You are on page 1of 15

1

MUKADIMAH PERSIAPAN BAGI MODUL KERTAS PROJEK
Nota: Bahagian ini berfungsi untuk memberikan latar belakang untuk persiapan kertas projek. Bahagian ini tidak diambil kira sebagai Bahagian 1 bagi kertas projek. Di akhir bahagian ini, pelajar akan dapat: 1. Menerangkan ciri-ciri kajian 2. Memahami syarat dan garis panduan menyediakan kertas projek 3. Mengisi borang cadangan kertas projek 4. Merancang dan mereka bentuk kajian 5. Menulis satu laporan penyelidikan 6. Membentang hasil kajian Ciri-ciri Penyelidikan Sebagai memenuhi syarat lulus dalam program Diploma Eksekutif, pelajar perlu menyiap satu kertas projek dan biasanya kertas projek ini dilaksanakan dalam modul terakhir program ini. Tempoh untuk menyiapkan kertas projek ini hanya tiga bulan sahaja, maka pelajar harus bijak membuat keputusan dan merancang agar kertas projek dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Sekiranya tajuk yang dipilih adalah tidak sesuai, maka tidak mustahil pelajar akan mahu menukar tajuk selepas dua buian membuat kajian. Ini bererti pelajar hanya mempunyai satu bulan sahaja untuk menyiapkan kertas projek dengan tajuk yang baru. Akibatnya, pelajar akan berasa tertekan dan mungkin gagal menyiapkan kertas projek dan menyert i a majlis konvokesyen yang telah dirancang untuknya. Salah satu sebab utama kenapa pelajar perlu mengambil modul kertas projek ialah pelajar perlu didedahkan kepada kaedah penyelidikan saintifik, di mana sesuatu permasalahan harus dikaji dan diselesaikan dengan cara yang teratur dan kemas. Penyelidikan saintifik bermaksud pelajar harus membuang sebarang persepsi atau tanggapan tentang sesuatu isu yang dikaji, dan sebaliknya melakukan kajian secara rasional dan berfikiran terbuka untuk mencapai kesimpulan penting di akhir kajian. Untuk tujuan ini, pelajar perlu mengambil pendekatan neutral dan tanpa prejudis dalam menjalankan penyelidikannya. 2

sekiranya pelajar menulis dalam kertas projeknya ³para pekerjasering memberitahu saya bahawa mereka dianaktirikan oleh pengurus syarikat". Beliau telah bekerja di syarikat itu lebih 10 tahun dan selama bekerja di sana. beliau harus mengelakkan daripada memasukkan pandangan peribadi ke dalam kajian.Untuk melakukan penyelidikan seperti ini. Ini bererti pelajar tidak harus menyelitkan sebarang tanggapan ke dalam hasil kerjanya ketika melakukan kajian. Contohnya. atau "saya berpendapat pihak pengurusan seringkali mengamalkan polisi bersifat perkauman di tempat kerja". Sebagai contoh. Sehubungan itu. Salah satu syarat penting dalam melaksanakan kertas projek ialah seseorang penyelidik tidak harus mempunyai tanggapan positif atau negatif tentang isu yang dikaji. Ini tidak dibenarkan dalam mana -mana penyelidikan. seorang pelajar tidak berpuas hati dengan pihak pengurusan di tempat kerjanya. Tajuk sedemikian tidak sesuai untuk kertas projek kerana ia jelas menunjukkan bahawa pelajar mempunyai persepsi negatif terhadap pengurusan di syarikatnya. maka cara paling mudah ialah beliau cuba mendapatkan isu di kilang tersebut. maka ayat sedemikian tidak sesuai dijadikan sebahagian daripada penulisan kertas projek. Contohnya. Ini kerana penyelidikan yang prejudis tidak akan dapat mengelakkan daripada memberi pandangan pandangan yang ³biased´ dalam kajiannya. pelajar perlu mendapatkan isu di tempat kerjanya sendiri. Walaupun seseorang pelajar mempunyai isu yang khusus untuk dikaji. beliau seringkali berdepan dengan isu pelanggan yang tidak berpuas hati yang memulangkan produk syarikat yang rosak atau cacat. Aniza boleh mengambil isu ini untuk dijadikan bahan dan tajuk untuk dikaji. perkara pertama yang harus pelajar fikirkan ialah isu atau masalah yang ingin dikaji. maka beliau memilih tajuk "Diskriminasi Pengurusan Syarikat XYZ berhubung Hak Pekerja". Memandangkan beliau bekerja di sebuah syarikat pengeluaran elektronik. Sebagai pelajar dewasa yang sudah bertahuntahun bekerja dan mempunyai pengalaman luas lagi berguna dalam bidang khusus. Aniza ialah pelajar separuh masa dalam program Diploma Eksekutif dan beliau perlu menyediakan satu kertas projek. 3 .

. bukan persepsi pelajar selama tempoh beliau bekerja. Klang 5. Kajian Tahap Kebisingan di TCMA Sdn. Kajian Tahap Keselamatan Kerja di Tapak Bina Projek Financial Services Resource Centre. beliau harus mengambil sikap neutral dan tidak membuat sebarang kesimpulan sebelum kajian selesai dilaksanakan. Dalam erti kata lain. Kajian Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan di Universiti Kuala Lumpur. Tapak Projek B. Kuala Lumpur 3. Bhd. Bhd. Pakej 2. Majoriti pelajar dalam program Diploma Eksekutif mempunyai kerja yang tetap. Sebarang kenyataan yang dibuat juga perlu bersandarkan bukti yang kukuh. Bhd. Kuala Lumpur 6. Segambut. Unit Klang 2.. Tapak A. Bank Negara 4. Tahap Kesedaran di kalangan Pekerja Bahagian Operasi berkenaan Amalan Bekerja Selamat di IWK Sdn. maka mereka boleh memilih satu tajuk yang sesuai untuk dijadikan kajian. Kajian Tahap Kesedaran Keselamatan dan Kesihatan di Kalangan Pekerja di Syarikat Ara Rails Technology Sdn. Di sini diberikan beberapa contoh tajuk yang pemah dipilih oleh para pelajar Diploma Eksekutif: 1. Kesimpulan hanya tercapai di akhir kajian selepas langkah-langkah saintifik telah diambil.Salah satu langkah awal yang harus pelajar ambil dalam menulis kertas projek ialah membuang sebarang sikap prejudis tentang isu yang hendak dikaji. sebagai penyelidik. atau sekurang-kurangnya pengalaman yang luas dalam bidang kerja.. MIAT Sepang 7. Kajian Kesesuaian Pemakaian Peranti Keselamatan Peribadi bagi Penunggang Motosikal di Jalan Raya Kuala Lumpur 4 . Kajian Penggunaan Perancah di Tapak Bina Projek Bank Negara.

Kajian Komunikasi di Syarikat Inovasi Sdn Bhd.. Kajian Keberkesanan Sistem Pengambilan Pekerja di MTU Services Malaysia Sdn. Kuala Lumpur maka tajuk yang sesuai ialah seperti berikut: ³Kajian Prestasi Jualan Pasukan Pemasaran di Syarikat Alta. Pusat Bandar Damansara. Contoh tajuk-tajuk sedemikian ialah seperti berikut: 1. Kajian Keberkesanan Penilaian Bidang Kerja Utama (BKU) di Bahagian Serahan. Kajian Kadar Kemalangan di Tempat Kerja dalam Industri Pembinaan Alasan: Skop terlalu luas kerana kajlan meliputi industri pembinaan di Malaysia 2. Alasan: Isu komunikasi agak umum untuk dikaji dan boleh menyukarkan pelaiar menyiapkan kertas projeknya 4. sesuatu tajuk harus merangkumi isu yang hendak dikaji. nama syarikat dan lokasi syarikat tersebut. Kajian berhubung Gaya Hidup Rakyat Malaysia Alasan: Isu gaya hidup juga terlalu umum dan merangkumi pelbagai aspek. Kajian Kadar Pusing Ganti Pekerja dalam Sektor Pekhidmatan Alasan: Skop terlalu luas kerana kajian meliputi satu sektor yang luas. Maka. Pos Malaysia Kuala Lumpur 9. Petaling Jaya 10.8. Kuala Lumpur´ Pelajar tidak digalakkan memilih tajuk yang berbentuk umum atau terlalu luas kerana dikhuatiri beliau tidak akan dapat menyelesaikan kajian dalam tempoh tiga bulan. Bhd. Kajian ke atas rakyat Malaysia juga sukar dilaksanakan dalam tempoh tiga bulan5 . Kajian Prestasi Penjualan Lima Produk Kewangan di Cawangan-cawangan RHB Bank di Kuala Lumpur Secara umumnya. jika pelajar ingin mengkaji tentang prestasi jualan pasukan pemasaran di syarikat Alta yang terdapat di Pusat Bandar Damansara. iaitu sektor perkhidmatan 3.

modul ini bukannya untuk mendapatkan PhD! Anda perlu mensasarkan untuk cuba menyelesaikan isu yang dibangkitkan dan cuba mengatasinya melalui cadangan -cadangan yan anda berikan. Salah satu sebab kenapa ia suka. contohnya tentang isu keselamatan pekerja di sesebuah kilang. Kajian mengenai Masalah Kerosakan Mesin di Kilang Milik Syarikat Vost Sdn. Kajian mengenai Aduan Pelanggan dan Sistem Pampasan Pekerja di Syarikat VLT Sdn. Shah Alam dan Klang. Contoh tajuk yang merangkumi beberapa isu dan tidak sesuai dipilih ialah seperti berikut: 1. Anda harus megah dengan pencapaian anda sekiranya salah satu daripada cadangan anda dilaksanakan oleh majikan anda. Ini kerana pelajar akan menghadapi masalah untuk memberi tumpuan kepada satu isu dan sukar mengenal pasti penyelesaiannya. Bhd. atau isu perkhidmatan kaunter di sebuah cawangan bank. 3. pelajar haruslah bijak memilih tajuk yang sesuai dengan masa yang diperuntukkan. Kuala Lumpur Salah satu sebab utama modul ini diperkenalkan kepada pelajar ialah supaya mereka memahami sepenuhnya kaedah membuat penyelidikan atau kajian. Kajian Masalah Kadar Pusing Ganti Pekerja dan Ketidakhadiran Mereka di Syarikat Xenon.Pelajar digalakkan memilih satu skop kajian yang iebih kecil. Yang Terletak di Bangi. Bhd. Untuk memenuhi matlamat mi dalam masa yang sangat singkat (tiga bulan). Ingat. Garis Panduan Penyediaan Kertas Projek Kertas projek merupakan modul terakhir dalam program Diploma Eksekutif dan biasanya dianggap pelajar sebagai modul yang paling sukar.. ialah 6 . Bandar Muadzam Shah. Puchong 2. Pelajar juga harus mengelakkan daripada mengkaji dan mengupas dua atau tigaisu dalam satu kajian. Kajian Mengenai Masalah Pekerja Asing dan Makhluk Perosak di Ladang Felda. Pahang 4.

pensyarah akan menilai bersandarkan kepada bahan yang diajar di dalam kelas tersebut. berkomunikasi dengan berkesan secara lisan dan bertulis dan berfikiran secara kritis. kertas projek mempunyai struktur yang tersendiri dan menguji kemampuan pelajar untuk membuat penyelidikan. e-mel atau dengan berjumpa dengannya sekali lagi. Kehadiran pelajar di dalam kelas kedua mengganggu proses pengajarankerana perkara yang telah diajar di dalam kelas pertama terpaksa diterangkan semula kepada peiajar yang tidak hadir ini. Ini menyebabkan rakan-rakan lain terpaksa menunggu ketika penjelasan diberikan sekali lagi. 7 . iaitu: 1. Menghadiri kelas kertas projek sebanyak dua kali: Kelas ini sangat penting untuk diikuti. Pensyarah untuk kelas ini juga merupakan penilai kertas projek. Terdapat pelajar yang hadir untuk kelas pertama tetapi tidak hadir untuk kelas kedua. termasuk nota modul ini. pelajar perlu hadir ke setiap kelas yang diadakan dan mengikuthya secara serius kerana jika ada kelas yang tidak dihadiri. Sebaliknya. Ada juga pelajar yang tidak hadir untuk kelas pertama tetapi hadir untuk kelas kedua. Dalam erti kata lain. dikemukakan aliran aktiviti yang harus dilalui oleh seorang pelajar yang mengambil modul ini. Oleh itu. membuat tugasan dan menduduki peperiksaan. Kesannya pensyarah terpaksa mengesyorkan pembetulan kesalahan yang dilakukan pelajar ini ketika menulis kertas projek dan menerangkan semula apa yang diajar berulangkali menerusi telefon. Apabila membuat penilaian kertas projek kelak. di dalam kelas ini pensyarah akan menyatakan keperluan kertas projek. terdapat banyak kes di mana seseorang pelajar bejaya menamatkan kesemua modul dalam program Diploma Eksekutif. tetapi tidak dapat menyelesaikan modul kertas projek ini. Keseluruhannya terdapat dua kelas yang perlu diikuti pelajar dan sangat penting untuk pelajar menghadiri kedua duanya. maka dikhuatiri tidak akan mendapat panduan yang cukup. Di sini.rangkanya tidak sama seperti modul-modul sebelumnya di mana pelajar perlu mengikuti kelas. Sehubungan itu.

Ini lebih baik jika dapat dilakukan kerana pelajar boleh menjimatkan masa dan kos perbelanjaan kerana tidak perlu menghantar borang cadangan kepada pihak UMCCed menerusi faks. UMCCed akan mengeluarkan sepucuk surat meminta seseorang pelajar untuk memulakan penyelidikannya. maka kerja pensyarah sudah selesai untuk peringkat tersebut. Mengisi dan menyerahkan borang cadangan Seminggu selepas menghadiri kelas kedua.000 patah perkataan. e-mel dan seumpamanya. Kelas yang diadakan dua kali untuk pelajar memang mencukupi untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran melaksanakan kertas projek. pelajar yang cemerlang. pelajar perlu menyerahkan borang cadangan kertas projek kepada pihak UMCCed untuk diluluskan oleh pensyarah. iaitu satu kap salinan untuk simpanan pelajar sendiri. Ini juga boleh dijangkakan sekitar 30-50 helaian dengan jarak langkau baris 1. Biasanya dua minggu selepas penyampaian. Pelajar juga akan diberitahu tempoh waktu bagi menghantar kertas projek.000 patah perkataan adalah untuk diagihkan di antara 5 atau 6 bahagian. dengan bimbingan pensyarah biasanya dapat menyerahkan borang cadangannya pada akhir kelas kedua kepada pensyarah dan kemudiannya diserahkan kepada pihak UMCCed. pelajar tersebut menghadapi kesukaran menyelesaikan kertas projek mengikut masa yang ditetapkan. Pelajar-pelajar digalakkan berjumpa dengan pensyarah mereka. Pelajar sedemikian hanya menipu diri sendiri dan ini hanya merugikan semua pihak yang terlibat. jika borang cadangan telah disemak dan diluluskan oleh pensyarah di dalam kelas.Selain itu. Nota kepada pelajar: 7. tetapi dengan s yarat pelajar tekun menghadiri kelas yang diadakan. Pemilihan8 . dan ada juga kes pelajar yang hadir pada waktu makan tengahari sahaja tanpa pengetahuan pensyarah. satu lagi untuk diserahkan kepada Penyelaras Program UMCCed. biasanya dalam kumpulan bagi kursus tiga bulan tersebut untuk menerima panduan selanjutnya bagi kertas projek mereka. Tambahan pula. Memulakan kertas projek Pelajar dijangka menyediakan satu kertas projek sekitar 7. Sebaik-baiknya ada dua salinan borang cadangan yang sudah leng diisi. Bagaimanapun. ada juga pelajar yang hadir ke kelas bagi sesi pagi tetapi tidak hadir untuk sesi petang.5 3. Cara mengisi borang cadangan ada dibincangkan dalam nota modul ini di halaman 17. Kesannya. 2.

Pelajar-pelajar (atau ketua kelas) boleh berurusan terus dengan pensyarah berkenaan aspek ini. Sejak kertas projek mengandungi enam seksyen.1 PENGENALAN . seperti yang ditunjukkan di halaman seterusnya. MINGGU 1 Mulakan Bahagian 1:Pengenalan kepada kajian 2 Lengkapkan Bahagian 1 3 Mulakan Bahagian 2: Latar belakang Organisasi Menyediakan alat-alat penyelidikan 4 Lengkapkan Bahagian 2 dan pra-uji alat-alat penyelidikan 5 Mulakan Bahagian 3: Tinjauan Teori 6 Lengkapkan Bahagian 3 dan mulakan pengumpulan data 7 Mulakan Bahagian 4: Metodologi Kajian Teruskan pengumpulan data 8 Lengkapkan pengumpulan data dan pemprosesan data 9 Lengkapkan Bahagian 4 dan mulakan Bahagian 5: Analisis 10 Lengkapkan Bahagian 5 11 Mulakan dam Lengkapkan Bahagian 6: Kesimpulan & Cadangan 12 Menyunting. satu jadual dirancang untuk membahagikan aktiviti-aktiviti penyelidikan dan penulisan ke dalam 12 minggu. Merancang aktiviti kajian Kepada memudahkan seorang AKTIVITI pelajar kepada mencapai objektif menyerahkan kertas projeknya dalam tiga bulan. menyemak dan menghantar kertas projek BAHAGIAN 1 1.pelajar harus dilakukan bagi tujuan ini. Pelajar-pelajar digalakkan untuk menyediakan ini (atau dalam manamana format lain) untuk manfaat mereka sendiri. penjadualan boleh jadi dibentuk berdasarkan seksyen ini. 4.

Oleh itu usaha untuk membina generasi mudake arah yang cemerlang adalah satu usaha ke arah pelaburan masa depan yangcemerlang. maka adalah wajar kita cuba sedayaupaya untuk terus-menerus membanteras gejala ini. Namun jika generasi muda kita pincang dan terus mnerus terlibat dengan gejala dadahnescaya negara akan diterajui oleh pemimpin yang pincang. Apabila generasi muda berkembang dengan sihat kita akan mempunyai masadepan yang cemerlang kerana kita akan lebih pasti dipimpin oleh pemimpin yangsihat.Namun usaha-usaha yang telah dijalankan oleh pihak-pihak tertentu tidakmenampakkan kesan positif yang ketara.Apa sahaja usaha yang dilakukan untuk kebaikan kehidupan dan masa depangenerasi muda adalah usaha ke arah pelaburan yang bijak untuk menjamin masa depannegara. Usaha yang bersungguh-sungguh wajib dilakukan . Memandangkan masalah ini adalah masalahbesar dan membabitkan masa depan negara.Berjuta-juta wang juga telah dibelanjakan untuk membasmi penyalahgunaan dadah. Negara akan turut menghadapi pelbagai masalah. gemilang dan terbilang.Kajian keberkesanan penguatkuasaan membenteras gejala dadah: kajian di Cheras Masalah penyalahgunaan dadah di kalangan generasi muda khususnya di negara iniadalah satu masalah besar yang sentiasa mendapat tumpuan ramai terutama sekalipihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia (PDRM) Agensi AntiDadah Kebangsaan (AADK) Persatuan Bekas Penagih Dadah (PENGASIH) dan Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM). cemerlang. Pelbagai usaha telah dilakukan untuk mengatasi masalah dadah.

dan sebagainya) yang merosakkan atau membinasakan orang yang menggunakanny secara berlanjutan (merosakkan kesihatan. bermoral untuk tinggi. Dengan itu dapat dikatakan bahawa generasimuda yang merupakan modal insan negara ialah generasi muda yang efektif danefisien dan yang mampu berhadapan dengan era globalisasi. Denganberpengetahuan dan berkemahiran di samping mempunyai ciri-ciri tersebut.untuk mempastikanmodal insan kita bermutu dan masa depan negara akan lebih terjamin. Manusia yang efektif dan efisien adalahjuga manusia yang mempunyai sikap yang baik. Di samping itu untuk menjadikanindividu ini modal insan yang baik. dan lain-lain).khayal. bermotivasi tinggi. bermotivasi pencapaian dan ketahanan diri. membawa maut.Dadah adalah bahan kimia psikoaktif yang mempunyai kesan paling ketara keatas sistem saraf seperti menyebabkan mabuk.ketagih. marijuana. Definisi Dadah Dadah mengikut Kamus Dewan (Rujukan bertarikh 20/2/2011 kamusdewan 16/01/2011) adalah ubat-ubatan iaitu bahan (seperti ganja. heroin.ganguan . boleh dipercayai.mempunyai motivasi berkongsi pengetahuan ke arah menjadimanusia yang berguna dan berkesan. dia perlu mempunyai ciri-ciri seperti penghargaan kendiri yang tinggi. berinitiatif informasi untuk dan belajar. individutersebut boleh menjadi insan yang efisien dan efektif yang boleh membawakeuntungan kepada diri sendiri dan negara. komited danbertanggung jawab.Individu yang berkemahiran dan berpengetahuan yang kolektif amatdiperlukan untuk pembangunan sesebuah negara.

tingkahlaku dan sebagainya.masyarakat dan negara . morfin. Akta Dadah Berbahaya 1952 (pindaan 2002). Pelbagai dadah dikenali sebagai heroin. Penggunaanya yang berterusan akan mendatangkan bahaya dan kerosakan kepada diri. dan ganja pada hakikatnya merangkumi juga semua bahan yang boleh memberi kesan seperti yang dinyatakan.keluarga. Terdapat 5 Akta dadah berbahaya yang telah ditetapkan bagi mengutkuasa undang-undang berkaitan dadah iaitu .1 Latar Belakang &KAEDAH-KAEDAHterbitan Kawasan Cheras teletak dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.Dadah merupakan satu istilah khas kepada sejenis bahan yang mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan seseorang sari segi jasmani (fizikal). Akta Dadah Berbahaya (perlucuthakkan harta) 1988. Akta Penagih Dadah (rawatan dan pemulihan) 1983( pindaan 1998). manakala dalam Daerah Cheras dapat dibahagikan kepada beberapa kawasan pentadbiran polis iaitu. Akta Dadah Berbahaya (Langkahlangkah PencegahanKhas) 1985 dan Akta racun 1952 (pindaan 1989 (AKTA DADAH BERBAHAYA 1952 (AKTA 234)& AKTA PENAGIH DADAH(RAWATAN DAN PEMULIHAN)1983(AKTA 283)DAN PERATURAN-PERATURAN International Law Book Services) 1. Akibat daripada kesan ini seseorang yang menggunakan dadah akan terusbergantung hidup kepada dadah tersebut dan menyebabkan ketagihan. kawasan Balai Polis Pudu. Balai Polis Salak Selatan . rohani (mental dan emosi) serta tingkah laku pengguna apabila digunakan. Balai Polis Salak Selatan .

B C i i B l i li B i i j l j B l i t li C ti i j j j R R t R t R i t l R M t l t j l t i i i RC R B i M l l t i j t i j M l t l j l i ti i i l i R j R l j t j ti li M ti R l l t i t l l t i M l i l i i t l i l l i C i i ti i l l i li t ij t i tj C t l Akibat Ke Atas Penagih .

Akibat Ke Atas Negara . penjenayah serta penipu . rasa ketagihan yang berlebihan. Akibat Ke Atas Keluarga Penagih Maruah dan nama baik keluarga penagih akan tercemar di kalangan masyarakat .malas dan kelihatan berada dalam khayalan. Rumah tangga akan menjadi porak peranda. berperasaan ganas. ketenteraman. tenaga dan wang yang banyak untuk merawatnya. penagih menjadi kurus .Si penagih akan menjauhkan diri daripada masyarakat umum dan bergaul hanya dengan kumpulan penagih-penagih dadah . ketertiban peraturan dan undang-undang negara .Daya tahan badan penagih akan menjadi lemah dan ia mudah dijangkiti pelbagai penyakit seperti kancing gigi. Diri penagih boleh menjadi beban kepada keluarga kerana terpaksa menghabiskan masa. Didapati 40% daripada banduan penjara adalah penagih dadah.pembangunan dan kemajuan masyarakat boleh terjejas akibat penglibatan anak muda dengan dadah. Harapan ibu bapa ke atas anak yang telah terlibat dengan dadah telah musnah.Ia tidak bertanggungjawab kepada kerja atau persekolahannya. Perpisahandanpeceraian antara ahli keluarga mungkin berlaku.Akibat yang jelas ialah dari segi tingkahlaku diri penagih itu sendiri. Keadaan seperti ini sudah tentu menggangu keamanan . mandul dan sebagainya.Persengketaan dan perselisihan faham antara sebuah keluarga dengan keluarga yang lain boleh terjadi akibat penglibatan anak-anak dengan dadah.Perpaduan. sakit perut dan berkemungkinan mati kerana mengambil dadah yang berlebihan . pitam. pengsan. lemah tenaga . penagih boleh kehilangan tenaga seks.Dari segi fizikal. merompakdan lain-lain yang dilakuakn oleh penagih ² penagih yang memerlukan wang untuk membeli dadah. Akibat Ke Atas Masyarakat Suasana hidup dalam masyarakat tidak lagi tenteram kerana terdapatnya kejadian mencuri.

Pengenalan tentang dadah Modul ini mengandungi empat bahagian: . Kajian yang telah dijalankan di Malaysia 1. Program pencegahan dan menangani masalah penyalahgunaan 2. ¤ ¤ ¤ ¤ ¢ ¤ ¥ ¤  ¥ ¨  ¡ ¦  ¡ ¡ £ ¡ ¦ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡   ¡§ ¡ ¤ ¤ ¨ ¢  ¤ ¥ ¤ ¤£ ¤  ¤ ¨¨ ¤¤ ¥ ¡ ¡   ¦    ©   ¡§   ¡ § ¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¤ ¤ £ ¢ ¤ ¢¥¢ ¤  ¥ ¨  ¢ ¦¡ ¡© ¡© ¡ " ¡ ¨ ¡ ¨ ¤ ¨   ¤¡§ ¡ ¤  ¡£¡ ¢ ¡£ ¢ ¢  ¢ ¢£ ¥ ¡ ¡¦ £   ¡ §   ¡ ¡ ¡ £ © ¡ ¡£¡ ¥ ¡  ¤ ¨ ¨! ¥  ¤ ¤ ¨ ¤ ¢ ¤ ¥ ¥  ¨ ¤ £ ¡   ¡§ ¡¡   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ © ¢ ¤ ¤ ¤ ¤ ¥ ¤ ¨  ¤ ¤ ¥ ¤  ¥ ¨  £ ¡   ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡    ¡ ¡   ¡ © ¡   ¡§ ¡  ¥¤ ¤ ¢ ¢ ¢£ ¤ ¨ ¢ ¥¤ ¤ ¡  ¡  ¡£¡ ¡ ¡¦¡ ©¡ © ¡¦ ©   ¡§ ©¡ ¡ ¡§¦¡ £ ¢ ¤ ¤ ¤ £ ¤  ¤ ¨ ¨ ¤ ¨ ¡   © £¡£ ¡£   ¤ ¡£ ¨ ¢ ¡ ¥  ¡ ¡ £   ¡§¤ ¡§¡ ¨ ©¨ ¤ ¡ ¨ ¤ ¥ ¥ ¤ ¡ ¡   ¡§ ¡¡ ¡ ©¡ ¡ ¡§¦¡ ¡ © © ¡ ¡¦  ¡ ¤ ¨ ¨ ¨ £ ¢  ¤ ¤ ¥ ¤£ ¥ ¤ ¨ ¤ ¢ ¨£ ¡© ¡© ¡ ¦¡ ¡§ ¡ ¡ © ©£ ¡ ¦ © ©¡ © ¡  ¤ ¥ ¤ ¢   ¤ ¢ ¨ ¤ ¨ £ ¤ ¥ ¤  ¤¨ ¡ ¡   ¡§ ¡ ¦ ¡  ¡ ¡ §   ¡§ ¡©¡§ ¡ © ¦ ¤ ¤ £  ¡§ ¡ ¡ ¦ ¡£ ¡© ¦ ¥ ¨ ¥ ¢ ¤ ¤ ¤ ¤ ¨ ¨  ¤ ¤ ¤ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡©¡ ¡ ¡  ¡© ¡ ¦ ¡©    ¡ ¡  ¡ ¤ ¨ ¥ ¤ ¥ ¢  ¤ ¨ ¤ ¤ ¨ ¤ ¨ ¢ ¤ ¥ ¡ ¡ ¡ ¦ ¡¦¡ ©¡   ¡© ¡   ¡ ¦  ¡ ¦ © ¤ ¤ ¨¢ ¡ ¡ ©¡ ¤ ¤ ¨ ¨ ¢ ¨ ¤ ¢ ¨ £ ¤ ¢ ¨ ¡ ¡ ¦   ¡§ ¡§¡ © © ¡ © © ¡ ¡£¡ ¡£ ©¡ ¡ ¡   ¤ ¤ ¥ ¢ ¢ ¥ ¢ ¢ ¢ ¤ ¤ ¥ § ¡ ¡  ¡   ¡  ¡ ¡    ¡ ¦  ¤ ¤ ¥ ¡ ¡ ¡  ¡ ¤ ¤ ¢ ¤ ¥ ¨ ¤ ¥ ¨£¤ £¨ ¤ ¥ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ §  ¡ ¦ £ ¡©¡ ¡ ¡ ¡ ¥ ¤ ¨ ¤ ¢ ¤ £ ¤ ¤£¢ ¤ ¤ £ ¢ ¨ ¤ ¤  ¡¡   ¡§¡£ ¡  ¡   ¡  ¡ ¡  i o i Ke i / e Ko i e e e i e Ko i e e Ko e e e i Ko i e e i o o i e Ko i i e e e ew ivi i e Go o i ei e i i e i e i ei oe (i e i e) Ko i i i e i i i ei w oi i e e i i e i e oo e i e e e o i e e i e ioe oe e e i i i e e o e e e e i w i i 65 e i i i 2 29 I i e e i i i o i i e e e i e i e ivi i i e e e e e e i e e e i e ivi i e w e e e o o i e e e i e) ivi i  ¨ ¥ ¢ ¤  ¤ ¤ ¤¨ ¨ ¡ ¦¡   ¡© ¡©¡§ ¡ © ¦ © ¡©¡§ ¦ ¤ ¤ ¤ ¨ ¢ ¨ ¢ ¥ ¢ ¤  ¤ £ ¤ ¡£ ¡©¡ ¡ ¡    ¡© ¡©¡§ ¦   ¦ ¡ ©¡ ¡ ¡§¦¡      ¡© £ ¤ ¤ ¤ ¢ £ ¤ ¤ ¥ ¤  ¥ ¢ ¡ ¡  ¡£ ¡   ¡§ ¡£¡ ¡ ¡¦¡ ¡ ¡ ¡£    ©   ¡§ ¦ ¨ ¤ ¤ ¨ ¤ ¤ ¤ ¥ ¨ ¢ ¨ £ ¢ ¥ ¤ £¢ ¡¦ ¡ © ©¡ ¡ ¡§¦¡ ¡£ ¡ ¡  ©¡ ¡    ©   ¡§ ¦      ¡ Ne i e e e e o i i Ko i e i o : i i i ( i i dadah 3.

penghargaan kendiri. motivasi . Latihan peningkatan tingkah laku asertif.4.