PENTADBIRAN PUSAT DAN WILAYAH TAMADUN INDIA

HASIL KERJA: NUR RIFAH SYAHIRAH

272SM. Maurya diambil daripada perkataan Moriyus (satu suku yang terdapat di Utara India) ‡ Pemerintahan Empayar Maurya diteruskan oleh anaknya iaitu Bindusara dari tahun 297SM .EMPAYAR MAURYA ‡ Diasaskan oleh Chandragupta Maurya pada tahun 321SM -297SM. ‡ Terdapat 10 orang Maharaja yang menjadi pemerintah dalam Dinasti Maurya dan yang terakhir ialah Maharaja Brhadratha. . kemudian diikuti oleh Asoka dari tahun 273 -323 SM yang dianggap sebagai zaman keagungan dan kegemilangan Dinasti Maurya.

. Menurut sistem ini. Asoka menjalankan reformasi dalam pentadbiran melalui Dharma-Mahamatra.‡ Empayar India dibahagikan kepada beberapa wilayah yang dipimpin oleh wizurai. pegawai kerajaan di wilayah² melaksanakan tugas mengikut arahan pusat. ‡ Raja turut dibantu oleh Majlis Menteri dan Mantri Prasad.

Majlis Menteri .Raja biasanya mendapatkan pandangan dari Majlis Negeri sebelum sesuatu keputusan dilakukan.Contoh: Perdana Menteri. .) . . Menteri Peperangan.Diketuai oleh Perdana Menteri. . .JENIS MAJLIS HURAIAN Mantri Prasad .Beri nasihat kepada raja dalan hal ehwal penting negara.Dilantik oleh raja berdasarkan kelayakan dan kebolehan mereka (tidak berdasarkan pengaruh dan latar belakang keluarga mereka. .Bilangan anggota menteri berubah mengikut keadaan iaitu hingga 12 orang. Menteri Kewangan.Ada 2 buah majlis iaitu Majlis Negeri dan Majlis Eksekutif yang berfungsi sebagai membantu raja dalam kerja² pentadbiran.

Di kawasan bandar.‡ Terdapat juga Mikaya. pentadbirannya diketuai oleh Nagarpati. Kelas pegawai tersebut ialah Agronomi iaitu (Pegawai daerah) dan Astynomi dikenali sebagai (Pesuruhjaya bandaran). Sistem perundangannya dikenali sebagai Panchayat. . badan² yang terdiri daripada pegawai² yang terlatih yang mengendalikan hal ehwal pentadbiran biasa.

urusan denda dan hal ehwal orang asing. kerja² pendaftaran kelahiran dan kematian. Astynomi (Pesuruhjaya Bandaran) .Mereka bersama dengan Mikaya iaitu badan² mengendalikan hal ketenteraan.KELAS PEGAWAI Agronomi (Pegawai Daerah) KETERANGAN . awasi kerja² pengairan. ukur tanah. kawal paras air. awasi pengeluaran barang² perdagangan.Pungut cukai. penipuan dalam perdagangan. .

Kalinga dan Selatan. ‡ Jadual di bawah menunjukkan ketua bagi setiap peringkat kawasan. Barat. . maka Chandragupta Maurya telah melantik pegawai² untuk mentadbir wilayah.‡ Oleh sebab tanah jajahan Dinasti Maurya sangat luas. Beliau telah membahagikan empayar Maurya kepada 4 buah wilayah penting iaitu Barat Laut.

Daerah .Diketuai oleh penghulu (gramini) . Mereka ini akan dipantau oleh sthanika.Dibantu oleh pegawai peringkat atas (sthanika) yang mengawasi daerah yang turut diawasi oleh Samadharti Kampung .PERINGKAT KETERANGAN Wilayah .Diketuai oleh gabenor (mahatmara.Dibantu oleh pengutip cukai dan jurukira (gopa) yang turut menjaga akaun.) .Setiap wilayah diketuai oleh wizurai yang terdiri daripada putera raja. .

putera mahkota dan sebagainya. Empayar Maurya turut menubuhkan pasukan khidmat rahsia yang menjadi agen-agen kepada raja. seperti menteri². . Ahli²nya terdiri daripada askar² pelopor rahsia dan para hakim. Mereka juga turut mengawasi tindak tanduk pegawai tinggi.‡ Di samping itu. Mereka bergerak dari satu tempat ke satu tempat untuk pastikan rakyat setia kepada raja tanpa pemberontakan.

pengurusan istana ii. empayar ‡ Akhbar mewujudkan satu sistem pentadbiran yang tersusun yang dikenali sebagai Mansabdar yang bertanggungjawab melaksanakan tugas² pentadbiran awam seperti .EMPAYAR MOGHUL ‡ Empayar Moghul diasaskan oleh Baber Babur dan mencapai zaman kegemilangannya pada zaman pemerintah yang terkenal seperti Akhbar yang membahagikan pemerintahan kerajaan kepada tiga bahagian: i. tentera iii.

‡ Jadual di bawah menunjukkan pentadbiran bagi setiap kawasan: .i.memerintah dan melengkapkan pasukan tentera diraja yang terdiri daripada 33 batalion tentera. mengutip cukai yang telah diberi kawasan (jagir). ii.

Wujud jabatan yang membantu Sultan seperti Wakkil (Perdana Menteri). Wazzir (Pengurusan cukai tanah). Kadi besar & sebagainya. Wilayah Bandar . Daerah . Muhtasib. mengawal jenayah/ kecurian dan menguasai tentera di daerahnya.Diuruskan oleh Faudjar yang bertindak sebagai pemungut cukai.Pentadbiran Keterangan Awam/ Kerajaan .Pentadbiran dilaksanakan oleh Kotwal . . .Diketuai oleh subahdar. Khan qanan (Ketua tentera).Kotwal dan Kazi (Hakim yang jalankan pentadbiran undang-undang) turut mengadili kes-kes jenayah.