Sabda Rasulullah S.A.W.

: ´Aku dan ´Aku Para Anbiya· sebelumku ¶ibarat satu Anbiya· bangunan yang dibina oleh seorang laki-laki. laki-laki. Lalu ia membinanya dengan baik dan dipercantikkan kecuali pada tempat sekeping batu-bata pada suatu batusudut. sudut. Maka orang ramai datang mengelilinginya dan kagum melihat dan berkata mengapa tidak diletakkan seketul batu-bata ditempat batuyang kosong itu, maka akulah batuitu, batubata itu dan akulah penyudah segala nabi.µ nabi.µ

Berdasarkan Hadith, da·wah Nabi Muhammad S.A.W. adalah bertujuan memperkuat dan memperkemas atau sebagai kesimpulan dan penutupan. penutupan. Da·wah para Anbiya· Anbiya· seluruhnya bersendikan dua asas: asas:

1. 2.

¶Aqidah kepercayaan. kepercayaan. Perundangan dan Akhlaq. Akhlaq.

Tidak berubah sejak dari Nabi Adam a.s. a.s. sehinggalah kepada Nabi Muhammad S.A.W.
Kepercayaan kepada Allah Yang Esa. Esa. Mensucikan Allah dari sifatsifat-sifat kekurangan. kekurangan. Percaya akan hari akhirat. akhirat. Hisab amalan manusia. manusia. Syurga dan Neraka

Tiap2 Nabi menyeru kaumnya kepada kepercayaan tersebut dan tiap Nabi juga menyokong dan menegaskan apa yg dibawa oleh Nabi yg terdahulu darinya. darinya. *Diturunkan kepada kamu sekalian agama sepertimana yang diutuskan kepada Ibrahim, Musa dan Isa agar kamu menegakkan agama dan jangan berpecah-belah berpecahkerananya.µ (Asykerananya.µ (Asy-Syuura 42 : 13)

Peribadi manusia adalah berbeza kualiti dan kuantitinya. kuantitinya. ² sesuai dengan pengutusan seseorang nabi itu. itu. Untuk mewujudkan dan mengadakan masyarakat yang sempurna. sempurna.

Pengutusan nabi terdahulu adalah untuk kaum itu sahaja (tidak menyeluruh). menyeluruh). untuk demi muslihat dan kepentingan serta faedah manusia. manusia. Contoh : Undang-undang yang Undangditurunkan kepada Nabi Musa adalah lagi ¶keras· berbanding keras· Nabi Isa. ´Membenarkan apa yang dihadapanKu iaitu kitab AlAlTaurah dan menghalalkan separuh dari apa yang diharamkan ke atas kamu dahulu.µ dahulu.µ (Ali Imran 3 : 50)

TiapTiap-tiap utusan mengandungi ¶aqidah dan tasyri·. tasyri·. Kepercayaan dan ¶aqidah yang dibawa seseorang Nabi berfungsi menguat dan menyokong ¶aqidah Anbiya· Anbiya· yang terdahulu. terdahulu. Syari·at berfungsi membatal dan memansuhkan syari·at para Anbiya· dahulu dan Anbiya· kadangkala menyokong yang lama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful