UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 18104 Kursus Pra Syarat: TIADA Edisi :
MATLAMAT :

Mukasurat :1/3 Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN Kredit: 4 Kuliah: 3 Tutorial: 0 Amali : 2

Tarikh Keluaran Januari 2011

Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan pendedahan terhadap pengurusan pembelajaran HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir kursus, pelajar boleh: 1) Menerangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan (C6, LS2). 2) Menjelaskan prinsip dan amalan pengurusan yang pembelajaran (A3). bersesuaian dalam mengurus

3) Mempertahankan pengurusan pembelajaran yang dilaksanakan (C6, CS3). 4) Kebolehan membentangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan (C5, P4, CS3). SINOPSIS : Kursus ini membincangkan peranan guru sebagai pengurus pembelajaran dalam konteks pelbagai persekitaran pembelajaran. Pelajar akan diperkenalkan kepada pelbagai aspek pengurusan pembelajaran termasuk organisasi, kepemimpinan, tingkah laku, sumber, teknologi, budaya dan keupayaan. Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada pengalaman sebenar di sekolah yang akhirnya membolehkan mereka berfungsi secara berkesan dalam semua situasi pembelajaran. ISI KANDUNGAN : BAB 1.0 KANDUNGAN MENGURUS PEMBELAJARAN 1.1 Konsep mengurus pembelajaran 1.2 Fungsi-fungsi pembelajaran 1.3 Mengurus pembelajaran efektif. KAJIAN PENGURUSAN DAN PEMBELAJARAN PELAJAR 2.1 Pengurusan pembelajaran 2.2 perspektif multidisiplin pengurusan pembelajaran 2.3 kajian-kajian pengurusan pembelajaran pelajar. ORGANISASI DAN KEPIMPINAN 3.1 Pekeliling dan peraturan 3.2 organisasi sekolah (6 JAM)

2.0

(6 JAM)

3.0

(4 JAM)

SEKOLAH DAN PERSEKITARAN. guru dan ibu bapa 12.2 peranan dan fungsi sumber pembelajaran 6. (4 JAM) 11. PENGURUSAN SUMBER. 9.1 Hubungan sekolah dengan masyarakat. penasihatan dan mentoring. 4.2 kesediaan murid belajar dan memotivasikan murid.1 Pengurusan tingkah laku. PENGURUSAN PELBAGAI BUDAYA. 4.1 Unsur fizikal bilik darjah 7.1 Konsep pembelajaran berasaskan sumber 6. peraturan dan disiplin murid 8.1 Mengurus rekod murid. (4 JAM) 6. (4 JAM) 8. 10.2 kemahiran mengurus bilik darjah 5.1 Kepelbagaian budaya murid 10. 8.2 interaksi dalam bilik darjah 7. 5. 7.0 10.1 Bimbingan.0 .0 9.2 Pengurusan devian dan salah laku.1 Pemulihan.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 18104 Kursus Pra Syarat: TIADA Edisi : Mukasurat :2/3 Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN Kredit: 4 Kuliah: 3 Tutorial: 0 Amali : 2 Tarikh Keluaran Januari 2011 3.0 PENGURUSAN BILIK DARJAH.3 kemahiran akses sumber pembelajaran.0 (4 JAM) (4 JAM) 11. pelbagai kecerdasan dan berkeperluan khas. 6.1 Ilmu mengurus bilik darjah 5.2 Pengurusan merentas budaya.3 kepimpinan peringkat sekolah dan kepimpinan guru.0 PENGURUSAN MURID 4.3 mengurus iklim pembelajaran positif.3 strategi mengurus bilik darjah.0 (4 JAM) 7. PENGURUSAN PENASIHATAN MURID.0 STRATEGI MENGURUS BILIK (4 JAM) PEMBELAJARAN (BILIK DARJAH/MAKMAL/STUDIO/DLL). (4 JAM) 12. PENGURUSAN TINGKAH LAKU DAN DISIPLIN. pengayaan. (4 JAM) 5.0 PENGURUSAN MURID PELBAGAI UPAYA.

P.) Boston: Pearson. 5. PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Markah Keselurhan : : : 80% 20% 100% 13. Tomlinson.(7th ed.2 pengurusan persekitaran. E. Manning. School Discipline Manual a Practical Guide to Managing Behaviour in Schools.2 kajian di sekolah dan aksi guru di sekolah.. 3. (2004). Emmer. (4 JAM) 13. M. (2006). (2004). Globalisation. & Baruth. C. (2007). Multicultural Education of Children and Adolescents. Harlow: Pearson Education.T. M. Educational Management Major Themes in Education. 2.Wahid bin Razzaly : Dekan : Januari 2011 . 4. (4th ed.0 RUJUKAN : 1. Blandford.1 Persediaan ke alam persekolahan 13. * Kursus ini mengandungi kuliah yang melibat jumlah jam sebanyak 42 jam dan amali sebanyak 28 jam. Evertson.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 18104 Kursus Pra Syarat: TIADA Edisi : 12. L. London: Routledge Falmer. S. H.. (2004). Lifelong Learning and the Learning Society: Sociological Perspectives. L. E. (ed). M. Jarvis. Mukasurat :3/3 Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN Kredit: 4 Kuliah: 3 Tutorial: 0 Amali : 2 Tarikh Keluaran Januari 2011 PENGURUSAN ALAM PEMBELAJARAN. Disediakan oleh : Disahkan oleh : Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Mawar Ain Binti Alias : : Januari 2011 Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Prof Dr. G. London: Routledge.) Boston : Allyn and Bacon. & Worsham. Classroom Management for Middle and High School Teachers.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful