REKAPITULASI PERMOHONAN BEASISWA MAHASISWA MISKIN DAN BERPRESTASI PERGURUAN TINGGI ISLAM TAHUN 2011

NAMA PTAI ALAMAT TELP : STAI AL QODIRI JEMBER : Jl. Manggar 139.A Patrang - Jember : 0331-412 034 KTMB 4 ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada KBM 5 ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada MBTA 6 ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada SKM 7 ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada USIA 8 22 22 27 23 19 23 19 22 26 22 22 22 23 20 20 23 25 19 23 KET 9

NO NAMA MAHASISWA YG DIUSULKAN IPK 1 2 3 1 Abu Siri 3,17 2 Ach. Muzakki 3,57 3 Ahmad Husaini 3,14 4 Ahmad Lutfi 3,00 5 Ahmad Muzakki 3,33 6 Amalia 3,86 7 Anas Rosidi 3,17 8 Ani Yufi Antika 3,43 9 Dwi Irwansyah 3,14 10 Fina Mardianan 3,44 11 Hamdi 3,22 12 Hanifatul Hasanah 3,43 13 Hono Suprapto 3,57 14 Ihtaramul Jannah 3,57 15 Ineke Mazdalifah 3,44 16 Istiadatul Mukhariroh 3,29 17 Ja'far Shodiq 3,14 18 Khoirun Nisak 3,29 19 M. Imron Rosidi 3,57 20 Siti Maisaroh 3,44

1 2 21 M.39 3.57 3.29 3.86 3. MM. .57 3.42 3.17 3.39 3.22 3.86 3.43 4 ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada 5 ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada 6 ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada 7 ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada 8 19 24 21 21 28 19 24 20 22 22 22 19 22 23 23 21 22 19 20 33 27 9 Mengetahui. Ketua H. Lukman Febriyanto 22 Maftuhin Hidayat 23 Miftahul Hasanah 24 Moch.Pd.I.14 3.43 3. S.39 3. Tamim 25 Moh Shofiyullah 26 Moh.39 3.22 3.44 3.14 3.14 3. Asmad.22 3. Fahmi Makki 27 Mohamad Kafifi 28 Muhammad Fahrur Rozi 29 Nining Furniawati 30 Nur Aini 31 Nur Arifah 32 Ridwan Hadi 33 Rifatul Hasanah 35 Siti Rahmawati 36 Siti Sofiyah 37 Ulva Isa Bellah 38 Umar Hotib Alamshah 39 Vidiah Wisma Azizah 40 Windi Ika Damayanti 41 Wiwit Tristiati 42 Yulianto 3 3.43 3.