ESEI

Tidak dapat dinafikan bahawa intitusi pentadbiran tempatan, misalnya Majlis Perbandaran dan M a j l i s D a e r a h , memainkan peranan yang tidak kurang penting dalam menjana integrasi nasional di negara kita. Dalam pentadbiran institusi tempatan, elemen-elemen patriotisme hendaklah dihayati dan diterapkan demi menyatu padukan rakyat. Antara-antara elemen-elemen patriotisme ialah bertolak ansur dan bertoleransi dalam pentadbiran. Misalnya, sebarang masalah yang dihadapi oleh orang hendaklah ditangani dengan senyuman awam

tanpa mengira warna kulit. Apabila tiada

diskriminasi perkauman, maka wujudlah perpaduan nasional . Seterusnya , pihak berkuasa haruslah peka dan sensitif akan masalah yang dihadapi orang awam.Apabilamasalah masyarakat tidak wujud, maka masyarakat akan hidup bersatu padu bergabung tenaga dan menyumbang idea dalam mengatasi masalah sosial yang semakin teruk . Jikalau , semuabersatu padu danberharmoni maka selesailah masalah sosial sebegini . Apatah lagi , apabila wujudnya keharmonian antara kedua pihak yang berlainan , sudah pasti integrasi nasional dapatmengecapi kejayaan . Selain itu , anggota kakitangannya perlu bersifat amanah dan jujur.Sebarang

tindakan haruslah diadili secara adil dan saksama tanpa berat sebelah .Contohnya , sebelum mengeluarkan saman , seseorang pegawai itu sepatutnya mengetahui undangundang tempatan serta mengenakan saman yang relevan dan munasabah . Dengan ini , rakyat jelata sanggup berganding bahu dengan pihak berkenaan ,secara tidak langsung wujudlah perasaan cinta akan bangsa dan negara .Meskipun , sektor awam juga sebenarnya memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan integrasi nasional di Negara kita .

Tambahan pula ,sektor awam haruslah menghormati raja dan pemimpin Negara ataupun lebih dikenali sebagai pemangku negara . Perubahan ini atau dengan pengamalan amalan ini dapat menyedarkan rakyat jelata agar menghormati raja dan pemimpin Negara . Hal ini demikian , kerana menjadi asas kepada kemajuan memperkukuh integrasi nasional di negara kita .

Tuntasnya . . unsur-unsur patriotisme haruslah di terapkan dalam institusi pentadbiran bagi menjamin rakyat bersatu padu danhidup dalam keaadaan harmoni dan tenteram .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful