autodistrugere. Ce s-ar fi putut Intampla mai departe? Fie ar fi Imbatranit mai mult, fapt ce nu putea fi prevenit de tamaduitoare, fie ar fi aparut 0 boala care ar fi scbimonosit fa(a ~i corpul sau ar fi dus la pierderea vederii ~i la cancer. Dacii acest program de autodistrugere s-ar fi desfii~urat mai Incet, atunci ar fi lovit copiii ~i nepotii. Urmarea unei nsemenea intineriri ar fi fost nmlt mai grava. adicii timpul putea fi Intors Inapoi. Daca acest lucru se petrece la nivelul de suprafata, atunci cu timpul apar mult mai multe probleme. Este adevarat cii unii oameni Imbatranesc foarte repede. iar al(ii - Incet. Eu nu vorbesc despre nelllurire. Dar exjsta un lllecanism care contribuie la incetinirea imbatranirii. Indiferent cat am examinat eu cazul patologic al Imbatrfmirii rapide, mereu s-a ivit tema geloziei. adica concentrarea ata~amentul asupra dorintelor ~i a vietii. Inlaturand fata de aceste aspecte, pacientii s-au Insanato~it, ~

trei ata~amente ~i trei esente. Adevarul este insa ca nu am reu~it sa rezolv problema Imbatranirii. "Eu am crezut cii Imbatranirea este legata de mersul timpului. Cazurile de Intinerire se Intampla periodic. Omul Intinere~te cand se Indragoste~te. Dacii, Insa, dragostea se transforma In pasiune, atunci se Intampla invers, omul Imbatrane~te foarte repede. Deci dragostea intoarce timpul !napoi, iar pasiunea 11gone~te inainte." Mi-am adus aminte nu demult de 0 noti(a citita In Italia. 0 femeie se duce la 0 tamaduitoare care 0 face mai tanara ~i mai frumoasa. Dar dupa aceasta Incepe problema neretinerii urine; ~i a fecalelor pe timp de noapte. Femeia se duce la parapsiholog care 0 vindeca, dar dupa aceasta Imbatrane~te din nou ~i devine urata. Ea se adreseaza din nOli Uimaduitoarei, care 0 face Inca 0 data tanara ~i frumoasa. Oar Incep iara~i necazurile nocturne. Imr-un final, femeia renun(a la tinerete ~i frumuse(e ~i hotara~te sa traiasca a~a cum a creat-o natura. Ce s-a

~i-au reciipatat vederea ~i s-au resorbit tumorile. Nemaivorbind de restabilirea familiei ~i a valorii depline a existentei. Oar dupa aceasta nimeni nu a intineril. Toate incercarile mele de a rezolva problema illlbMranirii nu s-au incununat eu succes. Orice dorinta din viata mea s-a Infiiptuit. Am atins tot ce am doril. Oar se pare di abordarea temei imbatranirii am inceput-o prea tarziu. Este adevarat cii aceasta problema nu a rezolvat-o nimeni. Oar asta este 0 slaba consolare. Cum sa procedam in asemenea cazuri? Sa nu ne lamentam ~i sa mergem mai 221

220

--

am ajuns la un intennediar. Acolo nu exista diferenta dintre natura vie ~i nevie. III mou surprinzator. Este adevarat cn notiunea de "viata" a ramas in timpul normal. Este uluitor faptul ca activitatea ClI structura suprema in care timpurile s-all amestecat. Am gasit structura in care timpul se mi~ca in directii diferite. $i cc dadi? Inseamna ca acesta este un alt univers". iar au aparul noi ata~all1ente". Principala diferenta a fost mersul invers al timplilui. mana. Aceasta inscamna ca radaeinile dorintei ~i ale vietii se gasesc In timpul amorf. adidi pur ~i simplu ea Ill! aexistat III acest univers. Exista un alt univers. mai bine ~i mai activ decat Cll structllra in care timpul se intorcea Inapoi. Entuziasmul meu s-a transfonnat In dispozitie nonnalA de muncn. am ajuns din ce in ce mai des la structUnl cu timpul amorf. au migrat in timpul amorf. a trecut din timpul normal In eel amort'. a urmat surpriza.'i-au IIlClIllunat CLJ sucees. . dintr-odata am inteles. cu ocazia diagnostidirii. Timpul amorf constituie aeel nivel subtil unde nu exista moarte. brusc. tredind prin zona dorintelor. Apoi. mana s-a Illuepartat de zona obi~nuita III care se aflau viata. Nu ii putcam atribui toate pac ate Ie unui singur lucru: 223 mai mult. Am obtinut rezultate nea~teptate. (limpul amorf). Alaturi de dorinte a inceput sa se contureze inca 0 struclllra. adid dependen(a de dorintn. inseamna di. Iar apoi. Deci.In-am gandit eu. posibilitatile depa~irii umanului sunt mult Illai mari ~i dadi. in mod real pre!ucram toate situatiilc ivite la nivelul timpului amort'. . a trecut in zona vietii. iar eu Ill! Ie ClIIlOSC?Nu am pulllt sa mft illformez despre acest lucru. radacinile vointei ~i dorintei s-au transferal.am hotarat cu. timpul s-a scurs inapoi..I 1 \ ~ ~ departe. dlnd am Incercat sa gasesc cauza unor i'mbolnaviri succesive. La urma urmei In-am resemnat. s-a desfa~lIrat mult 222 -- . pentru mine rezlIltatele au fost Ilea~tcptate. (timpulnormal) ~i T. ill c. Nu vreau sa-I plietisesc pe cititor Cll detalii.$i universul nostru. cand eu am cautat de ce anume este ata~at sufletul pacientului. nui yom putea tamadui orice Imholnavire. Luna de luna. "Poate di aceasUi structura se atla intr-una din \umi". "Doamnc. diagnosticand bolnavii. Toti cei trei parametri: dorinta. ~i toate structurile Ie-am Insemnat cu litere: T.N. In prezent. adica In dorinta. eu am ineeput sa inteleg ca accasta struetllra este voinp. Dupa aeeasta m-a cuprins 0 bucurie imensa ~i am respirat u~urat.A. aceasta s-a transformat pentru mine Cu atat Il1tr-o cutie Ileagra.in nici una din IUllli Ill! a aparut aceasta strllctura. s-al1 contopit Intr-unl1l. din structllra timpului normal. Treptat. . Mai de parte trehuia sa rodez aceastn informatie. Treptat. III ccla!alt univers. A inceput sa ma preocupe de cc. ~i oricftl de mult a~ fi ineereat dupa aceasta inlilmplare sa palpez noua structura. ACllm un an. TOotle Illcerdirile mele de a strapunge bariera de aparare Ill! .Ire aceste doua timpuri se unesc ~i curg in acela~i timp in dircqii diferite. iar apoi. eu am aiuns la radacinile prohlemelor lor.judecam eu. Oarc care sunl Heck strucluri noi de care pulem sa nl' ata~am. dar cand am incercat sa descopar diferenta dintrc universul celalalL . Pe unna. ell am i'llcercat sa clarifie accasta structura. am climinat cuvantul lInivers. vointa ~i viata. In ultima vreme. treptat. brusc ~i pe nea~teptate. Am judeeat in felu! unnator: exista universul nostru in care timpul se mi~di din trecut in viitor. Atul1ci. III care timpul se mi~di invers ~i exista un univers suprem. vointa ~i dorinta.

ea sa ma conving inca 0 data in plus de juste!ea previziunilor bibliee despre esenta umana. monada care este desenata in Orient. la baza lui. Sulletul. Deseori. cazanul eu apa fiarta. In eonsecinta. atunei Biblia are Intr-adevar dorin!elor. Ie-am spus tuturor: "eu te iubese". omul va avea anumite dezavantajc in posibiliUiti. dupa moarte.am gandit eu. intrudit veetorii timpului nu din aceasta se scurg haotie in diferite par!i. eoborarea noastra pe Pamallt inehide in fa!a noastra marile adevaruri ineifrate. aptitudinile pacatul In diavol. . Sufletele sinueiga~ilor. Inseamna dorinta ~i tendinta de respeetiv ea dorintele au aparut inainte de via!a. De obicei. sulletul se transformii ~i treee in alte inseamna e~ecul total al tuturor dorintelor ~i 0 permanenta Illjosire a vietii. am vazut suflete incarcate de petele negre ale urii. Au trecut deja peste 2000 de ani iar noi de abia incepem sa Intelegem ee spline Biblia. Totu~i. Este natural ea In na~tcrile ulterioare. il al doilea devin seopul de a avea copii. A trecut un timp ~i am ineeput sa spun din nou: "te iubese" suhin!elegand ea in primul rand eu iubese eternul ~i eul divill in celalalt am ca ~i in mine. Aeolo timpul este eomprimat ~i 224 225 - . adiea interdependen!a a doua inceputuri. "Apropo. Poposind un timp ill aeeasta lume. ell atat mai imens este eiclul existen!ei in alte lumi. ladul il eonstituie la iubirea al lui Adam Ingerului fa!a de Dumnezeu ~i Eva. rctleeta de asemenea llnificarea a principalelor strueturi ale universului. dar aeum am Inceput sa inteleg mai profund sensu I parabolelor bibliee. Apropo. 0 via!a stabila ~i binefaeatoare.m-am gandit eu. a trecut ceva timp ~i am inteles ea dellumirea de timp amorf nu este adecvata. eu. doua: gelozia vointa. Cu cat este mai mare iubirea. ale oamenilor care au comis crime impotriva iubirii. no!iunea de timp amorf am pastrat-o pentru a u~ura munca. ~i orgoliul. toate inehipuirile despre iad ~i rai se limiteaza la valorile divin ~i uman. de lipsa dorintei de a trai. Inainte. dorinJelor adica eonstituie dreptate renun!area sexuale. Pacatul de dragul via!a. eu at£1t sunt mai mari posibilitatile ~i aptitudinile de care dispune omul In na~tere.t 1 \ ~ ~ au ramas numai a conduce. cand hotararea de a conduce. in sinea mea. dupa moarte.daca universul nostrll. De mliite ori. posibilitatile unei asemenea persoane val' fi rcduse pana la limita. cooperand eu toate structurile universului. de a continua care s-a transformat voin!a. Nu am rezolvat lumi. care nu au punH intraIn alte lumi. . povestea ini!ial dind stipuleaza primul paeat di totul se limiteaza divinizarea la doua pac ate prineipale: dorin!a se vede viitorul. Raiul reprezinta infaptuirea deplina a tuturor dorin!elor. Raiul oferii posibilita!i sutletului nostru de a se dezvolta armonias dupa moarte. soarta ~i sanatate. "Apropo. se rezullla la doua valori. Cll cfHsutletul treee prin mai multe lumi. Mi-au trebuit zeee ani de mundi. in sine ~i sunt puse Illai presus deeftt iubirea de Dumnezeu. stratifiea ineet strueturile legate de via!a ~i dupa patruzeei de zile ineepe sa illtre in straturile lumii de dineolo de moarte. . Apoi am in!eles ca trebuie sa iuhe~ti in primul rand divinul din om ~i am inceput sa spun: "eu il iubesc pe [)umnezeu in tine". Dar care sunt cele mai puternice forme de Illjosire a vietii? Tigaia Illcinsa. ci in doua straturi opuse unul celuilal!. La fel. dcseori. nu pot patrunde in straturile lumii de dineolo de mormant. dialeetica maseulin ~i feminin. Nu demult am unnarit sufletele cclor dispiiru!i ~i am ineeput sa in!eleg ee este raiul ~i iadul. la urmatoareana~tere.

ea poate sa ne inalte la orice culme a SEMINARUL Se apropie smr~itul mileniullli. Trebllie sa-I marehez eumva. De fapt nll all existat niei boli.n(elegem mai bine treeutlll. spllse ell lIn glas echilibrat. VOl' veni acei oameni. toemai pentrll aeeasta am venit. ell atat este mai u~or sa lueram eu viitoml. indepartandu-ne de ea pentru a ne urea Illai sus ~i Illai SUS. Am eonsiderat cii primirea va dura aproximativ doua ore. ma framanta 0 problema.- .' . Inainte de seminar am decis sa primesc ditiva oameni. eolaborand . intr-un anumit punct ne Illlpotlllolim. a sintetizarii ~i cunoa~terii a tot ce este viu. sa trag concluzii.I 1 \ ~ I' .n problemele mele de eereetare. dar reprezentarile Illele despre timp au la fel ea ~i . Uimitor. din cauza a doua femei.n sllbeon~tient eu dimpul meu. $i iata ea intra la mine prima femeie: . . Dadi Illcrgem insa dupa iubire. Am aVllt dOlla eazuri dintre eele mai grele.n mod eoreet IIImea. In prineipiu.-. dar nll am plltU! sa explie nieicum faptul ea ele nll pereep . Cu cat . ci nllmai starea psihologiea a celor doua femei. Am proeedat eorect? Ell I-am 227 . devenit mai profunde. nici nenorociri. illtelegerii. Oar. . In general.-~ ~ j problema imbatranirii.Ma bueur ea va viid.n(elegerea lumii ~i bazele acesteia. la seminar. sa sintetizez tot ceea ce am facut. ale caror probleme imi vor fi de folos pentru a ma deseurea .m. printre ciltele. Intrudit eu eram dispus pentm 0 sintetizare la maximum a tuturor problemelor. Daca Iloi dorilll sa illtelegem IUlllea. Dar a durat peste ~ase are.atunci mai devrellle sau mai tarziu..

nu afost nici 0 fiin!a mai fericita ca mine. Deodata.~. Eu inca din tinere!e ea. Dar. dar nu am vrut sa omor iuhirea din sutlctul lui ~i i-am dat drumul.. a~ dori sa ~tiu daca am procedat coreet? - framfmtari puternice. mi-a propus sa ne Intf1lnim. destul de slrict. Illera!i asupra dumneatablolll. el a fost fourte bolnav ~i neccsita 0 Ingrijire dcosebita iar eu am rezistut la oricc.am spus eu. simpatica se ridica nemultumirea. Ceva este in neregula cu nu au mers. El este fericit aeolo unde s-a dus ~i satia i-a nasclit un copil. dar nu Ie vad.1 \ ~ .Sunt rnandra spune Dar pc am avut probleme Cll barba!ii.1r~tat eu.--. Oeci.. ~titi ceva. efi astfel I-am omon}t. . Poate ca sainnebunesc. Eu a~ fi putut sa-l retin. Dar eu nll neg dragostea fa!a de so!. Estc greu de spus. el s-a dus din nou la ea. Trebuie pur ~i simplu sa traim ~i via(a Ie oranduie~le pe toale. Pot sim!i cele mai subtile momente. Ill-a poate astfel se limpeze~te Ea ridica lini~te~te. Mi-a telefonat numai dupa a saptam[1Il3 ca ~i ~i cum nimic nu s-ar fi intamplat. Ell 11 illbesc ~i Cflllo am hoUlratsa ma marit u dOlla oara. in timpul unei sarbatori el a disparut ~i timp de cateva zite nu Ill-a sUllat. Oar nu mi-um permis sa-rni exprirn condamnarea sau acum. Totodata. Dupa cateva Iun. m-a Sllnat din nou. Dar am sim!it ca ea se va prabu~i. intrucat campu! s-a netezit. ~ Nu pleca!i. urmele Intra a unor sprancenele Pe rata ei intrebator. a reu~it sa se casatoreasdi Cll aeea femeie.imi ~i fm1l1e susceptibila. Mie mi-a dimas sa-i spun "da" ~i sa-i dau drumul sa mearga in pace. merge!i ~i lua!i loc. dOlla pacienta. dar se pare ca in sapUim[lIlain care a disparut. mi-am spus: "voi eedu In oriee siluatie s-ar ivi". In general pentru rand prin a Ie schimba dar nu pot intelege ce s-a iata di ll1-um indragostit ~i la noi totul a mers minunat. de soarla omului. Dupa convorbirea noastra telefonica. .nu pot sa iert. Nu am putut sa in!eleg de ce i~i bate joc de mine intr-un asemenea hal. EI a avut deficiente serioasc. . dar cu toate acestea el a vrut sa se intalneasca cu mine. iaUi. a fast ell 0 femeie eu care se cunoscuse nu demult. Irebuie - i-am .Eu I-am injurat ~i am trantit receptoru\. Diagnosticarea mea pereepe numai structurile grosiere de camp. voastra. ~ dirijat In totalitatc pe primul meu sol ~i se pare. cum ai putur sa te casatore~ti cu 229 22X -- .am propus eU. I' iubire sa lup!i ~i In primul L-am iubit ~i am vazut ca ~i el ma iube~te. Cu alte cuvinte. . ~i incet.'- mi-a spus ea. v-am vazul ~i asIa mie lmi ajunge. - ~Ii!i ceva. Protectia ~i influen!a au ac!ionat deja de indata ce ea a intrat la audientiL Nu pot sa capat 0 informa(ie exacla. incet. ~i pleca. Cand m-a sunat din nou eu am fost gata sa-I iert. Eu i-am spus: "Daca tu ma iube~ti. Iar situa!ia ei va deveni din ce In ce mai periculoasa. Oeci. relatiile noastre nu trebuie sa sconnonim in problemele mele.. totul se indrepta spre nunta. Unoeva ati proecdat gre~it. Oar nu uemulL solul mi-a cOlllunieat ca s-a Indragostit de 0 aha femeie ~i parasit. Apoi am plecat. a caror deformare este legata de corp ~i. in acest timp. Ea este agitata ~i trece un timp pan a cand se se observa sa-I pastrez Ifll1ga minc. Inlamplal. dumneavoastra. dintr-un alt ora~ ~i mi-a spus ca ma iube~le la fel de mult ca ~i inainte. Fcmeia se uiHi la mine Cll parere de rau.In acestezile era tine.

$i iat{\ ca aceste chinuri continua pana azi. Dumneavoastra boli sau nenoroeiri. prin Dumneavoastra I' ati primit 0 varianta ocrotitoare printr-o alta persoana. ne asiguram propriul viitor. Mergeti. .Fara iubire in suflet nu ati Cand noi experimentam iluminarea prin iubire. puteati sa fiti purificata prin moarte. trebuie sa va purificati de tot ceea ce este uman. dar nu au Invatat sa sufere. adica pastrfllld pana cfwd nu apare un copil pentro di daca apare. Totodata. ceea ce se petrece cu Ma uit in ochii femeii ~i vad ca ea IlU ma stati jos ~i lucrati asupra incercati sa vedeti vointa i-am spus eu ei. Elnu va minte. precum ~i eel al urma~ilor.in(elege(i? .femeile din neamul dumneavoastra au inva!at sa iuheasdi. iubirea atunci cand se prabu~esc toale forme Ie in care se transforma aceasta: viitorul. Ajutati-ma sa inteleg ce se Intampla.ii raspund.. - divina in toate." Trece un timp ~i el telefoneaza din nOlI pentro a-mi declara dragoste. Oaca noi pastram aceasta iubire ~i nu 0 lepadam. divoneaza de acea femeie. familia . . ~i incercati din rasputeri sa renun\a\i la ea. . intr-o mare dragoste sunt fi rezistat la 0 asemenea tortllra. el nu are nimic a~a de mult'? eu aceasta. Dar daca ne atillgem de aceste structuri se poate muri.lCeasta iuhire. daca sufletul este intinat. determina intelege. . ~ Ea este 0 prostituata ~i pc deasupra mai ~i bea. fapt. atunci chiar ~i pentru 0 perioada de timp. Oar de ce trebuia sa ma chinuiasca intelegeti. atftt trebUie sa ~i pierdem. copiii. Dar daca dumneavoastra traiti .a explieat el. care v-a harazit-o Oumnezeu. ~ i-am raspuns eu. eand viata dumneavoastra se prahu~e~te la fel ~i speranta de a avea copii ~i 0 familie.J ascunse valori umanc colosale ~i acesta este viitorul. mine. . putem sa ne nazuinta spre iubirea divina. lata de ce. . De Ia aceasta bogatie colosala putem cadea in dependenta ~i putem muri ~i putem salvam marind fi privati de viitor.spun eu.Atunci de ce imi vorbe~te elmereu despre dragoste') De ce ma minte? . Oadi pastrati iubirea ~i nu cautati vlnovati. acest sentiment ne poarta In cele mai sacre strocturi ale existentei. . imensa alta'?" EI a balmajit ceva pentru a se justifica illhe~te. numai atunei puteti avea fericire umana in acea masura pe care a stabilit-o iubirca dumneavoastra. ~i a repetat ca ma vi no 1a daca ma iube~ti. Cu marturisirca lui. Dupa aceasta am aflat di are un copil tocmai de la aceasta femeie. dar ~i a pleeat. dind sunteti jignita ea feme ie.i relatiile cu omul iubit. "De femeie nu voi putea uvea copii. Ncrvii mei sunt la pamant. - posibilitate a urma~ilor no~tri ~i a noastra proprie in vieti1e urmatoare. multor oameni Ie este inchis accesul spre dragostea adevarata. el va ajuta sa pastrati iubirea in suflet ~i sa treceti prin acea purificare. eu nu Au mai trecut imi mai aduc pe Ia mine amil1te ce 231 2311 . EI a Inceput sa la aceasta minta ceva ~i a rcpetat din nOli ca ma iube~te. "Ei.ma intreaba chinuita femeia.~titi dumneavoastra. atunci va fi prea tarziu". Starea comun dumneavoastra interioadi ceva? dumneavoastra. Atat dh dobandim in viata din uman. StraduHi-vf1 sa pastrati iubirea in ciuda oricarui Ea ~i-a ~ters laerimi1e inca doua paciente. Adica dumneavoastra trebuie sa Invatati sa va pastrati dragostea dind relatiile se destrama cu omul iubit ~i ciind are loc un e~ec al dorin\elor dumneavoastra. Acuma ma allu Intr-o stare cumplita.

dumneavoastra yeti da sfaturi ~i veti incerea sa dirijati acest proces. Pentru a Ie convinge a trebuit ca eu. s-a cuplat cu 0 alta feme ie. De ce 232 233 . Incercati s-o Il1telegeti. iar situatia. Eu ridic din umeri. el.Il11iraspullde ea. Oar ea a Inccput pur ~i simplu sa se £1utomaniplileze. La prima femeie se potrivc~tc divillizarea vointei. I' . aveti. in mod intuitiv. Intra a doua pacienta. se a~eaza ~i Incepe sa vorbeasca. In timpul audientei. nmul nu ma Intelege oricfit de clar i-a~ vorbi. ea In aeeasta femeie cre. .i-am spus. In ochii femeii apar laerimilc. Arata timp cat sunteti In timpul audientei. in subcon~tient sa patrund la radacina situa!iei traind prin £1ceasta mari Indircari. Am deblocat ata~amentul fata de dorin(e. Acum acesta este de opt ori mai mare decat la Illceputul audientei. Inse£1mna ca. apoi fa!a de dirijare. de tendin\<! de a conduce ~i de ata~area de viata ~i pastrati numai iubirea de Dumnezeu. Mi se pare ca totul este simplu. probabil.I 1 \ ~ n.Am ~£1nse?. Incat dumneavoastra nu scapati fara urmari serioase. . Acuma intra prima pacienta care ~i-a lasat sotul sa piece.Ce trebuie sa fac? .incerc sa-i explic cu. Grice sintetizare ~i Illtelegere ajunge pfllla la un anumit nivel. Apoi am Inteles ca vointa ~i dorinp se scurg una In alta. - j probleme au avut ~i ce Ie-am spus eu. La Inceput ea I-a manipulat pe primul ei sot ~_ieonsidera ca a lichidat accasta tema In illtregime prin a cedarea In fata celui de-al doilea sot. a existat 0 cauza care a alimentat £1ta~amentele lor. Ea ~i acum sta ~i ma dirijeaza sllgerand ce trebuie sa spun ~i ce trebuie sa fac. Cu cat este mai mare viteza proceselor In timpul audientei.lji pretentii. Oar eu nu m-am dumirit despre ee este yorba. ~i pacientul devine sanatos. iar ea a ie~it.'jte cu repezieiune programul de autodistrugere. Insli. Dar a~a de greu nu mi-a mers niciodata.DlIl1meavoastra puteti sa renuntati la iubire.ja a crescut Il1tr-o £1semenea masura. . iar mandria se transforma In gelozie ~i invers. Probabil di a rost eeva deslul de simplu. Mi se pare ca am Inceput sa IIl~eleg despre ce este yorba. .Intreaba femeia.i-am propus eu. Deci. Aceasta femeie nu a renun!at la tendinta de a conduce. dar ~i acum nu el a fast cel care a plecat. Stau pe lfinga masa ~i privesc pe geam. Eu vad. ~ dar nu pute!i renun!a pe deplin la manipulare. dar III interior au avut loe III permanenta iritari . . iar 1£1 ce£1de-a divjnizarea dorintelor. concentrarea dumneavoastra £1supra vointei ~i tendintei de a dir. nu a functionat din noU atitudinea mea mecanica. trebuie sa te debarasezi de vointa ta. Chiar ~i in cazul In care cineva va omoara. Dadi radacinile situaOei ptLtrund mai adfll1e. Cand toate aceste£1 s-au acumulat Intr-o masura periculoasa pentru viata sotului ei. . ~i cand eu am explicat mai doua devreme cauza ~i mecanismul depa~irii situatiei m-au il1teles. eu atflt este mai periculoasa orientarea gre~ita. . sanatatea ~i destil1ul au Inceput sa se schimbe. Venind la audienta.Va aflati Il1tr-o situatie serioasa.Mai stati 0 ora ~i gfll1diti-va. $i iata ca ea intra. Este deci necesar sa depa~im dependen!a de ambele esente. In exterior ea accepta situ£1tia. ci ea i-a dat drumu!. de dorin!ele tale ~i via!a ta.Incerca\i sa vii debarasa!i de vointa. Eu Inteleg despre ce este yorba. .

pc masura avansarii experimentelor mele se Illlbunatatea mult mai mult ~i pentru 0 perioada mai Indelungata. Atunci. campul spectatorilor din cea dc-a doua zi a fost mult mai favorabil dedit 111prima zi. acum sunt destul de epuizat $i Illaillte de aceasta. Supararea pe propria persoana 0 dorinta. vin bobocii ~i 0 parte din cei care au f"st la prima cxpunere. Totul s-a desfa$urat la reI. de a conduce.Din punct de vedere cronologic Insa. Inainte. Primul pacal a fost crima Illgerului care a devellit diavol. adica dorinta de a conduce a devenit 0 valoare superioara? Pentru ca el a uitat despre originea lui divina. dar nu se ~tie de ce teama rata de Imbatnlnirea apropiata. constituie 0 agresiune directa fata. am Inceput sa tin confcrin!c la Moscova. eu diagnostichez $i elimin acele programe eare pot dauna starii mele preeum $i sta. 234 I . Apropo. In noiembrie 2000. in cea de-a doua zi. EI a tradat iubirea de dragul dorinte. Aceasta 23:. Deci. deprimarea din cauza Imbatranirii. observat urmatoarele: Aproximativ cu un an In urma am pregatiti care In prima zi vin oameni Apropo. am (inut ni$te leqii In Sankt-Peterburg. noi ne ascundem de Dumnezeu prin eul nostru 11l11an. Acum. Jar daca nemul(umirea de sine trece la un nivel profund. ci al doilea. aseunsa.! 1 \ ~ J s-a desfa~urat at at de greu aeeasta ~edinta? Nu am putut sa explic. principalul pacat al omului provine din pacatul originar al lui Adam $i Eva. iar numai dupa aceea contactul direct $i munca. fiecare dintre noi poarta acest pacat $i posibilitatea de a pierde eul divino Cfll1d uit{un noi faptul cii suntem divini prin natura $i 11purtam pe Dumnezeu In sutle!'? Atunci cand Inlauntrul nostru nu suntem mul!umi!i constituie de noi In$ine. "Probabil di trebuie sa fie ceva eu seminarul. adica din renun!area la iubirea fa!a de Dumnezeu de dragul vie!ii $i perpetuarii ci.. aceasta Cflmpul este !impede iar aceasta este legata nu de spectatorii din Petersburg ci direct de mine. teama referitoare la viitor. al capacita!ilor $i intelectului. la Inceput are lac purificarea salii. am nllut expuneri la Inceputul carora am diagnostieat sala $i am vazut 0 diferellta eselltiala care a avut lac dupa expullerea mea. Cel mai periculos program care a aparut Inaintea seminarului a fost teama fata de batranete. In prima zi. Ma uit la campul spectatorilor din sala ~i nu pot sa Inteleg ce s-a Intamplat. De obicei. a propriei morti.rii participantilor. energetica era neimportanta. de Dumnezeu ~i conduce imediat la moartea noastra. Interesant. Aceasta tema referitoare la Imbatranire nu am vrut sa 0 abordez. Ce concluzie decurge de aici? Inainte transformarile au fost posibile prin contacte directe $i munea ell illformatia. Mi-am explicat aceasta prin faptul ca spectatorii intra In contact unii cu altii $i are loc transmiterea de informatii $i transformari care se fixeaza prin prelegere. . A$a cum am explicat pacien!ilor. La 0 saptamana. cfllld eu lucrez la niveluri mult mai subtile. Starea salii. totul este de In!eles. s-a creat 0 situatie ciudaUi. III ultimele cateva luni am 0 tendinta pozitiva. De ce pentru el iubirea este secundara. depresia ~i neincrederea In sine au parut a fi cele mai groaznice $i periculoase tcme. Astfel.m-am gandit cu. In ceea ce prive$te depresia. Inainte de seminar. cunosc totul. In cea de-a doua zi era minunata. acesta nu este primul pacal. In plan subtil devine efect. I' despre faptul ca este de natura divina. Cauza $i efectul I$i schimba locurile. ceea ce In plan exterior este cauza. pentru a supravietui. Daca Illainte oboseam dupa conferinta.

Dadi aceste doua idei nu se s-au schimbat. Criza lumii eontemporane 0 eonstituie in prilllul rand criza a dOlla sisteme de gandire: eel occidental ~i eel orientaL Ele tree Incet. Aiei avem de-a face eu tema dorintci ec provine din paeatul originar. eu aWt mai puternic ne ata~am de viitor ~i inccpcm sa-l pierdem. in rcligii. Oar pentru a nl! aluneca inapoi ~i a IlU se destrallla in parti componente.a 'pus Kipling.se spune in Orient. notiunea de Oumnezell a ie~it din cadrul material ~i ideal. Aceasta lInificare a Inceput eu eateva Illii de ani in urma. ~i timpuriJe.!. Ineet. ci In loasa ~i neaoatuta I lenncn din filozofia dill. Toate dorintelc noastre sunt indrcptatc spre viitor. cu timpul.- . Plinctul I vedere care recunoa~te numai idei ~i neaga aceasta IUllle s-a unificat cu punc!lll de vedere occidental care recunoa~te Ilimea inconjuriitoare ea 0 realitate. Aceasta inselllna di. "Occidentul este Occident ~i Orientul este Orient" ~i ele nu se vor uni niciodata". Cre~tinismul a facut un salt imens In crcarea divinitatii.J agresiulle ne distrugc. treollia Indeplinita a cantitate imensa de reguli care sa permita spiritual. Suntem in permanenta legati de Dumnezeu prin iubire ~i nl! avem dreptul de a atenta la eulnostru divino Trceemla teama fa~a de viitor. a oriental de iudaisllllli. religie care recunoa~te a devenit un singur DUlllnezeu. Politeisllllll a perlllis unoI' zei sa Illearga spre ideal. atunci se distrug retiproc ~i are loc neutralizarea. zeiHitile au reprezentat aspecte ideale sau materiale.r{'sis . alternativ. dislingerc: platoniciaml ~i arislotclicfl. in ultima ffldtHJ parte din proccsul de inainlare de 1~1 cn la specie g 237 236 . iar altora spre material. pentru a Ile rntoarce la Dllmnezeu. Con~tiinta se intoarce din nou la tema voin(ei ~i dorin(ei. Aceasta duce la ooala ~i moarte. atunci ele VOl'muri. Acestea sunt In linii mari principalele caraeteristici ale mandriei ~i geloziei. ei exista idei". cu at at mai mult ne este teama sa Ie pierdem. intrucat noi suntC11l divini prin insa~i natura noastra. Aceasta teama ne face sa incepem sa gandim rall desprc oameni.I 1 \ ~ P' I'. Se pare ea principallli mod de cunoa~tere a lui Oumnezeu poate fi nu ingradirea stricta a necesitatilor umane. Daca inaillte. Dal' ce legatura are aceasta eu batranetea? lara~i nu se intelege. ne este frica ea ne val' trada. Aceste doua sisteme de gandire diametral opuse ar fi putut sa se uneasdi numai In sistemul asemenea religios. sa schimbe importi1llta lor. Cu dit ne este mai frica de viitor ~i gandim unIt clespre oameni. . iar illformatii Iloi despre invingerea celor doua aspeete principale ale umanului nu au aparut. . dar nll ne omoara dintr-odata. noi nu avem dreptul sa manifesUim profunda noastra nemultumire de sine ~i ne suparam pe noi. nici urmarea scrupua tllturor regulilor ~i ooiceiurilor. diviziune. "Nu exista oallleni. atunci ata~amentl1l Fata de aeestea na~te frica VOl'uni ~i nu vor alcatui 0 unitate diaristica. intruciit dorintcle sunt legate de viitor. lata de ee.scpararc. Cu cat suntem mai putemic ata~ati de dorinte ~i Ie transformam in sensu I vietii noastre. Anu- mite reguli au earn imbatranit..J formand ceva nOli. . trebuia sa apara tendinta de diminuare a realitatii divine ~i cre~tere a realitalii spirituale ~i materiale care. lInul in altul. ne vor In~ela ~i ne VOl' supan. AstfeL putem Intelege frica ~i deceptia fa(a de viitor. Dar dadi unificarea are lac rapid. in noua religie. Oamenii diminllarea dependen!ei S-au schimoat de material ~i de I' Fata de viitor.

Adidi iubire fata de Oumnezeu pe care 11 pm-tfHl1 In noi. Realitatea iubirii divine a ajutat la diminuarea dependen\ei de haza fericirii ulllane. adicii al celei occidentale ~i celei orientale: catolicismul cu prioritatea materialismului asupra spiritualului ~i ortodoxia cu prioritatea spiritualului asupra materialismului. dupa eftteva secole. LUlllca trebuie sa se Intuardi la iubire intrudit civilizatia occidentala. realitatea spiritului care neaga materia ~i realitatea Illateriei care nu recunoa~te spiritul. Treptat.J "]"'" Ii I I' primul rfLOd calea iubirii. Incercarea de a alege numai drumul occidental sau oriental se discrediteaza subit. Contradiqiile se dezvolta ~i inte\esc conflictele dintre ele. Este yorba despre conflicte intre ~tiin\a ~i religie. RlIsia are ca destin sa uneascaaceste idei opuse. Gandiri1e opuse se formeaza ~i Incep sa se contopeasca. Occidentul ~i Orientul trebuic sa se uneasca intr-o calitate noua. Au loc reformele Illi Stolapin. Aceasta contradiC\ie vizibila apare pentnI ca in suflet exista pu\ina iubire. Soarta Rusiei constituie 0 ilustrare a legii unita\ii ~i luptei eontrariilor. Adiea interaC\iunea gandirii eurapene Cll filozofia orientala. e~ecul vointei ~i a dorintelor. iubire rata de DUlllnezeu pe care II vedem In fiecare manifestare umana. Are loc schimbarea rela\iilor feudale ~i concomitent transformarile democratice. Intre democratia occidcntaUi ~i despotismu\ oriental. Tara ia din nou cursul spre modelul occidental. cre~tinismul s-a scindat in doua ramuri. Rusia trece la tiplll oriental de gandire. Dar. Taml este asasinat. adiea a dOlla tipuri de gandire care au existat indivizibil ~i care la Inceput au fost amorfe ~i indolente. ci In iubirea care nu se supune nimanui ~i nu depinde de nimeni. 239 23X . De aici trecerea la 0 guvernare despotica. Cum sa unim ceea ce inainte nu se putea unifica? Adica. insa fara a distruge stilul oriental de gandire. apare gospodaria de fermieri. Din nou are loc reculul celor doua componente. Aceasta se termina cu izbucnirea revolu\iei din 1905. Apoi apare PetnI I ~i are loe intoarcerea bruscii spre I' exisUi multft iubire. pentru a Intelege lumea la acest nivel ~i asimti un asemenea grad de incarcare cu iubire trebllie sa Invatam sa parcurgem suferinta In momentu1 despiir\irii de bazele fericirii umane. Gfllldurile mi se indreapta spre Rusia ~i destinele ei. I~i schimba sensul ~i Inceteaza sa se mai excluda reciproc. Dar. expresiile cu totul contradictorii ~i care se exclud reciproc vazute din afara. Se aecelereaza puternic procesul de dezvoltare. Fiecare dintre noi I~i aminte~te cum anume lisus Christos a past rat iubirea in momentul destrfunarii hazelor fericirii umane. nu In bogatie ~i lux. iubire fata de DUlllnezeu pc care noi \I vedem In fiecare particica a lumii Il1conjuratoare. Dar ortodoxia nu echilibreaza catolicismul ~i apare islamul cu 0 justificare clara ~i riguros fundamentata a prioritatii spiritu1ui asupra materialului. destramarea vie\ii. RlIsia care se intinde intre Orient ~i Occident a absorbit in ea de la ineeput 0 eontradiC\ie principala. toale acestea nu s-au manifestat In capacitatea sa de a iubi. Cand in sutlet realitatea divinului este cuprinsa nu 111idei ~i principii. In straturile marginale au loc cOllflicte permanente. La smr~itul seeolului trecut Rusia a incereat sa mearga pe fiiga~ul occidental. incep sa apara semnele haosului. pastrfll1d prin aceasta iubirea divina. Pentru muiti care citesc NOlil Testament. numeroase expresii ale lui Christos par foarte contradictorii. Oar deocamdata.

Tara S-.I. gandirea colectiva. ineep din nOli represiunile. el comite la prima vedere 0 fapta eu totul absurda. Dupa prima revolutie se instaureaza 0 scurta pcrioada de democratie iar Incercarea alaturarii Rusiei Occidentulhi se termina Cll a elolla revolutie ~i ie~irea din comunismul militar. Introducerea numai a modelului occidental este paguboasa pentru Rusia. Incepe 0 perioada amorfa. I' ~i deeaderii. tara trece la modelul de gundire oriental. decazand llltr-o stare amorfa. 0 perioada de limp urmeaza un respiro ~i aspira\ia spre modelul occidental. deodata. Dupa aceasta. in continuare trebuie sa-~i gaseasdi retlectarea In filozofie. Gorbaciov Incepe transformarea democratiea a tarii. ei .I \ f _J La fel ca Urmeaza 0 Inflorire economidL Apoi asasinarea lui StolUpin ~i gundire: ~tiin\a ~i religia. Pentru a Illfaptui un salt inspre dezvoltarea conditiilor materiale. La fel ca dupa reformele lui Petru I. In care nu exista un stil occidental sau oriental de giindire. potentialul spiritual. Gamenii sunt ridicati din cinematografe ~i interogati de ce nu sunt ziua la lucm. Din aeeasta cauza. in continllare. Adica Incerutul primului razboi monelial ~i apoi eloua revoilltii. Dar a aparut posibilitatea existentei cot la cot a doua sisteme diferite de 240 241 . Dar ideologia comunista nu a dat posihilitatea Infiiptuirii echilibrate a eelor doua contradiqii. aceasta tendinta I~i gase~te reflectarea In primul dind In arta £lIlilor '60. incercarea lui Hru~ciov de a introduce In tara 0 democratie relativa nu s-a soldat eu sucees. iar Andropov moare destul de repede. Intram In anul 1937. Dupa Ineheierea perioadei lui Brejnev Ineepe 0 treeere brusca spre modelul oriental pe care 11introduce Andropov. el Inceardi sa pastreze ideologia socialismului. politica ~i economie. Accepta sistemul de gundire occidental ~i deschide drumul spre NEP (noua politica economiea). Nu s-a reu~it Infaptuirea caii de mijloe. in continuare trebuie sa aibft loc 0 noua explozie ~i aceasta Incepe eu eel de-al doilea razboi mondial. in mod Haosul ~i destramarea logic. de unificare a doua Illodalitati diferite de gundire. ele Ineep sa se neutralizezc reciproc. dar la fel ea ~i anii '20 ea se transforma repede in contradictia ei. SocialismllJ a apartinut mai mult modelului oriental intrucat In cadrul lui libert"tea personalita\ii era exclusa. Tiranul moare. orientarea spre proprietatea privata sau Il1eerCarea. in continuare trebuie sa aiba loc treeerea la democratia oecidentala.in smr~it. AI' trebui sa aiba loe 0 explozie sau moartea condud'itorului. Lenin. in ultimul timp. mai departe explozia sau moartea conducatorului statului. iar Gorbaeiov In\elege acest lucru. Apare ineepe colectivise transforma In psihiea ~i imposibilitatea de a conduce lara. ideologul gandirii comunismului oriental. tara trebuie sa-~i pastreze spiritualitatea. idealismul ~i materialismul. toate procesele sunt accelerate. comite 0 actiune care se soldeaza eu 0 victorie. Declan~eaza campania Impotriva aleoolislllului.- . ~i personalitatea impreuna eu destramarea \arii se conducatorului oriental. imposibil de guvernat. Deci. all loc din nOli explozii.] scufllndat din ce in ce mai mull Intr-o democratie de hOtie. tara trece spre despotismul zarea agrieulturii. in continuare lIrmeaza 0 explozie ~i atunci. tendin\a de autocondueere colectiva. V. Incctarea reforillelor. Dar eontradic(iile nu se opresc la acest nive!. Dupa razboi se na~te tendin\a spre democratie. lata de ee. ali\turi de democratie. Dar pentru Rusia g[mdirea occidentala pura Inseamna accelerarea destramarii destrama boala in anii '20.Lenin.

atunci se poate a~tepta mai repede explozia sau moartea conducatorului. Aceasta a fost 0 avertizare a tarii despre apropierea unoI' nenorociri. iar dumneavoastra ati inteles acest lucru. calea spre Dumnezeu. Disciplina ~i dirijarea trebuie sa se desfa~oare nu datorita despotismului ~i a masurilor draconice fa(a de popor. Gandurile mele se intorc din nOli la seminarul care va avea loc miiine. vorbesc despre tendin!e periculoase care se acumuleaza in Rusia. virand brusc spre dreapta. Gorbaciov vorbe~te des pre 0 giindire noua. Puciul nu a reu~it ~i incep transformarile lui Eltin. Rusiei flU Ii este insa harazita soarta de a uvea despotismul oriental. (recerea de la gelozie la mandrie ~i invers. ca tocmai ea trebuiesa ~ creeze un model nou de giindire. Oar s-a inWmplat destul de rar ca sa vina pacienti carora Ie-am illcadratatat gelozia cat ~i mandria ~i Ie-am spus: exisa 0 ideologic. adidi . Oar in 1986 are loc 0 catastrofa mistica: explozia centralei atomo-electrice din Cernobil. Ciind Rusia s-a concentrat asupra democra(iei occidentale. b logic se incheie cu ho(ie ~i destramare.Medicamentele muta de obicei problema dintr-un loc In altul. Dupa incere area nereu~ita de a se intoarce la disciplina oriental a. concenlriind loate problemele asupra temelor de gelozie ~i miindrie. Acela~i rol. au Inceput reprimarea poporului ~i explozii. atullci mai degraba ordjnea trebuie melltinuta prin masuri despotice. adicii asupra dorin(elor. Go rbaciov inteleue tarziu ea in Rusia. Turnul televiziunii "Ostankino" este simbolul dirijarii informationale. Dupa aceasta Rusia ar trebui sa se indrepte spre dreapta.lntul devine din ce in ce mai fragil ~i pentru el Gorbaciov este convins di el va putea impaca cele doua tendin(e contradictorii. care sa nasca 0 noua politica. Submarinul "Kursk" constituie un fel de simbol al dirijarii militare. Intrudit in Rusia nu este din ce In ce mai periculoasaexistenta independentaa doua contradiqii: civiliza(ia occidentala care se indreapta spre destramare ~i descompunere ~i cea orientala care se indreapta spre sinucidere colectiva. Se accentueaza din nou tendinta destramarii tarii ~i incepe pierderea autoritatii ~i personalitatii conducatorului. Daca ea se va indrepta cu priori tate spre despotismul oriental.i ~ J Gorbaciov ~i persoanele care I-au inconjurat inceardi sa J'ndrepte situatia. se pare. democratia fara ideo. Oar ideologic nu a existat. In fiecare stat ~i ill fiecare om se desfa~oara 0 intetire a unuia sau a altuia dintre procese. asupra stilului oriental de gfmdire. Daua explozii care au avut loe in anul 2000 demonstreaza acest lucru. Inca din 1985. a inceput procesul care ne aduce aminte de Sodoma ~i Gomora. cum ar fi: intarirea dependen!ei de dorin!e ~i voin!a. Cand Rusia s-a cancentrat asupra vointei !?i dirijarii. dar mult mai eficient. Intruciit in Rusia aceSle doua tendin(e sunt exprimate deosebit de clar ~i intruciit experien!a coexistentei lor exista in Rusia. Se declan~eaza evenimentele din august 1991. . am explicat pacientului cum trebuie Indepartate una sau alta din dependen!e ~i acesta s-a insanato~it. Pam. care a functionat inainte ~i esle deja epuizat. 0 noua economie ~i 0 nOllaomenire. Daca la dumneavoastra iubirea de 242 243 . il poate indeplini noua ideologic ~i legile bine giindite. V-a ramas 0 singura calc. Catastrofele care au avut loc cu aceste simboluri. (ara se scufunda in democra(ia lui EI(in cu elemente de despotism oriental. in cazul dumneavoastra medicina este neputincioasa. Imi aduc aminte ca inainte.

In al doilea rand. Cu c[tt manife~ti mai Illutta dragoste fata de celalalt.._J Dumnezeu va fi mai marc decftt realitatea. Estc interesant de ~tiut ce fel de neplaceri pot carespunde unui asemenea nive!. incet sunt pregatit. Se pare d legile despre lume pe care Ie descaperim ~i \'ILiunea eeni se formeaza despre ceea ce reprezintfl lumea 245 sa vedem lnainte eu am erezut ea filozofia de este un lueru cat se po ate inafensiv. in vederea ere~terii ce este eu este mult mai mare decat cea a tmpului. Apropo.. situa.. in acest caz. sunt bine. dar s-a adeverit ca nu este chiar a~a. mele nerezolvate. atunci a~ fi mers karmice mei in virtutea nereu~1telor lene~ ~i dad\ ar fi fast tatul ca eu am acumulat trebuie de la tali pacienlii prablemele lor ~i Ie-am luat asupra de nivelul tratamentului. Dadi aceasta se traduce in situa\ii umane. comportument. dumneavoastra. 7000. protectia. Mft gandesc atunci sunteti satvat. 'inceput 0 durere puternidi unde s-a presupus petrece in regiunea plftmanului deodatft a saU duce la invaliditate. azi se destrama.ia vindecarea I' mea. desla mul(i descopar \egi. pentru aceeptarea carora nivelul destabilizarii trehuie sa alcatuiasca 7000 de unital. copar legftturi intre boli. adid boala ~i chinurile pot depa~i 10 000 de unitali. i I I ' drept. Cu un asemenea ritm mentinut timp de 2-3 zile ~ansele de supravie\Uire scad la zero. mortii ~i gravel or imbolnaviri rinichii este mai bine. de sintetizare timpul cazul ie~irii in acest plan. daca ies la iveala cele mai periculaase probleme. la 0 oscilatie medie a valorilar umane. Savan\ii pun in permanenta intrebarea daca se paatc cunaa~te pe deplin Universul. Adevarurile care ieri au pilrut de ncclintit. sus tatul sa merg mai depmte. praprii rfmduri Indiferent apararea. De~i putin probahil ca este de 7000 de unitati. are loc fara parliciparea la mine insa foarte lent. 0 destabilizare de dimensiuni rnai marL iubirea mea nu va suporta. Eu incerc sa-I sacatesc ~i ma cuprinde mirarea. eu pa~esc in primele ~i pentru a supravietui. se contopesc. Este adevarat ca acest ritm a durat aproximativ 0 ora iar apoi a disparut. Cll atat mai multe chinuri poate proyoea aceasta. Iar acum destahi Iizarea. Capacitatea sufletului de a suferi . Este interesant sufletul ~i trebuie sa ma descurc in aceasta situatie. ~i a faptului caracter ~i concep. dar durerea nu a trecut. stabilit. ~i pentru aceasta incet.ia functioneaza fa\a de Dumnezell. mea. 'in orice caz. Este lnteresant de ~tiut care este la mine nivelul destabilizarii Illainte de seminar. dedit dorin. conform despre oameni inainte. eu rezist dad ea nu depa~e~te 1300 de ullitati. Eu carora se dezvolta uman. 'inainte de seminar. in medic. unde in ~i spatiul se ingusteaza. am 0 tumora. Pasihilitalile sunt legate de ie~irea in planul subti!. Mai mult decat atilt. atunci corespunde tradarii prietenilor. nivelul de ascilatie. Indiferent 'intampla. Astfel.a ~i voin. acolo ce se cft. lata de ceo slava Damnului. tatu~i ascilatia destahilizarii are rezerve. Mai degraba la seminar ajung la asemenea idei serioase. atunci c[md realitatea ce s-ar tot se infaptuie~te este de mult eu-Iui divin este mai presus de cel uman. Aaleu. ornul se poate imbolnavi u~or dadi 244 . mereu la probleme\e Cu nu are 'indeajuns de multa iubire. Ce poate fi mai dureros dedit 0 boala chinuitoare sau moartea? Eu incere sa IIl\eleg ~i ma mil': se pare ca relatiilc dintre barhat ~i femeie sunt mai dureroase. Totodata. Acala iubirii lume. dad nu e~ti ~arlatan. ea s-a accentual..

trebuie sa eaut a veriga noua. 246 . imaginea lumii se va schimba mereu.t \ '! ~ j eorespund nivelului de dezvoltare al omului. dumneavoastra spuneti ca fiica mea se afla l11tr-o situatie foarte proasta. unde am vorbit eu calugarii. Odala ell schimbarea Iloastra. Va rog sa ma credeti. am reu~it sa concentrez toate valorile umane In doua no!iuni: In dorin!a ~i voin!a.Nu-mi este destul de ciaI' care este situa!ia. Treee 0 perioada de eautari anevoioase. ele devin 0 parte a noului. Apropo. . La 247 I' sale de sintetizare. mai devreme sau mai tarziu CfeeaZa probleme. Ea depa~e~te de 10 ori nivelul periculos. Femeia se uita la mine eu interes. Concentrarea ci asupra vointei ~i dirijarii este imensa. Ata~amentul fa!a de dorin!e a fast de 10%. dreptatea este mai importanta decat iubirea. Ace~tia mi-au dat nl~te sfaturi pe care Ie-am respectat touta viata. Dupa diagnosticarea dumneavoastra reiese ca eu am 0 mandrie imensa. di nu pot ierta pe oameni. Apoi am citit toate dirtile dumneavoastra ~i am constatat 0 amelioraresubstantiala a sanatfqii~i a destinului meu. Asta Inseamna ea pentru ea totul trebuia sa fie bine. Apoi Ineep sa vorbesc rar: . M-a stimulat sa In!eleg aeeasta problema 0 situa!ie ivita la seminar. dar nu aeeepla(i tradarea. posibilita!ilor . alaturi de aeeasta am Ineeput sa palpez slruetura X. ea nu am reu~it sa pastrez bunatatea la necazuri ~i la nenoroeiri. La haza notiunii de "om" sta con~tiinta eolectiva dezvoltata. se schimba ~i imaginea Universului. ambele notiuni s-uu contopit. ~i la dumneavoastra capacitatea de a-i ierta pe oameni este redusa la minimum.Ineere sa-i explie.ti!i.Haide!i sa vedem care este problema. Ea nu poate pastra iubirea cand esle jignita ~i tradala de alte persoane niei 5%. A ie~it un rezultat uluitor. Inehiderea meeaniea a dependen!ei fa!a de dorin!a ~i voin!a permile vindeearea multor boli. Oar Inlrueat ele nu sunt primare. Ineepe proeesul de respingere a iubirii. Aeeasta se petreee din cauza dumneavoastra . care avea probleme serioase Cll fiiea. Fa!a de iubirea vie. In aeeasta.::. eu la varsta de 17 ani am fast In Zagorsk. Suporta!i Injosirea ~i neplaeerile. Tocmai Cll aceasta structura trebuie lueral. chiar ~i pe eele mai saere. totul trebuie sa fie secundar. In preajma seminarului. Iar atata limp cat omul se dezvolta ~i se apropie de Dumnezeu. Deei. a unei dimensiuni mai mari a lumii. Legile deseoperite nu se desfiin!eaza. dar dumneavoastraaveti 0 concentraremare asupramoraliHitii ~i eticii. ea Ilimeni alta. Mai mult dedit atat. La dumneavoastra. Eu trag aer In piept ~i suspin. Ca urmare a diagnosticarii. Fiica dumneavoastra nu poate primi purificarea 111Ci prin oameni ~i niei prin boli ~i nenoroeiri. cantitatii de iubire pe care el 0 poarta in stlflet. Rezista!i la e~eeul dorin(elor ~i pastra!i iubirea. In afara de struetura timpului amorf. De Indata ce noi postulam valorile umane. eu ~tiu sa lucrez asupra mea. Am Illcercat sa diagnostichez concentrarea ei asupra dorin!elor ~i voin!ei. lata di tocmai aCUIn. batjocorirea poruneilor religioase. Dupa diag-nosticarea dumneavoastra situa(ia mea este eatastrofala. eu obtin rezultate care se exclud reciproe unele pe altele. Mai mult dedIt atat. atunei negativul care Ie alimenteaza dintr-o structura IllUlt mai adandi. adica peste normal. La audienta a venit 0 femeie. iar fa!a de voin!a 5%.

adica de 24X 249 . a ie$it pe primul plan. lubirea CfeeUZa legile eticii. Am lnceput sa diagnostichez $i vad un tablou cunoscut.Aici observamleoatura b cu straturile timpului care depa$e$te limitele timpului amort.~titi. structura dirijarii timpului in care totul se une~te intr-un tot unitar. La noi a avut loc deformarea dimpuri lor care a depa$it nivelulmortal. . . EI chibzuie$te ciaI' $i logic. . iar eu intru In dialog $i-I sprijin.Se pare ca la mine eon$tiinta a depa$it In pennanenta iubirea $.1 \ ~ j baza cOll~tiill!ei colective stau lloJiul1ile de morala ~i etidi. Fericirea senzuala este legata de timp. iubirea pleaci. Ea a trebuit sa fie remorcata 200 de kilometri pana aeasa. el este musulman. . Ea mi-a aratat fotografia iuhitului ei. este yorba despre Inca 0 posibila cauza a problemelor mele nerezolvate - privind cufundarea In timp. . $i raman principiile.a raspuns femeia. a intrat inca 0 femeie.Am avut Intotdeauna un sentiment mai pronuntat al drepUitii. Etica ne ajuta sa supravictuim nu numai ill prezent. lntrucat dreptatease adreseazatocmai acestora. Daca noi nu ne adresam iubirii in permanenta. dar concentrarea asupra moralei ~i eticii este imensa. principiilor ~i normelor. . Fara aceasta dezvoltare IlUe posibila civilizatia. . Inainte de a incepe cercetarile legate de timp. . dar din viitor iese In permanenta negativul.Cred ca ave\i dreptate. Oar el nu poate face copii. Depen- den!a de morala $i etica distruge structura viitorului. dar schemele lui sunt superficiale. Einstein a distrus toate lnsemnarile lui legate de experimentul in prezent. Din nou dam de stratificarea timpului. nu a rezistat la supralncarcare $i a murit dupa el. Nimeni nu a putut sa continue aceste cercetari.Nu suntem pregati!i pentru a aborda aceasta tema. Noi continuam discuJia~i deodata. Prohabil ca aceasta este legata de structura X. Hawking a eapatat 0 boala incurabila. . Apropo. lndepJinqte toate prevederile Coranului. motiv pentru care viata se destrama. lntr-un moment oareeare.a spus femeia. Astfel. Se roaga In permanenta. .i-am spus eu. $.Sa incetam imediat discutia despre timp. Discipolullu.Din timp se na~te energia. Aeesta din urma dirijeaza totul In I' univers. iar acestea creeaza gandirea ~i con~tiinta colcctiva. ~i iata ea lmi adue am explicat eu sa depa~im aminte de un episod care s-a petrecut la casa de vacanta. Dupa ea. aceasta inseamna - interlocutorului. Am avut noroe. S-a stricat doar ma~ina ell care am venit la casa de vacan!a. Kozanev a petreeut multi ani in lagarele staliniste ~i tocmai acolo a ajuns In eoncluzia ea izvorul energiei care alimenteaza stelele este timpul.Tot ce se poate. pe neobservate. interaqioneze Eu observ acest lucru $i-i propun modele care sa cu timpul. dar ~i in viitor. Ata$amentul fa!a de dirijare a crescut de zeci de or. ne putem a$tepta la probleme mari. ea trebuie dependenta de timp ~i este necesar sa cream un model de timp.Adiea dumneavoastra ati socotit ca lumea trebuie sa fie condusa nu de iubire ci de con$tiinta. atunci ne adresam mai mult poruncilor. EI este curat . Oependenta de dorinte ~i vointa este minimala. EI lncepe sa-mi prezinte ipoteze. observ pericolul eafe se na~te. Cre$tinismul a demonstrat di iubirea vie este mai presusdedit orice postulat uman. Din timpuri se !lasespaliul ~i substantele.

fara sa vreau ma eoncentram asupra imbunata\irii s[mata\ii ~i a vie\ii. Cand am in\eles acest lucru concluzii. am rasuflat u~urat. intrucat mecanismu1 de purificare a copiilor ~i a viitorului s-a dovedit a fi identic. AllInei am ineeput sa ma uit la ceea ce s-a 250 . Am promis sa fac diagnosticarea tuturor. dar pentru mul!i ~i fara diagnostic. S-ar putea ca principale acolo ale timpului este strict sa fie legate Apropo.. framantarile crescande fa!a de viitor. Unul din participan!ii la seminar mi-a pus 0 intrebare 2. Eu tragand am rascolit problemele umane faeand compara!ii. depresia ~i Iipsa dorintei de a trai. se poate dirija spatiul ~1 timpul.. . 3._J intamplat inainte ~i ee probleme se vor ivi in viitor. eu am in!eles ca de fapt este yorba de trecut. Acum cateva idei in legatura cu seminarul. Ca atare. l1eil1crederea in sine. In . I-am raspuns ca pana in prezent eu socotesc ca timpul invers este legat de 0 alta realitate ~i un alt Univers. noaptea. agresiunea constituie ~i agresiunea fata de viitor. 1. Acest Philadelphia structurile patrunderea sunt \egati lInna~i a reie~it ca dirijand campul magnetic.. iar acum dumneavoastra spune!i ca timpul invers este un alt Univers. ordine. Trebuia sa mn gandese numai cum sa ajut omul pentru a pastra iubirea ~i pentru a vedea vain\" Domnului in toate. mn gandeam ef\ nu voi rezista ~i la a treia zi. Dupa aceea m-am gandit mult timp la aceasta problema ~i am in!eles ca viitorul este tocmai un alt Univers unde timpul se scurgein direc\ia inversa.jntrucftt iubirea dirijeaza timpul. dupa lee!ii. . . urma~ii Oar no~tri fata de limitata. 4. toate sursele deschise ale problemelor de la inceput s-au unit in doua chestiuni: problema purificarii urma~ilor ~i problema purificarii structurilor legate de viitor. Supraindircarea a fost mai mare decat a~teptarile.e totul a deeurs normal.Dispre\U1 fa!a de oameni in plan moral ~i etic. f3~urat ell succes ~i mi-a furnizat 0 informatie noua. Este adevarat ca dupa a doua zi a seminarului. in timpul diruia luem insa nu trebuia sa-I fae. de viitor. - Teama de viitor. Astfel. cand dumneavoastra a!i vorbit despre de viitor. Cand te indrep!i catre Dumnezeu.' interesanta: - La inceput. aUld! ce nu permite sa contactam viitorul. in pat.i viitor..Nernul1umirea de sine. arice renuntare la iubire inseamna agresiune fata de viitor. ~i ca atare ~i straturile . Trebuia sa-mi revizuiese atitu- dinea fa!a de munea. Cea de-a treia zi a decurs normal. Am inceput sa socotesc ce anume dfluneaza mai mult urma~ilor. Toate aceste echilibrarea strocchestiuni se transforma l11tr-una singura turilor viitorului. nu trebuie sa prive~ti inapoi sa vezi di\i metri ai parcurs ~i nu trebuie sa socote. De~i mai trebuie sa cIarifieam aceasta problema.ti ea\i au mai ramas. EI s-a des- structuri1e timpului invers ~i amorf. de asemenea de viltar. prezent .

rezuma de concluzionare. ca Ii vor face trepanatie. Incerdind . agresivitatea fata de acesta. premalura. atullci se Insanato~e~te schimba ~i atitudinea satului.J destabilizarea acesteia - to ate acestca nu ne permit sa nc "Sa nu vii g. dar de 111ata ce a aparut d ~i Incepe nalla lema. niciodata nu obtin un raspuns un riispuns ~i de gata dintr-odata. agresivitatea fata de iubire prin sa a persoana pentro ea ea sa dob5nueasca nu sinH supraindircare. . lntmeflt copiii reprezinta viitorul nostru. divinizarea viitorului. a fost geloasa pe el. uar iubire fata de ee plln Dumnezeu. de Imbolnaviri de nareomanie - toate acestea sunt legate de divinizarea dorin- Totul este a~a de limpede atunci dnd omul ex plica 0 lucruri Ie ~i totll~i este a~a de complicat data 0 pacientii. ics la cbinuitor suflelul. care ub(in infunna(iile de-a gata. iar acum. dar am reu. cancer. - In viata. dependenta de dorintc devine din ce In ee mai periculoasa. Mil femeii ~i Ii spun foarte rar. ell atat mai mu!t tree de la orientarea spre illbire la pnstrarea vietii. traiti ea pasarile. duce la grave probleme pentru copiii ei. uit 111oehii Pentru a fi simplu ~i de Inteles eu trebuia sa lucrez mult. Daca va puneti la automatism. aruncal pe spinarea urma~ilor. Cand Incep sii-mi apara unele probleme ~i Ie diagnusticbez. De la dorinta noi treeem la iubire. modele multe probleme contrapanii de Dupa aceea trebuie sa ma gallctesc ~i sa camaau fost rodate 0 "Eu aeest luem nu-I las a~a" ~i continuati sa aveti pretentii fata de so!.Imi spunea telor. Dumnezeu va va ua!" In aeeasta fraza eoneentrarea asupra viitorului se transforma In vointft divina. Cu cat a eanving mai mult ~i mn la lema dorintei ~i voin!ei. iar fiiea este nareomana. ~i Ill! puteam s-o eonving nieidecum ca Jipsa eapaciHitii de a pastra iuhirea atullei dind se prabu~ese dorintele.Ii invidiez pe clarV3zatori.lndi(i punem 111 ordine urma~ii. A avut otitli ceea ee Inseamna iar dlllTIneavoastra fiecare data obtin un faspuns ~i deseori Acum. sez tulullntr-llnui.}it sa ma opresc la timp. Am abservat faptu! di atunei eand dorese ajllt aspect adica eel negativ. zice pe celalalt.\\ ~ . In ordine copilul ~i se va procesul comasare. Problemele de sterilitate legate de vedere ~i auz. in principiu toate bolile se ~i al treilea A~ fi dorit sa vorbesc ~i s-o cUllving mai departe. I' ~i impotenta. In ficcare zi. Mama I-a cOlldamnat pe so\U1 ei. . de moartea de schizofrenie. suprafata zeci de Fac 15-20 de variante de diagnosticare 11 In memoria mea a aparut 0 seena reeenta. am raspulls eu zambind. e ~ Aeum diteva luni doetorii i-au spus copilului dumneaspllneti: voastra gelozie. de cardiace. imediat 252 253 . Mai exista - rog de ea.101-0Ollving. 0 21 DE AUDIENTE Eu repet din nou cele spuse de Christos: la ziua de maine. de bemofilie - ~i de poliartrita.

a intrebat el. DUlTIneavoastraati transferat la copii aceasta dependenta. Barbatul fermecator. Raspundeti-mi. Oar in logica hral1e~te ~i te apara. Cu ce va pot fi de folos" . dar oamenii all inceput sa cu Eu intelcg ca ~titi.Mie mi se pare di trebuie sa va revizuiti atitlldinea fata de consultarea oamenilor.Ce pot sa fac in situatia mea" . una dupa alta. va rog.Principala erima fata de iubire este aeeca eand noi uitam de iubirea fata de Oumnezeu. . care se ocupa de solutio- psiholog. 1 I \ ~ J ]'" I accentul pe dorinp de a salva viata. inseamna eli pur ~i simplu vaic sa ajut. . . nu pentru Imbunatatirea sanatatii.De ce s-a intamplat? Nu am nevoie de mai mult. . dorinta reprezinta una ~i aeeea~i tema. . Am dizut pc gancluri. nu pentru zambe~te. v-ati eoncentrat <Isupra sanatatii ~i 254 255 .raspund cu. Elreprezenta asociatia psihologilor. IllllTIaila 0 singura intrebare: . eu sunt coleg ell dumneavoastra adidi sunt Tot a~a. ~i acolo am ohtinut la consultatii. La dumneavoastra pendenta de dorinte depa~e~te mult nivelul dedit atat. divina numai Este 0 logica umana: talentul iubirea talentat omul. - multe posibilitati.I-am intrebat eu.~ut nu pentru Il1tarirea familiei. intrucat acest lucm pune in pericol viata lor. iar apoi sa Ie transfer eu nil am Oar toti psihologii procedeaza la fel' Ridic din umeri. intrudit se dcruleaza prea repede toate proceseJe.lar atunci cand dumneavoastra ati luerat. cerebrale.am raspul1s. ~i ell eat avcti mai cu atat mai corect trebuie sa va comportati. LegMuri. - Nu. hrane~te ~i apara. carc a bagat carmi In sala. deV-ati gandit la illbirea de Dumnezeu In timpul audipericulos. Nicio- data nu am fost gelos ~i niciodata nu am eomis 0 erima fata de . I' narea problemelor in domeniul divoqeze familiale. . Illcarcarea crc~te bruse ~i preiau pc iubire murdaria asupra mea. Este ciudat pentru ca eu ma comport lucrurilc se apresc aiel pentru mine. Mai mult entelor? - Totul estc simplu.noi avem rezultate destul de bune consultatiilor pe capete. atitudine. de a depa~i a boala. Primul lucm pe care trebuie sa-) rezolvati pentru dumneavoastra este: eu .Adiea uumneavoastra v-ati coneentrat asupra legaturii eu aceia care va puteau ajuta. Jar deodata m-. dar in sinea mea m-am adresat pentru ajutor fortelor supenoare. Oar in ultima vreme am sa lucrez ~i in alte tari. - Dadi Ill! reu=?esc sa unesc toate valorile. eu atat mai perieuloasa este renuntarea aeestuia la illbire. Am fast invitat rezultate exceptionale avut doua congestii Am avut rezultate fenomenale.a inceput el. Dumneavoastra sunteti mai talentat. la a audienta a venit inca un psiholog. de varsta medie a zambit u~or: - $titi. . . atunci toata vietii. dUL EI iuhire. Eu am plltUt totdeauna sa-mi stapanesc doriMele. iubire fata de pacienti. nu demlllt. Nu sunt un incepator.j sustras un pacient.. pe dumneavoastra va bloeheaza serios. familiale. Cu cat este mai de Dumnezeu.

psihologi ~i vindeciitori. orice: sa ea~tige bani. In mod intuitiv stabile~te corect prioritiitile. Sau. suparacio~i.Acolo unde ati vazut numai dorinta. eapacitatea de a limita dorintele proprii ~i vointa. EI.1t i a sanatfltii. . arunci in exterior.. i propriul eu divin ~i atunei ~i euluman va fi sanatos. Impreuna eu femeia iubita plead la V ene(ia ~i se opre~te In eel mai bun hotel. Illai depmte unneaza pierderea dorintelor ~i a vietii.mft auresez eu barbatului. ci pentru acumularea In sutlet a iubirii fata de Dumnezeu.. sa presupunem ca parin\ii omului sunt credincio~i ~i bliinzi. putem sa ne grabim numai In exterior. La accasta contribuie bunatatea. Subiectul filmului. [)unlileavoastra nu ati vawt Intamplator filmul fran\u- grabe~te in permanenta. avand grija de sanatatea~i via(a pacien(ilor. el poate deveni doctor sau satisfaca mai repede dorintele. lata de ce. intrudit Insa dorinta se seurge In viata. Aeeasta va duce la rest abilirea atat a familiei c. apropiati. se 256 257 .Nu mi-aduc aminte. adiea de dorin(e.j \ ~ j Intarirea vietii. 0 femeie l1li-a povestit cum s-a oeupat de tamaduire cu destul succes. Pierderea dorintelor poate avea loc sub forma de insuccesein planurile stabilite. in interior. adresiindu-va lui Dumnezeu. Retraiti-va din nou Intreaga viata. I~i provoaca mai pu(ine probleme ~i dauneaza l1lai pu(in ~i bolnavilor. dar pentru un om ai eami parinti sunt atei. puterea de a aceepta oriec situatie past rand iubirea ~i bunatatea.. EI prime~te un telefon urgent ~i trebuie s-o paraseasdi pe femeie ~i sa alerge mai departe.. mai suparaeios.. putem sa ne bizuim pe vointa divina !?iin primul rand.Oeodata se descopera ea este steril. sa faea cuno~tinta cu eele mai frumoase femei. Ce se petreee In plan subtil') Cel care se grabe~te ~i dore~te sa-~i Sau. Daca omul In via(a trecuta a fost credincios. in acest film un am foarte talentat ~i In(elept poate face - ~i ajutorul exterior va fi eficient. Omul devine mai gelos. nu se !?tiedin ce motive. Incepe cursa infernala de la 0 dorinta la aha. Oar eI.scaderea potentei sau probleme cu panereasul. capacitatea de a iubi oamenii ell toate deficientele lor. Ea este entuziasmata !?i fericita. dar dupa un timp el constata ca are probleme cu sistenml uro-genital. iar apoi a descoperitca are diabet. gone~te timpul ~i aceastaeste 0 agresivitaterata de timp. sa ne orientam asupra salvarii iubirii ~i nu a vietii. la 0 prelegere. Atunci zesc intitulatingenios: "Omul care se grabe~teT' . Olnul inghite eu lacomie ~i repede mancarea. practiea medicala poate constituiun mare perico!.. cum ar fi: destramarea rela(iilor cu cei vindecator. . sa-~i eonducii exeelent afacerile. in consecin(a. de via(a ~i saniitate ea prima I' prioritate. Nu demult. Dorinta devine un scop.inima sau vcderea. se pare ca este luat din via(a reala. . in interior nu este voie. eere(i iertare pentru fapml ca In ajutorarea oamenilor a(i fost preocupat de grija pentru corp. cand dorim sa ajutam pe eineva. gelo~i ~i ranehiuno~i. n primul rand trehuie sa salvati iubirea din suflet. Ineereati sa vedeti In primul rand iubirea de Oumnezeu. precum ~i la prelungirea ~ vie(ii. Oar nu reu~ese sa petreaca 0 noapte Impreuna In acest hotel.. poate. Apoi Incepe sa-I doara inima ciind ~i cand ~i moare de infarct In tloarea varstei. Clnd am Inceput sa ma ocup de tratarea oal1lenilor. Omului nu-i vine in minte ea 0 problema cste Icgata de aha. sanatate !?i viata. raspunde barbatul. in ultima vreme vad tot mai des cum apar problemele la medici.

este mult de lucrat. va mg. Aeest transfer este foarte chinuitor. oar fad d.' i-am relatat C[l eu nu am fast nici mflcar la audicnta. ~i anume tendinta de a conduce. nu i-a venit sa ercada. Mai yorbim inca 0 perioada de timp. inlluentam un alt om.. Eu trebuie sa concentrez treptat Situatia dumneavoastra Ill! este rea. . . neincredcre In sine. In Jorinte ~i Yoin!a. lui uauncaza sufletului lui ~i iubirii de Atunci c[lIld tratfnn corpul omului e 0 ehestiune.imi raspllnde barbatul. Intr[} urmatorul pacient.a spus el.am raspuns cu. di leucemia Inseamna mandrie. Ineerdim teal11a pentru viitor. RaJacinilc t"ericirii omenc~ti sunl legate de viilor. ciaI' tow\. Mi-um repdat mereu: . val' primi in lini~te loyiturile destinului. insuccesele ~i nedrepla\ile.lti pl1s-a Inainte de audienti'L ajuta pentru a Iucra asupra proprici persoane? fapml . atunci ajutorarea lui cste pur $i simplll periculoasa. Onmlui Ii este mai u~ar ca pan a la audien\a sa-~i sintetizezc loale problemele ~i mie imi este Jllai lI~or sa-i rfIspund.de aproape doi ani. - Imi este uaca Insanato~irea Dumnezeu". ei IlU i-a venit sa crcada. in schimh la capii aceasta prohlema este dcstul de seriaasa. eticH. de fapt nu numai di am simtit. Cand m-am dus la doctaru\ curant care l11a exarnineaza. C[lIld eopii i dumneavoastra vor Invata sa iuheasca oamcnii. ~i atunci dino noi.Dumneavoastra cllnoa~teti deci. am g[lIloit ~i am vorbit rau despre oameni. In timpul audien\elor nu este de doril sa g[H1de~ti. ~i easeta eu ultimele informatii pc care i. Eu am trecut deja la un sistem nou de audientc. Il1sa. Montla. . pacientul nll a facut primii pa~i spre iubire ~i iertare. la leqiile dumneayoastra din Ilaiemhrie ~i am simtit di au avtlt lac schimbari. Aici. prczentul ~i trecutul vor ineeta sa Ii impiedice sa vada DivinuL atunei ~i la dumneavaastra vor 259 25~ . III mod spiritual. atunci mai uevren1c sau mai t[lrziu. Dad\. Icrtarea este de fapt pregatirea pcntru a merge catre Dumnczcu. Cc Inseamna iertarea'? Aeeasta Inseamna acceptarea distrugerii ~i pierdcrii ferieirii umane de dragul cuceririi iubirii de Dumnczeu. . Ea ~tia ea am cuno~tinte in Germania ~i mi-a spus ea asemenea schimbari pat avea loe Ilumai dupa un tratament efcctuat de medicii germani.Fie ca paeientului meu sa nu-i treadi boala - Ell nu am niei 0 intrehare de pus.. . Jeceptie. Jar canu pfltrundcm In sutletul omului.~ _J atunci am simtit deodaUi urmatoarde: daca pacientul nu vrea toate prohieme1e 'In dour} Jirectii. sitUatia este mult mai pericllioasa. cu toate lipsurile lar. .. Tamadllitorul trebllie sa se limitczc In posibilitatilc ue a-I ajuta pe celalalt. atunei depcndenta de struetura viitorului este mai mare ~i practica t[unaduirii dcvine periculoasa. Aeeasta creeaza dificultflti. la tamaduitori vor aparca problemc.. apoi barbatul pleaca. Apropo de aceasta.ii explic eu. ~ Un singur (UCrti trcbuie depa:jit. . puncm In mi~care structura viilorului. Daca in timpul vietii. orice ajutor este lipsit de sens. i\tunei e[lIld viitorul. ii rog pc cei interesati ca Intrebarile sa mi Ie serie din timp pc 0 hflrtie. lipsa dorintei de a lrfii.. prctentia crescuta rata de oameni. aveti? Eu am lellcemie. Apoi de la Ulll<ln sa Indrept spre divino Barhatul care a intrat nu mi-a intins hClrtia Cli problcmele sale. ci am participat numai la expunerile dumneavoastra. sa lucreze singur asupra propriei persoane. Am fost la Peterburg. Apropo. Cand dumncavoastra ce baala . Examillati-ma pe mine ~i pc copiii mei.

Aici nu i1vem de-a suporla deloe aceasta situa1ie SC. dar nu a faeut niei 0 incercare. infordat volumul cu numarul cinci. mea: dadi omul nu ar fi Imi aduc aminte din nou de formula Da. Copilului i s-a facut 0 biopsie ~i deja trebuiau sa fie gata Starea multe ori. E\ a ziunbit. Principalul este ca mama a Inceput sa lucreze asupra propriei persoane ~i este gata sa vad. cand patru persoane din cei zeee oameni prezenti. In manu\a Ini. . - primul rand. Daea el ar fi dorit ~i de mal daune nici lui. . inseamna ca torii 'au introdus nn tub pentru medicii sunt convin~i ca este yorba de cancer. Dadi el ar fi dorit sa se ridice.0 sa iasa cancer. copilului era cat se poate de rea. intcleg acest luertl. ~i anume ea tumoareaeste benigna. lmediat dupa aceasta s-a stins lumina In toata casa. .ci este un minus profund. . Tumoff! la pe neacceptarea mfmdrie. Primu\.Ei bine. Peste pu\in timp au urmat doua telefoane complicate. mamei nu i s-ar fi format impulsul de nazuinta spre iubirea de Oumnezeu. . noua in~ine.. munca cu ei a deeurs minunat. Et a plecat. atunci ajutandu-l speran!a In mine. Pragmatismul ridicat mare~te eoncentratia asupra dirijarii dcosehit de comphcat. niei . care mi-a spus di fata ei a inceput sa citeasdi prima carte dar 111zaJar. Mama a In\eles ca fiica nu este de10c pregatita pentru perceperea informa\iei ~i a facut il1Ca 0 incercare. ~i car. atunci cand mama concep\ia. docchimioterapie.am spus. M-a face numai cu plus 2% san sunal inainte ~i bunica copilului.ea a fost de folos ~i mnnca asupra propriei persoane a dat' roade. Acestea acopera vederea vointei divine in toate.' toate posibilita\ile celalalt al firulni ar fi incercat sa se ridice. dar nu a reu~it ~i a incercat nu ii prieinuim I~i Inchid La capatnl un nepol de ~ase ani ~i care are 0 tmTIora oase. I-a raspunsuri. Doctorii nu inte1eg nimic ~i au spus ea este imposibiL In dar chimioterapia nu mai este neeesara. ceva s-a mi~cat. . Pacientul se Cea mai u~oara 1ine eu dintii de acestea ~i ea sa-I convingi de contrariu este ~ analizele. .m-am gandit eu. mama sa lucreze mai departe. la "Dumneavoastra nu am spus urmatoarde: fost 0 suntc\i gata." Ceilal\i ~ase au Incepnt sa-mi puna Intrebarile lor pcrsona1e. iar eu am continuat sa stau. inseamna prostie. Apropo. Imi iau ramas bun ~i pun receptorul la loc. iar disparea problemele. atunci a-I ajuta ar fi insemnat 0 erima. ajutorarea Iu. Dar aeeasta a 261 .o. iar fara acest impuls nn ar fi putut fi ajutat copilu\. sa ma destind ~i sa ma deconectez de toate probleme\e. de a se Insanato~i.a spus ea dezorientata ~i mirata. nemuHumirea de sine. Au incercat sa se uite la videocasete. e femeia care are probleme cu nepotu\. adidi mfma 'inseamna aptitudini ~i situatiilor traumatizante ~i a insucceselor. In toate voin\a lui Oumnezen. Deseori oamenii vin in audienta punandu-~i toata Oar prin aceasta Suna telefonu\.Histologia nu a aratat nimic. Mi-a venit In minte ziua audientei din America unde am fost acum ditiva ani. diu partea femeii care are dorit sa se ridice din genunchi. Dupa aceusta. ~i dorintei. ce-ar fi fost dacii en a~ fi Inceput sa diagnostichez de prima data. La Intrebari ~i mati a se insu~e~te mai u~or. audienta a fost aceea.--' ei despre lume. nu facuse primnl pas chinuitor pentru a-~i schimba 200 irose~ti for\ele degeaba. Copilul nu poate traumatizanUi. indepartati tristetea.lnsa ell am venit la audien\amai mutt pentru a afla daca eu merg pe drumul eel bun. Eu a~ fi avut 0 supralncarcare furibunda.Adidi totu~i a aratat eeva.

gelozia Ex ista III acesl ca7. dm IlU doresc sa-i Illai yad. voin1l2i san a vic1ii. alunci inaunlrul nosU"U towl se acumnkaz5 ~i afl2 loc explozia. .Ea este ata~ata de rela!ii ~i ii este frica sa Ie piarda. vreo Inca\care a Jegi lor? - Este 0 lri~are la adresa propriei pcrsoane. fie Inccpe sa petreaca Cll alte femei.am raspllllS eu. . Femeia la care trebuie sa sun acum are melanom.a spus femeia. Imi adue aminte de accste momente.haide\i sa Incc1'cfnn. in ccea ee ma prive~tc. . sall divoneaza De ce ncpoata Illdaratnica'? ~ sau sc Imb()lnave~te. ~ De ce nepo\iea mea are frica sa 1'am5. care sunt probabillegate de starea mea. are loe accelerarca tuturor proceselor ~i incepe purifiearca murdariei umane. Dadl dUillneaSfl va schimha\i. S-a tema priyind dependenta Illunifestat ge1ozia. in al doilea rand.t do1'in\a ~i relatii\e sunt cell' Aiei principatul punet de sprijin sc pune pc pe cci apropia\i.. dependenta deplina de dorin!e da na~tere dorin!ele. Ii t'xplicasem la tekfon urmatoarele: ~ aparnt supararea ~i condumnarea. ~ Da. Aecasta estt' una din manifestarile fixarii ercscflllde pc tema variala a dorintclor. iar in ascmenea cazuri tatal fie se comporta agresiY 111 exterior. Apoi. llnui criminal. ~ ~ti\i.De ec ginere1e meu a Inceput sa se poarte agresiv fa\a de fiica'! ~ Pentru ea nepoata dumneavoastra se formeaza. incapacitatea de a-i ierta Raspunsul e aeela~i. ea nu poale sa-~i infrfmcze De fapt. eu am consultat femeic ~i Inainte. a la suprafa\fL ciar In interior. ei. la bunica a izbucnil imediat melanomu1. ne principiilor ascundc1l1 In rata iubirii sub pretcxtul ciemnitatii.Va rog. i-am iertat. sa hea. cre~te hrllsc agresivitatea suhcon~tienta. atullci trcbuic sa va voastr[\ ati illeeput schimba\i pe deplin.J exeeptie ~i nu 0 regula. . proprii. Dc Indala ce la nepo\i a inceput sa se manifcste situatia traulllatizanta In plan suhtil ~i a Inceput ncgarea iuhirii. . sa omoarc de dragul satisfaeerii dorintelor sale. ea atunci eand nl' adrcsfun lui Dumnezeu. ata~amentul fata de dorinW i se transmit mamei ~i ca atare. caprieioasa ~i mea este Se poate cia acela~i raspuns. Aceasta cste 0 tema legala de ge10zie ~i dorin\c care va sllnt eUlloscute. eu am ni~te rude care In-au suparat [oartt' tare. etc. dorin!c ~i nu pe iubire. supararea pc oalllenii apropiati ~i eu toate acestl'a au fost IndIrea\i ~i unna~ii. . atunci dind au fost Illjosite moral a ~i etica. Apropo. Anterior. mai importante. Acest eaz l11a interesa din doufl motive. la dumneavoastrfl all mai ramas pretcntii\e profundc fa1a de bfuba1ii din tillcrc\c. In\elegqi. La ea era yorba despre puternica rata de dorintc. Intrue5. Omul este gat a Sfl violeze. .De ce mama este geloasa pe alt copil de~i i~i iube~te propriul copi\" ~ aceasta I' Melanomul constilUie gelozia. de ce violatorii din inchidorintelor sori stint adeseori omorfHi'? Pentru ca necontrolarea 263 2h2 .na singllra ~i umblfl dupa mama ei ea ~i eand a1'fi legata de ca'! .Dad't Imi permite\i. eu va pun diteva intrebari. Dadl noi sUlltcm gat a sa ne schimba1ll ca ~i Inainte. irascihila. in primuJ n1nd pentru di un diagnostic similar mi s-a pus in 1091. atunci dlnJ ati fosl injosit5 ca femeie ~i IlU u\i mai dorit sa traiti. dorin1elor.

" Dupii un timp am primit incii un telefon de la aceastii femeie. .i-am raspuns ell.. Nu de mult am consultat 0 fala cu diagnosticul de hemofilie. cu atat va este mai u-.i timp. . totul a devenit normal. iata de ce in acest caz intervine 0 impotrivirc puternica. Pentlll a piistra iubirea fatii de omul care ne . "Probabi! cO va trebui sii scriu eel de-al S-lea volum eu eontinutul de raspunsuri ~i intrebari. . tumoarca aproapc a dispamt. Un om po ate sa purifice sutletul altor oameni din junil lor. iar tot a~a de bine poale sa-I ~i murdareasca.Continuu sa luerez asupra propriei persoane. Mi-a sustras atentia de la giindurile sUl1at 0 femeie la care chiar In-am gandit. sa iubim oamenii cu lipsurile lor cu tot. . A Slilbiciunea. Ceca ee este mai important pentru dumneavoastra va determina cc sanatate ~i soarhi yeti avea.. mai puternic prin activitatea sexual a.te imediat un criminal care dupa aceea trece la actiune. noi nu putem fi ideali. Cat sllntem oameni intotdeauna vom avea lipsuri. . adidi lema e aeeea~i.iactiunilor eriminale.Cum se explica slabiciunea atiei? femeii din timpul menstru- ~i iaUi ee este umanul. . Starea interioara a unui om se transmite altora. .latii ce este Divinul I' .\ \ ~ j r'" sexuale duce la 0 dependcllta imensa de orice dorinta ~i la na~terea iJeilor :.~titi..Melanomul a trecut 111 intregime. fata de oameni. au dispiirul toate dorintele.0 parte din problemc inca au ramas.Trebuie sa selectionez 100 dintre cele mai hune ~i interesante intrebari ~i sa arat.. ee deosebit de vizibile teme ca depresia.. Primul lucru pe care mi I-a spus a fost: . lipsa de incredere in sine.. ea ~i cum s-ar fi tumat pe ea apii rece. . In fata lui Dumnezeu ell totii suntem copii.femeia se ata~eaza de dorinta ~i viata. . ineet. -mi-a comunieat ca. trebuie sa continuam sa iubim divinul. de morala ~i etica. Nepo~ii dUlllneavoastra au probleme eu teme ca: pretentiile crescutc persista inca. Nesiguranta.Ill-am gfmdit cu. toate probleme se reduc la 0 singurii problemii .Nu chiar totul.?orsa iertati. .imi spuse ea. totul s-a restabilit.Dumneavoastra inca nu reu~iti sa pastrati iubirea fata de omul care v-a jignit. Pentru aceasta trebuie sa tinem minte ca noi Cll totii avem origine divina ~i eontinuam sa-L purtam pe Dunmezeu in noi. in prezent ~i teama in fata viitorului. Fcmeia mi-a mai pus cateva intrebari ~i dupa fiecare dau acela~i riispuns..Eu nu vreau deloc sa fae sex". mele un lelefon. trebuie sa invatam sa iubim umanul imperfect.iigne~le trebuie sii invatam sa-I privim prin logica divina. . Dar nu s-a intiimplat !lirnie. In viitor. Situatia era deja ceva mai buna. ~i daca ne jigne~te umanul. cum anumc prin unificare.i indelungate constituie injosirea dorintclor ~i a vietii.. ineet. in sufletul nostru se na:.am riispuns eu. . v-a tradat ~i care s-a comportat incorect. Corec!. Cli cat priviti mai mult toti oamenii ~i lumea ea pe ni~te copii. . menstruatiile dureroase :. mai tarziu.i sa depindem de ele. framantarile 2(l4 265 . Grice uereglare a menstruatiei eonstituie un indieiu in legatura cu dependenta cresc[lIlua a dorintei. In momentul in care incepem sa amplificam dorintele noastre :. deoarece emotiile noastre sunt legate de spatiu . Sunt inca lipsa dorintei de a triii.Va sunt foarte recunoscatoare. Mi-aduc aminte faptul ca la audienta 0 femeie a relalat ci\ a inceput sa se roage in timpul scxului ~i.

\

\

~

~

crescflllde In legatura Cll vlitorul, de asemenea, VOl'reapare ell timpul. Prin loate acestea noi ne ata~am de dorin1a, dar nu In prezent. ci 111viitor. Prill iubire trebuie sa Indepartam deilla nu numai de valorile din prezent dar ~i din viitor. - Dadi Imi permitc1i. vreau sa va pun eateva Intrebari. - a spus femeia. - De ce este legaUi obezitatea mea? Nu pot sa 111a ablin; eu In pennanen1a dorese sa mananc. Dadi nu mananc. Imi pot pierde cUllo.';>tin1a. aparut ~i 0 slabieiune puternidi, A Ingustarea arterelor .'?i0 durere de inima. De ce este legat acest Illcru'! - Exact adineauri v-am spus. ~ am raspuns eu. Cancerul a trecut dar dependenla de dorinle Inca s-a pastrat. Inainte totul S-;t redus Ia tumnra, dar acum aecsta s-a ahsorbit ~i s-a dcsdepen-

voi face 0 diagnosticare

~i vii voi masura

parametril,

acest

Illem va Impiediea doar proeesul. Dadi va voi lauda ~i va voi

spune en

totul

este bine. dumneavoastra veti Illeetali sa mai

luerati. Dadi va voi spline ea LoLulcste prost atunci Incepe tristetea ~i nu veti mai putea Ilicra. lata de ce de aeum II1col0 va fi din ce In ce mai putina diagnosticare ~i Illi trebuie sa Illai scormonimln Ulllall. Trebuie sa Illvalalll sa vedelll din ee In cc mai clar, Divinul. M-am gundit la aeele persoanc care se oeupa de tamilduire. A~ fi dori! ea metoda mea sa fie folosita ~i de altii dar Cli profesionalism. in primul rand metoda mea este bazata pe capaeitatea de a vedea structuri Ie subtile legatede sufletul oillulul ~i de soarta acestuia. Daca tamaduitorul IllI vede urmarile aetiunilor sale -?I Inccarca sa copieze In exterior recomandarile mele, probabil ea VOl' aparea eu timpul problellle atat In cazul lui cat .';>1 pacientilor lui. De aceea estc al mai bine sa Ill! se spuna ea se lucreaza dupa metoda mca ci s5 sc foloseasea de experienta cereetarilor mele ~i acest lucru va fi de folos. Cund am Inceput sa seriu primul VOIUfll, vorbit am

I'

compus In partite ei componente. Cli cat mai mult depindem
de dorinle, eu atfit mai greu ne este sa tlamanzim ~i sa ne ab~inem de la sex. Siabiciunea. durerile de inima constituie slIpararea pc allii .5i pc propria persoana prin Injosirea dorinlelor:;;i a vielii. Tineli mintc, ea dcpa~irca caneerului este nlll11ai :;;inlll11ai una din etapelc pUllerii In ordine ~i nu numai a sufletului dumneavoastra a sufletului; ci .';>i urllla~ilor. al

despre pastrarca

iubirii

.';>1despre

dcpa.';>ircageloziei ~i a

- Va lllul1umesc, - a SpliS I'erneia; - venili la noi In Siheria.

sup{lrarii. ACllm spun ueelea~i fraze. Oar In spatelc lor am parcurs un drum care strabatut elapelc fericirii uillane. 1ar acelea~i fraze Sllna deja altfel ~i posihiJitiitile depa~irii lIlllanului au dcvenit mult mai mari. Ell mi-am adus aminte de 0 pilda oriental a dlild un Illvalator Ie-a explieat elevilor sAi ec Inseamna Dao. Tal ce s-a InWmplat din inaltul Ceruilli a pomit
de la acest illtentii. DaD, In care nu a existat a pronulltat cuvantul viata, voinla, dorinte ~i 0 Elevul Dao ~i a ridieat degetul.

- Cu placere, - am raspulls eu. - :;;ine-am luat rarnas bun.
Mi-aduc prilel. alllinte seminarul ~i declaralia faeuta eu aeest

- Arum diagnnsticarea mea a luat sfflr;;it. - am aratat eu.Au Illal r'-unas Ilumai doua teme: voinla ~i dorinla. Sper ea in curfilld tutu I sc va contopi Intr-o singura eauza ~I dadi eu va

data un trecator I-a Intrebat pc clev: "Ce este Dao'?" in acel 267

26(1

.....

1, \

~
1 ! ,. ... j

timp s-a apropiat Invatatoml ~i a H'iiat degetul elevului. Tipand de durere. elevul a luat-o la fuga. Invatatorul a strigat dupa el. iar dind lIcenicul s-a Intors, acesta i-a aratat din nOlI degetul. In acel moment asupra ucenicului a coborat iluminarea. Tot a~a ~i noi: nu vedem adevaml care ne deschide tainele existcntei de5i ele sunt amncate in jurul Ilostm. Sau Iloi In pronuntam aceste adevamri fara sa intelegem sensullor. Ce allume Inseamna sa pastram iubirea ~i illcrederea Dumnezeu III oriee situatie, eu am inceput aeum, dura multi ani de cercetari.

Sud. EI a hotarat sa streeoare ni~te narcotice. punandu-Ie in geamantanul sotiei. Ea a primit 0 condamnare de opt ani de inchisoare. Apoi ea a fast eliberata ~i s-a in tors in S.U.A., dar a inceput un cancer mamar. Dupa ee I-a iertat insa pe sotu] ei ~i a indepartat supararea. tumoarea a disparut. Eu Imi aduc aminte ca la ineeputul secolului al XX-lea. in Peterhurg, un calugar a tratat oameni. ,.Baiatu] dumneavoastra are crize. - a explieat el parintilor. - pentru ea dumneavoastra ati pacatuit. Ati furat un bou de la 0 viiduvii. Inapoiati-I ~i fiul dumneavoastra se va insanata~i." Altei femei, care avea probleme dermatologiee Ia maini, calugarul i-a SpllS: ,.Nu rnai tumati apa In laptele pe care 11vindeti ~i nu 0 sa mai fiti bolnavii". Aceste callze pot fi explicate u~or atunci dind boala este legata de 0 fapta comisa nemijlocit de om, nu demult. Oar daca aceasta se prelunge~te pe linie piirinteasca, daca boala este deja a societatii sau a omenirii, , problema nu se rezolva pur ~i simplu prin rugaciune pentru un p:kat oarecare. Narcomania ~i homosexualitatea se acumuleaza de generatii. prin caracterul ~i conceptia despre lume a Intregii societiiti. In acest caz, trebuie leeuita intreaga societate. Un telefon ma sustrage de la gandurile mele. Suna 0 femeie din Moscova care a fost de cateva ori la mine In audienta. Ciiteodatii, agresiunea fatii de iubire poote patrunde atilt deadane Incat purificarea in asemenea situatie are lac numai printr-o boala incurabila ~i moarte, sau prin ,ndelungate persoane. Aceastii I'

sa Inteleg numai

Totul In lume are 0 legfltura ~i cu cat mai evident vedem aceasta legatura eu atflt Illai u~or ne este sa percepem Divinu!, voin!a di vina, prezenta III OI-iee.In lume cre~te din ee in ce mai mult tendinta de cautare a Divinului in noi, descoperirea leg5.turii dintre earacterul eonceptiei despre lume a omului ~i a boldor lui.

Nu demult am citit intr-un articol di in Franta a ie~it 0 carte
a unui rennmit psiholog care se intituleaza: "Spune-mi unde te doare ~i eu Iti spun de ee". In acest m1ieol, autorulleaga bolile ~i nenorocirile de trasaturile de caraeter ale olllului eu mandria lui, cu supararea sau deceptiile acestuia. ACltlll un an am vorbit cu un profesor neuro-fiziolog. - $titi, m-a vizitat un psiholog din America eare a ineercat sa trateze nolile prin iertare ~i mi-a prezentat doua cazuri concrete de tratament. In primul caz, 0 mama ~i-a alungat fiica pe strada. iar aceasta nu a putut s-o ierte mult timp. Oupa aceea, pe eorpul ei a aparut ceva sub forma unei eezeme pllternice. ~i atunei cand ea ~i-a iertat mama, boala a trecut imediat. In al doilea caz, sot ~i sotie, zburau In America de

.

chinuri

~i ani de lucru asupra

propriei

femeie are astm. La inceput, am vazlIt la ea 0 varianta clasidi a mfmdriei. Cand ea a trecut prin toate situatiile ~i s-a pus in ordine, au reie-5it bazele, adica divinizarea dorintelor. a vietii, a

26H

269

I
1.

~
,. ,.. !

~.

J

re]atiilor. a falllilie.i, a eopiilor ~i a omlllui iubit. In legatura cu aeeasUi Ie.ma ca a luerat lllai (kpane. ACUIll sotul are crize de rinichi. 0 diagnoslichez pc ca: III timpul Ilcformal este cunHa, iar III timpul amorf de asemenca curaUL Asta da aetivitate. In timpu] illvers II1Sa. apare un program putemic de autodistrugere 111planul idealurilor, al moralei ~i etieii, de unde pomcsc raJaeinile ata~alllentului de dorinta. La copii ~i nepoti, aeeasta se Illanifcsta prill suparari rata de eei apropiati, prin gelozie ~i boli. - V -all raillas pretentii rata de barbati la un nive! foartc adane. - Ii spun eu. - Credeti-ma, raspunde femeia. am luerat asupra propriei persoane, - Imi

viitor, dar refuzul permanent a] viitorului duec la pierdcrea lui. Astfe!, am stabilit di valorile din viitar sunt mai importante dee[lt valorile din prezent. Aeeasta Inseamna ea ata~amentul fata de viitor constituie nu numai un ata~ament fa~a de dorinra, 'lointa ~i viara, ci fata de toate acestca deodata. De aceca agresiunea legaHi de structurile subtile ale timpului na~te la noi ~i la urma~i 0 depellden~a cresc,lnda rata de Intreaga gama a fericirii umane. Clnd ne ata~iim de viito(> In primul r,md atunei eftnd ne

dezicem de iubire, de dragul viitorului, adica atunei ci1nd
scopul ~i esenta vietii devin visuri, plalluri ~i idealuri. Daca noi ne framantam III permanenta pentru viitor, ne este frica de el,

I'

- Dunlileavoastra ati luerat minul1at, -raspund eu, - dar radacinile au ramas. Uitati-va, noi dispunem de 0 Illtreaga gallla a ferieirii 1IIllane ~i deodata Incepe sa se destrame totul: s{matatea, Illunea, banii, afacerile ~i relatiile. Oar cineva ne-a ghieit di totul va fi bille. Atunei, orice boala, neplacere ~i nefericire 0 suporlam pastrfmd bueuria 111 suflet. Totul se COlltureaZa, totul va fi bille. lar aeum, Inchipuiti-va ea avem de toate ~i ne merge minunat. Oar. dOlla persoane diferite ne-au ghicit ea ne vom 11111ri eopiii ~i 'lom pierde totul. Deci, nu exist3 viitor, lolul este Inehis. Astfel sc na~te depresia ~i Jipsa dorintei de a trai de~i dispunem de 0 Intreaga gama de ferieire umana. Ce face In asemenea conditii un om obi~nuit? 0 data ce Illl exista viitorul, Inseamna ea trebuie sa ignoram totul ~i sa abandoniim totul. Sc ~tie cii alcoolul distruge legiitura eu viitorul. Omul se Imbata ~i lotul i se pare mai u~or. Intr-o oarecare masura accasta ajuta la depa~irea dependen~ei de

se [ntamplii aeela~i luerll. Sa mergem mai departe. Depresia. lipsa de Illcredere 111sine, lipsa dorintei de a trai. pesimismul, toate acestea SUllt forme ale agresiunii fata de viitor. Omul dur. grosolan are contaete slabe cu viitorlli. La el totul estc simplu. Fie ea se blleura, fie di pWnge in hohote. La omul dclie,tt, rafinat, eontaetul spiritual ~i subtil eu viitorul cste mai amplu, sunt mult mai mari. Dar pentru orice ferieire trebuie sa plate~ti. In posedarea unei asemcllea fericiri se iar posibilitatile

aseunde posibilitatea dependentei de viitor, iar aceasta na~te
deceptie, tristete ~i depresie. Dc aeeea. Glnd dumneavoastra priviti lumea din perspectiva divina, In sutletul dumneavoastra

trebuie sa existe III permanel~ta u~lIrare. bueurie ~i iubire,
indiferent ee s-ar Intampla. Oaca dUlllneavoastra va apropiati

de Oumnezeu, In sinea dumneavoastra trebuie sa se clatine bazelc fericirii umane. In cazulll1 care vi se destrama viilorul,
iar dumneavoastra pastrati bucuria, iubirea .'?i optimismu], atunci ati trecllt Incercarea. Cum trebuie sa percepeti lumea?

270

271

...-

Am avut ni~te dureri de ~ale de neirnaginat. Pana cand aceasta dependenta nu este invinsa. a illceput sa ma doara ~i inima. Mi s-a pus un diagnostic: radieulita traumatiea. in primul nlnd judec gre~it faptde sLllc posibile.Fiul meu nu mai traie!?te de mult cu sotia lui ~i IlU rell~e~te nieicum sa divorteze. - Fiica mea IlUvede bine. eu am in rata viitorul. poftiti.La dUlllneavoastra tOlUl s-a prabl1~it. Apoi au trecut. nemultumirea fata de sot. Aceste dureri m-au chinuit multi ani. in interiorul meu ma debarasez de iubirea fata de el. durerile de rinichi au trecut. Se rnanifestau prill crize. iubirea este 0 notiune de nezdruncinat. Durerea era a~a de puternidi. capacitatea de a vedea divinul 111umanul care se dezvolta. Acela~i lucru va pot spune ~i dUlllneavaastra. au reaparut.am inceput sa povestesc. lata de ce pretentiile fata de oameni in plan moral ~i etie. indit aproape imi pierdearn cUllo~tinta. din ea VOl'rezulta mereu gelozia ~i mandria. Mi s-a spus ea este 0 boala incurabila.I'. 0 data. De ee esle legat acest lucru? . Notiunile de morala. cand avcam doisprezeee ani. nu se mi~ea. . ele au trecut. ca la baza Nu demull ~i a supararii I' am inteles ea eu nu am 0 atitudine eoreeta fata de viitor . . Capacitatea de a iubi oamenii cu toate deficientele lor. maine veti Illuri.ent. vine valul concentrarii pe bazele fericirii umane." DUlllneavoastra raspundeti: "Nu-i nimic stra~nic.De ce la salll! meu s-a agravat tatu~i baala de rinichi? .spune ea. in planul idealurilor . Imi permiteti inleresat 0 femeie." Ne intoarcemla viitor. De ce este legat acest lucru? ." DU111neavoastra rasPllndeti: "Nimie deosebit. . un maseur talentat rni-a faeut cateva rnasaje ~i durerea a treeut.. rup eontactele eu aeesta pentru ea sa nu ma tradeze ill viitor. Am puternice dureri la ~ale.jllcftndu-ma in parcul copiilor am dizut de la 0 - . Ati pierdut totul. vreme. . Ata~amentul fata de darinte duce la destramarea relatiilar familiale sau a acelara din afara familiei. Durerea a fast a~a de putemica. constituie capacitatea de depa~ire a dependentei de viitor. dar au inceput sa ma doara ~alele. nu se eomporta a~a cum am vrea. Eu am iubirea fata de Dumnezell. Cand am inceput sa abandonez infometarea durerea a revenit. incftt mi se pare di mor. Am illeeplll sa ma rag ~i sa lucrez aSllpra propriei persoane. Pe deasupra. Tema este aeeea~i. Dar cand am tinut post. Dupa doi ani aceste dureri nu se ~tie din ce cauza. alunci. Printre altele.nu arata cum treouie. ~i iata. totltl esle bine.De acela~i luern.~titi. .Bine.'$iefi nu alll depa~it dependenta fata de straturile subtile ale timpului. dar dupa daua zile au inceput sa ma doara rinichii. rata de prel. in ultima sa va mai pun cftteva intrcbari? s-a ! Inaltime de doi metri plea-5ca pc spinare.La dumneavaastra. Daca se intensifica 272 273 j . Cand condamn ~i gandesc rau despre cineva. incat mi-a venit sa urill.-- _1 Vi se spline: . $i iata ea in ultimul timp eu insllmi am din cand in cand dureri lor sta tema darintelar de rinichi ~i am inteles fata de femei. elica ~i idealuri sunt adresate de asemenea viitorului.' . atat de pUlernice. nu respira ~i nu vorbe~le cum trebuie -sunt agresiuni fata de viitor ~i maresc dependenta fata de acesta. Da." Vi se spune: "Nu aveti viitor. adica legata de gelazie ~i darinte. totul ('ste bine. lrecut ~i viitor pentru totdeauna. incepand de la urma~i.

itotodata orientarea asupra iubirii divine.J dependenta fata de baze. lntrucat el poarta 0 suparare profunda fata de fcmei.. lar daca de sot. 274 275 . . Illi aveti ce face la audicnta.irugaeiunea devin mijloacc ell 0 intensitate deosebita. Daea in fiecare secunda sunteti gat a sa renuntati la nazuin1a spre Dumnezeu. . corecta prin boli.i-am explieat eu.. neferieire. I' . iubirea de Dumnezeu lac zoruncinarea bazeJor fericirii umane . Puneti-i in ordine ~i pe urma~i ~i prin ei va ve\i pUlea ajuta so\ul. Informatia caqile mele este traumatizanta.. Noi pierdem viitorul. dar nu ma pot deconecta dintr-o data.'-. pesimismul ~i supararea. dar mi s-a facut mai rau. Nu demu\t am avut 0 discutie Cll 0 pacienta pc care audienta mea nu a ajutat-o.Am sentimentu\ ca innebunesc.I 1 \ ~ .i v-a cuprins deprimarea. audienta s-a terminat. Ati fost .i eu cat spera eI mai mult ea se va insanato$i . soarta dumneavoastra va ajuta. dumncavoastra il bruiati ~i ineepe inrautatirea sanfitatii. . in virtutea iner\iei Imi adue amintc acele gre~eli principalc pe care Ie comil pacien(ii In limpul aC\iunii asupra propnci persoane.Pentru ca nu am putut s-o citesc. PlIneti-va singura in ordine ~i va ajutati urma~ii. '" . Cli cat insistati mai mult sa mergeti intr-o direqie gre~iUi. va fi transformata intr-un mijloe pentru atingerea acelui seop ~i atunei in eel mai fericit caz. Cale carti a\i eitit') -Cinei... dupa parerea mea.i se roaga pentru aceasta. urmMoarea: pacicntul vine la audien1a. .Haideti sa Ie luam pc rand.a spus femeia.a recunoscut ea la te\efon. In principiu. programul de autodis- ." Daea noi acest viitor. . atullei eonecntrarea asupra viitorului va crc$te de zeci de ori. II primim. cuprinzandll-va depresia. .acum mi se pare lotul clar. la inceput. nu ar fi trebllit sa veniti niei la audienta. adiea renuntarea la iubirea de Dumnezeu.. fie noi in~ine. . Cir\ile mele le-a\i cilil. adica sanatatea pentru care am sperat. atllnci nu aveli ee face la audienta. iar rllgaciunea.Aveti grija ce faceti.Ma simt groaznic. dar nu ati vrut sa sehimhati concediata ~I lucrul asupra propriei persoane.Va mul\umesc. . am avut mari neplaceri ~i rn-am gandit dl mai intai sa mft pun pe mine in ordine ~i am inceput ~asea. In continuare noi trebuie sa pierdem ceea ee ne desparte de iuhirea de DUlTInczeu. se roaga visand la faptul ea se va ... nu-i nimic daca. nu va avea loc nici 0 sehimbare. La nivelul subcoll~tientului din are sa citesc cartea a insanato$i . condueandu-va intr-o directie lnjosire ~i pierderi. eu atat mai mult viitorul va fi lransformat In seop. Dc cc n-ati citit-o pc a ~asea? . Aceasta inseamna ca fie ne VOl'muri copiii. cum puteti citi despre iubirea Divina? Duea nu ati plltut sa cititi cartea. Va repet din nou. . Fara 0 pregatire de a va schimba.. Am fost data afara din serviciu. Cll atat va va fi mai greu sa va intoareeti in direclia huna. de sute de ori. atunei se intenslfica ~i agresiunea fata trugere. teama.. In eonsecinta.. dumneavoastra aveti in suflet ura fata de Dumnezeu. iubirea de Dumnezeu.0 alta gre$cala este. Dadi nu ati inceput sa lucrati serios asupra propriei persoane.

In prezent are loe purificarea. Inva!ati sa-i mul!umiti lui Dumnezeu pentru supararea care va vine din partea oamenjlor. invaliditatea sau eeva asemaniitor. de temerile ~i de parerile lui de rau. Despre toate celelalte trebuie sa uitati. Nu mai vorbese despre varianta crutatoare. la fiica noastra aulnceput dureri puterniee la ochi. Mi-am adus aminte de 0 paeienta la al carei fiu s-a pus diagnosticul de autism.. Este Dumnezeu ~i iubirea. dar noi deseori ne umplem cu spaima ~i deceptie. Nu exista nici vinovati. adica despre triidarea ~i supararea cauzate de barba!i.~ti!i. A Inceput sa curga din ochi un fel de secretie. Parintii au adus-o la mine pe fiica lor adolescenta. . sa se roage ~i sa ierte. eu ered ca nimeninuva puteasa va ajute. Mi-aduc aminte de un caz recent. In asemenea cazuri 0 salveaza de obieei moartea. . Atunei In fa!a copilului s-a desehis viitorul ~i posibilitatea de a fi spiritual. Acele Incercari pe care Ie primim efwd ne Indreptam spre Dumnezeu trebuie sa Ie pareurgem prin pastrarea iubirii. Ea a avut 0 tumoare caneeroasa la oehi. de parerea de rau. Ea nu poate deloc sa pastreze niei ehiar in condi!iile bolilor ~i ale necazurilor. in l1lomentul cand omul se roaga. invatati fata sa iubeasdi. . Apoi am Ineeput pur ~i simplu sa ma rog Intrucat a aparut aceasta necesitate la mine. Adica in momente de boala ~i de suferinta reu~ese sa pastreze iubirea dar atune. uita de aceasta. Prima luna. Regrete fata de trecut nu exista. destul de ehinuitoare nu numai pentru fata dumneavoastra.eu m-am rugat. cand Incep sa se purifice sutletele eopiilor ei. atunei vor interveni sehimbarile. Nu exista teama ~i framantari pentru viitor. nici 0 sehimbare. Fiiea dumneavoastra este In interiorul ei foarte suparacioasa ~i geloasa. .imiubirea nieidecum am observat ca ~i copilul a Inceput sa se schimbe iar dupa doua luni diagnosticul a fost revoeat. Ei au colindat prin cele mai renumite clinici din lume ~i fata a fost eonsultata de eei mai buni speciali~ti. Foarte multi traverseaza focul ~i apa dar se Impotmolesc In tevile de arama.. ~i Inseamna di ~i mai presus de spiritualitatea care ne permite sa controlam viitorul. de supararea pe propria persoana ~i pe destin. a fata cu diagnostieul de hemofilie I' 276 277 . In Elve!ia Ii s-a spus ca trebuie Indepartat ochiul fetei. sa fiti deceptionata ~i sa oprimati iubirea. ci ~i pentru copiii ei ~i pentru nepo!i. iar dupa un timp - iubirea. Ea nu poate pastra bolnavirea incurabila.a povestit ea. 0 luna ~i jumatate ~i constat un e~ec total. Aceasta femeie a pus iubirea de Dumnezeu mai presus de viitor. Ce va fi cu al doi1ea ochi. a~teptand ~i sperand ca fiul meu se va Insanato~i. nu ~tia nil1leni.- . Mi-am adus aminte de un caz de riitacire foarte raspandit. Eu am trait nadajduind. In acest caz trebuie sa uitati de frica.Dumneavoastra vedeti catastrofa la exterior.Daca Incepe de pe acum sa va fie frica. Inca 0 gre~eala foarte raspandita. Dupa 0 jumatate de luna femeia m-a sunat. de pesimism. el trebuie sa uite de sperantele lui. Au treeut 0 luna. Invatali sa pastrati iubirea fata de Dumnezeu In cazul oricaror neplaceri ~i Imbolnaviri. 1 \ f j De aceea. cand Incepe Insanato~irea. Spuneti-mi ce este de facut? . dar ea izvora~te din eatastrofa interioara. care dupa aceea a fast infirl1lat.

! \ f . _J mi-a povestit unnfitoarelc: . La Inceput noi Illvatam sa pastrfun iubirea de I' Dumllezeu atunci eand suntem bolnavi. nu se ~tie de unde. Am inteles ~i am simtit cat de puternic m-am concentrat aSlIpra copiilor. Am simtit cum In sutletul meu au Inceput schimbarile.. Coroana copacului dumlleavoastra a devenit mai luxurianta. cu atat yom primi mai Illulta iuhire. Cu cat emanam mai J1lulra iubire. de la noi se ia de doua sau de trei ori mai mult decat vrem sa se ia ~i acel minus creat va determina distrugerea soartei. explozia nu s-a transformat In iubire fata de Dumnezeu dumneavoastra ci s-a trans~i de dorin(e. Dar. atunci. . In consecinta. familie.'. noi ne mi~cam intr-o singura direqie. in fiecare secunda. copiii nascuti. atunci fericirea umana care s-a revarsat bruse. dar in virtutea iner(iei. a vietii ~i a dorintelor noastre. asupra familiei ~i relatiei. . au fast subjugate format in iubirc fata de viap Imprellna eu ea ~i pc dlll11neavoastra. Apoi invatam sa dezvoltam aceasta iubire ~i nazuim mai mult spre Dumllezeu. deodata. Jupa un timp.. ~i iata ca aceasHi diferenta dintre ceea ce primim ~i ceea ce oferim :-iecheltuie~tc pc dezvoltarea vietii noastre. s-a prabu~it din nou totul ~i au disparut to ate trombocitele. pe dorinte ~i pe tot ceca ee noi numim fericire umana. Am repetat In fiecare zi ca pentru mine viata mea. iar dumneavoastra ati renuntat la radacina. Orice eveniment petrecut In univers ne poarta spre Dumnezeu. Am traversat orice situatie In care putea sa se destrame fericirea mea umana. cand ne insanato~im ~i cand obtinem fericirea umana. Incercand Insa sa pastrez ~i sa amplific iubirea de Dumnezeu. sanatate sau buna stare nu VOl' ucide iubirea din sufletul dumneavoastra ~i 27~ ' . ~i cu cat simtim mai mull aceasta lege principala a universului. suferim ~i murim. Daca noi nu oferim nimic ~i dorim sa luam. Pierzand ~i dobandind. apoi ele all Inccput ~i la nivellli fizic. ~i chiar yom putea primi mai multa iubire decat oferim. ~ In momentul vindecarii la dumneavoastra a avut loc explozia bucuriei ~i a iubirii.Oumneavoastra mi-a!i explicat ce se petrece In adancul sufletului meu. asupra omului iubit. Pana atunci. Noi. Cand yeti Invata ca orice placere ~i desfatare sa 0 transformati In iubire fata de Dumnczeu. De aceea coroana a fost din nou ajustata. sa simtiti radacinile dllmneavoastra adevarate. Eo m-am ata~at de vindecare. trombocitele au aparut Intr-o cantitate mare. relatiile sexualc ~i familia constituie mijloace pentru a acumula iubirea fata de Dumnezcu. fie ea este vorba de copii. ell atat mai mult simtim acea fericire care este ve~nica ~i pe care nu 0 putem pierde. In sangele mcu nu mai existau trombocite. viata ~i dorintele dumneavoastra de boala pentru ca indepartandu-va de ele. Am avut cele mai bune analize din Intreaga mea viatiL Oar.. trebuie sa manifestam iubirea ~i sa nazuim spre Dumnezeu..

acest lucru trebuie sa fie suficient pentru vindecarea oridirei i'mbolnaviri. Judedind dupa fupte. In afara de acestea. Tema dorin!elor pe care Ie-am desemnat ca gelozie. pentru ca apoi safie dureros chiar sarespir In decUl. Inseamna ca trebuie sa existe retragere. Tema destinului.}elare. dar destinul a scos la iveala cu acuratete toate situatiile pe care nu Ie-am parcurs corect . dincolo de linia ro~ie sa purifice sufietuI lIrma~ilor. iar supralncarcarile psihice ies la iveala cfiteodata dupa cfitiva ani. In ultimii doi ani. De fapt cele mai serioase problerne de sanatate. Mental am accept at orice situatie. 1. solitudine ~i lini~te. in mod periodic mi se arundi schimbari In destin :?i situa!ii. in copilarie ~i in tinerete eu am fast un maximalist convins. in toaUi aceasta perioada nu trebuie sa existe stres. vointa . adica tema geloziei ~i m[lIldriei IlU este depa~ita. dadi descoperi exact cauza. Sistemul s-a apropiat. se absorb In cateva zile. reaqioneaza la atitudini incorecte In fata situatiilor traumatizante. r Mai departe: rinichii.}i condanmarea nu au ayut limite atunci cand era yorba de tn1dare :?i In. ca interventiile 2St 2XO j . Apoi s-ar putea In soarta altui om sa poata sa-mi amplifice dependenta de destin.}i dirijare. nici un fel de planuri ~i probleme organizatorice. inccpe ca prill el i'nsu~i I' mele ll1-au tras eu Indipatanare Inapoi. Oar eu de cfi!iva ani deja ma atlu 1111r-ul1egim de continua agitatie. aceusta nu pentru di eu am lucrat putin asupra propriei persoane. acestea e clue ca sunt legate de <~ fara sa Intelegi aeest luem. t lnchipui ca gfindul poatepricinui durere fizica. Intr-o dimensillne amplificata. de perfeqiune. lucrfllld cu sine Insu~i.. chipurile.sul cfitorva zile dupa audien\ii. Numai di pc minc. eu am crezut ca totul va fi dat uiUirii. Ceva nu Inteleg totu~i. Eu am trait aceste supralnearcari In timpul audien!ei. Pentru mine ar fi fost mai simplu sa mor decat sa accept anumite situa\ii. Toate valorile se rezuma la doua momente. Omul. De nenumarate ori am incercat sa dUll de cauza problemelor mele nerezolvate: dintr-un punct de vedere. pe care Inainte nu Ie-am putut accepta. flU se ~tic de ce. Inchide dependenp de aceste principii.}idin nOli mi Ie-a dat. un regim alimentar strict. destinul meu mi-a seryit surprizc. Sincer vorbind. din nou diteva iar sentimentele lata ca la smr~itul anului 2000 In mintea mea s-au copt cfiteva probleme teoretice. lata Inca un moment esential: supralndirearile fiziee se vad ~i se manifesta dintr-odata. \ f j LUCRUL CU EUL PROPRIU urma~i. 2. Din aceasta cauza. daca cu ei se ive~te 0 problema. nemultumirea . ma dol' rinichii ~i este evident di IlUeste i'nchisa tema dorintelor. voin!ei ~i aptitudinilor pe care am desemnat-o ca mandrie. jnainte nu am putut sa-mi -. punalluu-se pc sine in ardine. Se poate merge departe. Pentru ca sa purificam lIrma~ii este neyoie ca timp de 20-30 de zile sa nu se consume alcoo!. in principiu.

In aeest context afost gandit seminarlll de 1£1mr~itul anului s 2000. Inainte In domeniul kannci. eurat etc. dar totodata au ie~it la suprafa~a unele momente ciudate. a mediului Inconjurator. Am ~tiut bine ca pentru mine este 0 varianta periculoasa. Dupa eea de-a doua zi a seminarului. Indrept. A~a ea spre ora 4 dimineata. con~tiinta umana Incepe sa dirijeze ~i soarta ~i iuhirea. aprecierea negativ[l a oamenilor. Eu trebuie sa va ajut sa sim~iti ~i sa pastrati iubirea Divina. Nelntelegerea acestui lucru duce la faptul ca pacientul urmare~te sa ajunga la numero~i pseudovindecatori. sa Intete~ti problema pana 1£1 limita ~i atunci. Se pare ea am uitat ca nu poti schimha soarta altor oameni. ci asupra sentimelltelor de blandete ~i iuhire ~i nazuinta spre Dumnezeu." Daca omulnu arc ca seop iuhirea ~i schimbarea chinuitoare a propriei persoane. ci Indrept~rea plat ita a soartei slrambate. picrderca controlului asupra situ- a~ici eu 0 percep mult mai dureros decat Inainte. Soarta noastra 0 schimba DUlllnezeu. Eu nu 0 sa mai masor parametrii dumneavoastra pentru a stabili ce ata~ari aveti ~i cat anume. Mai bine ne yom scalda In iubirea Divina. daca supravie~uiesc. ClI cat cheltuic~te mai llluiti bani dandll-i speciali~tilor mai vizibila va fi leqia. Dupa seminar. Este adevarat ea supralncarcarile au fost pu~in mai mari decat cele pe care Ie-am a~teptat. eI trehuie sa sufere pentru ca sa nu se Indaljeasca. Imediat am rasuflat u~urat. mai In serios. Ultimul cuvant este mereu al lui Dumnezeu. Dirijarea se situeaza deasllpra iubirii ~i Incepe ceea ce In Bihlie se nume~te trufic ~i diavolism. A avut loc un unumit transfer interior. Inseamna ca Illli cre~te iritabilitatea.- . unii au Inceput sa imbatra283 . Nu socoti~i. ell m-am gandit Iloaptea In timp ce stateam culeat: "Maine eu trebuie sa diagnostiehez restul memhrilor semillarului. Nu ~tiu ce se pctrece ell mine ~i daca voi putea In acelea~i conditii sa investighez cea de-a doua grupa". ~i In primul rand de eele bane~ti. a~a cum v-ati obi~nuit sa 0 vedeti. Trehuie sa-ti creezi 0 supralncarcare. merg[lI1d In direc~ie gre~ita. schimb. Cll atat de situatiei. ~i imediat ziarele ahunda de IlU111croase al1lll1turi: "repar karma. In sinea mea. Nu yom mai scormoni murdaria umana. dar tema destinului nll-mi este clara pana la capat. nu analiza~i ~i 0 sa aveti rezultate mult mai bune. f j orice ncpHicere din destin. Lepada~i tot ceea ee va impiedica sa sim~i~i. Am hotarat sa ma concentrez mai mult nu asupra ata~ametelor ~i problemelor umane.~i cum purifiea sulletul ~arlatanul. corectez. In asemenea cazuri eu de obicei trec la provocarea 2X2 . am derulat toate variantele posibilc.' nu 11l~elegealll de ce exista 0 a~a imensitate ~arlatani ~i a~a de putini tamaduitori adevarati. Noi putem sa ne schimham ~i sa cream 0 baza care sa cOlltribuie la depa~irea holii ~i schimharii soartei. Apoi am Inteles. va fi afeetat sistemul uro-genital. Ieri. ~i mai depal1e ca rezultat al programului de autodistrugere. Dar niei 0 varianta nu mi-a provoeat u~lIrare. visand sa-~i Indrepte ~i sa corecteze soarta. 1. pentru primul grllp am epuizat toate foqele. Cererea na~te oferta. Acesta te salveaza de toale ata~amentele. cand am ahordal urmatoarea metoda. nu cantariti.. La seminar am spus deja Ufmatoarele: "Diagnosticarea mea. s-a Ineheiat." Seminarul m-a ajutat In multe privinte. Este suficient sa hotara~ti ca Iti sta III putere sa-ti dirijezi soarta ~i imedial. precis ca apare ceva nou.. Mai In gluma. Sentimentul u~urarii a venit Ilumai dupa vreo doua ore.

Oeci. Acum cateva Iuni.m-am giindit eu. .Bine.am Intrebat eu melaneolic.fie am 0 tumora. s-au oprit ma toate ceaslirile. sa Intinereasea. - nu este legata de meeanismul de IntoarcereInapoi a ceasului.' De obieei tamaduitorii se [ncarca pe ei [n~i~i cu tema dorinlelor. A sosit timpul sa ma duc la diagllostiC<lrecu ultrasunete.lnirea./ . Deci. [n ziua urmatoare am telefonat unui medic cunoseutde mine ~i am stabilit Intfi. [ntreaba doctorul. inainte de seminar.a reeunoscut ea. Acuma cand vorbese eu dumneavoastra ~i aratatoml secundar merge einei secunde inainte ~i einci secunde Inapoi. aceasta limba proees intensiv de formare a pietrelor.mi-a eomunieat ea.i. nu se [nvarte [napoi. se pare ea am luat asupramea ~i unele ~i altele. . iar apoi Ii se destrama familia sau [ncep sa-i doara [ncheieturile. cu 0 mare [nelinare spre tema dirijarii. . - ale timpului s-au [Iltelit evidellt. . contaetul Cll 2X5 2X4 . Illteresallt este urmatorul lueru: la [Ilceput. iar atunei are lac destramarea destinului.Ia spune-mi in mod COllcret ce s-a intamplat. a sa ma gandesc ce se [ntampla. .1 \ . eeasurile de la prietena mea au revenit la normal. dar au inceput schimbarile In Infati~are. la Moscova. Oar situatia ea eeasurile sa mearga Inapoi Inca nu s-a mai Intamplat. noi putem invarti In sens invers cele doua limbi care indica ora ~i minutele. . ~ Merg Inainte? .Iata-ne mergandpe coridor spre cabinet. Aeesta nu a fost un caz unie. f - -j neasea bruse. Atat aratatorul mare cat ~i minutarul.Este vorba despre faptul ca daca [nvartim butonul de Intors eeasu!. altii invers. I' Problemele de sanatate nu Ie-am rezolvat. Intr-o indipere in care eu am primit oamenii. Fie iau asupra lor tema dirijarii. In care se unese doua contradiqii: vointa ~i dorinlele. . dar ~i straturile profullde a ineeput proeesulde intinerire. ceasurile au mers In direetie opusa. "Fie ca are loc un mele principale ~i cum s-a comportat secundarul? De ce va intereseazaacest lucm? . el tremura ~i sta pe loc. Apropo. pot ram[me in urma sau sa se invarte numai un " '. apare diabetul etc. Am atins tema timpului ~i [n special aeel strat. gelozia ~i mandria. La muJti au ineeput sa Ie mearga alandala ceasurile. Totu~i. iar apoi au pornit-o inapoi. Rinichiiau continuatsa ma doara. [11casa. cu acest prilej. slabirea memoriei. Sau apar problemele de sanatate.va multumese. Nu voi mai vorbi despre alte momente stranii care s-all petreeut dupa seminar ~i despre ceea ce IlU este esenlial.i-am raspuns eu.Ma simt ca 0 fetila tillerica dar ~i [nfali~area mea [ncepe sa eorespunda starii mele. Nu ~tiu ce se intampla. .La mijloeul lunii ianuarie m-am trezit noaptea simlind 0 durere la ~ale. ~ Nu.dar la mine au luat-o [Ilapoi. . singur aratator. . Eu Ill-am obi~nuit deja eu faptul ea ceasurile pot merge inainte. in ceeaee Illa prive~te. Ill-a sunat 0 prietena ~i Illi-a eomunieat ea In apal1amentul ei este de neinchipuit ee se intampla cu eeasurile. . sa Ie slabeasea vederea.~i secundarul a luat-o [napoi. seaderea capacitalilor. precum ~i principiul feminin ~i masculin. dar seeundarul. Oc doua zile toate ceasurile au mers in sens invers. Se pare ca IlU numai ceasurile timpul. dupa un timp.

s-a straduit sa aeceptc totu\. 111 timpul sareinii. . . lovitura IlU merge III direqia psihicului. Am fost lllultul1lit de investigatiile facutc. Ne-a primit 0 specialista 111 diagnosticarc Cll ultrasunete. . In aceasta viata insa.a nlspuns ea. 111 15 zilc aceste pietre s-au resorhit ~i au disparut. resorb it .Apoi l11-am pus In ordine ~i atunci trehuia sa se dizolvc. organismul poate In cateva are sa dizolve ~i sa elimine orice piatra. pietrele ~i-au indeplinit purificare a sutletului eopilului ~i s-au resorbit.am spus eu. In principiu.am Intrehat-o eu.Tu ai avut la rinichiul drept 0 piatra de un centimetru. lar aeul11. care nu pot fi eliminate. . . Intrudit ei nu i~a fost frica ~i nu s-a lamelltat. dadi judec dupa dureri.am raspuns eu. Injosirea In fiecare secunda a destinului s-a produs prin formarea pietrelor la rinichi. Numai eft nu pot nicicum stabili dadl ei VOl'aparca In aceasta viata sall In eea viitoare. expullcri ~i eonsultatii. estc? - Da. Eu i-am explicat di In vietile ei anterioare n-a putut primi lovituri date de destin III timpul sarcinii. a~a diametru] de un centimctru. ei spre rillichi. rolul lor de I' Este trecut In fi~a ca aveti 0 piatra la rinichiul drept eu iar rinichiu] stang estc curat.1 \ . . au crescllt pieHT coraliformc. Dupa ce a nascut 0 fata. rinichi cate 0 piatra eu Poate ~i mie mi se pregate~te aparitia llllUi nOlI eopil pe lume. La mine. Am avut 0 paeienta In rinichii direia.Aeum doi ani te-am cxaminaL mi-a spus eu Ingrijorare medicul. Acum Il1sa aveti la ambii de cinei milimetri. Sentimentele ei ramHneau III lIrma ratiunii. "Trcbuia sa se Inlfunple. se pare..Haideti sa vedem despre ce este yorba. ea se formeaza din nou pietre 111 amhii rinichi. In general. Ill-am gandit eu. ullui eunoseul de-al meu. problema nerezolvata declall~eaza un program de autodistrugcre. ." 2X(~ 2X7 . iar Illulte auJientc. In zilele cafe au urmaL ell i-am tinut sub observatie ~i nu am constat nici eel mai mic simptOin al bolii. . In prezent. iar aeum a aparut din nou. Asta Illseamna ca I trebuie limp de 0 jumatate de luna sa ma deconectez de orice ~i sa lucrcz 111 mod normal ell eul propriu. Jl1decand dupa taate niei cI IlU a rezistat ]a tema dirijarii. Ea l11-a examinat apoi l11-a Intrehat: - fOrInarea pietrelor Impiedica acest ]ucru. nu cste. a spus eI ~i l11-a eonuus In cahinetul medical.m-am gandit eu. Apropo. dar aceasta numai atunci cand straturile interne ale sulletului sunt curate. Sufletele viitorilor copii Ie V{ii!deja Janga mine. ma puteau pa~te rezultate mult mai rcle. sunt numai pietre. Existenta a dOlla pietri~ cele mici nu eonstituie nici 0 prohlema.Nu. . jnseamna ea In rinichiul drcpt piatra s-a Illtr-adcvar.Da. Este ciudat Illsa faptul ca rinichii au incetat aproape sa ma mai doara. ." I' _J Illsa. Oar 111oriee eaz cste timpul sa 1115oellp serios de propriul sutlet ~i de corp. . care era un vindcditor destul de hun.A fost suficicnt sa hotarasc ea sunt sanfttos ~i imediat prohlemck au disparul. aeolo a fast tema aprceierii dure a oamenilor.. f . a past rat iubirea ~i nu a emis preten\ii fata de soarta. i-au extirpat un rinichi. mai ales a femei]or.. prin ratiune. nu s-au copt ~i de aceca ea a primit 0 varianla mai u~oara. In ultima vreme am tot mai diametrul - Dar lumoare este? . nu deml1lt.

adicii nu manifesta nici un semnde multmnire.\ 1. ajutoruI Dar ce au vrut sa-mi comunice cu bolii de rinichi? La aceasta fntrebare nu am gasit ~j se poate explica prin surmenaj. Cli tnate acestea. care se me/e. fie ma amenin(a. clar se IndreapHi spre un minus imens. Unul indicatori ai bllnastarii este sentimentlll illbirii ~i in suflet. Dar atunci cand am preluerat aceste variante.i ce credeti ca mi-a nispuns? . Acest lucru se InUimpla cand nu exista suficienta energie. Jar 111 acel moment pentru mine acest lucru a fost eel mai important. nll direct. aces tea ci prin perceperea inutilita(ii dorinJelor Jntotdeauna exista ni~te semne carora noi. Pe lIrma nemijlocit sanfitatii. La incepllt sa nll te problemele se destrama pe sitlla(ia dill jllr. trebuie sa continui Incercarile de a illtelege esenta celor intfimplate. Cll tine. \ f ~ . in primlll rand esle yorba de iritarea . care nu a trecllt. imi relnvie In memorie un asemeneamoment. fapt. Am incepllt 0 discu!ie serioasa Cll el ~i I-am aCLIzal ca ma fura. ell incerc Totul parcurge din nou 0 schema raspuns fie incearca veche: sa ma sa-I ajut pe om. Mai departe. De regula. de regula. pentru acceptarea infonnatiilor. Ie plltem in(elege. In general boala este 0 prevestire care ne ajuta sa ne fndreptam catre Dumnezeu. Oar pentru bani 0 vand ~i pe mama. apoi toate acestea tree la organism. .Dacii la suflet inseamna ca in curand incep in~ele. Acest lucru lXX 2X9 ~ -- . fie manifesta indiferen!ii. pot sa-mi sacrific ~i via(a pentrll tine. mentin destll/ de mlill timp. nu exista putere pentrll schimbare. !livelul sdizut al energiei nici macar nu a oscilal. in diagnosticarea propriei meIe persoane energia nu numai di nu atinge minimum. Aceasta problema decurge mai degraba din cealalta. Apoi au inceput din nou sa ma tdideze aeele persoane In care eu am aVllI incredere. dar nu pot sa fac nimic.a SpliS lIna din cllno~tin(ele mine va clisparea zborulin neplaceri/e" imi adllc aminte incet de toate simptomele sitlla(iilor mea din orice neprielnice. IlU Ie acordam atentie sau Illl priveasca in cerclil incep au lac tall. adica chem caJiva oameni cu numere ~i dau in mod expres aprecierea in legatura cu starea lor. Destra- Ia 0 stare de sliibire. Ei bine. Apoi inceput viitori. iar drept dereglari funetionale. eu am eei mai slabi indicatori. Boala ~i rnoartea IlU apar niciodaUi pe nea~leptate. Toate De mele. apare periodic decep(ia. I' man~a situatiei din principalii al bueuriei treee la deteriorarea La constituie semne amenintatoare ale uncia ~i aceleia~i stari. Acest lucru eu II realizez atilt direct cat ~i prin metoda oarba. Dupa un timp am observat ca veniturile sunt din ce in ce mai mici ~i la lIrma urmei betJeficiu/ a ajuns la zero. Un bun prieten mi-a povestit odata lIrmatoarea intamplare: "Am deschis al doilea magazin ~i am angajat lIn tanar cllnoscllt. ::. insuficienta lucmlui asupra propriei persoane ~i aSLIpra problemelor copii/or prezen(i ~i raspunsuL dar eu toate acestea 1l1-am simtit minunat din punet de veuere fizic. dar acest Ilicru poate tine in mod direct. A trebuit sa inchid magazinlll ~i sa-i dall drllmlll acestlli motiv. ~tiu ca nu este permisa control area situatiei pentru lucruri marunte. care nu sunt legate de nimic. Iritarea este scaderea adaptarii la mediul Inconjurfitor. Astfel ca nll pot sa ma stapanesc in aceasta privintfL. Acest Ilicru duce in lIltimul periodic timp. Deodata.Eu te illbesc ca pe un frate.

Cauza trebuie gasita evident in mine. Nu ma mai dor rinichii. dar starea generala este intr-un fel ciudata. Oar de ce Iumea inconjuratoare in cepe sa se poarte fara etica tocmai aeum nu pot inlelege.am raspuns eu incet.lata i(i spun cinstit.Bineinteles eft prietenia. . nu mai fae acest lueru. Nu simt deloe dispre( fa(a de el ci numai eompatimire. m-a~ fi In tors dinadins la aceasta situatie provoeandu-ma pe mine insullli sa condamn pe altii. in drum spre Moscova. In asemcnea situatii eu ma bueur penlru un singur lueru. care-i problema" .Ce este mai important pentru tine . Atunci dind i(i este ru~ine ~i. [nainte. EI ridica manias din umeri ~i se intoaree eu spatele catre mine. Dadi nu exista energie.afaeerea sau prietenia'! . . Ce te fralllanta. dar deocamdata nu pot face nimic. lar eu ioeep sa ma iovart ~i sa-mi fie frica de eomportamentlll aspru din exterior.chiar in cazul in care te compor(i normal. Mi-am fiicut diagnosticarea ~i vad un tablou destul de sumbru.1. spune-mi cinstit! . Eu incep sa parcurg in mod normal incercarile vietii. aceasta este 0 cale care nu duee nieaieri. eonvorbirea pc care 0 purtam era de asemenea legata de bani. Cli 0 asemenea eonceptie I1tI ajungi departe. Deocamdata trebuia sa constatam problemele care se intelesc ~i care exista de mult ~i nu se manifesta fa(i~.ma adresez 291 . In sutletul meu inca este pU1ina iubire ~i de aeeea eu ou am invatat sa ma comport aspru la exterior. . Ma Intorc din nou la problema energiei." De ce condamnarea allora afecteaza a~a de puternic copiii" Aceasla problema trebuie inca studiata.~iface un gest de dispret. . Eu am vrut sa ii ajut pe prietenii mei ~i sa-i organizez ~i lui in acest sens 0 oareeare afaeere.ma intreab5 el iritat. Aceasta cre~te incet. Hai sa procedam folosind metoda oarba. Discutia nu a reu~it. Am cumparat cu un prieten biletele ~i iata-ne deja in tren. In prezent fixez existen(a unui anumit moment.Oar este yorba de prietenie . Sa-i spui in mod cinstit omului parerea ~i preten(iile tale duce la posibilitatea de a solu(iona imediat situa(ia. atunci cre~te dependen(a de starile omene~ti . care ma gole~te de energie."' Aeum. A~adar. este 0 problema de etica.desface ellarg mainile. . ~ De ee nu te ui1i in ochii mei? .neplacut inseamna ca e~ti ata~at de morala ~i elica. iar pe ceilal1i trebuie sa-i inlMur. Este posibil oare ca tema condamnarii oamenilor in planulmoralei ~i eticii sa fi ajuns la linia ro~ie" S-a cuplat meeanismul purifiearii? Apropo. Mi-a fost ru~ine ~i nepUiclit sa-i spun di acest lueru constituie 0 grosolanie ~i eu nu accept a~a eeva. prietenii mei raman pe dinafara. de mult nu mi s-a mai ~optit nimic in mod direct. apoi am luat un alt tren ~i dupa doua zile de ciilatorie trebuia sa ajungem in Crimeea. dar cre~te. J angajat sa mearga unde vrea. Am stat 0 zi la Moscova.Ce estc ell asta?.' 2YO . In ultimii doi ani s-a ivit numai 0 singura fraza: "Nu-i condamna pe oamenL i(i pot muri copiii. EI mi-a dcelarat deodaUi ea vrea sa lucreze numai eu mine. Se insereaza.Illi-a spus el. Are loc 0 puternicii situalie neprielnica. Aeum. Treaba insa este treaba ~i peste cateva zile eu trebuie sa plec in Crimeea. Eu ridic din umeri. .

a~a se moare de obieei". chiar mai bune decat Inainte.ee trebuie facut In 293 . Oar a aratat 0 perturbare a funqiilor trunchiului .A. graiul. Daea perturbarile el ~i pre~edintele S. pot aparea probleme eu pane rea suI ~i eu sistemul uro-genital. dar este pozitiva . sperand ca va treee. Ineepe sa se Inrautaleasca. ._J " ". Apoi Incepe brusc sa se Imbunataleasca. spun eU. ei Intreaga viala In general. Oar e~uam. nu I' exista nici un proces inflamator la dumneavoastra. Incepem sa cautam cauza. - meu ~i i-am explicat ce mi s-a dupa un program Sa vii maine ~i te yom illvestiga complet. . nu pot sa-mi explic de ce v-ali pierdut cuno~tin!a. Ajungem la Moseova ~i Inleleg ca plecarea In Crimeea s-a Illcheiat. . inclusiv pe mine ~i pe tine ~i sa vedem cum starn cu totii la nivelul energiei. ma trimite la analize ~i In final Imi comuniea: tema geloziei ~i a dorinlei. . Dupa doua ore ma trezesc ~i simt 0 durere putemica jos In burta. stresul nedepa~it. numai organele. Imi palpeaza burta. dar care pot fi eauzele? in ceva mai serios. .i-am raspulls eu. Raman In aceasta stare timp de 0 ora. Inleleg ca stau euleat pe podea ~i Imi revin dupa pierderea cuno~tinlei. Este nevoie de 0 aparatura medicala. Starea mea nu se Imbunatale~te. in acest eaz iese imediat la iveala supararea fala de femei. AI doilea are energie minus.mi-a raspuns el.plus.raspunde prietenul. mi-a spus: sunt bune. fie I V orbese greu ~i mi se pare ea ma parase~te sa pregatesc un scurt testament. Incercali sa va Intoarceli complete. Trunchiul bataile inimii etc. respiralia.poate va fi mai bine. atunci nimeni de pe lume nu te va salva. la tine totul 292 Sa Iii minte. primul rand dupa moartea mea. simpatic. Sunt Intr-o Ineapere Intunecata care arata I I-am dat telefon doctorului Intamplat. .Acest om nu are 0 energie mare. gandese eu. AI treilea este Insa muribund. .U. In Sankt-Peterburg ~i faceli investigalii ma euprinde 0 sudoare rece. eu prietenului." Ma Imbrac ~i ies pe coridor. Oar durerea cre~te ~i atinge un asemenea nivellncat illcep sa-mi tremure mainile ~i - Pietrele de la rinichi nu au nici 0 legatura cu starea dumneavoastra. Dupa cateva ore ajung la urolog. clar ca trebuie cerebral. Un doctor tanar. Ca specialist. De~i In cazul tau este greu de pus un diagnostic este imprevizibil. Imi vine sa vomit ~i am un sentiment de confuzie In cap. Apoi adormim. Stau nemi~eat. Treptat. exact. Poate ca pietrele au pomit din rinichi ~i s-au Impotmolit In ureter. "Trebuie sa ies pe eoridor. .Oar al treilea e~ti tu. Ma tarasc In compartiment ~i 11 scol pe prietenul meu.Inseamna mi~carea. digestia.Este Doctorul ridica din umeri: . Dupa ce m-a investigat. "lata. funqionale se transforma toate analizele eneefalograma foarte ciudat.Poate suprasolicitarea prea mare.Este clar.. ci dimpotriva.Ii spun prietenului. Pierderea energiei este atat de mare Ineat afecteaza nu .Eu Illcep diagnosticarea. . . . . Dupa aeeea privirea mea se fixeaza pe un punet ~i ma euprinde un sentiment neplaeut In interior ~i nu Inleleg ce se petreee eu mine.1a la Intfunplare ditiva oameni.Bine. Nu este yorba de 0 inflamarea a prostatei.m-am gandit eU.

In al doilea rand. Capul lmi vajaic putemic. urmeaza ultimul asalt pentm terminarea volumului al ~aptelea. care a suferit mult. Eu nu mi-am pus "V olkswagen" centura de siguran!a ~i de aceca m-am lovit cu capul de acum tot ce Imi doresc este sa fiu pictor ~i sa nu ma ocup de nimie alteeva. In jurul cu stiela. Ceilalti ma intrcaba cate ceva ~i eu. Deocamdata au loc procedurile obi~nuite ~i eu cu greu ma pot Astfel. ea ~i cum ar fi traumatizata ~ira spinarii. La urma unnei departe de Drumul Vietii. Ea se afla langa Vsevolojsk nu 294 dezmetiei. Fa!a ma~inii este putemic deformata.~ 1. ~i eamionul toata viteza cuno~tin!a. Dar vii. lmi revin. Casa mea de vacan!a. eel or doua ma~ini. La mijlocullunii aprilie este programata prezentarea cclui de-al 7-lea volum la Moscova. va avea lac 0 iluminare treeatoare ~i ca dintr-un mozaic. Mai am eateva zile sa termin cartea ~i sa-i dau dmmul la tipar. Ie raspund. iar eu de mult tanjesc sa pictez. Jar apoi noroc ca nu Kamaz-ul uria~ a intrat in noi pentru ea atunci in loeul meu ramanea 0 295 . ne-am ciocnit de un carnion ~i nu de un autoturism. Mergem secundare. informatia se va aduna ~i se va impra~tia de la sine. Mergem pe ~oseaua situata la marginea loealitatii Vsevolojsk In eur[md pe autostrada 0 sa fie cotitura spre casa de vacanta. Inca 0 secunda ~i pentru deschid un moment ochii atunci imi pierd / marca Kamaz apare in fata noastra. Dupa un timp lncep din nou sa ma lamuresc ce s-a petrecut cu mine. ingandurat. Apoi ineet. in salturi. se afla la 200 de kilometri de ora~ iar copiii au nevoie de un spa!iu mai aproape. iar eu. viteza aproape ca nu sc mic~orcaza. Apoi urmeaza prezentarea ~i dupa aeeea ineepe pentru mine 0 noua via!a. Lumea a pot cunoa~te ~i cu ajutoml picturii. stanga vine spre noi un eamion uria~. Astazi lnsa aman activitatea lntmeat trebuie sa vizitez un mic teren pentm 0 casa de vacan!a de langa SanktPeterburg. dar ca~tig din punct de vcdere spiritual. Se pare ca despre asta este vorba. parbriz. ea intf-un film rulat eu lncetinitorul. Nu eunosc drumul. Incepe constmc!ia unui tab Iou general. Cateva zile imi permit sa nu ma gfindese~i sa nu analizez situatia. Incep insa sa inteleg ca am avut 0 bafta ehioara. fntrueat principala lasflOd In urma drumurile ~i rascrucile drumul nu ne era cunosellt nu ne-am orientat imediat. doi mor!i. Eu 0 sa pierd din punct de vedere material. Durata calatoriei nu trebuie sa depa~easca doua ore pana la locul casei de vacan!a. Intram cu Apoi ~i ce vad: pasagerii In ma~ina ar fi fost nostru. Atunci ce este de facut? S-ar parea ca trebuie sa termin eel de-al ~aptelea volum ~i sa explic ca acesta este ultimul ~i apoi treptat sa Inchei atat practicarea tamaduirii eat ~i activitatea teoretica. In acel caz eu puteam sa omor ~i al!i oameni. ineet. f _J in autoturism suntem trei persoane. In primul rand traim cu to!ii. pentru a traversa urmatoarea lncruci~are ~i deodata apas brusc pe frana. Am iqit de 10 metri totul era presarat din ma~ina lncet. pe 0 raza noastre Dinspre meseria. Aceste ganduri m-au facut sa ma este timpul sa-mi schimb simt mai u~urat. vad apropicrea in carnion. Daca nu am fi avut air-bag-urile. In tore capul spre stanga. Dupa un timp sosc~tc militia ~i in cepe sa intocmeasca aetcle. Poate di este vorba de un semn divin ea trebuie sa ineetez a mai face cercetari ~i audien!e pe baza acestora. Pot lucra ~i 24 de ore pe zi. motiv pentru care eu eondue rara gruba. iar ceafa este cuprinsa de 0 durere surda.

Am a$teptat ma$ina de depanare $i am transferat luerurile ce au ramas. conti nUll sa analizez situatia. dar chiar due a ma omoara cineva nu-mi dall seama de ce este legaHi. Apoi eram convins di mergem pe $oseaua principala. inclusiv viitoru!. eu 1990 cand am vazut pentru Un moment interesant a fost in 1991 calld am inceput legitate. lueru. am avut 0 situatie similara. A doua zi m-am Nu 'j sa seriu cartea ~i eu 6 luni inainte mi s-a pus diagnosticul: cancer eu metastaza. Tocmai dupa ace I accident din 1995 am ajuns la in\elegerea Divinizarii spiritului. Incep sa analizez cauza celor intfunpata uda. Este cumva yorba de un semn ca sa incetez editarea celui de-al ~aptelea volum? Prea s-a terminat bine accidentu!. ineepand karmice.1 lor. mie mi se destrama toata viata de pana atullci. Acest luem 11puteam socoti ca un semn bun. Ce se petrece acum. atunci am fi devenit carne tocata. viitorul ata~amentul fa\a de acestea este mult mai periculos dedit cel fala de materia!. blande\ea. idealurile. Daca cineva ar fi suferit tare. mai departe. Intordlndu-se. s-ar fi lovit Inca 0 data de roata din spate a camionului $i atunci totul s-ar fi terminat cu moartea noastra. Dadi ne-am fi lovit de roata din fata. Acest eveniment a fast 0 sugestie. $i intrudH ajunsesem aici pentru prima data. Din acest " chio$e a ie~it un grup asupra conversatiei.Volkswagen" in aceasta. Cioenirea a avut lac pentru ea eu nu am vazut scmnul "eedeaza treeerea". Singurul loc de care puteam sa ne lovim erau ro\ile duble din spate. practic. Am avut tot un accident $i chiar $i atunci toata lumea a seapat ell viata.J dus la loeul accidcntului. prima data structurile Imi adue aminte de toate momentele eercetarilor mele. Poate ca nu voi putea dohandi nici 0 informatie nOlla atunei cand legatura Cll viata estc prea puternica. Daca acest fenomen este 0 pregatire pentn! eeva nou. dind stau in ma~ina de depanare langa ~ofer. Inaintea fiecarei a$ fi terminatcartea. care mi-au sustras atentia. dind eu terminam volumul doi. din . atunci pe cugeHim distrugerii fondul fizice trebuie sa aiba loe imbullatalirea starii Sa 297 2% . sub caroserie atunci aceasta ar fi retczat acoperi$ul ma$inii impreuna cu capeteJe noastre. Capul imi vajfiie ea inainte. ce fel de informalie noua trebuiesa primesc? am inca un raspuns. Drumul vietii. Tocmai de ele ne-am izbit. iar atcntia mea era indreptata $i adunat la un loc. etape noi a cereetarilor Interesanta mele. Acum. atllnci ma~iml plate. am fi nimerit In spate. toti faetorii negativi s-all mi-ml mie$orat vizihilitatea. ei In mod fatal. pentru a avea minimum de pierdere. Dadi am fi nimerit Intre rotile camionului. Nu ~tiu din ce motive trebuie sa pareurg 0 stare a pierderii vietii ~i a tot ceca ce imi este vital. po ate ca am 0 U$oara eomotie cerebrala. Deci. atunci esle pu\in probabil ca In eontinuare. eu greu ma pot concentra. Spiritu!. eu toate cunsecinlele . analizand luerurile. Despre ce era yorba atunci? Mi-aduc aminte Ineet $i greu. Sunt in general un am distrat $i nu acord intotdeauna sufieienta atentie la semne. Dad\. Deodata mi-a venit in minte 0 idee. sau este 0 atentionare. de semnul de chio~c am constatat ca Ia trecerea" se vreo 20-25 de metri inainte sub forma "cedeaza afla 0 pravalioara din sticla.. dar intr-un anumit loe aceasta era traversaUi de 0 autostrada magistraIa. nu am $tiut acest noastra. de oameni.

Iar ea apare atunei eand este acumulatii 0 cantitate sufieienta de iubire.viitarul meu in 1991 s-a terminat.1 narea oamenilor au Il1eeput sa treadi. Ineet Ineel. Astfel.lritarea $i eondam- . a data ce nu am viitor. parea a aparut un viitor 110U. Iubirea de Dumnezeu s-a davedit a fi tot ee am cautat. . a prietena care se oeupa de astrologie mi-a spus: .. dupa aceea mi-a fost mai u~or sutlete~te. Au trecut ctltcva zile dupa accident. atunei omul invia ~i primea un viitor nou. nu ma intereseaza pur ~i simplu. mai importanta deeat viata.In conformitate eu semnele de via\a tu nu trebuia sa 29~ 299 . Dadi apare. Daea in sutlet era multa iubire. Corpul meu temporar s-a limitat la anii 1991-1992. Nivelul energiei a fast eu mult sub minus ~i deodata s-a ridicat Ia plus ~i apai in taate zilele urmatoare a ramas destul de Inalt. Energia se afla pe polul stabil. prezentul ~i treeutul. nell1crederea in sine au disparut ~i ele. Am scris In dirtile 'llclc des pre faptul ea numeroase neplaecri ~i boli ii blocheaza omului programul de autodistrugere. apoi il seoteau din apa ~i il reinviau. De~i este straniu. Viata anterioara se coneentreaza Intr-un punet $i se smulgc. deosebit de nou. Am sentimentul ea. Apoi apare noua viata. permanent. Daca a$ II1CCrCa fi deseriu 111euvinte S aeeasta stare noua atunci a$ spune cam a$a: Mi s-a sehimbat pereeptia asupra viitorului.. Legea negarii negatiei. Eu am inteles acest lueru atunei cand am aflat diagnosticul meu. In memarie mi se infiripa ritualul botezului. Acum eu inteleg in ee consta esenta primelor ritualuri de ere~tinare. In suflet a aparut sentimentul u~urarii ~i senzatia de zbor. Daca iubirea de Dumnezeu pentru mine a devenit 0 realitate. Mi-am adus aminte cum a fost dupa ee am fost pe punetul de a muri In tren. 0 naua viata. Atunei nu am putut expliea traie~ti dupa 1992. Cu timpul proeedura a devenit mai putin dura ~i s-a pus aeeentul nu pe oprirea vietii anterioare ei pe erearea unei vieti noi prin iubire de Dumnezeu. am ineetat sa depind de el. Iubirea de Dumnczeu s-a adeverit a fi odata pentru totdeauna mai importanta decat viitarul.j f _J psihicc. prin iubirea de Dumnezeu s-a naseut noul viitor $i noua viata. avea loe cufundarea in :£ :. Viitorul a ineetat sa mai fie important pentru mine ~i. ca atare. era gata sa moara. Se pare ~a energia curge din viitor. ~i de fapt de ce nu? Pentru a obtine 0 noua viata trebuie sa se termine eea veehe.. Rezulta ea pentru a avea un nou viitor trebuie parcursa procedura mortii evidente sau foarte apropiate. In apele Iordanului. Am observat cu uimirc ca scntimentele deprimarii ~i deeePtiei au disparut total. Aici aveam acela~i mceanism ~i totodata ceva nou. Deprimarea. Astfel. iar viap iluzorie ~i viitorul au treeut pe planul' seeundar. ~i 'j' acest fenomen. adica eontaetul eu Dumnezeu era puternie. se eontureaza tabloul. deei. Aeela~i lueru s-a intamplat in 1995 ~i aeela~i lueru se pare ea se intampla ~i aeum. Probabil ea pentru aceasta proeedura se hotara aeela care simtise di nu are viitor ~i nu are ~anse de supravie(uire. Omul era eufundat in apa. Nu am mai avut viitor. Dadi viitorul nu exisUi atunei corespunzator seade energia ~i Ineepe boala $i moartea. Am deschis Biblia ~i am Il1eercat sa gasesc aeolo ceva ee este mai important decat viata ~i viitorul ~i am gasit. deeiit dorintele mele ~i destinul. In 1991 trebuia sa mor.

iar soarta 0 Impinge actjv spre iubire. Blande!ea ~i atitudinea justa fa!a de via!a. precum in grupuri de oameni. fie eft nu. adidi consumarea corpului temporar'? Sdiderea energiei. Sa incercam caracteristicile care ilustreazft 0 asemenea stare. care ne leaga de ea. tatdeauna intervine a criza profunda. aparitia noii vieti. in prinlumea Intreaga. timp de 2000 de ani a aqionat mecanismul de salvare. supararile neiertate. ampJificarea ~i diferite curente religioase cipiu. intelect ~i dorin!e. Ce anume confera Illic~orarea rezervelor viitorului. III I' Illarescdimensiunile corpului temporar. de con~tiin!a ~i voin!a. la 0 viata noua care a izvorat In primul rand nu din vointa. ludecand dupa toate. la sterilitate. fie cft este evidenta. etnice ~i reJigioase. ci epuizeaza surplusul corpului temporar Intr-un an-doi. Acestea sunt fie neplaceri la locul de munca. Acum acest lucru simplu ~i u~or s-a a~ezat in cadrul modelului nou. DependenJa de con~tiin!a ~i de voin!a poate da 0 marire a agresivita!ii satanice Totodata. la sindromul de oboseala cronica. Este natural sa ne a~teptam la dependen!a crescanda de principiile fericirii umane ~i de dorin!e. neindoielnic. ludecand dupa toate.-va. f ~ j apa ca simbol alTncetarii vietii de dinainte ~i adobandirii unei vieti noi. Dependen!a de dorin!e. trebuie sa dam drumul Cel la toate legaturile de trecut. pregatirea. Pentru :\()O 301 -- . rela!iile familiale ~i gandirea strategica dezvoltata. intrucat familia se bazeaza in primul rand pe femeie. cand loan Botezatorul spunea: "Pocai!. in ce consta esenJa rastignirii lui Iisus Christos? De ce lui nu i s-a perm is sa renun!e la 0 asemenea moarte chinuitoare? Cat m-am framantat sa descifrez aceasta enigma ~i totu~i nu am putut s-o in!eleg. supararea pe soarta ~i pe Oumnezeu. sa analizam condamnarea oamenilor. Oaca sotii au un ata~ament marit ~i cruzime in caractcr. ci din iubirea de Dumnezeu. criza apare oricum. de a-I ierta pe so! ~i de a pastra iubirea de Dumnezeu permit recrearea corpului temporar al familiei ~i de a trai mai departe in plenitudinea boga- adica conflicte apari!ia sectelor false. trecand peste Jinia ro~ie. umana. disponibilitatea de a accepta umilin!ele. Da."Ieobserva acum in fiecare din noi. Cineva mi-a spusca dupa 7 ani de casnicie. indiferen!ii. in cepe sa genereze efectul Sodomei ~i Gomorei. Pentro a ne desparti tara durere de viata trecuta. prin Injasire. Aceasta poate duce la scaderea general a a imunita!ii. etica. la degradarea structurilor de energie superioara: moral a. atunci apar vestitorii decesului apropiat sau In cazul In care exista 0 cantitate suficienta de iubire divinA. fie tradari. etc. atunci probabil ca era vorba despre pregatirea pentru a trece de la 0 viata obi~nuih'i. Daca sotii tree peste aceasta criza. din contra. Dad rela!iile ajung la un sfiir~it. Cu toate acestea. Mi-aduc aminte 0 discutie despre viata de familie. suparari. aceasta s-a pus posibilitatea in viziunii divinului adevara!. Atunc. mai puternic ne Icaga tiei sentimentelor manifestate. 0 aselllenea stare se nume~te in Biblie sfiir~itul lumii. intr-o masura mare. cOl'pulnominal al fiedrei famiJii este calculat pc 7 ani.a Domnului". adica la apari!ia de noi infeqii la scara globala. pentru ca a sosit impara!. atunci comportamentul so!iei in timpul crizei determina vitalitatea familiei in viitoL Armonia sufleteasca a femeii. terorismului.\ 1 I. un asemenea tablau . atunci vor trai ferici!i mai departe. Inseamna ca orice grup de oameni lega!i de rela!ii stabile au de asemenea un corp temporaL ~i acesta poate fi de asemenea epuiza!.

ca ~i pentru Intreaga omenire. atunci la urma urmei.'l . Adica pentru omul singular. Intreaga Omenire trebuia sa vada ea proccsul trecerii Il1tr-o stare Iloua. aceste legi actioncaza la fel. daea aeesta IlU exista In viitor. De aceea.'?ti eonstituie chinurile facerii ale noii societati la Ce se Intiimpla cu omul ciind corpul lui trecator a epuizat rezervele sale temporale? Pentru a completa nivelul energiei subcon~tient ~i apoi ~i la eel con~tient. judecand dupa to ate. Avem din nou de-a face eu legea negarii nega!ici. atunci crearea strucfie ca este boala turilor viitorului In momentul dezorganizarii. Dar despre cum au avut loc procesecreatoare ale genii lor . aeum. Insa. De ce proorocirea Bibliei se termina In jurul anului 20000 Este natural sa presupunem ca posibilitatea salvarii data de Christos trebuie sa se infaptuiasdi toemai III aceasta perioada.'?iau traversat situatii grele de viata dar s-au aflat In stari apropiate de moarte. condamar fi . : . Pe urma Incep Imbolnavirile grave ~i tulburarile funqionale manifesta tree In tulburari organice. atunci energia trebuie luata din prezent. ca sens ~i orientare ~i pieire.. pentru pastrarea energiei In structurile principale.\ . trebuia sa existe un perieol real al pieirii tuturor. Acest lucru se ~i in mecanismul aeeelerarii Imbatranirii. dar de 2000 de ani. Dadi.plina de iubire ~i energie. Nu demult am citit 0 nota interesanta In care se povestea de Dumnezeu.'?icum. In organismul omului Incepe un cataclism. Incepe dezorganizarea ireversibila care se Incheie cu moartea.I ! " -1{ . sau 0 stare aproape de moarte. MuJti nu nUlllai di au fast bolnavi Inainte de deseoperire . s-a acumulat un poten!ial suficient de iubire divina. lui eOlllunismului ~i sociaIislllului care au Iuat zeci de milioane de vieti omene. " i 1 1 . >.-t. fiecare idee nou naseuta a fost legata de chinuri spirituale ~i fiziee. cuvintele Christos se refera mai mult la perioada de acum. i * 102 -- .. ~i de fiecare dintre noi depinde cum va '~ ' ' ' ~ " arata noua omellire: fie bolnava ~i muribunda sau chiar Ilascuta moarHi. omenirea traiqte ~i se dezvolta. Cand cnergiacare se scurge din viitor se termina. aceasta duee la 0 puternidi # t :00.J a-i rnantui pe toti. tara nivelul iubirea Inceput asemenea insuficiente. Acest lucru se refera at at la fiin!e vii singulare. nu ~i-ar principala. Dobandirea noului are lac In condi!iile ca schimbarile trebuie sa fie atat de mari Inciit Infaptuirea lor cste In prineipiu imposibila fara a pregatire probabil de desprindere de tot ce este vechi. cat ~i la grupuri mari. mai fi revenit de la 0 lovitura. Innoire ~i 0 viata fizica noua. r I . ~i probabil ca ideile prealabila. practic.\ 1 \ f . fie sanatoasa. Sufera In primul rand structurile energiilor Inalte ~i se destrama soarta.I na societatea la degenerare omcnirea Daca socialismul f . Apoi se distrug ~i funqiile superioare: fizice ~i psihice.

in tinere!e. Orice eveniment care are loc iotr-un punet anume are influenta asupra intregului univers in timp ~i spa!iu. Primul meu inva!ator. Pc mine 304 305 ~ -- . noi am schimbat nu numai prezentul dar ~i viitorul. ~i de aceasta actjvitate Ill-am ocupat singur. Am inteles ca universul este un tot unitar. Se pare di orice eveniment se dezvolta in cercuri in trecut ~i in viitor. - Ideea influen!ei asupra trecutului. apoi a dat din cap: Interesant. Dupa aceea am inceput sa colaboralll. s-a S-a intamplat ca cercetarile mele sa fie direct legate de particularita!ile timpului. este un fel de gaura neagra. In anumite momente se schimba in mod inexplicabil mersul timpului. Pe atunci eu inca nu ~tiam care sunt consecintele unui asernenea tratament.am propus eu. de care am amintit ~i care m-a inva!at diagnosticarea medicala impreuna cu aplicarea aptitudinilor extrasenzoriale a atins oarecum tema tratarii imbolnavirilor de cancer. nu au putut sa-I ajute. Cand eu am incercat sa fac acest lucru. Tumora canceroasa. Acest lucru I-am observat in primul rand la observa deseori diminuarea tumorii. numero~ii bioenergcticieni ell toate ca au incercat.iar Ia acest nivel putem sa patrundem in timp. problemele legate de rinichi au disparut pentru mult timp. Pe . far atunci cfmd a avut crize. . Aceasta inseamna ca se poate trece in trecut.! urma am observat un amanunt interesant: dacii in decursul a trei vieti trecute au existat perturbari serioase. am observat ca a inceput sa se schimbe mersul timpului. EI a stat pe ganduri. schimband prezentul. Oar sa ne intoarcem la oncologic. Indrumatorului meu i-a venit ideea sa lucreze asupra tumorii 0 intreaga grupa de bioenergeticieni. influen!and trecutul. TIMPUL . la inceputul bolii ~i sa influen!am in grup tumora canceroasa inca de la inceputul apari!iei acesteia. va trebui sa incerdim! Grupul de ini!iativa nu s-a adunat totu~i. Apropo. atunci se dezvoltat introducand tehnici noi ~i ob!inand rezultate noi. iar rezultatele nu au fast rele. atunci urma~ii pana la a treia generatie aveau acela~i program. . fie se accelera. Trecutul ~i viitorul s-au dovedit a fi strans legate ~i. Adica evenimentele prezentului influen!eaza ~i viitorul ~i trecutu!. I. Cand am inceput sa lucrez cu structurile karmice care au depa~it limitele unei vie!i. Cand bioenergeticianul ii transfera energie. sa zicem in planul~eloziei. dar fortele unui om se termina repede. adica prin alcatuirea hol~grafica IlU numai in spatiu ci ~i in timp. el a avut un traumatism gray al coloanei vertebrale precum ~i probleme mari ell rinichii.~ 1 \ f j r f nu In-a entuziasmat acest lucru intrudit simteam di este posibila revenirea problemei. Timpul pulsa. fie se incetinea. din punctul de vedere al bioenergeticii.Sa lucram cu campurile subtile.

idei. Teama de viitor. Intrucut strueturile karmice s-au dovedit a fi legate de emotii.. a prezentat numai un asemenea ca rezultat ~i mai subtile. mine al cercetarilor. Am urmarit clar cum dependenp creseuta de fericirca materiala duce la il1lbolnavire. numai In felul urmMor. regretele in legatura eu trecutliL graba. viitar. adica de dorinte.. ata:.. iar mai departe. sunt cuprinse infofmatiile l1il numai in legatura ell t. prezentul ~i viitorul constituie un tot al material a ~i lnveli~ul unitar. f .i emotie este legat de viitor. constituie totahtatea a doua fluxuri de timp. cancer. Am observat grave ca toate acestea au accc1erat dependcnta de fericirea senzoriaHi. gandire.I' a dat iar emisfera Unul sudicii din Am putut sa exphc din trecut. Tot ce este sentiment :. na~tere Dependenta tuturor de fericirea celorlalte sentimentala ~i de timp probleme..a. interactioneaza altul de timp.. caracterul timpul holografic este impar(it. permanenta. La inceput acesta a fost primul strat. a reie:. Ace~ti doi curen!i Ii confera viteza Pamantului obligandu-I sa se invarteasca.tiente aeuillulate. Pamantul curge mijloeita asupra timpului care putea sa creeze in continuare probleme de sanatate. Lumea Cu atat mai mult nu am banuit din Univers din prezent dar ~i din trecut ~i nostru trupesc sunt legate de [aptu! ca framfmtarile creseunde fata de viitor. un singur flux al timpului care curge din trecut in viitor. prin doua fluxuri . Straturile de suprafa\a ale emo- universului in timp ~i influentarea oricarui eveniment asupra In plan exterior. Cele mai ample valori au fost tocmai acelea care erau'leaate b timp. Agresivitatea a aparut in cazul unei dependen(e ridicme de anumite valori. Intrucat . trecutul.. timpul am constatat cu uimire ca in plan subtil timpul este indreptat in si in planurile a fost pentru In zona muntelui iar In America este unic.amentul fata de visuri sunt periculoase. adica nivelul material..J mine'A Au existat momente de imbatrfmirerapida :. infarma!ia despre ca pe planeta noastra timpul. Surprinzatoare dikrite timpului directii. am ajuns la concluzia ca emotiile noastre sunt indisolubil legate cu structurile temporale. Viitorul este tot utal de real clllotiile ca ~i prezentul noastre ~i trecutul. In plan subtil. dorinta de a se apropia mai repede de viitor. tiilor ~i de asemenea ceea cc noi Ilumim con~tiinta. a fost strans legat de timp. se poate trage concluzla I~gretele fata de trecut provoaca imbolnaviri Oar faptul ca imbolnavirea eu nu am banuit. Dupa aceea m-am ridicat la nivelul spiritual pe care I-am legat de spa(iu. de ne- incercat sa aflu de ce petrece a:. - de Sud In trecut. Numai a~a se poate explica trecutului ~i viitorului. sensibil care. A yea loc 0 agresiune ~ Oar eu am fost intotdeauna convins ca aratatorul timpului este indreptat numai dinspre trecut inspre viitor. adica In cele adanci ale emo!iilor noastre. 1. Polul Nord este legat de viitar.ide intine- rire. sa se mi~te in Himalaya are loc deplasarea .itca emisfera nordica ~i In special de trecut. etc. faptul adica nu are directie. de voin!a. Cu atat mai mult eu cf1torice literatura ~tiintifica model. dupa parerea mea. puna Ia de graba poate fi provocata ca In straturile subcon~tiente. de con~tiin!a.oate evenimentele viitor... la nivelul emo!ional activ. eu acel timp care curge de acolo inspre prezent.cntimentele ~i sunt legate de timp. frica. poate de asemenea. rezultatul 107 106 -- . directie ~i numai inversa dupa aceea. In viitar. Cand am . Boala era rezultatul agresivitatii sllbcon:.

Adicii timpul creeaza spatiul ~i materia. Orientul este intuitie. Timpul este cauza..i randurile. Inseamna. deodata. ~vpprip-nta. spatiul ~i materia constituie efectul.i se raspande. 0 scriere de la dreapta la stanga. lar dupa 18 ani Albert Einstein a renuntat la notiunea de timp absolut . .i a dedus un nou postula!: viteza luminii. eontrariile se distrug reeiproc. In tinerete am auzit 0 fraza. opuse. de~i in realitate ele i~i pastreaza earaeterul lor eontradietoriu. Daca acest lucru are loc cu 0 viteza mare.! 1 \ f /. ludeciind dupa toate.i contradictia dispare. ell acumularea Se cuvine sa ne punem 0 intrebare lutia . j aqiunii lor reciproce. atunci toate mi~carile pendulei se vor contopi pentru noi intr-o singura mi~care. Aceasta pozitie a venit din filozofia indiana. Aceasta inseamna ea spatiul ~i materia eonstituie /I din trecut. Insa. masurata in direetia rotatiei Piimantului.. ~ Gandirea oriental a este de fapt 0 hieroglifa. a exploziei eVQ- functiile timpului. iar Occidpntlll ca Toate 0 unificare experientei. are loe 0 reaetie de neutralizare. Timpul a devenit dependent de materie ~i spatiu.. unde totul p~te dmtr-un punct . Adicii se presupune ca evoluJia este toemai treeerea la un nivel superior al energiei. cea occidentaJa. Civilizatia umana a ineeput sa se dezvolte puternic atullci cand au aparut dOlla tipuri de gandire: cea orientaHi. Toate procesele de evolutie din Univers sunt legate de unitate . ca 0 iluminare. Una este opusul celeilalte .i orice descoperire rezonabila. Aceasta inseamna triumful spiritului asupra materiei. reprezinta literele din care sunt alcatuite cuvintele . principiul masculin. Ea are doua pozitii: . in cawl ciind nu exista suficienta energie. se contopesc intr-un tot unitar.de unde se poate lua aceasta energie? Incerc sa-mi aduc aminte ce anume spune . Evolutia presupune unificarea ~i impacarea contradic(iilor la un nivel mai inalt.ci au trecut doar incet ~i lin dintr-unul in celalalt.i pardi imprii. Dadi au avut loc la punctul de jonctiune a ~tiintei cu religia. La inceput sa ne intoarcem la timp. de ce in decursul istoriei omenirii accste punctc de vedere contrarii.10X 309 . a intuitiei Cli experienta. La sfiir~itul secolului trecut Albert Michelson ~i Eduard Morle au eomparat valoarea vitezei luminii. Sa vedem cum se mi~ca pendula. nu s-au unit niciodaUi pentru un timp SCUl1. aceasta situatie a e~uat. Se na~te intrebarea . Contrariile parca dispar. atunci pendula pur ~i simplu se opre~te . care S-i1 . ca pentru intregul univers trebuie sa existe un timp unitar.te in noduri ~i verigi. Ambele viteze au fost identice.::nentat spre viitor unde aratiitorul timpului se invarte inapoi. a idealismului cu materialismul..tiinta despre energie. masurata de orice observator trebuie sa fie egala ~i independenta de viteza directiei in care se mi~ca observatorii. idealism.. dadi noi ineerdim sa Ie unim. cu valoarea ei masurata in directie perpendiculara. Occidentul constituie legile materiale. inseamna orientarea !?ianaliza evenimentelor descoperirile au fost infiiptuite extremitatea stanga ~i extremitatea dreapta..i una trece in cealalta.i lupta a doua contrarii: cele doua contrarii prillcipale constituie doua straturi ale timpului.tiate se aduna treptat' intr-un tot unitar . EI a inceput sa-~i incetineasca mersul pe langa masa materiei ~i a inceput sa se franeze in conditiile illtuitiei. Oar. ca timpul este intemeietorul a tot ce exista in Univers. Linde are loc un oraces invers !?i unde verigile singulare .

explozii ~i a hidrogenului. in lume totul este sortit distrugerii ~i energia superioara are tendinla sa scaua la zero. au Inceput noastra? constituie sa luceasca Dupa stelcle. luminii ~i In natura nimic Ei bine. ar fi trebuit sa fie prezent autorul unui nOli program. ca ~i ol11ul. Fiinta vie mare~te ordinea. vorbind Intr-un limbaj simplu. nu poate Universul nu poate fi In conexiune ~i Intr-un asemenea echilibru. Cu timpu!.ere~te entropia. insa acelea~i procese pot fi vazute ~i total direri!. apoi ineet-ineet Imbatrfine~te ~i moare. Soarele va da din ce in ce mai pUlina ellergie ~i chiar ~i ellergia inmagazinata In 310 i 311 1. ordinea sllperioara este lIn ni vel superior de encrgie. Dar greeii antici spuneau ca treapta superioara a ordinii 11 constituie haosu!. constanta s-o depa~easca. In conformitate primul heliului cu parerile contemporane Energia marii primul pachet de energie a aparut cu oeazia crearii Ulliversului. Fotonul nu are masa Intrudit In cadrul el arata Ne de repuus. atunci mai mare dedit . Se poate ca noi Adica. totu~i. Procescle care au loc in stele eonstituie cOllsumarea lenUi a eombustibilului nuclear ~i de asemenea racirea treptata. uar prin aceasta emana dildura ca rezultat al schimbului de este mai mare. iar sistemcle se distnlg. $i eu toate acestea Se Intampla oare ca ~i constanta fie ellergia? Atunci ce este energia principala din Univers sa ~i de uncle a aparut? ale savan!ilor. Iar ca rezultat general. De unde se ia energia pe planeta savantilor planeta este energiei un corp solare. Ordinea din lume trebuie sa se transformc in haos. sale vizibile la viteza EI nu poate fi a~a de omogen ~i In toate sa arate la rei In toate direqiile. A dOlla lege a tennodinamieii spline: in orice sistem inehis dezordinea cre~te odata cu timpul. ~i ultimu!. atunci Inseamna ca este spatiul ~i a de repaus. Programul ~i ideea create cu ocazia apari!iei Universului.. adiea a1 dezordinii. Deci. noi putem In primul rand sa de 1a caracteristicile sale energetice. dezordinea de mas a obiectului ~i a vitezei acestuia. Ce se intampla eu omul ~i cu natura vie carc cvolueaza? Oamenii de ~tiinta all gasit ~i aici 0 ie~ire. fotonuI unda nu ~i Oare cc este permanent are mas pornim lui? Daca nu este timpul. sc deruleaza prin distrugerea treptata. Se pune material problema: cladi j legaturile ehimiee.' ~ ~ maririi timpul vitezei depinde obiectelor materiale. Univcrsul. prezentarea ceresc In racire. vorbind mai frumos . Ce inseamna pentru noi haosul'! Aeeasta este substante. Vorbind Intr-ull limbaj mai simplu. a8II .. Gradul cel mai inalt al ordinii 11 eonstituie programul care se realizeaza.se na~te plin de tnergie ~i posibilitati. lipsa de legatura dintre ele. Dezordinea se indreapta spre haos. Toate mi~ciirile de la suprafa!a Pamantului In principal rezultatul transformarii situatia III care sunt rupte legaturile dintre cauza ~i efect. fiziee ~i nueleare se va eplIiza. f . materia. atunci cum poate fi cauza a tot ce exista? Timpul este vitcza dar atunci partile Intoarcem a Incetat sa mai fie 0 constanta. adiea spre 0 treapta Inalt3 a lipsei de ordine. pe ce se bazeaza? Caracterizandu-I. Aeeasta inseamna imposibilitatca de prognozare a evenimentelor. Sau. Ca rezultat. Totu~i. luminii. tot ceea ce vedem noi in natura cste un proces de racire. Acesta Illl se rdnnoie~te intrucat daea s-ar rdnnoi. in Univers nu exista haos ~i despre acest lueru vorbesc astronomii.! dedit particula. intr-un sistem inchis crqte nivelul cntropiei. Adica a dus la apari!ia iar apoi la condel1Sare ~i la a rota!ie din ce in ce mai vel1iginoasa a obiectelor cosmice.\ 1.

a corespuns de fapt cu acesta pe deplin. La obiectul care se rote~te. daca evenimentele nu 312 a comprimat materia interstelara care apoi arde. cre~terea ma!ionala dinamicii sistemelor ce este dezvoltarea In lumina teoriei ~i infor- Niei anume eonstituie cauza oriearei mi~diri din natura? Ei au ajuns la a starii obieetelor.Am facut intrucat pe care am hotarat sa nu 0 publiciim de teorie perioada ma!iei? Soviet ice. unde el depinde de obiectele materiale ~i exista straturi subtile. eu atat trebuie sa se emane energie mai multa. ci ea rezultat al irnpartirii timpului in trecut :.i. doua. In ceea ce privqte stelele. Fenomenul sub aceasta in contradictii evolu!iei formula. De aceea cralaxiilc au 0 structura spiralati'i intrucflt de aeolo se produe in b . In eauza ~I efect. ele nu lumineaza pentru ca s- - Dumneavoastra ati ajuns la 0 asemenea eoncluzie.a povestit ea. f ~ sa numim haos ehiar ineapaeitatea noastra de a vedea legatura dintre cauza ~i etect. iar din camp sau vid apar particule ~i din ele se a fi 0 evolu!ie iminenta. ee . Atunci acela~i principiu poate fi formulat altfe!.\ 1. Daca ele sunt legate. a Intr-un sistem Inehis? Aeeasta este de asemenea starilor. Pentru a revizui parerea proprie asupra unel asemenea notiuni ea ordonarea trebuie sa simti ea exista diferite straturi ale timpului. Uniunii Aceasta . inseamna ca exista ~i un efect. urmatoarele: eantitativa dezordinii. Din acest punct iese ~i se desfa~oara la ineeput spa!iul campul. spa!iul ~i materia sunt comasate intr-un punct. ariee mi~care presupune unirea eauzei ~i a efectului. Totodata. aminte de 0 Imi aduc de-a mea: perire convorbire telefonica cu 0 pacienta it ocupat 0 descoeram in eonsta III cre~terea '. unde timpul creeaza obiecte materiale..'1 ~ '~. Onlinea mica tinde sa se eontopeasdi ell 0 ordine de nive! Inalt. eu timpul se orienteaza din ce in ee mai mult spre treapta superioara a ordinii.' j ~ I sunt legate In stratulexterior. inseamna ca trebuie sa fie un timp unic. Inseamna ea energia existenta in Univers a aparut nu ca rezultat al unei explozii mari. am spus eu.I Cu 25 de ani in urma. Daea exista 0 eauza.materie. ei in stcle arde timpuJ. Ce este ere~terea haosului. exista straturi de suprafa!a ale timpului.De unde apare insa energia? Este natural sa presupunem ca energia este rezultatul impar!irii timpului in trecut ~i viitor. eu ~i cu so!ul meu ne-am ~i informa!ie. Esenta deseoperirii este acumularea de noi legaturi. elc pot fi legatein eel interior.~ ~r formeaza ceea ee noi numim materie sau substanta. ~- 313 ~ . a!i vazut ni~te lueruri mult mai subtile. .pentru ca a!i privit din alt punct de vedere no!iunea de haos. pare r . ~i exista stratul cu mult mai subtil unde timpul. Dincolo de dezintegrarea legaturilor exterioare.i substanta. Grice sistem inehis. Astfel.. 1i. . adiea un sistem eu legaturi eauzacfeet limitate. transfarmandu-se in spatiu ~i substanta.i viitor. Adica constituie rezultatul interactiunii viteza a doi curen!i interac!iunii ai ~i a timpului. tluxului timpului sunt mai mari. - i :~ 'f \" .- .~ . $i eeea ee numim in eoneeptia noastra dezintegrare prin ie~ire la ahe stratur. .earea eonstituie funetia integranta a substantei cantita!ii i t ! :f. ~i eu cilt este mai mare dimensiunea dintre straturile viitorului un filozof nu a putut raspunde la intrebarea: ~i straturile treeutului. De fapt.. exterioare in teoria inforAdica evolu!ia a ~i fenomenul s-au prezentat vii intrand dezintegrarii din a doua lege a termocu legea concluzia ea mi:. spatiu :. Inseamna di aeesta emite mai multa energie.

Schema era lIrmatoarea.. Dar posihilitatca de a clIprinde diferitelc straturi ale timpllilli.. cllprinderea straturilor ]egata de dimensiunea dorin!clor ~i intensitatea timpllilli este sentimentelor. r I y $ CONCLUZII Cu cat este mai mare proportia dintrc eauza ~i efect. Aceste proeese eondlle la dezilltegrarea Intregu]lIi Univcrs.1' zent toate valorile s-au rezumat la doua momcnte: la con~tiinta ~i dorin!e.)urarii expunerii.. Ia tema geloziei ~i mandriei.11') . In filozofia indian[l antiea inspiratia ~i expiratia lui Brahman era numit proeesu] de Illlpartire a timpului ~i a aparitiei din aeestea a dlmpului ~i substantei. Dar pana la urma al11decis sa rise.. Oar cfind in timpul invers am diagnosticat alte persoane ~i pe mine Insumi. IlU imi era pcrmisa nici un rei de suprasolicitare. eu atat mai Illulta encrgie exista pcntru dezvoltare ~i pentru reintoareere.. lumea a partieipat fiira traa-ere de inima. Astfcl. aceasta uniricare. Cu diagnostiearea mea. M-am dus fara Ull entuziasm dcosebit la Intalnirea ell publicul. In acea perioaua am inccreat sa privesc lucrurile dinlr-un alt llnghi. periudic. se eompara eu Universul ~i cuprindc pc deplin to ate straturile timpu]lIi dezmembra!.I 1 f ~ j permanell!a emanatii de spatiu ~i suhstanta. Pentrll fiintele vii. Mai ell seam{1 ea la Moscova eu am expllS llitimele mele informatii. spre surprinderea mea. In viitor. rezida In ceca ce numim iuhirea de DlImnezeu.'I-a creat In Jeuatura eu notiunea de soarta. Cu dit este mai mare dimensiunea de cuprindere a trccutului. In timpul desfa. unde are lac prodllccrea pcrmanenta a spa!iu]ui ~i substantclor. 111 rcalitatc nu . -- . La Moscova. S-il intamplat invers. sinceI' vorbind. In fluxul contrar al timpului. Judedind dupa toate. 0 situatie intercsanta .'Ie ~tie de ce. ell' treblliau S[Isc uneasca Intr-un tot unital'. lec(ia a fost reu~itii. ca un sistem desehis. ~ auditorilll a manifestat intercs [ata de eercetarile melc. In preCo ' . ell atat mai puternic este poten!ialul ~i ell at at mai mari sunt posibilitatile pentru comasarea spatiului ~i timpului. IlU . de 14-15 mai am tinut expuneri in SanktPcterburg. urmata de In!oarcerea inapoi In timpul eondensat care eomaseaza eauza ~i erectu!. prezelltului ~i viitorului. Evolutia se termina atunei cfllld omu!. de In zilclc. biletele s-au vandut greu. am avut 0 senzatie de iluminare. ~i ClI cat Illai deplin ~i mai atotcuprinzator simtim In noi aceasta iuhire. Insa. cu at:lt mai mull se deschid pentru noi posihilitiitile evolutie.

Dupa diagnosticarea mea. mulli ani. In tren pOli sa giinde~ti bine. vorbind despre iubirea de Dumnezeu. am plecat deja totalitat~a tema. Am eliminat nemultumirea pe soarta ~i pe Dumnezeu. ITI-am in tars la aceasta la expuncre._J . propria soarta duee apoi la suparare. Ea of era oriee bun material ~i spiritual. de rau. Au ioceput permanellta din nOLI sa ma doara rinichii. in mamentul io care eu am simtit iubirea I-am iertat pe cei care Imi destramau ea aeeasta de sine. Ce Inseamna a anumita perioada am incercat din nOli sa inteleg unde anume estc gre~eala mea. ~i aptitudinc.soarta. "Este straniu. In tinerete. Mi-a venit In minte 0 idee nea~teptata. anahzand problcmele mele. . iubirea de Dumnezeu of era intr-adevar totul. dupa schema mea. aceasta era legati=i. Inseamna ea mai devreme sau mai Hirziu. Aceasta este a 49 de vieli. mft nlgam in permanentft. Apropo.m-am gandit cu. au trecut la 316 317 . Exista acela~i lucru ~i in viitor. Apoi am Illteles di aceasta nOlla Ilotiune de soarta trece dincolo de cadrul unci singure vieti.. Ineet. deprimarea. i-am Indrul11at pe allii toemai spre 0 soarta mai buna. IlU numai ca mi-a fost frica in permanenta de soarta. Carlile mele se numese "Diagnostiearea karmei". Se pare ca teama pentro la ura ~i la gelozie. ~i to ate acestea. fara voia mea. Stau cu\cat. Dupa carte. Dupa scuturarea intensiva a modelelor. e 50a1'13. . mie. Incet. Inlelegand supararea Stateam sa punem ca nivelul pretenliilor fala de allii ~i fala de loemai culeat in tren ~i era salvarea data iubirea de Dumnezeu mai presllS de soarta? Aceasta se Intampla atunci cand mie imi este indiferent dadi soarta mea va fi buna sau rea.I prieteni In Crimeca. intrudit aceasta dependen~a va alimenta in permanenta toate celelalte lucruri. d desehis. ~ Exista tema dorintelor ~i tema vointei. viitorul mine a fost l11ai amplu dedit am presupus eu. Ea desehide u~ile catre 0 viala noua. ca rezultat al seleqiei a dimas un singur nume .ITI-amgandit eu. soarta eu sau tara voie. am Inleles ea fara iubire fala de Dumnezeu. dar numai atunci cand ea devine mai presus de arice ~i nu constituie un mijloe p"ntru a obline hunuri umane. $i se pare cft problema eu riniehii este toemai rewltatul aeestui proees. de bine.. daea exista In sutlet Intr-o eantitate mare. Exista soarta care une~te cei do. cutului ~i viitorului. aceasta teama a trecut apoi in teama fata de viitor. In limp ce cfllatoream . aeest lueru nu este posibil. a con~tiintei. soarta soarta. Trebuie sa depa~im dependenta de soarta. nOlia care a cuprins curentii tre- "Deei acum. De ee am diagnostieat eu soarta oamenilor? Pentru ea sa fae soarta mai ferieita ~i mai buna." Probabil rinichii este nu ar trehui sa doara. arn faeut abstrac(ie de ea. lar fala de Dumnezeu. 1n soarta s-au unit vointa ~i dorinta. a intrat In pachetul con~tiinla general pe care eu I-am numit voinla. Cauza intoarcerii la aceasta tema a fast simpHi. Daea ani Indelungali energia emoliilor de DUl11nezeu. Da. doua zilc de am seris despre asta In a doua la ni~te 0 durere ell trenul. Dar apoi. iar apoi in depresie urma~l. Am un surplus de energie. eu oehii Inehi~i. Da. iar durerea ma ajuta sa uit detaliile ~i sa ma coneentrez asupra a eeea ee este principal. s-a produs. Dar seopul inilial a fost sa Indrept ~i sa eoreetez soarta." Durerea de rinichi nu ma lasa sa mai giindesc. lar eu. mie insumi trebuia sa mi se destrame soarta sau tot ce este legat de ea. euren!i ai timpului. lar apoi Ineet. lotul este clar. slirdfl ~i aeuta. Dar. In mod subeon~tient. () slructllra am descoperit Ineet. se pare ca timp de ma.

Totu~i. Aceasta imi cauza 0 u~urare ~i sentimentul atata timp cat impart oamenii imposibil sa simt realitatea dreptate are la baza intotdeauna Gandurile " mici se friineaza ~i un cuvant contureaza - "in(elegere". -gandesc eu. Critic a ~i condamnarea oamenilor. apostolul Petru s-a lepadat de trei ori de EI de frica pentru soarta ~i via(a sa.! \ f T j am indreptat-o spre imbunatatirea soartei. Treptat. trebuie sa vezi iubirea ~i vointa divina in permanenta. in memoria mea a aparut inca 0 seen a pe care inainte nu 0 intelegeam. nu prea. Iar dereglarile de la ~ale 31X j J 4 319 l -- . Pentru a sim(i acest lucru ~i nu a comite alte grqeli. De ce trebuie repetat de 0 suta ~i de 0 mie de ori ca iubirea de Dumnezeu este mai importanta deeM soarta. Inertia condamnarii m-a condus la un subterfugiu subcon~tient. Ca(iva ani. Dure- rea din ~ale se deplaseaza incet ~i se lasa in jos in zona sacrumului. ~i eel mai bun dintre ei. informa(ii noi. in aceea~i direc(ie. E posibil. pe Iisus Christos L-au inso(it apostolii lui. ~i totu~i. esen(iala in cazul meu. "Este interesant. meu se pregate~te Irnparatia Cerurilor eu cfiteva ore inainte. Am in(eles ca in drep(i ~i vinova(i. a~teptand sa-I condamne. tiiIharul de pe cruce care s-a aflat alaturi de Christos a dobandit drepta(ii mele. pot sa depa~esc mai repede propriile probleme.inseamna ca proble- mele cu rinichii au provenit de la ~ale. in lumea Inconjuratoare. continuand sa inaintez in fundamentarea principiilor mele ~i ajutandu-i pe al(ii. Dar nu moartea in primul rand. Dar daca omul a inteles profund. Ei au urmarit tot ce a spus EI. s-au schimbat. Poate ca spiritul ci pregiitirea pentru pentru yiitor. via(a ~i dorin(e. concentrandu-ma asupra cautarii solu(iei de a ie~i din aceasta situa(ie. umanul a prevalat. dar pur ~i simplu Ie-am povestit altora despre fapta acestui om. inseamna ca viziunea iubirii divine din toate. in schimb. De ce') Pentru ca s-a pregatit sa tread procesul mor(ii ~i aceasta I-a ajutat sa vada mai u~or realitatea divina. Eu continuu sa gandesc ~i observ cu uimire ca durerea de rinichi trece la ~ale. pentru el acest lucru va fi un act lipsit de ra(iune. daca este perceputa profund ~i permanent poate sa purifice orice rugaciune. atunci el nu va mai comite alte gre~eli. in con~tiin(a se sufletul mai repede decat orice pocain(a ~i Pentru a sim(i eul divin ca realitate. . ce ma doare . De~i. adica in subcon~tient am facut un scop din aceasta. de ce sunt a~a de pesimist? Am ajuns doar la concluzia ca orice problema nu este 0 recompensa pentru faptele din trecut. Deosebit de bine poate gandi omul noaptea. intrucat no(iunea de un punct de vedere uman.rinichii sau ~aleIe? imi aduc aminte de 0 problema nerezolvata. atunci cati ani sunt necesari pentru a ispa~i acest lucru? ~i prin ce nenorociri trebuie sa tree pentru a depa~i gre~elile mele? Oare voi reu~i? ludecand dupa starea mea. L-au crewt ~i cu toate acestea. con~tiin(a se pregiite~te pentru somn. cum sa acceleram procesul de invingere a dependen(ei de soarta? Stau ore in ~ir cukat. Toate problemele dispar. Eu singur nu am condamnat. imi este divina. in virtutea obiceiului. ci viziunea divina reala a schimbat sufletul lui. lent. adica a sjrntit In sufletul lui iubirea divina ve~nica. mele curg mereu. inseamna ca va veni timpul cand pocain(a nu va actiona pentru ca omul sa poata sim(i realitatea divina inlauntrul sau ~i sa vada iubirea divina in fiecare particula din lumea inconjuratoare. Prin urmare.

""""'''''''''' a zi de audien(e Lucrul cu eul propriu < . Ca urmare. Toate aceste boli ~i neplaceri Introducere . durerea va aparea din nou.227 ...aeesta este un semn bun.203 216 ... baza maduvei.......... dupa aceea vor rabufni durerile. putin ma intereseaza...... /f 7 28 35 . din copilarie......... eu am sa depa~esc dependen!a de soarta...... sa gandesc ~i sa ma rag. incet... Consu Ita!ia "'''''' ... Tango ell timpul ..... ?< 252 280 .. Dupa catva timp vor ie~i la iveala straturile copiilor ~i ale nepo!ilor.... 304 315 ....... r - .... $i ceea ce a fost a trecut. Apoi vor fi neplaceri datorita soartei.. Mi-am adus aminte ca Ia varsta de 12 ani am cazut plea~ca pe spate de la doi metri ~i am simtit 0 durere salbaticaIn sacrumcare mi-a taiat respiratia ~i nu m-am mai putut mi~ca...... ~i treptat Ie voi depa~i. durerea din zona sacmmului a Inceput sa se transforme Intr-o ciudata mi~care interioara."""""'"'''''''''''''''''' Timpul Concluzii.. Vor iqi straturile mult mai ~anse CUPRINS adanci legate de tinere!e ~i copilarie.... f J ]'" au provenit de 1£1 baza maduvei spinarii..... ~i pe toate acestea...... ~tiu insa cii nu peste mult timp.. incet.. . mi s-a inchis dependen!a de soarta datorita acestui traumatism........ Treptat. Seminarul. Probabil inca de pe atunci... "American Beauty" ...... sunt legate de soarta.............. Stau cu/cat un timp ~i sunt leganat savurand Jipsa durerii......" Am continuat sa stau culcat........ Inseamna i If ca sacrumul. apoi intr-o placuta gadilare ~i a disparut.....Ele au ramas In urma ~i s-au transformat In lucruri de mka importanta In comparatie eu ceea ce eu numesc iubire de Dumnezeu.. .\....."'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Ziua de consultatie .........

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->