P. 1
EJS

EJS

|Views: 51|Likes:
Published by Ervin Ady Besic

More info:

Published by: Ervin Ady Besic on Apr 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

Veleučilište u Rijeci Poslovni odjel Specijalistički stručni studij informatike

Seminarski rad EJS

Kolegij: Modeliranje i simulacije Autori: XXXXX Rijeka, studeni 2010.

..................3......2.................................................................1.............................................................................5 4...................3 2......................... Uvod..........2...2....1...............9 4..................3......................8 4..................................................2...........................8 4..........................................................4........................................................9 5..................... Podpanel Variables......................................7 4...........................................................................................................8 4....................6 4..................................................................................... Korištenje EJS-a............................................................. Osnovni elementi............................................................6 4..................4 3....... Instalacija i pokretanje EJS-a..........................................13 .................... Podpanel Evolution..........................5 4......2.........2.........................3.......................................................................Sadržaj 1................................................ Primjeri EJS simulacija.........................................................10 Literatura....................................3.......... Pokretanje i distribucija simulacije. Općenito o EJS-u........................................7 4............................ Podpanel Custom.................1........................................10 6........... Kontejneri...................................................2................... Podpanel Initialization.................................................. Panel Description..........................3........... Panel Model..........................................5.. Elementi za crtanje.................3................................................................. Panel View....................................................7 4....................................2..7 4............................. Podpanel Fiksed relations.......................

Biti će navedeni preduvjeti i način instalacije EJS-a. Kroz opis tih panela u radu će biti opisan način izrade simulacije. . Također. Uvod U ovom seminarskom radu biti će objašnjen EJS. biti će naveden način pokretanja i distribucije simulacija napravljenih EJS-om.1. EJS se sastoji od pet panela za izradu simulacije. I u konačnici navest ćemo jedan jednostavan primjer praktične primjene EJS-a.

koji je baziran na XML-u i ima ekstenziju . koji eliminira puno kodiranja.2. EJS rješava tehnički aspekt kodiranja simulacije u Java programskom jeziku i time omogućava korisniku da se koncentrira na sadržaj simulacije. kao što je na primjer html uvod u simulaciju. EJS sadrži grafički "drag-anddrop" editor. a time i EJS-a je u tome što se pokreće na Java Virtualnoj Mašini i time je dostupna na mnogim platformama (Microsoft Windows. EJS je baziran na MVC (Model-View-Controller) paradigmi. korisnik ne programira simulaciju na razini pisanja koda već na višoj. Diskretna računalna simulacija je računalni program koji reproducira prirodni fenomen kroz vizualizaciju različitih stanja koja fenomen može poprimiti. Svako stanje je opisano kao niz varijabli koje se mijenjaju u vremenu kroz iteracije danog algoritma. Kada se stvara simulacija uz pomoć EJS-a. . konceptualnoj razini. EJS ima vlastiti format za pohranu simulacija. Prednost Jave. To je alat za modeliranje koji omogućuje znanstvenicima stvaranje simulacija u Javi. Općenito o EJS-u EJS (Easy Java Simulations) je softverski alat otvorenog koda. Dio je Open Source Physics projekta. Linux/Unix. On sadrži kod simulacije kao i ostale elemente. MacOS). definirajući i organizirajući jednadžbe i ostale matematičke izraze koji upravljaju simulacijom.xml. dizajniranog za stvaranje diskretnih računalnih simulacija.

Model i Vew služe za modeliranje. EJS konzola otvara se dvostrukim klikom na datoteku EjsConsole. View (pogled).zip formatu. Model. Workspace).um. Da bi se počela stvarati nova simulacija potrebno je odrediti radni direktorij (eng. Paneli Description.3. Output (izlazne poruke). Alatna traka. Slika 1 prikazuje izgled EJS korisničkog sučelja.5 ili veću. . Nalazi se u kompresiranom . Zip datoteku potrebno je dekompresirati. Instalacija i pokretanje EJS-a Za instalaciju EJS-a potrebno je na računalu imati instaliran Java Runtime Environment verziju 1.jar. EJS se može preuzeti sa službene EJS web stranice (http://www. Nakon toga alat je spreman za upotrebu.es/fem/EjsWiki/Main/Download). 4.jar otvara se konzola. Informativni panel. Korištenje EJS-a Nakon dvostrukog klika na datoteku EJSConole. Unutar radnog direktorija nalaze se sljedeći poddirektoriji: • • • • Config – direktorij za pohranu korisnički definiranih postavki i opcionalnih datoteka Export – direktorij predviđen za pohranu datoteka koje EJS generira za distribuciju Output – direktorij za pohranu privremenih datoteka koje EJS generira kada kompajlira simulaciju Source – direktorij u kojem se moraju nalaziti sve datoteke vezane uz simulaciju EJS korisničko sučelje sastoji se od sljedećih panela: • • • • • • Description (opis).

Panel Model Model omogućava stvaranje i inicijalizaciju varijabli koje opisuju model te za pisanje algoritama koji opisuju kako se model mijenja kroz vrijeme.2.1.Slika 1: EJS korisničko sučelje 4. Panel Description Panel Description služi za unos i mijenjanje html baziranih stranica s opisom modela. 4. . Activities (Aktivnosti). Sastoji se od dva podpanela: • • Introduction (Uvod). Sastoji se od pet podpanela: • • • Variables (Varijable). Evolution (Evolucija). Initialization (Inicijalizacija).

• • Fiksed relations (Fiksne veze).1. Podpanel Fiksed relations Podpanel za definiranje fiksnih veza postoji iz razloga što ne moraju sve varijable biti obuhvaćene algoritmom već se neke mogu mijenjati i nakon izvršavanja algoritma. U njemu se nalaze tri tabularna panela. Osim pisanjem kodova.2. Podpanel Evolution Podpanel za evaluaciju omogućava pisanje Java koda koji specificiraju promjene ponašanja modela u vremenu. EJS tu jednadžbu pretvara u Java kod. 4. Panel za inicijalizaciju omogućava definiranje jedne ili više stranica Java koda za razne izračune. Definirane varijable mogu se koristiti kao parametri.3.2. Custom (Posebno). koji služe za definiranje dinamičkih varijabli. za inicijalizaciju se mogu koristiti razni algoritmi. . Svakoj varijabli može se dodati komentar.2. Moguće je stvarati dodatne tabularne panele za lakšu organizaciju varijabli. Kod složenijih modela. EJS taj kod pretvara u Java metodu koju poziva pri pokretanju simulacije. konstantnih varijabli te varijabli s ograničenjima. 4. 4. a one koje se mijenjaju zavisno o njima su pomoćne i izlazne varijable. Podpanel Variables Varijable se definiraju u podpanelu Variables. varijable stanja ili kao ulazi i izlazi modela. to je moguće definirati i pisanjem diferencijalne jednadžbe u matematičkoj notaciji bez kodiranja.2.2.4. Podpanel Initialization Vrlo je važno točno podesiti vrijednosti pri inicijalizaciji varijabli. Varijable obuhvaćene algoritmom su statične i dinamične. Njihove vrijednosti i ovisnost o statičnim i dinamičnim varijablama definiraju se u podpanelu fiksnih veza. 4.

Predefinirane metode su na primjer metode za pokretanje. Grid – elemente raspoređuje u mrežu s određenim brojem kolona i redova. Svaka metoda ima modifikator pristupa. dobivanje slučajnih brojeva. koje korisniku omogućuje upravljanje simulacijom i prikaz rezultata simulacije. argumenta. koji se mogu kombinirati i na taj način se izgrađuje korisničko sučelje. s lijeva na desno. napravili čitljivijima. Border – elementi se raspoređuju na sljedeće lokacije: lijevo. Njihove metode mogu se pozivati navodeći ime biblioteke. klase i metode ili ako se češće koriste onda ih se može uvesti preko opcije Import Statement. Na desnoj strani nalazi se okvir sadrži kolekciju elemenata grupiranih po funkcionalnostima. . Metode iz matematičke biblioteke nisu vlasništvo EJS-a. kod. Ti elementi su blokovi za izgradnju. naziv. Svaki element ima svoja svojstva koja definiraju njegov izgled i ponašanje. Posebne metode se pišu da bi se ostali dijelovi modela pojednostavili. Podpanel Custom Podpanel Custom služi za pisanje posebnih metoda koje model koristi te za korištenje korisničkih biblioteka. tip. Mogući su sljedeći rasporedi: • • • Flow – elementi se dodaju u jednom redu. 4. sredina. te povratnu vrijednost. Layout). desno. Kontejneri Kontejner (eng. a i samo je načelo objektno orijentiranog programiranja da se isti kodovi ne pišu na više mjesta već da se nalaze na jednom mjestu i pozivaju po potrebi. To su naprimjer metode za računanje apsolutne vrijednosti.1. Panel View View služi za stvaranje korisničkog grafičkog sučelja. Ona se mogu mijenjati u tablici koja se otvara dvostrukim klikom na element u listi elementa. Container) je element koji sadrži ostale elemente. računanje potencija i tako dalje.4. moguće je koristiti i predefinirane metode te metode iz matematičke biblioteke. Na lijevoj strani se nalazi izbornik elemenata s njihovim imenom i ikonom. Korisničke biblioteke su u jar formatu i sadrže Java klase s posebnim metodama. već pripadaju Java matematičkoj biblioteci. Kao i u Java aplikacijama. čitanje simulacije. Sintaksa ovih modela je čista Java sintaksa.5. Njemu se najčešće prvo pridodaje prozor ili aplet. gore i dolje. 4. a koji se u View-u mogu koristiti.2.3.3. pauziranje. računanje trigonometrijskih vrijednosti. kontejneru je potrebno podesiti željeni raspored (eng. zaustavljanje simulacije. spremanje simulacije na disk. Osim posebnih metoda.

Slider). Panel za 3D crteže (eng. Opruga (eng. PlottingPanel). Setovi (eng. Text) – crta interaktivan tekst. Elementi za crtanje Elementi za crtanje služe za stvaranje animiranih grafika za vizualizaciju različitih stanja modela. Strelica (eng. Vertical box . 4. može se definirati veličina za svaki element. Label). 4. Partice) – crta elipsu ili pravokutnik na željenom mjestu. Button). DrawingPanel). Dijalog. Polygon) – crta poligon po odgovarajućim koordinatama. Elementi za crtanje su: • • • • • • • Čestica (eng. time prikazujući trag kretanja. Osnovni elementi su: • • • • • • • • Gumb (eng. RadioButton). Radijski gumb (eng.• • Horizontal box – elemente raspoređuje u jedan red. Spring) – crta interaktivnu oprugu. Razdvojeni panel (eng. Poligon (eng. Panel za crtanje (eng. Trace) – crta liniju spajajući ključne točke.3. Nacrt (eng. NumberField). ComboBox). CheckBox). Labela (eng. Tabbed Panel). Osnovni elementi Osnovni elementi služe za dekoraciju sučelja.3. Sets) – crta setove od više odabranih elemenata. Vrste kontejnera: • • • • • • • • Okvir (eng. Polje za unos teksta (eng. . Arrow) – crta interaktivnu strelicu ili dio nje. može se definirati visina za svaki element. Tabularni panel (eng.elemente raspoređuje u jednu kolonu. Padajući izbornik (eng. Polje za unos broja (eng.3. DrawingPanel3D). Klizač (eng.2. Panel za dijagrame (eng. Frame). vizualizaciju i mijenjanje varijabli modela te pokretanje kontrolnih akcija. TexrField). Okvir za izbor (eng. Split Panel). Panel. Tekst (eng.

ContourPlot) . 6. Ovaj primjer simulira što se događa s kolicima ukoliko ih se preko užeta zakači za uteg koji slobodnim padom. Na slikama je vidljivo kretanje kolica prema koloturu. putanja planeta oko sunca i sl. Simulacije napravljene pomoću EJS-a su samostalni programi koji mogu biti distribuirani nezavisno od EJS-a. preko kolotura.• • • • • Ploha (eng. Mrežasta ploha (eng.crta konturnu plohu skalarnog polja. Neke od mogućnost simuliranja su povlačenje kolica preko užeta i utega. matematike i sl. 5. ubrzanje kolica se povećava. Ploha površina (eng. Lotka Volterra (model predatora i plijena).jar datoteku. Vektorsko polje (eng. Vrijeme modela započinje odabirom pokreni/pauziraj gumba na korisničkom sučelju. Povlačenje kolica preko užeta i utega Grafički prikazana simulacija na slikama 2 i 3 može se isprobati na http://www. Pokretanje i distribucija simulacije Simulacija se pokreće odabirom odgovarajuće ikone (Run) u statusnoj traci. Surface) – crta plohu po odgovarajućim koordinatama. biologije. U simulaciji je vidljivo da što se uteg više približava najnižoj točki. kemije. povlači kolica. EJS generira i kompajlira Java kod. Primjeri EJS simulacija Pomoću EJS-a moguće je izvesti niz različitih simulacija iz različitih znanstvenih područja poput fizike. Ovaj način pakiranja omogućen je kroz EJS. . Najjednostavniji način distribucije je da se simulacija zapakira u .um. Pokretanjem se inicijaliziraju simulacijske varijable i izvršavaju se fiksne veze da bi se osiguralo konzistentno stanje modela. VectorField) – crta vektorsko polje. GridPlot) – pojednostavljena ploha kontura. Ploha kontura (eng. pokupi pomoćne datoteke i biblioteke i izvršava program.es/fem/EjsWiki/Main/ExamplesCartPulledByString. SurfacePlot) – crta 3D grafikon skalarnog polja.

Slika 2: Početno stanje simulacije Slika 3: Stanje tokom simulacije .

te alatne trake.5 ili veću.jar datoteku. View služi za stvaranje korisničkog grafičkog sučelja. . Model i Vew služe za modeliranje. Model. Za instalaciju EJS-a potrebno je na računalu imati instaliran Java Runtime Environment verziju 1. EJS omogućava da se jednim klikom generira i kompajlira Java kod. View. Pokreće se na Java Virtualnoj Mašini i time je dostupan na mnogim platformama. To je alat za modeliranje koji omogućuje znanstvenicima stvaranje simulacija u Javi. dizajniranog za stvaranje diskretnih računalnih simulacija. koje korisniku omogućuje upravljanje simulacijom i prikaz rezultata simulacije. pokupi pomoćne datoteke i biblioteke i počne izvršavati program. Model omogućava stvaranje i inicijalizaciju varijabli koje opisuju model te za pisanje algoritama koji opisuju kako se model mijenja kroz vrijeme. Simulacije napravljene pomoću EJS-a su samostalni programi koji mogu biti distribuirani nezavisno od EJS-a. Najjednostavniji način distribucije je da se simulacija zapakira u .zip formatu. Baziran je na MVC paradigmi. Informativnog i Output panela. Paneli Description. Ovaj način pakiranja omogućen je kroz EJS. Zaključak EJS (Easy Java Simulations) je softverski alat otvorenog koda. EJS se može preuzeti sa službenih internetskih stranica u . Nakon dekompresije spreman je za uporabu. EJS korisničko sučelje sastoji se od Description. Dio je Open Source Physics projekta. Panel Description služi za unos i mijenjanje html baziranih stranica s opisom modela. te sadrži grafički "drag-and-drop" editor.7. koji eliminira puno kodiranja.

Literatura 1. 12. Easy Java Simulations Wiki.um. <http://www. <http://en.2009.12.es/fem/EjsWiki>. 15. 2.12. Wikipedia.org/wiki/Easy_Java_Simulations>.2009.wikipedia. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->