Harfa de lauda si inchinare

328 de cantari cu acorduri pentru chitara

1

A Aceasta e ziua Domnului 147 Aceasta mi-e dorin a 95 Aceasta e (Acum e timpul pt o ungere nouă) >>>>316 Ai deschis cerul Tău 103 Aduce i ca jertfă mul umiri(În veci a Lui iubire!) 287 Ai fost răstignit 96 Ai un loc la cruce şi tu <<<<<<<<<<<<<< 85 Ai un loc la cruce şi tu(altă variantă ) 208 Al meu Domn, Părinte 59 ‘Aleluia, aleluia Domnul nostru… 238 144 Aleluia, El sângele şi-a dat Aleluia, aleluia, aleluia, ( i-ai arătat puterea..) 18 Am auzit chemarea 222 ..Am aşteptat în întuneric 52 Am bucurie ca fântâna 206 Am cămin mai sus de nori 184 Am un cântec nou în inimă 49 Am venit cu to i aici 194
Arcuri încordate 30

Ce minunat e să fi dintr-o familie! 158 Cerul cântă (Sfânt eşti,Sfânt eşti Domnul meu ) 306 Cel ce stă sub ocrotirea 7 Celui ce şade pe tron 65 Cerul declară 100 Cerul e un loc minunat 34 Cine e ca El, nu e nimeni 270 58 Condu paşii mei Condu-mă Doamne ziua 284 Credeam că voi muri cu El 132 Credincios eşti să ne conduci 115 201 Cristos a înviat din mor i Cu Isus în lumea asta 178 Cu-ndurare El m-a ridicat 281 63 Cum doreşte un cerb Cură it eşti de păcat 227 Curgi ca un râu de slavă ############ 26 D Da , chiar în curând Da, eu cred în Isus Dă-I povara Da i Domnului tot ce-i al Lui De dorul Tău Deschide-mi ochii Deschide-mi inima Doamne Destinul tău e să învingi De vrei să ai fericirea în via ă . Din adâncul inimii Din El, prin El Domn al veşniciei
Doamne astăzi vin

226 37 149 50 170 81 237 223 261 2 80 294
94

Aş vrea Isuse Aş vrea să Te cunosc

166 123

Aşa aproape de Tin’ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: :::::::::::: 137

Aşa cum David 143 ... Ascultă Doamne lauda mea::::::::::: 321 192 Aşa cum sunt la Tine vin Astăzi cânt voios că Dumnezeu >>>>>>>>> 8 Astăzi mă-nchin Domnului 42 Astăzi mă-nchin {Doamne Tu eşti stânca} ..............319 Astăzi nu mai sunt minuni ^^^^^^^^^^ 181 72 Astăzi vin la Tine Atât am căutat 128
Ava Tată 301

Auzi ciocanele cum bat

268

B Binecuvânta i-L pe El 22 Bucura i-vă în Hristos 145 Bucuria mi-e Isus 136 Bine-ai venit scump Isus 262 .Binecuvânta i sunt acei 313 Binecuvântează Doamne România 246 Binecuvântează suflete pe Domnul tău 213 C Ca stropii de rouă 164 Căci iată că El 64 Când eram rătăcit Isus m-a aflat 249 Când Isus Cristos m-a mântuit 183 Când privesc bolta-nstelată 203 Cânt Aleluia Domnului 122 Cânt despre Isus 156 ..Cânt D-lui că mi-a făcut bine 151 Cântă, strigă, bate din palme 23 Cântare mea e numai 188 Cât de bine mă simt 11 Cât te iubesc de mult ( În fiecare zi )~~~~~~~~`~~ 317 Ce bine e să-I dăm laudă 19 Ce bucurie 93 Ce bucurie când mi se zice 286 Ce mare eşti Tu >>> 292 Ce măre e al meu Domn 51

Doamne cât de mare eşti 153 Doamne, candelă pe calea mea 225 89 Doamne dă-ne-n elepciune Domnul este bun ........................ 146 Domnul este păstorul meu 242 311 Domnul în ceruri domneşte Doamne eu te rog 282 Doamne îndurarea Ta-i aici 224 Doamne Te rugăm 126 Doamne Tu eşti Dumnezeu 127 Doamne Tu-mi eşti refugiul 302 Doamne, eşti mai scump 87 Doamne, î i spun DA 56 Doamne n-am aur nici argint 280 Doamne, Numele- i înal 97 Doamne, i-aducem închinare 110 Doamne, Tu eşti sfânt 71 Doamne vreau să mă închin 290 Domnu-i bun orişicând 33 Domnul stă în fruntea oastei 10 Dragostea Ta ( Astăzi te rog Doamne din nou) 309 Duhul Domnului este putere 20 Du-mă Doamne 114 Dumnezeu e tăria mea ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: 31 Dumnezeu este adăpost şi sprijin 233 E E aproape ziua când… E bucurie-n Hristos E Duhul Domnului 253 54 135

2

E-o minune 199 El e-n stare 61 El e sfânt 106 El este Domn 17 El este Leul 35 El ne-a iubit venind în lume 168 El poate 159 E râul sfânt 25 Este un vânt ce-adie 107 Eşti cel mai mare, Doamne 74 Eşti Dumnezeu suveran :::::::::::::::::::::::::::288 Eu eram în lume pierdut 239 Eu cred în vindecările divine 186 Eu mă-ncred doar în Domnul 165 Eu sunt un om 120 Eu ştiu, sunt salvat 259 Eu Te iubesc, Isuse 200 Eu Te laud ........ >>>>>>.......>>> 278 Eu am pornit fericit pe cărare 175 Eu nu Te văd 218 Eu ştiu că m-ai mântuit 209 E viu, E viu, E viu, E viu 196 F Fa a Ta o Doamne o căutăm Fii binecuvântat Fii Glorificat G Glasul Tatălui ceresc azi te cheamă iar Glorii din cer Glorie, glorie aleluia H ,,Hai, e timpul de-nchinare Haide i, lăuda i cu to ii Harul ce curge din Golgota Haide i să cântăm cu veselie Domnului Hei, hei, România I Iată ce sunt iată ce am 5 16 Iată, va fi o trezire Iată ziua ce-a i cerut-o 257 Inima mea tânjeşte după cur ile Tale 263 Inima mea vrea să- i cânte 70 Isus a făcut tot ce a promis 254 Isus, ce bucurie 82 .Isus, eu te iubesc 315 Isus, e mângâierea mea 88 Isus e Rege pe tot pământul 3 Isus este Domn 21 Isus eşti minunat 27 Isus Hristos este Domn 43 Isus, iubirea sufletului meu ,,, ,,,,,,,, ,,,, 91 Isus m-a eliberat 40 Isus m-ai cuprins din necuprins 204 Isus noi celebrăm victoria 45 Isus, mare Domn 113 .Isus prietenul meu >>>>>>>>>>>>>> 326 Isus pune-un cântec nou în inimă 15 Isus Tu eşti Domn 272 Isus vreau să merg întotdeauna cu Tine 67 244 289 279 267 230 155 105 28 191 6 38

Iubire, putere Isus cel înviat Isus Hristos e Domnul Isus via a noastră 157 Isus iubit când vei veni Isuse dintre to i Te-aleg mereu Isuse drag azi două inimi Î Îmi plec genunchii Înaintea Ta venim, Doamne În a mea inimă Te simt În curând noi vom pleca În Domnul mă-ncred În mâna Ta( Cand oceanele ) În Tine este via a mea În orice suflet e-un tainic dor Într-un loc liniştit şi-ascuns Înva ă-mă cum să Te laud În această oră Îndeajuns mi-e Doamne În lumina iubirii Tale În veci a Lui iubire! ( Da i mu umiri ) Î i dau necazul meu Î i mul umesc acum, o, Domnul meu Î i mul umim Isuse J Jos la picioarele- i L La umbra aripilor Tale La Tine venim La Tine Doamne Lângă Tine vreau Lăsa i Duhul Sfânt să lucreze Lăuda i pe Domnul Lăuda i, lăuda i pe Domnul Lumina lumii , prezen ă divină Lui Isus mi-am dat inima Leagă-ne Doamne pe to i împreună

112 160 179 229 161 258 130 219 266 250 69 305 47 283 60 75 177 180 210 287 291 247 171 68 232 124 73 240 119 141 140 271 55 163

M Mare Dumnezeu avem 148 Mai sus de oameni şi de-mpăra i 221 Mai aproape, Doamne 98 Mai mult decât via a ______________299 M-am hotărât să-L urmez 1 M-am întrebat oare via a mea 293
Mare Domn avem 46

Mare eşti Rege în veci Măre eşti Dumnetzeu Mărturisim actum Mă înve i să trăiesc prin credin ă Mi se bucură inima-n Domnul Mul umesc de tot ce Doamne Mântuirea e a Domnului Mâinile ridicăm când ne rugăm N Nimeni în afară de Tine
Nimeni ca Tine

104 9 211 274 189 217 273 296 36
318

#################### ####################

Nimeni nu-i ca Tin' _______________________83 Nimeni nu e cum eşti Tu

285

3

osana.. Te lăudăm Pleacă. onoarea Transformă-mi via a Doamne 275 216 Trăim vremi de har ca Ilie Tu eşti bun ( Unii spun că nu po i fii găsit ) 304 Tu eşti Rege. timpul tău S Sărbătoresc şi voi cânta Schimbă-mi inima Se cuvine să Te laud Sfin enie.... Doamne O....298 Tu-mi eşti refugiu 121 Tu...... cerul e-n inima mea O Tată Sfânt noi Te rugăm 251 Ogoarele sunt gata de rcoltă 117 Osana.. 125 O. Isus adesea stau O noua zi a venit *************** 323 O. tu Doamne eşti îndurător 276 >>> <<< ie laudă.......N-ai asemănare Noi avem o ară minunată Noi azi pe Isus înăl ăm Noi ridicăm Numele lui Isus Noi suntem una-n Isus Nu este munte prea-nalt Nu la întâmplare sunt Nu va fi o veste 187 Nu vreau să fiu îngrijorat Nu.. ... Doamne mare :: 152 O fă-mă un instrument 79 O inimă curată........ o. o....... sfin enie ^^^ Sfânt mereu Sfârşitul veacului trăim Simt prezen a slavei Tale Slavă-n veci lui Isus ! Slavă. Te-am ales 169 111 Toată gloria. Tu din mor i ai înviat Răsune a noastră cântare Răsună astăzi în toate ările… Războiul e-al Domnului Râul cel sfânt Renun ând la gândurile mele Roagă-te diminea a România... te slăvesc 62 Te-am ales.. Doamne fa a Ta 207 Vreau Doamne 230 Vreau să spună cel ce-i slab 212 Vrednic eşti de cinste 66 Vrei tu să scapi de păcat 154 Z Zi de zi eu vreau 243 Zideşte în mine 99 4 .. 320 U 220 198 214 215 53 297 101 197 134 150 202 118 176 252 308 12 13 172 236 24 76 310 277 325 182 109 260 116 Unde vor merge cei răni i Un oraş frumos este peste munte 269 248 Un prieten la nevoie( Lacrimi mari ) ... onoare T Tată...osana lui Isus în veci 265 84 193 174 205 108 234 39 167 Spală-mi Doamne gândul 102 Spre mine fa a i-o întorci 129 Stăm în a Ta prezen ă 90 Stăm uni i în adorare 48 Stau în mijlocul adunării 216 Stau din nou gândindu-mă la jertfa Ta 300 Satânca vie ii >>>>>>>>>>>>>> 322 Strig spre Tin' 86 Sunt străjerul care strigă 264 Sunt iertat căci ai fost părăsit 241 ....... ce valuri de-ndurare Ochii Domnului .. 162 185 231 Numele Domnului e un turn tare Numele lui Isus 138 O O cântare de mărire O..osana ....... Isus m-a mântuit 235 Ş Ştiu că Isus pentru mine are-o casă 32 O scumpă zi P Pe altar înaintea Ta Pe pământ avem o luptă Pentru noi e taină mare Peste-ntreg pământ Pe Isus L-am primit Pe Tine Doamne. eu cad 314 195 Suntem duşi şi clătina i Sunt fericit......Un simplu cântec eu î i cânt 303 312 V Venim în a ta prezen ă 245 Via a făr’ de Tine 139 295 Via a-i o comară Via a mea cu Tine-i bucurie >>>>>>>>>>>>>> 324 Via a mea toată i-o-nchin doar Tie 307 Vocea Lui se aude 256 Voi slăvi pe Mielul gloriei 131 Voi veni cu bucurie înaintea Domnului 4 Voi ve i fi bucuroşi 14 Voia Ta. nu voia mea 41 Vom căuta. noi vrem ca slava Ta 77 Tată.i genunchii Poporaşul meu Pregăteşte-mi inima Prin Isus avem victorie Primeşte lauda şi închinarea R Rabuni.i cântam [ Venim ] . eşti Mesia 133 Tu eşti Domn in ceruri . osana-n înăl ime Osana .......Sunt frânt......... nu suntem un vis Nu-i prieten lui Isus asemenea Numai prin gra ia 173 255 44 78 29 92 190 327....

'nainte-i Isus /x3 Şi înapoi …. D G A Voi veni cu mul umire-n casa Lui. D/f# b Să ne bucurăm în ea. Voi veni cu bucurie D G D f# b Voi veni cu bucurie înaintea Domnului. Amin. Aleluia. Aleluia. Renun la lume. Din adâncul inimii C Din adâncul inimii F C Pe Isus vreau a-L vesti G G7 C Şi să-I cânt mereu un mare: ALELUIA C Vreau să spun întregii lumi F C Dumnezeu cât e de bun G G7 C Împreună să-I cântăm to i : ALELUIA F C G a ALELUIA. Isus e REGE C a F G Isus e Rege pe tot pământul C a F G Azi mă-nchin în fa a Lui. dar nu la Isus /x3 Şi înapoi …. 4. eu sunt fericit G A D Sunt fericit că El M-a mântuit D G D /: OSANA. Amin. Nimic nu mă va clinti pe cale /x3 Căci nu voiesc /:să dau 'napoi :/ /: Căci nu voiesc :/ să dau 'napoi. F C D G ALELUIA. ALELUIA ! G D f# b Eu sunt fericit . F C e a ALELUIA. În urmă-i lumea . G A D Cântându-I: GLORIE. 5 3. M-am hotărât să-L urmez pe Isus C M-am hotărât să-L urmez pe Isus F C M-am hotărât să-L urmez pe Isus F a M-am hotărât să-L urmez pe Isus C G C Şi înapoi /: eu nu voi da :/ C G G7 C /: Şi înapoi :/ eu nu voi da. LAUDĂ Domnului ! G D E/A Laudă D-lui căci m-a salvat ! :/ ( a doua oară A/D ) a . Amin C a F G Aleluia. vreau să spun tuturora F C F G Ce măre eşti Doamne. /x2 Toată via a Îi voi cânta Căci vreau s-ajung în ara Sa. 2. te laudă gura mea mereu. Aleluia. te laudă al meu suflet.1. Aleluia. Dumnezeul meu. /x2 C/ a/ F/ G În fa a Lui Laud pe D-l şi-L preamăresc Laud pe D-l căci Îl iubesc. /x2 C a F G Final : Aleluia. eu sunt fericit e A D/G/A Sunt fericit că El M-a mântuit G D f# b Eu sunt fericit . D G Această zi e-a Domnului.

Tot ce eu ating este sfin it. e Creatorul meu. O. să-L slăvim Noi suntem poporul Domnului Nu putem fi smulşi din mâna Lui. 6 A E A A7 Domnul este un mare împărat D E A E Marea şi uscatul le-a creat A E A Domnul este un mare Dumnezeu B E E7 Lui mă-nchin. 6. Prin credin ă sunt în sănătate.5. Binecuvântări sus mă aşteaptă Cerul pentru mine-i pregătit Un locaş eu ştiu că am în slavă Cu cântări voi fi acol' primit. A c# f# c# Cu ochii priveşte.i va păzi. cărarea de ea /x2 . să vezi răsplătirea D E A E A celor răi. O. să ne smerim Să plecăm genunchii. Cel ce stă sub ocrotirea A c# f# c# Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea-nalt b E La umbra Celui Atotputernic. loc de scăpare A Căci Domnul Sfânt f# E A f# E Dumnezeul meu în care mă-ncred D E A/ E E Dumnezeul meu în care mă încred. de vor cădea. doar harul Său. Domnul Dumnezeu m-a îmbogă it. 7. în cinstea Lui. Iată ce sunt C d Iată ce sunt. să mergem to i cu laude A D Cânta i-I cântece /x3 E A/ E O. A c# D Face din El. Haide i să cântăm A E D A Haide i să cântăm cu veselie Domnului D A Şi să strigăm de bucurie f# E Către stânca mântuirii noastre A E C# f# Înaintea Lui. Să nu te temi de groaza din noaptea cea grea Nici de săgeata ce zboară ziua De ciuma rea din întuneric să nu te temi Căci Domnu. iată ce am G G7 C G Rege sunt. mă trag din Avraam C d Şi prin Hristos cel Răstignit G G7 C Via ă nouă-n dar eu am primit. Să ne închinăm. Binecuvântări sunt în cetate. te va salva. A c# /f# c# O mie să cadă alături de tine D b D E Şi zece mii la dreapta ta. C d Binecuvântări mă înconjoară F G C G Legea Sa cea Sfântă o iubesc C d Cresc în a lui Isus cunoştin ă F G C G Şi-n Cuvântul Lui Dumnezeiesc.

binecuvântăm. de-a pururi Dumnezeu. C F Fară El flămând şi însetat C e F G Rătăcem în lumea largă neajutorat C F d Dar când m-a găsit El m-a săturat a e Şi mi-a dat să beau a e El mi-a dat să beau G Din harul său C C/G/a El e fântâna cu ape vii F C F G Nimic în lume nu-L poate-nlocui C C/G/a Stânca de veacuri. 7 9. eu voi bea din El mereu…. F C D G Binecuvântăm pe Salvatorul /x2 Voi binecuvânta Pe Domnu-n toată vremea /x2 Veni i şi voi cu noi Slăvi i pe Domnul Isus /x2 10. limpede şi sfânt Niciodată El nu v-a seca Şi voi bea din El. Se descoperă domnia Lui. . ce fericit sunt cu Domnul meu Nicăieri în lume nu-i altul ca El El e mai de pre decât tot ce am El e slava mea. e comoara mea. Chiar de n-ar mai fi râuri pe pământ El e râul vie ii. Să intrăm în ara care ne-a promis. păstorul meu F C F G C Râul vie ii. D b Tu să por i al biruin ei steag D b Slavă Lui ! Isus a câştigat G A b (G/A) Nici o armă nu-i mai tare ca a Lui. Măre eşti Dumnezeu C/F C Măre eşti Dumnezeu F G C F/G Cu laude noi Te onorăm /x2 C F C Osana.8. C C7 F d Cine pe pământ. G D /: Un Domn triumfător e Isus G D Noi Îl urmăm unde ne duce G A b (G/A) Vrăşmaşii nu se pot împotrivi :/ Stăm în oastea biruin ei Lui. Astăzi cânt voios C e F C Astăzi cânt voios că Dumnezeu a e E stăpânul vie ii mele F G El e Domnul meu. cine-n ceruri sus a e E ca Domnul meu a e G E ca Domnul meu. O. Isus. în veci. Domnul stă în fruntea oastei D b Domnul stă în fruntea oastei Lui D b Nimeni nu o poate birui G A b (G/A) Pretutindeni slava Lui se va vedea.

c# B Al trezirii val duce către mal A Na iuni întregi c# Final: Al trezirii val B A Duce către mal… /x2 8 . Cât de bine mă simt cu aleşii Domnului D Cât de bine mă simt cu aleşii Domnului e Poporul minunat G O. ce bine mă simt cu aleşii D-lui A G A D O. mări. O. cântă adunarea G g Cerul stă şi-ascultă cântarea. G D f# b Nu e loc mai fericit ca acel unde-am găsit e G A D Pe to i sfin ii ce-mpreună s-au unit. ce popor. 12. Râul Cel Sfânt E Râul Cel Sfânt B Râul Cel Sfânt A E Curge lin peste pământ Râul Cel Sfânt B Râul Cel Sfânt A Râu divin …. D b D O. ce bine mă simt cu aleşii Domnului D Poporul minunat D7 Strălucesc fe ele. ce popor minunat ! D Ce plăcut şi ce frumos D b E poporul lui Hristos D e Când pe Domnul ei Îl laudă voios. c# Peste mun i înal i B Şi prin văi adânci A Peste oceane.11. ce zi atunci va fi Când pe nori El v-a veni Şi în slava Lui pe veci ne va uni Lângă El ne-om aduna Şi plângând îi vom cânta Împreună ferici i cu El vom sta.

Voi ve i fi bucuroşi e Voi ve i fi bucuroşi De pace înso i i G D Iar mun ii răsuna v-or 'naintea voastră e Când voi ve i cânta Iar pomii afla i pe drum B7 e Din palme vor bătea. Isus pune-un cântec nou în inimă d A Isus pune-un cântec nou în inimă g# d Isus pune-un cântec nou în inimă d g E un cântec nou ce nimeni nu mi-l ia A d Isus pune-un cântec nou în inimă. va fi o trezire în ara mea g# c# g# C# De la Nord. va fi o trezire în ara mea B Iată. g# A Privesc la Tin'. cânta i-I laude Şi preamări i cu to ii pe Domnul slavei Când voi ve i cânta Iar pomii afla i pe drum Din palme vor bătea. 16. g# A Tu începi şi duci la bun sfârşit. El ne-nva ă să trăim în dragoste /x2 Cu iubirea ce ne-a dat să ne iubim El ne-nva ă să trăim în dragoste. f# Concentrând aten ia asupra Ta. f# B E Doar iubirea Ta m-a împlinit. Renun ând la gândurile mele E Renun ând la gândurile mele. 14.13. Cel ce-mi dai via ă.i inima. Sud. A B Meditând în sfânta Ta prezen ă. g# A Tu-mi inspiri fiin a şi lucrarea. Deschide. Iată. Est şi Vest f# B E Iată. G D Şi-atuncea pomii din palme vor bătea D e pomii din palme vor bătea 9 G D pomii din palme vor bătea B7 e Când vă ve i bucura. Întrebări ce am le-aduc la Tine f# Şi le pun Isus 'naintea Ta A B Stând curat în sfânta Ta prezen ă A B E Mă închin şi Te voi lăuda. 15. va fi o trezire în ara mea . O familie să fim El ne-a-nvă at /x2 Tineri şi bătrâni sunt una în Isus O familie să fim. El ne-a învă at. va fi o trezire E A E Iată. A E Nelăsând ca frica să mai stea. Întristarea ne-a schimbat-o-n bucurii /x2 Lacrimile le-a schimbat în ape vii Întristarea ne-a schimbat-o-n bucurii.

n-are sfârşit la zile. B Lan urile le-ai zdrobit. D E Vreau să-L slăvesc pe El /x3 B A E Î i mul umim eşti Salvatorul B A E Cu inimi de recunoştin ă ne-nchinăm B A E Îndurarea Ta va ine veşnic A f# B Eu te voi lăuda toată via a mea. E B c# B E A Aleluia. B i-ai arătat puterea mare. /x2 O.i puterea. 18. aleluia. A c# Pe captivi i-ai eliberat D A B Prin a Ta-ndurare sunt salvat. o. A E Boldul mor ii l-ai înfrânt. Domnul meu. inimi vindecă A B E Binecuvântăm numele Lui.i puterea. B E Din mormânt ai înviat triumfător. aleluia. /x2 O. aleluia. Domnul meu. o. aleluia. E B c# B E A Aleluia.i puterea. aleluia.i puterea. Ce bine e să-I dăm laudă E A E Ce bine e să-I dăm laudă Domnului E A B Ce bine e să-I dăm laudă Domnului A B g# c# El captivi eliberează. B El e Domn. Domnul meu. E O. Domnul meu.17. Domnul meu. Arată. Eşti Dumnezeu Pe cei păcătoşi înainte-i aducem Eşti Dumnezeu Trimite. 10 . B E El este Domn E A E El vine-n putere când chemi al Său Nume. Eşti Dumnezeu Avere nu cerem dar privim la cruce. o. B E El este Domn E A g# B Arată. Cuvântul Tău Doamne-i speran a lumii Eşti Dumnezeu Prin a Ta tărie avem mântuire. B E El este Domn A E Întunericului I-a zis: “ Să fii lumină !” B E El este Domn E A E Cine-i ca El. Domnul meu. E A g# B Arată. El este Domn E A E El este Domn şi domneşte din ceruri. 19. o. aleluia B E Isus Hristos e Domn. Domnul meu. Aleluia.

de orice păcat Să-I cântăm un imn de slavă :/ Isus ne-a salvat Să-I cântăm un imn de slavă Aleluia /x6 Isus va veni şi ne va răpi Ca să fim cu El în slavă.:/ e a D G /: Isus e DOMN B7 e Vreau să-I cânt un imn de slavă. :/ e a B7 e Aleluia. bate din palme E A Cântă. Numelui Său. bate din palme. Cântă.20. aleluia. aleluia. Duhul Domnului este putere E c# A B Duhul Domnului este putere E c# A B Duhul Domnului e tăria mea E c# A B Duhul Domnului este putere A B E Îmi dă victoria. Binecuvânta i-L pe El E Binecuvânta i-L pe El A B Binecuvânta i-L pe El E c# Binecuvânta i-L pe El B ( a doua oară E ) Cel Preaînalt E A E c# /: Numele Lui e un turn puternic B Credincioşii vin la El E B Şi sunt salva i :/ Glorifica i-L pe El /x3 Cel Preaînalt To i să-L laude pe El /x3 Cel Preaînalt 23.D ) Vreau să-I cânt un imn de slavă. /x12 11 22. B E D/A Stăpânului dă-I laudă ! E A B Pleacă-te ‘naintea Domnului ! E A Cântă. A E Cel ce e-n noi e mai tare A B E Decât duhul veacului A E c# Suntem mai mult decât biruitori f# D B Prin cuvântul Domnului. strigă. . doar al Lui. Isus este Domn e a /: Isus este Domn. pe El îl înal B7 e ( C. strigă. Isus. aleluia /: Isus ne-a salvat. strigă. 21. bate din palme B c# Stăpânului dă-I laudă ! A B E Căci El e un mare D-zeu ! C D G Astăzi e zi de sărbătoare C D b e E ziua când ne bucurăm ! C D G D e Măre ul Rege ne-a eliberat ! C a B Şi-I dăm laudă. va veni Ca să fim cu El în slavă Aleluia.

E În ceasul de pe urmă c# Vreau Duhul Tău să curgă A f# B Şi să inunde via a mea. 27. 26. A E B E În văi adânci şi-n întinsa câmpie. În apă intrăm la-nceput pân’ la glezne. Biserica-ntreagă trezire-aşteptând. Şi-apoi înspre larg ne avântăm înotând. G Uită-te de doreşti a În cuvânt ca să găseşti D G Numele lui Isus e minunat. minunat. via a mea. E râul sfânt A E B E Peste munte e-un râu ce curge A E B E Înviorare revarsă curgând. A B E c# Este un râu ce curge peste noi A B E/E7 Vindecare El aduce pe pământ A B g# c# Totul ia fiin ă unde curge el A f#/ B Îmi alină setea sufletului meu. cu putere. Cu to ii spre munte. eşti minunat G Isus. în mine e viu A E B Şi trăieşte-n inima mea. Sărbătoresc şi voi cânta E B Sărbătoresc şi voi cânta A B E Vreau să bat din palme-n ritmul laudei B " Isus domneşte. minunat D G D Nu e nimeni ca El. A E B E Râul străbate via ă-aducând. 25. Curgi ca un râu de slavă E Curgi ca un râu de slavă c# Cu bra ul Tău dezleagă A f# B Tu. Rege al regilor A E B El domneşte-n veci de veci E B c# M-a eliberat. E A E E râul sfânt care suflete mişcă B E E râul sfânt care curge şuvoi. Curgerea lui e venită din ceruri Şi poate lua genera ii la rând. . eşti minunat a Minunat. 12 Cei ce străbat ale râului ărmuri Beau din râu şi-apoi cântă strigând. A E Redeşteptarea de la Rusalii A E B E Revars-o acum din plin peste noi. ne place să mergem. " voi striga A B E Stânca mântuirii şi a laudei e.24. Isus. E B c# B c# Domn al domnilor.

bariere. 29. Piedici pe cărare. Noi suntem una-n Isus e Noi suntem una-n Isus Suntem uni i în El a Suntem uni i în Isus e Şi vrem să fim ca El a Şi lumea recunoaşte e Pe cine creştin este Lumea ne recunoaşte 13 a Dacă avem dragoste B7 a e Suntem creştini. dacă avem dragoste. nu. haide i Să urcăm pe muntele sfânt Unde-i veselie şi cânt c Să strigăm în fa a Lui Să cântăm în fa a Lui D El e Domn. mă aplec în rugă D a e Şi Îl chem în ajutor mereu G Şi de orişiunde. Domnul îmi răspunde a B7 e Căci El e acelaş Dumnezeu. ştiu că vor apare Dar de Domnul Isus nu mă las. lăuda i cu to ii D /: Haide i. 30. D B7 e Vârfuri ascu ite. nu mă tem G Piedici. toate împreună Le înfrunt cu-al meu mântuitor.28.i mâinile c Şi cântă-I numele C# D Căci Dumnezeu Te-a ridicat :/ g Haide i. Zile înnorate nu mă vor abate De la inta veşniciilor Ploaie şi furtună. Arcuri încordate e G Arcuri încordate fi-vor îndreptate. lăuda i cu to ii D# c D Pe Dumnezeul Sfânt al lui Israel :/ D /: Ridică. . har şi mângâiere Şi mă înso eşte pas cu pas. El îmi dă putere. Haide i. e G Credincioasă slugă. nu au putere D B7 e Când pe Domnul Isus eu îl chem. sus în cer c D Unde-i tronul Său.

De multe ori mă gândesc cum o să vină Să-şi ia Mireasa sus în cer M-am hotărât să ajung şi eu la nunta Mirelui meu sfânt Emanuel. de sus C G Prin putere.31. 14 Plec şi fruntea şi genunchii Şi-mi îndrept spre ceruri duhul: Dumnezeu e scăparea mea ! e C G Dumnezeu e tăria mea. Ştiu că Isus pentru mine are-o casă E A E Ştiu că Isus pentru mine are-o casă B În cer pe strada gloriei E A E Stau aşteptând în promisiunea dată c# B E Unde e Isus pot fi şi eu. . în elepciune şi har a B7 e Domnul meu este-un mare Dumnezeu 32. vine Domnul meu. vine Domnul meu în slavă B Să-şi ia Mireasa sus la cer E A E Stau aşteptând clipa revenirii Sale c# B A E Maranata . D e Adăpost pentru sufletul meu. C G Ajutor când povara e grea: a B7 e Dumnezeu e tăria mea ! e C G Domnul meu este-un mare Dumnezeu D e El domneşte din ceruri. Întunericul e gros şi nu mai pot vedea. C G Ajutor când povara e grea: a B7 e Dumnezeu e tăria mea ! Dumnezeu are puterea ca în cer şi pe pământ: Dumnezeu e tăria mea ! Tot ce-n lume se întâmplă Este scris şi în Cuvânt: Dumnezeu e tăria mea ! Încercarea când e mare Şi se pare că mă-ngroapă. Dumnezeu e tăria mea e Când în zare se iveşte solul celui necurat: C D e Dumnezeu e tăria mea ! b Când armatele de duhuri Cerul l-au întunecat: C D e Dumnezeu e tăria mea ! a Când tot iadul stă-n picioare Pregătit pentru război b Şi simt că sufletul se zbate Prins în cursa grea a Mă aplec în rugăciune Şi-aştept ajutorul slavei C D e Dumnezeu e tăria mea ! e C G Dumnezeu e tăria mea. D e Adăpost pentru sufletul meu. E A E Vine Isus.

Cel Sfânt din ceruri Pe Isus jertfă L-a dat Şi-acum liberi de păcate Îndurarea lui o vom cânta. Cerul e un loc minunat E Cerul. 35. nu eşti părăsit. spălat de orice păcat D B De aceea astăzi cânt : Aleluia. Domnu-i bun orişicând. 15 E Când voi fi în ceruri sus A Umblând cu Isus E B Când voi fi în ceruri sus în slava Sa E Când voi fi în ceruri sus E Umblând cu Isus E B E Bucuros voi cânta A Pentru că: iertat. spălat E De orice păcat B E Prin Domnul Isus. Domnu-i bun orişicând E c# Domnu-i bun orişicând A B Recunoscător laudă vreau să-I cânt E c# Domnu-i bun orişicând A Chiar şi-n noaptea grea B Mă va lumina A B E Domnu-i bun. e un loc minunat B Plin de har şi slavă E A Vreau să-L văd pe Domnul meu E B E Cerul e un loc minunat. 34. e El este Stânca în pustiu a Şi ajutorul în necaz B7 e Şi speran ă-n Israel. eu sunt A E Iertat. Când trăiam to i în noapte Dragostea-I s-a arătat Tatăl bun.33. g# c# Dacă treci prin valea mor ii A E Şi sunt umbre-n jurul tău g# c# Mâna Lui te va conduce A B Ocrotit să fii de rău A B A promis că nu te lasă A A c# B Nu te uită. . El este Leul e El este Leul din tribul lui Iuda a El a rupt jugul e Şi-acuma liber sunt B7 Şi trăiesc în libertatea Sa.

şi nu ne vom opri a e Vom câştiga România pentru Isus D pentru Isus Vom birui. F Bb C Cred că El e Fiul lui Dumnezeu. România G D G Hei. eu cred în Isus. Cred că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Da. Cred că ai murit şi-ai înviat. hei. România.36. Isuse B E Nu mă poate izbăvi A E Nimeni în afară de Tine. doar Numele Lui … .:/ E A Pe acest Pământ. România G D e Hei. :/ 37. eu cred în Isus F Bb C Da. Timişoara a e a G D Hei. 16 Bb C F Cred că El e prezent C F Printre noi aici. mântuire e D Încă un pas. hei. cred în Tine Doamne. hei. în Numele Lui … Vom preamări. când eşti lângă mine Nu-i nimica mai frumos Eu mă rog mereu la Tine /: Să-mi faci via a cu folos. :/ Când sufletul îmi plânge Doamne. în Numele Lui G e Vom câştiga România pentru Isus A e a e Şi nu vom da-napoi. Nimeni în afară de Tine E/A E /: Nimeni în afară de Tine. eu privesc la cer Şi mă rog mereu la Tine /: Şi ajutor î i cer :/ Doamne. Isuse E B Eu sunt ca şi un străin A E Şi durerile-mi nespuse B E /: Mă apasă pe deplin. hei. Bb C F Pe bolnavi vindecând Bb C F Şi păcate iertând Da. Isuse B E Nu mă poate linişti. F Bb C Cred că a murit şi-a înviat. F Bb C Pre ul pentru noi a plătit. Pre ul pentru noi ai plătit. 38. Hei. :/ Ce frumoasă-i tinere ea Petrecută cu Isus Căci în ara mult dorită /: Ne vom bucura nespus.

40. glorie. osana. G C G b Numele mi-ai scris în Cartea Vie ii C a D Şi doresc Isus. liber G D /: Nu mai sunt rob. glorie Regelui Isus /x2 /:Tu eşti Rege şi Domn Prin putere domneşti Slava Ta se v-a descoperi Glorie Regelui Isus :/ 41. Isus m-a eliberat G C /: Isus m-a eliberat D G prin bra ul Său puternic :/ C D G Sunt liber. Voia Ta nu voia mea G Voia Ta.i pot spune C a D Cât de drag Îmi eşti şi-s fericit.39. liber. osana-n înăl ime G D e C D Osana. Domnul meu. cu orice pre Să rămân statornic în credin ă Să Te laud şi să Te slăvesc. :/ 17 . azi mântuit a C D N-am cuvinte. nu voia mea a Să se facă Doamne-n via a mea D G Să trăiesc cum Tu doreşti.i cânt. Osana. osana. Stăpâne Orice-ar fi. cu orice pre a C D Să rămân statornic în credin ă C a F D Să Te laud şi să Te slăvesc. să pot mereu să. G sărbatori i-L pe El. o. C G sunt fiu de Împărat :/ G D /: Bate i din palme. liber. G C G b Ai plătit un pre să-mi dai via ă C a D Să trăiesc prin har. cânta i. Pacea Ta ce-ntrece orice lucru Cunoştin a-ntregului Pământ S-o reverşi în inimă. Numele mi-ai scris în Cartea Vie ii Şi doresc Isus. Doamne să. Toata roada Duhului Tău Sfânt a Zi de zi s-o am pe-acest Pământ D Lumină să răspândesc mereu G În jurul meu. osana-n înăl ime /x2 C G /: Tu eşti Rege şi Domn C G Prin putere domneşti C G/b e Slava Ta se v-a descoperi C D G Osana-n înăl ime :/ Glorie.

mult m-a iubit A B E Şi prin moartea Sa pe cruce. şi cad. continuu cad. Isus Hristos este Domn G C G /: Isus Hristos este Domn D G Domn al lumii întregi :/ G C D G Unul e Domn peste popoare C F D Unul e Dumnezeu G C D G În nici un alt nume nu-i mântuire C D G Isus Hristos e Domn. E A Mi-amintesc de ziua-n care B E Dumnezeu m-a încercat. D Noi proclamăm e Noi proclamăm Noi proclamăm C D G Isus e-năl at. A E A fost ziua-n care Domnul D B De-L iubesc m-a întrebat.42. pe nori de slavă Printre miile de sfin i şi eu voi fi. Încercările să vină. 44. Şi-ntr-o zi. eu am strigat f# B E Şi El mâna şi-a întins şi m-a salvat. Doar în El mi-am pus nădejdea Ca s-ajung în ceruri sus. Noi azi pe Isus înăl ăm G D e Noi azi pe Isus înăl ăm C D G Ca un drapel pe-acest oraş D e To i să cunoască-n adevăr C D G El este calea către cer. şi cad. G şi caad. Astăzi mă-nchin Domnului E A E Astăzi mă-nchin Domnului c# Şi-I cânt slavă f# B E Căci El mult bine mi-a făcut. Prin ele mă voi o eli. 18 . 43. m-a ales. Încercări mereu vin valuri Dar le birui prin Isus. g# c# A fost o zi deosebită A E Abia atunci am în eles A f# Căci Isus. G D e Pas cu pas mergem-nainte D e Tot mai mult cucerim teren D e Arma noastră-i rugăciunea C D Ziduri cad. D Când eram în strâmtorare A E Către El.

de-acuma s-a deschis Iar în a Sa prezen ă problemele dispar Inima-mi de-acum bate cu-a Sa. noi celebrăm victoria E/B/c#/B E B c#/B Isus. A E DE Final: Glorie Domnului A E DE El e Împărat A E D E Glorie Domnului D E A În veci fie lăudat. via ă Tu mi-ai dat. În Tine este via a mea G /:În Tine este via a mea.:/ C D G/G7 Te laud toată via a mea C D b e Te laud cu toată tăria mea D G E a Cu via a mea. noi celebrăm victoria E/B/c#/B E B Isus. Isus. El lumea întreagă D a creat. 19 . mă bucur azi că liber sunt E B A B E Isus. Isus ne-ai c# dăruit A B E Să nu mai fim sub jugul amarelor B sclavii A B E c# Şi-acum de bucurie. în Tine. Mare Domn avem G D C D Mare Domn avem G D C D Mare Dumnezeu G D CD Mare Împărat C D G Pe toate le-a creat F C Numele Lui e pe tot pământul G înăl at F C Atotputernic.45. în biruin a Sa A B Inima-mi răspunde iubirii Lui. stând în prezen a Ta E/B/c#/B E B c# B Isus. 47. C G D În Tine e speran a mea. 46. Duhul Său ce e-n noi de frică ne-a salvat Şi calea către Tatăl. A B E Pre de răscumpărare. cu tăria mea F D Toată speran a-mi este-n Tine. e În Tine e tăria mea.

Isus. Domneşte-n slavă F G Minunat este El. onoare a F G a Da i Domnului laudă numelui Său F G /: Închina i-vă lui în sfin enie F G Vocea lui răsună cu putere F E a Domnul e Rege în veci. F C G Să-năl ăm numele Său F C G Căci El ne-a salvat F C G Ne-a răscumpărat prin har F D E Domn Prea-nalt 20 .:/ 51. 49.48. Da i Domnului tot ce-I al Lui a G Da i Domnului tot ce-I al Lui F E Da i Domnului cinste.B) Vrednic eşti doar Tu. Ce măre e al meu Domn G C Ce măre e-al meu Domn F G Minunat este El C Plin de glorie. Isus B E Nume minunat f# El îmi umple via a B E De-aceea-I cânt neîncetat. c# (A. " E c# /: Isus . Stăm uni i în adorare E Stăm uni i în adorare A B E În prezen a Domnului Înăl ăm laudele noastre A B E Dându-I glorie numai Lui c# B Î i cântăm: vrednic de laudă A B E Eşti deasupra tuturor c# B Azi Biserica î i cântă g# Tu eşti vrednic. Am un cântec nou în inimă E f# Am un cântec nou în inimă B E Este şoapta lui Isus c# " Nu te îngrijora. 50. cu tine sunt B E Să te-ajut pe-acest pământ. :/ Când El va veni şi vom pleca Stelele-n urmă vom lăsa Spre patria cerească vom pleca Veşnic cu Isus vom sta. G# Mielul lui Dumnezeu.

52. Am aşteptat în întuneric G/D Am aşteptat prin întuneric C G E timpul să ne pregătim D G În zori de zi lumina s-o-ntâlnim. D Da, vom vedea şi-n ara noastră C G Cum se-mplineşte în curând D G C G Ce ne-am rugat cu to ii atâta timp. G (pauză) D Trezeşte Doamne România, G F D Aprinde foc în pragul zilei de apoi. G D Trezeşte Doamne România, G Şi-ncepe cu noi. Este nevoie de-o schimbare Azi încă nu e prea târziu Biruitori la luptă să pornim Să transformăm credin a-n faptă Şi să trăim ce predicăm Pentru trezire, uni i să ne rugăm Bb Final: Nu suntem noi Mai buni decât al ii, F Dar te rugăm: g d Umple-ne Doamne cu Duhul Tău ! Bb Fă să fim noi unelte F În trezirea ce e pe drum, g A Şi începe-o în noi chiar acum ! A Trezeşte, Doamne… 21

53. Pe Isus L-am primit G C G Pe Isus L-am primit când m-a chemat a G Păcatul mi-a luat, păcatul mi-a luat G C G Şi pacea Lui îndată El mi-a dat a D G Păcatul mi-a luat. a G Păcatul mi-a luat, păcatul mi-a luat A D De-aceea-I cânt neîncetat: ALELUIA G C G Pe Isus L-am primit când m-a chemat a D G Păcatul mi-a luat. De-ai să-L primeşti azi pe Isus Hristos Păcatu- i va lua, păcatu- i va lua Şi fericit vei merge bucuros Păcatu- i va lua.

54. E bucurie-n Hristos G D E bucurie-n Hristos e C Este dragoste-n spirit G D C E nădejde, credin a în El G D E-o fântână ce-o ştiu e C Ce hrăneşte-al meu suflet G D C E Cuvântul ce curge din El. C G a Mărirea şi slava-i a Lui C G a Puterea şi gloria-i a Lui C G Să lăsăm gura Lui, C G Să ne-nve e cântând e F D Voia Lui s-o-mplinim pe pământ. 55. Lui Isus mi-am dat inima E Lui Isus mi-am dat inima B Şi sunt fericit A Lui Isus mi-am dat inima E El pentru mine-a murit E7 Am fost pierdut în păcat A c# Acum însă sunt salvat E B Lui Isus mi-am dat inima E Da, şi sunt fericit.

Lui Isus mi-am dat inima Şi sunt liniştit El în schimb mi-a dat pacea Sa El pentru mine a murit Am fost pierdut în păcat Acum însă sunt salvat Isus e în inima mea Da, sunt liniştit. Lui Isus mi-am dat inima Cât sunt de fericit Lui Isus mi-am dat inima Da, sunt mântuit. De astăzi nu mai trăiesc eu Ci Isus trăieşte-n pieptul meu Isus e în inima mea Şi sunt fericit. 56. Doamne, î i spun DA E Doamne, î i spun DA Vreau să fac doar voia Ta B Doamne, î i spun DA E Voia Ta nu voia mea. E7 A Când Duhul Tău mă va-ndemna G# c# Doamne, te voi asculta A B E Şi răspunsul meu oricând va fi DA . Doamne, î i spun DA Oriunde te voi urma Doamne î i spun DA În paşii tăi eu voi umbla Când Duhul Tău mă va-ndemna Unde-mi spui, eu voi pleca Şi răspunsul meu oricând va fi DA .

22

57. Osana, Amin, Osana a G /: Osana, Amin, Osana F E O, Aleluia, Maranata. :/ a /: Isus e Domn G Isus e Domn F Isus e Domn E Isus e Domn :/ El a înviat /x8 /: 3x / El ne iubeşte /x3 Neîncetat :/ El vine iar /x8 Isus este Domn El a-nviat El ne iubeşte El vine iar. 58. Condu paşii mei C Condu paşii mei a Să nu mai rătăcesc C Condu paşii mei F Să pot să Te urmez a G F Inima-mi strigă spre Tine G C Rămâi lângă mine mereu G O ! Domnul meu C Condu paşii mei 23

59. Al meu Domn, Părinte A E Al meu Domn, Părinte f# E D Nimeni ca Tine nu e c# D c# Cât voi trăi, î i voi slăvi f# G E Lucrarea mâinilor Tale A E Refugiu, scăpare f# E D În bra ul Tău eu găsesc c# D c# Cu via a mea, cu tot ce am f# G E Totdeauna laudă- i voi da. A f# Strig către Tine D E O, Doamne te caut A f# Tu eşti Împăratul D E Puterea i-o laud f# E D Mun ii se pleacă şi mările tac E Când rostim Numele Tău A f# Tot ce-ai creat D E În splendoare azi stă A f# D E Eu veşnic mă-nchin şi î i dau laudă f# E D E Prin Tine exist şi prin harul Tău Sfânt A Eu sunt.

60. Fii glorificat. Duh Sfânt. fii glorificat F G C G Fii glorificat. C F E a Fii glorificat. C e a e El e-n stare. Tată. Te slăvesc C F G C Tată. 24 . în veci de veci. căci îmi doresc e D C Să te cunosc mai mult. Într-un loc liniştit şi-ascuns G C Într-un loc liniştit şi-ascuns e D C În tăcere eşti prezent G C Într-un ceas tainic şi tăcut a Te aştept. în veci de veci. da. Fii glorificat. e-n stare F G Să-mplinească dincolo de orice vis.i mul umesc.i mul umesc.i mul umesc. e-n stare F d G Să rezolve-ngrijorarea ce o am. în veci de veci. fii glorificat Fii glorificat. Te ador şi. 61. în veci de veci. G D Vreau să Te văd e C Vreau s-aud vocea Ta G D C Să te cunosc mai mult G D Vreau să te-ating e C Vreau să văd fa a Ta G D C Să te cunosc mai mult. Te ador şi. e-n stare F G Să-mi atingă inima cu al Lui balsam. Te ador şi. C e a e El e-n stare. Te slăvesc. da. Fii glorificat. El e-n stare C e a e El e-n stare. F G Fii glorificat. C e a e El e-n stare. în veci de veci. fii glorificat Fii glorificat. Înspre intă ne-ncetat alerg Voia Ta vreau s-o-mplinesc Orice-obstacol îl înlătur şi-naintez Căci îmi doresc Să te cunosc mai mult. e-n stare F Să îmi schimbe G C Astăzi via a ca prin vis 62. în veci de veci. Te slăvesc. Isus. Te slăvesc. da. Fii glorificat. da.

a G F C El preface zorile în întuneric F Şi umblă pe-năl imile C e a Pământului : G “ DOMNUL DUMNEZEUL OŞTIRILOR “ G7 C Este Numele Lui. a F C 64. eu doresc. numai El. G G7 C A făcut vântul. :/ F Şi spune omului C Până şi gândurile Lui. F G C G Aşa eu Te doresc. eu tânjesc.i dau toată inima C e a d Tu eşti singura mea iubire F G C Să Te laud.i dau toată inima D f# b e Tu eşti singura mea iubire G A D Să Te laud. Tu eşti scut şi tăria mea F d E Şi ie. D f# b e Sufletul meu Te caută zi şi noapte G A DA Eşti Dumnezeul viu D f# b e Tu eşti singura mea iubire G A D Doar al Tău vreau eu să fiu. eu doresc. G# Să-I fie onoarea A# C şi gloria şi slava în veci /x2 25 . C e a d Tu eşti singura mea dorin ă F G C G Să Te laud. Căci iată că El C F /: Căci iată că El G C a A întocmit mun ii. Cum doreşte un cerb C e a d Cum doreşte un cerb izvor de apă.63. b G D 65. Celui ce şade pe tron C g Celui ce şade pe tron F C şi Mielului Sfânt /x3 Tu eşti scut şi tăria mea G e F# Şi ie.

69. 26 . m-a eliberat F G C a Numai El povoara mea o poartă F G C Numai El povoara mea o poartă 68. D E Nu-i chemare mai mare c# f# Nu-i altă onoare D E Decât să îngenunchez A A7 La tronul Tău D E Copleşit de uimire c# f# Scăldat în iubire D Eu trăiesc doar E A Pentru-a te lăuda.66.i E f# Stau adânc plecat E D În prezen a Ta d A Sunt îngenuncheat FG A Sunt îngenuncheat. C /: Ce mare eşti e a Şi ce mari minuni faci Tu F Şi ca Tine altul nu-i G Şi ca Tine altul nu-i :/ 67. nicicând n-am să mă tem Căci Domnul e via a mea. Jos la picioarele. F G Pentru că în Tine este a G F Putere şi victorie G Numai Numele Tău Sfânt a G D Isus. În Domnul mă-ncred d /: În Domnul mă-ncred El mi-e salvarea În mâna Lui e via a mea :/ g De aceea n-am să mă tem d Nu.i A c# D Jos la picioarele. A d Tăria mea. Vrednic eşti de cinste C e a Vrednic eşti de cinste şi-nchinare F d Ridicăm mâinile noastre F G Înăl ăm Numele Tău. salvarea mea. Isus vreau să merg cu Tine C F Isus. vreau să merg G C a Întotdeauna cu Tine F G a G Şi să in puternic mâna Ta F G C C7 Şi să simt prezen a Ta în mine.

G e A De minunea ce-ai făcut-o-n via a mea. e A Sufletul mi-e plin de bucurie. . A Vreau să Te laud D G A Să î i mul umesc că eşti în via a mea F# b Cu putere m-ai luat din întuneric D A D Şi mi-ai arătat în elepciunea Ta . D G Fiindcă m-ai făcut copilul Tău e A Ca să pot trăi o veşnicie. 71.70.i cânte C e C D Vrea să Te înal e. D G D A Glorie ie.i mul umesc e C Pentru tot ce ai făcut a C D Şi pentru tot ce însemni în via a mea G Vreau să. G Vreau să. 72. Astăzi vin la Tine D G Astăzi vin la Tine. Numele. Inima mea vrea să. b A GD b A D Î i aducem slavă. ie ne-nchinăm.i lăudăm b A G D C A Stăm în reveren ă. Doamne. Doamne Tu eşti Sfânt. G e G e Sunt atât de fericit Domnul meu iubit.i cânte G b Inima mea vrea să. Doamne D G A Gloria-i doar a Ta 27 D G D A Cu to ii plecăm genunchii C A Stăm smeri i-naintea Ta D G D A Isuse. Domn al slavei D G A Ne-aşternem la pământ D G D A Ne-atinge şi ne schimbă G A D Căci. D Vreau să î i cânt. în fiecare zi G b C e Tu mi-ai adus bucurie şi-atâta plinătate C D Cum n-am putut gândi. Tu eşti Sfânt D G A Arată-ne azi gloria Ta D G A Pentru că eşti sfânt D G A Venim cu to i-naintea Ta. Tu eşti sfânt D G A G/A/D Doamne. Domnul meu.i mul umesc e C Pentru tot ce ai schimbat a D G Şi pentru că mi-ai umplut inima.

76. Doamne. mă-ncred în Tine D Să nu fiu dat de ruşine A D Cel rău să nu se bucure de mine. 75. Înva ă-mă. La Tine.i aminti greşelile mele /x2 Cei ce cred. sunt prieteni cu Domnul. Doamne. Eşti cel mai mare. D sufletul. mai sfânt G C Mai adevărat E a F G C Tu eşti Olarul. cărările Tale. Schimbă-mi inima /x2 D7 G g Domnul meu. Isus G A D Te glorificăm. D ie ne-nchinăm A ie î i cântăm G D A ie ne rugăm. Doamne D La Tine Doamne îmi înal A La Tine Doamne îmi înal e sufletul. Isus A Te-năl ăm. Doamne. C d Schimbă-mi inima G C ea Fă-mă m-ai curat d Mai real.73. /x2 Nu. D f# b Peste toate continentele G Eşti cel mai mare A D Peste to i Dumnezeii. /x2 74. :/ G D În veci de veci. Înva ă-mă cum să Te laud D /: Înva ă-mă cum să Te laud f# Înva ă-mă cum să Te caut e G A Înva ă-mă să slăvesc Numele Tău. iar eu lutul E a Fă-mă să seamăn D G G7 Doamne cu Tine… 28 . Doamne D G A Eşti cel mai mare. D Te lăudăm.

b Domnul meu. numai Tu eşti Rege e A D Numai ie cinste vrem să. G A f# O inimă deschisă pentru Tine. 78.i înal ă numele D f# Fă-ne doar un glas G A Ce Te preamăreşte b F# Fă-ne doar un glas G D Un gând şi-o inimă e A D Leagă-ne pe to i împreună. eu . O inimă curată. noi vrem ca slava Ta D A f# b Tată noi vrem ca slava Ta G D C/A Să poată fi văzută-n noi G A f# b Inimile noastre să devină doar o inimă G D Şi-atunci lumea va şti G A Căci Isus este Domn. Doamne D b /: O inimă curată. Tată. 29 . e A Să înal e osanale.i dăm. prin El e C Din El. Din El. Noi ridicăm Numele lui Isus D f# G A Noi ridicăm Numele lui Isus D f# G A Noi înăl ăm pe Isus Hristos ca Domn D f# G A Noi te lăudăm. e A D Către Tine cel mai mare Dumnezeu. D f# Fă-ne doar un glas G A Ce. Doamne G A D/A Este tot ce-mi doresc din partea Ta :/ G A f# b O inimă în care răutatea să nu stea G A D O inimă în care să domneşti.77. A aş vrea. 79. prin El şi pentru El D e Sunt toate lucrurile /x3 C D A Lui să fie gloria G B7 e A Lui să fie gloria a b A Lui să fie gloria e În veci de veci Amin. 80.

i lăudăm. A B E Dragostea. A E Numele Domnului e un turn tare B E Cel credincios caută . ce bucurie 83. Deschide-mi ochii D e Deschide-mi ochii. ce bucurie îmi dai Tu mie. nu mă desparte e A Nici plâns. E Doamne ie noi ne-nchinăm f# B Doamne. Isus. A G D b Cu dor să Te-asculte. Luceafăr Sfânt. A G D Să. Da c# DB Numele Tău pentru noi. 84. Da A B E Numele Tău pentru noi.81. e Deschide-mi ochii. A G D Vreau să Te vad. Numele Domnului e un turn tare D f# b e A Isus. Tu ne izbăveşti. E adăpost.i spun:" Te iubesc !" e Şi fă-mi urechea. Nimeni nu e ca Tine E B c# g# Nimeni nu e ca Tine A f# D B Nimeni n-a putut via a-mi schimba E E7 A a Şi oricât de mult aş căuta. nici moarte. A GDA Eşti viu pe totdeauna. A GDA Eşti viu pe totdeauna. eşti Via a vie ii e A D Al dimine ii. Isus ! b e Să Te-ating cu mâna. A G D Vreau să Te văd. D f# b Rabuni. Isus ! 82. Numele. D f# b Rabuni. Salvarea în El.i fără de margini A B E Inima mi-a copleşit A f# g# c# Sunt în siguran ă sub bra ul Tău sfânt a f# B Nimeni nu-i ca Tin'. E adăpost E Când încercări ne copleşesc f# B Doamne. 30 . n-aş găsi E B E Nimeni nu-i ca Tin'. D f# b Doamne. stau la picioare e A D În adorare şi mă închin. E A E Numele Domnului e un turn tare B E Cel credincios caută adăpost în El.

A c# B E Tot ce vreau Isuse. eşti doar Tu. eşti mai scump ca aurul. B/A/c# Eşti speran a mea A B E Credincios promisiunilor Tale B/A/c# E A BE Dorin a mea. 87. Tu. Strig spre Tin’ E A Strig spre Tin’ c# B A Pentru mâna Ta de-ndurare E A c# B A Dragostea Ta. D A G D Nu-i nimic în lume să îmi placă. E B A E Doamne. A f# E Şi cine poate a măsura iubirea Ta A B Şi cine poate a cântări ce-i drept A f# E Şi cine poate a măsura răbdarea Ta B Mila Ta întrece orice în eles. eşti mai scump ca argintul. eşti mai scump ca argintul. G b A D Tot ce vreau Isuse. . eşti mai scump D A G D /: Doamne. Doamne. Doamne. B A B Doamne. A G A Doamne.85. Tu eşti tare c# B A Izbăveşte-mă. E B A E Nu-i nimic în lume să îmi placă. eşti doar Tu :/ G e D Şi cine poate a măsura iubirea Ta G A Şi cine poate a cântări ce-i drept G e D Şi cine poate a măsura răbdarea Ta b A B Mila Ta întrece orice în eles.Căci Tu eşti bun 31 A Căci Tu eşti bun c# B E Cu min’ … Doamne. Ai un loc la cruce şi tu E f# B Ai un loc la cruce şi tu f# B E Ai un loc la cruce şi tu E D Unde mii au venit f# A Şi tu po i fi primit E B AE Ai un loc la cruce şi tu … E Îl iubesc pe Isus B A E B Îl iubesc pe Isus E G# c# Îl iubesc pe Isus f# B E Că-ntâi El m-a iubit … 86. e să umblu pe a Ta cărare A E Căci Tu eşti bun . E D A Sunt slab. îmi aduce eliberare E A Eşti stânca mea. eşti mai scump ca aurul.

88. Isus, e mângâierea mea E g# c# g# Isus e mângâierea mea A E B Şi un prieten minunat E g# c# În încercarea cea mai grea f# B E Ajutor îmi este ne-ncetat. E A Isus, dulce salvator f# Aş vrea să- i spun, B Cât te iubesc E c# A a Tu-mi eşti un bun sfătuitor E B E Şi î i mul umesc. Isus e fericirea mea Şi pacea sufletului meu Prin jertfa Lui de pe Calvar M-a făcut un fiu de Dumnezeu. Isus este tăria mea O stâncă-n valul furios Ca o fântână în pustiu O speran ă e Isus Hristos.

89. Doamne dă-ne-n elepciune E A Doamne dă-ne-n elepciune E B Şi putere şi iubire c# A B Doamne vrem să ascultăm Cuvântul Tău. E A Azi venim în fa a Ta E B Dă-ne Doamne harul Tău c# A B Să fim vii întru împără ia Ta ( pauză ) E Trezeşte-ne din nou. f# Doamne-atinge-ne din nou B E g# c# Peste noi Tu mâna Ta s-o pui f# A Şi lumina Ta să ardă-n noi B E A,B,E Prin puterea Duhului f# Pune-o dar nu pentru o zi B E g# c# Ci să ardă-n veşnicii, în noi f# A B Cu-adierea Duhului Tău Sfânt, E Doamne-atinge-ne din nou. Doamne, mul i au obosit Şi în inimi sunt răni i Vindecarea lor e doar în mâna Ta Să ne-atingi pe fiecare Cu puterea crucii Tale Să fim vii întru împără ia Ta Trezeşte-ne din nou.

32

90. Stăm în a Ta prezen ă E Stăm în a Ta prezen ă f# Înăl ăm un cântec nou f# B Ce-i înăl at din suflet E Către-al nostru Salvator Cu mul umire-n inimi f# Venim să ne-nchinăm f# B Ne plecăm la tronul Tău Sfânt A B E Şi laudă vrem să- i dăm. c# Tu eşti Creatorul lumii g# Dumnezeu desăvârşit A Tu rămâi mereu acelaşi E Niciodată n-ai sfârşit c# Prin a Ta putere Doamne g# Ai creat şi fiin a mea A f# Tată, strig spre Tin' B Veşnic te voi lăuda. 91. Isus, iubirea sufletului meu G D Isus, iubirea sufletului meu e C G Isus, vreau să fii al meu mereu G D M-ai ridicat din noroi şi m-ai spălat

e Pe stâncă m-ai urcat, C G De-aceea- i cânt neîncetat. G D Te iubesc, te doresc e C De lumea ar cădea C G Eu nu te voi lăsa G D Salvarea mi-e doar în tine e F C Mereu Te voi lăuda C G Căci Doamne, eşti cu mine. 92. Nu este munte prea-nalt E Nu este munte prea-nalt f# Ca să nu-l mişte A B E B Nu e problemă prea grea să n-o rezolve E a Nu e furtună prea rea să n-o liniştească A B E Nu e durere prea grea să n-o aline. E El pe umerii Săi a purtat f# Povara lumii B El poate lua chiar acum A E Povoara Ta.

33

93. Ce bucurie F g Ce bucurie să mă ştiu copilul Tău Bb F C Şi să fiu mereu păzit de mâna Ta F g Glorie ie, ai spălat păcatul meu Bb F C Prin Isus, crucificat la Golgota. Bb C F F7 Tot ce este-n mine, Te glorifică Bb C F F7 Şi cu tot ce am Te preamăresc Bb C Via a mea i-o dau a d în mâna Ta de tată Bb C Şi-am să- i cânt mereu F cât te iubesc. Cu ce blânde e mă înve i să Te urmez Zi de zi mă oglindesc în ochii Tăi Ce şoapte calde, când îmi spui că mă iubeşti Şi mă-ntreb cum aş putea să- i mul umesc.

94. Doamne astăzi vin G D e Doamne astăzi vin b e În fa a Ta să mă închin C D e C,D,G Ca să fiu umplut de har divin D e Prin iubirea Ta, aş vrea mai mult b e C Să îmi cunosc slăbiciunile D C D G D,e,D Şi să cresc prin iubirea Ta. C D C G,D,e,D Cheamă-mă şi voi veni la Tine C D Când sunt slab C D G D,e,D Te rog Tu să mă sprijineşti C D C G Ca vulturul, spre cer mă voi înăl a e C Şi veşnic voi trăi, mereu voi locui D G Prin iubirea Ta. Doamne, vreau să fiu În stare să-n eleg cum eşti Şi care-i calea Ta, ca să merg pe ea Şi din pacea Ta, în suflet să-mi reverşi Un strop, ca cei din jur să bea Şi să stea în iubirea Ta.

34

96. stăpâne şi mă închin c# E D/B Lauda şi onoarea i se cuvin.i spun: E /: În veci inima c# În veci dragostea A B În veci via a mea. te iubesc c# Zi de zi vreau să-mplinesc A B E Doar sfântă voia Ta.i dau inima şi sufletul meu A B E Pentru Tine vreau să trăiesc B Domnul meu. în veci: Amin.:/ E Final: Este a Ta c# Este a Ta A Este a Ta B A Ta … 35 . Aceasta mi-e dorin a E c# Aceasta mi-e dorin a A E B/G# Să Te-onorez.95. este-a Ta. A B De-aceea vreau să. fii înăl at Alfa şi Omega. E c# A E B/G# Te ador. Ai fost răstignit E Ai fost răstignit c# Şi cuiele-mi spun A B Ce mare i-a fost iubirea E c# Cununa de spini îmi spune şi ea A B Ce mare i-a fost iubirea. c# E D/B Cu fiin a-ntreaga să Te slăvesc. Vrednic eşti de cinste Fii lăudat Împărat al slavei. de-a pururi viu Domn al veşniciei. g# c# Când cer şi stele vor pieri g# c# Semnele vor dăinui g# c# Şi pe veci îmi vor şopti B Cât m-ai iubit. E B c# ie.

vreau Doamne a e Ca să Te pot sim i. vreau Doamne Ca să Te pot vedea.D. 36 .i cânt ie. gloria Celui Înviat Ce-a fost junghiat. Cerul declară A/c# D E DA Cerul declară. Mai aproape.G Doamne. gloria Celui Înviat c# D E D A Cine se compară. /x2 C D Doamne. vreau ca să Te simt. C G Ierta i să fim ! C D De pe cruce în mormânt. Doamne G D C G Mai aproape. cu Dumnezeul Preaînalt ? A D În veci de veci eşti Tu /x2 E A Divinul Miel pe tron /x2 D E Genunchii îmi aplec /x2 D E A Şi ie mă închin … Voi proclama. 99. A B E c# Nu mă lepăda de la fa a Ta A B Şi nu lua de la mine A A7 Duhul Tău cel Sfânt. F#. A B A Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Să ne-mpace cu Dumnezeu. C D C. G C D C.D.G Doamne.E) Mai aproape. Doamne Deschide-mi ochii. Dumnezeule E g# A E Şi pune în mine un Duh nou. Doamne D C D (bass G.i înal G C D C. laudă.G Fericit sunt că Te am. C D C. G C D Tu ai venit pe Pământ C G Să ne salvezi C D Sus pe cruce Te-ai jertfit. Numele. A B E c# Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale. 100. Zideşte în mine /x3 E g# Zideşte în mine A E B A A. Dumnezeule.i înal . /x2 Doamne vreau ca să Te văd. Doamne. B e Din mormânt sus la cer C D G Să fii înăl at mereu ! 98.G Fericit de-a Ta iertare.D.97.B O inimă curată . Deschide-mi ochii. C G D Iubirea şi gloria Ta C c G Şi puterea Ta. B E Statornic. Numele.

D /: Rege-al Regilor C# f# Domn al Domnilor b E A Isus. Ia din mintea mea orice sfat al celui rău Vreau să fiu ca Tine Să.101. E Spală-mi Doamne via a D b E Şi mă fă asemeni cu Tine mai mult D A Numai Tu uzi zorii E Şi împrăştii cea a. Spală-mi Doamne via a.i genunchii. A Spală-mi Doamne gândul. D b E Numai Tu eşti scutul şi răsplata mea. Spală-mi Doamne via a. Pacea ce coboară din cerul sfânt Dragostea şi roadele ei În elepciunea şi credin a de neclintit Totul po i avea doar să vrei.i ascult pova a Vreau să pot privi mereu în ochii Tăi. Isus e aici b Ridică mâini curate spre cer D b Tronul de mărire e-n fa a ta E A Slava se coboară din El Îndrăzneşte de intră în locul sfânt b Spălat prin sângele Mielului D b Vino cu cântări de mărire E A Osana Mielului Preasfânt. 37 . Spală-mi Doamne gândul. 102. Când troiene reci fac să-mi pară noaptea grea. Isus. D E A Numai Tu eşti scutul sufletului meu. Pleacă.i genunchii A Pleacă. pe calea Ta. D b E Vreau să fiu curat şi plăcut in fa a Ta. Adu primăvara şi topeşte ghea a Vreau să merg spre cer Doar pe ea. Spală-mi Doamne gândul A Spală-mi Doamne gândul. /x2 :/ Vino cu povoara din via a ta Durerea ce te-apasă mereu Mâna lui Isus poate vindeca Rana şi păcatul tău greu. c# Spală-mi Doamne via a. A Numai Tu uzi zorii c# Şi împrăştii cea a. Spală-mi Doamne gândul.

A Pentru zâmbetul Tău înscris printre stele f# Mângâierea Ta în clipele grele D Pentru dragostea Ta b revărsată în mine E Mă închin. aşa cum eşti cu starea ta C Hai… F Vine-o zi când to i C Se vor închina F C Vine-o zi când Te vom vedea F a To i copiii Tăi o comoară F G Vor primi din mâna Ta. mul umesc. A Pentru cântec. e timpul de-nchinare G FaC Hai. speran ă şi rază de soare f# Lumină şi pace pe-a mea cărare D b E Pentru tot ce Tu îmi dai. Hai. 104. un biet păcătos A c# f# M-ai iubit aşa mult.i vom-năl a Isuse D A G E To i se vor pleca în fa a Ta A D E c# Numele. ai murit la Calvar D b Să deschizi ochii mei.103. A D E c# Numele. cerul. recunosc că eşti Domn A Şi rostesc : MUL UMESC. 105. să cânte fiecare G F a F Hai. să-n eleg E Şi să Te slăvesc. marea G E Toate le-ai creat. e timpul să-i dăm inima C FC Hai. Ai deschis cerul Tău A Ai deschis cerul Tău c# f# Ai lăsat slava Ta şi-ai venit D b E Pentru mine. A E f# Mare eşti Rege în veci de veci D A Eşti Stânca mântuirii D E Salvat mi-e sufletul. Isuse D A Mare eşti şi-n veci b E A Ca Tine nimeni nu-i. e timpul de-nchinare C F C Hai.i vom-năl a. 38 . Mare eşti Rege în veci A E f# Mare eşti Rege în veci de veci D A Pământul.

:/ A G / Care a fost. 39 . suflă peste noi. Domnul Divin Inima mi-e plină cu cântări de laudă ie cu drag mă închin. care este D A Şi care va veni. sfânt. F E Duhul Domnului A fost făgăduit C Şi-a fost trimis. G F /: El e-aici lângă tine C Po i să-L atingi.i recunosc dragostea . acum eşti înăl at în slavă Rege din ceruri. O. Isus. Dumnezeu a Atotputernic.i recunosc dragostea G A D Să. Isus. Este-un vânt ce-adie C Este un vânt ce-adie a Vine din înalt Ca o mângâiere. :/ Ploaia care vine De la Dumnezeu Curge peste Tine. Isus. D f# Privesc încă odată G A Locul unde-ai murit D f# G Mă-nchin şi la piciorul crucii cad A umilit b Încă-o dată. / x2 G A Mul umesc frumos G A D Mul umesc frumos G A Mul umesc frumos D Isus. Doamne G A D Încă-o dată î i mul umesc. Belşug din harul Său. 108. adesea stau D f# b f# O.106. El e sfânt a9 d9 a9 El e sfânt. / x3 107. O. adesea stau şi mă gândesc G D G A Mi-aduc aminte de jertfa Ta D f# b f# Vin din nou la cruce să Î i mul umesc G A D Să. sfânt / x2 G E /: Sfânt e Domnul.

cu foc. i-aducem închinare F d G Dumnezeu puternic şi sfânt a F i-aducem slavă şi onoare d Căci Tu ai spus: G " EU SUNT ACEL CE SUNT ! " C Numele Tău e minunat a Numele Tău e-adevărat 40 F G Numele Tău e tot ce se poate spune C Numele Tău e minunat a Numele Tău e-adevărat F Numele Tău e mai presus G de orice nume C Numele Tău… În fa a Ta se pleacă toate Pământul şi cerul sublim Venim şi noi cu inimile noastre Să Te lăudăm. onoarea g a d Şi puterea. Doamne. Domnul meu. 111. ava Tată D D7 Vrednic eşti să fii slăvit G e Veşnic preamărit G A D Eşti măre în acest loc. i-aducem închinare C G Doamne. onoarea d Bb /: Toată gloria. Domnul meu G e D A Eşti măre în acest loc. să Te slăvim. vino acum d C dC d C Cu foc. cu foc. /x3 . :/ C Tată sfânt d ie ne-nchinăm C Scumpe Isus F A Eşti Salvator Bb C Duhul Sfânt.109. î i apar in. Toată gloria. Simt prezen a slavei Tale D Simt prezen a slavei Tale f# Pe-ale laudei por i când trec D Templul se deschide G Şi eu fa a i-o zăresc A Şi în a Ta înfă işare G f# b Văd frumuse ea gra iei Tale e G A Pot doar să mă închin spunând : D e Eşti măre în acest loc. 110.

D A E To i se vor pleca în fa a Ta. 41 . iartă-mă. domneşti. sfânt. cetă uia mea A E A E Al Tău bra sfânt. D C G Ne-ai scos din noaptea păcatului D C G Mâna Ta ne-a ocrotit F G C Loc pentru noi. mare Domn A B c# Eşti stânca. te rog primeşte-mă. atinge-mi buzele. Bb C /: Ia cărbunele. /x2 113. Înaintea Ta. d Iartă-mă :/ Tu eşti sfânt. /x2 a Şi Te voi lăuda D e Cu inima mea a Şi Te voi lăuda D e Cu sufletul meu a Şi Te voi lăuda D e Cu via a mea C D Căci eşti Dumnezeu meu e Eşti Domnul meu. putere e C D / Iubire. Credincios eşti să ne conduci G a G C D Credincios eşti să ne conduci G a G C D Numai Tu po i să ne aju i b G C Tu-mi luminezi calea şi via a mea. tărie mi-e A B c# Eşti Domn şi-n glorie domneşti. Mare Domn E/ A E A E Isus. /x2 114. Împără ia Ta va veni. a D G Vrednic să ne conduci. /x4 D A E Final: Duşmanul va fugi din calea Ta. Tu ai pregătit A D Nu dăm 'napoi.i prezen ă.i prezen ă. Du-mă Doamne d g Du-mă Doamne în sfânta. :/ 115.112.i înăl ăm.D) Vreau mai mult în via a mea. Iubire. sfânt. Doamne mă-nchin Tu eşti sfânt. Lumina Ta vrem s-o răspândim Numele să. Isus. sfânt şi atotputernic /: Doamne. Iartă-mă. Vino. Bb F/A Du-mă Doamne prin sângele sfânt d g Du-mă Doamne în sfânta. sfânt şi atotputernic. putere e (C.

E g# c# g# Mă dăruiesc o Doamne-n întregime. Te voi asculta E g# c# g# Ogoarele sunt gata de recoltă.i declare gloria. Suntem noi sare pentru lumea aceasta? În întuneric suntem noi lumini ? Trăim ca Domnu-n vorbă şi în faptă. splendoare. E B c# g# E B E Cheamă-mă. D Pământul aşteaptă venirea Ta. să cadă. pe pământ f# Să. Slavă.B Dar lucrătorii sunt aşa pu ini. glorie. 117. A B E A. C G D Glorie Celui din veşnicii. C G A Glorie Celui din veşnicii. A B E Ca să culeg recolta dintre spini. Mai sunt în zgură încă mari comori. b G/A Fie Celui din veşnicii. onoare. Isus mai cheamă oameni în lucrare. Să fie to i cu El biruitori. Ogoarele sunt gata de recoltă E B c# g# AE DB Sunt aici. Să fie văzută iar slava Ta. E timpul potrivit pentru popoare. G e A Tu vei fi pe veci înăl at GA G e A Şi vei împără i peste noi. la dispozi ia Ta. onoare D Slavă. Să ştie lumea că suntem creştini ? 42 .116. D Cel din veşnicii. întreaga lume b G/A Cântă Celui din veşnicii G e A Orice limbă-n cer. D Orice na iune. G e A GA Orice fiin ă în fa a Ta.

glorie. Rabuni. g Credeam că Te-am pierdut d Pe cruce şi-n mormânt Bb C F Bb. Bb C Bb F Atunci când pe Golgota ai murit. F C d Rabuni. Cu Isus vom zbura către stele Cu Isus spre o lume de vis Cu Isus trec ispitele grele Cu Isus vom zbura-n Paradis. Cum aş putea să fac ? Cum aş putea să tac ? Ca să nu spun despre iubirea Ta O lume-ntreagă aş vrea Să creadă-n jertfa Ta Şi s-o îmbraci cu slava Ta. Osana. Lumina răsari în sufletu-mi trudit Căci lepădat am fost şi depărtat Nădejdea mea e El O cât de minunat Din mor i am înviat cu Tine-odat’. 43 . Domnul nostru Cel Sfânt. A E Dragostea şi unirea B E Ce Isus le-a lăsat. Tu din mor i ai înviat Bb C F Cu Cel Sfânt ne-ai împăcat :/ g d Ce fior adânc în suflet mi-a pătruns. a-nviat. Aleluia. E B E AB Pentru noi s-a ivit mântuirea E B EAB Pentru noi Cel De Sus s-a jertfit g# A E c# Pentru noi s-a ivit izbăvirea E B E AB Pentru noi Cel De Sus a murit. a-nviat. E A E Lăsa i pe pământ fericirea. Lăsa i Duhul sfânt să lucreze E A E Lăsa i Duhul Sfânt să lucreze A E B EB Să ne elibereze de blestem şi păcat.118. Aleluia. Isuse Aşteptăm slava Ta pe pământ Aşteptăm profe iile spuse Te-aşteptăm. Te-aşteptăm ca să vii Tu. aleluia. a-nviat :/ 119. aleluia. Tu din mor i ai înviat Bb C F Bb C Fii în veci glorificat. Tu din mor i ai înviat F C d /: Rabuni. C Dar via ă eşti şi veşnic neînfrânt. /: Slavă.

sunt doar un om… G G7 CG Ajută-mi te rog să cred mai mult ce pot a fi C C7 F d Să cred mai mult în al meu Domn C G C Ajută-mă să te slujesc timp de o zi. G D e Inima mea ie i-o dau b C Îmbracă-mă cu al Tău har G D G D Fii Tu în toate Domn. cânt aleluia b f# b f# Cânt aleluia Domnului. :/ /: Cânt dragostea lui Dumnezeu Cânt aleluia. Isuse Cea Atât este tot ce-mi doresc G O. Miel Preasfânt C G DGD ie mă închin GD e D G Isus. Eu sunt un om C d Eu sunt un om. cânt aleluia Cânt bunătatea Domnului. GD e D G Isus. Tu apă-mi dai Fii Tu în toate Domn 122. dă-mi Tu puteri G7 C C7 Ce-am de făcut să-nfăptuiesc F Căci mâine nu ştiu. Mâna. F Un timp de o zi. Tu-mi eşti refugiu G D e Tu-mi eşti refugiu când sunt slab b C Tu eşti comoara ce o caut G D G D Tu eşti în toate Domn. Miel Preasfânt C G DCG Dumnezeu divin. Isuse Cea Dacă va mai fi înc-o zi G Nu ştiu timpul când G7 CFC Via a mea se va sfârşi. Tu mi-ai luat ruşinea mea M-ai ridicat în slava Ta Tu eşti în toate Domn.120. Îmi amintesc cum pe pământ Cu oameni umblai şi le vorbeai prin Duhul Sfânt Te chem şi azi. cânt aleluia Cânt dragostea lui Dumnezeu.i întinzi atunci când cad Când sunt setos. prezent să fii Să ne vorbeşti prin Duhul Sfânt încă o zi. 121. cânt aleluia Cânt îndurarea Domnului. :/ 44 . Cânt aleluia Domnului b f# b f# /: Cânt Aleluia Domnului A G D F# Cânt aleluia. :/ /: Cânt bunătatea Domnului Cânt aleluia. :/ /: Cânt îndurarea Domnului Cânt aleluia.

inima plină de laudă A E ie ne-nchinăm. G Cuvântul Tău e lumina mea e Bra ul Tău sfânt e tăria mea C a Fii glorificat. A intrat în via a mea. La Tine venim A La Tine venim. noi Te iubim D b Al Tău Nume mare-L înăl ăm A Căci în Tine e puterea. Te preamărim D b Îndurarea Ta o înăl ăm A E Căci ne-ai eliberat. ie ne-nchinăm D b Cu podoabe sfinte-n fa a Ta stăm A Doar pe Tine te-năl ăm E A Domneşte Tu printre noi. . A Vrea să intre-n via a ta :/ Final: Isus e lângă mine. la Tine venim D b Mântui i în fa a Ta noi stăm A E Cu capul sus. lan urile le-ai rupt A E Care ne-au robit. 45 A A7 Noi Te iubim. Eu vreau să cânt mereu din sufletul meu Eu vreau să cânt mereu din sufletul meu Numele Lui sfânt şi sfântul Său Cuvânt Eu vreau să cânt mereu… 124. 125. nu mai ai ce întâlni E Doar via a plină de necaz D A Întoarce-te la Domnul azi. Ochii Domnului A b Ochii Domnului plini de dragoste privesc E D A Inimile tuturor care nu-L cunosc. A A7 ie ne-nchinăm. veşnic lăudat GD În via a mea. A g# f# Ia vina mea” b E Isus e lângă tine.123. b Mâna Domnului întinsă e şi azi spre voi E D A Întinde mâna ta şi tu. nu mai privi-napoi. A A7 Te preamărim. Aş vrea să Te cunosc G Aş vrea să Te cunosc tot mai mult Isus e Aş vrea să Te cunosc tot mai mult Isus C a Ochii îmi îndrept. b Înapoi de mergi. A D /: Şopteşte-I : “Iartă-mă. către Tine şi aştept G D Doar voia Ta să o fac. E în Tine-i măre ia A E Prin care suntem biruitori.

Doamne. g# c# Dreptatea Ta vedem A B E Cum se-mplineşte zi de zi pe-acest pământ. să fii înăl at A B E Domn al dragostei. A E c# Dar Isus mi-a deschis orizont prin Calvar B A E Loc de chin şi de mari îndurări. Mereu veghezi să-mplineşti Cuvântul Tău cel sfânt În dragoste ne conduci pe-al vie ii drum. Doamne Te rugăm D f# b f# Doamne Te rugăm e G A Revarsă din harul Tău D A b f# Pentru mila Ta mare G D G A Dă-ne din harul Tău G b /: Stăm şi-aşteptăm G D Să torni Duhul Tău. 46 . Tu eşti Dumnezeu g# c# Şi vei domni în veci A B E Întreg pământul este plin de slava Ta. Doamne. Tu eşti Dumnezeu E A B Doamne. să fii înăl at A f# E B Domn al dragostei. A E c# Mi-a şters pentru veci tot trecutul B A E E7 Prin sângele curs pe Calvar A Am schimbat temerile E c# Într-un cânt glorios B A E Sunt liber de-acum. 127. :/ Doamne Te rugăm Revarsă din Duhul Tău Pentru mila Ta mare Dă-ne din Duhul Tău. 128. Împărat. ce har! Acum de trecut eu sunt liber Căci Isus a-nnoit via a mea Bucurii am în inima mea ne-ncetat O cântare spre lauda Sa.126. Atât am căutat E A E c# Atât am căutat rostul vie ii B A E De-am ajuns rob acestor căutări. E B Să fii înăl at. A B Eşti Creator desăvârşit. E B Să fii înăl at. Împărat. Tu eşti Dumnezeu Şi vei domni în veci Întreg pământul este plin de slava Ta. o.

131. D A Regelui regilor mă închin. A e Prin încercări voi sta f# b Căci am un pre în fa a Ta A e Şi-n bra ul Tău voi sta D A D Plăcerea mea e-n calea Ta. Spre mine fa a i-o întorci D b Spre mine fa a i-o întorci D A D Şi sufletul meu te slăveşte b Iertare-mi dai. Zi de zi mă-nviorezi Şi sufletul meu te slăveşte Speran ă-mi dai şi mă-ntăreşti Şi sufletul meu te măreşte. b E Voi slăvi pe Mielul gloriei. A Şi mâinile mi le-nal . Voi slăvi pe Mielul gloriei.129. Odihnă dai sufletului meu De aceea te slăveşte Putere dai trupului meu Doar mâna Ta tămăduieşte. F C Bb C Te caut pe Tine. Domnul meu d Bb C Dorin a mea e să te-nal F C Bb C Mai sus de tot ce-i pământesc Bb C F Spre bucuria Ta. d Bb C Via a mea e-n mâna Ta. 130. aleluia Bb F Bb g C Aleluia slavă Mielului. D A Voi slăvi pe Mielul gloriei. F C Bb C Un cânt de laudă vreau să. G A D Regelui mă închin.i cânt Bb C F Pentru plăcerea Ta. 47 . F CF CF Aleluia. G D Şi-naintea Ta vin A Şi mâinile mi le-nal G D Şi mă bucur în Tin’ G f# Îmi înal mâinile către cer e b Lumea întreabă de ce ? G A Db Eu le spun că-mi iubesc Regele G A D Eu le spun că-mi iubesc Regele. sunt fericit D A D Şi sufletul meu te măreşte. Îmi plec genunchii F C Bb C Îmi plec genunchii-n fa a Ta.

eşti Mesia G b Tu eşti Rege. Doamne G e DA Să fie un templu sfânt şi curat. G Ca Îi vom cânta osana lui Isus C a D Voi înăl a spre ceruri glas curat G Ca Şi mă închin în fa a Ta. veşnicia C a D Şi Cuvântul Sfânt ce s-a-ntrupat. Credeam că voi muri cu El D f# Credeam că voi muri cu El G D Într-adevăr doream f# b Dar eu de El. minunat. 48 . D Minunat.132. D A D Golgota. Golgota G A e A D Doar pentru mine şi pentru tine a murit. lovit şi părăsit? D A b f# Golgota. G e A D Te iubim Isus. Golgota b f# G A Oare ce-a sim it. fii lăudat. G g Cum am putut să-L întristez? D f# b Când El mult m-a iubit: G f# A urcat întreg Calvarul G A Şi m-a mântuit. Şi m-a eliberat De-atunci în vis via a mea Mi s-a transformat. Isus. 134. 133. Cum aş putea să-I mul umesc Pentru tot ce El mi-a dat? Îmi ridic privirea-n sus Şi văd Golgota. m-am depărtat. D A Cu mul umire trăim pentru Tine. El m-a găsit în greu păcat. Pregăteşte-mi inima. eşti Mesia C a D Eşti al dragostei sublime Împărat. G b Prin ul slavei. C a Căci Tu eşti Prin ul Păcii. C A Deşi nu credeam. Doamne D A Pregăteşte-mi inima. Tu eşti rege.

a A D /: Numele lui Isus :/ ne dă victorie. 138. 49 . aleluia e D G A Slavă Lui căci m-a salvat G f# b El prin jertfa-I de pe cruce A GAD Ne dă victorie. Ajutorul mi-e Isus… Speran a mea e Isus… Medicul meu e Isus… Tăria mea e Isus… 137. ce vine peste noi a Şi mâna Tatălui. ce ne leagă împreună. E Duhul Domnului e E Duhul Domnului.135. târziu A B E Bucuria mi-e Isus. D Acolo unde-I Duhul Domnului G B7 Nu este frică D Acolo unde-I Duhul Domnului G B7 e E libertate. Bucuria mi-e Isus E g# c# g# Bucuria mi-e Isus A f# B Bucuria mi-e Isus E g# c# g# Din zori şi până seara. 136. Final: Aşa aproape de Tin’ Simt cum Te bucuri sau suspini Pacea Ta mă inundă deplin Aproape de Tin’. Acum când inimile bat împreună Şi iubirea Ta străpunge via a mea Privesc prin ochii Tăi şi văd mila Ta Căci sunt aşa aproape de Tin’. Numele lui Isus D A /: Numele lui Isus :/ ne dă victorie. un sprijin în nevoi B7 e E Duhul Domnului. Aşa aproape de Tin’ E B c# Aşa aproape de Tin’ A c# B Simt cum Te bucuri sau suspini E B c# Strâns legat sunt de inima Ta AB E Aproape de ea. G D Mă gândesc acum la vremea în care f# E Cu bra ul Tău Tu m-ai ridicat G D Planurile Tale-acuma-mi sunt clare f# B Căci prin har via a mi-ai schimbat. G f# b Cântă-I glorie.

:/ Tu eşti Doamne stânca mea. 140. C F Ai pus în mine un dor nespus d G CG Dorul de-a fi lângă Tine. a e C D Aşa vom zice noi cei răscumpăra i a e FD Scăpa i din mâna celui rău a e C D Chema i la via ă. C d C a Numai Tu po i da vie ii un sens d G C Ca să trăiesc pentru Tine. Voi lăuda pe Domnul meu Voi lăuda pe Dumnezeu În locaşul Lui cel sfânt! Slavă-I voi cânta mereu. la Calvar. Atunci în strâmtorare noi am strigat Şi Dumnezeu ne-a auzit Cuvântul Lui cel sfânt ne-a tămăduit Speran ă nouă am primit. Şi-mi ridici povara grea. Numai în Tine.i privirea-n sus Iată ca Mirele vine. Via a făr’ de Tine C d C a Via a făr’ de Tine Tată ceresc d G C G Este doar deşertăciune. la Calvar. 50 . Lăuda i. prin Isus. Isus d G CG Şi-ai făcut un om nou din mine. Lăuda i pe Domnul G C /: Lăuda i pe Domnul :/ C D G Căci Domnul este bun. Scutul meu în vreme rea. Tu mă aperi de duşmani. Părinte din ceruri E A E B E Tu eşti Domn în veci de veci. Isuse iubit Pot să găsesc fericire.139. lăuda i pe Domnul E c# Lăuda i. C F Via a mea Tu mi-ai schimbat. Astăzi îndreaptă. Final: Via a ta poate-a schimba Isus Poate face-un om nou din tine. la lumină şi har a e F D Ierta i prin jertfa lui Isus. lăuda i pe Domnul! A B Lăuda i pe Dumnezeu. Duhul Tău Sfânt mi-a dat dragoste-n dar Şi bra ul Tău ocrotire. 141. E c# În locaşul Lui cel sfânt A B Lăuda i pe Dumnezeu! E A F# B /: Glorie ie.

144. Bucura i-vă în Hristos E A E AB Bucura i-vă în Hristos B c# Boldul mor ii. /x 4 . G D În Isus eu am un prieten C D G Care sângele şi-a dat 51 D Şi El astăzi mijloceşte C D G Ca să fiu pe veci iertat D Să purtăm cu to i de-acum C D G Al lui Isus nume sfânt D Căci prin El noi suntem liberi C D G Dezlega i de-acest pământ. F G Iar noi avem chiar astăzi F d e a Un drum spre ceruri sus F G O poartă spre-nchinare F d e a Prin jertfa lui Isus Aşa cum Iuda a strigat Duşmanul s-a înspăimântat De frica Domnului. Strigăm to i ca la Ierihon Şi Îl lăudam pe-al nostru Domn. El sângele şi-a dat e F Acuma pot să zic şi eu C D G Că sunt pe veci iertat.i spun de Isus Despre a lui dragoste Despre gloria Lui cea mare Despre sfânta-i gra ie Să purtăm cu to i de-acuma Al lui Isus nume sfânt Căci prin El noi suntem liberi Dezlega i de-acest pământ.143. Eu aş vrea să. Salvare şi pace La Tine găsesc Tu meri i iubirea Deci. Aşa ca Iosua. G a FG Aşa Îl voi lăuda. 145. boldul mor ii B c# L-a învins şi-a înviat B c# Domn şi rege este Isus B Deci să ne bucurăm A BE Isus din mor i a înviat. final: Tu eşti Isus astăzi Al meu Domn divin De-aceea spre Tine Cu lacrimi mă închin. Aşa cum David a e Aşa cum David a lăudat a e Războiul când l-a câştigat. G a FG Aşa îl voi lăuda a e Femei cu tamburinele a e Lăudau-năl ându-şi mâinile. i-o dăruiesc. Aleluia El sângele şi-a dat G C D G Aleluia.

E AE Mare Dumnezeu avem E DB Mare Dumnezeu avem E c# El e cel mai mare-n E c# Slavă şi-n splendoare E B E Mare Dumnezeu avem. mărire Aleluia ie Mare Dumnezeu avem. A Domnul este bun. Mare Dumnezeu avem Domnul este bun. 52 . /: Mare Dumnezeu avem :/ Glorie. aceasta e B E Ziua Domnului. :/ /: Isus e Domn :/ /: Vine în curând :/ /: Vom moşteni :/ /: Cu El cerul sfânt :/ 148. :/ A E Aceasta e ziua Domnului A E Veseli să fim să ne bucurăm E Aceasta e. Domnul este bun E f# Domnul este bun. Ia păcatul meu Liber sunt acum El e bun cu mine 147. B E Domnul este bun. /: Mare Dumnezeu avem :/ Îngerii-n lumină Lui I se închină Mare Dumnezeu avem. E B E El e bun cu mine /: Ia păcatul meu :/ El e bun cu mine /: Liber sunt acum :/ El e bun cu mine /: El ne-a creat :/ /: Şi ai Lui suntem :/ /: Lui ne-nchinăm :/ /: Pe El îl vestim :/ /: Noi rătăceam :/ /: Dar El ne-a iubit :/ /: Nu-l cunoşteam :/ /: Dar El S-a jertfit.146. Aceasta e ziua Domnului E /: Aceasta e :/ B /: Ziua Domnului :/ E /: Veseli să fim :/ B /: Să ne bucurăm.

Prin Isus avem victorie d A Prin Isus avem victorie d Doar prin El avea-vom bucurii. :/ /: Taie-i scara lui Satana Ca să cadă jos. 53 .149. Glorie.:/ /: Vin’ la Isus cu căin ă El ta va ierta. 151. glorie. glorie Să-L slăvească mun ii şi apele Lui Dumnezeu. :/ C F /: Şi înal ă tot mai sus. Cu natura-ntreagă să-I cânt aş vrea Lui Dumnezeu. Cânt Domnului că mi-a făcut bine G C G Cânt Domnului că mi-a făcut bine e G FD Lui Dumnezeu. Dă-I povara ta lui Isus C F /: Dă-I povara ta lui Isus G C El o va purta. :/ /: Şi trăieşte prin credin ă Cum Isus a zis. :/ 150. înal ă G C Şi înal ă Numele lui Isus. glorie. d A Şi cu Isus învingem pe Satan d Căci e Domn. G Cânt lui Dumnezeu glorie C G Şi tot pământul să-I cânte G FD Lui Dumnezeu. glorie G C G Mi se bucură inima-n mine e GDG Lui Dumnezeu. C F Prin El izbândă am primit g A Căci ne-a eliberat C F Prin sângele Lui ne-a sfin it g A Iertându-ne de-orice păcat. glorie G El ne-a adus mântuire C G De-aceea-I cânt pe vecie e GDG Lui Dumnezeu.

G C G E puterea ce minuni face D G D Sângele mielului G C G E puterea ce minuni face a D G În scump sânge al Lui Isus. Doamne mare D b Când privesc eu lumea A E AE Ce ai creat-o prin al Tău Cuvânt A Db Şi fiin ele ce-mpodobesc natura A E A E Cum le-ntre ii cu bra ul Tău Cel Sfânt. :/ Privirea când mi-o-nal şi văd minunea Mul imea astrelor ce-alerg pe cer Măre ul soare cât şi blânda lună Ca mingi de aur plutind prin eter. A D A g# f# /: Atunci î i cânt măre Stăpânitor b DE A Ce mare eşti. Vrei să fii liber de patimi. ce mare eşti. seme i e a Cu brazi plini de năme i D Vântul adia G CD Şi parcă aşa spunea: Oceane-n depărtări Îşi poartă cântu-n zări Iar pescăruşii-n zbor Îngână-ncetişor: În adâncă noapte. Doamne cât de mare eşti G C Doamne cât de mare eşti. Licăreau uşor: Eu m-alătur lor Şi-ntr-un mare cor Î i cântăm cu dor Cât de mare eşti… 154. 54 . O Doamne mare A O. Vrei tu să scapi de păcat sarcină G C G Vrei tu să scapi de păcat sarcină D G Prin sângele sfânt al Mielului C G Vrei tu să-nvingi răul din inimă D G Prin sfânt sânge al Lui Isus.152. G b C Mun i înal i. D G Doamne cât de mare eşti. Stele pline de şoapte În feeria lor. 153. păcat Prin sângele sfânt al Lui Isus Vin’ la Calvar şi vei fi vindecat Prin sfânt sânge al Lui Isus. e a Doamne cât de mare eşti D G Şi cât ne iubeşti.

glorii. aleluia G Glorie. El îmi răspunde Cu mâna bună a Lui. G Glorie. 157. ceva m-atinge G e Cânt despre Isus. glorii El mă atinge C Glorii. Glorie. glorii El mă atinge G Glorii. Am nădejde şi bucurie De când Isus m-a salvat Am nădejde şi bucurie. De când Domnul m-a salvat. El mă mângâie. Cânt despre Isus. glorie. Eu am pace. Isus via a noastră G Isus via a noastră. C G Domnul Isus m-a salvat. Suspin adesea. A Lui să fie slava Ce în veci va triumfa Acum şi pururea. aleluia C G D Glorie. glorie. 55 . Mă rog lui Isus. aleluia a D G Părintelui ceresc. Eu am pace. Spun despre Isus ceva mă-mpinge E mâna bună a Lui. Aleluia. G Noi pe Tine te mărim C Căci prin jertfirea Ta pe cruce G D Noi voioşi trăim G Ne-ai dat în dar iertare B e Pentru vina ce-o purtăm a D G CGD De-aceea î i cântăm: Aleluia. aleluia. glorie. glorie. Din clipa când în via a noastră Pacea a intrat Cântăm întruna Mielului Ce ne-a răscumpărat. Cu mâna bună a Lui. aleluia G Be Glorie. ceva m-atinge C Cânt despre Isus. multă pace. e Glorie. glorie. multă pace Sunt prin El eliberat. glorie. G Glorii. G D G Sunt prin El răscumpărat. aleluia.155. 156. ceva m-atinge G D G E mâna bună a Lui. G Cânt despre Isus. glorii. Sunt prin El răscumpărat. glorii El mă atinge e D G Cu mâna bună a Lui. glorii.

D Lasă-L să te-atingă G B7 Şi vei fi eliberat. Deci suflete grăbeşte Şi vino la Isus Căci bunul tău păstor Isus Te duce-n ceruri sus. Mormântul lui Isus Şi astăzi este gol. D G Suntem o familie reală. e Lasă-L să te-atingă. El poate E B El poate. Ce minunat e să fii dintr-o familie ! e G /: Ce minunat e să fi dintr-o familie. 160. El poate. Isus cel înviat e B7 /: Isus cel înviat e astăzi printre noi B7 e Isus cel înviat e astăzi printre noi :/ a Lasă-L să te-atingă. . A dat l-ai Săi putere Să-I fie martori vii Prin Duhul Lui cel sfânt le-a dat Şi multe bucurii.158. e a Familia care iubeşte. A El inimi vindecat-a E Captivi eliberă F# A dat vedere orbilor B B7 Pe bolnavi vindecă. 56 Şi-acolo-n veşnicie Cu Dumnezeu vom sta Dac-ai făcut în via a ta Ce scrie Biblia. Isus Hristos revine iar Ca să ne ia. B e Familia Domnului Isus :/ 159. Isus e viu în veci de veci Aleluia. B e Familia sfântă a D-lui Isus :/ e a /: Suntem o familie unită. El poate. E A Eu ştiu că poate E B Eu ştiu că Domnul poate AE A mă duce-n cer.

Există Dumnezeu cu-adevărat. C G Isus Mântuitorul meu a D G Te-aleg mereu. nu suntem jivine-ntunecate Gonite de un bici ne-nduplecat /: Ci noi avem un duh şi-o libertate 57 Şi-o inimă ce pentru ceruri bate Există Dumnezeu. a C D G Şi harul care mă ridică. Supremul adevăr s-a relevat. Leagă-ne Doamne G e Leagă-ne Doamne pe to i împreună D G Cu lan uri ce nu pot fi rupte. însorită Nu-i via a totdeauna un palat. nu suntem neant.:/ Da e cu noi Scriptura ca dovadă Avem minuni şi semne ne-ncetat. G e Leagă-ne Doamne pe to i împreună a D G O. Ce-mi dă lumină pe acest pământ. în orice clipă. Există Dumnezeu cu-adevărat. Şi-avânt să pot ajunge-n ceruri. ce fericire. /: Isus e-n noi lumină şi iubire Iar moartea e un zbor spre nemurire.:/ Nu. /: Dar o trăim căci merită trăită Când peste lumea asta mărginită Există Dumnezeu. veşnic. Isuse dintre to i te-aleg mereu G C G Isuse dintre to i te-aleg mereu. a C G În orice zi. Există Dumnezeu cu-adevărat. Isuse-aleg cuvântul Tău cel sfânt. Există Dumnezeu cu-adevărat.:/ Nu-i calea noastră.:/ 163. Căci numai El e adevărul. Există Dumnezeu. e D G Este un singur Fiu. a D G G7 Te-aleg mereu. /: Dar cine vrea pe Dumnezeu să-L vadă Să stea în fa a Lui pe baricadă. Nu. Te-aleg mereu. C G Este-un singur Domn. C G e Căci Tu eşti via a sufletului meu. G A /: Ci ne-a zidit o minte creatoare G F# Şi-o-n elepciune fără de hotare b F# Există Dumnezeu. Te-aleg mereu. .:/ Nu. C G e D G Este-un singur Duh. 162. nu suntem un vis şi-o întâmplare e F# Un lut de sine însuşi frământat.161. nu suntem un vis b F# b Nu. leagă-ne în dragoste. b Există Dumnezeu cu-adevărat. Şi vreau să merg pe ea cât m-ar costa Dă-mi Duhul Tău să mă îndrume. Există Dumnezeu. şi acela-i viu. Isuse-aleg deplin cărarea Ta Din miile de căi din lume.

Iubitul meu Hristos. E El e-al meu turn în care A La necaz alerg B Eu mă-ncred doar în Domnul A B E Ştiu că nu greşesc. ajutorul meu. şi-al vie ii cuvânt Doar pentru Tine trăiesc pe-acest pământ. F C G C Doresc Isuse să umpli şi sufletul meu. Oricât le-ai privi. B E El e slava mea şi când drumu-i greu. B E Pe Domnul slăvesc. Cum cerbul doreşte izvorul cristalin. E7 Toate popoarele lumii A Să se-ncreadă-n El B Eu mă-ncred doar în Domnul A B E Ştiu că nu greşesc. Nu pot găsi un loc mai bun şi mai frumos Decât lângă Tine. Spre Tine c-un dor mai sublim Să-mi dai din apa ce curge din tronul divin. 58 . Vino şi fă-mă să strălucesc ca o stea. Ca stropii de rouă C G Ca stropii de rouă ce udă câmpul-nverzit C Ca norii ce-aleargă-n văzduh necontenit C7 Ca raza de soare ce umple văzduhul F mereu d C G C Doresc Isuse să umpli şi sufletul meu. Eu mă-ncred doar în Domnul E Eu mă-ncred doar în Domnul B El mă ajută A B Eu mă-ncred doar în Domnul E El e a-mea Stâncă.164. Alerg şi eu. ele frumos strălucesc. 165. Cum râul goneşte. La Tine e Harul. Doamne. aleargă spumegând. Cum stelele noaptea pe cer eu le zăresc. Priveşte Isuse azi spre fiin a mea.

167. G D Prin sânge sfânt răscumpărat G D De tot păcatul sunt spălat D b Sunt al Lui ( sunt al Lui ) e A D Nu sunt al meu. O scumpă zi. f# B E Ca Tu să faci din mine ce doreşti. o scump Isuse În pribegia mea pe-acest pământ Dorin ele ce îmi rămân nespuse Le împlineşte sfântul Tău Cuvânt. Aş vrea Isuse scump. Prin al Său har. 59 . Şi câte n-aş mai vrea.166. ci-al Domnului. ci-al Domnului. E A E c# De-atâtea ori când grea ispită vine f# B E S-o biruiesc prin sfântul Tău cuvânt. O scumpă zi D O scumpă zi (o scumpă zi) A D Când pe Isus eu L-am primit. E A E Aş vrea Isuse scump a ta comoară A E DB De mângâieri pe veci să-mi dăruieşti. Aş vrea Isuse E A E c# Aş vrea Isuse scump să fiu ca Tine f# B E În pribegia mea pe-acest pământ. D Sunt al Lui (sunt al Lui) A D Nu sunt al meu. E Aş vrea ca-n mine A E c# Tot ce-i vechi să moară. o ceas frumos Când am aflat eu pe Hristos. Sunt nou născut Şi-acuma ştiu că nu-s pierdut. D Inima mea i-am dat-o Lui A D Cu totul sunt al Domnului. a Ta via ă Să se-oglindească pururi în a mea Şi să dispară negura de cea ă Ce-mpiedică să văd mărirea Ta.

Te-am ales. :/ Te-am ales. Te-am ales. m-ai ales.i mul umesc deplin Pentru harul Tău divin Căci iubirea-am în eles şi Te-am ales. Cum puteam să mă ascund Când pe cruce ne-n eles.i răspund. A f# E Dintre mii şi mii de mii. Te-am ales. Te-am ales /: Cum puteam să nu. El ne-a iubit venind în lume E El ne-a iubit A Venind în lume E Ca noi prin El B Să fim salva i A Prin sângele A a Vărsat pe cruce E B La Golgota Isus Cristos E Ne-a mântuit E E7 Ştiind că-i viu A Pot învinge teama E Fiindcă-I viu D/B Eu sunt salvat E E7 Şi când ispita grea A a Mă va ajunge E Pe bra ul Său mă simt B E Din nou eliberat Ca un copil Ce se încrede În tatăl lui Pe-acest pământ Aşa mă-ncred Şi eu în Domnul Şi de păcat descătuşat Voios îi cânt Când voi pleca în veşnicie Când lupta grea va înceta Îl voi vede pe tron în slavă Pe cel ce moartea A învins prin jertfa Sa. Dintre mii şi mii de mii. Te-am ales E f# B E Te-am ales. m-ai ales /: Vreau să. Dintre mii şi mii de mii. m-ai ales. 169. Te-am ales. :/ Te-am ales. Te-am ales A B /: Glasuri multe m-au strigat g# c# Mâini întinse m-au chemat A B EAE Dar din toate ne-n eles. :/ M-ai ales. Dintre mii şi mii de mii. :/ 60 . Te-am ales /:Nimeni n-a iubit mai mult În al vie ii greu tumult Când iubire-am în eles şi Te-am ales.168. Te-am ales.

:/ Treci peste ani. :/ Şi. Isuse drag şi vino /: Ne du mai sus. Î i mul umim Isuse D B Î i mul umim Isus din inimă E A E Î i mul umim Isuse. în viitor. arse E7 Aa /: Şi inima spre răsărit E B E Şi fa a mi se-ntoarse. Î i mul umim Isuse c# E B E Î i mul umim Isus din inimă E B Din inimă. din inimă. mai sus de nori În ara de lumină. :/ Isus. /: Din inimă. Isus. /x2 Fă bine diminea a Fă bine şi la prânz 2x/ Fă bine pe-nserate Fă bine orişicând. o veşnicie /: Căci Te-am chemat şi Te-am dorit Cum nimenea nu ştie. din inimă. De dorul Tău E f# De dorul Tău. /x2 61 .i vom cânta Isus iubit. Te lăudăm Isuse drag din inimă :/ /: Te proslăvim Isuse :/ Te proslăvim Isus din inimă. din inimă. Te proslăvim Isuse drag din inimă:/ 172. /x2 Dă-I slavă diminea a Dă-I slavă şi la prânz 2x/ Dă-I slavă pe-nserate Dă-I slavă orişicând. E B E Î i mul umim Isuse drag din Inimă /: Te lăudăm Isuse :/ Te lăudăm Isus din inimă. A B Î i mul umim Isuse drag E din Inimă. din inimă. E E7 A a Din inimă. /x2 Ascultă-L diminea a Ascultă-L şi la prânz 2x/ Ascultă-L pe-nserate Ascultă-L orişicând. Î i mul umim Isuse E A E Î i mul umim Isuse.170. Isus iubit B E În dragostea Ta. :/ 171. De drag. / : Din inimă. noi aşteptăm Cum crinii-aşteaptă roua /: Privind spre ceruri Te chemăm Cu mâinile-amândouă. Roagă-te diminea a E f# Roagă-te diminea a B E E7 Roagă-te şi la prânz A E c# 2x/ Roagă-te pe-nserate f# B E Roagă-te orişicând.

deci. G Pentru mântuirea C Ce-n Isus ne-ai dăruit. Eu am pornit fericit pe cărare E A Eu am pornit fericit pe cărare B E Cu Isus bunul meu salvator A Deşi spinos deseori drumul pare B E Eu mă in de Isus stăruitor. O. N-ai asemănare C G N-ai asemănare CFC Nici in cer nici pe pământ G Nici în măre ie. e B e O. E A Bra ul Său iubitor mă conduce B E Zi de zi prin încercări de orice fel A Harul Său minunat mă va duce B E Prin credin ă s-ajung sus în cer Eu am predat zdrobitoarea-mi povară Lui Isus şi-am luat-o pe a Sa Sunt fericit că-i aşa de uşoară Am s-o port pe pământ cât voi sta Lângă Isus am aflat fericirea Şi doresc să-L slăvesc ne-ncetat Prin Harul Său voi primi nemurirea Când intra-voi pe por i de smarald. ce jertfă minunată e B7 e Este jertfa lui Isus. C Dumnezeule slăvit. ce valuri de-ndurare e B e O. Orişicine vine. Nu va fi respins nicicând Are bucurie Si-o nădejde pe pământ. Orişicine crede Si renun ă la păcat In Isus găseşte. ce valuri de-ndurare e B7 e Curg din crucea lui Isus. Un prieten minunat. 175. F I i cântăm osana. Toată lumea să audă Vestea bunei mântuiri.173. 174. la Tatăl Care iartă ne-ncetat. C Nici în fapte şi-n cuvânt. . Pretutindeni să se-ntindă Valu-acestei mari iubiri. a e B7 Cură it în al Lui sânge a G B7 Şi crezând în jertfa Lui 62 e B e Mă apropii fără teamă e B7 e De Preasfântul Dumnezeu. Orice suflet care zace În osândă şi păcat Să se-ntoarcă.

D A G D Osana lui Isus. Cinsti i-L ostroave şi ape Cinsti i-l voi mări şi uscat Căci El a putut să adape Mul imi de popor însetat. g C Tu eşti al nostru salvator F Bb Un minunat şi bun păstor g A Cu Tine noi vrem ca să fim d În ceruri sus. A Prin duh să-năl ăm o cântare G D Prin duh să-L cinstim pe Isus A Căci slava ce-o are e mare G A D În gloria unde-a ajuns.176. Să ne ii în mâna Ta Să nu ne laşi nicicând. În această oră d În această oră. g Doamne. Ca să mergem înapoi Iar pe drumul înspre cer Tu să ne conduci. Răsune a noastră cântare D A Răsune a noastră cântare G D Un imn de adânci mul umiri A Să fie şi-n ceruri serbare G D Ca-n ziua de mari fericiri. osana lui Isus D A D A Osana lui Isus. Şi scut la greu Tu să ne fii. de-acum şi până-n D veac. Pe Isus îl sim i în natură Căci toate prin El s-au creat Şi cine-i ca El în statură Nu-i nimeni c-al meu împărat. Veni i voi mul imi de popoare Să vină to i cei păcătoşi Căci gloria Lui este mare Iertare primi i bucuroşi. Prin câte puterea-I se-arată Prin câte dovezi îl cunoşti Priveşte la ceruri şi iată În toate pe El recunoşti. 63 . 177. Te rugăm C F A Să iei parte Tu cu noi d Să ne-ascul i cum î i cântăm g Şi Te lăudăm A dD Întotdeauna fii cu noi. g C Să nu ne laşi părăsi i nicicând F Bb Căci noi trăim doar cu Tine-n gând g A Pe Tine noi doar Te avem d D Şi-n Tine ne-ncredem.

... :/ .. aleluia.178. 180. aleluia A B E Isus Hristos e Domnul. aleluia! E BE Isus Hristos e Domnul. Vrednică vei fi acolo. Îndeajuns mi-e Doamne G Îndeajuns mi-e Doamne a Doar harul Tău. F Deşi calea e îngustă şi plină de-ncercări G C C7 Cu Isus ajunge-voi în veşnicii. Când durerea te doboară. :/ /: Îndeajuns mi-e Doamne Cuvântul Tău... F C a Isus. înainte-I Dumnezeu. d G C Crede-n El şi-n veci tu fi vei fericit. înainte-i Dumnezeu. Isus Hristos e Domnul E f# B Isus Hristos e Domnul. El vindecă bolnavii. Isus este calea-n ara bucuriilor G G7 Este jertfa ce ne poartă C C7 Spre limanul mult dorit. Cu Isus în lumea asta C F Cu Isus în lumea asta voi merge eu mereu G C Înainte-i ara mea. Isus este iubirea.. :/ /: Îndeajuns mi-e Doamne Doar jertfa Ta :/ /: Mă-nchin în fa a Tronului sfânt. amice nu uita ‘Nainte-i Dumnezeu. aleluia. înainte-i ara ta. Atunci ochii î i ridică şi cere mila Sa Şi prin harul Său El te va ajuta. Te preamăresc G D Îmi ridic mâinile spre cer şi Te G slăvesc. aleluia. aleluia. aleluia! 64 El e Mântuitorul.. Isus este calea-n ara bucuriilor. F C Isus. G G7 Cc /: Te laud Doamne.. D Îndeajuns mi-e Doamne G Doar harul Tău. 179. aleluia! E7 A Isus Hristos e Domnul.. la dreapta Lui vei sta O mireasă când vei fi în ara Sa. Niciodată pe-a ta cale să nu te ui i-napoi Înainte-i ara ta. Isus e biruin a. Isus Hristos e pacea.

ca şi azi D Bra ul Său printre noi CD G Înfăptuieşte minuni.i dar via a-n mâna Lui Şi-atunci tu vei vedea Că cel ce e din veci la fel În veci va rămânea. Drumul tău pe-acest pământ Plin de dureri va fi Însă Isus le-a purtat În locul tău muri. G Dumnezeu neschimbat a Pe pământ va lucra D Îndoială să n-ai C G DG Domnul nu va-nceta. 182. G El rămâne în veci a Ca şi ieri. El vine iar D G Ce fericire negrăită C G Se va sfârşi al nop ii chin amar D G Căci Domnul vine iar. Sfârşitul veacului trăim G C G Sfârşitul veacului trăim a D Cu lupte. ce splendori Când trâmbi a va răsuna Iar Domnul va veni pe nori Fără murmur plin de slavă-I vom cânta. E cerul şi pământul plin De semnele venirii Lui Cuvântul lui e . ură şi război G C G Dar ferici i la cer privim a D G Nu e mult şi vine Domnul iar la noi. 65 .181.. Astăzi numai sunt minuni G Astăzi nu mai sunt minuni a Lumea va striga D Oare astăzi pe pământ C D G Se mai pot afla? G Noi credem însă în minuni a Căci Isus ne-a-nvă at D Că Dumnezeul dragostei C D G Acelaşi este-n veac. Predă.da “. „amin” În El nici o umbră de schimbare nu-i. Ce zi mărea ă. C G El vine iar.

nevoi eu nu cunosc Căci de toate de la El primesc. nimenea. Via a mea-mpreună cu Isus E un cer senin. vrei să ai şi tu? :/ Când vine Isus. Isus aminteşte-mă Da. nimenea. cer de soare plin Frică.183. . E A E Nu-i prieten lui Isus asemenea E B E Nimenea. Am cămin mai sus de nori G Am cămin mai sus de nori în ara gloriei C G Am cămin mai sus de nori în ara gloriei G e Am cămin mai sus de nori în ara gloriei G D G Când vine Isus. Nu este cine a iubi aşa Nimenea. 184. sus cununa-n ara gloriei :/ Când vine Isus. Vreau să ştie to i că-s fericit Cu Isus al meu ce m-a mântuit. nicicând nu. da. Isus. griji. nicicând nu. /: Am cămin mai sus de nori. Da. /: Dacă îl primeşti pe Isus în veci vei trăi :/ Când vine Isus. Isus.i mare. nimenea A E Nimeni nu poate ca El vindeca B E Nimenea. Lăsatu-i-a El pe-ai Săi cândva Nicicând nu. Scos-a El afară pe cineva Nicicând nu. nimenea. nu-i tare ca El nimenea Nimenea. G a Pentru încercări. 66 /: Jos port crucea. G a Doamne Te slăvesc şi î i mul umesc D CGD Pentru bunătatea. 185. Isus aminteşte-mă Când vii în curând. da. Isus. binecuvântări D G Doamne azi î i mul umesc. Isus aminteşte-mă Da. nimenea. Vreau de-acum doar Lui să Îi slujesc Prin via a mea să-i mul umesc. nimenea. E A E c# Isus ne ştii pe noi mai bine. Cine ca El te va păzi aşa Nimenea. nimenea. da. Când Isus Cristos m-a mântuit G C Ge Când Isus Cristos m-a mântuit a D G D Har din harul Său El mi-a dăruit. Nu-i prieten lui Isus asemenea E A E Nu-i prieten lui Isus asemenea B E Nimenea. Nu e aproape ca El nimenea Nimenea. E A EB El poate să ne ajute. G C Ge Pacea Lui mă face fericit a D G Şi mă îndeamnă-ntr-una să Îi cânt. Nu-i sfânt.

187. E Dragostea Lui e lucrul cel mai minunat A B E AB Minunat. Eu cred aşa cum a crezut sutaşul: . cel mai minunat E Dragostea Lui e lucrul g# c# cel mai minunat f# E B E Minunat şi pentru noi. Eu cred ca şi femeia feniciancă Că El mai dă şi azi fârîmituri Când El î i pune degetul pe rană Eşti vindecat ca orbul din Scripturi. Eu cred în vindecările divine d Eu cred în vindecările divine g A Căci El mă vindecase şi pe mine d Căci El e doctorul cel bun şi mare g A d La El găseşti alin şi vindecare d F g În numele Lui eşti vindecat C FA În numele Lui po i fi iertat d g În numele Lui eşti mântuit A d În numele Lui eşti fericit.186... Eu cred în El căci El în veci trăieşte Căci El e-atotputernic şi slăvit El orice boală o tămăduieşte Căci El e Domnul care ne-a-ntocmit. Doamne. zi o vorbă şi-i de-ajuns” Ne vindecă şi nouă copilaşul La ruga noastră dă-ne azi răspuns.Cu nici un chip Eu nu te voi lăsa” Eu vin smerit la El în rugăciune Şi spun la to i de vindecarea Sa. Văd la orice pas cât e de bun. El mi-a dat pe veci răscumpărare Pot şi eu voios acum să spun: Nu vom în elege niciodată Ce mărea ă e iubirea Sa Şi atunci în slava aşteptată Tot iubirea Lui o vom cânta. Zilnic mă-nconjoară cu-ndurare. Nu va fi o veste mai frumoasă E AE Nu va fi o veste mai frumoasă c# E D B Ca salvarea dată prin Isus E A E Nici iubire care să jertfească B E Pentru noi cât a jertfit Isus. 67 . O. Eu cred în Domnul care mă conduce Prin stâlpul Său de foc mistuitor În rănile şi-n jertfa de pe cruce Găsim cu to i balsam vindecător. Eu cred în Domnul care aşa îmi spune: .

cântarea mea va spune G G7 C Ce fericiri şi bogă ii mi-a dat. Nu la întâmplare sunt E /: Nu la întâmplare sunt A B E Domnul m-a creat. :/ /: De aceea sunt voios Ca să ştie to i. pe cruce a murit. :/ A B /: Eu sunt cu voi în orice zi g# c# Eu sunt cu voi în orice zi A B Eu sunt cu voi în orice zi E A E A spus Isus (Cristos). 189. Arcul celor puternici sfărmat-a Şi cei slabi cu putere-s încinşi. Cântarea mea e numai despre Isus C d Cântarea mea e numai despre Isus G CG Cerescul Fiu al Tatălui slăvit C d El a venit păcatul să mi-l şteargă G G7 C C7 Când la Calvar. Mi se bucură inima-n Domnul C F C Mi se bucură inima-n Domnul G Că puterea El mi-a înăl at. Cu corul sfânt al miilor de îngeri Cântarea mea se va uni mereu. :/ /: Singur trist şi părăsit Nu vreau să mai fiu. :/ 68 . pedeapsa a purtat G F G F C Şi-n versul ei. F G Ca Spre vrăjmaşi gura larg mi-e deschisă C G C Cu-ajutorul Lui m-a mângâiat. G F G F C Cântarea mea e numai despre Isus G C C7 Ce-n locul meu. Cântarea mea va fi doar despre Isus Despre acesta voi cânta mereu.188. 190. :/ /: Nici puterea lumii-ntregi Nu-mi dă-acest sprijin. Cei flămânzi au acuma odihnă Cei sătui azi de foame-s învinşi. C7 F Nimeni nu e aşa sfânt ca Domnul G G7 CG Nu este alt Dumnezeu decât El C d Nu e stâncă aşa cum e Domnul C G G7 C Dumnezeu sfântul lui Israel.

193. eu vin. Harul A D Harul e darul nemeritat G D Harul. fericitul meu palat. Cât de mult doream să aflu drumul cel adevărat Cineva să-mi ia păcatul dureros.191. Am adus la El povara şi de-atunci în via a mea Bucuria şi lumina au pătruns. Mielule. Câtă frică şi-ntuneric pe cărarea mea era Când umblam rătăcitor fără Isus. Mielule eu vin. 69 . dragul meu. Fa ă-n fa ă în mărire. Harul ce curge din Golgota D Harul ce curge din Golgota A D M-a mântuit. eu vin Aşa cum sunt de rătăcit La Tine vin să fiu scutit Să fiu salvat şi fericit O Mielule. astăzi eşti chemat La acest har ce e un dar Pleacă. m-a fericit Aici Cristos a fost mor ii dat A GA D Păcatul meu El a ispăşit D G D Harul. 192. pe Isus îl voi vedea Şi cu sfin ii-i voi da slavă ne-ncetat. Tu. fericit prin al Său har. pace sufletului d meu F G C C7 Şi sunt liber. O cântare de mărire C d O cântare de mărire am în inimă mereu F G CG De când l-am găsit pe Isus la Calvar. Aşa cum sunt la Tine vin D A D Aşa cum sunt la Tine vin A G D Putere n-am . eu vin De îndoieli sunt apăsat De ispitiri împresurat Slăbit de valuri mult purtat O. eu vin. F C a Inima mea cântă azi cântarea d G C C7 Plină de nespuse bucurii F Ca Mai frumos. nici îngerii nu cântă G G7 C Ca acei din valea plângerii.Tu-mi fii sprijin D7 G Mă spală-n sângele. eu vin.i divin D A D O. eu vin. Mielule. m-a chinuit Dar la Isus eu am alergat El mi-a dat pace şi m-a iubit.i genunchii şi inima Întinde. mă mântuieşti O.i mâna căci este al tău. C El mi-a dat odihnă sfântă. eu vin Aşa cum sunt Tu mă primeşti Păcatul nici nu-mi aminteşti Crezând ie. Harul A G A D Pe veci cu Domnul ne-a împăcat Am fost robit de al meu păcat Ce m-apăsat. Am aflat că El osânda la Golgota a purtat Şi-am venit atunci la cruce bucuros. Merg spre casa unde veşnic fericirea voi gusta În eternul.

un nume sfânt. să-L preamărim Pe El – preamărim pe Isus ca Domn. 70 . Eu sunt un fiu iubit De Dumnezeu din cer O. El este dragostea mea. o spune i cum să-I mul umim. să-L preamărim . Să venim ‘naintea Lui Smeri i şi umili i să-i mul umim Din nou. şi-L preamăresc Pe El – preamărim pe Isus ca Domn. Suntem duşi şi clătina i D Suntem duşi şi clătina i G D Zbuciuma i pe-al mării chin b Prin furtuni şi zile sumbre E A Care ne-ncetat tot vin D Într-o ară unde-n veci G D Nu coboară umbre reci b A Vei vedea cu ochii tăi D Când ai să pleci D G D În curând zorii vor veni b E A Şi în cer acasă vom sosi D G D Abia atunci pricepe-vom deplin b Dumnezeu de ce-a A D Lăsat atâta chin Unii sunt flămânzi aici Al ii n-au unde dormi Mul i sunt cei ce locuin e Au în locuri reci. Să uităm de tot de noi Să gândim la El. A Am venit cu to i aici B A E În numele Lui. Căci în Isus am găsit comori de ne descris . E7 Am venit cu to i aici A În numele Lui să-L preamărim f# E B E Pe El – preamărim pe Isus ca Domn. 195.194. pustii Ne-ntrebăm de ce-i aşa Şi răspuns vrem a afla Dar Cuvântul Lui Ne spune: Voia Sa! Încercări ne copleşesc Nu-n elegem rostul lor Dar aceasta este calea-n ara bucuriilor Din cer ochii Domnului Privesc paşii orişicui Ne-nso eşte în mod tainic Harul Lui . Am venit cu to i aici E Am venit cu to i aici f# B În numele Lui. să-L preamărim . spune. Mă încred în El.i cum să-I mul umim. Lumea-ntreagă de mi-ar da Tot aurul din ea. nu-mi trebuie. Azi în casa Tatălui.

sus în cer. nu dormi B E Iată. :/ /: Şi-am să-i cânt din harfe vii Cele mai frumoase melodii. E viu e Mormântul Lui e gol A E viu. E viu D COR: E viu. E viu. E viu. alerg la El A În zori de diminea ă G A D Le zice îngerul D Merge i. De unde-am suferit pentru cei sfin i. :/ 71 . E viu e În toată splendoarea G D A D Ne duce la fericire D Maria. Duhul cel din slavă. iată vine Mirele. trezeşte-te! :/ A E /: Trezeşte-te. Poporaşul meu E /: Poporaşul meu. :/ /: Ia.De unde vii ?” :/ /: Mielul le va răspunde: “Vin de pe pământ. :/ /: Oastea cea din ceruri Îl va-ntreba pe Miel: . E viu. ucenicii e Grăbesc. E viu. E viu. :/ /: Căci de mult Eu tot aştept A mea nuntă ca să o încep. Duhul Sfânt. B E Poporaşul meu.196. E viu.i haina curată. E viu.” :/ /: Vin de pe pământ. E viu. E viu G A D A-nviat Domnul meu D E viu. :/ /: Şi-am să stau la masă Cu a mea mireasă. vin din necaz. 197.. vesti i tuturor G e Din mor i El a-nviat G D A D Crede i şi să vă bucura i Maria stă şi plânge Ar vrea să ştie ce-i Dar iată o minune Isus-naintea ei Ce mare fericire “Rabuni”! zice ea Şi noi în cer Îl vom vedea. E viu. :/ /: Dar acum s-a terminat Căci ei hainele şi le-au spălat.

199. Pe pământ avem o luptă G Pe pământ avem o luptă a Ce-n Cuvânt e arătată D Lupta credin ei Sfântă C D G Ce de Domnul e trasată G Să luptăm cu râvnă mare a Până Domnul va veni D Căci prin orice încercare C DG Doar luptând vom birui G Hai luptă frate luptă a Hai luptă nu te da bătut D Spre ara luminii înainte C D G Cu râvnă şi avânt G Stai treaz şi veghează într-una C Până în zori de zi D C-atunci primi-vei cununa C D G Când Domnul va veni Pregăti i să fim de luptă Scutul credin ei să-l avem Cu sabia Duhului-nainte În Domnul să ne-ncredem Platoşa neprihănirii Să fie de-a pururi cu voi Pe cap coiful mântuirii Şi râvna Evangheliei În slava eternă vor fi Acei ce au învins Iar Domnul le va da răsplata Aşa cum a promis Veşnicia e aproape Curând Isus va reveni Când zorile vor apare Lupta se va sfârşi.198. E-o minune C d E-o minune când soarele-apune G C Minune din veşnicii ! C F Dar mai mare-i minunea din inimă. G C E minunea că El m-a iubit ! C d /: Minunat e Domnul meu Isus G C Mai minunat e El ! C F Decât orice pe pământ şi-n cer G C Minunat e Domnul Sfânt ! :/ E-o minune şi vara şi iarna Minune din veşnicii ! Dar mai mare-i minunea din inimă E minunea că El m-a iubit ! E-o minune întreaga-mi faptură Minune din veşnicii ! Dar mai mare-i minunea din inimă E minunea ca El m-a iubit ! 72 .

:/ /: Î i mul umesc. din inimă E B /: Din inimă. Isuse :/ Î i mul umesc Isus. din inimă. A Eu te iubesc Isuse drag E din inimă. Primeşte lauda şi închinarea C/ a G F C Primeşte lauda şi închinarea F C Bb G Tată din ceruri Te slăvim a G F C Primeşte lauda şi închinarea F C G C Tată din ceruri Te iubim C G Cu tot ce-avem ne-nchinăm F C În fa a Ta Stăpâne F C Bb/G Onoare şi Mărire ie. Isuse E B E Eu Te iubesc Isus.i Numele de Slavă F C Prezen a Ta s-o vadă G C G To i cei ce cred 73 . din inimă Te proslăvesc. :/ /: Te proslăvesc. Isuse :/ Te proslăvesc Isus. Isuse A E Eu Te iubesc. /: Din inimă. din inimă /: Din inimă. Cristos a înviat din mor i D Cristos a înviat din mor i b e A Cu moartea pe moarte călcând D G D Şi celor din morminte G A D Via ă dăruindu-le. :/ 201. 202.200.i dăm a G Prin Duhul Sfânt să lucrezi F C Fă. Isuse E Eu Te iubesc. Eu Te iubesc. Isuse drag din inimă. din inimă Î i mul umesc. din inimă. Isuse drag din inimă.

medic minunat. Mă va purta. mâna Ta-mi va aşeza Pe cap coroana mea Mâna Ta Doamne. m-ai iubit şi m-ai salvat A D Să fii veşnic. veşnic lăudat.203. Isus. apărător celor micu i. Tu eşti medic. via ă-n mine ai aprins b e Isus. pentru orbi lumină ai. eşti păstor celor pierdu i Isus. 204. şchiopii iarăşi au umblat. Când privesc bolta-nstelată C Când privesc bolta-nstelată G C Ce-i întinsă sus C Mă cuprinde-un dor G Să merg înspre Isus C Sunt ca Petru ce-a C7 F f Pornit pe val. Eu nu mă tem Mâna mea vreau s-o in în mâna Ta Mâine dincolo de noapte În ai zorii zi voi deschide ochii Printre galaxii Şi-am să strig slăvit să fii Şi azi şi în veşnicii Mâna mea vreau s-o in în mâna Ta 74 Final: Mâna Ta Doamne Printre stele m-a purta Mâna Ta Doamne Mă conduce-n ara Ta Da. m-ai cuprins din necuprins A G D Isus. . veşnic lăudat. Isus m-ai cuprins din necuprins D e Isus. Isus. Isus. se scufunda C G C Mâna mea vreau s-o in în mâna ta G Mâna Ta Doamne F C M-a scăpat din noaptea rea G Mâna Ta Doamne F C Mă păzeşte în noaptea grea a G Şi poate fi valu-nalt F C Tu ii corabia mea G C Mâna Ta Doamne mă va purta Când şuvoaiele-nspumate Vin asupra mea Şi când vântul rău M-aruncă la pământ Deşi inima-mi se-opreşte-n loc. din robie ne-ai scăpat Să fii veşnic. Isus. celor mu i Tu le dai grai Isus.

.205. eu laudă să... Fiindcă Isus este-n mine. eu laudă să. 75 . /: O. fă-mă un instrument F Un instrument de laudă F C Isuse.. :/ /: Cânta-vom un cânt nou Un cânt nou de laudă Iubirii ce ne-a dăruit. Am bucurie ca fântâna Am o pace ca o mare Am iubire ca un fluviu În inima mea. să Te proslăvesc. fă-mă un instrument g C Un instrument de laudă Bb C F Isuse. dă-ne iubirea Iubirea ce-ai vrut-o Isuse să fie-ntre noi. Am iubire ca un fluviu. O fă-mă un instrument F O..i cânt.i cânt. fă-mă o harfă O harfă de laudă Isuse.. :/ 206. Am bucurie ca fântâna D Am bucurie ca fântâna G D Am bucurie ca fântâna b Am bucurie ca fântâna E/A În inima mea D Am bucurie ca fântâna G D Am bucurie ca fântâna b D Am bucurie ca fântâna A D În inima mea Am o pace ca o mare.. g C O.. :/ /: O.

D Pentru-a noastră ară ne rugăm G C G C. 208.207. Ai un loc la cruce şi tu E f# B Ai un loc la cruce şi tu. o . Doamne fa a Ta G C G C. D Vom căuta. /x3 /x3 76 . Vom căuta. Doamne Tu pe noi e C D e C. D Trezeşte-ne o. f# B E Ai un loc la cruce şi tu E D Unde mii au venit f# A Şi tu po i să fi primit E B AE Ai un loc la cruce şi tu E Îl iubesc pe Isus B EA Îl iubesc pe Isus E G# c# A Îl iubesc pe Isus f# B E Că-ntâi El m-a iubit E A E Sângele lui Isus B EAB Sângele lui Isus E A E g# c# Sângele lui Isus f# B A E Mă spală de păcat Dragostea lui Isus Mă copleşeşte acum Rănile lui Isus Mă vindecă acum. o. D Şi to i din jur pe Tin’ te vor vedea C D e Înăl ăm numele Tău C D e În unitate ne-nchinăm C D e Laudele vor răsuna C D e ara o vei transforma C D G ara o vei transforma Niciodată nu vom da-napoi Prin credin ă vom înainta Când cu lacrimi noi vom semăna Recoltă din belşug vom secera a Final: Vrem trezire G Vrem trezire C D Vrem trezire în noi. Doamne fa a Ta e C D e C.

să străluceşti G C Să străluceşti a D Slava Tatălui umple ara G D e Duh ce-ncălzeşti F D Inimile cu foc G D e Curgi înspre noi a D Şi inundă-ne-n har şi pace G D e Al Tău Cuvânt a D G Soare fă-l pe pământ. o. da eu cred B c# Pe-un steag voi scrie (o. Tu m-ai vindecat E A EA Doamne cred. Eu ştiu că m-ai mântuit E A Eu ştiu că m-ai mântuit E A Prin sânge Sfânt m-ai iertat E A E A Doamne cred. În lumina iubirii Tale G C G D În lumina iubirii Tale G C G D Întunericul va dispare C D b e Tu.209. 210. 77 . da eu cred E A Toată ruşinea mi-ai luat E A Isus. o) A c# B „Cristos moartea a înfrânt !” E A Domnul meu e viu c# B Domnul meu e viu E A Domnul meu e viu c# B Domnul meu e viu D Final: Mi-ai luat povara A Vreau să te înal E B Şi-n casa Ta am să aştept E B Să văd venirea Ta. Lumină a lumii. coboară C D b e Peste noi Adevărul Tău iară (F) D (F) D Să străluceşti .

Te rugăm… G Lasă mila Ta să cadă C Să curgă mila Ta din cer D E nouă zi de zi C G O. 78 . Mărturisim acum G Mărturisim acum C G Că suntem slabi C G D G Aşa de slabi. osana C G C Celui mort şi înviat Tot ce-a fost rău şi murdar Mi-ai iertat prin al Tău har Ca un râu iubirea Ta Umple azi inima mea Ştiu că mă vei ridica Şi de-aş fi-n adânc de mări Bucuros Te voi lăuda Cu-ale salvării cântări. eu sunt bogat C G C Iar cel orb sunt sănătos G a Osana .211.i oferim C G Venim şi î i spunem D G Doamne. las-o să cadă peste noi. osana F C Mielului ce-a fost junghiat G a Osana. ajută-ne ! a G O inimă care e zdrobită C D Nicicând n-o vei refuza a Inima Ta bate plină G e De milă pentru noi C D Să curgă râul din Duhul Tău G Doamne. Vreau să spună cel ce-i slab C G a Vreau să spună cel ce-i slab F a Eu sunt tare în Cristos C G a Cel sărac. doar Tu eşti Domn G Chiar dacă n-avem nimic C G Să . 212.

G D G D Căci El î i iartă fărădelegea ta G D Vindecare-n dar î i dă E A Şi-n veci mântuirea. Peste-ntreg pământ G D C Peste-ntreg pământ D G Domneşti în veci D C Cerul în amurg D G Mun ii stăpâneşti D C Dar mai mult de-atât D e Doamne eu doresc C D G Ca Tu în mine să domneşti D C D G Tu să domneşti în via a mea D C Vreau să fiu umplut D e De puterea Ta D C D e Căci tot ce am Tu stăpâneşti C D G Şi vreau ca-n mine să domneşti Peste orice gând Sau cuvânt rostit Să se vadă. Binecuvintează suflete D e A D /: Binecuvintează suflete pe Domnul tău. :/ 214. Frumuse ea Ta Dar mai mult de-atât Doamne. 215. aş vrea. Pentru noi e taină mare G Pentru noi e taină mare C G Ce va fi în viitor C G Poate e o zi cu soare A D Poate e o zi cu nori G Însă ştiu că-ngrijorarea C G Să o las va trebui C G Dumnezeu şi îndurarea D G În etern vor dăinui C G Nu pot şti ce fi-va mâine e A D Însă ştiu că Dumnezeu G C c Îngrijeşte şi de mine G D G Căci şi eu sunt fiul Său Voi urca trepte de aur Către culmi de har ceresc Şi zăresc măre tezaur Oare când îl dobândesc ? E un loc de strălucire Curcubeu multicolor 79 Unde voi fi-n nemurire Cu al meu mântuitor Ce va fi e taină mare S-ar putea să fiu sărac S-ar putea să n-am mâncare S-au să n-am ce să îmbrac Pentru flori şi păsărele Dumnezeu e tată bun Şi eu vreau prin orice valuri Eul meu să îl supun.213. eu doresc Ca Tu în mine să domneşti. D e A D Nu uita nici una din binefacerile Lui. .

e-al îndurării an A E A Din Sion El ne-a mântuit . război G Rămânem un glas C Care strigă-n pustie: G D G “Pregăti i calea Domnului Sfânt!” G El vine iar C Peste nori păşind G Trâmbi e vestesc D Un Soare strălucind G C Să-L slăvim.216. e-al îndurării an G D G Din Sion El ne-a mântuit Sunt zile lui Ezechiel Când oasele prind via ă iar Sunt zilele în care Ca David psalmistul Un templu de laudă zidim Sunt zilele de seceriş sfânt Sunt holdele coapte pe câmp Suntem lucrătorii Din via Ta Doamne Cuvântul Divin proclamând. foame. ‘ntuneric . 80 G Final: Nimeni nu este ca Tine C Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine D Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine C Nimeni nu este ca Tine D Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine C Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine D Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine C Nimeni nu este ca Tine G D/E/A Nimeni nu este ca Tine… A El vine iar D Peste nori păşind A Trâmbi e vestesc E Un Soare strălucind A D Să-L slăvim. Trăim vremi de har ca Ilie G C Trăim vremi de har ca Ilie D G Cuvântul Divin proclamând G Trăim iar în vremea C Lui Moise profetul D G Neprihănire primind b e Deşi zi de zi încercări vin C D E .

Doamne mare eşti în veci Chiar şi tot ce mă-nconjoară cântă slava Ta Şi se-nchină înaintea Ta Toate Te slăvesc căci doar Tu le-ai creat Doamne să fii lăudat 218. b Eu nu Te simt Dar ştiu că mă atingi G D A D Mă încred în Tine iar teamă nu-mi va fi D În încercare Tu nu mă părăseşti b Eşti cu mine şi mă întăreşti G D A D Mă încred în Tine iar teamă nu-mi va fi b f# Nicicând teamă nu-mi va fi b f# Nicicând teamă nu-mi va fi G A În Tine mă încred D În Tine mă încred 81 .217. Mul umesc de tot ce Doamne D A b Mul umesc de tot ce Doamne D G Mi-e Tu mi-ai dat D G A Pentru pace şi pentru Cuvânt D A b D G Mul umesc că ai venit în via a mea D G A Sunt curat prin sângele sfânt b f# Tot ce pot să fac e doar să.i mul umesc G A Şi din inimă vreau să Te slăvesc D A G /: Î i cânt glorie Doamne :/ e D G î i cânt glorie cu îngerii A din slava Ta Heruvimi şi serafimi cântă to i în cor O. Eu nu Te văd D Eu nu Te văd Dar ştiu că eşti aici.

219. Înaintea Ta venim e C(dim.) D e Înaintea Ta venim, Doamne cu mul umire D e e C(dim.) Laudă- i aducem ie pentru a Ta iubire, e C(dim.) Căci prin harul ce ne-ai dat, D e mereu ne-ai binecuvântat, e C(dim.) Tot ce-avem şi am primit, D e avem doar prin Tine. G Doamne, astăzi î i mul umim, D e pentru ziua ce-o trăim, G Pentru harul ce ne-ai dat, D e fii în veci glorificat. Cu zeci de mii de mul umiri, mare şi mic cu to i venim Că-n fiecare loc şi zi , cu bra ul Tău , Tu ne-ai păzit Tu ne iubeşti noi te iubim, şi ne-ncetat Te vom slăvi Pentru tot ce am primit , şi ne-ai dăruit.

220. Pe altar E B Pe altar înaintea Ta c# g# i-aduc mul umirea mea, A E L-ai dat pe Isus jertfă D B Ca să fiu iertat g# c# Prin El, de-s sărac, f# Azi sunt bogat, B E De-s flămând, sunt săturat, c# De-s pierdut, f# B Prin Isus sunt salvat. g# c# Prin El, de-s căzut, f# Sunt ridicat, B E De-s bolnav, sunt vindecat c# D B Cu Dumnezeu Isus m-a împăcat E Prin El…

82

221. Mai sus de oameni G C G Mai sus de oameni şi de-mpăra i, C D G Mai sus de toate pe care le-ai creat, C e G C G Mai sus de lume, mai sus de în elep i a C D Tu ai fost, rămâi în veci de veci G C G Mai sus de tronuri şi-mpăra i, C D G Mai sus de-a lumii mari minună ii, C G C G Mai sus de aur şi tot ce-i valoros a C B Tu rămâi în veci cel mai pre ios G a D G Răstignit şi pus într-un mormânt G a D G Ca să mori venit-ai pe pământ e b C G Şi zdrobit ca un trandafir a C D Tu ai căzut şi te-ai gândit doar la G min’

222. Am auzit chemarea sfântă G C G Am auzit chemarea sfântă D G Noi vom merge înspre muntele cel sfânt C G e Acum am un prieten în glorii G D G Şi Lui singur mă rog de pe pământ C G O, nici nu ştiu cum să spun b e Cât e Domnul de bun C G Lacrima grija mea A D Mi-a promis: El va purta G C Da , eu ştiu am un prieten în G e glorii G D Şi lui singur mă rog G De pe pământ Nu sunt mai mult decât ărână Dar Isus mă va ine-n bra ul său Şi lacrimile îmi vor deschide Ochii să-l văd pe Isus , Domnul meu.

83

223. Destinul tău e să învingi E f# B Destinul tău e să învingi g# c# Când eşti căzut să te ridici f# B E Destinul tău l-a scris cândva Isus f# B Numele tău de mult e scris g# c# În cartea vie ii din paradis f# B Destinul tău e-n cerul Său, să ştii. E B Nu suntem aici statornici A B O ară-avem acolo sus E B Calea se sfârşeşte-acolo A B E Când /Îl vom vedea to i pe Isus Deci, să te por i cum e cinstit Cu tatăl tău ce te-a iubit Şi te-a plătit cu mare pre , să ştii. „Pe bra ul meu Eu Te-am purtat Şi-am să te port neîncetat” El, Dumnezeu spune aşa în Cartea sa.

224. Doamne îndurarea Ta-i aici G C D / : Doamne, îndurarea Ta e-aici b e Credincioşia Ta e mare C D Harul Tău nu se va sfârşi niciodată : / G C Cinste ( cinste ), putere ( putere ), G D Închinare ( închinare ) ie Doamne. G C Bucurie ( bucurie ) şi pace (şi pace) C Libertate ( libertate ) e C D Celui ce în Tine se încrede.

225. Doamne, candelă pe calea mea F C d /: Doamne, candelă pe calea mea Bb C F E Cuvântul Tău mereu :/ F A d C Singur când mă simt, rătăcit pe drum Bb C Bb F Eşti alături de mine F A d C Teamă de nimic, eu nu am atunci Bb C d C Când mă aflu lângă Tine Eu nu voi uita cum dragostea Ta Pentru mine-ai arătat-o Călăuza mea eşti totdeauna Teama Tu mi-ai alungat-o.

84

dar îl biruieşti Şi el pleacă atunci ruşinat.226. Cură it eşti de păcat G C G Cură it eşti de păcat şi înnoit e D Prin sfânt sângele al lui Isus G C Eşti născut din nou. chiar în curând A E c# Vom vedea to i pe Regele B A E B Aleluia . G D G Şi-ascultă de-al lui Isus Cuvânt Când sfin it eşti prin sângele lui Hristos Îi cân i laudă Lui ne-ncetat. de patimi mântuit? G D G Prin sfânt sângele al lui Isus? C /: <Vrei să fii> <mântuit> ? G A D Şi de tot păcatul cură it ? ( Aleluia ) G C Vin’ te spală pe Gologota-n sânge sfânt. 85 . chiar în curând A E Vom vedea to i pe Regele B Da . Nimic nu e mai plăcut şi mai frumos Decât să te păzeşti de păcat. Când Satan te vede că aşa trăieşti Şi prin sângele sfânt eşti spălat Te încearcă-ntruna. aleluia E B E Pe Rege îl vom vedea. 3x / Lacrimi nu vor fi Când vom vedea to i pe Regele / 3x 3x / Moarte nu va fi Când vom vedea to i pe Regele / 3x 227. Da chiar în curând E Da . chiar în curând A E Vom vedea to i pe Regele E Da .

C Povara mi s-a dus. Har mi-a dat mare Schimbând a mea stare Prin Domnul meu Isus Hristos. F Prietenul meu minunat. de ce nu vii ? F C /: Mai este loc la nunta Ta d a Unde doresc şi mult aş vrea F C Să fiu chemat de Tin’ Isus E a Şi să ne bucurăm nespus. F C Glorii din cer în mine s-au F revărsat F C Când la Calvar Isus m-a F vindecat. iubitor F Bb Dorul mi l-a împlinit. Domnul sigilul pe inimă a pus Fiind în familia Sa. Glorii din cer F Îmi va rămâne-n memorie o zi C Când s-a schimbat via a mea. :/ As vrea. Mire drag şi minunat ! 86 . Mire drag. Bb Ziua aceea mereu o voi şti C F Semnul iubirii e-n ea. 229. cât de bine-i aşa ! În acea clipă la El am venit Ca un sărman păcătos. Bb F Vesel pot spune mărea a minune C F Căci Domnul meu m-a mântuit. În haine albe îmbrăcat O. F C Glorii din cer în mine s-au F revărsat. Isus iubit când vei veni a d a Isus iubit când vei veni E a Mireasa Ta pentru-a răpi a d a Ce bucurie mare-a fi E a O. Bb F sunt în harul lui Isus. aş vrea Să fiu şi eu la nunta Ta.228. Sunt mântuit de păcat prin Isus O. Isuse scump.

Vreau Doamne e C /: Vreau Doamne. Isus. La umbra aripilor Tale d g La umbra aripilor Tale C FC Loc de scăpare am. e eşti Domnul meu :/ 231. A# C /: Eu strig către Dumnezeu F d Către cel Preaînalt. Şi să-L slujesc fără-ncetare Căci pace El mi-a dat. 87 a F /: Cine-ar putea sta-n picioare C În fa a Ta ? a F Doar sângele Tău. a Şi Te voi preamări D e prin via a mea. d C Şi adăpost şi alinare d Şi peste răni balsam. C G a Nu prin putere omenească F G Ci prin sângele Mielului. . puterea D e Tu să fii în via a mea ! :/ a /: Şi Te voi preamări D e în inima mea. a Şi Te voi preamări D e în toată lumea. a Poate a ne spăla ! :/ 232. Numai prin gra ia C G a Numai prin gra ia lui Isus F G Venim ‘naintea tronului.230. C D Căci eşti Dumnezeu. E a Venim să.i aducem mărire F C Dragostea Ta o vestim C G a La pieptul Tău e ocrotire F G C Prin gra ia Ta venim. g C Căci El aude glasul meu d Mă scoate la loc larg :/ El îmi trimite izbăvirea Din mâna celui rău. iubirea D e Tu să fii în via a mea ! e C Vreau Doamne. Vreau inima să-mi fie tare Cu Domnul ne-ncetat. Domnul lucrează pentru mine Căci sunt copilul Său.

233. D Şi în sfin enie îmbrăcat G D Cerul e-n inima mea. Noi suntem templul Lui Cel sfânt. D b Îi cânt căci sunt răscumpărat G A G Cerul e în inima mea. cerul e-n inima mea D G A D /: O. 234. o. Eu sunt Dumnezeu FINAL: G A O mie să cadă f# b Alături de tine G A D Şi zece mii la dreapta Ta G A Doar vei privi cu ochii F# b Răsplătirea celor răi G A Dar de tine nu se va apropia. cerul e-n inima mea :/ D Împără ia Lui e aici G A G Cerul e-n inima mea D Îi simt prezen a lui Isus G A D Cerul e în inima mea. Dumnezeu este adăpost şi sprijin D e Dumnezeu este adăpost şi sprijin A Un ajutor ce nu lipseşte D Niciodată-n nevoi e El este locul meu de scăpare A G A Şi cetă uia mea în care mă încred D Eşti cu mine mereu G Eşti cu mine mereu A Orice ar veni. O. o. 88 . pe bra ul Tău voi fi D Eşti cu mine mereu Fiindcă mă iubeşte. zice Domnul Voi fi cu el în strâmtorare Îl voi izbăvi Când Mă va chema Îi voi răspunde Sunt Emanuel. Ce în Hristos am fost zidi i Cerul e-n inima mea Şi când pe nori El va veni Cerul e în inima mea Mireasa Lui o va răpi Cerul e în inima. Cerul e-n inima mea.

puterea Ta Noi cântăm : G A / Sfânt eşti. Deschide-mi inima Doamne D Deschide-mi inima Doamne b Deschide Tu ochii ei G D Vreau să Te văd. . 238. hai ridică-te D A Peste tine. Isus m-a mântuit C Sunt fericit. aleluia /x3 Isus m-a eliberat. timpul tău D A b România. aleluia /x3 Isus m-a eliberat. G El să te ridice vrea D A Şi să duci în lumea-ntreagă D Dragostea Sa. Isus m-a mântuit F Bb Îi cânt glorie. Sfânt eşti / x3 D Vreau să Te văd. Isus m-a eliberat :/ x3 Îi cânt glorie. timpul tău e-acum G A D Te doreşte Dumnezeu. D G A România. vreau să te văd A b Să Te văd mare şi-năl at G A Strălucind în lumina gloriei A b Văzând dragostea. 236. G A b România. /: Astăzi eu sunt liber De păcat iertat :/ x3 Îi cânt glorie. 89 237. eşti Sfânt C G e D Domnul nostru din ceruri C /: Vrednic eşti în veci :/ G Căci Tu doar eşti Sfânt D G eşti Sfânt C G e D Domnul nostru din ceruri C /: Vrednic eşti în veci :/ G Amin. El străluceşte. aleluia D C G Domnul nostru Domneşte în veci / 2x C Aleluia D G D G Tu eşti Sfânt . timpul tău este aproape G D A Domnul nostru îşi revarsă ungerea D Îi auzi chemarea sfântă. România. Sunt fericit. Isus m-a mântuit C Sunt fericit. Isus m-a mântuit F Sunt fericit. Aleluia G CG C 2x / Aleluia . aleluia C F Isus m-a mântuit. Sfânt eşti .235. /: Satan m-a legat. Aleluia.

Lângă Tine vreau G a Lângă Tine vreau D G Să fiu aproape iar D C e Şi pentru prietenia Ta C G Renun la orice altceva a D Eşti iubirea mea G Cine altcineva D C e Tu nu po i fi înlocuit C G Nici caldă îmbră işarea Ta a Adu-mă înapoi C D G Doamne lângă Tine D C G Eşti tot ce vreau D C D G Tot ce-am dorit vreodată D C Vreau să-n eleg D G Cât de aproape-mi eşti.i sunt dator. Decât să Te slujesc pe Tine Pân’ voi ajunge sus. G a /: Î i mul umesc din inimă C G Iubite Salvator. Eu eram în lume pierdut G a Eu eram în lume pierdut D G Şi fără adăpost. Eu sunt dator să î i mul umesc Pentru iubirea Ta. G a De mii de ori Tu m-ai scăpat D G Şi mi-ai dat ajutor. G a Dar când în fa ă mi-ai apărut D G Eu mi-am găsit un rost. :/ Nu mai doresc nimic din lume Iubitul meu Isus. De-atâtea ori Tu m-ai scăpat De-aceea. Isuse. De multe ori mi s-a întâmplat Să fiu far' ajutor. 90 . ce mult Te iubesc Iubesc venirea Ta.239. 240.

Domnul este păstorul meu E A E 1.fericirea şi-ndurarea mă vor înso i E B În toate zilele vie ii mele./: Chiar daca-ar fi să umblu A B Prin valea umbrei mor ii A B A Eu nu mă tem de nici un rău. 1x 2. 2x Final: E A Da. 1.fericirea şi-ndurarea mă vor înso i E A Da. Sunt iertat căci ai fost părăsit E A c# B E Sunt iertat căci ai fost părăsit A f# B E Sunt acceptat ai fost condamnat A Şi via ă am acum c# B Iar Duhul Tău e-n mine A B E Căci ai murit şi-ai înviat A c# Ce dragoste de Dumnezeu E B E Să moară un rege-n locul meu A c# Ce dragoste uimit privesc E B Cu bucurie Te slăvesc :/ A B E În tot ce fac Te preamăresc E A /: Tu-mi eşti Rege :/ E A /: Isus Tu-mi eşti Rege :/ 242. /: Domnul este păstorul meu B E Nu voi duce lipsă de nimic A E B El mă paşte în păşuni verzi E Şi mă duce la ape de odihnă A E Îmi înviorează sufletul B c# Şi mă povă uieşte pe cărări drepte A B Din pricina Numelui său :/ E B E 2. 91 .241. A /: De nici un rău :/ B E Căci Tu eşti cu mine mereu.fericirea şi-ndurarea mă vor înso i E B Da.

Doamne. o. vrem trezire C e D Vrem trezire în noi :/ 92 .243. Zi de zi eu vreau A D A /: Zi de zi eu vreau E D A Să respir Cuvântul Tău D A Şi mă rog Doamne f# E D A Tot mai mult să Te cunosc D Condu-mă în f# E A Fiecare clipă ce-o trăiesc D A Zi de zi Doamne E A Vreau să luminez mereu :/ D f# E A Zi de zi în Tine eu trăiesc D f# E A Zi de zi pe Tine te urmez D f# E A D A E Zi de zi cu Tine eu păşesc A D E /: Eu vreau cu Tine să trăiesc A D E Eu vreau cu Tine să trăiesc A D E A DAE Eu vreau cu Tine să trăiesc :/ 244. Fa a Ta o Doamne o căutăm G C G Fa a Ta. o căutăm C D G Pentru-a noastră ară ne rugăm C G Trezeşte-ne o Doamne inima e C D G Şi to i pe Tin’ te vom vedea C D e Înăl ăm numele Tău C D e În unitate ne-nchinăm C D e Laudele vor răsuna C D G /: ara o vei transforma :/ Niciodată nu vom da ‘napoi Cu credin ă noi înaintăm Când cu lacrimi noi vom semăna Recoltă din belşug vom secera C /: Vrem trezire.

o. e Să putem să Te iubim.i iubirea A E B E Dă-ne credin ă din nou Te rugăm. Doamne. cu putere m-ai copleşit Şi-ai arătat îndurare Iar când vreodată eu am greşit Tu ai iertat vina mea. vino cu trezire E A B E Te rugăm Isus ai milă de ea. A Venim cu mul umire. o. Suntem flămânzi . o. să Te iubim. Doamne te slăvim ! b Tu eşti Tatăl crea iunii. arată. Venim în a Ta prezen ă D Venim în a Ta prezen ă. b Tu pe to i ne-ai eliberat f# De la moarte. şi ne-ai dat G Libertatea să venim. Î i mul umesc acum. . E A B c# Vino cu putere . 93 E B c# Noi Te chemăm. Domnul meu A B E Primeşte via a mea. E A E B Binecuvântează ara mea. o. Domnul meu A B De bunătatea Ta mare. D Ne-ai dat o via ă nouă. A Ca-n prezen a Ta să fim 246. G Eşti singurul ce-ai biruit A D Şi mormântu-ai lepădat. B E B E c# Mi-aduc aminte. G D O. E B E c# Lacrimi amare Tu ai schimbat A B În zâmbet pe fa a mea. România. D-l meu E A B c# E Î i mul umesc acum. B c# Ajută-ne să Te cunoaştem A E B E Să Te-acultăm Doamne. Domnul meu A B E Pentru iubirea Ta E A B c# E Î i mul umesc acum.245. f# Mielul sfânt ce-ai înviat. e Cu to i să Î i cântăm. Binecuvântează Doamne România E A B c# Binecuvântează. A Un cântec de mărire G D Şi venim să ne-nchinăm. Tu. Doamne de Tine Pâinea vie ii doar Tu ne-o po i da Suntem setoşi de neprihănire Lasă să plouă apa vie ii-n ara mea 247.

249. 94 . Veni i. Un oraş frumos este pe munte E Un oraş frumos este pe munte A E A B Glorie nespusă în câmpii E A Eu doresc să văd aşa frumuse e E B E Când voi trece valea plângerii E A E Tot oraşul de pe munte A F# B Îi întâmpină pe cei veni i E A E Bucuria va fi mare B E Şi în veci to i fi-vom ferici i. El m-a luminat D G Isus prietenul meu minunat G Ce frumos şi plăcut e să fii creştin D C G Să trăieşti prin credin ă mereu C Să te sim i un copil al lui Dumnezeu G D G Ce plăcut e să fii creştin Zi de zi. ceas de ceas eu mă simt iubit Am în sufletul meu pe Isus El e mântuitorul meu drag şi scump Ce veghează la via a mea Nu mai sta azi pe gânduri . azi roagă-te Lui Vin’ la via ă creştină . voi trudi i în acest loc sfânt Spune Domnul Isus celor smeri i Şi acolo ve i primi odihnă Iar de Tatăl voi ve i fi sfin i i Suferin a. tu suflet pierdut Vin’ la Isus. Fă un sfânt legământ cu Isus. ridică-te sus. răul vor dispare În oraşul cel nou şi minunat Vom cânta cântările de slavă Lui Dumnezeu că ne-a răscumpărat.248. Când eram rătăcit Isus m-a aflat G C D a Când eram rătăcit Isus m-a aflat C D G Din păcat El m-a ridicat C D a Via a El mi-a schimbat.

252. ce fericită zi În bra e-I să mă arunc Când ne vom reîntâlni. aleluia 95 . Tată Sfânt noi Te rugăm F C F C F G Priveşte azi la noi din cer şi dă-ne harul tău C E Căci numai Tu eşti Dumnezeu F C F C F G C Şi slava şi puterea Ta sunt loc de adăpost F C F G În ziua în care poporul Meu F C se va ruga F a F G Se va chema prezen a Mea din cer FC G Cu mână largă voi revărsa F C F C F G C Ploi de binecuvântări în toată ara sa Un cuget sfânt azi pune-n noi Şi pacea Ta în inimă să fie-n orice zi Speran a că Te vom vedea În ziua-n care vei veni să. a . aleluuia a G FC F C GC Aleluia.250. aleluia Numele Domnului nostru lăuda i în toate ările lumii Numele Domnului nostru înăl a i în toate ările lumii Din toată lumea răscumpăra i vor fi Şi-n cer ne vom întâlni Şi împreună Domnului vom cânta Domnului a. alelu’ . ce fericită zi Cerul se deschide larg Când ne vom reîntâlni Vreau la Isus să mă duc O. Răsună astăzi în toate ările C e a C F C d G Răsună astăzi în toate ările cântările cerului C e a C F C Răsună astăzi în toate ările cântările G C Sionului a G FC F C G Aleluia . ce fericită zi A E Pe cei dragi vom revedea c# B E Când ne vom reîntâlni E A /: Vine ziua fericită E B A B To i vom părăsi pământul E A Aleluia I se cântă E B E Când ne vom reîntâlni :/ Trec pe malul celălalt O. 251. O .i iei poporulTău. În curând noi vom pleca E A E În curând noi vom pleca B O. Tată Sfânt noi Te rugăm C E O.

254. Vom gusta din pomul vie ii. D b mergi cu Isus. e a Mergi cu Isus. El l-a plătit Mergi . mergi cu Isus C Mergi cu Isus. veşnic ne vom bucura De pământ şi de durere vom uita. E aproape ziua când vor pieri G C G E aproape ziua când vor pieri cer şi pământ e aD E aproape a judecă ii zi G Şi-un cer nou şi-un nou pământ C G Dumnezeu a pregătit C D G Pentru cei răscumpăra i Azi te-ntreb eşti pregătit C G să-ntâlneşti pe Domnul tău e a D Sau mai rătăceşti pe căi pustii G C Nu uita că în curând în fa a G Lui vei sta C D G Vezi ce faci cu via a ta ! Vine ziua bucuriei pentru fii Domnului Vom intra-n Ierusalimul nou Orice lacrimă va şterge Dumnezeu cu mâna sa Din izvorul apei vie ii noi vom bea Domnul vine în curând ca să ne dea răsplata sa Celor care haina şi-au spălat. mergi cu Isus Căci El ne aşteaptă azi pe drum Mergi . Isus a făcut tot ce a promis G D C G Isus a făcut tot ce a promis C D G Mergi . mergi cu Isus Eşti liber. 96 . păcatul. D C D G Mergi în lumina Sa Isus a răbdat şi a biruit Mergi .253. mergi cu Isus. mergi cu Isus În sfântă iubire să mergem acum Mergi . mergi cu Isus D C G Aşa a făcut precum a şi zis C D G Mergi .

97 . cântăm C a şi noaptea în vis G C Ierusalime sfânt şi minunat Către tine în continuu zboară Dorul nostru fără de sfârşit Ah . cu temelii de iaspis G F G C O.255. ce dor sfânt de tine ne-a legat F Noi despre tin’. Noi avem o ară minunată C d Noi avem o ară minunată G C ara noastră nu-i de pe pământ d E acolo-n slava mult visată G C C7 E Ierusalimul nou şi sfânt F C a Ierusalim . Vocea Lui se aude C F C Vocea Lui se aude a G F C Ea îmi dă har deplin şi bucurii F C F Este vocea care-mi dă siguran ă a G C Şi o voi asculta pe deplin/zi de zi C F Să-ntâlnesc pe Domnul meu C când am nevoie G F C Pe genunchi în rugăciune-L voi căuta F El prin Duhul Său Cel Sfânt îmi va C răspunde a G C Şi oricând vocea Lui voi asculta Vocea lui e un turn mare şi puternic M-a desprins de tot ce e pământesc El vorbeşte vântului. 256. de-a noastră ară De Ierusalimul pregătit. mi-e dor de tin’ . mării-nvolburate Când aud vocea Lui mă liniştesc.

voi A D A Rugăciunea voastră astăzi s-a împlinit D Bucurii să ave i în via ă .257. 98 . Isuse drag azi două inimi D e Isuse drag azi două inimi G A F# Două inimi se unesc D e Vreau împreună o via ă întreagă G A F# Să Te slujească Doamne ceresc D G Păzeşte-i Tu cu mâna Ta A D Singuri nicicând nu îi lăsa A F# Ei doar în tine se încred neîncetat D G Păzeşte-i Tu cu mâna Ta A D Singuri nicicând nu îi lăsa D A F# Nădejdi în Tine vor avea de-a pururea a Pe un nou drum acum vor merge Tu să le fi ocrotitor Când prin probleme ei vor trece Vei fi a lor izbăvitor Rămâi cu ei rămâi Isuse Te rog să-i binecuvântezi Şi să-i îmbraci cu a ta putere Căminul să le luminezi. e Ca şi astăzi printre voi A D A Dumnezeu să fie al vost` ocrotitor D e /: E o zi în care voi G A D A Jurământul unul altuia vi-l da i D e Domnul sfânt va sprijini G A D Si v-ajută pân` la capăt să-l păstra i :/ Razele iubirii voastre Să-ncălzească al vost cămin Diamantul fericirii să-l păstra i Şi la Domnul toată via a Ve i găsi un bun sprijin Doar pe El în veci de veci să îl urma i Ne-ncetat să face i voia Dumnezeului lui Prea Sfânt Să iubi i Scriptura şi lucrarea Lui Cere.i Domnului în via ă Să fi i binecuvânta i Şi cununa să vi-o dea în Paradis. 258.Iată ziua ce-a i cerut-o D e Iată ziua ce-a i cerut-o de la Domnul pt.

Eu ştiu sunt salvat prin Domnul Isus G C G Eu ştiu. sunt salvat prin Domnul meu. . Slavă-n veci lui Isus ! A Slavă-n veci lui Isus ! f# Slavă şi mărire ! D E El a biruit şi ne-a mântuit A/E Prin moartea pe cruce. 260. f# c# Pe lemnul crucii El s-a jertfit. în ceruri vei fi dus Primeşte-L pe Isus ca Domn al tău.259. fii tare-n credin ă F C G C Doar prin pocăin ă tu po i fi fericit De vrei să ai parte de mântuire Vino la Isus ! El s-a jertfit la Calvar pntru tine Fiindcă te-a iubit. purtând al meu păcat D G Eu ştiu sunt salvat prin Domnul meu. a e F C Roagă-te Lui astăzi. G Din cer El a venit să ne salveze D Pe cruce a murit şi-n locul meu a D G a Via a El si-a dat. G a Îi cânt si-L preamăresc D G Eu ştiu sunt salvat prin Domnul meu. De vrei să ai parte de veşnicie Vino la Isus ! El î i va da harul sfânt. sunt salvat prin Domnul Isus. A Astăzi sunt salvat f# De păcat iertat D E Îl voi lăuda şi îi voi cânta A c# / f# Toată via a mea ! 99 D f# c# El pentru mine a suferit. De vrei să ai fericirea în via ă C e F C De vrei să ai fericirea în via ă G C Vino la Isus ! e F C Vino la El cu credin a-n suflet G C Predă. D Eu ştiu. Isus te primeşte F C D G El te mântuieşte de orişice păcat.i via a Lui a e F C Isus te iubeşte. 261. veşnicia Sus în cerul sfânt. Isus e darul dragostei divine Isus a suferit şi-n locul meu Salvat prin Isus. A E f# D Şi astăzi sunt liber de orice păcat A E D E Îi dau mul umire căci m-a salvat. A D Mă-nchin si-I mul umesc.

Bine-ai venit scump Isus G C Bine-ai venit scump Isus bine-ai venit a C Noi Te iubim. C F aG Vino nu-ntârzia. Te proslăvim D Şi-n inimi Te primim G Căci ne-ai adus iertare-n dar C şi via ă pe vecie a D G Dulce Salvator bine-ai venit ! G În lumea noastră de păcat G Isus Hristos veni a G El cerul slavei a lăsat C D Pentru-a ne mântui C D Luând păcatu-ntregii lumi B e Salvare ne-a adus C G Cânta i şi vă-nchina i cu to i C D Azi Regelui Isus Ce mare har. o Domnul meu. Inima mea mea tânjeşte C F C G Inima mea tânjeşte după cur ile Tale C F C G Sufletul meu suspină după-al Tău locaş C F C G Mi se topesc oasele de dor după Tine F a G Iar ochii-mi plâng neîncetat. Te voi binecuvânta dar toată via a mea Şi în numele Tău voi ridica mâinile Lauda Ta va fi mereu în gura mea Te iubesc.262.i văd puterea şi slava C F C G Chem bunătatea Ta peste via a mea C F C G Aştept în tăcere răspunsul Tău Doamne. 100 . C F Privesc spre locul sfânt C G Ca să. ce bucurii ! Tatăl ne-a dăruit Pe Fiul Său Isus Hristos La noi jos L-a trimis Ingeri şi heruvimi Îi cântă Lui neîncetat Cântăm şi noi cu ei Acelui care ne-a salvat. 263.

vine iară a d G C Să ne ia şi să ne ducă sus în cer. 265. În a mea inimă Te simt D/G A D G 3x / În a mea inimă Te simt /3x D A D Aleluia Domnul meu D G Noi pe Tine Doamne D Te avem ca Tată G In a mea inimă Te simt D A D Aleluia Domnul meu Noi prin Tine Doamne Azi avem via ă In a mea inimă Te simt Aleluia Domnul meu. Iată Împăratul vine. osana lui Isus în veci G D e C D /: Osana . slavă. e G Vine iar Acela ce ne-a mântuit. osana. 266. paşii Lui S-aud mai clar în depărtări. Lasă lumea şi păcatul In curat să. Osana.osana . F G C/a Vine Domnul.264. slavă lui Isus în veci :/ În curând va veni Boli. vine iarăşi. F G C Vine Domnul. Sunt străjerul care strigă C Sunt străjerul care strigă e d Glasul meu răsună astazi pentru voi F G S-ave i candela aprinsă F G C Şi talan ii-acum să vi-i pregăti i C Nu mai este mult din noapte e d Şi luceafărul pe cer a răsărit F G Strig acum întâia oară F G C Asculta i-mă din somn să vă trezi i.osana lui Isus în veci :/ C G De moarte m-a scăpat C G Via ă mi-a dat 101 C G b e El e Domn e al meu păstor C D G Osana lui Isus în veci /: Glorie. dureri nu vor fi Ferici i astăzi să-I cântăm Slavă lui Isus să-i dăm. . glorie.i fie haina ce o por i Strig acum a doua oara Asculta i-mă din somn să vă trezi i. glorie pentru cel ce-a-nvins Pentru mine-a răbdat Din moarte-a-nviat Dragostea-I mare m-a cuprins Glorie pentru cel ce-a-nvins /:Slavă. Glasul meu răsună-n noapte Să-L audă to i creştinii peste tot.

vino nu mai amâna a D G G7 Astăzi vino dă-i inima ta C G e Vino. 102 . ciudat E f# Bate ciocanul cuiele B A B E Să-I pironească mâinile E f# Pentru mine. pentru tine B A EB Pentru noi la Golgota ciocanele bat E f# Pentru mine.267. Glasul Tatălui ceresc G D Glasul Tatălui ceresc azi te cheamă iar G Vino la Domnul Isus D Celor păcătoşi le dă mântuire-n dar G Vino la Domnul Isus C G e Vino. vino nu mai zăbovi a D G Fericit cu Isus vei fi Nu fugi de Dumnezeu de iubirea Lui Vino la Domnul Isus Astăzi încă este har . pentru tine B E Pentru noi Domnul Isus via a şi-a dat Bate ciocanul cuiele Să-I pironească mâinile Aşa de tare a bătut Că sus în cer s-a auzit Şi în picioare I-au bătut Cuie la Fiul cel Preasfânt Aşa de tare au bătut Că sus în cer s-a auzit. Auzi ciocanele cum bat E f# Auzi ciocanele cum bat B E Acolo sus pe deal. mâine poate nu-i Vino la Domnul Isus Vino azi la crucea Lui cu păcatul tău Vino la Domnul Isus Cură it vei fi deplin prin sângele Său Vino la Domnul Isus 268.

nu e nimeni e a b Cine e ca El . El e-atotputernic e a b Cine e ca El . El e vrednic C B e Vino şi laudă-L acum a e Slavă Lui. slavă Lui b e El este vrednic de laudă b De când soarele-i pe cer e Si până la apus C B Numele Lui îl înăl ăm e a b Final: Vino şi laudă-L şi dă-I toată gloria C B De laudă El este demn 103 .269. Unde vor merge cei răni i C/ G C Unde vor merge cei răni i C C Să afle alin durerii lor F C/a Azi au nevoie să le zici G C Că e speran ă în Hristos G C Singur vroiam să merg spre cer G C Dar lunecând mă-ndepărtam F C/a O casă am azi însă-n El G C C7 În Domnul Isus eu voi sta F C Bucurie am în încercare G C C7 Pace am când trec prin mari furtuni F C F Am credin ă vie-n Domnul Isus F C G C Am speran ă că sunt în mâna Lui Vreau să rămân doar în Isus Când valuri şi-ncercări lovesc Prin moartea Sa vreau să înving Prin harul său să cânt voiesc G El nicicând nu mă lasă F C El nu m-a părăsit G Şi orice-ar fi să vină F G Un singur lucru ştiu 270. Cine e ca El e a b Cine e ca El.

cât Te-a costat B c# A Să ier i deplin al meu păcat 272.271. Mă înve i să trăiesc prin credin ă C G a / : Mă înve i să trăiesc prin credin ă C a G Mă înve i că de toate în Tine depind C G a Mă înve i că în fiecare zi cu Tine C G C Biruiesc dacă-nvă că de Tine depind : / F C Domnul meu cu toată inima aştept F C În fiecare zi să văd D G Minunile din via a mea F C Cu toata inima aştept F C În fiecare zi să văd D G Minunile din via a mea . Prezen ă divină E B A B E Lumina lumii . E B Ref 1:Toată închinarea . Isus Tu esti Domn A D / : Isus Tu eşti Domn A Isus Tu eşti sfânt : / D / : Î i laud numele Tău E Î i laud numele Tău : / D / : Căci Tu eşti Domn A Tu eşti Domn : / / : O Isuse scump Lasă Duhul Tău : / 104 / : Î i voi mul umi Î i voi mul umi : / / : Căci Tu eşti Domn Tu eşti Domn : / 273. toată adorarea c# B A ie.i dăruiesc o Domnul meu E Numai Tu eşti veşnic B Numai Tu eşti vrednic c# B A Doamne numai Tu eşti minunat Rege etern ce domneşti sus în ceruri La dreapta lui Dumnezeu Te-ai coborât pe pământ pentru mine Păcatele ca să-mi ier i E B c# A Ref 2: Cum să-n eleg . Amin : / 274. Lumina lumii . Mântuirea e a Domnului G e Mântuirea e a Domnului C G C D Ce-I aşezat pe tron G b e A Mielului Sfânt C G C D Slava cinstea şi lauda F C D Onoarea şi gloria G D C G D / : Să fie a Lui întodeauna G D C G D Să fie a Lui întotdeauna G D C G D C Să fie a Lui întotdeauna . prezen ă divină E B A Ajută-mă să-n eleg E B A BE Cât de frumos m-ai creat Tu pe mine B A Mereu să i i mul umesc.

275. sfin enie Bb F E ceea ce vrei Tu sa am Credincios. 276. neprihanit E ceea ce vrei Tu să fiu 278. sfin enie C E ceea ce vreau F Bb C Sfin enie e tot ce-mi doresc F Bb C Sfin enie. să fiu prin Tine Neprihanit. vreau sa fiu Credincios. Doamne Neprihanit. credincios E ceea ce vrei Tu sa fiu Inima mea Tu schimbă-mi Mintea mea transformă-mi Voia mea să fie Voia Ta . credincios.tu Doamne eşti îndurător F C G C Plin de milă izbăvitor : / C G a Ce bun eşti Isus iubit G C Pe cruce ai biruit F G Prin sânge sfânt m-ai cură it F G Via ă-n dar am primit / : Da .da Doamne eşti îndurător Plin de milă izbăvitor : / Tu eşti soare adăpost D-ai nădejde vie ii rost Tu eşti puternic salvator Plin de milă izbăvitor / : Da . Sfin enie. Eu Te laud E B /: Vreau să mă închin doar ie f# A B E Să Te laud Domnul meu E B Tot ce am î i apar ine f# A B E Tu eşti Vrednic Domnul meu :/ E D /: Eu Te laud :/ / :Cu inima mea :/ A E /: Eu Te laud :/ /: Cu sufletul meu :/ / :Eu Te caut :/ /: Te caut mereu :/ /:Vreau pe Tine:/ Doamne /: Să Te urmez :/ . o. Transformă-mi via a Doamne D G A b Transformă-mi via a Doamne G D A Acelaşi nu mai vreau să fiu D G A b Te rog pune Doamne G D A Inima Ta în mine F# b Gândurile mele şi via a mea G e G A Pot fi schimbate doar prin Dragostea Ta F# b Schimbă-mă o Doamne în asemănarea Ta e A D Înoieşte fiin a mea. Tu. tu Doamne eşti îndurător F C G a / : Tu . neprihanit vreau sa fiu Neprihanit. sfin enie F Bb C Sfin enie. fa ă de Tine Credincios.da Doamne eşti îndurător Plin de milă izbăvitor : / 105 277. Voia Ta .

i slujească ie B E /: Doamne ce-aş putea să. :/ G D /: Glorificat Fii în ceruri e D Glorificat pe pământ G D Glorificat Fii în templu G/A f#/b G A D Isus . Fii glorificat. 282.i dau F# E B În schimbul jertfei Tale g# c# Inima mea i-o dau Isus F# B Şi. Isus Fii glorificat :/ 280. Doamne eu te rog B /: Doamne eu te rog A E B Ascultă glasul meu B Din adânc te chem A E B Chiar de la marginea lumii :/ B F# /: Şi-atunci când inima mi-e grea E B Vreau pe stânca Ta F# Ce n-o pot urca B Ce n-o pot urca :/ /: Doamne vreau să-alerg Sub aripile tale Tu-mi eşti adăpost Şi turnul meu de scăpare :/ 106 . Doamne n-am aur nici argint B Doamne n-am aur nici argint F# Şi ştiu că nu i-ar trebui E Dar am ceva mai pre ios B Inima mea i-o dau Cristos F# B Ca să.i mul umesc Pentru-al tău Doamne har ceresc Ci vreau pe Tine să te slăvesc 281. D e G D/A D Fii glorificat. Fii Glorificat D e G D/A D /: Fii glorificat.i cer mereu iertare :/ De când în inima-ai intrat Via a Tu Doamne mi-ai schimbat Şi nu am cum să. Cu-ndurare El m-a ridicat D G D Cu-ndurare El m-a ridicat G D A Tot păcatul meu L-a uitat D G În iubirea Sa găsesc odihnă D A D Şi mă simt eliberat b G A b Am trăit departe de Domnul meu G A D Am fugit de glasul Său b A D G Până când El inima mi-a atins D A D Cu iubire El m-a găsit Vreau să cânt acum îndurarea sa Şi tot harul nemeritat Să-I inchin iubirea şi via a mea Tot ce sunt Lui să-I dăruiesc. Fii glorificat.279.

283. 284. Condu-mă Doamne ziua D Condu-mă Doamne ziua e Condu-mă e ruga mea A G DA Prin toate necazurile acestei lumi D Condu-mă Doamne noaptea e Condu-mă prin lumina Ta A G A D Că doar Tu po i conduce via a mea D Am fost născut în păcat e Dar Isus pentru mine s-a dat A D/A Via a mea de-acum e în mâna Sa D Dar până-L voi vedea e Am nevoie de-ndurarea Sa A D Că mi-a promis să îmi conducă via a Dumnezeu ne iubeşte mereu Pentru noi a dat pe singurul fiu Ca noi să fim salva i din păcat Deci vino azi cu inima ta De păcat El o va spăla Şi de azi El poate fi lumina ta.i fie via a A f# Paşi să-drepte pe drumul bun D A E A Lasă-n inimi un dor de cer Pe calea noastră se află aievea Lumini căzute şi stinse-n vănt Şi mul i inceracă să ină aprinse O amăgire un dor străin Să laşi în urmă ploi de lumină Pe drumul celor ce-au rătăcit Arată calea atinge inimi Şi dă speran ă prin Duhul Sfănt. În orice suflet e-un tainic dor A E În orice suflet e-un tainic dor D A/E Aprins în noapte sau stins şi gol A E Dor de lumină de veşnicie D A Ascuns în inimi de Dumnezeu A D Deci poartă.i lumina prin întuneric A E În nopatea făr’ de nădejdi pe drum A D Far neclintit să. 107 .

A# În veci de veci. puternic si slăvit. minunat. G A Veni i cu to i la Casa Domnului. C În veci cu noi rămâne. A Cine-ar putea să fie la fel. F În veci e-a Lui iubire! A# El stăpâneşte peste-ntreg pământ. F În veci a Lui iubire! C A# 2x/ Cânta i laude. Cânta i laude. Tu vei fi un veşnic soare. G Atât de frumos. În veci e-a Lui iubire. 287. Noi spre Tine Doamne să privim. Din zorii zilei până la apus. G A Nimeni nu e cum eşti Tu Isus. Se înaltă pururi tot mai sus. G A D Ce te laudă şi te preamăresc. Spre onoarea şi mărirea. 286. D A Atât de curat. D b Aleluia . G Fiin a Ta fără defect. Purta-vom mesajul iubirii de sus. Luminos. desăvârşit. D Nimeni nu e cum eşti Tu. Nimeni nu e cum esti Tu D Nimeni nu e cum eşti Tu. aleluia . Ce i i dăruim ie Isus. în veci. G A Nimeni nu e cum eşti Tu. aleluia . În veci a Lui iubire! El e via a cea de sus. F În veci El e puternic d În veci e credincios. G A D Prin prezen a Ta Sfânt Dumnezeu. În veci a Lui iubire! Cânta i laude. G A D Să se bucure cei ce te iubesc. Iar cand norii vor apare. cânta i laude. D b Aleluia . G A f# b Pacea Ta să rămână peste ei mereu. cânta i laude. În veci a Lui iubire! F A# Aduce i ca jertfă mul umiri. . În veci e-a Lui iubire. /2x Cu bra ul tare El ne-a condus. G A Să înăl ăm cu to i numele Lui.285. D F# In dragoste şi în părtăşie. cânta i laude. Ce bucurie când mi se zice D F# Ce bucurie când mi se zice. 108 Rugăciunea şi cântarea. 4 x/ În veci a Lui iubire! /4 x Cânta i laude. D A Slăvită şi sfântă. A Nu se compara cu fiin a Ta.

Binecuvântăm Numele Său. fii binecuvântat.288. G D e D C Îmi cântă inima . 289. Fii binecuvântat G D Fii binecuvântat e C Când pământul e săturat G D Când ploaia dă peste el e C Fii binecuvântat G D Fii binecuvântat e C Când mă aflu pe pământ uscat G D Şi păşesc singur prin pustiu e C Fii binecuvântat 109 G D e C Fiecare laudă. te voi lăuda 3x / Binecuvântat fie El . e C Eşti vrednic Dumnezeu.B Şi nume sfânt ai g# A B Milă ai de păcatul meu greu g# A c# B Doar în numele Tău siguran ă am g# A B Şi putere să nu cad rănit g# A c# B Doar în numele Tău eu sunt întărit. ie i-o dau Când noaptea se apropie. G D Binecuvântat fie El . te voi lăuda G D 2x/ Primeşte lauda. binecuvântat. te voi lăuda C G D e C 2x/ Binecuvântat fie El . Eşti Dumnezeu suveran E B c# Eşti Dumnezeu suveran A Şi nume sfânt ai E B c# Eşti mielul fără cusur A E Şi nume sfânt ai E B c# Atotputernic Tu eşti A Şi nume sfânt ai E B c# Eşti fiul Său eşti Hristos A E. /2x G D e C Fiecare laudă. /3x . ie i-o dau G D e C Când noaptea se apropie. ie i-o dau G D e C Când noaptea se apropie. e D C Binecuvântăm Numele Său /2x Fii binecuvântat Când soarele-i din nou pe cer Când toate sunt cum le-ai creat Fii binecuvântat Fii binecuvântat Când drumu-i plin de suferin i Chiar dacă plâng şi-mi este greu Fii binecuvântat Fiecare laudă. binecuvântat Binecuvântat fie El .

ce mare e mila Ta F G C Ce mare e tot . ISUS ! G AMIN. ce faci Tu pentru mine C d Ce mare eşti Tu .D În schimbul lor bucurie să-mi dai G C e D 3x / DA . Doamne vreau să mă închin E B Doamne vreau să mă-închin c# A Şi cu inima mea înaintea Ta vin E B Când mă rog mă ascul i c# De păcate mă ier i A Numai Tu mă-n elegi E B Credincios îmi răspunzi c# Iar sub aripa Ta A De furtuni mă ascunzi E B Mâna Ta mă atinge c# Şi îmi dă libertatea A Prin har să trăiesc E A Nici nu pot să exprim B Cât Te doresc… E B Inima mea î i spune iubire c# A Inima mea i i dă mul umire E B Inima mea pe Tine te caută c# A Inima mea căci Tu eşti E B c# A Cel mai minunat… 291. ISUS ! DA . Ce mare eşti Tu ! C d /: Ce mare eşti Tu! . Apăsat dar nu zdrobit Niciodată părăsit Pus jos dar nu distrus Sunt binecuvântat căci Tu promi i aşa Bucuria Ta va fi puterea mea Toată noaptea de-aş fi supărat În zori Tu-mi dai bucurie !!! 292.D În schimbul lor bucurie să-mi dai G C e D Î i dau suferin a G C eD Î i dau durerea G C e D G C. şi bunătatea Ta F G Mă umple atunci când Î i cânt C Ce mare eşti Tu ! :/ C a F C Căci dragostea Ta . 110 . Î i dau necazul meu G C e D Î i dau necazul meu G C e D Î i dau ruşinea mea G C e D G C.e. ajunge pân’ la ceruri a G Iar inima Ta m-a găsit şi m-a salvat.290.e. ISUS ! DA .

F C Domn al slavei mai sus de galaxii g A# Tu eşti Vrednic. A# 2x/ Domn in cer si pe pământ /x2 Dis de diminea ă Lumina o voi întâmpina Şi în noapte de mă clatin Al tău nume-l voi chema. s-o port pentru Tine M-am întrebat oare pre uiesc Ce are într-adevăr valoare Sau poate cred în lucruri ce sunt trecătoare Am încercat de atâtea ori Să port pe chipul meu un zâmbet Dar n-am ştiut să-l port şi în inimă. A# C g EŞTI DOMN AI FOST ŞI VEI FI. M-am întrebat oare via a mea G M-am întrebat oare via a mea D E doar un drum ce are-un capăt C G Sau poate e un pas spre o altă via ă G Am încercat de atâtea ori D Să în eleg ce port în suflet C D Dar oare e de ajuns o singură via ă G D Vreau să merg pe-un drum de lumină a C D Spre lumină . d ALELUIA .293. 111 . 294. Vrednic. Vrednic F C Universul în veci Te va slăvii g d C Tu eşti Vrednic. Domn al veşniciei d A# C Domn al veşniciei d A# C Ce pământul ai creat d A# C Cerul este al Tău templu d A# Glorie celui preaînalt. spre bolta senină G D Vreau să ştiu ce-nseamnă iubire a C S-o port în mine .

numai Tu. sfânt e doar numele Tău. Mâinile ridicăm când ne rugăm.295. Dumnezeu plin de har eşti doar Tu. numai Tu. numai Tu. F G a Numele Tău chemăm. Te-adorăm doar pe Tine Te lăudăm Numai Tu eşti Dumnezeu. via a e glumă şi nimic nu vei avea e D Dacă crezi că.:/ C F Numai Tu esti Dumnezeu C F Numai Tu. Numai Tu. sfânt eşti F C Doar Tu . C F C F Te-adorăm doar pe Tine Te lăudăm C F Numai Tu eşti Dumnezeu. Am venit Doamne aici să Te întâlnim.i apr ine şi po i să faci D ce vrei cu ea G C Via a e o artă aşa că evident e D Ca să şti să trăieşti ai nevoie de talent G C Oamenii se pot considera artişti e D F Dar via a e mai mult decât să şti că exişti. aici F C ie să ne închinăm:/ Esti doar Tu. 112 . C F Numai Tu. ie ne închinăm. Numai Tu. numai Tu /:Sfânt eşti. Domnul meu ! G F C Sfânt e. sfânt eşti Doar Tu . numele Tău chemăm G Am venit . sfânt e doar numele Tău. Doamne . Numai Tu. G C Via a ta e-a ta dar nu î i apar ine e D Să şti ca nu depinde nici măcar D un pic de tine G C Via a a venit de undeva de sus e D G Via a ta nu e a ta e a lui Isus! 296. Numele Tău chemăm.:/ C G F C /:Mâinile ridicăm. Mâinile ridicăm când ne rugăm a F G a Mâinile ridicăm când ne rugăm. F G a Am venit Doamne aici să Te întâlnim. Te-adorăm doar pe Tine Te lăudăm Numai Tu esti Dumnezeu. Domnul meu ! Sfânt e. Esti doar Tu. F G C Dumnezeu plin de har eşti doar Tu. Via a-i o comoară G C Via a-i o comoară şi po i s-o investeşti e D Te po i considera bogat dacă trăieşti G C Dar. G /:Sfânt eşti. ie ne închinăm. Te-adoram doar pe Tine Te lăudam Numai Tu esti Dumnezeu Numai Tu.

i cânt „Sunt îndrăgostit de tine Isus” 299.A# Mă ii acum în bra ul Tău şi nu mă laşi. F g F A# C d. F C d A# Tu faci să răsară soarele. Mai mult decât mul i bani şi boga ii Mai mult decât o via ă plină de succese Mai mult decât un om ar putea iubi. Vrem să Te-auzim. f# D E Eşti Domnul care-n veci domneşti. Te iubim Pentru Tine noi vrem să trăim. x 4 298.Te chemăm A D E Numele Tău sfânt Îl înăl ăm. Tu eşti Domn în ceruri G e Tu eşti Domn în ceruri C Iar eu sunt doar un om.” G F e C În prezen a Ta eu stau Doamne x2 e C Şi-n tăcerea mea î i spun: e C D G „Sunt îndrăgostit de tine Isus” Î i cânt un simplu cântec De dragoste şi vreau În tăcerea mea să. Te lăudăm A D E Ne-nchinăm în Duh şi-n adevăr. f# D E Glorie Celui veşnic viu. G e C Şi-n tăcerea mea î i spun: D e C D G „Sunt îndrăgostit de tine Isus. f# E D f#. luna noaptea F C Tu dai via ă şi iubire. D E Îl lăudăm .297. Doamne .E Glorie Celui viu! A D E Pe Tine. Isus. Tu eşti drept E D Şi harul tău umple templul f# D E Noi trăim pentru slava Ta. f# E D f#. Isus Îl înăl ăm. Tu eşti drept E D Şi harul tău umple templul f# D E Numele Tău. A D Tu eşti sfânt. A D Tu eşti sfânt. să Te sim im. A A numelui Isus! Pe Tine .eşti Tu. Pe Tine Doamne. A D E f# Sfânt e Dumnezeu. Doamne. Te lăudăm A D E Pe Tine Doamne. Focul sfânt vrem să-l aprinzi. noi Îi cântăm.E În veci de veci domneşti. Mai mult decât viaţa F C Mai mult decât orice de pe acest pământ d A# Mai mult decât a prietenilor voce F C Mai mult decât visul meu cel mai mare d A# Eşti Tu Isus. d A# F Pe Tine te doresc caci Tu C d Eşti tot ce am eu nevoie acum A# F Eşti Domnul şi prietenul meu cel mai bun 113 .

G A D Viata.i slujesc mereu. G A D G A D Ce dar nemeritat. 114 . D f# b A În locul meu pedeapsa mortii ai luat. Tu m-ai salvat. Până atunci uimit fiind de harul Tău . / x 4. trupul străpuns. D G D A /: Privesc către crucea unde ai suferit. esti înaltat in slavă. D G D A Smerit de îndurarea ce mi-ai oferit. Ava Tată A D E A Ava Tată vreau să fiu D E A Cu totul doar al Tău D E f# Cu mintea şi inima mea D E A Să. G A D Doamne.i mul umesc pentru Golgota. Inima-mi va cânta. În fa a Ta to i se vor pleca. G D G A Sângele scurs. D A D Viată nouă mi-ai dăruit. C# f# C# f# Nu lăsa via a mea D b E Să o trăiesc fără Tine A D E A Ava Tată vreau sa fiu D E A Cu totul doar al Tău. pe veci dragostea Ta.300. 301. Stau din nou D f# b A Stau din nou gândindu-mă la jertfa Ta. Doamne. ’Ava Tată’ vreau să fiu Cu totul doar al Tău În mintea şi inima mea Să. :/ Acum.i urmez mereu.i dăruiesc e a Ta. b G Mul umesc Isuse.

Tu-mi eşti Domnul. Doamne Tu-mi eşti refugiul Îndurarea.i m-acoperă.i m-acoperă.302.Doamne Tu-mi eşti refugiul C Ge Doamne Tu-mi eşti refugiul F Tu eşti Sfânt şi Drept d G Credincios în toate. Doamne Tu-mi eşti refugiul Doar în Tine mă-cred Eşti lumina mea-n noapte. Doamne Tu-mi eşti refugiul Îndurarea. Un Prieten la nevoie G b e Lacrimi mari în ochi ca roua a D Pe-obraji suvoaie reci se scurg G b e În inimă speran a mai rămâne a D O lumină strălucind vioi d B Zi după zi în suflet a c Dragostea Ta o simt mereu G b e Caci-am fost suntem şi fi-vom a C G De dragoste lega i pe veci G D Un prieten la nevoie C D În Domnul ai mereu G D Un prieten ce cobară C D La tine cand i-e greu B Nu va-ntârzia de fel e C Dacă-n rugă tu Îi ceri a D G Izbavirea astazi El î i dă în dar Dumnezeu din cer spre tine Harul său măre coboară Pe cruce Fiul Său murise Iertare să primeşti în dar Inima ta e tot ce vreau Lucrul cel mai de pret il ai Căci ce-i scris e da şi amin Cuvântul Său va ine-n veci 115 . scăparea. C Ge Doamne Tu-mi eşti refugiul F G C Îndurarea. G C La umbra aripilor Tale e F Doamne în prezen a Ta rămân G C Tu eşti acelaşi ieri azi şi-n veci F 2x / Tu-mi eşti refugiul / Doamne Tu-mi eşti refugiul După Tine tânjesc. 3x / Tu-mi eşti refugiul / O Doamne ! Îndurarea.i m-acoperă 303.i m-acoperă.

În mâna Ta C e a F D G ine-mă în mâna Ta C F d D G Să m-ascunzi . sfânt eşti Domnul meu E B c# F# Pământul e plin de slava Ta B F# E B Numele Tău e-năl at E B D# Pe-ntregul pământ eşti Domn g# C# F# B Luminezi via a mea B E c# F# Şi prin Tine strălucesc B F# E c# F# Cerul cântă laudă. Tu eşti bun C e D e 2x/ Căci numai Tu Isus . C F G C Stau liniştit ştiu că eşti Domn /2x Doar în Hristos mă odihnesc Puterea Sa în linişte-o găsesec 116 306. Tu eşti bun G C D G 2x/ Unii spun că nu po i fi găsit G C D e Al ii spun că nu po i fi văzut . e e D G Numai Tu îmi eşti de-ajuns B e Numai Tu Isus eşti Domn /2x 305. Via a mea toată i-o-nchin doar ie E Edim. D A Via a mea toată i-o-nchin doar ie c# g# A B Vreau să fac voia Ta E Edim D A Gândul îmi zboară Doamne la Tine c# g# A Inima-mi nu mai vrea f# A B Să iubească o lume atât de rea . minunat e Domnul d# g# Eşti rege-n univers. Cerul cântă B F# E B Sfânt eşti . E F# B Aleluia şi-n via a mea.304. D C D G Dar ştiu că-mine Doamne Tu trăieşti G C D G Şi-n inimă eu vreau să îmi vorbeşti /2x G C D e Tu eşti bun şi iubirea Ta e-n mine C D e Tu eşti bun şi iubirea Ta rămâne C D e Tu eşti bun şi iubirea Ta e-n mine C D G Tu eşti bun . f# B Vrea suflarea Ta E A O via ă curată vreau E A O inimă nouă-n dar C D E Să ştiu că visul meu C D E Face parte din planul Tău . 307. întinde.i aripa C F G C 2x/ Când oceanele cumplit vuiesc C F G a Doamne dă-mi puteri să biruiesc a F G C Tată ştiu că Tu eşti vegheator.

308. Dragostea Ta C F C F Astăzi . 310. 309. 117 . laudă F a d Onoare şi cinste adu-I Armură de slavă să-mbraci dar să şti Războiul e-al Domnului ine sus Cuvîntul şi nu te clinti Războiul e-al Domnului În mijlocul luptei tu cântă mereu Războiul e-al Domnului Căci în fruntea oştii e chiar Dumnezeu Războiul e-al Domnului. te rog Doamne din nou a G C G Să mă strângi mereu la pieptul Tău C F C F Vreau să Te-ating şi să Te simt a G C G Să mă-ncred în bra ul Tău . te rog nu uita A# C d Războiul e-al Domnului D C d Rămâi în picioare dar nu dispera A# C d Războiul e-al Domnului C F C F C F Tu cântă-I glorie. laudă F C d Puterea e numai a Lui C F C F C F Tu cântă-I glorie. Se cuvine să Te laud A D A Se cuvine să Te laud Domnul meu A D E Se cuvine să Te laud tot mereu D Sunt dator şi se cuvine A Cine altul decât Tine E D A M-a iubit şi mă iubeşte tot mereu Zi de zi vreau să Te laud Domul meu Zi de zi vreau să Te laud tot mereu În tot locul să te laud Domnul meu În tot locul să te laud tot mereu Se cuvine să Te laud Domnul meu Se cuvine să Te laud tot mereu. să mă-nchin G e F C Dragostea Ta e speran a mea e F d Iubirea Ta . Războiul e-al Domnului d a d Când lupta se-apropie .i spun Te iubesc eşti tot ce am mai bun Mă-ncred deplin eşti Domnul viu Via a mea e-n mâna Ta astăzi ştiu. via a mea a A# F Tu-mi po i schimba inima A G C Să fiu al Tău aş vrea Tată acum vreau să.

:/ F G Vom sim i puterea Sa F G Fa ă-n fa ă-L vom vedea. F C Ne închinăm. C G a Când ne rugăm. Binecuvânta i sunt acei C F /:Binecuvânta i sunt acei C Care stau în Templul Său. El cu drag priveşte C G F Şi-n mijlocul laudelor noastre. Sunt frânt eu cad în bra ul Tău e D C Sunt frânt eu cad în bra ul Tău acum a G D G Am obosit de-al lumii lung drum. Isuse . Un simplu cântec eu î i cânt E B c# . e D C Eu vin acum îngenunchez. C a Pe tronu-I aşezat F C G G# A# Plin de mărire şi slavă e îmbrăcat D# Noi to i cu sfinte podoabe c Stăm în prezen a Sa G# C# Şi-n timp ce Îi vom cânta G Slava lui vom vedea a F Caci Domnu-i bun .A -. :/ 118 I i mul umesc că m-ai creat A c# B O. a G F Numai Tu eşti Sfânt.E Doar în mâna Ta . scump Isuse E B c# 314.311. El în veci iubeşte C G Îndurarea lui nu se va sfârşi a F Pe-ai săi copii . sub ocrotirea Ta f# g# B A inându-mă în mâna Ta A E B. drag Isuse f# c# B E I i mul umesc că al Tău m-ai facut f# E B În nici un loc n-as vrea să fiu EB A EB A Decât în mâna Ta. Domnul în ceruri domneşte C Domnul în ceruri domneşte. ascultă-ne Doamne. C G a G F /:Din înalt. Isuse./ x4 312. F d Binecuvânta i sunt acei G C Ce se încred în Domnul. a G D G Păcatul meu m-apasă greu. El va veni 313.:/ C / Doar Tu eşti Sfânt. G Doar Tu eşti Sfânt. C D /: În Tine mă încred e Pe Tine Te caut. C DG Povoara să-mi iei. când te căutăm.Un simplu cântec eu î i cânt A c# B O.

declarăm: C e D Aceasta e. aceasta e G Ziua Domnului. Şi îngerii te adoră. mă voi bucura. G Eşti tot ce am.aceasta e. Fiecare fii şi fiică. e Şi toată via a mea i-o închin C G Cu tot ce sunt pe Tine te slăvesc D Eu te slăvesc. eu te iubesc mai mult C G Decât iubesc orice pe acest pământ D Eşti tot ce-mi doresc. Isus. Copiii Tăi te laudă. C c e Tu nu po i fi înlocuit. G Eşti Domnul meu. Domnul ne ridică În acest neam. a C D Copiii Tăi te laudă. La început Domnul a creat Şi pentru slava Lui crea ia cântă-n cor. este ziua Ta! C e D Aceasta e. C e Mă voi bucura. 119 . Domnul vă ridică Fi i lumini. a C G D Şi îngerii te adoră. aceasta e. D G Mă voi bucura. eu te iubesc ceast 316.3 5. Ace a e e D Acum e timpul pentru o ungere nouă e D Acum e timpul pentr-o revărsare proaspătă a Ca şi fii şi fiice ale Regelui e Noi azi ne ridicăm a Ca şi fii şi fiice ale Regelui C D G Noi azi ne ridicăm. declarăm: C G D e /:Lasă gloria Ta să curgă acum a G D Şi să umple-ntreg pământ. D Eşti Tatăl meu.:/ e Isus. a D Mă încredin ez în bra ul Tău. aceasta e a Ziua Domnului. D Eşti Domnul meu. Fiecare fii şi fiică.

319. E B La Tine îmi înal sufletul.. A B Am nevoie de Tine Doamne. c# A Chemând Numele Tău E Te laud Domnul meu. e C D Numai Tu mă’nal i în bucurie. E B Doamne ie. G D Nimic. g# Cât Te iubesc de mult. Cât te iubesc de mult c# A E În fiecare zi m-aju i să pot zâmbi B Eu te iubesc Isus. din ce fac C D G Nu poate locui’n prezen a Ta. A B Am nevoie de Tin. E A Eu strig: ’’Lăudat să fie Domnul meu’’ f# B Şi sunt izbăvit de vrăşmaşii mei. Tu schimbi via a mea Eu te iubesc Isus. :/ Ai şters păcatul meu. Nimeni ca Tine G D C Nimeni ca Tine nu v-a putea D G Să-mi umple inima.i apar in. B Eu te iubesc Isus. curat să fiu din nou Eu te iubesc Isus.317. Tu eşti stânca’n care mă ascund. Umple-mi fiin a. E /: Cât Te iubesc de mult. În îndoiala mea. B E Cât Te iubesc Isuse. Am nevoie de Tine Doamne. Azi mă închin E A Doamne. Tu ai auzit glasul meu. e C D Numai Tu via ă-mi dai când plâng. g# A Şi azi mă închin. De’acolo de sus. Prezen a Ta şi dragostea sa. f# B Scutul meu. A Cât Te iubesc. te caut Te chem să stâmperi setea inimii. M-ai scos la loc larg pentru că mă iubeşti.i simt. Tată. Tu iei durerea mea. tăria care mă scapă. g# A Tu cunoşti inima mea. x4 318. Am chemat Numele Tău cel Sfânt.. Şi am strigat către stânca mântuirii. Am nevoie de Tine Doamne Am nevoie de Tin. . 120 G e C D Numai Tu-mi cunoşti adânci dorin e. e C D G Numai Tu m’auzi atunci când strig.

121 . b G / Inima şi mintea mea D A Î i dăruiesc toată via a mea. b G D A b Venim.i cântăm. G b A Numele Tău înal ăm:/ G b A În prezen a tronului plin de slavă. 322. G Inima să. f# Îmi ridic mâinile G D Şi-mi înal vocea’nspre ceruri G F# b A Căci Tu eşti lumina mea. / x4 321. nu e Domn ca al meu C G Nu este nume vrednic de laudă D Stânca salvării n-o po i muta e C S-a dovedit adevărată. G D A b Venim. Ae A GD Te iubesc. Doamne. nu e Domn ca al meu. G D Pe Tine Te-adorăm. te iubesc.Stânca vieţii G Nu este stâncă. b f# Iar acum. D G Nu este stâncă. Ţie laudă-Ţi cântăm D G D /: ie laudă. Doamne.320. G D A G Venim ie să ne-nchinăm. te iubesc. D b Purtat pe aripi în prezen a Ta G Sufletu-mi cânta şi în inima mea. pe genunchi ne plecăm. nu e Domn ca al meu. G b A În prezen a Ta noi vrem să stăm. mâinile ridicăm.i dăm. Ascultă Doamne lauda mea D b Ascultă Doamne lauda mea G Când mă gândesc la Tine’n ruga mea. eu doresc G D Sa mă’nchin întotdeauna G F# b În puterea Numelui Tău. Isus e stânca mea / x3 F C D G Nu este stâncă. Ae A GD Te iubesc. e C G D / Stânca vie ii.

A# C d E ziua sfântă când voi v-a i unit g F C Totdeauna în dragostea Sa. A# C d /: Din acest moment. Foametea sau lipsa dacă vor veni. vă v-a proteja A# Vă v-a proteja. Viaţa mea cu Tine F A# F C Via a mea cu Tine-i bucurie. F C /: Via a mea e-n mâna Ta. spre cerul deschis Spre dragostea la care-a i visat. spre cerul deschis A# F A# Spre dragostea la cate-a i visat amândoi. de-acum pe vecie A# C F El vă v-a purta pe aripa Sa A# C d Iar când v-a veni furtuna pe cale g F C El nu vă v-a lasa. :/ De îndoieli vor veni De barca vie ii se va clinti Doar mâna Sa vă v-a ridica Spre aripi de vis. C Doar voi doi.. :/ 122 . Tu eşti tot ce mi-a ramas. Tu eşti tot ce mi-a rămas. Nimeni nu ne poate despăr i. Nimeni nu ne poate despăr i. amândoi Doar voi doi.323. nori de vor veni. d a A# F Vânturi dacă vor bate. A# Nimeni n-o va lua. F A# D# C Doamne. F C d Doi stropi de lacrimi s-au scurs A# C d E bucuria iubirii lor A# C d Care le poartă fiin a-n zbor g F C Pe aripi de vis. O nouă zi a venit F C d O nouă zi a venit A# C d O nouă dragoste s-a-mplinit. Via a mea cu Tine este pace. A# F C Doamne. F C Orice vremuri vor veni A# Veşnic te voi iubi. 324.

A E E tot ce vreau doar. prietenul meu A E D Ai auzit tu de Salvatorul EA Ai auzit tu de dragostea Lui. A B Sfânt mereu vreau să fiu. E D Ai auzit tu de Cel din Ceruri E f# Ai auzit cum şi-a dat Fiul Lui. A E Vreau să fiu Domnul meu. eşti cu mine pas cu pas G C e D Isus Tu m-ai salvat D /: Dacă seara oftez. 123 A E /: Isus. D Nimeni nu schimbă asta. Amin :/ G C e Ştiu că-n via a aceasta voi avea multe D necazuri G C e/D Dar nu vreau să mă las G C e D Fii binecuvântat . :/ E A B Ia-mi inima şi schimb-o E A B Via a mea transform-o E A B Mintea mea ’noieşte-o c# A B /: Fă-mă. Credincios. da Doamne da G C e D Tu eşti bucuria mea G C e D G Eu Te laud şi mă-nchin . sfânt mereu. Eu cred în Salvatorul Cred că El a înviat Cred că voi trăi întotdeauna Cu-al meu Domn şi Împărat Iubire am găsit şi cred în Fiul Său Condu-mă Tu.. :/ Credincios. da . credincios E tot ce vreau să fiu. plâng şi strig F C Sunt vesel diminea a :/ . Nu vreau să fiu îngrijorat G C e D Nu vreau să fiu îngrijorat G C e D Nu vreau să fiu nici întristat G C e D G Mai bine-L laud pe El neîncetat G C e D Nu vreau să fiu împovărat G C e D Nu vreau să fiu nici apăsat G C e D G Mai bine-L laud pe El neîncetat G C e D /: Da . :/ A f# E /Nimeni nu schimbă asta. E D Iubire am găsit şi cred în Fiul Său D Condu-mă Tu. eşti prietenul meu f# Tu vei fi mereu. sfânt mereu. Credincios vreau să fiu. da . Sfânt mereu E A B /: Sfânt mereu.325. credincios e tot ce vreau doar. E A B Sfânt mereu. Isus. D A Nimeni nu schimbă asta. doar fă-mă doar al Tău./ x4 327. 326.

328. Tatăl luminii A D A 2x / Tatăl lumini Tu Te bucuri de copii tăi / D A E D 4x/ Tot ce bun şi desăvârşit e de la Tine D A 2x / Tatăl lumini / A D 2x / Tatăl lumini Tu Te nu Te schimbi A Eşti mereu acelaş / 124 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful