P. 1
c org si managementul situatiilor de urgenta

c org si managementul situatiilor de urgenta

|Views: 6,200|Likes:
Published by Andra Flenches

More info:

Published by: Andra Flenches on Apr 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

Sections

În funcţie de traseul parcurs şi de completitudinea etapelor,
procesul de comunicare poate îmbrăca următoarele forme:
- proces de comunicare unilaterală - se desfăşoară într-un
singur sens, de la emitent la receptor. Această formă este lipsită de

– 26 –

ultima etapă a procesului, feed-back-ul, şi asta pentru că emitentul
nu consideră necesară verificarea răspunsului.
Printre caracteristicile comunicării unilaterale se numără:
• plasarea sub control exclusiv a emitentului;
• desfăşurarea rapidă;
• bazarea pe presupunerea concordanţei mesajelor
transmise şi a celor receptate.
Procesul comunicării unilaterale îşi dovedeşte eficienţa în
anumite situaţii: stări de urgenţă şi excepţionale, determinate de
calamităţi naturale (incendii, cutremure, inundaţii), intervenţii
chirurgicale, conflicte armate etc. Toate aceste situaţii se
caracterizează printr-o trăsătură comună: discuţiile, dezbaterile şi,
chiar, simplele explicaţii sunt nepermise, considerate consumatoare
inutile de timp.

- procesul de comunicare bilaterală - se desfăşoară în
două sensuri: emitent-receptor şi receptor-emitent.
Această formă a comunicării prezintă următoarele caracteristici:
• iese de sub controlul exclusiv al emitentului prin
intervenţia receptorului;
• în comparaţie cu comunicarea unilaterală, pare mai
dezorganizată deoarece receptorii au posibilitatea de a
interveni prin întrebări, sugestii, comentarii;
• necesită mai mult timp, întrucât transmiterea şi recepţia se
pot transforma în discuţii;
• semnificaţia mesajului poate fi verificată şi, la nevoie,
clarificată şi redefinită.
Deşi poartă dezavantajul consumului de timp, această formă
a procesului se dovedeşte mult mai propice şi eficientă în cadrul
comunicării organizaţionale.

3. STRUCTURA COMUNICĂRII ORGANIZAŢIONALE
3.1. Componentele comunic
ării organizaţionale

Orice proces de comunicare presupune existenţa

următoarelor elemente:

- emitentul - este orice angajat care deţine informaţii, idei,
intenţii şi obiective privind comunicarea.

– 27 –

Emitentul formulează mesajul, alege limbajul receptorului
şi mijlocul de comunicare. Deşi are un rol preponderent în iniţierea
comunicării nu poate controla deplin ansamblul procesului;
receptorul - este orice angajat - manager sau executant -
care primeşte mesajul. Importanţa receptorului într-o comunicare
nu este mai mică decât a emitentului. Cu toate acestea, în practică
funcţionează o serie de prejudecăţi referitoare la actul recepţiei şi la
statutul receptorului în comunicare. Mulţi manageri sunt tentaţi să
considere receptarea mesajelor ca fiind automată şi inferioară;
sarcina lor este de a transmite şi nu de a primi. În realitate, a asculta
este la fel de important cu a vorbi, a citi nu este cu nimic mai prejos
decât a scrie. Reuşita comunicării depinde de adecvarea
conţinutului şi formei de exprimare a mesajului cu capacitatea de
percepţie, înţelegere a receptorului, cu starea sa sufletească. Astfel,
expresiile elevate, prea tehniciste ori prea subtile adresate unui
receptor insuficient pregătit sunt inutile, pentru persoanele cu
prejudecăţi sau pentru cele aflate într-o dispoziţie rea din diverse
motive (sănătate, probleme familiale etc.). Mesajele trebuie
prezentate diferit faţă de receptorii lipsiţi de prejudecăţi sau într-o
stare de spirit echilibrat.

mesajul - este simbolul sau ansamblul simbolurilor
transmise de emiţător receptorului. În realitate, mesajul este mult
mai complicat decât această simplă definiţie. Specialiştii vorbesc
de textul şi de muzica mesajului. În timp ce textul este partea
deschisă a mesajului concretizată în cuvinte, muzica este partea
invizibilă conţinută de orice mesaj. Ea poate să implice o varietate
de înţelesuri. Spre exemplu, dacă cineva comite o greşeală sau
rosteşte într-o discuţie cuvinte, expresii care ar putea impresiona
neplăcut interlocutorii, muzica mesajului poate fi o ameninţare
nerostită sau o ironie care-l plasează în ridicol. Între rude şi
prieteni, cunoscuţi şi colegi, muzica mesajului poate conta mai
mult decât textul. Este tot atât de adevărat, însă, nu întotdeauna
această latură subtilă a mesajului este percepută în acelaşi mod cu
intenţiile emitentului. Infatuarea, plictiseala, dezacordul, uneori
percepute în mesajele celorlalţi, nu reprezintă intenţii ale
emitentului, ci interpretări proprii ale situaţiilor marcate de
sensibilităţile, prejudecăţile, starea de spirit a receptorului;
contextul sau mediul - este o componentă adiacentă, dar
care poate influenţa mult calitatea comunicării. Se referă la spaţiu,
timp, starea psihică, interferenţele zgomotelor, temperaturilor,

– 28 –

imaginilor vizuale care pot distrage atenţia sau provoca întreruperi,
confuzii.

Un mesaj va căpăta o altă semnificaţie rostit de aceeaşi
persoană, spre exemplu şeful, în biroul său (importanţă oficială), în
biroul subordonatului (simplu reproş), pe stradă (mesaj lipsit de
importanţă), ori la domiciliu (atenţie, prietenie).
canalele de comunicare - sunt traseele pe care circulă
mesajele. După gradul de formalizare acestea pot fi:
canale formale sau oficiale, suprapuse relaţiilor
organizaţionale. Sunt proiectate şi funcţionează în cadrul structurii
astfel încât să vehiculeze informaţii între posturi, compartimente şi
niveluri ierarhice diferite. Eficienţa comunicării depinde de modul
de funcţionare a acestor canale. Apariţia unor blocaje frecvente în
anumite puncte indică necesitatea revizuirii posturilor sau a
investigării stării climatului de muncă, a relaţiilor interpersonale;
canale informale sau neoficiale, generate de organizarea
neformală. Ele constituie căi adiţionale de comunicare care permit
mesajelor să penetreze canalele oficiale. Depăşind barierele legate
de statut şi ierarhii, reţeaua canalelor informale poate vehicula ştiri,
noutăţi, informaţii mai rapid decât canalele formale. Deşi mesajele
astfel transmise sunt frecvent distorsionate şi filtrate ele reprezintă,
în afara rapidităţii informaţiei, şi avantajul unei disponibilităţi
sporite din partea angajaţilor.
Un proiect eficient de comunicare solicită luarea în
considerare a ambelor categorii de canale, cunoaşterea modului lor
de funcţionare, a avantajelor şi dezavantajelor pentru a le putea
folosi şi controla. „Dacă am răspândit o veste ştiu că voi primi
reacţii în mai puţin de o zi. Dacă am transmis o ştire oficială, un
raport sau un memoriu vor trece trei săptămâni până să primească
un răspuns“, afirma un manager referindu-se la reacţiile canalelor
formale şi neformale;

mijloacele de comunicare - constituie suportul tehnic al
procesului. Contribuţia lor este vizibilă în direcţia vitezei de
vehiculare, acurateţei mesajului, costului comunicării. În această
categorie de comportament intră telefonul clasic la care s-au

– 29 –

adăugat, relativ recent, telefonul mobil şi robotul telefonic, telexul
şi telefaxul, combinarea aparaturii video şi audio pentru
teleconferinţe, reţele de computere, video şi televiziunea prin
circuit închis. Problema de bază cu care se confruntă organizaţiile
în acest domeniu este cea a oportunităţii şi eficienţei investiţiilor,
ştiut fiind că tehnologiile comunicării sunt dintre cele mai marcate
de ritmul alert al schimbărilor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->