Lumina şi caldura soarelui, suflul proaspat al Primăverii se simte pretutindeni.

Deci Primăvara a intrat in toate dreoturile ei şi e stăpînă peste noi, peste sufletele noastre.Pentru a ne elibera niţel de povara iernii, de probleme şi griji am decis împreună cu elevii mei să vă aducem un buchet de versuri şi melodii, cuvinte calde dăruite din tot sufletul . Deoarece Primăvara vine cu o mulţime de sărbători : Cea a Mărţişorului, Ziua femeilor, Ziua tineretului ş.a-cu această ocazie-tuturor : femeilor, mamelor, surorilor, iubitelor, domişoarelor, dar pe lîngă noi şi sexul ui puternic-le aducem calde felicitări, sincere urări de bine şi sa fie ca-n sufletele D-voastre să sălăşuiască numai primăvara, lumina sacră, pacea, dragostea şi tot ce-i frumos şi sfînt să vă aparţină deopotrivă.

1.a) O floare a trezit din somn grădina O floare a aprins mai viu lumina O primăvara dulce şi senină se grăbeşte să intre în casele şi inimile noastre, aducîndu-ne: lumină, speranţă, bucurie, prosperare. Primăvara ştie să ne-ncălzeasca şi să ne mîngîie sufletele aidoma mamei.

1.c) Un cîntec de introducere. Pe multe drumuri ne poartă viaţa.Dar toate vin spre unul singur-drumul spre casa părintească. Risipiţi prin lumea mare ca nişte păsări călătoare, totuşi ne întoarcem la cuibul casei părinteşti, acolo unde ne-am născut, unde am
1

profesoarelor. la salcîmul din poartă. surorilor. Sărbătoarea mamelor. Vine ca o binecuvîntare Frumoasa sărbătoare. vine nobila şi graţioasa zi de 8 Martie – Sărbătoarea Femeii. iubitelor.. Poezia „Mamei” (pag 85) Întors teafăr dintr-un lung război Aş veni la tine-ntîi şi-ntîi Ori sosind din cosmos înapoi Aş veni la tine-ntîi şi întîi.. Monologul lui Florin Persic Imagini despre casa părintească. în luna Mărţişoarelor. odată cu apariţia ghioceilor. Oriunde nu m-ar arunca valurile vieţii.b) E luna lui Mărţişor. bunicilor. Pe aripile Primăverii. 1. Cîntecul „Rugă pentru părinţi” – versuri Adrian Păunescu. 2).. la căraruia copilăriei. acolo unde ne-aşteaptă cu privirea-n zarea depărtată-PĂRINŢII. oriunde aş fi – de pretutindeni am să mă întorc întîi şi-ntîi acasă – la cea fiinţă scumpă şi dragă – MAMA.crescut.. imagini cu părinţii. 2 . Primăvara prevesteşte: Totu-la viaţă se trezeşte. Adie un dulce vîntişor Şi-aduce pe aripioare Calde raze de la Soare.

mamă. De m-aş ridica........ 3 . Mi-e dor de-a tale braţe Mi-e dor de vorba-ţi caldă Mi-e dor de tine. De am o durere. mamă! De am un vis...” 5). Multe doruri are omul: dor de cîntec. mamă. A mamei mînă părintească ..Revenind de pe străin pămînt Aş veni la tine-ntîi şi-ntîi. mamă..” . Aş veni la ea – la MAMA.. „Sub stele trece apa. dor de văi şi dor de stele. mîine departe Uşor de plai se desparte. pe frunte eu Aveam coroană împărătească A mamei mînă părintească. fiindcă: Cînd m-am născut. căci : „Cine n-are dor de mamă... dar cel mai puternic e dorul de MAMĂ.. De am o bucurie – o împart cu tine. ce-mi apasă sufletul – te chem pe tine.. Cîntecul „Mi-e dor de tine mamă. o speranţă – ţi-o mărturisesc ţie.. de prieteni.” Mi-e dor de tine. mamă. din mormînt Aş veni la tine-ntîi şi-ntîi.. 4). ah. Vîntu-l poartă ca pe o scamă Azi aici.

maică. Te-aş întreba în limba ta : „Ce dor ai. Mereu te-aş întreba : „Cînd dormi.. 4 . Bătrînii – îl visează. . dar cel mai scump şi mai sfînt cuvînt e MAMA. -cîntă zorile. După glas te-aş găsi. În tezaurul limbii noastre sunt multe cuvinte frumoase. tot frumoasă eşti!” 6). Cuvîntul MAMĂ Pruncii – îl zuruie. greu?!” De-ai fi în ram o păsărică. La rostirea acestui cuvînt : -se înseninează cerul.. măiculiţă. Fricoşii – îl strigă. dumneata?!” De te-ai face spic secară. Muţii – îl gîndesc. armonioase. -înfloresc zîmbetele. -susură izvoarele. -freamătă holdele. Ţi-aş spune vorbe cereşti : „Maică. de cînţi aşa ?!” De te-ai face-n văi o floare. Orfanii – îl lacrimă. Te-aş găsi după suflare. cuvinte dulci. Te-aş găsi după povară Şi te-aş întreba tot eu : „Nu ţi-i. mămică. Bolnavii – îl şoptesc.De-ai fi-n ceruri steauă lină Te-aş găsi după lumină.

mereu proaspete. Mama. 5 . În priviri cu-n fel de teamă. „Maică. Multe cîntece sunt pe lume unul mai frumos ca altul. cîntece ce dăinuie veşnic. C-ai putea să mergi călcînd Pe seminţele ce zboară Între ceruri şi pămînt . iubita e doar – FEMEIA – acea făptură sublimă. 9). Cum o aş putea uita?! Unde-n lume nu m-aş duce Suflet nu găsesc mai dulce” („Cîntec”) Anastasia Lazariuc „Mama” „Făptura mamei” Uşoară. Fericită totuşi eşti Iarba ştie cum te cheamă. O. uşoară. soţia. Iar ceilalţi – îl uită. generatoarea vieţii pe pămînt. Steaua ştie ce gîndeşti. Sunt. maică.Răniţii – îl cheamă. prietena. mamă! O. mereu dragi – acestea-s cîntecele despre MAMA. acea fiinţă divină ce-aduce lumină în suflet şi cînt. feţişoara ta. sora. dar cu vremea devin trecătoare. însă. mamă! 7).

mîna ta”/ „Sfintă mi-i casa” Teodorovici. Dragele noastre profesoare. care zilnic se dăruiesc muncii. Cîntecul „Sărut femeie. pentru răbdarea şi înţelegerea cu care ne 6 . Mai regină decăt floarea Doar femeia poate fi.Poezia „Doar femeia” de D. Mai adîncă decît marea Doar femeia poate fi Mai înaltă ca destinul Doar femeia poate fi Mai amară ca pelinul Doar femeia poate fi Mai frumoasă decît viaţa Doar femeia poate fi Mai deşteaptă ca povaţa Doar femeia poate fi Mai cuminte ca poemul Doar femeia poate fi Mai cumplită ca blestemul Doar femeia poate fi Mai aproape decît dorul Doar femeia poate fi Mai de şoaptă ca izvorul Doar femeia poate fi Mai de-april ca primăvara Doar femeia poate fi Şi mai dulce ca vioara Doar femeia poate fi. de Ion Aldea Pe parcursul vieţii noastre suntem mai mult la şcoală şi zi de zi creştem şi devenim oameni alături de bunele noastre PROFESOARE. primiţi recunoştinţa şi aprecierea noastră pentru bunătatea şi îngăduinţă.Matcovschi. profesiei.

v-aducem in dar – florile întregului Pămînt!!! 7 . profesoarelor. bunicilor. duioaselor! În semn de sinceră dragoste şi profundă veneraţie. Cu pietate în faţa Măriei Voastre m-aplec!!! Doamnelor! Domniţelor! Frumoaselor. colegelor. fetelor frumoaselorFemei ale Pămîntului Întreg. iubitelor.înfruntaţi năzbîtiile şi greşelile noastre şi ne îndrumaţi pe gura de rai a CĂRŢII. surorilor. La sfirşit!!! Mamelor. „Voi ca izvorul nesecat În inimi altoiţi credinţa Să aibă toţi cu-adevărat Al viitorului credinţă” Cîntecul „Învaţătoarea mea”.

8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful