Nói th t ch h n 6 n m bi t net và h n m i m y n m làm ng i tui ch a bao gi c c1 câu chuy n hay nh th này.....l i v n cô ng,xúc tích bình dân c mà không té gh m i l .....h i c c...

H i ó iS 9 ng Dù, C chi thì ph i ^.^ Lúc m i vào, ph i i chích ng a, mà b n nó b o là ng a bách b nh, thì c ng ng x p hàng, v ch tay áo ra a cánh tay ra cho nó chích (Quân y th c t p, binh nh t h n mình 1 g ch) *, các bác b o th ng nào chích nhanh h n nó, t ko tin, nó ch p ng chích v i t n su t 3s/1 phát . âm, kéo, th r t d u dàng, t i m y th ng mà thu c ko vào th t k p, nó s ng lên b m tím, mà t là trong s ó, có th ng kia r t to con, ek bi t quân y nó chích sao, gãy kim, té v t ra x u ... -------------------------------------------------R i cái màn d y s m và ng s m, 5h d y. 9h lên gi ng Chúng mình tp làm gì mà có v nh ng nh gà th kia ... th là lôi bánh k o, n ra lúc mà i ph huynh em cho y. Có nhi u ông em cái balô ra, tôi dám cá r ng b ói nó v i cái ba lô y c tháng c ng ko ói... chóp chép mãi r i ng c ng g n 12h. Sáng s m m y ông s quan kéo d y lúc 4h30 (m a. ch cách g p n i v - ch n màn, chi u g i y các bác - chúng t ng n ng mà, th mà chúng nó kéo s ch chi u g i ra r i quát lên ...... . m a, quân i ek ph i nhà, chúng mày d y mau... r i chúng t g p theo chúng nó và ra t p th d c v i áo thun 3 l và qu n dài. L nh b m , l nh teo c chym... -----------------------------------------------Cái chuy n n u ng là bi hài nh t trong cái quân i c a VN này, n gi n ánh k ng, c ám c m y ông ti u i tr ng d t xu ng nhà n, xu ng n n i, 1 tay c m chén, 1 tay c m a, nhìn n mày ek ch u c nhìn vào cái bàn n cho 10 th ng ... Cái j th này? 1 cái n i c m v i g o s ng, 1 cái *a th t mà t l 90/10 trong ó 9 mi ng m , 1 mi ng th t. Alê h p, c ng tin th ng ti n, vào n n i, mua *a c m s n giá 15.000 /1 *a, nhìn cái *a nhi u th ng h t hàm b o: Ch quán có cái nào sang h n ko ? Ch quán nhìn th ng y b o: " ek có, ek n thì bi n" (sau này bi t úng là ch có 1 cai canteen trong cái trung oàn này... hèn chi nó làm trùm, mà lính mà òi n sang thì ch t m a s m n a - sau này m i bi t - thôi thì mình c ng nu t, ch i thêm chai n c ng t n a..) ------------------------------------------R i cu c s ng quân i b t u v i các món n ch i... h c t sáng n chi u, hôm nào v s m thì t ng gia (ch i game nông tr i các bác à) Và t m r a r i n chi u lúc 5h30, sau ó là sinh ho t v i ng chí m nhôm (m nhôm là th này, ng chí y là cán b phó i i tr ng chính tr , trong ban cán b phân ra 2 lo i: quân s và chính tr , và chính tr thì nói nhi u, chính ng chí y tâm s mình b o r ng có lúc th c t p và h c HN thì có bài h c th c t p nói liên t c 8h/1 ngày, ko ng ng ngh , ch u ng n c thôi, thì m i pass c và qualified là cán b chính tr , cái m m ng chí y ph i b ng nhôm thì m i d o dai c) mà ng chí y nói cái gì mà t 18 tháng nghe mà ko hi u gì c --------------------------------------------Cái v t ng gia y, b t u cu c i nông dân các bác , tr a, sáng , chi u r nh mà ko h c là i cu c t, và b t u bi th m khi 1 ngày chúng nó b o ám t i l y phân i bón cây c i ... t b o phân âu, chúng nó d t t ra th ng wc ... mà wc này là n i , t c là ko có h m c u d i ---------------- CH NH: bác nào ang n thì i ngay ra ngoài, ko c ti p ---------------------Th là các bác , chúng t ph i xúc cái ng mà chúng t th i ra h ng ngày, d u gió c

....) th là chúng t ham vui i. nh chim tr i tung cánh v y... Có xe a r c àng hoàng (xe t i .... t mu n x u. chúng t thu ho ch sau này em lên cái bàn n và m m m m." th ng kia phán phân lâu nó th ch mu n r n thì vào trong... né tránh nó v ng vào ng i... anh gi m giá tí.. th là lúc u c ng nh nhàng... êm gác.. chúng nó t t èn ng ti p. chúng nó b o ám t th i quá.. nó tr ti n an. lúc y tr i lính thành camping. l y h n. t c ng i theo ch i cho vui. ch n. mà ph i con nào nó p mình c ng ko nói.... ko ra ch i. nhìn cái b ng nó tr ti n. có th ng dính vào mi ng thì ph i t c i i tr ng b o kê nên dính 1 t o..... và th ng nào ko dính thì bi chúng t vo phân l i và ch i vào. lý do là. b t u lâm vào c nh thi u n . c c kì ghê..... lên xe ra kh i c ng th t là 1 c m giác th t t do h nh phúc. chúng nó c ng u l m c . chúng t ã ch i trò ch i tuy t. nhìn chúng nó tr giá mua phân mà chúng t c i ra n c m t. r i dính c ng k m a. mình nghe khoái l m.. th ng gác gi iên g p th ng mu n l i nhi t tình.. áo tr ng loàng nhoàng b c qua m t nhìn nó... và t ang gác.. và n thi u canteen....... và nhìn cái th m c nh phân bò ... n mày c a qu c gia khi th y b t c gì c ng ngon mi n là ko ph i n c a lính. heo s a...tr ng d ng. th là vào xúc.. th th v i b n mình r ng: các em lâu ngày quá.. 1 ti ng hú th t thanh kh ng khi p vang lên trong phòng... th là bóng êm t i ác. nào là ôm p. hú hí. choáng... Ch y 1 h i r i n 1 cái trang tr i nuôi bò... coi ra c ng c 500k h n/1ng/1tháng mà . các anh em nhà ta c tranh th . th là tay eo bao ny lông.. và khi lên xe tr v . chúng t b t u d y. ----------------------Cái v h t phân bò y.. r i l i còn th t quay. toàn là ma s ng. Th là t ko ng i c gì. và chúng t b t u thành con n c a xã h i khi xin ti n và m n ti n liên t c. lúc y xe y phân r i. rau này. nào là c ng võng. chi u g i. còn ko quay qua quay l i thì c a riêng thành c a chung --------------------------------------------Toàn nam v i nam ko mà... ành ch chi u v vui v v i các anh em.hahaha ôi cái th m c nh y nó c i ra n c m t các bác -------------------------------------------Cái chuy n lãnh l ng hay còn g i là lãnh tr c p.... ti n u ng. có th ng kia làm n ki u gì nó xúc 1 phát m nh tay v ng m lên th ng kia... t ch là th ng ng dòm but gió th i vào m t. u a này. và cái ng y d n t i cái h và thành cái món l ng l ng màu nâu nâu vàng vàng xanh xanh t i lên c i này. nh ng v t i n i thì ch th ng nào dám ng g n trong 10m c . c ng i nhà em an lên thì share....... các bác bi t ko .. but lúc kí nh n ti n.. các bác bi t ko? ngày y. ko có nhà lên th m.. lúc u nghe chúng t c h ng m c l ng c n b n c a nhà n c theo h n ng ch. ang êm gác. 1 ca 2 ti ng.. th ng này kéo th ng kia.. anh mu n cho m y chú ra ngoài. bánh kem.. ti n mùng. b o nó g p con ma m t xanh... v i l i có nguyên t c ng i hoài ri t ko ng i mùi c n a. but sau này t công nh n r ng * có cái th mùi nào mà kinh kh ng b ng mùi c a cái ng phân c a ng i.. ch c nhiêu. gái C chi nó mò vào t n phòng. ôi * m .... phân bò kì này l ng quá. t i nghi p nh t là các ng chí xa. th ng y ói t i m t xanh ..nhìn có nh m ko ??? còn 80k + và s lãnh v y lãnh luôn tr khi c th ng quân hàm." b n t khóc ko thành ti ng... v ng vào m t...... th y th ng ti u i tr ng nó xanh m t: h i sao. " Anh gi m giá tí nhé. t h i n. kh u trang... các bác bi t ko. mà t l n con ma v i con ma ng i 2 l n nhé... công nh n là khá nh t trong các lo i phân....... ang phê .. gái gú nó lên th m . c i ko ra h i. (cái mùi c a t i bò này.......... các bác ngh ban u nó nghiêm túc bao nhiêu thì Ch Nh t nó messing b y nhiêu.. ko i b âu nhé. ng lên nó nh n xu ng và có th ng té... nh ng xong r i thì ch i tay.. c n CN. t c là hoàn toàn chúng ta ko free !!! nothing free !!! th là m c toàn t p.

chúng nó nh hung th n lúc n. ao thun tr ng toát ra ph i 1 tràng dài....... khúc không có. ch bi n r t c c t....... và khó nh t là lý do ch t các bác ... c ám d d . nó nh con hà mã mà .. n s t s t.. b ng nghe bên kia có ti ng la: ... r i l i h i th m nó l i k . c ám 5 th ng dí phê ít m i b t nó c... tách lông b ng b n ch i. tr i qua m y ch c l n giao h p và sinh s n m i ngon.ông g t gù. làm s ch lông. r i l i c i c i nói.. chúng nó chia t ít.. sâu th té ch n th ng s não c ng úng.. keo. ng t ng t. chúng nó lén lút b o nhau ào 1 cái h sâu ch ng 2m (siêng th t) và c c á d i..... sau này h i th ng y t i sao mày g p ma hoài th .. th là c ám r nhau tr n.. làm t sáp.) em cho mi n phí nhà..... sau ó ch n c mu i.phê thì có cái mùi.. bi n .... dòn r m. chia ra 2 cánh sau ó h n t p trung quán cafe i di n.... th c t p úng bài i hình chi n thu t phân tán nh l ánh c công nhá... nh ng mà ã h c l n lê bò tr n thì ng i gì khó kh n.... heo con ch t u i. l c bình v i rau mu ng y.. tí ra ng *... mình c ng l i t ng là con kh n n n nào y mò vào phòng. ch t thì ch t ng ek ch t n m.. món * n heo y ph i c m y tháng m i n 1 l n... t ng hình và nó di chuy n d c hành lanh. b t xong em con ta ngâm n c r i trình báo ch t u i.....r t ngon... i má. úng hàm r ng tr ng nhách.cúng i..nó b o là nó y u bóng vía nh t và th ng xuyên hay g p.... th t heo con ch t ki u nào c ng ngon l m các bác . Có cái hào kho ng 4m...nó a ra t trong th t y....... Làm quân lính âu c n a n m thì b t u cái trò tr n ra ngoài u ng cafe và ch i x p hình. vì ch có con heo nái nó m i có. lúc hi n v y. ch n th ng hay ch t u i v i con heo nái này ko d .. th là ra ki m tra. c tu n nào c ng n mà...s n cây ba tr c trên tay. t liên t ng con m kia. ông iên ti t b o cái h nào mà c ch t heo hoài th . m n m n. heo con y chúng nó p u xong em lên ti u oàn tr ng khai là té h ch n th ng s não ch t.... ang ng thì v vai sau l ng.) lúc y th y sau l ng có 1 cái bóng tr ng l t qua nhanh l m...móa phan nghe cái b p... xin th a chính xác là cái t các bác ngh trong u....... ôi Dis. và các chât t y r a các lo i. nó ch trong mi ng.phiêu diêu và tóc ph h t m t... phan luôn... các c u l i m nh kh e.. iot.. b ng b o d : thôi t i ây.. --------------------------------------------------------T là ng i bi t nhi u và r t r nh vì t là cò s quan (tr lý liên l c cho oai).. dí con heo con là ca 1 v n . l y chân tính p ti p mà nghe nó nói nh : Em ây anh. nên ch khi nào t nhiên ch t m i có món ó thôi ! -------------------------------------------------------------V m y cái v t o t o ph n trong army này thì nhi u cái hài ek ch u c. nó ch y th c m ng các bác . t g p th t. kinh 1 chuy n là có khúc nó có a.. sau ó thái nh và kho lên.... có lúc nó c n n c t i m t cá. nhi m v chính c a t là n u n và vi t giáo án...... tha em i (nó t ng t là v binh. dm chúng mày ko bi t l p à. có lúc nó t i ng c. v a ra t i b kênh. b o uh.. và t i úng gi ng th ng i tr ng b a la th t thanh y và. t ek la ti ng nào. èn b t sáng kh p n i.. t nói các bác nghe. bi n ngay. th ng y nó la c trung oàn t ng b o ng c p 1... lúc sau th y nó eo bùa m i la l i om sòm. em vào chi u các anh mà... l y chúa nó ng trên vách t ng (k l i v n l nh.... AAAAAAAAAAAAAAAA íu m a.. các lo i. và t bi t b n n u n c cu i tu n là n heo s a non...... gi i .... ng sau n l nh. r t l . c mà. mà nó en thui... và 1 l n n a sau l n ó. sáng s m xu ng b p l y th t...... và có ám v binh n a.. dm MAAAA !!! .. t ang ng ph a ph a v i th ng gác (th ng này tr c khi ph a.. vào vai. t th y và bi t úng r i.... Lúc y có cái sào ph i sau nhà.... m m t to và quay l i. íu m a.. và tr ng l ng ph i tr m ký...... nhai luôn c x ng c mà Cái món k ti p là * n heo. c ng xem mình b p. but tu n sau có món m i..r i ng quát lên. và có 1 l n.) mà ko có chân. b n y c ng u.

.. v a th y nó vung tay lên.. th ng lính lui ra.... lúc y có th ng b n t lên b n tr c.. thay qu n... lách qua 1 bên.. còn t v i th ng s quan t m. bay vào b tay và qu t ngã nó xu ng sau ó trói nó l i b ng cái áo (ôi th n t ng c a i em lúc y ^. ko ng bên này n a... nó n a khóc.. b t chúng t ra x p hàng r i l i gi i tán. còn h n b t b ng h c ti ng anh n a) còn ko thì các bác y au u ko ng c thì t p báo ng (th t là 3D) c hoét hoét vài l n trong êm. th ng này lên ki m s quan nói chuy n.... CLGT này? nguyên 1 con mã t u phang th ng vào u s quan. dis m a.. lè nhè lên phòng s quan (* m a. Nh ng vui cái là."Có th ng tr n.. t ko bi t nh u nh ng làm m i nh u thì ko thua.. và cái bia trên ó.. * hi u th nào l v binh nó ng canh bên kia.... lúc y m y con bán cafe xung quanh c rú sung s ng nh c ti n v y. th là ng i trong b i r m.) R i bác lính y b giam úng 1 tháng trong lao... hùng v l m. t la ý i.. mà chúng nó xu t hi n úng lúc b n t thay qu n. t l i ng tr c s quan n a. mà nh u vào r i chúng t và s quan coi nhau nh con v y. * m a. khi ch a nh u chúng t là ng chí. ám nó kéo l i và ng i rút ra. bên nay ám t vì ti ng g i c a t do. "Dính a r i".. i b n t ra ch mua qu n. may quá. ang tán phét... lúc y t ang ng i nhá.. máu ch y tè le c .... chúng t n m b n và cách ó kho ng 500 . Còn quân lính nh u thì th t hãi hùng.^) sau ó gi i vào nhà.. lúc mà t nheo m t l i th y cái bia trùng v i cái u ru i.. " Teo r i. a i ng .. ko ph i máu c a t . Ôi t v n còn khâm ph c anh y ây này.. th ng này nó b quáng gà mà.. th ng này b n l nh các bác à. ng l i. mà c ng ek b t lúc qua n a. ôi nó phình c c l ... t b o thôi thì b n hú h a ko ch t th ng nào là ..haha th ng cu kia có k p kéo qu n âu. lúc y t s teo các bác . nh ng c a con a.. xong t v i th ng s quan i t m (t m quân i là t m công c ng v i cái b n n c t p th ) lúc y kho ng 6h r i.. th ng s quan lui v .. b ng qua luôn.. (ko làm c thì s quan nó la nh con nó v y). ngày mà chúng t vác súng ra ngoài thi b n bia.. m a nh m ki u gì n a. 1 phat tóe l a ngay thành b n n c.) th ng s quan dân l c quân mà... mà lúc y c ng êm r i....... Th v i các bác chúng t c i qu n t nhiên gi a ám dân c . i ng h n.. t th y... b n t ch y t i ng i rút ra.. lúc sau y có vài anh em vào t m. nh u xong dân tình nó tr n h t. ng a u x i vào m t . máu nó ch y ròng ròng. n a c i . m t y sát khí.. t th y nó ng hình. v t kênh. t nh 1 l n.." mà c nh y nó hài và rùng r n nh t tr n i. ôi cái tr ng t p b n r ng mênh mông... th ng y ko la c ti ng nào. ng c m t dòm lên úng t m m t ngay cái cái th ng kia. a thì ra sinh ho t (mà nó nói nh cái máy. máu ch y tè le. b ch y v i cái underwear. t c ko ch u c.100m gì ó... n c t i eo.. lúc y c ám ang thay mà... lúc y t th y 1 con gì dài dài ngay b p chu i..ôi m . th là ám v binh gom qu n b v .. a bám vào xung quanh trym nó ch c ph i 4 -5 con... 1 l n c ng th ... mà nó c khóc và ôm chym. nó ch nói 1 câu cu i cùng là: "tao có th sinh con c n a ko. nó ch chém nhát th 2 h t ti p.) th ng s quan quân s sau khi nghe k l táng b t tay 1 phát nháng l a.. t ng tr c. l m b m. ko sao c . t th y th ng lính h i nãy i t i. --------------------------------------------------------------Nói v nh u chi n s VN này ko thua quân n c nào c ..t nh l i cái c nh xón ra ngoài trong b n .800m gì ó là cái vách t cao ch ng 50 . S quan nh u xong.. R u có th làm t t c nh . phi m vào b n n c (thú th t nh y vào c ng xón ra 1 ít.. nói úng 1 o n t i lui. qua bên kia.... th ng ti u i tr ng nó nh u xong..im l ng ko nói câu nào n a (ngu mà nói ra... ---------------------------------------------------------Trong cái tr i t có 1 cái tr i t p b n n th t...... ôi c m giác kinh hãi.. nó b t xúc cái b n t m t p th thì ngu toàn t p.. ôi cái s n ch i............. mình ko tham gia cánh kia. t lao ngay ra ngoai m c . múc n c trong cái b y.

t ki m ch ng th nào.. v a b t i n tho i nghe nh c v a ng . có ng n y th ng mà ch tiêu c giao thi u i u g p 3 l n s l ng các anh y có th s n xu t. m t nó lúc y chu i l m các bác ... 5h k ng nó * d y. Sáng d y v i nó là c c hình. S là th này: " n k cu i tháng i c a lão y c giao ch tiêu là 1 ngày ph i h t bao nhiêu kg phân t ng gia. làm c l phen nháo nhác. nó phan 1 phát PAANG .10 -10.. mà cái th y ngon th t.hôm n m ng v i nó! nó m i v c t m 3 tháng..gi ang . t i vì ang thi ua mà. mà ây là c p t i ch luôn y.n âu m t 1t y -) T b o thôi r i i i mình an phân th t r i.. i i t h ng nh t hu n luy n ng m AK các bác ... C b n ùa vào nh heo.. Nói chung là s ng h n các chú k trên. hôm thì thoát hôm thì ông ch huy vào t n phòng c m g y v t.Ôi mà íu m a. xin l i các ng chí........ ang ngon m thì ch huy xu ng: Các anh làm gì y .. --------------------------------------------------------Chuy n này c th ng em h k .10. Ch Huy: Ai cho các anh n cái này h . nh ng th t t là ông y * ùa.Có bi t ó là su t c bi t cho các chi n s heo ko? C b n ng ra vì ch huy ùa ch vui gì c ..v.. C nh gi ng mình có 1 th ng quý t l i vô i. ngày nào h t ko thì êm ó ra canh mà h t cho .D . khuy n cáo ae i cho bi t M t l n b n binh nh t c giao xu ng ph b p n u n b ng bê các th lo i. Các bác c t ng t ng cái c nh các bác ang trên và ang "th h n vào gió" thì d i 3-4 b tr ng ch l p ló v i ng n y x ng và xúc v i ánh m t y thèm mu n l n khao khát".. ói quá vác m xu ng nhà b p l c l i. (1 tri u c chi ra cho v binh báo bia sau này) hahahahaah ------------------------------------------------V cái v t ng gia thì th ng anh h em nó i xong v nó k nghe mà c i ch y c n c m t. 10 . Mà s c ng i thì có h ng....... Cu i gi t i lúc các cu y t t p l i n thì . b t ng mi ng ra ch m v i n c t ng ho c n c xào th t còn sót l i thì d t nà tuy t. Cu i bu i m i bi t ông ch huy làm (th mà lúc gi ng bài m t v n l nh nh ti n)... và ko ch i lão y mà 3-4 i khác trong tr i c ng th . -----------------------------------------------------ib i r t nà vui. t phang 3 phát vào cái nhà v binh y (cách bia 100m) và..h t s ch. tàn ra ngoài làm 2 tô bún bò thôi hôm vào ông y i m danh mu n l i n vài p n a.... th ng v binh báo bia nói : 9 . th ng này nghi th ng n . b n tân binh l n u lóng ngóng quá ch y b h i tai mà v n không k p c tr m cái tàu há m m.9 -10 .. r t k di u là v n còn sót l i 1 ít c m cháy trong m y cái n i. Chi u l i ng i ta th y có m t l tr m ng i ra chu ng l n ng x p hàng mi ng luôn m m c: Xin l i các ng chí heo vì ã tranh m t ph n n c a các ng chí. phát th 3 thì rõ ràng th y nòng súng nó ch a lên tr i (sau này t bi t phát y làm b th ng con bò ngoài C chi .. Vs a s b n mình thì nh nhàng nh ng v i m y cô c u ti u th thì.. lúc d y thì m t m nó i n tho i r i. v. c m khê c ng ch ng còn. th là l n u tiên trong i lão anh h em m i th y có chuy n c p phân.c r i. t i phiên t b n: cam oan các bác.) phát th 2 c ng th . và c th 8 -9 .. quân ta b n chym hay quá. t th y b c khói trên cái cây (bia thì tu t d i t. Lão y còn k cái chuy n ti u i lão có l n i c p c h n 3 bao phân bò c a b n ti u i khác mà nghe y nh phim 007 y. n sáng thì nó * n nhà n âu.. Hôm thì h c chính tr nó bu n ng nên chu n v phòng.ôi * *. nh ng c ng n t p 1 tháng QS r i. 10 -10 -9. ----------------------------------------------------Ch a i ngh a v .

nào qua c rào. Anh em trong tr i b t u lo s t vó.. ngh cách vào nh ng * có tính ng rút nên m i ra c s này . " êm quên n . k t c c là êm ó anh c c cách ng qu t mu i cho các " ng chí heo" . Thì ra các anh não khá nh n. t ó làm cho trong toàn quân b t u xu t hi n tr ng h p "túng quá hóa li u" c a anh em binh lính. nghi t cái là ph i b ng ngang qua 1 cái chòi canh g n y thì . may m n cho các b tr là bên ph i chu ng bò là khu r ng t p cung c p c i cho toàn khu. Sau r i gi i thích mãi r ng thì là mà. ã th vác cái bao to nh cái nhà thì chui th ch.hành quân núi xa. th là lão anh em vì quá b t bình ã quát khi nghe thông báo "D.. mua "U GÂU" các bác ! M y con m bán hàng t ng m y th ng b i * ùa.làm công nhà mình : Nó k h i còn trong quân ng . m i bao 50 cân ã c ng tràn. còn l i ra c a chính gác t i nó th y ch c c l i n c t thay c m quá".M.thi tho ng hành quân qua th tr n nào y. Sau 1 th i gian các bác b ng to trên phát ng tháng thi ua t ng gia s n xu t trong hàng ng các chi n s tr nh ng l i b t bu c là ph i t ng gia = phân ng i. T y phát sinh ra 1 th c t còn nghi t ngã h n tr c ây: Doanh tr i có úng 5 con bò cho lính nuôi mà b t toàn doanh ki m h n 3 t n phân. 3 anh lao vào chu ng bò h t l y h t .ph i i hành quân h t t t nh này sang t nh khác. ngay khi ng h i m 12h êm thì 3 th ng ang n m trên gi ng ng lo t b t d y i tè. Qua m t hàng k m gai ti p c n n t ng c a khu ch n nuôi. T i hôm y là n phiên ti u i lão y tr c. các anh áp d ng k thu t mà nói nôm na là "th ng này p lên u th ng kia" trèo qua t ng rào cao h n 2m. lúc này b t u có ti ng 1 anh xì x m: "D.núi này sang núi khác ! Trên vai thì khoác g ch rèn luy n s c kh e ! i nhi u thì au chân. Do ó các bác trên quy t nh n i l ng cho anh em d s ng b ng cách gi m quota phân ng i cho các ti u i.toàn thâm tím chân c . Th là m i th ng 1 cái bao t i.M m y th ng hâm".nên bác nào c ng th trong balô 1-2 b ch "4 ten" . l n ra kh i c a doanh tr i v i s thông ng c a 2 th ng ang gác.vác ch i ra ch i u i.. ng á. Nh ng tr i không ti t ng ng i. ch 5 ph sau thì 3 bao phân. th ek nào mà 3 th ng vác 3 bao t i c t mà nh y qua t ng ch n bây gi . c th nh 1 s ti u i l p tr m gác ngay t i h c a ti u i mình c ngày l n êm phòng "c p gi t" mà quên c a nhi n v canh gác ho c 1 s chi n s c tình tr m c m t i nhà n v n khuya nh m có s c mà "s n xu t" t ng gia gây th t thoát quân l ng. Th nh ng "trong cái khó nó ló cái ngu".g p c a hàng t p hóa là tranh nhau lao vào ! mua gì các bác bi t k .ngày m t ng . th nh ng bi k ch ch lính c a 2 tr i v n * a nhau cho l m nên 1 b ch c t c ng * có ch ng nói gì n c t n . C ng hên là hôm y tr i nuôi bò không có th ng nào canh gác. nh ng b t ph i bù b ng phân bò nh m áp ng ch tiêu cho tháng phát ng "toàn quân t ng gia s n xu t". k bên doanh tr i quân i là tr i ch n nuôi c a quân khu.t i b t d y l nh toát c m hôi" vì deadline ngày càng g n mà b i c cái doanh tr i lên v n thi u h n c t n dù các chi n s ta ã c g ng sáng t o b ng cách "c i ti n" phân ng i thành phân bò (cái cách c i ti n này nó h i t m nên em xin phép ko nêu ra ). B d n nb c ng cùng. th là ti u i c a th ng anh em lên k ho ch s bí m t ti p c n và t c o t 3 bao phân bò bên y hoành thành ch tiêu trên ra và t tên cho chi n d ch y là "M t v c t Bò". phân ru i c ng è ch t c doanh tr i. m chân ! Thành ra ng hành quân r i rác toàn u-gâu siêu l n ! ! ----------------------------------------------------------i p v c t bò. ng nói gì phân bò.

M t l n c ám nh u êm. B c phân xi nhê gì. n v óng g n m t kho container. phân t i cây. Trinh sát. c m b t mèo c a dân y" "D không. chó r i ném vào doanh tr i. v c n n i thì là g n 4h sáng. c công còn kinh h n. m i anh th 1 qu c t khô ch i th ng vào mái tôn c a t i lính ch n nuôi g n ó. M t th ng khác n a c ng ngh a v nh ng vào c công. Ph t!. Có i u chê berger không ngon. c ám nh u ti p r i i ng . R i còn có màn lính c công ra quán. sao chó mèo i âu không i mà l c vào n v hoài. lính l i a lên ngay. c t 3 túi c t vào kho. vác qua th vào doanh tr i sau ó. c t ch th i m t lúc u ch bùn s c vào r i nó b c mùi còn kinh h n c t . Nh u m t lúc ngà ngà thì làm v m t cái ca múc. thua thì thêm 1 tu n n a " c công mà ánh nhau thua à. V ch huy ph t giam 1 tu n xong h i "th th ng hay thua". ch huy ng c nhiên "mèo âu mà s n v y. mang v thì l i không dùng c do ã b v . ngân mình trong phân 12g ng h n n i th y phân c ng th m th m Không t p thì ch l sau này bò vào c n c ch trúng h xí bèn b t m i ch y! B n mình nói t p ri t m i phát hi n so v i bùn thì c t ch là gì. ó có chó berger. mu n nhanh thì trèo lên cây p cành ki m cho nhanh. Hôm sau lính a lên 1 túi m t. Nó k s p c a t i nó có con nh b suy n. nghe nói n m t mèo ch a c nên nh lính tìm mua m t con l y m t. R i l i d ng tình hình r i ren. các anh n m th ng c ng ra ng b t ch p qu n áo l n m t m i toàn c t . Nó k m t chuy n mà không bi t th t hay không. h g c chó m t cách êm th m. --------------------------------------------Còn v này n a: ph i i ki m c i. chó mèo l c nhé" th là th t. 3 anh hùng c a chúng ta v i 3 bao t i c t bò phi th ng vào r ng r i trèo èo l i su i ánh 1 vòng l i v tr i c a mình. Ói ra m t xanh m t vàng luôn. mèo này i l c vào n v ". m i mi c xung quanh. Th mà lính c công mò qua. l nh ra ngoài tóm mèo. kêu m t th ng ra ki m cái khác. có th ng t t xu ng th * nào l i b cành cây âm vào súng g n lòi c bi =) b nh xá thì có 2 ch y tá tr .. Sáng ra. th là 1 ch c m cho 1 ch khâu ----------------------------------------------B n em i Gia nh. Ch huy nh tìm cái khác." Các b n i lính th ng th y th ã c c. ti u oàn 2 óng ch ngh a trang lính ng y c y. th y gi a thau r u ã c n là cái ca múc n c ti u. không m èn. Mãi sau theo dõi m i phát hi n.. Nó ra m t lúc sau mang m t cái gáo vào. Ch huy ng c nhiên l m. ánh nhau v i dân. Th là lão anh em do kinh nghi m xem phim ch ng 3 xu c a Tàu vô cùng phong phú. Ngh là làm. Chi n d ch thành công m mãn và do ti u i anh là ti u i duy nh t hoàn thành ch tiêu nên c th ng 5 ngày phép b t ch p lão C tr ng luôn mi ng th c m c :" Th chó nào mà chúng nó ki m h n t c t t 5 con bò ch trong 1 êm nh ?" . trong này lính danh chính ngôn thu n "này.Th ng thì thôi. r u thì trong ch u bày gi a. quy t nh áp d ng chi n thu t "D ng ông kích tây" thành phiên b n VN là "Ch i c t bò ánh l c h ng" nh m thoát thân.m i l i ra r ng c. báo h i gác nó t ng cái gi ng gì nó p k ng báo ng toàn tr i. lính áp d ng bài h c.