P. 1
Metode de stimulare a creativităţii copiilor preşcolari de 6 – 7 ani

Metode de stimulare a creativităţii copiilor preşcolari de 6 – 7 ani

|Views: 12,706|Likes:
Published by Loredana Moldovanu

More info:

Published by: Loredana Moldovanu on Apr 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

TEZA DE LICENŢĂ

Metode de stimulare a creativităţii copiilor preşcolari de 6 – 7 ani

2009 Cuprins Introducere.....................................................................................................................................3 Capitolul I. Repere conceptuale ale creativităţii la preşcolarii de 6 – 7 ani...................................9 1.1 1.2 Conceptul Creativitatea – de creativitate a formării şi delimitările copiilor de ei 6-7 esenţiale……………………........................9 dimensiune personalităţii ani…....................21 Capitolul II. Metodologia de dezvoltare a creativităţii copiilor de 6 – 7 ani…………….......…30 2.1 Repere psiho-pedagogice ale creativităţii în dezvoltarea personalităţii copiilor de 6-7 ani.…………………...……………………………………………………………..…...30 2.2 Asigurarea didactică a procesului instructiv-educativ în dezvoltarea creativităţii….. ……………………………………………………………….………....41 2.3 Modalităţi de dezvoltare a creativităţii în cadrul activităţilor de literatură artistică…………………………………………...……………………...……….……..45 2.4 Cercetarea activităţii copiilor în cadrul activităţilor de formare a reprezentărilor matematice elementare.………………………………………………………………...49 Capitolul III. Activitatea de cercetare a creativităţii copiilor de 6-7 ani…………………...…...54 3.1 3.2 3.3 ….64 Rolul Jocurile activităţilor artistico-plastice în în stimularea educarea creativităţii şi la copiii preşcolari………………………...……………………………………………….…….54 creative instruirea copiilor…………………………………..…59 Metode psihodiagnostice de cercetare a creativităţii copiilor de 6-7 ani…………...

Concluzii……………………………………………………..………………………...………..74 Încheiere…………………………..……………………………………………...……………..76 Bibliografie……………...............................................................................................................77 Anexe……………………………………...……………………………………………………..82
2

Introducere Actualitatea temei : Schimbările sociale din Republica Moldova şi în alte ţări sud-est europene au generat noi atitudini în procesul de educaţie şi instruire a personalităţii. Reforma sistemului de învăţământ actual promovează noi strategii didactice în scopul formării personalităţii începând cu vârsta preşcolară, care asigură o adaptare la cerinţele curente ale realităţii. Actualmente se intenţionează crearea unui nou model de educaţie reieşind din perspectiva teoriilor noilor educaţii dinamic şi adaptabil la condiţiile sociale moderne. Stimularea şi aprofundarea creativităţii, adaptarea la cerinţele teoriilor noilor educaţii devine un imperativ pentru Republica Moldova. Astăzi când se pune problema creării unei şcoli noi, devine tot mai clar, că aceasta trebuie să fie o şcoală naţională, care poate fi creată numai de o generaţie de psihologi şi pedagogi cunoscători profunzi a istoriei, culturii gândirii pedagogice româneşti. Poporul nostru dispune de o vastă experienţă şi înţelepciune pedagogică, care se cere utilizată cu chibzuinţă, grijă şi eficacitate în activitatea educaţională cotidiană. Asigurarea succesului la învăţătură al copiilor în funcţie de potenţialul lor biologic şi psihic, pe de-o parte şi depăşirea eşecului pe de altă parte, se prezintă ca obiective educaţionale de mare complexitate la etapa actuală de dezvoltare a teoriei şi practicii pedagogice. Eficienţa activităţii preşcolarului mare depinde nu numai de capacitatea de asimilare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, dar şi de anumite trăsături de personalitate, în particular de imaginaţia şi de creativitatea lui. Fără imaginaţie este imposibilă acumularea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, este cu neputinţă formarea structurii de personalitate în ansamblu a preşcolarului mare. Până în anii 1980 cercetarea asupra creativităţii a pus foarte mult accentul pe identificarea tipurilor de personalităţi creatoare şi pe organizarea de cursuri care să predea tehnici de gândire creatoare. Unii autori care fac ştiinţă la nivel de popularizare sugerează faptul că-ţi poţi aranja întreaga viaţa astfel încât ea să fie o „colecţie” de creaţii alimentate de pasiune şi conduse de viziune (Fritz, 1989).

3

se pot combina pentru a determina o persoană să îndeplinească o sarcină într-un mod mai mult sau mai puţin creativ. lipsa unor ghiduri metodice pentru psihopedagogii grupelor preşcolare vizând dezvoltarea capacităţilor creative. Relaţia educator/copil şi interacţiunea părinţilor favorizează o educaţie eficientă din perspectiva curriculară şi teoriilor noilor educaţii.Creativitatea deşi este cercetată de jumătate de secol. Cauza esenţială fiind faptul că practica învăţării preşcolarilor mari în grădiniţă nu ţine cont de specificul funcţionării şi dezvoltării capacităţilor creative. 4 . literatura artistică. Teresa Amabile a publicat cartea „Creativitatea ca mod de viaţă” în care a propus mai multe metode ce au pus accentul pe complexitatea modului în care unii factori de personalitate. Scopul investigaţiei :  Constă în determinarea particularităţilor specifice de dezvoltare a capacităţilor creative şi elaborarea unui sistem eficient de activităţi care va facilita acest proces. Obiectul cercetării: Este procesul de formare la copii a personalităţii. de mediu etc.  De a determina căile eficiente pentru evaluarea gradului dezvoltării creativităţii la o nouă etapă superioară. Educatorii trebuie să dispună de măiestrie în formarea priceperilor şi deprinderilor necesare dezvoltării personalităţii copilului prin intermediul activităţii organizate. Educatorii trebuie să aibă răbdare în formarea priceperilor şi deprinderilor necesare dezvoltării personalităţii copilului prin intermediul creaţiilor literare. jocurile creative în dezvoltarea capacităţilor creative la vârsta preşcolară mare. La etapa actuală. În conformitate cu obiectul şi scopul cercetării. îl au arta plastică. este încă o disciplină nematurizată plină de controverse şi incertitudini. În 1989. unii specialişti ai domeniului încă mai discută faptul dacă aceasta este într-adevăr o disciplină ştiinţifică. Dar e lucru ştiut că în multe din instituţiile preşcolare nu se ţine cont de această conexiune dintre aceste activităţi şi dezvoltarea capacităţilor creative. prin intermediul creaţiilor literare. În prezent. dezvoltarea capacităţilor creative prin intermediul activităţilor de orice gen. rămâne nesoluţionată problema rolului artei plastice în dezvoltarea capacităţilor creative. au fost stabilite următoarele obiective:  Studierea lucrărilor ştiinţifico-metodice de specialitate. de relaţiile lui cu activitatea de creare. Un rol important. reliefează actualitatea investigaţiei date.

Teresa Amabile. Au fost consultate sursele următoarelor autori ( I. Nicola. Metodele de cercetare: o o o În conformitate cu obiectivele investigaţiei au fost utilizate metode psihoMetode teoretice – analiza. Ipoteza cercetării : Noi considerăm că creativitatea copiilor preşcolari mari va evalua la o nouă treaptă:  Vom forma şi dezvolta priceperi şi deprinderi. Levin.. Galperin. matematică. Rădulescu – Motru. flexibilitate... Munteanu Anca. Cattell J. ştiinţifică la problema în speţă. 5 . constatare şi formare.S. fluenţă.. Muhina V. Vâgotski L. Guilford J..M.P. Saculina. I. capacităţi creative de alcătuire şi redare a obiectelor. Fuster Michel. Chirev A. experimentul de pedagogice..  Diagnosticarea nivelului de dezvoltare a capacităţilor creative la toate nivele cercetate. Odobleja Ş. variabilitate.  Cu cât capacităţile creative vor fi mai dezvoltate cu atât potenţialul creativ al preşcolarilor mari va fi mai înalt.. jocuri creative. Teplov B. originalitate.  Dezvoltarea capacităţilor creative la preşcolarii mari ar produce progrese în dezvoltarea potenţialului creativ. Comarova T. Barron F.Ş. Baza metodologică: Drept punct de reper al cercetării noastre au servit teoriile referitoare la activitate. M... de redare corectă a formelor. deprinderea de a lucra cu acuarela.S. Allport G. D. de a aplica independent elemente.  Constatarea nivelului de dezvoltare a capacităţilor creative la literatură artistică. probe psiho-diagnostice. forme. Fleorina. compararea şi generalizarea datelor din literatura Metode empirice – observarea. creioane.  Potenţialul copiilor cu imaginaţie creatoare dezvoltată se va deosebi de potenţialul copiilor cu fantezie mai puţin dezvoltată prin valorile indicilor de: expresivitate.. Boden Margaret A. artă plastică. coerenţă.  Dacă în activităţile copiilor de artă plastică va fi o consecutivitate. Piajet. obiecte. Leontiev..  Vom dezvolta priceperi. carioca şi paleta de culori.. Elconin. A. Ralea M.. Weisberg R.. Bonţaş.. E.). W..W. Determinarea reperelor psiho-pedagogice al investigaţiei vizând dezvoltarea capacităţilor creative la copiii de vârstă preşcolară mare. Roşca Al. Duff. Pavelcu V. Rogere C.. Gallton F. Berdiaev N. J.

principiul cooperării şi participării în actul educativ. Demersul inovativ al cercetării : În cercetarea noastră am creat un model de forme şi activităţi al educatorului inovator. cei care ţin de receptivitatea copilului la dezvoltarea creativităţii. • S-au elaborat şi experimentat modele psiho-pedagogice pentru dezvoltarea capacităţilor creative. am ajuns la concluzia că educaţia copiilor în grădiniţă se înfăptuieşte prin intermediul activităţilor organizate de către maturi. lucru manual. cantitativă şi comparativă a datelor obţinute. principiul axării educaţiei pe copil. literatură artistică. am demonstrat principiile educaţiei din perspectiva curriculumului educaţiei copiilor în instituţiile preşcolare de diferite tipuri : principiul respectării particularităţilor de vârstă. dispus de a aplica noi strategii în cadrul activităţilor de predare-învăţare în dezvoltarea capacităţilor la copiii de vârstă preşcolară mare (6-7 ani). educaţia pune în valoare potenţialul creativ al copilului. principiul individualizării şi diferenţierii procesului educativ. formarea reprezentărilor 6 . • S-a dovedit că modelele implementate au contribuit la sporirea valorilor indicilor ce indică dezvoltarea capacităţilor creative. activităţile de joc. dezvoltarea conştientă a potenţialului bio-psihic al copilului şi pregătirea lui pentru integrarea activă în viaţa socială. principiul continuităţii. • Am implementat metodologia de dezvoltare a creativităţii copiilor de 6-7 ani în cadrul activităţilor dirijate de literatura artistică. matematică. • Au fost elucidate particularităţile dezvoltării capacităţilor creative la arta plastică. Am ajuns la concluzia.o Metode statistice – analiza calitativă. am determinat obiectivele care pot fi realizate pe parcursul anului de învăţământ în cadrul activităţilor dirijate de educatori. principiul accesibilităţii. că reuşita dezvoltării creativităţii depinde mult de factorii : • • • • • • • cei care ţin de rolul familiei. principiul unităţii. artă plastică.

părinţi şi copii în cadrul dezvoltării capacităţilor creative în instituţiile preşcolare cu copii de vârstă mare şi pregătitoare. În funcţie de modul de integrare în activitatea didactică am conturat trei forme de evaluare : a) evaluare iniţială (predicativă).elementare matematice. logică presupune şi noi forme de evaluare. 4) au fost fundamentate condiţiile curriculare de aplicare a metodelor active în cadrul activităţilor de diferite tipuri la dezvoltarea creativităţii. c) evaluare sumativă (cumulativă). Educaţia de calitate depinde mult de amenajarea spaţiului şi de folosirea suportului didactic. Valoarea practică a investigaţiei : Rezultatele obţinute întregesc dezvoltarea capacităţilor creative. jocurile creative. interpretate din punct de vedere calitativ al semnificaţiei psiho-pedagogice. Valoarea teoretică a investigaţiilor : 1) s-a intenţionat de a defini noţiunile de : „creativitate”. 3) s-a întreprins consolidarea reperelor teoretice la baza proiectării strategiei didactice de colaborare activă între educatori. „educaţie”. • Am ajuns la concluzia că. adoptarea deciziilor ce se impun în vederea eficientizării activităţii viitoare. „euristică”. 2) au fost determinate reperele psiho-pedagogice ale creativităţii la copii de 6-7 ani din perspectiva pedagogică. Evaluarea este un proces care implică în esenţă trei etape : obţinerea informaţiilor legate de obiectivele urmărite. Ele pot fi aplicate : 1) Elaborarea noilor sisteme ştiinţifice de organizare a activităţilor cercetate. formularea aprecierilor ce decurg din aceste informaţii analizate şi prelucrate. „stimularea creativităţii”. eliminarea vechilor metode de învăţare mecanică şi trecerea la învăţarea conştientizată. Activităţile la alegerea copiilor se organizează pe întreg parcursul zilei. 7 . a cuvintelor cheie [vezi Anexa № 1]. sub directa conducere a pedagogilor. b) evaluare formativă (continuă).

6) Formarea deprinderilor tehnice şi grafice de lucru cu diverse materiale (creioane. procedee. Baza experimentală: Experimentarea conţinuturilor s-au efectuat în Complexul Şcoală Primară – Grădiniţă din comuna Zârneşti r. 5) Formarea abilităţilor practice la copii.2) Elaborarea tehnicilor (metodelor. studierea literaturii de specialitate şi a experienţei de lucru a educatorilor din Complexul Şcoală Primară – Grădiniţă din comuna Zârneşti r. Cahul. carioca). forme. Această lucrare va fi de folos : managerilor preşcolari : director. Determinarea temei de cercetare. de a aplica în practică acele metode. acuarele. 4) De a forma un volum de cunoştinţe. phiso-pedagogie. metodist. tinerilor specialişti la predarea cursului de „Psihologie”. Cahul. activităţile la alegerea copiilor pentru dezvoltarea creativităţii copiilor de 6-7 ani. 8 . 3) Elaborarea formelor şi strategiilor de lucru. La experiment au participat 20 de copii ai grupei pregătitoare. procedeelor de lucru). Etapele cercetării : 2007 – 2008. „Pedagogie generală”. „Pedagogie”. priceperi. Elaborarea planului experimental de organizare a activităţilor comune. educator. deprinderi la preşcolarii mari. studenţilor facultăţilor pedagogie-psihologie. educatorii grădiniţei de copii. 2008 – 2009. în cadrul activităţilor propuse.

tehnicii şi culturii. că a trăi într-o asemenea lume presupune un înalt grad de adaptare şi de curaj care este legat în mare măsură de creativitate. După Allport G. în 1950 arată că creativitatea are în vedere abilităţile pe care le întâlnim la majoritatea oamenilor. Dacă oamenii nu vor realiza ideii noi şi originale în adaptarea lor la mediu atunci popoarele lor nu ar mai fi competitive în plan internaţional. justificându-se în faţa Creatorului nu numai prin ispăşire ci şi prin creaţie.P. Psihologul Guilford J.Capitolul I : Repere conceptuale ale creativităţii la preşcolarii de 6 – 7 ani 1. natura umană este creatoare. un popor cu un nivel scăzut al creativităţii.1 Conceptul de creativitate şi delimitările ei esenţiale Societatea contemporană. calităţi temperamentale. (1961). Omul zilelor noastre are nevoie de culturalizare în interiorul propriei fiinţe. adaptarea creativă naturală pare a fi singura posibilitate prin care omul poate ţine pasul cu schimbarea caleidoscopică a lumii sale. fiindcă acestea se referă de fapt la modul sui-generis în care se reunesc însuşirile de personalitate la nivelul fiecărui individ. 9 . Psihologii susţin că a fi creativ înseamnă a crea ceva nou. tehnică şi cultură. atitudini şi calităţi temperamentale. se caracterizează prin schimbări radicale care se petrec în ştiinţă. Prin originea ei. şi fiind interesat de felul în care personalitatea creatoare se manifestă prin aptitudini. original şi adecvat realităţii. cu o cultură limitată nu va putea rezolva eficient problemele cu care se confruntă. După Rogere C. . atitudini. Trăsăturile de caracter fiind specifice fiecăruia dintre noi.W. susţine. În condiţiile ratei actuale a progresului ştiinţei. creativitatea nu poate fi limitată doar la unele dintre categoriile de manifestare a personalităţii : aptitudini. Astfel Berdiaev N.

Weisberg R. Astfel. 16]. Cattell J. conceptul de geniu fiind un mit. 14 ]. Interpretările psihologilor români referitoare la creativitate acoperă aproape toate direcţiile consemnate în literatura mondială de specialitate. Cox (1926). aprecia că personalitatea creatoare integrează specific motivaţiile individului. 1994. El susţine că în prezent se cunoaşte foarte puţin despre caracteristicile geniului. 309-314]. Ellis (1904). că toate persoanele creatoare („unde există creaţie există şi geniu”) au un număr restrâns de trăsături comune printre care se numără : interesele de cunoaştere. Ea susţine că a fi creativ înseamnă a vedea acelaşi lucru ca toată lumea. Munteanu Anca în lucrarea sa „Incursiune în creatologie” oferă informaţii despre creativitate în toate domeniile. inteligenţa judecăţilor.M. ceea ce indică faptul că geniul nu este o caracteristică constantă. pp. apreciază. dar a te gândi la ceva diferit [Anca Munteanu. intuiţia şi o fermă percepţie de sine ca individ creativ. Ralea M. a încercat în lucrarea sa Psihologia consonantistă 1938 să operaţionalizeze componentele cognitive ale descoperirii şi invenţiei într-un model operaţional sui-generis ale relaţiei. în diferite perioade au stabilit că între conştientul intelectual (QI) şi realizările profesionale ale geniilor studiate de ei există corelaţii semnificative. consideră că originalitatea este mai mult dependentă de sentimente decât de factori intelectuali. deoarece fiecare autor pune accent pe dimensiuni diferite. (1869) consideră că oamenii geniali sunt înzestraţi cu aptitudini intelectuale sau mentale excepţionale. Este de părere că datorită complexităţii fenomenului creaţiei este puţin probabil să se ajungă la o definiţie unanim recunoscută. pag. Rădulescu – Motru se referea la creaţie în termenii personalismului energetic şi ai vocaţiei. care posedă modelul tridimensional al inteligenţei elaborat de Guilford (1967) sau modelul gândirii creative al lui Torrance (1974) [54. În sprijinul acestei opinii aduce următoarele argumente : se poate ca trăsăturile psihologice să nu relaţioneze cauzal cu activitatea creatoare. a ajuns la concluzia că aceştia se definesc prin calităţi intelectuale remarcabile care sunt ereditare. Pavelcu V. Odobleja Ş. (1903) studiind viaţa şi activitatea a o mie de personalităţii eminente consemnate în dicţionare. Roşca Al. White (1931). încrederea în sine.Gallton F. după unii autori „creativitatea este atitudinea sau capacitatea de a produce 10 . p. El arată ca. creativitatea nu se manifestă nici chiar la cei mai mari artişti sau oameni de ştiinţă. geniul este o caracteristică pe care societatea o atribuie rezultatelor muncii unui individ [ 54.

ele fiind în totală neconcordanţă cu realitatea [5. El consideră că personalitatea creatoare se caracterizează prin interacţiunea optimă între aptitudini şi atitudini [51. de invenţii tehnologice sau descoperiri ştiinţifice. După Popescu – Niveanu P. 16]. Imaginaţia este facultatea mintală care elaborează o infinitate de asociaţii noi prin compunere şi descompunere a ideilor. pag. 19]. Ea semnifică : adaptări. Newton sau Berkeley. 32]. prin combinare şi recombinare a lor. Combinaţiile noi trebuie să aibă o anumită valoare. Gustul este un simţ intern care permite delimitarea ideilor frumoase de cele urâte. (1963) introduce un criteriu dual pentru evaluarea creativităţii. iar după alţii ea constituie un proces prin care se realizează un produs [56. Boden Margaret A. iar 11 . stări alterate de conştiinţă. răspunsurile neobişnuite provin din ignoranţă. El consideră că. să fie rar întâlnit în colectivitatea în care a apărut şi în acelaşi timp acest produs creator să fie adecvat realităţii. De multe ori. construcţie. Duff a distins trei facultăţi ale minţii creatoare : imaginaţia. judecata şi gustul. 52]. observarea acordului sau dezacordului dintre ele. Fuster Michel şi Bernardette (1988) susţin că. confuzie. de ideii vechi”.”. o anumită organizare a proceselor psihice în sistem de personalitate”. Ipotezele teoriei sale au fost formulate plecând de la analiza intelectului unor genii precum Platon. (1992) consideră că creativitatea constă în „realizarea de combinaţii noi originale. pag. pe care le consideră principalele componente ale geniului. arătând că în mintea omului obişnuit creativitatea este legată de expresii şi creaţii artistice. Bacon. Shakespeare. produsul creator trebuie să aibă un grad ridicat de neobişnuit. (1987) „creativitatea presupune o dispoziţie generală a personalităţii spre nou. pag. creând în final obiecte care nu au existat niciodată în natură. XVIII.ceva nou şi de valoare. Judecata permite combinarea ideilor elaborate de imaginaţie. W. imaginaţie. aparţine lui W. Duff şi a fost elaborată în sec. de educaţie. de comunicare interumană. originalitate. creativitatea este un concept destul de vag şi oarecum imprecis. Una dintre cele mai valoroase interpretări ale creativităţii pe care o regăsim în lucrările contemporane. evoluţie libertate interioară. reunirea în aceeaşi categorie a celor omogene şi respingerea celor discordante. în final urmând să se determine utilitatea şi adevărul invenţiilor şi descoperirilor produse prin puterea imaginaţiei. Descartes. acelor decente de cele ridicole. distanţare faţă de lucrările deja expuse [55. talent literar. pag. de comportamente personale şi de mişcările sociale. El susţine că imaginaţia se aseamănă cu gândirea divergentă. Barron F.

1767. 51. 3. Vîgotskii L. După părerea sa a fi creativ înseamnă să elaborezi un anumit lucru (unealtă. soluţiile creative asigură rezolvarea problemei cu o neaşteptată eficienţă şi. idee. şi Nicola I. în îmbinarea cu investigaţii şi date noi. cum putem s-o cunoaştem şi stimula? Răspuns la această întrebare o găsim în teoriile savanţilor (Kubie. pe de altă parte. pag. la oameni cu realizări excepţionale. 1998. 20-21]. Piercon. curiozitatea … sunt specifice copiilor şi adulţilor înalt creativi [Duff. iar cea dreaptă în buzunarul stâng. asociativitatea. Teresa Amabile (1983) consideră că adoptarea deciziilor implică deseori creativitatea. prevede realizarea unei activităţi pentru că ni se pare captivantă. 2.judecata cu gândirea convergentă. 1995. Gustul este abordat ca un supliment de judecată de factură estetică. motivaţia intrinsecă. Deci. Sunt incluse cunoştinţele obiective de specialitate. 15 ]. Pe de o parte.1994. Autoarea dă exemplu unui joc pentru antrenarea creativităţii solicitând subiecţilor să arate : „cum se poate pune mâna stângă în buzunarul drept de la pantaloni. Muchielli R.. în acelaşi timp ?”. Răspunsul fiind : „Punând pantalonii invers”. dimensiune) complexă şi fundamentală a personalităţii. pag. trebuie să fim conştienţi. care sprijinindu-se pe date sau produse anterioare. Bejan. cât şi eficiente [Sternberg D. produce ceva nou. Lubart. care este absolut inovator şi valabil. Duff a considerat că cele trei facultăţi ale minţii umane implicate în creaţie sunt întâlnite la toţi oamenii. 1996. de valoare şi edificienţă ştiinţifică şi social-utilă.). talentul special în domeniul respectiv.este o capacitate (proprietate. originale. calificarea. generându-ne bucurie şi satisfacţie. ca rezultat al influenţelor şi relaţiilor factorilor subiectivi şi obiectivi – a 12 . şi să combatem anumite piedici în calea manifestării imaginaţiei. Piajet J. Richard. 1993. abilităţile tehnice. Creativitatea în viziunea autoarei este capacitatea de a produce lucruri care sunt atât noi. care conferă eleganţa gândurilor noastre. creativitatea . original. W. 64. operă de artă). Ea structurează creativitatea în următoarele componente : 1. ce este creativitatea. Feist şi Runco. El a mai intuit că anumite trăsături ale creativităţii cum ar fi spontaneitatea.. dispun de eleganţă şi o uimitoare simplitate. gradul de specializare în domeniul respectiv. fiind în special prezente la copii. creativităţii. 53 pp. După Bonţaş I. abilităţile creative includ un set cognitiv şi unul perceptiv favorabile abordării în rezolvarea unei probleme. Mai întâi. 1995..

Ca şi la etapele de vârstă şcolară. M. Gândirea este procesul cognitiv cel mai important. Odată cu dezvoltarea învăţământului preşcolar o atenţie deosebită se acordă problemei dezvoltării creativităţii în psihologie şi pedagogie. în esenţă. pag. 17]. personalitatea creatoare [16 pag. Cunoştinţele elaborate au rezultat în mod esenţial din analizele biografice ale savanţilor L. 26 . 44]. „Gândirea ca o capacitate de prim ordin a personalităţii – există ca gândire umană numai prin creativitate. E. În această accepţie. 33]. procesul de dezvoltare a creativităţii la preşcolari presupune aceeaşi structură.” (I. afirmă că până în anii ‘50 atenţia psihologilor era centrată pe analiza procesului de creaţie. creativitatea apare ca o necesitate socială şi economică. Kant) [3 pag. 53 pag. Această structură exprimă independenţa existentă între produsul creator – procesul creator. Piajet. a) Structura creativităţii : Cercetările făcute de Gollann (1963) remarcă că: noţiunea de creativitate are în vedere mai multe accepţiuni:  creativitatea ca o caracteristică personală.  creativitatea ca produs. Florin Druţă – 1997. considerat ca un fenomen rar. H. un cadru de corelare care reprezintă spaţiul ierarhic de manifestare a creativităţii. teorii. un proces creator orientat în direcţia sesizării şi a rezolvării – problemă la nivelul gândirii divergente. Problema dezvoltării creativităţii a fost cercetată în mai multe decenii. o dimensiune axiologică a personalităţii care valorifică resursele globale ale sistemului psihic uman. Produsul creator reprezintă. Ea poate fi considerată şi ca aptitudine. 13 . Bejan. fiind apreciat îndeosebi prin creativitate. Kubie. Conceptul de creativitate se aplică deja atât copilului care se joacă cât şi inventatorului sau omului de artă [27 pag. dispoziţie a intelectului de a elabora idei. devenind obiect de cercetare de sine stătător. modele noi originale. 32 ].  creativitatea ca proces specific. prezent exclusiv la elitele ştiinţifice şi la marii creatori de opere literare şi artistice.posibilităţilor (şi calităţilor) persoanei şi a condiţiilor ambientale ale mediului socio-cultural [53. Piercson. J. la nivelul interacţiunii optime dintre atitudinile şi aptitudinile creative [16 pag. creativitatea defineşte: un produs creator situat cel puţin la nivel inventiv. în plan individual sau social. După al doilea război mondial. oamenilor de artă. Conceptul pedagogic de creativitate propune un model teoretic adaptabil la condiţiile unui „praxis” educaţional deschis autoperfecţionării permanente. un element nou în raport cu experienţa socială anterioară sau cu experienţa de viaţă a unui individ: criteriul originalităţii. sau din mărturiile pe care le-au lăsat unii dintre ei. 28]. Richard.

principii. recombinări. preconştient şi conştient. ea se bazează pe un fond ideatic şi acţional aperceptiv. prin documentare şi experimentare (analize. bisocieri. în condiţii de amendare. [18 pag. teorii. a noilor ideii. respectiv al descoperirii soluţiei optime de rezolvare a problemei. care creează datele. finisare. ea înseamnă şi învăţare nouă. Verificarea – acţiunea complexă de evaluare finală a soluţiei adoptate anterior. structuri. calcule). elaborarea strategiei de rezolvare a problemei la nivelul unui plan operativ [54 pag. acumularea şi selecţionarea informaţiei necesare pentru abordarea corectă a problemei. realizabilă prin operaţii de apreciere. 100]. în mod inconştient. sisteme. modele. dependente de zona inconştientului dar şi a conştientului. Inspiraţia este apariţia bruscă a noului. [18 pag. 154]. a creaţiei. aplicare. modelele. ideile. Procesul creativ poate fi realizat în mod intenţionat. care se restructurează cu cele aperceptive. Imaginaţia este definită ca aptitudine de a reprezenta obiecte absente şi de a combina imaginile acestora între ele [5 pag. principii matematice sau cuvinte” [53 pag. structuri. 21]. structurile. modele.). La aceste idei se adaugă cele ale lui Osborn potrivit cărora cercetarea de grup poate favoriza în anumite condiţii. sub conştient. validare. 154]. subconştient. b) Etapele procesului de creaţie Procesul creator presupune parcurgerea următoarelor patru etape: Pregătirea – acţiunii complexă bazată pe următoarele operaţii: identificarea problemei în termeni optimi (natură. sinteze. timp. restructurări de date. resurse posibile şi necesare. Analiza datei problemei în vederea formulării clare a acestora (premise. specific. Deci creativitatea de la un loc gol. Incubaţia – o acţiune complexă realizabilă intensiv sau şi extensiv prin diferite operaţii de organizare şi reorganizare a informaţiei pregătite anterior prin procesări care valorifică experienţa individuală şi socială a subiectului la nivelul conştiinţei acestuia dar şi în planul verigilor sale profunde. de la nimic.Creativitatea este definită uneori ca fiind „procesul prin care un individ sau un grup plasat într-o situaţie dată elaborează un produs nou original în conformitate cu necesităţile şi scopurile situaţiei respective”. creativitate. 14 . În mod inconştient. el poate fi învăţat şi dezvoltat la un mare număr de oameni. combinări. Opinia lui Osborn. soluţiile noi cu asigurarea condiţiilor interne şi externe. prelucrarea şi sistematizarea informaţiei stocate. etc. 153]. Iluminarea – acţiunea complexă de asociere şi de combinare a informaţiei care declanşează momentul inspiraţiei. Alţii o definesc drept „capacitatea de a organiza (reorganiza) elementele câmpului perceptiv sau imaginativ indiferent că este vorba de joc. tehnologii.). preconştient şi conştient [18 pag. Incubaţia presupune asocieri. potrivit căreia punctul de plecare al creativităţii este imaginaţia. 18].

autenticităţii valorii. proiectarea unei învăţări creative [15 pag. la diferite niveluri de generalitate a raportului funcţional existent între comportamentul creativ şi flexibilitatea gândirii creatoare . 101]. care evidenţiază resursele sistemului psihic uman. ipotetică a soluţiilor probabile. dar în care specificul ei să fie slab exprimat. fără preocupări de utilitate sau valoare. avansarea unor soluţii virtuale. 105]. eşantioane. perfecţionare permanentă. Aceleaşi idei le întâlnim la Nicola I. 19].orientează în mod special.) pilot. [75 pag. aparatelor. când persoana şi-a însuşit priceperi şi deprinderi care permit să producă lucruri utile. c) Niveluri ale creativităţii A. Reflexii identice referitor la factorii creativităţii găsim şi în cercetările pedagogului român Nicola I. Bonţaş I. evitând cheltuielile neeconomice sau eşecurile în condiţiile generalizării creaţiilor [18 pag. atunci când are loc o liberă şi spontană exprimare a persoanei.ajustare. Personalitatea creatoare reprezintă cea de a treia dimensiune a creativităţii. Verificarea constituie controlul creaţiei rezultată din factorii obiectivi şi subiectivi. Taylor propune să se distingă cinci niveluri de creativitate : 1. realizarea a două acţiuni complementare: elaborarea unui model de educare a creativităţii. comportamentali. făcut adesea prin experimentări pe staţii (clase. Procesul creator implică sesizarea şi rezolvarea unor probleme. Obiectivul general vizează formarea. 154] [vezi Anexa № 2]. suficient de importante pentru a fi brevetate şi difuzate în producţie.L. 3. operaţionali. 15 . creativitate productivă. ca în cazul desenelor realizate de copiii mici. (re)actualizarea – activarea cunoştinţelor şi capacităţilor necesare pentru alegerea soluţiei optime. original şi eficient.. profesional. reorganizare. creativitatea inventivă face posibile invenţiile îmbunătăţirile aduse produselor. probabilele erori sau neconcordanţe cu cerinţele reale. capacitatea acestuia de a angaja un proces creator. Elaborarea unui model de educare a creativităţii presupune valorificarea. creativitate expresivă. aplicarea soluţiei optime în cadrul specific definit de problema existentă. acţiune complexă bazată pe următoarele operaţii: definirea şi înţelegerea tipului de problemă. Funcţia pedagogică a creativităţii . aplicabilităţii şi eficienţei în plan teoretic şi aplicativ. etc. Acest control. dezvoltarea unei personalităţi capabile să se angajeze creator în plan cultural. alegerea soluţiei optime pe criteriul originalităţii şi al eficienţei. 2. susţinut la nivelul conştiinţei individuale cu scopul de a produce ceva nou. etic. verificarea modului de rezolvare a problemei în sens managerial (abordare sistematică – optimă – strategică) [54 pag. Trăsăturile personalităţii creatoare pot fi grupate la nivelul următoarelor trei categorii de factori: intelectuali.

procesul creaţiei fiind determinat de motivaţii sau influente externe. Creaţia este însă un proces complex la care participă întreaga personalitate. Inteligenţa este forma superioară de organizare a comportamentului creativ. sensibilitatea estetică şi posibilitatea de sesizare a destinului. pe baza acţiunii unitare a factorilor cognitivi. flexibilitatea cognitivă. J. întrucât ei au funcţia de integrare a celorlalţi factori cognitivi ai creativităţii. a obiectelor şi fenomenelor într-o nouă semnificaţie.P. aptitudinea interogativă (de căutare). sensibilitatea faţa de probleme şi redefinirea. nivelul de aspiraţie. la noi modalităţi de exprimare specifice talentelor. ori la creaţia artistică. Există 3 factori care pot influenţa la reuşita preşcolarului:  Factorii cognitivi operaţionali (intelectuali) Dintre aceşti factori cei mai importanţi sunt imaginaţia şi inteligenţa. transformarea şi unificarea imaginilor. 53]. 147-148]. Un alt factor al imaginaţiei creatoare e originalitatea. creativitatea emergentă se manifestă la omul de geniu care revoluţionează un domeniu ştiinţific. flexibilitatea acesteia. lărgimea câmpului de idei şi aptitudinile specifice. inventivitate [18 pag. finalizată în găsirea unor soluţii simple. Acestui model al aptitudinilor creative i se aduce obiecţia că e lipsit de dinamism.  Factorii de personalitate Motivaţiile superioare. de personalitate şi sociali. familie. Un factor deosebit de important e intuiţia. creativitatea inovatoare duce la modificări ale principiilor ce stau la baza unui domeniu. întrucât realizează fuziunea informaţiilor în structuri noi prin contopire. originalitatea. elaborarea. care presupune sensibilitatea faţă de probleme apoi fluenţa. O forma superioară a imaginaţiei creatoare e ingeniozitatea. În procesul creaţiei importante sunt reprezentările. întrucât nu cuprinde şi modul de constituire a raporturilor dintre informaţii . corelate cu temperamentul şi aptitudinile speciale orientează creativitatea mărindu-i eficienta [43 pag. Imaginaţia e un factor fundamental. 148]. Guilford a identificat şase factori ai creativităţii: fluiditatea gândirii. caracterizată prin noutate. interesele personale. a încrederii creatorului în viitorul său [54 pag. sentimentele şi atitudinile. 100]. a ideilor. flexibilitatea şi capacitatea de redefinire.4. 5. cunoştinţele.  Factorii caracteriali şi cei afectiv-motivaţionali 16 . deschizând căi noi de abordare [18 pp. Mai complet este modelul elaborat de Gaugh (1957) care cuprinde 5 factori incluzând şi aspecte comportamentale: aptitudini intelectuale. surprinzătoare şi originale. d) Factorii creativităţii : Formarea şi dezvoltarea potenţialului creativ este determinată de logica formării relaţiilor fundamentale în societate: personalitate – colectiv (asociaţie de copii) – societate.

L. Bonţaş. Nonconformismul. ereditară şi psihosocială. conformismul. I. autoexigenţa. Atitudinea interogativă. profunzimea câmpului de imagini şi idei sunt factori stimulatori şi ideile preconcepute.  Factorii interni pot fi de natură biologică. factorii interni şi externi se integrează în sisteme funcţionale unitare. A. Mencinskaia. I. angajarea socială. 213]. Pe parcursul activităţii. expresivitatea. ingeniozitatea. A. A. V. Slavina. motivaţional asumat faţă de realitatea economică 17 . Comarova. recunoaşte şi aplică valorile create [2 pag. trebuinţe şi motive interne ale acţiunii).  Factorii sociali Activitatea creatoare este stimulată de exigenţa unui mediu social–economic şi culturalştiinţific care asigura formarea unei personalităţi creative permite libertatea creaţiei. S. Elementele esenţiale prin care se poate constata existenţa creativităţii sunt: flexibilitatea. T. c) Funcţiile creativităţii determină structura tridimensională a creativităţii. A. inteligenţa şi imaginaţia creatoare. teama de a nu greşi şi lipsa de motivaţie sunt factori inhibitori [22 pag. T. încrederea în forţele proprii. elementele celor două grupe de factori se intercondiţionează. N. noutatea şi originalitatea. Galperin) găsim că în procesul dezvoltării psihice. perseverenţa. Vlasova. N. V. S. Pevzner. fluenţa. Danilov. Vîgotskii. M. entuziasmul. În cercetările psihologilor şi pedagogilor (M. proces. Piajet. Smirnov. apoi experienţa personală nemijlocită şi concretă dobândită de fiinţa umană in cursul evoluţiei sale [6 pag. creează o anumită fuziune. S. dând naştere unor produse şi structuri operaţionali cu calităţi noi şi cu eficienţă sporită [6 pag.S. 149]. Factorii interni sunt: ereditatea. A. imperceptibile. Muhina. senzitivitatea (sensibilitatea senzorială). realizând schimbări continue. A. o întrepătrundere care sporeşte potenţialul existent al individului şi determină o permanentă restructurare a formelor de reacţie. Factorii externi sunt alcătuiţi din ansamblul condiţiilor ale elementelor şi forţelor tuturor influenţelor care se exercită din exterior în scopul formării şi dezvoltării personalităţii.S. dar care se acumulează în întreaga structură a vieţii psihice. afectiv. A. reflectă cerinţele funcţionale ale creativităţii la nivel de produs.67]. Leontiev. tenacitatea. Zîcova. 66]. Luria. Factorii dezvoltării psihice pot fi externi şi interni. personalitate.  Factorii externi: mediul şi educaţia. neîncrederea în sine. R.Suplinesc în creaţie un coeficient de inteligenta mai scăzut de 120. a) Funcţia socială a creativităţii determină modul de realizare a produsului creator stimulând şi dirijând acele comportamente ale personalităţii semnificative din perspectiva perfecţionării raportului cognitiv . L. Nicola. spiritul de grup pun în valoare capacităţile creative [18 pag. trăsăturile psihosociale ale personalităţii (calităţi ale proceselor psihice. răbdarea. 217]. A. I.

reglatori în anumite domenii de activitate. realizabilă în sens convergent. divergent. la nivel temporal şi spaţial .este expresia noutăţii. imaginaţia . în calitate de produs de cunoaştere logică.. 23]. Psihologia artei).politică . aptitudinile speciale. 153].Fiecare societate creativitate [51 pag. Definiţia stimulează şi reflectă un tip aparte de realizabile în condiţii de transformare a raporturilor conceptului de creativitate pedagogică presupune valorificarea deplină a componentelor structural-funcţionale. c) Funcţia pedagogică angajată a creativităţii în proiectarea continuă determină unor modul de comportare a personalităţii creatoare. didactice subiect-obiect. proiectată multifazic. în calitate de „vectori” ai acţiunii eficiente. specializat în (re)producerea noului prin (re)combinarea informaţiilor dobândite anterior. toate elementele sistemului psihic uman pot evolua ca însuşiri generale ale personalităţii creatoare implicate de-a lungul întregului proces creator [18 pag. nu numai calitatea imediată a produsului creator. Fluiditatea – este posibilitatea de a-ţi imagina în timp scurt numeroase imagini sau idei. 23]. S. analizate anterior. modul de abordare a unei probleme. Funcţia socială a creativităţii urmăreşte. ci şi efectele optimizante ale acestuia care au o sferă de acţiune din ce în ce mai largă . însă . autoreglatori în orice domeniu de activitate . procesului creator. Anume originalitatea garantează valoarea rezultatului muncii creatoare (Vîgotskii L. 152]. personalităţii creatoare [18 pag. dar printre ele găsindu-se şi cele adecvate soluţii căutate. atitudinile (afective. rezolvării. [82 pag. acţiuni educaţionale.în calitate de proces de cunoaştere logică. gândirea. ea poate determina prin rapiditatea statistică a unui răspuns. 18 . caracteriale). inventării de probleme şi de situaţii-problemă. În această accepţie. Structura creativităţii pedagogice evidenţiază anumite caracteristici specifice. cu unele accente evidente care vizează: inteligenţa în calitate de aptitudine generală. dezvoltate la nivelul: produsului creator. motivaţionale. a inovaţiei. când vrem să testăm această calitate la cineva. 134]. mergând chiar până la nivelul relaţiilor de macrosistem . produsul creativ este cu atât mai elefant cu cât este mai extinsă şi mai profundă structurarea posibilităţilor personalităţii de înţelegere a realităţii sociale. Privite din perspectiva funcţionalităţii lor creative. în calitate de „vectori” ai acţiunii eficiente. interpretabile şi realizabile în sens prioritar formativ. unele fără utilitate. Plasticitatea – este uşurinţa de a schimba punctul de vedere. când un procedeu se dovedeşte inoperant. [82 pag. b) Funcţia psihologică a creativităţii determină modul de realizare a procesului creator angajând toate resursele existente la nivelul sistemului psihic uman. care asigură premiza sesizării. pe baza unităţii informaţional – operaţional. Originalitatea . culturală .

Edison spunea: că în creaţie este nevoie de 99% transpiraţie şi 1% inspiraţie. se poate vorbi.) prin activitate.Disocierea – este capacitatea combinatorie a două sau mai multe lucruri şi fenomene pe care alţii nu au avut curiozitatea sau abilitatea de a le asocia. a intelectului. fiindcă necesită evoluţie în timpul dezvoltării şi. care favorizează imaginaţia. care se obiectivează în anumite soluţii (metode etc. tehnologie etc.. necesită ca aproape fiecare individ să realizeze unele operaţii noi. necesitând foarte multă muncă. creativitatea propriu – zisă necesită înzestrări şi capacităţi intelectuale etc. F. metodă. de aptitudini pentru creaţie. este în acelaşi timp. mai mult sau mai puţin dezvoltate. Este un produs pentru că se dobândeşte ca realitate de a realiza ceva nou (idee.. nivelul gândirii şi inteligenţei [82 pag. deosebite. Totuşi e nevoie de intervenţia mediului. 74]. Se are în vedere că este posibil contactul. întâmplător. 61]. mai întâi. originale. în toate domeniile ei. Imaginaţia creatoare . influenţate de alte funcţii psihice. care să se obiectiveze în produse noi. Creativitatea ca trăsătură general – umană poate să se manifeste în decursul vieţii personalităţii în mod spontan. Însă dezvoltarea ei presupune multă muncă şi exerciţiu. noi idei.) utile şi mai eficiente – de exemplu o inovaţie care reprezintă unele elemente de creativitate. asocieri etc. În ce priveşte factorii creativităţii. a experienţei pentru ca ele să dea naştere la ceea ce numim talent [18 pag. prin experienţă. Piajet. Factorii aptitudinali include în sine aptitudinile speciale. 24]. În afară de faptul că este o capacitate şi aptitudine (dispoziţie) a personalităţii. ca urmare a unor combinări şi recombinări. Viaţa. Dacă o definim ca o aptitudine generală care contribuie la formarea capacităţilor şi adaptarea cognitivă a individului în situaţii noi. atunci ne dăm seama că posibilităţile de gândire ocupă locul central în această capacitate complexă. nemaiîntâlnite până acum şi care determină schimbări calitative (de valoare şi eficienţă) într-un domeniu anumit [8 pag. Este totodată şi un proces. 153]. 24].constituie o aptitudine importantă care are la bază predispoziţii ereditare. model. Bruner scrie „Orice formă de creativitate. 19 . a datelor elementelor existente. pe care nu le cunoaştem. „întâlnirea” spontană a personalităţii cu obiectul şi acţiunea social . [55 pag. Inteligenţa se explică ca o aptitudine asupra căreia au fost formulate variate puncte de vedere. Există anumite structuri cerebrale. Conform opiniei lui Bontaş. 32]. ele creând predispoziţii de diferite grade pentru sinteza unor noi imagini.adecvată ei sau corespunzătoare tipului specific de dispoziţie creativă. Însă acest contact poate sau nu poate avea loc [84 pag. necesită învingerea unor obstacole. retrageri a factorilor şi elementelor noi. un produs şi un proces. creşte dintr-o activitate combinatorie” [82 pag. uneori. teorie. etc.

N. d) Procesele fundamentale ale imaginaţiei Imaginaţia. o descoperire a unor reprezentări care apoi. original. Pentru a asigura progresul uman şi bunăstarea materială şi spirituală a oamenilor. stimulat şi valorificat acest potenţial. tehnică. SUA. caracteriali şi de mediu. Autorii Bonţaş. Comarova afirmă că: la naştere copilul posedă doar o anumită potenţialitate creativă. Multiplicarea şerpilor a creat imaginea balaurului cu 7 capete. mediul socio-cultural. A. artistică. în funcţie de dezvoltarea şi manifestarea factorilor intelectuali. de depistarea. Pe lângă coeficientul de inteligenţă. abilităţi şi posibilităţi de realizare a ceva nou. Creativitatea ca rezultat al stimulării şi activităţii înseamnă acumulări de capacităţi. expresivitatea.Creativitatea se poate manifesta în toate domeniile cunoaşterii şi vieţii sociale: ştiinţifică.. sensitivitatea) desigur. b. c. are la bază două procese fundamentale : analiza şi sinteza. un rol important în creativitate îl au factorii: ereditatea. aptitudinile. în procesul educaţiei şi activităţii. Aglutinarea – se produce când părţi descompuse din diferite fiinţe sau obiecte sunt recombinate. este nevoie de multă creativitate. Au studiat fenomenul H. a. C. aptitudinali. al rezolvării unor probleme ridicate de viaţă. stimularea şi de finalizarea ei în inventivitate ideatică şi practică. măsurată şi stimulată. F. astfel dând naştere unor fiinţe sau obiecte cu aspect eterogen. pedagogică etc. Modificarea dimensiunilor umane a dus la imaginarea de uriaşi şi de pitici. sporeşte potenţialitatea menţionată (flexibilitatea. Au fost studiaţi de numeroşi psihologi. Creativitatea se poate manifesta în toate etapele de vârstă. însă vârsta cea mai productivă în creativitate este între 25-40 ani. componentă principală a structurii mentale creative. fluenţa. economică. Trebuie cunoscut. pe tot parcursul vieţii. fluenţă şi sensitivitate (sensibilitate) a scoarţei cerebrale (şi a sistemului nervos în general) [56 pag. Factorii creativităţii au asemănări cu cei ai învăţării eficiente. prin sinteză sunt reorganizate în alte structuri deosebite de cele percepute sau gândite anterior. Creativitatea poate fi cunoscută. Piajet. Osborn şi alţii. în plan practic. printre care menţionăm pe (G. 93]. organizatorică (management). Allport. deci inventivitatea ideatică şi practică. după caz. în toate domeniile. dezvoltându-se alte niveluri ale creativităţii – cum sunt originalitatea şi inventivitatea. Nicola I. evidenţiată de o anumită flexibilitate. efortul susţinut de pregătire şi investigaţie şi altele. capacităţile intelectuale. 20 . caracterul.  Analiza – realizează o sfărâmare a unor asociaţii. Lehman.  Sinteza – are loc în diferite modalităţi numite de obicei „Procedeele imaginaţiei”. Ulterior. Fiecare individ normal posedă o doză de creativitate. în plan ideal – abstract ca şi. Caterina Cox).

152-153]. Unii vor să explice întreaga sinteză creatoare prin analogie. Structura atomului a fost imaginată similar cu aceea a unui sistem solar. fără ajutorul educatorului.” O educaţie justă a copilului de vârstă preşcolară îi asigură dezvoltarea mai intensă a perceperii mediului ambiant. trăsături de caracter în formare. morală şi fizică. Tot ce acumulează copii în această perioadă – cunoştinţe. Schematizarea feţei umane se realizează în caricatură. Makarenko nota : „ Fundamentul educaţiei se pune până la 5 ani. deprinderi şi obişnuinţe [10 pag. şi ceea ce s-a făcut până la această vârstă constituie aproape 90 % din întregul proces educativ. atitudinea emoţională faţă de oamenii din jur. 29]. dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului. Analogia este un procedeu adeseori prezent în ştiinţă şi tehnică.2 Creativitatea – dimensiune a formării personalităţii copiilor de 6-7 ani Personalitatea copiilor se dezvoltă concomitent în mai multe direcţii : intelectuală.” În procesul de formare a personalităţii o importanţă deosebită revine educaţiei multilaterale. volitivă. Corespunzător obiectivului învăţământului preşcolar. e. obişnuinţe. Capacitatea copilului de a percepe frumosul din natură. conţinutul acestui nivel de educaţie instituţionalizată vizează formarea de cunoştinţe priceperi. în timpul căreia copilul desprinde adevărul din experienţele proprii. iar mai apoi educaţia omului doar continuă. bine orientate. drept o permanentă aspiraţie a omului. a imaginaţiei creatoare. Harly susţine că „Personalitatea este considerată ca ideal educaţional. Personalitatea desăvârşită se obţine prin activitate.expresive. compasiunea de nevoile şi suferinţele lor [ 66 pag. principii de purtare.se dovedeşte a fi deosebit de trainic şi constituie baza pentru dezvoltarea în continuare a personalităţii. afectivă. C. . în concordanţă cu vârsta copilului şi cu particularităţile sale individuale [59 pag. realitatea înconjurătoare nu poate să nu se răsfrângă asupra formării la el a priceperilor elementare de a înţelege frumuseţea 21 . unde ies în relief anumite trăsături dominante. şi anume. deprinderi.d. S. 72]. a gândirii intuitiv . 1. A. ceea ce este un procedeu foarte productiv [18 pp. artă. 23 ].

Dar este una specială deoarece implică probleme la care nu există răspunsuri simple. c) Planul inventiv este accesibil unei minorităţi foarte importante. Este de asemenea important să ţinem cont de faptul că creativitatea nu se manifestă doar în muzică. unei tehnici consacrate. Creativitatea implică adaptabilitatea şi flexibilitatea gândirii. talentul se referă la posesia unui înalt grad de îndemânare tehnică într-un domeniu specializat. unui aparat. de exemplu. ceea ce asigura un progres vizibil al producţiei. Într-o ţară mare. E vorba de inventatori. A. într-un domeniu şi a cărui personalitate se impune de-a lungul mai multor generaţii [33 pag. aportul personal fiind redus. Ei realizează opere a căror originalitate este remarcata cel puţin pe plan naţional. acţiunilor oamenilor şi de a-şi aprecia propria purtare ca fiind frumoasă. sentimentul că acea operă este unică. 11]. Despre importanţa creativităţii nu e nevoie sa spunem multe : toate progresele ştiinţei. 8]. acele persoane ce reuşesc să aducă ameliorări parţiale unei unelte. Taylor descrie cinci "planuri" ale creativităţii : a) Creativitatea expresivă se manifestă liber şi spontan în desenele sau construcţiile copiilor mici. Un olar sau o ţesătoare de covoare produc obiecte a căror forma se realizează conform unei tradiţii. cum este Japonia. Astfel. la acest nivel. dar şi în studiile sociale [76 pag. se înregistrează anual peste 100. În ultima analiză. Creativitatea reprezintă mai mult decât a avea şi a folosi un talent artistic sau muzical. specific muncilor obişnuite. unei teorii controversate. 47]. d) Creativitatea inovatoare o găsim la oamenii caracterizaţi ca fiind "talente". de utilizare sau originalitate. Suhomlinski acorda o atenţie deosebită educaţiei prin frumos : de la contemplarea şi înţelegerea frumosului spre crearea frumosului. Strălucita 22 . în ştiinţa. Este însă un mijloc excelent de a cultiva aptitudinile creatoare ce se vor manifesta ulterior. V. tehnicii şi artei sunt rezultate ale spiritelor creatoare.W. 73]. revoluţionare. un artist poate produce opere impecabile din punct de vedere tehnic fără însă a reuşi să provoace emoţii sau. În acest context. artă şi scris ci în toate domeniile curriculare. a omului care aduce schimbări radicale. În esenţă. spre tendinţa de a trăi după legile frumosului [ 74 pag. C. e) Creativitatea emergentă este caracteristică geniului. Desigur există mai multe trepte de creativitate. Nu se pune problema. Acestea sunt exact acele abilităţi pe care multe studii referitoare la educaţie le-au demonstrat ca fiind critice pentru elevi [69 pag. probleme pentru care răspunsurile populare sau convenţionale nu funcţionează. intervin cerinţele sociale.relaţiilor. societatea are o influenţă deosebit de importantă pentru înflorirea spiritului creativ într-un domeniu sau altul. creativitatea este o formă de rezolvare a problemelor. b) Planul productiv este planul creării de obiecte. În primul rând.000 de brevete de invenţii. Este planul la nivelul căruia accede orice om muncitor.

De ce sa studiem creativitatea la copii? Tot aşa cum nu toţi copiii sunt la fel de inteligenţi.epocă a Renaşterii italiene. aceasta cunoscând o dezvoltare fără precedent [62 pag. În înţelegerea acestui fenomen. Probele referitoare la fluenţa ideaţională cer din partea copiilor generarea cât mai multor răspunsuri la un anumit stimul. creativitatea este o forma de rezolvare a problemelor. 91]. Acestea sunt exact acele abilităţi pe care multe studii referitoare la educaţie le-au demonstrat ca fiind critice pentru elevi [29 pag. În esenţă. Răspunsurile copiilor pot fi populare sau originale. Studii recente. ei nu sunt nici la fel de creativi. cere celui care rezolvă problema generarea mai multor soluţii. care a stimulat talentele existând totdeauna într-un popor. Dar în acelaşi fel în care toţi copiii au manifestări de inteligenţă. accentul ar trebui pus pe proces. 85]. 23 . Cele mai folosite metode de măsurare a creativităţii la copii sunt bazate pe fluenţa ideaţională. creative [56 pag. Creativitatea a fost definită ca procesul interpersonal sau intrapersonal al cărui rezultat sunt produse originale. În cazul copiilor. încă de la naştere. s-au creat şcoli ilustre permiţând ridicarea acestor arte pe cele mai înalte culmi. trebuie să distingem creativitatea de inteligenţă şi talent. într-un mod asemănător brainstorming-ului. ei prezintă de asemenea şi manifestări care evidenţiază potenţialul creativ. În general. dimpotrivă. Termenul "înzestrat" este utilizat de obicei pentru a desemna un grad înalt de inteligenţă. puţine dintre acestea fiind noi. în schimb. Dar este una specială deoarece implica probleme la care nu există răspunsuri simple. S-a pus problema dacă într-adevăr creativitatea copiilor poate fi diferenţiată de celelalte abilităţi cognitive. Creativitatea implică adaptabilitatea şi flexibilitatea gândirii. au arătat că anumite componente ale potenţialului creativ pot fi deosebite de inteligentă. semnificative şi de o înaltă calitate. în domeniul picturii şi sculpturii. se explica prin îmbogăţirea negustorilor. Pentru o înţelegere corectă a creativităţii copilului. care pare să fie baza potenţialului creativ. însă. probleme pentru care răspunsurile populare sau convenţionale nu funcţionează. Rădăcinile creativităţii specifice adulţilor sunt evidente la copii. interesele societăţii s-au îndreptat spre progresul tehnicii. Dar se pare ca inteligenţa şi creativitatea sunt independente. Un copil foarte creativ nu este neapărat şi foarte inteligent [53 pag. cele originale atestând potenţialul creativ [42 pag. fluenţa ideaţională este considerată o calitate critica a procesului creativ. de o calitate înaltă şi funcţionale . adică pe dezvoltarea şi generarea de idei originale.într-un cuvânt. atrăgând după sine cerinţa construirii de palate împodobite cu picturi şi sculpturi. 77]. Gândirea divergentă. 79]. În secolul nostru. 69]. este util sa considerăm diferenţele dintre gândirea convergentă şi cea divergentă. Problemele asociate cu gândirea convergentă au de obicei o singură soluţie corectă.

cât şi asupra celei divergente. Anumite cercetări sugerează ca acei copii care par să fie creativi sunt adeseori implicaţi în jocuri imaginative şi sunt motivaţi mai mult de factori interni decât de factori externi. cum ar fi recompensele sau cointeresarea [56 pag. Evaluarea de către terţi şi criteriile pentru determinarea soluţiilor semnificative ar trebui folosite numai în cazul adolescenţilor mari sau al adulţilor [10 pag. Pentru mulţi copii. . Pedagogii trebuie să ţină cont de faptul că structura răspunsurilor unui copil este foarte subtilă. decât ceea ce li s-a oferit acasă. în special a problemelor ce apar în viaţa de zi cu zi. . Adulţii pot de asemenea să încerce să asigure copiilor posibilitatea şi siguranţa de a risca. iar nu scopul. 24 . poate să aducă o iluminare pentru copil care se luptă să înţeleagă relaţiile umane şi care provine dintr-o casă unde o asemenea consideraţie este inexistentă. . deoarece aceşti copii îşi explorează capacitatea de generare şi evaluare ale soluţiilor problemei şi îşi revizuiesc ideile bazându-se pe această evaluare. tratând copiii cu egală consideraţie.ocazia de a căpăta un alt sentiment al sinelui şi o altă viziune asupra vieţii.Prin furnizarea unui mediu care permite copilului să exploreze şi să se joace fără restrângeri exagerate. fără a judeca modul divergent în care acesta rezolva o problemă. Cum pot adulţii încuraja creativitatea? . de a pune la îndoială. La aceasta vârstă. fără a încerca o structurare a ideilor lui astfel încât să se potrivească cu cele ale adulţilor. 8]. Un profesor care îi transmite unui copil încredere în potenţialul şi calităţile sale poate fi un antidot puternic faţă de familie în care o asemenea încredere lipseşte sau în care copilului i se transmite contrariul. pentru trecerea de la ideile obişnuite la idei mai originale. Un educator. . accentul ar trebui pus pe evaluarea ideilor proprii. 39].Prin acceptarea ideilor neobişnuite ale copilului.Încurajând procesul.Alocând destul timp copilului pentru explorarea tuturor posibilităţilor. grădiniţa reprezintă o „primă şansă”.Pe măsură ce copiii îşi dezvoltă abilitatea de evaluare a ideilor proprii.Prin adaptarea la ideile copilului. astfel calitatea lor şi generarea de soluţii devin din ce în ce mai importante. 42]. Adulţii pot încuraja creativitatea punând accentul pe generarea şi exprimarea de idei într-un cadru non-evaluativ şi prin concentrarea atât asupra gândirii convergente.Folosind modalităţi creative pentru rezolvarea problemelor. de a vedea lucrurile dintr-un nou punct de vedere. . Pedagogul care refuză să accepte concepţia negativă despre sine a unui copil şi care promovează continuu o imagine mai bună despre competenţele acestuia are uneori puterea de a salva o viaţă [10 pag.

scria Carl Rogers în Devenirea persoanei. Ei nu vorbesc limbajul politeţii şi stimei.Dar pentru unii copii. există ceva mai important decât a învăţa cum să ne folosim mintea? Activităţile educative şi social-culturale sunt deosebit de importante pentru democratizarea şi progresul ţărilor. Iar dacă respectul de sine înseamnă încredere în capacitatea noastră de a depăşi provocările vieţii. fie pregătirea. Prin comparaţii care stârnesc invidia. Dacă obiectivul corect al educaţiei este acela de a furniza copiilor fundamentul în ceea ce priveşte nevoile esenţiale funcţionării eficiente în lumea modernă. de la o stare de dislexie şi până la lipsa unei stimulări corespunzătoare. aprinzând flăcări în minţile copiilor. şi nu gânditori liberi. ci umilesc. Pe de altă parte. jignind un altul. Să ne reamintim că respectul de sine ţine de ceea ce se deschide alegerii noastre volitive . Astăzi majoritatea sunt conştienţi că una dintre modalităţile prin care pot interveni este cultivarea respectului de sine la copil. Există totdeauna motive pentru care un preşcolar oarecare nu are mari succese la învăţătură. dar care sunt nerăbdători să se „adapteze”. Majoritatea pedagogilor doresc să-şi aducă o contribuţie pozitivă la dezvoltarea minţilor ce li s-au încredinţat. de a se 25 . atunci nimic nu este mai important decât iniţierea în arta de a gândi critic. cred numai în limitele lui. în afară de ameninţările cu pedeapsa. Sunt educatori care nu stimulează. Ei nu cred în posibilităţile copilului. Educatorii ştiu că acei copii care au încredere în ei înşişi şi a căror educatori proiectează o imagine pozitivă asupra potenţialului lor se descurcă mai bine la învăţătură decât copiii fără aceste avantaje. ei laudă un copil. 94]. de culoarea pielii sau de realizările strămoşilor [34 pag. aceasta nu este intenţionat. În asemenea cazuri. stereotipi. 88]. pot să-şi nege sau să-şi denigreze contextul etnic propriu. fie ambele. 46]. creativi şi originali” [33 pag. Cu o nerăbdare necontrolată. asemenea educatori adâncesc frica copilului de a greşi. grădiniţa este o întemniţare consolidată în mod legal în mâinile educatorilor cărora le lipseşte fie respectul de sine. ci stingându-le [47 pag. Dacă uneori însă fac rău. pentru a-şi face meseria cum trebuie. Nu au nici o altă noţiune despre disciplină. principiul împăcării cu sine poate avea aici o importantă ilustrare. ele facilitează posibilitatea fiecărui om de a-şi completa studiile. „Prin educaţie”. evident că este bine să ajutăm copiii să-şi aprecieze aspectele unice ale rasei sau culturii. Poate un copil să aibă o reuşită scăzută la învăţătură şi totuşi să aibă un bun respect de sine? Desigur. „avem tendinţa de a deveni conformişti. ci făcând apel la teamă. Ei nu reuşesc să motiveze oferind valori. ci pe cel al ridiculizării şi sarcasmului. Unii copii care provin din culturi etnice diferite. El nu poate depinde de familia în care ne-am născut. indivizi a căror educaţie este „încheiată”.

necesar familiei proprii şi aspiraţiilor individuale. 239]. se naşte şi se dezvoltă în libertate. faţă de toţi membrii societăţii în care trăim [7 pag. cu observaţia şi autoobservaţia copilului. individuală şi socială. Şi totuşi mugurii vieţii cultural-educative cresc prin motivaţii noi. şi Moon Sun Myong „nu există libertate fără responsabilitate şi responsabilitate fără atingerea unui rezultat” [84 pag. care permit şi asigură independenţa personalităţii în vocaţie şi în acţiune practică [45 pag. Atât în educaţia permanentă cât şi în creativitate trebuie să se îmbine studiul şi promovarea calităţilor psihice-morale. nu putem uita calităţile morale şi cetăţeneşti care pot şi trebuie să susţină înclinaţia. morale şi culturale – ale societăţii. demnitatea de a apăra adevărul. de a se policalifica sau de a-şi însuşi o cultură superioară. pentru ca el să beneficieze de 26 . inclusiv în educaţie şi în didactică. vom puncta câteva conexiuni dintre creativitate şi educaţie permanentă. 69]. dar fiecare observaţie concretă şi fiecare act oferit celui ce afirmă prin interes. Mult interes se acordă educaţiei pentru creativitate. Studiul creativităţii şi măsura creaţiei omului nu sunt încă ridicate la valoarea şi eficienţa lor culturală şi socială. prin tendinţa de a se forma culţi cu o personalitate mai bogată şi mereu înnobilată [49 pag. loialitatea faţă de colegi şi colaboratori. în deplină concordanţă cu actele sociale constitutive – politice şi economice. ca un bun al vieţii personale şi sociale. Dar în calităţile cercetătorului. Este vorba de o libertate a tuturor. formulate ca propuneri în direcţia ameliorării activităţii în învăţământ. modelarea euristică tehnică. După cum spunea Nicolae Bălcescu „nu se poate fi fericire fără libertate”. capacitatea proiectării şi demersului concret „sistemic”. Asupra celui ce este devotat descoperirii propriului talent şi propriilor calităţi creative. Deci vom preţui onestitatea muncii. va putea dovedi eficienţa reală.perfecţiona în muncă. în profesii şi în activitatea instituţiilor de cercetare. sociologie şi pedagogie. Este creativitatea educabilă? Ce rol se poate atribui unei metodologii a creativităţii? Înainte de a identifica şi analiza cele mai importante aspecte intelectuale şi de etică. talentul şi încrederea în forţele emergente ale inovării şi descoperirii. motivaţie şi mai ales prin acte noi creative. nu numai discursul generic şi abstract al creatologiei va produce mari creatori sau va stimula opere deosebite. ca şi ale învăţătorului sau profesorului. în ştiinţe şi în tehnologii . acuitatea analizei şi sintezei bazate pe fapte reale şi pe idei variate. 52]. Nu este suficient să îndrumăm pe copii la îndrumări şi invenţii. 33]. de psihologie. Desigur. 118]. trebuie să însoţim îndemnul cu exemplul. între care nu pot lipsi: rigoarea argumentării logice şi slăbirea entuziasmului „momentan”. În a doua jumătate a acestui secol au apărut numeroase lucrări despre creativitatea în cunoaştere şi în acţiune. ca şi în cea a întreprinderilor în general [39 pag. apelul necontenit la faptele concrete. directă. Creativitatea în toate domeniile.

Un act creator este recunoscut în măsura în care oferă soluţia unei probleme sau sugerează realitatea unui produs nou [26 pag. 27 . Talentul trebuie să fie însoţit de calităţile morale. pentru că ea dezvoltă curiozitatea şi creativitatea [83 pag. altele activează gândirea creatoare prin procedee euristice sau prin modelare. de imaginare şi restructurare continuă a datelor. Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii Creativitatea gândirii este capacitatea proprie spiritului omenesc de a depăşi prezentul şi faptele liniar constituite şi de a descoperi adevăruri şi realităţi noi. pe imaginaţie şi pe gândire creatoare. 82]. 163]. creativ. a faptelor. 47]. prin situarea celui care învaţă şi situaţii problematice care necesită rezolvare.marea putere a studiului şi exemplelor reale care să-l însoţească în propria sa devenire creatoare. Universitatea Pedagogică de Stat „I. Unele dintre ele se sprijină pe antrenamentul imaginaţiei. 63]. inventiv. Rolul pedagogului constă în stimularea efortului personal al copilului. Ea pune accentul pe învăţarea prin cercetaredescoperire. Învăţarea creativă formează copilul creativ. a gândurilor. Creativitatea este definită ca „o aptitudine complexă. stimularea tendinţei acestuia de a aduce o contribuţie. Un rol important în crearea unui climat propice stimulării şi dezvoltării unei învăţări interactiv-creative îl deţine atitudinea pedagogului faţă de creativitatea copiilor şi de posibilităţile lor de a se descurca în situaţii problematice [78 pag. şi acestea trebuie să fie deschise şi să aibă sens şi să nu sugereze răspunsuri predeterminate. de tăria caracterului etic al personalităţii îndrumate spre creaţie [34 pag. Creangă” susţine că : pedagogul trebuie să dispună de vaste cunoştinţe profesionale. de fi original. distinctă de inteligenţă şi de funcţionarea cognitivă şi existentă în funcţie de fluiditatea ideilor. de conversie. fundamentul creativităţii îl constituie libertatea de manifestare. să posede priceperi de realizare a lor în practică. 38]. Se practică diferite modalităţi de stimulare a creativităţii. Întrebarea operaţională provoacă conduita creatoare. de raţionamentul inductiv. 172]. doctorandă. Niculina Velea. de calităţi perceptive şi de personalitate. Un pedagog creativ ştie cum să folosească întrebările pentru a începe un act creativ. pe învăţarea prin efort propriu. ca şi în funcţie de inteligenţa divergentă în măsura în care ea favorizează diversitatea soluţiilor şi rezultatelor” [7 pag. sunt adecvate activităţile care cer spontaneitate şi contribuie la dezvoltarea independenţei în gândire şi în acţiune [18 pag. Creativitatea solicită procese de combinare. să manifeste aptitudini creative de îmbinare a cunoştinţelor concrete ale procesului educaţional integral. libertatea de gândire şi libertatea de exprimare a cunoştinţelor. În acest sens. Conform pedagogiei Freinet.

etc. care presupune renovări. abilitatea de a crea situaţii de probleme. ideilor. Aşadar. Activitatea educatorului fiind un aliaj al ştiinţei şi artei. 122]. reprezintă un act relaţional. Creativitatea pedagogică constituie un complex de capacităţi. deoarece irepetabili sunt copiii. Suportul pedagogului la dezvoltarea creativităţii copiilor : • • • • • • • • • Sala de grupă este bine organizată pentru o formare creativă Pedagogul stabileşte şi menţine o atmosferă de predare-învăţare creativă Pedagogul investeşte timp în răspunsurile şi lucrările creative ale copiilor Pedagogul îşi manifestă satisfacţia când copii desfăşoară o activitate creativă şi fac progrese în formarea pentru creativitate. realizat în activitatea cu copiii. 28 . simţul dezvoltat al umorului. aprecierea şi susţinerea de către educator a imaginaţiei copiilor. Pedagogul este gata să accepte iniţial orice răspuns Pedagogul stimulează operaţiile cognitive şi creative Pedagogul creează condiţii pentru activităţi creative în grup Pedagogul încurajează curiozitatea intelectuală Pedagogul îi încurajează pe copii să iniţieze dialogul [63 pag. aptitudini şi însuşiri psihice fundamentale ale personalităţii cadrului didactic care în condiţii favorabile îi permit să-şi manifeste posibilităţile sale în elaborarea teoriilor. 59]. tehnică. 112]. artistismul. gândirea divergentă. 9]. empatia.Stimularea activismului şi a creativităţii în procesul de instruire presupune favorizarea unui mediu de învăţare interactiv şi dinamic. invenţii şi anticipări care să producă un salt calitativ în activitatea instituţiilor preşcolare. imaginaţia pedagogică. de a provoca întrebările copiilor cât şi abilităţi creative [11 pag. tactul pedagogic.). Creativitatea pedagogică e considerată în psiho-pedagogie ca una dintre cele mai importante aptitudini ale personalităţii didactice [58 pag. creativitatea pedagogică spre deosebire de alte feluri de creativitate (artistică. Printre trăsăturile personalităţii pedagogului creativ putem evidenţia : orientarea spre formarea copilului ca personalitate creatoare. după ambele componente întotdeauna presupune creativitate [12 pag. condiţiile de instruire şi de educaţie. tehnologiilor valoroase pentru educaţie şi instruire. Activitatea pedagogică nu poate fi necreativă. personalitatea însăşi a educatorului şi orice decizie pedagogică trebuie să ţină cont de aceşti factori ne standardizaţi.

imaginaţie. cercetare. 29 .Randamentul preşcolar reprezintă nivelul. Este o cerinţă a creativităţii în situaţia în care el este obţinut în condiţiile preşcolarului . evitând gândirea stereotipă. rezolvarea de probleme concrete. mai ales dacă nu depun şi eforturi de învăţare. Unii profesori apreciază pe cei inteligenţi şi mai puţin pe cei creativi. şi altele [12 pag. în mod obligatoriu şi randament maxim la învăţătura. inteligenţa şi creativitate. cercetarea şi viaţa au arătat că atunci când inteligenţa este îmbinată cu eforturile de învăţare. Totuşi. 70]. Creaţia este adierea blândă a vântului. valoarea şi eficienţa teoretico – aplicativă la care a ajuns copilul la un moment dat (îndeosebi în momente finale). îmbrăţişarea călduroasă a soarelui care îţi dă aripi.. 13]. 57]. A fi creativ înseamnă să-ţi faci timp să adaogi picături de avânt sălbatic personalităţii tale [61 pag. Astfel concluzionez că cercetarea pedagogică evidenţiază că nu este întotdeauna concordanţa deplină între randamentul preşcolar. iar o bună inerţie socială stimulează în acelaşi timp responsabilitatea şi gustul creaţiei. în procesul învăţării (instruirii). Desigur şi randamentul preşcolar depinde de un sistem de condiţii care favorizează ca atare şi creativitatea : dezvoltarea gândirii independente şi creative în învăţare. autonomia înlesneşte şi îmbogăţeşte relaţiile sociale. de aflare (căutare). învăţarea prin investigare. metodologii problematizate : metodologii euristice – descoperiri şi redescoperiri. calitatea. creativitatea are un rol foarte important [24 pag. legate de practică. Se constata că cei inteligenţi nu obţin. Dezvoltarea creativităţii contribuie la asigurarea autonomiei persoanelor.subiect al educaţiei” atunci când este bazat pe învăţătura euristică.

creativităţii. cel puţin pentru persoana aflată într-un impas. iar pe de alta.1 Repere psiho-pedagogice ale creativităţii în dezvoltarea personalităţii copiilor de 6-7 ani Multă vreme creaţia a fost considerată apanajul exclusiv al unei minorităţi restrânse. Ce se poate face deci pentru stimularea creativităţii? Mai întâi. şcoli de inventică’’.cursuri de creativitate’’ şi chiar . asistăm astăzi la deschiderea unor . astăzi nu se mai face o separare netă între omul obişnuit şi creator. Capacităţile creative ale copiilor 30 . să favorizeze asociaţia cât mai liberă a ideilor. e nevoie de preocupare specială. 154]. şi să combatem anumite piedici în calea manifestării imaginaţiei. ceea ce implică explorarea activă a mediului şi găsirea soluţiilor la problemele cu care se confruntă. Distingând însă mai multe trepte calitative în creativitate şi observând cum şi eforturile de gândire obişnuită implică ceva nou. de condiţii favorabile dezvoltării imaginaţiei. a) Metode şi tehnici pentru stimularea creativităţii Aspiraţia spre dezvoltarea spiritului creativ a dus la conceperea unor metode care. Ca dovada că.Capitolul II : Metodologia de dezvoltare a creativităţii copiilor de 6 – 7 ani 2. o mică inovaţie sau invenţie. să combată blocajele. Pentru a se ajunge la o astfel de performanţă. Asemenea obstacole exterioare sau inerente individului sunt denumite. 68]. numărul inventatorilor cu brevet e de ordinul zecilor şi chiar al sutelor de mii. de obicei.. trebuie sa fim conştienţi. utilizând astfel la maximum resursele inconştientului [18 pag. Metodele şi tehnicile de dezvoltare a creativităţii contribuie la dezvoltarea gândirii divergente creative a copiilor şi a comportamentului lor creativ. pe de o parte. pag. blocaje [5. în multe ţări. Şi. într-adevăr. Orice om normal poate realiza o îmbunătăţire în munca sa..

Reprezintă o aplicare a dialogului euristic a lui Socrate. După Torrance „Indivizii creativi nu-şi pot înceta activitatea. Aici îşi pot pune în aplicare aptitudinile creative” [54 pag. de aceea sunt acceptate toate ideile. altele dezvoltă gândirea creatoare prin procedee euristice. etapa productivă – anunţarea temei şi a problemelor ce trebuie dezbătute.” [21 pag. dar pot şi începe un joc câştigător. ele pot fi bătute. de oarece nu pot înceta să gândească. Voi prezenta doar câteva dintre ele :  Brainstorming – o metodă de stimulare a creativităţii în condiţiile activităţii în grup. Avantajele utilizări metodei brainstorming-ului : obţinerea rapidă şi uşoară a ideilor noi şi a soluţiilor de rezolvare aplicabilitatea largă. la noi descoperiri. Aceste metode şi tehnici instructive destinate să influenţeze dezvoltarea capacităţilor creative ale gândirii trebuie să provoace nedumeri. Unele se bazează pe dezvoltarea imaginaţiei (brainstroming. Brainstorming-ul prezintă o metodă de căutări şi creaţii individuale precum şi de confruntare şi omologare a ideilor. de oarece nu calitatea contează. Îmbinarea celor două categorii de metode oferă cele mai bune şanse de stimulare a activităţilor creative. soluţiilor descoperite în grup. Există variate modalităţi de stimulare a creativităţii. cu o largă utilizare a mecanismului asociaţiilor libere ale colectivului optim pentru învăţare prin creaţie. Etapele de desfăşurare a şedinţei de brainstorming : • • • etapa de pregătire – selecţia membrilor grupului creativ. 95]. ci cantitatea. Chiar şi Alfred North Whitehead susţinea că „aproape toate ideile noi au un oarecare aspect de prostie când apar prima dată. emoţionale şi culturale ale gîndirii [27 pag. etapa selecţiei ideilor emise – analiza de ideii stabilirea concluziilor de rezolvare a problemei. 173]. sugerând oportunităţi de creaţie [13 pag.necesită o dezvoltare multilaterală. Metodele de acest tip se aplică individual sau în grup. El scoate în evidenţă importanţa imaginaţiei în toate domeniile vieţii şi a aplicării creativităţii în toate fazele de rezolvare a problemelor. „ideile îndrăzneţe sunt ca piesele de şah în atac. Geothe este de părere că. chiar şi cele bizare. Ei nu se pot gândi la nimic altceva mai plăcut de cât la muncă. începând cu orientarea şi terminând cu evaluarea. să incite întrebări să creeze acea situaţie care îl îndeamnă pe copil la căutări. Ideea de bază aparţine lui Alex Osborn care elaborează această tehnică încă la 1938. Se discută cu această ocazie blocajele perceptuale. 36]. sinectica).” Scopul major al brainstorming-ului este enunţarea a cât mai multe puncte de vedere. 108]. aproape în toate domeniile stimulează participarea activă a membrilor 31 .

dezvoltă construcţia de idei pe idei. spontaneitatea. Gordon. cât mai multe conexiuni între concepte.  Sinectica – e o tehnică de creaţie în cadrul grupului şi este strâns legată de descoperirea analogică. doar că ideile originale sunt notate pe foile de hârtie care circulă între participanţi până când fierare grup primeşte foaia sa proprie cu toate completările celorlalte grupuri. 157. cu întrebări. 121]. Avantajele aplicării metodei : • • • • oferă posibilitate celor timizi de a se exprima stimulează construcţia de „idei pe idei” sunt cumulate valenţele muncii individuale cu cele ale efectului de grup se respectă ritmul celor lenţi. 54. Etapele metodei : propunerea unei probleme colectivul se poate organiza în grupuri preferenţiale grupurile lucrează pentru a elabora un număr mare de diverse întrebări comunicarea rezultatelor muncii evidenţierea celor mai interesante întrebări şi aprecierea muncii în echipă. Este o modalitate de stimulare a creativităţii individuale şi de grup organizată în grup stimulează crearea de întrebări la întrebări. care au posibilitatea să participe la această acţiune de grup [51 pag. J. 53]. asemenea exploziei stelare. 32 .• • dezvoltă creativitatea. Începe din centrul conceptului şi se împrăştie în afară. Etapele metodei : împărţirea grupei în subgrupe a câte 6 membri enunţarea problemei şi explicarea modalităţii de lucru desfăşurarea activităţii în grup analiza soluţiilor şi reţinerea celor mai bune [83 pag. 48]. 84 pag. Scopul ei este de a obţine cât mai multe întrebări. Această metodă este uşor de aplicat la orice vârstă şi în mai multe domenii. ce se bazează pe raţionamentul prin analogie. încrederea în sine dezvoltă abilitatea de lucru în echipă [19 pag. dar şi o sursă de noi descoperiri [83 pag. Ea fiind o modalitate de relaxare. Această tehnică a fost elaborată de W.  Starbursting (explozia stelară) – este o metodă nouă de dezvoltare a creativităţii.  Brainwriting (6-3-5) – asemănătoare cu brainstorming-ul. 55 pag. 48]. 37]. Scopul acestei tehnici fiind promovarea rezolvării creative a problemelor [27 pag.

Jean Piajet susţine că: Toate conduitele comportă un aspect înnăscut şi unul dobândit. Participanţii analizează unele probleme. situaţii. analogia simbolică – presupune utilizarea imaginilor obiective şi impersonale pentru descrierea problemei. Siminica Şova. Teresa Engelman. lectura imaginilor. artisticul din natură. să vadă. 149]. Problema învăţământului preşcolar este discutată pe parcursul ultimelor secole (XIX . Ion Dănilă. David Ausubel. Ea corespunde particularităţilor de vârstă a preşcolarilor şi susţine curiozitatea lor. Robert Gagne. analogia fantezistă – presupune generarea celor mai bizare ideii [82 pag. dar nu cunoaşte unde se află frontiera dintre ele. O modalitate de pregătire pentru activitatea de învăţare conştientă în preşcolaritate este activitatea verbal-artistică. îl familiarizează frumosul [51 pag. dezvoltă spiritul de observaţie. Tipurile analogice ale sinecticii : analogia directă – presupune căutarea unei probleme cu ajutorul unor date. analogia personală sau conflictul condensat generarea unor posibile soluţii [18 pag. Ion Berca. fapte.) susţin că condiţia fundamentală pentru randamentul şcolar este caracterul conştient al învăţării.Este un proces de rezolvare creativă a problemelor. Etapele metodei : • • • • enunţarea problemei analiza problemei sugestii creşterea distanţei metaforice utilizând analogia directă. Descrierea a celor observate în natură este şi ea o activitate verbal-artistică care are drept suport cuvântul şi frumosul. analogia personală – înseamnă să te analizezi pe tine însuţi în miezul problemei. favorizează emergenţa ideilor noi privind problema abordată [6 pag. 33 . Analiza elementară a unui tablou. îl obişnuieşte să audă. 157]. 40]. Scopul sinecticii este de a elibera participanţii de orice constrângeri şi de ai face să-şi exprime liber opiniile. etc. să simtă şi să explice. Investigaţiile realizate de diferiţi specialişti (J. Aptitudinile de învăţare conştientă se formează la copii treptat şi cu greu. Ioan Suretu etc.XX). 44]. Hans Aebli. interpretarea unui cântec pentru copii este de asemenea o activitate artistică. Metoda incită la dezvoltarea de ideii noi şi originale şi la asociaţii de idei : participantul transformă necunoscutul în cunoscut. Savanţii nu au ajuns încă la un răspuns definitiv. dezvoltă idei noi şi originale. Piajet.

aplicaţie. 63]. psihologie ]. comunicarea sunt momente necesare ale procesului de formare a personalităţii în devenire. însuşirea proverbelor. morale. Conformistul este unul din ele: dorinţa oamenilor ca toţi cetăţenii să gândească şi să se poarte la fel. ceea ce constituie o descurajare pentru asemenea persoane. şi-ar putea avea originea în existenţa unor indivizi cu imaginaţie bogată. . integrată cu cea artistică plastică: .serveşte drept suport pentru achiziţionarea valorilor sociale. Învăţarea în ciclul primar se întemeiază pe achiziţiile spontane ale preşcolarităţii. construire.include elemente spirituale şi comportamentale în personalitatea copilului. şi nu pe teren gol. Practica de instruire dovedeşte că o achiziţie nouă se clădeşte pe un sistem de cunoştinţe. . Audierea şi repovestirea poveştilor. există în general o neîncredere în fantezie şi o preţuire exagerată a raţiunii logice. şi utilizarea lor în vorbire. vom vedea când se va studia gândirea. leneşi. Apoi. la realizarea obiectivelor educaţiei estetice.dezvoltă sensibilitatea.ajută la însuşirea limbii literare şi la perceperea mediului ambiant. observată atât la oameni simpli. . stimulând acţiunile creative ale preşcolarilor şi elevilor mici. ei pot distra un grup. că deducţiile riguroase nu permit un progres real decât dacă fundamentează rezultatele unor construcţii sau ale unor operaţii imaginare. . 113]. memorizarea şi recitarea versurilor. la o petrecere [ 89. Dar. . şi a cunoştinţelor. sunt amintite blocajele culturale. cât şi la cei cultivaţi. Nici matematica nu poate progresa fără fantezie. Acestea şi alte abilităţi obţinute la vârsta preşcolară prin intermediul activităţii artistice (desen. Un obiectiv major al activităţii literar artistice este dezvoltarea creativităţii verbale şi artistico – plastice [12 pag . lucru manual) permit copilului să deprindă la debitul şcolar anumite competenţe care la rândul lor devin o garanţie a integrării sociale şi o condiţie a dobândirii performanţei lingvistice. artistice plastice [12 pag. competenţe sedimentat deja. dar comozi. în care copiii dobândesc. arta plastică. intelectuale şi morale.ceea ce ne permite să afirmăm că savantul recunoaşte şi apreciază etapa învăţământului preşcolar. care nici nu-si fac cum trebuie obligaţiile serviciului. Aceasta atitudine sceptică. Cei cu idei sau comportări neobişnuite sunt priviţi cu suspiciune şi chiar cu dezaprobare. 34 . ghicitorilor. Cel mult. achiziţionează cunoştinţe şi îşi formează competenţe. 71]. naţionale şi general umane.serveşte drept sursă principală de transmitere a experienţei sociale. Activitatea verbal-artistică. dar să creeze opere de valoare. atitudini. b) Blocajele creativităţii 1) Mai întâi. modelare. a raţionamentelor. zicătorilor.contribuie la formarea competenţelor şi atitudinilor. comportamente [42 pag.

De asemenea. 32]. Mai multe zile soldaţii s-au chinuit să mănânce pe braţe. graba de a accepta prima idee este greşită. Să dăm un exemplu simplu: în timpul războiului. pictură. Aceasta idee a venit foarte târziu. în loc să încercăm altceva. Atunci când ne gândim la soluţionarea unei probleme complexe. Unii se descurajează rapid. 3) În fine. o grupă de soldaţi cartiruită într-o casă părăsită dintr-o localitate evacuată de inamic. ceea ce în traducere literară ar fi „furtună. acest act blochează venirea altor idei în conştiinţă. dar el e cunoscut mai ales printr-o activitate de grup. întrucât. Şi tendinţa exagerată de a-i întrece pe alţii implica evitarea ideilor prea deosebite şi dăunează procesul de creaţie [18 pag. aşa cum se ştie. De asemenea. să lăsăm ideile să curgă – doar să le notăm. fiindcă rareori soluţia apare de la început. Dacă.2) Blocaje metodologice sunt acelea ce rezultă din procedeele de gândire. punând-o pe patru scaune. evidenţiată de Al. Obsborn. Creativitatea şi elementele ei. Osborn a intitulat acest procedeu brainstorming. mai există şi blocaje emotive. sunt momente când ne vin în monte tot felul de idei. 153]. spune el. Considerăm că una dintre cele mai eficiente în vârsta preşcolară este familiarizarea copiilor cu textul literar şi dezvoltarea creativităţii prin diverse exerciţii artistico – plastice: desen. îndată ce apare o sugestie. întrucât pentru noi toţi funcţia uşii este de a închide o încăpere şi nu de a servi drept o scândură pentru masă. Acolo ramaseră mai multe scaune. deşi nu pare a se potrivi. de inovaţie este dificilă şi solicită eforturi de lungă durată. ne apucăm să discutăm critic valoarea ei. stăruim în a-l aplica. modelare. Noi suntem obişnuiţi să aplicăm intr-o situaţie un anume algoritm şi. Şi cum prima sugestie de obicei nu e cea mai bună. Se numeşte algoritm o succesiune determinată de operaţii permiţând rezolvarea unei anumite categorii de probleme. de a nu se face de râs. Brainstormingul poate fi utilizat şi în munca individuală. factorii afectivi au o influenţă importantă: teama de a nu greşi. dat fiind că munca de creaţie. Aşa e cazul rigidităţii algoritmilor anteriori. unul din promotorii cultivării creativităţii. să trecem la examenul analitic al fiecăruia. au avut o masa foarte comodă. Există multiple posibilităţi de formare a unei personalităţi creative. până când unuia i-a venit ideea să scoată uşa din balamale şi. Când imaginaţia trece printr-un moment de efervescenţă. aplicare. despre care vom vorbi imediat [31 pag. Tot în aceasta categorie de blocaje găsim şi critica prematură. Elementele de bază ale creativităţii sunt: 35 . se observă cazuri de fixitate funcţională: folosim obiecte şi uneltele potrivit funcţiei lor obişnuite şi nu ne vine în minte să le utilizăm altfel. dar nu exista nici o masă. Numai după acest izvor de inspiraţie seacă. ne aflăm în impas. poate împiedica pe cineva să exprime şi să dezvolte un punct de vedere neobişnuit. asaltul creierului” – în limba noastră îl caracterizăm ca „asaltul de idei” sau „ evaluarea amânată”.

cu scopul de a căuta şi a găsi soluţii optime de rezolvare a problemelor ce apar în diverse domenii de cunoaştere inclusiv în cel al cunoaşterii artistice. asimetria şi dinamica. evidenţierea particularităţilor unor clase de obiecte. 90]. forma.originalitatea flexibilitatea senzitivitatea fluenţa ingeniozitate expresivitatea Originalitatea prevede capacitatea individului de a adopta atitudini personale fără tendinţa de a copia sau a reproduce modul de gândire al altcuiva [31 pag. 78]. Profunzimea şi aria sensibilităţii depind de spiritul de observaţie care poate fi format. Acesta este un proces complicat care se derulează în timp. dramatizări ale episoadelor din creaţia literară. formulări şi explicaţii personale care se pretează la interpretări controversate. ritmul. 94]. Fluenţa este o proprietate a stilului şi se caracterizează prin cursivitate şi fluiditate în exprimare (având ca suport limbajul şi fluenţa lui). capabile să găsească soluţii neordinare în cele mai complicate şi surprinzătoare împrejurări. Senzitivitatea înseamnă facultatea de a simţi. comentarea unor opere artistice. Ingeniozitatea permite evitarea stereotipilor. inventarea de jocuri şi soluţii de rezolvare a unor situaţii. Cu cât este mai expresivă opera de artă cu atât mai mult ne place. Expresivitatea exprimă culoarea. Progresul creativităţii poate fi considerat efectiv numai atunci când trece patru etape: în scopul ridicării potenţialului creativ al copiilor şi Formarea creativităţii 36 . artistică [35 pag. interpretarea de roluri ale unor persoane reale sau imaginare. clasificări de obiecte care posedă însuşiri similare. Flexibilitatea este capacitatea de a adapta gândirea la situaţii noi. de a fi sensibil. Însuşirea de a fi ingenios se impune ca un semn al unei minţi agere. de iniţiativă . Dezvoltarea creativităţii nu poate fi dezvoltată fără a înţelege ce-i acela mijloc de expresivitate [32 pag. simetria.calităţi indispensabile creativităţii umane. uneori neprevăzute. Sarcinile corpului didactic stimularea lui sunt:         reformulări într-o viziune personală. 81]. mărimea. Ingeniozitatea indică spiritul inventiv. educat la copii prin exerciţii dirijate de pedagog [78 pag.

[87 Ştiinte socio-umane] Capacităţi speciale: o o o Capacitatea intelectuală. Posibilitatea cadrului didactic de a reacţiona şi de a se adapta la nivelul Posibilitatea de a opera cu eficienţă în cadrul activităţilor teoretice şi diferenţial al copiilor. Asemănarea devine plictisitoare şi inutilă. 45]. aceasta e o perioadă de criză când doreşte să se debaraseze de ceea ce era plăcut şi comod.1. trebuie să se schimbe şi schimbarea trebuie să fie majoră: “în viaţă şi în stilul de viaţă… pentru copil. 3. 159]. Acţiunile de stimulare a creativităţii urmăresc să determine productivitatea acestor capacităţi umane. eficienţa de muncă şi o bună pregătire). 37 . psihologie. aptitudini literare. Este vorba de o “transformare” [18 pag. Capacităţi generale: 1) Vocaţia profesională: predispoziţii. 2) Erudiţia: posedarea unui larg şi bogat orizont cultural în diferite ramuri – artă. 2. Etapa transformaţională în acest punct individul realizează că pentru a evolua. predominarea semnificativului spre satisfacerea solicitărilor copiilor (elevilor. artistice. Individul începe să aprecieze aceea ce deosebeşte de alţii şi ceea ce este particularitatea altora. etică etc. filozofie. Etapa interogativă în care elevul nu mai găseşte că e plăcut să fie ca altcineva. practice în scopul asimilării cunoştinţelor. 4. 158]. al formării priceperilor şi deprinderilor necesare. Etapa normativă are drept scop integrarea fiecărui copil într-un grup (a nu se considera diferit. El îşi dezvoltă un simţ al mândriei pentru unicitatea sa şi o încredere mai mare în eu-l său [66 pag. afective. pentru un elev din clasa I însuşirea vocalelor şi consoanelor) [72 pag. simţul noutăţii. aparte) deoarece colegii exercită influenţă şi cineva poate fi complexat din cauza diferenţelor [18 pag. discipolilor). 22]. Creativitatea în stilul de muncă al cadrelor didactice ţine de factorii psiho-pedagogici şi reflectă un cuantum de capacităţi specifice şi generale [44 pag.  Structuri fizice şi psihice cognitive. motivaţionale.. 57]. Ridicarea potenţialului creativ al copiilor începe de la munca creatoare a cadrului didactic (pentru aceasta sunt necesare cunoştinţe multilaterale. La această etapă individul îşi face drum înainte sau regresează literalmente. muzicale. elev”. Etapa formativă presupune existenţa unor noi condiţii şi adaptarea la ele (pentru un pianist acesta ar însemna însuşirea clapelor.  Pasiunea pentru literatură şi artă.

conştient fiindcă rezultatul final merită un asemenea preţ. absolut esenţială în creativitate [35 pag. Este adevărat că stimularea creativităţii. atât în activităţile preşcolare.o cunoaştere. şcolare. Un alt factor determinant îl reprezintă nivelul şi varietatea cunoştinţelor. Dincolo de acest nivel determinant sunt factorii de personalitate: fluiditatea şi flexibilitatea gândirii. Creativitatea poate şi trebuie să fie cultivată. precum şi predominanta factorilor psihici non-verbali care îşi au sediul în emisfera dreaptă a creierului [79 pag. perseverenţa. nivelul de creativitate al unui elev nu poate fi determinat prin metode cantitative. cât şi în cele extra-şcolare [37 pag. Un educator incompetent. o o Iscusinţa de a-i captiva pe copii. capacitatea de a rezista spiritului gregar etc. şi chestionare adecvate. a nivelului de Capacitatea de generalizare a experienţei personale [59 pag. echilibrul afectiv. care exclude dialogul. implicite comportamentului creativ şi va avea puţine şanse de a induce în copii o atitudine relaxată. experienţe. nivelul de creativitate al unui copil nu este o constantă absolută. Dat fiind faptul că este o caracteristică atipică şi calitativă. 31]. 52]. nesigur pe disciplina pe care o predă sau care are o slabă imagine de sine se va simţi în general ameninţat de manifestările de conformism. originalitatea. 38 . 110]. ci el poate creşte prin stimulare adecvată sau poate scădea prin neîntrebuinţare şi necultivare. creativ la stilul profesorului. De asemenea. Coeficientul de inteligenţă joacă un rol important în acest proces. Aceasta nu se poate realiza însă dacă sistemul pedagogic dominant este unul care accentuează conformismul şi reproducerea servilă a informaţiilor transmise de educator. Pentru evidenţierea lui trebuie utilizate teste specifice. întrebările şi în general interacţiunea va induce la preşcolarii mari un sentiment de autoapărare şi va conduce la inhibarea capacităţilor lor creatoare. dominatoare. o atitudine rigidă. creativitatea poate fi învăţată şi dezvoltată. 76]. Prezenţa spiritului creativ ce persistă la toate disciplinele de studiu şi caracterul deschis şi dezvoltare a cunoştinţelor şi aptitudinilor copiilor. de a le trezi şi satisface interesul de Capacităţi docimologice: evaluarea reală obiectivă. deşi există anumite înclinaţii şi înzestrări înnăscute în fiecare dintre noi. a originalităţii şi a gândirii critice presupun o serie de riscuri pe care educatorul trebuie să şi le asume. Nu fiecare fiinţă umană are din punct de vedere ereditar aceeaşi capacitate creativă. Aşa cum spuneam mai sus. În acelaşi timp însă. Creativitatea ocupă un loc de cinste în sistemul de educaţie.

care pe zi ce trece devine tot mai anacronic. Momentul schimbării bate mereu la uşă. mai incapabil să se adapteze la schimbările rapide cu care ne confruntăm în societatea globalizată în care trăim la ora actuală. 27]. Cultul copilului mediu – orientarea educaţiei la un nivel mediu. afectiv sau motor [85 pag. nici eliminarea oricăror standarde şi restricţii nu este benefică pentru stimularea şi cultivarea creativităţii. dar creaţia de valoare reală mai presupune şi o motivaţie. 29]. Iată care sunt câteva dintre aceste mituri: 1. 4. fenomene psihice noi pe plan cognitiv. Exaltarea memorării şi a reproducerii fidele a cunoştinţelor memorate. este imperios necesară sacrificarea prejudecăţilor. egalitarist şi uniformizator. 92]. perseverenţa în a face numeroase încercări şi verificări [73 pag. Multă vreme imaginaţia a fost definită ca un proces de combinare a imaginaţiilor. în detrimentul aprecierii imaginaţiei şi a intuiţiei. Creativitatea este o capacitate mai complexă. decât atitudinea exagerat de permisivă a educatorului [59 pag. 5. în loc de a adapta şi a personaliza procesul de instrucţie la nivelul real al copiilor. ceea ce se potriveşte numai imaginaţiei artistice. ceva deosebit. deci şi creativitatea. Acestea. Trasarea precisă a limitelor şi explicarea raţiunii acestora va induce în mult mai mare măsură în copii o atmosferă deschisă şi stabilă emoţional.Pe de altă parte. dorinţa de a realiza ceva nou. adeseori absolut teoretic. Şi cum noutatea. eliminarea miturilor care au consfinţit şi au dat legitimitate în ultimele secole unui învăţământ conformist. temându-se tot timpul că riscă să încalce vreo regulă necunoscută. ca formă supremă şi infailibilă de evaluare a instruirii de către copii a cunoştinţelor predate [56 pag. o altă componentă este voinţa. presupun trei însuşiri: a. 61]. şi multe altele asemenea lor. nu se obţine cu uşurinţă. fluiditate 39 . Valoarea de fetiş a programei. Azi putem defini imaginaţia ca fiind acel proces psihic al cărui rezultat îl constituie obţinerea unor reacţii. Supraestimarea valorii docimologice a notelor. Ea face posibilă crearea de produse reale sau pur mintale. 2. azi . în paralel cu subestimarea şi suspectarea din principiu a oricărei noi abordări în educaţie. un loc de a privi programa ca un simplu cadru de referinţă. sunt veritabile piedici în calea înnoirii unui sistem de educaţie anchilozat. Componenta principală a creativităţii o constituie imaginaţia. 3. (reprezentând de cele mai multe ori opinia profesorului asupra problemei tratate) ca model suprem al scopului educaţiei. deoarece în asemenea condiţii copiii devin nesiguri şi şovăitori. Pentru ca dimensiunea creativă a educaţiei să devină mai mult un ideal frumos. constituind un progres în planul social. Imaginaţia. Încrederea exagerată în metodele tradiţionale.

ea garantând valoarea rezultatului muncii creatoare [55 pag. trebuie schimbat climatul. din păcate prea puţin utilizate. caracteristica principală rămâne originalitatea. cât şi în ce priveşte metodele de educare şi instruire. democratice. stereotipe şi deci omului îi revin mai multe sarcini de perfecţionare. 40 . Apoi. e drept. de raţionamentul riguros şi spiritul critic [77 pag. modul de predare trebuie să solicite participarea. De când se arată că automatele dirijate de calculatoare înfăptuiesc toate muncile monotone. ceea ce nu înseamnă a coborî statutul social al celor din urmă. În primul rând. 83]. 42]. În fine. iniţiativa elevilor. deşi. Pe lângă efortul tradiţional de educare a gândirii critice. alături de temeinicia cunoştinţelor. între preşcolari şi educatori. fantezia trebuie şi ea apreciată corespunzător. Aceasta implică schimbări importante. s-au creat ici colo clase speciale de supradotaţi. Se cer relaţii distinse. cultivarea gândirii inovatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor de masă. stimularea fanteziei apare şi ea ca un obiectiv major.b. e vorba de acele metode active. de înnoire. atât în mentalitatea profesorilor. Câtă vreme creaţia era socotită un privilegiu dobândit ereditar de o minoritate. originalitate. pentru a elimina blocajele culturale şi emotive. Fiecare dintre aceste trei Însuşiri are însemnătatea ei. plasticitate c. şcoala nu s-a ocupat în mod special de acest aspect.

a „Curriculumului preşcolar. creativitatea. Educaţia şi instruirea copiilor de 5-7 ani în grupele pregătitoare” (2000) şi a „Curriculumului educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară” (1-7 ani) în Republica Moldova (2008). caiete didactice. Materialele didactice elaborate respectă particularităţile de învăţare ale preşcolarilor. mini-manuale. 45]. 34].2.2 Asigurarea didactică a procesului instructiv-educativ în dezvoltarea creativităţii Prin aprobarea „Concepţiei dezvoltării sistemului educaţiei preşcolare în Republica Moldova” şi prin editarea „Curriculumului educaţiei şi instruirii copiilor în instituţiile preşcolare de diverse tipuri” (1997). iar ordinea logică a activităţilor de învăţare presupune respectarea condiţiilor în care materialele didactice contribuie la : 1) Dezvoltarea capacităţilor psihomotorii 2) Dezvoltarea proceselor perceptive 41 . intelectul. Practica pedagogică a demonstrat că obiectivele educaţionale la această etapă se fac mai efective prin utilizarea frecventă a diferitelor materiale didactice. S-a presupus că operarea pe parcursul vârstei de grădiniţă cu diverse jucării. punând accentul pe necesitatea pregătirii copiilor pentru viaţă şi şcoală prin formarea maturităţii şcolare [14 pag. perseverenţa şi voinţa – calităţi atât de necesare viitorului şcolar [79 pag. s-a anunţat decizia statului de a restructura în mod fundamental sistemul de instruire şi educaţie preşcolară şi de a conveni un caracter de continuitate între primele verigi ale sistemului de învăţământ : grădiniţă – şcoală primară. care ar corespunde particularităţilor de vârstă preşcolară. seturi de teste formează atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător şi dezvoltă curiozitatea.

a perceperilor de comunicare [80 pag. Prin folosirea corectă a materialelor didactice elaborate se vor pune accentul pe însuşirea normelor etice. folosind pe larg texte din literatura copiilor. formarea comunicării verbale elementare fluente. caiete didactice. dar şi dezvoltarea personalităţii copilului. succesele şi insuccesele lor. jocuri-teatru în baza textelor literare. dezvoltarea capacităţilor de descriere. spre formarea competenţelor elementare de comunicare. al autoafirmării. povestire. culegeri de jocuri. Aceste caiete pot fi folosite în multiple scopuri : dezvoltarea verbalartistică. Litera este însoţită de imagini. etc. 42 . să se comporte [12 pag. ne invidioşi.3) Dezvoltarea proceselor cognitive superioare : a. formarea competenţelor de reproducere expresivă (recitare. În baza caietelor. Educaţia literar artistică : dezvoltarea capacităţilor de receptare. formarea perceperilor elementare de analiză a textului literar. oneşti. repovestire. dezvoltarea aptitudinilor de a organiza jocuri-dramatizări. modeşti. să converseze. Caietul preşcolarului. să compună poveşti. texte din creaţia folclorică. creativitate verbală. evaluarea competenţelor de creativitate verbală. dezvoltarea vorbirii şi dezvoltarea literară. complete de tablouri. dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii elementare. Educaţia limbajului : formarea pronunţiei corecte. În practica de lucru a grădiniţelor de copii s-au editat şi s-au implementat un set de materiale didactice. Cărţile. să povestească. testelor copiilor le vor fi formate şi dezvoltate motivele principale legate de stabilirea şi păstrarea relaţiilor reciproce. pozitive cu semenii şi adulţii : motivul demnităţii personale. corecte. Abecedarul preşcolarului. motivele cognitive şi competiţionale. Prin conţinuturile materialelor didactice elaborate s-au urmărit scopul de a permite copiilor să stabilească anumite relaţii de colaborare. capacităţile şi incapacităţile. familiarizarea cu folclorul şi literatura pentru copii. dramatizare). textele literare. fiind deprinşi să fie sinceri. 9]. abecedare şi dicţionare ilustrate. imaginile şi jucăriile le vor ajuta să înţeleagă cum trebuie să fie relaţiile interpersonale. seturi de imagini. tablourile. politicoşi. cărţilor didactice. Prevede nu numai învăţarea literelor şi a citirii. spunând unele motive altora. Este necesar de ai învăţa pe copii să-şi aprecieze calităţile personale. Fiecare pagină este orientată spre dezvoltarea verbal-artistică a copiilor. cum trebuie să comunice. expresive şi creative. antologii de texte. fondarea priceperii de a învăţa prin intermediul activităţii de joc în baza conţinuturilor propuse. b. 21] [Anexa № 16]. Copii învaţă în baza Abecedarului să recite. completarea şi activizarea vocabularului. ghicitori. educarea capacităţii comunicării culte.

Conţinuturile incluse în caiet prevăd un mod neobişnuit de dezvoltare matematică prin intermediul diverselor texte literare. completarea textului. Aici le permite copiilor să rezolve probleme împreună cu eroii din poveşti. ghicitori. etc. proverbe. selectând poezii. organizarea jocurilor cu subiect. extinderea şi aprofundarea cunoştinţelor despre viaţă. Prin acest caiet s-a făcut o încercare de integrare a obiectivelor educaţiei artistico-plastice. legende. vor colora. poveşti. Materialul inclus în această carte vizează perioada abecedară şi prevede continuarea lucrului început în Abecedarul preşcolarului. Cine le vede nu le crede. Scopul fiind dezvoltarea priceperilor elementare ale copiilor de a crea ceva în mod independent. Imaginile şi textele prevăd familiarizarea cu plaiul natal. educaţia literar-artistică. ghicitori. În vederea dezvoltării creativităţii copilului adulţii trebuie să lectureze mai întâi conţinutul textului ilustrat apoi să le propună copiilor să deseneze. Caietul № 1 Comunicare şi dezvoltarea vorbirii are ca obiective majore : însuşirea. Principiul fundamental este munca individual – diferenţiată cu fiecare copil. vor haşura. Caietul № 2 Matematica. cu flora şi fauna plaiului natal. şi se vor realiza obiectivele educaţionale. cine le paşte le cunoaşte … Această lucrare completează setul de lucrări didactice pentru copii de 5-7 ani. formarea priceperilor elementare de comunicare orală şi pregătirea pentru comunicarea scrisă. Setul de caiete didactice „Ne pregătim de şcoală” pune un accent deosebit pe rolul adulţilor (părinţilor şi cadrelor didactice) în procesul de activizare a structurilor mintale constructive şi creative ale copiilor. Caietul № 4 Creativitate. Caietul № 3 Literatură şi desen. Lucrând independent cu copii. natură şi societate. să compună poveşti. literare şi muzicale. natura şi dezvoltarea literar-artistică. descrierea unor personaje. adulţii le vor forma atitudini.Direcţiile principale ale activităţii urmăresc : familiarizarea cu mediul înconjurător. de a-şi forma unele competenţe de lucru manual. cunoştinţe şi competenţe necesare. să compună o poveste. Conţinutul paginilor prevăd şi includerea treptată a copiilor în lumea literaturii şi a ştiinţelor. pe realizarea unor conlucrări sistematice. alcătuirea independentă a sfârşitului. Se recomandă să se respecte anumite tehnologii didactice. 43 . În vederea dezvoltării gândirii verbal – logice şi creative a copiilor li se propune să rezolve integrame. formarea aptitudinilor de comunicare. Ea constituie partea a II Abecedarului preşcolarului şi este prevăzută pentru grupele pregătitoare. conţinutului textelor literare. Antrenamentul grafic v-a facilita şi dezvolta priceperi de a desena ornamente. începutului. În elaborarea conţinutului acestui caiet se vor realiza o serie de obiective educaţionale generale care creează bazele culturii spirituale ale omului. creativitatea fiecărui copil şi va evidenţia nivelul pregătirii mâinii pentru scriere. schimbarea subiectului. vor încercui grupuri de obiecte etc. snoave.

educaţie pentru ştiinţă şi elemente de matematică. creativitatea copiilor. urmând să haşureze. conţinuturile incluse în acest caiet vin să faciliteze activitatea educaţională de dezvoltare la copii a atitudinii pozitive faţă de om şi munca lui. să învăţăm”. să ascultăm. În scopul realizărilor obiectivelor curriculare au fost editate şi cărţile unite sub genericul „Să colorăm. în care adulţii concomitent vor realiza şi multe alte obiective : ale educaţiei verbal-artistice. matematice. artistico-plastice. atenţia. să deseneze. să contureze. etc. Setul de teste „Cunoaşterea Mediului” prevede conţinuturi şi modalităţi de realizare a obiectivelor curriculare. Caietul № 5 Ştiinţe. muzicale.Creativitatea este tratată ca o dimensiune psihologică ce angajează în procesul de creaţie întreaga personalitate şi este considerată o performanţă originală şi de valoare a personalităţii. să coloreze. Realizarea itemilor solicită gândirea. literare. Prezintă un material didactic prin intermediul căruia se va face educaţia preşcolarilor pentru mediu. Setul de cărţi „Creşte-n casă scump odor”. ci şi a mişcărilor mâinilor. părinţilor şi educatorilor din instituţiile preşcolare şi prevede educaţia literar artistică a copiilor. etc. 44 . Înglobează conexiuni cu activităţile de educaţie a limbajului. În componenţa setului sunt incluse 4 cărţi (mini-antologii) ce conţin texte din folclor şi literatură pentru folclor. Hai să ne jucăm şi să învăţăm – Stela Cemortan. Setul de caiete „Lumea ce ne înconjoară”. Aceasta va contribui nu numai la dezvoltarea gândirii creative. imaginaţia. faţă de flora şi fauna plaiului. comunicarea cunoştinţelor despre mediul ambiant. Este destinat copiilor preşcolari.

atitudinea individual – diferenţiată faţă de conţinutul lui. formarea pe baza textului concret predat a anumitor calităţi şi trăsături de caracter. În organizarea activităţii literar artistice se utilizează trei tipuri de metode pedagogice : A. priceperile şi deprinderile necesare activităţii date. ele determinând modalităţi de activitate a pedagogului şi copilului. că gândirea preşcolarilor e concretă.3 Modalităţi de dezvoltare a creativităţii în cadrul activităţilor de literatură artistică Metodica literaturii ca ştiinţa studiază legităţile procesului pedagogic efectuat în scopul dezvoltării literar artistice a personalităţii. 289]. În pedagogia contemporană o atenţie deosebită se acordă metodelor instruirii şi educaţiei copiilor. la copii se dezvoltă emotivitatea. Preşcolarii percep atât mediul înconjurător cât şi literatura mai mult prin intermediul senzaţiilor. intuitiv-imaginară. priceperi elementare de creaţie (compunere) [2 pag. Familiarizându-i cu textele literare. formarea anumitor calităţi ale personalităţii [3 pag. lărgirea orizontului lor de cunoştinţe pe baza 45 . Scopul principal al dezvoltării literar – artistice este familiarizarea cu folclorul şi operele literare create special pentru ei. interpretarea emotivă a conţinutului. Psihologia preşcolară susţine. alegerea de sine stătătoare a mijloacelor de redare expresivă. Scopul educativ prevede educarea la preşcolari a sentimentelor. Metodele intuitive – se utilizează în procesul activităţii literar – artistice cu scopuri ca : pregătirea copiilor pentru a percepe textul. 58]. Tot aici li se mai formează şi anumite modalităţi speciale şi generalizate de acţiune : perceperea conţinutului emotiv şi de idei al textului.2. îndreptate spre obţinerea anumitor succese în procesul de instruire şi educaţie.

La activităţile de literatură se aplică exerciţii : • • Cu caracter imitativ – copiii se stăruie să alcătuiască povestirea sau povestea sa după modelul educatorului sau al autorului. dar şi a cunoştinţelor din domeniul literaturii. 46 . Metodele practice – aici pot fi utilizate exerciţiile. consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor acumulate anterior despre fenomenele naturii şi a vieţii sociale. consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor despre obiectele cunoscute. B. să-şi imagineze personajele din text [89. de repovestire. Metoda exerciţiilor – cere de la copii să pună în acţiune cunoştinţele acumulate în domeniul literaturii pentru copii. imitarea mişcărilor personajelor din text. experienţele elementare şi modelarea. Scopul utilizării acestei metode poate fi : pregătirea copiilor către o percepere mai profundă a conţinutului textului. dezvoltarea imaginaţiei. demonstrarea teatrelor. desenul. alcătuind o povestire. să le mărească volumul de cunoştinţe. compun o variantă proprie. formarea unor reprezentări concrete despre mediul ambiant şi obiectele. consolidarea cunoştinţelor acumulate de către copii. Această metodă se foloseşte în cadrul activităţilor pe roluri a poeziilor. Suplimentar se introduc şi aşa metode ca : înscenarea. Observarea este una dintre metodele intuitive. 69]. În procesul observărilor copii acumulează cunoştinţe atât despre însuşirile şi calităţile obiectelor şi fenomenele ce-i înconjoară. Scopurile acestor metode sunt însuşirea profundă a materiei de programă. pedagogie]. după dorinţa şi posibilităţile proprii aleg. poveste după modelul scriitorului sau educatorului. cât şi despre legătura obiectului cu mediul ambiant [12 pag. sau. Metoda jocului include în sine nu numai consolidarea cunoştinţelor despre textele literare. sistematizarea cunoştinţelor copiilor la literatură [12 pag. Cu caracter creator – copiii singuri. jocurile. caută mijloacele interpretării expresive. repovestirea. dezvoltarea aptitudinilor creatore [12 pag. 78]. 75]. Metoda de joc – cere îndeplinirea diferitor acţiuni. aplicaţia şi modelarea lucrărilor colective (după conţinutul operei literare). ilustraţiilor şi a tablourilor. O altă metodă este demonstrarea obiectelor. fenomenele lumii înconjurătoare. adică aplicarea lor în practică.conţinutului textului literar. O metodă eficientă este demonstrarea filmelor prin care le trezim copiilor un viu interes faţă de conţinutul emotiv al textului le ajută mai uşor să înţeleagă conţinutul de idei şi limbajul operei date. imită mişcările lui [47 pag. • Cu caracter de joc mobil – copiii înscenează un text sau creează anumite situaţii de joc şi acţionează din numele eroului literar. 33]. recitarea poeziilor.

Modelarea ca metodă practică a căpătat o răspândire largă în cadrul activităţilor literar artistice. Aici se pot folosi două tipuri de modelare : cu obiecte şi cu modele – scheme. Putem utiliza jocul „Ghiciţi, ce v-am spus?” [23 pag. 118 ] [Anexa № 15]. Metoda înscenării – pregătim copiii către jocurile dramatice şi activitatea teatralizată, având ca scop formarea atitudinii creatoare faţă de conţinutul operelor literare; dezvoltarea spiritului creator; formarea priceperii de a înscena poveştile; educarea dorinţei de a organiza jocuri-dramatizări [12 pag. 63]. C. Metodele verbale – metodele în cauză transferă copiii pe o treaptă nouă de dezvoltare. Scopurile acestei metode : îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre mediul ambiant, viaţa socială şi literară, formării atitudinii emotive faţă de textul literar, dezvoltarea imaginaţiei creatoare. Povestirea pedagogului este una dintre cele mai răspândite metode verbale în activităţile cu copii. Cu ajutorul acesteia educatorul creează la copii impresii vii, trezeşte imaginaţia,interesul faţă de textul literar contribuie la lărgirea cercului lor de cunoştinţe. Metoda lecturii – trezeşte la copii interesul faţă de carte, faţă de conţinutul textului literar. Apare dorinţa de a mai lectura încă o dată opera. Dacă educatorul sistematic va susţine această iniţiativă a copiilor atunci el va educa interesul faţă de carte, dorinţa de a se adresa de sine stătător cărţii şi de „a lucra” sistematic cu ea [68 pag. 38]. Povestirea artistică a textului – scopul acestor activităţi este de ai familiariza pe preşcolari cu cele mai frumoase opere în proză din folclorul copiilor, de ai face să simtă frumuseţea operei. Aceste activităţi sunt îndrăgite de copii, deoarece în cadrul lor ei au prilejul de a savura frumuseţea cuvântului artistic, de a se familiariza cu viaţa socială şi cea a naturii, cu unii eroi neverosimili. Copii de 6-7 ani încep a manifesta interes mai mare faţă de carte, de fiecare text aparte. Lectura pentru ei devine o necesitate. Deseori terminând citirea textului ei roagă educatorul să le mai citească. Aceasta ne vorbeşte nu numai de apariţia elementelor de dragoste a copiilor faţă de carte ci şi faptul că la ei se dezvoltă atenţia voluntară [12 pag. 122]. Pentru activităţi se aleg poveşti populare cu animale, snoave, basme scurte. De asemenea se povestesc şi unele povestiri cu tematică patriotică despre sărbători. Curriculum prevede următoarele creaţii populare : • • • • • „Ridichea” – poveste populară rusă; „Oul de aur” – poveste populară bulgară; „Ursul păcălit de vulpe” – de I. Creangă [vezi Anexa № 6]. „Mioriţa” – baladă populară „Moldova” – de D. Matcovschi

47

Un loc de seamă la activităţile de citire şi povestire artistică trebuie să le revină metodelor intuitive. Repovestirea – este o activitate de literatură având ca scop principal formarea la copii a perceperii de interpretare expresivă a unui text [12 pag. 125]. La aceste activităţi în faţa copiilor se pun următoarele sarcini : de a asculta atent şi a reţine în memorie conţinutul operei artistice, de a simţi conţinutul emotiv al textului, de a înţelege conţinutul de idei, de a reproduce aproape un text. O atenţie deosebită e necesar să se acorde metodicii organizării aceste activităţi care are următoarele etape : citirea expresivă a textului de către pedagog, conversaţia în legătură cu conţinutul, citirea repetată de către pedagog, repovestirea de către copii, organizarea jocurilor pe baza textului [24 pag. 67]. Se aleg pentru repovestire următoarele creaţii : • • • • • • „Ce este mai tare de cât cetăţile ?” – legendă populară „Capra cu trei iezi” - de I. Creangă „Păcală şi zarzărele” – snoavă populară „Punguţa cu doi bani” – de I. Creangă „Motanul, vulpea şi cocoşul” – poveste populară rusă „Ulciorul cu galbeni” – poveste populară

Copiii povestesc aproape de conţinut, expresiv, utilizează cuvinte din text, expresii literare, observă ce a fost bun în povestirea sa. Memorizarea – se începe încă din fragedă copilărie. Copiilor li se spun poezii hazlii se organizează jocuri amuzante în timpul cărora memorizează poezioare [12 pag. 52]. În grupa pregătitoare se folosesc poezii cu un volum de 2-3 strofe. Memorizarea textului se începe cu o conversaţie introductivă în legătură cu conţinutul textului. Copiilor li se spune o ghicitoare, li se arată un tablou, jucărie, obiect. Se recită poezia de către educator (de 2-3 ori), apoi memorizarea ei de către copii. Ei memorează poezia, o recită pe rând, o înscenează (dacă conţine dialog.). Trebuie atrasă atenţia la recitarea expresivă a poeziei. Poeziile se memorează în întregime şi nu pe strofe, se recită individual şi nu în cor. Pentru recitare la etapa de bază se invită copiii înzestraţi cu o memorie bună, ceea ce permite la ceilalţi copii să înţeleagă şi să însuşească mai bine textul. Trebuie de atras atenţia la conţinutul poeziei : solemn, liric [12 pag. 56]. Compunerea (crearea textelor) - dezvoltarea imaginaţiei creatoare, a priceperii de a compune este una din sarcinile supreme ale activităţii literar artistice. Pentru realizarea cu succes a acestei sarcini o importanţă deosebită o au următorii factori : conţinutul bogat al vieţii copiilor

48

acasă şi la grădiniţă, activităţile bogate după conţinut la grădiniţă, îmbogăţirea cunoştinţelor despre viaţă, literatură, scriitori, carte [12 pag. 56]. În grupele pregătitoare copii învaţă a compune ghicitori, poveşti după modelul educatorului, după conţinutul unui tablou cu subiect, compun împreună cu educatoarea poezioare scurte de 2-3 rânduri. Formarea priceperii de a crea independent texte de mic volum este scopul final al activităţilor de povestire creatoare, ce se organizează în grădiniţă [12 pag. 57] [Anexa № 18; Anexa № 19].

2.4 Cercetarea creativităţii copiilor în cadrul activităţilor de formare a reprezentărilor matematice elementare Epoca contemporană formulează multiple exigenţe faţă de personalitatea umană. Ea are nevoie de un om inventiv, explorator neobosit, îndrăzneţ, cu o gândire creatoare. Matematica a devenit unul din cele mai importante instrumente ale cunoaşterii. În instituţiile preşcolare formarea reprezentărilor elementare matematice ocupă un loc important în ansamblul problemelor instructiv-educative, avându-se în vedere atât obiectivele pe care le urmăreşte grădiniţa în pregătirea copiilor pentru şcoală şi implicit pentru viaţă, cât şi influenţa pe care o exercită însuşirea noţiunilor matematice asupra dezvoltării lor generale [50 pag. 12]. Cercetări experimentale organizate pe plan mondial au demonstrat că teoria mulţimilor, chiar sub forma ei elementară din activităţile matematice din grădiniţă, constituie o bună călăuză a copilului preşcolar în matematica modernă, iar primii paşi sunt favorizaţi de utilizarea frecventă în activitatea preşcolarilor a jocului didactic matematic [76 pag. 8]. Activităţile matematice au un rol deosebit în cadrul învăţământului preşcolar, care are scop de a contribui la formarea personalităţii copiilor de 6-7 ani. Ele vizează stimularea dezvoltării intelectuale a preşcolarilor, contribuie la trecerea treptată de la gândirea concret-intuitivă la gândirea abstractă, pregătind copii pentru înţelegerea şi însuşirea matematicii în clasa I.

49

capacitatea de autoreglare. În jocul „Găseşte o piesă” de aceeaşi formă. emoţional. mărimii şi culorilor mai importante. capacitatea de analiză şi planificare. Fiind create în scopuri didactice. Jocurile didactice incluse la activităţi prin acţiunile lor implică instruirii un caracter atractiv. la intrarea în şcoală operaţii intelectuale necesare actului de cunoaştere. devin mai riguros fundamentate din punct de vedere ştiinţific. În procesul jocului copilul trăieşte diverse emoţii. câştigă în ultima vreme tot mai multă importanţă. copilul trebuie să posede. Achiziţionarea unor capacităţi şi abilităţi intelectuale. a regulii. 14]. îl face pe copil apt pentru şcoală şi nu însuşirea unui volum mare de cunoştinţe. Pe lângă un volum corespunzător de reprezentări asupra mediului înconjurător. asupra formelor. din diversitatea materialului didactic. maturitate mentală. 25]. 113]. dreptunghi. se nelinişteşte se bucură. Printre diversitatea jocurilor folosite în instituţiile preşcolare un rol aparte îl ocupă jocurile didactice. din bucuria câştigului comun este un factor important în dezvoltarea personalităţii. Cercetările în domeniul formării reprezentărilor matematice la preşcolari. ele păstrează esenţa activităţii de joc : regulile şi acţiunile de joc. 45].rezistenţă la efort . Fundalul emoţional al jocului. 50 . De îndată ce copiii au căpătat o iniţiere. Particularitatea caracteristică a jocurilor didactice constă în conţinutul lor instructiv şi educativ. capătă încredere în puterile sale intelectuale. a spiritului colectivist [25 pag. care să-i înlesnească munca de învăţare. conduita socială adecvată în grup. maturitate morală sentimentul datoriei şi al responsabilităţii. creează premise pentru asimilarea mai profundă a cunoştinţelor priceperilor şi deprinderilor. maturitate socială trebuinţa de apartenenţă la grup. trebuinţa de performanţă [28 pag. 13]. de a-şi inhiba impulsurile şi de a-şi regla trebuinţele . la intrarea în şcoală. atenţia lui fiind spre desfăşurarea acţiunilor şi regulilor de joc [50 pag. personalitatea copiilor trebuie să se caracterizeze prin: maturitate fizică . maturitate pentru muncă capacitatea de concentrare. stimulează atenţia voluntară la copii. a cantităţilor. înţelegerea normei. consideră că. Bernard. copiii îşi formează reprezentările despre figurile geometrice. Aceasta deoarece reprezentările matematice constituie baza intuitiv concretă a noţiunilor matematice şi a operaţiilor logico-matematice ce se dezvoltă succesiv în operaţiile gândirii şi inteligenţei preşcolarului şi apoi a şcolarului [23 pag. ele fiind special create de adulţi în baza diverselor materiale ilustrative. triunghi. chiar sumară. izvorât din caracterul lui creator. Învăţând să deosebească formele: cerc. atenţia şi perseverenţa.E. ei pot primi trusele pentru a-şi desfăşura unele activităţi la liberă alegere [50 pag. Sarcina didactică e rezolvată de către copil cu succes. pătrat. conştiinţa sarcinii . maturitate volitivă .

51 . Tema : Numărul şi cifra 3 „Păcală şi cârnaţul” snoavă populară. deci el trebuie antrenat să le folosească pentru a-i forma deprinderi corecte de gândire şi de limbaj [50 pag. el este în stare să acţioneze şi în mod independent.Comparând obiectele după diferitele lor însuşiri. Cemortan. Tema : Semnul minus. activitate de mare importanţă în pregătirea pentru şcoală. li se oferă procedee şi pentru deducerea ei în anumite situaţii [23 pag. Tema : Mulţimea „Crăiasa Broască” poveste populară rusă. să stabilească o legătură firească între cuvânt şi semnificaţia sa. unde începe munca intelectuala independentă. cu organizarea schimbului de experienţă. Copilul îşi exprimă gândurile şi sentimentele cu ajutorul cuvintelor. Pe măsură ce copilul devine stăpân pe aceste jocuri. Educatoarea are rol de organizator. 15]. copilul învaţă să cunoască dimensiunile de mărime şi grosime [Anexa № 12]. fiecare copil luptând pentru câştigarea competiţiei de către echipa sa. Scăderea. îşi dezvoltă vocabularul matematic. 73]. în cadrul echipelor trebuie antrenaţi si cei mai timizi. mărimea şi grosimea piesei numai prin simţul tactil. Ei se obişnuiesc să exprime corect şi cu uşurinţă ceea ce gândesc şi rezolvă practic. a exerciţiilor permiţând copiilor să rezolve probleme împreună cu eroii din poveşti : • • • • • • Tema : Unu-mult „Pupăza din tei ” de I. de arbitru imparţial [vezi Anexa № 7]. Jocul „Săculeţul fermecat” le dă copiilor posibilitatea să descopere forma. de a cultiva relaţii interpersonale corecte între copii. „Spicul de grâu”. E necesar să se creeze şi diverse situaţii neforţate de învăţare cu utilizarea diferitelor materiale didactice. Treptat însă. Tema : Numărul şi cifra 2 „Păcală şi Tândală” snoavă populară. culoarea poate fi doar ghicită sau spusă prin scoaterea piesei din săculeţ. situaţii cu elemente de problematizare. Creangă. Organizarea echipelor permite copiilor să se obişnuiască cu cerinţa de a munci în colectiv. 54]. Bine venite sunt diverse fişe cu conţinut matematic şi caietul „Matematica” din setul „Ne pregătim de şcoală” de S. Obiectivele curriculare vor fi realizate prin intermediul tehnologiilor moderne a metodelor active. copiii îşi exersează vorbirea. În procesul formării reprezentărilor matematice. îşi însuşesc o terminologie adecvată. Tema : Pus-adunarea „Doi ursuleţi lacomi” poveste populară ungară. Cu ajutorul acestui caiet copiii însuşesc volumul necesar de cunoştinţe prevăzut de curriculum [11 pag. Astfel se formează spiritul de echipă. de îndrumător. Paralel cu jocurile sunt binevenite şi diverse exersări.

Plus. = [50 pag. Jocul „Floricica magică” Materiale : Set de floricele de diferite culori. minus. >. „Gogoaşa” poveste populară rusă. „Capra cu 3 iezi” de I. vulpea şi ogarul” poveste populară. mărime şi indică numărul corespunzător. Desfăşurare: Copiii determină numărul de floricele de aceiaşi culoare. Tema : Numărul şi cifra 5 „Păcală turc” snoavă populară. Desfăşurare : Copiii formează numărul 10 din unităţi mai mici. Tema : Numărul şi cifra 8.  Obiectivele : Alcătuirea şi descompunerea mulţimilor după anumiţi indici : culoare. a priceperii de a aprecia vizual numărul obiectelor. Tema : Consolidare. dezvoltarea competenţelor de rezolvare a unor situaţii problematice. Banii şi munca. Formarea capacităţii de a se concentra la conţinutul propus pentru rezolvare. copiii le numără şi determină de câte pătrate e nevoie pentru a forma numărul 10. Curriculum preşcolar prevede următoarele compartimente în care sunt utilizate jocurile : a) Mulţimea. Apoi stabilesc egalitatea şi inegalitatea numărului de elemente folosind semnele convenţionale : <. Adunarea a 3 numere. Tema : Numărul şi cifra 7 „Păcală şi pisica” snoavă populară. numărul  Jocul „Cât mai adăugăm ?” Obiectivele : consolidarea cunoştinţelor de numărare în limita 10. b) Dimensiunea  Jocul „Cine va reuşi mai repede ?” 52 . Creangă. formă. Tema : Numărul şi cifra 6 „Ciocârlia. „Cinstea lui Păcală” snoavă populară. mărime. Tema : Ovalul. Tema : Componenţa numărului 7 „Cizmele ogarului” poveste populară bulgară. 87]. Tema : Evaluare. Creangă. Determinarea componenţei numărului. „Punguţa cu 2 bani” de I. Pe casetă se plasează 8 pătrate.• • • • • • • • • • • Tema : Numărul şi cifra 4 „Păcală şi luna” snoavă populară. Tema : Figuri geometrice „Oul de aur” poveste populară bulgară. Tema : Evaluarea. Componenţa numerelor în limita lui 9 „Când îşi face câinele casă” poveste populară. 103]. Copiii numără figurile şi pun cifra corespunzătoare lor [50 pag. Banii şi valoarea lor. egal. Stabilirea egalităţii şi inegalităţii numărului de elemente. formă.

102]. în utilizarea riglei sau a centimetrului ca unitate de măsură. d) Orientarea în spaţiu  Jocul „Cu ce se aseamănă ?” Obiectivele : dezvoltarea gândirii logice. aducând un spor de eficienţă în pregătirea acestuia pentru şcoală. ceea ce îi măreşte considerabil valoarea educativă. Materiale : Rigle. Desfăşurare : Copiii cu ajutorul riglei şi panglicii centimetrice vor măsura fâşiile de hârtie determinând lungimea lor. să poată folosi măsura convenţională în diverse situaţii. În urma investigaţiilor realizate am concluzionat că influenţa jocului logic asupra comportării copilului în colectiv. a imaginaţiei. apoi conştientizând unde pot fi ele folosite [50 pag.Obiectivele : exersarea în aprecieri vizuale a dimensiunilor. utilizarea corectă a semnelor. dezvoltarea gândirii logice. a fanteziei. 72]. Deci. a imaginaţiei. Desfăşurare : Se demonstrează o imagine pe care sunt redate diferite figuri geometrice însă ne finisate. adecvat siluetei : la stânga. lăţimea. a priceperilor de orientare pe suprafaţa plată. directă şi de o mare intensitate. asupra caracterului şi a voinţei este permanentă. panglici centimetrice şi fâşii de hârtie. jos. la dreapta. atenţiei voluntare. Desfăşurare : Copiilor li se propune seturi de figuri geometrice din care vor construi diverse imagini. jocul logic exercită o influenţă multilaterală asupra dezvoltării psihice a copilului. sus. Ei pot să măsoare la dorinţă proprie orice obiect [46 pag. Materiale : Set de figuri geometrice. 53 . Copilul este solicitat să termine de desenat figurile geometrice alcătuind o imagine [46 pag. evaluarea capacităţii de orientare pe foaie de hârtie. c) Figuri geometrice  Jocul „Chibzuieşte şi construieşte” Obiectivele : evidenţierea componenţelor de a uni corect figurile geometrice. 69]. asupra disciplinei. înălţimea.

Activitatea artistico-plastică este un cadru ideal pentru dezvoltarea aptitudinilor . Desenul este unul din mijloacele cele mai apropiate şi mai potrivite pentru educaţia estetică.1 Rolul activităţilor artistico-plastice în stimularea creativităţii la copiii preşcolari “Frumosul se educă prin frumos”(Platon) Educaţia estetică poate avea o puternică influenţă asupra trăsăturilor morale prin trăiri afective în faţa operelor artistice .Capitolul III. tradiţii. pedagogie ]. Activitatea de cercetare a creativităţii copiilor de 6-7 ani 3. în contemplarea peisajelor naturii. Dar după cum spunea Aristotel ”desenul trebuie să fie studiat pentru dezvoltarea sentimentului frumosului şi să nu devină o meserie” [ 88. la rândul ei educaţia estetică fiind o parte principală a educaţiei multilaterale ce trebuie începută încă de la cea mai fragedă vârstă. folclor. artă etc. Atenţia copiilor trebuie să fie îndreptată asupra valorilor: aspecte din natură. Astfel ei trebuie învăţaţi să nu treacă pe lângă valorile frumosului din viaţa înconjurătoare fără să le observe. în observarea a tot ceea ce este corect şi frumos în comportarea şi activitatea celor din jur. este o activitate care produce . place şi care îi ajută pe copii să vadă frumosul [24 pag. 81]. 54 .

activitatea artistico-plastică este atât activitate de joc dar şi formă de obiectivare al celor două procese psihice [vezi Anexa № 9]. curiozitatea. chiar dacă pentru omenire creaţia copilului nu are valoare [vezi Anexa № 8]. Primele lucrări ale copiilor sunt de cele mai multe ori combinaţii de imagini din basme . pot da soluţii [23 pag. Se ştie că o componentă vitală a creativităţii o constituie însăşi dorinţa de a crea. flexibilitatea. Taylor. poveşti ilustraţii cunoscute anterior. Ca formă de expresie a imaginaţiei şi gândirii. pot avea iniţiativă. necesitatea lăuntrică a afirmării. Ca factor intelectual la creativităţii. imaginaţia cunoaşte la vârsta preşcolară o adevărată „explozie “. Pentru a pune în valoare potenţialul creativ al copiilor educatoarea trebuie să folosească acele metode active.L. Ralea consideră că psihologia artistului este psihologia anumitor trăsături. în formare şi dezvoltarea personalităţii copilului. mai largă. Influenţa artei asupra proceselor de cunoaştere constă în primul rând în dezvoltarea capacităţilor senzorio-perceptive. cunoaşterea prin artă devine mai accesibilă. după A. totuşi ea nu se află şi la apogeul calităţii sale [25 pag. atitudini caracteristică tuturor oamenilor. Există. să observe şi să aprecieze 55 . ea fiind acum la apogeu şi pentru că gândirea se află la un nivel de dezvoltare cel mai are de străbătut alte stadii importante de dezvoltare.Desenul constituie un mediu propice posibilităţilor de creaţie ale copilului. Coloritul armonios al unui tablou îl stimulează pe copil să îl transpună în desenul său. Referindu-se la activitatea artistică M. asociative care pun accentul pe libertatea asociaţiilor în care copiii devin participanţi la găsirea răspunsurilor. Apelând la afectivitatea copilului. educatoarei revenindu-i sarcina de a găsi activităţi caracteristice preşcolarilor care să constituie o formă de expresie a imaginaţiei şi creativităţii. manifestate însă într-un grad mai înalt şi îmbrăcând forme extreme de personalitate. Formele artei se manifestă în conştiinţa copiilor îndeosebi pe calea simţurilor. Acest tip de creativitate se caracterizează printr-o exprimare liberă şi spontană a persoanei fără ca aceasta să fie preocupată de produsul activităţii sale să aibă un anumit grad de utilitate şi valoare. la emoţiile sale faţă de tot ceea ce este frumos. Prin educaţie copiii învaţă să perceapă . imaginaţia completează astfel întru-un fel slăbiciunile gândirii. abilităţi. cinci niveluri ale creativităţii dintre care la vârsta preşcolară singurul nivel ce poate fi atins este cel al creativităţii expresive. 17]. vizionarea unor documentare de artă sau prezentare unor albume tematice ajută copiii să observe aspecte ale realităţii pe care nu le-ar fi sesizat dacă acestea nu ar fi fost oferite sub formă artistică. originalitatea) pot fi testate cu uşurinţă prin intermediul unor parametri ai desenului. Viaţa preşcolarităţii permite formarea şi dezvoltarea creativităţii. La vârsta preşcolară creaţia are importanţă majoră în devenirea umană. Trăsăturile creativităţii (fluiditatea. Chiar dacă imaginaţia se află la apogeul manifestărilor sale. 92]. pot pune întrebări. Vizitele făcute la diferite expoziţii de desen şi pictură.

. neaşteptate între cunoştinţele dobândite sau între acestea şi cele noi. asigurarea unui climat educaţional dezinhibant. Activităţile artistico-plastice pot veni în sprijinul copiilor prin exerciţii de antrenament pentru a privi. În acest sens ea vizează stimularea curiozităţii şi a trebuinţei de cunoaştere la copii. folosirea unor metode pedagogice adecvate dar şi o conduită didactică flexibilă. Apoi în desenele lor vor exprima trăirile lor în faţa acestor frumuseţi. Activitatea plastică este şi o formă de echilibru între lumea interioară a copilului şi solicitările lumii exterioare.respectarea proporţiilor unui obiect sau între două obiecte. Astfel. folosind cât mai multe procedee de obţinere a unor forme spontane.frumosul din lumea înconjurătoare. Educatoarei îi revine sarcina de a încuraja orice încercare a copilului. De aceea copilul trebuie lăsat să exploreze lumea înconjurătoare ca apoi să poată să utilizeze ideile sale originale. În grădiniţă sunt multiple posibilităţi de a pregăti copilul să recepţioneze şi să vibreze în faţa frumosului . . 71]. 88]. utilizând metode de stimulare a creativităţii. 56 . Strategia didactică este direct responsabilă în mare parte de stimularea potenţialului creativ al copilului preşcolar. Obiectivele specifice prevăzute în programa de învăţământ vizează formarea unor capacităţi.aşezarea în pagină a elementului temei. . să creeze frumosul şi să-l introducă în viaţa sa personală. creta ) pot lărgi orizontul copiilor şi dau frâu liber imaginaţiei [63 pag. presupune mai întâi un bagaj de cunoştinţe temeinic însuşite. deprinderi şi aptitudini ca: . De asemenea folosirea diferitelor unelte de lucru (pensula. Activităţile artistico-plastice constituie un cadru eficient în acest sens şi un mijloc de stimularea creativităţii copiilor [29 pag. desenul constituie când o cale de pregătire a imaginii mentale când o rezultantă a acesteia [30 pag. Percepţia vizuală trebuie îmbogăţită printr-o educaţie corect îndrumată. 8].familiarizarea copiilor cu elemente de limbaj plastic şi tehnic de realizare practică a acestora [64 pag.realizarea de compoziţii plastice şi redarea expresivă a unui obiect. înseamnă a fi capabil să stabilească legături artistice noi. A fi creator în sens general. a face combinaţii cu o anumită intenţie întrucât activitatea creativă are întotdeauna un scop clar conturat. . priceperi.mânuirea corectă a pensulei şi folosirea acuarelelor sau a altor culori de apă. a căuta şi înţelege o informaţie despre culoarea şi forma obiectelor din jur. Pentru a ţine trează curiozitatea şi interesul copiilor trebuie ca materialul pe care se lucrează să fie cât mai diversificat atât ca formă şi mărime dar ca şi compoziţie. declanşarea motivaţiei pozitive şi afective. Dar orice activitate creatoare. 89]. a vedea.

Originalitatea se exprimă prin noutate şi unicitate [9 pag. invenţii din material natural. creativitatea copiilor se dezvoltă mai intens. ca cel mai important indice definitoriu de creativitate şi elaborarea ca indice a creativităţii care ne indică capacitatea de a utiliza multiplele detalii necesare expresiei creative. interesele). 7].S.Activităţile artistico-plastice contribuie în mod deosebit la educarea gustului pentru frumos şi trezesc interesul copiilor în a-şi compune singuri modelele determinându-i să-şi exprime ideile originale şi să-şi pună în practică iniţiativele. accentuarea personalităţii creatoare. de a-i ajuta să vadă “bucuria de mâine”. Aceasta vorbeşte despre rolul mare în activitatea lui. capacităţile. Produsul este apreciat drept creativ dacă poate fi caracterizat prin originalitate şi utilitate socială. accentuarea procesului creator. Pavlov îi raporta pe oameni la tipul artistic sau gânditor. Macarenco aprecia înalt capacitatea pedagogului de a visa împreună cu copiii. a lumii. de a-i pasiona prin visul său. Tratând creativitatea ca produs ne referim la rezultatul procesului de creaţie – el se concretizează prin ceva material: desene. A. a reflectării plastice. Imaginaţia este unul din indicii după care I. este doar o parte a gândirii artistice [75 pag. a primului sistem de semnalizare. În variantele de abordare şi analiză a creativităţii putem delimita trei direcţii: accentuarea produsului creator. Gândirea plastică însă. aplicaţii.P.52]. motorii). În grupele unde sunt create condiţii psihologice optime centrate pe dezvoltarea personalităţii armonioase. Educaţia intelectuală a copiilor preşcolari conform prevederilor curriculumului preşcolar este orientată spre formarea comportamentului cognitiv şi verbal. copiii operează în special cu imagini (vizuale. Acest program prevede ca în acest scop educatorii şi părinţii în procesul educaţiei artistico-plastice să-şi orienteze eforturile spre rezolvarea următoarele obiective generale ale educaţiei intelectuale prin intermediul operelor de artă plastică : 57 . auditive. Creativitatea bazată pe învăţământul formativ stimulează îndeosebi originalitatea. este nivelul superior al cunoaşterii şi nu se poate produce fără acumularea prealabilă a cunoştinţelor. Desenând. Creaţia este strâns legată cu însuşirile personalităţii (caracterul.

Rubenştein. atât în familie cât şi în cadrul grădiniţei fac posibilă evoluţia gândirii copiilor. a analiza. Conform convingerilor acestor cercetători. imaginaţia constructivă. Toffler ) pentru realizarea cu succes a dezvoltării creativităţii nu mai puţin importanţi sunt şi factorii adiţionali : dorinţa de a crea. a deprinderilor de a observa. Ştern. Conform convingerilor altor cercetători (D. o formarea abilităţilor intelectuale. N. percepţiilor. atenţiei voluntare şi a imaginaţiei. Piaget. inventivitatea. gândirii. etc. 95]. N. 58 . a sesiza. T. fluenţa. o formarea celor mai elementare procedee ale activităţii cognitive o dezvoltarea spiritului inventiv şi creativ [64 pag. curiozitatea. a capacităţilor intelectuale. Thurstone. A. Postolache. o dezvoltarea curiozităţii.mâzgăleli spontane urmând ca apoi să caute cu ce sar potrivi unele elemente şi în baza acestora să iniţieze un subiect. 168]. Al.o dezvoltarea proceselor psihice cognitive. memoriei. impulsul. Hubenco [26 pag. L. fluxul informativ. a compara. a trage concluzii. sinteza. un rol decisiv îi revine gândirii divergente rezidată de următoarele caracteristici : originalitatea. 18]. emotivitatea. În ultimul timp se simte o tendinţă de a lăsa copilul liber să facă diverse. tendinţa de afirmare şi autorealizare personală. printre factorii afectivi şi intelectuali ai educaţiei artistico plastice şi ai dezvoltării creativităţii. Vetlughin. Maltzman. Despre importanţa factorilor afectivi şi intelectuali în procesul educaţiei artistice şi cel al dezvoltării creativităţii se vorbeşte pe parcursul a mai multor ani în lucrările semnate de : J. Maier. Cemortam. comparaţia. a lua decizii. M. J. A. Dezvoltarea operaţiilor gândirii (analiză. clasificarea. limbajului. S. flexibilitatea. Roşca. Osborne la gîndirea divergentă adiţionează şi alte variabile cognitive cum ar fi : spiritul de observaţie. gândirea imaginativă [23 pag. Berlyne.). S. trecerea ei de la cea intuitivă la cea abstractă. Obiectivul general ce trebuie urmărit şi la activităţile de artă plastică vizează formarea culturii vorbirii şi a competenţelor de comunicare. Guilford. E. I. a senzaţiilor.

artistice şi spirituale este produsul capacităţilor creatoare [vezi Anexa № 10 ]. protejarea şi cultivarea dorinţei de activitate artistico-plastică. Obiectivele conceptuale ale educaţiei artistico-plastice pun accentul atât pe conţinuturi. Ei învaţă a identifica obiecte şi acţiunile cu ele. dezvoltăm aceste capacităţi care vor deveni comori de mare preţ pentru viitor. armonie. fizică a copilului [36 pag. 39]. cât şi spre descoperirea. dezvoltarea simţului de frumos. îmbogăţirea nivelului spiritual prin dirijarea procesului de percepere. a-şi asuma cele mai diverse roluri. tehnică. Prin imaginaţie copilul realizează diverse comparaţii. mijloace materiale. dar posibilităţile care le oferă activitatea artistico-plastică sunt mult mai vaste. Ana (o fetiţă de 6 ani) priveşte 59 obiective de . Această capacitate şi stă la baza dezvoltării imaginaţiei. de a se realiza prin mijloace artistice. Una dintre cele mai importante forme de manifestare a copilului este jocul. Copiii pot crea poezii. modela noi forme.Fantezia la copil este ca o arena de lansare către creaţia plastică. Folosind plăcerea copilului de a se exprima. asocieri combinări.2 Jocurile creative în educarea şi instruirea copiilor Jocul reprezintă o activitate deosebită care înfloreşte în anii copilăriei şi îl însoţeşte pe om pe parcursul întregii sale vieţi. Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţiuni care urmăresc pregătire intelectuală. transforma. compara. favorizarea. În jocurile copiilor de vârstă preşcolară superioară obiectele substituente nici nu sunt obligatorii. creând noi situaţii de joc în imaginaţie. povestiri. 64]. 18]. tot aşa cu nu sunt obligatorii nici multe din acţiunile de joc. perfecţiune la copii [9 pag. În activitatea de joc copii învaţă a substitui un obiect prin altul. interesului faţă de conţinutul identico-semnificativ. creativităţii. Jocul în acest caz se poate desfăşura în plan intern. muzică. tehnologii orientate spre dezvoltarea gândirii în imagini. Capacitatea de a percepe. morală. provocarea curiozităţii. 3. 89]. sporindu-şi capacităţile creatoare [23 pag. Educaţia artistico plastică este una din cele mai importante activităţi ce poate asigura o bună şi valoroasă dezvoltare a personalităţii [64 pag. O importanţă decisivă pentru dezvoltarea imaginaţiei o constituie jocurile de roluri.

Încorporat în activitatea didactică. deşi acest lucru este recunoscut drept condiţie necesară educaţiei. XX afirmă că. exerciţii pregătitoare pentru viaţa socială de mai târziu. copilul repetă acţiunile utile pe care le-a îndeplinit ori el. 60 . Ana zice : „fetiţa se gândeşte cum păpuşa coase”. modul ei personal de a se juca [71 pag. Jocurile copiilor au un caracter social permanent [26 pag. În jocul cu roluri apar premizele reflexiei. 57 ]. care şi-a sprijinit obrazul în palmă şi contemplă păpuşa. pe care ele îl înlocuiesc. Acţiunea de substituire contribuie la dezvoltarea capacităţilor de a acţiona liber cu obiectele. 184]. În joc. ceea ce previne apariţia monotoniei şi a plictiselii. Culea în lucrările sale susţine că : „ca şi orice formă de activitate suspusă evoluţiei. Prin explicaţia dată ea îşi dezvăluie. Ca activitate primordială. copilul plânge şi suferă aidoma unui pacient. : „ jocul este copilul muncii”.fotografia unei fetiţe. a oboselii [70 pag. Psihologul şi filosoful Vund V. În joc copilul pătrunde semnificaţia specifică a două tipuri de simboluri : simbolurile individual – convenţionale. D. Reflexia condiţionează comportamentul adecvat al omului printre ceilalţi semeni. Jocurile sunt nişte pre-exerciţii de iniţiere şi antrenare. 134-134]. legătura reciprocă intermediată dintre „obiect – simbol şi denumirea lui ” îmbogăţeşte latura semantică a cuvântului ca simbol [90]. la începutul sec. 41]. necesităţile şi trăirile altor oameni. jocul are o importanţă deosebită pentru dezvoltarea gândirii reflexive. utilizându-le nu numai conform destinaţiei. dar şi în alt mod (o băsmăluţă poate înlocui o bucată de tifon). cât şi cele iconice îşi asumă pe parcursul jocului funcţia obiectului lipsă. Copilul simulează în joc acţiunile omului. de destindere. de veselie şi bucurie. necesităţi şi trăiri cu acţiunile. jocurile se schimbă odată cu obiceiurile. ca o capacitate pur umană de aşi conştientiza şi compara propriile acţiuni. ce stă lângă maşina de cusut. Astfel jucându-se de-a spitalul. 28-29]. fiind totodată mulţumit de sine că a executant al rolului pe care şi l-a asumat [67 pag. dispar ca să apară altele în conformitate cu noile stări sociale” [4 pag. cum se execută acţiunea ce face parte din procesul comunicării. pe care a însuşit-o în primii ani de viaţă. or le-a văzut la alţii. elementul de joc imprimă acesteia un caracter mai viu şi mai atrăgător. deoarece în cadrul lui apare posibilitatea reală de a controla. Gradul diferit al apropierii dintre obiectul – simbol (ce înlocuieşte obiectul lipsă) şi obiectul substituit contribuie la exercitarea funcţiei simbolice a vorbirii. aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie funcţională. Jocul contribuie la dezvoltarea reflexiei. Originea jocurilor de copii (conform acestei teorii) nu este doar în necesitatea „arderii” surplusului de energie. Ap.

61 . ei dezvoltă subiectul jocului. desfăşurarea propriu-zisă şi încheierea lui. Jocurile facilitează dezvoltarea creativităţii la copii. V. Vom examina jocurile creative care. Deosebim şi jocuri după modelul de organizare al lor : jocuri individuale. 11]. Jocurile creative sunt variate şi multe. Existenţa scopului în joc atrage după sine elaborarea unui plan care se realizează în cadrul discuţiilor şi al acţiunilor de organizare a jocului [4 pag. El fundamentează ideii importante despre activitatea de joc a copilului ca suport al activităţii de învăţare [28 pag. copiii aleg singuri tema jocului. 51]. jocuri în grupe mici şi jocuri în colectiv. Datele obţinute prin cercetările experimentale au demonstrat că jocurile de creaţie se dezvoltă odată cu dezvoltarea psihică generală a preşcolarilor pe măsură ce ei acumulează o experienţă tot mai bogată. Creativitatea este un proces care constă în utilizarea potenţialului personal cu scopul de a dezvolta abilităţile de generare a noilor ideii şi concepte originale şi utile. După conţinut sunt jocuri care reflectă munca. condiţionate de diferite faze ale copilăriei [4 pag. modul de transfigurare a realităţii. jocurile creative au trăsături comune. dar şi pentru soluţionarea problemelor practice. reflectă evenimente din viaţa socială. traiul celor adulţi. 49]. La vârsta preşcolară mare jocul de creaţie atinge un nivel superior de dezvoltare în ceea ce priveşte tematica şi conţinutul său. structura. jocuri-dramatizări (poveste. precum şi raportul dintre real şi imaginar. Elkonin demonstrează că prin joc se asigură dezvoltarea la copii a capacităţii de orientare în problemele şi motivele activităţii umane şi însuşesc metode de activitate în comun. Jocurile au particularităţile lor specifice. povestirea). repartizează rolurile. D. 57]. Ne cătând la caracterul multiplu. relaţiile dintre copii. Stăpânirea unor cunoştinţe mai precise şi a unor deprinderi adecvate îl ajută pe copil să asigure mai deplin concordanţa cu realitatea. Ele pot fi clasificate în câteva grupe. Un rol important în desfăşurarea organizată a jocului îl are modificarea raportului asumat şi regulile care decurg din el. reprezintă o formă foarte actuală de auto afirmare a copiilor. Se diferenţiază treptat momentele jocului. Aceste elemente de planificare şi organizare influenţează structura jocului.J. pregătirea jocului. aceasta constituind regula de bază a oricărui joc. aleg rechizitele necesare. jocuri de construcţie sau constructive [81 pag. Locke a fost unul dintre primii pedagogi care a dezvăluit rolul jocului în educaţia copilului.

gust. Există aici un scop asupra căruia e concentrată toată atenţia jucătorilor. cântec. Pregătirea copiilor pentru joc.Jocul creativ este o formă de activitate independentă în care apar şi se desfăşoară calităţi creative variate. Componenţi obligatorii ai jocului creativ sunt : rolul. Distribuirea rolurilor în jocurile creative se face la începutul jocului. 3]. Unele jocuri controlează capacitatea copiilor de a cunoaşte uşor şi exact obiectele. b. în jocul „Gâştele şi lupul” gâştele trebuie să fugă să nu le prindă lupul [vezi Anexa № 11]. isteţimea („Culorile”. De exemplu. Prin aşa termen voi menţiona acele jocuri. În urma cercetărilor efectuate s-a ajuns la concluzia că există necesitatea de a introduce termenul de „Jocul creativ artistic”. rolul lor instructiv-educativ [13 pag. 62 . Jocurile îmbină mai multe elemente : mişcare.) „Ghici cine e ” [vezi Anexa № 11].” [vezi Anexa № 11]. miros. situaţia inspirată şi subiectul jocului [86]. poezie. Jocurile dezvoltă aşa însuşiri ca : spiritul de observaţie. Cel care organizează jocul urmăreşte ca în planul jocului să fie introduse situaţii adecvate de comportare a copiilor. Conform acestor componenţi voi argumenta metodica jocului creativ : a. Dar cele mai multe se întâlnesc în toate satele moldoveneşti. Acesta este o condiţie a efectuării pedagogice de aplicare a jocului. Se aplică câteva procedee de împărţire a rolurilor : distribuirea liberă de către copii. a determina calităţile lor caracteristice (formă. Multe jocuri conţin lupte competitive. Copiii trebuie pregătiţi pentru aceasta. Unele jocuri au luat naştere în anumite localităţi şi circulă doar aici. Un mare efect au căpătat jocurile cu caracter sportiv (jocuri cu împărţire pe echipe) : „Podul de piatră. numărătoare – toate contribuind la dezvoltarea armonioasă a copiilor. care prin conţinutul său sunt legate de dezvoltarea creativităţii artistice a copilului. Alegerea subiectului depinde de conţinutul acelor sarcini educative de gradul cărora se introduce jocul. etc. 22]. şi să dorească să se joace. c. Comunitatea intereselor de joc este o condiţie de promovare a jocului creativ. Din jocuri copiii află lucruri interesante despre lumea vegetală şi animală. despre traiul şi munca oamenilor. „Inelul ascuns”) [Anexa № 17]. Este necesar ca toţi copiii să fie cointeresaţi de subiectul jocului care va urma. distribuirea rolurilor pe rând [14 pag. Alegerea subiectului acţiunii (tema) în jocul creativ este determinată de scopul educativ.

Intrând în rol el se poartă corespunzător : manifestă bunătate. Dirijarea jocurilor poate fi clasificată : 1. Jocul trebuie să trezească în copil sentimente frumoase. 19]. În activitatea de joc putem evidenţia două particularităţi importante ale jocului. Jocul nu se caracterizează prin adaptare. Conform rezultatelor lui J. Piaget. Victoria Rotaru magistru în psihologie. În al doilea rând în cadrul jocului. propunerea unei noi teme de joc. ajutorul. acumulând astfel experienţă morală. Rolul ce şi-l atribuie îl antrenează. Jocul creativ artistic este cea mai bine venită formă de muncă educativă. USEFS. dirijare directă – dirijarea directă este participarea nemijlocită a educatorului în joc. adică această activitate nu serveşte drept sarcină de adaptare. de cunoaşterea de către el a particularităţilor de vârstă. Piaget. Numai în aşa caz el poate să exercite o influenţă binefăcătoare. De aceea e important ca copilul să-şi asume roluri pozitive. Jocul este o şcoală a sentimentelor pentru copil. În primul rând jocul se distinge prin caracterul său neproductiv. promovarea preventivă a unor activităţi artistice [25 pag.Metodica aplicării şi promovării jocului creativ depinde de măiestria pedagogică a pedagogului. afirmă că jocul copilului nu constituie doar reflectarea lumii înconjurătoare ci şi o posibilitate de pătrundere a copilului în viaţa maturului. planul imaginar predomină asupra celui real [34 pag. Elkonin. 38]. brutalitate. 77]. în cadrul cercetărilor a stabilit etapele dezvoltării jocului în legătură cu formarea intelectuală. 2. povaţa pe parcursul jocului. citat de D. influenţează sentimentele lui. Într-un şir de cercetări fenomenul studierii jocului ca formă specifică de activitate a copiilor cuprinde multitudinea problemelor existente în formarea personalităţii copiilor prin activităţi de joc şi ponderea lor în dezvoltarea proceselor psihice superioare [48 pag. 91]. Jocurile au 63 . Metodica promovării acestor jocuri conţine câteva etape: 1) Pregătirea pentru joc 2) Promovarea jocului 3) Generalizarea jocului Pregătirea de joc prevede : procedee anumite de conducere cu jocul. este evidentă deosebirea dintre activitatea intelectuală şi cea de joc. J. dirijarea indirectă – este efectuată pe calea îmbogăţirii cunoştinţelor copiilor despre lumea înconjurătoare şi formarea noţiunilor în baza acestor cunoştinţe [24 pag. gingăşie. 1978. atenţie. amabilitate sau cruzime. adică este orientat spre procesul jocului şi trăirile celui ce se joacă. explicaţiile pe care le dă copiilor.

a formelor învăţării specifice vârstei. Copilul se manifestă în joc aşa cum este adevărat : unul poate să arate bun. Dewey. ci o învăţare integrată în efortul constructiv de realizare a proiectului. principiali. săritor. dimpotrivă. proiectarea didactică. 64 . se manifestă ca un încăpăţinat. selectarea şi construirea conţinuturilor accesibile. după cum numeşte autorul – „învăţare prin / din acţiune” (learning by doing) [45 pag.3 Metode psihodiagnostice de cercetare a creativităţii copiilor de 6-7 ani Schimbările ce au loc în procesul educaţional din ţară oferă suficiente puncte de reper şi pentru cadrele didactice din instituţiile preşcolare. cinstiţi. proiectul nu poate fi scopul final al procesului educaţional. Este necesar de a cunoaşte modalităţile de realizare a educaţiei preşcolare. 24]. disciplinat capabil să accepte părerea majorităţii.pentru preşcolari o importanţă excepţională : jocul este pentru dânşii şi învăţătură şi muncă [80 pag. Jocurile contribuie şi la cultivarea unor norme morale. continue şi finale) atât prin intermediul jocurilor cât şi a exerciţiilor. 3. 69]. altul. efectuarea evaluării (iniţiale. pretenţios [27 pag. În viziunea lui J. 27]. Îi învaţă pe copii să fie buni colectivişti. activităţilor individuale şi colective [11 pag. 6]. binevoitori.

o investigare a unui subiect către care copilul îşi îndreaptă întreaga atenţie [45 pag. Alţii susţin că proiectul este o investigaţie amănunţită. procedeele de muncă individualizată. studierea rezultatelor activităţii copiilor respectivi şi corelarea acestor informaţii într-o fişă de analize psiho-pedagogică [63 pag. Minder. Proiectarea vizează obiectul muncii de recuperare. M. Găvenea. O proiectare bine realizată permite asigurarea eficienţei activităţii. La baza proiectării va sta cunoaşterea copilului prin discuţii cu părinţii. ci o întreprindere comună a educatorului şi a copilului”. H. M. care presupune un efort deliberat de cercetare al copilului. documentele de proiectare elaborate de minister. anticiparea cu cât mai multe şanse de realizare practică a demersurilor educative [63 pag. V. Knoll. în dobândirea măiestriei didactice. Obţinerea performanţelor înalte în activităţile cu preşcolarii depinde de modul în care educatoarea conduce operaţiile şi procesele de cunoaştere şi acţiune. etapizată în care educatorul deţine toate datele necesare şi poate lua deciziile corecte. Bulboacă. 65 . Eficienţa proiectării depinde de respectarea unor principii şi a unor cerinţe principalele. a ţine cont de toţi factorii ce pot influenţa demersul educativ. situaţia de învăţare [45 pag. Ei consideră că proiectul este o construcţie mentală care poate fi valorificată prin : anticiparea. A stabili toate elementele esenţiale şi relaţiile dintre ele. observarea zilnică a comportamentului. materialul utilizat. ceea ce am vrea să realizăm în viitor. Cojocaru. 26]. 112]. este o acţiune practică de cunoaştere. desfăşurată de copil. L. A. cu caracter de învăţare prin descoperire.109 ]. Proiectarea este o activitate continuă. Secară. proiectarea lor riguroasă. de cunoaştere a tuturor aspectelor : nivelul copiilor. Pulkkinene. sarcinile de lucrul pentru copii.După cum susţine W. Autoanaliza activităţii educative este sursa de bază a perfecţionării activităţii cadrului didactic. reprezentarea unei activităţi pe care avem intenţia să o realiză. Kilpatric : „Proiectul nu este o întreprindere a copilului. J. ceea ce presupune în timp. fiind : O proiectare eficientă este condiţionată de o pregătire temeinică. 107]. 75]. a acumulării de experienţă pozitivă. a evitării greşelilor şi lipsurilor. În aria preocupărilor directe privind problema proiectului se înscriu investigaţiile cercetătorilor Al. sistematizarea şi evaluarea formativă ce conduc la ameliorarea şi perfecţionarea procesului de instruire şi educaţie [63 pag.

sau unor aspecte particulare ale acestora. 2. de Landsheere. prospectivă şi retrospectivă. Angajarea inovaţiei. de a le ameliora.114]. Formularea ipotezei cercetării ce urmează a fi verificată experimental sau prin observare sistematică. constituind baza cercetării pedagogice fundamentale [63 pag. în predare şi învăţare. Definirea operaţionalizarea conceptelor pedagogice fundamentale utilizate în cercetare. dar ele pot fi raportate la clasificarea fundamentală aplicativă [G. presupunând viziune psihologică şi pedagogică). eficienţa neajunsurile. Etapa proiectării cuprinde : Alegerea metodei. Etapa formulării problemei are următoarele cerinţe : • • • • • • • • Exprimarea clară. Stabilirea tipului de investigaţie. de ale moderniza. Cercetări psihopedagogice (transdisciplinare. de a asigura educarea şi formarea. respectarea unor cerinţe şi utilizarea unor metode şi tehnici specifice : 1. cu rezultate ce pot fi aplicate foarte curând în activitatea didactică. Delimitarea şi alegerea surselor.Cercetarea pedagogică este o activitate ştiinţifică de investigare a sistemului sau a procesului de învăţământ. pag. În literatura de specialitate se mai întâlnesc o serie de alte taxonomii ale cercetării pedagogice : cercetare normativă – cercetare operaţională. 254-259]. de fenomene. cu scopul de a le constata utilitatea. În practica cercetării intră o gamă variată de aspecte. Desfăşurarea cercetării pedagogice impune parcurgerea unor etape. Stabilirea clară a obiectivelor cercetării. instruirea tinerii generaţii în condiţii sporite de randament şi calitate. de componente ale sistemului de învăţământ sau ale procesului de predare-învăţare. Etapa realizării presupune : 66 . Cercetarea pedagogică aplicativă se referă la aspecte mai concrete ale procesului de învăţământ cu aplicabilitate în practica şcolară şi preşcolară. O altă clasificare a cercetării se referă la criteriul numărului de discipline ştiinţifice implicate : • • Cercetări pedagogice propriu-zise (abordare didactică unidisciplinară). filosofică – acţiune. 3. 1992.

a unei lucrări de cercetare. tehnicilor. Studiul documentelor de programare emise de minister. numit şi observare dirijată. Observaţia are aceleaşi reguli ca şi metoda observării. Analiza rezultatelor şcolare (fişe de evaluare. Stabilirea relaţiilor dintre ipoteze şi rezultate. Evaluarea rezultatelor cercetării. Redarea grafică a rezultatelor. trăsături de caracter. 119]. instrumente de investigare supuse atenţiei cercetătorului. 67 .117-118]. Etapa finală presupune : Metodologia cercetării reprezintă un ansamblu de tehnici. instrumente costisitoare. a activităţii creative. Principalele metode de cercetare sunt : observaţia şi experimentul. Cercetarea pedagogică apelează la observare mai cu seamă că aceasta nu presupune aparataj. despre nivelul cunoaşterii.• • • • • • • • • • • Alegerea metodelor. generalizarea experienţei pozitive rezultate în urma cercetării [63 pp. Prelucrarea şi analiza pedagogică a rezultatelor statistice. Prelucrarea datelor prin mijloace clasici sau cu ajutorul calculatorului. convorbiri [ 63 pag. în mediul familial aduce informaţii despre personalitatea în formare. în activităţile alese. Elaborarea unor studii. la joacă. temperament. 4. În caz de incertitudine cercetarea se reia şi se compară rezultatele obţinute cu datele iniţiale. Redactarea unor concluzii preliminare. metode. procedee. Cele mai cunoscute şi aplicate metode sunt : Observarea copiilor în grădiniţă în mod spontan şi sistematic. Organizarea cercetării. despre aptitudini. fişe de observare). Ancheta poate fi în formă scrisă sau orală. Experimentul ce aparţine în egală măsură tuturor cercetărilor ştiinţifice. mijloacelor de cercetare. Observarea sistematică serveşte şi pentru întocmirea fişei psihopedagogice a copilului care poate fi considerată o mică cercetare psihopedagogică. Extinderea rezultatelor. Observarea copiilor în timpul activităţilor. Analiza produselor activităţii a lucrărilor. determinarea echipei. (Auto)biografia : curriculum vitae.

Tehnica „Desenul familiei” Scopul : determinarea particularităţilor relaţiilor în familie şi a locului său între adulţi. jocurilor logice. care au avut drept scop determinarea particularităţilor de personalitate. [vezi Anexa № 3] Au fost fixate particularităţi ale desenului ca : consecutivitatea desenării elementelor componenţa familiei desenate consecutivitatea desenării membrilor familiilor stilul comunicării în familie 68 . trebuie să ia în calcul nu numai calităţile formate. Metode proiective „Desenul familiei”. a sprijinului dat de colectivul din care face parte. izvorul apariţiei noului” [11 pag. 1. metodelor. Pentru determinarea fricii la copii a fost utilizat „ Ce-ai face dacă …?”.Experimentul presupune să se înceapă cu o ipoteză experimentală apoi se aleg metodele potrivite fiecărei etape. Învăţământul contemporan este centrat pe copil şi pe formarea de competenţe. determinarea autoaprecierii copilului şi a imaginii de sine. Din grupul metodelor proiective au fost utilizate „Metode de studiere a produsului activităţii”. Aplicarea testului : Copilului i se propune să deseneze pe o foaie A4 familia sa. Teste de personalitate : metodele „Scăriţa” şi „Cum sunt eu ?” orientate la studierea auto aprecierii copilului şi a imaginii de sine. Vîgotski afirmă : „ evaluând gradul de dezvoltare a unei persoane. cu precauţii deontologice [63 pag. 3. „Testul arborelui”. reacţiile emoţionale. şi de educator sau institutor cu condiţia pregătirii prealabile în domeniul etapelor. [Anexa № 14] L. astfel încât membrii ei să fie preocupaţi de lucrul casnic. 2.” Tot el susţine că „ instruirea este eficientă doar atunci când precede dezvoltarea şi nu-şi are rostul dacă nu constituie un imbold spre evoluţie. 36]. Experimentul poate fi abordat cu succes. comentariile. de percepere şi trăire emoţională a relaţiilor interpersonale în familie. În cercetare au fost utilizate următoarele metodici : 1. ci şi cele în formare. 220 ]. tehnicilor experimentale. După realizarea desenului copiii au fost intervievaţi cu scopul obţinerii informaţiei suplimentare. În timpul desenării se fixează consecutivitatea desenării elementelor. Folosirea testelor. evaluărilor contribuie la sporirea calităţii instruirii. Cercetările empirice New Look au introdus în metoda proiectivă noi categorii „control” şi „stil cognitiv”.

şi graficul № 1. Pe care treaptă te va plasa educatoarea? ”. Tabelul № 1 „Rezultatele autoaprecierii copiilor după metoda „Scăriţa”” Nivele de autoapreciere № total copii (%) Supraapreciere 42 % Apreciere adecvată 25 % Subapreciere 33 % Datele din tabelul № 1 indică lipsa unei autoaprecieri adecvate la respondenţi : 42 % au prezentat o supraapreciere vădită. a V-a – autoapreciere adecvată. Analiza rezultatelor : − dacă copilul se plasează pe I-a. Pe care treaptă te va plasa mama?. plasându-se în toate situaţiile pe prima treaptă. Astfel a ajuns la concluzia că numărul mare de copii care se subapreciază ne vorbeşte despre faptul că aceştia duc lipsa unei comunicări cu adulţii care-i influenţează la formarea unei autoaprecieri adecvate. Aplicarea testului : copilului i se oferă foaia cu o scăriţă desenată cu 5-7 trepte şi se explică semnificaţia treptelor. În rezultatul cercetării am obţinut următoarele rezultate care le-am prezentat în tabelul № 1. Diagrama № 1 Vizualizarea datelor „Autoaprecierea copiilor după metoda „Scăriţa”” 50% 40% 30% 20% 10% 0% I II III Supraapreciere Apreciere adecvată Subapreciere Metoda „Cum sunt eu ?” Rezultatele obţinute sunt prezentate în : 69 . VII-a – supraapreciere.- gama culorilor plasarea desenului pe foaie. 33 % din copii s-au văzut plasaţi pe treapta de jos. după care se adresează întrebările : „Pe care treaptă tu te vei plasa?. a IV-a. 2. Dar tata?. Teste de personalitate a) Testul „Scăriţa” Scopul : studierea autoaprecierii copiilor de 6-7 ani. răspunsurile se înregistrează. şi 25 % s-au apreciat la justa lor valoare. − dacă pe treapta a VI-a. − dacă pe treapta a III-a. a II-a treaptă – subapreciază.

În timpul sarcinii de lucru la copii cu autoaprecierea cu nivel scăzut s-a observat manifestarea unei stări încordate.  Proba № 1 Comunicarea „Este corect ?” 70 . − La copii se manifestă accentuat elementele afectivităţii negative : anxietate. acestea fiind manifestări tipice ale subaprecierii. aceste manifestări ne fiind specifice vârstei lor.Tabelul № 2 Nivele de autoapreciere № total copii (%) Foarte înalt 36 % Înalt 13% Mediu 23 % Scăzut 28% Foarte scăzut 0 Aceste cifre ne indică că la copii aceştia este tendinţa de supraapreciere peste 45 % şi sub apreciere 28 %. de aplicare independentă a elementelor se reflectă în capacitatea de autoapreciere adecvată aplicarea metodei şi a chestionarului „Ce ai face dacă…?” [Anexa № 13]. iar nivelul de autoapreciere adecvată este minim 23 %. agitaţie în timpul sarcinii de lucru. neliniştea. frica. Diagrama № 2 comparativă a autoaprecierii copiilor 50% 40% 30% 20% 10% 0% Metoda "Cum sunt eu ?" Metoda "Scăriţa" I II III Datele din tabel prezintă rezultatele similare la fiecare nivel de autoapreciere. am obţinut următoarea informaţie : − Copiii cu capacităţi înalte de creativitate. capacităţi creative de alcătuire şi redare a obiectelor. În urma cercetărilor efectuate asupra principalelor ipoteze care menţionează formarea şi dezvoltarea priceperii şi deprinderii. Aici constat că nivelul dezvoltării copilului a crescut. Pentru cercetarea evaluării nivelului de dezvoltare a comportamentelor : social şi cognitiv am folosit o serie de teste. atitudine pasivă. redarea corectă a formelor. au tendinţa de a se sub şi supra aprecia. Analiza comparativă a rezultatelor obţinute la aceste două metode confirmă ultima parte a ipotezei cercetării. unde am determinat gradul de apreciere a evaluărilor atât iniţial. formativ cât şi finale.

Dezvoltarea atenţiei a promptitudinii. lupul. texte literare. 3. Regulile jocului. Tot ce poate zbura. Imagini (personaje dintr-o poveste) : capra. Materiale. altele nici o dată. lucruri : 1. 71 . Nivel superior – a desenat mai mult de 3 imagini [46 pag.  Proba № 2 Imaginaţia „Compune o povestire” Testul № 1 „Imaginează-ţi şi construieşte ” Obiectiv : dezvoltarea imaginaţiei vizuale şi a creativităţii. Desfăşurarea. 3. 53]. Copilului i se propune să deseneze cât mai multe obiecte. să spună din ce text face parte şi să povestească anumite fragmente.Testul № 1 „ Este corect ? ” Obiective. se anunţă. Toate animalele care trăiesc în pădure. masa de ceară. 2. 4. vulpea. fiinţe.  Proba № 3 Gândirea „Integrarea noţiunilor” Testul № 1 „ Integrarea noţiunilor ” Obiectiv: Dezvoltarea agerimii gândirii. Jucătorii trebuie să depisteze imaginea personajului ne corespunzător. Tot ce poate înota. − Nivel superior – a numit toate fragmentele din poveştile cunoscute [14 pag. capacitatea de a generaliza. Barem : − Nivel inferior – a numit un singur fragment de poveste. Barem : 1. 71]. făcând apoi precizările respective. Nivelul inferior – dacă a desenat o singură imagine. a vorbirii coerente. Consolidarea competenţelor referitoare la poveşti. Desfăşurarea: Copiilor li se propune un grupaj de noţiuni aparţinând aceleiaşi categorii integratoare şi li se cere cât mai multe obiecte. pădurea. Numeşte toate animalele care trăiesc la casa omului. Desfăşurarea. − Nivel mediu – a numit 2-3 fragmente de poveste. Episoadele improvizate să fie cât mai variate. Nivel mediu – a desenat 2-3 imagini. Copilul ce depistează erorile. Unele figuri pot fi utilizate de mai multe ori. raportarea noţiunilor integratoare la semnificaţia obiectelor ce le reprezintă. utilizând figurile geometrice de pe desenul propus (în partea de sus a desenului se propun modele de construcţie) [vezi Anexa № 4]. Dimensiunile pot varia.iezii. 2. Condiţia de bază: Se interzice de a utiliza figuri ce nu sunt indicate pe desen.

Toate obiectele care fac zgomot. trebuie să numească ce corpuri geometrice se găsesc în faţa lui.5. Materiale : Corpuri geometrice. Barem : 1. la dreapta lui la o distanţă de 40 – 50 cm. Nivelul inferior – dacă copilul a dat 3 răspunsuri din 10. 2. la spate. 10. Nivel superior – dacă a răspuns la toate 10 întrebări [46 pag. 7. Propunem să spună unde se află fiecare obiect. în faţă. Valorile medii calculate la 3 probeformativă : iniţiale. Toate fructele care se pot consuma. Rezultatele obţinute în urma cercetării : Tabelul № 3 Comunicarea Imaginaţia Gândirea Evaluare iniţială 35 % 28 % 25 % Evaluare formativă 38 % 33 % 34 % Evaluare finală 43 % 41 % 42 % Diagrama № 3 Indicii progresului de dezvoltare a copiilor 50% 40% 30% 20% 10% Evaluare iniţială Evaluare a evaluării Evaluare formative şi finale la comunicare. 72 . 6.  Proba № 4 Perceperea „Completează figurile” Testul №1 : „Sesizarea spaţială” Scopul : Dezvoltarea percepţiei spaţiului (la stânga. finală 0% Comunicarea Imaginaţia Gîndirea imaginaţie şi gândire privind indicii de dezvoltare a copiilor atestă o uşoară creştere. Nivel mediu – dacă a dat 4-5 răspunsuri din 10. 9. 3. Toate legumele care se pot consuma. Desfăşurarea : Sunt aranjate corpuri geometrice în faţa copilului. Toate hăinuţele de care ai nevoie. Tot ce se poate deplasa cu ajutorul roţilor. la spate. în spate). Tot ce poate fi confecţionat din lemn. 15]. 8. la stânga. În continuare copilul stând în centrul camerei. la dreapta. la stânga la dreapta lui.

Desfăşurarea : Se citesc următoarele enunţuri : 1.  Proba № 5 Atenţia „Compară desenele” Testul № 1 „Transcrie punctele” Obiectiv : Dezvoltarea atenţiei voluntare. 5. 4.Barem : Se consideră nivel superior cazul când copilul a rezolvat toate însărcinările timp de 45 – 60 sec. Bunica poartă ochelari. 49]. Primăvara se topeşte zăpada. Nu este obligatoriu să reproducă propoziţia integral. Examinând rezultatele. [46 pag. Barem : Pentru apreciere se ia în consideraţie timpul consumat în întregime la realizarea modelului propus (20 sec. Soarele are formă rotundă. 29]. Rezultatele obţinute în urma cercetării : Tabelul № 4 50% Percepţia 40% Atenţia Memoria 30% 20% 10% 0% Evaluarea iniţială Evaluarea formativă Evaluarea finală 32 % 39 % 45 % 23 % 37 % 43 % 27 % 35 % 46% Percepţia Diagrama № 4 Indicii progresului de dezvoltare a copiilor Atenţia Memoria 73 Evaluare iniţială Evaluare formativă Evaluare finală . 3. În caz dacă copilul nu reuşeşte să memoreze. Copilul trebuie să repete enunţurile pe care le-a memorat. capacităţii de a respecta instrucţiunea.  Proba № 6 Memoria „Desenează silueta unui copil după memorie” Test №1 „Memorează enunţul” Obiectiv : Dezvoltarea memoriei logice. 6. important e să reţină sensul ei. Barem : Pentru fiecare răspuns corect copilului i se acordă câte un punct. Desfăşurarea : Copilului i se propune să copie modelul expus pe desen [vezi Anexa № 5]. Este considerat nivel super al memoriei care a numit toate enunţurile corect [46 pag. Se admite mărirea/micşorarea dimensiunilor desenului (nu mai mult de 2 ori). enunţurile se mai repetă încă o dată. 2. Vişinele sunt dulci.) [46 pag. important e să se ţină cont de : − numărul de puncte copiate. Corabia pluteşte pe mare. − aranjarea punctelor pe foaie în corespundere cu modelul. 57]. Cerul este albastru.

trăiri care îi sensibilizează.” În psihopedagogie e demonstrat că literatura pentru copii. 4. Educarea creativităţii copiilor este un proces continuu care pune în valoare potenţialul creativ al acestuia. E cunoscut sloganul „Creaţia e necesară. folclorul. având funcţii de realizare şi transformare a raporturilor subiect-obiect. Personalitatea mare este vârsta formării unor importante orientări valorice ale copilului şi aceasta se realizează în procesul socializării sale. O adevărată creaţie este aceea prin care autorul îşi exprimă trăirile interioare. 5. să însuşească cunoştinţe. să-şi formeze competenţe şi aptitudini. acceptarea ideilor neobişnuite ale copiilor. În concluzie analiza teoretică şi conceptualizarea creativităţii în dezvoltarea personalităţii copiilor de 6-7 ani ne-au permis să deducem următoarele repere şi concluzii : 1. copilul îşi formează la baza celor audiate. o anumită atitudine faţă de ceea cel înconjoară. 2. Compătimirea şi înţelegerile manifestate pe 74 . b. c. Astfel de trăiri care adesea nu pot avea loc în realitate îi permit copilului să-şi creeze un anumit comportament. să creeze. cu un conţinut şi o logică specifică. atenţie şi memorie privind indicii de dezvoltare a copiilor atestă o creştere substanţială. Având succes la operele literare. Creativitatea este de natură socială. 3. formative şi finale la percepţie. Ridicarea nivelului de dezvoltare a creativităţii copiilor trebuie realizat pentru integrarea lui în viaţa socială. le trăiesc emoţii. cu o structură. şi apare ca o componentă a sistemului social. încurajarea procesului. anumite norme morale. a lui Dumnezeu. învăţate. el fiind tot o creaţie. În decursul vieţii pe pământ omul a tot creat. jocurile artistice creative îmbogăţeşte lumea interioară a copiilor.Valorile medii calculate la 3 probe a evaluării : iniţiale. adaptarea la ideile copilului. Concluzii : Creativitatea prin bogăţia conţinuturilor îl ajută pe copil să perceapă. la bogăţia spirituală a poporului. deoarece fără ea nu există prezent şi viitor. să descopere. Creativitatea poate fi încurajată prin : a.

lucrând împreună cu colegele sale.. Artele constituie factorul cel mai important în procesul de formare. să organizeze convorbiri speciale în baza textului. Pentru a uşura receptarea operelor literare de către copil este important să se respecte următoarele condiţii : • • • adultul să prezinte textul într-un mod captivant. Fiecare individ acumulează şi posedă un anumit volum de cunoştinţe. decizii şi activităţi. dar mai apar încă dificultăţi în auto aprecierea adecvată. cu specialiştii şi cu membrii comunităţii care îi pot sprijini efortul educativ.W. ascultătorul (copilul) să se încadreze nemijlocit ca participant activ la cele expuse în text. fiind principala condiţie a progresului economic şi social. activităţi cu conţinut creator. presupune că în orice decizie educativă ţine seama de trăirile copiilor şi îşi aduce permanent aminte că a fost şi ea copil. o anumită experienţă de viaţă care contribuie la formarea intelectului şi personalităţii lui. Educatorul în procesul organizării activităţilor trebuie să folosească cele mai moderne tehnologii educaţionale. parteneriatul..parcursul operelor literare le ajută copiilor să perceapă evenimentele din viaţa personajelor descrise în text. distracţii. Rogere C. facilitatea constructivă. astfel ei învaţă a aprecia faptele. Weisberg R. de cultivare a calităţii nobile omeneşti. oferind opţiuni diferite copiilor şi lăsându-i pe ei să aleagă materiale diverse. Toţi aceşti cercetători susţin că creativitatea este o necesitate socială. forme de organizare a procesului de învăţământ în instituţiile preşcolare pentru a stimula şi dezvolta creativitatea la copii. În faţa educatorului sunt înaintate următoarele cerinţe : participarea şi implicarea motivaţională în actul educativ. crearea soluţiilor şi abordarea a unor atitudini creative în faţa realizărilor problemelor de zi cu zi în cercetarea creativităţii. Pe parcursul cercetărilor am stabilit unele progrese în dezvoltarea creativităţii la copii. Alport G. mijloace. Ţinând cont de primele ipoteze putem vorbi despre : 75 . soluţiile variate şi flexibile care să corespundă nevoilor copiilor. cu părinţii. şi alţii. reflexivitatea pentru că trebuie să considere şi să reconsidere permanent ceea ce observă la copii şi să analizeze cu atenţie datele. Educatorul trebuie să planifice jocuri artistice creative. însuşesc normele morale acceptate de societate.. deschiderea trebuie să accepte permanent noul. empatia. sărbători conform cerinţelor curriculare reieşind din teoriile noilor educaţii.P.. în scopul de a evidenţia nivelul de percepere a operelor literare de către copii. În partea teoretică a lucrării ne-am oprit asupra analizei a concepţiilor diferitor autori cu referinţă la creativitate : Guilford J. a calităţii vieţii şi a existenţei societăţii. Ei consideră că supravieţuirea omului depinde de dimensiunea creatoare a factorului uman. flexibilitatea în planificare.

originalitate. Copilul trebuie să fie apreciat pentru efortul pe care la depus în realizarea sarcinilor. 3. a-şi expune toate ideile. variabilitate. Încheiere Cercetările au fost realizate în contextul reformei curriculumului naţional reieşind din perspectiva noilor educaţii. frumosul. 2. Adulţii trebuie să contribuie la încurajarea copiilor în exprimarea emoţiilor. Să li se ofere posibilităţi de câte ori este posibil pentru a-şi da părerea. adevărul. propunerilor. libertatea. obiectelor. Conţinutul de bază a educaţiei constituie :  operele literare – având ca scop formarea personalităţii  arta plastică – dezvoltarea capacităţilor creatoare  jocurile creatoare – dezvoltarea creativităţii artistice. Astfel capătă o doză de încredere în sine şi fiecare următoare sarcină o va realiza cu mai multă ardoare. a capacităţii de a fi creativ la alcătuirea şi redarea formelor. - Din ultimele ipoteze putem concede. Se pot face multe pentru educarea spiritului creativ la copii. flexibilitate. fluenţă. dar se simte necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire şi stilul de lucru. la copii se dezvoltă valorile fundamentale ale omenirii : binele. Copiii trebuie să fie învăţaţi să-şi folosească imaginaţia în exprimarea emoţiilor. Reperele teoretice şi experimentale ne-a permis să desfăşurăm următoarele activităţi : • • • • familiarizarea cu mediul înconjurător arta plastică lucrul manual reprezentări elementare matematice 76 . cu cât capacitatea creatoare va fi mai dezvoltată cu atât mai mult potenţialul creativ va fi mai înalt prin valorile indicilor de : expresivitate. sentimentelor : 1.- formarea şi dezvoltarea priceperii şi deprinderilor la copii. coerenţă.

şi nu în ultimul rând va fi bine venită tinerilor specialişti la predarea cursului de Pedagogie preşcolară. 2005. 1986. "Creativity. formele. numărul de pagini : 192. 3." (varianta electronică). 2006. metodist. au fost elaborate proiecte didactice. Alois Ghergut . Axentii I-A. Barron Frank and David M. jocuri creatoare. Iaşi. Gîndirea pedagpgică în Basarabia (1918-1940). 2. numărul de pagini : 424. Iaşi. 77 . Teoria educaţiei. Psihologie. 5. educatorilor. Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice. şi desigur studenţilor la specialitatea pedagogie/psihologie. Chişinău. metodele. Polirom. Bibliografie 1. În cercetare sunt arătate principiile. Polirom. numărul de pagini : 160. S.• • • • activităţi de educaţie muzicală activităţi de educaţie fizică dezvoltarea vorbirii literatura artistică. Andre de Peretti. Albu Gabriel .Introducere într-o pedagogie a libertăţii.H. 4. psiho-pedagogie.Sinteze de psihopedagogie specială. Iaşi. 1998. Harrington. Educaţia în schimbare. Intelligence and Personality. Modelul elaborat va fi de folos managerilor preşcolari : director. teste.

Iaşi. Bucureşti. numărul de pagini : 130. Călcîi Maria. psihoeducaţionale). 1998 9. Ed. 2001. Idei şi doctrine pedagogice fundamentale.. Polirom. psihologice. Politică. muncă. Chişinău. Polirom. Psihologia copilului şi pedagogia experimentală . Culegere de articole : Evaluarea la debutul şcolar (abordări inovaţionale). 78 . 2001. Lyceum.Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. 12. Cojocaru C.Istoria pedagogiei. „Pedagogie”. Neamţu Octavian „Mecanismul cercetării. numărul de pagini : 96.P. Psihologie şcolară. numărul de pagini : 288. 10. Arta plastică în instituţiile preşcolare. Cartier. Bejan F. numărul de pagini : 96. Cucoş Constantin .Pedagogie.6. Bucureşti Ed. Copilul la debutul şcolar. 1991. Claparedé E.1975. Chişinău. Chişinău. Lumina. 13. „ Dezvoltarea creativităţii la preşcolari”. 1983. 8. 24.(1974) – Creativitatea – Cunoaşterea şi stimularea potenţialului creativ (implicaţii practice. Lumina. Cemortan Stela. numărul de pagini : 25. 14. Chişinău. 20. Constantinescu. Creativitate şi inovaţie. Institutul de ştiinţe ale educaţiei. numărul de pagini : 105. revăzută şi adăugită). numărul de pagini : 301. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 11. Editura Ruxanda. Cemortan S. numărul de pagini : 140. Chişinău. Consideraţii psihologice asupra scientismului. Ed. 2008.. 2003. Metodica organizării activităţilor literar-artistice ale preşcolarilor. 19. Ciobanu-Mocanu L. „Dezvoltarea copilului prin joc. Cemortan S. 7.” Bucureşti 1964. Curriculum-ul educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în RM. 18. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. 1999. Bontaş Ioan. Polirom. Chişinău Universitas 2001. 2008. Stoleru P. 2003. Tipografia Universităţii. Bădina Ovidiu. învăţare. Particularităţi psihologice de vîrstă ale elevilor din clasele primare. Calistru R. Chişinău. 23. 22. numărul de pagini : 736. Contribuţii la teoria şi practica organizării ştiinţifice”. Ed. (Ediţia a II-a. Cucoş Constantin .D. 1975 17. Cristea Sorin – Dicţionar de termeni pedagogici. 16. numărul de pagini : 160. Cucoş Constantin . Iaşi.A. 1970. Învaţă jucîndu-te. Iaşi. Bucureşti. 1998. Chirev A. număr pagini: 464 21. E. Cosmovici A. ALL Educational S. Chişinău. Polirom. 15. Iacob L. Iaşi.

2007. Ed. Tipografia Centrală. Moran. Macavei E. 2003. 35. Groves Melissa M. 1972. 28. Fleorina E.". Curriculum-ul educaţiei copiilor în instituţiile preşcolare de diferite tipuri. Racu Al. Roberta M. Pedagogie. Danii A.V. Druţă M. numărul de pagini : 112. Ezechil L. Iaşi. Cunoaşterea elevului.. Materialele conferinţei ştiinţifice „Valorificarea patrimoniului naţional în educaţie şi instruire. 40. Jelescu P. Chişinău 1997. Aramis. "Reward and Ideational Fluency in Preschool Children. Zenke . "Original Thinking in Preschool Children. Bucureşti. Bucureşti..A. (1992) Pedagogică. „Creativitatea”. 41. 2004. Activităţi creative ale elevilor de vîrstă mică. Janet K. Melnic P.Psihologia copilului. Joiţa Elena . Bucureşti. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1995. Bucureşti. Zemţov T. numărul de pagini : 352. 30. 79 . Îndrumări metodice „Desenul. numărul de pagini : 50. (2001) . Janet K. Lumina. Zlate M. Frumosul artistic şi valoarea lui educativă. numărul de pagini : 70. Sawyers. Elconin D. Sawyers. Horst Schaub. numărul de pagini : 176.Laborator preşcolar. Karl G. Golu P. Polirom. 42. 2001.. 37. Didactică şi Pedagogică. numărul de pagini : 230. 39. „Psihologia jocului. Lumina. 2001.” Bucureşti 1975. Ed.Pedagogie. „Jocul şi jucăria. E. 32. 2007. numărul de pagini : 160.A. Păişi Lăzărescu M. Chişinău. 1999. Chişinău. Ştiinţa integrativă a educaţiei. 27. and James D. Editura V& I Integral. Aramis. III.25.” Bucureşti 1976. Psihologie generală. 29. Polirom. Racu I. 26. Milgrim. Bucureşti. R. 31. 38. Gusac M. Nestor Iacob Marius. III. and Victoria R. Verza E. Fu. 36. numărul de pagini : 344. Intervenţia psihopedagogică în şcoală incluzivă. Moran James D. Chişinău. modelajul şi lucrul manual în grădiniţa de copii.. Chişinău. 34... Iaşi. 33. numărul de pagini : 270. Chişinău 11-13 decembrie” 1996.” Bucureşti 1965. Bucureşti 1980. Editura Didactică şi ." 2001 43. Garboveanu Maria – Stimularea creativităţii elevilor în procesul de învăţămînt.Dicţionar de pedagogie.

51. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. (1971) . Iaşi. Bucureşti 1972. Sova S. 1979. Bucureşti. 56. 46. Cunoaşterea mediului . Pascari V. Popescu – Niveanu P. Iaşi. Lumina. Chişinău. Chişinău. 60. Tipografia Panfilius. Ed. 80 . Bucureşti. 47. 48. 1994. 62. Chişinău. Ostrovskaia L. Educaţia Didactică şi pedagogică. Lumina. Chişinău. Păruş E. numărul de pagini : 248. Racu I. 1973. 2004. CEP USM. Lumina.44. Roşca AL. numărul de pagini : 158. 59. Educaţia şi instruirea copiilor în grupele mixte. Psihologie. numărul de pagini : 43. Bucureşti. Roco Mihaela. 1991. 1993. 1991. 2003. Teodorescu Barbu. Editura Didactică şi pedagogică Bucureşti. Roco Mihaela. 58. . numărul de pagini : 190. Şchiopu U. Perjan C. Oprea Nicolae. Psiholgia dezvoltării şi psihologia pedagogică. numărul de pagini : 160. Mîine vom fi şcolari. Editura Aramis. 2002. Psihologie. Roşca Alexandru. Psihologia Copilului. Orizonturi. Bucureşti. Lumina. Stimularea creativităţii copiilor ciclului primar. Academiei Române. 49. Iaşi. 2008. Bucureşti. 57. Pereteatcu M. Polirom.. Chişinău. 1967. Stoica A. 2007. Chişinău. 54. Colecţie. 2005. Pascari V. numărul de pagini : 202.Pedagogie. „Creativitatea”. Polirom.. numărul de pagini: 246. 1998. 61. Savca L. Păun Emil. „Creativitatea individuală şi de grup – studii experimentale”.Creativitatea elevilor. numărul de pagini: 100. 52. Creativitatea.educaţie ecologică. Dan Potolea . Colaborare şi educaţie. „Creativitate şi inteligenţă emoţională”. numărul de pagini : 120. Editura Didactică şi Pedagogică. 50. Situaţii pedagogice. Răfăilă E. Editura Ruxanda. Centrul de Informare şi Documentare în Ştiinţele Sociale. Proiectarea procesului educaţional în instituţia preşcolară. Nicolae Iorga şi educaţia maselor. 1967. 1993. 45.Educarea creativităţii la vârsta preşcolară. Tărîţă Zinaida. 55. 2002. Editura Enciclopedică Română. Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă. numărul de pagini : 120. 53.

1962. numărul de pagini : 92. Лумина.Moldova. Editura Geneze. 68. Москва. О соотношений способностей и одариностей в себе. Сколость и способность. iunie 2008. 1947. Кишинэу. № 1-2.Г. Проблемы способностей. Воронова В. 72.Chişinău. № 4. Бурятия. numărul de pagini : 77. Выготски Л. Făclia. 67. Воображение и творчество в школ М. 2002. Жокуриле де креацие але прешколарилор де вырстэ маре. numărul de pagini : 300. Л. 80. Рыбалко Е. 1983. Voiculescu E. Revista : Didactica PRO. Теплов Б.Л. . Chişinău. Revista : Didactica PRO. . 65. Сакулина Н.С. . 1990. 74. М. 1965. № 3. Я. № 2-3. 1962.Ф.Chişinău. numărul de pagini : 122. 78. 71.С. Pedagogie preşcolară. 2006. 1987. Рисование в дошкольном возрасте. 77. Халедова Основы изобразительного искуства и методика руковоства изобразительных деятельность. 66. Психология копилулуи. 75. Săptămînal de informaţie.Б. 7 februarie 2009. Stelart. Revista : Să nu excludem nici un copil. Reviste şi ziare : 76. № 5. Космынская В.Chişinău. Vrabie D. 1962. Aramis. Москва. aprilie 2007. 69. 2004. В. Ediţia a II-2003. Проблемы способы.Numărul de pagini : 28. Voloşin E. numărul de pagini : 56. Ананьев Б. Лумина. numărul de pagini : 88. Н. Galaţi.П. 1966. Psihologia educaţiei. 73. Москва. Кишинэу. Revista : Didactica PRO. numărul de pagini: 142. Bucureşti. Мухина В. (36-37). 2006. 64. Мясьщев В. Вопросы художественного воспитания. UNICEF . Educaţia artistico-plastică a preşcolarilor. 1930 70. Москва. (41-42). numărul de pagini : 303. 79. (49). Витаев Т.63. opinie şi cultură pedagogică. МП. Развитье творческого воображения. 81 . numărul de pagini : 16.

82. de a produce valori.uab. Chişinău. 2. 18 decembrie 2008. numărul de pagini : 79. Îndemânare. forţă de a face ceva într-un anumit domeniu. numărul de pagini : 8. № 2 (10). socoteală. Culegere de articole ştiinţifice.preferatele. Capacitate – Proprietate de pătrundere în esenţa lucrurilor. № 4 (12). abilitate. 84.didactic. Săptămânal al MET al RM. № 46. Jocul ca parte componentă a procesului de instruire şi educaţie. www. 85.ubbcluj. numărul de pagini : 80. 83.ro 88. Culegere de articole ştiinţifice. www.ro Anexe Anexa № 1 Cuvinte cheie : 1. Creativitate – Însuşirea de a fi creator. 2006.com 89.81.ro 90. www. competenţă. preţuire. Univers Pedagogic. Dezvoltare – Acţiunea de a (se) dezvolta şi rezultatul ei. 3. Capacitate de a crea. № 1 (9). Revista MET al RM : Univers pedagogic. putere creatoare. amplificare. apreciere. evoluare.regielive. 2006. Resurse Internet : 86. Evaluare – Acţiunea de a evalua şi rezultatul ei. numărul de pagini : 79.ro 87. Revista MET al RM : Univers pedagogic. www. Atenţie – Însuşire care constă în orientarea şi în concentrarea activităţii psihice într-o anumită direcţie. aptitudine. 82 .bcu. Revista MET al RM : Univers pedagogic. 5. Culegere de articole ştiinţifice. Revista „Pedagogul”. 2006. creştere. www. 4. calcul. Chişinău. Chişinău.” № 3 1991.

morale sau fizice ale copiilor şi ale tineretului sau.Metodă de studiu şi de cercetare bazată pe descoperirea unor fapte noi. spirit. arta de a duce o dispută cu scopul de a descoperi adevărul. judecăţi. ansamblu de trăsături morale sau intelectuale prin care se remarcă o persoană. ale oamenilor. conştiinţă. închipuire. 10. Gândire – Facultate superioară a creierului omenesc. Stimulare – Acţiunea de activare. completat. Percepere – Acţiunea de a distinge şi rezultatul ei. documentelor adunate în vederea acestei acţiuni. 2) Metodă de cunoaştere caracterizată printr-un grad maxim de generalizare. care reflectă în mod generalizat realitatea obiectivă prin noţiuni.Ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea formării şi dezvoltării însuşirilor intelectuale. Imaginaţie – Capacitate omenească de a crea noi reprezentări sau idei pe baza percepţiilor.6. aprobat şi apoi pus în aplicare. bună creştere. Proces – Acţiune în justiţie făcută pentru soluţionarea unui diferend între două părţi care sunt în litigiu sau pentru constatarea şi sancţionarea călcării legilor statului. Instruire – Proces de predare a cunoştinţelor şi deprinderilor într-o instituţie de învăţământ. acţiune judecătorească. comportare civilizată în societate. sentimentelor. 15. caracteristic fiecărei persoane şi o distinge ca individualitate. ♦ Minte (considerată ca sediu al procesului de memorare). joacă. cunoştinţelor etc. 18. ale societăţii etc. Personalitate – Ceea ce este propriu. 83 . 13. Metodologie – 1) Compartiment al filozofiei care se ocupă cu studiul metodelor de cercetare proprii unei ştiinţe. 12. 14. din trecut. 8. totalitatea actelor. fantezie. 17. 11. felul propriu de a fi al cuiva. Proiect – Text iniţial al unui plan de activitate socială care urmează să fie discutat. 16. 2. reprezentărilor sau ideilor acumulate anterior. Memorie – Proces psihic care constă în întipărirea. Educaţie . 7. instrucţie. îndemn. 9. Joc – Activitate fizică sau mintală desfăşurată din plăcere. activitate distractivă (mai ales la copii). Euristică . teorii etc. mişcărilor. Factor ideal care constituie reflectarea realităţii obiective. însufleţire. Acţiunea de a se juca şi rezultatul ei. recunoaşterea şi reproducerea senzaţiilor. rezultatul acestei activităţi pedagogice..

senzitivitatea cerebrală. Originalitatea. fluenţa. Educaţionali 84 .Anexa № 2 Bazele psiho–pedagogice de dezvoltare a capacităţilor creative Creativitatea Expresivă Productivă Inovativă Factorii creativităţii Inventivă Emergentă Sociali Ereditari Flexibilitatea.

Cine ar cîştiga în întrecerile dintre tine şi sora / frate ? De ce ? 85 . Cine din toţi oamenii desenaţi este cel mai fericit ? De ce ? 6. Dacă pe acest desen ar fi o pasăre.Dinamica creativităţii Preparaţia Incubaţia Inspiraţia Condiţiile Verificarea Mediului ambiant natural Mediului ambiant educaţional Mediului ambiant social Elementele ale mediului care pot frâna creativitatea Inerţia de gândire şi acţiune Descurajarea. Ce fac ei ? 4. Unde se află ei ? 3. cine ar fi acesta ? 2. iar în locul ei ar fi desenat un om. resemnarea. Lor le este vesel sau trist ? De ce? 5. Pe cine ai desenat aici ? 2. inhibiţia Metode şi procedee creative Rigiditatea în aprobarea problemelor Brainstorming-ul Brainwriting Starbursting Sinectica Procedee de stimulare a imaginaţiei Utilizarea Analogia Adaptarea Modificarea Amplificarea Substituirea Inversarea Anexa № 3 Chestionar la testul „Familia mea” 1. timiditatea. Cine din toţi oamenii desenaţi este cel mai nefericit ? De ce ? Informaţii suplimentare 1.

dar unui membru nu i-au ajuns detalii. Toată familia se joacă. Cine va rămînea cu ea acasă ? 3. Tu ai primit în dar un constructor interesant. Imaginează-ţi că ai nimerit pe o insulă ne populată. Cu cine ai vrea să locui acolo ? 5. dar sunt doar 2 bilete. Întreaga familie trebuie să plece în ospeţie. pe cine îl vei chema în ajutor ? 4. Imaginează-ţi că eşti invitat la teatru. Tu ai bilete la cinema (cu unul mai puţin decît numărul membrilor familiei).6 situaţii 1. Cine nu se va juca ? 6. pe cine ai lua cu tine ? 2. Tu construieşti o maşinuţă din cutioare. dar mama se simte rău. Cine va rămînea acasă ? Anexa № 4 Testul № 1 „Imaginează-ţi şi construieşte” 86 . iar roţile din roticele de morcov.

Anexa № 5 Testul № 1 „Transcrie punctele” 87 .

Anexa № 6 Proiect didactic (literatura artistică) Grupa – pregătitoare Compartimentul – literatura artistică 88 .

O10 să recunoască chipul scriitorului după portret O11 să deseneze în caiet tablourile descrise în text. organizarea jocului – dramatizări în baza textului însuşit. denumirea ei după ilustraţia de pe copertă. întrebări. O14 să numească şi alte proverbe ce se potrivesc textului dat. O4 să-şi cultive capacitatea de a caracteriza eroii pozitivi şi cei negativi. citirea. O3 dezvoltarea priceperii de a dramatiza unele scene din poveste. evaluare Forma de organizare – integră Obiective generale Dezvoltarea perceperii artistice. 89 . Obiective de referinţă O1 familiarizarea copiilor cu procedeele de lucru asupra textului literar ( în scopul perceperii emotive a conţinutului artistic şi ideatic). O12 să poată numi în ce texte au întîlnit fragmentele date. utilizînd cuvinte şi expresii din text. generalizare. O2 consolidarea priceperii de a efectua analiza elementară a textului. Forma de organizare – frontală. O5 să poată să-şi expună atitudinea proprie faţă de personaje. a receptivităţii. individuală. explicarea. O2 să perceapă conţinutul ideatic al textului literar. sau însuşite anterior. O8 să manifeste interes faţă de teatru.Tema – „Ursul păcălit de vulpe” Tipul activităţii – predare. O9 să recunoască cartea. O7 să utilizeze expresii frumoase audiate din textul dat. analiza. scriitori şi specii literare. Obiective operaţionale O1 să asculte atent şi să conştientizeze despre cine se vorbeşte în conţinutul textului. Strategii didactice Metode şi procedee : demonstrarea. lucrul individual în caiet. răspunsuri. jocul – dramatizare. O13 să înţeleagă şi să lămurească învăţămintele proverbului. O6 să organizeze jocul-dramatizare în baza textului împărţindu-şi în mod independent rolurile. exersarea. a desena tablourile descrise în text. învăţare. formarea cunoştinţelor elementare despre carte. O3 să poată evidenţia personajele principale din text.

Deosebirea părţilor textului. III obţinerea performanţelor - O11 Aprecieri prin Povestesc textul pe părţi. cartea ilustrată a lui I. Lămurirea cuvintelor şi a O5 expresiilor noi. Creangă prin această 90 Răspund la întrebări. cuvinte. Reproduc scurte dialoguri dintre urs şi - . Creangă „Ursul păcălit vulpe ”.II(însuşirea temei noi) Urmăresc răspunsurile complete. Aprecieri prin calificative. Îşi aleg în mod Urmărirea independent rolurile. Povestesc alte fragmente O1 din poveştile cunoscute scrise de I. O6 O7 Observă şi numesc cărţile Apreciere orală expuse. Îşi expun atitudinea proprie faţă de personaje. Recunosc şi numesc scriitorul dat. expoziţia de carte a scriitorului. Explică proverbul şi mai adaugă proverbe ce se potrivesc textului dat.I (pregătit. corecte. Spune-ţi cum era O8 ursul cînd a rămas fără coadă? De ce? Ce ne învaţă I. O1 O3 O7 Întrebări la baza O4 conţinutului textului. mimicile adecvate scenei date. „Prietenul bun la nevoie se cunoaşte”. Vocabular: caţaveică. măşti pentru dramatizare. Citirea expresivă a textului. Numesc şi caracterizează eroii pozitivi şi negativi. Verificarea cunoştinţelor Et. Ascultă atent şi numeşte în ce poveste au întîlnit această scenă sau aceşti eroi. Desenarea corectă a imaginilor Et. Secvenţele activităţii Activitatea educatoarei O Activitatea copiilor Evaluarea Et. Desenează tabloul descris Apreciere scrisă. Audiază atent textul. Demonstrarea portretului O10 scriitorului. conştientizînd despre cine se vorbeşte în text. Creangă. în text.) captarea atenţiei Excursie în ungheraşul de O9 literatură a grupei. a-şi pune pofta-n cui. Organizarea dramatizare poveste) jocului (scene – de Minutul fizic Citirea proverbului „Unde nu-i cap vai de picioare ? ” Lucrul cu caietul. reacţiilor afective Dramatizează folosind expresii. calificative folosind în vorbire cuvinte şi expresii noi.Resurse materiale : portretul scriitorului.

vulpe.poveste? Reproduceţi unele dialoguri dintre urs şi vulpe. Anexa № 7 Proiect didactic (formarea reprezentărilor matematice) Grupa – pregătitoare 91 .

Obiective operaţionale O1 să verbalizeze consecutivitatea zilelor săptămînii O2 să conştientizeze vecinii numerelor O3 sa compare numerele folosind corect simbolurile : >. Bibliografia MEŞ Curriculumul educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în RM. reversibilitatea operaţiilor intelectuale). sferă mică. 2008 MEŞ Curriculumul preşcolar. Forma de organizare Frontală individuală. evaluare Forma de organizare – integră Subiectul – Victorină matematică „Numărul şi cifra cinci” Obiective generale Dezvoltarea operaţiilor gîndirii (analiza. clasificarea). creioane colorate. buburuze. covrig. 92 Metode şi procedee Conversaţia Evaluarea . Secvenţele activităţii O. învăţare. Lyceum. Chişinău. conversia. foi cu imaginea brăduţului. 1990. Lumina. O2 identificarea soluţiei unei probleme pe baza condiţiilor date în formă intuitivă. în grup. Obiective de referinţă O1 efectuarea operaţiilor de adunare şi scădere cu obiectele orientîndu-se la însuşirile lor (formă. fluturaşi. Chişinău. beţişoare. Strategii didactice Metode şi procedee : demonstrarea. minge. a deprinderilor elementare de activitate intelectuală. egal). mic. O5 să rezolve probleme simple indicînd răspunsul cu numărul necesar O6 să construiască obiecte la dorinţă (mare. a calităţilor gîndirii (independenţa. O7 să dramatizeze cîntecul „Doi răţoi şi un cocoş” de Gr. 1997 Pereteatcu M. comparîndu-le folosind simbolurile necesare.O Activitatea educatorului Activitatea copiilor Formează un cerc. capac. foi cu exerciţii.Compartimentul – matematică Tipul activităţii . comparaţia.predare. exerciţiu. algoritmul. culoare). Chişinău. 1994 Vieru Gr. <. măşti pentru dramatizare. Vieru. întrebări. = O4 să efectueze operaţii simple de adunare şi scădere cu ajutorul figurilor geometrice. Chişnău. recitare. descoperire. lămurirea. corectitudinea. Educaţia şi instruirea copiilor în grupele mixte. răspunsuri. problematizare. fişe colorate. „Albinuţa”. castane. Material didactic Setul de citire (1-5). interpretare.

„împodobirea brăduţului cu ajutorul figurilor geometrice”. cu aceste buburuze. Explicarea.La mijloc desenăm triunghi tot atîtea cît şi pătrate. Răspunde la întrebarea înscrisă pe săgeată. Astăzi a venit aici. Interpretează cîntecul. Lămurirea Urmăresc reacţiile afective Recitare Echipa „Buburuzele” O4 O7 Et.Et. în dreptul cărui copil s-a oprit ea. 1. 3. Problematizarea Îndeplinesc lucrul individual după sarcinile date. doar cu unu mai puţine. Exersarea Urmăresc lucrul copiilor Apreciez prin calificative Interpretează cîntecul „Zilele săptămînii”. Să nentrecem dragi amici. pe creanga de sus din stînga desenăm tot atîtea pătrate cît şi cercuri. citim indicaţia de pe săgeată. „Salutare Fluturaşilor !” Exersarea. Echipa „Fluturaşii” Aruncă mingea unul altuia numind salutul consecutivitatea zilelor săptămînii. Cît de agere. Descoperire Aprecieri prin calificative Interpretare . Desenăm un romb de culoare roşie în vîrful bradului. Cu frumoşii fluturaşi. 4. Joc mobil „Degeţelele” Explicare. Şi în fapte şi-n poveţe. isteţe. I pregătitoare Captarea atenţiei Verificarea cunoştinţelor O1 Jocul „Mingea veselă” Organizează echipelor. îndeplinind 93 Interpretare Joc didactic „Roata norocului”. Bila se învîrte pe capac. II însuşirea temei O5 noi O2 I pas. Frumuşele şi ursuze „Salutare Buburuzelor” Buburuze ne numim Şi vrem să vă dovedim. 2. doar cu unu mai mult. Suntem micii fluturaşi. Frumuşei şi drăgălaşi. pe creanga de jos din dreapta două cercuri de culoare verde. Ne-om întrece în mulţi paşi.

Cîntă şi imită mişcările. 1. Juriul face activităţii. Doi dar unu-i dau lui bunu. Bună ziua. bilanţul Sunt premiaţi copii conform răspunsurilor date. Împarte beţişoare. mai cucoş Ridică fisa cu cifra 1 Cîţi covrigi mai ai în coş? . Exerciţiu Interpretare Apreciere prin calificative Anexa № 8 Proiect didactic (arta plastică) 94 . cîntecul „Doi răţoi şi un cucoş” de Gr. patul. = . răspunsuri Urmăresc reacţiile copiilor. < . Ridică fisa cu cifra 1 . Şi rămîn numai cu (1-unu). Cîte roşii flori sunt (1) Joc mobil „Ursul în pădure”. şi scriu simbolul necesar >. Interpretare Exerciţiu Urmăresc lucrul copiilor Urmăresc lucrul copiilor Et. Una-i galbenă ca luna. ciupercuţe Două mari şi trei micuţe Bună ziua. Probleme – poezii: 1. mai pitici Spune-ţi cîte suntem? Ridică fisa cu cifra 5 .mişcarile II pas. Vieru. Trei păuni dorm în Ridică fisa cu cifra 4 pruni. Învingătoare au ieşit ambele echipe. 2. Cîţi păuni de toţi sunt? 2. constructoare. III obţinerea performanţelor O6 O3 O7 Lucrul căpitanilor Compară numerele „Compară numerele”. Unul jos îşi face . Construiesc obiecte. Cînecul „Doi răţoi şi un Dramatizează cucoş ”. Am 3 floricele de 2 culori. imagini de diferite mărimi şi le compară. Măi cucoş. Întrebări.

Obiective de referinţă O1 familiarizarea cu arta decorativă naţională a poporului nostru O2 alcătuirea şi aplicarea ornamentelor specifice bondiţei naţionale O3 redarea expresivă a formelor. basma. redarea formelor. a imaginaţiei creatoare. învăţare. joc didactic. figuri geometrice de culori cromatice O5 să posede modalităţi de plasare a formelor în spaţiul plastic O6 să numească culorile cu ajutorul ghicitorilor O7 să-şi dezvolte sensibilitatea estetică. explicaţia. bondiţă aplicată. Materiale : expoziţii de cărţi cu imagini ale costumului naţional. Vocabular : ie. bondiţă. exemplul educatorului. Obiective operaţionale O1 să poată numi piesele unui costum naţional (bărbaţi. Metode şi procedee Etapa activităţii O. specificul ornamentării bondiţei naţionale. elementelor decorative specifice ornamentării O4 dezvoltarea sentimentelor estetice. carioci. lucrul individual. păpuşă îmbracată în costum naţional.O Activitatea Educatorului Activitatea copiilor 95 Evaluarea . imaginaţia creatoare O8 să manifeste interes şi dragoste faţă de frumuseţea costumului naţional Strategii didactice Metode şi procedee : conversaţia. pînză. stofă. evaluare Forma de organizare – integră Obiective generale Formarea reprezentărilor despre unele aspecte din ornamentica naţională. ţesături ale meşterilor populari. opinci. femei) O2 sa poată alcătui şi reda în desen ornamentele specifice bondiţei naţionale O3 să deosebească culorile cromatice. creioane colorate. brîu. elementelor decorative specifice pentru ornamentare. Tema de organizare : frontală şi individuală. mileuri. desene. folosindu-le corect în desen O4 să creeze imagini plastice din puncte. catrinţă. fetiţă îmbracată în costum naţional. demonstraţia. broderii. exersarea. linii.Grupa – pregătitoare Compartimentul – desenul decorativ Tema – „ Bondiţă naţională” Tipul activităţii – predare.

Valorificarea răspunsurilor corecte şi complete. Spune-ţi ce culoare are? Şi pămîntul este mare. Spune-ţi. Etapa introductivă 1. Ce obiecte sunt în muzeul nostru ? Din ce piese este alcătuit costumul naţional? Cum este îmbrăcată Lenuţa? Dar păpuşa? Ce uzoare sunt folosite la înfrumuseţarea costumului? Ce culoare are bondiţa? Ce culori au ozoarele de pe ea? Cine poartă costume naţionale? Cînd sunt ele îmbrăcate? Sunt explicate cuvintele noi. Albastru Galben Negru 96 . Apoi dansează la mesele de lucru. Demonstrare a Întrebări şi răspunsuri Urmărirea corectitudinii gramaticale Copii îndeplinesc unele mişcări de dans. Ne hrăneşte pe fiecare Spune-ţi. I. Cerul e plin cu stele Cîmpul e plin cu viorele. Ce activitate avem? După ce cunoaşteţi că avem desenul? De ce materiale avem nevoie pentru activitatea de desen? (copiii pe mese au bondiţă confecţionată din hîrtie). Verificarea cunoştinţelor O9 II. Momentul de surpriză O1 O4 2. Etapa de bază (predarea cunoştinţelor) O2 O7 O4 Organizarea primirea momentului de surpriză (intră Lenuţa cu păpuşa Anişoara îmbracată în costum naţional). Evaluarea orală Ascultă atent întrebările şi răspund corect. Chestionarea orală.Momentul organizatoric. ce culori au ele? Soarele cît e de mare. ce culoare Se salută cu oaspeţii. Numesc corect părţile costumului. Joc didactic Copiii răspund la ghicitori şi ridică creionul de culoarea cerută Evidenţierea cunoştinţelor acumulate. Efectuăm o mică excursie prin micul muzeu al grupei. Evidenţierea perceperilor acumulate. Astăzi vom înfrumuseţa bondiţa în stil naţional cu diferite ozoare. O invită conversaţia pe Lenuţa cu păpuşa să participe la excursie. Lenuţa le povesteşte despre bondiţa sa şi interpretează cîntecul „Mi-am cusut bondiţă nouă”. Joc „Ghici ghicitoarea mea”. Urmărirea gradului de îndeplinire a exerciţiilor.

Exersare. propriilor lucrări şi răspunsuri. mîneci. pe piept. ce culoare are? Lămuresc copiilor cu ce elemente s-ar putea înfrumuseţa bondiţa. O5 O6 Jocul „Morişca” sub acompaniment muzical sunt efectuate mişcările. Bondiţa este ornată la poale. Spune-ţi. Foarte mîndru şi înalt. Verificarea nivelului de cunoştinţe Lucrul în caiete O5 O3 Se duc observări şi lămuriri individuale fiecărui copil Copiii înfrumuseţează bondiţa în partea din faţă şi din spate. Anexa № 9 97 . Sunt apreciate toate lucrările. figuri geometrice). demonstrarea lucrărilor. Urmărirea îndeplinirii mişcărilor. Joc didactic O8 O9 Etapa de încheiere Petrec analiza lucrărilor. Copiii lucrează la bondiţe. Roşie Verde Joc didactic Cafeniu Copiii spun cu ce elemente şi cu ce culori vor lucra asupra bondiţei.are? Buburuza-i mică tare. Verificarea nivelului de cunoştinţe. ce culoare are? În pădure creşte-un brad. Copiii fac analiza Întrebări. străduinduse să aibă un aspect estetic. Spune-ţi. cele mai bune sunt luate la expoziţia grupei. puncte. Redau frumuseţea costumului naţional. Spune-ţi. cum e colorat? La copac tulpina-i mare. gît. Le atrage atenţia copiilor asupra alegerii în continuare a ornamentelor (linii. Copiii cîntă şi îndeplinesc mişcările Copiii se aşează la locurile lor şi-şi continuă lucrul. Asigurarea reţinerii şi a transferului. Explicare. Etapa de consolidare. a semenilor lor.

jucării. planşete. O2 consolidarea cunoştinţelor în obţinerea obiectului dorit. O5 să înşire mărgelele în ordinea corespunzătoare : mare. cuţite. Obiective de referinţă O1 formarea deprinderilor de confecţionare a jucăriilor din diverse materiale. O3 utilizarea creativă a materialelor în procesul confecţionării jucăriilor. răspunsuri. lucrul în grup şi individual. hîrtie de staniol. carton colorat. O3 să confecţioneze din cutioare jucării la dorinţă.Proiect didactic (arta plastică) Grupa – pregătitoare Compartimentul – muncă artistică Tema – „Învaţă jucîndu-te” Tipul activităţii – mixtă Forma de organizare – integră Obiectiv general Perfecţionarea deprinderilor de lucru manual. O9 să ia parte la jocul colectiv. demonstrarea. mică. O10 să poată povesti despre lucrarea sa. O7 să dezvolte spiritul inventiv şi creativ. pene. Reguli 98 . O2 să aranjeze corect penele şi să le vopsească la dorinţă. explicaţii. sîrmă moale. educarea dragostei faţă de muncă. şi a gustului estetic. seminţe. plante uscate. cutioare. clei. aţă de diferite culori. analiza. Materialul didactic Plastilină. Obiective operaţionale O1 să se poată exprima corect cu ce se vor ocupa. morcov. bastonaşe. mijlocie. Strategii didactice Convorbirea. întrebări. foarfece. O6 să aleagă modul de executare pentru crearea compoziţiei din plante. O4 să aranjeze corect aţă de diverse culori pentru canafuri şi răsucirea aţei. a dorinţei de a duce la bun sfîrşit lucrul început. jocul. evaluarea. O8 să recite mici poezioare despre jucăria dată.

Îşi expun atitudinea proprie faţă de tot ce ne înconjoară. Şi ne-a mai rugat ceva Să-ngrijim cum vom putea Pămîntul care-l călcăm Viaţă veşnică s-avem Noi să ne rugăm mereu Doar bunului Dumnezeu.Confecţionarea O2 bastonaşelor „fermecate” cu ajutorul penelor. O1 Verificarea Demonstrează obiectul şi cunoştinţelor numeşte copilul care a efectuat lucrarea. Ştiţi ce domnul ne-a lăsat Et. Aprecierea prin calificative Numesc şi caracterizează tot ce e descris în text. Chişinău 2004 Activitatea copiilor Evaluarea Observă expoziţia de lucrări confecţionate de copiii mai mari. păstrînd lucrul copiilor simetria. Organizează o mică captarea atenţiei excursie în ungheraşul de lucru al grupei. distanţa. Rîuri multe şi izvoare. Caietul preşcolarului „Creativitate” Chişinău Pascari V. Şi lumina soarelui Tot e creaţia lui. 1997 Volşin El. Audiază atent textul. Lyceum. Şi grădini înfloritoare. Chişinău. Animale păsări mii Peşti. reacţiilor afective Atrag atenţia fiecărui detaliu Urmăresc Aranjează penele. Unesc detaliile cu ajutorul . viaţă veşnică.Confecţionarea jucăriilor O3 99 Îşi pregătesc mînuţele pentru Urmărirea lucrul pe care îl vor efectua. Minutul fizic Organizarea „Degeţelele” jocului – O9 Lămuresc şi demonstrez lucrul pe care îl vor efectua la fiecare masă. Stelart 2006 Cemortan S. Secvenţele activităţii Activitatea educatorului O Et. 2. Material bibliografic MEŞ „Curriculumul preşcolar”. orientarea pe foaie. conştientizînd despre cine şi despre ce se vorbeşte în text. Vocabular Creaţia lui.Pentru a obţine o lucrare reuşită este necesar de a ţine cont de simetrie. Numesc obiectele şi Urmăresc lămuresc din ce materiale răspunsurile sunt confecţionate.II însuşirea temei Pe acest pămînt bogat? O1 noi Ne-a lăsat cîmpii cu flori. folosirea corectă a obiectelor. „Educaţia artistico-plastică a preşcolarilor”. 1. Livezi cu pomi roditori.I(pregătitoare). insecte prin cîmpii O7 Astea domnul ne-a lăsat Şi la cer s-a înălţat. jucîndu-te”. „ Învaţă.

Urmăresc reacţiile Audiază o melodie populară afective la casetofon.Confecţionarea O6 echibanelor din seminţe şi O7 plante uscate. Anexa № 10 100 .Confecţionarea O4 canafurilor şi răsucirea aţei. 5.din cutioare. Răsucesc aţa în direcţia corespunzătoare şi leagă canafurile. Povestesc despre lucrarea pe care au efectuat-o. Mărgelele sunt înşirate în ordinea corespunzătoare : mare.Confecţionarea colierului O5 folosind sîrma moale şi hîrtia de staniol.III Obţinerea Efectuarea performanţelor lucrărilor analizei O8 O10 bastonaşelor. mijlocie. Cercetează cu atenţie Aprecierea prin lucrările efectuate. mici poezioare despre jucăria sa. 4. tăind din morcov roticele. Et. mică. 3. Recită calificative. La dorinţă îşi înfrumuseţează echibana.

orizontale. Forma de organizare : frontală şi individuală. 1997 „Curriculumul educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova”. explicarea. verticale. liniilor : drepte. sentimente. Cuvinte cheie Zimţi. Strategii didactice Metode şi procedee : conversaţia demonstrarea. O2 consolidarea cunoştinţelor în obţinerea imaginii plastice prin intermediul punctelor. Material bibliografic MEŞ „Curriculumul preşcolar”. povestirea.Proiect didactic (arta plastică) Grupa – pregătitoare Compartimentul . gene. nea.Artă plastică Tema – „Zi de iarnă” Tipul activităţii – mixtă Forma de organizare – integră Obiectiv general Dezvoltarea capacităţilor creatoare. caiete de desen. lucrul individual evaluarea. OO6 să-şi dezvolte sensibilitatea estetică. Obiectivele de referinţă O1 formarea deprinderilor de prezentare a propriilor idei. exersarea. zare. Obiectivele operaţionale La sfîrşitul activităţii copiii vor fi capabili : OO1 să utilizeze creativ punctul şi linia în propriile lucrări OO2 să posede modalităţi de plasare a imaginilor în spaţiu. oblice. imaginaţia creatoare . joc didactic. stări. Lyceum. creioane colorate. Material didactic Tablouri cu imagini despre iarnă. Chişinău. 2008 101 . formarea sensibilităţii artistice. OO5 să numească culorile cu ajutorul ghicitorilor. întrerupte. şerveţele din hîrtie. OO3 să experimenteze în crearea formelor volumetrice cu ajutorul diverselor materiale. vată. O3 utilizarea creativă a materialelor în procesul creării formelor volumetrice. OO7 să manifeste interes faţă de activitatea plastică. lipici. OO4 să utilizeze creativ culorile în funcţie de mesajul artistic.

Lumina. Chişinău. Cerne fulgii de zăpadă. cele mai reuşite sunt 102 exersarea . Povestesc tablou după Povestirea Metode şi procedee Conversaţia Evaluarea OO5 OO6 Aprecierea orală Urmăresc răspunsul copiilor Analizează fragmentul dat Recită o poezie despre iarnă Duc observări asupra modelului educatorului. (zi de iarnă). 2003 Cemortan E. Ce anotimp este? /iarna/ Petale de flori coboară. Chişinău. „Din văzduh cumplita iarnă.II însuşirea OO1 temei noi OO3 OO4 Explicarea. 1990 Comarova R. Des viscoleşte . „Arta plastică”. „Arta plastică în instituţiile preşcolare”. Universul. „Abecedarul preşcolarului”. 1980 Ghidul cadrelor didactice O. Desenează tabloul Prin rupere aplică omuleţul de „zăpadă” şi fulguşorii. OO6 Minutul fizic Et. Cu zimţi de argint. Lămuresc cum să aplice. De gene se /fulgii de nea/ prind. III Obţinerea OO7 performanţelor Atrag atenţia asupra Amplasează amplasării imaginilor imaginile în spaţiu (pe foaie) fulguşorilor pe desen Joc didactic „Morişca” Efectuarea lucrărilor Îndeplinesc mişcările analizei Cercetează cu atenţie toate lucrările. Alecsandri „Iarna” fragment.I (introductivă) Verificarea cunoştinţelor Calistru R. conversaţia Et.Etapele activităţii Momentul organizatoric Captarea atenţiei Et.” Explic şi demonstrez cum trebuie desenată imaginea tabloului. demonstrarea. din nori. Adunate-n stol grămadă. Lungi troiene călătoare. omuleţul de zăpadă şi fulguşorii prin rupere a şerveţelului. Chişinău. lămurirea Lucrul individual Urmăresc lucrul copiilor OO2 Urmăresc lucrul copiilor Lucrul individual Urmăresc reacţiile afective Aprecierea prin calificative.O Activitatea Activitatea educatorului copiilor Citirea ghicitorilor : Omăt argintiu. recitarea unei poezii : pastelul lui V. Gheaţă Ghicesc ghicitorile pe rîu. Convorbire despre iarnă cu ajutorul tablourilor.

apreciate. Interpretarea cîntecului „ Iarnă frumoasă mireasă” Anexa № 11 Jocuri artistice creative 103 .

Ghici ce e ? Jucătorii se împart în două grupuri. Copiii dintr-un grup îşi leagă ochii şi fiecare primeşte de la jucătorii celuilalt grup cîte cinci frunze, flori sau tulpiniţe de plante. Cei cu ochii legaţi trebuie să determine, prin pipăit ori miros, ce plante li s-a adus. Pentru fiecare denumire corectă primeşte un punct. Apoi grupurile de jucători se schimbă cu rolurile : legîndu-şi ochii cei din grupul doi. Cîştigă grupul ce a acumulat cele mai multe puncte. Podul de piatră Doi copii se apucă de ambele mîini, ridicîndu-le în sus şi stînd faţă în faţă. Acesta e „Podul stricat”. Ceilalţi copii se apucă de mîini, formînd un rînd („Apa”) şi trec pe sub „Pod”. Toţi cîntă : Podul de piatră s-a stricat A venit apa şi la luat Cine trece pe aici, Stai ! La care copil s-a sfîrşit cîntecul, acesta e prins între mîinile lăsate în jos şi-şi alege : marprună şi trece corespunzător la copilul respectiv. La sfîrşit un grup şi altul se apucă unul de altul şi se întrec cine e mai puternic. Gîştele şi lupul Un grup de jucători („Gîştele”) stau într-o parte : „Mama” le stigă : Gîşte, gîşte ! Ga - ga - ga. Vreţi mîncare? Da, da, da ! Veniţi acasă ! Este lupul după deal ! Cum este, cum este ? Alb cu negru şi tărcat. Gîsculiţa mi-a mîncat.

„Fiica” (ea paşte „Gîştele”) răspunde :

În timpul acesta toate „gîştele” o iau la fugă spre „casă”, iar „lupul” din urma lor.

Anexa № 12 Construcţia unei figuri-siluetă în formă de iepuraş
104

Scopul : A învăţa copiii să analizeze metoda de amplasare a părţilor, să construiască o figură siluetă, orientându-se după model. Materialul : copiii au un complet de figuri pentru jocul „Tangram”, un model. Desfăşurarea activităţii : educatorul arată copiilor un model de figură-siluetă, în formă de iepuraş, şi spune „Priviţi atent iepuraşul şi povestiţi, cum e construit. Din ce figuri geometrice este construit capul, corpul, picioarele iepuraşului ?”. Numiţi figura şi mărimea ei, deoarece triunghiurile din care e alcătuit iepuraşul, sunt de diferite dimensiuni.

Anexa № 13 Chestionar
105

CE-AI FACE DACĂ . . . Obiective. Dezvoltarea creativităţii verbale, a gândirii, imaginaţiei, a vorbirii coerente. Activizarea verbelor la modul condiţional. Desfăşurarea Se propun copiilor diverse întrebări, de genul: Ce ai face dacă: - ai locui singur? - ai avea un avion? - ai fi mare? - ai prinde un iepure cu coada lungă şi fără urechi? - ai avea un car condus de un melc? - ai avea în sân o albină bolnavă? - ar exista pastile pe care dacă le înghiţi, devii cel mai puternic? - ar veni la tine Făt - Frumos? etc. Notă : Pe cât sânt mai variate întrebările, pe atât stimulăm creativitatea copiilor, a limbajului.

Anexa № 14 Testul înţelegerea sensului
106

Fructe. Bucureşti.. Dimineaţa servim ceai.. şurubul se înşurubează. Care animal este mai mare: calul sau câinele? 2.ce sunt. Cu pisica... în felul acesta se achită plata pentru expediere.? 5. 19. Materiale: Un set de întrebări la care copilul trebuie să răspundă.. 9. Se consideră corect orişice răspuns ce indică necesitatea scăderii din viteza automobilului.. Desfăşurarea: Întrebările 1. frumos etc. Pot fi considerate răspunsuri corecte nu numai cele indicate mai sus.. întuneric. Verde. 16. Să numească minimum trei particularităţi... Cuiul este neted. Răspuns corect . Oraşe.? 4.. Chişinău... 4.. blană. De ce este obligatoriu să aplicăm pe plic timbrul? Răspunsurile corecte 1. Prin ce se deosebeşte un om bătrân de unul tânăr? 17.... Trebuie să numească minimum 3 varietăţi. Prin ce se aseamănă pisica cu veveriţa? 13..indicarea corectă a orei şi minutei. Fotbal.filet. 11... Anexa № 15 Jocul "Ghiciţi ce v-am spus" 107 . Căţel.... Seara servim cina. Cât e ora? (Copilul trebuie să privească la ceas şi să numească ora) 20......ci şi alte variante: dacă sunt logice şi corespund sensului întrebării.. Ce mijloace de transport cunoşti? 16. 8.. puternic..... Ziua e lumină... merele. iar noaptea. Probe sportive. cuiul se bate..... Prin ce se deosebeşte cuiul de şurub? 14. Cerul e albastru.. ce sunt? 8... hochei...Obiectiv: Evaluarea gândirii verbal-logice. dar un câinişor mic? O oiţă mică? 9. O văcuţă mică o numim viţeluş.. Calul. Caisele.. blană etc. 20. iar seara. tenis .. 13.... De ce se lasă bariera la căile ferate.? 3. iar iarba e... coadă... De ce considerăm că nu este bine când cineva nu vrea să muncească? 19.. Ca să fie sănătos. vişinele. 2. deoarece au câte patru picioare. Nu va primi salariu ca să procure produse şi îmbrăcăminte. 17. 5. şurubul . Ca trenul să nu se ciocnească cu autobusul.... La ce-i foloseşte automobilului frâna? 11. 12. 14. au labe.ce sunt? 15.. Barem: Nivel superior de gândire verbal-logică este considerat cazul când copilul a răspuns corect la 15-16 întrebări. 18. miel. coadă.. 6. Cahul.. Prin ce se aseamănă grebla cu hârleţul? 12. gheare 10.. Tighina. sărituri în înălţime. Cu cine seamănă mai mult câinele cu pisica ori cu găina? Prin ce se aseamănă? 10.. Sunt animale care se caţără pe copaci. 3.. De ce oamenii se ocupă cu sportul? 18.? 6. înainte de a sosi trenul? 7. gutuile . Sunt unelte de muncă. 15. 7..

priceperea de a cânta independent un cântec din cele învăţate. Ceilalţi răspund prin demonstrarea imaginii . arată imaginea pe care e reprezentată vulpea. Anexa № 16 Jocul popular “Paparuda” 108 . priceperea de a recunoaşte după unele semne caracteristice: povestea. Desfăşurarea jocului: Cu ajutorul unei numărători se alege copilul care va spune o poezie. trianglu. vioară etc. căutaţi imaginea cu simbolul respectiv. poezia. explicaţi de ce credeţi că aţi răspuns corect.Materiale: Imaginile – simboluri ce reprezintă diverse genuri şi specii literare. dacă au ascultat o poezie — ridică imaginea fetiţei etc. Aprecieri: Pentru fiecare răspuns corect copiii primesc câte un jeton. tamburină. competenţele de reproducere acumulate. despre cântecele învăţate. proverbul etc. ghicitoarea. snoavă. Obiective: Se verifică cunoştinţele copiilor despre instrumentele muzicale şi felul cum sună ele.) imagini cu vieţuitoare (din setul "Hai să ne jucăm) sau din alte cărţi. Sarcini: Ascultaţi textul. povestirea. învingători vor fi consideraţi acei copii care vor acumula mai multe jetoane. Obiective: Se evaluează cunoştinţele copiilor din domeniul literaturii. Educaţia muzicală. un fragment dintr-o poveste. ghiciţi ce vi s-a spus. snoava. povestire etc.simbol. Testul 2. priceperea de a recunoaşte textul. pian. Dacă li se spune o ghicitoare. spuneţi ce aţi auzit prin demonstrarea simbolului. Jocul "La concert" Materiale: Diverse jucării muzicale (tobă.

elementelor decorative. iar “Paparuda-regină” trece pe la fiecare – imitând acţiunea – udatul cu ulciorul. ce-l deosebeşte de celelalte obiecte. Regula jocului: Fiecare obiect desenat să aibă ceva specific. Apoi. li s-a propus să deseneze ulcior pentru paparudă. specifice pentru ornamentare.Acest joc are drept scop de a determina combinarea culorilor. Udă cu găleata Ca să crească fata”. varietatea şi frumuseţea formelor. sar în sus. după ce s-au jucat. în acest moment copiii cântă: “Paparudă-rudă. Udă cu ulciorul Să crească feciorul. Desfăşurarea jocului: Copiii adunaţi în cerc cântă. Anexa № 17 Jocul popular “Culorile” 109 . Vino de mă udă.

Dar. am!” Jocul continuă de la acel copil care a zis că are culoarea albă în călimara lui. ai în călimara ta? . galben. alb. tu galben ai în călimara ta? Galben. tu alb. Acel copil rămâne învingător.Da. verde.“Am o călimară cu trei culori: albastru. negru. 110 . n-am!” În aşa mod jocul continuă. Reguli de joc: copiii trebuie să numească numai acele culori care sunt pe îmbrăcămintea. “Am o călimară cu cinci culori: roşu. nuanţele culorilor. încălţămintea lor. Dar. sur. Desfăşurarea jocului: Un copil spune: . care a rămas în joc ultimul. alb.Acest joc are drept scop de a învăţa culorile. Dacă nu are culoarea numită de un copil şi tocmai el este întrebat. atunci iese din joc.

Anexa № 18 .

Anexa № 19 112 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->