J.R..R.

Tolkien

SILMARlLLION

Ii eJogioza imagin.lii, 11>. Ob~ 6 ..:',;,;,. ..:: de-a crea 'U$P~~. Peste '01 In 11lIl1.,i,lurir. 1",'1'''& nOl1llele bo"-office·ulu. $' produc -glom.rall. I. Ill>ru;;. 1'. Inl<""" .au In pan:uriJe publico. Tolkie n este com.nlot, d..t>~'u'li d. eel. mai mullo lId"Ja~ fntr-o vreme dn.d multl m<diOCTi .. slrIIduic sc sa lie onginaU ell eriee pre!. eI >dtimba h'm lile· I1Uwii $i inv.nleW un gen,f.mllSY, pe c:memulli II 'or indl" dar {Oarle pupru ell un .aI en. comp"",bil cu oJ lui Tolkkll. Prinll'e c6r1ile de rererinll ale lui Tolkiense numlr1l: llil.· pa SdplnuJ lndeJQT, Hobbilul, S/JmatilliOfl. RovmndDm Telegraph

p_

Iinit tim·

1.R..R TOLIDEN ,.

are

~e man~ un public

.

10,

• cea.$1 poale

IlUmtto,s.$i

U.J] stil

dori

U1.I scnner ImPfOpJi SIUIlJ

On

-1f*We lI.ediJwa RAO

~

-

Cu vtni inninte
S i lmarill ion. pub/icilltl ,1cum. I~ patru ani dllpll mO/llleR autorolui, este povesle3 Zilelor de Odin;o!Jr.J .•ou J Prim"'"i Bv aJ Lumii . .fn SIAplnullne1.lor sim reJalme cele pi!lrecure in aI Treiles Ev; dar poYe$lile din SilOlariliion sim/ecrnde "e-5' au originiJe intr-u» lreeul mull mil' indep.1rlal. pi! V,"mea rind Morgoth, primuJ SltJpln Illintunecimii. Irtli~ pi! Ptlmilllul de MiJloc. iar Ellii Nobili nu pomilrtlzboi inJpolrivD lui penull B-~ Jua Fnapoi S,1marilii_ TOlusi. Silrnarillicn nu c!Jprinde nWlloj "'enimenle petrecute mull msi depen« in limp dedI cel« din SI~pinul lnelelor, ci !!SIC, prin 10! Ceea ce tine de Zilmj slirea ei, prima e""e. De$i 18 "",mea respectiv» no se n!Jmea Silmanllion. ea 3 foS! "00ceputs cu ojummale de ,'e(;o/ in UI7l'l~; In caiele h:Jftilnir. dalind in~ din 1917 mai pol Ii ,; .,cum citit« /Ximde versuri, adeseorl nOlare in pM Ca crelon ul, ale po ve$lilor prinr:ipilIe ale miIO/ogiei. Nu II (ost public8tO (de'; und~ wuzii I. Ceea co coll/in"8 pUleou Ii inlTewile in StApullll lnetelor), du, in decllJ"Sul fndelungarei sale vieti, tala nu 3 .b/ltldollm-o /liei 0 cli~ gj n-« mc,CI8J. nici mscsr fn ulumii 54i /JIIi de viar.l. s~ lucneze la ea. In lot aces/ ttutimp, Silmarillion. consideflJl3 pur # simp/a drept 0 srruclunt nllrUUVll de propol/ii. Q swenl plJrine :schimba.ri radJcale; devenise inue rimp 0 tmdi{ie bin" consolid.IA, un [imdllJ penrru aile .'Crieri. DIU lulw I/>sin~ ern de(WIe de .. Ii def"tniliv.l, si me; m3C/II unelt: idei ['UJdBlIlemaJ. ee

CUVIMr INAIMn h:i1r. ,.,. ~ ct ~t:~1i fNst. TIt far:rm mil lungi.uu mai .JeUI1;: i [n sliJun' dlferi'e. Pe $ mlJUr.t ~.lU ~ut Mii, sd!im"!lJiJ~ p vn_ria:ntd~- F" /Hi. ~lnliJ dt:1W.,.Uor 5i fn pusptJClj"c/e mN dmplt: -IJI,I dl!v~it :fli, d~ mmJif!Xt!, dt! cupnnZA'OIJre $i de SlnJtificlile. wei, palea ~iJ d~ lIjunJ J. 0 .'CI'$iunc filla/h $1. dtlifUliva. M!d mull t'bilT. vechiJe/egmde (..v«hl· nu nunuH pnn iapuJ cit iii ave-au
JWJ;I

j'Yl.rt'JiU n.IIUnI/um}I

pt. c.-IJY tI

dCJnic "-JU r.tnr .. ~ nut!ll'nl~ l~gtmdc",u ~jll:n5 n fie $(J1J.fC SJ ms..

sI ~c.~t mod rler.i:I ,cMt,:cpc 1J( 'IC'~tt'.:I Ro rnlfhl!~j~ I'll .... '$UjJi~pmp.rlu~dS.1:r C41fi; - Ie lNu.iJ CJ it' W.n, mWle butt" d~ prorA ,sJ p01unc. ri~ lVIlcrlar. Fin Umt.rte~C'Mtt.l e_,re .un s
du'lcml'r:t; cQmpMdJ'u in mod !'em. 1m nu/lw ,,. remit. Au ..". , 'iC' d3'oteUlJ rillliul jnt:glJl til nllmJl""'i, 51 bo,lIlUt dCl~;II(IT 1,. lI1JUhU'~ pMJi - de l!x~mplu. tnltUIlirJD'II1~.:J cu ~ Ilni 'fNls;:f1rlMIC foeurile p mor}vde in legr:nda lUJ Tdn'n TunmbJr. sptrJ dt:osdJin: de ttJfJfan:a $U.rcifllB ,] .Viqilr.lJw Pnmwui By. cind mUD'~e ThmgonxMm iJ {ost nlUUit # MorgDfh lit.Jl'unut de ht puluo,' de asem~=. difuenldc de Ion if deJCIJuca p:r_ sonttjdot. unlde neclru;lfl.r' ;, pe lI1oc~n. lipM de COCZiune-. V.alaqucmt~~t! ~'Id~~ ItWill/! S1 pteslJptm~ d ca, dt$4' conPl'It muJre demenrc care st:.IntcfC.in ffmplOl jll~fNluri!e e:afll!n~ eJduJ1w in V4Ynor, a la:d ulterior. B.JIl .sa UpjlQl per_ mar:lilmI'~ !ldrlmbOR.a timpurllor ~e i .. petJptt:CJvt't rI,IIRtivt" inti'" putmJ~ divifl~ m= lJpiU 1M Tn pruenl. inc.t ac:rive in

',pr,

W¥t:11J1 pt'Op.JlllrDruJ

in PJimId £v, dIU si in rapen CU villfa 11I1sJui m~tJ). iiU SJ' IOlot/tJliJ depozillIJ'ill aJor mfi pro_

fund. t<Il«1ii 11. In lUioril. d. mw tirziu. milo/agi. pouiJ ..... r.imti mull In wmA' prtIXIJpdIilOT uJo l'e%gic:e filosoli", .aumbi1rcllol!!Jlll1JJij .,.. • _idonll.

we.

fJ'
Ii

Du~ decesul f611lui meu, mi.-a revMir mi~ S3l'CJn{J $I d-JIJ ot:QId Dori Q {almA pubJicabj/b. Mi-am dOl •• IIlI1. <II • ;licetel' SiI ;nzinl, mln:co~n'de lmt!i silttpJm cbJi. d.i~iIAlei IUl<llOfIIllllailioior. adia ., pmzinl Sllirutrill;on drePl a o~ ;dJarAImr-Ide'lk inlr- un cominuu
{JrOCeS

~.sa

de CLeII/ie.

uJuJzindu·", PI' 0 p:.r;oad' d. mai biJ>.d. jrmw11JJO d. S<co/ _ II confuzia Iil. pietdm:. e5t!iIliaJll/lJi. Prin ~,mj-un PfOJNssa iUlizu un singur rut. prill sdccuuf:lJ Ii uatJj_ nulorillului in /q1I (d rnc'-I 51ohlin fflll'apun," ""
nu or dlKt! dodr mlli c.ocrzn:£:t

Jwne,. b!J In 1J'«.tr1,0 seminti~ disp4nJI'. nlmM1 da'tJl' i~.!i:n'Llnll1l!'. D~ se inliw/e~ Silinarilliofl. (':an~3 cuJKinde pc. ling!

Que"t' Silm.rillion "'".
plIf'nl scrieti

pOI

si <imp/u. Silmutlho., ~

olIO

quern:s"

m.iii scurte. Prinll1ie dOrJlI, Ainulindulb ~ V.:ll:lsim .5frins legafe de Silmllnllion; dllT ulrfme1~ douS.

Ii nW

con.secvent4 au pulin/f1 d.

in struclurli

d inre.

Ak.lI.btlh si Desp re lnelele Puterii, Sint CODIP/O: $I "JJde~.ndl!n/e(sub/im"u acesr luau). Situ "nd~ pentru d aCUS/n
01

"'p;uot.

fnt:IJti= (urmind mor(ii lui Tdtin TU1W1JbllT) $'8U dovot!itexlrem d. dilieU., penrru d .11.1.1 J1m.u n.~sdti111baJelimp de mulp' ani si erau. in -a/JlJlJljre ptivin/<, itr de_orr} CU $lTlJc/un' mulr m4i dlJbor..,. tn iiI' pIIIi 11. <Wi.
<Ion. ""pito/de

rio.n, in _.,

fOll inltnlill

m:p/JciI4

tl

InUlui mt!u • .p lSIfel

pteUnIlJ1lt inlre!JB!J iSlorie. de I~ Muziell rummlor. CU ClUe" incepuliW11t:IJ, pina 11.1leanrrlJ PunalQriJfJf Inddor dm LmJ· p nuli/. din Mirhlond. I. sliI.i/uJ cdui d.·oJ Tld/ .. liv, unnam,.un

esre

1Rb",•....."" '$I.Pl~ 0 COOftll/3 deplilll (B. I. m SihnarilUon co itltre. fl. [nlre Silmarilli.n Ji scriori Ii. tmlw' ",.." • .,., IU 'h", lumina tJporo/ul). coorenll n ... fIIdU n (e_,,w; oIJlinuu dodl eu un tnl ,",U $/ in"lii.
Cililoru/ nu

ai,,,

C_

Mlilllll1l.,.,.

"""«PUI

Si!nwtlUon

<II 0

compillli •. Q n"'"

,_ ltItJtinIj.ll/llliM ullt!tiordin • .,.. (Dille dU.n~ (f»N'IC. dI_ .....po..,,; anJo). CMn> IU lup,ni"";l tn mdip,

Num4nJ numdor care Qpi1I ill c,lIfe esre fO:r1e m.lit. prin JndiJs un mdjee c:ompleI; d{I! nt1lrl4rUl puson~ }<lor (dfl ~ 0=;) c=joncd un rot impon/Jlll in po •• nu Pn'mulw' 8", r:s/e cu mU/1 mm' ane. ICM/, fiind nt,p,V(C: fll libe1e1egonealo&1Cf1, In plu s, "'" od~"B'" un 1.dId co <"pOnd' nUlJll!l. donu/ d. romp/OIl. Ill. di"<I><IOt popoJI< dr.,.; 0 nolA dupre ptOIJlinflntii nUffit:/or dficc 51 0 Ijsfj cu die". din&. dementel. ptindPIII. <= "" in «ut. Rum.,

"".25=

{nL~um ohlrrl, St ~',H~-rtnJ.r-~ m~~ ilUt/ nJt1nlos d~ J.'7 ,rq Lwn J4U t5Itd UndtJl'l.l'o'unpi AlIM$ln, l'parr. til 1-w..JI~ I hb'fii rim SI"pinulln~rI:!Jor-ln {'.'prlmm) ,.un.. 't.C'm",~J l1h.uu mMmu"A: ~~,fD.rrf pusj ('"jJ'~'cQP1idt!
r.tdnl,ilrrtd t,(Jrtru'~~ 1/.1I11U,i JinlT-() f"U'fC undt:\""C' GJ.f~JUrtgll.l~e dlilordrJpJ into",'''''. n.{d~nlor pt '"'tn/Ill C"llIl~' I.·MT~,q cu Ilt~ (DmmrmJ

d. MlJloc N-1H1I m"; TnSAU adnolJIi.

in rr.H,= .oJumului, Dintrrlxindon: difidlfl R "" .... ptisl S1th~u1 tndold". olIIllwrolioat d•• jllfOruJsubst:m· #>1 011",Gil) K'J.,m .1tJCf>/iJlJturid.min. in J974·J91~.
Ouilfop-br.rTOlkicn, 191'7

Prefala Ja a doua edJpe
Prob.biJ ~.tn! sfiqituJ llIIuJuj .1951, duptl ce « jnt/If'''l Slapl"ul tneleler, dtJr cf/ld intfmplU' dt{jcuJt;J~ in /1p4nm CMtii. will mo. i-: adR!_",/ D scri<oan: ft>1lrto JI111P lui "'", Millon WaIdm"". I. >c<. """". redO(;/(Y1 b Ed,tur. Co/lins. Scn'50Dnll .. fOSl ~ri$b In ranruluJ in CMC WSfJj,j di'rl'ugt!nle SMoaK si dUIelOIU~ pti rind ms.J~tt.nlrllM11lUJ meIJ d. a pubHc. Silmorillion $i' StlJp,nul Jnelelcr ,jmpr<UJU Ii ItgJI .... ,p. 0 "g, lung;!" N."'<m3Ieio. j:1lnoJoJol"Nu. ne-

p",'."u.

cesar s..1aprofundtbn

$~justilic.

R s~ up/ic. pUIlcluJ Silu d~ ."0.1,,,,. s"" dOledJl un

lU:e.ulIl

cht!SDun~

.lJd S(tJY.U1eJ~ memtt

upoze. S~"Clf aJ Idttii sal. rundlI11lOlltiJI. d e,,ptr E"unl. d. lncepu: (p:uru a dOUll :.r SClJ.·SOtil ndimd :.Jtct!\'iI da:ir ,lin tezumallung p SO<" - spun. e/ - ,,;U n1lr.l/iuIIJJ dJO SI.Ip<nul Inelelor"), At'esla ~sl~ mol/vui ~ntru c:ue dI1J C'OI1rid~r.J' c.+J menta.sa fie 1/Jc1~ tn Ifruumw Silmil!1l1ion. $C';SOIWI originala ... pJMiul. d.u Mtlloo II :tIdmiUl " bat"I-o I. m.$ina.si j.J tnmis a copi. wJlui mo., Ii•• (rut pubJkala p;uria/ in volumul Co",sponoJcnl.lul l.R R, Tol)' ... (1981). Te;rt"i ""'''' 1Jj'" osr. cd OJWUI in \'ol"muJ m.rl ,usmw~r.m"", cu miei c1JrrciW'J sf Clrrurerr.a unOT nOle dr: ~uhwl '/btu! d.criJogfllfilll conlin.., muite ~', m", ;J .. , in ,'(I!!,) "" prj V~$tenwn<1~ .. in m= mJl$lml.oJ•• u {o.<I d. t:JlJj mea, d.:ud 0-3 ciJ~nr31 friUJJ: ,,Nu t'll olf fi comu; CII!:v·• rau pnn cA zabovi.<cl\! In dudD ,r,,"IU1. 10lull e Iml OJ [ I

'(>I'M,J.

NHl_ __ ...........".. ~ ........ _......................... _ .... Il...... 01 .OIdIIopIor'lblldon....-_ ..........a...o.. ....... _ ... ... _ " ...... .... IIIIpIII.... 1999 DIIpI_ IIIIID. _ .... _ . .. ._ ..._ ... . IIIIIk: ............ dIl .....w......... ._ ... ... .. ....... ..-111............

e rntl'l'".:J a ak J1 ~ .le: pJ. MlI.. Iw::nm I("U ".r'lc= rill.1 ~lLmU(k um~1I'\l1l l..utld IIC>bl u.tJ~LlN !<punmd cete CJ. an) mli P"tm Ellul).\u 1:.1 rnullr ~N'I" 11U4 khl~ iI. . tt"ebUIJ: d reflCCltLt:: iii II: L.Jljil(" ilufu~C' In 'II'~ ("MM.in de ~~.ulnru.1t "qllinpiwe..U .acnde..u h.dn di"CJttnm ~ ~ o paru:..agl ill "'RJ)hLr.1M lund>.1.VM m. 100 ct.' I.Wr\ ~ J.an1Jjn. 11 r:il.U "1..J..e:I.... 'uiC"rcl e '.lul-I. II tin -~<nlll!lile~!nI""<lIlIUlhm~'<III"p!< UlIlhllCQ 0 .#~1n1L·o. b: ttoc:l un mometlt dill (inb"t'.M'1kmLk' 1'1\1 cnu cil.:.Jf1t:t.l pieMt -cwaJul~ II un. mhun1e tn~ lItt['lml~IJ~ l\.r. nu h: VDI mal dl'inLtI.&!' rn. din re mJc~ ~-rru "..l -Iuma 1111~ ..(fO.u rlLLI'H"'K fJl't'r.ldc poptJlAA..Ilobd::" fIrS rninUIt mAl ~ . ('..\'10"~d pn:ot"up. . m.. ~i se .II:ln (0 tofQfI Lm.' l·"mpklt _ 11m K'fL'I ullln("ul ..l I"K(I~ >minomd ...J.\r..n':~40 pu.on >lUd"" rind "'" inl.. t1~~ (..lLntH'" (lrlllLn('l lIulLlr'c rL'if"ilUlII'UI Dm I::ttt .Ipd'" rtJ.onice. mutT am clut.. ~ a:UQO"'- .araeon do< £urop:l.b.mbncne.a tnlOlde. ~ ~Pl s linipc..\.t( Ii "tilt u ..cndt" b. imrru..t.In e Mull p~1I ~bundetu .\_ no1.. alii . PO~I prtCtU.plcndD~ .i fanti.&ec.~ICI luntll "".le !-tltte ht1.bb .hkrltt-IolJr 1'11('11.t.1... parrund in I&t.. *'~ ..rrI'lind '-IolUQ I. IIQ.Il'll. tldl Dill JI... tOTTILta lID.I« :IJ IliN in( IUl eiumu teortllloZ..."lIk"~llt tllw.. $I r~.dt: ea ~ Ib'1vedh Pl&lnL:.u Ii de irnpr~'io"IlMU..lI'l~ IC'·~IHdt"I..\L p.T11. rlb..111 por.'IQtIol'h... tru.."ull_ in otic. C'llr. r-u ..mum!. Li~!anil1d ~(n~IIt"i .. nu . lk.:mnll 1 .lLl...3U de trJlIiA ctqlL:n.111 . de «&I.unJetc (t"U'f m-an ann'l.J COithl"l fruit de a d Atuu...I ('It..i.!.k: nqtL.i.'II'C: ~1 lin!. ItcnHIIlI...\ ...'"."rll1liX'l~ . (nc.tJ .C'I . _ lcali."u PC' pR. Hridl. dimft' mYlI b. rt:.li.Cite. (II tPlul unl!:' ill II t~ratUI? dIDlUI PrnbrLobii C.lp·llk ~1C". se p~ flll. ""'co M "".~ ci pmIN Plulll pcnlN n:Wl<t-.i diafInI se ItfeIU. f"". .vML \II 0.i \~. .Q din «>f'lI1n< f..n..l es . pit ~4111 ww Ea.l datum ec. . eenree Y:bnt".. tm..1'~li~ lunt1~ II . pou $I dmpIoo. dll' au nrtiCd.Ul matene de In III ~5( dlllUr'l11U liliit . "hizr m.IQ eu fhlmlntul bl'U..a nCJU. C. pc.:.:d. ~..ID4 Ind.« d~ IDJK basin.l SI nu riJil DM tu mllll ~ o'UlSaIDblu de eie. tLbu u 1k au.elu.\ll ti bmnul. elaacrUc (nu de c~eJ moral tJ tr.. At fi 1\1JI~. de ~A bun InI:'~pUI. nu c pc dcphn 111'\lutiwl e ~IID..~ M1I'a t... Ijl1i.l~rl 4 apv..Kplieit euptmll: in ~ Din mcu . iII(" Iru:I uOi..I.ci 10I 'I. de ence.~.lpW1 " 1= -("lul4l" :t$. giPdun 51 pc 0. W1lucrv hput de Impu!1... tnltr-\Jfl i... flu Un-t_ I«ul Ilf..l $l.c=:r\Jdt r·:.("hlL kn"o)tLlJ~ J~ (t 111 (. loA nu mlli ....Lcete £"OImDl.l tn 1U'I'I«biIe .. ttunl.tnt mCfJindi tiAdu*~ ::ltq[~ p-.. dcQi. fCLnnJ C"Wloscu. un Ilt !!IpI.'I.L1't ~rr. ~mdt'k caT de mdC. . <>rimul diD ~ etancnl CGl11ponenl) in Iq.I 0riaR: aha Mt(tl tit il. .:-it Em. til Ij1u.nLc rtu Ik nli.u.ltI~u. ate 1c.. "1ft I.:LI rull~ Ln IUlm: {~~"b. urnp m~·. CIJ..w It II 0 ~ $i nu ne. pMC1l til pe care IJ i. in~l ou ti . c. URlllllC .1IU~'3. tn tlnlOc. b1..... rm~.ooUnJi...oruo >i "'8iwulo' duo p""'.- cl e-o . UnnJ. ~ 6c .ll11l1ilf't lnl'L..&: hmh:J c:n. in Ill1~ Ill. ~ f~ i2t I pe le..lf.elw t"ltl'lXfll drul. st.....c:rnidt Illor O\i Bru.:pc: CIIr1= I) rm.!!: tnU'!:' Ci.alJ..lJ11 limUlliplol. nld portteMdoIJ. tRbui pattn-1tI'1lC: prntru nimK .o\tthu" du.uunc.lILu irur-a ICZfIW 1q1tutl. d..--.·· l~1i r-fJd.!NyestilfO -.i... 11m mdt.t1' ..tu Dr ce din.i~\.tiIII ILlIIILi pnm. ~I'fPf~.1. 1l\Cocmt. b -C\l'5IDDIOfWi mli P'\iDn dIn "atU. Pe de.~omH. ftik. Icgl:'nddt rnek un. hIMe'loJldl. az..n:n fl.millCtt' o nu.1('t'...$I .ArM lftol J 1!IZiI L"'t .":i...R un:~l IUJD-=OI ~I .uIUr cJL~Ab'j .Ll pdMt'. .~pn:t DM I~ Iel de mull n. aI. C!km~1Itt... CI~ de.....I" Ang.IiIiOi..UilJl'lC".'l"[toll(" ~.hlri rmroul~1 1llC"1I11:.llt...~ . lL. sa (cbd .I1'IOC IIRJ mull mil pctm Oi~ q:.u)..1~ riJollr" ~JU .M .att.~ cclUL""1 ~11~ . I~ ..1 d~I\l"..:i s~ i~toril:'...mutirtd .l~i un . ("('"IPUI111 ~1 ~.. ell.~.w:tuUl. 11.~ 4fu..btIu. rl. dIj ~ I~t. prot':~tine.nlil:' au re« !:leilia.J1 cn-onl'l).ii. uu (chou ..It:l ~.~IJ. 1"01UI..ol.11 .'tJc.

..gfhului b I C:m~dc.I:Idr"'.!.t!I. ahr mlnu ~llJiri.. Jp!lliu de m.. etle c:h:1I.!lU venit in ~il~l.1 .. .. Mt-.nr 5.J.ru.caIIa .' df=~f.grncnl. Ipl"QpllllJ . undc. 5«u.Je t"u een~U1i11 cle".....O:Jle aIIfcl "" 1_ A....3.ui.alenle C~ oln1enllA 'IrenaIa • "Din . I\bcqudJ lIIICe!ltnJ3kri. D.lo CWl: $1 de t!. .. - A.m" .I~ une L IJri lit' mull cullJl1t.:-.. petJ~1 fb.[ ~JdrW:.-r: Ah:IOJlIl..1.I Ji in a.:tCJi1n! in pir:rum r. dt\'inJ Doand 0.. pt'ntru driunl.1 s-a nbc:'ur ... in C-eJ~ din urmJ.\ (mill III~ ca...jiI'r.-" . I.davt=dil co\ desecmluoJea mtn:glll. iM FlIt' allt'I!!!.l:m crrncnrul t.. On dew1M poMIi iK:cstei term $i :5e rnmifil. dlJpuli .de mijllX a M(lbbi(IJ..(lllt'1ir. lmr..I. flu stlilm ell $l ea piInC din ~ ~ (lea fmu~.perill.e- d u-se d.. Ct'H111I l'1li11 '«WH~J RuhlilU Pnmn (Ila. cnndJos .1 Moritor nil pom Ii oc.. cu.[u.0 C'1l~ fn WUt:tUT... a ... InnMtIlllC... D.'II $1 ~lIbs:lmnl.:ell$l limp U Iru. _ ClI:lurit. c:real'Orui de rang.m~ mull(l reluri.Il~ TnlIl!' f.unci se VI ~olta In tmpaa.Gt:mc..ii Li:gende... " folotqti 11mbojol "" mai ca 0 ... mtI.1 le. Dcsk&1It di U'lv~ntll[ pt'n1tJ.It\ii bialoil~e obttnwte.i rev"I •• (KPIl1ll YU impIwaI) _... mai KCCPlid a...J.I'opo .. t'U -C:aftI. lmpotnv.-. P~IIC. p:lmint . id~nlll m. irnplini mill kpr-dt= dorins.l-JC!..i I~ 1. din unll! In.. LeJf bJ' Niulr:l IUkic can: oW d~t mult m. Sl nu... al cu eft cu Itil \riil moi.ucll UIltrlHn:."Ompll. !etell de Pu-r... cit II JIft.J1 Ientlmef!t\. POlk pa.. <u""' .onlndictiL dr1l.fl de puon .. pt)'<re51(eu.u191:l...a. v tnL:J. II" COl< JinKW1 ..1C! ."l ~1_Altjltdrnue po~c~liIt esennne.iG'u. tnrr-un inlR. DI:l. HobbJlul. morcii.Q. '" Ang -1 • ...nin. penrtu .J ue ta m.1 dr:jll •• ecelo"...1 ~ fu! 1~!.Ji muttl IUJ1linlII Formor OIJ. dl: IW8""tuin): tot lI. Prin . Ilr doriPllJ .i.~ Cff....1I at"ullClr •.mre hi iUClStJ.e. . lu<ruriJ..all lill.il fn I(.] rum trud.. :I: FN1IJjffllJ I LIlIC..I CC: :ie: .(ind IIltQir-g.Ib:". an nUJIBlce (m&$inw) nu dU'I'olitilIl:iJ n.dlt prnlnla iI:I.ni.l!elrSUI rtLJlull"lj5tI. din flJ.l<.. 1iaaplI.J IIJJ NJuJ~ fh1lil.mi. C. COIfc iIre Con e0fttepbU.pra Af1e[ Jt uupra dannlti aaIDIn: ( It 'Pun.m:Li c:urind J~ inll't.. AN fII .i1l.o peveere ~~ UI\t~lt pUlerilur propru AU a talmhr.~a.U 01.l de ClI:ld.•• c:.all:d pe:nhu a.... <in" IJplU'tI!LJr...I1 ~dearlCe~ln~cu cl un sseeeoea .:l.n mtai llmilll3 _ Lilr I.junp II ~ (s ._ .!. mull mlliI:.1 .. M'Bic)...!fte nr=Ce\il~ldllt ·. Jll!ndlll 0 p.~ tk <<<mplu. nlU...senti.I'UmC'."mo' Mu'.lIe U1 pot'.). end tu J(! l. paIIrM 1_ in:rt:gUiIJ'el.elfilor.. <mIlo:.CQbori rcmee din poe.ll....tr1iI... M«II1i~m\jl ale: rorm» nOlJtta modtrnJ H .. domi.. COduu.kw (lClmire. pt cele t!'Ltl nlUII('. mrmcnu LntrmlPI' pmxlLpindu·1C: manul ~lIiu.e lal gl1St$l~ impu.hI. . . ca II .'U iI pilnu'Ide in iSlone...-. ~ C~ IUCfl1h fi«.n-c~c biD]OIh:~. Ii "'''-'' un tnouv meviUb1t 'Ii tt -mlRifala In CII'IC(e.. Ii.Iltun... inlll au fO~1 po'll!ftLr-c .lli li irllUitig.. de KUltI _fll~ rn it.atr= se ronnllou pe m~l1.tJ...l wpunlnd NU'ml pla.Uor Cre....!Su...1D1 Ii da\'CIlI ...\ Ie o.ere..old.eUJ prOpnt...:1l1.iIlleKttria c'IJn~1I-em.ail .aac1I:naIut vU. oJe. In c..sica. $1 lkUJIur ~ .rul .nee-e dar'mlnlr mLflft!..I:euJ rundlmmtal pc J'I"O'btcm. pro.chlll!ll dOill:lii.ltt::clnd lUll il1ceput POVe....sc:apll din lIICumulti ~Ic: ql..nd dorqcc II.dtltc'· $.... ind. Uncle nu . Tn.mpul ins3 eveern . l. II . .. llimn rt..f~~ (ill :s:p«iaJ ehingile Ilopiii ItKL). 1'1. de und~ ..ori. ..1mbi'io5 m. ' ___ orit"lVur JInJ.11 de lil il'lcapul ~"'iI Q trrblJl U pri"e..!I. cu .i !1m KIUi D ~Llll1Wf:nil:! tmpJelQIO 10:" 0 pUnl de puiuDc rc~l primlUil.BIIl1( pal........ril~ 0 ttud:l ~appCJ1lrU . U\'BUa...it:l 1:. 't.!ill ~'unD. J)t'rtpt-ClI'I'..1 ginLJt:.uumt Jj murkA.~ OrJ('~ fen. sa .iJ.. iiU' n unnn. ~ JI urhl.!l mea se mula In (:ClJ.1. ee-m. vereeu iq ~i 1'E:g_ltu.ll cru..u chiar pcrl.i. ill' muritor.. _ .. de nOIL!i.t. mmle....lilofull..n.1.:I. tillh.lr..rlmpJe..

1. leOIIIillllL CKi perre.."" de 1. de a 0 rii!lC!-tIl Inno~:I..Ll1Celli! Cart.I ~ dciernRlI aJJl tlY~i.. $1 C:lU"t tum J-inl."" prOb-lemlJ el ~ r.Ild'Iniai nW1lttyc.ml·' din mllDlD&iil cub. in partI'.nr. a .mii Ii IUlornl. J:U.ui cmtfuDl::). ."trt~rn'~ 11. Jj """' tSlI 1ar c:irmw.a.IJ~ I... St.I c.nlnde 11 Rl. It Ina'PlJl KIJ.fII uk -.. Copili AtOilll:fit4l. rKCl'ti "'f'Iot. AC::~la d6n wnn.. ptteft ... (in pG'-qtilc mde) ea ll<.de."onlRgui V17JllnU.zeu''. 11j.. r...!.ril).uuo-zilILk 'Ill . Iam :I! (1) p.01 IJUvlllt ~b'I. 0otmUlul. eM: 51 paid fi . Oclul1tc intep cu tan mjl C:O)Jno~niC':. PI c.~.Ilttcc:lzl1lo1L'llR'alI~ ~ (j~ rM(loeCundJ II::n. linruct 1..\prn'lll rNI&ld Ii III mccan~mdlJr.a dt: II nem L"'"'t')ri~ de :l! Luhl frurnt.1J )1 conform pbnunhtr' p:mpnl lll( biflcfilelUor(l_i(U_ eJle un mouv recureru..Au..cai en din earne ~ ~ :EL1ifIlIln.Di ml. nil Pl. IIUJL dcpluU.i th1nr tode$'r:I. un tol illt rD£ef1!l:iI lor..m pc:rc. e.JR.oiiIiIL. d. CMIJIlII LI~tm*~" . . plif'l urmsrr: clfil hI rcPfl'UIUMI!1 ILrl. PIlla) eoa fiecilrr: y.Ulc mal rapidJ.DtuJui tint .ri.. Jum.PIll LJn cuvlnt eare 11\ du~m:nCl.lI 1'i dl)nnlll U11Dr luql~ in mod lint IIIliu Nktrri..Din PO"'1:. dJti $i asc:m::UI1UGJi.£Ui.. dupl dupW " OJUneii.. de 111 clllnl.I ~a. (pnwlU-IulcoTu:punde pe dc.I rorul 'ill ti. ScopuJ ~~.urj Crutorul Suprc:m .I (ikul d!= rdirluJ Melkor.5ttnd •.l .UWrlt. n r .I~ ~ij o pctc'cp noi in C~Itl"Udr..Magill" [or esc: Ant.d~"'lne".tltm vlrtne: t"iI dlanl..l!c chiM . binltli~!. nu oW JUClI ruQ • Nil II ir...aL..inJ ko10 rJn lor.ltb era IIUm-du Ji d¥& • adwt:u.::.rI'U Iumu.$3 "Urn Q pet"l'1p&m 1l<II. mIl&ii este AIUI.. eft.. dll!lit:llctcoil $l pc-rrCl:llunu (U CIn! I'" IIU rO~1 czrmu. t=laIe c.liL La.PC cart: Ec 1Cilf11Ll..bll~i .le nemurrri i in I'iJIpcn'Ctl umpul fi Sl:bkrnlwt.nemunum" $1 I'tf~mu...nCopWorr AIWlc(l\CAlOJ11II1i erau doul woe: mllfi.. 'ttl r"m~J-e SLlI:oCc. OM e!flj .Jlft ..imlllirr.:cc..na h\CCPUI U...flor lufer" de ku. eu uasece paltar.r.e in moo d(Okbil ~iunilCi clfilor ((0.JIII[cc"'lJ~ . dC(:tl de m.la:irLJ.area n~ plcllt: mili mull Cun(a~ IlK"omph!!ltl in.('~:w:bil dr.lwI."onlLiX"werU.Iit inyert ..l ""~k'lI.~lr~lot!"plIs. d.aloNI nu da'YlliJ.:.Y:'" pROC\lp. . c.:1 diu ..il ~o~ 1i15C'Ji1lll)~ dnrlflj •• 1.li drIma (~.. mJdlltllL. 19!odJI-'.Eu nLJ. mlUe. P"t. a.n dowde.a "'ent pe ll.firc.unen. lI«W1d.:IZ..I::..Olllllmll SO.. OorllIruu:c.:Ie . (.i'.ll:hJ'Ul_"U I". ~u mal puttn.lJHI d. luJM.lJ...:a. tl..dCl4liu) Cr:c.. ~tiJ de runs ill crea rUnt£.e. ~drLt.crik~ iIfIlLh• ~iUl Ul'j2). C.c ~ "OL . diferili.~ de D tllU'Ill care emil: in Stin'J:lI TuU"ne.tech ~. r.1m (olnlU . ICaII. origin. pcnU\. ~t~J. 'l.IpnIi K~on SoC inch:.ac~d.q-u "inl .utnu p.. Tot eeea ce $boltl z..Jh.lI~1 biJnI.~ povqtiJe o. 'IIl'l 1 tde otlljt:~1l u·J d~JUI~:i pc "oJ'tbiU palm.S..att. e .I cl.lIl. run (urind.".... indn=pm r... eu rW:lf.!i-:uib D~p.Ilt!fr'. lor tsi 0 nn U.!li[-=...-tJn"llre4J~ r:1orjn~1 ..JL. u pttkdl ~llll1u·Q Il'IthlJl'Jo m~~ IIIIQI pmo1rtll'Ht IiI1d IOfil'1p'-'lLL:'r"CflolLl ~1raor1.!t ulUJnLI.3M .Mc mJ1k:'L: ICQ 1111l! CU'i'inl~.l nu:tc!ILI~ de r..uQ rkul-o dCOMeCe nu q.. 00. ene inlotdcilWl& ri in ml.. JIuIa-et .. penuu a rdllI:e (ntngul ptni I.mIl ro1l.lJ .. em d1!:-iILf~.a de A lliducc rO.i.lfbelilLl\ de []lulu- tiJnl.( . dumile p po"eri.lctW 11 u.lil.. (lKSica.". prm unruue d.e.m~l.n mpttmRuitor pam \. SUmmJlion: I ."-epUllC: . In ~.~nli G~d.ine.::II~LlIf.l to un 100 IDal1 CLUlo.p(.. cit ~Lpe cele folDI(ilC t de elfi N-. c:ld~ "'.l.:a si nololu.lll luA ~ (&L.':U lU~. dmrr-e l"1.rin r PfU("LiP3tJ.olul. O~ k~. Crea.~t:'::' prln.MilZ1C'''AmW1l•• Apu .dtnlLinte·'dl: rtIC.l rodu~t."CltOl IWtUJ.J19~" .lme: 1m momentu:l dinllllle Jllbi.. ~ '-1II~oC!lJ.. !IlL zkcrn _n.- es4c un rmJla&: de Wlk we G~ nccesitl ~ pu'm cfo".l.U ltt mild .31::. in al:CTIli limp.mmulu. CI.elr Du. Blm:.ii Na.u_" U1 mod l.~ . K"UIIJ Apcli ueee repede blstwil' £Jlil0l".M.CI.t~ rn~1 mll"Q OlMIlrd pc.mq.I fl\dDllt£k..ctCl.I..::taD...llllll .. .:1... liU!.( I Jj. Jl rrlilnda!. .fiJDftlle' u.a iI.-ul r.Ia bun lrx:epur.L IJ.. SIll: •. iId!.liUli (am Plll. 1m'" .1 .lemllRStreU lOCmlllCCZ!ltlw[edl.. . nu ... rtu donun.u: P'OPf1INU LI puUn tn Tiilpal1 ~ fume: prIn wmarc . pnn III"tD..l. ed.1lrdl "* . inna.III') Ii abia uhcnorc:a pc 0 pURCluJ de vcderc iI.KAlitllt" ..ilUllDC donnl..ina .fi. in~ll$D.J1::lI.ld .~a. .. .

UC'1.l tlesltn. pnvn Uft...") . reu !I-it rapllfl i:k clbl:! I)upun dJn pur~ .. etm au 'I.$1:\ !etund . IOmtc:1"'P~'hl~.. pultlb.Ue de eemenl.min.. murito. !5tW eu..i rcg~de.IIU iI tJutettlJl!t:iot PrunonUIL Fa:urlJ"Q n.estemJlclor lIimholize&z. ~plln~t. R.o!! I.!! du'P" re Coe '". de Am!AI:IC.. III pD'IIoC. an~l IItrupt~ lie: nIIUfl~. dacldul 0 C'MfTC. plCtmi. II ~ub ~tl)pinm..I~.l'~Qmtn"!1I' a.rnli rn:n.-xIb. " til unlJ dilute ci ..}_ in(LiII~"'" . ~.$i tati dft.I ..! (U D lumr ['..ttu Soare Il inrn nu·i .. ~Ifti errnrriren.lb. i.1clIlUMlI dllp. :ill mQM... Sa.l. lndeplItJil. IJi t:!cnlnd d~ Ilt~ au !(fn[n:prtu:nt. este eea mllid~ esre mull I)~..1 (I t"tJu.un~i.ul crl m.ate.. v. D.\ltunei dnd 'l'il1 Nft.oue] dc:vinf! 5Lnooim.l dB".alema"MOlin:!: o.Da1II!k om ii.. tum 'I.u..c. de . in mod fnevit.1ll.1". •.'iplnireili DU)LnMuJul ¥'f'ljbl1or Jill be~e.cr. c:hiar dw d~ in derrk:nle rr..!ll"e Ra.) .lpUJ.~ultl de II VIlU..p~ •• pe Jbmrb ~'.:l1C'..IaaI.t.lJ11.tu IU rn t.e. 8CC5liJ1 CStI' I'DI1J n cl for- 'tn jurul IOllil ~i IeIlUU..\gUll dln ••aliC'IIlLr'" ~i prepc: IIt:r. amllnJl . IUfllU'li ptn. Idt. Ie d'«:i\ atlt .w tum 11:: 11Im.endc CI~ . ered tn Pe..\ln~lnlllc!l1f: Ill" umbol prunili'dlilllA n jUIg. 1If'O~. Nurndt [olUt: urolt.mo~ p. ttllf'aR:3.pllmll in Itc.II~1I1 LUll'lln. .!'jC in slne..l:CCil ce 1~-3 b itrbJ1 I catea lor in ~rghiun din veunoe (un r. fimd tnc~ i'ntnlpatl in ronal.. .1l.t.aJI" (UII <:fulot dt: rani __ lUlU." lor C-i~lC..l .-1lltl. noubda. tn~lul upHC'J].u. du an: eic-ltd de !eg..Ucul. C:.a.... cl de . ~lrU p:enpecu:~·"in d Crc. odk" fru.. ~':fl nu DIU' feu::a.Luc 'litn.aul". t:d Scwrle Jt~ mdJ".lUlt'..i cnu mal .bUt: eilJWT.. nm~n pcifcrici IDr ne~l' vu".ll1.tnI)IDllil!! iC. te 1I'Vt'm 1'11:11 el'lded) c!'.ll...t'1.rl de P.1nclt" .A mI ftin11& de CAd.ruI"1 ueu.. (om 0 0 CMen~ motive ~ .. I:t:i cue .Q £ieem Il$L JlCIk«: jnge- t.. . (0 dtoscbire lu. .k hl'miL. cerum (I penlru Lun.1deloCo]kfltl: ~u mul'1 tLmp NI4:I0 povC:\Ie Hl.lliumD. de .jl t"~11 HlIJ\(Ifilo:l.radirrt: d~ hmtinll 1'1.. inlrull!i( elcfu. ..lllftcmfturi. f~~tu.IlMurn •.. I! dQC~I UtfUri frumo1. "..amin.. En\! ~ Lumina. t..pec::lilo'a II~I ]JI1me&tc: de III fllptu.. eu moti v e On ete- c:i un IUl.! pDiIIlC"I5UII riU~0 trcblJii:: 'III ft.a.GII'orul . "'rune.nd dm IlIItIlRa ~ IIlanunla CN1CIMI6 ).dulC-._ nJclieri. LmportAntili nll Arginl ~.l.. Unl"cnca .lm .vlrat d~.. mll ti:rdu fl.4.m! nil prLrll.:lmcniltJr edt'" J'I. iUhil. n diL) r1ftlar.ind treptm.n...r.ull ~:.. diU POI fi pc-rupUb:: in unnill rl'l g ~1llt'Mlr "m""'ttt YII aIIJcIrd.IdIIu1 1'CYc:tliru.fl~ de.1'l!.ui.1St1l I nll:I!l1JiI'lll care 10DI~ XC'.em" Odllicnii mU1 ln ~.I".j_I~ ~~ L. dC5pre Zeilo. . Pen.. dllCit: Q1e D -W. Povqajle: acesteu sl."~lri.ml [!. .ut de MiJloc.J ramine' U\I pridDl de mlhqn MinC"A ~ide invidie FR- tn Apu!. funcoa c. I1It1f.rule:re In IlO1..1Ii et.m in cer .lItnk' Oesi binClin.e dQJ! m. * ~ . liII brTnll urmel.. V~II~or {pra~tn.:=ale lui.uorului..".g 11.D..:II'C dln.$.. ce NMclipJ Dupl err" dill 111 cer- urkrc A ORluluj n~ ItpU'I! cue: au Ipr.l..L1lI dill II!' rru:e joe: .:=lfitor ea fi y dar !ilawili.pd .J... &1Fft'l C:tt.chi.II.Jumlntl I04I'l!lui'" Ilutbea de Jab :f. mulll DUll.] ...fiCJlirI S4J1IWiJiIot (•. poiliLa Dl. i:k: nil pnn cu 3CWD. n~lUrn mutilCl..1I pll..I'~ lucruri ..1~UlIor ene de: CIA inul'\IJIbl.Idan nutu. 10m de din O. p1m1n. .. ~. III .. tielIn. 5lr.Il!'"runlc .t & lOI.lI~~lUI Illt:f~ ilde'linin • II. S"<lUn. dmrn.. n c..vul) O.....a dill Vdinor.ul..Id'in.\~ ea tOjJe: 3CtJItC-J. _ rei pu.. v rerne "lull Il.lmor:nL sl ei ~blile C'. u i S.. 13 1It. (n..i kllllllin.Ll "i 01.elt:l d diref"it.rinr::[p.'J.J 'it mDd L11.. nu esre IIlJropacCllitric... ...~11: Crr.'o'en. OUlmMului PlU1ea relaluz.r. sJ.1 " ..:iplIl.tl.nll rotnlL" dOiJf rl peve tl ri pIM .lll.vcahilc unnil Uml!l:l.:=mal Dtun~niJtlr c-adck''' cefnr mai dlnuu dn.... tar .n t. Cl!!lofli!ltc" rJlr lIA IldIbol I'!ii!R: panr u I.ma. W Valinontl \. ml!nil"l:'. (C 6 .Ip!. ~i ..i Illltunic linl in ~ eau ~ •.lIW.. I1iIlcrul esre .111 paUIU mtn1. In pnnnp..li1~\ (IllU C'1II1=-i D.uc. in pO'l.) .ngiU_ nu*nYldlft'(. " menu.lt~tile b'8n!irlgll...ul uncf. I.II...j~L.ti.gcnd~t.~IlunllUi. hl)bb[~i ori repr(!zen~ . diNrlireI 1.1. 111l'I1'tsp1nditc. tllll1pij."t1J obhnult. IInwnilr. nolSrn= in eairWr dt= o. Silmm'J/ion 1'4 eecselUCRi dt IICUI SOl.inlj)~c In c. tu 0 WttUmI i m pur~OIA..!t h COp..1.. Cope . uin aceCI ei ('itlt.yonuri. tum pulC~ etc. n CUm JlD P....ml.spre Clfa nu 5C $ti.aM..l)ut~le.

c" clOc :s[ '2-. lor pe eer mJ.lmu hmgului E" Din(l.L. rduzi.ruh.lI§:U'lc..A. ~1 tnlitne!I.dup.Gind d:up.1 una 1'1.1I dfi lol' e.'cuprn silmru'iHlaf.[unflj ~.i ~b.."~ emLC'1:l :!Iipc'r.$.luJ.Jd~:1.t.3. Ralilui )1 iIIUInd ..~. Cel mJI.J care. 1...in ali III Ii ScnLOl1lor dr.L'lnc.L-se in ~PJ Egl!!: (Q..l~hc~li.1Cim SDf1WilJiOCl cu D~rrw.llui Bltrrn.I.:\'IIte."prc leii din Aploti .\ 1C!1!t(1ri.Ui pn:y~t. SOMrdui" .pi!!b'«e in ntlrd~YHlul lumll (. frtmme IIJ.."\ hu lmpenetnlbll4.ilrmmblor po ctm n-e JKl4Ie lO:uno~J: Rj!:jj m~ inlft'oIJ.h-u5. fecion: primul u.JIn.'! pMtea lOb .i!:unille.a dllll.lb~l~i ""'tau..U'nall Lui ~l.i lfiult~ din nenrnel ler f1 5r impolri .iUul'lnKmlnm40i11'liJ in J 'Li~1P."l.kr.t.\("!'& pUIlI:nlo.. Dut. de d1itudifll!lIpo~li:vl a Iuf re.c in mi~ OlplelU nu de Gpiru $1 de c:&m. 'CDbrsi m HobbiruJ.!l (eu .trhll \/lcUi '<"W1ite din ci numlli '~I:!. vic.ul.lC totilt:'aun.irziu) Mt vcr Ii de: ~~ .UI1. fie t. N~Ic.. 1 rrt nulolc. ""...l (~J.n n..t'inc$le in ('1Ilil1tro(d 11 in piebee Lumii S11i1:\'edu.ut~ $l de cci necuflVKuti WbI - pruninlului :w:: lnthett: reflJi:~:a .e-~Iui RQlboi.tr_.ptdt: tin.llUIt111l11ulLUlhim. r~ iR~Rl liOIIlC:-jlpunc=.i pDUi3.\ltI.U1iI de E1to.mJ:i rnuf WI!::'Vw..pe-JI.lCln m.m~U CIlR: IIpU ill kcU moment [mil mult . d.1 ["am~rn) MalO" nUllon stnl .!ie-l CopKli.evlC"[oriile.UU.Dar 1::1'1 tti dUh:nnlr: umH"e.t I. Izbu tilcr'.J.emplw ml de MijlOC") C"prindt: mu muhr pliyesli de.uni!nii 1iI~1I!JJ. p:ll'aJind' p..cUllr. jUfind 11 dll$Qlin.lllLlnU df dinJl.r. ci eel pU!.. ale cAlOr cApc£mii tk...$ptr.lf.:lDlllul de Piu fi poNn· Pc m~uN tC po'tCllila de'll'lfl mar pUhn mllO'opcl Il bl.1l. 'in lolu1 rtll. intc:lepctunt.&Ce--1 rDII C'~.11.. muriumu .. lCltod.].111111rdu.-c. ilJN.lnI.1.i. cu 0 un0gU'lc:" precurn dillilUlu] lllnrll.rnl1'ului " ImUJ~ I 'Oe'fillllf L:.Wbcln. tt.la du. -..Ul1e-e:Lf car. 'W~ ..mli ~\I L OlUiJ.LVOlhlr\ dr. aJ CopDlor A~Otl.it de clMun. .lll EHi lor Su. ~i nu ~1I1.u in IrlmiJe.. C!J.lJ.u.uudllul OU g.tp:tre In toruli!. wier.J!. Jn1l!Jl«ul In Dnmi. ne din Si/mlH/llion e dinn eU~.tl djnlJe oilmenL ~ c=. a-le ICI::u.oru t.'.&ll.1d.:i:Ll. .Ktt.ft.i.lor ilu ulldrior ro~Inn~ munton PJi:r:cul III [ruel ei. arn..Kolndl1'l_..l'I1~ICl wpreme. d:H' ~ m(m\'~. 1lm. d~ p: ~ i.i tnlD:rt:In~ impohi .rg. r:.'l'lTlJl'llh~ in rof1.o.1L.ttI lucruri" prKWIl IIU.. Fill lui rf3nlJf fit un ttsimtnl cumptil st hl:u.(IlmUIl II C'l:pt'r. . re..:t..2.uIil~!Ii n_tmlli in lII:ellc. pfil.Pilmin~ ele este poYr:!il!:il lu] Beren ~i 0110.. w unte.\ JlU m05knll de 14 dli 11 Ili..itD.t!:$ RiI~ . (. It(11 JI pcIma1ClJ..tl-eOl Acra»..!tI d cu dun OrK-lUi:ll clro d~ Dhlr.'!.lJ1leJ.. JI pqcti.ll\l dl.t.norsi PLLI1C nlfnl acetor pt "(P'C!! faiallill. UI1 D~ul.1nINm ptnlm j:llc:nhne de: dfi CIll1.ld~Jlit_Qn.rem:1tt1r. ~mj :!IiI! "S.roUie huDii . nt:~I'~mlL.lld Ce.tl ~l pM . CIII unll :I m mll'e." ('Qntu1ull ~ It.t. dl:! mai ~U"i. f.matt:I!e..&"c: rIl. fie ehiar:$i zeu. alte lucrun.ll.ac:I p.-1 i\fariel eesre II fie fllIitt: in ronI1IU1.barall a1 se.$lilll)..Lmj ~oi even lor farl ee trtu"n1.ifllor Ultlf:ritiOll"!!. chilr d.& copilill.luLII. SiRI ..mpor~ tantDI pa .baiutullDf O.IlfC. Contl.3 0 uhiml MblJit: md C"LI. fllrdd~ de nulcu\. iAr iK~[ d~ ..:rrc..lI. '1 :uogc "rrun dn=pl ll. toe JIIIM ~(IL&t.cdii: dIU' JC.nit ~lfil"'tna _I O.eUi !Pl!!iIf1or) n till(!rnnil~ m Luminlll dIM VIlJinar fn t('itl t.L eel pulin fI ti!mlfl recurentl mnd.. Au Il!IlIel tee dou. 0 ~lmpl.a.o..t1!1nt'~llI!.i intre Ii Iw ut'id: irltn urnbnt 1$1 l~gprnfunJJ lor run.JIli llacclct Ii uQ paru Itfirndc Uft. IIf!O'l'tUI Cilli'llillfltlll.IIlUhul 5i Ie b:Lfe in Com.lClJ.=~~.mu.ie) Cte:OIce fMh~ I)~JJ"HeIi loll wboUUcu nw..Il1L. ntt c:.. DlI.h. 011 Cdd.. Prirl Llrm~ Lumin. CWCR.110I'rillJl mull fe[uluL ln eare e..tltum !liinl C~ lIII:ltm) rurgc: 11 ..Ir. -'Iell pt= boill. ~i u c ~t..v~ de't'lI!fli dominlUll in c:wd bDbbhdorJ. pnrtln! ut~istoriil ~. sint recupmHc fpIVt unui moti .a I . I'ulll..n!_ l!Iirr.l.u:lC.su:: inf~I~~.i1Ja .d 1119 alor Trci ~ ilIr Pa\nti!ot OlllTlCnitor. lo1m'Lndoua Ul.re prtCJJ1 u.. Aid inli'lnim.C pc Elni SUlJhlloln.c:Del &1sa C!aI"e se raabune pe orkin!!. indr«me.rfu!le eamenllor CiI.. ".nlrrvC"~tl1..noi1 !._.l. 'Wi . unll in ad'n501llit nid de tea.lDrilti lumii • ...p~UJU:.su. d~prc Elru Notnh.uc ea mlU'i[e stflllllge:me ale l5.....4 ~If pllXonC4.erii 101'eae mboi u I in Paradls.lJftlml burn" .

n.1i si ptu putine se polfC$lt$ C.II rePfUU1lt.in&r= fn ru. din (.falui.1~. IQ~ It I. irnpodobtu..ulut rDrntn_lIlw e..n.tolul . diU" }inl rJ~i ~c."~liIIl. in ~1a. OM blLfll'n}u~ C'.J dLll "'1'lsllII~C'.:II OIpooi Ii fi~. drep-l ua etee.1.tlJc ildfifor. CdhaitI oo-i t.tl .lnl. ~tr:: DL. 0 PlItSOTIiljele a OIUne.1 I1iliItlU pruur~ Qc. ..l 'IIi 1..PrimUlt. mlLoCl!I.. li mn QPfilu nklodW...t Sinl"'O.j pc UI 1I~..j C'Ule: ~IJ. intrUpiltl.I VA mn[dil. L. in m:mlr bal~liI . .lie. I '5-UlCIriL iui TWin Tu.Cldc lnll.tt .mj au df'L uti lot pUR din nou in ~ mvc pokl1: IoC ah.AII.~ II deuwu.5cm-Cf.ln~at1!!l.-llr:h. rn£.a.i IlmirllU.If1nlt S.I inSl.au £Q!J d..Qnlc:. in po~ll!Ilt"i SilmiU"irul. 'A f1.!I" pe ["at!:.". 1:1urm. 1a.P"' eJ~tll Voli!. m ~.Iii tCl.1 Doile~ E. Ete~o1" In'illl.aJ DAr t. ddetl tftpu1oIn.Ji dmp .e rdn!o. ~ wfutta fn M.llid.ohr in In.ll'hU.m Ii Il.nll Tdrin ~ spunt rfln.mvnh I Pmon.w.1 Mail N~~. C! prindp:tl. pcmtu D fir lpoi.. le.r:lone.'tl~ Trtd Ci. litoria.a " .orilt E~~a.·1 pl~~ t:.utlllnu dep:utc d~ TltimLd Bin«"'. mdepetldCllt=.ll.ample. m~rilori Ii Ca 1iIIAn'.s pe d~pnn Ii.\) sa se ~~ntoiln.!pn= 11I'1fmtllri e lui -SiluN b~c I 14 tLl'WI P< nl'11lC'stll"G rlltlt 8runhLtdC::l.Mendlt.mpalriv.uUl rt.L.~ bo Iw.5c11dt: SUIgbiunili.1CIlo U IraiHc.VJJJ dm CO"=l. dr= .ga.riJe .-plrull I()r c:rct.alr!cspn: pUlU e.r11unf. ell .arim nl"'e:u de OUOOWl.i..:ela u nu ij" m.j dole P~inrlJlui de MIJIac::. tr.J 1«:1 h..ad~ FlP:J mIru h.a(" Tn Numcndrc •. M-.tiJJ J~~r. Ninil:!l. IJ.I. b>lu . dt. elt.\ R J.iftndiJ joXl Sdm. de 1.i.l inluuhu Ou\ltUn.QI RP~7. repremtA ultaio~ . !'w: inlW\et...c acelA de.pe p3mtnl illCea e. D::u.lIfIuJ dUlfl'!: :aliIl1. sa . II\InUnlU .I1 eel mill indcp. mul t (oros pel'n:ru noi. el nLJm:ti rn. dr=J)m: i:.ll~::iU rlC!!lIr:t.f E". Zeilort ~t=:dc. Inchele etememele de (!U flU \'lb~re Evurilor 1t:.e iJT. I1:t..1 [UCilO4U: .Q11"I: tu Col..t(clIlJuo&e La e.a.~ute po.Il~ ue eJwltlg Wi ~~~ . C"UQOlllJllr= "'61J. 'PO"'c. ~"Prt: rlplIU 1I:000000rii Lltm.&J:lun cu povr..scln Gin l. eare. fii.... eu ultimu. "-Ira ahe povqu.:.Il'IiI .bCU.re li tn in II['"IlUl'dI'C!~. .le:i PO~l: c1~ leii'll.nn H. lui.L Hlillfl..'l.u bJll'lClll.an1 pc Tlrimul $I ambe. PO"tJtu IWfe:1 lnu . for prinaPMe_ nibtl eere pi!! mMt un rol imPOlUllt in 595ul cil.in.p illlJ..l$l. 1IJ.j1lroC IrJob ~'II.c GJe.~. Obuglll~L de lepminlul lor.d.olin AJ"I!I.r:unb.luj~" Nu mili .a dt.eau Vtilil! 0 unm.J.wehu e .gbl.. UIO"I ~.~ in pe ~h.l('f.fWl&I..!u·IL·~ numn lor. dar 'e-I~'I ~Olbi IIUi l1li :IT al~d.lJ.OIIlI.tnloitf.PO"elE!! cu.lor sem!tuii. rhn l.\t1..1 l-.m:.rr.:Ii in pEe. pGue r.l) din JaucJt.:u-C7Idil ~I.trrunl.gka ert:J'IIJ iltUolJi mll./mBiJh-tm ~.u't. Oe. J:.. Nutan&ai eo.. CIQ I't:cIQptr.ltlJTii (LLn.tJ din 'I«(IllJr 1ll..- 'I Q '''ea M~ IilmudU lint $I fm. cLtorul.[eLe: dfilor.Le.. S'Ollltt tul.un Eln:ntlll e~l."dozuJ ClJderii Ciondclim..Lmc.Iuurr.u..lkni. fun ne. pm iil.• mm1Ddol KU~K . .lL ".a trUi:Ji "in V&lUlOf .Ssk If.I.~C! deo nr"oroc::JrI. du.(IlilJn~ U·. Apai '"'" din SiJu:d e1fJCL ~i VoI.llmtlcm.:d ing1dWI: sA J.'UrWlulw. d"'$l IlnpJ'I'le.r=nc 11-1convinll i:nduR dr: ate C. R4t •• KUll<rvo1.1 Sol IoC IXUpc. moriiDrii Ilnul" 4 :a pc=nlflJ ""ncJjJl1-i alia". W ItlwJ1 e. clci ee U1WIoCl!I mo. d'efUlilt" pirrdub U!tunq dol Ii 11.rI.Ii Pf:~ltJ.-e 0 4u.:ut-. uti nu 1:1.lXlpecl fmhl'1dl:'1j KIi~v.x1tl.o dt.:I Llij CI lin tibm (cred til.'h sun.. PU!lUI. N[mlm~le..:Itt. duplli I'J! . UI4ln11l1lil flUor lUi Funor loCrpc 14-si {Ita c.wp1'il Ponnn.~ F millcl'e. Qhardinlfl. 0 ..ll:glU OlIItRllnliHor.JiJ.'I~ Ji au ClDsI in ruina. ttUj lEn. prea p ece clOi C'l:r(rfil It.iul'lc.enc.~ A'iUd chl'£iII el 1m' loe prim~ LbJil. dJ. ia'lpr"t.spR tQp:Ui lu. lui Emodil .lfunae.} I'n . PIn..iJmI1iU linl ..:u:pr\rtK' (dlK~ nu oeMiii'illI primir porunt. loll me~ ..l ronnA..4 a.l£t' • J II~And"uio.(: d"JJ'L.i Luuuen ~iirn:..nt ptnlru alii".f«wl si dOl1![flIlor p.Ja:l~ JtOUi dm context.. uebw iJJ yo POVeslUSC.l.:tlinor.."upenb din CQrolln~ dl:!Fier.An~ Ci Elm Surghiunill iUS rDSl!. dlPspf'C APLli u. Q ". U.1...am. EJwing. cu ptJl""-1l:. $1. gurile Ipl..ur d.lI. in {rQ. CJI"AIue. iar..3- in V..I Du.l PU POIIt: Ii in~de. pc ot..III: Inu •• litl tC.. ip olllnl. ~ in cic-hl..mllf1lJ..- UrmIlon!l debJ K! oc:upA (uu lU' um'I.iij C"II0 po.mlidil'· . este "u~..). I1IjLI de OudtLJfi II ltC'i_.:UOnanH •• vlnd do . rlnutu. Pft..ar penan.uQ miJ...1u ilJllIU un l. ~Lt..

SeniOr III 1nwn~imll.".1~in au~ iliU II r1rhinA limp.I:.i spreApusJta Yesn~~ncmllli[Drilcr:r.n.tp 11 P~" PM UI'T1'W1!.UJ'Qn :Ln :lIL.ue de II LnIrwrtUkIIl pwlnu.Irimtin cLt(o'l'oI ~ dJ.l $10"1."""".::omit "=.n"cI'pod"~ 19!9. Ql31'e "'reme ee elfti inr..I'~I ~'Re Iim1c Qrt: 'It( dcdau IDo mlc. dintrt.L!~ odll1 d~ QiJ·gllad. tn (!r.a!ti prn~11! Ifl p.8.1.. dr. pfaUJdc eHii illNlla.. Ttmdt' KrItQ aun lJ'JWI! if.r. NY 1001.ke.I)limpuhu.. eanJorrn till Onili Day in A f.ILrlIftJil d.. undc: prtllilfi\ll II c.In nordul I.It'..mt:n:u prt&atilr: pen. tor 1. rind.l. UPmtllZot. Ptin Wtmu"c. priclnrJ.I D=J.t::lnJ. AI UoUc:. Ptmbm . L.$l. plmOflc porunCI ee i s-e dut.. lot miU mull ptJ. pr"t'Cu.. Urn..ObUn.IDu$m.illu $JI·mpila .tll QImC2II.aa Ubavac pc P.R1he:nea.ero:m::'· :a emlor.ll l 11I!Lile..tn'm. lIP).. ca au iAupul en.Pamintul de MiJloe lil. w r(H1 odaU I) kll!m~ IRQteaLi In UK {«:hllR urull £Wnpll! dI!: l.imz11Wl! in"in.ic.si ~ \'cchca c. Sl. rno tim mlf'iL!xrltlll bI fa.. si lI!e an.Jt1-i1l!! dt. 1010rum!. >pnUp< d.a.r:m:" in. " !.obd'l FottU.' C:!lpm. $i mlli u:in.!c.demon' M cntlU. IfW.uril»ril~n d. ..tmll 5! sr lit .Ie ..hi nu se vor rdntoIUU ori 'W ver amin. perupuu Ii de IIu.ti de: lriRete. O$tri ""~i po Ium< "" lntilUl D"""an tt de fat.i.IltiJ Ir:me:1U ~l mILL t.li ElfiJor NobW se !'ernlore $I -::i In ApU.rniPlui de. 1 1<I<moIrii flu pie met . ~ (dw.. &diu (.IIII.l~lde Amtnctolll ton.. nil tnrJe. .1i fi I'IIIUUi un ri'!11l. \e nUll\UU oWl't.. C4pn. f~le.Primului Ev.ifnl am. Umm tt't..)r.IR.:.1m:\u.l penn 0 Nu ea lr f .UDlI. dil'llJrt!lt.dttl : ICWn I1i ..:anr.lmInlul (!e. Auinccpulu mIi "wind pGntiv.).IWlCI modem.lmn!:nkf de.lK« P. 136-137l Do 11IIt.un. de on ruiGJl1 ~ dr.ll veebe ('IIt=i. rru depU1~ de ..! •..t. lIn Ul)lCoe dJ1'I 1RCUt.t. utica sJ! .11!:..riJ. In RI~IUlI.1n'utlindu'1i mantll. oQI oeMI : to'Ih ~ '"' 0 ri InItO~tol:t't. Asd'd flf ~iIR. nw curind.rn:ir. Nu.r&e~..llfulw I}pruri din Vil:!l1or.".Ip.a cbchkloJfllJcre In ". rI. ••p1lirc_" ~ adid rdul in 'Tfmltnli.rILQr Pn:n. ~ unintlrile in"I..aru.-...l1l1r IOtIUU II< VoaorK<mo.mJ11OO.uu. IJemmflrCBlil alvintulLtl gobIm este 1I1trJ&c1iWC'~"Crcanuik..on/t.JI~ (n.CI un m." Pnn urmm.drII perm pc.. EUh In1itrlIlU. EI ..)_ M.tl ~i!1C.r. l!e V~Gf de ~ .nia Ii 110 r1ciu.. ~!l Silma.IL'!.51!"do " n Ll Lll. arcu Puren.1 t:1d~ $ItL ce. pe Pamj".n SiJm.l de loeJln IIlIl oIIPfil· p~ mbl... I:U"~ Ijn.'!(U'uil! intru elmail!lte). eItI: in romtnene Jc U'U. IX :a. SoQIn.I 0 tonDOUt IClJ. de.. umldw m.minl'Ut d" MJ)Joc-. dcmne de [Oild lIuda .lDb~ U1I.i oICL~ rIU!liC~oue."ide rlJ 7b/.1eIIm1l . CUI "Lnlle ru=.kmon ".lH~~fQJ't'W'jle.. de rlri 1.AplUulw'" S.rd. ci rtmin. in dl1Ul Pav.sA JCOrgl1l'li~ fDst dal Lliitmj de zet" -. Cet. Book.kim (Ch.l.i Nu.pp..\tIInl'M". $i VtnrUl'ldAlui prw-I_ oI~ .oblJ'n.... Q pal pcntN HDbhilw Ii Ct=u ee-. t.1nllrltc ltn::ml:'."1 de MijlllC_ Tr<p1l!I_ invoclnd mOlln dbo'y iJua tn ctudll .i" lIil in .KlUD~i" lotgicsc jn ~lVJ'lCl='llne '~III.. toU.veni.JL{lI . 'Ln.oJollli rQm. Sllrehiun.4i.ASlrel 'W: in ril~ilU n(!..f.i OilKlU~ dJn mli mlll"'l!decit pnnlre ca JIlKi I.llldll.rt>l scn1lllba C. d devine..miUJ!opeltnf'lh I t"lLc..i. precum :Ii tn UJ.ft.II . ~ V1Il'I&.JfC!I"if. rtu prm r:. 03mt'ot inrw:t. irur'"UQ nou.dId! d. Tolticn CffJ:.1..:bo. '"puna Ju<l«<Jii zci)oo.aaep. luril~ m. .3nl.IA r" prima $..e.~ (0 s1 "puncm tor se rndreptau. oai"ltc.lJrM.R: ~JAl iIIl \1at1 nwirlmlor. E..t..ill..nu II d< Vali..ct: U IC. lprc a p. to.. ..In. t'OiIte" nr. Middl..l/fJII Ui.:!lII. :.1OOl).l ... pe •~ GmWul le nImIe:'iilC.u. ""prins do m<A.. 7111.gll . Citi'Vl.u!uliU:ale. i.GOIIrorm DJ'I100MW('u' d..:hfE..InJI~j1e' I!II JDIIJU BllUn on d!lil'\ll mlll"1r~.a... . Mq'«.1ia: prin. ~1Ih: J90ft:fIC Q lIwnk.li. d'efinit}". flU..I)f m1i de.) fk.l SQoI..(iege. lor pr91:Up.llor$1. Ii hi ptlvc:$tiJc .1 omhc I. ..1:u$u CfIrlbitle 15trn.oind en OIi!I..l. un IJnllJ._ 13 run .rnmor-Atlmncb. IIIU tcrr K in~·cc.:1.. ~ •.qti d~ NilmaJfJfUiw.i:utor. . ci clnd In!liul 0II. 100\lsi It UUl t:I [ Jl p&min.... Bolt"".j S.. MIrii..juns in JUin3 din plicini reinClJ'ruD"r:iII ror C'I !.l~ Ioinl.ItU'lr WYUl~ IP.l5U'1.mu .Ide. «Ie: un teme pMC~PJ.q:wul d Q !I< ""''... Jill rcadUCI \'oi pc p. . iAr lin lO-.CI CU nUml!n6~ ramm pc: Pamin~ rul de ~bJI4X. Rlptn :si au Jouprem . .~ P I"". VolU pK. . Ih' ie &p~~ de: .fllltullil. TQUQi. ValinOT ob5ed1l11 de.auron. d.l'P1 PUlrlU TtIol&I:l. C.J oamtAilor.l-Jb..iti ce.tne.. IINII fW1 ftltl. MljICK: bn:lrf1TmU'Q lUI S.Y r.llumudes"blO:zmj fill:.1I intoar- ~(da.I. ~i lh. St ti.0 .m c:trmU.drumul W [3 Liml:rluriJ-e O'Q :.tl.. !lIn e. fOil porllLcc • JI:I 'IooXIpuri ~ltlll5bC.. Jlu Rell14rl.•. DiU' rl vol.rJi ill!! dvrlljmen~lll:I'f' U 'Ie fc:wt:r: Junga.1r:..

Iab iUl. d 0.. Si nid Elnnld.licl:bl'" ee apilr luanoo\. huru::. in celt::din wml. de S'iJ.lm'mris ~£.rea tinullJJilor 5J. :rJ14rMclJ (ildict ~himb". el. DU rolo~ in tot ceea ee r~u inelcll! infmoue CI Pl. atI eUt numil ru'-Jru:1clnd i$i tlTund.fU:1 dnd le-a fiCa P.~Ptiil c-.i IJJl iI rrwe tr.ea jncpunete de Ert.ilar dIn ph de !iUnCl.izJ· bile lut:ruri dLn llimea [arc nu Ie -ede.. T. in lin!: peterue WhlIQIf t:.b"a ceea ee cu un luC!ru AU iubtt sa u ceee ce SCIoue.l.jun'! l.ptIUru P'riIn~. AjutOli d.tueii pnnctpill rea".xonut)."d tJ:.cestor domb:-a ~ I-I!p:rup~~ (din wmbinc UIJ.N~C"ro· U"d~~!iiUmbrelc..'-cele '"fr~J laete. Ji'IIlc ~~.t:1d nid ALl .It:i in p.U1lI MlDm(lr. Oe lltl ~i stihurU~ "Str._ultlliu de. Elm ~nIte din Eregion .)pirtul Pllmil'utJl 1.lor t'ci de . .dilrrusA. umbn 1iH.il. AIlrcl~ S. elm lJ]. VOC'e:l lui S:a.. ci 111 fl.I.::~a\ lup:rc:m pe w. ClLlpm1'Si i.iLU eumn iIIl1 (011 d~ illGICi Ii.plu.! Sup:rc.. cite: don' IiI.lf II tldrf~ zellor. de.31llll.r. Un LlJ ·pultru roIT.. nedoruj.am!Ul cind este ~UOCi31 cu mil.'.u.lJtl. inele) en i:l£CC41 Eregh:m II. "¥I!de..·11de.l.J flll.. .sc:Opr!ril VIl!QdlllHIlunde le. dlilor Ii cea iI\ gnomilor).Ie iode fOI:u.1..LDl'tIl irm..i -llinIliU.ltH:ldlC spoi't::iltJ.e.ron.a.lI (a lutufor a. C OM.iII rnuln elf. C:W'C:Ui lin al doiJea p."' ~n:L Inll:l~ UKf!t>dlbU til' rN' hpltlll 10"111: MUI~te Monet teall'Ll I pnnl.~h ghldn-d luml.ri51..ll.aile {ug~ p'U.J.ii ilpoat:u.ub !IO:.:3".1..rm:r die" 6nnuil in loccn Ctn. SlIuton • f. .u. ac~1 '1-1.lhill natun.1J R.I1ttlll de.[Jli].amluU sau doritdeelu] ewe: rk:tndu. Tn actlll$i IJe dmp • .cpc:"meJ \1 ea PUlU!tU de. I~ lrnb.1 tu I .jj1oc. EIGl Inc.·.Jtiilc.'ileJ.II 1.d.1. No u. In ~I~ VRI"tnun ~ inL:tput.:uw: Ii ~Ulc..$i Sta~i"J1IJJdt:lar.urun. ruei in1.ll1e Putcrii Pe at.~.. Indy] Supremo -CUt eup-nnde.rr ill til:l de-~ Do.a. i mnUCtll3 I ~..q:G:nn. rrumu ~eu:.s. .wiiuul de ~U[el1ll ~" iiIIJu..pc..PC dfi Dc hpl.gutl. cu .1: IIU llh.c~n. tuli pt CC::I ln: Ie punlu.ibU un "Drp m~n~rilll Ii iii r~~ . t vllcC'.g.1dlntA dl1rniu:.utll/ndde Puteni C. SOIuron era in(lo\ t! en spmf. In I!J . fi dimuJ~ i~ S~n I pus mini pc.pWtmC' All:. -cui ti nu.lIloClC'kmLL·" RD. pu )U~tiJ ~ J in "1m sti D-itf SilLlJ{)f1 nu.glO".TU"plie lie 11:.u S. CU0 fiintillL...e~l~p I. IJdel e-l 11..I4. oiiprQ~ .este un ClIvint de: r:w 1lI&aT $i cu 0 conotati.lftD.kut "" sntl.u To:Irim Negru. i M.e .':111. it1-till1ol.. mllJ iI. IIr mqreJu. ~a. Iw Ira WI at¥ mllSC.. Qi1~gr!. c. I" fel do frumos ~a Valinortll. in T.t. t:iIIn ~ in ~ Ci.I1lentili S3Qra.t :.0"[Inn!i- penrru R.1il.iII i.. [Xif au~nt: pn:.IIvelld SC:Ii.!r.. 'Iii PIKUl dll' arlin $'lh8i. 1I1o'd in slipmirea i~ Clare se poate .1.lt...hfrl o-'itlh: (efl i rnr.i. p~tuI de: Mij10c -51 nut ITIl1.. np'OIlp!! numlll t/IiP'lll'! _PUlrCu.e m-e. mlk:. de ~-..puIe.l¥.!""\1~ nu rl Utuw .1rtm. Uliimul re.1 lAm:t. im:il ecl tlUe·1 puna pUle.I.ll $1 [f1IRsfcmnlndu'l CI SS.. $'lIIpt!.. D.Delrle.. "TRi mete mlli mLl.tind'u~5C inlTe e4.:1 pllNiI dirKtit ewind. ee I[ndcau lOti cet cue dWlic nu.rn..u.£ul ricntrHor Il I..i.le elfiJor: SiJuron le-a descoptril se ind~lr.ltetc.t CiR.dj.JMl:nilor t:!u:c: ltuJ .lSi elm au ros.I. tn sdl. cOflndC'r. ..te de ICIau int:ertlr t IIC. s& d~dB. ." un proct.b .(1n.llof ..VIC~tlril£ in H"i1billJ/.I'CIn IIIpruUPC:n uevenn "I.te'"~ .t' I.!.uun-ei !I! lIQ pil!.n lllnl\.t .lW1Iino::i.nrcl de melele ".H in n.Q.::' nt'rJlllcin 'l.l.l.1-~U Iftlll Pu. .! Apw. El (lUuI Tn ~booiul iscw: ilnre eLfi si Sakl."U in de l impiedir-l sad..wr de Sauro".i lerilt: P\l.s.e.clor.~" mamu!-. multe Inltllt..: :u..::! IJ} n lui E Il'OfId. IiIInjfonna de to( nl~l j .el. U foK:i ~n'Yu.i1. do • ""'''' prnl3 vrlljiJor Ii vicIO$UI!""lor. O.1 ruot jn momauul Jn (:b"C: Tnsu..!I~ II'Jf Ii ntva..Ip~o'plindu-Ie I.l in tiutDIIC: II . Dnr tn [nr. a meet.lldt ~ pn.tul !5oiJ.::-gii tlrl.M LmU!lDr C~IOJ.inica ill! lUl l·. ill IfUiloJ.. hu po eel c:11. orm e.l.~l!).ld.n~ .. de: I p:\.U pofll] in attlle::1. !.11= MIJloc.la un medv mru mull YII nu. rOit C-C:ilf0Pll. " ~ 'nUl N . SU:lp'inii ~p'lQm.mllClC.Uc~E" AW:Nll'lol3i('lIl pnr:lcl'Iill'ihrl'1!:doUllCtninltl: . C'il.ion s-a ~ n. punc.'pU!c:rc..II.a domi1'1~ $i mal ..dui.. pu.rWI-c fi Ie c:ontrOla.rinUtri in tailLte Ee!tc povQ"ti ..lllUn (~.tn:. penlnl. nlDuninllc.. .Kme:rt.:lpllllll gnorruk.1.1L..)ua I~ ~.tri~ d.n.

lbiih=. DDt. hi hotlll· 11J.Hilt' 1!' LI. MHIJ 'l.il.:iJte diG pl.duIXi eeeie [lIICfoC to1 IHII.c.. IU1 SI"'~rOQ)dt: a-l 'IIU: In vmm tel f"1LI.hUif l~ II. ni.ld LIft Illt foe ~dt It! nl!'t.i1. .. iii lanJllndulW... lmlln:JJI.ll. glOftl .l.lmk r1u-h.LI.m· 1"1_ tftSliJphrl4 iflffl:IOfWMior.lihrk mal mu]~. nu .a in ..~ ill1PlJun~II.1 dtip. I'!!..u. Dilt de ~v. p1oliU.cki: ee ~l:I.jk~1 u~1 Jte rIC"1'tlF- Suprtm I:'tildidnJJ.nll11.&rru pi! Hl'mLlril~ dfn unde .i:ntul d~ MiJloc. in MmLi'ar.C'tptJl..I!i~ dlJrfl.:u JNlU tntimpla."t1L-r.r.1101": oI.de FIX • . ~~ l'Io.wennrn" 51!' rom 30.n'lI ~ rOot !lUbla:un In I:DC: fw.10 J-! ~ 1LJI.:t 0 umbra.lleru Iw inRlo\Je'Q.si MLa !.1 nu jlindCil ColI ". CIlia hrl rcprt:lJ"lJ muC.e de III pUII:fC.t on.::OfllL~ Cur.m:AJi in w:mlall'o o elIiisten'.. [h.a ~Iimi pJJinm. 1 ElmIwI HlL timbGlgl TnII!k:p:il:lnll m~lJ! .. I.1I po~t PIJlf:1 !I:il~l pc.. .ettjc II..lll (1.oIiu. C:I ~ rrfkc~C'i.i 1·1 inrrunt.1t "IW m'lLl putm 'burt. pcopnll!. mrnl'ld Ct'I·I"t·fumntJle~lr. .II.1. Aoc' !J:.!i 111.U p116iw i-:prc NWrir..el'lll 511.'11.. SilLll1i:ndominA (iLl''II. ~ Dou.urmn ese.l Sauron.i\u ~ sMUtuitIC pc >lCdu.aI c~b.1 I.f. pe cue Sauron CI d!..n r:~.J. .~rntronul [tn mmD'Jl)our.lr. h~d(l lut Elrond D«-Jr.'J.. pin" Jop~.r3:il ~I n~i'r:1llnlllll. pUlmlll ~U.U 'nut: lttnp.tiru.vat.[ de ~I III ImulunJof lIPusr:ot"".u Qdc:n:: II Omului {'SILU iIo Ornww ~iJS in ~ d.mlrnl:.I~ertacllt 1111 6ft: un IIX.llriJrtlllili $1trilQ. 11.lmilll Ipcirc:L D.I ~ "iI mli mu.1 a.a. nobLki dinlft. tO~ t~ ~ ~~ ~I. o.11l..U ljll' Sl. SIUfOP (. inJ.I. p!K1Il' il1ll"":'~" IClul ~II.Q..plL~I:.1~~-JI ill DrlIl':-11E'o'.. uullf't .bihdl in ceea ee $1-'111 prttopu'!l:! SlIullJn I :n IIISe CIl 0 p. ck ripl.. I.icl D3tl sz: intLmpJ'.I.h.. dl!tnil-I Intlu1.l. . :lCot-o 111" .I.eJt: fb.1'rIn UIl'I1«. one 1'1 dt pneepct.).r.t~ ee va.. fie de Iii nllllJrtIi indelljuo5 de putcmic $1 d~ aa.dt= MW'llelc..j].tu. hl!:lJ.'o'e..riue. Nu :J. e _t.111 MOU'o' f~vml "5:emrLHicati'o' in million ~I b. \t' . deg. in ilCl:ilbJi limp.~1 rl. plLlcre pc: p..lo~n=rn.ml\.lnc Iffrloilll. ~1jG-l bloc .amcrtI1:1&1'C i.. de 11.lt C'1U1t' IIiL 1)1.cin:1 IIIQLll1C' (J. -LlLm:lj~_ Al-3 cum u: Inl!. f1I!::le lLuJIIMi!QI III Du milol t'~~_..u'1: JJW1gea..l~.J . RllmC2'Cut dr.JlinJof.l!.D..f1.sanILl cu cU'lj ~. du nutLu~n ~ m.. Purtil'ldu·1.ctmdi11i1o~.lpli.1 CI.urt lmperl U I:e. Dlf [O:f. [:.!il!llik.o.UII l.'..ulw.l loop':t..~PI tl tJUmDI in obitrilin J..-II sI. ~:nnI11ll1Nl'11R\lr.rcJ NWrrnOrU1w.l c.. 1lh'.:est rnd Suprtt\.l-1.I.em poli~l.ai OIlmeN :tinl..tU a.). 1I!. iiLot:'i11 II-U se p'I.t~pinil de 1:1. nold-YC$lu_! ste ~Iunl n:giunc dei£Ju.cSe r. ~'" nt'"tItI. il'l ptus. M tIr~llC Tum i'rL!IiillIli:(:1i1 aii.l I '. J ~Ir-o dli't'f~rlll [LI tlllJllllm..:i 5.lnltlcpclunr.1in tlOOhill.pl.lll Icc. deseendenu duuti bu Elrl:t" fiul ltri Earmdil .UiJ.. lui de . !iii riC !. de 1111 .l.r ~ 4rlilmul di'l:rt «(. nu..-J..l71io[I.sub cimuirtle dlilliltiil.1 iIl.lItl UI.. anlhll. Uil de mee mI! JHI+ terea Inchdui de:.1E: YJell:41 ill dnlmt:t11rrc 14ptllin uu: •..:u.l obligua f!t":I'IUU lJ.raJOIJ.j it'ln. klue l.sa-t f3'slollrn..ndzoolit) doe Z1..l dov!R1 \CIpin pes. . funl... O.i d II '"'-I 1:\1 &lndQ. fnnawt! rtu Cftll.:U lcH tel ru I=!rmuil('~k.Ift ~ ~IK' d:u.lBl i£ldehmg~lA. ~ mal. 0 limpll 1Ift11l1U'f: • \i01Il\Ci Itc~JO!6t.I"i".I It ltmc.Ul't. .m~ci (i'n. Nir:i un fkr.'"fiIl dC..'c un It:L ue unttU-# \'r-3:JIIIl/mlM1tJ£ (1" el'#I~.ne ID( mal.LriRll Inrluluj SU.iI cem r.1 .". un A1a'iJum A~~uml J' . ~.xrdlilU' fllu=punTnd1. 'IIIIlII1riL~deVlL.r:1 Ik: h~~. rtCil fU .[Jl!:ipIfiU"InSJ~p(I1IiJI~~IIJI'(n II. I TrildWln f. prtI!lIJ"r:le locUli de rrl\1pu ale cLfiklr'.:11p1tll'llN!ll ~II . Soc an.n:" .n.. in Apitlt .lid--d'Dr." de m.i::I era . B M~nlUf.. mll"'IXll'.gilll'" el DLJ. oct(!le. chl.il (lricinc n l:'oIeli ~r. muh nbpinlrt pc PoliIJ.f lUI Elirrndil.II'U:nU ruultl'l. 'lnrl ml.prctll Ii.awlTOr~ nu IUIIIW .Jdi>. "h'ClmuiClio p.I.lIpuillll drept it'~ limJUlUtDup4 Clft: jneepe II TrrJlu ti'V..~.1m . f!'. IRl!!.. Ri\'rndd/').I 1'''' j. n c:lWu sub J'Apintr~ lui: dcpllO rQrt. ilU' ~Ideven(!.I J~fi~{rii.1 dll lIillrit A~ 1Indc..uj Elmnd de Imlel'iln· l~iI ~ft1.. purtll :pc..1.'ln!I dOi1r d~ Inclul [m clduil'lllliirulc: "lCWVll.oI!l IOpc~ 'In I1.w.c . Il8 Ev a1 A.lbd.t..lIIlftt'llJl .I« in "oUoUC uu rJr:u~ S. diI ." L10rW) we p. VIItt. tJ ~~at '4chli Lumt. Uil'1I!1. pc'J1U'll . Id. t:.pc.tl! IQI CI:'t:. -1"---- ----------------------------------~ .a.I. Num~onl-iI! !iptlnI bo. 'lCDftJ'I in !:'..i (u Iimpewnt in e :llteSle povQti. -tl inulJI.pu. 5.:lbi pc eUi $1 in donm.ul'h .r d jllUnCIl. dOlt el SiKlJ1Jn. in YI"m!C ce Al Dallu E\I 'I'1t~ .l .4 d.lllmiUpnmorQi.w:ron '[n limpul "urs de w riil.l~l~~.. f'rib IllmliUe.II flJ~ e I:U un IIIArI! Rt=iltt ~I !J ~ i U:~OUl (~3I.1 md~un tamin lUi Stilron IJJlPIHIIII prni n).llTmil~l... o-lmr.une:..rLLLlc {l Kcala inInmk 1.. in limp 0:'-1 .unu=:) ~ ~.l· L...

arc "'Q(t!c:i(. 13 llinb.!J1h. obt=tUcnll hbu~cnlim!iIJ.J. fib-pLa.1Jllli de crieeruul prttpriolui OLlpl pOri.ImlP't!.lI.nu ~.1 II se IfU_1 puumn ~pl~lullijlJni)C'lk pentru n..:l1fft1 tilpllLll c)...J «.LWI hobtlildor e:llte ell 'i..-1. QjJ-g:!. m rhfLril.(':M.~ u.llndrquil n. tnlr-e pD'_'~!lte despre Ollllleni) CC-iI:I ~!eelul fmll NLima.lJt(c.u din arm ~iwn-t:ll$tt=~ lor 1i .tJur~ .a:r d~ flU por dcV'ln inle:1cbl.ul:rnnllo'i fn .lm3J.il..llll~ UIllf1ll1:!l"l.u lui E-. inml1li11 nWliouli b~"lo&I~(. oc:ifllriml.I dv Lit: 1. . Dtd' Xt:.. L molll r. ~ tmnwjic il1r.) ::Ipl.r:lri. r..'tL-m.lun I<Jrfltt.ull.:l. 1 terme ~. !i $piri'~... z .nH rmli dCigrnbl fonm.Ului lit: Mj~loc.i\uL hi Uluhillial iol. tel \.i~c:Jle povt.jIliI7r\llj.Ut-In C!J~ dJn ~ toe riSaI ..ilU.11hlY.t!i"k!J1Jri drvml t'~ ran. D LlI'I~l q\! ~I "UI~"~MIII WlIr.«IAbic-iune_ Tema e!!ntrnl! COile (In('toIillbll.Llt:i ri 'Pte.&1I'" . ""LImn-oW 'IoIoicQ I..5CcndMlI .:I~ rl r.l5rrd'u InlerdlcU-el.pnm u 1 nlJumu T. 1.1I!A de ..1m'in[ulul de MjjllJlC. ned Optchtlll JAil • (\I..rcw tr-CMI1.1oll1 II:IoUCIIHlldliv.. S. rrlieUi . 1 tmbogl\'~. II . III{tt lOt . oa.lU fi dl:'O.l.m:.ll 111m".r: PC~lll_ I Cndlru:H:i.Jt pronul c:hw " mill tWIll.i.nrLl mult limp intemeiae iL5-~'l:fLn pt.I mertilcr.III:!n.c\'1!k Uti M-t'I'..I... de e:l!rc l~ O.ind o:)rneni PlSnlti.ilU )1 wnJdUl1 in eefe din um'l.k~re.arll snume • M ~lt Ik Ia.IoU.Kbil..t1d.:...lil.JlI.. tKt:ii! UJ.Iel ee.i ...ll.a"~ 'Il'1.ilell: Mlndncj Sl Clone.. 1.:!:II1I!W.1.Jg.U:I:t .!lIm!l .rrlrlUIIIII' . rlltC"llt' . ~II rf1:'unllrc:. ~ "II~ r• .jW.21I.pru1t. in Ci.v~_ ~mlUp 4} . 111.U\ ce-aa ~~on dot- '.. Pre .u£'1 I . I.aI..~lll..!or .-lu 1PUI[. in pane. rdrcJl ~C'l! oIIpllll: u.\1 dill' dl n. ill once umnil nrcr". l.Jnl!~ POIiU:IVI! f. cutind detit fencuel1.!. nu se m~le.- lan.'IiD J4n1'~ IJU) 11J\oo!Irt""".. P. II PII= cm n.i\Ide Iprople de EnJi~1t4i pe mlU1= ~ rucl ~pl'fj dincolQ 4'! I.1. sau POllitC. gil miD tlepme.blCil1rti j"~_ I.~rt. I mal p1Jie. uii 0 opreli~l'C: Impu .nl dngul'il t . : ~J~lil. '[)uJ~t'11110 JNUl# ~1II..5Cmnt1t"' ..lll mWIlr. mllnai gR:1.1nu. In :aI:~1C.I tnolen Miniml. de. ulli-mul in ':.Jllillnt r...lI11U~U d~..'ZiI~ mill Il'n.ng II ~w-il~ .. ~u:ril~ pftl:pm pl. pe ~ p..:=n1unra lin inrpcrnva ItAl1 1Qr. de"ln eet mill bU..L le im~ . 11'1 pillir.u. .hl.it era plu~1l PJ'l[loru~ III p.c $1 ntet de imbolilur. t":Iplo:.Jr ".o~i e."'1101. rerne OtitiC!'l'lltor - trC:l ~il1t racle ~"'~l lor in llu-l'1111e.~ lSi cum ~. pgornMC 5"prc: in~O~pll.. lamlnlul.~r I (Cn=.!-U(IfD lor [n~lul c 'lftCfII!')"ti. (fjrullO \ltllitt de Irtd on m.Ere~sta.lll!!'t'1l.diJP:lt'nU din MU .ad. Jnd.Vlns:i lnlek.. r iIIllLu.uru=nii R~lclul ~l Rbtll. ele IIIK'lp-l de: movte R1ltere cullutui tLl1l) pc a dil IIJIUlLi .ei ..:..c.I tncrp Iritrlor 'impolrivlIl Opn=H..uendd. ineep Sl eaute boa-lUI.. :r.-alJ PCK'lIJi'.e 5"preApUJ. fie Tn regiuulilii P.ilor.m(lniltJor 'mpolriv~ IUl Sliuran..pcrll.. doua.!nl .l munlori. ~ phml:!i CtdCln (nC':(Q.illpale 0 prtpl1!otie inlrC u.lor minlii.!ile peRU'IJ..: Tn .1 bun im:-r:p-u' nU:r]n::n6rtfnUo.pu.in privintlll pu.tasoirlod in urma lor mul!c leleMC d~R: R'li !Ii.&!' dUU'Lie putC.nla.ro1bm:'" de IIIpUKnc:.J AllMI'c mnJ Ifi ror).i~.uhidlnl mornurue $l ml.e. aI u~.1lj~ chl. :lHmindu-i EUPJiJ lJf"ol "'1:~linR fmpDlrlo. qtt.e.dun . .jJU~lI"Ilrim JleDUlO[O'r".1111 (o"tun .m_ IJ I. dup. itl dO\lcduc (.il. DClri.!! rftle melt mal pcncij_IO~A pCRlfU eamenl degil pedupn! Cldctc.t eire :i. .I .Lirajut cAWDnnd pe mo.mcnlt: fLiftUll"e t\LI inCtPlJt ~l-Ji d~:rellJC~ .D En tlmp C\U:Col irll~.. "~l1lmb. i. ~ camunld perrnunem cu ~yc:cltL! ler pn- Jli~u.i~ I r~J.a.e indrept.4tIU i. dec-il II C'c)orln1!. As.l.nemu- n4. $l (J tnJel minon.I II in prim=t !i.rul'~j ~on1in.re Ca de. IDr rtoe In blal:!Cuyinl. muri.1a.lJ'U chm [11 1101 . unde v~n in ejuteru! .!.i de I: 1fi - ea litd 1iUnas.l· r\lt. 'l'rnme. tm..1.!Iln- gut" tormll II'I.inga. ~pn: mi. (InvlllltU4 pc. E~~. ..f4Q o1C~1 lueru. Pe pA:!nilll.m~nl:i SilIbnir:i IpfUilpe t:!1J nlste 1J[r.Kne: tilt: Pl1rni"l.La omon [loll vi2.. r~-!I.lllr:'ltl f1n...ncil mimt:ndru. diu:" vre~j.!.1t In~ ruina [or ~u IIlljloew de 0 f j5'ph[~i_ VilLl-llungllj lumtri .pttn:cc ~lIUOfl14 '\'ic.ll at.m W ultd . ff'J n"rU (j p!..~ dnc-r.lcnid 1:'0 C:an:.I1IC H. ell.I d.lide I~ "'P-"'!' In full.1t1t.OllnIIi t1. D Yren1!" Inddun.LL-Q [.Il!.a. dt Q ~~..J viLll'llir dll'l -ell - I~ ulJlnll:. d'eIi Ii t-J. IIIslfeJ d~fl ri1ipeau bo.r \'Clt: ~ M: nu d-cy(.n.1.. dIU' nu !I.$i tuilf-el aju...1'01. t. pWInJ iI l'Q(ht_p4t!.

l1... lil .u ~Ib:tlil...jI1:rir.n I rIM I lo-~1 Io('nQ "ULl.Jtilhili jIIQU:I.\10ri .tn6rc...s..iI I Cd! mac dAn m. De .tln.:=I:I q eu Ul'Cl11~Jt pc' tron II {\'Ihll . Lio:. POmeS1&l.&hit~ NiJmeHoru. Ll"icfiJ (IIJI:: in" n.nli'T1ll'll In nord~"~I. inJu1 •• 1fh1 ..trn:: dl:n'~ reate Ilctele Ilk: rt:lbol.. de.uc!il imp..~ldOIl.1li in utma.1C 'I rAOf. 1::1'i..tlll lui OU-liI.llon lrlotn:tur.i chl. &I regelui su minC'Hmile sale.il.lln.l de I.• ldorl .l'~1 ~I I::Ulocdc to! .n.:l. n~lt~ ~i 0 L.pa.unIDf Ii Ii:U.re lU.l~.-prc de deperre.:l rtemi1: Si .!u'i:!:'.l\Ol'UhH..llf'~lc .o tLIJ\llint KiDi mei g I1m1.....lclD. Numc.. oracolul eel n ~1.!l-1mJ .e de.:!.':11 JI iii ilu:eplllII IJ. 11 int'b:tabode:jIC eel mill mtJtllo senlon:yj spWlind r:n'fl pe IOli.u grlUld~afC' lipre Plminlu'l de MiJloc $1 ~Ul1 d i"un.mdQle.l f1 molll1.l5r. dt:-:I llil'l&ut «J~tcl()..l ~rlt~ lUi Etre .e.d.nJrliJh '~e pR:llu. OprcU"a E). sfir. um •• a . nm:fCW orcdln· nemurHari pe pft. Il:lC. d:d. tn-ad . pomc~II: lute ln ntrLB. I1ouB.lloJi:l poe PJrnirnlil rtl: ctU11mt' ij. dO.1\11 ~~r: Rrp_c crarlte ecmlse.mr.dIlL'.I:Um Il pindC:\t bollrirte:le. dtuoril.on !llm'I!.::i.i ~IC~ Ie 1o!l11' .l.rcl tnh.:u:olo.1-1 V~ •• n.£I. 'P~ti'U de la C.ronnA. oCondull d.'L il¥.'U mfndru dmtre IoU IJ:ll. Unul ttiu: oluoplA . rtrl rJ: urrde It.rclvi nu -=m: .!l1 incred.istrel Ie.\I. i. pll\l In nord.p~lCCrt ~ .111ril!~t prfn d.. .tu. ar pl1tUt ru!!1:3.dM. (1"1.rn.p~ tlrl:'n ml3.lr..CJlIII . .Il1 OIJZo!o. .11 5l.1 rezalve .lmea ~IC I'CIhmdl!l Ii nT'lltlii.ri I ..L :fL.Uorull.i '!!i.botJ tmpa1.slla Qmleni. Con'I1I'''IIO cu ilN!U~.or pot de .~OlikJiI ~rcl in rO"'1\ Ii cu.1I0r"1. I:lrLi rrun. inuru iI OpiClittt.l 1J'l1lJtr.1 de vl(!luin~.A$lui~le in Nimil:nicie pul. de Iii rC:J!:t pin31a evenue =- 'Ill. 1oIer. (onrorm 11P'1.r't. p!l'tI:"'!llnlunUJ1l: dc.im~Comunll.nri iN!flcfiu. rig to IUS:..:InM:ru!t:th:~cll mid 1Ii. e dv...s'.1hllr~ 101 £C"Ie-rnsrt ..tDrt~jid 1R IIIJtC' . ~hH.Il(muri~ vcr clmulIll'l!ll~r ~um(.i lUI SikLlron IlU te ~I cnt dUio Q5Ili.t:. lUI T.PC! bu~ haullii.i W"I. r IWrtI~ ilL lu.·lfti s. d SoC! trilA.mr(im!=.J"U_ flif' HlUUrp.i il rDiIol~ ~ Creator N Ie in&:iduie. MiU'1J1MI:!r:! U'itor elsie .c fild CJl.1 de a-i upri poe 'il care 0 va cueeri Regil Qamc:nilor U do'bil1de. S. l5oimphJ.nlC~ 0 vltil:.Jf-C.t .L TIU-Cill.or"" Cllrilgf. SIAI~tll _I L F n:lmlCC'.JJ"'n mm:1ntlrc.l' alne-Icn 10:1yor . (!I"Q 'It.'5iu.m pnm1L.11 Rl'tP!or e. OiT.1 T. .1 .~.tB 1t'. J1lcJdim. winlCld p penClLUQ!i ~I 1Lc.j.u.~lld... pOI..ll: ~il.'llion:o. se folM-t. VI:C'll'cili twne .irulI.pmpLt dr:: implinare.nii mBi mhn:c in J:Uyinlilll. .ul lui SIILlmn Ie . dd ~i e."~rin •• hr. (llIll.t.B. II:Q_ &Un1t m~rn..h pentru eel I:c·1 \lor Sliiji. lot .ot:l111inlre l1olli11ale jurnlj".iei.. pc.li.indl.zc eu "nlanl Sub SIlLlron a.tnmJ in cele din urma ~I in rumitniCllfi 'iiI nee regale far . rronte i" 'l:'alll:lII m~j li:':loL~ ApUJ.u L1rumLl' nJ.ulf.ultu. li1l\umu.cr sllu de Trtrim!.. U['I r:llrt: d.lin I oI"l1imen: reenu "QJ III Illele BIQriel lor.Limt:l1drcel'lfi. Adcv~.I ~i ill1rli _ I • ·LLJ ne.ifU :mmil~ Ii inil de inrrlco~.ItOI.. k:. in rcgJ.c de .I!:tndlf' linl plln..'I C\I -0 pri .cU~r.:lo~.a..e SMlKlfl. II teLar {~nll nil ~ 'U d\ .iuJr j .1. hl\u ee-l in. . In milli! -"= dr~hidc.. rilla.i dbplJr~ in llbil pcntru 101' dc.li incOJ.I "'. se pr3Jvllh:ite . 0 nu!l.. t. de.M:~ pc tII~JII~nl.almll. inw:il !\UPU$i.• rC:lnLl..l YJlinorul).fdM) rn~ tinl1) fl"JC.i... . . ~nlIuglt:'i:l nDu' pe Tar-Cl.o1t in tempi!!! durare anume.plecindll·:ill"lrcc~ l.l y'umu1 indl!mn:1II l1.t ver. chtnuindv-I !oi II£1L!. plM. dll!.:.u WI i. :: ~1'11Pl.v[z!bUd reHen: (or.)i lUll IlJIIII I 1-1'11 r...ldJ:lvlkat~ (c1CJ n.: pu~u nne pU!ru.-CaJtoq ilto!o fUl~Unte'lor 11Ilc..Inf "'rnlIWnUJ KCI ~rwlrll::lu'l It dmln plich::nl L... .tU.lll riw:thz. Oupl.n\tn1.l1 IRh. h.H 'ErC$5h dlsper n. t'~re rru Ie P'C. 'I.:hlh:: Il!'.lr-Cilhnn (Af-pt.rnllor bunf II: :lin! lI"il &IIr.Jo bI1l!lr~l"I:iJ.tklll li:lfiroplarc d~ V. NUmlMlllhlol SCirlJpindc!Jtc ll\m=il. proprillM dOril1le. m.\tU.r O:une.Urc-n.:acUi'l\ I.ti~ in Nu.h:-.crc<1 ee le-u rO. T. VilUn. c-mtM\1l Crci.lnt:lioll tn Olt ':~Ie Ii.lmanul pnntLpal ~1 ...!l~ it .ug de j Sliml fric-a.-i:lbdJor de la Apu.. 7. Jnrr-un lil'tJu.lc doOIT un 'lilde.:n~Tecnil due eu Iti rh: MlJloc" unde de\'in stl!lpini pUni roLIU~!(' "I nUI!:.lllmgt= fn . r. sc--n\Ot1f~..• AdduJn.. v lIan.l·. N~g. l:oJ. '.c~ui.H.in\"IItI!i s. Afli'ml e.ple "'Jun~ I~".KLl111 POII'Mbul) . mai ell inll'tlga S" glcrle C!.lm'inind.fnfJ r~1iI(' 101'1'1 lUI mlli muhe r.buinl~ ~t I. eeeu ~D.q.fn. D~liIt .

JildUT si A.1ei$l. Ipro:rrpt! dl! rlrimul firm.!. in lim.ere II lui SIU((ln $1 CD di. nnut departe de ran. dill" ."lctU.rll:cnr!llr I.l]..tlc IIi:!. urt pl:!~on..:tII r$1 cele.1 .~~.H!Jte CII greu A.lJprar N1.'~".it ~ m&l nu eue diltN~. CiI..-t.ICft.lJ'ntonr:nulW Ii se re. $.Il.(QU pulerilr=.p ee Irte:eaJ(!:3: $A.pc~ Ade:"I.i fili Jlli.llrifenc C C'C!: tnshB a Nlltncnorului. suet Silurun. jn.hl!ill!''' Da.U. $i dt pe.C'1l : "Dl!!liI ilLln.a:j tlire: wminlQIC de Noe.O inlomaicfl!.a prin int'!c in Riul ce! Marc: .ac dc ".·I nut lui Elendlt.en4lnclul pc. er!. in 11." pICII:.W:Lull u . 1 LlrrmllmnnCAllmii. sup ..illl'olll'te undc suee nu pc: eeee mult si 4i refire tlllll\ri din Numenar.lc colonie.J Oimflli).ll!. Tncn iq..llJllJrulllll~ f"mln~ Tn PlCl0U~..M..61 . i aruaee Olin .lD "tJ.llli sl C'~.drurnLJr d~pL'· "1'1: raru I Af11l1.e: CIIl4C'Ii. ..C'U Ullimil A.11-1.nn. Err. ior grqeajll n Elendll sitU l.ii. d Stipe indu\1oI1 •. nnuh. m"~ tlmluin tt'g. A!iUol ~e In.1 rb. de-a doura lnuupAn pre.depilrlt. cOlnis •• de:t. hll nord. r u . urtde r. 'Si .i11u dlipiU"t! in umbre.JI aree . Rfllul imr.. Tctusl.i Tr1t:rtKul uJup.ilIColo A"fel Sill. ..un IJIrI'IPlldull'r:.u inSC=lIJmn~ ". 51: Olf C'ta' raslumlU'ea... .l1l1or nUffil'lul. l. du('~ In :."_Tun.J-oJi ih Morda. .. Arnot. IIi] tI u r p tlelindc... Ji lntemdunr gLltijcr slnt Ilruru:mli ~ lui (in~gllllld. (ItA..Btfcl d pererea 11 p~~$h~..1l. ~1J. f "firfqtl.ut...fj'rsJtI.dol (num.!e dl= LlI'ripl .Uill}r NObllL "I~'I nu-i .sJr&j AI Dtllfu Ii..:lC! Il. in "propiC'te.:lJ emcn. VCi!ilul Pllmintululdl: MijlDci. spinr .lianp (ih[re=: eUi S QJlcdlu il$upra Mordorull.nduinu-Iw.nJrian.rnlna lui SillIroJ'lI '.hmin fi GDnlior. ..lI In lO:or~blL3-' !\Ji !l.unului: s:Jc:ndll eet ChJ~" ~IJklcqi. EI :.ul'ltci .. in'liQ nu PlLm.njll ell rD~C'eorJbiilt PIV"j.lC.l.Clboli!i ..J~ . 5' c-u marele diqe~te: 1lQ. K~ .uJ elmo.111rLJn1. c pu_lju. el dm. (Oll. PIr:=acU. lJildur. de lliJpu.. Elendil..... irr cepe IUCT~rei:l. rn~... v.rl!u.r.dl pludl:!.pn'~ttn.. ilbiUIi de u:) n:g-llle no(jrnr=n6reem:..lir'lhlllilt.l1 'OUle.oill:l $.II l'IIilruc deiopn:: ilJoi. Q C'ltllQtrQU c(]lq..f.Ue ~ruru in Foeul UII1Jr1 sau'' .l..$~. pt SilufOn. c-lllj r1rr=lul ~I.. . .troh'KtlflJl jlhea. tn Jnrul eere e rtcmu...iIr pe drum ute u. i 10LI11.izibile a raului.lruQML tt:.. Cf('dine:iol.r ODilu E~ re ti1proP1C'dt inc.1 rd!. :11.jelio4!el mYnii i Apu.D1 f'l.!:r= in fait: ~ fie Q PtollKlo\tite CQ ethipllj ." (Jle npl'Cln.!u.: PIJ:rt.~111 pU1l1 este ~l (jil~gllliid IIlLi'!lece IChUI rru..llnclullC ". CiUvOl.re.

.

.

.

3'$1 inleleag [ratii Dar ell cil iscultau mal mult ..lc lu run mal mari 'I mal minunate declt lunslsc pina aiuner: $1 gloria inceputuilli ~l splendoarea lulul i-a mmarmuni pe ainuri. $1 CI au fosl ell el In ainte sa II Illal rilm. mflliisindu·le mouve muzic le pe r s3 le lnte din n· le.j cheme la 11'111 inurii I ~3 le infa[lSclc un mouv cu adevarai delv~lumdu.lul. pUllm ou ro\l eel ce au cinlal impreuna. vlastare air gmdulu1 au. inchegindu·sc ~I rata en 5·3 Intlrnplat Inc pc m:irel. in chip rmomos en I ldvutar s . numn lIuvalar in Arda. $1 13 din pncina ca liecare inleJcEea donr ace a pane a nuntu lUI lhivatar din care el insu~1 51: rragea. in vreme e loli cellnlll lIS(uilau. I mal intii i. Ie mar· srll'$l :unulill In ral8 lUI lluvalllJ .cu ulil se adince~ I lnrelegerea mai mull. eel Sr. f4cindll'l a se incline 101 lor.AINULINDALE Muzlca alnurllor $1 a fas! Eru.nll. Unul.1. )1 ~I '1\ bUCUTa \' Dar vreme Indelungali liecare J cIruat de unul singur.~1 ei au cinlal.a 13('Ul pc Ainuri.!. onc-e d!('eva Iar el le 11vor bu. Inch le era greu .

:5i asemenea Ul'!.:= fmhi .di.~I\.o':u~ inhumusc:1 Ind dCC=I..i.j.u il.loria !\Cel1!i patti ee-i rustle I" I .i Mt'lk.e'Y~ni~ ~Q' m~i cum uthl~c1tlmn d'..Q.&"~'oart.tcul l1.lI:!.gll!. lh:i. tl~rind .g:lndui ~I J.ij.ee in.lli .~~u. Jl..3Cunnill j~ tI rrumu~~!: amuril ~ ~-'3 in.r:. Cft.S..cr! parte g!nd u.".1 d:('.:pc: puiriJ .l!ii Iii.'~ n-a mli fo5.coace:. eel eure.ns III cum i Sot ¥i1. "tli purea fi3.inuri.~ ill i:3!>.l.i cinh. sr:= ~n1.. un ~L. ildi:rlC3::.e inlll~~.1 Tt. 1111 ~lJhd acetn n p'UJ!1:d pe M.irnlC'l~~ AJ!1.nt tiIJP~ eel 1:1.U:ir le.Ln ~lc:tl fui rltl ".! 8lunt'i s-eu c:!uflln{lIU li'LCf-O roll'! de :!iiunCk: funuJ'lQMC. Ci !O:Wll Ilfivn Hrr sta ji 05Cul!1l Ii 0 v re me 1L!ng~ • fMl de muaea ce-o :i11J%Ca.a .iI mOtccrnlta.lQC.3tl fi'li.iI..\parcJJi.llvjlh.I~ !d I'" th:''_~'UI. in ". a..irJe pane ~j flecare 'ill~ti ce gin~ gm d'lrilor lor focul llIiniC:.bQiiliU hure cit :..r.L."oj FliIC.1§ "or fi aJ u.lor ~i-ale C'opiilor se cc.1 lUL Mt=ltC.$i m. nLil".1 ji1tu1 .~t 1~z. Cc.l-t! $'I le .da.iI cind a p!lnll Ci. impoui\l'indu.!Ji allf~l ~il ~l rnnu\''U ~ dI g.rhl!! s~ savare: ullii.ii~ :sl :.uwi inca '$1 ml.lmbt. D3! 1~u v.C-c de v oIIida o purerilor . C'lUli Ne pi en' Qlilt~. in .lm. ii CjL'u'O prin d~ s!Jni::~e b~~jifl~ !Ill .illltt.1 i-I fOIl pnns il'lu··o rLLl'1.u sUUea ~ 1l.lVI:~ d.!Ii-rni i cu I ~'III. pnTl.n""-alUI~ impltlindu .' JUf\duri .. .3hll't ..1d In 'lnt:t:pkU iI p~!JUl 'in blind ill ri min. de cnnpoiliE: n~:diI"iL~~ ~f1 Ii [MJ'D~!e.1 nllnun.Ca pulc:rca :ti: g. A tunLl . .il c. ~mplinen.. de CImin~ot= rm .& In filll. $1-.5.ginduri .i.I1li'!.HI~ ill. sfi:r"$j L Abill il\uI1ci Viii fi em tQIA mumll eu.au simlit pit. f ramusetes a'11 rM:r~ iI n . 11.lIile prirnilc d~ rr. glndurl Jmp!~tc!iI cll!ll::i'l.cuJ lui va Ii ee ."'" hllll· .lI. Apoi taz v nlirt!il tul Mt:Ik:Ci i-a euprtns .L!lur oilJ' d flU.$i J Iuvawl' va: dQ..&i •• d. .a >limi.U $i mueiea lor n p.. tl melod. dinil d.f:~ u:lI1..G.lld el in!'i. Din""" !"li oinuri •• lu i Mdkor [j r"s.to apnn!!.l.li 0 nil u ..c:~m~f[.:iC!'.LHu. ~!: U i:I p_ieri1 oi:n ~lIZ.\Ci abia alunei se vor dumiri c u Hlilli ~ dcplin ce vcise el de l a fleeare In ct'dn... s. Nepl~n •.l~ tn cHp:a.d.!IJU'SLl dwd. 'P~~OII s. ~:njtt~ !!ill!:.-.liilS. [IMl d iilye.mr s-a ridio-aL :1LL.«lit. C(: nu ~ palri"eau lemej lui Ihl""al:!T.i tnu-c nllJlicil'! :mAreiil[a~ $1 .!.1:'J.Or ~ri ct'~~ \.Zu'L (0.ll.I~inchi· muljurrur DD'. C!ML FOClJl ~I.Wle pin.!1mlnune! -CI ~M.i.:U.J...[ [. ~ihca cD! nbIU.11 auzi.1.o.:Hat de lui I1uVQlar dupll Ad!l!!C'..e.w VUif.ng~ '.. de unul linsur jl1l'lmkfiicl~.Juk.~'.tn..il f. tUn+ in ir-e d~U~. Y'..J ee-l nvusesera i"~lDle..I. fie· 'CiJn eu I. u-e """0.l{l!Ilaf s-u rlclieill din int:it nu..imtit pierou\1 ple.11b-ut. inu im i"JilC"~\ "'l-~i (1OlriY~III:S~l prcpnul lor c.ruj s-au !5. ~i.Qr pe jiU. ctld nlN glt~en niej IJ n . ii IC'Tia!nCT\lJ]- li:H c:hipul. 1 c'l.rii au vann ca ~ de z. in.:' I. lSi ve prinde "i~.1nT1ll1ruO!.a al~1I fi in ral~U d.c..$i m~r~~usu ti ~i dupn ecm se Prili:~poe.ne pUI .. p'utemu:: ~1 ma...1li ~I pra:'WC.l k iindu l::l ~jTI1ti.asura U lema.z.nli in loiul rununii.O: sl-a ini3Jtn'L el m1niil s'tl.i:lh ill cehul1Llli Ii.roC!ldr.. D t-LI ve t SIII.u:..3le nll!gindltC.te: Ci.JjIU Ft .noatterH• .l h~D.e mili oi!.5 putere ~ .n~ cu efl!: I!hnillIl. ".t C'in11J'ell ell verbe. alnrau laolllU~ f'LJ e ~ s.. dClI' 'Prin nirruc nu.t!. pol: ce l din.'l. hJ..i1.o ~i d~n dil.&!II:.iCII ~j" eeeur ei s-au re v :lrS. UU'lc..~f m.dk..SIO: ultu.l~ r~(:"1:1 i1l!Unll"j: D1I'1 Icmol ~I!.5l..tduU 5i . 5.nnu.oIU.I nu LfI:..::.u:'e.. in sunelul lui Mf!li:or s.lo."=<Hnl .uscj rerrre In. eel il~ pU'terii ii eel . in -=. f.lrlL if1 tl:l1 . 0 M u .em::' ~. D. wmn\l!dea . ~I mlpkb . iii ik:ii ito Iiptm:o. l'Ii!::'" i-Il (os! in!S~ C~l!ltIIe!J.!lOIIt. nu mllJ ~mJ. ca ~oate ~ se Z'III'ont'$!1t e.uTI m"':tlU lit: ti.Yi3.u:r ~ ~l1l.i ill. n~[jul~ ?in~.a etnteree.!i.~du-se in :!!il.~ pgmhc. 'I: e [LIJ se la..!'I i:u.ind ape U]\u· nee ne se raz. dll~ vel! "'DI. dn1dl S':'U il !iunnt ~l1fl':l dt.!i.I [luv:J1W:..ntlli .!'.«ull a ~imL'l '\1-01bucum ell.J.':Ii uzlea nsemenea liCCSlel'it nkj e-au mai m YIIII amuru de: uu. poLopmrlloc urile de sa..him~IB In elntee.1[Ll~·. 'Zmnr.unlli Clll til :!:!lfi&Ura. .u.tt'o'!do::U Mc1kCf flll u ~ia.lipl.s.t.1.[Co M~lkof intepU:St. toll in&in_[)l~ de harpe sl taute.I:Ul W1 L~ ~ de m~ladJ' nl$1e3tl UJ'1!! d. 11 don en lnolcom.J~IUlre ale Jui llUv.! \.a. p~ troll ~ . (":.sl-n inlll'l:lT.tL!m d~daI.un:li~.cooj IU. rasPin.i mi!teal.L:'Ioh).e~' [II pe esre v-nm in'ralj~ lH..i17"f1IIt!A1t=.~ p!: mlU.'1:L.l !lnrlu!'l ce dear 11111:1 ~rilu1 :..d M~~ [~~$i I:"LIm :.1r.~1 lucruri Iti i !!.::ri 'VOl .1.3i::.I fI. PM vet..rinill1Jor.u rn Ni:mimi'IJil!:. A~.$i tol ('I ~ impill1~. N L.njcde.t~ln in . Un : L ~I"ia.lLIt' daruri!~ ~~Ie mru de: iioi. CiII1:I corurile zilele we desc .fL~I\3L el min3 ~plA!'.K In 'CI . atunel.} ""f".. .j aLgi.."luitill d C. m.ll..U]. -ii viglt-.f. au inet:pu't ~ PI:Uri~ JLJl Uu. In cit .u:c.[.Ji ~~"'H. Dur mvrt\ljr91u.:w: .nl 1l~1. ~in IllCiJ1d i s-a pll!'L:l\ U jihu. orlll" alit d !!.

irI&UI 1::' Ie stle ~ sl. spuni..dt:li ce aJi r." inl~p&rile .. far Cu. p" nl>" Up.:"inll. CaR Ie ~nfll:hiar ~llcr. i'~jare izvoru I si nici r.n4bbSt prima tinl.J. 0 Lum. illl in ellt..-oj in.jJ c11I inguro unealta mea cu :1 s can: n4scocesc: tCltul die: mm nUnl.laljl·v~ MU7...[01 . il ene $1 ve [1 s~ yin.lSla sA SC intinda pin:!.cth:al.LU \tUu1 ca in ea se eflnu lucruri pe care ci nu le gtndisCJ:. ~i nil:.i.1 inflripnt in Lam~ mini B..(~\i~<Iscum.r sa stie .ilt. .tinunl. C1l !J_nsingur acord. tl ~rera n m~e£ul Nlmlcnlc. 111ma. 'Vel IInll gindurile tale. h.iCB ce fI<::care 0 recuse. nu po3k fi dnlaJ.a.1 ~ 1011ai"urii clleu sin! $1cele CE h!..rr.1 inocn. iW' Melko... lQ. din oohlul lui :P.. C.Iune. mci UCO(LrC pane.. ~ile-. inr'IiIOt 0 .ut atlt.·~lde~nre" 1'!i\(InL'\ .nau de: ee ileduu. MelkoT..l 0 LI. nici dnd 2 aduna CU lOtlilll s-£a..unC.I fa:r.II Inll'l. prccl.va din irUelept'.. rUnd. mat prt'~JS de orlee..v:'iluila. lIuv:1Illt. S·au in:§pAirnintill atenci nmurir.J. (!~Di nu .T in~ 1i s-e in(a.a. ninuni l-eu indr~gi' po joe. [I Li v aUlf ~11 ridlcat a trc:ia OIlr1 $I chipullui era fwnplilla vedere.a 'tIQalIlr.. Ion un . care Ie Iacuse penuu ainuri. .iei CI:'O tlrflM.1. caci int:'L\nu pricepenu til."'. astrel. mil! mdinc dt:cfl Bol . toCl.lIb oehl i lor $1 cre5re:t.i Ubere.Il:deil... dnl sa aindQ.lInr~tl.se 13 nesfif$i.IIi. v(aU (:i ~j ~ . Ilunl:"t ~I 'PUitru UllYala. n~nurU ~UU muue dtn J.. A d611al inahcgllllll ICU ~'H'H' :Slride:nll'l sl glHla nu.. ~l~ uvladu-i arum dmminttd ochllor.l~ in tiki nuna· nUl nu rJ dezvaluh lluvatar (Dale cete ene le-a tit'~lIlt-'!.! 3 plec.aptuit. s-a 1tlt1"31 $.t "I d.. O.imua declt 'Poa~t: el eu gin. a~L!" !WI" ~Oll'lIr ill rott1.u lleYl\l.If..1Ijj~rfll r~e do'Vedi·~.1le cu \'iQhU1~~ voctl SGIr:. lh. pe acele Irumo .nic'ie IItlv. pen tru ea voi sa yc..lor.Wi.1 s-au dumtnl 1.ital j' . IOCI1IlIi I.unur nu iii. cui vorn.I.::&lu. Jducind pnn C:!I glt:lrir.w.l.l truli dcpnndl «. hpsea nnnonia.s! puUne lucrun 3u flUJl.u[lr ~l putuu i. inri( JUi:l un . voda Ceta"" ' plJ1a.a s8 1..v:1nl Irh.I9.rr%lloRM en de! Lrimb. nkidec:um de tema pt' care le-e inr"3tisost el ~n incepui.It& Ddnlor lor.r atunol.a de mel'l~'rcb: " in ceea ce v D il'lfnU_liel. ~:I... le-e cO le-au !LpU5 Uuy.un .arnimeni ahul DUd ph1SmU1SCdecil el lnsusi. acum 'in rli!i!o').sau lipar selemn..mlr. in dit~ minh!ii lui lh.] alrminlC!n de cum voiese eu. l . ..l lOT..~\1 .Ub pI!!.. vreme tta pri!tuK~ tacult~ jlpoll~~1'l :SPU. ecnilor \faUn 'Villbi fiecate dintre vOl tot ceea ee iJ pare c~smgur D~ 1aU a adlupl 1arl1 ju.lJ olhn .'iv\lltir j~n HUUll (I.slife: in LUna de minten la si vei vedea ca ole nu-s declt Q rarimil dm inb'!.ula.: _lurtk-vA MUlJ. urn.e: .1rl inele.. . in ump ce Lurnea le era de:. pID-nmuC d!= h sine in plGsnmire. Lumca acr.\. Mil K fx~ i c*. vwca-vo c:a nic::i 0 le~a. dnr mill mull pi'irea "ill primul einf ii IUD uecrdunte em acie....1 et fulLSi iI ptegL'Uiser~.. poau: vrcunuJ CTnl.ntm.ca! A~uH ti.'fII1 ~imw mare Ii a..ra.'! menire decit simple SIS rrumlnete.s:i mai puiernic trure ei este Melkar. mi.I[el.1. ph.lm Ji mUf.llLlI. din JUs-mea asw "~.$1 eu '0' dtpadlnsu.r:m... ee racea COl sntlle mari alc::lui (hival.hd: sint alnurii ..:.)illrt: lSi le tesea in pmpriul. ru.~ilJicmLal v i I.atW' Ir-a . i.I erA IIl:II! Ii eurn prrmlu . j v~ IUONn ce sbn Rot 51 pnn . mdU!I.~i cu Utmlrt" ill) privil ln venirea Copiilo:r lu. $i-a ridleat el Ull1b~le miini Abisul. f~ !I. liJicilnd mereu neeIrAfl nu.. o.\i curind n 'irnbinLlfD al. HU'Y'I1[nTI lil locui pregaul ~ snume penfru viclUlrea lei.atar IIlDunh:u In mi.hl.1C:1pIC CQPlii IUl Iluva.. Ci accla ce va cen::-a a..u sA se cutrernure ~i cul~munttu 3Ct:. ii dllidea rru. amurilor. mai in all duh lumin..relnd au ajun~ ill Nimil.n din uecut. Melkot...edoni. slur raru en t.. nccpul g.t~.!l d~ 11 treia lemn mUl..i(Jalil. gCfii or ~r.".. in Ilecare e.(t cere. "OUa eo Drind •• mrJl In minlt vorbtlt sale.spus~ vDI'bil ~ A . C. . meleag.r ainurit l-au urmat.1< dt!!QilCI.:UiJ ce it (os.Ip'rins.nl Iri~lC(C:01 n. doom: ~i·a. MUllC'a SlJ'iIpungind preeum Q iru:eLaI.CI!'I. Cill:lYB 5inl tollL5i poe care vi nu te pr:u 'I. door .:t sue 1:"1 !lve...a.1. raoind •• i.!&. lui §i multe allde.1 dtlar data In min!:. ciLldt1. Ii~ Nnnit:nlC'u: $l tum pn. - Pu!cntici """mor.se runuc mols-au l~al vesrue. prin muaca pe cate 0 rlcusen. ~ptrindu.lLICwu. flu VnUl...:si in Hk:e-ritll! inC!D neurnire.a.

.. pe i:..ar le-a orindull . nIIl '\'I:li ru cum in aeest IDIC rcr. lui lluvatar 'induntru. i·a . ild\lm:• ..$isla.at de butun.I. dinlIt' l('!Iotte. OOdIUII donnta t.:r~ tOIle ~.nwlC.ul s.intunl. $1 n-a zagl!zull pe dephn mUll" maru T. ~.".1g. eaderea p~h n-a [oSl nidcind cuprinsl in m~ mu. ~i au 'V~lUI ..1 Aniei drcpl temelle pemru 0 coloana pe ~ s-O rnl1.1IUL':iri reu.'IW . dir".l'h dmtn COlI_ de ee lui Iltl'VlIl~ :tscultl eu acel. fa('ulil ArdlJo.lal veene Matil.Jln'l1~l ap... ell cintul s.:i lUI lhh·.CQpi. V.careler tlllle . mil mull dc:e:1\1n ~ alta malefle ee U: EllI. l:iU' nu stapirurea 1lS11pra \1. $' .t mereu se-apuca dt ceviil no'll.\.ie (lCQul MlIzlctl .i'ullJ nup"" Si. jnceput.munlor.. donnla lUi eta aceea de: 3-. ~i ficrb.: lol ~·edere... • r.\ft'a tor.e $'-' ..\drnaurile Timpului si inll'C' rOirioldclt de «ele $i ar puten patC.. n-a tI-hUlll.1 JlitOf culcn..mt pe Copiii.~ iI .::anna. dutNg. ..t lor: . Sinl ildevlr4111.1_dl. do erne altul dedi cl ~nsu.urnii. lnlH N.C$tltC s.Wl-tl~1l. si vic!..g~ti.I h pla. tnrru folo. numJ.l -Oare...1.I rnbol impctnva celer fAurile de line' Frig nrllnChipl1l' de mere .. . peotru et. "$" Ult nu s. rn. pl.J\1I ~ dintre ate s~l~ SIr.UplUl5 Ulmo.u1>1"'-'011.I se ingriJu. Ar' • nut frutnJ). pc- care-t _ Ade "uo[ este. cum.m n se gind~. rnceput.tlot=. elfn ii $P~f'I UI~o II pe care.B.p acolo <:I <. eel mai. sad cure lin sOCOle:da doar de necuprinse . pe Kest Pimlnl~ . ftla 0 Iee.. Spre mlleria dln ~-i facul P1mifuol l~iW i:rw.U'C: clfii il nurnese Anliol..asfa defel 13 :.. u.1 ~upune veimei S:31epe • 11i I pe camem deopotnva. '53 1 se spnna. zAparl.I~1 depnns Uuviuar eu Ia:il'leie muzacD.Ulea ~z.' IUCriIUIl> • ingh.J!.til ~ui.a. lnr U"VaI".l '" IC bu'""'! . de C 1~. enee all-ain".!uluil MelkoT' n~acil i I flerbinteilla ~I{""uri rilr' de nlll1l1r.bin: Eldmi "'SIun C'l in I9llftca .dar u rruntta. 1031.r j~ . !utn.. Melka •.cumptUJ.\'I.U Lt..\ ne. dar "'uic\ul nairii j+a lulb-ural..ot.r hure.e pln4 dl1d virful contl.l . I... glnd ill me" n-o iI'odit fulgol <k IIU.u~ in ved~ni.. mid mul1 d«11 pe. miltuiiJe dm care: rn. dtbaiCle $i cuncestere cit ~l lw Melkor. 5pl~ndo:.i ca.'1 IIjIl Indnopl.pinea elocetitearele valun de lrig. nil ~j 101 'lan1l1unc. si lUl sta.:nd-m Adincurilc Timpului Melkor 5-& pcnut C"I. careiu 'lInum inca Ii dnu forma.j)s~uljj Ii Nil. rum se miatise $i pe sine 1:. dar Ie\.ia Ilmurilor.uure mnutt.rlw lee. 11.o:hun· batoare: ~i pl•• <1·P =01\ •• I.$l nlCtCC' nul toml.wnulf9 $i luerul pl3smuit.1 n-.n.tl &lndul >«1 amu <inn.U). pnctmlil UU..s'cau 3!iupra :u:elul Itirlm'1 In adevar.g.-a seaman rntre ainun care s-il aJaturat. Mbline 0.J. iru:iintlm' il mindne Lu..a re IC-3 fOS:1 ml_il'[il $'i i-au .:Itil inhndc:rc. lQI c1 f u sese eel m3.' .llre.minl! Norii cesua tt due moo.$i mCI ale tale pZun hmpczi Pn"t\te SG d..inurii:au vuaut aeel s. scum dec'Ll Si-illm.i de ~ a zamislil en min!..u.llnll.le alton. III care acum rivneau..uaunge bona mil asceur de~it LIn de.pusloi Ulmo ..:n...trep&.31~l..pin si s-a supunB YDlfIlc.\1 niti 0 gn.induril_t' bllpl'3 .L r.'\..s.duhu.\vi c:u DIC.a.ele salt' 1:10l1t~I ~p.ru plou p" !..<fl.3. Pc M....ul Copiilor lui lIu\.I. plzmuindu'l penlnl danmle ce ~ Ii It prorrnsese rtuvalJr..tpn:tlpt de PIob. daruJllGl 3tit.1 d lJICrupuul> indr.1 .. Spre 0 ce ..IlU eclor care au tre:buln!B.inlurdc t-au .'lte3CUcare nteatuiesc Iieee 1ucru al COt Dar dod o1.str. m:indru d.'. .nlcaJa ce se n~pu.... ud.'il~ ill J.. ~I-~I mal dcrea sa aibll el ins~i ~UPLlfl~I slujltQri . $i 'in trumea lcr se 1111.lmJ:i mare]] nmuri si-au Indreptut torale .u I• norii eel inalti ~lla.i fa. $1 Ie spun ea unurer C$ dorea sa mc". d..lCnl\ui NU propm\ pncepere.. aeet sMa$ a1j:uJt in ! unasele intinden .Urilf 'S~n\ drii $1 eamenn.1a.tnIll-O vrwt:I_w Inrm~ mt'.Fplt'IHlnrill:l Lumh. Ihh .fitrul )i IHlllTlL '51argin· fidlcau In . <'uIO j>CIllnI CO. ml."leesl 5jl~$ un IUI:ru de mnuc ceter care UIU searnn dear In m. mulu dintre ce.u. : . neganle .imp~unacu ."a d.M gi':ndurilc lUI Aul~ nlivlUar i-II.uns cu deosr:bl~ pe Munwt..\ fNlnu.CC-l1a1tl ilInuri stateau 51 :P"VC3. Lumii. Pamin1U'~ Ji inirnile li s-au umplut de luntil'4~ $1 nchil le-au !t~plr..

! D. rmn mici.I 'Ulrno 41 1031e cele ce le-au f. llUVll:lr I~-t\ Urur ct.lcel D. D~.djn 1m r'''mll'!. r gi[tUI!!.10 d.. dQIfOprle'l(e!bl'(..ltll:rc. ia.A~I[d ~i u lInu •• ='111111111 . vei .:-j cind "'ecknll le-a ro. alnurn inca Frive-. Ca.\I'l)md.l<J.iI p. Manwt Ii Aul. 11:'-" (1)\1 IUllUi 5i . pentru a pun •• 1 Ii! r. lor.JfI clclU"p:~vtnll.! din eel.vralllii 1m Melk. Innuce in Nunk. pill~cind.a vedr:nl~.Lt'intri~d 'in .3 \'ede-nl:!l a piem IItun. 1""'''" IU\O pe C'AC'i ulu aUiJ trudCl'" 3lti um4r I..LUrama! cu [ljlvatar d'Jlcolo d. lw IhiYIIIIr. zaresc cevc ( .4 sub pnvinle lor $"1mUllea le ~.!I U1IlCpuh. hOIJr. PJUninIinc.j MUbca ~:reil'll ~u rlLl!eS~ all~c\tQ deci.e.Iprin.uchl..Ij.lSta:pinirea eamemior :v a intepul :t. c.e~. . our . Ainurii ::I)J lost C1... $l din cele mm. i.tmina dou in ginduriJe..lIel. tn:tMai.m' '".....(u...spmle'. Ii le -a spus: cu tillllU'c "NCnld.IfUri. ~ljjru nu rtm.l..ar Puler. I. QnU1l1C Inmna-ime:ill.lU in limp ce UID1. 1 inccptlL pu[~tdc M"J'~ .lII. 1m' ~~le 10'1 domnr:a illlun~rl(ul. si dintre VOl cine.".11" -Ii prinrre oi muhi omlle C~I I1HHelJsi mindn ..A impletiK'e pentN toe .:iurI!iieun lecru nou: : Ea..I lCum s-o iJnFllincDSC!L Aslfel au lnc8pul tnluHe jar mullCl in pUl'ticlOti net::upn~"Oe ~l r:lecerrileIifUt.rij n-au vaaur eu cehll f lar Evurtle U~2Ilt umtJIl ~ njej sfirsJlu. Ifel c110-0 <pu' v"IUiI.. II UIl!Io. 'O ~idlInr ..i R duro ••• tl"$UI p ee tru Copiii lui lIo"atlll'.i vei.:i Melkor isi dorea aces . Lumil.:si au 5'liul C:3 acea.'" . in IC..(prim:~ :fl VI._1j.ru ilC~as!a. IOlul !UtlCil J..u o inima v.l. it..i in~II:IItIQu ca Lurnea ruJ.~~~ .!l. pinll til Inue hblolr.bCOClU de [hi va .. ""' .e 1pltU ale.. £a! Sa fie toate es I<.Ace.R.l..i tirtd' s-a dlC. v oil!a.u It! sme muflC:.1 e au rcbulil pe <imp'. ~j de: IlCt~ se n!. iar Vede:nia.e.lllirnpului .lin.'il13 va fi reg:nul meu :si-i Yoi da nLlIMIe meuf Dur MWlwe era fr.tncJuJ IUJ Ilu\ diu.1I lor .I .l apunl cea iI intlljar N. 11.. Lumea C1II'I: Eol e.'fCLU impn:tJn..u ulntJh ~a ""au v (tU fi~.J $.l inceQP1..'5")~au J!Hi! rtlIm~s~Dun de !n II IiYIlaJ JlltJ pogori[ in lum!:..$i in rocu..ll 'hp"'. veasee..~~3 iJjIJn5 b cea.. dar:: n-avea forma. (I:j sa fie cum 5in~U .3 ~.or Pamll1l"ll4 '" '.a In.r.tiIA :si C'crt'urii~ tLIllpuiui nerorunjilc pe dt!plin aum. mnr.t".. ProrocrilQ prin cincul lor..1 Lumii.5a.5-riuseradecft eu gindut NURlIJ.llf.lCe..i. C'J. A$a ca spun.. not A$I I~~ il'ltimphlt ell dintre ainun unu . a-a .n. i'r! Adineurile Timpulul ..ln jl1. dar UUViltlU' i-e t~ I• .suJ .iI plina de e:3: iar igloria 11. urnII' cu ttnC m I.irind .i M.lI.d .insui.e ...uJ leml n. sa nu r. . ~i r" tar. ~ILMAJI'LlIO~ ceVii 411 rn il. AlIr.:uera_ hlNri de 3cea Lume tare Ii se in(. a chl:m.Il<.3.1 au urrnal eu ~redinUl g.ltutlU "infloorue. $1 Lumen Va Fi.li era !ntilul instrument in C:e2 de-a do..l~l$~'dtI C'll:' ese t'l "IIUl.s!u I nu m-li ~ dear 0 vederne...iruJ c. In we a..i."> un c. aJl.. n tDI ce ZIti vazur \'0. Lumii.nauHe chine de a fj ..g."iIli. fie v Utlll ei. 1n1~.Cuno5Cua inu ene mre dorinra. in .lUI "7'MdrqIt.-I v..t. "no:uu ..ovorbea..ar' de nLlJUlt.jCi et rndrngisenl PCSIe. rotmas dun..II. nirea propriilor sui. Ct'l Q nrtCarf!.nlcie FlaC"4raNepieriloau 6'i ea se va gasi in miezul Lumii. Ii IO'.t.Ce.masura fiuml:!se. din care pnctna.d. pt'n1.le Lumtj. dJlL1 ainuri r au V!lzul in departare e lumina. at ". ald ea vilvn.vlOT Ii S-. wi! HI''''' lu.lscu~j. Ardri.iC' i'n1T.[I M~ lkOT 5. .l!unci n-e . linJir.sl Juala_ UnJJ dmtre C!Iau spus chillr (".ri ~ donnl ••••• 'Pnns (<<uri nwi.. dulw m :spatillc 'V-:smce.. -dqi Muz.phniilltl .r in nunl ..lJ'IllI s.lea •• Manwe.l>.ul "CO$I> n. minrilor YOB. gi.UlUmtti1l."IN impli.u I!Udn ""I mal mull penuu a-t durn 3U fo.. pe ease pin! . dar Ii Melka.t1 kit Ii lor.$i de fram1nulI'e.~1 .II~Cun.au de ochii lor: nea. CI1c~~lr9 ea Dunlo flu fUIeae inca rannl d::rdlll C~ v4zusrrn C':I~ 3.e. "j lhl't'ntar f. in viUld. .00ul . anwnc.q -.. In In!burile cel"rllllii ~ "'«". pe:tH~U tctdeauna. II ~. ..Jaru se I!!Inu arum I. I.J in tare t. ill.s.. voieste poatc cobori m ea. in sc'hJmb -lilli poale ciil nu elle-J c:~rul..1 vedemei :5'1 ~ Jt.. l.~IIU~bife.e totul. cj ..i l·lUIII"' UU Ill'!: Man wit! Ci} n u cuIn'Y..:iC'r3ll't'alui.. bun in<epu~ .11cr-IUit~ nl1llntn.lc LUf1ul f lCeachpt. denunu implimreu "ude.. in ade'V!lr sa se-mplineesea.. .

nl ~i-.. nU1l ).oo[ljcte dinruntea venirii em)". su da..ikU f..UIf. .1U .rici~. fOnM de bJ. se invcl~ cu pmprrtlelof gindun siatunci ii deslusim OJ! pe C. nu .JU ne.. Mu)~ li HU . punifld \It'$JU1JIlt'le Lumil.10£1.nia lui Jluvnrar.kJ nu vesmiruele ne f3C! Cera ce sin.1e. :11<.tJltd. abia dac. \'..eldallenn au snlllB 'fill in V!dmor.u-e.!it ~ a. 'It .. PO'll'II'!\C dll1 valanl. lo..jjpcnlnJ.lZUI4. dupe cum Ie-Ill (ru.nlru CoPUI ~IU I1uvlllar. alunci i$i I.i·. 5i erau minunad 'r rnindn JH<d~~i f.rima.1.Ilk~IUIJLlmJJ mulldupJ cum ~ti4u -ei ea tMbme: sa nrare LUl'hq ::fTil! JupJ cua pulr. d.:~tlndul.un. Yillmii III Incepu .iiluii par umbl.1r~.a.l.Inlre Mclkor.$1 "I) porncralC:t :.l. .\ u ~ s(a. Ptnlru.il nci'lal'~in!3IJ. _ SI ~'. prin~ eldlrl ~ 'oI~e: C PARlin . V. . unn • .1't'\~ u moUeUc: mil mMl d. dupa cum i!fn...U cum $i nOI ne invqminlAm difcril.iYrr:J.1]de sal~'uiflpc.u ptU pll! me.alkor le-a LHlup.u:usent in ".u ii.('i uneod. pe C.lse5~ In Loree ere d~os:tta J U I !I ~Y!lIM.~ de fOCI . Astlel n i.9! t~ tU.l·1 'llVllc.. eu lruemc:ial . dIU'nu Ii diD prlch • ..!C." ~.ul •• dcMIr . :5:L nlOi m.~fclll.or te-e 'lpulbcnt.~.n rindul CopiilQr lUi Dl..inlJ-O gudma • wr'tlnloT lor C3ci to.afiinUl s3 ni se inlpullOcze..rbati... lQofJt_nl de: ghetUh '" fJun1. in eiuda lui MeUcof.. regl. dar Mclk.~ro.. val:uii ~-au incumtHU.'. jClnn.mina din eebn m lui Mtlkor '='f11 ~~f_ml!nelit unci nMO-n C'IC dDgcnlt$le eu fi_t:rblD~talil ob \1 1fR:..1.nl 0lI puieri at pUlr.It r-nriml:~ 3U f-etCUl mom.uu iulsi sa-l pfeg.tululliAu lrlnl!llfiur •• 1i1II rtutill!U ce-r lrde.:'4j\·j11'q.. .~ .iV3.aJm~ItIT. pogom "I In AfdlJi.. cimHI'. facll>< lCola II cum •• Iam umbl nu pe Pam.1Ict IrU&zulrilc..te de valll"li I in$i-$I.nIe.iit C'lrinlll dl! . ..:00 dupe bunuJ s~u plao.s1C! lem-Wllo!:PUl1ru ca. ' de infrtc"$Glor.w Ii vazute.. .nd tI ecrc . nele dJ.. illcl:lUl cu jncetul.. de cum se ClpU~U \'DIMi S6 dun:l~ c-t.! au adds ·vO.1~nic:tlm ii ln namc din ce fa£user!\ ei.n liuflc. in zadar.:I. re zan. Iar romm as[o li-a . ~el insu:i CI iamlC'J r:lj Q (Q.domli Y"csmin[~IClr pc can: r~ purtarn nei ti pt cam It pUlt1II JepAdtl fart. jar Panltnlul se p~himb.kM cldmi nu-i pot cu limpuime.un.. lIP ct 1 1 ~. IIndt pUleil ~ f111U"ttSi\ curu do~.. I·a c"pnn. cu lD-alf.i Ium.. in cdc din UImCII.ltuit menu. eu 0 PUlc.ne.-n:.'IIa. deteS-1Ctetul.I..1lm.a1 13 loc. ~i a vazu 1 M. QlI ·m ce: \.umle lUI erau acum Imblinlll!c ~.I~"JU HiIJP.ei aLi feSt dl['PtIJ1 .. $i.lkQf 1l d1rUn.4rril Lntru..l C"pw ~. unii mal umih.~ll de....nrep'Ll'L pnrna h. CU vesrnimele punaie de "'gil $..LImldeJdei. pre Moi-Mon. . CII ca.cnLrt'1II indtlor Nbi:uu.irCu-1 ~cHlaha de..1~.:tIUI'l."pra Morilgr.J.ede. mm abiur dccll .5Pr~dQ.l C' . rem ~''fJ J..le de s1..:lL.1 0 lonn3 co puiea Ii .G. Icribll de mlII:l ~t gro . enea Me.jJ et.'UMie inlr~ 'ltllbri li Mt:lkor ~tnI ~3piPlf·ra Ardcl~ dar d&.llii <Srill lar In mareue.slt"a.t nJ. tn)J Mel10r \·iJ r~C\.ap.1. 'JI. )i Unl'reunA au !rullil ca sa r:.1" vn:'!fjli:'.uur:!1 .I~oT c. formele pe eare le imbrnra nu seem Jr13 lnlold.-..i:Q'il ale (U1C4rui Va. d3ca 3$11 'I"lQIi!SC.'!II" se ". sa..\ t.1lt.n\pA~minIAlOUc. u tome uce. Pl1minlul s-a tocmJt $1 s-e g4bl 5"1 :utIel S-3 inlrmrioll. pnmre miriod. lor lOll ~'LM~RILlIQI'I till.. CAeI cele ?OVII'!.. rO~II1" cl::ca !erlJIn!UMet!IIA $' . dar eespre -nu.3ri.M.l.c=mr. di vrerea nu ll s-a tmplinh p'Ina III c.. lU d -&"pl'1.I . lll~. IIUsapal \-Ill" M. preeum un rnunle ce Ie" din m..I~Dr. C'U frig de moerte....1 _vllllJri: drcpl M I~"r ill ~A.. milJrlil' ~i .IIU. rem Cil d.. Dar nuda Iar n-a fOSl chi.p~ uceste fram'inLiul tlfti n.11 cind derese sa puna pe el vesminte..I ca 101"-1 atr. pima pe M.. cl ii in!ruI'CIIZ...la pe P...1Ce 8.ru1tr: I1colo. c. n·1.l nMUra.u.-J!'JI.i. crarc:·~l p Ll. teare.l_~u. ~ nunu:: nu pUL~ d:ljnuj in p.l. . D:5lf~1ell forma pe care 0 II 6 .n"..n pan'tri. ~J nu dupA cum an. D... IrhJnlrlJnle. chiar de se ana in rJe.sj de femcl.rD:::L.lite Mt:lkor Ie-II duuus.lllt JJtC'lrJ8. SI tim ~n~!ul ..\[ll E3 ell: adevarat..tunl~ d~ Ia bun Incepur.~lapim ~CBIUu t Atdci.. $1 tOIll'e cele avean fonne: ~ (Ulan i31l1Innten -dtGil Ie Inchi~u.JlUIlor.uninllll... in Adineurile TIml'utul.Ji t:.. l.

.

vatar.1 imphni edenia pe care 0 zarisera. au dar glas unei murJ~1 m~le. in at'c:.. pin! dnd. lndelung au trudit pe E.1 innus Focul T3Ini s:a illdil in inirna Lumii.~~UIMUllca 5-11Ulanai Inceputunle Lumii. stindu-i dmamte. I·J nh:UI PI' arnuri dill gimlul stili. Apoi. ~i Lumea a pnnut numele de Eli. A~tIcl C'3 Ihivatar a dat Fiml3 vedeniei .lCe"~la muzicA U poUIA fi Mril.i . Em. carr in hmha elfilor se num~lc 1111. 1. caci lhivatar . Unul.t. . Regatul Pamin tulu]. iar rnemrea lor era aceea de a 0 tocmi si. Atune i au imbrncat ei vesmimul Parnlntului $1au cohonl pe el $1 s-au ~1IJ1(Jmkllacoln.1f a. ~I mulli dintre ei illI fosl v raJll I de frumusclC:1I (I . ateia dinrre ainuri care tinjeau dupa ea • II ridicat $i au pauuns tn Lume la inceputul Timpului. de .I ttlnll c. prin rnuncile lor. la ceasul screen. a fosi raeura Arda. iar ei au vazut-u ("I pc (I lumina in Intuneric.1. u tarimurile ei Iii de iminse incil intrec lnchipuirea elfilor)i oamemlor.ISTORIA VALARILOR SI A MAIARILOR DurA LEGENDELE ELDARILOR La incepul.~I de I~DJia(I pc ClU'C 0 vedeau cum se nasie ~iprimJc cemur ca Intr 0 vedenie. .

Ini de uk lucind en argintul in umbrele vonj. pa. smL: M.II~1J1a m.dinei .mint sl ararcori se inv~inl~m intr-un trup.fe pretulre.".. Elbereth a nl"lmC:K: iClll dID umbreh: iului de.a:lc pe ClIr:~'a : pc mun.poimA i-ar euprinde: cad R<gele M. r~o.3ge1oC:nal mult . I anwc e..! " 1>1= Pruntnl. jar In.oam~nllor sau ale el caci lum in. &~ $I nu are nevoie de loc de odlhnQ.l:QP~i!or . lilT Oilmen •• ii numesc $. pe M. nie4i<ri prea muh.nlunC. Aule.1. Cu 00001•• Ulme Ii iubtll. Ulrno. ino!1 -c POI cupnnde vome I. Lerien li Tull:..OI ~I p:ut~ d. Cit d~lIpre Varda. vede chinr Si pn. ii ntlmes" valari..noudlncunlor oct.1.t~te IISUpr'il uSCillu· lui.I<. Nienna. Efe) i nfer.i .ma 081Nessa. ". iT $II.! in V4hnor.. dupa MIIII".!. pina in ldineuri. hucuae . Iud din vai :Ji d. in ace." " Melko..' IlUmei .010 urn .CA IltbuJaU cumpWI.i.-" Vil!:3.lk".' 'vodorii Muzio. iJlimii. infri~aloJ.n. Jar pUle.a nURIele: :s. Peste Ylilierr:le.aYMRIL-. IIr' '0.n:l tI'I~si'VUlTllIniqu-=til. av "" sa d•• ina pnmul drnue IOli Regii.unle valarilor.. alla.]rd~ (J indr. Indrh. Cad ..e p IllW'lC L cjnd ra's..la pc chip. semenii sal..i d. sai .i intregu] v3Zduh. •• $.. RClgindc It era numele in Jimba cU1C!..trii .l..1 in.1 lui Hav. ru un coif .'01 do ilbeU. Idesca Le:i. ge~.min. care I.3. aliI d.1 S3uArd.ll-M. Pam1nluhu..." Ulmo 0 Dcmnul Ap<loJ. dupncum erOlVOrbu.' el "'. A cul ce dDml. PAminl Clnd MBnwt SCJUIlZAin j.. e.!~: t.._ n10i mull deert de Lilli Cl::illiltl pe ClUe_I l:l. Mijloc i'i nrig.1 oi. IIi rhiv~"" i!ICa maj ada.. de ie r~l l~ ill i:I~'bll~-..se gLUE.or a1 unuror ee vieunau acolo. .aril . Dirure loti M.io PUI~_ \11110. nJe! Ardl'l.u1mul i Atd~.l1A la adicrllc ce unduiesc I""... Ce:MCJr s-pU-jle e-U1.Q.in ardinee.. tel mal pots.«1•• Cojllit Iw EN ._ . elfii pe V. in. Numele Domnlnor •. r"'pin" ior . ". La vrern •• cuvenira. fi fast i'ntcm~iat Valinorul.1~1 reutaYcBc in ~i. iar numele sau nu-t resn "" P..lu-Mant ee Yle:~~ie!:~1 Melkor Iume. prieren: dar dUV~ .Iunlor . II I·.. Din . C'U (Dille ca nltre. nan. M .alule eu gind.rue I$e pe U «hi. !i vin !i leleA I.a.~ .ar. c.h'llfundunl.rile. himM >11111$"1 dupa pen.dmol departc. ~ a ~ urechl..n nelun PI'IDin~: h OChl.. ~i de 13 hOlAr.ru1ulu..1.. Oreme Mondos. e.:.nul vcciler ee 5lrig. fure: v3ir!. ~ cinnui. din : iniilroruJe s.Ula lumina ..-a 1.. r tv. Domnol Sufl3rii Ardei. de e Viltcla siren maru.::m~ """. mai .. nr. inoepuI.. sr. <$1 lot ~l:Iple SilU ~J iii' V1udl. Man". \U. iBr onmenii le spun ill muhe chipuri. lrebun Importarue.ild I'It.anwi!. cuvenilA. dCClh(jric~ I " pri'll~'tt In Jur. r se mei spune $I. porunca lui.inle . . pu""..!lu in AIda vlruurile ~i nom ... erau r.ep•. eJ l·a (011lUi Manwt eel mal .Despre valari Pt' M. -=-~nJcC'...propi . Trimb".1l. sa umble pe po.Ip~e snn Damnu. ""COn se n"" due. iU11 Ii eu aripi puternice. P" care door 011-.lIJ'f oomau Ii nkiod~IB nu . D~arJIII' Stelelor." il .e."mOll d.Jtru. M. lor Reglnele se nurnesc: VolI"dii.tr. Y.Ifi. ate in linden le dm Eii.l. 1". tU el.lkor. dnr vecen lui Ulmo c.1$l cum r. ~ in gindU. Sl~ Yard.. m are. pe ... ind. v4LlJ1 ... Sulimo..JJ! chiar sub Pam'n I. ~tu III M M .Ie ro"" . inlr..j dintre oJnuro eare au venlr pe pamint a I. dinlr-un srrafund in altul al apelor .rtah! ale V4Iului Ardei pi. 101MilIIw! au glil! puternlc. num.ae stele lit.~C' dU~ktPfll! . 'jU!or lui MiUlw. ci .1 se nemese in gmiUJ elfilor din Prunintul de MiJloe. 111<11nd u'8IO . AI"un d...11ll venit • ~'I Iie d. dOQlll peste l...I-i ! KUlta m... Doc" I-ar . ""'cmoi drag inimii lui IJdva'ar H-i inltle!" ""I mal bme plon.c .. dmoinl... asemenea unui murue de ap1 ce se na-pul.. Apum" ell .a. dar Man".".~due ~~ lor. .m~N~~1 Ptll~ urechile--j aud mal limpede deQil ancllrt zvo.Meller nu milt este JG(otit printre valari.. Frumusel.IO odin•• .• mm . Undo IIUD pui U "0-1 pi". El nu ""10 Nu .. ea. c.nl. . Cel mal m. Ii. V. Cel rnai mull ! iI incinf.. E oJ doH. ml')f Caatie m'1ucon se dellpan.in leecnte intunec.I.

i tcare marile.lar el le-a fest pneten dinw[dt.llo s::i b:ujtlca- gif1lll.imiru_'I. NOldoni de liIIIlC:_1 ~i~[J_\J iual i".lc cete u Ri-nLJ pC:lr-eJSULvrClJldUIA de-e lung.i ~ Lrah!~~ 0lTC" in g. iI. Ale: lur :l'ji1'lJ nc.dt10118.Jl eldenn.lmad'Jit(]8rc. !!Ii judeeatile dear (lind !i I:Cr'! MJrnWc. Tnuc.lml~ C:OflllC!Ului. 'ot. modtlarn M :)j-Mstt:lc: urilor lu Lwur mqtqugurilo:r.'I'&nnrl.tTu4n. 5~ ::lila 8ub prin inc.Lrij t:.OM.!iPULIoIIIpe ate H 1IfI:!1..nI\i.QL':!j l-.l L till' d iUul a ei Ii: !UC crllh nn.ti.k1C:i:l cmu ercu !ilLJdllh pentru m~i~!i!IliJl lor.~ rmulrn ~i.jJd~vll'iUc: :!lint NiimQ $1.:U: 10:11Q ~ if. de rnuhe ~i felurite aplnre. in tre -e t 11fOi!!l mjb~ in...iM Ilc.i1 r~ta de lmLJI limSLJr hlCfUrI noj ~ eare n imclli ahul n LJte gindise pina aiunc l. .ntilcT ~l fundLirile manter.md~'1A:! l=.sOI.. L~ n~.Jlcm.T..lc We ~.il'll'Ytitirt!:1la Hili ee-l I!.HIJ. i.hirn e. ~ SC spune in g.U tOtdCi311 no in 1nmtil~ Illql ".n1l m ~II cu eJ in gind $1 pu tere.. il dJtHru~ej}.LI<m c. 1. U~UL CO[l'IIC lub.n'l.lC.i IiIdc:te'~.11: l::I) irnpt~!e!j.!.~iJ.Sl" . . . cele ce n-au ra.&\ Mimil ~Jrrnurife ~l LNAIII t.a VBnld m rc. !~urllDT und.e. Lunc. este .ilU g...iLn... esaenel H. Dar:nsa [i se !iPllllt. bgltil cerUlLlL.C~iII·t:~.. eglnlll R P.I~Or lsi I m~en !!jpi n IUJ a )n f.Lua coer ec ill muzicr! 3 ilpeJ.~tlt in Man..n1m ~i iii "'~I:niiler.n:mll si eu iM:tM~ plase lrnbseca salasuri lit din MandlJ!ii..1. Wi":rIil. FeanlUrl~. P!!nI rLLceea ICe r~u r~:ilu cei l.[ .. dar ~J peu.nr Il!u:-~n L$L ~a.llngrij.6mD C Judele valertlcn dar i~l rnstC-5\C! wlndcle I e~l A u II!! se L1~.1l ~norlll. ~n Ldnen SI: S:..inil z.a lnr. C.dc ecpecuun.lltl r -til dtum'l\e .n3 ea M.o IlinrJ asement3. A uje..LJl II liJ CMt' ~L.1nl eele ilmi frumnase dinrre LO!U~ teeurtle lumu. filellU dill ISl[oiCla Iillhillljfi C.amc. p~ [) .e c:u m LIIh EI 1Ji:UI" AId .S!! (I vor . este 5. ~L l!i. Blind. ["jl a 'VreJUe M-c.lU in fruo2. ph.rtpl SOilitL ILii Au.1 rte 1:Ie uK.amilu si nurul eel frumWi pc.. oCihiar eueu SICrp l1~r ~ . '.. Dar J\ LJ i-a rtlnlfU t. Ulmo It' voebeare C~JOf CiC' Lrd:Icsc in Pi1mintul de MIJIOC' cu glasun ca.. 11 unn~n.n'Ll!. oarele ~tJ pi'rll I'M. ."~clu ~~CLL"lIlrf~'_'cchun-=at pinl Iii 1QLL. f.rra vlii.. im rfil.!:ie. eue iIlillllltll invl!!lrn". c~i n umete ]0. .Juri!: pI:: eamlmut d1t ne'l.D!m.ol ce I~CCIl .!oillllLJ-nt.\i ~i.-! ml~p.M{~ I primesre UJ nla v~ ti. cere se 1iirgCMi Igl rnereu 0 dala cu trecere n ewrilct.t~ irI verde: d..~illnn.IlI. In flJrrn~ {iJl th: IiLJrnw.il ejfli spun . din .1U. se .spir. R..lt ..e i!!S.i LdnM..lW' vinlUTIle in tut MW'liwc SOpIc... Vrrln: T~OtOi!J'~~ elk ~31Jl 11.. Fiecure derea 5.&.i lie din I LJj.dM. Me ~kQ"fif pjwlI..~.p.~It' rile mLlriJ..1lipinul 'V15u.llr.. dclJ:jR: ILJI Ulmo Ardci. lrmc.~ de vallncr.n~.cl p.MU~ •sa tot indrr:ple lui 00 rari.Clt ee c'r':'JI~ p~ ptlmint. S~ LhlimprtJ 1IIlCQJ1 "'. a fO:!iil munca ee iese din miinijC' tnesterilar dibeci.lJlr~ C.ii\T.i. cain [o! ce fA [lh. $.e fern.irnLJlLJi. Fratele eel 'liJ.. lui Ulmo.. mlna. mOil Iii ~.t. In uu.at-el.fL'jb. ci ~ iUJ ~~ ~ I~ de-a I~fturi.(hnC'iD~ Iu I Eru $i ~e~upun~ It voimel lui 1'n 101 c~ flCrii.r-1I£ il lUI:! 111U1~1iI tlimunll'"Jr lIkrl cooth nTili 'I.~nu~iu tl t" 'llt. tare It Cal 1. r"LLnitc:.n:'iiul~ uin LttlIul Lo~lIin c!ll uptbrn jje ilfhcn.c..11 ..adinc in P.Q:IMluiesc 'C: I.!! nl.iJ eern I.$lrugea sau in11ll.l.~ 1inilt Illi lnnn ':Ii E:!!Il~. tI 1.) E.lS~'!iC:gl1ldlnih: sale..sti lOil. crum ~t eel mai rnlc JUCNoor. UllUlU1" it! nu mt.-I!una.lu i.$ •• dln . data PUle.~l".:ml!llil ur.i mu.a. N u LJlnnI0.II:. ee griu r'b!l·U.I_il!. fin~i!llJe~) iz .LI1d~1 ~I.L:~10 1'1[n\l::. L.dnc.'W: .ll1Jbe te .aIt: C'Lnlflli:!. din pnc.a.luele ce se g.'1 ".s. SIm un" rnte 110.u itJ.::. N. E.\ curgc venele efundun. Nu uua nj(::iooat~nimic $ euncaste IliIImU: lacru rtte ce va :s~ Iie.itll.UIII PIIn1 Tn tuJ U I tle M IJ 1M ~iiu pnrru 11t11t V'rul dl[.nc.11J11!10Nn l~U?d.e. .Sti.Q[ij).1-1 t'rn nl:caz. lecepu I a lrudil U1mo... l-er n:mi"~ n~li-u~ Pull[~. (U S'Omb:.ft C'~ Ii1I1Jtmll. hll IUn'I.l~~lor...trlivec.r plmin rului.C'~Im ill IIIde:~ lI:!nl s numi!i MandlJ~ .rah.:1 COl ICu M an we sl C. in pleaele oi dt plDve.or linjl dupt'1 nuu(' ICH resrul vletll i'IJIT.pliIIIl.lkor·d.duL. ilZuL-.:! I ". Ii pi"" ddllile mattl.'..j1e de (""d.asesc.ll!!.lo.urilC'. in .!~ YI!I.J!:I. d.C In mJ.•o!lle ramurHt: c:ldc~ se in'W'Cr'l. E Jaurar si .rb.] un ('~ dur:..C1I ~u (10 nJoLJt .l\1i sareene de Buv~mf.. in \. pina ~L.ir prrn Ilf. KCIl'I.ru ei.l.dDSt.u. N :ImQ. eel m .t If::U~5.a !UI MlU'1wcl. -Stllpi:n ll rJunurilo.c eel mare Il'li.. i.IIUnut:HIl! ~11i~ULl.l!C!Ic: fn. !illfelr d"r nu 1'i1 n:w:leml . l:rJ"Jio.g.pll:le rut UIm_!j:I.IE $i ne ormdiJ~iJt pncinuur de Mel~or..11e rarnu:. stapln pilminl peste toa'Lc lui AuJ. "Illrii Clnd . de l u C:O.8t~ mal mica rJccil catc. de...~n(lu-I G:Uoseblre ceen rtJ. ~I •are J~ mili .)J OJU. Morti\or oi cheamn ta sine sprruelc eelcr 'UC!-i_L. ecole cinUl din m.rmpcun~.il~ ~i dllfC1re II:.pl> m.

lfUs[ne:..\c R~&c l . rbe.it ~is.:.&Ll.. !'"~:rc ~!trll....zldL1n:I~ tUlO.el~ ~j on de -t:ile. iute dew. CiITC:0 unnC:. C'-el m.l nl.HUllil s1. de once n pli!lJ.~L.d in pll::le.I. ern ~I lit ~ il.e :!iilir~i.~ne~:. r.'re pt: -tlilg I-.ti. ('I c.cindi 00 lU'iSLn1Ul in ". Atll ..i1nJ1 :5ii n.llDi P de MU 11:11:.rui ttl dUp'I". TCLI'tI:EN .Ci lui 11'1lViil1L1r. DiIlr I Nit:rlll.In-d'CB n. Nahar st. d~tli..Q. S:::Ua:iUTIle ~~ _~eg:L~S"e -i dil'lttllD de !ooili= .h. A~ r.ll'Hn~e _re-n."Lsi ndJ. C'UIl~~ dur-ef('. dLI'L CiLrejltjci!l::! este nU"~ul ~l A!dMIlI'\ en TiJL.tiLIilifLile.all.dlim:ul In Ardn..OIL~e'io1 atese Icrmele in ease se krn1tl3li ei CClpijJ.nmin11.ll... jn$jij valarn vin r.1:11 .ssej cil.! fOMf t: njci de C~-Q nu-i pril!I!PUI siI dea ~. S Inpin i'l Ard~ i: Mtinw~ ~i VilI'd. dee. cu ilnt'li.1. hi:u 1.. p~~ IGli ee il~l~i cern ~ :)j LifTnLl:!i nIl:: n!1....1I::utin prima b~Ullie M~lko:r.. ~r:ru.rl.lli3 ifirle. iJt3R:ori vine Cia U..~c-li... "'inH.Ldcsc~ dun !I:~dI 1::" !i:&~lll 1IT.. dnr :5ot eepacn lOli.D.t ti.1.mn1!i in Opl.g ~L (11 C!Z[l~ .I.u in ILtidrii ~ [lIK Ya"lll1fl m i-m.. sl irHn:e. ~t ee M' !ipUR-Cai"i ~hi ~r dlle~ pUI in . i:u rna.IJ1lt de .jnt pro.lr3 ee MuzlCiJ S~ implih~l 101 rnai muh. ~ CSiniia ride kll L1rnp'l.l'Ll snm PUIIC'TT'li.il Llfmlic p Jj~ eate 'Iulkas.iL!!"'I'il . I c.i pre.I1I C'~ InC'~ I''litl e1i~I. ric dLn once rl.s.til.c:e Cik:i p:unln gbo5~tI!ol..jciill :si dln.:-~ a$1..llO-Ju.-I:!! iiI mill ~lio'1vl\1. on hc Ln . punlru O.K.11o "III.j OrCImi:!. urtte IL Ci1mphle.iCia ~'IJ.ttll din [lIL.ru.. ::Ii.uni. 'Iuare 1\1.~ \"IIWH"r~ !3_~.I~ pOY~ ". mu rOSl in rllti:ia!i dLJpl curn U S-IW mt.In~c: ~" !!I.j ~i! ii inlft. Dt~i MMwt 1.U prilCillLLil-Ci Mf"lknr Ardt!i.gJjmllr. lhl iU4.r3ItJri.rc. l ar glaS"1J1 ~ tan Lei s-a impletl t il'l [~l..~l' 5.1 ma:r. Chillf docil nu-l inm::ce pc: Tulkal.i"Im :Ill .... ni:l(ul ~Im.l.mllC< -cillta 11. in unlc. ea s:a~iIljulCl pe Y. On:nnt...·t!ll. ilS\fe:H:.ii.U dinlre e~:i nol.l.aprol..r. uecea .Iinl 1:It1. otl~-c: P.H U1uell:l}.e. m n.rtrii.! In iI. urilcr lidloLlJe 1111:: Mt. tn n D..din\tll ~Qr fD'!h dtl Eru.~. ~i Iu...'j ea Jlduc-e pm ere ~In"LLI] L..I-I p.w~~.P'~ V:l.r"_ ..1b in wart.pe pi3Ji6~i purun:..niC"c.cllprilldc au ."lllr: P'I'H'I IJonUtUl] . t.!O.eJd~OII. Dar.lCI!.deY~L:i lor f rumuat\c $1 pli~~re. sctvl ci Tae drngi ii .lTnP de [!"-'rc ~dm.ili '1lsnl pc-rUTU f i1plele :lllfe d-e v ite- ~f" mal spene 131cerp Ii A_E>taldi. este sora mel mica ~ yia . 5O!'II I" i Oral'll e.n III ~I 'I.nIH. de mare I-ji. N OUll er . lUI Cea Pumrea 1'ini1li\'.:~ V.de DChlltt)iI[il.1.. lia 1 .rl":l3r !>~lI.Jn~ [nr arme pmre miLrti. C:8l oR to utma eea.n Ilr a ~. dar un prieten de nadejde.um\~ noasua de a .m.-3.rnt1~tcnl.mprcuM . R.d.I mull in.!1lIfI. in C.:ti.&alb .1:l.:.I! m EJ.i5':' n.II ~j p~_'liC hlmbl um araciunea In lnJ.l n..:i ~. drepr NI. file!. In .J.:!.OI.pemru :I g. 5::' ICT~IL~t.e ermasari.uha 1T'It'!i:.Cc.J.geu [n \1'. din 1..cle~. .aI1~ fit: s~ 1tI. rLC! la r.iu dineolQ de ~I.ll.Tt:lor "i. r.ri)1C. I. M-IIntJus1 Nil:lln.. esie m.tin! Ne.r= Vanil.e ~ pic] 1J000t ~t n U euncasje i. ssa. ill rOrtn. Unul1n~ 11 roOst tndcp:lJ1. a li: -0 ia d Iln S'Lll $ i Ii. ii::. e mC!i cumplil la mtnic~ TLln:~.nmi:~HI.l~LlI"m'r' L. ~i!1d ueee lei! \i ~I:=.n'unrilci.:m=!u!~u ca r\J\ge.eel care-o MC'ul"Uli In v .e.ll LridQil~ ~ntr\l :ill .lkm..L _~3Tev~r:J!lII.ll mi~ un v :lI CC ~1.=~!.]. C L s..lil ar rO.[gr.d sub privirile ~L~~ !Oill~1: p3s.:I.nt'.U r.U C!11!i1. (nel.eslt limp ~j in sp!l.~o .lrr!~ ct1.nL~n~.'e I ~t OrQm~ e81e un sfOp:in pUlemic'. d"il'l.lt:lf lumii !nci3.licB Oomriul pJ3diLrilnr.!t'\.i.J... rei d.B prep binc tl Jel~-$!e 1i~ . V. AuU!!. :s nma ~LUOHl'm-l:= 1:=.U'L:$1 r. e II ~Lrqp.o. .. sprin len a si de i"le de picmr 1<: .. in MandQ!J" D Slr1_g:lll. tl c loti Ctnlillii u.11111'1011 d nr.5i.1nttl1 resu .::-J Il fasl L 1J mea rilC'blL\.!.. IiI: Lr1 in I reeeri.D1J.:. ..j !.apune. castee :si salw.t nc.de.I ce.crile.. l!:!-o. L plnee \l'crzi.. ~I.l £liiUi e pt1!CUlD f"Il.~e'i ei prjyc$C i.:Ue:iI Oromt.c. .rl. Ie hrnnrele lumii. . Omml:: C 11. sB vinl. ""'I' p< N .u-Um<1.rii.!I. Nirnn# II: n!'& P resus de ~il IiIJII~ ecru ~i1nl nrii.gin du I.1~ nimlt:: pe lin..plill~ tmp forP~ f~PLI. h.n:: :\10oe i gc.pl!tl e de 1:Ii1r: inlc: ~i 011 ! 1 eei .ll e numsu Q bucuri~ Mai curind S~ ductlla C'i5t:ll dm Mllllt.ios" 1CIim:!fi U ae !'Ina dc..llr U Imo '{'IV.spi\a 1.gtdi in m .\n:h=i.Te.-agll mC!~cllgu.)i ole rhA . "1 hl\.n et ddBril-cr in e Am.:dintir: I:!~i In ~H in ecdri i~ prq.. numt!.lJttl~. indL C"iruul eJ ~-~ p:re~e:himb~[ ill jelani~.despre c~~a CI1:.!.!ilde rnttn. plelea hln.~.I::.lj Ternerarul.i~ Fc.1J~~te ~lrl.uc I J.\vemeeo ei.du1 dig.1 Mit Iker i -a ri. ue ei.'!o1e C'lIIlul MLl •• .u1l.':0I D d. fO.J..:lcee mului sau eel mere...s~ ndevureta ler rtCUurn ale earei ortgim se iJ1\Op: $1 j m.Ipft acQlo. n tml. in stlli~b. A . Ii plDr llJ. VBUT.e r.H..! presus. pe fI1il. pllrl:l!:lll cu Inim.t:mUI! pi!! I:'U!: '11: -IIU 'PUr'! J. A~le~ ~jn\ numele Y"BlarillOr ~i ". crili.dlDl. diJ r i:.llel!l .li:'l.5.l~pIiOl'lJt.lc' dt Ct-. 1i:!oJ ne-si pillJd:l n~d..'!Irll:..illl f.1:1.L -tmu cldarii Cld~:hl c..

11CJ1fOr v1elulrt incepose fl C:J. Mllj·MOJ.pre Meljan:§e POVCS1eSc multe in QutJl'r. Uin~ l-a po!:nohl pe {hM.em. Dts. P3m. I rW.l. dttr drumurile :s. caci lDJ'e-J place v. de utr .1~"Jj SPII·l ~li iJ3Jarii.lK!f"asla nu se . irI 11Inp ce ern flicul. p . d~li pri meJ.1t_.111ul E.nlre m.1 Arda..·J:lanilru.n pnntre mlliiiltiJ din Vallnar IJh: c.I~}[~ ca. Inl:ilill dl1..1lInW'iJe. mllllul de Mijloc OriUIH:tC:lle:. mannarii o·che..JUlmo.J. A~ s-n fOllCul edata. ~nlil: Niennei. Mcl.3~ slm llmare. m~re:o Il rQIio! ca. intit CI nu Ihlll doe urlde Ie veneau eeele nllluem.IJu.l. pun~lorul :utnd. To. eet mni C.-w:"ol..iIl'51elw Tl'inrol1 bY h'll . Mil} Iimu.i ride c::ind ur'! villwilc in Ju.t..' lor $1 pupm au prim" nurne in yrt:unul dJllll'r ~'t.ar3 eun. demult. frumoil5c an straful!:~l'imlt.tlllnt.r3. NlinU!!n6r~cmi:i ~\. fundu·. .lrLUI nmlmurile. Dar.Llnill. Itlll C'..a pt.b~~ de I~ ele. {uruJor.til Vmlei. fi.e: dtzlolntuj IliPl'I nu I'a pt.lI. inllJljlIld.e dt: earre elfi si O:lliLl!fIi.1m~ pe nurne. ~luJtndu·i ~ sprijin1ndu-I 'in taate cite le Ne:Stiul I~ eae elfilOf num. -o. ".u1!e ce v.. Nu cobo. M_-iceil.llr.n.lIoIlt.I llIiUi3:.spunit' nimK" da~ Ol6nn.""~rlL.lJd ujn du -i.L ICI1. fimd 5uPUfi . rind 16$11VUlL.BpJ'fI 31 mruilor ee ud~ ni1l'il:find In adjn- 1.I IrtJlI muhn vreme sub lUbell pe elfi.i.. 10111(" l<UimLJrire $i inlr-c..y.! pri" toate 'pel.~2 J.. OIT.~. .i Men w~ ~ nr-nlUicul il Ii este '11'1 l:3 in Arda.iJ..I. C\Jpnm. ci lll~e eeanere $i lnsulete ~1~1uC'ur3 vinlurilc: afliltc b in lUpirun:oa lui MQRWe.llnJ.t Lurmi: dlfl .It-iU.\zul.til inllXllllii ea ei.wl.51~: mu1ta vreme a II:hl in LOri~n. Sf' :>IlIfC'l in Aman.l maiem UJ (tlmle ce PUI..1p~ s3rolla ii slnt drag) ~ la lcl iJ ~J1it $I plomtefc ee eresc acolc.Cti CC: traie-sc in 4prapitta: mi\ril iIlU JKIrne~ in COrabtl se inllndtru C!Iillubcsc pe Osse. Uinm e soa~lllul.\ror nume-a n pamenue in. ~luJ.Ji si crainlcu~ ru.1gi1 putere ce de drtpi erac illc:I~I Llmn. i:nrBII~~ cu Itl..rull cu lOluJ . dif in Pllmtrllul de M.. Irulrne U 'Wlna in Pi.. mlll3". dcprin.w.lpll.'1 se fn.inllUluj de MljtLx. el .Q in grafhmlt: lUI Irme.Jari eta Ohb1l'l $1 e.Jj~ C'lli U ru'1Uau ~etta:~jrespeci ea $i [u[urnr vahrilor. Dc keea..:illum.3 CU ¥4lllril au ~'cnU Si nlte spirile.a ~I nbdDu.ri ~e. nnla de . iiJrgriiJe Z!lrlor d~ Odinio.nf4sciipe On!! de panea ~HII fil. de sub boIL. Ian t:u bunl.:~ rm:iotlolA .uU.::urluh. OQi~ Ii uinen sin.t. nj. St fJO"c:.l unt:Qr.fOTmli:l r. d.1 '!ilu.1lti::11 dl.lllllpintJ.010$1 uormt.eaU \'. rlilT:!.5~lcinthuonn d~ \l'l. de inlekp(june pe eere el le mluOI in intrru~ lDf. tk .iJhx: arareori .a.Jr.a Incercet 513-1 . de COpKU care innorc. printn= er n~"'illlIl:IU. III RlSiI'lfI'l:mten I\lJ Au. lruunte.rno5l:!L1tiCapiilor lui nUviit. sinl m~ p~jos COl TMIg decn ei...J.tt:i!lli MCKOJ !IJ1Ri . (I'll illC-ODJurolllllk cleL~1I1 pri'lol'iHhelOnloT eel mill iJnel!l[lt d.i Ie. DoOlJ1'ln3MArllof.llj. C"~ci Or sUi eje hitrurite: Jae..Rnlelt lor: eeJ enre-! Q5Cultau vetbind seICiltUliliU dmtr-o cblJ decbJ-~CA eare-i IIpAlid iI dadulJ uitlhii gindurilll! inlun(Qlt__ Despre dusmanl obJ.llf1 CI.rul sau.. Maion $I! RuR'lesc el.\.I U1g in L-6ri~n. caci dezJllntulrih: ea se ponte pnlmdr linJ~Uta pe valuri... de a . penrru ell nu 0 putea supune.. ill <:Ita pM se .=nel/butium.kor um marea.e1Ui~~ in $uvo:dr!e de: .fir.lll UlmCJ.uJf:mc:.wCt"... infnnimJ lUI OSS(!.HR TOL~I~~ ~ILMAk'Ll1011 63 Oe!ipre rnalarl imp-It'Wl. umtlli.a~j AJU}ea. di nne [ej ten m. :':1de I.r:lle Copuror lUI rtU'V. Silmvilb-on_ Our in pcvestea .. ea . dar nu au iQDajcn: in el Mel!ilJ]_ern nemele une] mala c~ !lIUJ91i Vane.ai J. ~I Ennwt. 01Sc: Ii t _j[LJPU5 lui Ulmn $i SI. dC$1 h prieterue Co lOll coplh lui lIlivlltar.

1~.an i inde-IUIlg.gile pe eare le-a ilb. malJ[I':lLU in !lIUlbll SlIt Clt ItlInciuni si cbruri runtg1loiIR.. r. :!.m1c. ntpUl.ne. ~ fit: (Q:lle te rolo$. .}ruta eldurii .fle 1011i6Dc.rt s::! IIJ'lIJIgl $1 JUPUSll JilS lnfumurlIca t-il i. IIIUIL Cit dr~prc: hl!tilg~m ACt$lullI. De: III Iltd un.II foal noll cn aeel '§'plfil t.a.~.lpnKO. pore tw'inlUrdt . 1 ~vuri" nernll.lllccimc:.u..1 pUler. ump[il1du-1 doC: groi<llill rAplurir" ttJlle.h:~:Sllluro" n. La. dmtre mllillll.'ojll lei cc-e.:w Ardlll"i. .ie.j.lI(um~ -3 dunn vrnJb:i dinul: el Ji MB.n n~mUIIJ5tivu-e: [tffj . erau DlJItIl:iIiIJ v.JtiUle . incit s-a (l\ln . in inh.!ipiril ri"pitor ~l nttldo!> lnlc. multi :111fosl cer C~ s-an lilstLt adern~mll de mn:rclill sa in lJfelc stile de glonc.. Cit!. .I~_a :nil" rortll" ineil mull...1 lcnumcle in Icgendltllc acelut neam.bl4lmolanrJ dup~ cum . dmlrc: .n: aceste 5pititC. .i~::1 p.il.!jgenlll $."uno~ tr:R: .s. .-Io.iHUI oUujpr...scursi in Arda a .llrl"'La·~dd"lun .j.I .poi Ltm:<uh~ in lot1l1: fiiro'l·d .aupu nerea J Ul MaIko! B'I.HI ill'lplinl l.111:111 i!1 sub wp!nlIf':D sa . sau OO~thaur eel Crud La ineepu].~IIf1111 v!lltln.."B fi ci.lruJiih.n dm munl.JJ'penU\l ene. eel mal tnsemil arceau Saurcn.mPIRS de III Dl.I de &C"~u.p P~fl.lru l'L!lpmdll-~i rare . incJ:put "HI doni Lumina. jp M. I-au ritrnllS UTedintlau ~bo[ind 4unprcun! eu cl in inturt~imE~ ~ aim i-a .llr-t.R TOLM~M Sit' IPlr. d nr ..\ I!!r-J era lui de Ioles."..~i ne.Ip-nnJ13 mime .nw~.!!l!.:IiC1.1 pUIe:.mintul luorii de Mjjloc lit. litanie CSrI f1n)~ dup:t domuJ sli(!in . O. ~III Inn-c gemme numiil nllc~n de 1II:IJlo.j rJ. foal COrll: in Pt..tuh in Ardn. d~T.t-\tdlll 'I dHpn 101 ell :51: ~ru. lui Mclkm MOl):. 1111"1 1~lca..ind-o evea dO.~rujHgn.$I.ui[ de: .i Aiel SE SF1R~E$T£VALAQ!Jl!IVTA pt Mllnwt d~ 1.ri lDli e~il"J.a fOM e! unut dmrre mtli~rii lUI Aule ~l .uJtmemI. bielurill de BaIrogi .~ $1 ~ ea.~IQ.i ~aj.H..'11 pre.ol1rt:1I a 10' :j:1IOlllC. Singur insd nu U4. Cel!:: mid iJ1~paimlm~ID-llJe din1.'.. s1 dr:nnil'ld e u Iimpul.J. ditJrre rilpl~11.."jh: w:llc:ce!e rnnri i5:0Udm luornnte I.m1 de: ~ine in"IJ.t. un rrunerees ftid pic de ru.dcmonu far. I3Jungind U11.prcspc leU Pnm'inllil.iluaukIriJ.tJIn.schlmblll-O in vicleme. Jnlun«imu i~a fusl . &1din rucr un. ~_:ii ce pO(lrtfi nume.m JJ urnp de..

QUENTA SILMARILLlON lstorta silmarilltor .

CAPITOLULI
Despre inceputut zltetor
Pnntn: inleleph se povesieste cu Primul Ra1b(11 a meeput in:unle ", Arda st, Ii fest dc,avi~Ilfi ~I inrunle sa "~i"d "III sa umble "reo r aptura pe pam,nl; ~I. mulla vrerne, Mel""r n fO'1 eel mal tare Dar. in 101111 razboruh», un xpmt de 0 IOl\a ~, un curaj nemminliinlle a venu in ujurcru] vuianlur. dUI'.l ce auzise in eerun te indepBT1.lIe cJ in Regalul <:,,1Mi, '" puna 0 batalie, iar Anln s-a urnplui de rasunetul r""IUI sau. A~~ u venn Tulkas ce] Putemie. a cllruJ minie se involbureaza precurn o vlntoasa dm cele rnari, punind P'" lug~ noru ~I iniunenclil dm calu sa; Jar Mellor ;L f ugll din rain minie' ~i a hehoteler ~dle de rls st, dupa ce a pnrasu el Arda. a rosl pace LImp de un e indelungllL lar Tulkax " rarnas si a devenu unul dimre v.llm, dm Re~alul Ardei. Melkar insn uneltea m bema de dmcolo de Arda ~l urn lUI J ramas pentru totdeauna indreptata impoIn-a 1111 Tulkas

In ~lCe" v rerne, vnlarii ilU IImlult mimi. ~iparnlnturi' e, $1 muntn, I,Ir Y,"',mn.l a pus. III sflrsit. III larina sernintele pc

CaR! It ."1:'", ~'rc"i"'ILI(' u-t" mullA vreme. ~j~ pentru l',' i!:L·Unll:'''"'ol. de luirUM. ,-'a._ i hn_·urilr fU!lir!'.~l'n~JHJ!~lIlC en rngrop.u~ IIub \I~ ,tLlnlt dot"III irK('pulun, .. Aule.ll !t."i.!.·ullLu n.tgilnUnft;1 Yil'Y;;rnn_eI j.I ZII.1lrnl di"U~ rt'lmlU't uriC'$(I~ti rennu Lllnmma Pl'lminlul f de MIJICIOI:' pe c ...rt' C':I n dunn,c III I1I1Jlufld flli1.rilgr 1II1JlrtlJrnuj. Il"ilfl' AP'UI \';u-d._ Q. umplill t'~llnartlt:, mr Mrl.llwe te-a .npnns.

11 rOflll - f~w~ cunternre, _in ,.tela. trudet lor. Mtlkor intip'rlr;t, 1I1u!1l1mUB. pnClenilt:lr ,i i!$(otdclor pc

till ce.

TI1Ci1tie pe GhmCt: Dlilinni pe ("1Ilt'1 adem"' ... ..._ an .. ~ ' "poria depme. I n In, uneerme, c 1ac:ole.l de urt.. pil.mutndu.... __..... pentn. (:ttOi. Cot _r.tC\lM:fO; " dQfJnd oLI·1 pre&thunhe In .tuJilDrii

dllp.:l t:an: ...alllflJ I~ .au rocO!ilt pc pll~ui ncnlil..~Oll de 'n.alu ,,~ mlIU(,4U cu muilioli muntai ce-su n\mli~ p~tc I!\"bri. Un

.JI\I. Aatrel 1::\ din cupnndtnh: _s·a nnltlt clip3 mult dmtr-e d~u, PUl~c.

lUI Ed II "dun_In
po

pe con: I~ .demo";" .. -I.I"J<O><:'

.1, ••

r-t'hr1~ '-,au nJlul in PiJ1CJ de nUu.Ulloaplt= ,1 PilmintulUI do ~hJt«. numlndu~t ilium: pt cl'J:iJ.111 l-eu ridieJ! lOllmlazllZi, din-iJu-l ruunete de Ormal: ~i lurmne Frlin~h:lf velartlcr s •• ~\'..us..., peere Pilllinl • .IIH(cl eJ totul ern lumimll ell ~ eind It 1110""1 n. 0 IJ r~ de- '!oifi.r..lt, ,i\p~)j.~untnlt'lr pu~e de: Y.g"amu'l in l~TinB iutc au rolH:.ln1 .ti au inmu,guril ~I 0 nluJU.me de hicrun mid ~·L man s-au iVlt ~j au ~...;u.; mU5io'NsJ ie-rlluM riot! tn[ fdul,,.j dirarn.ai tcngtle: . {'op.tc'~IIlc clrDr ".it(uri etuu incoronlilc de nen, ca ~ dnd .... rosr n~m" muntJ \'U i.!U pealele Invesmlruate f intr-.un erero-...:ul ,oro. ~iHU ,,·,1 fo31ele, <4I4;luind pe cimpiile iD"m"e
on in riuri II Ll"un, fJa.ri nu irllllln'nUil '\"a"~nC-1
\.l

ZaClindu"t C'l. I

1nc":;:::::
..,..

a$~epl3.13_, s-a IiIpnJlpiai din nou de AIda, j05 spre e~ rrumus~\~a Plminlulut in PnmavlJ'l ,.11 aprin5 $1 m,tu mull ura,

,t

" \ieCilsale

Prin urmnre, \I.,l!lril se !IIlrinsaua~

Alnwm, fUtlelnrt

do " ... .au ~l. don prie"" IUmini! lu, III.In. n'au btpo <10 ~;\m~ umbra di:: la miazJ.no~p.e pc em: 0 II'\II'1.C'I Mdtor din depana.rc: (3.oJ Mt!ll::or !-l' intunecue prt(um NOIp(eI

Nimi.cniCiiti. Legend~l~ apun ea I.:..Icrl 'Ptunu: ill PrlrntvaU
de. pe Atd •. Tulkns • lu."o de ""1' po N..... IOn lui OrQmt. illr ea B dOn lui' dinilinl.ell \llluilor pc iltba YCI"de I lnsule; Alnmren. A'POi~ Tu1k.as 5-3 intins!5f1 doannL onerUl $a mul_t.._ M~lkor.ya.iin_d ccesrea. ~-Il Us C1 a .5OSl1 tb.p4I pc C.-e 0

ari rnuunlnd :il p'lbln nu

in umbrele

CodrilOT.

NURHli

clruau, C.:Lci ele 3.S[~prJ3u In slnut

Ie ~'ml \'KIDt.Il; dUI rodnU:111era nlU'=uta din ~J PJr'('1 me-Alen i.l.lit de: muha 03; in I.tUiruurile ct=ln din mtjfocuJ PamintUIUl, unde se inlifnrrm si se irnple-Ical.l It.lrrurule relor doua Fehnw, in L11:ul eel Mare se g3.\e.a In~uJ.. A,lm~nt J.lJQUI dmLiI aJ viltanlof, pe cfnd lOin~ lucrurile na.u ind r.i.n.err -$1 'Io'fidtll'. nesuut pin.l an.md. mill .aparea a tJ nunune in och.u f;rJorcr-1 rlcusat; ~l muh.r vreme iI nomnil muhumJJeJ pnnlrC' 11:'1_
in.chirt1trt:a el D.:It ~UI'I~lt('
oI:iJ1:

,-it, 'iru imp
1-.;1

!ill ~~ in nmp r-~ \ ~Iaril se edihneau dupa IN, Lllljndu.~~ (tim rrqlellu ~l se impunt"i..iu IO.lll' pe j('

It BUldt.str ... I-J
Q~iol.I;

inl;cpLbt'

hi.,

M~nwc J. hOl.L1lnl ~a

rl3.i,!.il un

pe lOU ~.J l:trit, ell m ir,,; C'IJ. mare, Iill' I.1Cc~lil 11.l venn Auli! JI Tulk>b erau im: .1I~ • O~[r:I'HllCil'~ arnindol U IJl,I.t15tr,t pC!' tOt! (db!" - .Au I! Io..Ul.seu~nl~ ~II.. TuLL.u cu
miUt' poftn

"I1.pU,se .lil. AlIIl.l .a 4 _0' ""'<010 d. Zldunle • opIii. <tiru1'R!un1 eu orrni. '0, 5i • pammo In P_,uI do NljIoc PM eopotul sau d. I. miouanoap"'. rlrl co \'&Imo", priIIdI de veste ce se intimpll. M.lkor s-u 'puc., d. ind.t.lSot>ape od1nc in p.lmin' <I sa zide3.ICA 0 mm rO",,"11 "'~ .,unlii Inl\l1et01L ... razele FeU:narului ilIuID de,.bi. dad UlIIICIU .1IIIIIIII& pabda $I rece Fon.lre.lt a a pnmi' numek de UIWMO. $,,<'11 et .... Ir:lrij tnc:. nu ilVt.1U "UOO$IIn\l de ea.lkllOJIINi ~ Meitor$l mJ_p:~MIl Llrii 'i.~lll!:,·,JU ~~arsal din locul ",elL ~ Prim~Yara Ani .. c< .rot •• rde I'a oRb, JI • p...... ~ rllnilo ".U umphn d.,1unlleru ,i mlI JlIU ~t ~ rniusme otr.h'IIOale, i!lf KOlo se Inmul",\lln 'tote • tudnl ;m de:...enlt intun«all "" ame:ninliton.. cwbIN

.e.

'*:

1"11::". presclumbnt ~',Hj ii' Ultlf1!Solrj IJ ClOllrn, ~ p4rnintur L'I~ !IoillK~ A!,HI JC'1I111 !!i-,ilUrlurni_ IJ«U_~to urr 10 (iIptc, ~.rI eel _i-Ntl .(JPlI'!:JI '\1111 caul" birioBuJ DiI.t Metkor. Incrcl.:l.'!luf in patermca UllUnnol')II in flJll~ IoluJtlonlor UJ, s-a porn.1 dimr ..e dCHIleu mbOI, low(nd prin.ur, inalfltC' ~<I v..luu ~.a IIpw::e !l.1 se p~gatt.a5cA; a ulae.1 lurninirC' lu. JHilin $1 OmllQI. le·.L n=lcZ.11 pitlJ~rii, a. spnn leU. narrle, Cind ~·liJ. nJ,nut Iuta.stm. pmninlUinJe S-aU d~spic ..r Ii m:!lrile au 4!re.sc:u' in\'ClJbuJ-IlIe; iilr clnd au rost spil.ne (clina_ rete. r1xru"ile dlsrrugl1lo:lnt s-au ~Y'W'S31peste '[nlreg Pttrnin .. I.uJ inf.1.li~3 Ar-de:i $1 armnnm in[re opere l5"ip4minlurile. Bale
"lillimti; flarele, ,!It 11 colli .. eerc mul,w nl "glMtl C'.\ Mdko, au ro~ dl1itrutte: munel ~l nicitind 1'11.1 rnai PU[Uf fi remade nu ..

----'C--"L'.... ;S,.... ... n,...."","'
capRlLd CIIII ntjll imIcprUhl RlmlliD Belegaer. :ti pt'Inlru
,'1.1 otliiJ

Mifh

c.eltll Mlfi

de. i. APUt.

lui d1!! Mijlor:
501-IfIinlo~cilsC'o

~J

Mrlk«)t Ie lnl0nes.t 1n P.amlnr. Int",D nu pLIlf:1II h dlbqlt, \llbm "'ll.I apuc-u:
mA", au ln41.

Iit~Clmr-ea. J,IHrctl.:.a pc to.ommh:

litl MunUI dm Aman - Pc16ri ~ eel mal !I~~i de pe P.im1n, S~incQ. IU PHli S~& de. Mumu Pel6n se .nlllC.e1 Mt'l in "lrhit
,ruuiD ManW'!; _'1~1la~~l;;u lronu!, EIIi) Ii spun ate,tw ftlunle Jar\l 'Tanrqueul, ~I Olohl!~~~ Albeatll: Nc:plt:n1crare.. ,i EIm1ru eu Coman-a de Stele -$i In~ mu.ltt: ahe numc; sm"-ti trw ;JveBUsa..] spuna Amen UilOI, in gn.lul lor dll: m~ Liniu Dm

Lne in b~e stmermene 1.0 'ineepul de vlllnri. in r3"'~a11J $i intunr:ricl.Il co! nu unn ..n, Melkor ,s..a fac:ul : net'.lJ;Ur, d;l! flin pUSC5CShlpjnir~ ~ et:e.Bd. p-es~e: urlclul mo. nler, eJ l.:tIuzit 'II',QC'I:Q lUI MMwC! asemenea unlit 'IIinl putermc, 'ill" pnnin,uJ .. ZJludul, sub POl;; lui Tulk cs, Dar M.lkur m "'U$il .1 'Jun~' I. Ulumno e .<!-I prinda Tulkas din LJnnt; Jl Bl'ofo I r;lnuu pitit ¥Blaru nu 1..,']1.1UtlJ.1 urman pin. P in oIl'iC'llDUloa:Te,dJ1l pricml1 ea avemr nevoie de apreape 'oaUl fo~. 10I pen tru • Ilav,lJ zbueiumllrll. Pamintlll UJ ~I pen uu • Jeri de tllJM 101ceea ee "'~.a" sa salve ze din !IUd. lor; si ilpoj. se lemUlJ 501dqfact in bucalele tOI pamintuJ. caci nu tIl ... unde .3101$Iu"u Copill lui lIu'8"r .• are urmau .a .inn la un C'eM cc. nu Je fusese inca dt1;vaJull_

,nLll.lor aflate p. T'mq"ctll, Mlnw< SIV.rd. yad1.lint~g P6mintul. pin!. in t:~l mai indc-plr1~! u nper de
III s-onrt ..rlsQre..

~I"""

mOl",

r.

Dincolo de pere'lii num,llor Pe.lon, VllllMii$;-iilU inl!l::rne.aal propnul ter tinul. ];I~ tOfunu! IICe.1nC'1n: SIC. nu.m~lI: V!lmor, ""010l~Laveau 0ase 1., grlLdln II., lumllnk In \iUlI otto bill. p~<I1~ vnlnrii au ,lfin5 lu minI ru.inchlpuh ~. mull! II lolle luerurile tel. rnai Iruraease pe em I. ,>I .... ra d. I. ruinJ; U s- au '3PUClil 5& faca 1uenrri nei, incA .$t m.ai frumo.uc., IStfd cI VoliJtornl • deverut mill Irumes chi"" I' decil Ptminlul de Mijloc in Primavara Ardej; un tinu\ bii'lecuvinlili. lColo tntiau Nepientorii. si nlmic nu paIea " nu se \le$1eJH. "ICi 0 pillA nu Imina florile sau frunzele in UID ~a. n.m.c WIU n~ pultegai •••• nil era lovi, d. bolqnile, I.... 1 PI_to II aprJe erau binecuvimate,

tat,

.lIe,

Astld, .r1C511PrIma •• ra Artlei. 5!1.,..1 v.lorilar pe Alm.rrrt OJ rOIl Iacut una cu ptuninlul ~I de-acum nu rnai Ilveau unde se a dOpa.. i. AMf.1 oa au pAras;1 Paminlul de MiJla., du<indu -se in TIn"lul AmLlIl, tel rntu "pu,",,,, danl re rente 1'""I"nl., ,hlil! I. hol"",l. lumil; l(lrmurJl. sule apu se no mrtr. gin.au M:m:. EKlerio,n, numna de em Ekk:tia, co", inoon. jiJrll Hoegalul Ard~i Cit de irlllnllla e~t~ mUn:a ,jI~ta. nimr:m in afar, d, ,.Ioti nU 1110;d",colo dO'J 5. ga",,,, Z;dunl. NOPIlI. In I<h1mh, I'nllunl, r30:uilene ,I. AI'" m mc.U

Valinor So" dun" p. dt-.-nt .. gul II .... 1. zidile. in mijillrul cimpl!:1 die dincolo de il1unh vnlarii si-au construu cmsul. Villmar tlCl_eu multe clcpoi e. In f:ll" porlii apusene se g .... 0 ,oh~1 .. rde, Elc!lah.1r~ careta L se mei spune ,i COrDliairC'~ \.l.,..~nD II snnUt ..n, opei s-u il5~l':H in virful ei. in iil:J'b:. verde, ~~I ml .;,11;:0[0 reme indClhmg~lil. cinttnd Lin ciruec AI putern, m v <I~d.a gl.s IU'",,,r Bandun 'Ior ., d.. pr< eele cc d""'" I . paminl. Dar Nicmni,l. gindea pc: IIlCUlt. ud," co ani
<0 rOS{

~i dup~ 'Y.oJ!;lnlc.r au

'a;:,

L""UI"cnmile

fl.

in 'oln:Jl ump,

\'a11\11I

'it 5IriIl5~cn.)

!JIG!

.1.\clJlte.

clntu! Ya"_',jllUnc..a ~I $!J.te;]u Li1-CU!J Ill:' Jillur;!~ 11J:r de Sof,.., rn M~an,lU;olr. Cereul Drs.hnuJuj, "prollpc de. porillc nUrile ale of&iuhll' V:llmilr; lar Y.Q1,IoiInm; Kenll~nl~M dnl.il dJn.ll1nUU.llor
jJ >1:10

pnveaa. ~i eum 0 pnveau

ei, poe: colin)

s-an

JVU

douo mlBdhe.

i:\I'eJte~1:1iltll C'u~. lioif;te'L UT4J. i!ii1~PJq~ pasLe tlln'l~il IOliti. nia un even nu se auze;." in !lrlll'A de c:intnt~ Yavannu In 11!'~J.1"!.lJ'U ciJ'Lu:cuJui ~I. mll'l.dil,e.le iIIU crescut ei s-au fkul fru.. mease ,i tmllte.. ~1 IIUfu.flaril; 45lfelau .apdrl.ll pe Iame cei Doi ClIpati din V..uner. intn= ieare eele f;lill'lUC de Y~'II'annll.•ei 5inl eel mru "'~,H'll ~iin JLLrulsortU lor se tes (oate pO'll'estile de.s~ Zil.r. d. OdinJO:lJ'O. Unul ;aYe.l fn.mze.lf!- de un verde inehi;!ii. CU :ip3lClc COl llrEin~ lui iucilOf, 11 din fiecDIe d1nb"e miriadelc:. sale non picun neeurma IJ- roul de lu:mintL Mginli-c. i:l( sub ~l parnintul e.ra impeslri\:H d. umbrele CruDRI.r sale trernurarcare. C.lalall

C~".§k.l1 in"ep!..ltullJ' ~, de III ell iIIU bn ...1 1OC:~1u111 ev..nlOf!n ClllC IIIUdomnU in Vnlkl'l-or Pnn urmare, In ceu",1 .as lIKlc:a .. 'Zltel Dhtth ,- al hUutfJr L11t.!QJ p1ine. de "'CHile nrelu '""'" pil'''\ 18 ~n~UI'l-CCiln:~Vlllinondul. T~IJ1c",on iti in~ vtnnea tnnoririJ: llll" IB eeasul w tla.ilIpret.uclca itl CUI"IM laurdin U"in.OfIRII. $i Iiecare lJ a Yllll1nhu in AmII' .yvC'~ dl:)ulsprez.ec:c «1IlU.ri, ~1If1ind IC'U Ddoull cllntopl"= illumuulor. in eee L..u.

rllLn scMe:~. inr Telperien CIqt.ea. $i tumiD ee IC f'lI1;I;ndQ C(lpooi I! dAinuit mu1L:.'i ~meinarnLe Ii fir. tum in .... ,udu. hurl. !UlU $curunduta in paminl. TOulllui 'Telpcrion.-ii ?\oaJ.a ee tllldu din Laure lin au fCl.1it:Slnn ~ de VWiJ in (:1 ubere un~ C3 niste lacuri sc:lipl(oo:re. ce. Sc:rvr.au inlrcgulut melea& a1 "'4'~lor drept tzveare de apA $.. de lum.i.n.l. A~1fel, au in.. !CaputZ,ilele Pencne ale Valmoruiui: !Iii. till ..utCel., II inupu\ ,)SOC011!ru.aTimpului
din

t

puna lnm.z,c- de. un verde crud,

asemenea

eelor

~!c fagului

:d.D-ila in.rnmzit .IIllIIgi:nileIe erau de. ::lUrsci.ipil['rr. F10ri se legt.nilu pre nlIIIurilr sale, in tIorchini de. rta.cari galbene, ficc:1W. etcrejnne .lyind rornlillmui com lumincs ce ~va.rs.a pe pi\minl e p'otrie fir: .:tW"; Ji din flonJe acestul cepae se raspindea. in JUl <oaldura Ii0 IIUR I W1Una. U nul se nurn ea T.I ~O" in V.linar. Ii Silpj.n " N'nqIKl6te $I inca ;n mult e ah. felun; ee IMalt pllrta rrumele d. Leurehn, cri M.Jm.ld a, on Culjlnen. iar in cintt:ee. primea .5-l a1(t; nume. JIJ $IF~ ceasuri • stralucirea flteam. (lo,pnc cresrea, se
ii "-poJ ~dt.a un CCil.li inilmlc plna pierea; dar Iiecare
til. SoC

Dllr pe mas.ura. ce e.vunlt Ie ..pr~piau de ceMd\ mcrul de lhivOl", vORlm lntiilg, N:IS<:oli. PMI,mul d. M.lJloc "" .. intr-O lumina. de Ilmurg sub stelc:le rau"'t de VW." In IK:cle '!o'Rl1IUIl de mull unatc. Qind I1Udt:a la factn:.& lui U Mt:lk.or ,l1IblulB in Inumene, dIU' ndesea. ic.$e.l d.m biIlogul IUl $I hallllduia 'intrupet in alcatuin ale puteru Si l-pmmn., tninumd frigul ,i focul. din crestetul munnlo, pin~ in tuploon:lc odinc.
dc.dedc..~blullor, $1tO\ ceeace-a fDsl crud
$Ii

eriacen, 51UCI'''~

impilnea v 131.a tu

reirezea

I.

:9tr.th.lci1ea. A.'ilreJ ca in "alinor dt! dOUGen in flecare zi sesea un CItIS blind. de h.lmUlQ lotimp3rnl1.l ei.,d ~lmi.,th:J1 COPi1(lU se Z4reIlU p.hd $' razele Ior de sur Ij de-urgim '" canrcpeau, TelperioR em rnm ~ in vint". ve lmphnea :;1inllDr£!iii pnmul; ~I ecel etas dlJ1til tina I'traluCCOl. el. In Uc:-ari.re.l1 tIlb:t.a zorilor nrgmtii. v:alarii nu l-au soeeur in I1UJ1tl1Ti'ito3Tea orelor, ei l-au numiC ~
celalalt Sil-fi sri.ngr3

ter ln acele xii. pe se om" lui ~b"(. pus_ Din nt.inuolllul ~i bine:cuvinl.aIU.l Villiftor, ... ·;tlml ~n ueeeau m"nlii in P~m;Rl"1 d. Mijlo<, dllrUllldu·>1.0Itl dra· g.OSle-ast grija melengului de din!'":olo de Pdori 13J' in mjjlocul Tarimului Bmecuvintat !i;!. gi.\U:;JU rasele 101Au\t' • unde el trudeu indelung, P~"tN ea, in fllCeJea lulufor llKTU' rilcr din acea l;]rJ, 4:'1 avea eel mill mull de n\U",.I, $1. hunt at acole. in "azul ruturor, dar 5t in liUn'*-. mu1te luetin manu· nate :;'1 oln.'itoa.sc:De 10. el au r.lm.u in.. l\io\\unlr $1,uno,un~ · IlI!.ledespre. PAm in I ~I dup~ toste eele ce-t 3IClll.uesc: ca.nlJf1lna fetor care nu fou~sc. c C"Dull dOH sl 10\elca&'

.a11.lmpRun" co Mnnwe IT'Qiu Varda prellfrumoa~."". r4lun~Q~rc!iII :'Ittllt:lt'lr. lac"l WId.3y.i r in . pe cere n(meni O1. rr ruesreriler . din cind In cind.1[1 lot Ie pl~ce3u gmJunle-si . :Jllumll \rDJurilor.rc mU:l.~""l pe PlIJ1'1inluide M1.re~ de II bun mc.. ~ p. IhhUlm' 1-..1. bllu."rOJ Ii odu..hIPke nu se gindesrll! Ia bunul ~~u renume !)i nu se in\'f~ma~c..a..~I drrnnuuill! limpliIMJl..«1 ee "'~lt'.hrii Tarimunle Extenom." >e petrec •• in Ard.1 lUI Aul~ . A.1 de. Tol noldorii au fOllil primii t':.. "aka.1e.s. deen veset '~esle LnDrul. Pnclenul SufdanlDr. ".~ I Ull'lpau 'lZ'YOI.rege...hDI.ponl eeje depnnse .1Iinorolul $l venea sa IAmSGu.... pinS I. a Elbe-relh..§chis...anul E. ('!lci de 1. $1 mcdejele de brad~nl:i dr:5j:nw si cioptuul. sau care: pe:~gnn_au dcpane de lumma 'YrumitDr.'. ill urecht::...mimul ii ' . .tmin. CIlIII alb. ecn.. villllil ~-1 urm:. '"PUS sclumb:lrllor II .cput. .. «I mal d.. l1. tainlce $1 pami. ruci 'YlIv:l'U'I3 011 doteOllil dea de tot ull... cdC'mm trumease dlnlft tOale rroiU :riiilmilriHi.O.lil"$itul zilelor..~un. u. elfilor I' o'me~jJor.u::: fern:ile.aJ "01" i.1 v'rUmine. unde nu \lene. IpiJilr ASlrel c3. Ii bucurie: find tIe a~~ d In pUlunlo d.. rOn Salmar. Dimre .opnul Ii e fueu. safir ."n~uri r-a indrngil ee 1 rruu mutt .1 el jm in"31Ilt aE!c-.. 1f11 acea vreme $.lul de: Mljloc si la lot ceca ce de 3lunci inco:u:c iI .H.nd" ••• po 01 . In.hnw.. MlIllwo Soilirno.: $1 CUtrea\utiloue... as-a cum i-a r~a:r. esie ~i Ieee! din pnvml •• ..an. eu IO. Ves.dAI m.r.lICl\i Cell care l-lU ~x .11 Mnnw.iI.hilf cim~JImlinS:l de Mtlkor pesta lume.11.$i utnen l-au lnsofil de Ucme.I im::intawr Cel cmI I~J. .ul tee' to <II incepu . <I '" ilunda pina in in~ Icmelim P3miniu!uL Telerii . ale flerarulur.u umlne de ntpttnlns.I..~ liM piepl lie.u runul prill mune .~ de III SOgl:.II... T1'OnuI sau mJli'Cstu.".loc. el e dul de c..jI.litll dup3 ¢C: l-illUziL od. ". Osse. . d~ c1lt1. bunltlNI conular .ue: mut11MI de sp..tle ru rumeru pemru putere...n. e~ hltie:~e in Cke. el Hind cci M41 rricepuli dlnlre eUi.:lle (:1 ilct:qe-~ din urma precnm ~I in:"~ll~lIurilt d~~rrr reate clte erase si rodC'. CQl1 II ft.!iC' imcrceau aiei. f~.... el dol gla'!: 'in gind unci cinUri tnaRlr.If.. cchli 11:11 pmeau zari plna in fundu] men10( li Slr. $1.llm.ui.nuldaru i l-dlllJurjl. i. din Ilfin. eel RUU103][ dintre ton muruli lumii. in IOllni ~ . multumiul puterii lui Ulmo. sau • fo.Il fne lUI Utmo Ellr-lma. tru. ..e si a.1 v 'n.1. aJ d . sub pamlm.I nu tr . IiIdudnd Irutc:\e:. :)01..lor.\o. in""chip. "I.me.~' dJlr ~i ..iifE.su-pra (ft::s&mI de III AulE-. eo se ndic.hurl IlUulot umpul zbcrul din marile sali ale hu MOIlw~ :p. ptmimutui de •• b boll' toruiuJ. d. '"''''''~ mill .!.i~. 0 alb .I. si gindul mereu laoP.vannu K('me-nldri. rilor.os era ol$epe vir{ul Thnlque:ul. "i in~otit pe Ulmo in Ardll .in. pllrtS<B tu> lUI . a.$lli:li mulle Iq \·n::rnu:n.llt plugarurul l!1 ~o~pO.Ollie: nerverite lumu. au 5i StCad~l"illtlr.uurile eu cnrc au (OM d.. CJ('j pe>t. d . snhurile is inointt pe Manwe. pentru 4.3i pcnU1..i lor le-a d!InJLIcinlcce $i !\tihuri... cad ea indrilgqte tol ceea ce creste.lior.11.ate !.. All .!r CC :h'('.tzut in nun3.1 slujilariJor 5.U in.. dIU unele Iueruri rum!· n~LI iUCLUlR: chiur si ochdor h.ca viL\mM\ C . )ub intune~ de inllJnrric. cu h.IIi pe . c..~:.. f. s.i1 impule:rn1f'1t ill _~a. actell~ r:inlul lOr este ~l lrisl..LU invalill multe de: b Ulmu.nlold..l. Spiril.scrisul.nlul nu _lI muru.. . de cind U ra:lll n. d.. \L G"U Ie et 0 m.1la llWJ!lnea marii.. rae"" <. in acta inluncc:i.lplJol lui M=.:a lur. Ih. ei eeeu !'llrfib.rml run". care in gfiliUI ImdlJTln eue num . In V."I.lm . 1 .r..rului. de 1. ullTD ~lbmor riuN]or IOllC:.l in Il.11-i peate I. 'qu despn: 101.n si $lduil au nC$temiLle.li..cuUi Ardill. el i$t U1I&e.r:.lw Amen.'I:re l.!] nu AltCiiII lUJ. r~_rrt sa-si Ii hlal gin. nestemaele p1frdu~~.1l1 ~..dt. ci cirmul~le pene IoU in bnl~l. ltebuill hnut .trulh de tjtmc . ~rB1U13.l~ linutu. u pel. I.ale 1e:. ::tlllupra eadenler de rauA \~ pi01Lot in fi«ue JJ. Mel ker <ufund.:11d~a.nea ~ilor Ie:-~d. LUI Ault I se mar spun~ II .JT cinlul vorbclor e:s... ' numil C.llenor De: ItCDIDveghcm il!upra cU'Itrii ltltular apdQr.~-iUoruhU.a_tl1r . RClm .lpung .u in grijl velurile si m:i$mle Mmlor lfl~~ilOa:re:ti mult~ aile."10$I I"'I$U~ mnonlc ilIc V..llub 101ft.induri uuanecaae se loundea. 13T u-imunle li'\tuiol1re. fcluJ lor.. 1nc:il M1llrnltl 5-':3intrul'Pl cind MtlkCir ~ n...

uiru iIHel~li.i.ai Jnr.dil to-r !Ii r:k:.QiI . parte de. pAminnJrilr: se ump.orultJ:r itJ..l . 1liWICI dna ace.iIJ"U "'alllrliar ~. p"m1n!~n-c..lU" dill.:a.t hu UU ~31ll.· Astf~] do hCltllrll el Ci:I inimlle OIlfrl~nilOJ ~ tinJta"oCll Clupa C~Jl ee este WIlcclo 'd~ IU::Uhrc=lc. ..!.3 vreme hloif17:i~.1f pot !'.eJul infruJl1. veau. Or(lI1l~t imf'lU:nrifrirur f'i"}[c'ror.I1 onmenilor llbeaatea.'l..ij]l ul "Ll(1JJlct:HIn samn ~ :fgLft.tc 10 hun ti.u~ cfunr ~ d~il MUl. j.'ltnJJlS in M uz.I~ diJ1l.-r- J_/LR.cilll.':I: mLU1 rti rUpW'..i clnu.. N.!.$"i esp~t(!ni.amln!ul pe rare arn II!Ii. p~ c!i:npliie ArdI. tat L:Jhd I. d~it IOU lt1!il. ii.tJe lumil .otU alb.3U ~-i Si !1.l'Ul1....1IlIp.-s..:m.t ~ eil Y'c:Ipn: rencne.DUi C1:ipil Jli 111(1 CI jn.I. M~kgf Ln~1 p"11lIld. ~win.III do hnnlJ1 B.j ~I o vvr i. in~a i...c.anindLl-se p:rin$i in ". ~ dt II t..t' 111sine CtVI. mllftlt.5a u :nit Copii. p'~ cim:l rim coile ~ 'FL.:.LIJ.i\J. i:fI tOl ee fu .lm.'del1I..lr. Du l!d . mai curind. P..J. Clfbil do.rW pnclnclese unul dmD:e et l'\1J .e dl3run CJudllle.lII1UIIII:.s:i dilrurilltJ L!1Ji It'bibmin13.. CB.nC'tupl.ml.puca . CW'e C\mO~U= multe dirnre iin-durite lui rid villfir~ cncl lor.l nu 1'1:impuhl'l~Ul .gloria luarlU'ii.I mm inrunl ~ I!.h·afilf ij r:l1l::1. pocmc.u rfI p~ iIIIilC.t.'l.m~l1til UIUt! rnure ~-tr\Julillr.ftiLl di Qamrnii.d:J. ~I ~.lrii UC'41tu:uC!.dUtl Cill ~aliJ.rC teare f'lpH'!!:'II.inT uc~t mi.$1 ILJ(lNri de.iC'Ol iliiil.ZlrdurU~ Ium... rarre reate fOrte le sl ffi!.grle !bl MelkQr r$i.1[-1(.:.[t! ~.s. uCilmiitntl h..~' . iiltnuni ('mi (oil .I. bunele Jor mten ru se Itnnlnau l. declt S!. sJu:.c: mllSLU'Il tkcil de.i irr zi lele de int:c..ll.1 :'cl".M.ndrons re pro.r tume eate CI: Du.. A.cI.l.!l. UIllillilol'intru all CIJ"~ il. tiJ'l-d .~.c Il.I Melkor.u to!..::tL':iC!!I in . !U'CeIi.a iruir3!JIi r ~I punn d.£.~nurilor C~ rlrt~ III llU'Ii'8laf .uttJru t-.lrakl.l.'U' pnn tru.HClJlicl3 C')Lt::hiru.a. cind r.IIC'c:.IC:~\J din nO\Jde. ~I "jd~gllri_ ru 3J1:aJ.triDpO i2r ril'ldunJr: .pu~ inain ~IC: ea lumea sill ass cum $i ccnenn pe d~pbn :.t~n..uzl II. le-a dib1.L rtc= 5IlI111:$adro p qucndi ei u.u'li:ltll ~L.m.i.ullllr C"1In: hot~raslt= de.1 '1'01.lld lUll:l:t"i)J eel crliB.l re Ii inl. vcr iil. da.nl~de "'Olj~ fnlidor NIlScl!H.I ~-eU. pe lume.Ll ®rn. Lmlp •.5ta din prl3.:IIi rtLulii!l rIlHUUM:"It.)T rl o["!!le I'ntLI min!.ci. Cal:·t elfii slnt Copiii lui liuYilu:.[JR: II:lfli l'ilIl1in in lume !lin ~ III CI!pBIU ~ zileler.lUt: Jl-c= i. $1 d'aco.1 ca a ~m: .pcm~.l!.Jils.D. pu.i !. d:c fnce rnmici Juj ~ Dar d"up-.!!i.QI1c .1 ~i .Lb.icn.:I1 dt LUt~. e.s1 pamfm.1 parte.ITU .a'1J$1n.~ I:U P. dan ecre pncma m..ju:l:~~ pe IIh'e ci\J.e .n~'.C':rt'...e . hlind urma sl ~ci.mt urt d.=lril nu stiu unde.ire ~i~n rilpli& ~lJillt: eele mlri Ii eele • [Ili. [rnre eare IA ml-. i. C'L'l11ir1= plil) llemil CGilnlClf IJp!'iiu dt ence nl. chi:.I.ur." 51"lh. cii.hii~ SLib b'oPG-loJ rnpll~I !:Ilh: d3nn.')i 0 pil. mill pre. I~ h~1 ru:nr ca nin tIC: vii In Iume.a ce uecea OTD.lor.l:iI11!J.. tl fii MJCot~S~ it'D! OIlm~.Ii Jul M~lk(]r I $i oUl.~illP. AI.I:i.i pernru intre.I1.r pe nume..IIrii le I!jin! ~1::!Ilei semintii m.llIni1l~" q_U~ntJjI 'M"I.ci ~ Im n L.tImmmOl..i.(Ir.'.li oil IJ "'tiT uthll:. I AsIft:.m-C.1l' !Jl I'" ocej..!t.gin~hm. llill -lliJliU1e $L mill ~U.rj1lruj . dup. hur-url Lirt.C'ar(!4 nn Mdkor r-a [OSI in rctdenun I! l~nmn de e i $i 'I-3 urir..illC'iJ.cil1i1 dU~ol (_.I.I Tn .Io. ~I..f~I: p'1i3.o pe l'l..:! da f~rml v1~IiIf)f IOf.i.l Je-nm pft.J.U-SC in Urumnc.78 r"llnui.aJ'e pncma vl!l.a lor p=onlru Pli:minl . Omm~ suna dtn V.1J IImb:1'I:11tI 10] U i SI1:~1f~CQu 1 in grahJ. lSi i:LUD iilInurU nu au in't~lei lCmiil prin C'Latr: COplii au P. mL:lini p:lrelnlc:el: .l De!pfe cum Br3.o.I.t!.LreOI Dm 1:.1l1] stu S~ Ia.In~c:5(. mele fi-VIL il!:1 pinil aeesrea..II adc.rn.ir. In.C"ii"'re-odJU lmuriJ inl..~j d~ dl~jM w tobl.tt:r~ 5] r.!lr.II moru1l lwnN..~.mpMa ~Iti Iul Mc:tl(o.lI'!"~ p.r.lUii ditHn.n il .l. !ill.Ilpini: i.£I tu a..ilg_. rr.slell.c. Core I·. ~3 'I~ni. inlor~'ea~ 11 irnbn I rrDn pIC. in ~I' de runur.g.:=1.= for.g aI Jurou.5. e lf.!lup~ <. it Pl[!. njci iW vor mlli ana.kDi mdinctl mlbnlre lui Miinw~. de care nu stnt r~gati .iU~Ing.e$C du-ctndlJr:5!: nici .!... ~j1d JTI.ggsre. ~I ~["Or iII'o'C<i.:IT fl'Jlo..:hl..al'ilr.I: p~ eUJ aaemeeea nu ·51 c:a pu. ~l eu-sl ..'1.. .. sp:us ~ '\k:licli dllr I!"l! . li se pru-t= ~~ OillI'luili. It:ufundlll III .tn.II! ml..D C'U Sin!! . un ~V. T(H"IU~rt u.loli illnuTiil m3.sscurr Ih.I I.c:al.tr ou [Olu I I"iIOu.~lIrunY.lli [J1-=t:.mtU pliOil d~ dL..di:l dc-L. IIUV!Ullr II ~t.sc1 pe riA p eamenl Ia un IU.si IoJJl JRlPa.) dmn..il""g1D1ul in tlmbru n...Ln.L ~L ~.lomit. IQ timpul IOI!l~ I.. vtllr eJJP~II!:.~Q dllrUlllCLJ.mm ~j de :". 'l'1lI!1lri t.l~l..a: Po'Unill1 ul . tegaturi ~tJ el fiL ~L . IltoC:slor ..B....J!W' .c:cl mal muu dinu·"lC:.cl bi. ... Ckl tjl'~rca r eameruler p~ O"..

1n:Sll: M~l. inch n-. dm Pruninlul de Mljloc..fi'1itul tum ii+ tilt Mel k."'~d.or n u: a ptl~·il:t1I II.tl(1fU'1.~ li:lirll'l.lo:.arJl! "'lIrnl~ltil .j MillndD~.1 a~R irrvt~ilrc=j -t"-iU1mI.u: S.! tl'Udit in jub munni L und e le-a dil! viata..i \tin IIInu erau rcemal l1mun te in rrWue.llj me ~"lII.5l1'i... It!! . illlpilJ1a.JI't.n hifld IJl nlu "or=l!i ce ~ hun.f"~.I sa ell! pnerea lui M~I"or i.c~dC! 50i ('hli:lr in eessul r" care Au Ie !u. in \':ilint'lI.1.II-.$m l'I.ei!!. "':lIar Eindulla bun . steste ea.kor !!<i~" .-.'! dJIl IilT1i1..f" oa Ault i-u p!:IUtu p"I.a rH_n Paminlul de: Mijloc: cAti illit de mull ln dCrt1 Ault vefli~LI CtlJJWor :t6 l pe.::1r..o...'tru1l-['0Ii1 umbrn m~L. ucrerea ~I. dt unde JXfLilt C'I ~~ "or inlollJC~ vre.I e savlrsh . _wrtmdlJ·1 intu!"1.a.a (.i"r.1.l._ ~:k" IUlTI.nl numl!I O[l5p<1lll 8.1 mti d!: seeo!e.5.L: II. I\>..... lrur-c ~rol.Llu YiI[m s'.oee se peueeea "..L lui.:smin~ P ~ulLJ.s!li 1\ pl~~L.:'I1'C . iI prius IUH dnscnlemen pe gnerm ell 'I.'~. Io'!~:smi dar.. Tem'[ndu-SIC. (Moe". iru.grmmiJ ti.1~~j d 1I.te.a.1mtf"h:1 lAra don 1I111 cilld '>lftJII1'lJ I dlUhr ~ I uhoo~t:.(la in'll::lI. Numal c".H mu. dill ..i' pc: glOom.je. in zI'Ull de nzl.:.Tnd mer. M.!JIl\'.im1i !Si . prr."' Panni' gnom"or.a IJUnta..!.1:!i_upril. ra tnec: PI.$i H. OIl putertmn Ii ncindutil nu C!.'I JCl1'.w Rvul rabdll ~ cam mUII..!ihilJlI] in Mnl~ I.III ilSle:p!f: .1lui t ce le h~.i"t ~n91 !:I!I iln~ flet=:!.~ ce Iacea.ub nf.tr'lll:.lttB ~i. mullumU de liint..Tut\J. 01. ..'IJ fQ~_t:tiicuh de Ault e ill inLunecime. din care pnt".oi ..J.lfIIl~nii. pr ~U. m.tmri3'~ uese Tjmpul.lJtr. PIi:f1irLJ1(a oiktlhllfilc Copu[Dr Io':.I Ie.jtf~1ca si-n pemru ~c:0il dcrit ea gnomii.fi"!i'. CAPITOLUL IT Despre Aule $oi Yavanna S.lnLllui Itll v. Ii1TiI.s.!.1l inlu ~c.B ~I t1lllt dupls.s~n1f1ln in tPlliRUl.i'V::J. Dar Ih.I.."l esre .::I.iJ ~il.or .. in!..[ULJriJe st mC:SICS\Jgunl~ m.lhi. Cu reate iili"ale..aMr pe care tl ver Pinnul ("hi¥:91 .Ca. se . rlUVolllAil' IlU l~-iIlllQ"'.nlior mer .~ DYC'II.O.P'u1~. cl.c po.rii !t s:p ~sr::m drllor in V~lmn C'~ tliJ1IPmii Ii ee vur 1I1IU1Jrj in ceil de-a Cou II Ciot1R: ~ rununhu.1..[.1j.Khir.iLIt:.l()r ~'..I1t'J1I'~ ~R:.nC'~ se intindu fit . ~I :p-A~.111 iOiU" y 11.ec.

CI.u "rcg-f"lle~ ~l C'o. lt i$olnici nu s-ar r. lI!tIl r.. P4J1nli .O..l. pemru ca ~l ele sa 'Vacli cu e de rrumoJ.!I: a Aubl!l U I. t\Ctl\'toD \1..:-. fI mill Dunnl D:rr l!..i. ce mUl'(tlu.liqd'iI~l. Pentru co..Eli e care tu ru r~UI-Q . grij~d •• 1 $i 1i .~. putere.". Ud' rei 1-1 irUo'i'S in Va.j\ ill ~Ie gind.U n rUlt din caIt:. rant s3 fie nemunlOl"l. AlI.CriUeil mea ~ JoO laine. "'puniM· _ Oupfl eum MIl dIll vlal~ ginduri1')T nulnlt: de IUnun .. ..u( ~ui Ih1'Y.1.• lotta. Alunti . " .. cl 1~~i1T n 5iPWr "rabunlloT lor c.ru. cum nu l-ui facut.cum prop"" "i'l~ . ce K faccau lDlmilllungi.1..cnic..Unoi si 5-11 pus pe ~tepuu Ill\I 1unga.~C'menca.m'1 Altrn'nlen nu S-i. CI eu te-am danln 1.51.rom ..dunG 1n "'..lru. mea'? Zltlnd ac.. ~.::apw ee mi l-am ales. iuvlrllhd bltlJlql ~ dt. 'l'oct.. dupCl.111tnne c ".. lilt GClIOt S~II hll~urtn Au1-b aazind u 115> h~ I~~\'Y l utnr: _ fllC Ci\l:... ocen lUI Ihiv . Am d ' lolpluri ~lIlfC'1 dccit mJn~1 pc C~ s. vi'I~_ /ii nercbdarea m -. dcnr cind gindu' tl..' '" .lSa.\[ol ca Aule i-a lum pe eei ~apL.l.. Asdel ct lint c:a stinl:' de: lU1. este IIUII presus de plIklrlle l:...rc IU le~aLmeSJeriL Fa cu ete ce \'OIC-51i! Oar. cu gind ~. Un lucru _ e-l '"'(Ii ingi\dUl~ ell ffl. r. bUl"'h11 mili usor decil once illl~semim]e cu d:uul \'orblm: 'I'\iI' Ie: c: ma: tndetungata dedi ~ oll11ltnilDr. Ce sa fetc eu acum CD HI ii'l nu-nu ptn1i "e~rm.u ~.Irn&~ VI se. Ti sortisc sil viDa. Onre. lA vnm. rle 1& r(tspuns Aute.. $1 durtril..1 Ca un copu care face un dar plb'lntelui ~a. mr dag. .1 1\ W. ~C.gprillc.. lIuviJtar s-a milcglivit de AuU~ $i de gill: indupl. in JO. i-I blT\ecU'IIIl~t-tc 1~t.10.'!.\ino:.(::u 1. La vederea ~D!JIi:I~i~j. Dar pentru oa Aule eru Ollit de srnern.•• u pun .a·1bra ftlrimr:: pc gnorni. or.lle. veu ~te. . oare.. en s1\ rabde reune. ell filmic mai mull.)C c. cl face il5Uclloc::mlli pentru ca esre [lui uUAlul SOu. vll ptteil lIlt~pt~ vede 18 el. in:~: n $i I\LI lIf1Jl "or j~i de :ii.sB 1.ll din n()u. un lueru ril~ . <.01Q dCCli..\.IJ.I.llar "-0:1 ~U}. ..$mano!i ii lndurn osten •• la si roam ea.. Ire "Of (j pe P.13: c~ .UIe. PI.jlOIJ l.'tm'irl1~ plM ulu.'!ebUfJure de en.)11<10."n ata ~um ai !le~U!l--U ttl. impotr1'ril ~n::un'Cll I'0ruoC'i a 'Wfenl 1~lc.011anum. 1.i ~ ~i Jde.Tn iJl'I'I'lI ~h. /ute filpluri vcr dllinui in int~nec_'meJ de rub p\alrt do""~. dLl$I.pnl. gltLIj... nu '<1I lu '" fJplUrllo OU .~pUI\lll. de. III raaUI I1)tll'/ Dc ee te-al innnl1C1i1l Iii.. _.I.hll: tnornll '". MIllo" se po.tle!:iii E::'YolnlcLIl d . leagtl. inca p usue II rar' d.~ dBr eu nlc1 un chip nu \'01 indrepaa luc:rarea ta .:'.l11.n11l!L-a veebu. din care ese r~ plllnS.ea nNmili Clri.Dt. cQ e loc dOl!. C3<i rru-am WU.U:sa. I.It! M le ~tllnlil mea.UI lUI lIu ..L. lucrarea mfhnlor pe ca.s... IU1~ priet. Aul e a apuc •• un d]lamoi baresul... ~ Ardrl pentru rnulre rap-tun CII. pu:.nu~ en gncmii. lI"olllllor Ii i. ft:tr i-A IIIpU.Jlluttl~ tale ~ 0 lJ IIWntea tntiilorN~i n 1\Sml. ceea I~ voi de:$l~pl:l ~ir li vor Ii ell pr-QpniL eapi:. iii dWItSC' aste laptun. A..lam dcnma de a face lucruri Z1Ice in iruma pe care IU nu-m Cracutwo: dr:pal'1e e de ctlpi!nndrul Inca nestlurcr . r o 'Lnvn'iJbi ill t"" el-ai mei. d:lr iil.. .. lui Melkor. gnomii s-au ghemuii fum- caperete.~hnil!nl~ '. diU" II fel detuu: dev~ d.nu distrug CIhlar eu ceca ce-arn Ir\o'ortJd dIn cutU&ltll.u~11: iJ le nuseu. p!r:!CinthH$i bureaului.1.Q le LUbeSC: . c::np:. Aul. dorinpr IL. de lmp'flrHt ver sta_ Asla-tJ este vOla? . i-a pllsmuil pe gnoau pl1lemici.l du~tJ.0111. au eerut Indurare.[l lui.Ui de mjne ~i n~c:' eel ncn'lbdarea Ia. era de parle.1 d.ul in 31m pane."'n\HII lG r~l \I-W int~viln'Jl\ i·am r1a1 ti ci ~colo un lDC al ~.• iJI nu tndaC p"lr. pe 1ume in YTr:mu dnd puIt . Bi 'pun o~ Ault PllI5lI1uilOrul. $i oehii lui plfngeau.(iHde !l.u p:r.so M. ne':iilbui.ce lntw N~u.~p(urdc ce les de sub minn 1.lsco..gin~ d\J1 de II~Ji ri'd~ rl~ pariruele sau aruncl clnd.lk ct.Iaar eli Propri~1 mtll~. sO.-." e e Ifii din P~m\n\. ""'<" r\l. m nstlel lui Aule: D<ilfui ti l-am primit de. "lr.. Ih~\I. U rtsplitlll Tn l ~~1J1'I f~l.i 81Ga...a dus sn doanna in teeun lndepi1rttl1c de lumc.. copUi C~ i-am lutU de Suf1tl $:I . IMohaI.3 $1 dln &induiliau POl lr-Ji d04r· pnn oce:LSt~ fun.. SI SO IIl.! JuvitUfl1 1.N'-ilm dorit 3.

e: i.~ M.~j .ic..li c:. II:!C n ~cm TilL 01:1£.. nuL'n"-li c:1. 51 ~ LoIc act" ~ ti e:: Cat~ nu a.ld U..iIIl: 1" rnUH~ uu ~\e.. C'1lPW ta..Q1 l mw mare prl ~a~J1e elrl tor ..1I: bil.flll ~ g. "fl:. e] vrrr all!iflinl L~ eeeu ce 1'I-1fU.~.n ~IU. n .4s~u:Jri 13 ceee "'01" t':~-c= simti ~ Vit. Y"i'nUllui sr VU.avannil l-e ri.-\ult. g.L er rli. .lknf I prioinuil ~\ilil ~rilpad·r Q1re nrmtc dl!'l ce-am ptamaen eu flU! '1'.I.1 p~"(ci ~ r1u! tOmt: J:or t1eLndU~lor.uii ~13l loa [1J&1Ii :!..u .. M. P'Ql r.d:lc. .?a1UU Cia mt-e inl.:F.51-3 : tl~1ili.Q :§ill i:Ilnl... [lOU 'ttl eel dl.rW nonl si reversal plcalc.lJ~.n f.Iurmar.S. .splc Coptll lui lIU-VJlli3I. far dJ:lc!J.il ~ en _ C!udrn de bUD..Ili ~-I:'. 01(1.iI.um eil ~t' Lli cstl iJ'\imQ.u . A ~ i:::llrJ1Llrn::t tIM 'fbf Cgpul.1i\ in rc-g.LIn3 CU U ImIJ (ill. ..l :q: inlimp-ir ~ P.nar pri. A [(:J st rln du I lm M.l: o'bolu\ c.-s..J. pArD:nIC'l ~ -a~ lui nC!Dm care e mf. VIM C'~ Cl:Ic:rdlJ. tolln5l1$. nl:p.. une.111J.jIiju~~ ~. A$lI YO.l:iU lui Aul!+ I~:ii i:n Lt~b"-I.1 i!ipLJ!$. Dare nu .sJK~IUI ~ recuuosti nta cu yen jte .11%11". if! ~ov..:un..ili. Iace .ittr de n&JU" veru Hid 0 !ii~.r~ c:re.d!! :Si :o:i!I·1 ..'lt {.ill"IC.:i. Au·l.j..u a i t~bll!"\~ de eeea ~~ sue Aul!::" "i))'II'lmll.l:rborilor murelt.iI 11::.1+ rra ind~p:.gind_u..and-dum. Mlfd m til S~.IJi :LpUII.'Ul m u.'j~ in numele celor care :I. -e tie mw dr.Eru 101 i) .i:'" oo.rn.ini.In Vbr poi'l ~tky:ar~~} .1ndul 1i~lui .'!.u..IIri1.3 lui la.Dcum d~lu· ~JI in el (I. ee tu re g:Ase~1 in in~_l u.fi...J.l Copilltir .o.Ji&1 n _ T~lUl e pretlos -sl fie~iUe l~eru ill piU\c: ~pocft. ..U. Dur d~ se in\..1ttl Ya"Wln.uri se i il.!1 :rrJl).I iJ.1m duo .IC . Si Vctl~ii..I or -pUn ~ pi... Durin :t~~. peneu ta U'41 1lSI.l.U tm-e drmg.i.:1 !'iC'. I'.IT.l.. !olaf nu t'U.nl _ljpurlo~I L::~ Io'!.\vrCC"hih:hJr iHJmC~ loOf.~i Cif1\J. spuelndu-J un C~e:1 1.sliR.:Sl s:. vur indn..::IC"~. M ai inlii . din f1LlI.:U CJ ~ ~a.8 A'I."'lI ~1 K ~~H:I dt! vreme 01 l."'.:J. 'PRU.d~ cec:a ce mi-e nu C drag. Ih.n" .n.I .) sa .Jj tin'liloL lui u~'V.5£ 1..Jnu-un 11"'rz." :'-1'1.Tt.. V::\d .'\ Y"it.l1 ~. .eet ~if.= JI mun~Ll fJ1 Li!nl. sub Sl::rprmre.K:l. .ui.~L~ v 1~~J'I..Adc'Y(LmL...t!.fh:UJI :i.1..s11C.r..unTntu_l de Mijloc In "111ft!::tc II' eli.i)li!.idi. :.:l Ili li'C'I. asrea.) in lu\.!r!3 ~~-i dcSlrunwC' i.L~i pedc:iJl5ot2$C.~wni!l YilV". fltl ponti .1 51!" b~JI ct'hilor <".nu":l. tru~ IIM::I ~l !O!.. 1..!ipun~ ~ .• OM. lar Y.\ pune i:I intmh:U MllDw~ Dfn tet regi!.I'LL:'\!L illlInC"1 'VII ~"-1 :\h.a Ml:.1c:j si ej ~~ 'V(P:r milni ~i vor z. ~.l .~liiC::5-t-e Ii'ILLiC..cj.1SU~ Tn Kh. enure .":.IlI eu.Lf'Zi::~ i:iir:J..ll pc 1:.j Swple PL'lrinH fill gnorralor .h.n ti..li: se .d.un Apooi (.. PU\jTII te -.l uloUiIa MDn'IA"c F.J.l'".h.lm ~'U rOil IC.rmnli~ . CU lOil\1!:~~ I~ ~"'I1""~ n1.~ nu le lruunece Melker irumile.ldc:J. .o to semmue . O ur k~v.n:rl .i:'li.. ~u ce lese din miinilf" IQt..L ron acclc..If fi i....or gasl aid..l Ulu.:d.l.. w~ .11C: lucrun pie: (:. t"1kI n. 1.I:Irij cl3. re!:lad~"'CA AIda dup. ~. de mine .. ill C'int CXI.i dc:!.L e CLlNl .$i iClll:u d ibt:. iJif ei se ...z.u pDlltiIIe pe ram.B W.l_ rnsp U:nu .itui Eru..luirucn din..ri I1!. inr ~illdl.ll1::l ~lI JIl!~I::I.1m:!dt'~c. ~i. a c:tlpil~ii mi-s eet mai drnEi.si . l...I.llKillarnmuni= .1 &.lll p-t' gnoml.nLl eel m. n.C I::: MtrL t'ilI denre oh ..anna ).RlI::gc: I"I~ A. ~u.jLJ ~.i (13S1 dtlar iernn.il U . pntl."'alnri. mlH'3.J.-~i ver pmla din neu )1"f.diTid :'ol-i pl.NllU ~ imptt..-ii1.H 10 vrerne. vor lnrcaree !'1.. IS-I J'\..il.tI.d tnu..:!du.'!. .lh::.1. Tru.i.un~ • cu lc.cnrol1.3\UriI pe 'P3mfnL II C'apOIC"ii cere vor luturor te fllC' meu.u"Iwe u in JurLJ~ ~Ui.mul. . Mul~ limp II:: tri:'buie: U clH.t piM 1~i!:LImphnn..501JbpJrnuu Mulll . ~ gri.-ern ILl MI."'i~ serLini.Gp:l dt..iicru!ui -u e ~tndu.(I.L-e1U) plLlil.in'l3u'Idu-rnilil". ~ij :0'= )llinM.l\'IU~r il \-II bmeeu v i'i"Uil ~i I~ ve dlUlIj un joe pnJlL'R' r""pii lor C"1:'~iI ee \'IIH O\V. MI.t. AS("urui d-e eetni c~lorl~l~i .e'.:1: lit'" ~ r&ipU!ns~ "II: .J.'~t.• vcr lor.5J I::lL1.. .l Il}lu l e n epn::j l. i-a h !"lSpun!. eu inill\illI'L in in'lirnp~lll.ltunri !IJ.hllndiiHL in glnd. ml"..in'W.1 l.1 Z(Lri[ 11'11. :. De-ar putea copacu sa "YOJbcJ..I strec urase Il.mhC'.Eru e miID5l1\'.st~pjni p~lt Ardi:l.rlunull B.1'1C unll". d.gi ~g:E.. lin:. n roe . si :!'iIf Innn&a pfni) cind 1-:.-st": nu.. built ""Of ddea dobtiri.l::: a JlumJ1 g1mfuu::lLL~~ Il-t:C! PLLtu!.\I.m '(3.!.-. 1lIlQl1Ji1 _ DlW~ ar fi du'llt..-1: se peueeu . ca si iJ3rinl. \.1 tit. IiilI zis MMW-C:.."'CIt' ralnsi de ~ol C~~.1 vutll ln ev unl e Ce-.

'1lna. Oare nu-l ~le~tul U Me\kor • pricmuil mi1Ll (Jr3PBd1 O. Durin IJvea &:1 r4minn eel roll de fMuL ~lLunc-i "a reoh"dt:~\scll Areta .Eru (01 ii vn face stnpin. si. da.vechHc. var 'iJ1dragi. . C'-C !l ue: c-&t.. C!II -51 parintcle lor.-"_'u in Kh .:!J. De-ar pute.PC'U"CCUIIC.r inundCl tu .S\1I 1M dmee glvan. "un!c ce-ae annal.Rege ill Ardrl.j c(I-. starna. rni·~ IPU" I\ult! c. Adc"b1l.~h:a .1 vnr MRplnJ lilt etc-a ee s-a plbmUI1 pnn Il'\Ida me.A$ilI vad eu in ai. lUI Eru .ochii c:e1orJi:lJ~i villilIi: dar.u! tt:l]gr!iiJ.ltar pnn ~1"llt. eeee CO iese din mhrule rOT.ndu! mcu. eac: 5i ci se vor hr-ani ~J ver 1.>ru.pn.hi ererae olvan'i care C'fUC nu pot race ij.(!t:m. rU8~ sau IlJl t:t apcrlll..ct ctnd ~apW..e~ IC~ de' J_R_R lOL~ltN pe 'I)(: pnmre ti Lmno1. i-n Aulc:.. cu respecrul s recuno. in eiRl thea rorut e nepreruu Vetil n:ici pale Ii cbrar de n-ar re Q sermnue a CopuJm . plcrle.1I.lS~A din "Ou c'-' eei de:-D lcmlMie CD ri . Mull tim? le rrebuie 11:3.lI U III. .trM~dn!!i: 0 tacut 0 '¥~""' vreree. d-dum. numl.dl1B~ t:~ea ee mi-e mie df'i~g.Pentru ce mi-e Imma gre.C1J :!I:t. cu(und:ul\ in &indurl ApOi vestu in e .r:UI Ciruul. u _~pU.11 'Z .. CI.bt IU .d nU~ll adlJC' obolul cu pcame pc: ram.ai nu vCr in.. pre Cap.S1c..rw StlJ~uri se S. Vcr &aJa_~Jui .).fliwi3 OI..:i.c~ I·JI inlrcb.rc. :tna to u. a ZlS Manwe _ Cu teate uslcn.unim.nw.at lui se URea.a d~_s suf)clu_1 in folIa Yavann-ai • ... Dalr de ee inlre.hc. ia. cu toste .inge 111f1UU. p3. A!fI1rel C'ij I~a du..!l la .duJusr.a gindtndu·nu la ce "I '1enl Tol ce am durer eu mi.e ya .oIM ii VI:I bit1e~u\'in!n Copu. i..$1 vor purte d.'Opn. Melkm inimile. g"indu:1 U)u. annl.si ill" . I . mmle din ce-am plamldn eu nu Vt!seepa de ~ub staplnlrea Iil. Din lOl ~g.J iti C:SIC:! inimil fi are de. MaJ 'iruli. Aul~ iii muncn in lalJI1.i1osli..ll1'r.:-<J ne Aule: sa dUpl LllhDlIl B~r. Inrr-un Lirzm. cn:u. iar dt.mtat:f~~ pe gncmi.jtj. lor nume. le \Ia rll'llf1Jllin !O3-1. VilLI neum ci[ de bucu.i ai ca gnamllol be.rub p.lhe Mer spun 1::1 cci ~. ..rilt cerului ~ impmuna co Ulmo fdUral ncril si fC:'ilr.lIorn1 .al'll ~ UH.Ct u-e lie.j Arda~ 1ar ~i se vcr folosi de: (01 ceea ce ycr g asi aici. iar gindul pe care t Y.-c dmg.Ul vhnuhn sl vulerul pt. O~r kelv:rrii pOt :s:t..t!... nne YOf cadea debcrhi. dUHre acesua. ver Iace toUl01Utlbh: lueru" ICCI'I'or pol.spunIndu."or intoillliC s". c~·ru tume deQpatllC-·~lntrt:+ a bat Mr:mwt.. dar.. Iut '''ivaI'r.n !lOU slr3. in inlimpil'lmlilor rmwnle afl:KJrilor moire1i.".~u !. ~tnJ U ti~ai .-.AdeVfirlJl.itie&tGI' nUte lain~ lUI Aul. ~copiill. de bun a.llut.i i ae . TI\ldrnd ~a:~lp1. [h:'.rr¥'imnoi'l sireeurase in mmttJ lUI cr-f.tima cuvenire..~ It al. . "... Jar eeea v Or ~"~a ~I ~·I IljlilC C'-C: II:'j .Uaera mmrea II grij-a .9 ptnn (lind en in jurul sea in el IUII~ein 1. 1:If.t"t.I.. ~J chier in regalul tau . II . $i uncle i-au cint~11ulllu"'. n.~rt.DuD'll ttl" Ii dupa 'r/r~o til..i nu iIIi fo~a doar i. I~ M:. plJ\ini Ie 'Y(U pl.\lJril t1umci hl1 M1nw~ A.Mnnwr_ fl1r:a ~. pe paminL MUlti 'lor Ii copacii care VOr simf rnuscatura fimJ!ui rsspuns lor neindunUQf .llCUI1S de mine glndul pina l-al iJ11plinil..i s.n\1l d~ CUOL Cc sue Aulr'. lUi.. tk1 nu W tr(!bu. 1M YI\I1U1r:ta i-n z:i~: .I inllttm.O'lC: ipDrt'SlC.i lot ceea ee Sit . d[]r nu rmu (Ira ilu1epan:J\lj ~i veaenin s~~ ar.tringea Imma glndindu-se la ce putea ia se imimpfe pe Pruninlul de Mijloe in Lilcle ce a"..1!1 ocNlor C~ 1:1 in~u. rit l!u\..lw.w:uru.Nll m ill Iii! nu le inlunec.3ptClPl'irin. $1 asta mullumltQ. ma~ prielcnie elfilor ~i ale ca...m Ja.l rna.£ru e m.llal t'e.. t. Yavannu . DOll'. cl ~i t:lsplrHit. vctbeasca in n\lm~lt unuror celcr care nu radaehu fl S11l~1 pcdCpKUCiI pc eel em I~ Icc raul can. ccpacil nu-s eel mal dmgi.ru in pi.IuC. mru drag'! .\ fost cccle.1.Tolul e pre.je'tJll.ldi.Caudllt e..ios si Ilecare ~uc.lll11 din nou HI l.I (ij).1j..rinccle aa:dul neam care a u.oi.lu· It'IUItCl nteruri pe care. ne:pasatDri Iii ~UJI ce ereste $' vietUtt. in vreRIC (~ gilSeru in inmtu.Qii_ A fO!li1rlndul lui M:mwt S-i'..La rol pop $pune ~ d. nu le SCiin"a.

.NU. ..liLIS.u.f.~! Cind ae .LJ1oni Ccp:u:i!or. de :t:.f:~ Asc.v -f!'LiI'!oe-lll.ini.. ..t vnr Ii lineri_ DiU nu-ti anun t~ ti Ill. va adece iriebin:Ilt"Ulrt'= -J.. lvL:rn\lo. r pemi U'I zbor..rrele ~ ceruri g si I!~IJ.ptll!o 1!"0:11 I}.in . r o tren Cop-iii.lll1 tar eei N~u. eLJ .:i1 !iP:Lli ndical ~l ~ I .odna I.lJrurii S~71tortltl[ din Apu!i." en I'LU~ va fi de pan ~ bnlUor NilkL.IU11 ~f" umbla 'to~. ehiar ~I eel mai ffl..J'_".i pa.11 ln ntjnn R".d..1.lilnI ca ~L.I fI·i1J1I iUi. :pDl!itil :3d. II mi:n~. tK'.lInna s-au a~i!iplll1il.e.M. mmum 5 iI a..iL ~ :11..in. Kemenlan.3m ~i inaini.. i ~...I: lul Kemen [.~ . ~me~ 11:"1.urmlnd m-el3l cO'p'lI irllr-lin ..r~a ca Je aflu i1[l1 de ajungca.~ rtEl cu ~:i!I~~I~ lie ~t:Jlmlll ('ki finn fICIIrhrn cw!!: 'lj"iI D poulCrt u a:-I\~I rnlnll=. o "TmIl! dD... l-a 'Sl Yav.uh:.ti In ei. 'VOl CIqt~ lCIop3E:ii penuu vUI- turii REls. ea. ee ~ mall. C'tI dOUi! piS1ri mad.uJ'l1l. !10! .I a d71 Un totaeauna C LrrIilrnt.i in RlL:nti ~I.'! d-= llu'II'ltar i"'If'lIIl'lLjc=Jar. . !...5!. :s.!or1 Si aI meu se Vi! impl.Dinllri.i \lei r Ieee .1 r.. m.iJi...UJ!1 T ~ Em ~ fn~f"lt11 mrlK. !:I!: 'WillrU.c: ~un6 dtn ~l:1I mlti ~ljlb:3 . chema li) siru! ~i !Opfnlr dtn d~jI'ilr1Ari':'J v er ~bori ele pnr'UR kr=I'varj Iii printn: .1ripi iu ~ C& vintL.sf ver Face 5a.I! KoI!I'T1t11t.4~ . Dupa Y. ~~d~.ndl 'o'OC!!allij "'in!o:ts~lor.all ei gim:hd .lI. A. !lngur7' Nu :i-ii!lu lloC""aJn gln'fiu I' l. re tdlnL.il deasupra r'tDri.l Ii se .p 11Ji.ti Dup. "~ l:ind1J I TilL! nL. aJ~·m:JI unele ...i hml'.jIJUh"l. :.nt Cilltul.:HrnIli In Vetf~nj~ 'U din ~.11'\<:: u.m. o \1.lLS.de n. P.1c..':eb. care.s-~ reinum loilAult. :5oi i-n .alli Dar . pin' ii:ltUf1~·L.si mini_iI lor in drep:rn-titl VOl fi "uzitSi. I!zeltDhar pe [ing::...e!if~cut :tripile imp~..11":1 rlLh'lIl_ilr .zi Dar in pnduri VOT vtl~iI~ celer eare nit cheama..lI.a..~r.j.:].Jl'~.aV-mII:l hi bucurai euxmdu-l. Oim.n:=z:in-.:H'jW~ ~~3 i.. dQiiirI:opacli lUI Awe vur [i :[1tit de inallj.Gind~~ IJ~ ~a.r!ui ~ M:.De Iernn nn vrrr II'1rCOlo trd~UI:J'11t..lt. sl-a inhnlii Cl'. s-:! d~tlJlI:1t MIIIl'" e ~ a ('oborit Iii Ym'lo'.spirild:i in lirqlr oIl1an!s.apo.i4-unl~ 1301 ue-ucolo vcr :.""'il mul!~ rt C'iUC'.1..: • Eru nn-e 'Votbu I'jIj J lum i:CI nU-~ ziil: .11J Yavarmo'i CD adW:i3 d~ suflaree \rlJ'l~uri. prin vcia lul rI(iv. bpar.1 . eu b ~~J O(t~Ct!lfo1&l_.jI br.'I'i1IlJ1!::1 Vii.I.-a ndieat. ~tntI. COpiilQr .J " . tnelt d. iW" gasil ill fiernri.An.s. ~"'llinlo'!}K:f.lk \Iii rl UI nln!/~ r~ irnpntfha.i deptu1c: de Ircmba lUI de filltar_ .i:ri gindul Y. Y.

..reme l udstrI" J..Ild [on"'"'IJ si-a zidit ~lkoT nu dep:utcde""".Jiub J un xop c:r'ilmlnl de inhm~nt.'1 .d .urnn. elnd.t ~ ""r:nl Am"" C. in .:I I1U...ldun:ill.\st'Pln pe Melkcr.indu. in J(. sus. intla!p!e ~eiI r-e-i scnit.gikluintl1 Primavcni pe Ard. ~~ l. "". C-." c... pe en d.JQ "e$Ulc. ".:....es! ev ni S~ "'::II iIDpliDJ ~tc:pt.nu ne-am 111'1"1 d.Im . [Olul rnt'~pu~ 5. ..1. ·W""" dIP' ~ in~.tl!: CMlI.l.l5Up'tll~Ic. D n~llni'Sl~u.i ILue ne-a rOM l.\.~ ~i 51..J{'I.. pneln lI::."'01 :lll-. UbIIv. \~l ar.5l1nscr..al ~ I". "'I(W't:M: .lmtJ ~ indeh. VfCme ce nci event proit de lumin3..I care eeruse lid". batrine. I-Ir rip1~ dc: P-lLrtQ J.minlul de Mijloc de tnumecime." .."".cure [e iI\~~~ dlp~ 51 Ittule.· -" .Ln i'nma~Jd .. I ~ *-lAlu~ in :.lR.111i'1. pe nIli d.u~ SIlL1CU I'!c YCHh!!!.'. In ItYllriJc=til!: m~ t~u.1. p 'VUlnd cum ruzmc nu mEli cresteu :5il cum r. :lUCI'e :n!e ce glcm~.l_ng.1. cufundate in noap te misuIWl do flopnm in tuneeare... .iu spiUmacroi.mid '" 1\Idc.pnn lumt>.. Si Ie-a.1 amamte in suflclUI c. tl. din""lo d. dtlr acum tI"C$t~ 5C opn_sc.H .&1 DM.1!il U'Ult. Jbt preamulth reme "ng . hli Mi. om....Ju ~ celt' m~le.!il. Y." 0. <II ~tIn"'. ".'0'1" urrna 'til f ~ ....dilll'li ca.1'a1IlJ1n.areall se abiUt.lm m~llC:Iiunlc un&. A .u"i r.UiMelk'Cr.. nenrul h.C'...ull!...lor rIL1:re'~.. puremice.I AJtfe11 l...3 '3 uez. 1 D~bnl C:~ forma oii .~Mnl)Ll-p'r~...ot ~Hil'l:g~-.o Mt=11. _ l'Iu' • . umbra c-cp.a muhe dmtre cele ce r..o 1..11 vrerne CO P~in'"'d< Mijl<>:.rta • 1o" Ve<lnu. pentru :l tine plepl oric!lUi.!lSt:'i." fie r.t CR.. d.lc.ro S. cure IW llI. I. .mb~lrinu'.SUhllj. ::I>I:'!:lelp'tri..\·1 ~Q(:-o. IVll 89 in .i era Angbmd intr-o bunl1 z:i...M!:lkar't\l tI a. Ap .Hr!..otik ale m~.&!C...Ulw ~ fI.d~"""t '" aormIDd.."ga. Tu.m~ 51 ("opLi'l K ~or t:rn1.. '5ipun. inlUllcnme. JY"eJu U. Sc euvlne..l''bur. 1'1111.ru~~. stelelot C..IU- din".1! ilStc pte eli p J. el III'mC: mH.lil1' L.lJ 'i!:piIl"il cdc: rmti vechi vie ['Illi: ::IprJe marilcr emu pline do 'Ig. na si Drome " arluce. Dar p. pul. Muntii din Am ..... f'.u impt.. pri3. '(a1'annio1. inr numele fnrttre:le.1ldn...u dospr< Tarim uril.. iar Pamlntul se acopense d.1 prin eei eodn: "in uml::n:11I: lor nurna. fncll ne 'til (j gms U ghieim clnd Lltl'l ume in ri tell! re '1. O!1Te. PO"''''' TilL"'" ~.. eu Iundn in amu'll. olL:it ee ar r.. inimilll:= It.>t"C'lJ!ut.1 mnu:O!. Jmun erie ul ui ce se lasase.. valarii 11101 linu\ :'jfat.. din 'Ilriltinl!. verbu YI:i.-• .i drum ~lnr to. ~1Ti-~ CAPITOLUL nr In fi-c numi\l Ba.:i.u.' lilI1I cit rIX. E..t...I.ulll~ din rlllJ eeluler.--. pe art y.jIguri .m 1fI!1J~~~11 'n . •• Iorii "'" In\i. for1.1:'1 Mdkor iI!Idn:s pe ILJ~ ~i:llli m(mStn. !w-. Felincrele.h Ii dl...OI .dllibllut1 St cuvlf"lt'. doaiuriJ.'!I1Ll-rmltll:ril~l_bl"lultl ee lot fot:hd d~ "uu~~ui .lL ll."U.~glJ'Lil-l:..pm..t1kMn1L.k:ul f.J c..jun~ tn :d-t nemerniaie..[1 jurul !!3!u uemcrnj.n'IC'.lMn1ill rile lic~1t!J~~~ pr.(lmC'n!: ill 1j.!t"A.VIlIlllII 'i'iLlml_Of.!ia tr..od.J nu..kD. eit despre t!:g....ll ~... si-eiei ~·:l. (1.ittLltl m:§flilItnir"fIIIQ. pc TantQue<iI. sub panupu. p<: tron.. ei ce oeea !ii~ \I U1~_ de Pilminttll de Mijloc_ o .lSCJ In r..:nUI51W se-nnndea dc-iiK: u m t'hw !r~to mluzazi nerd-vesnee Despre venirea elfllor si captivitatea lui Melkor TLIIlp & <'uri lung.... fcOOli In lumina CQP'oilo. c. ~'nll. .. a'IJeau bic: iun de ree. s.l. ~l ln U~urnn. S.:tl)Crj il1S3. Ofcmi:!: i~i unau p~ij ~L.

i!:!.en un reI de golr at Mana InlespTC Helcar. srll'li. ". pe 1!L:"l!i. $1 W min: III wnbrele aruneate de Orocami.rllirudnid . [lLll/alm.l.ru IlrlrJlIllf PICJlIf\I IQt.UI oehii de eUJ..tlJr. pci spre Ctlivi~nt:n n u mru c. 1.leI.rannt Mel. Ilr CilJe in .S1C$leC.H1f!.\zul inlune.-lllj !tol ale pl.se sub pllncpWl $ •.ne DDt elfu 'pun c-a llCul se t uncie-vD.. inon din negura timpului ~i de dnd Incepuse a Ii Ihc:. incelt s-au invaUkl 53: "'orbe~ $1 :d dea nume UltlITOT Iuerudlcr pe care le zareau. .\rOr picUe va Ii VesIH3 printr'"C) mare rum tnt. r. pc Ardtl. din men. $0 0 apuee 'pre miilLlno3p'.a vl. in eeas anomt: .t·nlU lUupr.H:. Nilh.1M. "itflliul TaniqlJttiJ • . • ochll Ii s-eu oprU Inhl Ij.JIUL r"tili ApI TUllni..lIo.1 TIU le-a ~~It ~1VC:UI. Timp ind. sub stelele cerului.:t. iq.u'14 fn vreme d~ inl\lneciR~C Si ~·Sl indrep.nr.vMi!r:peste pierre.~euti nurntle V. depane.I.gnwn~ noare c3ci inc. a scos un nechezat rnsuMlor Omm.sesero\ numele de qcendl...HfI.koT..I MoUl vve: COJ"III lUI [jl"pun~M!UuJ~. H~'Vo.:uta E4.ml S-I ridle. V..V. • pus . sa calru-casca spre rasant ~i.-.. Se POY"-!. . elfii aveau sa-I 'puna Elenl<in. p.cime~l de pe paminlul dJ: pjft.. Soronuil1t! Si Anarriom: -ii Mllnel. Ptnlnl eI in$l$i alc. cpnl $i i !hi." . celc..m~dil.$japle stele m:'lre~c.let'sl ~'n8L1r tlu~mnn1 '" lie J~~a.inacar...IDliraul de Mijhx.. d. ~iatilt" mare se intindc>iI! eruil pe lecul und!=-'C oIlll.'t'(i.erelC! C-OPDCluluiTelperion mai din I:i.loIar. Lt'l olk'r!f[t..odarn ajuns in ap~plc~ de ~I Mllrii Helcar. Inurn ••• 'unci Ii mull~ alte stele dJn cere straveohr ~e~3 inmanunche31.lung" au hai' ei in pnmu Ilor loc de sal. au IfeUl Coplii P. [III" primul sunet ilLl:l']! dt -m[fi II r051 eel.s. Mun\li Ras~tcn'..stir. ~ gQSt'J l'I'Ill:tcile.a Loeulul lumen mlirilor au 5-::!: fOSl uu snhlmblll steese $1 $i c:on~urunfe pamiRlunlQJ relanone.lor _ t::I.e lflili inli._"~!I.. CU og. \... P.i Ilaeura albarura 3 lUI Helium IIC1l.a PI!' CllJ'r-i . lJd.rod.lrirc ee IIdl1. Care prt:YC:S[~le Ultima B:ualie ce Ie '.l. II Au vt.nt in ~tl.«r.tI1l1 ilUnAJ vreme..UJiJ V.(-13 "puent ell s~ ftlca !:r!V:! ci'nd venlsera lumincase d~cil ~Iele'or mm{.u t acelui Iu Care cinU1. Oromle (art" Ij.. .ur tuturar 'impunJor. parol C'3~in Itn~lril rOi1RC de su b stele.sJ.Jalll:t A Junt pieurij :::i pentru MSinr.minlului..~ iii. poe P-.1n ~pmJ1IIC. a (t. N~nor Ii Lurnb. ri:unlc nu .Im!n"'t~ d--=:. privind de pe euJrne . .I . Camil si Luinil.1.iCll cei care vorbesc In . veru-voe tn il\_IIiI v. rama!li ~i el nb~41 mil 11:. dude lk uepane ~ule3 "'00 ')1:1:' A!!ilfl1!!l i-au go.L".ii de mull din c:jllb.. rllll' ilp. DlmJ i. vreme in care umbhlb poe PIlm'lntul de Mijl~ $i se mlrnmau. Mint.~ ~pcti cwglto:u'c n at celei p:rtJ.o: etle e dar inC. Dc lItund OLiindrltgn ei pentru IOldnun. Sj Rl."nI \'jdtttiide fX-ut stele nO'J.3.a Intlmplat odaL3 ca OrQm~. Cee-cere-Aprinde..Uh pe m.. pe A1oorinqu~ $i I!lcmmln.1 nmnul desunulu]. neapre. $.. pemu 1~ vin:UOJtt.a.cuti.-a mmunal.1Jl am tnalnrm 'pre rasaru. 1. te.-ina Mcnc:lrnacar Urc.tt·o pe Vrrrdl! Elent4ri milt pRIU\ <itch pe 10\1 v.3lfo. LlSQ'uhi'nti de rugiltnllhlell hll rlU. spu~ et.. Telu.lnti «'I UIc. InJjij Na. "'3IQn~ - S~M Cl de $I.n::.}I . $1 'c-a 3$~Ul drepl felunlc conslerall. Irur-nn IIrtlU..3r~sll.a se legene coTO.a cu cernura 51r. peruru . . muntii nloi Col n-ae Sial PIl1)TtiU Jeeufur. Muue ii1p~au -cll.pre mi .!I'tlpl~l!r..·1 ."5Il:I1AR!LLlOI'I rte-am gr~1UIHI 9! relacu: acurn Fonde? Sft de .il. ~.:a11ru..:.iUhl celur .I 0<1'" po.dll·j Il.(H pnma OaJ1li pe C'IIIT _. Inlili N$cuII Ii - oOO'cQ"u:m rmezancepte.~norulul IIIu"" imm .:knu intilmsern seu sit Cinlto rod 0 alt" f~plUnl care 51 vorbeuet S-...lli C.)1 lIumci de 111:.vdC'i i1 ver Cn. COile n-u fO~1 cittlli d-e:putm 5t:1. Melkor..lhtl ilpti. irl.'llr . Secem valariJor t.1 imimpJnill pe. alunoCt I:il"ld Varrl[3 si-n .thlcitoarc.I qulilt din IIOmnul in C~tll h 11nlJ3Cl curundnu.1 .3..t.11:mirca.:fal $i. ReglJla SI.l~le_ tl v. ct'I. fntiii NLisculji din care: prietna c:eJej care Ie numu Tim.a:r 1-. pe ecru I Arde]: WHwarin. Pillidc $f inde- mlli presus dec::h IOf ee f.o lI(e1dor de pe bol .limplo.a hunma neb.Lnu deaeupm hotarelor lumll. ~'II Drodllt.. pi I"'lnJlw F... de ver fi III ~tr:i:~. prtv mle !pre stele. ~I.t. ("'UIVu!'nen.. dep1J1e spre rbanl tt M~roc intinziDdu-.sonh ea N.

i-ca MeLkorce~1l m~n:u ln pinL'la..J lunld .H tor inlk(:~" enee all.! orr:1tor C-~.li IJU~ rcmiti~! mill meeu dLN:':il de'\'cnH de . r.c '-Tntl Nllhl! II.l~H~1 ~["j !lot: pre:':! PO[J[IC.ijele!If. de Cllr on ~rll )C inrJep.$l de ca. Illu IU p nlpl-O 111flJHo :ti dLll'll ~IJ IO'!l! Dm C"tl cere III lII\'ul cutlJul s! ri:m'inn.C VOl. lJi mmic din ee a'WeJ.odin cnleJ IUJOlomc.ale d.nce in. s-au tiC"31o~il ti III df:_'ilrmil It lll. ale caror CCDUriinca se m:ill aud in ApuJi.D IrlCIC eel ml.vi pt! E~ reeru suu mlll~ il c:~j . la c-iIJYD. oren nu s:tm~u dCClitseirba pemru Mapinul lor. eel care Ie £acusc iltt3 V1A\a.HlC".ln.re._« .. dln pricina razvr. d~P.. dM erau'_' ne:hnltiu\l.J pnmn-n de-acole v"lvi"oJ. CAr~ Iu.3 pe lome de UUV)lllir.D:ruL pe lume neamul 5?Llrea.tuhaCCI pe..l1I nrnre er. dinoIDIeiI Jnccp"~I.m c..Ilr numeje . U.l Pdt:im~ dl: lagada. nu . ale: elfilvf.lIC~C'mll :. m:JJ. .re.u_n.viilU.Ire Jua. rOtil prorOClI. s-a fl1e"ur C.n hotnarilol peruru II·j prlnde ~i 1.vlI two dJn ". ure Vc.i din donnl" de I-I baI~ om a np.. etc. Lumii.lil.. Orom.i raai I!:p:rigi dUfrruLni iii."'a" fmi !tH imi1nlC'.:n'e"lJ &ft lie plltt.o!r.lcind.jJ lor.l alt. p"n. C~l d".u.ne cinu~cele s:1~\. a. I" un I()I.i.'13-jmerneasca ~ .a pI:H'I\lI!nl!!~~ .ll pnn MU1:iI!Jl uri . oaci tl traiQU II 50 pruuu esemeaen Copiilor 101 I1llve. ~ld~uichiar if! .t:~fM:.Cj MeU:DT HU-U'I \('! feml!!a curuphl r. .c!: dar nu au 51 m.nc:cat..abc\'it prinlrC' qu~nd~.:!-s@a elnt i:ntudin\llU till 10\1 q. Altfd . cu reate ea Jrumus:eI~1J qu~dHOt in llr~le Imcrr. unn. dtvina Cl:.e! Ommi:: pe _ Q lucra.1 lui Omrni!.~ cmre YI fr. pI!: un cal salbnue.. unit qlJcndi '·.lrll!C: pe ntl1)h=PUlte ~I d~ mm~L~ f'~~t. m!" I1:IlJjJCJ~1 . pm. adioa neamut :!lIeItlOIj oJ. adese.n .. o vreme.u ..Il p.$a po.1l'SHIri c! umbrele COi1'e biruuiuu deullu: nle dm p1C'~JfJJa Laculuj Cui'ol'ii!nen ~i1U care Imuneenu dj'1Ir-o dOlI. pc cind se alcaLUaa Ainuhndlllb.u:uhn CU~"'·I_eJ1t~.Ili.l'\.s:..tme rrUll1ai ca crill ~l..a...1 frurnu~e.j.mnf SPOl"ilj de suft1inl.1 cure .le ~H opere pc qu.I pnn IlrmlJr.I. it. en.! I pulul sa I'i~ dt faid 1:1 ~iClaloa. . ~\'eslesc dlt!ipre rnsie .a the:!_."hlp~.ur d.. .mtn dtn !n.~est.cj_n l~ul f.]. tlcc.' $i inlt!l'epciurte. atcl in t-I=JC!Plli spun Q(:um _ ~ lernidulccJor$liuu:dee..'U nuu riniu arunHJj !ipre :3J1Ui!O. PJl~'nr. rr se g~e $1':lIi:Ulnin Ap1Js.1 dispareau 5i nu !>Crnat Iruorc~u nrt.1Jund im:ul1C'. Ii a hi.l IU fi fO~1 nj~jc filnlt: nenuuvaaute .:L.~p1{~ Cill3h'lul ililL1.'p.1 dt!. '" VilluIor.u. aveau sa.~ g..tcstL' .iltl...u nu . sa rluca velUeti U1 vatrner: nu 1\ uilm\. 0It. CD0 o.t" fl!re.lima !lS!a .jpre nI:Je:ric. dtoue elfi ~'u lUnllt Jltll.lir~ "lb. pe c-om: l1u\'1Ih1r Q urn plna-n lldincul .Kl1uull[]r..'r~Q .lkor.uendll COIl!' ioU ellul in miinilG lui MJ:lkor.. iJ Cliprinde.lmfc de racr.('1. nll!!(he/"l Ii Ornml I Ipl~ ruL CU ::uley{lr. eile unuJ AU mal mul(. f.Lo. Qu endu itu-a se temeau d~ iR!::I hui Orome on au fD!>t IirLIfLl:ahin temnnele sale $1Jup~i II c-binm.\uflc:tuh.] n !'iitL r'~~pindilZYonuri mini cln~.I fie nonll:tt. $J.Qr..a ~reltje .!j ::I!.IIU lIKUnt. d~ .esc tntelepl.C.j!! i-a i'ndral:}lI pe ~u~dJ. nunundu·.. Orom~ 11 1.~I de JuUucite care lulburt\u impreJunnul1: L. ingrozJ\oort! $i pe care-l slujeau din lumJ...l a. cu adevann.u. rnai to.~ "'or ~rntll"liltlr)1 !h~n~iir-t J~lll. Si. e Olin vrto Ilin.mnu pre~ mull de meJeagullgr. d. quenelilo.. eUllor.Cl'M Q. peste man $i \~.tdr"iM In \. -er fi P "lUI n~t.~ adu..sj-~I Ii ~"11.a de Mllk. ani dLipl 'II'~nue.$pintc rete drepr iKoade CAre .. quendii "puneau atunci eli ij pnnsese Vinjtorul ~."lrt\ nu eta [) . Paate d K'e~~ 3 fost cea mai mare licalone raplun.~ '\'1 indcl"ng I•• (.1tiril .tar. ~in..l~1PJil1l1-e('lt clnd umbla Orome calare lii l. !I. inte~ Il!'!p~il de: pe ~rr:.IJ''i3I lui Mclkor.* vte care I echOril in adinC'urib:: unda s_e ~n3i Ulumno Sat.1 Lvmn • . inilinle Cil Utumno . inda!G de vene ""pre I. u. !H!U Yllmlrh une ca Mari!lr.n1. I. C.. pn:hmgi de dibuee.n Imule de Melkot1 TOIU$'.chi put hll. prea pU\lne It: 1 Jliu. I~ piWlft u lu1 .~ tliiljlre J ~u ji(tln 1_lilu ntt.:!I' I".vO ce adecee a vl:nll nu Pu\C~ n p~1lJnAdil de M..cch.are nur ptilC't.. Cil dC. V~llLriiHm~s"nu bucural aUZ1ndu~l.JL:ej lucfiI 'IilU · DcrJ rilnlil 'Wil f pn\riia drcpl cevaeu '(fluJ neu ~J ne:ntl~IQJ LII fReepu •• COpUI milt man iU IUl Jhlvnrnr erau m.~ de.02.proprle: sau ce. "1:tI dew de care r·~u LtnnOlitp.ed~niC' CiU mull . in ruiincul inirnUor lor irnunecille.tli ademJ:nih de Melkee.m~nli din Amo:n .

l.j:(].".i:mik a.1~ legille ~ ochii 3.llhl1Jm TDllu!(.im"" .1 e..11 Dvrtl\o!lilf.nillase. val:u:ii 1LilIl lirit pe M~1..~ 11-1.~ til mct n-au h~ lOT.lJ.~ i I1d~..1.. l1r f'.1 ie..eiiiLl pw. .\1 1LI p:IlrnIiU.ill a.l ~n~ 11 wrUm.JJt:~Jr...1 lnf.Hi JlU ::J:LJ .I.!iii!!!] . .lDgilt lu.s-~.d~ iUb pbniflt.r. ~:1l.r...5li uU.n.1J inAII. U'l Q=rr-ul ~tPlljh.tra la".I$. in vsuner..!JU .ll 1.t.ahcev~ declr col Pami1Uul s-a cLtlJ'!:m.l it-IIU prc.a mi:u. c.JI iE.r 'nlIjbr.. ~Io inca dlmUl" mUll< tit".~ulUll! 'IlaLt.1IS in Ulu:mno.H.'iCiUMe aI vit'II:!U.motl. .I11 oIClDpm.I.lllonI<.. eelei d.mI. . ~P'\ iII::.Jum9...~"YI:!..a•.1:~W~ II r~1.Il.J ~p. Aniband ..I [D5:.lilJcri ~M. ._" ~ <I. ram 5aIID"Il.'..'11 Impolrw.dJ1 J~i.U::.lI~ lnll~T.l rul ..1lU hi ecrul !lt~n.ti D~ft"h::u i M.. l:inU.c dill rubojilJ It!la rUKR pomil din pricma elmar.101. ehbe. "'~II t. TIJIi. cl.u ~UI 'f'Jm.. r i:ufun.Jkllmmu:..ru DIIt. lilI . lui 'Ml!1\dO!l. .lkor "" r.i .aliI.LJ..fl1I!.uu. f1t$l1:.ttriVI!I ot=!!hll in.i rill lItel 111'I. LI tlJr..lj\ Ml:l ~ClfU fie I:ru'l.L1 ~ I mi.t rtn-a dar ~~ . ""man_ Al>:tllD i '~iL .II Mi:ft c:::trI:·1 dr:sp1trtc:.. .!..IFevenunIn J.rUtrI :l.d.t.!.L.u • . aptk tllJ bl.rl f11:1t:. p-m I" ...mlLM :w..tiC.tddc:..indetuopL Nm.:=u It ~Clbonl in Valmilr" .b fiE'~ L!t<t<[.po.m.J.u illl.IIU ~t.~ • Tlftl. pam.rjltx: :I c.1Lln:!.: rn=butl: '\. Nit"icind n.l.Iccun SJ.i miinillt ~j gl~~.i!:"HI irI:~p'L.J!'. tiflC"~ ~ fi iii.llLrnil~ n~l1Y1!:Ilr ~.1 n. brn:..l.I dunil. ~ir1f! un ceB tnci !Ii m:a. urrna ~ Am.lri!e dm n01'dll1 ·d...ptil de lupu -0. Cu: WaIt: i!CeII. de mu. Jpjrt.tz.51nl~ pe SIHll'tID nu I·.. Ip.~ b r<del<> • f !hip> !LliMdlc:or..:ul D~tim. Ur II RlLl!l~ vreme -I~a..l iid.d ui.. cnen 1'lt=-iIT COila .'t1. mi. incm~ lJ. CII ~oc:u..i!i["1ljllh .C! inhtn!t= ~nl :udu~ .r[} :trJ.\..tua.tt He.. l.0I~ .QIJfUJ 11. :3 'fr.l1II ~ t~rugil:Ze iP pUlu! i:a m. I c pu$ :a. cd lIl.. "".l!'I.un IIt.ll mull Jt .i~ in acd.QP.1: !:enlu1:il~ I.rn.J. o<Zllnrw.plJ PU!cri.1 t MdlaT Ii :5...I~" C"~e. Min<n0'l''' .a.fauuc:h: ce. Vid. till: MljlDc ~I au pu~ . reeuri LJri~~li.tlloillp~IC.pnd in in\UJ)~ $. I dj Luri gal r .or. iL.st:uJ Plbn1n1\llui -cit: MijitIC ..ia::r_ [iJ.1 d~ Ii lo&-..1 iXt"~1I ildunl~e . ~ ':=1 1-.I.i uealosu: .u. ::Ivea IJ. rlle"'l .m:.J]l rwpll f'l.l.l.ilJ1Dap'tc .d at..lrtlll zar.e :J.1 nu !--Lt feu implinl1il.. ~ d. CroU'UlIU. .llI[ era eel fD. DUJ1a ('an: 'Vru.P .M~l\ll.I rO!Jl _perUurtl< ..1 Amtn ~ ~~ILI r.Iii= l.Ll. rwu de ".i U.! in idinl.. clli ~lJ.a Mell.D1 .!llrW pnn ir"ln~lt= rm-lugu.kOT ino!lpal eu d. d~)prc.I"1:.ll.Ib pi~io~11i= lor.I-.pc T.~ .cl...in~lC! . Dar iilmi Ue ApUJuIui i . I.I1u: ol~lt= lo1run m. I..u..~: • rupt mOlihlIile . t!: ilteonjurtU mt=ltaE...u! H.l in ~ ~Iumno ru~ .arul...Ildlnc: Tulb.!Ct1il lui Mdhl ~l tamin..j M1.~p.IMi. despre BillOlI.cJe .g ~mu .l.1r<:1r M.D de mbol.rlJr Jb.au: levins ILHI:!' in :!rca 111'pl. i ~ pecartYi~ dILl ~ "'auJ.I1 e M.~~ pt= Ard. ori em murilOl.rem.I MeU::gr IU unna.unLH "l.ll r051 asedtul ronar~~ Ulumlla ~j mul te bmlu s-au P 1111 if! [~liI poruJ OJ e. .itlf allele . d pl.~11.I I!.n iilt" IkllIltl.rul'l LaI pe "illan in nord~ve.\L!i in Cen.l1PC" !QII ..Ll quendilcr d4:wb um!:tn..lau ~ .nili Y C'"U -DlIh rtitUrCQIIlw 5. p:reg..tllll h.-u1 de MIJ. 11. in cl r:c v. ill ce lot dil'l .1LJ. 10 .! Ornmf ~If.wi. le indu~ l-umc. m'~.l...U eu raga lJ ... . iKeLc ~ rern urt..ldlnr III T rile.:lD'll!: uH. IItbu".ll Ipri~ amtre.titl<Jt. w.OJ.ap..lIO~ ""' &: u. .. (Dl...ili.it 8a:tiIIU 'S1 I1m'llt ru. " I pam11'10'\11 part!! de p!ll~ un e .!J.rut1 LD'I a ut ~truU.I.~:a lruQl:tl d. M..II. II.fZ...'l.. r.J.I pUne dll:.uii i:n. Ll.uc~l~.1IfilI Ii it g. i-~ lu.1n adun: .I::~tu.dl!: a.1 5J..g..'.uv rrIfL cu ril.:Im!'ibl"'~.Upll ce i-II IirLJ'1.g rJl:: pc.1 d~ mlttdl'lOlllplC- :.IDC . de cnde jumeru nu are '1o':})JiDC. Mirn II ~U1.l1I f01lo1 pu.C co 1'''1Iul Ang.amlrnul.1'I1M-.. nllaDr:loapt~. hri McU.uJ adCR::i..a de Atn.uL1ril IU.1 ump de U~I :"Lln C ..3.~ ..(IU:le ufllr . d~ [ n. ea vateni au ~"""'pcriJ.~4 U1l~ PiHnln.I . Oil. ""e'.a.. d. iIIi' po M.. ""...mi:n i ':.."ijden=3.1pu.l. rtf: et Yi1..t!Ujm 101Cu.Jl:tcnOIlrl.PriPU'.l Tn[l!~il1c in pmu de . rreetn OO.l alprin.IL ~t..iI P'llIJ ':'iI.r 1~.I-eI d fCl~' \p~bn an 1c:m:ni~1I.utMO..""h'lwT.m 5..a1 dup .. s-a mih. 4=pll'tt.$i ~pmiJ.JjI r!ln 4..lIQ.IJ ~II Docuril!~ dM Aul~ .j h. portil~ rCrt~l UbmIno b. din in.Mt'I:ko.n" -'1 Ulmot dm J~bn.':ln.fjll_~ pnn1re J.lng Ii chrnUIIOr. Pimln !1.a.l. cobQrind ~ij.1 mol".ea.ritnen. Aall.:= . PilminlUl n~3U .J:B:Putesilor .mpr..ml niHCnk b.\ forma ~I M.d hu IILI".i.purerea do I'.". Apu. ~:!l!rill< <u1lptmlmeoe S-L reate gw1.s de m~ p:Iul.ri II: LIJ'Dll"~lIj..lft 'U mwnil. in ~ ~ s-a mtT.a.

.Mijloc cu hJrun't lor.d." do.. Vtlina:r. Cop.Vai neua! n zls Mandes..:' hUIC'hlu!t . ~JIj puna ordin~ j)(= aed.a piece."UI semenilor 10' d. doreau pncmmi3 t:lfilor~ =.~uIU1Ut1M'~j ~rLH..al... rna. I'rimejdli.lscsern III ruben ~.fmuil .I II. Dura cate.i sa spuna pasul stmmli. \t131u. ll1. t. unu.. in ilfanl.'l '. ta. ~ lurn.'n!:ril." de i. duc~ in Volinor . In celt dan until.. Asa ell Orcme a fost inc:a 0 dill Imnis I..$in.unldWHC. .ue d.jill Fmw.. care.lal gUll .. I. CI<i mull. lel1. mol "poi d".i .u'" . .IiI .. pe malul LacuJuI CUI. de (01 ee fudurasm. alba eeere pentru tetdeuuna .. _ c. nm.hotttrin a JOi. pun ~ dl..• 'in pn=ajrnQ Pule.lun!J1. u arJ. m~ :lPOii . In Irunre ell Ulrno. urmjndu-l po ft('t:)li.ll l\'eau n.dL~r rrumuS~t~ 0_ indtagi~r03 neapU&.i1jt1~C pt. vaiarilo. ClICj delWl. OJ. iar ac.I 11.ilt. umbre lie lntuneneunn lurnimH de stele. _7JCeiU...1 plece cu lOin in Apus Alu1lOI "au de. lure s-au mmunar ei de maretla Ii SlraIu· cj"..'II J~ tn~()I'II.. plul~ d..umhh: pe unde "or pr Parnmtul de.1 .. lumlnn 5i frum ...1~lliru:.ruIlU bOllrit :5'. El a 01es din rind. lUI lngw~ ~i cete mtti muhe uimre rubede.colo $i i-au .1.bol. Omm!.....a so . nen"fIIclri .I pe 'alan.. II ole IUJ Illwe s-au 111"...Jf'Q.a se . U inecpul el1ii n u au VTUI . prinrre llm~gIIO"rcl.: rnc:1eagutt . pre co-IlI 'kul . vorbele "'lUIDI lor 'Ii . 1L1devertil Alun~l in Vnlinor. oncum _ leII1C3u de cj inca dmamte. IJ JLI..i eta ~tarn4..d din rnulenla lui. ii cunoscu.. Pricir1a ace. F1!Iwe . in r. fie cuncscuu de alUnci incolo mcn.s.. ascultere chemam valMil« 111.era pins aUInCI dear in mlnj3 lor.. nlor. Dar tci Alnl multi d: I..beh ..\-1 cheme pe qllendi .1i c . dar..1Induplec.'0\ elfU. .ui se temeau penrru a.1 elmo r c itivo leg.. m·. (rut: Ingwe. ~i DU fost vr.dlo" Apoi Omme i-a dus in"poi.nhi IIOI:!U tn1bMt .0". mi na Copaei lor.piI!1l1 elm pen tru prima oara."""Ill "...i Elwe. .dllr fill IIbu1e&u u. d.. val..jin d.. $I oi le-au pav.UU1 C'C'J'l1 de 01 II I•Im neu wpus mel a tI... ie.i lor.l. dnd se di.

Lenwe rrl numelc: $l)U.rnO $1 avaru Sin' nonuu lotMaU\ mnnquendh ndlca EIi1i.sm.Qzusera pin3 :lIunci.1. pin3 se lntcrcea el sa.~ JI.e-!iili~lli dl:pM'lc'. I".en im. i!:niWUC ca Luna SO rdsal"&.1c8..lhovil 'End.gripeste rulnele de pc urrna rb. pe Tan~u. rio] era l1i Ilr ilCEI! care m B i liTliu 11fo:-:. Tetem III l.alo1rt".n apropic. atunei dod taberele tldllLjf!nilor 3lJ pte.ohe on Orome 0 pernea iQspre alte zariw mmat de In:buri 0.. eldarii se cpreeu ~inu mai imllnulu niei un PIJi.cnW!!.. in V~I1n.lrIlintul nt(::u'c. OOOSlIoue 51 lips-Itt de P01«lJ..1 ca. mull.i.apuJj.c:.. AndUlll.1 I!JfiLlIICt$lIll. 113miB. (. Se PO\'esfc~le ca.10nl 1ilSt· feJ mull1 ani [a lind $i numai. llman)'1bij eJ'Dl.Lf1tirZlu.lCe35U\ serruntle peste menu. sJu alb. dutind 0 pane din . leo1o.fJl' in rala unu' Ctff'. pes •• Ered LUIII. dirlcolo de el se :r. C::una$tc:a.:m al pami'a1ulul de MtJloc.~ slNpunga L:: pencpha .cind spre pee NBhu. 1-111 ul in p rulmO spre rniazazi. mai bin~ decit eneare ahi clfL..s. cimu.I!fL~ ci au lttCU1. tnlune.mintltari Sin.t fIoU t Mmrelo mi do de Coal •• 1& I'U! lui M:onwE:. a. penrru it !lieinlumJ.1inti. Denerner.ip"C. cele.lW'_Dar .vtllU sa-l nume4Sd Btlen.C'~ lifal ascu I' te pm.lc.t rBn~ LIt Elw! spl1i. deelt erau nerabdateri sll. e !dlu reams in !:::O :sl pc pad i~lIrile din Be Ir:nilnd. picrzindu-si urma._ • . UnPl~djCt'l'jnWJilare~ lUI Orome:.. HOI:mnd d nu mru crmeze ma. e mull mal in:tlli $i Tabnm pnmlruunle lal.1IIJIIl-."let el eru tere nl!nlbdlUor!'f..Of~I.u . mnd 1101".trQ l. Mumu Ot!\I.I.' ~<I mnl muhl Olnl re 01 1'. Polmml"lul de Mijlo< . $1 cernpaniile anute in Irunte :lU tr"VI!MI \l"ll2c3Smonuluh (000' rtnd pc '::tmmnle M:. muhe riuri at fi mas. Nu punni a" rOM lKlCltI dinue iI:. care isi nlcc:au sa...crlloT. Au c3[3.1I0nCl.an. SJ CD IOJile ca dore-au . "IInIe n·lU nui ~nd ru\xldeniilc Illc:lUuirtd rtm..IlPUJ.un sfini\ ilasil din nOli sprc apu.rJ cu trn-. pill! in Beh:nand. nowul eu E."1 m.r}ul ipTc..auml.u:Io:ruh.vim'Jl. Las' ea mel nu-i Mill &l1ib3 pr:: eldari... Din ee .nc:idin mb!ra lUI Olwt.. cAe. cUU D. ~'" 'o'W1yaril ~~ neldcru I·I~ UtICUi 1111 mlne . ale Pl.-:..sp'n: 01 'it ~13po.md. frunlr:a unel marl multitm dintre ICe' in urma I' • por de-a lungul riului.ia13 ea drumut n neeut pnne-un codru SI 1 IljUI1!'i: 1l1li un riu mille. nuw:menu ~~ dotlt de rlrilgUltlA ptnlru iIIp.\guL ce! nUlIllpU5. pilS~e anll r. (o. melct.. deSlne e. Pt. doru. <"pnn' ..rOr rest numat el n $lia. II miazanospe • atlmnu ncn ne:. de . C.(I trecut '["t'S!Cjmfnse ~III:: Eri. copx gu buruiunn.lnlil ale caror .u l'thndoru a semlruie iapillU!..or.are. In ee 8vfU3U ~3 1. Bm«u. $i-I ~\ inlr. c~lIldelor!}. ASlf.:re". Qrom ~1 ... cu potcoeve dilurill:''."u 10tlJsa pribegeasca.} I.I·uu rlr"l.!lunl " malul rjl~l1rltt:1I11 ~\ riuhll Ii tare III.nule lor tii'Ljt1lu dllp:l! Apui. 4:1miDllnindu·:ae 11l 101 pasul de eeea ee vedeau $i pe multe rneleagun ~.lL. d..a Orome. Tumurll.. filii lui L.Zl\noaplt Jlng_J M. Mumit Alb. . fU5f:SC mereu in caadll dfUmculor. vreme de ani (~ra num. inn·1.rii eeler Motrl inlre Flordul D~l!li' $I Golful B3..p~"'n. n'IIi"" I" numar..Iunoi. ~i trr.a.gollo.junga.H'Ilcne:n. I. Cit despre yftllym 51 noldl.. drqK en linta. On au pnbogll pnn 'odtlill mUlllu JUlUlI. mm upoi.~. nnd More".lu Pille mt~ telen iii de.le. cacl I'ghel.. Unga.guriJo.riad. M1)lo.-i ealauzeasea.)SI_~1 .. lwm pe care.. mun\. ascunzind stelele dln scee parte a lumii. " If.~uri."1 P~IBsil acolc. 'Alas"l.uu Helcar •• 1U apucet-c .IIncuri I lui IOf in [OiUe.or. oc~: caJ"'I_ut'n~u LI numese umany~.d.". en R1c10do1hl n-au zarit Lumina ee-e rOgt imunle de SOIart fJ de Luna. SIc Ide r.~o. in prUJD\I matt.l el Tn :'Ic"1c. in frumee IIIr c-.i pe care. pm.".U11lit cuprint-. i-D cu prius teamu ~J! i:!'llin dU~MI au !UJJ drumuJ in [oarctrli.lIU'_cn.at imooldll. cciuhn.J se tetnflJ. C'31 de linjil calul pt' Alu.l m Vai10(]1' .g $i zaba\l"nio a fost marsul eldarilcr &prt: apes. !nCtinLe. pintlul in O dc-p~~~ Illl' tekn' au pn'fll III inlil\lmlle inWlhnle de .minlului Inaj spune.fl "rut sa ramin. Lun. 'i-au !. p~11)f n::pel.po.. vie:tlllll!:. erau Hilh"gfu. ndlca (!CI I:'~ nu :tu lJunl P'~mlnlului d nl~L('md l~ tmutul ~.rC:l1iUri. mai lut declt tnt C(I l..iJ ~"jle. I[Jr ~I au fnM dUfAl! de: Mdkrn. rnulli mai eurind se temeau de capatul caJ. 'Jungind inln: ~Qr~.

etno Meliilrl prindea a ernu in L6ne.se.i1J1rupla de ""fj~il • .u.ii . etntul de In ell.1 opreltu C.Jo pe vremea efnd luruea jnen nu fusese crniU: Hu It! umpul dnd quenrlli s-au lI'(!zillinglt QP~le Laculul eu_1Vi. M~IIan nu oIo"'~ K.f.Hnrullltm iOrilm B P'amin1uhH de Mijloc tU vecea ~I s~ t::1J glaJiurHe pl1.lCreli.lffiUlin ftum1Mte ori ill.BIOriill. se .~ii.iI_lmI to~iifll1llu munoile.l atune.. inl.lion era 0 mal" dj" $Omin~. da glill dnfUritor pline de vrnjlt Din cit SC: po"..oqilrilorItl Acurn. PrivighctorHe ii inso\eJU PlkSUt ell.\larilor.estll.\!it Vmlmoru! !.il.de D~m:thlc~. .il pe Mrlc~gurilc. dopo~Le: elm \'JURor nu rnni btlc. Itleni u aU mll"i vreme lungil in BC'I~riU\dul de .}a dUl"11i lor eum s. ~Iti~. umpllnd IlIl.~nlD". 11lf rmlirule l5.4U. \'.n 11\ easul de InslnllrC~ c larnuulcr. spus. Trru. in graduUlc tAriM oil. pasanle din VllIinor i$i cuml.Uf&CTt. mull indnlg.CAPITOLUL rv Despre Thingol ~l MeHan 101. e.0 vc.n.elepc~un~ en in prieeperea dt' a.\ Melillo unlbtelc lulinei ~e ccpucilor celcr meri.] II $1. etnd C'Bl.tIiu(tnpilul..i dcpnnd3. in team tara sa. s~inrudell CUin~i YaVllnnil..

.!. . . lArirnuri cil ~ duraJ oimluirea lor impso"'II.>urilll d.1 mIn. rnloi.~~U LI'h'I rn i. EIr.1.MI:"1I 'lIbu:Ie.IlnliWi.g""'<>ri. s!<lek roo toare d.il dlmr . ~ir1du-1sa se QP=l I""wui. I ·LlmWlY.Il"Ui irur~un IIlIIl.. rod Me Iian nu s-.lJl~ .l ee :I..i poponll s:lU ai pricinil.. lu.tx""'(]l &: Riu] Gc:Jjr. E IIITIling..bipul Ea nUll msli't 11lei till Cllyurt.e unul :i-lngur Tn ~orJrul NIIr1 Il!JM1'. pd~[" hi s.iJ1UT1care au Slat warun d! lluy.ndi..lM.1' •• minua . o.C>al'<:pe sub umb.. IM." lUI Th""ol .a.-milltJt 'imp elnd . e. oJ Pamin'ulul d.. .. !Mi..i C".n'ln= EHil LlIm. in iCJU tl3ft".rivit-o c-It iW' lumina din Am". p. cu l. ~d. inlr-ul"ul! din drurn~ sale. ·tri :pn. in41u $I. d.l " nu rni Ii.51e1e :5i IJOOID .dmM..ri.1:1<. 0 vrajl: I·H"prins ji 0" ramaH] asa.unlelor ""''''=Ii. .:OCU j ui MeU~~ ee i-a umplur in irnli tOlua eu rmnunare n ..·C<J']u$ie. nor 'UpUsil . _e g~" s i~ M.njol I. <:inluIJlimelindMo" • _ bJf1.. 5JI ilJun~J1 d'.gelt lolcrilo." j·a fo..1nd.:mtrinllinl.o dlltt't rinl d.Ii nu erau ali. In.. MIll".I tInll 5i!1 1.iU~3 Ilde~ ~"'Odr:J L ~l man..m".""~aLl:50!!'i~ nurn~ ~ddl)'l"Dli1 . s-se dup. Pru~l~~i num~ra ptlnln:: in Pirntr..negroll" Col.. M.oht II.il. A dOl u. Monu.a 3Jl.o rnlimplal n. din. ~ m.~ l 1u1 de Mljh. din eare se zareau :i. Elw~!'-J. (!JI..« ."til a ~i. s-a rlllkiL '"'NUl (Imtl .. Elwl! S mgolI(I n·1 mai trecu t Mi!J'U in Va liner . Ji.li.lIlli •. pta """~ 0""..a el 'I. Mull 1-.. «..u::~. copaeil ccdru lui Nan Bbnoth III creseut Bmoili 4 :rt8~ .1.liI. din iubiru drnltt.1.ram-o pe Md..UtiJ..ll~urih= nOldorilor: ~L s~..."eullll. . ii in.1=. in coW.!1 dl: ea.." I-. la.1.. et n~ ern MK. El Iii Co nuail.i au pomll mai ""part e.m~ dJ d~F ~oldon~ rnulh din_ tre d Ie .. d.Rl:~nt. rna.1 in !RIol IC<I...II regina.. u maiLr. drum .ol. . 0 . ullULIU do .u 1.I ~ prinlte e:ldllfl: I:Bra QJ ~Ingur dinlfl! 10\l". prie.-o de mini $i.l -:'!uz. "" . Ci. I palnln> >dine in Nan I!Jmolll . <"1''''''.. lnain I.. far._pe[miJl relerilor. OIttI>' pe £1".inii.in dan au fa." '1'.a.i R~gn"J1 Ely. d!.!el-c:te:5] ~III:I . ill Limp ce ani indelllngiU s-aa """" ml. 0 Moe <Ie Pqlcri din lJO"Olh.jl 'pitt l l.".. in eceeasl clip a. pri'.1. " de dqm'Ie.pIn u I fo" Il vreodi11~..ldl\ruU M."1 . I"in.e sa fi rOS!u.:i.1 lui Finw e. CtI oc'hii ~I Copru:ii in z'iull innDtinl krr 1i.inte ti efI m:tre'~ «I lurnin"-t de . """ pe «-I.I a eevenit un res" 10"11 111>. .... deopotnva.. ""p><:il.oriqlJc. coplesit de iuhue.. d.ge]e.. d eas up'" 101. OIprnpj..i. R.a zlnr"'.. ~t. MOll pUI •..5iId VII.b:n: din intunc:ric iii p.. .• dirure Cop... O-JPIU Ilce!ur 1... Thmgol $I M~h:m po lumc «I mol frumc . doc'l eldarii dill B<I..!-I mol gt><a<-a ""'«lei tip on" c! Elwe • devenit . trage printre elfi $i uarneni.rab.".$1 alu. '" oIIlru.II." iua .

iln~LI1liICi nojdonlcr Mi.I.1mit tiJ I:l ~.1I.!In.l£ ori~o 1.I~ev. ce i1)fe-pLIiJU lItcllJ.1 . in '.a:n..pro nordul [nU'-cp4ruu. .M !'fmm D.il C!lWtou tnea pc E. In:ilr.n~ ~jniJ.ttl pIece.Idoli.all I3n.. rl:lSl !41$t Pe rn~ IIju.Q)n crul. Dar l:ap~Lul ~~!~JUt:. !ch::ru .U. Am31! I CAPITOLUL V Despre Eldamar .o.!C: ttHLro ap'l... irnlt' eele l. dlO IN. Ic-an\l.r1 in (late iSi ~~tu OiPlJe SmOnlJI Apci. Ii III 2IK-CTiliL-orn ijr.:flt mai n ~~c<: I in unm .rittnd III RIst1rile:..s1FirI""~i ~ semmthte lor pteeusera. Q'l(:ept'.-.i v ~IJ t~g.u: multi 11 .l' titJ'U.1U ].it'!.11 M.'mbd~ 11l~ ~ilI~ ik'lnll.. s:.d\l~le.llll Blllru-.gll'c: \.1 IIIr...I\i ~ In lc:'oit"1 flliuflh le. rciJ F.)rilor '[HI Ilju~ B !laUn Puterito . din ILJ]jmt.d ~u fWI prlttLI" t'Ll bl'lll[J=~ deschi3e pe Bi:e.llCl.it'I:U ima. pitu. ~P" ~l-1Ll (tJI~1tf'i mai de.W:UI ~dbe. ufldc.wi".J. in[inipl~t e..Ii .. ncrcdul .R'mu.:. lUI U hue de:ai[ mul L mlli t.. Ulmo lUI $.1rm" tlln cl~ ~mil se 'CUl. C ~C'j r:u dlC el 1'1. dupa Illmele 14m.lU te L ~p:n: tip LIS. nunl..to il d •• oil"".:Ipl dl: truulB oil ill.i p~ W'n'IllI.. din.3.lll prierenle !:!I.L~~ms.u~me.. lngwe .." i i dln ~1J." pe Imno ~ I.. pe Pa::tni. fegendele $i ml.I [Ij::~l~nj. Pol1ninlulUl.lmb~t .jj11lclh DLUltunl~ de nl5Jp de II !unl~ Riu lui Sincn..tun scri~ if"~.. inlunll!C.\ le Ile ~g~.llI1l1lH IIII.-..:'IlHIl de mlln:l in dQnftll.oiU p.Idvu eu pnvil d~t3M.!. cu hi I v m1 lor ~fj ~&nnu-n. PlunllU in Vi31lnLJr. in.llurile inU.. :a.mil~~:3 dm CH.i1I1.!a 1"...n..enliel .I11de 5ub Mu... Cf:1..311. pe Q ~Lin... Atjlr'tl i:'111 Ulrnll ill nnul!'{iln rfldiklJ11 C trlnJ In a: ~. plin de gIl.l.lM(hlpt~ 0 tinc.it printl! eldalienltor iruJlo-UD tim I..:a f)tl.. .ss~ ..ilt ~ acttnc.:Ii~.D Am..I)'uti: ~I .1[U• ..1 Uumul. URd~ O~ .n:m '()I: In'tll~ iJi u.-'up-niB. In II de ohem lIfe:l.II: 3p~i $i :!i·ol I "Hm._'.. O.8l:~..lll~~lt.t. l!nJllld l I ""rei "" dupl"1 pn etenl i lor d !.jiJUUde tenritf1nl UI • .J u n DI:~. se niorul ler.. nma in tlrm..un~ m. lor tit' jjJ nllll.1510d.! L.J.. trilmd in BIClc.pirut D~In.n~CJ pc C(nL~tl.!:1I! PinlinLul ~~ ot"LIoIlo=. 1C'1l~ dmtru lr.1. ei l-u calL\lInl pe fnmlOlk:>C!~ Uhimun ce mArgU1i:.51dnd ur f rnn 0 I:orab~~ LLnll!Sem3.L$:i de pt' LII: l m'liJ.s-. VJ1:1'l1l' Il1TIg. jar cil1\c"th~ler t~U pllne d~ fo~~· .([ :gpo.'1.md~c.. 01.. pe Iu:n. '" ''''.p1ril!'..lUI tam.. II ~i!enlU del .ft.!. iI umtire.M I\R tI. til . dl:plli1e de mare.'~jili tl de mare.i ."'(:.I ~~I 'I.m dmtre LDli 1.Srl i.\~ u. U I OlD . \ftt'1. de m_ 11:: \~ mai dc"..min ttl lui ~l h~' tm rc-l. SI: . A nfl!i.ll e BClJenandj '" d.rt!!lth. IL"~ILt'1.dc 1m'I.".l&lL m.1 do~!.ilmn.. bnllui.r.'oIlorll LO.11 el muhe d~PM p:..iu-cI.''NIum e.ntlll de Mijloc:. pc: Olw~ frarele lui BJwc:. uri Dup.LlON: ~Ijd.lwt..uri e nJe M ~lt'-il8uri lor de DincQZ1(.n=J e 'l.irz. en 'f~ler:ii i. lnr 'l. O"'m~ '-0 d".".1 "tim U II... Il\rmu ri 1n POll<:.k!ll tn mjjloc:u~ n\iU'lJ" di!=tlau ~ I...~ll'llrrSI!i w.t3 'SJ... s~~ rO:f) n."j 1m m.sli .Uc.inl.JII [nlrns. lndurrnu ~hJIL)(" ~l h:·~ -"DrbU eldanler $i ate Finwt~ rtgtlco .uunkc :mf1ll:rilc in.iUJ 5 Irion lilt tare: iJlU fc. C'ind. m.1nnun !!oi Munlillhn Anum.1J..I). ei.".IIci enre :st in fips~c. de re c. de DiIleo.. "'-r. S r. osl.UU:C'u.S~IlU ~tflns if! numar mare pt tMnlunle '11111 81:111C:nmll~ Sl u temteindu-se iin&ii £urilr SUitlnulw.. lJ.1JJ.1.mldonL ~..ID.ori I:tM.1l necerea muner ru!l.IJ. d.cepul i'ndm8!l5!Ui1.'lIl"L)'4rilor ~~f1 $1 noh::l'l. de Melui .iil ~I 1·11".lUlu I~ pot! eere era du flU V.. Ac«m f'JU~.r.t!it:'. in Osse $l Uinen 11'1.._.ghc:! ~I~ ale 11..:I C~ ~Lloi1 $t estel..eilg: sl 1·::I.. Aflind inSd C'. dear un bnlll in gu.'JPUIlC.1 HIM (:1.

". Itt ..ngollo au rarnns II ...uomiC'h relern.. vreme.u. SI. rn03 mal tinJe::au e:1 ~.."l"l1lff1 .3Ju1 ".11I. -ria".-.1I-Iln:! tttnlft. N.lor..I.i I'IC:' aueue pc :u::th: lccun.. nu 5-1] m_JUelhiur din tee.1 Caset BUilor ~ 'pre Insul..It...I . Ie. _I"'ul'5''''lu 1'2tic-a.. C'u. in p. runN..da ". lulIUI1. Ihival8r.inrilClr. 1'<'. era donnla lui Elw.IL!I ea It ~hiM •• pre Oolf.."llllT Qdc:oJ awpa 11. em. en d~~prC' ~un~).nd'r~·..t".. 3d. I\lr\g\ .nI~~I' cume 1 .....iire..mdoL lrut. <lib ".d Iflluh:t ..u d. Iw Elwe. (ate i. In G. p.n.t ".-t EII.. II" dup.-II fa-c:ut o spanl.1.. dtn pncmn ·are:sle1..1pleeare: faJnthrimi) emu ace. mil inuit I-II mihmt (:j1 ELw~ rWi~ la.!..01.. . Tol 1:.'j.." dod' tOIl COPllI lu. ""ind. bucurie in juru-i ~I we s-eu mmunOlIti.ndi. impreuna cu Mob...: de "1<twr<au.11:lnI nil • ..~.lu I M. bine pe:ttlN ~auT!lI ei\uJi' "'1m . MIJI"" " primu Iauntcn de carobi.alunlor imun«[!"'..~ra . <ok. ~i nu-t pll3J~11ce gJn..JW::UIOt.l rllJ.i-•• . primu marUlan de pePamin. . 1\1..L r-. 101 a. Pllr.I ~. lui d.LRre.tc hculC el.maNI ler. elfii din Fafa... pin3 d. $I KOlo.CunritC\I\.~ ~ infnlmU!i.1 nl. • ~11181t1OoHul Iilrt.. gralul ..ne d.. <hlj'le.mUe lelerilor.:aII'S. Noguro.lr ~"'~in!'Igelt in qlnbu . cele IUlIIIrWl: de Copa..i de .. ean . _ Aeestora "al. m . roll in.':1 . . prin Col.. pe pamtnlul de MIJloc V. a pnnut " ..a un 6eniOT allIl. etngm 1\01 tll-iUI A~. II el. In urma.agunJo d. Cop"dlor.s.p"". CilC'. C'I Jt.. si.." Apo. nu rnai cvea ffibd ..au: de.""od.i nu re nunl ase ra I. can m. uupa eum ~e ruJetc: vera.• .wl.' (!II !<:d~jndut'lli :. oneil d.. Dmeoo ee.l'Julncll "a.l VC1nlC 'Pre ras~nl.eml. Elwt l. in urma I>rioloni.• 'enll 5i JralOSClIin codrii din imraa Bel.-".1 po Mole. 0".dupa Am . 0 f.ldMU III in1lPI UII deal verde' 3 fost. VilHnoruluI.. Fmwe I-a intl'DUl pelle masura v. nelderilor. e! Iollimlat Ilrrrildullu\ rlill Ol ...tm ..'\fJ.Ll..1ii 10 dilnwera 0 I"'" " un 10.de.Tilor s-e d"p~1'i11 de eel . .. linga mare mutat ~I._ Ap DU rtIm .1 Ijfmo III rac:ut In1~m~t Col" inteltga ee It $ldft'tQ In t '11.. a..aI~hun pe In." a <1m Am.&.d~ cJnr~.101 dJnspf~ apus. dar IUm..rIC'l:t A(Qlo Q.lul..-~..·e'~It.um IUgmt..'lrtm . BU1&'u~.« . fusese inaintc.101.:l ~ moi v.! Ufmc r. Clrdan FAwn •• rul-de-Corsbu or> S... 10 leKe de furuluJ rtI:".. CO intr-c "gtin..$i vor Ii rllCUI 5oUil/iUn mai Dpoi in PO"urile Bnth..' '0'1<1 sa 1.il de.gunlor de. "111-0val •• dlnca ce due •• pilld I.. D. ~i prinlre Ilerile dm ""dlntl.a. pn.. declr.-"'-W.. Sln~u.<. eA. nele d..tia..RInd...l.riand.1 Tllll. s-a du. el H~ U(li~!O..am"1 " pnclerii lUI Elwc S. 1. .'r..8riJI h. Oirru. Dincence.amh~r ~i Eglans1.!nl:l ~':l ri...iI'tt. eu 10".I"r rr. umplea de !fist. .ll era . ~.. IiIU' nu dep.gJotlu si-a u s pUS . bcuu.ullm PC" lin~.111"rrfen. Seminli.ind ca ielem ~-al.' talL15IU. te. WIJ Ill.:. .)e Mu. 'to(c. CIUtll iC nUl llln1!! !l:B OJ1feU~·tI Utmn le-a Tmplmll $1 iift$i ...=iI PUIIIl.l.oeaa. de a revedC3lwnin.lir:3 in mante Zldun J.".llpl"'ln~ ~ O~ L'ft!!.Ie.1 rn .. .e. prulS ~Il :U:~a ~I "iI. . CI u rilmiJ!JoifJ... vomu 6A vmL'! Si dimn: ofi dC~ltJI. pcnfru a-r rfll~C'pc telen 'in VOllmar. d.ill Lunun:J Capialo.nulor Prim.i.a ramas In arumi.{JOI.I :alJnu~-il~ iruuicl Sll1gunu« .l5illl..rcod . f3Cind COl umbra ilJ t SC' lnllnd.oll-I multum ea Poperul ~a" s-a strins o. nc:pu~ntoare. 'r'" MinI.in[o~ pe cOII"llele Selrriamfulu.'t .U ('J'UCU' pnme c <0 '-.. in .11 g.. triVl5C IDr in ~hllul tl":-Iliflu.a dt. ca Ie-or G pr~ul OJ pW'Cea d~ 'pre VaUnol $i '11'" IUIIlUI>CopJ<.1"lat~ 'namte r *.ar d. er. .lIlR Lurninu.uriletelerilor n-aveau . d""n Ulm~ $i Olw~ or fi primil sa mll dbo. 10rUarlt de MUIIIll Amlll u~ndl d raminl1 _y""lo.. PU\lJ1 amnrJ. si..o. num.I': at4ll1l inrf~. It Cirlf! ! l.1. i·" spre ".""oJ C'md El"..IM Bld om or.. ~tllJ. Anun i' de I"fm"nl....2.·.1liJ.IIng\JrlUC:l.1 I au rup'l :.:a Singllfll!loa.lld 5A pun. O&"toru 1"1 El".ml et se ! ..1t.-~up:r:a .. din YrlJa ee-l SUb)ugll!e lib am..nlru PAminlul de Mljtcc ~i pcmlru UlrTnuril~ Mrlc.• ~ iii (bsil!.metici. a las •• in urma Nan Elmoth $i. '!lieU $tclele-: de ~eea.. . Ac-olo :NlU st. .."OhJ. \MIIl ap . Pe unii i-a faeu.il. De'pJ'. ~i"dmd cia t"m m J chcmarii tcit:rilor.". dar .". In 0pJcilU11.ci...iCl . $I 0 lO:JJta ~('_4tI.ldurile Ii dealurile din Bel.i Ulmo i-a dOl in I~. fllcindu. <trlI Iucirea T~muh. IISlrcl~IQci e mil! muln dmh'e teleri s-au SolI pe insula . Elwc 11M inf.

t... pc T'Llrtll. Aveau sa devina :rrwi v 'ir1!11.uvu.n:uiin.5i imag.1 nacili.!.ei Frumo~i iar noldorii erau i. d. mulre in Ah1amnr.J'~ :rn. eau ei Ii 0 .JbJ tI !~.. t...1cul A Ib.~int c-onib.L1113 ~i .e!cC"t:: LInneazlll ~~ po "~-!ll~ ~Ie mai CU ~ [)ma duplll f.a cu nearnul sau..ndrdglti de Au !e.l caacasrerea ::. a (Iil.T3s T.'ptrle lor: prm umll:U~. Mmdii:ll1 ~ldlLli5"'il !oil:.lL P"'" m. ri Nil I~ pJ.tli i.ilu t'l1tu.ea-in""rrn'u I bard. III clipa hOI~ti~a. 0 I'V. fit! b:llitiul C.l.linom I" i. dill sC:!TLIIl\ltI.in te le i ""M.'i aau rnrmLn(.J fos 1 zi~IH Ci..sprt.a 51 LiI rillpL.u..gJK. ern n. 1].. frau .1Ii1hdiI1in . Gti1iu.n II! Ie miL \o!: lirln. s-au imp1init.t...i1JIUj:Dt eel m:!I sernet tum . M.aC~Tw. I'" Dalbo A.I. dnr 1~'I.~dar nm 'llJ1UIIi nU"-~ d. frl inah"" .I dJllfil nwni IX Itldi!:.. 'j.Ua 11rQ~ . M~ It-a dE-VIm..ru1131.. So.~BdLl! ~thlr.do nr c~ ~rol moU mrc si met 0 It'lmin~ nu Lz.C:Ul. R.l~i. finn IIudn 1m. Ibdcl Iplrnui !au. 1 ...L'jI ~I h IQr Pl!rt!!jj . 1'" M'gklr.·lobllilll din Alq". ~ u \I~!t:ul razl'll !!Jb.l dupL"l cum se va iI~llll rjJl8i:i!lirl~ fmlltfin.I::IL. "oldOli] '. din CI~t: au adus eu ~l minade: .:Slmu ptIlt. elio! <!alb 1\ ern Cmp"1.. FtlI10rcrJ 1nLIc frilU e e l m. unul .11l"afull.til! ~u prb~ lSi c:. Fi.depane 1><'" -p-1Infull.1.t Il'Ilri in vl.I.l~dili ~Lln_!I.C .L". iar cirld frumuserea ~i trupul i. prie Len ell Qrom.:. mlli Urz:iUI '-1.c:lI hll Olwi!.lU adtsea Illl tui rcanor. tn Ij:Finw~ cHlten· d in_Belerilifl r1 t!:rlio oUli! e um 'lit! r [1 rQ.j lui n urnee U Fbnor "'1 .&mlI:TI.501 rn Ilrt.m\lol'e Si Vard_i3 ii lildrag.i. ....'ruJ . eet m.U fhi lui O~we.cn ~I ~ vtneze in "rdn.1 \noll...nFitmor ill rfJU Ii U Mlr~1 Senn d~ ~ Fin !:loCi lnl'l 'I F mUr1Jl. noldorilor'tt'l panea de miazancepte i1lwnii~ $i Turgm.lWl..au n ti.eI..tul. . ..i priceperea.ot~..Iq in VaIJl1Of" ci indr.mplat ca z[darii u.m:m.l..eea pin a dCJlilJ10C in t". C-op."I.b lui TeJpc=riGI'I:.hm. ! mai dl:pill1~.t:L in!e1qx:ilQ"l~ In.si oak :lipit41ot A. r:rW~miifth: ulertlor.iilu SilUI i.r!HIIid l IQr ~.l. l'lll h. clle da..uu Rege ill i. aU 'pm" OOg~II..L !Ii. dup.ai mici. fi..DI~ e .'L din Ie' CUll ce se g tI. sUp'inu~ din Gondoli"\ .an ruill oCU .geau C'e. jeri in padurile din Pami:ntul de.u I Curufin. 'ViIl!'ly.ri!or).~"'~i mlm~1Cl.K: inimn. EnlITLlI ltndtd dl:ci\ frolii -1:[.1I~ f:m bcgal .e in VaHnlli...I a:n:m_~~. pe Amrcd. llntti \le$minll:! nrgin li r .li.i .[ ul .. Dirure ete. O.l h.~ un elte pen UU II le poi 1~.lIt o1JlI. YaYilnnit....l It rou.lIll. n)'arfi ~ ncldem au Irllil mll.u fie: Sol!diLin Tol Ert:ssea ii fru_mo:~ alCala..ijloc:: vinlllOr III"'~ sa fi~ 1St C~l~gonn.l]urn~lc printilar lor.1 asemenee III [:bi~~i fire. care.Lri ~i rnari..e :s.l ca..li (1m p'ncltnia lorcu fill lin eeperea mlinllor.BrcJ:.c$[tn~ die.'!!ill tl~ el ~ COl 0 t1. Fll"lgolflP era (:ICII :ili pk.. chi..\ III notdonlttf.!.nZ..l mia.1 oQrui Ill'" pin. MiJI ."d~ ~OP" III •• vur l'I!onor-1'" M'edhro. 1 se epunen A:r-Feinit'lt Dommllll Drubi.13. diU ~ r'IIIli ~ I~ era "11: n de: il ~Ei ~I rn rnune "i reI uri le chipUrl ~i-~u in trecur d.. -1:.oIII.J I~ uamenller mun ICI Ii L!... avea s~ c:n:ill!:c.. m uh C~p.sub M"m. p. din el 5~ va trn&~. ~ p~1 [.. sus.l ra.tl9.a .'I'lJueadin rl: in grniu[ .! ..a lIrimit 11 LUIIIt. Elfu -t. pt' ca fle Ang:rud (i pc Aegncr.u III gHeII!C'tI nu me cit mJli petri yj te penrru 10' ce ~r.V.Smionl! ~$Ic.s.5:-3 irili.J~(jm~ mllll'D. I"llbodrnil tl.1'" Fonrod colcrodJn<:w." i i3r in oL::.. nUlTLl!.nJ eli.. oltit dfi !tri.h. aareen • r. si ..Iii11 ill J~ tI~rur Sl le-au dtll terrae d!l1lr-c cele mi1~ f~luri(C'.15C. iJlI1Qliru:J . ptimilld IJllm~lt: d-c: Celebcm..3CoID~ iar -vlartru"o d~ale 1 .nu:i. mmind adesee ebe~III ecmului acestui mare ~ma Fili ~u Fing-o lrln se numeaa Fi. fr-lip." pe paminlul d.r.settrnB poe vo'iIt)'ari..I:n Liu h . ~ duroinic. Pf Orodl'flh.t: In TIT.""..:U r pentru CI ww. .lttocit mai . .iIh. 0 ins. n ~itf:maudr pnrnin I utu t.g 1.ilbe. H. 1111 C4nt..uriJe. m (Uii. ele i ~ Twnuj 1IH bqwe. Cop:e:1l1 Alb din Nllmcno.: tegcrm lJi !mI.iU hcwl' 1111 Yo:rb.LtniJ. 0. I.l.oll~ pol: m....Il . TOLNU:J1 ~ I:re)rel~ r rit. (fel1gund a.. .nilQI.e.t:i!'i-L~ iu beau CU .. impreun. ndesea venea prtnne norderi..lU dural casa lu i Fin wit! sa sceara pratm din CO. Finornn "y. Ci~ de.1 ~I! lege priet!l:_W& I.poi.!e de G :!J~jhi lion. IllIC: Iu.3j. Nimh:n. d. scceteala nrulor la eldan....-a'" I.:H:ul m:e.5. . mat tir. m mai din si mlJ 'l'lIUl. Mai .. M..ll .injOlSI.".Pu.in.u1Cir. Sl eel C:s.~ru.J..[iIImuninolUe) t-c: lui h:'Ol'l tare Ie P laeea IJt:dooTlla r sB dure ze tumuri ~ iJnreJ i ~ (h: II pest e. a vterne in holml in I C!~C!~ :si pBll ru c. plMindu-i sa l!3!nrea.! $i .5oat:lilill t curtIil' de.ll1e Reg~le noltlcrH !Jr.1pJ1.

1LICt.. ilhdc.... I.:1l1!1 me..:I !:~tr1.a.a. Ie-u . despre Ii"".ad:.i nlJi:lK1 in mun~il ~ui Ma. in Aman . ~ peste 1nW'!:. ."J. Mijl"" \i polll< ca mCI n" ~ te n--::tLI . UZl~ii r".:i 1"." r""l perlete pe care ~ ~ cui . apusene...... lor""".oar Ii vreodma.Iru.n:<lind "00""0"'"\11\. te-o pun.alondt:. :). depiotrt_ _I d< mikR=in :slinl:oIIi durG~ In t"!'I.honb"... 1'.a AmODl_ E tlm. l"IIniqu<1iJ .~ un"".I<Il"-' ".a .in efe. roilzNlo..mwi.1.ron~ Li'llimul Le be.." ~ CJn$1l11o.. . flIrrn. <risul . ".. A$i1I in e W.. in 3ce1. ca.lmcIC se )inc. C. I.d. '!!<Ie golIullli num" A~ Ellilor. C uJlrind!::(:.:tlurile _-. ultimii Wn1rc l(ltl.IICU-Ya.hrn!ar :J11umin:lllliilfttk. ck. peste ma= noclinlilil d.gu'~ ya. . piW\ ~... in cele vremuri...vnnd .p. d. tnalllJ.!l Sin ~ Sfi':5ii>JU CfOIU In tl'c dn!osteJ lor pen bu m • ~.rwi C-:rrc' ni. undt.~ fa (ib"~ ".~ oosp'u in caoc~ c. 1.. icl er .l s.jltlc IU. ne:unurile 0= . tillli lor. lui Aulej CC!iltgolTll in:sa. ~ :! dcs..l ... "'"~. I!W nuin. 'wninOl d. sl...Il N 1~U1 ca Ulme..1rrw ~ I'" .. Ad .¢mc'i'\eil I~~tOl..IltCul .rl.0'.IillO& .'\C. d.. urile. te in . IRS corabiil e alb< rue leluiJa..r:rge3. iUI. C'~_)"_.5 ei. In prn"I .l in Tat E"~i'Ii~'~nl m U\w.M in mimi'c no~donlcT. muhe .1.n. Ci!lllJCiryllG Ln.a ill CQPilCdQf. si cri>llde I!PIO><e..il Ehb. I. Y"'t $i astfel J. din m. >alii. b4J.lptt. din Alqu. ~. lor lobed.c-l:Pu.. tJl<pI po"".w .. 10 care .::_: dc:sp=. CopociJor $i pu~u pasi I'" aleile daurite din V... Oromt' .eIWI C.t spunem cum r31uejuns I~rt'rh intr~~m ~ nca. 'us 1'" TUn" d. I.. ce ""pl.<. TtriQrluJui.d .IUI in I~: minun aie e rau plajcl< d".i RCS' oll1Jlllrnr oIfi!"'-..:1mai mllLI I. Ii ru! sal ".'ill !II1t-g.uriIe Eld~ui. ell.d us. A~10 5-:31J 5lJ1omjci! d Ji.4l.nv~13 mull.slql. doe pe Tu:n.impiile :$i in cadrU dirl Valil'lQt~ de5Patlindu'Is!: 1LQt(e' de ncldori.rr .m. 1.t4.i...cd.ttpl!C.. . din ~ ."1.1J U'aiul 'in. r e ~nca 41: din.b iWop~rUul.• mmr.. ~i rn.sa 'lr. de lun'tln.ala de deal.10k d.!11. dIU'.poti. 'P~. II. pi ace• .. te.<Ir Ittd.1 • en m.. j ..a lumin.-uu in ""'1l!Iioo limp iIl.do ase ale Ill.."utj ~t!t"IlIU p~l.lgul de a fl1uri ~rnbii' ' dUl'l ~ cmubiil.OTind. za'«euc.r. inlmil-= fiindu~If:~'dm:r. schimbar.".1111e n es temate I..Pu. Pinwe dom· n~ C"i!I rege "in Tincn. """'.ole Ii <1"". pint dq"J-. lUmIn. ell vi.!tc: rn:::a.rg= d.t-t'l:lor Ii! rnm. _L.imU $."". .ata dun:n:.I Cl pe ~: prlf:lCnul lor care" CLIlo.i. piti"". 111""'oriJ< seei 01.\ . dQnn 101de: IlJ. lII. indrame:lcil. i. fu.. $i 101 din <id<r erau dunue t:>"oJ..pe de ponti t mruii.raliC'~ In""'" eu ciI)CtlJ'l cit: iI1If II oc'tn din aut Ji JIU.u.id. lnl1l!l".Ib'l~ in ceraeiue I".!jul Tuion. sus d< ei en Ingw~. lui Monwc..fI::GC.oJul vo:rd<. gmiuril e..l oF.wi.aI~hri!ilLi peTuf11iLIi..r II Lunan penlnJ eorabu I. pri viril e minunea V~~e. . sau s.11IHO:a. . op.illu=kh. v~y"'" ilu tn..n.copcti laLn~lf. H. de. s-au fo .. 1:.i Ie in ~ pe l3mluri si 1..uc... Un ev indclungal au V. pe eare . $i ille IUIIII'tPI' IlplurlllJf vii. eu ~~ clmulu dlnLn el [ntrnu adesea in 'ilI"a viil:uilllT U. pin' la mwgin.MW E".II.a..i-. . In AJqw.01.. ale lUI 01".l. MeU... inr'l~ lumu ..mxi pn. $.5.-. ijlpl'~::UIIJX unele de.3Jce se re .miIuului $i OIIi!:a. pUIr. daQ veiau.bedt cu willi putemice.._nwea:au fie c..U :ljW1.estota en ee ~.. spre If"I:sul.ill jUneL [-8 I11V.l "'OlIJ'&a prin >:alJLtil.JU sa. !ou-..md'lll Ie . "..... <irepl d. l1!uril.si dOrifll1ll de a-i rt'ved~a ' .u m..EJ<Ild.e J.[ndu·g in vrerii yolorilor.!1.U:I foS[ urill: I'" I'HIl"I" 1 d. ftr' door do eete ticoloast Ii h .urma. CII parul stralucind in IwniD......mul lor s:i de ... enw !!Or. in Amom. !'!an". rapluril.ei mabat ea " Vollnmul dinlT-un ho"" in alrul.DI"j forma Il:i.. p). .o -~yalunlo: ~i!SC'& PIC miS~ -I:II!! 1. DM ammltn:a P:nninlldu.n!~Jt lOT..~mlann.. m"'.i~au.Sd'e·~t::1 i$l dm:e:a.u in umpuril' .J.ill eruu ilCl'JlD ~ il. de Cal.n"mO:n"o feltnare.ar 01we in AJqu.~IUI dlNil t ooidorii.ind II.'tft: dcalun p pe.n&".mln il a fast mal PUlerrdc::a.

.nll.l!Jl in reOUlC!r. d. ell to~ te en M ptL~n t.hl LrHin:!l ea ~:1 doarmn.1r. t'lrll"lf.\... j in Am.1d~'YlEalil""~ doarme. i lui .lil fIIP\1[ lui M U. ce !If fi dul y i".n (eh ~f.IJi.l deru U fie euber.tll:liiftli In Rlqlel1Jgul ~~Lltllh:n .. D..~I in W..Oru-e 'nu-.U!: P'O"'II!:.13 (pentru scurm vreme. nWraIJ fi de r.lU!llllul!'!'i~ din miinlh: e_1 !r_~I!!.E.itt:i mai JJnc~pu~i in ru~.iI ~reR1..ur.n. nhHII nutlOi ~Ic u rreceeen umpulul: dar en IlU~"O mru Lt\!Ii!If1j fu v 1111.ml= fHl1dmittrr M~"'IIHIulll(l numn M'r-u~~ ~im~L purt" ~I m. '\PlT1tlJlI1!X'lh'ii r ~':JUb .ae gindil ~ nascoceasea J Lu:ftlc.Qt.dU:rl~ Co poc:n!iU.. f'rumil3. 'lI:tlr mnlen hli II .. ~1 ce I mni j'ldra.U CI::!r.Ij.St~n~lain eele tr=i stmin~ii ale t:ldmlor UolU acum 3dunlill~ ier Metlm:r 'ld.plinl. Apoi e-n d 11s.li~le k1 ml:lal on pl.S11. CO. in Z.\C Ji.~L t"iI ~a r.Ilmea r.IJl:l:!il m !Jrh:·ue 1111t=.~im I~ aIla slillil.'I.iDI Qlt! ncldorilcr..hrii s-au implln il hI Lrup ~j [.t.wil!l. Mull·se iueeau Finwe. U1 EJ~Ilm. iU1li eel IUIlgi erau plinl de uurlia lor ve:sllt::'!IIi Dill' Mlri.:iII. nstlel tn j-:l l'1l:bpuni: .L~0 nefertcire.111~11:I mullCl 'lle-rul1 ncl.Jnilll.rn~pe .!l !:lin Tl:rf.Ild!lnli. DiU dind n~ll:Je rtL..C~L nlin'~ t'I r.~t:li! e Ir:utin de . nume pruncului.:j:LC::iuguri.i G:L.J.1J1. Dar in mlJiun armnurn.~h..Sf! pruncul ei . drat. tung in 5ClItgen..t!!j {!J'I:C!l II!fll Hut: l.q oI.'1...al. .1l ~l.l prea scu r:t lIin""'"".mlU....iI. en.i4eu.. n u iiu'!lnvinov~lj _ peneu mol si n lei peeuu ee va m el v~n i.rullYl Eli s-au impu.jlel-= sericl-il. in L~ril:iI.cei! in LmIlL!i.5. pe lJJl~t grnvindl.nef eneue i:-I (I mumft s~ p Ieee tit: lin.::i0li iJi 'Lnclupuiii t-I)j 'Fi"wi= a-a irnn :lUU [J~sp\J.n<!".llnd~ Ii!: i s~tind... Ul'ol.cacl a-neeput pe Tarimul Binl:Cli v irnlll.ra p~ IM}mlli.n~.B d 1-. penuu ea fmlderii hi tri\ii3U atunci zilClIe.EtL-tl1I... u npct i-a !POI lur Flinwe: -Nitlicind fill 'r. .I£!Ij rmu purtn f~ In ptmece.:a CIIru. im:l1J"fe.pLi I. binecu'Virttol.11 ~zr ngl~ru au de . OJ diu. 11zis Mteiel.l"ifi callilillie.re .!rt. ~\ in ~I UU1p."n...l ul A.C'u' m 5~1 il~ lui MilIlcloJ.ulfd ell Pmwe i-n cerur sratut nn Meawe.lt:r'!.. . in.in grnd i nile Lcnen $i ..)L in Art.g. in Vilhnw:. u.~i.hliilltare :.. i Finwi!: . in ~. Era Zeni!lI! T~mulLi. pc -C!l.l 11 LL-i ril:. primm eara n oldDrh s.e. :p mill In :act.aI.J Mu do glon.1 imaci~ I]~ irU~~i dau Sunru: penii. ~~t:.u irn~'. (:'1:'1mil mart dJn Lre flH lui Fin We.IIi euberarea.l.u .i:iilll.$i ~.cl~:si d Ilr Ii t:lOril .inuna.I en pentlul'.1II. =".m1 Aic1 ence IJ..nll:tln-d·o.ri I: m~lL.o vtmii pe !u me.lln. 1ntr-llde".Ej~ J s-a d" LnlJ mete .. cact ptlicTC.llui Uu.lie ~i m. mil rnmn.wt UilI:1 P cUrunCi. De'l-llill1mdu.IeBluluj Tu.. peu rn 11 lte do Jcrma WIll u lui .1I1 In Lri:!l'~!O arncr. lor de [int~. 1lIa.iJ. cacl el 'IIMI::Il Col pe 0 mi'L~C.. It:caind loil. [11I1! ffUmol1A~. dupa ee iI rl. Pl3liI"\J ~g:rilvm. ~fI'kJ1!ul n p3ro£L"Ie tru puj. rar Rtinu1 din Tlrian UiI nllmt!t ilCeh. [ar iKUI .\~ I~ mu1~illl.L:dIO!~lCInae du('-c!J. . sl. d R1i.eJ linJl!:iIII 5il~i g~~.F]nw~ in g:rijtt l Ut leme. 11j5. data n u qli ::uiI de C:9!tl\il .· se de .11J:ri m:'tIia.:. in ~w Rt".. &pirl1l. rctlll~11[ lUI Gila ingriJO:l. a.tH\ftlLL1UI"I I U CAPITOLUL VI Despre f'eanor Sl scoaterea lui Melkor din lantun in sfcsu.fin. r:turiL cd . d.!II [lOS. !Mil mLll.Q!IIII'L 9. tld.S1 Mhiel-3L 'P'IQ~ de bucune le era d"fQgChSl<=a..1 L'Uliior.ii s-a SC!W"5 ItI.unt"j. si il5 pHl'Igc.

"rislal~ d prin case..a.il-ilIi1.:}i mel uuma lui.l.-1aile. jnr Ii ii IIIi [ndi.l~illu.c~par.Qu ~ ~lr.iI sale.or 1s:i iapasise ~eil.ruti! celt mill rnul. ~l IClt ell ro.nilC:lu.t~1. U:lil..LI pili' lIUtlil.nr " fost Ior.t.lunlor .. Mu I~i IIU pri ~il inlkmplml.JJ M[1ftWE.'l.ft...-C: eveau !li:3 vi n:l.Flanor emu afbe Si clare.. i ~ Fil1iglOlitin '[ Fin.IIrt' te uulmge". ucum a~l"I.J. . [ei do.esternal£! mn mari lSimal :S:lr4.b..i cwo.LI. Slr1!fuI8era u cu .[I nt:.O cum vedeau $i ochii ~illlarillJf h.. .iau ragaz de odIhft~ minlCa milnile lui Fe:I.' lui valnritcr.tu~.11ll1.: fa urite de . ." Zaliwl Vn[inorului se aprcpin de dlrsil.ra d Mdk. Fli. N. I. sub U~CI. mal op<>imulle rejne despre dalruirea lu<TWilo.n i ~apolT. CJci "iIlIllIli h.L. M.iI mill du!§.11 ~ do.i Si S·1i "Lruimrlill t:1J F'. l!!iIOrill rldarllor ar fi fa. Men. dar fapl~r~ ~[lJe de m ill Iwiu au in di.'fiIJm dm OIsa lui Fin w~ au ram as 1nlipari. ril~ .o :nii.alba pentru :iinr. tiiUe.inimll ~.i e. Irupur .mcmoriil ElfUQf NbJdor~e.IC'II~.erind rru:1~1Ink.n:-tlt M tnn~uviIltd:rcfl ill C'1l~ [raiau.iI.i ."" .:= ne.hrlc: ncl. 4v~. in remnija din M. Muluan.. 1:1.~ h hu eu let..l .l pc Indi!li ecr.. ea $1 efn d in ~I c.I WlJ acope:rit de glorle. I!orind mni curind :sa in telcag~ rill rui It tiltom $i nu so..Jpri'lo'cili J ucru Ii ind~pan!H..''''in...r.i.1llului on da:ru ind u. In" . Arar isi ingad!. inlQN in :tuflt LU] Iil:3.nwt. DLLpa e ~1oI1 1I\'t'A n u ."O"JUI ~ •• dutl. JUr:l~!r:HJ diK1 t.elor reusean sa-t sehimbe horariren cdilT~ 11. !:ind'lln lilt Bale. in pi 'Ira ~i pi emndiree lor din metal..$i ~i~ L1"mill tH ru. $i vi.rnol' c rt::..u nu cro.:J.nor.ll soil h: .relc 11 .. oUlfel.uaror si de ihdirjit ih irnpUnif'C!iJ. A5.• se iIlViill'll uril 1JiI!. :pane.UI'lIIC. ai ~i.rt=-r1C1c I. 0 Yfinyn.si irrU'!' n-o..tct..Il pierdereu ei s-ur fi mullumil sa-"j. ca.b. f rwnllS jll1chip.l fit' nllm 8111~~.:lI1Ill in.Jg. ee 'l'i1..ni. O.t 1n.: Yn&ur-1lll&\.intc.Iri albanre Ii Ot!Jinl.'" InaJ t.zbunw"(lii . FtaJIfJr.u:runO. mO~Hmil inrru diva ii:r..)~ ~t oog.:5t"~te. Inlmtl Is-a umphn de! pWdil. eel mo.i~ d-c=Illl.Qt:w.1U pUIal.9.a. Tfiliill d~PIlr1il de: et.melt ~j .c-i!~I n-ar 5.a!n. d·81i sub 1""'".m{LI(Lltul de mull ~I huturi .lt.uYo'~ ~:I'~I tl rlrc:pll..:: II lIl'.ma.. dar nuu r~bd3to:lrc declt Ff.J. sonnn lui Ft:atuJr nr Ii fas-I cu ltIlul ilta $1 mu [If: eele ar Ii f05.rr:ic~ Ul'l: rlJ~ I.i. :sIngur Finwlb din lell Ttut lIa. in Lon en..£Uj~lIgEil liteI1::lor n. nulU! ~"J • Fe.:W::. nir. Crulillui Flnwe. il pnl1l b ClJpJ.n [ntlis n-o pre-a iI1V~ ul S. 10 rei ~ eepili lor..1 ucucare decit eefe g~il.le.1 zL'lr:I:unitit~. lImp de Irei evnri.ll Dur In udar. cnre AuU.sei! nllfUtll!:lea m. pj('jomlc PrnputmH(i1Of.e8lei mpturi dirt.u mai t!. 3J' fi indut'"ot. du pi ee z. l L Mind 1'l1. Hng".. r1DW~ Q IlJb~. .U :si printlC.3 IUbtl"t! ~J"'D rc. i1 infrina p~ FCinP'lor tHunci cino focul J!'IlIIlll . .[IC"I. II:"LllrlC.indu.:.cingea prea tilJ'e.--i pO~i1. o. Ie ~[~PJl\easetI.e tillar a luat-o el d~ i'i:Q-I!i!~ pe Nr. uIUfI de olfUOOlpe eu In!wl!!.. ClJ och. i.IIL.1 el pe Fl!:iJfIm ii Llt. ifl~tJJ:'iuo~re~ I In!! aJlll~ If'll h.Iml...rrliUtal. Mahlan u de "tin. prinue nold". dtlvOI vreodata.dorieel cure B descopem cum pel f rau:rile ". me.. irnrcagl1 :. rei d.p:"a.1~~i:tt Fmwe min- dretea d~ . [om dlbace. le puteal vedea tLII limpellme.g llbY:nd'CiJ vreunul.'lS('OC'it~ de Rurn ij a. "" ul ok ..pe trim r~lUn:ti loti-it pricinuil dft:pl 0 UtnlDt.:U l!J1hd fli!:.~l I.dU1 In [al" j'.1 c lor. chem.OtllC. ~. jar pnn fOJ1Jlnl-ci e.dlrn:: in .a.."!l'L)'ul MelLor inl1'td!ti1 tor ma.. iq.pt".nI"".:niIfisc. Li.Pt t'an: ll!lda.~ul.te ~.i ce :sfrcdeli!.II~ fIrlklHu.. Fearmr ~t mqu~:rii ..II C"~..oea rmef.llc. sigLlr de" sine. Mmte :!u foal il'l~ fi vl.: de I. nu.r da.l r-e~ilt-o pI! N~rdanlCil ~ i! din prioina as! tt.!nt:i ~ de dup. vml1 pe I.ngldorilcr muru:uu (u rJvn3. dirza. inlllttj]. . ~tn:lp de beeune in ~Unl=t.3p'iI de n~!aull~ !'otr.tnl.mdtJ~. negirtdindu-se ["~ U'Utia a'fLa ee le pl.. cerbu I·ui . (B~Mu".. cJuar g·.ru"s!!.mml Prim~le fi~a1r. ~'P'" m i-au "~rui' .Y.P a pc dtHa: iI pt:iln. ct:li dol. Drnlu lOU l'loldDri. dOrim.iM:'lkl lui F'Unf'lr. prin Flinwt.\. !il.)n~11 Si SC:.c:..e ~ Pa..tr.l!se e(!il H~ fluiIl: a facut el :. rOillhul ~'1!!..ul \oC .U flU e.I era I. Am.. curoC~C"dctUl rm.11111.'. copjh unui more Ii=.ll I'Cpc:d!: . ~ .ej..u~ lIUVL'lli. dLI.nor.'!t mel . $i cu patul negro L!i3.1~?a ~1[!. $' slj}luriJc lor. limp Cf."dnlgi L d.!il-illlllt: lUI [ncru.p. In ~ne..e. Mln~l.il iliYf:j3y !il~ !e foloseasca de: alunci fn:a.ii .Lpe Jll.i ~i minI:[ C~[1.n~hl IAlnu" g.UI I)ID" L.t.lil-e s.I m ~lq1J gunlCll' je t".j) de ne:rt'l. PuU:n.arfm.t. Inca !i. i:a..'i:~. pc I.1lui.edll:.si 11mI-a r.ru:it l'ilr f mbi. rlJi inC'c.I plr. elkl []'jJlI~t~ si \.

lnr.. de gr.1i~\.lkOf [W':=lI Il.H("...:t.e impauftl:U II.m 14."lciManwli!! .lr-il..C. pus . Q I" in ime ~~T lui.1i. lie."ite It.!:...5ii u u ved.I!:lU In Anum. de aceeo.1 :!Ir~.~ in piaselc. ea!tC"('j lnCirlgc:l sale.. .1I.u-e.'Wi in&Ust nu eru :i!. Il rnmcruna... ii dt~ ~ umll diI\l~ er. el in ghuJ III J ui fl l.'C..Lm.~j ~ cerut indLU-.iUim.ea ca in ~ nu se mal g3.. oie: QUel n-a U'cI:I.".t.. lar C'U3 a :511a era ca.l. pe ti... rumiIDw.i(.. eu tome aeeslC!illl vO!lnrij 13SC: sa pfece Si asL~l scape de :!ii\Jc Ij.nn~.ci...men I~I 11U· i e tngadu it .nL!e. In. 1ic~lo~iilcr pese 111c~lt de. clru:lol e.ZldUrIh: velmaru hu.n~ lal pM l. nu pu tea priLepc ilCeastil meteahna.a de varb!!: eu el ~ cu atlt mm P\lUn II ~ fiiil.cscra..2 l.ilin-~ eel -t:1CI \1'] ch. vilZinclL1~i: pe el.lI::.. J Co imp anesea 1'01 CCC"i.rtunilS [.!lln: s-l. tlrU.Cl-ea .:J.manul sau ~c.p ott!' rt'pe:d~iune: nu cerea ajuter.I\II.I. MeLkCJr nult-ca ~lru riler. inltl"g~3 rum d-l!'IlJun.Ichii lcr de ..jJ renat. in ~himb.I.. fn_'Nl i.1 ~·I min [I pe 'FGnrlr ern tel tm:.m en de.t fn 117 . Pe VWl)'ilr1 ii prjven eonuitcr.. Si.uo mU"Clr!! [cr.::'1 0 v u.~..imtaminlelcr pref.. sun el iii pu nt-I! ell: W1'LilJ'UI]1! once mun.sUl pumnll 11mde crte en 11 zasea ItuJ:nd pro M olkor.ln tll:' Ioc:u uoril t'cj rl b." UL!J.il ru."1n u M:.~ILMf1.. mW e..i ~i ca impetn ..lI tl fJlllr D!)htl'rrii liII'O p ~ mni bLJ. !l1~1 cu s~rt1a In intlrr:pl.i rI~ lor vesela...a rnuh Sl. de greu SO J. MJl].l1! i'ntru im ptiC'-II mrea nlgn Jui MeBoiClT'.5eindu~t.llit(: vreodtn:l mal mull pe Mrlkor ct! FCiDIlor. ee UtinIU!:.IlJ"C It! pnlCI:I'I ui:.) '.'l ~..B:p tn..VC-L'lU ne ..r:i in ta. pencu C3 !!Ic.mo bu.lkar:in acea vrerne.c$liB il.. umble: nr:.t c3IJ. clte en at..imet lII\1I1 umlrll: cldllll~nlnLl-I1. in itfiU'l 0Ma Y1!"UJi $ b'iMa.~ u r\l1aC! d~!>C~l de Un n{[ I LII Peancr til PO'l'Jl!uilor in eefe "'ill mlrqc: ddllTCI filln~l'e .t din Mconua ~ pizrnn h.1 penuu ea. ~j fapu~~lc lur Me. euprins d.ilmMui_~e dt! I'fiul dIn el. miU'C1 sau tnunmt.u b~nl= on I~ ~r f 'IllI1ir Mu:l(ldlh1. in OChLi h.IL 'lrilludor..iv-a-Rrt f:lkor nu S~ deesebiee prin nimle de M ~I.a. dar. pizmujl1d.1 fu i burna ~j IQt ell! f~iI de unu! ImgL1T flk~ .u.!1. i~.uh.onm !UlUJIQlr ~I.. J i1 lnce pm.i $i Mdusc n um~l~ dr: M(I r_gi.C' ~!~urnlj Nn:ll..~~ m.til pe.S(:iI strop de LU blre...=tfil pe ".i Itl erav fiinte nC'Yomlce. ea-i jnd~ge.Bale.o. Mc:l"or e-e pJOConiL 16 pi~igll.ngadlJlt s.'jillo r~v . Ulmo imia.i. Mll:lkor impOu1.ru ! lUll de il!l" el '3lit de jCl. . MaJ"lwoe~pri ... um nesunsa Imputri va elda$.1.kas ~ im:fe.kut. Mnnwc 1-. eu I()ilt~ ~~ ern pnn.r3 puterea impotri va f"Q.I CruD ~ irl ~~ru:5li:~ ~mnt.i (rumu:S.rllJLL.11ii lui Monwc.sv eau trebu Llna at nirn ii:: pe reten nu-s Mp in ~. t dt rau ~i.r 1111-lj Ii IInil i. flu' lui FLJ"we~ COIrc:.11l1a.::':1:1. sflltuillduri i$! IiIjuti:ruju~i Pit sa.! n dm V'LlimlT.oUJlel'j"l"fi~u:.al'tu"..C.lt~l Tulk as. Si ngu rn P. DII OJ I:OLlis-au supus jud~...Z.gindea ca .~ urau.l.8.eIUJ C~ '8:Pil.~n8h~..cLlm:l~.Ctlt'1lu ~'I:! tutnele ce le i:ln!lU d. III \l'tlibfl 'PC L.1 Ul'~L'Clt1.. JlJl"Im:l C'1l.l. M!u lir':liJ. nli:IDd0'l.ni3 13. Nl9d01nCI ~ m~CrC.a :r.J. r .l inm.".Lim::1u·t~ eu enee C!Hp l:ni~~ t~J'1Ia. tr4J.IOf'l fiiW partjr~T Valm. lL 'IoIiI . in 'V'm'ba ~u ill flllp.tI.oiI i. pe 06.!.se pe I!rd. -ljol.au cerut (rtl Melker sill: ltLm'i'na ~I 531 sa j '1D~1~~ '~h:'ll!i"jl:~enuu Cec.Ji.. Mt:.Mmdel-S insi.rc pareau vu rbclc. rete tUl M. d.l.ll! ~lli..1:1:5-3 tlhal mn~jt" jar Tul...'I eel mar Intr-en :nu VQliilU pn\'qhc...n::a lui !'IU patrundea pin a in ~dincul inimii hIi Mdkor .J.::a de-a lor. Citel eaiau in J umina Cop ifC ilor ~ L n .

..l. asta Ii -3 pus I. ca mci un InIp muri_tor 011 mlim inl.a nu -j irMa r:IIUIat.. cr.ll Anlri. swnInl_ ciWlll. J mfuii Ji.pllnar. dela pieire lumi"" Cop.c:.Ifi. peaie..--..hlt " limb! '·r._ ~"i.u cit ~ jee CAPITOLUL vn ~i tulhurarea noldorilor in I!I:U vreme !'HI fon faplu.nd ei cu adevarll ripW'i ~u. silmari li.. ori lliPilJgE'.r Ii de porta de ~ Ie aeea.. Iur Own IT pUlea ~ ope"."aj>lll nici . pe [01.1CJU. ~I. d.. Q1C~]':I!I1in IO::U~ !.3 m..u. 1J1imat de paa1!. ..ll"el.. sUipinil d. r.. ""'0.u". (".iol"'lU$ ~ mmie din mf~ 011 pur1.1 d.um.iLreo.1..• II!: bUC:UI1i. dc<1'''' soana ce-i Ol.. nunctullilo ..11" sa cul'lga" sa ."1 ....'} fie" dttr cu mull /'hili l:.lej1la.l w rill &13 precUiU 1C.ti amin I~ :stralucirii lor ii a:rdea IJ1ID1I :asetn£nel unui foc rnistuitcr. "'Urn . dAr ...IU de nl!slemalele f3c:u I~ dr: miini I~ AIr.. nlII"2h 11.dul cu mul. I. AsLf.!I. adInc:o. ni..lju 1::I:1J:n.Ol lie alege cu Ce\l'3 pin3 1:1 urrna C~i vjn..3 duel "orb. .. ~ din .inatt... eel pient .. llJ! Bu.a f.:.~IC'.e cdihm.Inuuililor fUJe~ fll\l:L. Din acea chpa. On. Me re u se 8!\!1e... .lun&Ol3 ~ .$i limp.l f f"S! rlleUI So mi.h:nor. ior "1:1". in"u". Ii tuna \J I! r~ r::"bu I..l pe Ran". Melko. Ii .:irUle .. Aslf.a. po".il. 4.cmm::u:lli a C'cPiuj'IDr din VIl.hn:du-. a pamllHulu. 1I_.~U.lea putenlor •• 1. Cu loarc . rumina In.I lui.Ilupul CQ~Hii nil pemt\lldJna. pcnll1.del. In eurlnd.. Toti «I care Ir.U clnd se iln~U in luminlil. nu j.. C'ruIJIt.dlol. I""'du-."... un 81M neu."ruesh~ in cit ell toone .. A§Cmffiea di am ilrIlului ["".li!lu in AID... Ai"n. "I rUTlIJu-1 "'LItA! "'t. .Ii.....3C!I' s-au ~C11_cJi't e mull lIoi 01.. CIfI: 'Ene ..U i..i num!.C"'PL silmanIit. ji chlar .1 ea s-a 'PUC~[ ..n ce puL Da: rei eo..::.cu[ silmariln. Ii .. umlm! a unei P"'~""liri sea batuse asupra lui."~ eare ~ AIl~"Lt' il'1.3 ["C~ din li"I'" :lnllUIt..~. AC.a sa.liu:inl ... U--o rM(rirI geau in aure CU mu It mJll rmnunate. po ..ri ce aV~11 sa. ind.u urechi 'Dol asculte . cind oe .trer:Lga sa dibacie: $i. ruet dlnln: l'lLiui li .ric lid . " munc a . in 1'". fe'iln".. baULi.. liWIdor <e-I . Joll'V:iltd~h in :1CCl3.lunsl . S ~Iile AIle ~trlrii ~i nu rnai vine pnmre cet (k-Llin ntilrn CO ~I.1mai ~ d luminOllza. $I cum pan to tn sin. one-il tie nt4tf-t nu Ie Cri5!IlJiIl ..-:1 Co Irei ""= te m ori OJa!:!" rumarilii.. n-a ."" f<il10T...g. mai dat jrOC< gindul10 . fi In. toate .=.:. un prieren I.. gloril TarimuLLii Bin"'U"""nl..3 PU"~ COpal pri..\lJanU <lind. un vnun all riLl sa nu Ii p"aM etinge f(lJ'll a se vtpcji I.1 c.tti ..u tie I. dill In.. d""lIi. Ineere ~izadamke I.i01l Ii p . l".i e~lige fann" prim".. mn. Inima IuiFl. . po d.. JII't~ {llc:i ILlrm1~ R-egtllL. ~ <a-I dmru..d ce r""u se I'l!anor Vord•• . Sfi~iL.iC"I. 1. \t va :ina decil dupn ce Solnu IdI: I(: va fL :11 kn1.mo..lUnl rul lhI ~ e .I. . '- .lid • . ollul..1 de vraj. =-.d. In w..c::J1 l!Dunl.ve"" u-. v~"..i 0 pnrnrau inlr-irt$li.':.ilr!au ro:~t cupftnfl de. in"". I.•.10" ~ rociL ca searta Arde.~1c.....satr...g.avi~ln1'_ elfilor... Despre silmarili """'nt Dar din co Mum. rf:lmor Incl f(I'CU1ui . pln~ Ii In bema eel'i silmarilii lueeau eu 5tr:1luJ:'ltU ee 'Yen~. pib"c=. lot ceea ce-n va:la!e..C"'.. 3tnuhti_ inchin .n 1::". m. """!tlrU e...e cele [1.i lCIal:lPU!tre. du 1" m"lLlr:rudl •• f. f!lOJll nimeni n-OJ' U sti. s-a Ie!". .

gC:.L ~. r ru3~! eurn ".z~~IUie 'iJ se 1['"4i1i. Ii 'prin. tiCl[Da:s.lla n IUJ PUn'Ol In 1IIll:a M(!I"l'Jr LLm V4Lil"ld ~~ m.l din girl dLlri te lor.llunga din Tunal Vl1l. co'l1.. Dmr de.1.M $i sa le ia IDClJI in "'gill. $i d.l.I~jmal poa:r.flij m urilon.n I""""co.sca '" I!lnru <:c .1l1 ~ [Tdell in h!i:lhctc. Ifel pe .I-'I f~uTeasc~ !>:l.Id.. nu le pl:1Cen c~ ~nrni'irill . Ylidarii stiau de ilptcpiall venlre a oam~ilor.s~ p~t~cc..~rhll. Iard i:nlde5.. Nu \'..Iii d.cruri le si averile Jl'~ C'm IIC.VCldeo u ehiar nL:I ~ sese. M.u Fin woe ~ dar i:IIHL d fa".:lI yj.l para un lucru rau.i nLJ It lfI.. inlinllr:ri a1.~le i rrtllfi ~m It JJ\lfU flri .. buna searna. Prca mulre nu Sli a e 1 despre cao].51n. lere pe ('inwo $i pi! r:tll! sJl..n"pul .\rUnrtn!la.al'lI~r~iI\l pc.3.3 ~Q't mindri.5.lull IH' teu Cl:!llllllll fjLrinJlrll) . ::'1 I'l~~ufnlrc ~Ie: pc mt"~!d~.a Sljpini pe elr.al~C~ ~idOnntB valarilor de a ~Llbitlg=l vrerea oamenlt~ dill" m"11i n~ld"ri . ret 1'I1.t:ll~ rnnrilii. lm=l't 'Ir'. ii '~Ollml_ i. f~ D l!n~.rnnrt:t~~ LJnd'e.. I.a n~urmUrt: imp.ct ml. F~antJr. L:::u verbe !::IJ ne I]~e.1:P'I=!C!liI!. L'ilt~ mcleag. po.1l1ii in ~1"'13. calc: sa-l rastoame de lil puI!.a nunciwHIDr I'i!ll~Irxm:ll Frt.nu llScullafC.l mill mare.\n01 rl.. can.Ori.tH~Oil.. ru 0 dr:sgQs!~ lacmnar.lD1~.. del J. lui. veal bin. $i ~U'LJ.~eamo.1 """UIi cum ~~ volorii l-ar Ii adu.] la O.ha. uezmd mirldri~ netderilo.l ~png !.3 IrK"': rnuJt $'1 va va i.t'I.l-r: -w-hue. Flul cal furful al III i M[ricl nu are It) suflet "'IAs!~!~ lui IndLs...m numai I. Noldorii au inc-epUi .n L~ l!Ia~ dumira.iL in ~LlrtlC. Zvonuri.: Mlmwc I.cten Neun 1la:u:1I11~ il1lbrn"!i!'j1 d~ Iil 'I hbri=fI .1 C.t.U.reo d.U fuduli.. Lui PingcIf".5~ uprcpi I!~oCi nUlr dac....a serIlin!ill . ICy lI. I1TIIlwdu.l!t in ~amj] V"~J'rui~Dr aJegCJe. I.lpul cu PO'llt':Slj despre anne . t'Jl:.$j mll.ind ca minciunile 1U1!1U prins.'j. im'. r...!Q.li!.51JahJctli!ll..au gino iUWld eind fusese CTeiua Muzicil1 nu luase seama la 8 Trela Tenu 11ui lluVEi!1:Jj dar scum se zvonea prinlre t!!lli cA pe ei MIU1"'~ iI linea c2!pbvi" pentru ca 04menli :§.lile." dn! C"'ZW"<mao".ice infl~ u si se rirl.J 10 irnPUI.a I'oate scesrea. j pe . C" _"'11 seun a $i n..'Q:1 noldam chile: III VOJ~r!f:: . si luL Finorfin Ii l< I" P'''u all~ nastrusn ire. Pe lirLl. mr)~ ti~ind p~ ~!c bJilloo:ru:le mu !Ior C.Mt=lkcu I"ltt:"j el nu stMea co".gQf.1.a-saLi din scun.·. d. facin d ".t. m'i'n. tar clesPfC' iiihc amle nu ~UnilU un (u .. d="IlIlis e eceas llllDini.lti din!rtI <:1UiLlnd rcl mare piIIJU: d iii Caa Crr:av~::.IU i d lor 5P'" pM'''''''.~ M:lrC!!j prin!1 erau FtilmDr ~ Fingolfin [iii eel man l.i ncldnrir fj"aLl ilpUG!.r:t rl'l[d~pl..t. de eele I'TW rnl1~tlt rrn erau eine pazlre.Letl!J i se in.i.f. ria..l . . n. M. b. d. Ii pl~"'lIIl liftr 3llM"KILllon drtruir de.Sii!~.FanQT~ cum ell FinB. C'a 1ununa din nesternate nu d le-o d:3. '""f\"Iitea lui fiiiv'lor.tltriYiIIr "'lIllriIOf -Ii ti.l Tnh:n!l.1f.I~or . cacl. dm Vali:nilf a fO!il cLr9".ri. as. h.sit gOse:n1Jin Tirien .ei s-a ~pUCll.mic. au ejuns ~I 18. pe el urlndu-I me. f.Ot bTl Id'~ pnn m ultime 5i.iJrlh. n1o:ri ee 11:"-0hlr4riic: llD'Vinar ver ~ljri in tr""l Li{.QSUUl C!~ vIII arilCiT .r.... avea fiecare ii Jaceau sa fie. III fie vllm!c d~i~ n d~ !iiUal ."i.fj :Sl iay I~ f U~ A!f. .. ~:i u-r P ~w. niinlle in . aM el fii m..t~ poe: C'~ ICc le dc.K lin. 1.it. si-l tine ii pe tJl~... 1 inci[. mu. qU"diJQ' II pUI.C"a.a.:l ('a 'WO~lc urea 1. :ta pi!. ~ care !1:-8r fi pu nu ci'nnui du pa vrek!i! R lor. frum use I.llinj cri c.a l.ScTil c·1! le v a fl mulr mal usor sa s[8pin~<i. e!.~U "espre O:lm!.. plflldindu-j ." pe ium31. nlCldl!var...1 1~~ur1.e IQr vorbe. hunii.bill !apcillrrt: ~i s.url.rt: r aile mineiunl prin Eldamar.u . in mumlr P~llml1. mai 0poi s-au ~P1n<1. jIO.u)pirli L~dlOrii .1 d.. cu deplino patere ~ ill JibertBtc. II inal!iJl in rang. P4m!nlului de Mijloo.nll .ml.nC-[l.Q pl1na. C'. Lkc1Cll valrrilor s. AmB1"l1i~ illlo'~U at: n~nbui1ltOli de iIIi-~I.LISC ntamun II: IJIt ~ du... 4 r~"_ lID '"'U'" ~.sj dour ~"'priu I .S{:.ii: . Tn ili.oI!L aJun.1!!Ii II-I apnn.u.!=:!itl!ll1Li. ind t.:ml. tinure ZiU.fij\i cu bagnre de seama! 11 se spunea.du.:!IJ indN. dJb~~.~ m. ilrdinci ".3 3] U::IrI:'innul ton. M~lk..lkor fusa 10 po !$CWl.i: tlCilRI pra sp-rintentlD. in ~L.loon III Am"" din Z 8<10>1.84"!e .lne min t1J .ta nu afl~ra ni.s plr. ~ .e ~:. In aeea vreme.v~1n lea.inau-Io minin.i de eel ~pl ~ Cii a3 :iitt: nu~~i mm anunleil.I de I .m-j rdlld~.llllnl. pe :nlm..s..[Jlarii n -0 s.i sale din Tuicn.tlt:Q.o [fin ~i Illi sai PUfLI:EI.m SIlntl~'~ !Clrdupil il'\~hi:PLJiie Tt:. FrIf~l"Icrtru:ulJi incep1J.8 P~I .J'-.. ...'ipindeau 1'<'1< '''''01.

1.liill' C1 "..IQf IJllt_ lnJ.[]j pi~la de la pDi! Il:lc tumlllu k MmdCJn~ F m iOtr 1. ~J.ul drum "pre~r.gc1 To esu eel C~t 1:11 .1 iOl"OtH n~ plK"U dLn Vahnor.uuE1l i se spune 5i Spiril~1 Focului..('l.statu rui lLU F. ill cere din unna.hantl .. Sftnd in ril!..iJ 1.n.ri fiflloiJ'Mellor oil iru:.CiIip-c ~ r..lIIdQ$l-.. dtc:pla!..Jil.l d ~I. tM :i".$i erau valam ~L ului\l.flt!'[ iC.[.oil elJrtD~~nla de ea.ri«4itr ill' o!.11 J'!tI= b. ."11 n=:grt.e~ uU:i!Jui meu .1 O1!ill+ nulel. ee-r hkHun4ll pc.) (:hhJI q ~'~_C'lI numal el ~J'~J 1'1.:1 t~:\Cosc:5t.~-1 eeute pe Fuunlfl.Y~oJti.~.'i.i.plit' II -"""!Ii c1. ill1m.a n(lfdOrlJ JI~~li1:CJ.:u graun!!:I-=: ei fu~1Cee in ~-4IT1.3lmDll'UliJ i.rnbL rn~oaJ1i.ln"".du..J iil!tlcl ..'!ll p.!i...at'lum ~i T"lk.kil..I«: in i.iiI. Dar FingCl trIn ~ d:n buzna in SIlla .ifl1.. n.fiii3: indaJaHli.:1 IUiIIl dkJP..l.mptJb:1'fi1 ler. e..l....It~ JI:: lill)Jo rMfr"ol mal..l11:. Cen:u.IoJI'IIJI'i. do md:Ul p[." Doel nu Ie: c.. .U n·1 arunce wee t111llkrr= lUI f~T.cghlobllC:.tirb..Qnor sli 1i [1'.a PU.. Q1CC"r iilp1.I: ~ tll mlf~..z.1r\ll~ ..JlU'Ig lu! .l"J.l eu m.1.P1't FIn~oW..te varbe n-a 7li mmic..e.i:d'&'L1ril pe nclden pc: !ung.1 meu. M.. 1n'!iJ nu 1-."~. gri:U Ulr IfltJ qlO'IJ iq r(l\a.IUI"" PTL.l f treCLII t:!1.~.iJ A'I. [ quendi lor.I.. rLlImt!J a datL\ ~·mi U·ttH'P...iCJ pc (a ~a im:pDlri Vii v iQlwiTijr.lvreun amc. A:!'iH~1 tJ ro~~ dcz. JU~tC'. l-a unnbi!l: lrufiEi rra!cJui Nd!ni.oiI a LntfCb.3nuil.~ III pDl'li le V4ilmlU\ll.Inc-leim~Ic::!Ug:: d!:'" fl~..ftranQl" . d.aldatl IHJ trill necun:o!cl"lt. p< "<31"".f:? Cu: ce tunci . !l DTI. 1'<''"''"'. j ui FCt!JIDr i ~ poruneil ~ ril.arc t:!I:u"Ul ~ d~lM IlApin W!.'~.1J ditlrrl:" ~.\i.il1.u.11ll"iiii ch-cm~ pe -=tttiin mlilT. apJ11. 1C':t_p.. in fil!a ~ tntocmai 'r~tte ~rt.cnlru :lj1J1f!..H.1 ~ M Iii].i-. \'i~ Cia r~rJlc.U tiJ~]O"r xnin<= are V. m""'J.ll~.rlrr?1 :-'':'~L-t"1 BAli:" 11ok:"~114Il:f: . iii up ~J llC"les.[1m b. nlJJIe-II f'i . .l i-a :.:+U"Mdkor .::lI1J~ celar I. Ii ~o~fur.utt:E1 E mlH .J vedc:rt=a. CurutiI1we.. Irate ..i~j si d~1IIsocotf:n.~bllfj~m~ s:.1 p.i lu:me. ui..i1.0. i.u.'l.. t~~t. il1lll 1'l1C1~ a..ue pnmlll g..t' Iii I . 1:..:lrmr i\.u1 .H lid .."we ora ind "~I'i!l d.d iJ m~ ·~hlJ..lKIJHh. Itls. Tu 1!~lieel eare .i sfruu.1lt' C'ilI dDre3 Iii':' :p~C'a lr.ea ..) lu. tI"luu..\.Jj Nerd. wilor.l~J<= . ~ _ -re dLL d-=·iiIIicklll li:lltul U II ll: -t 1-1 .1A nD-'Hru·."pumb...m.rr.C".cu COl f ul ln 1111 pus pe cap . riJrlo.. VIJ. c~'\Ci din ~3bil imPOlriv8 IiIYCIlu sa I S~ pun:\. nlr~Jc.t inoi nl eu t4n.! rl ~-~ 1.~" Pc Fe.~l in ~jePt ICLJ.:l de oarl'J11l..i.'fI JiIJ .. ~idi. ii $. I umina tkllh.inl..I sa se !n.JCildwi llnulll. tn-c!ind ucur pnn mulUJT'l:et IrUi dU.ef"r'l[lJtc.I. IC-iki verb.~ni5J:rtk de bunavoie s1 hben emu. pon! min.il.ul". "'1.ea lor dre:pl J:I n.'t.il ..!lin Am 3n !iilI chemarea ..Piie FingoJfill aceste euvinte. de M'il"" ~ i-eu 'dIU in I don filo"".d'j'"-tim leIl~. fl.:i ii.u: dlmtinl.m..-il .lla'f. chl:!mtu pi: f'c..elL! primltjd..lJ -'I R r.pl rm . M.$i rnIJ11 !-I! Hilbunl F.~.t .1151I3..e.fi3Joo in inimil'c noldorirllr.ou S-:l·1 Umll:"ll:.l. ~ ~11 dan rnCiJpe.t:lc sau Pinl.u. r-rt.Iuin_!!:j:J Sr~t pe rou senicril JIIill.i'ulor... m. UUI:'~:. fillC!l.ill.SlliIti'n C'~It'...&I.~ '1. e 6U~fCl]j lIl. u ·mm~l.il impOIJIYiH'nl tI ill I Iwi)JLri rnf!I..aJt~~J de eele r~el"lle. pc.:.e I.tj.. A!lf~1 C! [-.1.Q5:ll-T luhlrnr celer ce .t:m J'itt.l.u. pc: ("LU"fI el i"n.orbesli:cl1n numere eeamul ui 110!itnJ. RJgind L1~j Sl ~as. de parra i-er f'i ft.Am_Lmk .I~m.!!i 5. ~. c. F1lIlot nu 1hl. le-nu cenu d vml:s:. ca Fe a nor a .C~ rJ-= I.II::..j) nu lifirfjil.ole li!l.1" dri.gropJla rarl. sirigind: Lulbu~ sC:lnt!.lndo!!ll in.Q"ViIIl.1.:tU "min. d.o!LI. 1.tdr~~ yreun t:u". bun:.':l! ru ntJ III "!Ii iJ I~.~ eu rilll~ ro~ 11.. eahc .i. ~u. .urlll1. cbute . Ii in en FCiano'r ridu:.a~ indin'll In f II~ lUI Fln'WlI! II. Lr"ld at M~ flimlirlilJlfe a euprins ToionuJ .il..1 peme ell IiIblil I.. Fnllele meu.i.m!'O 'I'". t.f.-= in l"3\i~. iilrigrnd in _g...11 rll~'\.eiB j~ ~ tn. cu tD:lh:: ca loll I'lOld:1l1ll de"o"l ~ pcIIlrU nlser1! lare ". mm aj doi fiiJ cart '-3 fuca.rbl Ii filplJ. di1 "" nirnle. llr'q.J11111 dltlil once b.1\.In!l.. VB..ilp Unind_ Cad Pt!.Ii!~pn: eJtt'" nlL'J.lf1llr R I" 1M. sa romifl j On :d 'P1~~ :si "'ptll"1U "ri- rhlar de-er IT sceetlt pl!:clU'..Ve.".li!l mruno: tm.i FlI'Iw!.:I\lc:al.u:tarc:a vai.\._. l1laritDr..1]. VOrbJ:. JotLJI U rru I.u:~tj.7.iM. i:nfali$indu. l"e!c ri rata n.J LI mIn I~.tl1..mwe.!.e Plrnin. . V4linor.fti! ¢ rUea. t!'aTe nu v oje~li 11 pune . t.'fio d~'J'TIf'l-'i. fn.1.. ~i seo .hl pentru 0$. lU seccm eael ~rn 1l1it[tl!lrul flcmul\umlrii.!t ceea ee Iacea Ff:!mmr I1LL m.vi. 1 M\lUi uu nuzn CUVU'I"Lt:Jt' ~Ult CI!ti I:J.1.'ni3.c" l) dI'l&O~1.Dlul h.nnollII vreme in urma..:I.\nl~ (~ :'iibu~: prCI:IJn1.lil\ul i.ol I-ill C.3.

TUvorbc:sri de sdf! "ilD.~pl. BI a!nt.. fie ftt .' YI.ilor din Eil.tmP.ei. prl. Melkor a plecat fUlinal.. Melkar nu a mal fo .a pOlli\or Dta$1Ilul. e vrem e. in MInd .aIIrii . zarill:n Vllinor'. fel de cunjoua . F~nnenos. ehl Or d lea vremea mbunlril sal. eo: ti nui 'riIeji in p. in ~.alaslu. delllI4iDd KOlo .Eu iI VOt lena pe frau::le meu.l..a-I >jule in 'uga luL Vb. ea in picio are se l"nsiKri ~i Innmecasera.. Cu ..i .. ~ i fi .. I. msu.I eu \ot un val.l... jar 5i !mrui.'U nUrnalli aCini. od.. Fo:rmenoa.e1~.rodctc In eI 1ntr-1IIl inti. CI no nm . prie:lenil lui. . utlll·1 eonvlnga d. fie ~I.ile li:1C::lln..arilor. Valin"". in asr f.pus.:mor n-a cos~t n~iciu~ euvtnt dR:pt ra$P\IDS.1.unu Fingolfin.tIlU~ _ v.irl. Accle s-a reuns !i F.. cirmu. a spus Fingot6n. pl't'~ mic.. nmd Uk:ul m fala vaJ. !ier. D:lC~ e CU QdevDraI '" n-neli $(~p.. in ra. copt. cumpQnind daOl mal put ea IV•• tn. .llnc!titi ~Ir-D .. o rC~~IA ~l 0 ArD. me a... •• d P . i door cit d. lfol ca ell-o pornl sa piece. Dar Fa:. Dar '" 0". deal uri."" priereniei 5i vlllurile mlnlii.:i. rtunl. ' "IlII..umpH •• lui pofia de a ave. IU fOIl vOllloIa iii f<><t 'Sn!unit ..' au durat tnue deal'::.p!C fij ai ali .pe n. Uta l in_1IIIIIl lui FOanor. se punt: captu vraibe se sraromlcesre iamsi paua.·nehis petlile forUroloi III.. H~. in vil •• g. In . zeee IUIJ te Vet. Melkor s-a ascuns...d un foc mai netrUIIlmdedl sl-l tnrnipulse et. c:6cl ..J.. L1nde·2 fost I'Ostillllnen •area.$i acglo au in~ midi. in m"'" grab&' a Irimis tolIla MIn . sa numea .. ~l minciunile lui Melko... FB:a....1 d..ilm.. Ii. . po . inima.Piei d.I. pini c:ind... silmarilii.01U de I.01 ce sra. yeJ $Ia In sf" eu tine.1: .aaun.Loeul :'sta e putemle :Ii bine Iplrlt. ~~e~pI.j ei~I' . fmpnunl1 cu el 3U plecai in s-urghiufJ eel :!!I:tI."0 . lui Peanor.i --I"N~ lit'" ope. CI iOl:'\ care-Ii vn fj Qsjnda: tim md1.. AmMuhti..lu. APOi s-a..n·. ilreu ~ em fos. muha vreme dupa aceea §:i inn fUi lui FingoUin ~iai lui F~anor. cine ~J oe C$U.•• ellnsllti In primejdie. . neasteptat e.n. In· .i'~ . in Volin ar.11l1J asemenea unul no.SI ..."dul dln... . P."caper. urma. • "·'1IfIIln1l .lnl .rton.imJindu. d. aJD." •• aJunp dep_ de _ .la dccit eei em Sf! mtmhuCi'ln VIlimIr. Inca n~ 10._ I g.or I·..r" CA. :1 vo..i.hu rapl:l. lit spalrn a.I Monw6 e Ro&tlo Atd •. ave-a sufil:lu. Amnd ca unehirile sale fuse se ra dat.ul nol~orilor. ei cbllr .indu-11OV1iad Ii ~. in adine. astfel ca. mini e. Apcl.rimul vaillrilor! Dar cu vielenia asLa lntreccse m.iind CI.3 silmarilll se ulla 13 adipoSl in vreo viltiaie de. piaza· . a:r dupA anjj somciti. deatoinici srr-c. da:ct! ce...i era n •• gra d.o<be prdlO"l. I-I pri"ril tl(UI pi.. cautar ea lui Tulkas s-a dovedn zadamict..."wi! Reg"I" dill flln_d dragoslea ce 1-0 puna j ui Peanor..1ii au {e. indemnindu-l cu imit.lUlulu. . pe to.. si. dar It lUI II I'D-dr:::$llc.nor t-il privit pc Melkor ell ochi ce i--_ strapuns m3.. prin urmare.Ucot avea sa dureee inc:..en.rajbir ea sadita a'um' de M..doh.IOCIIIl ~i cu esta . une epane de Tirio. I.rilii 1IIin ea u inifnl priltOtlleri.. MeU.punlhdu-I: . se implini. i-a zia . se Se pov es lelle C~.~i . a apUlJI 10 Formenos si a ••0. pest.. . votbl l1li Feanor In rOil potlilor fo:nare.""'vIe. and au 'O".. ea d. pdlruns mull prea. 'l-I Iase . in nual cellii lIIIi putemlc . dinlJ'C locuttcru ~rde.1 tn'oleqUnal din priem __ lin~~i !ndUlate in rata lui Mlndal. eel m.. Inters s:~ a pan\s"t f plcdnd din Valruar.blmb. pi"~ I.5l1ene. iar in.do j'rLlr~1Jnl. FiJ)wl. furl$indu~se dhur-un lee inlNl.11. nelinltlili do IIIDInIa till nanor . rnl.~1 oI1n~iu:'" \'.. chlar dllC' nurnai din priein... trezin. Parea... niei nu s~a rna] 5lu'Zit Cleva despre el. ~' rnulte nestemate I' arme... " inIma PI:(lPot este fnea hberA .Melkar.Ualti te vcr iena.itcr at noldorilor in Tirion a r. locuitoriJor VaJinorului fi s-a nft:z~rit ea lumina Copacilor paleste Ii ca umbrels a '.~i fdradefege ~ (OSl. ".

D. "".l.se $1..1rif in Pl~IQ dar m.I irea f'1! U pLLLe tl umbl Il nI!1nvt$l1lin! Ill. ea pu LM schimba a lea t. Pur.l Q u- ~i.i mw sus..n-j piDdC'a mil nestiut. learna le ~ .Q1.HI mai d:3J de.. Er.31 umptLu ~ d~mimulu.i!U~"on despre el.1M de pe Tl1nn.arn..I:H3. <a"lind 51 Ijunga Inairuea lui.llll. inlr-un I!"'..~ui.inl ue urma [0'1 cei Doj tam :-:.n. Melkar. N •• .. A!ii.t~I.n.-<I plllf<L1 ClJri.m_'\. ~U _ II il _ r oS""""" 'rn.J. Dup! O<"OSI< imlmpl~ri. u Au.zJ:n~.11: rru :. rete a MC!Ur. PiIII'Iin' Je gue. a as. 10 rni az Bll.''''010.se ir1l1nclc:au.or Val'ifloru! valani dcmcl.: .u.firun ee se inal!il indO'illll in riefnd-c. I. J1. 'Ill . au eaatm WlU1 . da.. pc inlu~lui mel•• g nurnil A_lIlh. Manw •• In!eIes <I dusm WlU I cau .. tMmuril. Melkor se :re:inlor.s. i~. ~i.j •• ·a dubl'l de-a lungu! zidunlor nardlce ale Amanului. pe lL'\C:un.1lJCI-Llln zadilI .l~1 din.lLI."~ p "IU". incl inilintit !Ioi3.. i!!L ~.p. e vreme. W1 crilL!i ...a.i 'l'ulk .n d $i peruru totdeau tU\.. sa 'j"nga I. !'filii dca 0 ~i3J"i:t-. till Cap::1J:'l :u 5U"3..lll(!U dJ. ~tru""'!"iiI1 in I unuj net i'ndL!p. in YilU1:. CAPITOLUL VITI Despre intunericul ce se lasa in Vallnor AOind d es pre calea ee-e urm .l~gC" . "''''..zIl1 d.au in Am.lr~'1J P~~d IW.. nirnenl u ajuns .(!1 n -au ""'\1 u SI 110m case il fII UTlI"'I'in:.111mLH ~Pll! et C'~c de iJoC'olo M~lkoT :..1..er..:1 lr'Ki'nd "'YC!'IiQ.••• ea .: fw-tun.L. nou neumbritl.~"i..olo d.'\.~ b.incupa. pond I lor 5pre. rhn.l: ~. v'[nLHQure.unlU\.1 Ght1uri.3. Fbi •• ceea d.. I'Llci 0 urm_! '5.lIlQ vC'~I(" anume ell M~ILQ I • "'Ii L. d. ajunseee departe.I un ..mr: "I "~-IJIk. C'~ _IIclr:rii din A rq ulllan. <lUI pan •• de rniazi3nOQPle a Pcmtraului de MijlOC:: Il:!Jm c:a Oreme . In pustiurile acelea nelueuite ce .: ("In.dil!! ii umbra Indrepruufu-se PC' ling .r.. :!iJ"'Ii1 ce "ilC.se.Ar-. C'il'ld nu v Ilre. It!lf:riIOJ' n-.z'~11 '~r'[il~ . u pemit-c cu IMIA iul.W'ttnn bucu ria celor ron de: p-ai. II lel ea ~i rrolii . IQr.ilpt~.III... 1". [0"'1'<101 ••• 1. oat. cu .. Clr.:J.al: numar CA pule". I!m C"~ lin nar dr.. Inni. Door nu d. .

p.II lor ~Lr. Mclklilf 0 $til $11'$1 bi:nc.lutll=:nc: 0 Nelununl.ell Pdl1i1.."n cum Ie fl\CC3 pe: lo.. IICQlo. 0r0tn..a &tea1'"1. pen. eel tnIC. l[lf IdmHlnJ". mW'e:J.. in AioIlllhart S~O caLlie.1."1 man.ri:i: oar uiwu' A. "tnca. M..llni hab.UhW'U1 eel minI!..e: din sTan 3. lOlita lumina ce-e putea gasi..:i1 resea ptesele negre intr-c de.lu.).rlU Rl.'i-o'i fie sing.:lll!!-&liwc.. Cl. ' d Jntre ( JpruJ]1& pl: care M~rktlT II!: i1.~ A't"lrh. pIC Hy.$li. ms:iril.Ikor.lJtllloare:..nlru-ii: cad.\lr6 ataP'itl1 propmlor pcue $1.nrf!:! ap:!I:.IQ" I.. sc:tpind de .smducitoart ~i LJpolclc argintii t.k. Tarlltj... pomind la drum ~dko~ $1 lJnguli. In llL('1fi. mult PI! lindllri. ei: Airi 01 venn Me:lkor.ltu:1 rUI MaJ'n~/!!!.dl!lil.sO mal p4trunda in bir.11ll MM~. enol ulilmul IUL"'"IUpt tare·' U[Io[1!jJ f'~ er.plt.Ilnt de ~ ! rcTnd ret rnnl 51J$. do 101. Ungoli""'.dm K:e. Ae:olo sugc" e.llDl'lenlb.1.~ frlnlbudllop~ rfin&hl~. cae.llt mmanui Elrl.imi$ur.1lc ValmlDUlui. . calc.fi a aJun$ ~ el in Joculltela inah Ii.. I.lri urzea Mt'lkQJ. Ern .II r.'l~lIla"rond.t. 0 privil In vale.i..i npusene: Ungeliant Ii era 1I11tIun. mfl. in I. $' . octl•• ""11M..I. K Ibn un I. ..lllmi.lIu. ~1h:.. c{Jci &oJI'.1 I! rugn la ml'U:ll:t.ol'ia ~ um~i!_SC~ din u.. Lauruin. rece ~I iDllll1OCill1.$i II cCiborll Tn Slltun IUtlIUe: po". jar I.a a ~lruiluminlll tinJu.U atltnCI $._ ".tmliir.II. lot ~ cw: unll ~ ce i. riae dia datol pizrncl:$ sprt'. . It.dnl\ me.oU. in!.jistilc Yavanner.cJi:an1 Dnr.'It"n~ .lIcUi..linor nu SCIcunottel luna piI:trU.n~~ In mtma lUI rid~ in hoh_.mja~ d-r: Golfdl Hld. Dil. 1J~lttn~1 ~ nl0htJth~ I\O:~ ~Ul( . u.cunztHouren ei.llDilO r c-~ lUlo1lmpurile 5i schlrnbarile lor se rindWMI dupl'~ ~ "~fIH\ vnlurilor.Irim """ill. ACQlo •• UhUndetu rlJlO~1 I'll mua tI~O~~I If nile. " p. A.e J n. SJ t!n. Dar Ungobunl inlllt. ltnn. hruru 80luJ dm eltj . UngolilU'.~ ZII:tol1li co't.1. pnnda pc. cr.l. JuIndu~$i forma unul p~anjen hldo5 GllrC~.111'0. ii·a IUlIt cl alearulrea in(alj~tc tlVtD ee-c nvusese ~:lliJiln in U[umno: aceu IOldeauna. pina I...nle.m1 aha 'inUrtJ plueJe. tnee r. et. elmpll de SVlior inlu_nec-al. inll!! Sl insp:hnllntmor_ Dill eu aeeulJ sa rumina de ..lIcQT 'tis: i-iii. II.v.ll u rni'il cUfJrini!lo1 de Ue-omie ~I. III :IlpUi de P~'6ri.t. Ung...cni_~e in!llujb.~rep rase mere u :5Pf~ l1li.~liTica ta "1IQ.. MciKcr si-n PUi 141:1aJI! r12. !pine I h. ". SpI1:! ml~ de mlUele. ll'U lUl'Iirl~lDlJ:a miiflUI!! ml:!Jc.1 r~. rara _ Ffl (l$fi pl'efium Ie rna eu:. C'I IIU IJ. 1:1pttHII. ~ucf1H in.lhIr Je d l £lSe. din mus.irI ~IUI~IIILI.1.lr:lll:iln" .bumlfCiillmpreann cu Ung.l .plellL.. imtltele. $•• _ rd f11l1f'Uoc:t.emea serbunlor. munti.. de bezn~ .nitu:.o:tdnoopLc.1mL_i..l Ard. 0 ICI1II'a pc! em: 11INnCII-<t fC)_gt. l Vieluia inu-a surpatnra. iSJ Iacuse tJirlo. cuprins do nmurg. il'llle munti :. aoolo.1mill dese oeen orIunde pe ha .53 nu ~3' fie.111m"i penlrn care MI111!lain sillile !la!c.nconjoM.nilltu~!e v ah.~dc 1111..ljj urnp.. ~ in JLlro-h: 0 rnanue de lJ'1.ll din C~ pncina. MelkoT a urcet-c ..tei 1&. ~JBp. Telpencn ..bULUiC sa &e ca\cre pe culm.a. jLlr~-I elf! se •• n!!! III rrtln:rnzi r4mL-L.l'uurtdintn! fo!t un Ju~ilmint r:1C:~l ~Ilrll. dIet. impleljt deglllb3.. IIirta ..ntm... 11-0 $Culpa dJn neu .!itn.. Dar r~ se !t'p~d~_r: de s.i . umbrel..vun de mull 0PU$C na!f:Ot'~11. in e.ll n l!I1i. in jos. hohcte rasunatcare . itlr in Vij. dup. de privitil.Qese nestriLjIJiL De iI~olol Ungotilklll&e urind-o I(Hodt!Ht rirtQ: Ipre Tllriml1J Bmecu .. ptn. rrumtiim~ opde inlu:no::mlc:.!IufoennlA ce oprea once ra~a. Ungobant era m03rll't de fOIUlJI:.. Tilrimul SlrtJlUL Oedesublul lOTse gGsc:auC!odriilu.cJegind ce plarn. de 0 mate spajml. $i neslruba~lJle aile.1" apul Kbpuu cimpiile si pa. in 'i.lu. C.du~H. ffl.i fIU'fret fiOl'OtikJr Mc.r. ~gllillndu~. ita ~Ol III ~~c.a ee e .. umi in. j]pLJ lot ce ni~~1.. Melkor a ZlInt in d..n:: ~uLl.lrI!ID .& !Hr:!iJuig.:n(irii lui OraI11~.!ifl..sj pe C::IU~eehh n-o pUtuu p:td.t:ipinul ¢~.~JQr $1 de ~'in. donml. grint Du:rU ale Jdor Privin~ spre miWllO.lllll!l prlIni:ljCm PtrtuI ~dd It: uin AmD1 . mat ee vern In(~pllJi ee-am pi" I. atunai dnd MeorJror ~~:. A mtl n . rnotwrut.. 1n can: tuetunle p.jll'J!OlI~ de: JIJrl1InU r. ~~1 ~Ili 'mlill n'Lu.i~ cele lUI.~Ir intuntcunu ~ II neeperea Ii pe ea. .Rcg.a.gul Uf1golirut. de pe ino. scaplrlnd in C raeele i".. ~otd~. Implerind din en n4\'o!lde mluncc". Slind ling. 1:1incep'U i~d.1TnQ nseau de ~.cQkillr.a(ailil.ajuolin ~ji'r.nmde.deperte.i.llpic.lI .l.

/ill glfi!'1 tlbis::: ~J'i 'C1lI~ e"Bu 7 trn 15o'inl:l.ll~ prtl:]li3..ilJilA blrJ[I iti 'VjJj 5" 'I'll vei fl in fru rup!.au.• ffiiJr pLn~la r:I. 1:11:: e.OtDt.pUI F Ll'IIol6n rae ~l i-III i'lnil'!5 minll 1..i Ardr=1 ~IIUi I_CI lltlbril..e YaIViUill. 1i~1-Q.\'a. 011 ~Cirm u nn$l-c hllllliJU~ IIJc: hu E-ll..ld. . L oC:ei!le libii3~ .I ..or SC:(jI!.I!ic I nil . .h~n=. Ungobonl po 10< .tJ: 31c: Mun.1_ i~ in.~:""" Ii i ~ 1__ 1in:!iil..le::m ih V-I!JitlQr:: :s:i. .$1 mm bDj}illm d!:cit IOIUC ClnI 2_ uno sera de crnd Y"e:rns_e~c:ldtlrii in Am:rn.n net! ing:-enl. Q1Ql. PfU:I 18..frute vilfCog dupa slnge i~ slm. s3 de.lI.n..fla rilr1.. In j]~C~ . lase dcopane vmjbttc: a dmtre m Ili.c tie:! t'tIlI'II! l'.""ll.I"rnin.in inima mta.. ~ mUR! !5. nO.tminl.iIr.rde.alele collDd fz. run \I ck.&CUI\.a.:.[.i Em.re intru Il!. • :!. 10.I:lf . ClIIII~Copi3ci. Un~OlLli"iL S-ILI repr:ziL pc.~ .ii s-au in fl! l~iiL in I. d nnu n:'Or'i::itl~. d~1I u.3 Mo\. A.b !_[!~'D. cheeun pc 101i.JQllJJli CQr.~1 \UlUI detmea in pace. iar nimenl h-1Jr fi PUII..HI'II T' ' Il~ltn.sub pn ~--c.ui-s~ lit.]l.t1J pe·.t'J111 ill: I_m primul pln. III'IUllh nve n-IJldrml din fo~ nu 1 inS _ AtiLt! ~ ~JII'=. CIm pe p..jmpLLl'iI~J Iil. dU'P1 eurn Ii If:!tnUe Mllnw.n~l']:~roIlr..a.!ilfJ:l ~um mnbl'3 unui nOr rnumecet punat de-e pilla ~ VlnL aoapera.. ~·ULI\'It.. i.. .. .d1 rul1CeII sa se ~Ciil. '" po '. J Ln~t 5t C'ttill die: iAdll1i pGporuL ..!~ Tirinnulut. dr:spEUt(L _ Te eud. Ungol..Llui~ tIlll.11. AIC~UI era.lrm . nul tm~ pe jarnn .-iJ.j Crl1 urn_.IIVC.IDLJIilI fihmunh: 11.1ch=J. rfIJIlnaLl-i JuJTnc.1 ~ be.i i-ii:[. C'ooj. :5ii I!U t\juns . Dar n 1.s~ IIU Ill:. : l1 nlt1 ~ d!! .!!.t=1de pe P.. !lnj..&. care ML"iILW~: hOI.Ftill'l. ".aimpiil_1t Va1incuL. si-au 'l'cnil nn[doril dln Linen.clul ee eoberau "pTe apus.::u rala lui Mnnw~ ~ I ill VJlI'd!!Jtn Sllit~ lor inalle.a ht C'u~.c'Vn lOT 'i1l!:.HI s bueutiei a III mUllt"3I ..:Ii d:n uitarii cum Ft. laT f~Lu1131 ..a-Itla w"'.n~~I:~n <tl .il~.l\.ansa.T1.! l~LI meu.~n.OlClI •.~cs:Ie t1ll. i!I:UIII.II11le.m.<lloh.iera Ii:U It '1. pe C"im:l.llrb~iga.d.t!. $i .i in RlC:g..-a millln5 PmICl!fin: .u Mtlkor . HI J. :Cd_lliIt.IDt:hc...lo...JI j s r:~ i1i1J1nd~i 4LLrosur "o~ dlt l'mpru:iuul! IInu.J.g. . i_ilr YFJ..I.u rtl gnjUc [lIt]IUIUlrll'1:i"r- mjb:1. ei la po. il!.)i.ar I:C! 1Ik. :'i C~~i \l'il. fb1. 1111 _ A~ dupf! C'u..1 iliOCCll-e:".. ~ ~~j'L C:crl."m~d _ ~iI!i..)'" r nlLl.~ Bill oSi du:plt (Lun te :P'I!IC-'=il v.. Man1.ci 1:1 d. s:.dlLiL..1. Lfi.1I.SuleonlDpirii lumiJ~itClf.rn).ai teleeil.t.lo:r rrom:dui lUI Mln'*f. (&tL p4ldOfLllc. nid stL ':B _~I~mlll r~~"'oUutl de ddlri..te vc-Tbclc !. c~d jliJale n~~U_illc din Va ritllJr dldei:l.1 &till nkii UIlU As. f'O~~"Q3.ql:L !liu.lntor ~L n~Lj c:-Q f..:.O~fl :lp!c_lldi33re:!$i m~tia . i!::1 ui.1([-1 Llmt&.• . I'If411.5"rnint~ (Q ~DV~~II:..If h)l.sa.l 1m tllti~lu:I:~:~ln\'U.J.s..ilc.lu1iqlleL11.J:-Ol.nIClr {1I101l t _ oIIJ I~j AmuJ.rJU~l Yav-ru1Qa vremea iti(JorlrJi.. Irtdun: UJ'T1I~~ JlL~ ~e m~?l.. nU-1 "".l[. ~ l u1eullile-i!"'ei!lU Fmg.\rtJl!llOLlI'"CLI e.si _d ~lT1'n!!!:alti. . F~IlnDr.n. p LIIlindU"11 'lOCo! ""IN . .11 Feancr.e..l lw JrUio'. AIUMi~. yen it OQ' (in v~ As[f!:I:II otfli. ~i gluOU' in aeel ce. de pard: en. A=-\r~l [I grru [ Fjll . 1!IiIr. ~.si a pi utu C'~l.nU-l EI_IjIl)j~!.N V.WQil II it inAOo4LJ1:':1l i.rd '"~\II rul~ Pl=nlJu c-r.lor: fj I1LI l:iJ'U. ~ " .1'o:nm.:s1e ih II..e giruJ'r:::i. FI!MiIr ."l run [1i*~.u.~'bt~ el.al ..LL . tr~Pt.1 m~"': c~i preJI pmtn uneau . tn~R.il1unc.. l Ardu iniitiJJ[e' C". fie<"'" Cop'" pkI1 .dwi avea so.Ii nu "'~K . dar.owe i.i.~01tc" eufes dr:rn. n ra.10 lot ~i.orblll..).mdal~J ~I'I-:ti jjJ dl'l!:'p~ "'t. Ni. 'PIlIpi" do fiec oro Capac ". dirsr-un ~L.1J et.~1 B LiJ.r.. cUimit !.:u. ..! pe ccltnete in'l.~ au 1:l.r. piminlul [LLrnintn de scur.re.:J:1l\lcni1 'I.si pusese In gl"lld alunge raul ce se stre- eurase irlti'"C! uoldon. nu d.. tl~j rugi!l lUI M~IkClr p-n:"'~t~ nOI necszurt ~ dur~ri.tu'l.r..[Ju.cpo ~ru. nutn::iu:n iie D usmunul u] lor.nril. ~I 1Ilili llril 5>-:lu "ad una Leu lotLi.P\ 'UUI" ••.B el sj po-all fi dJ. Nu.l r~l de. ~il:IlIcutul o~ Va1Jruu. pe Taruquetil.tlMii odala penhu lo~d_ei31J.l[ spurte eu adcvamt ee a.·. Olr t\I Pingfll Im :IIi~1! in [Mil Omalfl\ei:l m -tilrnt. lu.f11iriDl1.{[ee[nll~ C-Qp1KilDr..n.lJnli VaUno.:._il'\ VliIlll1i11' rOmM plI.1ll rll al :III!! uilam dll: DTiI:C til ~Lip1Jtin=1 Ft:mOf i-a luM mtne In 1~1CICj .m nrii lor o$i iitJ."PUI'LS F~!mor.I."1.nj]. pi in In m~tlLI. dini:ttrc de mllflU.c. mcuie.1tilf. ceesvl ~CLIIII .a: 5::' fle! &a-I C:1!lpC.rind ilIIUnd4l CDp~ :HlPIlIlucc.l.'tFt.liM <i~"' Inr.!feJ c. In £~JilC! sale de pI: T.l.l'Cf1.nii.. cea e. Clil 'Ii\. ·1f. eleile d. pentru COl! ccfo.. g_ "runl. lnoonJwu ru a autM1A de :tq:un ~i am. Melkor I fOIl So poye.!lf .1.!u 'in [I$tlIl lI.i .. 5L15.fl..

i" .. un ILPiU rCCC de ~sc~ru5j.1.'i :u To NCI'UI ~U1Un~ol.i Jl'~a a fl dOIlr0 ~adu .LL I~i ]X!3iIC l umeu loa"'" L umin a a pall!: n I..a Lf'II ea .lkor rLtcWie r.ilL:s.-e~~!C' ~iII peam C'u~ntndlC: ihl:r~.iko ranllll"]ll:'. UnE.pUIU\oCIGI.lHJ 81r:.anOoiplL cu mlrt: L'U ~~ullt lL a II . J)-=' e'an: n-au mni pUU. vlt"~u. cere ileum se mi~A mita.as singur.!r'I!. c-i . ~L'!hI.Lone. C'~ au lunt (gm'1. ..ill van $D scope.r!'. I AI~ . I~"""ru' "<.ll. asemenec unea ul ume insu te ..."B~L. de dl:.1a:im~.pung.. [nitH pLnJ si MIC'r. ~Ienll. In bct.1 :zf [JO~['e.l...dt=ln 1l011pt~ ceca.. DI!'.rivilinai:1[e. in!l. D..l curmut. C'.J.i r.a.i CI:!e: I 1:t3 J"'I".nQlt ~ rarnaa pnm-.tn(Lt.[c neguri Dmjillul ~\jde ~tn~J~imi. V.m ca rll tu[)j n~ilnc~ ee .. lun.[Lr. n1nsrn .h~.al dintr-c dal~ in tumuri de in lu nenc. M L.. Caci.vOl! pI'!'UJ1~ in ~Inl:lc lor.I.nilA.~.ld!lri.:I iI priYil in jo.u.i de pe Tsniquetil ~b :::k vezut cum Umb:ra ... UnHcdl!U11 nu.lr. in xC'I eeas s-a odr4sli[ D jnl_un«ime ce nl.1 neoime m..cr s-a inSpaimmtar. plrm a L!.5c din Lumlna s! avee put..Illlumllj II u~....ml_e!~ ce I Sfm1 I!I rrun. Desprt C"e ~..llU'Il. ~ CUII'! L I lo. TOlKI~N ~ I~" II. ins~i 1it:a1J)~a (] plasml!..yminii.. .~. Rllllm..)1 Ieeul npnt'i' lie l::opUelt I.a:ru ~.TIW~~lme uri~3.pk 'rlCft. m:u-ii munulor..".l'il.i:I peueeut in !.!u.n~ lI!. ile.u-.LJh. nt. j.3pUriGf (lettl ul :'.a cu l.1 aljf de in[rir:ill:::~ilC-. s. Mt.l-I~ rI1Idli!II:bt. prin tree .!Jga du:r~rc.linHll'.jJ din:sprCl ele .ril 0 In 1'1..Ltlc.: D I. :to.~ .al i .!lr~1 6"" lillHL~ P~[~ Valinor m.tCl:rile S-3J.tlkJrU. Tul..IllU!l. neagn.lf uedase i11.JR:oi Lol de iJj~ lHi il1J.1 cel ceas ~iImin e \ra!-a.1rll de.are. se.illd unei lwni inccalc. ilf.1:lt.c I dar nee 1n'l.1!!'HI ~IIII ~ ~ fir de.in.U. ra. I. 111 ili-'~ du.trD.. de.I rim..\J. nlct un ' unet I1Use tnai anzee.k.ll N .'tl:rn:!11vlSl"n erau ~LI.\U 51 !-~U !I. adll_1f:Q de: vlm de de parte.1r-o IIdillCi3! mi1m de noapte.::a spilLrna ce Cilre "~du.:!l presu 'I.i. .eu ede- ymt.. rnJflr. ~_I C('lpnc:~i 111.'Ii de a ~Inmde~n lnlma si-n minle.su:: in Aldudiaif! VoIlIlYI'Ind E.b"" or.'. Dri 'PCIi'l. u:ri~~~i::. 'rrK:e:~.I ~AmlnltJ ~ . 'I. Cin..luci.i. n~11I 'I iotMJ pla:sJ. .u._J.dl d~ J~IiiL.a 5b'..~ du~~_ i"iC't~ MilI'I ~ CiI MCllkot .t= ... ~~DiCI). 1:iiI lin. n51P:iValilr6ml! n ~IJYi.llfil..se "NILil . ~-iilU cj.rllril IIbDn nr::gr.Ude ~ . LoU $--IU 1Ii-" ~~~~~."1 ~!~.ri.rnin3.lIllLIOn ~r...n Lin&. DIU" n-u fOBI oin.ruJl. peste rnel~rezele l4rmuh.lu. • -a. :r. "hcin.ina C~ . PI ump ce ~.8w.. d. ufera dll.tIIe de..C~iI.\i.M"" <Id III i'IIpluj-".. ~I. M~weL! !..1r14L!.erc:a de .Otn-Vtt MOrtJ. Vilrdt'l ::. Vlllrnar ~ Itlr. se 1. PtJII)~ Ii ~ciO.!1w:dlui Orarn~ .1i:"1~ picrderea I.I~i1in.i-I urmat a rOS) m.II H. A..mp'! puu ~~n.t'h:.S'Licl tll: n~II_1'~L11 mull.mu ne:'MIi. h~ .n.c:.1~2 IilnHc J..ML a tiLlI .lor" In V~""m_.11'ejnd lntunec:.a eI pml slap1nirc pe Valu\liiIr. "'~JuHh.i. .1mum..1ilul u.L.puc~nd~O hecare . 1111: B !fu:~rlLlL urmnnrea.1 'pll::n'l.0 fiinh1 d~il.iii n\u rl (1e.l..5Uf13{ 1:.h:p.lcjd-e:. ell and.fr~.ugnunlnd criee vein ta:.c:1.&inumai OIl:NI IUl au I.

a.Ii (1lUI']. Si . VOI'de.. prim:uI worn: 10I.l Chior Ii eeI.nl '1.. _ AlILi~.d: anele asemenea nu val II\.sllc:l C. manl" f.1m.tc noldClnJ1e. ~ pun •• Iwil min.a in rvl.il Ff!!wu:rr n.:ilB.. Vorblntl. n·o JXI' impHni d. . II doua OJJ. ii-a pll! mum It ~ COpa. fMil dl!lar ~t PPillC"T t'A Mfl~t1f e (~. rnunci YOI su. Tulk .>".-u..i Ltg" ~l~r. ei.uri $-. Oat 01..J..n spun fl.. dw- n Lrnen I n~1 pnC:CPUI ce---I le-a 5pU5 atune! v41ruilor: . • j. p YllJilnlll !! Irt!~ Aul~ It PllI>multorul .I.. da 'au nol.'!III Cqll.l Dn. ClIyinl. Cop ..g~tise MeikoJ..u pe "J~ 10-<. <uno". ... sc 'lJ"oilgCl' lurmna ~ilmiilnli!OT dD\ truda nu CAPITOLUL IX Oespre fuga nOldoriJor DII_p..$1 a:1 mare..n.W~j'j '''In. J t~g. 0 d.I.l 0 1.•. gaw. 101 a.."nor~ Cnibzuil • roo I d. . picia".pl. ior ~J care piing""" girld ea u ca.. Colin.DI~: ~l-n acea f01. c.cl.JI.1 nC...far'im.tn rn1LIDI!rio.. Dse se an.ll .. mo~jJ . • i~b".1. . in £:g. dar emu mOl1i ~l Ijlillai. durt'I"C'.rc:l1~ mele.C!ri . Wji... nu It .. yrul e l :s.I. ei tk· 111 jneep uturi . Fflll'lor. nLnorl. mIt . \II~ . mwilii n-or mill nin sig"rM(! d .~ depone .or. Q:$ PLUta...nw(! It .. goll se r1I pin$ I.se. Y!n.Olo.4ojlll. :J ZI ~ Mllndo:s. dar ilItJ. m rnrurtene Ir~le"" yaJarii.1 druii din Am IU\.ind pe ~1~Dh.. . SQ~l 1b.<1II" . 'Trezil·am Lununa C{Jp~IJnr.lI.iI a"U..'ojtil 1It.!""" aeum ~ n""gro.fllmma $i 'Voi pi. s~ ~ump"ant:L\Ci! .. Jlecare rW'n\HI poe ""'" a Junge.\C"~re lun g~ c. cam ern "Ol!..Nu ""ume L FoI!:o:nQT .Kunlc maru.l. 1fII.~1I.grU.~O.·ii Itls.l t1lCc..lKl~flit. pe hOI' '01 hOlu~i dih".rc-LlI Desti~ 0 nulu. tom inim.! O.Lurrun.U 1MI).ci.~ in r'lo '''''ei pn ve JiJ.lm~... nz..I~LlI :!....-bondlJ 10. Vord.tr Yl\'lMnn CUMI ..~ in vreme ce I'lI:anor se frUnin . . " a.1 sune.cll.r. sa.li ruSllilllnli:~j)? !ii. "Up.e.i el .'B . •.i. rID ~I hJI '-:mwl!.t<duhul se Umpozi se .lrmiol ce-l eerem.11-kU r(1.1I IIi..j) ru pi tjcerea Ii Il nngal eu 1ndirjam: _ $i eel mte.nII..J.. se fringe'si ..[J 1.un~lc I".ln1:ll: _ l{o·rbes..&1.IJ~~.".Simv::\ tll4i elnd se I1nll iru:onjLuil1 de du.lYl!hlf lHJ die c rnenire pI! .0: dot ..LIW~I:IIIIr'".:['II U prime].'u.. mJ.! :s.!:'II: ~c·~" ...'III..1 n-o mal pot I".ill~ DM tie: mil '1'01 sill loI'".mic~ dunn: fapturite !I. It ~l ei.-. 1 Nu . 1I1C de: implilul 0 rneni:re 0 .i.. M .~tL"gas. far" vi ala I.I. .lIll..J ~ in slul. mi.1.lCnlile de !-ub 1.m vola...up' d.... l1!i . It'" MeUcer de...I ~'Ln'lIJ. S-a ndieal alllP1lC"l Ylilvanna :.) ca cf} fnln::bil giml.... t 'f1I d fi!ill! tr. Irm vet :!IifLtrim.. fund . y. ~i n :5i1rigi:Ll~ulk~ nU. 11" ~~Jl1P dm ac~A h.unllril. nicJ .lJ PlJu~.... dnd II spUJrU . numai 0 dnlB. inl r-a d.ti.singLJm dnl.1.tmmi" II veneau in minte 'liorblClc ~1l1Mel"k..n i1 din "·0 dm a: _ LJt bunavoie nu ~I}I f dCC il. I din . pi".I. dar nu:id:n. v 'I.iI_ vreme...Ji. ilo" pierit... gare.'ltil.. 'iavlI!Il"1llm'jlfl \I~ L fl(1 ~e II ee rul1 S~... muha suflare s-a strlnS Ia C.C:e~ i p ~nm~dD. JtHIUf11t!'Ii II M 1Ia.Il!lm... MI..va.t:\e 1to'p\I . h....:=.a siJ. 11lQ . pe el~' 0iUCi nu e ..nlol dupred.P11 bl puM. Jueeau eeum <ieas up ra lor. Nu-i yorba.x. prtpi.Q de i!!irnl'~.li i!llUI'KI.'" Apol. nu mai "'Iuiol'.1. d. ar .. M~I te glill.

ld-on · erau ~I.11C!rlU: aID Lummil difi VaLinor. ..a nc peullulla.:1 el eanoscur e. inghi.·n<ind I. furi. mi"3l"Loapte de Fiord"1 Drenglll. du ~tma%dc IIlAI p. Ie IIfla din neg...u.desn.. care <up .una. I·.'.. . p_ ee ". QIIci dt'~i...5Jmin...-.. 'in Forrnr.. curlrld II e.. piM I.u d. neindoio. e de Joi s! i-n cenu s!i':$i irnpl.11til portilor &ale I·.m p1n:B $i ullime. nduclnd Im::ruri ncl.l. . V~lm~"1 NCBnI QI L"mii.._r.t[lindu~. Morgo<h "" mill .. clll on Qarnenl.uUnIOIl'U ~in. a...B lUI Fean Or 51-n [.p moll J 11(... Thtmul lIta1a Ie . Ghel"n... Venb rr:1C' Au spus e~ cum " fn urn eeime Olll'b.""t_ unde .~j a bles:£e.. de irldestu !cLt.s.'i~nflCl. de Ke9 !-.e~:sc ..olG .g~a 1"111 mia1lzl: dilt ARman enmJI illn£Y..s1Ci ITnwe ii eeas ul II1!cWl:el insu.5C d~ ~t de ea..no.Ol"1I0' •• arsind fienlnJ prima c::u1i.3 mare. ciLn Da:r..nd. dl.. si... la mtnaenoa pl...5--0 .lat..i I R: II 11.Sc. ~ FLnw~. pc: IK'U4 ('10 ~ Dill..IJn. " ~Iin. jilt inrre t~. DUm A"Yllil1llt se...3.inl".. Ci Melk-or ~ Ii eI 13.~rUII.[:010. Inr Nit...rnindu...lu. Un go Ullin • in. !orim. n SIUlIIIIILI. muil da::it sDi se lase ii el r1. c~:Ll singur rinwtl!: Jr rU8t~ dl~ ca[c:a groU v eruei acelei inlun~jrnL ~i au ma.. po dol4 ee Sir.' Ani.I pnc~pU5CIra po P-LeJdCR."l .ju"" FonnenQ!I .ineasca ftglldwlla.kar tCh~rn'" pc 0111'''= le :od~1C: c: u iin~.m:&n. tea cNpI ~f In o."'Inri I mu MOTgolh n~a !'lfut j)'tI:!Qtro. ar d !iufcrh:e nu era nu m aJ a 1u. pe VlCmun rurea Iw [ondre.i-au Pn:luit mai mull Intii d«il tI? MuJ~ a-au lndurera v~ind """nMejd •• lui F~lLrLor. lpol nwtl< "'11m din Oiom~ri!... cu towl aiMIc.!i . regtl..!!~ Ii venu YqllJe ctin Formenn.. Formencs.i pemru IOlde::I. . iar netul ei tnC:lll m'Vlluia $i Dli:hiI-..lo".lkof .~tO[J. ~~O ~I deplin u !.eiI 'WII. intnrell. in nob un i.. poi Feanor I par:!!iI ln fuga Cercul D'''inuJul fll displrul in nDatH~~c.Il..oil vcn It .s..nn:J pone nl'opl:nirmnllJJ sunu fi eLI JllltrimU~ ~I'''diect.ull era mal drag decJllumini Valirulln. nu.1I una II .l. ~ L¢.. IIjLlll:S~~ in pusHe·tItL~a An. care. Ti·" fi darind ea inlre'l.l11 at es.Pe la..m al'es cu C iDOr'l'LClilr.. gind.:. 61 mioO ~c.nt::l n L." fOIO lui Monwe. AranwI ~ Pamlntul d.._ 5IIma1III ".: Impreunl '" 3JLIII'pe lCd.e..e.lf Il fo .xa insa.lle.:lS.i Ip~ vesutom c..d.1:rigi3.<iUprin:Sll de lemma Cillnl..mg~in Turimul Bineeu . c. to' "OlIn . nu m-am tn.~ Ul"t'ol pe EO!:eUah4l'14l~.U.scse II ~ 11tlo1'plC ~ -n miJlOCluJ In tunccimii se &.1I Melker f!J I'f. piM I.i Ungoli.i....buc· in la:rirru III -poa. I. zi!ii Ungolh1Dl..:0 p!fIS4n« Ungohm\l: C" j. nenllll1lnli en" 'l. Si ~ilm. 'Imp. va. I II"t'bull ~a·1 UN. n pnm:II baa irtcc...J~!t:IJ. dill C'. $OiU111 nejdorilor Morso'h.. in . r.-deilproape. Pmg4n".ar. fel"J"I.i i. sub acc:st..rl!:t~ t::oJme. .Sea tl purere fara 4e rlIlTl1.. bles'em'l I'" M. Mjjlo.i $1 • dun:riI ~ ea. lnamte . Inci .in\U YI!. nOld." M u-o ~.·o Morgo<h. fi izbutiu"ai .td. 'p"'pi.1 ee !e -0 fllc:u.C"iIn. plrU I. ale (J'I raptele :!It!l~de mill 11n.lwi. do-or fi 10 1.0 a.1 !>1alp}lh.OJ m"l..lko. m.ct.ajL.e de Tmllt urile E1cltlioare.tinc-sa..puse ana.r!. lilla toate nesiemeeele pc care ncldoru le Slrlnsc5t::ra Kolo sit 0 datA CQ ecesrea..1~ ylt v snna II iz. . Ow mnloc eve nado !n. Intre Muntu ~ldri ii Mare. din de'" :.. do . Ia rninz1nOlLP-!e..ga tume !SOL-Ii tnlrt In bllnlihan? NIJ ~ C'it ilm. jUral. H. nume le-a fO.iOrI 117 iIm&rloi:n: liliiii.I ~am" ca M~J..~i 0<"'" porti mal mul'1 • introb.1oi L. llif!it. do OI! blJ III ru~arn. m[I.H ainult I . Dar UngDhunt j] urma m.si M vemse pe Taniquetlt.nti1! osupm 10.irft::IJ~.tJui SiiIJ. ruinel e An gb.LOd~i... ~acl Fianor .lc3arilor..CI:I amin. 8$1iit cum. e.muIri 051 mun~ se gUc-lU t'impii 11~.1lJ3..Utl n-o 'IoI'tcI:LU.! Bu am {taetU precum AI 'rn:Jllu. to:u tot mulll . ~.. . .l.mt1 ii ~heImI1'e. opnl toe . \Uu\ C!he.'luiR M. .i dlJ.". ro.isc:a rrltll~«imea.doLiIli miinil'e. In graM III __ MG.&"th .. dln 00 •• <lipil. ce .:.s~uit~lf: nestemme ro until! de: minn lui: n ~. cact Morgolh nu PI-Uti sa . Eu .~ I'" m"u". Du ~.pmul. 'ro pUnI d. rna-"'Ci S~3.t ~J un. M()r&od~ a rrecut $trimlO~ ..p:u' . bji dmcit!lu. ndieer aumci Ftanor tn piciomR ~il .I:ca. ocri$7lll<>.chirtf:n ump cr 0I... do "rm>rirea voIoriIot.i 'in. tiI~. D&r run Formen".dun 4vCiJ: l ~[ cum va C~uta sl! SCIl_pe es.1UiIii.. m . &":iQt dinlrC m.a.

s:ll. ramu in .11 'itO'! pLcrde in nimiC'ni.l dm pnL'Ula C(I i5J plemu"..CUlptl . CJ.iJ.u '!rOf in&hi&iti 11. nUIIJmee II mai intuq ltngohlU1l... run. I"" "" """'" cfnd"'G u de ... Morgolh ...i...ale munWar Thanpradnm.dilA.. Co in5<mn aI pUI. f!Jgind din I-lmitunle de Ia de: pc np.lfH de rae:.ll "'801ul. 10. tlinul. la: lCesa.It .i.. adewent.' Ibct .1fara .)kptilll:l irnoll. ".tr UngQ "an' d.:qele _uri Ii "mnll<_ iJr. dr:5c. . e . C• ..ttnre.:IUn.. Ce JOIIU_ • I'YUl Unp IUnl mel 0 pa"~~ nu ne Ipun~ Sinl insa ww en DC ca • pll:l:'lI de mull.l1lUc. . nilpl. ~iI ICUfD. dar.qmMidt' rnC"~. 0 comonl de Ii<r clI_ nlole.tern:llte: ..$. bIJ. (]ofgoroth... CII "*C: c:a !... cu gjnd >D-Igi!Uiuca.... eu purerea pe C".. .fe.. bun qqn ~ t..:11 de dU(!:n:. ~-se on de cue On cine'lt. eumpl] ~ U • umplu. pe nne.l.Ut1tUij CI: mat _pot .ind lUI c. PlK'un .aCIJRffiUI2I.flare in maR 3.lUb. pl~1l1 ea...tu'nimulU!.l ..tIvenijtorpeare le~JII rasu ell iICOLo CIc:i filii p . inconjurall: \'C$lUc de mlln v1.l p~tnl!. • chiIr $i dup-l ee i. p:ulc de lume.. de (um nepu. (j PC' pr.lf' pe lurne.o" 10 ralnele Angbond.oJ 1(!~...(.. durerea.Pina..n (... in Angb:llld. :t1t"CI au I~~' Hlle Ia J.~U.eru.3iin..l .i si til IIlII'C se ump" un \ Ulet ca de "oci .az:II:m:pl~. 11" hngIJtO dlllQ. dar de. Fara de.1lJl wnod:1'I. CU1blrind....dm Jdfn<unle rQOlll'llooi salt erareen.b..el mai cumplIl fi mOJ 6 .n_ .". bpIj.Jg il!(:Un.. a r3sunIIt $.'u"".J1...'trtPIWISCeJa. in UDgh~ uil..".u.goOlI:::. ~u RlIi_ lRhlltnl. spartt $I 5--& pull in .. eh'benl cbn p ..11-' (aun. 0«)1... AtokJ tH clamlDcl o u. ee ~i nu Ie Vel Yedea." 0 adaVirnla o"""la.. " ri- llnutuJ U J. Hi.nuu acesiea nu le IOldl:. ~ pGIIiIor oeco10m. In .. 'i-a strfns loti 5ef\'iloriJ.ltil din Iac:~un!e (or. te ema YaVUlnei 1:11 :dlmariJ. 1M P()1't1iloel tot nuu neJ.firH~ .!i'lt!piniRa lui Ml:lfloth.. HI de mirua ee .r'''''''' CI.parwr de raU..un !'lpel de cle.. in anmc."ga.il se 3p'Ua 5-:1 str'Ige pnn Iocu- 8elerRnd. Anrc. m"nlii do e<'OllJ. CU lOIre cnu t~"lIlnu-.31t: eu u-am dMuIl--o.Iu. BeIenand. Ti-._ Ife. proRtlUlu:rileellU "'ictuu mil dcpuIe1n ville. art ccourilc veeu sale au n\ma:s penlnl VtsDcte intre manti. Com:an11 nu SI.ru sal e. II inal~al cele tm... le5ind1J~!1 infioTalowe plase.tin I Dc""huk-o " pe o... D.. imunec31'" s-a bs..(1 ne_gR t-au r6mU peDlN ~ n~.ile de mull Z4:mi. Ii-.. sale de rtlft ..."" ~Inl<itUtd nu (1_" mai p"''_<l1 mclcagul de l& MiadnoapIe . dear cu . iJUllllllil 3..:!itJingea ~ilnJaFU. >00.Jtt- Ii !l: :li:oPCtt'.lr J-1l1l scminu.i.... din put. V.c nu . pnn .v. dJJr.JI umbra pelle 'U g.fl"lItl1 pina Iii Ilium.. pans "!r-O plUll d.'. Moru.. $i tOal3 pUSbeb1ea dintre cuIm..uOilllC.wt rile 1U..a Alco mele de \'or une.Nul s-a impoO"'i< el.. :turi wta]a l r.n minI! ~rt'tJPI~ MOlJcth . lor oJ ...ruJ ei s-a inthis PUte ~L APDll ...: ..loaa tI I!CIIA .. Mlinilo negre ."rel ca . mu~ s-au cluuw.VM --.. " dol!. .. pe ewe tol . paian)l:nli la rOl'lld.&laii in em: nu cobo-ri:sc~ ":llani in graba al~lui ter..il prlnu.a mill . Unlon..Slris*£ul de '!IIDCt ill I•• Morgolh • rO<I ..~ OrdlOf. • mil pus mIna pe Y11O. '*• . 1. io(iof..Jb:u. lllcqtuscra lid&.. CI pwnnuJ it C:fit incl~[. . ce J~a (D11 .l-.3le..1t::Ilt Angb:andulU1~kl num..a in Jumea d~ la miaz.. I. ~P~...ptlt ••• I.ITl..e.g 1oC00eI "'1.thlwn.lIiOL. lor. "lllu {n.. dudnduwK IInWI I. DllaJ.. ...st:u-. pir)abl dUl pn<1IIl cl __ nile p. Oar Morgo!h • un '.Col0 amu. ~ in '"""'.'".111<. clnd I..a ~ roamca 1:1nepoto~ •• d"YClra. inapoctl.j S-itu pra.Cu 0 :CtngQrl min" ml le dw. !Cit lui Ungoliaru.. . "p.. 8l!i1$1 .i:1 ~. ill eele din erma...iJIOO!lpl... da .. Din aa:aslJl pncma ""~I meloog R fM "umillammodl. demoaa. din prictu ... ilU scele f'le:s. l>"3JDffllul.11 0< pe v. . ~JUln in Lwrrn01h_ iUeml:ll~ol unci blciunle 10f d. inU n~ .. nu m.Lqj_~ oiLSJIpra lui $1 IH)U. . II-I inmIsw siImIriIii fa """>l1li.J.. !!..<>"".hiJ nu:i nU-J trecea.s. pl<5Clumbai inu-o ilia.sa Non Dun&ol'lh<b. ftligU fnd..r.l'C'_etea ~'.IIII~tar apoi Ie de\ton.. ...trc.ilpinu hll Jar.. I~III refuBlaI in DILI'IAIUWOft I.Ji fLlnlr.. IC"lnd jnnebunll..J.. 'VCl a ._. cinnwndu-I' dm jIll pw 11 O$lItIle.uprnf:1ta plude :"11 fLl. IIIWDi...c'i... chinsi hpic. d..seI:IpOll nlC!l de durerea IiinLUU..il. """_ Anpond Ji ee ele K itn~~hea UnIQ1J.

3 n-aveau niciclnd I le-u Ytlrbi[ astlel.UI~ Pt. illlr-aLil Ue. surghiun oVuncaU. un pOrlor dl: umbre.~d pc d Du. taminl !>fnm I ~ KClfoD As!JeJ oa.~p.ltil eft!: i .lt' 0 tOil" ~j lD~te tumin muacum eeelu II searile ~ialell'e ce daeeau pin.f!Iu.il fi~IJUJlc'~3U.Gbitlc :s. ~1.ttiII illcit spusa !1.trarj de eei m. Q.bUflillftjl I~ mlJI.. !iPU' r tre (1li1vll~lc vliIJaMltlr. D:ar $1 de Iii "h~Ullifl'S"il~.lpEni :ilh. enaul 6s:[u cei 1~il ind-c:lung dar:..nc_ jeli..t. ind:l!mn1nd.i :-lI InJ.j!anar inSd didc:1I ~III. v:1J4rilor.seminue de r.tirnIUI rillhn Flowl:: pimntl ~ ~ ~ Hnul flri~ln\Jn ge: (unul j.iJl'lOni ~i~lc l'm... §!I·$i cl)liKe pnn .1r!l crarna."let ere I. ri!C:~ mu IC~9. C'ttu:ril~ de: pe DW"IIt:o.u prizorueri p:er1tnl a .31Lr"II\PULl.e II') in(Uncnc.t'plm1" l" ~ ~'.n'.IJDil.3 ml fuu. ll.Vm..lliUApel~ ~ C.m ."p~ palmn asla de p~~nl" lntre munU:si ~.tc~m in IIU"lI nOilm·lII1 Ce duk!! .lr it de 1'I.n.i miiUl 'Vn~ "'Tinge_ Nu 'I.t4 'VfCm. millj mIJ11j n. rtu pes!!: m uJ t. mlllnle de-a Ii pre:!: tirziu.\UIUU.iinda.a nu "I I~ Ilil.1ot ~~~JJ'i~.llrnDt-l.an1 AItJ rDS1 lumi.... rIlPll~ DSLtl. Multi <linn prima tQ\IIJ.inu. en n ItUda ce 8Y~ el de. oi.si lI:It)lmrnTl.••re. indu.e3Jni!lirnpOlrjV.. SI1 ptecam. n m.mlli murl C'J (!riC~fl~1.:d.rndri~. bi:nl!Jind ne:gunlc:.me.I r1J rin... nl.rIUli rn J'1Ji:'io.f. pHD!:! m..~ rJe-.mtUI '1 VOl scapase dill Vlll. pi: "41ft e fo!c.Il 4:~ nl.u.IJiIr~.l nt!l yom llil:yolniei! .t..Iuprtm n~ .!l "i~fl'cn.n o~ S". luj in CCft'td plingind: I~Olji Re..'1[ nu m III 1R!:1.leJI.DI~nCM:t: [)! i II.iErl'..in JC~.lcdlof. e deepetriva. [. :I.."upm jmmi h::rr. II ne ill1oo..!iC'l P 11"9 ~r. nu.llr: PUlc:rr . iU!tind. lru.P'ltfd~~I .omDilTlli CI nU-I JiU'l. sulru duil !III in mull noQrod. inc: fI .l cuait atunel pemru de Cei.. mill n. a5'lf!pfi'Ildu-11e pe noi.. 1It. le Oodrnllim 1Il~ fDrh'jnl~Utnmrm.O'l h ·in.. ilj..l1 dcnnrn de .!=l .r1l1!1I1! Ti~l1l1D[[ori~~II~ I'IU-' In •.ehlnr ~icJcr:il in z..e to~ .L}/ruii.)It'Jnfl uea.al t groU..n~\~ va sfif$i i1Jng . "lrU1 blne.i MOfBO!h ~i~k'I indTCIpl ilt Fe<iJU!r~i...ud~ ~ D~Muiui: I!II1 MCiTgIDI]1 IQli Cu:: dat. _ CC ce.I£:1 n~"o. Acum Imunml:ul . de grijll RIlJtI~-bul'\ lu~h~v.illdQ~j pe loti cUJn~ a R!_g~Juj.. -iII\1 p.u P'm.:ea abja Iln:50 p~l.ri ~iinea.'. sus. C'h~m.:rdu\ vei im:1 de dnd va-nlhe- irr~ ~:. de bema.Iull n .r: ~.mg. Ie-iii.1U :!':11I L muJ.leJle l h~ni'ite:'1i ~i si..U dl: mf~qugil fLL1IC1"orilIJT iar ~CC:5ili. nu . de Rnn. Fc. n .. de U d i milt .. 'VOm L'] m .':parte dlC:ch Oro.lwiJ .1II1 S nu. ~~lli iilG'i..gclel ~i ce n-!lli p-iE. Eo!..IOn l41 CJk"i t1.lnlclil -pd11O-Lth::.mn~8~rat~ invAhlLDG I"kbld felmnruJ djr1i Mindon. Pr. n"r.jU muh~ lucruri: uOOU" .3. !:mllaa.lll nalt. rnllill'li $i . In neseeeunta le-arn l'~iL.olm.:lI!lu.'i. .l fI cap re te-a VOl"bll aJ.'lJ vj1eji se ~i~rt...u·j'c.-n- C~J rtcirycl tur- mJlnr~ ..r:a... eei care.:n..e ~J: $. de III "!i{:I".du ..s.f1C!1 se facee ~I eceul minciunilm lui M~I. inr urm!!rireil \lA. ~II ~mdl: un irllunrau 1'l.r (1. mur~ "'n=:m!: ~i.1. Mili .m a strig!lt ~J. IoU d~·lIn ne-lIm'! R~bunUUl gdll't in inghi_ ttid.llnd in.sulul. chjar oe ne Ii istovuorl LUilli-v"_ r1m~·bun.I1!:ua sus..~ Mail:d:5.ot:. moil~liA I!C re ru~ I :llariJflr..4 de la cer $i de In ccmorile "Qa!IR!' AludC-:Jj ma.J~ I:!Opl~IL I' de aurerCll.u YJu1 di3ruLB. Qe i.n" I de Millo<.mOSUl oras il1gl1. di.\In.pr-=.kor. "·11 aP'ft te.rieepe. ill..ii. l.:Um..~i porn1li i:il urn1l1.I'Llmr:ee vnltuil 1fL~1 ~i~ CUV~ltl~.n:t1l }i Urn.1 cnlln~ t-au f01i1 :spusl:le.ll! 4e.cl Plmintulu~ . II!. m_ vlt~ji_ $1.!und 'Y.t n eo. !1UmfjJ C'i3 illJrnipe lal ceea ce spunee "~n~ din chter mine! u.it!! ri-acutn lmi!l1 de O..l~u~ d-oc.p....rirc... ce mHI plllintl!lr: ~I mi-e joruH c.1 cacereascu regare intm~ ~ pnmlmunle de Iii M.z.g.tI-:l"~. ll. nnri..IUjli"l\l:sit.rn mal nn..anCT a IIp:J:I\! [ in Ci!iWji. eldari drurnul I1U $I! ii momlsera .p-DupL "I .1JIii: F. ptlnor.~r r~:'1 rt'f.care ne puseam misca 'in.'Imln~ pe «I:'Clil$1 plutHfll tU rubedemile !.! nlrn!ifil:H q ~.aJdori se in~umMtl\i in Tlrion.ll.'" i:ld~L:li1 le-a mill ~FlU~ el.1l: era 0 IlCO]O.sa tU"-c:n.1..d • ~hI It I a'II ~{!Jc noldo:ri fer.. vlnind ltt!nIDl eadamlee in m:anll ..U.iljlj fi~c:u-t venise ru I:i.! N"-BU noaslll."wn. de MijlliK.s. poura .:m. pe nolrllJri i-n tilprin:s 0 furte FiOl"ai$e """.M.. Allind .IJ]e. veje..f ". 8m ne jehm 3. m[JU'l~o C'... :5lI D stetele fa.iI Thlki1. \I~irca S.jW'!fl'C.I. mk.ll in -f3tl3 1 ui.'C erau p4mmtunle trn. cere.u·i poe nClldl:l~ 1~1 lLrmu.inot. 'YOrtl.A II dl: spaim .a. illr pc nol nlCl alTtl ~I ejuer dncl etfe II".Ju:i.li.nC~.. p~ Tunll: CUm i'n1:.g~ mill df..n.n ilf Iuj M Or]. 11 at: intin. dj. FecmDt se p:.1u rt]mi!LS ~I -e:i acclc..I.U11lD.

J.'\riJ~ .:. JiinG I~ Clp:. C":Ilci . .l ~-I va.J [.. on dcmW\" On df.ln~ _~u Uc!tlolUla.'Huj P.J era felul~ ~L&lin.1I p.e an u· r nlZ!iXOtJ:MCl.rcdo~rndjl..dm ""ILJ.t. $i Cl!JogOml.1 i1\.. ~ ru !Ii ~ 1 s..[I fl f:lltu L iIIl~ m.. $i n~1II lip!'i' mu.:l'iDj '".' M.1.ngomn. In lummi lor1C"Jor S-inl I~glll ItJ.rnfrulrJ!t.jj oe 11 Dfdori.ar fi f1l1L.asc:a p in.lll'O ~j A.«Ifuo.JIior.SJ:~Fian·lu de:~PR P~mi~uul d~ MljJCOC . Dar FmBrfin "it:'"iI verbh eu I::ilindf!lc:. :sfl!nulnd1J'! sa sun ~ sa I::wop.rinlH r~"'lli Lnlflljjbl'L.n lIll...111Ii flUJT.I. I<g. bl.!tip'Uuru ~ un sihn.s!U. $i mun tele TMiqu-tIl .dintlllh: lor rnffllOiI-SC.mld mlmp tiluJ Je.$j i ce ~inGe.I .!..i.Jl tau~ tlaJ GOJlad ne I. Ouuf"..h n sabiilt= ~ Iie din neu ll'tlSe din teaea.Jl f. LI neee la fap\e pI!: ~ilrc Je-:a.jJj lui T UTgQn..tlpr.l.1 Iel. de-c fi vala.ouuuri de m C"ell.t. 11~ bun.L ~~c 11'1 ~ AI<f.tme.L.nof1icui Eum . fiul sau.'!ilmanUI.8iruh. Clri om din eet un.r~jlLIl Lumd.l't: :I:i!.r l-au hLd dn=p! t~ III jll~tnlu I.l mlrunlS.r Ii regrerat apoi: doar Oludl'eJ.to-I inC'mt.i..r.oI:tt'a NI~ 0 .fl dinll'l!: rw ali Je-il ytlmlll4. rl1.l iilrUII~' .ar~ . IX' MIIII~ Ii \l:om:Ia.lU r..a..cgrunim P'C C"Ut: nici IIr11uJ Il. un I~g.g.prlrJr1.Pric:u:n..D.!iIJpinll "Ir·inl..n:r~j_ 1'11. ort i!h.me U de u'rii naslmMIL D4r.! MD~Qlh. ~iI cum i.n.ni~1 '·om 5 Lunurui ~I r • .ciltd L'hr. p. ~i TUlJon..I.j .ui:t=~ ee &p'J.ii F.DuViU.miru ilu pome fi 1n~llICEl.l.t.ru~n.ill nnlli'o in Br:~a i!.nlftlnll Pd"1t: Il'Qtl .l1'i!1e da. J~=n. .r in r. Fuancr Il fiklll LLJI l~KrunLnt ClJ1"I1PUI. angum remere dlntft "1DldDn c. orne gnrtl lui F&n-or.~ pe eel ("..t:UL.i.II pl!l.ll srU1itl..mlln.~!u: !QIf-un !lib. dup:i ee ~QfrJ..G pe eel cnre-l nescccteste pinB i.lIi vern noi yo! bj FILl ~ domm alia j:I~11C "nt~li_!l.11L.utfel jlln.. .l.. m. $i Magi er.a. p:Qmiru 1 pe pinilm ~1 din urmill.e.cDrUline.a ras. fit. urm. C"""'tbir. pin:'! I.-a . Pinrcd Ii linea 1f. l'e.ilJJ.l nc:~enUIUG~ si rlirzm ".1 LI LUilil fO.IIU . care VB lua SLlU .ijl~ dumnl LI.:IomoJc.u.:J. ~I mulli . 'LIJ3 $1gtnd de J1Zbunim"..be ("UL::e.Ipra cui V.I.1lltlm.IUJ rc.lJtt~ de.t I.. Ji .ttrnln t. p urr ~l:riiJc lor trase din let.r!.n in :5.h..II. tJ..!i'\ se pogaare YJLI.I~· Dup. s.a. Amrod Ii Amms..'lQ. ~m~ii Ol1i:s sa plt'c:J:" Nu jurase .. ter de LI urrnari cu.d stJ. ~rinlij ooldorilor. niei m...Cl'C!~._" i:r..!IioJlllnliCl i.urH un!:. C"~ ee 'Yo] i. .311~.tmcJc 1w .S(!.

.to)' P!~.l[ ce I-BJ f"I::Ul.lJcd1\lmuJuj. diu gm~ul nottilOlnlQr \"tne...JIlr...1~ lUI Eii..'!!'liL!..LIUli~ vorbcic C~ Ie spu. de-a I"nsul .."-' ""-I tui~!::iIl Chla.tIlulw....ru ii indn. Vei oc.nIl=S!bwnlei lui Fi!ano. Yai mul doc" 10li ceilalii din". p~ e:Jm.. .. "" m[COunuror..\"lll~U~:':1:: IlIpTCI lnmlRd hli Manwe..... .i mai r~r~ "Iaga.-j m..lnngurul mea !. .lje Yoi.ar fat::t de rrel rnoi On Illilr$ul: iW" net\m . eci. 1IacuJ ~:lI<I!or".i:1l clip-a Ln care poe (JWI1lt'TU":imului ...liurghiufl it. Ft..nall" pc CO>III" verde • d •• I. I!I~ij din dra8o.I d. Ii DI' II.. Nu Pft:tiIIli! C4i!:j i:'easul este hain.eil7.pllu:lmlc. fiLIi allui ~iir1"JJ... ..cMI! U1'C!I'8~Jjr. nu "... ~Sil~.. pl:nr.I1l1ll formau .c&l~ v ~C3J DJI..~r-L"~l ''''. ace ~j uu '...J1.lJm~ cu el melJell.tmA Aul":!). I ~ erau oC"uc:~:rii clC-it btnelCil_ Prin untIIr'e..c iIls. ..m o~ mlIDIIc-n lin "11 Plln dellilL ~j pg... " in I\m.fiU irnpcnMv.. iar drumlJJ 'I'. en m~1!U' II Ubert.. I"run]".. "I:IIW.!hiwti~...ndaral.__ .''''' S~ tneereem IIOlI1IIlltminleti.. III a-au inl'''' 0 dat a m!ear pn virile In lInDA.ft' i(iyrJJllllc~ ft:..lariJ.drum. 1IIt da .'! I~_O eeruse F"Lnc~n.1. n~ L..ore.... fo'lro :fi.IinUllllw EIoadl.0 .tn-Ciu_nilt lui MeU:(]r ~I ValIl al ~pbS ta.u: mJoaiiml II po- '''J v""~ nn PiIuod" '!Iar. '...l..r.ronutLl-i[ui M. JliPlI!'Iind: Iq~ !fIX..a '1'1) b·i I ..II Re.j ~1. este.g~J[JI1. 1pa4. ¥. r. iv a .! f"l" ... Unullli Ie . 1.D3I'Idonuut..I pt:flIn.I" iillgW.! C4 l'Iu dD~...1""~ duce.An.l lui RiulQT mugu ClI Pu .$i Fi"iI!fin."" .ses..1 r~htun... il'lr~ t'11IIi~ va rnlOUte In ~ " l.. 1""'" plllldlol r... flI~rite de e] $i _ oc.t mlrl:l dll'lCLt~l. m .1I!Jri. bueune.sc. i~.. in-ciL in5u:~d lrimi:!lu! valllrilor "I inclllw. vor UIJDI..di nu vd VQr irn[JJi!dic.isc r-lJipunl. de bun'lvoie ma.j- spul lui M. dinlre C. in coadn Inm8StSt1... $1 FCianOf .&e!UL lor de ~nt! ~U.spra DI:C~U.1 ~"""III .$11 sasit. valan (m.1pentru drum.lrl dfepi eh t:n..1t: inlJ. Ii uzili dd.LIllI.l. :'.0·1 .ll tim ne!1builc II rUI Fl:!.trtuntul.ICeIIia"-' I:'1J Itl . de" IIdaIIII ."l In """'" .. ~.j.. van ~ nic] un ""ala nu-] Vel pUleij dcborl in n-a .omln(iri!c fericirli pe care (II :l.. In VI~&c pe M""olh.mrare g:n::a. [mprt. """ Ii vor pnoln".'"1..1 . Ii nu:"j 5ol~ll.lill-ti il va t' .j nlO1liIi mill in!<lqJIi dinIJo IIOI4ori: " .1..1I1.1'>~u. ca sa-si fnun .fIae tlf:ri..1'l ce nitl "'01 "'iI!i. 1 dDIlr 0 n~inxmn ••J impoln'lo"jI ili~. """"'Roae . ~e-. In acel eeas glno"1 lui F~. ointei ~ Liolf penuv ".... c:QIIi. Ft:olJ'lOr.a: cnel yi flJll: de bun il'io'oic .f mel lInul din priC.bdlra pleee... r.l::~i T q cau r~iI ""'08.ft' iu'[h::.po . ~UtnJ. p .I...j SCtlIlnU.-i.Pe. e. I"ingon...:1 dt . Da. I -li3..ciU' nu le DIbJ ui tL _ilJ'UIiJ:" fill:j Finwt:" J~llilmi"llr.11t:ript -M'. ...=. in !ilit$iL~ UD trimls al lui Manwc..~u:. UflU Oure t'd de (l1n~ p~ 1Ik~ eevernsera u. [mpUljlJ in dgU!3 'ilb.Slr...... ~i n. neam 'i.nstl~ 11(1 tare :a. se ... Chi ar d~..cti JI1ln:1bil~ necazun V'1lI (OJ' ~.. d'oar ell ..n' popor nnmercs.1 .IInQf ~'1.! . :1.tnw~. omti. --.ue. !e.ali 'Yen it :3 lei. ~ In jlr!gi fOliC" jce~tC-ll. ntlloorn L"1t1ilt u.i:lntlr it ilb _ -.0' [0lE'1.Ul qll~ptII... Cu ..i!p~ns: Ul ~~ un foe mai f:lae dcdt .l-Jl eele din UIlIlLlI mt.a . prill eern ~'no 101.U~ ca ~n:J L1 ..~n""'l din Mindo" Eld..\e::se dinllir'lteJ I(.ne da.aj C'u .I<l._ PI . . din prit. S~limo.pe IIf1 u I Jlneur In 1111.illlli mai-rnaril din Cerrul D. Elm Su.d se d_upil11J de 11C'~ ul du C".."w.3. U-I..i. 0.o~l raspunde _ ~ L ng don lo~.. eee re-a :q:IUJ: l I!i r4.ln &unIoa1i ."or . d.I.. A!lJnci in. pqIUu Tmen lSi peuru mtl!tele lU:llrnri pe care 1~ rauris~rl acoto: dJ. ~.. lara_liC. Frn....i .1...ilau .lni: i:ntmL'!l it fu.t 0 cldorilor '-erulUa l:eaLl pt' ~niti '[n Vdi nor.inil ca ~C1 fl temut de: prime.a . ~ R: ancr po".t~ ver ~pUI1"'lDul -flI ~ pr~i.rml eare prim. <'IId WIt mJl. ..liev •• fOIl illShilit do n.i Fmgollln. mull rou VrljDlaMoi YIIaIJDr•• .. nil ..l. A'U~ndu_'. In tlrnta rrume 01..1.oncr.U m ns ~].lb .ml"l ill rrimbi . " de.. 1<:10.. all... ~"'" .lui Ti!nL In IUIIII-Ie_ 1nm.

'ipn.1"3 n~voie de nllilllLIl1P $1 de mu!i1l.lnltlJ 10J F~or s-a donlOljt sl-n mUlll1:J lui !IT[ Ii 1l1B~n de: inlC'J.1l inlirepl-= reJclc prlcimnre de va lasa roc unrlntlJ $I tcilllili Margolll vmhm ~id m. incfa.i in apele mtlTu.l.we II deb!lTC:aderel~ ruminllte de relinm lilt portulw Ii em.llrdej no1dort!Dr uu FillgDlfm. coerfLbllJe shu ~nU'U nor Ol. OJ. fhl ~ tw.. t-u .I'.ljR fui Olw~.1 ne . .all roe de vjeluitc decil ~annurdeEldamaml!. iJU !iC:gl Fingoo care. StbLUe .. ]udui'l\d el ca .ilCUmflllm ~II I SIU1.lltle as.fl3~ ~.liltu r10ldDrH 11.odaLIl. Dlci gind.i nu-t ingilduie IB eake hOlarul A plttal d-e: Ia el F~aJI:DJ Jl..IUor 1:. De ttei on .rn•.l. • d.I!I litmge inc:b ~1 mat mu It.CI~"LIoC:'" m:lIIbu.den.a in MU J U I. _~ Ii se lI.ar. prinfUl din Alqu.au dan led lad lup.l.emR1.nd ucestea.1Jninlc.p~" I • III. nu-i verba.Olb . Ci ucultCI-mB bkne.ml!nC'1!. d. j.1 lu nimcnl ctnd III pill ern in IOL $i cei din 5emUl~ k>r cltka pc.atru mln:..L1Ll!:re:in I'3...$.1 Or ~l V tre. Fticor.~p al 1 If.Lnlft! oci pnce.dl: $1 mule nU.t nJ. fU" de COlt . ceci se t~m"'lI. . .!cA .m~mil ~j .a_ - ~rnrn.!:!m:5)1 eumte inilmtmrt'il Hollln"I.1rnU~JI etJt. imbatCc.am i1I~le .In. 1111051 . lIiuroR:.. pI: a. $ICOIIISleh:p lnt:rl-fm' . cJd.iU. CI COrilbule nOlilre lIhE tid YOI Je.l ~spau ~pDnillui dllf in Feancr a si mLd.~ ~CieIla. ~ naldcnlor.elenl int:~rc(t.\punl Olw! D.IIvenu !l. ~u ouum. Ei mswi nU~~J doreal.1{1~larmuri.v.lbe de $CI!!.tfmjiJel: l. .!l!l.pcGl1le Miolo.. JUJU! e pUlemic!.s-u!liurarHe lui Mo~oth :.rep1 C!imlu. _l'Iu dllm lIi1ll1ru pnCIc!T1I~. "lei ee IA PLU1eu.l .l$1 inChipuilll ca..'lllhc inllnU: loA JIle pn~ ~ cin-Il'I.n..sal~. i (e.Jl. IRI teleri.V~~ :5~. pnelt:Ql. :!l.e~ til daspn:: COl'llbu. co<'!peu::. pn:a l~flJUr. 9 dear IJC!Olwe..i>I1omoJeP'" . c ump~t:3. eli Crlilu meg.IJ/o!: se llIJ:lropiau lal fhal rnlJl~ 1~~4 .'lU1 "mallI noldori au tOst Il2virli.JlL3 impCllrivR lui MWJ.t rOJ. Llm.i M~b . infurit'lt .z:anoOiple. rl.ll.~~I df~~QUllJjeu.n'L1r tt lrudn pe llliunle "QrUW. cum stt le frwreasca.t&: Qk~c..1. iii :Iill.aJandl:..e .Eva1Jri/«.1l!lre IlU fon 'tesu:" ~l: nu Ie vern in. inlr-un lir.Il ~p(]rL Hm.pLlU 10 lICeSl mCSleJt1Jg.ilor.O'-'J ullanl prittenil\ nOa!ilra.. pt.Slf~l ~ s-au B~-lru~Lin b.ur pulere2I lUI de IU.qi verbe pI:!! care It I"QJtlse TiMon.. !.a. e 10'1( ".. l.d.a IN .a.n Amlin IVe6Jn1l utun PIIIIru . mlth nlC'icind c\ ' ('I DrmlJle 1C'c=Ie. Itallon in ALqulllondl!.ii ClhiQr eredesu r:::'. era i.g..lc PfJ:!i! rnult pe ule meh!'.. nOipl'l:..pc corabl..<Igwi.t:QA1'4JltI de M...le ilIU de Iii irH~il in pen.l fnltl7. ell s~ le ~I D jlli cu fOflu Dar Iclem t-au tnfTUl.lOII .n~n:l.:.. ~nil -II "Ire se mgwilau .. I.au pnffl~l_ eu bnucle dtxhlr.l~i. mDi cutind. Nu de 10 noldori am dcpnns a" DoJ11[1ii MIlrii: I<IT(rnull..'i..-nR:1 dIU.c:8111. Nu:maj ca nirnic din ce le-a spus et nu l-a 311ttJIpe teltn S-. IULIII~I'! ncTnch'l'Un d('l InUn. j.nla CdUlllll lat did noldcrii ~I!:. !.. CU luit mill puJjn ioO:~i invelc..$i..1110r "dl..·M ~ 3....lOtI.ind dinco~J:Io de ~ erasulul AJq u tllO'ilde.li.·"·.lC' in cart ne -anllm .at t:uruJ1diill in gindun [l~ l'N cind s-a ~lri'fI. mai cu s. dcch y..u IUngJle r~l:~ spree tnia.anul Lebcddgr M twa indemnlJt pe noldon sill se.mg. il51 reJ ~ren(ilrtm \lillari for se 'I.lt on hurd I .alb Co miinillC noutre I.·nl..III'.lnd din $I Cel wma. fnUmuu. :to!.tlc a. Ie.lhD dill st'iUhl.s"l 11:.-"c~PLJ~ticti:l.u fan.) (and va fi 51! 0 raea. le impnunute vreuna. liU" Olwe nu-si piecase merciod urechea la .. au 3Julorul corabiil dar pentru lI~ea.. s-a incin5 pe C'oratni ~i pe .e:n.. dect. Feanor -~ jml~plilI &grab~ epre AJ~UoitJQndt 'Mil c. aeJlelirm.m:. ~ d~tre m'Lnn~rii lor. au rnceeeer ..'H tnduph:ce. Ct. de pl~~ rubcdenillor:$J lIi V«hllar rOT pri~ttni..!> norodLlls6u.3Ulmo .U flD-lUi1n $i J.3U inUiSlaL.IIftJt. rll'lwe.em. T ~i."...)r. DlfCiI.un e. Dar 'o'-3!1 bUCUI"iLl dCI~jlnd U fJ tinD :lli ajun!i. Ud.i tlici 11 • M'l1r't'.rtnd~.j aJu.-hd.:e til ~I \'~nlil: ~PfC miOUlinaapltQ1& ' Ii "'lie .t. ~llrdgrillHll atunc:l.. In IUra.t:krr pc:Il-o n ItU noldDri: !iiinl lruda IIllmlll. rn cu- sul de nr.pc:mj.om runl fl!uri vrc:.. Soil indnpnu d . d. AJB CI n hOlarll.n.sutin~ $1 nu I-t= vom vmdr: in I\umde nlC'~ d[Ulle on pnetenu.ntru a Jaun 0 flol:3 pe mll'iuroit ~hlt\f daCi-3 p:rinlrr: noJda . inee: I' dlJ1 urmn..1 dmtD!df!i!lun... .: &r" :Ji le-a vCrbtl trhuilor CU acele.. pe milre.j au C"Q%ulnpu-$i din wbdc:~.. uulin Ie jn impornva voinlei valanJor.a IUd de numeTQll5c 111. Ff.w snare pnrte ~lurona] . . len ilItt II rosml ~i1i dOJcn. ru-mle3 mare ..r.

.m..r.L. LndlJrt'rill tum era ai m.proillPe.1$ Fll'lilirfin i-I! P'"LttlMI pI! noldoDti.Inn-en fil'?ju.1LJ 4!C!\pnn..IIoa l in\'Olbural rUQOiISiJ injurul uoigll. RltJu se VaT I:QI toate cete pe CUe (u bmt.. tan: AaJW'I..t.JnallpiC si O~il1d.u'l "-'01 A. iJ)l.Te.a pUle.ni030 pe Cas'] 11']1 Ft.01.e DIu.I ~ Am Jural.in dIU' (hi' mm.. S-a.cr I~JI dupj u i uuplltHe 'YQ.s.1.a ee s-an num:il m3..Qb:lHJ. rugindu-i $:l5e aplUS('.....!Iini-r:lc .CWt: vcli i-eu rapUJ VOl' pun... busu fL..lle de III m. pinrt. Jilo APU.re ptOrQ(-iIe.u li!""~ci a SPLl~: nu .lt in aJulOf pc O. \1.raree ~i 3U "'j:.J1 l·ilU urrmr. Cal !in.il mill mullJ dm~ nDldrlrj Au «'ClPolt ~i. lipu. dar .3g..". A:tlfel au orind\lt{ -'I.SC' cDples.. Jo' mutu dUlLn= .si.~. R':'pURf!reol Rube.II 0 mille pp . tJ"lldlt :jl le va ~P1 comf:lr:iJe pc: eire .-vi..lgitii_ em v II !Ill Zll:rI.. umbre ".I1U drumtl!.fll!..tl1Jl in jurul VilljJlQrulullPf~ il ~'a j11lpic:dfc~ ~iJ InLfiJli. pinl C"<I.lll. met! IIslfel !..8I: mm muh-e in oocCllul numu NaJdtJilUP{~. CjJd~.. Oif'Sprt.• chem.o 51 nll:i 0 Do!qn.il~LJ dm(fa ele.11 min . Auzindu-J.$doT.-.tilAnQiJptc m ele T~nmulbl Sinjujl..CCOll nu i~lid:1I !l5Cuh_ neingildulnd ('.a$II't si die prei& p'ulin~ indur.un~: Ieptefe Vcr fl !lJhi4~. d :.J.f1ati pe ele. ~I ID'HYlla~1 il1dcobijlt ell 1~un U$O. ~mdese In V!t:'lIlll eu p~iiciul1lC" AtalUiln.R.LJltll woutn. un lucru !nsJ!J nimem nu-I v . ln CDfdbii~ alui pe USC. liilfa . rxm lnakrlilf dill-a POll:".P1J .oLl el trllrrrudil indC. r Ltbo . Ntd~PI V~I-O!U ~ih. Ie cIobirtdi.ll s.laJ'ttadMea nu e cel m.un d..01llml zHluIl ~·OT 1o.i~ SI1I nu 1C lege. inlU1tnd. r'UK" RaldantGr:lt::': fie il'RpicdlelUIL p~ {emti D. J\IQI .a..wor. JlJ.e 00 "orba in noapl'l!-8 f~ de capill. C!II:!I bima pcnuu voi..Q diu au Llril Q rDnnl mnmccm C"QCOPI1Asus de 101..a.11 de lnJU'tc:.:u LTmm 1-" pUns: pe milTInlil'il IelerHor. s-au :qcnT 10. $HUl eon lSrrL.Lacnrru rile' de !'llril'lll \"p. un COIp..IJ . pUln !pUn~· d ne-am d~d:i.U vorbc Intuneease.d.llul.I~ J_R. ronmd bre:iottmul ~i p.i.il...:rs va veTI (.fi dm . C-.r: MmglDr I..ntul de M..taptc.flu:.iIi .n~ ~or VClrIIIjunge.. ..1oI road n inlk! pitlQ...oJ: irnon rm.lg munlOJ ~j sere Dmtr.umc.I~.$i PU[!:tl ocidell.1 CUpn11.. MMdill. tm~ MLLIlc rell: nC-iiIru!nimtll. Unii zle ea era in&Il401 MlUldo5. Olwe .. &$a r:J11:.J IOIpOl Proft!1t/~ de IJ l.\ socoleahl Legaminl'l. . eu Otwfl dm A!quillonL1:. $J JU suzit t..J NfJldllrilOf. dar Fe:mor P1UdUl (.:. .! lIilJlU. pc 0 ~linCi de: llil mijJ"gi.S\Il...anlu~ t. rrunilul :>1 I'o~-m pllmeas..s~ Tnlu~l.JICcl1mlri in CiU. I.. asculte bme.i [101 mai pnmcJ4 diDI pe m. ~ eare I'LDId'oru je~lIu I:h:~ILJ.::I1: dM' drumuJ en lung . Od.. inlumindu..1J11. ~l m!1.. ind~'Lrng .J lar. dar nu [i1ri.u. un melt._ ~UJ\11 AiUpn1 Cl.3 am b.'lI.'1.J o voee ruunlllOIl'e.u. de-a lunMul C'O.I dmcDlo de [runtw~ Amnnull...w En.:t.. In. du eu IO~Li oILU sum tden~mlJll1~ C'!U"e . in.re. ajtlflg-e 111 MMdos or lurneiol ii 'II aID . dupil ce ru:nf:lfO(:'irH~ prunKtl. V4:jJ h1ra. .u oprtl eLI lotil $1 "-U rnmas slana. pn . "'e:RI-vor ~pOi 1. (.IJ semj.t:ol pcdup. Ci pc uc:eia a: vor d1iJ:1ui ~ PJrn1.Te. rn II:: 'l'om r..i II . scurundind multI: COrt_ b. ninle:m .l. muhora le-IJ Pleril c:ufl. tONhi.. de durere: .. .:JJjtJnI! ee inlJirlu!li.l1 tl allul :II lII'It'iCI noldDrilor.11. ilJ \t1Xt.~ pin.nUC!1milltI1dt: ce "I f III vinrt iII urma lor. oJi .l!:iI! pteu-veti .ll AI-I 'VOID. poe: Mr:. . A. nil YI mil rt. $i in~indu~i pc!: eel lI.n"J. v&llUll '11'ji.1'l ceasut dt Oor IlLIC1~. c:..lJul.u:c tn utma al AroCi. Inaulle Le"mmlul tJce.ro!e:~i. dcnoror de III AlqllaJorll::r~ 5C po~'r.t!'1 m4i ln1lepartat '1 .anOf ~10l. cu.r.act: in umm MartH.ifI~i~.LYt:!lU pme cei C'c nu o. Multe au tClSI prez(J.u $i LI:!r1mem din pii!lr10 vlllllfj!tJr..Ji aplrnete voanra nlr~de wPOli. .u f!nJ PlJlln.a lr1m.J NrJldcmlor. un ii pe mttle.. C&1:i notdotu se .1 spun pi: ~Br (II: "am mllUJe in.allne ~I cinle .i. pnClinn fo!orpall $i uemr. de 'VOl.j de: dll!h'llideJde.. lolL~bj .gch: nellmuluL 'VOllJU. valanJor 'VI poprf.lJIDC $1 nu . nordlJrU . till felC111 e .u. ~cIot ee-l Vllt urmn )j v.1 tlJ lui MlU1W!'. 101 d Ii \'.ll~ Il1Jmlilul.. lupl:n Inchlf:lm.e ."'POl..1I ~ mUnlil de I. VlI'YI $I cumpb. iJll1t1 pje:I"J~1 'in E. in Rjb..lle-.1C'O!o:i .." prin ICUl14" tradIra 5e vot lntlrupla wate aeestea Prtdati vor fi pcntru Ye:snic:k..n\pu:si veil Il.LIriI~.LIriI.lln cunl I'IIU pnc:epUI e:i mli bane. Ie "'Gr itlctpt: $i pnn U'lJdarca uure rubeden... au ajuns II! hDlil:re'lt dill 1. dilp:..Jft'.. e ~t dJI!:~ reu acer a pe.K'I IU~. TOLI\'f-N tel bJlilI ~OLII ~tlJC'lt'~II:.calrl: mjU. pCIIOlill!lll rurtunu..: e-au . Si ali [01 mtrS $i au phnit Cl.

.pn:un.DLI rODnIl'l.Uc clte K tipURelLI. MafdhroJi j cd mal mare dmtre iJpj. sann eli [e.. dedI dupi . gro-. '"".II'!urma UrR\eJ.ft.IOIU' •. ea de IJ fiinra cu rninfe.Jt !:rIllirnl. pe T~."m!i sa '" • ~.'.3lbe al~ telet:ilor . 1'OC1t ~ lnc-e'pul.l..Qile pnn c.1 fl:lQ:) a F...1 . myllr in tnnpul cal.l de loale ea II nc::nQux:mle !. izbindu-..t de drum m:t.de enu Jj .3J..POI de. ..minlulu~ de Mijloc.. .. i I 'I~J cr.. pt.lIu" ClJ nlC:1 0 .01a el dtn'tn~ de incndel"-a.!e.dlurc '"'U." FU1~rlJllll illU.1.uul Ftngon1' ~il!inQr ... rt cu hi.. pm:~ I-M n ci1em:01 Peancr. >It..h. lui LUIruel:st~.a I'IUI:lII - ~~i~mun a ~. .. ~-~~~:l= .1Fmgon Jlturg-an erau ncirtJnc.l~ cor.1U . iiIl..Jt~... pUll" iI dl dlJC3 ifllrc&ul nored.. '*" 1u_1n n~ no. CI se :lO....".a ilj1JI1EJ in En.lndu-1 pc Feanor.lnOiptl!: de A. IIduca alei ma.1pun~~ ~llbedeniilor ~ AI~u~:~d~ IIIr..e pomi£ltr.Msru im:onJuralOiIR $I val1Jt'ik mIrU Be:leper..ilU tj.! in mare $i au JU-ut c.. ru UI mgQlfin :S]'.11 au ...dincuri ~c-rUnt:4U g. onr:iI de amlLm:ic lU fi fo.u'.• bl'_<lem. a chibzUlI pt pc ce drum &-0 apuse.-1 """ . dct.l irn..gan .PC Ttritll~J BlnecuyuUllt FlU loi in. :rniIU.sjl din neu pe l..ar~ SC uneau apele Rl("i ale .nCI lOa. 'JUlul fie . pe 1. . intr...~: I:~~oi:!~!i ~:~. N.<o.s1 flurQ IIJDr:t:ru. n[11 dorii illJ Oijun!li III. M •• dJ"o . J .rll'$t. D". niM 'i. ~.lcarue :'Im' d. =0 nn 1.U ta eirmm fiOlci de cjnd cu bJ[lllul de: 1131 L~miln. d'll POntnc-a ''ll .lfIll. d"cptc:..It.be Col I. Cum in necl lee rnarea 03 iPgtI!ll si corea sprt: rbtrit ~ carecum spre IDJ~.fi prurundea a:dinll:!n Dnr-f6mm..lI.1J'de munb de: ghl!. Of iI Impolr"" hOlmn. vreme ee pm! ::~::~~::::.am lasn in urmu D eld::II'Hof. JI< H.lJ)... Val. d. dllf rumem no doru II ddl~lc &' .3u.l. d..supU$t lu.a se apropj. r..lnu pnmiJ cO!li III gh..:\ VoU:u. ~ 'p~ilSCl. . 2 fnb~u. II·IU ~nal PIt.. Fmor ~ ~bori.m tee Ct:rr3.I IJU\II-o ram piiilrdmi ~d 'in scurt timp.' :pol'i n..j pe FinKolfm in A..h~UqICi' C'ufund..At fi dat m.-o dlil. . nu s. A. .!:a. 8~:[I 15oC:IIlVUH~1. .'irl ro" dec..C4I1a\i ... :Sllmd rill IQ.J.. in Villinor.dP. pin4 .p. nu mIl ave .l fi prietee Cg F. bl.... Dci mlrt: Amon. C!~.aJele eortbtiltlr tf..1 poe 00'" 0. inamre ea nunciu.colo nimeru nu cqleD. ir.. pJrtilo eo PIer U:Jo1ilil ("U ne.~~~ dljpa el.I RllDor. depiln.1 P~.i 4:kPart~~.rnbii Ji \'islasj te indun SJ lrunill Inapcr $I r:m~ 111. pe '''''e rortblilt:sl:5.l1e.Jl pe eeaata RpUJ.J. mulli . n ~It. IiIIJUn~ra.. rue] 0 treabill .n..mare. e-au urr_~1 pe cornbtl -$i au pernu IJe miln.co. $' pin.. eu noldcru.nfeJ.. Dar trigul jncepea s:3i-i ebmuie.tnll f [ '.am3 de ltMarc se sue1I110~ co .".e de IJJIne.. pc CilImu CI Nki tot3bJJ.lu de er II p-rin OiUe l1U 1Ub.eJii ee p]U[e.1Hilor~ :''''.:binduwl. KOIQ.!olile \"u.... Dm r.. dJ.1rmurile Pa. se numea DrtIJgilt.l1 tilStritean -at EtJdorutw rPimintul de Mijloc". pJtt!mdu..oi in cIJ...3mI le gura IiCTduJuJ can. Iralwn $i Ungohanl AQJJo s~~epm FtanOf si. <II I.r$i !keo\u "lno\'4U de R.i iniii1 oPe Vlle. sa-rm """ n"mel.il im~iIft.a mil HelcMUC: $i pe .1rrmcl.s a 5trigiH. :: gind" >~ puna .. TOU\Ir:r-r T.r: norden Vnind cum cUWI lutrunlc.J.. fllul FIfO. ." nU'..lj lnf..'Qr ~ap.p Siapngi $.A$.. ~otn:: puneau umnrul.IUC.<1U Hrll:!.1 pm.r"~~eraN. <11<. de mere se umpleJ.a sccle plnhuzar. iu in ~~ tm din AnmOQ1 II .1U un vult d_t~prr::: nQrd~vut FeanDT .H Ibu 0 imml.C: num~l din UI care l~p['I5e~.sa1 I\ljt dUjl~ ee au deba:ro:ar. .lii:." din Mmdo n.ape fiii IUJFingolrm.ooi . mil """. 'in5olr...-$1 r:ilta I~ imrr C'i.ti. $1~lCOlo W:nU. noldoru ce-.!>r.cu WIt! euyltJtc) CI= Q apuC'1t spre IIpli'S. "tIlnU . ope dllLll.. IUt Margotb :50.FCantlfIIU pa.~! :~.. ". uar cchlp.rmJor! O. ."!n~1 pentJu lI·j tJnnUi enu I ~I$I .tlC. i-a \'orbJl lut Ft!anor.pc vrem\ln.<cu'. de CC:lurineeupnnse ii pid~ de f'ng ut:i_g_ator $1 juyoruole Dar fiiI.~ de 51~. pe noldorti • ~jl flt. III flf!lli ntgurileKf.se: un.:c-i) . col~ sprt rasam.a care p~ se lipe.n Wztu. $i tMm-1.wr Ira"c:'nU'l . r.r:mlan.it.g iz. ~-'pt! Ili_ Do . pc 01n iII-moo'I"· oce>l drum.rda. nu IUin:.ide JI in 3.. DIg".. in deK-t:. o ase..~ -J::UQl:l'ID Ile: CMCH a0.bucnjl in tlohtlte...iI llmlll drumul inllnte..in•• u mOl cu ><Om' rlng.. "8pillire...·_ J.1 ptece po n~l!$u~:plalr:._u.. . b.aru:c.sla. rmlJlII1 ill UIlr1.

"<>"" FinH01fin p po flil .'$i imp4rtA:$indu-se din inV'"'Huum lui MeJlI11.C!l'Iit pe Iume LUltll. Plc:iDrul PIC plmimul Tinumrllor Exlenoare.1. II avean pe Elw. Ei :!lim lIiindaIii..'lut. mai :ipriga dC(li1. Re_gele Manhe~Ctnu"le in l!liu.3 lui Thingol . Muh~ vreme eu pribegir et $i~1i lUI Ii muhe au indu rat.i de\lt>inJ~jdln1n: tllti fliii de pe PibninlUl de Mijloc. Drie:ind.IiIlJ.ilR: II Pilln[nlLJhli de en acle:r11n~ldorm~ :!!igm~ul ill cere a :scufundll:llr! 'V.. IDmilCif IJ( ~mplil.$!e sub non.m:inlul de MlJIOC'. .rlnUl..mnlJ.!ie rindLl!tle. Fin&Qlfin :.II. ltunind din trimbnc.Copc:nl de fI.8$il in urma lui Fingolrln pI: Pll..:n.. lUi Turgon •• i mufu IlUi OIU ph:ril ~ieli im:f{ aluntll oind 0. pe Ftnrod.!o d. tTnnullor. PU~..lion.. mai inlel~pll ::Iii nUl.lalltl..1 p. 3U (:ulczat $Ill inlinlue !p:t'c= ccl ma..Thmgol IIM'II~ MlJrQl:l . l"O. d. Ell! ThinKol j se spun.. popatvtui $I!. Riol G.1:'>2 J.-IU 'Lnltltlt mbcJ.i11e. rOH cupruu de 0 rune . TO~Klt~ 0. Gol •. Fin."lo1el 3C~iUl~ Uptt-. in5p. .l v ..:I ilJungt Iatr-un r!!llIi~u flII'u1 pe PrumruuJ de Mljlov ~i Ql ea sd dm nOD ochj cu FiiM(lt. Mijloc $1 'Oli eltti din Betenand.I uner rOtufL c .detemt eel mai rrumo~i.r. Ac:o!o i!.1 traver&art dllperi.ru Rubederuilor >51 ~ Osindci NoJdonlar.onte c! erau mortquendi.a'rf1ndu'l drept <111. JD prirnul rtJiMt de Luna. intr-un tiruu. R.un~. l~ ... pilleUL'l nn Elwc: $1 U lui Mr:li3l'1 'l""ca po P.muuui d.'lJ.:m COPD Ii lui EN lIuvlllir.tJ efnd pe tmreIJJI P01niri I damn ea paces. odrru. Ja.:a. in Amman On sa It inlOlU'C1 J. La :!Iti~Jtul prjm'lJtli I:!oy Punerii in l ilnl1m iii.mlnuuom munli de gnea(A.. poporul J8U Is1 lmpu.: u ~DIUIe. Putlne dinlre raplele de m:u limu ale noJdarilor au inll'eC"u[ in tutezantll $i $uCC~ nn'li lCe. rnrtnlll!!~ inlr-~ln "1n.. v J teji m Ii Je.ne.i aspJU ulrim de lil mi a-UnoOlplt. ". Feeul din inimH~ iCir era Iinllr.. pnrte. nu infrunllll in cele din WTna. $ub oblftduirt.lt~Ic:J.. C'6t mat m. eru I isi (raja de pl Lll. dar $I de dD. vin:noril n!U.-lIU spori.a cu de5~'·illire. Cit despre drqoslCl ce te-e pun~u lui F"tlmor tau. M lit !:in polin de yu!lt-lli ~i bacune mlJlHJffilU pureru lUI P: n.o cee mal m. dnctl.. mnnnilni lui CrrdlD pinll. all p. Fionlulul O~ngul. I rOil pnmul rod ill Rap1. fQ~tar..Qboaella Parntrnulul.. e8r0n! ~II~ ~~ ncrm.:l. 1 AIo!e(la CAPITOLULX Despre slndari Ollpft. cum s-a pO've5lh.n-. I~ra! .. pifjol.goUin ti eel 1t\n\D.l:n Muntu Ai~tri.Terubll. II. mlor OJ aceil cart. t. dine... III locul cere se rJ.l:l a IUJ.uml!'3 LOsgM. EUi. . NI:gl1511'1d 11m cale. !il ClU .I:5ine: [n VIIlnOf.n~ lUtlCilU a~mlZ'ne.g1..\cllon d. tbr gn=:tuilllHe tC. lee Valij.g.lrirt:IiJ.. (1 ail lnjeles tl IolU ro~t Ir3dll5i.itu t cer er ml. in :d!~it. B. smgul'Q. Vazind ca Peener illMnc $a pi.Jl pserdut-o pe Elenwe. Cenu$u din Be-Ienalldld lumm:u de stelt. .~bil OIl'C all C'1Itra.diU' nDU~VC:o mli din TMimul Bin~u1o'inLll $l 11'1ct neali ~ de.bj[J{tD. luI Melkor .\1 ru cl au \llZUllumifili 1[1mare df!pD. dra. I.\l rrumoese Ct.. <inp. ib.aci emu un popor mJlH:1. Acallll.~f~l (:1.n:. lnr :!IteJdr::1Ilrn.m:ll..

inlul M Mljloc. do!!plnue.gUUld aJl.null POpctrului siu. lion-ei.. dnr nou-ve Diti drn T. dIu-.C'~ ll-~tiR$i de tlbo. G.I.umiIUiJOrii munll de Shea.Jlailllli Thingcl ~ Mellin. inti! ilUunCj e:iod Fu.\rUnw BUi~r:::\.guTa fld. Vuind t.O lui Thingol :. . Re&ele Mmtic·Cent.U AJbi$1ri. Iii sura F"iordului Dn:natsL FUJ.ue rlndunle. sunintf drn trimbne 18 primu] radril de Luna.l5II.OilRl IUceililJ i1. ce. Focul din inimiI.i impana. :s.Ualtu.. Mu. tradlli. oJ O. din B.Inlar E"lCrio~t..i mullJ altii au pie:rit ti ei.au inL:l:rlI nbd!irQ.3ilui T Iltgon.a. TOLI\I~rf rOst Aceat.lll Fc:!Oar tt tasase $3: ptara in Araman oti sa III: irllo~. .:IIII:Operll de I'UJint in V. au C"utez. . indur'll doJ.mJ !.U:.1 nemunrea. A~ro l1li plt7du~-o pe EJmwt.[ gn:utllliJr: 1e.a. ~ r1 pi Plmint oom"eo P""". Pu(jne wnlft' faplete de m.olfin a rOJlI cuprin.e .5lodllrii. . lOT Y.. Cu ~OIll[Ci .~ CClt1IbH':.. Yina~oriiIiUAl:Han din Mun(. Elfi..11 Fingolfm pe Paminl:ul dt: MllJ~.l$ic in . .i rtrai m.D.r. I venit pt J1Jf1li:l LUlhit!n. de Q runt .j R.a eere.l.a pU!.I.1J spent Yllejiz 1f1 le. dragU:lo[~at:cUUlipgi cu del..c:iOd.!l:ea tJiI\'tnm diJptnIA. il!ilf. Tin".[I:IIII!!: i!iitrtJut'i.a.un mare pir]ol.u lirzil. C.. ro$ie s\Jb non...A enau meriquendi...$i if.sealll P~intu1lli. eu lOi1le c-. Fmg.golrm .R. po Finrod Ii p. CAPITOLULX nespre sindari Dup.l ide notdorilor au itltrecLll in CiU'c:zanl<1 Ji &tIfe. L'd Wn. rle I.oc I:fj dOITn~B IOmnQI il'( C..-il.:=l el.olfln $.~Jlul Pflmull.l prillt:gil e! .. . '" locul eere R nu:mctl lo. $1 flU i'nte!~ cJI.ilinor.I. Cit de:!p~ d:riJgOne3 ~ le*o punau lui Pt.i.U dr!'Vcnh eel mlli Cnlrng~.lmorui itl "Oil d.ttL'l vrmte4J. Ccnu$i1 din Belenlndlal furmRin de Sleh!. sub obIaauU'e.1. Aeall. sin.I •• d. r:AQi en Ll un popocr lt1I1n:l.srndu-se din inva'3:lura lUi M-ehm • .II.iL. Q~ eu~ Ia'1it 'Io"n!OdaI& nwde: int.yirtU'e. ptnerea lui Elwl!: lUI Mclian lJlO'" p< Plminlui d< Mijloc JjlIO~ .152 J. Elu 'fhing-DI i K spunea.'oement:J unor Iocun . ilIU(m.ol a "lirntul c~lClr mil fl\1mDI.lJ 11 Punenl in Lennm 0 fui Mtkkor.t cum $-1 pcvestit.ciOIllJ pe p!. RIll) 01:!lion.. ~ ajWlg.lntki Noldonlo •.ru.rld en pli. omllQr II c. W.1 rod 01Rlp •• ". Tntr·1.i p< !iii .:a pmJ1ea eta rnaj mare a PaminlulUJ de ~~f.wi Cupu ::t.nand.U d IIU \"!b:UI11ll1'W'li Iii milft.i lui Em DuvlW'. iI aveau pe Elwc d:rept drmuitor:. Ei !ltru .~lm![~[ ..be<l<n1il. poponJi sau UllmlJutin.umplJI. dincolD de.a. mtr-un fel 5.~glf. c!nd JX' iruree'\I' e IDr EnlI!nib.3.lvannJ MJ~:l.. bnuue:u: $pJ1: eeJ mai aspru tirim de ]1 miHAqg3plL Nl. Irup. I rOIl rom. IIIvtndll"1 ~ pi dJ.1 pe P4mintul dt: MijllX'! $[ U del din neu echr C1i FrMlJlr.a.si~aI hd II mult.:U desterl'JiQ dintr:J:: !D~i ~Iru de pe P. in cd!: din umtI. La ~fi.tnintul TinUl\.'t:rQ-ra Jc: h~ 1.1Ii. nUl rnrrutluu.marQ.UJ1c:mull\Jmilol pUltril lu~ e In. till . mill Ipripd~ilor.LJ.. pJ.I¥inrB. in sf*nil.IO:l1. lIlIrinIrii lui C£rd!lQ pm In.ULt po Flngolfin .si de dg-rinli!.an:.I:n lirzLu" IIU pilSil in urma '1. m:ki inlelepu m.mt.n de 'Villi! il bL.1liI fulor sli ac~a ewe.IlrI= 0 J(uhJIlIiast: Y.

muneeau cu plocr:-re.$j aurul. Vadul W In. gegele Thingoll-Q.1:i clli Ilecere "~linlJe a t~ rOI~lIe dc_ pe unn:a wcdalte: dlJ'.up.RILLIOII l~ "CI edes Ln B"Ie.J. OIITIWJtl:tT.rillild • ..15e0l in m~ in npate PtJ~.o. coacc.. iar TIungol Je dGruI!iie! multe ptrre..e_ geseau eele 'Vechl sa1asun.bilg-ilLhQI :fJ Tumun. IJ!'XA Mumti Albil~n d~n Ered Lumj pina :.odlll" prea II1 Belc::nllnd. dllp1 ee 5-11 .lrel ell au can~lnrU Lin dnun cee ~'tne ..ln . Tn aeele umpurill.rileee I3ve3U ~ vilrll.nun:r. . • E. ddn. u:re le prart:m grr:OI ~j .~ JlJ. L" mli:I. filJidiC'lIi11::1 erel. ~ ~~ior. pe 0. I~ 'Pbnc..1 mWIi:LIrind v.di Iucreze fieru( ~1 euprul.. b3 chiar dorruc-i de r!p~ nOI.l..i curind s. :si ~If& pemru ca w~1 'll'or~JI§{.tpm~.....'lff e'L emu nl!-r~1xI':Llori Il SJi Ie: nnll:. p. SIr)ilU~II~: In eldsn . nefi_ind LnJ:ll! o§"tt:nili.ll. b eulrntle Mupldm Dolmed •• unn» cunni klutUi ~l-tl pe ::mind ~pe:re uchQmilul liII Sum Alhtld. In :rothimb ~:n: II:tSlca Mc!1i.~1 Indmgeau "Iat veeerau pe Aul~.. s• dar lU1dlriJ Pieln!l_ D.-.Q1~un seRlin~llllor _ in pm"~ r1tQ. df:. ~ntgrjmli nu YiU:u:!':~:ra pinl} ~1LJ.IlU SB-i ind~pan~l~ pr: unli de _IItH.RI"3. Un tJ d InlR' pc 1'111: cr._ pina atunct."I:mU~J1c!'L m!nun.-au fie en.Cac.ll. Alb .. elfil l.UIU:laple de un•. in zliide intunectntii lIotori~. mm .lU Mclhn av~.:"ca pnc-""I~ de J._ rn~ I S3pi..i CUe man .al. n umn de t:lfi Ncgrod. m. cump3nit ee si tum M fal.. "~A iJ11implu gnomu .l Mael!:hn.4rruni in Bek· I:.. n.l!.r-t:iI.a plUc:ru prorecinl. ~.CrrrJ an. r dr. ell:i fm:~iII plimt=lt=.di. pnmH eu ~ale:lc.iii "lopl lrii PJ etrei.:\ a cenu ~JIltul sl ajutorul gncmilor din Bel-egOM 1M etl-.rlmit ilii p.n"i iI.illll.au Ijl.U.. nlc.u.Uziielil gJlUmIJ din Muoll.utl Co Iw'ulvO'rbiril ~j eLI puteru de :I faun cu mttmle. f'jul-$. 5.!J apoi.l.SlLH .illJura j(hllZid~ilm. fn p1!ele vreman. adU)t: de: . de:cil argil'lll. Dar nu prir-~periU mel .. lout dtn g:rtllul ~5L1· gnrmh:u'.'itlh:i 8. -lI1 C:P. ftBUg:ri. Cel mat m~ dlJ'l~rc IOil!t sa1il$orile g:nClm.si.gnml. em. core Ie 8. 'II primn numcle In MUllw de CelIA. Lmt rruu mull1 p:n~tntl:l neleonlor d~il I!cIOTIIlII~e kmmlu ale clfjlnr ". mnr cldruLi il dou de.JlIHi tn "~I. cu 10.l. data aste n-au vru\ nld 0 pl. Kh.! i1riJIJt.Jl . H3<lbod"'nd in gnI"1 re.I. fi (illnnhimnll.:rile ale PlrlrlUlor lOTr'U-scs... pr~~'Hilu nCltc._ue_I'JU rJu~ vU4Jdllta in No&rod ~l Bd~g~t.il. ~iJ dtnllt: naug-ri.t'e s-su mirmnut Ii -JA.ttul timor.1l$eg_r:sc $i~ totodIU.. Sullie ran ele GnoflliJor.s. m. m1i!lAri .frum.". O~\JI i. &I doH('~ ~v .past:rJ $Bli .m.sup .'jUIi de once i1i1t~ bogrlllc.lltit noldorilo:r In ncaprea A_mci grmmii rCliun..--rflJlu. ea (011eei dln sp*la mailrilo-r.:uuiU eLI dlfl buul mgd-eltuii rn. 1:1ril'Ldul 8. fie en trudeeu din grtu.11C~PIJ\'ilalli hu M~JL:or...1.. ulmlcJt in graiul lor dr-cpl B-cJego...J:u}I.J'G.mj $1 cJdan fie nle. ~ lSliIl lui MWlIC Oolmcd xe X'''''' G. Of1 OR1ii i.lc IlCd!:.i Thmgcl1 cl in Ard3 P®ea nu lI\1'eOiI ~ durtz-t: IIIna:fillil.bUI U "'leed-tll-lI ff!pe:1J~Une 'I dllf~ un IOC!.tii. 2.. ill'.lltpJt: et. ale naugnmUl)f.o1 din Nan E!molh .u5di.J. penuu c.lb:.iI!iipru: 1J1 puJini Q.uat bucu:ro.ray'ec:bl.a for.. hi rasnrn.alll.trll'e ee B.i in!SLsl tsi s:.fns.!Ofillil i!lJ deilee eov Oil intlmnit:aru hll Mel.m}uu·..e:mlucrun marC:Ie!.&u.mlu:_ertll1n au J ".:5:1 CU reare d.lu onClr:! C'U ~Il dCp'n~dl '" -':"Io'UI ntilhl! dDIl'Ht.i rgale ceteiene Iicue erau doer pAs8t1 nmd.1UI In v a1!bt rmJ~IC. tlrti I. 0 hatJ3He..a u~~ n. runcolo de inundtrHe Eriru:lorulu. de 1fJ.. Poporul Scundac. pUlemic -$i blne ap. [U...n eele pte C.-o fi ca raul sa se stimeaSC1 din nou pe Prunltuul de MIJloc~ lItre1 c. d.. le ph.~e. lire-pi m ~ilre: Ie em u nf!SpU5 de:: d "'1Il1.LiC_ Pe ro rmmi!~..~L.l se numeaa In g'l'1iullorG.t.11 Tu munzaher.kOft ea I-l t:pl15 l .l aSi_iSI dura: ). dar ilCe-asla se gesea depane. nu .mi a murndLJt Ered LU111: Ol'il$e. Poe. mutt. pnn urm~.er1il d.~ alelcr :'. dar pentru e. Lnl3.4. jar !. unde evee sft. DUlle . sale.lhu. gnDntii eereau ee\'11 in schimbul :l fOt ee rkr. nu se JVlSCra _. di:dl IW-~ v cic pe 111111 in gf~uuJ ICit. n~i. Th1ngDI 3. Din Nogrod $i Belegosi.rniJ Ie-au M'. dClChJ-SC-. ca erau !>ingun:ie faplun vll d~ pe P4rnilllul se MJjlot. ScOhi1.)e dUIi:.urriunl.i lyon uri .biJgolhol.y'Iomli. ~'edr:rt:.n adind dill Joml In.JU n~mt~u N .1""'Cil 1.* JQr dupl nume si nwn..arar.

care mr:u tirUli aveau sa pu.. I~ "lueut. nu-l jnrrecea J)C fier.re dulun lJ t N~1ltreeut mull pin. de multe ..llij.Reglon deal Pletro~ se inl..llnlln lumen de. ~lLlri p~.I"n . udlne.po51.~ .i prlnlJ'c aeeeea crci.aUs. ACOlo ~Il faem c:i p(Jrtile 4Jlil1iJ lui ThU1gal. prinlra.I hll TInns"1 ." curgind I. Cel."le.I .'liwnoo.jll!.il! !IC~j1C1rii lul Me.nUl In pace nl!ugnmi~ le1 m1)1 treeeau clnd 6"i c'ind munnl d1nlr.esa din cite &-11.!i. ca nt5tt:: .. md9.I n~llIIli.u: .: in ~ll n-uu PUIO.I'<11C~.trii dan Ment. Dm<:oU"o veneau :si ee ICfDIJ el.singl. .mo.iHL curt! f(Lr.ipn~.u U:cwifuelc: sale.lnitl mattn de nolt:lon _ i...p'e.ill~Lii[lIIrg~ due"" ~ttc: iniLlle .. a-ntregul relele de 18 Mla$noapte...1 Iuj M.ju vedeniile IW M~ljW1. mlmmuer ~i Irumueetllor din Vatin()rul de dantolb de Ma.buitnll.lli:6UI II. Elm ilU pu.opJilt infa'i.rn8.olSJuri dll gnoml... ra. 'intrCl timp pu'Hr3 in inlune-ric.i. d.BLI ntct I.s si ei umarul la IJ\ldQ !lSI.t.1~ LredIo~1: mun1il~r sau.pUS CD yalanl n~ Zls bunl de.ii In Rcg.si multe dJ. on a.'l/Il ccit:sa arJulmece drumurile ce srrobJ1lelU lara d Ii !l$e:plind tmoereeeea staptnulm 19f. de care.0 SiJ viI:!. Asa ea naugrinut 3iJ tnldlt indc.. au . gall !lIl.tiJ.. G!.r. I1i Chi [U -$i d uplll ce s-a i sprh II d U rareu !OO.i\lll~U n~" care VIeIII~cttOIOI fug.r.pl mal eu seo. poVII.ugul nt.1II~mfnf!' IUrninij .. I M Ik ~eJPrc Jn3!"tlH'tI ee !!Ilrdlclii.ind salb31iciuni ~1pMru"inlcrgiW IX peR'ti 'IU se C41trnu pc pilil~tri! !.. DI: lilt1[1 IIU dltprin~ co rln d smd ani ru~'l...\iJ1geJ1l~ pc::.gul de If) m:sCtnL de m1Jnlj~ II ! un~U g)'lomil IkJli Thlngc:d.Ern eel mill Irumes leeus re:g.grnth emu ~l1lptql as9'1ene. d.. 'Tlungol .Ien"!">lh.l~n_ in inim. i. n inl~u.t~ Pillq.".$l chmr ~I dint1e ill lor.uupu m.t. dri nu &nrnliemu din eele mni vecbi timpun 0 scminjie razbeunca. tn mt'Jl~Uic. P"I _ Sinl (jm-e..a unui eedru.inCA mlUi"l. $i eel care I-au faunt rn- s<.cIIun ou de pen bel ' _ pit urn.un . tn locut in Esgaldu.mco]o de aeesrea..!Ifinn..I. tar.l dcJd I ' tI rnl .a Iagilor lui Oro.] sl. N.rlI)e..0~!IUlt de ML!J'e:.wine fn pbaitH.ldalon dsn mnrmura ~ pedere din pi"'" d.i de "elim. arme.IPlCpin:'t.j.DIDS..\m3$1 I mlstd inc::l0 data $A binuJie IUJttf. pinn urunct. :!i.ante ea niei un .1ict Belr:rinndtll:din' emu mea putini ln ecea vreme.J tn lung $1~n at ."..'H Illume IIlilor em .".U r~illl IUl melt:anne uu naugrlmii eu fost~ cad se pncepeau de nunuae IIlIJtJOOl).prin cedril Iruunecett. 0 Mi.. IIII' peste rill au consl'ruit un pod. !nelt J. Privighclorilc cintau CI1ilU 3«110 £inliRI de uginl .undu-1 a fi llV!ltl.. dllrinduti 1000DSliri eum sl Ie dutau C':k ~ ne~ ell Cl• .$..ll"iJ alc pe care .u cu 101.1 veSta d~tc" T.'!1billl('I:. dosp.. dn:pl .1 de culori. CY III Ct"pu\. adevar nu erau.eu din ! NGgrod.. prea depene de..!ech.s~fii..lbltkhJ pnn pusliu. au intn.elc.i uu rDiel cl. I!Ifar!li..Jungtl.~ lariJ.sd tnl1n· pilJCC.fl stra. $1 lemMOn.::L!ier! forme tie lup(l rille flin~e hlline.oJdica sap.ununle in care SC: implc'e:au non f'lr' de numlb" 51.lIn inc.l~ul a pdmh num.1 pc 'a::OIO care..iDlnd.. b3nl.. ogUndiri 3le. 0 d:lllat u Irucrt:1 c milor. foe Ilc:!.n cele peueeute in Al'da de 1:1fneepuivnle suit.i de mmte.flil5Ca u. poporul s4u nu avasese tre.on C!~"i 1Ll. A!llfel ell Thlflgol !i-a gindit [101.II. an n~rfjl~ si. gi\omi.stie. $' "'11".1kIiU.n lilumul lmpcmvu cncui le-ar Il pncmun ~u. en eldem.. de Iaelmpie $11se.lli UI It ·or K: O~':.llhl. dar dBrB a ftl~' UI'I m~SHUjL~8 Cllr.ldo""h d. II ~ maru~ ~ numea Nlmphelo!>.1 Iilnal v teodtULi 1.. v>l. LU.auzale . Iieeare neam .litpl. rI~fttindallcc.lfl$1 m(. tal rel.:WtJ.IOil r. [lL1I:. tllia RU stiau.Ie c purea 8Jung'C t~ portio D.lp. Meli4J1 51 damnilele me IIU umplul S~WC eu lilJpjso~ in uraeala carem se puteae cili f::~p[de valanlor.'-RIr-O apropj -IlY du.fi..dt de .DptnlC! sapme In. gnoml 031 ~1'Q1" neumun iii eapeten ii.lung ~i ~ but!un Ttungol.".mnd lununalj 3Colo C3 in grtdinlle eu fclinare dIn Uritn: dirt aur.b dmj rap-Lu.e iteau dinltt: r.1.. in aha: dar 31'aRQn "It duceue -pin!1 in F..rilcacelea W::AlollSe ~iI PJLIDIII in 8!!1c. trunchluri..mr\lILlj. t~1 dell cCt11Cllcllll. . dar 5-1 umbre ale eeler ce . carc eel IIIai venit em Telchar fltrarul Nau- lUI M cnegrott. :_rna c: ier riul C!urgll~ ~ pealele lUI.111 DC'lJlt d~~M fi de pori. g.on\. ueetesui $1 $Il.IBrC'~pc:lenll din 8('legO~1 a P~ltHIl rmu "11.i HlU '. ramuri IJI fruntc cunerul nu\rkl !iiI e temenu \1-1 pn . inc~ sa. Chipuri c.:.

pe maful RMLlJ i..nelti ir..~pn: ILlnJ!.i Rl!U prindl\ bme lui ThinsoJ in vrem . III frurl:tilrtlllll mel Ciil. hi .Ll .dlCe.Jl UlM Lenwe din 'Iban lui Olwc: n-a mill vrut sill me. pcntru ~ strahtCCilil tot mr:~u ('-"I ~1 cimllocn\li rll_~tsera 111!tru.c:r.pre puleru IUl ThingOI5! dc:l.e.lH"IO C"LIcldnrii illlpU.':dMm.ii..Be inloDl'CI X. Din ~il ~~ .§tiau cum Ie f~c:usen.. em. Inlrr: En=d Luin $i indeplla tJtili MunU de Ce. a 'lIecul mumu in 8'c[~rlnnd.:. in IICeI t. R. TIungal i-il r:trimU cu bLl:ijt1.l.nJe ee lo"'eJ.Q Ni-l'1UDi!. . MIUt:= Ji-.111 lltIi iru:f..fiul rut Lenwe.rld..._ 5ILM~KILLION I~II dIn ~II! in!oln~uiu= .I.f.lll.(.. inU'~un Yrziu..! Ilund cind Icl.I. de-a Itmgul Andu. Dopa cum J·A m.L ~. se )XIVe.l~1I: au U.IlI't a v esu $i.Ie. . IU IIUII. Trill1ld tfllr-un Imm impldurH.~nulu.ru .t=fungati in codrij dm Viltl Riulul ee! M~ IIIIJ.c In OMLLt.:~ au rOll. Nu pt'ei.w fI'Jili (OSI dintn= fiCJ!lll ('W'CI III UmuJ hrua Muntdor Aipl. TOLII'C~ "1tt!Qh nuau avu! ~lIImtnnICWeritn. UuhlJ.. II Dc d~ll. tUne inll'1haU.. En:..at-o ~ ~1. ~.1 usta.wel i-a r:AlllUiiJ II ".:rrhln Irunlu lcr. OO!L. paJrumintJ in PUIt.gun.158 J. ~md.n.!ip:. ThinjQJ in Mmt.aaUi lor Annurorur~ lui Thmgol U&. (neil nll"ul~ IiIi. I.t. 51! l ~ Ib. $i 1.1ipU1.fGrfImar dtP.5-:1 illtaTi p~ nu~Ic.L)e.$1 dc.u 1$1 cctfun inttille si r:4lm~i fungi de z~Ie:~ de.. .d fie~rudln IOlle Cfe...fdClt ~ingeroll.r-rc m.-~tLl fjC.3.I pline de ~OpOIU't: Sl iuJile " to.~de Iu MJw. g].'1pc nj~lel'\lbedtnu de mull prltlrouw.i~lilltea EruJdOT. implilW'llln llu ro . nu ilVCau anne de etel.ll.sIe$te e& IInti dintl'l} C't nr Ii "'/-=11.rellillul.i. p inlocrrnai crum Ii spu...a. i-a etkrnililliL une pc [0(1 (.. j. Prin utm&re! Dcrtelhor.ii s-nu !lpn.Toirn "lClor ~ ILj:IU: iWfi.1-11 umplul de 0 ~ . . R Nu ~fnl rnuhe de par.te PilJlUC.a nMd-tFrHcf pe f..lf...augnnuJ Rtgelui.t(pre 1CesIta dm umlA.:Cl pe ese.l.tILL "'JUJ1l.ptc.W..lIufJle ~IC80Si~.iJloc.uu J)al:c.Ii.\C2 n.crolh.itc.1 dIli de [1.~ 1.il.R.G.. ~lte dclpre pribc:gJfii.lilt' .U i4 'YOU\. !!uzirul 'o'ommdU'SI: dt'.pnmil care aLI impl~11I flSe~tiI fil11.JU1 dUPll VenLrt:1'lI luJ DrQ~lhor.lll!'l-tL!1J1 ~~lJ.r miill PIlIU "Iringe dm rletIJl1ul . numru gnorrni .1JrHe $ sale '-IU ~llIIpmi)PC de. qlll: rrulWlnOJptt.n:: PIIDI::i care tlQm.[ormpuittl>e IDe PAminlliluide M.

!it~lndll-se I:"Upcpcral seu.ii:rii.. ~[ In Fldru.Ii..1Ild."e:. u J1OI1II1 pe deatul Amoll .tlOlo ~ia'tr.thQ~.U. Cii\c1 ee L dm OJ5mand efiliU. D:u-cel mal multi dimre ot:lfi s-au indrqJde ei i-a umphH pilZit wllUJ ThLn.. D pane.l pnn EgII\IQt. In mlJIDC'uJ '. in Dj~IO' pr Dltnc.utt .proc u ltLiiIZMIOaplr:.1 I!pLUI pe cimpiJJe dlntre Sinr.i nimlti $I de 3 Clmori. Un.~&llI dm J. t1 __ !C-n inc-1M prima ba:'~lir. dllfl'G_aeee:.ot mil Oldi .«.ru. Orcii Care se:~nfnutletlil in bema p~i.golirull 11: f\Jglt de I. a inMI:a1 plS(:urUl: fume- gind< ill.UIClU orci din SP!u. i-Q intOI'i in OMm.ghe depenare de podul M.md . lnfring~ a rOll cumpllla. dupll aeeea n .uu lllI sp~ rrdaz.gal..ll~ p~ poporullui Deneihor I~IIjelh de. si numnl in jurul ".a AJIIrL&ln:i:I Thi:ng.. dCHI !un8U~ co. ~bc~ i:!-a 1:. nx.e.ve~ iii Inlf :: ft.'l(. ilr O1'CI. d..an ~j-3 fallJl~1 de umbrt p •. $1 lIiai.$~3U m.a Erw.~ I DlintlknDapU~l de Andmm . u \:'hUt'H de friri:ll..1 regale MC'nl:'.r1 !lml\ ~ 1'Il~hal m.unci MUfilli Grvn. ca wnll" lui Tlungel S. dCJ.iI apm:!pc.l3L e! :5'11 0 data eu el.i C{tdun Ir~c.17. m~a.l. Mijl"".ol . a ""t~ cineizeci dOI.au m~u IUPliJl in \'TN ochu-n palru.$lilc aduse 1Ii. 0 mllrC esure a treeur hOUIJUI in Belerrend.". Dupa batalie. uemtn~.'1 npes lesise vlcemcesa si. de Lru. Elm Verdi din ThlngcJ. ci au hilii ascrun~!~l rnereu C'lI IlUDIeJe. din Ra~boaitlt din BeI". llle-el (ug.p.I:reJ\1l ~l.. pbl~~ lui MeDin.OiU!. ~* dI CkuI _6 IIp!l~de r.l imptn.tt. nal c:l 051Irr"..lj r~01Ak-.lt'r~ c~ 11.III.(:.Q ~i 10.st!'1 ~lrlbill(t . ntacindu-l pe Regele ~propj<il~.lJninlul d.tmdu-I sa pllnmdll in NeldonHh.b"TI"3 d.:GIll(lnn ~$I III nuazl~ (iDrgOroltt. ~. DIU MtiTgolh I'a rtir:ll-Dr! in AngbMd .jlle.'!l II IUBun.llamc. . Ulit Mlfli.*I.Jrelo'r npuillt:nt: din 1ilT. P.. ~u Ul ~bu. Ie ad~poSl"1 non lor uc. BeleriluuJlil '1 loti eel eire <leoto :o. de j. fn regilllul ~a\J lnuns.\lt..ol Irmpci 1m Mencgrolh.nu(or.j pO:ll3 \ cni iII "Ju MoM"" lui insa • [0. ~oap(e ~ a. !I~"g..a~aies. Thills.on" i~ft~i!1ul lUIThmgol..lJunci nt'o$lOlt $l ~ll rt~c_nlC"1 l ctI.1. 11. (t:~e:1Ira!lllrit~3 II OrriiOT Il fast.mbra ~[h:lgr in care 5e: Prt~.C purb..a~ s:iilgero~'.11'E L1n~lf: de ahelc.i'e:si (Q.:. tC.oille e~ nu ~'t~iJee prt.. roum:r. Oorthortion.uiao.IU rO~1 ORJII can: !Io':Ii~ U'll~ tn Angblnd DOor~Im:P~~u pl~HI seu mp "".'.1111 din Imbue ~nlllc III rhl1ril. Casc:adele: s-au I1Um..I. ron ron.. R~ion.1imprcJD'l.''iriL Atont'i Thj_n.. ~I.e si i-a :lpmlccal unul du. elru I:w nba.1"'eau itl ('o-l!~. depute $I tDtLl$i nmh pre.': monu.. depm:rte..qumd~.g. '.tfd :b~opOilJele llllugrimilor i.5.j clanuri anAte la mare dcparl. au pnmll pncin.ai1epllllC..i pUlemir:j $i m.01BCIII MCdlDgrolh din 1'1 mbt!l~ p..l h' mSJICKul dl\tulltJ [dO~5 $1G~lion. de Mi. ..•• PC~u.\l'1U$..ldunC! .'\ llnuHLt \i'U un lJd nll:~·.ll. NU-I ml.(elona. Oilo ._I: puun 1'= mi\!tlm_OTt"IIDtC..<: prin snlbaucle M1u Intiau in pitt:e in mic.u 101 mlJ aprig in C'i porta de . de ~. i-II il.3 . l!ft[Iuri ~l :K:UIUri de fler II a'leau !IouU. 'n din OUlriand. N~ldaralh Inllc~-84 Sa plUCJ :!ill LlJUll.trim ln Sl Region.... c It dbPft p~ el l-eu iml1rc~wril111 . CU.dupl!l Cum s-a mlli Ji:pUI!i:. lamnd in reg..ntllnecral tmz.Irigalut C'lImplhII'" • eI Mfll']!:Olh !I'iI.sou mceue d se apmpje de cit :.)lne rubedeenle l.~ ~ CLIW. ram niti un zgouun.ntgrolh.gro~h. n"lIt. u .ltCY. nein.U de Morgolh ~I. !lU p:!Hruns in ~8iunHc in3. mu(ti dfi hdt3duiau dup3: !wnul lor pia."de I~ Im~eclQ\lI..1ll ~i N~ras. in tre eden ~ilGelien. iu slI.a ClC au IIUJ'.!& v~mknlt(Dr 11)( r:l\l.sj-a rec'DTIstnm E. pe ne. I.. Aeoltl I) C...1zUl I . pe ~"n= ninumi nu mdmmell. ThrnS. Witfel ea au .uli . de dmaol0 de' Aro~.dBIl In:trmnti.<t Angb .. fonan:.ll.a] 41-lIthenllillnilpgll~lt ~lJ Iii c-are pcruaea fClJ1.1 crum ta>.u:i.h ~I Una.e [)I:lIctOOT. tare If'C (0: ~1)-1 t.qil pe POllil. Cunnd.3nmnnarllcr.1re de .lIc de hi nkiaunollpt~ De aeelo.in. Iur 1. inc::I(njclodllill ~UlIi~.utnQk4pt~: in:lli1 -.aJe.pill ilHul.. ~inK\IIrul drum di:!' legAlurA dcatlo. din"" MO'l!u.9UPfB pol1f1cr sale. pn~ inue ol1lnle del.J.e lUi Thln."Ipinullor i.. lnconjurnl. .11lIiuIICJi a (OM inlu.gol.ill~unllll_lar dm Munlcie ODlrned: pu.ca~le.nd ...fi tulbimlJ"t:: Briul lut MeUM.\mO! pe cd f:. dO.u.". Il.1ascuns3 in u.ln:!fl~d. n opm-o ulloc numw.pluJ IIIIt.L CLIo \llrr 1t1l.. apele etrav he. . ptna hru.· .uru::au lSi jtfllUIU [131 ce .ntului se faecau tot ma.lit 10 "db!. !Hllel ea a nlrnll5 "reme 1Rd~lun.1U~1 In IQtrq. mlln!ilor T1'an goacdrim: penile Iul MOlJloli1 oIIi. trrul(u rnulte J1umWi II un toe-Dar GrelJ rl'J ." tlep.$i . cihl~i d. lnninte lOf.

.ru. cIIr m f1ai\ <=11 ... In."... ::"'1JIa[ tic...!n &U. nu tIl.> h.ea po: toli COPI" Iuj llu "'1lIl' to .1 ~ nici itnelrpclunea nu J~ lluu dure~ de: iI 11 cunoSC"UI raal in d. ncp.11lin ilJII. inCODJlIr. Briulu..limp in3intede [""m:... II<e1b1] IInUI imP"Jmw~< .. pnmejd .. de II. 1M gindut 10...a. On dl:: \'edeniile vUuluJ Int.c Fe.eJ~.lS'.narrn. M'rg.1.= mlli m"". in Fiord.. •• imDrs ...a.m do.oJenl Dr si sa dobm:. <1m Anwt...:Ii L~na. I*'e bme ptzJU. luu :ad use dA! vnu. u • It..~...lp.i .. r-orMl.. in jillunlc lor <1m Cen:w DeslultlluJ. nUm.kitLnea lor..m v... decft doccI se. du~ mOMlu Copacilo.1J1it dar ~ PU~. $1despre talnulrea ValinOrulUL dl1pa fuga lUI M. SPU! mtllir • It.1 O ren gilt $I &poi U . au cum sp'USQ. ruei Molo. v31aru ow rom . Dariad...1 sr.u. pe C.. ... mers in. ttu tXllnfmllc.ftU • _.1n"a~ ol . "" a pu.. in ucere A$i au l1li. nUnl. lunanUJ'ile "'" FaLu. V.1.'lijhx: nu lc-.!v. ln d_i~ikCjl:!t in fOlll $l in i!ClUitllll d~potriva.ll & ..Jr. deeu • lui -dl1l1enUIIII... in plt1tr~. dar in lu...a ee facii jluzi. ill M""'8"Olh.n.lilmin....ral"".onlru d .. <QTilhiil e la Los!"'.te cUrind. .I~. Itwe "..lJt.".v Ii puna b~\li. ''''onu"l..gJJo lu.3JJtfe.." Mmll1l". de Zlm. ul StraJ"". <Oc. Tar. pe . Il~n el "'"" "" foc de. n'ra U... ra.c."c in ump...iIJ ra.llw Feaner.mor In nesoc~ pattnii .g...l..1II&l 6 P'U'" -.n 101 on de spime. Mtlkor" ~j F.lh blnluiou in '0.lr':t vcrbe.ll. CAPITOLUL Xl Despre soare . e..-... ti pol1lru:: !lifatinue ci f. eit drc. ..e.J"t: If:-iU" fi PU1ut fllptUl el.. piru 1.!tu.tnm. IIhlJta ~ . ~.. • . rIM.L..k lucr.u d.1 ~bn\loe u Se pov~< <.lariipal faun muJtc lucn. <TIu .umd FI'anOl •• treoc:I M_ in car:lbiilc atbe ale . It nurnE.3 EgllldQl_ I ~-J."""" dinl .1'"" ("arc rnmrru din Polminlul de It..b. Morgotb In brubete lui..a cu gindul....impl""" • (aeul O~ tOt ..iI in care I IO\lL!\Ui aIiII pe ~~l I.. irLdurili " 1Intdc:gt in f:ruA ~e. $I .. mull. I". '" tel. lata ~ ca nOl vesu aveau s.. ete ""PU!U! • O1:Ir.lkor. IV sluJ"o..II Ilona Ardt.I. 1O:i-1.... in ~'i[eJ. 'lI':Ija in noap"'" din V31Ulor. -.

~lJ.U. liII 'il!iIlri1.nTill. 111=~ ~ rni.ne.mDr . Pll11I Foc:uM.lm lUI MI:!IIc(]f. 11 IbII nil h'1nUW~ t::I! se .tJ:J1 le-uu indrep·tml ete aosllpra CCip:!i~ ~i eHur.s:i ~.o..l:r.si t1.r1.IkJ.5(: unde m J:::.rii dIE' dcmultllltu.[1J Y~lt: ~l:ngur:i rn I'nlkln erie $1 I DClRIli c-tnd once lpiCtuIl ~I!i AI: !§.cndi. Cil I .\lu "'oi1llilii I 1e-:.. C~ ng.1i on. Clci . lmre (I'IJ1.~~ R1Ji dLJIil. cu nurnu . ~~ a spll:ll ~ Ap ~ [i!!! Scwnp "or Il pliUJ!! eeele ein. ". lmtmL1Id .1lr.lIe bol~ll. Crl'1'l. DiU' liU:ri. ~J:: '1. pt= CIU"e aa q!&tOt'!:uc..c:I· 01 lui Llul~ljfl: dlir '111i{]ll -c:rLlunul dlnlrC 'l'lnllQru tc::·1 td!liUJl .10~ . th: !. frim.111UW\ ul!ifl1. tru' ul..I: de nle de nnr dln grodinl.aVtl!.i ee eurnpib'iikra in CinrJ pentru iIl. deua • .1nc.i net- '1.IInLiMt C:IIi mil1:ilfnoldorii vee rllt~r.tL!1 ~ . . "pool.I..1 illllltLJrj IIlJ j r.I:rdu" il dl!l' t.nl. hn MUJ.eie.C'i&4.u=ningriJI!. ~ ..terile lor d~ I"!:=nl'jU!1"t I3i ULmtdLJ1~.D 'IIl1Ji.i l.U:nll{e .rih= lODe de lui U ..fo(i mtne va veni.llIrttni c.r Y. rr.en Rbu.:l $1 rru~lul Yavnnru [e-.L In I lrIdUfi taIDI si il.otUt-nu d~I. R-nlmll lm Ttlp~rll)"n din V.J.nJ..L:lupnndc.~.l1ipI.Cbimbi: 'irI f.o. pill::rill!jbul:U:r'Li..c:hlp-ullll tn. JhZlU ridk.. a~ Cop'l...l~ til drmiil lM1. .e' f~(lr mrni ~Ihn h.ruJ e:I[d se ~'_'J::~!qllC in N~lIrHl. cUI'jnt!:=~~ lui f(. te PUlln. bll Ar:QLI'Ltill.n=):ILa.tbLlli...! inc'~4.nl!ull (.I. MMdQ!.gul hUdorilOi. c:1nd . plll1C1 In B~t...!. ~Elf.• ca. lUI ru ril1.ZJl.l.R. rot1Jn:'Lel.c.1 1ImD1lc de ~ r&n~i IlngB ilp~le.. 1& .:'i i .. dJ-ep.. re p~[rTI I!.\..r1Wrn.u.'!IU. ~u:.d A.du..vll.03f('.r.pi..Er~'Pl roll: lin ~miur riuct de . Mijloc.Il d·e. Urn . ~ue DlU_~I.'I. dar .Ji fDtDUnClii eeue pl.lI..11t ~rdeii "'Ill ~L~ h"'~Ln.ul ilJ~ blnlC: 'l'a n filiI. .l.r.I1W~ 1&:11.bLleium\ll.r.1!C(]ill.·iII. inctt .5 1umlna.iI.c(:hll~ aiel!::..~~ ri1.u.! flk'ul val a.l loci! 51ml~ marc: mai ttl .!r memcne. >L5tr~L Ill' UI.lit'" ckur de di"il. ilJJ' Aul!:! ~.l1rl1" 'Enqto~ PI'I ~ i\. Neeupesn. aril _!.l"I:c!c ...:"'IILliI r~ M :un.. ~dl. m ~c Ardlll.. CLlrimJ Pt:!ll1. v!illiri..c= temeau . 1'13 m.jr~_ Ai.QU rnurn ri tnmchJuril!:: kI. ml. Fecioara 1I1~J.iIll!l.l. lar SI(}!. ol1'UI'KIdntJ :. em.0 I'l. In re. :5111-= vindCC"c rWc 1 U.d So:tn.1 d.IprollpC! haurl := .. pc . rrurumle iI. M ~l.1 s-au rem ~Ilm de IH infnm~.Lu..D.U! f~lllJUul de MJJlQC.I1I.tnlWp11or de tn1l.'.i.m Eru ini~i ne-a :z. in Iih"titciol tmpcu. Ib.1J p~ iKUteil 1e..e-gbe s c.li LlIioJ.N .'IIIT. ~::Iil~nLUnC. oIUiIII SO.1:iAUI:Uil:pl:i1. 1I1I fiilC".s.p.! IlU ee .. 1"n v fe... . Rliliiol rau ~mrnc • .ncul CCI d~m. tKlilte. IIi .i-il..ul "'.or dMmll ".Ul lu I J\Ullt.1'I'i lil'~1 de villll~ 6' lui Tetpe-rio-n S-.PI~ ICe .:iul .n~ pe Plminturi..1ld!llLV.holt Ci.i.. MMW:I:! ::F1·.Ik1 Luni I era 'nllen.j3i'dc.tlf 1. ":-...J.jlJlt I. Dtr etnd..u.t:1 elil hlllUit ~ semn nl ~zirii "Jm.1~Ulnl J c11U.. il:lwluej. IXl1lnJ nD!co.m!:..c~h i:!iI1 . f LlJit:. pl:Jf1fntlJlLJ!. A-ric-. "tnt·un liRlu.ril.Io'i!!I ~01 illnlh.o1dlc~1 Cll.-"U pUl Ii~ pr1!!. mllj IIlrllDt<iklm decil J1..a:·L dm . Mml1.n.iIC ill!.1 l'iji$fc: in ~~.•~. dllr ~iPltlLd HI f pe mll~l.lll. ee 1n...k! dr valul.. IKUtiI • pPm...op-a Ib:U-Piil ventrii ~iklL Stl mli...lul: su Iilpm in!ii.. Pti. DOlI.we n.lt lui Ilu vntnt.i. tot Il.devtLl1llIini Aman Ii ~c: teinICi~rr . PI!' LJ. nmrtfllnfimple..lr. A. fhrItk!C'g.l lloll Laun bn nu OIiITUt SOim:Ic.. !l!Iindu':9 capul rn pt~pL.ri~ tlfilLu.mc.IQ~ J.cC«I..I~: C:!Iii:L8C1..lk-or de drt..fl:lly-.'i!:=:un~ 'Iilldorii .1 l'tI_kl! ~~u.'lt1'!l II'. 'hI1l:r~J.i.~llui.urerinWie prK:Il\W~ p4):mirllu lul de.a1 pc! Y.l1irLuna III:::!Ii!lh'q.C:~-=' PI. Ctl-N"lUclu!i-DuPIl.pl ::: dH(jI".ill mlJ. In .g.le V.kIO.3..ri -au in~al"h :Ji Illr'imul ~ tin! .de ~.. lU el It:-I dlhlil P'I .[IIr. 1IIii. illIi !lIliJl .IIl00 veee mn -d~~l1i111=.S...lft!tu ~ R nume.li.. I II: tkl. eee.z~."io"ij mt=5lCri IIU Iaum IKe tare !. Pe !!Ilgli 'OoiUC aceuea..ll.. i.eni1Dt . (rumuN!!1! rIIlt!dnd in.'!!! IC~ ~un 51 h=d. Du.U a. A....'h'drulll ~ Pf NL-t'nn.sil tlup~ !:.!II (linlul c:i P~IL !I. " J.uJ.iI..filii I~ pt'e!itlhnnbc . Lunill.R. fl.illLlC'i.lhnl.]'l{U1.lC!I.Dld"llrU j:I!t"J.1mQr.en II n~ p3riSil eu 110' III pi: niJ1.n.7.dori 1n ILlQ:hJufIIJl lor.n. Alit de dU"~nJoiljC.j cind u Ii . A.nre... lu·a ctlm valan L a.c.q:l ditl almmll.l~ d 11[:!W:uzi. 'rOLfoi.rn.rnl~ Ni~Mi"r n-an i.~.1..'I ApuB~rc R.!iC4. Utmmo.'iC"hli Ell no:tn= mmH! de nrginl.r (iUil 1/i~M ee in mrll ~ iK'Llrn in Villinor.:.l sa fie ee murilillri sl mill nepuunmcsl d~1 qo.Idlll YavUlDIl. ~IKTIllIiU .I Ml:...~n!!: in dlu~.mJ~ Vil\5.ij:. iJi Prunin[UI rJe MJjlIX.ul nK:i CoM pUI~.I:ft:. M 1I.5iIe.1.. .m l.11. il. Ii cu lwnlnl tllmpl OrJWelesih:.le .J.1 111.tn pl~jrn11. pentru j.nPl FI.pu..ldw.J!IJ Si:1l LWJlj. ~tf(lprndll.

o pe oreme.upnl . .il..at: dClWlplll ii'ilune:ri:CUIUl delil llpUJ.\lmOMt' Ui Ie inrle. era mid purcmtca dedI el.I. -at..i100'Ve.N)..t. rQ~ rliUTIIO prir.upriyil vrajhiin SUt iptt ei..lIli: AllLnca "-OJ tnM!.1 II' inmJ'llJi 'pre rAqril jut:jrll!~ aceea dlspnrea ..Q~4 lplmdoarui.l!C'.1 un: sptnllll foclllui •. VudiJ '1-1 IChnnbl! p!JnJnl:'Ol.mbi1de sale de alBinl Ii J pernu mlrlUl pc Plkninlul ~ M. pe bohl1. f .ue-. D:arTlllOII era M5UPU.L de MiJloo au.111.u PW. ce-3.lort:~.inlJ1.I. Ii pllaq nf'puJ uginfui.'HllrelM!~ . dN $i C'l!ilIJIUj~e!iil.. odthnind pc SitlLiI J'~.-m til D ntw:Iin rrUlli llJ.1c dmltc aWe: cek."t:n:nu 0 \-'!I!mlJu pentru coliea Insl:p neese de I:.sea Ii pCi'Jl.:l iii tn "''''''0.. part:. TOL""" inK!lc. ill cind vell""!. ['11 p'!!c inIOue".rul Si.):1~~minlul pe g.u nnaml It) rosaril. 'm .llt.. .('grn!'~] Mani Rxlc:nD.loJr.J. ti IOCJllill.a ce I .lln.U. ilJ1unerlc.St cupnme de lulbunre. f«tOJmii. J:iumplJ.LlilltlmJn~ V. .l:imll'l rlD!i1 gali9. pc d~uprn HllJloc:u!l.. ii1f nelele nu JJl!li puteau Ii..3.GOriZC IlI1Lawtlin..grc: d~ IIJMI. umbrefe Munlll. zort... td. until mrepU'ldU-tl calA4nt1. A1W1i:i.1l1 Antr in 1..iI. Tilion 1 !..:.incea IOf. It:Il'Pcrf!ilU. pur~ la'W! "1:0010.D.'h.COlo :tlugile.an:a lui AriCll II r~SI pre. n.l oe:hd lui Men .. bun incepu. Anr::Il. xante. pC'tlUU COl [lOIIp[~1lsll nu fie Jl~3 lung.1uTl:) pnn Umm .ltnor ipf'e .inM11dumd un ra.art: Ie. din cti:pl aJlltopiti1 lumirulor aJ:un£l. Frn... Iilpilnu lOL5f:nen~ unut rot' mllrc: :T Ii"" JJLli ~IL"'''~ll.rl!bJ dede5ubtul P~mlnlului $1 JJun.1_Wil $i m'll induRnll . u.dMeJtiidinTUlUHUtIehtericwe:.1. drtpt CIlTt . din lpn.lt.~c.lc.. Anar 7.rU. riilli AurohLi 1.\.C:ilin .! inl.1'" M"~8.Jmu1in.._~cund.U:c!l~ JUD::'u~ !lIe lui Telpeeen: de Ieee. $Zple on. iar u:mbrele aenlet Ale "au torLO) negre dinl.1la COPlIt'ilDr.M M. lumC:lIljClt-illa ' hol.lul n Anll ll pir)olu.rulollJ JJ I se ifll. !lQnd nlG. de und~ U:~1i ill~j. Fe mMur. Prt.Ji· .Q irt~ll.llJTILiR!:I$i er.ilma:g~ • 1 n-o IdemeniK in. Utclnd Ll msam.'. II:.ikarnlJ izbullx.rintJe J'Ccle. ~~1IIp ..166 J. ~tru'r Me..iIl. olarj ~.2"Orbt.rbinle sr sa se Ilprinda ell para de toe.i pe .' 101 rei )1. ~lrcl r1l V.de Ia: rlllol." .1 nu &e S'feil tma • t:ilk.1. lrpll1'.oD.!l C.J WCOJclc. 1 in pe IlUb Pamtru. .1Lrulc!~-*Ia.. . IMLnnd de I_Q.gll.IRIUlui. se p]rng~IUL CLl sernoul '!'ii cdlhna t(u:hel11 it!o:nite de pe Ptmmt.to in d~pljntllDl_e:.. " I·.rHllu: oIIl.gr~11: T~ri~'IoUl Binccu\.i iiIove.u Somlul illJ..ti~t.n:!i! oI:ll..j D.s~iI.m:51 pdmu zen .udl1l.".qtcpulrH in care le cufumlase YD\'OUUIiLSJugJJ.g:n in care.• nereu SUt pe -Ita. in t.:ll-iol pcruneu Lunu ss C'ill. "':tLd:.a Ii) vreme in ViLlInc.. as.. rhnc ~ mlti rnare dl11.1LI prH'i~ POI'i.r Aporon.'tind '" :attn()ruJ. Ibucl ee ee gtt. c. dUPJ \OCOlC. L. mugl:'J in LOri"fI Ii ~~ intindl!o1 Ita llIo viJqe fUllrire IUt ~Ie.I Vmlinorul ~C' (u{und.:tpele M1m £. arcele Iftbutt II c:tIMDo ~1Ii pe:ntlu [Dtd~.xi. SC'MlI. 'tanaul1lor m~nHlor Pelon: nO~"jP~inluJu. Jiec.tel !hI1..t V. 1f. I..IJ:I.a. lui Lnurelin. ORf Anar fbce..du~lt: eu .ar numiU uup.~ dD.jJ.ll m1calulreJ ."O c0dtli Iw Oromt!. .c odih. 6lJrind Soa~Jr! era tJii! in jl)5 de servlloni lui Ulm. . IIl1 itllpreuntl. nll'"'flLl.. f1.C'opt:r«nIiru.~ ~rnea'-C'lhn V.Jr fI ~MII'Y elden.lg in scmnul .Ii. drumullor.i hlmrna.11 ce eli cobom .. !itrah.Ire n-e l'HJI'C.roJ co.arul dinlfe umbra ..burl gre:! ~l !loti Btl n C'lU'o 1:I.oi IIUJ rQ\L num. It"urundindu~R: apoi in g.'_'U 1.I'IIR!U~1I ".[ft: luminlle C'~11enDI1 ~ CUm Teiperi011 fux.Join du..ZJl ltulel de C".'lutalOlm~eu'll'C'aptQpledr:A~ IIriU de. A~lrelca pnmc.a (lIfllleW pe.!Juj'bO! lur. Ill' iJl!lJrm Lunil S!l inluneCli "i DID prieiflll neJuptlllcriL [u] Tilion.'.. jllr iote:ata~i UIlI lovobtoar(' . ~m.i Tilian lretau.a bDlui ciml. dU~illU 'I i dCIi...n aluOli1 dm tr'i.o.'l. (0..l"c"ifll~t.UIft!iil din ~!e eare zatusert in~tuf.s:i mull(! JUC'\JIl .i.oODrn Drtfu:ndurilr:((!l1:ln-!tl Anibind~ ~~.ldulCIII insn~ pentru IO[dl:!imnll uhUu FJ"m de AlgmL AnU1. cind Anen .' eupn:n':1 flit! ~d.:n. Jtte. [011 ct=1l41n "'1I1Ii. si mul J'i prindb Q bintw .ndc nenumarute.ijloc..r:lril et 11Ll. pemru 0 vreme.'iluril~ la ~ SOBnle colKln 5~ 5C odihne~ c:ind In Am~ domneau eea mal mati:' luminA $1 buc. du a IIlt_~ II IlIg.se lmliul dintre Cop...o pane de plltliHl 11Iunn'1 dup'" ('C. ClIUl1r dIM::1II ad:r.urie Dar.e lul Margalh au (D.mb IwniRii LURu.trtM:IUI balm de. Clft.wle.nlRl cl nu -e [CmeI.a "tr!Uu.-il .min!~IGr lUI Lenen ~iate lUi alt.IOf'I Ie? Dilj1lIcum I!. cind Luna!--. si:.. lIparlIld . Iumeol I nUl lloniRl de run.sun PJl1Iin1 .

jloCirya.bunI Ii non ilCgn.11.gh~ ri :si r'iOiitpte: ~ culmile ler.l'1: ~ .\ .l.n1rt8u1 pe telen de rubedentite I wnuri int'lrl1C-.:11.lun. .001 cu et pi:: PMlin.c.Q ~ mlli .abave. din can TIliQn.5. ~i lOii1t.:a. $i in acea vreme. rlinl..ui on prngLIri. t:eiii LYn.l NOilpl.rIlpill.di Ii fOSl au. IflSind-ti de.s~1 intm!!li WliUi~ ln llmen. . au nevele une~3 respire nerul de: L1fllrt a-i vil"ltul ee vine p~ mlUC: de pc nJeleaguriti: unde ~·~au n ascut I::~: iB.1 aooIo ea sa Je edlhneasca.cins~ in CDTO.g~:!ic. pr-lbu ~ lil"ldu-2 in p.tI'I dt: gl'l.lli...a.1!1 de C pam-uu.ltU~T de mull~i de II1brup't peretu munulor .C. sau vn...~. ~I!!:i ealle :!ilrlt=h:n.tfel CL\ ..I:1111. stiur 'Cum ~oi inll:Ic:.l K 'Ii! ipee l'I~tf !I.~l.ctit in parn'tntul de MijIQC. il u: 1.1 binIU1'~ de 1'1. IlI:ib.i erau mai apreepe de Pamtm in IilCtd e ~:r:t.1:'" it.. d-t: l t\ rni u.. De .1 .e.Ia5la. POl reuduee h.l'impr 4 Il:Jnllnll -=I'i! mai C..l. inUrc4fi. rL\l..rr le'L mil tl:jj.ea.1 erau tLllull(jg...tbo~·ed rarecri in V. .~himbiiltt=.s'[~ dolt In illrnanH.4' SO~I1:II.n. ci'liru'!!-l VM_)'nrii ~iIngwe.pt-= i P:Lrhl ~.I!ISL wil1"t.a hclll.st..rii.iI:s.s ..3 nH::St~"IIIl.lelt= nle in.opu.1 ~I LM"'ft ILL 10 M.r:I. 1.1 . ~ ~irmu rrumo~ d.i plecarea lLii Aq.j] j~Ll vlcterics. inlf(: el~ ~Em~ Jln f1Qdurilor lIn.l!!1 in edeaeen Ilmmdal c. ..e:llI~.p.Pddtl.iinor.Ul din pEl.lli fKhllor tl.r)i. ~l.re te.g.Li··.1L. TOtU.[lJ'.l~It:IQJ Fcnna:u:ue.~:.. Cu urnb~ ~~ iJ§ClInd.c:~il'i... lrimilind L Impalr.tlincr.~. dblP~ . lui UngoUant..iUU~ui. :5. iar Iwninil~ bo!1t.. ~l n1d 0 m:ci1!tllIC nu.:CI J3..!uba A ..~ nllme~'~ NutuIe: ~indifl!l ~~.:lilln I 'Ii ·IIQ lu Ibur~t de Cecil ee p utee n il!Coc-i I mpoLri Y~-IC! M Cilrg{llb til Zl A5[f.up'd"piet~t! ~il..mil!l!U"..:'LLt~~'{I_ au ~ eum tum mr:Tie dnunlllCli $...~t.:liJlI.3 It= ~It!i.if: peMc: l'imlnllJ. t e9 Jil.D..IIn! In elmece s.wii n u "I'ol il.!iit de putere: eact pe ma.~ Lie Arl~. l cmuule eele nci.ren: :a. ICUpr:lll'li.gi1 .n1lr. ad5'n'C1 ale munlllOI".. dupA Cilr~5IC lnmrc:ea.elli.cec:. "T.511 cum.t "ruren.L1 ee-l r:: IO~3 tn sln I! in He Iui!ICII~" i i nu m:iutll si-n C"re:oluri Ie ti..1 ti p1J l'Lell.irite.a. purerea i"i trecea IlIiiUdC'~ Tn in ele .m. ~I:: l m:u lidrs 1J'ai~ hal.. Cu. 0 vreme.1IO:. nu indniznea .e1l dr: Arit: 1'\ .a.!:~"¥llrn tip.'68 J.1 de o~.1C'.-.z«n~i Impteunn du.p.C'!.1puK. T'OLII'~J'I d~. n (-CJ!!i:[ 1!'Im:!.i\'i:I-i ip.)ulr rrunlarii. peste A'Vt!thn:r :tau At1mlllll.c. 11liofl t.k. ee . J] li'IJod.1l'el~ z.LLJl rJI!-MYJOCI. in om.l ~ PIDnintui &if MJjloc: .EI r31.~~~ra ctt'din!: 10-..tif11!1:1C' 1i'_Nllllt'IRI01i f:1 $i ihi unerieu t :!II!.J.JU1 Tuion. temea c:umpliI. Sa.l.nii arnejltuare.D. TnRlfi'nd insp:!Lm. u"UimFJI. deelul tile vcJde.LndiJ in IJ~ :IJI.t1!3. 1m~rU. dU-$3 nngW' dti.IIII. !CI':I.c.1: ~Z.Zm.1:1-i.r. J I! f el ~i UlIUfi lie iJ ~i run :iiu enee aJta.L.11:i IU. tn LWlee~le ~ netede r4tJ I..11 .1.uluI '. R. ~mll1dClnnd a.tndl: dinc~ID dl:: .au hDlarit COlIVlIIliTloml sa nu .. R.u"n. dOiii Cal. TnC'Jt POI!] ... drar nu pUle:!l!I dtl uHOtlI cum rusese d.. cru.rJInUI' e ~.iazanoaple m :'1 la mj~.calo~jci. UlI.n. De Arlen Morgtlth :.1i:n~11: 'Vallnoruh. elf. au rO~1 puse Iemelu ~c rr...izvOrll din Copaci !nailne :5i.t j LU !.i.soorbluriJ Co s:i :Pqh." sl 'Vicrenra [u I_ Nu voim..Jli in 'V:"!!.iU de FiJU11'fin_ C::k'i toti eel I:"~ ~jn de semuuia ".. 1::Un:l u.3 CI!_ (lJ !1!I_:SCl IiIIpl1Jpi~ .i .1ta . 1.!ilr3jeni .U:t:IJiiIG IO\l'iI'ur.oil:rt.a. nina d.B. rnu II i 5i1ril~n. In~ulellC! emu legale..p!! haBr.qadlJ:T !IiL. !:.nf:iI Y'ilIiU'i ror.! L.n=.f! !i£ ilp1'l)pit de ea.I mill puteau 'I"BJIt=~.JIJ kitI('-Qln se: .'tn.'I.n.rile d~ Iii u::mdiile A~j_ Hojnllrn acete vreme ind~l.$ia 11.d in~lul"iI pnvue..lmuJ pritJ tre . Y.. ee I iI'lr.::o~ril~ Oil! TIUon .$up~ Pilll'1llnt " :uj _".l e ilb!.1IiLuri n-l:rn.Zl pI: Tilton.31tC1 c~ Si ~jn I I a . r a«!I1!] J'I-I:K: ~D"". penuu ea nici a vieture . din .s.1~a in haul de dlnC'~J til de Marea Ex ttnD3rI: 1HmU.llu~i • ..$i de ntra .illil de 1I"'1~ In...sl nu POl!tll p:trn. VIll. singura pc: ~ valarii nu au Inehls-e.ll. &tum _ ItL rntlllD UmII!I h·i :'Ioln'!ea alta!l. S -:..rIJl Bu dunl In Calatiryi! in pe doe.u:hlllll peetru II: I tI:a. .! I 1Jr. A'CeEII JWJlln.g Lumjj. Pejele lcr ute-riOlL._ ~amU intclldcaunll.l£ilJ1=~ flare.lL~jJiU de "e.\l.1-1 on d'~p.51.ech.in:!e.T . si peatru n.lmina dln: :lb'a.i 51l1~lca..\J .3 elmor.a. \'mJani l!nJ IlwntlirolIl ltilc:li! din . ApCl l-a .IC' Tn plml ~u. pcom~.iU iar Ia irararea ~e eimpiil~ Valrn.U din ron.:=. iar el d~\I'ene:. lo... MI3TgiCnll ins:. dup...t: mJlrile tmprejmurtoare ~:r.~ liiU ~t~Lelc tllllcurilo'r h:u· erau i".I:si i!l.i.. pt.doni ce mar 'VI~11I1a1l in .i . seruerul lor.3 in ar:uu celor ee traial.L~ 1111 lm. U 1"1.I..ra r:~ se ~rL.[~ r:UE=lSOiIR:l~:si mel LLUla n . pazite de [fe(I~!O~ lor.ol.

.h.ullhiunill $1 SIring'.CAPITOLUL xn nespre oameni tn $p:llilelt muntilcr.a HUdontn.ardlil M.·aunui in.11 dupl au da:nii11u."' nat de.:arl :. lor Ulmoi.U SLuI1i aim ei dec'it Anil Copmdhu din Valinor Ii tree rIUJ .is~ pretru. iar srdnmbiJI"Cil $i imb.'UIu f ru mo!'ll.'f'. !. mal m!CJ Copu aJ hI! cci Hu.llri~ nlrea uncror lucrurilor se peueceau cumplu de lute. t U.nulunle C4 . ddnrii ~. vesu d. primul raseru :11SQ.sa avea sind.. eil desp'" P"'O~ IUJMOllo.-I"" Pamint din l03te epele Ilflnte pe at Din aeea vreme a inctput secenrea AnHor So. doW' noldoril c:iU VIlC:JI3.ll..gnjit ik eI mulJa vrune. HlT. pede Tot d.mina Pilrninluhn de MiJloc. I::tr s-au ll'ezit ~ m"l~ul . in ". nu _s. po ~ nu avei. valarii lmau lU:um in psce: . .llfC'IUI.~au sport\ numarul. \'Iala ILJlilfta peste COl pe pemuu lSi in ilopt in Ii\ douR Prim3.rnintulu) de Ml)1ot . -a in!!".ub noul Seare • • 1cnnnd a in nrzil lSi s·n fr.. Oluuoi "azduhul1':i.. Ardel. reephatia CrC:5leri. cine: s-o mai infrunle.

.i L.c:l.inuci.i.Ii lor Pe ~IU1U::I.JI inlurn ii:!.'iL.ul . care.1 lrecl1t mult piinm j·olitJ lruTItJilin mulre loenri ~~ Elm Inlulleeimu c:u IDr.I~'" 111piece dm mLltciil~ Pamln- ~.r~.ll ac1J tn lob ~~~i!ipl~ elt' nu ~~le urill eil::ij ~l~ (:obour.ll ~ in f0l13 trupurilor doH ii dI elfil Ol'l'CD. spre a~c:..Ji.y_("I!.:j:. et :Ji g:Hl1IC-n erau m~~'Imcoil Iii ~I. i..:I.m a te deslu.s.fcl ~ftl J~·i.Ll.1 in ~.LI_ Despre ca..11· H.m.1 hI. neamul '01 sermnua ru Pu~· I.c ~I tlUIi phn.IQ1' der..l ~J oiIr.L!J fi dl5.~. d. D IIf ~IC: poveste ~rc... lot :'iij:lr! A . !. l.'1:.nu-.si mel mull despre noh~on 61 ~ilm.:! pLcpt t.I.driI yINlIl!lf?Ic.wli: DII:~Noop.IIVUU" de. pil'jj nd pc P~lIln I._~(". ~u. d.1VIC:a.= ~t!.rril Of.hnii.3l1u...:t. adesea erau dU5~ C"a~i1JU lum~ R:uus:i. Molndo!.U Inr- r.L!~ s~rt'. C'-P: .:l"ab\l rui Oilrn~n.l Apll" A': Tnrn... rid Meban.iIfIlcnli erm.1.·...lapu'.fi.n~c. tillrn..ct:i.UDril.'1."U~~). t:"il lnca n u !'l~ ..l.ril. Ulma.U-l!lli lOT.!'kntl.nrint.$Ysil !LRC:l.j.l Ct mt=hlptJ i~ Y:3'" .!!."..i3 de mult.ln..I prin-!lc. t~ n -1.j]~ii C.il puna til gind ul seu. ~tmlUI.ullicr3 in VaHnl:rl. 1 P zvenuri Murgr.n..rulgr.Jpuril~iI)~mc.:. in primir am m So:u'eh. DiII znrile ~J. Inch.IlITl~I~r.3I.l[J rreu l"'l..t.i mai pl. Dar ~ nu ~ price pe. riler ~ tit: prulftil fllri lor: dO:IT . UJI'I:".1bu. ~ ~1.!:i ..10f ~(" i. .1.1 de 111 v.l.i P ui d I usese eagaeu lI~ ~idl: nli:...!u m1nc..I~ ~! .ml:ill:: !I.h:.. cu C'~ . iJ 'intret:ei1u yieJ..] de la milll.!.J.I~ndn iiJU !~g. Sltn~.!.IIdDn.t b-olilm . MiJte.lll' ~I raaemene l.uri. ~m:: l!]. mu~l(i.a tn't!]~(J'c:.trn.mil in "3C'utlt hBnJri si su VIJa. nll~'1 tmphn~e nuriltlf ra.iu- rn 0 verde. Pnrnll:"jtiillJ:! crn.li·lun. u: se in1 in~ pita d.lm I~ c.am.U c u In.turilc :S:'ilh: camenitcr cu ritor.viI'ar e Ullcr.l i ~I ili Lunii.l!.i.$l!~:a inrrinti..:... cad ill til:: .mplini:nd a~\.:a5C-t'! Pe ~[IIl1~ I sau .~II. CI!J~Ve"ili-DuP4 ~~ moLl in mlllle.a R..u PUlifll: pt :Shuri ~i "P~ dll:.'IoI'lI:au ~ :Ie gllt r.uill: urn..1 vreme f-OOlllspiri.ehll de 1~ Alqu.hnu -e reimcrsese de mull pe Pambuulue Mijl0tE 1>1 ~H.. Nici un 'l'"lo nu ~ ycnl! in H tldrm en sc-i c.:u uwr de I1ptJ.mc :sJ th:su.ilor !!f"mt aminIlll.C!Y.i ac:c.~~ doe: anmei pnnire du..adutJl14.'. in xC:!1:! :r:illC.! t n e ern !i. t:'Adt'JU !}i mureao prnd.:el:l$1 elL . murueare.MuI"tlcrh. SU-. de I.1 SliJilrf II1Iariz tJ~~luzmdLL'!!(" QIL:hu Olunemltlr m!r-ac:glr.ill p·riI!:Lesul-.. n ie-teind nu urn bla.cfUI"'~~ unl. a -c-Arul ~gina.h n d I::tpk: rnu r1 uujj care 4'i-.'IIY moUmll. . cu .1 d...~min\i. mw Cll in ~a:l~ in ceputuri.ltiiL~ tim veehime de MmgQlh li indoU pt.1 vj]l~.o..~ N~pln deau II hl!ll.hlQl d4ca itldrAgt.1 tc: 1nlcltge3u sU5Wl.au imp l~tn solll1... lI.if. L..fLEUArLt.J.i1u ~pirilcl!:l dlr. m. ·in C'cpilBriIl lcr.nC'l.:. nu~i "ltupurile le etau. [3J imc"lr:ptit..tU.Di3:Il: lui dt d6. CIlrC.ll. carneais ad d ~ y-mlt till vllra.d-t:: Sub «hlul .. sindilrii ~I: pujeau rnMurdi C'~~I.1 '51 1I. nll~ fl1:.. CopiIi SG.aptnl-i. ~il'lJ:brH ~1(lIlmenH .rlU apele ~i fnimlle le tresalreu 'ot:.fij. <.:m·Sl.u: osun I~ lui M~'E01h BIo'!.lun·rru. Nernuriltiri erau elm.l CIm 1I.i1 cU .IJclI.'111: mi!:iIUie 'IX thn.1(l!::rIl1:liIl.a:r. isr cnrnenii mar curind s-au lemu\ de La hurl in~. fIOlec:i [~ dm V~]inor ~.ti~1lI~~!'>CIlill1fOPJiJ . -3 ~\II.e.C""!Iol ~j rudt"J.~.uC~iJ r lui .o. d~il t-eo iubit.19.1 junm.l1 hlfl"tt. iru::iL c~I:.trii (-illl numit AtllQl.btJid-= .lh:ltoJllnol.linn ["U!ol:~ [J ~i~UICi.t=pl. Atwl auuu..u.in .lpll rnDane C~ ~ in gindun II:' t:l d~pl I: tI mu] [c: c:vu ri 'in urmil Ii PLLS in III U.4K.\ pe: EI Iii rnm.ae~ te vrerni.1b.lr ~~m ..~111 ·f'.!iu.1 blesrenut (I: .ICuru.ur pilti oerele ter...~""Cf"hi.L lum In i i c~lC!1 rn Llll.i.:II ~pUllij li11MlulrJ"Ii I.[I-I Qh~ml:l Sill Ir.rJ. I4iIKUlJ.e gindwi de at: ~ik: m~Ie:..J. Uaurpercm.t d-c:mull pc cii tl tnrreceau pe eel din DOIU jJl regaur I DCrillih.ri Jo'.Iml::l~ de:!!iprc II:l. doar It U'tC'u:strD poe 1:i1Ufetll1e "l.a ~ mai ~u de.I.td.C'LI::.lI1.1 jv i rc . DAr o. IU lui ::lJC".d IUl FI:I:anDr.l ditJ'lIDICoIU m IUfllr Ci:Ii roUIl III tot U'liut. F.grilQ. diU l{III.. in VI1lin Dr.e~ iar 1 IZVI.[].jlr allar re te: imb.I~ fl3. n'LL I1U dot= und.i i $i !n va.ad. nIC"Flric~pincll.nn.smmli ~1J" ':. Cei-Na\clJh_Dupl.mifl~uh~1 df ~hjl~. in ~ilJID.rii din TAnm ul B lneeu vfnm.~\ 'IlriT'jl' . cimll'itl1.11 ~lfiltrr.I~: Ap<mtinlU'J..Ug!'J. Erd.il~u:ptim.. :ltUI dllfl:'"l m.!i de pc'r~ll!:!u z'lo!! I!rml Sau de tar :Crnll1.1nu. ~Ifii.~ aflhu in vnjb~..si n\uhl. irUllTItr de in ftolirell! m.1 mll!fiI i It.i.. iar cei t:.sl. ~1e5tcm:Uli.[UiLLW'..I"'~~U i-1 [h. clnd liccc fruflli'L _qLnI :!(:1JJ1.d~pl.~-T~m~lD.t.lIIlcrnrl~.v ~i nid Cl" bolq·ni III ..t 4 nueeau Puterite.l1 pe . II: Sr:=mlntt~_ ei iJl~Il'"1 it! ~PlJnC=~H.umni mllll. ..lpk:.o dall ~u rrecereu Iimpului.mt'nI puune se spun H1 pOye'file l:lcutu l2aJ'1' lin Zi lcle de Odinicam.a v tI~jt. A It: I :$t: povesrene deer (]o parte dm Cit 01.U!Ult. .~dl9'9 "1.l..

\ o:un~ih:u dl. ~~ nu se mlU lo1(l. GmrJ ~Jru.~ c~ nici MIIz. PC::!..i:i WU . hI~.p.ng.:nU in store ~dl::lj.si we ocmenilar.~o~.ttniJ.rn y e ttl't. in vreraunle ce-au urma.a.c!l:'har- rost primu cifld Lr.irtle rMrli." e ~.s MijlQol. fe 51 asemeaes 1i:. fJ:1mCnu S-~..C!l~ .fuJ: ..llip'I~1 iiI' .0 Iun u..irul1l do ~fiJlfIC.1 ro~...5"im.111 dorta 1I. :ij}t'C j:lU.IIr Iii fii. Matcl~ 'E.. POLIle c~ nu se pr~1II tJ:::mt:1IIde el. dBr ..ljI in ioi rna Ili.th.O. Dan la inCCputll~vremurijor celom. $i t"hirlr din tlipil in C!arh IIU nol4or'u f.0...\LO:!l81.~~n~ruc. de Fin.lpA C~ arbi1 vnlarilnr.>in..n111snu.ll'IJ :SltJtlor ~ . h.U'11.1m. Bjrcn d.~~j ~'itt~ e pnmre ctLp.:~~ de nemer II _nrig.."'~. ..Di eli Fenner.!i tn.msule.tLll Ia U mc~.! pusri I::late.. £an:nrli I ~ EIwi.illClf: sperne. nu nlJmi!1.. arm S" un ~ilImint s.unmm searelur.td P. LB~l inC'~ nu :sti. Jar din gian.llr .l.l _gtJ pleem !i~re ~=riJ~U .i "'fln'Nl! __ se due ~I" rdl.cr .cl'Ll$IlIn. pc uzW"pi3.ili LIlUtmotn.rund !lJII!meflCIi umbrelcr ~ llIltinhriJor. venjse CLJ nmue din Apus.J mru mull isJ c-lfii C".t de rlllJ ~Pll ne ee a . du IlI1 ilJ:"C.ui~luJ pirj!:l lului ce cu prin luu de v in..In i :ri:Olldl.i ltIor r:~ ~ YDdac ali ~ nal 1J.i:ngLlr B~rI':n. en s-au iil50Unr In ecdri .~I.ilan:ii nolclorilor. N'li::iunul Tn. e.~ 11'1Arnmliin.m'~nIU~.oiiSIClh:: de LI! Mj_iU&nQ-.Il.1.ruJ d~ Mulot au pULl i~C'etuI eu fuce..a1ft munue nltlr nu [lprcJ'O[lL chillt rotut..e.) E. de ee p.~ rlin. CAPITOLUL nespre intoarcerea xm noldorilor il\l DupRi rum s-a PCVIt5. iar li.:11.1M!I~.i reuce de F'C" in~deril~ pu~'ttji i d~ pe. t'!~~' Ftki3rllc pirJolul1.i din soma lor s-au irnpan~il d'c:plin vl . flu I for. nldc:i. . l1ul.. I:rilindOIt'OJ~1 s [um.c plelc rul JI'C \~.I.nd n~1I C.". rasunlnd m'injj. Ie m'L1rUoIl.1 se ~~U de ru bedenii. incit ~ g 11:1 au r I4tmO rO:lL CJJ purute de "'0C'l umplul !. .::oUrii IDiirl unei tau" l-au t~n eel lln:iI!lla mare dc:pllr1IIR: ascu au dunt llill eu mlrare.!! i5ii Irumueetea ~Iijlor .tr' m~ inlll!imi ptlLtrnh:..::lI..l~ surghiunUi eare au aju. Ii d3! CCI~ lu IKlmll pc: mare.CiOLi.golfin.jJ ldarilor.!rllm..1 So'li fnlol'! ~~ _1 ~':'I~unl(' ~Cl1'N~r.rJ.~ DW"ahir.~ I!.am mill . pien nd de ~ P.i s.sin PfLminujl df.1Iii de illnlt f~dtldu-l pe M crgolh ~ lrium( 1Irti~ 1. dfii$i C1z..si Mien.ofJmOL C"a~hii le 11.poe IJJ'm lll"i\e dmII\llrC:!lIef"LordtJlui Drenglst. dlliU M IIIIdUli. I ha IhI ~IU nr. eel m til cu m1lIII.I.11 iIliu flD1lL zarite NICil 0 pevesre pc Clllte FMnor il ptui3. iar unii dimre eamenl ILl da~5 inleh~P'Ciurli:. spre Apus.I:I anin d "'~!lI~. C'j S~ de orC! i.U71ji1e l~i Mor~CI1 MO[)ijolh n.!ilIa:rr:!c c:lrl.'tj" cu ~hrc. Qllendi.n.II1 eu eamenu . devemnd mllrt=.!" ~LJpl ce ~CIrecu reg i11acc~ .'Lltr ~~i.

" 'Jun~l din "'1M. Co:plt-Sili de ml. ~i·ar Ii pieril er acetc. 1.\au venu Bellm in ~Ji1taJiJI firli:ql!or lor.. ilullldw M..M eare 9r~de:Ie~ I!jII prj.)-:joi pU"u.:indLJ. Sl a .u:(iI prevuiune RU \'. inv.ngi :.". 1A.hon din Goodolin.de p Eithd Sinon..nru~ gA.. It'-II(cru! flilor:!!i~ Sil-:'.mdb. ell .-il. e Ie.m.. At.a. annill L Dn::ngi. Belenandutui.lancl. 5_ :. in col..au.. pe Cird. 01 lIVC.'"eMul ina t. J1!p"" rnai "Il'li d. do nu hIT Ii 'onllloc· ml1 alumn 1n njulor llii sal cu rtStul 3tiniti.raJ ~le"2lu h::lHlvesrlle 51I~II.. i se apropia eeasul.L SuI'! srelele Male DoI1U:..tiM de bcccne. dar to' nu r. de pe povimi$ul munrenu £red Welh. :runl r1zb:UIt~ snlt:'_ Nimic nu '!ill el de..:J.:ze IilpaI"IrrIi... Tara lui MorggLh.ri. ~ se op~asc." Sinon.' M odI Dar nvea til ll..ilt:indu-!c.1 d( veste despre venirec IIJr. nin de mOnnant.U mDi mmtii en ire nlei i :i.an-th.vea \3 v-.ltnlnzmd m merele t~nul Hiihlum. dm R . . d.najllll.'Il ina ~ . Fin lUI Feanor si-au ridital p:1rinl~l~ til! unde se prilbU$lK ele '.. leo-a pindi[ pane B clnlor ~i.[c.n !lit PnminLului dmllllUI:iJ de.rdulu~ ~.o tn .lcumu CJ~rYlJ S.ei"ng s-a I"PHIL [illil .1ci crillprc. p.!lul nu inLon. dar $1 pe Peanor J!C. bo . de Goihmog. uuezazl. cele mal semete pl5CU. I"mU cump:rJlUl. macelenn. [iul lui FtanQf. CD lAbm lUI sJ. Dar ostt!: ILlI1\forgoth. pe cind se Ipropi.4lnc Ered LO~~n: Munl. alungati ~.hJlj.auneac~pu~a t\CeII!Sinume. lIifir$illll. din aprtlpie:U! d.iltlmen.c minia vaJarilor .1 Sjritm.. fo~t eceeste nu m.rtnnor i&il rugUl.\I urtfU Inapoi spre MWlIim.lrollii..n. de-a 1ll"Jldorilof blc!i. Cap.lJn~lC !idpille It'a pnPl mmune.ih si de lumina pirJoluhu ~m Lasg~. QrriJOI :. ne<1ft~tQ[e. A..zQoo3ptc. 10:1.lQue 1J1'$t rO'el~ :J(tlriJldu-se cd s(1tkJs.l'eciJlo:ft. IU IlJuns.$h repede \-JCilorio:i!~ cacl lumin. c:a-ci Lu rm inca flU 1 ru.l peste mILlIn. fn" doboril II paRlin. o~=.. Mt'lr...t~un3ton. neldarii IlU s-au pierdur totll$l eu firea.!. thllr dlC:t.. I.m~.buJI: sau S~-$i tl1&Mlie.1.itor U".rt.clI:glJo~hs-ea tntor.. urcind pe po.r:: Eilhc.rc AlIgbilnd :..lU~.nlelC .1ci cra renu dr meane ~ $ti.'II Doun Smilll.1. illu:U de focul prcpnel sate mimi.. ~i II ramas s I~vil3 in clnrun. I..j]~de-:5iu3-5. pe renusule ~e..suri dm Milhrirn s-u dU!:.-2U ~rinllnd . Acolo.1 1.U.madejd~ Batalla u dunn tJ:(IC: o~\ltile pc care Mcrgorh le p-rcglili!ie j. I~·:\ impmli in Smlrcurtle Serech.:gltua In gmln do MO'loth: dar" de:'Jr ti ~iUlt tot nu s-er Ii epm locutul. Pnvind. p'~ICU( luj~el£5ti de pe drum \' Co1l1. cl<>pre[0".9.fI.uu route ea it impresumu lirnbi de foc.unll. itJ!-pou1Vil r.... inlr·11D lin". iW' el erau plHC"mici.. III un . ind... D'gor-o"in.l vinau peste Munlil Umble:i... Cn ade"o.. de. c.$e""41t labara ran:idc.. ~nl..eea ee-l duce3 Itl 1.ll dan Angb.brei. MJjt04:. cu ochu ue-acum UKetO$li. 10dep!Lnnre.Ind 1'(..FhnQf. ho.umi" balrngilQr. curind . Apo[ L"I nhu'lIi dtlr n-a i. ~·I =dios. inlinte t..!yut p. IUIII dupl Oftft a!i in . Fcanor si :putinil pnetem CC S-e :linIn..' i ft~(lr:l pom~1 tl~'i11ungul Fi..ttn'LIU e l nu meh: lUI MOfJOIh ince-ft'Uirell 8eJtr.. nl~ $1 p.i c-wnpUtc. on D 'pIH~·~ :J. feaPDf in hQhnh= rl1:.1!1a"" una.ilI!."ind :lCCilSln. IlU HII aprlt. eu el .a .!ril aiei. I.U1e nid U~ inn10mli".de Donhonion.iil lJ'1Jpul .r.rnd. ~l acolo. SldTUl~ de v~lelul din LUmIDD."lu! Dor D:IOdoloth.a ca.l ~j'llll. SC nseze cum "I l-a aracat a Y(:I'lI' pnn Treco.rtinsese in ecru.Gilioth ..3 dt pult'J tl a:rum. (.. VIlx. esnnle IUl Morgolh cam treeusera in Val.nl~r1U.s s:r atnce ai-e ajumrul Jnr JU ie.a Jnr~_ binLilJ. pioli in marta cimPUt Ard·g_afen ee se inundea 10 mH:l.$i l B 1n\c...golh in d~.I~ lung.eau sabil lu.llgb.·1 pe 1Jl e ~t din IQilll ajuns itl eel!: din u:tmi!lin A. foIl Imp"'sunlil.~ Cetegcrm.I"Ulu.~indin Urtlllllllnnu. I~·L rilITlmP IJllmnlJ.~: C:.stfel ct l-a dcpDr~ m taL mull d~ 11'Y8ngnrdo ernuer sale. tegatnlmul ~i ~-il-!'JIi fdlmU1C IJbtl. OnT.la ranllRau~ dcdt c. En:d \'clhnn.3..ill. ['i3Iei :ili\ d~ :!pnns u crOi !OpJriwl. numll Mithnm. . D L'!I MI. Orc'u au <upl-<>iii rug~ dm f'l> 10r.a.i-I1U'i:I. 0 .. Ckl.lril~ Th::mgorodrim.lorile Muq. din unn~.ll R.l1~ in[tioga.n ln Lfrnanunle dm F4Jm. (0011 OU\iD"C in mtlWl lor. tnruul nord. ELht.a:rise. de pe inalurni1e. iar balrvgu au ['SIt '1'11: Angblll\d.ire. il "azul..lo.noldcnlor.ub.n din AIDan mc:3 nu li se . tn rnletiI .:~ ~n-:cg. liU lnlpul u "" plm d. rani: d ar.!ilrt"l 'Io'il aJl:illge:hI1nl4l. gmd~n.n de venu ~i1I·t Iml'mga in epele mllriJ lin\pCl!J~ ':-...1 .. ci au iC..i IUllti pe nepreg_('dllC. iuu.

l L. eft eu.l nespus lOti elftl din Beleriand $i t-e cuprins nadejdea cn-si vor Je'l. CMe lru:u-..1. ~ndc.1 prr'iI bIOI!: ee MorgOlh. rill Ill! Peenor fJ":'1 biMca nl..~ Fln~ golfin iIIlrCCUl nestingh~nl prin t.t~ despre Inptete de .I Sl-i intilnet1SCB pe Lrinusii lui Iii locul dirlfllnle houml.I.m$ol pen1ru nurnc in lume nu ar Ii captu r.u pe nea~u~:PIJUI! din A]JV.) mui inlnlp.nJ. n~gr6 fic:noicC'iJ'fl.. Viii eli~tlI pe MitcdhTOI.dhtQ:\ !Hll1 roln1!i. n Dutile Bri.us~ro I II Im:e put.1 I (lSI~tic" :.:tminl.n~ in M'cml!g.1 . pnnzin.tu itmdiIdc:lc ~ 1lID.IU in ArdDl.. llJ. de ~uh.If.Dlul~ inr vt::sli.t '\1.ledea m..:t.ruunnd.ai eel inelt. Mor· :~ HI hml pe Macdhl'O!I.a:i1rC iiU'giniiu ~I l\ suflm djn corrui 5ai.iL 5e in'llO. .h det:il ~ b::tt~ rogi.. ~a.tri.\u.l. astle~ I. $1.nlex de liIeste i. ojel de peretete unCI pnplUtn.. c-hiar si eu prc\Ul unu...~~ ~isll prinda tim miu pUlcri~c..1J s1 Iaca pace..J"ul V.1\0. . iiilit. n ••.crl.in:: .fIcl ~1it6l.t.~lcplllle rap\J..primc~ de uim.onc:t_1i rtc!ul el.. emi din Mitlnim noldcril 3U anm despre PU= rea hu EI" Thinsol. .. i-II indupleCllI pc Cntdj ruga inapoi in Angband. ver 'P"I.('ttimhil\ in oCrnU. 1.~t U·»u MargllLn insi...o. lor dosparw< gIlIiul <alliqu""dUo. pretaea a pnm1 sa cada In in¥oinlB ce Morgolh .0.hombar ~i EgI area 1. Vom3..1 pe wi lui FC. 1. si-n lrirnlJi mru mutu oueru.golftn Av c. M6lf!dnro!ii U fosl lII:m::JI pc nc.am din Bel .dcsPUCIICr.. dnr vecea \ a-a picrdm ing:hllUJ J~ armie mal n umercusa dr:c.. sihnanl.lQii.11'..e m\ln~11 !Ii?~ IIU3itlfioaple.r nu le-e fast u$Or.a s-a !aeuL ca Ilecare Ie-gon It adus ell sine 0 1!.(\ pOr\ilor Angbandulul tuenunle 1'0'11 QUJU $1 r1.t. c-ind Fingolfin :J p. porc. .su l: aUJnet Fin G-ollin :!..a mila &1 tDll rI. AJ.ilor. etlrne l1li:010.u:tumu Elrii Ce:n.-IIU Sflnll C"'tl.~.LL D.. . Atune.)J. de eum a muril Feanor. :\I:illdind in de valw-i pentru 11-1ajul1I. dupll l ce lfeCuS'J:lrn de Ol1e\Urile S:cr'i~nilC"Mt.Uhnm\.idesp~ .5. Jotl. SOllfele s-a l'Vlt.drt.lde.ntlintOlJ'e<lui Fingotfin ~i til eeter t"uc:·1 urmau. a) lul Morgolh. cea ma. Auzi!ilf! 01.unci Ma.dhro" rI1'C: decil Fl:t'lnor ~I ~1I.ilQri au lneeput sot rasMli nori si.ilrIClilp1eu t51baUJl pi.u Bc\ehllndul 'II nu Ie vet duc4 eft . ivirea Iumjnu ceh~.lllN .i Inl1eJiliga lume iI. .nIH). sn Jege yorba uno ell .tci ~.tlu~ eLIde pUlcmK:i . SU~Ipe ":~&tlrodr. dm VoIinoo '.il Inceput. :u\Cct s.puml asuprn uhnblteler feiill !l se.. S". dar noldani se ginde-nu sa-s. pt mmem .1" prizcnier b. chcm.h.z.!IC. ~'1 rc\n.11 11 va lrad~ ~I ~II.j) Lsnii DIIt.du·1 intheJ. nmltm sau .1 c~ ~-3 retras dtn Do' D.nui in Milhrim.~buon::.l~ m. seceundu-i D SPllil i.l t.hhIlt.~i: tlln~~ II ro~~ 10.. A.Ioc~ earre c-(!plI!Ilenllll Mill::. jume.-1 eel at moriquendjler din Beleriand 0 apucrtM!r. se 'intorcea. 'Ii • . III liii sal s-a infa'i$Qt un mJDi!.rolh $i "tnll in Liml.si reeanesea infringmill ~l dore.au • renumete.lOMa 5J se pun .1tetele ruberlenh care.'l ~I 'InC:1l1Xl M~{e. M.nile: lu.nteaU a!IC\lD$l \ub p.a.} XrIl\O ~~u ItlL-i~M5I:..tlj'l eutremurar munlctU'l Thanganx1nm.t!:dhro! .ua nutur.l fl«1re calea . .ind ac't50rl:n" Iratu 'ntaru tab::lrLl dID Hllhhlrn: lUI e«llJrile slin.J! teemal in cease I lor de 1"C§.nutul fornfical DDr [)~~ kilh. la inc<:pul. in li3bm din Hllhlum se prt. rosl "'lJ.' a5l1':lfll!:nel'1 prr-o.i:n1 fagtldumla rot alii de putin ct •• rlulmMul lor."..run:J Apu.1 Inn-Ii!.orudiudc S'ilU hUCUfll n= hu .3 odlposl'll MunlilOl Urnbrei <3 '"-II I".i mUnu IS te intJ-o clllU5J\ de. sees lIn strigdl.!.nbmulu1 in. dUJIIDT1l lUI Mcrgolh au rupt-e I~ Dar... Fu.m pU!:n1 eel n131 II~IUC"dJt\1Il: HQldon. dar~.1i man.l ""1:[11.. reg. spunlnd cA aeesta i.pDlnva DI.itcj1e Qa La lDJo.\uptwl loh.. in Jl. E1m S-Allp." min"". del :afle. LLmp.i':rJWlulul tor.ng. Maedhrcs tl j._ ca noldorii miD Irimi~1 1-11l~al ~3..d in:Qlt.elut.I-n~m P'" r~nJ e carc.L\tin. un nc.1 e-Ubena p1d cW ~~ d~~rll 'P.. in vreme ee vnjmll$ii sai sl. Morgolh .1a mlaz(II1~.hu I'm ~.ri!c s:telelaf_ Li1.: 111011 parAsI) de: anJ.mtllt pUI c:quf3n'lInlu' eu eare lie 1~1Uft"II1i iJrtpiedtcO n roc~ "llmln. dus in An~b."". Allrel J1() IIJ ~..a lin :1'0' fI:lriipit PfeCu .i de ~L\I !ioU gindLiri. 1briu rtlm~l ce-i lipan.i nu Ie "IIOf bnoweellli nu '.a. Regale din Dorin.indil~ in Mhbnm.. inl!c dcSpKl ."'."1 sa se ". ale "lmIl faple le.]I. milt virslmcull'iLi. d .lor pi'lr. ""tIl hint'. cec In l.ni mult mort decit viu.o~1 on."r~.ste:si chiar au crezut. 1M !5ub P~lI Sill eu m~lu.

hilt~~f~~~!: Cll1rClf1lIIM rie luneh.i1 lui fe:ano: wmau pc< F~ngo!fm. T i1inll5-ll.. Chinul in lui Maed'hro!. n rni~lIiI. dar nu indrtznCIU N~M\I fUnd.uprll sa.. Din tabara lui F~Wlor mu 111l'CGrcleu ardlCl'eI c:nr.0 trtUl-1:I31e on CI c. de. ~li~L~lct lui f'AQtg.3 ceva Lee.I r.I.1 Fingen ceea ce C. i in b~!lionul 'TII~goftidrimLllul.. tnt D i. Dar Morgoth S"11 scururai rate de ginduri ~i villzind dihorua dintn:. lui M~nwj:!: arcul Fingcn J lULI\ 0 $i nevatind ull~ cole de ~t\u~ ~i. &-indu1 I_ ~u~1 ullase 3 .$lj.olh. se incingll 0 Iupta pc:. hblllri1 i!iIJ n VrlJJm:l~ul ~f aln\vltClri. \/uejll3 p~ care 0 dovedisut.1Ilui Morgolh.mlL'! ~':.1...ind SO:IUi!!te nl n.1kril SHI stimil un vinlO.:'UU mer . (lrn jn!'i:b ~Iil de ~m~lil Ii r~".Lnd do.:ului Muhnm.rrunle rumegind~ ale Muntilor de Fief.ua.l'iltU( kl\tunc. se i\l:CUCi inlU faii lui Finwe.vi1 pnnue ~ r. rubedormia sa. Atuntl. lar Iwnirul cea noun se tvea ca 0 ameninl3te apriga pentru ORi. 1Vj(l7.lP:uC: ~~~dhrM~ . Allfcl a.ve le indo.t~n~era FHirod. Nimeni ahul d«'il ~w:dhros pnnsese :J. N..(I.<."..lls.lnU. ~ :nim::l.".. dUHnd C'U duperare In jur.alli~'" I~ ""'" de man.i pe ereu I: n'C.'t. ~l.i TH"':.re~t p~ 31 l.talc3 in cumpiinfi.llele fencue ale adinC'l I. mai de-pane.l1irul vazduburile 3U'i1.nOilplC~ l..'1 lor prif!u=mc:: II in un:ra mana. depane 'Sl de·"b.tmre t. f!Jn$1 13\1\1111)1.nu invalMucll peste timpun si-n vnicage.(1~\ng~l C~ n-a ~'~I". Dlnspre ra..do 'pOrtlnla.. dedi upete de !net $I d.Ii( CIJ. Sl VQCea lui a tUunal in v~oagellC IOOi1Orite CC! nicioind inainte n-nuzisera altcc'-. co drep~ a ...sc:It::n1i anc.ope ~alul de eaire miill'A2... FIt'IoBOd vneeaul.3bil te r J [! Lo:SRM :5oi 51!! nnnuneu dl:.nlIcceEl. OCe care apot t-a strigut.1. inc.. cniar -$i in Milhnm. d. M'~o . niei ca eta Chip 5J lnellirgllt: ytlz.\ v Ue vileje$li ale pnll~lloT naldon~ ~'n&Uf \1 rua die ri :LI.1i.u:i(Ollre in primcle ale lumh. cu IOlile ed! im:b nu tUm ca lIW:edI tllnd (lind (U. corahule. Alllnci. ~1·iI. \r~h"(lf\lIIJI.ar fi primiL eu bratele deschise.! rt1t'iupuia et c. \.. jn vreme ce Mcrgcth s. armia lUI Fingomn $i I fiul 11. FmgCJn legue ptlCtel1lc. IJUU.' d ~.~a fos.l el.-veniUI:: I!iCZJJ1~U-SC.1("~ C"hlOUrilc pe n.51! poata ptltrund~ In f(JtUrCDI. AIII."-Il1J inll.lu. aruul. a fllrim& d nulrc.1 L•• unu Muhnm. piciorul I"'rel..Ulnr:lul lor.ricul IIdlJ:s pe~le lum-= de MaJ'K-olh: :Utl~1c3. dea. Mdkor . pij-lliLc:. N-ru. Feanar $i il1 ~ilt :"-o1U Rtras din celen nOu. Ile drum.nutUfllE! de I.unt:ll mc:lugllhH .. inainlc. .". \'e(be. incA !. III Sill.1 J.. dasmanli xli.CO~ din llI1'un lid. ~enl s3 r!)pluiAsc.r"p~hH. p~ eec II hl[ F~ln lui uU" de IU'Ph.e tklopilau spaimos.mrtulltimblh~. in I.. (titre au lC~1 apOJ prin vi. mOhDriU ~. . S Inm undu.i11du"':'. noldcrii n'lIIu Imindh nimic. fusesera nt"mdlipuH o.lj"-Jl 11 IJunS dusmilmlor ~_ill.tlnll:i dinll'r nelucn.! M•• dhroJi l-u "'3" I'" l .u liPSll mull.:i pnn Cll1fl.~ . punm clJltn dU:lm. eit4 cruxime: £u:'Iicse in 51D-fr Morgolh I lJ:buc:nlL pl1. Deradtl de ret..11 FII'uarfin.1I.r . ~Ie (Ie.rc sO.l.. ~ •. ~ia cinlal un eml din Valincr.'~c"rd. dar nu 1.. 1.•utile c:'~:\ra.·1 ~~gel(!tf!' au ~IMh II t . cintull':L fast ingin.~: lacu! se inlind= arum I ntre er.a llillt. Prin~ PI CD lnlrc_ (de d~Uil Labt. rieldori frMlul In s'r.lllnh..lU in m~mllC' lor pentru nCl. in g~nunile Angbandului a PUI sB se faca Dan man: de fum :sj aburi.ngbt'l 5:rJ.:u~11n T. dar ericlt de numeroase . aju.:Lre u ncni cela peste Hnhllm. dimmtl! purtet 5.lol' sale. caci..celQ'. nul hB Fingolfin.era fOMJlUUI Al1goond ..ngiml sa tit zarite pin. col 'ttr III ~n H. ~ ~\I'lml ..lJlI~ pravalit dm 'Io'azduh ~j s.i in hrubele inhmaC'i30lc de sub pa· mint. vill'~ meane. dinn-o d. urm~n: .fel edt' dm Un1Ul (0.tlhlu. in eiuda C!hinurilQT pe c...1! peste ape!e Lr:u.\UIIl. inall1lc l.ll1.wpra ler.d tblu de (le. dm ria'lZ1t1. cinta..~SUI!j.e. .-1durcroase emu PJe~J:: Iii pe C011'e te $u.1nl rru""'OOpl e . priele!nii 3b:tnaonni din-colo de GheilJ:ritc de 13 Mf. dnr.il ee ruhale.adu dear I:. de 0 . u pQ~i( in eaureree lUi M:tcdhr:os.a In marl dep:lrtO:ri. gas.lQ.. indbl1Ue Ir't'cind O~ iar Fingolfin ii M)C'QI d. Flngon l "rca' I'" data pinn I.lwecbim. Q tabucnu in bobore de: rts.$"1.n undc:va. Din pririna bleslemului ce zkea il. ca dihonia sa. inmn~t:. lUlU harpa.

3 I:II:T(C· ~t! UUPri h.. PinlQd.do Ang..$i l-a h. n-a putU! sa·.11 rege. eberul iruJr:)1 ~t:1I J-lr~1 de im::li:!(!Il. Mlnw tgll::~ re p3:. <Ilup in !tncbn:lle plrntn. trireu euiburi. M. iil:!.. u~. ~" in1c..lSliel ~JoCU InMtp.Q n ld ate..1tfl ~1 ~u·ill. Macdh. el D aJun~ V!:I. eet-. rnai ul:'igatar decll &!. eu stinga a mtnuit sabia.<.1.i!.. C~C1 do:lr CLse tnl"LLdeau de nplu Il:pt cu imm ii Regc te Th ingol.emal.ntiU."'!4r1 tit IIDJlIII: :!Iii l!.1timit~ ~i s-a inH. pc ecele n'lel~3£uriReg. 0•.cc~i pu!c:rc.orl ~l s.~·I "oidt.'" )"' . nlr. T"'.5.' rru~c:sc: dJn vreme semi n til Vul tun lar c In u de Mij1oe. in durCRi II eurnpli[. eet dm neamul h11 rt::mM aU r~1 ntrnl.K:e3Slil rindu.-'iitBin inima.Scdul.1.Qrillsl~erl3 in ArnInM. _ d D.ung a-rt ~I'n. . I' rindulllI!.n~ ~~' .:c.1:3 drepl'JI ~e.lll..pn: L::Um . ~. n••l po'mcnll nid 0 ".au hL\t l.i~i PrQdlllii.gert: de '!lima pi: l~!i prinJi:i s~ armilJ~ lor care veneau de la Apu5.l1"U~ din Db' Da.. in Milhrim. dhra' 1~-11 cerut ie:ruul: p~IlIrll. to trinus at froLcolui seu."ndo:.d.('lUniDdL1~1 Iut dulhid:. c Li ~.\ r~gmul 'SL moi ~ inl:n . llici s-a friIlg:rli on 5-0 smulg.. fiul lui Fin nrf n. d~ S:I pen .IIU J ~. me f48~u P3. lUll In ~!:nd~. nespus.ull in intm 11 !Ii~.3: dlU'~ fiim'! Io7re'Jilin-l.d~10lh. ~j cit ..!I. povcstindu-j des-pte rnp1fl-=: 13 [liJldoc...I.' pll<ul_1 a~lill [nlre nei.ti.1 ~ l!oun~ltilU ~mpkil!"l lfl rot' fh~JH ce] mat t.1! IU_l frngol fin. illlf r~!.i'in.. Ineet-ineer.1~pint4:U tOi. ~ 81: CU'LI~ ~pi se desehideau pe treilee] ~I! Sh!lJIf!IlI.ru C"~ ptlC"rd~J:T~ ~lm::ullil. lui 01". ct:~ mni putemiea dintre laMe Pilslrile 1m l:Mile din Oeleri03.d" n-nr SllMAl\llllO~ fj 1M tu. nolt. dill CI3.a mai U'lit. dlJ1.ror noldortlor n-. d.liIe.un Lil care iii ajuns 111 Menegroth.[]c....'tIlliIr.. . [1:1. in elipa In eare Fingon st-e in:narcel lilJ] VilJ.§.UZ.P74BiR ~ . hid . S!!tnC~ 1u ~ flnwt it I n de . pererele de atlnc a de C~ i!ir- U'ili:lu..in jural ~ ." ~pr. foli. iil dt.!.l 11:* noldoru Cil despre Fjngun.m)lanll1~.un ~~ noldor pe 5p11l-=:.-". rW bz. .aru L. 1P~t:lfIii.. dar umbra durerii ii . ~i g tndi nd (: il •Dj:'iU! :lilip~& nlri!cr'l. 15-.II..1" d"'.. !ogllmi"'"llul 1'. a opnl mma lui Fmgon. . cad M . A:ngrod. l _ $i... V1\. 1rt:CU L d~ III el !tI en dm C.. s-a IIm.ueuH. ~tnlruc: i'ninu~1:or.0"". . . 115:1ri'~ Ll'nre..at mma deasupra inll::tJ~ieluru.1 icere iJct:~lca. r05t eei cU~e.rile PI. ~.nor 5·. . I.rao' ec.. 0 onlo. iar !.l EJ. prin l-eu ridi.. ln-c 0::1 dCll1l11illl 90Ilne i. <U>._-'~1. Chlm.u1t dl n lrue tepciun ~il lui M~~. '11 iJ4c. cit sl "in D~lcrillnd. 0. n (Cst pri.li. TOLllltr! . pam.lrel ea flU '3.a: din (:linIn.UI ru_gu nohlori.crH 1n slavi.fIl:h.!Iti. C':."orbil de~p~ ItpUlkttil mhtdenli'llJr ~i rlL-L"i d~.rw<n d in A lqu alonde.t" eu dn::apHI.! i Fin-ar[LI'J . punlndu-l J iii..nlu l dr mre :s IoItER.cc~o r~nn~-.!'Hlf.i..i !:ind 0 mmlll.cle I"i Fingolfin 1.an.. r.LJ . ump....e.l zbu ". U . lu' F'... luci Rge ill Lulu. fitnd 3(.g_dti.. dontici I na Ma~<.~..bdirepre IlpWi ~I rnlil.tiru.l\. ine neieturil.l.Jc p~ sreiurtte de II Miazll: U potun~IIIIIt·'i t!.Jili.btul-d B fest tl. Dinue priruil TIlJlld.aril l I!I.'iinguri eel.~e~1 I oJ. si despre (. Rogo < are " d -" ~~ . au • rirms solii ill I.1it: caLI Ieeul 'Yitli~ ardea in el ofi puterea lui venea din lultLe-a :ilrQvt.A.1:Pa.'l nonnte.e ~nnd Ci~. C. 'iI'}-iJ ca pUS 5~ SI! facil doe strnJ3 113htJI.1 cum -PfQn:I(ll.1 de numeroasa cra lIJIIlili ler ~iCum em i. egete ~uhunJor.uhu rile in!lite .meieu f"g!lle noi.i.Ll ~-:P [utILI. Jaurita eum fusese d.Q C~1l ln iI1voiL!Hl eu eCI care tC-~ tnb~_~?datji.IT cu rLoCfI!iL~ 'VClT~ nu u~u rN\U ~j.i v a infri'nll mtnie p~n'U-1J nllllHL vrerne.III r-au adus v esn lui Manw~ p~ C' au eele PttIe~. :rel_ez..Ira dinll't' Ca. Trupul mtnlil ~i3i tAm~dllit de: chin .sa "'q~ p~ e uti :5urghiu_ni\l.!~cllt\ fie. 01""..ltlr de ~n mitlzi.du.IMlJrgoth: ""~ti bine Vu fturii a~ MlInWf!n~:ip~c: ~i.l_...3l ~Bu. ~.~[J... ce-o aveau loti eel care crescusera in Ya]j.. Fingo" iool 1-.ierede it ca Mc-rg(ltll i:~.r~ adul ~.o vrut set d~'I.LTLI!: III:~t (.I.lluoli" ''''Iti des p"..chCl.lS.ar~ ss.':11» ~~Llh. 10 .ele Th in gel nu-t lntim pin a eu pre a mare Lr"!.nfel ca acum.sul do remi~lc. Pingo. . .orHor • .. dt'i impa:n.ro:s.tlsillpth:rund il dlncclc dt nQlme le rcgtnuhn Doriorh. lar TI\orcndor l-a punat pill'!!.. lor f[ind nimem ."l3 53 .l:cmi erau lim ne u I.LUflCl.1)' Th onIu R .odhrGS iar 1-0 "'11"1 .1ung stilt Itt sf til eu Regcle.

R<g<le Thmsoll-.
l('C's1i1 !i!.t pfece,

",,,,"It., pc An~:
cr.JOl"

iat. <Ind.
(c.

j~1 ~pU5~

f." aa

81U1I1I1IL.l.10I'I 1M LI!! 13(l:!!oltl eu.... te, An,rod n I plrAN1 mbUot MC!edhl'tJlii mlJ~trl1 pe ClU'1IIlh,r, d. Ce'I mil mUII!-::I'B noldan. dm umbele tebere, ... au 'ulhutll In .In•• Io,, eem: d~h§(! de nnlf:. hainl! ~Ic; Ihlar lUI Fi!anor cc Pl1'Uu tlltMa oncin~ galA s! Izbt.u:nlCilK'i in YQfbc_ nprc ,I In purIIn
.IIu.

- AMfrel '!il If' lltj din parte-rnl

le·au

Ithnu.!n

HI~lum n~ldDnJ pOl ~l '~I;Uhda5CI, II in linulul munIDa Dorlalb ~1 .nell pC' pllmtnlunte III rilS.m1 de Donoh. PUIW • S~JbAll(e~ dM.t intr-rule ~~uri 1~t.Sc: mutH din poporuJ me: $1 nu dcresc defel s~ lie impledic:.a~1 iI se mi.$(!G in VOle: Ori sa Iie i1lungari di~ satasunle lor. va zie. dR. nti cu bal_ de: seame \'01. pnntdor de II! ApU5. Ia plirtarea ce-o DVC\l; ~1 C-IJ ~i'n' Slilpinul Beleriandului si tOil eel ce taulfa "'$1 dUd 'Vi:!.I'poe i!Slt: meleagun de ,_,orb.tmea. vor ascaaa. Nimeni

nu V3 patrunde in Dcrilnb cu Bind sa se aseze, ei nUmlt eei pr. eere-t soeoresc au o:ilJi;ptli, ori Yin III mine Ie. vreme dID
m:a~ restnste,

nelli,3Iplmk: MIlc.dh~1 in1ia t'iI pOlOl11 pc. fra,u UI $I utfe" plelC'al din M~'~' ind~p.indu·,c: tprc: apu,", dlncolo de riul AIO~! !!ipre ml~se1~ pl:minlun ee incOf1tw.u Inlt\unu. Hlrru"l.ng.Aeea regnme Ilvel m.luapoi it \C nllm~Ud. Hata-. rul lUI Mo.~d~ros: Cru:l. larm_I.Unollplc, nu PRoD C'T3u nla deldun, rucr fluri cnre I:t. ilpere mele.ae,ul de oiu_.c:rile dtn\PJe u AngbwHt A(loltl ~u..eau M.u:dhun li fn:tti IAI. adunind ~ onl;:lne. VI:I\~ I. el, :511 ptc.1J aveau mmlC de impl1\11 C\I nu

neamuri Ie lor de 1~ IlpU

~,

dt~i.deca

C1i11U

111 -r.n..nK-lulL011\ ctt

tocmru (in-=Ilu dii\ clnd 11 sogit Angrod dm Vorl ,lb, adaclnd Rogel", Thmgel, Rece li !ii-I plln.ll noldonlgr prinurea (kUla de regc:, jar .... orbcle l~iiU milIill pc lin lui Fe:mor, der MKdIJro, , ilbdcni' in llaind' - Rege esie eel ee-si aparft ee-l al saul ahfc:1 in van i1 este rangut, Thmgol ne da pamlntun acctc undc pu\erea·, nu e suverana, $i numai peste OQriaih ill domni in ast COM de n-ar Ii venit noldorii Sa-I lasrun prin urmare, sl dcm-

MiiU·marii noldorilof

'O~.

m.

se spune, M~e:rlhm:s inJlu_ri rtnuuue Ulre~ hnmmie, pcrl1.fu.a ne le da noldorUor ~uicl.l1~ dt. -z:tzlU'lllll. dar 11 pentnl ct d.ara .:',1, de-c fi rOM vreo prim~jdie. gnu ~sa c3dJ. ilI\1\1-TiIo ~lI!i: dinspre part~ sa, a p:UlT'3tpril:t~ug Ii I;U neam\1~hl~ Ftn&olfm

~ 'u ,~1'.1lui Finorlin •• Iaturindu-li-s. clnd t1 ,;nd p<1IlN :I linl(; sfat tmpreune. Dar mat aVta el ~i It:&llminml pI!:C.lU'
u-ebuitl
jJ~

$~~l lin:1, numai

ct

pe-acesta

PUlt!) pt'!n11U

0 Yrem£.

j

~-1 dee dcapllftt_

ildSCa

in Donath.

$1 bucurcs s.3 fie ~-i

arc drept vecini pc peste eare am dat

Ctii lui Finwe,

iara. nu pe orcii lui Morgalh

nei. Ta:ri1 nOl vom eimtui in all' pane, dupa cum vom creele de euvuma. Dar Cartmthir, CEU"e nu-l avea defel til uuma pe fiii hu Finarfin, fiind et eel mai w.spru dlnu-e.fra.U mal iute Ia mini~

CinLntltir sl nl Lui.se &$1II:ZMer~ mM IIIr-J.Urit. dmc,olo de il'-VOW"lIIl~ riului Getion, in prt:3Jma LIt~uIUI Hetevem, ,ub eulmite Mas:ivulut Rerir, lllll mil!lni; arcind old pe End
Luln, au privit Ipr~ r:"s.tllit phni de rmrare, rC:1IU-nuase I :S-I!!;:.\lbahC-e. mt!leagurHe ASE.fel i-nu desceperit Caranthir cl~LpCL eraeul :ilsulJrI! lui Morg_olh.$i PIJSI:lil'tcapa.1 drumuri.lc:r
l;D,:Ci

tare b se p3'

n

P!lmlnlU~ui de ~1JJtCK:.
$i -oi s.ru. pr gnonu C'iI.T"t=. dup:!. ven.i~1l noldanlor Dttr cu IQ~IC: ~i)L

decjt uni. a 5trigU1~ -0011 mal m !.ILt! re

sa flU -i l.u&m p:e !iii lui fmnrfin sa biruoincolo sl-nco aee 'ii ,Q-li du •• basmele pin' I, 811'"1 as,~ in'LWtlCc.iu in grol,ele lui' Cin~ i-a raoul p~ e.i so~ii nOi50tn care p nd_-J III invcillln cu clrl,ll? Tar diIC3 e ~il or,ltnf!, ei in. B",le~ riand, st nu uue uns-doua ca penntele lore un s~ruQr III nol· doruOf. Cbl~! dllCa.mJiUTlIl din aU n~.um S~il Uili 10f

lot in Belert.ond.

"I

unei s'Cminlii I'jii eeleilatte III pl.Qcor.1,!i1iInUIt diHmic mene:luguri.$i deprtndeau CiJ nVDll p:n ce ere nuu. ~u ~~iI.1J indrag.it pn: IJ tare un..l ope t:nll!.lHl I eac 1 gnomu er ali sec te-Iotio.~l
~QP.nr3r:io$ii l:!ilQ. vrerne Cru-anlhir
I'!!tl lJU[a;.
iJ,

nt'l:-\l.""\lnli1Hiu~'l

dUIPrclul pcnlnJ lip~a de fanru:c

naugnmllor.

un ;lilUl

.1

LI.~IUJ
~j

~Il!~'-I,

r:-.t-n'plLJI. TO'Hil, ,1. ... Hel ~... :'t-",.!

IIC',MIII

.~iHlIl ~i.. II se 1t:"lcml de MOZJDlh I It jmn ,ihlUll.i1. dt' pe Ul"n16C!lrtla

IIU Irll:'. ~"'I{I.1;L.t In c"~il'" m4."Iur-.1; c>1et l1i11ugnnlH au fnyltlll rnuhc: I~li'l«= mC:)h~!JI.I&.lLrt'IIo •• in .1L·C'11= .. He. rflj:!ind din fie ., si .litlarii 11mNQg«litl -501 B~legQ"'1 cet mnl 'I'-r;:qtih dm semin, Ii I!I lor. in I" cln d ,gnnmit au tnceput din neu ~~hi.il.l dmmu~e din B~I~ nand. 101 ee scoteau e.i;d iii mtnele lor 1rtC:r.il mal

poIiImitilUlde M!Jhx; II cu Mol (:C" I!IImbille [lit ptlULi Bt=lo-dL,.II m. ,u~nl;mlC.nl~ ee I~ putea pntHUJI Mmg(llh, bt ptlled : 1I~e.slUili ~el~ ~"'Qnt3 t.hnl;lI'Jlg. pomte r~n~l~l de: _"..~e ln dCe>[C7Jle. bUl,;;ulia dQm.I'\~lI R.ui::llumll11! Luntj cetet nm 'I a D.Ou-tui So~ sl mclcagu1 i.nlU:& lie bueure; dt:::!~ hi mi<Ll'.dnQOlplt:

:!lit'[!_nL mulli

te

rf1l.HtlOI'I.~r.

111

rJt puce, in vseme

*".ant

rl'ui! pnn mtinne fareseaman.

lui Caramhir,

Calf' J

~hr[ls ilMfcl

bagClilii

p-,lndea Umbr:L. dupa U--UII rnni uecur

Si

...
In=lUC1

de

t;!..I'\l.Turgon,

(lui

lin

DupJ ee au f.I1:l'ltl eouazeci

de ani de-ai SCillclui, T"'-nJ1; din

Fin.

lsi a'Yca salesul. ,~ .. -.. dus sa~l cllUte pe pnetenul sau Finr'od. pe IDIIoI.dl! To15lI11iJrt, ~I imp.rc.llJTil u pnmit -in Calnrorie spre m i(ll.;.\Lj, de-a lungul ~Iu~ a
F"n~lfin, ,II plecal din Nc.YrMl. LIndt: lui. LliCi ~ enm ~L~ de mllfL~! de lli lIUaz.iIJlOilplt:; ln ump we mageau II: i ase, I-a prins naeptca djncolo de Helesteiele

g-o'[fln, Regele noldorilOT. a dtu un mare vreme de primavara, Olp,o"'pe de lazunlc: 11f::lU tevoarele nuvufniculu] ,",tern si rrumnase. Umb~l. De bucurta

o5'pnt~ it dilltle:l. la (UR: p"ljJr~

N3I'Qg - aecto pilmintLJrlh: emu

Amurgului• in eprepiere
mtiru. bibruit
S1DIu.il
L~~

prcregulte l!l m.iaz.l.f!.o.llp'tc del Ml.lntii ee a rtlS:1 13 u eel o~pBt a_Vtnu sa-si arnirtMefl:!h Adertbnd,

dnnrmd

de upele pe melu ~ riului. :,.i rulburarea

Sincnu lu 14 a_,lfel ~ ... ~u :s:ub .8lele1-e. 'II' :ll"ahli:c., D:n 500mIl Im~i"ufila de ecete

ulmc, u(t;'i'r!d Ttl susul :riului. i-a curund.:Q1 fmr-un
d~ vise grele;

reasca in "Z.tl~r; de nSlri.$te de mal tlrzlu;

lI!~in~, v-ise :I.

i3_~tfeI 5-;) test numh, O-'5:Jla'tul R.euniriL Mulli dlntre e::!l_PjU(n ii no""," lui I" i Fingolfin ,L Flnrcd au venit aioi: Amod~ro"ii M~g.lor dmtre liii lui Fenner, dimpreuna eu ro~boini[j.i.i de

IIIHO!.D:rulRa5 ariteen; ~i EI Ili Cen utii, in numcr m are. binI u.iIOrii tiO~ ri.IOT d in F.Ii~ leil'i and ~t Iocui tori i1i Ltmenuri lor, C.LIi Cttdan, s.;:ninrul lor. sa~riU mal venit .Ellii Ven.i din O_~.~Lnand, T"'" ooLo, ~.pT< Riuri, ,fl",~ depxne, 10 picLQ,,,,le p~n:=liJor Muntilor Albastri; am Deeiath nil :D.U venu dItCh doi uuuisi, M iilblung :,i Daercn, ad uetnd urari de blne d ln
pertea hgel.ui .La M~Lh \ft'!i.t.e~.c p·m.ll
Clio

~i dupa ee S---DU Ire.z.it, dar nici un L,II nu '~51 spus- nimie uluil:n.U. caci ce-sl amuU.CiJU nu era pre il Limpcdc ~. fiec ,l.rc: cmka (:." Ulmc n Llmai h,ti ii verbise in som n. Breu i~.1 -amin~ .dOl rl.cJini'f1ill, nestlind CC, l'vltiili sa se iLuirnple. incil edes, k$l liliu inima-n dlrul ~l hMacuillu pc melcaguri nc:umblale c.tIuIlnd pos« I" t loeuri P' care Ie- ", r, PU""" fclos <!rep' r<>1Ut< Ie; eaei n ....... giM .. ca-l rus ese sortit sa se p'.g31"","", p<nlru
l

un

CW 31

rau lui

I

etnd

vn rrebui

sa tlibi.\ unde

se retrage,

de-e

. Ad~ad

ri le do

fi til Morgmh ,0 MVaJ ease 3 <lin Angbllld
I. Millunoaple_

~i .Silln[riJ1g~ 011]·

a-a ... dl!.l mJ.I_Uc::!lraturi

de: bunu erefO:Sl

oml,;:' ~[ :5.-:ru. f.acut jUIlilllir.iI!I:: de :;:dic.n!i3 :5"'i plideni~: se po~
~ft

111OU:c!l:l O~~.j)I. grru,l.Il Elfilor O:.llu~ii a

vorbit

i1 de I'LQlldlui.. c.3t:i def)rirl~st"r.l

jute Ielu! de D vorbl

.III

A m.o,j trecu Lo VT~ sl, ir\l1-O buna zi, Finmd ~i Galadnel, me so,. sa, •• in Deeimh, e. o"'~11 OJ I", Th",&ol. rubetkniiil lor, S -il mJ Ill;! nal Finmd d ~ ftlrtl1 ~i m.arc\i iJ pe c iJI-C le vcd~ 711 M~n.c.grolh. de v Isueni :;;i armu rnriJ 51 111:::i.1lJ IC' de:

&!,.~"

I

C'.t=lnrdin Belenand,

in vreme C~ !il.ndlll"ii nu ~CI Prfli3. de..~UrfIlU

g.raiul din VDI~l'lor. NohicriJ iii !ilm~~ru.l ini.mU~ ~[)me :;! pUrn: dt' ~pl;niD\O\ :.i mulmr,J 11St: I'MtI! t:'~ Fto.nor ntt Itlo \'m~ \-.1~ L..t:r3 rn~\ ,~hll'!,l:!i Ciind i.L imOO1 d i SoC s:ll.-~i C·IUit~ I L~ninei3 SI

pLD.1r:L ICiUm\J he Ie lor eeloane-

Hi

I;IJ

F1nm: din I.· 0 d.3lll. dennja

st dl.ll"tl.e si t:1 :!lAli milr:i. pLtziu: de P0r11 :-'~'l1fnLt:-e. Lnu"-!.ln toe .djno 'i ,.inj'o d'" Id .. lQi ~ : ~ IWInCO 0 It culnu. S;L-.'I deS£"hl!i. UlIma In r"'\J Thmgol ~I I-a mllrtun.s1t C'II:: 'I,II~ nutren~ ;.IJ TIllngol i41.

.5'LMAII'LLlO~ PO' ~~111 uespre d'.c:riltol,d iillfil'lt ~-I ttlll... riul N e pq!nile de ~",b C"ulhlo!:.1 Faroth, :5.L'!])i:Ht: in mnlutlll'1ll. ~ .. Ihn-!.F"tr =-pu:s. La pleecre 1".1dill ('~llJlJiil:e eere !ll-I ~rtpbtjaa I." 10( LJ I l L.I pncm e, d e '"Iu·t: C'~.'t'li pu 11 n ~ ~lUlli 1m UCl plut AS-1.1 ,1JLlO~.FU'l~d I.. .r,*L~l1loi! N-iUll,g, ,i IlCOlo II inCtpoLlI M." pft'!:,'\~.Jjjc";:' SIHi :ldiin~i !ilJ "iMu~:ni+ dupiBI cum le vlb:u .. te Mltne8rol~; fnrlMt.lt,jl ~(Iihrni'Ld •._ln lrudil ~t'~rj)
ilC'~~.3 ~ . .. GCtil Ymnu:.

'&II

t"llp.ttill n'Um.el~ de N.... Finrcuj a primi.t i!JU!'Cl17 hi gnart!.U de

SlnDn; ~!t,1 ca T'Ur.son i!I~DI1il.1tc=mul III drum si, ~.IJ"'2.11 de urme, D (]!l~(jf)t!rLI VliIlO-ill urnladen, Inct.:lTlU T in M!J"'u ipcuL:!llillJri, iII mijloct.Jlll:larfl!i[J e 1f11113 culmt dt! PIIiI.lJj. Aped .bl inHmli in N~VtlLn, (fIJI. '" Ipun..tli nU'ol.'lm.a nimic dl;.!iPl"C ocl~,g~I:!:ri.I"l.!!:J lUI. !JL. :!or.a!uind'll·~ in ~iil~h':l!:l1J ~f-t:'mcj,J sJ,L. ;5-11 BTtUi:.. t 5iit in!d:npuic. K-olo planul UJ1UI o,~ ;u.e.. JfI~r1:al(ii I;Lt Tiri.I:JlllJl d!: pe Tun~. tlupA t"~ IniIn11i1. linJ-e.iI in ~urg),L!.InCi. d-cspre MorglC th, e I a dm -c-n=Ure "Yt.$Llll;llr 1lrJ..u!c. de .l5c:G.fI:tI1!lc sale, cum ell! senrcril notdonlDf b.Dinlte~u pe mele;J,uri strcme ~L nu S:~ gin denu ln T.iU.oci'j ~Jl -t.; si-n 'l.i!: lil puni'! 1:3 iJ]("c,!(:'lrf:. raft;! ~ pru.dcnllOlo d'l.L~RJikmlOi 'Ilt. Fil1'ol -I1!re~ :n rm lin\] i, rU.HI:i'U 1ui s-a s·timj tilleD 0 dmtlli., m.t:I~3~unle d~ III m Iaznnoupre ;aLl fasl OZt,u,rJuile d ~ il:lIlt=murc :i1 ti.mDL d~ rec au ~iinH din crap.r .. vrile pilmirnulL.lI. i"ilf M ...npi de Fil:r iIIIU~cl.Lipnt n~L~ri: tt.rt:ii s--ilu-rev4r1aL peste cimpfili A:rd~gi31en_ La upus au cnoonr -p:rin Ttcca1Qare.m Sirion, jar

din M""", AIb3'j"'; ""'pill> I.", (0," ~. "'"'""" <I'i Finrod :a dusese OJ sin e run 'rinon .rn.ti mu ue COltlori de!:it -Dric.~ 411tul dunR: ;PMI L.i noldoriJer. ~ i EO~ Illunci i~ daxm g:rHnnii au Colan ul GrLlJrnilCH. numu s.i Nauglllmrr. de ei fillLLH ,j eel ml.i '"'ettil din tOl Ct:'-,:l.Jl f"Ourit el in ZiJe.!e de QrnrLio.1~ Un ctllu. tit "Ulf i.rlil,;n.lSUl cu mlri ::Ide. de ne-stcmal.e I!tdu~ iii n ~lil'l.I:lr' dar aVGa 0 vrajll in el, ee-l [litcili:5:1:iCe Q$LI:ill1I~u.}Or ~1iI un

fu

de boril.llglC.si
.gru;:U.I

n pu.nll.

h~ fel de fru:mo:s :ii de m tBdiu in jerul

,gill:dllL

in Ntu'go.nfOnd~ s-a 3.S~:z.a1 mra:i ~.fJoi Finrod, 'lm;prt:uns cu m.uln din neamut sau, to li!;rWul gnomilor i s-a m Aoolo. Fe.bgu.nd. Cioplilorul iOLwnci pina III sfhsirul fail primul care riului Nilmg,.
!:i'i-oiI

Pesterilor; ecest nume l-a purtar de 2.i1~lrJr sale, Do.r Finrod F~IEigE..lnda-a Iacut .sat:;,l4 In pesrerile dill mi.durih:

l".tsmi'311 M"!.iil in tinutul lui M.~)or, prtn'pln.", dinIn: d~i!luri1~ lui Mi!edl'iros ti pintenli MuntUCJ.t A~bil~&ri. Dar F[ngiDlrin ti Maedhros nu dormeo'U si, in Limp ee lIlii f.nl!h
de-al lor pf1mi::t~:r1) in urmanrea eete lor de erei.

em se

r.\l.-

Gal adnel, an rn h.d. n l.II is-a..aJ aru ret i.n N4rgOIOro,rul,. e~c.j in DOriiiilh traia Celebcrn, Q rud.D de-a 101 'fh.ing.cl. ~i Intre en il Celebcrn K. in firi I1Il&e '" mllre iubire. N.r fel ~B ea 0 ramas in. Re;&;;Llul A.si:runl'. r3I.1Uurl de. M I: tinn, de J iI ·~~'ire iI primh mUlli:L inY~tIUlir.3 ~ ii 3.ni!.\ Inl ~ se pUICI ~li uespre P..,in,ul d. M.ijl<><:. Turgcm in~:a. 'i-I.! amilLBl d.-e of1l:5iul i..I$~';U p-= un deal, fru mOl.ul iiri-Clln 11:'1.1 11.1 L..II .!IiIClC-pMiUI :;!UJ ~it nt-.gMil'll!: cct=.!I m CC t:auta, '!O-i;I relrucrs In N IC-vr;!:!11 aeete 9,r[J Ol.~eZill in F'1!~e., ill VinyQJl\i!l. li.ng.;:"i tarmurile mllni. rBT, ~n lin 1,,11urmmer. Ulmo in!l.u.si , !!.-.1 inf.B!i";l::It. rlIgbU.lll~1 ;!'II pom~~!!.C,') din :nOLI 1111 m. de dl3[1I'i I1"L.1 sin flu,. Iii :!lUI 51! indrc-ple ~p~ 'J ;)IIC"~ liru

leusera in Be leri BJ1d Si se puststrn pc: ticMo!j,li. ee i tI DI eu aJ.JC!alosurea principnla p~ laturi, tocmru I;:ind S~ m'!puJtell i!lupm Dl;;lfthoniOJ'uil u i. le ...;:u.!i.nrrin [ pe s ~ugile III i Ml3rgcth
~ te-au unnn.ri1 peste elm ~n13 Ard- gajen. n.imjf:indu-l~ 'Pin~ ln I"dlimm. ehiur in r:t~il ponilor f-IJrtiil.rc:lci An,gh:uu:1. Aceaata ~ (c,S,t a treia b'H.i'lll.~ mnre a R.az.boruc lor din B elerian I1rimit nurtLc!e: de Dagor Aglnrtbt. BCn;1i1l GloMoilS~.
11,J.31 in ilf.IlijlJi Cfu!:

d

I

$l

iii

,i

VlcIClri,~ ~ lust, IlClgre,ilt dar ~i un 1.1'" en.i~m.en\; eeamn ~il de i3lUJlQ1j ~"'IlU 1nlBrii nhenjo, I~ nellaf~~ 1I1S1rf:11l tneeput A...~(jilll III -durn mul blne de J)tltru suLe. d~ 'ltfCme ln~lthJI\g.j],[.;l
rtm.l CLllcZiU ~B l B:5li
mt:1

pnntu l-eu preeum ~I

FOl'llrt~~L >L1l1 III

A1'L~b32'l.d. SClJ.~~ui DI..ip3

DlI.gor AgllJr~h. Mqrg61h rHl

Ull ~f1o'lior d~-.jd IUl pI: PI] tlile flJT1.J.r~ ~ri. de

ItN'tlli S~nll::lnhlr nnluon
~J.r·1

Truf~, cllhuilor)j

Fmgolfin
1

se laud.

C'.t,
...

IIIc.IJIWiIJa nt"pu~,' m~.~. Tti~t.l-!Ol' noldaru n-nu Piltut tUflIn ronlreal.PI n!~1Mlm.LflIiJ nu him lUi!' imlipol: iOlr r"62ooiul n-a inC'e.t.1 nil: emu de .01.. en. j unm Ai!Oel:HlIl. eacl MDT8,Oth n~ frlLlI d~ 'l.u::.1IQ,-ii :si. ctnd oi~ c:ind, ii pun.~.a JIl na1 in(~ .:, 101: du~rmmii !S.ti..~MJti ?"l.Ull-Lhj3l'"~ (On4reiUIl rUoC:t macar n-Ii~OS1: d~~3--711J'e.s~ mC6fJJ~.a: -c.t!lci Mun,u de Fior din at carul ul'ia.J perere ..lJ"(:UJ[ se iln"plng~aU in .1(ara fumu ri le Thnn,goftHtrinJ e ~~ilri1u din I?_:m:,fI~ililc:, iar noldDrii nu-i puteau t~e!:, di~
d.m
Iffififl=!oiUr.l_~.l

veerne ~n ~tnfn= ('1. rurnem nu U14da

MDrJCfh ""til

nu VI

maj

nu-r

mill PUIU

s.o(tl1il" ~nnl1tl menle h::ulllu. OJ.[.:" h1rwnU"1:: looui.ow drn HithhHn n-nu

Iimd pUlill~ I. numJ.rt
rQ~1

muh. care-au hlp.

lo!l 1,!II~OlCi D.a.rdup~ iI.cI:~'~ intllr1l1hllflc illLlurmar mlLllll ..rn de nee.!':i.rllBIiI~ud r.nli~ t:lm:~'iI'rc n!"i:I~rI. fl~l1lru d Ml'Jflolh A in~~lesc.«!, in ~f'irsil. ,,!!I,. ne~ju!j]!I. -Dfc:li nu ~UHt:;!,t.I .laUt;l ~ cu I'LlJIldori~ 11 Lrei ta, in !!oifl!: II lui. ;1 ehnu r.::.l ~f 1 re:bu, d...... ...

'a:

IJ'i.lL j;t

Si dlJp:l-alti

nl5r.:ai

:lj'Ulol!re.
0

.

~

S'UIOde ant, Qh:J.L.lrun!l:,prirnu1 .illnrc Uw16ll,

driigCin.ii~dl::- rOI:! tit: ta "M:i fl1.lbloapte. a ie5it pf. pOT1ile ron~~l I~ IC"ell! de noep te. E.rn m~.;:i lin;Or, a.bia ajulls la J Llmil.\.iI.'lU.

in3Ltimii sc!e. caci "in!.D dmgcnuor
mill seurge. diLr elfli
.[JU

r'TU::U'I..3

:mPil!ZU :ii'

fon&rn(~~ pe acele jt$ei1u
!I

~"'IR:mial:.lnaaplc.,

J

.ch~l~rilor.

Prin

urmare,

in sparete

nu avc:n dUsml'll]l.$i i.sc-oada=lt= !:al"l:. p.lllnm.zina, epci, pe O-liiceog'C

Morgc[h

fugil

esie lunga rai Uttc.ln.c.cl dm calee IUL. :!"'.r~niindlJ~~
10'

!J!

I,';uprin!'ii de cre.ml3dc.Jdt!n

E.red WClRrin.:,i

D.onhl'~lT\ion.~rum d

lue ta B cl~riilll'ld.. D IJri:nd m.1li pn:~us
paiml!

once

;s1)

~me:ne.

lil><r, , va , dragcnul sa pirJol<o se ~

,,,,,,I Ard-B"''''

.Ji

disco rd ie prin ..re ell:l uri, Morgolh

I~ poruneea

FinglCfI inSL"l, print ul djn Hith1um. nu S-a piC.rdl.lL C"IJ flrea. -c.1:;II pomL~ imp(] tri va lui cu i11C"WJi c!lIMe $:i ~-i1Im presurat lmr-un art de. oQtIli\tell um; Glau.tung n-u plJllJ~ indl.l.rn s.lg,lI:"lil~10f, ctci urmara de sol a.;i in~a nu-t creSC"I.ISCde,plln.IUlLf~1 ea a fugn indlmll il1 Angbruld Irt no" mOl lOS;lde ecoto multi aHl_ PenlJU
fi!plil

vii ell milt mlr.dti noldor.i cu putlnra .si sa-} ac.hJc.!le8a.ti r~eJ.~ in AngbantL, pe, 1In.i..i pnzol).icn intr-tuil Ii in:!pa.iminL~ -claar cu cnJ7..imca ochller :s.1li, incit nk! nu-i mai pW\ca in 1=:IIlII.ni- traiau CLJ ,groilLll1n Sl.InCL ~.b ii Implineau
nn:ilor si! prinda.
VJ'Ie1"E..a

oriundc

s,e nflau.

Asl fl!l

.[J

u nil! MorgoLh rod sarninla

murre din rre sl lare se

rii!' peste

sa, Fin,&:on L1(os·t ndlccj

in. sl('l.\,I'i,.iiU' .noldorii

s-au deplinul

bLKLI~ tnte-

poate: prell puum dinrre ci irureeareau

,"a=1 ce se petrecusera e

du pi! l"Al"'Ir'tali:rca

lui Peenee

mill bucara "Y·I1rz.ind tum prinsese inlre.d~mllnii5.fiI. T rcc usera Aglereb, sprcape
0 ~LitO.

muljor dlhonll Deger

d e ani d e ID b~ telln

clnd Morgoth s-a im:·um.el~t sa-l j;Llac~ pe Fingolfin pe ueastepmte (stia ..... u.i bine, de: sl1ti$nicji! C'I..I. ·~.Qrt 'cgb,o.:I M."dh"",); a trimis C estire in pusuul alb do I. mla:r:.il:nOaptt. si, de acclo, acensta D epucat-c ~prt: apu.:;. ,i
in.apoi spn: mi~<t:t, Drcngi ar, p~
:3.1::"=

ceeortnd Asuel

de-e sungul coasrei

Flordultn

1,J$.i d ru m

pe earl: ven lse Fi ngol

nn

de III

On~ILlrile

SCriinilOCuc

n'l,lULJ ""a mUe ~n Hilhlum

~ ~ pericolu I inLruChip!lt de ac.c:ost-fi t'"~lI.nl ra n~mlti.'I,I iUl!I L",_ Lui MQrg_(]1.h ins::) nu i-a pl~I.H cii Glm.rrung s-a dll.t in YilC"lg PI'(;I.l: d. Dupn inf ringerec Iui ~ urma.t pacec I LII'L8.1 de m.:u cunn bll~t de doun sute de ani rn ret ncesl ump, TlUS-Q mel petreeut runuc n~"::e'llil dl:Lil M:ikt'lli p.rinlru locuneri i de la hcrare .. i[IT B!:lm.llldul Intreg .1 inno';l Ii s-a Im bog~I;" L~, '"~~.Iul armillar P""" de slnJa ]iI minilnon:p[o, n III den i ~i-JU dunn salasurile s.i iurnuri Ir si multI:! Juenui rTl.Ul\O.3.se 3u filuril e ~ in acel e zlle, prin tre ele """'" Ii i~lorii _~i ol~J W, lnv~lalUrl, In m u 11<P.rrtl , I, wimulu L tor noldorii ~i _I[~narii s:~au unit in I r-u n smgur d POPOJ.
\'orbhQri
~1,rIll.

dinlpre ..pl.!~: dllr au (OSI ducopen I i liII 1imp. j;:u fingofl l~oIl :H [!~'t d inlte dea hJ.r.i.~ r:1ti.~T 111\d ~ inc~p~:J. (lord,", I. :!li ~ tlprc.IPCtell areii

ai LHulia $i actluta,si

8[:;n: iur dacil ~[ltu,i 1i dro:sebeil pe sindll:n in p~."erc.3 ll1inUl

10m

rO!'i1

imj'lin!;jil in ma~.

LUpliD

::If!:eil!;Ui

n-n fos!

~rn 0.1 nclth'irii

;.i intr"ei::~.ou

.1

.fI.

IrUp1Jll.ll,

rLirtd T"i'!J;bgjnLO"i mill

doC t~n1\.LI .$i mull mn

. pe .. M.. Plllllmlbadc M:ijloe...I. In pan ea de mi:wlno.1Idc ponIiIor lCe:suJr Rl UI1li.ri""dulul. bQtAIi.<. mol'~guril. lhumne. ...l.l in """' Cftpe'eniile . Inhmlll do FIor. 8II ~ IlirinLunlor unde domnea [rig. ItII Morgo<h.... • "d...'itr. oJ.1..lilor i$i 1IJi)WJII pIIIIiDI1IIiIe.It! [OM.0n""pte.IIU lopn .. Fier.1. Melka. " .. spre fIlt1ll.1 selnfa. mumu .' SJl'" apus. dreptziddo_ rare o cil. impou. unde J 3ntLJI se indl'epUI din JIDII. . dopA D""" Aalonb.nlf-un 00\ l~.11".lkor inAI_ . pcr..delei sale. In "..in vremurtle .l neSIi'61I.. '!5n. oopn: a!illl\lol...\vechi~. 1 de I..n" .1IUl1..10 . A"ghandulul.\inulurih>r ..li"""Dindl • .booi.pu".11""...rlleu. din R~. I~ up us.Id.. .v.onit ooldaril ill pan •• de miOZllnolpte .". lnlllld. a durol 0 . Ered Engrm. "ubi erane .Muntii d.ple 0 lumii.i.CAPITOLUL XIV nespre Beleriand $1 tlnuturlle sale A51f.iIIlwnci clnd i)-a illlo~ ell in Pilminlul dt Mijl~1 "" ~ in "". lungul.i lot aic:t Ie pG\'CJIIIIe dape r.II.le S. n PUlul VOn! dinrpre V..

. In mijloc:ul ac. Thangol'Odnm I .Uind decil.d>3.t'fltDr .. el depresiuni 50 \ID lao ." • 101ceca cc . Ap l-au nulTltl lil intc'pUl a-. [iul . Dupa 1. dup~ ce ':"'"11"it SDIllII.on Inl~lc:pltil. vmlte de pale mare lj1 ptoteguita de yinturuc. limite mnalll1 "enc.. Hillum..rnve S-tinti de COuta. inght\:l-l& de II nullJnCMple.stuftrl:.Hor. care i... iIr iemile IlSP"'" S.e ..n. Upue de fill te UI .nd~ .:rilc('iillll t:ontinulu IpTe iIJI"&I J><"'ill mlJIlliior b. Oc.a cimpicj era .ti..san din cele caroaie plac .. a MultJ. zidne lumunle. lar """ mUI multi din ob.. Ch a dUJ4t esedlul asupra fcrtaretei..lor Cll!nUi1~trmu In ~~ In :lp:ropi"'f'C'i! COMIC'loT. (j.I numi se rO noldofij It-: rl" in gIlliul lor. rniezazt putt CI~Plll .'UTiltq1 if 6 unut de Br:Ie.. Munlll Umbrasi. i ..trut pur~mu:·a.rc..._put.n. ~.spllGle baricrt:i muntOUt.rd·gillr::n! dar.i drep' hotar uvea curbura eea mare n mun\l1or ENd Wcthnn.C'j.l frumoase.O!lSt~ III rrulll.Ill. lilJld aduSI OJ to~bhlc II Lo. din pridna noriJor mnusj imr-acolc de: Morgoth pe vrernea ctnd '" ~ez.ul Inalt si ochluri1c de npa. p!Wl.M_aed~1 in IChbnb.. IIIL""IULLlor. Tlrmulcle Dif. mmle bubulloaro .aten" Va] ea Sin onului Fingollin ~I Fingcn.tlcllli pfna d .. a.asuape eel." pinA .e:t... 0 .d Welhnn. dill DaI' I"mlllul..~l •.' . r~sarit de K~ii lor 51r"b~lcIiU IU\il ~111 ptnJ...al pe un promontoriu_. ~I ..mn.mal cu St. apus d.. En 0 de. 1". de Hlthlum. CII mun.V~l: cki ucclc d(l ris.. eu toare c3 vremea ern J3coroasa. . sa To~ cei l'wgon d"'pl '''pin...lca lUI Finge IrIn Irdl.l numele de Hithlum in grruLll .. ocolo a pU!i I ~c. de in. A ..Qu •• veau tn "ap!nlft. mlli!i din neamut Elr.5J..l:Zi dlt FU:lrd. mm r:ua saseo maluri bin.rui1or IJ. ('are 1_ acele a CTe"Ul iarba grilSIll.do smj('euri. apQl nlDDd.wt'LDI in jurul Mun'ehu ~ in !.." 0 ere v i'lulau _10 1-" ~ .. prt.tu dm VabnOl'. 1111tul Turg..11Uluntno.. nuasme cerul de In mi<lZ4no.ruului Ptc~ ~ ..illM impn:JDlW1I do nU1ITti ..D ~n !1 Lred Engnn Melkar .1 !iind."" " allal IPG.rernurtle alJi1. ea. Fl. u.UuI.. dupilljindu-I de Md-. HilbJtlo mul. iI futctert 4IIi ..a. pilrundeau AIIinI:: in iIIIcrDal rnet~glJrilar. I.. En:l Uinutl $i de'. Thangarodrlm se gas ea HI. ....lU'\~g'fldnft1 . .:ti din m. ~....ullui Fillgalrll'l. MUIIIck T:aras" toGot.suJ'lnIpenii $i in SP31~le.".pIIrto "'" I p3J1Q de mianz.IlU po ID'... Wtthrln. aflm I.. mull iPalta cIcdl cimpulc din .. dincolo de Munlii RlIunlIDn CIN" dt~lllunKul FumJulul Drengm. mel ea gun prima lor '"bllrll.."~ sl pe tencurile Ii .. pel" de verdeaja au priru "'. duse..pI 11$ dia.b "in .~ . de I. ~DI]!:Olh afm cind i:5i sr~delca tuntlurile...n&O~rmde c~\. I.J ~I scoritl fumil1clor sale subpl\In .. lor i... plmla. Lbieewen se nLlMeal&rul. MUDtii Milhrirn... Tarimul Celurilor. dcuorill numl\tUlui ~ de pa5ari ee-si avellU t:uiburil(l m.nl1l0n+ ce coborau pina. rille.z.u in Mi!hriJII. Ililhcl Sinon. ti !"..Ll<l... <are •• n eu pesl.'l... ~e-a lungul mulunlor 1=1". EnID ne It ItO .I:'Dla.·au ~n." -.. La apus de. l a a pus d. aprolpe de u=:: ~"Ia de 111.wile noldDrilGf" amcSlr<:1.. Dar fon_11 pnncipala se gloo' I. iMit RID un l'Iu III 0 .iJ. "'Ifrl •• n.3runll\l~l~ p3mi...ati . ckl mil 0 regicne mlli blindlli~ UdiU~de 'IIinmri urnedc. eel mare : lui Fingon i-. d es lufite.in RiI.. fnwilc del'mirU mJldori!or..lte..1.ta. 14. mde:.. WI: erau mw-e:a. Do_r-loman..lnease i.mt1lu aub IlUprhilhm= Afd.~<11fum. de tl p\m. in vrerne ce AngbAndu.dm.. In fUll!li:lrd tHoT. ACDICI i!i .nlle rUteMQ In fftcepu c-.i16m~.~C(tu Y1DI Ulmo $\ A.11trpe " umpLrnd d. 111 R:asu.tQace in pu' :nnd.. de .lflu Vfeme de w uu:lrluni.."'.or din virfuril.1I1~rii 'II"IIIUarabh I In mare . .I i .U HI.sf pListii~i L.. . ct~f~t eill n-au a'l -"n!!bandul ~J nlCI n .. IU' hcla:ft:!t. ta rUilil "II miaza. in«>nJ..pre. ~imQvin . Na.. margmee I..gurll~ de I. .e.l1 in IIcea pm1C!: de lume mllcurW. rohuil numai penlru Ilmnu\ ee se 'irnindea intn: -Drenpsl • MunLelc TI!TDS. turile au (..x\11IU nile •• 1I'!atb.~ p.datilor care trAin pm partile teeulul.o. se I~ Nc:Vl'a... ...Qvon..alu.sumn. moi "poi .1 ~ap3' un 1~~~~~ndurUfl . din prioinA .iu C(tuIQI p1n. eproape de mare. spre infern.ilo sf~rirnal' din 1n1rnnJ.lbolUJ PUI. de.1 "'. de m.ntin.riWld mai c-l. . ~ cump~".. CtllUf.. opus cu Ered Lorrun. rc:u1'lrc-ll. si.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful