Harfa de lauda si inchinare

328 de cantari cu acorduri pentru chitara

1

A Aceasta e ziua Domnului 147 Aceasta mi-e dorin a 95 Aceasta e (Acum e timpul pt o ungere nouă) >>>>316 Ai deschis cerul Tău 103 Aduce i ca jertfă mul umiri(În veci a Lui iubire!) 287 Ai fost răstignit 96 Ai un loc la cruce şi tu <<<<<<<<<<<<<< 85 Ai un loc la cruce şi tu(altă variantă ) 208 Al meu Domn, Părinte 59 ‘Aleluia, aleluia Domnul nostru… 238 144 Aleluia, El sângele şi-a dat Aleluia, aleluia, aleluia, ( i-ai arătat puterea..) 18 Am auzit chemarea 222 ..Am aşteptat în întuneric 52 Am bucurie ca fântâna 206 Am cămin mai sus de nori 184 Am un cântec nou în inimă 49 Am venit cu to i aici 194
Arcuri încordate 30

Ce minunat e să fi dintr-o familie! 158 Cerul cântă (Sfânt eşti,Sfânt eşti Domnul meu ) 306 Cel ce stă sub ocrotirea 7 Celui ce şade pe tron 65 Cerul declară 100 Cerul e un loc minunat 34 Cine e ca El, nu e nimeni 270 58 Condu paşii mei Condu-mă Doamne ziua 284 Credeam că voi muri cu El 132 Credincios eşti să ne conduci 115 201 Cristos a înviat din mor i Cu Isus în lumea asta 178 Cu-ndurare El m-a ridicat 281 63 Cum doreşte un cerb Cură it eşti de păcat 227 Curgi ca un râu de slavă ############ 26 D Da , chiar în curând Da, eu cred în Isus Dă-I povara Da i Domnului tot ce-i al Lui De dorul Tău Deschide-mi ochii Deschide-mi inima Doamne Destinul tău e să învingi De vrei să ai fericirea în via ă . Din adâncul inimii Din El, prin El Domn al veşniciei
Doamne astăzi vin

226 37 149 50 170 81 237 223 261 2 80 294
94

Aş vrea Isuse Aş vrea să Te cunosc

166 123

Aşa aproape de Tin’ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: :::::::::::: 137

Aşa cum David 143 ... Ascultă Doamne lauda mea::::::::::: 321 192 Aşa cum sunt la Tine vin Astăzi cânt voios că Dumnezeu >>>>>>>>> 8 Astăzi mă-nchin Domnului 42 Astăzi mă-nchin {Doamne Tu eşti stânca} ..............319 Astăzi nu mai sunt minuni ^^^^^^^^^^ 181 72 Astăzi vin la Tine Atât am căutat 128
Ava Tată 301

Auzi ciocanele cum bat

268

B Binecuvânta i-L pe El 22 Bucura i-vă în Hristos 145 Bucuria mi-e Isus 136 Bine-ai venit scump Isus 262 .Binecuvânta i sunt acei 313 Binecuvântează Doamne România 246 Binecuvântează suflete pe Domnul tău 213 C Ca stropii de rouă 164 Căci iată că El 64 Când eram rătăcit Isus m-a aflat 249 Când Isus Cristos m-a mântuit 183 Când privesc bolta-nstelată 203 Cânt Aleluia Domnului 122 Cânt despre Isus 156 ..Cânt D-lui că mi-a făcut bine 151 Cântă, strigă, bate din palme 23 Cântare mea e numai 188 Cât de bine mă simt 11 Cât te iubesc de mult ( În fiecare zi )~~~~~~~~`~~ 317 Ce bine e să-I dăm laudă 19 Ce bucurie 93 Ce bucurie când mi se zice 286 Ce mare eşti Tu >>> 292 Ce măre e al meu Domn 51

Doamne cât de mare eşti 153 Doamne, candelă pe calea mea 225 89 Doamne dă-ne-n elepciune Domnul este bun ........................ 146 Domnul este păstorul meu 242 311 Domnul în ceruri domneşte Doamne eu te rog 282 Doamne îndurarea Ta-i aici 224 Doamne Te rugăm 126 Doamne Tu eşti Dumnezeu 127 Doamne Tu-mi eşti refugiul 302 Doamne, eşti mai scump 87 Doamne, î i spun DA 56 Doamne n-am aur nici argint 280 Doamne, Numele- i înal 97 Doamne, i-aducem închinare 110 Doamne, Tu eşti sfânt 71 Doamne vreau să mă închin 290 Domnu-i bun orişicând 33 Domnul stă în fruntea oastei 10 Dragostea Ta ( Astăzi te rog Doamne din nou) 309 Duhul Domnului este putere 20 Du-mă Doamne 114 Dumnezeu e tăria mea ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: 31 Dumnezeu este adăpost şi sprijin 233 E E aproape ziua când… E bucurie-n Hristos E Duhul Domnului 253 54 135

2

E-o minune 199 El e-n stare 61 El e sfânt 106 El este Domn 17 El este Leul 35 El ne-a iubit venind în lume 168 El poate 159 E râul sfânt 25 Este un vânt ce-adie 107 Eşti cel mai mare, Doamne 74 Eşti Dumnezeu suveran :::::::::::::::::::::::::::288 Eu eram în lume pierdut 239 Eu cred în vindecările divine 186 Eu mă-ncred doar în Domnul 165 Eu sunt un om 120 Eu ştiu, sunt salvat 259 Eu Te iubesc, Isuse 200 Eu Te laud ........ >>>>>>.......>>> 278 Eu am pornit fericit pe cărare 175 Eu nu Te văd 218 Eu ştiu că m-ai mântuit 209 E viu, E viu, E viu, E viu 196 F Fa a Ta o Doamne o căutăm Fii binecuvântat Fii Glorificat G Glasul Tatălui ceresc azi te cheamă iar Glorii din cer Glorie, glorie aleluia H ,,Hai, e timpul de-nchinare Haide i, lăuda i cu to ii Harul ce curge din Golgota Haide i să cântăm cu veselie Domnului Hei, hei, România I Iată ce sunt iată ce am 5 16 Iată, va fi o trezire Iată ziua ce-a i cerut-o 257 Inima mea tânjeşte după cur ile Tale 263 Inima mea vrea să- i cânte 70 Isus a făcut tot ce a promis 254 Isus, ce bucurie 82 .Isus, eu te iubesc 315 Isus, e mângâierea mea 88 Isus e Rege pe tot pământul 3 Isus este Domn 21 Isus eşti minunat 27 Isus Hristos este Domn 43 Isus, iubirea sufletului meu ,,, ,,,,,,,, ,,,, 91 Isus m-a eliberat 40 Isus m-ai cuprins din necuprins 204 Isus noi celebrăm victoria 45 Isus, mare Domn 113 .Isus prietenul meu >>>>>>>>>>>>>> 326 Isus pune-un cântec nou în inimă 15 Isus Tu eşti Domn 272 Isus vreau să merg întotdeauna cu Tine 67 244 289 279 267 230 155 105 28 191 6 38

Iubire, putere Isus cel înviat Isus Hristos e Domnul Isus via a noastră 157 Isus iubit când vei veni Isuse dintre to i Te-aleg mereu Isuse drag azi două inimi Î Îmi plec genunchii Înaintea Ta venim, Doamne În a mea inimă Te simt În curând noi vom pleca În Domnul mă-ncred În mâna Ta( Cand oceanele ) În Tine este via a mea În orice suflet e-un tainic dor Într-un loc liniştit şi-ascuns Înva ă-mă cum să Te laud În această oră Îndeajuns mi-e Doamne În lumina iubirii Tale În veci a Lui iubire! ( Da i mu umiri ) Î i dau necazul meu Î i mul umesc acum, o, Domnul meu Î i mul umim Isuse J Jos la picioarele- i L La umbra aripilor Tale La Tine venim La Tine Doamne Lângă Tine vreau Lăsa i Duhul Sfânt să lucreze Lăuda i pe Domnul Lăuda i, lăuda i pe Domnul Lumina lumii , prezen ă divină Lui Isus mi-am dat inima Leagă-ne Doamne pe to i împreună

112 160 179 229 161 258 130 219 266 250 69 305 47 283 60 75 177 180 210 287 291 247 171 68 232 124 73 240 119 141 140 271 55 163

M Mare Dumnezeu avem 148 Mai sus de oameni şi de-mpăra i 221 Mai aproape, Doamne 98 Mai mult decât via a ______________299 M-am hotărât să-L urmez 1 M-am întrebat oare via a mea 293
Mare Domn avem 46

Mare eşti Rege în veci Măre eşti Dumnetzeu Mărturisim actum Mă înve i să trăiesc prin credin ă Mi se bucură inima-n Domnul Mul umesc de tot ce Doamne Mântuirea e a Domnului Mâinile ridicăm când ne rugăm N Nimeni în afară de Tine
Nimeni ca Tine

104 9 211 274 189 217 273 296 36
318

#################### ####################

Nimeni nu-i ca Tin' _______________________83 Nimeni nu e cum eşti Tu

285

3

.. onoarea Transformă-mi via a Doamne 275 216 Trăim vremi de har ca Ilie Tu eşti bun ( Unii spun că nu po i fii găsit ) 304 Tu eşti Rege....i cântam [ Venim ] .. sfin enie ^^^ Sfânt mereu Sfârşitul veacului trăim Simt prezen a slavei Tale Slavă-n veci lui Isus ! Slavă... o. Doamne mare :: 152 O fă-mă un instrument 79 O inimă curată. Isus adesea stau O noua zi a venit *************** 323 O.... eu cad 314 195 Suntem duşi şi clătina i Sunt fericit. Isus m-a mântuit 235 Ş Ştiu că Isus pentru mine are-o casă 32 O scumpă zi P Pe altar înaintea Ta Pe pământ avem o luptă Pentru noi e taină mare Peste-ntreg pământ Pe Isus L-am primit Pe Tine Doamne. Tu din mor i ai înviat Răsune a noastră cântare Răsună astăzi în toate ările… Războiul e-al Domnului Râul cel sfânt Renun ând la gândurile mele Roagă-te diminea a România... nu voia mea 41 Vom căuta... osana-n înăl ime Osana ..298 Tu-mi eşti refugiu 121 Tu.......... cerul e-n inima mea O Tată Sfânt noi Te rugăm 251 Ogoarele sunt gata de rcoltă 117 Osana... tu Doamne eşti îndurător 276 >>> <<< ie laudă.Un simplu cântec eu î i cânt 303 312 V Venim în a ta prezen ă 245 Via a făr’ de Tine 139 295 Via a-i o comară Via a mea cu Tine-i bucurie >>>>>>>>>>>>>> 324 Via a mea toată i-o-nchin doar Tie 307 Vocea Lui se aude 256 Voi slăvi pe Mielul gloriei 131 Voi veni cu bucurie înaintea Domnului 4 Voi ve i fi bucuroşi 14 Voia Ta.. 125 O. Te lăudăm Pleacă... o.. Doamne fa a Ta 207 Vreau Doamne 230 Vreau să spună cel ce-i slab 212 Vrednic eşti de cinste 66 Vrei tu să scapi de păcat 154 Z Zi de zi eu vreau 243 Zideşte în mine 99 4 ..Sunt frânt.. 162 185 231 Numele Domnului e un turn tare Numele lui Isus 138 O O cântare de mărire O.... ce valuri de-ndurare Ochii Domnului ........ .. osana.osana ....... Te-am ales 169 111 Toată gloria...N-ai asemănare Noi avem o ară minunată Noi azi pe Isus înăl ăm Noi ridicăm Numele lui Isus Noi suntem una-n Isus Nu este munte prea-nalt Nu la întâmplare sunt Nu va fi o veste 187 Nu vreau să fiu îngrijorat Nu.... onoare T Tată...osana lui Isus în veci 265 84 193 174 205 108 234 39 167 Spală-mi Doamne gândul 102 Spre mine fa a i-o întorci 129 Stăm în a Ta prezen ă 90 Stăm uni i în adorare 48 Stau în mijlocul adunării 216 Stau din nou gândindu-mă la jertfa Ta 300 Satânca vie ii >>>>>>>>>>>>>> 322 Strig spre Tin' 86 Sunt străjerul care strigă 264 Sunt iertat căci ai fost părăsit 241 ..... nu suntem un vis Nu-i prieten lui Isus asemenea Numai prin gra ia 173 255 44 78 29 92 190 327.i genunchii Poporaşul meu Pregăteşte-mi inima Prin Isus avem victorie Primeşte lauda şi închinarea R Rabuni... Doamne O....... timpul tău S Sărbătoresc şi voi cânta Schimbă-mi inima Se cuvine să Te laud Sfin enie..... te slăvesc 62 Te-am ales..... noi vrem ca slava Ta 77 Tată.. 320 U 220 198 214 215 53 297 101 197 134 150 202 118 176 252 308 12 13 172 236 24 76 310 277 325 182 109 260 116 Unde vor merge cei răni i Un oraş frumos este peste munte 269 248 Un prieten la nevoie( Lacrimi mari ) .. eşti Mesia 133 Tu eşti Domn in ceruri .

'nainte-i Isus /x3 Şi înapoi …. vreau să spun tuturora F C F G Ce măre eşti Doamne. În urmă-i lumea . LAUDĂ Domnului ! G D E/A Laudă D-lui căci m-a salvat ! :/ ( a doua oară A/D ) a . Amin. Dumnezeul meu. /x2 Toată via a Îi voi cânta Căci vreau s-ajung în ara Sa. D G Această zi e-a Domnului. 5 3. Renun la lume.1. /x2 C a F G Final : Aleluia. eu sunt fericit e A D/G/A Sunt fericit că El M-a mântuit G D f# b Eu sunt fericit . Amin C a F G Aleluia. Voi veni cu bucurie D G D f# b Voi veni cu bucurie înaintea Domnului. te laudă al meu suflet. Isus e REGE C a F G Isus e Rege pe tot pământul C a F G Azi mă-nchin în fa a Lui. dar nu la Isus /x3 Şi înapoi …. 2. Nimic nu mă va clinti pe cale /x3 Căci nu voiesc /:să dau 'napoi :/ /: Căci nu voiesc :/ să dau 'napoi. Aleluia. eu sunt fericit G A D Sunt fericit că El M-a mântuit D G D /: OSANA. /x2 C/ a/ F/ G În fa a Lui Laud pe D-l şi-L preamăresc Laud pe D-l căci Îl iubesc. Aleluia. Din adâncul inimii C Din adâncul inimii F C Pe Isus vreau a-L vesti G G7 C Şi să-I cânt mereu un mare: ALELUIA C Vreau să spun întregii lumi F C Dumnezeu cât e de bun G G7 C Împreună să-I cântăm to i : ALELUIA F C G a ALELUIA. Amin. Aleluia. ALELUIA ! G D f# b Eu sunt fericit . F C e a ALELUIA. F C D G ALELUIA. Aleluia. G A D Cântându-I: GLORIE. 4. te laudă gura mea mereu. D G A Voi veni cu mul umire-n casa Lui. M-am hotărât să-L urmez pe Isus C M-am hotărât să-L urmez pe Isus F C M-am hotărât să-L urmez pe Isus F a M-am hotărât să-L urmez pe Isus C G C Şi înapoi /: eu nu voi da :/ C G G7 C /: Şi înapoi :/ eu nu voi da. D/f# b Să ne bucurăm în ea.

Prin credin ă sunt în sănătate. 6 A E A A7 Domnul este un mare împărat D E A E Marea şi uscatul le-a creat A E A Domnul este un mare Dumnezeu B E E7 Lui mă-nchin. să vezi răsplătirea D E A E A celor răi. mă trag din Avraam C d Şi prin Hristos cel Răstignit G G7 C Via ă nouă-n dar eu am primit. Tot ce eu ating este sfin it. în cinstea Lui. O.i va păzi. de vor cădea.5. cărarea de ea /x2 . Iată ce sunt C d Iată ce sunt. să-L slăvim Noi suntem poporul Domnului Nu putem fi smulşi din mâna Lui. 6. Haide i să cântăm A E D A Haide i să cântăm cu veselie Domnului D A Şi să strigăm de bucurie f# E Către stânca mântuirii noastre A E C# f# Înaintea Lui. O. Cel ce stă sub ocrotirea A c# f# c# Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea-nalt b E La umbra Celui Atotputernic. A c# f# c# Cu ochii priveşte. Binecuvântări sus mă aşteaptă Cerul pentru mine-i pregătit Un locaş eu ştiu că am în slavă Cu cântări voi fi acol' primit. C d Binecuvântări mă înconjoară F G C G Legea Sa cea Sfântă o iubesc C d Cresc în a lui Isus cunoştin ă F G C G Şi-n Cuvântul Lui Dumnezeiesc. Binecuvântări sunt în cetate. Să nu te temi de groaza din noaptea cea grea Nici de săgeata ce zboară ziua De ciuma rea din întuneric să nu te temi Căci Domnu. să mergem to i cu laude A D Cânta i-I cântece /x3 E A/ E O. Domnul Dumnezeu m-a îmbogă it. loc de scăpare A Căci Domnul Sfânt f# E A f# E Dumnezeul meu în care mă-ncred D E A/ E E Dumnezeul meu în care mă încred. A c# /f# c# O mie să cadă alături de tine D b D E Şi zece mii la dreapta ta. 7. doar harul Său. te va salva. să ne smerim Să plecăm genunchii. e Creatorul meu. Să ne închinăm. A c# D Face din El. iată ce am G G7 C G Rege sunt.

Isus. în veci. Chiar de n-ar mai fi râuri pe pământ El e râul vie ii. ce fericit sunt cu Domnul meu Nicăieri în lume nu-i altul ca El El e mai de pre decât tot ce am El e slava mea. e comoara mea. G D /: Un Domn triumfător e Isus G D Noi Îl urmăm unde ne duce G A b (G/A) Vrăşmaşii nu se pot împotrivi :/ Stăm în oastea biruin ei Lui. 7 9. Astăzi cânt voios C e F C Astăzi cânt voios că Dumnezeu a e E stăpânul vie ii mele F G El e Domnul meu. de-a pururi Dumnezeu. păstorul meu F C F G C Râul vie ii.8. Să intrăm în ara care ne-a promis. F C D G Binecuvântăm pe Salvatorul /x2 Voi binecuvânta Pe Domnu-n toată vremea /x2 Veni i şi voi cu noi Slăvi i pe Domnul Isus /x2 10. Domnul stă în fruntea oastei D b Domnul stă în fruntea oastei Lui D b Nimeni nu o poate birui G A b (G/A) Pretutindeni slava Lui se va vedea. cine-n ceruri sus a e E ca Domnul meu a e G E ca Domnul meu. eu voi bea din El mereu…. D b Tu să por i al biruin ei steag D b Slavă Lui ! Isus a câştigat G A b (G/A) Nici o armă nu-i mai tare ca a Lui. O. binecuvântăm. Măre eşti Dumnezeu C/F C Măre eşti Dumnezeu F G C F/G Cu laude noi Te onorăm /x2 C F C Osana. limpede şi sfânt Niciodată El nu v-a seca Şi voi bea din El. Se descoperă domnia Lui. . C F Fară El flămând şi însetat C e F G Rătăcem în lumea largă neajutorat C F d Dar când m-a găsit El m-a săturat a e Şi mi-a dat să beau a e El mi-a dat să beau G Din harul său C C/G/a El e fântâna cu ape vii F C F G Nimic în lume nu-L poate-nlocui C C/G/a Stânca de veacuri. C C7 F d Cine pe pământ.

Cât de bine mă simt cu aleşii Domnului D Cât de bine mă simt cu aleşii Domnului e Poporul minunat G O. D b D O. ce bine mă simt cu aleşii D-lui A G A D O. 12. ce zi atunci va fi Când pe nori El v-a veni Şi în slava Lui pe veci ne va uni Lângă El ne-om aduna Şi plângând îi vom cânta Împreună ferici i cu El vom sta. G D f# b Nu e loc mai fericit ca acel unde-am găsit e G A D Pe to i sfin ii ce-mpreună s-au unit.11. c# B Al trezirii val duce către mal A Na iuni întregi c# Final: Al trezirii val B A Duce către mal… /x2 8 . ce popor minunat ! D Ce plăcut şi ce frumos D b E poporul lui Hristos D e Când pe Domnul ei Îl laudă voios. c# Peste mun i înal i B Şi prin văi adânci A Peste oceane. ce popor. ce bine mă simt cu aleşii Domnului D Poporul minunat D7 Strălucesc fe ele. O. mări. Râul Cel Sfânt E Râul Cel Sfânt B Râul Cel Sfânt A E Curge lin peste pământ Râul Cel Sfânt B Râul Cel Sfânt A Râu divin …. cântă adunarea G g Cerul stă şi-ascultă cântarea.

14. Întrebări ce am le-aduc la Tine f# Şi le pun Isus 'naintea Ta A B Stând curat în sfânta Ta prezen ă A B E Mă închin şi Te voi lăuda.13. 15. va fi o trezire E A E Iată. El ne-nva ă să trăim în dragoste /x2 Cu iubirea ce ne-a dat să ne iubim El ne-nva ă să trăim în dragoste.i inima. Voi ve i fi bucuroşi e Voi ve i fi bucuroşi De pace înso i i G D Iar mun ii răsuna v-or 'naintea voastră e Când voi ve i cânta Iar pomii afla i pe drum B7 e Din palme vor bătea. G D Şi-atuncea pomii din palme vor bătea D e pomii din palme vor bătea 9 G D pomii din palme vor bătea B7 e Când vă ve i bucura. Isus pune-un cântec nou în inimă d A Isus pune-un cântec nou în inimă g# d Isus pune-un cântec nou în inimă d g E un cântec nou ce nimeni nu mi-l ia A d Isus pune-un cântec nou în inimă. g# A Tu-mi inspiri fiin a şi lucrarea. va fi o trezire în ara mea . O familie să fim El ne-a-nvă at /x2 Tineri şi bătrâni sunt una în Isus O familie să fim. Sud. A E Nelăsând ca frica să mai stea. f# B E Doar iubirea Ta m-a împlinit. Cel ce-mi dai via ă. El ne-a învă at. Est şi Vest f# B E Iată. va fi o trezire în ara mea B Iată. 16. g# A Tu începi şi duci la bun sfârşit. va fi o trezire în ara mea g# c# g# C# De la Nord. g# A Privesc la Tin'. Întristarea ne-a schimbat-o-n bucurii /x2 Lacrimile le-a schimbat în ape vii Întristarea ne-a schimbat-o-n bucurii. A B Meditând în sfânta Ta prezen ă. Iată. Deschide. f# Concentrând aten ia asupra Ta. cânta i-I laude Şi preamări i cu to ii pe Domnul slavei Când voi ve i cânta Iar pomii afla i pe drum Din palme vor bătea. Renun ând la gândurile mele E Renun ând la gândurile mele.

Eşti Dumnezeu Avere nu cerem dar privim la cruce. n-are sfârşit la zile. D E Vreau să-L slăvesc pe El /x3 B A E Î i mul umim eşti Salvatorul B A E Cu inimi de recunoştin ă ne-nchinăm B A E Îndurarea Ta va ine veşnic A f# B Eu te voi lăuda toată via a mea.i puterea. Ce bine e să-I dăm laudă E A E Ce bine e să-I dăm laudă Domnului E A B Ce bine e să-I dăm laudă Domnului A B g# c# El captivi eliberează.17. 18. inimi vindecă A B E Binecuvântăm numele Lui. aleluia B E Isus Hristos e Domn. Domnul meu. Domnul meu. E O. aleluia. Cuvântul Tău Doamne-i speran a lumii Eşti Dumnezeu Prin a Ta tărie avem mântuire. /x2 O. B El e Domn. E A g# B Arată. B i-ai arătat puterea mare. Domnul meu. Domnul meu. /x2 O. B E El este Domn E A g# B Arată. Domnul meu. Aleluia. B E Din mormânt ai înviat triumfător. Eşti Dumnezeu Pe cei păcătoşi înainte-i aducem Eşti Dumnezeu Trimite.i puterea. aleluia. 10 . E B c# B E A Aleluia. o. E B c# B E A Aleluia. o. Domnul meu. Domnul meu. 19. Arată. El este Domn E A E El este Domn şi domneşte din ceruri. B E El este Domn E A E El vine-n putere când chemi al Său Nume.i puterea. o.i puterea. B E El este Domn A E Întunericului I-a zis: “ Să fii lumină !” B E El este Domn E A E Cine-i ca El. aleluia. B Lan urile le-ai zdrobit. aleluia. aleluia. o. A c# Pe captivi i-ai eliberat D A B Prin a Ta-ndurare sunt salvat. A E Boldul mor ii l-ai înfrânt.

strigă. strigă. A E Cel ce e-n noi e mai tare A B E Decât duhul veacului A E c# Suntem mai mult decât biruitori f# D B Prin cuvântul Domnului. pe El îl înal B7 e ( C. Binecuvânta i-L pe El E Binecuvânta i-L pe El A B Binecuvânta i-L pe El E c# Binecuvânta i-L pe El B ( a doua oară E ) Cel Preaînalt E A E c# /: Numele Lui e un turn puternic B Credincioşii vin la El E B Şi sunt salva i :/ Glorifica i-L pe El /x3 Cel Preaînalt To i să-L laude pe El /x3 Cel Preaînalt 23. 21. aleluia. B E D/A Stăpânului dă-I laudă ! E A B Pleacă-te ‘naintea Domnului ! E A Cântă. Numelui Său. bate din palme B c# Stăpânului dă-I laudă ! A B E Căci El e un mare D-zeu ! C D G Astăzi e zi de sărbătoare C D b e E ziua când ne bucurăm ! C D G D e Măre ul Rege ne-a eliberat ! C a B Şi-I dăm laudă. /x12 11 22. :/ e a B7 e Aleluia. de orice păcat Să-I cântăm un imn de slavă :/ Isus ne-a salvat Să-I cântăm un imn de slavă Aleluia /x6 Isus va veni şi ne va răpi Ca să fim cu El în slavă. aleluia. doar al Lui. Duhul Domnului este putere E c# A B Duhul Domnului este putere E c# A B Duhul Domnului e tăria mea E c# A B Duhul Domnului este putere A B E Îmi dă victoria. Isus este Domn e a /: Isus este Domn. Isus. bate din palme E A Cântă. Cântă. . aleluia /: Isus ne-a salvat.D ) Vreau să-I cânt un imn de slavă. strigă. bate din palme.20. va veni Ca să fim cu El în slavă Aleluia.:/ e a D G /: Isus e DOMN B7 e Vreau să-I cânt un imn de slavă.

Şi-apoi înspre larg ne avântăm înotând. eşti minunat a Minunat. cu putere. Isus. Curgerea lui e venită din ceruri Şi poate lua genera ii la rând. Cu to ii spre munte. în mine e viu A E B Şi trăieşte-n inima mea. A E Redeşteptarea de la Rusalii A E B E Revars-o acum din plin peste noi. 26. E B c# B c# Domn al domnilor. Sărbătoresc şi voi cânta E B Sărbătoresc şi voi cânta A B E Vreau să bat din palme-n ritmul laudei B " Isus domneşte. 12 Cei ce străbat ale râului ărmuri Beau din râu şi-apoi cântă strigând. 27. 25. E A E E râul sfânt care suflete mişcă B E E râul sfânt care curge şuvoi. Biserica-ntreagă trezire-aşteptând. Rege al regilor A E B El domneşte-n veci de veci E B c# M-a eliberat. În apă intrăm la-nceput pân’ la glezne. Curgi ca un râu de slavă E Curgi ca un râu de slavă c# Cu bra ul Tău dezleagă A f# B Tu. minunat D G D Nu e nimeni ca El. A B E c# Este un râu ce curge peste noi A B E/E7 Vindecare El aduce pe pământ A B g# c# Totul ia fiin ă unde curge el A f#/ B Îmi alină setea sufletului meu. minunat. eşti minunat G Isus. . G Uită-te de doreşti a În cuvânt ca să găseşti D G Numele lui Isus e minunat.24. " voi striga A B E Stânca mântuirii şi a laudei e. via a mea. E râul sfânt A E B E Peste munte e-un râu ce curge A E B E Înviorare revarsă curgând. E În ceasul de pe urmă c# Vreau Duhul Tău să curgă A f# B Şi să inunde via a mea. A E B E În văi adânci şi-n întinsa câmpie. ne place să mergem. A E B E Râul străbate via ă-aducând.

sus în cer c D Unde-i tronul Său. 29. 30. bariere. haide i Să urcăm pe muntele sfânt Unde-i veselie şi cânt c Să strigăm în fa a Lui Să cântăm în fa a Lui D El e Domn. . D B7 e Vârfuri ascu ite. lăuda i cu to ii D /: Haide i. ştiu că vor apare Dar de Domnul Isus nu mă las. Noi suntem una-n Isus e Noi suntem una-n Isus Suntem uni i în El a Suntem uni i în Isus e Şi vrem să fim ca El a Şi lumea recunoaşte e Pe cine creştin este Lumea ne recunoaşte 13 a Dacă avem dragoste B7 a e Suntem creştini. har şi mângâiere Şi mă înso eşte pas cu pas. Haide i. nu. mă aplec în rugă D a e Şi Îl chem în ajutor mereu G Şi de orişiunde. Zile înnorate nu mă vor abate De la inta veşniciilor Ploaie şi furtună. El îmi dă putere. nu au putere D B7 e Când pe Domnul Isus eu îl chem. e G Credincioasă slugă. nu mă tem G Piedici. dacă avem dragoste. Arcuri încordate e G Arcuri încordate fi-vor îndreptate.i mâinile c Şi cântă-I numele C# D Căci Dumnezeu Te-a ridicat :/ g Haide i. Piedici pe cărare. lăuda i cu to ii D# c D Pe Dumnezeul Sfânt al lui Israel :/ D /: Ridică.28. Domnul îmi răspunde a B7 e Căci El e acelaş Dumnezeu. toate împreună Le înfrunt cu-al meu mântuitor.

14 Plec şi fruntea şi genunchii Şi-mi îndrept spre ceruri duhul: Dumnezeu e scăparea mea ! e C G Dumnezeu e tăria mea. D e Adăpost pentru sufletul meu. Ştiu că Isus pentru mine are-o casă E A E Ştiu că Isus pentru mine are-o casă B În cer pe strada gloriei E A E Stau aşteptând în promisiunea dată c# B E Unde e Isus pot fi şi eu. C G Ajutor când povara e grea: a B7 e Dumnezeu e tăria mea ! Dumnezeu are puterea ca în cer şi pe pământ: Dumnezeu e tăria mea ! Tot ce-n lume se întâmplă Este scris şi în Cuvânt: Dumnezeu e tăria mea ! Încercarea când e mare Şi se pare că mă-ngroapă.31. în elepciune şi har a B7 e Domnul meu este-un mare Dumnezeu 32. . C G Ajutor când povara e grea: a B7 e Dumnezeu e tăria mea ! e C G Domnul meu este-un mare Dumnezeu D e El domneşte din ceruri. D e Adăpost pentru sufletul meu. De multe ori mă gândesc cum o să vină Să-şi ia Mireasa sus în cer M-am hotărât să ajung şi eu la nunta Mirelui meu sfânt Emanuel. E A E Vine Isus. de sus C G Prin putere. Dumnezeu e tăria mea e Când în zare se iveşte solul celui necurat: C D e Dumnezeu e tăria mea ! b Când armatele de duhuri Cerul l-au întunecat: C D e Dumnezeu e tăria mea ! a Când tot iadul stă-n picioare Pregătit pentru război b Şi simt că sufletul se zbate Prins în cursa grea a Mă aplec în rugăciune Şi-aştept ajutorul slavei C D e Dumnezeu e tăria mea ! e C G Dumnezeu e tăria mea. vine Domnul meu. Întunericul e gros şi nu mai pot vedea. vine Domnul meu în slavă B Să-şi ia Mireasa sus la cer E A E Stau aşteptând clipa revenirii Sale c# B A E Maranata .

34. Cel Sfânt din ceruri Pe Isus jertfă L-a dat Şi-acum liberi de păcate Îndurarea lui o vom cânta. 15 E Când voi fi în ceruri sus A Umblând cu Isus E B Când voi fi în ceruri sus în slava Sa E Când voi fi în ceruri sus E Umblând cu Isus E B E Bucuros voi cânta A Pentru că: iertat. e El este Stânca în pustiu a Şi ajutorul în necaz B7 e Şi speran ă-n Israel. spălat E De orice păcat B E Prin Domnul Isus. e un loc minunat B Plin de har şi slavă E A Vreau să-L văd pe Domnul meu E B E Cerul e un loc minunat. El este Leul e El este Leul din tribul lui Iuda a El a rupt jugul e Şi-acuma liber sunt B7 Şi trăiesc în libertatea Sa. Când trăiam to i în noapte Dragostea-I s-a arătat Tatăl bun. Cerul e un loc minunat E Cerul. Domnu-i bun orişicând. g# c# Dacă treci prin valea mor ii A E Şi sunt umbre-n jurul tău g# c# Mâna Lui te va conduce A B Ocrotit să fii de rău A B A promis că nu te lasă A A c# B Nu te uită. . spălat de orice păcat D B De aceea astăzi cânt : Aleluia. 35. nu eşti părăsit. Domnu-i bun orişicând E c# Domnu-i bun orişicând A B Recunoscător laudă vreau să-I cânt E c# Domnu-i bun orişicând A Chiar şi-n noaptea grea B Mă va lumina A B E Domnu-i bun.33. eu sunt A E Iertat.

eu privesc la cer Şi mă rog mereu la Tine /: Şi ajutor î i cer :/ Doamne. Isuse E B Eu sunt ca şi un străin A E Şi durerile-mi nespuse B E /: Mă apasă pe deplin. eu cred în Isus F Bb C Da. :/ Când sufletul îmi plânge Doamne. F Bb C Cred că a murit şi-a înviat. România G D e Hei. România. Cred că ai murit şi-ai înviat.36. Da. şi nu ne vom opri a e Vom câştiga România pentru Isus D pentru Isus Vom birui. Isuse B E Nu mă poate izbăvi A E Nimeni în afară de Tine. Hei. :/ Ce frumoasă-i tinere ea Petrecută cu Isus Căci în ara mult dorită /: Ne vom bucura nespus. doar Numele Lui … . F Bb C Pre ul pentru noi a plătit. România G D G Hei. eu cred în Isus.:/ E A Pe acest Pământ. mântuire e D Încă un pas. Bb C F Pe bolnavi vindecând Bb C F Şi păcate iertând Da. Cred că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Nimeni în afară de Tine E/A E /: Nimeni în afară de Tine. hei. Pre ul pentru noi ai plătit. :/ 37. Timişoara a e a G D Hei. hei. când eşti lângă mine Nu-i nimica mai frumos Eu mă rog mereu la Tine /: Să-mi faci via a cu folos. Isuse B E Nu mă poate linişti. hei. 38. în Numele Lui G e Vom câştiga România pentru Isus A e a e Şi nu vom da-napoi. hei. F Bb C Cred că El e Fiul lui Dumnezeu. în Numele Lui … Vom preamări. cred în Tine Doamne. 16 Bb C F Cred că El e prezent C F Printre noi aici.

Toata roada Duhului Tău Sfânt a Zi de zi s-o am pe-acest Pământ D Lumină să răspândesc mereu G În jurul meu. Osana. :/ 17 . 40.39. C G sunt fiu de Împărat :/ G D /: Bate i din palme. Domnul meu. G sărbatori i-L pe El. glorie Regelui Isus /x2 /:Tu eşti Rege şi Domn Prin putere domneşti Slava Ta se v-a descoperi Glorie Regelui Isus :/ 41. Isus m-a eliberat G C /: Isus m-a eliberat D G prin bra ul Său puternic :/ C D G Sunt liber. cu orice pre Să rămân statornic în credin ă Să Te laud şi să Te slăvesc. Voia Ta nu voia mea G Voia Ta. liber G D /: Nu mai sunt rob. G C G b Ai plătit un pre să-mi dai via ă C a D Să trăiesc prin har. osana. o. liber. azi mântuit a C D N-am cuvinte. Stăpâne Orice-ar fi. Numele mi-ai scris în Cartea Vie ii Şi doresc Isus. glorie. Doamne să. osana-n înăl ime G D e C D Osana. cânta i. cu orice pre a C D Să rămân statornic în credin ă C a F D Să Te laud şi să Te slăvesc. Pacea Ta ce-ntrece orice lucru Cunoştin a-ntregului Pământ S-o reverşi în inimă.i cânt. osana-n înăl ime /x2 C G /: Tu eşti Rege şi Domn C G Prin putere domneşti C G/b e Slava Ta se v-a descoperi C D G Osana-n înăl ime :/ Glorie. să pot mereu să. liber.i pot spune C a D Cât de drag Îmi eşti şi-s fericit. G C G b Numele mi-ai scris în Cartea Vie ii C a D Şi doresc Isus. nu voia mea a Să se facă Doamne-n via a mea D G Să trăiesc cum Tu doreşti. osana.

g# c# A fost o zi deosebită A E Abia atunci am în eles A f# Căci Isus. Astăzi mă-nchin Domnului E A E Astăzi mă-nchin Domnului c# Şi-I cânt slavă f# B E Căci El mult bine mi-a făcut. Prin ele mă voi o eli. D Noi proclamăm e Noi proclamăm Noi proclamăm C D G Isus e-năl at. A E A fost ziua-n care Domnul D B De-L iubesc m-a întrebat. pe nori de slavă Printre miile de sfin i şi eu voi fi. 18 . G D e Pas cu pas mergem-nainte D e Tot mai mult cucerim teren D e Arma noastră-i rugăciunea C D Ziduri cad. Încercările să vină. E A Mi-amintesc de ziua-n care B E Dumnezeu m-a încercat. 43. 44. eu am strigat f# B E Şi El mâna şi-a întins şi m-a salvat. continuu cad.42. D Când eram în strâmtorare A E Către El. G şi caad. Isus Hristos este Domn G C G /: Isus Hristos este Domn D G Domn al lumii întregi :/ G C D G Unul e Domn peste popoare C F D Unul e Dumnezeu G C D G În nici un alt nume nu-i mântuire C D G Isus Hristos e Domn. Doar în El mi-am pus nădejdea Ca s-ajung în ceruri sus. Noi azi pe Isus înăl ăm G D e Noi azi pe Isus înăl ăm C D G Ca un drapel pe-acest oraş D e To i să cunoască-n adevăr C D G El este calea către cer. m-a ales. mult m-a iubit A B E Şi prin moartea Sa pe cruce. Încercări mereu vin valuri Dar le birui prin Isus. Şi-ntr-o zi. şi cad. şi cad.

Duhul Său ce e-n noi de frică ne-a salvat Şi calea către Tatăl. via ă Tu mi-ai dat. e În Tine e tăria mea. Isus ne-ai c# dăruit A B E Să nu mai fim sub jugul amarelor B sclavii A B E c# Şi-acum de bucurie. cu tăria mea F D Toată speran a-mi este-n Tine. C G D În Tine e speran a mea. Mare Domn avem G D C D Mare Domn avem G D C D Mare Dumnezeu G D CD Mare Împărat C D G Pe toate le-a creat F C Numele Lui e pe tot pământul G înăl at F C Atotputernic.:/ C D G/G7 Te laud toată via a mea C D b e Te laud cu toată tăria mea D G E a Cu via a mea. în biruin a Sa A B Inima-mi răspunde iubirii Lui. de-acuma s-a deschis Iar în a Sa prezen ă problemele dispar Inima-mi de-acum bate cu-a Sa. El lumea întreagă D a creat. mă bucur azi că liber sunt E B A B E Isus. Isus. A E DE Final: Glorie Domnului A E DE El e Împărat A E D E Glorie Domnului D E A În veci fie lăudat.45. 46. stând în prezen a Ta E/B/c#/B E B c# B Isus. În Tine este via a mea G /:În Tine este via a mea. A B E Pre de răscumpărare. noi celebrăm victoria E/B/c#/B E B Isus. 47. în Tine. noi celebrăm victoria E/B/c#/B E B c#/B Isus. 19 .

Am un cântec nou în inimă E f# Am un cântec nou în inimă B E Este şoapta lui Isus c# " Nu te îngrijora.48. cu tine sunt B E Să te-ajut pe-acest pământ. Stăm uni i în adorare E Stăm uni i în adorare A B E În prezen a Domnului Înăl ăm laudele noastre A B E Dându-I glorie numai Lui c# B Î i cântăm: vrednic de laudă A B E Eşti deasupra tuturor c# B Azi Biserica î i cântă g# Tu eşti vrednic. F C G Să-năl ăm numele Său F C G Căci El ne-a salvat F C G Ne-a răscumpărat prin har F D E Domn Prea-nalt 20 . Da i Domnului tot ce-I al Lui a G Da i Domnului tot ce-I al Lui F E Da i Domnului cinste. G# Mielul lui Dumnezeu. Domneşte-n slavă F G Minunat este El. onoare a F G a Da i Domnului laudă numelui Său F G /: Închina i-vă lui în sfin enie F G Vocea lui răsună cu putere F E a Domnul e Rege în veci. 50.:/ 51. 49.B) Vrednic eşti doar Tu. " E c# /: Isus . c# (A. Ce măre e al meu Domn G C Ce măre e-al meu Domn F G Minunat este El C Plin de glorie. Isus B E Nume minunat f# El îmi umple via a B E De-aceea-I cânt neîncetat. :/ Când El va veni şi vom pleca Stelele-n urmă vom lăsa Spre patria cerească vom pleca Veşnic cu Isus vom sta. Isus.

52. Am aşteptat în întuneric G/D Am aşteptat prin întuneric C G E timpul să ne pregătim D G În zori de zi lumina s-o-ntâlnim. D Da, vom vedea şi-n ara noastră C G Cum se-mplineşte în curând D G C G Ce ne-am rugat cu to ii atâta timp. G (pauză) D Trezeşte Doamne România, G F D Aprinde foc în pragul zilei de apoi. G D Trezeşte Doamne România, G Şi-ncepe cu noi. Este nevoie de-o schimbare Azi încă nu e prea târziu Biruitori la luptă să pornim Să transformăm credin a-n faptă Şi să trăim ce predicăm Pentru trezire, uni i să ne rugăm Bb Final: Nu suntem noi Mai buni decât al ii, F Dar te rugăm: g d Umple-ne Doamne cu Duhul Tău ! Bb Fă să fim noi unelte F În trezirea ce e pe drum, g A Şi începe-o în noi chiar acum ! A Trezeşte, Doamne… 21

53. Pe Isus L-am primit G C G Pe Isus L-am primit când m-a chemat a G Păcatul mi-a luat, păcatul mi-a luat G C G Şi pacea Lui îndată El mi-a dat a D G Păcatul mi-a luat. a G Păcatul mi-a luat, păcatul mi-a luat A D De-aceea-I cânt neîncetat: ALELUIA G C G Pe Isus L-am primit când m-a chemat a D G Păcatul mi-a luat. De-ai să-L primeşti azi pe Isus Hristos Păcatu- i va lua, păcatu- i va lua Şi fericit vei merge bucuros Păcatu- i va lua.

54. E bucurie-n Hristos G D E bucurie-n Hristos e C Este dragoste-n spirit G D C E nădejde, credin a în El G D E-o fântână ce-o ştiu e C Ce hrăneşte-al meu suflet G D C E Cuvântul ce curge din El. C G a Mărirea şi slava-i a Lui C G a Puterea şi gloria-i a Lui C G Să lăsăm gura Lui, C G Să ne-nve e cântând e F D Voia Lui s-o-mplinim pe pământ. 55. Lui Isus mi-am dat inima E Lui Isus mi-am dat inima B Şi sunt fericit A Lui Isus mi-am dat inima E El pentru mine-a murit E7 Am fost pierdut în păcat A c# Acum însă sunt salvat E B Lui Isus mi-am dat inima E Da, şi sunt fericit.

Lui Isus mi-am dat inima Şi sunt liniştit El în schimb mi-a dat pacea Sa El pentru mine a murit Am fost pierdut în păcat Acum însă sunt salvat Isus e în inima mea Da, sunt liniştit. Lui Isus mi-am dat inima Cât sunt de fericit Lui Isus mi-am dat inima Da, sunt mântuit. De astăzi nu mai trăiesc eu Ci Isus trăieşte-n pieptul meu Isus e în inima mea Şi sunt fericit. 56. Doamne, î i spun DA E Doamne, î i spun DA Vreau să fac doar voia Ta B Doamne, î i spun DA E Voia Ta nu voia mea. E7 A Când Duhul Tău mă va-ndemna G# c# Doamne, te voi asculta A B E Şi răspunsul meu oricând va fi DA . Doamne, î i spun DA Oriunde te voi urma Doamne î i spun DA În paşii tăi eu voi umbla Când Duhul Tău mă va-ndemna Unde-mi spui, eu voi pleca Şi răspunsul meu oricând va fi DA .

22

57. Osana, Amin, Osana a G /: Osana, Amin, Osana F E O, Aleluia, Maranata. :/ a /: Isus e Domn G Isus e Domn F Isus e Domn E Isus e Domn :/ El a înviat /x8 /: 3x / El ne iubeşte /x3 Neîncetat :/ El vine iar /x8 Isus este Domn El a-nviat El ne iubeşte El vine iar. 58. Condu paşii mei C Condu paşii mei a Să nu mai rătăcesc C Condu paşii mei F Să pot să Te urmez a G F Inima-mi strigă spre Tine G C Rămâi lângă mine mereu G O ! Domnul meu C Condu paşii mei 23

59. Al meu Domn, Părinte A E Al meu Domn, Părinte f# E D Nimeni ca Tine nu e c# D c# Cât voi trăi, î i voi slăvi f# G E Lucrarea mâinilor Tale A E Refugiu, scăpare f# E D În bra ul Tău eu găsesc c# D c# Cu via a mea, cu tot ce am f# G E Totdeauna laudă- i voi da. A f# Strig către Tine D E O, Doamne te caut A f# Tu eşti Împăratul D E Puterea i-o laud f# E D Mun ii se pleacă şi mările tac E Când rostim Numele Tău A f# Tot ce-ai creat D E În splendoare azi stă A f# D E Eu veşnic mă-nchin şi î i dau laudă f# E D E Prin Tine exist şi prin harul Tău Sfânt A Eu sunt.

C e a e El e-n stare. C e a e El e-n stare. în veci de veci. fii glorificat Fii glorificat. în veci de veci. Te ador şi. e-n stare F d G Să rezolve-ngrijorarea ce o am. Fii glorificat. El e-n stare C e a e El e-n stare. da. căci îmi doresc e D C Să te cunosc mai mult. Te slăvesc C F G C Tată. în veci de veci.i mul umesc. Isus. Într-un loc liniştit şi-ascuns G C Într-un loc liniştit şi-ascuns e D C În tăcere eşti prezent G C Într-un ceas tainic şi tăcut a Te aştept. 24 . în veci de veci. e-n stare F G Să-mi atingă inima cu al Lui balsam. Te ador şi. Te ador şi. e-n stare F G Să-mplinească dincolo de orice vis. fii glorificat Fii glorificat. da. Te slăvesc.i mul umesc.60. în veci de veci. 61. Tată. Înspre intă ne-ncetat alerg Voia Ta vreau s-o-mplinesc Orice-obstacol îl înlătur şi-naintez Căci îmi doresc Să te cunosc mai mult. Fii glorificat. fii glorificat F G C G Fii glorificat. Fii glorificat. C e a e El e-n stare. Duh Sfânt. în veci de veci. C F E a Fii glorificat. e-n stare F Să îmi schimbe G C Astăzi via a ca prin vis 62. F G Fii glorificat.i mul umesc. Fii glorificat. da. da. Te slăvesc. G D Vreau să Te văd e C Vreau s-aud vocea Ta G D C Să te cunosc mai mult G D Vreau să te-ating e C Vreau să văd fa a Ta G D C Să te cunosc mai mult. Te slăvesc.

Cum doreşte un cerb C e a d Cum doreşte un cerb izvor de apă. Tu eşti scut şi tăria mea F d E Şi ie. eu doresc. C e a d Tu eşti singura mea dorin ă F G C G Să Te laud. G# Să-I fie onoarea A# C şi gloria şi slava în veci /x2 25 . G G7 C A făcut vântul. a F C 64. a G F C El preface zorile în întuneric F Şi umblă pe-năl imile C e a Pământului : G “ DOMNUL DUMNEZEUL OŞTIRILOR “ G7 C Este Numele Lui. numai El. Căci iată că El C F /: Căci iată că El G C a A întocmit mun ii.i dau toată inima D f# b e Tu eşti singura mea iubire G A D Să Te laud.i dau toată inima C e a d Tu eşti singura mea iubire F G C Să Te laud. Celui ce şade pe tron C g Celui ce şade pe tron F C şi Mielului Sfânt /x3 Tu eşti scut şi tăria mea G e F# Şi ie. eu doresc. F G C G Aşa eu Te doresc. eu tânjesc.63. D f# b e Sufletul meu Te caută zi şi noapte G A DA Eşti Dumnezeul viu D f# b e Tu eşti singura mea iubire G A D Doar al Tău vreau eu să fiu. b G D 65. :/ F Şi spune omului C Până şi gândurile Lui.

În Domnul mă-ncred d /: În Domnul mă-ncred El mi-e salvarea În mâna Lui e via a mea :/ g De aceea n-am să mă tem d Nu. D E Nu-i chemare mai mare c# f# Nu-i altă onoare D E Decât să îngenunchez A A7 La tronul Tău D E Copleşit de uimire c# f# Scăldat în iubire D Eu trăiesc doar E A Pentru-a te lăuda.i A c# D Jos la picioarele. vreau să merg G C a Întotdeauna cu Tine F G a G Şi să in puternic mâna Ta F G C C7 Şi să simt prezen a Ta în mine. F G Pentru că în Tine este a G F Putere şi victorie G Numai Numele Tău Sfânt a G D Isus. nicicând n-am să mă tem Căci Domnul e via a mea. m-a eliberat F G C a Numai El povoara mea o poartă F G C Numai El povoara mea o poartă 68. C /: Ce mare eşti e a Şi ce mari minuni faci Tu F Şi ca Tine altul nu-i G Şi ca Tine altul nu-i :/ 67. 26 . 69. salvarea mea.i E f# Stau adânc plecat E D În prezen a Ta d A Sunt îngenuncheat FG A Sunt îngenuncheat. Isus vreau să merg cu Tine C F Isus.66. Jos la picioarele. A d Tăria mea. Vrednic eşti de cinste C e a Vrednic eşti de cinste şi-nchinare F d Ridicăm mâinile noastre F G Înăl ăm Numele Tău.

72. D Vreau să î i cânt. G e A De minunea ce-ai făcut-o-n via a mea. D G D A Glorie ie. . Astăzi vin la Tine D G Astăzi vin la Tine.i lăudăm b A G D C A Stăm în reveren ă. Doamne Tu eşti Sfânt. Inima mea vrea să.i mul umesc e C Pentru tot ce ai schimbat a D G Şi pentru că mi-ai umplut inima.i mul umesc e C Pentru tot ce ai făcut a C D Şi pentru tot ce însemni în via a mea G Vreau să. Doamne D G A Gloria-i doar a Ta 27 D G D A Cu to ii plecăm genunchii C A Stăm smeri i-naintea Ta D G D A Isuse. 71.i cânte C e C D Vrea să Te înal e. Numele. în fiecare zi G b C e Tu mi-ai adus bucurie şi-atâta plinătate C D Cum n-am putut gândi. Domn al slavei D G A Ne-aşternem la pământ D G D A Ne-atinge şi ne schimbă G A D Căci. G Vreau să. ie ne-nchinăm.i cânte G b Inima mea vrea să. Doamne. e A Sufletul mi-e plin de bucurie. b A GD b A D Î i aducem slavă.70. Tu eşti Sfânt D G A Arată-ne azi gloria Ta D G A Pentru că eşti sfânt D G A Venim cu to i-naintea Ta. G e G e Sunt atât de fericit Domnul meu iubit. D G Fiindcă m-ai făcut copilul Tău e A Ca să pot trăi o veşnicie. Tu eşti sfânt D G A G/A/D Doamne. A Vreau să Te laud D G A Să î i mul umesc că eşti în via a mea F# b Cu putere m-ai luat din întuneric D A D Şi mi-ai arătat în elepciunea Ta . Domnul meu.

Înva ă-mă. Doamne. D f# b Peste toate continentele G Eşti cel mai mare A D Peste to i Dumnezeii. Doamne D La Tine Doamne îmi înal A La Tine Doamne îmi înal e sufletul. D Te lăudăm. Doamne D G A Eşti cel mai mare. 76. Isus G A D Te glorificăm. Eşti cel mai mare. cărările Tale. iar eu lutul E a Fă-mă să seamăn D G G7 Doamne cu Tine… 28 . /x2 Nu. :/ G D În veci de veci. mă-ncred în Tine D Să nu fiu dat de ruşine A D Cel rău să nu se bucure de mine. D ie ne-nchinăm A ie î i cântăm G D A ie ne rugăm.73. Doamne. mai sfânt G C Mai adevărat E a F G C Tu eşti Olarul. sunt prieteni cu Domnul. La Tine. Isus A Te-năl ăm.i aminti greşelile mele /x2 Cei ce cred. Schimbă-mi inima /x2 D7 G g Domnul meu. /x2 74. Înva ă-mă cum să Te laud D /: Înva ă-mă cum să Te laud f# Înva ă-mă cum să Te caut e G A Înva ă-mă să slăvesc Numele Tău. 75. C d Schimbă-mi inima G C ea Fă-mă m-ai curat d Mai real. Doamne. D sufletul.

Doamne G A D/A Este tot ce-mi doresc din partea Ta :/ G A f# b O inimă în care răutatea să nu stea G A D O inimă în care să domneşti. A aş vrea. G A f# O inimă deschisă pentru Tine. Noi ridicăm Numele lui Isus D f# G A Noi ridicăm Numele lui Isus D f# G A Noi înăl ăm pe Isus Hristos ca Domn D f# G A Noi te lăudăm. 80. prin El e C Din El. e A Să înal e osanale. noi vrem ca slava Ta D A f# b Tată noi vrem ca slava Ta G D C/A Să poată fi văzută-n noi G A f# b Inimile noastre să devină doar o inimă G D Şi-atunci lumea va şti G A Căci Isus este Domn. prin El şi pentru El D e Sunt toate lucrurile /x3 C D A Lui să fie gloria G B7 e A Lui să fie gloria a b A Lui să fie gloria e În veci de veci Amin. D f# Fă-ne doar un glas G A Ce. O inimă curată. 29 . 78. e A D Către Tine cel mai mare Dumnezeu. eu .i înal ă numele D f# Fă-ne doar un glas G A Ce Te preamăreşte b F# Fă-ne doar un glas G D Un gând şi-o inimă e A D Leagă-ne pe to i împreună. numai Tu eşti Rege e A D Numai ie cinste vrem să.i dăm. b Domnul meu. 79. Doamne D b /: O inimă curată.77. Tată. Din El.

stau la picioare e A D În adorare şi mă închin. eşti Via a vie ii e A D Al dimine ii. Isus ! 82.i spun:" Te iubesc !" e Şi fă-mi urechea. A B E Dragostea. Da A B E Numele Tău pentru noi. A GDA Eşti viu pe totdeauna. A GDA Eşti viu pe totdeauna. ce bucurie îmi dai Tu mie. Numele.i fără de margini A B E Inima mi-a copleşit A f# g# c# Sunt în siguran ă sub bra ul Tău sfânt a f# B Nimeni nu-i ca Tin'. D f# b Doamne. nu mă desparte e A Nici plâns. Luceafăr Sfânt. E Doamne ie noi ne-nchinăm f# B Doamne. A G D b Cu dor să Te-asculte. D f# b Rabuni. Isus. A G D Să. E A E Numele Domnului e un turn tare B E Cel credincios caută adăpost în El. Isus ! b e Să Te-ating cu mâna.81. n-aş găsi E B E Nimeni nu-i ca Tin'. E adăpost. e Deschide-mi ochii. D f# b Rabuni.i lăudăm. Deschide-mi ochii D e Deschide-mi ochii. Numele Domnului e un turn tare D f# b e A Isus. E adăpost E Când încercări ne copleşesc f# B Doamne. Salvarea în El. nici moarte. 84. A G D Vreau să Te văd. A E Numele Domnului e un turn tare B E Cel credincios caută . Nimeni nu e ca Tine E B c# g# Nimeni nu e ca Tine A f# D B Nimeni n-a putut via a-mi schimba E E7 A a Şi oricât de mult aş căuta. Da c# DB Numele Tău pentru noi. ce bucurie 83. A G D Vreau să Te vad. 30 . Tu ne izbăveşti.

Căci Tu eşti bun 31 A Căci Tu eşti bun c# B E Cu min’ … Doamne. Strig spre Tin’ E A Strig spre Tin’ c# B A Pentru mâna Ta de-ndurare E A c# B A Dragostea Ta. D A G D Nu-i nimic în lume să îmi placă. A c# B E Tot ce vreau Isuse.85. A G A Doamne. Doamne. îmi aduce eliberare E A Eşti stânca mea. eşti doar Tu. G b A D Tot ce vreau Isuse. E D A Sunt slab. E B A E Nu-i nimic în lume să îmi placă. B A B Doamne. Ai un loc la cruce şi tu E f# B Ai un loc la cruce şi tu f# B E Ai un loc la cruce şi tu E D Unde mii au venit f# A Şi tu po i fi primit E B AE Ai un loc la cruce şi tu … E Îl iubesc pe Isus B A E B Îl iubesc pe Isus E G# c# Îl iubesc pe Isus f# B E Că-ntâi El m-a iubit … 86. E B A E Doamne. eşti mai scump ca argintul. . Tu eşti tare c# B A Izbăveşte-mă. eşti mai scump ca aurul. 87. Doamne. eşti doar Tu :/ G e D Şi cine poate a măsura iubirea Ta G A Şi cine poate a cântări ce-i drept G e D Şi cine poate a măsura răbdarea Ta b A B Mila Ta întrece orice în eles. eşti mai scump D A G D /: Doamne. eşti mai scump ca aurul. Tu. eşti mai scump ca argintul. e să umblu pe a Ta cărare A E Căci Tu eşti bun . A f# E Şi cine poate a măsura iubirea Ta A B Şi cine poate a cântări ce-i drept A f# E Şi cine poate a măsura răbdarea Ta B Mila Ta întrece orice în eles. B/A/c# Eşti speran a mea A B E Credincios promisiunilor Tale B/A/c# E A BE Dorin a mea.

88. Isus, e mângâierea mea E g# c# g# Isus e mângâierea mea A E B Şi un prieten minunat E g# c# În încercarea cea mai grea f# B E Ajutor îmi este ne-ncetat. E A Isus, dulce salvator f# Aş vrea să- i spun, B Cât te iubesc E c# A a Tu-mi eşti un bun sfătuitor E B E Şi î i mul umesc. Isus e fericirea mea Şi pacea sufletului meu Prin jertfa Lui de pe Calvar M-a făcut un fiu de Dumnezeu. Isus este tăria mea O stâncă-n valul furios Ca o fântână în pustiu O speran ă e Isus Hristos.

89. Doamne dă-ne-n elepciune E A Doamne dă-ne-n elepciune E B Şi putere şi iubire c# A B Doamne vrem să ascultăm Cuvântul Tău. E A Azi venim în fa a Ta E B Dă-ne Doamne harul Tău c# A B Să fim vii întru împără ia Ta ( pauză ) E Trezeşte-ne din nou. f# Doamne-atinge-ne din nou B E g# c# Peste noi Tu mâna Ta s-o pui f# A Şi lumina Ta să ardă-n noi B E A,B,E Prin puterea Duhului f# Pune-o dar nu pentru o zi B E g# c# Ci să ardă-n veşnicii, în noi f# A B Cu-adierea Duhului Tău Sfânt, E Doamne-atinge-ne din nou. Doamne, mul i au obosit Şi în inimi sunt răni i Vindecarea lor e doar în mâna Ta Să ne-atingi pe fiecare Cu puterea crucii Tale Să fim vii întru împără ia Ta Trezeşte-ne din nou.

32

90. Stăm în a Ta prezen ă E Stăm în a Ta prezen ă f# Înăl ăm un cântec nou f# B Ce-i înăl at din suflet E Către-al nostru Salvator Cu mul umire-n inimi f# Venim să ne-nchinăm f# B Ne plecăm la tronul Tău Sfânt A B E Şi laudă vrem să- i dăm. c# Tu eşti Creatorul lumii g# Dumnezeu desăvârşit A Tu rămâi mereu acelaşi E Niciodată n-ai sfârşit c# Prin a Ta putere Doamne g# Ai creat şi fiin a mea A f# Tată, strig spre Tin' B Veşnic te voi lăuda. 91. Isus, iubirea sufletului meu G D Isus, iubirea sufletului meu e C G Isus, vreau să fii al meu mereu G D M-ai ridicat din noroi şi m-ai spălat

e Pe stâncă m-ai urcat, C G De-aceea- i cânt neîncetat. G D Te iubesc, te doresc e C De lumea ar cădea C G Eu nu te voi lăsa G D Salvarea mi-e doar în tine e F C Mereu Te voi lăuda C G Căci Doamne, eşti cu mine. 92. Nu este munte prea-nalt E Nu este munte prea-nalt f# Ca să nu-l mişte A B E B Nu e problemă prea grea să n-o rezolve E a Nu e furtună prea rea să n-o liniştească A B E Nu e durere prea grea să n-o aline. E El pe umerii Săi a purtat f# Povara lumii B El poate lua chiar acum A E Povoara Ta.

33

93. Ce bucurie F g Ce bucurie să mă ştiu copilul Tău Bb F C Şi să fiu mereu păzit de mâna Ta F g Glorie ie, ai spălat păcatul meu Bb F C Prin Isus, crucificat la Golgota. Bb C F F7 Tot ce este-n mine, Te glorifică Bb C F F7 Şi cu tot ce am Te preamăresc Bb C Via a mea i-o dau a d în mâna Ta de tată Bb C Şi-am să- i cânt mereu F cât te iubesc. Cu ce blânde e mă înve i să Te urmez Zi de zi mă oglindesc în ochii Tăi Ce şoapte calde, când îmi spui că mă iubeşti Şi mă-ntreb cum aş putea să- i mul umesc.

94. Doamne astăzi vin G D e Doamne astăzi vin b e În fa a Ta să mă închin C D e C,D,G Ca să fiu umplut de har divin D e Prin iubirea Ta, aş vrea mai mult b e C Să îmi cunosc slăbiciunile D C D G D,e,D Şi să cresc prin iubirea Ta. C D C G,D,e,D Cheamă-mă şi voi veni la Tine C D Când sunt slab C D G D,e,D Te rog Tu să mă sprijineşti C D C G Ca vulturul, spre cer mă voi înăl a e C Şi veşnic voi trăi, mereu voi locui D G Prin iubirea Ta. Doamne, vreau să fiu În stare să-n eleg cum eşti Şi care-i calea Ta, ca să merg pe ea Şi din pacea Ta, în suflet să-mi reverşi Un strop, ca cei din jur să bea Şi să stea în iubirea Ta.

34

c# E D/B Cu fiin a-ntreaga să Te slăvesc. Ai fost răstignit E Ai fost răstignit c# Şi cuiele-mi spun A B Ce mare i-a fost iubirea E c# Cununa de spini îmi spune şi ea A B Ce mare i-a fost iubirea. g# c# Când cer şi stele vor pieri g# c# Semnele vor dăinui g# c# Şi pe veci îmi vor şopti B Cât m-ai iubit. E c# A E B/G# Te ador. stăpâne şi mă închin c# E D/B Lauda şi onoarea i se cuvin. este-a Ta. A B De-aceea vreau să. Vrednic eşti de cinste Fii lăudat Împărat al slavei. te iubesc c# Zi de zi vreau să-mplinesc A B E Doar sfântă voia Ta. fii înăl at Alfa şi Omega. Aceasta mi-e dorin a E c# Aceasta mi-e dorin a A E B/G# Să Te-onorez. de-a pururi viu Domn al veşniciei.:/ E Final: Este a Ta c# Este a Ta A Este a Ta B A Ta … 35 . E B c# ie.i dau inima şi sufletul meu A B E Pentru Tine vreau să trăiesc B Domnul meu. 96.95.i spun: E /: În veci inima c# În veci dragostea A B În veci via a mea. în veci: Amin.

/x2 C D Doamne. C D C. Dumnezeule. Dumnezeule E g# A E Şi pune în mine un Duh nou. 100.G Fericit sunt că Te am. Doamne Deschide-mi ochii.i înal G C D C. B E Statornic. vreau Doamne a e Ca să Te pot sim i. Cerul declară A/c# D E DA Cerul declară.D. gloria Celui Înviat c# D E D A Cine se compară.G Doamne.i cânt ie. 36 . laudă. Mai aproape.97. A B A Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. C G D Iubirea şi gloria Ta C c G Şi puterea Ta. Doamne.G Doamne. 99. G C D Tu ai venit pe Pământ C G Să ne salvezi C D Sus pe cruce Te-ai jertfit. vreau ca să Te simt. Numele. Numele. B e Din mormânt sus la cer C D G Să fii înăl at mereu ! 98. Deschide-mi ochii. A B E c# Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale. C G Ierta i să fim ! C D De pe cruce în mormânt. cu Dumnezeul Preaînalt ? A D În veci de veci eşti Tu /x2 E A Divinul Miel pe tron /x2 D E Genunchii îmi aplec /x2 D E A Şi ie mă închin … Voi proclama.D.i înal .B O inimă curată .D. Doamne G D C G Mai aproape. /x2 Doamne vreau ca să Te văd. Să ne-mpace cu Dumnezeu. vreau Doamne Ca să Te pot vedea. Zideşte în mine /x3 E g# Zideşte în mine A E B A A. G C D C. gloria Celui Înviat Ce-a fost junghiat.G Fericit de-a Ta iertare. Doamne D C D (bass G. F#.E) Mai aproape. A B E c# Nu mă lepăda de la fa a Ta A B Şi nu lua de la mine A A7 Duhul Tău cel Sfânt. C D C.

Isus. E Spală-mi Doamne via a D b E Şi mă fă asemeni cu Tine mai mult D A Numai Tu uzi zorii E Şi împrăştii cea a. Spală-mi Doamne via a. D b E Vreau să fiu curat şi plăcut in fa a Ta.i genunchii. Când troiene reci fac să-mi pară noaptea grea. Pleacă. D E A Numai Tu eşti scutul sufletului meu.i ascult pova a Vreau să pot privi mereu în ochii Tăi. A Spală-mi Doamne gândul.i genunchii A Pleacă. pe calea Ta. Spală-mi Doamne gândul A Spală-mi Doamne gândul. Spală-mi Doamne gândul. Adu primăvara şi topeşte ghea a Vreau să merg spre cer Doar pe ea. c# Spală-mi Doamne via a. A Numai Tu uzi zorii c# Şi împrăştii cea a. 37 . Ia din mintea mea orice sfat al celui rău Vreau să fiu ca Tine Să. /x2 :/ Vino cu povoara din via a ta Durerea ce te-apasă mereu Mâna lui Isus poate vindeca Rana şi păcatul tău greu. D b E Numai Tu eşti scutul şi răsplata mea. 102. D /: Rege-al Regilor C# f# Domn al Domnilor b E A Isus. Isus e aici b Ridică mâini curate spre cer D b Tronul de mărire e-n fa a ta E A Slava se coboară din El Îndrăzneşte de intră în locul sfânt b Spălat prin sângele Mielului D b Vino cu cântări de mărire E A Osana Mielului Preasfânt. Spală-mi Doamne gândul. Spală-mi Doamne via a.101. Pacea ce coboară din cerul sfânt Dragostea şi roadele ei În elepciunea şi credin a de neclintit Totul po i avea doar să vrei.

Mare eşti Rege în veci A E f# Mare eşti Rege în veci de veci D A Pământul. A Pentru zâmbetul Tău înscris printre stele f# Mângâierea Ta în clipele grele D Pentru dragostea Ta b revărsată în mine E Mă închin. un biet păcătos A c# f# M-ai iubit aşa mult. speran ă şi rază de soare f# Lumină şi pace pe-a mea cărare D b E Pentru tot ce Tu îmi dai. e timpul de-nchinare G FaC Hai. 38 . A D E c# Numele.i vom-năl a Isuse D A G E To i se vor pleca în fa a Ta A D E c# Numele. să cânte fiecare G F a F Hai. ai murit la Calvar D b Să deschizi ochii mei. marea G E Toate le-ai creat. aşa cum eşti cu starea ta C Hai… F Vine-o zi când to i C Se vor închina F C Vine-o zi când Te vom vedea F a To i copiii Tăi o comoară F G Vor primi din mâna Ta.103. mul umesc. e timpul să-i dăm inima C FC Hai. Hai. Isuse D A Mare eşti şi-n veci b E A Ca Tine nimeni nu-i. 104. să-n eleg E Şi să Te slăvesc. 105. cerul.i vom-năl a. recunosc că eşti Domn A Şi rostesc : MUL UMESC. A E f# Mare eşti Rege în veci de veci D A Eşti Stânca mântuirii D E Salvat mi-e sufletul. Ai deschis cerul Tău A Ai deschis cerul Tău c# f# Ai lăsat slava Ta şi-ai venit D b E Pentru mine. A Pentru cântec. e timpul de-nchinare C F C Hai.

O. Domnul Divin Inima mi-e plină cu cântări de laudă ie cu drag mă închin. Dumnezeu a Atotputernic.i recunosc dragostea . / x2 G A Mul umesc frumos G A D Mul umesc frumos G A Mul umesc frumos D Isus. suflă peste noi. Este-un vânt ce-adie C Este un vânt ce-adie a Vine din înalt Ca o mângâiere. El e sfânt a9 d9 a9 El e sfânt. :/ A G / Care a fost. G F /: El e-aici lângă tine C Po i să-L atingi. sfânt / x2 G E /: Sfânt e Domnul. adesea stau D f# b f# O. Belşug din harul Său.106. Isus. :/ Ploaia care vine De la Dumnezeu Curge peste Tine. Isus. Doamne G A D Încă-o dată î i mul umesc. sfânt. acum eşti înăl at în slavă Rege din ceruri. F E Duhul Domnului A fost făgăduit C Şi-a fost trimis. 39 . D f# Privesc încă odată G A Locul unde-ai murit D f# G Mă-nchin şi la piciorul crucii cad A umilit b Încă-o dată. care este D A Şi care va veni. / x3 107. Isus.i recunosc dragostea G A D Să. O. adesea stau şi mă gândesc G D G A Mi-aduc aminte de jertfa Ta D f# b f# Vin din nou la cruce să Î i mul umesc G A D Să. 108.

110. cu foc. Doamne. să Te slăvim. î i apar in. :/ C Tată sfânt d ie ne-nchinăm C Scumpe Isus F A Eşti Salvator Bb C Duhul Sfânt. i-aducem închinare F d G Dumnezeu puternic şi sfânt a F i-aducem slavă şi onoare d Căci Tu ai spus: G " EU SUNT ACEL CE SUNT ! " C Numele Tău e minunat a Numele Tău e-adevărat 40 F G Numele Tău e tot ce se poate spune C Numele Tău e minunat a Numele Tău e-adevărat F Numele Tău e mai presus G de orice nume C Numele Tău… În fa a Ta se pleacă toate Pământul şi cerul sublim Venim şi noi cu inimile noastre Să Te lăudăm. i-aducem închinare C G Doamne. /x3 . cu foc. ava Tată D D7 Vrednic eşti să fii slăvit G e Veşnic preamărit G A D Eşti măre în acest loc. 111. Domnul meu. onoarea g a d Şi puterea.109. vino acum d C dC d C Cu foc. Simt prezen a slavei Tale D Simt prezen a slavei Tale f# Pe-ale laudei por i când trec D Templul se deschide G Şi eu fa a i-o zăresc A Şi în a Ta înfă işare G f# b Văd frumuse ea gra iei Tale e G A Pot doar să mă închin spunând : D e Eşti măre în acest loc. Toată gloria. onoarea d Bb /: Toată gloria. Domnul meu G e D A Eşti măre în acest loc.

:/ 115. Împără ia Ta va veni. Credincios eşti să ne conduci G a G C D Credincios eşti să ne conduci G a G C D Numai Tu po i să ne aju i b G C Tu-mi luminezi calea şi via a mea. /x4 D A E Final: Duşmanul va fugi din calea Ta. Bb C /: Ia cărbunele. tărie mi-e A B c# Eşti Domn şi-n glorie domneşti. /x2 114. sfânt şi atotputernic. Vino.i prezen ă. sfânt. Bb F/A Du-mă Doamne prin sângele sfânt d g Du-mă Doamne în sfânta. /x2 a Şi Te voi lăuda D e Cu inima mea a Şi Te voi lăuda D e Cu sufletul meu a Şi Te voi lăuda D e Cu via a mea C D Căci eşti Dumnezeu meu e Eşti Domnul meu.i prezen ă. atinge-mi buzele. /x2 113.D) Vreau mai mult în via a mea. a D G Vrednic să ne conduci. Iartă-mă. 41 . D A E To i se vor pleca în fa a Ta. Isus. sfânt şi atotputernic /: Doamne. domneşti. Iubire. Tu ai pregătit A D Nu dăm 'napoi. Lumina Ta vrem s-o răspândim Numele să. mare Domn A B c# Eşti stânca. Du-mă Doamne d g Du-mă Doamne în sfânta. Înaintea Ta. te rog primeşte-mă. d Iartă-mă :/ Tu eşti sfânt. cetă uia mea A E A E Al Tău bra sfânt. Doamne mă-nchin Tu eşti sfânt.112. sfânt.i înăl ăm. putere e C D / Iubire. putere e (C. iartă-mă. Mare Domn E/ A E A E Isus. D C G Ne-ai scos din noaptea păcatului D C G Mâna Ta ne-a ocrotit F G C Loc pentru noi.

splendoare. onoare D Slavă. Să ştie lumea că suntem creştini ? 42 . onoare. G e A GA Orice fiin ă în fa a Ta. C G D Glorie Celui din veşnicii. Ogoarele sunt gata de recoltă E B c# g# AE DB Sunt aici.116. la dispozi ia Ta. Suntem noi sare pentru lumea aceasta? În întuneric suntem noi lumini ? Trăim ca Domnu-n vorbă şi în faptă. D Pământul aşteaptă venirea Ta. A B E Ca să culeg recolta dintre spini. Să fie văzută iar slava Ta. D Orice na iune. să cadă. Isus mai cheamă oameni în lucrare. întreaga lume b G/A Cântă Celui din veşnicii G e A Orice limbă-n cer. 117. D Cel din veşnicii. b G/A Fie Celui din veşnicii. E g# c# g# Mă dăruiesc o Doamne-n întregime. A B E A.B Dar lucrătorii sunt aşa pu ini. glorie. pe pământ f# Să. Să fie to i cu El biruitori. Slavă. E timpul potrivit pentru popoare. G e A Tu vei fi pe veci înăl at GA G e A Şi vei împără i peste noi. C G A Glorie Celui din veşnicii. Te voi asculta E g# c# g# Ogoarele sunt gata de recoltă. Mai sunt în zgură încă mari comori.i declare gloria. E B c# g# E B E Cheamă-mă.

a-nviat. Aleluia. Rabuni. Cum aş putea să fac ? Cum aş putea să tac ? Ca să nu spun despre iubirea Ta O lume-ntreagă aş vrea Să creadă-n jertfa Ta Şi s-o îmbraci cu slava Ta. a-nviat :/ 119. aleluia. g Credeam că Te-am pierdut d Pe cruce şi-n mormânt Bb C F Bb. Lumina răsari în sufletu-mi trudit Căci lepădat am fost şi depărtat Nădejdea mea e El O cât de minunat Din mor i am înviat cu Tine-odat’. Tu din mor i ai înviat Bb C F Cu Cel Sfânt ne-ai împăcat :/ g d Ce fior adânc în suflet mi-a pătruns. /: Slavă. E A E Lăsa i pe pământ fericirea. aleluia. A E Dragostea şi unirea B E Ce Isus le-a lăsat. C Dar via ă eşti şi veşnic neînfrânt. Tu din mor i ai înviat Bb C F Bb C Fii în veci glorificat. a-nviat. Isuse Aşteptăm slava Ta pe pământ Aşteptăm profe iile spuse Te-aşteptăm. 43 . Lăsa i Duhul sfânt să lucreze E A E Lăsa i Duhul Sfânt să lucreze A E B EB Să ne elibereze de blestem şi păcat. E B E AB Pentru noi s-a ivit mântuirea E B EAB Pentru noi Cel De Sus s-a jertfit g# A E c# Pentru noi s-a ivit izbăvirea E B E AB Pentru noi Cel De Sus a murit. Cu Isus vom zbura către stele Cu Isus spre o lume de vis Cu Isus trec ispitele grele Cu Isus vom zbura-n Paradis.118. F C d Rabuni. Domnul nostru Cel Sfânt. Osana. Bb C Bb F Atunci când pe Golgota ai murit. Aleluia. Tu din mor i ai înviat F C d /: Rabuni. glorie. Te-aşteptăm ca să vii Tu.

:/ /: Cânt dragostea lui Dumnezeu Cânt aleluia. Mâna. :/ /: Cânt bunătatea Domnului Cânt aleluia. Eu sunt un om C d Eu sunt un om. 121. cânt aleluia Cânt dragostea lui Dumnezeu. Miel Preasfânt C G DGD ie mă închin GD e D G Isus. G D e Inima mea ie i-o dau b C Îmbracă-mă cu al Tău har G D G D Fii Tu în toate Domn.120. Îmi amintesc cum pe pământ Cu oameni umblai şi le vorbeai prin Duhul Sfânt Te chem şi azi. sunt doar un om… G G7 CG Ajută-mi te rog să cred mai mult ce pot a fi C C7 F d Să cred mai mult în al meu Domn C G C Ajută-mă să te slujesc timp de o zi. GD e D G Isus. dă-mi Tu puteri G7 C C7 Ce-am de făcut să-nfăptuiesc F Căci mâine nu ştiu. Tu apă-mi dai Fii Tu în toate Domn 122. cânt aleluia b f# b f# Cânt aleluia Domnului. Isuse Cea Atât este tot ce-mi doresc G O. Miel Preasfânt C G DCG Dumnezeu divin.i întinzi atunci când cad Când sunt setos. Tu-mi eşti refugiu G D e Tu-mi eşti refugiu când sunt slab b C Tu eşti comoara ce o caut G D G D Tu eşti în toate Domn. Isuse Cea Dacă va mai fi înc-o zi G Nu ştiu timpul când G7 CFC Via a mea se va sfârşi. cânt aleluia Cânt îndurarea Domnului. :/ /: Cânt îndurarea Domnului Cânt aleluia. prezent să fii Să ne vorbeşti prin Duhul Sfânt încă o zi. F Un timp de o zi. Tu mi-ai luat ruşinea mea M-ai ridicat în slava Ta Tu eşti în toate Domn. :/ 44 . Cânt aleluia Domnului b f# b f# /: Cânt Aleluia Domnului A G D F# Cânt aleluia. cânt aleluia Cânt bunătatea Domnului.

ie ne-nchinăm D b Cu podoabe sfinte-n fa a Ta stăm A Doar pe Tine te-năl ăm E A Domneşte Tu printre noi. Te preamărim D b Îndurarea Ta o înăl ăm A E Căci ne-ai eliberat. A D /: Şopteşte-I : “Iartă-mă. lan urile le-ai rupt A E Care ne-au robit. Ochii Domnului A b Ochii Domnului plini de dragoste privesc E D A Inimile tuturor care nu-L cunosc. b Mâna Domnului întinsă e şi azi spre voi E D A Întinde mâna ta şi tu. Aş vrea să Te cunosc G Aş vrea să Te cunosc tot mai mult Isus e Aş vrea să Te cunosc tot mai mult Isus C a Ochii îmi îndrept. A g# f# Ia vina mea” b E Isus e lângă tine. . noi Te iubim D b Al Tău Nume mare-L înăl ăm A Căci în Tine e puterea. 125. 45 A A7 Noi Te iubim. G Cuvântul Tău e lumina mea e Bra ul Tău sfânt e tăria mea C a Fii glorificat. A A7 ie ne-nchinăm. nu mai privi-napoi. la Tine venim D b Mântui i în fa a Ta noi stăm A E Cu capul sus. nu mai ai ce întâlni E Doar via a plină de necaz D A Întoarce-te la Domnul azi. inima plină de laudă A E ie ne-nchinăm. b Înapoi de mergi. veşnic lăudat GD În via a mea. La Tine venim A La Tine venim. E în Tine-i măre ia A E Prin care suntem biruitori. Eu vreau să cânt mereu din sufletul meu Eu vreau să cânt mereu din sufletul meu Numele Lui sfânt şi sfântul Său Cuvânt Eu vreau să cânt mereu… 124. A intrat în via a mea.123. către Tine şi aştept G D Doar voia Ta să o fac. A Vrea să intre-n via a ta :/ Final: Isus e lângă mine. A A7 Te preamărim.

Atât am căutat E A E c# Atât am căutat rostul vie ii B A E De-am ajuns rob acestor căutări. să fii înăl at A B E Domn al dragostei. Împărat. E B Să fii înăl at. o. Tu eşti Dumnezeu Şi vei domni în veci Întreg pământul este plin de slava Ta. :/ Doamne Te rugăm Revarsă din Duhul Tău Pentru mila Ta mare Dă-ne din Duhul Tău.126. 46 . E B Să fii înăl at. ce har! Acum de trecut eu sunt liber Căci Isus a-nnoit via a mea Bucurii am în inima mea ne-ncetat O cântare spre lauda Sa. A B Eşti Creator desăvârşit. 128. Tu eşti Dumnezeu g# c# Şi vei domni în veci A B E Întreg pământul este plin de slava Ta. A E c# Dar Isus mi-a deschis orizont prin Calvar B A E Loc de chin şi de mari îndurări. A E c# Mi-a şters pentru veci tot trecutul B A E E7 Prin sângele curs pe Calvar A Am schimbat temerile E c# Într-un cânt glorios B A E Sunt liber de-acum. Doamne Te rugăm D f# b f# Doamne Te rugăm e G A Revarsă din harul Tău D A b f# Pentru mila Ta mare G D G A Dă-ne din harul Tău G b /: Stăm şi-aşteptăm G D Să torni Duhul Tău. g# c# Dreptatea Ta vedem A B E Cum se-mplineşte zi de zi pe-acest pământ. Tu eşti Dumnezeu E A B Doamne. Împărat. Doamne. Mereu veghezi să-mplineşti Cuvântul Tău cel sfânt În dragoste ne conduci pe-al vie ii drum. să fii înăl at A f# E B Domn al dragostei. 127. Doamne.

b E Voi slăvi pe Mielul gloriei. Voi slăvi pe Mielul gloriei. F CF CF Aleluia. F C Bb C Un cânt de laudă vreau să. D A Regelui regilor mă închin. 47 .129. Odihnă dai sufletului meu De aceea te slăveşte Putere dai trupului meu Doar mâna Ta tămăduieşte. d Bb C Via a mea e-n mâna Ta. G D Şi-naintea Ta vin A Şi mâinile mi le-nal G D Şi mă bucur în Tin’ G f# Îmi înal mâinile către cer e b Lumea întreabă de ce ? G A Db Eu le spun că-mi iubesc Regele G A D Eu le spun că-mi iubesc Regele. A Şi mâinile mi le-nal . 131.i cânt Bb C F Pentru plăcerea Ta. D A Voi slăvi pe Mielul gloriei. F C Bb C Te caut pe Tine. Domnul meu d Bb C Dorin a mea e să te-nal F C Bb C Mai sus de tot ce-i pământesc Bb C F Spre bucuria Ta. aleluia Bb F Bb g C Aleluia slavă Mielului. G A D Regelui mă închin. sunt fericit D A D Şi sufletul meu te măreşte. Îmi plec genunchii F C Bb C Îmi plec genunchii-n fa a Ta. Zi de zi mă-nviorezi Şi sufletul meu te slăveşte Speran ă-mi dai şi mă-ntăreşti Şi sufletul meu te măreşte. Spre mine fa a i-o întorci D b Spre mine fa a i-o întorci D A D Şi sufletul meu te slăveşte b Iertare-mi dai. 130. A e Prin încercări voi sta f# b Căci am un pre în fa a Ta A e Şi-n bra ul Tău voi sta D A D Plăcerea mea e-n calea Ta.

D Minunat. Golgota b f# G A Oare ce-a sim it. Tu eşti rege. D A D Golgota. 134. D A Cu mul umire trăim pentru Tine. Credeam că voi muri cu El D f# Credeam că voi muri cu El G D Într-adevăr doream f# b Dar eu de El. C a Căci Tu eşti Prin ul Păcii. fii lăudat. eşti Mesia G b Tu eşti Rege. Isus. minunat. El m-a găsit în greu păcat.132. G e A D Te iubim Isus. Cum aş putea să-I mul umesc Pentru tot ce El mi-a dat? Îmi ridic privirea-n sus Şi văd Golgota. 133. lovit şi părăsit? D A b f# Golgota. Golgota G A e A D Doar pentru mine şi pentru tine a murit. G b Prin ul slavei. eşti Mesia C a D Eşti al dragostei sublime Împărat. G g Cum am putut să-L întristez? D f# b Când El mult m-a iubit: G f# A urcat întreg Calvarul G A Şi m-a mântuit. veşnicia C a D Şi Cuvântul Sfânt ce s-a-ntrupat. Şi m-a eliberat De-atunci în vis via a mea Mi s-a transformat. Doamne G e DA Să fie un templu sfânt şi curat. Doamne D A Pregăteşte-mi inima. 48 . C A Deşi nu credeam. Pregăteşte-mi inima. m-am depărtat. G Ca Îi vom cânta osana lui Isus C a D Voi înăl a spre ceruri glas curat G Ca Şi mă închin în fa a Ta.

49 . Acum când inimile bat împreună Şi iubirea Ta străpunge via a mea Privesc prin ochii Tăi şi văd mila Ta Căci sunt aşa aproape de Tin’. ce ne leagă împreună. aleluia e D G A Slavă Lui căci m-a salvat G f# b El prin jertfa-I de pe cruce A GAD Ne dă victorie. G D Mă gândesc acum la vremea în care f# E Cu bra ul Tău Tu m-ai ridicat G D Planurile Tale-acuma-mi sunt clare f# B Căci prin har via a mi-ai schimbat. Aşa aproape de Tin’ E B c# Aşa aproape de Tin’ A c# B Simt cum Te bucuri sau suspini E B c# Strâns legat sunt de inima Ta AB E Aproape de ea. E Duhul Domnului e E Duhul Domnului. Ajutorul mi-e Isus… Speran a mea e Isus… Medicul meu e Isus… Tăria mea e Isus… 137. un sprijin în nevoi B7 e E Duhul Domnului. Final: Aşa aproape de Tin’ Simt cum Te bucuri sau suspini Pacea Ta mă inundă deplin Aproape de Tin’. ce vine peste noi a Şi mâna Tatălui. Bucuria mi-e Isus E g# c# g# Bucuria mi-e Isus A f# B Bucuria mi-e Isus E g# c# g# Din zori şi până seara. D Acolo unde-I Duhul Domnului G B7 Nu este frică D Acolo unde-I Duhul Domnului G B7 e E libertate. târziu A B E Bucuria mi-e Isus. 138.135. G f# b Cântă-I glorie. Numele lui Isus D A /: Numele lui Isus :/ ne dă victorie. a A D /: Numele lui Isus :/ ne dă victorie. 136.

Duhul Tău Sfânt mi-a dat dragoste-n dar Şi bra ul Tău ocrotire. Astăzi îndreaptă. Lăuda i pe Domnul G C /: Lăuda i pe Domnul :/ C D G Căci Domnul este bun. Isus d G CG Şi-ai făcut un om nou din mine. C F Ai pus în mine un dor nespus d G CG Dorul de-a fi lângă Tine. 141. Isuse iubit Pot să găsesc fericire. la lumină şi har a e F D Ierta i prin jertfa lui Isus. 140. Via a făr’ de Tine C d C a Via a făr’ de Tine Tată ceresc d G C G Este doar deşertăciune.139. Lăuda i. la Calvar. Şi-mi ridici povara grea. Final: Via a ta poate-a schimba Isus Poate face-un om nou din tine. Părinte din ceruri E A E B E Tu eşti Domn în veci de veci. a e C D Aşa vom zice noi cei răscumpăra i a e FD Scăpa i din mâna celui rău a e C D Chema i la via ă. Numai în Tine. Atunci în strâmtorare noi am strigat Şi Dumnezeu ne-a auzit Cuvântul Lui cel sfânt ne-a tămăduit Speran ă nouă am primit. Tu mă aperi de duşmani. prin Isus. 50 . :/ Tu eşti Doamne stânca mea. la Calvar. lăuda i pe Domnul! A B Lăuda i pe Dumnezeu.i privirea-n sus Iată ca Mirele vine. E c# În locaşul Lui cel sfânt A B Lăuda i pe Dumnezeu! E A F# B /: Glorie ie. C F Via a mea Tu mi-ai schimbat. Voi lăuda pe Domnul meu Voi lăuda pe Dumnezeu În locaşul Lui cel sfânt! Slavă-I voi cânta mereu. Scutul meu în vreme rea. C d C a Numai Tu po i da vie ii un sens d G C Ca să trăiesc pentru Tine. lăuda i pe Domnul E c# Lăuda i.

144. G a FG Aşa Îl voi lăuda. El sângele şi-a dat e F Acuma pot să zic şi eu C D G Că sunt pe veci iertat. Bucura i-vă în Hristos E A E AB Bucura i-vă în Hristos B c# Boldul mor ii.i spun de Isus Despre a lui dragoste Despre gloria Lui cea mare Despre sfânta-i gra ie Să purtăm cu to i de-acuma Al lui Isus nume sfânt Căci prin El noi suntem liberi Dezlega i de-acest pământ. 145. G D În Isus eu am un prieten C D G Care sângele şi-a dat 51 D Şi El astăzi mijloceşte C D G Ca să fiu pe veci iertat D Să purtăm cu to i de-acum C D G Al lui Isus nume sfânt D Căci prin El noi suntem liberi C D G Dezlega i de-acest pământ. final: Tu eşti Isus astăzi Al meu Domn divin De-aceea spre Tine Cu lacrimi mă închin. F G Iar noi avem chiar astăzi F d e a Un drum spre ceruri sus F G O poartă spre-nchinare F d e a Prin jertfa lui Isus Aşa cum Iuda a strigat Duşmanul s-a înspăimântat De frica Domnului. Salvare şi pace La Tine găsesc Tu meri i iubirea Deci. Aleluia El sângele şi-a dat G C D G Aleluia. Aşa ca Iosua.143. G a FG Aşa îl voi lăuda a e Femei cu tamburinele a e Lăudau-năl ându-şi mâinile. Aşa cum David a e Aşa cum David a lăudat a e Războiul când l-a câştigat. Eu aş vrea să. i-o dăruiesc. Strigăm to i ca la Ierihon Şi Îl lăudam pe-al nostru Domn. boldul mor ii B c# L-a învins şi-a înviat B c# Domn şi rege este Isus B Deci să ne bucurăm A BE Isus din mor i a înviat. /x 4 .

:/ A E Aceasta e ziua Domnului A E Veseli să fim să ne bucurăm E Aceasta e. B E Domnul este bun. E B E El e bun cu mine /: Ia păcatul meu :/ El e bun cu mine /: Liber sunt acum :/ El e bun cu mine /: El ne-a creat :/ /: Şi ai Lui suntem :/ /: Lui ne-nchinăm :/ /: Pe El îl vestim :/ /: Noi rătăceam :/ /: Dar El ne-a iubit :/ /: Nu-l cunoşteam :/ /: Dar El S-a jertfit. E AE Mare Dumnezeu avem E DB Mare Dumnezeu avem E c# El e cel mai mare-n E c# Slavă şi-n splendoare E B E Mare Dumnezeu avem. A Domnul este bun. Ia păcatul meu Liber sunt acum El e bun cu mine 147. Aceasta e ziua Domnului E /: Aceasta e :/ B /: Ziua Domnului :/ E /: Veseli să fim :/ B /: Să ne bucurăm. mărire Aleluia ie Mare Dumnezeu avem. 52 . Mare Dumnezeu avem Domnul este bun. aceasta e B E Ziua Domnului. Domnul este bun E f# Domnul este bun. /: Mare Dumnezeu avem :/ Glorie. :/ /: Isus e Domn :/ /: Vine în curând :/ /: Vom moşteni :/ /: Cu El cerul sfânt :/ 148. /: Mare Dumnezeu avem :/ Îngerii-n lumină Lui I se închină Mare Dumnezeu avem.146.

Glorie. Prin Isus avem victorie d A Prin Isus avem victorie d Doar prin El avea-vom bucurii. :/ /: Taie-i scara lui Satana Ca să cadă jos. :/ C F /: Şi înal ă tot mai sus.:/ /: Vin’ la Isus cu căin ă El ta va ierta. glorie G C G Mi se bucură inima-n mine e GDG Lui Dumnezeu. glorie Să-L slăvească mun ii şi apele Lui Dumnezeu.149. Cu natura-ntreagă să-I cânt aş vrea Lui Dumnezeu. :/ 150. :/ /: Şi trăieşte prin credin ă Cum Isus a zis. glorie G El ne-a adus mântuire C G De-aceea-I cânt pe vecie e GDG Lui Dumnezeu. glorie. G Cânt lui Dumnezeu glorie C G Şi tot pământul să-I cânte G FD Lui Dumnezeu. glorie. Cânt Domnului că mi-a făcut bine G C G Cânt Domnului că mi-a făcut bine e G FD Lui Dumnezeu. C F Prin El izbândă am primit g A Căci ne-a eliberat C F Prin sângele Lui ne-a sfin it g A Iertându-ne de-orice păcat. înal ă G C Şi înal ă Numele lui Isus. 151. d A Şi cu Isus învingem pe Satan d Căci e Domn. Dă-I povara ta lui Isus C F /: Dă-I povara ta lui Isus G C El o va purta. 53 .

54 . Stele pline de şoapte În feeria lor. :/ Privirea când mi-o-nal şi văd minunea Mul imea astrelor ce-alerg pe cer Măre ul soare cât şi blânda lună Ca mingi de aur plutind prin eter. ce mare eşti. Doamne cât de mare eşti G C Doamne cât de mare eşti. Vrei tu să scapi de păcat sarcină G C G Vrei tu să scapi de păcat sarcină D G Prin sângele sfânt al Mielului C G Vrei tu să-nvingi răul din inimă D G Prin sfânt sânge al Lui Isus. e a Doamne cât de mare eşti D G Şi cât ne iubeşti.152. seme i e a Cu brazi plini de năme i D Vântul adia G CD Şi parcă aşa spunea: Oceane-n depărtări Îşi poartă cântu-n zări Iar pescăruşii-n zbor Îngână-ncetişor: În adâncă noapte. Doamne mare D b Când privesc eu lumea A E AE Ce ai creat-o prin al Tău Cuvânt A Db Şi fiin ele ce-mpodobesc natura A E A E Cum le-ntre ii cu bra ul Tău Cel Sfânt. 153. păcat Prin sângele sfânt al Lui Isus Vin’ la Calvar şi vei fi vindecat Prin sfânt sânge al Lui Isus. G b C Mun i înal i. Licăreau uşor: Eu m-alătur lor Şi-ntr-un mare cor Î i cântăm cu dor Cât de mare eşti… 154. A D A g# f# /: Atunci î i cânt măre Stăpânitor b DE A Ce mare eşti. Vrei să fii liber de patimi. D G Doamne cât de mare eşti. G C G E puterea ce minuni face D G D Sângele mielului G C G E puterea ce minuni face a D G În scump sânge al Lui Isus. O Doamne mare A O.

glorii. Mă rog lui Isus. Spun despre Isus ceva mă-mpinge E mâna bună a Lui. aleluia a D G Părintelui ceresc. El mă mângâie. glorie. 157. Glorie. aleluia. glorii El mă atinge G Glorii. Din clipa când în via a noastră Pacea a intrat Cântăm întruna Mielului Ce ne-a răscumpărat. Am nădejde şi bucurie De când Isus m-a salvat Am nădejde şi bucurie. G Glorie. ceva m-atinge G D G E mâna bună a Lui. 55 . e Glorie. multă pace. aleluia. glorie. C G Domnul Isus m-a salvat. glorie. G Cânt despre Isus. glorii El mă atinge C Glorii. G Glorii.155. Cu mâna bună a Lui. glorie. aleluia G Glorie. Sunt prin El răscumpărat. aleluia G Be Glorie. ceva m-atinge G e Cânt despre Isus. Aleluia. multă pace Sunt prin El eliberat. ceva m-atinge C Cânt despre Isus. glorie. G D G Sunt prin El răscumpărat. De când Domnul m-a salvat. glorii El mă atinge e D G Cu mâna bună a Lui. A Lui să fie slava Ce în veci va triumfa Acum şi pururea. G Noi pe Tine te mărim C Căci prin jertfirea Ta pe cruce G D Noi voioşi trăim G Ne-ai dat în dar iertare B e Pentru vina ce-o purtăm a D G CGD De-aceea î i cântăm: Aleluia. 156. Cânt despre Isus. glorii. Eu am pace. glorie. Eu am pace. Isus via a noastră G Isus via a noastră. aleluia C G D Glorie. glorii. El îmi răspunde Cu mâna bună a Lui. Suspin adesea.

56 Şi-acolo-n veşnicie Cu Dumnezeu vom sta Dac-ai făcut în via a ta Ce scrie Biblia. El poate. 160. Isus Hristos revine iar Ca să ne ia. El poate. D G Suntem o familie reală. e a Familia care iubeşte. El poate E B El poate. E A Eu ştiu că poate E B Eu ştiu că Domnul poate AE A mă duce-n cer. Isus e viu în veci de veci Aleluia. Isus cel înviat e B7 /: Isus cel înviat e astăzi printre noi B7 e Isus cel înviat e astăzi printre noi :/ a Lasă-L să te-atingă. . D Lasă-L să te-atingă G B7 Şi vei fi eliberat. A El inimi vindecat-a E Captivi eliberă F# A dat vedere orbilor B B7 Pe bolnavi vindecă. e Lasă-L să te-atingă. Mormântul lui Isus Şi astăzi este gol. A dat l-ai Săi putere Să-I fie martori vii Prin Duhul Lui cel sfânt le-a dat Şi multe bucurii. Ce minunat e să fii dintr-o familie ! e G /: Ce minunat e să fi dintr-o familie. Deci suflete grăbeşte Şi vino la Isus Căci bunul tău păstor Isus Te duce-n ceruri sus.158. B e Familia Domnului Isus :/ 159. B e Familia sfântă a D-lui Isus :/ e a /: Suntem o familie unită.

Isuse-aleg cuvântul Tău cel sfânt. Te-aleg mereu. nu suntem un vis şi-o întâmplare e F# Un lut de sine însuşi frământat. Isuse dintre to i te-aleg mereu G C G Isuse dintre to i te-aleg mereu. a D G G7 Te-aleg mereu. /: Dar o trăim căci merită trăită Când peste lumea asta mărginită Există Dumnezeu. G e Leagă-ne Doamne pe to i împreună a D G O. Nu. Există Dumnezeu cu-adevărat. Există Dumnezeu. leagă-ne în dragoste.161.:/ Da e cu noi Scriptura ca dovadă Avem minuni şi semne ne-ncetat. e D G Este un singur Fiu. Există Dumnezeu cu-adevărat. 162. C G e D G Este-un singur Duh. G A /: Ci ne-a zidit o minte creatoare G F# Şi-o-n elepciune fără de hotare b F# Există Dumnezeu. Există Dumnezeu cu-adevărat. nu suntem un vis b F# b Nu. b Există Dumnezeu cu-adevărat. Există Dumnezeu. Şi vreau să merg pe ea cât m-ar costa Dă-mi Duhul Tău să mă îndrume.:/ Nu-i calea noastră. C G Isus Mântuitorul meu a D G Te-aleg mereu. /: Dar cine vrea pe Dumnezeu să-L vadă Să stea în fa a Lui pe baricadă. a C G În orice zi. însorită Nu-i via a totdeauna un palat. /: Isus e-n noi lumină şi iubire Iar moartea e un zbor spre nemurire.:/ 163. Există Dumnezeu cu-adevărat. Leagă-ne Doamne G e Leagă-ne Doamne pe to i împreună D G Cu lan uri ce nu pot fi rupte. C G e Căci Tu eşti via a sufletului meu. Isuse-aleg deplin cărarea Ta Din miile de căi din lume. şi acela-i viu. nu suntem jivine-ntunecate Gonite de un bici ne-nduplecat /: Ci noi avem un duh şi-o libertate 57 Şi-o inimă ce pentru ceruri bate Există Dumnezeu. Te-aleg mereu. nu suntem neant. a C D G Şi harul care mă ridică.:/ Nu.:/ Nu. Căci numai El e adevărul. ce fericire. în orice clipă. veşnic. Şi-avânt să pot ajunge-n ceruri. Supremul adevăr s-a relevat. Ce-mi dă lumină pe acest pământ. C G Este-un singur Domn. .

58 . F C G C Doresc Isuse să umpli şi sufletul meu. ajutorul meu.164. Oricât le-ai privi. Nu pot găsi un loc mai bun şi mai frumos Decât lângă Tine. aleargă spumegând. Cum stelele noaptea pe cer eu le zăresc. Iubitul meu Hristos. Spre Tine c-un dor mai sublim Să-mi dai din apa ce curge din tronul divin. Eu mă-ncred doar în Domnul E Eu mă-ncred doar în Domnul B El mă ajută A B Eu mă-ncred doar în Domnul E El e a-mea Stâncă. E El e-al meu turn în care A La necaz alerg B Eu mă-ncred doar în Domnul A B E Ştiu că nu greşesc. Cum cerbul doreşte izvorul cristalin. Doamne. ele frumos strălucesc. La Tine e Harul. Cum râul goneşte. B E Pe Domnul slăvesc. 165. E7 Toate popoarele lumii A Să se-ncreadă-n El B Eu mă-ncred doar în Domnul A B E Ştiu că nu greşesc. Vino şi fă-mă să strălucesc ca o stea. B E El e slava mea şi când drumu-i greu. Priveşte Isuse azi spre fiin a mea. Ca stropii de rouă C G Ca stropii de rouă ce udă câmpul-nverzit C Ca norii ce-aleargă-n văzduh necontenit C7 Ca raza de soare ce umple văzduhul F mereu d C G C Doresc Isuse să umpli şi sufletul meu. Alerg şi eu. şi-al vie ii cuvânt Doar pentru Tine trăiesc pe-acest pământ.

59 . ci-al Domnului. 167. Sunt nou născut Şi-acuma ştiu că nu-s pierdut. D Sunt al Lui (sunt al Lui) A D Nu sunt al meu. f# B E Ca Tu să faci din mine ce doreşti. E Aş vrea ca-n mine A E c# Tot ce-i vechi să moară. O scumpă zi. Prin al Său har. Aş vrea Isuse E A E c# Aş vrea Isuse scump să fiu ca Tine f# B E În pribegia mea pe-acest pământ. Şi câte n-aş mai vrea.166. D Inima mea i-am dat-o Lui A D Cu totul sunt al Domnului. E A E Aş vrea Isuse scump a ta comoară A E DB De mângâieri pe veci să-mi dăruieşti. o scump Isuse În pribegia mea pe-acest pământ Dorin ele ce îmi rămân nespuse Le împlineşte sfântul Tău Cuvânt. E A E c# De-atâtea ori când grea ispită vine f# B E S-o biruiesc prin sfântul Tău cuvânt. ci-al Domnului. O scumpă zi D O scumpă zi (o scumpă zi) A D Când pe Isus eu L-am primit. a Ta via ă Să se-oglindească pururi în a mea Şi să dispară negura de cea ă Ce-mpiedică să văd mărirea Ta. G D Prin sânge sfânt răscumpărat G D De tot păcatul sunt spălat D b Sunt al Lui ( sunt al Lui ) e A D Nu sunt al meu. Aş vrea Isuse scump. o ceas frumos Când am aflat eu pe Hristos.

Te-am ales.168. :/ 60 . El ne-a iubit venind în lume E El ne-a iubit A Venind în lume E Ca noi prin El B Să fim salva i A Prin sângele A a Vărsat pe cruce E B La Golgota Isus Cristos E Ne-a mântuit E E7 Ştiind că-i viu A Pot învinge teama E Fiindcă-I viu D/B Eu sunt salvat E E7 Şi când ispita grea A a Mă va ajunge E Pe bra ul Său mă simt B E Din nou eliberat Ca un copil Ce se încrede În tatăl lui Pe-acest pământ Aşa mă-ncred Şi eu în Domnul Şi de păcat descătuşat Voios îi cânt Când voi pleca în veşnicie Când lupta grea va înceta Îl voi vede pe tron în slavă Pe cel ce moartea A învins prin jertfa Sa. Te-am ales /: Cum puteam să nu. Te-am ales. Te-am ales E f# B E Te-am ales. :/ Te-am ales.i mul umesc deplin Pentru harul Tău divin Căci iubirea-am în eles şi Te-am ales. Te-am ales A B /: Glasuri multe m-au strigat g# c# Mâini întinse m-au chemat A B EAE Dar din toate ne-n eles. Te-am ales. Te-am ales.i răspund. Te-am ales /:Nimeni n-a iubit mai mult În al vie ii greu tumult Când iubire-am în eles şi Te-am ales. :/ M-ai ales. Dintre mii şi mii de mii. A f# E Dintre mii şi mii de mii. m-ai ales. Te-am ales. :/ Te-am ales. 169. Dintre mii şi mii de mii. m-ai ales. Cum puteam să mă ascund Când pe cruce ne-n eles. m-ai ales /: Vreau să. Dintre mii şi mii de mii.

/x2 Fă bine diminea a Fă bine şi la prânz 2x/ Fă bine pe-nserate Fă bine orişicând. :/ Şi. Isuse drag şi vino /: Ne du mai sus. /x2 Dă-I slavă diminea a Dă-I slavă şi la prânz 2x/ Dă-I slavă pe-nserate Dă-I slavă orişicând. :/ 171. din inimă.170. Te proslăvim Isuse drag din inimă:/ 172. Î i mul umim Isuse E A E Î i mul umim Isuse. mai sus de nori În ara de lumină. Î i mul umim Isuse c# E B E Î i mul umim Isus din inimă E B Din inimă. Isus. E B E Î i mul umim Isuse drag din Inimă /: Te lăudăm Isuse :/ Te lăudăm Isus din inimă. /: Din inimă. arse E7 Aa /: Şi inima spre răsărit E B E Şi fa a mi se-ntoarse. :/ Isus. E E7 A a Din inimă. :/ Treci peste ani. /x2 61 . din inimă. Î i mul umim Isuse D B Î i mul umim Isus din inimă E A E Î i mul umim Isuse. Isus iubit B E În dragostea Ta.i vom cânta Isus iubit. din inimă. din inimă. o veşnicie /: Căci Te-am chemat şi Te-am dorit Cum nimenea nu ştie. /x2 Ascultă-L diminea a Ascultă-L şi la prânz 2x/ Ascultă-L pe-nserate Ascultă-L orişicând. Roagă-te diminea a E f# Roagă-te diminea a B E E7 Roagă-te şi la prânz A E c# 2x/ Roagă-te pe-nserate f# B E Roagă-te orişicând. Te lăudăm Isuse drag din inimă :/ /: Te proslăvim Isuse :/ Te proslăvim Isus din inimă. în viitor. De dorul Tău E f# De dorul Tău. A B Î i mul umim Isuse drag E din Inimă. / : Din inimă. noi aşteptăm Cum crinii-aşteaptă roua /: Privind spre ceruri Te chemăm Cu mâinile-amândouă. De drag.

Orice suflet care zace În osândă şi păcat Să se-ntoarcă. ce valuri de-ndurare e B7 e Curg din crucea lui Isus. G Pentru mântuirea C Ce-n Isus ne-ai dăruit. C Dumnezeule slăvit. 175. Orişicine crede Si renun ă la păcat In Isus găseşte. Pretutindeni să se-ntindă Valu-acestei mari iubiri. e B e O. a e B7 Cură it în al Lui sânge a G B7 Şi crezând în jertfa Lui 62 e B e Mă apropii fără teamă e B7 e De Preasfântul Dumnezeu. la Tatăl Care iartă ne-ncetat. O. 174. Eu am pornit fericit pe cărare E A Eu am pornit fericit pe cărare B E Cu Isus bunul meu salvator A Deşi spinos deseori drumul pare B E Eu mă in de Isus stăruitor. N-ai asemănare C G N-ai asemănare CFC Nici in cer nici pe pământ G Nici în măre ie. E A Bra ul Său iubitor mă conduce B E Zi de zi prin încercări de orice fel A Harul Său minunat mă va duce B E Prin credin ă s-ajung sus în cer Eu am predat zdrobitoarea-mi povară Lui Isus şi-am luat-o pe a Sa Sunt fericit că-i aşa de uşoară Am s-o port pe pământ cât voi sta Lângă Isus am aflat fericirea Şi doresc să-L slăvesc ne-ncetat Prin Harul Său voi primi nemurirea Când intra-voi pe por i de smarald.173. . deci. Toată lumea să audă Vestea bunei mântuiri. F I i cântăm osana. Orişicine vine. Nu va fi respins nicicând Are bucurie Si-o nădejde pe pământ. C Nici în fapte şi-n cuvânt. Un prieten minunat. ce jertfă minunată e B7 e Este jertfa lui Isus. ce valuri de-ndurare e B e O.

Cinsti i-L ostroave şi ape Cinsti i-l voi mări şi uscat Căci El a putut să adape Mul imi de popor însetat. Prin câte puterea-I se-arată Prin câte dovezi îl cunoşti Priveşte la ceruri şi iată În toate pe El recunoşti. Şi scut la greu Tu să ne fii. de-acum şi până-n D veac. Te rugăm C F A Să iei parte Tu cu noi d Să ne-ascul i cum î i cântăm g Şi Te lăudăm A dD Întotdeauna fii cu noi. 177.176. D A G D Osana lui Isus. Pe Isus îl sim i în natură Căci toate prin El s-au creat Şi cine-i ca El în statură Nu-i nimeni c-al meu împărat. g C Tu eşti al nostru salvator F Bb Un minunat şi bun păstor g A Cu Tine noi vrem ca să fim d În ceruri sus. În această oră d În această oră. Veni i voi mul imi de popoare Să vină to i cei păcătoşi Căci gloria Lui este mare Iertare primi i bucuroşi. Ca să mergem înapoi Iar pe drumul înspre cer Tu să ne conduci. Să ne ii în mâna Ta Să nu ne laşi nicicând. g C Să nu ne laşi părăsi i nicicând F Bb Căci noi trăim doar cu Tine-n gând g A Pe Tine noi doar Te avem d D Şi-n Tine ne-ncredem. osana lui Isus D A D A Osana lui Isus. Răsune a noastră cântare D A Răsune a noastră cântare G D Un imn de adânci mul umiri A Să fie şi-n ceruri serbare G D Ca-n ziua de mari fericiri. g Doamne. A Prin duh să-năl ăm o cântare G D Prin duh să-L cinstim pe Isus A Căci slava ce-o are e mare G A D În gloria unde-a ajuns. 63 .

Cu Isus în lumea asta C F Cu Isus în lumea asta voi merge eu mereu G C Înainte-i ara mea. Vrednică vei fi acolo. Te preamăresc G D Îmi ridic mâinile spre cer şi Te G slăvesc. :/ /: Îndeajuns mi-e Doamne Cuvântul Tău.. 180. Niciodată pe-a ta cale să nu te ui i-napoi Înainte-i ara ta. F C Isus. Isus este calea-n ara bucuriilor. la dreapta Lui vei sta O mireasă când vei fi în ara Sa.. 179.. Isus este calea-n ara bucuriilor G G7 Este jertfa ce ne poartă C C7 Spre limanul mult dorit... Isus este iubirea. Isus e biruin a. înainte-i Dumnezeu. aleluia.. D Îndeajuns mi-e Doamne G Doar harul Tău. d G C Crede-n El şi-n veci tu fi vei fericit.178. Isus Hristos e Domnul E f# B Isus Hristos e Domnul. El vindecă bolnavii. Când durerea te doboară.. înainte-i ara ta. aleluia.. aleluia. aleluia A B E Isus Hristos e Domnul. F C a Isus. :/ . Atunci ochii î i ridică şi cere mila Sa Şi prin harul Său El te va ajuta. F Deşi calea e îngustă şi plină de-ncercări G C C7 Cu Isus ajunge-voi în veşnicii. Isus Hristos e pacea. Îndeajuns mi-e Doamne G Îndeajuns mi-e Doamne a Doar harul Tău. înainte-I Dumnezeu. G G7 Cc /: Te laud Doamne. aleluia! E BE Isus Hristos e Domnul. aleluia. amice nu uita ‘Nainte-i Dumnezeu. aleluia! 64 El e Mântuitorul. :/ /: Îndeajuns mi-e Doamne Doar jertfa Ta :/ /: Mă-nchin în fa a Tronului sfânt.. aleluia! E7 A Isus Hristos e Domnul..

Drumul tău pe-acest pământ Plin de dureri va fi Însă Isus le-a purtat În locul tău muri. G El rămâne în veci a Ca şi ieri. Ce zi mărea ă. E cerul şi pământul plin De semnele venirii Lui Cuvântul lui e .. Astăzi numai sunt minuni G Astăzi nu mai sunt minuni a Lumea va striga D Oare astăzi pe pământ C D G Se mai pot afla? G Noi credem însă în minuni a Căci Isus ne-a-nvă at D Că Dumnezeul dragostei C D G Acelaşi este-n veac. C G El vine iar. ce splendori Când trâmbi a va răsuna Iar Domnul va veni pe nori Fără murmur plin de slavă-I vom cânta.i dar via a-n mâna Lui Şi-atunci tu vei vedea Că cel ce e din veci la fel În veci va rămânea. Predă. El vine iar D G Ce fericire negrăită C G Se va sfârşi al nop ii chin amar D G Căci Domnul vine iar. ură şi război G C G Dar ferici i la cer privim a D G Nu e mult şi vine Domnul iar la noi. „amin” În El nici o umbră de schimbare nu-i.181. 182. 65 .da “. G Dumnezeu neschimbat a Pe pământ va lucra D Îndoială să n-ai C G DG Domnul nu va-nceta. Sfârşitul veacului trăim G C G Sfârşitul veacului trăim a D Cu lupte. ca şi azi D Bra ul Său printre noi CD G Înfăptuieşte minuni.

Nu-i prieten lui Isus asemenea E A E Nu-i prieten lui Isus asemenea B E Nimenea. E A EB El poate să ne ajute. Isus. /: Dacă îl primeşti pe Isus în veci vei trăi :/ Când vine Isus. binecuvântări D G Doamne azi î i mul umesc. Nu este cine a iubi aşa Nimenea. 185. nimenea. Scos-a El afară pe cineva Nicicând nu. nimenea. E A E Nu-i prieten lui Isus asemenea E B E Nimenea. nu-i tare ca El nimenea Nimenea. nevoi eu nu cunosc Căci de toate de la El primesc.183. Via a mea-mpreună cu Isus E un cer senin. da. nicicând nu. nimenea. E A E c# Isus ne ştii pe noi mai bine. Nu-i sfânt. Isus aminteşte-mă Când vii în curând. 66 /: Jos port crucea. /: Am cămin mai sus de nori. Când Isus Cristos m-a mântuit G C Ge Când Isus Cristos m-a mântuit a D G D Har din harul Său El mi-a dăruit. 184. griji. Isus. G C Ge Pacea Lui mă face fericit a D G Şi mă îndeamnă-ntr-una să Îi cânt. Vreau de-acum doar Lui să Îi slujesc Prin via a mea să-i mul umesc. Am cămin mai sus de nori G Am cămin mai sus de nori în ara gloriei C G Am cămin mai sus de nori în ara gloriei G e Am cămin mai sus de nori în ara gloriei G D G Când vine Isus. nimenea. Da. cer de soare plin Frică. Nu e aproape ca El nimenea Nimenea. Lăsatu-i-a El pe-ai Săi cândva Nicicând nu.i mare. Isus. Vreau să ştie to i că-s fericit Cu Isus al meu ce m-a mântuit. vrei să ai şi tu? :/ Când vine Isus. Isus aminteşte-mă Da. nimenea. Cine ca El te va păzi aşa Nimenea. . nicicând nu. Isus aminteşte-mă Da. G a Pentru încercări. sus cununa-n ara gloriei :/ Când vine Isus. da. nimenea A E Nimeni nu poate ca El vindeca B E Nimenea. da. G a Doamne Te slăvesc şi î i mul umesc D CGD Pentru bunătatea. nimenea.

Eu cred în Domnul care aşa îmi spune: . 67 . Eu cred aşa cum a crezut sutaşul: . El mi-a dat pe veci răscumpărare Pot şi eu voios acum să spun: Nu vom în elege niciodată Ce mărea ă e iubirea Sa Şi atunci în slava aşteptată Tot iubirea Lui o vom cânta.186.. Eu cred în El căci El în veci trăieşte Căci El e-atotputernic şi slăvit El orice boală o tămăduieşte Căci El e Domnul care ne-a-ntocmit. 187. E Dragostea Lui e lucrul cel mai minunat A B E AB Minunat. Eu cred în vindecările divine d Eu cred în vindecările divine g A Căci El mă vindecase şi pe mine d Căci El e doctorul cel bun şi mare g A d La El găseşti alin şi vindecare d F g În numele Lui eşti vindecat C FA În numele Lui po i fi iertat d g În numele Lui eşti mântuit A d În numele Lui eşti fericit. Nu va fi o veste mai frumoasă E AE Nu va fi o veste mai frumoasă c# E D B Ca salvarea dată prin Isus E A E Nici iubire care să jertfească B E Pentru noi cât a jertfit Isus. zi o vorbă şi-i de-ajuns” Ne vindecă şi nouă copilaşul La ruga noastră dă-ne azi răspuns. O. Eu cred ca şi femeia feniciancă Că El mai dă şi azi fârîmituri Când El î i pune degetul pe rană Eşti vindecat ca orbul din Scripturi. Văd la orice pas cât e de bun. Doamne. cel mai minunat E Dragostea Lui e lucrul g# c# cel mai minunat f# E B E Minunat şi pentru noi.. Eu cred în Domnul care mă conduce Prin stâlpul Său de foc mistuitor În rănile şi-n jertfa de pe cruce Găsim cu to i balsam vindecător.Cu nici un chip Eu nu te voi lăsa” Eu vin smerit la El în rugăciune Şi spun la to i de vindecarea Sa. Zilnic mă-nconjoară cu-ndurare.

Mi se bucură inima-n Domnul C F C Mi se bucură inima-n Domnul G Că puterea El mi-a înăl at. :/ /: Nici puterea lumii-ntregi Nu-mi dă-acest sprijin. 190. pe cruce a murit. cântarea mea va spune G G7 C Ce fericiri şi bogă ii mi-a dat. Cântarea mea e numai despre Isus C d Cântarea mea e numai despre Isus G CG Cerescul Fiu al Tatălui slăvit C d El a venit păcatul să mi-l şteargă G G7 C C7 Când la Calvar. Cu corul sfânt al miilor de îngeri Cântarea mea se va uni mereu. pedeapsa a purtat G F G F C Şi-n versul ei. C7 F Nimeni nu e aşa sfânt ca Domnul G G7 CG Nu este alt Dumnezeu decât El C d Nu e stâncă aşa cum e Domnul C G G7 C Dumnezeu sfântul lui Israel. Cei flămânzi au acuma odihnă Cei sătui azi de foame-s învinşi. G F G F C Cântarea mea e numai despre Isus G C C7 Ce-n locul meu. :/ /: De aceea sunt voios Ca să ştie to i. 189. F G Ca Spre vrăjmaşi gura larg mi-e deschisă C G C Cu-ajutorul Lui m-a mângâiat. Arcul celor puternici sfărmat-a Şi cei slabi cu putere-s încinşi. :/ /: Singur trist şi părăsit Nu vreau să mai fiu.188. Nu la întâmplare sunt E /: Nu la întâmplare sunt A B E Domnul m-a creat. Cântarea mea va fi doar despre Isus Despre acesta voi cânta mereu. :/ A B /: Eu sunt cu voi în orice zi g# c# Eu sunt cu voi în orice zi A B Eu sunt cu voi în orice zi E A E A spus Isus (Cristos). :/ 68 .

pe Isus îl voi vedea Şi cu sfin ii-i voi da slavă ne-ncetat. dragul meu. 192. eu vin. eu vin Aşa cum sunt Tu mă primeşti Păcatul nici nu-mi aminteşti Crezând ie. eu vin. 69 . Am aflat că El osânda la Golgota a purtat Şi-am venit atunci la cruce bucuros. m-a chinuit Dar la Isus eu am alergat El mi-a dat pace şi m-a iubit. fericitul meu palat.i divin D A D O. Cât de mult doream să aflu drumul cel adevărat Cineva să-mi ia păcatul dureros. eu vin De îndoieli sunt apăsat De ispitiri împresurat Slăbit de valuri mult purtat O. Mielule eu vin. Fa ă-n fa ă în mărire. Tu. C El mi-a dat odihnă sfântă. Merg spre casa unde veşnic fericirea voi gusta În eternul.191. Am adus la El povara şi de-atunci în via a mea Bucuria şi lumina au pătruns. eu vin Aşa cum sunt de rătăcit La Tine vin să fiu scutit Să fiu salvat şi fericit O Mielule.i genunchii şi inima Întinde. Harul ce curge din Golgota D Harul ce curge din Golgota A D M-a mântuit. F C a Inima mea cântă azi cântarea d G C C7 Plină de nespuse bucurii F Ca Mai frumos. pace sufletului d meu F G C C7 Şi sunt liber.i mâna căci este al tău. eu vin. eu vin. nici îngerii nu cântă G G7 C Ca acei din valea plângerii. Harul A D Harul e darul nemeritat G D Harul. fericit prin al Său har. Câtă frică şi-ntuneric pe cărarea mea era Când umblam rătăcitor fără Isus. astăzi eşti chemat La acest har ce e un dar Pleacă. Mielule.Tu-mi fii sprijin D7 G Mă spală-n sângele. m-a fericit Aici Cristos a fost mor ii dat A GA D Păcatul meu El a ispăşit D G D Harul. Aşa cum sunt la Tine vin D A D Aşa cum sunt la Tine vin A G D Putere n-am . Mielule. O cântare de mărire C d O cântare de mărire am în inimă mereu F G CG De când l-am găsit pe Isus la Calvar. mă mântuieşti O. Harul A G A D Pe veci cu Domnul ne-a împăcat Am fost robit de al meu păcat Ce m-apăsat. 193.

pustii Ne-ntrebăm de ce-i aşa Şi răspuns vrem a afla Dar Cuvântul Lui Ne spune: Voia Sa! Încercări ne copleşesc Nu-n elegem rostul lor Dar aceasta este calea-n ara bucuriilor Din cer ochii Domnului Privesc paşii orişicui Ne-nso eşte în mod tainic Harul Lui . să-L preamărim . să-L preamărim Pe El – preamărim pe Isus ca Domn. şi-L preamăresc Pe El – preamărim pe Isus ca Domn. nu-mi trebuie. Eu sunt un fiu iubit De Dumnezeu din cer O. o spune i cum să-I mul umim.un nume sfânt. Să venim ‘naintea Lui Smeri i şi umili i să-i mul umim Din nou.i cum să-I mul umim. Căci în Isus am găsit comori de ne descris . A Am venit cu to i aici B A E În numele Lui. să-L preamărim . El este dragostea mea. Să uităm de tot de noi Să gândim la El. Am venit cu to i aici E Am venit cu to i aici f# B În numele Lui. spune. Azi în casa Tatălui.194. Mă încred în El. 195. 70 . Lumea-ntreagă de mi-ar da Tot aurul din ea. E7 Am venit cu to i aici A În numele Lui să-L preamărim f# E B E Pe El – preamărim pe Isus ca Domn. Suntem duşi şi clătina i D Suntem duşi şi clătina i G D Zbuciuma i pe-al mării chin b Prin furtuni şi zile sumbre E A Care ne-ncetat tot vin D Într-o ară unde-n veci G D Nu coboară umbre reci b A Vei vedea cu ochii tăi D Când ai să pleci D G D În curând zorii vor veni b E A Şi în cer acasă vom sosi D G D Abia atunci pricepe-vom deplin b Dumnezeu de ce-a A D Lăsat atâta chin Unii sunt flămânzi aici Al ii n-au unde dormi Mul i sunt cei ce locuin e Au în locuri reci.

trezeşte-te! :/ A E /: Trezeşte-te. nu dormi B E Iată. :/ /: Şi-am să stau la masă Cu a mea mireasă. :/ /: Şi-am să-i cânt din harfe vii Cele mai frumoase melodii.i haina curată. Poporaşul meu E /: Poporaşul meu. alerg la El A În zori de diminea ă G A D Le zice îngerul D Merge i. E viu e Mormântul Lui e gol A E viu. Duhul cel din slavă. E viu e În toată splendoarea G D A D Ne duce la fericire D Maria. E viu. :/ /: Oastea cea din ceruri Îl va-ntreba pe Miel: . 197. sus în cer.” :/ /: Vin de pe pământ. :/ /: Căci de mult Eu tot aştept A mea nuntă ca să o încep. :/ 71 . E viu. E viu G A D A-nviat Domnul meu D E viu. :/ /: Dar acum s-a terminat Căci ei hainele şi le-au spălat. vesti i tuturor G e Din mor i El a-nviat G D A D Crede i şi să vă bucura i Maria stă şi plânge Ar vrea să ştie ce-i Dar iată o minune Isus-naintea ei Ce mare fericire “Rabuni”! zice ea Şi noi în cer Îl vom vedea.196.. E viu. De unde-am suferit pentru cei sfin i. ucenicii e Grăbesc. Duhul Sfânt. E viu. E viu. E viu. E viu. vin din necaz. E viu. E viu. :/ /: Ia. B E Poporaşul meu. iată vine Mirele.De unde vii ?” :/ /: Mielul le va răspunde: “Vin de pe pământ. E viu D COR: E viu.

Pe pământ avem o luptă G Pe pământ avem o luptă a Ce-n Cuvânt e arătată D Lupta credin ei Sfântă C D G Ce de Domnul e trasată G Să luptăm cu râvnă mare a Până Domnul va veni D Căci prin orice încercare C DG Doar luptând vom birui G Hai luptă frate luptă a Hai luptă nu te da bătut D Spre ara luminii înainte C D G Cu râvnă şi avânt G Stai treaz şi veghează într-una C Până în zori de zi D C-atunci primi-vei cununa C D G Când Domnul va veni Pregăti i să fim de luptă Scutul credin ei să-l avem Cu sabia Duhului-nainte În Domnul să ne-ncredem Platoşa neprihănirii Să fie de-a pururi cu voi Pe cap coiful mântuirii Şi râvna Evangheliei În slava eternă vor fi Acei ce au învins Iar Domnul le va da răsplata Aşa cum a promis Veşnicia e aproape Curând Isus va reveni Când zorile vor apare Lupta se va sfârşi. G C E minunea că El m-a iubit ! C d /: Minunat e Domnul meu Isus G C Mai minunat e El ! C F Decât orice pe pământ şi-n cer G C Minunat e Domnul Sfânt ! :/ E-o minune şi vara şi iarna Minune din veşnicii ! Dar mai mare-i minunea din inimă E minunea că El m-a iubit ! E-o minune întreaga-mi faptură Minune din veşnicii ! Dar mai mare-i minunea din inimă E minunea ca El m-a iubit ! 72 . 199. E-o minune C d E-o minune când soarele-apune G C Minune din veşnicii ! C F Dar mai mare-i minunea din inimă.198.

:/ /: Î i mul umesc. Primeşte lauda şi închinarea C/ a G F C Primeşte lauda şi închinarea F C Bb G Tată din ceruri Te slăvim a G F C Primeşte lauda şi închinarea F C G C Tată din ceruri Te iubim C G Cu tot ce-avem ne-nchinăm F C În fa a Ta Stăpâne F C Bb/G Onoare şi Mărire ie. Isuse :/ Te proslăvesc Isus. :/ /: Te proslăvesc. Eu Te iubesc. din inimă E B /: Din inimă.i dăm a G Prin Duhul Sfânt să lucrezi F C Fă. Isuse :/ Î i mul umesc Isus. :/ 201. din inimă /: Din inimă. Cristos a înviat din mor i D Cristos a înviat din mor i b e A Cu moartea pe moarte călcând D G D Şi celor din morminte G A D Via ă dăruindu-le. Isuse E Eu Te iubesc.200. din inimă. din inimă Te proslăvesc. /: Din inimă. Isuse drag din inimă. din inimă Î i mul umesc. A Eu te iubesc Isuse drag E din inimă.i Numele de Slavă F C Prezen a Ta s-o vadă G C G To i cei ce cred 73 . Isuse A E Eu Te iubesc. Isuse E B E Eu Te iubesc Isus. Isuse drag din inimă. 202. din inimă.

şchiopii iarăşi au umblat. celor mu i Tu le dai grai Isus. . via ă-n mine ai aprins b e Isus. 204. mâna Ta-mi va aşeza Pe cap coroana mea Mâna Ta Doamne. Isus. medic minunat. Isus. pentru orbi lumină ai. m-ai iubit şi m-ai salvat A D Să fii veşnic. din robie ne-ai scăpat Să fii veşnic. Isus. veşnic lăudat. se scufunda C G C Mâna mea vreau s-o in în mâna ta G Mâna Ta Doamne F C M-a scăpat din noaptea rea G Mâna Ta Doamne F C Mă păzeşte în noaptea grea a G Şi poate fi valu-nalt F C Tu ii corabia mea G C Mâna Ta Doamne mă va purta Când şuvoaiele-nspumate Vin asupra mea Şi când vântul rău M-aruncă la pământ Deşi inima-mi se-opreşte-n loc. Mă va purta. apărător celor micu i. veşnic lăudat. Isus m-ai cuprins din necuprins D e Isus. Isus. eşti păstor celor pierdu i Isus. Tu eşti medic. m-ai cuprins din necuprins A G D Isus. Eu nu mă tem Mâna mea vreau s-o in în mâna Ta Mâine dincolo de noapte În ai zorii zi voi deschide ochii Printre galaxii Şi-am să strig slăvit să fii Şi azi şi în veşnicii Mâna mea vreau s-o in în mâna Ta 74 Final: Mâna Ta Doamne Printre stele m-a purta Mâna Ta Doamne Mă conduce-n ara Ta Da.203. Când privesc bolta-nstelată C Când privesc bolta-nstelată G C Ce-i întinsă sus C Mă cuprinde-un dor G Să merg înspre Isus C Sunt ca Petru ce-a C7 F f Pornit pe val.

Am bucurie ca fântâna Am o pace ca o mare Am iubire ca un fluviu În inima mea. /: O. fă-mă un instrument F Un instrument de laudă F C Isuse. g C O. fă-mă un instrument g C Un instrument de laudă Bb C F Isuse.i cânt. Fiindcă Isus este-n mine. fă-mă o harfă O harfă de laudă Isuse.205. dă-ne iubirea Iubirea ce-ai vrut-o Isuse să fie-ntre noi. eu laudă să.. :/ 206.. Am iubire ca un fluviu. :/ /: O. O fă-mă un instrument F O. :/ /: Cânta-vom un cânt nou Un cânt nou de laudă Iubirii ce ne-a dăruit. Am bucurie ca fântâna D Am bucurie ca fântâna G D Am bucurie ca fântâna b Am bucurie ca fântâna E/A În inima mea D Am bucurie ca fântâna G D Am bucurie ca fântâna b D Am bucurie ca fântâna A D În inima mea Am o pace ca o mare.i cânt.. eu laudă să...... 75 . să Te proslăvesc.

o . Doamne fa a Ta e C D e C. D Şi to i din jur pe Tin’ te vor vedea C D e Înăl ăm numele Tău C D e În unitate ne-nchinăm C D e Laudele vor răsuna C D e ara o vei transforma C D G ara o vei transforma Niciodată nu vom da-napoi Prin credin ă vom înainta Când cu lacrimi noi vom semăna Recoltă din belşug vom secera a Final: Vrem trezire G Vrem trezire C D Vrem trezire în noi. D Trezeşte-ne o. D Vom căuta. Doamne Tu pe noi e C D e C. Ai un loc la cruce şi tu E f# B Ai un loc la cruce şi tu. 208. o. Vom căuta.207. D Pentru-a noastră ară ne rugăm G C G C. f# B E Ai un loc la cruce şi tu E D Unde mii au venit f# A Şi tu po i să fi primit E B AE Ai un loc la cruce şi tu E Îl iubesc pe Isus B EA Îl iubesc pe Isus E G# c# A Îl iubesc pe Isus f# B E Că-ntâi El m-a iubit E A E Sângele lui Isus B EAB Sângele lui Isus E A E g# c# Sângele lui Isus f# B A E Mă spală de păcat Dragostea lui Isus Mă copleşeşte acum Rănile lui Isus Mă vindecă acum. /x3 /x3 76 . Doamne fa a Ta G C G C.

77 . coboară C D b e Peste noi Adevărul Tău iară (F) D (F) D Să străluceşti . o) A c# B „Cristos moartea a înfrânt !” E A Domnul meu e viu c# B Domnul meu e viu E A Domnul meu e viu c# B Domnul meu e viu D Final: Mi-ai luat povara A Vreau să te înal E B Şi-n casa Ta am să aştept E B Să văd venirea Ta. 210.209. să străluceşti G C Să străluceşti a D Slava Tatălui umple ara G D e Duh ce-ncălzeşti F D Inimile cu foc G D e Curgi înspre noi a D Şi inundă-ne-n har şi pace G D e Al Tău Cuvânt a D G Soare fă-l pe pământ. Eu ştiu că m-ai mântuit E A Eu ştiu că m-ai mântuit E A Prin sânge Sfânt m-ai iertat E A E A Doamne cred. da eu cred B c# Pe-un steag voi scrie (o. da eu cred E A Toată ruşinea mi-ai luat E A Isus. Lumină a lumii. Tu m-ai vindecat E A EA Doamne cred. În lumina iubirii Tale G C G D În lumina iubirii Tale G C G D Întunericul va dispare C D b e Tu. o.

Mărturisim acum G Mărturisim acum C G Că suntem slabi C G D G Aşa de slabi. las-o să cadă peste noi.i oferim C G Venim şi î i spunem D G Doamne. Vreau să spună cel ce-i slab C G a Vreau să spună cel ce-i slab F a Eu sunt tare în Cristos C G a Cel sărac. Te rugăm… G Lasă mila Ta să cadă C Să curgă mila Ta din cer D E nouă zi de zi C G O. osana C G C Celui mort şi înviat Tot ce-a fost rău şi murdar Mi-ai iertat prin al Tău har Ca un râu iubirea Ta Umple azi inima mea Ştiu că mă vei ridica Şi de-aş fi-n adânc de mări Bucuros Te voi lăuda Cu-ale salvării cântări. ajută-ne ! a G O inimă care e zdrobită C D Nicicând n-o vei refuza a Inima Ta bate plină G e De milă pentru noi C D Să curgă râul din Duhul Tău G Doamne. 212. doar Tu eşti Domn G Chiar dacă n-avem nimic C G Să . osana F C Mielului ce-a fost junghiat G a Osana. eu sunt bogat C G C Iar cel orb sunt sănătos G a Osana .211. 78 .

Peste-ntreg pământ G D C Peste-ntreg pământ D G Domneşti în veci D C Cerul în amurg D G Mun ii stăpâneşti D C Dar mai mult de-atât D e Doamne eu doresc C D G Ca Tu în mine să domneşti D C D G Tu să domneşti în via a mea D C Vreau să fiu umplut D e De puterea Ta D C D e Căci tot ce am Tu stăpâneşti C D G Şi vreau ca-n mine să domneşti Peste orice gând Sau cuvânt rostit Să se vadă. aş vrea. D e A D Nu uita nici una din binefacerile Lui. G D G D Căci El î i iartă fărădelegea ta G D Vindecare-n dar î i dă E A Şi-n veci mântuirea. Binecuvintează suflete D e A D /: Binecuvintează suflete pe Domnul tău. Frumuse ea Ta Dar mai mult de-atât Doamne. eu doresc Ca Tu în mine să domneşti.213. Pentru noi e taină mare G Pentru noi e taină mare C G Ce va fi în viitor C G Poate e o zi cu soare A D Poate e o zi cu nori G Însă ştiu că-ngrijorarea C G Să o las va trebui C G Dumnezeu şi îndurarea D G În etern vor dăinui C G Nu pot şti ce fi-va mâine e A D Însă ştiu că Dumnezeu G C c Îngrijeşte şi de mine G D G Căci şi eu sunt fiul Său Voi urca trepte de aur Către culmi de har ceresc Şi zăresc măre tezaur Oare când îl dobândesc ? E un loc de strălucire Curcubeu multicolor 79 Unde voi fi-n nemurire Cu al meu mântuitor Ce va fi e taină mare S-ar putea să fiu sărac S-ar putea să n-am mâncare S-au să n-am ce să îmbrac Pentru flori şi păsărele Dumnezeu e tată bun Şi eu vreau prin orice valuri Eul meu să îl supun. 215. . :/ 214.

Trăim vremi de har ca Ilie G C Trăim vremi de har ca Ilie D G Cuvântul Divin proclamând G Trăim iar în vremea C Lui Moise profetul D G Neprihănire primind b e Deşi zi de zi încercări vin C D E . 80 G Final: Nimeni nu este ca Tine C Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine D Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine C Nimeni nu este ca Tine D Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine C Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine D Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine C Nimeni nu este ca Tine G D/E/A Nimeni nu este ca Tine… A El vine iar D Peste nori păşind A Trâmbi e vestesc E Un Soare strălucind A D Să-L slăvim. e-al îndurării an G D G Din Sion El ne-a mântuit Sunt zile lui Ezechiel Când oasele prind via ă iar Sunt zilele în care Ca David psalmistul Un templu de laudă zidim Sunt zilele de seceriş sfânt Sunt holdele coapte pe câmp Suntem lucrătorii Din via Ta Doamne Cuvântul Divin proclamând.216. război G Rămânem un glas C Care strigă-n pustie: G D G “Pregăti i calea Domnului Sfânt!” G El vine iar C Peste nori păşind G Trâmbi e vestesc D Un Soare strălucind G C Să-L slăvim. foame. ‘ntuneric . e-al îndurării an A E A Din Sion El ne-a mântuit .

217. Eu nu Te văd D Eu nu Te văd Dar ştiu că eşti aici. Doamne mare eşti în veci Chiar şi tot ce mă-nconjoară cântă slava Ta Şi se-nchină înaintea Ta Toate Te slăvesc căci doar Tu le-ai creat Doamne să fii lăudat 218. Mul umesc de tot ce Doamne D A b Mul umesc de tot ce Doamne D G Mi-e Tu mi-ai dat D G A Pentru pace şi pentru Cuvânt D A b D G Mul umesc că ai venit în via a mea D G A Sunt curat prin sângele sfânt b f# Tot ce pot să fac e doar să.i mul umesc G A Şi din inimă vreau să Te slăvesc D A G /: Î i cânt glorie Doamne :/ e D G î i cânt glorie cu îngerii A din slava Ta Heruvimi şi serafimi cântă to i în cor O. b Eu nu Te simt Dar ştiu că mă atingi G D A D Mă încred în Tine iar teamă nu-mi va fi D În încercare Tu nu mă părăseşti b Eşti cu mine şi mă întăreşti G D A D Mă încred în Tine iar teamă nu-mi va fi b f# Nicicând teamă nu-mi va fi b f# Nicicând teamă nu-mi va fi G A În Tine mă încred D În Tine mă încred 81 .

219. Înaintea Ta venim e C(dim.) D e Înaintea Ta venim, Doamne cu mul umire D e e C(dim.) Laudă- i aducem ie pentru a Ta iubire, e C(dim.) Căci prin harul ce ne-ai dat, D e mereu ne-ai binecuvântat, e C(dim.) Tot ce-avem şi am primit, D e avem doar prin Tine. G Doamne, astăzi î i mul umim, D e pentru ziua ce-o trăim, G Pentru harul ce ne-ai dat, D e fii în veci glorificat. Cu zeci de mii de mul umiri, mare şi mic cu to i venim Că-n fiecare loc şi zi , cu bra ul Tău , Tu ne-ai păzit Tu ne iubeşti noi te iubim, şi ne-ncetat Te vom slăvi Pentru tot ce am primit , şi ne-ai dăruit.

220. Pe altar E B Pe altar înaintea Ta c# g# i-aduc mul umirea mea, A E L-ai dat pe Isus jertfă D B Ca să fiu iertat g# c# Prin El, de-s sărac, f# Azi sunt bogat, B E De-s flămând, sunt săturat, c# De-s pierdut, f# B Prin Isus sunt salvat. g# c# Prin El, de-s căzut, f# Sunt ridicat, B E De-s bolnav, sunt vindecat c# D B Cu Dumnezeu Isus m-a împăcat E Prin El…

82

221. Mai sus de oameni G C G Mai sus de oameni şi de-mpăra i, C D G Mai sus de toate pe care le-ai creat, C e G C G Mai sus de lume, mai sus de în elep i a C D Tu ai fost, rămâi în veci de veci G C G Mai sus de tronuri şi-mpăra i, C D G Mai sus de-a lumii mari minună ii, C G C G Mai sus de aur şi tot ce-i valoros a C B Tu rămâi în veci cel mai pre ios G a D G Răstignit şi pus într-un mormânt G a D G Ca să mori venit-ai pe pământ e b C G Şi zdrobit ca un trandafir a C D Tu ai căzut şi te-ai gândit doar la G min’

222. Am auzit chemarea sfântă G C G Am auzit chemarea sfântă D G Noi vom merge înspre muntele cel sfânt C G e Acum am un prieten în glorii G D G Şi Lui singur mă rog de pe pământ C G O, nici nu ştiu cum să spun b e Cât e Domnul de bun C G Lacrima grija mea A D Mi-a promis: El va purta G C Da , eu ştiu am un prieten în G e glorii G D Şi lui singur mă rog G De pe pământ Nu sunt mai mult decât ărână Dar Isus mă va ine-n bra ul său Şi lacrimile îmi vor deschide Ochii să-l văd pe Isus , Domnul meu.

83

223. Destinul tău e să învingi E f# B Destinul tău e să învingi g# c# Când eşti căzut să te ridici f# B E Destinul tău l-a scris cândva Isus f# B Numele tău de mult e scris g# c# În cartea vie ii din paradis f# B Destinul tău e-n cerul Său, să ştii. E B Nu suntem aici statornici A B O ară-avem acolo sus E B Calea se sfârşeşte-acolo A B E Când /Îl vom vedea to i pe Isus Deci, să te por i cum e cinstit Cu tatăl tău ce te-a iubit Şi te-a plătit cu mare pre , să ştii. „Pe bra ul meu Eu Te-am purtat Şi-am să te port neîncetat” El, Dumnezeu spune aşa în Cartea sa.

224. Doamne îndurarea Ta-i aici G C D / : Doamne, îndurarea Ta e-aici b e Credincioşia Ta e mare C D Harul Tău nu se va sfârşi niciodată : / G C Cinste ( cinste ), putere ( putere ), G D Închinare ( închinare ) ie Doamne. G C Bucurie ( bucurie ) şi pace (şi pace) C Libertate ( libertate ) e C D Celui ce în Tine se încrede.

225. Doamne, candelă pe calea mea F C d /: Doamne, candelă pe calea mea Bb C F E Cuvântul Tău mereu :/ F A d C Singur când mă simt, rătăcit pe drum Bb C Bb F Eşti alături de mine F A d C Teamă de nimic, eu nu am atunci Bb C d C Când mă aflu lângă Tine Eu nu voi uita cum dragostea Ta Pentru mine-ai arătat-o Călăuza mea eşti totdeauna Teama Tu mi-ai alungat-o.

84

chiar în curând A E c# Vom vedea to i pe Regele B A E B Aleluia . 85 . aleluia E B E Pe Rege îl vom vedea. 3x / Lacrimi nu vor fi Când vom vedea to i pe Regele / 3x 3x / Moarte nu va fi Când vom vedea to i pe Regele / 3x 227. Când Satan te vede că aşa trăieşti Şi prin sângele sfânt eşti spălat Te încearcă-ntruna. Da chiar în curând E Da . Cură it eşti de păcat G C G Cură it eşti de păcat şi înnoit e D Prin sfânt sângele al lui Isus G C Eşti născut din nou. dar îl biruieşti Şi el pleacă atunci ruşinat. chiar în curând A E Vom vedea to i pe Regele E Da . de patimi mântuit? G D G Prin sfânt sângele al lui Isus? C /: <Vrei să fii> <mântuit> ? G A D Şi de tot păcatul cură it ? ( Aleluia ) G C Vin’ te spală pe Gologota-n sânge sfânt. Nimic nu e mai plăcut şi mai frumos Decât să te păzeşti de păcat. G D G Şi-ascultă de-al lui Isus Cuvânt Când sfin it eşti prin sângele lui Hristos Îi cân i laudă Lui ne-ncetat.226. chiar în curând A E Vom vedea to i pe Regele B Da .

C Povara mi s-a dus. Har mi-a dat mare Schimbând a mea stare Prin Domnul meu Isus Hristos. Domnul sigilul pe inimă a pus Fiind în familia Sa. În haine albe îmbrăcat O. Mire drag. :/ As vrea. 229. Isus iubit când vei veni a d a Isus iubit când vei veni E a Mireasa Ta pentru-a răpi a d a Ce bucurie mare-a fi E a O. F Prietenul meu minunat. Bb F sunt în harul lui Isus. Mire drag şi minunat ! 86 . aş vrea Să fiu şi eu la nunta Ta. iubitor F Bb Dorul mi l-a împlinit. Bb F Vesel pot spune mărea a minune C F Căci Domnul meu m-a mântuit.228. F C Glorii din cer în mine s-au F revărsat. Isuse scump. cât de bine-i aşa ! În acea clipă la El am venit Ca un sărman păcătos. Bb Ziua aceea mereu o voi şti C F Semnul iubirii e-n ea. Glorii din cer F Îmi va rămâne-n memorie o zi C Când s-a schimbat via a mea. F C Glorii din cer în mine s-au F revărsat F C Când la Calvar Isus m-a F vindecat. de ce nu vii ? F C /: Mai este loc la nunta Ta d a Unde doresc şi mult aş vrea F C Să fiu chemat de Tin’ Isus E a Şi să ne bucurăm nespus. Sunt mântuit de păcat prin Isus O.

e eşti Domnul meu :/ 231. C D Căci eşti Dumnezeu. a Şi Te voi preamări D e prin via a mea. C G a Nu prin putere omenească F G Ci prin sângele Mielului. Domnul lucrează pentru mine Căci sunt copilul Său. Vreau Doamne e C /: Vreau Doamne. Vreau inima să-mi fie tare Cu Domnul ne-ncetat. a Poate a ne spăla ! :/ 232. a Şi Te voi preamări D e în toată lumea. g C Căci El aude glasul meu d Mă scoate la loc larg :/ El îmi trimite izbăvirea Din mâna celui rău. iubirea D e Tu să fii în via a mea ! e C Vreau Doamne. d C Şi adăpost şi alinare d Şi peste răni balsam. . Isus. 87 a F /: Cine-ar putea sta-n picioare C În fa a Ta ? a F Doar sângele Tău. A# C /: Eu strig către Dumnezeu F d Către cel Preaînalt. Numai prin gra ia C G a Numai prin gra ia lui Isus F G Venim ‘naintea tronului. Şi să-L slujesc fără-ncetare Căci pace El mi-a dat.230.i aducem mărire F C Dragostea Ta o vestim C G a La pieptul Tău e ocrotire F G C Prin gra ia Ta venim. puterea D e Tu să fii în via a mea ! :/ a /: Şi Te voi preamări D e în inima mea. E a Venim să. La umbra aripilor Tale d g La umbra aripilor Tale C FC Loc de scăpare am.

pe bra ul Tău voi fi D Eşti cu mine mereu Fiindcă mă iubeşte. 88 . cerul e-n inima mea :/ D Împără ia Lui e aici G A G Cerul e-n inima mea D Îi simt prezen a lui Isus G A D Cerul e în inima mea. o.233. cerul e-n inima mea D G A D /: O. O. D Şi în sfin enie îmbrăcat G D Cerul e-n inima mea. o. Dumnezeu este adăpost şi sprijin D e Dumnezeu este adăpost şi sprijin A Un ajutor ce nu lipseşte D Niciodată-n nevoi e El este locul meu de scăpare A G A Şi cetă uia mea în care mă încred D Eşti cu mine mereu G Eşti cu mine mereu A Orice ar veni. Noi suntem templul Lui Cel sfânt. Eu sunt Dumnezeu FINAL: G A O mie să cadă f# b Alături de tine G A D Şi zece mii la dreapta Ta G A Doar vei privi cu ochii F# b Răsplătirea celor răi G A Dar de tine nu se va apropia. Cerul e-n inima mea. zice Domnul Voi fi cu el în strâmtorare Îl voi izbăvi Când Mă va chema Îi voi răspunde Sunt Emanuel. Ce în Hristos am fost zidi i Cerul e-n inima mea Şi când pe nori El va veni Cerul e în inima mea Mireasa Lui o va răpi Cerul e în inima. D b Îi cânt căci sunt răscumpărat G A G Cerul e în inima mea. 234.

El străluceşte. vreau să te văd A b Să Te văd mare şi-năl at G A Strălucind în lumina gloriei A b Văzând dragostea. aleluia D C G Domnul nostru Domneşte în veci / 2x C Aleluia D G D G Tu eşti Sfânt . D G A România. aleluia C F Isus m-a mântuit. Aleluia G CG C 2x / Aleluia . Isus m-a mântuit C Sunt fericit. Aleluia. Isus m-a mântuit F Sunt fericit. timpul tău este aproape G D A Domnul nostru îşi revarsă ungerea D Îi auzi chemarea sfântă. Isus m-a eliberat :/ x3 Îi cânt glorie. Sfânt eşti . aleluia /x3 Isus m-a eliberat. puterea Ta Noi cântăm : G A / Sfânt eşti. Sunt fericit. timpul tău e-acum G A D Te doreşte Dumnezeu. Sfânt eşti / x3 D Vreau să Te văd. Isus m-a mântuit F Bb Îi cânt glorie. eşti Sfânt C G e D Domnul nostru din ceruri C /: Vrednic eşti în veci :/ G Căci Tu doar eşti Sfânt D G eşti Sfânt C G e D Domnul nostru din ceruri C /: Vrednic eşti în veci :/ G Amin. aleluia /x3 Isus m-a eliberat. /: Astăzi eu sunt liber De păcat iertat :/ x3 Îi cânt glorie. timpul tău D A b România. România. G A b România. 89 237.235. hai ridică-te D A Peste tine. /: Satan m-a legat. . Isus m-a mântuit C Sunt fericit. 236. 238. Deschide-mi inima Doamne D Deschide-mi inima Doamne b Deschide Tu ochii ei G D Vreau să Te văd. G El să te ridice vrea D A Şi să duci în lumea-ntreagă D Dragostea Sa.

Isuse. 240.i sunt dator. ce mult Te iubesc Iubesc venirea Ta. G a De mii de ori Tu m-ai scăpat D G Şi mi-ai dat ajutor. :/ Nu mai doresc nimic din lume Iubitul meu Isus. G a Dar când în fa ă mi-ai apărut D G Eu mi-am găsit un rost. De multe ori mi s-a întâmplat Să fiu far' ajutor. Decât să Te slujesc pe Tine Pân’ voi ajunge sus. Eu eram în lume pierdut G a Eu eram în lume pierdut D G Şi fără adăpost.239. 90 . Eu sunt dator să î i mul umesc Pentru iubirea Ta. Lângă Tine vreau G a Lângă Tine vreau D G Să fiu aproape iar D C e Şi pentru prietenia Ta C G Renun la orice altceva a D Eşti iubirea mea G Cine altcineva D C e Tu nu po i fi înlocuit C G Nici caldă îmbră işarea Ta a Adu-mă înapoi C D G Doamne lângă Tine D C G Eşti tot ce vreau D C D G Tot ce-am dorit vreodată D C Vreau să-n eleg D G Cât de aproape-mi eşti. De-atâtea ori Tu m-ai scăpat De-aceea. G a /: Î i mul umesc din inimă C G Iubite Salvator.

fericirea şi-ndurarea mă vor înso i E B În toate zilele vie ii mele. 91 . Domnul este păstorul meu E A E 1. 1.241. A /: De nici un rău :/ B E Căci Tu eşti cu mine mereu. 2x Final: E A Da. Sunt iertat căci ai fost părăsit E A c# B E Sunt iertat căci ai fost părăsit A f# B E Sunt acceptat ai fost condamnat A Şi via ă am acum c# B Iar Duhul Tău e-n mine A B E Căci ai murit şi-ai înviat A c# Ce dragoste de Dumnezeu E B E Să moară un rege-n locul meu A c# Ce dragoste uimit privesc E B Cu bucurie Te slăvesc :/ A B E În tot ce fac Te preamăresc E A /: Tu-mi eşti Rege :/ E A /: Isus Tu-mi eşti Rege :/ 242. /: Domnul este păstorul meu B E Nu voi duce lipsă de nimic A E B El mă paşte în păşuni verzi E Şi mă duce la ape de odihnă A E Îmi înviorează sufletul B c# Şi mă povă uieşte pe cărări drepte A B Din pricina Numelui său :/ E B E 2./: Chiar daca-ar fi să umblu A B Prin valea umbrei mor ii A B A Eu nu mă tem de nici un rău.fericirea şi-ndurarea mă vor înso i E B Da.fericirea şi-ndurarea mă vor înso i E A Da. 1x 2.

243. o. Doamne. Zi de zi eu vreau A D A /: Zi de zi eu vreau E D A Să respir Cuvântul Tău D A Şi mă rog Doamne f# E D A Tot mai mult să Te cunosc D Condu-mă în f# E A Fiecare clipă ce-o trăiesc D A Zi de zi Doamne E A Vreau să luminez mereu :/ D f# E A Zi de zi în Tine eu trăiesc D f# E A Zi de zi pe Tine te urmez D f# E A D A E Zi de zi cu Tine eu păşesc A D E /: Eu vreau cu Tine să trăiesc A D E Eu vreau cu Tine să trăiesc A D E A DAE Eu vreau cu Tine să trăiesc :/ 244. Fa a Ta o Doamne o căutăm G C G Fa a Ta. vrem trezire C e D Vrem trezire în noi :/ 92 . o căutăm C D G Pentru-a noastră ară ne rugăm C G Trezeşte-ne o Doamne inima e C D G Şi to i pe Tin’ te vom vedea C D e Înăl ăm numele Tău C D e În unitate ne-nchinăm C D e Laudele vor răsuna C D G /: ara o vei transforma :/ Niciodată nu vom da ‘napoi Cu credin ă noi înaintăm Când cu lacrimi noi vom semăna Recoltă din belşug vom secera C /: Vrem trezire.

şi ne-ai dat G Libertatea să venim. vino cu trezire E A B E Te rugăm Isus ai milă de ea. Doamne. Î i mul umesc acum. Venim în a Ta prezen ă D Venim în a Ta prezen ă. D Ne-ai dat o via ă nouă. o.i iubirea A E B E Dă-ne credin ă din nou Te rugăm. să Te iubim. b Tu pe to i ne-ai eliberat f# De la moarte. Tu. B E B E c# Mi-aduc aminte. A Ca-n prezen a Ta să fim 246. Domnul meu A B De bunătatea Ta mare. Doamne de Tine Pâinea vie ii doar Tu ne-o po i da Suntem setoşi de neprihănire Lasă să plouă apa vie ii-n ara mea 247. Domnul meu A B E Pentru iubirea Ta E A B c# E Î i mul umesc acum. B c# Ajută-ne să Te cunoaştem A E B E Să Te-acultăm Doamne. G Eşti singurul ce-ai biruit A D Şi mormântu-ai lepădat. Domnul meu A B E Primeşte via a mea. Suntem flămânzi . Doamne te slăvim ! b Tu eşti Tatăl crea iunii.245. Binecuvântează Doamne România E A B c# Binecuvântează. f# Mielul sfânt ce-ai înviat. e Cu to i să Î i cântăm. e Să putem să Te iubim. G D O. E A E B Binecuvântează ara mea. 93 E B c# Noi Te chemăm. E A B c# Vino cu putere . România. o. o. A Un cântec de mărire G D Şi venim să ne-nchinăm. . arată. E B E c# Lacrimi amare Tu ai schimbat A B În zâmbet pe fa a mea. D-l meu E A B c# E Î i mul umesc acum. cu putere m-ai copleşit Şi-ai arătat îndurare Iar când vreodată eu am greşit Tu ai iertat vina mea. o. A Venim cu mul umire.

ridică-te sus. Fă un sfânt legământ cu Isus. Un oraş frumos este pe munte E Un oraş frumos este pe munte A E A B Glorie nespusă în câmpii E A Eu doresc să văd aşa frumuse e E B E Când voi trece valea plângerii E A E Tot oraşul de pe munte A F# B Îi întâmpină pe cei veni i E A E Bucuria va fi mare B E Şi în veci to i fi-vom ferici i. ceas de ceas eu mă simt iubit Am în sufletul meu pe Isus El e mântuitorul meu drag şi scump Ce veghează la via a mea Nu mai sta azi pe gânduri . 94 . azi roagă-te Lui Vin’ la via ă creştină . El m-a luminat D G Isus prietenul meu minunat G Ce frumos şi plăcut e să fii creştin D C G Să trăieşti prin credin ă mereu C Să te sim i un copil al lui Dumnezeu G D G Ce plăcut e să fii creştin Zi de zi. tu suflet pierdut Vin’ la Isus. Când eram rătăcit Isus m-a aflat G C D a Când eram rătăcit Isus m-a aflat C D G Din păcat El m-a ridicat C D a Via a El mi-a schimbat. 249. Veni i. răul vor dispare În oraşul cel nou şi minunat Vom cânta cântările de slavă Lui Dumnezeu că ne-a răscumpărat.248. voi trudi i în acest loc sfânt Spune Domnul Isus celor smeri i Şi acolo ve i primi odihnă Iar de Tatăl voi ve i fi sfin i i Suferin a.

ce fericită zi Cerul se deschide larg Când ne vom reîntâlni Vreau la Isus să mă duc O. a .i iei poporulTău. aleluia 95 . 251.250. Tată Sfânt noi Te rugăm C E O. 252. aleluia Numele Domnului nostru lăuda i în toate ările lumii Numele Domnului nostru înăl a i în toate ările lumii Din toată lumea răscumpăra i vor fi Şi-n cer ne vom întâlni Şi împreună Domnului vom cânta Domnului a. aleluuia a G FC F C GC Aleluia. În curând noi vom pleca E A E În curând noi vom pleca B O. ce fericită zi În bra e-I să mă arunc Când ne vom reîntâlni. ce fericită zi A E Pe cei dragi vom revedea c# B E Când ne vom reîntâlni E A /: Vine ziua fericită E B A B To i vom părăsi pământul E A Aleluia I se cântă E B E Când ne vom reîntâlni :/ Trec pe malul celălalt O. alelu’ . Răsună astăzi în toate ările C e a C F C d G Răsună astăzi în toate ările cântările cerului C e a C F C Răsună astăzi în toate ările cântările G C Sionului a G FC F C G Aleluia . O . Tată Sfânt noi Te rugăm F C F C F G Priveşte azi la noi din cer şi dă-ne harul tău C E Căci numai Tu eşti Dumnezeu F C F C F G C Şi slava şi puterea Ta sunt loc de adăpost F C F G În ziua în care poporul Meu F C se va ruga F a F G Se va chema prezen a Mea din cer FC G Cu mână largă voi revărsa F C F C F G C Ploi de binecuvântări în toată ara sa Un cuget sfânt azi pune-n noi Şi pacea Ta în inimă să fie-n orice zi Speran a că Te vom vedea În ziua-n care vei veni să.

D C D G Mergi în lumina Sa Isus a răbdat şi a biruit Mergi . 254. păcatul. mergi cu Isus D C G Aşa a făcut precum a şi zis C D G Mergi . veşnic ne vom bucura De pământ şi de durere vom uita.253. mergi cu Isus Eşti liber. El l-a plătit Mergi . Isus a făcut tot ce a promis G D C G Isus a făcut tot ce a promis C D G Mergi . Vom gusta din pomul vie ii. E aproape ziua când vor pieri G C G E aproape ziua când vor pieri cer şi pământ e aD E aproape a judecă ii zi G Şi-un cer nou şi-un nou pământ C G Dumnezeu a pregătit C D G Pentru cei răscumpăra i Azi te-ntreb eşti pregătit C G să-ntâlneşti pe Domnul tău e a D Sau mai rătăceşti pe căi pustii G C Nu uita că în curând în fa a G Lui vei sta C D G Vezi ce faci cu via a ta ! Vine ziua bucuriei pentru fii Domnului Vom intra-n Ierusalimul nou Orice lacrimă va şterge Dumnezeu cu mâna sa Din izvorul apei vie ii noi vom bea Domnul vine în curând ca să ne dea răsplata sa Celor care haina şi-au spălat. 96 . mergi cu Isus Căci El ne aşteaptă azi pe drum Mergi . D b mergi cu Isus. mergi cu Isus. mergi cu Isus C Mergi cu Isus. e a Mergi cu Isus. mergi cu Isus În sfântă iubire să mergem acum Mergi .

Vocea Lui se aude C F C Vocea Lui se aude a G F C Ea îmi dă har deplin şi bucurii F C F Este vocea care-mi dă siguran ă a G C Şi o voi asculta pe deplin/zi de zi C F Să-ntâlnesc pe Domnul meu C când am nevoie G F C Pe genunchi în rugăciune-L voi căuta F El prin Duhul Său Cel Sfânt îmi va C răspunde a G C Şi oricând vocea Lui voi asculta Vocea lui e un turn mare şi puternic M-a desprins de tot ce e pământesc El vorbeşte vântului. mi-e dor de tin’ . 97 . mării-nvolburate Când aud vocea Lui mă liniştesc. ce dor sfânt de tine ne-a legat F Noi despre tin’.255. de-a noastră ară De Ierusalimul pregătit. cântăm C a şi noaptea în vis G C Ierusalime sfânt şi minunat Către tine în continuu zboară Dorul nostru fără de sfârşit Ah . cu temelii de iaspis G F G C O. Noi avem o ară minunată C d Noi avem o ară minunată G C ara noastră nu-i de pe pământ d E acolo-n slava mult visată G C C7 E Ierusalimul nou şi sfânt F C a Ierusalim . 256.

Iată ziua ce-a i cerut-o D e Iată ziua ce-a i cerut-o de la Domnul pt. 98 .i Domnului în via ă Să fi i binecuvânta i Şi cununa să vi-o dea în Paradis. voi A D A Rugăciunea voastră astăzi s-a împlinit D Bucurii să ave i în via ă .257. e Ca şi astăzi printre voi A D A Dumnezeu să fie al vost` ocrotitor D e /: E o zi în care voi G A D A Jurământul unul altuia vi-l da i D e Domnul sfânt va sprijini G A D Si v-ajută pân` la capăt să-l păstra i :/ Razele iubirii voastre Să-ncălzească al vost cămin Diamantul fericirii să-l păstra i Şi la Domnul toată via a Ve i găsi un bun sprijin Doar pe El în veci de veci să îl urma i Ne-ncetat să face i voia Dumnezeului lui Prea Sfânt Să iubi i Scriptura şi lucrarea Lui Cere. 258. Isuse drag azi două inimi D e Isuse drag azi două inimi G A F# Două inimi se unesc D e Vreau împreună o via ă întreagă G A F# Să Te slujească Doamne ceresc D G Păzeşte-i Tu cu mâna Ta A D Singuri nicicând nu îi lăsa A F# Ei doar în tine se încred neîncetat D G Păzeşte-i Tu cu mâna Ta A D Singuri nicicând nu îi lăsa D A F# Nădejdi în Tine vor avea de-a pururea a Pe un nou drum acum vor merge Tu să le fi ocrotitor Când prin probleme ei vor trece Vei fi a lor izbăvitor Rămâi cu ei rămâi Isuse Te rog să-i binecuvântezi Şi să-i îmbraci cu a ta putere Căminul să le luminezi.

f# c# Pe lemnul crucii El s-a jertfit. G Din cer El a venit să ne salveze D Pe cruce a murit şi-n locul meu a D G a Via a El si-a dat. 260. veşnicia Sus în cerul sfânt. Isus e darul dragostei divine Isus a suferit şi-n locul meu Salvat prin Isus.i via a Lui a e F C Isus te iubeşte. A D Mă-nchin si-I mul umesc. 261. De vrei să ai parte de veşnicie Vino la Isus ! El î i va da harul sfânt. sunt salvat prin Domnul meu. A E f# D Şi astăzi sunt liber de orice păcat A E D E Îi dau mul umire căci m-a salvat. De vrei să ai fericirea în via ă C e F C De vrei să ai fericirea în via ă G C Vino la Isus ! e F C Vino la El cu credin a-n suflet G C Predă. . G a Îi cânt si-L preamăresc D G Eu ştiu sunt salvat prin Domnul meu. Slavă-n veci lui Isus ! A Slavă-n veci lui Isus ! f# Slavă şi mărire ! D E El a biruit şi ne-a mântuit A/E Prin moartea pe cruce. fii tare-n credin ă F C G C Doar prin pocăin ă tu po i fi fericit De vrei să ai parte de mântuire Vino la Isus ! El s-a jertfit la Calvar pntru tine Fiindcă te-a iubit. Eu ştiu sunt salvat prin Domnul Isus G C G Eu ştiu.259. sunt salvat prin Domnul Isus. a e F C Roagă-te Lui astăzi. purtând al meu păcat D G Eu ştiu sunt salvat prin Domnul meu. în ceruri vei fi dus Primeşte-L pe Isus ca Domn al tău. A Astăzi sunt salvat f# De păcat iertat D E Îl voi lăuda şi îi voi cânta A c# / f# Toată via a mea ! 99 D f# c# El pentru mine a suferit. Isus te primeşte F C D G El te mântuieşte de orişice păcat. D Eu ştiu.

Te proslăvim D Şi-n inimi Te primim G Căci ne-ai adus iertare-n dar C şi via ă pe vecie a D G Dulce Salvator bine-ai venit ! G În lumea noastră de păcat G Isus Hristos veni a G El cerul slavei a lăsat C D Pentru-a ne mântui C D Luând păcatu-ntregii lumi B e Salvare ne-a adus C G Cânta i şi vă-nchina i cu to i C D Azi Regelui Isus Ce mare har. o Domnul meu. C F aG Vino nu-ntârzia. Bine-ai venit scump Isus G C Bine-ai venit scump Isus bine-ai venit a C Noi Te iubim.i văd puterea şi slava C F C G Chem bunătatea Ta peste via a mea C F C G Aştept în tăcere răspunsul Tău Doamne.262. 263. ce bucurii ! Tatăl ne-a dăruit Pe Fiul Său Isus Hristos La noi jos L-a trimis Ingeri şi heruvimi Îi cântă Lui neîncetat Cântăm şi noi cu ei Acelui care ne-a salvat. 100 . C F Privesc spre locul sfânt C G Ca să. Inima mea mea tânjeşte C F C G Inima mea tânjeşte după cur ile Tale C F C G Sufletul meu suspină după-al Tău locaş C F C G Mi se topesc oasele de dor după Tine F a G Iar ochii-mi plâng neîncetat. Te voi binecuvânta dar toată via a mea Şi în numele Tău voi ridica mâinile Lauda Ta va fi mereu în gura mea Te iubesc.

slavă. vine iară a d G C Să ne ia şi să ne ducă sus în cer. 266. dureri nu vor fi Ferici i astăzi să-I cântăm Slavă lui Isus să-i dăm. Sunt străjerul care strigă C Sunt străjerul care strigă e d Glasul meu răsună astazi pentru voi F G S-ave i candela aprinsă F G C Şi talan ii-acum să vi-i pregăti i C Nu mai este mult din noapte e d Şi luceafărul pe cer a răsărit F G Strig acum întâia oară F G C Asculta i-mă din somn să vă trezi i. F G C Vine Domnul. . glorie. vine iarăşi. glorie pentru cel ce-a-nvins Pentru mine-a răbdat Din moarte-a-nviat Dragostea-I mare m-a cuprins Glorie pentru cel ce-a-nvins /:Slavă. Osana.264. Glasul meu răsună-n noapte Să-L audă to i creştinii peste tot. Lasă lumea şi păcatul In curat să. paşii Lui S-aud mai clar în depărtări. Iată Împăratul vine. slavă lui Isus în veci :/ În curând va veni Boli. F G C/a Vine Domnul. În a mea inimă Te simt D/G A D G 3x / În a mea inimă Te simt /3x D A D Aleluia Domnul meu D G Noi pe Tine Doamne D Te avem ca Tată G In a mea inimă Te simt D A D Aleluia Domnul meu Noi prin Tine Doamne Azi avem via ă In a mea inimă Te simt Aleluia Domnul meu. 265. osana. e G Vine iar Acela ce ne-a mântuit. osana lui Isus în veci G D e C D /: Osana .osana lui Isus în veci :/ C G De moarte m-a scăpat C G Via ă mi-a dat 101 C G b e El e Domn e al meu păstor C D G Osana lui Isus în veci /: Glorie.osana .i fie haina ce o por i Strig acum a doua oara Asculta i-mă din somn să vă trezi i.

pentru tine B A EB Pentru noi la Golgota ciocanele bat E f# Pentru mine. vino nu mai amâna a D G G7 Astăzi vino dă-i inima ta C G e Vino. Glasul Tatălui ceresc G D Glasul Tatălui ceresc azi te cheamă iar G Vino la Domnul Isus D Celor păcătoşi le dă mântuire-n dar G Vino la Domnul Isus C G e Vino. pentru tine B E Pentru noi Domnul Isus via a şi-a dat Bate ciocanul cuiele Să-I pironească mâinile Aşa de tare a bătut Că sus în cer s-a auzit Şi în picioare I-au bătut Cuie la Fiul cel Preasfânt Aşa de tare au bătut Că sus în cer s-a auzit. ciudat E f# Bate ciocanul cuiele B A B E Să-I pironească mâinile E f# Pentru mine. mâine poate nu-i Vino la Domnul Isus Vino azi la crucea Lui cu păcatul tău Vino la Domnul Isus Cură it vei fi deplin prin sângele Său Vino la Domnul Isus 268. 102 . Auzi ciocanele cum bat E f# Auzi ciocanele cum bat B E Acolo sus pe deal. vino nu mai zăbovi a D G Fericit cu Isus vei fi Nu fugi de Dumnezeu de iubirea Lui Vino la Domnul Isus Astăzi încă este har .267.

Cine e ca El e a b Cine e ca El. slavă Lui b e El este vrednic de laudă b De când soarele-i pe cer e Si până la apus C B Numele Lui îl înăl ăm e a b Final: Vino şi laudă-L şi dă-I toată gloria C B De laudă El este demn 103 . nu e nimeni e a b Cine e ca El . El e vrednic C B e Vino şi laudă-L acum a e Slavă Lui.269. Unde vor merge cei răni i C/ G C Unde vor merge cei răni i C C Să afle alin durerii lor F C/a Azi au nevoie să le zici G C Că e speran ă în Hristos G C Singur vroiam să merg spre cer G C Dar lunecând mă-ndepărtam F C/a O casă am azi însă-n El G C C7 În Domnul Isus eu voi sta F C Bucurie am în încercare G C C7 Pace am când trec prin mari furtuni F C F Am credin ă vie-n Domnul Isus F C G C Am speran ă că sunt în mâna Lui Vreau să rămân doar în Isus Când valuri şi-ncercări lovesc Prin moartea Sa vreau să înving Prin harul său să cânt voiesc G El nicicând nu mă lasă F C El nu m-a părăsit G Şi orice-ar fi să vină F G Un singur lucru ştiu 270. El e-atotputernic e a b Cine e ca El .

Mântuirea e a Domnului G e Mântuirea e a Domnului C G C D Ce-I aşezat pe tron G b e A Mielului Sfânt C G C D Slava cinstea şi lauda F C D Onoarea şi gloria G D C G D / : Să fie a Lui întodeauna G D C G D Să fie a Lui întotdeauna G D C G D C Să fie a Lui întotdeauna .271. prezen ă divină E B A Ajută-mă să-n eleg E B A BE Cât de frumos m-ai creat Tu pe mine B A Mereu să i i mul umesc. Amin : / 274. Lumina lumii . Prezen ă divină E B A B E Lumina lumii .i dăruiesc o Domnul meu E Numai Tu eşti veşnic B Numai Tu eşti vrednic c# B A Doamne numai Tu eşti minunat Rege etern ce domneşti sus în ceruri La dreapta lui Dumnezeu Te-ai coborât pe pământ pentru mine Păcatele ca să-mi ier i E B c# A Ref 2: Cum să-n eleg . Isus Tu esti Domn A D / : Isus Tu eşti Domn A Isus Tu eşti sfânt : / D / : Î i laud numele Tău E Î i laud numele Tău : / D / : Căci Tu eşti Domn A Tu eşti Domn : / / : O Isuse scump Lasă Duhul Tău : / 104 / : Î i voi mul umi Î i voi mul umi : / / : Căci Tu eşti Domn Tu eşti Domn : / 273. cât Te-a costat B c# A Să ier i deplin al meu păcat 272. Mă înve i să trăiesc prin credin ă C G a / : Mă înve i să trăiesc prin credin ă C a G Mă înve i că de toate în Tine depind C G a Mă înve i că în fiecare zi cu Tine C G C Biruiesc dacă-nvă că de Tine depind : / F C Domnul meu cu toată inima aştept F C În fiecare zi să văd D G Minunile din via a mea F C Cu toata inima aştept F C În fiecare zi să văd D G Minunile din via a mea . toată adorarea c# B A ie. E B Ref 1:Toată închinarea .

tu Doamne eşti îndurător F C G C Plin de milă izbăvitor : / C G a Ce bun eşti Isus iubit G C Pe cruce ai biruit F G Prin sânge sfânt m-ai cură it F G Via ă-n dar am primit / : Da . Tu. Sfin enie. sfin enie F Bb C Sfin enie.da Doamne eşti îndurător Plin de milă izbăvitor : / 105 277. Eu Te laud E B /: Vreau să mă închin doar ie f# A B E Să Te laud Domnul meu E B Tot ce am î i apar ine f# A B E Tu eşti Vrednic Domnul meu :/ E D /: Eu Te laud :/ / :Cu inima mea :/ A E /: Eu Te laud :/ /: Cu sufletul meu :/ / :Eu Te caut :/ /: Te caut mereu :/ /:Vreau pe Tine:/ Doamne /: Să Te urmez :/ . credincios. credincios E ceea ce vrei Tu sa fiu Inima mea Tu schimbă-mi Mintea mea transformă-mi Voia mea să fie Voia Ta . sfin enie C E ceea ce vreau F Bb C Sfin enie e tot ce-mi doresc F Bb C Sfin enie. neprihanit vreau sa fiu Neprihanit. 276. sfin enie Bb F E ceea ce vrei Tu sa am Credincios. Transformă-mi via a Doamne D G A b Transformă-mi via a Doamne G D A Acelaşi nu mai vreau să fiu D G A b Te rog pune Doamne G D A Inima Ta în mine F# b Gândurile mele şi via a mea G e G A Pot fi schimbate doar prin Dragostea Ta F# b Schimbă-mă o Doamne în asemănarea Ta e A D Înoieşte fiin a mea. tu Doamne eşti îndurător F C G a / : Tu . vreau sa fiu Credincios. neprihanit E ceea ce vrei Tu să fiu 278. să fiu prin Tine Neprihanit. Voia Ta .da Doamne eşti îndurător Plin de milă izbăvitor : / Tu eşti soare adăpost D-ai nădejde vie ii rost Tu eşti puternic salvator Plin de milă izbăvitor / : Da . o. Doamne Neprihanit.275. fa ă de Tine Credincios.

i cer mereu iertare :/ De când în inima-ai intrat Via a Tu Doamne mi-ai schimbat Şi nu am cum să. Isus Fii glorificat :/ 280. Cu-ndurare El m-a ridicat D G D Cu-ndurare El m-a ridicat G D A Tot păcatul meu L-a uitat D G În iubirea Sa găsesc odihnă D A D Şi mă simt eliberat b G A b Am trăit departe de Domnul meu G A D Am fugit de glasul Său b A D G Până când El inima mi-a atins D A D Cu iubire El m-a găsit Vreau să cânt acum îndurarea sa Şi tot harul nemeritat Să-I inchin iubirea şi via a mea Tot ce sunt Lui să-I dăruiesc.i dau F# E B În schimbul jertfei Tale g# c# Inima mea i-o dau Isus F# B Şi.279. 282. Doamne eu te rog B /: Doamne eu te rog A E B Ascultă glasul meu B Din adânc te chem A E B Chiar de la marginea lumii :/ B F# /: Şi-atunci când inima mi-e grea E B Vreau pe stânca Ta F# Ce n-o pot urca B Ce n-o pot urca :/ /: Doamne vreau să-alerg Sub aripile tale Tu-mi eşti adăpost Şi turnul meu de scăpare :/ 106 . Fii Glorificat D e G D/A D /: Fii glorificat.i mul umesc Pentru-al tău Doamne har ceresc Ci vreau pe Tine să te slăvesc 281. Fii glorificat. Doamne n-am aur nici argint B Doamne n-am aur nici argint F# Şi ştiu că nu i-ar trebui E Dar am ceva mai pre ios B Inima mea i-o dau Cristos F# B Ca să. Fii glorificat.i slujească ie B E /: Doamne ce-aş putea să. :/ G D /: Glorificat Fii în ceruri e D Glorificat pe pământ G D Glorificat Fii în templu G/A f#/b G A D Isus . D e G D/A D Fii glorificat.

i fie via a A f# Paşi să-drepte pe drumul bun D A E A Lasă-n inimi un dor de cer Pe calea noastră se află aievea Lumini căzute şi stinse-n vănt Şi mul i inceracă să ină aprinse O amăgire un dor străin Să laşi în urmă ploi de lumină Pe drumul celor ce-au rătăcit Arată calea atinge inimi Şi dă speran ă prin Duhul Sfănt.283. În orice suflet e-un tainic dor A E În orice suflet e-un tainic dor D A/E Aprins în noapte sau stins şi gol A E Dor de lumină de veşnicie D A Ascuns în inimi de Dumnezeu A D Deci poartă.i lumina prin întuneric A E În nopatea făr’ de nădejdi pe drum A D Far neclintit să. 284. 107 . Condu-mă Doamne ziua D Condu-mă Doamne ziua e Condu-mă e ruga mea A G DA Prin toate necazurile acestei lumi D Condu-mă Doamne noaptea e Condu-mă prin lumina Ta A G A D Că doar Tu po i conduce via a mea D Am fost născut în păcat e Dar Isus pentru mine s-a dat A D/A Via a mea de-acum e în mâna Sa D Dar până-L voi vedea e Am nevoie de-ndurarea Sa A D Că mi-a promis să îmi conducă via a Dumnezeu ne iubeşte mereu Pentru noi a dat pe singurul fiu Ca noi să fim salva i din păcat Deci vino azi cu inima ta De păcat El o va spăla Şi de azi El poate fi lumina ta.

F În veci a Lui iubire! C A# 2x/ Cânta i laude. În veci a Lui iubire! F A# Aduce i ca jertfă mul umiri. cânta i laude. F În veci El e puternic d În veci e credincios. D A Slăvită şi sfântă. 108 Rugăciunea şi cântarea. D b Aleluia . minunat. A Cine-ar putea să fie la fel. Noi spre Tine Doamne să privim. 287. În veci e-a Lui iubire. D b Aleluia . C În veci cu noi rămâne. puternic si slăvit. Cânta i laude. G A Veni i cu to i la Casa Domnului. Se înaltă pururi tot mai sus. Tu vei fi un veşnic soare. G A f# b Pacea Ta să rămână peste ei mereu. aleluia . G Atât de frumos. Purta-vom mesajul iubirii de sus. 286. D A Atât de curat.285. Din zorii zilei până la apus. Ce bucurie când mi se zice D F# Ce bucurie când mi se zice. G A D Să se bucure cei ce te iubesc. Iar cand norii vor apare. A Nu se compara cu fiin a Ta. F În veci e-a Lui iubire! A# El stăpâneşte peste-ntreg pământ. În veci a Lui iubire! Cânta i laude. Ce i i dăruim ie Isus. În veci a Lui iubire! El e via a cea de sus. cânta i laude. desăvârşit. G A D Prin prezen a Ta Sfânt Dumnezeu. Nimeni nu e cum esti Tu D Nimeni nu e cum eşti Tu. D Nimeni nu e cum eşti Tu. G A Nimeni nu e cum eşti Tu Isus. G A Să înăl ăm cu to i numele Lui. G Fiin a Ta fără defect. în veci. Spre onoarea şi mărirea. D F# In dragoste şi în părtăşie. Luminos. 4 x/ În veci a Lui iubire! /4 x Cânta i laude. . A# În veci de veci. G A D Ce te laudă şi te preamăresc. /2x Cu bra ul tare El ne-a condus. G A Nimeni nu e cum eşti Tu. În veci e-a Lui iubire. cânta i laude. aleluia .

binecuvântat.288. fii binecuvântat. te voi lăuda 3x / Binecuvântat fie El . /3x . binecuvântat Binecuvântat fie El . te voi lăuda C G D e C 2x/ Binecuvântat fie El .B Şi nume sfânt ai g# A B Milă ai de păcatul meu greu g# A c# B Doar în numele Tău siguran ă am g# A B Şi putere să nu cad rănit g# A c# B Doar în numele Tău eu sunt întărit. ie i-o dau G D e C Când noaptea se apropie. /2x G D e C Fiecare laudă. te voi lăuda G D 2x/ Primeşte lauda. Binecuvântăm Numele Său. e C Eşti vrednic Dumnezeu. e D C Binecuvântăm Numele Său /2x Fii binecuvântat Când soarele-i din nou pe cer Când toate sunt cum le-ai creat Fii binecuvântat Fii binecuvântat Când drumu-i plin de suferin i Chiar dacă plâng şi-mi este greu Fii binecuvântat Fiecare laudă. ie i-o dau Când noaptea se apropie. Fii binecuvântat G D Fii binecuvântat e C Când pământul e săturat G D Când ploaia dă peste el e C Fii binecuvântat G D Fii binecuvântat e C Când mă aflu pe pământ uscat G D Şi păşesc singur prin pustiu e C Fii binecuvântat 109 G D e C Fiecare laudă. G D Binecuvântat fie El . G D e D C Îmi cântă inima . 289. Eşti Dumnezeu suveran E B c# Eşti Dumnezeu suveran A Şi nume sfânt ai E B c# Eşti mielul fără cusur A E Şi nume sfânt ai E B c# Atotputernic Tu eşti A Şi nume sfânt ai E B c# Eşti fiul Său eşti Hristos A E. ie i-o dau G D e C Când noaptea se apropie.

110 . Doamne vreau să mă închin E B Doamne vreau să mă-închin c# A Şi cu inima mea înaintea Ta vin E B Când mă rog mă ascul i c# De păcate mă ier i A Numai Tu mă-n elegi E B Credincios îmi răspunzi c# Iar sub aripa Ta A De furtuni mă ascunzi E B Mâna Ta mă atinge c# Şi îmi dă libertatea A Prin har să trăiesc E A Nici nu pot să exprim B Cât Te doresc… E B Inima mea î i spune iubire c# A Inima mea i i dă mul umire E B Inima mea pe Tine te caută c# A Inima mea căci Tu eşti E B c# A Cel mai minunat… 291. şi bunătatea Ta F G Mă umple atunci când Î i cânt C Ce mare eşti Tu ! :/ C a F C Căci dragostea Ta .D În schimbul lor bucurie să-mi dai G C e D Î i dau suferin a G C eD Î i dau durerea G C e D G C.e. ISUS ! DA . ce faci Tu pentru mine C d Ce mare eşti Tu . Apăsat dar nu zdrobit Niciodată părăsit Pus jos dar nu distrus Sunt binecuvântat căci Tu promi i aşa Bucuria Ta va fi puterea mea Toată noaptea de-aş fi supărat În zori Tu-mi dai bucurie !!! 292. Ce mare eşti Tu ! C d /: Ce mare eşti Tu! . Î i dau necazul meu G C e D Î i dau necazul meu G C e D Î i dau ruşinea mea G C e D G C. ISUS ! G AMIN.e.D În schimbul lor bucurie să-mi dai G C e D 3x / DA . ajunge pân’ la ceruri a G Iar inima Ta m-a găsit şi m-a salvat.ce mare e mila Ta F G C Ce mare e tot .290. ISUS ! DA .

F C Domn al slavei mai sus de galaxii g A# Tu eşti Vrednic. A# C g EŞTI DOMN AI FOST ŞI VEI FI. 111 .293. spre bolta senină G D Vreau să ştiu ce-nseamnă iubire a C S-o port în mine . s-o port pentru Tine M-am întrebat oare pre uiesc Ce are într-adevăr valoare Sau poate cred în lucruri ce sunt trecătoare Am încercat de atâtea ori Să port pe chipul meu un zâmbet Dar n-am ştiut să-l port şi în inimă. d ALELUIA . M-am întrebat oare via a mea G M-am întrebat oare via a mea D E doar un drum ce are-un capăt C G Sau poate e un pas spre o altă via ă G Am încercat de atâtea ori D Să în eleg ce port în suflet C D Dar oare e de ajuns o singură via ă G D Vreau să merg pe-un drum de lumină a C D Spre lumină . A# 2x/ Domn in cer si pe pământ /x2 Dis de diminea ă Lumina o voi întâmpina Şi în noapte de mă clatin Al tău nume-l voi chema. Vrednic. 294. Domn al veşniciei d A# C Domn al veşniciei d A# C Ce pământul ai creat d A# C Cerul este al Tău templu d A# Glorie celui preaînalt. Vrednic F C Universul în veci Te va slăvii g d C Tu eşti Vrednic.

Te-adoram doar pe Tine Te lăudam Numai Tu esti Dumnezeu Numai Tu. Doamne . Mâinile ridicăm când ne rugăm a F G a Mâinile ridicăm când ne rugăm. Numai Tu. Domnul meu ! Sfânt e. Numai Tu. numele Tău chemăm G Am venit . Numai Tu. F G C Dumnezeu plin de har eşti doar Tu. sfânt eşti Doar Tu .i apr ine şi po i să faci D ce vrei cu ea G C Via a e o artă aşa că evident e D Ca să şti să trăieşti ai nevoie de talent G C Oamenii se pot considera artişti e D F Dar via a e mai mult decât să şti că exişti. Via a-i o comoară G C Via a-i o comoară şi po i s-o investeşti e D Te po i considera bogat dacă trăieşti G C Dar. sfânt e doar numele Tău. F G a Am venit Doamne aici să Te întâlnim. numai Tu. C F Numai Tu. ie ne închinăm. numai Tu /:Sfânt eşti. G C Via a ta e-a ta dar nu î i apar ine e D Să şti ca nu depinde nici măcar D un pic de tine G C Via a a venit de undeva de sus e D G Via a ta nu e a ta e a lui Isus! 296. G /:Sfânt eşti. numai Tu. 112 . Domnul meu ! G F C Sfânt e. F G a Numele Tău chemăm. sfânt eşti F C Doar Tu . Te-adorăm doar pe Tine Te lăudăm Numai Tu esti Dumnezeu. C F C F Te-adorăm doar pe Tine Te lăudăm C F Numai Tu eşti Dumnezeu. aici F C ie să ne închinăm:/ Esti doar Tu. numai Tu. Dumnezeu plin de har eşti doar Tu. Am venit Doamne aici să Te întâlnim.:/ C F Numai Tu esti Dumnezeu C F Numai Tu. sfânt e doar numele Tău.295. Te-adorăm doar pe Tine Te lăudăm Numai Tu eşti Dumnezeu. ie ne închinăm. Numele Tău chemăm. Mâinile ridicăm când ne rugăm. via a e glumă şi nimic nu vei avea e D Dacă crezi că.:/ C G F C /:Mâinile ridicăm. Esti doar Tu.

luna noaptea F C Tu dai via ă şi iubire. A D Tu eşti sfânt. Doamne. f# E D f#. f# D E Eşti Domnul care-n veci domneşti.E În veci de veci domneşti. F C d A# Tu faci să răsară soarele. Mai mult decât mul i bani şi boga ii Mai mult decât o via ă plină de succese Mai mult decât un om ar putea iubi. să Te sim im. f# E D f#. d A# F Pe Tine te doresc caci Tu C d Eşti tot ce am eu nevoie acum A# F Eşti Domnul şi prietenul meu cel mai bun 113 .Te chemăm A D E Numele Tău sfânt Îl înăl ăm.” G F e C În prezen a Ta eu stau Doamne x2 e C Şi-n tăcerea mea î i spun: e C D G „Sunt îndrăgostit de tine Isus” Î i cânt un simplu cântec De dragoste şi vreau În tăcerea mea să. Tu eşti drept E D Şi harul tău umple templul f# D E Noi trăim pentru slava Ta.eşti Tu. G e C Şi-n tăcerea mea î i spun: D e C D G „Sunt îndrăgostit de tine Isus. Doamne . Mai mult decât viaţa F C Mai mult decât orice de pe acest pământ d A# Mai mult decât a prietenilor voce F C Mai mult decât visul meu cel mai mare d A# Eşti Tu Isus. Vrem să Te-auzim. Isus Îl înăl ăm. Focul sfânt vrem să-l aprinzi. A D Tu eşti sfânt.297. noi Îi cântăm. Tu eşti drept E D Şi harul tău umple templul f# D E Numele Tău. f# D E Glorie Celui veşnic viu.A# Mă ii acum în bra ul Tău şi nu mă laşi. A A numelui Isus! Pe Tine . x 4 298.E Glorie Celui viu! A D E Pe Tine. F g F A# C d. A D E f# Sfânt e Dumnezeu. Te iubim Pentru Tine noi vrem să trăim. Te lăudăm A D E Ne-nchinăm în Duh şi-n adevăr. D E Îl lăudăm . Isus.i cânt „Sunt îndrăgostit de tine Isus” 299. Te lăudăm A D E Pe Tine Doamne. Pe Tine Doamne. Tu eşti Domn în ceruri G e Tu eşti Domn în ceruri C Iar eu sunt doar un om.

i urmez mereu. Tu m-ai salvat. C# f# C# f# Nu lăsa via a mea D b E Să o trăiesc fără Tine A D E A Ava Tată vreau sa fiu D E A Cu totul doar al Tău. D A D Viată nouă mi-ai dăruit.300. 301. G A D G A D Ce dar nemeritat. G A D Doamne. Ava Tată A D E A Ava Tată vreau să fiu D E A Cu totul doar al Tău D E f# Cu mintea şi inima mea D E A Să. :/ Acum.i slujesc mereu. D f# b A În locul meu pedeapsa mortii ai luat. Doamne. esti înaltat in slavă. În fa a Ta to i se vor pleca.i dăruiesc e a Ta. Stau din nou D f# b A Stau din nou gândindu-mă la jertfa Ta. Inima-mi va cânta.i mul umesc pentru Golgota. b G Mul umesc Isuse. 114 . G A D Viata. D G D A Smerit de îndurarea ce mi-ai oferit. Până atunci uimit fiind de harul Tău . D G D A /: Privesc către crucea unde ai suferit. ’Ava Tată’ vreau să fiu Cu totul doar al Tău În mintea şi inima mea Să. / x 4. G D G A Sângele scurs. pe veci dragostea Ta. trupul străpuns.

Doamne Tu-mi eşti refugiul Doar în Tine mă-cred Eşti lumina mea-n noapte.i m-acoperă. Un Prieten la nevoie G b e Lacrimi mari în ochi ca roua a D Pe-obraji suvoaie reci se scurg G b e În inimă speran a mai rămâne a D O lumină strălucind vioi d B Zi după zi în suflet a c Dragostea Ta o simt mereu G b e Caci-am fost suntem şi fi-vom a C G De dragoste lega i pe veci G D Un prieten la nevoie C D În Domnul ai mereu G D Un prieten ce cobară C D La tine cand i-e greu B Nu va-ntârzia de fel e C Dacă-n rugă tu Îi ceri a D G Izbavirea astazi El î i dă în dar Dumnezeu din cer spre tine Harul său măre coboară Pe cruce Fiul Său murise Iertare să primeşti în dar Inima ta e tot ce vreau Lucrul cel mai de pret il ai Căci ce-i scris e da şi amin Cuvântul Său va ine-n veci 115 .i m-acoperă.Doamne Tu-mi eşti refugiul C Ge Doamne Tu-mi eşti refugiul F Tu eşti Sfânt şi Drept d G Credincios în toate. Tu-mi eşti Domnul. scăparea. Doamne Tu-mi eşti refugiul Îndurarea.302. C Ge Doamne Tu-mi eşti refugiul F G C Îndurarea.i m-acoperă. 3x / Tu-mi eşti refugiul / O Doamne ! Îndurarea.i m-acoperă 303. G C La umbra aripilor Tale e F Doamne în prezen a Ta rămân G C Tu eşti acelaşi ieri azi şi-n veci F 2x / Tu-mi eşti refugiul / Doamne Tu-mi eşti refugiul După Tine tânjesc. Doamne Tu-mi eşti refugiul Îndurarea.

D A Via a mea toată i-o-nchin doar ie c# g# A B Vreau să fac voia Ta E Edim D A Gândul îmi zboară Doamne la Tine c# g# A Inima-mi nu mai vrea f# A B Să iubească o lume atât de rea . C F G C Stau liniştit ştiu că eşti Domn /2x Doar în Hristos mă odihnesc Puterea Sa în linişte-o găsesec 116 306. e e D G Numai Tu îmi eşti de-ajuns B e Numai Tu Isus eşti Domn /2x 305. Tu eşti bun C e D e 2x/ Căci numai Tu Isus . sfânt eşti Domnul meu E B c# F# Pământul e plin de slava Ta B F# E B Numele Tău e-năl at E B D# Pe-ntregul pământ eşti Domn g# C# F# B Luminezi via a mea B E c# F# Şi prin Tine strălucesc B F# E c# F# Cerul cântă laudă. E F# B Aleluia şi-n via a mea. 307. În mâna Ta C e a F D G ine-mă în mâna Ta C F d D G Să m-ascunzi .i aripa C F G C 2x/ Când oceanele cumplit vuiesc C F G a Doamne dă-mi puteri să biruiesc a F G C Tată ştiu că Tu eşti vegheator.304. întinde. D C D G Dar ştiu că-mine Doamne Tu trăieşti G C D G Şi-n inimă eu vreau să îmi vorbeşti /2x G C D e Tu eşti bun şi iubirea Ta e-n mine C D e Tu eşti bun şi iubirea Ta rămâne C D e Tu eşti bun şi iubirea Ta e-n mine C D G Tu eşti bun . Via a mea toată i-o-nchin doar ie E Edim. minunat e Domnul d# g# Eşti rege-n univers. Cerul cântă B F# E B Sfânt eşti . Tu eşti bun G C D G 2x/ Unii spun că nu po i fi găsit G C D e Al ii spun că nu po i fi văzut . f# B Vrea suflarea Ta E A O via ă curată vreau E A O inimă nouă-n dar C D E Să ştiu că visul meu C D E Face parte din planul Tău .

310. Se cuvine să Te laud A D A Se cuvine să Te laud Domnul meu A D E Se cuvine să Te laud tot mereu D Sunt dator şi se cuvine A Cine altul decât Tine E D A M-a iubit şi mă iubeşte tot mereu Zi de zi vreau să Te laud Domul meu Zi de zi vreau să Te laud tot mereu În tot locul să te laud Domnul meu În tot locul să te laud tot mereu Se cuvine să Te laud Domnul meu Se cuvine să Te laud tot mereu. laudă F C d Puterea e numai a Lui C F C F C F Tu cântă-I glorie. 309. Războiul e-al Domnului d a d Când lupta se-apropie . să mă-nchin G e F C Dragostea Ta e speran a mea e F d Iubirea Ta . te rog nu uita A# C d Războiul e-al Domnului D C d Rămâi în picioare dar nu dispera A# C d Războiul e-al Domnului C F C F C F Tu cântă-I glorie.i spun Te iubesc eşti tot ce am mai bun Mă-ncred deplin eşti Domnul viu Via a mea e-n mâna Ta astăzi ştiu.308. Dragostea Ta C F C F Astăzi . laudă F a d Onoare şi cinste adu-I Armură de slavă să-mbraci dar să şti Războiul e-al Domnului ine sus Cuvîntul şi nu te clinti Războiul e-al Domnului În mijlocul luptei tu cântă mereu Războiul e-al Domnului Căci în fruntea oştii e chiar Dumnezeu Războiul e-al Domnului. via a mea a A# F Tu-mi po i schimba inima A G C Să fiu al Tău aş vrea Tată acum vreau să. 117 . te rog Doamne din nou a G C G Să mă strângi mereu la pieptul Tău C F C F Vreau să Te-ating şi să Te simt a G C G Să mă-ncred în bra ul Tău .

311.:/ C / Doar Tu eşti Sfânt. a G D G Păcatul meu m-apasă greu.Un simplu cântec eu î i cânt A c# B O.:/ F G Vom sim i puterea Sa F G Fa ă-n fa ă-L vom vedea. G Doar Tu eşti Sfânt. :/ 118 I i mul umesc că m-ai creat A c# B O. F d Binecuvânta i sunt acei G C Ce se încred în Domnul. a G F Numai Tu eşti Sfânt. F C Ne închinăm.A -. Isuse . când te căutăm. Isuse. El cu drag priveşte C G F Şi-n mijlocul laudelor noastre. C DG Povoara să-mi iei. Binecuvânta i sunt acei C F /:Binecuvânta i sunt acei C Care stau în Templul Său. scump Isuse E B c# 314. ascultă-ne Doamne. e D C Eu vin acum îngenunchez. El în veci iubeşte C G Îndurarea lui nu se va sfârşi a F Pe-ai săi copii . C G a Când ne rugăm.E Doar în mâna Ta . Domnul în ceruri domneşte C Domnul în ceruri domneşte. Un simplu cântec eu î i cânt E B c# . C G a G F /:Din înalt. C D /: În Tine mă încred e Pe Tine Te caut. drag Isuse f# c# B E I i mul umesc că al Tău m-ai facut f# E B În nici un loc n-as vrea să fiu EB A EB A Decât în mâna Ta. C a Pe tronu-I aşezat F C G G# A# Plin de mărire şi slavă e îmbrăcat D# Noi to i cu sfinte podoabe c Stăm în prezen a Sa G# C# Şi-n timp ce Îi vom cânta G Slava lui vom vedea a F Caci Domnu-i bun . sub ocrotirea Ta f# g# B A inându-mă în mâna Ta A E B. Sunt frânt eu cad în bra ul Tău e D C Sunt frânt eu cad în bra ul Tău acum a G D G Am obosit de-al lumii lung drum./ x4 312. El va veni 313.

D Eşti Tatăl meu. D Eşti Domnul meu. Domnul ne ridică În acest neam. Isus. Fiecare fii şi fiică. aceasta e. eu te iubesc ceast 316. a C D Copiii Tăi te laudă. a C G D Şi îngerii te adoră. 119 . aceasta e a Ziua Domnului. Ace a e e D Acum e timpul pentru o ungere nouă e D Acum e timpul pentr-o revărsare proaspătă a Ca şi fii şi fiice ale Regelui e Noi azi ne ridicăm a Ca şi fii şi fiice ale Regelui C D G Noi azi ne ridicăm. declarăm: C G D e /:Lasă gloria Ta să curgă acum a G D Şi să umple-ntreg pământ. D G Mă voi bucura. eu te iubesc mai mult C G Decât iubesc orice pe acest pământ D Eşti tot ce-mi doresc. Fiecare fii şi fiică. aceasta e G Ziua Domnului. G Eşti Domnul meu. C e Mă voi bucura. Domnul vă ridică Fi i lumini. C c e Tu nu po i fi înlocuit. Copiii Tăi te laudă. declarăm: C e D Aceasta e.aceasta e. mă voi bucura.3 5. e Şi toată via a mea i-o închin C G Cu tot ce sunt pe Tine te slăvesc D Eu te slăvesc. La început Domnul a creat Şi pentru slava Lui crea ia cântă-n cor. este ziua Ta! C e D Aceasta e. G Eşti tot ce am. Şi îngerii te adoră.:/ e Isus. a D Mă încredin ez în bra ul Tău.

319. e C D Numai Tu via ă-mi dai când plâng. E A Eu strig: ’’Lăudat să fie Domnul meu’’ f# B Şi sunt izbăvit de vrăşmaşii mei.. E /: Cât Te iubesc de mult. f# B Scutul meu. g# A Şi azi mă închin. E B Doamne ie. Am nevoie de Tine Doamne Am nevoie de Tin. Am chemat Numele Tău cel Sfânt. curat să fiu din nou Eu te iubesc Isus. Tată. c# A Chemând Numele Tău E Te laud Domnul meu. Tu iei durerea mea. Tu eşti stânca’n care mă ascund. tăria care mă scapă. Cât te iubesc de mult c# A E În fiecare zi m-aju i să pot zâmbi B Eu te iubesc Isus. În îndoiala mea. Prezen a Ta şi dragostea sa..i apar in. e C D G Numai Tu m’auzi atunci când strig. :/ Ai şters păcatul meu. Şi am strigat către stânca mântuirii. Umple-mi fiin a. e C D Numai Tu mă’nal i în bucurie. A B Am nevoie de Tin. Am nevoie de Tine Doamne. . De’acolo de sus. g# Cât Te iubesc de mult. Tu ai auzit glasul meu.317. B E Cât Te iubesc Isuse. Nimeni ca Tine G D C Nimeni ca Tine nu v-a putea D G Să-mi umple inima.i simt. E B La Tine îmi înal sufletul. 120 G e C D Numai Tu-mi cunoşti adânci dorin e. Tu schimbi via a mea Eu te iubesc Isus. Azi mă închin E A Doamne. x4 318. A Cât Te iubesc. din ce fac C D G Nu poate locui’n prezen a Ta. te caut Te chem să stâmperi setea inimii. A B Am nevoie de Tine Doamne. G D Nimic. B Eu te iubesc Isus. M-ai scos la loc larg pentru că mă iubeşti. g# A Tu cunoşti inima mea.

121 . Doamne. / x4 321.i dăm. nu e Domn ca al meu. nu e Domn ca al meu. Doamne. nu e Domn ca al meu C G Nu este nume vrednic de laudă D Stânca salvării n-o po i muta e C S-a dovedit adevărată. G b A Numele Tău înal ăm:/ G b A În prezen a tronului plin de slavă. Isus e stânca mea / x3 F C D G Nu este stâncă.i cântăm. Ae A GD Te iubesc. b G D A b Venim. f# Îmi ridic mâinile G D Şi-mi înal vocea’nspre ceruri G F# b A Căci Tu eşti lumina mea. G D Pe Tine Te-adorăm.320. Ae A GD Te iubesc. pe genunchi ne plecăm. b G / Inima şi mintea mea D A Î i dăruiesc toată via a mea. te iubesc. D G Nu este stâncă. b f# Iar acum. e C G D / Stânca vie ii. G b A În prezen a Ta noi vrem să stăm. D b Purtat pe aripi în prezen a Ta G Sufletu-mi cânta şi în inima mea. G Inima să. 322. eu doresc G D Sa mă’nchin întotdeauna G F# b În puterea Numelui Tău. G D A G Venim ie să ne-nchinăm. Ascultă Doamne lauda mea D b Ascultă Doamne lauda mea G Când mă gândesc la Tine’n ruga mea. G D A b Venim. te iubesc.Stânca vieţii G Nu este stâncă. Ţie laudă-Ţi cântăm D G D /: ie laudă. mâinile ridicăm.

A# F C Doamne. Tu eşti tot ce mi-a rămas. A# Nimeni n-o va lua. F C d Doi stropi de lacrimi s-au scurs A# C d E bucuria iubirii lor A# C d Care le poartă fiin a-n zbor g F C Pe aripi de vis.323. vă v-a proteja A# Vă v-a proteja. Tu eşti tot ce mi-a ramas. F A# D# C Doamne. A# C d E ziua sfântă când voi v-a i unit g F C Totdeauna în dragostea Sa. 324. A# C d /: Din acest moment. spre cerul deschis Spre dragostea la care-a i visat. nori de vor veni. Nimeni nu ne poate despăr i. C Doar voi doi. F C /: Via a mea e-n mâna Ta. Nimeni nu ne poate despăr i. spre cerul deschis A# F A# Spre dragostea la cate-a i visat amândoi. F C Orice vremuri vor veni A# Veşnic te voi iubi. Via a mea cu Tine este pace. de-acum pe vecie A# C F El vă v-a purta pe aripa Sa A# C d Iar când v-a veni furtuna pe cale g F C El nu vă v-a lasa. d a A# F Vânturi dacă vor bate. Foametea sau lipsa dacă vor veni.. :/ De îndoieli vor veni De barca vie ii se va clinti Doar mâna Sa vă v-a ridica Spre aripi de vis. amândoi Doar voi doi. O nouă zi a venit F C d O nouă zi a venit A# C d O nouă dragoste s-a-mplinit. Viaţa mea cu Tine F A# F C Via a mea cu Tine-i bucurie. :/ 122 .

:/ E A B Ia-mi inima şi schimb-o E A B Via a mea transform-o E A B Mintea mea ’noieşte-o c# A B /: Fă-mă. E D Iubire am găsit şi cred în Fiul Său D Condu-mă Tu. sfânt mereu. 326. D Nimeni nu schimbă asta./ x4 327.. sfânt mereu. :/ A f# E /Nimeni nu schimbă asta. credincios E tot ce vreau să fiu. Sfânt mereu E A B /: Sfânt mereu. eşti cu mine pas cu pas G C e D Isus Tu m-ai salvat D /: Dacă seara oftez. da Doamne da G C e D Tu eşti bucuria mea G C e D G Eu Te laud şi mă-nchin . credincios e tot ce vreau doar. :/ Credincios. plâng şi strig F C Sunt vesel diminea a :/ . da . Credincios. E A B Sfânt mereu. E D Ai auzit tu de Cel din Ceruri E f# Ai auzit cum şi-a dat Fiul Lui. eşti prietenul meu f# Tu vei fi mereu.325. Credincios vreau să fiu. da . Isus. A E Vreau să fiu Domnul meu. 123 A E /: Isus. Nu vreau să fiu îngrijorat G C e D Nu vreau să fiu îngrijorat G C e D Nu vreau să fiu nici întristat G C e D G Mai bine-L laud pe El neîncetat G C e D Nu vreau să fiu împovărat G C e D Nu vreau să fiu nici apăsat G C e D G Mai bine-L laud pe El neîncetat G C e D /: Da . D A Nimeni nu schimbă asta. Amin :/ G C e Ştiu că-n via a aceasta voi avea multe D necazuri G C e/D Dar nu vreau să mă las G C e D Fii binecuvântat . A B Sfânt mereu vreau să fiu. A E E tot ce vreau doar. Eu cred în Salvatorul Cred că El a înviat Cred că voi trăi întotdeauna Cu-al meu Domn şi Împărat Iubire am găsit şi cred în Fiul Său Condu-mă Tu. doar fă-mă doar al Tău. prietenul meu A E D Ai auzit tu de Salvatorul EA Ai auzit tu de dragostea Lui.

328. Tatăl luminii A D A 2x / Tatăl lumini Tu Te bucuri de copii tăi / D A E D 4x/ Tot ce bun şi desăvârşit e de la Tine D A 2x / Tatăl lumini / A D 2x / Tatăl lumini Tu Te nu Te schimbi A Eşti mereu acelaş / 124 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful