PRAKTIKAL 3 KUALITI BUNYI Hasil Pembelajaran Untuk menunjukkan dan menjelaskan bagaimana bunyi yang mempunyai kualiti berbeza

dihasilkan. Bahan dan radas

1. 3 gelas kaca yang sama 2. Air 3. Garfu tala 4. Mangkuk 5. Pembaris meter 6. Pensil

cecair dan gas. Gelombang bunyi memerlukan medium tertentu untuk bergerak iaitu melalui pepejal. Gelombang bunyi tidak dapat bergerak dalam keadaan vakum. Hal ini demikian kerana moleul pepejal dan cecair lebih rapat berbanding dengan molekul gas.molekul udara.Pengenalan Gelombang bunyi adalah sejenis gelombang membujur yang boleh merambat melalui pepejal. Ianya merupakan sejenis gelombang mekanikal yng bergerak melalui perambatan mekekul. Gelombang bergerak dengan halaju yang tinggi melalui pepejal. . Gelombang bunyi dihasilkan oleh satu sistem bergetar sperti gataran tala bunyi atau kon pembesar suara. diikuti oleh cecair dan gas. cecair dan gas.

4. 8. anda akan menghasilkan bunyi yang berlainan. Rekodkan kenyaringan bunyi yang dihasilkan. Hujung garfu tala diletakkan di dalm mangkuk yang mengandungi air. Apabila anda mengetuk sisi setiap botol dengan pensil. Pengukuran dicatatkan. Bunyi yang dihasilkan didengari. Perhatikan apa yang berlaku 2. Berikan sebab pada bagi setiap ramalan yang diberikan. Perbezaan kenyaringan bunyi pada setiap botol apabila ditiup diramalkan. Ramalan diuji dengan mengetuk sisi botol dengan pensil. Garfu tala diketuk semula pada tapak kasut. 6. Apakah yang berlaku jika garfu tala dipegang menghampiri telinga? 3. 7. Air diletakkan di dalam 3 botol yang sama dengan kandungan air dalam botol A ¼ penuh. Jarak antara hujung botol dengan permukaan air dan ketinggian air pada setiap botol diukur. Ramalan diuji dengan meniup hujung setiap botol. Bunyi yang dihasilkan direkodkan.Prosedur 1. Jelaskan setiap bunyi yang dihasilkan samaada keyaringannya adalah rendah. 5. . botol B ½ penuh dan botol C ¾ penuh. Tapak kasut diketuk dengan menggunakan garfu tala. Pada pandangan anda adakah bunyi yang dihasilkan adalah sama atau berlainan dengan bunyi yang dihasilkan apabila beniup hujung botol? Jelaskan. Sebuah mangkuk diisi dengan air. sederhana dan tinggi.

2.0 Pemerhatian Prosedur 1 Pemerhatian Apabila hujung garfu tala diletakkan di dalam mangkuk.5 cm 5 cm B 4 cm 7.0 Pengukuran Botol ¼ penuh ½ penuh ¾ penuh A 16 cm 12.5 cm 15 cm *A jarak antara hujung botol dan permukaan air *B jarak ketinggian air . 2 Apabila garfu tala diketuk dan dipegang mendekati telinga. satu dengungan kedengaran. air akan memercik.Keputusan 1.

1 Meniup corong bekas kaca Kelangsingan Rendah Sederhana Tinggi ¼ penuh ½ penuh ¾ penuh 4.0 Ramalan Prosedur 5 Ramalan Bunyi yang paling langsing dihasilkan apabila meniup botol yang penuh diikuti oleh ½ penuh dan ¼ penuh 7 Bunyi yang paling langsing dihasilkan apabila mengetuk botol yang ¼ penuh diikuti oleh ½ penuh dan ¾ penuh.2 Mengetuk sisi botol dengan pensil Kelangsingan Rendah Sederhana Tinggi ¼ penuh ½ penuh ¾ penuh .0Penghasilan Bunyi 4.3. ¾ 4.

4. Ini dapat dilihat apabila garfu tala yang diketuk pada tapak kasut menghasiklan bunyi dengungan dan menyebabkan air terpercik dari mangkuk. Sebelum menjalankan eksperimen yang melibatkan bekas kaca. Manakala bunyi yang langsing dihasilkan pada botol yang diisi dengan air ¾ penuh kerana jasad yang bergetar adalah kecil dan sempit. Seperti dalam eksperimen. jenis dan ruangan udara yang sama supaya tiada unsur ralat berlaku.Perbincangan 1. 2. Bunyi yang nyaring dihasilkan apabila jarak antara jasad yang bergetar adalah besar manakala bunyi yang langsing dihasilkan apabila jarak antara jasad yang bergetar adalah kecil. bekas tersebut dipastikan supaya mempunyai bentuk. 3. bunyi yang diisi dengan air ¼ penuh menghasikan bunyi yang paling nyaring kerana jasad yang bergetar adalah luas dan besar. Melalui eksperimen. Paras air di dalm botol mempengaruhi kenyaringan dan kelangsingan bunyi yang dihasilkan dengan menghadkan jumlah luas permukaan jasad yang bergetar. dapat dinyatakan bahawa bunyi dihasilkan oleh jasad yang bergetar. Bunyi yang nyaring adalah bunyi yang kuat yang mana mempunyai jarak gelombang yang besar dan puncak gelombang yang rendah manakala bunyi yang langsing adalah bunyi yang tajam di mana mempunyai jarak gelombang yang kecil dan puncak gelombang yang tinggi. 5. .

.Kesimpulan Bunyi yang nyaring dihasilkan apabila jarak antara jasad yang bergetar adalah besar manakala bunyi yang langsing dihasilkan apabila jarak antara jasad yang bergetar adalah kecil.

Jika kita bijak menggunakan masa yang diberikan untuk menyiapkan tugasan yang diberiakan oleh pensyarah. maka kita akan dapat menyiapkan tugasan yang diberikan pada masa yang ditatapkan malahan kita dapat menghantar tugasan tersebut lebih awal daripada tarikh penyerahan. Selain daripada itu saya mempelajari bahawa kenyaringan dan kelangsingan bunyi dipengaruhi oleh jumlah jasad yang bergetar. Selain daripada itu bahan bukti seperti gambar dan pemerhatian juga sangat penting supaya laporan amali yang kita sediakan lengkap dan tidak dapat dipertikaikan kesahihannya kerana mempunyai bukti yang kukuh.REFLEKSI Semasa menjalankan eksperimen ini terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira sebelum memulakan eksperimen. Perkara lain yang saya pelajari adalah tentang pengurusan masa yang teratur. . Saya perlu memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan bunyi yang nyaring dan bunyi yang langsing. saya tidak akan dapat membezakan antara dua bunyi yang semasa eksperimen nanti. bunyi yang dihasilkan adalah langsing. Jika luas jasad yang bergetar adalah besar maka bunyi yang dihasilkan adalah nyaring manakala jika jumlah luas jasad yang bergetar adalh kecil. Jika tidak.

http://ipadmanual.co.wikipedia. http://www.cc/pdf/kelangsingan-bunyi (diakses pada 22 Mac 2011) . Longman Physics. http://id.org/wiki/Bunyi (diakses pada 22 Mac 2011) 3. (2003). Rex M Heyworth. Longman 2. Konrad B. United States. The Physical Universe.RUJUKAN Buku 1. Mc Graw Hill Internet 1.scribd. (2002). Science Discovery. (2003). Krauskopt & Arthur Beiser. United Kingdom. Longman 3.com/doc/8369399/GELOMBANG-BUNYI11 (diakses pada 22 Mac 2011) 2. Jennifer Clifford and Gary Philpott. Singapore.

Lampiran Garfu tala diketuk pada tapak kasut sebelum diletakkan di dalam mangkuk yang berisi air dan dipegang berhampiran dengan telinga 3 botol yang sama diisi dengan iar dengan jumlah yang berlainan .

Setiap corong botol ditiup untuk menghasilkan bunyi Sisi botol diketuk dengan menggunakan pensil .