sociologie.[conspecte.md]

Obiectul de studiu al sociologiei 1. Determinati obioctulde studiu al sociologiei 2. Argumentati rolul si locul sociologiei in sistemult stiintelor generale 3.

explicati functiile sociologiei in baza unui exemplu concret -1- Sociologia este o stiinta relativ tinara. Ca demers stiintific al socialului,ea sa nascut in a 2 jumatate a sec, 19. Termenul de sociologie a fost utilizat pentru prima data de filozoful francez Auguste Comte in anul 1939. In functi de obiectul de studiu, sociologia se deosebestede celelalte stiinte intrucut ea studiaza societatea, deci materia organica, in timp ce stiintele naturale studiaza materia organica. Sociologia este o desciplina stiintifica care are ca obiect de studiu societatea umana in ansamblul si in diversitatea ei concreta. Ea realizeaza un studiu schematic al complexului social \, o cercetare a relatiilor sociale in dinamica si unitatea lor, reflectate in actiune reciproca a partilor si a elementelor componente a sistemului social cercetate sub aspect analitic-empiric, descriptiv-explicativa in acelasi timp. Deci sociologia este in mod esential studiul explicativ si comprehensiv al realitatii sociale in totalitatea ei, adica a unei realitati suigeneris, precum si a unor parti, fenomene si procese a acestor realitati in legaturile lor multiple, variate si complexe cu intregul. -2- Vocatia sociologiei de a viza totalitatea sectoarelor si a laturilor socialului,de a realiza sinteze pornind de la fapte, procese, relatii concrete- de a fi o stiinta a societatii in general- i-a determinat pe unii ginditori sa o aprecieze considerindo „regina stiintelor”, „enciclopedia”, „sinteza” a stiintelor sociale particulare. Alti ginditori din potriva ii contesta locul in cadrul stiintelor pentru ca nu este singura stiinta despre societate si pentru ca unele stiinte au o vechime mult mai mare decit ea. In literatura de specialitate se folosesc trei denumiri principale pentru a exprima anumite grupuri de stiinte sociale (antropologie, economia, sociologia etc.), disciplinele umanistice (filozofia, teologia,arta etc.), stiintele comportamentale (sociologia, psihologia si antropologia). Deci sociologia in esenta are deschise caile de legatura cu toate stiintele fie ale naturii sau sociale si umanistice. O schema a acestei situatii o ofera S.Jonas: • antropologie culturala • psihanaliza • semantica • antropologia rurala • psihologia rurala • antropologie • psihologie istorica • economie sociala • istorie sociala • urmabiza • tehnologie • demografie -3- Functiile sociologiei sunt: • functia critica- apare in urma unor situatii de criza. Obiectul criticii echivaleaza cu fixarea unor alternative ale schimbarii pozitive, in ultima instanta- cu instituirea ordinii sociale • functia explicativ-interpretativa – soiologia incearca sa surprinda conditiile si cauzele fenomenelor sociale, sa explice dimensiunile existetnte si repetabile ale acestora, sa formuleze legile sincroniei si ale diacroniei si sa confere semnificatie unor dintre ele.

Functia de diagnoza sociala- orice studiu sociologic asupra unei probleme sau fenomen social urmareste sa puna in diagnostic realitatii investigate fara de care nu pot fi formulate orientarile, concluziile si propunerile practice • Functia predictiva- aceasta se contureaza gratiei capacitatii sociologiei de a cerceta fenomenele si procesele sociale, nu doar in sensul cunoasterii, intelegerii si explicarii lor, ci si pentru formularea unei previziunii, prognoze referitoare la evolutia lor • Functia explicativ constructiva –se manifesta prin insusirea acestei discipline stiintifice de a avea un statut activ si implicant, o vocatie transformatoare si constructiva EXEMPLU: In urma crizei economice aparute, multe fabrici, uzine au dat faliment, oamenii siau pierdut locurile de munca din cauza ca multi proprietari siau redus personalul. Aceasta duce treptat la cresterea somajului (o problema foarte actuala mai ales in rindul tinerilor). Aceasta problema duce la rindul ei la multe altele, una din cele mai acute fiind saracia. Una din cele mai rezolvabile recomandari desigur ar trebui sa vina din partea statului care ar trebui sa asigure toti cetatenii cu locuri de munca, in provincii sa se prelucreze pamintul. Asata ar asigura multe persoane cu locuri de munca, interzicerea anumitor persoane dupa anumite criterii sa plece peste hotare.

subiectul este puternic influentat de cultura obtinuta prin socializare -Caracter individual si personal.) -2. Insa numai printro activitate supusa controlului.pare a fi un simplu de desemnat. obtinute in mod spontan fara o cercetare sistematica. Em. Astfel in 1930 A. cercetat.Sociologia a aparut inca din timpurile stravechi cind oamenii au acumulat treptat un volum de cunostinte despre viata sociala constituinduse o veritabila sociologie spontana. cooperarea etc. se poate aspira la formularea unor explicatii adecvate.Individul este limitat doar la experienta de viata circumscrisa la mediu social in care traieste(grup restrins de oameni). La prima vedere obiectul sociologiei-societatea. intuitie s.ele sunt formulate pe termeni vagi nu pe baza masurarii si numararii. Ea reprezinta un intreg ce poarta o realitate diferita de cea a partilor datorita carui fapt este greu cognoscibila. verificarii continue.Obiectul si problematica sociologiei 1. explicatii. ci prin intermediul unor mijloace naturele(simt.delegvanta juvenila.desi cunoasterea comuna are un caracter enciclopedic ea este limitata la expirienta personala a individului si doar preia opinii si explicatii. infractiunicomise de tineri.Principala sarcina al sociologiei ca stiinta despre societate este sa stabileasca unde si sub ce forma se gaseste societatea. Durkheim sustineca societatea este formata prin asocierea indivizilor si vede intotdeauna mai deprate si mai bine de cit indivizii. Daca nu exista abilitatea si metodologia de a anticipa producerea unui fenomen social inainte ca el sa devina o problema pentru societate. adica problematica. Comte a pus bazele sociologiei ca stiinta. se impune forta evidentei si el devine astfel o problema pentru stiinta sociologica. Dupa Alex Inkeles. -3. al fenomenelor sociale. analizati limitele sociologiei spontane 3. fara utilizarea unor metode stiintifice. cunostinta. Problematica abordata de sociologie revendica participari interdisciplinare. Fiind definita ca studiu stiintific al societatii. al proceselor sociale. Orice fenomen de viata sociala este obiect de studiu pentru sociologie si fiecare stiinta sociala poate adopta un punc de vedere sociologic.a) -Subiectivitatea agentului. -Caracter iluzoriu-autoinselarea Caracter contradictoriu-schimbarea parerilor -Caracterul superficial. dinstingeti problematica de studiu al sociologiei 2. este limitata la experienta individului sau neajunsuri ale ei. al organizarii si schimbarii sociale sociologia ca stiinta constitue un obiect . argumentati importanta constituirii sociologiei ca stiinte -1.Sociologia spontana se refera la acele credinte. mai dificil este sa indentificam varietatea infatisarilor si alternativele obiectulu. sociolog american. Deseori caracterul superficial inregistreaza legaturi aparente si intimplatoare ale vietii sociale -Reprezentarile ce tin de simtul comun sunt lipsite de exactitate. principalele problematici in prezentarea sociologiei sunt urmatoarele: • cultura si societatea umana in perspectiva sociologica • unitatile primare ale vietii sociale (acte si relatii sociale) • institutiile sociale fundamentale ( familia si relatiile de rudenie) • procesele fundamentale sociale (diferentierea si stratificarea.in procesul de cercetare sociala se pune problema depasirii acestui tip de cunoasteredeoarece nu furnizeaza informatii suficiente si corecte pentru intelegere si explicare a fenomenului dat. Dat fiind faptul ca o cunoastere comuna este influentata de zastrea culturala. echivalent cu model de organizare a problematicii fundamentale in acest domeniu este reprzentata de multe ori prin referinta la palnurile principale ale analizei dimensiunei sau componentei vietii sociale. O schita generala a obiectului sociologiei.

important deoarece prin intermediu ei omul poate stabili neajunsurile societatii in general si deci poate lua masuri de ameliorare a situatiei sociale si de lichidare a neajunsurilor date.capacitatea de autoreglaj a sistemului in baza unor principii de reguli de functionare • Paradox. informator si informat.nu are sens sa fie analizata o interactiune singulara. Sistem social 1.. -3. Explicati caracteristicele sistemului social 3. Continutulsistemului poate fi inteles doar in totatlitatea sa si nu poate fi rezumat la insusirile partilor componente. -2-Caracteristicele sistemului social sunt: • Interactiunea-nu exista fenomene izolate si ele trebuie analizate in interactiune cu celelate fenomene • Totalitatea. caractecteristicele acestuia De sistem social evidentiind -1. Orice fenomen. care analizeaza raportul dintre intreg si parte. ea trebuie privita in totalitate • Cauzalitatea circulara. ce analizeaza raporturile dintre elementele sistemului sau dintre sisteme diferite 2. lumea este o unitate alcatuita din diverse siteme care sunt dispuse ierarhic si se afla in permanenta schimbare. Definiti conceptul de sistem socila 2.fiecare fenomen este in acelasi timp independent si constrins. aceasta caracteristica cele doua tipuri de relatie:1. Societatea este un sistem deschis si dinamic cu capacitati de autoreglare. organizator si organizat etc. sistem si element. relatii de subordonare.modificarea unui element produce modificari in toate celelate elemente • Functionare homeostatica.O multime de obiecte actioneaza intre ele atit de intent incit modificarea uneiea produce modificarea celorlalte elemente. obiect indiferent de natura sa poate fi considerat drept un sistem social. Analizati si proiectati schematic un ex.Exempli . relatie de coordonare.

a caror dinamica este influentata de actiunea umana care depinde de structura din care face parte. religioase etc. consumatorului. aceasta caracteristica cele doua tipuri de relatie:1.Societatea in calitatea sa de sistem este alcatuita dintrun sir de subsisteme ordonate ierarhic si care interactioneaza permanent. relatie de coordonare. • Subsistemul administrarii si conducerii sociale. care analizeaza raportul dintre intreg si parte.administrativa. relatii de subordonare.de subordonare 2. tot ce se petrece are o anumita functie si finalitate globala Elementul functional.nu are sens sa fie analizata o interactiune singulara. ce analizeaza raporturile dintre elementele sistemului sau dintre sisteme diferite 2. In configurarea sistemului social global exista 2 tipuri de relatie: 1. Analizati in baza unui exemplu concret mecanismul structurarii si functionarii unui sistem social -1. sistem si element. -3• • Identificam cerinta functionala a sistemului analizat  producerea tehnicii samsung. Activitatea economica se realizeaza prin multiple actiuni intreprinse de agentii economici. organizator si organizat etc.include factori demografici si naturali. -2.dispuse ierarhic si in corelatie de ordin functional..Sistemul social 1. Necesita a fi mentionat faptul ca fiecare element poate fi analizat ca un sistem pentru sistemele sale de referinta si invers. Subsistemele societatii sunt: • Subsistemul conditiilor material naturale. stabil. politica. ea trebuie privita in totalitate • Cauzalitatea circulara. Identificam functia fiecarui element  funtia fizica (producerea aparatajului tehnic)  functia psihologica (autovalorizarea si prestigiul prin detinerea . artistice.capacitatea de autoreglaj a sistemului in baza unor principii de reguli de functionare • Paradox. statale.modificarea unui element produce modificari in toate celelate elemente • Functionare homeostatica. Explicati interdependenta dintre subsistemele sistemului social global 3. se refera la multitudinea valorilor stiintifice.a.cu un rol fundamental in crearea si mentinerea echilibrului social • Subsistemul economic. integrate intrun ansamblu de activitati al carui scop este mentinerea ordenii sociale • Subsistemul normativ.fiecare fenomen este in acelasi timp independent si constrins. alcatuit din totalitatea normelor. Deci intreaga societate este un complex de subsisteme de natura economica.Sistemul social global se caracterizeaza printro stare de echilibru intern care poate fi statiс sau dynamic.Caracteristicele sistemului social sunt: • Interactiunea-nu exista fenomene izolate si ele trebuie analizate in interactiune cu celelate fenomene • Totalitatea. informator si informat. circulatiei de bunuri s. cuprinde manifesterile societatii care vizeaza satisfacerea trebuintelor vitale ale indivizelor. Identificati caracteristicele sistemului social 2. de coordonare. orientate spre sfera productiei.caracterizate prin faptul ca schimbarile interne sunt continue fara a se ajunge la un echilibru inalt. valorilor principiilor eticojuridice in scopul reglementarii comportamentului indivizilor • Subsistemul cultural al activitatilor de creatie. cuprinde institutii administrative.

facilitarea muncii umane.  varietatea. calitatea servicilor si nivelul acestora. a serviciilor ce inlocuiesc munca manuala automatizata. Subfunctia:  economie de timp.  transmiterea informatiilor intre membrii societatii Alternative(propuneri) functionale  ameliorarea capacitatii de rezistenta Consecinte  negative pozitive  neutre Contextul social .  designul produselor. rapiditate. ajutor.• • • tehnicii)  functia sociala (facilitarea modului de trai a societatii si modernizarea).  libertate. Proprietati:  posibilitatea de obtinere a informatiei. bani. estetica. tendinta permanenta de modernizare.

intre doua sau mai multe roluri execitate de aceeasi persoana 2. prieteni). -2. astfel constituinduse diferite sisteme sociale. intre cerintele care configureaza acelasi rol. compartimentarea si adjudecarea.Structura sociala 1. care este detinut de individ independent de calitatilesi eforturile acestora. conflictele apar intre componentele aceluiasi rol. Notiunea de structura este un intrument cu ajutorul caruia pot fi exprimate trasaturile grupului. Deosebim doua tipuri de status: • Status prescris. intre rolul de studenta si cel de mama. Vointa si activitatea oamenilo presupun dezvoltarea de interactiuni multiple fara de care nu poate fi posibila axistenta omului ca fiinta sociala.Modalitatea cea mai simpla de definire a structurii sociale consta in definirea ansamblului de relatii si de interactiuni dintre indivizi ca elemente componente ale unui sistem. Fondul uman al societatii este alcatuit din comunitati umane. In primul caz.Statusul reprezinta pozitia pe care indivizii o ocupa in cadrul unei structuri sociale. intre cerintele ce configureaza acelasi rol  principlae (profesii) secundare (familii. Ansamblul relatiilor dintre si in interiorul acestor forme de asociere umana care asigura convietuirea si activitatea membrilor. percepute drept contradictorii de persoana care exercita rolul. Comportamentul de rol poate fi concordat cu суд ву status sau nu. Definiti notiunea de structura sociala 2. Depasirea conflictelor de rol la nivel individual se face pe trei cai: rationalizarea. Foarte multe roluri reunesc exigente percepute drept conflictuale si foarte putine seturi de roluri sunt complet neconflictuale. . spre care individul accede prin propriele eforturi si care presupune initiativa.pozitia care este asociata cu o suma de reguli privitoare la comportament (drepturi si obligatii). Analizati elementele structurale fundamentale: status si rol socila. De exemplu. clase.aflate in diferite interactiuni dependente de multiple subsisteme sociale. -1. In al doilea caz. colectivitati. Exemplificatile 3.Conflictele de rol se pot manifesta in doua forme:intre doua sau mai multe roluri exercitate de o persoana.grupe etc. Dati exemple de conflicte de rol. de exemplu. cu aceasta individul se naste si nu poate renunta la el • Status dobindit. pot exista conflicte intre rolul de manager de companie si cel de sot. -3. Maria Voinea defineste statusul social ca pozitia de baza a uneia persoane in cadrul grupului. in cazul rolului de profesor pot sa apara conflicte intre exigentele de moralitate. creativitate si competitie: invatam pentru a dobindi o slujba Rolul spre deosebire de status exprima ceea ce trebuie sa faca un individ atunci cind detine un anumit status. reprezinta structura sociala. Conflictele de rol se pot manifesta in doua forme: 1. precum si comportamentele asteptate in mod legitim de acei in raport cu care se defineste persoana in cauza. cu alte cuvinte exprima comportamentele concrete ale persoanei care detine un status si la care alte persoane se asteapta la mod legitim. corectitudine si dorinta de cinstiguri suplimentare. intre rolul de politist si de adept al unei religii.

Mobilitatea sociala 1. familiei. Mobilitatea sociala este cea mai simpla forma a structurii sociale. Interpretati notiunea de mobilitate sociala 2. Clasificati formele de mobilitate sociala 3. migartia si urbanizarea • • • • -3.Exemplu: Orizontala-schimbarea locului de munca dar de aceeasi functie si cu conditii similare Verticala-gruparea unei functii de conducere sau parasirea ei. trecerea de la situatia de functionare a statului la cea de intreprinzator particular Instructionala si educationala-trecerea adolescentului de la studiul liceal la сel univ Ocupationala -miscarea individului intrun spatiu social format dintrun nr oarecare de categorii socio-profesionale Teritoriala sau geografica-include fenomenul de migratie rural-urban sau invers Individuala si colectiva-schimbarea locului de munca. exilul. Mobilitatea exprima fenomenul de deplasare a indivizilor in spatiu social. exodul . Proiectati schematic si analizati trecerea unui individ prin diverse forme de mobilitate. intragenerationala(ca schimbare de status in raport cu pozitiile ocupate anterior de aceeasi pers) instructionala si educationalatrecerea adolescentului de la studiul liceal la сel univ ocupationala miscarea individului intrun spatiu social format dintrun nr oarecare de categorii socio-profesionale teritoriala sau geograficainclude fenomenul de migratie rural-urban sau invers individuala si colectivaschimbarea locului de munca. familiei. exodul .Miscarea indivizilor in spatiul social ca urmare a dinamicii structurale a sistemului social global sau a redistribuirii statusurilor rolurilor in vederea unei rediminsionari a fondului socializant la nivel grupal si individual. exilul. migartia si urbanizarea . ascendenta(structurala) 2. Ea reprezinta definirea ansamblului de relatii si de actiuni dintre indivizi. intergenerationala(schimbarea de status in raport cu сel al parintilor) 4. -1. deasemenea este procesul de schimbare a pozitiei persoanei pe scala unui spatiu social dat. constituie continutul procesului de mobilitate sociala. descendenta 3. -2• • mobilitatea orizontaladeplasarea de la un status la alt status de acelasi nivel verticala de la un status la alt status de nivel superior sau inferior 1.

admiterea existentei faptelor sociale. -2a. Dati ex de fapte sociale si argumentatile -1-Durkheim caract faptele sociale ca fiind lucruri exterioare individului care exercita o presiune asupra acestuia avind un rol coercitiv. Acestea se impugn individului de la nastere.Durkheim 2. inaintea lui si inafara costiintei sale si el nu le poate neglija daca vrea sa traiasca in societate. normele morale. Geneza faptului social trebuie cautata in structura materiala si simbolica a societatii si mai putin in gindirea sau conduita individuala(ex: imbracamintea reflecta in felul sau o constringere externa. Faptele sociale trebuie sa fie considerate obiecte. Se impune un comentariu:geneza faptelor sociale trebuie cautata in structura materiala si simbolica a societatii si mai putin in gindirea sau conduita individuala(ex:imbracamintea reflecta in felul sau o constringere externa. sistemul economic. El este preocupat in special de “realitatea” societatii redata sintetic prin conceptual de fapt social si exprimata sugestiv prin ceea ce el considera a fi morfologia sociala. exterioare individului care sunt dotate cu o putere de coercitie si care impugn respect.Faptul social 1. -3. Fiind detasate de subiectele constiente. rezistenta.Dupa Durkheim faptul social este orice fel de a face fixat sau nu . care poate sa varieze de la civilizatie la alta ) b. capabil sa exercite asupra individului o constringere exterioara care este generate in intinderea unei societati date avind o existenta proprie. legile juridice. indeprndenta de mabifestarile sale individuale. familia. Analizati regulile de aur ale faptelor sociale 3.faptele sociale savirsesc prin constituirea unui material autonom asupra carora se va concentra munca interpretata a sociologului. . Relatati conceptia socoilogica cu privire la faptul social dupa Em. У posibil ca el san u simta constringerea lor daca li se supune benevol insa o simte destul de bine in caz de opunere. existind deci. care poate sa varieze de la civilizatie la alta ).Ca fapte sociale pot fi considerate limbajul.Faptele sociale dupa Durkheim sunt moduri de a actiona de a gindi si de a simti.

Aratati deosebirea dintre fapt social si process social -1. in concluzie faptul social repr generalizarea unui fapt individual.Expuneti conceptia sociologica cu privire la faptul social dupa G Tarde 2. insa aparitia simultana a mai multor fenomene nu repr intotdeauna un process social Spre deosebire de faptele sociale procesele sociale: • Sint relative omogene • Intre ele exista relatii de dependenta social • Durata lunga. persistenta mare in timp • Legatura lor de devenire sociala. prin urmare orice actiune individuala devine social imediat ce este imitate de altii.Tarde considera drept fapt social orice actiune savirsita de un individ avind drept model pe altcineva. de dynamism social • Inscrierea lor intro anumita tendinta de schimbare . -2• • Orice actiune individuala devine social imediat ce este imitate de altii Faptul social este rezultatul contactului a 2 sau mai multor constiinte care se afla in raport de imitatie -3-Notiunea de process у utilizata in forte multe domenii intelegindude de obicei o serie de fenomene legate intre ele care produc un anumit effect.Validati caract gen ale faptului social in conceptia lui Tarde 3.Faptul social 1.

apariti relatiilor de dif tipuri ca de ex adaptarea . economice se impletesc cu fenomenele sociale. economice se impletesc cu fenomenele sociale.Def notiunea de process social 2.In societate au loc multiple procese in care fenomenele tehnice. Clasificati procesele sociale 3. intre 2 indivizi. demonstrate rolul proceselor associate in functionarea si dezvoltarea societatii -1. Procesele sociale pot fi intrapersonale.Dupa gradul de complexitate si profunzime : • Procese simple(fapte si fenomene sociale omogene) • Procese care exprima schimbari si transformari sociale • Procese care exprima mutatii semnificative in cadrul societatii. inteleginduse de obicei o serie de fenomene legate intre ele care produc un anumit effect. -2. In societate au loc multiple procese in care fenomenele tehnice. Not de process social este utilizata in foarte multe domenii. prietenia si conflictul.Numim procese socialу acelea care sint compuse dintro serie de fenomene sociale.care se refera la insasi dezv sistemelor si subsistemelor sociale • Procese de cea mai mare complexitate si semnificatia valorica prin care se realizeaza procesele in dif sfere ale vietii sociale sau in dif subsisteme ale sist social global Dupa criteriul intensitatii si profunzimii: • Cele ce exprima transformari sociale de tipul evolutiilor • Сele care exprima transformari sociale de tipul revolutiilor Dupa sens: • Evolutive • Involutive Dupa gradul si natura implicarii agentului uman • Spontane • Planificate Dupa criteruil lor complex: • De modernizare • De urbanizare Dupa cadrul de desfasurare: • La nivelul individual uman • Reltiilor interindividuale • in cadrul grupurilor si colectivitatilor umane Dupa semnificatia: • de colaborare • de concurenta • de conflict • de organizare • de dezorganizare Dupa sfera de cuprindere: • Regionale • Societale -3-Procesele sociale sint compuse dintro serie de fenomene sicio\ale.Proces social 1. intre grupuri. colaborarea.Procesele sociale sint compuse dintro serie de fenomene sociale. . intre individ si grup. Un ex ar fi procesul de socializare a individului la noile conditii social-economice. Ele pot schimba organizarea si structura grupurilor.

colaborare.putere. Intre grupurile sociale si societate se pot stabili deasemenea o retea de relatii formale si neformale de care depinde asigurarea coeziunii sociale sifunctionalitatii acestora.interesele si normele sale-relatii de conducere comunicare. Interpretati not de relatii sociale b.Relatia soc este sist interactiunii reciproce dintre indivizi(parteneri sau grupuri) avind la baza o anumita platforma(prietenie.Intre un grup social si societate au loc astfel de relatii ca relatiile de cooperare in luarea unor decizii.affective) Intergrupale(se stabilesc intre grupuri ca totalitati) Dupa modul de afectare a coeziunii sociale: • • • • • • De cooperare(intre membrii unui grup De subordonare sau supraordonare(un grup este dominat de alt grup) De compromis si toleranta(2 grupuri sau indivizi au scopuri si interese diferite dar se accepta reciproc) De marginalitate(cind indivizii participain grupuri) De competitie(cind resursele-prestigiu. De ex.Relatiile sociale a. un grup professional de productie va coopera cu societatea in luarea deciziei de producere. -2-Dupa natura: • De productie(de consum si repartite etc) • Educationale • Politice Dupa cadrul de desfasurare: • Interindividuale(intre 2 indivizi-relatii de prietenie.dusmanie). De subordonare-societatea se subordoneaza producatorului si capacitatilor lor de producere.dusmanie) • • Intre individ si grup(apare ca un tot unitary cu valorile. . sunt limitate) Conflictuale(un partener incearca sal elimine pe altul Dupa obiectul relatiilor: • • • • De munca De vecinatate familiale de petrecere a timpului liber Dupa gradul lor de reglementare: • formale(sunt definite social-reglementate prin norme si coduri) • neformale(reglementate prin norme sociale difuze) -3. Prezentati tipurile de relatii sociale c. Dati ex de relatii sociale amnifestate intre 1 grup social si societate si interpretatile -1.

In cadrul multimii. relatiile sunt impersonale(formale)ele reprezinta o forta de coeziune mai mica decit in gr. studenti. in sensul ca se formeaza ca urmare a cerintelor. Intrucit in cadrul grupului scopurile fiecarui membru corespund intereselor commune a tuturor membrilor. Putem spune ca multimea este o”singuratate in comun”. intereselor commune ale oamenilor. mijlociu sau mare ce se intilnesc din cind in cind. in intervalele dintre intilniri manifestinduse o relative permanenta a scopurilor. • Grupul socialsemnifica acea reuniune de pers in nr mic. iar ceata o “asemanare in comun”. preferintelor. iar interactiunea membrilor se concentreaza asupra activitatilor ce au dus la formarea acestui grup sin u sunt determinate de nevoile si dorintele personale. Grupul primar este un grup mic. adolescenti. nr de pers adunate in jurul unei masini accidentate. dorintelor individuale. De obicei acestea cuprind un nr mic de membri.vom prezenta citeva dintre acestea: • multimease refera la un nr de pers care se reunesc mai mult sau mai putin intimplator. relatiile ce se stabilesc intre indivizi fiind rezultatul contagiunii emotionale • ceatapresupune reuniunea voluntara a unor indivizi ce se aseamana intre ei din punc de vedere al preocuparilor. idealurilor sau pur si simplu pentru placerea de a fi impreuna. De ex. se poate vorbi de o oarecare structurare si organizare interna . durabile. -2• Grup primara fost analizat de Cooley in cadrul Scolii Sociologice .gradul de organizare interna si diferentierea rolurilor este foarte slaba. De ex grup de elevi. delicventi. si care cauta o satisfacere a trebuintelor. sportive. Grupurile neformale apar intotdeauna cind oamenii sunt reunite si interactioneaza intotdeauna in mod obisnuit . • Grup interndin care facem parte sio avem un sentiment de identitate cu grupul si loialitate fata de membrii grupului • Grup externgrup din care facem parte insa nu avem nici un sentiment de loialitate sau identitate cu acesta • Grup formalfunctioneaza in conformitate cu norme din regulamente sau legi juridice ce apartin de regula unei organizatii.publicul unui spectacol. precum si de o relative diferentiere a rolurilor membrilor sai. in conceptia lor grupurile primare reprezinta”solul fertile al dezvoltarii naturii umane” si actioneaza primordial asupra individului identificindul cu grupul. putind exista o perioada de timp de la citeva ore pina la citeva luni. preferintelor. avind un grad de organizare si structurare relative redus. care sunt pentru o perioada de timp impreuna. atrasi reciproc de aceste conditii “naturale” ale indivizilor.Grupul social 1 Identificati sensul conceptului de grup social si deosebirile lui fata de alte reuniuni sociale 2 Analizati principalele tipuri de grupuri sociale 3 Propuneti argumente in favoarea necesitatii cunoasterii grupului social -1-Plecind de la existenta si manifestarea in practica a acceptiunii conform careia o multime de indivizi reunesc sub denumirea de grupuri umane o serie de alte concepte sociale si din necesitatea de a face o delimitare intre conceptual de grup social si alte concepte. membrii au relatii personale. In cadrul unei organizatii grupurule sunt formate intentionat de manageri si au ca obiectiv realizarea unor sarcini specifice pentru a ajuta organizatia sasi realizeze scopurile • Grup neformal ele apar si evolueaza natural. starilor de spirit. Ex:cetele de copii. cu o imortanta majora in societatea primara a indivizilor(cei 7 ani de acasa)prototopul—familia • Grup secundarsunt constituite cu un anumit scop. Primare.

dupa cum si grupul in cauza exercita presiuni asupra altor grupuri incercind sa se apere. creindusi astfel un system vast de cunostinte si credinte pe care le va aplica in activitatea sa perfectionindule in permanent ape baza observarilor effectuate asupra semenilor sai. Grupul social primar este grupul care transfera individual biologic in individ social. Familia care esta un grup social primar demonstreaza faptul ca anume in cadrul ei individual obtine primele deprinderi necesare pentru a efectu ulterior contactul cu societatea.• • • Grup de apartenentagrup din care indivizii fac parte efectiv. derularea relatiilor cu membrii societatii si utilitatea activitatilor sale pentru mentinerea echilibrului social. In cadrul grupului social secundar individual obtine deprinderi in urma unei colaborari mai avansate cu societatea. valori si comportamente adera Grup de presiunese pot distinge o alta serie de grupuri din exteriorul unui grup. sa le subordoneze -3. punind abazele procesului de socializare a carui dezvoltare este esentiala pentru mentinerea echilibrului social. care exercita presiune asupra sa incercind sa-l domine. Anume de educatia si socializarea individului in cadrul grupului primar depinde evoluarea in viitor a acestuia. .E ste necesar de a cunoaste grupul social deoarece acesta are o mare importanta in mentinerea echilibrului social. norme. dar ale caror opinii. in care acestia sunt prezenti in cea mai mare parte a timpului si in care relatiile ce se stabilesc sunt de tipul “fata-in-fata” Grup de referintagrup din care indivizii nu fac parte direct si fizic la un moment dat.

evaluare si autodezvaluire . Cunoasterea la nivelul simtului comun si cunoasterea stiintifica a vietii social Cercetari teoretice si empirice in sociologie Observatia Experimental Ancheta Studiul documentelor sociale Abordarea calitativa in cunoasterea vietii sociale .existenta la cercetator a abilitatii de a obtine motivarea subiectilor.existenta la subiect a capacitatii de autoanaliza.Metodologia de cercetare a vietii sociale -1-Identificam metodele calitative de cercetare a vietii de familie -2-Argumentati avantajele si dezavantajele metodelor calitative(in special al interviului)in cercetarea vietii sociale -3-Formulati citeva reguli fundamentale in vederea realizarii unui interviu efficient -1• • • • • • • -2• Avantaje: -relatia directa tip fata-in fata intre cercetator si subiect -evitarea raspunsurilor incompleter . angajarea lor in convorbire -elimina greseala -dezvaluie sursele motivatiilor • Dezavantaje: -mai putin productive pentru producerea de idei decit interviul individual -impactul distructiv al moderatorului -3• • • • Adoptarea formulei celei mai potrivite cu profilul interlocutorului Trecerea de la general la particular Utilizarea intrebarilor simple pentru a plasa printer ele pe cele dificile de ale caror raspunsuri este realmente interesat cercetatorul Intrebari conditionate de logica si continutul raspunsurilor.

ofera posibilitatea de a interactiona intre cei egali. Mass-media influenteaza la constructia propriei noastre realitati. valorile promovate la nivel de societate • Socializare negativecontrarul….Socializarea-proces social fundamental -1-Definiti procesul de soсializare -2-Analizati formele socializarii -3-Evaluati rolul principalelor mecanisme(factori)care contribuie la socializarу -1-Proces de interactiune prin care individual obtine cunostinte. deprinderi necesare convietuirii in societate • Situatiile care angajeaza inventia si imaginatia prin intermediul carora se dezvolta capacitatile creatoare ale copilului si gindirea participative • Situatiile de comunicare psihologica care dezvolta afectivitatea copilului Scoala reprezintaun alt agent social complex care ofera atit informatii. aptitudini. comportamente. In cadrul acesteia se stabilesc primele si cele mai importante si mai durabile relatii interne. deprinderi cit si un intreg climat valoric si normative. atitudini si roluri • Socializare pozitivaconformarea individului la normele. atitudini si isi formaeza un system de valori care ii sunt necesare pentru a fi incadrate in reteaua sociala -2Socializare primaradebuteaza odata cu nasterea si are functia de a transforma individual biologic in unul social si unde familia detine locul principal • Socialiozare secundaraproces prin care persoana isi modifica comportamentele. in special in perioada copilariei si adolescentii. mass-media. Familia reprezinta cadrul principal in interiorul caruia se modeleaza [personalitatea copilului. In orice siocietate familia constitue factorul primordial al formarii si socializarii copilului. isi asuma noi modele de valori. In scoala copilul invata ce inseamna sa imparti cu altii. • Resocializareaproces de invatare a unor roluri noi si de abandonare a unor roluri anterioare -3-Socializarea este realizata de numerosi agenti dintre care cei mai importanti sunt:familia. scoala. In scoala elevii iau cunostinta cu sisteme formale de evaluari:note si caracteristici periodice primate dec elev si transmise parintilor. sa faca un lucru cu rindul. Aceasta lume sociala noua contribuie la socializarea copilului Grupurile de prieteni se manifesta ca agenti puternici de socializare. in afara controlului parintilor. Grupul de prieteni ofera copilului posibilitatea de a se manifesta independent. contribuie la cresterea gradului de informare. grupul de prieteni. diferit de сel al familiei. dificila uneori pentru copii. ca parteneri de cooperare si competitie cu acelasi statut. constituind o experienta noua. • . sa se compare cu egalii sai. Functia de socializare a familiei se realizeaza in 4 stadii specifice: • Situatiile de “educatie morala” avind la baza relatiile de autoritate • Situatiile de invatare cognitive prin care copilul invata sistemul de cunostinte.

-3. Devianta reflecta incalcarea normelor sociale care sunt standarte principale de adecvare a conduitei la cerintele sociale.Cauzalitatea deviantei se explica in 3 directii. starea biologica si personalitatea individului: • punctul de vedere biologic constitutional potrivit caruia factorii biologici si genetici sint hotaritori • orientarea neuropsihica la baza carora stau personalitatile patologice cu dereglari psihice • orientarea psihico-individuala in conformitate cu care caract personalitatii genereaza frustrari si agresivitate • orientarea psiho-sociala sustine ca individul nu se naste criminal ci este socializat negativ 2. -2. analizati cauzalitatea deviantei in societatea moldoveneasca -1. considera delicventa ca fenomen de inadaptare si neintegrare sociala generind un conflict dintre idealurile indivizilor si ceea ce este oferit din cadrul societatii 3.psihologica)cit si de natura externa. argumentati importanta dimensiunilor controlului social in stimularea conformitatii indiviozilor 3. teoria cauzalitatii multiple sustine ca fenomenul de delicventa are determinare atit de natura interna (biologica. definiti not de control social si devianta 2.mijloace si mecanisme de constringere si presiune sociala dr si de recunoastere si recompensare a unor comportamente si actiuni dezirabile.Fiecare individ devine constient pe parcursul existentei sale de rolurile pe care este chemat sa la indeplineasca si sa le respecte fie voluntar sau silit. .Controul social si devianta 1.Notiunea de control social repr ansamblul de forme. In societatea moldoveneasca una din directii sustine ca la bazacomportamentului delicvent sta: 1. Astfel dimensiunea interna a controlului se refera la acceptarea voluntara si constienta a individului fata de normele invatate si interiorizate facind parte din “eul lor”. Dimensiunea externa se refera la conformarea indivizilor fata de norme datorita presiunilor si influentelor exercitate asupra lor de societate.

Incercarile de a defini familia sau delimitat in doua apordari: una sociala si alta juridica. respectarea igienei este mai neglijata previzind imbolnavirea membrelor deoarece familia prezinta unnumar mare membrilor. dar cea mai raspindita forma specifica in majoritatea tarilor europene este monogamia ce reprezinta uniunea dintre o femeie si un barbat. poligenia. Monogamia este impusa de biserica pentru a fi respectata.membrii sunt comuni si interactioneaza in cadrul rolurilor de mama-tata.Familia-grup social fundamental 1. sinceritate. Din prespectiva juridica familia este un grup de persoane intre care sau stabilit un set de drepturi si obligatii reglementate prin lege si acte normative.Familia ca grup social fundamental este formata din persoane unite prin casatorie. -3. prezinta alte atitudini ale barbatului asupra femeiei. Din perspectiva sociologica familia reprezinta grupul primar cu cea mai mare responsabilitate normativa. In cazurile poligeniandriei. . In cazul monogamiei legatura dintre membri este bazata pe egalitate. poliandria. Cele doua perspective se suprapun partial in unele situatii. adobtie ci locuiesc de regula sub acelasi acoperis ce presupune un sistem de drepturi si obligatii reciproce -2. elatii despre abordarea sociologica si juridica a familiei 3. Exista o cooperare a membrilor mai adecvata. monogamia refera o mai mare prioritate femeiei. singe. o relatie afectiva mai strinsa spre deosebire de poliandrie care este uniunea dintrun barbat si mai multe femei. Def conceptul de familie 2. sensul sociologic al notiunii de familie este mult mai larg de cit sensul juridic si invers. sot-sotie.Exista mai multe forme de organizare familiala: poliginiandria. poliganiei. argumentati avantajele monogamiei comparativ cu celelalte forme istoice de organizare familiala -1.

-3. Metodele cantitative presupun ca cercetatorul nu se intereseaza de fiecare individ in parte. ordonate logic si psihologic care determina raspunsuri ce urmeaza a fi inregistrate in scris. -2-Aplicarea metodelor cantitative sunt utile in cazul cercetarii a unor probleme sociale sau care tin de viata sociala. Chestionarul reprezinta un ansamblu de intrebari. Argumentati in ce cazuri este utila aplicarea metodelor cantitative special a chestionarului privind cercetarile vietii sociale 3. La fel aceste metode se mai amplica in cazul cercetarii calitatii produsului sau pur si simplu in cazul aflarii opinii publice in urma unui eveniment. Astfle cercetatorul nu este interesat de variabilitatea cazurilor imparte. Aplicarea acestor metode este utila in vederea rezolvarii unor probleme de interes stiintific.O problema sociala in societatea moldoveneasca ar fi: trafic de fiinte umane (TFU) • Ce cunoasteti despre <TFU> ? • Cunoasteti cazuri concrete despre persoane traficate? • Din ce cauza au nimeri prada traficantilor? • Care au fost consecintele in urma traficului? • Ce propuneri ati da pentru solutionarea acestor probleme? . Descrieti metodele sociologice de cercetare a vietii sociale 2. Formulati un mini-chestionar in baza caruia veti cerceta o problema sociala in societatea moldoveneasca -1.Metodologia de cercetare a vietii sociale 1. Metodele calitative ivedentiaza limetele metodelor cantitative si propun drept metoda fundamentala intelegerea prin intermediul caruia se cauza sa se ofere posibilitatea interpretarii obiective a semnificvatiilor subiective vehiculante de indivizii cercetati. ci de analiza unor tendite centrale.metodele sociologice de cercetare a vietii sociale sunt metodele cantitatvice si cele calitative. atenti asa fiin orientata spre un ansamblu de indivizi sau unitati sociale ce formeaza o populatie in sens statistic. imagini grafice.

Potrivit conceptiei sociometrice. ca: atitudinele si opiniile colective.Relatii sociale 1. Aceasta atitudine poate fi analizata in baza diferitelor criterii: increderea in cunostintele profesionale. ceea ce face sa nu se elibereze o mare cantitate de energie fizica. Toate acestea duc la scaderea randamentului si a performatilor grupului in raport cu alte grupe. dar care nu sunt considerati simpatici. • Se poate ca relatiile de natura simpatetica. relatiile fiind bazate pe simpatie. -2. diminuarea controlului reciproc si a responsabilitatii individuale. preferentiale. in calitati morale. formarea grupurilor de munca in baza preferintelor are o serie de efecte pozitive: (AVANTAJE) • in grupul astfel constituit exista o atmosfera calda. preluarea de catre unii membri ai grupului a sarcinilor altora. dar mai ales psihologica care poate contribui la cresterea performantei grupului DEZAVANTAJE: Desi in unele cazuri aceste efecte sunt posibile totusi dupa caracterul preferintial grupurile constituite prezinta si o serie de neajunsuri: • Se constata ca tocmai din cauza bunelor relatii dintre membrii grupului apar o serie de fenomene negative cum ar fi: stagnarea in munca. Se incepe cu un test sociometric. membrii unui grup mic fiind rugati a preciza atitudinea lor fata de toti ceilalti membri. Aspectele metodologice ale sociometriei. un rezolvarea impreuna a sarcinilor profesionale etc. Astfel relatiile.Relatiile preferentiale pot fi: atractia. spiritul de grup si motivatia de grup care are o influenta asupra modificarii comportamentelor individuale. in aptitudine de conducator. respingerea si indiferenta. • Coeziunea grupului este foarte mare.In viziunea sociometristilor. ducind la eliminarea din grup sau la neacceptarea in cadrul sau a oamenilor valorosi din punct de vedere profesional. in capacitatea de a primi un ajutor la nevoie. in formarea si organizarea unor grupuri de munca stabile si inalt productive. explicati metoda sociometrica ca forma de studiu a relatiilor sociale 2. estimati avantajele si dezavantajele in implicarea metodei sociometrice 3. sa determina ca criteriul competentii profesionale sa fie subordonat sau chiar inlocuit de criteriul relatiilor simpatetice. apropiata. incredere si ajutor reciproc. generind conditii favorizante si stimulatoare pentru desfasurarea cu succes a muncii • se creaza o puternica unitate afectiva si de cunoastere intre membrii si iau nastere o serie de fenomene psihosociale. -3. cele mai importante sunt relatiile afective ce se stabilesc intre membri. a caror prezenta in gru devine nejustificata. preferintele de asociere a acestora constitue fundamentul relatiilor sociale care confera grupurilor identitatea functionala si coeziunea interna. Aceste relatii genereaza matricea sociometrice (masurarea sociala pe baza de teste): INTREBARI • In ce masura ati dori sau nu sa lucrati cu colegii dumneavoastra de grup? . dominate in cadrul grupului. umana. dati exemple de tipuri de intrebari care pot sta la baza constituirii matricei sociale -1.

Conceptul de civilizatie desemneaza totalitatea mijloacelor cu ajutorul caruia omul se adapteaza mediului (fizic sau social). -2. estetice si practice. sunt modalitati comportamentale obisnuite si practicate de multa vreme de un grup. Delimitati conceptual notiunile de cultura si civilizatie 2. moduri de comportare.organizatie sociala. mincam. ca om. to ceea ce tine de satisfacerea nevoilor materiale. in raport cu aceasta. prejudecati. operele limitate(de geneza. Valoarea reprezinta ceea ce este demn sa fie dorit. afirmatii puternice cu privire la ceea ce este drept si gresit si. Cutumele nu sunt identice pentru toti membii unei societati. cultura reprezinta pentru membrii unei societati ceva firesc de care nu isi dau seama decit atunci cind intra in contact cu culturi deosebite. in mod deliberat. actul si omul de cultura urmaresc satisfacerea nevoilor spirituale. • Traditiile. In acest ansamblu pot fi identificate citeva elemente principale: • Simbolurilesunt semne arbitrare utilizate la nivel social pentru a desemna ceva(obiect. cultura reprezinta un ansamblu foarte complex ( la prima abordare – eterogen) de obiecte credinte. El este un sistem.(modul in care ne imbracam. prin cultura intelegem ansamblul metodelor de gindire. placerea frumosului. motivare si finalitate) la domeniul spiritului si intelectului. iar cele mai multe sunt insusite prin convietuirea sociala. prin invatare. Normele au un caracter constringator. constructii publice si mijloace de comunicatie. Ele sunt conventii sociala stabilite mai mult sau mai putin arbitrare. inclusiv materializarea acestor modele in lucruri. Cultura cuprinde componente idiale(credinte.norme. politica. unelte etc. Insusirea limbajului inseamna nasterea omului ca fiinta sociala. iubim. ca si un sistem de simboluri. permis si interzis in situatii anumite. sa creeze cultura. Traditiile se transmit partial. de modele sonorecu semnificatii specifice si arbitrare. il organizeaza si il transforma pentru a se putea integra in el. sa o acumuleze si sa o transmita etc. modele de actiune. Ele sunt depozitare culturii care poate fi definita. tehnologii. actiune.In acceptiunea sociologica. Argumentati aportul culturii in limitarea si extinderea libertatii umane -1. • Valorile sunt idei abstracte despre ceea ce este dezirabil. analizati elementele componente ale culturii 3. atitudine). atitudine si actiune care caracterizeaza o populatie sau o societate.). intr-un anumit sens. Limbaju permite oamenilor sa se exprime. sculptura. operele de stiinta. activitati economice si administrative. a confortului si a securitatii reprezinta civilizatia. pe care il supune. • Normele  sunt reguli speciale care specifica comportamentele de adaptat in situatii date.In sensul суд mai larg. pedepsita. Ele sunt idei. ceea ce merita in sine sa fie apreciat sau cautat. literatura si muzica. nerespectarea lor fiind sanctionata. . structurat la nivel social.Mendras) • Limbajul  este principalul depozit al simbolurilor. actele. sau cutumele. ornamentele. mijloace de transport. creatii artistice etc. Opera. intentie. simboluri) si componente materiale (lucruri. valori. ne dusmanim) • Ritupoate fi definit ca o secventa formalizata si stereotipa de acte savirsite intrun context religios sau magic (H. Sferei culturii apartin:datenilie si obiceiurile. locuinta. explicarea misterului. educatie si ivatamin etc. corect si bine sa urmeze majoritatea membrilor unei societati. locuinte. pictura si artele decorative aplicate. ele pot lua forme diferite de la un grup social la altul. logice. militara si juridica. arhitectura. • Moravurile au un caracter mai accentuat. Conceptul de cultura cuprinde in sfera sa atitudini. imbracaminte.Cultura si civilizatia 1. In functiile civilizatiei figureaza elementele de natura utilitara dispune in urmatoarele capitole: alimentatie.Astfel pot fi deosebite valori economice. credintele si practicele religioase. ne adresam.

Deci ea are o mare aport in limitarea si extinderea libertatii umane. eliberindule timp pentru creatie I explorare.Cultura constituie toatlitate valorilor materiale si spirituale create de omenire si transmise din generatie in generatie. Cultura ne elibereaza de nevoia de a reinventa mereu comportamentele vietii sociale. Faptul ca cultura limiteaza libertatea idivizilor poate fi argumentat astfel: • Suntem impusi la inmormintari sa imbracam numai haine negre (norma) • La nunti mireasa trebuie numaidecit numai in rochie alba (norma) • Femeia care a nascut nu trebuie sa intre in biserica 40 de zile (rit) • Barbatii trebuie sa ofere locul femeilor (valoare) Cultura deasemenea extinde libertatea umana: cultura elibereaza individul de comportamentul predeterminat si conditionat. dictat de instinct. Nu trebuie spre exemplu sa creem neintrerupt o limba cu care sa comunicam. Nenumaratele fapte obisnuite pe care le facem zi de zi si bunurile materiale de care avem nevoie sunt asigurate prin cultura astfel.-3. .

Socializarea are rpofunde influente formative la nivelul tuturor componentelor structurale ale personalitatii. Socializarea intro familie de intelectuali este diferita de cea de o familie de muncitori. Suprasocializarile si atitudinea libera duce la aparitia anumitor consecinte negative: egoism si comportament anormal.Familia ca grup relativ inchis poseda o structura social psihologica aparte a relatiilor interpersonale. ea cea dintro familie urbana difera de cea dintro familie rurala. Socializarea contribuie la formarea si cultivarea sociabilitatii. Cercetarile sociologice in domeniu socializarii familiei pun in evidenta faptul ca in societate moderna funcia socializatoare a familiei se exercita mai diferit si mai superficial. ale individualitatii. modelind disponibilitati individului de a participa la modificarile sociale. Familia constitue factorul principal si fundamental al socializarii tinerilor. . de a interactiona in grup. de a colabora. Familia constitue factorul premordial al formarii si socializarii tinerii generatii. Desi familia realizeaza functii socializatoare comune. si de a se autorealiza in orice societate. o parte din elementele ei fiind preluate de alti agenti sociabilizatori (prietenii si scoala) Privind atitudinea parintilor pot avea loc si aumite excese de socializare.Familia grup social fundamental 3. Ea reprezinta cadrul principal in interiorul caruia se modeleaza personalitatea. adica capacitatea individului de a fi comunicativ. in realitate intervin numeroase diferente in ceea ce priveste stilurile si modurile in care fiecare familie isi socializeaza copii.Evaluati rolul familiei in socializarea si integrarea tinerii generatii -3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful