You are on page 1of 399

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila

radna građa, st. 16.XII.2007.

SVAKOJAKI JEZIČNI GRIJESI IZ GLASILA

Ovo su bilješke — zabilježeni su primjeri pogrešnoga pisanja, pogrešne upotrebe
pojedinih riječi i oblika, pogrešne upotrebe sklopova riječî. Nema svaki zapis i detaljno
objašnjenje zašto je što pogrešno, pa zbog toga treba paziti kako se primjeri
upotrebljavaju ― dobro je pogledati susjedne primjere. Dakle u tom moru primjera
(sve skupa, s komentarima, ima više od 450 kartica teksta ― 1 ak = 1800 zn) treba
znati plivati, no uz odgovarajuća traženja, mnogo se toga može naći.
Ima i primjerâ dobroga, i to je onda najčešće i označeno kao takvo.
Primjeri su u grubo složeni u tematske cjeline, no neki su (oni posve na kraju, i neki
drugi) još nerazvrstani.
Ovdje su izostavljeni podatci o izvorima — a izvori su u pravilu glasila (pisana i
govorna).
Alemko Gluhak
stanje16.XII.7.

HRVATSKA SLOVA
oblici slova:

U skraćenicama se za slova dž, lj, nj njihovi velikoslovni oblici pišu kao Dž, Lj,
Nj. Tako je npr. bilo NjDR za ime Njemačka Demokratska Republika, i tako je
bilo i jest SRNj za ime države Savezna Republika Njemačka (ime zemlje jest
Njemačka).
Kada se cijele riječi pišu verzalom (samo velikim slovima), onda se za slova dž,
lj, nj njihovi velikoslovni oblici pišu kao DŽ, LJ, NJ, npr. NJEMAČKA.
Ne smije se umjesto đ pisati »dj«.
Da li ste tužili proizvodjača automobila? — Tu ne valja niti to da li.
54. DLJI — podnapis

1

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

54. dubrovačke ljetne igre — to se može napisati samo kao 54. DljI.
Što je N.V.LJ.? — Naša vrsta ljudi.
Tu treba biti NVLj (tako, sa slovom Lj, i bez točaka).
GOLjP
Treba biti tako, za Građanski odbor za ljudska prava.
OLjK — Osječko ljeto kulture
Obično pišu OLJK.
U običnu pisanju treba upotrebljavati hrvatska slova — ako pišete č, ć, š, ž,
onda morate pisati i đ — nikakva »zamjena« dvoslovom dj ne dolazi u obzir.
Smatra se izrazom posvemašnje nepismenosti pisanje Charlievi andjeli,
Djavolje ždrijelo, kako je bilo napisano isti dan za dva filma na televiziji RTL.

nazivi slova:

Vrlo često skraćenica PTSP bude izgovarana kao pitiespi, iako je to peteespe, za
posttraumatski sindrom...
(...) kju-groznica (...)
Na području Novog Vinodolskog otkrivena je kju-groznica.
To je Q-groznica, što se izgovara kve-groznica.
Trenutno se nalazimo u prostorijama ju-dži-sija, francuske producentske kuće. HT
mobile izgovarano kao hate mobajl: zašto hate a ne ejčti, zašto mobajl a ne
mobile (kao perpetuum mobile).
GPRS izgovarano kao džipieres: zašto er kad je džipi, zašto džipi kad je er
(...) Hrvatska u ovom trenutku izdvaja za znanost 1,2% bidipija (...)
Melissa P. (pročitao »pi«), Sto poteza četkom prije spavanja — autorica, Melisa
P. (= pe), mlada Talijanka
U Vinogradskoj bolnici ustanovljen vam je pitiespi (...). — voditelj emisije

pisanje nehrvatskim slovima i znakovima:

WXY — slovo x — slovo y — slovo w
Definirana je nova osnovica, tj. prvi put je precizno definirana osnovica za obračun
koncesijske naknade u casinima.
Svi koji su uplatili rezervaciju ulaznica putem interneta ili vauchera mogu zatražiti
povrat novca.
I napokon sex kao izborni adut HNS-a spretno je upotrebljen u njihovom stranačkom
biltenu, a u javnosti poznatijem po nazivu tjednik Nacional.
(...) da sexualno zataji na pozornici.
Otkad je prekinuo sa zaručnicom, Micky (E. Burns) je taxist.

2

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

Kolegij blokovi s microperforacijom i četiri rupe — u reklami izdavačkoga
poduzeća — Osim što treba biti mikroperforacija (kao mikroskop), ti »kolegij
blokovi« zapravo su kolegijski blokovi, blokovi za kolegije (predmete).
Masovna zaraza zbog zagadjene vode — naslov
Dodjite, vi nježne djevojke. Specijalni Taxi s oznakama Nove TV stajat će na
uobičajenim taxi stajalištima, ali će, za razliku od ostalih taksija, putnike pokupiti i
na cesti. (o emisiji autora Denisa Dorčića Taxi free) Događa se na taxi stajalištu.
Antraxa je bilo posvuda. Upravo posvuda. — za nas je antraks, a npr. na
engleskom to je anthrax
Ljubav & Sex — »prijevod« engleskoga naslova filma Love & Sex, režija
Valerie Reiman
Ginekološka ordinacija sa utlrazvukom i color doplerom
Dobro došli u beskonačni svijet sexualnih užitaka, grijeha i perverzija gdje je jedini
zakon volja gospodara! ― opis filma
Alfa romeo 159/159 (...) Business je dodatno opremljen xenon svjetlima, (...). — —
Plemeniti plinovi jesu helij, neon, argon, kripton, ksenon, radon, i kao što se ni
jedan naziv elementa ne piše drugačije nego onako kako se u hrvatskom
jeziku zove, onda to vrijedi i za ksenon, i kao što imamo npr. neonsko svjetlo (i
neonka), onda tu očito moraju biti ksenonska svjetla. — (Na primjer, jasno je
da je klor, vjerojatno nitko od ljudi koji imaju bar osnovnu školu — ne bi to
pisao kao latinsku riječ chlorus, koja je po grčkome khlōrós »zelenožut«.)
Koji glumački oscarovac potpisuje režiju detektivskog filma «Dva Jakea«? ― Jack
Nicholson.

znak at
znak @

Oliver / ako voliš me / live @ olimpia — podnapis, tel.
fun @ algoritam ― reklama, za igre koje se prodaju u poduzeću Algoritam
Znak @ zove se at, za razliku od znaka &, koji se zove et. Znak & nastao je
spajanjem slova ET, to je latinski veznik et, koji znači »i«. Znak @ nastao je u
srednjovjekovnom latinskom spajanjem slova AD i AT, pa je zato u
engleskom to za at. Jasno je što je u računalnim adresama:
primatelj@adresa.hr znači primatelj kod servera (tj. na serveru) koji se zove
adresa.hr. Također, kada se piše za prodaju dionica na engleskome 500 @ $
100 znači »petsto dionica po sto dolara«, ili 15k @ € 8,50 znači »petnaest
tisuća dionica po osam i pol eura«.

SLOVA I GLASOVI

3

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

GLASOVI I SLOVA
INTONACIJA

Posljednjih se godina i među ljudima koji govore na radiju i televiziji (kada
govore onim što oni smatraju standardnim jezikom) — šire neke osobine
nesvojstvene standardnom jeziku, npr. umekšano ź umjesto ž, izgovor /lj/
tamo gdje ga ne smije biti (npr. ljêp umjesto /liêp/), znatno produljeni ili
znatno skraćeni naglašeni slogovi itd.
Źelimo vam ļëp i ügodan püt do jütra. — voditeljica radijske emisije
Voditeljica Ivona Pandža ima lagan zadatak u emisiji »Story SuperNova Music
Talents« Nove TV. Ona, naime, treba popričati s kandidatima nakon njihova
nastupa. No, na nažost svih gledatelja, to joj nikako ne ide od ruke. Ako i
zanemarimo njezin jak dalmatinski naglasak, koji uistinu nije primjeren
televizijskom nastupu, Ivona iz minute u minutu sipa same »bisere«.

RAZMAK, RAZMACI
RAZMACI
TVORNICA LAKIH METALA d.d.
razmaci 4:4:2, visina slova d.d. otprilike kao 1/2...1/3
ploča na ulazu u tvornicu TLM u Šibeniku

NEPOSTOJANO A I NEPOSTOJANO E

Nepostojano e pojavljuje se u kajkavskim i čakavskim riječima/imenima.
Čakovec, Čakovca, čakovečki; Bukovec, Bukovca, bukovečki; Markuševec, Markuševca,
markuševečki
Ne valja pridjeve od imena s nepostojanim e tvoriti kao da su s nepostojanim a
i umetati takvo a — dakle nije »čakovački«, »kerestinački« i sl.
Dvosložna prezimena teže tomu da ne bude nepostojano e, no to ovisi i o
samom nositelju prezimena, kako on želi da mu se ime govori i piše.
Zebec, Zebeca (prezime) ― ali Matija Gubec, Gupca.
Tako je i Dubec (dio Dubrave u Zagrebu), Dupca.
Ako se radi o »težoj« promjeni, onda imamo npr. Orlec, Orleca (naselje).
No još donedavno bilo je
(Vladko) Maček, Mačka
pa tako onda i prema inoslavenskim imenima:
(Jaroslav) Hašek, Haška; (Karel) Čapek, Čapka

4

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

Inoslavenska imena trebaju se ponašati kao inoslavenska, pa ne treba
prevoditi imena u hrvatske oblike:
Pëtr Il'ič Čajkovskij — ne treba biti Petar
Aleksandr Sergeevič Puškin — ne treba biti Aleksandar.
Crotram (...) jučer je prvi put vozio putnike na liniji broj 12, na relaciji od Ljubljanice
do Dubeca.
To je Dubec, Dupca.

JEDNAČENJE PO ZVUČNOSTI

Kontrakultura & supkultura ― nadnaslov ― Tu treba biti supkultura (kao
opteretiti, optrčati, optužiti...), i nepotreban je znak & umjesto veznika i.
Kašić, Harambašić i predpreporodna književnost — naslov
Od tada na ulicama ovoga kontinenta ima sve više izpirsiranih,
Naravno, novinar ne bi napisao “izpit”, “izpisati se”, “uzput” i sl., pa onda
nema razloga da piše “izpirsirati”.
Rad nema nikakve primjedbe profesora, ali činjenica što je sačuvan govori u prilog
pomisli da ga je profesor smatrao nadprosječnim. (......) Upada u oči širina Vidina
promatranja, primjećujemo historijske, društvene i literarne observacije zagrebačkog
studenta u jednom vremenu, (...)
predpristupni ekonomski program — tako napisano na HT TT 14.9.2004, 114

U narednom podnaslovu, »Teorija čvorova kravate« (...) uvaženi kembridžski fizičari
si postavljaju cilj: (...)
Abhazija, Abhazi, abhaski — često, ali u imenima ljudi to se ne bi trebalo
provoditi, pa je npr. potpredsjednik Aphazije Valerij Aršba Ona je pomalo
didaktična, a ciljana skupine njezine poruke jesu mlađi čitatelji, priključeni na
subkulturu i njezinu subverzivnost. Uz prevladavajući »standard« gdje se, uz
opisane probleme, stvar na koncu kako-tako složi, u »Pornu« postoje dva
ispodprosječna uratka (Žmukler, Čudo).
Donosimo vam interaktivni observatorij. Upoznajte tajanstveni nebeski svod. Treba
biti, naravno, opservatorij.
Ponavljam, ne imajući ama baš nikakve iluzije da će Tauberovi ljudi nešto napraviti i
otkriti krivca supodpisujem izjavu makarskih gradskih vlasti (...) ― Zanimljivo: u
istoj rečenici otkriti (a nije nepravilno »odkriti«) i supodpisujem (umjesto
pravilna pisanja supotpisujem).
prof. dr. sc. Ante Simonić / podpredsjednik Vlade RH

5

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

Prvi dio upućuje na zloglasnoga masonskog kroatofobskog pseudoznanstvenika koji je
svojim "stručnim" radovima raspirivao mržnju prema Hrvatima (...)
Ja mislim da on koristi kuću kao klubske prostorije. Podpredsjednik Vlade Slavko Linić
i hrvatski bankari zaključili u hotelu Argentina: Potrošili smo svoje, sad trebamo
tuđe — naslov
(...) stranka podpredsjednika talijanske vlade (...)
Jedno od rodilišta novih bolesti svakako je subsaharska Afrika (...).
8. Hrvatski Radijski Festival 2004 / Veliki predfinalni koncert ― Također, treba biti
napisano malim slovima: 8. hrvatski radijski festival.
(...) početkom 2006. pojavit će se još jedan podformat: Memory Stick Micro M2, (...).
Tjedan suvremenog plesa mogao bi biti mainstream festival malih podfestivala.
U demokratskim državama u sub-Saharskoj Africi — državama koje su imale relativno
niski nivo životnog vijeka — životni vijek se dramatično još više skratio u
posljednjih 15 godina. ― Također, treba biti relativno nizak nivo (ili relativno
niska razina).
Od svibnja, kada je počeo zajednički podprojekt Ministarstva i ICMP-a, razmijenjeno
je 3.708 nalaza.
To je subkultura za sebe, u to sam siguran. ― Ako je npr. opkoračiti, opkop i sl.,
onda je i supkultura.
Iz Zadra pukovnik Mate Viduka 24. srpnja javlja da je Skupština općine Zadar
donijela rješenje da se sva hrvatska vojska potčini Kriznom štabu Zadra, (...) ―
Treba biti podčini, i tako se danas piše (pisalo se i prije): skupovi dc, dč, dć
ponašaju se isto kao skupovi ds, dš.
»To bi donijelo višestruko veće probleme, nego da država nađe substitut institutu
stanarskog prava kroz program dodjele stanova, kuća, građevinskih parcela i
materijala, osim novca, što i čini«, naglasio je.
Predhodnik PRIRODI bio je GLASNIK NARAVOSLOVNOG DRUŠTVA koji je
tiskan 1886. godine. ― Također, nepotrebno pisanje verzalom; treba biti
prethodnik Prirode, prethodnik časopisa Priroda.
(...) zadržava prava da u bilo kojem trenutku i bez predhodne najave povuče karticu iz
opticaja (...). ― Tu je krivo i »u bilo kojem« (bolje je: u ma kojem ili što drugo),
i »opticaj« (to je optjecaj). Također, običaj je da se veli zadržava pravo.
Podpredsjednik Vlade Slavko Linić i hrvatski bankari zaključili u hotelu Argentina:
Potrošili smo svoje, sad trebamo tuđe — najavni naslov na naslovnici
podkategorije — naslov u mrežnom izdanju
Predkazanje (Omen), 1976., horor, Velika Britanija
Šećerna repa je najkvalitetnija predkultura za sve kasnije usjeve jer povećava humus u
tlu do 50% biomase.
(...) Doe shvati da posjeduje nadprirodne sposobnosti.

6

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

U Bosni se od zastupničke plaće živi nadprosječno dobro, (...).
(...) i zanimljivo je konstatirao da bi se neke Severove pjesme mogle odplesati, (...)
(...) zemljišnoknjižni odjel je izdao dva izvadka bez zabilježbe (...)
Naglasila je da se Hrvatska mora što je moguće više koristiti predpristupim fondovima
EU-a.
Ukoliko ste zaduženo platili nakon naznačenog datuma opomenu smatrajte
bezpredmetnom. ― Usporedni besplatan!
bezkontaktna karta ― na obavijestima za autobusne karte u Dubrovniku
Najstariji trag čovjeka. / Egipatski arheolozi otkrili su u pustinji na zapadu zemlje,
kako vjeruju, najstariji trag ljudskog žviota. Pronađen je otisak ljudskog stopala,
otisnut najprije u blatu a zatim u stijeni, tijekom iskapanja predpovijesnog
lokaliteta u pustinjskoj oazi Siwa. »Moguće je da je star dva milijuna godina«,
rekao je glavni tajnik Egipatskog vrhovnog vijeća za antikvitete. ― Također, tu ne
valja veliko slovo Egipatski, jer to će prije biti neki opis nego pravo ime toga
tijela.

JEDNAČENJE PO MJESTU TVORBE

Stoga i mnogi zdravstveni djelatnici u tom gradu željno isčekuju uredbu hrvatske
Vlade (...)
(...) rasčisti scenu.
Već te je obesčastio, zar ne?
Treba iščekuju, raščisti. —
(...) hoće li afera stvarno biti rasčišćena, (...) Čekao sam da se rasčisti magla.

SKUPINE DC, DČ, DĆ, DS, DŠ, DŽ — TC...

Otčepljuje nos — reklama za jedan lijek
O svom trošku otčađujemo motore
Piše se odčepljuje, odčađujemo itd. ― Tako odcijepiti (se), odčepiti, odćarlijati — isto
kao odsjediti, odšutjeti.
Morate ju držati na povodcu. — o pudlici
(...) morate se poput kriminalca skrivati u mračnim kutcima.
Skupine dc, dč, dć ponašaju se isto kao skupine ds, dš (usp. nadcestar, podcijeniti,
predsjednik).

7

. Rižoto od radića ― naslov ― Jedna od onih imenica za koje znamo da su baš takve: branič. hlaće od gume. 16. Situacija polako izmiće kontroli. vokativ se odvaja od dijelova rečenice zarezom i lijevo i desno.)... Radičević (različita od Milićević i dr. SUGLASNICI Č—Ć Č―Ć Pomogla sam mu da se izvuće iz Berlina.XII.. ― Također.). vodič za vršitelje radnje i radič za biljku. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.) uspio se s preostalom pogonskom jedinicom dovući do plićine na ulazu u Milnarski zaljev (. Žvakače gume za odvikavanje od pušenja — na ilustraciji Zdravlje je največe ljudsko bogatstvo. ― omot DVDa ― Da je »mitati«..). Hemoroidi su jedna od najčeščih tegoba koja pogađa veliki broj ljudi. ribič. Tisuče pitanja. jedan odgovor — reklama Svjetski kongres narančastih puževa golača ― naslov Od 13 viječnika za takvu je odluku diglo ruku njih 10. bolje je npr. st. čovjeće koja furka. Alemko Gluhak.) napustio je sjednicu (. 111. gonič.. S naslovnice toga tjednika zadovoljno se smiješi razgoličena plavuša kao ilustracija za naslov »Viagra za žene«.. ispod njihovih ćekića izlaze razgažene cipele (. zato je izmiče.).. — o vremenu kada je snimljena jedna emisija. treba biti npr. (.). Roy Hawthorne / svečenik 8 . treba biti kontaktna emisija Na pr. 600 kučanstava Život u »klasičnoj obitelji« pomalo je skućen. (. ― Također. U Londonu postoje najbolji šusteri (. ali jer je micati (c―č). — tu ne valja ni kratica. Matič. Matičević. v. bilo bi izmiće... Radič ― od njih su nastala prezimena Juričević. Sječaš li se engleske topovnjače? Znao sam.).) pa mu nije bilo druge nego objeručke prihvatiti obečavajući poziv iz Rijeke. nespretna upotreba pridjeva klasičan/klasični..) vozač glisera (. Milič..... također. HP (BFM) 2000. prosječan/-čni. običan/-čni.2007. a viječnik HDZ-a (... t. nepravilno je i pisanje zareza! Nova kontakt emisija koja će se baviti svim temama koje muće građane Zagreba — uznaslovni tekst . Miličević. 2006.. Sječanja jedne gejše — naslov filma veljaća. jedan je viječnik bio suzdržan (. Nekad su i neka imena imala taj sufiks -ič: Jurič.

Z1 . Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. 9 .. isto je kao i ime zemlje. za Malu Gospu... za Hrvatsku: ime zemlje jest Hrvatska. ne smije se događati da se umjesto đ piše nekakvo »dj«: (. Prilično podsječajući na »Vrtlog života« u opisivanju krize srednjih godina televizijskog prognostičara iz Chicaga.. (. ― sadržaj filma Anita često zaspe. tu treba biti zaspi (od zaspati) a ne zaspe (od zasuti (pijeskom i sl. malo poslije: Evo na što liće ulice Groznog.) ― Ovdje također da spomenem da nije “RBIH” nego je samo BiH.. ― Treba biti meslidžan. 16. to je na ruskome Groznij (nema slova y!). titl. Stjepan Omero. servirane su nam nagrade sa žirijem i razne ceremonije. nečim što je sipko). Masovna zaraza zbog zagadjene vode — naslov Na svakom je dalmatinskom derneku pučki pjesnik i ljubitelj starina Ivan Penović iz Donjeg Postinja. ime države Republika Hrvatska). ― Također.. st. ona sjeda u svoj kamionet i kreće putem velikog grada. dovoljno je odjel za narkotike (ne zanima nas točno ime toga odjela.). Alemko Gluhak. s malim slovom u sredini (ime države jest Bosna i Hercegovina. možda naidješ na zlato? — »horoskopsko« spajanje — Također. Nemoj postati mušićava. Budjenje (The Awakening of Gabriella..) Duboko pogodjena. ― opis filma Dan obuke ― Također.. U vrijeme prenapućenosti /!/ informacijama.2007. Verbinski ipak ne doseže Mendesovu uvjerljivost. Losanđeleska luka — titl Jake Hoyt mladi je policijski detektiv kojemu se smiješi uspješna karijera u losanđeleskom Odjelu za narkotike.) ovo nije granica izmedju Dubrovnika i Trebinja. što ili transliteriramo u Groznij ili transkribiramo u Grozni. (. Trogir ― podnapis Nedavno sam se vratila u Grozny.XII. 1999) ― Gabriella (Susan Featherly) je nevina djevojka sa sela. nego izmedju RH i RBIH (. ― tel. turistički vodić. ne treba veliko slovo. kad ne znamo čega je to odjel!). s mesliđanom zataknutim za uhom i s dugim sijedim brkom koji brije jedanput godišnje. SUGLASNICI Ž — Đ Đ—DŽ DŽ―Đ Također.

― opis filma — Također. Radi se o softverskoj pogreški. Trojica detektiva u korumpiranoj i brutalnoj losanđeleskoj policiji 50-ih godina koriste se različitim metodama (. (..) rješavanje čestih kradja automobila nije u interesu policije i osiguravatelja (. Sudje izloženo na polukatu — obavijest Losanđeleska policija.. (. Autonomna pokrajina Ađarija ruši mostove s Gruzijom — naslov To je Adžarija. umjesto hrvatskoga đ u titlovima upotrebljavaju islandsko slovo ð..) a to je za naš plitki hrvatski đep ipak previše (... (. gdje se to piše djin i slično. (. To su džini. vi nježne djevojke..) Naš buđet neće pokriti cijeli razvoj proizvoda.).).) muslimani vjeruju da čitanje kuranskih hadisa privlači dobre anđele (meleke) koji istjeruju ztle duhove (đine). gledajte Dawson's Creek od prve epizode svaki dan u poslijepodnevnim satima. i te kako želi da upravo za njegova mandata počnu pregovori o pristupu Uniji. ― Uočimo da je prvo dj tu đ. 16. policijski časnik za TV kamere govori da je riječ o djelu — profesionalca.) — jedan od ponuđenih odgovora.XII.. 10 .2007... a to pisanja sa slovom đ vjerojatno je došlo zbog prenošenja iz engleskoga jezika.) Ako ti kasnije dam zahtjev za promjenu da dodaš jedno svojstvo.. 23.... proeuropski orijentirani islamist... Na tu se zamjenu nailazi i u nekim računalnim ispisima.. Što bi trebao znaiti podatak kada poslije neke pljačke banke i pošte. objavljena u tjedniku Monitor....). Nadobudni mladi Raymond Avila pridružuje se Odjelu za unutrašnju kontrolu losanđeleske policije. ― Na turskom se to ime sigurno piše Recep — čita se Redžep (a ne »Ređep« ni »Redjep«). Iz protuterorističkog odjela losanđeleske policije..) kralj tinejđer juri pijeskom. Turski premijer Redjep Erdogan. a drugo dj nije đ nego je dj. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. st. dali bi to mogao napraviti za isti buđet? — Kusturica ga je tužio zbog članka »Đelatov šegrt«.12. Ben je škotski tinejđer koji se ni po čemu ne razlikuje od svojih vršnjaka (. Slično se događa i s mozgom.. od ponedjeljka. Faktor zaledjivanja ― naslov filma (..) nastupa u losanđeleskom noćnom klubu. nepotrebno veliko slovo za riječ odjel. anketa Svi Vi koji ste propustili početak priče o tinejđerima iz Capesidea. Dodjite. Alemko Gluhak. Slavni magičar (. (. Neke televizije i distribucije programa i dr. a u posljednje je vrijeme takvih zgoda bilo kao u epizodama njujorških ili losanđeleskih plavaca.

. Evo primjera za razlikovanje: Slijedeći tragove tih životinja. (. Smetaju mi potrgane svijetleće reklame Nagrade slijedećeg tjedna — naslov Slijedeća knjiga izlazi u utorak 31.. Finke i M. Za registraciju je potrebno imati pristup internetu. Kreirajte vlastiti odjevni stil slijedeći trendove. došao je do sljedećih zaključaka. jer tu je to slijedeći glagol. Tako su pridjevi i prjeteći (prjeteće pismo).XII. Jedan od počešćih problema jest neznanje razlikovanja između glagola slijedeći i pridjeva sljedeći. a tri su napisane krivo: Vojne objekte dodjeliti Općini. situacija neizmjenjena i Turisti prihvatili situaciju s razumjevanjem. vidi se ukupno jedanaest naslova. To nije baš na čast. Svijetleće diode umjesto fluorescentnih žarulja — naslov Shuji Nakamura.. Od njih se u četiri pojavljuju riječi koje imaju jatovsko je ili ije.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. neizlječiva i tragična bolest koja donosi rano starenje. svjetleći (svjetleća reklama) itd. a pridjev sljedeći znači »koji je naredni po redu«.. 16. vrjedeći i nevrjedeći (vrjedeća karta.M. smješeći (smješeća lutka). nevrjedeća karta). progerie. izumitelj plave svijetleće diode (blue LED). Alemko Gluhak. kolovoza / E. (. — To se ne može pisati kao »progeria«.. Inspektori na terenu. st. U Hrvatskom pravopisu S.). njezino tijelo je starije od tijela njezine bake! Ona stari 8-10 puta brže od nas. uvjeren je kako će dalji napredak u razvoju čipova i njihovoj optimizaciji u emisiji svjetla u skoroj budućnosti snažno napredovati. Forster / Put do Indije. Progeria je strašna. ali zbog rijetke genetičke bolesti. IJE―JE Na susjednim stranicama 4.) Da čujemo slijedeće pitanje. Babića. B. Moguša u rječniku ćemo naći pridjev prjeteći s primjerom prjeteće 11 . Samo po inerciji pišemo prijeteće pismo itd. i 5. Samo je jedna riječ ispravno napisana (rješenje). vrijedeću kreditnu karticu i e-mail adresu.VI. to je progerija. Dubrovačkoga vjesnika od 24. ― Glagol slijedeći znači »čineći slijeđenje.2007. ― To je dobro. dok čini slijeđenje«. SUGLASNIK J J Haley je tek navršila šest godina.2t.

.) Za obavjesti o indikacijama (.) u lipnju mu ističe drugi predsjednički mandat (.. pismo. dopisima sudova i raznih državnih i sličnih službi. — titl.. Škabrnja: Četvero djece ozljeđeno u eksploziji.......).. onda treba biti na temelju.) slijedeću subotu od četiri do osam. (. Vrijeme priprema za Opatiju sve brže ističe. NeT (Kutina) Slijedeći korak u slijedećoj epizodi — najava Najava slijedećih kola — na prospektu nekih izdanja DVD Često u oglasima. no pod glagolom prijetiti nema upute na nj. tel.) utvrdila slijedeći dug i kamate: (. Do slijedećeg puta. koji su uspjeli sačuvati dosljednost i jedinstvenost u glazbenom izričaju te prepoznatljivu kvalitetu. st.. Pozvani ste na zabavu (. pa se može lako dogoditi da nevješt korisnik toga pravopisa ne pronađe pridjev prjeteći. za Pipse se može reći da su jedni od rijetkih bendova..).. doviđenja..). iako se njihova glazba mjenjala i sazrijevala sa godinama....).) — reklama Puno je budalaština u povijesti na koje se nije reagiralo. Alemko Gluhak.). Nisu na snjegu. Obaviještavamo posjetitelje da se tribine ne će održavati u Velikom tjednu...) Razmišljam o tome da odem na liposukciju da se rješim suvišnog sala. Podsjetio je na peti travnja. 16.XII.. (...2007.) ova Ispostava je dana (. loše je to »temeljem«: ako se baš hoće upotrijebiti riječ temelj ili osnova..). U trenutku kada rokovi ističu (.. kad rokovi ističu. Kad ističe rok? — Sutra.. Vesni uskoro ističe ugovor s Hit Recordsom (.. No.. Staze su i prije bile polivane. i ne vuku sanjke. — naslov (. Uvidom u stanej računa (..) ― Također. Bijegovi iz škole — naslov Ta radionica i danas je autentična jer vlasnici prema Zakonu nisu ništa smjeli mjenjati. 3 Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (. Vitaminski riječnik — naslov 12 . Sada ističe godina dana otkako je to bilo dogovoreno.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Zavoj na kojem se vrlo teško pretiče (. Vidimo se slijedeći put (.. na osnovi.) utvrđuje slijedeća: Pravila nagradne igre (. Na putu pretičemo desetak zaprežnih kola.) dopušta terorizmu da pobjedi (... Temeljem članka 67 st...

) ― Jest liječenje. pisano ije) ispred naglaska. Kada se u raznim kontaktnim emisijama daju komentari gledatelja poslani e- poštom.. Ne može biti dugo jatovsko /ie/ (tj. (. treba biti s osbzirom na to. 1993. koja je htjela prisustvovati komemoraciji žrtvama jasenovačkog logora. Svaki slijedeći tjedan povećajte dnevna ponavljanja dva puta (.. npr. Miniserija »Titanic« govori o sudbinama mladih ljubavnika Isabelle Paradin i Wynna Parka.. procijena itd.) uloga (. Ključ za smješak 13 .. Alemko Gluhak. a diskutabilno je i solo scena. povjesna drama..) donjela joj je i AVN nominaciju za najbolju solo scenu u 2003. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa... bilo bi npr.. ― Takve slučajeve ne prepoznaju provjerači pisanja (»spelling checker«) jer je taj oblik zabilježen za glagol: (oni) dodijele. Obzirom na to da je MUP-u ove godine smanjen proračun.. ali je izlječenje (i samoizlječenje). I napokon sex kao izborni adut HNS-a spretno je upotrebljen u njihovom stranačkom biltenu.. Tu je i prenamjena gotovih materijala: jeans s ljepljenom ekokrznenom postavom inverzno je.... dijeljenje—podjeljenje. kako uspjevati držati korak s tehnologijom? ― Također. Počeo bih primjerom jednog mladog čovijeka — autora ovog pisma! — Prvi vitez (First Knight)..XII. koje se kod nas posljednjih mjeseci uvelike koriste u nekoliko humanitarnih akcija.) ljudsko tijelo ima sposobnost samoizliječenja (. oni se ostavljaju onakvima kako su napisani — pa možemo na zaslonu čitati riječi kao cjena. godini. ― Tako je bijeljenje— izbjeljenje. (. Također.) U Vladi procijenjuju da je to predugačak rok (. st.. preživjelih jasenovačkih logoraša. upotrijebljen za asimetrično krojenu »čupavu« suknju ljubičastih tonova. odriješite Molly Brown (.) u svijetskoj konkurenciji (.. a u javnosti poznatijem po nazivu tjednik Nacional. zadržana je na graničnom prijelazu i nije joj dopušten ulazak u Hrvatsku.2007.) 12% popusta na klima-uređaje u cjeloj Hrvatskoj — oglas Hoćete li glasovati na slijedećim izborima? — telop Prirodni izvori su pri kraju i znanstvenici pokušavaju naći riješenja. itd.. ― u najavi filma ― Tu nije dobro ni to AVN nominacija.) Kada se u nedjelju na graničnom prjelazu Hrvatske i Srbije pojavila grupa Roma. nije »USA« nego je SAD... 16. jer u odnosu na svršene glagole glagolske imenice na –nje imaju dugouzlazni naglasak na predzadnjem slogu: izlječénje. (. doznaje Vjesnik.) Početkom siječnja Hrvatski telekom ukida dosadašnji način dodijele komercijalnih linija 060. USA ― U opisu filma.

Niti jedan od navedenih proizvoda nije opasan po život i zdravlje ptica već izazivaju nelagodu ili fizički spriječavaju njihovo slijetanje.XII.. (.) Nogometni riječnik ― međunaslov Ne. Alemko Gluhak. 16. Jedini nepobjeđeni. pripovijedače! Ivan Aralica: Ja sam samo pripovijedač priča ― naslov. HDZ može dobiti sve bitke. Također. treba biti govore 14 . Ipak. »Ne« cjepanju općine — naslov Da li je na to uticao naš prilog (..) rok za zamjenu postojećih kartica ističe koncem godine..000 kn. U devetom mjesecu ističe ugovor s VIPnetom kojim se branio ulazak trećeg operatera u Hrvatsku.). s golišavim tv-najavljivačicama i s golobradim nogometnim talentima. Zbog toga će biti zanimljivo vidjeti što će donjeti ovaj projekt dojavljivanja (.)... navodno zadobivši ozlijede glave zbog kojih je hospitalizirana u karlovačkoj bolnici.. pa i ovu! Prva je to izjava HDZ-ove kandidatkinje za predsjednicu države nakon što su za tu odluku jučer zeleno svijetlo dala sva najviša stranačka tijela – od Središnjeg odbora i Nacionalnog vijeća do Predsjedništva.. ne bojim se Stjepana Mesića. Prve informacije govore da je Pusić sletjela s autoceste pri velikoj brzini. Kupujte s osmjehom Sanja mi je vratila osmjeh i samopouzdanje (.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. Da dobiješ bolje ocijene (. Uvjerena sam da ćemo pobijediti. Treba biti ozljeda..2007.). Gdje je pripovijedač? G. Nova tv ne odgovara za bilo kakve ozlijede trbušne stijenke izazvane smijehom.. U ime švedsko-hrvatskog konzorcija obaviještavamo vas da smo šokirani (. Vesna Pusić ozlijeđena je u petak u prometnoj nesreći (. Vrbnik je stari frankopanski kaštel u kojem se kroz stoljeća gradilo unutar zidina što je i razlog da je danas ispresjecan brojnim vrlo tijesnim i zavojitim uličicama.. na naslovnoj stranici Primjetio me je kad sam mu rekao koje karte ima. Svidio mi se tvoj smješak dok sam plesala.).. ne odgovara ni za kakve ozljede. Andrea Latinović. uglavnom vjerodostojnu sliku.) Navlačit će ih se na sve strane. Danas ističe rok za donošenje iračkog ustava.) Možete vidjeti korjenje (... ― Također.).. Test se sastoji od pet djelova (.... Pornografija može doprinjeti kvaliteti života.. Duša je tvoj najvrijedniji dio. i s jednako dosadnom upornošću kako se to čini sa zvijezdicama reality showa. javnost će procijenjivati i stvarati svoju. st.) izjavio je Žderić najavivši zahtijev za povrat novca i odštetu od 500. glavna urednica »Vijesnika« Je li »Vijesnik« zastarjela novina? (.

— opis filma Tijela (.). U prosvijednim pismima galeriji mnogi ističu da kip nema smisla (..).. onda je dobro. a ako ima više nego jedna bolnica. Jeste li primjetili kako svi žude za vama? Župnik je pobjedio.. i uspjeva. Davide? Sintetičke droge iz Bugarske zamijenjuju za heroin iz Turske. Alemko Gluhak.. (. — kulinarska emisija Ne znam. Riječ je o velikim majstorima kriminala čija specijalnost su oružane pljačke. Ako počnem štediti? — (o običnoj štednji novca) Onda znam da ćeš razumijeti (. 16.. koliko čuvati od zagade ― naslov. Bijela opna..). ako u Karlovcu jest samo jedna bolnica. da je Pusićeva sletjela.). Koljevka prijevare — naslov filma Nije toliko važno štediti vodu. Izraz u karlovačkoj bolnici znači da je u Karlovcu samo jedna bolnica ― pa na takve sklopove treba obratiti pažnju. dajete mu za pravo. (. Nakon katastrofalnog albuma »Stripped«. Kostelić pobjedila u superveleslalomu Obaviještavat ćemo vas o razvoju događaja. dvostruki »Back To Basics« predstavlja pokušaj Christine Aguilere da se dokaže kao ozbiljna pjevačica..) tako će se mrvice bolje priljepiti (.. usprkos zamjetnoj količini praznog hoda..) obiješena su (.) zaplijena droge (. st. S 19 godina. ― Razumijela sam. 15 . treba biti zarez prije zbog. ― U toj rečenici treba biti štedjeti i čuvati ju. J.. Promijene koje se događaju na Suncu prijete uništenju Zemaljske kugle. (..) a posebne pohvale zavrijedila je druga polovica albuma koja pokušava oživjeti dane big bandova i klasičnih šlagera 50-ih. ali se brže obnovi. (. Dakle. (. onda taj sklop nije dobar (bilo bi u jednoj karlovačkoj bolnici). Chavez je od Kongresa zatražio da mu se dodjele posebne ovlasti kako bi mogao provesti nacionalizaciju.. degradirana voda lakše dotiče. Tamo je brža izmjena.) pročišćavanje vode u podzemlju manje (je). Mislim da je ona najvrijednija osoba koju sam ikad vidjela.XII. Jesi li dobio odjelo. u Rusiji ne cvijeta filmska industrija.... ozlijede.. Njihovo jedino pravilo je — nema mrtvih i ozljeđenih... sada 38-godišnja Riječanka Alemka Pranjić obolila je od multiple skleroze. a ja nisam ratovala.. tu je više pogrešaka: Pusić sletjela.2007. bijelji zvuk ― naslov ― Za bijel komparativ je bjelji i bjeliji..) Nesavjesno lječenje (Harmful Intent) ― naslov filma U tom smislu. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. To joj..)..

filmova itd. ― Treba biti titanij ili titan.09 / utorak 11. kalij. Pretpostavljam da je uredu.09 — Tu ne valja ni pisanje datuma! Halloween: Paket globalizacije donosi u Hrvatsku i poznati američki praznik starokeltskih korjena.. 16. kao što je npr. naravno.. Da..) pa dok su samnom sporije govore (. potpisuje knjigu na The Galle Literary Festivalu. Alemko Gluhak. natrij itd.. Tražio je od Hrvatske kondominijum (.. a ne »kalijum«.) Samnom si sigurna.XII. a na vama je kako će te s njime izići na kraj!« (.2007.. znanstveno- fantastični 16 .). političar polusloženice POLUSLOŽENICE Čuveni pisac znanstveno-fantastičnih romana i kultne knjige »Misterije svijeta« Arthur C. Donjela sam pizzu (. mikroižljebljen. u pravo tako.. naslovi festivala. Zemlja protiv Pauka. IJE— (kraj) IJE—JE (kraj) SASTAVLJENO PISANJE. U znanstveno-fantastičnom filmu »Peti element« svi su glumci odjeveni u kostime (..) u pravilu prevode se. Kako ste tražili. (kao i naslovi knjiga. svečanosti itd.). Ovo je dobro: Hladnije vrijeme poskupilo naftu ― Glagoli poskupjeti i poskupiti razlikuju se u značenjima. npr. I to je bolje nego Zakon o Ne povratku.). i više nego problematična pisanja. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Treba biti devetomilimetarski. Još čudnije nemoći te dodirnuti. RASTAVLJENO PISANJE (... Johny Mnemonic.. — Mate Granić.. Clarke. ponedeljak 10. devet milimetarski Klineholtz sa sklopivim kundakom od titanijuma te infracrvenim snajperom i uravnoteženom mikro ižljebljenom cijevi. nafta poskupjela = nafta je postala skupljom. Ina poskupila benzin = Ina je učinila da benzin bude skuplji. »natrijum« itd.. znanstveno-fantastični triler. ― Ovdje su.. st. ― Također.) držeći se one: »Ja sam ga napisao.

Pripovijedanje je bezumnikovo kao teret na putu.. Očito je da nitko od nekoliko nastupatelja ne zna ništa o tome. siv. onda treba biti Kakva će lidera izabrati Francuzi. neka Violeta. VRSTE RIJEČI — IMENICE -ilac.. ― Hrvoje Hitrec... VRSTE RIJEČI — PRIDJEVI PRIDJEVI Treba razlikovati sklonidbu neodređenih i određenih pridjeva.) privukao je pažnju spasioca koji su (. ― Hrvoje Hitrec. 1974 ― Tu je dobro. šest pridjeva neodređenoga oblika. a milina je slušati razborita čovjeka. kašljao i trljao oči.. prehlađen. on. kakvi primjer. roman. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. (.XII. Lamija i Jacques na tronu HTV-ovog showa ― Treba biti HTV-ova 17 . ti. Grupa ronioca (. (. velika nosa ali zato ćelav... ono. vi. ona.2007. Pustinjakov pupak. To su ti hrvatski padeži.) plač djeteta (. kakvi štos.. mnogih spasilaca.) Jedan spasilac. vikao je u prolazu. oni.. pa nikakva ispravljanja nije bilo. svlačio kaput. a jest kakav. PADEŽI U emisiji »Big brother« na televiziji RTL negdje početkom studenoga 2006. jedna je nastupateljica. Pustinjakov pupak. Pognut i žučljiv. Alemko Gluhak. jedan od njih u genitivu (velika). jednoga spasioca. 16.. kakvi slučaj.. i akuzativ (za živo) jest posuta.. mi.. jer se hoće reći kakav je čovjek kojega treba slušati: razborit. Kakvog će lidera izabrati Francuzi ― naslov ― Ako je kakav (a nije kakvi čovjek. objašnjavala sunastupateljici Yameisy.. roman. U jednoj od ovih uličica naći će policajca pozornika posuta jutarnjom vlagom. jer je to policajac (koji je) posut. st..) pomaže pri spasavanju. dakle imamo neodređeni oblik (nije »policajac koji je posuti vlagom«). kakvi auto.) nosioc znaka Hrvatska kvaliteta (o kukuruzu Zlatko) ― reklama.).. -ioca. 1974 ― Tu je dobro. ― Tu je dobro..) bili uvjereni da više nema preživjelih (.. Kubanki: Ja.

sina Abrahamova: (.. nov. 16. onda se upotrijebi genitiv. 18 . hodam sa štakom — naslov ― To je dobro: naglašava se kakav je čovjek. Nov sam čovjek. dolarske novčanice itd. Tu ide jednina (novčanice marke. ― On je dug dvadeset metara.) Kao što se ne bi reklo »dizajn kuna-novčanica«. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa..) uz osiguranu euro valutnu klauzulu (. sina Davidova. -kla...XII. (. Evo upravo književnoga primjera: Rodoslovlje Isusa Krista. također bolje bi bilo jedan velik. "Marijini" kišobran).. Posvojni pridjevi od imena sklanjaju se kao neodređeni pridjevi. visokim školama i fakultetima početkom sljedećeg tjedna bit će isplaćen novac za materijalne troškove.. nego bi bilo kunske novčanice. st.) Dobro je i ovo: Šutio o otmici odvjetnikova sina ― naslov Anđel garava lica — naslov filma Treba paziti i na oblike: (... npr. Ivanov. Marijin itd. a dvadeset metara dugi basilosaur najveći je od svih. jedan malen. Guliver — jedan veliki među malim.) Kajin ode ispred lica Jahvina u zemlju Nod. — nije "Matejevi" auto. a ne novčanice maraka) jer se radi o vrsti. »dolar-novčanica« i sl. Iako je u odmaklu stupnju trudnoće. ― Tu treba biti određeni pridjev. Ako bi pridjev bio neobičan (a nije). jedan mali među velikim — ― Treba biti među malima.. Kao npr. jer nije kakvo čekanje.2007. Dakle: potpuno pijan. Dizajn euro-novčanica — naslov (. "Markovi" stan..) otkriven je spomenik Židovima stradalim u drugom svjetskom ratu. "Lukini" posao. dizajn novčanica marke. radi punom parom. kitovi su postali najveći morski grabežljivci. Markov. ta oni po svojem obliku i jesu takvi (Matejev. "Ivanovi" čekić.. -o Potpuno pijani odvjetnik puzao po travi nakon lakšeg sudara — naslov ― Kakav je bio odvjetnik? Pijan. dvadeset metara dug. Nakon tromjesečna čekanja. među velikima.. onda je i eurske novčanice. Alemko Gluhak. Lukin. Na Marsovom polju 400 osnovaca ― o jednom natjecanju ― Treba biti na Marsovu polju. u ovome: Pijan lomio čaše jer nije dobio još jedno piće — — naslov Nakon što su sisavci zavladali planetom. ― Treba biti stradalima. — to je dobro: neodređeni oblik odmakao.

košarka zvijezda.) studiram na Helsinki sveučilištu.. ovako: Garnier: mjesec ljepote. pa je onda i golfska zvijezda. (. godine.. prosinca 1997. to su (. Ako se hoće izbjeći takvo naizgled dvosmisleno izražavanje. onda sigurno nije ni »Kyoto protokol«. ili za Unix. sport odjeća — telopna reklama ― Ono što je oprema za tenis i odjeća za sport. pa ne može biti »Unixov«.2007. (. Dobro je ovo: Fantastične čarobne ponude u Volkswagenovim salonima. b) golijatske žabe. — reklama Krivo je ovo: Uništen hangar Miloševićevog aviona Falcon . Spavao sam na Hajdukovom jastuku 19 . posljednjeg pripremnog turnira uoči Eurobasketa u Španjolskoj. Protokol iz Kyota na snazi... najznačajniji sporazum o zaštiti okoliša. c) herkules- žabe...XII... + iz. Model mora biti ili pridjev + sporazum. a jedna je jedina ispravna: golijatske žabe.) Analitičari tvrde da je Moskva ratificirala Kyoto u zamjenu za potporu EU ruskom ulasku u Svjetsku trgovačku organizaciju.. SAD uvodi zasebne mjere ― naslov : Protokol iz Kyota... bilo bi npr.. sportska oprema. 16. jučer je stupio na snagu. Alemko Gluhak. tenis oprema. Najveće žabe na svijetu nazivaju se: a) King Kong žabe. ― Htjelo se reći: bračni tip. Napisati golf zvijezda isto je kao da se napiše nogomet zvijezda. na sveučilištu u Helsinkiju... gdje je Protokol i prihvaćen 11. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Dubrovnik radio. tip za brak. st. Kao što nisu »Rapallo ugovor«. — Tu Unix nije poduzeće ili što slično.. Miloševićeva aviona. Služba bdijenja. među kojima su 34 industrijalizirane. preciznije je da se veli Svjetska trgovinska organizacija. (.. ili sporazum.) Split radio. Hrvatski košarkaši pod vodstvom izbornika Jasmina Repeše pobjednici su Efes kupa.. ugovor. Postat ću hrvatska golf zvijezda — naslov Zanimljivo je da se u članku pod tim naslovom pojavljuju hrvatske tvorbe golfište i golferski.) Kyotski je protokol ratificirala 141 zemlja. film zvijezda i sl. »London sporazum« i sl... Pritom se na ekranu može pojaviti poruka o Windows pogreški. ― treba biti.. Nisam bila tipični brak-tip. Duma ratificirala Protokol iz Kyota (naslov) / Moskva — Donji dom ruskoga državnoga parlamenta Duma jučer je sa 334 glasa za te 73 protiv ratificirao Kyoto protokol... to je operativni sustav.). Objavljeno je to u Kyotu. ugovor. pridjev je golfski (kao Golfska struja). (.. Mjesec Garnier ljepote ― Treba biti ili Mjesec Garnierove ljepote ili Mesec ljepote tvrtke Garnier i sl. (. nego bi bilo uniksni.. za to trebamo odnosne pridjeve: teniska oprema.) rekao je Unixov softver developer i sistem administrator Alen Zekulić. — pitalica ― Zanimljivo je da su u istoj rečenici dane tri mogućnosti.. ― Također.

) Po formi.) izvedbu Haydnove Nelson-mise. pa se to moglo i tako. dječiji jest komparativ od dječji.. Sjećaš li se TWA otmice? — dosl. jasnije: otpad koji je možda infektivan. 16. Po tvorbi. U Brelima se nadaju uspješnijoj turističkoj sezoni od lanjske Hitlerov »Mein Kampf« bolje se prodaje od Šarinićeve i Letičine knjige ― treba: turističkoj sezoni uspješnijoj od lanjske (ili: koja je uspješnija). dakle znači »više nego dječji«... Hanžekovićev memorijal. Zapravo se hoće reći da je to otpad koji je možda infektivan. Ako se i htjelo ostaviti to »Sizor« (nije se moglo razumjeti zašto bi se to trebalo ostaviti). Ovoga puta doniramo 750. ― Treba biti monitorinški. kao što treba biti klirinška trgovina. od imenica na -ing. onda može biti samo ulica Sizor. U želji da smanje broj postelja htjeli su potpuno ukinuti neke odjele za dječije bolesti u manjim županijskim bolnicama.000 kn vrijedan monitoring sustav koronarnoj jedinici Zavoda za kardiologiju KB Dubrava. tojest vražji―vražiji isto je kao topao―topliji. božji. Sizor ulica — niz ulicu Sizor — (. oblikovan). vražiji jest komparativ od vražji. Zagreb) ― Tu bi bolje bilo potencijalno infektivan otpad.. ― Treba biti: kreiran (ili načinjen. teleći itd.) zar Sizor ulicu ne zovu još ulicom uzgajivača? — govoreni prijevod ― Vidjelo se da je to na engleskom Scissor street. — čulo se engl. Za Vjesnik kreirani lik Pere postao je institucija. a ne koji je. prijevod za ovo: Do you remember TWA hijack? Misli se na otmicu aviona tvrtke TWA — 20 . st. Ovako to znači: Kreirani lik Pere postao je za Vjesnik institucija. u pjesničkom stilu. Po tvorbi. (U gramatikama ćemo naći da se sufiks -iji upotrebljava rijetko. jer se hoće reći kakav je. Vražiji češnjak! ― Treba biti: vražji. oblik s nastavkom –iji jest komparativ prema obliku na -ji. dopinška kontrola i sl.XII. dakle Ulica škara. Škarska ulica. Održan treći Terry Fox maraton za borbu protiv raka ― Kao što je npr. (. Alemko Gluhak. dječije čarape ― Treba biti: dječji. dakle znači »više nego vražji«. radi stiha. riblji. vraški―vraškiji.2007. tako je i Foxov maraton ili Maraton Terryja Foxa. prodaje se bolje (nego Šarinićeva i Letičina knjiga) Treba razlikovati i upotrebu određenih i neodređenih pridjeva. labuđi. Takvi pridjevi imaju nastavak -ji (s odgovarajućim alternacijama u vezi s prethodnim završetkom osnove): dječji. Nelson mass ― To je za nas Nelsonova misa.. npr. čovječji. na ploči na odlagalištu posebnoga otpada piše potencijalno infektivni otpad / potential infectous waste — natpis postavilo poduzeće Puto (Zeleni trg 3. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Npr. a još je jednostavnije ― infektivni otpad (sada s određenim pridjevom). kravlji.

California tvrdi da otkaz uruđen 12. Bio si ovdje prije 2 sata? Za to vrijeme izvučena su još 2 Coca-Cola dobitnika! ― reklamni plakat PRIDJEVI ― KOMPARACIJA Koga biste rađe htjeli za premijera? ― Treba biti radije (od pridjeva rad komparativ je radiji. st. Rickov sindikat tvrdi da je njihov član otpušten zbog sindikalnog organiziranja u Južnoj Kaliforniji.) / Istog naslova kao i legendarni bestseler Erice Jong »Turbulencija« se ne bavi senzualnom Isadorom Wing.XII. u Sylmanu. Dečki nas rađe gledaju ― naslov. priča o teroristima. Alemko Gluhak. PROVJERITI Vozaču Coca Cola kamiona uručen je otkaz jer je pokazao. Jezik pak je hindi ili hindski. 21 . Domovi čitatelji (čitatelji časopisa Antuna Radića Dom). Naime iako taj razlog navode njegovi poslodavci u Coca-Coli. prema mišljenju poslodavaca. Kad pridjev stoji samostalno (da desno od njega. makar i dalje. onda treba upotrijebiti dulji oblik: istinitima.. Investitori zanemaruju odavno izdata rješenja — naslov gay i lezbijska postrojba ― podnapis Ponuđeno mi je mjesto u gej i lezbijskoj postrojbi. ― Ako je lezbijska.. Turbulencija (Turbulence 2: Fear of flying) (.. ― o filmu Kupujte u Konzum Super i Konzum Maxi prodavaonicama. Toga je i prije bilo. sindikalac i bivši vozač Coca-Cola podružnice u Coca-Cola Bottling Co. 16. No Rick Bronson.. rekla jedna pjevačica Dobri su sklopovi Vjesnikovi čitatelji. nelojalnost kad je popio Pepsi Colu. npr. Večernjakovi čitatelji. Tvrdnje da se HT ponaša kao »država u državi« opet su se pokazale istinitim.. nema imenice na koju se odnosi). otkačeni način. i od toga komparativa imamo prilog radije).2007. kako bi trebalo složiti i osnovati »Hrvatsku prekomorsku zadrugu«. onda je i gejska ili gejevska. već na pomalo Ed Woodovski. što smo se ono razgovarali. (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. naravno.) hindu hram (. tajnim agentima i seksu u avionu. lipnja nije dobio zbog narušavanja tvrtkine politike koja zabranjuje omalovažavanje coca-Cola proizvoda.) ― Treba biti hinduski: za nas je polazna imenica Hindus (za pripadnika naroda) odnosno u ovom slučaju hindus (za pripadnika vjere). »Domovi« se čitaoci stalno sjećaju..

). Iz slovačke Nitre sljedećih će dana u hotel »Medena« stići deset poslovnih ljudi i čelnika tamošnjeg rukometnog kluba. 22 . Najmanje 14 osoba poginulo je u dvodnevnim sukobima muslimanskih Fulani stočara i kršćanskih Berom seljaka kod sela Rim nedaleko od nigerijskog grada Jos. Čitatelju nije poznato što je to DKIG.2007. Od toga se u španjolskoj Zaragozi proizvodi 1790 kola na dan. pa možda i nije krivo. ― Tu kao da se naglašava to krčki. pa mu nije poznato ni to ima li i nenjemačkih DKIG- a (a po članku se ne može zaključiti da ih ima..) na međunarodnom festivalu u njemačkom Cottbusu (. Hrvatski tenisač Ivan Ljubičić poražen je u finalu milijunskog ATP turnira u katarskoj Dohi od Francuza Nicolasa Escudea (. sinjskom alkom.. talijanski Milano talijanski Milano Treba izbjegavati ono na što se najčešće nailazi u sportskom jeziku. U indijskom Gudžaratu stanje je potpuno suprotno — suša je.. i za članak. Premijer Ivica Račan na drugom sastanku o stabilnosti u jugoistočnoj Europi.) u nizozemskom Den Haagu (. u njemačkom Eisenachu 640 kola dnevno.. 16. samo taj u Indiji. Alemko Gluhak. i bleiburške prekretnice..). Glasnogovornica MUP-a Zinka Bardić potvrđuje da naš i češki Interpol doista tragaju za traktorima ukradenim u Češkoj.. (. bolje je da nije pasiv: tenisača Ivana Ljubičića porazio je Francuz Nicolas Escude... pridjev koji se odnosi na zemlju i sl. — Nema drugih Gudžarata.). st. (. ili u indijskoj državi Gudžaratu. to nije ni važno). »bodulije«.). ― Normalno bi bilo — u njemačkom gradu Saarlouisu. sišao je jubilarni. U talijanskom Milanu.. —Tu ne valja ni Za uređenje loža Croatia slovenskoj Lesnini platila 950 tisuća maraka Danas u njemačkom Augsburgu rimokatolička i luteranska crkva potpisuju povijesnu deklaraciju o ljudskom spasenju ― U tekstu članka: u njemačkom gradu Augsburgu. 2-milijunti Ford Focus iz europske produkcije.. ― Treba biti: ukradenima. Prvi. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. sav je u znaku rodnog kraja. ožujka 2002. ― Treba biti u katarskom gradu Dohi. svoga krčkog Punta i njegova pejzaža u najširem značenju te riječi (.. o pokroviteljstvu nad 287. dakle treba biti u Gudžaratu (u Indiji) ili što slično. Također. i sl. S proizvodnih traka tvornice u njemačkom Saarlouisu 26.. do 1945.XII. + mjesto. onaj domovinski. Bonifačić ostvaruje zapravo dva vidljiva kruga poetskog govorenja. održanom jučer u austrijskom Salzburgu Jukić i Bernhard potpisali sponzorski ugovor Grada Sinja i njemačkog DKIG-a — naslov ― Tu je trebalo napisati: njemačkog poduzeća DKIG.

)...) poslan u referentni laboratorij Europske unije u britanskom Cambridgeu..).. Zagreb se natjecao protiv kineskoga Macaa u broju građana koji su se rekreirali Iz stana pokojnog velikog umjetnika slikara Otona Glihe. ― voditeljica emisije Ivan Ljubičić osvojio turnir u indijskom Chennaiu — najava na početku dnevnika.) Pelej (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. godine (.).) u slovenskom Velenju (.... sljedeće svjetsko prvenstvo je u japanskoj Osaki..). teško bi bilo da se misli i na istoimeni grad Cambridge u Massachusettsu u SAD pa da bi nam trebalo takvo razlikovanje. rujna. (. čiji setoranj proteže do impresivnih 259 metara.)... koji se nalazi na području zagrebačkog Medveščaka. ožujka.. Svjedočanstva antičke Grčke donose podatke po kojima bismo »homoseksualnima« smatrali i Sapfu. izvijestili su jučer iz policijske uprave zagrebačke..) turnir (.) umirovljeni nastavnik zemljopisa iz ličkog Klanca. pa bi onda to bilo u redu. Alemko Gluhak. Ministar znanosti..) protokol potpisan u talijanskom Termoliju 2004. pa bi to bilo dobro.. Cijenjeni gledatelji.. obrazovanja i športa Dragan Primorac će sudjelovati na vodećem svjetskom znanstvenom forumu »Znanost i društvo« u japanskom Kyotu.. U afganistanskom Heratu netko je poderao američku zastavu.) na univerzijadi u turskom Izmiru (. su u noći s ponedjeljka na utorak nepoznati počinitelji ukrali 150 umjetničkih slika.. (Hina) — Također: Krivo mjesto će (treba biti: sudjelovat će)..) vladar u tesalskoj Ftiji. (..) pruga brzoga vlaka od talijanskog Torina do francuskog Lyona (.. i njegove prijatelje (. 16. ― o mogućoj ptičjoj gripi — Ako se radi o Europskoj uniji.. gdje će održati predavanje na temu »Sljedeća faza u istraživanju ljudskoga genoma«.. Uzorak je (. Forum se održava od 10.) gdje će održati predavanje »Sljedeća faza u istraživanju 23 . (.. Brkljačić 71 metar / Hrvatska kladivašica iza sebe je ostavila svjetsku rekorderku Mihaelu Melinte i olimpijsku pobjednicu iz Atene Olgu Kuzenkovu // Zagreb ― Hrvatska kladivašica Ivana Brkljačić zauvijek će pamtiti 13. ne može za žensku osobu samo prezime »Brkljačić«. st.2007... ― Također.. Na Zimskom bacačkom prvenst vu u turskom Mersinu njezino je kladivo letjelo čak metar duže od dugo sanjane granice od 70 metara. do 12.. i Svetu četu iz beotskih Teba (.. to je grad (.. (. (.). Reakcija na njegov ispad bili su incidenti u libijskom Bengaziju.. priopćilo je u srijedu Ministarstvo znanosti.)..)... ― U drevnoj je Grčkoj bilo više Teba. i Sokrata. S nama je bio predsjednik Hrvatske kulturne zajednice iz njemačkog Mannheima (. obrazovanja i športa... (.).. Donedavno je europski broj 1 bila Komercijalna banka (Kommerzbank) u njemačkom Frankfurtu.. ― Može biti da je u staroj Grčkoj bilo više gradova koji su se zvali Ftija... Treba biti: (.XII. (. (.).

).. Mercator Hrvatska u istarskom je Novigradu otvori novi prodajni centar (.XII. ― vijesti U turskom Izmiru igra se završni odbojkaški turnir (. Haesuov prijedlog To se preslikava nešto što se čuje i u engleskom jeziku. koja se vozi u kanadskom Montrealu.).) ljudi iz dijaspore.) sastanak (....000 dolara vrijednog ATP turnira koji se igra u u indijskom Mumbaju. a odmah nakon njega Zagreb.) paljenje olimpijskog plamena u grčkoj Olimpiji i nošenje do Berlina.. 7.. st..). A eto..).. Haeselesov prijedlog.. — Zbog konteksta jasno je da se radi o Olimpiju u Grčkoj (a ne o nekoj Olympiji u SAD.) jaka hrvatska delegacija u njemačkom Herzogenaurauchu (..) ― u vezi s rukometnim prvenstvom 2009 (.... bez toga »na temu«... jer on pripada sljedećoj rečenici (koji. koje je na samoj granici sa Rusijom.. europskom festivalu atletike u poljskom Bydgoszczu. iz kanadskog Hamptona (. U finskoj Laperanti traje dvodnevni sastanak ministara vanjskih poslova Europske unije.. Prema dobivenim rezultatima. ali nije dobro za São Paulo. od europskih gradova najuslužnijima su se pokazali švicarski Zürich. (s pogrešnim »sa«!) Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić sudjelovat će u utorak i srijedu na obilježavanju 65. (. nije rečeno »do njemačkoga Berlina«. njemački grad Berlin ― naglašavam: prije toga upotrijebljena je riječ grad). (..: (. 16. gdje su nacisti u rujnu 1941..).. (.. ljudskoga genoma« ili (.. U švicarskoj Ženevi pobijedili su s dva nula. Dobro je to za Zürich i Berlin (iza riječi od europskih gradova. — Usp. ― Malo poslije.. počelo se pojavljivati i ovo: Haesesov Ante Markov smatra (. koji u svjetskom poretku dijeli četvrto mjesto s brazilskim São Paulom.. u samo dva dana poubijali 33. ista novinarka: Andrija Hebrang iz Hadeza....). Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.) u finskom ljetovalištu Laperanti. Blanka Vlašić pobijedila je u skoku u vis na Dolcan Cupu 2007.) gdje će održati predavanje o sljedećoj fazi u istraživanju ljudskoga genoma. Alemko Gluhak. Na žalost..2007... iz župe Svetoga Križa. (. recenicama nije bilo "zastupnik" ili koje druge riječi na što bi se onda to Haesesov odnosilo Ideesov Damir Kajin nepovjerljiv je prema podatku (. i sl. to su skraćenja za švicarski grad Zürich.). 24 ..) hrvatska reprezentacija u slovenskim Brežicama odradila je svoj prvi trening. Mario Ančić nije se uspio plasirati u finale 380.).. Naši košarkaši nastupaju na turniru u bugarskoj Varni (.). zatim njemački Berlin. ― sportski novinar Na svjetskom prvenstvu u kajaku na mirnim vodama u mađarskom Szegedu (. obljetnice masakra u ukrajinskom Babij Jaru.771 židova..) formula 1. ili o kazalištu Olympia u Parizu.. ― u preth.

Vlaha u Goi ― Iz teksta članka nije jasno što je Goa: u Goi.) sasvim je izgledno da će se u procesiji Sv.... Vlaha u Goi. Film Karaula redatelja Rajka Grlića bit će prikazan na međunarodnom filmskom festivalu u španjolskom San Sebastianu.. blizu Pule... Rumunjski Sibinj domaćin je treće ekumenske konferencije (.) kao što to možete učiniti u afričkoj Gani.).) Današnje ime naselja nekadašnje dubrovačke trgovačke kolonije je Gandaulim. Alemko Gluhak. naslov: Dubrovnik obnavlja crkvu Sv.. za obnovu crkve Sv.. (. (. Ivan Ljubičić uspješno je započeo nastup na milijunskom ATP turniru u katarskoj Dohi..450 eura vrijednog turnira u nizozemskom Hertogenboschu.. Rumunjski Sibiu domaćin je treće ekumenske skupštine (. U slovenskom Čatežu borave dvadesettrojica hrvatskih reprezentativaca.).).. Neobična veza između indijske Goe i Dubrovnika oživljena je za posjeta dviju liječnica...) U utrci za Plivu sudjelovao je i islandski Actavis. Američki Barr kupio jePlivu. 25 .). (. Prema mišljenju SDP-ova Nevena Mimice (... Svjetski skijaški kup neće započeti ovog vikenda u austrijskom Söldenu! Ivan Ljubičić plasirao se u finale 353. (. Dinamovi navijači opet su bili sudionici masovne tučnjave i nereda. ― Također.) na svjetskom prvenstvu u boćanju u kineskom Wenzhouu. ― Ništa manje oduševljen neobičnom pričom o vezi Dubrovnika i indijske Goe nije bio ni rektor crvke Sv. (.). o povezanosti Dubrovnika i Goe..XII. (...). Vlaha u Duborvniku. to je Sankt- Peterburg (sa s ― to je engleski!) ili Petrograd. ― Također. (. zatražila je Haesesova Ljubica Lalić. U šumi nedaleko slovenskog Maribora obavljaju se iskapanja žrtava (…). nakon jučerašnje prijateljske utakmice između Rapida i Dinama. Dobre vijesti dolaze nam s univerzijade u tajlandskom Bangkoku. don Toma Lučić. ― talijanski Milano (kraj) HDZ-ov SDP-ov HSS-ov slično je ovo: Treba preispitati (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.000.). st...) na ATP-turniru u ruskom Sankt-Petersburgu (.. Hrvatska reprezentativka Nives Martinas osvojila je brončanu medalju (. besmisleno gomilanje podataka. i smiješno precizna svota. u njemu živi 60-ak odraslih i dvadesetak djece. 16.. ― nadnaslovni tekst. Ovoga puta huligani su se sukobili s policijom u austrijskom Kapfenbergu....) istarska Valtura.. Vlaha u Dubrovniku sljedeće godine naći i predstavnici indijske Goe i tamošnje crkve Sao Braz.. (. to bi se napisalo 350..2007.

naravno.. kao najnemogućiji otok. i ona od 1945. Dva primjera koje imam neki bi smatrali nepouzdanima: jedan je moja rečenica.. bivša (Jugoslavija) itd. I onda ide onaj najnemogućiji dio priče. Znate ono: 26 . Riječ je o stručnjacima. no nije nemoguće da bi se koji primjer mogao pronaći.) Iako se u jezikoslovnim člancima koji se njima bave ne spominje mogućnost stupnjevanja. zatim. U običnom jeziku imamo superlative kao najnemogućiji (najnemogućije dijete)..) pravaš Pero Kovačević (... u prijevodu Stoljeće filma: Sto godina novozelandskog filma. ―. odgovara Hadezeova Jagoda Martinčević. i to je. to je Korčula s Korčulanskom ljetnom školom i praksisovcima. pridjevi na -ći Ima jedna vrsta pridjeva koja se u gramatikama manje spominje: to su pridjevi nastali od glagolskih priloga — vladajuća (stranka). rečenica počinje riječima »Naš je«) Tu je.2007.. iako nije baš najodgovarajućija. zapisao sam kada sam ju i gdje vidio. a rečenicu drugoga primjera nisam uspio uloviti.). S tim se slaže i SDP-ov Josip Leko.) HSSov Božidar Pankretić istaknuo je da smo u poljoprivredi ― propustili (.. za onu od 1918: bivše su i ta od 1918.. (.. Ti se pridjevi ponašaju isto kao i drugi pridjevi — sustav hrvatskoga jezika to im omogućuje.. no u hrvatskom jeziku ti pridjevi normalno funkcioniraju odavno. Alemko Gluhak. od dviju bivših jedna je istovremeno i bivšija i najbivšija). i nisu rijetki.) — (titl. U jednoj su gramatici dani komparativ i superlativ mogućiji. ― predstavljanje. st. očima i ustima. povratak putnika iz Amerike nije »američki povratak«. 16. na početku emisije kazao je SDPov Neven Mimica. a posljednja je — Srbija i Crna Gora — od 1991. čak kao utopijsko mjesto.).. Za glazbu se brine naš Dinko Komadina. drugi primjeri gdje pridjeva ne treba Obitelj Grgić čeka kineski povratak svog najmlađeg člana. Zato se ponekad za tu političku kohabitaciju znala pojaviti i riječ sustanarstvo. (.) najuznemirujućiji (. (. (Neki jezični priručnici ne preporučaju upotrebu takvih pridjeva na -ći. ― o povratku jednoga sportaša iz Kine Povratak iz Zagreba nije »zagrebački povratak«. onaj s velikim ušima. najmogućiji. oksidirajuće (sredstvo). najbivšija Jugoslavija.XII. nemogući (uvjeti). Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa... leteći (tanjur). upravo i nju dopušta sustav. otok s ljudima koji su na najbolji način pozvani da tumače historijsko iskustvo komunizma. Goli otok. najbivšiji (najbivšiji dečko.. U jeziku književnosti nisam naišao na takvo stupnjevanje.

nenaglašeni oblik je upotrebljava se ako prethodna riječ završava na u. Evo primjera za prošli: Lani.. Nažalost.. a zašto ti imaš tako velike.) u šest oldtajmer klasa (... a pridjev bajkerski jest načinila ― oba završavaju na ono što bismo odmah osjetili kao sufiks.XII..) piše [o Hrvatskoj] u superlativima i uspoređuje je s Grčkom..... bako. Desetoj i Petnaestoj gimnaziji te Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga. Jedan američki odvjetnik i voditelj kozmetičkog salona prvi su homoseksualni par u svijetu koji su postali roditelji četvorki. ni naši rječnici ne bilježe mnoge pridjeve koji prirodno žive u tekstovima.) Gay par je surogat majku upoznao u jednom od Thomasovih kozmetičkih salona (. pokazne zamjenice i druge U »Divljoj rijeci«. Zanimljivo je da se novinarki koja je govorila nije učinilo potrebnim da načini pridjev oldtajmerski. -er. VRSTE RIJEČI — ZAMJENICE lične zamjenice ju/je Sunday Times (. stotinjak bajkera (. Četvrtoj.) Odatle ustvari i najbivšiji.. nazvao me najbivšiji od bivših.. ― Onaj koji je uređivao taj tekst nije primijetio pridjeve američki. tko je tu lud?.. Thomasov. pa npr..) bajkerska karavana (...2007. homoseksualni. Alemko Gluhak. sa 800 tisuća kuna financirati održavanje intstruktivnih seminara za upis na fakultete. u Henciru nemamo pridjeva gejski.) Tu su potrebni pridjevi gejevski (mogao bi biti i gejski) i surogatna (majka) (moguće i zamjenska (majka)). 16. prvi put. Pridjeve treba tvoriti gdje ih god trebamo imati. kozmetički.) — Tu bi bilo bolje ta. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. (. Faks pripreme / Poglavarstvo će. Bako.) tumači suvremenu ženu (..) ― To je sve iz jedne rečenice. negdje oko Uskrsa..... (. najnovijem okušavanju Meryl Streep u komercijalno usmjerenom »akciću«...) u prilogu (. ova ozbiljna glumica (. Mislim. Seminari će se organizirati u Prvoj.. st. a možemo ih imati takoreći uvijek. 27 . gejevski... Akuzativ za zamjenicu ženskoga roda ona jest nju pa je nenaglašeni oblik ju..

Kome više vjerujete: Vladi ili Crkvi? — anketno pitanje Kome vjerujete u aferi »sigurnosne provjere«? Kome treba nafta ― naslov poglavlja Čarli nikome ne da svoje igračke ― naslov slikovnice Nije baš lagano pitanje. iracionalnost i nedostatak zdrave poslovne logike u vođenju Nakladnog zavoda. Posve je neobična upornost medijâ da se upotrebljava dativ »kome«. niko. Tako jei s Hyundaijem koji stječe sve više poklonika u ovoj mnogoljudnoj zemlji. vse ― usp. Alemko Gluhak. 28 . Indija sa svojih milijardu stanovnika svakako je zanimlijvo tržište svakom proizvođaču. zaboravljajući ono jednostavno i općepoznato. (. Kome koriste neredi na športskim natjecanjima — naslov Kome je mjesto u Haagu? — naslov Kome ćemo slati razglednice Nikome se DC ne približava ni bilo kome ne pristupa. ovaj internet div krenuo je u novu ekspanziju ― naslov i ispodnaslovni tekst ― Također. U svom tom obilju autentičnih. Tu je dobar dativni oblik onomu. bilo bi sigurno ono prvo. ― političarka Google želi osvojiti internet trgovanje / Pokretanjem Gbuya. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. auričnih originala. st. ― Treba biti sve troje. treba biti internetski. (svojega! njihov = srpski??) Niko kao Bulić / Niko kao HDZ ― U toj se reklami poigralo dijalekatnom zamjenicom niko. No može se shvatiti (jer radi se o Niku Buliću) da u drugom retku hoće reći Niko Bulić kao HDZ — da je bilo napisano malim slovom.2007. po vas dan ― povazdan. Jao si ga onomu tko ne otvori vrata čestitarima! — Odnos onaj—koji (a ne tko). upravo školsko dativno pitanje: komu/čemu. Sutra će se vukovarski prognanici sjećati izgona iz njihova grada.. Često pisatelji i govornici za dativ uzimaju oblik kome. Međutim. 16..) Komu djecu na brigu? — Ovdje ističem da je to komu dobar izbor. vazda). Tako se može shvatiti. vsa. — Kako kome. Srednji rod jest sve. kojoj u standardnom jeziku odgovara nitko. ne možete se ne prisjetiti otužnih hrvatskih ljetnih manifestacija. ne »svo« (jer je nekad bilo vas. Kome smetaju imena heroja? — naslov dobro je: Nisam znao komu bih se obratio. u izvješću je konstatirano da je svo troje pokazalo krajnju nesposobnost.XII. Ovakva sam ga našla. Jeste li bili tu u vrijeme muževe smrti? — Ne.

Siemens mobile ovog je ljeta diljem Jadrana prikupljao donacije za humanitarnu akciju izgradnje dječjeg igrališta u Kninu kojeg je proteklog tjedna otvorio Željko Gabud. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. voditelj odjela ICMD Siemens mobile.. Alemko Gluhak. koja su se najvše zanimala za moj izvještaj. Igrajući novi sport Coccoball. U prostorije je ušao pomoću ključa. Također. koga smo rezervirali i djelimično platili prenoćišta. kojeg je kao glavni urednik imao. Bezvremenski spektakl kojeg morate vidjeti. Prva polovica sadržaja je hrvatski prijevod s bilješkama. Poe.).. st. Angelina Jolie je izjavila kako u krevetu ne voli mršavice. 16.) kojeg izravno prenosimo iz dvorane Zvonimir Bajsić (. kojega je izdavao g.) a ništa u životu nemam osim stana kojeg sam davnih godina kupio svojim novcem i uz brojne posudbe (.) Fantom u operi. ― Treba koji je otvorio.. Među onom gospodom u Virginiji...) povećanje dnevnog gotovinskog limita kojeg ostvarujete (.). Kupuje mali televizor umjesto onoga kojeg su im ukrali.. 29 .XII. jer voli uhvatiti obline.. kojega.)..).) ― Tu treba biti koji je uredila (ili što ga je uredila).2007... Česta je pogreška upotreba zamjenice koji (također i kada je u vezničkoj ulozi) u obliku za živo kada se odnosi na neživo. (. bio je g.. koji je kasnije bio urednik mjesečnika Southern Literary Messenger. kojega.. U intervju kojeg je dala za Vanity Fair. Thomas W. a druga latinski izvornik kojega je napisao (. (.. Vesna Škare-Ožbolt: Predsjednik je fikus kojeg ne zalijevaju — naslov Znali smo da do šest sati ne ćemo stići do našeg hotela u Sofiji. koji. (. osobito za onaj dio koji se odnosio na Antarktičko more... ta se igra glatko može zvati kokobal (kao »fudbal«) ili kokobol (kao bejzbol. Nastavljamo s drugim dijelom koncerta (.) Filip de Diversis iz Lucce (.. Bez problema se na pisač dodaje vodilica za uvlačenje medija kojeg je potrebno staviti na posebnu ploču... Ovom točkom završavamo jutarnji koncert. kojeg je uredila (...... za nas nije waterpolo. Nijedan pas koji ste vidjeli u filmu nije ozlijeđen.. a pogotovo ne s velikim početnim slovom.. To nije bio bogati grad iz priča kakvoga je očekivao. i sa svim asocijacijama uz riječ bol). nego nam je vaterpolo). White u gradu Richmondu. nema razloga da se piše coccoball (npr.

..).. — Tu je nespretno i to izdanje.XII. pobjegao do susjedne ulice.) u ljetnom izdanju Športskoga mikrofona. ― najava filma 30 .. tu ne valja ni to »sa«. [emisija prikazuje dijelove] iz dokumentarnoga filma Karlina lista. Alemko Gluhak.. kojeg je otkupio Hateve (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa....)..2007.. trebalo bi je li plivanje. (. ― Tu nije dobro ni to da li.. Da li je plivanje kao jedan od sportova na kojeg se može uputiti dijete (..) Sjećam se i prijenosa Zlatne piruete kojeg sam radila za HRTV. koji (dakle i zarez!).. Rumunj Rizvan Sabau pružio je otpor u prvom setu kojeg je naš Ljubo dobio (.) islamistički pokret Hamas.. kad sam umjesto riječi pirueta desetak puta tijekom večeri izgovorila »epruveta«... mauzoleja kojeg je u gradu Agri dao sagraditi mogulski car za svoju ženu.) prisjetimo se (. Vozač je. gdje je zaspao u automobilu. kojeg smatraju teroristickom organizacijom (.). (.). 16... — o atletičarki skakačici Blanki Vlašić (.. Očevidom bi se trebao utvrditi uzrok požara kojeg su vatrogasci ugasili oko 5 sati. kojeg mogu čitati svi... znatno je bolje kupiti pravo na prikazivanje. kojeg su odradili (. ― neka televizijska voditeljica Blog. Ima li to kakve veze sa slikom Zagreba kakvog mi poznajemo? Dragim i poludragim kamenjem u kombinaciji s bijelim mramorom obloženi su zidovi Taj Mahala. ― sportski novinar Blanka je tako izjednačila hrvatski rekord na otvorenom i za dva centimetra srušila rekord mitinga kojeg je držala Štefka Kostadinova.. st.) žanra kojeg vrijeme ne može uništiti.) okus kojeg psi obožavaju. ― Umjesto otkupiti.. ― (... Jacksona čeka fenomen kojeg ne mogu objasniti.. nakon loma kojeg je napravio.). ― Naravno.) (. Otkupljuje se uglavnom ono što se preprodaje ili reciklira i sl.. ― voditelj emisije Ovo je bila prva godina provodenja zaokna o braniteljima kojega je donijela Sanaderova vlada.). na tom najrasprostranjenijem mediju na svijetu. Brucea Willisa i Samuela L.. To je najveći izbor rasvjetnih tijela kojeg smo ikad vidjeli! Sama emisija završit će sa tim duetom kojeg je Tina Vukov snimila sa Arsenom Dedićem (..) sukobi zbog novog šetališta kojeg su Izraelci poceli graditi (. ― Treba biti: požara. — najava ciklusa vesterna (..

to je povijesna prekretnica u kojoj će on biti zabilježen kao veći neprijatelj Hrvatske od samog Tuđmana. tojest njihova teritorija. no ima nekih prilika u kojima je moguće rješenje i takvo kao što je ovdje. jer je imao šansu da učini upravo povijesni preokret .. (. (.. a nije u biti učinio išta da to promijeni . Kancelar Schröder zabranio roman o sebi — naslov ― To nije dobro. onda je upotreba zamjeničkoga pridjeva svoj dobra. a uskoro ćemo pokazati i našu novu strategiju..2007. zbog subjekta. Tuđman s ustaštvom i desetogodišnjom pljačkom je jedna stvar. od kojih su njih 9731 etnički Nijemci. krećemo u drugi krug prsa u prsa. svoj.... — Tu je svoje upotrijebljeno kao u sklopu mi smo na svojemu u odnosu na oni.. Što li o takvim »pametnim« kartama misle oni koje je »Srpska« protjerala sa »svojega«. Bilić: Izborili smo status za našu momčad — naslov Veoma brzo uvečajte obujam vaših grudi — naslov u reklami (piše uvečajte!!) »Sada je sve otvoreno. Alemko Gluhak. (. Ovisi i o udaljenosti riječi. Sjećate li se vaše prve olovke. ako pak ona pripada gradu Osijeku. godine 10447 građana. Osjeća njemu nepoznato ushićenje dok se s Lucy vozi u Port Elizabeth.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa..Račan je katastrofa! Historijski.. koji Nijemci zovu po svojoj baroknoj ljepoti »Frankfurt an der Drau«. ― Zapravo bi trebalo biti Pokrenite svoj novac.) odvezao ju je oko tri sata ujutro u njegovu osobnom automobilu (... ― reklama Naš zahtjev temeljimo na nekoliko činjenica (.). roman. U tom primjeru nema pogreške! Grad Osijek (Essig). 16. a kada Račan sa SDP-om to nastavlja i na neki način legalizira . rekao je Ratko Maček..pohapsi i pravdi privede sve njegove gangstere i kriminalne političke savjetnike! ― Milan Kangrga.. st. svoj... jer polazi se od roman koji govori o njemu.. Ostvarili smo cilj.). a i njihov odnosi se i na jedno i na drugo. šef izbornog stožera Jadranke Kosor.ako je Tuđman bio elementarna nepogoda za Hrvatsku . sebe. broji 1941. ― Dobro je ovo: Njemački kancelar Gerhard Schröder uspio je zabraniti kriminalistički roman za koji tvrdi da opisuje atentat na njega...) ― Ako tu barokna ljepota pripada Nijemcima. dakle imamo drugi subjekt. (. ušli u drugi krug«. Stariji brat (.u času kad je iza sebe imao najveći dio naroda i građana Hrvatske. Ne odustajem od svoje ocjene koju sam izrekao još prije godinu i nešto dana .. onda je trebalo biti njegova barokna ljepota.)... filozof Pokrenite Vaš novac. ali i u odnosu na »Srpska«.) ― Treba biti u svojem(u).XII. Skrivate se iza vaše diplome.). sebe. 31 .

Hitno trebate promjenu u životu. onda postoji i neki drugi. 32 .) došli smo do druge važne točke u našem razvoju. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Vodič Osnivanje trgovačkog društva u.). kolovoza proslavit ćemop naš prvi rođendan (.). ako pak je jedini. Želi vas vidjeti. Dobro je: Probudite zvijer u svojoj ušteđevini. (.. ― Itekako nespretna rečenica...70 MB). Studentica Annie Braddock postaje dadilja u bogatoj newyorškoj obitelji. Pohranite. Magali Boers i njene kćeri Sara i Lara 24 sata na dan zajedno su u njihovom francuskom domu. ― Tu zapravo imamo inkluzivno naš: mi i vi skupa..) supruge. novu ljubavnu romansu te odgoj prvog malog razmaženog djeteta. onda je bolje dom u Francuskoj. 16. Tomca i Tuđmana raditi ćemo za boljitak naše četvrti.pdf na Vaše računalo. st.pdf formatu.. no tu uopće ne treba toga prijedloga. Niste zadovoljni vašim fakultetom? Sve što Frank Slyer želi je miran život sa svojom prekrasnom djevojkom Dyndee LaFrance. sjećate li se jednog vašeg bivšeg zaposlenika? Spasimo našu kapelicu Žrtva provale koja završava umorstvom njegove (. Dokaze o našoj inteligenciji možemo naći u novoj tehnologiji (. (2. ubiti Rickyja Barnesa ubojicu svoje supruge.. umjesto našim aktivnostima treba biti svojim aktivnostima (subjekt je mi). Ako je francuski dom. Razveselite vaše najmlađe slikovnicama HIPA! — reklama Niste niti takli vaš ručak. ― Također. Počnite od vašeg stana. ― opis filma Vaš glas pošaljite na našu internetsku stranicu (..) Preuzima ulogu zloglasnog zločinca i završava u zatvoru kako bi ispunio svoju jedinu opsesiju. Čekaju je brojne nedoumice vezane za disfunkciju svoje nove obitelji. Ja mu ne moram dokazivati moju inteligenciju.. — Tu su tri pogreške: umjesto sa trebalo bi biti s.).. U svojem atelijeru. Gospođo Reussen. Nemamo namjeru stati sa našim aktivnostima. Slijedeći načela Budiše. Postružite zlatna polja i saznajte po kojoj ćete cijeni dobiti Vaš veliki paket dobrodošlice. nije dobro je miran... Alemko Gluhak..XII.2007. pilot Denis Hopkis okreće leđa onome što je preostalo od savršenog života. treba biti ili jest miran ili miran je. U petak 19. 24 sata na dan! Poredak riječi neprirodan. (.

). ali ovdje bi trebalo biti u svojem vlasništvu. ― Alfred Döblin. dativ takvu itd. (. a ne »jeste« (takav je oblik u hrvatskom veoma rijedak)..) film počinje kao prisjećanje starog Powella (Harry J.. Izračunajte vašu idealnu težinu ― naslov (. Pronađite pravu destinaciju za vaš odmor. Također. Tako su poginula dvadeset i dvojica. ZAMJENICE DOBRO Dobro je ovo: Nije našla ništa vrijedno njezine pažnje. ― Ivan Aralica. Glavaš je došao s opširnom dokumentacijom o njegovoj ulozi u domovinskom ratu. Alemko Gluhak. (. Dakle nije ovako: (.. jeste.. ono) jeste — PROVJERITI) Tvorac Weba se pak pita: zašto World Wide Web nije bolji nego što jeste? ― To zapravo znači: Zašto WWW nije bolji nego što vi jeste (dobri). 1997 Pri takvu suvremenom promatranju nisu nam potrebne Erinije. genitiv je takva. st..) kako bi trebalo biti i kako već jeste na Zapadu (.XII.6.) Više od petsto dokumenata pripremio je Glavaš (.. a vi već jeste na Zapadu (iako postoji razlika u naglasku između (vi) jeste i (on..). Treće lice jednine glagola biti jest jest. VRSTE RIJEČI — GLAGOLI Glagol biti biti biti.. . 33 . može biti zemljište koje je u njezinu vlasništvu. i August je izgubio svu nadu čekajući njegov red. Četverored...2007. treba biti: pita se pak ovo:.. Berlin Alexanderplatz.. ona... pr. Sandra Bullock ne može se požaliti na rezultat njenog filma. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Lennix) na svoju karijeru koju pripovijeda novinaru.. 16. 25 Držim ključeve moje duše.) — to znači da bi nešto trebalo biti. jeste.. Tu je kuhar redom udarao žrtve (...V. Premijer je rekao da država neće prodavati zemljište u njezinu vlasništvu. Snješka Knežević ― Jer je nominativ jednine takav (nije »takvi«). Metro express 26. — oglas.).

). točno je da su moja očekivanja bila veća (..2007. Kiklop ― Tu se vidi slaganje futura II i futura I.).. Ima te li financijskih teškoća (.). — To jeste strašno......2t. st. — rekao Josip Leko Ono što je povod da budu gosti u emisiji jeste obnova hotela Marjan. ― Jeste. To jeste veliko spremanje (. — odgovorila na jedno pitanje ministrica pravosuđa Ana Lovrin Takva vrsta neprilagođenosti jeste neka vrsta Feralove sudbine (..) Pozicija Hrvatske jeste međunarodno pravo koje obvezuje i Sloveniju i Hrvatsku (.) iz Bosne i Hercegovine (....).) sve što trebate učiniti jeste otvoriti usisavač (. ― gost u studiju Meni ono što ostavlja dojam jeste da su to akcije ograničenog dometa.. krv neće curiti iz nosa... Nije pretamno.. Alemko Gluhak. ali nalazim se s majkom.) — HT 1.. HDZ) Ono što najviše volim jeste da idem u kazalište..).). No ima ljudi koji ne znaju pisati glagole: Je su li gledatelji »Meridijana« naivne ovce — naslov ― Najvjerojatnije se radi o omaški. Mislim da jeste.)..).. no takvo što ne smije se dogoditi.). Jedna od mogućnosti jeste kombinacija s lijevom strankom (. — ministar poljoprivrede Petar Čobanković Treća stvar koju nudi ovaj zakon jeste racionalnost.... Je li tako.. Jambo jeste posljedica hrvatske privatizacije.) ― Nije pretamno. (.)?... Posao kojim se bave jeste (.. 34 . Osnovna ideja metode komparacije jeste da se iz jedne i iz druge jednaždbe sustava izrazi.XII. gospodine Mravak? — Jeste. — ista nepoznanica (.. jeste. ― Također. Da... Da li mi je kćerka u nevolji? Pitam to kao majka... Je li pedijatar zvučao uvjerljivo (.. Hrvatska jeste jedan od inicijatora osnivanja haškog suda (. jeste. Kad bude reda.III.. — Da. (. Ono što je bitno jeste da su vozačke škole morale osigurati nastavu (.. — Ranko Marinković. neki bi kao svečaniju riječ upotrijebili mati. Treća stvar koju moramo nastaviti jeste rad u vezi s mirovinama (..) (Je li tako?) Jeste. — Jeste. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. bolje bi bilo: Je li mi kći u nevolji? Također..) a mislim da upravo jeste problem u novcima (.. ― Da. dnevnik (političar Vladimir Šeks. Ono što vam mogu reći jeste (..). Savršeno je poslijepodne za jezero. 16..) šta to o čemu razgovaramo jeste (....

jest ona uloga. postao predsjednik Vlade Republike Hrvatske pa veoma često govori za javnost. GLAGOLI — NEPOVRATNI I POVRATNI GLAGOLI Grčka spremna zaratiti zbog Cipra — Treba biti zaratiti se. U nedjelju biti će nešto oblačnije. ali tako znaju govoriti i drugi. pr. To je hrvatski političar koji je od početka devedesetih naovamo takoreći jedini koji tako govori (zapravo njega se najviše čulo. ili možda jest? ― Ray Bradbury. Zapisao sam prvu. — Također vjerojatno posve nepotreban zarez iza jer. GLAGOLI — FUTUR Jer. Alemko Gluhak. I odgovorno kažem: biti ćemo spremni. jest (kraj) jeste (kraj) Dobro je jest: Nije vas valjda ona mala idiotkinja zaludila svojom rutinom... npr. GLAGOLI ― PREZENT Puza ovuda kao žohar! — Treba biti puzati―puze ili puziti―puže. 16.XII.) držeći se one: »Ja sam ga napisao. koji je u 2000. a na vama je kako će te s njime izići na kraj!« 35 . (. predsjednik Vlade RH 2000—3. što je njemu posve obično. ― Ray Bradbury. koja nedostaje. — Doista jest. 294 Domaćin. biti će svirke još puno.. Ljubica Topić. ― U takvu je poretku sastavnica futur bit će (što se izgovara /biće/). nije zna da se ne govori (i ne piše) »biti će«. 222 Lijep dan. ― Također. 451 Fahrenheita. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. — političar Ivica Račan.2007. Mate Granić). st. Imati ćemo sve to u planu. 1963. političar dugogodišnjega staža. a to sam ja. čudno je što Ivica Račan. Je li danas bilo poruka? ― Jest. Ljubica Topić. 451 Fahrenheita. Stotinama tisuća njegovih današnjih stanovnika biti će potpuno nerazumljive. 1963. pr. »vidjeti ćemo« i sl.

(. Morati ćemo mijenjati navike.2007. s velikim slovom.. E. — U toj je rečenici još i pogreška: treba biti dovijeka. program godinama (je) bio rezerviran za sport.. tražiti ću za sljedeću godinu od vlade jednu minisanaciju.). Održati će se i natjecanja u bacanju kamena s ramena. st.XII. Nazovite danas.) Njemački istomišljenici dati će joj transport (. uz bogatu gastronomsku ponudu.. jer da je Crkva svetoga Blaža ime te zgrade. njegovo je mladomisničko geslo.. utrka konja i tombola. ― novinarka koja prati školstvo Pronađi dobitnu bocu i mi ćemo pronaći tebe! Znati ćeš da si pronašao dobitnu bocu u trenutku kada je otvoriš! Ako je odgovor pitomiji. (6.. — Tu je krivo i to dovjeka... Cijena hrvatskog National Geographica. U Gorskom kotaru biti će kiše (. »O ljubavi Gospodnjoj pjevat’ ću dovjeka! (Ps. svima je dosta šunke i luka. 36 . Oznake biblijskih knjiga ne pišu se s točkom. dakle treba biti samo Ps a ne Ps. povlačenju klipa i konopa. Piramida Pozivom na 060(.. s apostrofom. a izvor (ovdje oznaka izvora) piše se izvan navodnika (jer ne pripada navodu). Tina dodi do mene igrati monopoly bit'ce berny Odzvanjati će kroz majansku kulturu još stoljećima. kako piše. i na tom mjestu završava citat. koji će se početkom listopada naći na kioscima. i dobit će te zajam uz najnižu kamatu u gradu! Slijedeći načela Budiše. Za crkvu svetoga Blaža bilo bi takvo pisanje: sa sveti s malim početnim slovom. zaista je neobično.) donirati ćete 5 kuna za izgradnju (. a neki bi onda riječ Crkva napisali tako. studeni 2002. skoku u dalj. — Tu zapravo imamo inkluzivno naš: mi i vi skupa. Pisati danas (i u posljednjih stoljeće i pokoje desetljeće) »pjevat’ ću«. — Andrija Hebrang Ipak biti će toplije i to za jedan stupanj.. 89.) tako sada predviđam da će te opet živjeti zajedno. — napisano. Također.) III. prišuljati će se bliže (. Pitanje: Hoćete li nastaviti emitirati seriju Glavni grad (The District)? Odgovor: Nastaviti će se s otkupom i emitiranjem te serije.. treba biti dovijeka. Putem nje doznati će što imaju za domaću zadaću (.). Alemko Gluhak. 16.. Pisati ću kući da im javim veselu vijest. Tomca i Tuđmana raditi ćemo za boljitak naše četvrti. iznositi će 27 kuna.).) (... Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.) U crkvi Svetoga Blaža u Zagrebu mlada misa redovnika pavlina Kornelija Marka Glogovića. i neki bi danas to proglasili nepoznavanjem osnova pismenosti. (o hijenama) Dignut' će se danas velika buka...1)«.. em..

Biti će to prva tokatina iz ciklusa »Fasciculus musicus«. Taj prvi koncert biti će u to vrijeme nekako na vrhuncu (.VIII.). U današnjoj emisiji (. U današnjoj emisiji slušati ćemo skladbe s ovogodišnje Sudamije (. Kad spominjemo vjetar — puhati će umjereni sjeverozapadnjak. a ne »oni«).6.51 ― Također..) predstaviti ćemo i cede novouglazbljenih pjeasma.).). S novčanicom od pet tisuća rubalja biti će još gore... Atmosferu iz Frankfurta uoči posljednje čertvfinalne utakmice svjetskog prvenstva između Brazila i Francuske prenijeti će vam Tomislav Šovagović.. Iznijeti će svoja razmišljanja o znanosti (.).). Uvjete za EU ispuniti ćemo prije 2010 ― naslov Činiti ću stvari o kojima nisi ni razmišljao..... navijek vam vjerna.. možemo ga slušati prvi put (ne velimo da ga slušamo »prvoputno«). Naime. malo poslije: </prepustiću/ riječ voditeljici koncerta (. govoriti ćemo o klapi koja se već godinama nalazi u vrhu klapskog pjevanja.. Ljigavci kojima pomažemo opljačkati će ove djevojke. RTL tel. — pravila jedne nagradne igre U 23:15. Istražni sudac Županijskoga suda ispitati će ga idući tjedan. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. dati će zeleno svjetlo za pokretanje istrage (..26 U dokumentarnoj emisiji »Na prvom kolosijeku« vidjeti ćemo priču o Osječanima koji žive u neposrednoj blizini željezničkog kolodvora (. U slučaju netočnog odgovora biti će odabrana druga osoba. U današnjoj emisiji predstaviti ćemo vam klapu Linđo N (. 16. Ako istražni sudac ocijeni da ima elemenata (. st.. pa će jedriličari doći na svoje.). 37 ..VI. i biti će sve bolja. Čuti ćemo uskoro! ― radijski diskdžokej.. prvo će na krivome mjestu. ― sportski novinar.) kojeg slušamo premijerno u našoj emisiji..). Ostatak života provesti ću u samostanu. ne ide ni jedno ni drugo. Pogrešna je i upotreba priloga premijerno: sigurno je da mi ne slušamo premijerno. no kako se ne spominju oni (klapa = ona. dakle nešto kao ovo: u ovoj emisiji slušamo premijernu izvedbu pjesama s toga cedea. Mogla bi biti premijerna izvedba. 20... Najaviti ćemo i izlazak njihovog glazbenog cedea (. Ova momčad Hajduka će napredovati (.).).7.. ― urednik i voditelj .XII.. HR Zg2 19. — Tu je pogrešno i njihovog ― bilo bi njihova.. Vaš račun bit-će aktivan do dvadeset i šestog rujna dvije tisuće i šeste godine. 18.. 15.). poslati ću Andyja da mi donese piće.2007.. Tema emisije biti će koncertni ciklus orkestra Hrvatske radiotelevizije (. Alemko Gluhak. jer je cede nešto neživo. Pogrešno je i kojeg... odnosno poziv koji prvi bude slijedio nakon trenutka kojeg označi voditelj biti će spojen u Progrma.. Biti će to nezgodna utakmica.

posve nepotrebno. — o ledenoj berbi.). za vijesti bilo bi primjerenije npr. futur ― dobri primjeri Kad budu dostupne nove informacije. 17. film Voajeri se oboružaše tehnologijom. u jednoj radijskoj emisiji — Dobra i zgodna upotreba imperfekta.) a taj natječaj biti će objavljen i u uglednom Financial Timesu. niti je aorist. koja ne zna za futur bit će koji se izgovora /biće/. Alemko Gluhak. — HR Zg1 16. niti je imperfekt. iz savjetodavne službe (. kad budemo dobili i sl. (.. ― Dobra upotreba futura drugoga i prvoga. 16... kad budemo imali... jer je očito da se hoće sadašnje vrijeme (pa je zato prezent otpada. a za glagol spasiti prvo lice jednine jest spasih. spašavah.) Ne može postojati mogućnost bilo kakve mogućnosti sa tim listićima..2007.7. titl. Oblik »spasijah« liči na imperfekt. st. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.25 Ukupno je tiskano pet miljona šesto četiri tisuće glasačkih listića. (. GLAGOLI — IMPERFEKT Jedan od berača bijaše Branko Kantoci. a oblik mokrijaš ne valja ništa: niti je prezent. dakle hoće se mokriš). Dobro je: Ubiše Melliweathera. ― u neutralnom kontekstu. no nespretno je to dostupne. — U drugoj rečenici imamo mokrijaš. npr. što mora biti zbog nijekanja: ne može). koja ne zna razliku između neki i bilo kakav (i tu nikakav. 38 .. GLAGOLI — AORIST Spasijah vam konja i oružje. no imperfekt služi za nesvršenu radnju (trajnu). predsjednik Državnoga izbornoga povjerenstva (i predsjednik Vrhovnoga suda RH) ― Visokoobrazovana i visokopoložajna javna osoba koja ne zna za riječ milijun..VII.) Sve što ne bude otpremljeno biti će naravno uništeno. Otpada ti kosa i mokrijaš blato! — o činima jedne vještice Za prošlu svršenu radnju može se upotrijebiti aorist.XII. i mi ćemo ih objaviti. (. ― Branko Hrvatin.

GLAGOLI — IMPERATIV Bježi! (. plakali biste od radosti! Mi smo se s uknjiženom vlasnicom prvo dogovorili.) željeli bi ste razgovarati o tabu temi (.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. nestati život na Zemlji? ― Treba biti. zbog toga što organizator nije prema meni izvršio svoje obveze — izjavio je Boris Novković. st.... — list za kulturu Hrvatsko slovo Podijelite kako bi imali više — naslov U članku: Dodatni pretplatnički odnos može se zasnovati na svim VIP prodajnim mjestima. — .) da znate. Bismo li se plašili smrti kad bi znali da će istoga trenutka u jednoj kataklizmi. Smatram da bi u ovom slučaju ja imao više prava tužiti jer sam oštećena strana..) 15 dana smo konstantno radili da bi se usavršili i da bi sve štimalo i bilo sto posto sigurno...3.2007. upriličena za vašega gostovanja na CCN-u u emisiji “2 u 9” Romana Bolkovića. u jednoj strahovitoj.. Alemko Gluhak. Također. Ni ja ne bi htjela da odeš. stoga požurite na jedno od njih pa i vi podijelite da biste imali više! — a naslov toga članka: Podijelite kako bi imali više ― To podsjeća na kampanju jedne banke tamo 80ih godina — Štedite da bi mogli trošiti. mora biti VIP-ova prodajna mjesta (ili VIPova). Ne samo da ćemo se rado odreći ovoga zemljišta u korist Muzičke akademije. nego bi smo također rado pomogli da se prikupljaju sredstva i izvan Hrvatske.. 39 . kad bismo. a sve kako bi mogli tražiti lokacijsku i građevinsku dozvolu za nastavak radova. moramo znati odakle dolazimo. sveobuhvatnoj eksploziji. III. Kupi / nosi / dobi GLAGOLI — KONDICIONAL Onaj od koga bi mi trebali bježati mijenja ponašanje (.... Kad biste znali koliko vas volim.... 16.) Mi bi rekli »bolje vrabac u ruci. još dok ju je zastupala Mileva Cuccurin. zap.. da nam zemljište ustupi za 10 tisuća eura.«.) Onda se sakri. (. Da su zmije moj hobi... držao bi ih u svojem stanu.XII. Poslovica kaže: Da bi znali kamo idemo. uzeli bi u ruke Matejevo evanđelje (. Ne tako davna TV anketa.). pokazala je kako bi ste upravo vi uvjerljivo pobijedili Mesića na sljedećim predsjedničkim izborima? — (.

) — 2.. Više ne morate ići u Las Vegas kako bi se vjenčali. političar. st.. (.4.. Moj put do pobjede bio je težak.5. 16.. Na kraju smo odlučili parkirati u Jablancu i onako izmučeni prošetati nekoliko kilometara uz more kako bi napokon došli na Zavratnicu. vodit ćemo vas i po sadašnjosti. Probat ćemo naći kompromis — rekao je Sandro Bianchi. ili maraton. Htjeli bi pomoći prevarenim kupcimja. Kako bi ste ocijenili rad hrvatske Vlade u prvih 100 dana? — anketno pitanje Ovo radimo kako bi skupili novac za lijek protiv multiple skleroze.) imati parlamentarnu krizu? (.) ja bi rekao (. A kako i ne bi kad sam istog trena shvatio da ću (. no danas ne žalim ni zbog jedne jedine stvari koje sam se odrekao kako bi postao alkar i trčao Alku — kazuje nam Bikić. — JL 16. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. to je kao što se trči sto metara.. Kako alkohol djeluje na vozače: napili smo se kako bi to saznali — naslov na naslovnici Zašto bi u šatoru spavali na podu kad možete na pravom krevetu? Ugledavši kako baš tog trenutka iz lučice isplovljava trajekt za otok Pag. — Vesna Pusić.. vlasniku branda Baluba. — voditeljica emisije Što bi nam onda rekli na temelju onoga što ste čuli? Podsjetimo. ali im ne možemo dati kuhinje.XII.. I nama su dužni. Korisnicima time ionako vrijeme vožne ne bi bilo kraće. 20 Ako bi zaboravili što se događalo u ovih 15 godina. ― Ovdje također i ovo: trči se alka (s malim slovom!). prije koju godinu nazvan jednim od mladih lavova HSLSa.) nisu isporučivali kuhinje za koje su unaprijed primali uplate. Bi li svome dečku izveli striptease? — Svome dečku svakako bih.). danas predsjednik poduzeća Croatia osiguranje Zašto bi mijenjali sve tinte ako Vam je nestala samo plava boja? ― u reklami Nešto što nemamo a trebali bi imati je upravljanje zemljištem. — novinarka U normalnim bi okolnostima ja već otišao. uzrujao sam se. No da ne bi ostali samo u povijesti.) idući trajekt čekati najmanje jedan sat. Kornati su predivni.. a mi bi izgubili planirani prihod od cestarine. zaista mi je drago što sam ih vidio. Alemko Gluhak. izgubili bismo šansu za budućnost — naslov Za koju bi stranku glasovali da se parlamentarni izbori održavaju danas? Da li bi mi mogli (. a nisu podmirili ni svoje obveze prema dobavljačima te vlasnicima prostora koji su unajmljivali.2007.I.. Beker i Ivanchic (. predsjednica HNS ― Tu je i kriv položaj enklitike je. vratio bih se u Cape Town..X. Kako bi to prokomentirali? ― pita voditeljica razgovorne emisije gošću 40 . Ali ne znam što bi tamo radio da idem još jednom.. u nekoj romantičnoj situaciji. menadžer tvrtke Florida Cuccini..

« Pošalji SMS sadržaja: STOP na 66170 kako bi zautavili trenutačnu komunikaciju.hr. — istraživač o majmunima Treba biti dođem ovamo i kako bih ih.. a kad su se pojavili. gledam na televiziji prije neku večer Busha i Sanadera kako se smiju i zapravo bih ipak želio znati što je povod. — upute Tražit ćemo od GSKG-a koji upravlja s 80 posto svih zgrada da nam omoguće svaki drugi dan ulaz u stubišta da bi odvezli smeće ― zaključio je Pintarić. Pa što bi odmah predložili da čujemo za početak? ― obraća se voditelj radijske emisije gostu Koja je formula uspjeha Bedema ljubavi? Što bi vi rekli? Vraćamo se u Zagreb kako bi vas podsjetili na večerašnji koncert (. U vezi s Pravilnikom o odlaganju ambalaže što bi ste izabrali? Ovu smo priču objavili na kraju (.. mi bi bili bolji od Japanaca. Za koju stranku bi glasovali da se parlamentarni izbori održavaju danas? Da bi mogli nastaviti dalje. Nadam se da to ne bi bili vi ili ja. Ja nebi izgubio glavu dok pokušam doznati..XII.... ― političar Milan Bandić Jedanestogodišnjem Northu dosta je njegovih roditelja. Z1 ― Neobično da neki »prevoditelj« ne zna niti za oblik bih niti za to da se ne bih piše odvojeno! Ponekad dođem ovdje kako bi ih gledao kako spavaju.. tu nema nikakvih njih (da nam omoguće). ― Također. Elem..) ne bi li vas potakli da pomognete. To znači da će morati posegnuti duboko u džep ne bi li platili kaznu. morate se prvo registrirati. Na kraju ste puta i voljeli bi da je sve drugačije. u Latinici. Alemko Gluhak.)... — radijska novinarka Živimo u materijalnom svijetu.2007. Možda bi našli način da to isprobamo. Toliko su zaokupljeni svojim karijerama da Northu ne pružaju pažnju kakvu zaslužuje. — najava emisije Kiša. (.. tel.. — titl.. ― Također.) Da bi mogli pisati na Forum. 41 . mokre ceste. »Ajmo.).). preuzimaju ono da bi odvezli! Što sve možemo učiniti da bi što više produžili život i izgledali mlađi. dragi slušatelji.. nedostaje zarez ispred rečenice »moramo zaraditi«.. da bismo preživjeli moramo zaraditi. vas dvojica«. st. Što bih preporučili vozačima? Da mi radimo pedeset posto ko Japanci. a da bi zaradili moramo raditi. ovo zaista nije ono što bi trebali sami isprobavati. (. »da čujemo što je smiješno. — najava nekog filma. Stoga ih odlučuje tužiti. 16. da se svi malo nasmijemo. morate pristati na sljedeća pravila: (... Mi bi se oprostili od vas. Djeco. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. viknuo bi im da mogu. film .

Jedan od kriterija za bit. pokretajuća snaga katolicizam. Znači li to da je za bit dobar novinar važno biti politički podoban. “rastalen”. namještaja. 42 . Northkreće na urnebesno putovanje širom svijeta ne bi li našao roditelje kojima je stvarno stalo do njega.7. ljudi itd. a u standardnom jeziku to je napravljen. Treba biti paljenje (vatre itd. ili podvrgnuto je.. to je ovdje nekoliko. Imate par sati za sabrati se. “razraden”. razrađen. tvorbeni niz ide ovako: seliti — seljen — seljenje.2007. «Pa i mogla bi«. rekla sam. GLAGOL — INFINITIV Za vidjeti Dingač vrijedi preživjeti avanturu zvanu pelješka cesta — nadn. st. — da je tako. seljenje (stvari. «Pa i mogla bi«i pisati za Cosmo. Riskirao je sve jer nije ništa imao za izgubiti. Da je vaš teoretski sedamdesetsedmi glas. Ona me pogledala i kazala da bi ja mogla i pisati za Cosmo. Odjel znanosti vašega koledža nema tu puno što za raditi. talenje”. Naše goveđe meso je podvrgnuto strogim kontrolama kako bi osigurali kvalitetu i zdravstvenu ispravnost. “izvaden” i sl.. — Također. — Također. (.). — ne “palenje”.). VRSTE RIJEČI — GLAGOLI — GLAGOLSKA IMENICA Relativno često griješenje jest nerazumijevanje tvorbe nekih glagolskih imenica. Tu je bilo teško za procijeniti što učiniti. taljenje (stakla itd.. kondicional (kraj) GLAGOL — PARTICIPI Dame i gospodo. 16. enklitika na krivome mjestu: treba biti ili naše je. Alemko Gluhak. u materijalu za reklamiranje sebe za saborskoga zastupnika.. sjajni kardinal Glick! — podnapis — Treba biti pokrećuća. ne ide »par«. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. komu bi ga poklonili? bi ste ― nekadašnji novinar Večernjega lista. (U standardnom jeziku nije “zapalen”.XII. “selenje”. bilo bi i “napraven”.) itd. da budu moji gosti. XI.) imam neke testove za ocijeniti. izvađen itd.). Sudac presuduje da bi North u roku od dva mjeseca trebao naći nove roditelje ili se vratiti svojima. novinar na jednoj lokalnoj televiziji.. itd. Naime. “preselen”.

za posavjetovati se.). Pravi užitak za gledati!« — Los Angeles Times — na omotu DVDa — Tu ne valja niti to Woody Allena: treba biti Woodyja Allena. naravno. trebalo bi biti: za to da se vidi. možda bolje ispripovijedati. Jadranka Kosor. Imate li što zanimljivo za reći? Ovo je pravo vrijeme za kupiti masline. 43 . umjesto toga treba biti za plaćanje. kao što je bilo i za očekivati. za prijavljivanje. a porezne informacije će bit.).. — voditelj emisije »Uvjerljivo najbolji film Woody Allena! Ljubavna priča iznimne emotivne snage..XII. ― novinarka Lakši su za napraviti. — voditelj kviza Imamo nešto radosti za podijeliti vezano uz našu Neru (. u naslovu Frankopanove zbirke pjesama Gartlic za čas kratiti. Nije mu uspio vratiti dijagonalu. Apsolutno ništa više za dodati. Hrvatska Najgore je. Puno sori.. što nije za odbaciti. maslinove grančice (.. ― potpredsjednica Vlade. (.. dakle: O tome vam imam mnogo toga ispripovijedati. Novi predsjednik zagrebačke gruntovnice (...) odgovara (..) — o nagradama gledateljima koji se jave. što je i bilo za očekivati.) da ništa drugo nema za reći. U konkretnom slučaju. To je milijun dolara. 16.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. voditelj emisije Dobro jutro. Nije dobro za platiti (kako piše na blagajnama mnogih trgovina). Alemko Gluhak..2007. Argentinski tisak je informirao o ovom raspletu stvari. Također. imate li što pametno za reći? — voditelj kvizovske emisije To je uvijek tako lijepo za vidjeti (. bivša novinarka O tome vam imam mnogo toga za ispričati. Makar toga ima u govorima. Pišete još neke tekstove koji se očekuju za objaviti. Postoji još jedan način za proučiti kako krhotine tornada rade štetu. — radijski voditelj Sada u ovom trenutku ostalo je za riješiti povratak dvije tisuće petsto četrdeset dvoje povratnika. Sklop za + infinitiv u standardnom jeziku nije neutralan.. ujutro i u vrijeme kada se većina Zagrepčana vraća s posla. st. U tom članku ne radi se o tekstu u kojem domaćem govoru — članak je pisan standardom.. za prijavu itd. — sportski komentator Vrlo je teško pronaći riječi za opisati ovakvu situaciju. ili npr. za preporučiti. za prijaviti (kako piše nad jednim ulaznim trakom na graničnim prijelazima) i sl. Infinitiv ne ide s prijedlogom za — taj prijedlog ide s glagolskom imenicom. Ne bi imali puno mogućnosti za preživjeti..) pa. ali nisu za podcijeniti ni sati unutar radnog vremena. Nikice.

k tvojoj. Da se i htio takav poredak. No za hrvatski je jezik dobar sklop npr. k njima. k istoku. k nebu. k poganima. k tome. doći k Marku i sl.. k svojima. k proroku. k sjaju. k sinovima. KS 1987). k Ezekiji. k Lidiji. gdje ćemo naći npr. k sebi. k Ivanu.. k stanu. k sjevernim vratima.. k poticanju. k izgubljenim ovcama. k srcu ― k spilji. k nekomu ― k anđelu. k sjeveru. k nogama. k dobru. k narodima. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. k onom. k nebu. k zemlji ― k drugim bogovima. k umnosti ― k Babilonu. k Jakovu.. ići k Ani. k Egiptu. k divnom svjetlu.. k vojskovođama. k ljubavi. k onima. k zapadu. ka Gogu. k cilju. k trijemu. k Svecu Izraelovu ― k stablu života. k potoku. rekao je Mario Ančić nakon poraza (6-3. k izgnanicima. k apostolima. Davidenko je u strašnoj formi i zasluženo je pobijedio!. k njenoj. (.) Od države kontrolirani avioprijevoznik Al-Italia (. k tebi. k ocima. k sudu. k obraćenju. k Bogu. k Seirskoj gori. Alemko Gluhak. k istočnim vratima. k jednoj. k savršenstvu. k nagradi.) znate da su naši bjegunci dobro čuvani. k Asircu. k lavskoj jami. k tuđincima. k orlu. 6-3) od ruskog tenisača u četvrtfinalu Bercyja. k Izaiji. k rijeci. ― Sve skupa dosta nespretno. imamo npr. k jugu. bio bi od države kontroliran avioprijevoznik. k onima.XII. k onome. k Mariji.). k vama. ― ― Slično je i u Novom zavjetu. k Jahvi. k tomu narodu. k 44 . k uskrsnuću ― k srcu ― k Bogu. k narodu. st. k Ocu. k stolu ― a onda ka gradu. k obali. k tomu ― k Arjoku. k vanjskim vratima. k moru. k ljudima. k sinovima. i to i od vlastite države (.. ovaj: Al-Italia. k vratima ― k mrtvacu. 16. k istini. k Višnjemu. GLAGOLI — PASIV (. k proroku Jeremiji. k dolini Arabi. k poslušnosti. no možda je to tamo redi nekakva ritma). (jedino gdje ima neočekivano ka jest ka živima. k svem.. naročito ta strašna forma! VRSTE RIJEČI — PRIJEDLOZI na kraju: dva prijedloga k/ka Dobro je: doći k sebi. k mojem. k Stijeni Izraelovoj. U Bibliji (npr. k pastiru. k Azarji. k Oholi i Oholibi. k Šibni. k mnogim narodima. — vanjskopolitička novinarka — To je loše preslikavanje engleskoga state-controlled.2007.. u Starom zavjetu. k bogovima. k njoj. k moru istočnom. k Isusu. k istoj djevojci. k Sidonu. k Isusovim nogama.). (ponešto od toga i više nego jednom) k meni. k izvorima. k sucu. k izvanjskim vratima. k upravitelju. k učenicima. k dalekim otocima. k savršenome. ka grobovima. k nemoćnim i bijednim počelima. avioprijevoznik koji kontrolira država (što ga kontrolira država). k nama. k pobožnosti. k Pilatu.

. Promjena ponašanja potrošača mora biti usmjerena ka štednji energije.2007.)..). korisna je za guranje banke ka rješenju. HR Zg1 11..) nikad nitko nije vodio razgovore koji su vodili ka tome (.. k vratima. te Naklada Ljevak za čije je naslove Ministarstvo odvojilo 287.. Šimunu Petru.). k prodavačima. (. ali »k uniji«. k tisućniku..) koja je učinila veliki napredak ka Uniji (.VI. ― Može biti opredijeljenost za Europsku uniju. Pola stoljeća puta ka vrhu — naslov Ka središtu ― naslov Svaka presuda...) kada je u pitanju borba protiv nasilja u obitelji. k unutrašnjosti — to se izgovara /ksuncu/. to ne ide. Oblik ka ide ispred k. k digitalnom. (. k Velikomu svećeniku.. k slavi.. k rješenju. /kvrhu/. — nogometaš.300 kuna.... /kunutrašnjosti/. utrošivši 6.... naročito ovršna.).750 kuna. g. k svetima. Najveći dio svote usmjeren je ka naslovima Profil Internationala (555...).). U unutrašnjosti hotela »Pucić Palace« svojedobno je prepolovljen kameni lučni otvor koji vodi ka baroknom stubištu.4 milijuna kuna.6.).. Od samih početaka. Kršnjavi razvoj društva usmjerava ka umjetničkom obrtu i narodnoj kućnoj radinosti.. (. /krješenju/.. Alemko Gluhak. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. k prijateljima.) Tu treba biti k Suncu..10 Priženiš se ka ženi (. Moje je pitanje išlo ka tome što se čini (...) učinili smo nekoliko koraka koji idu ka tome da se poboljša status (. k vrhu. k/ka kraj 45 . k mnoštvu. k ženi ― k djevici.XII.) da tražimo put ka drugoj ili prvoj poziciji (. Loše je: Indijanci Chippewa su.200 kuna). /gdigitalnom/. Ministarstvo je otkupilo 495 naslova od 146 nakladnika. ne bi li ga ponovno upalili.. k vjeri. st. pak. 19. nije se mogao primijetiti nikakav razlog zašto nije rekao k ženi /gženi/.. ka Suncu istreljivali zapaljene strelice. a slijede Matica hrvatska s otkupom vrijednim 383. 16.. Usputna opaska: nije potrebno pak odvajati zarezima od ostalih dijelova rečenice. k svjetlosti.). — komičar .) usmjereni ka izgradnji novih kapaciteta (.. (... ― neka političarka.. Ovim se prijedlogom potvrđuje opredijeljenost Hrvatske ka Europskoj uniji. — voditeljica dnevnika Gdje je put ka sreći? (. (. (. Estonija hrli ka digitalnome dobu — naslov Promet je bio pojačan od mora ka unutrašnjosti (.

S oružjem išli na crpku i kod frizera ― naslov o Uostalom.. ― u jednoj reklami za cigle. koji se nedavno preselio u Teksas kod svog dečka. Pri Agenciji se ustrojava izvještajni centar o akademskoj pokretljivosti i priznavanju visokoškolskih kvalifikacija (u daljnjem tekstu: Nacionalni ENIC/NARIC ured).).. SDP) Kamo ćeš? — Kod prijatelja na par dana. Alemko Gluhak. Moj sin Lovro i ja uvalit ćemo se Gallianu Pahoru i njegovoj supruzi Orlandu. — o pjevaču Georgeu Michaelu — On se mogao preseliti k njemu.. koji su nas pozvali kod sebe....) svakih šest mjeseci ja odlazim kod plastičnog kirurga na dotjerivanje.). — Odlazila je redovito k liječniku. Prijatelj sam obitelji Norac i kad god idem svojoj majci u rodni kraj.. Oprah je pričao o svojoj karijeri. sa sličnim posredništvom.XII.. (Milan Bandić. Obećaj mi da ćes doći na večeru kod mene kad izađeš. loš odgovor s kod. Saznaje da je ta žena odlazila redovito kod dr. Edgara Highelyja kod kojega je bila na terapiji. I svi su pobjegli kod trećeg brata.. bivšem dečku Anselmu (. dakle kod kojega je bila na terapiji. U HKS-u preporučuju da se ne kupuju psi iz inozemstva. (. sa svojim papirima (.). da stanuje kod njega i s njim. kod HKDU prosvjeduje jer nije pozvan kod Mesića — naslov — Tu treba biti: k Mesiću.. govori se o tri praščića Unatoč tome Hvidra ostaje kod zahtjeva za Bajićevom smjenom.). depresijama. Da li vi svakog pacijenta koji dođe kod vas upozorite (. nego je posao izgradnje. Gdje ćete provesti godišnji odmor? ― U Dubrovniku. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. st. 16. Ne bi li trebala ići i kod ginekologa? Pjevač. Ona istražuje jedan slučaj trudne pacijentice (. o izgradnji Istarskoga ipsilona.2007. svratim kod oca i majke Mirka Norca. također.). ― Nije »posao o izgradnji«. s francuskom tvrtkom »Bouygues«. tu treba biti i nekoliko dana. Svakako će vam gospodin Malčić reći kada možete doći kod njega. gradonačelnik Zagreba. a tako će biti i ubuduće. 46 . osim ako kupac sam ne ode kod tamošnjeg uzgajivača.. Dolazio sam k njima u Sinj prije 2000. Idemo kod mene na čašicu. Možete doći kod nas u Vlašku ili Klaićevu (.. Na dobro pitanje kamo. godine i poslije. još jedan takav »posao stoljeća« sklopljen je. a prijedlog kod može biti na tom drugom mjestu.

Čitao sam im Velikog Getsbyja od Fitzgeralda. rečeno je u Splitu na Forumu »Ljudski boravak u svemiru«. parti. — To zapravo znači da se misli na vrata koja idu od kuhinje.. žene su s placa 47 .) a Dubrovnik je. Hrvati bi htjeli u svemir / Mnogi Hrvati žele u svemir. ― Kako je poziv na ples.... kojima su protumačene Fraunhoferove linije u Sunčevu spektru (. ili umjesto fakulet političkih znanosti da bude fakultet o političkim znanostima. Pravi brat od Jo. kao što znamo..2007. ili u ladici u stolu. a predstavljena je i prva studija o izvedivosti svemirskog turizma u nas. Od Krisa Kristofersona.) da se odazove na NATOv poziv o povećanju snaga u Afganistanu (. Muškarci su iz birtije. vrata kuhinje.. molim. tako je i poziv na povećanje snaga. st. — To bi bilo: pravi Join brat. Forumu su nazočili kozmonauti i svemirski putnici..).. Stanari (nekoliko ulica) nedavno su (. dirljive romantične komedije. Jeste li pronašli brata od Bibe. zabavu. od Zatvori vrata od kuhinje.). To je Dig. a to se skraćuje u ovo: Mobitelâ više nego ljudi.. U ladici od stola držao je pištolj. a ministar Dragan Primorac istaknuo je važnost svemira za budući razvoj zemlje. Činjenica je da se knjiga od Lebowskog tjednima držala na top ljestvici najprodavanijih govori sama za sebe. To bi bilo u ladici stola držao je pištolj.. pa ga od te opasnosti treba zaštititi! Od redateljice filmova Somethin's Gotta Give i Što žene žele dolaze puna dva sata čiste. Više mobitela od ljudi . Ključ od sobe. sukladno Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. — To je isto kao da umjesto škola za obrazovanje kažemo škola o obrazovanju.. (. zoni jer stanovnici tih ulica često teško pronalaze parking.. Alemko Gluhak. Važni su njihovi eksperimenti o spektrima apsorpcije. To može značiti: dobiveno je više mobitela od raznih ljudi..XII. Htjelo se reći: Motibelâ ima više nego ljudi. 16.). — o redateljici Nancy Meyers Čiji tekst ne biste nikad objavili? / Od onog koji napada »ad hominem«. tulum.. zaštićen od Uneskoa (. a takva uopće ne moraju biti kuhinjska vrata. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Amina? Znaš na koga me podsjećaš? ― Na koga? ― Na onu pjesmu. (. ― o knjizi Igor Kokoruš Lebowski. ― ― Proizlazi da je Dubrovnik u opasnosti od Uneska.. i sl.) pokrenuli inicijativu o naplati parkinga po 3. Više se bojimo BBB od Nike Kranjčara! — Jasno je ako se kaže: Više se bojimo BBB nego Nike Kranjčara. Na skupu se raspravljalo o budućoj ulozi zemalja poput Hrvatske o letu u svemirska prostranstva.

Grožđu treba još jedno petnaestak dvadesetak dana sunca. 29..XII. put (jedanput. Svaki je građanin dužan oko 1688 eura — naslov ― Neobično. 16.) Duboko pogodjena..). a ne »sa dva«. 48 . Brojevne riječi na -ak već ukazuju na približnost. Dok njegov brod odlazi putem Kaira. onda je -put. — (o faraonu) Iz konteksta je bilo jasno da se htjelo reći put Kaira.. »s Ksenijom« (klasičan je primjer »s psom«)... Tako je u više od desetak godina po gradu postavljeno oko desetak tisuća Tržecovih stupića. oko predstojećeg odlaska u Beograd 28. nego da bi on trebao biti i ispred riječi koje počinju s dva suglasnika ili više njih.. š. svaki put. taj put. dva puta. ― voditeljica jedne priredbe Zemljinu koru tvori oko dvanaestak tektonskih ploča. a za svaki od njih njegovoj je tvrtki (...). ps itd. njegove žene plaču (.7. s/sa Nekad se smatralo da oblik sa treba biti ne smo ispred riječi koje počinju na s.. onda je upravo -puta. onaj put. Alemko Gluhak. z.) isplaćeno 300-tinjak kuna. tojest (što je bolje) prema Kairu. jedanput. pa je obično s dva. puta. hr. Danas se to izbjegava... st. titl put : ovaj put.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.). — NG tel. ž ili na teži sklop (ks. jer broj završava na neokrugao iznos! Ja naime ne vidim dobro i nosim naočale. ― sadržaj filma — Evo jednostavna rješenja: i odlazi u veliki grad.. ovaj put. jedno i sl. No i dalje je rijetkost da bi se u biranu govorenju ili pisanju naišlo na »s psihologom«. ona sjeda u svoj kamionet i kreće putem velikog grada.). ako se radi o više puta. kazao: (. jedan put. — Tu bi znatno jasnije bilo: u vezi s predstojećim odlaskom. oko dvadesetak i slično ― oko ak Temperatura je oko tridesetak stupnjeva. (. svibnja...) je nevina djevojka sa sela.. pokušavajući dešifrirati što piše na papiriću ― jedno desetak puta svim nazočnima poželjela dobar dan..IX. — ili je oko dvadeset. (.). pa sam tijekom večeri.2007.. ili je samo dvadesetak. oko Novinarima je ministar Žužul. pa je nepotrebno to oko. a možda još bolje: odlazi u Kairo. Savršene žrtve su ovoga puta Karen i William Jennings. putem Gabriella (. sretan i bogat mladi par iz Oregona Ako se radi o jednome.

st. loše sa.). opisi. a moglo se jasnije reći: izrugivanje žrtava. vlasnik zagrebačkog Plavog radija uz more u predjelu Vodice u gradu Pagu gradi hotel sa četiri zvjezdice koji će imati 20 soba i 56 ležajeva. umjesto rubričnoga naslova Tisuću kilometara sa:.) nisu zadovoljni. nastavak sa 3. Taj je Zakon prihvatila i munjevito počela realizirati lokalna vlast (.. Doduše. potkrepa su npr. Općinske su strukture u jednom mahu izdale stotinu lokacija i građevinskih dozvola s kojima su izdale svoj grad Opatiju.. Haaško ruganje sa žrtvama! ― to treba biti: ruganje (komu. a ne da vladaju i kapital i Hrvatska skupa) Neodgovorni njime /El Niñom/ plaše ljude kao s kataklizimičkom babarogom iako ta pojava postoji otkako je svijeta. (. — iz konteksta bilo je jasno da hoće reći njom. Alemko Gluhak. malo nespretno..čemu) žrtvama. Kamo sa 40 tona pokvarenih dijelova — naslov — Dobro kamo. kao ruganje žrtvi. — tu znači da neodgovornim El Ninhom plaše i ljude i kataklizmičku babarogu.. stranice Kako ste zadovoljni s Nakladnim zavodom Matice hrvatske? (pita razgovaratelj predsjednika Matice hrvatske) — Pitanje znači kako su zadovoljni predsjednik MH i poduzeće NZMH.. Sa 30 »čeličnih« triatlonaca natjecala se i jedna žena — naslov To mogu potkrijepiti s dva događaja. stranice — nastavak sa 43. Provjeritu ju sa mjeračem bjeline rublja....2007.XII. dobro bi bilo Tisuću kilometara s autom — jer onda ne bismo imali “Tisuću kilometara sa: Daewoo Nubira karavan”. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.) otkriva istinsku bjelinu Vašeg rublja.. jer događaji nisu potkrepa. s jačim ili slabijim intenzitetom. Npr. Ili: dvama događajima (bez s). — reklama Gloss — revija sa visokim sjajem — reklama Policijski načelnik sa 1. Tutić odlazi sa čela Porina?! — naslov Treba s čela. 49 . istina. često se prekidaju izgovorne i značenjske cjeline.) i ono sa čime raspolažemo ipak svjedoči da je riječ o religioznom čovjeku. 16. Sa dosadašnjom privatizacijom (. (..) ali seks s svojom učiteljicom! Krupni kapital ne može vladati sa Hrvatskom.94 promila skrivio nesreću ― naslov Opera Mississauga u Kanadi otvara sezonu sa »Zrinjskim« — naslov Drago Majher. Prijenos sa računa Samo za vozila Općinskog suda sa dozvolom — verzalom (. godine 1935. 505 sa crtom ― limenka za bombone Union.. Također. a htjelo se pitati kako je on zadovoljan tim poduzećem. nego bi bilo Tisuću kilometara s autom Daewoo Nubira karavan.

.) hrvatski reprezentativci skupljaju se pred susret sa Turskom (.) Danas ih poslije podne očekuje utakmica sa Talijanima (. na žalost.. Hrvatski su rukometaši (....) (.) Gospodo i gospođe zastupnici.. Vladimir Šeks Vaš šef primjenjuje. kad nam je izračunala vrijednost eura prema kuni sa faktorom 10.) Zastupnici imaju tablicu sa amandmanima (..).) — jedan partizan Puštena učiteljica koja je imala vezu sa 12-godišnjakom — naslov Ali.) — predsjednik Sabora... Mi smo ispoštovali sve parametre ugovora sa Podravkom (. — voditelj emisije — Tu je pogrešna i riječ »trenerka«.) sa 14 godina otputovali su prvo u Beč (....) igrali sa Mađarima (.8.) Na kraju jedne uske ulice nalazila se kuća sa apartmanima od tri zvjezdice. Pretpostavljam da je on nezadovoljan ili s Vašim rezultatima ili s Vašim načinom obavljanja poslovnih zadataka.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Svi koji ste ujutro bili sa nama (. — sportski novinar Dream team. 16.XII.. st..).) i neregistrirana »alfa«. (.... (.) sve ono što spaja te ljude sa nama (.. (.. trenerka je žena koja se bavi treniranjem sportaša). kulturno smo se pozdravili (.. treba biti trenirka (voditelj je dobio od gosta na dar trenirku za oblačenje. nastavljamo sa radom (.) Hajduk će pobijediti sa dva gola razlike ― naslov Prema Hebrangu. Hajduk će pobijediti sa dva gola razlike ― naslov (..... Nadali smo se da će se potencijalni voditelji projekata javiti sa idejama.).. Ćesić je imao pravo i dužnost opskrbiti 66. — Također: svjedok je razgovarao.) Siniša Kovačić sa 27 godina postao jedan od najmlađih urednika HTV-ova »Dnevnika«.. Dok je svjedok pričao sa policijom.). Eto ja ću u teretani biti sa ovom trenerkom... (.. Slučaj Vesne Balenović može razotkriti spregu sa crnim tržištem nafte u BiH — naslov (. naletjela je (..).. Alemko Gluhak. — ugledni televizijski novinar Pljačkaš bez noge pobjegao sa 500 kn — naslov Na mjestu srušenog spomenika Mili Budaku u Svetom Roku nepoznati je počinitelj u noći sa nedjelje na ponedjeljak postavio limenu ploču na kojoj je markerom ispisan 50 . i bolje je reći: s policajcima.000 četvornih metara — naslov (. pukovniju sa svime što im treba...... to je samo onaj sa OI u Barceloni — naslov Smeće sa vodičkih plaža odvozi se tek u 8 ujutro — naslov Hvala vama što se bili sa nama.. karakterističan stil rukovođenja u malim i srednjim poduzećima kod nas..) ima dijete sa Talijankom (..) Otvara se još sto trgovina sa 150.2007......

Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.) ja nemam ništa sa tim (.) — glasnogovornica zagrebačke policije (. kako stojimo sa drugim organima? (.. dok se drugi bave s nama. Pravoslavni Božić slaivli i sa četničkim zastavama — naslov Sa EU ni pretjerivati ni uzmicati — naslov (. a ne znamenkami.. (... 16.. sa svojim rukama. — Ivo Sanader Osim jetre.) ja se slažem sa ocjenom (...) hrvatsko pravosuđe počinje sa osposobljavanjem (..). — sportski komentator Ljubojević sa dva pogotka donio tri boda ― naslov Polazak sa Glavnog kolodvora Range Rover sa 400 KS ― naslov Tako bih ubila nekoga...) a naselja (..) Nije lako nadigravati se sa Agassijem.)... U Vrhovni sud sa 2 godine staža — naslov — Tu treba biti s dvije — takvi brojevi zaista su bolji ako se pišu kao riječi...). st. S prikupljenim sredstvima adaptirat će se kuća u Dugom Selu.). Sa ovim iznosom možemo pokriti samo dvije trećine troškova.XII. — premijer Ivo Sanader (HDZ) o izjavi Ivice Crnića..... Kuhari sa 300 artičoka osvajaju Guinessa ― naslov Preživjeti sa 280 kuna mjesečno ― naslov 51 .) Ivice Crnića (.) projekti na kojima radimo..) opskrbljena su s električnom strujom (.. tekst namijenjen »petokrakašima«.. Senzacija i skandal vraćaju se sa godišnjeg! O povezivanju Hrvatskog telekoma s jednim od vodećih globalnih telekomunikacijskih operatora razgovarali smo sa članom Uprave DT-a (. predsjednika Vrhovnoga suda i državnoga izbornoga povjerenstva (..).) šatori sa hranom (.... — nogometaš I ovaj put sam realist sa pozitivnim predznakom.. Policija je jučer skinula ploču i krenule je u potragu za postavljačem. Sa sadašnjim političkim sustavom zadovoljno je svega 27 posto građana na istoku te 40 posto građana na zapadu zemlje. — Ivo Sanader.... Alemko Gluhak. ― titl (...)...) skup dobrovoljaca sa područja Splita i Zadra (.... (.) — ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt Vi možete nešto kupiti negdje i biti zadovoljni s tim..).. Ja sam imao karte sa ekspedicije (. »Lisinski« zasjao s 18 milijuna kuna — naslov (. premijer (HDZ) Probudite se sa čvrstom kožom. Idemo sa novim servisom za poduzetnike (..) te se sa otuđenim novcem udaljio (.2007.

sa višemjesečnim iskustvom u radu u osnovnoj školi. s malim slovom.. sa desetak metara (. — o jednom političaru Mogao bi se suočiti i sa..). to je pojam znatno širi nego što se misli u takvim sloganima. Uglavnom se slaže s psima.). (.) Uvijek sa vama i uvijek uz vas. Budite spremni na iznenađenja. 52 . Apsolventica anglistike i kroatistike na Filozofskom fakultetu.2007.)... (.) sadržaj svog obrasca o nesreći možete usporediti sa njegovim.. ― o prometnoj nesreći (.). Želimo ugodnu vožnju sa najprodavanijim monovolumenom (.).) nastupao je sa orkestrima (.. novčanom kaznom.) razgovarao je sa veleposlanicima islamskih zemalja (... no tu uopće ne treba toga prijedloga.. — Tu su tri pogreške: umjesto sa trebalo bi biti s. Pletikosa je uhvatio loptu sa obje ruke (.) oni su sa po dva nula svladali protivnike (....).) sastao se sa našom dvadeset jednom natjecateljicom (.. Sa kojom pasminom ste prvo krenuli? Nemamo namjeru stati sa našim aktivnostima. Problemi sa kosom? ― reklamni plakat na ljekarnama U obračun s organiziranim kriminalom idemo dokraja — naslov Suosjećao sam sa njihovom nesrećom..). Proizvodi sa eko žitaricama / bez genetike / bez aditiva / bez kemije — Takvi reklamni slogani i slično posve su besmisleni: jasno je da u rastu žitarica ima i genetike i kemije.) Sa takve udaljenosti.. Alemko Gluhak. a aditivi.) o čemu će Sanader razgovarati sa europskim povjerenikom (.. 16. st. (.... Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. Sve sa vašeg Božićnog popisa ― reklamni plakat ― Krivo je i pisanje pridjeva. (... ― voditelj glazbene priredbe Dora 2005 (.. treba biti božićni..... jer s alatom iz Merkura svatko može rukovati lako.... Već više od pola stoljeća sa vama ― prva hrvatska brodarska kompanija. istina malom.... — (u BiH) (.. Riblja juha sa vrhnjem ― naslov recepta Pizza sa kozjim sirom ― naslov recepta Imamo sastanak sa pričom o ormaru (.). — voditeljica jedne priredbe za neku mis Tende sa tiskom Furjan je sa mjesta tragedije pobjegao u nepoznatom smjeru.) surađivali smo sa onima koji bi trebali biti savjest društva (.. umjesto našim aktivnostima treba biti svojim aktivnostima (subjekt je mi).. — reklama (.XII.. daje istrukcije učenicima osnovnih škola Ustrajno je surađivao sa Habunekom..). (.).

) ministar financija Ivan Šuker Uklonite celulit s Cellu-stop kremom ― reklama ― Gledamo li po gramatici. st. Molimo Vas da nastavite sa popunjavanjem Zahtjeva za zasnivanje/izmjenu pretplatničkog odnosa za MAXadsl..... Upoznavanje novih službenika sa etičkim kodeksom — naslov poglavlja (koje ima samo jedan članak). (.. bez aditiva. ― voditelj emisije. molimo da nakon razgovora sa operaterom ne prekidate vezu..« (.) ― saborski zastupnik Miješanje energetskih pića sa alkoholom može dovesti do kobnih posljedica. 53 . Tu je i napjev sa otoka Hvara (... Alemko Gluhak.) one grupe sa ruba zakona (... ― voditelj emisije Hoćeš li moći ime moje sa usana svojih skloniti (. ali je onda prepravio pravilno s ovoga sajma (ili s toga sajma?) u besprijedložni izraz.. neobično sa otoka prema s blagom Kako stojite sa glazbom...) ali sa vašom podrškom.. koji je razgovarao sa voditeljem akcije (.. Etički kodeks državnih službenika.. Ako želite ocijeniti kvalitetu usluge.) dirigent sa japanskim orkestrima (. ne »Cellu-stop krema«. ― Vladimir Šeks (...) prihodi sa jučerašnjim danom (...)... to znači: uklonite i celulit i kremu. ― voditelj emisije Koliko vam kontakt sa vašim čitateljima pomaže da osjetite puls javnosti? ― voditelj emisije (. možemo biti al pari (. odmah pripadajući članak (17): »Čelnik državnoga tijela ili osoba koju on ovlasti.).).) — voditelj kviza (.....) nju ćemo pratiti sa velikim zanimanjem. Eko Mavrović / Proizvodi sa eko žitaricama / bez genetike. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. (.) na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama tvorila bivšu SFRJ (. 2006 .... — sportski novinar Idemo mi čuti još stihova sa ove razglednice (. sa instrumentima? — voditelj kviza natjecatelju Mislim na one slučajeve sa maloljetnicima. ― o Croatia Boat Showu ― Vjerojatno »popravljanje«: govoritelj je nekako osjećao da tu ne bi išlo s utiscima.).).XII.)....... to je krema Cellu-stop.. koji ovdje nije ispravan. I dalje slušamo izvještaje sa utakmica trećeg kola prve hrvatske nogometne lige. (.. ― sportski novinar (.).) tkanina sa uzdužnim (.). Također..) prugama (.) Muškarci su bili maskirani u bijele kombinezone sa rukavicama na rukama (.) pretpostavljam da jedan dio komunikacije imate i sa profesorima (. dužni su upoznati službenike koji se primaju u državnu službu s odredbama Etičkoga kodeksa. 16. bez kemije O svemu će nam reći više Goran Kušec.. Impresioniran sam utiscima ovoga sajma.. Djeca sa otoka s blagom: Bitka za otok — naslov na omotu DVDa.2007.

)...).) kad je utakmica sa Japanom (.. (...). nekoliko mjeseci poslije. st. Kao što ste vidjeli. — također. to ćemo još odlučiti. budućom studenticom iz Novalje na Pagu. Kninsko veleučilište sa 200 studenata — naslov Napokon...). Mislim da ćemo krenuti za tjedan dana sa izvedbom tog projekta /(. prevoze ga helikopterom sa utakmice na utakmcu. možemo reći da je instrument (...)..). sa iskustvom možemo konkurirati (. Nudimo noćenje sa doručkom i polupansionom (..)... to je ručna bomba.) kontakti sa članicama Europske unije (. Nadamo se da ćeš naći vremena da ponovo budeš sa nama u eteru Hrvatsokga radija (. — Također...).. onda bi za četiri dana igrala sa reprezentacijom Italije (. sa tehnikom..).. na-utakmicu Imam puno posla danas.).) to je sve usklađeno sa drugim predmetima (. prodoru na britansko tržište.). Ima li vaša agencija više problema sa privatnim ili sa državnim sektorom? 54 ... Imamo još koga sa nama? Dobar dan. a ne sa ostalim gostima? Idealan par sa reklama se uputio u zapanjujuću stvarnost (. (. ne valja položaj se...).. Dva otmičara sa ručnom granatom su ušla (... Ko je s nama? Ima neke veze sa morem.). Zatim uzmite bilo koji usisavač sa crijevom (... Natezanje sa vama nije jedna od tih stvari. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. A što je sa optužbama da se teški ubojice i prekršitelji stavljaju u istu ćeliju? (.). (. Cijena vode sa PDV — (..) Isto tako i bolesnici sa ostalim zatvorenicima? (.) sa znanjem... krećemo na putovanje (. Alemko Gluhak. — o otmičarima aviona — Također....) sa odigravanjem finala ne bi smjelo biti problema. ― nastavnica vjeronauka (.).....) Ja sam također razgovarala sa predsjednikom sindikata pravosudnih policajaca (. Ivana Banfić o novom duetu..)..XII.. Po HNOSu se naglašava bliži odnos sa učenicima (.. 16. Sa granica svemira do dubine tvoje duše.. izgovoreno s rezom: sa-utakmice. privatnom životu i videokasetama sa fitness vježbama.. Vojković je u vezi sa 20-godišnjom Tamarom..).2007... (.. Hoće li to biti isti dan sa Europskom unijom ili ne.. Hislop sa tisuću ruku ― Ove će godine doći solist sa pratnjom (.) u filmu nagradenom sa četiri oskara Geniijalni um (. Trebala sam doći sa tobom.. ― radijska novinarka Ako hrvatska reprezentacija pobijedi. Zašto si ovdje....

i sa našim gostom (.).. dragi slušatelji.) izuzetno su aktivni u komunikaciji sa građanima (.) u finskom ljetovalištu Laperanti... potpredsjednica SDPa Željka Antunović Kolona pred tunelom smanjila se sa dvanaest na devet kilometara...).. ― radijska voditeljica Faks pripreme / Poglavarstvo će. ― zanimljivo je da u istoj rečenici radijska voditeljica upotrebljava i s i sa. .. Preuzeti kartu iz automata... Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa... (. ― glumica (..) Pošalji.) pohađa visoke nauke....XII.8 milijardi kuna.. koje je na samoj granici sa Rusijom. koju se naziva »hrvatskim nacionalnim svetištem« Model (. prezime i dob SMS porukom na broj (.... kôd sa vrećice.).. U samoj najavi spomenuli smo mnoge aktivnosti sa kojima se bavite..) dolazi sa cijenom od 349 dolara. ― jedan govornik u Mariji Bistrici.) novi (.. 55 .) a nakon toga opet ćemo biti sa našim pučkim pravobraniteljem.). prvi put. Uz brži rast ukupnih prihoda od rashoda... ― voditeljica vijesti [Članovi SDPa] (.. U najtežim vremenima.. ...)..). ― o ljetnim aktivnostima. ― sportski radijski novinar..).... ― (tunel Sveti Rok) Dvostruka autokarta sa alternativnim pravcima prema moru 1:1000000 Bila sam sa vama od šest i trideset (. (.) sastanak (. Mario Ančić ipak odlazi sa turnira u Pekingu sa trofejom (. ― od prije 2000? Sa turnira tenisača u Umagu (.. (.) javlja Lovorko Magdić.. također.. o jednom videouređaju Opipaj svoju kreativnost sa nama.). sa 800 tisuća kuna financirati održavanje intstruktivnih seminara za upis na fakultete... hrvatski su poduzetnici prošlu godinu završili sa rekordnim pozitivnim konsolidiranim financijskim rezultatom od 16.... . (.. Lice karte sa magnetnom trakom okrenuti prema sebi i ubacite u automat. 16. Četvrtoj. Seminari će se organizirati u Prvoj. Alemko Gluhak.) pregovarati sa Carlom del Ponte (.) odlučnost da se uhvati ukoštac sa problemima (. st. ― voditelj emisije Zato sam i radila sa velikim zadovoljstvom..) (poslije) preuzima jednu župu i počinje sa apostolskim radom (. ― Već sa petnaest godina (.2007.. Građani se često pitaju što radi i sa čime se bavi umirovljeni saborski zastupnik Juraj Bišćan.. kada se sa krunicom oko vrata kretalo protiv neprijatelja (.) i odmah saznaj jesi li osvojio nagradu! (.. Već koju godinu na mnoštvu mjesta u gradu Zagrebu na prometnom znaku piše: Parkiranje dozvoljeno samo sa kupljenom parkirnom kartom. trofejem Nakon toga smo opet s vama.. svoje ime... Desetoj i Petnaestoj gimnaziji te Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga.

. Tu smo do petnaest sati...XII. Na tržištu svakim danom ima sve više modela foto pisača.. ― Također...) to zvijezde padaju sa neba (. (.) profesor Siniša Leopold..2006.). Blair otputuje na Floridu zajedno sa maloljetnim sinom Justinom te krene dalje zrakopolovom prema otočku oko kojeg su brodovi nestali... Alemko Gluhak..) taman se vratila sa medenog mjeseca.. i s kontaktnim podacima (podatcima). Pošaljite SMS sa brojem rubrike kou biste gledali na ekranu na broj (.).). prezimenom i kontakt podacima... koliko ja znam. st.. Mogu li se kvalitetom zaista usporediti sa foto studijima? (. — uočimo i nesročnost! U studiju prvoga programa sa nama je gost (. Violeta kao 16-godišnjakinja bila suočena sa očevom smrću ― naslov Sačekat ćemo sa nekim ozbiljnijim građevinskim zahvatima (.2007.. — voditeljica dnevnika Nastavljamo odmah dalje. Zato ću taj pozdra preskočiti. najkasnije do 1..) sa svojim imenom (.) igraju sa prvakinjama Slovenije (..) trebate (..)..).) sa po pola toga iznosa nagrađena su dvojica njegovih trenera.. 56 .) poslati (.). smješteno u dosada neprikazani svijet plivača-spasilaca američke Obalne straže (... sa veseljem vas pozivamo (. o jednom djelu skladatelja Roberta Schumanna Želja nam je bila da spojimo staro sa novim.. radi broja slogova ima sa Čitavo djelo.... Vježbajte sa nama — naslov emisije (.. o jednom djelu skladatelja Roberta Schumanna (.) u Vojvodini (..). — nastavnik hrvatskoga jezika Studenti i učenici pročitaju knjizu za 10 minuta sa potpunim razumijevanjem! ― naslov plaćenoga oglasa Dobivši zadatak.. ― zabavna pjesma. — opis filma The Guardian je burna priča o teškoj i iskonskoj hrabrosti sa mnoštvom nesebičnih žrtvovanjima..). — voditelj Jeste li već razgovarali sa inspektorima? (. završava iza rešetaka gdje dijeli ćeliju s okorjelim lopovom Rubyjem koji ni sa kime ne želi progovoriti niti riječ..) i poslati nam datoteku (. smiješan ili cool dizajn početnog ekrana (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. ali sa nekoliko propagandnih poruka. ― glazbeni kritičar.). 16..).. Razvijaju se nove droge i prije nego što se sustav uspije nositi sa onima koje već postoje.) trebaju im oaze sa vodom (.. kao melodrama sa glumcima. Sve što trebate učiniti jest osmisliti originalan.... sa nadom da će nam to razdoblje brzo proći...11. Počeli smo javljanje sa Danom bijelog štapa (.... Quentin izluđuje sve oko sebe.. u Zagrebu nikada nije izvedeno. gost u studiju Sve više tvrtki sa 20 ključeva ― naslov I na kraju čut ćemo kakva je situacija sa hrvatskim nakladništvom (. ― glazbeni kritičar.) zajedno sa vašim imenom. treba biti (.. ― o devama.

Budite i sutra sa nama u dvadeset sati (.2007. Idemo sa aktivnostima i dalje... — voditeljica emisije Prošli tjedan tisak je pisao o nekim imenima.) a čut ćemo kakve su veze Poljičana sa njihovim iseljenicima (...).) pa će krenuti prema Americi sa proizvodima koji su rezultat hrvatskoga znanja (.).)... do kada traje naša emisija (.. Alemko Gluhak. Htjelo se reći: nagrađuju knjigom.. iako kako-tako uobičajen (izaći s imenima.. Budite sa nama idući tjedan. — Treba biti: ni s kakvim. 57 . ― o tropskim invazivnim algama u Jadranu. glumica i zaštitari... Pretpostavljam da vi s još nikakvim ne možete izaći van.. (... Sama emisija završit će sa tim duetom kojeg je Tina Vukov snimila sa Arsenom Dedićem (.. Glumica sa zaštitarima izbacila supruga iz stana ― naslov ― Može se shvatiti i tako da je glumica izbacila zaštitare i supruga... ― radijski voditelj A sad izvještaj sa autocesta. ministar kulture Sa vama sve do deset i trideset Ivanka Milačić i Petra Colner. otići.. Ako je tisuću petsto (..) 3..) mi smo stigli na kraj večerašnje Radiofonije (. Don Edwards i KBJM — pogled s neba.... 6.. i tako da su glumica i zaštitari izbacili toga supruga.).)..) Tine Vukov (.. usp. ― Nespretan sklop...) vrlo bi rado napravio kontakt sa našim skladateljima (.XII. Metro Express i Sysprint nagrađuju tri najbrža čitatelja s knjigom. ― u najavi emisije Osječani su sa novim trenerom Ilijom Lončarevićem konačno došli do pobjede.).). Dvosmislenost se mogla riješiti jednostavno. treba biti koji. ― oglas ― To znači da se moraju javiti tri čitatelja s knjigom (čitatelj ima knjigu) i da nije rečeno što je nagrada. st. ― ministrica pravosuđa (.... Djevojčice grle majku i rado razgovaraju sa nama.. tu ne valja ni to »kojeg«. Šaljite esemesove sa komentarima! (. ― sportska novinarka Uz pjesme sa debitantskog albuma (.) ispunjeno krivo. dobro se zabavite (. tu je van pomalo suvišno.. (. Napravili smo intervju sa Božidarom Nikolićem. 16.) postigao je sporazum sa grupacijom Lactalis (...).). — novinarka Nadamo se da ćete ostati sa nama sve do ponoći.66 kn/poziv sa PDV-om za poziv izfiskne mreže (.. ― Naravno.). onda očito nešto sa naputkom i sa obrascom nije u redu.).... jer nema nikakva posebna naglašavanja)..) da počnemo sa akcijom cišćenja podmorja (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.88 kn/poziv sa PDV-om za poziv sa mobitela — (. Pošaljite ključnu riječ »zelim knjigu« sa svojim podacima na SMS broj 66350 (.

— Prijedlog je izrazito naglasila i oštro ga odvojila od pridjeva.. — Nespretno i to otići.). Ubojica sa hladnjačom.). idealno je)... Sa debitanticama smo pobijedili vrlo jaku reprezentaciju Tajvana. Mali Lošinj je upravo idealno otočko utočište na kojem ćete naći najčišći morski zrak koji krijepi tijelo i dušu. sa emitivnih tržišta (.XII. običniji je pridjev otočni (a ne »otočki«). Zovi broj: 061 55 / Pošalji SMS na broj 66 7 60 sa tekstom PJESMA 01 / 3..). — Također.. tu je zapravo nespretna upotreba prijedloga s. javlja Ivica Škopljanac (.66 kn poziv sa PDV iz fiksne mreže / SMS 3. HT1 10. — voditelj dnevnika A mi idemo do deska Hrvatske televizije. gdje je Danko Družijanić sa najnovijim vijestima. na krivu je mjestu enklitika (treba biti npr.2007. nedostaje zarez ispred na kojem ćete. Mali Lošinj — Idealnih klimatskih osobnosti i sa 2580 sunčanih sati godišnje. Predsjednik Mesić razgovarat će sa austrijskim predsjednikom (. Renata Sopek sa dečkom Sergejem Bijelićem na Exitu ― naslov Nisam se suočio ni sa kakvim problemima. st.) ili. 16. Alemko Gluhak. — Također. sa novim Cilit Bangom za podove! Pjesma vam je poznata sa!-ovogodišnje Dore (. pozabavit ćemo se s njime.. SPLIT ― Po prvi put u svojoj 14 godišnjoj povijesti. Sa drugog ovogodišnjeg Grand Slam turnira u Parizu. Zaboravite na vaše probleme sa bijelom odjećom! Kad pronađemo problem.. kako to kažu profesionalci. objasnio je Feralov urednik Viktor iIvančić za zagrebački Radio 101. »je marketinška politika«. nespretno je »godišnje«. tjednik Feral Tribune ovog se četvrtka neće pojaviti u prodaji. »ne izlaženje«. U međuvremenu nam se pridružila naša Ana-Marija. a koja je praktički korupcionaška. Tu bi se moglo razumjeti ovako: neki mi pobijedili smo i debitantice i reprezentaciju Tajvana. Ako se kritički piše o nekim kompanijama ― nećete dobiti njihove oglase«.. ― Tu također ne valja »14 godišnjoj«. / »Praktički najvažniji razlog za ne izlaženje Ferala je marketinška politika velikih hrvatskih kompanja koje hrane novine s novcem i oglasima. 58 .). to je isto što i individualnost). treba biti osobina (ne »osobnost«.. Dvadeset i jednu godinu sa Vama! Zahvaljujemo na povjerenju! Teletina u bijelom umaku sa rižom Izlazimo sa novim programima.).7.. natjecanje pjesme Eurovizije (. mogao bi biti zarez ispred koji krijepi.. sa danas mnogobrojnim sportskim vijestima.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Đakovačka nadbiskupija otišla je sa pastoralom najdalje (.V. Nikad više.76 kn poziv sa PDV iz mobilne mreže — podnožni tekst.

. 16... ― ― Također. Ja ću sa vama (.). onda je ovdje dobar izbor.. Došao sam ovdje biti sa hrvatskim narodom. jednom od najsimpatičnijih disfunkcionalnih obitelji u povijesti komedije.). trebalo bi biti došao sam ovamo (na ovo mjesto.). Zaboravite na vaše probleme sa bijelom odjećom! ― Tu nije dobro niti to vaše.).) usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa pravnim stečevinama Europske unije. treba biti svoje. nejasno je: gubi li se to nešto i vlada skupa? Htio je reći: Uz takvu vladu. st.. Znamo da si imao posla sa Afrom.. — Vezit ćeš se sa njima? U mozaičnoj emisiji »Malo misto« spontano aje skočila u rijeku sa čamca. Graditelji nebodera Burj Dubai jučer su objavili da je njihov još nedovršeni toranj već postao najvišom građevinom na svijetu.. Nisam bio informiran da će se predsjednik sastati sa iranskim predsjednikom (. dovršen prije tri godine. ne valja ni to šta.. Do jeseni ćemo odluku donijeti ― što sa Dinamovim stadionom.).. ― saborski zastupnik Ljudi znaju šta gube sa ovom vladom (. Sa bogatašima završavamo pregled vijesti iz svijeta (.. ― u reklami To je institucija. Alemko Gluhak. Krenite na urnebesno putovanje sa obitelji Hoover. institucija sa najvise iskustva (. to bi bilo krivo.2007..). Mnogi jos nisu upoznati sa detaljima dogovora (. kao što je rekao profesor Rudolf... — Vladimir Šeks Nema tu nikakvog paklenog plana i nikakve sile ne upravljaju s nama. Upravo smo se spustili sa helikopterom (. — — Također: ako je mislio biti ovdje s hrvatskim narodom..). što su okupljene bakice popratilenevjernim klimanjem glavama.. mjesto na kojemu govorim). 59 ..). ― premijer Ivo Sanader (.XII. Ivić Pašalić stigao je sa dvjesto članova svoje stranke.. ― političar Milan Bandić (SDP) Čitav državni vrh došao je sa proslave iz Knina (.) dijeli ćeliju s okorjelim lopovom Rubyjem koji ni sa kime ne želi progovoriti niti riječ. Što će biti sa osvjetljenjem? Veet krema sa Easy Pump pumpicom.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. ljudi znaju što gube. (. ako je mislio da to ovdje ide s došao sam.. Dosad je rekord sa 508 metara visine držao Taipei 101 na Tajvanu... (.. Sintaktički gledano.) sa pravom proglašen finalom prije finala (.)...

).. 60 . Prijedlog s ide u nekim sklopovima obavezno. tko su oni? Na mene se vrše pritisci sa raznih strana..) [jedan tenisač] — sportski novinar Ne... bilo koji itd... — recept Instrumental sredstva i sl.. Alemko Gluhak.. — Evo. — novinarka Dijana Čuljak HDZ ne skriva zadovoljstvo što su postigli dogovor sa Romima.) jogurti Ego — sa pet voćnih okusa. — reklama s/sa — kraj Kada se s prijedlogom s moraju upotrebiti zamjenice kao bilo tko. — novinarka Mirjana Hrga — Također..) — Anto Đapić (HSP) (. Predsjednik je sutra sa vama.. enklitika se mora biti u nekom od ovih položaja: s gospođom se.. (. Istucite dobro sa mikserom koricu i sok mandarine. Ne možete ga ostaviti s bilo kim.: treba biti istucite dobro mikserom..) da sa njim proslave (. — novinarka Mirjana Hrga Složit ćemo se da je stabilnija vlada sa manje koalicijskih partnera.2007... — Mislav Bago (. onda se taj s umeće između bilo i drugoga dijela. 16... apsolutno se. uvoz se može smanjiti jačanjem domaće proizvodnje.) u skladu sa europskom tradicijom (. u emisiji nećemo vrtjeti singlove sa naše topljestvice (.. — političarka Jadranka Kosor . — dopisnica Policija je dobro upoznata sa ovim slučajem... Felix Kao i svakoga petka. bilo što.. ― novinarka (novinari se javljaju) sa posljednjim vijestima ― novinar Mislav Bago Sutra ćete donijeti odluku o početku pregovora sa Hadezeom.. Ljudi. s kim i bilo s kim. smeđi šećer i mascarpone. (.) — sportski novinar (. nisam se savjetovao ni sa kim..) — voditeljica emisije Peggyn unuk je gay sa čime se njegova majka nikako ne može pomiriti. mi jačamo domaću proizvodnju tački...) Hrvatska mora što prije nastaviti sa reformama i ispunjavanjem svih europskih kriterija te usvojiti određene standarde. — A onda s njima uvozimo gnoj! — Srećko Puntarić.. npr.).. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. (. niti to namjeravam učiniti.) Ostavite da se ohladi i prije posluživanja posipajte sa šećerom u prahu.. Dakle ovo nije dobro: Dijete je bolesno..) u razgovoru sa predsjednikom da kažu (.XII. Ni sa čim. Razgovarali smo sa odvjetnicom jedne od uhićenih osoba (. (. st... također.) nema sreće sa Umagom (. — Vladimir Šeks Sa gospođom Borić se apsolutno slažem.

Točno u petnaest sati naši su nogometaši otputovali za Njemačku..)... pr.. Vratit ću se s jabukama. dakle moglo bi se reći da treba biti jasnije: s autom Ekvivalent: Idem na tržnicu. na dulje vrijeme. tijekom.. srušio se u Crnome moru u noći na srijedu. tijekom sunca. A znate li.. — govori čovjek koji je pošao ukrasti auto.) za i poslije izbora (. U hladnjači (. Alemko Gluhak. u Englesku da idem? (W. putovati u korist Hrvatske. Pakao nije nikakvo mjesto boravka.. Treba li Hrvatska graditi most za Pelješac_? Ovo je dobro: Hamlet. putovati za Hrvatsku sklop je koji odgovara sklopu npr. Ili ovo. do zapaljenja je došlo tijekom rezanja cijevi pri skidanju starih strojeva i postavljanja novih. Shakespeare.... Kako neslužbeno doznajemo. Hamlet. putovati za hrvatsku promidžbu itd.2007. ― voditeljica vijesti Treba u Austriju. »Airbus«. tokom tokom. pljačkajući zaspao. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi priopćilo je da je Upravnom vijeću Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje poslalo zahtjev za izmjenom odluka o ukidanju hitne stomatološke službe i propisivanju lijekova. (. Bogdanović ) Oko i u Zadru ima sedam puta više provala nego u istome mjesecu lani — nadnaslov Treba biti Oko Zadra i u njemu: prijedlozi se ne nakupljaju na taj način kako je to učinjeno u tom primjeru. tijekom Esplanada otvara vrata gostima tijekom travnja — naslov Jasnije je da se kaže: u travnju. za Svi su otputovali ili za Austriju ili za Mađarsku. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.) oštećenja tijekom uragana Ivan (. 16.30 sati izbio je požar. (.. (..).. kao da je tijekom oluje. legendo! / Već tijekom prve pjesme »Gori vatra« na pozornicu letjeli grudnjaci Lopov zaspao tijekom pljačke kuće ― naslov To je moglo biti znatno bolje: zaspao u pljački. Vratit ću se autom.) ― To je trebalo biti za izbore i poslije izbora ili za izbore i poslije njih. igrati za Hrvatsku: putovati za Hrvatsku značilo bi npr. tijekom pjesme: Čola. 61 . — Hina Bio je jako velik interes za tom knjigom tada (. u Mađarsku.XII.. M. koji je letio iz Erevana za Soči.. ni izvan. itd. st.). Sklop tijekom travnja odnosi se na trajanje.) prekjučer oko 11.. a pogotovo ne ispod ovoga svijeta. Posve nespretno: tijekom uragana. Npr..).. tijekom kiše. (. tijekom snijega..

Toni raspolaže s jednim od najboljih glasova u Hrvatskoj. kao »samnom« ― veoma rijetko. Bolje bi bilo npr. Alistair lukavo manipulira sa Sheridan S njom se svako jutro poslužim. To je dobro: uza zrikavce. st. Bolje bi bilo npr. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Ovaj je primjer samo jedan od više njih viđenih samo jeseni 2005. neće biti da isti avion leti od Zagreba do Moskve i dalje u Biškek.. Gel za impotenciju ― naslov ― Očito se umjesto tablete za glavobolju... 16..) temperatura većinom oko ili iznad trideset stupnjeva ― Treba biti npr.) ali se zajedno s njim strovaljivao u ponor. Alemko Gluhak. ni smijeh.. Također. — reklama — Dakle oprani su i majica i Perwol. 62 ..) — Više krivoga: pet muškaraca (ne »petero«!). Spretnije je. Ako se stim ne može nositi? — Takvo je pisanje ― sastavljeno.) naučio je nešto engleskoga i baratati s novcem. svojstveno je izrazito nepismenim ljudima i djeci prije škole i možda na samom početku škole.. a čas ispod njega. Kakva lijepa crna majica.. (. zrakoplov će poletjeti do glavnog grada Kirgistana... Biškeka gdje bi šestorka trebala presjesti za drugi po važnosti grad Oš te dalje nastaviti lokalnim prijevozom. ni podsmijeh. Sve će biti snimano kroz staklo.. ovako: Toni ima jedan od najboljih glasova (. ― Tu treba biti besprijedložni instrumental: baratati novcem. i neće izazivati ni smiješak. penjat će se nešto kraće. gel protiv impotencije.. zbog toga glagola raspolagati. (. dolazeći čas iznad. 7134 m visok vrh Čon To. Ti penjači neće tijekom tri tjedna pokoriti vrh. — u reklamnoj pjesmi o jutarnjoj kavi Zaustavite prve borice vremena. (. u titlovima na televiziji Z1..) — Oprana je s Perwolom Black Magic.. gel za impotenciju ― hoće reći tablete protiv glavobolje.) Nakon zaustavljanja u Moskvi...). i to s dvjema kamerama. (. otputovat će u Kirgistan. (.2007. uz/uza Buđenje uza zrikavce i ljetni miomiris smilja — naslov. Ekspedicija vrsnih penjača i skijaša polijeće za Pamir — naslov — Penjačko-kijaška ekspedicija koju čini petero muškaraca i jedna žena u 12 sati sa Zračne luke Pleso polijeće prema Kirgistanu gdje bi tijekom tri tjedna trebali pokoriti jedan od vrhova gorja Pamir. a inače je sve skupa nespretno. s vitaminima! — reklama Dakle treba zaustaviti i borice i vitamine. nego će tamo boraviti tri tjedna. oko trideset stupnjeva ili iznad toga.. ... — voditelj ― Tu ne ide prijedlog s.XII. što se izgovara /uz:rikavce/ ili /uzrikavce/. (. Moglo bi biti i uz zrikavce.. a sa mora po ovu Alfu stvorenu za mene.

). zamjenice) ne stavlja enklitika.. (..... (. Engleske.) svađamo se (.) Nenaglašene riječi mogu biti iza i ispred naglašenih riječi.. Dubrovčani žive za i uz ljetne igre.....) osobe na i izvan područja od državne skrbi (..) u vezi s njihovim kretanjem unutar ili izvan Hrvatske (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. (. dva prijedloga: Malo priča o i oko matematike Tijekom ili oko 1789. pa se tako između prijedloga i pripadajuće riječi (imenice.... (. pridjeva..) da se iznesu argumenti za i protiv te mogućnosti (.... od i do »pola« noći...) sve o i oko viole (.) — društvena djelatnica (= aktivistica) (.. (.) Linda Rebrović: Ispred i iza objektiva — naslov (. Najčešće se radi o uzletima iz i za Francuske.) prije i poslije nastupa..).. st. (. filmovi koji se snimaju o i u gradu (..). ostaju nam umjetnički dojmovi (.) (. pridružio se trupi Emmanuela Schikanedera (..) cirkuski umjetnici (......) — najava (. da je odonda dugi niz godina svake godine za Božić igrala u londonskim kazalištima (a kasnije i u mnogim drugim gradovima u i izvan Velike Britanije). ― novinarka Slično je ovo: (..2007...)....) Grci i drugi stari narodi nisu dan računali kao što činimo danas.).....) tijekom ili nakon hemodijalize (...) na početku i tijekom turističke sezone (..) Trag krvi vodi do iza ugla. 16..) usred smo nečega! (.. (.) iznad je toga. Kvalitetno..) u i nakon 1990.) (.. 63 .. godine (. Alemko Gluhak. brzo i povoljno.).)... ― oglas Prijedlozi se ne odvajaju od svojih cjelina. (.) do novih pohoda na Mars. Prevodim s/na engleski i njemački jezik... Bio je to ogroman uspjeh: i djeca i odrasli predstavu su tako jako zavoljeli.. (..) (.) a od šminkerskih trikova dodao (je) i crtanje po pregibu između i iznad grudi..) ispred i iza zastora (...XII. Višegodišnje iskustvo.) filmska produkcija koja bi se snimala u i u okolici Splita (.... Irske i Skandinavije (.... sa ili bez astronauta.

svjestan činjenice da su pri prevođenju najčešći problemi sintaktičke prirode.) Anika Rešetar je još jedna izuzetna prevoditeljica vrha vlasti čije iskustvo jamči da će svi oni koji imaju najteže terminološke probleme pri prevođenju poslovnih tekstova.) je li radio za ili protiv Hrvatske (. pa bi npr.. Naime..2007. 16. Ono što djeluje kao prijedlog (a prijedlog je prijedlog zato što kao prijedlog služi u rečenici) ― ne treba rastavljati od riječi na koju se odnosi.). Nekim ljudima dnevno znači i »svaki dan« i »na dan«. s i na njemački. nije baš mudro toliko toga nazivati proizvodom. tu se radi o televizijskoj seriji. Tako se pojavljuje usred je zime i slično. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. 64 . ― Ne kažemo: Budim se dva do tri puta noćno. njima bila: Dnevno jedem pet puta dnevno. odmah nakon povratka s godišnjih odmora od. 9.... pet puta na dan. već je prolongiraju za. u najbolju ruku. Sva tri fakulteta ne počinju nastavu u ponedjeljak.. / Ustavi ga ruka biela. Ivo Pranjković će obraditi temu sintaktičkih zamki pri prevođenju na hrvatski jezik. metala poznatih od pradavnine.). listopada. Striela.. stoljeća na srpskom jeziku objavljen prijevod lingvističkoga rječnika Davida Crystala (. ili odavno poznatih metala. Alemko Gluhak. Tijekom i poslije utakmice u nas nije bilo izgreda. Dobro je npr. kako čujemo. Idem u šetnju večernje... Ivan Trnski dva prijedloga (kraj) VRSTE RIJEČI — PRILOZI PRILOZI Jedemo tri do pet puta dnevno. Većina pradavno poznatih metala (osim željeza) postoji u Zemljinoj kori u neznatnom obliku. rečenica Svaki dan jedem. st..) ― pj. dobiti kvalitetna i obrazložena rješenja. / (. samo dva tjedna tim će prionuti na novi soap proizvod »Obični ljudi«.XII. ― Također.... Za i protiv autoplina ― naslov na naslovnici časopisa LPG magazin prijedlog odvojen enklitikom prijedlozi odvojeni enklitikom Krajem je osamdesetih godina 20. (. (. Kolone su prema i iz Slovenije dugačke četiri do šest kilometara. Vježbam dva puta jutarnje.: Dospje oblak do pod oči. Tu treba biti npr.

pogledat ćemo jedan prilog (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Nastavno na ministrovo pismo u Nacionalu slijedi jedno manjeg obima.. (. — Treba biti u polufinalu. »cjeloljetno«. od Vijetnamaca.... tj. Tu nema dvosmislenosti. Prema cio mjesec... na kraju.) — voditelj razgovorne emisije Nećemo reći »početno«. Usp. za ono što je taj novinar htio reći. postoji prilog konačno.: Napokon si gotov. Jarai. Sve više djevojaka iz Hrvatske prisilno se bavi prostitucijom u Italiji — naslov (..) — — Treba biti lani! Riječani u subotu polufinalno igraju protiv Honveda. Doduše.) Tunis je većinski muslimanska zemlja. — Ispravno je na dan. [na početku emisije. preuzeta iz administracijskoga jezika (gdje je totakođer loše). ― To bi se reklo da se razlikuju u kulturi ili po kulturi (a rješenje razlikovati se kulturno slabo je). Od toga se u španjolskoj Zaragozi proizvodi 1790 kola na dan. (. drugo je pridjev: cjelodnevno radno vrijeme = radno vrijeme kroz cio dan. i sl.. »cjelogodišnje«. jezično. ne velimo »cjelomjesečno«. 16.XII...) većina od četrdeset i šest lane ukradenih (. u njemačkom Eisenachu 640 kola dnevno. Konačno! Pojavila se.) radi cjelodnevno (...2007. Napokon se pojavila i sl.) u većinski muslimanskom Pakistanu (.. u sredini i sl. (. Manong] autohtoni narod na središnjem vijetnamskom visočju... cijelu zimu. uvodno. ― Naravno. »krajnje«.. — Jasnije bi bilo.. no on je više u funkciji jedne čestice: Konačno si gotov. budući da je poznavao stenografiju. nije 65 .. a jeo je tonu-dvije hrane na dan. Također i s odvajanjem: Konačno: gotov si!. Koho. Alemko Gluhak.) ― Loša uporaba toga priloga nastavno. Prakonj je jeo dvije tone hrane dnevno — naslov . Danas se znaju imena svih stenografa tog procesa i među njima nema imena profesora Skoka pa je time to pitanje riješeno... Skok. »srednje« i sl. voditeljica/autorica najavljuje jednoga liječnika] Na početku. (. — voditelj dnevnika Koga biste rađe htjeli za premijera? — Treba biti radije. (.. Konačno se pojavila i sl. da bude: Obično se smatra da je Hrvatska turistička zemlja... cijelu godinu i sl. neispravno je dnevno... — Idemo se poigrati: Vidio sam ih na ulici. u članku:.) koji bi najrađe (. koj su se naseljavati počeli kasnije iz Kine razlikuju se kulturološki.) reći će nam uvodno što su to uopće biološki ritmovi.. Istaći valja da se kuloarski mislilo da je P... st.) Hrvatska se uobičajeno smatra turističkom zemljom. pa i fizički. Uostalom.) — Mnogo je bolje cio dan (manje birano: cijeli dan). To nećemo pretvoriti u nekakvo »ulično sam ih vidio«.. stenografirao sarajevski proces. Kako su oni [»gorštaci«. To će biti prvi posjet pape jednoj većinski muslimanskoj zemlji. cijelo ljeto. umjesto na početku.. »cjelozimski«.) automobila (.

Ne treba taj prilog. treba biti poslije. Francuska službeno ima između tri i tri i pol milijuna homoseksualaca (. ― treba biti van.XII. Broj je pritužbi (.. Današnju Notu tonski će realizirati (. — to su glumci.). Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. 66 . Zbog toga HBO ima još tri godine zakupljen prostor u Cinecitti gdje su neke od najpoznatijih starorimskih građevina...). dat.. ― u reklamnom materijalu jedne banke Turska je većinski muslimanska zemlja. Schumacher i Alonso bodovno su se izjednačili (.). — Nije točno da Franuska službeno ima toliko homoseksualaca. (.). Afgànistana. prid.... rečeno da se gorštaci razlikuju »jezikoslovno« ili »antropološki« i sl..) sigurni su kao i oni u Kabùlu. dakle odnosi se na kašnjenje i slično. Također.. Potpisom samo jednog ugovora uz mjesečno utvrđenu cijenu. Molimo vas.).) nije izdržao napore i morat će operativno riješiti taj problem...). afgànistanski Sasvim je prestala scenski nastupati (. st. ― o jednom plinovodu Ali kad Wyatt već pošalje pismo upotpunjeno lažno upotrijebljenim kondomom i s fotografijom sa svojom zanosnom prijateljicom u toplesu...... 1997 (. i to zaista nije isto! Evo uvodno smo poslušali starinski valcer (. 16. Afgànistanu . ― o radijskoj emisiji. ali ima malu kršćansku zajednicu... opis filma Noćna pošiljka / Overnight delivery. shvati kako su glasine o nevjeri bile lažne...).2007.. jer se radi o tome da je prijavio lažni gubitak putovnice.). — o operaciji koljena jednoga sportaša U inicijativu nije ugrađeno ništa što bi se ticalo izvozno nepovoljnog tečaja kune.. trgova i dijelova grada izgrađeni u 60- postotno velikim replikama. ― Prilog kasnije jest komparativ za kasno. tu nije kasnije. ― o jednoj opernoj pjevačici Uvodno će o tome govoriti predsjednik ceha ugostitelja (. Na tom mjestu treba biti poslije. Biti tur-operator inicijalno znači biti organizator putovanja (.)..). Alemko Gluhak. u Afgànistanu. koriste se prednosti velikog broja turista (..) sedmerostruko smanjen...).. — ministrica vanjskih poslova Kolinda Grabar Kitarović. to je zakup velikih kapaciteta (. (.) naši vojnici dolje u Kandaharu (.. — Lažno prijavio gubitak putovnice ― naslov ― Krivo.. pričekajte... nego će biti da službeni podaci kažu da ih ima toliko. Izložba dokumentarno prati Teslin život i rad. (.. Njegova je izrada bila graditeljski zahtjevan posao. — govori gen.) predao je zemljovide minski sumnjivih područja (. lok. ili nazovite kasnije.) Od davnina su naši ljudi trbuhom za kruhom odlazili vani.. odaberite cjelovit komplet bankarskih proizvoda (..

uklanja najčešći uzrok glavobolje (. Pacijent odlazi iz bolnice i već navečer dobiva terapiju (.... Bit će ratno onesposobljeni i morat će pregovarati. Takvo ne bi li dobro odgovara u istom članku u ovome: Pojedini HDZ-ovi političari davali su 67 .). jer se on može odnositi na uklanja. 16.) to su poslovno rastući sajmovi (.. ― reklama za vodu Studena ― Tu je i nespretan položaj toga dnevno. nije učinio ništa ne bi li promijenio strukturu.). da njega se nastavno doma dočeka (.. Prije 15 godina.650 učenika osmih razreda osnovnih škola danas će eksperimentalno pisati testove (.XII..). a tržišno je predstavljen u vozilima 1995. u jeku rata..). ― Ako je međunarodno priznanje. Emisija ide uživo. To je programirani otpust bolesnika iz bolnice. Najmanje dvije litre vode dnevno uklanja najčešći uzrok glavobolje.. — Tu bi bolje odgovaralo za to da bi. Hrvatska nije provela zaključak koji sam uvodno spomenula (. Republiku Hrvatsku međunarodno je priznalo 12 članica EU. — o Turskoj prilozi ― kraj VRSTE RIJEČI — VEZNICI HDZ. pritom je bitno istaknuti važnost ažuriranosti softvera. Vi ste uvodno rekli da ministrica nije dala suglasnost (. a sadržajno je mozaično koncipirana..). ali i digitalnih autokarti..). katkad i dnevno.. ne mora značiti da je dobar (i istoznačan) i sklop međunarodno priznati. st. To bi zapravo htjelo biti ovo: Pijenje najmanje dvije litre vode na dan. Najrađe bi ga [mi!] izbacili iz mitologije (.). (... ne valja ni to »najrađe« ni to »(mi) bi«! Nekad je to bilo društveno prihvatljivije.). sadržaj i ulogu novinstva. U požaru (.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa... ESP (Electronic Stability Program) aktivni je sustav sigurnosti koji je stvorio Bosch.... = trajao je do subote No. jer se prometni pravci mogu mijenjati. To je patronažna sestra.. Alemko Gluhak.) kriza u 99-postotnoj muslimanskoj zemlji (. — o bogu Amonu Rau ... U Rimu je zaključno sa subotom održan sastanak europskih biskupa (. koja ga dočeka (.. U Zagrebu premijerno je prikazan film Jolieina majka oporučno upozorila da joj Jon Voight duguje alimentaciju ― naslov Oko 10. koji je pobijedio na izborima upravo zahvaljujući glasovima ljudi sitih komunizma i komunističke represije.) smrtno je stradalo troje ljudi....2007.).).

(.. Počinju se jednom tjedno viđati u motelu. ne bi li time za sebe osobno priskrbili štogod milosti u nesmiljenom svakidašnjem novinskom obračunu Partije s novom vlašću. Djeluje tajno. ne bi li ga ponovno upalili.Tako je objavila i kako će uskoro završiti pisanje serije dječjih slikovnica »Automatic Princess«. 68 . još od egipatskih vremena. tu nije trebalo odvojiti pak od ostaloga u rečenici. a u prvom obliku kako može biti shvaćeno kao "na koji način". preko oglasa upozna Španjolca svojih godina nastanjenog u Francuskoj isključivo ne bi li ostvarila seksualne maštarije.. — sadržaj filma Nelagoda se širi zemljom.) Kuća letećih bodeža. stavlja na kosu ne bi li joj se promijenila boja? ― smjesa kane ― kviz Crveni tepih na šestom peronu zagrebačkog Glavnog kolodvora rasprostrt je za delegaciju NATO-a koja je vlakom doputovala iz Slovačke. Ne bi li zaradio za džeparac. Ovu smo priču objavili na kraju (. kradući od bogatih ne bi li udijelila siromašnima.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.) ne bi li vas potakli da pomognete. Psihološka drama. Bolje: Kako mu ne bi dojavili da ga tražimo.. Indijanci Chippewa su. Jackson je agent FBI-a koji dobiva zadatak pratiti svjedoka na zrakoplovnom letu s Havaja u Los Angeles.). pobuna klija iz naroda.. (..).. To znači da će morati posegnuti duboko u džep ne bi li platili kaznu. ― atletičarke Ovu smo priču objavili na kraju (. Ceremonijalni doček. Ona.... Spasiteljske službe pretražuju ruševine ne bi li našle preživjele. Alemko Gluhak. —Također.. 16. — Ako je mi. ka Suncu istreljivali zapaljene strelice. jer tu kako znači nešto drugo. — opis filma Greenpeace je pohodio naš Jadran ne bi li zaštitio jadransku tunu. kako bi živjeli živote koji su doista nesretni itd.2007. pa su kao i većina putnika s čuđenjem gledali u jarko crveni pokrivač perona ne bi li ugledali nekog »visokog« gosta naviknutog na protokol s tepihom. Smjesa koje se biljke. neudata žena srednjih godina. Partijinim novinarima tajne podatke i obavijesti.) pobunjenička grupacija je (. pak.) ne bi li vas potakli da pomognete.. st. i trebalo bi biti k ili prema.)... Marokanka Zohra Ouazis je sve pokušala ne bi li pobijedila Gabrielu Szabo.XII. kada ubojica na istom pušta stotine smrtonosnih mija ne bi li eliminirao čovjeka koji je odlučio progovoriti. onda mora biti bismo. Oliver je svirao na gažama (. međutim. Mariah Carey Madonnu kopira baš u svemu. Najveća (. nisu očekivali. Ostat će u pritvoru? — Da mu ne dojave kako ga tražimo. Većinom ljudi rade poslove koje ne vole ne bi li kupili stvari koje ne žele.

Dubrovačkim ljetnim igrama koje počinju u ponedjeljak nastupit će više od dvije tisuće izvođača izu više od 20 zemalja sa svih kontinenata. ali i iz cijele Hrvatske.) iz brodsko-posavske županije. ali i o koncertima glazbene mladeži (. Uprava je u ovogodišnje planove uvrstila i gradnju novih objekata u sklopu postojećih kaznionica ne bi li se proširili kapaciteti. — Tu ne valja »dobijanje«.. i nepotrebno je ali. ― Sve skupa dosta nespretno. st. Govorit ćemo o turneji Massima Savića (. Plaćanjem (. ali i umirovljenici koji primaju do 1. ali i glavnih nagrada. Kakvu Europu žele kršćani katolici i protestanti... Kuća je opremljena (. ali no usp. — opis nastavka Pod istom stavkom. Dramaturg i scenarist predstave Ivo Štivičić izjavio je da mu je motiv bio predstaviti Krležu kroz svoju viziju.. dijeleći im prospekte o Međimurju. redoviti studenti. tvrđavama Lovrijencu i Revelinu te kupalištu Šuliću... na sjevernoamerickom kontinentu. Naučila se boriti protiv kolega Kippa i Lydije.XII. Alemko Gluhak.. ali i malog hrvatskog čovjeka koji od pamtivijeka do današnjih dana teži samo jednom ― biti svoj na svome. Kamere se zavlače iza bambusove zavjese ne bi li uhvatile djelić privatnog života pandi.. ali i kinesku kulturu koja je i dalje nepoznanica za većinu Europljana. i čak Na 59. Pravi Sloane mora posegnuti u bolno sjećanje ne bi li prisilio varalicu da otkrije lokaciju cvijeta.. Turiste je dočekao (.. Ekipa uhvati Sloaneova "klona" te ga ispituje ne bi li došli do rijetke Rimbaldijeve orhideje.. ali i na otoku Lokrumu. Posve nepotrebno ali: bolje bi bilo te ili također i.. ali i u drugim dijelovima svijeta.500 kn mirovine bez obzira na godine. 69 . treba biti dobivanje. To su znanstvenici koji su svoje znanstvene karijere stvorili u Europi. uz dosadašnje kategorije. imat će učenici osnovnih i srednjih škola.).. Od 1. Program uključuje više od 70 izvedbi na pozornicama u povijesnoj gradskoj jezgri.. rujna pravo na besplatan javni gradski prijevoz u Zagrebu.) karticom (.).2007.) povećavate svoje šanse za dobijanjem mjesečnih. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. koji su se jako trudili ne bi li je se riješili. ali i o drugim dijelovima Hrvatske.). Film prikazuje lik Quin Shi Huangdija. ali i sve brojniji muslimani. 16.) sredstvima (.

) Prvom pacijentu ugrađena je premosnica.. jučer je uspješno obavljena prva operacija i to na otvorenom srcu. čak i prsten te ostaci životinjskih kostiju. koja se uvozila iz Španjolske i Italije. Colin McRae bio je svjetski prvak ureliju 1995. koji je imao položen pilotski ispit.. (. ― Nespretno i ono malo dalje ali. a drugoplasirani 1996. Alemko Gluhak. no nitko nije preživio.XII. st. vrlo rijedak nalaz na području Hrvatske. U helikopteru. / Kuća ima 30-ak kvadrata. U njoj su nađeni ulomci staklenih čaša. bile su još tri osobe. / U probnom iskapanju otkopana je cijela srednjovjekovna kuća u kojoj su pronađeni posuđe.. ulomci kopči. Potječe s početka 14. no vjeruje se da je McRae. ali i fine glazirane keramike. u kojoj je nedavno utemeljen odjel kardiologije. koji je bio registriran na McRaea. Policija nije želeja potvrditi imena stradalih prije službene identifikacije. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. 1997.. njegova doma u Škotskoj. jer je McRae Škot: to je za taj kontekst britanska kraljica! Sve skupa nespretno. Bila je zatrpana kamenjem. 16.. Bivši svjetski prvak u reliju Škot Colin McRae poginu je u padu helikoptera blizu Lanarkshirea. Srednjovjekovno selo.2007. (. 1996. i 2001.).) s tri tenora (. a zidovi su joj sačuvani do visine pola metra.. te da se stvorio privid kako je sustav izgubio od pojedinca.. Uzrok nesreće policija još nije objavila. Selo je bilo na granici Turskog Carstva i Venecije. da bi to bilo zaustavljeno na trećim razinama. / Procjenjuje se da je na tom području oko 20 takvih kuća. Engleska kraljica Elizabeta II.) bio (slaganje vremena!). da bi i sl. bio među njima. Smatra da je štrajkom glađu Branimira Glavaša sustav ozbiljno narušen. U Hrvatskoj je izvršena pljačka stoljeća. Slično je ovo: U kliničkoj bolnici Split.. VRSTE RIJEČI — ČESTICE Kako se osjećaju vaši pacijenti? — Pa oni su dobro. pronašli su arheolozi na predjelu Plano pokraj Trogira. Nespretno je napisati engleska kraljica. na kraju Kaštelanskog polja. a imali su je samo bogatiji. — Prevođenje s engleskoga: da je (. 70 . stoljeća. da i kako kako i da Želim da ljudi vide kako zlo nikada ne može pobijediti... dodijelila mu je titulu MBE (Member of the British Empire).

XII. tuzemstvo i inozemstvo. (.) važnost kemije u multi i interdisciplinarnim područjima (. jer zapravo ništa ne povezuje) Što ne bi bilo bolje da se mladi ljudi zapošljavaju a stari da idu u mirovinu? ― Tu ide upitna čestica ili veznik zar: Zar ne bi bilo.). Klonalnost tumora: značaj mono-i poliklonalnosti.. tu.mn. Složenice se ne rastavljaju na svoje dijelove u nabrajanjima. — iz sadržaja jednoga kolegija 71 .. isto tako ne rastavljamo npr. Hibridna je. da se zbog toga ne stvori sukob nepreglednih zlih posljedica.. Alemko Gluhak.) jedan od najvjernijih pratioca (. i ne može se pisati kao dvije..) vele i malo prodaja (Petrokov) (.). koja u takvu slučaju bude obična pojačajna čestica (ne veznik. TVORBA RIJEČI — SLOŽENICE Sto postotni uspjeh lijeka protiv leukemije Od sklopa sto posto pridjev je stopostotni. metilacija gena HuMaRa kao važnog biljega u određivanju klonalnosti tumora. TVORBA RIJEČI Ovo je moje oružije (... st. kao što je od dva dijela pridjev dvodijelni — stopostotni jest jedna riječ. Naime.. 16.i otišao je.2007. pa nije dobro npr....i maloprodaja..) vele i malo prodaja elektromaterijala (..) Nisam znao kamo zapravo smjestiti takvu pogrešku — je li moguće da netko napiše »oružije«?! Kako je u više titlova u istoj emisiji bilo raznih pogrešaka.ni pod Translajtaniju.i inozemstvo — treba biti veleprodaja i maloprodaja..) [Slavena Letice] Treba biti pratilaca (gen. to sigurno nije bila tek omaška.. došao je i otišao na nekakvo do.. bastardna tvorba npr.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. ovo: Antidroga-phone 0800-8008 (. Posljedica stanja u hidro i termoelektranama: Redukcija struje ovog tjedna ― nadnaslovni tekst i naslov Bosna neće ni pod Cis. vele. Nepotrebno počinjanje rečenice riječju pa.

polusan. Riječi ima svakakvih (. kao polumasni (a ako se htjelo reći kakav je sir. Skoro kao mladi.. Vozač visio nas šezdeset-metarskom provalijom ― naslov TVORBA RIJEČI — POLUSLOŽENICE Prvi škver-muzej u Dalmaciji — naslov ― Sudeći po tekstu članka.) Thompson : Spektakl za mega-Hrvate u Novalji ― naslov Narodni mega-hit ― naslov. (Tu je enklitika je na krivome mjestu. čemu odgovara standardno dizelsko gorivo (dakle treba biti pridjev. ― To bi trebalo biti tričetvrtmasni. No to onda treba napisati kao škver muzej.2007. najčešće u sudskim spisima) znači »koji se odnosi na zemljište i knjige«. TVORBA RIJEČI — SPAJANJE anti-ratni prosvjed Kina je prešutno u utorak odbacila isprike koje je Japan tražio zbog nasilja tijekom anti-japanskih manifestacija prošlog vikenda.. 16. želi se napraviti škver koji bi bio muzej. kao polucipela. vanjsko-politički talk show Ako je vanjska politika. jer je idolopoklonički (idolopoklonstvo). ako ćeš obući tu polu-dolčevitu. onda bi bio tričetrtmastan). dakle škver-muzej znači škverni muzej (škverski muzej). na knjige povezane sa zemljištem«.. u odnosu na sklop zemljišne knjige. i ovo: Ribani tričetvrt masni tvrdi sir / Ribanac (Ribani parmezan) je lako probavljiv i vrijedan dodatak raznim jelima. već i drugi novinarski uradci vrve od stranih. nerijetko nerazumljivih riječi. Ne.. Treba biti poludolčevita. Pisanje škver-muzej odgovara pisanju npr. Također. onda je vanjskopolitički: vanjsko-politički znači »koji je i vanjski i koji je i politički«. polumajmun. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.XII. a ne »koji se odnosi na zemljišne knjige. Tu je u zagradama riječ napisana krivo. jer zemljišno-knjižni (na što se često nailazi. A to znači da će kartel 21 postati super-kartel. 72 . Usp. polu-hispanski Marlon Brando. o knjizi Arijane Čuline Ne samo spomenuti vanjsko-politički napis. a ne polusloženica).) ― Taj se tekst vidio u obrazovnoj emisiji i krivim i dobrim riječima.) nerazumljivih (idolo-pokloničkih) (. Alemko Gluhak. st. pridjev je zemljišnoknjižni. dizel-gorivo.

.. u tom svojstvu trebao sam povesti diplomirane studente do njihovih mjesta. malostonski (prema Mali Ston).). najjači itd. velikogorički (prema Velika Gorica). Starci su mi kupili mini-frižider za faks. Tu treba biti minijahte. Eko minute za čistije plaže naše obale — naslov Treba biti ekominuta. najveći. st. — treba se ponašati kao prefiks. koje u dodiru s vodom u želucu naraste 17 puta. Što je značilo kročiti na čelu. prodaja na malo) itd. kao što jest naizdavati se i kao što su druge riječi s dva prefiksa (ili s više njih).. videozapis. ― potpis pod slikom 73 . najvozač. i ovakav obrok može zasititi! — reklama Ako je supermozak. videorekorder. Naj. TVORBA RIJEČI — PREFIKSI I PREFIKSOIDI Skijaška groznica na sljemenskom mini proljeću — naslov Sutra u Osijeku mini donatorska konferencija — naslov Super zdrava dijeta — naslov Glasovi za naj-veznog / Pivo Carlsberg sponzor je nagradne igre »Biramo naj-momčad Europe« koja se realizira u emisiji HTV-a »Sport nedjeljom« (. ― Treba biti kvazielitni (i džetseter). Samo (. u najavama u televizijskim programima u novinama i časopisima piše se uglavnom Naj-gol. 16.. bio sam ceremonijal-majstor. miniklapa jer je mini. ili npr.. usp. tih super-supermozgova. onda je i supersupermozak. kao malo-: maloprodaja (= mala prodaja. videozid neki su jednaki s riječju Mini jahte made in Zadar — naslov Na drugoj strani klizališta nijemo je sjedila i mrštila se mini-klapa navijača Harvarda. Uz super-vlakno. uostalom. Birajmo naj-momčad Europe Naj gol — nagradnonatječajna emisija . videouređaji. Sistem je sljedeći: ja sam podstanar.2007.prefiks za umanjenice ili imenice slične umanjenicama. zapravo kao u superlativima najbolji... (Usput: zašto to made in Zadar?) Dapače. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.). kupujem ukradenu odjeću u pola cijene i na kvazi elitnim mjestima u gradu i na moru glumatam jet-setera. Tako bi bilo npr. Sutra samo u Jutarnjem listu! Mega raspored sati za velike i male.. — reklama Izložba rukotvorina i buduće čuvarice etno blaga.) otvorenje osmislio je Željko Vukmirica koji se u bijeloj Titovoj uniformi imitirajući ga u kretnjama i slovkanju s kvazi ruskim »lj«.XII. Alemko Gluhak. nanadavati se. dakle pisati skupa: najauto.. čak ispred sumaša. održao programski govor o bratstvu i jedinstvu među filmskim festivalima (.

. u doba disco plesa.. noćnim klubovima i privatnim zabavama u društvu najvećih zvijezda visokoprofitabilne pornografske industrije.) Stoga i mnogi zdravstveni djelatnici u tom gradu željno isčekuju uredbu hrvatske Vlade (. pornofotograf.. tek krajem 70-tih godina prošlog stoljeća.2007..) Naime. — To je dobro. etnofestival i sl.) [K. ta se ideja počela ozbiljnije razrađivati. međunarodni etno-festival Europske radijske unije (EBU) (. (.. bio-jogurt.41. 2 Treba biti telenastava. Eric] Drexler se bavio mišlju kako popraviti stnaična oštećenja. davne 1959. Nobelovac fizičar Richard Feynman. titl (. Alemko Gluhak. Lupino je..) Treba iščekuju — XXX I retrospektivni dio smotre sad je bio inozemni: filmovi pornodive Linde Lovelace..) nekolicina mikro-organizama mogla (je) preživjeti (... prijateljujući s prvacima američke porno-scene. ne »etno glazba« itd. (. st.). Metro express 28.).. koju i naša publika pamti iz pornića »Duboko grlo«.6. 19.) Etno gastronomija oživila zaboravljena jela prošlosti — naslov treba etnoglazba. pornosajam. radi se o nastavi na daljinu. U istom članku imamo pornodiva i porno-tradicija. (. biomasa i sl. dobar fotograf.. Uvodi se tele-nastava za školovanje odraslih — naslov. Međutim.II.. »putenom askezom«. godine spomenuo kako će budućnost sigurno donijeti materijale i uređaje u nano veličini.. istražujući po porno sajmovima. kao što je dobro npr. 11... međunarodni festival etno glazbe EBU-a / U Puli je jučer otvoren 25. 16. eventualno simptomatiku (no to znači skup simptoma i sl.)Porno-tradiciju bludničenja treba oplemeniti izražajima protivljenja seksu. — NG hr. odricanjem od bludničenja. Počinje proizvodnja biodizela u Hrvatskoj — naslov . telefon. ali nije porno fotograf!. Treba biti pornotradicija. i biojogurt. Otvoren 25. u jednom jesvom predavanju. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Nije dobro to bio odvajati kao posebnu riječ ili kao polusloženičnu sastavnicu.. dakle nije dobro bio jogurt. (. Posljednje dvije godine provela je putujući po istočnoj Europi i regrutirajući osamnaestogodišnjakinje za snimanje za »Penthouse«. širokih haljina i širokih kravata.XII. Tu treba biti pornoscena.6. Njihova specijalnost je paleo-forenzika. -logija i izvedenice: Možete li nam opisati simptomatologiju te bolesti? — treba simptome.... primjerice.. Glazbeno književna promocija Dražena Turine Šajete — naslov U demokratskim državama u sub-Saharskoj Africi — državama koje su imale relativno niski nivo životnog vijeka — životni vijek se dramatično još više skratio u posljednjih 15 godina... U 74 .V... kao televizija.

a taj se broj. To je krivo. prava iz socijalnog ili mirovinskog osiguranja.) (. — Usput.. tri. na množinu se odnosi mnogo čitalaca — takav je genitivni oblik. državljanin..) Tko uskrati ili ograniči građanu pravo na rad.) trideset i pet sela i zaseoka (. — Kazneni zakon. čitaoce. prava na posebnu zaštitu određenih skupina radnika. četiri taoca. materinstvom i njegom djece ili druga prava iz rada što su utvrđena zakonom ili kolektivnim ugovorom..).) pravila su za njega stroža nego za običnog građana. pravo na zaradu.). talaca).. Jedan je čitalac. 16. prava iz nezaposlenosti.. gledalaca. Tako je rođen i termin nanotehnologija. kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine... Alemko Gluhak.. slobodu rada. o čitaocima.. čitalaca. Oslobođena trojica talijanskih taoca — naslov Nolte glumi arogantnog.. žena koja je talac jest taokinja. zakonom određeno radno vrijeme i odmor... no u oblicima ostalih padeža množine imamo čitaoc- (čitaoci. 75 . jedan je -in. JMBG. Jedninski je oblik građanin. šest. st.. gledaoca. množinski je oblik građani. dva.. mnogi su -i. prava u svezi s porodom. TVORBA RIJEČI — SUFIKSI (. čitaoci. gledalac. Krivo je i ovo: »Da nisam austrijski državljan. dostupnost radnog mjesta i dužnosti svakome pod jednakim uvjetima.XII. ― Jedna dugotrajna boljka naših pisatelja i govornika jest nerazumijevanje odnosa čitalac..) govorio je o pitanju zaseoka u dolini Dragonje (. Nazvao ih je nanoroboti. ― Tu treba biti množinski oblik: trojica talaca itd.. 114 (. ― to nije jedan zaselak Na našim obrascima i sličnome često piše jedinstveni matični broj građana.. odnosi na jednoga jedinoga čovjeka. iskusnog lopova Lucasa koji je upravo izašao iz zatvora i našao se u banci kao jedan od taoca šeprtljavog pljačkaša Neda Perryja (Martin Short). čitaoca. — ministrica pravosuđa ― Treba biti građanin. svom djelu »Engines of Creation« opisao je sićušne strojeve koji bi se kretali unutar tijela i organa i popravljali oštećenja. Ponekad se zaboravlja da u taj tip spada i riječ talac: genitiv množine ima oblik talaca. i to se odnosi na jednoga čitaoca.) (.. čl.) dolazila sam kao gledaoc (. čitaocima.. (. jer tu je oblik građana množinski oblik.) nismo lako pronašli zaseok Martići (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.2007. Moglo je biti i drugačije: tri taoca (jedan talac... sigurno ne bih izdržao sve te napade« (. s čitaocima). slobodni izbor zvanja ili zaposlenja... pet. Tako je i s drugim riječima takve tvorbe: pojednostavnjeno.

SDP-ovu antizagrebačku politiku. Alemko Gluhak. Poslali smo ga u. sigurnu četvrt. onda može biti.XII. Obrušio se (Z. Canjuga) i na. PROKLITIKE I ENKLITIKE proklitike: Najviši hrvatski planinski vrhovi na Velebitu i Dinari ispod su 2000 metara. većina bi rekla. za sebe.. primjerice. On to radi u. Tu je upotrijebljen dobar oblik: odnosni pridjev koktelni. Golf tereni. Razmišljanje ide ovako: hrenovke za koktele — koktelne hrenovke. golfski tereni — s odnosnim pridjevom. (. Kako je izvijestila glasnogovornica Policijske uprave (PU) zagrebačke Stanka Saraja riječ je o hrvatskom državljanu rođenom 1976. nacionalnog prijevoznika Croatia Airlinesa.2007. i moralo bi biti. 76 . Granica je za iračke državljanine zatvorena. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.) Iako su novinari pokušali doznati kolike su štete kod. idealnim uvjetima. podatke nisu mogli dobiti. ― U toj je rečenici više pogrešaka: treba biti zarez ispred riječi riječ je. o stolnom tenisu Još jednu rundu. Parižane? Dva tjedna prije napada na Markova drugi je Bugar osjetio ubod u leđa.. jer se u toj kratkoj vijesti o pljački jedne benzinske stanice (tri rečenice) nigdje više ne spominje policijska uprava pa da bi se u tekstu to trebalo skraćivati i skraćivalo na PU. st. bolje je rođenu (jer je on rođen a ne rođeni). 16. kongresni centar i brza cesta do aerodroma prioriteti Dubrovnika — naslov Ako je kongresni centar. Kinesku kombinaciju pokvarila su dva Evropljana. kako ju je nazvao. — sportski novinar. nepotreban je onaj dodatak u zagradi PU. također. TVORBA RIJEČI — POLUSLOŽENICE TVORBA RIJEČI — OBIČNE NOVE RIJEČI Dodaj mi koktelne hrenovke.

Glumac Relja Bašić. Iz interpelacije o radu Vlade Republike Hrvatske u vezi s: Postupcima Vlade RH u slučaju generala Ante Gotovine — naslov Od 1998. Svi vojnici ozlijeđeni u eksploziji u četvrtak izvan su životne opasnosti. Tužbu su najavili jučer kada su se vratili sa. rekli su. Prva Grkinja koja je dobila vrećicu s kovanicama eura je Europa Fafaliou (86) s egejskog otoka Kiosa.) 77 . svečano otvaranje obnovljenog maksimirskog Vidikovca. ― Kios ili Hios? Guverner Središnje banke Argentine u ostavci Mario I. uz.) Ante Acalinović ustvrdio je kako »virski divljegraditeljski sindrom postaje i viški« zbog.. Želimo zaobići prolazne pop-pjesmice — kaže Gordana Bosak. Tako je Petrović ostalih 10 dana uživao u puno većem komforu spavajući za. dakle. U mnogim kasinima neće vam dopustiti veće uloge na crveno. recimo.. Turistički punktovi poput središta Dubrovnika izvan su sezone sve pustiji. Zbog. godine vitalna statistika vodi se i iskazuje samo za stanovništvo u zemlji (bez. rođenih i umrlih u inozemstvu). kako je kazao. stoljeća. »nesposobnosti vladajuće lokalne koalicije (. "ljubavi" prema brzini uglavnom je do sada stradavao samo lim. za četvrtak najavljeno. tradicionalno zbivanje sudionike počastila i prigodnim domjenkom. menadžerica koja svojoj štićenici obećava potporu i u ljubavi prema. (. makar i ograničenog... nedemokratskim režimima ima izvjesne prednosti.)« (. legendarni gospon Fulir iz kultnog filma »Tko pjeva zlo ne misli« nije uopće pozvan na. ne baš komercijalnom.XII. 200 dolara. 500 USD na noć. 16. Cjelokupnom operacijom rukovodi tajništvo MVP-a... jer izvorni stanovnici prodaju kuće bogatašima koji ih mogu držati kao ljetne rezidencije. Zatvorska kazna za. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Pivnica je za uvod u.2007. Alemko Gluhak. Blejer ističe. Prilikom svakoga saborskog glasovanja dolazi do.. punu informiranost ministra Tonina Picule. Osnova ovom kritičkom izdanju Historie Salonitane je najstariji splitski rukopis koji se čuva u arhivu Splitskog kaptola iz druge polovice 13. Rad u diplomaciji u. za vrijeme u kojem živimo. recimo tako. prema našim izvorima.) novac za. kako je rekao. navodno. malu i nepotrebnu provokaciju. među ostalim. crno. st. nepar ili par od. vraćanja povjerenja u stabilnost dolara u odnosu na argentinsku valutu. četverodnevnog horora.. u najmanju ruku čudnih situacija. kako je Argentina u toliko visokoj mjeri dolarizirana ekonomija da izlaska iz krize neće biti bez.). kako one to kažu. džezu. nadati se je.. kako kažu njegovi poznanici. promociju demokracije (.. (.

najblaže rečeno. primjerice. Vlada je raspisala lokalne izbore za. Pritom su već dokazani autori (poput Svilana. dakle za 15. novčanom kaznom. 60 milijuna funti..) ljuti su zbog. samo nisam znao da ćemo upasti u.) ispod su europskog i svjetskog prosjeka (. Nenaglašene riječi mogu biti iza i ispred naglašenih riječi.) čijim smo stavovima. kako ste sami rekli..2007. koje su pripadale legendarnom britanskom glazbeniku Johnu Lennonu prodane su anonimno kolekcionaru na internetskoj aukciji za.. (. Sjedinjene Države (... posve izjednačeni s. 4000 Splićana dočekalo Novu... sitnih sati. navodno. a ako se taj zarez i stavi.. treću nedjelju svibnja. kako se to kaže.. ― Tu također nedostaje zarez ispred prodane su. st.. Niz ili uz vjetar — naslov 78 .) i to s. bolje je da se onaj ispred koje su izostavi..XII.. (... (. kako i zakon predviđa.) želite se parkirati (. gdje je više od. za... Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.). pomislim naaa. Kad osjetim kamilicu. Naočale s okruglim okvirima. kako vi tvrdite.. istina malom. milijun kuna dobili dio zemljišta vrijedan oko pet milijuna kuna..). svibnja. kako je vjerovao Weber. To naročito vrijedi za. Za čuvene »lenonke« borio se veliki broj kupaca (. Lako ćete razumjeti da svoj život dijelim na prije i poslije borbe s rakom. (.) dijelim na dio prije borbe s rakom i poslije toga. kako se procjenjuje. 1.. kako se ono kaže. 16.. potpunim strancem? (Doček nove godine) na otvorenom organiziran je tradicionalno na splitskim Prokurativama.). procjenjuje se.. samo prezenterima kao što je Vanja Halilović.5 milijuna eura. uvrede (. Knjaza. Hrge..) MG Rover preksinoć je (. Opčinjenost medija ljudima s.. Tu još k tome nešto nedostaje — dobro bi bilo npr. (.). Mogao bi se suočiti i sa. Alemko Gluhak.. Vi ste za dug od.) prodan najstarijem kineksom proizvođaču automobila ― tvrdi Nanjing.. in medias res. proklitike (kraj) dvije proklitike: Tako. tvrde. Zabavljali su se do.. ruba zakona indikator je sustava dvostrukog morala u kojem živimo... nježnost. otvorenosti i kritičnosti navikli vjerovati još iz nekih prijašnjih vremena.

XII..) Poljoprivrednici iz podravskih mjesta dosad se nisu susreli s kukuruzom koji ima čak osam klipova na stabljici.. prema našim izvorima. ― o književniku Danku Anđelinoviću Redakcija (uredništvo) je središte izdavačke djelatnosti.) (A. Vidi i drugdje. U 30 metropolitanskih područja (SMSA — Standard metropolitan statistical area) je 1980. Cjelokupnom operacijom rukovodi tajništvo MVP-a. kako je u saborskoj raspravi istaknuto. (. 1954). smatrajući ga bitnim za zaštitu privatnosti pojedinca s obzirom na. punu informiranost ministra Tonina Picule. dobro je npr. Sekunda (znak s) je jedinica vremena. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.).. Enklitika može rastavljati ime od prezimena. Oboje su bili priključeni na infuziju zbog. Metar (znak m) je jedinica duljine. Riječ mati čina ― Bio bi dobar ritam i da je napisano tihe je Riječi sin. Enklitika između imena i prezimena. »programiranih« ozljeda.. Dunja u kovčegu. Alemko Gluhak. Na po sedam mjeseci osuđeni su (. 70 ― Tu je enklitika je na dobru mjestu. (. živjelo oko 82 mil. proklitika i enklitika enklitika iza proklitike Usred je teške rastave. ― Milan Begović. neviđeno naprednog kukuruza. 1921. — članak S.. zlobnici pričaju. 16. st. može se upotrijebiti naglašeni oblik. Potpuno su zbunjeni zbog.. / je tihe Riječi sin. Kilogram (znak kg) je jedinica mase. Jezik XI Marka je Radišića mučila podagra ima već nekoliko godina.. 79 . st. kako ga nazivaju. pj. Tijekom snimanja filma »Poseidon« glumac Josh Lucas dva je puta završio u bolnici.. (. uz. Vladin konačni tekst zakona o zaštiti osobnih podataka podržali su svi saborski klubovi.G.).. Matoš). / taj krvavi kolos.2007.). enklitike: Enklitici je mjesto iza prve naglašene riječi odgovarajuće cjeline. Babić. — Miroslav Krleža. Loše je: Lirski roman o psu Moj Dren (1939) mu je najbolji a u novije doba pisao je lovačke humoreske (Šaka trcaka. sve slobodniji protok osobnih podataka. U slučaju da zbog nekojih razloga to pisatelju i govorniku ne odgovara.. / i Čin. Riječ je trudna žena. Joso se Cicvarić danas vratio nješto kasnije kući (.

XII.. HINA 1990. a u Hrvatsku pogotovo ne. pisani sastavak.. I ovaj posljednji val će proći. ― Maja Freundlich Isprava sa sadržajem tajnosti. Posljednji potpuno dramski tekst kojeg je objavio Krleža je — Aretej. Usluge zdravstvene njege i rehabilitacije se obavljaju na teret zdravstvenog osiguranja.. / Samo točna informacija je i dovoljno brza informacija. Biti par s prvakinjom opere je san snova — naslov Preko Interneta se glasa za kontrapotez i onaj koji skupi najviše glasova se igra. za drugdje ne zna se Zapljuskuje nas plimni val komunističke histerije.. (. Uspon na Vidovu goru. Alemko Gluhak. najviši vrh jadranskih otoka (780 m).. te činjenica prikupljena prigodom registriranja osobnih podataka građana.) Autorica i urednica emisije je Ivanka Vilović.. te opreme za gašenje požara kao i prepisivanje »u čisto« brodskog dnevnika. dugogodišnje članice Kazališta »Komedija« (. podatak.. — oglas Ocjenjujući Trenka dr.. 16.1995.). — zimi.. No 80 . treba biti koji. Sve magistralne i regionalne ceste u Hrvatskoj su prohodne. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Ono što danas trebamo je ekološka ekonomija — naslov Ono o čem sanjam je olimpijsko zlato — naslov ― Naslov je protegnut kroz dužinu cijele stranice. — Tu nije dobro ni to kojeg.. — Stav mojih dožupana i mene — kaže župan Šprlje — je jasan.2007. Već osam godina sam na Televiziji i cijelo to vrijeme pratim školstvo. predmet. (. je povjerljiva činjenica.. — (Tu je krivo i “kojeg” umjesto koji ili što ga. Najbolji strijelac dosadašnjih završnica nogometnih SP je poznati njemački centarfor Gerd Müller.. državnih upravnih tijela i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima.. Ruska (i ukrajinska) se imena općenito prilagođuju našoj deklinaciji.. to bi značilo da su u Hrvatsioj prohodne.. je lagan. a vidik izvanredan. U opisu radnih zadataka Trećeg (brodski Terzo) je uredno održavanje čamaca za spađavanje. S. .. pa bi tko mogao pomisliti da glagol jest nije stao. st.). naše poznate glumice.) Ipak. (. Po svemu sudeći ne će se vratiti čak ni u Rusiju. Most kojeg je Cezar srušio je naime popravljen.. u opisu stanja u prometu . Pavičić (1943. u smislu ovoga Zakona. ― Sedma emisija serije »I to sam ja« je show Dubravke Ostojić. usmeno priopćenje povjerljive naravi iznesen u radu tijela državne vlasti. (. (.). doba komunizma je prošlo..)" Najjači oporbeni blok (za sada) je — NBH! — naslov Nezaobilazni dio Hrvatskog zagorja je bistrički kraj..) je u svojoj opsežnoj knjizi "Hrvatska vojna i ratna povijest" istaknuo da je "Trenk bio osobita ličnost i po svojoj hrabrosti i srčanosti.

. šanse da će dobiti to priznanje su velike.vpn START je dovoljno 4! ― Sklop VIP. što je jedan od znakova visoke politiziranosti hrvatskog društva. njegov prijatelj s kojim povrfemeno svira jazz će se domoći audio vrpce koja dokazuje identitet pravog ubojice. nije na čast uredniku rubrike da mu se pojavi takva pogreška! Naravno. osobito aktualnog prijepodneva.. nisu samo hrvatske premijere već i unikatne hrvatske projekcije. su vrlo gledani dio TV-programa. Pfeiffer) se zaposli u televizijskoj kući u Miamiju.). Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Jedini tko može riješiti slučaj je inspektor Clouseau. Haaški sud je rasistički ― naslov S.).. moglo je bolje: jest to da niz (. Armenci i Romi. su tijekom Drugog svjetskog rata. start. nedostaje zarez između premijere i već. vepeen. st.) Svi ratovi koje sam fotografirao su isti — naslov Kupljena kuhinjska sol iz rezervi je nezdrava — naslov Stanovnici (2. 81 . Za VIP. (. možemo se samo zapitati je li se i u drugom slučaju dogodio »tipfeler« kod govorenja. Ako slučajno i je. (.5 mil. s malom promjenom u organizaciji prostora stao bi.... nekoliko puta bile vršene diverzije. koja je radila pod vojnom upravom.. 16. što će mu zakomplicirati život. svaka joj čast i slava! Treba biti: Ako jest. Sukobi na Zapadnoj obali se nastavljaju. skrovito promatranje tuđe golotinje. Nakon što je ubijen. Ako se u prvom slučaju radilo o »tipfeleru« kod prepisivanja. Nemexin (kemijskim imenom naltrexon) je supstanca koja blokira učinke opijatskih droga.vpn START ima tri naglašene cjeline: vip. Nominalna vrijednost marke predstavljene večeras je pet kuna. Bugari. nije li to malo previše policijskih »tipfelera«? Na rafineriju. Jedan od argumenata zbog kojih bi filmofili svakako trebali posjetiti »Motovun film festival« je činjenica da niz kvalitetnih filmova koji se svake godine na njemu prikažu. Hrvatska tvrdi: Sav šećer za izvoz je domaći — naslov Ali to što oni rade je voajerstvo. Alemko Gluhak.2007. a uostalom — naslov je mogao biti naprimjer i ovakav: Sanjam o olimpijskom zlatu.. a time i heroina.) Televizijski prijenosi saborskih sjednica. Je li ona napravila sva ta velika otkrića? Ako je. Atwater (M. (. Ukrajinci. Nekoliko stotina smreka će se posjeći zbog potkornjaka ― naslov Kako vjeruju njeni prijatelji.) su Rumunji.. Voditelji Bojana Gregorić i Duško Ćurlić su na početku bili malo uplašeni. ― U tome ima više loših rješenja: ime festivala..XII. kolege i poznanici. Za njegovani hrvatski standardni jezik neprirodno je staviti enklitiku iza tri naglašene riječi.

su ili iritantno apologetski napisi (.. Sheen) je poseban pomoćnik predsjednika SAD-a.) — voditeljica emisije Jedan od ozbiljnih kandidata za drugog fiksnog operatera je VIPnet. Račan je pak poručio da je stav Vlade kako treba destimulirati rad nedjeljom. Rovita.2007. Dosadašnji zakon/praksa.XII. Micky (E. RTL. za Phaedru. da bračne partnere bez djece nasljeđuju osim brčanog partnera i ostala rodbina (roditelji. iz kojih se obično uzima naslov za naslovnicu. 16. braća. Prema dokumentima koje potpisuje direktor Zavoda Ante Dodig. gdje kažu da je cijena koncesije za drugu fiksnu telefonsku mrežu među najvišima u Europi.najjači kandidati signala nakon tri pretraživanja neba . je nepravedan i nema ga u mnogim zemljama civiliziranog svijeta. većina kandidata. ogromno fantastičan. jedini način na koji bi Poglavarstvo moglo vratiti novac je podnošenje zahtjeva za zaštitu zakonitosti. Loren) je ronilac spužvi koja. Pet od šest velikih požara na priobalju je podmetnuto — naslov Kako je presuda pravomoćna. za srpski standardni jezik to posve obično slaganje). pretražujući podmorje. Skupljeni lijekovi su bili naša ljubav prema Hrvatskoj ― naslov Ono što je ostalo . a ne ga zabraniti. je. a ministar neka snosi posljedice svoje izjave. Biondić (1943. nije zadovoljila uvjete natječaja! "Šestorici" (HMTM..je jedanaest »događaja«. Televizija Moslavina. te njihovi nasljednici).) široj hrvatskoj javnosti jasno prezentirao kao vrsni poznavatelj hrvartske povijesti (.. sanjar i istraživač. — tamil. Optužbe protiv hrvatskih generala su neprihvatljive — naslov Prvih dvadesetak stranica.. Bobby Bishop (C. koji pripada skupini dravidskih jezika. Drugi službeni jezik Šri Lanke.. Otkad je prekinuo sa zaručnicom. Ako je rektor u pravu neka iznese argumente (studenti koji plaćaju i oni koji će plaćati studij su to zaslužili). napisati da je »ronilac« — to ne ide: ona je roniteljica.. Phaedra (S.. Mokrovič: Izjave protiv Termi Čatež su političke — naslov Muškarac rođen u znaku Strijelca je lutalica. st.. Burns) je taxist. Hrvatski identitet Boke kotorske je trajan i neuništiv — naslov 82 .).. (. ovo što piše u pismu je evidentni teritorijalni zahtjev i to neumjereno.). ili su otvoreno protivni SDP-u.) Također. UCD-Distribucija i Fina-Mur) se zamjera da njihove ponude ne ispunjavaju određene zakonske uvjete. A da mi ne bi samo pričali o tome... koju glumi Sophia Loren. Zaista je neprimjereno za hrvatski standardni jezik »ronilac koja« (dok je npr.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.) se i u mnogim svojim ranijim djelima (. otkriva ostatke potonulog broda (. Alemko Gluhak. Međutim. pa ni pobjednički.

. Tu treba biti: Posljednjeg je dana.. Davida i Golijata. Top trend među uzorcima su — pruge. (. Sva prava proizvođača i vlasnika snimljenog djela su pridržana. (... Lidl. ― iz obavijesti na omotu DVDa Ovogodišnja. Najveći paradoks demokracije u Hrvatskoj je njezin privid koji je nastao u konsenzusu političkih elita nečistih savjesti. st. Novi predsjednik Udruge hrvatskih liječnika dragovoljaca iz Domovinskog rata je dr..). — opis filma Ali tako dobiti gol je katastrofa..). (... Biti igrač Dinama je čast. — Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju »Ovlaštenik prava na informaciju« (u daljnjem tekstu: ovlaštenik) je svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba koja zahtijeva pristup informaciji. Atletičarka Vera Begić je na mitingu u Rijeci ispunila B olimpijsku normu u bacanju diska. ženske pameti i muških mišić. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. po redu oscarovska utrka.4.. Alemko Gluhak. Posljednjeg dana svaka grupa je održala prezentaciju učinjenoga..).. ― Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003) Dobra strana zabrane rada nedjeljom je u slabljenju moći velikih trgovačkih lanaca.) Ministarstvo: Prijevoznici koji prijete blokadom su necivilizirani — naslov Joe (Billy Connoly) je naizgled posve običan tip. je jeftin! ― reklama Vlado je radio u noćnoj smjeni i oko pola dva iz ponoći je još razgovarao sa šefom smjene.XII. 16. ili održala je. ali i obveza. 83 . je utrka između Sofije Coppole i Petera Jacksona. A Marijan Papić (Vjesnik 31.2007.2004. 76. Agencija za znanost i visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) je specijalizirana ustanova koju uredbom osniva Vlada Republike Hrvatske radi provođenja stručnih poslova (..) Novi generalni direktor zagrebačkog hotela The Regent Esplanade je Šveđanin Torbjorn Bodin. ili svaka je grupa.) se pita: (. Jedino što treba preuzeti na sebe je odgovornost. Juraj Njavro. uglavnom stranog kapitala — naslov Nepojmljivo mi je da u ovo doba tržišnog gospodarstva si netko ovakvo ponašanje može priuštiti. a maksimalizma i minimalizma. Sve kandidatske liste na kojima se kao kandidati nalaze djelatne vojne osobe su pravovaljane — naslov Najlakši kemijski element s atomskim brojem jedan je vodik.

predsjednik HFP-a..) to da Goran Ivanišević nije vjenčan sa ženom koja nije krštena je vrlo šaljiv razlog da se njihovom djetetu uskrati sakrament. Većina onoga što je rekla je istina.. Ako nam ne legaliziraju stanove. st.) u ponedjeljak i jučer je bilo nepromijenjeno. Stazić: Vijest o povećanju mirovina je obmana i laž — naslov Generacija koju su tek predstavili je značajnija je obuhvaća sve proizvode Gorenja (. dobro bi bilo npr..) Najprovokativniji medij za umjetnike je hrana — naslov Sportski uspjesi su neiskorišteni promotivni bljeskovi ― naslov Iz stana pokojnog velikog umjetnika slikara Otona Glihe.. su u noći s ponedjeljka na utorak nepoznati počinitelji ukrali 150 umjetničkih slika. Zlatko Tomičić (1930. Jedino što je meni važno — je čast. Broj 91 je od sada vaš sretan broj jer.). — Ante Tomić Damir Ostović. ― Položaj enklitike je u toj rečenici takav je da se zapravo ističe mjesto. to je isto kao da se kaže ovako: U Meksiku je opljačkana skupina hrvatskih turista. ovako: Poginulo je najmanje šest osoba. ozlijeđeno ih je sto. ne u tu. i je.). uz novu VIPme 84 .) nakon teške prometne nesreće (. sve samo ne čist.) ― To je jedna česta formula u vijestima. Moj i Vujićev trud se isplatio: svijet je priznao hrvatski film Najbolje odluke su one u kojima uživate.2007. ― reklama Najbolji prijatelj vlasti je — opozicija — naslov Skupina hrvatskih turista u Meksiku je opljačkana na desetodnevnom putovanju.. tijela i džepa bio je. Alemko Gluhak.. (. Dobro poznavanje bar jednog programskog jezika je obvezno. pokret koji je svoju svrhu nalazio u svekolikoj čistoći duha. Uvjeti za rad novinara na Europskom prvenstvu su — standardni. Bez ikakve sumnje. Stanje (. novinar i urednik časopisa. Svi oni koji zakasne će biti žalosni (..). — oglas Najmanje šest osoba je poginulo.). Žena koju volim me neće. Da se takvo što uskladi s pravilima gramatike hrvatskoga standardnoga jezika... listopada. a sto ih je ozlijeđeno (. osim toga... izvijestili su jučer iz policijske uprave zagrebačke. Tu se može reći i jedan logički prigovor: nije potrebno to najmanje. Mattu (18) je najveća briga upisati se na dobar fakultet. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. Psihološka drama. je ustvrdio (... jedino što mi preostaje je tužiti investitore (.) je književnik. koji se nalazi na području zagrebačkog Medveščaka...XII. koje je počelo 17. (Podatak da je to desetodnevno putovanje — logički bi bolje pripadao u inu rečenicu. 16. Trener Stjepan Čordaš je nagao i sklon sukobima — naslov Nešto što ste oduvijek čekali! Naprosto nevjerojatan popust od 91% na sve VIPme KOMPLETE.

tarifu imate i najniže cijene poziva od 0. (. Alemko Gluhak..).). a izraz koji je čest u Hrvatskoj. je i da je neka »riba napaljiva«. Michael Jennings (Ben Affleck) je vrlo traženi spoj računalnog genija i iznimno sposobnog špijuna. (. a scenarij napisao za njih 16. ― sadržaj filma Emisija jê gotova. pak...... a u unutrašnjosti toga lista naslov je s primjerenom hrvatskom sintaksom: Šeks: Prijetnja Sanaderu prijetnja je državi Jedini zdravstveni problem za koji se zna je slomljena zdjelica u prometnoj nesreći 1979.). 85 .)«. 16. Ali žrtva (ili ne?) je Amerikanka. Ono što nas tješi je izbor tema koje imaju veze sa stvarnosti ― podnaslovni tekst Je li bilo dopadljivo? Je! Ono što sam jasno zapamtio iz tog prizora su njene grimase i mirno oko konja. priča strave i užasa... U svojem priopćenju Južnohrvatska stranka (JHS) je odbacila kao posve neutemeljen zahtjev oporbenih vijećnika da njen predsjednik (. Šeks: Prijetnja Sanaderu je prijetnja državi ― naslov S obzirom na to kako se naslanjaju enklitike..XII. a sve više ga koriste i Beograđani. dok je bio gradonačelnik Pariza. Mike (Tom Berenger). bi trebala postati vrlo popularna... Ali žena koja se bori za slobodu je pozitivan uzor. Od brojnih izraza najviše im se sviđa »zabrijati«. to se može shvatiti ovako: Sanaderu je prijetnja ― prijetnja državi. Altman (80) je režirao 37 filmova. tojest da je svaka prijetnja (ne samo prijetnja njemu) za Sanadera prijetnja državi.2007. o filmu Dobrodošli u Sarajevo Šuica: Slučaj »kuća« mi neće ugroziti reizbor ― naslov Platno (hoću reći ekran) je podijeljeno na šest jednakih pravokutnika (. Helen (Gwyneth Paltrow) će proživjeti obje u isto vrijeme (.).. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Dr.91 kn/min unuar VIP mreže i 1.). ― reklama Povjerenik za razvojnu pomoć Louis Michel je.). upozorio da je »novca već toliko obećano (. (.. ― Takav je naslov u najavi na naslovnici.91 kn/min prema svim drugim mrežama u Hrvatskoj od 0 do 24 sata! Svaki komentar je suvišan! Za najnoviju VIPme tarifu samo se trebate registrirati u najbližem VIP centru ili kod VIP partnera. se nadje medju detektivima čiji je zadatak zaštititi je. Konstantin (Ćiril) je sastavio i prvo slavensko pismo. producirao 27. (. Michael Henderson (Stephen Dillane) je ratni izvjestitelj — veteran mnogih bojišta koji je vidio i prošao sve najgore što rat može učiniti.. Gabriella (Susan Featherly) je nevina djevojka sa sela.) podnese ostavku na dužnost dogradonačelnika. st. Suzana Ćavar: Cilj mog znanstvenog rada je novi vodovod ― naslov Njegova najnovija novela. ali obrišite suze. glagoljicu. Svaka priča ima dvije strane...

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

Janica je prva! Je prva!
John Preston (Michalel Kane) je najbolji britanski agent koji hvata špijune.
(...) no tako opasnih situacija ― je malo, istakao je Živković.
Moja udruga je ozbiljan projekat. ― političar Branimir Glavaš Hodati i govoriti više
nije mogla, ali svirati je.
Zadnje što mi treba je loša reklama prije snimanja.
No u međuvremenu raspoloženje biračkog tijela se promijenilo.
Zagrebačka škola ekonomije i managementa (ZŠEM) je privatna visoka škola s pravom
javnosti. ― oglas
Među onima koji su se izjasnili polovica (15 posto) je bila za, a 15 posto protiv.
Jedanaest minuta je iza ponoći, jedanaest minuta je novog dana.
Jedini razlog da se rastanete od nje... je kupnja nove. Toyota forever.
Jer njegov otac kojega imitira u nastupu je poput mojega.
Cilj posjeta je produbiti političke i gospodarske veze dviju zemalja nakon nedavnog
radnog boravka gruzijskog predsjednika u Hrvatskoj i obostrano izražene želje za
njihovim jačanjem. (Hina)
Čak 15.000 učenika nikad ne maturira / Razlozi za odustajanje od školovanja su
negativne ocjene i mjere isključivanja iz škole, ali sve više i socijalni razlozi
Glavni medijski pokrovitelj natjecanja je naš i vaš dnevni list.
(...) najmanje 3 tisuće ljudi je ozlijeđeno (...)
Ribani tričetvrt masni tvrdi sir / Ribanac (Ribani parmezan) je lako probavljiv i
vrijedan dodatak raznim jelima. ― Tu bi trebalo biti tričetvrtmasni, kao
polumasni (a ako se htjelo reći kakav je sir, onda bi bio tričetrtmastan).
Ove će se sezone nositi kostimi duljih »tričetvrt« jakni.
Jedna od tema koju djeca uvijek vole ― je glazba.
Svaki dan u sedamnaest i trideset sati smo s vama.
Naša priča o povijesti dječjeg programa je gotova.
Milom djetetu se žurilo što prije odrasti (...).
Slika hrvatske znanstvene scene je poput trokuta — naslov
Novim zakonom bi se skratilo vrijeme valjanosti uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti
osoba koje mogu dobiti dozvolu za držanje i nošenje oružja.
Doista je smiješno da se gospodin Raos pokušava opravdati za svoje ekscese i da tako
opširno reagira na svega jednu mu posvećenu rečenicu u tom velikom članku (...).
— Takav položaj dativa posesivnoga nije baš najmudriji. Bolje i jasnije bilo
bi npr. ovo: reagira na samo jednu rečenicu koja mu je u tom velikom članku
posvećena, a stilski znatno bolje... koja u tom članku govori o njemu, ili što
slično.
Ta djeca kada odrastu se mnogo lakše mogu izraziti.

86

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

Ono što mi kažemo sudionicima našeg seminara je da publika više pazi šta govorimo
(...). ― Tu nije dobro niti to šta.
Hebrang: Županijske bolnice se ne vraćaju državi ― naslov
Ovisnost o kocki je gora nego o heroinu ― naslov
Godina je 859. Dinastija Tang, jedna od najnaprednijih carskih obitelji u kineskoj
povijesti, je u opadanju.
(...) a kod nas se uvriježilo mišljenje, tko je pritvoren, je i kriv.
Jedino sigurno rješenje je ne graditi reaktore — naslov
Sljedeći renomirani umjetnik, čiji rad će biti predstavljen na Tjednu, je Izraelac
Emanuel Gat, koji trenutno priprema cjelovečernju predstavu »K626« na glazbu
Mozartova Requiema, a samo mjesec dana prije svjetske praizvedbe u Zagrebu ćemo
vidjeti dvije njegove predstave — »The Rite of Spring« i »The Winter Voyage«.
Restoran u kojem visi moja slika je očev.
O svemu tome govoriti će nam (...) voditelj klape Tučepi (...).
Ono što knjigu čini osobitom je moć slike.
Zagrebački taksisti se plaše dolaska Riječana ― naslov
Gost emisije Nedjeljom u dva je legenda hrvatske estrade Mišo Kovač.
(...) ovaj postupak, kao i kod čela, će smanjiti krvarenje.
Ono što nam jako pomaže je da smo imali snažan organski rast, (...).
Jarod (Weiss) je krepostan genije iznimne inteligencije koja mu omogućuje da bude
majstor svakog zanimanja. — opis filma
Sve što moraju je postaviti gospodarske standarde i razumjeti vladavinu prava koja
zauzima svijet Europskih i građana svijeta. — Naravno, tu ne valja niti to
»Europskih«.
Jedini način da ti se vrati život je da ti se oduzme šah.
Idealan par sa reklama se uputio u zapanjujuću stvarnost (...). — Zbog položaja
enklitike (koja mora ići iza prve naglašene riječi cjeline) ispada da je taj par
pošao s reklama, da su mu reklame polazište. Također, ne valja to sa.
To što si ti mislio svojom glavom je dovelo ovdje inspekciju. — Također, ovamo.
Jedino što možete napraviti je pobjeći glavom bez obzira.
Michael (Simon Baker) je fotograf potajno zaljubljen u Annu, (...).
U Libanonu, koji i jê jedna od glavnih tema, (...).
Veste baš ne nosim, no ove koje sam nosila na snimanju su mi jako slatke. ― govori
»model i studentica«
Riječ je o velikim majstorima kriminala čija specijalnost su oružane pljačke. Njihovo
jedino pravilo je — nema mrtvih i ozljeđenih.
Svih 145 pripadnika hrvatske vojske koji se trenutno nalaze u Afganistanu su dobro i
uspješno obavljaju svoje zadaće.
Izgledala si kao da... ― Me krava prožvakala.

87

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

A uz njih, od početka do kraja, je Oliver! — najavni glas, početak 2. emisije
Kviskoteke
Ja sam Tomislav Crvec, a ovo, kao što ste čuli, je emisija Poslovni tjedan.
A krv koju smo našli u hodniku je s noža. — titl
Kad bolje promislim, jedino što mene od Sjevernog Atlantika zapravo zanima je
bakalar.
Francuska, 18. stoljeće. Jean-Baptiste Grenouille (Ben Whishaw) je čovjek rođen bez
vlastitog mirisa (...).
(...) a da sve bude još gore, jedna od žena, Amy, se mora boriti sa svojim velikim
starom od vode (...).
Andy (Anne Hathaway) je mlada djevojka iz provincijskog gradića kojoj je životni san
raditi za modni časopis »Runway«. — opis filma Vrag nosi Pradu
Detektivi Ricardo Tubbs (Jamie Foxx) i Sonny Crockett (Colin Farrell) su policajci iz
Miamia na opasnom tajnom zadatku. — iz opisa filma Poroci Miamija
Iaz stožera Obavještajne službe T.I.a.-e, je ukraden najopasniji izum Profesora
Bacteria, DDT. koji završava u rukama niskog i otkačenog diktatora. — opis filma
Pogrešno je više toga!
Laurel (Tori Spelling) je u vezi s dečkom iz snova svake žene, Kevinom (Ivan Sergei)
koji za nju može i želi učiniti sve. Medjutim, njegova odanost ima i jednu lošu
stranu (...). — opis filma Udana za opasnost
Polazak na 10-dnevno putovanje na Kubu je 30. prosinca zrakoplovom iz Zagreba.
Sony Koufax (Adam Sandler) je tridesetogodišnjak s manjkom ambicija i viškom
slobodnog vremena. ― opis filma
Julianne (Julia Roberts) je tijekom koledža prekinula vezu s Michaelom, ali uz dogovr
da će se vjenčati jedno s drugim ako u 28-oj još uvijek budu samci. — Također, ne
valja pisanje »28-oj«.
Vladajući Egiptom sa samo 18 godina, kraljica Kleopatra (Leonor Varela) je u vezi sa
slavnim Julijem Cezarom (Timothy Dalton) dobila sina, kojemu je rimski car
namijenio ulogu svoga nasljednika.
Koja karakteristika budućeg premijera je važnija: (...) — odlučnost, poštenje.
Manchester United i Arsenal se spasili ― naslov
50.000 mladih je anoreksično ― naslov
Ono čega se drži moj lik je ideja o vjeri (...).
Na Badnjak po Večernjak... jer božićni broj je pun darova i iznenađenja. ― VL
23.XII.6,
Mikey (Sean Astin) i Brand Walsh (Josh Brolin) su braća čija bi se obitelj uskoro
morala seliti s obzirom da im je kuća novim planom razvitka grada predvidjena za
rušenje, (...). — Tu treba biti još s obzirom na to da, predviđena, a i taj

88

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

instrumental »novim planom« moglo bi se zamijeniti boljim sklopom, npr.
po novom planu.
Njemačka je od Finske preuzela šestomjesečno rotirajuće predsjedanje EU-om. Popis
prioriteta je podugačak, a jedan od najvažnijih je oživljavanje ustavnog procesa.
Tijekom njemačkog predsjedanja RH bi trebala otvoriti pregovore u još nekoliko
poglavlja.
Wally (Richard Pryor) i Dave (Gene Wilder) rade u novinskom kiosku u New Yorku,
te odlično jedan drugome pomažu u prevladavanju teškoća. Naime, jezičavi i
arogantni Wally je slijep, a pristojni Dave je gluh. — opis filma
Jedan od ciljeva, ističe predsjednik HHOa Žarko Puhovski, je vratiti jugoistočnu
Evropu u povijest.
Naslovna pjesma, po kojoj je i nazvan CD, a koja se već više od mjesec dana «vrti» na
Narodnom radiju – Pjevat ću tebi – je i Kljunkova omiljena skladba, dok je njegovoj
supruzi najdraža pjesma.
Dubrovnik, Hvar i Korčula su, ocjenjuje Sunday Times, perjanice turizma u Europi.
― tekst ispod fotografije
HSS i HSLS će predložiti zakona decentralizaciji ― [treba biti: zakon o
decentralizaciji], naslov
Kada Bessy Faro dobije vijest da joj je muž poginuo u avonskoj nesreći, njezin cijeli
svijet se sruši. (......) Prva banka do koje mora stići je u dalekom Vera Cruzu (...). ―
opis filma
Talentirani napadač Hajduka će do ljeta biti na posudbi u Šibeniku.
Tvoja voljena žena je mrtva.
Njihove bitke ― su i naše bitke.
Sljedeća stanica je ― Trg bana Jelačića. ― Tipovi takvih otklona: stanka ispred
enklitike, ili enklitika prikopčana na lijevu riječ i onda iza nje stanka.
(...) čak 117 šiitskih hodočasnika je poginulo (...) južno od Bagdada (...).
Taj zakon što ste ga predložili ste mogli predložiti kad ste prije četiri gfodine
bili na vlasti.
U četiri godine u Darfuru je poginulo više od 200.000 ljudi, a 2,5 milijuna stanovnika
je raseljeno. — također, to 2,5 milijuna!
Kraljica (81) je stigla u Richmond u pratnji supruga princa Philipa (85).
Odnosi Hrvatske i Austrije su odlični
Seks u autu je hit ― naslov
Razlog njegova posjeta je postavljanje raketnog štita u srednjoj Europi. —
Zanimljivo, dobro je njegova posjeta, ali enklitika je postavljena krivo.
Federer: Jednog dana ću i ja slaviti u Parizu ― naslov
SPLIT ― Po prvi put u svojoj 14 godišnjoj povijesti, tjednik Feral Tribune ovog se
četvrtka neće pojaviti u prodaji. / »Praktički najvažniji razlog za ne izlaženje Ferala

89

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

je marketinška politika velikih hrvatskih kompanja koje hrane novine s novcem i
oglasima, a koja je praktički korupcionaška. Ako se kritički piše o nekim
kompanijama ― nećete dobiti njihove oglase«, objasnio je Feralov urednik Viktor
iIvančić za zagrebački Radio 101. ― Tu također ne valja »14 godišnjoj«,
»ne izlaženje«, »s novcem i oglasima«.
I naša ideja za piknik ― je gotova...
Meč između Karlovića i Safina bio je zbog kiše prekinut, ali prije nekoliko trenutaka je
nastavljen.
Okopasna torbica od pamuka. Materijal koji je u doticaju s kožom je prozračna mrežica
koja se brzo suši. (...).
Hrvatski fond za privatizaciju (HFP) je utemeljen kako bi sproveo i dovršio
privatizaciju nekadašnjih društvenih poduzeća, u kojima danas državne institucije
(Državna agencija za sanaciju banaka i osiguranje štednih uloga - DAB, Hrvatski
zavod za mirovinsko osiguranje - HZMO, Hrvatski zavod za zdravstveno
osiguranje - HZZO, HEP, INA, Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR) još
imaju dionice i udjele. — ,
Vaš poziv je registriran. ― govorni automat za ankete
Eto, pokazalo se. ― voditeljica emisije ― Umjesto da se krivo naglasi
nenaglašeno se, trebalo je primijeniti koji drugi način, npr. pokazalo se jest
(nenaglašeno je pokazalo se je / pokazalo se), zaista se to pokazalo i sl.
Jerome Littlefield (Jerry Lewis) je bolničar. ― opis filma
Predmete od veće vrijednosti i veće količine novca je pak najpametnije pohraniti u
banke ili ovlaštene trezore.
Glavno jelo koje će Boris ponuditi je pileći kari.
Sve što ti treba — je Pika kartica.
Glavno Borisovo jelo — je pileći kari. Susret je na rasporedu kao drugi meč na terenu
3 nakon 12 sati. Prijenos u 13.35 je na drugom programu HTV-a. Ljubičić bi na
istom terenu trebao igrati i u paru s Ernestsom Gulbisom iz Letonije četvrti meč, a
protivnici u prvom kolu su im Amerikanac Kevin Kim i Australac Robert Smeets.
Pobjednik Memorijalne utrke Borisa Hanžekovića na 110 metara s preponama je
Kubanac Dayron Robles, što je za 21 stotinku slabije od njegovog rezultata prije dva
dana (...) u Ateni. — Tu nije dobro niti »njegovog« te pisanej brojeva i
jedinica.
Neistražena prostranstva, ako ih ima, su mu bila strast.
Dva pitanja na koja će se Misijausredotočiti do svog gašenja su povrtakizbjeglica i
nadzor suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj.
Treće pitanje koje nije tautološko je kuda ideš.

90

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

Između 68 juniorki Tajana Ganić (Vega) je bila 34., dok je Marina Dujmović (Vihor,
Baška) diskvalificirana radi prijevremenog starta. ― Tu ne valja niti to »radi«,
treba biti zbog.
Arlo Pear je obiteljski čovjek koji uz voljenu ženu, sinove blizance, buntovnu kći i
poluživog psa u New Jerseyju ima i dobar posao koji jako voli. No, nakon što dobije
otkaz, jedino slično zaposlenje koje uspijeva pronaći je ono na poziciji inženjera
masovnih prijevoza u Boiseu, u državi Idaho, što obitelj, nesklona seljenju, baš i ne
prihvati s oduševljenjem.
Potrebe stanovnika Županije su najvažnije! ― naslov Također, nije potrebno
pisanje velikim slovom, dovoljno je županija, zna se na što se odnosi.
Biljka NONI (Morinda citrifolia) je zimzeleni grm visine od 4 do 6 m. Biljka NONI
raste u djevičanskoj prirodi otočja južnog Pacifika (otoci vulkanskog podrijetla) i
vrlo teško se uzgaja u botaničkim vrtovima. Svaki dio biljke Noni je koristan i ima
ljekovita svojstva : ― reklamni letak
Sve što Frank Slyer želi je miran život sa svojom prekrasnom djevojkom Dyndee
LaFrance. ― Također, tu nije dobro svoj, jer to se može odnositi samo na
subjekt, a to je u toj rečenici imenica život (više nije u istoj rečenici gdje je
subjekt Frank Slyer). nije dobro je miran, treba biti ili jest miran ili miran je.
Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) je korov čiji pelud kod velikog broja ljudi
izaziva alergiju (...). ― prospekt
Rollie Tyler (Bryan Brown) se bavi izradom igračaka.
Molim vas mi recite (...).
Film (16') je snimljen u hrvatskoj, engleskoj, japanskoj, kineskoj, španjolskoj i ruskoj
verziji.
Samo vrlo stroga kazna je djelotvorna — naslov
U toku stjecanja odvjetničke prakse vježbenik (m/ž) će obavljati raznovrsne pravne
poslove (...). — oglas
Tristan (Cox) je zbunjeni mladić koji se nada osvojiti lijepu Viktoriju (...). ― opis
filma Zvjezdana prašina (Stardust, 2007, r. Matthew Vaughn), glumac
Charlie Cox
Motiv strašnog samoubojstva, prema nepotvrđenim informacijama, je nesretna ljubav.
Pleme, čiji pripadnici nose strelice i žive u kolibama od palminog lišća na obalama
rijeke Las Pedras, su prošloga tjedna opazili istraživači leteći iznad nacionalnog
parka Alto Purus u blizini granice s Brazilom u potrazi za ilegalnim sjekačima
stabala. [Hina]
Ovogodišnja dobitnica nagrade Ksaver Šandor Gjalski za najbolje prozno djelo
objavljeno u razdoblju od 1. rujna 2006. do 1. rujna 2007. je Sanja Lovrenčić.

enklitike (kraj)

91

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

Dobar je položaj enklitika ili dobar izbor nenaglašenoga oblika npr. ovaj:
Dobro je ovo — dobro je ovo:

Dobar je položaj enlitika na primjer ovaj (...). — to gore; dobro bi bilo i ovako:
Dobar položaj enklitika na primjer jest ovaj, dakle u takvu slučaju bez enklitike,
a s odgovarajućim punim oblikom.
U toku razlaganja kapetan se Az bio ugrijao do rječitosti koja mu nije bila običajna:
(...). ― Ivana Brlić-Mažuranić, Jaša Dalmatin potkralj Gudžerata, 1937
Joso se Cicvarić danas vratio nešto kasnije kući. — prip. Moć savjesti: Antun
Gustav Matoš, Iverje, Sabrana djela I, 1973
Naši se putovi razilaze — naslov filma, r. Šime Šimatović, sc. Ivan Šibl, 1957.
Likovi u ovoj knjizi izmišljeni su. ― Izdavač, Predgovor hrvatskom izdanju, u
knj. Arthur Koestler, Pomračenje u podne, 1972
Jedini način da se zaštitimo od otrovnih gljiva jest da ih ― dobro poznajemo! ―
Priroda LXVI , 1979
Najvažniji proizvođači obuće jesu: Kina s 1,32 milijardi pari, SSSR s 6,95, (...). — OE
dop., 1988
Ulica lipa vrlo je stara ulica. — prva rečenica; Milivoj Matošec, Strah u Ulici lipa,
1994
Pred Alkibijadovom kućom nekada je bila jaka ograda. Od te je ograde ostalo vrlo malo.
—Milivoj Matošec, Strah u Ulici lipa, 1994
Sve se vrijeme vozila uokolo u francuskom tenku, (...). ― Susan Sontag, u razg., pr.
Martina Aničić, Zarez 85―86, 18.VII.2002.

POJEDINE RIJEČI, »STRANE« I STRANE RIJEČI — UPOTREBA, KRIVA
UPOTREBA

KRIVA I NESPRETNA ZNAČENJA RIJEČI

advokat
Treba znati da engleska riječ advocate ne znači nužno »advokat, odvjetnik« ―
tako ćemu u Bujasovu englesko-hrvatskom rječniku naći značenja
»zagovaratelj, zagovornik, branitelj«, a za hrvatske riječi odvjetnik i advokat u
Bujasovu hrvatsko-engleskom enciklopedijskom rječniku naći ćemo da su to
brit. solicitor, barrister, amer. attorney, lawyer.
Sada je jasno odakle ovakva upotreba riječi advokat:

92

advokati slobodnog tržišta daju intelektualnu podršku velikim korporacijamakoje grabe velike profite zahvaljujući globalizaciji i moći da mijenjanju zakone. majka petnaestomjesečne Grace.02 agent »Dobar dan! Dobili ste Kontakt centar Gradskog poglavarstva Grada Zagreba. počinje komunikacija s ljubaznim agentima. — RTL tel. dizao se u njegovu uredu na prste i spuštao na pete. Bilo je ruganja na aerobikove i videovolove. Nije aerobik nego je aerobika. a time i budžet zbog smanjenja suradnje s privatnim sektorom. isprva zaista najčešće u obliku "aerobik". povezivana s riječju bik. Vjeruje se da su američka sveučilišta u panici zbog outsourcinga. dinamika. odgovarajući pridjev jest aerobički (aerobičke vježbe itd. matematički itd. (možda ne prije). Ne upotrebljavamo riječi "matematik". aerobik —> aerobika Kolicaaerobik (ili kako se na engleskom zove strollererobics) mnogo je zabavniji od uobičajenog guranja [dječjih] kolica kvartom. atletički. ― naslov Kolicaerobik Slušajući domaćina. "dinamik" — imamo matematika. athletic "atletički. agriment 93 . 17. Odgovarajuća hrvatska imenica za aerobics jest aerobika. tvrdi Chris Berger. I dok sveučilišta gube studente. (prvaci) u natjecateljskom aerobiku. athletics "atletika". Na drugoj AeroPro aerobic konvenciji koreografije vrhunskih demonstratora jučer je pratilo dvjestotinjak instruktora i vježbača (.VII.6. mathematics "matematički". atletika. kombinacije aerobika i pokreta borilačkih vještina.. u aerobik koreografiju.). atletski". na šalterima i slično ― pojavljuje se 2005.XII. kao da je došao na aerobik u prizemlju betonske novogradnje. — Riječ aerobik ponekad se upotrebljavala iz stilskih razloga. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Vaš poziv uputit ćemo prvom slobodnom djelatniku«. "atletik".2007. after party Nakon premijere distributer je organizirao after party. Engleska riječ aerobic jest pridjev. I danas se počesto u oglasima i drugdje piše aerobik te aerobic. 16. dynamic "dinamički. kao fizički. To su riječi kojima..). 11. dynamics "dinamika" itd. — U tom članku još afro aerobik. Upotreba riječi agent za razne službenike na telefonskim kontaktima. Alemko Gluhak. nakon što ste okrenuli telefonski broj 48 66 866. Takvi su oblici primjerice mathematic "matematički".. st. odgovarajuća imenica jest aerobics. Riječ je k nama dospjela sredinom osamdesetih. dinamični".

(. (. iznosi 42. 16. [o glumici Mladeni Gavran] Omjer između aktualnih i »budućih« vlasnika automobila pojeidnih marki. ― To se u nas nazivalo i naziva zračni traktor. Razgovaraju aktualni predsjednik vlade Ivica Račan i budući Ivo Sanader. aktualni aktualan. Kako stvari stoje. I trenutno je aktualni predsjednik države. nakon povratka u Litvu. a po aktualnim anketama pobijedili bi sa 3 do 6 posto više glasova ispred vladajuće Slobodarske stranke. Možda je govornik mislio na galicizam agreman. ponajbolje ilustrira lojalnost njihovih kupaca.. air-traktor Gasiteljima su pomagali dva kanadera i jedan ertraktor. od 1. 1998.. Ponajviše zato što će 7.. Alemko Gluhak... -lni Ivana Paris.)... aktualnog nobelovca. Pravo je vrijeme za usporedbu još uvijek aktualne vlasti s njezinom najjačom alternativom. I Severina Vučković i njezin aktualni zaručnik (. na parlamentarnim izborima zabilježili najbolji rezultat u toj pokrajini.97 kn.2007.).)... siječnja 2003. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. aktualna Miss Universe Hrvatske ― nadnaslovni tekst Žepe Bevanda postoji samo u Ambri i nigdje drugdje i na tu činjenicu nimalo ne utječe njegova sličnost s aktualnim hrvatskim predsjednikom. siječnja 2003. ožujka pasti odluka o budućnosti bivšeg čelnika Slobodarske stranke Austrije (FPÖ). Adamkus je u SAD-u bio utjecajan član administracije. st.) aktualni predsjednik Nadzornog odbora Hrvatskih željeznica Slavko Linić (. Možda ovisi o tome kako će odraditi u Osijeku da dobije agriment za odlazak u Beograd.) Aktualna Šenoina Ljubica voli makrobiotiku u kombinaciji s mediteranskom kuhinjom. Predstojeći županijski izbori u Koruškoj popraćeni su s velikim zanimanjem (. 1: Aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod. Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1.). pobijedio na predsjedničkim izborima.XII... kao još uvijek aktualni predsjednik Vi (..) Socijaldemokrati su već 2002. prethodno vladajućom garniturom.) već su u subotu obaviješteni (. — Josip Pavičić Prvi put u hrvatskom prijevodu u knjižarama se nalazi djelo mađarskog pisca Imre Kertesza... Zaista nepotreban anglicizam — to je suglasnost (vlade i dr.. 94 .. — naslov. je. kontroverznog desničara i još aktualnog poglavara Koruške — Körga Haidera.. u tekstu: čl. radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovine i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja.

Još uvijek aktualni pobjednik Dore. aktualni sukob i slično — pridjevu aktualni bolje odgovara značenje "koji je sada zanimljiv" i slično.22 Aktualni prvak.. na Trešnjevci. Dobro je ovo: aktualni sat.) ali to neće učiniti još uvijek aktualni premijer Vojislav Koštunica (. a takvo u tim primjerima nije. treba biti Olympiakos (uočimo da je k u Panathinaikos!) Ta aktualna vrijednost mirovina (.) nije uzela u obzir bazu i ona je vrlo niska. rekord aktualna postava predstave Nije baš dobro aktualni prvak Hrvatske.II. jedini je adekvatni konkurent Panathinaikosu. onda je sasvim dovoljno predsjednik stranke.. premijer. aktualno stanje na prometnicama. (. sadašnje stanje na prometnicama. sve do 13. Tau Ceramici... aktulane teme 95 .2007. aktualni hrvatski grb. (.. Nije dobro: aktualni predsjednik... Očito je da se zapravo htjelo reći sadašnji prvak Hrvatske.).7. kao zagrebački student.) stanovao je. Boris Novković! — voditeljičina najava Ostavljamo vas uz još uvijek aktulani broj jedan topliste (... Glavni rivali su aktualni socijaldemokratski kancelar Gerhard Schröder i čelnica oporebene Demokršćanske unije Angela Merkel. 16. krivo je pisanje Olimpiacos.. sadašnji predsjednik stranke. U Njemačkoj se održavaju prijevremeni parlamentarni izbori. ― Također. premijerno prikazan na još uvijek aktualnom Sundance film festivalu. ― HR Zg1 1. bivši sindikalist u HŽ-u i aktualni predsjednik uprave Gredelja. st.. — Tu nije dobar izbor ni to »premijerno« prikazan. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. stanje na prometnicama — iz konteksta je jasno radi li se o sadašnjemu ili o inovremenom. (. prosinca 2004. prema tome ta aktualna vrijednost mirovina ima posljedicu da su te mirovine tako niske. ― VL 4. Interes medija za utakmicu aktualnih svjetskih prvaka Brazilaca i reprezentacije Hrvatske premašio je sva očekivanja.. No u drugom i trećem primjeru možda se i ne radi o tome: ako se želi naglasiti da je to stanje sada. Barceloni i Joventutu. Olimpiacosu. aktualni predsjednik stranke. 22. moskovski CSKA..).6.XII. prvak. Još uvijek aktualan predsjednik Katami primio ga je u posjet. U aktualnoj školskoj godini. Alemko Gluhak. ― Novi direktor ZET-a bit će Ivan Tolić. onda je dobro. (.X.).). no ako se ne želi to baš naglasiti. 19 Posljednjih dana u filmskim se krugovima često spominje »Hounddog«...

.) Belisle je prvi sportaš koji je na olimpijskim igrama nastupio ilegalno..)..) otac ga je (..). a nakon toga će okrenuti novi list. Ovdje je to pod utjecajem engleskoga jezika.. ― To su osobni asistenti. Onda se od novinara iz tiskovine traži da intervju na autorizaciju osim osobi s 96 .. st. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. neovlaštena....) Komercijalne televizije nadziru i autoriziraju svaku riječ svojih zvijezda..) Bitno je samo da «očisti« aktualnu godinu...XII.) nijedna rezolucija ne autorizira vojnu akciju (.) uspio nagovoriti da odustane i da se.. koji bi morali pomoći u onome što se zove život svakidašnji. upiše na neki drugi studij (. mora napisati molbu (. (Kao što je »identična blizanka« krivo. kustosinja asistent Danas se ta riječ utrpava na mnoga mjesta gdje inače govorimo pomoćnik.) pristupit će se izradi zakona o osobnim asistentima. Svoj tim želimo ojačati novim članom: asistent direktora pravnih poslova — pripravnik (m/ž). i slično... Alemko Gluhak.. mi bismo rekli — ne daje ovlaštenje. najesen. aplikacija. tu hoće reći — biljka o kojoj se sada najviše govori... trčala štafetu 4x400 metara umjesto svoje ozlijeđene identične blizanke Madelaine. aplicirati aplicirati....). S predsjednikom na kavi (. Sedamdesetosmero najtežih invalida od danas ima osobne asistente (. ― ministrica međugeneracijske solidarnosti Dvadeset pet osoba s multiplom sklerozom dobilo je pomoć u osobnim asistentima (.) — najava (. Može ovo: (. autorizirati (. aplikacija Očekujemo Vaše pisane ponude zajedno sa životopisom (CV). Molimo da navedete za koji posao aplicirate! ― oglas.2007..) ― Naime... (.).).) Jedanput na mjesec aktualna zbivanja komentira (..) (... (. — o izlaganjima na izložbama.) postupak koji ide ovako: poznato lice s komercijalnog ekrana novinama da intervju.. 16.. za budući poslovni list Da bi čovjek izlagao (........ Prva neautorizirana sportašica bila je Portorikanka Margaret de Jesus koja je 1984.. mora aplicirati. da položi onih nekoliko preostalih ispita. Radilo se o prijevodu uživo s engleskoga. (...) pokazali su sliku trenutno najaktualnije biljke na svijetu (.

000.) to donosi neke benefite u vezi s tim kako izgledamo (. Restoran (.) barkod itd. benčmark Dobili smo prva mjerila. (Također. basket »košarka« Tenis. bar code.000 $.. Alemko Gluhak.... ― Hoće se reći bilateralni sastanak.XII. ili. prvi benčmark (. kojom je razgovarao pošalje i glasnogovorniku te televizije. Basket. Badminton. ― Očito se htjelo reći npr. ili tu negdje. bilaterala Ona će osim niza bilaterala (.000.) Ako je taj dio teksta znanstvenopopularnoga članka u jednim našim novinama nastao prevođenjem s francuskoga ili sa srpskoga. Ponekad se u prijevodu s engleskoga dogodi zabuna i govori se o bilijunima dolara. azot... što je termin. a zapravo se radi o milijardama.. Marsova okolina jest valjda područje svemira oko tog planeta.). prije će biti da je to 20. — dušik.000. 16. Možda i stoljeće i pol.) zapravo je crtični kod. da pomognemo »poznavateljima« engleskoga to je ekološki environment. o ocjenjivanju ispunjenja dijela uvjetâ EU zapristupanje Hrvatske benefit (.. sastanak dviju strana. amonijak se sastoji od azota i vodika. Azot je rijedak u Marsovoj okolini. benchmark benchmark.. bilijun (.. dakle dvostrani Wsastanak. — ministrica vanjskih poslova Kolinda Grabar-Kitarović..000 $. azot. (..2007. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.) održati i sastanak jadranske inicijative. azotni Inače. benčmark.).. koristi.000. Dječje igraonice. st. bar-code.) da je zarada na pornografiji dvadeset bilijuna dolara (.). autor je morao znati da je azote. bar kod.. «čiste« njegove riječi. bar cod. a tu se mislilo na Marsov okoliš...000. Ono što se naziva barkod (i piše se svakojako: barkod.. nerijetko i bez prisustva intervjuiranog. E onda on i nekoliko pretpostavljenih..) Teško je povjerovati da se radi o 20.. Engleskoj riječi billion odgovara 97 ..

― Da podijelimo bilijun (milijun milijuna) s 250. o jednom filmu Bilijuner Raymond Alden preuzeo je izdavačku kuću (.. Clara je jedna od milijun. dobit ćemo 4000 ejakulacija. U svom spolnom životu. i jasno je da se radi o milijun.. to bi bilo 20. više je nego očito da se tu ne radi o bilijun dolara ― to je milijarda dolara.) privukao je strane investitore teške 60 bil. Obitelji žrtava traže bilijun dolara / U SAD-u pokrenuta parnica kojom se traži odšteta od saudijske kraljevske kuće ― Članak počinje ovako: Bilijun dolara odštete zatražilo je više od 700 članova obitelji ubijenih u terorističkom napadu na New York 11. 16.. izrekla Sanja Sarnavka. (. Dakle radi se o tome da kroz cio život muškarac ima između četiri i dvadest tisuća ejakulacija.) da je zarada na pornografiji dvadeset bilijuna dolara (. ― sadržaj filma (Vuk/Wolf. ― Nije najjasnije radi li se o milijardi dolara ili o tisuću milijardi.000 ejakulacija. iz udruge BaBe — Radi se o milijardama.) — izrekao jedan znanstvenik Procjenjuje se da živčanih stanica u moždanoj kori ima više od sto milijardi. bilo bi to tisuću puta manje.000. jer u SAD nema (još nema?) bilijunaša ili bilijunera. — telopni zapis. r.$. 98 . Bilijun.) Očito se radi o milijarderu. jer da se radi o milijardi. — S obzirom na vrijednosti. Razlika je ipak tisuću puta.000. 1994.) — HT1 14. Alemko Gluhak...5 bilijuna [= milijardi] USD. pa je John Sculley morao demantirati optužbe koje ga terete da je preuveličao i glorificirao predviđajući njegovu vrijednost od 3.. koji uključuje i vrijeme u zaključanoj kupaonici. da podijelimo s 50. Mike Nichols.2007. U tom pak je lošem prijevodu svemir postaran tisuću puta! Odbili bilijun dolara // Članovi legendarne švedske grupe Abba odbili su ponudu američko-britanskog konzorcija od čak bilijun dolara za ponovno okupljanje i povratak na scenu. billion. gl.XII. [fizičari istražuju veliki prasak. Na engleskom je to bilo million. (... st.000. muškarac izluči jedan bilijun spermija. hrvatska milijarda (slično i u drugim evropskim jezicima).). od saudijske kraljevske obitelji te niza financijskih i humanitarnih ustanova povezanih s kraljevskom kućom u parnici koja bi uskoro trebala početi u SAD-u. Michelle Pfeiffer i dr. Tržište PDA uređaja zasada postiže razočaravajuće rezultate.000.3. Latinica. Radi se o milijardama godina: starost svemira procjenuje se na petnaest do dvadeset milijardi godina (ili nešto manje od petnaest)..VII. Jack Nicholson. jer tu te riječi označavaju velike brojeve. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. ne o bilijunima: bilijun je tisuću puta više od milijarde.. rujna 2001. jer je za nas tisuća milijardi jednaka vrijednosti bilijun.] događaj koji se zbio prije petnaest bilijuna godina.. milijarda — no iz stilskih razloga (imamo rime) ostavljeno je tako.. Jedna jedina. Broj bilijun odgovara. em. U moždanoj kori ima više od sto bilijuna neurona (. a prosječna ejakulacija sadrži od 50 do 250 milijuna spermija.

Jerković odbacila je sumnje da je Pavlić bio u bilo kakvu sporu s Gradom... 16.) uzrokujući štetu vrijednu bilijune dolara. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. Tu bi bilo i bez svake sumnje. bilo koji itd. Deklaracija o domovinskom ratu Usp. pokret [je] sve samo ne čist. bilo tko. a to je milijun milijuna. HT1 5. emisija uživo Republika Hrvatska vodila je pravedan i legitiman obrambeni i oslobodilački. Računalo koje iskorištava snagu 12. Zamjenica gradonačelnika R. Dakle u tekstu je zabuna ― tisuću puta! Vezuv je izbacio više od deset bilijuna tona (stijena. Prefiks tera. Republika Hrvatska ne smije braniti bilo koji zločin (. Ako ima bilo kakvih utemeljenja za kaznene prijave.). Alemko Gluhak.2000. On i dalje smatra kako Sonja Antičević nije počinila bilo kakvo kazneno djelo. (.. Zemlja u svemirš alje poruku nadajući se da će locirati i otkriti bilo kakav oblik života (.. st.. Godine 1971.).21.. bilo koji. ― o Rijeci Nitko ne može biti amnestiran za bilo kakav zločin. Odbila je bilo kakvu odgvornost suda za Miloševićevu smrt.. ili bilijun. a ne agresivni i osvajački rat prema bilo kome. potpredsjednik sabora.). Dobro je ovako: Bez ikakve sumnje. kamena.. u kojem je branila svoj teritorij od velikosrpske agresije unutar međunarodno priznatih granica. Treba biti: ne odgovara ni za kakve. (. ili tisuću milijardi.2007. govorilo se o uraganima u SAD S brojevima ima i omaški: Zašto su dinosauri osvojili Zemlju prije 210 milijardi godina? ― podnaslov .IX.388 pojedinačnih računala u stanju je izvesti 10 bilijardi aritmetičkih operacija u sekundi (10 teraflopsa).) obrana nacionalnog teritorija i suvereniteta u slučaju bilo kakve opasnosti (. ― Težina zemaljske kugle jest 6*10^18 t (atlas leo-commerce).. — čulo se billions. vlada stoji na stanovištu da sva državna tijela moraju raditi svoj posao. 21. 99 . bilo tko itd... pepela). u tekstu točno: 210 milijuna. — To će biti milijarde.upotrebljava se za 10^12.) — Mato Arlović. Nova tv ne odgovara za bilo kakve ozlijede trbušne stijenke izazvane smijehom. (. ijedan Trebaju li im više bilo kakvi dokazi? Nema dokaza da je Nevenka Tuđman primila od Kneževića bilo kakav novac ― naslov Ta se udruga usprotivila bilo kakvoj estradizaciji ratnih zločina.XII.

bilježiti Dodala je kako su nove emisije uvedene u gotovo svim programskim cjelinama. Vokić dodajući da profesori učenicima moraju imponirati svojim izgledom. bilježi godišnji rast od čak 45 posto. Novčana masa. ovako: Ne stavljam znak jednakosti između ustaškog pokreta i ustaškog zločina jer bih time sigurno povrijedio neke ljude koji su pripadali tom pokretu.. a ne odjećom ili frizurom ističe prof. teško je misliti na išta drugo.) utvrdili smo do sada da on nije prijavljivao bilo kakve prijetnje. Mislite da ne postoji opasnost za bilo kakav vakuum. (. 16.) Sve što ne bude otpremljeno biti će naravno uništeno.. ― političarka Parreira drži da na taj način igrači nisu izloženi velikim naporima i da se tako pokušava izbjeći bilo kakav rizik ozljeđivanja. Približan odnos inozemnog duga i BDP-a u 2001. 100 . Hoće li itko odgovarati za malverzacije oružjem? Nikome se DC ne približava ni bilo kome ne pristupa. u intervjuu Kada ste gladni. dakako. Ukupno je tiskano pet miljona šesto četiri tisuće glasačkih listića. Kažem djeci da na sebe trebaju skrenuti pozornost svojim znanjem. znanjem i ponašanjem što. ― pjevač Marko Perković Thompson. st. Češka i Poljska ne prelaze 40%.XII. depozite ostalih bankarskih institucija i ostalih sektora kod HNB-a te depozitni novac kod banaka. — reklama bilježiti. Ni ovo nije dobro: Ja imam tebe i ne želim išta propustiti. zabilježiti zabilježiti. (. isključuje bilo kakve ekstremne odjevne kombinacije. (. a nisu nikada počinili nikakav zločin.2007. — U negaciji to išta postaje ništa! bilo koji (kraj) Dobro je npr.. Alemko Gluhak.. dok Slovenija.) Ne može postojati mogućnost bilo kakve mogućnosti sa tim listićima. što mora biti zbog nijekanja: ne može). Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. a zadržane su stare emisije koje su bilježile znatniju gledanost. bilježe Mađarska (oko 60%) i Slovačka (oko 56%). predsjednik Državnoga izbornoga povjerenstva (i predsjednik Vrhovnoga suda RH) ― Visokoobrazovana i visokopoložajna javna osoba koja ne zna za riječ milijun. ― Branko Hrvatin. koja ne zna razliku između neki i bilo kakav (i tu nikakav. koja obuhvaća gotov novac izvan banaka... To nije upućivalo na bilo kakve kriminalne radnje. koja ne zna za futur bit će koji se izgovora /biće/.

.. bivši usp. također. sa značenjem "prestati postojati". Ti festivali među autorima bilježe plejadu pjesnika. Glavni i najpoznatiji. stoljeća razumjeli drugačije.. dosad se nije pojavila u SAD. st. Također. danas rijedak.. a način uopće nije važan. Hrvatska će idućih godina bilježiti pozitivan rast (. gdje se to može). — o natjecatelju Bolest kravljeg ludila. Omladinski hostel u Petrinjskoj ulici tijekom ljetnih mjeseci zabilježit će oko pet tisuća noćenja svaki mjesec. koja je zabilježena devedesetih godina u Europi. bitisati Ima slučajeva da se riječi "razumiju" kao tvorbeno dobre. Takva nadmoć nikad nije viđena. tu treba biti da je to.. bitan Za one kojima je bitno. Glagol bilježiti u takvoj upotrebi postao je ofucanica.) — rekao ministar financija Šuker U Hrvatskoj.. Troje studenata. takav trijumf povijest skijanja nije zabilježila. bilježimo trend porasta kriminaliteta u vezi s karticama. zabilježili smo svaku misao (i obrnuto u pasiv: svaka je misao zabilježena. radi se samo o tome da se reče da emisije jesu uvedene. a zapravo se radi o čemu drugome. emisija ipak sama nije bilježila ništa. da znači "postojati".XII. no hrvatski su ga pisatelji i pisci XIX. međutim.. tojest povezali su ga s glagolom biti. i nekadašnji 101 . ne odgovara kako: kao da je ta osoba govorila o načinima uvođenja emisija. Međutim. Dvadeset je osoba poginulo dok su se najgore zabilježene poplave razlijevale područjem. Naglasili su da je ovo prvi zabilježeni slučaj zapaljenja modela Q7 u svijetu (.. Alemko Gluhak. umrlo je od trovanja ugljičnim monoksidom (.)..) zabilježio je skok s četrnaestog na šesto mjesto. ― To će reći: možda ima još koji. Obična je upotreba takva glagola s aktivnim subjektom: ja bilježim to i to. sada je sedam sati i četrnaest i pol minuta. Glagol bitisati. točno vrijeme. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.).). bitni bitni. (.. kao i u svijetu. koji su u ponedjeljak u 22 sati pronađeni mrtvi u unajmljenom stanu u zagrebačkoj ulici Kraljevec. zapravo je turcizam. ali taj nije zabilježen.2007. Tu treba biti npr. bitan.Takav slučaj trovanja nije zabilježen u posljednjih 15 godina. (. — Ovdje. i sl.. važno. 16.

izgubljena zemlja ― jest izložbeni blokbaster (. bivšoj Burmi (. razgovarali smo s bobbyjem (. (. hrvatsko izdavaštvo trenuto jaše na valu još jedne aktualnosti.. visašica [Neki pripadnici paravojnih formacija imali su 1991.) — isto Radi se o pripadniku Jedinice prometne mladeži.XII. -ni Reprezentacije su blindirane u svojim hotelima i kampovima.) U ono vrijeme to je još uvijek bila JNA (tojest: tako se zvala). 16.). zvjezdica. Alemko Gluhak.. bobby Pljunuo bobbyja pa ga ugurao u "mercedes" — naslov O ovome nesvakidašnjem incidentu.. U mojim bivšim disciplinama dominiraju Kenijci. estradnih umjetnika i svih koji se takvima osjećaju... blokbaster blockbuster Dalmatinska Zagora. ― predsjednik sabora Slično je i ovo: časopis je preporučen od strane (tadašnjeg) Ministarstva prosvjete i športa blindiran. Prosvjedi u Mijanmaru.2007... Naime. u kojem je nekad radio. Riječ je o književnom proizvodu koji se već neko vrijeme skriva pod 102 .. — kaže Blanka Vlašić.). boom Pored booma biografija zvijezda... Nema razloga da se pomoćni prometnik naziva ni bobi ni bobby.). Nije bolje ni bivši Hebrangov stan. Izraelci se vratili u svoja bivša naselja ― naslov (.. to bivši tu nimalo ne odgovara.. st.). vozila itd.] minobacačku potporu snaga bivše JNA (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. — najava radijske vijesti Naime. kao da je to nekad bio stan a sada to više nije. Psihički neuravnotežen muškarac i alkoholičar (61) završio je u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan (bivši Jankomir) nakon što je u maniri Ivice Kičmanovića pokušao zapaliti registraturu napuštenog čakovečkog poduzeća u Turopolju. bivšim. ali ne i momčadi. Picula se uselio djevojci u Hebrangov bivši stan — naslov — Formulacija je posve nespretna..) prodor na bivša sovjetska tržišta (. prošlim zakonom to je bilo tako regulirano (. pa je to bivši posve nepotrebno...). minornih starleta.. Blindirana mogu biti vrata.

u vezi sa ždrijebom (kakva je prva skupina u kojoj igra Hrvatska) ― Teško je reći što je zapravo mislio. pragmatičan.. 2003.XII. dok brand Becham vrijedi 375 milijuna dolara. r. nije valjda da se to »bottler« u hrvatskom nikako ne zove. ― Ta se riječ piše bum. ne bojimo se nikoga. David Zucker Neobično je da se engleska riječ boss prevodi »hrvatskom« boss ― one nemaju jednaku vrijednost! U engleskom je ona obična. financijski efekt.2007. bitna stvar. u hrvatskom se boss odnosi na kriminalce. rukovođen profitom). brand Sanader je Dubrovnik nazvao najsnažnijim brandom hrvatskog turizma. izvijestili su iz Podravke. 16. Radi se o poduzeću Coca-Cola. ― u predizbornoj kampanji. boss Kći mog bossa ― naslov filma. a za pridjev bottom-line ovo: isključivo materijalan (financijski. Podravkina najpoznatija robna marka (brand) Vegeta. brend ― to je robna marka. nakon statusa Superbranda u Poljskoj. a kao kako-tako neutralna upotrebljava se samo u razgovornom jeziku. riječ tramvaj. realan. marka. Dakle to nije ekvivalentno! bottler Kao što ste spomenuli. Hrvatska je naš najveći brend. Brand Harry Potter vrijedi jednu milijardu dolara. ― izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić. kao što se piše npr. etiketom pomalo nes(p)retne sintagme ukoričenog bloga. U Bujasovu englesko-hrvatskom rječniku (2001) naći ćemo za imenicu bottom line ove hrvatske mogućnosti: konačni ishod (bilanca). jedan kandidat za nešto To što se pomodno naziva brand. kako-tako neutralna. Alemko Gluhak. brend brend. st. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Je li mislio ovo: Mi smo realni.? brand. u originalu My boss's daughter. 103 .. u Rusiji. ne bojimo se nikoga. postat ćemo drugi po veličini bottler u svijetu. bottom line botomlajn To je onaj botomlajn. materijalni aspekt. dobila je priznanje i za Superbrand 2005.

2..XII. zlostavljanju. broj jest količina zapisana znamenkama. zlostavljanje.. Alemko Gluhak. ako se time stvara ili može stvoriti zbrka na tržištu.. bungee jumping itd. brojka. nasilje. samopomoć na razini škole i samovlašće na razini države u tom su riječkom slučaju bili neizbježni i opravdani. 104 . izrađena i održavana.). Znamenke su 0..) koji je izveo bandži džamping skok (. bez obzira na to da li je drugi trgovac dao suglasnost... 1. Dobra je ova upotreba riječi marka (ali bolje bi bilo npr. neujednačena i nedostatna.. jer su učinjeni radi samozaštite i zaštite nacionalnih i državnih hrvatskih interesa.2007..). budući A budući pravna država u Hrvat još uvijek šepa.. 1: Nepoštenim tržišnim natjecanjem iz članka 57.. Očito se radi o nasilništvu. marke ili koje druge oznake drugog trgovca. Vranešević brejk..) ― neopravdana upotreba imena. ovoga Zakona podrazumijeva se osobito: ― t. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa... šikaniranju. Zakon o trgovini.. projektirana.. bilo bi bullying.. znamenka. broj.) jedan brejk u emisiji (...) Za to se uvijek u hrvatskom govorilo stanka. ― U članku je taj »bullying« nazvan još vršnjačko nasilje..000. Ukupna brojka turista koji dolaze na Jadran trebala bi biti oko 300. kinjenju. Ta engleska riječ za nasilništvo proširila se u hrvatskim glasilima i u školskoj pedagogiji. 1996: Članak 58: st. break (. 16. budući nije sustavno planirana. firme. džinsna marka): Nomadic — nova jeans marka za mlade — naslov knjiga o upravljanju markama ― autor. 9 (razgovorno i žargonski: cifre). prekid i slično: nema nikakva razloga za riječ brejk.. (.. Veznik je budući da a ne samo budući ― to je samo jedan od podosta veznika koji se sastoji od više nego jedne riječi. bullying. a brojka jest taj zapis. bully bully Premalo roditelja u borbi protiv bullynga ― naslov ― Da se mora pisati na engleskome.. (. (. st. brojka. loša je. Postojeća putokazna signalizacija..

Aquaviva / Aparate i Aquaviva vodu dostavljamo u vaš ured i dom! / by Dario Šimić — reklamni plakat call centar Usporedi zamjenu: Aviokompanija Southwetst Airlines zatvorila je tri pozivna centra. odnosno karpačo. Telefonske rezervacije karata bile su dio poslova koje su obavljali pozivni centri. otpustila 1100 radnika koji nisu htjeli da ih se preseli te 800 agenata zaposlili na drugim radnim mjestima. 60 posto putnika svoje karte rezervira na Internet stranici kompanije.2007.). žigom i potpisom prihvatio svu transparentnost naše ponude garantirajući investiciju od pet milijuna dolara (. Prema njihovim istraživanjima. Nije dobro ovo: Iznajmljivanjem plovila za razonodu i sport (charter) u Hrvatskoj je od siječnja do kraja rujna 2003. (. ali sigurno nije »chairman«. ostvaren više nego dvostruko veći prihod u odnosu na 2002. odnosno gospodin Kadria koji se predstavlja kao njezin chairman.. a takvih je poziva bilo dvostruko manje nego prije sedam godina..) Hrvatske čarter tvrtke podići će cijene najma za najmanje 10 posto ― naslov u istom članku i imenica čarteraš i pridjev čarterski Izravni čarter-letovi sa zagrebačkog aerodroma kreću već od Uskrsa ― uznaslovni tekst 105 . by Igre u »Taliru« by Frano Cetinić Radi se o reportaži Igre u »Taliru« koju je napravio Frano Cetinić. 16. st. carpaccio. Alemko Gluhak.. Tu je problematično njihovo (na koga se odnosi?) i Internet stranica (treba biti internetska). Nema razloga da se to ne bi pisalo karpačo. karpačo Jedno od jela koje ne preskače ponuditi više gotovo ni jedan inozemni restoran.XII. To je predsjednik ili direktor. chairman Čak je banka.. u nas također izuzetno pomodno jest carpaccio. charter čarter Treba biti čarter kao imenica i čarterski kao pridjev. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.

Potražujemo: 1. (Kao što naše današnje pisanje rimskih brojeva ima znamenke I. Jedan obrok na brodu iznosi između 10 – 15 Eura.. brojka. V.XII. zrakoplov kojim su putovali kasnio je i u polasku i u povratku. u nas je neutralna riječ boca. (.. Grupacija hrvatskih čarteraša pri Hrvatskoj gospodarskoj komori mjesec i pol je od Ministarstva financija čekala službenu informaciju da će stopa PDV-a za čartersku djelatnost biti 10 posto... cca Mi mislimo da ćemo zaposliti negdje cirka osamdeset-devedeset ljudi (. bilo da kreću iz Ljubljane ili iz Zagreba.). u tom načinu pisanja. 16... Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. L. Građevinsko zmeljište cca 1 milion m2 u Istri. cca. X. D. ali to je standard za čarterske letove. dakle ili 1. M.. mislim da je realna cifra — oko 14 do 15 posto glasova.. Ovako je dobro.. 9. broj.. čarterski: Nadalje. dakle sve skupa njih sedam. (..).). samo deset. st. On znači »izražavati poštovanje« i slično! Riječ je o jednoj pojavi koja. m2.) Usp.5 – 1...000 m2 ili 1 mil. Flaširana voda (male flaše) – 0. onda se treba napisati znamenkama ili oznakama. — policijski službenik cirka. Riječ cifra znači »znamenka«. (..).) tek usput ― ulaznica je koštala cca 400 kn (. ni cca (treba biti oko). cca. Sadržaj vrećice uspite u 500 ml kipuće vode.000.. petnaest hektara (. piće . kako cijenimo. 106 . C. naziv za novac ne piše se velikim slovom. preuzeto 2005? ― Loše je upotrijebljeno iznositi.). ali ne znači »broj«: broj je vrijednost. dakle ima ih. cijeniti Taj se glagol krivo upotrebljava kao da znači »ocjenjivati«. Znamenke su 0..... (.2007.00 Euro. ne valja ni potražujemo (treba biti tražimo). — Neobično je miješanje mjera: 500 ml..) cirka jedno desetak. Alemko Gluhak.). . Na kraju dodajte cca 10 g maslaca i promiješajte. znamenka to nije. oko 10 g i onda 9 minuta.. — oglas . 1. Kuhajte na srednje jakoj vatri 9 minuta uz neprekidno miješanje.sokovi cca 2 Eura. nije uzela maha. 2. a ako se za površinu napiše m2. (. cifra A što se tiče izgleda naše stranke..

. Također. omot ploče.2007. vrlo rijedak nalaz na području Hrvatske.. na kraju Kaštelanskog polja. iako se radi o skraćenici latinskih riječi curriculum vitae. ulomci kopči. tsunami tsunami. crash test Već se nekoliko godina u automobilskim časopisima i takvim rubrikama u drugim listovima te u oglasima.. crash.. čak Srednjovjekovno selo. ali i fine glazirane 107 . to su one male singlice. / U probnom iskapanju otkopana je cijela srednjovjekovna kuća u kojoj su pronađeni posuđe. kover. Bila je zatrpana kamenjem.XII. sa zanimljivim kaverom (.). pojavljuje crash test. Od imenice sudar odnosni je pridjev sudarni (kao udarni). Alemko Gluhak. To se prije zvalo veoma jednsotavno: omot.. / Kuća ima 30-ak kvadrata. U njoj su nađeni ulomci staklenih čaša. st.. čak i prsten te ostaci životinjskih kostiju. Potječe s početka 14. a zidovi su joj sačuvani do visine pola metra. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. cunami Tsunamiji iz vojnih laboratorija ― naslov cut Kakva je tvoja vizija kazališne umjetnosti u novom mileniju? — Voljela bih da se dogodi jedan »cut«. cunami. koja sasvim odgovara u taku značenju (i upotrebljava se tako).) prebačeni na sedaminčni vinil.) zvukovi (. compact disc v. sudarski — dakle taj "crash test" zapravo je sudarni test. za picu u piceriji CV Koncem devedesetih učestala je upotreba skraćenice CV tamo gdje smo desetljećima upotrebljavali riječ životopis ili biografija.. kaver (.. Iz toga citata (ni iz ostaloga dijela intervjua) ne može se vidjeti zašto je ta jedna glumica upotrijebila englesku riječ cut umjesto hrvatske rez. stoljeća. Omot knjige.. pronašli su arheolozi na predjelu Plano pokraj Trogira. najčešće se ta skraćenica čita po engleskom uzorku kao sivî. kompaktni disk cover. 16. Tu crash znači "sudar".

/ Procjenjuje se da je na tom području oko 20 takvih kuća. često puta Dovoljno je često: Dolazili su često. Na ukrajinskom on se piše Čornobyl'.. tako ne uzimamo rusko ime za ukrajinski grad. časnik Riječ časnik znači isto što i oficir. Što se tiče transkripcije. Ime Černobilj (također s naglaskom na drugom slogu) prenosi rusko ime za taj ukrajinski grad. Trag je često puta vodio i u inozemstvo. a ime Bohemia zastarjelo je (to je isto kao što ćemo mi u povijesnom smislu govoriti o Mlecima. U engleskom jeziku veoma je rijetko ime za zemlju Češku Czechia. Selo je bilo na granici Turskog Carstva i Venecije. 16. ali njezino se značenje razlikuje od značenja engleske riječi oficeer. dobro je ovo: Ako ih i ne detonira. doslovno »policijski službenik«. a imali su je samo bogatiji. prijatelje ili znance. Kao i mnogi drugi primjeri. —o Ottu Blumenthalu. Beč (poteklo iz mađarskoga) —. iako se i na njega nailazi. ― Nespretno i ono malo dalje ali. kako se to transliterira u latinicu. a transkribirati se može samo kao Čornobilj (izgovara se s naglaskom na drugom slogu: Čornòbilj). Za životopis nekih osoba trebalo je kontaktirati živuću rodbinu.XII. st. Češka Republika (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.2007. ne uzimamo englesko ime za Wien (engleski to je Vienna) — imamo svoje. u ozloglašenom getu u Theresienstadtu u današnjoj Češkoj Republici. Umro je 1940. koja se uvozila iz Španjolske i Italije. matematičaru. na ruskom se to piše kao Černobyl'. vjerojatno je i taj na koncu potekao iz engleskoga jezika. Kao što mi npr.. keramike. Alemko Gluhak. ali danas za grad velimo Venecija i pišemo ili novije hrvatsko ime Venecija ili talijansko 108 . Među ranjenima su i dvojica policijskih časnika. bit će stoput gori od Čornobilja. kroz razne razmjene vijesti i slično.) /automobil Fabia Combi/ osvojivši naslov automobila godine u Češkoj republici u izboru specijaliziranih automobilskih novinara. a u prijevodu to je za nas policajac. Černobil Posve pogrešno ime za taj ukrajinski grad. — o bombi podmetnutoj pored jedne policijske stanice negdje u Turskoj To je police oficeer.

Za nas je zemlja Češka. To je protivno svemu onome što ova agencija radi i pokušava raditi.. četiri.. rodio se i odrastao u SAD. Dominikana : Dominikanska Republika). Južna Afrika : Južnoafrička Republika. i to se ime onda upotrebljava i tamo gdje bi bilo običnije da se upotrebljava ime zemlje.. kada govore o nekima drugima. ako je Meksiko. da bi se vratio u postojbinu. Zanimljivo je da političari i drugi javni ljudi često vole govoriti o čistoj podvali.... da bi. Bivša ministrica pravosuđa (.2007. Ako ti javni ljudi misle da su oni čisti i pošteni. kako da vjerujemo njihovoj upotrebi toga pridjeva čist kada ga upotrebljavaju i sa suprotnim značenjima? Jest da je to slična pretjerivanjska figura kao kada se veli da je nešto bilo strašno dobro. Leon Lučev ima neobičnu životnu storiju: podrijetlom sa šibenskih otoka (Zlarina). čist To je. to je čisto ubojstvo tržišnog natjecanja.) naglasila je pak kako je umiorovljenje pukovnice Dunje Gotovine čista samovolja MORH-a. da. čista podvala. pa je i ime države Czech Republic... A ako je previše pitanja na koja nema odgovora.. onda zaboravimo čiste laži i hajde da govorimo samo o lažima. ne »četri« Gospoda navode da nisu mogla dobiti štrukle niti »gnocchi s četri vrste sira«. da li 109 .. Ovo je čisti mafijaski posao. 16. Isto se tiče i imena Ruska Federacija — ako je Češka. — saborski zastupnik — bolje bi bilo da je upotrijebio zamjenicu to. jer se sada može shvatiti da govori o nečemu svojemu ili saborskome. država Češka Republika (i to dvoje treba razlikovati.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. čistoj laži i sličnome. Odbijeno je više od četristo amandmana. uvjereni su Splićani. ako je Slovenija. sličan je slučaj još npr. da bi. užasno lijepo i slično — ali pitanja ipak ostaju. jer ovo je čisti cirkus. Esdepeov savjet za branitelje je čista politička floskula. Mislim da treba ozbiljno razmisliti kako se biraju filmovi. čistoj prevari. st. Alemko Gluhak. onda je i Rusija. Venezia).XII. No u engleskom je jeziku običan pridjev Czech »češki«.

je li Pero? Vidi se razlika.«. To je stari genitiv.. dalek Idućeg petka (.. 16. ponekad znaju upotrijebiti i ono drugo. Volkswagen je brz. jeste li znali. A da li ste znali da je brži i od zakona? — reklama Da li bi htio biti dio studijskog programa o gripi? Da li znate prepoznati ambroziju? ― Ovdje treba biti je li vam drago. darivatelj. najava — Glavni grad Azerbajdžana Baku udaljen je od Zagreba otprilike koliko i Moskva. no i taj se izgubio iz običnoga općega jezika. budžet umjesto buđet. pa za Moskvu ne velimo da je »daleka«. Simona.).2007.) trebao bi izaći iz kaznionice (. — pogrešno i to »uticao«...).. — o prijenosu jedne nogometne utakmice. ali pogriješe u pisanju: Što misliš jel ovo muški ili ženski kostur? Oprosti. gdje je služio 12-mjesečnu zatvorsku kaznu zbog prometne nesreće sa smrtnim posljedicama koju je izazvao još daleke 1992...) rekao je da će se tek utvrditi da li je požar uzrok nesreće.. Ako ti kasnije dam zahtjev za promjenu da dodaš jedno svojstvo. (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa... Da li ste spremni biti najpoželjniji? Da li je plivanje kao jedan od sportova na kojeg se može uputiti dijete (.. Tako imamo genitiv podneva.. Da li oni znaju šta znači to? ― Tu ne valja niti to šta.. jer to je za uputiti na sporta.) vodimo vas u daleki Azerbajdžan (. st. Da li se možemo uključiti u drugi program? (. dan. dne dne Riječ dne nije nikakva kratica pa se ne piše kao »dne. da li je slobodno? Da li ste tužili proizvodjača automobila? — Tu ne valja ni to pisanje dj! Takvo da li može se upotrebljavati ovako: Tko je kandidat? Da li ti..XII. dali bi to mogao napraviti za isti buđet? ― Tu još treba biti poslije umjesto kasnije.). da li Pero? To bi išlo i ovako: Jesi li ti. — Tu nije dobro ni to »kojeg«. treba biti utjecao. Pa i oni koji upotrebljavaju to da li. noviji je dneva. Da li vam je drago da je Makarska zatrpana sa smećem? Da li je na to uticao naš prilog (.). davatelj Velik odaziv darivatelja krvi — naslov 110 . Alemko Gluhak.

daj mi mira. izgrađena još davne 1967.) predstava koja je davne 1998. Stilski je bolje npr. Parnog valjka. nakon tri i po mjeseca radova.). definitivno definitivni definitivno Te riječi pripadaju pomodnim rotacijskim riječima: malo-malo. diler definirati Premda je ugovorom definirano da RTVS svake sezone do 2020. godine..). ova je smjena pet dana prije početka odmora obaviještena da za 20 ljudi nema mjesta. U takvu je kontekstu sigurno mnogo bolje reći da je ugovorom određeno to i to. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. koja obuhvaća skladbe Prljavog kazališta.2007. davni Inina benzinska postaja u Vodicama. Alemko Gluhak. Za to je mnogo spretnije i bolje govoriti o davanju krvi (a ne o »darivanju krvi«). Haustora. prvog singlea Azre koji datira iz 1979.. godine. koji konačno završava ili 111 . za to još i po. Filma. — Give me a moment. To jemoguće reći i nečim isto tako običnim kao što je samo malo. godine.... st. Na obalama Baltičkoga mora dočekat će nas Letonija. takav da konačno završava ili rješava neku stvar. 16. datirati Riječ je (. dati Idemo u grad na ručak? — Idemo. definitivni. dealer — v.. (. — Dosta je prirodno i to daj mi trenutak (daj mi vremena.. godine ima pravo koristiti 5000 noćenja i da se svaka promjena najavljuje najmanje sedam dana prije dolaska gostiju. ovako: koji je objavljen 1979. Usp. konačni.) o reprezentativnoj kolekciji ponajboljih rock-pjesama (.. u devedesetim godinama pojavila se riječ darivatelj. poharala nagrade hrvatskog glumišta i slavila (.. no moguće je da je to ovdje ipak pod utjecajem engleskoga.XII. s glavnim gradom Rigom koji je nastao davne 1206. Daj mi trenutak. Osnovno im je značenje »konačan. pa se opet pojave u velikim količinama. iz temelja je rekonstruirana.). definitivan. pola. pol. Iako se desetljećima govorilo o dobrovoljnim davaocima krvi pa onda davateljima.

u tom miljeu (zdravstvene administracije) veoma se vole riječi kao insuficijentan. 16. a čini je skupina otoka površine ukupno 12. Tri su službena jezika: engleski.000 stanovnika. uglavnom kršćana. »domorodačke« i sl. edukacija i sl.XII. Razne su mogućnosti zamjena drugom riječju. a nakon niza kompromitirajućih tekstova u medijima iz predstavništva Volvo car Hrvatska uručeno mu je rješenje o oduzimanju licence za prodaju tih prestižnih automobila. ― To je izrekao ministar zdravstva. rješava neku stvar« itd. jezik Parlamentarna Republika Vanuatu ima oko 200. i sl. ― Problem odnosa prema »dalekima« isti je kao i s krivom upotrebom riječi pleme za narode i nacije! diler.. u našim se glasilima (i drugdje) ponekad sreće takav diskriminacijski odnos: neke domaće jezike (»lokalne«.. Da je ovako: Niko Kovač definitivno postaje igrač Salzburga. — Npr. svakako. da ne bi bilo zabuna. Juha je definitivno bila hit večeri. jer on to jest. 112 .2007. Bez patronaže definitivno imamo insuficijentan sustav.: sigurno. a u upotrebi je stotinjak domicilnih dijalekata.. Niko Kovač definitivno ostaje igrač Salzburga — Tu se hoće reći sigurno. francuski i bislama. — Vjerojatno: Bilo bi mu sigurno čudno. Ovaj stan definitivno moramo preurediti. francuski i bislama jezici u odnosu na tih »stotinjak domicilnih dijalekata«? Na žalost.200 četvornih kilometara. jer bi to značilo da se on konačno odlučio za to.) Ambienta ― to svakako moramo pogledati! ― reklama za sajam namještaja i drugoga na Velesajmu dijalekt dijalekt. definitivno. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. ― Dijalekti ili jezici? Po čemu su engleski. Značenje »siguran« i slična — ne treba utrpavati u to. Alemko Gluhak. Bilo bi mu definitivno čudno. To je bila definitivna inovacija.) nepoznavatelji nazivaju tek dijalektima. to bi bilo gramatički u redu. (. prije trideset godina. Vlada definitivno pogazila predizborna obećanja — naslov — Tu bi bolje odgovaralo: Vlada očito pogazila predizborna obećanja. — Tu je očita inovacija. dealer Hrvoje Petrač donedavno je bio jedini ovlašteni dealer za prodaju automobila Volvo u Hrvatskoj. st. Slučaj Michelangelo definitivno je najveći medijski skandal vezan uz kompjuterske viruse. a može biti da se htjelo reći velika inovacija i sl. svakako. A ovako: Očito je da bez patronaže imamo nepotpun sustav. birajući između toga i još čega.

također postoje još neki nazivi. dr. — voditeljica kviza Zbunjena sam.. Neutralna riječ za onoga koji ima zvanje doktora medicine i koji ima zanimanje da liječi ljude — jest liječnik. a riječ doktor ide u oslovljavanju. rekao je Drobnjak.. dobivate. Neće se reći npr. Također.sc.5? I u ovoj igri dobijamo pobjednicu.). 16. ili je znanstvena titula (doktor znanosti. obijati (bravu). Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.2007. Uočimo razliku: dobijati. što je dva stupnja više od fakultetskoga obrazovanja.. dizajniran. kao što je pribivati — dobijati. između toga nalazi se magistar znanosti. b) astronaut. dobiješ.. — nagradno pitanje Riječ doktor ili je stručna titula (tada u sklopovima kao što su doktor medicine... no ovdje sada to nije važno).. Hrvatska dobija perspektivniju poziciju. Još jedan veliki Appleov uspjeh dobija nasljednika.hr/nws-bin/hot.) prodaju preko Varaždinske burze za »prava« koja dobijaju izvođači radova.). dobivaš. zabijati. dobijete. zabijati (golove) — povezani su s glagolom biti »udarati« a ne s glagolom biti »postojati«. dobijate pristup najvećoj hrvatskoj bazi vijesti. poznato je da se kod nas poslovi dobijaju uglavnom preko »rodijačkih« i drugih veza (... pobijati. fakultetska se titula piše iza imena i prezimena (Pero Perić. proces je dizajniran tako da osigura da zemlja ne može ući nespremna u EU. obijati. ubijati (dosadu). pribivati. — oglas Pretplatom na korištenje baze Eva. pobijati (tvrdnju). ubijati ― dobivati. doktor Kad je bio mali. dobivaju). pribijati (čavao).cgi ― IV. nego treba biti svi liječnici ambulante u Zapruđu. probijati. svi doktori ambulante u Zapruđu. dizajnirati. — http://www. dobije. — (u vezi s pregovorima za ulazak Hrvatske u EU) dobijati umjesto ispravnoga dobivati dobivati jest ispravno.) stručne službe Fonda predložile su ministrima da se dionice (. Boris Novković želio je biti: a) doktor. Netko dobija sve ovo? (.XII. a znanstvena ispred njih (dr. dobiva.. Glagol je dobivati (dobivam. st. Jura 113 .med.. Pregovori nisu isti kao što su bili za druge države. neispravno je »dobijati« (. pribijati. nabijati.. nabijati (komplekse). dobijemo. dobivamo. dobiju. Alemko Gluhak.. Što dobim za to? ― Za glagol dobiti prezent je dobijem.hina.). ― Po zakonu o titulama iz 2007.. (i prijašnjima). doktor stomatologije..) Svatko će dobivati godišnji iznos iz zaklade (. doktor veterine — to je za obrazovanje sa svršenim fakultetom).

― o jednoj kviznoj emisiji emitiranoj koncem kolovoza 98.98. jer one nisu domaće za britanske ulagače. godine Jugoton je proizvodio 33. — ministar gospodarstva država I još jedan primjer kvizačkoga nerazumijevanja hrvatskih riječi. kada je trebalo prepoznati glavni grad Kanade.XII. I još je tu i birokroatski izričaj »u posjedu«. a preostala tri ponuđena odgovora bila su imena pokrajina — a natjecatelj je rekao da su to države.jedne renomirane zagrebačke. dr. Krsto Krstić itd. Deset godina poslije brojka je udeseterostručena. inž.) vodi vas na put kroz jedanaest država (. a svima im je zajedničko da su ljetovali u Tunisu posredstvom dviju agencija . Točan bi odgovor za obrazovana čovjeka bio: nikoja. U državi tada ima 40. Jedno je pitanje bilo koja je »država na sjevernoameričkom kontinentu« bila »u posjedu« Rusije.) Goran Milić (. Ali kako se riječ država u nas upotrebljava i gdje treba i gdje ne treba. Alemko Gluhak..000 ploča iz šelaka. Jurić). Kanada je podijeljena na pokrajine. ili pak doktor znanosti. Posljednjih je dana. domaći Britanska ulaganja u domaće nekretnine : Škoti kupuju Hrvatsku ― nadnaslovni tekst i naslov Treba paziti na perspektivu: kako se radi o Hrvatskoj. zubar ili veterinar. u redakciju Vjesnika stiglo nekoliko pritužbi ljudi. te relativno novog agenta specijaliziranog za Tunis. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Slično smo mogli čuti u jednom televizijskom kvizu. VL 1. koja spada među tri najbolje u državi.000 gramofona. Alemko Gluhak. naime... U Šibeniku će nastupiti 2000 ljudi iz 13 država / Fešta pod Šubićevcem / Večeras počinje 46. Nakon rata. Dok je njome vladala Rusija. ne na države.) jedna od najpopularnijih političarki u državi (. Hrvatska praksa drugačija je: titule se pišu ispred imena i prezimena: prof. dreskod U našim političkim krugovima postoji određeni dreskod...) u emisiji Idemo na sjever. Kvrgav kvizni jezik Srednjoškolka Marie živi s ocem u provincijskom mjestu kanadske države Quebec..IX. Ivo Ivić.. a svega ih je tri tisuće sposobno reproducirati zvuk s vinila. upala je i u to pitanje. (.2007. Tek se iz konteksta zna onda je li dr. Ivo Ivić liječnik. međunarodni dječji festival 114 . zemlja Aljaska sigurno nije bila država.. 1947. st. 16.. to ipak nisu domaće nekretnine. Ante Antić. o nama.. a aktivnost ide od britanske strane.

dva. usp.. Vjenčanje Paris Hilton za Parisa Latsisa je odgođeno.).. što bi bilo psiho-socijalne)..2007. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. u naslovu nam i nije potreban taj točan broj). mjerljive i neutralne u fizičkim znanostima. epošta jest epòšta). e-poslovanje i dr. Hrvatsko zagorje nalazi se na sjeverozapadu države (. budući da psiho-socijalne razlike između dvaju rodnih grupa (. Novi čistači u borbi protiv e-smeća — naslov Sigurna e-kupovina — podnaslov Što se tiče toga »e-mail«. st. Dvoje sveučilišnih profesora Ira Kane (Duchovny) i Harry Block ([Orlando] Jones) slučajno dolaze na mjesto pada meteora.. Neki su džudaški klubovi odabrali to »judo« u svojim imenima.) nastupilo je i troje dubrovačkih judaša..čita se upravo kao e (s dugosilaznim naglaskom: ê — kada je odvojen crticom. gdje otkrivaju čitav niz jednostaničnih organizama porijeklom s neke druge planete. a navodno je i veza dvaju imenjaka u potpunosti okončana. Taj prefiksoid e. kao što se obično mail prevodi kao pošta (za razne pošiljke. npr.. onda je i džudaš. npr.) nisu jasne. mnoge od općenito poznatih razlika (. Alemko Gluhak. 16.. dvije. I nije potreban zarez iza biološke. da se voice mail najnormalnije može prevesti kao glasovna pošta. no je li tako? Ni par ne bi pasalo.. e-mail i dr. 115 . Judo klub Dubrovačka banka. temelje. Najmlađi uspješno svladali osnove juda Kako nije ni "judo" ni "đudo" nego džudo..) obećava potpunu sigurnost i-pošte (. džudo (.. dvojac Zagreb: Uhićen dvojac koji je zasadio 520 stabljika marihuane — naslov ― Možda se redaktoru činilo zgodno.XII. a ne biološke.). Također: ovdje psihosocijalne (nisu psihičke i socijalne.) imaju bitno kulturalne.. ako je napisan spojeno.. uglavnom pismovne: stigla je pošta). dvoje Nažalost. Po uzoru na englesku tvorbu načinjene su ove riječi: e-knjiga. bez naglaska. (.. e-..) dovoljno za dvadeset pet tisuća i-poruka (. Zar nije moglo jednostavno :Uhićena dvojica koja su sadila marihuanu (također.

. Dominika bb. st. odnosno ex “Labirint bara”. Iz Zadra stižu eko bokobrani — naslov eks.. HSP ne kani graditi daljnji politički rast na.. izdanje (. ego-maniac Igomanijak Prince govorio je samo o sebi. biojogurt) — dakle ne stavlja se ni crtica ni razmak. uvjetno govoreći. ― Ne valja ni odvajanje proklitike na od njezinih riječi. eksperiment Važni su njihovi eksperimenti o spektrima apsorpcije.. 116 .. kakav je francuski proizvođač »Bombardier« proizveo u ograničenoj ediciji od tisuću komada. ekshadezeovskim temama (.XII. kojima su protumačene Fraunhoferove linije u Sunčevu spektru (. kao auto..) kupila je vodeni skuter Sea-Doo. ― Tu bi bilo u ograničenoj seriji. na području grada Komiže i općine Muć.(biomasa. po Tadićevu objašnjenju.(fotoefekt). U hrvatskom postoji i riječ pokus. ovisno o kontekstu.. Zemlje ex-Jugoslavije žele SP — naslov Vukovar: Ex-logoraši u lovu na ratne zločince ― naslov Umjesto takva »ex« ili »eks« bolje bi bilo npr. ― Radi se o običnoj učenoj riječi. eko- To je prefiksoid. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. (. elementarna nepogoda Župan splitsko-dalmatinski Branimir Lukšić proglasio je elementarnu nepogodu.. edicija usp. nekadašnji..(autocesta).2007. prijašnji.). i čitamo ju i izgovaramo onako kako i inače čitamo i izgovaramo grčke i latinske sastavnice riječi: to je egomanijak. Alemko Gluhak.) No. bio. 16.).. bivši i sl. foto. prouzročenu olujnim nevremenom.) na adresu Put Republike 28d (prostor »ex vojarne«) (. ex eks ex Bez rasprave prihvaćena je promjena zakupnika u poslovnom prostoru na adresi Sv..

2007. Danas je to esej (kao intervju. oboji muslimani. mogao bi nastati novi otok aleutskog lanca.) u Iraku žive tri veće etničke skupine: šiiti. zrak. 117 . to su voda. Također. Najjednostavnije bi bilo: Na području grada Komiže i općine Muć izvanredno je stanje.) ― Šiiti i suniti nisu etničke skupine. pisalo essay. Imajmo na umu meteorološko značenje riječi element: pojednostavnjeno. kućama. zbog olujnoga nevremena. livadama. u toj kratkoj vijesti ipak se moglo napisati Aleutsko otočje (vjerojatno se htjelo izbjeći da u istoj rečenici bude i otok i otočje).. za razliku od korupcija : korumirati).. to su vjerske skupine.XII. s 13 riječi umjesto njih 18. e-mail O rezultatu obrade bit ćete obaviješteni e-mail porukom koju šaljemo na mail adresu koju ste upisali u registracijsku formu na prethodnom ekranu. Elementarna nepogoda proglašena je zbog šteta od nevremena nastalih na električnim. rujna. Američki predsjednik George Bush proglasio je katastrofalno stanje (. Posve birokratizirana upotreba riječi elementarna nepogoda. To je izvanredno stanje zbog elementarne nepogode i slično. tramvaj). Alemko Gluhak.. Župan šibensko-kninski Duje Stančić proglasio je u utorak stanje elementarne nepogode za područje grada Knina te općina Biskupije i Ervenika. — o jednom vulkanu Uobičajen glagol jest eruptirati (erupcija : eruptirati. etnički (. dok se ta riječ još nije smatrala običnom. zgradama. suniti i Kurdi (. povrću. essay esej Nekad se. Gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta podatke o procijenjenoj šteti moraju dostaviti županijskom povjerenstvu za procjenu do 25. Na početak i na kraj rečenice treba stavljati najvažnije. te na poljoprivrednim kulturama. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Virovitičko-podravski župan Stjepan Feketić proglasio je elementarnu nepogodu zbog suše za područje te županije. u podnaslovu knjige Miroslava Krleže iz 1935: Evropa danas : Knjiga dojmova i essaya. erumpirati Kada bi erumpirao. Sve je rečeno. pašnjacima i trajnim nasadima te ribnjacima i šumskim sadnicama.. vatra. telekomunikacijskim i vodovodnim instalacijama.. i sigurno je da u vijesti o mogućim nevoljama zbog oluje župan županije uopće nije važan.. Tako imamo npr. Suša uzrokovana nedostatkom oborina u srpnju i kolovozu nanijela je veliku štetu na svim jarim kulturama. zemlja. komunalnim i drugim infrastrukturnim objektima. 16.). st.

— sportski novinar izgovorio s naglaskom na prvom slogu.).. faca »lice« Onaj koji je pažljivo gledao ovaj prilog mogao je vidjeti moje ime i moju facu (.). st.. ― Zar taj koji to veli ― ne vidi da je i taj njegov »e- mail« (a i »fax«) ono što smo desetljećima (i pokoje stoljeće) nazivali riječju pismo.... 118 . o natjecanju Copa America fejvorit brojevi fest. filmske premijere.. kada je imitirano ime beogradskoga filmskoga festivala.). predtave.... ― o jednom nastupu na knjižnom sajmu.XII.... od 14.. čak i danas svaki tjedan primam oko 50 e-mailova i faxova u kojima mi se nude milijunski iznosi (. fax Međutim. — saborski zastupnik fax. Svoju kartu za predstavljene evente potražite idući tjedan na stranicama Jutarnjeg kluba. event (.).). faks faks. studenoga 2003. u Zagrebu Urban Fest Osijek '04 ― međunarodni festival neafirmiranih bendova......2007.. Vidi se da ne pobjeđuje uvijek favorit (. održan je treći Film Fest. favorit favorite Brazil je veliki favorit ovdje (.. Oluja fest Mnoga imena festivala koja imaju skraćeno fest nastavljaju tradiciju iz 70ih godina. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. 16.). Festung Fest u Slavonskom Brodu U sklopu tradicionalne kulturno-zabavne manifestacije Ljeto u Komiži 2007. One Take Film Festival — ime festivala filmova snimljenih u jednom kadru. (... koji se zvao upravo Fest. do 20. Alemko Gluhak. Ja sam mislila. /favorit/.). možda nam neka ivent-agencija može pomoći u organizaciji (. gošća Jutarnji klub odnedavno u ponudi ima i besplatne festivale.) organizacija ivenata (.

Dakle očito se radi o tome: to je neka izvedivosna studija. Na hrvatskom je to fišpiknik (eventualno fiš-piknik). Nedostaje zarez prije koji. u planinama Erg.. ― o jednom sustavu odlaganja otpada. Umjesto riječi festival sigurno bi bolje bilo upotrijebiti npr. ili »Fish piknik« dnevnih izleta. (. fizibiliti Treba napraviti fizibiliti studiju. dakle ženskoga roda. fish picnic. 9. (. ili izletom na ribe. st.5 – 1.20 Riječ feasibility u Bujasovu enciklopedijskom rječniku englesko-hrvatskom prevodi se jednom jedinom riječju: izvedivost.6.. to se ime spominje dvaput.) svi se još drže kasličnih glass boatova. »panoramskih« poludnevnih. Alemko Gluhak.2007.. (. — Također. festival Štovanje boga Durge / Festival hinduističkog božanstva Durga koji se tradicionalno održava u indijskom gradu Bhopal i ove je godine inspirirao mnoge umjetnike... i treba biti u indijskom gradu Bhopalu.II.XII. ― To bi se reklo: za svečanost ljetnoga suncostaja ― (polazno je bilo summer solstice festival). ili izletom u ribe... . 16.). onda je to jednodnevni izlet. tu je nespretan sklop »Fish piknik dnevni izlet«. Svake se godine ovdje. Durga je boginja. treba biti fish picnic. održava festival Tuarega. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. feasibility feasibility.) Fish piknici već su sadržajniji. u skladu s našom gramatikom) iako dnevni izlet na ribe i slično. umjesto inspirirao. piće . onda je to dnevni izlet.. svečanost. Ako se hoće pisati na engleskome.00 Euro. HR Zg1 4. pa ispada da se neki »Durg« tradicionalno održava u Bhopalu.). Jedan obrok na brodu iznosi između 10 – 15 Eura. to je imenica muškoga roda.sokovi cca 2 Eura... preuzeto 2005? ― Loše je upotrijebljeno 119 . Također. No nema razloga da se to ne zove običnim ribljim izletom. jasno je da je to jednostavnije opisati (i bolje.. Za što bi ga iskoristio? ― Za festival ljetnog solsticija. i oba je puta u krivom obliku. ili izletom za ribe. fizibiliti.. ako se radi o jednodnevnom izletu. Zanimljivo je da priređivač te male vijesti nije posegnuo za riječju nadahnuo. a ako se pak hoće naglasiti razlika između izleta po danu i izleta po noći. studija izvedivosti posla i sl. flaša Neutralna je riječ u standardnom jeziku boca. Grad se zove Bhopal. Flaširana voda (male flaše) – 0. kost-benefit studiju (.

naziv za novac ne piše se velikim slovom..XII. kuda Gdje će putovati hrvatska predstavnica iduće godine? — uživo 120 . rajski. flyer* Ono što se u nas u novije vrijeme naziva flyer u hrvatskom se jeziku već dugo zove letak.. 11. prijateljica.. st. forma »formular. vidi se da je onaj koji je to zapisao pod utjecajem dijela engleske terminologije.. izloživši flyere i najave programa. Riječi frend.2007. . kamo. — časopis .. u nas je neutralna riječ boca.. frendica pripadaju razgovornomu jeziku...II. 16. od riječi na -eja: panaceja―panacejski gdje. Pridjev gejski ili gejevski posve se uklapa u hrvatski sustav. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. frend. i njima se ne može zamjenjivati neutralno prijatelj. i obično her friends fundamentalni Pojam: Fundamentalne čestice. Intervju ― Velečasni Zlatko Sudac: Plašim se EU zbog abortusa i gay brakova gay i lezbijska postrojba ― podnapis Ponuđeno mi je mjesto u gej i lezbijskoj postrojbi. iznositi. preuz.. . — čulo se da je razgovor posve običan. Iako internetski časopis gdje je to pronađeno služi popularizaciji znanosti. Svoj mali jubilej Davor Bruketa i Nikola Žinić potom su obilježili i u klubu Gjuro 2. od riječi na –ej: spidvej―spidvejski. obrazac« O rezultatu obrade bit ćete obaviješteni e-mail porukom koju šaljemo na mail adresu koju ste upisali u registracijsku formu na prethodnom ekranu. riječi na -aj: gajski.4.. jer je kod nas običniji naziv elementarne čestice. gay. (. frendica.. Definicija/opis: Čestice koje nisu sastavljene od manjih čestica. Sjetimo se primjera npr.) nalazi se s frendicama u hotelu. Alemko Gluhak. od riječi na -aja: Mrtvaja?―mrtvajski. tajski. Engleska riječ form u takvu kontekstu znači ono što mi nazivamo formularom ili obrascem.

geni. ― Ovdje bi to gdje bilo u redu: tu gdje znači npr. gen. ljudi koji su dolazili u Zagreb. traje velika RASPRODAJA! — plakat Kako se zabavlja student (. [u vezi s velikim troškovima za gorivo za službeni auto] Planiramo se vratiti... Applegate. Kika. u kojim krajevima. a kamo drugdje! ― reklamni natpis Uskoro će se nagraditi vikendom u Londonu. 2004. u kojim zemljama i slično. ovdje je tvoje mjesto.. to je: gdje se nalaze vladar i drugi koji su nestali. kao ma kamo drugamo. na prostoru gdje će se preseliti kompletan TŽV »Gredelj«..01. no još nisam siguran gdje — naslov Planiram u Los Angelesu živjeti nekoliko godina.) izdvojite omiljenu destinaciju. 16. — roman K. Tamo se uklapam kao bilo gdje drugdje. ― reklama Ovo je tvoja zemlja. Ana Briški. Svesvijet : Potraga za Sennom.XII. no još nisam siguran gdje. i ti odavde nikamo drugdje nećeš ići. Restoran Veseli kutić bio je restoran gdje su dolazili gosti. a neki i iz trećeg. što god. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Tučnjava je započela u Taco Bellu. 5 (prve tri rečenice) — Treba biti: kamo su mnogi. Alemko Gluhak.). što god činili. Gdje na zimovanje? U Getro! Jer od 07. Zar ne bi volio otići negde drugdje? — i negde! Gdjegod bili. (. st. pr. I kome da se vratim. gdje je doputovao iz posjeta Južnoj Koreji (. razreda išli na ručak. a onda se vratiti. dakle nestali ovdje bi se ponašalo kao pridjev. gdje su mnogi iz četvrtog. genetika genetika Proizvodi sa eko žitaricama / bez genetike / bez aditiva / bez kemije 121 . Ja sam iz trećeg. nemam gdje. S tim je mogla jedan i pol put obići oko Zemlje.2007. Allianz je uvijek uz Vas..-16.. Pitali su ga i u dalekoj Americi. ― urednik i voditelj radijske emisije Naš Ivica želio bi negdje putovati (. Neobično je da onaj koji je zapisao tu reklamu takvom — nije primijetio da oboje treba biti ovako: gdje god.. istaknuli su oporbenjaci pitajući se gdje se to vozi predsjednica Skupštine. U Vukomercu.)? Gdje se ide.. Gdje su nestali donedavni irački vladar i njegova brojna obitelj? — naslov Gramatički čitano. iza iz trećeg ne treba zarez. gdje će povesti dobru prijateljicu. već trideset godina djeluje Pogon lokomotiva. što se radi? — voditelj kviza Gdje još sežu kraci korupcijske hobotnice? negdje: Zašto ići negdje drugdje kad Merkur imam ja.). Također.atherine A.

XII. gril grill U našim restoranima meso se priprema na grilu bez dodataka masnoća. insekt. Glečeri (.).). To smo oduvijek zvali roštilj. i na kraju začinja s malo soli i papra kako bi mu se istaknuo okus.. krivo je mjesto za su (treba biti ili dva su ili ušla su). Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. Dva otmičara sa ručnom granatom su ušla (... st. Englesko hand grenade »ručna bomba« pretvorilo se u ovom lošem prijevodu u granatu.. Takvi reklamni slogani i slično posve su besmisleni: jasno je da u rastu žitarica ima i genetike i kemije.). prisilio je vojsku da isključi video nadzor.. umjesto protein. poznata pod nazivom poljski miš.. Veliki glečeri popili su svu vodu i stvorili suhe doline (... granata Naoružana četveročlana skupina ukrala je u petak iz muzeja u Rio de Janeiur nekoliko slavnih slikarskih djela.. U standardnom bi jeziku bilo skinuti se do gola (a ne »skinuti se gol/gola/golo«).)..) utjecaj na Alpe i švicarske glečere (.. U ono vrijeme nije bilo gena u hrani. Alemko Gluhak. Hrvatski naziv za te jest glodavci.)... glodar Poljska voluharica (Microtus arvalis). proširenju i štetnosti smatra se najštetnijim glodarom u našoj zemlji. po brojnoj zastupljenosti. za kojeg se sumnja da je sa sobom imao granatu. — o otmičarima aviona — Također. no to je ipak ručna bomba. gol Naredio je djevojci da se skine gola i da mu se poda. (..) hrane močvare (.. pogrešno je sa (treba biti s).. uključujući po jedno Picassovo i Monetovo.) Glečeri Rubenzora stalan su izvor voda Nilu (. kukac..2007. nakon čega su nestali među sudionicima karnevalskog slavlja. Zasad nije pozunat broj ukradenih slika.. 122 . Razbojnik. a aditivi. glečer U nas je običniji naziv ledenjak ― kao što su bjelančevina. U nekim rječnicima naći ćemo i ručnu granatu. 16. to je pojam znatno širi nego što se misli u takvim sloganima. (..

Atlantic je najveći igrač u regiji Obećali da će pasti i veći igrači ― naslov..).. Usp. tako plitka. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Krleža igra igrač (. hidrogen. ― HT1 31.. Alemko Gluhak. ovo iz 1935: Mjesto instrumentacije.) Na osnovu toga uspješnog testa u skoroj se budućnosti može očekivati BMW-ova »sedmica« s mogućnošću pogona i na benzin i na hidrogen. uzbudljiv. 16. o jednoj protukorupcijskoj akciji (Maestro) Uskoka Korupcija je pravilo igre u vladi HDZ-a ― naslov.: osim sušičav i sl..2007. je 123 .XII. o jednom testnom automobilu . Filipovićev rj. koja je sanjala da će postati odgajateljica u lokalnom vrtiću.) danas omogućavaju nadziranje apsolutno svih aktivnosti na određenom računalu ― može s pratiti koje je web stranice zaposlenik posjećivao. Osobito kad se doselila Anne. No može hidrogenska bomba (i vodikova bomba). i sve te bezbrojne knjige što se prodaju kao produkti lijepe književnosti nisu drugo nego najbestidnija opereta. hidrogen naziv je koji se upotrebljava u trgovinama za vodikov peroksid. hektički Život je bio hektički. te se opaja slavom kada je postala šlager. u članku: Na testnoj stazi u Miramasu BMW je prototipom H2R dokazao da je hidrogen automobilsko gorivo budućnosti (. ― M.. a nacionalna heroina jedna je posve obična narodna junakinja. danas se pišu libreti. pretvorena u nacionalnu heroinu nalik likovima iz hollywoodskih akcijskih filmova? Cyber heroine: Aurelie Claudel — naslov Heroji i herojke/heroine zapravo su junaci i junakinje. U nas nije hidrogen nego je vodik.2005... hidrogenski Na hidrogen do 302 km/h ― naslov. st... dakle udarnom stvarju.7. grozničav heroj. (. heroina Kako je djevojka iz zabite američke provincije.) istovremeno je smatran ključnim igračem Al-Kaide. političar Radimir Čačić Tehničke mogućnosti (. hit Prije više desetljeća za ono što danas nazivamo hitom i uspješnicom ― nazivalo se šlagerom. titl.

To je dosta nespretno. no za razliku od većeg jezera.2007. pa izjave o ustaštvu i Thompsonu te se uskoro može očekivati i izjava da je Tito bio ustaša. i za velike kriminalce. Alemko Gluhak.. potpredsjednik Vlade Damir Polančec. Svaka hrvatska vlada i konstruktivna politika moraju podržavati hrvatske kompanije da postanu aregionalni igrači i budu aktivni i u drugim zemljama. U nekim se zakonima riječ naziv upotrebljava zapravo za ono što je u općem jeziku ime — npr. gradonačelnik obećava da na njemu neće dopustiti otvaranje ijednog kafića. ime — ime nije isto što i naziv (v.. Poslije negacije (nije uspjela.. Premijer Ivo Sanader izjavio je da su posljednje izjave čelnika SDP-a bez koncepta i konstruktivnosti.. Riječ igrač naši mediji upotrebljavaju i u negativnom i u pozitivnom smislu ― i za jake poduzetnike.) Računalo je resurs poslodavca i on ostavlja pravila igre ― objašnjava nam stručnjak. To je ime poduzeća kao što je i ime osobe: ime pojedinca ili ime pravne osobe bilo bi najbolje tretirati jednako.XII. izjavio je kako smatra da je Chemoderm izašao iz igre. Bez obzira na najnovije tvrdnje o odlučnosti Ivana Šimića. da pokuša kupiti karlovački KIM. to se radi rutinski. 16. neće dopustiti) treba biti nijedno. (. i jedan Zapravo je nevjerojatno kako Hrvatska nakon jednog čitavog desetljeća samostalnosti nije uspjela napraviti ijedno suvislo arhitektonsko ostvarenje. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. (... Riječ Francuz jest ime (ime pripadnika francuskoga naroda). gostujući u Temi dana. Bundekom će najvjerojatnije upravljati RŠC Jarun. To što je Jurčić izjavio ne koristi hrvatskim kompanijama koje su akvizirale u Srbiji i u jugostičnoj Europi.) Ime zajedničke europske monete... rekao je Sanader.) Dvije horizontalne crte u znaku eura. nijedan. 124 . koji proistjčee iz grčkog slova epsilon za Europu znače stabilnost Riječ ime ne treba upotrebljavati umjesto riječi naziv. vlasnika Chemoderma. kao što je nespretno razna pravila naziva pravilima igre: nije sve igra! ijedan. Od čelnika SDP-a u posljednje vrijeme moglo se čuti da je za Hrvatsku Tito važniji od Tuđmana. lutanje od jedne do druge teme. naziv poduzeća. koje bi bar malo obilježilo njezinu samostalnost. euro službeno je potvrđeno u Madridu prosinca 1995. st. riječ francuz nije ime (to je naziv za vrstu kruha). Pojednostavnjeno: ime je ono što se piše s velikim početnim slovom. / ― Za to ne moraš biti nikakav hacker. li igrao igrice te se mogu čitati mailovi koje je slao i koje je primao.

Azot je rijedak u Marsovoj okolini. Norveška akademija znanosti i umjetnosti objavila je da će od sljedeće godine dodjeljivati tri nova dvogodišnja priznanja — Kavlijeve nagrade za područja astrofizike.. impakt To je jedan impakt koji vam nitko drugi ne može pružiti osim športa. ― Naravno. »Catalonija«. Ekrani se više ne mjere u inčima. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Ivo Karlović plasirao se jučer u osminu finala ATP turnira u New Havenu. Inače. ― iz opisa filma Zathura ― Tu bi bilo jasnije i spretnije:.) ― Također. ― Također. kada ne. implementacija XXX inače Inače. Nakon što je u prvome kolu bio slobodan.. policijski sat uveden je u Bagdadu i u dvjema većinski sunitskim pokrajinama. tu upravo nevjerojatno da u hrvatskim novinama danas netko piše o »azotu«.. odnosno 135 cm i s tehnologijom visoke 125 . imenovati Imenuj barem deset hrvatskih otoka.2007. u susretu rugoga kola slavio je protiv domaćeg tenisača Michaela Russela (.). nositelj. Norveška dodjeljuje i tradicionalnu Abelovu nagradu za matematiku. nespretan sklop s prilogom većinski...XII.. Div sa Šalate. nego u stopama (30 cm) pa je LG Electornics predstavio televizor s ekranom dimenzija 4 1/2 stope. obiteljske kuće (.. Svaka će imati proračun od milijun dolara kao i Nobelove nagrade. Stigle su točno ispred svoje. inače 12. Alemko Gluhak. poznatu pod imenom Ujedinjena socijalistička partija Catalonije. inch inč Sajam je pokazao jasan trend: televizori postaju sve veći.). Španjolska vlada je u utorak legalizirala Komunističku partiju Catalonije. 16. inače susjedne. a cijene im padaju. to je za nas Katalonija. nanoznanosti i neuroznanosti. amonijak se sastoji od azota i vodika. st.. otkriva Zathuru. Imena prvih dobitnika bit će objavljena u lipnju 2008. staru igru na ploči. (.. Sigurno nije spretno ovo: Danny u podrumu otkriva staru igru na ploči pod imenom Zathura. nije »Catalonia«.. Izraz poznat pod imenom ne odgovara baš uvijek ― trebalo bi ispitati osjećaj kada odgovara. Inače.

). u žargonu je i inč i fut i fit (na visini od 3000 fita).) zaštita od komaraca i ostalih letećih insekata..54 cm To što se zove inč ― mi smo zvali i zovemo palac. tu ne valja to »protiče«.000 insekata po glavi svakog stanovnika na Zemlji. 126 . To se u novinarskom jeziku (i uopće) ne može nazivati incidentom! Također... U žargonu su šrafciger i col.. sa zanimljivim kaverom (.) Danas postoji oko 700. ni uključuju.XII. stoj! — naslov Štiti od uboda insekata — reklama Novi viseći komplet štiti od insekata i vlage. Sprejem ćete se spasiti od komaraca i krpelja. bol i crvenilo nastale nakon uboda komaraca i drugih insekata te opeklina od meduza i morskih trava. osjećaj pečenja. incidentni... ― Jedan auto iz kolone naletio na dvoje pješaka. Mobiteli postaju pametniji: neki modeli u Las Vegasu uključuju GPS tehnologiju s pomoću koje korisnik može vidjeti gdje je mobitel s kojim razgovara.. no da biste ublažili njihove posljedice. — reklama Insekti i puževi. Ukupna težina živih insekata na Zemlji veća je od ukupne težine svih ostalih životinja. Preduhitrimo insekte Hansaplastovim sprejem i flasterom za zaštitu. Tu su nekoć živjela kanibalistička plemena. incidentan..000 poznatih vrsta insekata. ― Dobro je 4 1/2 (grafički moglo bi i bolje). a džungla je bila puna smrtonosnih insekata. (. Uostalom.. treba biti protječe.. to su one male singlice.) zvukovi (.). insekt Mogli bismo reći da je za hrvatski jezik običnija riječ kukac...). ― 2.) prebačeni na sedaminčni vinil.) Znanstvenici procjenjuju da danas u svijetu živi milijardu milijardi insekata ili oko 250. definicije koja osigurava besprijekornu sliku. nije »fut«. (. ni osigurava.. eto. ali u standardnom jeziku to je palac. incident. Četvrt milijarde insekata po glavi stanovnika // (. ― Tu nije dobro ni inč. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. incidentni Daljnji tijek posjeta grčkog predsjednika protiče bez incidentnih situacija.000. koji su lakše ozlijedeni.. Alemko Gluhak. tu je Foceta žele koji ublažava svrbež. razni majstori (vodoinstalateri i drugi) u svojem su žargonu govorili col (to je riječ iz njemačkoga). st. (. Preračunat u cntimetre jedan inch iznosi. 16. (. Ljeti se teško obraniti od uboda komaraca i drugih insekata.. (. odmah prva sljedeća spomenuta mjera jest stopa..2007....

internetske veze itd. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. Vjerojatno lažni prijatelj! insuficijentan. Takav život znači izolaciju iz socialne sredine (.). 1 Nisam siguran da se u nas upotrebljava ta riječ tako. Preko Interneta se glasa za kontrapotez i onaj koji skupi najviše glasova se igra.. 127 . za razne televizijske programe). To su internetske usluge. itd.2007. Internet. internet. st.. Internet časopis za književnost Fusnota i Internet knjižara Superknjižara. ali ne i za male korisnike.. insuficijentni insuficijentni Bez patronaže definitivno imamo insuficijentan sustav. u članku: u članku: Natječaj su organizirali jedan od najposjećenijih domaćih portala Internet Monitor. internetska publika. protein. ― Tu nije dobra ni pojačajnica definitivno.. U našem društvu uobičajeno je da se dijete s poteškoćama odvaja od obitelji i smješta u instituciju.). — Tu je još jedna nespretnost: ne “ruske republike” nego sovjetske republike. institucija Temeljno pravo svake osobe je život u zajednici.. internet itd... Bjelorusi i stanovnici nekadašnjih ruskih republika u Aziji (. krakaši). — četiri potkoljena: trorežnjaci. mračnice. (. kao televizija. redovi paučnjaka jesu: štipavci.. za telefonska mreža. 16. Internet natječaj privukao je 400 prijava — naslov. to imamo: institution. pauci. Alemko Gluhak. to je internet (kao telefon. kliještari (tu su: paučnjaci. škrgaši (tu su raci)i uzdušnjaci (tu su stonoge i kukci) (HE) paučnjaci — razred člankonožaca. Dobro došli u Internet bankarstvo! ― reklama Limitirani jezik multijezične Internet publike — naslov U Hrvatskoj HT ima konkurenciju u ponudi Internet veza za tvrtke. sama — ali u engleskome. lažni štipavci. Tu treba spomenuti da se u glasilima često u kukce utrpava i bića koja kukci nisu: krpelji i pauci. člakonošci — koljeno dvostrano simetričnih beskralježnjaka. prakliještari..) Internetom se mogu koristiti isključivo putem državne tvrtke koja pruža Internetove usluge.XII.. grinje (OE) grinje — red sitnih paučnjaka (HE) krpelji — porodica člankonožaca iz reda grinja (Acarina) (HE) Usp.

. no upozorava na potrebu zaštite osobnih podataka učenika — naslov i podnaslovni tekst Ukoliko ne napišete Internet verziju oglasa. Te priče... Televizija za mladu Internet generaciju ― naslov Ostaje pitanje kolik je broj Internet znatiželjnika vidio Mesićevo svjedočenje. st. a zahvaljujući Internetskim stranicama Dana. tu treba biti malo slovo: internetski. — ne ide veliko slovo.hrt.htnet. investitor 128 . Naravno.). (distribucija) pornografskog materijala. Prijava u Internet bankarstvo Nalog je zaprimljen. čitali su ih i brojni emigranti iz BiH diljem svijeta. 16. Svoje rezultate internet glasanja možete potražiti na www.). Također.hr. — voditelj emisije Ulaz na predavanja je slobodan..2007.hr (. Više od 100 uhićenih zbog Internet pedofilije Filmska Internet prijetnja još je malena ― naslov U samom tekstu ima npr. listopada ocjene učenika i na Internetu! / Ministarstvo obrazovanja pozdravlja uvođenje ocjena na internet. treba biti slobodan je ili ulaz je na predavanja slobodan. Razbijena internetska teroristicka mreža ― naslov Tu je dobro: internetski.XII. naglašava Jergović. Treba biti na internetskim stranicama. — Tu ne valja ni »koristiti ćemo« ni »papirnato« (treba biti papirno izdanje). a dio njih može se pratiti na stranici Interneta www. Google želi osvojiti internet trgovanje / Pokretanjem Gbuya. ovaj internet div krenuo je u novu ekspanziju ― naslov i ispodnaslovni tekst Od 1. Alemko Gluhak. nastale su u njegovom užem zavičaju. i vrlo brzo se proširile diljem BiH. Glumci dali motore na Internet-dražbu ― naslov Izaberite brzinu Internetske veze: (. koristiti ćemo tekst za papirnato izdanje. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. u središtu Sarajeva. Najveća Internet krađa — naslov Ovako treba upotrebljavati pridjev internetski: Internetski čitatelji vole Peugeot 407 ― naslov Severina je — bez sumnje — postala najtraženija internetska zvijezda na ovim prostorima. Toulouse preporučuje korisnicima da na svom Exploreru postave zonu Internetske sigurnosti na »visoku« i da koriste dobar antivirusni program.

.)... vlasnik i sl.) sada govorim ispred naše knjižnice (.XII.). prostornog uređenja i graditeljstva donijela je rješenje o uklanjanju bespravno sagrađenog objekta uz rieku Liku u naselju Bilaju pokraj Gospića investitora Josipa Mraovića.. ― riječi odabiremo ovisno o kontekstu... za prvi slučaj: Ružica Jameršić.. st. Iz građevinskoga i građevinskozakonskoga miljea u obični jezik prodire riječ investitor. — najavljivačica (. — jedna aktivistica Ja mogu ispred SDPa garantirati (. Mraović bespravno betonirao Liku / Građevinska inspekcija Ministarstva zaštite okoliša.. ironičan.. kazala nam je.) da ćemo biti ustanju osigurati stabilnost bez obzira na broj sudionika.. 16.. Ružica Jameršić ispred kraljevečkog Poglavarstva zadužena za poljoprivredu.) — a hoće reći: u ime naše knjižnice Nije bio ratni zapovjednik. Miljenko Matijević je ispred Kluba vijećnika RPS-a podržao taj prijedlog (. — političarka Željka Antunović. kazala nam je: (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. npr. Alemko Gluhak..). Zvijezda »Sin Cityja« ulovljena je kako u svojoj novoj zanimaciji uživa na snimaju filma »Bill« u kojem glumi nevjernu suprugu...2007.) Vanja Debelić pod točkom »razno« iznio /je/ prijedlog Kluba SDP-a da se evidentira imovina grada Raba. SDP Umjesto takva »ispred« bolje je u ime i što slično. isti 129 . Zato smo mi ispred zajednice s ponosom došli na ovaj skup (.. ironija. a ironija je u tome što je ulogu u tom filmu preotela Lindsy Lohan.) hrvatsku olimpijsku reprezentaciju pozdravit će dogradonačelnik (. ironično. imao je funkciju ispred vlade... Ma gdje je tu uopće ikakva ironija?! Kakve to veze ima s dobivanjem uloge u filmu?! ispred »u ime« (. koja je u kraljevečkom poglavarstvu zadužena za poljoprivredu. umjesto graditelj.) Ispred Grada Zagreba (.. kolegici koja je nedavno također ulovljena kako uživa u »slatkom štapiću«.. osobna imovina gradonačelnika i dva dogradonačelnika te povrat objekata u vlasništvu Grada Raba koje koristi poduzeće »Imperijal«. ironično Jessica Alba predvodnica je novog trenda među mladim holivudskim glumicama koje umjesto rashlađivanja sladoledom ili uživanja u cigaretama posežu za lizalicama.

no može se reći da su oblici -ista pokrajinski. izbosti.. Ako govorimo o tome od čega je što građeno. tu ne valja ni glagol upražnjavati. kuća od kamena. ― o nogometnom prvenstvu.) pa u politici treba biti realista (.. građevinu oslobodi od ljudi. sportski novinar O drugom finalisti odlucuje dvoboj (. 130 .. Osim što brend Vegeta primio nagrade u nas. u razgovoru s novinarem Svim korisnicima mreže 098 omogućeno je da putem SMS poruke provjere mjesto upisa u popis birača i birako mjesto.. ubosti. kako to njegova tvorba pokazuje.....).. 1947.. životinja i stvari jer se za eventualno oštećenje ili nestanak istih neće odgovarati. dalmatinski. načinjeno. Poziva se izvršenik da do 18. neće se odgovarati za evenutalni nestanak nekih ljudi. to je blago obojenje svojim. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. U istima se nije znalo je li nakaradniji sadržaj ili turobna scenografija..) upražnjavala najcjenjeniju i najmasnije plaćenu vrstu režimskog novinarstva ― pogromaške dnevničke komentare. 16. (. koji. ― upotrebljavamo prijedlog od: kuća od cigle. — Tu ne valja niti to »orginalna«.) ona je tada (. na način da matični broj građana upišu u PORUKU. pa kada Dalmatinac govori standardnim jezikom. iz Nakon rata.).. — oglas u vezi s izborima Pri očitavanju zapisa je zaista kriminalno spor.. Mađarskoj i Slovačkoj.. te mu treba i po 5 sekundi da bi prikazao sadržaj mape kada istu odaberete.2007. ist ― sufiks -ist.. iskorištavati« i sl. onda (.). te da istu proslijede na broj 5454.).)..... Večeras ćemo doznati drugog finalistu (. Mnogi od njih spavaju na stadionu i ne izlaze iz istoga. (.. izbosti. Danas se u standardnom jeziku smatraju neutralnim oblici sa sufiksom –ist. ubosti.... znači »u prazno činiti«. Alemko Gluhak.000 ploča iz šelaka. iste je već primio u Rusiji. Vlasnica je pristupila košenju trave na navedenoj lokaciji i čišćenju iste (. st.. -ista (. Pregledom ručne torbice u istoj je pronađena orginalna folija (.. ― Također.XII. igračka od drveta. ― Dakle. godine Jugoton je proizvodio 33.. — nogometni dužnosnik Igor Štimac.)..). Ako je Mesić optimista. on ne znači »činiti... srpnja 2007.. — Tu ne valja niti to navedena lokacija.

ubolo. 55. tako i nabo. Nepoznati muškarac je u noći sa subote na nedjelju nožem izboo mladića koji je urlao na prodavačicu u jednoj zagrebačkoj pekari... nakon čega ga je vlasnik izbacio van.. ubola).. treba biti s dvojicom. iznerviran što nije odmah dobio burek. 131 .. ubola. ― Tu je krivo i »sa dvojicom«.. Anje Alavanje (.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.) Danas u podne počelo je dvadesetšesto izdanje najprestižnijega autorelija na svijetu (. 13..) (. Na ulici pred pekarnicom potom mu je prišao nepoznati muškarac i uboo ga nožem u trbuh.) u Iraku danas.2007.) glavna je atrakcija bio jedini dopušteni džoker — najpoznatiji 'Milijunašev' džoker Mirko Miočić... Dubrovačke ljetne igre (. predstave. Motovun film festival u svom četvrtom izdanju (..) U Sarajevu je počelo osmo izdanje filmskog festivala (.. govorit-ćemo (. Četrnaesto izdanje međunarodnog sajma automobila. Iako je oblik potekao od *ubol..)... izbo. voditelj i umjetnički direktor Paolo Bonolis (. st.. prvi put izZadra.. od kojih je čak 17 premijera..) zadržati optimizam (.. Otvoreno šesto izdanje »festivala malih filmova« — naslov Deseto. U današnjem izdanju Treće dobi..) osamdesetsedmo izdanje trke Giro d'Italia (.. motocikala i opreme »Auto 2004« (.) (..) U drugom izdanju kviza Dikljanski milijunaš (. kažu.. Stil cijele vijesti slabašan je.. ploče.. (. jubilarno izdanje Sarajevskog filmskog festavala posjetio je francuski glumac Gerard Depardieu.). automobile.. izdanje Festivala talijanske kancone // Pravi pobjednik 55.) ulaze u svoje pedesetšesto izdanje. ranjeni mladić malo izaponoći je ušao u pekaru u Dubravi i počeo raditi nered. izdanje usp. i neobična je upotreba za festivale.. Alemko Gluhak. programe i slično. poslije pekara u Dubravi: za tako kratku vijest nepotrebno okolišanje.... edicija Riječ izdanje upotrebljava se za knjige. izdanja ATP-a Croatia open...) na tridesetšestom izdanju Zlatne piruete (. pravilan nije »uboo« ― nego je pravilan oblik ubo (ubo.. izdanja Festivala talijanske kancone u Sanremu je.. ubole.. nasilje u najgorem izdanju. (. Prvo jedna zagrebačka pekara. uboli. 16..) privuklo je u Rijeku više od 145 modela automobila. Zajedno sa dvojicom prijatelja.) o tome kako (.XII. proizvode (telefone..) Posljednjim izdanjem Story SuperNova Music Talents završio je najveći voditeljski anagažman dvadesetjednogodišnje studentice novinarstva..) Sada je sezona za najbolje izdanje krušne zdjelice: u njoj se poslužuje juha od svježih vrganja (.) i slično: Veličanstvenim vatrometom nakon nedjeljnog finala završeno je ovogodišnje...).

Glazbena radionica / 5. (.).2007. ― voditelj emisije Festivalsko je vijeće usvojilo program 54.. jer nisu »odradili mikrofona« i sl.. Hrvatima izvan domovine. Vrijeme je za još jedno izdanje Ekskluziva. u trinaestom izdanju. petnaesto (.) Bašćinski glasi. (..).. Ovime smo došli do kraja večerašnjega izdanja emisije Hrvatima izvan domovine (. Za nama je sedamnaesto izdanje festivala animiranog filma Animafest (.. Gledali ste ljetno izdanje magazina Alpe―Dunav―Jadran. U Zagrebu je počeo festival lutaka... izdanja Pule. izdanje Pozdravljamo vas na početku današnjeg izdanja emisije Pro musica.).)......). Pogledajte još jedno izdanje Kunolovca..) u ljetnom izdanju Športskoga mikrofona.) koji će ponuditi filmske projekcije (. st..) govorili smo i o sedmom izdanju Histria festivala (... lipnja Pobjednik ovog izdanja bare je (.. (. još malo pa će jubilarno. Ovogodišnje izdanje rallyja najveće do sad / 32. izdanje najprestižnijga festivala. Trideset deveto njegovo izdanje posvećeno je slovačkom lutkarstvu (. 132 . Dobro došli j oš jedno izdanje kulturnog magazina prvog programa (... — Tu ne valja ni to »kojeg«.). ― festival Mozartfest.. rujan 2006. izdanje INA Croatia Delta Rallyja od 9. I bilo je to sve u ovotjednom izdanju Vize.).. Dobro došli na četrdesetdrugo izdanje Kopa Amerike. Dobar dan na početku još jednog izdanja emisije »Po vašem izboru«. izdanje T-com Prve hrvatske nogometne lige. Stigli smo pred kraj današnjeg izdanja emisije Po vašem izboru (. Alemko Gluhak. izdanje. do 11..).. hvala Bogu...) otvorit će se ovogodišnje izdanje svjetske fotografske izložbe World Press Photo (. onoga u Cannesu.).)..).) festival Melodije Istre i Kvarnera ove će godine doživjeti svoje 37.) radi se o drugom izdanju festivala (. (. — najava televizijske emisije Evo nas na početku još jednog izdanja Exkluziva. Reprezentacija SAD-a osvojila je ovogodišnje izdanje Hoffman kupa. 16... Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa... Utakmicom Inter – Rijeka u petak u Zaprešiću nakon dva mjeseca stanke počinje 17. Taj je festival posebno izdanje istoimenog bečkog festivala (..XII.. PIF... ― o televizijskoj emisiji Ovogodišnje izdanje PIF-a posvećeno je ruskom lutkarstvu...).. kojeg su odradili (.. (..). (.. I došli smo do kraja ovoga izdanja emisije četvrtkomm. ― o radijskoj emisiji Jučer je projekcijom filma »Da Vincijev kod« počelo 59. Dobro došli u još jedno izdanje emisije Nota (.

7. koji spada u otočje Fiji. izmještanje izmještanje.) iznajmljeni vozač i bodigard (. časopise i novine te za ploče. kakvo- takvo »odradio«. koji je ove godine odradio i 29. (. gdje se u posljednjim godinama i za razne manifestacije upotrebljava riječ edition »izdanje«. Sigurno je mnogo bolje rješenje premjestiti. kakav. međutim. ― misli se na brojeve ili na sveske. st. Alemko Gluhak. Stotinu ljudi. odvojiti Razlog tomu je fiksni tečaj kojim je euro vezan uz marku. reflektori. trebat će ga izmjestiti na neku drugu lokaciju — zaključio je Čobanković.XII.. . kasete. nejasno zašto »čak«. HR Zg1 6. zanimljivo bi bilo znati je li novinar mislio na stotine ljudi. U SDSS-u se. Za otok Mago. prema kojemu za jedan euro morate odvojiti 1..7. Ministarstvo je otkupilo 495 naslova od 146 nakladnika.. premještanje. iznajmiti.300 kuna. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Lijep pozdrav na početku još jednog izdanja emisije Po vašem izboru. protive izmještanju. 133 . 16. i još to »izdanje«! Također. iz konteksta bilo je jasno da je to unajmljeni vozač i čuvar. izdanje.). utrošivši 6. Tu su još pretjeravačko »kultni«. izmjestiti Ako se groblje ne bude moglo legalizirati. Riječ izdanje normalno se upotrebljava za knjige. Objavljeno je više od stotinu izdanja časopisa [Filozofska istraživanja] na hrvatskom jeziku.).XII. izmjestiti. hollywoodska je zvijezda izdvojila zanemarivih 15 milijuna dolara. To odvajanje i izdvajanje preofucano je... ― Također. diskove — za ono što se čuva u knjižnicama. nepotrebno sjeckanje: treba biti u Prečkom. a slijede Matica hrvatska s otkupom vrijednim 383.2007.4 milijuna kuna. izdanje (kraj) izdvojiti. festivali i drugi skupovi nisu u izdanjima.15 To je preneseno iz engleskoga. Natjecanja. čak i baklje stvorile su sinoć uz betonsko igralište u Tijardovićevoj pravi nogometni ugođaj u Prečkom..9558 marku. Najveći dio svote usmjeren je ka naslovima Profil Internationala (555. unajmiti (. Kakav i dolikuje kultnom turniru Kocka Profectus. te Naklada Ljevak za čije je naslove Ministarstvo odvojilo 287. jer »stotinu ljudi« nije nešto što bi se tako isticalo (još uz to »čak«).200 kuna). nesročno »stvorile su« (treba stvorili su).750 kuna. Dobar dan u još jednom izdanju emisije »Po vašem izboru«.

Domenu su zakupili na tri godine. — uznaslovni tekst — Po tekstu članka jasno je da te osobe žele unajmiti stan: one nemaju nikakav stan koji bi iznajmile drugim osobama.. 134 .S. u Zagrebu imam iznajmljen stan (.) smještena u iznajmljenom stambenom prostoru na polukatu zgrade (..).. Ovdje je pogrešno i oni: zakupili su. tu je bolji neodređeni oblik... pa sada živi u iznajmljenom stanu koji dijeli s Elijem. da je netko od nje unajmio njezin stan.hr. (Tu ima još pogrešaka: “seli” umjesto seli se. (Također.. iznajmili smo auto. st. tj.) po utrci stoji oko 10. (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa... neurotičarima i kriminalom. Tko su oni? Po sastavu rečenica.. Seli u sunčanu Kaliforniju i iznajmljuje stan u jednom od losanđeleskih predgrađa nastanjenih srednjom klasom.) Skupina kojoj je pripadao i Leon Šprlje u inozemstvu je na svoja osobna imena iznajmljivala vozila koja bi kasnije lažno prijavila kao ukradena..) ― To što je ona rekla znači da ona u Zagrebu ima još jedan stan i da ga je nekomu iznajmila. kao 19-godišnjak. “losanđeleski” umjesto losandželeski. a prostor za smještaj stranica iznajmila je od ISP-a..) bezuspješno pokušavaju iznajmiti stan. 19-godišnja (. Božo Grgić (42).. Iznajmljenim »volkswagenom« upravljao je Z. Ja unajmljujem od onoga koji iznajmljuje..) Hoće reći: u unajmljenu bolidu.) Karting je počeo voziti 1993. otrovala se popivši čak sto antidepresiva Doxepin-Diomo. a potom ih prodala na tržištima BiH i Crne Gore. (..2007. kojega je policija u petak malo prije ponoći uhvatila u Ugljanima kod Trilja — u iznajmljenoj "opel corsi" zagrebačkih tablica prevozio je 50 projektila za ručni bacač — pritvoren je odlukom vijeća Općinskog suda u Sinju.. oni su tvrtka i ISP.000 DEM. Gluhoslijepe osobe (.. Zašto bi ISP zakupio sam od sebe domenu od drugoga? Eto do čega dovodi nerazumijevanje gramatike.). mladim fotografom za vjenčanja. U iznajmljenom stanu u Bjelovaru. Iznajmljivanje pripremljenog automobila za grupu N (. Iako je trudna. ― Tvrtka je prostor također unajmila... jer se naglašava kakav je. 16. u iznajmljenom bolidu (..XII..) /o prodavaonici/ Da bismo bolje upoznali Kretu.. Posebice se to odnosi na podstanare koji iznajmljuju manje stanove jer su baš oni najskuplji po kvadratu. Jedna je tvrtka prije nekoliko godina unajmila domenu... Je li mislila baš na to?! Iz konteksta se moglo zaključiti da ona ima unajmljen stan. Yanu je suprug napustio. piše Jutarnji. Alemko Gluhak.) U Splitu sam kupila stan (.. Mladi uspješan arhitekt Jonathan odluči pobjeći iz New Yorka preplavljenog smogom.

Alemko Gluhak. — o književnici Elfriedi Jelinek.2 Celzijeva stupnja. ― Osuđen je na pet mjeseci zatvora i na novčanu kaznu od 1500 €. u kojem poput noža oštrom. Zoološki vrtovi u SAD-u iznajmljuju pande od Kine... (.) naklada »OceanMore« objavila u prijevodu Helen Sinković »Pijanisticu«. Prilikom sado-mazo igre u iznajmljenom stanu. 16. britkom.) a ukupna opožarena površina iznosi oko 120 hektara borove šume (..30 sati iznosila je 25.500 eura zbog posjedovanja lažne putovnice.) koja je posljednjih dana iznimno nazočna u njemačkim medijima (. Glagol iznositi treba u takvim sklopovima izbjegavati. ― VL Prvi čovjek HDZ-a Ivo Sanader za sada je iznimno oprezan. kazahstanski predsjednik Nursultan Nazarbajev.XII. jedan od najboljih autoričnih romana.... st. Charles nehotice zadavi Lauru i pobjegne iz stana.... dobitnici Nobelove nagrade za književnost 2004 Jučerašnje puštanje u pogon sedam vjetroelektrana zbivalo se za iznimno jake burekoja je na mahove premašivala brzinu od 120 km na sat. Naime. — iz sadržaja filma Ovaj film ne možete iznajmiti u videotekama! Vlatka Pokos uskoro će se iseliti iz obiteljske kuće Snježane Mehun na Lašćini u iznajmljeni stan svojih prijatelja.. naoko hladnom a iznimno književno djelotvornom rečenicom zasijeca u najmračnije tajne obiteljskih i ljubavnih veza. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. 135 . iznos Hrvoje Petrač.. iznimno. izniman. iznositi Temperatura vode na Jarunu jučer u 8..) Na Zavižanu temperatura je iznosila šest Celzijevih stupnjeva. ovako.. Novozelandska večernja škola Mahi Ora iznimno je zadovoljna odlukom da učenicima besplatno podijeli mobitele. uhićen u srijedu u Grčkoj.). To se može reći npr. Iznimno nizak vodostaj Drave — naslov Lani je (. osuđen je u Igoumenitsi na pet mjeseci zatvora i iznosom od 1. No mnogi nisu skloni Boratovu humoru.. kao i cijeli narod.). da je opožareno/izgorjelo ukupno oko 120 ha. iznimno su ljutiti na tog komičara.2007. i slično. Severina (. Iznimno hvaljena kriminalistička drama tmurnog ugođaja i dobrih glumačkih ostvarenja (. Četverogodišnja panda Mei Shen vraćena je u kineski nacionalni park u Sečuanu. što ne odgovara radu vjetroelektrana.

jer izvorni stanovnici prodaju kuće bogatašima koji ih mogu držati kao ljetne rezidencije.000 USD. st. i prepoznaje se engleski obrazac original hypothesis.) B. stoljeća bez izvorne hipoteze― kaže Rupnik.). izvorno izvorno. — o Puli Zagreb je.2007. genitiv jaja umjesto jajeta. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. izvijestiti Kako su novinari izviješteni. nego. U tom primjeru.. Često se vidi traga engleskoga origin. ovo: Singapur je 1819.XII. originally ― no tomu ne odgovara samo i jedino naše original itd. Tu bi bilo bolje obaviješteni: ribarska su izaslanstva obavijestila novinare. nisu im dala izvještaj. ― s time da bi jedno spretno rješenje bilo npr.. službenik britanske Istočnoindijske kompanije.) Riječ izvor bolje je upotrebljavati u pozitivnom i neutralnom smislu. početni.000 umjesto 5000 i zapis USD umjesto $.... izvorni. 16. ― Ta je postaja bila na početku postaja. (. Vjerojatno se radi o omaški.. isprva. osnovao Stamford Raffles.. Brantford. jedna od najgušće naseljenih zemalja u svijetu.. se izvorno zvao Brant's Ford po indijanskom poglavici Josephu Brantu iz plemena Mohawka.. 1819.. Zagreb je u određenom smislu veliki eksperiment urbanizma 20. Uz vrh Malajskog poluotoka nalazi se mala otočna državica Singapur. stoljeću. Nagrada za najbolji strani film »Alfa« je replika Fabergeova jaja vrijedna 5. ― Tu se očito misli na početnu hipotezu ili što slično. službenik britanske Istočnoindijske kompanije. original. grad formiran u 20. na početku. kao postaju na trgovačkom putu između Indije i Kine.. početak. grad u ji dijelu provincije Ontario (.. za razliku od Beča. bolje bi bilo — uzroci.. ― U toj su rečenici četiri pogreške: pogrešno mjesto enklitike je.. u članku ima dativ jajetu. hrvatsko i slovensko izaslanstvo ribara ponovno će se sastati radi određivanja imaginarne ribarske granice. Ispod pločnika arheolozi su pronašli izvorni rimski forum.. zapis 5. osnovao ju je Stamford Raffles. jaje Učenice uče njegu beba na sirovom jaju — naslov . izvorni Turistički punktovi poput središta Dubrovnika izvan su sezone sve pustiji. 136 . Izvorno postaja na trgovačkom putu između Indije i Kine. izvor Povećani tjelesni i umni napori izvori su stresa (. Alemko Gluhak.. i drugo ― porijeklo. ovisno o kontekstu. no to se ipak ne bi trebalo događati..

ponekad strši: da se zaista nešto reče jednom riječju. ali eto. onda bi odgovarao.. što Eumetsatu znači članstvo Hrvatske? — voditelj emisije Je li ja jedina ovdje želim (... Alemko Gluhak. je li Je li ja ovo sanjam?! Upitna čestica je li ide s trećim licem — s prvim ide li: Sanjam li ja ovo? ili da li: Da li ja ovo sanjam?. da je njezina uloga uglavnom ceremonijalna.... Je li se čujemo? jednom riječju. je li je to dobro? ― voditeljica radijskoga razgovora Je li nama Europa diktira (.)? U vezi s tim i ovo: Je li ili nije Saibaba reinkarnacija boga? ― Takav položaj negacije nije dobar: odgovarajući upitni sklop mora biti ovakav: Jeli Saibaba reinkarnacija boga ili ne?. ili (. v. kreativnijim subjektima naše kulture. Je li može? Kako dobiti Italiju? Je li vjeruju u svoju snagu? Je li me zezate? ― prijevod za Are you kidding? Jel' ti se ja sviđam? Javieru Solani bilo je postavljeno pitanje ― je li je još uvijek spreman pomoći u rješavanju problema.XII. U oba slučaja naglasak je na glagolu sanjam. da nije u stanju odgovoriti potrebama našega vremena.2007. jel To jel ne znači jer.. Je li si ti to tako učinio? Što mislite o tome.)? Je li možemo govoriti obrnuto. 137 . Je li nosite sa sobom neke vitamine. 16.. jednom riječju da bi novac koji dobiva ta ustanova bilo svrsishodno usmjeriti drugim.) tiskanje tih pjesnika? ― slušateljica U režiji ćete ostaviti broj telefona.. minerale? ― pita voditeljica emisije putnika Je li to odobravate ili ne? Tamo nas čekaju Mirko i Vesna. Je li Europska unija ima za članicu haaški sud (. u nekim primjerima ta jedna riječ pretvara se u više njih.) ili on to nije?.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. da je nacionalistička. riječju riječju Čuje se i čita se kadšto da je Matica »odigrala svoje«. da svojom konzervativnošću ne može privući mlade. Iako je sklop jednom riječju i riječju veoma običan u značenju »ukratko« i sličnima. st. jer..

.). načinjen dalje glagol morati..) i bliska suradnica premijera Blaira Mo Mowlam umrla je preksinoć (.. st. (. ― Takvu promjenu ž > r imamo i u onome dijal.).... Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. naravno. nije čestica že). od čega je. Vjerojatno je to jett umjesto jet. — sportski komentator Ja mislim da će to postati polukultni film. jel nema tko drugi. Nemamo statistiku jel komentiramo ovo iz zagrebačkog studija (. ― Po porijeklu je to jer od starijega ježe = je+že. jumbo Jambo plakati će se pojaviti početkom rujna. judo — v. po uzoru na glagol trebati.). jel on ima ono nešto posebno.. ― 138 .. (. gdje je že jedna stara pojačajna čestica ― ona je također npr. džudo juniorski Bivša ministrica za Sjevernu Irsku (.) To bi trebalo biti džamboplakat. za što se može pomisliti da je izvor riječi ništarija. ne more < ne može (ali tu.) ne bismo mogli reći ah jel njegovi filmovi nisu one američke melodrame (. a to je vjerojatno iz engleskoga jet..).XII. što ne znači isto. PROVJERITI Avion NATO-a umalo srušio Todorićev jet jetra Ojačajte jetra — naslov Ovakvom prehranom ojačat ćete svoja jetra. A tko ce to napraviti? Mi..) Zadobio je ubodnu ranu u predjelu jetara (. u dijal.. ništar. inspektorima je bio znak da krenu u akciju. godine i vrlo brzo prešla na juniorske ministarske pozicije.2007.. — To se u nas zove jednostavno mlazno gorivo. jasno se čulo da je to jel a ne jer jet Taj enormni uvoz »jetta«. ― ministar zdravstva.st. a jel jest skraćeni oblik za je li.. 16.. Alemko Gluhak. kako zovu tu vrstu goriva za zrakoplove.. Mo Mowlam je ušla u parlament 1987. (.. jer Veznik je jer.. što bi bilo skraćenje za kakvo jet fuel.

kablovi. To su izbjeglički logori. 1991. poput Sudana. Budući da za ovu seriju vlada veći interes nego što ga HBO u Hrvastskoj.2007. otvoreno su i relativno nekažnjeno u kampovima za obuku obučavali tisuće terorista.. ― sadržaj filma 139 . posebice stanica na Srđu jako je oštećena a kablovi kao i dvije kabine pali su na padine brda i potpuno su uništene. prve su domaće gorke čokolade kojima se Zvečevo priključilo svjetskom trendu u proizvodnji čokolada. gdje ga očekuju nespretni kadeti. Alemko Gluhak. Ne treba prihvaćati množinski oblik kablovi i pridjevski kablovski i za riječ kabel...XII.. treba biti čili. Libije i Afganistana.. 16. od kjih je jednoj dodana narančina kora. To je vjerojatno iz onih sklopova kao što je senior executive i slično.. kabelski Državni inspektor za telekomunikacije prerezao kablove splitskog ATV-a — naslov Početkom srpske agresije i tijekom granatiranja Dubrovnika. a riječ kabao ima množinu kablovi. st. pa se zapošljava u privatnoj školi kao instruktor u predvojničkom kampu.. dakle na -ov (/-ev)..). Treba biti kakaovih dijelova. — iz opisa filma Dvije mazge za sestru Saru (.. Hitlerjugend (. kako to već često biva s nazivima za biljke: hrast—hrastov. postavlja se pitanje ne bi li produkcijskoj kući bilo isplativije da ju je prodala nekoj od nacionalnih TV postaja. a drugoj chili. Plaćenik Hogan prati časnu sestru Saru (. Payneu propadne i mogućnost zaposlenja u policijskoj akademiji. U tom je tekstu još propusta — treba biti tri vrste gorkih čokolada »Fantasy«. kamp (.) dok tisuće izbjeglica bježe u kampove loših higijenskih uvjeta. kao što je u nas bilo mlađi oficir i stariji oficir. kabel.. Prije jednog i pol desetljeća odmetnuti režimi širom svijeta. postrojenja žičare. tu ne valja ni to nacionalni Riječ kabel ima množinu kabeli. kakao. kao plaćena kablovska televizija može zadovoljiti. sa 72 te sa 66 kakao dijelova. kablovski — treba biti kabeli. kakaov Imenica kakao ima pridjev kakaov. Zvečevo je prva tvrtka u Hrvatskoj koja je počela proizvoditi crne čokolade s visokim udjelom kakao dijelova.) kroz meksičku pustoš do kampa meksičkih pobunjenika kojima Sara pomaže u borbi protiv francuskih kolonizatora. lipa—lipov. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Tri vrste »fantasy« gorkih čokolada. .) film koji se bavio kampom za obučavanje Hitlerove mladeži.

2007. a to podrazumijeva kašnjenje i zakašnjenje. — o izložbi o Dalmatinskoj Zagori — Kao lažni prijatelj — vjerojatno je to ukrštanje engleskoga cancel i naših riječi kancel. u članku gotovinski kredit. u kojima nedostaje vode. To se u nas uvijek reklo ljudožderski. keš cash Putem bezgotovinskog plaćanja građanima se nudi keš novac — nadnaslov Povrat duga jamstvo za keš-kredit ― naslov . Također. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. nastala očitim ukrštanjem riječi keš i gotovina — to je za nas upravo gotovina. kaseta. hrane (. postoji i izvedenica kešovina.. kancelarija. prema ljudožder.. a džungla je bila puna smrtonosnih insekata. 16. Treba biti kaseta. Otvoren je velik broj kampova. onda je pridjev kanibalski. kasnije O tome ćemo govoriti nešto kasnije. 140 . — Treba biti poslije: prilog kasnije odnosi se na prilog kasno. keš-kredit glatko se moglo napisati da se građanima nudi gotovina i gotovinski kredit. gotov(i) novac..). Kanibalist bi bio npr. kazeta Uvjeren sam da Severina nije dala kazetu. onaj koji podržava kanibale (a sam to ne mora biti). U primjeru sa sklopom keš novac. st. a ako nam treba pridjev. karijera U SAD-u 42% vatrogasaca ozlijedi se tijekom karijere. a za par dana postat ćemo dosadna priča — kaže Lučić. Umjesto riječi keš u neutralnom stilu hrvatskoga standardnog jezika upotrebljavaju se riječi gotovina. kanibalistički Tu su nekoć živjela kanibalistička plemena.XII. ― u vezi s monsunskim poplavama u Aziji kancelirati cancel Onaj predikat »nepoznata zemlja« mislim da ćemo kancelirati poslije ove izložbe. imamo gotovinski. Alemko Gluhak.. A ako se reklo kanibal. Jedina igra u kojoj osvajate CASH! To su zaštitari koji štite mjesta gdje nema obrtaja keš novca.

.. nego informiranje. (Uostalom. brzo je knockoutirao McCurrija. smještena je na zapadnoj indijskoj obali. Odjevni kod za žene određuje da im svi dijelovi tijela osim lica moraju biti pokriveni.. knockout. Domagoj Šeks ubijen je u klasičnoj pljački. ja se izražavam malo drugačijim rječnikom. nokautirati (kao što je npr. (. ― iranskom nuklearnom programu Predstavnici ministarstva izvijestili su o pojavi klasične svinjske kuge (.XII. taj je u banani — na tramvaju — provjeriti tekst kocka. gošća klasični Kako se zasad pretpostavlja. to je gotovina. To neće biti klasičnja prijava Vijeću sigurnosti. ko »tko« Ni'ko kao Niko — slogan Ja. Kešovina. kocka znači i kockanje!) kod ― dreskod itd. Piko i više ni'ko! 'ko to tamo dila? 'Ko se vozi u ovom tramvaju. — Pardon.. Alemko Gluhak. kockica... kvadrat. tramvaj a ne »tramway«). st. U općem jeziku jesu košulje i svakojake šare na kocke ― dakle općejezična riječ kocka ne znači isto što i matematička riječ kocka. 141 .2007.) odjeveni u crveno-bijele kvadratiće (.). dress code dreskod Devizu uredskog modnog koda da je dozovljeno odjenuti sve što je dopadljivo jedna je naša nova mlada kolegica protegnula na stranu seksi izgleda do krajnjih granica. Predstavljena je kao najpoželjnija turistička destinacija Indije. — objašnjenje voditelja emisije. u mjestu koje je od glavnoga grada New Delhija udaljeno oko 1000 km. — o ulaženju u neke bogomolje kodni: kodno ime i sl. Pokrajina Goa... kockica. naime.). To se piše nokaut. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. kodno ime Ta se operacija vojske Jugoslavije vodila pod kodnim nazivom »Zvijezda«. 16.. knockoutirati Kao što je znano..

(. Eto.) poslije akcija Maestro. za nas bi običnije bilo područje Krajine.)? Josip Broz. britanske i druge škole i fakultete za koje je to možda u hrvatskom tekstu potrebno.) ustvari istinita (.2007. a zračni jastuk zajedno s kokpitom potiskuje kroz okvir prozora. bolje je unatoč tomu. kolega U vezi sa željom gradonačelnika Milana Bandića da se Meštrovićev spomenik Nikoli Tesli premjesti iz parka Instituta Ruđer Bošković na ugao Tesline i 142 . Kako se radi o prijevodu s engleskoga. naziv koledž upotrebljava se za američke. u optužnici vrlo jasno stoji kako su »hrvatske snage krenule u ofenzivu pod kodnim imenom Oluja kako bi ponovno zauzele regiju Krajina«. Tužiteljstvo ne zna kodno ime Oluje — naslov Naime. (. i sl. srednju školu za talentiranu djecu. Treba biti oprezan — u nas se vrsta škole zvala i zove kolegij. stoji da su. da se treba približiti svjetskom kolaču od 50 milijuna novoproizvedenih auta. Svo vrijeme nosila je kodno ime »Kozjak 95«. koledž Devetnaestogodišnja Ekaterina Gigova u Sofiji je završila talijanski koledž... Alemko Gluhak. poznat pod kodnim imenom TITO. st... a i Kina. Unatoč tome. Jesu li ona kodna imena političara koji su navodno radili za tajne službe (. kokpit U slobodnom letu /u sudarskom simulacijskom testu/ lutka probija vjetrobransko staklo.. zamislimo ovo: imati svoj dio kolača u tržištu proizvodnje gnojiva.).)..XII.. Najčešće je upotreba riječi kolač u takvim opisima — posve neumjesna.. Npr. kolač Tranzicijske zemlje su shvatile. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. tajno ime. 16. Taj je sklop slaba prevedenica engleskoga code name — za nas je to npr.. Uspješna policijska akcija bez kodnog imena završila je dobro.). sama akcija kojom je zapovijedao Gotovina naziv »Oluja« je dobila tek nakadno... ne znam koje će kodno ime nositi (nova akcija). To je srednja škola. ponekad šifra. gotovo da se nalazi pred potpunom rehabilitacijom (. bila je najavljena obnova flote ― za početka dvaju brodova kodne oznake »Dalmacija I« i »Dalmacija II« (. jedan od najvećih ― uopće ― zločinaca u povijesti čovječanstva (imajući u vidu broj stanovnika na prostoru gdje je »djelovao«). također. — U tom primjeru treba biti i ovo: sve vrijeme..

Usp.. Bandić je rekao za Matu Meštrovića — kolega Meštrović Predsjednik Republike Stjepan Mesić putuje u GrFuziju na poziv kolege Mihaila Saakašvilija. 16. te se nadaju da će se to uskoro dogoditi. kolica ručna ručna kolica (.. Alemko Gluhak. komad Ta su dva automobila vrijedna 220. u kojem drugom naknada. primjerak.000 kuna. Očito se radi o još jednom lažnom prijatelju. jer se engl. Preradovićeve — govoreći nešto. kompenzacija Žrtve kažu da im se japanska vlada još nije službeno ispričala ili im dodijelila kompenzaciju zbog nanesene nepravde. XII.. često.. Automobili se ne broje na komade. telop sredinom siječnja promijenjeno pa je pisalo compact Ni jedno ni drugo nije dobro — to je kompaktni disk ili CD (čita se cede. s dugosilaznim naglaskom na zadnjem slogu: cedê. prije ili kasnije doći će do koncenzusa.XII. 143 . HT. komfor konfor — krivo je sa slovom/glasom n Treba biti komfor a ne »konfor«. ali proporcionalno smanji broj novinara na elitnim mjestima. st. (. Slušam tako ljude iz Uefe kako razmišljaju o još boljem konforu. 12 U nas se obično u takvu kontekstu upotrebljava riječ odšteta.7. compensation tako lako i olako »prevodi« kao hrvatsko kompenzacija. konsens(us) koncenzus pogrešno Jer ako je netko povijesna ličnost.. kompaktni disk Demo snimka s vokalima i instrumentima na compakt disku — u oglasu za pjesmu Dora 2004.2003. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa..2007.XI. a uz još 33 komada bila su namijenjena jednoj leasing kući. genitiv cedèa). ― ME 9.) Razmišljanja su da se poveća konfor. ― to su tačke To su tačke.) bomba u ručnim kolicima (.).

st. kontakt-policajac kontakt program.XII. Imamo koncenzus... Alemko Gluhak. -zni Kontroverzna ruska republika bira nasljednika predsjednika (..)...hr (Nacionalna i sveučilišna knjižnica) kontest Hrvatska reprezentacija mladih informatičara nastupila je.2006. Predloženo je da policija osigura kontakt-osobu (.) kontroverzan. To su riječi kojima. HPB kontakt centar »Dobar dan! Dobili ste Kontakt centar Gradskog poglavarstva Grada Zagreba.. smiješan ili cool dizajn početnog ekrana (. Krivo je ovo: kontakt osoba. kontakt emisija — iz televizijskoga programa Ako je imenica. kontakt-program (. kontakt-telefon kontakt policajac. (.. te osvojila (. počinje komunikacija s ljubaznim agentima. piti i sličnih. onda je kontakt..nsk.. trenerica komunikacijskih vještina. Vaš poziv uputit ćemo prvom slobodnom djelatniku«.) neka se jave na naše kontakt telefone (. godine. ― gošća u radijskom programu Sve što trebate učiniti jest osmisliti originalan. tzv. onda je to kontaktna osoba.) zajedno sa vašim imenom.) ima premalo (..2007. Na koprivničkim ulicama čak se i kontakt-policajci voze na biciklima.) a kontakt-policajaca (..). najkasnije do 1.) i poslati nam datoteku (.) Kako nam treba drugačiji sklop za sklop osoba za kontakt. ako nam treba pridjev. nakon što ste okrenuli telefonski broj 48 66 866. 16.). kontakt mozaične emisije OTV-a. prezimenom i kontakt podacima... Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa... u organizaciji /Hrvatskog/ saveza /informatičara/. Neka dignu ruku (. U okviru Svakodnevice... jer pridjev kontaktni znači »koji se odnosi na kontakt«. onda je kontaktni. — o glasovanju za novu urednicu lista titl kontakt Čovjek i zdravstvena kultura.).. na srednjoeuropskom informatičkom kontestu u Rumunjskoj. Evo jednoga zanimljiva samoispravljanja: 144 .. gostovala je profesorica Ljiljana Buhač. [o Čečeniji] konzumirati Taj se glagol previše upotrebljava umjesto posve običnih jesti.. svibnja 1994. kontakt osoba — na stranicama www. kontakt-osoba kontakt telefon..11..

) koji su prodali svoje albume u desetak milijuna kopija...). pokazuje i odlučnost Microsofta da podijeli 400. Inače. Njihov album «Start Something» prodan je u milijun kopija širom svijeta .).. I vi ih isto jedete ― konzumirate svaki dan. studenog. a pjesma «Goodbye Tonight» trebala bi biti objavljena 22.) Fermat (je) (.. ima ih u soji.). originalno izdanje već spomenutog albuma prodalo se od 2003.) promovirao je (. a izdavač Fayard odlučio se na početnu nakladu od 250 tisuća primjeraka. Samo pet dana nakon što se pojavila na policama knjižara.2007. Alemko Gluhak.)– Mislila sam da ću biti sretna ako prodam najviše pet tisuća kopija. — radi se o primjerku knjige 145 . kopija Iako se UNIX sustavi još uvijek prodaju 5 : 1 nasuprot Windows NT. Provokacija u 250 tisuća kopija / I prije nego što je objavljen. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.) imaš kopiju Herodota prepunu pisama. Velški rock band Lostprophets dolazi iz Pontyridda. (.. Glavni mu je udžbenik bila kopija Diofantove »Aritmetike«. Spisateljica Laura Hillenbrand (.. posebno CD izdanje albuma «Pure» Hayley Westenra... (.. novi je Houllebecqov roman podijelio kritiku i publiku // (. opće je mišljenje da prelaskom magičnih milijun prodanih Windows NT kopija.) većinu svog slobodnog vremena provodio igrajući se brojevima.II. Tu se sigurno ne radi o nekoj kopiji ― to se htjelo reći primjerak.....4. (. enciklopedije tadašnjeg znanja o teoriji brojeva..XII. Ionako sam samo željela ispričati priču..) no već je milijun piratskih kopija u rukama strastvenih ljubitelja tog Disneyjevog crtanog filma. Hrvoje Kačić (.. (... st.000 kopija Windows 95 beta testerima (.. a izdao ju je zagrebački Institut društvenih znanosti »Ivo Pilar«...) predane su kopije tih inicijativa (. njena je knjiga dospjela na listu bestselera (.).. (.) Ovo je peta knjiga autora »Platforme« i »Elementarnih čestica«... 16.. objasnila je kasnije Hillenbrand. koja ni u najluđim snovima nije očekivala uspjeh koji je uslijedio. ― NL 6. a ovu godinu će pamtiti po velikom broju američkih koncerata. godine do danas u milijun kopija. Skupina TLC prodala je širom svijeta više od dvadeset i jedan milijun kopija svojeg albuma.) Koliku važnost Microsoft polaže na Windows 95... — o jednom pankerskom sastavu (... Tiskana je u 1500 kopija na engleskome. Microsoft ima u rukama pobjednika. (...). Pjesma «Mary Did You Know?» je bonus stvar koja je uključena na novo..) svoju knjigu sjećanja »Servig my country« (. — Ovdje je riječ kopija dobro upotrijebljena.

Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. koristiti se uređajem. Sve više MP3 korisnika ― naslov. iskoristiti priliku/prigodu/mogućnost. koristiti Autori »Korienskoga pisanja« u poglavlju »Koriensko načelo u pisanju« koriste i izraz »korienski pravopis«. ploče itd.) ne treba gledati kao na pogrešku: glagol se uklopio u obrazac glagola koji su s njim povezani. (.. Ako su obje riječi istoga roda. korporativni korporativni.) — *potrošnja očitač popravljač televizora — *televizor popravljač pretplatnik novina. druga je uže određenje.6.. korporacija. 21 Analogije: čitatelj novina — *novine čitatelj očitač potrošnje (plina.. U jezičnim savjetnicima obično se traži da se glagol koristiti upotrebljava u povratnom obliku (pasivnom) s instrumentalom: koristiti se (čime). Zato mislim da se na upotrebu koristiti koga/što (koristiti izraz i sl.) knjiga prodana u trideset i šest milijuna kopija (. novinski pretplatnik — *novine pretplatnik pretplatnik televizije. st..).). korisnici VIPmea..VII. Artisti i manekenke zamijenili kauboje i rodeo jahače. U hrvatskom jeziku kopija ne znači što i riječ primjerak.. Korisnik usluge Simpe ili VIPmea nije Simpa korisnik. Knjige. televizijski pretplatnik — *televizija pretplatnik vozač kamiona — *kamion vozač ubojica vampira — *vampir ubojica Po tom posljednjem primjeru (i po drugima) jasno je što znače dvije imenice u takvu poretku: prva je glavna. objavljuju se u tisućama i milijunima itd. iskorištavati prirodne resurse. Nova postava [opere Judita] nije kopija [stare].2007.XII. npr.. No pojavio se oblik koristiti prema iskoristiti ― npr. struje. vode. ― i prema iskorištavati ― npr. VIPme korisnik — to su korisnici Simpe. Alemko Gluhak. 16. primjeraka a ne »kopija«. (. dok u engleskom copy znači i naše primjerak i naše kopija.. korisnik Korisnik nečega nije »nešto korisnik«. korporacija Hrvatski teletkom od lipnja mijenja svoj korporativni identitet i postaje T-HT. 146 . novine. ME 6.. onda je očito da dobivamo sasvim drugačije značenje nego što je ono na što su »mislili« korisnici takvih nehrvatskih sklopova (»nehrvatski sklop korisnik«)..

— saborska zastupnica Milanka Opačić (SDP). krenuti. kretati pokretati pokrenuti Davor Mihovilić. Show Denisa Latina kreće večeras iz tehnički »savršenog« prisavskog Studija 9. Katolička crkva pokreće dvogodišnji poslijediplomski studij za menadžere ― naslov Međunarodni kazališni festival kreće u četvrtak — naslov Iznad toga članka smješten je članak s normalnim naslovom: Počele prijave za upis u srednje škole u Istri Fond još nije krenuo. Obnovljeni proces kreće 10..2007. kretati. Dijeta nikako da vam krene? Sad je vrijeme! Odlagalište će krenuti već iduću godinu.XII. Sa kojom pasminom ste prvo krenuli? — Također. ne valja to sa. o početku rada alimentacijskog fonda za djecu (.. 22. počet će emitiranje triju novih informativnih emisija (. poslije je to promijenjeno u upravni biljeg. Proslava godišnjice krenula je još prije nekoliko dana.). krenulo je Feralovo dnevno izdanje na webu. Usp. 23. krenuti jedni su od najeksploatiranijih u glasilima. Alemko Gluhak.. 16. Odlučili smo osnovati bratovštinu. startati. Tako je prije pisalo administartivni biljeg. direktor World Trade Centera Rijeka: WTC kreće početkom godine ― naslov Glagoli kretati. Iz prvoga broja Feral Dailyja prenosimo komentar dana.: S kojom ste pasminom prvo počeli?. st. i tako je krenulo. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. pokretati.) momčad je svakim danom sve bolja. veljače.. Dakle: počinje se emitirati. što će se vidjeti kad krenu prave pripremne utakmice. rujna 2002. Kreće izrada novog gradskog statuta — naslov Naknade su krenule — naslov (počele isplate naknada za bivše političke zatvorenike) Kreću mostarski poslijediplomci — naslov (radi se o prvom poslijediplomskom studiju na Pedagoškom fakultetu u Mostaru) Kreće turnir ‘Biser Dalmacije’ — naslov Dana WWW. prema najavama. Dobro bi bilo npr. Aerodrom će pokrenuti Zabiokovlje — naslov.. rujna (o suđenju) Kreće informativni program na Novoj TV — naslov Uz to nadnaslovni tekst: U subotu. ništa ne kreće. ― o jednom odlagalištu otpada 147 . pokrenuti krenuti.

.. Po postojećem planu se. Uskoro kreće gradnja magistralnog cjevovoda [za vodovod..) pokrenut će se takozvani njus-kanal. — osnovali su Nagrada za vjernost opet kreće! — na prospektu nekih izdanja DVD Ovogodišnji MIK kreće ovoga petka.. treba biti koncert Live Earth.). 16.) Leko (..... koje su krenule (. Krenuo Live Earth — naslov — Krenuo Live Earth / The Plice. od Petrčana do Vira] Kreće obnova antičkog dragulja u Puli Eduardo je već krenuo s treninzima (. nije moglo krenuti u obnovu.) — Tu ne valja taj poredak »Live Earth koncert«..).. Krenula gradnja na Središću ― naslov Njegovo korištenje natjera te da kreneš brinuti o svojem zdravlju.2007.. operacija kreće večeras.XII..). Krenuo je dakle susret (. kanal koji emitira vijesti (. st. misli na počinjanje skupljanja starih guma kao otpada Kreću Bandićevi stanovi : Danas u podne otvarnje prvog gradilišta zagrebačkog modela stanogradnje ― naslov i uznaslovni tekst Obnovljivi izvori električne energije u Hrvatskoj također kreću u izgradnju. u Malom Lošinju. — u vezi s četvrtim programom HT — Nespretno je i to pokrenuti: osnovat će se. ovaj internet div krenuo je u novu ekspanziju ― naslov i ispodnaslovni tekst Zagreb pokreće skupna vjenčanja ― naslov Vraćam se opet na stare gume. Gospodine predsjedniče.. Treća sezona »Kućanica« na Novoj TV kreće početkom ožujka.. Red Hot Chilli Peppers. dakle koncertima Live Earth.. ― jedan državni tajnik (= pomoćnik ministra ili podministar). kaže. Alemko Gluhak.... (..).). ― o jednom nogometašu Sljedeći mjesec kreće snimanje filma »The Burning Plain« u kojem će glumiti Kim Basinger i Charlize Theron. bon Jovi i druge velike glazbene zvijezde u subotu će velikim »Live Earth« koncertima diljem sviejta upozoriti na klimatske promjene. kretati (kraj) krenuti (kraj) kroasan croissant 148 . Google želi osvojiti internet trgovanje / Pokretanjem Gbuya.) dodaje da obnova hotela nije mogla krenuti jer lokalna uprava još uvijek nije donijela plan uređenjua nego još na njemu radi jedan urbanistički ured u Zagrebu.. (. — o vojnoj operaciji (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Ujedinjeni narodi pokrenuli su novi fond za pomoć žrtvama prirodnih katastrofa...). (. Madonna. (. postavit će se.

tu se vidi da se to razlikuje Na kraju. Nekad je to bilo drugačije. To mi je bila prilika da ostanem kući zbog ozljeda. to znači idem tamo da tamo budem. jer se hoće reći kojim putem ili putevima. onda će stići nekamo.. kući Prilog kući tiče se smjera i cilja (kamo) ― idem kući. ne ulazeći u literarnu ocjenu Araličina »Puža«.2007. negdje ćeš stići. rado idem kući.XII..) prevario (je) (. doma. — o predsjedničkim izborima — U tom je primjeru to kuda dobro. ― reklama. Kad je umirovljenica ovaj mjesec nakon posljednje uplate na njegov račun shvatila da je riječ o prijevari.) umirovljenicu. no zbog svršenoga oblika odvesti vjerojatno se misli na kamo. dok svome suprugu nije htjela otkriti kuda je nestala njihova zajednička ušteđevina. kao čitatelji ipak ne možemo ne uzdahnuti i reći: kuda nam je to literatura otišla. ― jedna reklama ― Početak je dobar. To se ne tiče bivanja gdje: ja mogu biti kod kuće. što se vidi u nekim narodnim govorima: idem domov (od takva starijega oblika domov jest u nekim govorima dimo). a kad nisam kod kuće.. ― Očito dobro kroasan. jer se cilj zna (kamo: u Europsku uniju). 149 . jer je udomaćeno (tako se nalazi i u književnosti prije podosta desetljeća).. ― Samo prilog doma ima oba značenja: gdje sam. ― Tu bi bolje bilo umjesto krenuti ― poći. kuda kamo gdje Usp. (. Uz dnevni tisak u lokalu nudimo sve vrste kave.) odlučuje se kuda i kako Hrvatska ide (. U engleskom izvorniku sigurno je where. I tako. idemo ulicama ne znajući ni sami kuda i kamo. uz koju se serviraju kroasani. sendviči i mnogo vrsta sladoleda... Kamo god krenuo. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. ipak ga je odlučila prijaviti policiji. To kuda može biti točno: taj auto može vas voditi raznim putevima. ali ako tko pođe kamo. (. doma. kao što je udomaćena i riječ sendvič (a ne “sandwich”). eto. i kamo idem. Kuda ideš? ― Na posao.). st.. topli napici. 16. što znači i »kuda« i »kamo«. Alemko Gluhak. i otkuda Gdje drugi tud i ti Kuda će Vas novi Colt odvesti? Radi se o reklami za auto.

. Jarai.. ― To znači da nema mjesta gdje bi se to moglo činiti.2007. Kako su oni [»gorštaci«. — reklama za jedan prehrambeni proizvod .) uopće došla? Pomoglo bi nam da kažeš kuda je otišao... (. Možete li nam reći.).). tj. st.. u izreci. nisam znala gdje ću završiti. ne idite na more.XII. — Sutra idemo na izlet s Almirom i Sonjom — rekla je. kultura.) ribari nemaju gdje istovarivati ribu. od kuda..). Ne idite van... / — Kuda? / — Vidjet ćeš (. Uostalom... do kuda je akcija ministarstva (. nemamo kamo s ovogodišnjom berbom ― naslov Kamo na objed — naslov vodiča kroz restorane. razne televizije Kud ćete vi? U Cinestar ili na Interliber? Cole Trickle ambiciozan je mladić koji se pojavljuje niotkuda (..). kvizna emisija Jutros se niotkuda pojavio neki muškarac.. ne idite nikuda (. Kako ste došli do Rio de Janeira? Preko kuda? Jedan znanstvenoistraživački institut iz Kiela radi istraživanje kuda će Nijemci putovati ove godine na ljetovanje. kulturologija. kulturni. ― opis filma Za početak. iz konteksta je bilo jasno da je policajce zanimao cilj a ne put do cilja Luka voli svoj (... kulturološki. nije 150 . koj su se naseljavati počeli kasnije iz Kine razlikuju se kulturološki. Alemko Gluhak.. . umjesto nejednoznačnoga konačno bolje je (u tom kontekstu) na koncu.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Dobro je ovo: dobro Podrumi su puni. a sada ga može ponijeti bilo kuda. kulturalni. Manong] autohtoni narod na središnjem vijetnamskom visočju.. jezično. pa i fizički. Moram usmjeriti svoj život tamo kuda želim ići. još bolje: onamo kamo. kulturološki. — Treba biti tamo kamo. 16. Koho. poslije u reportaži: (. ― To bi se reklo da se razlikuju u kulturi ili po kulturi (a rješenje razlikovati se kulturno slabo je). Konačno biste stigli tamo kuda ste krenuli. od Vijetnamaca... Beč je kulturološki raznolik grad. Kuda otići na svadbenu večeru: Zagrebački restorani već primaju rezervacije za jesen 2006. Također. Čovjek nikad ne zna gdje ide.. ― Treba biti: tamo kamo. riba smrdi? ― od glave ― pitanje i odgovor. 2007 Kamo s ribom? ― podnapis .)...

Cijena poziva 3. lansirati Godine 1993..XII. I... Kn. 804 (Njemačka) Prva oznaka za kunu (po propisu HNB) bila je K.66 Kn — obavijest šest cijelih osamdeset dvije kune po minuti — o cijeni telefonskog poziva za pomoć.. K. Također.).. W za vat itd. rečeno da se gorštaci razlikuju »jezikoslovno« ili »antropološki« i sl. 1 euro = 100 centa. kn. kvaliteta. Veliki kulturni festivali i nagrade kao što su Venecijansko bijenale. je lansiran stabilizacijski program Vlade koji je bio pripreman prije i koji je donio na makroekonomskoj razini izvanredne rezultate.. Encian je na tržište lansirao novi biljni preparat stressfree za sve koji su često pod stresom (. Do 1. kvaliteta kvalitet. poslije je to nespretno i krivo promijenjeno u kn. ― Pridjev kulturološki i prilog kulturološki odnose se na znanstveno područje koje se zove kulturologija. Oscar i Nobel.. 2002. 1 marka = 100 pfenniga. Oznaka za kunu nije Kn. treba biti poslije. Novčana je jedinica euro (€. kapacitet i dr. To bi bila turistička i kulturalna atrakcija. T za teslu.. servirane su nam nagrade sa žirijem i razne ceremonije.. U vrijeme prenapućenosti /!/ informacijama.). Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. kvalitet Za razliku od drugih riječi na –itet (elektricitet. g za gram. Većina pisaca razumije kulturalnu važnost nagrada. tu nije kasnije.. u hrvatskomu su pravilne i dvije riječi na –iteta koje nemaju svoj neutralan suoblik na -itet: pravilno je kvaliteta.. kuna. — HE 7. Hrvatski crveni križ — Za novac ne govori se to cijelih. U oznakama (simbolima) ne pišu se točke — dakle K ponaša se isto kao m za metar. DEM). st. svjesno imitiraju međunarodna sportska natjecanja poput olimpijskih igara. Alemko Gluhak. novčana je jedinica bila njemačka marka (deutsche Mark.). odgovarajući prilog jest kulturno. kvantiteta kvantiteta. 151 . EUR). 16.). kvantiteta.. ― kulturna radnica Odnosni pridjev prema riječi kultura jest kulturni. s za sekundu. S obzirom na kvalitet ove vlasti. kvantitet kvantitet.2005. (.2007. kn. bilo bi dobro da iduća godina bude izborna (.

1986) ima za taj glagol: izbaciti. — gost u studiju Riječ lideršip jest iz engleskoga leadership (a ne »liedership«) i znači vodstvo. 152 . poduzeti. pokrenuti. lansirati. 16. Novinar se u tekstu složio s legendom da je hrvatska obala ostatak raja na zemlji te niže pohvale na račun gastronomske ponude. Zaista posve nepotreban anglicizam. ispaliti. opaliti. (. pridjev lezbijski (a taj se odnosi i na vrstu stiha). Dakle takav popis mogao bi poslužiti kao podsjetnik na izbor čega drugoga! legenda. Posljednjih se godina pojavilo to pomodno lansirati u vezi s novim proizvodima. Alemko Gluhak. gurnuti. 12.. pustiti. idejama i sličnim. Koji je nadimak imao legendarni glumac Zvonimir Rogoz? ― Papa. onda stvorimo riječ liderstvo.). Bilo je toga i prije. lider leadership Muškarac mora imati nešto zaštitničko. izmišljena je tamo. legendarni. Englesko launch nema posve isto značenje! Npr. liedership koji se bazira na odlučnosti i hrabrosti. spustiti u vodu (čamac. no pretjeralo se. započeti...2007.. zapisana u jednom hrvatskom rječniku. za čas. Kada se upotrebljava riječ lider (a je li potrebna baš u svim situacijama u kojima se upotrebljava?). Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. brodicu).izd. let : u letu Ima slučajeva da neki ljudi upotrijebe izraz u letu za nešto što je brzo — npr.. st. porinuti u more (brod). lezbejka Pravilna je imenica lezbijka. a to »u letu« samo je slabašan kao doslovan prijevod engleskoga in the fly ili on the fly. ― Tu je posve neprimjerena upotreba riječi legenda: u takvim bi se sklopovima ona upotrijebila podrugljivo. po uzoru na englesku lesbianism: odgovarajuća hrvatska jest lezbijstvo. englesko-hrvatski rječnik Rudolfa Filipovića (npr. Tu je i imenica lezbijstvo. Naš običan izraz jest u tren.. Čija je legendarna postelja na kojoj je čovjek nužno bili ili predug ili prekratak? ― Prokrustova. Imenica lezbijanizam.XII. da je DVD kopiran u letu. — Hrvoje Vojković Sanader ima više lideršipa nego drugi. brzo i sl.. vođenje i slično.

Radi se o istoj osobi.. pa to brkaju s Letonija.). madež Je li to pjega ili mladež? 153 .XII.. ― Nekad je bilo i drugih imena za te zemlje i narode.). Oblik litvanski nastao je po uzoru na inojezične (nekad. Malo prije je na RTL-u bio prilog o zvijezdama i lezbijzmu.. to se onda veli niskocjenovni.. Takvih light proizvoda namnožilo se podosta. ― po HR Zg Do zbrke dolazi u neukih. ― Latvija litavski. litvanski. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. u odnosu na latinski). engl.). koja je u hrvatskom izričaju često mijenjala ime (. Dobra dosjetka. Litva.. Lithuanian.. Ako su to putovanja niskih cijena. na Visu. vidio sam reklamu za pivo sa smanjenom količinom alkohola (3. litvanski. riječ je o istoj zemlji. — Posve neobičan oblik! light Novi Dukat Light jogurt U hrvatskom jeziku takva su se jela uvijek nazivala laganima (lagana juha itd. 16. i povratak hrvatskomu pridjevu. prvo je u nabrajanju spomenuto da je iz inozemstva i »jedna profesorica iz Vilniusa«. Tu je i sklop posve kriv: to je očito nekakav Dukatov lagani jogurt. čemu pridonosi i rima s imenom Estonija. kao što se tu i tamo čuje niskocjenovni razred i slično. pa to »Latvija« očito treba biti Litva.5%) — Pan lagan. kojima zvoni ime Litvanija. low-cost Danas su velike mogućnosti ići s tim lou-kost putovanjima. Alemko Gluhak. madež. da li je to nova moda.. latvijski Na Križankama je 22. Prokofjeva. Danas je obično ― litavski. i zaista iz Vilniusa.. Letonija ili Latvija. st.2007. usp.. litavski. a poslije je među zemljama iz kojih su sudionici skupa ― spomenuta Latvija (a ne Litva). mladež mladež. srpnja gostovao Litvanski nacionalni teatar i izveo balet »Romeo i Julija« S. U vijesti o znanstvenom skupu o Ranku Marinkoviću.. U srpnju 2007. (.

Na koži su madeži. menedžer menadžment. Alemko Gluhak. malen.7. ovisno o kontekstu. e-mail makeover makeover Izgleda tako obično i bezvezno. 12 Riječ menadžment znači isto što i uprava. u kojem je nekad radio. pa odatle dijalekatni oblik mladež. Tu treba biti neodređeni oblik pridjeva: malen — kakav. Roberto (. manira Psihički neuravnotežen muškarac i alkoholičar (61) završio je u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan (bivši Jankomir) nakon što je u maniri Ivice Kičmanovića pokušao zapaliti registraturu napuštenog čakovečkog poduzeća u Turopolju.. Stara pučka etimologija (narodsko tumačenje porijekla riječi) jest da je to povezano s mladošću.. margina 154 . rekao je. upravljač.XII.. treba joj novi mejkover. Tako će radnici zajedno s menadžmentom moći kupiti do 25% dionica. voditelj i sl. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. a riječ menadžer i sl.IV. znači isto što i upravitelj. Novim je zakonom predviđeno radničko dioničarstvo. fadist i menadžer restorana 50 najmoćnijih svjetskih managera autobiznisa ― naslov u reklami za časopis Autoklub. manager. malen. mail. mali mali. već je i stolnoj lampi s povećim abažurom tijesno. malen Zašto je kavez tako mali? Klub je mali: dnevni boravak. menadžer. blagovaonica u koju se nagurao i piano. mejl v. Zbog lošeg poslovnog rezultata u prvome polugodištu Uprava i izvršni menadžment Podravke. upravljanje i sl.. 16.2007. ME 20. koprivničke prehrambene kompanije.. no ograničava se vlasnički udio.. st... doživjet će uskoro temeljitu rekonstrukciju..).

(.. (..). Alemko Gluhak.) »(.. Poštanske su marke.. 155 ... te je završila u Švicarskoj (. a markice su npr... (.) Markice su vrijednosni papiri i normalno je svuda u svijetu da se to plaća. tako da se nitko od putnika ne mora plašiti da će netko promatrati njihove intimne trenutke u toaletu ili koristiti eventualno izgovorene podatke.. cigarete) itd.XII. Slovenski premijer Janez Janša i hrvatski premijer Ivo Sanader sastat će se u nedjelju rano popodne na marginama međunarodne konferencije o produbljivanju i širenju EU-a na Bledu. st.) atletici (. poštanske marke. zatim one na nekim proizvodima (brašno.)«. 48 Direktor marketinga Hrvatskog olimpijskog odbora Ranko Ćetković reagirao je na televizijski prilog o poštanskim markicama s likovima olimpijaca osvajača medalja u Ateni 2004.I.). Britanska pošta web-markicama »odrubila glavu« kraljici Elizabeti ― naslov . podaci za vrijeme leta će biti procesuirani samo od strane mašina... ali nalijepila je previše poštanskih markica. što znači da će ga biti gotovo nemoguće prevariti.5.) na poštanskoj markici posvećenoj (..).) Markice s olimpijcima treba platiti — naslov. markica »marka« i dr... (. — (na ekranu se vide poštanske marke) — Voditelj emisije rekao je na engleskome stamps.. i u tom kontekstu to mogu biti samo marke..) te praznu kovertu s markicom za Hrvatsku! Treba vam samo deset markica da pošaljete jednu videokazetu. Afera u Samoboru / Policijske službenice u tri godine »izgubile« 53. 16. e-mail memorijalni Danas u 24 sata ― memorijalni prilog o Vukovaru (. za pokaze (pokazne karte).000 kuna biljega / Istražuje se jesu li osumnjičene prodavale »markice« ili su ih samo skidale s formulara ― Za taksene marke ili biljege ne upotrebljava se riječ »markica«! mašina Ova kraljica je mašina za stvaranje štakora koja radi bez prestanka.. (. vino. Prema najavama istraživačkog tima. mejl v. JL 11.2007. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. mašina Avionski kompjuter bit će u stanju kontrolirati gotovo sve svjetske jezike. u podnaslovnom tekstu i u članku četiri puta upotrijebljena je dobra riječ marka Saznajemo da se Maria u pokušaju bijega sakrila u paket koji treba biti poslan poštom....

milion — prvo npr.. mirodiju. posluje vise od 5 GODINA na internet trzistu.. 11. bosiljak. pa je englesku riječ million preveo razgovornom milion umjesto standardnom milijun. Štoviše. Taj »pepermint« jest paprena metvica.6. koje pomaže održati Vaše zube i desni zdravima..) kuvala je čaj od mente (. hren. jedan dijalekatni nana.. ulje peperminta.. (. i time predstavlja najstabilniju internet kompaniju poslovnog tipa. tj. 156 . ― o NP Plitvice.. no to nije ni »menta« ni »mint«.III. jabuke i cimeta. cikoriju i još mnoge druge biljke možeš koristiti kao začin. lovor. sklop »koristiti za mirodiju. 16. HR Zg1 10. u radijskoj reklami s okusom sperminta i višnje (. menta — v.. Naziv za biljku jest metvica...XII. ― (ispod slike: Menta) ― udžbenik ― Također. treba biti ili Vademecumovi laboratoriji ili laboratoriji Vademecuma ili laboratoriji Vademecum... ružmarin.. običan je koristiti za začin. kim. ― Također. mentu. da je odredište. (ili i nešto prije) ― da jedna žvakaća ima okus mentola.. formula je obogaćena mikro-česticama koje pomažu pri efikasnom čišćenju zubi. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa..20 Da je cilj.. Alemko Gluhak. Ovdje govorim o kompaniji koja broji preko 3 MILIONA clanova. kao začin.). metvica meta Taj je slap česta meta naših posjetitelja (.). origano nije isto što i mažuran! Također.2007. st. i prevoditelj je bio nevješt.).) Nova gel formula Vademecum Ultra Fresh sadrži prirodno ulje peperminta koje Vam daje izniman i dugotrajno svjež dah. kao mirodiju« nije običan... kadulju. Origano (mažuran).. Danas je u hrvatskom standardnom jeziku neutralno milijun (a prije smo mogli naići i na milijon. milijarda milion Brojke izražavaju milione tona Tablica je prenesena iz jednih engleskojezičnih novina.. (. na prijelazu s XIX/XX. milijun. U siječnju 2007.) s okusom spearminta i višnje (.).st. ali meta! metvica Vademecum laboratoriji su odabrali prirodni sastojak. (. timijan.).) (.) jedini mint bomboni (.

.. — HS 382.). tisućiti (i tisućiti ima -ti po analogiji s prethodnima). — oglas . predsjednik Državnoga izbornoga povjerenstva (i predsjednik Vrhovnoga suda RH) ― Visokoobrazovana i visokopoložajna javna osoba koja ne zna za riječ milijun. I koje će završiti milijardskim gubicima? To je dobro: kao što su milijunski gubici.) Ne može postojati mogućnost bilo kakve mogućnosti sa tim listićima. tromilijunski..) Sve što ne bude otpremljeno biti će naravno uništeno.. st.)..).).). Osim toga. (.. 16...) nudi mnogo (. dakle ili 1. Daljnji su oblici dvomilijunti. dvodesetljetni.) 40 miliona (. m2.. trogodišnji.XII.. koja ne zna za futur bit će koji se izgovora /biće/..000 m2 ili 1 mil. peti.. nedostaje spojni o. milijunske štete itd.. ni cca (treba biti oko). Alemko Gluhak. Tristoljetna tradicija Alke proizišla je iz političke svijesti hrvatskoga naroda. Vi ste donijeli program vlade na koji su potrošeni milijoni (. -to. što mora biti zbog nijekanja: ne može). (.) par miliona (. Građevinsko zmeljište cca 1 milion m2 u Istri.) trinaestmilionski Šangaj (. -ta..2007.. 14 Dobro je ovo: Sony je objavio da je prošlog tjedna prodao stomilijunti primjerak igraće konzole PlayStation 2.. s dv-o.000. oblik je nastao analogijom prema -ti u četvrti. tromilijunti itd.. (. ne valja ni potražujemo (treba biti tražimo).) — sportski reporter (... stoti. desetogodišnji itd..2. Ukupno je tiskano pet miljona šesto četiri tisuće glasačkih listića. 16. (. Dvije čaše mlijeka zadovoljavaju većinu dnevnih potreba za tim važnim mineralom i krijepe vaše zdravlje svaki dan. 157 .VIII.. deseti.) deset miljona Portugalaca (. šesti. milijunti Dva milijunti primjerak Audia A4 — naslov Redni broj prema milijun jest milijunti. dvomilijunski. tako je i milijardski gubici. jedanaesti. u dvogodišnji. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa... onda se treba napisati znamenkama ili oznakama.. a ako se za površinu napiše m2.kao npr. (. s spojnim -o.. ― Branko Hrvatin... jer treba biti trinaestomilijunski (kao jednomilijunski. — saborska zastupnica Željka Antunović (SDP) Potražujemo: 1.. mineral Dukat trajno mlijeko prirodno je bogato kalcijem.. deveti... koja ne zna razliku između neki i bilo kakav (i tu nikakav.(nisu dobri oblici kao »tristoljetni«...

) od osmog petog do devetog sedmog ― o jednom nagradnom natječaju Veljača dvostruko »crnja« od lanjske (Upozorajuće brojke: u drugome mjesecu u prometnim nesrećama poginulo 47 osoba) ― naslov i uznaslovni tekst ― Treba biti veljača a ne bezlično »drugi mjesec« 158 . ugovor istječe. Na minisaboru HDZa u Puli premijer Sanader najavio je pobjedu na izborima.. ― Dalje u članku: Neposredno nakon što je bio dosegnuo najvišu razinu u zadnjih šest mjeseci (5. određenim mali.) Za mjesece imamo nazive: siječanj..) — o mjesecu travnju U devetom mjesecu ističe ugovor s VIPnetom kojim se branio ulazak trećeg operatera u Hrvatsku. ― treba biti kolovoške. sredinom prošloga tjedna započeo je njegov mini-silazni trend. drugi mjesec. 16.. u rujnu.. U četvrtom mjesecu gospođica Noga putuje u Ameriku (. U nas je u standardnom jeziku naziv za tu mjernu jedinicu minuta. ovisno o kontekstu). običnije je (.. 23 To mini treba se ponašati isto kao npr. Također.) vidjet ćemo u narednim minutima. Najgori incident dogodio se u osmom mjesecu prošle godine (. Vj. veljača itd. minisuknja itd. malo.. mini- Postavio mini kameru i čitač kodova kartica — naslov.2007. ― Također. Također. Mini silazni trend HNB-ova tečaja USD-a ― podnaslovni tekst.XII..). Predstavnici ruskog Mechela to komentiraju nužnošću da se osigura gotovo osam milijuna kuna za isplatu redovite kolovoske plaće. pa je onda i minikamera. Alemko Gluhak. mjesec: prvi mjesec. Sigurno je mnogo bolje i točnije da se napiše za tim važnim elementom. ne valja poredak »Dukat trajno mlijeko«: to je ili trajno mlijeko Dukat (ili trajno mlijeko Dukata) ili Dukatovo trajno mlijeko. st.. mint — v. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. (.93 kune).IX.. Ako pak se mini upotrebljava umjesto malen ― moglo se zaista zamijeniti takvim pridjevom (neodređenim malen. — dakle tu je trebalo biti u kolovozu.4. ženskoga roda..i vele-: imamo riječi maloprodaja i veleprodaja i mnoštvo drugih (velegrad)... metvica minut (. neprimjereno je upotrebljavati njegovu državnu funkciju u vezi sa stranačkim skupom. 29. minidisk.

— na hrvatskom se zove džamija.) Iako se govori o mobilnoj telefoniji. Pridjevi su ovakvi: siječanjski. Alemko Gluhak. i znači »potiho«... kao da je povezan s imenicom muka — no on je povezan s imenicom muk.. ožujski. veljački. ne o »mobajtelima«). kolovoški. Mast hev bile su traperice. travanjski. učestalo s formulama uhićen muškarac i sl. »potajice« i slično. must have masthev mast-hev Slavio se cener godina Menarta. o mobilnosti osoba. kako u Negrinovu filmu zovu slovenske vojnike s crvenom zvijezdom petokrakom. mučke. listopadski. treba biti zgrada ili što drugo.).. — Tu je riječ mjesto za englesko place. rujanski. a od proljeća i ljeta 2007. srpanjski. svibanjski. muškarac Nekako se posljednjih nekoliko godina u izvještajima o policiji i sl. nudi i »mobajl internet«. za tišinu.. na francuskom mosquée. mjesto Sjećaš li se mjesta? Izgorjelo je. prikazani su kako mučki ubijaju nenaoružane civile i cijele obitelji (. Opisao kako je mučki ubio trudnu djevojku — naslov »Tittini«. radi se o nekom lokalu. Prije par mjeseci.) napad na šiitsku mošeju (.. radne snage itd. riječ mjesto tu ne paše. studenski. st. U konkretnom slučaju. »u tišini«. lipanjski.) [u Pakistanu] Ono što se na engleskom zove mosque.2007. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Također.XII. mobitelima (naravno. »u potaji«. mošeja (... prosinački.) mobajl internet (. mobile mobajl mobilni (. to par mjeseci zapravo je nekoliko mjeseci... mučki prilog Taj se prilog u našem novinarstvu često upotrebljava u krivu značenju. 16... na talijanskom moscea. — telefonsko poduzeće Hrvatske telekomunikacije uporno nameće svoje »ti mobajl«. na njemačkom Moschee (pa bi iz toga bilo to mošeja). 159 .

— oglas u vezi s izborima naj Kao što se piše najveći.. Guverneru.) Naučnici vide koji podražaj se prenosi kojim živcem.99. novine.«. naučni. Kane.. ovako: Vinkovčani će od nas doživjeti prvi poraz u sezoni. — Također.. Kod muškarca našli 10 kilograma trotila način : na način Svim korisnicima mreže 098 omogućeno je da putem SMS poruke provjere mjesto upisa u popis birača i birako mjesto. st. riječ naklada odnosi se na knjige. Naučnici na istraživačkim brodovima uspjeli su identificirati grebene (. (. naučnik naučni naučnik Imate sreću što vas itko pušta blizu naučnog laboratorija. ― dakle na razne. nauka »podučavanje nekoga područja« i sl. Deset naj pjevača za sto naj žena ― naslov neke priredbe u nekom baru naklada Od tada pa do danas. učenje za zanat i sl. najbolji itd. ― JL 14.. dake science 160 . nanijeti Butić: Vinkovčanima ćemo nanijeti prvi poraz u sezoni Nespretno. a to je za nas danas znanost.. »Fahrenheit 9/11« i »Pasija« naj filmovi na People's Awards — naslov.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. od imenica: najfilm i slično. Dr. te da istu proslijede na broj 5454.. —Ne valja ni mjesto enklitike se. 22 Automobili se ne proizvode u »nakladi«. otkrića poput tog.2007.. U hrvatskom standardnom jeziku imamo nauk »naukovanje. Spretnije bi bilo npr. nauka. da tako velim. nosače informacija. Alemko Gluhak.XII. ploče. no u tom konkretnom kontekstu očito je bilo science.XII. naučni odjel koledža Glen Canyon. tako bi bilo i s drugim tvorbama. uz to naslov okvira: Top-lista pobjednika Naj gol — naslov kratke nagradnonatječajne emisije — u televizijskim programima u novinama i časopisima piše se i kao Naj-gol i možda i kao Najgol. Naučnici su godinama vjerovali da je svrab vrsta boli. 16. Otkrića poput ovog ukazuju naučnicima na moguća nalazišta nafte i minerala.). Ford Njemačka je proizvela trideset različitih modela u višemilijunskoj nakladi. na način da matični broj građana upišu u PORUKU.

. Tom je prigodom navela da će u Hrvatskom saboru poduprijeti izmjenu zakona (.1 od 2 žene koje se više ne nalaze u vezi navela je nasilje u prethodnim vezama ...) napustio je jučer HNS. Predsjednik Republike Stjepan Mesić u Dubrovniku je komentirao navode Glasa Koncila o tome da je bio kadrovik Udbe.. (. u pismu ministru kulture navodi kako nije točna tvrdnja da Ministarstvo kulture nije primilo njegov pisani odgovor na traženje dopuštenja za izradu novoga odljeva Teslina spomenika.1 od 3 žene koje su pretrpjele nasilje u određenom trenutku se bojala za 161 . arhitektima i sl... oko dva stupnja. upozorili su američki stručnjaci. laboratory trebalo je prevesti kao znanstveni laboratorij. Prigodne darove Domu za djecu (.1 od 4 žene pretrpjela je nasilje od sadašnjeg ili bivšeg partnera . Računalo (.) Novo snažno američko računalo pokazalo je da bi prosječne temperature na površini zemlje mogle brže porasti nego što su predviđali znanstvenici..) ako se nastavi ispuštanje ugljičnog dioksida u velikim količinama. Prijašnje su procjene navodile da bi to povišenje iznosilo oko 2 stupnja.. st..) predala je (8. — Također.) Mate Meštrović.) Jadranka Kosor.. — postolarski naučnik.... Navode je prenio Večernji list. Naime..1 od 10 žena trenutno trpi nasilje strahujući za vlastiti život . navodnici se ne pišu tako.. Kao glavni razlog naveo je Čačićevu «Vladu u sjeni».XII..) kao što su navodile karte (.. naveden(i) navesti. Alemko Gluhak.. navoditi navoditi. navedeni.) nastavlja li se kopno (.1 od 6 trenutno udanih žena navela je da je doživjela nasilje od strane muža .. v. navesti... 16. U hrvatskom naučnik jest onaj koji uči kod majstora i sl. porasti brže nego. i laboratoriji idu više-manje u našim asocijacijama s prirodnim i tehničkim znanostima (iako ih ima i u društvenima). navesti. Gospoda navode da nisu mogla dobiti štrukle niti »gnocchi s četri vrste sira«.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. (. Naime navedena TV kuća je bez licencije emitirala filmove Kum I i Kum II Fracisa Forda Coppole.. trgovački naučnik i sl.. a zapravo samo laboratorij.) Na Hrvatskoj televiziji opet skandali..2007.. Takve će priče mnogo više zainteresirati stranca nego suhoparni podaci o starosti grada. u tom dijelu filma očito sciences znači »prirodne znanosti«. navodi Skoko. U Republici Hrvatskoj najmanje 29% žena doživjelo je neki oblik fizičkog zlostavljanja od strane svojih intimnih partnera .. (...) moći ćete čuti zadnji odlomak iz navedene knjige (. U tom primjeru još treba biti: na površini Zemlje. sin kipara Ivana Meštrovića..

odnose se na citiranje — oni ne znače »reći«. grad.). Na drugoj strani veze začuju glas tajanstvenog čovjeka koji ih uputi da odu na odredjenu adresu i podignu nekakav novac. — Također.000 eura nije kupljen. pa se od djece traži da »imenuju« predmete.). jer ionako naše vijesti nikad ne spominju kosovske novine i časopise na drugim jezicima.. Navodi kako će novi prijedlog kosovskiim Albancima nuditi manje od plana bivšeg posrednika UN-a Marttija Ahtisaarija. vlastiti život ― tekst u podekranskoj traci ― Također. Taj je sklop slaba prevedenica engleskoga code name — za nas je to npr. — ime jest Sava. upravo pravosuđu. livada.) Ta se operacija vojske Jugoslavije vodila pod kodnim nazivom »Zvijezda«. nekadašnji negdašnji nekadanji negdanji usp. 16. Alemko Gluhak. Zagreb. da nabroje te predmete. navod itd.) Naziv jest rijeka.. Prema novom prijedlogu. no sve skupa neće bit tako lako jer ih u navedenom stanu čeka starija gospođa (. objavio je »Koha Ditore«. Riječi navesti. gle jednsotavnosti. Ista sumnja izražava se i u anonimnom pismu koje je poslano redakciji Večernjeg lista. umjesto da se od njih traži da kažu nazive tih predmeta ili. Kosovo bi nalikovalo konfederaciji. ne kratke crtice. »kazati«.) naziv — nije isto što i ime (v.. pa i na to treba paziti! (Bez obzira na to što u nas u mnogim zakonima nazivom se naziva ono što u običnom jeziku nazivamo imenom.). U istoj se anonimci postavlja pitanje kako župan Ronko otplaćuje navedeni kredit kad ne prima plaću u županiji koja mu je jedini izvor prihoda. Vodeći prištinski dnevnik na albanskom poziva se na neimenovane diplomatske izvore. a takvo što provlači se kroz niz osnovnoškolskih udžbenika.2007.XII.. (.. »izreka« i slično. kodni). navoditi... Pa i to vodeći čini se pomalo nepotrebnim. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Odbijanje lake zarade ne pada im na pamet. ponekad šifra (v. nego da ga je Ronku darovao Kamen-Ingrad (. i bivši 162 . tu trebaju biti duge crte. tu je suvišan podatak »na albanskom«. (Upotreba takvih riječi baš s takvim značenjima — pripada lošem administracijskom stilu.. u kojem se navodi da stan u vrijednosti 75. naselje. O nastanku naziva naselja ima zgodnih pričica u našoj županiji. tajno ime. »izjava«. To se vuče već stoljeće i pol tako. st. Ali naziv nije isto što i ime.

vijesni/vjesni. Usp. — u vezi s četvrtim programom HT — Nespretno je i to pokrenuti: osnovat će se. Na tih pet fotografija vidi se osiguranje: na jednoj tri specijalca.. tko news EPH pokrenuo najsuvremeniji news portal u Hrvatskoj: www.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. postavit će se. veličine manje od pola stranice.. počinje i nezapamćena kampanja »ekologa«. a umirovljenica je (. st. (Sjetimo se da je imenica vjesnik izvedena od toga pridjeva. preko dviej stranice. kanal koji emitira vijesti (. elementarna nepogoda netko usp. Dakle tu imamo portal za vijesti.. koji se priključio nekoj bandi) nepogoda usp. Neviđeno osiguranje Carle del Ponte — naslov Uz taj naslov dan je.. eto nam i vjestovnoga portala. pa i novinama. (o sinu.) pokrenut će se takozvani njus-kanal.. i pamtiti. koje zauzimaju površinu veću nego članak.XII.000 DEM s mjesečnom kamatom od 5%..) otkrila da joj nedostaje 250 eura. glasilom. 16.2007. To što neuki danas nazivaju »newsletterom«. a ako hoćemo.. nikud(a).. a ne put kojim se ide do cilja!). nezapamćen i sl. Riječ news znači nešto sasvim obično: vijesti. na jednoj dva.hr ― naslov (. Mogao bi biti i vijesni ili vjesni portal.jutarnji. na 163 .). To se pojavljuje i u sklopu news magazin i sličnima.) kazala je da mora nekuda ići.) newsletter Prijavite se na besplatan HDZ-ov newsletter i budite u toku s najnovijim događajima. odnekud.. s pet fotografija. prije se nazivalo biltenom. izvješćima itd. nekud (. Ovako je dobro: Vidim da je želio nekamo pripadati. manji članak. — Očito se htjelo reći: nekamo (cilj. Kada je postalo očito da će projekt uspjeti i kada su počlele stizati prve ponude na natječaj.. Bulić je tom muškarcu kroz prethodne tri godine vraćao pozajmicu u visini od nekadašnjih 26. Alemko Gluhak. Usp.

)... Očevi trojice momaka (.. Neviđeno osiguranje?! Članak počinje rečenicom: Jedan policajac na svakih stotinjak metara uz glavne ceste (.)...) Zgrada u kojoj se dogodio zločin ostat će zapamćena (. Gašenje požara koji je buknuo na gradilištu Nacionalnog parka Kornati u uvali Vrulje na otoku Kornatu prouzročilo nezapamćenu tragediju.. u članku: I jučer je tijekom cijelog dana trajao policijski očevid na mjestu nesvakidašnje tragedije u selu (. U Trogiru nezapamćen zločin (. dvije po jedan i na petoj je fotografiji specijalački helikopter..) Uzrok nezgode ćemo kasnije objaviti (. (. Nezapamćeno zanimanje pobudila je Lupinova izložba fotografija »Žena kao inspiracija« (. nezgoda Dogodila joj se nezgoda..)..... Gospić ne pamti takav barbarski čin. 164 .)... Poginula je.. Takav barbarski čin Gospić ne pamti! — naslov Čak ni iz ratnih dana..).XII.) da Sabor podliježe utjecajima (..... Alemko Gluhak. Nevrijeme pomelo vinograde u Dalmaciji : Nanesene nezapamćene štete poljoprivrednicima : Tuča obrala trogodišnji urod grožđa Nezapamćeno je (.). Zašto? Tragedija kakva se ne pamti! Dvojica tinejdžera zajedno se objesila u Donjem Miholjcu ― naslov Nezapamćene vrućine u Sjedinjenim Državama odnijele su sto deset života (.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.).) rekla nam je jedna od rijetkih aktivistica pakistanskih NGO-a koja je pristala razgovarati sa stranim novinarom. I neka njih kažnjava jer takvi su glavni krivci za prometne nezgode s teškim i smrtnim posljedicama. a ne pošteni ljudi koji nikad nisu počinili prometni prekršaj ili izazvali prometnu nezgodu (.). Pojava ptičje gripe izazvala je nezapamćeno zanimanje za cijepljenje od obične gripe.. Supetranin ubijen: nezapamćen zločin na Braču ― podnapis Takva nesreća (..) ne pamti se u petnaestak posljednjih godina. 16. st. proživljavaju ovih dana posve različite sudbine. ― službenik policije... (..).. ― saborski zastupnik Broj žrtava na obje strane nezapamćen je.). Još se utvrđuju uzroci nezapamćene eksplozije — naslov . Kineski ribari u lovu na luoija prelaze nezapamćene daljine. cijeli je zgrad zgrožen (...... o prometnoj nesreći u kojoj su poginule tri osobe NGO (.).). sudionika u Hrvatskoj dosad nezapamćenoga ubojstva.. i do 2000 km. gdje je na Silvestrovo u eksploziji u obiteljskoj kući smrtno stradao (.2007..

non paper non paper..2007... nitrogenski (.. proglašena je no fly zone. ― Dobro je ovako: puni dušikom (ne »s dušikom«). — pravila oglašavanja Dakle ako je to nadimak. Nakon nogometnog tjedna stanare očekuje ispadanje.). Prvo pošalji SMS sadržaja (.... Ako ti ne želiš nikuda izlaziti. Po uzoru na oskarovsko-holivudski zabavski engleski jezik. 16.) prilikom kontakta s nitrogenskim dioksidom (. Alemko Gluhak. nikud Svi finalisti slažu se u jednom — nikud im se ne žuri. nonpaper 165 . zakoje su nominirani Arsen. ― JL 23.) Ali oni se temelje na nitrogenu. i kud(a)..) na broj (. upotreba toga glagola i njegova pridjeva znatno se proširila i tamo gdje prije te riječi uopće ne bismo bili upotrijebili. no fly Danima prije tog sretnog događaja irska je vojska oko aerodroma raspoređivala dvije oklopne brigade sa šest tisuća vojnika..) sistem koji puni rezervoar sa nitrogenom (. nitrogen. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Povratnom porukom pitat ćemo te za tvoj nick (nadimak od maksimalno 8 znakova) i ostale podatke o tebi. 39 nonpaper. st. nekud(a). nick Svoj oglas možeš poslati izravno na teletekst i to na sljedeći način. ceste su zatvorene. svojim će glasovima večeras odlučiti gledatelji.). ― Zona bez letova. Nema razloga da se ono što se u nas naziva nevladinim organizacijama ― piše skraćenicom engleskom (i još da se čita kao »endžio«). u pozitivnome značenju).XII.7. a tko će napustiti veselu družinu. misliš da se meni možeš smijati? Usp. bezletna zona.XI.. U hrvatskoj je terminologiji to dušik. otkud(a).. nominirati nominiran Glagol nominirati znači »imenovati« (na neko mjesto i slično. dušični dioksid (dušikov dioksid). onda zaista nema razloga da se to zove nick.. Ta riječ nick te nick name počele su se upotrebljavati i tamo gdje bismo upotrijebili riječ pseudonim. Goran i Maja-Paola. zar ne? (.

I uz taj oblik. jedninskom obliku: nemam novca (a ne »novaca«). reklame za jedan telefonski tarifni model. Ona se upotrebljava samo u takvu množinskom obliku (kao što se u množinskom obliku upotrebljava npr. no to se da tolerirati. Tu visokonakladnu novinu tužila je zbog narušavanja privatnosti (. (. najlijepša. te sve stvari koje nosite sa sobom (tobrbe. oba Misliš li da Adrianu treba razbiti facu? — Mislim da treba obojci. a za »dnevni list« postoji riječ množinskoga oblika növine. te sve stvari iz svih džepova.. npr. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.) odložite na pult... (. obojica. U objema časopisima te je tematske cjeline uredio i uvodnim tekstom popratio Tomislav Petković. tu treba biti i Vjesnik.. roba i dr. U preciznom i jasnom hrvatskom standardnom jeziku riječ novìna (s kratkouzlaznim naglaskom na drugom slogu) znači »novost. Najlijepša hvala na strpljivosti i suradnji.. Riječ novac upotrebljava se u ovakvu. st.) oba.) Ne bacajte novce! Pričajte tomato! ― ljeto 2006.. ali i u materijalnom smislu (u humanitarnoj pomoći i novcima) dalo za obranu Hrvatske.XII. nova pojava« i slično.. Alemko Gluhak. Ljubazno molimo slijedite upute pravosudnih policajaca.). ― Tu je naziv tarifnoga modela uzet u neobičnu padežnom obliku. Turudić se spominjao u starom non paperu britanskih tajnih službi kao osoba na vezi s Petračem. (Dakle ponaša se isto kao riječi građa. lijepo molimo pripremite vaše osobne iskaznice (vozačke dozvole.) Je li »Vijesnik« zastarjela novina? ― Naravno.. aktovke. Uzmite sve vaše stvari. te pričekajte pregledručnim detektorom. ne samo u materijalnom. 16.. riječ pluća). novine Supermodel Naomi Campbell dobila je proces protiv britanskog tabloida The Mirror. oboje. metal-detektor vrata. obilježiti 166 . Poštovanje. vrećice. dobro bi bilo samo ovako: Ne bacajte novac! Razgovarajte tomato! (Glagol pričati ne znači isto što i razgovarati!) novina. (Nekim analogijskim procesom nastao je od množinskoga jedninski oblik növina. osim papira i papirnatih novaca. novac Vrlo dobro je poznato koliko je hrvatsko iseljeništvo. ugodan dan! — Tu ima više nespretnosti i krivo napisanih riječi i oblika. Poštovani. te prođite kroz metal-detektor vrata.2007.). ili putovnice).

kojoj pripadaju drveta. Ostavimo ga sa značenjem koje mu je osnovno: dati biljeg.)« (227).). ― čl. Obzirom na to da je MUP-u ove godine smanjen proračun. Obzirom da je broj putnika u odnosu na prošlu godinu daleko veći nego je broj brodova. tekst: Ovog je vikenda u Rimu obilježeno 25 godina od atenata na Ivana Pavla Drugog. / Te pripreme obuhvaćaju prethodno ispitivanje tužbe.. a druga one koji su u međusobnom rodu. 1981 ). Uopće. U terminologijama nekih znanosti i drugdje ne može se nikoja od tih riječi zamijeniti onom drugom. (obilježiti stranicu i sl.XII. dostavu tužbe tuženiku na odgovor. gdje porodica označava skupinu srodnih jezika. staviti biljeg i sl.. obuhvaćati prije se veoma dobro upotrebljavao. glagol obilježiti. 167 . Rosa. bolje bi bilo izbjegavati ga gdje je god to moguće. ružâ (.) Biljka iz obitelji ruža..). kako uspjevati držati korak s tehnologijom? ― Tu treba biti i uspijevati. — Rosaceae. grmovi izeljaste biljke s izmjenito poredanim listovima« (OE 7. st. održavanje pripremnog ročišta i zakazivanje glavne rasprave. biljni rod iz por. 1 i 2 Zakona o parničnom postupku (2003) obzir obzir. (U jezikoslovlju se proučavaju i odnosi u određenim skupinama nesrodnih jezika. dobro je: Nakon primitka tužbe obavljaju se pripreme za glavnu raspravu. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. nisu istoznačnice: prva označava one koji obitavavaju skupa. u jezikoslovlju i u biologiji riječ porodica jest termin.[odica] dvosupnica. i ne može sezamijeniti riječju obitelj. jest »biljna por. 277 st. obilježavati upotrebljava se pretjerano. Npr. obitelj Riječ obitelj i riječ porodica nisu sinonimi. no danas ga posve nepotrebno mnogi zamjenjuju glagolom uključiti. 16. obuhvatiti obuhvaćati Glagol obuhvatiti. uključivati..2007.. ruže.. Kako se on upotrebljava i u značenju s veseljem i sa žalošću. To se naročito osjeća u jezikoslovlju. Alemko Gluhak. »ruža. Obilježeno 25 godina atentata na Papu — naslov . znači da u Dubrovnik uplovljavaju sve veći putnički brodovi (. petoprstica.. pa tako i u neprimjerenim kontekstima. s obzirom.

Pero odmara turiste. — v. odsudan. odsutan Pridjev odsudan u vezi je sa sudom = sudbom. st. strana odliv. pa bi npr. Majstori nikad ne odmaraju odnekud Moja Štefanija odnekud je donijela mačka Gabrijela...XII. odljev... odljev Ispravni su oblici odljev.. predviđena... npr... i potrebno je vezno to (da. 16..2007.. Alemko Gluhak. Izraelci odmaraju u zgradi u kojoj je bio koncentracijski logor Cijelo su jutro bageri ministarstva odmarali (. održavati se.. U nas je gramatički ispravan sklop s obzirom na (koga/što) ― ne treba izostavljati prijedlog s. odmarati Treba biti odmarati se ― bez se to je neprelazno. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. 168 . npr.) bile korijensko pisanje suglasničkih skupova i pisanje dvoglasa »ie« mjesto »ije«. priljev. Obzirom da su donošenjem »Naredbe« i »Odredbe« najveće promjene u novim pravopisnim pravilima (. održati se. proljev. (. priljev (priljev i odljev novca). na.. a pridjev odsutan ima značenje suprotno nego pridjev prisutan. usudom.). Usp. nedostajao bi objekt. po novom planu... održavati se. — Tu treba biti još jesu braća ili braća su (umjesto »su braća«). sudbinom. Premijera predstave »Maraton« održat će se u petak u ZKM-u ― podnaslovni tekst ― To je moglo i jednostavnije i zgodnije: Premijera predstave »Mararton« bit će u ZKM-u u petak. Mikey (Sean Astin) i Brand Walsh (Josh Brolin) su braća čija bi se obitelj uskoro morala seliti s obzirom da im je kuća novim planom razvitka grada predvidjena za rušenje. a ne oni u kojima je »-liv«.).). Pero odmara značilo da Pero čini to da se netko drugi odmara. od strane. a i taj instrumental »novim planom« moglo bi se zamijeniti boljim sklopom..

XII. 16. st. Alemko Gluhak.. To je optjecaj. odšteta odvojiti v..) Umjesto open-air koncert/predstava/festival/pozornica. te Naklada Ljevak za čije je naslove Ministarstvo odvojilo 287. To je najodsutniji trenutak u njegovu životu. Najveći dio svote usmjeren je ka naslovima Profil Internationala (555..200 kuna). na otvorenom. kako se prije govorilo i pisalo.750 kuna. kaže se koncert.. a također običaj je da se veli zadržava pravo.2007. utrošivši 6. — oglas 169 . prirodni Jeo je samo organsko. open-air festivala (.... organski. šteta. (. onečistiti usp. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. v..) lipanj je u znaku Jarunfesta.) protiv 23-godišnjeg mladića i 16- godišnjeg maloljetnika. zagaditi open-air (.). a slijede Matica hrvatska s otkupom vrijednim 383....) zadržava prava da u bilo kojem trenutku i bez predhodne najave povuče karticu iz opticaja (. Tu je krivo i »u bilo kojem« (bolje je: u ma kojem ili što drugo..300 kuna..). opticaj. pa i u svakom (potrebnom) i dr.] ulaze u opticaj i zamijenit će valute 12 europskih zemalja. siječnja [2003. Zbog krivotvorenja novčanica u apoenima od 200 kuna i stavljanja u opticaj policijski službenici podnijeli su kaznene prijave (...4 milijuna kuna. Riječ opticaj znači »doticanje posvuda« i slično. no neki današnji ne znaju kako je bilo prije.. izdvojiti Ministarstvo je otkupilo 495 naslova od 146 nakladnika. optjecaj Novčanice i kovanice eura 1. orijentirati orjentirati Banka na koju je orjentirano više od trećine hrvatskog gospodarstva. odšteta — v.

16.2007. pa ističu kako Tjedan suvremenog plesa ove godine počinje 9 dana prije Svjetskog prvenstva u nogometu. — Također.. (. osumnjičiti. Mobiteli postaju pametniji: neki modeli u Las Vegasu uključuju GPS tehnologiju s pomoću koje korisnik može vidjeti gdje je mobitel s kojim razgovara.). Besplatne ulaznice osigurajte na broj telefona (. odlučili su se iskoristiti tu činjenicu kao vremenski orjentir. a cijene im padaju. ni uključuju. običniji je pridjev otočni (a ne »otočki«).isto što i u glagolu mniti. ― Osim što treba biti orijentirane.. (. osigurati. pa je orijentiran. Demokrati imaju 22 zastupnika u parlamentarnom vijeću. ― To bi se jednostavno reklo ovako: Za besplatne ulaznice javite se na telefon (. ni osigurava. treba biti sumnjičiti. Glagol je orijentirati. omogućuje: ta tehnika (ne tehnologija!) omogućuje besprijekornu sliku..).. osiguravati Sajam je pokazao jasan trend: televizori postaju sve veći. Mali Lošinj — Idealnih klimatskih osobnosti i sa 2580 sunčanih sati godišnje. ona ne znači isto što i ličnost. treba biti s 2580 sučanih sati. osumljičiti. U svojoj osobnosti jedna osoba ima svoje crte ličnosti. nespretno je »godišnje«. ― Tu nije dobro ni inč.) uhićen (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.XII. Ekrani se više ne mjere u inčima. Na takvim mjestima očito treba biti npr. Sjetimo se imenice orijent i imena Orijent te pridjeva orijentalan. st..).). osumnjičen (i posumnjati itd.. dok ostatak drže pro- pekinški orjentirane stranke. odnosno 135 cm i s tehnologijom visoke definicije koja osigurava besprijekornu sliku. osobnost Riječ osobnost ekvivalent je riječi individualnost.. Mali Lošinj je upravo idealno otočko utočište na kojem ćete naći najčišći morski zrak koji krijepi tijelo i dušu.) naprotiv..) osumljičen da je sudjelovao u krijumčarenju heroina. orijentalni. idealno je).. treba biti i propekinški.. mogao bi biti zarez ispred koji krijepi.. individualitet. gdje je mn. na krivu je mjestu enklitika (treba biti npr. Alemko Gluhak. ― Dobro je 4 1/2 (grafički moglo bi i bolje). osvanuti 170 . nego u stopama (30 cm) pa je LG Electornics predstavio televizor s ekranom dimenzija 4 1/2 stope. Jer je sumnja po tvorbi su-mn-ja. nedostaje zarez ispred na kojem ćete.. osumljičen (.

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

Izlozi u središtu Zadra osvanuli su oblijepljeni plakatima odbjegloga haškog
optuženika generala Ante Gotovine.
Jesu li zaista osvanuli, ili sviće ipak nešto drugo?

otkuda
otkud
Otkud toliko požara? — naslov
Najednom postajem vitez-zaštitnik Super Silve. Ta ona je samo dijete s velikim sisama
― otkud pamet u osamnaestoj? ― Predrag Raos
Genetsko inženjerstvo i hrvatski iskon: Odkud u nas azijski konji, pšenica, luk... ―
Naravno, ne valja ni pisanje: treba biti otkud, kao potkradati, potpis.
Otkud im riba?
Otkud ideja o trgovini dijamantima i otkud upravo Hvar, pitamo tog krupnog Rusa
(...)
Očito je da je važno »mjesto« s kojega je potekla ta ideja — a onda je pitanje
odakle.
A otkud takva ljubaznost kod mladog gospodina? — u televizijskoj obrazovnoj
emisiji u kojoj se govorilo o krivim i dobrim riječima; to otkud bilo je kao
dobro (a nije)!
A već godinama ne pije. — Otkud sam mogao znati?
Nikada nisu morali objasniti otkud im novac za vile, jahte i limuzine — naslov
Otkud sad moda optuživati svećenika za ono što se navodno događalo prije pedesetak
godina?
Liječnik nije znao otkud propuštanje nakon operacije (...).
(...) nitko u državi nije odgovorio na logična pitanja otkuda POA-i informacije o
privatnom životu (...).
Melinda, otkud nam dolazite? — voditeljica kviza
Tea, otkud nas zovete? ― voditelj emisije gledateljici
Ljuba, otkud nas zoveš? — voditeljica zabavnoglazbene pregledne emisije
To se drvo pojavilo niotkuda.
Otkud mu toliko snage?
Ne veli se da bi se nešto pojavilo »otkuda« ― nego je »odakle«, pa je (uočiti
rastavljeno pisanje!) ni odakle.
Tako najveća hrvatska »šećerana« nije u Slavoniji nego u luci Ploče, od kuda dolazi
uvozni šećer.
Otkud nas zovete, Igore? ― Iz Zagreba. ― pitala voditeljica emisije
Otkuda zovete? ― pita voditelj emisije
Kako da joj objasnim otkud mi novac?
Otkud znaš Eckersona?

171

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

Otkud novac za organizaciju Zagreb Film Festivala? ― pita novinar
Otkud hrvatski vojnici u Kandaharu? ― naslov
Odluka ga je zatekla u Teksasu, otkuda je poručio (...).
Jutros se niotkuda pojavio neki muškarac. ― Treba biti: ni odakle.
Barbra je snimila ove slike na dan bratove smrti. — Barbra? Otkuda ti? — Treba biti
odakle.

otkriti
Jesu li orke kitovi ubojice ili grabežljivi dupini? Otkrijte u nedjelju. (reklama za
DVD )
Ofucana formula — »otkrivanje« zašto naklada nekog tjednika raste
(beogradski tjednik Osmica, o. 1988, reklame na televiziji), itd.

otkup, otkupiti
otkupiti
Slovenija je zainteresirana za otkup hrvatskog vlasničkog udjela u nuklearki Krško za
koji bi bila spremna ponuditi 150 milijuna USD, (...).
[emisija prikazuje dijelove] iz dokumentarnoga filma Karlina lista, kojeg je otkupio
Hateve (...). ― Umjesto otkupiti, znatno je bolje kupiti pravo na prikazivanje.
Otkupljuje se uglavnom ono što se preprodaje ili reciklira i sl. ― Tu ne valja
niti to kojeg (jer imenica film ne označava živo), treba biti koji ili što ga.
»Urotu« ipak otkupila RTL televizija ― naslov ; u članku: (...) produkcijska kuća
AVA ipak je prodala prava na prikazivanje svoje kriminalističke serije »Urota« RTL
Televiziji (...).
Ako se Tudora želi zadržati duže od šest mjeseci, postavlja se pitanje što će biti s
Carevićem? Carević je, naime, u vlasništvu Stuttgarta. / ― Otkupit ćemo
Carevića! ― rezolutan je Grgić. ―
Riječ otkup može se dobro upotrebljavati za ono što se kupuje radi daljnje
preprodaje ili radi prerade: otkup rabljenih automobila, otkup pšenice. Za
kupnju ne treba upotrebljavati tu riječ.
Loša upotreba riječi otkup vidjela se u vezi s tzv. društvenim stanovima. Od
oko 1.800.000 stambenih jedinica, početkom 90-ih godina u Hrvatskoj, bilo je
oko 380.000 stanova u društvenom vlasništvu, među kojima su bili stanovi
koji su pripadali državi, poduzećima, ustanovama i drugima (bili su u
veoma različitim režimima!), te od toga oko 30.000 onih koji su na razne
nasilne načine (uz kršenje temeljnih ljudskih prava) oduzeti od hrvatskih
građana. Ti »društveni« stanovi dani su — iz razloga koji s ekonomskoga
stanovišta nisu jasni — nosiocima stanarskoga prava (koje je jedna vrsta
ugovornoga odnosa) u prodaju, da ih oni mogu kupiti, po cijeni deset i više

172

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

puta manjoj od stvarne cijene. Odgovarajući zakon govorio je samo o
prodaji i kupnji, no političari i glasila uveli su riječ otkup. U cijeloj toj
zavrzlami strahovito su pobrkani pojmovi, pa su se pojavile besmislene
tvrdnje da je stanarsko pravo bilo isto što i vlasničko pravo (a nije:
primjerice, ono se moglo izgubiti i zbog neplaćanja stanarine ili komunalija,
ili zbog negospodarskoga odnosa prema stanu, ili npr. zbog toga što nosilac
stanarskog prava ima u vlasništvu stan), da je pravo na »otkup« ustavno
pravo (tj. da se temelji na ustavu, što je besmislica, jer se ustav ne bavi
konkretnim kupovanjima i prodajama). Po nekim procjenama, bila su dva
važna faktora zašto su »društveni« stanovi davani u jeftinu prodaju: jedan je
što su mnogi ljudi to plaćali sa svojih deviznih računa, zamrznutim
devizama (»stara devizna štednja«), pa je država »plaćala« svoj dug (prema
štedišama) davanjem tih stanova, a drugi taj što su neki utjecajni ljudi
stanovali u oduzetim velikim stanovima i vilama u Zagrebu i drugdje, pa su
se htjeli dokopati vlasništva nad njima, i to njihovo »pravo« na tzv. »otkup«
pokriveno je onim stanovima koji nisu oduzeti od pojedinaca (ali su mnogi
oduzeti od poduzeća, ustanova i dr.).

otuđiti
Za 180.000 kuna oštećena je riječka tvrtka Euro in iz koje je nepoznati provalnik ukrao
25 klima-uređaja. Provalnik je klima-uređaje otuđio iz priručnog skladišta tvrtke
(...).
Zanimljivo je da su u susjednim rečenicama upotrijebljeno dobro ukrasti i ono
što je za tu priliku posve nespretno, otuđiti.
(...) te se sa otuđenim novcem udaljio (...) — glasogovornica zagrebačke policije

outdoor
Out door bankomat nalazi se u poslovnici — obavijest na ulazu u jednu banku,
2004
Engleski pridjevi indoor i outdoor u nas se prevode na razne načine, pa ćemo
npr. u Filipovićevu englesko-hrvatskom rječniku naći značenja unutarnji,
domaći, kućni, sobni, koji je u zatvorenom (prostoru), pod krovom, natkrit,
odnosno vanjski, koji je pod vedrim nebom, napolju, koji je izvan parlamenta. —
To outdoor bankomat očito je bankomat koji stoji vani, tj. vanjski bankomat. Dosta
je besmisleno reći da je vanjski automat smješten unutra; bolje je samo ovako:
bankomat je u poslovnici, ili bankomat — u poslovnici, ili bankomat u poslovnici.
Slično se može reći o raznim turnirima outdoor i indoor.

ovdje, ovamo...

173

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

ovamo, ovdje...
Mladi Finac se, ispričao je, ne snalazi u svom društvu i dosadno mu je na fakultetu, pa
je došao ovdje kako bi prosvjedovao protiv rata. — Iz perspektive novinara koji to
pripovijeda, treba biti ovamo.
Došla je ovdje izleći mlade. (o rodi) — HT1 (Branka Šeparović)
To su dvije rečenice: došla je + ovdje izleći mlade (da ovdje izlegne mlade, da mlade
izlegne ovdje (a ne negdje drugdje)). Drugo je Došla je ovamo izleći mlade, što
su ovakve dvije rečenice: Došla je ovamo + izleći mlade (da izlegne mlade).
I ovdje ste došli zbog igre (...). — kviz Veto, voditelj
Zna se da na predstave često dolaze i političari. Vedran je tu odlučan: »Političari ovdje
dolaze i dobro su došli, ali oni su samo gledatelji (...)«.
Imamo sreću da su sve redakcije došle ovdje (...). — iz stožera predsjedničke
kandidatkinje Jadranke Kosor (HDZ)
(...) sam me instinkt ponukao da dođem večeras ovamo (...). — to je dobro; Stjepan
Đimi Stanić, pjevač
Hvala vam lijepo svima koji ste došli ovdje. — predsjednički kandidat i
predsjednik RH Stjepan Mesić
Došli smo ovdje u Samobor (...).
Godi ljudima kada dođu ovdje? — radijska urednica
Nemam svoju kuću pa sam došla ovdje pomoliti se (...).
Zašto ste došli ovdje?
To što si ti mislio svojom glavom je dovelo ovdje inspekciju. — Također, jest ili
dovelo je.
Još nisam Julianov prijatelj, jer sam tek jučer stigao ovdje. (...) Mislim da ne bi bilo
zanimljivo doći ovdje samo kao turist.
To me je i dovelo ovdje još jednom.

oženiti, oženiti se
Milijarder Donald Trump oženit će Slovenku Melaniju Kraus — naslov Koji je velik i
slikar na Tahitiju oženio 13-godišnju Polinežanku Tehamanu?
Oženjen je s liječnicom Anicom Resler-Šeks. — (...) brunejski princ (...) oženio je
trinaest godina mlađu studenticu. voditeljica dnevnika
Pri takvoj oplodnji postoji sasvim realna mogućnost incesta — da brat oženi sestru. —
čitatelj
Prvi američki predsjednik odrastao je u bogatoj obitelji te je oženio vrlo bogatu udovicu
Marthu Dandridge Custis. ― po tom tekstu George Washington bio je
provodadžija, on je učinio da se Marta Dandridge Custis uda za nekog
neimenovanog muškarca...

174

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

On oženi ženu plemenita roda koja mu donese bogat miraz (...). Obiteljska komedija.
Profesor kemije, Will Duncan, dobroćudan je mladić. Najveća mu je želja oženiti
Annie Farnsworth. Njezin otac sudac Ben time nije oduševljen pa mu zadaje težak
zadatak. Uz to, pojavljuje se i prepreka u liku Georgea Hamptona, koji je također
zaljubljen u Annie. ― opis filma Obećanje / The penny promise
Glagol oženiti se znači »stupiti u brak (o muškarcu)«, a oženiti »učiniti da koji
muškarac stupi u brak«. Dakle može npr. Ivo se oženio, ili Otac je Ivu oženio
(Otac je Ivu oženio Janom, za Janu). Ono što piše u onom naslovu zapravo
znači: Donald Trump oženit će tu ženu kojom drugom ženom, dakle on će
učiniti jedan međuženski brak. Novinar koji je složio članak sigurno nije to
htio reći. Dakle, trebalo bi biti Milijarder Donald Trump oženit će se Slovenkom
Melanijom Kraus. A moglo bi npr. i ovako: Vjenčat će se milijarder Donald
Trump i Slovenka Melanija Kraus; glagol vjenčati se odnosi se na stupanje u
brak za obje strane. Usput: zanimljiva je razlika u težini određivanja tko je
tko: on je milijarder, a ona je Slovenka — zapravo bi bilo zanimljivije napisati
da je ona modelka (u članku je pisalo da je ona trenutačno svrstana među 50
najtraženijih modela u svijetu, za što bi se moglo shvatiti da se modeli odnosi i
na muškarce i na žene).
Drugi slučaj znači da su dotični muškarac i ta liječnica skupa oženjeni s nekim
trećim, ili da je netko toga dotičnoga muškarca oženio s nekom ženom
istovremeno kada se i ta spomenuta liječnica oženila s nekom ženom.
»Princ Napoleon oženio je belgijsku princesu Klementinu«. I to je njemački mišljeno:
geheiratet s akuzativom. Kod nas momak ne može oženiti djevojku, nego je može
uzeti (za ženu) ili oženiti se njom (bez »s«). Kod nas otac ili mati žene sina, a kćer
udaju, kao što se i sin može sâm oženiti, a kći udati. — Doticati se ovih stvari već je
banalno, a ipak moramo, jer je sramota za novinarski jezik upotrebljavati svaki čas
ovakove besmislice jezične. — Nikola Andrić, Branič jezika hrvatskoga, 1911
Taj je grof dakako i opet oženio barunicu (mj. oženio se barunicom ili ju je uzeo), (...).
― — Nikola Andrić, Branič jezika hrvatskoga, 1911
»Princ Napoleon oženio je belgijsku princezu Klementinu.« — I to je njemački
mišljeno: geheiratet s akuzativom. Kod nas momak ne može oženiti djevojku, nego je
može uzeti (za ženu) ili oženiti se njom (bez »s«). Kod nas otac ili mati žene sina, a
kćer udaju, kao što se i sin može sâm oženiti, a kći udati. — Doticati se ovih stvari
već je banalno, a ipak moramo, jer je sramota za novinarski jezik upotrebljavati
svaki čas ovakove besmislice jezične. — Nikola Andrić, Branič jezika
hrvatskoga, 1911
Borat: Oženio bih Hrvaticu
No okrutna stvarnost je drukčija — Michael joj, naime, želi objaviti vijest da će za tri
dana oženiti novu odabranicu svoga srca, lijepu Kimberly (...).

175

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

Nakon što je oženio kćer (Kimberly Williams), George Banks (Steve Martin) opet se
osjeća slobodnim! ― opis
Jedino što Kyle Fisher (Jon Favreau) želi je oženiti Lauru Garetty (Cameron Diaz),
ženu koju voli. A sve što Laura želi je vjenčanje iz snova. (...) — Nije dobar
položaj enklitike, i u prvoj i u drugoj rečenici.

oživiti, oživjeti
oživjeti, oživiti
Glagol oživiti znači »učiniti koga/što živim«, dakle usmjeren je prema
»objektu«, a glagol oživjeti tiče se »subjekta«. Oživjela je nakon toga. = prije
toga nije bila živa; Oživila je raspoloženje = učinila je raspoloženje živim, i sl.
»Žetva i vršidba u prošlosti« naziv je projekta kojeg, već treću godinu, organizira
županijska Turistička zajednica, a kojim se želi oživjeti tradicionalni, slavonski
način žetve.
Tu ne paše projekt, krivo je kojeg (treba biti koji, jer je projekt neživo), ne treba
pisati Turistička zajednica tako nego dovoljno je malo slovo (tu nije važno
ime), dakle treba biti oživiti, i ne treba biti zarez iza tradicionalni, jer ovako
ispada da je tradicionalni = slavonski.
Nakon 10 godina oživjeli joj srce

pamtiti
Nevrijeme kakvo je bilo jučer ne pamte ni najstariji Komižani. (...) Ovaj jugozapadni
dio otoka zahvatilo je veliko nevrijeme koje ne pamte ni najstariji komiški ribari.
Policajci gotovo ne pamte pljačke u tim ustanovama, do sada uglavnom izložene
provalama i to mahom narkomana, (...).
Hrvatska već dugo ne pamti kada je u samo dva dana poginulo čak 18 osoba. ― o
prometnim nesrećama
Usp. nezapamćen.

papir
papirologija
U razgovornom se jeziku umjesto riječi dokument često veli papir (a to često pod
utjecajem odgovarajuće engleske riječi), no ne treba to širiti, a ako se pak ta
riječ ipak upotrijebi, ne treba ju stavljati ni u kakve navodnike.
Odvjetnik (...) potvrdio nam je jučer da će sutra u (...) Veleposlanstvu predati »papire«
za vizu.
U neobjavljenim rukopisima, koji su među drugim papirima pronađeni nakon njegove
smrti, tvrdio je da je ispravno shvaćena teorija relativnsoti zapravo potvrda nekih
Kantovih stajališta o prirodi vremena. [o matematičaru Kurtu Gödelu]

176

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

Tu pak bi umjesto toga papiri najbolje odgovaralo spisi.
Kupujete li stan, otvorite oči i provjerite svu papirologiju ― naslov
Taj novac bio je namijenjen za istraživanje tržišta, tako se to vidi iz papirologije koju
ja imam.

par
Riječ par znači par kao dvoje — npr., par cipela, čarapa, rukava, rukavica... Ta riječ
ne znači »nekoliko«.
Prije par dana s službenih stranica Papina pohoda Hrvatskoj uklonjenja je
Thompsonova pjesma (...).
Ono što je do prije par dana mnogima bilo nezamislivo (...) postalo je stvarnost.
Uvjeren sam da Severina nije dala kazetu, a za par dana postat ćemo dosadna priča —
kaže Lučić. ― Također, treba biti kaseta.
O info-prozoru ćemo reći još par riječi kasnije.
Treba biti i infoprozor, poslije.
Za par mjeseci ovoj će se 64-bitnoj skupini priključiti i 64-bitna verzija Intelovog
Xeona baziranog na jezgri Nocona (Socket 603).
Ovakvo rješenje ima par prednosti, ali i mana.
(...) cvjetnjak je vrlo česta meta lopova. Naime, često mu netko ukrade po par sadnica,
(...).
(...) veliki dim, koji se već par dana nadvija nad otokom (...)
(...) Zlatni propeler za par virtuoznih scena (...) — o nagradi za jedan film, misli se
na nekoliko scena
To je drugi brod na navozu, kojeg namjeravamo porinuti za par mjeseci. ― Tu treba
biti koji (jer imenica brod odnosi se na neživo).
Par sati nakon što se situacija relativno smirila, policija je opet intervenirala.
Za par minuta imamo sastanak s Barnabijem. Inače bi ministar već ponudio ostavku,
podijelio nekoliko drugih, a u međuvremenu okupio, uz one koje stranački voli, i par
fah-eksperata koji bi policiju ustrojili na način i s ljudima koj iznaju što bi policija
zapravo trebala raditi. U Zagrebu je vozač Ferrarija u kratkom vremenu izazvao
dva incidenta. U prvom je lupao nogom po Golfu a par minuta kasnije se uspio
posvađati s drugim vozačem, (...). U par sati skupljeno 1000 igala i šprica —
naslov
A sankcije? Par mjeseci se treba povući i onda kaad narod dobije novu »kost« akateri iz
afere »slučaj neriješen« nastavljaju dalje.
Nakon par sati u bolnici policajci su (...) pušteni na kućnu njegu (...).
Još par tjedana pa će se Libra ujediniti s HNS-om.
Kada odmah na početku ugledate par tipfelera u tekstu, dobrohotno promislite: (...)
(...) za par sekundi ponoć (...)

177

Taman kada se nakon par dana snimanja emisije iscrpim i dosta mi je televizije. u većini je stopa 6% ili manja.. (. Prije par dana javnost je upoznata s Vladinim programom ulaganja u objekte kanal Dunav―Sava i nizinska pruga Zagreb―Rijeka.).. (.). seoceta pokraj Sinja........ (..2007. Sjećaš li se mjesta? Izgorjelo je. st.. Taj je ciklus filmova najavljen prije par tjedana (.. 178 . Također.. Alemko Gluhak. Ali za par sati su postigli nešto što traje 200 milijuna godina. Tu je riječ mjesto za englesko place.« Par šturih riječi mještanke Suhača. Ipak. prebacim se na glazbu.).. 16. Jesi li joj rekao tko si? — Pokušao sam.)..)...) — Antun Vrdoljak. par puta. to nije dobro..) da je puna energije. riječ mjesto tu ne paše. Maja je prije par godina sudjelovala u akciji Prijatelja životinja. Što te zadržava? ― Par političkih gluposti. Kamo ćeš? — Kod prijatelja na par dana... Još par holivudskih filmova je snimljeno HD-om: Spy Kids II i S1mOne su samo neki od njih... treba biti zgrada ili što drugo. Na dobro pitanje s prilogom kamo.XII. (. Ostaje nam par minuta do sat i pol emisije (. Vidim tu par nježnih lijepih djevojačkih lica. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. izvučene u naslov (..) to je ipak bilo par desetaka tisuća ljudi (... U konkretnom slučaju. Čini se da ćemo morati čekati par dana (...) Nije nam drago što je vani.)..) par stotina metara dalje (. Imam par pitanja u vezi s Kirom (.) [o stožeru druge stranke]. Imate par sati za sabrati se.. loš odgovor s prijedlogom kod: treba biti k prijateljima i eto na nekoliko dana..).. bez obzira na sve nevolje od prije par dana (. Iako u par zemalja »stare« Europe postoje i stope PDV-a na knjigu više od tih (.. Možda je vrijeme da nekamo otputujete na par tjedana..).. (. »(.......).). — o Hrvoju Vojkoviću i Dijani Vojković Razdvaja nas samo par koraka.) par miliona (... radi se o nekom lokalu.). ne ide za + infinitiv. ― filmski kritičar Zamolit ću vas za par riječi da to komentirate (.).. Prije par mjeseci šakom sam opalio u glavu neznanca koji me napao ― riječi političara Andrije Hebranga.) kad mi treba samo par kuglica da okitim bor (. o gledanosti filma Duga mračna noć Moraš mi dati par trenutaka. Prije par mjeseci.). Ostaje nam još par mjeseci (. (.. koja se drže vrlo zavodljivo (. poprišta stravičnog ubojstva 17-godišnje Anđele Bešlić. posljednjih par godina ljubav se lagano gasila te je brak došao kraju..) 40 miliona (. (.)..

Bi li nam mogao dati par informacija? — titl Scenografija je samo jedna večer ili samo par emisija (.. Par sekunda. Sredili su četiri Shermana i par kamiona CCW. To je par stotina kilometara dalje. Nakon par sati. košulja za dragog. Stanite. Možda još par riječi o drugim natjecateljima. jer postoji socijalni problem .mojkvart. st. — o putnicima u avionu Naše karte su otvorene... Prije par dana su me nazvali iz ZET-a i bili su oduševljeni mojim potezom. U roku par tjedana. možda sam to već rekao prije par mjeseci. Alemko Gluhak.2007. ući će u našu bazu podataka subjekata za obradu. A sad par tjedana odmora..).. Maine. Je li tko od vas Jane? ― Ja.). (. sada se događa svakih par stoljeća. (. ali kod nas se to još baš tako ne doživljava.. Naočale sam kupio prije par mjeseci na aerodromu u Seulu. — o nekim meteorima i sl.XII. Mogu li ti postaviti par pitanja? Hvala vam na ovih par rečenica! Par redova ispred njih sjedi Mo Amin.. Par fotografija.knjige koje su 179 . ― Traži te. Prvi put Kiki me zaqprosio pred mojim ocem.― o troškovima u bolnicama.. bluza teti za rođendan. za strance A vi vježbajte s našim Milanom narednih par minuta.. Subjekt kojeg predložite. — (pozivaju fotografi glumca) Nekad se događalo svaki dan. Šuma udaljena samopar kilometara od Orebića jedina je sacuvana na Pelješcu. — Također: glavni grad Somalije zove se Mogadishu. par sitnica za mene.. Postoji tek par primjeraka za recenziju.idnx?kvartlD=1.. Dakle.. Jako kratko. subjekt će biti kontaktiran i eventualno uključen u popis. Neovlašteno korištenje tuđega autorskog prava jest krađa kao i svaka druga. par dana prije razvoda. Možeš ostati par minuta. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. 16. Za samo par minuta svatko će dobiti jelo koje želi. g.) Zračni udari dolaze par sati nakon što su u ponedjeljak somalijske snage uz potporu etiopskih vojnika zauzele pogranični grat Belet Weyne. ― (veli političar Radimir Čačić) Etiopski borbeni lovci bombardirali su u ponedjeljak međunarodnu zrakoplovnu luku Mogadishu u glavnomn gradu Somalije. Josip Vencel u par je minuta ostao bez ovogodišnjeg uroda. — upute na stranicama www. Posljednji put sam ga vidjela prije par mjeseci. idilična trojka izlazi iz trgovine i ide prema autu.).hr/PrijedlogSubjekta. Mi prijelom potkoljenice možemo riješiti s par stotina kuna (.

Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.) svi želimo Madonnu. — upute za jedno sredstvo za čišćenje Na još par primjera vidi se da »Moby Dick« prilično dobro kotira na listama nepročitanih knjiga. Zamislimo ovakvu rečenicu: Došlo je par parova. Kao što je posve točno odredio novinarski referendum o novoj urednici. 180 . te nakon par minuta isprati s puno vode i prebirsati vlažnom krpom. — titl u filmu Obiteljske stvari (na omotu piše: Sve ostaje u obitelji.. 16. par hlača Dobro je po značenju. ovo: I nakon par desetljeća (. st. negdje u 3. tada mi se dogodilo da sam prvi put imao par kuna viška na žiroračunu. tu nije najjasnije što je zapravo novinar htio reći riječima potezati za rukav spojenima s riječima psovati na ulici. dalje) ljubavni par. što su od 50 djela (uglavnom iz školske lektire) pročitali Nije moj. ― veli jedan pjevač u vezi s nadogradnjom treće etaže na kući Nanijeti sredstvo na površinu. ne valja to »Swarowski kristal«: treba biti kristali Swarovskoga. ali je kriv odabir oblika: Najveće je iznenađenje što je vrlo malo zanimanje izazvala i kolekcija od pedesetak krznenih kaputa (. i svaki par rukavica stajao je par desetaka. / So. It runs in the family. kao i oko 200 para njezinih cipela.000 Swarovski kristala koju je Matija prilagodila Nininoj konstituciji tijela i radnji u spotu. par cipela..2007. Uz to. minuti — Malo poslije imamo ovakav primjer: Bez obzira na to što ste čuli u zadnjih par mjeseci. I hate to tell you this. ali ipak se radi o lošem izboru. ― Također. Mr Gromberg. but it looks like you still have a few good years left. studentima potrebe znaju stajati i po par stotina kuna pa tko bi im onda zamjerio što kopiraju neka poglavlja. Alemko Gluhak. ali pred vama je još par dobrih godina. par rukavica. / Well. otprilike polovica novinara HTV-a u posljednjih par godina ipak je zauzela stav da ih ne može svaka političarska šuša potezati za rukave i psovati na ulici. — (o autu) Nina je smršavila par kilograma jutarnjim napornim trčanjem.. dobro i dr. no matter what you've heard over the last couple of months. nego ga moram za par sati vratiti. i svaki je par imao po par pari rukavica i par pari cipela. 2002). par rukava (frazem drugi par rukava). (zaista dvadeset godina) Dobro je značenje. a u spotu nosi haljinu optočenu s 20. — Također.. znam da ćete biti ljubatni i obzirni. a svaki par cipela par stotina kuna. I know that you will be kind and considerate. par (kraj za loše primjere. o maloj anketi s 15 poznatih. Žao mi je što vam to moram reći.XII. ― novinarka .) diktatorove supruge Elene.

). Očito se tu radi o dijelovima zemlje. st. tu zaista ne odgovara riječ parcela: ona nama ide u vezi s izgradnjom kuća i sl.XII.) tjeraju slonove na sićušne parcele zemlje (. a englesko petrol nama je benzin (i još treba imati na umu razliku između britanskoga petrol i američkoga gasoline). pare »novac« Ja vjerujem u onu staru narodnu — koliko para. nego je to za nas petrolej (za petrolejku)! I oprez: englesko petroleum jest za nas nafta. čestica. parcela (.2007.. toilko muzike..IX. strateški strateški partner U »poslovnom« jeziku u glasilima i u politčkom jeziku. dio. hr. o područjima. pojam strateški partner posve je izjednačen s pojmom većinski vlasnik. titl — Čulo se engl. dio zemlje.)... Velike tvornice u državnom vlasništvu. 22. službeni jezik je ruski dok većina stanovnika ima rusko državljanstvo. ― Još jedan lažni prijatelj! Engleskoj riječi paraffin ne odgovara u hrvatskome riječ parafin. parcel. Imaš ti što para? Imali biste sve svoje pare (. U običnu englesko-hrvatskom rječniku R. Filipovića nudi nam se za englesku imenicu parcell: starinski komad. Alemko Gluhak.. — NG tel. Treba parafin.7. s oranicama itd. o jednoj protukorupcijskoj akciji (Maestro) Uskoka (…) jer je trideset i jedan kilogram pao u Grčkoj (…).. 16. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. pasti padati Obećali da će pasti i veći igrači ― naslov. dijelu Moldavije nad kojim ta država nema vlast parafin To radim zbog jadne udove majke. — o Pridnjestrovlju. dakle iz sasvim drugoga konteksta. parcela. kolhozi koji plaću svojim djelatnicima često daju »u naturi« (u paradajzu.. zatim komad. — voditeljica emisije partner. primjerice). vlasnik većine (jednoga poduzeća). također. Naime.. 181 .. no i to je lažni prijatelj. ― čulo se u engleskom: paraffin.. Ja moram sve one pare vratit. paradajz To je i područje u kojem je ostao gotovo potpuno netaknut privredni sustav iz bivšeg SSSR-a.

zaplijenjena i otkrivena (droga)..2007...7. (. (. u tekstu: Meksička je vojska zaplijenila 10 tona kokaina (. Obzor. patron Velšane je strahovito naljutilo kad su u petak na dan svog patrona sv. Pali splitski dileri ― podnapis. postavlja se pitanje ne bi li produkcijskoj kući bilo isplativije da ju je prodala nekoj od nacionalnih TV postaja. kao plaćena kablovska televizija može zadovoljiti. primjerice droge. a tone prolaze balkanskom rutom ― naslov. ili npr. Palo 480 grama flasha ― naslov ― U samoj vijesti upotrijebljene su riječi i izrazi zapljena droge.) na sjeveru zemlje (. Prvog ožujka (.. dnevnik »Palo« 10 tona kokaina — naslov . parca). njihov nacionalni simbol. ili početkom 2007. u šestom je stoljeću sv..).) / — Ovakav ulazak serije na tržište nije ništa strano na tržištima na kojima djeluju pay TV programi poput HBO-a — odgovara Marin Kariž. Davida doznali za odluku Europske komisije broj 2396/2001 koja dira u poriluk..XII. .) Prema legendi. 2 Koncem 2006.. — htjelo se reći: postignut je dogovor.. u Dubrovniku parac (gen. David poticao Velšane da na kape stave poriluk kako bi se u bitci razlikovali od Saksonaca. metvica passage 182 . pay Budući da za ovu seriju vlada veći interes nego što ga HBO u Hrvastskoj.U teletekstima HT i Nove tv u vijestima o istom događaju nije upotrijebljen glagol pasti. Kilogrami padaju. 16.... VL 1.) pepermint v.).. st. voditelj predstavnika HBO u Hrvatskoj. Alemko Gluhak. — Naime. (. svetac zaštitnik. Usporedi ovo: Pao je dogovor. znatno se proširila upotreba glagola pasti za hvatanje kriminalaca ili nalaženje robe kojom se bave kriminalci.. vlasnici sadržaja u većini slučajeva najprije ponude nove sadržaje pay TV kućama. nacionalni penetracija Iz PBZ su napomenuli kako je penetracija mobilnih uređaja od oko 60 posto u Hrvatskoj dobar razlog za pokretanje ovakve jedinstvene usluge. To je zaštitnik. (..) Velšani nose poriluk. (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. kao što su i narcisi. tu ne valja ni to kablovski.XII..).

Danas tu planinu zovu Mount Kenya i druga je po visini u Africi. plijen plijeniti pažnju plijeniti pozornost Ako vam mališani plijene pažnju i hoće ići na Jelačićev trg.XII. plastenik Ponekad se dogodi da tvorbeno loš oblik prevlada. žene su mnogo inteligentnije i mudrije od muškaraca. st. 183 .) Kraljevstvo Ashantija nalazi se u srcu Gane.100.199 metara visokoj Kiriyangi — mitskoj planini lokalnih plemena Massaija i Kikuyua. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. (.) narod Kikuyu.. u božićnom tramvaju možete se voziti i besplatno (. pa plastičnik. Zaista nema razloga da se umjesto ružičast upotrebljava riječ iz engleskoga pink.. Npr. a utemeljeno je oko 1700 godine. (.2007.. u riječi staklenik. Misli se na ružičast. Takva je riječ plastenik..). i danas se zove Planina Kenya. Kao što se piše tramvaj a ne »tramway«.. U našem plemenu.. plastični i staklenik. pleme Snijega ima na ekvatoru i to na 5. u običnom tekstu ne treba pisati točku (drugo su npr.).) Danas postoje četiri milijuna žitelja Gane koje se smatraju potomcima Ashantija....000. koja je zapravo rezultat ukrštanja riječi plastika.). (. 16.. koji živi podno Maunt Kenije (. Ja zastupam ideju da se ispod trga otvori passage u kojem bi se nalazili komercijalni sadržaji. imali bismo zapravo plastični. ovako: Ta je planina u Africi druga po visini. a Kikujua oko 3. Kada se radi o tisućama. Alemko Gluhak. (. primjećujemo svuda oko sebe..000. tablice). narodu Ashanti.. Zanimljiva je upotreba pridjeva lokalni.. tako se piše pasaž a ne »passage«.. npr. podatci iz 70ih godina kažu da Masaja ima oko 500. Zovu li tamošnji ljudi tu planinu zaista samo na engleskom jeziku. braun. Po tvorbi kakva je npr. pink Prepolovljeni keks u rukama »poslovnjaka« kojemu ispod rukava sakoa izviruje uočljiva pink košulja. kao što nema razloga da se umjesto smeđ upotrebljava riječ iz njemačkoga braon. to Mount Kenya? I nespretnost: ta je planina danas druga po visini u Africi (valjda u drugo vrijeme nije) — jer ta je rečenica trebala imati drugi poredak... Masaji i Kikujui nisu plemena — to su narodi.

iz kojeg su ovčarski psi pobjegli te u susjednom dvorištu zaklali 17 kunića.). Alemko Gluhak.XII... Ako naiđe pas.2007. no samo u kući past će na pod. malo vuče na negativno. Zato tu nije baš najbolje upotrijebiti to... u Splitu 11. 1996 Pobuna Hrvata bijaše još u Šibeniku 10. 16.. na kolnik. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. na travu.. Nelson Mandela (.) svojim pacifističkim izjavama ponovno plijeni pozornost. ali po izlječenju bolesnik stječe imunitet. Posve neprimjerena upotreba i inače ne baš najboljega izraza plijeniti pažnju. Mario Ančić i Jelena Kostanić ostali su bez plijena. Svojim scenskim nastupom plijeni pažnju publike... puno sreće! Ovaj natpis na mramornoj ploči stoji na ulazu u dvorište kuće u Budaku u Zadarskoj županiji. — (nisu se plasirali u svoje više krugove natjecanja) Riječ plijen nije baš posve neutralna.. ― tjednik TNT.. klijeti itd..4.). u toj rečenici očito se htjelo reći nešto kao ako vam mališani nešto hoće i slično. Njihove pijanke plijenile su pažnju ondašnjih kroničara. st. ― gost u emisiji pojednostaviti — pojednostavniti pojednostavniti pojednostavljen 184 .. — o Ilirima po (prijedlog) Virus [infektivne mononukleoze] ostaje u tijelu cijeloga života. Ako pomoć ne stigne. na zemlju.4. Naime. podozrenje (. Imajmo na umu da će meteorolozi govoriti o temperaturi tla ― to nije »temperatura poda«. na pločnik. po potpukovniku Josipu Bojiću (. podozrenje. [1941.) [EU prema RH] — dopisnik (. Nešto može pasti na tlo. na pljačku i slično. Neki tlo nazivaju podom ― no u standardnom jeziku pod jest riječ kojom se označava ono unutar građevine u kojoj se živi ili kako djeluje: kuće..) gledaju sa podozrenjem (.. protiv kraljevske vojske] po kapetanu topiljarke Želimiru Miliću.) nastojat će umanjiti podozrenje (. podozriv podozriv. lezite i čekajte pomoć. Taj je pogled počeo zahvaćati šire. plijeniti okolinu.. pod Pažnja! Slobodno kretanje psa.

. 16.. Alemko Gluhak. pojednostavniti (a tu je još i rijetko ujednostavniti).. ― Skraćenej nespretno: radi se o porastu cijena. st. Vozaču dvije i po godine za svjesno kršenje propisa — naslov Budila me u po noći.. godine. pol po »pol. porast Šteta zbog porasta stočne hrane velika je. tj. popularni. a osobama osjetljivim na polen trava preporučuje se da izbjegavaju boravak u blizini travnjaka. Sjetimo se glagola sravniti (npr. pojednostavnjen Ako što želimo učiniti jednostavnim.5%. Usp. koncentracija mu je još niska. pola« U standardnom je jeziku neutralno pol i pola (upotreba tih dvaju oblika nije ista!). Petica i po — u oglasu. no oglas je objavljen u lokalnim novinama u kraju u kojemu se čuje i to po za pol Inina benzinska postaja u Vodicama. popularno. Oblik po upotrebljava se u ustaljenim izrazima. u vezi s kamatnom stopom od 5. slala me da joj pronađem novac. iz temelja je rekonstruirana. i nema oblik »sraviti«.. s asocijacijama na školske ocjene.2007. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Koncetracija polena trava je konstantno umjerena. popularno. izgrađena još davne 1967. onda ćemo to pojednostavniti (usp. Kako se popularno naziva vlak koji prometuje na relaciji Split―Zagreb? ― Marjan. nakon tri i po mjeseca radova. pojednostavnjen). sa zemljom): on je povezan s pridjevom ravan.Ar. (M.XII. sniženje. 185 . popularni. Stoga se osobama koje su preosjetljivena polen drveća preporučuje izbjegavanje otvorenih prostora u području rasta hrasta i lokalno divljeg kestena. Polen korova se tek počeo pojavljivati.) Za nas je obična i neutralna riječ pelud. pojednostavljen) — no nema razloga odricati se izvornoga oblika. u citatima (naročito u citatima iz narodnih govora u kojima je to običan oblik). polen Visoka koncentracija polena drveća Proteklih dana prisutna je visoka koncetracija polena drveća s dominacijom hrasta i divljeg kestena. popularan. — Neki stručnjaci misle da može biti i pojednostaviti (usp..

2007. Enkolpije i Ascilt prepiru se oko posjedništva dječaka Gitona. Enkolpije se odlučiti ubiti. ― gost u studiju Riječi porodica i obitelj ne znače isto: prva ukazuje na srodstvo. Kandidati moraju posjedovati izvrsno znanje engleskog jezika. zadnji postdok. tako je i pornoglumac. Npr. druga na življenje. — Pitanje bez birokroatiziranja bilo bi: Imao si neprijavljeno oružje. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. za vrijeme Neronove vladavine. no iznenadni potres u tome ga spriječi.).. st.... posjed posjedovati Ivo. a on naravno postigao gol. bira Ascilta.XII. 16. ovako: Kandidati moraju izvrsno znati engleski jezik. Nakon toga slijedimo Enkolpija kroz seriju pustolovina. ekoudruga itd. jer je porno- prefiksoid. — oglas — To bi se dobrim jezikom reklo npr.. posljednji. post-doc 186 . koji je došao u posjed lopte rutisnki je dodao Lovru. tada ćete vjerojatno moći gledati i neke druge programe (. porno Alen Šmid / porno glumac ― podnapis Kao što je fotoćelija. fotoefekt. U Rimu u prvom stoljeću nove ere.). poruka Austrijsko predsjedništvo EU-a kritiziralo je nasilje nad prosvjednicima u Bjelorusiji i uhićenje jednog od oporbenih čelnika Aleksandra Kozulina.. — Austrijsko predsjedništvo potaknulo je članice Unije da pošalju slične poruke bjeloruskim vlastima. a za svako od njih dvoje porodica onoga drugoga njemu je svojta. — EU traži trenutačno oslobađanje prosvjednika i članova demokratske oporbe. kojemu je dopušteno da izabere kod koga želi biti. Alemko Gluhak. Dječak. Bio si u posjedu neprijavljenog oružja. — opis filma Satirikon Federica Fellinija (1969) Odvjetnički ured iz Zagreba traži vježbenika / apsolventa (m/ž) na pravnom fakultetu. porodica Onda sam ja objasnio da je poro― obitelj Polo porijeklom s Korčule (. za obitelj koja se sastoji samo od muža i žene muž ima svoju porodicu i žena ima svoju porodicu. Ukoliko ste u posjedu digitalnog fotoaparata koji nema mogućnost zapisivanjau format RAW.

Potražujemo nekretnine ― oglas nekretninskoga poduzeća Hrvatska godišnje potražuje 120. što je daleko od stvarnosti. potraživati.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. pozicija Na žalost.).). nedavno je povratio desetke rijetkih umjetničkih predmeta ukradenih prije 24 godine... povratiti Muzej povratio predmete ukradene prije 24 godine / JERUZALEM — Muzej islamske umjetnosti u Jeruzalemu. 187 . da taj netko ima tu obvezu. kad završim post-dok vani (. a ne pozicija. mi znamo koja je poziija umorivljenikâ (.. tako se udomaćilo.000 K...). Zbog zarade..). Dok s jedne strane gosti uživaju. povratiti..). to znači da je poduzeće R dužno poduzeću P taj iznos. ― oglasi nekretninski poduzeća ― To znači da netko ima obvezu takvu poduzeću predati stan.). Tri mačke koje su prije bile pozitivne na virus. pozitivan Na papiriću je stajalo da je od tri testirane droge (. zaprimiti. ― (u Hrvatskoj). (. / »Ne mogu pozitivno razmišljati o tome«. Od takvih birokratskih riječi upotrijebljenih u neprimjerenu kontekstu — usp. Zato nije dobra ovakva upotreba: Potražujemo stanove. sada su negativne (... — Nespretno! potraživati U administrativnom stilu to znači da subjektu netko treba platiti.. — Dobro bi bilo: Muzeju vraćeni predmeti (.A. zaprimiti.2007. Ako poduzeće P potražuje od poduzeća R 100. kaže župnik (. Mayer. st.) mladić bio pozitivan na marihuanu..). L..000 t soli (.. ali šute. Alemko Gluhak. Mayer vratio. 16. . post-doc Ja bih se htjela vratiti što prije.. Od takvih birokratskih riječi upotrijebljenih u neprimjerenu kontekstu — usp.. govorila postdoktorska studentica (dodiplomski studij završila u Hrvatskoj) potpis Gradite bazen ?! tražite najbolje / bazen s potpisom (. ministar financija U takvim se položajima upotrebljava riječ položaj...XII.). dati što i sl. mještani se bune..

.. koji se može izbjeći normalnom upotrebom zamjenice: zainteresiran je za te pogone.. i ne znaju da je toliko toga od onoga što olako preuzimaju iz engleskoga jezika (zašto ne iz drugih?) u engleskome jeziku isto tako tek dosjetka... Riječ predmet upotrebljava se u značenju »tema« i sličnima. Alemko Gluhak. pa od toga napravimo imenicu ôj. lsika s imenom i prezimenom osobe koja e počinila trideset i neki (prometni) prekršaj ima na nju i njoj slične jače pozitivno djelovanje nego što su negativni efekti obično blage kazne.. praćen.). /pi-ar/ (i s engleskim izgovorom). Sabor se pozitivno izjasnio o radu nacionalne novinske agencije (. ojaš. 16. o. u nas se često upotrebljava engleska skraćenica PR.. Jako nevrijeme praćeno tučom pogodilo je otok Brač i prouzročilo veće štete na poljoprivrednim površinama. to je tema razgovora. ― o ptičjoj gripi dobra upotreba: Naime. (.. pregršt 188 . PR Umjesto sklopa odnosi s javnošću.. Zanimljivo je da valjda nikomu nije palo na pamet da se malo dosjetkuje i da pomogne nekakvu desetkovanju nepotrebnih engleskih riječi i izraza. Sjetimo se i sklopa predmet razgovora: dakle.. praćen..VIII. [o Hini] Nakon samo pet mjeseci Rafael je bio pozitivan na steroide.6. kao i općenito o otkupu aktiviteta distributivne mreže te tvrtke u Poljskoj. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. tako podsjećajuću na dozivnu riječ koju znamo kao »pitanje« za vokativ. npr. st.. 113 (Hina) predmetni MG Rover izrazio je namjeru daželi razgovarati s poljskom vladom o kupnji tvornice Daewoo FSO u Varšavi. ojanje. u sudstvu. skraćenica za to bila bi OJ. I dobili bismo ojati. kako bi mu se rugali! A ti naši rugaši i rugači.XII.. Najteže je stradala općina Bol. (.) Radi se o teškom birokratizmu. bolesnik koji je pozitivan na tu smrtonosnu bolest. ― Da je tko tako postupio.2007. koju onda ljudi čitaju umjesto kao /pe-er/ — /pi-a/..) jedan dječak postao je 26. Ako je public relations za nas odnosi s javnošću.. ― HT TT 27. MG Rover zainteresiran je za predmetne pogone u svrhu proizvodnje motora i vozila MG Rovera. pratiti.

. 16.. Jack Spencer. na nažost svih gledatelja. habanja i savijanja (. treba popričati s kandidatima nakon njihova nastupa. Vidjela sam da priča sa sobom pred ogledalom. — o »skijaškim centrima« u Bosni i Hercegovini prezentacija Počesto se ta riječ upotrebljava tamo gdje bi bolje odgovarala riječ predstavljanje (usp. st. Ivona iz minute u minutu sipa same »bisere«. naime. Čuli smo da je originalnost arhaičan pojam o kojem je gotovo nemoguće pričati. No..) i neregistrirana »alfa«.. to joj nikako ne ide od ruke..) — voditelj emisije.XII.) Mogu pričati s tobom? ― čuo se izvornik: Can I talk to you? ― titl — Tu je trebalo biti razgovarati i sl..). Alemko Gluhak. Zato ne valja ovo: Među tim centrima vlada pravi prestiž tko će privući više skijaša. i nema baš nikakve veze s našim glagolom prestizati. Ona.) Treba biti prianjati — a ne »prijanjati«! pričati Bilo je lijepo pričati s vama (. Voditeljica Ivona Pandža ima lagan zadatak u emisiji »Story SuperNova Music Talents« Nove TV. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. u Hrvatskoj narodnoj banci planiraju iduće godine na hrvatske kune staviti poseban zaštitni premaz protiv prijanjanja prljavštine.. luksuzne automobile. koji uistinu nije primjeren televizijskom nastupu.2007.. Učiteljica udarila učenika jer je pričao pod satom — naslov (. (. naletjela je (.. i znači »ugled« i slično...) prianjati Kako bi se produljio njihov vijek. sugovornici Dok je svjedok pričao sa policijom..) čuli smo da pričate po naški (.. ― povjesničar umjetnosti 189 . i promocija). Tek tri mjeseca prije prezentacije određeno je ime RO 80. Ako i zanemarimo njezin jak dalmatinski naglasak. Pregršt premijera i koncepata — o frankfurtskom automobilskom sajmu prestiž Riječ prestiž došla nam je iz francuskoga jezika (preko njemačkoga). osim što na nj slučajno liči i što možemo uspostaviti kakvu takvu značenjsku vezu. Vlasnik uspješne modne agencije. ima sve: pregršt novca. i najljepše žene svijeta (..

dojmovima. što prijmovi. čega prijmova (prijama). jer vjerojatno bi tada bilo akata). Na mjestu riječi prijam sve je u redu: genitiv prijma.. Riječ prijam odgovara po tvorbi riječima dojam. pojma. gen. o čemu o prijmu. — isto kao dojam. st..) — govori nešto Milan Bandić. množina prijmovi. prijmu. njezin je e stalan (čega prijema. Čakovca. Ne valja upotrebljavati glagol pričati umjesto govoriti/razgovarati i drugih — on se odnosi na priču i slične kontekste! prijam. (s) dojmovima. prijem prijem.. nepoznate ljude. o dojmu.. Zato nije dobro što se može pročitati u Šonjinu Rječniku hrvatskoga jezika. (. prijam Tako je njeno pojavljivanje na novogodišnjoj proslavi u »Sheratonu« na neki način bio i test njezina prijama u javnosti.) pozvali su Primoštence da prestanu plaćati TV pretplatu. i tamo nema »nepostojanoga e« (nepostojano e pojavljuje se u riječima/imenima iz čakavskoga i kajkavskoga: Čakovec.. dojma. Alemko Gluhak.mn. pod datum: (uz ostalo) oznaka vremena otposlanja ili prijama akta (jer tu se sigurno ne radi o zamišljivu množinskom obliku genitiva prijama. ujam.2007. (. čakovečki. o dojmovima. dojmova. pojam — i kao što je dojma.). dojmove.) Budući da je na tom prijamu bilo nekoliko stotina gostiju Adenauerova izjava došla je do Beograda. dojmu. znance. najma. dojmovi. ne odnosi se na kolege s posla. najam.... gradonačelnik Grada Zagreba (ne grada Zagreba!) Riječ prijatelj odnosi se na prijateljstvo. čemu prijemu itd.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. prijatelj stranački prijatelji — u obraćanju stranačkim drugovima na stranačkim skupovima HDZa. zajma.pa je prijam... čemu prijmu.) kao moj prijatelj gradonačelnik Graza (..) za vrijeme diplomatskoga prijama u Bonnu (. najam. o čemu o prijmovima (o prijmima). uz neke izuzetke). prijam. — Riječ prijem drugačija je.. u 90ima (. pojam. što prijmove (prijme). čime prijmom. (. 190 .. jemam i slično). prijmova. 16.XII. U riječi prijem imamo analogijsko jem (prema oblicima jemati. prijmom.. prijma. na prijmu.). Zbog lošeg prijama signala HRT-a u općini Primošten.. ujma. čime prijmovima (prijmima). onda je čega prijma.. (s) dojmom. zajam.. općinski čelnici (.. čemu prijmovima (prijmima). prijmovi.) Osnova riječi prijam jest prijm. prijme!..

priljev. privatni. 2005.. jer se misli na znatan (značajan znači isto što i karakterističan.. To je prema engleskomu access. Kellogg's Chocos (250 g) su hrskave žitarice s okusom čokolade te s vitaminima. privatan. zaljev ― a ne oni u kojima je »-liv«.. i to u oba značenja toga pridjeva: odvojeni i koji pripadaju pojedincima (koji su vlasništvo pojedinaca). ekstrakt slada.. Mesna štruca. prirodni.).. Alemko Gluhak. proljev.. cimet. prirodni. organski. čokolada u prahu (25%). pristup Mnogi preživjeli nemaju pristup pitkoj vodi.. / SASTAV: pšenica (50%)... Bilo bi prirodnije da se napisalo npr. / Chocos je pogodan za vegetarijance i odličan je izvor kalcija.... (. U Konavlima su poplavljeni privatni stambeni objekti i zgrada općine.XII. folna kiselina. a u tom izvještaju o stanju na cestama nije se govorilo ni o kakvim karakterističnim priljevima).. prirodno. st.... da su poplavljene stambene zgrade (to bi onda značilo i ono što bismo nazvali obiteljskim kućama i ono što su višestambene zgrade).. vitamini (nijacin. priljev Ispravni su oblici priljev ― pa odljev (priljev i odljev novca). glukozni sirup. (. priliv. 1/2 kg mljevene govedine organskog podrijetla ― 1/2 kg mljevene puretine (od domaćih purica) (.2007.. 16. kalcijem i željezom. šećer. . B2.). aroma čokolade (prirodna i prirodno identična). ― recept Prirodno čisto pivo iz vlastite proizvodnje prirodno identičan. priroda.) nije objasnio zašto u prijedlogu proračuna nema planiranog priliva od novih 130 milijuna kuna. privilegija privilegij 191 . Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Ti »stambeni objekti« u načelu su privatni. Više se ne očekuje značajniji priliv vozila prema moru. B12) i željezo. B6. zap. B1. kalcijev karbonat. sol. ― Tu također nije dobro niti to značajan..

No u nas se to kaže: imali su čast i slično. Aljoša Asanović i Alen Bokšić uživali su privilegiju nastupati u istoj momčadi sa Zidaneom. s riječju privilege. jer previše asocira na strojeve i preradu. knjige. Alemko Gluhak. ― turistički operator.. 2-milijunti Ford Focus iz europske produkcije. nisu nikakvi proizvodi. »bespravna. autorskog i osobnog moći uključiti u ovaj proizvod. [u sapunici] 192 .. Prodajemo Hrvatsku kao turistički produkt cijelom svijetu. pod utjecajem sličnih sklopova u engleskom. razne kartice za plaćanje i dr. i proizvod Počesto se u glasilima upotrebljavaju riječ produkt. 16. — Tu ne odgovara ni riječ primjerak. često. kao zamjena za model Audi 80. proglasiti Djelatnici na naplatnim kućicama proglasili su ovaj vikend jednim od najmirnijih (. Njihova želja da »mic po mic« taktikom pokušaju doći do vlasti. produkt. Posljednjih dana dostignut je i dnevni produkcijski rekord od 68 primjeraka. produkt proizvod Brojnim turistima na pulskoj je tržnici osigurana odlična ponuda svježeg voća. Riječ privilegij/privilegija u nas znači isto što i povlastica te. časopise. nezakonita povlastica«.. npr. čijih je četiri generacije između 1972.XII. gost u emisiji. bolje bi odgovaralo npr. ožujka 2002. st.. proizvodnja. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. — Riječ proizvodi ne paše u toj vijesti. produkcija. treba biti: čije su četiri generacije proizvedene. No stilski je veoma loše sve i svašta nazivati proizvodom ― npr. Hrvatskoj je privilegij to da može pomagati drugima. proizvoditi. i 1995. ― Također. produkcija. Audi A4 počeo se proizvoditi 1995. proglašena elementarna nepogoda proizvod. putovanje i sl. producirati tamo gdje bi bolje odgovarale neke druge. proizvodnja. producirati ― usp. a dan poslije liječnici su proglasili smrt. ribe i mesa. debitna kartica. U novije vrijeme — vjerojatno od 2001 — novčarske ustanove nude kao proizvode zajmove.5 milijuna primjeraka. povrća.) Christopher Reeve je u subotu pao u komu. Nakon stotinjak epizoda znat ću koliko ću kreativnog. plodovi. piše tako. jer ona bolje ide uz novine. produkt je tog straha. produkt ― v. godine producirano u više od 4. Često se. S proizvodnih traka tvornice u njemačkom Saarlouisu 26. kredit.2007. sišao je jubilarni. a sve je kvalitetniji i izbor ekološki uzgojenih proizvoda..

hrvatsko izdavaštvo trenuto jaše na valu još jedne aktualnosti.) na velikim se farmama svinje pred klanje »dohranjuju« injekcijama koje sadrže jeftine mesne proteine. st. projekt Večeras u Klovićevim dvorima počinje kapitalni projekt »Dalmatinska Zagora ― nepoznata zemlja«.. Mi smo danas predstavili potpuno novi proizvod. nego i druge bolesti..). ― To je vijest o otvorenju izložbe. (. Alemko Gluhak.). To će biti zbog prepisivanja iz engleskojezičnih deklaracija. odmah nakon povratka s godišnjih odmora od.. (. prolife Ista Ružica Čavar.. bivši hotel Plakir (. odaberite cjelovit komplet bankarskih proizvoda (.) — o jetri hidratantni proteini jogurta Profesor Đikić nastavlja s istraživanjima novih funkcija proteina ubikvitina vezanih ne samo uz tumor. 16.. zvjezdica. estradnih umjetnika i svih koji se takvima osjećaju. Liburnija je veoma privlačan proizvod (.). 193 . Riječ je o književnom proizvodu koji se već neko vrijeme skriva pod etiketom pomalo nes(p)retne sintagme ukoričenog bloga.. protein.....) hotel /(. samo dva tjedna tim će prionuti na novi soap proizvod »Obični ljudi«. ne valja razdvajanje prijedloga od od njegovih riječi samo dva tjedna.XII. poput virusne infekcije.. a »projekt« traje već mjesecima! Primjer besmislene upotrebe riječi projekt.... — igrani film.. proteini Kašmira proteini za regeneraciju 60% čine lako probavljivi proteini (o jednom prehrambenom dodatku) Jest ćemo golubove zbog proteina. kako čujemo. »vikalo« prolife pokreta tvrdi da i silovana žena ima da rodi ― nije dijete krivo što mu je otac (otac?) silovatelj! promocija. ― Također.)... (. promovirati Dinamo je javnosti promovirao novog trenera. ― o poduzeću Liburnija Naime. protein Ona stvaraju proteine (. titl Na deklaracijama na mnogim proizvodima umjesto posve obična hrvatskoga termina bjelančevina upotrebljava se drugi termin. Potpisom samo jednog ugovora uz mjesečno utvrđenu cijenu. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.) na velikim se farmama svinje pred klanje »dohranjuju«(.). minornih starleta.2007. ― u reklamnom materijalu jedne banke Pored booma biografija zvijezda..

.) zbog prebrze vožnje izgubio je nadzor nad »jeepom cherokeeom« (. Kao što ne možemo reći kada je čaša polupuna a kada poluprazna.2007.). prvo ime U Njemačkoj je posve normalno da se kolege koje već 20 godina sjede jedan do drugoga međusobno oslovljavaju s »Herr Muller« ili »Herr Schmidt«.. — na nekom blogu.. st. učinio je to po engleskom uzoru.. 16.. 194 . tu ima jezičnih pogrešaka.) autobus je pao u pet metara duboku provaliju (. on je tamo da kao partner zajednički sa liječnicima. a tri metra ili pet metara — to možda baš i ne bi bilo to. medicinskim sestrama i drugim stručnjacima.. itd. Pojedini doktori se ponašaju prema pacijentima kao roditelji i tretiraju ih kao djecu. provalija Sve je to dovelo do kretanja vozila unatrag niz strminu.) te sletio u provaliju duboku pet metara na predjelu Mećajac (.. first name ― za nas je to ime (osobno ime sastoji se od imena i prezimena). još preciznije. te se Cherokee prevrnuo na lijevu stranu i upao u provaliju duboku tri metra. blizu (to jest. jer je subjekt mi. no nekako se osjeća da bi provalija bila nešto jako jako duboko i strmo i nepristupačno.K. Pacijent nije u bolnici pod ničijim pokroviteljstvom. Da smo nasilno gurali našu varijantu komunikacije.. Što ako ne volite kako vam se obraća bolničko osoblje? / Kod nas je još prilično jaka tradicija medicinskog. ili. (. ali kada razgovaraju međusobno. nema gospodine ili gospođo. zovu nas prvim imenom ― Emil. Zvonimir. Istog dana i u isto vrijeme I. Na što se još navikavam? Neformalan odnos u poslovnom svijetu. Neven.XII. Vozač je skrenuo u provaliju duboku deset metara. doživjeli bismo otpor koji bi bio besmislen. a nesumnjivo bi bio štetan.. Čak i danas. direktore ili slično. umjesto našu varijantu trebalo bi biti svoju varijantu. blizu je njegov glagol: gurali (smo) našu varijantu ― treba biti gurali (smo) svoju varijantu). iz 2006 ) 43.). Neki misle da time pokazuju otvorenost i naklonost prema pacijentima – ali nije tako.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. koliko je kapi potrebno da se prelije čaša. (. kad razgovaraju s nama na engleskom. Ono što je govoritelj nazvao prvo ime. a posebno doktorskog pokroviteljskog odnosa prema pacijentima... Mladen. većinski vlasnik poduzeća Atlantic grupa ― Iako iz takva novinarskoga pisanja nije baš najjasnije što je govoritelj zapravo htio reći (što je tu guranje naše varijante.. Zbog toga se nekada i obraćaju pacijentima oslovljavajući ih prvim imenom. Alemko Gluhak. sve ostaje po starome. Također. što je naša varijanta.. gdje se okrenuo na krov. svi su na "ti" i oslovljavaju se samo prvim imenom. ― govori Emil Tedeschi. teško je reći kolika je dubina nečega što možemo zvati provalijom ili kakve su kosine te moguće provalije. makar neizrečen.).

/ Kao pacijent tražite da se prema vama odnosi sa punim poštovanjem. raketa Tomahawk.. putem Putem videozida nazočnima će se obratiti i desetak europskih premijera... tako i oslovljavanjem. Asterix i Kleopatra (.).). / Pokroviteljski odnos i oslovljavanje pacijenta imenom.. u tekstu: Tako je. čelnika narodnjačkih stranaka. što društvo smatra najvrednijim ciljem zajednice u konkretnom trenutku. pučanstvo pučanstvo. Svom pučanstvu grada i županije sretan Dan domovinske zahvalnosti! ― oglas jedne mesnice put. a to svom znači svojemu.) ― reklama Ovaj puta kamion prevozi dijelove za motore (. 195 .. htjelo se reći svemu. primjerice.) Promet u videotekama povećan za pet puta ― naslov .. st.XII. prvi puta po dnevnom svijetlu otkako su počeli zračni udari na SR Jugoslaviju. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. S američkog ratnog broda »Philippine Sea« ispaljena je u petak..) po prvi puta na DVD-u (. puk. U liječenju je važan svaki odnos ili postupak koji povećava povjerenje i unutrašnju energiju. može izazvati njegovo nezadovoljstvo. Alemko Gluhak.. puta puta. učini što više može da riješi medicinski problema. osjećaj nepoštivanja od onih s kojima radi na ostvarenju najvažnijeg cilja – liječenju. a negativan svaki onaj koji umanjuje osjećaj poštovanja i samopoštovanja. put 6000 atmosfera: Tlak skoro šest puta jednak onome iz najdubljeg oceanskog dna (. u videoteci King iznajmljeno pet puta više filmova nego što je to uobičajeno. puzzle Završetak igre s jugo-puzzlom To se prije reklo — slagalica.. Prvi puta nove dionice Prvi je puta objavljena u Londonu 1911. godine. Zato što ste oboljeli i postali pacijent niste ni najmanje izgubili u socijalnom statusu i poštovanju – obratno.2007. izvijestio je dopisnik Reutersa (.. Jasno recite kako ste navikli drugdje i kako želite da vas se oslovljava u bolnici. puk Svom pučanstvu Grada i Županije čestitamo Dan domovinske zahvalnosti! ― oglas jednog ugostitelja ― Tu ne valja to obraćanje pučanstvu! Ne valja ni svom. 16.

radi Radi provale do daljnjega zatvoreno — rukopisni natpis na opljačkanoj pošti. on je pokušavao čak i osporiti očinstvo. rijetka je tanka i slabo raste. Austrijanci i Švicarci nastoje što više šlepera voziti vlakom. Držanje za rukohvate zapravo je poziv za naglo kočenje! Radi zavlačenja sudskog postupka radi plaćanja alimentacije. vjerskih ili moralnih nazora. Htjelo se reći: Zbog provale do daljnjega zatvoreno. ali ne i računar. Gledamo li značenje toga radi u standardnom jeziku. što radi uništavanja cesta. Držite se za rukohvate radi naglog kočenja — natpisi u gradskim autobusima.. Ako Vam kosa ispada radi nasljednog faktora.. treba se držati za rukohvate (ako se ne držimo za njih. st.2007. već zbog straha da Europska Unija ne zamrzne račune i imovinu njega i njegove obitelji radi pomaganja Gotovini. . taj nas natpis poziva da ako želimo da se naglo koči.) (. naglog mršavljenja ili trudnoće.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa... RH će od BiH tražiti izručenje I.XII. nedostatka vitamina i minerala. stresa. kaže Zakon o liječništvu. što radi zagađenja.) policija pronašla dječji pornografski materijal.) imovinu u Hrvstkoj nije počeo prodavati zbog toga slučaja. (o skidanju zastupničkoga imuniteta Branimiru Glavašu) kako bi mogao biti pritvoren radi eventualnog utjecaja na svjedoke (. Društvo Potrošač: Radi zaštite interesa potrošača pokrenuti sudski postupak radi nezakonite naplate telefonskih impulsa i nezakonite naplate telefonske pretplate — transparent »Radi svojih etičkih. možete je u potpunosti obnoviti (. računar U računarima je (.. — voditelj emisije vijesti U hrvatskom je standardna riječ računalo (i kompjuter. Alemko Gluhak.. kompjutor). neće biti nagloga kočenja). menopauze. Mikole radi »slučaja Pakračke poljane« — naslov Talijani. ako se to ne kosi s pravilima struke te ako time ne uzrokuje trajne posljedice za zdravlje ili ne ugrozi život pacijenta«.) 196 . liječenja i rehabilitacije pacijenta. fotografija Taj tekst kaže da je pošta zatvorena zato da bi lopov mogao doći i provaliti u nju. odnosno uvjerenja liječnik se ima pravo pozvati na priziv savjesti te odbiti provođenje dijagnostike.. 16. treba provjeriti je li to doslovno tako u zakonu.

. jedno vrijeme. recentan.XII. Mladić krivotvorio novac.. ― To bi bilo ili u vremenu od. pod nazivom Moje rodno groblje zapravo je autorova kvaziautobiografija (... Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. rujna do 1. ― Riječ renesansa i označava jedno razdoblje. Alemko Gluhak. jednoga od najpopularnijih suvremenih slovackih knjizevnika... — reklama Između 68 juniorki Tajana Ganić (Vega) je bila 34. ― o navijačima iz Engleske u vezi s utakmicom Hrvatska―Engleska On je jedan od onih ljudi radi kojih je HDZ izgubio na izborima (. u vrijeme Jugoslavije (poslati na raport). (.) navodno upoznala u lipnju prošle godine. radi (kraj) ranč Mirjana se s Francuzom (. Riječ raport u nas se upotrebljavala u vojnom jeziku. Jordanski kralj iznenada je prosjetio izraelskog premijera na njegovu ranču (. recentni Recentni roman Dusana Mitane. Recite nam zašto. na komade« i slično. st...) pisač (.). a 16-godišnjak rasparčavao — naslov razdoblje Ta je viola izrađena još u razdoblju renesanse..).. Baška) diskvalificirana radi prijevremenog starta.) dvadesetorica su puštena radi povratka u Englesku.. ― Tu ne valja niti položaj enklitike iza zagrade. dok je Marina Dujmović (Vihor.. 197 . prosinca 2006. na proslavi Dominiqueova rođendana na njegovu ranču u Brangesu pokraj Lyona. iza umetka.) u vremenskom razdoblju od 15. raspačavati rasparčavati Taj glagol znači »sjeći na parčad. Je li to ranč ili imanje? U članku je za toga Francuza bilo napisano da je farmer. — Radi odlične kamatne stope. ― sportski novinar To je izvještaj. 16...2007..). trojica su zadržana radi napada na ovlaštenu osobu. raport Sada slijedi raport sa svjetskog nogometnog prvenstva.. ili u razdoblju od.. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi koji kupe (.. Neki ga brkaju s glagolom raspačavati. oko 1560..

). nije imao položenu A kategoriju. no netko »pametan« tamo negdje poslije 2000. Dvije su spremne za obnovu.) Mi nemamo burzu roba. rentati Filipović pak. počeo je to zvati »red carpet«. Do vremena Shang dinastije (oko 1500. Automobili i motocikli mogu se unajmiti. resort Naš je jedini plan na tom području napraviti resort s hotelom od pet zvjezdica (. te zemljišta druge vile koje nije uknjiženo. Svaki takav seljak mora predati ugovor o otkupu svojih roba. st. 198 .2007. — Pridjev vjerski odnosi se na vjeru. Alemko Gluhak. u određenom obliku religiozni znači »koji se odnosi na... Jučer mu je prijatelj posudio novu yamahu koju je on pak rentao u agenciji poznatog automobilista Marina Čolaka. Glagol rentati upotrebljavaju npr. koji su izgubili spor u prvostupanjskom postupku. To se desetljećima nazivalo crvenim tepihom.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. za vjernike i nevjernike.XII. to je povijest vjere ili vjerska povijest (postoje i razlike između tih dvaju sklopova). burzu robe. ali se mora riješiti i pitanje bespranvih stanara u trećoj vili. vjernički.«. red carpet Jutarnjom novinarskom projekcijom filma »Dobro uštimani mrtvaci« Benjamina Filipovića.. iako je volio motore. ― Treba biti: o otkupu svoje robe. Povijest vjere u Hrvata nije »religiozna povijest«.-te do 1050. (. (.). religiozan. roba Ta se riječ upotrebljava u množinskom značenju (a ne upotrebljava se množinski oblik robe): ova roba = ove stvari (ne »ove robe«). Pridjev religiozan upotrebljava se za čovjeka koji je vjernik ove ili one vjere. 16. pa se trag toga vidi u množinskom obliku vjerni (i nevjerni)...) Dodaje da plan uključuje i obnovu tamošnjih vila. videotekari za posudbdu devedeova (i traka).-te godine prije naše ere) izgrađen je veći broj gradova u Kini. devedeovi i knjige mogu se posuditi. a to se još više proširilo nakon uspostavljanja emisije na televiziji RTL koja ima baš taj naslov: Red carpet... religiozni.. vjerski. Nekad se reklo i da je čovjek vjeran.. uz već postavljeni »red carpet«s i veliku festivalsku živost. Prvi gradovi u staroj Kini izgrađeni su kao religiozni centri za izvođenje ceremonija i rituala. u Narodnom pozorištu (...

. misli se na one koje su bile sastavni dijelovi Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika. o zemljama koje su bile sastavni dijelovi SSSRa. koji nisu po imenu republike).. obuće i torbi. 16. kolica ručna ruksak Ruksak na leđa. Turkmenistan. naprtnjača.XII. petnaest. rodilište Jedno od rodilišta novih bolesti svakako je subsaharska Afrika iz koje su posljednjih desetljeća izronili mnogi ubojiti virusi. ručna kolica v. Koja bivša sovjetska republika danas nije neovisna država nego ruska republika? — pitanje na kvizu Tko želi biti milijunaš. rodište. Dagestan je bio autonomna republika unutar Rusije (Ruske Federacije). uključujući HIV. nastajalište i sl. ali po statusu u vrijeme SSSRa bio je niži (ASSR) nego Kazahstan.2007. HT1 11.) Te bivše ruske zemlje. st. Turkmenistan....3.). Vidimo se poslije škole! Zaboravljene su druge riječi. Međutim. ili i drugi organizacijski oblici. Tu bi moglo biti npr. Uzbekistan. no činjenica je da se zapravo radi o školskim torbama koje se nose na leđima. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. svi jedni za druge navijaju. Rusi imaju svoje bivše zemlje (. Uzbekistan (oni su bili SSR). Turkmenije.) Nije isto ruski i sovjetski: u tom konkretnom slučaju radi se o nekadašnjim sovjetskim republikama. To su ipak torbe. ― u vezi s boksačima koji nastupaju u Rusiji. lijepo značenje.XII. npr. tojest koje su bile sovjetske socijalističke republike — ne misli se na one koje su njihovi dijelovi (autonomne socijalističke republike. Vratio joj robu od 4 milijuna kuna / Josip Radeljak u nazočnosti javnog bilježnika ispraznio je ormare i u kovčege spakirao 240 komada odjeće. (. ima ih deset.. radi se o različitim kategorijama. ebolu i Marburg. Kada se govori o bivšim sovjetskim republikama. to je i danas. Kazahstan. Alemko Gluhak.. Bili su ponuđeni odgovori Dagestan. Riječ rodilište ne upotrebljava se u takvu kontekstu: riječ rodilište ima pozitivno. no u nekim govorima to znači »odjeća«. U standardnom jeziku to je jedno značenje. Kirgizije i Tadžikistana — Internetom se mogu koristiti isključivo putem državne tvrtke (. Uzbekistana. Kazahstana. ruski—sovjetski Bjelorusi i stanovnici nekadašnjih ruskih republika u Aziji — Azerbajdžana. 199 ..

Hoćemo na sami vrh — naslov samit. 16. kaos. samo itd. ― najava emisije... iako nema razloga da se ne piše kao samit.) zahvaljujući skrininzima.) svo vrijeme. Tu treba biti na svem. glas profesionalnoga spikera Na liječenju je zadržano svo osamdeset četvero ozlijeđenih. zvonila su zvona. Alemko Gluhak. koji su komisiji prikazali svo hrvatsko zakonodavstvo (.). Nekoć su svo zlato prodavali (. da nikad nije pomno promatrao seoski život.. oni su ludi jedno za drugim. može se shvatiti kao da je svojega.) da u praksi primjenjujemo svo zakonodavstvo (.. ― titl. Svo svoje slobodno vrijeme. st. sve zlato.) Srednji rod jednine jest sve: sve troje. Svom pučanstvu Grada i Županije čestitamo Dan domovinske zahvalnosti! ― oglas jednog ugostitelja ― Tu ne valja ni to obraćanje pučanstvu! Svo ostalo vrijeme oni su svađa.. (.)... (. jer na svom znači na svojem.. na svemu.) U prvom nastavku očekuje vas svo bogatstvo jeseni u Baranji. iracionalnost i nedostatak zdrave poslovne logike u vođenju Nakladnog zavoda... pa i sumit (i da se izgovara upravo tako: sumit). primijetio sam. (Bilo je vidljivo iz konteksta da se ne radi o svojem. ― neka zabavna pjesma (.) skinule su sumnju sa svo četvero osoba privedenih u policiju.. Istina je.. sva.. zabava. Ovo je emisija pred sami završetak velesajma (.2007. u izvješću je konstatirano da je svo troje pokazalo krajnju nesposobnost.. Ona je seks bomba svog šašavog svijeta.... Svo grožđe prodaju. Čestitam ti na svom trudu. Jučer završene analize (..). (. summit Riječ summit redovno se piše tako.. sav.) popust (. — reklama (. Svo si vrijeme bio njen. Svo petoro spavaju u jednoj sobi. unatoč svom svojem čitanju Wordswortha. što je itekako različito! 200 ... sve vrijeme. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. čulo se all silly world ― Kako je napisano.).) za svo začinjeno meso (. draga.XII. sama..) Nakon svog tog vremena ovako ću skončati? — podnapis Imali smo svo to naoružanje. sve — svo svo ― posve pogrešan oblik! Međutim.. sam..

. stanje. To što neuki ljudi nazivaju screen. Bit seksualnog maltretiranja je moć. koja je ove godine dobila dozvolu za fiksnu telefoniju. Je li seksipilnija od mene? seksualni Istraživao je ponajviše mirisave i fiziol. seksepilan. siječnja [2005] u 22:37: »mislim da će (. George Banks (Steve Martin) opet se osjeća slobodnim! No kada mu kći i supruga Nina (Diane Keaton) obje kažu da su trudne. Pozdravljamo svo troje! Volim svo meso..o. otvorila je prve hrvatske »G-PHONE call shopove« (globalne telefonske govornice) duž Jadranske obale. skandal Nakon što je oženio kćer (Kimberly Williams).. nema tu skandaloznih situacija! skor. Krivo je seksipilan (to je pod utjecajem seksi) — riječ seksepilan dolazi od sex appeal.. putem kojih se mogu uspostaviti telefonski pozivi prema inozemstvu uz uštedu do 50%. — Tu treba biti sjedalo. score score A zatiru se i dosadašnje hrvatske riječi ishod. -lno. seksualne hormone i dr. sex-appeal. -lna.. 16. steroide. screen Ponovno su nam ekrani bili crni i svi smo buljili u veliki studijski screen.o. George upada iz jedne skandalozne situacije u drugu u očajničkom pokušaju da proživi lude dane svoje mladosti! ― opis filma Otac moje nevjeste 2 ― Radi se o komediji i komičnim situacijama. Skoro pa hrvatski! I malo 201 .2007. 16.XII.. odavno se u nas zove zaslon i eto i ekran. sexappeal. sjedište Djeci je mjesto na zadnjem sjedištu. uspjeh.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. — To su spolni hormoni. sjedalo. st. shop Tvrtka Nexcom d. -lni. Alemko Gluhak. i nameću anglicizmi — pa nam predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks uz drugi krug predsjedničkih izbora (to bi valjda bila runda) i predviđanja ishoda veli..). djelatne spojeve iz prirodnih tvari (cibeton i muskon.) takav skor i biti«. terpene.) (. a jednako volim i ribu. rezultat..

. Alemko Gluhak. U svibnju 1999. sljedeći sljedeći..... 16. mladi novinar pisao »scooter« — to je kao da piše »tramway«.. minornih starleta. zvjezdica. kao skuter.) imao je bolji skor u mečevima s Nalbandianom (.) par Višnjić-Ivana Vrdoljak (koju nazivaju »hrvatskom skulptoricom« živi i dalje pod istim krovom. poslije. moglo se ovako: Radi se o knjižnom izdanju koje se već neko vrijeme pomalo nespretno naziva ukoričenim blogom. — reklama 202 .. skuter. kiparica. ali u odvojenim sobama.. s njemačkim sklopom: »Takav rezultat je (. i pridjeva književni.XII. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. treba izbjegavati to sa zagradama: »nes(p)retno« ― što bi tu trebalo biti nesretno a što nespretno?!) skulptor skulptorica Još nešto što liči na lažnoga prijatelja. Riječ je o književnom proizvodu koji se već neko vrijeme skriva pod etiketom pomalo nes(p)retne sintagme ukoričenog bloga.) i za čestitati. (. (Također. ― Potpuno neprimjerena upotreba glagola skrivati se (i imenice proizvod. (.). tu je i krivo pisanje »boom« umjesto bum): ako je što vidljivo. hrvatsko izdavaštvo trenuto jaše na valu još jedne aktualnosti. slijedeći. slijedeći Pridjev značenja »koji slijedi po redu« jest sljedeći — a slijedeći jest glagol. Nagrade slijedećeg tjedna — naslov Slijedećih devet i 1/2 tjedana Sretnog dobitnika slijedećeg izvlačaenja čekaju zvijezde na Aveniji slavnih. st.. u jednim je novinama. no tu se radi o prijevodu s engleskoga. sigurno je da se ne skriva! Dakle. sintagma. Takvo krivo pisanje pojavljuje se i u nekim oglasima.) objavio (je) kako (. estradnih umjetnika i svih koji se takvima osjećaju. Obična je riječ kipar.) National Enquirer (..).. Dakle krivo je ovo: Slijedećih četrdesetak godina intenzivno je sudjelovao u glazbenom životu Zagreba i Hrvatske..« Za krepati od gramatike! (... i prevoditelju ili priređivaču činilo se valjda boljim ostaviti riječ sličnu engleskoj. u gradskoj rubrici. ― o tenisačima skrivati se Pored booma biografija zvijezda.2007. scooter Riječ skuter piše se tako.

smijeh. Alemko Gluhak. smiješak. Mnogi je hrvatski građanin zacijelo protrnuo od ponosa. str. preveo i obradio Ivan Ott. — Do našeg slijedećeg susreta. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. 5 i dr.) Da čujemo slijedeće pitanje. Čitač smart kartica u trenutku će državnom službeniku dati. — Takvi su još pridjevi svjetleći (svjetleća raketa). Za takvu upotrebi engleskoga smart u hrvatskome je još vjerojatno od osamdesetih godina uobičajeno upotrijebiti hrvatski pridjev pametan/-tni.. reklama za film Republika Hrvatska.. Temeljem članka 67 st.. preljevajući (preljevajuća boja) i dr. smijati se Hoću li dobiti smiješak? — Nemam se čemu smijati.) Vidimo se slijedeći put (. Ministarstvo obrane.XII. 3 Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (.IX. bilo je napisano da se traži onaj tko se »najljepše smije« Smiley Crocodile u hrvatskom je prijevodu nazvan Kroko Smijuljak. Moj drugi slikovni rječnik. Premijer Ivo Sanader sjedi na jednoj fotelji.). Zagreb 1991.. vidi se smiješak! U jednom anketnom nagradnom natječaju VL — za najljepši osmijeh na HTV — 16. pozdravlja vas Cathy Smith (. 203 . GZH. svi će ti podaci biti pohranjeni na višenamjenskoj smart osobnoj iskaznici. do posljednjeg detalja.) Slijedeća knjiga izlazi u utorak 31. smiješiti se..M. sve potrebne informacije o socijalnom i imovnom stanju pojedinca.) utvrđuje slijedeća: Pravila nagradne igre (. — titl. Uprava za ljudske resurse.). smijeh je nešto drugo. smijati se. dakle pametna kartica... Pomorsko učilište / Organiziramo slijedeće tečajeve: (.. a predsjednik United States Of America na drugoj pa se zbog nečega razdragano smiju jedan drugome. kolovoza / E. Tako su bile pametne rakete i sl. 16. Forster / Put do Indije... Ovo je dobro: Dani mira i slobode brzo prolaze i vojnici kreću u izvršavanje sljedećeg zadatka: slijediti i potopiti novi njemački ratni brod Brandenburg. Događa se da za čovjeka koji je u komi ― vele da se nasmijao.. st.. prjeteći (prjeteće pismo). smart Umjesto na prvotibno predloženoj socijalnoj kartici. Radi se o kretnji koju možemo zvati samo smiješkom.2007. — Richard Scarry..94. Odjel za tranziciju — raspisuje interni natječaj za slijedeća radna mjesta i propisane uvjete: (.. Na rubu znanosti: Slijedećih deset trilijuna godina — naslov emisije Tko je slijedeći? — titl.

treba zarez ispred pri čemu je. ― tekst na omotu čokoladnih napolitanki K-plus... Puno sori. Chavez je prošlog mjeseca dobio treći predsjednički mandat pri čemu je sunarodnjacima obećao da će Venezuelu pretvoriti u socijalističku zemlju. ―. Chavez je od Kongresa zatražio da mu se dodjele posebne ovlasti kako bi mogao provesti nacionalizaciju. Alemko Gluhak. spa i višednevni tretmani ljepote koje si dopuštaju Parižanke. a luksuzne kupke. u Hrvatskoj su uglavnom nedosanjan san. sori. treba biti najavio je da će. soja. ime zemlje jest Venecuela. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. 204 . a porezne informacije će bit. Mogući su tragovi mliječnih tvari i lješnjaka. Ovdje se očito radi o poluprevođenju s engleskoga. 24.6. — radijski voditelj spa Botox je kod nas još »nešto neistraženo i novo«.X.2007. Proizvod ssadrži 48% punila. veli se snizili smo cijene cipela i sl. smisao: u tom smislu Venezuelanski predsjednik Hugo Chavez najavio je kako će svi bitni gospodarski sektori uzemlji uskoro biti nacionalizirani. 16. za posavjetovati se. Bjelovar (385-0334-045843). dakle sojin lecitin. sorry Anja! ― naslov ― Tu treba biti i vokativni zarez.Proizvod sadrži gluten i soja lecitin. sniženje Sniženje ljetnog asortimana Sniženje cipela 30% Iako je iz konteksta uvijek jasno da se radi o sniženju cijena ― uostalom. U tom smislu. proizvodi Koestlin. Zato nespretno zvuči ovo: Šteta zbog porasta stočne hrane velika je. sojin. zap. socijalni Jesu li dinosauri bili socijalne životinje i dobri roditelji? ― podnaslov Na tome mjestu mi upotrebljavamo pridjev društveni. — Također. pa ne bismo rekli pad cipela i porast kruha. možda bismo i mogli prihvatiti takvo naizgled skraćeno izražavanje. No sjetimo se da postoji i pad cijena i porast cijena.XII. sorry sorry Još jedanput. za preporučiti. st. ― To je lecitin dobiven iz soje.

. — Prema peoplemetru tu je utakmicu gledalo 1.000 ljudi. sravniti sa zemljom i sl. apartmani. spomenut. među kojima je i 15 prijelaza preko rijeka. a neke od njih postavilo je lokalno stanovništvo.)ićeva oca i brata. na tim je mjestima najčešće bolje da se upotrijebi zamjenica — npr. Prekjučerašnjoj se utakmici između naše i francuske nogometne reprezentacije nije moglo odoljeti. Objavilo je to slovensko ministarstvo za javnu upravu. Umjesto takvih pridjeva kao spomenut(i).. saznala. Slovenija ne ruši mostove na granici s Hrvatskom... sravnjeni sa zemljom. U vrijeme kada je građevinska inspekcija rušila nezakonito sagrađene kuće na otoku Viru. Alemko Gluhak.) imati wellnes i spa centar (. za zločinačka i protuzakonita djelovanja.. nažalost... vikendice. 16.800. Dokazuje to i podatak o gledanosti spomenutoga sportskog okršaja.XII. Tvrde da su spomenuta brvna bila postavljena nezakonito i da je prijelaz granice na tim mjestima bio i do sada ilegalan jer nisu na popisu malograničnih prijelaza. ― Tu ima i više nesročnosti.2007. a neka od njih. npr. st. o gledanosti tog(a) sportskog(a) okršaja..). zatim upotreba oni. dakle radi se o mogućem saznanju. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. još uvijek nisu na spisku destinacija vrijednih uplovljavanja velikih turističkih brodova. ili za nešto što uopće osjećamo kao loše.. zaključak do kojega se dolazi na osnovi mnogih saznanja. treba biti nego o brvnima. u proljeće 2006. spoznaja Policija također nema spoznaje da je (. Sklop sravniti sa zemljom upotrebljava se u negativnom kontekstu. / Ministarstvo smatra da na većini mjesta čak nije ni riječ o mostovima nego brvnima. nekoliko se puta na raznim stranama iz novinarskih usta moglo čuti da su tamo te kuće. nego u skladu sa schengenskim pravilima zatvara 115 nezakonitih prijelaznih točaka. spisak Zadar.)ić počinio kakvo nedjelo protiv (. slikovito i pojednostavnjeno rečeno. Split ili Rijeka.... Novi hotel će (. / Istaknuli su da je Hrvatska o zatvaranju spomenutih prijelaza bila obaviještena.. Tu treba biti riječ saznanje: policija nije ništa doznala. Spoznaja je više: to je. Posve neprimjerena upotreba! Dobro je upotrijebljeno ovdje: 205 ..

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

Čitave su šume bile sravnjene sa zemljom. (od udara jednoga meteorita, prije više
desetaka milijuna godina)
Slično, uvijek se govorilo da su okupatori na okupiranim područjima Hrvatske
sravnili sa zemljom crkvu, kuće, selo...

Srednji istok, Bliski istok
To nisu istoznačni pojmovi.
»Bliski istok, političko-geogr. naziv za područje sjeveroist. Afrike i jugozap.
Azije. Identičan brit. nazivu Srednji istok (engl. Middle East). Naziv potječe
iz doba ekspanzije Britanskog imperija, kada su se pojedini dijelovi svijeta
označivali prema geogr. položaju s obzirom na Veliku Britaniju.
Europocentrični naziv Prednji istok za područje Bliskoga istoka javlja se
rjeđe, ugl. u literaturi starijeg datuma. Bliskomus istoku pripadaju Turska,
Sirija, Libanon, Cipar, Izrael, Jordan, Egipat, Irak i sve države Arapskoga
poluotoka (...). Katkad se u zonu Bliskog istoka ubrajaju još i Iran i
Afganistan.« — HE

sredstva »novac«
Tijekom dana sredstva će biti uplaćena na račune (...). ― neka financijska
stručnjakinja
Teško je jako dobiti no― sredstva (...) od ureda za kulturu (...). ― sudionica
razgovora ― samoispravljanje
Nisam ih kupila iz razloga što nemam slobodnih sredstava (...). ― o dionicama
saborska zastupnica ― Također, to nespretno iz razloga. To bi se sve skupa
jednostavno reklo ovako: Nisam ih kupila zato što nemam novaca. (Da je rekla
nemam novca, značilo bi da ga uopće nema; nemam novaca znači nešto imam,
ali nemam dovoljno.)
Kad misliš prebaciti ona sredstva za Lexus?

startati
Starta prva generacija studenata akvakulture — (na dubrovačkom veleučilištu);
naslov
Metkovci neće startati u Županijskoj ligi?! — naslov
Krajem lipnja startaju 8. sportske igre mladih — naslov
Starta prva internetska televizija u Hrvatskoj ― naslov
Startao registar minusa / Splitska banka prva je jučer kupila kreditno izvješće od
Hrvatskog registra obveza po kreditima ― naslov,
Isti je problem kao i s krenuti, kretati.

206

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

stejdž, stage
Djevojke za koje sam glasala /u natjecanju ljepotica/ — sve su na stejdžu.
Za riječ stejdž (koju onda neki pišu izvorno, stage) može se reći da je
nepotrebna: to je pozornica, u svakom značenju. Ponekad je to i ono za što se
reče npr. već je godinama na sceni.
(...) kad budeš na stejdžu (...)
Ne može ni doći na neki stejdž da svira sitar. ―

sticati, stjecati
proticati
poticati
isticati
zaticati
Riječ je o seriji Futurama koju odnedavno pratimo svakog petka u programu Nova-e
TV, a crtana serija koja mnogo duguje legendarnim Simpsonima stiče sve više
obožavatelja.
(...) zadnji Grand Slam koji protiče bez Karooline Šprem (...)
Gdje je moja zaručnica (...)? — Stiče znanja o industriji.
Glagoli na ticati idu s glagolima taći, taknuti itd. — a oni na tjecati idu s
glagolom teći itd.
Daljnji tijek posjeta grčkog predsjednika protiče bez incidentnih situacija. ― Jedan
auto iz kolone naletio na dvoje pješaka, koji su lakše ozlijedeni. To se u
novinarskom jeziku (i uopće) ne može nazivati incidentom!
Morat će učiniti to brzo, jer vreme već ističe. — Pojavio se srpski ekavski, s
hrvatskim pisanjem morat će, a ističe pripada srpskom ekavskom i
hrvatskom neznalačkom.

stihija
Vatrena stihija progutala imanje i usmrtila krave — naslov
Umjesto da se veli požar, poplava i sl., novinarski žargon pretjeruje s time da to
naziva vatrenom stihijom, vodenom stihijom.

stijeg
(...) podizanje stijega na jarbol (...)
Neki dan bijaše pitanje kad je prvi put ponese nan šstijeg crven-bijel plav i gdje?
Zatim je slijedio odgovor: 1848. godine, na Jelačić platzu. Da se odmah
ratzumijemo: naš prvi stijeg crven-srebrn-plav ponijeli su vojnici bana Jelačića kad
su 1848. krenuli prema Madžarskoj.

207

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

Uz zastavu Hrvatske i Grada Vukovara, na vukovarskoj »gradskoj kući« od jučer se
vijori i stijeg Eurpske unije. Time je Vukovar postao jedan od prvih hrvatskih
gradova u kojem je postavljeno to obilježje.
Nakon toga podizanje stijega na kninskoj tvrđavi (...).
Riječ stijeg ne znači zastava: stijeg je motka na kojoj se vije zastava. To se vidi
naprimjer i iz izraza zastava na pola stijega, koji znači isto što i zastava na pola
koplja. Izraz boriti se pod nečijim stijegom znači isto što i boriti se pod istom
zastavom, ali ni tu stijeg ne znači zastava: to je zapravo, da tako rečem, boriti
se pod nečijim stijegom s njegovom zastavom. Danas u vezi sa zastavom riječ
jarbol znači često gotovo isto što i stijeg, ali na kući je, za postavljanje zastave
ukoso, stijeg, ne jarbol: jarbol je pred kućom. No svakako je riječ stijeg
svečanija.

stoljeće
No, s vremenom su zastarjela i koncem devedesetih godina prošlog stoljeća Amerikanci
su u tajnosti počeli eksperimentirati sa suvremenijim varijantama (...). — o nekom
nuklearnom oružju No, prije ponovnog oživljavanja navoza, škver je krajem
devedesetih godina prošlog stoljeća i početkom novoga prošao kalvariju stečaja.
U gradu djeluje Institut za umjetnost američkih Indijanaca. Njihova najstarija
studentica je Catherine Ryker koja je došla iz Seattlea sredinom devedesetih godina
20. stoljeća.
(...) veza s prethodnicima iz dvadesetih i tridesetih godina dvadesetog stoljeća (...).
Kako smo ljetovali 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća ― naslov
PVC je stari plastični materijal. Još danas su u uporabi neki cjevovodi iz tridesetih
godina dvadesetog stoljeća.
Prema podacima Gospodarske interesne udruge proizvođača pića, u posljednjih 10
godina plasman jakih alkoholnih pića registriranih domaćih proizvođača prepolovio
se. Sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća na domaćem tržištu prodavano je
oko 18,4 milijuna litara, a 2005. godine prodano je upola manje - 9,5 milijuna
litara. —
Osim toga, gđa Bach je studentima govorila i o svojim novinarskim iskustvima s
HTV-a gdje je sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća bila prva novinarka koja
se bavila burzama, dionicama, kuponskom privatizacijom..., te o razlikama u
obavljanju posla glasnogovornika u Ministarstvu financija RH i Ministarstva
gospodarstva gdje je prije radila. —
Koncem devedesetih godina prošlog stoljeća Evangelista je bila u vezi s vratarom
francuske nogometne reprezentacije Fabienom Barthezom. — modelka Linda
Evangelista iz Kanade

208

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

Paitball kao sport egzistira već dvadesetak godina, a u naše krajeve je dospio krajem
devedesetih godina prošlog stoljeća.
Jazz klub »Zagreb« osnovala je krajem devedesetih godina prošlog stoljeća grupa
entuzijasta: (...).
Objašnjenje je došlo u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća (...). — o nekim
alergijama
U pedesetim godinama prošloga stoljeća neurokriruzi su prakticirali presijecanje
izmedu tih dviju strana mozga (...).
Prije točno 40 godina Mazda je proizvela svoj prvi automobil opremljen rotacijskim
motorom, (...). Krajem 50-ih godina prošlog stoljeća mnogi su proizvođači uložili
značajna sredstva u istraživanje i razvoj rotacijskih motora, (...).
Spomen-ploča Ivi Andriću postavljena je na zgradi Trga Venecije, koja je '20-tih
godina prošlog stoljeća bila sjedište Konzula Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a
u kojem je tada 1922. radio mladi diplomat, vice-konzul Ivo Andrić, pisac koji je
obogatio suvremenu književnost pišući o etničkom i multi-kulturalnom suživotu
Bosne u teškim vremenima. — Tu je krivo: »'20-tih« (treba 20-ih), »vice-
konzul«, »multi-kulturalni« (treba biti vicekonzul, multikulturni/višekulturni);
također, nije »suživot Bosne« nego će bolje biti suživot u Bosni.
Književni dio seminara posvećen je poetikama pedesetih godina prošlog stoljeća,
tadašnjem ideološkom i političkom kontekstu te kulturi življenja.
Uslijedio je Kunčevićev »Dundo Maroje« s Festivalskim dramskim ansamblom na
kraju 90-ih i početku 21. stoljeća na ribarnici, (...).
Duboko je ukorijenjeno mišljenje, kako među laicima tako i među stručnjacima, da
ruski borbeni avioni zaostaju za svojim zapadnim rivalima u elektroničkim
sustavima. To je uistinu bilo točno, ali pojavom tzv. nove generacije MiG-ova 29,
taj problem više odavno ne postoji! Naime, u drugoj polovici 90-ih godina prošloga
stoljeća ruski konstruktorski biro MiG počeo je duboku modernizaciju MiG-ova-29.
Za mjere ― devedesete godine =90.―99.; dvijetisućite godine: u pisanju je, ne
gledamo li kontekst, nejasno, pa se može upotrijebiti lokativni sklop: u
dvijetisućitim godinama.
Takvih sklopova ima u svim dnevnim novinama, u tjednicima, Bugu,
Hrvatskom vojniku, Samoborskom glasniku..., na raznim mrežnim portalima i
forumima i svakojakim stranicama...
Životni nam je vijek relativno kratak — rijetko će tko proživjeti kroz tri stoljeća
pa da mu je potrebno »preciziranje« s takvim riječima, kao prošlo stoljeće.
U ponedjeljak za prošlu subotu nećemo reći da je to bilo u subotu prošloga
tjedna.
Zato imamo i ovakva apsurdna mjerenja stoljeća:

209

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

(...) u ovih sedam godina ovog stoljeća (...). — u vezi s izborima, jedan sveučilišni
profesor, HT1 24.IX.7, 22.55

strana : od strane...
od strane
Budući da Protokol 7. još uvijek nije preveden na svih 25 jezika EU-a, ne primjenjuje
se od strane EU-a u vezi s kvotama za riblje prerađevine.
To bi bilo ovako (i s boljim poretkom riječi):
(...) na svih 25 jezika Europske unije, ona ga u vezi s kvotama za riblje prerađevine ne
primjenjuje.
Početak i kraj rečenice naglašavaju ono važnije — a tu je važna ta neprimjena.
Požar je ugašen od strane 10 članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kotoriba s
jednim vozilom, dok se materijalna šteta cijeni na iznos od 15.000,00 kuna.
U Republici Hrvatskoj najmanje 29% žena doživjelo je neki oblik fizičkog zlostavljanja
od strane svojih intimnih partnera - 1 od 4 žene pretrpjela je nasilje od sadašnjeg
ili bivšeg partnera - 1 od 6 trenutno udanih žena navela je da je doživjela nasilje
od strane muža - 1 od 2 žene koje se više ne nalaze u vezi navela je nasilje u
prethodnim vezama - 1 od 10 žena trenutno trpi nasilje strahujući za vlastiti
život - 1 od 3 žene koje su pretrpjele nasilje u određenom trenutku se bojala za
vlastiti život ― tekst u podekranskoj traci
Konačno smo dobili pripremni materijal od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje (...).
Veoma nespretno sročena rečenica, s posve nepotrebnim tim od strane. Ako se
hoće reći da je HZMO dao materijal tim ljudima, to bi bilo jasno i bez toga
od strane. Ako se hoće reći da je taj materijal pripremio HZMO, i tako je
jasno.
Kako ste zadovoljni recepcijom toga filma od strane kritike? ― To bi se reklo npr.
ovako: Kako ste zadovoljni time kako je film receptirala/prihvatila kritika?
Mitchell Gant, nekoć jedan od najboljih američkih vojnih pilota, ali sad u mirovini
zbog trauma uzrokovanih zatočeništvom od strane Vietconga, pozvan je u novu
NATO misiju, za koju se čini da ne pruža mogućnosti sretnog povratka. Sovjeti su
konstruiralinovi avion, nevidljiv radarima i sposoban letjeti dotad nepostignutim
brzinama, zbog čega NATO sumnja da bi letjelica mogla biti korištena u brojne
svrhe. — opis filma — Dosta nespretna sintaksa: traume uzrokovane
zatočeništvom od strane Vietconga. Također, nije »NATO misija«.
Ideja o »kavani na kotačima«, tramvaju koji bi vozio zagrebačkim ulicama, potekla je
od strane novog direktora ZET-a, Ivana Tolića, (...).
Mlada je djevojka usmrćena od naizgled vampirskog ugriza.

210

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

strašan, strašno...
Davidenko je u strašnoj formi i zasluženo je pobijedio!, rekao je Mario Ančić nakon
poraza (6-3, 6-3) od ruskog tenisača u četvrtfinalu Bercyja, (...). ― Sve skupa
dosta nespretno, naročito ta strašna forma!

streljivo
Uspio je (...)iću oduzeti oružje (pištolj) i u njegova prsa ispalio dva streljiva, na
mjestu ga ubivši.
Tu očito treba biti riječ metak. Riječ streljivo ne znači metak, nego "punjenje za
vatreno oružje; municija" (Anić); tomu se može dodati da je streljivo u takvoj
upotrebi nebrojivo. To je slično kao da se veli da je meta bila dvaput
pogođena kamenjem: ne kamenjem, nego kamenom, dvama kamenima.

stršen, stršljen...
stršljen...
Osiguranju pobjegli jedino ― stršljenovi
Ta imenica nema množinu s umetnutim -ov-: to su stršljeni (i stršeni).

stupanj
Za temperaturu nije potrebno stalno govoriti Celzijev stupanj, stupanj Celzija.
Jasno je da su to upravo ti stupnji. Primjerice, ne govorimo lučni stupanj ili
kutni stupanj, jer je iz konteksta jasno npr. da kutove u trokutu ne mjerimo
Celzijevim stupnjevima, kao što je jasno da temperaturu mi mjerimo tima
stupnjevima a ne Farenheitovima.
(...) situacija je sada sasvim druga, okrenulo se za 360 stupnjeva (...).
Stekla sam tamo brojna poznanstva te upoznala Kinu koja je za 360 stupnjeva drukčija
od Hrvatske. manekenka i misica
Tu je dovoljno poznavanje matematike negdje petoga ili šestoga razreda
osnovne škole: okret od 360 stupnjeva vraća nas u isti položaj...

suicid
Novinari jako vole riječ suicid, kao da im je zanimljivija nego riječ samoubojstvo.
Suicid nakon norijade — naslov

sumlja*, sumljati* (s glasom i slovom lj) — v. sumnjati
sumnjati
Sumnja se da je uzrok nesreće sabotaža pruge — naslov
Naslov se odnosi na mišljenje da je ta jedna željeznička nesreća bila zbog
sabotaže.

211

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

Djevojka je nađena iste noći i uhićena. Kod nje je nađen kuhinjski nož oštrice duge 10
cm. Čekaju se nalazi krvi jer se sumnja da je bila pijana ili drogirana.
Proizvođači sumnjaju u namještaljku / Narudžba 14 roll-kontejnera uzbunila hrvatske
proizvođače komunalne opreme Naoružana četveročlana skupina ukrala je u petak
iz muzeja u Rio de Janeiur nekoliko slavnih slikarskih djela, uključujući po jedno
Picassovo i Monetovo, nakon čega su nestali među sudionicima karnevalskog
slavlja. Razbojnik, za kojeg se sumnja da je sa sobom imao granatu, prisilio je
vojsku da isključi video nadzor. Zasad nije pozunat broj ukradenih slika.
Neki stručnjaci sumnjaju da su zaražene ptice doletjela sa Balkana.
Dječak nađe truplo nepoznatog muškarca. Ispostavi se da je to tijelo Harryja Worpea.
Dječakova majka misli daje to njezin bivši nevoljeni muž. Kapetan Wiles misli da ga
je on nehotice ubio lovećži zečeve , a i Ivy Gravely sumnja da je ona ubila Harryja.
― opis sadržaja filma
Glagol sumnjati upotrebljava se u dva nebliska značenja. Jedno je »smatrati da
je tko povezan s kakvom krivicom«, a drugo je »ne vjerovati«. Za prvo bi
vjerojatno najbolje bilo upotrijebiti bezlični, pasivni oblik: sumnja se da je
kriv. Za to drugo bilo bi ovako: sumnjam u to da je bilo tako, dakle s tim u to.
Naravno, ne valjaju oblici »sumljati«, »sumlja«, »sumljiv«...
(...) uhićenje dvojice mušaraca, za koje se sumlja (...)
Gasitelji sumnjaju da su požari podmetnuti — naslov
Forenzičar sumnja da je Domagoj Šeks otrovan / (...) / Forenzičar dr. Silvano Sapeco,
koji je obavio obdukciju tijela Domagoja Šeksa na Goa Medical Collegeu u
Bambolimu nedaleko od Panjima, jučer je za Večernji list izjavio da postoji
opravdana sumnja da je Šeks ubijen. (...)
Kineski znanstvenici našli su nove dokaze da je divovski objekt u središtu naše
galaksije supermasivna crna rupa. / Istraživači iz šangajskog opservatorija uhvatili
su radijske valove na rubu tajanstvenog objekta, poznatog kao Sagittarius A (Sgr
A), pomoću sustava 10 radijskih teleskopa razmještenih po SAD-u. U izvješću u
časopisu Nature navodi se da su ti valovi dokaz kako je Sgr A crna rupa. /
Znanstvenici su dugo sumnjali u postojanje crne rupe u središtu galaksije.
Astronomi vjeruju da ona ima masu četiri milijuna puta veću od našeg Sunca. / U
izvješću se sugerira da je crna rupa široka koli radijus Zemljine orbite. /
Promatranja omogućuju mali uvid o ponašanju materije koja biva uvučena u nju,
ocijenio je Christopher Reynolds sa sveučilišta Maryland. / Otkrića je opisao kao
daljnji korak u dobivanju slike sjene oko crne rupe, što bi predstavljalo klasičan
dokaz teorije relativnosti Alberta Einsteina. Po toj teoriji golema tijela, planeti,
zvijezde ili crnue rupe u svojoj vrtnji zapravo iskrivljuju vrijeme i prostor. ―
Hina/Reuters

212

Alemko Gluhak. Engleskomu surreal odgovara hrvatski nadrealni.. (.. nego da ga je Ronku darovao Kamen-Ingrad (.. supremacija Rušenje Sadama Huseina dokazat će supremaciju Sjedinjenih Država — naslov Prije bi se na tome mjestu napisalo premoć. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.). (. — Ista sumnja izražava se i u anonimnom pismu koje je poslano redakciji Večernjeg lista.XII. st. U istoj se anonimci postavlja pitanje kako župan Ronko otplaćuje navedeni kredit kad ne prima plaću u županiji koja mu je jedini izvor prihoda.... Ovako se shvaća: on misli da njega ipak nema. u regiji Pugli. 16. ― rekao je da će Grad Zagreb (Grad Zagreb. prevlast (vjerojatno bi se znatno rjeđe upotrijebila riječ supremacija).). Alex sumnja u postojanje još jednog strijelca te šalje Granta u istragu. nadrealan (imamo naziv nadrealizam).. susjedni 213 ...2000.)..)a sumnja se da je avion poletio s prekratke staze (. Ne biste trebali imati nikakve sumlje u kvalitetu materijala. koji su pristigli kao radna snaga na poljoprivrednim imanjima.X. ― saborski zastupnik Zlatko Kramarić Zahvaljujući suportu.2007. gradonačelnik Zagreba Milan Bandić naizgledno visokoučenim jezikom ― ali: jezikom političarskim.) pratio sam parlamentarnu raspravu i izgledala je surrealno i opasno (. ― opis filma ― Hoće se reći da Alex misli da zaista postoji još jedan strijela.000 eura nije kupljen. Iako je snajperist uhićen još za vrijeme prebacivanja ranjenika u bolnicu.. a sumnja se da su ubijeni. (.. nadmoć. U nedjelju 1... u kojem se navodi da stan u vrijednosti 75.. Ovako je to samo kao prijevod engleske riječi supremacy.. surrealni. imamo dobar odnos sa zatvorenicima.. ― o mogućem uzroku jedne avionske nesreće Na jugu Italije. surrealan.. dakle struktura) za izgradnju nove zgrade muzičke akademije dati »suport i logistiku«. piše u srijedu talijanski list »Repubblica«. suport Toj riječi uglavnom odgovara jednostavna i jasna riječ podrška. posljednjih je godina nestalo 119 Poljaka.. (.)..) u financijskom suportu trebalo bi promicati nove vrijednosti (.). surrealni...

kopiranje. godine. Turizam: strateški marketing plan ― naslov ― Hrvatska turistička zajednica potpisat će ugovor za Strateški marketing plan hrvatskog turizma za razdoblje 2008. uključujući i nama susjedne Srbiju. doping marketing Ako već upotrebljavamo riječ šoping (a upotrebljavamo ju sa značenjem drugačijim nego što je npr. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. stol. Sva su prava zaštićena. auto. Takvih zemalja u susjedstvu Hrvatske nema. Izvorno pisanje jest shopping. Zemlje koje su Hrvatskoj susjedi nisu »hrvatske susjedne zemlje«: hrvatske susjedne zemlje bile bi one zemlje u kojima bi Hrvati bili neka većina i koje bi bile susjedne u odnosu na Hrvatsku. Ponude tih 214 . javno prikazivanje. Odnos razlike može se pokazati i ovim primjerom: u mojem su vlasništvu knjiga. onda se ona piše tako. značenje riječi kupovina ili koje druge). preradba ili dekodiranje. Ovaj DVD je licenciran jedino za kućno korištenje u nekomercijalne svrhe i bilo kakvo njegovo širenje van licenciranog teritorija (osim u slučaju izričitog ovlaštenja ili dozvole zakonom). strogo je zabranjeno i može dovesti do pozivanja na krivičnu i/ili građansku odgovornost. a ne »shoping« ili kakvo drugo (shopeing. Alemko Gluhak. st. — neki državni dužnosnik Posebne zakone o jeziku imaju mnoge europske zemlje. emitiranje. Sadržaj ovog DVD je zaštićen Zakonom o autorskom pravu i njemu srodnim zakonima o zaštiti intelektualne svojine.XII. Hrvatska jedina nema takav zakon u odnosu na svoje susjedne zemlje. Nacional 1999 ). šoping itd. parcela. dobro je hrvatski susjedi. a u mojoj su svojini moje misli. ― O nespretnosti odnosa »na svoje susjedne zemlje« ne treba ni govoriti. Sloveniju i Makedoniju. Za razliku od toga.2007. Rekao je da je početak pregovora važan i za hrvatske susjedne zemlje. 16. svojina Tu riječ ne treba upotrebljavati sa značenjem koje ima riječ vlasništvo. do 2012. — bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare-Ožbolt U našoj susjednoj zemlji Sloveniji to je dvanaest posto. Plan će zajednički izraditi tvrtke THR-International Tourism Consultants iz Barcelone i Horwath Consulting iz Zagreba. Svjetska rekorderka u bacanju kladiva Ruskinja Tatjana Lisenko neće nastupati na Svjetskom prvenstvu u Osaki jer je na doping kontroli provedenoj u svibnju utvrđeno da je koristila preparate za blokiranje hormona.

šetnja šetnja Treba se spriječiti šetanje po farmi. Država će se namiriti od onoga tko je prouzročio onečišćenje sjemena. dviju tvrtki. a prokleto sam (..) Ovo je krivo: Znali smo šta hoćemo. st. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. — oglas Kad nam treba pridjev. ministar poljoprivrede šteta. rekao je ministar poljoprivrede. koješta. 16. (.. kao marketinški za marketing (marketinški stručnjak. što šta. štaviše šta Nije dobro upotrebljavati šta umjesto što. npr. ništa... Država je preuzela na sebe isplatu štete kako poljoprivrednike ne bi izložila mogućim dugotrajnim sudskim postupcima vezanim uz nadoknadu štete. holdinški za holding. sredinom srpnja prihvatilo je Turističko vijeće HTZ-a.). u engleskom on znači još i ono što u nas znači pobornik i slično. Ja ću pogledati u ministarstvu šta je s tim.. borac za mir ovdje.) šampion Papa šampion mira — naslov U hrvatskom jeziku riječ šampion odnosi se na prvake i slično.) kriva za svaki dan šta živim sa njom.2007. 215 . i ta se naknada za štetu — zove odšteta. po cijeni od 2.). marketinški uspjeh.. (Jedini oblici gdje se pojavljuje šta jesu išta.. (Hina) Centar za razvoj kompetencija traži instruktora za poslove — priprema tečajeva — ivedva tečajeva — izrada trening rješenja uz tendere prvenstveno u područjima WCDMA i IMS. šumarstva i vodnog gospodarstva Petar Čobanković. Alemko Gluhak. pekinški za Peking itd... onda je to šopinški. svašta. antidopinški laboratorij na Olimpijskim igrama u Atlanti imao je budžet od stotinu milijuna dolara. Tako je dobro ovo: Dalje.92 milijuna kuna. Za nastalu štetu isplaćuje se naknada. Dakle još jedan lažni prijatelj. ― u vezi s jednom zarazom među svinjama.XII. odšteta Ovoga tjedna počet će isplata poljoprivrednim proizvođačima koji su zbog GM sjemena morali uništiti usjeve kukuruza. šetati.. (.

. pojave i pojmove. 10 šta (kraj) tajce 216 .XII.. (..). treba biti jest. Zaboravite sve ovo šta pričaju. nešto dobili. treba biti npr.) ono malo nekretnina na Jadranu šta je ostalo (.) sv. 16..). Ljudi znaju šta gube sa ovom vladom (.)...) 1.. druga rata će biti isplaćena (. Šta je izazvalo stravični zločin u džetsetu (.. Da čujemo šta o tome misle naši gledatelji. Dakle ipak smo nešta. Da li oni znaju šta znači to? ― Tu ne valja niti to da li. Ha. šta će ispuniti cilj (. (. Odvjetniku Hodaku ja nemam šta ― što prigovoriti. Alemko Gluhak. upitna riječ za nepoznate stvari..). Ne znam šta će tu biti senzacionalno...).)... Koliko si mu bodova dao zbog toga šta to nije bilo tako? Nema veze film s ovim šta ja tražim. treba biti s ovom.) rekao bih (... st. ne valja ni to sa ovom. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.2007.. ako je govoritelj htio naglasiti to to). Sintaktički gledano. usp.) šta stoji kao prepreka između Hrvatske i Irana (. razg. šta ja znam! ― voditelj televizijske emisije Da vidimo šta je najsvrsishodnije.. Ugostiteljima gej-gosti ne smetaju. ljudi znaju što gube. — političar Šta. Šta će mi više (. Ono što mi kažemo sudionicima našeg seminara je da publika više pazi šta govorimo (.. što (1a) 2. Ja ću se još pitati — šta je to bilo genijalno u juhi..).). Recite vi nama šta je to teve kritičar.. znamo šta je Vjesnik danas ― ogroman naslov (. Neki dan u Vjesniku ― ajde. u frazeološkim izrazima javlja se kao sinonim deklinabilne zamjenice što ― Hrvatski enciklopedijski rječnik JL+NL (kiosk.. Vidjeli smo šta se dogodilo. ― ― Također. Htjeli smo da ukažemo šta porez je i čemu služi. ― Tu nije dobro to je. nejasno je: gubi li se to nešto i vlada skupa? Htio je reći: Uz takvu vladu. što (u pitanjima i kontekstima koj ine traže odgovor) [~ ja tu mogu = što ja tu mogu] 3. ne radi? Samo da vidimo šta ― Torteline ću skuhati neposredno prije nego šta gost dođe. ― psihologinja šta riječca (indecl. Mi ćemo tijekom te kampanje procjenjivati šta nam se nudi.. Najbolje da govorimo šta se može dalje događati..). ističu da su uljudni i dobri potrošači. stavise.. Znaju li oni što to znači? (ili znači to.

taxi Taxi nas ostavlja nasred sablasno prazne ulice. no teleskopom će se moći vidjeti detalji (.) Tu je i pogrešno su. Alemko Gluhak. Banco de Chile. jedini znakovi noćnog života su beskućnici (. Matija. najveća čileanska banka. Riječ tajce posuđenica je iz engleskoga tights.. telecom telecom. Aparat na kojemu se gleda televizijski program jest televizor (a ne »televizija«). Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. ta-(j)i-ce.XII.. st. proizvodnja vode i slatkiša. Riječ televizija označava televizijski program (gledao sam na televiziji). 217 . takozvani Mars je lako vidjeti i tzv. željeznica. i sve to razgranato u drugim latinoameričkim zemljama. golim okom u večernjim satima — on je najsjajnija crvenkasta točka (»zvijezda«) na nebu. vinarska industrija. osim rudnika. a vlasnički premreženo ulagačima iz Japana. DT kupuje telekom tvrtku u Kaliforniji — naslov Najveći europski telekom.. a pisanje »taice« navodilo bi nas na izgovaranje triju slogova.. telekom Ta se riječ može upotrebljavati u značenju »telekomunikacijsko poduzeće«. Ne treba pisati tajice (ni govoriti tako. najveća pivovara. MAtijicaAndrejica prema Andrija. telekom. Europe. bakrenih kabela i žica. Australije. Lukšićevim nasljednicima ostaje carstvo u kojemu je..) taksi. televizija. 16.. jer riječ je sigurno dvosložna (taj-ce). Deutsche Telekom (DT) objavio je jučer da će kupiti GSM mobilnu telefonsku mrežu u Kaliforniji i Nevadi od američkog Cingular Wirelessa za 2. Andreja).).. male ekrane (. televizor Tradicionalni novogodišnji program državne televizije nema više onu važnost kakvu je imao prije dvadesetak godina kada je cijela obitelj ispred televizije dočekivala Novu godinu.3 milijarde američkih dolara. a i to se sreće: taj je oblik nastao zbog ukrštanja s riječju majica (to je umanjenica riječi maja ― kao Andrijica. — Ne treba brkati s naizgled sličnom riječju majica: riječ majica umanjenica je prema riječi maja. telecom kompanija. Za oblik tajce možemo reći da je bolji nego oblik »taice«.2007. Odgovarajući je pridjev telekomski »koji se odnosi na telekomunikacijsko poduzeće«. Preporučamo vam da ostanete uz svoje televizije.. s tri sloga).

televizija u svijetu). Sjetimo se zabavišta. splitski zgrtač novca kupio i 3. za koji je Sveti Otac poslao poruku na temu »Osoba. Ina potpisala ugovor o kreditu teškom 150 milijuna USD — naslov — U samom tekstu nema pridjev težak. Prema pisanju lokalnih novina.000 eura prebačena je za sljedeću godinu i bit će bijenalna. Nadbiskup Josip Bozanić predvodio je svečano euharistijsko slavlje u zagrebačkoj katedrali u prigodi blagdana Bogorodice Marije. Dodjela nagrade teške 15. koja znači (v. — o alimentacijskom fondu za djecu Najbogatiji svjetski bjegunac »težak« 350 milijuna dolara — naslov Zato. st. dakle radi se o katakombi (u podrumu) straha ili strave ili jeze. počestila se upotreba pridjeva težak za značenje »vrijedan« i slična. gdje su tuneli užasa.XII. Filipović) »strah..7 milijuna kuna vrijednog auta (Maybach).2 milijuna eura tešku jahtu (Maiora). televizijsko poduzeće i slično (Hrvatska televizija. Podsjetio je i na proslavu današnjega Svjetskog dana mira. užas. cirkusa i sl. ovih dana čitamo da je poslije 2.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. tema : na temu. On bi trebao objaviti novi svemirski program težak milijardu dolara. pisac Dževad Karahasan neće se dodijeliti ove jeseni u sklopu manifestacije Graz prijestolnica europske kulture. Projekt uređenja zemljišnih knjiga »težak« 35 mil. i dr. Alemko Gluhak. U 2001. strava. Europska nagrada za roman »Ivo Andrić« koju je inicirao bh. ali da se ne radi o onome na što bi pridjev težak ukazivao: na veliku vrijednost i slično. srce mira«. R. USD — naslov. Pennov ugovor težak je 400.000 dolara.) i sveukupnost svih nekih televizija (svjetska televizija. naslov Filmovima i revjama ona se obogatila. strave i straha. Zato je tu nespretno upotrijebiti taj pridjev. težak Moj je projekt za gradnju luksuznih hotela na Brijunima težak oko sto milijuna dolara. jeza«. teror Katakomba terora je pri kraju.2007.. a tek onda »teror«. i na kraju je bila teška četrdeset milijuna dolara. 218 . Iako se može reći i tako. treba imati na umu da taj iznos i nije neki velik iznos za poduzeće koje se procjenjuje na milijarde. Otvorena televizija itd. i 2002. Đurđa Adlešić predloćila je osnivanje fonda teškog 195 milijuna kuna. — Radi se o engleskoj riječi terror. 16. Operacija teška 8000 € — naslov Šefovi tvrtki teških 400 milijardi eura u Zagrebu ― o jednom sastanku.

težak šezdeset dva milijuna dolara. ― U nekima od vijesti bilo je rečeno u iznosu. bolje je neutralno rastava. ove godine. Riječ triler udomaćena je riječ (kao i rezime). ― Također. teške milijun i pol dolara. Ruski par Barsuk i Kolodinski od jučer su teži za 16. Neustrašivi par osvojio je treće mjesto. Vlada je poslala Saboru prijedlog državnog proračuna težak sto devet milijardi kuna. zlo ne misli.. netko. Usp.000 američkih dolara. Alemko Gluhak. a tko misli..2007.).) te sva prateća oprema. jesu (..XII. tokom Tijekom prosinca nove pogodnosti! Razvod bi trebao biti okončan tijekom ove godine (. Ko će dati više argumenata? top S četvorkom nema upisa u top-škole — naslov Prodaje se ugostiteljsko poduzeće u radu: 8 ugostiteljskih objekata na top lokaciji na srednjem Jadranu (. st. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. — Iako se radi o prenošenju riječî iz crnogorskoga. — voditelj u dnevniku thriller. 16... gotovo thrillerski završetak pregovora. Dobitnici Nobelove nagrade za medicinu. Ivanetić je u Njemačkoj sudjelovao u nekoliko prijevara teških više od milijun eura. tijekom.). Zato se mi liječimo terapijom glazbe. tko. Potpisan je ugovor o kupovini dvaju kanadera. Sam čin da je neko spreman nadoknaditi štetu iz kršenja pravila ratovanja nije i priznanje da je agresor ― rekao je Vučinić tjedniku Monitor. te rezimei gotovo četverogoišnjeg rata. trebalo je crnogorsko neko prevesti u hrvatsko netko. Cetinski: Sad sam se sjetio svoje uzrečice: Ko pjeva... thrillerski Dominiraju dva motiva: napeti. pa odgovarajući pridjev pišemo po njoj: trilerski. To se veli jednostavno: u prosincu. Ne pišemo "thriller" kao što ne pišemo ni résumé. nije mu do pjevanja. 219 . vrijedan. Na festivalu vrhunskog rukometa od naše se momčadi očekuje da budu u naslovnoj ulazi jednoga od režisera grčkog thrillera. the best of Kolege su vam priredile d-best-of uradaka svojih. zbog čega je njemačka policija za njim raspisala i tjeralicu..

. no moguć je i instrumental) tu ne odgovara. trgovina računalima i slično. dakle vlasništvo jednostavno upravo traje. (...) gledatelji će naučiti i kako sudjelovanjem u nagradnoj igri steći mnoge vrijedne i poželjne nagrade u trajno nasljedstvo. Eto ja ću u teretani biti sa ovom trenerkom. drugo je slično značenju prodavaonica. Mala je mogućnost da je govoritelj htio reći da bi naš sustav trebao biti jasan za ljude u drugim. -tni Išli bismo na jedan transparentni sustav razvijenim zemljama. »trajno nasljedstvo« i valjda još koji ― idu on onih ljudi koji misle da je korištenje (npr.. trgovina mješovitom robom. pa se ta riječ razlikuje od riječi top za vrstu oružja.) dobiva automobil u trajno vlasništvo (. razvijenim zemljama. Ženski parnjak imenici trener (za čovjeka koji trenira druge) jest trenerka i trenerica.XII. o poreznoj reformi I rečenica je malo šepava — oblik razvijenim zemljama (najvjerojatnije je govoritelj mislio na dativ.). trenirka Treba biti trenirka (jer se u njoj trenira). Taj nesklonjivi pridjev top da se zamijeniti pridjevima vrhunski.. No kada se ta 220 . najbolji. st. trgovina ribom. — novinarka. tu je krivo i to sa. Zato je takvo isticanje nepotrebno. Ako se htjelo reći da bi taj novi porez trebao biti jasan (a to se htjelo reći pridjevom transparentan) kao onaj u razvijenim zemljama. — emisija o gospodarstvu. 16. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. transparentan. — voditelj emisije. Kada riječ trgovina znači »trgovanje«.. odlčan i drugima. trajni. Alemko Gluhak..2007. Blanka je trenerkom pokrila glavu i plakala. Imenica top za vrstu odjeće pomalo je nestala i ustupila mjesto izvedenici topić. (. onda se slaže s instrumentalom: trgovina robom. o jednoj sportašici Ovdje je to žena koja trenira: Može individualna vježba s jednom od vaših posebnih trenerica? trgovina Riječ trgovina ima barem dva osnovna značenja: jedno je isto kao i značenje riječi trgovanje. Trajno vlasništvo ― vlasništvo je po definiciji trajno: vlasnik si nečega dok ne učiniš da prestaneš biti vlasnik. unajmljivanjem) nekakvo »netrajno vlasništvo«. Bit će da takvi sklopovi kao »trajno vlasništvo«.. onda je to trebalo reći tako. pokazuje trenirku Naravno.

2007. riječ upotrebljava u značenju kao »prodavaonica«.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa..000 vojnika.VIII.. ne možemo reći *jedna trupa.000 troups. Ja vjerujem da će prvo razgovarati s nama.) odjevena u jednostavne hlače i T-shirt majicu (..XI. st.4. titl (serija Čarolija) Po nekoj logici bilo bi tako. kut trokuta). *dvije trupe itd. od oblika ubol (< ubodl).). Daco — trgovina računalima — u oglasu trgovina građevinskim materijalom trupa Gotovo 200. Riječi kut i ugao ne znače isto: kut pripada unutrašnjosti (kut sobe. jedan od potpredsjednika vlade (HDZ). prije konačnoga saznavanja rezultata izbora 25. onda je to serbizam ili rusizam. kad je ekshibicionizam na cijeni.000 trupa ukrcalo se u 11 luka (. no ipak je jedno o (i to dugo). Za nas naša riječ trupe znači jedinice sve skupa (za razliku od toga što možemo reći npr. kao što je u stilski obilježenim oblicima sto. ugao pripada vanjskosti (ugao kuće.). koji se nalazi na naslovnici u gornjem desno uglu. ugao Odgovorite na dnevno pitanje iz Večernjeg lista i prijavite kontrolni broj s devet znamenaka. najnoviji su hit Vuittonove muške vruće hlačice nošene uz elegantni ljetni sako i T-shirt. To je u engleskom 200. U hrvatskome glagol ubijediti znači »učiniti bijednim«. a pridjev ubijeđen »učinjen bijednim«. — HT1 9. u vezi sa strankama koje bi možda mogle koalirati s HDZom kao strankom koja je dobila najviše saborskih mjesta ubosti No ovaj ga je uboo iglom. Ubijeđen sam. ubijediti ubijeđen Ako se to upotrebljava u značenju »uvjeriti«. vol. onda se ona slaže s genitivom: trgovina mješovite robe. go prema stol.XII. no za nas je to 200. dakle trupe znači otprilike ta vojska (koja napada i sl. (. ― Damir Polančec. »uvjeren«. deset jedinica. vo.. trgovina građevinskoga materijala.. Alemko Gluhak. ugao ulice). gol.2007.). 221 . T-shirt Danas. 16.) To je za nas jednostavno majica (kratkih rukava).

5. uključivati. — Tu je moglo biti od toga desetero djece. uključivo Teheran i Bagdad. nacionalna. dva dobra) jedina su upotreba toga u tekstu ustava. — Ustav RH (NN 41/2001). uključujući desetero djece.. Do sada neprikazane snimke Charlieja Chaplina. s njegovim glasom. 222 .. U zagrebačkom klubu Aquarius danas će od 22 sata uz trenutno najaktualniji klupski program Blackout. Izvorni stanovnici uključuju Kazake. Zrakoplovnim i raketnim udarima (. (čl. Prijave su već započele i uključuju osobni susret s voditeljem.) bilo je izloženo više gradova. uključivati uključiti. Jedno od rodilišta novih bolesti svakako je subsaharska Afrika iz koje su posljednjih desetljeća izronili mnogi ubojiti virusi.. uključuje originalne titlove te Chaplinovu obnovljenu verziju iz 1942. tu se radi o aktivnosti. Posebnu skrb država posvećuje zaštiti invalidnih osoba i njihovu uključivanju u društveni život. Najmanje su 33 osobe. (. uključujući i šefa tvornice Suna Shiqianga. koji uključuje hip-hop setove Phat Phillieja. vrlo bliska onome što u Teatru ITD radi Lukas Nola (isključivši njegov obećavajući prvijenac »Noćni let«).. kao involve. (čl. čl. uključujući prizore iz filmova. 2 — Ovo je dobro: Svakom se jamči pravo na slobodno udruživanje radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za socijalna.XII. prvi će put biti prikazane na DVD-u... Turkmence i Uzbeke u srodstvu s Turcima. ebolu i Marburg. 16. Zatim je razorila kompletnu dnevnu sobu uključivši slike na zidovima. politička.). Ta tri primjera (jedan loš. posjetitelje dočekati i nastupi nekih od »najjačih« imena domaće hip-hop scene. uključujući HIV. (.. i za to takva upotreba glagola uključiti. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Bizze i Carlita. poginule u teškoj prometnoj nesreći u zapadnome Meksiku. Radi toga svatko može slobodno osnivati sindikate i druge udruge.. st. 1). kulturna ili druga uvjerenja i ciljeve. »Potjera za zlatom« iz 1925.. st. te Tadžike i Afganceu srodstvu s Irancima.. gospodarska. (.. 43. Frxa. uključujući. uključen.. st.) U cijenu su uključena hrana i jednotjedno osvjetljenje toga privremenog doma.. snimke iza scene i obiteljske snimke. 57. uključivši. što znatno mijenja film. uključivati nije kriva. i slični. Tu bi bilo bolje umjesto uključujući — među njima i.) Načelo diobe vlasti uključuje oblike međusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti propisane Ustavom i zakonom.. javlja BBC.) dodao /je/ da će UNICEF-ova suradnja s Hrvatskom za 2001. 2) — Naime. godinu uključivati i regionalni program (.) [to je] parada besmislena kiča.). Alemko Gluhak. (. Uhićeno je 14 osoba. uključivati se u njih ili iz njih istupati u skladu sa zakonom.2007. U Srednjoj Aziji živi mnoštvo razlčitih naroda. uključivo. (.. st.. Preslikavaju se engleski include.

. uključujući i ručni sat na navijanje (. (. — Također. na koji uz svaki izabrani filmski hit može stati i po jedan bonus. listopada. (. Čitatelji za samo 29 kuna. Prijetnja je vrlo ozbiljna jer je kod koji iskorištava rupu dospio na mnoge popularne stranice na Internetu. a cijene im padaju. — Tu se čulo u pozadini englesko involves.. odnosno 135 cm i s tehnologijom visoke definicije koja osigurava besprijekornu sliku. — Tu je pogrešno još i ovo: položaj je (treba biti opljačkana je).. glazbu i originalnu pjesmu. nego u stopama (30 cm) pa je LG Electornics predstavio televizor s ekranom dimenzija 4 1/2 stope. a završava u Cancunu. ni uključuju.) osobne stvari bile su sklonjene. u što je uključen i PDV.. Putovanje — cijena je oko 13. Ciudad de Mexico). 223 . ― Tu nije dobro ni inč... ― Dobro je 4 1/2 (grafički moglo bi i bolje).. (. Skupina hrvatskih turista u Meksiku je opljačkana na desetodnevnom putovanju. Alemko Gluhak... dakle da je on sudjelovao u tom uhićivanju na strani izraelskih vojnika.). Mexico City (to je englesko ime za taj grad. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.) Izraelski vojnici uhitili su nekoliko Palestinaca.) Dobitnik četiri Oscara.) distribuira biračke kutije. Dubrovačkim ljetnim igrama koje počinju u ponedjeljak nastupit će više od dvije tisuće izvođača izu više od 20 zemalja sa svih kontinenata. 16. Mobiteli postaju pametniji: neki modeli u Las Vegasu uključuju GPS tehnologiju s pomoću koje korisnik može vidjeti gdje je mobitel s kojim razgovara.. dobivaju kvalitetan medij ― DVD kapaciteta 9 gigabajta. — To se može protumačiti i ovako: da su ti vojnici u svoju akciju uključili toga vođu. Sajam je pokazao jasan trend: televizori postaju sve veći. ali i na otoku Lokrumu.. posjet arheološkim nalazištima.) komisija (. st. (. tvrđavama Lovrijencu i Revelinu te kupalištu Šuliću. uključujući i pobunjeničku pokrajinu Anvar (.) raspravljalo (se) o budućnosti Sportskog programa i najvažnijim budućim strateškim potezima.). Uključujući dvije podzemne etaže za garaže. Točno u podne nagrađen je s ukupno četiri Oscara uključujući montažu. Likovi i radnja su kompleksniji nego u telenoveli. uključujući najbolji film. koje je počelo 17.000 kuna — uključujue nekoliko dana boravka u Mexico Cityju.... uključujući banke i aukcijske stranice. i brzo se širi.. (.. ni osigurava. Ekrani se više ne mjere u inčima. uključujući mjesnog vođu Islamskog džihada. Na 59. koji uključuju i smanjenje sportskog televizijskog sadržaja. enklitike: treba biti kompleksniji su.. U sapunice je uključen obično veći broj glumaca..). zdanje ima oko 11 tisuća kvadrata.2007. (. nije hrvatsko ni španjolsko. Komunikacija uključuje samo bračni par. Program uključuje više od 70 izvedbi na pozornicama u povijesnoj gradskoj jezgri.XII.

uključujući promatračke tornjeve. naravno. Čitava izvanjska kanadska trgovina računajući ovamo i velik otok Terre-Neuve (. ― o prijenosnim računalima Uz bogat filmski program za djecu urednika Željka Šturlića... od Monaka u petak. Alemko Gluhak. Dobra je zamjena sadržati. Dirigirao je s nekoliko velikih svjetskih orkestara. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. za početak aktivnoga sudjelovanja u čemu (uključio se u rad folklornoga društva). uključujući. Pod nazivmo »Lege-Ende« na domaćoj estradnoj sceni pojavit će se novi mušk i»superband«.. Uključeni kolači i čaj. uključujući krokodile. krupnom ribom u svijetu kriminala. Oni uključuju sustav koji pritiskom na jednu tipku omogućuje korisniku da odredi problem.dva filma iz najnovije domaće produkcije.. uključivati se upotrebljava za uređaje (uključio je ventilator). Dobro je i ovo: Moses i Keats sitni su kriminalci. Ne treba pretjerivati s raznim »uključivanjima«: neka se glagol uključiti.398 kn uključuje 380 kn na Simpa računu ― reklama Ovi su morski otoci privukli razne oblike života. one najveće. 224 . 16.816. taj roman?! Chiracov raspored za ovaj tjedan uključivao je francusko-njemački summit u utorak s kancelarom Gerhardom Schröderom te ručak s princom Albertom II. uključivati i uključiti se.. liepu svotu 68. prvi menadžer Bijelog dugmeta Vladimir Mihaljek Miha.) LG C3300 1. Lenovo je predstavio i originalnu obitelj proizvoda s oznakom Lenovo 3000. Ulaz tri funte. Britanska je vojska počela uklanjati nadzorne postaje u Sjevernoj Irskoj.. Moses se povezao s uspješnim biznismenom Coltonom.XII. U što je Eco uključio tu knjigu. st. koji uključuje praizvedbu prvog hrvatskog filma nakon 30-tak godina «Duh iz močvare» Branka Ištvančića u produkciji Interfilma. k tome i visoko ocijenjena od kritike i publike. i tako je prije i bilo. potraži pomoć te spasi sustav od pogreški na softveru uzrokovanih virusima ili štetnim softverima. Za mikrofonom bi trebala biti tri negdašnja pjevača legendarnih osječkih »Dinamita« — Kićo Slabinac..) iznosila je god. računati itd.098 kn uključuje 380 kn na Simpa računu / Samsung SGH-E330 1.2007. koji bi ga trebao uključiti u trgovinu drogom. održat će se i noćne filmske projekcije «Što je muškarac bez brkova» i «Što je Iva snimila…» . uključivši »Ime ruže«.) Od Kiće smo doznali i da je u projekt toga najnovnijeg »okuplanja« uključen i legendarni..871 funti sterlinga (. (. Umberto Eco napisao je nekoliko knjiga. 1899.. a u cijelu je priču upetljan i poznati osječki menadžer Branimir Petter Cezar. Dado Topić i Zlatko Pejaković Žlica.

povjeruju da su brat i sestra. — piše stomatologinja Naši prioriteti uključuju: ― Novi početak za nezaposlene ― Odllučnu borbu protiv kriminala ― Značajno poboljšanje položaja svih umirovljenika ― Obrazovanje dostupno svima ― Moderne prometnice. koji su izgubili spor u prvostupanjskom postupku. jer bi trebalo ovaj/taj dvodijelni dokumentarni film. ali se mora riješiti i pitanje bespranvih stanara u trećoj vili. svinje.). razgovori s prijateljima. Intervjui s prijateljima i članovima obitelji. vodu i plin u svim krajevima Hrvatske ― Punopravno članstvo u EU i NATO. st.. Kad. koja smatra da je iskrenost najbitnija za svaki odnos.. Alemko Gluhak.. mama Sheryl (Toni Collette).) upozna djevojku (.. Renatu je na gospodarstvu koje uključuje 560 ovaca . uključujući svog depresivnog brata (Steve Carell).. (. On je najčešće prouzročen nedovoljnom oralnom higijenom. neadekvatnom prehranom ili akutnom upalom gornjeg dišnog sustava..2007.) u koju se strastveno zaljubi (. uključujući i novog predsjednika (europskoga) parlamenta (..). o čovjeku. Dvije su spremne za obnovu. — Također. dočekala obitelj Dujić.. (. te zemljišta druge vile koje nije uknjiženo.. krave. Kad.). mladić izgubi svoju ljubav.. koji je upravo izašao iz bolnice (. a o psima i mačkama da i ne govorimo. 225 . kao posljedicu ultimativnog slučaja zamjene identiteta. Mladić (Chris Klein) upozna djevojku (Heather Graham) u koju se strastveno zaljubi (. Žene su htjele njega... uključujući i njegove slavne suvremenike. kao posljedicu ultimativnog slučaja zamjene identiteta. U međuvremenu. u potpunosti podržava svoju ekscentričnu obitelj..) Dodaje da plan uključuje i obnovu tamošnjih vila. otkrivaju stvarnog Sinatru.. Dvodijelni dokumentarni film govori o muškarcu koji je jednako bio utjecajan u šou biznisu. »Zabranjeno voće« na komičan način izvrće klasičnu ljubavnu priču: mladić (.. 16. Naš je jedini plan na tom području napraviti resort s hotelom od pet zvjezdica (. povjeruje da su brat i sestra.)..). Simptomi zadaha uključuju ustajao i neugodan miris koji dolazi iz usne šupljine te neugodan miris truleži koji se od želuca ili drugih unutarnjih organa širi kroz usta.. ― izborna poruka predsjednika HDZa Ive Sanadera uključiti (kraj) uključivati (kraj) ultimativan.. vidi se prevođenje s engleskoga. politici i organiziranom kriminalu. Većina odraslih i djece povremeno ima zadah iz usta. muškarci su htjeli biti on.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.XII.) premijer Ivo Sanader razgovarat će s predstavnicima više političkih grupacija..

zbog jasne i očite veze s 226 .6. um. Alemko Gluhak. »natrijum« itd. Slike koje ste donijeli vrlo su upečatljive.Fil. a neutralan je pridjev dojmljiv. Dustin Hoffman. ili tako nečemu.. Tom Tykwer. Svoj dar koristi pri spravljanju najboljih svjetskih parfema.. devet milimetarski Klineholtz sa sklopivim kundakom od titanijuma te infracrvenim snajperom i uravnoteženom mikro ižljebljenom cijevi. U imenu jedne slastičarnice . krajnji. Englesko ultimate znači »konačan.2007.). Prije stotinjak godina pridjev upečatljiv i dr. ultimativni hit (.. Brojna poboljšanja ipak nisu dovoljna za upečatljiv dojam ― naslov. a ne »kalijum«. Ben Whishaw.XI. reklamni letak Cinestar Zagreb. zaista. dakle valjda hoće reći krajnja. Treba biti devetomilimetarski. Prema van. bio je dosta običan.. mikroižljebljen. i više nego problematična pisanja. (. Ovdje su. ― (konačna pobjeda. danas živimo u razdoblju nagrada. natrij itd.) prijatelji su dobili nadljudsku snagu za završnu. -um ― sufiks -um -um.X—1. st.) sjajno polirano oplošje kipa (od duraluminiuma) na stanovit način simbolizira Teslinu ulogu u svijetu novih tehnologija. naravno. u srednjem vijeku) To je njihov hit.. kao što je npr. piše Milenijum. Rekli smo da ćemo ulasokm u novi milenijum to pretvoriti u međunarodni festival. One su postale ultimativno mjerilo kulturalnog uspjeha i vrijednosti. na njezinu žigu (na računima). kravatu kao modni detalj te psa dalmatinca. Treba biti titanij ili titan. Svježa i upečatljiva predstava ― naslov (. no danas je on stilski obilježen. kalij. Radi se o potpunoj zamjeni identetita.).XII.. ona se zove Milenium. no njegova potraga za ultimativnim mirisom vodi ga u ludilo i opsesiju kada pod svaku cijenu nastoji stvoriti miris kakav je osjetio u prekransih mladih žena. valjda ekstremna. alan Rickman). najupečatljiviju borbu. u. prvobitan« (R. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. 26. što li Postojala je samo ideja ultimativne pobjede. Jer. posebnu i prepoznatljivu pasminu. um ― sufiks Kako ste tražili. — opis filma Parfem (r. upečatljiv Poznati hrvatski dizajner i teoretičar vizualnog identiteta Boris Ljubičić kao hrvatske simbole izdvaja tri upečatljiva hrvatska proizvoda: nacionalni grb s izmjeničnim lako prepoznatljivim i vidljivim crveno-bijelim kvadratima. 16. osnovni.

XII... ― Također.2007. Alemko Gluhak... naopako i urnebesno smiješno. a pakiranje bilo bi npr.). no s vremenom se to pakovanje dosta prorijedilo. Najsramotniji. urnebesan. imenicom dojam.. u množini. Također. Toliko su zaokupljeni svojim karijerama da Northu ne pružaju pažnju kakvu zaslužuje. Sudac presuduje da bi North u roku od dva mjeseca trebao naći nove roditelje ili se vratiti svojima.. prije bi se reklo pakovanje za omot. upražnjavati To su dva sporta koje upražnjavaju najbogatiji narodi (. Northkreće na urnebesno putovanje širom svijeta ne bi li našao roditelje kojima je stvarno stalo do njega.. HOO (.... — iz opisa filma Borat Do razrješenja misterije doći će uz gomilu urnebesnih događaja koji će maloj obitelji pomoći da odgovori na mnoga postavljena pitanja. uputstvo Slijedite uputstva s pakiranja — reklama Običnije bi bilo upotrijebiti riječ upute. 16. Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) uputio je u srijedu otvoreno pismo saborskim zastupnicima u kojem se protivi uvođenju dohodovnog i imovinskog cenzusa u sustavu zdravstva. tu ne valja ni to »isti«. kutiju i sl. treba biti u njima.). ovisno o kontekstu. dok kod pridjeva upečatljiv imamo posrednu vezu.. (. iz sklopa kao što je davati pečat komu/čemu.. Tu treba biti npr.) upražnjavala najcjenjeniju i najmasnije plaćenu vrstu režimskog novinarstva ― pogromaške dnevničke komentare. urnebes. — iz opisa filma Vraćam se Jedanestogodišnjem Northu dosta je njegovih roditelja.. Zlo... baviti se: dva sporta kojima se bave. najnekorektniji. Morate vidjeti da biste vjerovali. — Antun Vrdoljak. također. »iskorištavati« i sl. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. st.. pakiranje pakovanja.) ona je tada (. urnebesni.. Glagol upražnjavati znači »činiti što praznim« (uprazniti = »učiniti što praznim«).. s imenicom pečat. ustav 227 .. Stoga ih odlučuje tužiti. najgluplji i najbeskrupulozniji reporter na svijetu odlazi u američku misiju.. uputiti Zanimljivo je da se u novinarskom i političkom jeziku pisma samo upućuju — nikad se ne šalju. U istima se nije znalo je li nakaradniji sadržaj ili turobna scenografija. imamo »činiti«.

). više nije mogla. uzeti »pobijediti« Sportski su novinari naročito učestali upotrebu glagola uzeti u značenju »pobijediti«......) njezina je majka uzela broncu na olimpijadi (. st. 228 .. bit će vrlo teško uzeti bodove u Ateni... dakle radi se o umetanju.. predstavnik Hrvatske biskupske konferencije rekao je da je neradna nedjelja zajamčena ustavom....) ― Tu treba biti utjecati.) — o tenisu Rusi su uzeli osam zlatnih medalja (. 22. najbolja dijagnoza. a ne »uzeti«. najbolje liječenje. — jedna Ova vlada napravila je užasno mnogo dobroga. o utakmici košarkaškoj Meksiko je uzeo treće mjesto (. Još je jedna tinejdžerka bila u središtu pozornosti: Ana Kurnjikova je uzela prvi set Anki Huber. U čl....... U nas je obično da se veli kupiti.. utaknuti.. 3 Ustava RH piše: »Svaki zaposleni ima pravo na tjedni odmor i plaćeni godišnji odmor i ovih se prava ne može odreći...) nakon izgubljenoga prvoga seta (. »uzeti na otplatu/kredit« i sl.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. 16. utječe. kupiti na otplatu/kredit i sl.) Meni je ljubav užasno bitna.« Dakle.. Uzeo je jedan set Amerikancu (. vidi se na meni (. uticati utjecati (. — o košarkašima Cibona je uzela zaista vrlo vrijedne bodove.). Alemko Gluhak. — u radijskom razgovoru ― U jednoj televizijskoj emisiji koncem 2005. I u ustavu se kaže — najbolji lijek. U nas mnogi vole tvrditi da je nešto u ustavu a da i ne znaju da toga u ustavu nema. tjedni odmor..50 Bez obzira na zdravstveno stanje. uzeti »kupiti« Sasvim ste u pravu gospodine Schidecker kad tvrdite da je uzimanje vozila na lizing ugovorni partnerski odnos između davatelja i primatelja lizinga. Tako se u ustavu uopće ne spominje nedjelja kao neradni dan. U nas je i lizing kupnja. 55 st.) da to loše utiče na adolescente (.XII..).. (. Glagol uticati povezan je s glagolom utaći.) na političkoj sceni ima užasno puno političkih stranaka (. ― Tu također nedostaju vokativni zarezi.).. ― sportski novinar. užasno (. ili početkom 2006.2007.

više Dosta je.. ima li još novca. i sl. ― to je dobro Kako ti podaci. Ako se želi okoristiti finom razlikom između veoma i vrlo. očigledno. a vrlo išlo bi samo s pozitivnima (zbog asocijacije na riječi kao vrlina). u svezi Pravilni sintaktički sklop jest u vezi / u vezi s kim / s čim. tamo gdje je to pretjerano. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. — predsjednik RH Franjo Tuđman. ― Iz konteksta je bilo jasno da se ne misli na to da bi bilo novca više nego što se misli da ima. st.) ima li na tim računima uopće više novca (. enklitika bi na krivome je mjestu: treba biti ili moja bi žena ili možda bi htjela. je minuti Marchena zaradio drugi žuti karton i bio je to znak za početak viktorije na gostujuća vrata. 16.. vjerojatno. (. — — Također. već je dosta. Samo pet minuta poslije Klasnićev je ubačaj spremno dočekao Miroslav Klose za 1:1. straha i sl. dosta je već jednom i sl.XII. strašno i sl. gdje nema užasa. vjerovatno. 229 . Bolje je upotrijebiti te priloge i koje druge umjesto iznimno (jer to iznimno asocira na riječ iznimka). viktorija »pobjeda« No. 1 vanili šećer ― u jednom receptu. napisano veoma. u 55. ― Dosta više! (.. Npr. pogrešno je »u vezi toga« i sl. jako..). Jesu li naši detektivi napredovali u vezi tog zapanjujućeg slučaja? Moja žena bi možda htjela nešto reći u vezi toga..). Veoma je važno da mi kao Hrvatska imamo tamo čovjeka (. Tu ne odgovara to više..... Dosta.. nisu ušli u podatke dostavljene Ministarstvu financija.. 1991 veza. vjerovatan.2007.. Alemko Gluhak. vrlo.. to bi išlo ovako: veoma može ići i s pozitivnim i s negativnim značenjima.. Dosta je više. vanilija. u vezi.). ― titl Izgleda kao da si dobio šaku u oko. Ne treba upotrebljavati priloge užasno.. ― to je krivo vjerojatan.. vjerovatno je da najviša plaća u Ini iznosi nešto manje od devet tisuća kuna...

230 . Alemko Gluhak. Njezin je uspjeh nevjerovatan. Ministarstvo je otkupilo 495 naslova od 146 nakladnika.. Danas je u hrvatskom standardnom jeziku običan oblik vjerojatan. ― vlasnik uha! opis filma Ako se Tudora želi zadržati duže od šest mjeseci... vlasnik ugovora. Otvoren novi most na Savi vrijedan 72 milijuna kuna — naslov — za naslov bi bilo važnije koliko je velik most i sl. vlasnik stanarskoga prava.. ― (. i svojina Nekoć ugledni filmski studio Zagreb film.XII.. / ― Otkupit ćemo Carevića! ― rezolutan je Grgić. Najveći dio svote usmjeren je ka naslovima Profil Internationala (555... postavlja se pitanje što će biti s Carevićem? Carević je.).) vlasnik rekorda na 100 m. Može se biti vlasnik stvari ili npr.) 1968? Koliko je dugo vlasnik ovih pluća pušio? (. U Čemincu pušten u rad novi vodoopskrbni sustav vrijedan 11 milijuna kuna. usp.750 kuna. vrijedan Počela gradnja američkog veleposlanstva vrijednog 39 milijuna dolara ― naslov Počela je milijun i pol vrijedna provedba CARDS programa reforma državne uprave. st. Na njih su vjerovatno bacili oko lovci na talente. te Naklada Ljevak za čije je naslove Ministarstvo odvojilo 287. Jamajčanin (. Koja je hrvatska plivačica vlasnica olimpijskog zlata (. u vlasništvu Stuttgarta... ine dijalekatne oblike kao prijeti). vlasnik diplome. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. vlasnik. vjerojatno. 16. a interes medija ne jenjava čak ni sada kada već neko vrijeme izbiva s teniskih terena.. autorskoga prava. ― Tu ne valja npr.200 kuna).. u godinu dana nije dobio nijedan značajan posao.300 kuna..4 milijuna kuna. a nekoliko ih je izgubio. utrošivši 6. Ljubo i Ivo HTV-ovi ekskluzivci: Milić i Latin vlasnici najunosnijih ugovora ― naslov Njegova rutina mijenja se [Jeffreyja Beaaumonta] kad u travi pokraj ceste pronađe ljudsko uho... vlasništvo. vlasnik jedinog hrvatskog Oscara. a slijede Matica hrvatska s otkupom vrijednim 383. To je i u terminologiji.. još i ovo: ka naslovima. V. s -jat.2007. — o jednoj skakačici uvis (Blanki Vlašić) Vlasnici Dejvisova pokala.prema glagolu jeti (uzeti. ali ne može se biti npr.. naime.) postala je vlasnicom četvrtog dvoranskog rekorda (. U policijskoj postaji se utvrđuje da je uho odrezan škarama i da bi vlasnik mogao biti živ.). pa je npr. vlasnik nagrade. u matematici teorija vjerojatnosti.

Već valjda dvadeset-trideset godina to nazivamo prevedenicom radionica. Vješto si promijenio vrpcu.. to je najskuplja izložba ikad postavljena u Hrvatskoj.) Zbog vrijednosti od 150 milijuna eura.000. st. Ta dva glagola ― onečistiti i zagaditi ― očito u općem jeziku imaju dva jasno 231 . — najavni naslov: Najskuplja izložba Posve je neprimjereno govoriti o šteti vrijednoj toliko i toliko novca. vrpca Ima vrpca koje su trake i traka koje su vrpce. Tornado u Oklahoma Cityju načinio je štetu vrijednu milijardu dolara. Treba biti u nizozemskom gradu Hertogenboschu.). koji su pod krinkom brige o »čistoći hrvatskoga jezika« zagadili hrvatski jezik svojim »nov-govorom«. Alemko Gluhak. vozni trak (danas se za to rijetko veli da je traka). ― Besmisleno gomilanje podataka. zagađenje... Hrvatska je izgubila spor vrijedan oko dva milijuna dolara (.. bilježiti. U njihovu pristupu nema ni traga od jezičnih provokacija protuhrvatskih političara i »jezičara«.). i traka koje nisu vrpce.450 eura vrijednog turnira u nizozemskom Hertogenboschu. zabilježiti v. ― Toga je tipa i zarada na kriminalu. — kaže suvozač vozaču. i slično. Ima jezičnih savjetnika koji vele da bi trebalo upotrebljavati glagol onečistiti. vorkšop vorkšop Na samom vorkšopu bilo je mnogo hrvatskih gospodarskih subjekata (.. zagaditi..XII.. jer je iz konteksta posve jasno o čemu se radi. i smiješno precizna svota. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. workshop. [o Seusovu blagu] Oni su u pritvoru zbog gospodarskih malverzacija vrijednih više milijuna kuna. možda za njim slijedi još koji član«.2007. 16. nakon promjene voznoga traka — To je. Ivan Ljubičić plasirao se u finale 353. U Kneževu dvoru u podne će biti otvorena izložba »Faberge u Dubrovniku — blago carske Rusije«... zabilježiti zadnji i posljednji HDZ stalno provodi istraživanje rejtinga. niti verbalnog ekshibicionizma režimskih puzavaca. a zadnji znači »posljednji u nizu i za njim ne slijedi ni jedan član«. Kakvi su zadnji pokazatelji? Riječ posljednji znači »posljednji u nizu. naravno. to bi se napisalo 350. (. zagađenje.. i vrpca koje nisu trake.

U ekološkim tekstovima (upravo u tekstovima u novinama i časopisima) glagol onečistiti stekao je upravo status termina. a za pridjeve je značajan = karakterističan. Anita često zaspe.). zaspe zasuti.ž!). zahvaliti zahvaliti se Glagol zahvaliti (komu) ne znači isto što i zahvaliti se (komu) (na čemu): zahvaliti se komu znači isto što i odustati. tojest dobilo višestruke prijelome (. važnost i slično. nemati veze s tim i sl. — Tu ne valja niti to zahtjev za azilom: to je zahtjev za azil. značaj.ć. zaspu zaspe zaspu Kad zaspu anđeli.. Alemko Gluhak. značajan značajan Riječ značaj znači isto što i karakter. Te riječi ne treba upotrebljavati tamo gdje se misli na značenje. zaraditi Jedno je dijete zaradilo. Zahvalila se na potpori koju Litva pruža Hrvatskoj u pristupanju integracijama. 16. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.000 zahtjeva za azilom. Probudi se (. st. da vidimo što je pripremila Marijana C. a drugi se odnosi na radnju kojom se nešto učini zagađenim. razlučiva značenja: prvi se odnosi na radnju kojom se nešto učini nečistim. 232 .š. Zaspe dok čeka polijetanje. Državna tajnica za europske integracije u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Marija Pejčinović Burić sastala se u subotu s ministrom obrane Litve Juozasom Olekasom. značajni = karakterni..XII. [Hina] Ovdje kao da je rečeno: hvala lijepa. možda naidješ na zlato? — »horoskopsko« spajanje — Strašno je što se piše dj (a ima se č.) zaprimiti Europa svake godine zaprimi 40. i hoće se asocirati na gadno.2007.. zaspati. naslov pjesme Pa dok dječica ne pozaspu.. ali litavska nam potpora ne treba.

Čović tvrdi da neće biti značajnih otpuštanja — naslov Novih.... nego da je važna djelatnost. rekao je tada Čović. koji su prepoznali potrebe hrvatskog nogometa i daju im odgovarajući značaj. Smije li država. Stara Europa i dalje najznačajniji partner Kako je prometom zagušen cijeli centar grada i svi značajniji prometni pravci.. i vjerojatno nije mišljeno da je nogomet karakteristična djelatnost.) vratiti u Vaterpolski klub Mladost iz Zagreba.) Nekoć ugledni filmski studio Zagreb film.) nema ni jedan značajniji rezultat (. sportski komentator Najznačajniji automobilistički događaj godine — Geneva Motor Show — koji ove godine slavi i 100. st. što je normalan proces.. jučer je otvorio vrata novinarima (. 16. Mirka Jozića i Zorislava Srebrića. recimo vjestovni portal. zavapio je (. Vjerojatno nije mišljeno na karakter. rođendan i 75 godina međunarodnog statusa.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Ujedinjeni narodi odlučili su privremeno povući značajan broj svojeg osoblja iz Iraka. osim možda manjih prilagođavanja.XII.).) 233 .. Predsjednik Tuđman istaknuo je da će taj centar umnogome pridonijeti daljnjem razvoju našeg tenisa ― športa u kojem smo uvijek zauzimali značajno mjesto u svijetu.. (... (..) — o jednom skijašu.. značajnijih otpuštanja u Plivi neće biti. a vjerojatno i nacionalnoj vrsti te time biti značajno pojačanje zagrebačkim »žapcima« i hrvatskoj reprezentaciji (.2007. koja je strateški značajnu imovinu prodala strancima. Vjeko Kobešćak će se zasigurno (. Ističući neophodnost rada s mladima /u vezi s nogometom/.) značajan jubilej obilježit će Hrvoje Hegedušić. nego na značenje. i ako hoćemo... Ovi izbori pokazuju značajan pad rejtinga HDZa (. Alemko Gluhak. u godinu dana nije dobio nijedan značajan posao. a nekoliko ih je izgubio.): — Pozdravljam »new deal« Vlatka Markovića.). Gradimo arheološki muzej u Vidu — najznačajniju nacionalnu investiciju — naslov Nagrade: Proglašenje pobjednika najznačajnijeg domaćeg internet natječaja / Vecernji- list... braniti da to isto činae njezini građani sa svojim privatnim nekretninama. a news portal bit će ipak portal za vijesti. vlasnik jedinog hrvatskog Oscara.hr najbolji news portal Hrvatske Tu još treba biti i internetski natječaj. Zdravko Tomac je još rekao: — Dobro je što ste organizirali ovaj skup i slažem se s vama da je nogomet značajna djelatnost ako se njome aktivno bavi dva posto stanovništva.. — političarka Željka Antunović (SDP) (..

). Ponajviše zato što će 7.2007. Uz članak je i slika kako nekoliko ljudi obujmljuje hrast. oko metar i pol — ali promjer mu sigurno nije osam metara. kraj popisa KRIVA UPOTREBA RIJEČI Hrast je star 500 godina. promjer mu je osam metara. jedna od najznačajnijih afričkih književnih nagrada ― naslov (. treba biti priljev... kontroverznog desničara i još aktualnog poglavara Koruške — Jörga Haidera. 16. Koji je značaj toga za Hrvatsku? Dodijeljena Nagrada Caine. ― reklama Voda je jedan od najznačajnijih resursa u našoj zemlji (. Alemko Gluhak. a po aktualnim anketama pobijedili bi sa 3 do 6 posto više glasova ispred vladajuće Slobodarske stranke.XII.. Vidi se da je hrastu opseg osam metara (zapravo nešto više). župan. Više se ne očekuje značajniji priliv vozila prema moru. ― Tu također nije dobro niti to »priliv«.. ožujka pasti odluka o budućnosti bivšeg čelnika Slbodarske stranke Austrije (FPÖ). poznata učenicima osnovne škole. Socijaldemokratska stranka Austrije (SPÖ) uzdaje se u politički preokret u županiji koja je poznata tvrđava austrijske desnice. onaj koji je napisao tu rečenicu ne razlikuje matematička i opća značenja riječi promjer i opseg... Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Hrvatska je postala članica vijeća guvernera međunarodne atomske agencije. SROČNOST 234 .). Što znači da vi i vaši sezonski radnici možete cijele sezone međusobno razgovarati za – 0 kuna! Tako ćete značajno smanjiti troškove svog mobilnog telefoniranja tijekom sezone (. na parlamentarnim izborima zabilježili najbolji rezultat u toj pokrajini. st. Socijaldemokrati su već 2002.) novi umirovljenici. Dakle... Dok Haider vjeruje u novi trijumf.. a promjer mu je manji.). čije su mirovine značajno manje (. županija Predstojeći županijski izbori u Koruškoj popraćeni su s velikim zanimanjem (.. visok je 40-ak metara i zaštićeni je spomenik prirode.).

— U istoga autora na sljedećoj stranici ima dobro: Ona četiri ovčarska vodnika sasvim su se ukočila na lijevom i desnom krilu postrojene čete. 1 ― Jest informacije koje posjeduju ili koje nadziru tijela javne vlasti...) ― Ako se trguje drogom.. propisuju načela prava na pristup informacijama..XII. ipak nije trgovac drogom. to nije isto što i uhvatiti koga s drogom ― to znači da je uhvaćeni imao drogu sa sobom. u talijanskom gradu Milano. u slovenskom gradu Novo mesto. Slično se dogodilo i s Durgom: to je Durga. Izgledam sretno.) Lincoln mora pomoći policiji da uhvati dilera drogom (. 235 . Može biti trka za novcem ili borba za novac. Trojica muškaraca svoj položaj proteklih dana očito nisu doživjeli dramatično.). pa bi trebalo biti — kao što bi bilo Četiri su trčala —: Ona četiri narednikova pomoćnika trčala su (. Kako s tim? Potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji.. pa nije ni diler drogom (nego je trgovac droge. da je policija toga »dilera« uhvatila drogom. raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. (. ― Ne ide po »logičnoj« množini. Šivina supruga (čak je u naslovu te male vijesti bilo napisano: Štovanje boga Durge). (Naravno.. dobijemo subjekt četiri. Zagreb : seminar »Upravljanje i vođenje obranom« britanskog Ministarstva obrane ― Ne može se tako spajati upravljanje obranom i vođenje obrane. uhvatiti lasom.. neka vrsta »kraćenja«. ― Treba biti u indijskom gradu Bhopalu — napisano je kao da se veli u njemačkom gradu München. Ona četiri narednikova pomoćnika trčali su poput ovčarskih pasa oko nas (.) — V. čl.) Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju. u bugarskom gradu Varna. Brodnjak. izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Ovako se može razumjeti i drugačije: da kao što se može npr. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Festival hinduističkog božanstva Durga koji se tradicionalno održava u indijskom gradu Bhopal i ove je godine inspirirao mnoge umjetnike. Od. Druga strana medalje. takvim kakav si sada. nego se oblici ravnaju prema riječima na koje se odnose.. st.. 1996 ― Reducira li se rečenica na što manje. Tvoja te prošlost učinila kakvim si sada. branitelja i međugeneracijske solidarnosti Jadranka Kosor najavila je da će uskoro biti dovršen registar branitelja skao glavnog preduvjeta za učlanjenje u Fond hrvatskih branitelja. ― Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003). — isto Ljupka Gojić jedan je od rijetkih hrvatskih top modela koj je dobro zarađivao i kod nas. Alemko Gluhak. ali su to informacije kojima rasolažu tijela javne vlasti.2007. zapravo prodavač droge i preprodavač droge). 16. — Jesi li? Život na Zapadu borba je za novcem..

uključio se Trinidad i Tobago. U utrku se uključila Kanada i Danska. ― Takav jedninski oblik moguć je samo za zemlje. kojeg je policija opisala kao dobrog dečka s opsesijom prema tramvajima.XII.). Ne idemo se braniti u Osijek već pogotkom osigurati finale ― naslov. Zanimljivo je da je npr. Petorica hrvatskih vozača kamiona uhićeni su u Velikoj Britaniji (. on za sebe na oznakama Dubrovačkoga ljetnoga festivala piše »powered by Jutarnji list«...) pedeset i pet tisuća plovila sklonjena su na sigurno... što bi se dalo skratiti u spomenik Koči Racinu... (. ne "joule".. Alemko Gluhak. Rekao je kako je čuvao i raspolagao Zagorčevom imovinom. uključila se Sjeverna Rajna Vestfalija. optužen je u ponedjeljak za krađu dvoja kola u Melbourneu. To će biti oproštajna pjesma od naših slušatelja. 16. Nisam niti ću gledati kasete. sročnost (kraj) POJEDINE RIJEČI. pokrajine.) Također.2007.. st. Udomaćene riječi u pravilu se ne pišu izvorno. "angström" itd. Zli rotvajler zaklao malu chihuahuu Pucija. ili (bez veznika i). države koje imaju takav sklop. a 2000.. O upisnom kaosu na hrvatska sveucilišta u emisiji Fokus Sanje Šegedin. "STRANE" I STRANE RIJEČI — UPOTREBA.. uključila se Bosna i Hercegovina.. o nogometnoj utakmici Osim meduza Španjolci se bore i s požarima. npr. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. (. miljenika mještana Postira — naslov — Ako je rotvajler. Danas se u Samoboru nalazi bista Koči Racinu. njutn. Jutarnji list bio medijski pokrovitelj ovih ili onih akcija. To »powered by« preuzeto je iz onoga što se piše na 236 . Gužva na Arktiku (. Australski tinejdžer. ali s riječju bista to ne ide. angstrem itd. "newton". 1999. onda je i čivava. ― Može spomenik podignut Koči Racinu u čast.). Treba biti petorica — uhićena su.. (. Fotoreceptori u oku upijaju veći dio Sunčeva zračenja u rasponu između 3800 i 1400 angströma. KRIVA UPOTREBA — PREBACITI GORE složiti po abecedi riječi Nazivi za mjerne jedinice ne pišu se "izvorno": za nas su džul. nazivi za mjerne jedinice ne pišu se velikim početnim slovima.).. Riječ je o superračunalima čije se brzine izražavaju u Teraflopovima.

Merrillom moraju se probiti kroz džunglu i prijeći planine kako bi uništili japanske zalihe u Walawbumu. / Natječaj bi trebao biti objavljen u Narodnim novinama najkasnije do iduće srijede. nacionalni Siječanj 1942. Miss Hrvatske 2006.. U tekstu pak se umjesto riječi ulkus pojavljuje i sklop čir na želucu. Novos — natpis na automobilu koji je dan za nagradu na jednom izboru za mis Drugi Motovun film festival — razni mediji Samo je u nekim medijima bilo rečeno da je to Motovunski filmski festival.. gojaznosti. umjesto moraju se bolje je mora se. ulkusa.XII. prijevod s engleskoga): Rastu slučajevi hipertenzije. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.) ― poznati primjer. engleskom jeziku. Programsko vijeće HRT-a raspisalo je natječaj za izborglavnog ravnatelja nacionalne radiotelevizije. / Glavni ravnatelj HRT-a bira se na četiri godine. Umjesto ostalih bolje je da bude drugih.000 Amerikanaca i pripadnika ostalih nacija predvođeni generalom Frank D. no nije otkrivena njegova nacionalnost.. 1962. iz medicine (ali primjer je novinski. umjesto 3. pa tako i u 2005. od prije (npr. Tu je još pogrešna upotreba riječi nacija: u tom je kontekstu bolje npr. a zaista se ne vidi potreba za to da se u hrvatske tekstove (pa bili oni i reklame i slično) umeću dijelovi engleskih tekstova. pripadnost naciji/narodu.) djela Karl Maya (. Na raznim se stranama to powered by pojavljuje i dalje. / Za glavnog ravnatelja HRT-a mogu se kandidirati hrvatski državljani visoke stručne spreme s najmanje pet godina radnog iskustva i znanjem jednog od svjetskih jezika. jer je subjekt tri tisuće. / Powered by A. Japanci su zauzeli Burmu. a ne može biti stranački ili državni dužnosnik.000 bolje je 3000.2007. veljače. [napisano upravo tako!] 237 . — (vijest iz Iraka) Tu je trebalo biti državljanstvo — nacionalnost = narodnost. depresije. Treba biti predvođeni generalom Frankom D. (Hina) Vojnik nije bio pripadnik američkih snaga. Pročitala si Mary Shelleyijevog Frankensteina. a trajat će 14 dana od dana objave. Smiješno je bilo slušati i naglaske: englesko ime.K. Oko 3. 3000 američkih i drugih vojnika. i u savjetima 1941―45) Prvi ljetni film koji s vremena na vrijeme uspijeva izazvati red pred kinoblagajnama u Zagrebu je »Klopka«.. 16..). Alemko Gluhak. st. — u opisu filma Merillovi moroderi (Merrill's marauders. Merrillom. Npr. odnosno 18. nacija. a hrvatski hiperkorektni festìvāl. (. s velikim zvijezdama Sean Conneryjem i Catherinom Zeta- Jones u glavnim ulogama. Ponekad se nekritički preuzima dio leksika stručnih jezika.

Zedongu. — čitani tekst.) spominje 18 istaknutih žena u prirodnim.. ― najava. pretvorena u nacionalnu heroinu nalik likovima iz hollywoodskih akcijskih filmova? (. uobičajilo se da se sve to vidi kao cjelina i da se samo na kraj dodaju padežni nastavci: Mao Zedong... »predsjednika Franjo Tuđmana«.. Angelini Jolie.2007.. kao što nije npr. predvođeni generalom Jankom Bobetkom — nije »predvođeni generalom Janko Bobetkom«..) Hrvatski socijaldemokrati su i europska stranka.) ali izgubio je glasače centra. Najbolji film Bruce Willisa.).. koja je sanjala da će postati odgajateljica u lokalnom vrtiću.. »predsjedniku vlade Ivica Račanu« itd. ― No ako se radi o imenima i prezimenima iz kineskoga. medicinskim i tehničkim znanostima (. Mao Zedonga. (. Hypatia of Alexandria (355. George Cloonieju. Još od »Umri muški«.).. st. što su prepustili HDZ-u nacionalno pitanje. Što se tiče karijere Spike Leeja. (. Mau.). Jedna od adresa (.). odnosno mora znati braniti svoje nacionalne interese.): Mae Jemison (. a ne ponizno... Chien-Shiun Wu (. nastavci se dodaju na osnovu.. – 415.. Prijevodna imena prevode se ako su i ona sama prijevodi... Što je zajedničko Mel Gibsonu..). koja će zastupati stav da u konkretnu europsku integraciju Hrvatska mora ući ponosno. koji je osmislio taj model znanja (.. mislim da bi on morao birati filmove (.. ― iako bi bilo sasvim u redu da se sklanja i prezime (Maa. Alemko Gluhak. političar 238 . ne pišu se spojne crtice.) Drugi je razlog taj.XII... Remek-djelo Jim Jarmusch-a ― na omotu jednoga DVDa Je li to ubilo Lord Carnavona? Kod Francis Bacona...). — Zdravko Tomac. Sklanjaju se i ime i prezime (kao npr.). Od petnaestog travnja ― cilkus fimova Paul Newmana. korejskoga ili vijetnamskoga. Nicole Kidba i Harrison Fordu? Svi stanuju u kinu s pet zvjezdica.n. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. odnosno titula i prezime (dakle Lorda Carnavona...). p. »Uvjerljivo najbolji film Woody Allena! Ljubavna priča iznimne emotivne snage. Pravi užitak za gledati!« — Los Angeles Times — na omotu DVDa — Tu ne valja niti to za gledati: treba biti za gledanje ili što slično. Kako je djevojka iz zabite američke provincije. ― Također... kao doktora Luigija).) (. Podcijenili su to da je u Hrvatskoj nacionalno pitanje i dalje vro bitno. 16. To je Hipatija iz Aleksandrije..... dakle Jima Jarmuscha. Margaret Mead (. Mao Zedongu..) i ime (Zedonga. u reklami za kina Komentari Jon Jafreaua i Petera Billingsleya Slušali ste priču Uspavana ljepotica Šarl Peroa.

) pripadnosti američkoj državi.5 do 3.) A Hrvati će pripadnost hrvatksoj naciji definirati prije svega kroz kulturu. Kiselost magle i oblaka pak iznosi od 2. prijam.. Oni su stoga mnogo kiseliji. zadnji i posljednji.. Alemko Gluhak..) — piše Queen Mary 2 Ima nevještih prijevoda.. 16. ali i turisti drugih nacionalnosti.. Da sve bude u skladu s hrvatskom sintaksom..... U sljedećem se primjeru dobro čulo vald sterdin: Efekt vald sterdin — otpadanje iglica s mrtvih vrhova borova. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.) a češće se pojam nacija izjednačava s pojmom narod (.) nosi pozitivni emotivni naboj. (.) nije imao sam po sebi negativno obojenje.2007. Vjeruje se da su tome uzrok magle zasićene kiselinom.. prijema PREVOĐENJE Ponekad se dogodi da prevoditelj ne prepozna o čemu se radi.) Kiselost oborina.XII.. Što ovdje učiniti? Premium jest naziv za kvalitetu piva.) borba protiv nacionalnog ugnjetavanja (... Jedan od najpoznatijih svjetskih frizera. Točno se čulo vald sterdin — međutim. st. (.... umiranje šuma.) 239 . Danas će Amerikanci svoju pripadnost američkoj naciji pridruživati (. najjednostavnije bi to bilo pretvoriti u pivo kvalitete premium. (.. (.).. Među poginulima su Izraelci. odnosno hair stilista Jean Louis David preporučuje punđu ili šinjon. (.) brod Kvin Meri Dva (....) nacionalizam nosi pozitivni predznak. (.. radi se o njemačkom Waldsterben. Termin nacionalizam izvorno u Srednjoj Europi (... a patriotizam i nacionalizam često su shvaćani kao istoznačnice..5. (.) Nizozemci su najviša nacija ― naslov posljednji i zadnji V. snijega i kiše iznosi 4—5. Slična pojava viđena je u Schwarzwaldu u Njemačkoj. premium Carlsberg je internacionalno premium pivo čija posebna kvaliteta proizlazi iz više od 150 godina duge tradicije (. prijma — prijem. jezik i povisti identitet.. no zasad se ne zna kojih.

imamo frizurni stilist... ako neko dijete želi postati redar ili pilot zrakoplovstva. 16. Alemko Gluhak. Ne treba ići u poluprijevode.. 17 (prijevod s engleskoga) U toj rečenici umjesto ozračje treba biti atmosfera. (Pridjev običan: vizura — vizurni. to ne vrijedi. jer je ostao anglicizam nacionalni. Uz malo dobre volje mogao je napisati naprimjer frizurni stilist — dakle od stilist (za) frizuru i sl. — Vj. razina će ugljičnoga dioksida u ozračju toliko porasti da ono više neće moći održavati biljni život. No. ali offical! (. Početak ukazuje na engleski jezik: an American soldier was killed — no u hrvatskom tu treba određenje jedan. objavila je glasnogovornica američke vojske. 1 Ta se banka zove Dresdner Bank. i trebalo bi napisati od Dresdner Banka ili od Dresdner Bank (dakle može se u takvu slučaju ostaviti nepromijenjeno.99. 2006. kao u nominativu). U tom prijevodu radi se o daltonizmu. ako je pod upravom države. čime će se uništiti temelj hranidbenog lanca.XII. ili bura — burni. tj.II. Jedan takav poluprijevod jest u naslovu: Hrvatska posudila od Dresdner banke 350 milijuna eura — naslov. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Dvojica američkih vojnika su ubijena. jer je ostao engleski poredak riječi. Prepoznaje se doslovno prevođenje. jer umjesto nje najvjerojatnije bi trebala biti riječ redarstvenik ili policajac.XI. Ali nije preveo riječ hair — valjda nije znao što bi to bio "kosni stilist" ili što slično. 28 offical car of Dubrovnik Festival ― tako nekako. Jasno je da redar nije isto što i redarstvenik. točan prijevod toga imena (vjerojatno je National center for health statistics) bio bi Državno središte za zdravstvenu statistiku ako je to državna ustanova. a riječ redar ne odgovara.. sjeverno od Bagdada.) američko Nacionalno središte za zdravstvenu statistiku (NCHS) objavilo je popis vodećih uzročnika smrti (..2007.3...) Naravno.. 16. st.) — VL 5. no pisatelj je riječ stylist preveo na hrvatski kao stilist.IV. 240 .2t. a trojica ranjena u bombaškom napadu na njihov konvoj u gradu Samari. Tu je ispao nekakav poluprijevod.2t. — VL 23.) Ime nije postalo nimalo hrvatskije prevođenjem riječi center u središte. Američki vojnik je poginuo. ili Zemaljsko središte za zdravstvenu statistiku ako ta ustanova nije pod upravom države ili ako nije ni važno tko njome upravlja. VL 17.. Jedno ukrštanje hrvatskoga i engleskoga pridjeva jest potencionalan: U ime korisnikove tvrtke možemo nazvati tisuće potencionalnih kupaca (. još i prije no što se Zemlja pretvori u pustinju. a dvojica su ranjena u subotu u Bagdadu u trenutku kada je njihovo vozilo naletjelo na minu postavljenu uz cestu.VII. Engleski je to hair stylist.

= engl. afera Razgovorom se može sve riješiti. st.. zbog čestoće upotrebe.. 16.. Gandhi na mjesto premijera predlaže dužnosnika Kongresne stranke i arhitekta ekonomskih reformi u Indiji.X.. kukavice.) koja utječu (...) govorio je pred Europskim parlamentom. procjena"." Utjehu traži /nakon razvoda/ u aferama s mladim muškarcima....I. — FT 488. jedan od arhitekata Europske unije kakva je danas (. Nije baš toliko krivo.. assessment "razrez.) na arhitekturu naših budućih odnosa. Manmohana Singha.). Claudia. mama.) ne može očekivati da će joj se povjeriti ozbiljniji posao.. ― U istoj vijesti imamo i dobro Gandhijeva i loše Gandhi.6 — Neprimjereno je ostavljati takve citatne dijelove: za to nema nikakva razloga. porez (../ Sonia Gandhi odlučila je u utorak da neće prihvatiti premijersku dužnost (.). dodao je Kurshid (.) Tisuće pristaša Sonie Gandhi okupile su se u utorak pred njezinom rezidencijom (.) Prema jučerašnjim nepotvrđenim informacijama. prijevod jednoga talijanskoga serijskoga filma.. Pitanja (.)....95. 23. — titl. ovisno o kontekstu. (.) »Mislim da je doista riječ o moralnoj odluci Gandhijeve.XII. Alemko Gluhak. visina poreza. ili pod utjecaje. RF 1986 dnevno svjetlo 241 . utemeljitelj.2007... Običnije je tvorac... ― o međudržavnim odnosima u jugoistočnoj Evropi asesment Organizacija koja nije provela asesment od strane neovisnog procjenitelja (. Ciao. (. /možda tu... ali postaje ofucano. Ornella gorko: "Muškarci su svi jednaki.. (. (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.) Ciao.. Nisam siguran da će je čelnici moći razuvjeriti«...).. kod nas riječ afera ne znači to arhitekt François Mitterand.. HT1 22. može se čak dogoditi da muž i žena nakon razgovora uvide da afera /= vanbračna avantura/ nije poremetila njihov odnos i da su prijateljstvo i njihov obiteljski život puno važniji od seksualne nevjernosti. osnivač i sl.. LAŽNI PRIJATELJI I SLIČNI PROBLEMI S PREVOĐENJEM — SPOJITI S KRIVOM UMOTREBOM.

) Dominikana i Dominika To su dvije različite zemlje.XII. st.) na otoku Hispanioli (. Haitska Republika) a zapadni dio zemlja Dominikana (država Republika Dominikana. a čitavu operaciju nadgleda osobno predsjednik Hondurasa Ricardo Maduro..... no dovoljno je Dominikana (usp. raketa Tomahawk. na internetu vrijedi i etiket (. Alemko Gluhak.. prvi puta po dnevnom svijetlu otkako su počeli zračni udari na SR Jugoslaviju.. guverner 242 ... etiket (... (Usput: prvi put. S američkog ratnog broda "Philippine Sea" ispaljena je u petak.) osim pravila ponašanja kakva su u običnom životu. edukacija Nova nevolja u srednjoj školi odlazak je šest profesora u znak protesta zbog otkaza koji je uručen Rileyju. — Eto. odmah u sljedećoj rečenici dana je riječ koja je za nas obična: banda.) To po dnevnom svijetlu (treba biti svjetlu) najvjerojatnije je prijevod engleskoga at daylight.) — djevojka je rekla s naglaskom na zadnjem slogu.. Dominikanska Republika). ne "prvi puta".) [poplave] Haiti jest ime i za cio otok.2007. dakle prema engleskom... iako ni takvo naglašavanje po dnevnom/danjem svjetlu nije krivo (no poziva na razmišljanje o kojem drugom svjetlu). izvijestio je dopisnik Reutersa (.. nastavno osoblje... Iznenada suočen s manjkom edukacijskog kadra. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. To je za nas npr.. Harper mora prihvatiti svaku pomoć.) edukacija. Taj se cio otok zove i Hispaniola. ne zna za hrv..) u Dominikanskoj Republici i na Haitiju (.) na dominikanskom dijelu otoka (. Dakle: banda.. 16. (. Prvu često u nas nazivaju Dominikanskom Republikom. (. etiketa gang Policajci u Hondurasu započeli su veliki obračun s kriminalnim gangovima. u nas bi običnije bilo reći po danu. što dovodi do neobičnog izbora nastavnika.) predstavlja golemi problem u toj siromašnoj zemlji.. na kojemu je istočni dio zemlja Haiti (država Republika Haitija.. a ne gang. Više od dvije stotine zločinačlkih bandi (.) na haićanskom dijelu otoka (.. Češka). edukacijski edukacijski.

012 Šibenik. 20.999 Karlovac. Alemko Gluhak.. koji su gradići? Tako o »gradiću« Erfurtu (više od 200.) — o Gruziji U austrijskoj pokrajini Koruškoj lokalni guverner Jörg Haider (. i grad Beč) — za nas nije »guverner«.V. 15.770 Zagreb.347 Vinkovci. 16. mali gradić u Italiji..) — voditelj dnevnika Joerg Heider / guverner Koruške — podnapis Sibirski guverner Jurij Paraničev rekao je da su pronađene dvije crne kutije.683 Slavonski Brod.992 Kutina.) visoka razina hidrogena (. (. HT. 45.639 Vukovar.2007.) Očito se radi o prevođenju s engleskoga.) zamjenik guvernera jedne druge pokrajine (.. 41.2002. 59.000 stanovnika) Nives Opačić u Vijencu 16.792 Sisak. 55. 104. 31. 16.167 Virovitica. hidrogen (.000 stanovnika. gradić Ferrara. 21. Land.378 Pula. parlament Landtag.238 Koprivnica. (Takvi se podatci mogu naći u Općoj enciklopediji.964 Rijeka.317 Đakovo. Guvernerka Sankt-Peterbuga Valetina Matvijenko tvrdi da će projekt u taj prilično zapušteni dio grada unijeti novi život.614 Velika Gorica.170 Samobor. što baš i nije gradić. — Koji su tu gradovi. Austrija ima osam zemalja.) Ferrara je 1999.046 Požega.. što se zove Landeshauptmann (zemaljska vlada jest Landesregierung. 2001. 189. 41.728 Dubrovnik. 49. 2005. ali ono što se zove glavar ili poglavar jedne savezne zemlje u Austriji. Za usporedbu (po popisu iz 1991): 14. Više puta moglo se čuti da je Jörg Haider guverner Koruške (HR.. (v. koja se upotrebljava u nas u općem jeziku za vodikov peroksid (u općem jeziku također bude i samo peroksid). 35..XII.) — radi se o gorivu šatla Columbia U nas je neutralna riječ vodik. 62. imala nešto više od 130.388 Split..706 Petrinja.999 Čakovec..337 Sesvete. greenroom 243 . i za nj se zaista veoma rijetko može upotrijebiti riječ hidrogen — u tom konkretnom slučaju očito je prevoditelja zavarala sličnost engleskoga hydrogen s hrvatskom riječju hidrogen. On je poglavar. Riječ guverner ide npr. 167.678 Zaprešić. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. i poslije).846 Varaždin. uz američke savezne države. 706. 18. 44. 15. (.761 Osijek. st.. 35. 14. 24. Iza riječi. 176)... Uz klub Abramovič (38) nadzire i rusku naftnu kompaniju Sibneft te je guverner Čukotke.

stoljeća zna da neutralan izgovor onoga što danas pišemo ije na mjestima gdje je nekad bio prahrvatski ě — u nije dvosložan (osim u rijetkim izuzetcima. 16.2007. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. kao npr. I neekavski srpski jest jekavski. st. — Usp. studiju ili gdje drugdje gdje izvođači borave dok čekaju na svoj nastup ili nakon nastupa. guvernerima. ali zaista nema razloga da mi preuzimamo upravo engleske riječi.) Nije jasno zašto se novinari koji se bave svijetom zabave ustručavaju barem prevesti to u zelena soba.. pa uočimo da lijep ima izgovor /liep/ kao jedan slog ali s odvojenim otprilike l+j. Radi se o prostoriji u kazalištu... Hrvatski je naziv upravo (zemaljski) poglavar. ali će pjesme biti na ijekavici.) To je na istome mjestu gdje je drugdje vjerojatno »guverner«. pod utjecajem engleskoga jezika kao posrednika u vijestima. što jesu dva sloga). Naziv green room postoji u engleskom već oko 300 godina. Također. helioterapija). dvije. guverner Ponekad novinari zemaljske poglavare u austrijskim saveznim zemljama nazivaju.XII.. — Naziv izaziva i nesporazume: iako se i od XIX.... Alemko Gluhak. — Ne treba to 244 ..) Izgovor u standardnom jeziku jest dvoglas /ie/. dok ljepota ima izgovor s lj kakvo je npr.. dakle onaj na jugozapadu Srbije te za Srbe u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. (Ijekavski je izgovor karakterističan možda za crnogorski standardni jezik. Troje je ljudi poginulo (. Radi se dakle o nekom poglavaru. u riječi ljubav. neki ljudi i danas govore o »ijekavskom« izgovoru. heliodrom Mjesto kamo slijeće helikopter zove se helidrom. (.) Lokalni upravitelj Nurullah Cakir izjavio je kako ne očekuje (. Koliko mora biti velik heliodrom? ijekavica jekavica jekavski ijekavski Ona je kćer Kornelija Kovača. staza kojom se kreće Sunce.odnosi se na Sunce (heliocentrični (sustav). a heliodrom može biti npr.) što se događa u grinrumu (. župan. Do 70ih godina (pa i do konca 80ih) naziv ijekavica upotrebljavao se za ono što nazivamo hrvatski standardni/književni jezik ― da se ne bi »izazivalo« one kojima pravi naziv toga oblika hrvatskoga jezika nije bio po volji. to je prezime Çakır. Prefiksoid helio..) u atentatu na guvernera turske pokrajine Van (.

Barel nafte doživio je najveću ikad zabilježenu cijenu. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. 16...) To je sve što si mi ikad značio.. što je proglašeno najskupljim obrokom po glavi. pije. ikad (više primjera u RHJalgl) Usporedi i nekad. Večera je trajala asmo nekoliko sati. (. počastilo se lani u srpnu šest bankara..) bio je to prvi rok mjuzikl ikada prikazan (na Broadwayu) (.100 dolara..... ― reklama Do kraja rujna Japan će imati više od 25.. (. (. 245 ... Hrana s desertom stajala ih je 13. a platli su je 60.) vjerojatno najmasivnija piramida ikad sagrađena. po boci 16. On je bio najplodniji ikad popularizator znanosti (.) bio je to najveći ikad sagrađen bojni brod.606 stanovnika starijih od 100 godina.. što je vjerojatno najveći ikad zabilježeni porast životnog vijeka.) (.) najveći televouting ikad u povijesti (.) Apsolutno najluđa emisija ikad je »Takeshi’s Castle« u kojoj se 200 natjecatelja kroz nezamislive prepreke takmiči tko će se probiti do dobro čuvanog dvorca. uz tri boce vina Chateau Petrus. prema Guinnessovoj knjizi rekorda. Za Schrödera... danas više ne slave jer su u međuvremenu petorica izgubila posao..) Najudaljeniji planet ikad otkriven u Sunčevom sustavu otkriven je tek sada jer je njegova orbita »nagnuta« 45 stupnjeva u odnosu na orbite drugih planeta... Šestorica sretnika koji su radili u Barclay's Capitalu. smije: tu imamo dva sloga i+je.XII.. jednog od najboljih dečki ikada! (. Chateau Petrus Bordeaux iz 1945. (. a šestom je karijera na samom dnu..). brkati s oblicima kao nije.2007. 80% ikada registriranih Golfova i danas još uvijek vozi na hrvatskim cetama.) (.) ― Ca. Alemko Gluhak. koji su drugačijega porijekla. na primjer. povisila svoj životni vijek za čak 34 godine (s 36 godina na 70). po boci 17. i Petrus iz 1947. u kojima je naglašeno kako su većinu novca dali za vino.. naime.500 dolara.500 dolara.) rekordna količina ikad zaplijenjene droge u Kolumbiji (.000 dolara.. Kina u periodu 1960–96..P. (AP. Restoran Petrus objavio je detalje ekstravagantne večere. što je najveći broj stogodišnjaka u toj zemlji ikad. Propali nakon najskuplje večere ikada / London ― Najskupljom večerom... Stigao je najgledaniji animirani film ikada! — reklama Auto 2004: Riječku obalu »okupirala« vozila na najvećem ikada održanom sajmu ― uznaslovni tekst Tako je...) foršpan će tvrditi da je to najveća avantura ikad (. godine.. D.) predstavljamo najbolje ikad stvorene pampersice (. st.

(.).) kazna.5 litara s kojim sprinta od 0 do 100 kilometara na sat za samo 5. Time je postala najskuplje djelo takozvane primitivne umjetnosti ikada prodano u svijetu. najviši ikada za jedan V8 agregat. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.) Zbog vrijednosti od 150 milijuna eura. (.. st.). to je najskuplja izložba ikad postavljena u Hrvatskoj. To je.) — sportski novinar (..3 sekunde.. l U Kneževu dvoru u podne će biti otvorena izložba »Faberge u Dubrovniku — blago carske Rusije«. ― o plivačima na svjetskom prvenstvu impeachment Impeachment nije u interesu SAD-a 246 . Alemko Gluhak.. (. Maksimalni okretni moment ovog de-luxe sportaša je 1050 Nm.).) dvadeset pet najljepših ljudi koji su ikada kročili modnim pistama (. Naskuplju seriju ikada snimljenu. Za njega kažu da je bio najlošiji guverner ikada. (o jednoj maski iz Afrike) Kao pogon rabi 530 konjskih snaga snažni motor zapremine 6. Zagreb open.. jedna od najstrožih ikada izrečenih na splitskom županijskom sudu (.. 16.) dio najkompleksnije morske građevine ikad izgrađene.. Stari Rim.. 49 dodatnih minuta nikad ranije viđenog materijala! Ovo je jedno od dobrih rješenja: Nikad mlađi stogodišnjak — naslov Jedan od najboljih filmova svih vremena! (o filmu Apokalipsa danas) Usporedi i ovo: nikad Među njima je i nikad brojnija hrvatska vrsta. Neće biti najutjecajnija Indijka ikad..2007... Ta su vrata (..) najveće nagradne igre ikad! Jedan od prvih čartera koji je ikada sletio na Rodos bio je naš čarter.. (.XII. nakveći ikad odigrani turnir (.... Instrumenti su izmjereli neke od najviših brzina ikada.. ikad (kraj serije primjera) — slijede drugačiji Loše i ovo: Produžena verzija filmskog klasika... kažu barem iz Bentleya. možete od ožujka gledati na HBO-u! »Šibenska luka« / najstariji sačuvani film ikada snimljen na tlu Hrvatske Hanžek u jednom od najjačih izdanja ikad! ― najava atletskoga natjecanja Hanžekovićev memorijal To je najgori dan ikada.

kćer krivi nominativ: Sigurno je da nije prošlo bez nekoga dara kad je saopćiio bogu kud mu se kćer skiće..) Kćer Erika i sin Klaus kreću svojim putovima.. Kada zamjenice itko...). išta itd. — taj članak Zanimljivo je da je u članku odabrano dobro rješenje: zatvoreni (skatepark). i outdoor.). itko. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. a onda nije skate nego je skejt. — dakle trebalo je biti ovako: Ne želim mu ništa reći... indoor Otvoren prvi indoor skatepark u Hrvatskoj — naslov Prvi zatvoreni skatepark u Hrvatskoj otvoren je jučer na Zagrebačkom velesajmu u paviljonu 22.. insider (.XII. Druga pak je pripovijest zašto skatepark..) skrbi i za bolesnu kći Mirelu.. Je li to park? Jest da podsjeća npr.o. (.. od posljedica iste nesreće u bolnici je u utorak umro i putnik (. (. Ne želim mu išta reći.. Usp. kći. kći nom... one se pretvaraju u nitko. kćer direktora (....o. odnosno njezina tvrtka kćer Svalbard d.) Ona je kćer Kornelija Kovača.. na vozni park (jer park s nasadima i sličnim nije). kćer ak. Nakon što je odmah nakon teške prometne nesreće (. izvorno. 16. (. kćer ak. Alemko Gluhak. Ne vidi se nikakav razlog zašto bi tu bila potrebna riječ insajder ili »insider«... ništa itd.. 247 . a ne samo za obična čovjeka iznutra.. ali će pjesme biti na ijekavici. išta. Radi se o nečemu što je specifično američko — pa se može napisati i tako.) tvrtku Neva (... Ako se i nema što drugo. pa bi bio skejtpark.. Miloševićeva kćer “naoružava” Srbe Atlantic Grupa. kupila je (.) pretpostavljamo da je to učinio netko tko ima dozvoljen pristup u krug tvornice .). netko od »insidera«. dolaze u nijekanju. st.) preminula (.).. Inače se ona upotrebljava u poslovanju za nešto drugo. ali.2007..

Naime.. no tu upozna Hiroko. Širić prebio kći jer je u Zagreb otišla motorom ― naslov 248 . (. Evo ga! Samo za hrabrog satnika i moju lijepu kći! (. Mike Nichols. koja je spremna na sve samo kako bi privukla pažnju.) Kad je Charlie Chaplin upoznao kći slavnog dramatičara Eugene O Neilea (... a i kćer je obavijesti da ne namjerava s njom na obiteljsku proslavu (. (. kćer bogatih roditelja. Nikad nismo niti pomislili da svoju kći šaljemo u leglo zmija otrovnica. uz koju će postupno naučiti poštovati japanske običaje i tradiciju.) imati promociju u doktoricu znanosti (. Pokušavajući razotkriti revolucionare. Emily je razmažena tinejdžerka.) (. Njegova supruga. Ja vam mogu kći vratiti živu. (. 16... koji se s mlađom kćeri skriva od ponedjeljka još uvijek nije primio rješenje Centra za socijalni rad. Dok Mikeova odana supruga. Jin i Leo oslobađaju iz zatočeništva prekrasnu slijepu plesačicu Mei.. prema kojem bi morao odmah kći predati majci.) ona još jednom želi vidjeti svoju kći.) Ostala je bez posla. Vojvodska kćer ne trči za običnim grofom! Imamo kći od godine. kći svog trenera.. Mike prati Claire na dobrotvorne priredbe (.) naveli i to da im je kći zlostavljao Filip Hristovski. r.. Moja je kćer prilično samostalna (...).. ali ona odbija. st.) Martha Kostyra (.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. (... (. za koju vjeruju da je kćer vođe Letećih Bodeža.... ― sadržaj filma (Vuk/Wolf.).. Michelle Pfeiffer i dr.. (...). Jack nevoljko pristaje i na reklamu koju jeobavezan snimiti. (. Dvoržakova kćer Otilija... 1994. Alemko Gluhak.. Roditelji su (..) Udaje se i rodi kći.). krivi ostali padeži: krivi akuzativ: Varner Benu ponudi partnerstvo u poslu i tjera kći Claru da se uda za njega.).....2007.) želi biti uspješna i slavna. U medjuvremenu se Aldenova kćer počinje zaljubljivati u Willa. Ellie i sama kćer policajca.) Pitam kći maturanticu kad joj je zadnji dan škole.. Ljubomir Čučić.XII. Jedne mu večeri u kuću upadne sumještanin Louis Lambert koji očajno traži od njega da preuzme skrb za njegovu kći Noru. gl..). rano je umrla... Sonja je gurala njihovu kći u invalidskih kolicima.) vodeći za ruku malodobnu kći i sina. čisti prozore... Jack Nicholson.. Za Slobodnu Dalmaciju je izjavio da je Đapićevu kći zaposlio »jer kod njega imaju prednost oni čiji su preci ginuli za Hrvatsku«.. baš u isto vrijeme moja će kćer (.) a za doživotnog člana te institucije proglasila /je/ kiparevu kći (.)..

) sudački kod (.XII.. Alemko Gluhak. 249 .Tako je objavila i kako će uskoro završiti pisanje serije dječjih slikovnica »Automatic Princess«. (.2007. kime i s kime kćerju/kćeri. prema diplomatskim običajima. već uglavnom komercijalna djela. Mariah Carey Madonnu kopira baš u svemu. danas nas svi kopiraju — naslov (jedan urednik.. sinove blizance.. Kako Hrvati kopiraju »nedostižni« Zapad ― naslov Zacijelo najkopiraniji lijek na svijetu je Viagra.. Ukratko: tko kći. mnogi javni govornici i pisatelji ne znaju da je nominativ kći (a ne "kćer") i da je akuzativ kćer (a ne "kći"). Dobri su oblici kao ovaj: Ustrijelila supruga nakon kćerina rođendana — naslov kod imenica »Naposljetku je dao otkaz. [»Najugledniji hrvatski stručnjak za intelektualno vlasništvo Mladen Vukmir«] Mlađi kopiraju stariju braću. komu kćeri. jer se ne kopiraju originalna umjetnička.. 16. ― Ponekad je bolje upotrijebiti koju drugu riječ. koga(što) kćer. — savjet za ponašanje U modernom autorskom pravu ne traži se ne znam kakva originalnost.. o komu o kćeri. st. naravno. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa... Prekršio je svoj odgoj i kod časti.).) ne pokušavajte nikoga kopirati. Arlo Pear je obiteljski čovjek koji uz voljenu ženu.. ali s tima najviše griješe. (Usput: u onom navodu ima još jedna pogreška u sklonidbi: imenu Eugene treba biti načinjen genitiv. a stariji puše i konzumiraju alkohol.). godišnjice Radija 101) (. takvi ne znaju ni druge padežne i ine oblike (npr.)« — (.. npr..) treba kopirati ono što svijet radi (. (.. pridjev kćerin).... buntovnu kći i poluživog psa u New Jerseyju ima i dobar posao koji jako voli. kod prijedlog vidi u odjeljku o prijedlozima kopirati Bili smo revolucionarni. povoodom 20. s kćerju / s kćeri. koga(čega) kćeri. Eugena (neki bi radije Eugenea). Počesto se griješi sa sklanjanjem imenice kći — nažalost.. Vozila sam kći na satove klavira.) U zaštiti od plagijata mogu pomoći i liječnici (.) Što to prema diplomatskom kodu znači? Tu je kod ono za što je u nas uobičajena riječ kodeks. (.

nakon čega prevaranti vade lupu i dolaze u posjed kartice. korejski.) omogućila im je relativno laku i brzu zaradu..) drama s otetim Južnokoreancima (. ― Automobil iz Koreje (Južne Koreje) jest korejac (s malim slovom... Korejac. Korea Korea (. konac 1990ih nadalje (DI ― tek u 2000ima?) Hrvatska je konačno dobila novog izbornika nacionalnog nogometnog tima. U takvu se kontekstu u nas govori o imitiranju.2007..).. — kopiraju se slike.. talijan za kruh itd. st.. (. 16. Na otvor za karticu u bankomatu se pričvrsti naprava koja sprečava njezin ulazak u bankomat. što je dobro. a vlasnik u uvjerenju da je bankomat progutao karticu odlazi...) a letio sam na svim vrstama civilnih zrakoplova jer imam letačku licencu. kao što je francuz za ključ i kruh. nacionalni U Hrvatskoj enciklopediji u člancima o pojedinim državama nacionalni blagdan (unutar dijela politički sustav). U hrvatskom jeziku pridjev nacionalni znači »koji se odnosi na naciju kao narod«. U hrvatskome je jeziku Koreja.. koji se odnosi na zemlju«. Korejka. no u Peru ima državni blagdan.. oponašanju i sl...) Način na koji funkcionira Libanonska petlja zapravo je vrlo jednostavan.XII. lupa »petlja« U hrvatskim policijskim i pravosudnim krugovima bit će zapamćeni kao prvi koji su u Hrvatsku donijeli taj sasvim novi u Libanonska petlja (. pa je novinarka pobrkala loop »petlja« i lupa »povećalo« ili što li već. Prizma ― multinacionalni magazin.. Alemko Gluhak. u Poljska opet je nacionalni blagdani.). Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. no u istom svesku npr. Duhovni izazovi ― međureligijski program ― naslovi i podnaslovi emisija HT... datoteke. licenca (. nacionalna manjina nije nekakva manjina pod posebnom paskom države — tu se nacionalni odnosi na naciju koja živi u drugoj zemlji i na većinsku 250 . (. oblici na »korea-« ne pripadaju hrvatskome standardnome jeziku.). Jedan od velikih promašaja u današnjem hrvatskom jeziku jest upotreba pridjeva nacionalni u značenju »koji se odnosi na državu. ― Očito Lebanese loop. Npr..

). Vlada je imenovala pet preostalih članova Savjeta za nacionalne manjine koje su predložila njihova manjinska vijeća..... — o Senatu.. i to sigurno nije hrvatska pokrivenost. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Tu nešto nedostaje. telekomunikacijska pokrivenost Hrvatske itd..) o mjerama sigurnosti na nacionalnoj razini (. naciju u zemlji u kojoj ta nacionalna manjina živi. 7 potpredsjednika republika. (.2007..XII. Nacionalno povjerenstvo za stambenu problematiku stradalnika Domovinskog rata (. nacionalne i hrvatske interese. — Slično je i na televiziji Nova: nacionalna pokrivenost (signalom te televizije): i to je pokrivenost zemlje i sl. u ljeto 99: Nacionalna pokrivenost. Alemko Gluhak. 12 ministara vanjskih poslova. Zato je kriva upotreba sklopa nacionalna sigurnost: ono što je u engleskom jeziku national security i sl. za na je državna sigurnost. 20 članova vlada i 21 državni funkcionar. Radi se zapravo o želji da se telefonskim signalom pokrije što veći dio Hrvatske — a to je pokrivenost Hrvatske telefonskim signalom i sl.).) ― u Japanu (. Na čelu državnih delegacija bilo je 38 šefova država.I.. To je i u telefonskim računima: nacionalni promet i međunarodni promet.) predsjednik Nacionalnog zdravstvenog vijeća (namjerava) štititi državne. Hrvatske telekomunikacije u svoje veoma česte reklame uvele su sklop nacionalni poziv. 14.). predsjednička kandidatkinja.. 5 prinčeva. U Pečuhu se održava glavna proslava zemaljskog dana Hrvata u Mađarskoj.. partizana — pokazat će se s vremenom — funkcioniralo je asmo na deklarativnoj razini. usp. Nacionalno pomirenje između tzv. ustaša i tzv. za ono što se prije normalno zvalo unutarnji poziv (za razliku od međunarodnoga poziva). (. st. 251 . npr.) U toj se instituciji nikada nije slavio neki strani nacionalni praznik... 16. To je telefonska pokrivenost Hrvatske i slično (signalna pokrivenost Hrvatske.. 10 predsjednika vlada. — Jadranka Kosor.) nacionalni autoklubovi srednje Europe (. (. u proljeće 2002. To je eto krivo: to je odraz nehrvatskoga nasilja nad hrvatskim jezikom.) nepoznati počinitelj otuđio /je/ osobno vozilo »Audi 100« njemačke nacionalne oznake. Također. o Danu državnosti — Malo poslije: državni praznik neke druge zemlje. (. — Zato u Hrvatskoj imamo Savjet za nacionalne manjine...5... Jako je kriva upotreba pridjeva nacionalni u reklami Hrvatskih telekomunikacija za pokretnu telefonsku mrežu. 6 šefova nacionalnih parlamenata.. Mnogo se tijela pri raznim državnim organima naziva nacionalnima — razna vijeća i drugo.

. započetu s »Plavušom s Harvarda«.. (. ― o šestorici hrvatskih pisaca na lajpciškom knjižnom sajmu Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Nije priopćena nacionalnost ubijenoga (..). Imamo i ovakvu zamjenu: Gotovčev LS izlazi iz državne koordinacije? — naslov U članku pak je ovako: Zadarski LS dobio je suglasnost svoje središnjice za taj čin. Sjedinjene nezavisne liste. Kako se radi o snagama iz više zemalja. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. rujna 1999. u Afg«anistanu Sabor se pozitivno izjasnio o radu nacionalne novinske agencije (. Glazbene radionice prihvaćaju glazbenike svih nacionalnosti bez obzira na godine...) nego i na medunarodnim programima.) višenacionalne snage u Iraku (. Državni centar za obavješćivanje — primijetio sam to ime 2002. snage iz više zemalja. 252 . [o Hini] Dobra zamjena (nije jedina moguća) svehrvatski pojavila se u nazivu 4.. to bi bile višezemaljske snage. To je nacionalna ekološka mreža. ali gotovo ignorantski odnos prema najvažnijim nacionalnim praznicima zbunjuje..) da Rohatinski ostane na čelu nacionalne banke. u Rijeci).. loša zamjena za multinacionalni. Čeka te slava. 16. svehrvatsko športsko natjecanje veterana Domovinskog rata (25—16.. iako to može biti dvoznačno. — ekonomska novinarka Ukupno je moguće postići tridest i šest programa nacionalne pokrivenosti (. To nije dobro da se nezavisne liste natječu na nacionalnim izborima. st. niti čeznemo preko tv-ekrana zaviriti u raskošne državničke partyje. Što se tiče nezavisnih lista.XII..000 članova. s oko 130.. Daleko od toga da patimo na vojne parade i sletove. (. Hrvatski autoklub proslavio stotu godišnjicu. onda je tu europska ekološka mreža. A može i ovako: višestruke snage. multinacionalne divizije — u Iraku (.).. U Zagrebu se osniva nova politička stranka na nacionalnoj razini.) To je loše.2007. tu treba razlikovati liste na nacionalnoj razini i liste na lokalnoj razini. Oni su naša najveća nacionalna udruga..). ― o jednom poginulom strancu.. Oni ne nastupaju samo na našem nacionalnom štandu (. Drska skorojevićka na nacionalnoj mreži.). Alemko Gluhak. ili. a iz Zadra je središnjici sugerirano da stranka u cijelosti napusti koordinaciju na državnoj razini.... ako tko tako hoće. i ovo: Reese Whiterspoon nastavila je u filmu »Šminkerica sa sela« pretvorbu iz intrigantne mlade glumice (»Američki psiho«) u sveameričku heroinu ljubavnih komedija. Usp.

proglasi Danom 253 . enklitika je stoji na pogrešnome mjestu (treba biti narodni je blagdan. ― Također.. Discovery Channel Europe. dokumentarne filmove ili sapunice (ESPN Classic. 16.2007. u specijaliziranim glazbenim programima (MTV Adria.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. National Geographic Channel.). ― ministrica vanjskih poslova Kolinda Grabar-Kitarović Gledateljima MAXtv-a dostupni su programi više od 50 domaćih i svjetskih TV postaja.. Romantica. ne odgovara smislu upotreba veznika kada. ― u vezi s nogometnom utakmicom BiH―Hr Vlada je donijela odluku da se 3. gaseći požar. srpnja bit će prikazano osam filmova. Dogovorili smo se da ćemo promicati ravnopravnost spolova na međunarodnoj. Extreme Sports Channel. čime smo se pridružili zemljama koje na ovakav način slave svoja prirodna bogatstva.6. Na Papinu izjavu reagirao je pakistanski nacionalni parlament (. Reality TV) te brojnim drugima. U glavnom nacionalnom programu ovogodišnjeg 53. u istim vijestima još jednom bilo »nacionalni blagdan« U privatizacijskim procesima nacionalno podrijetlo kapitala nije kriterij za odabir ponuđača.XII. Dan kada se ono pojavi je nacionalni blagdan. Zanimljivo je da ni jedna navijačka skupina nije imala nacionalna obilježja svoje reprezentacije. Grenlandska riječ za Sunce je Seqinaq.godišnjicu islamske revolucije. i nespretno je spojeno a četvorica. rujna proglasi Danom nacionalne žalost zbog najveće tragedije u povijesti hrvatskog vatrogastva kada su u četvrtak. poginula šestorica vatrogasaca. vijesti . čitani hrvatski prijevod. BBC World.. Crne Gore i Srbije). CNN. programima koji emitiraju samo vijesti. Potražit ću u nacionalnoj bazi. godine proglasila je iris (peruniku) nacionalnim cvijetom. festivala igranog filma u Puli od 15. Animal Planet. Osim u svim nacionalnim i regionalnim televizijama u Hrvatskoj. rekao strani turist (nije se čuo jezik). Alemko Gluhak. Jetix. ali i nacionalnoj razini. crtiće. CNBC Europe. sport. ili jest narodni blagdan (može i riječ praznik)). modna i estradna zbivanja. korisnici MAXtv-a mogu uživati u programima istaknutih TV kuća iz susjednih zemalja (Slovenije. U Floridi ga nema. — HT TT 1. odnosno kupca. a četvorica su u životnoj opasnosti.IX. st. U starom Egiptu perunika je bila kraljevski i božanski simbol. ― na veliku gospu. Bosne i Hercegovine. Fashion TV Europe. 3. rujna. CMC i Viva). Iranci su obilježil nacionalni prazniku -. Iris je hrvatski nacionalni cvijet ― Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 2000. ― naslov: U Puli će biti prikazano osam domaćih filmova A njemački navijači prihvatili su nacionalnu himnu kao svoju. — Ista vijest: Vlada RH u petak je na izvanrednoj sjednici donijela odluku da se ponedjeljak. 116 (HTV) — Također. Balkanmedia TV. do 22. ― o bazi podataka o kriminalcima Danas je nacionalni blagdan.

rujna.7. — Posve neprimjerena upotreba riječi pogibelj! — Ista vijest: Vlada Republike Hrvatske na današnjoj izvanrednoj sjednici donijela je odluku da se ponedjeljak. — Nespretan poredak riječi.7. st. Ili: prije djedovu. 3. 31. Mladenom Žinićem.). TT. rujna. ― Zaista neobično: govori se o nacionalnoj razini i o nacionalnim manjinama! Kriza u Osijeku: disproporcija u rezultatima izbora na nacionalnoj i lokalnoj razini. razgovarali smo o prijedlogu Uredbe prema kojoj bi se IRB tranformirao u Nacionalne institute Ruđera Boškovića (NIRB). TT..). — Danas je dan nacionalne žalosti zbog pogibije sedmorice vatrogasaca. proglašen je danom žalosti za šestoricom smrtno stradalih gasitelja na Kornatima.IX.VIII. odlučila je u petak Vlada na izvanrednoj sjednici u povodu najveće vatrogasne tragedije. 184. novela Ekranizacija poznatih novela (.XII...7. nacionalne žalosti zbog pogibelji šest vatrogasaca na Kornatima. JL www 1. koja je prije bila djedova. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. »Ruđer« neće biti privatiziran. 16. 3. danom žalosti za cijelu Hrvatsku. Proglašen nacionalni Dan žalosti zbog smrti šestorice vatrogasaca — naslov. ― najava radijske emisije nacionalni (kraj) nekad nekada Spisateljica i ilustratorica knjiga za djecu Nina Hamilton (Tori Spelling) jako je sretna kada se sa svojim suprugom Noahom (Tahmoh Penikett) iz velikog grada preselila u rodno mjesto.. Vlada je jučer na izvanrednoj sjednici proglasila ponedjeljak. 3.IX. — Vj.7.IX. rujna. rujna proglasila danom žalosti.IX. Ondje je Nina preuzela nekada djedovu liječničku ordinaciju. u tekstu nema toga »nacionalni«: Hrvatska je ponedjeljak 3. Iste riječi u drugome poretku zvučale bi prirodnije: Ondje je Nina preuzela liječničku ordinaciju. proglasi danom nacionalne žalosti zbog najveće tragedije u povijesti hrvatskoga vatrogastva. — VL 1.2007. bit će nacionalni institut — naslov : — S dr. 1. bez »nacionalni«: Ponedjeljak. U Šibensko- kninskoj županiji od petka traje sedmodnevna žalost. nekada djedovu. snimljenih po raznim romanima 254 . — najava filmova. na nacionalnoj i lokalnoj razini — tema je okruglog stola (. 1. Kako se provodi zakon o nacionalnim manjinama u dijelu o zapošljavanju pripadnika nacionalnih manjina. — Nova tv. — Zbog smrti šestorice mladih vatrogasaca na otoku Kornatu..7. Alemko Gluhak. — RTL tel. 114. ravnateljem Instituta Ruđera Boškovića (IRB). — Ista vijest.

) Kako međutim protumačiti silne permutacije na maksimirskim vratima? (.) poduzetnik može (.... što znai da se on dnosi se na brojenje od nule. Uragan odgovoran za štetu od više stotina milijuna dolara (.g.. Tako bi prizemlje bilo nulti kat. a šteta se odnosi na milijune. a vrlo često ni treneri. nego još i važnija tolerancija. nulti Politika »nulte tolerancije« prema vratarima ― naslov ― (.. / Vlada Republike Hrvatske 2004.). tolerancija važnija od prve (a prva tolerancija bila bi upravo tolerancija: dopušta se!)... Lažni prijatelji. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.) direktno u svoj ofis pogledati što se događa (.. odgovoran.XII. 16. međutim..) U Dinamovoj su svakodnevici. upravo vratari na najžešćem udaru. četvrti.. Zato najavljujem totalni rat... Politici »nulte tolerancije« nerijetko pribjegavaju i klupski autoriteti i veliko je pitanje koliko je to dobro. ― Moglo se napisati običnim jezikom: Ovdje ne toleriramo nikakvo nasilje. dakle »nula stupnjeva« (ni istočne ni zapadne širine).. Ne kaže se milijunta šteta ― to je milijunska šteta...). To bi zapravo značilo da je to ne prva. Pridjev milijunski jest odnosni pridjev: on opisuje ono na što se odnosi šteta (s čim je u vezi šteta). st. Engleska riječ novel znači ono što znači hrvatska riječ roman. drugi.2007. a hrvatskoj riječi novela odgovara englesko short story. ofis (. Alemko Gluhak. Posve je pogrešno govoriti nulta tolerancija na nasilje. to je predsat. Zato je spomenik nulte kategorije spomenik koji ima vrijednost višu nego spomenik prve kategorije.. treći. Po nekim školama vidimo pločice na kojima piše: Ovo je prostor nulte tolerancije na nasilje. peti. Jučer je na haškom sudu napokon počeo proces protiv vukovarske trojke odgovorne za pokolj civilâ (. Strpljenja s njima nemaju ni mediji.. -rni Freoni i haloni tvari su odgovorne za smanjivanje oštećenja ozonskog omotača. nultu toleranciju svakom obliku korupcije! — političar Zoran Milanović Pridjev nulti jest redni broj pridružen glavnom broju nula ― dakle kao prvi. U školama se itekako dobro zna što je nulti sat: to je onaj sat koji je po redu prije prvoga sata. Imamo nulti meridijan ― to je onaj koji odgovara oznaci nulti stupanj.) 255 .

zadnjeg člana originalnog sastava »Ekaterine Velike« Do kojega je broja morao znati brojiti posjednik originalnog kolta Paeacemakera iz 1873..77 MHz.) PC je prošli vikend navršio 20 godina.98. nego i početan/početni. no nažalost — i toga ima: čovjek ne zna da se to u hrvatskom zove (i to od XIX. (.. a pridjev originalan/originalni.) što je orginalno... »Sluškinje«. originalan. godine 666. DOS 1. za nas su početne države. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Toliko je prošlo od 12. Originalni pokretači te ideje bili su Vaclav Havel. prvobitan/prvobitni i drugi. Kvrgav kvizni jezik. Margareth Tatcher. države koje su bile na početku ujedinjavanja u današnje Sjedinjene Američke Države. Zamislimo: »ofis prezidenta republike«. (.). i glas čita kako piše. Henry Kissinger i George Schulz. pa se dogodilo ono što se u jezikoslovlju naziva lažnim prijateljima: sličnoj je stranoj riječi pridruženo značenje slične hrvatske riječi iako su im značenja različita. 16. 15 (Riječi o riječima. (.. 16 kB RAM-a. sjevernoamerički se kongres odlučio i za zastavu konfederacije. zvučnu snimku razgovora. ― Alemko Gluhak.IX. / Druga pogreška naših kvizaca jest oblik »orginalni«. pa bi se čulo da li je ono što je na papiru orginalno (. treba čuti samu kazetu...)...2007.? 256 ..XII. Alemko Gluhak. U kratku pitanju dvije grozne pogreške.. stoljeća) ured. kada je izašao originalni IBM PC. st. 1777. [26]) Prije nekoliko godina oni su svoj prvi sastanak održali u Pragu i upravo odande krenula je ideja o proširenju NATO-a. U tome nisu nimalo originalni/novi/posebni/osebujni. kakve se pismenu Hrvatu ne bi smjele dogoditi. izvoran/izvorni i drugi.. jer mnogo ljudi pojma nema da je imenica original. Imao je procesor takta 4. kolovoza 1981. originalni. Rijetko. VL 1. Nekoliko sam puta prošli tjedan [koncem kolovoza 1998. Valjda je nekima bliže »povezivanje« s riječju orgija ili možda orgulje ili pak organ. orginalan. originalno originalni.66 dolara.] na jednoj televiziji naletio na vruće pitanje jednoga kviza..0. / Prva pogreška vuče svoje porijeklo iz nerazumijevanja engleskoga pridjeva original.. Originalna cijena Applea bila je 1976..) Uz smrt Margite Stefanović... koje su originalno namijenjene muškim glumcima. »ofis prezidenta općinskoga suda«. i kvisci nas pitaju koji je »broj orginalnih država« zastupljen na toj zastavi. Ono što je za ono pitanje u engleskom original states. ― to je krivo! Državno odvjetništvo je dalo izjavu da je brijunski transkript orginalan (. Tom engleskom pridjevu u hrvatskom jeziku ne odgovara samo pridjev originalan/originalni. Obje se tiču jedne riječi: »orginalnih«.

. st. gotovo je cijeli novogodišnji program posvetila tom skeču. originalnoj domovini Abbe? Preporuča se da građani koriste vodu iz javnog vodovodnog sustava ili originalnu flaširanu vodu.. ― hoće reći: polazne. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. prvotno i slično..) član originalne postave Rolling Stonesa (..) ta bi tvrtka mogla doći pod udar zakona koji bi je obvezao na kupnju u jednogodišnjem razdoblju dionica koje je prodala po izvornoj cijeni. početno.) jesu li generički lijekovi jednaki orginalnima. Govorit ćemo i o tome (.XII. TV mreža NDR.). jer u nas prilozi na takvim mjestima nisu uvijek dobro rješenje.. Jedan 20-minutni crno-bijeli engleski televizijski skeč. 257 . početni za cijenu računala (jer se ta cijena odnosi na početke prodaje toga računala) i za sastav Ekaterina Velika.). a hrvatski prijevod objavljen je nedavno (. pa i u hrvatskom (. — Naravno.6. (. prosinca na raznim njemačkim kanalima najmanje 50 puta.) Državno je odvjetništvo (.. »orginalan«: Misliš da si orginalan? Ubrzo smo zavladali grobljem mi i »jeka kobi« kako je to rekao Sever u pjesmi »zatišje 2« (u orginalu ide malo slovo). to se tiče i priloga originalno. Izvorni privremeni snimci / Original temporary recordings — u vezi s izradom animiranoga filma Engleskom pridjevu original ne odgovara u hrvatskom jeziku u toj situaciji pridjev originalan/originalni — tu treba biti npr.. Originalnu verziju prikazala je četiri puta..2007. početne postave I.).). (. Jeste li kad bili u Švedskoj.) teretilo za iznajmljivanje 26 neorginalnih videograma bez odobrenja ovlaštenih distributera (.. koja je originalno snimila skeč »Dinner For One« 1963. (.. (. ali rečenice ponekad treba preobličiti.. prvi za pokretače ideje o proširenju Nata. (. i potpuno nepoznat u Britaniji.. 16. Alemko Gluhak. naravno..) Prikazan je 31.). Slastice i kolači po orginalnoj domaćoj recepturi — natpis na kombiju. IV.. nije »orginal«.. Imendani / Ivan / K nama je ime došlo preko grčke i latinske verzije.) originalni izdavač knjige u Americi. početkom devedesetih. Bezbroj je oblika ovoga imena u svim jezicima. u svojem studiju u Hamburgu. snimljen još 1963... zap... umjesto kojega bi išao npr. S tim podacima omguće je izraditi identične kartice koje mogu funkcionirati kao i orginal jer imaju kopiju magnetskog koda s poleđine.. Nekadašnjeg vlasnika videoteke (... u Njemačkoj je posljednjih desetljeća stekao toliku popularnost da je postao obvezan dio zabave u novogodišnjoj noći... dakle Bog je milostiv. Original je u hebrejskom jeziku Johanah sastavljeno od Jahveh (Bog) i hanan (milostiv).

Kondomi će biti potpuno besplatni a svatko od 17 tisuća sportaša moći će dobiti svoje primjerke u ljekarni u olimpijskom selu. kojim je obilježeno 20 godina uspjeha toga modela. i 1964.) kiša je po prometnicama na Braču nanijela veće količine šljunka.) otkrile su Tizianov orginal. Današnje metode (. Jako nevrijeme praćeno tučom pogodilo je otok Brač (. bicikle.5 milijuna primjeraka.).. Usp. godine producirano u više od 4. kao zamjena za model Audi 80. Riječ primjerak odnosi se na knjige. i 1995. st. Treba a ukupno ga je izrađeno. ― Tu treba biti model.. (Usput: nespretno je to »u periodu između 1962. Također. (. godine«. kruške. or-gi-nâl) Pregledom ručne torbice u istoj je pronađena orginalna folija (.2007. Audi A4 počeo se proizvoditi 1995. to se moglo kraće i jasnije 1962—64. nosače zvuka i slike i slično te za životinjske i biljne jedinke..). seksualni 258 . kruh i slično. a ukupno ih je izrađeno 23. Podsjetimo.807 komada. a poslije se veli da je njih izrađeno toliko i toliko. ali ne odnosi se na sve proizvode. sanirati. sanacija sanacija Saniran most na GP-u Mursko Središće / Djelatnici Hrvatskih cesta jutros su završili sanaciju sinoćnjeg oštećenja dijela mosta na graničnom prijelazu Mursko Središće. 16. seks.XII. nigdje nije rečeno tko su oni: na početku rečenice BMW 1500 u jednini je. kasete i slično. ne upotrebljava se za automobile. primjerak BMW 1500 proizvodio se u periodu između 1962. Probali smo najmanji primjerak poznatog proizvođača terenskih automobila.) (. i 1964.. časopise.. Još je spretnije i zgodnije a ukupno ga je proizvedeno. Renault je potkraj lipnja u tvornici Sandouville proizveo milijunti primjerak Espacea.. jabuke. čijih je četiri generacije između 1972. Posljednjih dana dostignut je i dnevni produkcijski rekord od 68 primjeraka. orginalni nizozemski Big Brother imao je hrpu homoseksualaca.. Alemko Gluhak. Vatrogasci su sanirali ceste pa je promet normaliziran. ploče.. godine.. komad. Ovdje bi bolje bilo 23. letke.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. — (jasno se čulo da je novinarka rekla tri sloga. novine. Riječ primjerak upotrebljava se za knjige.807 primjeraka. — Tu ne valja niti to »orginalna«.

nego kao prvo na spolnu..XII. seksipilni Treba biti seksepilni.. Spol i seksualna privlačnost — Sex & Sex-appeal Tu se govori o raznim pristupima reklami.) sedamdesetih godina prošloga stoljeća (. — opis filma standup. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. u riječi seksi nema snage kakva je u hrvatskoj riječi seks.) svojevrsna pionirka stendap komedije u nas (.. ― novinarka.. NcNeil započne s istragom salona za masažu za koji se pretpostavlja da lsuži za prodavanje seksualnih usluga. prošlo stoljeće usp. Zato riječ seksi utječe na riječ seksepil.. st. umjesto da ga zatvori. Autor daje tobožnje hrvatske i engleske istovrijednice. No u reklami se sigurno ne misli baš na seksualnu privlačnost...) [o uspjesima hotelskoga kompleksa Haludovo] Na predstavljanju djela francuskoga kompozitora Oliviera Messiaena pred koncert simfonije »Turangalila« rečeno je da je ono nastalo u četrdesetim godinama prošloga stoljeća. Treba znati: engleskoj riječi sex odgovaraju u hrvatskom i riječ spol i riječ seks. ali ne nužno i sa seksualnim asocijacijama). i samo stoljeće (. mudru. posuđenicu seksepil ljudi obično povezuju upravo sa spolnom privlačnošću i ne povezuju ju s riječju seks. koja će biti prezentator vremenske prognoze.. stand-up. Alemko Gluhak. prošloga stoljeća i sl. Zamislite odanu. Također.. (.. 259 . i još k tome seksipilnu sutkinju Julie. S druge pak strane. Tatjane Jurić.2007. Nakon što mu seksipilna maserka pruži posebnu uslugu. U Komunalnom vjesniku pitaju opernu pjevačicu kakva je bila atmosfera njezine ulice pedesetih godina prošloga stoljeća. Početak emitiranja treće nacionalne televizije u Hrvatskoj tamo će promovirati njihova televizijska lica. te još mnogi drugi. ovdje je krivo nacionalni i njihov. privlačan (i u vezi sa spolnom privlačnošću. voditeljice RTL-ova magazina Eksploziv. Također. u nas riječ seksi (koja se ponaša kao nesklonjiv pridjev i kao prilog) pridružuje se više značenje zgodan. Renate Sopek. 16. Tommy preporuči salon svojim kolegama.). o umrloj Neli Eržisnik Nepotreban anglicizam. stand up stendap (. stoljeće: prošlog stoljeća.)... koju onda neki "popravljaju" na oblik "seksipil". za kabaretski komičarski nastup. poput najseksipilnije Hrvatice.

― o uhićenjima ratnih zločinaca nekadašnjih najviših dužnosnika. U sedamdesetim godinama prošlog stoljeća na vrhuncu je bio pank... David. Zajedno su organizirali smaknuća političkih neistomišljenika sredinom sedamedesestih godina prošlog stoljeća. i Joe žive u Americi pedesetih godina prošlog stoljeća. Tim. Još sedamdesetih godina prošlog stoljeća ovamo su svraćali velikani (.2007.). Kako bi proslavili maturu mladići se namjeravaju našaliti te planiraju odglumiti pljačku banke. I više: devedesete godine za nas mogu biti i prošlo desetljeće. pa umjesto više nego jasne riječi samoubojstvo upotrijebe taj latinizam. — voditeljica emisije »Hrvatska književnost i kultura 50-ih godina prošlog stoljeća« tema je kojoj je bio posvećen književno-znanstveni ciklus predavanja ovogodišnje Zagrebačke slavističke škole koja se pod vodstvom Krešimira Bagića do 1. veli Brešan. stoljeća na srpskom jeziku objavljen prijevod lingvističkoga rječnika Davida Crystala (. rujna održava u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku.). Cijepljeni ljudi imaju istu šansu da se zaraze kao i oni koji nisu cijepljeni. Specijalci spasili mladića koji je pokušao suicid ― naslov šansa Cjepivo protiv side ne djeluje. u Kambodži ― Britanski pisac Graham Greene otputovao je u Meksiko potkraj 30-ih godina prošlog stoljeća i tamo napisao jedan od svojih najboljih romana »Moć i slava«. Dok se god u novom stoljeću ne pojave godine iste kao one o kojima govorimo u »prošlom«. Alemko Gluhak. st. strpati ga u kombi i zatim pobjeći. suicid Ponekad se čini da izborom riječi suicid novinari žele malo skrenuti pažnju od strahote samoubojstva. animirani se nije pomakao. Krajem je osamdesetih godina 20. suicid. 260 . pokazalo je posljednje istraživanje... posve je nepotrebno isticati tu razliku u stoljećima: to je sve u našem vijeku. U ovoj emisiji slušat ćemo popularne pjesme iz četrdestih godina prošlog stoljeća. Tri mladića. Grad Karlovac sedamdesetih je godina prošlog stoljeća proslavio četiri stoljeća svojega postojanja. Planiraju čak i odglumiti ranjavanje jednog od njih. Dok je igrani film produkcijski došao do kvantitete iz 80-ih godina prošlog stoljeća.XII. preuzimajući ga zapravo iz liječničkoga jezika. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. 16. osamdesete mogu nam biti pretprošlo desetljeće ― takve su mjere primjerenije za naš životni vijek.

. povoljna prilika. šokiran. takva vijest sigurno nije šokirala. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. ― o tenisačima Rafaelu Nadalu i Rogeru Federeru.XII.. sudbina... Temeljem novog zakona.). vjerojatnost. Poštovani. Na takvu mjestu trebalo bi biti npr. Danica Dečev iz Vinkovaca (.. temeljem.. čak i »čarobnjaka iz Basela«. šok. prigoda. Sama akcija izvedena je temeljem obavještajnih podataka (. nikakve šanse). On je veliki prijatelj i veliki šampion ― rekao je Nadal.).. temeljem. ona ne znači »uvjet« i slično. šokiran. ME Vidno šokirana svojim uspjehom.. — čulo se na engleskom: contract terms. izaberemo: slučaj.). ovisno o kontekstu. — o nekoj natjecateljici temelj.. test 261 . Alemko Gluhak.. Ona mi je dala jedinicu temeljem premalo bodova (. Toliko je želio ovaj trofej i opet nije uspio. Pretjerana je riječ šokiran ― tim više što se u članku iz kojega je ta rečenica aludira na relativno slobodnije ponašanje toga čovjeka. nakon 15 godina.).. izgled (nada). šokirati Mnogi su ostali šokirani kad je Vojković u svibnju objavio da se. ― Bit će da je i tu lažni prijatelj: englesko chance. Španjolac je rekao nešto što je šokoralo sve na Chartieru. isto mi je žao što je Federer izgubio. pitanje je koliko su to mnogi: nas koji te ljude ne poznajemo..2007. Tako je i dokazala da uopće nije u šoku te da nema ni najmanju tremu. st. Čini mi se da se riječ šansa u nas upotrebljava u pozitivnom smislu. Riječ termin u nas je povezana s rokovima i sličnim. Englesko-hrvatski rječnik Željka Bujasa (2001) nudi nam da. slijepa sreća. rastaje od supruge Dijane... 16. mogućnost i sl... termin Prihvatili ste termine ugovora. temeljem vaše dosadašnje vjernosti i ukupnog iznosa nadoplata u prošlom mjesecu Simpa +club je na vaš račun nadoplatio 24 kn. da znači »dobra mogućnost« (usp. Također. / ― Koliko mi je drago da sam osvojio ovaj turnir. Na kraju. Hrvatska ima nove dvije sigurnosne službe (.

predsjednik Bill Clinton natječe se u ime Demokratske stranke...) (Usp. (nikako ne »aktualni«!). Trenutni američki senator. st.. Trenutni građevinski radovi u Zagrebu vrijedni su 400 milijuna eura. 262 . testno vozilo.). 16.XII. koji trenutno priprema cjelovečernju predstavu »K626« na glazbu Mozartova Requiema. a reagirat će i na sve slične primjedbe građana kojima su se dogodili slični slučajevi kazao je jučer. dok je Bob Dole već osigurao nominaciju repubolikanaca.. sada.) težak Otkriveni provalnici »teški« 600 tisuća kuna ― naslov Sudac osumnjičen za tri milijuna kuna 'teške' malverzacije nezakonito pritvoren? ― naslov Nepotrebni navodnici! I neprimjerena upotreba pridjeva težak. čiji rad će biti predstavljen na Tjednu. testni Simpatični Cliff Secord odvažni je test pilot (. test vozilo Gdje treba. tako je i testni (s tom razlikom da se tu piše to t.. U ovim trenucima članovi Povjerenstva počet će raditi svoj posao i provjeravati istinitost navoda iz novinskog teksta. Trenutno se postavljaju aparati za naplatu parkiranja u dvadesetak novih zagrebačkih ulica. Sljedeći renomirani umjetnik. trenutačni. Pozdravljamo sve gledatelje u dijaspori koji nas ovoga trenutka gledaju (.2007. Kao što imamo post―posni. top Od male islandske tvrtke smo došli među svjetskih top . sadašnji i dr. demokrat Jay Bulworth.. [ministar znanosti] U posljednjim danima kalifornijske izborne kampanje 1996. naftna industrija. trenutno.. treba upotrijebiti pridjev ― a to je testni pilot. a ovako se može shvatiti »na trenutak«. bori se da bude ponovno izabran. Alemko Gluhak.. a samo mjesec dana prije svjetske praizvedbe u Zagrebu ćemo vidjeti dvije njegove predstave — »The Rite of Spring« i »The Winter Voyage«. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. trenutačno. je Izraelac Emanuel Gat. rentna štednja. francuske producentske kuće. »za trenutak«.). Često mnogo bolje odgovara npr. tojest da će suspenzija trajati kratko. Osumnjičeni učitelji bit će trenutno suspendirani — naslov Tu se hoće reći odmah.. trenutni trenutno Trenutno se nalazimo u prostorijama ju-dži-sija.5! trenutni..

2007. Trenutačna zaštita — To može značiti i zaštita odmah.. 263 . gdje je postavljen video-vol. imamo prezent koji ukazuje na sadašnje vrijeme. Puljani. Poziva za trenutačni prekid vatre nema.XII. bolje je sada. no zastave se vijore. mn. čulo se odvojeno video-vol) — To je engleski video wall. treba biti u još dvadesetak zagrebačkih ulica.1 od 2 žene koje se više ne nalaze u vezi navela je nasilje u prethodnim vezama . vakuum Tretman vakumom za blistav ten — naslov Vakumom do blistava tena — naslov videovol itd. video-wall.1 od 6 trenutno udanih žena navela je da je doživjela nasilje od strane muža . zaštita koja traje samo trenutak. ― U standardnom je jeziku Puljanin.. vjerojatno zato što imamo vezu dojam ― dojmiti se ― dojmljiv. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. dok kod riječi upečatljiv (i uza svu njezinu zvučnost: p-č-t-lj) možda pomišljamo na riječ pečat. U Republici Hrvatskoj najmanje 29% žena doživjelo je neki oblik fizičkog zlostavljanja od strane svojih intimnih partnera . jer je tu video. vihoriti se. st. što se u nas dobro prevelo kao videozid (i treba pisati tako.1 od 4 žene pretrpjela je nasilje od sadašnjeg ili bivšeg partnera .prefiksoid). ― reklama. i privremena zaštita. Također. dakle odabir te riječi nijebaš najspretniji. a ne na prekid vatre na kratko vrijeme.1 od 3 žene koje su pretrpjele nasilje u određenom trenutku se bojala za vlastiti život ― tekst u podekranskoj traci Jadranka Đokić ― popularna Puležanka trenutno snima novi film Zrinka Ogreste »Razdanjivanje«. ― Umjesto trenutno. — o stanju u Libanonu. ž. (na radiju. često ― Može se shvatiti i loše: da taj lijek smanjuje bol samo na trenutaki! Poslije će opet boljet. a može i bez ikakve vremenske odrednice. Koncert se može pratiti i na Cvjetom trgu. vakuum. 16.. upečatljiv. Upečatljiv vizualni identitet zagrebačkog kluba ― naslov ― Taj je pridjev danas manje običan nego dojmljiv. Alemko Gluhak. Puljanka.1 od 10 žena trenutno trpi nasilje strahujući za vlastiti život .. vijoriti se Tvoj barjak zuvijek će se vihoriti! Vjetar i vihor vihore. vijesti — Misli se na prekid vatre odmah. Deep Relief trenutno smanjuje bol. vakum vakum.

Kaotizacija vs. Milošević ― naslov Aralica vs. i u nas se to vs. Vedran Kraljević ― naslov Mesić vs. Granpri salona. izdanje.). versus versus.. Usp. Hrvatske autoceste potpisale su jučer posljednji ugovor. Jergović ― naslov Jug vs. Sanader ― naslov Mitologija o Titu vs. i težak. vrlo često u tjedniku Globus). Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. tranzicija — naslov Pod utjecajem američke kratice vs. vs. VIPme — naslov Bandić vs.. protiv).. Najčešće ta vrijednost uopće nije važna. godine.2007. Kaotizacija—tranzicija. vrlo često otprilike od oko 1999 (npr. Pomalo se zaboravlja mogućnost tipa Kaotizacija : tranzicija. Ferenčak ― međunaslov Glavaš vs. Gradsko poduzeće Čistoća sredinom sljedećeg tjedna počet će postavljati oko tri tisuća kanta za smeće različitih dimenzija vrijednih 2. st. pojavljuje i iskorištava.) mnogi su se prisjetili sudbine 190 milijuna dolara »teških« letjelica Mars Climate Orbiter i Mars Polar Lander. vol... neka ju smjesti u posebnu rečenicu. (za latinsko versus. (. 16. Sjajnu formu uoči finala Davis Cupa najbolji hrvatski tenisač Ivan Ljubičić potvrdio je plasmanom u finale 565. Alemko Gluhak. vrijedan 250 milijuna dolara. Ofucano umetanje vrijednosti nečega odmah u prvu rečenicu vijesti.000 eura vrijednog dvoranskog turnira u Beču. a ako pak ju urednik smatra vrijednom spomena. Oprez! To nisu izdanja! Usp. Jurić vs. Vidović ― naslov Marijo Kraljević Vs. ili drugamo. vrijedan NASA je u četvrtak izgubila vezu sa 158 milijuna dolara vrijednom svemirskom letjelicom Contour — objavio je glasnogovornik američke svemirske agencije. historiografija ― uznaslovni tekst 264 . 1 ― naslov Radi se o prvom nastavku. vs. volumen volumen Čarobnjak iz Oza vol. koje su izgubljene 1999. sjever Ljetni napredni test: SIMPA vs. Šeks ― obračun TV snimkama Čačić vs. vrijedan dvadeset tri tisuće kuna (.5 milijuna kuna. negdje dalje..XII.

Posljednjih godina wellness industrija razvija se širom svijeta. Hajduk i Štimac — naslov wallpaper U radijskim i televizijskim reklamama za mobilne telefone u proljeće 2004. a znatno je štedljiviji od svojih prethodnika: troši od 200 mW do pola wata. wellness Wellnes. Nema razloga da se to ne zove tapetom — za ljude engleskoga jezika wallpaper znači isto što i nama riječ tapeta. npr. na tečajnicama u bankama. To što je naziv mjere vat na koncu potekao od prezimena Watt (ne »wat«!). Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. doslovno prevođenje Ne prevodi se s engleskoga ili kojega drugoga jezika doslovno. nude se. Antea vs. i onda se to u nas nekritički zna "prevoditi" kao Češka Republika — naprimjer. nije važno: slučaj je isti kao npr. 2006. to se može zvati i kako drugačije. generali : dovoljna su tri optužena Hrvata da sloga nestane ― naslov Mamić vs. ili podslikom. Alemko Gluhak. 265 . st. Naravno. dakle volovi na sve strane. Račan ― naslov Dinamo (Zg) vs. zamuču (zariču) gromovitim mukom (tišinom) neznanja. stigao je i do nas. Danays imamo mikrovalnu pećnicu od 800 watta dok grijemo večeru. Kao što je mouse u nas miš. Imajmo na umu da nas ti wallpaperi napadaju i iz svijeta osobnih računala! watt i slično Au1100 radi na taktu od 333. s riječju tramway — to je za nas tramvaj. između ostaloga. nekom slikom ili sličicom (posao je struke da nađe termin). 16. Boks: Stipe Drviš vs. Fani ― naslov.2007. i volpejperi. za našu muku. U tekstovima na engleskom jeziku često se piše Czech Republic... 06.XII. 400 i 500 MHz. o dvije modelice Sanader vs. Hajduk (St) Zvijezde vs. hrvatski rečeno zdravost. pa nema razloga da se ne poslužimo običnim prijevodom. legende / 04. tako može biti i wallpaper obična tapeta. ali nazivati to volpejperom ― podsjeća to i na one videovolove koji. Rončević: optužbom na optužbu Gotovina vs. Kai Kurzawa Sutlić vs. Nazivi mjera govore se i pišu na hrvatskom jeziku. — telopni tekst — tu nije dobro ni pisanje datuma.

test na stres. U nekim bibliografijama članaka i knjiga što su napisani na hrvatskom. ne daje se takav prijevod na engleski. PREVOĐENJE I SLIČNO Sigurno je da engleski jezik nije mjerilo za sve. što je starinsko. st. a recimo za članak ili knjigu napisane na njemačkom ili francuskom i slično. ili je to radi nekakva izbjegavanja imena Slovakia (možda da se ne bi brkalo sa Slovenia. u bibliografijama znanstvenih članaka naći podatak uređen ovako: za članak ili knjigu daje se naslov na engleskom. Često se kao tobože izvorni daju naslovi filmova na engleskom. 606 — A možda se i zove Father Hope? Događa se to i u književnim prijevodima.XII. kao što je stresna situacija (a ne "stres situacija"). dan je hrvatski naslov Neobičan svećenik. Kako je u engleskom izvorniku to upravo stres test. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. za jedan talijanski film iz 2005. — iako za druge zemlje ne budu davana službena imena država. Npr.2007. novinama. teletekstu itd. što je rijetko (vjerojatno zasad rijetko). Jasenka Šafran. Nešto slično pojavljuje se povremeno i u novinama. 1998) nalazimo pohrvaćeno rusko prezime Bakunjin (95. za Bakunin) i poengleženo ime Krasnyi Arkhiv (37. U hrvatskom prijevodu romana Dražba predmeta 49 američkoga pisca Thomasa Pynchona (prev. a sličnost riječi i sklopova varljiva.. 16. za mjesto izdanja piše Moscow. Zaista je neobično npr.. U Austriji porez na dodanu vrijednost (VAT) iznosi 20 posto. Alemko Gluhak. Stoga ga njegovi nadređeni šalju u mali grad na jugu Italije. 266 . i zato se umjesto imena zemlje upotrebljava službeno ime države. a u sadržaju veli ovo: Bud Spencer u ovoj komediji glumi svećenika Hopea. u zagradama je stavljeno Father Hope.) Tu se misli na test kojim se ispituje stanje stresa. — Nova tv. ili na ruskom. i to bi bio stresni test. Je li upotreba imena Slovak Republic (pa onda po tome i u nas Slovačka Republika za ime zemlje kad ne treba biti ime države) išla po analogiji prema Czech Republic. nasuprot 13 posto u Italiji i 15 posto u Njemačkoj. No u nas tu treba doći pravi pridjev. za Krasnyj arhiv). U engleskom je jeziku ime za zemlju Češku Bohemia.6. i Czechia. izgleda primamljivo to "prevesti" isto takvim "stres test". za Sloveniju? a za Sloveniju je obično englesko ime Slovenia) — ne može se sa sigurnošću ništa reći. Sex bomba! — naslov Mislim da treba stres test (. 8. Ponekad je želja za doslovnošću velika.. On je neobičan svećenik koji teško poštuje pravila i osjeća se neugodno u moćnoj hijerarhiji crkve. pa se doda in Russian.VII.

koja ima kraticu IVA — ta barem mi to poznajemo.. U jednom je televizijskom kvizu bilo pitanje o tome što je Sadamu Huseinu general Kemijski Ali (da je bratić).. ali je zanemario i hrvatsku gramatiku. na fotografiji se vidi rusko ime.XII. što je kratica na engleskom.. nije primijetio to da tu nešto nedostaje. predstavljena je na tribini u 267 . prevedeno pak je ime Lav (prema Lev... Karenjina). virus ebola nije toliko harao Crnim kontinentom. i Italiju. kao Lenjin. 16. ime Ana možemo vidjeti i kao prijevod. Alemko Gluhak. Danas opasna virusna bolest nije scenaristička fikcija. Ina prodaje Bijele noći za 76 milijuna dolara — naslov . Arnold Schwarzenegger najavio je sinoć da će se kandidirati za guvernera Kalifornije... pa je prevoditelj zanemario član. što bi transkribirano bilo Ljev). nalazilo ime Saddamova generala? — Obična hrvatska sintaksa rekla bi:. U vrijeme pisanja toga članka novinari se još nisu navikli da se to što se na hrvatskom zove porez na dodanu vrijednost sigurno ne krati na "VAT". toga Saddamova generala. Zaista je neobično pisati "VAT" za Austriju i Njemačku. tj. st. očito je bilo the dangerous virus desease ili što slično.. ― potpis pod slikom PREVOĐENJE — PREPOZNAVANJE ČLANA.). nego zabrinjavajuća činjenica. a sljedeće je pitanje bilo: — Na kojem se mjestu američke liste 55 najtraženijih. koje imaju kraticu MWSt. Belye noči Donetsk — Ukrajinskim putujućim cirkusima loše ide (.. »Gralov kod — u potrazi za stvarom prisutnošću«. transkribirano Ana Karenjina (transliterirano bi bilo Anna Karenina). Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Anatoly Isaikin / direktor ruske tvrtke (. Njemačka se amerikanizira i u bivšem DDR-dijelu. Neven Hitrec u restoranu Dorian Gray u društvu Nikite Mikhalkova... Senin — Lav N. Tolstoj / Ana Karenjina — Zagrebačko Kazalište Mladih Tu imamo transliterirano ime Tolstoj i Senin (transkribirano bi bilo možda Senjin.) ― podnapis Director Vasily N. dvojice autora Mikea Aquilline i Christophera Baileya u izdanju Kršćanske sadašnjosti.2007.. Kada je sniman film "Izvan kontrole". Također. Glumac i republikanac po političkom uvjerenju objavio je svoju odluku neposredno prije emitirana NBC-ove emisije »Tonight show« u kojoj se očekivalo da će odustati od kandidature. — Tu bi trebalo biti ta opasna virusna bolest. koji se poklapa s transkripcijskim oblikom.

st. pa evo i jednoga zgodnoga citata iz 1860: Na klupi sjedeći uzesmo čitati njemačku razpravu g. fi»lozofski. treba biti njihova kioska..) sigurni su kao i oni u Kabùlu. u svom istraživanju polaze od ranosrednjovjekovne jagme za relikvijama. — Očito je izostavljena riječ knjiga. kano što punim pravom zaslužuje.XII.. — ministrica pravosuđa . Alemko Gluhak.. Wally i Dave rade u novinskom kiosku (. — ministrica vanjskih poslova Kolinda Grabar Kitarović. čitanu u sjednici bečke akademije za znanosti. ali neće prigovarati naglasku t»elefon.. Zagrebu. Treba biti neka dopuna uz riječ autori (ti autori. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. ili da ona bude sama. Afgànistanu . a pristojni Dave je gluh. dat..2007. NAGLASAK. me»dicinski.. iako ni za koju od njih ne možemo reći da je i po čemu bolja od one druge. — Treba biti: Kada jedan čovjek ili možda kada neki čovjek.). O takvim i sličnim pojavama odavno se piše. njih su dvojica jedini svjedoci (.. eno izza kuće malu dioničicu. u Afgànistanu. Neki od takvih ljudi ponekad se zbune i "ispravljaju se" s "nove" na "staru" riječ. Američki autori Gralova koda. Naime. brate.. i misle da su sada u upotrebi neke nove riječi. prid. treba biti policajci su uvjeren da su (. pristojni je).). Tu se javlja jedan hrvatski paradoks. Afgànistana. krasotu njemačkoga sloga njegova. imade li što zemlje. — Tu je također kriv položaj enklitike (najjednostavnije dobro: jezičavi je. ili zapadnohrvatskim naglascima. naglasak paradoks Neki će prigovarati naglasku asiste»nt. Imam. afgànistanski MUCANJE S »NOVIM« RIJEČIMA Ima ljudi koji su zbunjeni jezikom glasila.. o Plitvičkih Jezerih...) mogao bi nAdmašiti i zaradu Titanica (.) naši vojnici dolje u Kandaharu (.. NAGLASCI NAGLASCI (.). Pohvalismo svi.. ali policajci su uvjereni kako su ubojice zapravo njih dvojica. Kada čovjek bude ubijen ispred njihovoga kioska.. pa tako i bez toga skraćena naslova). i»nterventna policija ― s tr»ansparantima ― tr»ansformatorska stanica Izaberi jedan od dva mòdela telefona (.. a da one "stare" ne treba upotrebljavati. jezičavi i arogantni Wally je slijep. lok. Ljudevita Vukotinovića.. — govori gen.). 16. a za stvar kano nevješti rekosomo: vederemo! Medjutim upita otac Bonifacius razgovornoga gazdu /krčmara/. ali u tom slučaju bez ikakva naslova.). 268 ... (.

Za čudo je bogat naš krasni jezik hrvatski. — Adolfo Tkalčević. a gle u Zagrebu misle. vele. Merkwürdig... te će jim pući medju očima. Alemko Gluhak. Glavni trg u Zagrebu jest Trg bana Josipa Jelačića — i to je vjerojatno službeno ime. koja se 269 . ispravljanje. no izgleda da je i izdržalo. 16. Pojavila se zamjena Djed Božićnjak. Naime. nego literatura.... ono ponekad djeluje pogrdno.) — gledatelj izravno telefonom u emisiju (.. još bi me potvorili lažcem. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.) i u slučaju one sirotinje sa Banije. Slavlje i ove godine na Jelačić placu — naslov Tu mi se to ime (krivo napisano bez crtice spojnice) čini neprimjerenim: radi se o novogodišnjem slavlju.. da mlieko zovu Graničari varenikom. da je odraz komunističkoga morala i slično. u prijašnjem sistemu (. neki su ljudi mislili da je takvo ime neprimjereno. te opominje sve nadriučene nevještake. samoispravljanje samoispravljanje.. REPUBLIKA.. itd. st.. u službeni posjet organima te države IMENA Treba poštovati imena. DRŽAVA. koji da pokriju svoju lienost. sa Banovine (. neka se protresu malo po narodu... da hapaksi nisu iznad uobičajenih riječi. ponekad tobože starozagrebački prisno.) u našem tisku. ― tu nije dobro to Helsinki sveučilište (kao što ne velimo »Zagreb sveučilište«) NACIJA.. ispravljanje (. zato se nepačam dalje u jezičnicu. — vjerojatno povezano s onim "imenom" za Makedoniju — dolazi u tu zemlju. da je dionica rieč skovana na nakovalu novotarskom! Putopisac si je zabilježio tu jezikoslovnu sitnicu.) u prijašnjem sustavu.) — seljak opisuje svoje teškoće (. — Samo iz stilskih razloga može se reći i pisati Jelačić-plac: takvo ime nije neutralno.).XII. Put na Plitvice. 1860.. A da jim još reknem. Različita imena imaju i različite stilske statuse. kano dobru T.2007. ali ga treba i učiti.) studiram na Helsinki sveučilištu... Skraćeno ime jest Jelačićev trg. 13—14 danas ne narod.cu barem u četrdesetoj godini života. ― političar (. Ime Djed Mraz doživjelo je neugodne napade. NAROD. u štampi (. ZEMLJA... da nerazumiju toga novoskovanoga ilirskoga jezika. jer pečeni jezični golubovi nepadaju nigdje sami u zatvorena usta. na sveučilištu u Helsinkiju.. Iva Gačić javlja iz Skopja da Javier Solana dolazi u tu republiku. no tu ne vidim nikakve starozagrebačke prisnosti.

353: Povijesne legende: Quin Shihvangadi — zagonetka prvog kineskog cara / Kineski povjesničari opisuju ga kao čovjeka izražajna nosa. hebrejsko pismo. a npr. Cien Yifang. jer je Bhopal. HT TT 30. četvrto vjerojatno po pinyinu. no ono je i dosta primjereno tom zimskom darovatelju. korejsko pismo). vl. 308. Također. Alemko Gluhak. Zalimhan Jandarbijev — čečenski pjesnik 270 . — HT TT 30.pr.VIII.. no ukupno imaju četiri sloga. Qín. Ruska imena ne pišu se na engleski ili koji drugi način. imena se pišu onako kako se pišu u jeziku izvorniku. ptičjih prsa i duha tigra bez srca.. arabice. ime Djed Mraz najvjerojatnije je načinjeno prema odgovarajućem ruskom imenu. za kinesko pismo stručna transkripcija. Bilo je to na izričitu želju Madame Čang (. a ne »u indijskom gradu Bhopal«). u Shihlinuu. Zhèng. ime pak mu je napisano na tri načina. Čang Kai-šekova rezidencija na Tajvanu. i kamo ćeš onda? — Po toj cijeni. kako-tako proširila. Bivši sluga Čangovih. jer navodno sadrži razorna sredstva.6. st.e. Općenito.).). velikih očiju.n. Havaji/Hawaii = za nas muški rod i množina) i odgovarajuće padežne nastavke (u indijskom gradu Bhopalu. Film prikazuje lik Quin Shi Huangdija. ali i kinesku kulturu koja je i dalje nepoznanica za većinu Europljana.2007. Michael i ja većinu vremena provodima na Bermudama (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. treba se paziti na sročnost inojezičnih imena (Haiti. Prvo je ime napisano na »hrvatski« način. Ima još jedna zanimljiva prednost: Djed Mraz dvije su jednosložne riječi. HT2. godine. 353 — Nije Quin nego je Qin (to je ime dinastije). na Bahamama. na Tahite. Prodaš kuću. Jezgra njegova groba nije otvorena od njegove smrti. — To su Bahamski otoci ili Bahami.. prisjeća se da su Čangovi »živjeli vrlo uobičajen život«. treće opet na »hrvatski«. 259—210... Helsinki.. (.). g. Njegovo je ime Shi Huangdi ili Zheng (Shĭ Huángdì.XII. Djed Božićnjak dvije su riječi. — Zaista. 16. Povijesne legende: Quin Shihvang-di — zagonetka prvog kineskog cara — naslov emisije. Tahiti = muški rod i jednina. Za jezike koji se pišu kojim nelatiničnim slovnim ili slogovnim pismom primjenjuje se stručna transliteracija (ćirilice..) Račun je u inozemstvu? — Jest.6. koji nije samo božićni. drugo po Wade―Gilesu. 25 godina nakon njegove smrti. Svakako treba paziti i uopće na dobro prenošenje imena. koji je kod njih počeo raditi kao 17-godišnjak..VIII.000 godina on je silom ujedinio razjedinjenu zemlju i nametnuo isto pismo multietničkoj zemlji s golemim brojem raznih kultura. da se ono ne iskrivi. prvi put je novinarima otvorena 2000. Prije 2.

(R) Juri Fedotov Akademski simfonijski orkestar petrogradske filharmonije. (. i rusko je ime Vremja — tako treba pisati. Kazakhstan — na ploči konzulata u Martićevoj.) (H) Ruska vlada želi do kraja studenoga prodati 77 posto dionica naftne tvrtke Yukos za četiri milijarde dolara.. Alemko Gluhak..) (Ruskinja. Najpametnija žena na svijetu.XII. Predstavnici ruskog Mechela to komentiraju nužnošću da se osigura gotovo osam milijuna kuna za isplatu redovite kolovoske plaće. kakav je potpis.. Za pisanje "Vremia" u ovom je slučaju odgovornost na (H).).. koji je Rusija unajmila od Kazahstana. Bugarka Daniela Simidchieva. jer to je i transliterirano i transkribirano izvorno pisanje. kandidatkinja za mjesto predsjednika Međunarodne helsinške federacije) Dnevnik Vremia jučer piše (.. (. na ruskom jeziku... u članku dobro.2007. 16. tj. Kapsula “Soyuz” s dva člana posade lansirana je iz svemirskog centra.) Dionice za spas Yukosa (naslov) / Glavni dioničar ruske naftne tvrtke Jukos Mikhail Hodorkovski ponudio je da će predati svoje dionice kako bi spriječio ruske vlasti da otjeraju u stečaj tu naftnu grupaciju. Jukos. 271 . (.. što se na engleskom piše kao Mikhail Khodorkovsky — dakle u toj je vijesti ime bilo napisano na engleski način. Podržali smo Ludmillu Alexeyevu (. prema ruskom. na Hini.) Predsjednik tvrtke Mikhail Smirnov naglasio je glavni cilj za 2002.). a prezime na hrvatski...) (H) — Zanimljivo je: u naslovu je »englesko« pisanje Yukos.) Eugene i Sonya Roslov Tu je rusko ime Evgenij (za nas /jevgenij/) čak ostavljeno u engleskom prijevodu.... Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Zajednički let Rusije i SAD-a / Bajkonur — Američko-ruska posada poletjela je jučer s kozmodroma Bajkonur prema Međunarodnoj svemirskoj postaji. (. No zanimljivo je i ovo: taj se čovjek zove Mihail Hodorkovskij. st. u prvoj takvoj misiji nakon nesreće američkog space shuttlea “Columbia”. (. Izvan bogatog glavnog grada i St Petersburga... objavio je jučer »Financial Times«. treba biti: Kazahstan..) (To su moskovske novine. Sindikalce zanima sastanak u Vladi o programu Mechela. manje od 4% populacije ima naviku mobilnog telefoniranja. dirigent: Aleksandar Dmitriev Dionice za spas Yukosa / London — Glavni dioničar ruske naftne tvrtke Jukos Mikhail Hodorkovski ponudio je da će predati svoje dionice kako bi spriječio ruskevlasti da otjeraju u stečaj tu naftnu grupaciju. već dvije godine ne može pronaći posao (. Zadatak zapovjednika misije Yuria Malenchenka i američkog mehaničara Edwarda Lua jest omogućiti funkcioniranje 95 milijardi dolara vrijedne postaje.

Da u sportu nije dovoljno biti samo vrhunski sportaš najbolje je dokazala ruska tenisačica Anna Kournikova (24) koja je. ne osvojivši niti jedan turnir.) Mecena Železnjak nije dočekao ženu i plesače / Kirov balet stigao u Split // Split ― Kako to već obično ide s letovima iz Rusije. nova je zvijezda na tenisko-medijskom nebu ― Maria Sharapova (18).. Odletio je u Frankfurt ne dočekavši ni suprugu Olesiu. Ruskoj brodarskoj kompaniji MIR jučer je u pulskom Uljaniku isporučen prvi od četiri naručena broda za prijevoz vagona na Kaspijom jezeru. što Anni vjerovatno nikada neće poći za rukom. Alemko Gluhak. Rahmanjinova te Ščedrinova djela.) — U imenu 272 . Međutim. predsjednik luke Mahačkala Abusipyan Kharkharov te zamjenik direktora kompanije MIR. koji je djelovao dosta nervozno i u žurbi. godini osvojila i Wimbledon.enc. svojim izgledom i nestašnim ponašanjem privukla više pažnje.. Нальчик) ― Hrv. Šefica splitskog baleta Almira Osmanović dočekala je ruse na Resniku te kratko popričala s balet majstorom Olegom Čenčikovom i direktorom Bazjevom Makhatbekom. U Atriju Kneževa dvora u 21. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. dva sata čekalo se na dolazak svjetski uglednog Kirov baleta iz Sankt Petersburga. 16. (. Nije više mogao zemljake čekati ni mecena Dmitrij Železnjak. Rusi nastupaju sutra na pozornici splitskog HNK. Torgan Vasilj. Ta ruska ljepotica osim izgledom osvaja i igrom. Ravelova.. (..). da nama bude izgovor prema ruskomu vjerojatno Naljčik? Nespretan poredak podataka. Igorom Kolbom.). Nalčik [na'l’č’ik] (Nal’čik. (. koja je stigla s baletnim zvijezdama – Dianom Vilnjevom.) Svečanoj primopredaji broda Mahačkala I bili su nazočni rukovoditelj ruske federalne agencije za morski i riječni transport Vijačeslav Rouksha. Petersburg — U nuklearnom postrojenju na sjeveru Rusije u četvrtak je odjeknula eksplozija čiji je uzrok zasad nepoznat.. Maria Sharapova. Pasternak je istinski ljubio Olgu..30 na glasoviru će nastupiti Katya Mechetina. pa je već u 17. javljaju ruski mediji. Iako je bio u braku sa svojom drugom suprugom.2007.. ovako ispada da se on zove »Rahmanjin«. Ulianom Lopatkinom. Također.. koji je financijski potpomogao gostovanje na 51. kompozitor je Rahmaninov (u transkripciji Rahmanjinov).. — To je sigurno Burcev.. Splitskom ljetu. tenisačica Anton Pavlović Čehov »Svadba« (. Uzor za Pasternakov besmrti lik Lare u romanu »Doktor Živago« bila je njegova životna ljubav Olga Ivinskaya. i njegova su djela Rahmaninovljeva (Rahmanjinovljeva) djela. To je Katja (ili Kat'ja) Mečetina. kao što je napisano prezime Ščedrin (nije napisano kao »Shchedrin«). (. St.) ruski istraživač Igor Bourtsev (.XII. a i zaradila više negoli mnoge njezine puno uspješnije kolegice u tenisu. kao Nalčik.. a svirat će Chopinova. st. — Takva »transkripcija«.. koja je i tipkala roman dok je nastajao.

Z1. Alemko Gluhak. To je Iževsk. Misha Noishikov — likovi u jednoj epizodi jedne serije — Iako se radi o Rusima koji su se nedavno doselili u New York.. Kasanov (Kassanov?). ― tel.. na telefonu Uz vijest o političkim promjenama u Ukrajini — podnapis: Kiew. Juri Afanasijev / UN-ov stručnjak — očito hibridno od Yuri Afanasiev. Preobraženska.) Raketa će na putovanje odvesti američkog astronauta Michaela Lopeza Alegriaua. Na ukrajinskom se glavni grad Ukrajine zove Kyïv (po malo drugačijem sustavu to bi se pisalo i Kyjiv). — Također. Ukrajina Zanimljivo je da nikomu od takvih ljudi ne padne na pamet da je ono za nas Kijev. za Jurij Afanas'ev.6. no mi smo ime Kijev ― to je naš egzonim za taj grad ― dobili posredstvom ruskoga: rusko je ime toga grada Kiev. titl. Barišnjikov — sve njih povezuje koje prezime: Buharin. Pozdrav iz Kieva — napisala novinarka koja često izvještava iz kulture. pa asimilacija po zvučnosti — i eto «Ishevska«. tj. kakva treba biti transliteracija (transkripcija u hrvatski bila bi Jurij Afanasjev). pa im imena treba pisati na ruski način: Sergej Esenin. Nedavno sam se vratila u Grozny. malo poslije: Evo na što liće ulice Groznog. Nižinski. U engleskom jeziku zamjena za ćiriličko ž jest dvoslov zh. 21. Cassanov. Petrograda u ruskom nema s — to je Sankt Peterburg. ruskoga kozmonauta Mikhaila Tyurinu te prvu svemirsku turistkinju Anousheh Ansariju. Sergei Yesenin. prije pisano Copenhagen. kao riječi). Pavlova. ― Umijeće je za lik―ličiti napisati »lićiti«. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. ― To je rusko Tat'jana (tako se transliterira. Kirov. Miša Noišikov. (. »liće«. Ruska raketa Soyuz TMA-9 vlakom je dopremljena do kozmodroma Bajkonur u Kazahstanu. Rykov — kviz Mladi ruski vojnik i izvrstan snajperist Vassili Zaitsev ubrzo postaje slavan (. pa za taj grad imamo svoj egzonim.2007. Zinovjev..35. hrvatska bi transkripcija bila Tatjana). st. 16.. No ruska tenisačica Tatiana Golovina uzbudila je duhove odabirom donjeg rublja. ofucano — odjeknula.). po porijeklu. U jednoj je radijskoj vijesti spomenuta tvornica oružja »u Ishevsku«. 27.IX. Kopenhagen. a mi pak u Dalmaciji imamo više nego poznato selo Kijevo — i da bi ta dva imena mogla biti povezana (a jesu. (Dakle kao što nam je umjesto danskoga imena København poslužilo njemačko ime Kopenhagen. Očito je tu bio proces: englesko pisanje Izhevsk — mišljenje da je to zaista z+h.XII.) 273 . oni nisu prestali biti Rusi.

. Alemko Gluhak. Ungdomshuset. — Naprimjer.) Jan Slota i Vladimir Meciar nisu ušli u vladu. treba biti Olympiakos (uočimo da je k u Panathinaikos!). Cyrus za nas su Darije i Cir. treba ih dodati. U sklopu Jiang Zemin prvo je prezime Jiang. ― Krivo je pisanje Olimpiacos. poznato je da se to prezime piše Mečiar. jedini je adekvatni konkurent Panathinaikosu. (. iako postoje jasna transliteracijska i transkripcijska pravila. Copenhagen. 274 .) Jeljcin i Zemin jučer potpisali sporazum o Kurilskim otocima — naslov To je isto kao da se napiše Boris i Jiang. ali se u izgovoru prenosi kao /konstadinos kederis/. a ime je Zemin. ima i jednosložnih imena. no to je u izgovoru /jana/. Ne treba izostavljati dijakritičke znakove na slovima — treba što točnije pisati. Za imena iz latinskoga jezika imamo uobičajen način prenošenja ― pa se tako prenose i inojezična imena iz latinskoga oblika: Darius.XII. Tu ne valja ni to aktualni prvak. grčka trkačica — To je Ekaterinē..). 16. — titl . sprinter Kostas Kenteris .. Aktualni prvak.). — U nas se grčka imena često pišu onako kako se pišu u nekom jeziku posredniku. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Poseban su »problem« u našim glasilima imena i prezimena iz »dalekih« jezika — neki jednostavno ne žele naučiti što je komu što. Barceloni i Joventutu. Perzijsko carstvo za vladavine Dariusa I. tj... najčešće u engleskom. i u engleskom glasu točno se čulo č. Tau Ceramici. Veteran grčkog novinarstva Leonidas Hadzi Prodromidis iz atenskog lista Eleftereotipia za Jutarnji je izjavio (. (. ― naslov uz fotografije nemira ilegalnih stanara u Kopenhagenu Grčka imena. Latinska imena. Konstadinos Kederis.. moskovski CSKA. Tamo gdje nedostaju (npr. (Pojednostavnjeno: u Kineza je prezime jednosložno a ime dvosložno. veljača 2007. Kineska imena. Ekaterini Thanou.2007. Olimpiacosu. u inojezičnom izvorniku). u Kineza je uobičajeno pisati prvo prezime pa onda ime. Piše se Konstantinos Kenteris. Gianna Angelopoulos-Daskalaki — podnapis Sportski je novinar to grčko ime (predsjednica organizacijskoga komiteta OI u Ateni) pročitao kao »Džana« (ili je to njemu bilo »Đana«?). st. ali ima izuzetaka.

dok je razvikani Stojaković ostao na tek jedanaest koševa.. i to se prenosi kao /džao cijang/.).. (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Najbolji pojedinac susreta bio je jedini »Kiwi« u NBA ligi.. sad onako. uz stipendiju diplomirala ekonomiju (. dotadašnji ministar obrane Kim Dong- shin.2007. Moo- hyunom i Putinom te japanskim premijerom Shinzom Abeom (. pa se ne bi smjelo dogoditi da se npr. razne vijesti To je Zhao Ziyang. Tako u jednom članku — korejska se imena pišu i na jedan međunarodni način (predsjednik Kim Dae-jung. 275 . Cho Seung-Hui je u ponedjeljak (..) Tijekom prvog obilaska ureda UN-a u Ženevi Ki-moon je rekao da ima pozitivnih pomaka (. j = /dž/. (. Bush bi se ovog vikenda trebao sastati s južnokorejskim i ruskim predsjednicima...) (Hina) Sun-kyung Cho je 2004.. predstojnik predsjedničkoga ureda Park Jie-won. Alemko Gluhak.).... (. ― Također.... ― Svatko može za to dvoje prepoznati Cho kao prezime.. Za kineska imena u nas se mogu naći osnovni podatci za čitanje u Pravopisu hrvatskoga jezika Vladimira Anića i Josipa Silića (imamo četvrto izdanje toga priručnika). 16. U Palači naroda na trgu Tiananmen trebao bi ga na službenoj svečanosti primiti kineski predsjednik Hu Jintao. slovo q čita kao /kv/.. a po prvome bi bilo Pyongyang). Zemin odstupio — vojska Jintau — naslov Jiang Zemin. BRUNSWICK — Košarkaši Novog Zelanda napravili su senzaciju pobijedivši u prvoj utakmici Superkupa u njemačkom Brunswicku europske prvake Jugoslavene sa 81- 79. Čao Cijang — nekoliko puta.. To je grad Braunschweig u Njemačkoj. st. Sean Marks iz Miami Heata.) No novinari se za njezinu izjavu ne otimaju zbog nje.). nego zbog njezinog brata. Ne može se u istom tekstu pisati sad ovako. ― Ovdje je Korejcu dano ime. koji je ubacio 27 poena. tu bi trebalo biti s južnokorejskim i ruskim predsjednikom te zarez iza Putinom ili bez zareza iza predsjednikom. Hu Jintao (predsjednik NR Kine i glavni tajnik KPK) Chirac i Jintao o trgovini / Peking — Francusk ipredsjednik Jacques Chirac stigao je jučer u Peking (. Korejska imena. novi ministar obrane Lee Jun. i sad je zanimljiv taj različit poredak. i transkribirano (Pjongjang. a englesko ime za njega — samo za engleski jezik! — jest Brunswick.XII.). — Ki-moon u Sudanu : Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon izjavio je u subotu u Ženevi da se protivi uvođenju ekonomskih sankcija Sudanu. sh = /š/)... Rusu prezime i Japancu ime i prezime! Ni bliži jezici ne prolaze najbolje kada imena iz njih prožvaču naši novinari. premijerka Chang Sang.) usmrtio 32 osobe (. tu je ch = /č/. U drugoj utakmici Superkupa Njemačka je svladala Litvu 86-72.).

276 ... Nije dobro »Karl Maya« i slično. Zlatko Tomčiću”. (.) u vrijeme revolucije Pancho Ville (. »predsjednika Franjo Tuđmana«. kao što je Franji Tuđmanu. pa zato ni ovo: “Rusko pitanje” prijeti Al Goreu i demokratima — naslov Treba biti Alu Goreu. Sklanjaju se i ime i prezime (kao npr. Celovca. koja nije međunarodno priznata. kao i prijašnje Cjelovac.. no toga više nema). Draženu Budiši.). pohrvaćeno Cèlovec manje je obično.. Oko 3.).2007. dativ “Franjo Tuđmanu”. ç. “Dražen Budiše”.... Celovcu itd. pokrajinama i zemljama koje imaju više nego jedno ime — dva domaća ili domaće i naše.). Alemko Gluhak.) (.) razdoblje vladavine Čarlsa Četvrtoga (. umjesto moraju se bolje je mora se. kao što nije npr. 16. Posebno su zanimljivi slučajevi npr. “Dražen Budiši”. Siječanj 1942. s mjestom naglaska gdje je i u slovenskom. Zlatku Tomčiću itd.XII. st. podnijela je kolektivnu ostavku predsjendiku Raufu Denktashu (. akuzativ “Franjo Tuđmana”. predvođeni generalom Jankom Bobetkom — nije »predvođeni generalom Janko Bobetkom«. 1962. to ime na –ec ponaša se kao i druga takva imena hrvatska i inojezična: gen.) Pravilo je da se sklanja i ime i prezime. gdje je za glas /š/ u turskom jeziku s s donjim repićem (kao što je za glas /č/ slovo c s donjim repićem..). s onim gradovima. “Zlatko Tomčića”. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. “Zlatko Tomčića” itd.. »predsjedniku vlade Ivica Račanu« itd. Za govorna glasila tu je važno da je to Celòvec. jer je subjekt tri tisuće. neengleska imena ne pišu se na engleski način! Vlada Turske Republike Sjevernog Cipra. Filharmonija »Robert Schumann«. Japanci su zauzeli Burmu. — u opisu filma Merrillovi moroderi (Merrill's marauders.000 bolje je 3000. To je Denktaş. “Dražen Budišu”. Chemnitz Klagenfurt Glavni grad Koruške u nas se uvijek nazivao ili prenesenim slovenskim imenom Celovec ili pohrvaćenim slovenskim imenom (Cjelovac.. itd.) Neengleska imena ne čitaju se na engleski način! U kojem se gradu održava radnja opere G. (. umjesto ostalih bolje je da bude drugih. (Naravno. voditelj izrekao Džordža Također.) Denktash je ostavku prihvatio. (Tu je još pogrešna upotreba riječi nacija.).000 Amerikanaca i pripadnika ostalih nacija predvođeni generalom Frank D..). Bizeta Carmen? (tako napisano) — televizijski kviz. dat. (a nije genitiv “Franjo Tuđmana”. Merrillom moraju se probiti kroz džunglu i prijeći planine kako bi uništili japanske zalihe u Walawbumu. umjesto 3..

Ta se planina zove Himalaja — to je imenica ženskoga roda u jednini (nije množinski oblik »Himalaje«). ženska vladarska: Elizabeta Druga. ali za gradove i sl. Fiji. Fiji. Neka su od tih imena na svoj izgled samo prilagođena današnja izvorna imena.. Fidži. ― poplave u Rumunjskoj. ali je pohvalno da se napisalo Łódź. — (vaterpolski klubovi) Sve skupa pomalo je nespretno. Gruzija. može njemački Duisburg. to ne ide. Alemko Gluhak. i odatle zabuna. Éire/Ireland. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Ruanda i Tanzanija. Gana.). Elbrus priprema za uspon na Himalaje — naslov Na Himalaje će deseteročlanu ekspediciju Mosora voditi Stipe Božić.XII.. Mauricijus).. PROVJERITI hrvatska imena Prso itd. neka su pak povijesna 277 . Posebno je pogođen okrug Hargita. Mauricius — nego su Andora. u središtu zemlje. francuski Taverny i poljski Łódź ovdje su ionako samo topovska hrana spomenutoj trojki najjačih. ― Takvi sklopovi ne idu ako se radi o gradovima: dakle.2007. jer je to kraćenje za njemački klub Duisburg. Irska.. Odmor u sjeni opasnosti: Liberia Kameronski dužnosnici objavili su da se radi o teško pristupačnom terenu (.) njemački Duisburg. Pierre Skok IMENA ZEMALJA Isti rang imaju još Bugarska. Liechtenstein. kada se kaže (klubovi) (. Lesoto. bar ne na takav način kako se to sada nudi.). Imena zemalja pišu se onako kako mi te zemlje nazivamo. ovo: Njemački Duisburg. Pohvalno je pisanje npr. 16. Margareta itd. — Radi se o zemlji koja se zove Kamerun. nisu Androrra. na engleskome to se piše Cameroon. izgovoreno /hargìta/ Ime te pokrajine piše se Hărgiţa. Lihtenštajn. Nepal. — nogometaši Thomas Golubić — odjava jednoga nastavka televizijske serije Las Vegas Rade Sherbedgia — u nekim filmovima Sergio Mimica — ne piše mu »Mimitza« ili kako bi se već sve moglo Nekad su se imena prevodila mnogo više (danas samo neka. Ta se imena ne pišu izvorno (npr. st. to se u naš jezik prenosi najbliže rumunjskomu izgovoru kao Hržica.

Stanovnici Azerbajdžana jesu Azerbajdžanci. st. Queensland (u Australiji) itd. Connecticut. Zara. Bretanja. Pfalz i Falačka (u Njemačkoj). Normandija (u Francuskoj). Galicija. Azerbajdžanci 278 . Sveti Kitts i Nevis (ili Sveti Kristofor i Nevis). Sveta Lucija. Magonza za Mainz. ili seosjeća da je tako XXX. Cornwall (u Engleskoj). Emilija (u Italiji). Domaća zemljopisna imena za nehrvatska nazivaju se egzonimima. Neka se imena prevode cijela ili samo djelomice. PROVJERITI Imena manjih zemalja. Gornja i Donja Austrija (u Austriji). — Ostaje izvorno pisanje npr. i radi se o kombinacijama u kojima je kakva komponenta ime koje se prenosi kakvo jest.. Maine (u Francuskoj).. — Izuzetaka ima malo..) u saveznoj državi Himahala Pradeš (. a Vincent izgovaramo upravo tako.). Kastilija. New Jersey (u SAD). ne "Azerbejdžan". tojest onih koje su dijelovi većih ili su dijelovi država i sl. npr. pa odabiremo ime po kontekstu (npr. Essex. Rim za Roma. Britanska Kolumbija. talijanska su imena Croazia. poznatu pod imenom Ujedinjena socijalistička partija Catalonije.. Inghilterra za Englesku. Sussex. Chiapas (u Meksiku). Anjou. Veglia za Krk itd. Pola. Saska (u Njemačkoj). Katalonija (u Španjolskoj). npr. Bavarska. Provansa. Valencija. Zapadna i Južna Australija. Neka se imena prevode. Sjeverni teritorij — te Novi Južni Wales (no moguće je i Novi Južni Vels). s drugačijim naglaskom (jer je Lòndon/Londôn. pa bismo. to su i pripadnici naroda. Saskachewan (u Kanadi). Zagabria. Warszawa (i s drugačijim naglaskom). Maine.. naravno. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. London. Londóna). Alemko Gluhak. za nas je uobičajeno Štajerska. no može se upotrijebiti i ime Azer. Sjeverna i Južna Karolina. Spalato. Španjolska vlada je u utorak legalizirala Komunističku partiju Catalonije. pa je i to zapravo prevedeno). to je za nas Himačala. Sveti Vincent i Grenadini (dakle tu je Sveti. — Ponekad imamo dva pristupa. Massachusetts. imena (koja su često prilagodbe iz prijašnjih vremena).. Pariz. Andaluzija.. Sjedinjene Američke Države.XII..2007. Gradišće. i s drugim jezicima: npr. Koruška. 16. Abruzzi (u Italiji). (. Vorarlberg (u Austriji). i. ― Pogrešan je prvi dio. ne California). kad nam to zatreba. Fiume. Lucija. Najjači su takvi primjeri Beč za Wien. New Hampshire. pišu se kako koje — npr. mogli imati i ovakvo razlikovanje: Azeri glavni narod u Azerbajdžanu. a za današnje možemo upotrijebiti jedno ili drugo). Kalifornija (u SAD i u Meksiku. Za nas je pravilan oblik Azerbajdžan. Westfalien i Vestfalija. Varšava za Paris. Alto Adige. Terranova za Newfoundland itd. (Slično je. ime Falačka dobro pristaje za prošlost.). npr. Grenadini. npr. Azeri.

kad već novinari ne mogu znati za drugo Na Tajlandu su održani parlamentarni izbori (. Korejka. crne bube poput hrušta. tura po Meksiku i Maroku. ste godine napravioli s belgijskom plesačicom Lisbet Gruwez iz svoje kompanije. "Koreanka".. a u tom je kontekstu to družina ili trupa (plesna družina.).) — naslov: Iz »Nebodera« na Tajland Torbe začina s Tajlanda — naslov Usput nam je vrlo slikovito pričao kako nije mogao odoljeti a da na Tajlandu ne kuša skakavce.) Na Tajlandu su već izolirana antitijela (.XII... govorio francuski predsjednik (. ne "Korea" (te Korejac. glumačka družina itd. zatim ju je naslijedila Koreanka Sung-im Her. Osamdesetdvogodišnja Južnokoranka Cha Pan-rye (lijevo) u petak je nakon punih 50 godina konačno vidjela svoga sina. 16. ali je grad Luxembourg. a englesko je ime za Gruziju isto takvo. 279 .). no na njih treba paziti. Npr. Korejci. — Ovdje riječ kompanija lažno prevodi riječ company.). a za ime grada nemamo svoje posebno ime pa ga pišemo onako kako se ono piše u jeziku svoje zemlje (francuski Luxembourg. Alemko Gluhak.. Sjeverna Korea Relativno često brka se Tajvan i Tajland. no ponekad se stranci zabune (još uvijek) pa treba paziti u prenošenju iz stranih izvora...: Među novim egzotičnim putovanjima odskaču odmori na Tajlandu i Langkawiju.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. (. Jedno je država Dominikana (istočni dio otoka Haitija. Malo je slučajeva sličnih imena. stanovnici Azerbajdžana (bez obzira na pripadnost azerskom ili kojem drugom narodu). dakle ime zemlje pišemo kako mi tu zemlju zovemo. gdje je u službenom posjetu..) Jiři Menzel (. cvrčke.. U nas nema zabuna s imenima Slovačke. (izbor za jednu mis) u Bangkoku na Tajlandu — voditelj vijesti Oženivši se nedavno na Tajlandu (. korejski. U hrvatskom je jeziku Koreja. njemački Luxemburg. Pyongyang. Slovenije i Slavonije. a ne "Koreanac". luksemburški Letzemburg). Sjevernokoreanca Heo Ki-oka (drugi slijeva) i unuka Heo Bong-hyona (desno Predstavu »Quando l'uomo principale e una donna« 2004. drugo je država Dominika (u Malim Antilima). Pa ne idem na Tajland.. ― govorilo se o Bangkoku. može to ime pisati kao Džoržija). O tome je na Tajlandu. st. cijele žabe i crve.. "koreanski"). Vjerojatno je mala mogućnost međujezičnoga brkanja: američka je savezna država Georgia (zatreba li to komu.).2007. "Koreanci".. u Velikim Antilima). pa je više nego jasno da je to bilo u Tajlandu. Sličnost se ponekad tiče istosti: imamo državu Luksemburg i pokrajinu Luksemburg (u Belgiji).

). U Bangkoku na Tajlandu Jelena Kostanić igrat će protiv kvalifikantice.. Snimka koju gledate snimljena je na Tajlandu (.)... Naravno. Na Tajlandu ima i naših državljana. što znači upravo tajska zemlja. što je za hrvatski jezik očito krivo. tj. ― urednica vijesti..) na Tajlandu je od cunamija poginulo 8000 ljudi. —reportaža iz Tajske . ― Goa je savezna država u Indiji...(. i za tu zemlju može se reći ići na Tajvan. 280 . (. »na Dalmaciji«). ali oni su sigurni. za vrijeme njegova boravka na Goi. ― Vidi i primjere gore. to »hrvatske nacionalnosti« očito bi bilo hrvatskoga državljanstva..) djelatnici MUP-a saslušali (su) neke osobe hrvatske nacionalnosti. Međutim. naši državljani sigurni. Tajvan — to je otok. ― teme u odjavi vijesti .2007. nego treba biti u Tajland.. gdje je Thailand istopisna prevedenica iz engleskoga Thailand. i može se doći iz Malija.C. Na Tajlandu je održana vježba (. I mala napomena: turističke agencije u svojim oglasima ponekad pišu Thailand. J. i Eddie s vremenom su sve više upleteni u svijet narkodilera. za koje smo utvrdili da su u vrijeme smrti Domagoja Šeksa boravile na Goi (..p. č. dobro je ovo (i odnosi se na Tajvan): Prijamni ispit za smetlare na Tajvanu S jugoistočnom Azijom nekako ne ide: Sasvim neočekivano. poslije vijesti u kojoj je jasno bilo rečeno da je državni udar bio »u Tajlandu« Nakon državnog prevrata na Tajlandu. st. na Tajlandu. Ne veli se na Tajland. Tajland je zemlja. (. »s Burme«. Pogreška u drugom smjeru jest ovo: S Malija nam dolazi Oumu Sangare! Mali je zemlja u Africi. službeno nisu potvrđene (.. 16.. treba biti u Goi. »na Zagorju«. i ima razloga da tu zemlju zovemo Tajska: to »Tajland« preuzeto je iz njemačkoga... ali poslije: Nakon prevrata u Tajlandu hrvatski državljani u toj državi dobro.) Spekulacije o navodnim prijetnjama Domagoju Šeksu. zemlja Taja (naroda čiji je pripadnik Taj). i to s Burme. Alemko Gluhak.XII. Poplavama je na Tajlandu ugroženo dva milijuna ljudi (. bolje u Tajsku. ― Također.. »na Goi«.. u Tajlandu.) uživali smo u tradicionalnim taj plesovima.).. na druge prostore Azije: (. biti na Tajvanu. u Tajskoj. — opis nastavka serije Pogreška se možda širi i dalje...). Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.). i ne ide »na Goi« (to je kao da kažemo »na Slavoniji«.

Vjerojatno bi bolje bilo tajska hrana. To tajlandski moglo bi se odnositi i na druge narode u Tajskoj. Češka. velimo da su Hrvati domorodački narod u Hrvatskoj. to je imenica ženskoga roda — to nije ni »Tong« ni »Tongo«. Taj novozelandski narod zove se Maori (jedan Maor). Govoriti o njima da su domorodački nema mnogo smisla: to je kao da npr. U malenoj.. treba biti na: (.) Kada su Bruneji stekli nezavisnost (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. To »Myanmar« ime je za zemlju i državu Burmu (nema razloga da mijenjamo ime Burma).: Thai food..) unatoč poplavi tvornica 8. Za Novi Zeland.... U hladnjaku ima tajlandske hrane.. u Tajvanu (. (. Dominikana i sl. Alemko Gluhak. a ne po Tajlandu.). naftom bogatoj državi Brunejima (.) pogonjenih ultrajeftinom radnom snagom kojom se trude postati konkurencija samima sebi — odnosno Kinezima s one strane mora. ovih dana očekuje konačni prestanak pregovora o puštanju vođe opozicije San Suu Kyi koja se nalazi u kućnom pritovru odrujna 2000..)plovi pod zastavom Tonga (. Za nas su npr. U Tajlandu službeni podaci jednostavno nisu uzeli u obzir stradale pripadnike myanmarske etničke skupine. Npr. upotrebljavaju se imena zemalja (a ne imena država). Ima slučajeva u kojima se ljudi ne znaju postaviti — obično se radi o rijetko spominjanim zemljama i državama. u kojoj je na vlasti vojna hunta. Južnoafrička Republika.. Kashmir — Indija optužuje Pakistan (.. zemlji. st. Dominikanska Republika).) Ako se ne radi npr... narodu.. Nije pak dobro to u.2007. jer to su imena zemalja (a imena država jesu Češka Republika. po Tajima.) — o jednom brodu Zemlja se zove Tonga. »sovjetska etnička skupina«..)... 281 . koju tajlandska vlada ne priznaje. Slovačka Republika. Kao ime zemlje to bi bila Centralna Afrika ili Središnja Afrika. (. čiji su polaznici domorodački Mauri. jedan od naroda u Burmi jesu Burmanci (ima i drugih). zaista nije važno to što Maori na tim otocima žive podosta stoljeća dulje od Evropljana. ― to nije množina! To je za nas Brunej. oni govore burmanskim jezikom (drugi narodi govore drugim jezicima).. Prije je iz škole. — engl. Slovačka.XII. Myanmar ili Burma. bar u takvoj vijesti. Južna Afrika. Centralnoafrička Republika: to je ime države (jedno je vrijeme bilo Centralnoafričko Carstvo). 25% učenika odlazilo rije roka. godine. ― To je isto kao da se veli »američka etnička skupina« ili npr.) I američki i ruski dijelovi rade se u Tajvanu! Taiwan kamen spoticanja Budistički svećenici u Myanmaru stoje ispred svog hrama prije jutarnjih obveza... o kakvim međudržavnim kontaktima. 16.. »jugoslavenska etnička skupina«.

(. 16. a u Talinu otkriti djelić ljepota Baltika. i ono se ostavlja takvim kakvo jest.. Helsinki i Oslo — skandinavska perjanica gradova u kojima ćete doživjeti duh. Hrv. — U samom je člančiću pod onim naslovom dobro u Banjoj Luci. 282 . titl U prenošenju imena treba paziti na egzonime. na to da u svakom jeziku postoje i neka svoja imena za tuđe gradove — npr. Brod »Volgobald 167« pod ruskom zastavom iz St. instrumental (s) Banjom Lukom.III. st. Stockholm. Tallin: Mesić razgovarao s estonskim predsjednikom — naslov Prijestolnice Skandinavije i Estonija / Kopenhagen. Bivši gradonačelnik Banja Luke kandidat za Haag — naslov U Bosni je grad čije je normalno hrvatsko ime Banja Luka ili Banjaluka. lokativ (u) Banjoj Luci.2007. instrumental (s) Banjalukom.. Petersburga iz zasad nepoznatih razloga nasukao se na hrid nakon što je isplovio iz rijeke za Cipar.). No usput budi rečeno: nije potrebno takva imena pisati u navodnike (kao što se ne piše "Alzheimerova bolest" niti "alchajmer" nego to bez navodnika). Za prvo je genitiv Banje Luke. dativ Banjaluci. — Tako npr. Nalazi se 100 km sjeverno od Gothenburga. (. slovo 255. Alemko Gluhak.. jer mu je i izvorno ime takvo (vjerojatno jest). 13). Treba biti Čornobyl'. prema njemačkomu Bundesrepublik Deutschland.XII. ukrajinskoga pjesnika Ivana Fedoroviča Drača (s ukrajinskoga preveo Đuro Vidmarović. Ali oprez: No oni ne očekuju velike provale /u računalne sustave/. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. za drugo je genitiv Banjaluke. što se u hrvatskom čita kao /čornòbilj/. akuzativ Banju Luku. Banje Luke. IMENA GRADOVA ITD. Za nas je to Savezna Republika Njemačka.. imamo prijevod pjesme Čornobiljska Madona... akuzativ Banjaluku. lokativ (u) Banjaluci. ozbiljne poput zaraza "Melissom" ili "Chernobylom" ranije ove godine. naši su egzonimi Atena. tj. Tu je Chernobyl ime računalnoga virusa.2t. tradiciju i kulturu dalekog sjevera Europe. Na estonskom se ime toga grada piše Tallinn. glas na engleskome.) — čitani prijevod Tu se radi o lošem prijevodu engleskoga Federal Republic of Germany. 10. — u jednoj reportaži iz Švedske.) Federalna Njemačka Republika (. dativ Banjoj Luci. i ne treba ga pisati onako kako se piše na ruskom (jer na ruskom je Tallin).

godine. Ruskom imenu Sankt- Peterburg odgovara englesko Sankt-Petersburg (mi možemo reći da taj grad možemo zvati Petrograd — to bi bio naš egzonim. Proces u Nurembergu Gianna Angelopoulos-Dalaki. Beč. dolazi u Volgu (. no je li to omaškom izostavljeno r ili se u tom pisanju može prepoznati i engleski filter Nuremberg iskombiniran s imenom Nürnberg. Predsjednik Stjepan Mesić putuje u Den Haag kako bi svjedočio u postupku protiv Slobodana Miloševića. Tu bi se sada moglo razmišljati: pisati nizozemsko ime Den Haag ili hrvatsko ime Hag.. pa Jakin (Ancona) itd. za određena povijesna razdoblja. čije bismo ime po švedskom izgovarali kao Jeteborj). Vašington. kao što je npr. kanalima. S radom počeo japanski Nuernberg Htjelo se napisati Nürnberg. za Nijemce je Agram ime za Zagreb (no i to je više povijesni egzonim). talijansko ime za München Monaco pa se može pobrkati s Monakom (Monaco). Brod zatim dolazi iz Sant Peterburga i umjetno sagrađenim plovnim putovima. Ima i nekih relativno čestih pogrešaka: “kopenhaški” kao haški : Haag umjesto dobra kopenhagenski : Kopenhagen (doduše.. st. Kopenhagen a ne København. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Rim. za ono vrijeme kad se i ruski zvao tako. pa je to naš egzonim za taj grad. Tako je npr. od Los Angeles. npr. Budimpešta. Venecija.. Mislim da prednost ima hrvatsko ime. tj. Pariz.. Hrvatska brzo napreduje u ispunjavanju kopenhaških kriterija i naš je cilj završiti pregovore s Europskom unijom do kraja 2008.). npr. ― I u podnaslovnom tekstu: Premijer Sanader optimistaičan u pogledu ispunjavanja kopenhaških kriterija. rekao je u četvrtak u Bratislavi predsjednik hrvatske Vlade Ivo Sanader. Alemko Gluhak. a namijenjen je prijevozu 52 vagona cisterne i posebno je projektiran za transport nafte Kaspijskim jezerom.XII.2007. 16. Brod je dobio ime Makhachkala.. Mleci (i Bneci itd. Moskva (jer se izgovara s naglaskom na prvom slogu: u ruskom je naglasak na drugom). — I drugi jezici imaju takve egzonime. francusko za Köln Cologne. je li nekad u nas bilo Kopenhag). Gothenburg jest englesko ime za Göteborg (što mi čitamo po svoje kao Geteborg. kao Petrográd). Imamo i povijesne egzonime — npr. Varšava.). ne samo povijesni. Olimpijske igre ATHENS 2004 — podnapis 283 . Neka su imena varljiva pa se čovjek i ne sjeti da se u inojezičnom tekstu radi o egzonimu.. losanđeleski” (i “losanđeloski”) umjesto losandželeski..

VIII. U 11 sati u velikoj dvorani predavanje prof. u. u rječnik u pravopisu. ožujka 1999. npr.7. r. Robert Ri'chard ― glumac u filmu In his father's shoes. 1979. u filmu Plavi čelik / Blue steel. te diplomirao i magistrirao povijest umjetnosti na Zagrebačkom sveučilištu.). Peter Paul DeLeo ― iz neke odjavne špice. U novinama bude podosta brkanja dž—đ u “orijentalnim” imenima i riječima.. i.) To je Albanac. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. IMENA LJUDI Međit Rušiti nestao je 29.. Trondheim. Neal Jimenez i Michael Steinberg. i to je najvjerojatnije Mexhit Rushiti. bio je naslov: Silno uživam u Aliji Džerzelezu! .. te kao gost na University of Tel-Aviv i University of North Carolina. (. Ive Andrića. Paul Shapiro Dayton Ka'ne ― glumac ili glumica. za riječi može se pogledati npr. 1990. gdje sam završio Klasičnu gimnaziju.VIII. Mia Farrow. Alexx ― žensko ime. Jamie Lee Curtis. godine (. Kathryn Bigelow.). Za imena treba se pozanimati i informirati. HT2 5.7.. ma kakvi znakovi bili u imenu: imena posebna posebni znakovi u imenima Ice-T ― glumac u američkoj seriji Odjel za žrtve D-Nasty ― »umjetničko ime« djevojke. u filmu The hurricane.. r. r. Alemko Gluhak. Trevor Howard DRUGA IMENA Rođen sam u Zagrebu. st. u filmu Theinvader.2007. U SAD sam otišao 1969. Ne valja brkati slova. te doktorirao na Cornell University (. Oddoa Faltistena s Norwegian University of Science and Technology. u. Albanska se imena pišu onako kako se pišu albanskom latinicom. Predavao sam na University of Michigan (. u. Helen Hunt. i.7. Treba poštovati pisanje. Jan Troell. i zaista nema smisla da taj grad nazivamo engleskim imenom Athens — to englesko ime treba upotrebljavati samo u engleskom jeziku. HT2 5. lika u seriji CSI Miami.XII.. a to je pripovijetka Alija Đerzelez. 1992. Max von Sydow.). r. provjeriti. 16. 1997. r.o. lik patologinje u seriji CSI Miami.. Npr. a u organizaciji Znanstvenog vijeća za 284 .o. Ron Silver i dr. HT2 VIII... Za nas je hrvatsko ime Atena. Vic Sarin Elizabeth Peña ― glumica.. 1995. u filmu The waterdance.

kongresi. pa je naslov dan dobro. ― U standardnom je jeziku Puljanin. a može i bez ikakve vremenske odrednice. izvedenice od osobnih imena. države državna tijela.. imamo prezent koji ukazuje na sadašnje vrijeme. MALO SLOVO — MALA I VELIKA SLOVA.. VELIKA I MALA SLOVA novac pripadnici naroda. zakona.. pomorstvo. Ali zašto je „University of Tel-Aviv“? Zar bi bilo manje vrijedno da piše na hebrejskom? Bilo bi sigurno nerazumljivo.. skraćena imena razno veznik i 285 . filmova. Naslov predavanja: Recent development in ship and offshore hydrodynamics.. Ali moglo se to napisati na hrvatskom: Sveučilište u Tel-Avivu ili što slično. bolje je sada. Alemko Gluhak. VELIKO SLOVO. Američka su imena napisana engleski. naslovi knjiga.. astrološki znakovi praznici. igre.... nagradnih natječaja. Mičigensko sveučilište (Sveučilište u Mičigenu/Michiganu). stanovnici. no ime sveučilišta mora biti ili norveško ili hrvatsko. članaka. mn.. nagrade.. događaji. poduzeća. A isto se tako moglo napisati i Sveučilište Cornell. 16. blagdani.2007.. Puljanka. — Predavanje je na engleskome. epohe.XII. ustanove.. zemljopisna područja administrativa područja. pripadajući pridjevi. jer se odnose na hrvatske ustanove. svečanosti. Imena Klasična gimnazija i Zagrebačko sveučilište napisana su hrvatski. ž. razdoblja. Sveučilište Sjeverne Karoline i sl. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. IMENA KTETICI KTETICI ktetici Jadranka Đokić ― popularna Puležanka trenutno snima novi film Zrinka Ogreste »Razdanjivanje«.. st. Puljani. ― Tu je nespretno i to trenutno. rubrika.

druga na modernom Hollywoodskom imanju .. a za prekomorske zemlje 225 USD na devizni račun: HKZ-HRVATSKO SLOVO d.. 1918). alat te za auto proizveden u Francuskoj). korejci. pripadnici naroda.. francuz (ključ. od riječi za stanovnike zemalja. gradova i sl. i pišu se s malim početnim slovom. korejac (za auto proizveden u Južnoj Koreji). st. ne u etničkom Malim slovom pišu se i opće imenice nastale npr.no kojima je zajednička grozno loša sreća sa muškarcima. Kako su se na mjesta koja pripadaju Hrvatima gurali nehrvati pa i antihrvati ― Tu su nehrvati i antihrvati u političkom smislu.o.XII.: dalmatinac (pas). englez (nastavnik engleskoga jezika.) ― Dakle tu je trebalo biti japanci.jedna živi u udobnoj engleskoj kućici. kruh. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. nastavnik talijanskoga jezika. Alemko Gluhak. francuz (za kruh. učenik iz razreda koji uči francuski jezik). nijemac (za auto proizveden u Njemačkoj). učenik iz razreda koji uči talijanski jezik). španjolka (španjolska gripa.5 – 1. dvije žene koje ne mogu biti više različite . talijan (kruh.. Fama o tome kako »Japanci« i »Korejci« nižu osnovnu cijenu automobila naplaćuju kroz rezervne dijelove. Drugačije je hrvat (nastavnik hrvatskoga jezika). piće .2007. Jedan obrok na brodu iznosi između 10 – 15 Eura.sokovi cca 2 Eura. ali zanimljivo je da neće napisati sto Dolara.00 Euro. Sve nas to vraća u vrijeme starih rimljana (... talijan (kruh) itd.o. Na žalost. Dani Mađarske kuhinje ― naslov Mafija joj je na tragu pa ona odlučujue povući se u Kanadsko bespuće ne bi li zamela trag. Upoznajte Iris (Kate Winslet) i Amandu (Cameron Diaz). Flaširana voda (male flaše) – 0. nastavnik francuskoga jezika. — Obzirom da ima dvoje djece 200 EUR-a obveznica zadržat će u obitelji dok će 100 EUR-a obveznica pokloniti prvorođenom djetetu u KBC-Rijeka danas iza 11:00 sati.) iznosi nekoliko stotina tisuća Eura. Cijena (. učenik iz razreda koji uči engleski jezik)..) Nakon razgovora s vodstvom Fife kamerunci su odlučili igrati finale. japanac (za auto proizveden u Japanu). stanovnici. Nazivi novca i uopće mjernih jedinica obične su riječi. novac: Ponekad je i najmanji kamenčić koji kamion ili drugi automobil prolaskom odbaci u vis dovoljan da napravi štetu koja se mjeri u stotinama Eura. nisu imena. 16. ne stoji. (. 286 . ima ljudi koji pišu sto Kuna.. pripadajući pridjevi. Devizne uplate za europske zemlje 115 Eura. i sigurno nikad nisu napisali sto Maraka.

Šerif Billy Rowles istražuje slučaj ubojstva Afroamerikanca Jamesa Byrda u gradu Jasperu.. kao što je Dieselov motor i dizelsko gorivo dizel.2007. Radi se o Wankelovu motoru. mora biti s muškardcima. ― Nacional 11.. r. 8.. DVD hr. »grozno loša sreća« samo je prijevod engleskoga bad luck.. 2006) — Tu bi vjerojatno bolje bilo različitije umjesto »više različite«. pigmej. indijanac. Univerzalni Rječnik / Francusko .. ozbiljne poput zaraza "Melissom" ili "Chernobylom" ranije ove godine.... tipovima i sl. pa je to onda za nas vankel.VIII. Karte Hrvatske i ostalih Europskih zemalja dostupne su (. država Teksas. 16. vodili zračne bitke s neprijateljem i tako postali prvi borbeni piloti. s Haaška diktatura nadmašila je Sovjetsku ― naslov Avantura mladih amerikanaca u eskadrili Lafayette koji su volontirali u Francuskoj vojsci prije ulaska SAD-a u Prvi svjetski rat.3. azijac. Hrvatska na Zimskim olimpijskim igrama — naslovna stranica knjige Kuglični ležajevi izrađeni su u najvećoj Europskoj ljevaonici.II. Zato je na početku rata u Hrvatskoj naglo porastao broj oboljelih od Alzheimera jer su (... usp.Hrvatski — naslov. Za zločin su optužena tri bijelca. od kojih je ok 34 japanskih. u kinima ― podnaslovni tekst Udruga »Klokani bez granica« međunarodnog je karaktera i okuplja predstavnike velikog broja Europskih zemalja. Autobusi Europskog standarda ― naslov.. knjiga na kioscima Boris Mutić. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Nancy Meyers. snimljen prema romanu zagrepčanina Milana Trenca.. Nazivi bolesti: jest Alzheimerova bolest. npr. 287 . st. — sadržaj filma ― Dakle ako je bijelac.) bili preseljeni u urbanu sredinu (..7.XII. News Dubrovnik. Film »Noć u muzeju«. 5 Malim slovom pišu se i riječi za pripadnike onoga što pojednostavnjeno nazivamo rasnim skupinama. za zemljopisna i slično Licencu za razvoj i proizvodnju Wankela otkupilo je oko 100 tvrtki širom svijeta. — cio opis filma Heroji neba izvedenice od osobnih imena.: bijelac. — opis filma Praznik (The holiday. onda je i afroamerikanac. crnac — pa bi po tako bili i drugi takvi nazivi.). 46 kron ― za Kronovu/Crohnovu bolest ― pronaći Crohn? No oni ne očekuju velike provale /u računalne sustave/. Alemko Gluhak. u jednoj [ili u svojoj] udobnoj kućici u Engleskoj itd. ali je alchajmer.).

.XII. zaposlenici poduzeća. godine u istoimenom selu u Maleziji. kao zemljopisno ime. to se tiče i naziva nipah (zove se po selu imena Sungai Nipah. i kao naziv koji nije ime piše se malim slovom.. Alemko Gluhak. Tu je Chernobyl ime računalnoga virusa. 13. gdje je prvi put uočena (1967). Na otvor za karticu u bankomatu se pričvrsti naprava koja sprečava njezin ulazak u bankomat.6..2007..). demokrati.. jer mu je i izvorno ime takvo (vjerojatno jest). haesesovci... ― Naziv Libanonska petlja uređaj je dobio u bankovnim i pravosudnim krugovi jer se prvi put pojavio u Libanonu i proširio zapadnoeuropskim zemljama prije nekoliko godina. U hrvatskim policijskim i pravosudnim krugovima bit će zapamćeni kao prvi koji su u Hrvatsku donijeli taj sasvim novi u Libanonska petlja (. (SAD) — ne piše se Demokrati. zanimanja. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. ebolu i Marburg.. u Malajziji. — ne piše se Hadezeovci itd. i ono se ostavlja takvim kakvo jest.. Nipah je »iskočio« 1998.. No usput budi rečeno: nije potrebno takva imena pisati u navodnike (kao što se ne piše "Alzheimerova bolest" niti "alchajmer" nego to bez navodnika). republikanci. (. VS. vjera.) Jedan od ciljeva njihova istraživanja jest virus Nipah i njegovi rođaci.) omogućila im je relativno laku i brzu zaradu. 288 ... Bolest marburg zove se po njemačkomu gradu Marburgu.. st. 1. Oporba je upozorila da je to uvod u rasprodaju najvrjednijeg hrvatskog resursa — Jadranske obale.) Način na koji funkcionira Libanonska petlja zapravo je vrlo jednostavan. Značilo bi to da su se jugoslaveni utopili u vlastitoj utopiji i da su se pomirili s tom sudbom im kletom.VII. stranaka. a riječ jugoslaven označava podržavatelja ideje političkoga jugoslavenstva i sl. (. (. virus otkriven 1999). — Htplus. Kao što ne pišemo velikim slovima sklopove kao što je francuski ključ. haespeovci itd. društava. godine kriza je bila u punom zamahu. Bolest ebola zove se po jednoj rijeci. uključujući HIV.. Republikanci hateveovci Te iste 1932. Naziv bolesti treba se pisati malim slovom. skupina. a vlasnik u uvjerenju da je bankomat progutao karticu odlazi. Jedno od rodilišta novih bolesti svakako je subsaharska Afrika iz koje su posljednjih desetljeća izronili mnogi ubojiti virusi. Naravno.. igrači klubova. Riječ Jugoslaven znači "državljanin ili stanovnik Jugoslavije".. onda ne treba ni tu libanonsku petlju.21 pripadnici pokreta. nakon čega prevaranti vade lupu i dolaze u posjed kartice. hadezeovci. Posebno vidi za Čornobyl'.. 16. a Nacisti su jako napredovali u izborima za Reichstag.. esdepeovci (pišemo s radi čuvanja veze sa SDP)..

.. isusovac. što je nepotrebno.. svojim istraživanjima i višestoljetnoj tradiciji dominikanstva na Korčuli.. koji je mogao. Treba biti koji je mogao biti napunjen. budist..XII.. pravoslavac.. zaposlenike poduzeća. Mahavir ― Osnivač Đainizma. članove i podržavatelje klubova itd. to je pripadnik vjere. katolik. ili nije bio napunjen. 10 posto Muslimana ne smije promatrati pomrčinu — naslov Preko dva milijuna Muslimana počelo hadž — naslov (u članku dobro: dva milijuna muslimana). rođen 215.. Šiiti čine deset posto ukupnog broja Muslimana. taoist. Mladi Vietkongovac iskočio je iz rupe namještajući ručni bacač. za stanovnika Bosne (i Hercegovine)). govorio (. — opis filma Vjesnik je popisom Udbaša ugrozio stabilnost Hrvatske Zašto nema Bobbya na našim ulicama? Tu zapravo imamo inkluzivno naš: mi i vi skupa. — Zato se razlikuje židov od Židov: s malim slovom.. ponekad neki pisatelji pišu o Muslimanima Bošnjacima. Riječi za pripadnike vjera i slično pišu se malim slovom: kršćanin. jezuit. hajdukovac. Iako je bio »Arijevac« smatrao je da je situacija u Njemačkoj nepodnošljiva i prihvatio je mjesto (. umro oko 500. 16. st. šiit. hadezeovac. Ne odobravaš Katoličanstvo? — podnapis (. mučen je vatrom koja u njemu gori od dana kada je kao mladić najbolju prijateljicu spasio iz goruće šume.) u Princetonu (. ili što slično. Stjepan Krasić. u Indiji. rojalist. socijalist itd.. (... — Tu je očito neki nespretan prijevod.) Nazivi za pripadnike organizacija. 289 . ― milosrdan. sunit. komunist.: akavac. u Perziji. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. odvažni bivši Križar. Biti Samaritanac zapravo je isto što i biti.. crkvenih i vjerskih redova i sl. to je pripadnik naroda. republikanac... jadrantekstilac. pripadnike skupina itd. sa posebnim osvrtom na Dominikance iz obitelji Donjerković. [o matematičaru Richardu Courantu] Manés ― Osnivač Maniheizma.. Guillaume de Montauban.. haesesovac. musliman..2007. — To se tiče i učenika škola i smjerova. s velikim slovom.) dr.) uplatio je 21 milijun kuna za robnu kuću i zaposlio 60 bivših Jadrantekstilovaca. Alemko Gluhak. protestant. Želi poboljšati odnose između Židova i Muslimana u Francuskoj. za pripadnika južnoslavenskoga naroda u Bosni i Hercegovini te u Sandžaku u Srbiji i Crnoj Gori.. ali nije bilo tako. ne pišu se velikim slovom! Dakle dinamovac.) dok je o dominikanskom redu. (. Devedesetih godina sami su Muslimani počeli upotrebljavati ime Bošnjak (za razliku od Bosanac.). studenata fakulteta itd... Kod riječi musliman postoji još i ime Musliman.

Zvijezde se smiješe Blizancima.). »Ja se brzo posvadim. frizer.).XII. Kad završi.. st.. Dobro je ovo: Polazila i crvkvu i mošeju..) Neće obeščastiti sebe. filozof. profesor. Dioki i HP Dubrovnik. ― Tu je riječ turčin upotrijebljena za muslimana. protestant i druge ne pišu s velikim početnim slovom. Marince (. bekavac. Dobro je ovako: Rođen je u znaku Strijelca. Naravno. Moji su oboje Luterani.. pomagala i turčinu i kršćaninu.. katolik. Jeste li zadovoljni Hrvatskom Vojskom? razdoblja.. pa je zato napisana s malim početnim slovom. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. no pripadnik toga pokreta za nas je vijetkongovac. tako se i te iz primjerâ trebaju pisati s malim. strojar. kao da se žali gradonačelnica.. Poduzeća Adria procesna industrija. To se tiče i pripadnika glazbenih sastava i sličnoga. 16. epohe. (. Ne vjerujem da bi Amiši ili Kvekeri takvo što zaključili.) Isto to tiče se i zodijačkih znakova u vezi s horoskopima. za studenta na harvardskom sveučilištu. Dobro je ovo: Iako ovo ljeto uglavnom provodi radno. postrojbu. to se tiče i pripadanja npr. Kao što se riječi kršćanin. vojnim jedinicama: Zato što je 17 g. maturant. pripadnika islamske vjere. (.. nženjer...) osuđeni su preksinoć (... 290 . elektrotehničar.. Vijetnamski veterani tvrde da je Kerry s leđa ubio ranjenog Vietkongovca — naslov Taj se pokret na vijetnamskom piše Viet Cong (s još nekim nadslovnim znacima na samoglasnicima). pravoslavac. pa se to prenosi obično kao Vietcong. u Marincima. Alemko Gluhak.. godine pola milijuna kuna za predizbornu kampanju HDZ-u. apsolvent. postdiplomac. — članica sastava koji se zove Divas Usp... pas itd. rak. siječnja? — kviz Veto Za nabijanje na kolac 'Zemuncima' do pet godina zatvora — naslov U članku: Članovi zloglasnog Zemunskog klana (.. u čijim Nadzornim odborima sjede novi vlasnici opatijskog hotelskog poduzeća »Liburnia Riviera« Georg Eltz Vukovarski i Darko Ostoja. iako sam Blizanac«. strijelac. donirali su 2003...... divasica Maja Vučić nađe vremena i pomoći napuštenim životinjama. harvardovac. Tko vlada zodijakom od 22. dobar ste Amiš. (.). zec. Vodenjacima i Vagama Pripadnost horoskopskim znakovima ne zahtijeva veliko slovo: blizanac. slušala i hodžu i popa ― a gdje je mogla. prosinca do 20.2007. dakle on je strijelac. ali još brže zaboravim.

... događaji. i kineskih horoskopskih znakova. siječnja. (. godine proslavili u dobrom raspoloženju. osoba će napisati da je Rođena u znaku Vage. Božić po Julijanskom kalendaru — naslov astrološki znakovi Pripadnost određenom astrološkom znaku piše se s malim početnim slovom. 16. Rakovima i Djevicama. a sam znak s velikim.. Spreman si za snimanje Božićne reklame? (.. dakle rođen u znaku Psa. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. titl Božićne i Novogodišnje cijene Išli smo zajedno na utakmicu vrijeme Božićnih praznika. Alemko Gluhak. Čestit Božić i Sretna Nova godina — HDZ — svjetleći natpis Nova godina — to je 1. to je za današnje vrijeme načinilo računalo. Ilirizam i slično! Ono što je za pismo tijekom Renesanse napravio Gutenberg. Dakle.) To je dio duha Božićnog darivanja. Zvijezde se smiješe Bikovima. ne piše se Renesansa. Na središnjem osječkom Trgu Ante Starčevića velik je broj Osječana dočekao Novu godinu. Nastup na Božićnom koncertu plaćen solistima. ali on je pas. a ostalima nije Slijedi video o Božićnom raspoloženju. To se tiče svih »astrologija«. Radi 291 .) Uzela sam posebne goste za Božićnu emisiju. Europljani su dolazak 2007. prvomajski i prvosvibanjski prema Prvi maj(a) i Prvi svibnja — tako je i božićni : Božić. tamo su to npr. to bi moglo biti nešto treće: npr. nova godina — to je cijela godina koja je iz neke perspektive nova (ne piše se Nova Godina. Više stotina tisuća ljudi u središtu New Yorka dočekalo je Novu godinu.2007. — nastavak serijskoga filma. Barok. igre.. svečanosti. Milijuni ljudi diljem svijeta izašli su na ulice i trgove kako bi dočekali Novu godinu.. (.XII. uskrsni : Uskrs. Pas i dr. Najljepši ulazak u Novu godinu zasigurno je s novim životom.). ali Ja sam vaga.. blagdani. jurjevski : Jurjevo. zamislimo da postoji selo Godina i uz njega novije Nova Godina). praznici. Mercator i Jutarnji list vode vas u Božićni noćni šoping! Kao što je novogodišnji : Nova godina. Prva ovogodišnja beba u Hrvatskoj rođena je u Zagrebu minutu poslije ponoći u Klinici za ženske bolesti i porode u Petrovoj ulici. npr.. na proljetnoj temperaturi. st. kongresi.. Iz Uskrsne poruke Mnoštvo Božićnih iznenađenja Prošli su Božićni i novogodišnji praznici.

Također. . Oni koji pišu velikim slovima. nego nam je vaterpolo). npr. također i nesročnost Također. (Izuzetak.: Pobijedio je na turniru igre čovječe.. Joško Marić pobjednik Čoje // Joško Marić pobjednik je natjecanja kopljanika za Čoju. kao da je »gospodinski«. valcer. (Kao što naziv cvijeta bude daninoć. mlin. Dubrovački ljetni festival — na plakatima u ljeto 1999. st. i sl. Da bi sintaktički to dobro funkcioniralo. ali uredništvo ne smije propuštati tako nepismene oglase. Potražite u svim Mercatorovim trgovinama tokom Kolovoza ― reklama.: Radno vrijeme Pon.. pišu se malim početnim slovom — kao što se pišu npr. Kako pisati igru čovječe. Siemens mobile ovog je ljeta diljem Jadrana prikupljao donacije za humanitarnu akciju izgradnje dječjeg igrališta u Kninu kojeg je proteklog tjedna otvorio Željko Gabud. za nas nije waterpolo. Nakon misnoga slavlja i procesije izvedena je poznata viteška igra Moreška. Njemu. tango. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Često na ulazima u trgovine. šah. Mu. — Pet. a oni se u takvim sklopovima pišu s malim početnim slovom. 9―16 h i slično. jest pridjev Gospodnji u nas: to i jest odnosni pridjev.2007. 50. treba biti koji je otvorio. ne pišu to zato što se tamo negdje prije stoljeće i pol i u nas i tako pisalo. Njegov itd. plesova i sl. dama. ne ljudi se? Mogli bismo taj naziv pisati ovako: čovječeneljutise.). lovice. nego to pišu danas zato jer to vide u engleskom jeziku. igra »coccoball« glatko može zvati kokobal (kao »fudbal«) ili kokobol (sa svim asocijacijama uz riječ bol. nema razloga da se piše coccoball (npr. Nazivi dana u tjednu i nazivi mjeseci pišu se malim slovom. voditelj odjela ICMD Siemens mobile. kartanje. gdje imamo i pisanje Njega. ne ljuti se. U tri trke pogodio je u dvije sride i jednu jedinicu i sakupio 7 bodova.. a pogotovo ne s velikim početnim slovom — ne pišemo ni Nogomet ni Odbojka ni Šah ni Bridž ni Valcer ni Tango ni Kolo ni Ples ni Igra skrivača (ni Skrivači). no on se ne tiče blagdanâ. lokale i sl. najbolje bi bilo ispred toga sklopa staviti riječ igra. pa onda i u nekim listovima 53.) No pišemo ju upravo kao tu izjavu — čovječe. To je tradicionalno pisanje u crkvenom jeziku. nogomet. 16. Alemko Gluhak. ali se ponaša kao Gospodinov. Subotu i Nedjelju živa glazba u noćnom baru Posejdon Radi se o oglasu. Nazivi igara.) Svaki Petak. HT 2006. Ga.XII. ne ljuti se (treba biti zarez vokativni!). Ovo je Mariću šesta Čoja u dugogodišnjem stažu alkara kopljanika. 292 . a također i trostruki slavodobitnik Alke. — Tu je igru smislio jedan naš čovjek i patentirao ju. Igrajući novi sport Coccoball. se o odnosnim pridjevima. kao jednu riječ. Dubrovačke ljetne igre — na plakatima u ljeto 2002.

.) Yoko Ono uručila je nagradu od 37 tisuća eura 38-godišnjoj njemačkoj slikarici u londonskoj galeriji Tate.11.. Radijski festival.2007. Zagrebačkih književnih razgovora — naslov XI. a ostale su riječi neprve pa se ne pišu velikim početnim slovom.) Jubilarni 30. 1999. dubrovačke ljetne igre. u članku: (.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Međunarodni festival stripova Crtani romani šou.) otvorene su 53. Abts je u finalu pobijedila videoumjetnika Phila Colllinsa. Dubrovačke ljetne igre — na plakatima u ljeto 2003. 26.. Prvenstvo dubrovačkih kupališta — Divlja liga V. ne kao ime. dubrovačke ljetne igre 27..2003.. 16. Prva ovosezonska konferencija za novinare 54.. proljeće 2007. Na 59. Slikarica Tomma Abts dobitnica Turnera ― naslov ― Njemačka umjetnica prva je slikarica koja je osvojila ovu prestižnu britansku nagradu ― podnaslovni tekst ― Njemačka umjetnica Tomma Abts postala je prva slikarica koja je osovjila uglednu nagradu Turner.. Alemko Gluhak. Dani hrvatske glazbe 7. (.).. 22.. nego kao neki opći naziv (tu više nije ime). naslov: Šibenski Solaris spreman za početak 7.. — Tu pak je sklop olimpijske igre. Svjetske vojne igre — na velikim obavijestima na nekim tramvajima u Zagrebu. osorske glazbene večeri Za Žene u Znanosti — natpis pri dodjeljivanju nekih nagrada Festival Znanosti — na plakatima. (. st.. Marka Titchnera i kiparicu Rebeccu Warren.) Nagrada Turner utemeljena je 1984. Policijske i vatrogasne Olimpijske igre 16. Dubrovačkim ljetnim igrama koje počinju u ponedjeljak nastupit će više od dvije tisuće izvođača (. i dodjeljuje 293 .. . (. (. Festival Glumca U takvim se imenima u pravilu samo prva riječ piše velikim slovom (a od ostalih riječi samo one koje su i same imena). Hrvatska burza suvenira 24. 28—30.XII. Dubrovačkih ljetnih Igara održana je u četvrtak. utemeljenu prije 22 godine. — na plakatima i drugdje Milan Bandić primio sudionike 26. 54. Radijskog festivala. Dobro je ovako: 53. i zato ga ne treba pisati velikim slovom.) 6.) očekuje sudionike sedmog Radijskog festivala..). (. Mediteranski kiparski simpozij — naslov 2.. zanimljivo je da ima plakata igara na kojima piše tako i plakata na kojima piše dobro: 53. Zagrebački književni razgovori 7. lipnja. u ovim su slučajevima prve riječi napisane brojkama. (.. nagrade... Dubrovačke ljetne igre.

. začetnik i jedini izvor hrvatskoga književnoga jezika (sic!). U budućnosti će na Kapaljci. — o planetu Zemlji 294 . Nije dobro: Uz Opatiju i Dubrovnik te rovinjštinu i poreštinu Makarska sa svojim primorjem bila je središnja hrvatska turistička destinacija. Alemko Gluhak. nije erumpirati (ali jest korumpirati—korupcija)... 14 Novi vulkan na aljaskim aleutima — naslov Kada bi erumpirao. kao Podunavlje.. Imena ulica i trgova: Slavonski Brod: Na trgu Ivane Brlić-Mažuranić u 19. (To je isto kao obala otoka Lopuda ― obala Lopuda ― lopudska obala.) Velik dio zemlje nije istražen jer je 7/10 pokriveno vodom.) Treba biti Trg Ivane Brlić-Mažuranić. st. Uočimo razliku: Bio je na Lopudu i drugim elafitskim otocima.. Pojam jadranska obala nije ime.) bit će riječi o Hrvatima u Ognjenoj Zemlji (.XII. ― Bio je na Elafitskim otocima. pa treba biti elafitski otok (to je Lopud)..30 počinje koncert riječkog kantautora (. (. Međimurje.. kako doznajemo. osvanuti i izvješća uživo s Jadranske obale. Dokle razpre oko pravopisa? Treba biti Podbiokovlje. Turner je proslavio Damiena Hirsta. pišu se tako da im je prvo slovo uvijek veliko. Posavina. »Hrvatsko podunavlje« i sl. (. 16. — HS 382.) zemljopisna područja: Ne piše se »Bosanska posavina«. 16.) Ime svih otoka jest Elafitski otoci. kao i Tracey Emin koja je bila u užem izboru četiri godine kasnije. Zagorje. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. pokrajina. Za sada ne postoji nikakva mogućnost usmjeravanja ili “odvlačenja” kita iz plitkih voda podbiokovlja. — Marijan Krmopotić. Podravina. to je opis. Srbin iz Šumadijskog podrinja. — o tom vulkanu ― Također. (.. Međunarodni znanstveni skup »Društvena i kulturna povijest Židova na istočnoj Jadranskoj obali« počinje s radom u nedjelju u Međunarodnom središtu hrvatskih sveučilišta.. mogao bi nastati novi otok aleutskog lanca. Istražite najveći Elafitski otok ― naslov ― To je opis.VIII.. koji je nagradu osvojio 1995. se umjetnicima mlađim od 50 godina koji djeluju u Velkoj Britaniji.. Za vukovce je Vuk Karadžić. jer je i druga sastavnica ime.) Imena krajeva. za nas je eruptirati (prema erupcija).2007.. zemalja i dr.2.

da je samo riječ vlada. Alemko Gluhak.) za obnovu crkve potrebno 1.702. kao da kažemo cesta Zagreb—Split.XII. hidroelektrana..o. države Cijenjenim potrošačima i pučanstvu Dubrovačko-neretvanske Županije iskrene čestitke za Dan Domovinske zahvalnosti želi Vodovod Dubrovnik d. ravnateljica Muzeja Hrvatskog Zagorja — Piše se Hrvatsko zagorje (a kada je samo. prosinca (Hina) — Novi i bivši predsjednici Vlade Dr. da nosi ime! — Domovinska zahvalnost).. dobio izgradnjom Munjare? ― električnu rasvjetu.052. kao što je za nas danas elektrana. ono je ime linije. 16. — Riječ munjara u to je vrijeme funkcionirala kao opća imenica. jer da piše. početkom 20. (isto za ustanovu) župan Ličko-senjski — podnapis državna tijela. stoljeća. ZAGREB. poduzeća. — Tu Grad Krapina stoji za strukturu uprave grada. To nije kao npr. (provjeriti) Dietpharm / partner Hrvatskog Olimpijskog Odbora Što je Zagreb. tu ne treba veliko slovo Dopis u kojem stoji da je (.. Turska Vlada odbija pregovore sa Sirijom — naslov = ne treba. pa je potrebno pisati upravo tako. Dakle to nije ime. administrativa područja. Ivo Sanader i Ivica Račan danas su u Banskim dvorima obavili primopredaju dužnosti.zap. ovako nepotrebno. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. — oglas — Tu su dvije očite pogreške — treba biti Dubrovačko-neretvanska županija (a ne bi bilo krivo ni da se napiše dubrovačko-neretvanska županija. to bi značilo samo to da je dopis poslan iz toga grada (a ne iz kojega drugoga)..50 kuna nije poslan iz župnog ureda nego iz Grada Krapine. 23. Sretan Uskrs želi Vam / FINA / Financijska Agencija / www.2007. Hrvatska Poštanska Banka Hrvatski Telekom Novi Samoborček može krenuti za šest godina — naslov Naziv za taj vlak ne bi trebao biti ime.hr ravnateljica Muzeja Hrvatskog Zagorja Piše se Hrvatsko zagorje (a kada je samo. onda je Zagorje). termoeletrana. onda može. st. to bismo shvatili kao opis) i Dan Domovinske zahvalnosti (ne postoji ništa što se imenuje — imenuje!. jer se radi o opisu.. iz grada Krapine. vjetroelektrana. 295 . Vlak Antun Gustav Matoš i slično. onda je Zagorje)..o. a opis čini upravo sklop turska vlada Pregovori o novom predsjedniku Republike — naslov — o predsjedniku Italije. ustanove.

niti za udruge. umnožavanje i distribucija. Male Tajne Velikih Majstora Kuhinje ― naslov rubrike Ja ću Budan Sanjati Gdje je Lova — naslov na videokaseti. rubrika. ma što pisalo u pravopisima (B. obavijesti i sličnoga. za tako opći naziv predmeta ne piše se veliko slovo.2007. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Luksuzni Stanovi / Poslovni Prostori / Veličina Od 40 Do 120 m2 / U Centru Krapinskih Toplica / Mogućnost Zamjene Za Zagreb Fontane za Unutarnju i Vanjsku Dekoraciju / Vodeni vrtovi — Podvodna tehnika — Bazeni / Bazenski pokrovi — Masažni bazeni — Jaccuzi — na kombiju Ova serija zaštićena je Zakonom Republike Hrvatske i ostalih zemalja.. st.XII. Naslovi se ne pišu s riječima s velikim slovima — ni za knjige. članaka. Alemko Gluhak. zakona. Zabranjuje se svako neovlašteno prikazivanje. ustanove i sl. Al` Ne Šuti Više — naslov izvođača i naslov pjesme Sve Je S Tobom Napokon Na Mjestu — naslov pjesme. ni za filmove itd. Finka!).. kaznenim zakonom i dr. zakonima Republike Hrvatske (zakonom o autorskom pravu. imao sam Latinski. Poplavljen je i oštećen pristupni tunel Hidroelektrane. koja je odmah isključena iz sustava. Gdje i Kada — naslov rubrike Oduzimaš Mi Dah ― naslov zabavne pjesme Ako Jednom Nas Upoznaš — naslov zabavne pjesme Zovem Da Ti Čujem Glas — naslov zabavne pjesme Crno Perije: Život Nije Hollwood — naslov izvođača i naslov pjesme (i piše »Hollwood«) Natalie Dizdar: Zamjenit Ću Te Gorim — naslov izvođača i naslov pjesme Adastra: Ja Se Kajem — naslov izvođača i naslov pjesme Feminnem: Reci Nešto. pjeva Tony Cetinski Da. Što bi to trebalo biti Zakon Republike Hrvatske? Treba biti npr. LJudi Kuća Duhova — na naslovnici Otvorena Je Rubrika Smijeh— naslov Tko. pa nema prekida u opsrkbi strujom. 16. ― za tako opći naziv predmeta ne upotrebljava se veliko slovo Položio sam Matematiku — isto tako. Podzemne vode poplavile su strojarnicu Hidroelektrane »Plat«. nagradnih natječaja. ni za članke. dobro je ovo: kolegij Matematičke metode fizike na Fizičkom odjelu — jer tu je to ekvivalentno naslovu knjige Radni Ručak — nova emisija HT Isto to tiče se i oglasa. Programi. naslovi knjiga. ni za časopise.). 296 . filmova. poduzeća. Ideje..

Udruga dragovoljaca Narodne zaštite u Osijeku najavila je podizanje Ustavne tužbe protiv države zbog nepriznavanja statusa branitelja pripadnicima naoružanih postrojbi Narodne zaštite. (. godine.) Primjerice. (. iako se i to piše s malim. i pokrajinski zakon. jer je bolje to auto. Većina pisaca razumije kulturalnu važnost nagrada. Oscar i Nobel.5. naš fakultet (dovoljno. i federalni zakon(i). Taj je Zakon prihvatila i munjevito počpela realizirati lokalna vlast (. Alemko Gluhak. ako bi netko htio promjenu nekog federalnotg zakona. neki naslovi: Tri Mušketira. Sklop europska prvenstva običan je opis. U članku se spominju i ustav.... taj pak naslov ne govori samo o tom prvenstvu.) počinile [su ga] državna i lokalna uprava donoseći i provodeći Zakon o prostornom uređenju od 2002. s malim slovom. ponovo je skrenulo pozornost domaće i svjetske javnosti na teški irački politički labirint.. Produženje roka za izradu Nacrta novog ustava.) Dovoljno je napisati zakon. školski izleti i slično. Pažljivo Ližite! — nagradni natječaj sa sladoledima Najljepše Bajke Svijeta — naslov serije devedeova . razno: Auto klub / najveća Hrvatska auto revija! — reklama — tu nije dobro ni "auto revija" (ni "Auto klub").imati kao prefiksoid i pisati autorevija 297 . (. Veliki kulturni festivali i nagrade kao što su Venecijansko bijenale. do kojeg je u četvrtak navečer došlo po treći put. pa je zbog nepismenosti autor samo riječ Nacrt stavio s velikim početnim slovom.). servirane su nam nagrade sa žirijem i razne ceremonije.. Crescina Rast Kose Potvrđen Kod 85% Muškaraca i Žena skraćena imena (. ako to smatramo opisom (jer nije potrebno smatrati to skraćenim imenom).2007.. st.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. svjesno imitiraju međunarodna sportska natjecanja poput olimpijskih igara. u 21:00h / Spektakularni Koncert / Prljavo Kazalište U vrijeme prenapućenosti /!/ informacijama. pa je očito da to treba pisati s malim e. umjesto naš Fakultet) Najgori ogled u povijesti Europskih prvenstava — naslov Ako se nešto danas i zove Europsko nogometno prvenstvo. kao da kažemo gradski parkovi... Ljepotica i Zvijer 2 Najljepši Uskršnji Klasici ― naslov serije devedeova Utorak 30. nego o svima koja su dosad bila — a ona se nisu zvala samo tako.). jedna od odredbi iz Nacrta ustava predviđa da se u tom slučaju primjenjuje pokrajinski zakon.XII.. 16.

Misteriozna I strašna ubojstva majke i kćeri zbunjuju policiju. umjesto tako verzalom. — U članku se govori o kući koja je zaštićena kao spomenik. Postmodernizam. kada je najavljen projekt Petera Weissa »Marat-Sade« s Radom Šerbedžijom i Zlatkom Vitezom u glavnim ulogama i naravno u režiji Lenke Udovički.XII. bikinska linija (usp. Moderna. kao da pišemo Sonet. Najveće Brijunsko iznenađenje dogodilo se ove godine. Pripovijetka i slično. Ta radionica i danas je autentična jer vlasnici prema Zakonu nisu ništa smjeli mjenjati. Na Zemlji. Vjerojatno su to malo slovo i to veliko ipak samo omaške. više od 25. treba biti ovako: Za aktivno partnerstvo — sretan Božić i novu 2000. napisati to velikim slovom. Izbočine kamenog. Ovo je bio jos jedan Exclusive Kapaljka Report! — naslov. Da i jest u tekstu prije bio spomenut i odgovarajući zakon po imenu (naslovu). veznik i Upravo onoliko koliko I ja. očekivalo bi se helsinčki)... SOS ZA LJETO — kako u zadnji tren postići bikini liniju Zbog nerazlikovanja u tom verzalnom dijelu. Helskinki : helsinški (doduše. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.000. 16. Koja je zemlja domovina Haiku poezije? (Japan) To je vrsta poezije. to je kao da napišemo Realizam. Alemko Gluhak. 298 .. no ne spominje se nikakav zakon. Znate li. Za Aktivno Partnerstvo — Sretan Božić i Novu 2000 želi Vam ZAP ZAVOD ZA PLATNI PROMET — oglas Zanimljivo je da je riječ želi ostala napisana malim slovom. uočene su na svemirskoj letjelici koja kruži oko Marsa. zelenog minerala. to nije kolektivno ime (nije Nadzorni odbori kao što bi bilo npr. onda je Vam). tamo svi naslovi tako napisani (i bez hrvatskih slova) Sam Lowry je tehnokrat u Orvelovskoj budućnosti koja je u potpunosti neučinkovita i nepotrebno komplicirana.) HDZ ušao u bitne Nadzorne odbore — naslov Radi se o nadzornim odborima. bikinijska linija. Četverostih.. jeftini dragi kamen (. SOS ZA LJETO.. želi vam ZAP Zavod za platni promet (s tim da ako je obraćanje osobno. za pomoć. st. taj je mineral poznat kao Olivin.) Biva sve veće I veće. skupu nečega što tako nazivamo. (. — Sve skupa. ili Pjesma. Da je maleni Labud ptica s najvećim brojem pera. možemo se šaliti i reći da se radi o sosu a ne o znaku SOS. poslije je dovoljno napisati malim slovom: zakon — jer znalo bi se na što se ta riječ odnosi.. Usput: bolje bi bilo upotrijebiti pridjevski oblik.2007. Sutinska vrela).

Alemko Gluhak. 2x MEGA kalendar.). aligatori su na slobodi. st. U tom slučaju novinar nije prepoznao ime grada Lunda u Švedskoj.K.2t. Amerikanka Willi Weston dolazi u uspavani londonski zoološki vrt kojem prijeti zatvaranje. Dio ZOO-a poplavljen je. ZOO-vrt..VIII. poseban akvarij s filtrima za njih se u ZOO-u pripremao puna tri tjedna. voziti se na vrtuljku (. časopis OKO 299 . ne treba tako! (. već o muzičkom ZOO parku. Mogli su me poslati i u ZOO.) Tuži ZOO za 750. 16. Zadatak je da od ZOO-a napravi profitabilnu tvrtku.. SAMO VELIKA SLOVA VERZAL Tako se uz nesustali "Stribor" ponovo pojavilo i novo kolo biblioteke HIT junior. u kojem žive najrazličitije životinje.000 kuna zbog mobbinga ― naslov Umjesto živih. Jeste li pogledali u ZOO-u (. S londonskim ZOO-om dogovorili smo preuzimanje životinja. (. 3 To je tvrtka Bell — ne “BELL”. u ZOO stižu brončani slonovi ― naslov Želim ići u ZOO. Filip je bio ekoaktivist..XII. Podržat ću proširenje ZOO-vrta — naslov u članku: ZOO vrt. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. brijao je okolo s nekom ekipom koja je spašavala dupine i protestirala ispred ZOO vrtova. Budući da su [raže] izuzetno osjetljive na infekcije...2007. osam helikoptera BELL.. te kada je stekao počasni doktorat na LUND University u Švedskoj. niti to da ime sveučilišta u Švedskoj sigurno ne bi bilo na engleskom jeziku. Koliki Elvisi! Kao zoološki vrt! — Pravi ZOO! Nove bebe ZOO-a oduševljavaju djecu — naslov (. U centru grada nalazi se tajni ZOO vrtu vlasništvu zaštitarke životinja Z.).) gdje je diplomirao teorijsku fiziku na Princeton University. (. cjenik i oglasnik Jeste li kad poželjeli imati kućni zoološki vrt? Našoj je Zlatinici i to pošlo za rukom! Naravno da nije riječ o pravom. a divlje zvijeri zatvorene u ZOO vrtove.. — VL 10. — nije nikakva kratica. Rollo Lee direktor je ZOOa. u sjeni svakovrsnih životnih borba rađa se novi protivnički par ― muškarac i žena.. ZOO.. jedan MI-8 i devet utvi 75..).) gdje je smješteno 20 pilota. ZOO Otkad je ispražnjeno nebo.. Jednom se pravio da je lav pobjegao iz Zoo-a.

aktivna je u zelenim. odnosno uvriježeno u narodu — SIDE.) PAPA test — ginekološki termin To nije skraćenica..).). 16.XII. godine živi u Zagrebu gdje je završila srednju školu i studirala na Prirodoslovnom matematičkom i Filozofskom fakultetu. AIDS-a. za slavenskoga boga gromovnika. Grupa Svarun nazvana je po zamišljenu slavenskom bogu sunca (u stvarnosti. za hrast... mirovne.). To je Lundsko sveučilište ili Sveučilište u Lundu (ne znam točno njegovo ime). 300 . taj se bog zvao Svarog. Antiratne kampanje Hrvatske (1991.. ili kao opis: lundsko sveučilište ili sveučilište u Lundu. dakle na švedskom. Kako to uopće pisati? Najlogičnijim mi se čini papatest ili papa-test (iako u našem jeziku onda to podsjeća i na papu). nego je to skraćenje nastalo kraćenjem prezimena Papanikolaou. U zadnje vrijeme opada broj zaraženih virusom HIV-a. Novinar koji je pisao članak u kojemu to stoji.. Iz povijesti društva “DUB” — naslov Društvo “Dub” osnovano je u vrijeme (. Centra za ženske studije (1995. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Zelene akcije (1990. časopis DUBROVNIK zauzima posebno mjesto.Radne grupe za ekološke. To nije nikakva skraćenica.). Centra za mirovne studije (1996. neko preklapanje između imena Perun. očito u današnje vrijeme. a od 1976. tj. Vesna Teršelič rođena je u Ljubljani. Alemko Gluhak.. a kratica nije ni ime te telefonske linije. ženske i duhovne inicijative (1986. Od 1985..) i oni su počeli na ČVENK-u (.. Čvenk — dakle nema nikakva razloga za tu crticu (niti za pisanje verzalom.. To ime nije skraćenica. nije znao da je Lund grad u Švedskoj i da se ime švedskoga sveučilišta u hrvatskom tekstu može napisati ili na izvornom jeziku. jer ni okolina nije pisana verzalom). i imena Svarog — jer su samo takva zaista poznata)....) — reklamni telop Riječ čvenk nije kratica.) kada je [Stevan Dedijer] stekao počasni doktorat na LUND University u Švedskoj. (. nego je to imenica dub. ili na hrvatskom jeziku. (. st.). ženskim i mirovnim civilnim inicijativama i suosnivačica je SVARUN-a . i u imenu Svarun dogodilo se.). Takav primjer dolazi iz novog broja financijsko-poslovnog mjesečnika BANKA (. U isto vrijeme na Boškovićevoj poljani možete pogledati LADO — ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske.2007. poliklinika URO-centar — oglas radi se o urološkoj poliklinici U izdavačkoj produkciji Matice hrvatske Dubrovnik.

st. a to se treba reći î-kvê ili ikvê..) On je tako sexi.. optužiti. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. 3 mjeseca & 7 dana NAZIVI SLOVA PTSP skraćenica je za sklop posttraumatski sindrom.. LOT? UPOTREBA DRUGIH SLOVA I ZNAKOVA To nije nužno sex.. Premda u nas malo ljudi zan za BOSU loptu. 16. Testirajte i svoj seksualni aj-kju! Hoće reći da je to IQ. u inozemstvu je sve češća u fitness centrima... i to se ima čitati kao pê-tê- ës-pê ili kao peteespê. »pitiespi«. 11.2005.) Vježbe na BOSU lopti u prvom redu poboljšavaju ravnotežu i osjećaj za položaj.. Dani mode & ljepote.. Alemko Gluhak. nizozemski KLM. (. Letove za London otkazale su i njemačka Lufthansa. .... 2003/4 BJELINA PRAZNINA bjelina 301 . za GPRS. ljubili smo se. ha-te mobajl — za HT mobile. (. Slova x. y (rjeđe w) upotrebljavaju počesto neuki ljudi.). Tko & što & gdje. češki Czech Airlines i poljski LOT.XII.—13. francuski Air France. odnosno simetriju tijela.). Fenomeni & trendovi ― nadnaslov Žene & osjećaji ― naslov Ukusno & efikasno ― u reklami. a ne s engleskim nazivima slova »pi-ti-es-pi«.. Ponudio mi je sex.. optrčati. Kultura & spektakli ― naslov rubrike Nečistoća & hrđa 11 godina. ― Je li ime poljskoga poduzeća Lot »let« ili je to neka skraćenica. et znak et Kontrakultura & supkultura ― nadnaslov Tu treba biti i supkultura (kao opteretiti. ― naslov.2007.02. (.. znak &. od 2002? dži-pi-er-es — za vrstu usluge Hrvatskih telekomunikacija.

Taj se savjet provlači kroz hrvatsko jezično savjetovanje već desetljećima. (Jedino kraćenje koje se može učiniti jest da se poslije prvoga spominjanja punoga imena. (. no mnogima nikako nije jasno da se neće reći "od Marko Marulića". Četvrtom« — to su Karlo Veliki. Kim Il Sunga. Jelačića« (ni »Trg B. 16. Ho Chi Minha (no uopće ne bi bilo krivo da bude Maa Zedonga. "Franjo Tuđmana". "s Anto Đapićem". Krešimira« ni »Trg K. IME I PREZIME U stalnom bombardiranju stare gradske jezgre Šibenika. Alemko Gluhak. Mau Zedongu. to su njihova imena koja su na svojoj lijevoj strani nedjeljiva. nekratljiva.) /govorit će se/ o životu Galileo Galileja (. Petar Krešimir Četvrti.. upitno je to za..XII. ŽENSKA PREZIMENA. Kim Il Sung. Nije »Ulica Lj. Juraj Dalmatinac jest cjelovito ime. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. koja se nekako po nekoj tradiciji shvaćaju kao cjelina: Mao Zedong. Trg bana Jelačića. praznina Treba li Hrvatska graditi most za Pelješac_? — Također. npr. Nećemo pisati i govoriti o »K. Elizabeta Druga. Kima Il Sunga. K. "do August Šenoe". Ho Chi Minh. »Trg b. oštećena je Dalmatinčeva katedrala i crkva Sv. Franje. P. Ulica kneza Mislava... Posavskog(a)« ili »Ulica K. Velikom«.2007.) kaže Antunović (.. Mislava«. ŽENSKO PREZIME.). Jelačića«) i sl. Elizabeta Druga.) Novinarka je govorila o Željki Antunović. Krešimira«. sklanjaju se i ime i prezime — dakle tu treba biti Galilea Galileja. izostavi broj. feljton. Hoa Chi Minha itd. Četvrtog(a)). nije »Trg kralja P. potpredsjednici vlade. nego je Trg kralja Petra Krešimira (IV.—1992. IMENICE ZA ŽENSKU OSOBU. poslije samo kraljica Elizabeta. Mao Zedonga. PREZIME ŽENE 302 . st. "Ivan Aralici". koje traje od ponedjeljka.) Ako se daju ime i prezime. To Dalmatinac nije prezime. Malo je drugačije mjerilo prema nekim dalekoistočnim imenima i prezimenima. iz knjige Franje Gregurića Vlada demokratskog jedinstva Republike Hrvatske 1991.. ali prema nekim imenima (imenima stranaca) imaju drugačije "mjerilo". »E. "o Dražen Budiši".. »P. "Vladimir Šeksu". Drugoj«. nego je Ulica Ljudevita Posavskoga.

. Alemko Gluhak. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.) trebaju do sutra predložiti (. ožujka? ― naslov do njega Majoli je svladala Novotnu sa 4-6. (. — taj članak Kosor najavila pomoć Šeniji ― naslov Adlešić čvrstom rukom utjeruje izborni prag — naslov.)... prezime općenito Za porodice i obitelji upotrebljava se množinski oblik. 16.) da sva nadležna ministarstva (. Beckhamovi pred svojim reality showom ― naslov. ako je suditi po imenu..) konkretne mjere (.) kazala je u Karlovcu kandidat Birkić. iz udruge Korak. www.XII. a ne okrugle stolove i tribine — rekla je ministrica Kosor. Zato je krivo ovo: Tamo je bila teatrolog Sanja Nikčević.. iz IX. Muške imenice za osobe ženskoga roda posve su obične u srpskom jeziku. o nogometašu Davidu Beckhamu i njegovoj supruzi Victoriji žensko prezime Majoli spasila meč-loptu i pobijedila ― naslov Hingis »broj 1« 31. Apsurdan je ovaj potpis: Predsednik Foruma žena Mirjana Dragović (Forum žena partije Mi SDP Reformisti.yu.....) — podnapis Kosor traži mjere protiv nasilja — naslov Potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor izjavila je jučer (. bar kako je suditi po novinama i drugome. o Đurđi Adlešić 303 .org. pitam akademika Anicu Nazor. st. 7-6(2). o Karolini Šprem.) — podnapis Snježana (..2006).)...) — Zatražila sam vrlo konkretne prijedloge.. 6-4 (.2007. Novinari o glasnogovornicima: Bardićka iz MUP-a najbolja. Mlada i lijepa Isabel Archer nakon smrti roditelja živi na imanju svojih rođaka Touchettovih. žensko zanimanje žensko zvanje Kada se govori o konkretnoj ženskoj osobi. mora se upotrijebiti odgovarajuća imenica ženskoga roda...reformisti. Vidjet ćemo što (Venus Williams) može protiv Majoli.) voditeljica radionice i likovni terapeut (. tenisačici U finalu WTA turnira u Beču trijumfirala Argentinka Suarez ― uznaslovni tekst (.. a Kolarićka i Prohićka najgore ― naslov Šprem izgubila ― naslov. rehabilitator (.. Što je Korizmenjak. — teatrologinja Redatelj: Jane Campion — To je redateljica....

Tamara Jadrejčić dobila je (. njemačka kancelarka] Merkel je uznemirila Ankaru (. Također je pozvala članstvo HDZ-a i građane da joj daju potporu na predsojećim predsjedničkim izborima. rekao je Sanader.). znala obraditi ratnu temu na originalan način..) rekla je Merkel. 3-6... Na pitanje o Družbi Adriji Mesić je Kosor rekao kako je sada protiv tog projekta. ― VI. (.. Mikšić ne želi na kavu s Kosor. (.) nagradu »Calvino« za zbirku pripovjedaka »Ratni zarobljenici« (. (. odgovorio joj je da priča besmislice.. Nakon Šprem prva nositeljica očekuje mladu i talentiranu tenisačicu iz Srbije i Crne Gore Anu Ivanović. posljednjeg dana plivačkog mitinga Zlatni medvjed Sanja Jovanović. Alemko Gluhak. Vrijeme je da i drugi pometu pred svojim vratima — rekla je Pusić. / — Ne možete vi meni reći da pričam besmislice — bunila se Kosor. to je Ljubica Matijević-Vrsaljko.XII. Kosor Gotovinu ne bi prepoznala. Sjajna Dubrovkinja Vrlo dobar bio je i Ante Mašković... pravobraniteljica za djecu 304 . Koliko je opasna Ivanović je pokazala 6-3. 16 udruga branitelja za Kosor — naslov.. o predsjedničkoj kandidatkinji Jadranki Kosor (HDZ) Vrsaljko za 101: Uloga Crkve važna u tradicionalnim sredinama — naslov. Kosor također vjeruje u pobjedu i ocjenjuje da će njezina kandidatura kao žene biti veliki iskorak te da će to građani znati cijeniti. 7-5 pobjedom protiv Ruskinuje Svetlane Kuznjecove. Predsjednički kandidata HDZ-a bit će Jadranka Kosor... Mašković iznenadio Fostera Drugog.. [Angela Merkel. iako joj je materinji jezik hrvatski.2004. Uvjereni smo da će Jadranka Kosor pobijediti i učinit ćemo sve da se to i dogodi. a Mesić bi ga pozvao na razgovor — naslov Kada ga je Kosor optužila da je u Hrvatsku vojsku uveo terminologiju JNA.) zaključila je Merkel. rekao je u stanci sastanka Središnjeg odbora HDZ-a predsjednik stranke Ivo Sanader.) Žiri naglašava da je Jadrejčić. st.. zamjenica predsjednika HDZ- a. Jovanović zlatna. mogu ako pričate — odgovorio je Mesić. (. poput riječi »korpus«. 16. a Vlada u kojoj sjedi uvrstila ga je u energetsku strategiju.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. sedme tenisačice svijeta. TT? Ministri Kosor i Hebrang koji je istaknuo da je investicija u branitelje investicija u budućnost. — potpis pod slikom Kosor protiv Mesića — naslov Antunović: Htjela bih biti u leksikonu — naslov Antunović: Predsjednica SDP-a? Nikad ne reci nikad! — naslov To je političarka Željka Antunović (SDP).).2007.).. / — Mogu.

ali i dviju zamjenica zagrebačkih općinskih i županijskih odvjetnica zatražio da mu ispričaju sve pojedinosti tog spisa. ožujka. treba biti zarez prije zbog. Kosor protiv Škare-Ožbolt ― naslov Merkel se distancirala od Stoibera zbog izjava o istočnim Nijemcima ― naslov Merkel nova kancelarka ― naslov Vesna Pusić ozlijeđena je u petak u prometnoj nesreći (. Bajić je sam pročitao spis i shvatio da je odvjetništvo zataškavalo slučaj. ili u jednoj karlovačkoj bolnici).). što je onemogućilo istragu o zlostavljanju štićenika u tom domu. stavila ad acta spis Brezovica. rujna. njime će se baviti novi sastav toga tijela.II. Zb.XII. 8. Tek potom. nudila podršku tijekom kampanje — Mate Granić o Madelaine Albright. 5 Tu je više pogrešaka: Pusić sletjela. Izraz u karlovačkoj bolnici znači da je u Karlovcu samo jedna bolnica ― pa na takve sklopove treba obratiti pažnju (drugo je da se reklo u kojoj karlovačkoj bolnici. 8 Glasnogovornica poljske vlade Niezabitowska optužena je da je surađivala s komunistima. ondašnjoj američkoj državnoj tajnici Rice optužila Rusiju da je zabrazdila u nedemokratičnost — naslov. st.2007. o tenisačici Mary Pierce O pokretanju stegovnog postupka protiv Božice Cvjetko. zbog čega je dio kaznenih djela završio je u pravnoj zastari.. Cvjetko će biti prijavljena i za rušenje ugleda 305 .5. Cvjetko se sumnjiči da je. Cvjetko se tereti za zataškavanje slučajeva zlostavljanja u dječjem domu u Brezovici.. nakon čega je glavni državni odvjetnik od svoje zamjenice osobno.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Albright mi je 1999. Alemko Gluhak. Državnoodvjetničko vijeće (DOV) će odlučivati na sjednici 29. Ako ja ne znam ništa o broju bolnica u Karlovcu. zamjenice glavnog državnog odvjetnika.. američkoj državnoj tajnici. ozlijede. Prve informacije govore da je Pusić sletjela s autoceste pri velikoj brzini. Stegovni postupak i razrješenje Božice Cvjetko traži njezin šef Mladen Bajić. — potpis pod slikom. 16. Na Zimskom bacačkom prvenst vu u turskom Mersinu njezino je kladivo letjelo čak metar duže od dugo sanjane granice od 70 metara. navodno zadobivši ozlijede glave zbog kojih je hospitalizirana u karlovačkoj bolnici. JL 6. (. ta rečenica zaista meni znači: tamo je samo jedna.). JL 6. Uslijedila su uhićenja i istrage.II.5. pa ako »slučaj Cvjetko« do tada ne bude okončan. na istoj stranici Brkljačić 71 metar / Hrvatska kladivašica iza sebe je ostavila svjetsku rekorderku Mihaelu Melinte i olimpijsku pobjednicu iz Atene Olgu Kuzenkovu // Zagreb ― Hrvatska kladivašica Ivana Brkljačić zauvijek će pamtiti 13. Sadašnjem sazivu DOV-a mandat prestaje krajem listopada. unatoč policijskim dokazima. I tada je Cvjetko kazala da se postupalo pozakonu. Afera Brezovica u medijima je aktualizirana u travnju. o Condoleezi Rice. Pierce u borbu za naslov — naslov.

to je bit demokracije«. (.88).... Nisam siguran da će je čelnici moći razuvjeriti«.). [B.) Halonen. Vlašić Adlešić se osvrnula i na naglo okretanje politike prema radnicima. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. Brkljačić je kladivo bacila na 69.] Sirleaf predsjednica Liberije...) proglasila se pobjednicom drugoga kruga predsjedničkih izbora u Liberiji. ― Hina Nova pobjeda Vlašić — naslov ― isti dan : Pobjeda B. Melissa Etheridge. V. (. glumica Tammy Lynn Michaels.) prašina koju su podigli ministri Kalmeta i Lovrin (. zahvaljujući donatoru Davidu Crosbyju.. dok se protiv bivšeg kuhara Mije Penića i domara Maria Barlovića vode postupci zbog seksualnog zlostavljanja štićenika u domu..). (. Bio je ovo najbolji ovosezonski rezultat Ivane Brkljačić.... koja je u brak s Tammy Lynn Michaels ušla krajem 2003...6. (... Sa mitinga vrijedi istaknuti odličan rezultat Garlina na 100 m (9. [u vezis njihovom prisutnošću na otvorenju jednoga noćnoga kluba] 306 . na jesen očekuju blizance koje će na svijet donijeti Tammy.) 24 posto.. i vjerodostojnosti Državnog odvjetništva.2007. a pobijedila je Amerikanka Erin Gilreath s rezultatom 69. st. — U istoj vijesti imamo i dobro Gandhijeva i loše Gandhi. Weah upozorava na prevaru — naslov — Ellen Johnson- Sirleaf (.XII. komentirala je Rice prosvjede protiv nje.).). dodao je Kurshid (.. Brkljačić do rezultata sezone / Hrvatska rekorderka Ivana Brkljačić osvojila je drugo mjesto u bacanju kladiva na atletskom mitingu u američkom Eugeneu. Basinger u seriji »24«? ― naslov. o glumici Kim Basinger Etheridge i Michaels očekuju prinovu / Zahvaljujući uspješnoj umjetnoj oplodnji pjevačica Melissa Etheridge i njezina partnerica. već ima dvoje djece iz bivše veze s Julie Cypher.) »Mislim da je doista riječ o moralnoj odluci Gandhijeve. uoči izbora imala je tek nešto manje od 50 posto glasova.. Alemko Gluhak.) Tisuće pristaša Sonie Gandhi okupile su se u utorak pred njezinom rezidencijom (. Rice dočekali proturatni prosvjedi / »Ljudi imaju pravo prosvjedovati.. (.V. Protiv bivše ravnateljice Caritasa Jelene Brajše vodi se kazneni postupak..04 metra.)../ B. ― U pregledu naslova na HT TT 22.. naslovi jedna za drugim: Sanader u Skoplju i Merkel u Kini. B.... kao prva žena.. (.. (. Schield: Savjeti Ante Kostelića donijeli su mi pobjedu — naslov. Manmohana Singha. također zbog zataškavanja zlostavljanja.. o skijašici Marlies Schield (..) ― (netko treći) Halonen je osvojila 46 posto glasova.. koja je 2000. a Ninisto (.) Sonia Gandhi odlučila je u utorak da neće prihvatiti premijersku dužnost (.) Prema jučerašnjim nepotvrđenim informacijama.) kako je Busha i Merkel nazvao (...82 m. 16.. Gandhi na mjesto premijera predlaže dužnosnika Kongresne stranke i arhitekta ekonomskih reformi u Indiji.

307 .) poslije. titl Longoria ozlijeđena na setu [naslov] / Eva Longoria ozlijedila se u srijedu na setu serije »Kućanice«. Palmer je.).. ― Nataša Dorotić Operater internetske stranice koja za pristojbu od 29 eura omogućuje uvid u privatni život Paris Hilton. no Eva je natukla rebra i ima mnoštvo modrica po tijelu.7. o Đurđi Adlešić (HSLS) i Josipu Friščiću (HSS) Što se tiče Antičević-Marinović. žena se predstavila tako. Marka Titchnera i kiparicu Rebeccu Warren. Kutija je bila uskladištena u kontejneru. njemačka kancelarka. Srećom. (... Nepoznati hvata osumnjičenu Johnson (.. čulo se This is Palmer . hrvatska skijašica Slalom: Jelušić peta — naslov Govoreći o shopping centrima Dorotić je rekla kako Hrvatska sada ima samo dva (. ništa nije slomljeno. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Protiv Royal šanse ima samo Sarkozy ― o predsjedničkim kandidatima u Francuskoj: Sergolene Royal (kandidatkinja Socijalističke stranke Francuske) i Nicolas Sarkozy Slikarica Tomma Abts dobitnica Turnera ― naslov ― Njemačka umjetnica prva je slikarica koja je osvojila ovu prestižnu britansku nagradu ― podnaslovni tekst ― Njemačka umjetnica Tomma Abts postala je prva slikarica koja je osovjila uglednu nagradu Turner. Račan je rekao da će se o tome odlučiti (. (.XII.). najam kontejnera je istekao i vlasnik tog skladišnog prostora imao je pravo prodati zaostale predmete na dražbi. Izlazeći iz svoje kamp-kućice koja joj služi kao garderoba.). Puhovski je zagovarala rad s djecom koji se temelji na istini i iskrenosti (... a kako Hilton nije platila račun od 160 eura za ležarinu. Forumova Vesna Mihoković- Puhovski i Grozdova Ladislav Iličić.. tvrdi da je sporni materijal bio u kutiji zaostaloj od selidbe koju je Hilton zaboravila. ― To je Ingrid Antičević-Marinović.. 16. 100. Abts je u finalu pobijedila videoumjetnika Phila Colllinsa. ― naslov.. st.) »Medački džep« nije zločinački pothvat / Sanader o vladi / Vlada: Poljoprivreda / Božićni prijam SNV-a / Dogovor o Gazi / Merkel u SAD-u / Jelušić na postolje / Ljubičić za finale — to je svih osam naslova na HT TT 5.2007.. Alemko Gluhak. pala je niza stube. utemeljenu prije 22 godine.58 — dva prezimena pripadaju ženama: Angela Merkel. ― javivši se na telefon.) Naslov za Kostanić ― naslov. i Ana Jelušić. Glumica je hitno prevez3ena u bolnicu gdje je podvrgnuta rendgenskom snimanju. Očito je da je ovo samo još jedna od njegovih laži koje govori Mattei. to je Jelena Kostanić Argumente su krstili glasnogovornici dvaju programa. engl. u 11..I.. Adlešić ili Friščić ― na čelu Sabora 2007.

) glasnogovornica Hansen uvijek je odgovarala isto (.02 metara. (.... (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. smijenila je Miroslava Šafera s mjesta tajnika SNL-a. / Golovin je u finalu sa 6:2. o kandidatkinji za predsjednicu Francuske Segolene Royal. 16. prema Nicolasu Sarkozyju Atentat na Tomašić? — naslov — Tajni agent SOA-e otkrio je da solinska narkomafija sprema likvidaciju HSP-ove saborske zastupnice Ruže Tomašić.) rekla nam je Berry prisjećajući se filma »Things we lost in the fire« (. (. Jelena i Blanka su jedine iz prvog pokušaja preskočile od 308 . dizajnerici i kiparici Blanka Vlašić osvojila je drugo mjesto u skoku u vis na prvom od šest mitinga Zlatne lige. Ta disciplina se boduje za zlatni jack pot od milijun dolara. Naslov za Golovin // Francuska tenisačica Tatiana Golovin došla je do prvog turnirskog naslova u karijeri osvojivši WTA turnir u Amelia Islandu na Floridi.).. / Pobjednica je Ruskinja Jelena Slesarenko sa svojim najboljim rezultatom sezone 2. Natjecanje je bilo iznimno zanimljivo i kad su Šveđanka Berquist i Belgijka Hellebaut otpale.. Kitarović nije prihvatila zahtjev oporbe (. jer je kao razlog za smjenu Vladi navela lažni upitnik koji su dijelili predstavnici civilnog društva. dok je treća bila Vita Palamar sa 196 cm.. ― američka glumica Halle Berry Neočekivana odluka prve žene socijaldemokrata / Antunović odustala / »Ne želim biti SDP-ov kandidat za premijera« ― naslov Europljani su skloniji Royal nego Sarkozyju ― naslov.).). / Francuskinja je u Amelia Islandu u četvrtfinalu izbacila Venus Williams. zbog sumnje da su nezakonito razriješili Jadranku Cigelj s mjesta predstojnice Ureda za udruge. Time je nanijela štetu Cigelj i ugrozila kredibilitet rada Vlade.. o Ivani Popović. predsjednica Gradske skupštine. Alemko Gluhak.. 6:1 za 76 minuta potpuno deklasirala prvu nositeljicu i braniteljicu naslova Ruskinju Nadiju Petrovu. dodao je. Tatjana Holjevac... Sa preskočenih 198 cm Blanka je osvojila drugo mjesto.) Holjevac jutros nije htjela komentirati smjenu (. Time se 19-godišnja Golovin osvetila Petrovoj za lanjski poraz u finalu Stuttgarta. / Podumljak je kazao da je Kosor prijedlog za razrješenjem temeljila na korištenju lažne isprave. a u polufinalu Anu Ivanović.. / Predsjednik Udruge Munir Podumljak smatra da je Kosor na nezakonit način inicirala razrješenje Cigelj.).. koja se nije ogradila od postupanja Jadranke Kosor. Udruga Partnerstvo za društveni razvoj prijavila je Državnom odvjetništvu Vladu RH i njezinu potpredsjednicu Jadranku Kosor.2007. ― SNL = Sjedinjene nezavisne liste Popović oduševila revijom u Palmižani ― naslov... – Pia Hansen Merkel je istaknula kako se nada da ce se na iducem summitu G-8 početkom lipnja u Njemačkoj postići »konkretan« međunarodni ugovor kojim će se klimatsko zagrijavanje pokušati zadržati ispod dva stupnja.XII. st.

Vlašić ju je povukla do novog osobnog rekorda. u litvanskom Kaunasu.45 sekundi i tako naslovu aktualne svjetske prvakinje pridodala po drugi puta i europski naslov. Najbolja hrvatska atletičarka Blanka Vlašić pobjednica je natjecanja u skoku u vis IAAF Grand Prix Zagreb 2007 mitingu održanom na stadionu Mladosti. a umjesto prestižni sigurno bi zgodije bilo ugledni. Posve je nespretno stalno miješanje imena. Ruskinja je jeina koja je ove sezone bila bolja od Blanke u izravnim dvobojima. a lani se u Pekingu domogla i svjetskog juniorskog zlata. 309 . siječnja 2003.).). imena i prezimena i državljanstva. Vlašić prva u Parizu — naslov — Najbolja hrvatska atletičarka Blanka Vlašić pobjednica je natjecanja u skoku u vis na drugom mitingu Zlatne lige s preskočenih 2. meeting. a dva puta na 2. Vlašić prva na 202 cm — naslov — EP: Zlato za Grgić — naslov — Hrvatska atletičarka Danijela Grgić osvojila je zlato na 400 metara na Europskom juniorskom prvednstvu u nizozemskom Hengelou. odna bi joj mjesto bilo dobro.. / Rezultat od 52. / Grgić je dionicu istrčala za 52. tu nije dobro u nabrajanju da se stalno piše mjera... početnih 185 pa do 198 cm. Treba biti na tom (natjecanju).02 metra.91 m. prezimena. Vlašić je u Oslu bila druga. (.. st..) Mesić pritvor 1 mj..78) s kojim je uzela zlato lani na SP-u.45 daleko je od njenog i hrvatskog rekorda (50. Alemko Gluhak. (.06 m. »Rovinjskom suncu« nanijela štetu od najmanje525 tisuća kuna. dovoljno je staviti uza zadnji broj. 1.. No u prvim se krugovima Budd nije odvajala od Decker. — naslov. Blanka je iz prvog pokušaja preskočila visine 1. riječ miting treba ići naprijed. — Tu također nije dobro sročen naslov natjecanja. no rezultat iz Hengeloa za ovu je 19-godišnju članicu zagrebačke Mladosti najbolje vrijeme sezone. a iz drugog pokušaja 2.04 m.2007. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. 16. prosinca 2006. Jedanput je rušila letvicu na visini od 2. (Da je i ta riječ napisana na engleskome. (. i njega je savladala (..) Vlašić se suočila s novim hrvatskim rekordom. — Hina — Tu su označene sve pogreške. Ima tu i stilski slabih rješenja.00 m).). Mesić se tereti da je od 1.94 m.02 m.85 m. i gramatičke. do 31. Prvi puta zlato na EP-u osvojila je 2005. Vlašić je do pobjede stigla sa skromnim rezultatom preskočivši samo 190 cm.XII. što je novi rekord mitinga.). i stilske. — Također. Na ovom prestižnom natjecanju Blanka Vlašić je pobijedila Jelenu Slesarenko (2.97 m i 2. — Pogreške su tu podcrtane. Stilski je nespretno prvo reći Jelena Slesarenko a onda Ruskinja. svoju najveću suparnicu i pobjednicu prvog natjecanja Zlatne lige u Oslu.. Ruskinja preskače 200 dok Blanka ruši prvi put i propušta 202 i ponovo dva puta neuspješno napada visinu od 204 cm. 1. Istražni sudac Županijskog suda u Puli Eugen Pustijanec odredio je bivšoj predsjednici Upravnog vijeća »Rovinjskog sunca« Nevenki Mesić jednomjesečni pritvor te provođenje istrage (..00 m. 1.

ili landsmålom. (.)..) Pogled na njih upućuje na to da Parisini atributi (još) nisu obogaćeni silikonima. dativ govorim Vlašić. prvakinja... rekorderka.). akuzativ vidim Vlašić. predstavljaju »ključne« točke neslaganja SAD-a i Rusije. (. razgovarao sam s Vlašić.) pravo je rekla stara Barbocijeva: (. — u prijevodu. Putovanje na sjever. 310 . za ove njemačke riječi barunice Castelli: (. Naizgled. Svjetska rekorderka u bacanju kladiva Ruskinja Tatjana Lisenko neće nastupati na Svjetskom prvenstvu u Osaki jer je na doping kontroli provedenoj u svibnju utvrđeno da je koristila preparate za blokiranje hormona. — Imamo jasne oznake da se radi o ženskoj osobi: Blanka Vlašić.. Kosorica No. (zb) ― Tu također ne valja upotreba navodna s riječju ključne. nakon najsvježijih fotografija bogatašice na kupanju. uz raspoređivanje raketnog štita... Pruži li se prilika. idem k Vlašić. — Miroslav Krleža. (Upozoravam i na kriv položaj enklitike je.. Vlašić ćemo ponovno vidjeti kako napada svjetski rekord. žensko prezime — kraj loših primjera prezime na -ka. pr.) a sad imamo Haymanov i Nevelličin cirkus. (.. -ica: Petrovićka. što je među zapadnim diplomatima stvorilo priličnu nervozu. st. lokativ došao je red na Vlašić.. Proces protiv Lisenko nije gotov. Kosovska kriza.) recht hat die alte Bárbóczy gesagt: (.) Rice i Gates u Moskvi / Kosovo. zagonetka o Hiltoničinim grudima je riješene. ― Karel Čapek. 1959 ― To je Sigrid Undset. Ferdinand Maslić. ocjenjuju analitičari. Adlešićka. Dobro je ovo: dobro Autori pišu riksmålom. ali je njeno sudjelovanje na svjetskom prvenstvu isključeno. kao Hamsun i Undsetova. kao Olaf Duun.)....). osvojila. 16.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Merkel na turneji u Kini i Japanu SP: Zlato za Vlašić! — naslov — Blanka Vlašić je svjetska prvakinja u skoku u vis! Hrvatska rekorderka je u finalu Svjetskog prvenstva osvojiila zlatnu medalju sa skokom od 205 centimetara. skok Vlašić. norveška književnica. ili možda i drukčije. Gospoda Glembajevi — malo naprijed veli Leone: I onda je to stara Barbocijeva izmislila: (. i to »za Vlašić« jest označeno za ženski rod (jer bi muški bio za Vlašića).2007. (... Iran i planovi za raspoređivanje američkog protubalističkog sustava u istočnoj Europi bit će glavne teme za dvodnevnog boravka američke državne tajnice Condoleezze Rice i minstra obrane Roberta Gatesa u Moskvi..XII. instrumental ponosimo se Vlašić. no problem je u gomilanju istih oblika: genitiv sjećam se Vlašić. Alemko Gluhak.

. Bravo. — Ne očekujem da to netko zna...) Walkerova tvrdi da joj nije bilo nimalo neugodno snimati te scene.. Myersova! ― vojnik se obraća vojnikinji Kad si me oslobodila sumnje za Latimerovu? (.).) a svjetska vijest postane kad Kostelićeva ne pobijedi. političarki ― To Adlešićeva dobro je..) Parkova. (. Potvrdu Timošenkove. treba se zapitati i koliko je Čulinina odioznost uvjetovana njenim »ženskim« diskursom. Premda joj vjernost nije jača strana. Rješenje za takve dvoznačne situacije jest da se upotrijebi genitivni sklop. Jelić kontrolira Bandića (naslov) / Holjevčeva u 13-člani skupštinski odbor predlaže i sindikalista Maria Ivekovića ― To Holjevčeva dobro je. no to se odnosi na muškarca Čulinu.) Petersonova.). Ako se za ženu upotrijebi samo njezino prezime (bez imena.. Otrčao je za Aldenovom...) Možda će se to Lopezovoj učiniti nekom lošom karmom? Znači da Pattersonovu drže nekoliko ulica dalje (. profesorica ― u taj krug ne bi 311 .... jer tko da ih očisti.). ― o Arijani Čulini — Tu je upotrijebljen pridjev Čulinin. Alemko Gluhak. (.2007. među ostalim. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. (... ― To Timošenkova dobro je (obično ju pišu »Julija Timošenko«). veze pedofila s djecom u početku puberteta (. ali ionako nisu očišćene.. koja je već bila ukrajinska prmeijerka. Stipetićeva nalaže međusobno uvažavanje Savjeta i ekipe koja priprema novi postav. (.... parlament će donijeti idući tjedan. možda Schmidtova.. st. bez jasne ženske oznake tipa gospođa ili titulskoga tipa doktorica... (. Nezadovoljstvo nedostatkom komunikacije iznijela je i nova predsjednica Savjeta povjesničarka Zorica Stipetić. (= Laura Alden) Namjerno si ozračila Whiteovu? sopranistica Anđelka Stankova Petersonova. Berlin Alexanderplatz.) najbolja (je) sugovornica Polly Walker. 16. Osim toga.. koja glumi zločestu Atiju. Lopezova se opet udaje. Najavila je da će sve učiniti da se sadašnja situacija razriješi.. s punim imenom i prezimenom: odioznost Arijane Čuline. ― Alfred Döblin.. nego da pazi što će govoriti o ma kome — kaže Adlešićeva.. Upravo izvještaj Hiteove opisuje. ulaziš! [policajka prezimenom Park] Reci Madiganovoj da odsad igramo čisto.XII.. ― Shere Hite. a da bi se to postiglo. imaš olovku? (.. The Hite Report on the Family (. Kakva se prljavština hvata za čizme. Snješka Knežević Ipak ćeš sjediti pored Pritchardove.).). pr.. (. o Đurđi Adlešić. imaš malo soka na usni. — to je dobro. (. Tatjana Holjevac želi da T.).

(to dvoje bez razmaka među podacima!) ili 6. liječnica Petrovićeva. V finalu Wimbledona je (.... Williams. onda treba načiniti ženski oblik po obrascu Petrovićeva. ― predgovor jedne knjige ― Tu je krivo i pisanje datuma: nula nije potrebna. 06. U odgovarajućoj vijesti na teletekstu HT bilo je ovako: Williams je bila pobjednica Wimbledona i 2000. predsjednica!). godine. možda nije k nego ķ. Krivo je ovo: Upravo sam to pokušala postići knjigom (..349 HRK PDV uključen — oglas 312 .7.1998. ― Samo uz riječi gospođa. profesorica Petrović. trebalo bi provjeriti). Langerholčeva 5. Vidimo da te riječi preuzimaju to za ženski rod. gospođica. 16. i 2005. tj.7. za slovenski: Williamsovi 4.. doktorica i slične (to nisu riječi za zanimanje!) može ići sámo prezime: gospođa Petrović. šefica. to je predsjednica Latvije (zap. prosinca 1998.) Bartolijeva.00 kuna ― tako pisana cijena na VL XII... je kljub porazu odgirala sanjski turnir.2007. na GP-ju — naslov. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. 2005.12. (.XII..) slavila V. doktorica Petrović. ili 6.00 HRK. latvijski Vaira Vike-Freiberga.) AcerTravelMate 4001Lci 9. 2001.)... (.) Williamsova je bila v odločilnih trenutkih 1.). ulazile riječi kao načelnica. Wimbledon — naslov.).. niza bolj zbrana. Ako je uz prezime neka oznaka konkretnoga zanimanja ili sličnoga za tu osobu. Neki jezici imaju posebne ženske oblike.. TVSLO TT. ī. vjerojatno u Vike dolazi dugo i. slično i druge novine Tvtka Wienerberger Zigelindustrie AG djeluje u Karlovcu od 1996. ispravno je pisanje 6. gdje je već investirala više od 130.. (. KRATICE I SKRAĆENICE.. ministrica. (. st. 5.) visoki preko dva milijuna DEM-a. predavačica Petrovićeva.000.1998. TVSLO TT... Gdje se god govori o konkretnoj ženskoj osobi... / Autor / U (.99.VII. inženjerka Petrović.VII.). Alemko Gluhak.XII. 100 — Brigita Langerholc je na Grand Prixu v Sheffieldu v teku na 800 m zasedla 2. onda također treba načiniti ženski oblik: studentica Petrovićeva. voditeljica....).) računi (. (. Usp. Nadam se da sam uspjela. treba upotrijebiti odgovarajuću imenicu ženskoga roda... mesto (. pročelnica. profesorica.000. 15.12. Npr.1998. SIMBOLI I OZNAKE OZNAKE (.. 100 — Marion Bartoli se je borila kot levinja. 7. ki je v polfinalu senzacionalno izločila Justine Henin.. one su dovoljno jake da bude tako..

i za oznaka ne ide u opći jezik. /ezdepê/. itd. Prirodna oznaka za kunu jest K — jedno jedino slovo (da bude kratko).29. UN...) Da su spomenute talijanske ustanove za hrvatsku turističku ponudu ičinile više nego HTZ-a i ministarstvo turizma Hrvatske (.A. (.).. st. raznim računima. Ni Čeh ne piše CZK.. No oznaka kao što je hrvatska kn ima i drugdje. godinu uključivati i regionalni program (.XII. Ne bojite se EUR-a? (. Kakvo je stanje npr.. Alemko Gluhak. HAZU. SSSR. 313 . = lev. krstarno tržište (za tržište krstarenja). neće biti “cruisting tržište” nego npr. i tih pet plovećih hotela na poludnevne i cjelodnevne izlete dovest će 3000 američkih i kanadskih turista. Srzića koliko moguće sveze s ovim činom mogu imati i izjave pojedinih članova SDP-e od prije koju godinu (.80 lv.. on piše DM. 10 K — jer to znači da je to točno deset kuna. na bugarskim poštanskim markama vidio sam (XII.2007. Npr. SAD. Najbrojnije su najave iz S. Ovo je za sada najbogatiji aranžman s cruising tržišta S. ULUPUH.D. veliko (da se istakne u tekstu uz brojke)... dakle to je dio fjedne struke... Nijemac ne piše "DEM". — Također..VI. = 101 lev.2005) 0. (. 16.V.. 101 lv.. — Usput: tamo gdje ne treba označavati lipe ne treba ih ni označavati: dovoljno je u takvim slučajevima napisati samo npr.. SDP. Oznaka HRK pripada međunarodnom novčanom prometu. ta se oznaka nikako ne priljubljuje uz iznos: između broja napisana znamenkami i oznake za novac mora se staviti bjelina. Cijena kartele je 10. u SAD pisat će na naljepnici na proizvodu u dućanu $ 7... upravo tako. HDZ. on piše $. obavijestima.) dodao /je/ da će UNICEF-ova suradnja s Hrvatskom za 2001. ni "kn" ni što drugo.D. Npr.) — Dubrovački list 21.. 10 Pisao pisatelj oznaku za kunu ovako ili onako. dakle npr.D.A. sredinom 2002? To nasilno HRK (pa i nepropisno. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. ako želimo reći tako) pojavljuje se na bankovnim izvadcima. Amerikanac ne piše "USD". NATO.2t. Lisinski — plakat za jedan koncert Takve se skraćenice pišu bez točaka: RH. još i s točkom ― lv. Pitam g. njemu je češka kruna Kč. Na kovinskoj traci na novčanicama piše HK — dakle ni "HRK". ne dodaje im se završetak riječi posljednjega slova: Hrvatska turistička zajednica — HTZ (ne "HTZ-a").00Kn.) Kratice u nominativu pišu se kao kratice. K.) — Treba biti genitiv SDP-a: SDP jest imenica muškoga roda.

On. Na pr.5 mlrd dolara — naslov Također. treba biti hlače ČESTICA pak Za srpske. Pavličić. st. gdje to .) Tu česticu ne treba odvajati zarezom. možda ga je bilo strah (. Vrlo su korisne i kratice mil... hlaće od gume. Koraljna vrata.13—14) U tome se opet ponaša isto kao i pak. pak.).) stupa u mentalni kontakt s ubojicom istih paranormalnih sposobnosti.. (.. XXX A. Mimarina kuća dodijeljena je beskućnicima — Hrvatskom društvu pisaca. onda bi trebalo biti SAD-a i RH-a.... ½.. Alemko Gluhak.. popravlja sposobnost (.) (. Ako tu rečenicu pročitate tako da zarez bude oznaka za kratku stanku. Ako te skraćenice čitamo kao skraćenice.. 16. dolara — naslov Prihod 8.) Sa svakom se dozom ginsenga. — P.) Jer. jer bi se to čitalo na odnose seadea i erhaa. veći i manji. Hrvatskom PEN centru i ITI-ju — podnaslovni tekst — ITI = Međunarodni kazališni institut Montgomery: Nesuradnja s ICTY-ijem negativno utječe na odnose SAD-a i RH Ako skraćenice čitamo kao pune izraze. onda je SAD i RH. u takvim potrebama. U torbi nemoj nositi dvojak uteg. tako je i uobičajeno. (. pak. (Biblija KS 1987. političare u Hrvatskoj NATO-ova intervencija ima dodatne elemente kušnje. pak. mlrd. — tu ne valja ni to hlaće. kad je skupio rukopis i vratio se u župni dvor.. i nije odvojeno od okoline. ondje opet nije bilo nikoga.. (. bolje bi bilo upotrijebiti upravo razlomačni zapis.) — Piše se Interpol.2007.5 znači pol.XII. 137 314 . 1990. osjetit ćete da zaista takva odvajanja ne treba. Imaš sve to Gdin-e Muškarac (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Slično se ponašaju i druge riječi — u sljedeća dva primjera a i jer zapravo su čestice. Pnz 25. pokušava manipulirati njome.... U svojoj kući opet nemoj držati dvojaku efu: veću i manju. Na sjednici su dane i opširnije informacije o djelovanju INTERPOL-a na suzbijanju te vrste kriminala. jer se čita na odnose Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Obnova Iraka mogla bi stajati 100 mlrd. zvanim Shadow Man (Čovjek-sjena).

) 315 . Alemko Gluhak.000). bez štetnih plinova.000 (deset milijuna)).. urednica Iva Gačić.. U prilog takvu pisanju govori elementarna logika: treba pisati kratko i jasno i bez miješanja više sustava. POSTOTCI Obični brojevi Stručnjaci kažu da je spas u vozilima s tzv. kao što ni za godinu ne pišemo "1. st. Sudionici Igara hranit će se u studentskim domovima Stjepan Radić (4. (.. pokušajte izgovoriti te rečenice.59 (. dakle ne miješano (s tim da se sreće takoreći samo prva mogućnost.2007.000) te u Studentskom centru (2. spaljenih i potopljenih. 13650 (13.. 13.000 m s vremenom 9:12:33 (.000) i Cvjetno (2.. POSTOCI.XII. napisali na HT. (.500 osoba. na nekom plakatu 4 plavuše. dakle. "2.) iznosi više od 10 (deset) milijuna ubijenih. BROJEVI OBIČNI I REDNI ITD. Nije potrebno pisanje i znamenkama i slovima — ili je 10 milijuna ili je deset milijuna. uostalom.. nego ovako: 10. ali i u restoranu Hrvatskog vojnog učilišta (1.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. 22.650).XI..) nije ostao pošteđen pohoda dvadesetogodšnjeg tata koji je iz njega otuđio kovertu sa 13 tisuća i 650 kuna.. Ukupan broj njemačkih civila i vojnika koji su stradali tijekom rata i u poslijeratnom dobu (1938. ali ne tako kao što je u primjeru. za brojeve ispod 10000 zapravo to ne bi trebalo činiti jer je odmah jasno da se radi o takvim brojevima.) otuđio je 940 kuna i počinio ukupnu materijalnu štetu od tisuću i 300 kuna..... i na mjestu zareza načiniti stanku: po tome se vidi koliko je zarez tu potreban ili ne.000.999". 16.000..000). 10.000 (deset milijuna) ili deset milijuna (10.. Novi hrvatski rekord u seniorskoj konkurenciji u Rijeci je ostvarila i Ljuljana Ćulibrk u utrci na 3. emisija Meridijan 16.—1948. može se pisati slično. uglavnom logistika).) Iako se tisućice u pisanju u općem jeziku mogu razdvajati i točkom (i manjim razmakom).. iz ovih ili onih razloga.000". nestalih.000. U takvim slučajevima ne treba takve čestice odvajati zarezom — za pokus. Takvi se brojevi pišu cijeli znamenkama: 1300.2.) Ni Peugeot 405 (. za roman Candace Bushnell. 0 emisijom. Samo u administraciji. Dvadeset i petogodišnjica putovanja zrakom brže od zvuka Četri plavuše — naslov u pozadini. U 15-očlano predsjedništvo izabrani su (.) praizvest će Tarbukovo djelo »Četri jahača i dva proroka«.

s velikim slovom. on se podrazumijeva — dakle dobro je napisati 15-član(i).. Radnik 7. Zato nije dobro ni »šestgodišnji«: u pismu se može razlikovati šestogodišnje dijete i šeststogodišnja vladavina. VL 28.000 četvornih metara — naslov 316 .. $...6..VI. bio najjači u proteklom stoljeću. Kada se upotrijebe riječi milijun. (. milijarda itd. milijarda itd. 16. st. Eventualno se moglo napisati 100%. Da se piše skraćenicom. u kojemu se našlo oko četiristo tisuća boraca na bojišnici i u pozadini. od šest stotina godina. (Tu je krivo »slijedećih«..XII... U običnom tekstu može biti desetice i stotice napisane znamenkama a riječi milijun.. — voditelj vijesti (.5 kg). potrajati od pet do 10 godina. uvijek se može upotrijebiti kakav sklop tipa od šest godina.) To »trikilometarski« isto je kao da kažemo »jedankratna« uplata. osuđena na propast.. onda se ne pišu oznake za novac.5 mjeseci radi za državu ― naslov. onda bi mogla biti i oznaka za novac: 100 mld.) Slijedećih devet i 1/2 tjedana Može ili 9 1/2. Ustanovljeno je da je događaj El Niño 1997/98. Nabroji 3 pustolovna lika iz knjige/filma i sl. Treba biti ili pola kilograma ili ½ kg (manje spretno: 0. »dvijegodišnje« dijete. U takvim slučajevima ne treba i spojnik -o-. nego se napiše puna riječ: 100 milijardi dolara..) dobili su po pola kg marmelade i komad kruha... pak.) 15 dana smo konstantno radili da bi se usvaršili i da bi sve štimalo i bilo sto posto sigurno. 9 Godina se dijeli na dvanaest mjeseci i zato ne paše decimalni razlomak ― bolje je 7½. Bez hrvatskoga partizanskog pokreta. sto milijardi dolara. kao riječi.. a kada se misli da može doći do nesporazuma.. Razvitak organizacije mogao bi. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. (. Tu je trebalo biti petnaest (tj. dakle Otvorene četiri nove sportske kladionice.) dvadesettrikilometarska kolona (.2007. zbog ustaških zlodjela. bila. te da je utjecao na 110 milijuna ljudi i stajao globalno gospodarstvo 100 milijardi $.). ili devet i pol (uočimo da pol i 1/2 ima oboje po tri znaka!). treba biti sljedećih.) a najveća je brzina čak sto devedeset tri kilometara na sat. (.. Otvara se još sto trgovina sa 150. (. zbog početka rečenice). Alemko Gluhak. Otvorene 4 nove sportske kladionice — naslov U takvim slučajevima (mali brojevi: 1—10) bolje je pisati broj kao riječ. od šeststo godina. Znali smo za trikilometarski put od Jablanca uz more. Hrvatska bi 1945..

građen je prema narudžbi. vrijednu oko 50-ak milijuna kuna.—2002. godina označilo je kraj srpske okupacije (.50.. blizu pedesetoj godini.). kako je ime toj raskošnoj ruskoj plovećoj dači... knjiga koja prikazuje stošesdesetgodišnje djelovanje te najstarije hrvatske kulturne ustanove predstavljena je u Zagrebu. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. 1.). U ovoj rupi proveo je 3 i pol godine. povremeno nastanjenih ili nenastanjenih otoka postanu ekskluzivna bogataška ljetovališta i vlasništvo.. — titl Na ispitu sam dobio minus 5. Filološkog fakulteta u Vilniusu i Filozofskog fakulteta u Zagrebu.. 2. Treba napisati ili –5 (danas najbolje da se piše srednja crta.00 kn (..) rekao je Serajulhag Fazi.2007. pruži mi ruku.. To se zaista moglo napisati kao 11..). priljubljeno) ili minus pet... st.mvpei. Uzgajivačima trave 10. Visokokvalitetna PVC stolarija s 6 komornim PVC profilima (...).. (. Zaposli 2 scenarista.000 km2.«.XII.. Ali on je glup ko 5 volova.hr/MVP. Alemko Gluhak.00. ― Anđelu (6) uplaćen novac za operaciju Matea (4) se otrgnula baki iz ruke i podletjela pod auto ― naslov (.. Automat radi na kovanice od 0. Podizanje hrvatskezastave na tvrđavu prije 10. A Phil Cavilleri.. Svo petoro spavaju u jednoj sobi. oko 80 kg) tipova s Rhode Islanda.. prošlo ih je — petoro.).. — http://www. 23-ogodišnji službenik (. Mogu li dobiti 2 piva? Temeljem potpisanih ugovora između MZOŠ RH...asp?pcpid=1385 (Bilten MVPEI) — To se piše 317 .00 i 5.. 16.) kupio je loptu za jedan zarez devet milijuna eura (..) tri su milijuna kuna predviđena za završne projekte za novu gimnaziju. godine.). »Spomenica Matice hrvatske 1842. dogovoren je i 1-semestralni studij studenata u Zagrebu te 2-tjedna Ljetna škola hrv. (... Feral je svaku godinu postojanja plaćao s najmanje četristo tisuća kuna sudskih tužbi! (. (.). Četrdeset i jedan metarski Smile (osmijeh)... jezika u Dubrovniku.) jedno zarez dva milijuna pomoraca u svijetu (.) mnogima [bi se] bilo teško pomiriti činjenicom da šeststotinjak malih.5 godina — naslov Visok oko metar 80. (. jedan od onih kao od brda odvaljenih (otprilike metar i 75.). (.)... Akcijom Oluja oslobođeno je oko 11 tisuća četvornih kilometara (.. Od stotinjak studenata koji su izašli na pismeni dio ispita.. Do 1999.

... točno se čulo na slovačkom: Slovenská narodná strana. 4.5 dana i štakora 9... bolje je na temelju. plakat 3.6 stupnjeva Celzija.2007... dvotjedni. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. dvije. također. — titl.000 m! / Sustav praćenja bilježi svako kretanje igrača ― u sprintu.. Alemko Gluhak.XII. Dobro je ovo: Danas.5 mil. dakle ne »hrv. dva — dva. — tema u jednom poslijediplomskom kolegiju Najniža temperatura zraka u noći na četvrtak (od 19 do sedam sati) u zagrebačkom parku Maksimiru iznosila je toplih 9. birokratski je »temeljem«.) Kobila vrijedna 3. dvije. dvije. (Provjeriti.046 darovatelja koštane srži — naslov Dobro je: Vratari 6000 m. st. dvoje (.)... Razlomci i decimalni brojevi IZOLACIJA: zameci miša stari 7..500 vrijednih nagrada — neki nagradni natječaj. Slovačka nacionalna stranka je nacionalistička stranka (. dok je u 11 sati izmjereno 318 . jednosemestralni. Dvorana za tristo tisuća € ― naslov Hrvatska narodna banka izvijestila je danas da su postignuti određeni rezultati u usporavanju rasta kredita i inozemnog duga. ali i kad ide piti vodu. U ovom je primjeru nespretno da je uz simbol mil..) (Putinu i Bushu) cilj je ostaviti dobre odnose dvaju zemalja u političko nasljedstvo. eura stigla na Hipodrom — naslov — Pisanje i pol decimalnim brojem nije baš najspretnije. 16. u hodu. engleski čitani prijevod: Slovak National Party. sa svojom 31 godinom osjećam se bolje nego ikad i definitivno sam sve ono što je žena devedesetih.). (. Dakle nije napisano nekakvo nakazno »31-om«. ― Posve je nejasno zašto nije bilo napisano 100. napušta teren.5 dana (tri zametna listića). Vlatka za intervju traži 100 tisuća kn? ― naslov Prvi dan aukcije prodano Jacksonovih stvari za 500 tisuća $ ― naslov Rozgi za nastup u Srbiji i do 20 tisuća € ― naslov Možete osvojiti 100 tisuća $ (. ali to »definitivno« ne paše pa ne paše.). jezika« nego treba biti hrvatskoga jezika. vezni i napadači oko 10. Tek dodatna analiza nudi prave zaključke (.. dva — dvojica.000 $ ili sto tisuća dolara.). Inozemni dug porastao je do listopada ove godine gotovo šest posto i sada iznosi 30 milijardi i 920 milijuna eura.. te u takvim rečenicama nema kraćenja. trči za sucem. dvoje = dvoji. (to možemo shvaćati kao simbol) napisana riječ eura umjesto simbol €.

Redni brojevi nulti ― v..) 250-ti put (. U vrijeme Jugoslavije moglo se primijetiti da je takvo pisanje bilo izrazito svojstveno novinama i časopisima iz Srbije (gdje se mnogo rjeđe pisalo s točkom).) previd. dobro je ovako: siječanj—lipanj 99.. i sl. siječanj – lipanj 99-te U hrvatskom je jeziku pisanje rednih brojeva na taj način daleko od uobičajenoga. dok je apsolutni minimum izmjeren 31. Naime...... od 21.99. svibnja 1999. u popisu riječi (.) Izlazim s momcima još od svoje 12-e.. s temperaturom od minus 24. Zanimljiv je izostavnik: jer ako se piše o godinama ovoga stoljeća.3 stupnja.. za siječanj neuobičajenih 15 stupnjeva.. da tako rečem.. st... '90-te godine ovog stoljeća su omiljena tema gotovo svih proroka.XII.) — karijera Krune Prijatelja jest sjajan dokaz da duh ne podnosi okove (. pa se točka može izostaviti. Zašo u drugom slučaju nema točke? Može se reći da je takav natpis naslov...) Savjet za obilježavanje 100-te obljetnice Muzejsko-galerijski centar i Zagrebačka banka priključili su se proslavi 900-te obljetnice grada Zagreba. 16. siječnja 1950.. (. a iznosio je 19 stupnjeva Celzija.. siječnja 2001. — Sav taj tekstić uopće nije dobro napisan. iz estetskih razloga. dogodio se (.)..)Po mnogim svojim osobinama i odlikama — od doktorata u 25-oj godni života (.. srednja mjesečna temperatura u siječnju u Zagrebu inače iznosi minus jedan Celzijev stupanj... onda je on zaista nekakav višak. 319 .2007.. Apsolutni maksimum u Zagrebu u siječnju izmjeren je 7. Kao kruna cijelog projekta u povodu 900-te obljetnice MGC i Zagrebačka banka darovat će Zagrebu monografiju NAŠ ZAGREB sa izborom umjetnina iz sve tri izložbe. U povodu 70-og rođendana uglednog akademika tiskan je dvotomni zbornik (. i iznajmljivanje stranim turistima li siječanj—lipanj 99 (ili I—VI. u hrvatskima toga gotovo da nije bilo. — Dovoljno je 90-e. Rock 70 tih U prošlom 213-om broju Hrvatskoga slova.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.) 24-oga.)Prema podacima DHMZ-a. Alemko Gluhak. Seks u 16-oj — to je moglo biti Seks sa 16 Što danas na kraju 20-og stoljeća možemo reći za umjetnost i ima li ona perspektive? Povodom 80-te godišnjice rođenja : Vladimir Ruždjak Imamo sastanak (.

Sredinom 14-stog stoljeća Evropom se širila epidemija kuge (.).. 2002..). Slučaj Osijek `91. prethodni. ali i tako nepravilno ipak se pojavljuje. Petak 13-ti ― naslov filma na omotu DVDa.2007. 22-a OBLJETNICA GOSPINA UKAZANJA — u najavi dnevnika 50-ti Pula film festival I ime festivala posve je pogrešno (jer bi se trebao zvati Pulski filmski festival — pa bi onda bilo: 50..XII. i trebalo je pisati: uz prvu građansku teoriju države. 320 .). Znanstveni forum (12.-e godine (... za englesko Friday the 13th (. Tijekom 90-te godine prošlog stoljeća oformljena je jedna grupa građana (. 16.. (. g. 13-tog apostola.. prijašnji. vodio DeSica. 2-milijunti primjerak modela A4. — Cijeli život odlazim u crkvu i još nisdamza Rufusa. — o Macchiavelliju U takvim se prilikama redni brojevi ne pišu znamenkami — tu je redni broj prvi u istoj funkciji kao da kažemo npr. st. Mladoženja sa 110 Bez gužvi u 2009-oj? u osmrtnicama također tako Dva milijunti primjerak Audia A4 — naslov S montažne trake u Ingolstadtu sišao je jubilarni. očito rijetkost.)..) Njegovo se ime posebno vezuje uz 1. pulski filmski festival) Virus izaziva proljev i povraćanje i teško ga je suzbiti zato što je dovoljno i 100-ta čestica virusa da se infekcija prenese.. (... onda se to rješava drugačijim oblikom. npr.) od sredine '90-ih godina. Gđica Broyer poručuje da je slobodna 12-oga. i ako se ne želi točka na kraju retka/naslova.. Hush je od '61. Jubilarni 2-milijunti 307 sišao s proizvodne trake u Sochauxu — o Peugeotu Akne i nakon 20-te? — naslov Superfinale je u 40-oj emisiji kada ćemo vidjeti tko će biti pobjednik (. U Normandiji proslavljena 60 obljetnica Dama D / U Francuskoj je jučer proslavljena 60 obljetnica Dana D — svezničkog iskrcavanja u Normandiji. jer ionako govorimo od šezdesetprve do šezdesetosme. Mladoženja u 110-oj — naslov Ako se ne želi takav oblik pisanja (a nije zgodan).. Alemko Gluhak. listopad.) Svakog 20-og u mjesecu : Nautica ― reklama Chunny će razotkriti korupciju u 37-moj postaji.. (..) Ja sam 13-ti Apostol (. najstariji i sl. — podnapis — Tu je krivo i »Apostol«.) »vrtim« od ’79..) Potkraj siječnja '04. građansku teoriju države.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. Takvo je pisanje. sa -sti. do '68. — titl — Ne treba pisati te apostrofe..

. Sretni 555-ti.. 666-ti. Došli ste na posao 12-og rujna (. 2005 Crnomu nije još ni trideset godina. .) Najstarija hrvatska rodilja postala je profesorica stomatologije Jadranka Štefanec Papić.). Svako 6-to pranje gratis! Utemeljeno 1974 godine Zovite (.2007. (. — opis filma Crvena prašina Nepotrebno je ovo: Bilo je to godine '903. objavio kako vjeruje da je otkrio upravo taj dugo traženi gen.. u utorak. susreta drugog pretkola (.. (. ali bi ljudi onda svašta mislili. pretkola. jer se u tom slučaju ne radi o nečemu za što je brojenje nužno... Međunarodni skup u čast 100-te godišnjice rođenja Eve Verona / (. — To je dobro. jer je iz konteksta jasno o čemu se radi. Pogledajte prijenos 1.Siera Nevada — napisano I asistent A kamere. ― naslov. Bio je rođendan našoj kćeri. 18-og...te obljetnice OS RH u spomen na poginule pripadnike OSRH u Domovinskom ratu.) / 17.). Alemko Gluhak.. Prešla sam 30- tu. U svojoj 57-oj godini. Uništavamo zlo od 1812. 11. ― Što biste još voljeli učiniti prije te 50-e? ― Ništa posebno. Može biti i drugog pretkola i 2. znanstvenik iz Američkog instituta za istraživanje raka.) i točno odgovorite na pitanje: (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. 27.. II asistent A kamere Tridesetak mladića istuklo učenika XVIII gimnazije — podnaslovni tekst Tražili ste treću kartu (...te obljetnice / DANA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE ...). nazvan andropauza. dokaz je to da znanstvene institucije forsiraju istraživanja u tom smjeru. rujna. I dok je 'gay gen' tek u domeni nagađanja. 16. samo dan prije termina rodila je dvije djevojčice.. kako se to čita. Koga biste voljeli dovesti iduće godine da vam pjeva na 50. Vrta listam stare brojeve. (. 1990. 15-a etapa Granda .) — Tu je trebalo biti prvog susreta. ne treba zaboraviti da je 93-će Dean Hamer..) zaboravil iste da je podijeljena u 4-toj ruci. odnosi se na 1903. bavi se boksom u periferijskom zagrebačkom klubu.XII. Bliženjem 1000. st. rođendanu? ― Rekao bih Severinu. 888-mi i 999-ti pozivatelj osvaja mobilni telefon! Kad muškarci dođu u godine života između 40-te i 55-te...). rođendan Obilježavanje 15. Iako njegove još uvijek nisu potvrđene.. (..-te godine bježi iz tadašnje vojske.-te godine! Lijepe i nakon 50-e — naslov 321 ..). – 18. Sretan 100-ti. 777-mi. Ne znam baš. mogu iskusiti fenomen sličan ženskoj menopauzi. u tekstu: 9:00 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća povodom 1¸5.

Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. — To je dobro. jer djelatnik je isto što i aktivist. — bez točke Nakon dvijetisućite i desete na jednog umirovljenika doći će dva radnika.../7. koje je dobilo 49 radnika i sl..). broju veliki prilog o prvih 90 Playboya (. iako je sve skupa dosta bedasto sročeno: sekunda u običnom životu i jest šezdeseti dio minute. (. Prvih 60 sekundi naplaćuje se kao 1 minuta.. 16. ovako: dao otkaze za još 49 radnika. treba biti za akademsku godinu 2006. i stilski loše je to tijekom. Možda Paramount poslije 1-og.) Objavljuje UPIS u odjeljenje jezične gimnazije šk. (.. a o PDV-u da se i ne govori ― naslov Nakon što je novopostavljeni direktor (.) vidi naizrazito dinamičan način (. Poziv na znanstveni skup povodom 50-te obljetnice Odsjeka za komparatistiku ― naslov Obračunska jedinica Super paketa je 1 sekunda.. za akademsku 2006. ogorčenje (... st.). Zagreb se kao rijetko koji grad na svijetu može podičiti da je slavio 750 godina proglašenja slobodnim i kraljevskim gradom.. Splitu i Đakovu. 18-orica generala Njih 23-oje pokazalo je kako (.) došlo je do vrhunca.. a svaka sljedeća sekunda iznosi 60-i dio cijene minute...god.) Tu bi se. potpisao otkaze za još 49 radnika.. 520 studenata planira se upisati na tri katolička fakulteta u Zagrebu. Nazovi mog agenta.). proglašava se »Godinom Marina Držića« u Republici Hrvatskoj. 90-tu obljetnicu osnutka biskupije i više od 3000 godine naseljavanja ovih prostora.XII./07. (Usput: radnik. ali se jedinična cijena poziva izražava po minuti. — Kako to nije dvije tisuće i šesta godina za to veleučilište./07. da bude zadovoljeno i pisanje i gramatika. ali uz dogovr da će se vjenčati jedno s drugim ako u 28-oj još uvijek budu samci.) Inače.) dao otkaze još 49-ici radnika... Privatna jezična gimnazija »Pitagora« (. moglo napisati npr. — Također..) 12-orica u čamcu. ne djelatnik.. Zbirni i dr. što se tiče otkaza koji su podijeljeni 49-ici djelatnika (. godinu upisat će 200 novih studenata. ne valja položaj je.. 2006/07.. — To se moglo napisati i 1/60 minute. na prvu godinu studija u akademskoj godini 2006. U povodu 500-te obljetnice rođenja Marina Držića.. Svakog 15. Julianne (Julia Roberts) je tijekom koledža prekinula vezu s Michaelom.. godina 2008. [o EU] U 100. Alemko Gluhak..) 322 .-og na svim kioscima! On je slavni ruski znanstvenik iz 18 st.2007. Veleučilište »Marko Marulić«. a taj u pravilu ne mora biti zaposlenik poduzeća ili ustanove. koje je utemeljeno prošle godine (..

U subotu se taj broj već povećao na 15-tak. Petrinjci su sinoć u 10-ak minuta pojeli 140 kg mortadele koju je prigodom blagdana Sv. dakle 10-ak (a zapravo ne bi bilo ništa loše u pisanju 10ak).). Svečanom otvorenju Hotela Uvala bilo je nazočno 100-injak uzvanika među kojima su bili državni tajnik za turizam Zdenko Mičić. rod s 100-tinjak vrsta zeljastih biljaka.. glavni projektant hotela. članica ekspertne skupine svjetske turističke organizacije (WTO) i članica savjeta za turistički razvoj resornog ministarstva Pave Župan Rusković. Za približne brojeve dovoljno je dodati samo dodatak: (deset)ak.).) oštetili poduzeće Tisak za 44 milijuna kuna. Prijavilo se 200-tinjak natjecatelja. a jučer se već pojavilo novih 100-tinjak boca i kanti slična sadržajima. U Beslamu 322-je mrtvih Naime. (o Nostradamusu..) darovao Đuro Gavrilović. U studenome prošle godine u Hrvatsku su iz Francuske gotovo istodobno stigle dvije vijesti.. 323 .. Šesnaest mjesta u 34-eročlanom Gradskom vijeću rezervirano je za Hrvate (. dakle 15- ak.. a jedanput -ak. 16. a ne "15-tak" (kao da bi bilo "petnaesttak"). splitski arhitekt Dinko Kovačić te predstavnici grada i županije kao i gradske i županijske turističke zajednice.. stoljeća) Zagrebačka policija još vodi istragu o 200-tinjak boca s laboratorijskim kemikalijama pronađenih ovoga vikenda. pa onda i (petnaest)ak... Prošli petak u popodnevnim satima bilo je 10-ak automobila parkiranih u samom parku Gradac. (. Od 500-tinjak otoka i otočića na hrvatskoj strani Jadrana dosad je na potpuno zakonit način prodan jedino trogirski otočić Mali Krknjaš. loboda (Chenopodiaceae).XII. Alemko Gluhak. jučer mu je počast odalo samo njih 200-njak.. U okviru tradicionalne međunarodne učeničke razmjene u Blatu je proteklog tjedna boravilo 30-tak učenika iz Eotwos [!] Jozsef Gimnasium iz Budimpešte.). ― Kandidatima je preostalo 200-njak mjesta uz potporu Ministarstva znanosti kao i za osobne potrebe (.. loboda (Chenopodium). Za razliku od prijašnjih godina kad se na objljetnicu u Kumrovcu okupljalo i nekoliko tisuća Titovih poklonika i štovatelja. st.).. drugi put -tak. Miroslav Kutle i još 12-orica sudionika optuženi su da su (. Florijana (. o kojima je napisano barem 10 puta toliko knjiga.2007.). njih 20-ak iz inozemstva. Znamo da ovdje postoji vjerojatno 700-tinjak arheoloških nalazišta. Hospitalizirano je 700-tinjak ranjenih... rijetko grmova. Ipak je to zanimljivo: rečenica do rečenica. proroku iz XVI. direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice Niko Bulić. (. Njegovih 900-tinjak stroga proročanstva. (. nadživjelo je njegovo smrtno tijelo. druga iz 500-tinjak kilometara udaljenoga Strasbourga. iz por. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. Prva je iz Pariza.

.. Sudbina 9-ice Britanaca zatočenih u američkoj vojnoj bazi Guantanamo na Kubi biti će... 12-ero ih je pobjeglo (.. — u Rijeci. tristotinjak ili oko 200. 16. bilo predugačko).. pa je bolje to napisati ili dvjestotinjak. priopćio je za BBC britanski premijer Tony Blair (. na ovaj ili onaj način.. Bugarska policija izbacila kler iz 200-tinjak crkvi — naslov To je zabava! / Glazbeni dokumentarac / Kompilacija 100-tinjak najpopularnijih MGM-ovih mjuzikla Otprilike 100-tinu godina kasnije.. od 12-ero suoptuženika u tzv. U Splitsko-dalmatinskoj županiji ostvareno milijun i 413. u rovu dugačku četiri i pol kilometara. na ovaj ili onaj način.) a 15-orica otmičara bili su Saudijci..XII. Alemko Gluhak.2007.) smješteno je 320-ero djece (.) Kako ne možemo načiniti najsretniji pridjev (ili možemo: četiriipolkilometarski). (..000 (jer bi “milijun i četiristo trinaest tisuća” i sl. slučaju »Tisak« petero ih je (. Dakle.. riješena tijekom sljedećih nekoliko tjedana (...) U zimi 2009. (..) — podnapis U restoranu je bilo 36-ero ljudi. a do kraja godinetečaj će završiti još njih 200-tinjak. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.... (. u rovu koji je dugačak četiri i pol kilometara itd...) (.). nakon Povelje prava (1776..000 noćenja Nespretno je takvo kombinirano pisanje — bolje je da piše 1.. Uz prvooptuženog Kutlu. bolje je to opisati: u rovu od četiri i pol kilometara. u tom primjeru treba biti i bit će (a ne »biti će«). Nisam mogao ni pomisliti da je navedeno močvarno područje prije 400-tinjak godina bilo jezero. g. st.) Gramat preuzima 200- tinjak radnika Novogradnje i nastavlja radove — naslov. program za starije od pedeset godina U školi je poginulo 16-oro učenika i petoro učitelja....) biti će.) Sudbina 9-ice zatočenih Britanaca (.. petero.413.) na Kosovu živi još samo 300-tinjak Hrvata u Janjevu (. (. Trenutačno je upisano 120 polaznika..) odvjetnica 57-ero djece (....) u četiri i pol kilometarskom tenkovskom rovu (.) (. Također.. — S desne je strane predugačak dio. 324 . oko 300.. ali uočimo: petorica.) (.. (. — Ne piše se tako s crticom: ili samo 16 ili šesnaest ili estnaestero.) u gašenje je uključeno oko 300 gasitelja i 50-ak vozila.). Amerika donosi glasovitu Deklaraciju nezavisnosti.) — Naravno.. riješena tijekom sljedećih nekoliko tjedana. Nisu sporna primanja 100-postotnih invalida Zapravo bi bolje bilo napisati stopostotni. Besplatno informatičko obrazovanje do sada je završilo više od 400 ljudi... u takvim riječima nastavak je –ero (a ne –oro)..) osuđeno na bezuvjetne zatvorske kazne (.

. (... devetero. desetero.. hrvatskih učiteljskih prvaka... — o skladištenju pirotehnike 325 . dvadesetero.). (....) u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osoba i imovine iz '96-te (. Samo nas četvoro. petero.. Alemko Gluhak.. sedmero.. šestero..) najstarija je od šestoro djece. Bagara (..) Singapurski su znanstvenici izmislili hi-tech majicu (.. Ima sedmoro braće..) posrijedi [je] virus koji su Slovenci dijagnosticirali prošlog ljeta kada je 200-tinjak slovenskih turista boravilo u jednom umaškom hotelu.2007..) te u Starom kazalištu (. (.... Isto tako: petero.. sedmero.) Testni prototip (.. Ministarstvo zdravstva Sjeverne Osetije priopćilo je da je u bolnice primljeno 400- tinjak ranjenih.. zbog ponavljanja t). inače iz temelja potpuno različita naslova. moraju postojati posebni trezori s vatrootpornim vratima i zavareni u zidove. šestero.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. osmero. Primjerice.. Ili da će jedan od nas šestoro biti čak više zainteresiran za seks kako starimo? Oblici su četvero.) u velikoj i maloj dvorani Kazališta A.XII. devetnaestero.. hrv. Skender. jedanaestero. vijesti Papa proglasio četvoro novih svetaca ― naslov Dvije kćeri Sadama Huseina i njihovih devetoro djece dobili su utočište u Jordanu.) ― Kako to da se pisatelj nije odlučio na 30-ih i 30-e (što bi bilo prihvatljivo pisanje) ili na 30-tih i 30-te (to ne bi bilo dobro. dječaka..).. — muškoga spola) (a ne »četvoro« i »četverica«).) detektirao je padove sa 100-postotnom sigurnošću. Teško će se uspostaviti povjerenje između dviju naroda. 23-oje putnika i vozač... obaju spolova) — četvorica (muškaraca. Pula film festival / 19. osmero. jedanaestero.. (. desetero.) — voditeljica. 16. veže i to što su njihovi likovi mladi urbani ljudi na pragu 30-ih ili tek zašli u 30-te.. Taj film.. nego je napisao različito? Fabković. izjaivo je jučer visoki jordanski dužnosnik.. Najnovija vijest je da će talijanska kompanija Silver sea cruises (. st. dvadesetčetvero.) koje može primiti 400-tinjak gledatelja.. 07 2003. Četvoro je ljudi poginulo u eksploziji na benzinskoj crpki (.) Jedan od trinaestoro utemeljitelja Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora (1871) iz kruga tzv. (. Ta dva.. devetero.-24.) 50.. (. (. mladića. zidovi skladišta moraju biti debeli najmanje 30 centimetara. učitelj i pedagog (... — Drugdje još i ovo: Internacionalni festival hrvatskog i europskog filma. (ljudi... dvanaestero itd.. mladunčadi.. djece.. Satniče! Dolazi im pojačanje! Njih barem 20-orica! (.) uključiti u itinerere tritisućljetni grad Pulu i Brijune.

a osnove su rednom jedn-.. tisućugodišnji (inače bi bilo *tisućegodišnji.. pet-/peter-.XII.) nigerska vlada izdala je ove godine 100-injak dozvola za istraživanje (. 8.i onda drugi dio složenice. »dvstruk« ili »dvastruk« (nego je dvostruk).) sahranjeni jedan muškarac. Alemko Gluhak.. i da ga to osmogodišnje nije potaklo da napiše devetogodišnje. Vlasnik sam New York Chroniclea i još 32-ojih novina.. osm-/osmer-. Tvorbe bez spojnoga -o. Na oko 25 stranica smješteno je 500-tinjak fotooglasa. tr-. dvogodišnji = dv-o-godišnji. titl Brojevi u složenicama Prijelaz s osmogodišnjeg na devetgodišnje školovanje — Zanimljivo je da taj koji je to napisao nije po uzoru na to »devetgodišnje« napisao »osamgodišnje«. Brojevi (kao vrsta riječi) u takvim se složenicama ponašaju tako da im se uzima osnova baš njihova ili koja druga odgovarajuća.VII.).i tisuću-. Po tvorbi je dakle npr. »Četirevanđelje« ili »Četirievanđelje« i sl.. optužen je u ponedjeljak za krađu dvoja kola u Melbourneu..tomu se dodaje spojni -o. no bolje je npr.2007. DATUMI nula u datumima nule u datumima datumi i nule datumi s brojevima ― dolje 326 . (. — RTL tel. sedm-/sedmer-.. 16. Australski tinejdžer..6. Sutkinja Ika Šarić osudila15-oricu zbog dilanja heroina na ukupno 56 i pol godina zatvora. šestero žena i jedna djevojčica (.umjesto spojnoga -o-). glatko se moglo napisati 200 kutaka na 1000 hrvatskih otoka. (. ni 1000injak i sl.). stogodišnji = st-o- godišnji (tu je slučajno i sto i st-o-). st.. šest-/šester-. st. Ja sam mogla skuhati večeru za 16-ero ljudi (. »jednrog« ili »jedanrog« (nego je jednorog). Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. dv-. — nadnaslovni tekst Zašto Vlada uporno donosi takve promjene zakona prekasno i uporno onda kada one više nemaju 100-postotni učinak? Na večeru nam dolazi 13-ero ljudi. pridjev je petokrak i peterokrak) itd. Poseban je slučaj tisuć. kojeg je policija opisala kao dobrog dečka s opsesijom prema tramvajima. (nego je Četveroevanđelje).). 13. devet- /deveter-. »trkut« ili »trikut« (nego je trokut).nisu baš najbolje — ta mi nemamo riječ npr. četver-. deset-/deseter-... »petkraka« (nego je petokraka. da zbog ć imamo -e. pa nije napisano ni oko 1000. 200TINJAK KUTAKA NA 1000 HRVATSKIH OTOKA Kao što nije točno tisuću otoka.45.

) od dvadeset šestog šestog do dvadesetog osmog (. st. godine. ― najava koncerta (. lipnja. Listopada. lipanj.. — podnapis Gdje na zimovanje? U Getro! Jer od 07. Alemko Gluhak. vrijeme istječe jer krajnji rok za arbitražu je 31. Do 06. Salvador. danas. kola — telop. 15. — Tu ima još pogrešaka. travanj 2006. lipanj. 06. 46 Zvijezde vs. Pored hrvatskih časnika. JL 14. Svibanj.).969 zahtjeva. 2006.. listopad 2006. Međunarodni tečaj UN UNMOC-8. Ruanda. Dom sportova ― u oglasu. 1652.01. 06. 2006. 1957.Argentina / 22. — Nije se vidio nikakav razlog za odvajanje podatka o danu i mjesecu od podatka o godini. rujna 2006.). 2006. 95. 10. Proizvodnja HRT / travanj. Šalata 04. Prosinca 2002. a to je relativno malo vremena za sve što se mora učiniti. Iako je danas prvi peti i ne morate raditi (. Madagaskar.. Zagreb. reklama jednoga izdavačkoga poduzeca (izdaje i školske knjige) ožujak. 2004. o izvlačenju dobitnih brojeva lota na naslovnoj stranici: Auto foto oglasnik. hrvatski oglasno-informativni magazin.23.. El Salvador.. glasilo Matice hrvatske u Mostaru Tobruk. Treba biti devet pripadnika. No. 327 . 1964. srpanj iduće godine. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.XII. / Motrišta. na tečaju sudjeluje 9 pripadnika inozemnih oružanih snaga (Nikaragua. Srbija.). emitirala svakodnevno zahvaljujući nastojanjima tadašnjeg glavnog udirektora RTZ-a Ive Bojanića. 2006. 1942. — telopni tekst — tu nije dobro ni to vs. legende / 04. provodi se u Središtu za međunarodne vojne operacije od 04. zaprimljeno 16. 2006. Zelenortska (Republika).2007.-16.6.. sutra« koja se od 22. . Tonga.) od osmog petog do drugog sedmog (.. srpnja (obavijest o koncertu) Krive su nule (nepotrebne) i kratka crtica umjesto duge crte za raspon. srpanj.-06.IV. Hrvatska . Dnevnik HRT-a ima svoj začetak u emisiji »Jučer. dubrovačkih ljetnih igara (. — ceremonijal otvaranja 57. Bosna i Hercegovina. Petog i šestog sedmog ― Franz Ferdinand. do 22. — o vremenu trajanja popustâ. Tanzanija i CaboVerde). traje velika ― RASPRODAJA! — plakat Besplatne novine Zagreb news u svojoj živoj glavi pišu datum ovako (kao i tjednik Nacional: to dvoje izdaje isto poduzeće): 3/5/2006.... Rođen je 20. Novi se sustav primjenjuje od prvi siječnja ove godine. Neslužbeno izvješće 01. Nikaragva. 16..

Ne treba pretjerivati s postocima ― MJERE U šali su postavili miljokaz ― kod sela Ravnoga. Što donosi četvrti siječanj dvije i sedme? — najava televizijske emisije Ona živi Novi život ― 26.. njih 3.09 — Tu ne valja ni to »ponedeljak«! datumi s brojevima brojevi u datumima Hotel Dubrovnik. Alemko Gluhak.) (da će jedni pregovori početi) 10%-tna otopina Od 3.2007. postoci postoci Za čak 400 posto su se povećala razbojništva u banke iz kojih lopovi tradicionalno odnose najviše novca.XII. Naime. ako se poveća od tri na dvanaest..666 osoba protiv kojih je od 1991.. (. (..604 kazneno je gonjeno (98...).31%). a to je onda 300%. drugog trećeg u dvanaest i trideset. i uopće nisu ni za kakve »statističke« analize..) s devedestpostotnom vjerojatnošću (..) popili su galone piva (. to je povećanje za devet..). ― reklama (. postotci Postotci. u prvih šest mjeseci dogodilo se čak 12 pljački banaka. u dnevnim novinama potražite Sony DVD.. u vezi s početkom školske godine ponedeljak 10. Postoci. Tu je pogrešan račun.)... ― Takvi mali brojevi uopće nisu za postotke. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. svibanj.. Naime. u RH pokrenut postupak zbog ratnih zločina. postoci postotci. rujna — u televizijskoj reklami .). a 62 postupka pokrenuta su protiv pripadnika hrvatskih oružanih snaga (1.69%). 328 . trinaestog šestog. (. 03. dok ih je u istom razdoblju prošle godine opljačkano samo tri. Ali je to četverostruko povećanje. Za 1.) da sporazum potpisan četrnaesti lipnja stupi na snagu (.09 / utorak 11. ― reklama Obavezno dođite trećeg jedanestog u dvanaest sati! U subotu. st. (. Nacionalni dan darivanja i presađivanja organa ― u oglasu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Ponedjeljak..381 osobu istraga je obustavljena jer nisu prikupljeni dokazi da su neposredno naredile ili počinile ratne zločine.. 16..

785412 dm3 ounce (oz) ― unca ― 1/16 lb ― 28. tera. mile jard.453. pak. drugačiji je slučaj Hugoov /Igoov/. 16. zepto. milja 0.zeta. g (apotekarska manja) pound (lb) ― funta.3048 m. hektopascal.kilo.) To se ne izgovara /natoova/. 329 . takvih slučajeva nema. 1609. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. newton. 25.344 km gallon ― UK: 4. jer tako izgovaramo..mili. pa ne treba tako ni pisati (ne pišemo Markoova nego Markova. jota- 1 2 3 6 9 12 15 18 21 24 d c m µ n p f a z y deci. kg (apotekarska je manja) CRTICA I SKRAĆENICE Za srpske. centi. Svaka od njih je duga samo 2 mikro sekunde. a nema razloga da ne bude i NATO-v pa i NATOv. i kao riječ ponaša se kao druge takve riječi. ne piše se Km kilobajti. U HP 1996 i sl. katalitička aktivnost katal kat (kat = mol/s). mikro. no ako idemo po logici HINA—Hina—Hinin.ato. prije džaul kilohertz.. libra ― 0. palac. 0. za Victor Hugo..XII.9144 m.2007..54609 dm3 gallon ― US: 3. (. s dva o. foot.4 mm.hekto. To NATO postalo je riječ koja se izgovara /nato/ (s naglaskom na prvom slogu).jokto- kibibajt ― jer nije kilo- mibibajt ― jer nije mega- yard.. inch. (radioaktivnost) becquerel Bq. imat ćemo upravo NATO— Nato—Natov.. preobrazba: Nikola Tesla ―> tesla. jer je tu naglasak na zadnjem slogu). Watt ―> vat džul. eksa. stopa. peta. malo da je malo kraće: (osvjetljenje) lux ―> lx. tj. st..nano. Alemko Gluhak. političare u Hrvatskoj NATO-ova interencija ima dodatne elemente kušnje.349. mega.giga.femto..piko. om Ω 1 2 3 6 9 12 15 18 21 24 da h k M G T P E Z Y deka.

bilo na propozicije EU.. poduzeća Kamen-ingrad i sl. 16.. 330 .XII. nije znao da je Lund grad u Švedskoj i da se ime švedskoga sveučilišta u hrvatskom tekstu može napisati ili na izvornom jeziku. taj je »na hladnom«. Pojednostavnjeno. Blagoslovljen Božić (. jer Y čitamo kao /i/ pa je to drugo i višak: Montgomery: Nesuradnja s ICTY-ijem negativno utječe na odnose SAD-a i RH (Tu ne treba »SAD-a« — dovoljno je.) u ACI-jevoj marini (.. pa je zato dobro pisanje UTI-ju. nema nikakva razloga da se umjesto riječi uprava i radnici ili zaposlenici upotrebljavaju riječi “management” (ili “menedžment” i sl.d. na odnose SAD i RH. I Ministarstvo prema NATO-vim normama Tako ne treba pisati ni ICTY-ija.. dakle na švedskom.. PBZ Atlas prodala Androniku Lukšiću — naslov. ACI-jevoj. koji se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske povijesne baštine. bilo gledajući UNESCO-vu deklaraciju o znanju i upotrebu znanja.) Poznata petobrodna katedrala Saint-Étienne (1195—1255) ubraja se u franc. to je sigurnosni »vakuum« ― tko nije pod NATO-vim kišobranom..) i oni su počeli na ČVENK-u (. za nas je to SAD..) Dakle tu ne pišemo ono čega nema. Također... UNESCO-vu i sl.. (. jer ni okolina nije pisana verzalom). baštine od 1992). (. — oglas — Nema nikakva razloga da se to piše s crticom — treba biti Kamen-ingrada. moglo se napisati npr.. najljepše got.) žele Vam management i djelatnici »KAMEN-INGRAD«-a d. Je li gđa Šuica trebala reagirati na ispad UNESCO-va ravnatelja (. Čvenk — dakle nema nikakva razloga za tu crticu (niti za pisanje verzalom. crkve (na popisu UNESCO-ve kult. u odnosu na obaveze koje imamo.)? Primoštenski vinogradi u UNESCO-vu baštinu — naslov Mislim da je to čak dramatično. a kratica nije ni ime te telefonske linije. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. planira gradnju 320-metarskog nebodear pokraj centra Sankt-Peterbrga. Ako pak uprava hoće da bude ime poduzeća u nominativu. Najveći proizvođač zemnog plina na svijetu.. — Također. ili kao opis: lundsko sveučilište ili sveučilište u Lundu. može se reći da se piše ono čega ima.. ili na hrvatskom jeziku. Alemko Gluhak. ne bi li bilo bolje umjesto engleske kratice ICTY za Međunarodni sud za ratne zločine upotrebljavati hrvatsku kraticu MSRZ? Ne pišemo “USA”. Treće.) i djelatnici (djelatnici su aktivisti).: Umjesto UTI-ju. tvrtke Kamen-ingrad. — Novinar koji je pisao članak u kojemu to stoji. To je Lundsko sveučilište ili Sveučilište u Lundu (ne znam točno njegovo ime). uza svu današnju »višeslojnost« Europe.) — reklamni telop — Riječ čvenk nije kratica..2007. (.) kada je [Stevan Dedijer] stekao počasni doktorat na LUND University u Švedskoj.. st. nezaštićen. ono što staru damu pretežno boli. Gazprom.

a najbolje bi bilo da su prve dvije rečenice stavljene u navodnike. (. postavljeni možda 2003. na sreću.2007. Alemko Gluhak.. Policija je utvrdila i da su 63 vozača upravljala automobilima u vrijeme 331 . Njihova je profitabilnost ispod europskog kao i prosjeka tranzicijskih zemalja. a više od 480 vozača upravljalo je uatomobilima kojima je istekla prometna dozvola i tehnički pregled. primijetio sam nasilno razbijanje spojenih rečenica točkom. Još se ne osjećam spreman reći Jake-u. Stradun u ritmu 50 Cent-a.). Također. Smatra da je glavni krivac Hrvatska narodna banka jer nizom administrativnih mejra imobilizira značajna novčana sredstva. redatelj navikao. da se točno zna što je taj čovjek rekao. ne možeš odsjesti ovdje. Posljednji film velikog kineskog redatelja Znang Yimou-a. ili Kuća letećih bodeža. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.XII. u nastavku. a ni »novčana sredstva« nije baš pametno. ne valja to »značajna«. st. Rekao je direktor HUB-a Zoran Bohaček na predstavljanju trećeg broja publikacije »HUB analize«. To je super-skupo. kostimirana i vizualna ekstravaganca na kakve nas je. još je jedna raskošna. U 2007. — To rekao je mora ići iza zareza. 16. Hubi.. To je nepotrebno sjeckanje rečenica. Kao SAD-e! — = Sjedinjene Američke Države RAZGODCI — TOČKA Hrvatska udruga banaka (HUB) smatra da banke u RH nisu visoko profitabilne. U isto vrijeme na Boškovićevoj poljani možete pogledati LADO — ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske. House of flying daggers. razdvajanje — RAZDVAJANJE SJECKANJE CJEPKANJE REZANJE sjeckanje cjepkanje rezanje odvajanje ODVAJANJE Kod 757 vozača policija je utvrdila prisutnost alkohola u organizmu. Jasona Kaya ― i zanosne Caprice? Osim vozila za potrebe hotela i TAXI Osim vozila za potrebe hotela i TAXI-a dva prometna znaka kod hotela Sheraton. U Rovinju se vode završni okršaji Adris ACI Match Race-a.

uopće postoji ― objašnjava Borna. — Da je druga rečenica počela ovako: To je pokazalo. koji je ove godine odradio i 29.) svaku večer oko 21 sat na platou na Savici uvježbava nove vratolomije. Borna.2007. potekla iz Francuske. Pokazalo je to istraživanje portala MojPosao provedeno na uzorku od gotovo tisuću ispitanika. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Stotinu ljudi. jer »stotinu ljudi« nije nešto što bi se tako isticalo (još uz to »čak«). Prvi je uvjet da se odlučuje o cijeloj. premijerski kandidat te stranke Radimir Čačić izvalio je jedan od svojih većih bisera. Google i Yahoo najbolji su online brandovi među korisnicima interneta u SAD-u. nejasno zašto »čak«. Gotovo petina zaposlenika obvezna se na radnom mjestu odijevati u skladu sa službeno propisanim kodeksom. reflektori. Slovenija bi bila spreman pristati da o graničnom sporu s Hrvatskom arbitrira Međunarodni sud pravde u Den Haagu. zabrane i 383 bez položenoga vozačkog ispita. čak i baklje stvorile su sinoć uz betonsko igralište u Tijardovićevoj pravi nogometni ugođaj u Prečkom. Priopćio je to glasnogovornik Ravnateljstva policije Krunoslav Borovec. koji (. ― Treba imati muda za parkour! To je preskakivanje prepreka bez granica. ali uz tri uvjeta. drugi je da se pritom odlučuje na osnovi »povijesnih okolnosti« i »načela pravičnosti«. Tu su još pretjeravačko »kultni«. I to da bi se politikom trebali baviti 332 ... prilikom osamostaljivanaj dviju država. 16. a prenijeli slovenski mediji. onda bi takvo razdvajanje tih dviju rečenica bilo relativno glatko. Najboljem mjstu u gradu za parkour. te da se ne uvažavaju kasniji »jednostrani akoraci«. Valentino i Marko.XII. Alemko Gluhak. nakon što sam na internetu skužio da ta vještina... javila je RTV Slovenije. Pokazala je to anketa kompanije JupiterResearch. ― Također. lipnja 1991. Potvrdio je to kabinet slovenskog premijera. zanimljivo bi bilo znati je li novinar mislio na stotine ljudi. 14-godišnjaci sa Savice. Slovenski premijer Janez Janša i hrvatski premijer Ivo Sanader sastat će se u nedjelju rano popodne na marginama međunarodne konferencije o produbljivanju i širenju EU-a na Bledu. st. svoje su nam vještine pokazali na trećem platou kod tržnice u kvartu. a MySpace snažno je ime kod mlađe populacije. kakvo- takvo »odradio«. nesročno »stvorile su« (treba stvorili su). i još to »izdanje«! Između pričanja bajki o tome kako će HNS sasvim sigurno izvrsno proći na izborima. Njime se bavim već deset mjeseci. morskoj i kopnenoj granici. izdanje. Objavila je to u sinoćnjem središnjem dnevniku RTV Slovenija pozivajući se na izjave slovenskih diplomata ministra vanjskih poslova Dimitrija Rupela. Priprema se za wall flip (salto unatrag). Kakav i dolikuje kultnom turniru Kocka Profectus. a treći da se uvaži stanje koje je na granici bilo 25. a svaki treći u skladu s nepisanim pravilima odijevanja koja postoje u tvrtki u kojoj radi.. iako po svim anketama jedva prelazi prag.

2007. Također. postavlja se pitanje što će biti s Carevićem? Postavlja se pitanje ima li kraja nagradama? Vladimir Zagorec progovorio za austrijske medije.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Također. utrošenih 10 milijuna kuna i dvije državne vlasti nitko nije osuđen u procesu protiv organiziranog kriminala i ubojstvo nedužnog prolaznika (..)). (. Nedavno je »Nacional« proveo anketu između sedamdesetak vodećih intelektualaca (uvjeravam vas da to nije ta ekipa jer se čak i ja u njoj nalazim) s pitanjem kojih bi deset knjiga preporučili svakom Hrvatu? Za dobivanje statusa kandidata za članstvo u EU potrebno je objasniti i kako se provodi koordinacija između glavnih proizvođača statističkih podataka . Poslovi osiguranja. 333 . st..) — pa na njezinu kraju ne dolazi upitnik.. 16.) On je u politiku ušao kao natprosječno bogat čovjek. sve je natrpano i nespretno. S afi rmiranom građevinskom tvrtkom koja je sklapala poslove u zemlji i inozemstvu. samo materijalno situirani ljudi jer se samo oni mogu oduprijeti iskušenju korupcije. mediji itd.)? — Rečenica nije upitna rečenica (U Forumu će biti riječi (... Saznajte što_? RAZGODCI — USKLIČNIK Da je vožnja noćnog taksija ponekad doista posao opasan po život. pa na kraju ne treba biti upitnik. pokazat će nam ovaj nezavisni kriminalistički film sastavljen od kolaža različitih priča! — Posve nepotreban uskličnik...Državnog zavoda za statistiku.. Alemko Gluhak. RAZGODCI — UPITNIK Jednom sam književnika i vrsnog prevoditelja Luku Paljetka upitao nije li mu dosadno zimi živjeti u Dubrovniku? To je izjavna rečenica (glavna je rečenica izjavna) — Jednom sam (.. u rečenici vjerojatno nedostaje za: za ubojstvo. A onda i sve drugo.) upitao (. HNB-a i Ministarstva financija? Nije međutim znao kako odgovoriti na pitanje zašto uopće živjeti u ovome kaotičnom i samorazarajućem svijetu? Recite mi tajnu svog uspjeha? Ako se Tudora želi zadržati duže od šest mjeseci. Upitali smo ju na kraju što je bila najslabija karika? U Forumu će biti riječi o tome zašto nakon tri godine.XII.

poslušaj zemljo (dobrotvorna priredba i koncert ) — na plakatima Smisao održavanja Dana hrvatskoga jezika višestruk je. 2002.. Gradite bazen ?! tražite najbolje / bazen s potpisom (. međunarodnog dječjeg festivala Šibenik Vokativ se od ostaloga dijela rečenice odvaja zarezom. zar vi zaista gradite bazen (a ne nešto drugo). st. Garbo = Greta Garbo Zdravo maleni ― kronika 45. 16. majstore! Zdravo rođače — naslov filma Dobrodošli Sveti Oče u biskupiju koja je prije desetak godina teško stradala u besmislenom agresorskom ratu... (.)..XII..2007. RAZGODCI — UPITNIK I USKLIČNIK Saznajte kakve ih sve pustolovine očekuju na tom opasnom putovanju?! Tu može biti samo uskličnik. Tu treba biti samo upitnik. naravno. RAZGODCI — ZAREZ — VOKATIV Čujte nebesa.. Alemko Gluhak. — Pitatelj se čudi: kako je to moguće da vi gradite bazen. treba odužiti i zahvaliti svim sudionicima tih događaja kojima nije bilo nimalo lako.)« Jel' tako ljudi? — titl Tu je krivo i jel' — to je je l (i ako se baš inzistira. 334 . dakle tu treba biti Bravo. Zbogom gospodine Chips — naslov »Časni sude ne osjećam se krivim (. vokativ je ljepotane.. ― Ilija Protuđer Bravo majstore! — naslov Doli bando crvena! Oprosti Stipe Laku noć Garbo ― naslov zbirke pjesama Sime Mraovića. Zbogom Maks — naslov Bravo maestro — naslov filma Umri ljepotanu — naslov filma ― Također. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Prvo se.) Himna koje zemlje započinje stihom »Hajdemo sinci domovine«? (Francuske) Prijatelju doviđenja! — naslov Hvala ti moj dobri anđele! — tekst napisan u pozivu za dobrotvorne aktivnosti Zbogom modna konkubino.. je l')...

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

»Poručili su mi »Evo ti Škaro klub, ali zgradu ne damo««, izjadao se na konferenciji za
novinare 16. studenoga bivši boksač i bivši ZDZ-ov saborski zastupnik Damir
Škaro, novi predsjednik AMK Siget, o sporu (...).
Navali narode / Svaki drugi auto na popustu do 20% — naslov
Mladiću ja vas ne poznajem! — naslov Ako se smiješ svijet se smije s tobom, ako
plačeš, plačeš sam.
Slušaj me Karen i ne postavljaj pitanja!
U redu cure. Progovori Mojsije ― naslov; je li to imperativ, aorist, prezent?
Dobro jutro Zagrebe! — na naslovnici
Skupljaj sine!
Šumi, šumi javore — naslov pjesme
Odjeća je važna tema gospodine...
Hvala vitezovi! — naslov
Hvaljen Isus moja stara bako
Uzalud vam trud Kinezi! ― naslov
Zdravo Djevo, kraljice Hrvata! ― naslov
Oni znaju da im je vrijeme polako na izmaku, daj im Bože neka ipak požive što duže,
(...).
Djeco povedite roditelje u muzej ― naslov emisije na HTplus, tako napisan u
programima u tisku i na teletekstu HT
Puno topline dolazi s tebe Timothy. — istraživač se obraća jednomu majmunu
Sretan ti rođendan Dudu! — naslov
Djeco povedite roditelje u muzej ― naslov emisije
Ne prizivaj nevolje Andy Fox! — tel. Fox Crime, hrv

ZAREZ — GDJE GA NE TREBA I GDJE GA TREBA

A, je li itko pitao ovdašnje ljude o otvaranju graničnog prijelaza na Debelom brijegu,
ali to je bilo tako davno
A, što bih drugo mogao biti, nego — glumac? — naslov
(...) George baš i nije siguran kako bi se trebao ponašati prema svom novom bratu. A,
kada obiteljska mačka primijeti da je njeno mjesto obiteljskog ljubimca zauzeo miš,
počinje njen plan za uklanjanje Stuarta (...).
Budući da je na tom prijamu bilo nekoliko stotina gostiju Adenauerova izjava došla je
do Beograda. U Zagvozdu više publike, nego stanovnika — naslov
Nakon pobjede Hrvatske demokratske zajednice na prvim demokratskim izborima,
održanima u Hrvatskoj nakon više od 50 godina, u Saboru je 30. svibnja 1990.
godine izabran /F. Tuđman/ za predsjednika Predsjedništva tada još Socijalističke

335

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

Republike Hrvatske. — Zarez iza riječi izborima uspostavlja nepotpunu
rečenicu, jer se, gledamo li točno po gramatici i pravopisu, dio umetnut
između toga i sljedećega zareza ne odnosi ni na što. Umetak dopunjuje riječ
izbori i treba biti bez toga prvoga zareza.
Budiša pritom s pravom upozorava na drugo negativno lice sustanarstva: mogućnost
da se kontrola pretvori u kočnicu, (...)
Ako piše na drugo negativno lice, onda to znači da su dva negativna lica; ako
piše na drugo, negativno lice, onda to znači da je prvo pozitivno a drugo
negativno.
Glazbu za film Petra Krelje, Stela, napisao je:
Petar Krelja snimio je više nego jedan film, no tako napisano pitanje — sa
odvajajućim zarezima — zapravo bi značilo da je snimio jedan jedini film,
film Stela. Za taj konkretan slučaj dakle treba biti: Glazbu za film Petra Krelje
Stela napisao je...
Portugal, iako najsiromašnija članica Europske Unije zagovara njezino proširenje
Umetak se odvaja od ostaloga teksta s obje strane, dakle zarez treba doći i iza
riječi Unije
Zbog zarađenih, a neisplaćenih plaća blokirali trajekt — naslov
Vidošević: Živimo bolje, nego što objektivno možemo — naslov
Tu se ne radi o rečenici koja počinje veznikom a ili nego!
Ime zajedničke europske monete, euro službeno je potvrđeno u Madridu prosinca 1995.
(......) Dvije horizontalne crte u znaku eura, koji proistječe iz grčkog slova epsilon za
Europu znače stabilnost
Prijedlog, možda, ne zvuči odviše privlačno.
Drago Majher, vlasnik zagrebačkog Plavog radija uz more u predjelu Vodice u gradu
Pagu gradi hotel sa četiri zvjezdice koji će imati 20 soba i 56 ležajeva. — Tako
kako je napisano, možemo shvatiti da je Plavi radio uz more u predjelu Vodice,
i uopće možemo na razne načine podijeliti cjeline u toj rečenici. Također: s
četiri, ne »sa četiri«.
Hrvatski filmski savez (HFS) objavio je jubilarni 30. broj časopisa »Hrvatski filmski
ljetopis«. — Tu treba biti jubilarni, 30. broj. Naime, radi se o tome da je to i
trideseti broj časopisa i jubilarni istovremeno, i tu imamo jednu vrstu
nabrajanja, pa zarez služi za odvajanje nabrajanih cjelina. Kada nema
zareza, po logici njegove upotrebe/neupotrebe bilo bi da postoji više nego
jedan trideseti broj, i jedan od tih više tridesetih brojeva jest taj jubilarni.
Glumac Relja Bašić, legendarni gospon Fulir iz kultnog filma »tko pjeva zlo ne misli«
nije uopće pozvan na, za četvrtak najavljeno, svečano otvaranje obnovljenog
maksimirskog Vidikovca.
Ako čitaš MIKI MAUS povremeno reci zašto je tako? — anketa

336

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

Ljubomir Čučić, koji se s mlađom kćeri skriva od ponedjeljka još uvijek nije primio
rješenje Centra za socijalni rad, prema kojem bi morao odmah kći predati majci.
Na Jadranskom mostu jučer oko 8.40 zapalio se putnički autobus. — Požar je vrlo
vjerojatno uzrokovao kvar na motoru, a šestero vatrogasaca ugasili su ga u svega
nekoliko minuta — rekao je dežurni vatrogasac koji nije želio otkrivati detalje
požara.
Evolucija.com je informativni internet časopis koji se, kako mu samo ime kaže bavi
nastankom. I to nastankom svijeta, čovjeka, predmeta, jednostavnije, nastankom
svega što čini nas i našu sadašnjicu...
On je žrtva pomirnica za naše grijehe; ne samo za naše nego za grijehe svega svijeta.
— Tu zareza ne treba.
Ušao je u dizalo zajedno s nekim bolesnikom, koji je ležao na nosilima i s dvije
bolničarke.
.. kako je dobro, vidjeti te opet!
Dok šume dišu i mi ćemo disati.
Pišem na engleskom jeziku u kojem živim ― naslov Dekanica: Tko želi nakon
karantene može udomiti pse ― naslov
Onaj drugi koji je zaribao (...) slučaj. Treba razlikovati od ovoga:
Onaj drugi, koji je zaribao (...) slučaj.
Tradicionalni Silvestarski koncert jednog od najvećih orkestara u svijetu Berlinske
filmharmonije i njihova šefa dirigenta sir Simona Rattlea ove je godine posvećen
250. obljetnici rođenja W.A. Mozarta. — Ovdje ispada kao da je »jedan od
najvećih orkestara u svijetu« dio Berlinske filharmonije ili da je »jedan od
najvećih orkestara« smješten »u svijetu Berlinske filharmonije«, a zbog
njihov izlazi da je taj čovjek šef i »jednoga od najvećih orkestara u svijetu« i
»Berlinske filharmonije« (koji su pak u nekom odnosu kao što je opisano).
Tatjana Jurić, zaštitno lice RTL-a od 8. svibnja svoj će Exploziv raditi u nešto
izmijenjenom obliku. — Nedostaje drugi zarez. Ispravno je ili jedno ili drugo:
Tatjana Jurić, zaštitno lice RTL-a, od 8. svibnja svoj će Exploziv raditi u nešto
izmijenjenom obliku. Ili: Tatjana Jurić, zaštitno lice RTL-a od 8. svibnja, svoj će
Exploziv raditi u nešto izmijenjenom obliku. ― To su dva posve različita
značenja. ― Također, nedvosmisleno je u nešto izmijenjenu obliku.
Odluka o postavljenju Tomislava Vidoševića, izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici i za izvanrednog i
opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Cipru — naslov
U glavnom nacionalnom programu ovogodišnjeg 53. festivala igranog filma u Puli od
15. do 22. srpnja bit će prikazano osam filmova. ― naslov: U Puli će biti
prikazano osam domaćih filmova ― Tu je pogrešno to nacionalni. Treba biti:

337

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

U glavnom, domaćem programu ovogodišnjeg, 53. festivala igranog filma u Puli, od
15. do 22. srpnja, bit će prikazano osam filmova.
Tri mladića, David, Tim, i Joe žive u Americi pedesetih godina prošlog stoljeća. Kako
bi proslavili maturu mladići se namjeravaju našaliti te planiraju odglumiti pljačku
banke. Planiraju čak i odglumiti ranjavanje jednog od njih, strpati ga u kombi i
zatim pobjeći.
Jedan od najpoznatijih svjetskih romskih sastava, rumunjska atrakcija Taraf de
Haidouks 6. studenoga gostovat će u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslava
Lisinskoga. (...)
Dio rumunjska atrakcija Taraf de Haidouks jest umetak, objašnjenje početka
rečenice, i treba biti odvojen od ostalih dijelova rečenice zarezima i s lijeve i
s desne strane. Isto bi bilo da je taj dio smješten na subjektovo mjesto, dakle
onda bi bilo (i to je dobro): Rumunjska atrakcija Taraf de Haidouks, jedan od
najpoznatijih svjetskih romskih sastava, 6. studenoga gostovat će (...).
A jedne noći, jima Eversa, posrednika za prodaju nekretnina i njegovu suprugu i
poslovnu partnericu Saru nazove Edward Gracey ikoji želi prodati svoje imanje. Jim
i Sara namirišu veliku lovu te zajedno s djecom odlaze u kuću koja je smještena na
zabačenom močvarnom području.
Reese Witherspoon i Paul Rudd zvijezde su romantične komedije o studentu koji je,
pomislivši da ga djevojka vara, odlučio poslati pismo kojim prekida vezu brzom
dostavom. — to su glumci; opis filma Noćna pošiljka / Overnight delivery,
1997
Predstava »Pijana noć 1918.« rađena prema noveli Miroslava Krleže koju kazalište
Ulysses premijerno izvodi u petak i subotu, predstavljena je na konferenciji za
novinare. ― Zbog blizine u odnosu na odnosno koju, proizlazi da se izvodi
novela.
Kad se s Mirelom vratila u krevet, dočekao ju je, pak, nimalo očekivan Stipin napad. ―
opis nečega iz »prijenosa« Big Brother

RAZGODCI — TOČKA SA ZAREZOM

RAZGODCI — DVOTOČJE

RAZGODCI — TROTOČJE

338

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

RAZGODCI — VIŠETOČJE

RAZGODCI — DUGA CRTA

Za dobro hrvatskog agrara podizanje trajnih nasada nema — alternative.
Neprirodno dijeljenje cjeline nema alternative.

RAZGODCI ― DVIJE CRTE

Haško tužiteljstvo protivi se zahtjevu obrane generala Gotovine da ga se pusti na
kućni pritvor do početka suđenja. U svom objašnjenju koje će u cijelosti biti
objavljeno tijekom dana uz očekivani argument ― da je Gotovina bježao od haškog
suda, navodi se i bijeg od francuskog pravosuđa gdje je osuđivan osamdesetih. ―
Ako se za oznaku umetka na lijevoj strani upotrijebi crta, onda se i na desnoj
strani treba upotrijebiti crta. ― Tu također nedostaje zareza.

RAZGODCI I DRUGO — KRATKA CRTICA

Sabrana djela W. Shakespeare-a
Od 14. do 18. lipnja 2000. u Dubrovniku je boravila grupa Knabenkapele iz
Noerdlingen-a koji su ovdje kao gosti Gradske glazbe Dubrovnik. — Crtice
spojnice ne pišu se u takvim slučajevima — to je isto kao da pišemo »iz
Dubrovnik-a«, »u grad-u«. Na žalost, ima i takva pisanja: na prometnom
znaku zabrane parkiranja pred zgradom Vodovoda Dubrovnik, piše osim za
korisnike usluga Vodovod Dubrovnik-a.
Prije deset godina: Pad bosansko-brodske Posavine ― naslov
Riječ je o seriji Futurama koju odnedavno pratimo svakog petka u programu Nova-e
TV, a crtana serija koja mnogo duguje legendarnim Simpsonima stiče sve više
obožavatelja. — Tu je krivo i »stiče«: treba stječe.
U okviru ciklusa u kojemu u pred-izbornoj godini 2003. predstavljamo hrvatske
političke stranke, na redu je (...) — u više obavijesti
(...) a u pripremi su podaci temeljeni na re-analizi (...)
Diplomat club / vanjsko-politički talk-show
Novi broj najdugovječnijeg strip fanzina u Hrvatskoj »Endem-a«, uskoro će izaći na
svjetlo dana i razveseliti malobrojnu, ali gorljivu publiku, a ponajviše autore koji će
se sa svojim stripovima u njemu pojaviti.

339

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

Ima nekog čudnog dostojanstva u Apple-ovim škrtim izvješćima, koji se onda pretvore
u pravu tržišnu senzaciju. Barem je tako na našem tržištu, gdje se Mac-ovi ne
prodaju u istim količinama kao PC-i, a poznato je da su od njih i skuplji.
Demokrati imaju 22 zastupnika u parlamentarnom vijeću, dok ostatak drže pro-
pekinški orjentirane stranke.
Osim što treba biti propekinški, treba biti i orijentirane.
U demokratskim državama u sub-Saharskoj Africi — državama koje su imale relativno
niski nivo životnog vijeka — životni vijek se dramatično još više skratio u
posljednjih 15 godina.
Novi milenij ― znanstveno edukativna emisija ― najava
Za rječnike dvaju jezika ili više njih, i slično, piše se kratka crtica, i to bez
razmaka. Nije dobro ovo: englesko - hrvatski, hrvatsko - njemački rječnik itd.
Svakog radnog dana u svibnju građani su kupili po 315 novih automobila, a taj je
mjesec bio ove godine najbolji autodilerima koji su prodali 8197 novih vozila, čak
21,7 posto više nego tijekom istog mjeseca prošle godine. ― Odmah desno do
toga članka naslov: Najnovije i najvažnije iz auto-svijeta.
(...) ovdje na sjevero-zapadu Grenlanda (...).
Imao sam protu-budalni sistem na Božić 1974.

RAZGODCI — NAVODNICI

Uz pomoć turbopunila taj bi stroj, navodno, trebao razvijati oko 220 »konja«. —
Imamo prijenos značenja i skraćivanje konjska snaga —> konj, i tu ne treba
pisati navodnike; bilo bi slično kao da pišemo dva »hvata« drva (zemlje...), tri
»stope«, dva »palca« itd.
Najnoviji primjer takvih površnosti i nepreciznosti (...) susrećemo u Vjesniku od 20.
kolovoza, što ide na »dušu« organizatora izbora za najljepošu djevojku Hrvatske.
Naime, pokazalo se da je malo prerasla mjere iz set karte, po kojima su haljine rađene
»na neviđeno«, pa i ova jedna bila je malo tijesna. Drveće i stupovi ‘pucaju’ od zime
— naslov,
Juha od rajčica s krumpirovim "snijegom" — naslov recepta
(...) predmete potopite u "izolacijski lak" (...)
“Sida” i hepatitis — naslov
Police zagrebačkih videoteka proteklih su nekoliko dana »zjapile« prazne. Zbog
otkazivanja svih javnih priredbi, »jagma« za filmovima počela je još tijekom
vikenda, (...).
Kuhar Miljenko Perković: Tuđman me 'špotao' kada je ručak bio preraskošan ―
naslov

340

Alemko Gluhak, Svakojaki jezični grijesi iz glasila
radna građa, st. 16.XII.2007.

Naime Bruxelles je već »opekao prste« na prijevremenim najavama iz 90-ih godina,
(...)
Frano Krasovac i članovi Dubrovačkog simfonijskog orkestra su funkcionirali »na istoj
valnoj dužini«, pa su od Osme napravili pravi glazbeni užitak (...) — To su
uobičajene riječi i izrazi, u posve uobičajenoj upotrebi, a takvi se ne stavljaju
u navodnike.
Malo »brčkanja« u moru sa sinom i suprugom — i to je bilo sve. — Po članku se nije
moglo zaključiti da se ne bi radilo o najobičnijem brčkanju, pa su navodnici
nepotrebni.
Županija »zaradila« 12 milijuna kuna — naslov — — u proračunu izašao višak
— pa još: Ako će se proračun puniti prema planu, taj će novac biti "višak" (...)
Projekt uređenja zemljišnih knjiga »težak« 35 mil. USD — naslov, — Stavljanjem
navodnika kao da se htjelo reći da se ne radi o velikom novcu, a bit te vijesti
nije uopće u cijeni, nego u tome da se trebaju urediti zemljišne knjige.
Krađa po nalogu "odozgo" — naslov — nepotrebni navodnici, jer tako se i veli —
istovremeno u istom broju na str. 9 naslov: Opsesija upravljanjem odozgo
Oba su automobila potpuno uništena, a "mercedes" je sletio s kolnika na livadu. —
Ne treba pisati navodnike za to.
Druga karta po jačini u adutu u »beli« je: c) devetka. Naziv igre jest bela; pisati to s
navodnicima isto je kao da pišemo »nogomet«, "košarka" i sl. (Tu je krivo i je,
jer dolazi iza skupa riječi: treba ili jest ili Druga je karta...)
Šušnjara je pogodio dvije »sride« i jedanput »u dva« te skupio osam punat, dva više od
ostale trojice favorita. — o sinjskoj alki
(...) rekao je ministar unutarnjih poslova Ivan Penić na konferenciji za novinare u
povodu obilježavanja »Mjeseca zaštite od požara« i Dana vatrogastva.
Nepotrebni prvi navodnici — isti je tip kao i Dan vatrogastva!
Besparica u našem zdravstvu, zbog koje su bolnice smanjile broj operacija, srčane je
bolesnike dovela »pred zid«.
Pauk crna udovica, za razliku od prijašnjih godina kada je svoje »žrtve« ubadao tek
potkraj srpnja, ove je godine napao već 1. srpnja, (...)
(...) dodao /je/ da će UNICEF-ova suradnja s Hrvatskom za 2001. godinu uključivati i
regionalni program koji će "voditi" ured u Ženevi.
Pjevam za "Večernjak" jer nije 'žut'! — naslov
Nakon zimske medijske »prašine« i pregovora, odnosno sklapanja ugovora (...) sve
priče (...) jednostavno su utihnule.
Vatra »harala« tvornicom papira — naslov
Vatra jest harala, i poharala je tu tvornicu, i navodnici su više nego suvišni.
Ne računam "nepredvidljivosti" kao što su bura, nedovršeni mostovi, nedostatni
trajetki, neodgovorni "odgovorni" i slične nepogode.

341

otoka. Sami sebi »krojimo« mirovine? — naslov Amerikanci obznanili »povratak« jadranske obale turizmu — naslov Sada RBA hrvatskim klijentima nudi prvu»pravu« kreditnu osobnu i business karticu. odgovornost je zapravo nepostojeća.. Ispipavanje Miloševićeva ‘pulsa’ — naslov Radi se o prenesenu značenju riječi puls. (. U Savu otišlo 10 tisuća ‘kubika’ radioaktivne vode?! — naslov Riječ kubik razgovorna je riječ za kubični metar i nema nikakva razloga za to da se stavlja i u kakve navodnike...). zemljišnih čestica itd. »od jutra do mraka«.). st. dolina. jer se radi o jednom uobičajenu izrazu.. nije “Socijaldemokratska partija” itd. koji je postao dio općega jezika. rijeka. Ako se malo promisli. a za drugu baš odgovaraju. i tu ne treba riječ poslovnjak stavljati u navodnike — navodnici nam sugeriraju da to nije poslovni čovjek.2007. Četiri su smrtna slučaja posljedica nesreća na cestama. s nizom prednosti i pogodnosti.XII. a petero lakše ozlijeđeno. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Prepolovljeni keks u rukama »poslovnjaka« kojemu ispod rukava sakoa izviruje uočljiva pink košulja. planina. Alemko Gluhak. — ne pišu se s navodnicima! U sedam mjeseci ove godine na području Krapinsko-zagorske županije u »traktorskim nesrećama« poginulo je 13 osoba. vidi se da bi onda po takvoj iskrivljenoj logici trebalo jako mnogo navodnika u našim tekstovima. odličnom hranom i vrsnom poslugom »nabila« je maržu na pojedina vina i do 500 posto! Prodaja useljivih apartmana. Imena stranaka ne pišu se s navodnicima (nije “Hrvatska demokratska zajednica”. poluotoka. njih bi trebala imati i riječ ispipavanje. primjećujemo svuda oko sebe. Skup je zaista bio nalik pravom narodnom saboru i potrajao je. a devetoro ih je poginulo u nesrećama izvan cesta (. Za prvu riječ možda navodnici i nisu baš najpotrebniji. Posljednjih godina svjedoci smo prave »najezde« stranih trgovačkih lanaca koji otvaranjem hipermarketa bitno mijenjaju odnose na tržištu. Prkačin postao predsjednik “Nove Hrvatske” Radi se o imenu stranke.). Radi se o poslovnom čovjeku. 16. 342 . Po “logici” toga da se riječ puls metne u navodnike. Nema nikakva razloga za te navodnike. u pravom smislu. i nitko ga ne osjeća kao kakav citat. a to se nije htjelo. Izvrsna Nautika s božanstvenim pogledom na Lovrjenac. desetero ih je teško. jer one koji bi trebali biti odgovorni autor zapravo ne smatra ozbiljnima. u članku je to ime napisano bez navodnika. no takva prenesenost ne zahtijeva navodnike — možemo reći da se radi o nekoj vrsti frazema. otok »Vir« Imena naselja.

. onda bi bilo i »donio«. Vjerujemo da su i slušatelji bili ugodno iznenađeni njegovom retorikom.. Tu ne trebaju biti navodnici (i još nešto: čini mi se običnijim da se veli da je situacija napeta a ne »zategnuta«).) lopovi su ukrali (. i ne treba navodnika.2007. Priča slijedi tri mlada para. kalendarski pojam.... 343 ..) priča Ivana. no kolovoz je donio razočaranje — uznaslovni tekst Posve nepotrebni navodnici. »Che« Guevara postaje idol lijevo orijentirane omladine na Zapadu. tako ne treba pisati s navodnicima ni to što je u primjeru — dovoljno je bez navodnika. U srpnju su vodeći prehrambeni proizvođači »pokrivali« planove. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. Na jendoj od zajedničkih večera priduržuje im se i tajanstveni pisac Art Witz koji među njih baca »jabuku razdora«. sugerirajući da su muškarci nesposobni za monogamiju. — o jednom filmu (. 16. ali dakako da će sve ostati "samo" na tome Nisam siguran da lobiji meni nesklonih tabora neće istoga časa početi međunarodnu kampanju protiv hrvatskoga "nobelovca" koji njima osobno.. U Boliviji pod vodstvom Ernesta »Che« Guevare počela gerila protiv diktatora Renèa Ortunea.) Audi A3 (.). st. nije devetoro nego je devetero. Također. Vatra je u jednoj sobi stana veličine pedesetak "kvadrata" planula oko 12.. a »zategnuta« situacija između hrvatske i slovenske policije trajala je gotovo pet sati.) Lijepo je biti službenim kandidatom jednoga "Nobela". Kao što ne pišemo pod navodnicima »automobilska nesreća«. — o 1966. U tom je vremenu »nestao« i Fiat Uno (... Naravno. jer kolovoz ništa ne donosi. jednostavno ne "šmeka"« – kaže Nedjeljko Fabrio. zanimljiva i po tome što kad nije za šivaćom »mašinom« i ne kroti neukrotive tkanine to nastoji učiniti s momcima iz saborske straže! Puklo napuklo »rudo« kamiona — naslov To se zove rudo. godini (.XII. Po logici pomaka značenja. kršćanskim i narodskim.) izjavio je glavni tajnik NATO-a Jakob Gijsbert »Jaap« de Hoop Scheffer.30 sati. ne treba nikakvih navodnika.. koja nije zamarala ili se gubila u apstraktnom. jer nije njihov. traktorska nesreća. no ubrzo je doplovilo i slovensko policijsko plovilo. Banke su »krive« za petinu vanjskog duga Izbori »grade« tunele U središtu grada (. Na sceni splitskog HNK-a otvoren je Festival hrvatske drame i autorskog kazališta »Marulićevi dani«. to je apstraktan pojam. Zoološki vrt u Münchenu »bogatiji« je za još jednu gorilu. Alemko Gluhak. »avionska nesreća« i sl. nego je »odisala« konkretnim.. Pomorska policija RH naredila je zapovjednicima koćarica da napuste hrvatske teritorijalne vode.

pa navodnici nisu potrebni. ― Takvi dodatci uz vladarsko ime (pa makar to bili i nadimci) ne pišu se s navodnicima: nije Petar Krešimir »Četvrti«.2007.. nije Elizabeta »Druga«. Imena trgova.. Piše li se u nizozemskom tako kako je tu u primjeru napisano? (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. V. Hrskavica »uzgojena« u Italiji.. Gorica prodala zemljište veličine osam tisuća »kvadrata« za 31 milijun kuna Igor Zidić / predsjednik »Matice Hrvatske« — telop. Zanimljivo: u naslovu je urednik odabrao navodnike. 16. Alemko Gluhak.. ulica.. najava emisije Imena organizacija.) sastali su se u četvrtak u zgradi gradske uprave »iza zatvorenih vrata« radi primopredaje vlasti.) napustio je jučer HNS. Kako se zvao hunski vođa koji je zbog osvajačkih pohoda dobio nadimak »Bič Božji«? — Atila. Također.XII. četvrti i druga — ne pišu se s navodnicima! Tunel Sveti Rok nije mogao ‘progutati’ tisuće vozila koja su kroz Liku išla prema moru (. st. ili što slično).. dolara. Godine Gospodnje 1123. pri ulazu na »Trg glumaca« (tako su ga prijašnjih godina nazvali i kao takav jedinstven je u svijetu) postavljena je ekološka instalacija Vedrana Karadže.000 navalio na vrtić. ne pišu se među navodnicima.... Navodnici se za nadimke i slično stavljaju samo ako se u dotičnom jeziku piše upravo tako.) kaže djevojka koju azijsko tržište 'voli' jer je. kažu joj u tamošnjim agencijama. ovo: Roj od 35. Pjevat ćete na Zlatnim žicama Slavonije u ‘svojoj’ Požegi. Vrtić »napao« roj od 35 tisuća pčela — naslov Radi se zaista o napadu na vrtić (spretnije bi bilo npr. stranaka i sl. u tekstu je normalno bez navodnika. kviz Nadimci se ne pišu s navodnicima. vrlo egzotična i neobična izgleda. to je Matica hrvatska. »Debeli« zarati s rođakom (. 344 . Kao glavni razlog naveo je Čačićevu «Vladu u sjeni».) U toj će sobi Madonna provoditi po jedan sat prije svakoga nastupa kako bi u miru i tišini došla u sklad sa svojim ‘unutarnjim ja’. presađena u Ogulinu — naslov Bivši i novoizabrani gradonačelnik (. (. U malom parku. a ne »Matica Hrvatska« ili »Matica Hrvatske«. Karlo »Veliki«. Najudaljeniji planet ikad otkriven u Sunčevom sustavu otkriven je tek sada jer je njegova orbita »nagnuta« 45 stupnjeva u odnosu na orbite drugih planeta.. kralj Louis VI.). Michael Jackson 'gubi' prava na Beatlese / Michael Jackson mogao bi izgubiti izdavačka prava na više od dvjesto pjesama Beatlesa ako u kraktom roku ne plati dug od 200 mil.

XII. RAZGODCI — POLUNAVODNICI RAZGODCI — ZAGRADE Doček Nove godine u društvu naj(boljih ili gorih) Hrvata — naslov — nepotrebno poigravanje zagradama. Englezi. moglo je biti »vrijednom«. Uoči današnjeg (17. Alemko Gluhak. Ravnatelj Srednje škole »Dragutina Stražimira« Sv. Koncertna dvorana »Vatroslav Lisinski« Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskoga. Veljača dvostruko »crnja« od lanjske (Upozorajuće brojke: u drugome mjesecu u prometnim nesrećama poginulo 47 osoba) ― naslov i uznaslovni tekst ― Treba biti veljača a ne bezlično »drugi mjesec« Samo 32% Hrvata drži da je EU »dobra« ― naslov Posrednička »trojka« Kontaktne skupine dobila je zeleno svjetlo od vodećih zemalja međunarodne zajednice za novi prijedlog statusa Kosova. „“. namještaja i posuđa?. a mediji su taj gaf strpali u top-vijesti. S vremenom su se pojavili i drugačiji oblici. Uvečer..bez izvoza« hrane i pića. kako zna biti opterećen brojnim zadacima koje si zadaje. Otvoreno. ako je u nominativu. poznati po toleranciji jednakoj nuli. kao predsjednik Izvršnog vijeća (tada SR) Hrvatske. »radili pritisak«.6. — Kako se troje ljudi može nazivati trojkom (dvoje parom. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. — Po istoj iskrivljenoj »logici«.. zaista nema nikakva razloga da se ta riječ stavlja u navodnike. pa ono što je u zagradi nije nikakav umetak Zar nije još Ante Marković. I po tome se vidi besmislenost nasilnoga umetanja navodnika. Ako je u imenu škole i sl..V. 16. em. zarad »prodaje za devize .). ime osobe u genitivu. jer je riječ najbolji rasječena.. HT1. ranih osamdesetih godina zdušno zagovarao i uporno promovirao »zeleno-plavi plan« o uspostavi interesne sprege hrvatske (ne samo poljo)privrede i turizma. Navodnici se ne pišu tako. »strpali«. odmah su ga strpali u »buksu«. st.2007. četvero četvorkom. Stradun pust da je i psu lutalici neugodno. Ivan Zelina ― podnapis. onda mogu biti (a ne moraju). I na taj su način radili pritisak. Po toj logici nasilnoga nepotrebnoga stavljanja navodnika. pedesetak ljudi u svim (preko)brojnim konobama zajedno. ugostiteljske i hotelske opreme.30 345 . Grafička struka u nas kaže da se pišu ovako: »«. s vrećicom vrijednom 40 kuna prekoračio je »zamišljenu« liniju trgovine na Getwicku. u toj bi rečenici svašta »moglo« biti pod navodnicima! Naime. onda ne idu navodnici. To je bila tradicija. 9.

XII.. suosnivač Microsofta ljetuje na Jadranu — nadnaslovni tekst 346 .. a pogotovo ako je u njoj više zareza. pojavio se u Austrealiji gdje je prouzročio smrt jedne osobe. Nasilno je prekinuta cjelina današnji polufinalni susret.2007.. Ta bi zagrada došla npr. lipnja nije dobio zbog narušavanja tvrtkine politike (. a 50-ak ih je zaraženo. tvrdi. Soline. st. Kalifornija.) Paul Allen. umetak je zgodnije odvojiti od ostalih dijelova rečenice dvjema crtama ili pak zagradama. Mlini i Zvekovica. Treba biti ili ovako: u Sylmanu. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.) BJELINA RAZMAK Tražimo talentirane voditelje za humoristični program ! PRAVOPISNI ZNAKOVI — TOČKA PRAVOPISNI ZNAKOVI — ZAREZ No Rick Bronson. ili ovako: u Sylmanu. Osnova ovom kritičkom izdanju Historie Salonitane je najstariji splitski rukopis koji se čuva u arhivu Splitskog kaptola iz druge polovice 13. no ako je rečenica dulja.). ili ovako: u Sylmanu (Kalifornija). dakle Ademi―Norac. ili ovako: u Sylmanu (u Kaliforniji). ― HT TT 6. sindikalac i bivši vozač Coca-Cola podružnice u Coca-Cola Bottling Co. tvrdi. tvrdi. 16. Požar se na dubrovačko područje proširio u subotu iz BiH.7. u Kaliforniji.. Alemko Gluhak. Umetak se odvaja zarezima. stoljeća. sati) polufinalnog susreta s Francuskom izbornik naših rukometaša kuje taktiku za osvajanje medalje. a nošen jakom burom zaprijetio je mjestima Plat. 113 (HTV) RAZGODCI — KOSA CRTA Suđenje Ademi/Norac ― naslov ― Tu treba biti duga crta bez razmaka. iza s Francuskom. Ne budem li igrao odlazim iz CSKA — naslov Da Hrvatska još neće u NATO znalo se i lani — naslov Da je živ 8...VIII. Ako rodim sina zvat će se Duje — Novi smrtonosni virus. tvrdi. California tvrdi da otkaz uruđen 12. Prvi (istočni) krak prodro je iznad mjesta Zavrelja. srpnja Josip Sever bi napunio 66 godina (. RAZGODCI — TIPOVI SLOVA (KURZIV. Tu treba biti zarez između u Australiji i gdje. u Sylmanu. otporan na antibiotike i blizak zlatnom stafilokoku.

V.. ― U vrijeme dok je postojala 347 . grada u Sjevernom teritoriju i King Creek Stationa. i King Creek Stationa.. dakle: između Catherine. on je stolar).1941. general-pukovnik. (.1941...—2002.? U takvim slučajevima ne smije se kratiti: tu treba biti na hrvatsko- bosanskohercegovačko-jugoslavenskoj tromeđi. PRAVOPISNI ZNAKOVI — KRATKA CRTICA Onda potrča do gazda-Markove trešnje. no cesta koja ide od Goričana do Zagreba bila bi Goričan—Zagreb. gazda. zapravo nepristojno.) Nespretno.41. »YU«ili bih. ne sklanja. dakle s kratkom crticom. samo je početak koji je razvučen na ta gotovo tri tjedna. No tu od nije krivo: ti su krajevi bili pod talijanskom okupacijom od vremena 3— 20. 126 Tu bi zapravo trebala biti crtica: prvi se dio. pa do 1943. Granična crta obilježavat će se piramidama na hrvatsko-BiH-jugoslavenskoj tromeđi. ZAŠTO? ŠTO SA SLUČAJEM general pukovnik. s dugom crtom za raspon. — Također.2007.V.).XII. je li skupina od tri aviona zaista konvoj?! PRAVOPISNI ZNAKOVI — DVOTOČJE PRAVOPISNI ZNAKOVI — DUGA CRTA Prekinuta gradnja autoceste Goričan-Zagreb — naslov Tu ispada kao da je to autocesta koja se zove Goričan-Zagreb.«. — Mato Lovrak. 16. Družba Pere Kvržice. grada u Sjevernom teritoriju.V. hr. od 3—20. koja je u tom slučaju upravo spojnica: spaja dva pojma u jedan. Zašto »BiH«. Pula: Rakes Kumar. 200 km od Alice Springsa. direktor Indijskog savjeta za međunarodnu kulturnu suradnju u Istri — nadnaslovni tekst Ako se previše eksponiraš u medijima ubrzo publici postaneš dosadan (. — Umetak treba odvojiti zarezima i lijevo i desno (kao da smo umetak odvojili zagradama). — Kako npr. st. 3—20. Drugačiji je slučaj fra i don. Cessna 172 letjela je u konvoju od tri zrakoplova na čarterskim linijama između Catherine. »Spomenica Matice hrvatske 1842... a ne »HR«. Italiji U jednom povijesnom atlasu tako je naznačeno za hrvatske krajeve. yu. majstor stolar znači "majstor koji je stolar" (od svih majstora. Zato mislim da je bolje da se piše general- bojnik. po tome bi general pukovnik značilo "general koji je pukovnik". knjiga koja prikazuje stošesdesetgodišnje djelovanje te najstarije hrvatske kulturne ustanove predstavljena je u Zagrebu. spojio se s imenom Marko. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Alemko Gluhak. 1985.

). koji ovdje znači to. i da se mora pisati tamo gdje je takvo i nekako sadržano. što znači »Amerikanac talijanskoga porijekla«. 16. Vožnja je bila s polazištem u mjestu Ataru u Mauritaniji i ciljem u istome mjestu. (. dakle to je Atar—Atar. i to bi 348 . što znači "koji se odnosi na crkvu i politiku". Italian-American (kao Afro-American itd. Dakle tu se vidi da spojnica znači.. Kraj crkvenopolitičkog desetljeća — naslov Naslov je napisan u dva retka: Kraj ckrveno. i pridjev od toga jest talijanskoamerički. st. Državna Zajednica Srbije i Crne Gore. Na tribini Hrvatsko slovo uživo i u okviru niza tribina na kojima u pred-izbornoj godini predstavljamo hrvatske političke stranke. PRAVOPISNI ZNAKOVI — ZAGRADE PRAVOPISNI ZNAKOVI — KOSA CRTA Modni trendovi proljeće/ljeto '99. to znači da bi se sve u jednom retku pisalo crkvenopolitičkog..XII. 8. vrijeme. između ostaloga. kraće talijanski Amerikanac (s odnosnim pridjevom talijanski.2007. Kako spojnica nije napisana i u drugom retku. a crkvenopolitički znači "koji se odnosi na crkvenu politiku". Alemko Gluhak. Odnosi se na međudjelovanje politike i pravoslavne crkve u Srbiji. obiteljskih trauma. »koji je u vezi s Italijom ili Talijanima«. zaplijenili 43 dubrovačka broda. pa onda može biti i »koji je talijanskoga porijekla«). no tu je to očito prema engl. Biramo kralj/icu vitkosti! — naslov Vrijeme ne/mira — međunaslov Reli Dakar: Martinčević/Frčko na prvom prolazu etape Atar-Atar ostvarili 58.. To očito ne znači isto što i crkveno-politički. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. U današnjem nastavku »Pravde za sve« Jimmy brani uglednog talijansko-američkog biznismena i starog znanca kad u požaru njegove trgovine pokućstva strada noćni čuvar. Martinčević i Frčko dva su vozača. predstavila nam se Hrvatska demokratska zajednica. — uznaslovni tekst Po tome ispada da je to samo za prijelaz s proljeća na ljeto..). Koršunovas gradi kaotičnu i visoko teatraliziranu sliku društva što pokušava skinuti sputavajuće okove diskriminacije. i. Rusi su 1806/7. Dvostruki pridjev talijansko-američki znači »koji je i talijanski i američki«. svibnja 2003. U post-postmodernističkoj maniri. To je dobro pisanje./ političkog desetljeća. Treba biti duga crta. tradicije. to je bila hrvatso-bosanskohercegovačko- srbijanskocrnogorska tromeđa.

2007. 16. ali ne radi u struci jer »ko' će danas živit' od kiparstva«. Metro express 15. Kaže da bi za četvorni metar surpugove nakošene kućice tražiola tri tisuće eura. natjecali smo se tko će imat’ bolje ispletene i presvučene platnom. Tu je cijela rečenica napisana u skladu s mjesnim govorom.. tuda. za to imamo kamo ― pa ovamo. i tu se ne radi ni o kakvu izostavljanju. Fotografije starog Splita i knjiga »Spli'ski memento« Damira Šarca ― naslov 349 .) Ali paj'sad: takav kakav je Žmegačev je film jedno od uspješnijih ostvarenja hrvatske filmske produkcije. tamo.. / Kad' se mjesec ne otkrije? // (.. PRAVOPISNI ZNAKOVI — APOSTROF APOSTROF glazbena skupina Guns'N'Roses ― događa se često (npr.).) Kud'god kreNES — u reklami Oblici kud—kuda ravnopravni su. sad sve imamo.).) I neš podivljat'! ― naslov ― Zanimljivo je: pravovjerni umetatelji apostrofa napisali bi valjda ne'š podivljat'. — Također... Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Kako ti je. Dakle ne treba pisati apostrofe u ovome: Činile su se onda i »crevje« od konopa. žalu pusti. Pitanje pak je što se tu htjelo reći: da li put (kojim se ide. (.. onamo (upotreba ovisi o motrištu)). sve je bilo napušteno. / Kad' te sunce ne ogrije. glatko može biti Martinčević i Frčko.V.. (. Alemko Gluhak. Inače je kiparica. kao vo' Apostrof ne treba pisati ako se radi o umetanju kakva mjesnoga govora u kojemu se radi o običnim oblicima.6. sve smo uredili. — Pa ko' ima. jer glagol činiti u stanradnom jeziku ne znači “izrađivati”... Oni će nas u kal' i blato sa sobom povući — naslov Uopće nije jasno zašto je tu stavljen apostrof: u toj riječi kal baš ništa nije izostavljeno... trebalo biti Martinčević—Frčko ili. moraš uložiti di' živiš. dubrovačkim.. onuda (upotreba ovisi o motrištu)) ili cilj (na koji se htjelo stići. (..) — Uselili smo se prije 15 godina. (. Zato nije trebalo ni apostrofa uz imat...)..XII.. za to imamo kuda ― pa ovuda.) ostaje ono što je i bio.. st.24) da apostrofi budu krivo napisani: naslov Guns ‘N’ Roses izdaju novi album.. što je automatsko pretvaranje Zagrebački dečko (i jope': 'il fini dečko il' fakin?) (. neka kupi (. nije trebalo imenicu crevje stavljati u navodnike. (Pisatelj članka ne zna da bi po toj logici onda bilo i “činile su se”. u tom slučaju. jer to je oblik uobičajen u dubrovačkom govoru.. / Kad' se magla siva spusti.

jer ionako govorimo od šezdesetprve do šezdesetosme. Sad nek’ Serginho brine o meni — naslov Župnik Brglez: Narkomani nek’ se liječe tamo gdje se i drogiraju — naslov Jel' tako ljudi? — titl Jel' vam bilo dosadno bez nas? Ups. Bijesna sam k'o ris. Hush je od '61.) Ko' govno šišmiša! Naš'o sam ga! Lud bi bio ko' bi zamjerio. razdvojeno). Pa tko nam na tome želi zamjeriti — nek' izvoli. spustlili su cijenu na 8000. aj' pokaži mišić. Karnak.. — titl Ne treba pisati te apostrofe s godinama. Pazi kud' voziš! Ček' malo. Nazvali su uskoro opet s druge govornice na Maksimirskoj. Koje su boje moji zubi? (. nek. Izgleda k'o bandera! dobro je Ovo je dobro: Ne moš stat. Mali Joe. Bez po' muke ― naslov Bori se k'o žensko ― naslov KORIJENSKO PISANJE »KORIJENSKO« PISANJE KORIENSKO PISANJE Kašić. Spiro. “kojeg’” — jer imamo suoblike kojega/kojeg). Kad je vlasnik rekao da nema toliko. Boli ko' vrat. i drugi. neka mu je je l'. do '68..XII.. st. jel' rekao da voli crvneo ili drveno? To je je li. E. a onda su rekli nek' da koliko da. ali tako. 350 . Mo'š mislit! Zanimljivo je da je u prvo stavljen apostrof a u drugo nije. Harambašić i predpreporodna književnost — naslov Iz »tehničkih« razloga pojavljuje se apostrof suprotnoga smjera.. Zagreb 2003 Čestica neka/nek ima ta dva oblika. 16. ― titl Smiješan ko' pas s tri noge.2007. Alemko Gluhak. ne treba pisati s apostrofom (kao što ne pišemo s apostrofom npr. vodio DeSica. pa bi bilo dovoljno napisati je l (a ako pisatelj baš inzistira. emisija pučke i predajne kulture Oduševljeni ukusno namještenim prostorijama uzviknut ćete — k'o bonbonijera Spavat ćemo k'o bebe. te su tražili 5000 eura. čitat! Stipe Božić — slogan uz knjigu Roberta Pauletića Nepal u 77 priča. izd. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.

Zagreb. (. koji ima 47 riječi. st. Zagreb.)upucavao direktorovoj kćeri na pikniku od tvrtke? Ivo Sanader uoči tzv..XII. dvaput je upotrijebljen sklop koji je običniji i općenito i u tom konkretnom slučaju: šerijatski zakon. kancelarijskim i školskim priborom... (. summita krize u Bruxellesu : Proširenje se nastavlja ― nadnaslovni tekst i naslov SINTAKSA (. objavio je Business. SINTAKSA — INSTRUMENTAL Udruga prijevoznika stvari motornim vozilima — Kružićeva ul. Alemko Gluhak. vjerojatno više ne postoji punionica vozila stlačenim plinom — Radnička c.. kome minusi — naslov Kome niže kamate: Prosvjetari optužuju Ministarstvo ― nadnaslovni tekst Prijave torbarima — naslov — Iz Hanfe su u Državno odvjetništvo pristigle prve kaznene prijave protiv »torbara« koji su kupovali dionice HT-a. ugao Draškovićeve i Jurišićeve....... i zanimljivo je da mnogi izbjegavaju dativni nastavak -u. poslovnica Zagreb ― Preradovićeva ul. ovako je dvosmisleno Dativno je pitanje komu ili čemu. 351 .) u San Franciscu uhićeno je desetke prosvjednika (. POSVOJNI GENITIV Indonezijke traže zakon šerijata — naslov U samom tekstu članka.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Vratimo ponos hrvatskome narodu ― naslov BB: Kome plusovi. misli se: rat protiv prikrivenih reklama.2007.). Zbog kršenja Zakona o tržištu vrijednosnim papirima podignute su kaznene prijave protiv zagrebakih poduzetnika Željka i Josipa Selendića te sportskog direktora Dinama Zorana Mamića.) Prijave za ostale od 797 torbara Hanfa će DORH-u dostaviti sukcesivno. opet se vratio na ulice ― podnaslovni tekst SINTAKSA — GENITIV. pojavilo se 2007. više nema toga natpisa (od 2004?) Trgovina odjećom u dvorištu ― dvije obavijesti iste. Strah iz `91...) SINTAKSA — DATIV Objavljen rat prikrivenim reklamama — naslov .hr. Zagreb. kakav je sklop upotrijebljen u članku. Nije li se (. 16. Nova Gradiška. — To iz naslova trebalo bi se rješavati boljim sklopom: Prijave protiv torbara. vjerojatno više ne postoji Grafopapir / veletrgovačko poduzeće papirom.

ali je.). ― reklama ― Kaže se liječenje lijekom. dakle tretman Aminexilom (naravno.) da se ispita njihov zahtjev za poništenjem pretvorbe i privatizacije tvornice (... (o hijenama) Zahtjev za zaštitom nije poslan ličkoj policiji ― naslov Za obnovu ratom pogođenih područja 45 milijuna dolara ― naslov Senat je uputio prijedlog za osnutkom istražnog povjerenstva. Nade za mirom (. ― Veoma loše to »zahtjev za dodatkom«. Vlada je odbila zahtjev za posebnim dodatkom.).. ― Polazište je: prijedlog za to da se osnuje istražno povjerenstvo.. bez ikakve crtice ― ta ne pišemo lijek-om). no u odjavi opet instrumental. (. ali možda jagma za knjigom.XII. Prvi tretman protiv ispadanja kose s Aminexil-om. — veli državno odvjetništvo (= tužilaštvo). Činjenice je da su trgovine pune robom (...). Botnički zaljev ― Može se putovati hladnim morima.). putnik hladnih mora.. Tu se vidi da je za to akuzativ.. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi priopćilo je da je Upravnom vijeću Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje poslalo zahtjev za izmjenom odluka o ukidanju hitne stomatološke službe i propisivanju lijekova. (. Isti akuzativ mora ići i dalje. treba biti zahtjev za dodatak... 352 .) ne postoje opravdani razlozi za njegovim pritvaranjem.. (. Putnici hladnim morima: Finska.. Haško tužiteljstvo protivi se zahtjevu za puštanjem Gotovine na slobodu. ― najava vijesti .. Trgovine su pune robe. dakle prijedlog za osnutak (bolje: osnivanje). bit će. st. Nije bilo namjere za klevetom Slavka Linića? ― naslov Čak i kad love ženke predvode potragom. — Hina Bio je jako velik interes za tom knjigom tada (.000 zahtjeva za stjecanjem vlasništva (.. (.. Izrael odbio poziv za trodnevnim prekidom vatre (.. ― Može biti: interes za knjigu. ― Dobro je ovo: Trgovine se pune robom.. Alemko Gluhak. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Nagomilalo se oko 11.). a znamo da su razlozi za to (akuzativ). u samoj vijesti bio je akuzativ (poziv za trodnevni prekid vatre)..) ponovo su nestale (.) ― Veoma loše: »nade za mirom«.. to su nade za mir. u inozemstvo je izbjeglo 120 novinara. Sintikati objavljuju rat menadžerskim plaćama / SSSH pripremio ofenzivu i kreće u ispravljanje nepravdi pod motom »Radnik nije roba« Ne može se [jedna gradnja] postaviti jer nisu zakonom ispunjeni uvjeti..). onda bismo imali krivo razlozi za tim (instrumental). 16. Većina žena ne gubi interes za seksom nakon menopauze.. Slomom NDH u svibnju 1945..2007. za jednoga osumnjičenika ― Ako umjesto njegovo pritvaranje stavimo zamjenicu to.).

Time je nanijela štetu Cigelj i ugrozila kredibilitet rada Vlade. prosinca zrakoplovom iz Zagreba. Božićnica će biti isplaćena odlukom vlade. (.) predali odvojene zahtjeve za povratom imovine oduzete njihovim djedu i baki (. s (.).. pa je očito da bi tu bio mobitelski razgovor... ili što s slično.) — Treba biti — radarski sustav kompatibilan s NATOvim sustavima..) Polazak na 10-dnevno putovanje na Kubu je 30.). Podumljak je kazao da je Kosor prijedlog za razrješenjem temeljila na korištenju lažne isprave.) aktivnosti za poboljšanjem opremljenosti (...).! (. dodao je.. To je isto kao da govorimo i pišemo Amerika prijateljski odnosi umjesto prijateljski odnosi s Amerikom.) jedan raspad sistema (. Mogu li se kvalitetom zaista usporediti sa foto studijima? Pištoljem opljačkao Ininu crpku Tu treba biti: s pištoljem = s pištoljem u ruci.. — Treba biti: s dolaskom rata = u vrijeme dolaska rata.) NATO kompatibilan radarski sustav nadzora (. Otvaranje tržišta elektirčnom energijom uzrokovalo je (.. Kako bi riješili problem utrka...). Instrumental treba biti za ove sklopove: IBM kompatibilno računalo — Treba biti računalo kompatibilno s IBMovim(a). — Naravno.. »borba za mjestom pod suncem« i sl. tu ne valja ni upotreba muških oblika prezimena za žene. st. Stranci ubijeni u napadima motiviranim ksenofobijom — naslov — Tu bi trebalo biti motiviranima. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. Ne govori se »borba za prvim mjestom«... Alemko Gluhak. Spomenimo samo da su (. Dolaskom rata tradicija se prekinula.2007. Do 18.. Na tržištu svakim danom ima sve više modela foto pisača... stoljeća Indija je bila jedini svjetski opskrbljivač dijamantima. Policija je počela djelovati temeljem sumnje koju je izrazio liječnik (.. Ističe da će legalizacijom općina uprihoditi stotine milijuna kuna za infrastrukturu i da se radi o borbi za upravljanjem novcem. ― 353 . Istim rezultatom Celtic je bio bolji od Benfike (. koja se nije ogradila od postupanja Jadranke Kosor.. stanari Jablanske nameravaju organizirati potpisivanje peticije za ponovnim postavljanjem ležećih policajaca... Mi možemo biti zadovoljni sa pobjedom (. 16. Cijene razgovora mobitelom past će do 50 posto — naslov — Na tom bi mjestu vjerojatno za telefon pisalo telefonski razgovor. ― Je li to baš najspretnije? To je naš poziv za suradnjom i dijalogom s izdavačima.XII..) da li je dozvolu za neograničenim boravkom dobio na temelju azila (.)....).

.XII. Hrvatska je zahvalna Njemačkoj na podršci za punopravnim članstvom u NATO- savezu (.... dan praštanja i pomirenja.. »knjiga za Ivicom« (knjiga za Ivicu). instrumental (kraj) SINTAKSA — PRIDJEV ― POTREBAN PRIDJEV potreban pridjev pridjev potreban Peru je jedna od najbogatijih zemalja sirovinama (.) Otkrijte nove T-Mobile tarifne pakete! ― reklama 354 . — Tu nije spretno to birokratsko zaprimiti. (.) prijedlog za donošenjem odluke da dijete živi s njim. »pripremam se za ispitom« (pripremam se za ispit) itd. Stanovnici užurbano pune vreće s pijeskom. Zagrebačko županijsko državno odvjetništvo podnijelo je istražnom sucu Županijskog suda u Zagrebu zahtjeve za istragom i pritvorom protiv bivšeg pomoćnika ministra obrane Vladimira Zagorca zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo zloporabe položaja i ovlasti. Unatoč tome Hvidra ostaje kod zahtjeva za Bajićevom smjenom. no ako se takve vreće pune. Alemko Gluhak. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. javlja Index. Plaćanjem (.. Austrijski tjednik Profil dobio je na uvid zahtjev za pružanjem pravne pomoći. Držao ga je u svom sefu i nije ga evidentirao. Ministar financija Šuker smatra da tolika potražnja za dionicama govori o povjerenju građana u institucije. tu ne valja »dobijanje«.. 16.000 zahtjeva za azilom.2007.) zaprimljeno je i riješeno oko 3500 zahtjeva za nostrifikacijom. Zalaskom sunca počinje najsvetiji židovski blagdan. a prema kojemu se bivši direktor Uprave Hypo banke Guenther Striedinger sumnjiči za pranje novca koji je otuđio Vladimir Zagorec. Sumnjiči ga se da je 1993... ― Zapravo nespretno.) karticom (. Sklop vreća s pijeskom običan je. onda proizlazi da to još nisu vreće s pijeskom. Europa svake godine zaprimi 40..hr.. preuzeo neutvrđenu količinu dragog kamenja kao jamstvo zapet milijuna dolara uzetih od MORH-a. ali i glavnih nagrada. Poglavarstvo krapinsko-zagorske županije danas je podržalo zahtjev za povećanjem cijene vode.).. st. pa bi trebalo biti da se vreće pune pijeskom. — To je isto kao da velimo »pitam za putem« (pitam za put kojim se dođe do tamo)..). koji je austrijskom ministarstvu pravosuđa poslalo DORH. treba biti dobivanje.. — Također.) povećavate svoje šanse za dobijanjem mjesečnih. i nepotrebno je ali. (. Sudac je odbacio zahtjev za tajnošću postupka (.

) No dalje slijedi opet krivo: još dva puta u tekstu (od četiri kratka stupčića. (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa... č. bez pridjeva i s pridjevom. ili gaj i prezime Gajski. Hrvatska 1. siječnja sveučilišta sama raspolažu novcem // Dubrovnik ― U Hrvatskoj godišnje diplomira malo više od trećine upisanih studenata.) beiha član bivše federacije Bogić Bogićević (. pa maj―majski (prvomajski. sve skupa 45 redaka. test koji ispituje prisutnost priona Tenis. zanimljivo pak je da je u samu članku odmah prva rečenica: Prije okruglo 40 godina japanska Mazda proizvela je prvi serijski model s rotacijskim. prelazi na novi model financiranja po kojem sveučilišta imaju svoj proračun. ipak treba dopuna. raj. Alemko Gluhak. —reportaža iz Tajske .. uostalom. usp. pridjev tajski ― usp. st. ožujka ove godine linija dekorativne kozmetike Nivea Beaute (. poslovnih prostora i trgovačkog centra. tvornica Prvomajska.). japanska tvrtka Mazda. — čovjek iz ministarstva poljoprivrede — To je prionski test.p... i slika. Knorr juha.) uživali smo u tradicionalnim taj plesovima. a u članku odmah prva rečenica: Na veselje mnogih ljubitelja Nive proizvoda od 1. — Treba biti: stripovske radionice (moglo bi i stripske). filmski! Gradnjom stanova u Središću počeo se ostvarivati veliki projekt »Bundek centar« koji će osim nekoliko tisuća stanova obuhvaćati i gradnju hotela. Rečenica za rečenicom. (. »Kad bi stolovi pričali.) Na nekim mjestima bit će transfer-stanice (..B. nestala u 90ima). a ne »Davis kup«. npr. rajski. množina za to jest Taji. rođendan Mazdinih Wankel motora ― Začudo.. Knorr stolnjak Napolitanka s kakao preljevom Bologna seminar: Od 1. Na engleskom je Davis cup.. Davisov kup: Hrvatska―Argentina ― naslov ― To je dobro: to je Davisov kup. ― Jedan pripadnik toga naroda zove se Taj. (Tu pak nije baš najspretnije »japanska Mazda«. ili nehaj. Na nekim mjestima imat ćemo reciklažna dvorišta. filmske projekcije i promocije stripa.XII. moramo imati 40 posto građana s visokom i višom stručnom spremom i dva posto s doktoratom znanosti.. pod kojom je također spomenut 355 . ali nije primijetio da ne valja »Wankel motor«.K. hrvatskom Bologna seminaru u Dubrovniku.). Organizirane su strip radionice... upozorio je Pero Lučin. (I. a do 2025. množina nehaji (polazna je imenica haj!). siječnja 2006. 40. posvećenom financiranju visokog školstva i mobilnosti studenata.2007. redaktor je stavio pridjev Mazdin. Niveine boje stigle u Hrvatsku — naslov.. (ispričali bi Knorr priču)« u tom oglasu: Knorr proizvodi.) naći će se i na policama u Hrvatskoj! Mi smo jednim brzim prionik-testom utvrdili sumnju na kravlje ludilo. 16. prorektor riječkog sveučilišta na 3. Wankelovim motorom.

dizelski motor. (II. prometni vikend na koncu srpnja 99.. bio je jako loš. Zbivanja prošloga vikenda ne smiju se ponoviti. 1995. do 12. a uz pomoć ključa. ili što slično. benzinski motor.. Psi u trgovištu.) održan je (u mjesec dana drugi po redu) prosvjedni skup (. nego Turska. značilo bi probušiti lađicu koju su ti dali da se ne utopiš u moru nedoumica.. No mogli bismo shvatiti i ovako: da je bilo predviđeno više skupova..) To drugi po redu nije nešto posebno pogrešno. koristeći se odsutnošću vlasnika kuće.XII. Dobro je ovo: Dobar star RTL-ove serije »Bibin svijet« ― naslov SINTAKSA — KOMPARATIV ITD. bez obzira je li zbiljska ili je izmišljena. ne izvlači se lađica ispod nogu nego tepih. Otto. ušla u kuću iz koje je uzela navedene predmete. što li. isti oni koji su te u to more ubacili i svakog ti časa mogu lađicu izvući ispod nogu. »Alzheimer bolest«. st. treba bez obzira na to Prošli vikend ne smije se ponoviti — naslov Zbog velikih zastoja i loše organizacije na cestama i trajektima. STIL Posumnjati da je pripovijest baš takva kakvu je čuje. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. no lako se možemo narugati: vikend koji je prošao sigurno se nikada neće ponoviti... Belomanastirski su policajci otkrili da je M. 16.. (. Jasno je da se hoće kratak naslov. Diesel. 125 — probušiti lađicu.. Stilski bolji poredak: integrirala mnogo lakše i brže nego Turska. ali očito bi dovoljno bilo samo drugi.2007. Hrvatska bi se puno lakše i brže integrirala u EU od Turske... a pridjevi na –ov i -in (za imenice na -a) ekvivalent su za odnosne pridjeve na –ski i –ni od općih imenica ― usp. to su ljudi. Treba pridjev.). Wankel. i od njih više eto to je drugi. »Murphy zakoni«.12) — Ivan Aralica. Da se duhanska proizvodnja u Baranji izdigla iz pepela (.R..) 356 .. lipnja. Zato bi bilo zgodnije napisati npr. »Wankel motor«. od 9. SINTAKSA ― PRIJEDLOŽNI SKUPOVI I SL. Alemko Gluhak.. i po njima ide pridjev! Nisu »Tesla struje«. električni motor. ― Treba biti:.

. Mini jahte made in Zadar Taj sklop made in Zadar pomalo je nespretan — ipak je made in (. Alemko Gluhak. koje je dio poduzeća Tankerkomerc. npr..) — čitano Razdvajati ili ne radio od televizije. na Prevlaci je jedna od najstarijih.) uza sve slučajne ili ne propuste (. moglo je i bez uključujući: (. tako kako je bilo rečeno pomalo je nespretno. prosjačenja i prostitucije u Zagrebu... rijetko za što drugo.) oznaka za zemlju proizvodnje na proizvodu.. a stariji će ih upućivati na pravi smisao o jeziku i ljubavi materinske riječi.. st. (.. Ta je rečenica zapravo posve ispravna što se gramatike tiče.. (./ iz 15...) (.) dio tog kolača (.. Tu se radi o poduzeću Donat boats (aha. najviše dva milijuna dolara..). ona je na granici. bez obzira jesu li ili ne registrirane na području Hrvatske (. Također.. a bez njega značenje je drugačije: od svih hrvatskih granica iz XV. u ovo: Uhićen je šef tvornice Sun Shiqiang i još 13 osoba. nije Prevlaka granica. da je to jedna od najstarijih hrvatskih granica /. Uhićeno je 14 osoba. jer taj protuterorizam bio bi samo terorizam koji je odgovor na neki već postojeći terorizam. to bi tu bolje zvučalo.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.).).. htjelo se reći da je to protuteroristički program.XII.) Nespretno je to suvereni — što to uopće tu ima značiti?! Pisalo je bez zareza.) Nije li nespretno govoriti o posjedovanju izdržljivosti?! Novac će biti isplaćen /za informacije o odgovornima za bombaški napad na jedno američko obučavalište u Saudijskoj Arabiji/ iz programa protuterorizma koji predviđa takve nagrade. uključujući i šefa tvornice Suna Shiqianga.) konj posjeduje veću izdržljivost nego zec (. ili Uhićeni su (.) mogu se javiti tvrtke.. 16. pa još k tomu kolač! NESPRETNOSTI Protiv vena kesten i ginko ― naslov Vrlo jasno smo rekli da je Prevlaka suvereni hrvatski teritorij.) Kiše je bilo malo ili nimalo. ― Ilija Protuđer (. baš tako!). — naslov 357 . Nije "program protuterorizma". (. stoljeća (.. Dani hrvatskoga jezika poticat će i oživljavati ljubav spram svome jeziku. jezičnoj kulturi osobito u školama i na fakultetima. (Također: nije “mini jahta”. stoljeća. jer duhan.. Također. ali bi možda ipak bilo spretnije malo preurediti poredak i oblik. nego treba biti minijahta.. Može kiše je bilo malo i kiše nije bilo nimalo.. među kojima i šef (. u istom prilogu Nespretno. Porast skitnje...2007....) 14 osoba.... cigarete i pepeo.).

ali malo nespretno. zapravo nepristojno. stupnja ili čega li već u vezi sa skitnjom. Republički zavod za zdravstveno osiguranje /Srbije/ duguje srbijanskim farmaceutima više od dvije milijarde dinara. Radi se o porastu količine. hr. glatka rečenica u kojoj bi se reklo to što se hoće reći bila bi ovakva: HDZ nije raspravljao o Kutlinoj kaznenoj prijavi. treći grad u Hrvatskoj osposobljen za pothvat rađanja djece izvantjelesnom oplodnjom. Alemko Gluhak. bez atoma.) Ono što je uočljivo uočljivo je očima. 358 . Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. a ne »HR«. st. (. jer je čovjek rekao da će ta stranka uzvraćati nisko.. Dubrovnik postaje. 16. makedonskoj i bh. njegova je vrijednost prosječnom hrvatskom građaninu nepoznata. to je bila hrvatso-bosanskohercegovačko- srbijanskocrnogorska tromeđa.. sintetički virusi i oluje u našim glavama. koprodukciji. Na svaki niski izazov oporbenih stranaka HDZ će uzvratiti istom mjerom. Nigdje u članku nema nikakva traga tomu koliko je to dvije milijarde dinara..2007.. a ne zna se ni hoće li raspravljati o Kutlinoj kaznenoj prijavi — naslov Zapravo bi taj primjer trebao ići u skupinu u kojoj se govori o neslaganju oblika. bez genetike.. Probušeni ozoni?! Jasno je.000 eura za film »Karaula« koji će se snimati u slovenskoj. Na hrvatskim tečajnicama jugoslavenskoga dinara nema. Naime. od kojih su vizualno uočljivi: (. HDZ nije. Jednako nespretno kao bez kemije.? U takvim slučajevima ne smije se kratiti: tu treba biti na hrvatsko- bosanskohercegovačko-jugoslavenskoj tromeđi. Granična crta obilježavat će se piramidama na hrvatsko-BiH-jugoslavenskoj tromeđi. dakle vidom. Jako nespretna formulacija. Zašto »BiH«. a to je vizualno. yu. nakon Zagreba i Rijeke. prosjačenjem i prostitucijom.. a ne zna se ni hoće li. ― U vrijeme dok je postojala Državna Zajednica Srbije i Crne Gore. bez gena. a osim toga za šest mjeseci ove godine Srbija je uvezla lijekova vrijednih 60 milijuna dolara. U nove čekovne blankete ugrađen je niz zaštitnih elemenata. BiH Hrvati u novoj političkoj arhitekturi Balkana — naslov Hrvatska će morati isplatiti vrijednost prodane ili ustupljene imovine bivših YU republika — naslov Međunarodna filmska fundacija Euroimage dodijelila je hrvatskom redatelju Rajku Grliću 200. tu je ozon umjesto ozonski sloj ili sloj ozona. Više bi nas trebali zamarati probušeni ozoni.) Nespretno. Djeca se ne rađaju nikakvom oplodnjom: djeca se začinju oplodnjom. nuklearni ratovi.. To je otprilike četvrtina cijele vijesti.. »YU«ili bih.XII.

onda bi provalnici bili i uhvaćeni (a po vijesti se vidjelo da nisu uhvaćeni)..XII.2007. autora podrijetlom s Brača. Istoimeni trg?! To znači da je negdje drugdje još jedan Trg hrvatskih velikana. što reći o dobnoj starosti između 14 i 17 godina?! Noćni zaštitar otjerao troje mladih provalnika u marketing Stojedinice — naslov Bit će sigurno da je zaštitar otjerao provalnike iz marketinga Stojedinice — da ih je otjerao u taj marketing. na svojem automobilu pretukao policajca (makar to drugo zvuči kao nešto neobično). Očito je naslov nastao kraćenjem.) o romanu “Mahnitost”. pretukao policajca. zamjenika Vjekoslava Križanca i drugih suradnika. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. pa bi bilo dovoljno ovako: Zbog lažnih tablica na automobilu. a potom je svečano otvorila Kino klub Zagreb na istoimenom trgu. nepoznati mu je lopov pokrao sav novac — bilo bi jasnije. pretukao policajca. Ili se možda taj neki drugi trg zove isto kao Kino klub Zagreb — a je li to Kino klub Zagreb ili samo Zagreb? Nedugo nakon što je prodao zemljište. jer da piše Nedugo nakon što je A... prvom hrvatskom izdanju Ivana Vladislavića.. Gospodine Čačiću. 359 . Od četiri djevojke.Č. st. obišla obnovljenu fontanu na Trgu hrvatskih velikana. vi ste u ovoj zemlji najmanje pozvani da nekoga vrijeđate! ― Dakle ima i pozvanijih da to čine! Zbog lažnih tablica na svojem automobilu pretukao policajca To je jedan primjer gdje se zarezom mogu pojasniti cjeline.). u ministarstvu vanjskih poslova). pretukao policajca ili Zbog lažnih tablica. (.. Gradonačelnica Marina Matulović-Dropulić jučer je. mislim da je tu dosta jasno čiji je auto. Zaista. 16. koji je rođen i živi u Južnoafričkoj Republici. Također. A možda za malo pojašnjenje: Zbog svojih lažnih tablica. nakon punih osam godina diplomatskog staža na veleposlaničkoj dužnosti. Pa čak bi dovoljno za naslov bilo i ovo: Zbog lažnih tablica. prodao zemljište. Nije svejedno je li Zbog lažnih tablica na svojem automobilu. u društvu predsjednika Gradske skupštine Zlatka Canjuge. Riječ je (.. nakon četiri strane države u kojima sam besprijekorno služio svojoj zemlji. dobne starosti između 14 i 17 godina (. tri su išle u istu školu kao i žrtva.) — govori bivši veleposlanik Veleposlanik je u pravilu onaj koji je u stranoj zemlji (oni koji su u zemlji posebni su. Naime. pretukao policajca. nepoznati mu lopov pokrao sav novac Iz toga naslova slijedi da je prodavač zemljišta zapravo nepoznati lopov — jer je vidi se tko je to on. Alemko Gluhak.

i tu nalaze mnogo drugih sadržaja koji su im zanimljivi. Rečenica izrazito nespretna. ali od 1. govorio je novinarima o radovima na toj cesti i ustvrdio da izgradnje teče prema planu. Južna Afrika). Ako su neke osobe ovlaštene za neki račun. za skraćenje za prvi predsjednik iz naroda Tutsi? Čovjek. jer se čitatelj može zlobno pitati nešto kao smijemo li prodati hrvatsku državu malo poslije toga samoga praga novoga doba. brat je bivšeg saborskog zastupnika (. (. travnja on to postaje.) Po ovakvu poretku riječi i po upotrebi određenoga pridjeva umirovljeni. a po onom što piše u članku radi se o tome da neki optičari potvrđuju recepte. 16.XII. a sada (tek sada!) sve češće traže i prostor za kampiranje. Ono što je novinar htio napisati bilo bi ovo: Kadrovik umirovljen od 1. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. Pred nama je novo tisućljeće hrvatske države.. travnja umirovljeni kadrovik brat je bivšeg saborskog zastupnika Bosiljka Mišetića. ispada je do 1. Najvažniji podatak treba doći na početak ili na kraj rečenice.). navodi Šarinić. st. koji je ujedno i tajnik povjerenstva za ubrzanu izgradnju autoceste Zagreb―Split.2007. i to: nema smisla upotrebljavati službeno ime države Južnoafrička Republika kad je dovoljno ime zemlje. Tutsiji manjina). a to bi trebali raditi pacijenti. travnja taj čovjek nije bio brat Bosiljka Mišetića.. Bolje bi bilo da je naslov 360 . kako to onda ne odgovara činjeničnom stanju?! Potvrđivanje recepata umjesto pacijenata devijantno je ponašanje — naslov Kao da se radi o potvrđivanju pacijenata. Od 1. bolje je (. koju ne smijemo prodati na samomu pragu novoga doba.. Kagame prvi Tutsi predsjednik — naslov Prije je predsjednik Ruande bio uvijek Hutu (Hutui su većina u Ruandi.) imena ovlaštenih osoba na tom računu ne odgovaraju činjeničnom stanju. (. Nespretno.) koji je rođen u Južnoj Africi i tamo živi (da. Pištoljem opljačkao Ininu crpku Turisti u Dugom Selu sve češće traže prostor za kampiranje — naslov U tom je naslovu dan krivi naglasak... ovako: turista i inače ima mnogo u Dugom Selu. Alemko Gluhak. travnja. Naime naslov kakav je objavljen može značiti da uz organizirani kriminal mi trebamo pomoć sudova u nekoj borbi. jer da je cijeli projekt autoceste na čvrstim nogama. da nema nikakvih odstupanja od utvrđene dinamike. U borbi s organiziranim kriminalom trebamo pomoć sudova — naslov Jasno i prezicno bilo bi ovo: Za borbu protiv organiziranog(a) kriminala trebamo pomoć sudova. No ne bi li tu bilo bolje prvi predsjednik Tutsi. Sada ispada npr...

Jednom riječju. Iako se može reći i tako. Da se prije zadnje rečenice ovoga primjera naredalo više rečenica a ne samo dvije. 34 Taj mitski Murphy nije tvorac toga i drugih »zakona«.mag. potvrdila nam je i Frodita Palaš. pa eto. on je neke od njih samo opisao. st. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Zato je tu nespretno upotrijebiti taj pridjev. Da je sve to točno. tu ne trebaju biti navodnici (i još nešto: čini mi se običnijim da se veli da je situacija napeta a ne »zategnuta«). dan ovako: Turisti sve češće traže prostor za kampiranje u Dugom Selu.. Također. Također.XII. pa bi bilo spretnije da je upotrijebljena ta riječ. nespretan je izraz jednom riječju jer slijede dvije riječi — umjesto toga jednom riječju mnogo je puta zgodnije reći npr.2. mogu odlučiti (. a »zategnuta« situacija između hrvatske i slovenske policije trajala je gotovo pet sati. To bi značilo da je i inače turistima važno da traže prostor za kampiranje. VII. Pomorska policija RH naredila je zapovjednicima koćarica da napuste hrvatske teritorijalne vode. zgodnije bi bilo to istaknuti posebno. ogledalo Dubrovnika. poći će naopako — tvrdi Murphy. — VIP.) Spretnije bi bilo npr.). Može li nešto poći naopako. štoviše inspekcija je za radove saznala tek iz novina. Tu nedostaje duga — no možda se radi o omaški. no ubrzo je doplovilo i slovensko policijsko plovilo. tvorac poznatog zakona kojeg se često sjetimo u po nas nezgodnim situacijama. kojih ima 23 milijuna. 361 . ukratko. riječima kako objekt mora imati građevnu dozvolu. Ovdje se zapravo radi o nespretnu formuliranju: nespretnost ističe instrumental riječima (ta tu se i ne može drugačije reći nego riječima). treba imati na umu da taj iznos i nije neki velik iznos za poduzeće koje se procjenjuje na milijarde. i u Dugom Selu. Najatraktivnije okupljalište domaćeg stanovništva i neizbježno mjesto posjeta turista.. Alemko Gluhak. Nemoguće je pobjeći od činjenice da je Stradun najreprezantativnija i najpoznatija ulica ovoga grada.2007. zatim je tu banalnost toga potvrđivanja: prvi dio tvrdnje koja se pripisuje toj pročelnici zaista nije trebalo stavljati njoj u usta. ovo: Samo stanovnici otoka Tajvana. Samo 23 milijuna stanovnika koji žive na otoku mogu odlučiti o budućnosti i sudbini Tajvana (. Ina potpisala ugovor o kreditu teškom 150 milijuna USD — naslov U samom tekstu nema pridjev težak. pročelnica Građevinske inspekcije u Dubrovniku. Nespretno je to što je doplovilo plovilo — bit će da je to bio policijski čamac. 16. onda ne bi smetalo sjeckanje teksta točkama — ovako je to nespretno... Kolona automobila bila je dvanaest kilometara.

st. Vrijednost Contoura jest 158 milijuna dolara. To da je to američka svemirska agencija. ovako: Američka svemirska agencija NASA u četvrtak je izgubila vezu sa svemirskom letjelicom Contour. Ima još toga. 16. koje su izgubljene 1999. vrijednima 190 milijuna dolara. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. a sve je kvalitetniji i izbor ekološki uzgojenih proizvoda. Brojnim turistima na pulskoj je tržnici osigurana odlična ponuda svježeg voća. Gubitak veze dogodio se u kritičnom trenutku kad je letjelica trebala napustiti Zemljinu orbitu. Iako još postoji nada da Contour nije izgubljen. ribe i mesa. Contour je jedna od deset misija Discovery započetih u prošlom desetljeću. 362 . bilo bi dobro smjestiti u prvu rečenicu. umjesto misija Discovery. 494 znakova (umjesto 710). Posve je nevažno da je vijest objavio »glasnogovornik američke svemirske agencije«.2007. sa strategijom »brže. izostavljen je podatak da se to odnosi na makarsku rivijeru. mnogi su se prisjetili sudbine 190 milijuna dolara »teških« letjelica Mars Climate Orbiter i Mars Polar Lander. U novije vrijeme — vjerojatno od 2001 — novčarske ustanove nude kao proizvode zajmove. Contour je jedna od deset Discovery misija koje je NASA zamislila još u proteklom desetljeću kako bi u svemirskim istraživanjima promovirala strategiju »brže. Na rivijeri 35. Cijela vijest ima 104 riječi. — Tako su 1999. bolje«.000 turista — naslov U naslovu člančića. godine. Riječ proizvodi ne paše u toj vijesti. To nije jedini moguć oblik kraće vijesti. Zanimljivo je da je u trećoj rečenici dobar sklop misija Contour. razne kartice za plaćanje i dr. NASA je u četvrtak izgubila vezu sa 158 milijuna dolara vrijednom svemirskom letjelicom Contour — objavio je glasnogovornik američke svemirske agencije. 72 riječi (umjesto 104). no ipak se nameću na važna mjesta: u prvu i posljednju rečenicu. jeftinije. no može poslužiti kao primjer.XII. lansiranom 3. jeftinije. Vrijednosti letjelica posve su nevažne za tu vijest. bile izgubljene veze s letjelicama Mars Climate Orbiter i Mars Polar Lander. jer previše asocira na strojeve i preradu. npr. bolje bi odgovaralo npr. no ukratko: cijela bi se vijest dala pojednostavniti ovako: Američka svemirska agencija NASA u četvrtak je izgubila vezu sa svemirskom letjelicom Contour. bolje«. srpnja iz Cape Canaverala s ciljem da istraži dva kometa. Misija Contour lansirana je 3. Alemko Gluhak. plodovi. povrća. a u četvrtoj je nemarno ostavljena engleska sintaksa: »Discovery misija«. srpnja iz Cape Canaverala radi istraživanja dvaju kometa. koji ima 115 riječi. Još je moguće da se veza ipak uspostavi. 710 znakova s bjelinama — niti pola kartice.

(. Durga je boginja.. i da se u Hrvatsku ne smije ulaziti mimo njih. st. Štovanje boga Durge / Festival hinduističkog božanstva Durga koji se tradicionalno održava u indijskom gradu Bhopal i ove je godine inspirirao mnoge umjetnike. a izišlo 89.XII. prvog dana trećeg kolovoškog vikenda preko hrvatskih graničnih prijelaza u Hrvatsku je ušlo 99. Jasno je da se u Hrvatsku ulazi preko hrvatskih graničnih prijelaza. Za drugu riječ. Kako su novinari izviješteni. Vlada zakonom predlaže plaćanje jednokratnog poreza na imovinu — naslov Vlada ne predlaže to plaćanje zakonom. radi međuribarskoga razgraničenja (jer se u konkretnom slučaju ne smije brkati s međudržavnom granicom). onda se u vijesti kaže tako: napustio je turnir zbog ozljede koljena...) četiristo tisuća kilometara udaljen Zemljin satelit (.2003. i onda zastrši taj pridjev navodna. to se ime spominje dvaput. a iz nje je izašlo njih 89. umjesto inspirirao. Alemko Gluhak. na snimci se vidjela tarotna karta na kojoj je pisalo death.827 stranih gostiju. dakle smrt. Prema podacima policijskih uprava. Umjesto riječi festival sigurno bi bolje bilo upotrijebiti npr.763. Zanimljivo je da priređivač te male vijesti nije posegnuo za riječju nadahnuo. pa bi opis bio pogodniji. Tu su nespretne upotrebe riječi izviješten i imaginaran — bolje je obaviješten. jer imaginaran ima i malu stilsku obojenost. npr.827 stranih gostiju. prvog dana trećeg kolovoškog vikenda u Hrvatsku je ušlo 99. u dnevniku prikazana pomrčina Sunca!! U nekoj vijesti u vezi s jednim fanatikom snajperistom koji je ubijao nasumce ljude.XI. to je imenica muškoga roda. pa ispada da se neki »Durg« tradicionalno održava u Bhopalu. svečanost.2007. hrvatsko i slovensko izaslanstvo ribara ponovno će se sastati radi određivanja imaginarne ribarske granice. dakle ženskoga roda..) napustio je turnir zbog navodne ozljede koljena. Kraće i jednostavnije (ne nužno i najbolje): Prema podacima policije. Nedostaje zarez prije koji. (.. nego predlaže da se donese zakon o takvu porezu. a glas čitača vijesti rekao nam je da je to bila karta na kojoj piše ja sam bog..763. Umjesto policijske uprave dovoljno je policija. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Grad se zove Bhopal. i oba je puta u krivom obliku. — o jednom tenisaču Cijela je vijest o tom nekom teniskom turniru bila obična. 16.) u vezi s pomrčinom Mjeseca 7/8. i treba biti u indijskom gradu Bhopalu. Zar se sumnja u tu ozljedu? Ne zna se ima li je? Ma ako čovjek veli da je ozlijedio koljeno (zar se to tenisačima ne događa?!). 363 . bolje bi bilo upotrijebiti nešto drugo.

Varaždinska tvrtka Varteks je. Danas tu planinu zovu Mount Sljeme i ona je jedna od viših u pokrajini.000.. spontano je nastao nakon pada Vukovara 1991.2007. može se shvatiti i kao imenica memento + imenica mora u dativu. Snijega ima na ekvatoru i to na 5. onda su za Amerikance dolari — za nas trebaju biti ili euri ili kune. — Npr.. nisu plemena — to su narodi. Kako latinski citat memento mori nije odvojen od ostaloga teksta (npr. na središnjem zagrebačkom Trgu bana Jelačića. U današnjem nastavku »Pravde za sve« Jimmy brani uglednog biznismena i starog znanca kad u požaru njegove trgovine pokućstva strada noćni čuvar.. ili da je mori glagol (moriti).XII.100. Zid boli u Selskoj cesti simbolički je i konceptualno najvažniji spomenik Domovinskog rata: zid od nekoliko tisuća ciglica. s rukom ispisanim imenima poginulih. Prevoditeljica je Aktar Etemadi koja je već objavila perzijski prijevod »Gogoljeve smrti« Ulderika Donadinija. Zanimljiva je upotreba pridjeva lokalni.) glasnogovornik plemena Hutu.) ispisanima rukom. o ofenzivi u Burundiju. i danas se zove Planina Kenya. Snijeg je pao i na 1035 metara visokoj Medvednici — poštovanoj planini lokalnog plemena Hrvata naseljenog u gradiću Zagrebu podno te planine. nakon godinu i pol dana obnove. drugačijim tipom slova). podatci od prije četvrt stoljeća kažu da Masaja ima oko 500. u običnom tekstu ne treba pisati točku. Perzijski jezik zove se još i farsi (ne farsit!). nestalih i ranjenih vojnika i civila. Nespretno je »prevođenje« vrijednosti novca ostavljati u prijevodu. to Mount Kenya? I nespretnost: ta je planina danas druga po visini u Africi (valjda u drugo vrijeme nije) — jer ta je rečenica trebala imati drugi poredak. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. ovako: Ta je planina u Africi druga po visini. Prebacimo to na Evropu. Spretnije bi bilo: s imenima poginulih (. Ako je to bila vijest za Amerikance. (. Masaji i Kikujui i Hutui i drugi. tu ispred koja treba doći zarez. Kada se radi o tisućama. 16. Danas tu planinu zovu Mount Kenya i druga je po visini u Africi. otvorila robnu kuću City centar Varteks. dostojanstven i dirljiv pučki memento mori žrtvama oslobodilačkog rata.199 metara visokoj Kiriyangi — mitskoj planini lokalnih plemena Massaija i Kikuyua.. Alemko Gluhak. a Kikujua oko 3. npr.. Čitatelj koji to ne zna mogao bi zaključiti da spomenuta prevoditeljica prevodi na dva jezika: na farsi i na perzijski. Također. Zovu li tamošnji ljudi tu planinu zaista samo na engleskom jeziku.. 364 .. U proteklih 12 mjeseci njemačka je lutrija podijelila 8. st. Npr.000. ovako. Hrvatski Savez za esperanto izvijestio je da je u Teheranu završen prijevod »Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića« s esperanta na farsit.3 milijardi dolara. kao lucidan.

. U istu su rečenicu ugurana tri vremena: nakon petnaest godina.) tamo se razvilo pismo linearno B.. (da je u zadarskoj bolnici izoliran jedan pomorac) jer se prije šest dana vratio iz Kine. pred premijeru operete. Budući da ima puno teksta. jeste li sve naučili? — Ja se nadam da jesam...) u filmu i robot (. Ta naravno da je naučio! Papa trći put u Hrvatskoj — podnapis... Na konferenciji za novinare policijske uprave koprivničko-križevačke rečeno je da je granični policajac ranjen u petak kod Novog Virja stradao prilikom nestručnog rukovanja vlastitim oružjem.. policajac i njegov kolega iz ophodnje prijavili su da su na njih pucala dvojica muškaraca za kojima je bila pokrenuta potraga.. Ipak. i rečenica zvuči besmisleno. od vremena kada je Portugal tu svoju koloniju napustio.. Protiv njih će biti pokrenut stegovni postupak. (.) aj robot (.. jedne od njezinih pokrajina (. lani. Prvi put nakon 15 godina u lani obnovljenom Šibenskom kazalištu sutra će biti izveden »Werther« splitskog HNK u režiji Petra Selema. to je proba. očito ne zna da je Indonezija držala Istočni Timor kao svoju koloniju.. Alemko Gluhak.. nego zato što se sumnja da je možda bolestan od jedne bolesti. test.) nije preboljela gubitak Istočnog Timora. (. Ta se rečenica mogla razbiti na dvije ili tri. Želeći prikriti taj događaj. »Zaboravljeno je« čija je predstava. Jasno je. sutra.. pismo nije isto što i jezik. ovako: da je glagoljica arhaična verzija hrvatskoga jezika..) Novinarka koja je to rekla. i ta testna proba ipak je ili samo test ili samo proba. tko je autor. Kina je u odnosu na Hrvatsku ogromna zemlja.. — obrazovni program Zamislimo da se veli npr. 16. arhaična verzija grčkog jezika. st.) Indonezija (. Taj pomorac nije izoliran zato što se vratio iz Kine (i to prije šest dana). Tomčić je bio prisiljen odustati od prvotne ideje da se nakon dvije test-probe prijeđe na »pravo« glasovanje o konkretnim zakonima.XII. Policija je ranije navodila da je policajac ranjen u redovnoj kontroli granice kada je na njega pucao jedan od dvojice nepoznatih muškaraca koji su čamcem prešli na hrvatsku obalu Drave...2007. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. (. Hina/HTV Poredak: drugi i treći odlomak trebaju zamijeniti mjesta.) 365 . dnevnik — pisalo trći!!! Takvi se propusti ne smiju događati. S obzirom na to da se u kratkom roku problem nije mogao riješiti.) prema romanu Ajzeka Asimova(. To je novinarka pitala pjevača.

Ne govore o plavokosim trkačima. a ne na ovakvu kakva je opisana u tim riječima.. gdje se radi o sprovodu pjesnika Josipa Severa. Sead Begović i naravno Saša.V. a ne vidi se nikakav razlog zašto je to važno. st. Ubrzo krećemo prema Severovoj rodnoj kući. Hrvati su prošle godine pali ispod četrdeset tisuća novorođene djece.. ne govore o debelim glumcima. dnevnik Nije prihvaćen prijedlog HSS-a da saborski zastupnici ne smiju sjediti u nadzornim odborima. Kolegica iz Vjesnika i ja radimo svoj posao. To se moglo razriješiti npr. kao jastrebovi pratimo razgovore s notesima u rukama. HT1 3. Voditelji tih vijesti tri su puta rekli i robot. Htjelo se reći ovo: da se pacijentica osjeća dobro (s tim dobro na kraju rečenice. ne govore o crvenokosim pjevačicama. Spretnije bi bilo da je rečeno — ne smiju biti. to može biti i da je napadač vrtić. Arnold Schwarzenegger najavio je sinoć da će se kandidirati za guvernera Kalifornije.) — o nekoj pjevačici Počesto naši novinari i drugi govore o tamnoputim igračima/nogometašima/pjevačima. ovako: Roj od 35. engl.000 pčela navalio na vrtić..XII. Alemko Gluhak. Na grobu kratko govore Zvonimir Mrkonjić. Na Rebru doznajemo da se pacijentica zasad dobro osjeća i nije u životnoj opasnosti.4. Izmoljeni su Očenaš i Zdravo Marijo. (.. Pijani vozač pokosio biciklistice s djecom — naslov 366 . I robot.. 16. radi isticanja).2007. Vrtić »napao« roj od 35 tisuća pčela — naslov Gramatički gledano. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa... kao da hoće reći — neće dugo..) tamnoputa ljepotica (. jer im je netko ostavio naslov nepreveden. Glumac i republikanac po političkom uvjerenju objavio je svoju odluku neposredno prije emitirana NBC-ove emisije »Tonight show« u kojoj se očekivalo da će odustati od kandidature. Jastrebovi se okomljuju na plijen i pratiti kao jastreb i slično frazemi odnose se na takve situacije. Dječaka tukli stolcem sve dok se nije raspao — naslov Maloljetnice često siluju u vozilima — naslov Vukovar: Otvoren Centar za ratne zločine — naslov u pozadini ekrana. ne smiju biti članovi (ne smiju biti članovima) nadzornih odbora. ovaj je zakon pripreman dvije godine. pa još u kombinaciji sa životnom opasnosti.. To zasad. Popularno nazvan zakon o navijačima. Čini se da je alkohol imao svoje prste u tome.

to joj nikako ne ide od ruke. Mužjaci imaju pune ruke posla pokušavajući zadiviti partnericu (. naime. / Predsjednik Republike Alvaro Uribe zamjera predsjedniku Chavezu što je izravno telefosnk ikontaktirao sa zapovjednikom kolumbijske vojske. komentirao je jučer državni tajnik u MUP-u Ivica Buconjić informacije o tome da je Gotovini 2001..XII.. na takvim bi mjestima bilo bolje upotrijebiti npr. Pornografska industrija u svijetu ostvaruje. Bez obzira na to što se radi o frazemu ići od ruke. Time će se Hrvatska priduržiti stotinama država koje obilježavaju taj događaj. Ivona iz minute u minutu sipa same »bisere«. unutar drugih država). NESPRETNOSTI — nastavak Smiješne su nespretnosti u kojima nema veze između naslova i članka. treba popričati s kandidatima nakon njihova nastupa. jer danas na svijetu ima dvjestotinjak država u takvu smislu države (dakle ne govorimo o raznim saveznim državama.. Ako i zanemarimo njezin jak dalmatinski naglasak. uspijevati (a za poći od ruke ― uspjeti).) ― o pticama Kad se govori o pticama. i zaista je neprimjereno upotrijebljen glagol najuriti. Ona. Evo zgodnih primjera: U Ukrajini ove godine GLJIVE UBILE 111 OSOBA Od trovanja otrovnim glji- vama ove je godine u Ukraji- ni umrlo 111 osoba.. Kolumbijska vlada najurila Chaveza ― Bogota / Hina ― Kolumbijska vlada odlučila je okončati posredovanje predsjednika Venezuele Huga Chaveza u razmjeni talaca koje drži marksistička gerila FARC. a 450 posto britanske populacije gleda pornografske filmove s partnerom. 16 ― To je cijela vijest. ovakva ili onakva naziva i statusa. generalom Mariom Montoyom. ili što drugo. No. izdana falsificirana putovnica. ― JL 23. frazem imati pune ruke posla zaista je nespretan.. 30 milijardi funti. Zanimljivo: 450%. za zatvorene borce ― prema priopćenju ureda predsjednika. pokazala je anketa tvrtke Durex (proizvodi prezervative). na nažost svih gledatelja.2007. prema časopisu Forbes.. (stradanje od atomske bombe bačene na Hiroshimu) ― voditeljica vijesti Nespretno. i pstavljao mu pitanja o taocima. koji uistinu nije primjeren televizijskom nastupu. 16. a više od 1000 ih 367 .XI. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Riječ je o tipičnom krivotvorenju službenih isprava. Voditeljica Ivona Pandža ima lagan zadatak u emisiji »Story SuperNova Music Talents« Nove TV. st. od čega 27 djece. Alemko Gluhak.

st. Točan datum njegova rođenja nije poznat. koji se krajem 50-ih borio u kubanskoj revoluciji zajedno s Fidelom Castrom te kasnije bio na čelu vojske prve komunističke države na zapadnoj hemisferi. izvijestili su kubanski mediji. a “regija” “Voronezh” jest Voronež (u čestoj praksi u hrvatskom pisanju. Inače. Od 23 retka vijesti samo se četiri i pol retka tiče Ukrajine. Prema knjizi »Tajne generala«.2007. Umro Castrov general Menendez Tomašević Havana — General Raul Menendez Tomašević. stranici u istim novinama. je teško oboljelo. Najvjerojatnije člankopiscu “UK” ne znači Ujedinjeno Kraljevstvo nego “United Kingdom”. “Paris/France”. umro je u petak. 16. U nadnaslovu se najavljuje da se vijest odnosi na Ukrajinu. — Situacija se poboljša- va i proteklog tjedna imali smo samo osam slučajeva trovanja. što bi značilo daje doživio 82 godine. bio 77-godišnjak. Istodobno u Rusiji je zabilježeno 73 umr- lih i više stotina hospitalizira- nih ljubitelja gljiva. Menendez Tomašević je 1996. a osamnaest i pol govori o Rusiji. u Rusiji je uvedeno ograniče- nje u prodaji gljiva i pokrenu- ta je javna kampanja kojom se stanovništvo upozorava i educira o jestivim i opasnim vrstama gljiva. Alemko Gluhak. ima jedna mala vijest o diskdžokejima.XII. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. koja opisuje kubanske vojne čelnike. 368 . liječ- nik u južnoj regiji Voro- nezh. “Austria/Graz” (ali piše “Italia” a ne “Italy”). to je “Voronjež”). Cijela ta mala vijest imala je u novinama 23 retka. no situacija se uvi- jek pogorša nakon kiša — tvrdi Mikhail Chubirko. a kubanska državna agencija nije precizirala ni uzrok smrti. Sweden/Stockholm”. koja prednjači po broju otrovanih. — Zanimljivost je i ovo: na susjednoj. U toj maloj vijesti na sramotan se način odnosi prema pisanju ruskih imena: onaj “Mikhail Chubirko” jest Mihail Čubirko. 39. u kojoj se hrvatskom čitatelju nameću engleska imena i zapadnoevropskih zemalja: “UK/London”.

jer ne želimo raspravljati o prošlosti — kazao je Žužul. o budućnosti. st. Tu je problem više nego očit: odakle Belgija u naslovu?! Po vijesti dvaput vidimo da se radi o Luksemburgu. bio je zapovjednik postrojbi Pobunjeničke vojske koje su se pod imenom revoucionarnog heroja Franka Paisa borile na istočnoj bojišnici sve do rušenja diktature Fulgencija Batiste. Tu ima i ova nespretnost: Novinarima je ministar Žužul (.) Cijela vijest. oko predstojećeg odlaska u Beograd 28. Ako ne znam je li Lydie Polfer (ili Lydia Polfer?) iz Luksemburga ili iz Belgije.. godine. kojeg su prijatelji zvali Tomas. st. 16. siječnja 1959. 200. no nigdje nije napisano nešto što bi sigurno bilo zanimljivo hrvatskom čitatelju: je li taj Tomašević po nekakvu svojem porijeklu Hrvat? Hrvatska i Belgija surađuju na razminiranju Gornjeg Komareva / Luksemburška ministrica vanjskih poslova Lydie Polfer i hrvatska veleposlanica Ljerka Alajbeg potpisale su jučer Sporazum o suradnji na razminiranju područja Gornjeg Komareva u Sisačko-moslavačkoj županiji.XII.. 1. Nespretno je i ovo: o našim trenutnim odnosima — bolje bi bilo o našim sadašnjim odnosima. za jučerašnjeg održavanja 5. ima 174 riječi. Alemko Gluhak. Početkom 60-ih uspješno je odbio poznatu invaziju američke CIA-e i njezinih plaćenika u Zaljevu svinja.000 eura.Sa. suosnivač kubanske komunističke stranke i 25 godina član njezina središnjeg odbora. s naslovom.. general Tomašević pokopan je u petak navečer na »groblju revolucionarne vojske«. Stručnjaci smatraju da je riječ o spektakularnom nalazu jer su kipovi i reljefi punske umjetnosti rijetkost. vodio je ministar vanjskih poslova RH Miomir Žužul. kazao: — Želimo razgovarati o našim trenutnim odnosima.) — kazao je Žužul. oko predstojećeg odlaska: bolje bi bilo u vezi s predstojećim odlaskom.. Također. (AP. Donacija luksmemburške vlade iznosi 200. Višegodišnji član parlamenta. Talijanski arheolozi otkrili su u punskoj nekropoli na Sardiniji grobnicu staru 2500 godina. Menendez. i luksemburgška je ministrica. Otkriće je nedvojben dokaz o prisutnosti Puna na Sardiniji u 5. Ah. Žužul o slovenskim vikendicama Brijuni — Raspravu o povjerenju i značenju u odnosima među državama.) kazao: (. koje je pomagala rasistička Južna Afrika. prije Krista. a dva desetljeća kasnije vodio je kubanske postrojbe u angolskom ratu protiv pobunjenika UNITA-e. međunarodne radionice Zaklade 2020. / Arheolozi su u ulaznoj prostoriji naišli na reljef božanstva u naravnoj veličini. Novinarima je ministar Žužul. »Il Messaggero« piše da je na njima prikazan Bog 369 .000 eura bit će isplaćeno u da dijela. što da mislim? — To je Lydia Polfer. od kojih prvi odmah kad počne razminiranje.2007. svibnja. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.

Riječ bog piše se malim slovom. radi izbjegavanja birokratskoga stila.XII. mnogi Punjani. 167 znakova — umjesto 30/221.. izjavila je Vladina glasnogovornica Aleksandra Kolarić. Itd. mogli bismo zaključiti da je na cijelom otoku Sardiniji bila jedna jedina punska nekropola — naime. pridjev punski). (39) jer je njezina 17-godišnjeg sina negativno ocijenila na popravnom ispitu. Što se tiče ispuštanja tko je to izjavio: ta to uopće nije važno. stoljećima su se s Rimljanima borili za prevlast na Sredozemlju. Kraće bi bilo: Još nije dogovoreno kada će se sastati hrvatski i slovenski premijeri Ivica Račan i Janez Drnovšek. jer se odnosi na jednoga od više bogova koje su štovali Punjani.. 26 riječi.. Gdje je to »na jugu Indije«.) To je izrazito neprofesionalan pristup toga novinara: kakvo uvažavanje mišljenja?! Ako je K. U hrvatskom jeziku nisu »Puni« nego su Punjani (jedan Punjanin. nema što uvažavati prjeteća mišljenja! 370 . bilo bi bolje da je upotrijebljeno jedan: prikazan je jedan bog. kad je Indija dio nečega što se naziva Indijskim potkontinentom? Kada se nesreća dogodila? Ako se ne piše koliko je vagona vlak imao. onda H. profesorica je nazvala policiju i prijavila prijetnje. i tu. Alemko Gluhak. I u posljednjoj rečenici: Punjani se nisu borili s Rimljanima (protiv nekoga trećega). kao i u prvoj rečenici. a prva množina naprijed jest arheolozi — pa ispada da je na arheolozima prikazan neki bog.2007. st. za četiri se može izreći potežak prigovor.C. Od šest rečenica te vijesti.B. Datum sastanka hrvatskog i slovenskog premijera Ivice Račana i Janeza Drnovšeka još nije utvrđen. Prijetila profesorici jer joj je srušila sina / Dubrovnik — U zbornici Srednje medicinske škoel u Ulici Baltazara Bogišića nezadovooja je majka K. 16. Za sada se razgovori vode na razini ministarstava vanjskih poslova. Razlozi nesreće zasad nisu poznati. glavnom gradu Puna. još bolje: prikazan je jedan od bogova koje su štovali (. Najmanje 20 osoba je poginulo.B. itd. koji su živjeli u Sjevernoj Africi. Nespretnost je ova: na njima odnosi se na neku množinu iz teksta naprijed. objavile su lokalne vlasti. — Po prvoj rečenici. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Umjesto uvažavanja njenog mišljenja. a nekoliko desetaka ih je ranjeno u željezničkoj nesreći na jugu Indije. oni su se borili protiv Rimljana.M. prijetila. rečenica bi bila jasnija da piše u jednoj punskoj nekropoli.). Razgovori se za sada vode na razini ministarstava vanjskih poslova. onda je nevažno da se pretražuje još devet njih. a spasilačke ekipe još uvijek pretražuju devet prevrnutih vagona.M. (G. (43) priprijetila profesorici H. Ostale su promjene stilske. pa je svejedno tko ju je izrekao. jer se radi o službenoj informaciji. / Puni. kojega su štovali u Kartagi.

gdje se na obavijestima govori o pošiljkama mase veće od 20 grama. i onda to pretvorio u riječ posto.. evo jedne zgodne omaške. Riječ masa s takvim značenjem.) poslije otkrića osobitih tvari koje imaju svojstvo da ga /pluto/ čine otpornim i nepromočivim. razbojnik je ukrao novac. Omdha po dojavi. u običnom jeziku tu najbolje odgovara riječ težina...2t. Naime.2007. (. to mogu biti kratko MUPovi specijalci. 16. Alemko Gluhak.).) U petak navečer maskirani naoružani razbojnik opljačkao je poštu (. jasno je da se radi o Celzijevim stupnjevima.). PROVJERITI: zove li se lučni stupanj. Ako se kaže da je temperatura 29 stupnjeva. (. Među nespretnosti možemo uvrstiti i gomilanje podataka... i ima li još koji Kad već o stupnjevima. izjavili su za Reuters dužnosnici te sjevernoafričke države.) — VL 20.IV. a samo se njima Kuba može obraćati. Tko su oni: roditelji i djeca. čega li: (. Gradski stampedo Start: ugao Bogovićeve i Gajeve Ekipe startaju po rednim brojevima svakih 20 sekunda. Tu ima i drugih prigovora.. zvuči tako kako zvuči. i to ne svotu... nego neku količinu. Najčešći primjer s kojim se srećemo nije u glasilima — nalazimo ga na pošti. čini mi se pretjeranim svaki put govoriti o Celzijevim stupnjevima — ta jasno je o čemu se radi kada se govori o temperaturi.. st. Npr. Nespretnost je i govorenje o masi umjesto o težini. prometa i veza Marina Halužan sinoć je kazala za Hinu da to ministarstvo nema nikakvih informacija o događaju u Alžiru. na udaljenosti od sat hoda (a ne na udaljenosti od pet kilometara). dok je prilazio luci u alžirskom glavnom gradu Alžiru kako bi iskrcao 25.. Pripadnici specijalnih postrojbi MUPa..8 tona pšenice koju je naručila alžirska državna agencija. kako se ne bi dogodio stampedo po gradu. ili članovi sindikata? Nespretno! Brod Argola nasukao se na pješčano tlo u petak.) razbojnik je oteo još neutvrđenu svotu novca.). Glasnogovornica ministarstva pomorstva. Predsjednik Sindikata hrvatskih učitelja pozvao je roditelje da ne puste djecu u školu: roditelji (i djeca) nisu članovi njegova sindikata... prijevod s talijanskoga Očito je da je netko u nepažnji omaškom oznaku za stupanj “pretvorio” u oznaku za postotak. U pljački (.XII. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. u općem jeziku često upotrebljavamo mjere drugačije nego što su u fizici i drugdje.. perivim na temperaturi od 30 posto C. na teren su izišli pripadnici specijalnih postrojbi MUP-a naoružani dugim cijevima koji su blokirali šire područje (. duge cijevi — ma kako to bio stručni termin. 371 . pripada stručnom i znanstvenom jeziku (fizici itd.

koji je mogao.) / Istog naslova kao i legendarni bestseler Erice Jong »Turbulencija« se ne bavi senzualnom Isadorom Wing. nije bio okupiran! Impresioniran sam utiscima ovoga sajma. novinarka. 16. — Glavni grad Somalije jest Mogadishu. Treba biti koji je mogao biti napunjen. — Tu je očito neki nespretan prijevod. — bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare-Ožbolt (. (. Prema postojećim informacijama svi članovi posade su dobro. nije bio pod okupacijom.. Dvije Zagrepčanke i dvije ženske osobe iz Slavonskoga Broda poginule su.. — HT1 4..2007. emisija Magazin Dubrovnik je bio pod opsadom JNA..IX. priča o teroristima. otkačeni način.). ― o Croatia Boat Showu (jasno se čuo izgovor. ― To su Brođanke.. (o hijenama) Turbulencija (Turbulence 2: Fear of flying) (. Najteži su zločini ili procesuirani ili su u tijeku. Ana Marija Bojko pokupila je devetnaest alpinistica (. dvije žene iz Zagreba i dvije iz Slavonskoga Broda.). / Glasnogovornica Ministarstva pomorstva. već na pomalo Ed Woodovski. — bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare-Ožbolt Hrvatska jedina nema takav zakon u odnosu na svoje susjedne zemlje. ― o jednoj ženskoj himalajskoj alpinističkoj ekipi Posve 372 . prometa i veza Marina Halužan izjavila je u subotu navečer da Ministarstvo nema nikakvih informacija o događaju u Alžiru. Podmetnuta je eksplozija pod irački naftovod (. mogao je reći jednoliko. kad je Dubrovnik bio pod okupacijom Jugoslavenske narodne armije (. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. ali nije bilo tako. st.... ― o filmu Europska komisija postavila je kao jedan od osnovnih uvjeta korupciju u Hrvatskoj...6.) Alpinistice su kunu da ih nije strah.. ili nije bio napunjen.).XII.) 1992.800 tona pšenica koju je naručila alžirska državna agencija. Alemko Gluhak. Hrvatski brod »Argola« nasukao se na ulazu u alžirsku luku. Još uvijek se naravno rukovode njuhom. / Brod »Argola« upisan je u Upisnik trgovačkih brodova šibenske Lučke kapetanije. nije rekao »s ovoga sajma«) Etiopski borbeni lovci bombardirali su u ponedjeljak međunarodnu zrakoplovnu luku Mogadishu u glavnomn gradu Somalije. Mladi Vietkongovac iskočio je iz rupe namještajući ručni bacač. no eksplozija sigurno ne.. / Ne zna se koliko je ljudi bilo na brodu. / Brod se na pješčano tlo nasukao u petak dok je plovio prema luci kako bi ondje iskrcao 25. naravno. no očito novinar se nije sjetio te riječi. ili što slično... ali ni oni nisu mogli potvrditi informacije iz Alžira. tajnim agentima i seksu u avionu.. / Jedan je alžirski dužnosnik za Reuters nakon pregleda broda izjavio da je teren uništen jer je pšenica mokra. bomba i sl.. Podmeće se eksploziv.

. Pa i ako nije Amerikanac: dovoljno je da je profesor na tom i tom sveučilištu.2007. st. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.. neprimjeren novinarkin izbor riječi: pokupila (nije zabuna.XII.) i sklapanja stetnog ugovora. ― Ali te se »vrijednosti« ni na koji način ne odražavaju na kvalitetu života! VIŠAK PODATAKA Pakistan: Nakon uvođenja izvanrednog stanja raspušten nacionalni parlament. nespretnosti (kraj) NELOGIČNOSTI Uspostavljanjem sveučilišta u Puli podiže se razina obrazovanosti (.). dakle o završavanju osnovne i srednje škole te fakulteta. parlament države. U jednoj emisiji Latinice 2007.. to može biti samo zemaljski ili državni parlament.. a još bolje profesor s tog i tog sveučilišta. 16.) iz Hrvatskoga fonda za privatizaciju (.. u jednom je prilogu spomenuto da je jedan građevinski poduzetnik rekao da zbog njegovih zgrada (sagrađenih izvan dopuštenih mjera itd.) zbog zlouporabe (. kunu se da ih nije strah. novinarka nije rekla okupila).) raste cijena susjednih obiteljskih kuća...) zaključak je američkog profesora psihologije na washingtonskom sveučilištu Johna Gottmana.. Razorna je pijavica u deset minuta promijenila arhitekturu grada. ― Sámo postojanje nekojega sveučilišta sigurno ne mora podizati razinu obrazovanosti niti grada u kojemu to sveučilište jest. tu ne valja “nacionalni” — jer je to parlament zemlje. Istraživanje američkog profesora psihologije na washingtonskom sveučilištu — nadnaslov (. taj podatak nije važan. Žrtvama bi moglo postati šestero (. bilo bi jasno. ali to je i opet previše podataka: dovoljno je samo parlament. Također. 373 . — podnaslov Da piše samo parlament.) Pretpostavljam da je na kakvu sveučilištu u Washingtonu (je li samo jedno?) profesor Amerikanac. (..... niti zemlje: razina obrazovanosti ovisi o svima. niti područja. Slično je svojevremeno rekao neki političar da je nakon izgradnje autoceste u Lici porasla cijena zemlje pa da tamošnji domaći sada imaju veću vrijednost. Alemko Gluhak.

djelomično 24.500 (74 posto). znamo o čemu se radi.30 zapalio »peugeot 405« svoje 38-godišnje majke na području Vrbovca. a štrajkalo 21 posto. Bilo bi bolje da se takvi brojevi. sada prelazi i u još jednu djelatnost. Često se u našim medijima govori i piše o ovim ili onim iznosima njemačkih maraka ili američkih dolara. Takva su preciziranja potrebna samo onda kada se treba spriječiti zabuna. RED RIJEČI U REČENICI POREDAK RIJEČI U kraćoj ili relativno kraćoj rečenici najjače je naglašeno ono što je na početku i ono što je na kraju. od 825 osnovnih škola normalno je radilo njih 68 posto. a štrajkalo je osam posto škola. sklop imenica + imenica umjesto pridjev + imenica Izborna skupština počela je minutom šutnje u počast umrlim akademicima između dvaju skupštinskih zasjedanja.XII. prvoga dana novog polugodišta u većem broju osnovnih škola organizirana je nastava. odnosno četiri posto. 374 . u škole. Posve nepotreban podatak o dobi majke. Prema tom izvoru.7 posto). POREDAK RIJEČI ITD. Petogodišnjak je u četvrtak u 18.374 djelatnika u osnovnom školstvu. takva oznaka — da su njemačke i američki — zapravo ne trebaju. daju posebno. Alemko Gluhak. st. dok je opravdano izostalo oko 1050 zaposlenika. Kako se u nas o markama i dolarima drugih zemalja govori veoma rijetko. u štrajku je bilo oko 5700 djelatnika (21. ako su uopće potrebni. Unatoč organizaciji štrajka »Zatvorene škole«. dok je 20 posto stručnog osoblja i 23 posto tehničkog štrajkalo. Internetizacija se nastavlja u školama ― naslov ― U tom je naslovu zapravo rečeno da internetizacija. prema njegovim informacijama. a štrajkalo je. Zapravo se htjelo reći: Nastavlja se internetizacija u školama ― u tome je naglašeno nastavlja se. Prema podacima Ureda državne uprave. Radilo je i 76 posto stručnih suradnika te 73 posto tehničkog osoblja. koja se obavlja u raznim djelatnostima. / Nastavu je održalo oko 75 posto učitelja. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. / Ministar prosvjete i sporta Vladimir Strugar ocijenio je da štrajk nije uspio jer je većina škola radila.2007. 16. u tablicama i grafikonima sa strane. u ponedjeljak je u prvoj smjeni radilo njih 19. SLAGANJE OBLIKA. od 26. Taj je odlomak otprilike šestina cijeloga članka. samo osam posto škola To je gomilanje brojeva. a sklop internetizacija u školama cjelina je za sebe. u vinogradima u mjestu Banovu.

U izvorniku je kriv poredak riječi: prvo je trebalo reći da je to škola stranih jezika.) — Kod sklopa coupé model ne radi se o istoj vrsti problema. i na Zagreb se odnosi tih devedeset godina. (.. Sklop lutka-film — Jezični savjetnik 1971. riječ coupé ima pridjevsku ulogu. ― To je ekipa (emisije) »Dobro jutro« Microsoft predstavio Office 2000 hrvatsku inačicu — naslov ― To je trebalo biti Microsoft predstavio hrvatsku inačicu Officea 2000. 16. Ali možda će »šumski razbojnik« bolje proći u međunarodnoj javnosti od hrvatskih časnika Prije 23 godine s istog mjesta na kojem je trenutačno Embell Riva otišla je s čuvenim Moira Orfei cirkusom. kupeovski model (manje dobro kupe-model). Treba: uvrstio sedam tužbi i presuda i objasnio ih. ili.).. Usput da podsjetim: prestižan/prestižni znači isto što i ugledan/ugledni. 138 U svom romanu »1984« /George/ Orwell je predvidio stvaranje despotskih »Veliki Brat« megadržava u kojima je život građana nadziran putem »teleekrana«. metodu koja pripada školi Berlitz.. a to se može reći i pridjevom. može i velikobratovna megadržava. ― I tu je problem s poretkom: treba biti razred S. Za hrvatski je jezik to posve neobičan sklop: »Veliki Brat megadržava«. Da se prvo reče ime Berlitz. produkt je tog straha. npr. Alemko Gluhak. Moguće je i ovako: (. škola stranih jezika. 375 .. Nakon 90 godina jučer je ponovno otvorena Berlitz škola stranih jezika u Zagrebu. (Očito je da "pohrvaćivanje" promjenom riječi klasa riječju razred nije dalo i hrvatski sklop. Hoće se reći megadržava (tipa) Velikoga Brata i slično. Cijela prva rečenica zapravo bi trebala biti ovakva: Nakon 90 godina jučer je u Zagrebu ponovno otvorena škola stranih jezika Berlitz... st. ali i u oglasu za posljednji coupé model ovog prestižnog engleskog automobila.).) u knjigu je uvrstio i objasnio sedam tužbi i presuda.) a koristeći poznatu Berlitz metodu podučava (razne jezike). I ove godine vesela »Dobro jutro« ekipa nadmašila je ostale redakcije. velikobratska megadržava. a zatim njezino ime.) metodu Berlitz (.2007. (.. rečenica bi bila ovakva: Nakon 90 godina jučer je u Zagrebu ponovno otvoren Berlitz. to znači da je to metoda koja se zove Berlitz. Tu je važno da je to u Zagrebu. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa. Ugovor je potpisao s Jaguarom i radio reklamnu kampanju za novu seriju automobila S razreda.. no hrvatski bi bilo npr. tu treba biti taj.XII.. Njihova želja da »mic po mic« taktikom pokušaju doći do vlasti. tj..) Berlitzovu metodu (. U drugoj pak rečenici treba biti (... da bi se izbjegla asocijacija s bratski. — U toj rečenici još je kriva upotreba zamjenice ovaj. ili uvrstio sedam tužbi i presuda s objašnjenjima (ili s njihovim objašnjenjima).

— No eto.). ― Treba biti Indijanci Innu. — To je isto kao da se veli da je netko nešto čitao »u Jutarnji list dnevnim novinama«.) u vrijeme Setevid dinastije (. pa se u međuvremenu to u naslovu skratilo. Vjerojatno omaška... Do vremena Shang dinastije (oko 1500. grijeh je na vodstvu toga studija. Jesu li talijanske agencije i državna televizija RAI bolje propagirali Hrvatsku od HTZ- a? — naslov ― Tu bi bilo jasnije da piše Jesu li talijanske agencija i državna televizija RAI propagirali Hrvatsku bolje od HTZ?.. U članku je odmah u prvoj rečenici ovako: »Sjedinjene Američke Države su platile Kini 4. treba biti okrenutih prema moru.5 milijuna dolara odštete — naslov ― Očito je da je tu polazno Sjedinjene Američke Države.) ― Doduše. kao što se vidi. u vrijeme »Habsburg dinastije«! Može biti dinastija Shang (kao kraćenje npr.. Sve ostale detalje i svoje slatke tajne otkrila je. (. a ne da je trebalo biti u NATO-vim bombardiranjima.XII.) Prvi gradovi u staroj Kini izgrađeni su kao religiozni centri za izvođenje ceremonija i rituala.. Pravilan naziv bio bi Vođenje pokretnih objekata i upravljanje njima... Amerika platile Kini 4.u toj rečenici ima još toga čemu se može prigovoriti.-te godine prije naše ere) izgrađen je veći broj gradova u Kini. (.-te do 1050.. tu bi trebalo biti platile su (ili Sjedinjene su Države... 16. 376 . kao i na www. Innu Indijanci na Labradoru i u sjeveroistočnom dijelu pokrajine Quebec uspjeli su tužbom privremeno obustaviti niske probne letove supersoničnih vojnih zrakoplova iznad njihova zabačenog kraja.) Prve magistre znanosti poslijediplomskog studija »Vođenje i upravljanje pokretnim objektima« promovirao je jučer rektor Sveučilišta (.. u Playboyu.. itd.....)«.) glavni urednik Evolucija.). Muška prostitutka ubio Versacea? — naslov Šef policije Richard Barreto izjavio je na tiskovnoj konferenciji da je Cunanan "poznat kao muška prostitutka". za dinasija koja se zove Shang). ― Naravno. trebalo bi biti za troje ljudi poginulih i 27 ranjenih u NATO-vu bombardiranju (nije “poginuli čovjek u bombardiranju”. Alemko Gluhak.).. ― Zamislite da govorimo o Hrvatskoj u vrijeme »Anžuvin dinastije«. Ono “u NATO-ovim” vjerojatno je omaška od “NATO-ovom” (za NATO-vu)..com web stranici. pa se dobilo nezgodno neslaganje.sunmod. (. st.5 milijuna dolara odštete za troje poginulih i 27 ranjenih ljudi u NATO-ovim bombardiranju kineskog veleposlanstva u Beogradu. ili. taj primjer ne pripada novinaru. bolje nego HTZ. Domaćin im je rukometni klub Brodomerkur koji im daje pet dvokrevetnih soba okrenutim prema moru (.) vrhunac kaligrafije (. nego je čovjek (koji je) poginuo u bombardiranju..com internet magazina — podnapis (.. Svakojaki jezični grijesi iz glasila radna građa.2007. Također. Nije dobro su platile.

. — čitani prijevod (. proizlazi otprilike nešto kao to da su se Kurdi i Turkmeni u sjeverno područje Iraka naselili poslije 1991.. Ono što se htjelo reći jest ovo: Policija je započela nekoliko istraga zbog zločina počinjenih u akcijama Bljesak i Oluja — jer to je isto što i ovo: Policija je započela nekoliko istraga zbog zločina koji su počinjeni u akcijama Bljesak i Oluja (ili: što su počinjeni). (..) na mjestu gdje predaja kaže da se rodio Isus Krist (. Profil International osniva prvi Informacijski centar sa sjedištem u OŠ »Grigor Vitez« namijenjen fizici tj.) — .) Patriot zračnim projektilom. Alemko Gluhak. Jedna od kvalitetnijih.. Đurđa Adlešić: Policija je započela nekoliko istraga zbog počinjenih zločina u akcijama Bljesak i Oluja — naslov Po hrvatskoj gramatici.) otvaranje muzeja o holokaustu (.. ― Vidi se da se odnosi na to da on odvozi isključivo napuštene automobile... Njemačkoj i Italiji. Mnogo bi bolji poredak riječi bio. Službeni Bagdad izgubio je svaku kontrolu na tom području. (.).XII. a TV seksi show programi privlačili su gledatelje u Francuskoj.. učiteljima fizike osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj.).).. A odgovor jesam li ili nisam plaćao komunalnu naknadu vjerojatno nema nikakve veze s imenovanjem za direktora. a dobro model VAIO XG9.....) Njihov Tornado avion srušen je (.) Tonči Tadić spreman se vratiti u »Ruđer Bošković« 377 . ― radijski dopisnik ― Očito je htio reći: ni petnaest godina nakon masakra. i sve b