You are on page 1of 5

c  

 
  
 
Een GSM lader is een toestel dat de netspanning omzet naar een spanning om je gsm batterij op te
laden. De netspanning is namelijk een wisselspanning en je batterij heeft een gelijkspanning. De
netspanning is ±230V en moet worden omgezet naar ±5V (het voltage nodig om je batterij op te
laden).

 
Eerst zetten we de wisselspanning om van 230V wisselspanning naar 230V gelijkspanning. Dit
gebeurt met een diodebrug (zie figuur1). Deze zorgt ervoor dat alles gelijk word gericht. De
condensator zorgt ervoor dat de spanning wordt afgevlakt. De verschillende signalen worden in
figuur2 weergegeven.
Nadien wordt De rimpelfrequentie =2x50HZ=100HZ. De afvlakking komt door de condensator die
oplaad tijdens het toenemen van de spanning en ontlaad bij de spanningsval.

voor na


Π  

£en tweede wordt de spanning van 120V naar 5V gebracht. Dit gebeurd door een puls breedte
sturing. Het principe is om de spanning in stukjes te knippen en de stukjes gecontroleerd door een ic
verzenden. De gemiddelde spanning is dan lager zoals op figuur3. Dit wordt geschakeld met een
mosfet die door een ic worden gestuurd. In de bijlage staat een foto van de printplaat en van de
elektrische schakeling.
Π 
  
- e ee scesce
ej
e2 vje
v
c es
se
s 
 e 
e
e e ev
 e sce
s

j
e3 eec  e eee ee e
s
e s ev
 e e ee e s e e eee s eee s
e e eee
e 
ss
Z  jeeeec s
 e 
ss
v
5V 
r 
r 
r 
 
r