DEFINISI KEMAHIRAN MEMBACA

Satu tindakan komunikasi

satu proses yang berkait rapat dengan bahasa.

keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul

TUJUAN KEMAHIRAN MEMBACA Membaca untuk pengalaman sastera Membaca untuk tujuan akademik Membaca untuk mendapatkan maklumat Membaca untuk menyelesaikan sesuatu tugasan .

PERINGKAT MEMBACA Peringkat 1 : Persediaan membaca Peringkat 3 : Pengesahan Peringkat 5 : Pandangan berganda Peringkat 2 : Mengenal huruf Peringkat 4 : Bacaan pengetahuan Peringkat 6 : Membina dan menilai .

JENIS-JENIS BACAAN Bacaan mekanis (bersuara) Bacaan ekstensif (meluas) Bacaan mentalis / akaliah (kefahaman) Bacaan intensif (mendalam) .

CONTOH-CONTOH AKTIVITI KEMAHIRAN MEMBACA Membina dan membaca perkataan dan rangkai kata. Membina dan membaca perkataan yang terhasil daripada huruf huruf terpilih iaitu huruf "s" dan huruf "b". Membaca dan memahami perkataan. . frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful