You are on page 1of 7

KONSEP PETEMPATAN GEOGRAFI PETEMPATAN DESA

‡ Konsep-konsep termasuk susunan spatial rumah secara berkaitan dengan sistem pengangkutan, industri, pertanian, bencana alam dsbnya. ‡ Konsep-konsep kajian petempatan berkait dengan:(i) penggunaan sumber asli tanih, alam sekitar, dsbnya untuk menentukan lokasi terbaik dan taburan petempatan. (ii) penempatan, perkembangan, kepadatan, pertumbuhan dsbnya bergantung pada keadaan ekonomi, sejarah penempatan (occupancy) dan ketersediaan makanan (food availability).

pengeluaran makanan dsbnya (v) Pembangunan yang terancang di perlu untuk pembangunan ekonomi dan kebajikan penduduk. morfologi. bahan binaan dsbnya memainkan peranan penting kepada perkembangan petempatan desa (iv) Petempatan pada masa dan lokasi tertentu merupakan peluang menggunakan sumber yang sedia ada untuk pembinaan rumah. .(iii) Atribut petempatan jenis.

‡ Konsep evolusi petempatan berasal dengan penggunaan sumber yang ditentukan oleh sumber pengetahuan penduduk/masyarakat. Konsep ini termasuk colonization. Petempatan biasa timbul di tanah yang lebih tinggi antara kawasan pertanian dengan bekalan air. . Taburan menggambarkan agglomerasi atau penyelerakan kerana keadaan ekologi tertentu. perkembangan (spread) dan persaingan antara puak-puak. ‡ Konsep densiti dan taburan kepadatan tinggi bergantung pada kemajuan pertanian & kesesuaian kawasan. Petempatan desa berasal dengan pertanian tetap.

. kekurangan air. kekurangan bahan binaan. kawasan berpaya. susun atur jalan dan lorong.‡ Saiz dan jarak (size & spacing) jarak antara petempatan besar adalah tinggi. ‡ Pola dan proses morfologi desa (patterns & processes of village morphology) termasuk bentuk. pertahanan (hilltop). Sebaliknya petempatan kecil berjarak dekat kecuali untuk kawasan berbukit. banjir atau berhutan. (i) nucleated yang timbul kerana bekerjasama di ladang (open field system).

tanih baik dan kekurangan air berkait dengan petempatan berpusat. kawasan tanih tak subur mempengaruhi petempatan berselerak. Tanah pamah.(ii) Dispersed yang berkait dengan penternakan. . seni bina dsbnya. Termasuk juga densiti rumah. ‡ Konsep jenis rumah (house types) . kaedah pembinaan. kadar penginapan. Tanah tinggi. pembahagian estet dsbnya. pengkhususan pertanian.perbezaan wilayah dari segi bahan binaan. permintaan dan kekurangan perumahan juga dikaji dalam konsep ini. densiti penduduk rendah.

dari petempatan tepi jalan (roadside) ke hamlet village town city conurbation (metropolis) megalopolis. ‡ Konsep lokasi dahulu faktor fizikal dianggap penting dalam menentukan pola dan susunan petempatan. guna tanah dan jenis tanaman physical determinism. .‡ Konsep hierarki pusat perkhidmatan (hierarchy of service centers). Site tapak sebenarnya yang mempengaruhi ciri petempatan. Kini faktor sosial juga penting dalam menentukan lokasi. Rural service centers as centers of trade and commerce central functions. Pilihan lokasi ditentukan oleh paras kemahiran dan teknologi yang sedia ada. Faktor-faktor yang menentukan tapak akan berubah dengan masa.

. seperti peneroka Saxon.Contoh kerana mod pengangkutan baru. keperluan asas adalah pertahanan. air. bahan bakar. manakala yang lain lebih menarik. bahan binaan. site tertentu tidak penting lagi. Untuk peneroka awal. pembaikan dalam teknik penanaman dan pertumbuhan penduduk. tanah untuk menanam dan penternakan (Michael Chisholm 1966).