You are on page 1of 1

HITZAK BANATZEN

1. Zuzendu honako idazki honetan agertzen diren akatsak.
Ondoren, berridatzi testua modu egokian.
ZORRIA, ARRATOIA ETA LEHOIA
Gizonak tiroegin zion lehoiari, baina ez zuen jo, eta hau
jirabiraka hasizen zuhaitza ren inguruan, arratoiaren ondoan.
Zorria ez zen geldirik egon eta jauzi batez ehiztari aren buru
iletsuan jarri zen; honek arma askatu eta korrikaegin zuen.
Handik gutxira, lehoiak eta arratoiak batzarra prestatu zuten
zorria ri eskerrak ema teko, eta ohia neko animalia guztiei
iragarri zieten sekula ezutela inor botako, guztiak zire lako lagun
garri modu batera edobestera.