You are on page 1of 4

ANALISIS KEGAGALAN PELAJAR - KERTAS SOALAN OBJEKTIF PKKP / AMP 3

Mata pelajaran: MATEMATIK Tingkatan : 2A

Tarikh penilaian: UJIAN PENILAIAN 1 Jum.Pelajar 29

NOMBOR SOALAN/ BILANGAN PELAJAR GAGAL JUM.


TOPIK
No Item Bil No Item Bil No Item Bil No Item Bil No Item Bil JUM PEL GAGAL ITEM
Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar
TINGKATAN 1 1 13 2 10 3 16 4 14 5 14 358 15
6 10 7 21 8 11 9 17 10 9
11 10 12 9 13 13 14 8 15 22
16 16 17 0 18 18 19 15 20 22
21 12 22 21 23

11 13 12 11 13 12 14 10 15 11
TINGKATAN 2 16 14 17 10 18 16 19 18 20 19 230 12
21 21 22 22 23 18 24 22 25 25
26 25 27 20
28 19 29 22 30 19 31 22 32 21 256 13
33 21 34 12 35 21 36 21 37 19
38 21 39 22 40 16
0
0

CATATAN : Nombor item ialah nombor soalan.

PERATUS GAGAL = (Jumlah pelajar gagal x 100) / (Jumlah pelajar x jumlah item)
AMP 3

%
GAGAL

82.3

66.09

67.9

#DIV/0!
#DIV/0!