You are on page 1of 2

9.

STRÂNGEREA URUBURULOR DE INALTA REZISTENTA Strângerea suruburilor IP se va face in doua faze, într-o singur faz , in conformitate cu prevederile din C133-82 "Instruc iunile tehnice privind îmbinarea elementelor de construc ii metalice cu acestora. uruburi de înalt rezisten pretensionate". V transmitem ata at un tabel cu aceste valori care sunt în functie de diametrul urubului i grupa

Nr. Diametrul nominal crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M12 M16 M20 M24 M27 M12 M16 M20 M24 M27

Grupa 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8

Momentul final de 50% din momentul final strângere (daNm) de strângere (daNm) 25÷50 50÷80 80÷110 140÷190 185 10÷25 25÷40 50÷75 85÷125 12.5÷25 25÷40 40÷55 70÷95 92.5 5÷12.5 12.5÷20 25÷37.5 42.5 ÷62.5 -

Conform "Instruc iunile tehnice privind îmbinarea elementelor de construc ii metalice cu uruburi de înalt rezisten pretensionate" - C133/82, verificarea momentului de strângere se face pe cel pu in un urub din fiecare zon caracteristic a îmbin rii. În cazul în care valorile momentelor de strângere efectiv realizate la controlul pretension rii suruburilor se abat de la valorile normate, se va verifica în continuare un un num r dublu de verificare. Dup efectuarea strângerii urburilor de înalt rezisten pretensionate nu se va face uruburi de înalt rezisten alese în acela i mod ca la prima

10. gr.chituirea îmbin rii.8 Piulite IP Saibe IP : SR EN 14399-3/2005 -gr.gr.8. deoarece suprafe ele care vin in contact sunt protejate împotriva coroziunii prin grunduire i vopsire la fel ca întreaga confec ie metalic .8 : STAS 8796/3-89 PENTRU URUBURILE PRECISE STAS-urile in vigoare sunt : Suruburi precise SR EN ISO 4014-2003 Piulite precise SR EN ISO 4032-2002 Saibe STAS 2241/1-82 .9 sau gr. PENTRU URUBURILE DE ÎNALT REZISTEN STAS-urile in vigoare sunt : Suruburi IP : SR EN 14399-3/2005 .10.