Harfa de lauda si inchinare

328 de cantari cu acorduri pentru chitara

1

A Aceasta e ziua Domnului 147 Aceasta mi-e dorin a 95 Aceasta e (Acum e timpul pt o ungere nouă) >>>>316 Ai deschis cerul Tău 103 Aduce i ca jertfă mul umiri(În veci a Lui iubire!) 287 Ai fost răstignit 96 Ai un loc la cruce şi tu <<<<<<<<<<<<<< 85 Ai un loc la cruce şi tu(altă variantă ) 208 Al meu Domn, Părinte 59 ‘Aleluia, aleluia Domnul nostru… 238 144 Aleluia, El sângele şi-a dat Aleluia, aleluia, aleluia, ( i-ai arătat puterea..) 18 Am auzit chemarea 222 ..Am aşteptat în întuneric 52 Am bucurie ca fântâna 206 Am cămin mai sus de nori 184 Am un cântec nou în inimă 49 Am venit cu to i aici 194
Arcuri încordate 30

Ce minunat e să fi dintr-o familie! 158 Cerul cântă (Sfânt eşti,Sfânt eşti Domnul meu ) 306 Cel ce stă sub ocrotirea 7 Celui ce şade pe tron 65 Cerul declară 100 Cerul e un loc minunat 34 Cine e ca El, nu e nimeni 270 58 Condu paşii mei Condu-mă Doamne ziua 284 Credeam că voi muri cu El 132 Credincios eşti să ne conduci 115 201 Cristos a înviat din mor i Cu Isus în lumea asta 178 Cu-ndurare El m-a ridicat 281 63 Cum doreşte un cerb Cură it eşti de păcat 227 Curgi ca un râu de slavă ############ 26 D Da , chiar în curând Da, eu cred în Isus Dă-I povara Da i Domnului tot ce-i al Lui De dorul Tău Deschide-mi ochii Deschide-mi inima Doamne Destinul tău e să învingi De vrei să ai fericirea în via ă . Din adâncul inimii Din El, prin El Domn al veşniciei
Doamne astăzi vin

226 37 149 50 170 81 237 223 261 2 80 294
94

Aş vrea Isuse Aş vrea să Te cunosc

166 123

Aşa aproape de Tin’ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: :::::::::::: 137

Aşa cum David 143 ... Ascultă Doamne lauda mea::::::::::: 321 192 Aşa cum sunt la Tine vin Astăzi cânt voios că Dumnezeu >>>>>>>>> 8 Astăzi mă-nchin Domnului 42 Astăzi mă-nchin {Doamne Tu eşti stânca} ..............319 Astăzi nu mai sunt minuni ^^^^^^^^^^ 181 72 Astăzi vin la Tine Atât am căutat 128
Ava Tată 301

Auzi ciocanele cum bat

268

B Binecuvânta i-L pe El 22 Bucura i-vă în Hristos 145 Bucuria mi-e Isus 136 Bine-ai venit scump Isus 262 .Binecuvânta i sunt acei 313 Binecuvântează Doamne România 246 Binecuvântează suflete pe Domnul tău 213 C Ca stropii de rouă 164 Căci iată că El 64 Când eram rătăcit Isus m-a aflat 249 Când Isus Cristos m-a mântuit 183 Când privesc bolta-nstelată 203 Cânt Aleluia Domnului 122 Cânt despre Isus 156 ..Cânt D-lui că mi-a făcut bine 151 Cântă, strigă, bate din palme 23 Cântare mea e numai 188 Cât de bine mă simt 11 Cât te iubesc de mult ( În fiecare zi )~~~~~~~~`~~ 317 Ce bine e să-I dăm laudă 19 Ce bucurie 93 Ce bucurie când mi se zice 286 Ce mare eşti Tu >>> 292 Ce măre e al meu Domn 51

Doamne cât de mare eşti 153 Doamne, candelă pe calea mea 225 89 Doamne dă-ne-n elepciune Domnul este bun ........................ 146 Domnul este păstorul meu 242 311 Domnul în ceruri domneşte Doamne eu te rog 282 Doamne îndurarea Ta-i aici 224 Doamne Te rugăm 126 Doamne Tu eşti Dumnezeu 127 Doamne Tu-mi eşti refugiul 302 Doamne, eşti mai scump 87 Doamne, î i spun DA 56 Doamne n-am aur nici argint 280 Doamne, Numele- i înal 97 Doamne, i-aducem închinare 110 Doamne, Tu eşti sfânt 71 Doamne vreau să mă închin 290 Domnu-i bun orişicând 33 Domnul stă în fruntea oastei 10 Dragostea Ta ( Astăzi te rog Doamne din nou) 309 Duhul Domnului este putere 20 Du-mă Doamne 114 Dumnezeu e tăria mea ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: 31 Dumnezeu este adăpost şi sprijin 233 E E aproape ziua când… E bucurie-n Hristos E Duhul Domnului 253 54 135

2

E-o minune 199 El e-n stare 61 El e sfânt 106 El este Domn 17 El este Leul 35 El ne-a iubit venind în lume 168 El poate 159 E râul sfânt 25 Este un vânt ce-adie 107 Eşti cel mai mare, Doamne 74 Eşti Dumnezeu suveran :::::::::::::::::::::::::::288 Eu eram în lume pierdut 239 Eu cred în vindecările divine 186 Eu mă-ncred doar în Domnul 165 Eu sunt un om 120 Eu ştiu, sunt salvat 259 Eu Te iubesc, Isuse 200 Eu Te laud ........ >>>>>>.......>>> 278 Eu am pornit fericit pe cărare 175 Eu nu Te văd 218 Eu ştiu că m-ai mântuit 209 E viu, E viu, E viu, E viu 196 F Fa a Ta o Doamne o căutăm Fii binecuvântat Fii Glorificat G Glasul Tatălui ceresc azi te cheamă iar Glorii din cer Glorie, glorie aleluia H ,,Hai, e timpul de-nchinare Haide i, lăuda i cu to ii Harul ce curge din Golgota Haide i să cântăm cu veselie Domnului Hei, hei, România I Iată ce sunt iată ce am 5 16 Iată, va fi o trezire Iată ziua ce-a i cerut-o 257 Inima mea tânjeşte după cur ile Tale 263 Inima mea vrea să- i cânte 70 Isus a făcut tot ce a promis 254 Isus, ce bucurie 82 .Isus, eu te iubesc 315 Isus, e mângâierea mea 88 Isus e Rege pe tot pământul 3 Isus este Domn 21 Isus eşti minunat 27 Isus Hristos este Domn 43 Isus, iubirea sufletului meu ,,, ,,,,,,,, ,,,, 91 Isus m-a eliberat 40 Isus m-ai cuprins din necuprins 204 Isus noi celebrăm victoria 45 Isus, mare Domn 113 .Isus prietenul meu >>>>>>>>>>>>>> 326 Isus pune-un cântec nou în inimă 15 Isus Tu eşti Domn 272 Isus vreau să merg întotdeauna cu Tine 67 244 289 279 267 230 155 105 28 191 6 38

Iubire, putere Isus cel înviat Isus Hristos e Domnul Isus via a noastră 157 Isus iubit când vei veni Isuse dintre to i Te-aleg mereu Isuse drag azi două inimi Î Îmi plec genunchii Înaintea Ta venim, Doamne În a mea inimă Te simt În curând noi vom pleca În Domnul mă-ncred În mâna Ta( Cand oceanele ) În Tine este via a mea În orice suflet e-un tainic dor Într-un loc liniştit şi-ascuns Înva ă-mă cum să Te laud În această oră Îndeajuns mi-e Doamne În lumina iubirii Tale În veci a Lui iubire! ( Da i mu umiri ) Î i dau necazul meu Î i mul umesc acum, o, Domnul meu Î i mul umim Isuse J Jos la picioarele- i L La umbra aripilor Tale La Tine venim La Tine Doamne Lângă Tine vreau Lăsa i Duhul Sfânt să lucreze Lăuda i pe Domnul Lăuda i, lăuda i pe Domnul Lumina lumii , prezen ă divină Lui Isus mi-am dat inima Leagă-ne Doamne pe to i împreună

112 160 179 229 161 258 130 219 266 250 69 305 47 283 60 75 177 180 210 287 291 247 171 68 232 124 73 240 119 141 140 271 55 163

M Mare Dumnezeu avem 148 Mai sus de oameni şi de-mpăra i 221 Mai aproape, Doamne 98 Mai mult decât via a ______________299 M-am hotărât să-L urmez 1 M-am întrebat oare via a mea 293
Mare Domn avem 46

Mare eşti Rege în veci Măre eşti Dumnetzeu Mărturisim actum Mă înve i să trăiesc prin credin ă Mi se bucură inima-n Domnul Mul umesc de tot ce Doamne Mântuirea e a Domnului Mâinile ridicăm când ne rugăm N Nimeni în afară de Tine
Nimeni ca Tine

104 9 211 274 189 217 273 296 36
318

#################### ####################

Nimeni nu-i ca Tin' _______________________83 Nimeni nu e cum eşti Tu

285

3

........N-ai asemănare Noi avem o ară minunată Noi azi pe Isus înăl ăm Noi ridicăm Numele lui Isus Noi suntem una-n Isus Nu este munte prea-nalt Nu la întâmplare sunt Nu va fi o veste 187 Nu vreau să fiu îngrijorat Nu......osana .Un simplu cântec eu î i cânt 303 312 V Venim în a ta prezen ă 245 Via a făr’ de Tine 139 295 Via a-i o comară Via a mea cu Tine-i bucurie >>>>>>>>>>>>>> 324 Via a mea toată i-o-nchin doar Tie 307 Vocea Lui se aude 256 Voi slăvi pe Mielul gloriei 131 Voi veni cu bucurie înaintea Domnului 4 Voi ve i fi bucuroşi 14 Voia Ta.... Te lăudăm Pleacă... .. osana...Sunt frânt... 125 O. Doamne O. Isus adesea stau O noua zi a venit *************** 323 O. Te-am ales 169 111 Toată gloria. o....... Tu din mor i ai înviat Răsune a noastră cântare Răsună astăzi în toate ările… Războiul e-al Domnului Râul cel sfânt Renun ând la gândurile mele Roagă-te diminea a România........... nu suntem un vis Nu-i prieten lui Isus asemenea Numai prin gra ia 173 255 44 78 29 92 190 327. eşti Mesia 133 Tu eşti Domn in ceruri .. nu voia mea 41 Vom căuta...298 Tu-mi eşti refugiu 121 Tu...... cerul e-n inima mea O Tată Sfânt noi Te rugăm 251 Ogoarele sunt gata de rcoltă 117 Osana.... timpul tău S Sărbătoresc şi voi cânta Schimbă-mi inima Se cuvine să Te laud Sfin enie........ eu cad 314 195 Suntem duşi şi clătina i Sunt fericit. 320 U 220 198 214 215 53 297 101 197 134 150 202 118 176 252 308 12 13 172 236 24 76 310 277 325 182 109 260 116 Unde vor merge cei răni i Un oraş frumos este peste munte 269 248 Un prieten la nevoie( Lacrimi mari ) . osana-n înăl ime Osana ... Doamne fa a Ta 207 Vreau Doamne 230 Vreau să spună cel ce-i slab 212 Vrednic eşti de cinste 66 Vrei tu să scapi de păcat 154 Z Zi de zi eu vreau 243 Zideşte în mine 99 4 . o..i cântam [ Venim ] . tu Doamne eşti îndurător 276 >>> <<< ie laudă. onoare T Tată. 162 185 231 Numele Domnului e un turn tare Numele lui Isus 138 O O cântare de mărire O... Doamne mare :: 152 O fă-mă un instrument 79 O inimă curată..i genunchii Poporaşul meu Pregăteşte-mi inima Prin Isus avem victorie Primeşte lauda şi închinarea R Rabuni... noi vrem ca slava Ta 77 Tată.. ce valuri de-ndurare Ochii Domnului . sfin enie ^^^ Sfânt mereu Sfârşitul veacului trăim Simt prezen a slavei Tale Slavă-n veci lui Isus ! Slavă...... onoarea Transformă-mi via a Doamne 275 216 Trăim vremi de har ca Ilie Tu eşti bun ( Unii spun că nu po i fii găsit ) 304 Tu eşti Rege...osana lui Isus în veci 265 84 193 174 205 108 234 39 167 Spală-mi Doamne gândul 102 Spre mine fa a i-o întorci 129 Stăm în a Ta prezen ă 90 Stăm uni i în adorare 48 Stau în mijlocul adunării 216 Stau din nou gândindu-mă la jertfa Ta 300 Satânca vie ii >>>>>>>>>>>>>> 322 Strig spre Tin' 86 Sunt străjerul care strigă 264 Sunt iertat căci ai fost părăsit 241 ...... Isus m-a mântuit 235 Ş Ştiu că Isus pentru mine are-o casă 32 O scumpă zi P Pe altar înaintea Ta Pe pământ avem o luptă Pentru noi e taină mare Peste-ntreg pământ Pe Isus L-am primit Pe Tine Doamne.. te slăvesc 62 Te-am ales.

vreau să spun tuturora F C F G Ce măre eşti Doamne. Aleluia. Isus e REGE C a F G Isus e Rege pe tot pământul C a F G Azi mă-nchin în fa a Lui. /x2 C/ a/ F/ G În fa a Lui Laud pe D-l şi-L preamăresc Laud pe D-l căci Îl iubesc. D/f# b Să ne bucurăm în ea. 2. /x2 Toată via a Îi voi cânta Căci vreau s-ajung în ara Sa. F C D G ALELUIA. În urmă-i lumea . 'nainte-i Isus /x3 Şi înapoi ….1. Amin. /x2 C a F G Final : Aleluia. Aleluia. Din adâncul inimii C Din adâncul inimii F C Pe Isus vreau a-L vesti G G7 C Şi să-I cânt mereu un mare: ALELUIA C Vreau să spun întregii lumi F C Dumnezeu cât e de bun G G7 C Împreună să-I cântăm to i : ALELUIA F C G a ALELUIA. eu sunt fericit G A D Sunt fericit că El M-a mântuit D G D /: OSANA. D G A Voi veni cu mul umire-n casa Lui. te laudă gura mea mereu. F C e a ALELUIA. Nimic nu mă va clinti pe cale /x3 Căci nu voiesc /:să dau 'napoi :/ /: Căci nu voiesc :/ să dau 'napoi. ALELUIA ! G D f# b Eu sunt fericit . Renun la lume. te laudă al meu suflet. eu sunt fericit e A D/G/A Sunt fericit că El M-a mântuit G D f# b Eu sunt fericit . 5 3. M-am hotărât să-L urmez pe Isus C M-am hotărât să-L urmez pe Isus F C M-am hotărât să-L urmez pe Isus F a M-am hotărât să-L urmez pe Isus C G C Şi înapoi /: eu nu voi da :/ C G G7 C /: Şi înapoi :/ eu nu voi da. D G Această zi e-a Domnului. Aleluia. Amin C a F G Aleluia. Voi veni cu bucurie D G D f# b Voi veni cu bucurie înaintea Domnului. Dumnezeul meu. Aleluia. Amin. 4. G A D Cântându-I: GLORIE. dar nu la Isus /x3 Şi înapoi …. LAUDĂ Domnului ! G D E/A Laudă D-lui căci m-a salvat ! :/ ( a doua oară A/D ) a .

cărarea de ea /x2 . Haide i să cântăm A E D A Haide i să cântăm cu veselie Domnului D A Şi să strigăm de bucurie f# E Către stânca mântuirii noastre A E C# f# Înaintea Lui. O. Tot ce eu ating este sfin it. loc de scăpare A Căci Domnul Sfânt f# E A f# E Dumnezeul meu în care mă-ncred D E A/ E E Dumnezeul meu în care mă încred. iată ce am G G7 C G Rege sunt. Iată ce sunt C d Iată ce sunt. 6. de vor cădea. să-L slăvim Noi suntem poporul Domnului Nu putem fi smulşi din mâna Lui. să mergem to i cu laude A D Cânta i-I cântece /x3 E A/ E O. C d Binecuvântări mă înconjoară F G C G Legea Sa cea Sfântă o iubesc C d Cresc în a lui Isus cunoştin ă F G C G Şi-n Cuvântul Lui Dumnezeiesc.5. mă trag din Avraam C d Şi prin Hristos cel Răstignit G G7 C Via ă nouă-n dar eu am primit. te va salva. în cinstea Lui. 7. 6 A E A A7 Domnul este un mare împărat D E A E Marea şi uscatul le-a creat A E A Domnul este un mare Dumnezeu B E E7 Lui mă-nchin. să ne smerim Să plecăm genunchii. Binecuvântări sunt în cetate. Cel ce stă sub ocrotirea A c# f# c# Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea-nalt b E La umbra Celui Atotputernic. e Creatorul meu. Binecuvântări sus mă aşteaptă Cerul pentru mine-i pregătit Un locaş eu ştiu că am în slavă Cu cântări voi fi acol' primit. Domnul Dumnezeu m-a îmbogă it. să vezi răsplătirea D E A E A celor răi. Să ne închinăm. Să nu te temi de groaza din noaptea cea grea Nici de săgeata ce zboară ziua De ciuma rea din întuneric să nu te temi Căci Domnu.i va păzi. Prin credin ă sunt în sănătate. A c# /f# c# O mie să cadă alături de tine D b D E Şi zece mii la dreapta ta. A c# f# c# Cu ochii priveşte. doar harul Său. A c# D Face din El. O.

C F Fară El flămând şi însetat C e F G Rătăcem în lumea largă neajutorat C F d Dar când m-a găsit El m-a săturat a e Şi mi-a dat să beau a e El mi-a dat să beau G Din harul său C C/G/a El e fântâna cu ape vii F C F G Nimic în lume nu-L poate-nlocui C C/G/a Stânca de veacuri.8. 7 9. ce fericit sunt cu Domnul meu Nicăieri în lume nu-i altul ca El El e mai de pre decât tot ce am El e slava mea. e comoara mea. păstorul meu F C F G C Râul vie ii. C C7 F d Cine pe pământ. în veci. de-a pururi Dumnezeu. Astăzi cânt voios C e F C Astăzi cânt voios că Dumnezeu a e E stăpânul vie ii mele F G El e Domnul meu. Măre eşti Dumnezeu C/F C Măre eşti Dumnezeu F G C F/G Cu laude noi Te onorăm /x2 C F C Osana. Să intrăm în ara care ne-a promis. cine-n ceruri sus a e E ca Domnul meu a e G E ca Domnul meu. Isus. Chiar de n-ar mai fi râuri pe pământ El e râul vie ii. F C D G Binecuvântăm pe Salvatorul /x2 Voi binecuvânta Pe Domnu-n toată vremea /x2 Veni i şi voi cu noi Slăvi i pe Domnul Isus /x2 10. . limpede şi sfânt Niciodată El nu v-a seca Şi voi bea din El. O. D b Tu să por i al biruin ei steag D b Slavă Lui ! Isus a câştigat G A b (G/A) Nici o armă nu-i mai tare ca a Lui. Se descoperă domnia Lui. eu voi bea din El mereu…. binecuvântăm. G D /: Un Domn triumfător e Isus G D Noi Îl urmăm unde ne duce G A b (G/A) Vrăşmaşii nu se pot împotrivi :/ Stăm în oastea biruin ei Lui. Domnul stă în fruntea oastei D b Domnul stă în fruntea oastei Lui D b Nimeni nu o poate birui G A b (G/A) Pretutindeni slava Lui se va vedea.

11. ce popor minunat ! D Ce plăcut şi ce frumos D b E poporul lui Hristos D e Când pe Domnul ei Îl laudă voios. c# Peste mun i înal i B Şi prin văi adânci A Peste oceane. ce popor. mări. ce zi atunci va fi Când pe nori El v-a veni Şi în slava Lui pe veci ne va uni Lângă El ne-om aduna Şi plângând îi vom cânta Împreună ferici i cu El vom sta. D b D O. Râul Cel Sfânt E Râul Cel Sfânt B Râul Cel Sfânt A E Curge lin peste pământ Râul Cel Sfânt B Râul Cel Sfânt A Râu divin …. c# B Al trezirii val duce către mal A Na iuni întregi c# Final: Al trezirii val B A Duce către mal… /x2 8 . G D f# b Nu e loc mai fericit ca acel unde-am găsit e G A D Pe to i sfin ii ce-mpreună s-au unit. O. Cât de bine mă simt cu aleşii Domnului D Cât de bine mă simt cu aleşii Domnului e Poporul minunat G O. 12. ce bine mă simt cu aleşii D-lui A G A D O. cântă adunarea G g Cerul stă şi-ascultă cântarea. ce bine mă simt cu aleşii Domnului D Poporul minunat D7 Strălucesc fe ele.

Isus pune-un cântec nou în inimă d A Isus pune-un cântec nou în inimă g# d Isus pune-un cântec nou în inimă d g E un cântec nou ce nimeni nu mi-l ia A d Isus pune-un cântec nou în inimă. g# A Tu-mi inspiri fiin a şi lucrarea. g# A Privesc la Tin'. cânta i-I laude Şi preamări i cu to ii pe Domnul slavei Când voi ve i cânta Iar pomii afla i pe drum Din palme vor bătea. A B Meditând în sfânta Ta prezen ă. 14. g# A Tu începi şi duci la bun sfârşit. f# Concentrând aten ia asupra Ta. f# B E Doar iubirea Ta m-a împlinit. Deschide. Voi ve i fi bucuroşi e Voi ve i fi bucuroşi De pace înso i i G D Iar mun ii răsuna v-or 'naintea voastră e Când voi ve i cânta Iar pomii afla i pe drum B7 e Din palme vor bătea. G D Şi-atuncea pomii din palme vor bătea D e pomii din palme vor bătea 9 G D pomii din palme vor bătea B7 e Când vă ve i bucura. O familie să fim El ne-a-nvă at /x2 Tineri şi bătrâni sunt una în Isus O familie să fim. Renun ând la gândurile mele E Renun ând la gândurile mele. Sud. va fi o trezire în ara mea B Iată. Iată. 15. A E Nelăsând ca frica să mai stea. El ne-a învă at.13. va fi o trezire în ara mea g# c# g# C# De la Nord. va fi o trezire în ara mea . Întristarea ne-a schimbat-o-n bucurii /x2 Lacrimile le-a schimbat în ape vii Întristarea ne-a schimbat-o-n bucurii. va fi o trezire E A E Iată. Est şi Vest f# B E Iată. Întrebări ce am le-aduc la Tine f# Şi le pun Isus 'naintea Ta A B Stând curat în sfânta Ta prezen ă A B E Mă închin şi Te voi lăuda. Cel ce-mi dai via ă. 16.i inima. El ne-nva ă să trăim în dragoste /x2 Cu iubirea ce ne-a dat să ne iubim El ne-nva ă să trăim în dragoste.

B i-ai arătat puterea mare. Domnul meu. B E Din mormânt ai înviat triumfător.i puterea. A E Boldul mor ii l-ai înfrânt. D E Vreau să-L slăvesc pe El /x3 B A E Î i mul umim eşti Salvatorul B A E Cu inimi de recunoştin ă ne-nchinăm B A E Îndurarea Ta va ine veşnic A f# B Eu te voi lăuda toată via a mea. E B c# B E A Aleluia. aleluia. 10 . E A g# B Arată. Domnul meu.i puterea. Eşti Dumnezeu Avere nu cerem dar privim la cruce.i puterea. E O.17. Arată. B Lan urile le-ai zdrobit. aleluia. o. B E El este Domn E A g# B Arată. B El e Domn. aleluia. 18. o.i puterea. Domnul meu. Domnul meu. Cuvântul Tău Doamne-i speran a lumii Eşti Dumnezeu Prin a Ta tărie avem mântuire. aleluia. E B c# B E A Aleluia. aleluia. o. El este Domn E A E El este Domn şi domneşte din ceruri. Ce bine e să-I dăm laudă E A E Ce bine e să-I dăm laudă Domnului E A B Ce bine e să-I dăm laudă Domnului A B g# c# El captivi eliberează. /x2 O. /x2 O. Domnul meu. o. A c# Pe captivi i-ai eliberat D A B Prin a Ta-ndurare sunt salvat. inimi vindecă A B E Binecuvântăm numele Lui. n-are sfârşit la zile. Domnul meu. Eşti Dumnezeu Pe cei păcătoşi înainte-i aducem Eşti Dumnezeu Trimite. B E El este Domn A E Întunericului I-a zis: “ Să fii lumină !” B E El este Domn E A E Cine-i ca El. B E El este Domn E A E El vine-n putere când chemi al Său Nume. aleluia B E Isus Hristos e Domn. Aleluia. 19. Domnul meu.

Binecuvânta i-L pe El E Binecuvânta i-L pe El A B Binecuvânta i-L pe El E c# Binecuvânta i-L pe El B ( a doua oară E ) Cel Preaînalt E A E c# /: Numele Lui e un turn puternic B Credincioşii vin la El E B Şi sunt salva i :/ Glorifica i-L pe El /x3 Cel Preaînalt To i să-L laude pe El /x3 Cel Preaînalt 23.D ) Vreau să-I cânt un imn de slavă. B E D/A Stăpânului dă-I laudă ! E A B Pleacă-te ‘naintea Domnului ! E A Cântă.:/ e a D G /: Isus e DOMN B7 e Vreau să-I cânt un imn de slavă. /x12 11 22. Isus este Domn e a /: Isus este Domn. bate din palme. Cântă. strigă.20. . doar al Lui. aleluia. aleluia. :/ e a B7 e Aleluia. A E Cel ce e-n noi e mai tare A B E Decât duhul veacului A E c# Suntem mai mult decât biruitori f# D B Prin cuvântul Domnului. Isus. de orice păcat Să-I cântăm un imn de slavă :/ Isus ne-a salvat Să-I cântăm un imn de slavă Aleluia /x6 Isus va veni şi ne va răpi Ca să fim cu El în slavă. pe El îl înal B7 e ( C. va veni Ca să fim cu El în slavă Aleluia. strigă. Duhul Domnului este putere E c# A B Duhul Domnului este putere E c# A B Duhul Domnului e tăria mea E c# A B Duhul Domnului este putere A B E Îmi dă victoria. strigă. Numelui Său. 21. bate din palme B c# Stăpânului dă-I laudă ! A B E Căci El e un mare D-zeu ! C D G Astăzi e zi de sărbătoare C D b e E ziua când ne bucurăm ! C D G D e Măre ul Rege ne-a eliberat ! C a B Şi-I dăm laudă. bate din palme E A Cântă. aleluia /: Isus ne-a salvat.

Cu to ii spre munte. Curgerea lui e venită din ceruri Şi poate lua genera ii la rând. eşti minunat a Minunat. 12 Cei ce străbat ale râului ărmuri Beau din râu şi-apoi cântă strigând. eşti minunat G Isus. În apă intrăm la-nceput pân’ la glezne. Rege al regilor A E B El domneşte-n veci de veci E B c# M-a eliberat. . Biserica-ntreagă trezire-aşteptând. în mine e viu A E B Şi trăieşte-n inima mea. E râul sfânt A E B E Peste munte e-un râu ce curge A E B E Înviorare revarsă curgând. E În ceasul de pe urmă c# Vreau Duhul Tău să curgă A f# B Şi să inunde via a mea. cu putere. A B E c# Este un râu ce curge peste noi A B E/E7 Vindecare El aduce pe pământ A B g# c# Totul ia fiin ă unde curge el A f#/ B Îmi alină setea sufletului meu. Curgi ca un râu de slavă E Curgi ca un râu de slavă c# Cu bra ul Tău dezleagă A f# B Tu. Şi-apoi înspre larg ne avântăm înotând. minunat D G D Nu e nimeni ca El.24. A E B E Râul străbate via ă-aducând. Sărbătoresc şi voi cânta E B Sărbătoresc şi voi cânta A B E Vreau să bat din palme-n ritmul laudei B " Isus domneşte. 26. E B c# B c# Domn al domnilor. Isus. A E B E În văi adânci şi-n întinsa câmpie. 27. E A E E râul sfânt care suflete mişcă B E E râul sfânt care curge şuvoi. ne place să mergem. A E Redeşteptarea de la Rusalii A E B E Revars-o acum din plin peste noi. G Uită-te de doreşti a În cuvânt ca să găseşti D G Numele lui Isus e minunat. 25. minunat. " voi striga A B E Stânca mântuirii şi a laudei e. via a mea.

mă aplec în rugă D a e Şi Îl chem în ajutor mereu G Şi de orişiunde. 30. . ştiu că vor apare Dar de Domnul Isus nu mă las.28. Piedici pe cărare. lăuda i cu to ii D# c D Pe Dumnezeul Sfânt al lui Israel :/ D /: Ridică. lăuda i cu to ii D /: Haide i. bariere. Zile înnorate nu mă vor abate De la inta veşniciilor Ploaie şi furtună. Haide i. toate împreună Le înfrunt cu-al meu mântuitor. har şi mângâiere Şi mă înso eşte pas cu pas. dacă avem dragoste. Noi suntem una-n Isus e Noi suntem una-n Isus Suntem uni i în El a Suntem uni i în Isus e Şi vrem să fim ca El a Şi lumea recunoaşte e Pe cine creştin este Lumea ne recunoaşte 13 a Dacă avem dragoste B7 a e Suntem creştini. 29. Domnul îmi răspunde a B7 e Căci El e acelaş Dumnezeu.i mâinile c Şi cântă-I numele C# D Căci Dumnezeu Te-a ridicat :/ g Haide i. El îmi dă putere. nu mă tem G Piedici. haide i Să urcăm pe muntele sfânt Unde-i veselie şi cânt c Să strigăm în fa a Lui Să cântăm în fa a Lui D El e Domn. nu au putere D B7 e Când pe Domnul Isus eu îl chem. e G Credincioasă slugă. Arcuri încordate e G Arcuri încordate fi-vor îndreptate. nu. D B7 e Vârfuri ascu ite. sus în cer c D Unde-i tronul Său.

14 Plec şi fruntea şi genunchii Şi-mi îndrept spre ceruri duhul: Dumnezeu e scăparea mea ! e C G Dumnezeu e tăria mea. C G Ajutor când povara e grea: a B7 e Dumnezeu e tăria mea ! Dumnezeu are puterea ca în cer şi pe pământ: Dumnezeu e tăria mea ! Tot ce-n lume se întâmplă Este scris şi în Cuvânt: Dumnezeu e tăria mea ! Încercarea când e mare Şi se pare că mă-ngroapă.31. Întunericul e gros şi nu mai pot vedea. de sus C G Prin putere. vine Domnul meu. în elepciune şi har a B7 e Domnul meu este-un mare Dumnezeu 32. vine Domnul meu în slavă B Să-şi ia Mireasa sus la cer E A E Stau aşteptând clipa revenirii Sale c# B A E Maranata . Dumnezeu e tăria mea e Când în zare se iveşte solul celui necurat: C D e Dumnezeu e tăria mea ! b Când armatele de duhuri Cerul l-au întunecat: C D e Dumnezeu e tăria mea ! a Când tot iadul stă-n picioare Pregătit pentru război b Şi simt că sufletul se zbate Prins în cursa grea a Mă aplec în rugăciune Şi-aştept ajutorul slavei C D e Dumnezeu e tăria mea ! e C G Dumnezeu e tăria mea. E A E Vine Isus. C G Ajutor când povara e grea: a B7 e Dumnezeu e tăria mea ! e C G Domnul meu este-un mare Dumnezeu D e El domneşte din ceruri. . D e Adăpost pentru sufletul meu. D e Adăpost pentru sufletul meu. Ştiu că Isus pentru mine are-o casă E A E Ştiu că Isus pentru mine are-o casă B În cer pe strada gloriei E A E Stau aşteptând în promisiunea dată c# B E Unde e Isus pot fi şi eu. De multe ori mă gândesc cum o să vină Să-şi ia Mireasa sus în cer M-am hotărât să ajung şi eu la nunta Mirelui meu sfânt Emanuel.

Cerul e un loc minunat E Cerul. Când trăiam to i în noapte Dragostea-I s-a arătat Tatăl bun. e El este Stânca în pustiu a Şi ajutorul în necaz B7 e Şi speran ă-n Israel. Domnu-i bun orişicând E c# Domnu-i bun orişicând A B Recunoscător laudă vreau să-I cânt E c# Domnu-i bun orişicând A Chiar şi-n noaptea grea B Mă va lumina A B E Domnu-i bun. Domnu-i bun orişicând. e un loc minunat B Plin de har şi slavă E A Vreau să-L văd pe Domnul meu E B E Cerul e un loc minunat. nu eşti părăsit. El este Leul e El este Leul din tribul lui Iuda a El a rupt jugul e Şi-acuma liber sunt B7 Şi trăiesc în libertatea Sa. eu sunt A E Iertat. Cel Sfânt din ceruri Pe Isus jertfă L-a dat Şi-acum liberi de păcate Îndurarea lui o vom cânta. 34. spălat de orice păcat D B De aceea astăzi cânt : Aleluia. 35. g# c# Dacă treci prin valea mor ii A E Şi sunt umbre-n jurul tău g# c# Mâna Lui te va conduce A B Ocrotit să fii de rău A B A promis că nu te lasă A A c# B Nu te uită.33. spălat E De orice păcat B E Prin Domnul Isus. 15 E Când voi fi în ceruri sus A Umblând cu Isus E B Când voi fi în ceruri sus în slava Sa E Când voi fi în ceruri sus E Umblând cu Isus E B E Bucuros voi cânta A Pentru că: iertat. .

eu privesc la cer Şi mă rog mereu la Tine /: Şi ajutor î i cer :/ Doamne. :/ 37. :/ Când sufletul îmi plânge Doamne. hei. Nimeni în afară de Tine E/A E /: Nimeni în afară de Tine. în Numele Lui … Vom preamări. mântuire e D Încă un pas. Isuse E B Eu sunt ca şi un străin A E Şi durerile-mi nespuse B E /: Mă apasă pe deplin. doar Numele Lui … . hei. 38. :/ Ce frumoasă-i tinere ea Petrecută cu Isus Căci în ara mult dorită /: Ne vom bucura nespus.:/ E A Pe acest Pământ. România G D G Hei. eu cred în Isus. Pre ul pentru noi ai plătit. 16 Bb C F Cred că El e prezent C F Printre noi aici. şi nu ne vom opri a e Vom câştiga România pentru Isus D pentru Isus Vom birui. Bb C F Pe bolnavi vindecând Bb C F Şi păcate iertând Da. F Bb C Pre ul pentru noi a plătit. cred în Tine Doamne. România. Cred că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. F Bb C Cred că a murit şi-a înviat. Isuse B E Nu mă poate linişti.36. România G D e Hei. eu cred în Isus F Bb C Da. Timişoara a e a G D Hei. Cred că ai murit şi-ai înviat. hei. când eşti lângă mine Nu-i nimica mai frumos Eu mă rog mereu la Tine /: Să-mi faci via a cu folos. Isuse B E Nu mă poate izbăvi A E Nimeni în afară de Tine. hei. Da. în Numele Lui G e Vom câştiga România pentru Isus A e a e Şi nu vom da-napoi. F Bb C Cred că El e Fiul lui Dumnezeu. Hei.

glorie Regelui Isus /x2 /:Tu eşti Rege şi Domn Prin putere domneşti Slava Ta se v-a descoperi Glorie Regelui Isus :/ 41. osana. glorie.i cânt. Pacea Ta ce-ntrece orice lucru Cunoştin a-ntregului Pământ S-o reverşi în inimă. 40. Doamne să. Isus m-a eliberat G C /: Isus m-a eliberat D G prin bra ul Său puternic :/ C D G Sunt liber. cu orice pre Să rămân statornic în credin ă Să Te laud şi să Te slăvesc. cânta i. G C G b Numele mi-ai scris în Cartea Vie ii C a D Şi doresc Isus. Toata roada Duhului Tău Sfânt a Zi de zi s-o am pe-acest Pământ D Lumină să răspândesc mereu G În jurul meu. Voia Ta nu voia mea G Voia Ta. cu orice pre a C D Să rămân statornic în credin ă C a F D Să Te laud şi să Te slăvesc. C G sunt fiu de Împărat :/ G D /: Bate i din palme.i pot spune C a D Cât de drag Îmi eşti şi-s fericit. să pot mereu să.39. Domnul meu. G sărbatori i-L pe El. liber. Osana. azi mântuit a C D N-am cuvinte. osana. :/ 17 . osana-n înăl ime G D e C D Osana. o. liber G D /: Nu mai sunt rob. G C G b Ai plătit un pre să-mi dai via ă C a D Să trăiesc prin har. Numele mi-ai scris în Cartea Vie ii Şi doresc Isus. nu voia mea a Să se facă Doamne-n via a mea D G Să trăiesc cum Tu doreşti. liber. Stăpâne Orice-ar fi. osana-n înăl ime /x2 C G /: Tu eşti Rege şi Domn C G Prin putere domneşti C G/b e Slava Ta se v-a descoperi C D G Osana-n înăl ime :/ Glorie.

eu am strigat f# B E Şi El mâna şi-a întins şi m-a salvat. 44. Încercări mereu vin valuri Dar le birui prin Isus. Încercările să vină. G şi caad. G D e Pas cu pas mergem-nainte D e Tot mai mult cucerim teren D e Arma noastră-i rugăciunea C D Ziduri cad. continuu cad. Prin ele mă voi o eli. Astăzi mă-nchin Domnului E A E Astăzi mă-nchin Domnului c# Şi-I cânt slavă f# B E Căci El mult bine mi-a făcut. D Noi proclamăm e Noi proclamăm Noi proclamăm C D G Isus e-năl at. g# c# A fost o zi deosebită A E Abia atunci am în eles A f# Căci Isus.42. Şi-ntr-o zi. A E A fost ziua-n care Domnul D B De-L iubesc m-a întrebat. şi cad. Isus Hristos este Domn G C G /: Isus Hristos este Domn D G Domn al lumii întregi :/ G C D G Unul e Domn peste popoare C F D Unul e Dumnezeu G C D G În nici un alt nume nu-i mântuire C D G Isus Hristos e Domn. şi cad. E A Mi-amintesc de ziua-n care B E Dumnezeu m-a încercat. m-a ales. Doar în El mi-am pus nădejdea Ca s-ajung în ceruri sus. mult m-a iubit A B E Şi prin moartea Sa pe cruce. 43. 18 . Noi azi pe Isus înăl ăm G D e Noi azi pe Isus înăl ăm C D G Ca un drapel pe-acest oraş D e To i să cunoască-n adevăr C D G El este calea către cer. D Când eram în strâmtorare A E Către El. pe nori de slavă Printre miile de sfin i şi eu voi fi.

în biruin a Sa A B Inima-mi răspunde iubirii Lui. e În Tine e tăria mea. El lumea întreagă D a creat. de-acuma s-a deschis Iar în a Sa prezen ă problemele dispar Inima-mi de-acum bate cu-a Sa. Mare Domn avem G D C D Mare Domn avem G D C D Mare Dumnezeu G D CD Mare Împărat C D G Pe toate le-a creat F C Numele Lui e pe tot pământul G înăl at F C Atotputernic. noi celebrăm victoria E/B/c#/B E B c#/B Isus. stând în prezen a Ta E/B/c#/B E B c# B Isus. via ă Tu mi-ai dat. în Tine. 19 . Isus ne-ai c# dăruit A B E Să nu mai fim sub jugul amarelor B sclavii A B E c# Şi-acum de bucurie. A E DE Final: Glorie Domnului A E DE El e Împărat A E D E Glorie Domnului D E A În veci fie lăudat. noi celebrăm victoria E/B/c#/B E B Isus. Isus. mă bucur azi că liber sunt E B A B E Isus. În Tine este via a mea G /:În Tine este via a mea. A B E Pre de răscumpărare. cu tăria mea F D Toată speran a-mi este-n Tine. C G D În Tine e speran a mea.45. Duhul Său ce e-n noi de frică ne-a salvat Şi calea către Tatăl.:/ C D G/G7 Te laud toată via a mea C D b e Te laud cu toată tăria mea D G E a Cu via a mea. 46. 47.

onoare a F G a Da i Domnului laudă numelui Său F G /: Închina i-vă lui în sfin enie F G Vocea lui răsună cu putere F E a Domnul e Rege în veci. F C G Să-năl ăm numele Său F C G Căci El ne-a salvat F C G Ne-a răscumpărat prin har F D E Domn Prea-nalt 20 . Am un cântec nou în inimă E f# Am un cântec nou în inimă B E Este şoapta lui Isus c# " Nu te îngrijora. Stăm uni i în adorare E Stăm uni i în adorare A B E În prezen a Domnului Înăl ăm laudele noastre A B E Dându-I glorie numai Lui c# B Î i cântăm: vrednic de laudă A B E Eşti deasupra tuturor c# B Azi Biserica î i cântă g# Tu eşti vrednic. Domneşte-n slavă F G Minunat este El. c# (A. cu tine sunt B E Să te-ajut pe-acest pământ.:/ 51. Isus B E Nume minunat f# El îmi umple via a B E De-aceea-I cânt neîncetat. G# Mielul lui Dumnezeu. Isus. " E c# /: Isus . 50. :/ Când El va veni şi vom pleca Stelele-n urmă vom lăsa Spre patria cerească vom pleca Veşnic cu Isus vom sta. Ce măre e al meu Domn G C Ce măre e-al meu Domn F G Minunat este El C Plin de glorie.B) Vrednic eşti doar Tu.48. 49. Da i Domnului tot ce-I al Lui a G Da i Domnului tot ce-I al Lui F E Da i Domnului cinste.

52. Am aşteptat în întuneric G/D Am aşteptat prin întuneric C G E timpul să ne pregătim D G În zori de zi lumina s-o-ntâlnim. D Da, vom vedea şi-n ara noastră C G Cum se-mplineşte în curând D G C G Ce ne-am rugat cu to ii atâta timp. G (pauză) D Trezeşte Doamne România, G F D Aprinde foc în pragul zilei de apoi. G D Trezeşte Doamne România, G Şi-ncepe cu noi. Este nevoie de-o schimbare Azi încă nu e prea târziu Biruitori la luptă să pornim Să transformăm credin a-n faptă Şi să trăim ce predicăm Pentru trezire, uni i să ne rugăm Bb Final: Nu suntem noi Mai buni decât al ii, F Dar te rugăm: g d Umple-ne Doamne cu Duhul Tău ! Bb Fă să fim noi unelte F În trezirea ce e pe drum, g A Şi începe-o în noi chiar acum ! A Trezeşte, Doamne… 21

53. Pe Isus L-am primit G C G Pe Isus L-am primit când m-a chemat a G Păcatul mi-a luat, păcatul mi-a luat G C G Şi pacea Lui îndată El mi-a dat a D G Păcatul mi-a luat. a G Păcatul mi-a luat, păcatul mi-a luat A D De-aceea-I cânt neîncetat: ALELUIA G C G Pe Isus L-am primit când m-a chemat a D G Păcatul mi-a luat. De-ai să-L primeşti azi pe Isus Hristos Păcatu- i va lua, păcatu- i va lua Şi fericit vei merge bucuros Păcatu- i va lua.

54. E bucurie-n Hristos G D E bucurie-n Hristos e C Este dragoste-n spirit G D C E nădejde, credin a în El G D E-o fântână ce-o ştiu e C Ce hrăneşte-al meu suflet G D C E Cuvântul ce curge din El. C G a Mărirea şi slava-i a Lui C G a Puterea şi gloria-i a Lui C G Să lăsăm gura Lui, C G Să ne-nve e cântând e F D Voia Lui s-o-mplinim pe pământ. 55. Lui Isus mi-am dat inima E Lui Isus mi-am dat inima B Şi sunt fericit A Lui Isus mi-am dat inima E El pentru mine-a murit E7 Am fost pierdut în păcat A c# Acum însă sunt salvat E B Lui Isus mi-am dat inima E Da, şi sunt fericit.

Lui Isus mi-am dat inima Şi sunt liniştit El în schimb mi-a dat pacea Sa El pentru mine a murit Am fost pierdut în păcat Acum însă sunt salvat Isus e în inima mea Da, sunt liniştit. Lui Isus mi-am dat inima Cât sunt de fericit Lui Isus mi-am dat inima Da, sunt mântuit. De astăzi nu mai trăiesc eu Ci Isus trăieşte-n pieptul meu Isus e în inima mea Şi sunt fericit. 56. Doamne, î i spun DA E Doamne, î i spun DA Vreau să fac doar voia Ta B Doamne, î i spun DA E Voia Ta nu voia mea. E7 A Când Duhul Tău mă va-ndemna G# c# Doamne, te voi asculta A B E Şi răspunsul meu oricând va fi DA . Doamne, î i spun DA Oriunde te voi urma Doamne î i spun DA În paşii tăi eu voi umbla Când Duhul Tău mă va-ndemna Unde-mi spui, eu voi pleca Şi răspunsul meu oricând va fi DA .

22

57. Osana, Amin, Osana a G /: Osana, Amin, Osana F E O, Aleluia, Maranata. :/ a /: Isus e Domn G Isus e Domn F Isus e Domn E Isus e Domn :/ El a înviat /x8 /: 3x / El ne iubeşte /x3 Neîncetat :/ El vine iar /x8 Isus este Domn El a-nviat El ne iubeşte El vine iar. 58. Condu paşii mei C Condu paşii mei a Să nu mai rătăcesc C Condu paşii mei F Să pot să Te urmez a G F Inima-mi strigă spre Tine G C Rămâi lângă mine mereu G O ! Domnul meu C Condu paşii mei 23

59. Al meu Domn, Părinte A E Al meu Domn, Părinte f# E D Nimeni ca Tine nu e c# D c# Cât voi trăi, î i voi slăvi f# G E Lucrarea mâinilor Tale A E Refugiu, scăpare f# E D În bra ul Tău eu găsesc c# D c# Cu via a mea, cu tot ce am f# G E Totdeauna laudă- i voi da. A f# Strig către Tine D E O, Doamne te caut A f# Tu eşti Împăratul D E Puterea i-o laud f# E D Mun ii se pleacă şi mările tac E Când rostim Numele Tău A f# Tot ce-ai creat D E În splendoare azi stă A f# D E Eu veşnic mă-nchin şi î i dau laudă f# E D E Prin Tine exist şi prin harul Tău Sfânt A Eu sunt.

Duh Sfânt. C F E a Fii glorificat. C e a e El e-n stare.i mul umesc. da. Te slăvesc. G D Vreau să Te văd e C Vreau s-aud vocea Ta G D C Să te cunosc mai mult G D Vreau să te-ating e C Vreau să văd fa a Ta G D C Să te cunosc mai mult. Fii glorificat. Te slăvesc C F G C Tată. da. căci îmi doresc e D C Să te cunosc mai mult.i mul umesc. fii glorificat Fii glorificat. fii glorificat F G C G Fii glorificat. El e-n stare C e a e El e-n stare. în veci de veci. Fii glorificat. în veci de veci. Într-un loc liniştit şi-ascuns G C Într-un loc liniştit şi-ascuns e D C În tăcere eşti prezent G C Într-un ceas tainic şi tăcut a Te aştept. 24 . Fii glorificat. Fii glorificat. e-n stare F G Să-mi atingă inima cu al Lui balsam. Înspre intă ne-ncetat alerg Voia Ta vreau s-o-mplinesc Orice-obstacol îl înlătur şi-naintez Căci îmi doresc Să te cunosc mai mult. Te ador şi. C e a e El e-n stare. Tată. Te ador şi. fii glorificat Fii glorificat. e-n stare F Să îmi schimbe G C Astăzi via a ca prin vis 62. Te slăvesc. 61. în veci de veci. F G Fii glorificat.i mul umesc. Te ador şi. e-n stare F d G Să rezolve-ngrijorarea ce o am. C e a e El e-n stare.60. în veci de veci. Te slăvesc. Isus. e-n stare F G Să-mplinească dincolo de orice vis. da. în veci de veci. în veci de veci. da.

:/ F Şi spune omului C Până şi gândurile Lui. b G D 65. C e a d Tu eşti singura mea dorin ă F G C G Să Te laud.i dau toată inima C e a d Tu eşti singura mea iubire F G C Să Te laud. eu doresc.i dau toată inima D f# b e Tu eşti singura mea iubire G A D Să Te laud. a F C 64. Celui ce şade pe tron C g Celui ce şade pe tron F C şi Mielului Sfânt /x3 Tu eşti scut şi tăria mea G e F# Şi ie. eu doresc. G# Să-I fie onoarea A# C şi gloria şi slava în veci /x2 25 . G G7 C A făcut vântul. Cum doreşte un cerb C e a d Cum doreşte un cerb izvor de apă. Căci iată că El C F /: Căci iată că El G C a A întocmit mun ii. numai El. Tu eşti scut şi tăria mea F d E Şi ie. D f# b e Sufletul meu Te caută zi şi noapte G A DA Eşti Dumnezeul viu D f# b e Tu eşti singura mea iubire G A D Doar al Tău vreau eu să fiu.63. a G F C El preface zorile în întuneric F Şi umblă pe-năl imile C e a Pământului : G “ DOMNUL DUMNEZEUL OŞTIRILOR “ G7 C Este Numele Lui. eu tânjesc. F G C G Aşa eu Te doresc.

i E f# Stau adânc plecat E D În prezen a Ta d A Sunt îngenuncheat FG A Sunt îngenuncheat. D E Nu-i chemare mai mare c# f# Nu-i altă onoare D E Decât să îngenunchez A A7 La tronul Tău D E Copleşit de uimire c# f# Scăldat în iubire D Eu trăiesc doar E A Pentru-a te lăuda. 69. m-a eliberat F G C a Numai El povoara mea o poartă F G C Numai El povoara mea o poartă 68. C /: Ce mare eşti e a Şi ce mari minuni faci Tu F Şi ca Tine altul nu-i G Şi ca Tine altul nu-i :/ 67. F G Pentru că în Tine este a G F Putere şi victorie G Numai Numele Tău Sfânt a G D Isus.66. Isus vreau să merg cu Tine C F Isus. vreau să merg G C a Întotdeauna cu Tine F G a G Şi să in puternic mâna Ta F G C C7 Şi să simt prezen a Ta în mine. A d Tăria mea.i A c# D Jos la picioarele. Jos la picioarele. Vrednic eşti de cinste C e a Vrednic eşti de cinste şi-nchinare F d Ridicăm mâinile noastre F G Înăl ăm Numele Tău. salvarea mea. În Domnul mă-ncred d /: În Domnul mă-ncred El mi-e salvarea În mâna Lui e via a mea :/ g De aceea n-am să mă tem d Nu. nicicând n-am să mă tem Căci Domnul e via a mea. 26 .

D G Fiindcă m-ai făcut copilul Tău e A Ca să pot trăi o veşnicie.i cânte C e C D Vrea să Te înal e.i mul umesc e C Pentru tot ce ai făcut a C D Şi pentru tot ce însemni în via a mea G Vreau să. G e A De minunea ce-ai făcut-o-n via a mea.i cânte G b Inima mea vrea să. Doamne. ie ne-nchinăm. A Vreau să Te laud D G A Să î i mul umesc că eşti în via a mea F# b Cu putere m-ai luat din întuneric D A D Şi mi-ai arătat în elepciunea Ta . b A GD b A D Î i aducem slavă. Doamne D G A Gloria-i doar a Ta 27 D G D A Cu to ii plecăm genunchii C A Stăm smeri i-naintea Ta D G D A Isuse. D G D A Glorie ie. Domnul meu. 71.i lăudăm b A G D C A Stăm în reveren ă.i mul umesc e C Pentru tot ce ai schimbat a D G Şi pentru că mi-ai umplut inima. 72. G e G e Sunt atât de fericit Domnul meu iubit. Doamne Tu eşti Sfânt.70. G Vreau să. Astăzi vin la Tine D G Astăzi vin la Tine. în fiecare zi G b C e Tu mi-ai adus bucurie şi-atâta plinătate C D Cum n-am putut gândi. Tu eşti Sfânt D G A Arată-ne azi gloria Ta D G A Pentru că eşti sfânt D G A Venim cu to i-naintea Ta. e A Sufletul mi-e plin de bucurie. Domn al slavei D G A Ne-aşternem la pământ D G D A Ne-atinge şi ne schimbă G A D Căci. Numele. D Vreau să î i cânt. . Inima mea vrea să. Tu eşti sfânt D G A G/A/D Doamne.

Înva ă-mă cum să Te laud D /: Înva ă-mă cum să Te laud f# Înva ă-mă cum să Te caut e G A Înva ă-mă să slăvesc Numele Tău.73. mă-ncred în Tine D Să nu fiu dat de ruşine A D Cel rău să nu se bucure de mine. Schimbă-mi inima /x2 D7 G g Domnul meu. Doamne D La Tine Doamne îmi înal A La Tine Doamne îmi înal e sufletul. Isus A Te-năl ăm. C d Schimbă-mi inima G C ea Fă-mă m-ai curat d Mai real. D sufletul. mai sfânt G C Mai adevărat E a F G C Tu eşti Olarul. Doamne.i aminti greşelile mele /x2 Cei ce cred. D Te lăudăm. /x2 74. iar eu lutul E a Fă-mă să seamăn D G G7 Doamne cu Tine… 28 . :/ G D În veci de veci. cărările Tale. 75. Eşti cel mai mare. Doamne D G A Eşti cel mai mare. sunt prieteni cu Domnul. D f# b Peste toate continentele G Eşti cel mai mare A D Peste to i Dumnezeii. 76. /x2 Nu. D ie ne-nchinăm A ie î i cântăm G D A ie ne rugăm. Înva ă-mă. Isus G A D Te glorificăm. Doamne. Doamne. La Tine.

78. eu . prin El şi pentru El D e Sunt toate lucrurile /x3 C D A Lui să fie gloria G B7 e A Lui să fie gloria a b A Lui să fie gloria e În veci de veci Amin. Tată.i dăm. 79. Din El. G A f# O inimă deschisă pentru Tine.77. Doamne D b /: O inimă curată. D f# Fă-ne doar un glas G A Ce. Doamne G A D/A Este tot ce-mi doresc din partea Ta :/ G A f# b O inimă în care răutatea să nu stea G A D O inimă în care să domneşti. prin El e C Din El. e A Să înal e osanale. O inimă curată. 80. b Domnul meu. 29 . A aş vrea. e A D Către Tine cel mai mare Dumnezeu. Noi ridicăm Numele lui Isus D f# G A Noi ridicăm Numele lui Isus D f# G A Noi înăl ăm pe Isus Hristos ca Domn D f# G A Noi te lăudăm.i înal ă numele D f# Fă-ne doar un glas G A Ce Te preamăreşte b F# Fă-ne doar un glas G D Un gând şi-o inimă e A D Leagă-ne pe to i împreună. numai Tu eşti Rege e A D Numai ie cinste vrem să. noi vrem ca slava Ta D A f# b Tată noi vrem ca slava Ta G D C/A Să poată fi văzută-n noi G A f# b Inimile noastre să devină doar o inimă G D Şi-atunci lumea va şti G A Căci Isus este Domn.

A G D b Cu dor să Te-asculte. Deschide-mi ochii D e Deschide-mi ochii. A GDA Eşti viu pe totdeauna. E adăpost.i fără de margini A B E Inima mi-a copleşit A f# g# c# Sunt în siguran ă sub bra ul Tău sfânt a f# B Nimeni nu-i ca Tin'. nu mă desparte e A Nici plâns. A G D Vreau să Te vad. A G D Vreau să Te văd. Isus ! 82. nici moarte. 30 . A G D Să. ce bucurie îmi dai Tu mie. Salvarea în El. Isus. eşti Via a vie ii e A D Al dimine ii. E A E Numele Domnului e un turn tare B E Cel credincios caută adăpost în El. E adăpost E Când încercări ne copleşesc f# B Doamne. Numele Domnului e un turn tare D f# b e A Isus. D f# b Rabuni.i lăudăm. Da A B E Numele Tău pentru noi. ce bucurie 83. E Doamne ie noi ne-nchinăm f# B Doamne. Numele.81. 84. n-aş găsi E B E Nimeni nu-i ca Tin'. stau la picioare e A D În adorare şi mă închin. Luceafăr Sfânt. Isus ! b e Să Te-ating cu mâna. Da c# DB Numele Tău pentru noi. A B E Dragostea. Nimeni nu e ca Tine E B c# g# Nimeni nu e ca Tine A f# D B Nimeni n-a putut via a-mi schimba E E7 A a Şi oricât de mult aş căuta. A GDA Eşti viu pe totdeauna. A E Numele Domnului e un turn tare B E Cel credincios caută .i spun:" Te iubesc !" e Şi fă-mi urechea. D f# b Doamne. e Deschide-mi ochii. D f# b Rabuni. Tu ne izbăveşti.

e să umblu pe a Ta cărare A E Căci Tu eşti bun . eşti doar Tu. Tu. Doamne. A c# B E Tot ce vreau Isuse. eşti mai scump ca argintul. E D A Sunt slab. . Ai un loc la cruce şi tu E f# B Ai un loc la cruce şi tu f# B E Ai un loc la cruce şi tu E D Unde mii au venit f# A Şi tu po i fi primit E B AE Ai un loc la cruce şi tu … E Îl iubesc pe Isus B A E B Îl iubesc pe Isus E G# c# Îl iubesc pe Isus f# B E Că-ntâi El m-a iubit … 86. îmi aduce eliberare E A Eşti stânca mea.Căci Tu eşti bun 31 A Căci Tu eşti bun c# B E Cu min’ … Doamne. B/A/c# Eşti speran a mea A B E Credincios promisiunilor Tale B/A/c# E A BE Dorin a mea. 87. A G A Doamne. G b A D Tot ce vreau Isuse. E B A E Nu-i nimic în lume să îmi placă. eşti mai scump ca aurul. A f# E Şi cine poate a măsura iubirea Ta A B Şi cine poate a cântări ce-i drept A f# E Şi cine poate a măsura răbdarea Ta B Mila Ta întrece orice în eles. Doamne. eşti doar Tu :/ G e D Şi cine poate a măsura iubirea Ta G A Şi cine poate a cântări ce-i drept G e D Şi cine poate a măsura răbdarea Ta b A B Mila Ta întrece orice în eles. D A G D Nu-i nimic în lume să îmi placă. Strig spre Tin’ E A Strig spre Tin’ c# B A Pentru mâna Ta de-ndurare E A c# B A Dragostea Ta. Tu eşti tare c# B A Izbăveşte-mă. B A B Doamne.85. eşti mai scump ca argintul. E B A E Doamne. eşti mai scump ca aurul. eşti mai scump D A G D /: Doamne.

88. Isus, e mângâierea mea E g# c# g# Isus e mângâierea mea A E B Şi un prieten minunat E g# c# În încercarea cea mai grea f# B E Ajutor îmi este ne-ncetat. E A Isus, dulce salvator f# Aş vrea să- i spun, B Cât te iubesc E c# A a Tu-mi eşti un bun sfătuitor E B E Şi î i mul umesc. Isus e fericirea mea Şi pacea sufletului meu Prin jertfa Lui de pe Calvar M-a făcut un fiu de Dumnezeu. Isus este tăria mea O stâncă-n valul furios Ca o fântână în pustiu O speran ă e Isus Hristos.

89. Doamne dă-ne-n elepciune E A Doamne dă-ne-n elepciune E B Şi putere şi iubire c# A B Doamne vrem să ascultăm Cuvântul Tău. E A Azi venim în fa a Ta E B Dă-ne Doamne harul Tău c# A B Să fim vii întru împără ia Ta ( pauză ) E Trezeşte-ne din nou. f# Doamne-atinge-ne din nou B E g# c# Peste noi Tu mâna Ta s-o pui f# A Şi lumina Ta să ardă-n noi B E A,B,E Prin puterea Duhului f# Pune-o dar nu pentru o zi B E g# c# Ci să ardă-n veşnicii, în noi f# A B Cu-adierea Duhului Tău Sfânt, E Doamne-atinge-ne din nou. Doamne, mul i au obosit Şi în inimi sunt răni i Vindecarea lor e doar în mâna Ta Să ne-atingi pe fiecare Cu puterea crucii Tale Să fim vii întru împără ia Ta Trezeşte-ne din nou.

32

90. Stăm în a Ta prezen ă E Stăm în a Ta prezen ă f# Înăl ăm un cântec nou f# B Ce-i înăl at din suflet E Către-al nostru Salvator Cu mul umire-n inimi f# Venim să ne-nchinăm f# B Ne plecăm la tronul Tău Sfânt A B E Şi laudă vrem să- i dăm. c# Tu eşti Creatorul lumii g# Dumnezeu desăvârşit A Tu rămâi mereu acelaşi E Niciodată n-ai sfârşit c# Prin a Ta putere Doamne g# Ai creat şi fiin a mea A f# Tată, strig spre Tin' B Veşnic te voi lăuda. 91. Isus, iubirea sufletului meu G D Isus, iubirea sufletului meu e C G Isus, vreau să fii al meu mereu G D M-ai ridicat din noroi şi m-ai spălat

e Pe stâncă m-ai urcat, C G De-aceea- i cânt neîncetat. G D Te iubesc, te doresc e C De lumea ar cădea C G Eu nu te voi lăsa G D Salvarea mi-e doar în tine e F C Mereu Te voi lăuda C G Căci Doamne, eşti cu mine. 92. Nu este munte prea-nalt E Nu este munte prea-nalt f# Ca să nu-l mişte A B E B Nu e problemă prea grea să n-o rezolve E a Nu e furtună prea rea să n-o liniştească A B E Nu e durere prea grea să n-o aline. E El pe umerii Săi a purtat f# Povara lumii B El poate lua chiar acum A E Povoara Ta.

33

93. Ce bucurie F g Ce bucurie să mă ştiu copilul Tău Bb F C Şi să fiu mereu păzit de mâna Ta F g Glorie ie, ai spălat păcatul meu Bb F C Prin Isus, crucificat la Golgota. Bb C F F7 Tot ce este-n mine, Te glorifică Bb C F F7 Şi cu tot ce am Te preamăresc Bb C Via a mea i-o dau a d în mâna Ta de tată Bb C Şi-am să- i cânt mereu F cât te iubesc. Cu ce blânde e mă înve i să Te urmez Zi de zi mă oglindesc în ochii Tăi Ce şoapte calde, când îmi spui că mă iubeşti Şi mă-ntreb cum aş putea să- i mul umesc.

94. Doamne astăzi vin G D e Doamne astăzi vin b e În fa a Ta să mă închin C D e C,D,G Ca să fiu umplut de har divin D e Prin iubirea Ta, aş vrea mai mult b e C Să îmi cunosc slăbiciunile D C D G D,e,D Şi să cresc prin iubirea Ta. C D C G,D,e,D Cheamă-mă şi voi veni la Tine C D Când sunt slab C D G D,e,D Te rog Tu să mă sprijineşti C D C G Ca vulturul, spre cer mă voi înăl a e C Şi veşnic voi trăi, mereu voi locui D G Prin iubirea Ta. Doamne, vreau să fiu În stare să-n eleg cum eşti Şi care-i calea Ta, ca să merg pe ea Şi din pacea Ta, în suflet să-mi reverşi Un strop, ca cei din jur să bea Şi să stea în iubirea Ta.

34

în veci: Amin. c# E D/B Cu fiin a-ntreaga să Te slăvesc.i spun: E /: În veci inima c# În veci dragostea A B În veci via a mea. E c# A E B/G# Te ador. g# c# Când cer şi stele vor pieri g# c# Semnele vor dăinui g# c# Şi pe veci îmi vor şopti B Cât m-ai iubit. stăpâne şi mă închin c# E D/B Lauda şi onoarea i se cuvin. 96. E B c# ie. fii înăl at Alfa şi Omega.i dau inima şi sufletul meu A B E Pentru Tine vreau să trăiesc B Domnul meu.:/ E Final: Este a Ta c# Este a Ta A Este a Ta B A Ta … 35 . te iubesc c# Zi de zi vreau să-mplinesc A B E Doar sfântă voia Ta. este-a Ta. de-a pururi viu Domn al veşniciei. Ai fost răstignit E Ai fost răstignit c# Şi cuiele-mi spun A B Ce mare i-a fost iubirea E c# Cununa de spini îmi spune şi ea A B Ce mare i-a fost iubirea. A B De-aceea vreau să. Aceasta mi-e dorin a E c# Aceasta mi-e dorin a A E B/G# Să Te-onorez.95. Vrednic eşti de cinste Fii lăudat Împărat al slavei.

vreau ca să Te simt. Doamne G D C G Mai aproape. 99. cu Dumnezeul Preaînalt ? A D În veci de veci eşti Tu /x2 E A Divinul Miel pe tron /x2 D E Genunchii îmi aplec /x2 D E A Şi ie mă închin … Voi proclama. Să ne-mpace cu Dumnezeu. C G Ierta i să fim ! C D De pe cruce în mormânt. G C D Tu ai venit pe Pământ C G Să ne salvezi C D Sus pe cruce Te-ai jertfit. gloria Celui Înviat Ce-a fost junghiat. gloria Celui Înviat c# D E D A Cine se compară. Mai aproape. Cerul declară A/c# D E DA Cerul declară. Doamne Deschide-mi ochii. F#. A B E c# Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale. 100.B O inimă curată . Numele. C D C. vreau Doamne Ca să Te pot vedea. C D C.97.G Fericit sunt că Te am. 36 . B E Statornic.G Doamne. Deschide-mi ochii. Doamne D C D (bass G. A B A Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. /x2 C D Doamne. G C D C. C G D Iubirea şi gloria Ta C c G Şi puterea Ta.D.E) Mai aproape.i înal . Zideşte în mine /x3 E g# Zideşte în mine A E B A A. Dumnezeule. laudă. B e Din mormânt sus la cer C D G Să fii înăl at mereu ! 98.D.G Fericit de-a Ta iertare.i înal G C D C. Numele.i cânt ie.D. Dumnezeule E g# A E Şi pune în mine un Duh nou. Doamne. vreau Doamne a e Ca să Te pot sim i.G Doamne. /x2 Doamne vreau ca să Te văd. A B E c# Nu mă lepăda de la fa a Ta A B Şi nu lua de la mine A A7 Duhul Tău cel Sfânt.

Isus. Spală-mi Doamne gândul. Spală-mi Doamne via a. D b E Vreau să fiu curat şi plăcut in fa a Ta. Adu primăvara şi topeşte ghea a Vreau să merg spre cer Doar pe ea. D b E Numai Tu eşti scutul şi răsplata mea. Spală-mi Doamne gândul. Spală-mi Doamne gândul A Spală-mi Doamne gândul. Când troiene reci fac să-mi pară noaptea grea. E Spală-mi Doamne via a D b E Şi mă fă asemeni cu Tine mai mult D A Numai Tu uzi zorii E Şi împrăştii cea a. Spală-mi Doamne via a.i genunchii A Pleacă. Isus e aici b Ridică mâini curate spre cer D b Tronul de mărire e-n fa a ta E A Slava se coboară din El Îndrăzneşte de intră în locul sfânt b Spălat prin sângele Mielului D b Vino cu cântări de mărire E A Osana Mielului Preasfânt. A Spală-mi Doamne gândul. D E A Numai Tu eşti scutul sufletului meu. pe calea Ta. D /: Rege-al Regilor C# f# Domn al Domnilor b E A Isus. 37 . 102.i ascult pova a Vreau să pot privi mereu în ochii Tăi.i genunchii. A Numai Tu uzi zorii c# Şi împrăştii cea a. c# Spală-mi Doamne via a. Ia din mintea mea orice sfat al celui rău Vreau să fiu ca Tine Să. Pacea ce coboară din cerul sfânt Dragostea şi roadele ei În elepciunea şi credin a de neclintit Totul po i avea doar să vrei.101. Pleacă. /x2 :/ Vino cu povoara din via a ta Durerea ce te-apasă mereu Mâna lui Isus poate vindeca Rana şi păcatul tău greu.

105. marea G E Toate le-ai creat. să-n eleg E Şi să Te slăvesc. A Pentru zâmbetul Tău înscris printre stele f# Mângâierea Ta în clipele grele D Pentru dragostea Ta b revărsată în mine E Mă închin. un biet păcătos A c# f# M-ai iubit aşa mult. A E f# Mare eşti Rege în veci de veci D A Eşti Stânca mântuirii D E Salvat mi-e sufletul. e timpul să-i dăm inima C FC Hai. A D E c# Numele. să cânte fiecare G F a F Hai.103. ai murit la Calvar D b Să deschizi ochii mei. Hai. A Pentru cântec. aşa cum eşti cu starea ta C Hai… F Vine-o zi când to i C Se vor închina F C Vine-o zi când Te vom vedea F a To i copiii Tăi o comoară F G Vor primi din mâna Ta.i vom-năl a Isuse D A G E To i se vor pleca în fa a Ta A D E c# Numele. e timpul de-nchinare C F C Hai. recunosc că eşti Domn A Şi rostesc : MUL UMESC. Mare eşti Rege în veci A E f# Mare eşti Rege în veci de veci D A Pământul. mul umesc. Ai deschis cerul Tău A Ai deschis cerul Tău c# f# Ai lăsat slava Ta şi-ai venit D b E Pentru mine. 38 .i vom-năl a. Isuse D A Mare eşti şi-n veci b E A Ca Tine nimeni nu-i. 104. e timpul de-nchinare G FaC Hai. cerul. speran ă şi rază de soare f# Lumină şi pace pe-a mea cărare D b E Pentru tot ce Tu îmi dai.

:/ Ploaia care vine De la Dumnezeu Curge peste Tine. suflă peste noi.106. Doamne G A D Încă-o dată î i mul umesc. / x3 107. adesea stau şi mă gândesc G D G A Mi-aduc aminte de jertfa Ta D f# b f# Vin din nou la cruce să Î i mul umesc G A D Să. O. El e sfânt a9 d9 a9 El e sfânt. 39 . 108. acum eşti înăl at în slavă Rege din ceruri. adesea stau D f# b f# O. Isus. O. Domnul Divin Inima mi-e plină cu cântări de laudă ie cu drag mă închin. sfânt / x2 G E /: Sfânt e Domnul. Este-un vânt ce-adie C Este un vânt ce-adie a Vine din înalt Ca o mângâiere.i recunosc dragostea . care este D A Şi care va veni. Dumnezeu a Atotputernic.i recunosc dragostea G A D Să. Belşug din harul Său. Isus. G F /: El e-aici lângă tine C Po i să-L atingi. sfânt. D f# Privesc încă odată G A Locul unde-ai murit D f# G Mă-nchin şi la piciorul crucii cad A umilit b Încă-o dată. / x2 G A Mul umesc frumos G A D Mul umesc frumos G A Mul umesc frumos D Isus. Isus. F E Duhul Domnului A fost făgăduit C Şi-a fost trimis. :/ A G / Care a fost.

Doamne. 111. 110. să Te slăvim. /x3 . i-aducem închinare C G Doamne. i-aducem închinare F d G Dumnezeu puternic şi sfânt a F i-aducem slavă şi onoare d Căci Tu ai spus: G " EU SUNT ACEL CE SUNT ! " C Numele Tău e minunat a Numele Tău e-adevărat 40 F G Numele Tău e tot ce se poate spune C Numele Tău e minunat a Numele Tău e-adevărat F Numele Tău e mai presus G de orice nume C Numele Tău… În fa a Ta se pleacă toate Pământul şi cerul sublim Venim şi noi cu inimile noastre Să Te lăudăm. Simt prezen a slavei Tale D Simt prezen a slavei Tale f# Pe-ale laudei por i când trec D Templul se deschide G Şi eu fa a i-o zăresc A Şi în a Ta înfă işare G f# b Văd frumuse ea gra iei Tale e G A Pot doar să mă închin spunând : D e Eşti măre în acest loc.109. Domnul meu. cu foc. :/ C Tată sfânt d ie ne-nchinăm C Scumpe Isus F A Eşti Salvator Bb C Duhul Sfânt. onoarea g a d Şi puterea. vino acum d C dC d C Cu foc. Domnul meu G e D A Eşti măre în acest loc. î i apar in. Toată gloria. cu foc. onoarea d Bb /: Toată gloria. ava Tată D D7 Vrednic eşti să fii slăvit G e Veşnic preamărit G A D Eşti măre în acest loc.

/x4 D A E Final: Duşmanul va fugi din calea Ta. putere e (C. Iubire.112. 41 . Du-mă Doamne d g Du-mă Doamne în sfânta. cetă uia mea A E A E Al Tău bra sfânt. /x2 114. Bb C /: Ia cărbunele. sfânt şi atotputernic /: Doamne. D C G Ne-ai scos din noaptea păcatului D C G Mâna Ta ne-a ocrotit F G C Loc pentru noi. tărie mi-e A B c# Eşti Domn şi-n glorie domneşti.i prezen ă. te rog primeşte-mă. Lumina Ta vrem s-o răspândim Numele să. a D G Vrednic să ne conduci. sfânt. mare Domn A B c# Eşti stânca. Iartă-mă. Mare Domn E/ A E A E Isus. atinge-mi buzele. :/ 115. Înaintea Ta. sfânt. Isus. sfânt şi atotputernic. Vino.i înăl ăm. /x2 113. Credincios eşti să ne conduci G a G C D Credincios eşti să ne conduci G a G C D Numai Tu po i să ne aju i b G C Tu-mi luminezi calea şi via a mea. putere e C D / Iubire. Doamne mă-nchin Tu eşti sfânt. Bb F/A Du-mă Doamne prin sângele sfânt d g Du-mă Doamne în sfânta. iartă-mă. /x2 a Şi Te voi lăuda D e Cu inima mea a Şi Te voi lăuda D e Cu sufletul meu a Şi Te voi lăuda D e Cu via a mea C D Căci eşti Dumnezeu meu e Eşti Domnul meu. D A E To i se vor pleca în fa a Ta. Împără ia Ta va veni. d Iartă-mă :/ Tu eşti sfânt. Tu ai pregătit A D Nu dăm 'napoi.D) Vreau mai mult în via a mea.i prezen ă. domneşti.

Să fie to i cu El biruitori. C G D Glorie Celui din veşnicii. G e A Tu vei fi pe veci înăl at GA G e A Şi vei împără i peste noi. Ogoarele sunt gata de recoltă E B c# g# AE DB Sunt aici. la dispozi ia Ta. D Pământul aşteaptă venirea Ta. E timpul potrivit pentru popoare. Te voi asculta E g# c# g# Ogoarele sunt gata de recoltă. D Orice na iune. splendoare. să cadă. A B E A. Să ştie lumea că suntem creştini ? 42 . onoare.116.B Dar lucrătorii sunt aşa pu ini. 117. onoare D Slavă. întreaga lume b G/A Cântă Celui din veşnicii G e A Orice limbă-n cer. Să fie văzută iar slava Ta. Mai sunt în zgură încă mari comori. A B E Ca să culeg recolta dintre spini. Suntem noi sare pentru lumea aceasta? În întuneric suntem noi lumini ? Trăim ca Domnu-n vorbă şi în faptă. b G/A Fie Celui din veşnicii. pe pământ f# Să. Isus mai cheamă oameni în lucrare. E g# c# g# Mă dăruiesc o Doamne-n întregime. glorie. E B c# g# E B E Cheamă-mă. C G A Glorie Celui din veşnicii.i declare gloria. D Cel din veşnicii. G e A GA Orice fiin ă în fa a Ta. Slavă.

Tu din mor i ai înviat F C d /: Rabuni. Cu Isus vom zbura către stele Cu Isus spre o lume de vis Cu Isus trec ispitele grele Cu Isus vom zbura-n Paradis. a-nviat. 43 . Aleluia. Tu din mor i ai înviat Bb C F Cu Cel Sfânt ne-ai împăcat :/ g d Ce fior adânc în suflet mi-a pătruns. E A E Lăsa i pe pământ fericirea. Aleluia. F C d Rabuni. Tu din mor i ai înviat Bb C F Bb C Fii în veci glorificat. Rabuni.118. C Dar via ă eşti şi veşnic neînfrânt. A E Dragostea şi unirea B E Ce Isus le-a lăsat. glorie. Bb C Bb F Atunci când pe Golgota ai murit. Osana. Lăsa i Duhul sfânt să lucreze E A E Lăsa i Duhul Sfânt să lucreze A E B EB Să ne elibereze de blestem şi păcat. /: Slavă. aleluia. a-nviat. a-nviat :/ 119. g Credeam că Te-am pierdut d Pe cruce şi-n mormânt Bb C F Bb. Cum aş putea să fac ? Cum aş putea să tac ? Ca să nu spun despre iubirea Ta O lume-ntreagă aş vrea Să creadă-n jertfa Ta Şi s-o îmbraci cu slava Ta. E B E AB Pentru noi s-a ivit mântuirea E B EAB Pentru noi Cel De Sus s-a jertfit g# A E c# Pentru noi s-a ivit izbăvirea E B E AB Pentru noi Cel De Sus a murit. Isuse Aşteptăm slava Ta pe pământ Aşteptăm profe iile spuse Te-aşteptăm. aleluia. Domnul nostru Cel Sfânt. Lumina răsari în sufletu-mi trudit Căci lepădat am fost şi depărtat Nădejdea mea e El O cât de minunat Din mor i am înviat cu Tine-odat’. Te-aşteptăm ca să vii Tu.

i întinzi atunci când cad Când sunt setos. prezent să fii Să ne vorbeşti prin Duhul Sfânt încă o zi. Isuse Cea Dacă va mai fi înc-o zi G Nu ştiu timpul când G7 CFC Via a mea se va sfârşi. Tu apă-mi dai Fii Tu în toate Domn 122. :/ /: Cânt dragostea lui Dumnezeu Cânt aleluia. F Un timp de o zi. GD e D G Isus. :/ /: Cânt îndurarea Domnului Cânt aleluia. cânt aleluia Cânt dragostea lui Dumnezeu. G D e Inima mea ie i-o dau b C Îmbracă-mă cu al Tău har G D G D Fii Tu în toate Domn.120. Îmi amintesc cum pe pământ Cu oameni umblai şi le vorbeai prin Duhul Sfânt Te chem şi azi. Isuse Cea Atât este tot ce-mi doresc G O. Eu sunt un om C d Eu sunt un om. cânt aleluia Cânt îndurarea Domnului. :/ 44 . dă-mi Tu puteri G7 C C7 Ce-am de făcut să-nfăptuiesc F Căci mâine nu ştiu. sunt doar un om… G G7 CG Ajută-mi te rog să cred mai mult ce pot a fi C C7 F d Să cred mai mult în al meu Domn C G C Ajută-mă să te slujesc timp de o zi. 121. Miel Preasfânt C G DCG Dumnezeu divin. Miel Preasfânt C G DGD ie mă închin GD e D G Isus. Tu mi-ai luat ruşinea mea M-ai ridicat în slava Ta Tu eşti în toate Domn. Mâna. Tu-mi eşti refugiu G D e Tu-mi eşti refugiu când sunt slab b C Tu eşti comoara ce o caut G D G D Tu eşti în toate Domn. Cânt aleluia Domnului b f# b f# /: Cânt Aleluia Domnului A G D F# Cânt aleluia. cânt aleluia Cânt bunătatea Domnului. :/ /: Cânt bunătatea Domnului Cânt aleluia. cânt aleluia b f# b f# Cânt aleluia Domnului.

A D /: Şopteşte-I : “Iartă-mă. Eu vreau să cânt mereu din sufletul meu Eu vreau să cânt mereu din sufletul meu Numele Lui sfânt şi sfântul Său Cuvânt Eu vreau să cânt mereu… 124. G Cuvântul Tău e lumina mea e Bra ul Tău sfânt e tăria mea C a Fii glorificat. b Mâna Domnului întinsă e şi azi spre voi E D A Întinde mâna ta şi tu.123. . A A7 Te preamărim. A A7 ie ne-nchinăm. noi Te iubim D b Al Tău Nume mare-L înăl ăm A Căci în Tine e puterea. La Tine venim A La Tine venim. A Vrea să intre-n via a ta :/ Final: Isus e lângă mine. către Tine şi aştept G D Doar voia Ta să o fac. 45 A A7 Noi Te iubim. nu mai privi-napoi. Aş vrea să Te cunosc G Aş vrea să Te cunosc tot mai mult Isus e Aş vrea să Te cunosc tot mai mult Isus C a Ochii îmi îndrept. A intrat în via a mea. veşnic lăudat GD În via a mea. nu mai ai ce întâlni E Doar via a plină de necaz D A Întoarce-te la Domnul azi. 125. Ochii Domnului A b Ochii Domnului plini de dragoste privesc E D A Inimile tuturor care nu-L cunosc. A g# f# Ia vina mea” b E Isus e lângă tine. lan urile le-ai rupt A E Care ne-au robit. E în Tine-i măre ia A E Prin care suntem biruitori. Te preamărim D b Îndurarea Ta o înăl ăm A E Căci ne-ai eliberat. ie ne-nchinăm D b Cu podoabe sfinte-n fa a Ta stăm A Doar pe Tine te-năl ăm E A Domneşte Tu printre noi. la Tine venim D b Mântui i în fa a Ta noi stăm A E Cu capul sus. b Înapoi de mergi. inima plină de laudă A E ie ne-nchinăm.

Doamne. 127. E B Să fii înăl at. 128. A B Eşti Creator desăvârşit. Tu eşti Dumnezeu Şi vei domni în veci Întreg pământul este plin de slava Ta. E B Să fii înăl at. Împărat. să fii înăl at A f# E B Domn al dragostei. 46 . Tu eşti Dumnezeu E A B Doamne. o. Doamne. A E c# Mi-a şters pentru veci tot trecutul B A E E7 Prin sângele curs pe Calvar A Am schimbat temerile E c# Într-un cânt glorios B A E Sunt liber de-acum. Atât am căutat E A E c# Atât am căutat rostul vie ii B A E De-am ajuns rob acestor căutări. A E c# Dar Isus mi-a deschis orizont prin Calvar B A E Loc de chin şi de mari îndurări. Mereu veghezi să-mplineşti Cuvântul Tău cel sfânt În dragoste ne conduci pe-al vie ii drum. g# c# Dreptatea Ta vedem A B E Cum se-mplineşte zi de zi pe-acest pământ. să fii înăl at A B E Domn al dragostei. Împărat. :/ Doamne Te rugăm Revarsă din Duhul Tău Pentru mila Ta mare Dă-ne din Duhul Tău. Doamne Te rugăm D f# b f# Doamne Te rugăm e G A Revarsă din harul Tău D A b f# Pentru mila Ta mare G D G A Dă-ne din harul Tău G b /: Stăm şi-aşteptăm G D Să torni Duhul Tău.126. Tu eşti Dumnezeu g# c# Şi vei domni în veci A B E Întreg pământul este plin de slava Ta. ce har! Acum de trecut eu sunt liber Căci Isus a-nnoit via a mea Bucurii am în inima mea ne-ncetat O cântare spre lauda Sa.

Spre mine fa a i-o întorci D b Spre mine fa a i-o întorci D A D Şi sufletul meu te slăveşte b Iertare-mi dai. Zi de zi mă-nviorezi Şi sufletul meu te slăveşte Speran ă-mi dai şi mă-ntăreşti Şi sufletul meu te măreşte. F CF CF Aleluia. aleluia Bb F Bb g C Aleluia slavă Mielului. G D Şi-naintea Ta vin A Şi mâinile mi le-nal G D Şi mă bucur în Tin’ G f# Îmi înal mâinile către cer e b Lumea întreabă de ce ? G A Db Eu le spun că-mi iubesc Regele G A D Eu le spun că-mi iubesc Regele. D A Voi slăvi pe Mielul gloriei. Domnul meu d Bb C Dorin a mea e să te-nal F C Bb C Mai sus de tot ce-i pământesc Bb C F Spre bucuria Ta. A e Prin încercări voi sta f# b Căci am un pre în fa a Ta A e Şi-n bra ul Tău voi sta D A D Plăcerea mea e-n calea Ta. 47 .i cânt Bb C F Pentru plăcerea Ta. d Bb C Via a mea e-n mâna Ta. b E Voi slăvi pe Mielul gloriei. 130. D A Regelui regilor mă închin. Odihnă dai sufletului meu De aceea te slăveşte Putere dai trupului meu Doar mâna Ta tămăduieşte. sunt fericit D A D Şi sufletul meu te măreşte.129. Îmi plec genunchii F C Bb C Îmi plec genunchii-n fa a Ta. A Şi mâinile mi le-nal . F C Bb C Un cânt de laudă vreau să. 131. Voi slăvi pe Mielul gloriei. F C Bb C Te caut pe Tine. G A D Regelui mă închin.

El m-a găsit în greu păcat. Doamne D A Pregăteşte-mi inima. D A Cu mul umire trăim pentru Tine. D A D Golgota. 134. veşnicia C a D Şi Cuvântul Sfânt ce s-a-ntrupat. Golgota b f# G A Oare ce-a sim it. C A Deşi nu credeam. eşti Mesia C a D Eşti al dragostei sublime Împărat. Cum aş putea să-I mul umesc Pentru tot ce El mi-a dat? Îmi ridic privirea-n sus Şi văd Golgota. C a Căci Tu eşti Prin ul Păcii. G Ca Îi vom cânta osana lui Isus C a D Voi înăl a spre ceruri glas curat G Ca Şi mă închin în fa a Ta. Pregăteşte-mi inima. minunat. Credeam că voi muri cu El D f# Credeam că voi muri cu El G D Într-adevăr doream f# b Dar eu de El. G e A D Te iubim Isus. lovit şi părăsit? D A b f# Golgota. G b Prin ul slavei. 133. G g Cum am putut să-L întristez? D f# b Când El mult m-a iubit: G f# A urcat întreg Calvarul G A Şi m-a mântuit. D Minunat.132. Doamne G e DA Să fie un templu sfânt şi curat. Isus. Şi m-a eliberat De-atunci în vis via a mea Mi s-a transformat. Tu eşti rege. eşti Mesia G b Tu eşti Rege. 48 . m-am depărtat. fii lăudat. Golgota G A e A D Doar pentru mine şi pentru tine a murit.

aleluia e D G A Slavă Lui căci m-a salvat G f# b El prin jertfa-I de pe cruce A GAD Ne dă victorie. Final: Aşa aproape de Tin’ Simt cum Te bucuri sau suspini Pacea Ta mă inundă deplin Aproape de Tin’. un sprijin în nevoi B7 e E Duhul Domnului. E Duhul Domnului e E Duhul Domnului. târziu A B E Bucuria mi-e Isus. Bucuria mi-e Isus E g# c# g# Bucuria mi-e Isus A f# B Bucuria mi-e Isus E g# c# g# Din zori şi până seara. a A D /: Numele lui Isus :/ ne dă victorie. Numele lui Isus D A /: Numele lui Isus :/ ne dă victorie. 136. 49 .135. Ajutorul mi-e Isus… Speran a mea e Isus… Medicul meu e Isus… Tăria mea e Isus… 137. Acum când inimile bat împreună Şi iubirea Ta străpunge via a mea Privesc prin ochii Tăi şi văd mila Ta Căci sunt aşa aproape de Tin’. ce ne leagă împreună. 138. Aşa aproape de Tin’ E B c# Aşa aproape de Tin’ A c# B Simt cum Te bucuri sau suspini E B c# Strâns legat sunt de inima Ta AB E Aproape de ea. G D Mă gândesc acum la vremea în care f# E Cu bra ul Tău Tu m-ai ridicat G D Planurile Tale-acuma-mi sunt clare f# B Căci prin har via a mi-ai schimbat. D Acolo unde-I Duhul Domnului G B7 Nu este frică D Acolo unde-I Duhul Domnului G B7 e E libertate. ce vine peste noi a Şi mâna Tatălui. G f# b Cântă-I glorie.

Lăuda i. 141. Final: Via a ta poate-a schimba Isus Poate face-un om nou din tine. la lumină şi har a e F D Ierta i prin jertfa lui Isus. prin Isus. lăuda i pe Domnul E c# Lăuda i. Atunci în strâmtorare noi am strigat Şi Dumnezeu ne-a auzit Cuvântul Lui cel sfânt ne-a tămăduit Speran ă nouă am primit. Şi-mi ridici povara grea.139. E c# În locaşul Lui cel sfânt A B Lăuda i pe Dumnezeu! E A F# B /: Glorie ie. la Calvar. Isuse iubit Pot să găsesc fericire. 50 . Astăzi îndreaptă. Voi lăuda pe Domnul meu Voi lăuda pe Dumnezeu În locaşul Lui cel sfânt! Slavă-I voi cânta mereu. C F Ai pus în mine un dor nespus d G CG Dorul de-a fi lângă Tine. Numai în Tine. Tu mă aperi de duşmani. lăuda i pe Domnul! A B Lăuda i pe Dumnezeu. a e C D Aşa vom zice noi cei răscumpăra i a e FD Scăpa i din mâna celui rău a e C D Chema i la via ă.i privirea-n sus Iată ca Mirele vine. Via a făr’ de Tine C d C a Via a făr’ de Tine Tată ceresc d G C G Este doar deşertăciune. Părinte din ceruri E A E B E Tu eşti Domn în veci de veci. C d C a Numai Tu po i da vie ii un sens d G C Ca să trăiesc pentru Tine. 140. la Calvar. C F Via a mea Tu mi-ai schimbat. :/ Tu eşti Doamne stânca mea. Isus d G CG Şi-ai făcut un om nou din mine. Lăuda i pe Domnul G C /: Lăuda i pe Domnul :/ C D G Căci Domnul este bun. Duhul Tău Sfânt mi-a dat dragoste-n dar Şi bra ul Tău ocrotire. Scutul meu în vreme rea.

Bucura i-vă în Hristos E A E AB Bucura i-vă în Hristos B c# Boldul mor ii. final: Tu eşti Isus astăzi Al meu Domn divin De-aceea spre Tine Cu lacrimi mă închin. /x 4 . 145. Eu aş vrea să. boldul mor ii B c# L-a învins şi-a înviat B c# Domn şi rege este Isus B Deci să ne bucurăm A BE Isus din mor i a înviat.i spun de Isus Despre a lui dragoste Despre gloria Lui cea mare Despre sfânta-i gra ie Să purtăm cu to i de-acuma Al lui Isus nume sfânt Căci prin El noi suntem liberi Dezlega i de-acest pământ. Aleluia El sângele şi-a dat G C D G Aleluia. Strigăm to i ca la Ierihon Şi Îl lăudam pe-al nostru Domn. Salvare şi pace La Tine găsesc Tu meri i iubirea Deci. i-o dăruiesc. F G Iar noi avem chiar astăzi F d e a Un drum spre ceruri sus F G O poartă spre-nchinare F d e a Prin jertfa lui Isus Aşa cum Iuda a strigat Duşmanul s-a înspăimântat De frica Domnului. El sângele şi-a dat e F Acuma pot să zic şi eu C D G Că sunt pe veci iertat. Aşa ca Iosua. Aşa cum David a e Aşa cum David a lăudat a e Războiul când l-a câştigat. G D În Isus eu am un prieten C D G Care sângele şi-a dat 51 D Şi El astăzi mijloceşte C D G Ca să fiu pe veci iertat D Să purtăm cu to i de-acum C D G Al lui Isus nume sfânt D Căci prin El noi suntem liberi C D G Dezlega i de-acest pământ.143. G a FG Aşa îl voi lăuda a e Femei cu tamburinele a e Lăudau-năl ându-şi mâinile. 144. G a FG Aşa Îl voi lăuda.

aceasta e B E Ziua Domnului. B E Domnul este bun. 52 .146. A Domnul este bun. /: Mare Dumnezeu avem :/ Glorie. E B E El e bun cu mine /: Ia păcatul meu :/ El e bun cu mine /: Liber sunt acum :/ El e bun cu mine /: El ne-a creat :/ /: Şi ai Lui suntem :/ /: Lui ne-nchinăm :/ /: Pe El îl vestim :/ /: Noi rătăceam :/ /: Dar El ne-a iubit :/ /: Nu-l cunoşteam :/ /: Dar El S-a jertfit. :/ /: Isus e Domn :/ /: Vine în curând :/ /: Vom moşteni :/ /: Cu El cerul sfânt :/ 148. /: Mare Dumnezeu avem :/ Îngerii-n lumină Lui I se închină Mare Dumnezeu avem. Aceasta e ziua Domnului E /: Aceasta e :/ B /: Ziua Domnului :/ E /: Veseli să fim :/ B /: Să ne bucurăm. :/ A E Aceasta e ziua Domnului A E Veseli să fim să ne bucurăm E Aceasta e. Mare Dumnezeu avem Domnul este bun. Ia păcatul meu Liber sunt acum El e bun cu mine 147. mărire Aleluia ie Mare Dumnezeu avem. Domnul este bun E f# Domnul este bun. E AE Mare Dumnezeu avem E DB Mare Dumnezeu avem E c# El e cel mai mare-n E c# Slavă şi-n splendoare E B E Mare Dumnezeu avem.

Cu natura-ntreagă să-I cânt aş vrea Lui Dumnezeu. Glorie. Cânt Domnului că mi-a făcut bine G C G Cânt Domnului că mi-a făcut bine e G FD Lui Dumnezeu. glorie G C G Mi se bucură inima-n mine e GDG Lui Dumnezeu. glorie. 151. C F Prin El izbândă am primit g A Căci ne-a eliberat C F Prin sângele Lui ne-a sfin it g A Iertându-ne de-orice păcat. 53 .:/ /: Vin’ la Isus cu căin ă El ta va ierta. glorie G El ne-a adus mântuire C G De-aceea-I cânt pe vecie e GDG Lui Dumnezeu. înal ă G C Şi înal ă Numele lui Isus.149. :/ /: Taie-i scara lui Satana Ca să cadă jos. :/ 150. d A Şi cu Isus învingem pe Satan d Căci e Domn. Prin Isus avem victorie d A Prin Isus avem victorie d Doar prin El avea-vom bucurii. glorie Să-L slăvească mun ii şi apele Lui Dumnezeu. :/ /: Şi trăieşte prin credin ă Cum Isus a zis. Dă-I povara ta lui Isus C F /: Dă-I povara ta lui Isus G C El o va purta. :/ C F /: Şi înal ă tot mai sus. glorie. G Cânt lui Dumnezeu glorie C G Şi tot pământul să-I cânte G FD Lui Dumnezeu.

Stele pline de şoapte În feeria lor. G b C Mun i înal i. Licăreau uşor: Eu m-alătur lor Şi-ntr-un mare cor Î i cântăm cu dor Cât de mare eşti… 154. Vrei tu să scapi de păcat sarcină G C G Vrei tu să scapi de păcat sarcină D G Prin sângele sfânt al Mielului C G Vrei tu să-nvingi răul din inimă D G Prin sfânt sânge al Lui Isus. G C G E puterea ce minuni face D G D Sângele mielului G C G E puterea ce minuni face a D G În scump sânge al Lui Isus. D G Doamne cât de mare eşti. A D A g# f# /: Atunci î i cânt măre Stăpânitor b DE A Ce mare eşti. ce mare eşti. păcat Prin sângele sfânt al Lui Isus Vin’ la Calvar şi vei fi vindecat Prin sfânt sânge al Lui Isus. Vrei să fii liber de patimi. :/ Privirea când mi-o-nal şi văd minunea Mul imea astrelor ce-alerg pe cer Măre ul soare cât şi blânda lună Ca mingi de aur plutind prin eter. seme i e a Cu brazi plini de năme i D Vântul adia G CD Şi parcă aşa spunea: Oceane-n depărtări Îşi poartă cântu-n zări Iar pescăruşii-n zbor Îngână-ncetişor: În adâncă noapte. 54 . Doamne mare D b Când privesc eu lumea A E AE Ce ai creat-o prin al Tău Cuvânt A Db Şi fiin ele ce-mpodobesc natura A E A E Cum le-ntre ii cu bra ul Tău Cel Sfânt.152. O Doamne mare A O. e a Doamne cât de mare eşti D G Şi cât ne iubeşti. 153. Doamne cât de mare eşti G C Doamne cât de mare eşti.

aleluia G Glorie. aleluia. Am nădejde şi bucurie De când Isus m-a salvat Am nădejde şi bucurie. ceva m-atinge G D G E mâna bună a Lui. Suspin adesea. aleluia. glorii El mă atinge G Glorii. glorie. Isus via a noastră G Isus via a noastră. G Cânt despre Isus. C G Domnul Isus m-a salvat. multă pace Sunt prin El eliberat. Eu am pace. multă pace. El mă mângâie.155. De când Domnul m-a salvat. Mă rog lui Isus. 157. El îmi răspunde Cu mâna bună a Lui. 156. Din clipa când în via a noastră Pacea a intrat Cântăm întruna Mielului Ce ne-a răscumpărat. Glorie. ceva m-atinge G e Cânt despre Isus. Eu am pace. Cânt despre Isus. glorii El mă atinge e D G Cu mâna bună a Lui. Aleluia. G Glorie. glorii. G Glorii. glorie. G Noi pe Tine te mărim C Căci prin jertfirea Ta pe cruce G D Noi voioşi trăim G Ne-ai dat în dar iertare B e Pentru vina ce-o purtăm a D G CGD De-aceea î i cântăm: Aleluia. glorie. glorie. e Glorie. aleluia C G D Glorie. ceva m-atinge C Cânt despre Isus. 55 . glorii. G D G Sunt prin El răscumpărat. A Lui să fie slava Ce în veci va triumfa Acum şi pururea. Cu mâna bună a Lui. Spun despre Isus ceva mă-mpinge E mâna bună a Lui. aleluia G Be Glorie. glorii. glorie. aleluia a D G Părintelui ceresc. Sunt prin El răscumpărat. glorii El mă atinge C Glorii. glorie.

158. 160. El poate E B El poate. B e Familia Domnului Isus :/ 159. e Lasă-L să te-atingă. E A Eu ştiu că poate E B Eu ştiu că Domnul poate AE A mă duce-n cer. . D G Suntem o familie reală. Isus e viu în veci de veci Aleluia. Isus cel înviat e B7 /: Isus cel înviat e astăzi printre noi B7 e Isus cel înviat e astăzi printre noi :/ a Lasă-L să te-atingă. A El inimi vindecat-a E Captivi eliberă F# A dat vedere orbilor B B7 Pe bolnavi vindecă. 56 Şi-acolo-n veşnicie Cu Dumnezeu vom sta Dac-ai făcut în via a ta Ce scrie Biblia. Ce minunat e să fii dintr-o familie ! e G /: Ce minunat e să fi dintr-o familie. A dat l-ai Săi putere Să-I fie martori vii Prin Duhul Lui cel sfânt le-a dat Şi multe bucurii. Mormântul lui Isus Şi astăzi este gol. D Lasă-L să te-atingă G B7 Şi vei fi eliberat. e a Familia care iubeşte. Isus Hristos revine iar Ca să ne ia. El poate. B e Familia sfântă a D-lui Isus :/ e a /: Suntem o familie unită. Deci suflete grăbeşte Şi vino la Isus Căci bunul tău păstor Isus Te duce-n ceruri sus. El poate.

/: Dar o trăim căci merită trăită Când peste lumea asta mărginită Există Dumnezeu. G A /: Ci ne-a zidit o minte creatoare G F# Şi-o-n elepciune fără de hotare b F# Există Dumnezeu. a D G G7 Te-aleg mereu. nu suntem jivine-ntunecate Gonite de un bici ne-nduplecat /: Ci noi avem un duh şi-o libertate 57 Şi-o inimă ce pentru ceruri bate Există Dumnezeu. 162. b Există Dumnezeu cu-adevărat. veşnic. ce fericire.:/ Da e cu noi Scriptura ca dovadă Avem minuni şi semne ne-ncetat. însorită Nu-i via a totdeauna un palat. Există Dumnezeu. Căci numai El e adevărul. în orice clipă. /: Isus e-n noi lumină şi iubire Iar moartea e un zbor spre nemurire.:/ Nu. nu suntem un vis b F# b Nu. Există Dumnezeu cu-adevărat. Nu. Există Dumnezeu cu-adevărat. /: Dar cine vrea pe Dumnezeu să-L vadă Să stea în fa a Lui pe baricadă. Isuse dintre to i te-aleg mereu G C G Isuse dintre to i te-aleg mereu. Leagă-ne Doamne G e Leagă-ne Doamne pe to i împreună D G Cu lan uri ce nu pot fi rupte. . Există Dumnezeu cu-adevărat. C G Isus Mântuitorul meu a D G Te-aleg mereu. C G e Căci Tu eşti via a sufletului meu. şi acela-i viu. C G e D G Este-un singur Duh. Există Dumnezeu. Şi-avânt să pot ajunge-n ceruri. nu suntem neant.:/ Nu-i calea noastră. a C G În orice zi.:/ 163. Isuse-aleg deplin cărarea Ta Din miile de căi din lume. Şi vreau să merg pe ea cât m-ar costa Dă-mi Duhul Tău să mă îndrume. a C D G Şi harul care mă ridică. e D G Este un singur Fiu. Te-aleg mereu. leagă-ne în dragoste.:/ Nu. Isuse-aleg cuvântul Tău cel sfânt. Ce-mi dă lumină pe acest pământ. G e Leagă-ne Doamne pe to i împreună a D G O. Există Dumnezeu cu-adevărat.161. C G Este-un singur Domn. Supremul adevăr s-a relevat. Te-aleg mereu. nu suntem un vis şi-o întâmplare e F# Un lut de sine însuşi frământat.

B E Pe Domnul slăvesc. Cum stelele noaptea pe cer eu le zăresc. şi-al vie ii cuvânt Doar pentru Tine trăiesc pe-acest pământ. Ca stropii de rouă C G Ca stropii de rouă ce udă câmpul-nverzit C Ca norii ce-aleargă-n văzduh necontenit C7 Ca raza de soare ce umple văzduhul F mereu d C G C Doresc Isuse să umpli şi sufletul meu. Iubitul meu Hristos. Alerg şi eu. Priveşte Isuse azi spre fiin a mea. Cum cerbul doreşte izvorul cristalin. E7 Toate popoarele lumii A Să se-ncreadă-n El B Eu mă-ncred doar în Domnul A B E Ştiu că nu greşesc. Nu pot găsi un loc mai bun şi mai frumos Decât lângă Tine. Doamne. Vino şi fă-mă să strălucesc ca o stea. ajutorul meu. 58 . 165. Spre Tine c-un dor mai sublim Să-mi dai din apa ce curge din tronul divin. E El e-al meu turn în care A La necaz alerg B Eu mă-ncred doar în Domnul A B E Ştiu că nu greşesc. Cum râul goneşte. La Tine e Harul. aleargă spumegând. F C G C Doresc Isuse să umpli şi sufletul meu. ele frumos strălucesc. B E El e slava mea şi când drumu-i greu.164. Eu mă-ncred doar în Domnul E Eu mă-ncred doar în Domnul B El mă ajută A B Eu mă-ncred doar în Domnul E El e a-mea Stâncă. Oricât le-ai privi.

E Aş vrea ca-n mine A E c# Tot ce-i vechi să moară. a Ta via ă Să se-oglindească pururi în a mea Şi să dispară negura de cea ă Ce-mpiedică să văd mărirea Ta. D Inima mea i-am dat-o Lui A D Cu totul sunt al Domnului. f# B E Ca Tu să faci din mine ce doreşti. o scump Isuse În pribegia mea pe-acest pământ Dorin ele ce îmi rămân nespuse Le împlineşte sfântul Tău Cuvânt. Aş vrea Isuse E A E c# Aş vrea Isuse scump să fiu ca Tine f# B E În pribegia mea pe-acest pământ. G D Prin sânge sfânt răscumpărat G D De tot păcatul sunt spălat D b Sunt al Lui ( sunt al Lui ) e A D Nu sunt al meu. ci-al Domnului. Prin al Său har. E A E Aş vrea Isuse scump a ta comoară A E DB De mângâieri pe veci să-mi dăruieşti. 59 . o ceas frumos Când am aflat eu pe Hristos. Sunt nou născut Şi-acuma ştiu că nu-s pierdut.166. 167. O scumpă zi D O scumpă zi (o scumpă zi) A D Când pe Isus eu L-am primit. E A E c# De-atâtea ori când grea ispită vine f# B E S-o biruiesc prin sfântul Tău cuvânt. O scumpă zi. D Sunt al Lui (sunt al Lui) A D Nu sunt al meu. Aş vrea Isuse scump. ci-al Domnului. Şi câte n-aş mai vrea.

Te-am ales. El ne-a iubit venind în lume E El ne-a iubit A Venind în lume E Ca noi prin El B Să fim salva i A Prin sângele A a Vărsat pe cruce E B La Golgota Isus Cristos E Ne-a mântuit E E7 Ştiind că-i viu A Pot învinge teama E Fiindcă-I viu D/B Eu sunt salvat E E7 Şi când ispita grea A a Mă va ajunge E Pe bra ul Său mă simt B E Din nou eliberat Ca un copil Ce se încrede În tatăl lui Pe-acest pământ Aşa mă-ncred Şi eu în Domnul Şi de păcat descătuşat Voios îi cânt Când voi pleca în veşnicie Când lupta grea va înceta Îl voi vede pe tron în slavă Pe cel ce moartea A învins prin jertfa Sa. Dintre mii şi mii de mii. :/ 60 . Te-am ales /: Cum puteam să nu. Te-am ales /:Nimeni n-a iubit mai mult În al vie ii greu tumult Când iubire-am în eles şi Te-am ales. Te-am ales. :/ Te-am ales. 169. Te-am ales. :/ Te-am ales. Dintre mii şi mii de mii. Te-am ales. Te-am ales E f# B E Te-am ales. m-ai ales /: Vreau să.168. Cum puteam să mă ascund Când pe cruce ne-n eles. A f# E Dintre mii şi mii de mii. :/ M-ai ales.i mul umesc deplin Pentru harul Tău divin Căci iubirea-am în eles şi Te-am ales. Dintre mii şi mii de mii. m-ai ales. m-ai ales. Te-am ales.i răspund. Te-am ales A B /: Glasuri multe m-au strigat g# c# Mâini întinse m-au chemat A B EAE Dar din toate ne-n eles.

/x2 Fă bine diminea a Fă bine şi la prânz 2x/ Fă bine pe-nserate Fă bine orişicând. Î i mul umim Isuse c# E B E Î i mul umim Isus din inimă E B Din inimă. Roagă-te diminea a E f# Roagă-te diminea a B E E7 Roagă-te şi la prânz A E c# 2x/ Roagă-te pe-nserate f# B E Roagă-te orişicând. din inimă. Isuse drag şi vino /: Ne du mai sus. /x2 Ascultă-L diminea a Ascultă-L şi la prânz 2x/ Ascultă-L pe-nserate Ascultă-L orişicând. E B E Î i mul umim Isuse drag din Inimă /: Te lăudăm Isuse :/ Te lăudăm Isus din inimă. Î i mul umim Isuse E A E Î i mul umim Isuse. Isus iubit B E În dragostea Ta.i vom cânta Isus iubit. Î i mul umim Isuse D B Î i mul umim Isus din inimă E A E Î i mul umim Isuse.170. arse E7 Aa /: Şi inima spre răsărit E B E Şi fa a mi se-ntoarse. din inimă. /x2 61 . E E7 A a Din inimă. :/ Isus. /: Din inimă. în viitor. mai sus de nori În ara de lumină. :/ Treci peste ani. De dorul Tău E f# De dorul Tău. / : Din inimă. /x2 Dă-I slavă diminea a Dă-I slavă şi la prânz 2x/ Dă-I slavă pe-nserate Dă-I slavă orişicând. :/ Şi. Te proslăvim Isuse drag din inimă:/ 172. A B Î i mul umim Isuse drag E din Inimă. noi aşteptăm Cum crinii-aşteaptă roua /: Privind spre ceruri Te chemăm Cu mâinile-amândouă. Isus. Te lăudăm Isuse drag din inimă :/ /: Te proslăvim Isuse :/ Te proslăvim Isus din inimă. din inimă. o veşnicie /: Căci Te-am chemat şi Te-am dorit Cum nimenea nu ştie. :/ 171. De drag. din inimă.

E A Bra ul Său iubitor mă conduce B E Zi de zi prin încercări de orice fel A Harul Său minunat mă va duce B E Prin credin ă s-ajung sus în cer Eu am predat zdrobitoarea-mi povară Lui Isus şi-am luat-o pe a Sa Sunt fericit că-i aşa de uşoară Am s-o port pe pământ cât voi sta Lângă Isus am aflat fericirea Şi doresc să-L slăvesc ne-ncetat Prin Harul Său voi primi nemurirea Când intra-voi pe por i de smarald. F I i cântăm osana. Orişicine crede Si renun ă la păcat In Isus găseşte. G Pentru mântuirea C Ce-n Isus ne-ai dăruit. O. Toată lumea să audă Vestea bunei mântuiri.173. C Dumnezeule slăvit. Eu am pornit fericit pe cărare E A Eu am pornit fericit pe cărare B E Cu Isus bunul meu salvator A Deşi spinos deseori drumul pare B E Eu mă in de Isus stăruitor. C Nici în fapte şi-n cuvânt. N-ai asemănare C G N-ai asemănare CFC Nici in cer nici pe pământ G Nici în măre ie. e B e O. Un prieten minunat. a e B7 Cură it în al Lui sânge a G B7 Şi crezând în jertfa Lui 62 e B e Mă apropii fără teamă e B7 e De Preasfântul Dumnezeu. Orice suflet care zace În osândă şi păcat Să se-ntoarcă. ce jertfă minunată e B7 e Este jertfa lui Isus. . Nu va fi respins nicicând Are bucurie Si-o nădejde pe pământ. ce valuri de-ndurare e B7 e Curg din crucea lui Isus. Orişicine vine. 174. deci. 175. la Tatăl Care iartă ne-ncetat. Pretutindeni să se-ntindă Valu-acestei mari iubiri. ce valuri de-ndurare e B e O.

Prin câte puterea-I se-arată Prin câte dovezi îl cunoşti Priveşte la ceruri şi iată În toate pe El recunoşti. Şi scut la greu Tu să ne fii. Cinsti i-L ostroave şi ape Cinsti i-l voi mări şi uscat Căci El a putut să adape Mul imi de popor însetat. Te rugăm C F A Să iei parte Tu cu noi d Să ne-ascul i cum î i cântăm g Şi Te lăudăm A dD Întotdeauna fii cu noi. g C Tu eşti al nostru salvator F Bb Un minunat şi bun păstor g A Cu Tine noi vrem ca să fim d În ceruri sus. osana lui Isus D A D A Osana lui Isus. g C Să nu ne laşi părăsi i nicicând F Bb Căci noi trăim doar cu Tine-n gând g A Pe Tine noi doar Te avem d D Şi-n Tine ne-ncredem. Răsune a noastră cântare D A Răsune a noastră cântare G D Un imn de adânci mul umiri A Să fie şi-n ceruri serbare G D Ca-n ziua de mari fericiri. În această oră d În această oră. A Prin duh să-năl ăm o cântare G D Prin duh să-L cinstim pe Isus A Căci slava ce-o are e mare G A D În gloria unde-a ajuns. Să ne ii în mâna Ta Să nu ne laşi nicicând. g Doamne. 177. Veni i voi mul imi de popoare Să vină to i cei păcătoşi Căci gloria Lui este mare Iertare primi i bucuroşi. Pe Isus îl sim i în natură Căci toate prin El s-au creat Şi cine-i ca El în statură Nu-i nimeni c-al meu împărat. Ca să mergem înapoi Iar pe drumul înspre cer Tu să ne conduci. 63 .176. D A G D Osana lui Isus. de-acum şi până-n D veac.

. la dreapta Lui vei sta O mireasă când vei fi în ara Sa. amice nu uita ‘Nainte-i Dumnezeu. aleluia.. Atunci ochii î i ridică şi cere mila Sa Şi prin harul Său El te va ajuta... d G C Crede-n El şi-n veci tu fi vei fericit. 179. F C Isus. 180. D Îndeajuns mi-e Doamne G Doar harul Tău. aleluia! 64 El e Mântuitorul. F C a Isus.. Când durerea te doboară.. înainte-i Dumnezeu. Te preamăresc G D Îmi ridic mâinile spre cer şi Te G slăvesc. aleluia! E7 A Isus Hristos e Domnul. Vrednică vei fi acolo. Îndeajuns mi-e Doamne G Îndeajuns mi-e Doamne a Doar harul Tău. înainte-i ara ta. Isus e biruin a. Cu Isus în lumea asta C F Cu Isus în lumea asta voi merge eu mereu G C Înainte-i ara mea.178. înainte-I Dumnezeu... El vindecă bolnavii. aleluia! E BE Isus Hristos e Domnul. aleluia. :/ . Isus este calea-n ara bucuriilor. Isus este calea-n ara bucuriilor G G7 Este jertfa ce ne poartă C C7 Spre limanul mult dorit. aleluia. aleluia A B E Isus Hristos e Domnul. Isus Hristos e Domnul E f# B Isus Hristos e Domnul. G G7 Cc /: Te laud Doamne. F Deşi calea e îngustă şi plină de-ncercări G C C7 Cu Isus ajunge-voi în veşnicii. Isus este iubirea. aleluia.. :/ /: Îndeajuns mi-e Doamne Doar jertfa Ta :/ /: Mă-nchin în fa a Tronului sfânt. Niciodată pe-a ta cale să nu te ui i-napoi Înainte-i ara ta.. :/ /: Îndeajuns mi-e Doamne Cuvântul Tău. Isus Hristos e pacea.

Drumul tău pe-acest pământ Plin de dureri va fi Însă Isus le-a purtat În locul tău muri. G El rămâne în veci a Ca şi ieri. Predă..i dar via a-n mâna Lui Şi-atunci tu vei vedea Că cel ce e din veci la fel În veci va rămânea. 182. Ce zi mărea ă.da “. ură şi război G C G Dar ferici i la cer privim a D G Nu e mult şi vine Domnul iar la noi. 65 . El vine iar D G Ce fericire negrăită C G Se va sfârşi al nop ii chin amar D G Căci Domnul vine iar. Astăzi numai sunt minuni G Astăzi nu mai sunt minuni a Lumea va striga D Oare astăzi pe pământ C D G Se mai pot afla? G Noi credem însă în minuni a Căci Isus ne-a-nvă at D Că Dumnezeul dragostei C D G Acelaşi este-n veac. G Dumnezeu neschimbat a Pe pământ va lucra D Îndoială să n-ai C G DG Domnul nu va-nceta. E cerul şi pământul plin De semnele venirii Lui Cuvântul lui e . Sfârşitul veacului trăim G C G Sfârşitul veacului trăim a D Cu lupte. „amin” În El nici o umbră de schimbare nu-i. ce splendori Când trâmbi a va răsuna Iar Domnul va veni pe nori Fără murmur plin de slavă-I vom cânta.181. ca şi azi D Bra ul Său printre noi CD G Înfăptuieşte minuni. C G El vine iar.

nicicând nu. Vreau să ştie to i că-s fericit Cu Isus al meu ce m-a mântuit. sus cununa-n ara gloriei :/ Când vine Isus. nimenea. /: Dacă îl primeşti pe Isus în veci vei trăi :/ Când vine Isus. Da. E A E Nu-i prieten lui Isus asemenea E B E Nimenea. Isus. Cine ca El te va păzi aşa Nimenea. G a Pentru încercări. nimenea A E Nimeni nu poate ca El vindeca B E Nimenea. nimenea. Nu-i sfânt. griji. Isus aminteşte-mă Da. E A E c# Isus ne ştii pe noi mai bine. Isus aminteşte-mă Când vii în curând. cer de soare plin Frică.i mare. 185. vrei să ai şi tu? :/ Când vine Isus. E A EB El poate să ne ajute. G C Ge Pacea Lui mă face fericit a D G Şi mă îndeamnă-ntr-una să Îi cânt. Isus aminteşte-mă Da. 184. nimenea. Lăsatu-i-a El pe-ai Săi cândva Nicicând nu. da. G a Doamne Te slăvesc şi î i mul umesc D CGD Pentru bunătatea. nimenea. Când Isus Cristos m-a mântuit G C Ge Când Isus Cristos m-a mântuit a D G D Har din harul Său El mi-a dăruit. Scos-a El afară pe cineva Nicicând nu. Nu-i prieten lui Isus asemenea E A E Nu-i prieten lui Isus asemenea B E Nimenea. Nu e aproape ca El nimenea Nimenea. nu-i tare ca El nimenea Nimenea. nicicând nu. nimenea. . da. Isus. binecuvântări D G Doamne azi î i mul umesc. Vreau de-acum doar Lui să Îi slujesc Prin via a mea să-i mul umesc. 66 /: Jos port crucea. Nu este cine a iubi aşa Nimenea. Am cămin mai sus de nori G Am cămin mai sus de nori în ara gloriei C G Am cămin mai sus de nori în ara gloriei G e Am cămin mai sus de nori în ara gloriei G D G Când vine Isus.183. Via a mea-mpreună cu Isus E un cer senin. nevoi eu nu cunosc Căci de toate de la El primesc. Isus. da. nimenea. /: Am cămin mai sus de nori.

Cu nici un chip Eu nu te voi lăsa” Eu vin smerit la El în rugăciune Şi spun la to i de vindecarea Sa. Doamne. Zilnic mă-nconjoară cu-ndurare. Eu cred în vindecările divine d Eu cred în vindecările divine g A Căci El mă vindecase şi pe mine d Căci El e doctorul cel bun şi mare g A d La El găseşti alin şi vindecare d F g În numele Lui eşti vindecat C FA În numele Lui po i fi iertat d g În numele Lui eşti mântuit A d În numele Lui eşti fericit. zi o vorbă şi-i de-ajuns” Ne vindecă şi nouă copilaşul La ruga noastră dă-ne azi răspuns.. Eu cred în El căci El în veci trăieşte Căci El e-atotputernic şi slăvit El orice boală o tămăduieşte Căci El e Domnul care ne-a-ntocmit. 67 . El mi-a dat pe veci răscumpărare Pot şi eu voios acum să spun: Nu vom în elege niciodată Ce mărea ă e iubirea Sa Şi atunci în slava aşteptată Tot iubirea Lui o vom cânta. Eu cred în Domnul care mă conduce Prin stâlpul Său de foc mistuitor În rănile şi-n jertfa de pe cruce Găsim cu to i balsam vindecător. Eu cred în Domnul care aşa îmi spune: . Eu cred aşa cum a crezut sutaşul: . Eu cred ca şi femeia feniciancă Că El mai dă şi azi fârîmituri Când El î i pune degetul pe rană Eşti vindecat ca orbul din Scripturi. Văd la orice pas cât e de bun.186. cel mai minunat E Dragostea Lui e lucrul g# c# cel mai minunat f# E B E Minunat şi pentru noi. 187. Nu va fi o veste mai frumoasă E AE Nu va fi o veste mai frumoasă c# E D B Ca salvarea dată prin Isus E A E Nici iubire care să jertfească B E Pentru noi cât a jertfit Isus.. O. E Dragostea Lui e lucrul cel mai minunat A B E AB Minunat.

189. :/ /: De aceea sunt voios Ca să ştie to i. :/ /: Nici puterea lumii-ntregi Nu-mi dă-acest sprijin. Cei flămânzi au acuma odihnă Cei sătui azi de foame-s învinşi. Arcul celor puternici sfărmat-a Şi cei slabi cu putere-s încinşi. pedeapsa a purtat G F G F C Şi-n versul ei. :/ A B /: Eu sunt cu voi în orice zi g# c# Eu sunt cu voi în orice zi A B Eu sunt cu voi în orice zi E A E A spus Isus (Cristos). Nu la întâmplare sunt E /: Nu la întâmplare sunt A B E Domnul m-a creat. Cu corul sfânt al miilor de îngeri Cântarea mea se va uni mereu. Mi se bucură inima-n Domnul C F C Mi se bucură inima-n Domnul G Că puterea El mi-a înăl at. G F G F C Cântarea mea e numai despre Isus G C C7 Ce-n locul meu.188. cântarea mea va spune G G7 C Ce fericiri şi bogă ii mi-a dat. pe cruce a murit. Cântarea mea va fi doar despre Isus Despre acesta voi cânta mereu. Cântarea mea e numai despre Isus C d Cântarea mea e numai despre Isus G CG Cerescul Fiu al Tatălui slăvit C d El a venit păcatul să mi-l şteargă G G7 C C7 Când la Calvar. :/ /: Singur trist şi părăsit Nu vreau să mai fiu. :/ 68 . C7 F Nimeni nu e aşa sfânt ca Domnul G G7 CG Nu este alt Dumnezeu decât El C d Nu e stâncă aşa cum e Domnul C G G7 C Dumnezeu sfântul lui Israel. 190. F G Ca Spre vrăjmaşi gura larg mi-e deschisă C G C Cu-ajutorul Lui m-a mângâiat.

eu vin. 69 . m-a chinuit Dar la Isus eu am alergat El mi-a dat pace şi m-a iubit. pace sufletului d meu F G C C7 Şi sunt liber.Tu-mi fii sprijin D7 G Mă spală-n sângele. Mielule. Harul A D Harul e darul nemeritat G D Harul. eu vin Aşa cum sunt de rătăcit La Tine vin să fiu scutit Să fiu salvat şi fericit O Mielule. Mielule eu vin.i mâna căci este al tău. Cât de mult doream să aflu drumul cel adevărat Cineva să-mi ia păcatul dureros. fericitul meu palat. dragul meu. Merg spre casa unde veşnic fericirea voi gusta În eternul. fericit prin al Său har.i divin D A D O. m-a fericit Aici Cristos a fost mor ii dat A GA D Păcatul meu El a ispăşit D G D Harul. C El mi-a dat odihnă sfântă. mă mântuieşti O. eu vin. eu vin De îndoieli sunt apăsat De ispitiri împresurat Slăbit de valuri mult purtat O. eu vin. O cântare de mărire C d O cântare de mărire am în inimă mereu F G CG De când l-am găsit pe Isus la Calvar.191.i genunchii şi inima Întinde. Harul ce curge din Golgota D Harul ce curge din Golgota A D M-a mântuit. 192. F C a Inima mea cântă azi cântarea d G C C7 Plină de nespuse bucurii F Ca Mai frumos. Harul A G A D Pe veci cu Domnul ne-a împăcat Am fost robit de al meu păcat Ce m-apăsat. Am adus la El povara şi de-atunci în via a mea Bucuria şi lumina au pătruns. Fa ă-n fa ă în mărire. Mielule. 193. nici îngerii nu cântă G G7 C Ca acei din valea plângerii. pe Isus îl voi vedea Şi cu sfin ii-i voi da slavă ne-ncetat. eu vin Aşa cum sunt Tu mă primeşti Păcatul nici nu-mi aminteşti Crezând ie. astăzi eşti chemat La acest har ce e un dar Pleacă. Am aflat că El osânda la Golgota a purtat Şi-am venit atunci la cruce bucuros. Aşa cum sunt la Tine vin D A D Aşa cum sunt la Tine vin A G D Putere n-am . eu vin. Câtă frică şi-ntuneric pe cărarea mea era Când umblam rătăcitor fără Isus. Tu.

nu-mi trebuie. El este dragostea mea. şi-L preamăresc Pe El – preamărim pe Isus ca Domn. Mă încred în El. să-L preamărim Pe El – preamărim pe Isus ca Domn. Azi în casa Tatălui.194. Să venim ‘naintea Lui Smeri i şi umili i să-i mul umim Din nou. A Am venit cu to i aici B A E În numele Lui. Eu sunt un fiu iubit De Dumnezeu din cer O. să-L preamărim . să-L preamărim . Căci în Isus am găsit comori de ne descris . spune. Suntem duşi şi clătina i D Suntem duşi şi clătina i G D Zbuciuma i pe-al mării chin b Prin furtuni şi zile sumbre E A Care ne-ncetat tot vin D Într-o ară unde-n veci G D Nu coboară umbre reci b A Vei vedea cu ochii tăi D Când ai să pleci D G D În curând zorii vor veni b E A Şi în cer acasă vom sosi D G D Abia atunci pricepe-vom deplin b Dumnezeu de ce-a A D Lăsat atâta chin Unii sunt flămânzi aici Al ii n-au unde dormi Mul i sunt cei ce locuin e Au în locuri reci. pustii Ne-ntrebăm de ce-i aşa Şi răspuns vrem a afla Dar Cuvântul Lui Ne spune: Voia Sa! Încercări ne copleşesc Nu-n elegem rostul lor Dar aceasta este calea-n ara bucuriilor Din cer ochii Domnului Privesc paşii orişicui Ne-nso eşte în mod tainic Harul Lui . Am venit cu to i aici E Am venit cu to i aici f# B În numele Lui. 195. Lumea-ntreagă de mi-ar da Tot aurul din ea. Să uităm de tot de noi Să gândim la El.un nume sfânt. o spune i cum să-I mul umim. E7 Am venit cu to i aici A În numele Lui să-L preamărim f# E B E Pe El – preamărim pe Isus ca Domn. 70 .i cum să-I mul umim.

Duhul cel din slavă. E viu. E viu. ucenicii e Grăbesc..i haina curată. E viu D COR: E viu. :/ /: Oastea cea din ceruri Îl va-ntreba pe Miel: . :/ /: Căci de mult Eu tot aştept A mea nuntă ca să o încep. :/ /: Şi-am să stau la masă Cu a mea mireasă. iată vine Mirele. E viu e Mormântul Lui e gol A E viu. E viu. E viu e În toată splendoarea G D A D Ne duce la fericire D Maria. E viu. trezeşte-te! :/ A E /: Trezeşte-te. E viu. alerg la El A În zori de diminea ă G A D Le zice îngerul D Merge i. :/ /: Ia. Duhul Sfânt.” :/ /: Vin de pe pământ. E viu. sus în cer. E viu G A D A-nviat Domnul meu D E viu. E viu. 197.De unde vii ?” :/ /: Mielul le va răspunde: “Vin de pe pământ. De unde-am suferit pentru cei sfin i. E viu. :/ 71 . Poporaşul meu E /: Poporaşul meu. :/ /: Dar acum s-a terminat Căci ei hainele şi le-au spălat. vesti i tuturor G e Din mor i El a-nviat G D A D Crede i şi să vă bucura i Maria stă şi plânge Ar vrea să ştie ce-i Dar iată o minune Isus-naintea ei Ce mare fericire “Rabuni”! zice ea Şi noi în cer Îl vom vedea. vin din necaz. nu dormi B E Iată.196. :/ /: Şi-am să-i cânt din harfe vii Cele mai frumoase melodii. E viu. B E Poporaşul meu.

198. Pe pământ avem o luptă G Pe pământ avem o luptă a Ce-n Cuvânt e arătată D Lupta credin ei Sfântă C D G Ce de Domnul e trasată G Să luptăm cu râvnă mare a Până Domnul va veni D Căci prin orice încercare C DG Doar luptând vom birui G Hai luptă frate luptă a Hai luptă nu te da bătut D Spre ara luminii înainte C D G Cu râvnă şi avânt G Stai treaz şi veghează într-una C Până în zori de zi D C-atunci primi-vei cununa C D G Când Domnul va veni Pregăti i să fim de luptă Scutul credin ei să-l avem Cu sabia Duhului-nainte În Domnul să ne-ncredem Platoşa neprihănirii Să fie de-a pururi cu voi Pe cap coiful mântuirii Şi râvna Evangheliei În slava eternă vor fi Acei ce au învins Iar Domnul le va da răsplata Aşa cum a promis Veşnicia e aproape Curând Isus va reveni Când zorile vor apare Lupta se va sfârşi. 199. G C E minunea că El m-a iubit ! C d /: Minunat e Domnul meu Isus G C Mai minunat e El ! C F Decât orice pe pământ şi-n cer G C Minunat e Domnul Sfânt ! :/ E-o minune şi vara şi iarna Minune din veşnicii ! Dar mai mare-i minunea din inimă E minunea că El m-a iubit ! E-o minune întreaga-mi faptură Minune din veşnicii ! Dar mai mare-i minunea din inimă E minunea ca El m-a iubit ! 72 . E-o minune C d E-o minune când soarele-apune G C Minune din veşnicii ! C F Dar mai mare-i minunea din inimă.

Eu Te iubesc. Isuse A E Eu Te iubesc. :/ 201. Isuse drag din inimă. :/ /: Î i mul umesc.i Numele de Slavă F C Prezen a Ta s-o vadă G C G To i cei ce cred 73 . din inimă.200. din inimă /: Din inimă. din inimă Te proslăvesc. Isuse E B E Eu Te iubesc Isus. Isuse :/ Î i mul umesc Isus. 202. A Eu te iubesc Isuse drag E din inimă. Cristos a înviat din mor i D Cristos a înviat din mor i b e A Cu moartea pe moarte călcând D G D Şi celor din morminte G A D Via ă dăruindu-le. din inimă. Primeşte lauda şi închinarea C/ a G F C Primeşte lauda şi închinarea F C Bb G Tată din ceruri Te slăvim a G F C Primeşte lauda şi închinarea F C G C Tată din ceruri Te iubim C G Cu tot ce-avem ne-nchinăm F C În fa a Ta Stăpâne F C Bb/G Onoare şi Mărire ie. :/ /: Te proslăvesc.i dăm a G Prin Duhul Sfânt să lucrezi F C Fă. /: Din inimă. din inimă E B /: Din inimă. Isuse E Eu Te iubesc. Isuse drag din inimă. Isuse :/ Te proslăvesc Isus. din inimă Î i mul umesc.

Isus. Eu nu mă tem Mâna mea vreau s-o in în mâna Ta Mâine dincolo de noapte În ai zorii zi voi deschide ochii Printre galaxii Şi-am să strig slăvit să fii Şi azi şi în veşnicii Mâna mea vreau s-o in în mâna Ta 74 Final: Mâna Ta Doamne Printre stele m-a purta Mâna Ta Doamne Mă conduce-n ara Ta Da.203. se scufunda C G C Mâna mea vreau s-o in în mâna ta G Mâna Ta Doamne F C M-a scăpat din noaptea rea G Mâna Ta Doamne F C Mă păzeşte în noaptea grea a G Şi poate fi valu-nalt F C Tu ii corabia mea G C Mâna Ta Doamne mă va purta Când şuvoaiele-nspumate Vin asupra mea Şi când vântul rău M-aruncă la pământ Deşi inima-mi se-opreşte-n loc. veşnic lăudat. şchiopii iarăşi au umblat. Isus. Isus. eşti păstor celor pierdu i Isus. Mă va purta. m-ai cuprins din necuprins A G D Isus. Isus m-ai cuprins din necuprins D e Isus. veşnic lăudat. Isus. m-ai iubit şi m-ai salvat A D Să fii veşnic. 204. apărător celor micu i. . medic minunat. pentru orbi lumină ai. celor mu i Tu le dai grai Isus. Tu eşti medic. din robie ne-ai scăpat Să fii veşnic. mâna Ta-mi va aşeza Pe cap coroana mea Mâna Ta Doamne. via ă-n mine ai aprins b e Isus. Când privesc bolta-nstelată C Când privesc bolta-nstelată G C Ce-i întinsă sus C Mă cuprinde-un dor G Să merg înspre Isus C Sunt ca Petru ce-a C7 F f Pornit pe val.

Am iubire ca un fluviu. să Te proslăvesc. :/ 206.205. 75 .i cânt.. Am bucurie ca fântâna D Am bucurie ca fântâna G D Am bucurie ca fântâna b Am bucurie ca fântâna E/A În inima mea D Am bucurie ca fântâna G D Am bucurie ca fântâna b D Am bucurie ca fântâna A D În inima mea Am o pace ca o mare. fă-mă o harfă O harfă de laudă Isuse. eu laudă să. dă-ne iubirea Iubirea ce-ai vrut-o Isuse să fie-ntre noi. O fă-mă un instrument F O. fă-mă un instrument g C Un instrument de laudă Bb C F Isuse.. :/ /: O. g C O. Fiindcă Isus este-n mine...i cânt.. eu laudă să.. :/ /: Cânta-vom un cânt nou Un cânt nou de laudă Iubirii ce ne-a dăruit... Am bucurie ca fântâna Am o pace ca o mare Am iubire ca un fluviu În inima mea. fă-mă un instrument F Un instrument de laudă F C Isuse. /: O.

o . Doamne Tu pe noi e C D e C. D Pentru-a noastră ară ne rugăm G C G C. Ai un loc la cruce şi tu E f# B Ai un loc la cruce şi tu. D Şi to i din jur pe Tin’ te vor vedea C D e Înăl ăm numele Tău C D e În unitate ne-nchinăm C D e Laudele vor răsuna C D e ara o vei transforma C D G ara o vei transforma Niciodată nu vom da-napoi Prin credin ă vom înainta Când cu lacrimi noi vom semăna Recoltă din belşug vom secera a Final: Vrem trezire G Vrem trezire C D Vrem trezire în noi. /x3 /x3 76 . o. f# B E Ai un loc la cruce şi tu E D Unde mii au venit f# A Şi tu po i să fi primit E B AE Ai un loc la cruce şi tu E Îl iubesc pe Isus B EA Îl iubesc pe Isus E G# c# A Îl iubesc pe Isus f# B E Că-ntâi El m-a iubit E A E Sângele lui Isus B EAB Sângele lui Isus E A E g# c# Sângele lui Isus f# B A E Mă spală de păcat Dragostea lui Isus Mă copleşeşte acum Rănile lui Isus Mă vindecă acum. Doamne fa a Ta e C D e C. D Trezeşte-ne o.207. Vom căuta. Doamne fa a Ta G C G C. 208. D Vom căuta.

o. În lumina iubirii Tale G C G D În lumina iubirii Tale G C G D Întunericul va dispare C D b e Tu.209. da eu cred B c# Pe-un steag voi scrie (o. Tu m-ai vindecat E A EA Doamne cred. să străluceşti G C Să străluceşti a D Slava Tatălui umple ara G D e Duh ce-ncălzeşti F D Inimile cu foc G D e Curgi înspre noi a D Şi inundă-ne-n har şi pace G D e Al Tău Cuvânt a D G Soare fă-l pe pământ. 77 . Eu ştiu că m-ai mântuit E A Eu ştiu că m-ai mântuit E A Prin sânge Sfânt m-ai iertat E A E A Doamne cred. 210. da eu cred E A Toată ruşinea mi-ai luat E A Isus. Lumină a lumii. o) A c# B „Cristos moartea a înfrânt !” E A Domnul meu e viu c# B Domnul meu e viu E A Domnul meu e viu c# B Domnul meu e viu D Final: Mi-ai luat povara A Vreau să te înal E B Şi-n casa Ta am să aştept E B Să văd venirea Ta. coboară C D b e Peste noi Adevărul Tău iară (F) D (F) D Să străluceşti .

212. osana F C Mielului ce-a fost junghiat G a Osana.211. Mărturisim acum G Mărturisim acum C G Că suntem slabi C G D G Aşa de slabi. ajută-ne ! a G O inimă care e zdrobită C D Nicicând n-o vei refuza a Inima Ta bate plină G e De milă pentru noi C D Să curgă râul din Duhul Tău G Doamne. eu sunt bogat C G C Iar cel orb sunt sănătos G a Osana . 78 .i oferim C G Venim şi î i spunem D G Doamne. Vreau să spună cel ce-i slab C G a Vreau să spună cel ce-i slab F a Eu sunt tare în Cristos C G a Cel sărac. las-o să cadă peste noi. Te rugăm… G Lasă mila Ta să cadă C Să curgă mila Ta din cer D E nouă zi de zi C G O. osana C G C Celui mort şi înviat Tot ce-a fost rău şi murdar Mi-ai iertat prin al Tău har Ca un râu iubirea Ta Umple azi inima mea Ştiu că mă vei ridica Şi de-aş fi-n adânc de mări Bucuros Te voi lăuda Cu-ale salvării cântări. doar Tu eşti Domn G Chiar dacă n-avem nimic C G Să .

Pentru noi e taină mare G Pentru noi e taină mare C G Ce va fi în viitor C G Poate e o zi cu soare A D Poate e o zi cu nori G Însă ştiu că-ngrijorarea C G Să o las va trebui C G Dumnezeu şi îndurarea D G În etern vor dăinui C G Nu pot şti ce fi-va mâine e A D Însă ştiu că Dumnezeu G C c Îngrijeşte şi de mine G D G Căci şi eu sunt fiul Său Voi urca trepte de aur Către culmi de har ceresc Şi zăresc măre tezaur Oare când îl dobândesc ? E un loc de strălucire Curcubeu multicolor 79 Unde voi fi-n nemurire Cu al meu mântuitor Ce va fi e taină mare S-ar putea să fiu sărac S-ar putea să n-am mâncare S-au să n-am ce să îmbrac Pentru flori şi păsărele Dumnezeu e tată bun Şi eu vreau prin orice valuri Eul meu să îl supun.213. Binecuvintează suflete D e A D /: Binecuvintează suflete pe Domnul tău. aş vrea. D e A D Nu uita nici una din binefacerile Lui. 215. G D G D Căci El î i iartă fărădelegea ta G D Vindecare-n dar î i dă E A Şi-n veci mântuirea. Frumuse ea Ta Dar mai mult de-atât Doamne. :/ 214. Peste-ntreg pământ G D C Peste-ntreg pământ D G Domneşti în veci D C Cerul în amurg D G Mun ii stăpâneşti D C Dar mai mult de-atât D e Doamne eu doresc C D G Ca Tu în mine să domneşti D C D G Tu să domneşti în via a mea D C Vreau să fiu umplut D e De puterea Ta D C D e Căci tot ce am Tu stăpâneşti C D G Şi vreau ca-n mine să domneşti Peste orice gând Sau cuvânt rostit Să se vadă. . eu doresc Ca Tu în mine să domneşti.

80 G Final: Nimeni nu este ca Tine C Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine D Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine C Nimeni nu este ca Tine D Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine C Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine D Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine C Nimeni nu este ca Tine G D/E/A Nimeni nu este ca Tine… A El vine iar D Peste nori păşind A Trâmbi e vestesc E Un Soare strălucind A D Să-L slăvim.216. Trăim vremi de har ca Ilie G C Trăim vremi de har ca Ilie D G Cuvântul Divin proclamând G Trăim iar în vremea C Lui Moise profetul D G Neprihănire primind b e Deşi zi de zi încercări vin C D E . e-al îndurării an G D G Din Sion El ne-a mântuit Sunt zile lui Ezechiel Când oasele prind via ă iar Sunt zilele în care Ca David psalmistul Un templu de laudă zidim Sunt zilele de seceriş sfânt Sunt holdele coapte pe câmp Suntem lucrătorii Din via Ta Doamne Cuvântul Divin proclamând. e-al îndurării an A E A Din Sion El ne-a mântuit . război G Rămânem un glas C Care strigă-n pustie: G D G “Pregăti i calea Domnului Sfânt!” G El vine iar C Peste nori păşind G Trâmbi e vestesc D Un Soare strălucind G C Să-L slăvim. foame. ‘ntuneric .

i mul umesc G A Şi din inimă vreau să Te slăvesc D A G /: Î i cânt glorie Doamne :/ e D G î i cânt glorie cu îngerii A din slava Ta Heruvimi şi serafimi cântă to i în cor O.217. Mul umesc de tot ce Doamne D A b Mul umesc de tot ce Doamne D G Mi-e Tu mi-ai dat D G A Pentru pace şi pentru Cuvânt D A b D G Mul umesc că ai venit în via a mea D G A Sunt curat prin sângele sfânt b f# Tot ce pot să fac e doar să. b Eu nu Te simt Dar ştiu că mă atingi G D A D Mă încred în Tine iar teamă nu-mi va fi D În încercare Tu nu mă părăseşti b Eşti cu mine şi mă întăreşti G D A D Mă încred în Tine iar teamă nu-mi va fi b f# Nicicând teamă nu-mi va fi b f# Nicicând teamă nu-mi va fi G A În Tine mă încred D În Tine mă încred 81 . Doamne mare eşti în veci Chiar şi tot ce mă-nconjoară cântă slava Ta Şi se-nchină înaintea Ta Toate Te slăvesc căci doar Tu le-ai creat Doamne să fii lăudat 218. Eu nu Te văd D Eu nu Te văd Dar ştiu că eşti aici.

219. Înaintea Ta venim e C(dim.) D e Înaintea Ta venim, Doamne cu mul umire D e e C(dim.) Laudă- i aducem ie pentru a Ta iubire, e C(dim.) Căci prin harul ce ne-ai dat, D e mereu ne-ai binecuvântat, e C(dim.) Tot ce-avem şi am primit, D e avem doar prin Tine. G Doamne, astăzi î i mul umim, D e pentru ziua ce-o trăim, G Pentru harul ce ne-ai dat, D e fii în veci glorificat. Cu zeci de mii de mul umiri, mare şi mic cu to i venim Că-n fiecare loc şi zi , cu bra ul Tău , Tu ne-ai păzit Tu ne iubeşti noi te iubim, şi ne-ncetat Te vom slăvi Pentru tot ce am primit , şi ne-ai dăruit.

220. Pe altar E B Pe altar înaintea Ta c# g# i-aduc mul umirea mea, A E L-ai dat pe Isus jertfă D B Ca să fiu iertat g# c# Prin El, de-s sărac, f# Azi sunt bogat, B E De-s flămând, sunt săturat, c# De-s pierdut, f# B Prin Isus sunt salvat. g# c# Prin El, de-s căzut, f# Sunt ridicat, B E De-s bolnav, sunt vindecat c# D B Cu Dumnezeu Isus m-a împăcat E Prin El…

82

221. Mai sus de oameni G C G Mai sus de oameni şi de-mpăra i, C D G Mai sus de toate pe care le-ai creat, C e G C G Mai sus de lume, mai sus de în elep i a C D Tu ai fost, rămâi în veci de veci G C G Mai sus de tronuri şi-mpăra i, C D G Mai sus de-a lumii mari minună ii, C G C G Mai sus de aur şi tot ce-i valoros a C B Tu rămâi în veci cel mai pre ios G a D G Răstignit şi pus într-un mormânt G a D G Ca să mori venit-ai pe pământ e b C G Şi zdrobit ca un trandafir a C D Tu ai căzut şi te-ai gândit doar la G min’

222. Am auzit chemarea sfântă G C G Am auzit chemarea sfântă D G Noi vom merge înspre muntele cel sfânt C G e Acum am un prieten în glorii G D G Şi Lui singur mă rog de pe pământ C G O, nici nu ştiu cum să spun b e Cât e Domnul de bun C G Lacrima grija mea A D Mi-a promis: El va purta G C Da , eu ştiu am un prieten în G e glorii G D Şi lui singur mă rog G De pe pământ Nu sunt mai mult decât ărână Dar Isus mă va ine-n bra ul său Şi lacrimile îmi vor deschide Ochii să-l văd pe Isus , Domnul meu.

83

223. Destinul tău e să învingi E f# B Destinul tău e să învingi g# c# Când eşti căzut să te ridici f# B E Destinul tău l-a scris cândva Isus f# B Numele tău de mult e scris g# c# În cartea vie ii din paradis f# B Destinul tău e-n cerul Său, să ştii. E B Nu suntem aici statornici A B O ară-avem acolo sus E B Calea se sfârşeşte-acolo A B E Când /Îl vom vedea to i pe Isus Deci, să te por i cum e cinstit Cu tatăl tău ce te-a iubit Şi te-a plătit cu mare pre , să ştii. „Pe bra ul meu Eu Te-am purtat Şi-am să te port neîncetat” El, Dumnezeu spune aşa în Cartea sa.

224. Doamne îndurarea Ta-i aici G C D / : Doamne, îndurarea Ta e-aici b e Credincioşia Ta e mare C D Harul Tău nu se va sfârşi niciodată : / G C Cinste ( cinste ), putere ( putere ), G D Închinare ( închinare ) ie Doamne. G C Bucurie ( bucurie ) şi pace (şi pace) C Libertate ( libertate ) e C D Celui ce în Tine se încrede.

225. Doamne, candelă pe calea mea F C d /: Doamne, candelă pe calea mea Bb C F E Cuvântul Tău mereu :/ F A d C Singur când mă simt, rătăcit pe drum Bb C Bb F Eşti alături de mine F A d C Teamă de nimic, eu nu am atunci Bb C d C Când mă aflu lângă Tine Eu nu voi uita cum dragostea Ta Pentru mine-ai arătat-o Călăuza mea eşti totdeauna Teama Tu mi-ai alungat-o.

84

aleluia E B E Pe Rege îl vom vedea. 3x / Lacrimi nu vor fi Când vom vedea to i pe Regele / 3x 3x / Moarte nu va fi Când vom vedea to i pe Regele / 3x 227. dar îl biruieşti Şi el pleacă atunci ruşinat. chiar în curând A E Vom vedea to i pe Regele B Da . chiar în curând A E c# Vom vedea to i pe Regele B A E B Aleluia . Da chiar în curând E Da . 85 . Când Satan te vede că aşa trăieşti Şi prin sângele sfânt eşti spălat Te încearcă-ntruna. G D G Şi-ascultă de-al lui Isus Cuvânt Când sfin it eşti prin sângele lui Hristos Îi cân i laudă Lui ne-ncetat.226. Nimic nu e mai plăcut şi mai frumos Decât să te păzeşti de păcat. chiar în curând A E Vom vedea to i pe Regele E Da . de patimi mântuit? G D G Prin sfânt sângele al lui Isus? C /: <Vrei să fii> <mântuit> ? G A D Şi de tot păcatul cură it ? ( Aleluia ) G C Vin’ te spală pe Gologota-n sânge sfânt. Cură it eşti de păcat G C G Cură it eşti de păcat şi înnoit e D Prin sfânt sângele al lui Isus G C Eşti născut din nou.

Glorii din cer F Îmi va rămâne-n memorie o zi C Când s-a schimbat via a mea. F C Glorii din cer în mine s-au F revărsat F C Când la Calvar Isus m-a F vindecat. F Prietenul meu minunat. Bb F Vesel pot spune mărea a minune C F Căci Domnul meu m-a mântuit. iubitor F Bb Dorul mi l-a împlinit. C Povara mi s-a dus. Mire drag. de ce nu vii ? F C /: Mai este loc la nunta Ta d a Unde doresc şi mult aş vrea F C Să fiu chemat de Tin’ Isus E a Şi să ne bucurăm nespus. Domnul sigilul pe inimă a pus Fiind în familia Sa. Mire drag şi minunat ! 86 . Bb F sunt în harul lui Isus. 229. aş vrea Să fiu şi eu la nunta Ta. Isus iubit când vei veni a d a Isus iubit când vei veni E a Mireasa Ta pentru-a răpi a d a Ce bucurie mare-a fi E a O. F C Glorii din cer în mine s-au F revărsat.228. În haine albe îmbrăcat O. Isuse scump. cât de bine-i aşa ! În acea clipă la El am venit Ca un sărman păcătos. Sunt mântuit de păcat prin Isus O. Har mi-a dat mare Schimbând a mea stare Prin Domnul meu Isus Hristos. Bb Ziua aceea mereu o voi şti C F Semnul iubirii e-n ea. :/ As vrea.

Isus. e eşti Domnul meu :/ 231. C G a Nu prin putere omenească F G Ci prin sângele Mielului. 87 a F /: Cine-ar putea sta-n picioare C În fa a Ta ? a F Doar sângele Tău. E a Venim să. .230. Domnul lucrează pentru mine Căci sunt copilul Său. puterea D e Tu să fii în via a mea ! :/ a /: Şi Te voi preamări D e în inima mea. Şi să-L slujesc fără-ncetare Căci pace El mi-a dat. Vreau Doamne e C /: Vreau Doamne. C D Căci eşti Dumnezeu. iubirea D e Tu să fii în via a mea ! e C Vreau Doamne. a Şi Te voi preamări D e în toată lumea. A# C /: Eu strig către Dumnezeu F d Către cel Preaînalt. Vreau inima să-mi fie tare Cu Domnul ne-ncetat. La umbra aripilor Tale d g La umbra aripilor Tale C FC Loc de scăpare am. g C Căci El aude glasul meu d Mă scoate la loc larg :/ El îmi trimite izbăvirea Din mâna celui rău. d C Şi adăpost şi alinare d Şi peste răni balsam. a Şi Te voi preamări D e prin via a mea.i aducem mărire F C Dragostea Ta o vestim C G a La pieptul Tău e ocrotire F G C Prin gra ia Ta venim. Numai prin gra ia C G a Numai prin gra ia lui Isus F G Venim ‘naintea tronului. a Poate a ne spăla ! :/ 232.

Ce în Hristos am fost zidi i Cerul e-n inima mea Şi când pe nori El va veni Cerul e în inima mea Mireasa Lui o va răpi Cerul e în inima. D Şi în sfin enie îmbrăcat G D Cerul e-n inima mea. O.233. o. 234. cerul e-n inima mea D G A D /: O. D b Îi cânt căci sunt răscumpărat G A G Cerul e în inima mea. Eu sunt Dumnezeu FINAL: G A O mie să cadă f# b Alături de tine G A D Şi zece mii la dreapta Ta G A Doar vei privi cu ochii F# b Răsplătirea celor răi G A Dar de tine nu se va apropia. Cerul e-n inima mea. 88 . o. cerul e-n inima mea :/ D Împără ia Lui e aici G A G Cerul e-n inima mea D Îi simt prezen a lui Isus G A D Cerul e în inima mea. Dumnezeu este adăpost şi sprijin D e Dumnezeu este adăpost şi sprijin A Un ajutor ce nu lipseşte D Niciodată-n nevoi e El este locul meu de scăpare A G A Şi cetă uia mea în care mă încred D Eşti cu mine mereu G Eşti cu mine mereu A Orice ar veni. zice Domnul Voi fi cu el în strâmtorare Îl voi izbăvi Când Mă va chema Îi voi răspunde Sunt Emanuel. Noi suntem templul Lui Cel sfânt. pe bra ul Tău voi fi D Eşti cu mine mereu Fiindcă mă iubeşte.

Sfânt eşti / x3 D Vreau să Te văd. Deschide-mi inima Doamne D Deschide-mi inima Doamne b Deschide Tu ochii ei G D Vreau să Te văd. Isus m-a mântuit F Bb Îi cânt glorie. 236. Sfânt eşti . aleluia D C G Domnul nostru Domneşte în veci / 2x C Aleluia D G D G Tu eşti Sfânt . Isus m-a mântuit C Sunt fericit. eşti Sfânt C G e D Domnul nostru din ceruri C /: Vrednic eşti în veci :/ G Căci Tu doar eşti Sfânt D G eşti Sfânt C G e D Domnul nostru din ceruri C /: Vrednic eşti în veci :/ G Amin.235. timpul tău D A b România. G El să te ridice vrea D A Şi să duci în lumea-ntreagă D Dragostea Sa. /: Satan m-a legat. aleluia /x3 Isus m-a eliberat. Isus m-a mântuit F Sunt fericit. 238. puterea Ta Noi cântăm : G A / Sfânt eşti. /: Astăzi eu sunt liber De păcat iertat :/ x3 Îi cânt glorie. El străluceşte. D G A România. hai ridică-te D A Peste tine. vreau să te văd A b Să Te văd mare şi-năl at G A Strălucind în lumina gloriei A b Văzând dragostea. România. 89 237. G A b România. Isus m-a eliberat :/ x3 Îi cânt glorie. aleluia C F Isus m-a mântuit. . Aleluia G CG C 2x / Aleluia . Aleluia. Isus m-a mântuit C Sunt fericit. timpul tău este aproape G D A Domnul nostru îşi revarsă ungerea D Îi auzi chemarea sfântă. aleluia /x3 Isus m-a eliberat. timpul tău e-acum G A D Te doreşte Dumnezeu. Sunt fericit.

i sunt dator. Eu eram în lume pierdut G a Eu eram în lume pierdut D G Şi fără adăpost. De-atâtea ori Tu m-ai scăpat De-aceea. G a De mii de ori Tu m-ai scăpat D G Şi mi-ai dat ajutor. G a /: Î i mul umesc din inimă C G Iubite Salvator. 90 . ce mult Te iubesc Iubesc venirea Ta. Decât să Te slujesc pe Tine Pân’ voi ajunge sus.239. :/ Nu mai doresc nimic din lume Iubitul meu Isus. Eu sunt dator să î i mul umesc Pentru iubirea Ta. Isuse. G a Dar când în fa ă mi-ai apărut D G Eu mi-am găsit un rost. 240. De multe ori mi s-a întâmplat Să fiu far' ajutor. Lângă Tine vreau G a Lângă Tine vreau D G Să fiu aproape iar D C e Şi pentru prietenia Ta C G Renun la orice altceva a D Eşti iubirea mea G Cine altcineva D C e Tu nu po i fi înlocuit C G Nici caldă îmbră işarea Ta a Adu-mă înapoi C D G Doamne lângă Tine D C G Eşti tot ce vreau D C D G Tot ce-am dorit vreodată D C Vreau să-n eleg D G Cât de aproape-mi eşti.

/: Chiar daca-ar fi să umblu A B Prin valea umbrei mor ii A B A Eu nu mă tem de nici un rău.241.fericirea şi-ndurarea mă vor înso i E B Da.fericirea şi-ndurarea mă vor înso i E B În toate zilele vie ii mele. 1x 2. Domnul este păstorul meu E A E 1. 2x Final: E A Da. 1. /: Domnul este păstorul meu B E Nu voi duce lipsă de nimic A E B El mă paşte în păşuni verzi E Şi mă duce la ape de odihnă A E Îmi înviorează sufletul B c# Şi mă povă uieşte pe cărări drepte A B Din pricina Numelui său :/ E B E 2. Sunt iertat căci ai fost părăsit E A c# B E Sunt iertat căci ai fost părăsit A f# B E Sunt acceptat ai fost condamnat A Şi via ă am acum c# B Iar Duhul Tău e-n mine A B E Căci ai murit şi-ai înviat A c# Ce dragoste de Dumnezeu E B E Să moară un rege-n locul meu A c# Ce dragoste uimit privesc E B Cu bucurie Te slăvesc :/ A B E În tot ce fac Te preamăresc E A /: Tu-mi eşti Rege :/ E A /: Isus Tu-mi eşti Rege :/ 242. 91 .fericirea şi-ndurarea mă vor înso i E A Da. A /: De nici un rău :/ B E Căci Tu eşti cu mine mereu.

243. o. o căutăm C D G Pentru-a noastră ară ne rugăm C G Trezeşte-ne o Doamne inima e C D G Şi to i pe Tin’ te vom vedea C D e Înăl ăm numele Tău C D e În unitate ne-nchinăm C D e Laudele vor răsuna C D G /: ara o vei transforma :/ Niciodată nu vom da ‘napoi Cu credin ă noi înaintăm Când cu lacrimi noi vom semăna Recoltă din belşug vom secera C /: Vrem trezire. vrem trezire C e D Vrem trezire în noi :/ 92 . Zi de zi eu vreau A D A /: Zi de zi eu vreau E D A Să respir Cuvântul Tău D A Şi mă rog Doamne f# E D A Tot mai mult să Te cunosc D Condu-mă în f# E A Fiecare clipă ce-o trăiesc D A Zi de zi Doamne E A Vreau să luminez mereu :/ D f# E A Zi de zi în Tine eu trăiesc D f# E A Zi de zi pe Tine te urmez D f# E A D A E Zi de zi cu Tine eu păşesc A D E /: Eu vreau cu Tine să trăiesc A D E Eu vreau cu Tine să trăiesc A D E A DAE Eu vreau cu Tine să trăiesc :/ 244. Fa a Ta o Doamne o căutăm G C G Fa a Ta. Doamne.

o. o. B c# Ajută-ne să Te cunoaştem A E B E Să Te-acultăm Doamne. . Î i mul umesc acum. vino cu trezire E A B E Te rugăm Isus ai milă de ea. D-l meu E A B c# E Î i mul umesc acum. G D O. e Să putem să Te iubim. Domnul meu A B E Primeşte via a mea. A Un cântec de mărire G D Şi venim să ne-nchinăm. G Eşti singurul ce-ai biruit A D Şi mormântu-ai lepădat. Doamne te slăvim ! b Tu eşti Tatăl crea iunii. România. cu putere m-ai copleşit Şi-ai arătat îndurare Iar când vreodată eu am greşit Tu ai iertat vina mea. E B E c# Lacrimi amare Tu ai schimbat A B În zâmbet pe fa a mea. E A E B Binecuvântează ara mea. 93 E B c# Noi Te chemăm. o. f# Mielul sfânt ce-ai înviat. D Ne-ai dat o via ă nouă. Doamne de Tine Pâinea vie ii doar Tu ne-o po i da Suntem setoşi de neprihănire Lasă să plouă apa vie ii-n ara mea 247. Suntem flămânzi . A Venim cu mul umire. Tu. Domnul meu A B De bunătatea Ta mare.245. B E B E c# Mi-aduc aminte. să Te iubim. şi ne-ai dat G Libertatea să venim. E A B c# Vino cu putere . Doamne. Venim în a Ta prezen ă D Venim în a Ta prezen ă.i iubirea A E B E Dă-ne credin ă din nou Te rugăm. e Cu to i să Î i cântăm. arată. o. Binecuvântează Doamne România E A B c# Binecuvântează. Domnul meu A B E Pentru iubirea Ta E A B c# E Î i mul umesc acum. A Ca-n prezen a Ta să fim 246. b Tu pe to i ne-ai eliberat f# De la moarte.

248. 94 . Fă un sfânt legământ cu Isus. răul vor dispare În oraşul cel nou şi minunat Vom cânta cântările de slavă Lui Dumnezeu că ne-a răscumpărat. azi roagă-te Lui Vin’ la via ă creştină . El m-a luminat D G Isus prietenul meu minunat G Ce frumos şi plăcut e să fii creştin D C G Să trăieşti prin credin ă mereu C Să te sim i un copil al lui Dumnezeu G D G Ce plăcut e să fii creştin Zi de zi. 249. tu suflet pierdut Vin’ la Isus. voi trudi i în acest loc sfânt Spune Domnul Isus celor smeri i Şi acolo ve i primi odihnă Iar de Tatăl voi ve i fi sfin i i Suferin a. Veni i. ridică-te sus. ceas de ceas eu mă simt iubit Am în sufletul meu pe Isus El e mântuitorul meu drag şi scump Ce veghează la via a mea Nu mai sta azi pe gânduri . Când eram rătăcit Isus m-a aflat G C D a Când eram rătăcit Isus m-a aflat C D G Din păcat El m-a ridicat C D a Via a El mi-a schimbat. Un oraş frumos este pe munte E Un oraş frumos este pe munte A E A B Glorie nespusă în câmpii E A Eu doresc să văd aşa frumuse e E B E Când voi trece valea plângerii E A E Tot oraşul de pe munte A F# B Îi întâmpină pe cei veni i E A E Bucuria va fi mare B E Şi în veci to i fi-vom ferici i.

alelu’ . O . aleluia Numele Domnului nostru lăuda i în toate ările lumii Numele Domnului nostru înăl a i în toate ările lumii Din toată lumea răscumpăra i vor fi Şi-n cer ne vom întâlni Şi împreună Domnului vom cânta Domnului a. 252. ce fericită zi A E Pe cei dragi vom revedea c# B E Când ne vom reîntâlni E A /: Vine ziua fericită E B A B To i vom părăsi pământul E A Aleluia I se cântă E B E Când ne vom reîntâlni :/ Trec pe malul celălalt O. ce fericită zi Cerul se deschide larg Când ne vom reîntâlni Vreau la Isus să mă duc O. În curând noi vom pleca E A E În curând noi vom pleca B O. a . 251. aleluia 95 . aleluuia a G FC F C GC Aleluia. Tată Sfânt noi Te rugăm C E O.i iei poporulTău.250. Tată Sfânt noi Te rugăm F C F C F G Priveşte azi la noi din cer şi dă-ne harul tău C E Căci numai Tu eşti Dumnezeu F C F C F G C Şi slava şi puterea Ta sunt loc de adăpost F C F G În ziua în care poporul Meu F C se va ruga F a F G Se va chema prezen a Mea din cer FC G Cu mână largă voi revărsa F C F C F G C Ploi de binecuvântări în toată ara sa Un cuget sfânt azi pune-n noi Şi pacea Ta în inimă să fie-n orice zi Speran a că Te vom vedea În ziua-n care vei veni să. Răsună astăzi în toate ările C e a C F C d G Răsună astăzi în toate ările cântările cerului C e a C F C Răsună astăzi în toate ările cântările G C Sionului a G FC F C G Aleluia . ce fericită zi În bra e-I să mă arunc Când ne vom reîntâlni.

El l-a plătit Mergi . mergi cu Isus În sfântă iubire să mergem acum Mergi . mergi cu Isus. D b mergi cu Isus. Vom gusta din pomul vie ii. mergi cu Isus C Mergi cu Isus. D C D G Mergi în lumina Sa Isus a răbdat şi a biruit Mergi . veşnic ne vom bucura De pământ şi de durere vom uita. e a Mergi cu Isus. 96 .253. păcatul. mergi cu Isus D C G Aşa a făcut precum a şi zis C D G Mergi . 254. E aproape ziua când vor pieri G C G E aproape ziua când vor pieri cer şi pământ e aD E aproape a judecă ii zi G Şi-un cer nou şi-un nou pământ C G Dumnezeu a pregătit C D G Pentru cei răscumpăra i Azi te-ntreb eşti pregătit C G să-ntâlneşti pe Domnul tău e a D Sau mai rătăceşti pe căi pustii G C Nu uita că în curând în fa a G Lui vei sta C D G Vezi ce faci cu via a ta ! Vine ziua bucuriei pentru fii Domnului Vom intra-n Ierusalimul nou Orice lacrimă va şterge Dumnezeu cu mâna sa Din izvorul apei vie ii noi vom bea Domnul vine în curând ca să ne dea răsplata sa Celor care haina şi-au spălat. mergi cu Isus Eşti liber. Isus a făcut tot ce a promis G D C G Isus a făcut tot ce a promis C D G Mergi . mergi cu Isus Căci El ne aşteaptă azi pe drum Mergi .

Noi avem o ară minunată C d Noi avem o ară minunată G C ara noastră nu-i de pe pământ d E acolo-n slava mult visată G C C7 E Ierusalimul nou şi sfânt F C a Ierusalim . mării-nvolburate Când aud vocea Lui mă liniştesc. mi-e dor de tin’ . 97 . cântăm C a şi noaptea în vis G C Ierusalime sfânt şi minunat Către tine în continuu zboară Dorul nostru fără de sfârşit Ah . cu temelii de iaspis G F G C O. ce dor sfânt de tine ne-a legat F Noi despre tin’. Vocea Lui se aude C F C Vocea Lui se aude a G F C Ea îmi dă har deplin şi bucurii F C F Este vocea care-mi dă siguran ă a G C Şi o voi asculta pe deplin/zi de zi C F Să-ntâlnesc pe Domnul meu C când am nevoie G F C Pe genunchi în rugăciune-L voi căuta F El prin Duhul Său Cel Sfânt îmi va C răspunde a G C Şi oricând vocea Lui voi asculta Vocea lui e un turn mare şi puternic M-a desprins de tot ce e pământesc El vorbeşte vântului. de-a noastră ară De Ierusalimul pregătit. 256.255.

voi A D A Rugăciunea voastră astăzi s-a împlinit D Bucurii să ave i în via ă .Iată ziua ce-a i cerut-o D e Iată ziua ce-a i cerut-o de la Domnul pt. 258. e Ca şi astăzi printre voi A D A Dumnezeu să fie al vost` ocrotitor D e /: E o zi în care voi G A D A Jurământul unul altuia vi-l da i D e Domnul sfânt va sprijini G A D Si v-ajută pân` la capăt să-l păstra i :/ Razele iubirii voastre Să-ncălzească al vost cămin Diamantul fericirii să-l păstra i Şi la Domnul toată via a Ve i găsi un bun sprijin Doar pe El în veci de veci să îl urma i Ne-ncetat să face i voia Dumnezeului lui Prea Sfânt Să iubi i Scriptura şi lucrarea Lui Cere. 98 . Isuse drag azi două inimi D e Isuse drag azi două inimi G A F# Două inimi se unesc D e Vreau împreună o via ă întreagă G A F# Să Te slujească Doamne ceresc D G Păzeşte-i Tu cu mâna Ta A D Singuri nicicând nu îi lăsa A F# Ei doar în tine se încred neîncetat D G Păzeşte-i Tu cu mâna Ta A D Singuri nicicând nu îi lăsa D A F# Nădejdi în Tine vor avea de-a pururea a Pe un nou drum acum vor merge Tu să le fi ocrotitor Când prin probleme ei vor trece Vei fi a lor izbăvitor Rămâi cu ei rămâi Isuse Te rog să-i binecuvântezi Şi să-i îmbraci cu a ta putere Căminul să le luminezi.i Domnului în via ă Să fi i binecuvânta i Şi cununa să vi-o dea în Paradis.257.

sunt salvat prin Domnul meu. D Eu ştiu. De vrei să ai fericirea în via ă C e F C De vrei să ai fericirea în via ă G C Vino la Isus ! e F C Vino la El cu credin a-n suflet G C Predă. purtând al meu păcat D G Eu ştiu sunt salvat prin Domnul meu. fii tare-n credin ă F C G C Doar prin pocăin ă tu po i fi fericit De vrei să ai parte de mântuire Vino la Isus ! El s-a jertfit la Calvar pntru tine Fiindcă te-a iubit. veşnicia Sus în cerul sfânt. A E f# D Şi astăzi sunt liber de orice păcat A E D E Îi dau mul umire căci m-a salvat. a e F C Roagă-te Lui astăzi. 261. în ceruri vei fi dus Primeşte-L pe Isus ca Domn al tău. De vrei să ai parte de veşnicie Vino la Isus ! El î i va da harul sfânt. Isus e darul dragostei divine Isus a suferit şi-n locul meu Salvat prin Isus. Eu ştiu sunt salvat prin Domnul Isus G C G Eu ştiu. Slavă-n veci lui Isus ! A Slavă-n veci lui Isus ! f# Slavă şi mărire ! D E El a biruit şi ne-a mântuit A/E Prin moartea pe cruce.i via a Lui a e F C Isus te iubeşte. G Din cer El a venit să ne salveze D Pe cruce a murit şi-n locul meu a D G a Via a El si-a dat. G a Îi cânt si-L preamăresc D G Eu ştiu sunt salvat prin Domnul meu. f# c# Pe lemnul crucii El s-a jertfit.259. 260. Isus te primeşte F C D G El te mântuieşte de orişice păcat. . sunt salvat prin Domnul Isus. A Astăzi sunt salvat f# De păcat iertat D E Îl voi lăuda şi îi voi cânta A c# / f# Toată via a mea ! 99 D f# c# El pentru mine a suferit. A D Mă-nchin si-I mul umesc.

Te voi binecuvânta dar toată via a mea Şi în numele Tău voi ridica mâinile Lauda Ta va fi mereu în gura mea Te iubesc.262. C F Privesc spre locul sfânt C G Ca să. ce bucurii ! Tatăl ne-a dăruit Pe Fiul Său Isus Hristos La noi jos L-a trimis Ingeri şi heruvimi Îi cântă Lui neîncetat Cântăm şi noi cu ei Acelui care ne-a salvat.i văd puterea şi slava C F C G Chem bunătatea Ta peste via a mea C F C G Aştept în tăcere răspunsul Tău Doamne. 100 . 263. Te proslăvim D Şi-n inimi Te primim G Căci ne-ai adus iertare-n dar C şi via ă pe vecie a D G Dulce Salvator bine-ai venit ! G În lumea noastră de păcat G Isus Hristos veni a G El cerul slavei a lăsat C D Pentru-a ne mântui C D Luând păcatu-ntregii lumi B e Salvare ne-a adus C G Cânta i şi vă-nchina i cu to i C D Azi Regelui Isus Ce mare har. C F aG Vino nu-ntârzia. Bine-ai venit scump Isus G C Bine-ai venit scump Isus bine-ai venit a C Noi Te iubim. o Domnul meu. Inima mea mea tânjeşte C F C G Inima mea tânjeşte după cur ile Tale C F C G Sufletul meu suspină după-al Tău locaş C F C G Mi se topesc oasele de dor după Tine F a G Iar ochii-mi plâng neîncetat.

Glasul meu răsună-n noapte Să-L audă to i creştinii peste tot. În a mea inimă Te simt D/G A D G 3x / În a mea inimă Te simt /3x D A D Aleluia Domnul meu D G Noi pe Tine Doamne D Te avem ca Tată G In a mea inimă Te simt D A D Aleluia Domnul meu Noi prin Tine Doamne Azi avem via ă In a mea inimă Te simt Aleluia Domnul meu. osana.osana . F G C/a Vine Domnul. paşii Lui S-aud mai clar în depărtări. glorie. osana lui Isus în veci G D e C D /: Osana . slavă.i fie haina ce o por i Strig acum a doua oara Asculta i-mă din somn să vă trezi i. Iată Împăratul vine.264. Lasă lumea şi păcatul In curat să. e G Vine iar Acela ce ne-a mântuit. 265.osana lui Isus în veci :/ C G De moarte m-a scăpat C G Via ă mi-a dat 101 C G b e El e Domn e al meu păstor C D G Osana lui Isus în veci /: Glorie. vine iarăşi. Sunt străjerul care strigă C Sunt străjerul care strigă e d Glasul meu răsună astazi pentru voi F G S-ave i candela aprinsă F G C Şi talan ii-acum să vi-i pregăti i C Nu mai este mult din noapte e d Şi luceafărul pe cer a răsărit F G Strig acum întâia oară F G C Asculta i-mă din somn să vă trezi i. dureri nu vor fi Ferici i astăzi să-I cântăm Slavă lui Isus să-i dăm. glorie pentru cel ce-a-nvins Pentru mine-a răbdat Din moarte-a-nviat Dragostea-I mare m-a cuprins Glorie pentru cel ce-a-nvins /:Slavă. Osana. slavă lui Isus în veci :/ În curând va veni Boli. . F G C Vine Domnul. vine iară a d G C Să ne ia şi să ne ducă sus în cer. 266.

mâine poate nu-i Vino la Domnul Isus Vino azi la crucea Lui cu păcatul tău Vino la Domnul Isus Cură it vei fi deplin prin sângele Său Vino la Domnul Isus 268.267. 102 . ciudat E f# Bate ciocanul cuiele B A B E Să-I pironească mâinile E f# Pentru mine. Glasul Tatălui ceresc G D Glasul Tatălui ceresc azi te cheamă iar G Vino la Domnul Isus D Celor păcătoşi le dă mântuire-n dar G Vino la Domnul Isus C G e Vino. pentru tine B E Pentru noi Domnul Isus via a şi-a dat Bate ciocanul cuiele Să-I pironească mâinile Aşa de tare a bătut Că sus în cer s-a auzit Şi în picioare I-au bătut Cuie la Fiul cel Preasfânt Aşa de tare au bătut Că sus în cer s-a auzit. pentru tine B A EB Pentru noi la Golgota ciocanele bat E f# Pentru mine. Auzi ciocanele cum bat E f# Auzi ciocanele cum bat B E Acolo sus pe deal. vino nu mai amâna a D G G7 Astăzi vino dă-i inima ta C G e Vino. vino nu mai zăbovi a D G Fericit cu Isus vei fi Nu fugi de Dumnezeu de iubirea Lui Vino la Domnul Isus Astăzi încă este har .

Cine e ca El e a b Cine e ca El.269. El e-atotputernic e a b Cine e ca El . nu e nimeni e a b Cine e ca El . slavă Lui b e El este vrednic de laudă b De când soarele-i pe cer e Si până la apus C B Numele Lui îl înăl ăm e a b Final: Vino şi laudă-L şi dă-I toată gloria C B De laudă El este demn 103 . Unde vor merge cei răni i C/ G C Unde vor merge cei răni i C C Să afle alin durerii lor F C/a Azi au nevoie să le zici G C Că e speran ă în Hristos G C Singur vroiam să merg spre cer G C Dar lunecând mă-ndepărtam F C/a O casă am azi însă-n El G C C7 În Domnul Isus eu voi sta F C Bucurie am în încercare G C C7 Pace am când trec prin mari furtuni F C F Am credin ă vie-n Domnul Isus F C G C Am speran ă că sunt în mâna Lui Vreau să rămân doar în Isus Când valuri şi-ncercări lovesc Prin moartea Sa vreau să înving Prin harul său să cânt voiesc G El nicicând nu mă lasă F C El nu m-a părăsit G Şi orice-ar fi să vină F G Un singur lucru ştiu 270. El e vrednic C B e Vino şi laudă-L acum a e Slavă Lui.

prezen ă divină E B A Ajută-mă să-n eleg E B A BE Cât de frumos m-ai creat Tu pe mine B A Mereu să i i mul umesc. Prezen ă divină E B A B E Lumina lumii .i dăruiesc o Domnul meu E Numai Tu eşti veşnic B Numai Tu eşti vrednic c# B A Doamne numai Tu eşti minunat Rege etern ce domneşti sus în ceruri La dreapta lui Dumnezeu Te-ai coborât pe pământ pentru mine Păcatele ca să-mi ier i E B c# A Ref 2: Cum să-n eleg . E B Ref 1:Toată închinarea . Isus Tu esti Domn A D / : Isus Tu eşti Domn A Isus Tu eşti sfânt : / D / : Î i laud numele Tău E Î i laud numele Tău : / D / : Căci Tu eşti Domn A Tu eşti Domn : / / : O Isuse scump Lasă Duhul Tău : / 104 / : Î i voi mul umi Î i voi mul umi : / / : Căci Tu eşti Domn Tu eşti Domn : / 273.271. Mântuirea e a Domnului G e Mântuirea e a Domnului C G C D Ce-I aşezat pe tron G b e A Mielului Sfânt C G C D Slava cinstea şi lauda F C D Onoarea şi gloria G D C G D / : Să fie a Lui întodeauna G D C G D Să fie a Lui întotdeauna G D C G D C Să fie a Lui întotdeauna . toată adorarea c# B A ie. Lumina lumii . cât Te-a costat B c# A Să ier i deplin al meu păcat 272. Mă înve i să trăiesc prin credin ă C G a / : Mă înve i să trăiesc prin credin ă C a G Mă înve i că de toate în Tine depind C G a Mă înve i că în fiecare zi cu Tine C G C Biruiesc dacă-nvă că de Tine depind : / F C Domnul meu cu toată inima aştept F C În fiecare zi să văd D G Minunile din via a mea F C Cu toata inima aştept F C În fiecare zi să văd D G Minunile din via a mea . Amin : / 274.

sfin enie C E ceea ce vreau F Bb C Sfin enie e tot ce-mi doresc F Bb C Sfin enie. Voia Ta . tu Doamne eşti îndurător F C G a / : Tu . vreau sa fiu Credincios. 276. Sfin enie.da Doamne eşti îndurător Plin de milă izbăvitor : / 105 277. credincios.tu Doamne eşti îndurător F C G C Plin de milă izbăvitor : / C G a Ce bun eşti Isus iubit G C Pe cruce ai biruit F G Prin sânge sfânt m-ai cură it F G Via ă-n dar am primit / : Da . sfin enie F Bb C Sfin enie. neprihanit E ceea ce vrei Tu să fiu 278. neprihanit vreau sa fiu Neprihanit.da Doamne eşti îndurător Plin de milă izbăvitor : / Tu eşti soare adăpost D-ai nădejde vie ii rost Tu eşti puternic salvator Plin de milă izbăvitor / : Da . fa ă de Tine Credincios. sfin enie Bb F E ceea ce vrei Tu sa am Credincios. Eu Te laud E B /: Vreau să mă închin doar ie f# A B E Să Te laud Domnul meu E B Tot ce am î i apar ine f# A B E Tu eşti Vrednic Domnul meu :/ E D /: Eu Te laud :/ / :Cu inima mea :/ A E /: Eu Te laud :/ /: Cu sufletul meu :/ / :Eu Te caut :/ /: Te caut mereu :/ /:Vreau pe Tine:/ Doamne /: Să Te urmez :/ . să fiu prin Tine Neprihanit. Tu. Transformă-mi via a Doamne D G A b Transformă-mi via a Doamne G D A Acelaşi nu mai vreau să fiu D G A b Te rog pune Doamne G D A Inima Ta în mine F# b Gândurile mele şi via a mea G e G A Pot fi schimbate doar prin Dragostea Ta F# b Schimbă-mă o Doamne în asemănarea Ta e A D Înoieşte fiin a mea. Doamne Neprihanit. o. credincios E ceea ce vrei Tu sa fiu Inima mea Tu schimbă-mi Mintea mea transformă-mi Voia mea să fie Voia Ta .275.

Fii glorificat.i cer mereu iertare :/ De când în inima-ai intrat Via a Tu Doamne mi-ai schimbat Şi nu am cum să. Doamne n-am aur nici argint B Doamne n-am aur nici argint F# Şi ştiu că nu i-ar trebui E Dar am ceva mai pre ios B Inima mea i-o dau Cristos F# B Ca să. Fii glorificat. Fii Glorificat D e G D/A D /: Fii glorificat.i slujească ie B E /: Doamne ce-aş putea să. Cu-ndurare El m-a ridicat D G D Cu-ndurare El m-a ridicat G D A Tot păcatul meu L-a uitat D G În iubirea Sa găsesc odihnă D A D Şi mă simt eliberat b G A b Am trăit departe de Domnul meu G A D Am fugit de glasul Său b A D G Până când El inima mi-a atins D A D Cu iubire El m-a găsit Vreau să cânt acum îndurarea sa Şi tot harul nemeritat Să-I inchin iubirea şi via a mea Tot ce sunt Lui să-I dăruiesc. Isus Fii glorificat :/ 280.279. Doamne eu te rog B /: Doamne eu te rog A E B Ascultă glasul meu B Din adânc te chem A E B Chiar de la marginea lumii :/ B F# /: Şi-atunci când inima mi-e grea E B Vreau pe stânca Ta F# Ce n-o pot urca B Ce n-o pot urca :/ /: Doamne vreau să-alerg Sub aripile tale Tu-mi eşti adăpost Şi turnul meu de scăpare :/ 106 .i mul umesc Pentru-al tău Doamne har ceresc Ci vreau pe Tine să te slăvesc 281. D e G D/A D Fii glorificat.i dau F# E B În schimbul jertfei Tale g# c# Inima mea i-o dau Isus F# B Şi. :/ G D /: Glorificat Fii în ceruri e D Glorificat pe pământ G D Glorificat Fii în templu G/A f#/b G A D Isus . 282.

107 .283. Condu-mă Doamne ziua D Condu-mă Doamne ziua e Condu-mă e ruga mea A G DA Prin toate necazurile acestei lumi D Condu-mă Doamne noaptea e Condu-mă prin lumina Ta A G A D Că doar Tu po i conduce via a mea D Am fost născut în păcat e Dar Isus pentru mine s-a dat A D/A Via a mea de-acum e în mâna Sa D Dar până-L voi vedea e Am nevoie de-ndurarea Sa A D Că mi-a promis să îmi conducă via a Dumnezeu ne iubeşte mereu Pentru noi a dat pe singurul fiu Ca noi să fim salva i din păcat Deci vino azi cu inima ta De păcat El o va spăla Şi de azi El poate fi lumina ta. În orice suflet e-un tainic dor A E În orice suflet e-un tainic dor D A/E Aprins în noapte sau stins şi gol A E Dor de lumină de veşnicie D A Ascuns în inimi de Dumnezeu A D Deci poartă.i fie via a A f# Paşi să-drepte pe drumul bun D A E A Lasă-n inimi un dor de cer Pe calea noastră se află aievea Lumini căzute şi stinse-n vănt Şi mul i inceracă să ină aprinse O amăgire un dor străin Să laşi în urmă ploi de lumină Pe drumul celor ce-au rătăcit Arată calea atinge inimi Şi dă speran ă prin Duhul Sfănt.i lumina prin întuneric A E În nopatea făr’ de nădejdi pe drum A D Far neclintit să. 284.

Ce i i dăruim ie Isus. D Nimeni nu e cum eşti Tu. aleluia . 286. C În veci cu noi rămâne. F În veci e-a Lui iubire! A# El stăpâneşte peste-ntreg pământ. G Fiin a Ta fără defect. G A Nimeni nu e cum eşti Tu. 108 Rugăciunea şi cântarea. G A Veni i cu to i la Casa Domnului. D b Aleluia . În veci e-a Lui iubire. Iar cand norii vor apare. În veci e-a Lui iubire. În veci a Lui iubire! Cânta i laude. În veci a Lui iubire! El e via a cea de sus. Purta-vom mesajul iubirii de sus. Spre onoarea şi mărirea. 287. D A Slăvită şi sfântă. G A Nimeni nu e cum eşti Tu Isus. G A Să înăl ăm cu to i numele Lui.285. cânta i laude. D A Atât de curat. Tu vei fi un veşnic soare. Noi spre Tine Doamne să privim. cânta i laude. G A D Prin prezen a Ta Sfânt Dumnezeu. A Nu se compara cu fiin a Ta. F În veci a Lui iubire! C A# 2x/ Cânta i laude. puternic si slăvit. G A f# b Pacea Ta să rămână peste ei mereu. F În veci El e puternic d În veci e credincios. Se înaltă pururi tot mai sus. În veci a Lui iubire! F A# Aduce i ca jertfă mul umiri. minunat. în veci. A# În veci de veci. G Atât de frumos. . A Cine-ar putea să fie la fel. aleluia . Cânta i laude. cânta i laude. desăvârşit. D F# In dragoste şi în părtăşie. Din zorii zilei până la apus. /2x Cu bra ul tare El ne-a condus. Ce bucurie când mi se zice D F# Ce bucurie când mi se zice. 4 x/ În veci a Lui iubire! /4 x Cânta i laude. G A D Să se bucure cei ce te iubesc. Nimeni nu e cum esti Tu D Nimeni nu e cum eşti Tu. D b Aleluia . Luminos. G A D Ce te laudă şi te preamăresc.

/2x G D e C Fiecare laudă. te voi lăuda G D 2x/ Primeşte lauda.B Şi nume sfânt ai g# A B Milă ai de păcatul meu greu g# A c# B Doar în numele Tău siguran ă am g# A B Şi putere să nu cad rănit g# A c# B Doar în numele Tău eu sunt întărit. Binecuvântăm Numele Său. 289. e C Eşti vrednic Dumnezeu. ie i-o dau G D e C Când noaptea se apropie. te voi lăuda 3x / Binecuvântat fie El . te voi lăuda C G D e C 2x/ Binecuvântat fie El .288. G D Binecuvântat fie El . Fii binecuvântat G D Fii binecuvântat e C Când pământul e săturat G D Când ploaia dă peste el e C Fii binecuvântat G D Fii binecuvântat e C Când mă aflu pe pământ uscat G D Şi păşesc singur prin pustiu e C Fii binecuvântat 109 G D e C Fiecare laudă. binecuvântat. ie i-o dau G D e C Când noaptea se apropie. Eşti Dumnezeu suveran E B c# Eşti Dumnezeu suveran A Şi nume sfânt ai E B c# Eşti mielul fără cusur A E Şi nume sfânt ai E B c# Atotputernic Tu eşti A Şi nume sfânt ai E B c# Eşti fiul Său eşti Hristos A E. /3x . fii binecuvântat. e D C Binecuvântăm Numele Său /2x Fii binecuvântat Când soarele-i din nou pe cer Când toate sunt cum le-ai creat Fii binecuvântat Fii binecuvântat Când drumu-i plin de suferin i Chiar dacă plâng şi-mi este greu Fii binecuvântat Fiecare laudă. ie i-o dau Când noaptea se apropie. binecuvântat Binecuvântat fie El . G D e D C Îmi cântă inima .

110 .D În schimbul lor bucurie să-mi dai G C e D Î i dau suferin a G C eD Î i dau durerea G C e D G C. Ce mare eşti Tu ! C d /: Ce mare eşti Tu! . Doamne vreau să mă închin E B Doamne vreau să mă-închin c# A Şi cu inima mea înaintea Ta vin E B Când mă rog mă ascul i c# De păcate mă ier i A Numai Tu mă-n elegi E B Credincios îmi răspunzi c# Iar sub aripa Ta A De furtuni mă ascunzi E B Mâna Ta mă atinge c# Şi îmi dă libertatea A Prin har să trăiesc E A Nici nu pot să exprim B Cât Te doresc… E B Inima mea î i spune iubire c# A Inima mea i i dă mul umire E B Inima mea pe Tine te caută c# A Inima mea căci Tu eşti E B c# A Cel mai minunat… 291.D În schimbul lor bucurie să-mi dai G C e D 3x / DA . ajunge pân’ la ceruri a G Iar inima Ta m-a găsit şi m-a salvat.e. Î i dau necazul meu G C e D Î i dau necazul meu G C e D Î i dau ruşinea mea G C e D G C. şi bunătatea Ta F G Mă umple atunci când Î i cânt C Ce mare eşti Tu ! :/ C a F C Căci dragostea Ta . ISUS ! DA .290. Apăsat dar nu zdrobit Niciodată părăsit Pus jos dar nu distrus Sunt binecuvântat căci Tu promi i aşa Bucuria Ta va fi puterea mea Toată noaptea de-aş fi supărat În zori Tu-mi dai bucurie !!! 292. ISUS ! G AMIN.e.ce mare e mila Ta F G C Ce mare e tot . ISUS ! DA . ce faci Tu pentru mine C d Ce mare eşti Tu .

s-o port pentru Tine M-am întrebat oare pre uiesc Ce are într-adevăr valoare Sau poate cred în lucruri ce sunt trecătoare Am încercat de atâtea ori Să port pe chipul meu un zâmbet Dar n-am ştiut să-l port şi în inimă. A# C g EŞTI DOMN AI FOST ŞI VEI FI. 111 . Domn al veşniciei d A# C Domn al veşniciei d A# C Ce pământul ai creat d A# C Cerul este al Tău templu d A# Glorie celui preaînalt. d ALELUIA . M-am întrebat oare via a mea G M-am întrebat oare via a mea D E doar un drum ce are-un capăt C G Sau poate e un pas spre o altă via ă G Am încercat de atâtea ori D Să în eleg ce port în suflet C D Dar oare e de ajuns o singură via ă G D Vreau să merg pe-un drum de lumină a C D Spre lumină . 294. F C Domn al slavei mai sus de galaxii g A# Tu eşti Vrednic. spre bolta senină G D Vreau să ştiu ce-nseamnă iubire a C S-o port în mine . Vrednic. Vrednic F C Universul în veci Te va slăvii g d C Tu eşti Vrednic.293. A# 2x/ Domn in cer si pe pământ /x2 Dis de diminea ă Lumina o voi întâmpina Şi în noapte de mă clatin Al tău nume-l voi chema.

G C Via a ta e-a ta dar nu î i apar ine e D Să şti ca nu depinde nici măcar D un pic de tine G C Via a a venit de undeva de sus e D G Via a ta nu e a ta e a lui Isus! 296. Numele Tău chemăm. Domnul meu ! G F C Sfânt e. C F Numai Tu. ie ne închinăm. sfânt eşti Doar Tu . numai Tu. via a e glumă şi nimic nu vei avea e D Dacă crezi că. Mâinile ridicăm când ne rugăm a F G a Mâinile ridicăm când ne rugăm. C F C F Te-adorăm doar pe Tine Te lăudăm C F Numai Tu eşti Dumnezeu. Esti doar Tu. numai Tu.295. Am venit Doamne aici să Te întâlnim. ie ne închinăm. Te-adorăm doar pe Tine Te lăudăm Numai Tu esti Dumnezeu. numai Tu /:Sfânt eşti. F G a Numele Tău chemăm. sfânt e doar numele Tău. numai Tu. 112 . sfânt e doar numele Tău. Numai Tu. G /:Sfânt eşti. Numai Tu. sfânt eşti F C Doar Tu . Mâinile ridicăm când ne rugăm. F G C Dumnezeu plin de har eşti doar Tu. numele Tău chemăm G Am venit . Te-adoram doar pe Tine Te lăudam Numai Tu esti Dumnezeu Numai Tu. Te-adorăm doar pe Tine Te lăudăm Numai Tu eşti Dumnezeu. Numai Tu.:/ C F Numai Tu esti Dumnezeu C F Numai Tu. Via a-i o comoară G C Via a-i o comoară şi po i s-o investeşti e D Te po i considera bogat dacă trăieşti G C Dar. Doamne . Domnul meu ! Sfânt e.i apr ine şi po i să faci D ce vrei cu ea G C Via a e o artă aşa că evident e D Ca să şti să trăieşti ai nevoie de talent G C Oamenii se pot considera artişti e D F Dar via a e mai mult decât să şti că exişti. aici F C ie să ne închinăm:/ Esti doar Tu. Dumnezeu plin de har eşti doar Tu. F G a Am venit Doamne aici să Te întâlnim.:/ C G F C /:Mâinile ridicăm.

A A numelui Isus! Pe Tine . x 4 298.” G F e C În prezen a Ta eu stau Doamne x2 e C Şi-n tăcerea mea î i spun: e C D G „Sunt îndrăgostit de tine Isus” Î i cânt un simplu cântec De dragoste şi vreau În tăcerea mea să. Isus Îl înăl ăm. f# E D f#. f# E D f#. Doamne .E În veci de veci domneşti. D E Îl lăudăm . Te lăudăm A D E Pe Tine Doamne.A# Mă ii acum în bra ul Tău şi nu mă laşi. luna noaptea F C Tu dai via ă şi iubire. F g F A# C d. Tu eşti drept E D Şi harul tău umple templul f# D E Numele Tău. F C d A# Tu faci să răsară soarele. Te lăudăm A D E Ne-nchinăm în Duh şi-n adevăr. f# D E Glorie Celui veşnic viu. Pe Tine Doamne. să Te sim im. A D Tu eşti sfânt. Doamne. Mai mult decât viaţa F C Mai mult decât orice de pe acest pământ d A# Mai mult decât a prietenilor voce F C Mai mult decât visul meu cel mai mare d A# Eşti Tu Isus. Isus. A D E f# Sfânt e Dumnezeu.eşti Tu. Tu eşti Domn în ceruri G e Tu eşti Domn în ceruri C Iar eu sunt doar un om. A D Tu eşti sfânt.E Glorie Celui viu! A D E Pe Tine.Te chemăm A D E Numele Tău sfânt Îl înăl ăm. Mai mult decât mul i bani şi boga ii Mai mult decât o via ă plină de succese Mai mult decât un om ar putea iubi. Te iubim Pentru Tine noi vrem să trăim. Vrem să Te-auzim. noi Îi cântăm.297. G e C Şi-n tăcerea mea î i spun: D e C D G „Sunt îndrăgostit de tine Isus. d A# F Pe Tine te doresc caci Tu C d Eşti tot ce am eu nevoie acum A# F Eşti Domnul şi prietenul meu cel mai bun 113 . f# D E Eşti Domnul care-n veci domneşti. Focul sfânt vrem să-l aprinzi.i cânt „Sunt îndrăgostit de tine Isus” 299. Tu eşti drept E D Şi harul tău umple templul f# D E Noi trăim pentru slava Ta.

114 . Până atunci uimit fiind de harul Tău . D A D Viată nouă mi-ai dăruit.i dăruiesc e a Ta. Ava Tată A D E A Ava Tată vreau să fiu D E A Cu totul doar al Tău D E f# Cu mintea şi inima mea D E A Să.i slujesc mereu. pe veci dragostea Ta. În fa a Ta to i se vor pleca. b G Mul umesc Isuse. 301. Stau din nou D f# b A Stau din nou gândindu-mă la jertfa Ta. / x 4. D f# b A În locul meu pedeapsa mortii ai luat. G A D Doamne. D G D A Smerit de îndurarea ce mi-ai oferit. trupul străpuns. C# f# C# f# Nu lăsa via a mea D b E Să o trăiesc fără Tine A D E A Ava Tată vreau sa fiu D E A Cu totul doar al Tău. Doamne. Inima-mi va cânta. G D G A Sângele scurs.300. ’Ava Tată’ vreau să fiu Cu totul doar al Tău În mintea şi inima mea Să. G A D G A D Ce dar nemeritat. esti înaltat in slavă.i mul umesc pentru Golgota. G A D Viata. Tu m-ai salvat. :/ Acum. D G D A /: Privesc către crucea unde ai suferit.i urmez mereu.

3x / Tu-mi eşti refugiul / O Doamne ! Îndurarea. Un Prieten la nevoie G b e Lacrimi mari în ochi ca roua a D Pe-obraji suvoaie reci se scurg G b e În inimă speran a mai rămâne a D O lumină strălucind vioi d B Zi după zi în suflet a c Dragostea Ta o simt mereu G b e Caci-am fost suntem şi fi-vom a C G De dragoste lega i pe veci G D Un prieten la nevoie C D În Domnul ai mereu G D Un prieten ce cobară C D La tine cand i-e greu B Nu va-ntârzia de fel e C Dacă-n rugă tu Îi ceri a D G Izbavirea astazi El î i dă în dar Dumnezeu din cer spre tine Harul său măre coboară Pe cruce Fiul Său murise Iertare să primeşti în dar Inima ta e tot ce vreau Lucrul cel mai de pret il ai Căci ce-i scris e da şi amin Cuvântul Său va ine-n veci 115 . scăparea.i m-acoperă.Doamne Tu-mi eşti refugiul C Ge Doamne Tu-mi eşti refugiul F Tu eşti Sfânt şi Drept d G Credincios în toate. Tu-mi eşti Domnul. Doamne Tu-mi eşti refugiul Doar în Tine mă-cred Eşti lumina mea-n noapte. Doamne Tu-mi eşti refugiul Îndurarea.302.i m-acoperă.i m-acoperă.i m-acoperă 303. C Ge Doamne Tu-mi eşti refugiul F G C Îndurarea. Doamne Tu-mi eşti refugiul Îndurarea. G C La umbra aripilor Tale e F Doamne în prezen a Ta rămân G C Tu eşti acelaşi ieri azi şi-n veci F 2x / Tu-mi eşti refugiul / Doamne Tu-mi eşti refugiul După Tine tânjesc.

f# B Vrea suflarea Ta E A O via ă curată vreau E A O inimă nouă-n dar C D E Să ştiu că visul meu C D E Face parte din planul Tău . C F G C Stau liniştit ştiu că eşti Domn /2x Doar în Hristos mă odihnesc Puterea Sa în linişte-o găsesec 116 306. D A Via a mea toată i-o-nchin doar ie c# g# A B Vreau să fac voia Ta E Edim D A Gândul îmi zboară Doamne la Tine c# g# A Inima-mi nu mai vrea f# A B Să iubească o lume atât de rea . minunat e Domnul d# g# Eşti rege-n univers. Tu eşti bun C e D e 2x/ Căci numai Tu Isus . 307. În mâna Ta C e a F D G ine-mă în mâna Ta C F d D G Să m-ascunzi . E F# B Aleluia şi-n via a mea. D C D G Dar ştiu că-mine Doamne Tu trăieşti G C D G Şi-n inimă eu vreau să îmi vorbeşti /2x G C D e Tu eşti bun şi iubirea Ta e-n mine C D e Tu eşti bun şi iubirea Ta rămâne C D e Tu eşti bun şi iubirea Ta e-n mine C D G Tu eşti bun .i aripa C F G C 2x/ Când oceanele cumplit vuiesc C F G a Doamne dă-mi puteri să biruiesc a F G C Tată ştiu că Tu eşti vegheator.304. întinde. Via a mea toată i-o-nchin doar ie E Edim. Tu eşti bun G C D G 2x/ Unii spun că nu po i fi găsit G C D e Al ii spun că nu po i fi văzut . e e D G Numai Tu îmi eşti de-ajuns B e Numai Tu Isus eşti Domn /2x 305. sfânt eşti Domnul meu E B c# F# Pământul e plin de slava Ta B F# E B Numele Tău e-năl at E B D# Pe-ntregul pământ eşti Domn g# C# F# B Luminezi via a mea B E c# F# Şi prin Tine strălucesc B F# E c# F# Cerul cântă laudă. Cerul cântă B F# E B Sfânt eşti .

117 . Se cuvine să Te laud A D A Se cuvine să Te laud Domnul meu A D E Se cuvine să Te laud tot mereu D Sunt dator şi se cuvine A Cine altul decât Tine E D A M-a iubit şi mă iubeşte tot mereu Zi de zi vreau să Te laud Domul meu Zi de zi vreau să Te laud tot mereu În tot locul să te laud Domnul meu În tot locul să te laud tot mereu Se cuvine să Te laud Domnul meu Se cuvine să Te laud tot mereu. 310. te rog nu uita A# C d Războiul e-al Domnului D C d Rămâi în picioare dar nu dispera A# C d Războiul e-al Domnului C F C F C F Tu cântă-I glorie. laudă F a d Onoare şi cinste adu-I Armură de slavă să-mbraci dar să şti Războiul e-al Domnului ine sus Cuvîntul şi nu te clinti Războiul e-al Domnului În mijlocul luptei tu cântă mereu Războiul e-al Domnului Căci în fruntea oştii e chiar Dumnezeu Războiul e-al Domnului. să mă-nchin G e F C Dragostea Ta e speran a mea e F d Iubirea Ta . laudă F C d Puterea e numai a Lui C F C F C F Tu cântă-I glorie. Războiul e-al Domnului d a d Când lupta se-apropie .308. te rog Doamne din nou a G C G Să mă strângi mereu la pieptul Tău C F C F Vreau să Te-ating şi să Te simt a G C G Să mă-ncred în bra ul Tău . via a mea a A# F Tu-mi po i schimba inima A G C Să fiu al Tău aş vrea Tată acum vreau să.i spun Te iubesc eşti tot ce am mai bun Mă-ncred deplin eşti Domnul viu Via a mea e-n mâna Ta astăzi ştiu. 309. Dragostea Ta C F C F Astăzi .

Domnul în ceruri domneşte C Domnul în ceruri domneşte. Un simplu cântec eu î i cânt E B c# . Isuse . când te căutăm. a G D G Păcatul meu m-apasă greu. C a Pe tronu-I aşezat F C G G# A# Plin de mărire şi slavă e îmbrăcat D# Noi to i cu sfinte podoabe c Stăm în prezen a Sa G# C# Şi-n timp ce Îi vom cânta G Slava lui vom vedea a F Caci Domnu-i bun . :/ 118 I i mul umesc că m-ai creat A c# B O. e D C Eu vin acum îngenunchez. Binecuvânta i sunt acei C F /:Binecuvânta i sunt acei C Care stau în Templul Său. C G a G F /:Din înalt.A -. scump Isuse E B c# 314. a G F Numai Tu eşti Sfânt. F d Binecuvânta i sunt acei G C Ce se încred în Domnul. Sunt frânt eu cad în bra ul Tău e D C Sunt frânt eu cad în bra ul Tău acum a G D G Am obosit de-al lumii lung drum. ascultă-ne Doamne. C D /: În Tine mă încred e Pe Tine Te caut. sub ocrotirea Ta f# g# B A inându-mă în mâna Ta A E B. G Doar Tu eşti Sfânt. El va veni 313. F C Ne închinăm. C DG Povoara să-mi iei.Un simplu cântec eu î i cânt A c# B O.E Doar în mâna Ta .:/ F G Vom sim i puterea Sa F G Fa ă-n fa ă-L vom vedea. Isuse. drag Isuse f# c# B E I i mul umesc că al Tău m-ai facut f# E B În nici un loc n-as vrea să fiu EB A EB A Decât în mâna Ta.311.:/ C / Doar Tu eşti Sfânt. El în veci iubeşte C G Îndurarea lui nu se va sfârşi a F Pe-ai săi copii ./ x4 312. C G a Când ne rugăm. El cu drag priveşte C G F Şi-n mijlocul laudelor noastre.

Fiecare fii şi fiică. Şi îngerii te adoră. Domnul vă ridică Fi i lumini. Ace a e e D Acum e timpul pentru o ungere nouă e D Acum e timpul pentr-o revărsare proaspătă a Ca şi fii şi fiice ale Regelui e Noi azi ne ridicăm a Ca şi fii şi fiice ale Regelui C D G Noi azi ne ridicăm. a C G D Şi îngerii te adoră. D Eşti Tatăl meu. Isus. aceasta e G Ziua Domnului. este ziua Ta! C e D Aceasta e. eu te iubesc ceast 316. e Şi toată via a mea i-o închin C G Cu tot ce sunt pe Tine te slăvesc D Eu te slăvesc. aceasta e a Ziua Domnului.aceasta e. declarăm: C G D e /:Lasă gloria Ta să curgă acum a G D Şi să umple-ntreg pământ. 119 . D Eşti Domnul meu. declarăm: C e D Aceasta e. a D Mă încredin ez în bra ul Tău. La început Domnul a creat Şi pentru slava Lui crea ia cântă-n cor. G Eşti Domnul meu. aceasta e.:/ e Isus. Fiecare fii şi fiică. C e Mă voi bucura. a C D Copiii Tăi te laudă. Copiii Tăi te laudă. eu te iubesc mai mult C G Decât iubesc orice pe acest pământ D Eşti tot ce-mi doresc.3 5. G Eşti tot ce am. D G Mă voi bucura. Domnul ne ridică În acest neam. mă voi bucura. C c e Tu nu po i fi înlocuit.

Am nevoie de Tine Doamne. Tu ai auzit glasul meu. Prezen a Ta şi dragostea sa. E /: Cât Te iubesc de mult. f# B Scutul meu. B E Cât Te iubesc Isuse. 319. curat să fiu din nou Eu te iubesc Isus. În îndoiala mea. A B Am nevoie de Tin. M-ai scos la loc larg pentru că mă iubeşti. A Cât Te iubesc. Tu eşti stânca’n care mă ascund. Tu iei durerea mea. tăria care mă scapă. g# A Tu cunoşti inima mea. G D Nimic.i simt.317. e C D G Numai Tu m’auzi atunci când strig. Tu schimbi via a mea Eu te iubesc Isus. e C D Numai Tu mă’nal i în bucurie. Am nevoie de Tine Doamne Am nevoie de Tin. 120 G e C D Numai Tu-mi cunoşti adânci dorin e. E B Doamne ie. Am chemat Numele Tău cel Sfânt.. c# A Chemând Numele Tău E Te laud Domnul meu. g# A Şi azi mă închin. Nimeni ca Tine G D C Nimeni ca Tine nu v-a putea D G Să-mi umple inima. De’acolo de sus. din ce fac C D G Nu poate locui’n prezen a Ta. Tată. B Eu te iubesc Isus.i apar in.. g# Cât Te iubesc de mult. :/ Ai şters păcatul meu. A B Am nevoie de Tine Doamne. Azi mă închin E A Doamne. x4 318. E B La Tine îmi înal sufletul. e C D Numai Tu via ă-mi dai când plâng. Umple-mi fiin a. Şi am strigat către stânca mântuirii. E A Eu strig: ’’Lăudat să fie Domnul meu’’ f# B Şi sunt izbăvit de vrăşmaşii mei. te caut Te chem să stâmperi setea inimii. Cât te iubesc de mult c# A E În fiecare zi m-aju i să pot zâmbi B Eu te iubesc Isus. .

Doamne. Ţie laudă-Ţi cântăm D G D /: ie laudă. D b Purtat pe aripi în prezen a Ta G Sufletu-mi cânta şi în inima mea. nu e Domn ca al meu C G Nu este nume vrednic de laudă D Stânca salvării n-o po i muta e C S-a dovedit adevărată. f# Îmi ridic mâinile G D Şi-mi înal vocea’nspre ceruri G F# b A Căci Tu eşti lumina mea. G b A În prezen a Ta noi vrem să stăm. G Inima să. nu e Domn ca al meu. Ae A GD Te iubesc. b f# Iar acum. pe genunchi ne plecăm. mâinile ridicăm. / x4 321. nu e Domn ca al meu.i cântăm. G D Pe Tine Te-adorăm. Doamne. b G / Inima şi mintea mea D A Î i dăruiesc toată via a mea. te iubesc. Ae A GD Te iubesc.320. G D A G Venim ie să ne-nchinăm.i dăm. G D A b Venim. b G D A b Venim. 322. eu doresc G D Sa mă’nchin întotdeauna G F# b În puterea Numelui Tău. Isus e stânca mea / x3 F C D G Nu este stâncă. G b A Numele Tău înal ăm:/ G b A În prezen a tronului plin de slavă. D G Nu este stâncă. 121 . te iubesc. Ascultă Doamne lauda mea D b Ascultă Doamne lauda mea G Când mă gândesc la Tine’n ruga mea.Stânca vieţii G Nu este stâncă. e C G D / Stânca vie ii.

A# C d E ziua sfântă când voi v-a i unit g F C Totdeauna în dragostea Sa. A# Nimeni n-o va lua. Tu eşti tot ce mi-a rămas. F A# D# C Doamne. :/ De îndoieli vor veni De barca vie ii se va clinti Doar mâna Sa vă v-a ridica Spre aripi de vis. :/ 122 . F C Orice vremuri vor veni A# Veşnic te voi iubi. spre cerul deschis A# F A# Spre dragostea la cate-a i visat amândoi. vă v-a proteja A# Vă v-a proteja. Nimeni nu ne poate despăr i. d a A# F Vânturi dacă vor bate. Nimeni nu ne poate despăr i. de-acum pe vecie A# C F El vă v-a purta pe aripa Sa A# C d Iar când v-a veni furtuna pe cale g F C El nu vă v-a lasa. O nouă zi a venit F C d O nouă zi a venit A# C d O nouă dragoste s-a-mplinit. F C /: Via a mea e-n mâna Ta. Tu eşti tot ce mi-a ramas. C Doar voi doi. amândoi Doar voi doi. spre cerul deschis Spre dragostea la care-a i visat.. Foametea sau lipsa dacă vor veni. A# F C Doamne. nori de vor veni. Viaţa mea cu Tine F A# F C Via a mea cu Tine-i bucurie. A# C d /: Din acest moment. 324.323. Via a mea cu Tine este pace. F C d Doi stropi de lacrimi s-au scurs A# C d E bucuria iubirii lor A# C d Care le poartă fiin a-n zbor g F C Pe aripi de vis.

Isus./ x4 327. Nu vreau să fiu îngrijorat G C e D Nu vreau să fiu îngrijorat G C e D Nu vreau să fiu nici întristat G C e D G Mai bine-L laud pe El neîncetat G C e D Nu vreau să fiu împovărat G C e D Nu vreau să fiu nici apăsat G C e D G Mai bine-L laud pe El neîncetat G C e D /: Da . Eu cred în Salvatorul Cred că El a înviat Cred că voi trăi întotdeauna Cu-al meu Domn şi Împărat Iubire am găsit şi cred în Fiul Său Condu-mă Tu. credincios E tot ce vreau să fiu.. E D Ai auzit tu de Cel din Ceruri E f# Ai auzit cum şi-a dat Fiul Lui. 123 A E /: Isus. plâng şi strig F C Sunt vesel diminea a :/ . 326. Amin :/ G C e Ştiu că-n via a aceasta voi avea multe D necazuri G C e/D Dar nu vreau să mă las G C e D Fii binecuvântat .325. Sfânt mereu E A B /: Sfânt mereu. Credincios vreau să fiu. :/ A f# E /Nimeni nu schimbă asta. da Doamne da G C e D Tu eşti bucuria mea G C e D G Eu Te laud şi mă-nchin . D A Nimeni nu schimbă asta. eşti cu mine pas cu pas G C e D Isus Tu m-ai salvat D /: Dacă seara oftez. A E Vreau să fiu Domnul meu. da . :/ Credincios. E A B Sfânt mereu. credincios e tot ce vreau doar. doar fă-mă doar al Tău. E D Iubire am găsit şi cred în Fiul Său D Condu-mă Tu. :/ E A B Ia-mi inima şi schimb-o E A B Via a mea transform-o E A B Mintea mea ’noieşte-o c# A B /: Fă-mă. prietenul meu A E D Ai auzit tu de Salvatorul EA Ai auzit tu de dragostea Lui. sfânt mereu. eşti prietenul meu f# Tu vei fi mereu. A B Sfânt mereu vreau să fiu. Credincios. da . A E E tot ce vreau doar. sfânt mereu. D Nimeni nu schimbă asta.

328. Tatăl luminii A D A 2x / Tatăl lumini Tu Te bucuri de copii tăi / D A E D 4x/ Tot ce bun şi desăvârşit e de la Tine D A 2x / Tatăl lumini / A D 2x / Tatăl lumini Tu Te nu Te schimbi A Eşti mereu acelaş / 124 .