1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

T
o
t
a
l
1
-
1
5
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total
ore
lucrate
S
i
s
t
.
p
.
p
r
o
.
S
u
p
l
i
m
.
N
o
a
p
t
e
C
o
n
d
.
p
e
r
.
C
o
n
d
.
g
r
.
C
o
n
d
.
i
z
.
C
.
O
.
B
.
O
.
O
.
Ì
.
N
.
P
r
m
.
P
r
b
.
SEF SECTIE ÎNTOCMIT,
Sectia ____________________
T
o
t
a
l

o
r
e
n
e
l
u
c
r
a
t
e
N
r
.
c
r
t
.
NUMELE SÌ PRENUMELE
Numãr
de
marcã
din care:
VÌZAT
MPÌS
Sist.p.pro- Ore lucrate sistematic peste program
Cond.per.- Ore lucrate în conditii periculoase
Cond.gr.- Ore lucrate în conditii grele
Cond.iz.- Ore lucrate în conditii izolate
C.O.- Concediu odihnã O.- Obligatii
cetãtenesti B.O.- Boalã obisnuitã N.- Absente
nemotivate Î.- Învoiri
M.-Maternitate
FOAIE COLECTIVÄ DE PREZENTÄ
pt. Iuna ...................................2011
APROBAT:
DÌRECTOR,

.ŞEF SECŢIE ÎNTOCMIT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful