Harfa de lauda si inchinare

328 de cantari cu acorduri pentru chitara

1

A Aceasta e ziua Domnului 147 Aceasta mi-e dorin a 95 Aceasta e (Acum e timpul pt o ungere nouă) >>>>316 Ai deschis cerul Tău 103 Aduce i ca jertfă mul umiri(În veci a Lui iubire!) 287 Ai fost răstignit 96 Ai un loc la cruce şi tu <<<<<<<<<<<<<< 85 Ai un loc la cruce şi tu(altă variantă ) 208 Al meu Domn, Părinte 59 ‘Aleluia, aleluia Domnul nostru… 238 144 Aleluia, El sângele şi-a dat Aleluia, aleluia, aleluia, ( i-ai arătat puterea..) 18 Am auzit chemarea 222 ..Am aşteptat în întuneric 52 Am bucurie ca fântâna 206 Am cămin mai sus de nori 184 Am un cântec nou în inimă 49 Am venit cu to i aici 194
Arcuri încordate 30

Ce minunat e să fi dintr-o familie! 158 Cerul cântă (Sfânt eşti,Sfânt eşti Domnul meu ) 306 Cel ce stă sub ocrotirea 7 Celui ce şade pe tron 65 Cerul declară 100 Cerul e un loc minunat 34 Cine e ca El, nu e nimeni 270 58 Condu paşii mei Condu-mă Doamne ziua 284 Credeam că voi muri cu El 132 Credincios eşti să ne conduci 115 201 Cristos a înviat din mor i Cu Isus în lumea asta 178 Cu-ndurare El m-a ridicat 281 63 Cum doreşte un cerb Cură it eşti de păcat 227 Curgi ca un râu de slavă ############ 26 D Da , chiar în curând Da, eu cred în Isus Dă-I povara Da i Domnului tot ce-i al Lui De dorul Tău Deschide-mi ochii Deschide-mi inima Doamne Destinul tău e să învingi De vrei să ai fericirea în via ă . Din adâncul inimii Din El, prin El Domn al veşniciei
Doamne astăzi vin

226 37 149 50 170 81 237 223 261 2 80 294
94

Aş vrea Isuse Aş vrea să Te cunosc

166 123

Aşa aproape de Tin’ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: :::::::::::: 137

Aşa cum David 143 ... Ascultă Doamne lauda mea::::::::::: 321 192 Aşa cum sunt la Tine vin Astăzi cânt voios că Dumnezeu >>>>>>>>> 8 Astăzi mă-nchin Domnului 42 Astăzi mă-nchin {Doamne Tu eşti stânca} ..............319 Astăzi nu mai sunt minuni ^^^^^^^^^^ 181 72 Astăzi vin la Tine Atât am căutat 128
Ava Tată 301

Auzi ciocanele cum bat

268

B Binecuvânta i-L pe El 22 Bucura i-vă în Hristos 145 Bucuria mi-e Isus 136 Bine-ai venit scump Isus 262 .Binecuvânta i sunt acei 313 Binecuvântează Doamne România 246 Binecuvântează suflete pe Domnul tău 213 C Ca stropii de rouă 164 Căci iată că El 64 Când eram rătăcit Isus m-a aflat 249 Când Isus Cristos m-a mântuit 183 Când privesc bolta-nstelată 203 Cânt Aleluia Domnului 122 Cânt despre Isus 156 ..Cânt D-lui că mi-a făcut bine 151 Cântă, strigă, bate din palme 23 Cântare mea e numai 188 Cât de bine mă simt 11 Cât te iubesc de mult ( În fiecare zi )~~~~~~~~`~~ 317 Ce bine e să-I dăm laudă 19 Ce bucurie 93 Ce bucurie când mi se zice 286 Ce mare eşti Tu >>> 292 Ce măre e al meu Domn 51

Doamne cât de mare eşti 153 Doamne, candelă pe calea mea 225 89 Doamne dă-ne-n elepciune Domnul este bun ........................ 146 Domnul este păstorul meu 242 311 Domnul în ceruri domneşte Doamne eu te rog 282 Doamne îndurarea Ta-i aici 224 Doamne Te rugăm 126 Doamne Tu eşti Dumnezeu 127 Doamne Tu-mi eşti refugiul 302 Doamne, eşti mai scump 87 Doamne, î i spun DA 56 Doamne n-am aur nici argint 280 Doamne, Numele- i înal 97 Doamne, i-aducem închinare 110 Doamne, Tu eşti sfânt 71 Doamne vreau să mă închin 290 Domnu-i bun orişicând 33 Domnul stă în fruntea oastei 10 Dragostea Ta ( Astăzi te rog Doamne din nou) 309 Duhul Domnului este putere 20 Du-mă Doamne 114 Dumnezeu e tăria mea ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: 31 Dumnezeu este adăpost şi sprijin 233 E E aproape ziua când… E bucurie-n Hristos E Duhul Domnului 253 54 135

2

E-o minune 199 El e-n stare 61 El e sfânt 106 El este Domn 17 El este Leul 35 El ne-a iubit venind în lume 168 El poate 159 E râul sfânt 25 Este un vânt ce-adie 107 Eşti cel mai mare, Doamne 74 Eşti Dumnezeu suveran :::::::::::::::::::::::::::288 Eu eram în lume pierdut 239 Eu cred în vindecările divine 186 Eu mă-ncred doar în Domnul 165 Eu sunt un om 120 Eu ştiu, sunt salvat 259 Eu Te iubesc, Isuse 200 Eu Te laud ........ >>>>>>.......>>> 278 Eu am pornit fericit pe cărare 175 Eu nu Te văd 218 Eu ştiu că m-ai mântuit 209 E viu, E viu, E viu, E viu 196 F Fa a Ta o Doamne o căutăm Fii binecuvântat Fii Glorificat G Glasul Tatălui ceresc azi te cheamă iar Glorii din cer Glorie, glorie aleluia H ,,Hai, e timpul de-nchinare Haide i, lăuda i cu to ii Harul ce curge din Golgota Haide i să cântăm cu veselie Domnului Hei, hei, România I Iată ce sunt iată ce am 5 16 Iată, va fi o trezire Iată ziua ce-a i cerut-o 257 Inima mea tânjeşte după cur ile Tale 263 Inima mea vrea să- i cânte 70 Isus a făcut tot ce a promis 254 Isus, ce bucurie 82 .Isus, eu te iubesc 315 Isus, e mângâierea mea 88 Isus e Rege pe tot pământul 3 Isus este Domn 21 Isus eşti minunat 27 Isus Hristos este Domn 43 Isus, iubirea sufletului meu ,,, ,,,,,,,, ,,,, 91 Isus m-a eliberat 40 Isus m-ai cuprins din necuprins 204 Isus noi celebrăm victoria 45 Isus, mare Domn 113 .Isus prietenul meu >>>>>>>>>>>>>> 326 Isus pune-un cântec nou în inimă 15 Isus Tu eşti Domn 272 Isus vreau să merg întotdeauna cu Tine 67 244 289 279 267 230 155 105 28 191 6 38

Iubire, putere Isus cel înviat Isus Hristos e Domnul Isus via a noastră 157 Isus iubit când vei veni Isuse dintre to i Te-aleg mereu Isuse drag azi două inimi Î Îmi plec genunchii Înaintea Ta venim, Doamne În a mea inimă Te simt În curând noi vom pleca În Domnul mă-ncred În mâna Ta( Cand oceanele ) În Tine este via a mea În orice suflet e-un tainic dor Într-un loc liniştit şi-ascuns Înva ă-mă cum să Te laud În această oră Îndeajuns mi-e Doamne În lumina iubirii Tale În veci a Lui iubire! ( Da i mu umiri ) Î i dau necazul meu Î i mul umesc acum, o, Domnul meu Î i mul umim Isuse J Jos la picioarele- i L La umbra aripilor Tale La Tine venim La Tine Doamne Lângă Tine vreau Lăsa i Duhul Sfânt să lucreze Lăuda i pe Domnul Lăuda i, lăuda i pe Domnul Lumina lumii , prezen ă divină Lui Isus mi-am dat inima Leagă-ne Doamne pe to i împreună

112 160 179 229 161 258 130 219 266 250 69 305 47 283 60 75 177 180 210 287 291 247 171 68 232 124 73 240 119 141 140 271 55 163

M Mare Dumnezeu avem 148 Mai sus de oameni şi de-mpăra i 221 Mai aproape, Doamne 98 Mai mult decât via a ______________299 M-am hotărât să-L urmez 1 M-am întrebat oare via a mea 293
Mare Domn avem 46

Mare eşti Rege în veci Măre eşti Dumnetzeu Mărturisim actum Mă înve i să trăiesc prin credin ă Mi se bucură inima-n Domnul Mul umesc de tot ce Doamne Mântuirea e a Domnului Mâinile ridicăm când ne rugăm N Nimeni în afară de Tine
Nimeni ca Tine

104 9 211 274 189 217 273 296 36
318

#################### ####################

Nimeni nu-i ca Tin' _______________________83 Nimeni nu e cum eşti Tu

285

3

. 125 O...... o.. ce valuri de-ndurare Ochii Domnului ..Un simplu cântec eu î i cânt 303 312 V Venim în a ta prezen ă 245 Via a făr’ de Tine 139 295 Via a-i o comară Via a mea cu Tine-i bucurie >>>>>>>>>>>>>> 324 Via a mea toată i-o-nchin doar Tie 307 Vocea Lui se aude 256 Voi slăvi pe Mielul gloriei 131 Voi veni cu bucurie înaintea Domnului 4 Voi ve i fi bucuroşi 14 Voia Ta..... Isus adesea stau O noua zi a venit *************** 323 O.......... Doamne mare :: 152 O fă-mă un instrument 79 O inimă curată. osana-n înăl ime Osana . Doamne O........ Te-am ales 169 111 Toată gloria......Sunt frânt......... 320 U 220 198 214 215 53 297 101 197 134 150 202 118 176 252 308 12 13 172 236 24 76 310 277 325 182 109 260 116 Unde vor merge cei răni i Un oraş frumos este peste munte 269 248 Un prieten la nevoie( Lacrimi mari ) . osana..... . sfin enie ^^^ Sfânt mereu Sfârşitul veacului trăim Simt prezen a slavei Tale Slavă-n veci lui Isus ! Slavă....i cântam [ Venim ] .. eu cad 314 195 Suntem duşi şi clătina i Sunt fericit. Isus m-a mântuit 235 Ş Ştiu că Isus pentru mine are-o casă 32 O scumpă zi P Pe altar înaintea Ta Pe pământ avem o luptă Pentru noi e taină mare Peste-ntreg pământ Pe Isus L-am primit Pe Tine Doamne.i genunchii Poporaşul meu Pregăteşte-mi inima Prin Isus avem victorie Primeşte lauda şi închinarea R Rabuni.osana ....N-ai asemănare Noi avem o ară minunată Noi azi pe Isus înăl ăm Noi ridicăm Numele lui Isus Noi suntem una-n Isus Nu este munte prea-nalt Nu la întâmplare sunt Nu va fi o veste 187 Nu vreau să fiu îngrijorat Nu.. nu voia mea 41 Vom căuta.. Doamne fa a Ta 207 Vreau Doamne 230 Vreau să spună cel ce-i slab 212 Vrednic eşti de cinste 66 Vrei tu să scapi de păcat 154 Z Zi de zi eu vreau 243 Zideşte în mine 99 4 ..298 Tu-mi eşti refugiu 121 Tu.. eşti Mesia 133 Tu eşti Domn in ceruri .... onoare T Tată..... 162 185 231 Numele Domnului e un turn tare Numele lui Isus 138 O O cântare de mărire O. Tu din mor i ai înviat Răsune a noastră cântare Răsună astăzi în toate ările… Războiul e-al Domnului Râul cel sfânt Renun ând la gândurile mele Roagă-te diminea a România... Te lăudăm Pleacă... te slăvesc 62 Te-am ales. cerul e-n inima mea O Tată Sfânt noi Te rugăm 251 Ogoarele sunt gata de rcoltă 117 Osana. tu Doamne eşti îndurător 276 >>> <<< ie laudă... o...... nu suntem un vis Nu-i prieten lui Isus asemenea Numai prin gra ia 173 255 44 78 29 92 190 327..osana lui Isus în veci 265 84 193 174 205 108 234 39 167 Spală-mi Doamne gândul 102 Spre mine fa a i-o întorci 129 Stăm în a Ta prezen ă 90 Stăm uni i în adorare 48 Stau în mijlocul adunării 216 Stau din nou gândindu-mă la jertfa Ta 300 Satânca vie ii >>>>>>>>>>>>>> 322 Strig spre Tin' 86 Sunt străjerul care strigă 264 Sunt iertat căci ai fost părăsit 241 . onoarea Transformă-mi via a Doamne 275 216 Trăim vremi de har ca Ilie Tu eşti bun ( Unii spun că nu po i fii găsit ) 304 Tu eşti Rege. noi vrem ca slava Ta 77 Tată.... timpul tău S Sărbătoresc şi voi cânta Schimbă-mi inima Se cuvine să Te laud Sfin enie..

Aleluia. 2. D G A Voi veni cu mul umire-n casa Lui. Aleluia. eu sunt fericit G A D Sunt fericit că El M-a mântuit D G D /: OSANA. G A D Cântându-I: GLORIE. Dumnezeul meu. 5 3. Din adâncul inimii C Din adâncul inimii F C Pe Isus vreau a-L vesti G G7 C Şi să-I cânt mereu un mare: ALELUIA C Vreau să spun întregii lumi F C Dumnezeu cât e de bun G G7 C Împreună să-I cântăm to i : ALELUIA F C G a ALELUIA. Renun la lume. 'nainte-i Isus /x3 Şi înapoi ….1. Voi veni cu bucurie D G D f# b Voi veni cu bucurie înaintea Domnului. Nimic nu mă va clinti pe cale /x3 Căci nu voiesc /:să dau 'napoi :/ /: Căci nu voiesc :/ să dau 'napoi. Amin. D/f# b Să ne bucurăm în ea. eu sunt fericit e A D/G/A Sunt fericit că El M-a mântuit G D f# b Eu sunt fericit . M-am hotărât să-L urmez pe Isus C M-am hotărât să-L urmez pe Isus F C M-am hotărât să-L urmez pe Isus F a M-am hotărât să-L urmez pe Isus C G C Şi înapoi /: eu nu voi da :/ C G G7 C /: Şi înapoi :/ eu nu voi da. F C D G ALELUIA. 4. Amin C a F G Aleluia. vreau să spun tuturora F C F G Ce măre eşti Doamne. /x2 C/ a/ F/ G În fa a Lui Laud pe D-l şi-L preamăresc Laud pe D-l căci Îl iubesc. ALELUIA ! G D f# b Eu sunt fericit . dar nu la Isus /x3 Şi înapoi …. Amin. /x2 C a F G Final : Aleluia. te laudă al meu suflet. te laudă gura mea mereu. F C e a ALELUIA. Aleluia. În urmă-i lumea . D G Această zi e-a Domnului. /x2 Toată via a Îi voi cânta Căci vreau s-ajung în ara Sa. Aleluia. LAUDĂ Domnului ! G D E/A Laudă D-lui căci m-a salvat ! :/ ( a doua oară A/D ) a . Isus e REGE C a F G Isus e Rege pe tot pământul C a F G Azi mă-nchin în fa a Lui.

să vezi răsplătirea D E A E A celor răi. A c# /f# c# O mie să cadă alături de tine D b D E Şi zece mii la dreapta ta. Cel ce stă sub ocrotirea A c# f# c# Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea-nalt b E La umbra Celui Atotputernic. să ne smerim Să plecăm genunchii. C d Binecuvântări mă înconjoară F G C G Legea Sa cea Sfântă o iubesc C d Cresc în a lui Isus cunoştin ă F G C G Şi-n Cuvântul Lui Dumnezeiesc. cărarea de ea /x2 . Să nu te temi de groaza din noaptea cea grea Nici de săgeata ce zboară ziua De ciuma rea din întuneric să nu te temi Căci Domnu. Iată ce sunt C d Iată ce sunt. e Creatorul meu. Haide i să cântăm A E D A Haide i să cântăm cu veselie Domnului D A Şi să strigăm de bucurie f# E Către stânca mântuirii noastre A E C# f# Înaintea Lui. Binecuvântări sunt în cetate. O. Tot ce eu ating este sfin it.i va păzi. în cinstea Lui. loc de scăpare A Căci Domnul Sfânt f# E A f# E Dumnezeul meu în care mă-ncred D E A/ E E Dumnezeul meu în care mă încred. A c# f# c# Cu ochii priveşte. Domnul Dumnezeu m-a îmbogă it. să-L slăvim Noi suntem poporul Domnului Nu putem fi smulşi din mâna Lui. 7. 6. Prin credin ă sunt în sănătate. te va salva. O. A c# D Face din El. de vor cădea.5. 6 A E A A7 Domnul este un mare împărat D E A E Marea şi uscatul le-a creat A E A Domnul este un mare Dumnezeu B E E7 Lui mă-nchin. să mergem to i cu laude A D Cânta i-I cântece /x3 E A/ E O. Binecuvântări sus mă aşteaptă Cerul pentru mine-i pregătit Un locaş eu ştiu că am în slavă Cu cântări voi fi acol' primit. mă trag din Avraam C d Şi prin Hristos cel Răstignit G G7 C Via ă nouă-n dar eu am primit. doar harul Său. Să ne închinăm. iată ce am G G7 C G Rege sunt.

F C D G Binecuvântăm pe Salvatorul /x2 Voi binecuvânta Pe Domnu-n toată vremea /x2 Veni i şi voi cu noi Slăvi i pe Domnul Isus /x2 10. O. păstorul meu F C F G C Râul vie ii. Chiar de n-ar mai fi râuri pe pământ El e râul vie ii. cine-n ceruri sus a e E ca Domnul meu a e G E ca Domnul meu. Să intrăm în ara care ne-a promis. în veci. Domnul stă în fruntea oastei D b Domnul stă în fruntea oastei Lui D b Nimeni nu o poate birui G A b (G/A) Pretutindeni slava Lui se va vedea. 7 9. Se descoperă domnia Lui. limpede şi sfânt Niciodată El nu v-a seca Şi voi bea din El. C F Fară El flămând şi însetat C e F G Rătăcem în lumea largă neajutorat C F d Dar când m-a găsit El m-a săturat a e Şi mi-a dat să beau a e El mi-a dat să beau G Din harul său C C/G/a El e fântâna cu ape vii F C F G Nimic în lume nu-L poate-nlocui C C/G/a Stânca de veacuri. de-a pururi Dumnezeu. e comoara mea. C C7 F d Cine pe pământ. D b Tu să por i al biruin ei steag D b Slavă Lui ! Isus a câştigat G A b (G/A) Nici o armă nu-i mai tare ca a Lui. G D /: Un Domn triumfător e Isus G D Noi Îl urmăm unde ne duce G A b (G/A) Vrăşmaşii nu se pot împotrivi :/ Stăm în oastea biruin ei Lui. ce fericit sunt cu Domnul meu Nicăieri în lume nu-i altul ca El El e mai de pre decât tot ce am El e slava mea. Măre eşti Dumnezeu C/F C Măre eşti Dumnezeu F G C F/G Cu laude noi Te onorăm /x2 C F C Osana. binecuvântăm. Astăzi cânt voios C e F C Astăzi cânt voios că Dumnezeu a e E stăpânul vie ii mele F G El e Domnul meu. . Isus.8. eu voi bea din El mereu….

G D f# b Nu e loc mai fericit ca acel unde-am găsit e G A D Pe to i sfin ii ce-mpreună s-au unit. c# B Al trezirii val duce către mal A Na iuni întregi c# Final: Al trezirii val B A Duce către mal… /x2 8 . ce bine mă simt cu aleşii D-lui A G A D O. ce zi atunci va fi Când pe nori El v-a veni Şi în slava Lui pe veci ne va uni Lângă El ne-om aduna Şi plângând îi vom cânta Împreună ferici i cu El vom sta. ce popor minunat ! D Ce plăcut şi ce frumos D b E poporul lui Hristos D e Când pe Domnul ei Îl laudă voios. cântă adunarea G g Cerul stă şi-ascultă cântarea. Cât de bine mă simt cu aleşii Domnului D Cât de bine mă simt cu aleşii Domnului e Poporul minunat G O. ce bine mă simt cu aleşii Domnului D Poporul minunat D7 Strălucesc fe ele. 12. O. mări. D b D O. ce popor.11. c# Peste mun i înal i B Şi prin văi adânci A Peste oceane. Râul Cel Sfânt E Râul Cel Sfânt B Râul Cel Sfânt A E Curge lin peste pământ Râul Cel Sfânt B Râul Cel Sfânt A Râu divin ….

G D Şi-atuncea pomii din palme vor bătea D e pomii din palme vor bătea 9 G D pomii din palme vor bătea B7 e Când vă ve i bucura. cânta i-I laude Şi preamări i cu to ii pe Domnul slavei Când voi ve i cânta Iar pomii afla i pe drum Din palme vor bătea. va fi o trezire în ara mea B Iată. El ne-a învă at. Isus pune-un cântec nou în inimă d A Isus pune-un cântec nou în inimă g# d Isus pune-un cântec nou în inimă d g E un cântec nou ce nimeni nu mi-l ia A d Isus pune-un cântec nou în inimă. Renun ând la gândurile mele E Renun ând la gândurile mele. Cel ce-mi dai via ă. A E Nelăsând ca frica să mai stea. Întristarea ne-a schimbat-o-n bucurii /x2 Lacrimile le-a schimbat în ape vii Întristarea ne-a schimbat-o-n bucurii. A B Meditând în sfânta Ta prezen ă. 15.13.i inima. g# A Tu începi şi duci la bun sfârşit. Deschide. Iată. Întrebări ce am le-aduc la Tine f# Şi le pun Isus 'naintea Ta A B Stând curat în sfânta Ta prezen ă A B E Mă închin şi Te voi lăuda. Est şi Vest f# B E Iată. f# B E Doar iubirea Ta m-a împlinit. El ne-nva ă să trăim în dragoste /x2 Cu iubirea ce ne-a dat să ne iubim El ne-nva ă să trăim în dragoste. va fi o trezire E A E Iată. Voi ve i fi bucuroşi e Voi ve i fi bucuroşi De pace înso i i G D Iar mun ii răsuna v-or 'naintea voastră e Când voi ve i cânta Iar pomii afla i pe drum B7 e Din palme vor bătea. Sud. va fi o trezire în ara mea g# c# g# C# De la Nord. g# A Privesc la Tin'. va fi o trezire în ara mea . f# Concentrând aten ia asupra Ta. g# A Tu-mi inspiri fiin a şi lucrarea. O familie să fim El ne-a-nvă at /x2 Tineri şi bătrâni sunt una în Isus O familie să fim. 16. 14.

o. B E El este Domn E A g# B Arată. Domnul meu. A c# Pe captivi i-ai eliberat D A B Prin a Ta-ndurare sunt salvat. E A g# B Arată. aleluia.17. 18. Domnul meu. B i-ai arătat puterea mare. 19. Domnul meu. D E Vreau să-L slăvesc pe El /x3 B A E Î i mul umim eşti Salvatorul B A E Cu inimi de recunoştin ă ne-nchinăm B A E Îndurarea Ta va ine veşnic A f# B Eu te voi lăuda toată via a mea. aleluia. Cuvântul Tău Doamne-i speran a lumii Eşti Dumnezeu Prin a Ta tărie avem mântuire. aleluia. Eşti Dumnezeu Pe cei păcătoşi înainte-i aducem Eşti Dumnezeu Trimite. Eşti Dumnezeu Avere nu cerem dar privim la cruce.i puterea. aleluia. o. /x2 O. Ce bine e să-I dăm laudă E A E Ce bine e să-I dăm laudă Domnului E A B Ce bine e să-I dăm laudă Domnului A B g# c# El captivi eliberează. E O. B El e Domn. El este Domn E A E El este Domn şi domneşte din ceruri. B E El este Domn E A E El vine-n putere când chemi al Său Nume.i puterea. aleluia. E B c# B E A Aleluia. Aleluia. A E Boldul mor ii l-ai înfrânt. 10 . inimi vindecă A B E Binecuvântăm numele Lui. E B c# B E A Aleluia. aleluia B E Isus Hristos e Domn.i puterea. B E Din mormânt ai înviat triumfător. o. o. n-are sfârşit la zile. Domnul meu. B Lan urile le-ai zdrobit. Domnul meu. Domnul meu. /x2 O. Arată. B E El este Domn A E Întunericului I-a zis: “ Să fii lumină !” B E El este Domn E A E Cine-i ca El. Domnul meu.i puterea.

va veni Ca să fim cu El în slavă Aleluia. aleluia /: Isus ne-a salvat. 21. bate din palme E A Cântă. strigă. doar al Lui. de orice păcat Să-I cântăm un imn de slavă :/ Isus ne-a salvat Să-I cântăm un imn de slavă Aleluia /x6 Isus va veni şi ne va răpi Ca să fim cu El în slavă. Isus. A E Cel ce e-n noi e mai tare A B E Decât duhul veacului A E c# Suntem mai mult decât biruitori f# D B Prin cuvântul Domnului. Binecuvânta i-L pe El E Binecuvânta i-L pe El A B Binecuvânta i-L pe El E c# Binecuvânta i-L pe El B ( a doua oară E ) Cel Preaînalt E A E c# /: Numele Lui e un turn puternic B Credincioşii vin la El E B Şi sunt salva i :/ Glorifica i-L pe El /x3 Cel Preaînalt To i să-L laude pe El /x3 Cel Preaînalt 23. Duhul Domnului este putere E c# A B Duhul Domnului este putere E c# A B Duhul Domnului e tăria mea E c# A B Duhul Domnului este putere A B E Îmi dă victoria. . strigă. Cântă. B E D/A Stăpânului dă-I laudă ! E A B Pleacă-te ‘naintea Domnului ! E A Cântă. :/ e a B7 e Aleluia.20. bate din palme B c# Stăpânului dă-I laudă ! A B E Căci El e un mare D-zeu ! C D G Astăzi e zi de sărbătoare C D b e E ziua când ne bucurăm ! C D G D e Măre ul Rege ne-a eliberat ! C a B Şi-I dăm laudă. Isus este Domn e a /: Isus este Domn. aleluia.D ) Vreau să-I cânt un imn de slavă. pe El îl înal B7 e ( C.:/ e a D G /: Isus e DOMN B7 e Vreau să-I cânt un imn de slavă. /x12 11 22. bate din palme. aleluia. Numelui Său. strigă.

Cu to ii spre munte. în mine e viu A E B Şi trăieşte-n inima mea. În apă intrăm la-nceput pân’ la glezne. E B c# B c# Domn al domnilor. minunat D G D Nu e nimeni ca El. Rege al regilor A E B El domneşte-n veci de veci E B c# M-a eliberat. Curgerea lui e venită din ceruri Şi poate lua genera ii la rând. G Uită-te de doreşti a În cuvânt ca să găseşti D G Numele lui Isus e minunat. ne place să mergem. 25. 26. 12 Cei ce străbat ale râului ărmuri Beau din râu şi-apoi cântă strigând. cu putere. Sărbătoresc şi voi cânta E B Sărbătoresc şi voi cânta A B E Vreau să bat din palme-n ritmul laudei B " Isus domneşte. eşti minunat G Isus. " voi striga A B E Stânca mântuirii şi a laudei e. minunat. E râul sfânt A E B E Peste munte e-un râu ce curge A E B E Înviorare revarsă curgând. E În ceasul de pe urmă c# Vreau Duhul Tău să curgă A f# B Şi să inunde via a mea. E A E E râul sfânt care suflete mişcă B E E râul sfânt care curge şuvoi. . A B E c# Este un râu ce curge peste noi A B E/E7 Vindecare El aduce pe pământ A B g# c# Totul ia fiin ă unde curge el A f#/ B Îmi alină setea sufletului meu. via a mea. A E B E Râul străbate via ă-aducând. eşti minunat a Minunat.24. Isus. Biserica-ntreagă trezire-aşteptând. Curgi ca un râu de slavă E Curgi ca un râu de slavă c# Cu bra ul Tău dezleagă A f# B Tu. A E B E În văi adânci şi-n întinsa câmpie. 27. A E Redeşteptarea de la Rusalii A E B E Revars-o acum din plin peste noi. Şi-apoi înspre larg ne avântăm înotând.

Domnul îmi răspunde a B7 e Căci El e acelaş Dumnezeu.28. Zile înnorate nu mă vor abate De la inta veşniciilor Ploaie şi furtună. lăuda i cu to ii D /: Haide i. bariere. 29. har şi mângâiere Şi mă înso eşte pas cu pas. Arcuri încordate e G Arcuri încordate fi-vor îndreptate. nu. e G Credincioasă slugă.i mâinile c Şi cântă-I numele C# D Căci Dumnezeu Te-a ridicat :/ g Haide i. toate împreună Le înfrunt cu-al meu mântuitor. sus în cer c D Unde-i tronul Său. dacă avem dragoste. haide i Să urcăm pe muntele sfânt Unde-i veselie şi cânt c Să strigăm în fa a Lui Să cântăm în fa a Lui D El e Domn. Piedici pe cărare. . D B7 e Vârfuri ascu ite. lăuda i cu to ii D# c D Pe Dumnezeul Sfânt al lui Israel :/ D /: Ridică. Haide i. nu au putere D B7 e Când pe Domnul Isus eu îl chem. 30. ştiu că vor apare Dar de Domnul Isus nu mă las. nu mă tem G Piedici. Noi suntem una-n Isus e Noi suntem una-n Isus Suntem uni i în El a Suntem uni i în Isus e Şi vrem să fim ca El a Şi lumea recunoaşte e Pe cine creştin este Lumea ne recunoaşte 13 a Dacă avem dragoste B7 a e Suntem creştini. mă aplec în rugă D a e Şi Îl chem în ajutor mereu G Şi de orişiunde. El îmi dă putere.

31. C G Ajutor când povara e grea: a B7 e Dumnezeu e tăria mea ! Dumnezeu are puterea ca în cer şi pe pământ: Dumnezeu e tăria mea ! Tot ce-n lume se întâmplă Este scris şi în Cuvânt: Dumnezeu e tăria mea ! Încercarea când e mare Şi se pare că mă-ngroapă. Întunericul e gros şi nu mai pot vedea. Dumnezeu e tăria mea e Când în zare se iveşte solul celui necurat: C D e Dumnezeu e tăria mea ! b Când armatele de duhuri Cerul l-au întunecat: C D e Dumnezeu e tăria mea ! a Când tot iadul stă-n picioare Pregătit pentru război b Şi simt că sufletul se zbate Prins în cursa grea a Mă aplec în rugăciune Şi-aştept ajutorul slavei C D e Dumnezeu e tăria mea ! e C G Dumnezeu e tăria mea. 14 Plec şi fruntea şi genunchii Şi-mi îndrept spre ceruri duhul: Dumnezeu e scăparea mea ! e C G Dumnezeu e tăria mea. Ştiu că Isus pentru mine are-o casă E A E Ştiu că Isus pentru mine are-o casă B În cer pe strada gloriei E A E Stau aşteptând în promisiunea dată c# B E Unde e Isus pot fi şi eu. . de sus C G Prin putere. E A E Vine Isus. C G Ajutor când povara e grea: a B7 e Dumnezeu e tăria mea ! e C G Domnul meu este-un mare Dumnezeu D e El domneşte din ceruri. De multe ori mă gândesc cum o să vină Să-şi ia Mireasa sus în cer M-am hotărât să ajung şi eu la nunta Mirelui meu sfânt Emanuel. vine Domnul meu în slavă B Să-şi ia Mireasa sus la cer E A E Stau aşteptând clipa revenirii Sale c# B A E Maranata . în elepciune şi har a B7 e Domnul meu este-un mare Dumnezeu 32. vine Domnul meu. D e Adăpost pentru sufletul meu. D e Adăpost pentru sufletul meu.

spălat de orice păcat D B De aceea astăzi cânt : Aleluia. e El este Stânca în pustiu a Şi ajutorul în necaz B7 e Şi speran ă-n Israel. 34. El este Leul e El este Leul din tribul lui Iuda a El a rupt jugul e Şi-acuma liber sunt B7 Şi trăiesc în libertatea Sa. Cerul e un loc minunat E Cerul. spălat E De orice păcat B E Prin Domnul Isus. g# c# Dacă treci prin valea mor ii A E Şi sunt umbre-n jurul tău g# c# Mâna Lui te va conduce A B Ocrotit să fii de rău A B A promis că nu te lasă A A c# B Nu te uită. 35. eu sunt A E Iertat.33. Domnu-i bun orişicând. . Cel Sfânt din ceruri Pe Isus jertfă L-a dat Şi-acum liberi de păcate Îndurarea lui o vom cânta. 15 E Când voi fi în ceruri sus A Umblând cu Isus E B Când voi fi în ceruri sus în slava Sa E Când voi fi în ceruri sus E Umblând cu Isus E B E Bucuros voi cânta A Pentru că: iertat. nu eşti părăsit. e un loc minunat B Plin de har şi slavă E A Vreau să-L văd pe Domnul meu E B E Cerul e un loc minunat. Când trăiam to i în noapte Dragostea-I s-a arătat Tatăl bun. Domnu-i bun orişicând E c# Domnu-i bun orişicând A B Recunoscător laudă vreau să-I cânt E c# Domnu-i bun orişicând A Chiar şi-n noaptea grea B Mă va lumina A B E Domnu-i bun.

Pre ul pentru noi ai plătit. când eşti lângă mine Nu-i nimica mai frumos Eu mă rog mereu la Tine /: Să-mi faci via a cu folos. :/ Ce frumoasă-i tinere ea Petrecută cu Isus Căci în ara mult dorită /: Ne vom bucura nespus. hei. România G D G Hei. în Numele Lui … Vom preamări. hei.:/ E A Pe acest Pământ. doar Numele Lui … . Hei. eu cred în Isus F Bb C Da. hei. Nimeni în afară de Tine E/A E /: Nimeni în afară de Tine. cred în Tine Doamne. şi nu ne vom opri a e Vom câştiga România pentru Isus D pentru Isus Vom birui. F Bb C Cred că El e Fiul lui Dumnezeu. Cred că ai murit şi-ai înviat. Timişoara a e a G D Hei. eu cred în Isus. Isuse B E Nu mă poate izbăvi A E Nimeni în afară de Tine.36. hei. Da. Isuse E B Eu sunt ca şi un străin A E Şi durerile-mi nespuse B E /: Mă apasă pe deplin. F Bb C Pre ul pentru noi a plătit. :/ Când sufletul îmi plânge Doamne. Isuse B E Nu mă poate linişti. Cred că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. mântuire e D Încă un pas. România G D e Hei. :/ 37. România. eu privesc la cer Şi mă rog mereu la Tine /: Şi ajutor î i cer :/ Doamne. 16 Bb C F Cred că El e prezent C F Printre noi aici. 38. Bb C F Pe bolnavi vindecând Bb C F Şi păcate iertând Da. în Numele Lui G e Vom câştiga România pentru Isus A e a e Şi nu vom da-napoi. F Bb C Cred că a murit şi-a înviat.

nu voia mea a Să se facă Doamne-n via a mea D G Să trăiesc cum Tu doreşti. Doamne să. Pacea Ta ce-ntrece orice lucru Cunoştin a-ntregului Pământ S-o reverşi în inimă. Osana. osana-n înăl ime G D e C D Osana. azi mântuit a C D N-am cuvinte. cu orice pre Să rămân statornic în credin ă Să Te laud şi să Te slăvesc.i cânt. G C G b Ai plătit un pre să-mi dai via ă C a D Să trăiesc prin har. osana. osana-n înăl ime /x2 C G /: Tu eşti Rege şi Domn C G Prin putere domneşti C G/b e Slava Ta se v-a descoperi C D G Osana-n înăl ime :/ Glorie. G C G b Numele mi-ai scris în Cartea Vie ii C a D Şi doresc Isus.39. Toata roada Duhului Tău Sfânt a Zi de zi s-o am pe-acest Pământ D Lumină să răspândesc mereu G În jurul meu. G sărbatori i-L pe El. C G sunt fiu de Împărat :/ G D /: Bate i din palme. o. Numele mi-ai scris în Cartea Vie ii Şi doresc Isus. cânta i. Domnul meu. :/ 17 . să pot mereu să. liber. liber. glorie. 40. Voia Ta nu voia mea G Voia Ta. osana. Isus m-a eliberat G C /: Isus m-a eliberat D G prin bra ul Său puternic :/ C D G Sunt liber.i pot spune C a D Cât de drag Îmi eşti şi-s fericit. cu orice pre a C D Să rămân statornic în credin ă C a F D Să Te laud şi să Te slăvesc. glorie Regelui Isus /x2 /:Tu eşti Rege şi Domn Prin putere domneşti Slava Ta se v-a descoperi Glorie Regelui Isus :/ 41. Stăpâne Orice-ar fi. liber G D /: Nu mai sunt rob.

Astăzi mă-nchin Domnului E A E Astăzi mă-nchin Domnului c# Şi-I cânt slavă f# B E Căci El mult bine mi-a făcut. 44. G D e Pas cu pas mergem-nainte D e Tot mai mult cucerim teren D e Arma noastră-i rugăciunea C D Ziduri cad. Încercările să vină. 18 . A E A fost ziua-n care Domnul D B De-L iubesc m-a întrebat.42. continuu cad. D Când eram în strâmtorare A E Către El. Prin ele mă voi o eli. eu am strigat f# B E Şi El mâna şi-a întins şi m-a salvat. Doar în El mi-am pus nădejdea Ca s-ajung în ceruri sus. şi cad. D Noi proclamăm e Noi proclamăm Noi proclamăm C D G Isus e-năl at. Isus Hristos este Domn G C G /: Isus Hristos este Domn D G Domn al lumii întregi :/ G C D G Unul e Domn peste popoare C F D Unul e Dumnezeu G C D G În nici un alt nume nu-i mântuire C D G Isus Hristos e Domn. mult m-a iubit A B E Şi prin moartea Sa pe cruce. Şi-ntr-o zi. Încercări mereu vin valuri Dar le birui prin Isus. şi cad. 43. G şi caad. E A Mi-amintesc de ziua-n care B E Dumnezeu m-a încercat. m-a ales. Noi azi pe Isus înăl ăm G D e Noi azi pe Isus înăl ăm C D G Ca un drapel pe-acest oraş D e To i să cunoască-n adevăr C D G El este calea către cer. g# c# A fost o zi deosebită A E Abia atunci am în eles A f# Căci Isus. pe nori de slavă Printre miile de sfin i şi eu voi fi.

via ă Tu mi-ai dat. C G D În Tine e speran a mea. cu tăria mea F D Toată speran a-mi este-n Tine.:/ C D G/G7 Te laud toată via a mea C D b e Te laud cu toată tăria mea D G E a Cu via a mea. mă bucur azi că liber sunt E B A B E Isus. 19 . Isus ne-ai c# dăruit A B E Să nu mai fim sub jugul amarelor B sclavii A B E c# Şi-acum de bucurie. în biruin a Sa A B Inima-mi răspunde iubirii Lui. El lumea întreagă D a creat. Duhul Său ce e-n noi de frică ne-a salvat Şi calea către Tatăl. A E DE Final: Glorie Domnului A E DE El e Împărat A E D E Glorie Domnului D E A În veci fie lăudat. 46. În Tine este via a mea G /:În Tine este via a mea.45. A B E Pre de răscumpărare. noi celebrăm victoria E/B/c#/B E B Isus. în Tine. 47. e În Tine e tăria mea. Mare Domn avem G D C D Mare Domn avem G D C D Mare Dumnezeu G D CD Mare Împărat C D G Pe toate le-a creat F C Numele Lui e pe tot pământul G înăl at F C Atotputernic. stând în prezen a Ta E/B/c#/B E B c# B Isus. de-acuma s-a deschis Iar în a Sa prezen ă problemele dispar Inima-mi de-acum bate cu-a Sa. Isus. noi celebrăm victoria E/B/c#/B E B c#/B Isus.

49. Stăm uni i în adorare E Stăm uni i în adorare A B E În prezen a Domnului Înăl ăm laudele noastre A B E Dându-I glorie numai Lui c# B Î i cântăm: vrednic de laudă A B E Eşti deasupra tuturor c# B Azi Biserica î i cântă g# Tu eşti vrednic. F C G Să-năl ăm numele Său F C G Căci El ne-a salvat F C G Ne-a răscumpărat prin har F D E Domn Prea-nalt 20 . cu tine sunt B E Să te-ajut pe-acest pământ. Da i Domnului tot ce-I al Lui a G Da i Domnului tot ce-I al Lui F E Da i Domnului cinste. Ce măre e al meu Domn G C Ce măre e-al meu Domn F G Minunat este El C Plin de glorie. :/ Când El va veni şi vom pleca Stelele-n urmă vom lăsa Spre patria cerească vom pleca Veşnic cu Isus vom sta. Domneşte-n slavă F G Minunat este El. 50. c# (A. Am un cântec nou în inimă E f# Am un cântec nou în inimă B E Este şoapta lui Isus c# " Nu te îngrijora. onoare a F G a Da i Domnului laudă numelui Său F G /: Închina i-vă lui în sfin enie F G Vocea lui răsună cu putere F E a Domnul e Rege în veci. Isus B E Nume minunat f# El îmi umple via a B E De-aceea-I cânt neîncetat. Isus.:/ 51.48. " E c# /: Isus .B) Vrednic eşti doar Tu. G# Mielul lui Dumnezeu.

52. Am aşteptat în întuneric G/D Am aşteptat prin întuneric C G E timpul să ne pregătim D G În zori de zi lumina s-o-ntâlnim. D Da, vom vedea şi-n ara noastră C G Cum se-mplineşte în curând D G C G Ce ne-am rugat cu to ii atâta timp. G (pauză) D Trezeşte Doamne România, G F D Aprinde foc în pragul zilei de apoi. G D Trezeşte Doamne România, G Şi-ncepe cu noi. Este nevoie de-o schimbare Azi încă nu e prea târziu Biruitori la luptă să pornim Să transformăm credin a-n faptă Şi să trăim ce predicăm Pentru trezire, uni i să ne rugăm Bb Final: Nu suntem noi Mai buni decât al ii, F Dar te rugăm: g d Umple-ne Doamne cu Duhul Tău ! Bb Fă să fim noi unelte F În trezirea ce e pe drum, g A Şi începe-o în noi chiar acum ! A Trezeşte, Doamne… 21

53. Pe Isus L-am primit G C G Pe Isus L-am primit când m-a chemat a G Păcatul mi-a luat, păcatul mi-a luat G C G Şi pacea Lui îndată El mi-a dat a D G Păcatul mi-a luat. a G Păcatul mi-a luat, păcatul mi-a luat A D De-aceea-I cânt neîncetat: ALELUIA G C G Pe Isus L-am primit când m-a chemat a D G Păcatul mi-a luat. De-ai să-L primeşti azi pe Isus Hristos Păcatu- i va lua, păcatu- i va lua Şi fericit vei merge bucuros Păcatu- i va lua.

54. E bucurie-n Hristos G D E bucurie-n Hristos e C Este dragoste-n spirit G D C E nădejde, credin a în El G D E-o fântână ce-o ştiu e C Ce hrăneşte-al meu suflet G D C E Cuvântul ce curge din El. C G a Mărirea şi slava-i a Lui C G a Puterea şi gloria-i a Lui C G Să lăsăm gura Lui, C G Să ne-nve e cântând e F D Voia Lui s-o-mplinim pe pământ. 55. Lui Isus mi-am dat inima E Lui Isus mi-am dat inima B Şi sunt fericit A Lui Isus mi-am dat inima E El pentru mine-a murit E7 Am fost pierdut în păcat A c# Acum însă sunt salvat E B Lui Isus mi-am dat inima E Da, şi sunt fericit.

Lui Isus mi-am dat inima Şi sunt liniştit El în schimb mi-a dat pacea Sa El pentru mine a murit Am fost pierdut în păcat Acum însă sunt salvat Isus e în inima mea Da, sunt liniştit. Lui Isus mi-am dat inima Cât sunt de fericit Lui Isus mi-am dat inima Da, sunt mântuit. De astăzi nu mai trăiesc eu Ci Isus trăieşte-n pieptul meu Isus e în inima mea Şi sunt fericit. 56. Doamne, î i spun DA E Doamne, î i spun DA Vreau să fac doar voia Ta B Doamne, î i spun DA E Voia Ta nu voia mea. E7 A Când Duhul Tău mă va-ndemna G# c# Doamne, te voi asculta A B E Şi răspunsul meu oricând va fi DA . Doamne, î i spun DA Oriunde te voi urma Doamne î i spun DA În paşii tăi eu voi umbla Când Duhul Tău mă va-ndemna Unde-mi spui, eu voi pleca Şi răspunsul meu oricând va fi DA .

22

57. Osana, Amin, Osana a G /: Osana, Amin, Osana F E O, Aleluia, Maranata. :/ a /: Isus e Domn G Isus e Domn F Isus e Domn E Isus e Domn :/ El a înviat /x8 /: 3x / El ne iubeşte /x3 Neîncetat :/ El vine iar /x8 Isus este Domn El a-nviat El ne iubeşte El vine iar. 58. Condu paşii mei C Condu paşii mei a Să nu mai rătăcesc C Condu paşii mei F Să pot să Te urmez a G F Inima-mi strigă spre Tine G C Rămâi lângă mine mereu G O ! Domnul meu C Condu paşii mei 23

59. Al meu Domn, Părinte A E Al meu Domn, Părinte f# E D Nimeni ca Tine nu e c# D c# Cât voi trăi, î i voi slăvi f# G E Lucrarea mâinilor Tale A E Refugiu, scăpare f# E D În bra ul Tău eu găsesc c# D c# Cu via a mea, cu tot ce am f# G E Totdeauna laudă- i voi da. A f# Strig către Tine D E O, Doamne te caut A f# Tu eşti Împăratul D E Puterea i-o laud f# E D Mun ii se pleacă şi mările tac E Când rostim Numele Tău A f# Tot ce-ai creat D E În splendoare azi stă A f# D E Eu veşnic mă-nchin şi î i dau laudă f# E D E Prin Tine exist şi prin harul Tău Sfânt A Eu sunt.

i mul umesc. G D Vreau să Te văd e C Vreau s-aud vocea Ta G D C Să te cunosc mai mult G D Vreau să te-ating e C Vreau să văd fa a Ta G D C Să te cunosc mai mult. C F E a Fii glorificat.i mul umesc. Într-un loc liniştit şi-ascuns G C Într-un loc liniştit şi-ascuns e D C În tăcere eşti prezent G C Într-un ceas tainic şi tăcut a Te aştept.60. e-n stare F G Să-mi atingă inima cu al Lui balsam. Fii glorificat. e-n stare F d G Să rezolve-ngrijorarea ce o am. 24 . în veci de veci. în veci de veci. Te ador şi. 61. Te slăvesc. F G Fii glorificat. Te ador şi. da. e-n stare F G Să-mplinească dincolo de orice vis.i mul umesc. e-n stare F Să îmi schimbe G C Astăzi via a ca prin vis 62. da. Te ador şi. Te slăvesc. Te slăvesc C F G C Tată. în veci de veci. da. da. fii glorificat Fii glorificat. Isus. C e a e El e-n stare. în veci de veci. fii glorificat F G C G Fii glorificat. C e a e El e-n stare. Duh Sfânt. în veci de veci. El e-n stare C e a e El e-n stare. Înspre intă ne-ncetat alerg Voia Ta vreau s-o-mplinesc Orice-obstacol îl înlătur şi-naintez Căci îmi doresc Să te cunosc mai mult. C e a e El e-n stare. Fii glorificat. Te slăvesc. căci îmi doresc e D C Să te cunosc mai mult. în veci de veci. Fii glorificat. fii glorificat Fii glorificat. Fii glorificat. Tată.

Căci iată că El C F /: Căci iată că El G C a A întocmit mun ii. b G D 65. G G7 C A făcut vântul. G# Să-I fie onoarea A# C şi gloria şi slava în veci /x2 25 . F G C G Aşa eu Te doresc. Cum doreşte un cerb C e a d Cum doreşte un cerb izvor de apă. Celui ce şade pe tron C g Celui ce şade pe tron F C şi Mielului Sfânt /x3 Tu eşti scut şi tăria mea G e F# Şi ie. a F C 64. a G F C El preface zorile în întuneric F Şi umblă pe-năl imile C e a Pământului : G “ DOMNUL DUMNEZEUL OŞTIRILOR “ G7 C Este Numele Lui. eu tânjesc.63.i dau toată inima C e a d Tu eşti singura mea iubire F G C Să Te laud. eu doresc. Tu eşti scut şi tăria mea F d E Şi ie. D f# b e Sufletul meu Te caută zi şi noapte G A DA Eşti Dumnezeul viu D f# b e Tu eşti singura mea iubire G A D Doar al Tău vreau eu să fiu. C e a d Tu eşti singura mea dorin ă F G C G Să Te laud. :/ F Şi spune omului C Până şi gândurile Lui.i dau toată inima D f# b e Tu eşti singura mea iubire G A D Să Te laud. eu doresc. numai El.

În Domnul mă-ncred d /: În Domnul mă-ncred El mi-e salvarea În mâna Lui e via a mea :/ g De aceea n-am să mă tem d Nu. nicicând n-am să mă tem Căci Domnul e via a mea.i A c# D Jos la picioarele. F G Pentru că în Tine este a G F Putere şi victorie G Numai Numele Tău Sfânt a G D Isus. m-a eliberat F G C a Numai El povoara mea o poartă F G C Numai El povoara mea o poartă 68. 69.i E f# Stau adânc plecat E D În prezen a Ta d A Sunt îngenuncheat FG A Sunt îngenuncheat. 26 . vreau să merg G C a Întotdeauna cu Tine F G a G Şi să in puternic mâna Ta F G C C7 Şi să simt prezen a Ta în mine. salvarea mea. C /: Ce mare eşti e a Şi ce mari minuni faci Tu F Şi ca Tine altul nu-i G Şi ca Tine altul nu-i :/ 67.66. Vrednic eşti de cinste C e a Vrednic eşti de cinste şi-nchinare F d Ridicăm mâinile noastre F G Înăl ăm Numele Tău. A d Tăria mea. Jos la picioarele. Isus vreau să merg cu Tine C F Isus. D E Nu-i chemare mai mare c# f# Nu-i altă onoare D E Decât să îngenunchez A A7 La tronul Tău D E Copleşit de uimire c# f# Scăldat în iubire D Eu trăiesc doar E A Pentru-a te lăuda.

G e A De minunea ce-ai făcut-o-n via a mea. D G D A Glorie ie. Astăzi vin la Tine D G Astăzi vin la Tine. Doamne D G A Gloria-i doar a Ta 27 D G D A Cu to ii plecăm genunchii C A Stăm smeri i-naintea Ta D G D A Isuse. Tu eşti sfânt D G A G/A/D Doamne. e A Sufletul mi-e plin de bucurie. 72. Numele.70. Domnul meu.i cânte C e C D Vrea să Te înal e. Domn al slavei D G A Ne-aşternem la pământ D G D A Ne-atinge şi ne schimbă G A D Căci. G Vreau să. Doamne Tu eşti Sfânt. în fiecare zi G b C e Tu mi-ai adus bucurie şi-atâta plinătate C D Cum n-am putut gândi.i lăudăm b A G D C A Stăm în reveren ă. D G Fiindcă m-ai făcut copilul Tău e A Ca să pot trăi o veşnicie.i mul umesc e C Pentru tot ce ai făcut a C D Şi pentru tot ce însemni în via a mea G Vreau să. Inima mea vrea să. Doamne.i cânte G b Inima mea vrea să. D Vreau să î i cânt. ie ne-nchinăm. . 71. Tu eşti Sfânt D G A Arată-ne azi gloria Ta D G A Pentru că eşti sfânt D G A Venim cu to i-naintea Ta. A Vreau să Te laud D G A Să î i mul umesc că eşti în via a mea F# b Cu putere m-ai luat din întuneric D A D Şi mi-ai arătat în elepciunea Ta . b A GD b A D Î i aducem slavă. G e G e Sunt atât de fericit Domnul meu iubit.i mul umesc e C Pentru tot ce ai schimbat a D G Şi pentru că mi-ai umplut inima.

D sufletul. Doamne D La Tine Doamne îmi înal A La Tine Doamne îmi înal e sufletul. 75. D f# b Peste toate continentele G Eşti cel mai mare A D Peste to i Dumnezeii. Doamne. mai sfânt G C Mai adevărat E a F G C Tu eşti Olarul. Doamne D G A Eşti cel mai mare. D Te lăudăm. mă-ncred în Tine D Să nu fiu dat de ruşine A D Cel rău să nu se bucure de mine. D ie ne-nchinăm A ie î i cântăm G D A ie ne rugăm. iar eu lutul E a Fă-mă să seamăn D G G7 Doamne cu Tine… 28 . cărările Tale. /x2 Nu. C d Schimbă-mi inima G C ea Fă-mă m-ai curat d Mai real. La Tine. Înva ă-mă cum să Te laud D /: Înva ă-mă cum să Te laud f# Înva ă-mă cum să Te caut e G A Înva ă-mă să slăvesc Numele Tău. /x2 74. Isus G A D Te glorificăm. sunt prieteni cu Domnul. Schimbă-mi inima /x2 D7 G g Domnul meu. Doamne. Doamne. Eşti cel mai mare.73. Înva ă-mă. 76. Isus A Te-năl ăm.i aminti greşelile mele /x2 Cei ce cred. :/ G D În veci de veci.

numai Tu eşti Rege e A D Numai ie cinste vrem să. 80.77. G A f# O inimă deschisă pentru Tine. noi vrem ca slava Ta D A f# b Tată noi vrem ca slava Ta G D C/A Să poată fi văzută-n noi G A f# b Inimile noastre să devină doar o inimă G D Şi-atunci lumea va şti G A Căci Isus este Domn. e A D Către Tine cel mai mare Dumnezeu. Noi ridicăm Numele lui Isus D f# G A Noi ridicăm Numele lui Isus D f# G A Noi înăl ăm pe Isus Hristos ca Domn D f# G A Noi te lăudăm.i dăm. b Domnul meu. Doamne G A D/A Este tot ce-mi doresc din partea Ta :/ G A f# b O inimă în care răutatea să nu stea G A D O inimă în care să domneşti. prin El e C Din El. Doamne D b /: O inimă curată. 78. e A Să înal e osanale. Din El. eu . prin El şi pentru El D e Sunt toate lucrurile /x3 C D A Lui să fie gloria G B7 e A Lui să fie gloria a b A Lui să fie gloria e În veci de veci Amin. 29 . D f# Fă-ne doar un glas G A Ce.i înal ă numele D f# Fă-ne doar un glas G A Ce Te preamăreşte b F# Fă-ne doar un glas G D Un gând şi-o inimă e A D Leagă-ne pe to i împreună. A aş vrea. Tată. O inimă curată. 79.

Numele Domnului e un turn tare D f# b e A Isus. 30 . n-aş găsi E B E Nimeni nu-i ca Tin'. E adăpost. A G D Vreau să Te văd.81. nu mă desparte e A Nici plâns. ce bucurie îmi dai Tu mie. A E Numele Domnului e un turn tare B E Cel credincios caută .i fără de margini A B E Inima mi-a copleşit A f# g# c# Sunt în siguran ă sub bra ul Tău sfânt a f# B Nimeni nu-i ca Tin'. A GDA Eşti viu pe totdeauna. A G D Vreau să Te vad. Da c# DB Numele Tău pentru noi. ce bucurie 83. D f# b Rabuni. Isus. Numele. nici moarte. Luceafăr Sfânt. A B E Dragostea. A GDA Eşti viu pe totdeauna. Da A B E Numele Tău pentru noi. Deschide-mi ochii D e Deschide-mi ochii. 84. Isus ! 82.i lăudăm. Isus ! b e Să Te-ating cu mâna.i spun:" Te iubesc !" e Şi fă-mi urechea. eşti Via a vie ii e A D Al dimine ii. A G D Să. Salvarea în El. e Deschide-mi ochii. Tu ne izbăveşti. E Doamne ie noi ne-nchinăm f# B Doamne. D f# b Doamne. D f# b Rabuni. E adăpost E Când încercări ne copleşesc f# B Doamne. A G D b Cu dor să Te-asculte. Nimeni nu e ca Tine E B c# g# Nimeni nu e ca Tine A f# D B Nimeni n-a putut via a-mi schimba E E7 A a Şi oricât de mult aş căuta. E A E Numele Domnului e un turn tare B E Cel credincios caută adăpost în El. stau la picioare e A D În adorare şi mă închin.

e să umblu pe a Ta cărare A E Căci Tu eşti bun . Doamne.Căci Tu eşti bun 31 A Căci Tu eşti bun c# B E Cu min’ … Doamne. 87. eşti mai scump D A G D /: Doamne. E B A E Doamne. eşti mai scump ca aurul.85. A c# B E Tot ce vreau Isuse. Tu. G b A D Tot ce vreau Isuse. eşti doar Tu. Tu eşti tare c# B A Izbăveşte-mă. eşti doar Tu :/ G e D Şi cine poate a măsura iubirea Ta G A Şi cine poate a cântări ce-i drept G e D Şi cine poate a măsura răbdarea Ta b A B Mila Ta întrece orice în eles. B A B Doamne. eşti mai scump ca argintul. Doamne. Ai un loc la cruce şi tu E f# B Ai un loc la cruce şi tu f# B E Ai un loc la cruce şi tu E D Unde mii au venit f# A Şi tu po i fi primit E B AE Ai un loc la cruce şi tu … E Îl iubesc pe Isus B A E B Îl iubesc pe Isus E G# c# Îl iubesc pe Isus f# B E Că-ntâi El m-a iubit … 86. Strig spre Tin’ E A Strig spre Tin’ c# B A Pentru mâna Ta de-ndurare E A c# B A Dragostea Ta. îmi aduce eliberare E A Eşti stânca mea. eşti mai scump ca argintul. . E D A Sunt slab. A f# E Şi cine poate a măsura iubirea Ta A B Şi cine poate a cântări ce-i drept A f# E Şi cine poate a măsura răbdarea Ta B Mila Ta întrece orice în eles. D A G D Nu-i nimic în lume să îmi placă. E B A E Nu-i nimic în lume să îmi placă. A G A Doamne. B/A/c# Eşti speran a mea A B E Credincios promisiunilor Tale B/A/c# E A BE Dorin a mea. eşti mai scump ca aurul.

88. Isus, e mângâierea mea E g# c# g# Isus e mângâierea mea A E B Şi un prieten minunat E g# c# În încercarea cea mai grea f# B E Ajutor îmi este ne-ncetat. E A Isus, dulce salvator f# Aş vrea să- i spun, B Cât te iubesc E c# A a Tu-mi eşti un bun sfătuitor E B E Şi î i mul umesc. Isus e fericirea mea Şi pacea sufletului meu Prin jertfa Lui de pe Calvar M-a făcut un fiu de Dumnezeu. Isus este tăria mea O stâncă-n valul furios Ca o fântână în pustiu O speran ă e Isus Hristos.

89. Doamne dă-ne-n elepciune E A Doamne dă-ne-n elepciune E B Şi putere şi iubire c# A B Doamne vrem să ascultăm Cuvântul Tău. E A Azi venim în fa a Ta E B Dă-ne Doamne harul Tău c# A B Să fim vii întru împără ia Ta ( pauză ) E Trezeşte-ne din nou. f# Doamne-atinge-ne din nou B E g# c# Peste noi Tu mâna Ta s-o pui f# A Şi lumina Ta să ardă-n noi B E A,B,E Prin puterea Duhului f# Pune-o dar nu pentru o zi B E g# c# Ci să ardă-n veşnicii, în noi f# A B Cu-adierea Duhului Tău Sfânt, E Doamne-atinge-ne din nou. Doamne, mul i au obosit Şi în inimi sunt răni i Vindecarea lor e doar în mâna Ta Să ne-atingi pe fiecare Cu puterea crucii Tale Să fim vii întru împără ia Ta Trezeşte-ne din nou.

32

90. Stăm în a Ta prezen ă E Stăm în a Ta prezen ă f# Înăl ăm un cântec nou f# B Ce-i înăl at din suflet E Către-al nostru Salvator Cu mul umire-n inimi f# Venim să ne-nchinăm f# B Ne plecăm la tronul Tău Sfânt A B E Şi laudă vrem să- i dăm. c# Tu eşti Creatorul lumii g# Dumnezeu desăvârşit A Tu rămâi mereu acelaşi E Niciodată n-ai sfârşit c# Prin a Ta putere Doamne g# Ai creat şi fiin a mea A f# Tată, strig spre Tin' B Veşnic te voi lăuda. 91. Isus, iubirea sufletului meu G D Isus, iubirea sufletului meu e C G Isus, vreau să fii al meu mereu G D M-ai ridicat din noroi şi m-ai spălat

e Pe stâncă m-ai urcat, C G De-aceea- i cânt neîncetat. G D Te iubesc, te doresc e C De lumea ar cădea C G Eu nu te voi lăsa G D Salvarea mi-e doar în tine e F C Mereu Te voi lăuda C G Căci Doamne, eşti cu mine. 92. Nu este munte prea-nalt E Nu este munte prea-nalt f# Ca să nu-l mişte A B E B Nu e problemă prea grea să n-o rezolve E a Nu e furtună prea rea să n-o liniştească A B E Nu e durere prea grea să n-o aline. E El pe umerii Săi a purtat f# Povara lumii B El poate lua chiar acum A E Povoara Ta.

33

93. Ce bucurie F g Ce bucurie să mă ştiu copilul Tău Bb F C Şi să fiu mereu păzit de mâna Ta F g Glorie ie, ai spălat păcatul meu Bb F C Prin Isus, crucificat la Golgota. Bb C F F7 Tot ce este-n mine, Te glorifică Bb C F F7 Şi cu tot ce am Te preamăresc Bb C Via a mea i-o dau a d în mâna Ta de tată Bb C Şi-am să- i cânt mereu F cât te iubesc. Cu ce blânde e mă înve i să Te urmez Zi de zi mă oglindesc în ochii Tăi Ce şoapte calde, când îmi spui că mă iubeşti Şi mă-ntreb cum aş putea să- i mul umesc.

94. Doamne astăzi vin G D e Doamne astăzi vin b e În fa a Ta să mă închin C D e C,D,G Ca să fiu umplut de har divin D e Prin iubirea Ta, aş vrea mai mult b e C Să îmi cunosc slăbiciunile D C D G D,e,D Şi să cresc prin iubirea Ta. C D C G,D,e,D Cheamă-mă şi voi veni la Tine C D Când sunt slab C D G D,e,D Te rog Tu să mă sprijineşti C D C G Ca vulturul, spre cer mă voi înăl a e C Şi veşnic voi trăi, mereu voi locui D G Prin iubirea Ta. Doamne, vreau să fiu În stare să-n eleg cum eşti Şi care-i calea Ta, ca să merg pe ea Şi din pacea Ta, în suflet să-mi reverşi Un strop, ca cei din jur să bea Şi să stea în iubirea Ta.

34

stăpâne şi mă închin c# E D/B Lauda şi onoarea i se cuvin. Vrednic eşti de cinste Fii lăudat Împărat al slavei. A B De-aceea vreau să. în veci: Amin. Aceasta mi-e dorin a E c# Aceasta mi-e dorin a A E B/G# Să Te-onorez. c# E D/B Cu fiin a-ntreaga să Te slăvesc.i spun: E /: În veci inima c# În veci dragostea A B În veci via a mea.95. fii înăl at Alfa şi Omega. E B c# ie. 96.i dau inima şi sufletul meu A B E Pentru Tine vreau să trăiesc B Domnul meu. Ai fost răstignit E Ai fost răstignit c# Şi cuiele-mi spun A B Ce mare i-a fost iubirea E c# Cununa de spini îmi spune şi ea A B Ce mare i-a fost iubirea.:/ E Final: Este a Ta c# Este a Ta A Este a Ta B A Ta … 35 . de-a pururi viu Domn al veşniciei. este-a Ta. te iubesc c# Zi de zi vreau să-mplinesc A B E Doar sfântă voia Ta. E c# A E B/G# Te ador. g# c# Când cer şi stele vor pieri g# c# Semnele vor dăinui g# c# Şi pe veci îmi vor şopti B Cât m-ai iubit.

C D C.B O inimă curată . Mai aproape.D. Zideşte în mine /x3 E g# Zideşte în mine A E B A A. /x2 Doamne vreau ca să Te văd.G Doamne. C D C. vreau Doamne Ca să Te pot vedea. laudă. cu Dumnezeul Preaînalt ? A D În veci de veci eşti Tu /x2 E A Divinul Miel pe tron /x2 D E Genunchii îmi aplec /x2 D E A Şi ie mă închin … Voi proclama.E) Mai aproape. A B E c# Nu mă lepăda de la fa a Ta A B Şi nu lua de la mine A A7 Duhul Tău cel Sfânt.i cânt ie.97. Dumnezeule E g# A E Şi pune în mine un Duh nou. Doamne. 100. Cerul declară A/c# D E DA Cerul declară. C G D Iubirea şi gloria Ta C c G Şi puterea Ta. B E Statornic. /x2 C D Doamne. A B A Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. G C D Tu ai venit pe Pământ C G Să ne salvezi C D Sus pe cruce Te-ai jertfit. 36 . vreau ca să Te simt. Doamne D C D (bass G.D. C G Ierta i să fim ! C D De pe cruce în mormânt.G Fericit sunt că Te am. Doamne G D C G Mai aproape.D. Dumnezeule. vreau Doamne a e Ca să Te pot sim i. gloria Celui Înviat c# D E D A Cine se compară.i înal . A B E c# Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale.G Fericit de-a Ta iertare. Numele. F#. Numele. 99.G Doamne.i înal G C D C. Doamne Deschide-mi ochii. G C D C. B e Din mormânt sus la cer C D G Să fii înăl at mereu ! 98. Deschide-mi ochii. gloria Celui Înviat Ce-a fost junghiat. Să ne-mpace cu Dumnezeu.

D /: Rege-al Regilor C# f# Domn al Domnilor b E A Isus. Spală-mi Doamne via a. Adu primăvara şi topeşte ghea a Vreau să merg spre cer Doar pe ea. Spală-mi Doamne gândul. 37 . Isus. D E A Numai Tu eşti scutul sufletului meu. Ia din mintea mea orice sfat al celui rău Vreau să fiu ca Tine Să.i ascult pova a Vreau să pot privi mereu în ochii Tăi. E Spală-mi Doamne via a D b E Şi mă fă asemeni cu Tine mai mult D A Numai Tu uzi zorii E Şi împrăştii cea a. D b E Numai Tu eşti scutul şi răsplata mea. A Spală-mi Doamne gândul. Spală-mi Doamne gândul A Spală-mi Doamne gândul. 102. Isus e aici b Ridică mâini curate spre cer D b Tronul de mărire e-n fa a ta E A Slava se coboară din El Îndrăzneşte de intră în locul sfânt b Spălat prin sângele Mielului D b Vino cu cântări de mărire E A Osana Mielului Preasfânt. Spală-mi Doamne via a. D b E Vreau să fiu curat şi plăcut in fa a Ta.i genunchii. pe calea Ta. A Numai Tu uzi zorii c# Şi împrăştii cea a.i genunchii A Pleacă. c# Spală-mi Doamne via a. Când troiene reci fac să-mi pară noaptea grea. /x2 :/ Vino cu povoara din via a ta Durerea ce te-apasă mereu Mâna lui Isus poate vindeca Rana şi păcatul tău greu. Spală-mi Doamne gândul. Pacea ce coboară din cerul sfânt Dragostea şi roadele ei În elepciunea şi credin a de neclintit Totul po i avea doar să vrei.101. Pleacă.

Isuse D A Mare eşti şi-n veci b E A Ca Tine nimeni nu-i. să-n eleg E Şi să Te slăvesc.i vom-năl a. speran ă şi rază de soare f# Lumină şi pace pe-a mea cărare D b E Pentru tot ce Tu îmi dai. A Pentru cântec. 104. recunosc că eşti Domn A Şi rostesc : MUL UMESC. A Pentru zâmbetul Tău înscris printre stele f# Mângâierea Ta în clipele grele D Pentru dragostea Ta b revărsată în mine E Mă închin. un biet păcătos A c# f# M-ai iubit aşa mult.i vom-năl a Isuse D A G E To i se vor pleca în fa a Ta A D E c# Numele. marea G E Toate le-ai creat.103. 105. aşa cum eşti cu starea ta C Hai… F Vine-o zi când to i C Se vor închina F C Vine-o zi când Te vom vedea F a To i copiii Tăi o comoară F G Vor primi din mâna Ta. e timpul de-nchinare G FaC Hai. Mare eşti Rege în veci A E f# Mare eşti Rege în veci de veci D A Pământul. Ai deschis cerul Tău A Ai deschis cerul Tău c# f# Ai lăsat slava Ta şi-ai venit D b E Pentru mine. A D E c# Numele. ai murit la Calvar D b Să deschizi ochii mei. A E f# Mare eşti Rege în veci de veci D A Eşti Stânca mântuirii D E Salvat mi-e sufletul. să cânte fiecare G F a F Hai. Hai. e timpul de-nchinare C F C Hai. cerul. e timpul să-i dăm inima C FC Hai. mul umesc. 38 .

Doamne G A D Încă-o dată î i mul umesc.i recunosc dragostea . sfânt. Este-un vânt ce-adie C Este un vânt ce-adie a Vine din înalt Ca o mângâiere. 39 . suflă peste noi. G F /: El e-aici lângă tine C Po i să-L atingi.106. Dumnezeu a Atotputernic. :/ A G / Care a fost. acum eşti înăl at în slavă Rege din ceruri. Isus. adesea stau D f# b f# O. Belşug din harul Său. Isus. :/ Ploaia care vine De la Dumnezeu Curge peste Tine. Isus. sfânt / x2 G E /: Sfânt e Domnul. El e sfânt a9 d9 a9 El e sfânt. Domnul Divin Inima mi-e plină cu cântări de laudă ie cu drag mă închin. O. F E Duhul Domnului A fost făgăduit C Şi-a fost trimis. care este D A Şi care va veni. / x2 G A Mul umesc frumos G A D Mul umesc frumos G A Mul umesc frumos D Isus. / x3 107. 108. O. D f# Privesc încă odată G A Locul unde-ai murit D f# G Mă-nchin şi la piciorul crucii cad A umilit b Încă-o dată.i recunosc dragostea G A D Să. adesea stau şi mă gândesc G D G A Mi-aduc aminte de jertfa Ta D f# b f# Vin din nou la cruce să Î i mul umesc G A D Să.

onoarea d Bb /: Toată gloria. cu foc. i-aducem închinare F d G Dumnezeu puternic şi sfânt a F i-aducem slavă şi onoare d Căci Tu ai spus: G " EU SUNT ACEL CE SUNT ! " C Numele Tău e minunat a Numele Tău e-adevărat 40 F G Numele Tău e tot ce se poate spune C Numele Tău e minunat a Numele Tău e-adevărat F Numele Tău e mai presus G de orice nume C Numele Tău… În fa a Ta se pleacă toate Pământul şi cerul sublim Venim şi noi cu inimile noastre Să Te lăudăm.109. Simt prezen a slavei Tale D Simt prezen a slavei Tale f# Pe-ale laudei por i când trec D Templul se deschide G Şi eu fa a i-o zăresc A Şi în a Ta înfă işare G f# b Văd frumuse ea gra iei Tale e G A Pot doar să mă închin spunând : D e Eşti măre în acest loc. Doamne. ava Tată D D7 Vrednic eşti să fii slăvit G e Veşnic preamărit G A D Eşti măre în acest loc. 111. vino acum d C dC d C Cu foc. Domnul meu G e D A Eşti măre în acest loc. /x3 . onoarea g a d Şi puterea. Toată gloria. i-aducem închinare C G Doamne. î i apar in. Domnul meu. :/ C Tată sfânt d ie ne-nchinăm C Scumpe Isus F A Eşti Salvator Bb C Duhul Sfânt. cu foc. 110. să Te slăvim.

Du-mă Doamne d g Du-mă Doamne în sfânta.i prezen ă. atinge-mi buzele.i prezen ă. sfânt. Tu ai pregătit A D Nu dăm 'napoi.D) Vreau mai mult în via a mea. Bb F/A Du-mă Doamne prin sângele sfânt d g Du-mă Doamne în sfânta. /x2 a Şi Te voi lăuda D e Cu inima mea a Şi Te voi lăuda D e Cu sufletul meu a Şi Te voi lăuda D e Cu via a mea C D Căci eşti Dumnezeu meu e Eşti Domnul meu. domneşti. mare Domn A B c# Eşti stânca. Iubire. te rog primeşte-mă. sfânt şi atotputernic /: Doamne. Împără ia Ta va veni. /x4 D A E Final: Duşmanul va fugi din calea Ta. putere e (C. Isus. Lumina Ta vrem s-o răspândim Numele să. 41 . tărie mi-e A B c# Eşti Domn şi-n glorie domneşti. putere e C D / Iubire. :/ 115. Credincios eşti să ne conduci G a G C D Credincios eşti să ne conduci G a G C D Numai Tu po i să ne aju i b G C Tu-mi luminezi calea şi via a mea. sfânt şi atotputernic.112. D C G Ne-ai scos din noaptea păcatului D C G Mâna Ta ne-a ocrotit F G C Loc pentru noi.i înăl ăm. Iartă-mă. d Iartă-mă :/ Tu eşti sfânt. iartă-mă. Vino. Doamne mă-nchin Tu eşti sfânt. sfânt. a D G Vrednic să ne conduci. Înaintea Ta. D A E To i se vor pleca în fa a Ta. /x2 114. Bb C /: Ia cărbunele. cetă uia mea A E A E Al Tău bra sfânt. /x2 113. Mare Domn E/ A E A E Isus.

E B c# g# E B E Cheamă-mă. D Cel din veşnicii. Te voi asculta E g# c# g# Ogoarele sunt gata de recoltă. G e A Tu vei fi pe veci înăl at GA G e A Şi vei împără i peste noi. Mai sunt în zgură încă mari comori. A B E Ca să culeg recolta dintre spini.B Dar lucrătorii sunt aşa pu ini. Suntem noi sare pentru lumea aceasta? În întuneric suntem noi lumini ? Trăim ca Domnu-n vorbă şi în faptă. Slavă. să cadă. Isus mai cheamă oameni în lucrare.116. C G D Glorie Celui din veşnicii. Ogoarele sunt gata de recoltă E B c# g# AE DB Sunt aici. onoare. Să fie to i cu El biruitori. b G/A Fie Celui din veşnicii. E timpul potrivit pentru popoare. pe pământ f# Să. Să fie văzută iar slava Ta. D Orice na iune. splendoare. G e A GA Orice fiin ă în fa a Ta. întreaga lume b G/A Cântă Celui din veşnicii G e A Orice limbă-n cer. E g# c# g# Mă dăruiesc o Doamne-n întregime. Să ştie lumea că suntem creştini ? 42 . la dispozi ia Ta. glorie. D Pământul aşteaptă venirea Ta.i declare gloria. 117. C G A Glorie Celui din veşnicii. onoare D Slavă. A B E A.

glorie. Tu din mor i ai înviat Bb C F Cu Cel Sfânt ne-ai împăcat :/ g d Ce fior adânc în suflet mi-a pătruns. C Dar via ă eşti şi veşnic neînfrânt. Cum aş putea să fac ? Cum aş putea să tac ? Ca să nu spun despre iubirea Ta O lume-ntreagă aş vrea Să creadă-n jertfa Ta Şi s-o îmbraci cu slava Ta.118. a-nviat. Domnul nostru Cel Sfânt. Aleluia. Aleluia. Isuse Aşteptăm slava Ta pe pământ Aşteptăm profe iile spuse Te-aşteptăm. Tu din mor i ai înviat F C d /: Rabuni. E B E AB Pentru noi s-a ivit mântuirea E B EAB Pentru noi Cel De Sus s-a jertfit g# A E c# Pentru noi s-a ivit izbăvirea E B E AB Pentru noi Cel De Sus a murit. a-nviat. A E Dragostea şi unirea B E Ce Isus le-a lăsat. Cu Isus vom zbura către stele Cu Isus spre o lume de vis Cu Isus trec ispitele grele Cu Isus vom zbura-n Paradis. 43 . F C d Rabuni. aleluia. E A E Lăsa i pe pământ fericirea. Tu din mor i ai înviat Bb C F Bb C Fii în veci glorificat. Osana. /: Slavă. a-nviat :/ 119. Te-aşteptăm ca să vii Tu. Bb C Bb F Atunci când pe Golgota ai murit. Lăsa i Duhul sfânt să lucreze E A E Lăsa i Duhul Sfânt să lucreze A E B EB Să ne elibereze de blestem şi păcat. aleluia. g Credeam că Te-am pierdut d Pe cruce şi-n mormânt Bb C F Bb. Rabuni. Lumina răsari în sufletu-mi trudit Căci lepădat am fost şi depărtat Nădejdea mea e El O cât de minunat Din mor i am înviat cu Tine-odat’.

:/ /: Cânt îndurarea Domnului Cânt aleluia. Isuse Cea Atât este tot ce-mi doresc G O. cânt aleluia b f# b f# Cânt aleluia Domnului. :/ /: Cânt dragostea lui Dumnezeu Cânt aleluia. GD e D G Isus. Cânt aleluia Domnului b f# b f# /: Cânt Aleluia Domnului A G D F# Cânt aleluia. Tu mi-ai luat ruşinea mea M-ai ridicat în slava Ta Tu eşti în toate Domn. Eu sunt un om C d Eu sunt un om. Tu-mi eşti refugiu G D e Tu-mi eşti refugiu când sunt slab b C Tu eşti comoara ce o caut G D G D Tu eşti în toate Domn. cânt aleluia Cânt îndurarea Domnului. :/ 44 . :/ /: Cânt bunătatea Domnului Cânt aleluia. 121.i întinzi atunci când cad Când sunt setos. F Un timp de o zi. Miel Preasfânt C G DCG Dumnezeu divin. Miel Preasfânt C G DGD ie mă închin GD e D G Isus. sunt doar un om… G G7 CG Ajută-mi te rog să cred mai mult ce pot a fi C C7 F d Să cred mai mult în al meu Domn C G C Ajută-mă să te slujesc timp de o zi.120. G D e Inima mea ie i-o dau b C Îmbracă-mă cu al Tău har G D G D Fii Tu în toate Domn. dă-mi Tu puteri G7 C C7 Ce-am de făcut să-nfăptuiesc F Căci mâine nu ştiu. Isuse Cea Dacă va mai fi înc-o zi G Nu ştiu timpul când G7 CFC Via a mea se va sfârşi. Îmi amintesc cum pe pământ Cu oameni umblai şi le vorbeai prin Duhul Sfânt Te chem şi azi. cânt aleluia Cânt dragostea lui Dumnezeu. prezent să fii Să ne vorbeşti prin Duhul Sfânt încă o zi. cânt aleluia Cânt bunătatea Domnului. Mâna. Tu apă-mi dai Fii Tu în toate Domn 122.

Aş vrea să Te cunosc G Aş vrea să Te cunosc tot mai mult Isus e Aş vrea să Te cunosc tot mai mult Isus C a Ochii îmi îndrept. b Mâna Domnului întinsă e şi azi spre voi E D A Întinde mâna ta şi tu. A D /: Şopteşte-I : “Iartă-mă. La Tine venim A La Tine venim. A intrat în via a mea.123. A A7 ie ne-nchinăm. nu mai privi-napoi. noi Te iubim D b Al Tău Nume mare-L înăl ăm A Căci în Tine e puterea. ie ne-nchinăm D b Cu podoabe sfinte-n fa a Ta stăm A Doar pe Tine te-năl ăm E A Domneşte Tu printre noi. 125. G Cuvântul Tău e lumina mea e Bra ul Tău sfânt e tăria mea C a Fii glorificat. Eu vreau să cânt mereu din sufletul meu Eu vreau să cânt mereu din sufletul meu Numele Lui sfânt şi sfântul Său Cuvânt Eu vreau să cânt mereu… 124. A g# f# Ia vina mea” b E Isus e lângă tine. către Tine şi aştept G D Doar voia Ta să o fac. nu mai ai ce întâlni E Doar via a plină de necaz D A Întoarce-te la Domnul azi. la Tine venim D b Mântui i în fa a Ta noi stăm A E Cu capul sus. E în Tine-i măre ia A E Prin care suntem biruitori. b Înapoi de mergi. . Te preamărim D b Îndurarea Ta o înăl ăm A E Căci ne-ai eliberat. A Vrea să intre-n via a ta :/ Final: Isus e lângă mine. 45 A A7 Noi Te iubim. lan urile le-ai rupt A E Care ne-au robit. veşnic lăudat GD În via a mea. Ochii Domnului A b Ochii Domnului plini de dragoste privesc E D A Inimile tuturor care nu-L cunosc. inima plină de laudă A E ie ne-nchinăm. A A7 Te preamărim.

Tu eşti Dumnezeu Şi vei domni în veci Întreg pământul este plin de slava Ta. 128. A E c# Dar Isus mi-a deschis orizont prin Calvar B A E Loc de chin şi de mari îndurări. 127.126. Atât am căutat E A E c# Atât am căutat rostul vie ii B A E De-am ajuns rob acestor căutări. Împărat. A B Eşti Creator desăvârşit. 46 . g# c# Dreptatea Ta vedem A B E Cum se-mplineşte zi de zi pe-acest pământ. E B Să fii înăl at. să fii înăl at A f# E B Domn al dragostei. :/ Doamne Te rugăm Revarsă din Duhul Tău Pentru mila Ta mare Dă-ne din Duhul Tău. Tu eşti Dumnezeu g# c# Şi vei domni în veci A B E Întreg pământul este plin de slava Ta. Mereu veghezi să-mplineşti Cuvântul Tău cel sfânt În dragoste ne conduci pe-al vie ii drum. Împărat. ce har! Acum de trecut eu sunt liber Căci Isus a-nnoit via a mea Bucurii am în inima mea ne-ncetat O cântare spre lauda Sa. Doamne. A E c# Mi-a şters pentru veci tot trecutul B A E E7 Prin sângele curs pe Calvar A Am schimbat temerile E c# Într-un cânt glorios B A E Sunt liber de-acum. Doamne. Doamne Te rugăm D f# b f# Doamne Te rugăm e G A Revarsă din harul Tău D A b f# Pentru mila Ta mare G D G A Dă-ne din harul Tău G b /: Stăm şi-aşteptăm G D Să torni Duhul Tău. să fii înăl at A B E Domn al dragostei. o. E B Să fii înăl at. Tu eşti Dumnezeu E A B Doamne.

F C Bb C Te caut pe Tine. G A D Regelui mă închin. Odihnă dai sufletului meu De aceea te slăveşte Putere dai trupului meu Doar mâna Ta tămăduieşte. 131. A Şi mâinile mi le-nal . 47 . Voi slăvi pe Mielul gloriei. aleluia Bb F Bb g C Aleluia slavă Mielului. Domnul meu d Bb C Dorin a mea e să te-nal F C Bb C Mai sus de tot ce-i pământesc Bb C F Spre bucuria Ta. d Bb C Via a mea e-n mâna Ta. 130. F CF CF Aleluia. Zi de zi mă-nviorezi Şi sufletul meu te slăveşte Speran ă-mi dai şi mă-ntăreşti Şi sufletul meu te măreşte. A e Prin încercări voi sta f# b Căci am un pre în fa a Ta A e Şi-n bra ul Tău voi sta D A D Plăcerea mea e-n calea Ta. sunt fericit D A D Şi sufletul meu te măreşte. b E Voi slăvi pe Mielul gloriei. Spre mine fa a i-o întorci D b Spre mine fa a i-o întorci D A D Şi sufletul meu te slăveşte b Iertare-mi dai.i cânt Bb C F Pentru plăcerea Ta. D A Regelui regilor mă închin. F C Bb C Un cânt de laudă vreau să. Îmi plec genunchii F C Bb C Îmi plec genunchii-n fa a Ta.129. D A Voi slăvi pe Mielul gloriei. G D Şi-naintea Ta vin A Şi mâinile mi le-nal G D Şi mă bucur în Tin’ G f# Îmi înal mâinile către cer e b Lumea întreabă de ce ? G A Db Eu le spun că-mi iubesc Regele G A D Eu le spun că-mi iubesc Regele.

D Minunat. Golgota b f# G A Oare ce-a sim it. eşti Mesia G b Tu eşti Rege. veşnicia C a D Şi Cuvântul Sfânt ce s-a-ntrupat. m-am depărtat. Isus. eşti Mesia C a D Eşti al dragostei sublime Împărat. El m-a găsit în greu păcat. D A D Golgota. Golgota G A e A D Doar pentru mine şi pentru tine a murit. Şi m-a eliberat De-atunci în vis via a mea Mi s-a transformat. lovit şi părăsit? D A b f# Golgota. G g Cum am putut să-L întristez? D f# b Când El mult m-a iubit: G f# A urcat întreg Calvarul G A Şi m-a mântuit. 48 . Cum aş putea să-I mul umesc Pentru tot ce El mi-a dat? Îmi ridic privirea-n sus Şi văd Golgota. 133. G b Prin ul slavei. D A Cu mul umire trăim pentru Tine. G Ca Îi vom cânta osana lui Isus C a D Voi înăl a spre ceruri glas curat G Ca Şi mă închin în fa a Ta. 134. G e A D Te iubim Isus.132. C A Deşi nu credeam. fii lăudat. Credeam că voi muri cu El D f# Credeam că voi muri cu El G D Într-adevăr doream f# b Dar eu de El. Pregăteşte-mi inima. C a Căci Tu eşti Prin ul Păcii. minunat. Doamne D A Pregăteşte-mi inima. Tu eşti rege. Doamne G e DA Să fie un templu sfânt şi curat.

135. G f# b Cântă-I glorie. târziu A B E Bucuria mi-e Isus. a A D /: Numele lui Isus :/ ne dă victorie. Bucuria mi-e Isus E g# c# g# Bucuria mi-e Isus A f# B Bucuria mi-e Isus E g# c# g# Din zori şi până seara. Acum când inimile bat împreună Şi iubirea Ta străpunge via a mea Privesc prin ochii Tăi şi văd mila Ta Căci sunt aşa aproape de Tin’. 49 . Aşa aproape de Tin’ E B c# Aşa aproape de Tin’ A c# B Simt cum Te bucuri sau suspini E B c# Strâns legat sunt de inima Ta AB E Aproape de ea. ce vine peste noi a Şi mâna Tatălui. ce ne leagă împreună. D Acolo unde-I Duhul Domnului G B7 Nu este frică D Acolo unde-I Duhul Domnului G B7 e E libertate. 138. Final: Aşa aproape de Tin’ Simt cum Te bucuri sau suspini Pacea Ta mă inundă deplin Aproape de Tin’. Ajutorul mi-e Isus… Speran a mea e Isus… Medicul meu e Isus… Tăria mea e Isus… 137. E Duhul Domnului e E Duhul Domnului. aleluia e D G A Slavă Lui căci m-a salvat G f# b El prin jertfa-I de pe cruce A GAD Ne dă victorie. G D Mă gândesc acum la vremea în care f# E Cu bra ul Tău Tu m-ai ridicat G D Planurile Tale-acuma-mi sunt clare f# B Căci prin har via a mi-ai schimbat. Numele lui Isus D A /: Numele lui Isus :/ ne dă victorie. un sprijin în nevoi B7 e E Duhul Domnului. 136.

i privirea-n sus Iată ca Mirele vine. :/ Tu eşti Doamne stânca mea. Final: Via a ta poate-a schimba Isus Poate face-un om nou din tine. Astăzi îndreaptă. Duhul Tău Sfânt mi-a dat dragoste-n dar Şi bra ul Tău ocrotire. C F Ai pus în mine un dor nespus d G CG Dorul de-a fi lângă Tine.139. C F Via a mea Tu mi-ai schimbat. lăuda i pe Domnul E c# Lăuda i. Tu mă aperi de duşmani. prin Isus. Numai în Tine. Isuse iubit Pot să găsesc fericire. la Calvar. a e C D Aşa vom zice noi cei răscumpăra i a e FD Scăpa i din mâna celui rău a e C D Chema i la via ă. Via a făr’ de Tine C d C a Via a făr’ de Tine Tată ceresc d G C G Este doar deşertăciune. lăuda i pe Domnul! A B Lăuda i pe Dumnezeu. la lumină şi har a e F D Ierta i prin jertfa lui Isus. Scutul meu în vreme rea. Isus d G CG Şi-ai făcut un om nou din mine. E c# În locaşul Lui cel sfânt A B Lăuda i pe Dumnezeu! E A F# B /: Glorie ie. Şi-mi ridici povara grea. Părinte din ceruri E A E B E Tu eşti Domn în veci de veci. C d C a Numai Tu po i da vie ii un sens d G C Ca să trăiesc pentru Tine. 140. Voi lăuda pe Domnul meu Voi lăuda pe Dumnezeu În locaşul Lui cel sfânt! Slavă-I voi cânta mereu. Lăuda i pe Domnul G C /: Lăuda i pe Domnul :/ C D G Căci Domnul este bun. 141. 50 . Lăuda i. la Calvar. Atunci în strâmtorare noi am strigat Şi Dumnezeu ne-a auzit Cuvântul Lui cel sfânt ne-a tămăduit Speran ă nouă am primit.

/x 4 . Salvare şi pace La Tine găsesc Tu meri i iubirea Deci. G a FG Aşa îl voi lăuda a e Femei cu tamburinele a e Lăudau-năl ându-şi mâinile. Strigăm to i ca la Ierihon Şi Îl lăudam pe-al nostru Domn. Aşa ca Iosua. final: Tu eşti Isus astăzi Al meu Domn divin De-aceea spre Tine Cu lacrimi mă închin. El sângele şi-a dat e F Acuma pot să zic şi eu C D G Că sunt pe veci iertat. Bucura i-vă în Hristos E A E AB Bucura i-vă în Hristos B c# Boldul mor ii. F G Iar noi avem chiar astăzi F d e a Un drum spre ceruri sus F G O poartă spre-nchinare F d e a Prin jertfa lui Isus Aşa cum Iuda a strigat Duşmanul s-a înspăimântat De frica Domnului. Eu aş vrea să. G D În Isus eu am un prieten C D G Care sângele şi-a dat 51 D Şi El astăzi mijloceşte C D G Ca să fiu pe veci iertat D Să purtăm cu to i de-acum C D G Al lui Isus nume sfânt D Căci prin El noi suntem liberi C D G Dezlega i de-acest pământ.143. boldul mor ii B c# L-a învins şi-a înviat B c# Domn şi rege este Isus B Deci să ne bucurăm A BE Isus din mor i a înviat.i spun de Isus Despre a lui dragoste Despre gloria Lui cea mare Despre sfânta-i gra ie Să purtăm cu to i de-acuma Al lui Isus nume sfânt Căci prin El noi suntem liberi Dezlega i de-acest pământ. Aleluia El sângele şi-a dat G C D G Aleluia. 145. Aşa cum David a e Aşa cum David a lăudat a e Războiul când l-a câştigat. i-o dăruiesc. 144. G a FG Aşa Îl voi lăuda.

146. mărire Aleluia ie Mare Dumnezeu avem. Aceasta e ziua Domnului E /: Aceasta e :/ B /: Ziua Domnului :/ E /: Veseli să fim :/ B /: Să ne bucurăm. :/ A E Aceasta e ziua Domnului A E Veseli să fim să ne bucurăm E Aceasta e. E AE Mare Dumnezeu avem E DB Mare Dumnezeu avem E c# El e cel mai mare-n E c# Slavă şi-n splendoare E B E Mare Dumnezeu avem. Ia păcatul meu Liber sunt acum El e bun cu mine 147. /: Mare Dumnezeu avem :/ Glorie. :/ /: Isus e Domn :/ /: Vine în curând :/ /: Vom moşteni :/ /: Cu El cerul sfânt :/ 148. E B E El e bun cu mine /: Ia păcatul meu :/ El e bun cu mine /: Liber sunt acum :/ El e bun cu mine /: El ne-a creat :/ /: Şi ai Lui suntem :/ /: Lui ne-nchinăm :/ /: Pe El îl vestim :/ /: Noi rătăceam :/ /: Dar El ne-a iubit :/ /: Nu-l cunoşteam :/ /: Dar El S-a jertfit. 52 . A Domnul este bun. Mare Dumnezeu avem Domnul este bun. Domnul este bun E f# Domnul este bun. B E Domnul este bun. aceasta e B E Ziua Domnului. /: Mare Dumnezeu avem :/ Îngerii-n lumină Lui I se închină Mare Dumnezeu avem.

Cânt Domnului că mi-a făcut bine G C G Cânt Domnului că mi-a făcut bine e G FD Lui Dumnezeu. Cu natura-ntreagă să-I cânt aş vrea Lui Dumnezeu. 151. Prin Isus avem victorie d A Prin Isus avem victorie d Doar prin El avea-vom bucurii.149. Glorie. glorie G C G Mi se bucură inima-n mine e GDG Lui Dumnezeu. glorie. d A Şi cu Isus învingem pe Satan d Căci e Domn. C F Prin El izbândă am primit g A Căci ne-a eliberat C F Prin sângele Lui ne-a sfin it g A Iertându-ne de-orice păcat. :/ 150. :/ /: Şi trăieşte prin credin ă Cum Isus a zis. G Cânt lui Dumnezeu glorie C G Şi tot pământul să-I cânte G FD Lui Dumnezeu. 53 . Dă-I povara ta lui Isus C F /: Dă-I povara ta lui Isus G C El o va purta. :/ /: Taie-i scara lui Satana Ca să cadă jos. glorie G El ne-a adus mântuire C G De-aceea-I cânt pe vecie e GDG Lui Dumnezeu. glorie Să-L slăvească mun ii şi apele Lui Dumnezeu. :/ C F /: Şi înal ă tot mai sus.:/ /: Vin’ la Isus cu căin ă El ta va ierta. înal ă G C Şi înal ă Numele lui Isus. glorie.

G b C Mun i înal i. Licăreau uşor: Eu m-alătur lor Şi-ntr-un mare cor Î i cântăm cu dor Cât de mare eşti… 154. G C G E puterea ce minuni face D G D Sângele mielului G C G E puterea ce minuni face a D G În scump sânge al Lui Isus. Doamne cât de mare eşti G C Doamne cât de mare eşti. Vrei tu să scapi de păcat sarcină G C G Vrei tu să scapi de păcat sarcină D G Prin sângele sfânt al Mielului C G Vrei tu să-nvingi răul din inimă D G Prin sfânt sânge al Lui Isus. păcat Prin sângele sfânt al Lui Isus Vin’ la Calvar şi vei fi vindecat Prin sfânt sânge al Lui Isus. ce mare eşti. 54 . :/ Privirea când mi-o-nal şi văd minunea Mul imea astrelor ce-alerg pe cer Măre ul soare cât şi blânda lună Ca mingi de aur plutind prin eter. Doamne mare D b Când privesc eu lumea A E AE Ce ai creat-o prin al Tău Cuvânt A Db Şi fiin ele ce-mpodobesc natura A E A E Cum le-ntre ii cu bra ul Tău Cel Sfânt. seme i e a Cu brazi plini de năme i D Vântul adia G CD Şi parcă aşa spunea: Oceane-n depărtări Îşi poartă cântu-n zări Iar pescăruşii-n zbor Îngână-ncetişor: În adâncă noapte. A D A g# f# /: Atunci î i cânt măre Stăpânitor b DE A Ce mare eşti. O Doamne mare A O.152. D G Doamne cât de mare eşti. 153. Stele pline de şoapte În feeria lor. e a Doamne cât de mare eşti D G Şi cât ne iubeşti. Vrei să fii liber de patimi.

Am nădejde şi bucurie De când Isus m-a salvat Am nădejde şi bucurie. G Glorie. glorii El mă atinge e D G Cu mâna bună a Lui. Cu mâna bună a Lui. e Glorie. G Glorii. Mă rog lui Isus. De când Domnul m-a salvat. El mă mângâie. Eu am pace. glorie. multă pace Sunt prin El eliberat. G Noi pe Tine te mărim C Căci prin jertfirea Ta pe cruce G D Noi voioşi trăim G Ne-ai dat în dar iertare B e Pentru vina ce-o purtăm a D G CGD De-aceea î i cântăm: Aleluia. C G Domnul Isus m-a salvat. aleluia. 156. Eu am pace. Cânt despre Isus. 157. 55 . G Cânt despre Isus. Suspin adesea. aleluia a D G Părintelui ceresc. Din clipa când în via a noastră Pacea a intrat Cântăm întruna Mielului Ce ne-a răscumpărat. aleluia G Glorie. Sunt prin El răscumpărat. glorie. Glorie. aleluia G Be Glorie. Spun despre Isus ceva mă-mpinge E mâna bună a Lui. glorii El mă atinge G Glorii. glorii.155. Aleluia. glorii. Isus via a noastră G Isus via a noastră. G D G Sunt prin El răscumpărat. El îmi răspunde Cu mâna bună a Lui. glorie. aleluia. ceva m-atinge G D G E mâna bună a Lui. ceva m-atinge C Cânt despre Isus. A Lui să fie slava Ce în veci va triumfa Acum şi pururea. glorii. ceva m-atinge G e Cânt despre Isus. multă pace. glorie. aleluia C G D Glorie. glorie. glorii El mă atinge C Glorii. glorie.

El poate E B El poate. El poate. A dat l-ai Săi putere Să-I fie martori vii Prin Duhul Lui cel sfânt le-a dat Şi multe bucurii. . E A Eu ştiu că poate E B Eu ştiu că Domnul poate AE A mă duce-n cer. B e Familia sfântă a D-lui Isus :/ e a /: Suntem o familie unită. Deci suflete grăbeşte Şi vino la Isus Căci bunul tău păstor Isus Te duce-n ceruri sus. B e Familia Domnului Isus :/ 159.158. Isus Hristos revine iar Ca să ne ia. A El inimi vindecat-a E Captivi eliberă F# A dat vedere orbilor B B7 Pe bolnavi vindecă. Ce minunat e să fii dintr-o familie ! e G /: Ce minunat e să fi dintr-o familie. e Lasă-L să te-atingă. Mormântul lui Isus Şi astăzi este gol. D G Suntem o familie reală. 56 Şi-acolo-n veşnicie Cu Dumnezeu vom sta Dac-ai făcut în via a ta Ce scrie Biblia. Isus cel înviat e B7 /: Isus cel înviat e astăzi printre noi B7 e Isus cel înviat e astăzi printre noi :/ a Lasă-L să te-atingă. El poate. 160. Isus e viu în veci de veci Aleluia. D Lasă-L să te-atingă G B7 Şi vei fi eliberat. e a Familia care iubeşte.

G A /: Ci ne-a zidit o minte creatoare G F# Şi-o-n elepciune fără de hotare b F# Există Dumnezeu. C G e Căci Tu eşti via a sufletului meu. /: Isus e-n noi lumină şi iubire Iar moartea e un zbor spre nemurire. . nu suntem neant. Ce-mi dă lumină pe acest pământ. Isuse dintre to i te-aleg mereu G C G Isuse dintre to i te-aleg mereu. Nu. a D G G7 Te-aleg mereu. Şi vreau să merg pe ea cât m-ar costa Dă-mi Duhul Tău să mă îndrume. C G Isus Mântuitorul meu a D G Te-aleg mereu.:/ Nu-i calea noastră. Leagă-ne Doamne G e Leagă-ne Doamne pe to i împreună D G Cu lan uri ce nu pot fi rupte. e D G Este un singur Fiu. C G e D G Este-un singur Duh. a C D G Şi harul care mă ridică. Există Dumnezeu cu-adevărat. leagă-ne în dragoste. G e Leagă-ne Doamne pe to i împreună a D G O. /: Dar o trăim căci merită trăită Când peste lumea asta mărginită Există Dumnezeu. în orice clipă.:/ 163.:/ Da e cu noi Scriptura ca dovadă Avem minuni şi semne ne-ncetat. /: Dar cine vrea pe Dumnezeu să-L vadă Să stea în fa a Lui pe baricadă. a C G În orice zi. b Există Dumnezeu cu-adevărat. ce fericire. nu suntem jivine-ntunecate Gonite de un bici ne-nduplecat /: Ci noi avem un duh şi-o libertate 57 Şi-o inimă ce pentru ceruri bate Există Dumnezeu. Există Dumnezeu. Isuse-aleg deplin cărarea Ta Din miile de căi din lume. nu suntem un vis şi-o întâmplare e F# Un lut de sine însuşi frământat. Te-aleg mereu. Căci numai El e adevărul. 162. şi acela-i viu. Şi-avânt să pot ajunge-n ceruri. Isuse-aleg cuvântul Tău cel sfânt. Există Dumnezeu. Există Dumnezeu cu-adevărat.:/ Nu. însorită Nu-i via a totdeauna un palat. Supremul adevăr s-a relevat. Există Dumnezeu cu-adevărat. Te-aleg mereu. veşnic. C G Este-un singur Domn.:/ Nu. nu suntem un vis b F# b Nu. Există Dumnezeu cu-adevărat.161.

165. B E El e slava mea şi când drumu-i greu. E El e-al meu turn în care A La necaz alerg B Eu mă-ncred doar în Domnul A B E Ştiu că nu greşesc. E7 Toate popoarele lumii A Să se-ncreadă-n El B Eu mă-ncred doar în Domnul A B E Ştiu că nu greşesc. B E Pe Domnul slăvesc. Cum cerbul doreşte izvorul cristalin. Spre Tine c-un dor mai sublim Să-mi dai din apa ce curge din tronul divin. ele frumos strălucesc. Doamne. aleargă spumegând. Iubitul meu Hristos.164. Cum stelele noaptea pe cer eu le zăresc. 58 . La Tine e Harul. şi-al vie ii cuvânt Doar pentru Tine trăiesc pe-acest pământ. Ca stropii de rouă C G Ca stropii de rouă ce udă câmpul-nverzit C Ca norii ce-aleargă-n văzduh necontenit C7 Ca raza de soare ce umple văzduhul F mereu d C G C Doresc Isuse să umpli şi sufletul meu. Nu pot găsi un loc mai bun şi mai frumos Decât lângă Tine. Priveşte Isuse azi spre fiin a mea. Oricât le-ai privi. Vino şi fă-mă să strălucesc ca o stea. Alerg şi eu. Cum râul goneşte. Eu mă-ncred doar în Domnul E Eu mă-ncred doar în Domnul B El mă ajută A B Eu mă-ncred doar în Domnul E El e a-mea Stâncă. F C G C Doresc Isuse să umpli şi sufletul meu. ajutorul meu.

Aş vrea Isuse E A E c# Aş vrea Isuse scump să fiu ca Tine f# B E În pribegia mea pe-acest pământ. ci-al Domnului. f# B E Ca Tu să faci din mine ce doreşti. O scumpă zi. D Sunt al Lui (sunt al Lui) A D Nu sunt al meu. E A E Aş vrea Isuse scump a ta comoară A E DB De mângâieri pe veci să-mi dăruieşti. 59 . Şi câte n-aş mai vrea. Prin al Său har. E Aş vrea ca-n mine A E c# Tot ce-i vechi să moară. O scumpă zi D O scumpă zi (o scumpă zi) A D Când pe Isus eu L-am primit. G D Prin sânge sfânt răscumpărat G D De tot păcatul sunt spălat D b Sunt al Lui ( sunt al Lui ) e A D Nu sunt al meu. Sunt nou născut Şi-acuma ştiu că nu-s pierdut. 167. E A E c# De-atâtea ori când grea ispită vine f# B E S-o biruiesc prin sfântul Tău cuvânt. D Inima mea i-am dat-o Lui A D Cu totul sunt al Domnului. a Ta via ă Să se-oglindească pururi în a mea Şi să dispară negura de cea ă Ce-mpiedică să văd mărirea Ta.166. Aş vrea Isuse scump. o scump Isuse În pribegia mea pe-acest pământ Dorin ele ce îmi rămân nespuse Le împlineşte sfântul Tău Cuvânt. o ceas frumos Când am aflat eu pe Hristos. ci-al Domnului.

:/ Te-am ales. Te-am ales E f# B E Te-am ales. Dintre mii şi mii de mii. m-ai ales. El ne-a iubit venind în lume E El ne-a iubit A Venind în lume E Ca noi prin El B Să fim salva i A Prin sângele A a Vărsat pe cruce E B La Golgota Isus Cristos E Ne-a mântuit E E7 Ştiind că-i viu A Pot învinge teama E Fiindcă-I viu D/B Eu sunt salvat E E7 Şi când ispita grea A a Mă va ajunge E Pe bra ul Său mă simt B E Din nou eliberat Ca un copil Ce se încrede În tatăl lui Pe-acest pământ Aşa mă-ncred Şi eu în Domnul Şi de păcat descătuşat Voios îi cânt Când voi pleca în veşnicie Când lupta grea va înceta Îl voi vede pe tron în slavă Pe cel ce moartea A învins prin jertfa Sa. Cum puteam să mă ascund Când pe cruce ne-n eles. Te-am ales. Te-am ales. Dintre mii şi mii de mii. :/ 60 .i mul umesc deplin Pentru harul Tău divin Căci iubirea-am în eles şi Te-am ales.i răspund.168. m-ai ales /: Vreau să. Te-am ales /: Cum puteam să nu. Te-am ales. Te-am ales /:Nimeni n-a iubit mai mult În al vie ii greu tumult Când iubire-am în eles şi Te-am ales. Dintre mii şi mii de mii. m-ai ales. Te-am ales A B /: Glasuri multe m-au strigat g# c# Mâini întinse m-au chemat A B EAE Dar din toate ne-n eles. Te-am ales. :/ Te-am ales. 169. :/ M-ai ales. Te-am ales. A f# E Dintre mii şi mii de mii.

/: Din inimă. De dorul Tău E f# De dorul Tău. /x2 Ascultă-L diminea a Ascultă-L şi la prânz 2x/ Ascultă-L pe-nserate Ascultă-L orişicând. Î i mul umim Isuse c# E B E Î i mul umim Isus din inimă E B Din inimă. Roagă-te diminea a E f# Roagă-te diminea a B E E7 Roagă-te şi la prânz A E c# 2x/ Roagă-te pe-nserate f# B E Roagă-te orişicând. din inimă. Isuse drag şi vino /: Ne du mai sus. Te proslăvim Isuse drag din inimă:/ 172. Î i mul umim Isuse D B Î i mul umim Isus din inimă E A E Î i mul umim Isuse. din inimă. în viitor. E B E Î i mul umim Isuse drag din Inimă /: Te lăudăm Isuse :/ Te lăudăm Isus din inimă.i vom cânta Isus iubit. noi aşteptăm Cum crinii-aşteaptă roua /: Privind spre ceruri Te chemăm Cu mâinile-amândouă. /x2 Fă bine diminea a Fă bine şi la prânz 2x/ Fă bine pe-nserate Fă bine orişicând.170. din inimă. :/ 171. /x2 Dă-I slavă diminea a Dă-I slavă şi la prânz 2x/ Dă-I slavă pe-nserate Dă-I slavă orişicând. din inimă. :/ Treci peste ani. arse E7 Aa /: Şi inima spre răsărit E B E Şi fa a mi se-ntoarse. E E7 A a Din inimă. / : Din inimă. mai sus de nori În ara de lumină. :/ Şi. /x2 61 . A B Î i mul umim Isuse drag E din Inimă. o veşnicie /: Căci Te-am chemat şi Te-am dorit Cum nimenea nu ştie. :/ Isus. Isus iubit B E În dragostea Ta. Te lăudăm Isuse drag din inimă :/ /: Te proslăvim Isuse :/ Te proslăvim Isus din inimă. Isus. Î i mul umim Isuse E A E Î i mul umim Isuse. De drag.

F I i cântăm osana. C Nici în fapte şi-n cuvânt. Pretutindeni să se-ntindă Valu-acestei mari iubiri. O. Eu am pornit fericit pe cărare E A Eu am pornit fericit pe cărare B E Cu Isus bunul meu salvator A Deşi spinos deseori drumul pare B E Eu mă in de Isus stăruitor. C Dumnezeule slăvit. ce valuri de-ndurare e B7 e Curg din crucea lui Isus. Toată lumea să audă Vestea bunei mântuiri. ce jertfă minunată e B7 e Este jertfa lui Isus. Orişicine vine. 174. a e B7 Cură it în al Lui sânge a G B7 Şi crezând în jertfa Lui 62 e B e Mă apropii fără teamă e B7 e De Preasfântul Dumnezeu. Un prieten minunat. la Tatăl Care iartă ne-ncetat. N-ai asemănare C G N-ai asemănare CFC Nici in cer nici pe pământ G Nici în măre ie. Nu va fi respins nicicând Are bucurie Si-o nădejde pe pământ. Orişicine crede Si renun ă la păcat In Isus găseşte. G Pentru mântuirea C Ce-n Isus ne-ai dăruit. ce valuri de-ndurare e B e O. e B e O. deci. Orice suflet care zace În osândă şi păcat Să se-ntoarcă. 175.173. E A Bra ul Său iubitor mă conduce B E Zi de zi prin încercări de orice fel A Harul Său minunat mă va duce B E Prin credin ă s-ajung sus în cer Eu am predat zdrobitoarea-mi povară Lui Isus şi-am luat-o pe a Sa Sunt fericit că-i aşa de uşoară Am s-o port pe pământ cât voi sta Lângă Isus am aflat fericirea Şi doresc să-L slăvesc ne-ncetat Prin Harul Său voi primi nemurirea Când intra-voi pe por i de smarald. .

D A G D Osana lui Isus. Ca să mergem înapoi Iar pe drumul înspre cer Tu să ne conduci. Pe Isus îl sim i în natură Căci toate prin El s-au creat Şi cine-i ca El în statură Nu-i nimeni c-al meu împărat. În această oră d În această oră. Să ne ii în mâna Ta Să nu ne laşi nicicând. 63 . Prin câte puterea-I se-arată Prin câte dovezi îl cunoşti Priveşte la ceruri şi iată În toate pe El recunoşti. osana lui Isus D A D A Osana lui Isus. Răsune a noastră cântare D A Răsune a noastră cântare G D Un imn de adânci mul umiri A Să fie şi-n ceruri serbare G D Ca-n ziua de mari fericiri. g C Tu eşti al nostru salvator F Bb Un minunat şi bun păstor g A Cu Tine noi vrem ca să fim d În ceruri sus. Veni i voi mul imi de popoare Să vină to i cei păcătoşi Căci gloria Lui este mare Iertare primi i bucuroşi. g C Să nu ne laşi părăsi i nicicând F Bb Căci noi trăim doar cu Tine-n gând g A Pe Tine noi doar Te avem d D Şi-n Tine ne-ncredem.176. Te rugăm C F A Să iei parte Tu cu noi d Să ne-ascul i cum î i cântăm g Şi Te lăudăm A dD Întotdeauna fii cu noi. de-acum şi până-n D veac. A Prin duh să-năl ăm o cântare G D Prin duh să-L cinstim pe Isus A Căci slava ce-o are e mare G A D În gloria unde-a ajuns. Şi scut la greu Tu să ne fii. Cinsti i-L ostroave şi ape Cinsti i-l voi mări şi uscat Căci El a putut să adape Mul imi de popor însetat. g Doamne. 177.

aleluia! E7 A Isus Hristos e Domnul. înainte-i ara ta. D Îndeajuns mi-e Doamne G Doar harul Tău. aleluia.... înainte-I Dumnezeu. aleluia. Isus este iubirea. :/ . Când durerea te doboară. Isus Hristos e pacea. G G7 Cc /: Te laud Doamne. F C a Isus. înainte-i Dumnezeu. :/ /: Îndeajuns mi-e Doamne Cuvântul Tău. Cu Isus în lumea asta C F Cu Isus în lumea asta voi merge eu mereu G C Înainte-i ara mea. El vindecă bolnavii. Îndeajuns mi-e Doamne G Îndeajuns mi-e Doamne a Doar harul Tău. Vrednică vei fi acolo. Te preamăresc G D Îmi ridic mâinile spre cer şi Te G slăvesc.. F Deşi calea e îngustă şi plină de-ncercări G C C7 Cu Isus ajunge-voi în veşnicii.. 179... la dreapta Lui vei sta O mireasă când vei fi în ara Sa. Isus este calea-n ara bucuriilor. Niciodată pe-a ta cale să nu te ui i-napoi Înainte-i ara ta. F C Isus. amice nu uita ‘Nainte-i Dumnezeu. Atunci ochii î i ridică şi cere mila Sa Şi prin harul Său El te va ajuta. d G C Crede-n El şi-n veci tu fi vei fericit. Isus Hristos e Domnul E f# B Isus Hristos e Domnul. aleluia! 64 El e Mântuitorul. Isus e biruin a. :/ /: Îndeajuns mi-e Doamne Doar jertfa Ta :/ /: Mă-nchin în fa a Tronului sfânt. aleluia. 180.178. Isus este calea-n ara bucuriilor G G7 Este jertfa ce ne poartă C C7 Spre limanul mult dorit... aleluia. aleluia! E BE Isus Hristos e Domnul.. aleluia A B E Isus Hristos e Domnul.

da “. ca şi azi D Bra ul Său printre noi CD G Înfăptuieşte minuni. El vine iar D G Ce fericire negrăită C G Se va sfârşi al nop ii chin amar D G Căci Domnul vine iar. „amin” În El nici o umbră de schimbare nu-i. ce splendori Când trâmbi a va răsuna Iar Domnul va veni pe nori Fără murmur plin de slavă-I vom cânta. 65 . Drumul tău pe-acest pământ Plin de dureri va fi Însă Isus le-a purtat În locul tău muri. 182.. Ce zi mărea ă.i dar via a-n mâna Lui Şi-atunci tu vei vedea Că cel ce e din veci la fel În veci va rămânea. Predă. G El rămâne în veci a Ca şi ieri. Sfârşitul veacului trăim G C G Sfârşitul veacului trăim a D Cu lupte. ură şi război G C G Dar ferici i la cer privim a D G Nu e mult şi vine Domnul iar la noi. Astăzi numai sunt minuni G Astăzi nu mai sunt minuni a Lumea va striga D Oare astăzi pe pământ C D G Se mai pot afla? G Noi credem însă în minuni a Căci Isus ne-a-nvă at D Că Dumnezeul dragostei C D G Acelaşi este-n veac. G Dumnezeu neschimbat a Pe pământ va lucra D Îndoială să n-ai C G DG Domnul nu va-nceta. C G El vine iar.181. E cerul şi pământul plin De semnele venirii Lui Cuvântul lui e .

nevoi eu nu cunosc Căci de toate de la El primesc. Vreau să ştie to i că-s fericit Cu Isus al meu ce m-a mântuit. G C Ge Pacea Lui mă face fericit a D G Şi mă îndeamnă-ntr-una să Îi cânt. da. Isus. nimenea. Nu e aproape ca El nimenea Nimenea. 66 /: Jos port crucea. Isus. nimenea. Via a mea-mpreună cu Isus E un cer senin. Am cămin mai sus de nori G Am cămin mai sus de nori în ara gloriei C G Am cămin mai sus de nori în ara gloriei G e Am cămin mai sus de nori în ara gloriei G D G Când vine Isus. da. /: Dacă îl primeşti pe Isus în veci vei trăi :/ Când vine Isus. /: Am cămin mai sus de nori. Scos-a El afară pe cineva Nicicând nu. G a Doamne Te slăvesc şi î i mul umesc D CGD Pentru bunătatea. Vreau de-acum doar Lui să Îi slujesc Prin via a mea să-i mul umesc. Când Isus Cristos m-a mântuit G C Ge Când Isus Cristos m-a mântuit a D G D Har din harul Său El mi-a dăruit. da. nimenea. nimenea A E Nimeni nu poate ca El vindeca B E Nimenea. . griji.183. nimenea. vrei să ai şi tu? :/ Când vine Isus. E A EB El poate să ne ajute. Isus. E A E c# Isus ne ştii pe noi mai bine. G a Pentru încercări. sus cununa-n ara gloriei :/ Când vine Isus. Isus aminteşte-mă Când vii în curând. Cine ca El te va păzi aşa Nimenea. cer de soare plin Frică. nicicând nu. nimenea.i mare. nimenea. Nu-i prieten lui Isus asemenea E A E Nu-i prieten lui Isus asemenea B E Nimenea. nu-i tare ca El nimenea Nimenea. Lăsatu-i-a El pe-ai Săi cândva Nicicând nu. binecuvântări D G Doamne azi î i mul umesc. Nu-i sfânt. 185. Isus aminteşte-mă Da. 184. Da. E A E Nu-i prieten lui Isus asemenea E B E Nimenea. Nu este cine a iubi aşa Nimenea. Isus aminteşte-mă Da. nicicând nu.

Zilnic mă-nconjoară cu-ndurare. zi o vorbă şi-i de-ajuns” Ne vindecă şi nouă copilaşul La ruga noastră dă-ne azi răspuns. El mi-a dat pe veci răscumpărare Pot şi eu voios acum să spun: Nu vom în elege niciodată Ce mărea ă e iubirea Sa Şi atunci în slava aşteptată Tot iubirea Lui o vom cânta.. Eu cred în El căci El în veci trăieşte Căci El e-atotputernic şi slăvit El orice boală o tămăduieşte Căci El e Domnul care ne-a-ntocmit.186. 187. Văd la orice pas cât e de bun.. Eu cred în Domnul care mă conduce Prin stâlpul Său de foc mistuitor În rănile şi-n jertfa de pe cruce Găsim cu to i balsam vindecător. Eu cred ca şi femeia feniciancă Că El mai dă şi azi fârîmituri Când El î i pune degetul pe rană Eşti vindecat ca orbul din Scripturi. cel mai minunat E Dragostea Lui e lucrul g# c# cel mai minunat f# E B E Minunat şi pentru noi. O. Eu cred în Domnul care aşa îmi spune: . Eu cred aşa cum a crezut sutaşul: . Doamne. 67 .Cu nici un chip Eu nu te voi lăsa” Eu vin smerit la El în rugăciune Şi spun la to i de vindecarea Sa. Nu va fi o veste mai frumoasă E AE Nu va fi o veste mai frumoasă c# E D B Ca salvarea dată prin Isus E A E Nici iubire care să jertfească B E Pentru noi cât a jertfit Isus. Eu cred în vindecările divine d Eu cred în vindecările divine g A Căci El mă vindecase şi pe mine d Căci El e doctorul cel bun şi mare g A d La El găseşti alin şi vindecare d F g În numele Lui eşti vindecat C FA În numele Lui po i fi iertat d g În numele Lui eşti mântuit A d În numele Lui eşti fericit. E Dragostea Lui e lucrul cel mai minunat A B E AB Minunat.

G F G F C Cântarea mea e numai despre Isus G C C7 Ce-n locul meu. :/ A B /: Eu sunt cu voi în orice zi g# c# Eu sunt cu voi în orice zi A B Eu sunt cu voi în orice zi E A E A spus Isus (Cristos). :/ 68 . Nu la întâmplare sunt E /: Nu la întâmplare sunt A B E Domnul m-a creat.188. 189. Cântarea mea va fi doar despre Isus Despre acesta voi cânta mereu. pedeapsa a purtat G F G F C Şi-n versul ei. :/ /: Singur trist şi părăsit Nu vreau să mai fiu. :/ /: De aceea sunt voios Ca să ştie to i. Cântarea mea e numai despre Isus C d Cântarea mea e numai despre Isus G CG Cerescul Fiu al Tatălui slăvit C d El a venit păcatul să mi-l şteargă G G7 C C7 Când la Calvar. :/ /: Nici puterea lumii-ntregi Nu-mi dă-acest sprijin. C7 F Nimeni nu e aşa sfânt ca Domnul G G7 CG Nu este alt Dumnezeu decât El C d Nu e stâncă aşa cum e Domnul C G G7 C Dumnezeu sfântul lui Israel. Cu corul sfânt al miilor de îngeri Cântarea mea se va uni mereu. Cei flămânzi au acuma odihnă Cei sătui azi de foame-s învinşi. 190. Arcul celor puternici sfărmat-a Şi cei slabi cu putere-s încinşi. cântarea mea va spune G G7 C Ce fericiri şi bogă ii mi-a dat. pe cruce a murit. F G Ca Spre vrăjmaşi gura larg mi-e deschisă C G C Cu-ajutorul Lui m-a mângâiat. Mi se bucură inima-n Domnul C F C Mi se bucură inima-n Domnul G Că puterea El mi-a înăl at.

fericitul meu palat. pace sufletului d meu F G C C7 Şi sunt liber.191. Tu. Câtă frică şi-ntuneric pe cărarea mea era Când umblam rătăcitor fără Isus. 69 .i mâna căci este al tău. Harul ce curge din Golgota D Harul ce curge din Golgota A D M-a mântuit. pe Isus îl voi vedea Şi cu sfin ii-i voi da slavă ne-ncetat. eu vin. eu vin Aşa cum sunt de rătăcit La Tine vin să fiu scutit Să fiu salvat şi fericit O Mielule. eu vin. fericit prin al Său har. Harul A D Harul e darul nemeritat G D Harul. eu vin Aşa cum sunt Tu mă primeşti Păcatul nici nu-mi aminteşti Crezând ie. astăzi eşti chemat La acest har ce e un dar Pleacă. F C a Inima mea cântă azi cântarea d G C C7 Plină de nespuse bucurii F Ca Mai frumos. eu vin. nici îngerii nu cântă G G7 C Ca acei din valea plângerii.Tu-mi fii sprijin D7 G Mă spală-n sângele. eu vin De îndoieli sunt apăsat De ispitiri împresurat Slăbit de valuri mult purtat O. Fa ă-n fa ă în mărire. Aşa cum sunt la Tine vin D A D Aşa cum sunt la Tine vin A G D Putere n-am . 193. dragul meu. Merg spre casa unde veşnic fericirea voi gusta În eternul.i genunchii şi inima Întinde. Mielule. C El mi-a dat odihnă sfântă. Mielule eu vin. Cât de mult doream să aflu drumul cel adevărat Cineva să-mi ia păcatul dureros. Am adus la El povara şi de-atunci în via a mea Bucuria şi lumina au pătruns. Am aflat că El osânda la Golgota a purtat Şi-am venit atunci la cruce bucuros. m-a chinuit Dar la Isus eu am alergat El mi-a dat pace şi m-a iubit. 192. eu vin. Mielule. Harul A G A D Pe veci cu Domnul ne-a împăcat Am fost robit de al meu păcat Ce m-apăsat.i divin D A D O. m-a fericit Aici Cristos a fost mor ii dat A GA D Păcatul meu El a ispăşit D G D Harul. mă mântuieşti O. O cântare de mărire C d O cântare de mărire am în inimă mereu F G CG De când l-am găsit pe Isus la Calvar.

o spune i cum să-I mul umim. Mă încred în El.i cum să-I mul umim. Căci în Isus am găsit comori de ne descris . şi-L preamăresc Pe El – preamărim pe Isus ca Domn. să-L preamărim . El este dragostea mea. Să venim ‘naintea Lui Smeri i şi umili i să-i mul umim Din nou. Să uităm de tot de noi Să gândim la El. 195. să-L preamărim . să-L preamărim Pe El – preamărim pe Isus ca Domn. pustii Ne-ntrebăm de ce-i aşa Şi răspuns vrem a afla Dar Cuvântul Lui Ne spune: Voia Sa! Încercări ne copleşesc Nu-n elegem rostul lor Dar aceasta este calea-n ara bucuriilor Din cer ochii Domnului Privesc paşii orişicui Ne-nso eşte în mod tainic Harul Lui .un nume sfânt. Eu sunt un fiu iubit De Dumnezeu din cer O. nu-mi trebuie. Azi în casa Tatălui. E7 Am venit cu to i aici A În numele Lui să-L preamărim f# E B E Pe El – preamărim pe Isus ca Domn.194. Lumea-ntreagă de mi-ar da Tot aurul din ea. 70 . A Am venit cu to i aici B A E În numele Lui. spune. Suntem duşi şi clătina i D Suntem duşi şi clătina i G D Zbuciuma i pe-al mării chin b Prin furtuni şi zile sumbre E A Care ne-ncetat tot vin D Într-o ară unde-n veci G D Nu coboară umbre reci b A Vei vedea cu ochii tăi D Când ai să pleci D G D În curând zorii vor veni b E A Şi în cer acasă vom sosi D G D Abia atunci pricepe-vom deplin b Dumnezeu de ce-a A D Lăsat atâta chin Unii sunt flămânzi aici Al ii n-au unde dormi Mul i sunt cei ce locuin e Au în locuri reci. Am venit cu to i aici E Am venit cu to i aici f# B În numele Lui.

vesti i tuturor G e Din mor i El a-nviat G D A D Crede i şi să vă bucura i Maria stă şi plânge Ar vrea să ştie ce-i Dar iată o minune Isus-naintea ei Ce mare fericire “Rabuni”! zice ea Şi noi în cer Îl vom vedea. B E Poporaşul meu. E viu. E viu G A D A-nviat Domnul meu D E viu. E viu. ucenicii e Grăbesc. :/ /: Căci de mult Eu tot aştept A mea nuntă ca să o încep. nu dormi B E Iată. :/ /: Ia. E viu. 197. De unde-am suferit pentru cei sfin i. E viu.. iată vine Mirele. Poporaşul meu E /: Poporaşul meu. Duhul Sfânt. E viu.i haina curată. vin din necaz. E viu e În toată splendoarea G D A D Ne duce la fericire D Maria. :/ /: Şi-am să-i cânt din harfe vii Cele mai frumoase melodii. E viu D COR: E viu. :/ /: Şi-am să stau la masă Cu a mea mireasă. alerg la El A În zori de diminea ă G A D Le zice îngerul D Merge i.196. E viu. :/ /: Oastea cea din ceruri Îl va-ntreba pe Miel: . :/ /: Dar acum s-a terminat Căci ei hainele şi le-au spălat. Duhul cel din slavă.” :/ /: Vin de pe pământ. trezeşte-te! :/ A E /: Trezeşte-te. E viu.De unde vii ?” :/ /: Mielul le va răspunde: “Vin de pe pământ. :/ 71 . E viu e Mormântul Lui e gol A E viu. E viu. E viu. sus în cer.

199. Pe pământ avem o luptă G Pe pământ avem o luptă a Ce-n Cuvânt e arătată D Lupta credin ei Sfântă C D G Ce de Domnul e trasată G Să luptăm cu râvnă mare a Până Domnul va veni D Căci prin orice încercare C DG Doar luptând vom birui G Hai luptă frate luptă a Hai luptă nu te da bătut D Spre ara luminii înainte C D G Cu râvnă şi avânt G Stai treaz şi veghează într-una C Până în zori de zi D C-atunci primi-vei cununa C D G Când Domnul va veni Pregăti i să fim de luptă Scutul credin ei să-l avem Cu sabia Duhului-nainte În Domnul să ne-ncredem Platoşa neprihănirii Să fie de-a pururi cu voi Pe cap coiful mântuirii Şi râvna Evangheliei În slava eternă vor fi Acei ce au învins Iar Domnul le va da răsplata Aşa cum a promis Veşnicia e aproape Curând Isus va reveni Când zorile vor apare Lupta se va sfârşi.198. G C E minunea că El m-a iubit ! C d /: Minunat e Domnul meu Isus G C Mai minunat e El ! C F Decât orice pe pământ şi-n cer G C Minunat e Domnul Sfânt ! :/ E-o minune şi vara şi iarna Minune din veşnicii ! Dar mai mare-i minunea din inimă E minunea că El m-a iubit ! E-o minune întreaga-mi faptură Minune din veşnicii ! Dar mai mare-i minunea din inimă E minunea ca El m-a iubit ! 72 . E-o minune C d E-o minune când soarele-apune G C Minune din veşnicii ! C F Dar mai mare-i minunea din inimă.

din inimă E B /: Din inimă. Isuse E B E Eu Te iubesc Isus. Isuse E Eu Te iubesc. A Eu te iubesc Isuse drag E din inimă. din inimă Î i mul umesc. Isuse :/ Î i mul umesc Isus. din inimă Te proslăvesc. Cristos a înviat din mor i D Cristos a înviat din mor i b e A Cu moartea pe moarte călcând D G D Şi celor din morminte G A D Via ă dăruindu-le. :/ 201.i dăm a G Prin Duhul Sfânt să lucrezi F C Fă. Isuse drag din inimă. :/ /: Î i mul umesc. Isuse drag din inimă. 202. din inimă /: Din inimă. Isuse :/ Te proslăvesc Isus. din inimă. Eu Te iubesc.i Numele de Slavă F C Prezen a Ta s-o vadă G C G To i cei ce cred 73 . Primeşte lauda şi închinarea C/ a G F C Primeşte lauda şi închinarea F C Bb G Tată din ceruri Te slăvim a G F C Primeşte lauda şi închinarea F C G C Tată din ceruri Te iubim C G Cu tot ce-avem ne-nchinăm F C În fa a Ta Stăpâne F C Bb/G Onoare şi Mărire ie. /: Din inimă.200. :/ /: Te proslăvesc. Isuse A E Eu Te iubesc. din inimă.

se scufunda C G C Mâna mea vreau s-o in în mâna ta G Mâna Ta Doamne F C M-a scăpat din noaptea rea G Mâna Ta Doamne F C Mă păzeşte în noaptea grea a G Şi poate fi valu-nalt F C Tu ii corabia mea G C Mâna Ta Doamne mă va purta Când şuvoaiele-nspumate Vin asupra mea Şi când vântul rău M-aruncă la pământ Deşi inima-mi se-opreşte-n loc. apărător celor micu i. din robie ne-ai scăpat Să fii veşnic. 204. Isus. veşnic lăudat. celor mu i Tu le dai grai Isus. Când privesc bolta-nstelată C Când privesc bolta-nstelată G C Ce-i întinsă sus C Mă cuprinde-un dor G Să merg înspre Isus C Sunt ca Petru ce-a C7 F f Pornit pe val. Eu nu mă tem Mâna mea vreau s-o in în mâna Ta Mâine dincolo de noapte În ai zorii zi voi deschide ochii Printre galaxii Şi-am să strig slăvit să fii Şi azi şi în veşnicii Mâna mea vreau s-o in în mâna Ta 74 Final: Mâna Ta Doamne Printre stele m-a purta Mâna Ta Doamne Mă conduce-n ara Ta Da. pentru orbi lumină ai. mâna Ta-mi va aşeza Pe cap coroana mea Mâna Ta Doamne. Isus. Mă va purta. Isus.203. via ă-n mine ai aprins b e Isus. eşti păstor celor pierdu i Isus. m-ai cuprins din necuprins A G D Isus. şchiopii iarăşi au umblat. veşnic lăudat. . Isus. Isus m-ai cuprins din necuprins D e Isus. m-ai iubit şi m-ai salvat A D Să fii veşnic. medic minunat. Tu eşti medic.

fă-mă un instrument g C Un instrument de laudă Bb C F Isuse. O fă-mă un instrument F O... :/ /: Cânta-vom un cânt nou Un cânt nou de laudă Iubirii ce ne-a dăruit. să Te proslăvesc.. Am bucurie ca fântâna Am o pace ca o mare Am iubire ca un fluviu În inima mea. g C O. dă-ne iubirea Iubirea ce-ai vrut-o Isuse să fie-ntre noi. fă-mă o harfă O harfă de laudă Isuse. eu laudă să.. eu laudă să..205. :/ /: O.. fă-mă un instrument F Un instrument de laudă F C Isuse. :/ 206. Fiindcă Isus este-n mine. Am iubire ca un fluviu. 75 . Am bucurie ca fântâna D Am bucurie ca fântâna G D Am bucurie ca fântâna b Am bucurie ca fântâna E/A În inima mea D Am bucurie ca fântâna G D Am bucurie ca fântâna b D Am bucurie ca fântâna A D În inima mea Am o pace ca o mare.i cânt... /: O.i cânt.

Vom căuta. Doamne fa a Ta e C D e C. Doamne Tu pe noi e C D e C. o . D Vom căuta. D Trezeşte-ne o.207. f# B E Ai un loc la cruce şi tu E D Unde mii au venit f# A Şi tu po i să fi primit E B AE Ai un loc la cruce şi tu E Îl iubesc pe Isus B EA Îl iubesc pe Isus E G# c# A Îl iubesc pe Isus f# B E Că-ntâi El m-a iubit E A E Sângele lui Isus B EAB Sângele lui Isus E A E g# c# Sângele lui Isus f# B A E Mă spală de păcat Dragostea lui Isus Mă copleşeşte acum Rănile lui Isus Mă vindecă acum. 208. D Şi to i din jur pe Tin’ te vor vedea C D e Înăl ăm numele Tău C D e În unitate ne-nchinăm C D e Laudele vor răsuna C D e ara o vei transforma C D G ara o vei transforma Niciodată nu vom da-napoi Prin credin ă vom înainta Când cu lacrimi noi vom semăna Recoltă din belşug vom secera a Final: Vrem trezire G Vrem trezire C D Vrem trezire în noi. /x3 /x3 76 . D Pentru-a noastră ară ne rugăm G C G C. o. Doamne fa a Ta G C G C. Ai un loc la cruce şi tu E f# B Ai un loc la cruce şi tu.

210. Eu ştiu că m-ai mântuit E A Eu ştiu că m-ai mântuit E A Prin sânge Sfânt m-ai iertat E A E A Doamne cred. o) A c# B „Cristos moartea a înfrânt !” E A Domnul meu e viu c# B Domnul meu e viu E A Domnul meu e viu c# B Domnul meu e viu D Final: Mi-ai luat povara A Vreau să te înal E B Şi-n casa Ta am să aştept E B Să văd venirea Ta. coboară C D b e Peste noi Adevărul Tău iară (F) D (F) D Să străluceşti . 77 . Lumină a lumii. da eu cred B c# Pe-un steag voi scrie (o. În lumina iubirii Tale G C G D În lumina iubirii Tale G C G D Întunericul va dispare C D b e Tu. Tu m-ai vindecat E A EA Doamne cred. să străluceşti G C Să străluceşti a D Slava Tatălui umple ara G D e Duh ce-ncălzeşti F D Inimile cu foc G D e Curgi înspre noi a D Şi inundă-ne-n har şi pace G D e Al Tău Cuvânt a D G Soare fă-l pe pământ. da eu cred E A Toată ruşinea mi-ai luat E A Isus.209. o.

las-o să cadă peste noi. doar Tu eşti Domn G Chiar dacă n-avem nimic C G Să . Mărturisim acum G Mărturisim acum C G Că suntem slabi C G D G Aşa de slabi.i oferim C G Venim şi î i spunem D G Doamne. ajută-ne ! a G O inimă care e zdrobită C D Nicicând n-o vei refuza a Inima Ta bate plină G e De milă pentru noi C D Să curgă râul din Duhul Tău G Doamne. Te rugăm… G Lasă mila Ta să cadă C Să curgă mila Ta din cer D E nouă zi de zi C G O. osana C G C Celui mort şi înviat Tot ce-a fost rău şi murdar Mi-ai iertat prin al Tău har Ca un râu iubirea Ta Umple azi inima mea Ştiu că mă vei ridica Şi de-aş fi-n adânc de mări Bucuros Te voi lăuda Cu-ale salvării cântări. Vreau să spună cel ce-i slab C G a Vreau să spună cel ce-i slab F a Eu sunt tare în Cristos C G a Cel sărac. 78 . eu sunt bogat C G C Iar cel orb sunt sănătos G a Osana . osana F C Mielului ce-a fost junghiat G a Osana. 212.211.

G D G D Căci El î i iartă fărădelegea ta G D Vindecare-n dar î i dă E A Şi-n veci mântuirea.213. aş vrea. Frumuse ea Ta Dar mai mult de-atât Doamne. Peste-ntreg pământ G D C Peste-ntreg pământ D G Domneşti în veci D C Cerul în amurg D G Mun ii stăpâneşti D C Dar mai mult de-atât D e Doamne eu doresc C D G Ca Tu în mine să domneşti D C D G Tu să domneşti în via a mea D C Vreau să fiu umplut D e De puterea Ta D C D e Căci tot ce am Tu stăpâneşti C D G Şi vreau ca-n mine să domneşti Peste orice gând Sau cuvânt rostit Să se vadă. Binecuvintează suflete D e A D /: Binecuvintează suflete pe Domnul tău. eu doresc Ca Tu în mine să domneşti. . D e A D Nu uita nici una din binefacerile Lui. Pentru noi e taină mare G Pentru noi e taină mare C G Ce va fi în viitor C G Poate e o zi cu soare A D Poate e o zi cu nori G Însă ştiu că-ngrijorarea C G Să o las va trebui C G Dumnezeu şi îndurarea D G În etern vor dăinui C G Nu pot şti ce fi-va mâine e A D Însă ştiu că Dumnezeu G C c Îngrijeşte şi de mine G D G Căci şi eu sunt fiul Său Voi urca trepte de aur Către culmi de har ceresc Şi zăresc măre tezaur Oare când îl dobândesc ? E un loc de strălucire Curcubeu multicolor 79 Unde voi fi-n nemurire Cu al meu mântuitor Ce va fi e taină mare S-ar putea să fiu sărac S-ar putea să n-am mâncare S-au să n-am ce să îmbrac Pentru flori şi păsărele Dumnezeu e tată bun Şi eu vreau prin orice valuri Eul meu să îl supun. :/ 214. 215.

216. e-al îndurării an G D G Din Sion El ne-a mântuit Sunt zile lui Ezechiel Când oasele prind via ă iar Sunt zilele în care Ca David psalmistul Un templu de laudă zidim Sunt zilele de seceriş sfânt Sunt holdele coapte pe câmp Suntem lucrătorii Din via Ta Doamne Cuvântul Divin proclamând. e-al îndurării an A E A Din Sion El ne-a mântuit . Trăim vremi de har ca Ilie G C Trăim vremi de har ca Ilie D G Cuvântul Divin proclamând G Trăim iar în vremea C Lui Moise profetul D G Neprihănire primind b e Deşi zi de zi încercări vin C D E . ‘ntuneric . război G Rămânem un glas C Care strigă-n pustie: G D G “Pregăti i calea Domnului Sfânt!” G El vine iar C Peste nori păşind G Trâmbi e vestesc D Un Soare strălucind G C Să-L slăvim. foame. 80 G Final: Nimeni nu este ca Tine C Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine D Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine C Nimeni nu este ca Tine D Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine C Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine D Nimeni nu este ca Tine G Nimeni nu este ca Tine C Nimeni nu este ca Tine G D/E/A Nimeni nu este ca Tine… A El vine iar D Peste nori păşind A Trâmbi e vestesc E Un Soare strălucind A D Să-L slăvim.

Mul umesc de tot ce Doamne D A b Mul umesc de tot ce Doamne D G Mi-e Tu mi-ai dat D G A Pentru pace şi pentru Cuvânt D A b D G Mul umesc că ai venit în via a mea D G A Sunt curat prin sângele sfânt b f# Tot ce pot să fac e doar să. b Eu nu Te simt Dar ştiu că mă atingi G D A D Mă încred în Tine iar teamă nu-mi va fi D În încercare Tu nu mă părăseşti b Eşti cu mine şi mă întăreşti G D A D Mă încred în Tine iar teamă nu-mi va fi b f# Nicicând teamă nu-mi va fi b f# Nicicând teamă nu-mi va fi G A În Tine mă încred D În Tine mă încred 81 . Doamne mare eşti în veci Chiar şi tot ce mă-nconjoară cântă slava Ta Şi se-nchină înaintea Ta Toate Te slăvesc căci doar Tu le-ai creat Doamne să fii lăudat 218.217.i mul umesc G A Şi din inimă vreau să Te slăvesc D A G /: Î i cânt glorie Doamne :/ e D G î i cânt glorie cu îngerii A din slava Ta Heruvimi şi serafimi cântă to i în cor O. Eu nu Te văd D Eu nu Te văd Dar ştiu că eşti aici.

219. Înaintea Ta venim e C(dim.) D e Înaintea Ta venim, Doamne cu mul umire D e e C(dim.) Laudă- i aducem ie pentru a Ta iubire, e C(dim.) Căci prin harul ce ne-ai dat, D e mereu ne-ai binecuvântat, e C(dim.) Tot ce-avem şi am primit, D e avem doar prin Tine. G Doamne, astăzi î i mul umim, D e pentru ziua ce-o trăim, G Pentru harul ce ne-ai dat, D e fii în veci glorificat. Cu zeci de mii de mul umiri, mare şi mic cu to i venim Că-n fiecare loc şi zi , cu bra ul Tău , Tu ne-ai păzit Tu ne iubeşti noi te iubim, şi ne-ncetat Te vom slăvi Pentru tot ce am primit , şi ne-ai dăruit.

220. Pe altar E B Pe altar înaintea Ta c# g# i-aduc mul umirea mea, A E L-ai dat pe Isus jertfă D B Ca să fiu iertat g# c# Prin El, de-s sărac, f# Azi sunt bogat, B E De-s flămând, sunt săturat, c# De-s pierdut, f# B Prin Isus sunt salvat. g# c# Prin El, de-s căzut, f# Sunt ridicat, B E De-s bolnav, sunt vindecat c# D B Cu Dumnezeu Isus m-a împăcat E Prin El…

82

221. Mai sus de oameni G C G Mai sus de oameni şi de-mpăra i, C D G Mai sus de toate pe care le-ai creat, C e G C G Mai sus de lume, mai sus de în elep i a C D Tu ai fost, rămâi în veci de veci G C G Mai sus de tronuri şi-mpăra i, C D G Mai sus de-a lumii mari minună ii, C G C G Mai sus de aur şi tot ce-i valoros a C B Tu rămâi în veci cel mai pre ios G a D G Răstignit şi pus într-un mormânt G a D G Ca să mori venit-ai pe pământ e b C G Şi zdrobit ca un trandafir a C D Tu ai căzut şi te-ai gândit doar la G min’

222. Am auzit chemarea sfântă G C G Am auzit chemarea sfântă D G Noi vom merge înspre muntele cel sfânt C G e Acum am un prieten în glorii G D G Şi Lui singur mă rog de pe pământ C G O, nici nu ştiu cum să spun b e Cât e Domnul de bun C G Lacrima grija mea A D Mi-a promis: El va purta G C Da , eu ştiu am un prieten în G e glorii G D Şi lui singur mă rog G De pe pământ Nu sunt mai mult decât ărână Dar Isus mă va ine-n bra ul său Şi lacrimile îmi vor deschide Ochii să-l văd pe Isus , Domnul meu.

83

223. Destinul tău e să învingi E f# B Destinul tău e să învingi g# c# Când eşti căzut să te ridici f# B E Destinul tău l-a scris cândva Isus f# B Numele tău de mult e scris g# c# În cartea vie ii din paradis f# B Destinul tău e-n cerul Său, să ştii. E B Nu suntem aici statornici A B O ară-avem acolo sus E B Calea se sfârşeşte-acolo A B E Când /Îl vom vedea to i pe Isus Deci, să te por i cum e cinstit Cu tatăl tău ce te-a iubit Şi te-a plătit cu mare pre , să ştii. „Pe bra ul meu Eu Te-am purtat Şi-am să te port neîncetat” El, Dumnezeu spune aşa în Cartea sa.

224. Doamne îndurarea Ta-i aici G C D / : Doamne, îndurarea Ta e-aici b e Credincioşia Ta e mare C D Harul Tău nu se va sfârşi niciodată : / G C Cinste ( cinste ), putere ( putere ), G D Închinare ( închinare ) ie Doamne. G C Bucurie ( bucurie ) şi pace (şi pace) C Libertate ( libertate ) e C D Celui ce în Tine se încrede.

225. Doamne, candelă pe calea mea F C d /: Doamne, candelă pe calea mea Bb C F E Cuvântul Tău mereu :/ F A d C Singur când mă simt, rătăcit pe drum Bb C Bb F Eşti alături de mine F A d C Teamă de nimic, eu nu am atunci Bb C d C Când mă aflu lângă Tine Eu nu voi uita cum dragostea Ta Pentru mine-ai arătat-o Călăuza mea eşti totdeauna Teama Tu mi-ai alungat-o.

84

aleluia E B E Pe Rege îl vom vedea. chiar în curând A E Vom vedea to i pe Regele E Da .226. Da chiar în curând E Da . G D G Şi-ascultă de-al lui Isus Cuvânt Când sfin it eşti prin sângele lui Hristos Îi cân i laudă Lui ne-ncetat. Nimic nu e mai plăcut şi mai frumos Decât să te păzeşti de păcat. dar îl biruieşti Şi el pleacă atunci ruşinat. chiar în curând A E c# Vom vedea to i pe Regele B A E B Aleluia . chiar în curând A E Vom vedea to i pe Regele B Da . de patimi mântuit? G D G Prin sfânt sângele al lui Isus? C /: <Vrei să fii> <mântuit> ? G A D Şi de tot păcatul cură it ? ( Aleluia ) G C Vin’ te spală pe Gologota-n sânge sfânt. Cură it eşti de păcat G C G Cură it eşti de păcat şi înnoit e D Prin sfânt sângele al lui Isus G C Eşti născut din nou. Când Satan te vede că aşa trăieşti Şi prin sângele sfânt eşti spălat Te încearcă-ntruna. 3x / Lacrimi nu vor fi Când vom vedea to i pe Regele / 3x 3x / Moarte nu va fi Când vom vedea to i pe Regele / 3x 227. 85 .

228. aş vrea Să fiu şi eu la nunta Ta. cât de bine-i aşa ! În acea clipă la El am venit Ca un sărman păcătos. 229. F C Glorii din cer în mine s-au F revărsat F C Când la Calvar Isus m-a F vindecat. iubitor F Bb Dorul mi l-a împlinit. Isus iubit când vei veni a d a Isus iubit când vei veni E a Mireasa Ta pentru-a răpi a d a Ce bucurie mare-a fi E a O. Har mi-a dat mare Schimbând a mea stare Prin Domnul meu Isus Hristos. Mire drag. Isuse scump. Bb Ziua aceea mereu o voi şti C F Semnul iubirii e-n ea. C Povara mi s-a dus. F C Glorii din cer în mine s-au F revărsat. F Prietenul meu minunat. În haine albe îmbrăcat O. :/ As vrea. Sunt mântuit de păcat prin Isus O. Domnul sigilul pe inimă a pus Fiind în familia Sa. Glorii din cer F Îmi va rămâne-n memorie o zi C Când s-a schimbat via a mea. Bb F Vesel pot spune mărea a minune C F Căci Domnul meu m-a mântuit. Mire drag şi minunat ! 86 . de ce nu vii ? F C /: Mai este loc la nunta Ta d a Unde doresc şi mult aş vrea F C Să fiu chemat de Tin’ Isus E a Şi să ne bucurăm nespus. Bb F sunt în harul lui Isus.

Isus. C G a Nu prin putere omenească F G Ci prin sângele Mielului.230. Domnul lucrează pentru mine Căci sunt copilul Său. puterea D e Tu să fii în via a mea ! :/ a /: Şi Te voi preamări D e în inima mea. a Şi Te voi preamări D e prin via a mea. e eşti Domnul meu :/ 231. Vreau inima să-mi fie tare Cu Domnul ne-ncetat. d C Şi adăpost şi alinare d Şi peste răni balsam. Vreau Doamne e C /: Vreau Doamne. a Poate a ne spăla ! :/ 232. Şi să-L slujesc fără-ncetare Căci pace El mi-a dat. . Numai prin gra ia C G a Numai prin gra ia lui Isus F G Venim ‘naintea tronului.i aducem mărire F C Dragostea Ta o vestim C G a La pieptul Tău e ocrotire F G C Prin gra ia Ta venim. La umbra aripilor Tale d g La umbra aripilor Tale C FC Loc de scăpare am. iubirea D e Tu să fii în via a mea ! e C Vreau Doamne. C D Căci eşti Dumnezeu. g C Căci El aude glasul meu d Mă scoate la loc larg :/ El îmi trimite izbăvirea Din mâna celui rău. a Şi Te voi preamări D e în toată lumea. A# C /: Eu strig către Dumnezeu F d Către cel Preaînalt. E a Venim să. 87 a F /: Cine-ar putea sta-n picioare C În fa a Ta ? a F Doar sângele Tău.

o. zice Domnul Voi fi cu el în strâmtorare Îl voi izbăvi Când Mă va chema Îi voi răspunde Sunt Emanuel. Dumnezeu este adăpost şi sprijin D e Dumnezeu este adăpost şi sprijin A Un ajutor ce nu lipseşte D Niciodată-n nevoi e El este locul meu de scăpare A G A Şi cetă uia mea în care mă încred D Eşti cu mine mereu G Eşti cu mine mereu A Orice ar veni. 88 . Cerul e-n inima mea. O. Noi suntem templul Lui Cel sfânt. cerul e-n inima mea D G A D /: O. Eu sunt Dumnezeu FINAL: G A O mie să cadă f# b Alături de tine G A D Şi zece mii la dreapta Ta G A Doar vei privi cu ochii F# b Răsplătirea celor răi G A Dar de tine nu se va apropia.233. 234. Ce în Hristos am fost zidi i Cerul e-n inima mea Şi când pe nori El va veni Cerul e în inima mea Mireasa Lui o va răpi Cerul e în inima. pe bra ul Tău voi fi D Eşti cu mine mereu Fiindcă mă iubeşte. D Şi în sfin enie îmbrăcat G D Cerul e-n inima mea. o. D b Îi cânt căci sunt răscumpărat G A G Cerul e în inima mea. cerul e-n inima mea :/ D Împără ia Lui e aici G A G Cerul e-n inima mea D Îi simt prezen a lui Isus G A D Cerul e în inima mea.

G El să te ridice vrea D A Şi să duci în lumea-ntreagă D Dragostea Sa. aleluia /x3 Isus m-a eliberat. Isus m-a mântuit C Sunt fericit. /: Satan m-a legat. 236. Sfânt eşti / x3 D Vreau să Te văd. Deschide-mi inima Doamne D Deschide-mi inima Doamne b Deschide Tu ochii ei G D Vreau să Te văd. G A b România. Isus m-a mântuit F Sunt fericit. Aleluia G CG C 2x / Aleluia . El străluceşte. Isus m-a eliberat :/ x3 Îi cânt glorie. România. aleluia /x3 Isus m-a eliberat. aleluia C F Isus m-a mântuit. /: Astăzi eu sunt liber De păcat iertat :/ x3 Îi cânt glorie. 89 237. .235. Aleluia. Sunt fericit. aleluia D C G Domnul nostru Domneşte în veci / 2x C Aleluia D G D G Tu eşti Sfânt . Isus m-a mântuit F Bb Îi cânt glorie. hai ridică-te D A Peste tine. timpul tău e-acum G A D Te doreşte Dumnezeu. eşti Sfânt C G e D Domnul nostru din ceruri C /: Vrednic eşti în veci :/ G Căci Tu doar eşti Sfânt D G eşti Sfânt C G e D Domnul nostru din ceruri C /: Vrednic eşti în veci :/ G Amin. Sfânt eşti . puterea Ta Noi cântăm : G A / Sfânt eşti. timpul tău D A b România. vreau să te văd A b Să Te văd mare şi-năl at G A Strălucind în lumina gloriei A b Văzând dragostea. D G A România. 238. Isus m-a mântuit C Sunt fericit. timpul tău este aproape G D A Domnul nostru îşi revarsă ungerea D Îi auzi chemarea sfântă.

Lângă Tine vreau G a Lângă Tine vreau D G Să fiu aproape iar D C e Şi pentru prietenia Ta C G Renun la orice altceva a D Eşti iubirea mea G Cine altcineva D C e Tu nu po i fi înlocuit C G Nici caldă îmbră işarea Ta a Adu-mă înapoi C D G Doamne lângă Tine D C G Eşti tot ce vreau D C D G Tot ce-am dorit vreodată D C Vreau să-n eleg D G Cât de aproape-mi eşti.239. G a De mii de ori Tu m-ai scăpat D G Şi mi-ai dat ajutor. G a /: Î i mul umesc din inimă C G Iubite Salvator. ce mult Te iubesc Iubesc venirea Ta.i sunt dator. 90 . De multe ori mi s-a întâmplat Să fiu far' ajutor. Isuse. Eu eram în lume pierdut G a Eu eram în lume pierdut D G Şi fără adăpost. 240. De-atâtea ori Tu m-ai scăpat De-aceea. :/ Nu mai doresc nimic din lume Iubitul meu Isus. Eu sunt dator să î i mul umesc Pentru iubirea Ta. G a Dar când în fa ă mi-ai apărut D G Eu mi-am găsit un rost. Decât să Te slujesc pe Tine Pân’ voi ajunge sus.

fericirea şi-ndurarea mă vor înso i E B În toate zilele vie ii mele.241. 1x 2. Sunt iertat căci ai fost părăsit E A c# B E Sunt iertat căci ai fost părăsit A f# B E Sunt acceptat ai fost condamnat A Şi via ă am acum c# B Iar Duhul Tău e-n mine A B E Căci ai murit şi-ai înviat A c# Ce dragoste de Dumnezeu E B E Să moară un rege-n locul meu A c# Ce dragoste uimit privesc E B Cu bucurie Te slăvesc :/ A B E În tot ce fac Te preamăresc E A /: Tu-mi eşti Rege :/ E A /: Isus Tu-mi eşti Rege :/ 242.fericirea şi-ndurarea mă vor înso i E A Da. 1. 91 . /: Domnul este păstorul meu B E Nu voi duce lipsă de nimic A E B El mă paşte în păşuni verzi E Şi mă duce la ape de odihnă A E Îmi înviorează sufletul B c# Şi mă povă uieşte pe cărări drepte A B Din pricina Numelui său :/ E B E 2. 2x Final: E A Da. Domnul este păstorul meu E A E 1./: Chiar daca-ar fi să umblu A B Prin valea umbrei mor ii A B A Eu nu mă tem de nici un rău.fericirea şi-ndurarea mă vor înso i E B Da. A /: De nici un rău :/ B E Căci Tu eşti cu mine mereu.

Zi de zi eu vreau A D A /: Zi de zi eu vreau E D A Să respir Cuvântul Tău D A Şi mă rog Doamne f# E D A Tot mai mult să Te cunosc D Condu-mă în f# E A Fiecare clipă ce-o trăiesc D A Zi de zi Doamne E A Vreau să luminez mereu :/ D f# E A Zi de zi în Tine eu trăiesc D f# E A Zi de zi pe Tine te urmez D f# E A D A E Zi de zi cu Tine eu păşesc A D E /: Eu vreau cu Tine să trăiesc A D E Eu vreau cu Tine să trăiesc A D E A DAE Eu vreau cu Tine să trăiesc :/ 244. Fa a Ta o Doamne o căutăm G C G Fa a Ta. o căutăm C D G Pentru-a noastră ară ne rugăm C G Trezeşte-ne o Doamne inima e C D G Şi to i pe Tin’ te vom vedea C D e Înăl ăm numele Tău C D e În unitate ne-nchinăm C D e Laudele vor răsuna C D G /: ara o vei transforma :/ Niciodată nu vom da ‘napoi Cu credin ă noi înaintăm Când cu lacrimi noi vom semăna Recoltă din belşug vom secera C /: Vrem trezire. o. Doamne. vrem trezire C e D Vrem trezire în noi :/ 92 .243.

e Cu to i să Î i cântăm. România. Doamne te slăvim ! b Tu eşti Tatăl crea iunii. . D-l meu E A B c# E Î i mul umesc acum. B c# Ajută-ne să Te cunoaştem A E B E Să Te-acultăm Doamne. E A E B Binecuvântează ara mea. A Venim cu mul umire. B E B E c# Mi-aduc aminte. o.i iubirea A E B E Dă-ne credin ă din nou Te rugăm. Binecuvântează Doamne România E A B c# Binecuvântează. Doamne. o. Domnul meu A B E Primeşte via a mea. Doamne de Tine Pâinea vie ii doar Tu ne-o po i da Suntem setoşi de neprihănire Lasă să plouă apa vie ii-n ara mea 247. Domnul meu A B De bunătatea Ta mare. Suntem flămânzi . Î i mul umesc acum. e Să putem să Te iubim. E A B c# Vino cu putere . f# Mielul sfânt ce-ai înviat. D Ne-ai dat o via ă nouă. Venim în a Ta prezen ă D Venim în a Ta prezen ă. G Eşti singurul ce-ai biruit A D Şi mormântu-ai lepădat. Domnul meu A B E Pentru iubirea Ta E A B c# E Î i mul umesc acum. arată. o. Tu. A Un cântec de mărire G D Şi venim să ne-nchinăm. şi ne-ai dat G Libertatea să venim. cu putere m-ai copleşit Şi-ai arătat îndurare Iar când vreodată eu am greşit Tu ai iertat vina mea. o.245. 93 E B c# Noi Te chemăm. b Tu pe to i ne-ai eliberat f# De la moarte. vino cu trezire E A B E Te rugăm Isus ai milă de ea. A Ca-n prezen a Ta să fim 246. să Te iubim. G D O. E B E c# Lacrimi amare Tu ai schimbat A B În zâmbet pe fa a mea.

ceas de ceas eu mă simt iubit Am în sufletul meu pe Isus El e mântuitorul meu drag şi scump Ce veghează la via a mea Nu mai sta azi pe gânduri . Când eram rătăcit Isus m-a aflat G C D a Când eram rătăcit Isus m-a aflat C D G Din păcat El m-a ridicat C D a Via a El mi-a schimbat. Un oraş frumos este pe munte E Un oraş frumos este pe munte A E A B Glorie nespusă în câmpii E A Eu doresc să văd aşa frumuse e E B E Când voi trece valea plângerii E A E Tot oraşul de pe munte A F# B Îi întâmpină pe cei veni i E A E Bucuria va fi mare B E Şi în veci to i fi-vom ferici i. Veni i. Fă un sfânt legământ cu Isus.248. răul vor dispare În oraşul cel nou şi minunat Vom cânta cântările de slavă Lui Dumnezeu că ne-a răscumpărat. 249. El m-a luminat D G Isus prietenul meu minunat G Ce frumos şi plăcut e să fii creştin D C G Să trăieşti prin credin ă mereu C Să te sim i un copil al lui Dumnezeu G D G Ce plăcut e să fii creştin Zi de zi. voi trudi i în acest loc sfânt Spune Domnul Isus celor smeri i Şi acolo ve i primi odihnă Iar de Tatăl voi ve i fi sfin i i Suferin a. azi roagă-te Lui Vin’ la via ă creştină . ridică-te sus. tu suflet pierdut Vin’ la Isus. 94 .

alelu’ . În curând noi vom pleca E A E În curând noi vom pleca B O. Tată Sfânt noi Te rugăm C E O. ce fericită zi În bra e-I să mă arunc Când ne vom reîntâlni. 251. 252.i iei poporulTău. a . aleluia Numele Domnului nostru lăuda i în toate ările lumii Numele Domnului nostru înăl a i în toate ările lumii Din toată lumea răscumpăra i vor fi Şi-n cer ne vom întâlni Şi împreună Domnului vom cânta Domnului a.250. Răsună astăzi în toate ările C e a C F C d G Răsună astăzi în toate ările cântările cerului C e a C F C Răsună astăzi în toate ările cântările G C Sionului a G FC F C G Aleluia . aleluia 95 . Tată Sfânt noi Te rugăm F C F C F G Priveşte azi la noi din cer şi dă-ne harul tău C E Căci numai Tu eşti Dumnezeu F C F C F G C Şi slava şi puterea Ta sunt loc de adăpost F C F G În ziua în care poporul Meu F C se va ruga F a F G Se va chema prezen a Mea din cer FC G Cu mână largă voi revărsa F C F C F G C Ploi de binecuvântări în toată ara sa Un cuget sfânt azi pune-n noi Şi pacea Ta în inimă să fie-n orice zi Speran a că Te vom vedea În ziua-n care vei veni să. ce fericită zi Cerul se deschide larg Când ne vom reîntâlni Vreau la Isus să mă duc O. ce fericită zi A E Pe cei dragi vom revedea c# B E Când ne vom reîntâlni E A /: Vine ziua fericită E B A B To i vom părăsi pământul E A Aleluia I se cântă E B E Când ne vom reîntâlni :/ Trec pe malul celălalt O. O . aleluuia a G FC F C GC Aleluia.

96 . D C D G Mergi în lumina Sa Isus a răbdat şi a biruit Mergi . păcatul. E aproape ziua când vor pieri G C G E aproape ziua când vor pieri cer şi pământ e aD E aproape a judecă ii zi G Şi-un cer nou şi-un nou pământ C G Dumnezeu a pregătit C D G Pentru cei răscumpăra i Azi te-ntreb eşti pregătit C G să-ntâlneşti pe Domnul tău e a D Sau mai rătăceşti pe căi pustii G C Nu uita că în curând în fa a G Lui vei sta C D G Vezi ce faci cu via a ta ! Vine ziua bucuriei pentru fii Domnului Vom intra-n Ierusalimul nou Orice lacrimă va şterge Dumnezeu cu mâna sa Din izvorul apei vie ii noi vom bea Domnul vine în curând ca să ne dea răsplata sa Celor care haina şi-au spălat. D b mergi cu Isus. mergi cu Isus Căci El ne aşteaptă azi pe drum Mergi . mergi cu Isus C Mergi cu Isus. El l-a plătit Mergi . e a Mergi cu Isus. Isus a făcut tot ce a promis G D C G Isus a făcut tot ce a promis C D G Mergi . 254. Vom gusta din pomul vie ii. mergi cu Isus.253. mergi cu Isus Eşti liber. mergi cu Isus În sfântă iubire să mergem acum Mergi . veşnic ne vom bucura De pământ şi de durere vom uita. mergi cu Isus D C G Aşa a făcut precum a şi zis C D G Mergi .

256.255. 97 . cântăm C a şi noaptea în vis G C Ierusalime sfânt şi minunat Către tine în continuu zboară Dorul nostru fără de sfârşit Ah . cu temelii de iaspis G F G C O. mării-nvolburate Când aud vocea Lui mă liniştesc. Vocea Lui se aude C F C Vocea Lui se aude a G F C Ea îmi dă har deplin şi bucurii F C F Este vocea care-mi dă siguran ă a G C Şi o voi asculta pe deplin/zi de zi C F Să-ntâlnesc pe Domnul meu C când am nevoie G F C Pe genunchi în rugăciune-L voi căuta F El prin Duhul Său Cel Sfânt îmi va C răspunde a G C Şi oricând vocea Lui voi asculta Vocea lui e un turn mare şi puternic M-a desprins de tot ce e pământesc El vorbeşte vântului. Noi avem o ară minunată C d Noi avem o ară minunată G C ara noastră nu-i de pe pământ d E acolo-n slava mult visată G C C7 E Ierusalimul nou şi sfânt F C a Ierusalim . ce dor sfânt de tine ne-a legat F Noi despre tin’. de-a noastră ară De Ierusalimul pregătit. mi-e dor de tin’ .

voi A D A Rugăciunea voastră astăzi s-a împlinit D Bucurii să ave i în via ă . e Ca şi astăzi printre voi A D A Dumnezeu să fie al vost` ocrotitor D e /: E o zi în care voi G A D A Jurământul unul altuia vi-l da i D e Domnul sfânt va sprijini G A D Si v-ajută pân` la capăt să-l păstra i :/ Razele iubirii voastre Să-ncălzească al vost cămin Diamantul fericirii să-l păstra i Şi la Domnul toată via a Ve i găsi un bun sprijin Doar pe El în veci de veci să îl urma i Ne-ncetat să face i voia Dumnezeului lui Prea Sfânt Să iubi i Scriptura şi lucrarea Lui Cere.Iată ziua ce-a i cerut-o D e Iată ziua ce-a i cerut-o de la Domnul pt. Isuse drag azi două inimi D e Isuse drag azi două inimi G A F# Două inimi se unesc D e Vreau împreună o via ă întreagă G A F# Să Te slujească Doamne ceresc D G Păzeşte-i Tu cu mâna Ta A D Singuri nicicând nu îi lăsa A F# Ei doar în tine se încred neîncetat D G Păzeşte-i Tu cu mâna Ta A D Singuri nicicând nu îi lăsa D A F# Nădejdi în Tine vor avea de-a pururea a Pe un nou drum acum vor merge Tu să le fi ocrotitor Când prin probleme ei vor trece Vei fi a lor izbăvitor Rămâi cu ei rămâi Isuse Te rog să-i binecuvântezi Şi să-i îmbraci cu a ta putere Căminul să le luminezi.257. 98 .i Domnului în via ă Să fi i binecuvânta i Şi cununa să vi-o dea în Paradis. 258.

. 261. veşnicia Sus în cerul sfânt.259. a e F C Roagă-te Lui astăzi. f# c# Pe lemnul crucii El s-a jertfit. De vrei să ai fericirea în via ă C e F C De vrei să ai fericirea în via ă G C Vino la Isus ! e F C Vino la El cu credin a-n suflet G C Predă. Isus te primeşte F C D G El te mântuieşte de orişice păcat. G a Îi cânt si-L preamăresc D G Eu ştiu sunt salvat prin Domnul meu. fii tare-n credin ă F C G C Doar prin pocăin ă tu po i fi fericit De vrei să ai parte de mântuire Vino la Isus ! El s-a jertfit la Calvar pntru tine Fiindcă te-a iubit. Eu ştiu sunt salvat prin Domnul Isus G C G Eu ştiu. sunt salvat prin Domnul meu. Isus e darul dragostei divine Isus a suferit şi-n locul meu Salvat prin Isus. D Eu ştiu. De vrei să ai parte de veşnicie Vino la Isus ! El î i va da harul sfânt. A Astăzi sunt salvat f# De păcat iertat D E Îl voi lăuda şi îi voi cânta A c# / f# Toată via a mea ! 99 D f# c# El pentru mine a suferit. sunt salvat prin Domnul Isus. Slavă-n veci lui Isus ! A Slavă-n veci lui Isus ! f# Slavă şi mărire ! D E El a biruit şi ne-a mântuit A/E Prin moartea pe cruce. A D Mă-nchin si-I mul umesc.i via a Lui a e F C Isus te iubeşte. A E f# D Şi astăzi sunt liber de orice păcat A E D E Îi dau mul umire căci m-a salvat. în ceruri vei fi dus Primeşte-L pe Isus ca Domn al tău. purtând al meu păcat D G Eu ştiu sunt salvat prin Domnul meu. 260. G Din cer El a venit să ne salveze D Pe cruce a murit şi-n locul meu a D G a Via a El si-a dat.

Te voi binecuvânta dar toată via a mea Şi în numele Tău voi ridica mâinile Lauda Ta va fi mereu în gura mea Te iubesc. C F aG Vino nu-ntârzia. Te proslăvim D Şi-n inimi Te primim G Căci ne-ai adus iertare-n dar C şi via ă pe vecie a D G Dulce Salvator bine-ai venit ! G În lumea noastră de păcat G Isus Hristos veni a G El cerul slavei a lăsat C D Pentru-a ne mântui C D Luând păcatu-ntregii lumi B e Salvare ne-a adus C G Cânta i şi vă-nchina i cu to i C D Azi Regelui Isus Ce mare har. Bine-ai venit scump Isus G C Bine-ai venit scump Isus bine-ai venit a C Noi Te iubim. C F Privesc spre locul sfânt C G Ca să. 100 . Inima mea mea tânjeşte C F C G Inima mea tânjeşte după cur ile Tale C F C G Sufletul meu suspină după-al Tău locaş C F C G Mi se topesc oasele de dor după Tine F a G Iar ochii-mi plâng neîncetat. ce bucurii ! Tatăl ne-a dăruit Pe Fiul Său Isus Hristos La noi jos L-a trimis Ingeri şi heruvimi Îi cântă Lui neîncetat Cântăm şi noi cu ei Acelui care ne-a salvat. 263. o Domnul meu.262.i văd puterea şi slava C F C G Chem bunătatea Ta peste via a mea C F C G Aştept în tăcere răspunsul Tău Doamne.

265. Glasul meu răsună-n noapte Să-L audă to i creştinii peste tot. osana.264. vine iară a d G C Să ne ia şi să ne ducă sus în cer. dureri nu vor fi Ferici i astăzi să-I cântăm Slavă lui Isus să-i dăm. e G Vine iar Acela ce ne-a mântuit. paşii Lui S-aud mai clar în depărtări. glorie pentru cel ce-a-nvins Pentru mine-a răbdat Din moarte-a-nviat Dragostea-I mare m-a cuprins Glorie pentru cel ce-a-nvins /:Slavă. Lasă lumea şi păcatul In curat să. glorie.osana . osana lui Isus în veci G D e C D /: Osana . slavă. Iată Împăratul vine. 266.osana lui Isus în veci :/ C G De moarte m-a scăpat C G Via ă mi-a dat 101 C G b e El e Domn e al meu păstor C D G Osana lui Isus în veci /: Glorie. Osana.i fie haina ce o por i Strig acum a doua oara Asculta i-mă din somn să vă trezi i. . F G C Vine Domnul. slavă lui Isus în veci :/ În curând va veni Boli. vine iarăşi. F G C/a Vine Domnul. Sunt străjerul care strigă C Sunt străjerul care strigă e d Glasul meu răsună astazi pentru voi F G S-ave i candela aprinsă F G C Şi talan ii-acum să vi-i pregăti i C Nu mai este mult din noapte e d Şi luceafărul pe cer a răsărit F G Strig acum întâia oară F G C Asculta i-mă din somn să vă trezi i. În a mea inimă Te simt D/G A D G 3x / În a mea inimă Te simt /3x D A D Aleluia Domnul meu D G Noi pe Tine Doamne D Te avem ca Tată G In a mea inimă Te simt D A D Aleluia Domnul meu Noi prin Tine Doamne Azi avem via ă In a mea inimă Te simt Aleluia Domnul meu.

267. vino nu mai zăbovi a D G Fericit cu Isus vei fi Nu fugi de Dumnezeu de iubirea Lui Vino la Domnul Isus Astăzi încă este har . pentru tine B A EB Pentru noi la Golgota ciocanele bat E f# Pentru mine. 102 . ciudat E f# Bate ciocanul cuiele B A B E Să-I pironească mâinile E f# Pentru mine. Auzi ciocanele cum bat E f# Auzi ciocanele cum bat B E Acolo sus pe deal. Glasul Tatălui ceresc G D Glasul Tatălui ceresc azi te cheamă iar G Vino la Domnul Isus D Celor păcătoşi le dă mântuire-n dar G Vino la Domnul Isus C G e Vino. vino nu mai amâna a D G G7 Astăzi vino dă-i inima ta C G e Vino. pentru tine B E Pentru noi Domnul Isus via a şi-a dat Bate ciocanul cuiele Să-I pironească mâinile Aşa de tare a bătut Că sus în cer s-a auzit Şi în picioare I-au bătut Cuie la Fiul cel Preasfânt Aşa de tare au bătut Că sus în cer s-a auzit. mâine poate nu-i Vino la Domnul Isus Vino azi la crucea Lui cu păcatul tău Vino la Domnul Isus Cură it vei fi deplin prin sângele Său Vino la Domnul Isus 268.

Cine e ca El e a b Cine e ca El.269. El e-atotputernic e a b Cine e ca El . slavă Lui b e El este vrednic de laudă b De când soarele-i pe cer e Si până la apus C B Numele Lui îl înăl ăm e a b Final: Vino şi laudă-L şi dă-I toată gloria C B De laudă El este demn 103 . Unde vor merge cei răni i C/ G C Unde vor merge cei răni i C C Să afle alin durerii lor F C/a Azi au nevoie să le zici G C Că e speran ă în Hristos G C Singur vroiam să merg spre cer G C Dar lunecând mă-ndepărtam F C/a O casă am azi însă-n El G C C7 În Domnul Isus eu voi sta F C Bucurie am în încercare G C C7 Pace am când trec prin mari furtuni F C F Am credin ă vie-n Domnul Isus F C G C Am speran ă că sunt în mâna Lui Vreau să rămân doar în Isus Când valuri şi-ncercări lovesc Prin moartea Sa vreau să înving Prin harul său să cânt voiesc G El nicicând nu mă lasă F C El nu m-a părăsit G Şi orice-ar fi să vină F G Un singur lucru ştiu 270. nu e nimeni e a b Cine e ca El . El e vrednic C B e Vino şi laudă-L acum a e Slavă Lui.

E B Ref 1:Toată închinarea .271. Amin : / 274. Mântuirea e a Domnului G e Mântuirea e a Domnului C G C D Ce-I aşezat pe tron G b e A Mielului Sfânt C G C D Slava cinstea şi lauda F C D Onoarea şi gloria G D C G D / : Să fie a Lui întodeauna G D C G D Să fie a Lui întotdeauna G D C G D C Să fie a Lui întotdeauna . toată adorarea c# B A ie. Isus Tu esti Domn A D / : Isus Tu eşti Domn A Isus Tu eşti sfânt : / D / : Î i laud numele Tău E Î i laud numele Tău : / D / : Căci Tu eşti Domn A Tu eşti Domn : / / : O Isuse scump Lasă Duhul Tău : / 104 / : Î i voi mul umi Î i voi mul umi : / / : Căci Tu eşti Domn Tu eşti Domn : / 273. Mă înve i să trăiesc prin credin ă C G a / : Mă înve i să trăiesc prin credin ă C a G Mă înve i că de toate în Tine depind C G a Mă înve i că în fiecare zi cu Tine C G C Biruiesc dacă-nvă că de Tine depind : / F C Domnul meu cu toată inima aştept F C În fiecare zi să văd D G Minunile din via a mea F C Cu toata inima aştept F C În fiecare zi să văd D G Minunile din via a mea . cât Te-a costat B c# A Să ier i deplin al meu păcat 272.i dăruiesc o Domnul meu E Numai Tu eşti veşnic B Numai Tu eşti vrednic c# B A Doamne numai Tu eşti minunat Rege etern ce domneşti sus în ceruri La dreapta lui Dumnezeu Te-ai coborât pe pământ pentru mine Păcatele ca să-mi ier i E B c# A Ref 2: Cum să-n eleg . Prezen ă divină E B A B E Lumina lumii . prezen ă divină E B A Ajută-mă să-n eleg E B A BE Cât de frumos m-ai creat Tu pe mine B A Mereu să i i mul umesc. Lumina lumii .

sfin enie Bb F E ceea ce vrei Tu sa am Credincios. să fiu prin Tine Neprihanit. sfin enie F Bb C Sfin enie. neprihanit vreau sa fiu Neprihanit. Tu. tu Doamne eşti îndurător F C G a / : Tu . Eu Te laud E B /: Vreau să mă închin doar ie f# A B E Să Te laud Domnul meu E B Tot ce am î i apar ine f# A B E Tu eşti Vrednic Domnul meu :/ E D /: Eu Te laud :/ / :Cu inima mea :/ A E /: Eu Te laud :/ /: Cu sufletul meu :/ / :Eu Te caut :/ /: Te caut mereu :/ /:Vreau pe Tine:/ Doamne /: Să Te urmez :/ .da Doamne eşti îndurător Plin de milă izbăvitor : / 105 277. credincios E ceea ce vrei Tu sa fiu Inima mea Tu schimbă-mi Mintea mea transformă-mi Voia mea să fie Voia Ta . Voia Ta . Transformă-mi via a Doamne D G A b Transformă-mi via a Doamne G D A Acelaşi nu mai vreau să fiu D G A b Te rog pune Doamne G D A Inima Ta în mine F# b Gândurile mele şi via a mea G e G A Pot fi schimbate doar prin Dragostea Ta F# b Schimbă-mă o Doamne în asemănarea Ta e A D Înoieşte fiin a mea. vreau sa fiu Credincios.tu Doamne eşti îndurător F C G C Plin de milă izbăvitor : / C G a Ce bun eşti Isus iubit G C Pe cruce ai biruit F G Prin sânge sfânt m-ai cură it F G Via ă-n dar am primit / : Da .275. Doamne Neprihanit. neprihanit E ceea ce vrei Tu să fiu 278. credincios. Sfin enie.da Doamne eşti îndurător Plin de milă izbăvitor : / Tu eşti soare adăpost D-ai nădejde vie ii rost Tu eşti puternic salvator Plin de milă izbăvitor / : Da . sfin enie C E ceea ce vreau F Bb C Sfin enie e tot ce-mi doresc F Bb C Sfin enie. 276. fa ă de Tine Credincios. o.

Cu-ndurare El m-a ridicat D G D Cu-ndurare El m-a ridicat G D A Tot păcatul meu L-a uitat D G În iubirea Sa găsesc odihnă D A D Şi mă simt eliberat b G A b Am trăit departe de Domnul meu G A D Am fugit de glasul Său b A D G Până când El inima mi-a atins D A D Cu iubire El m-a găsit Vreau să cânt acum îndurarea sa Şi tot harul nemeritat Să-I inchin iubirea şi via a mea Tot ce sunt Lui să-I dăruiesc. Isus Fii glorificat :/ 280. :/ G D /: Glorificat Fii în ceruri e D Glorificat pe pământ G D Glorificat Fii în templu G/A f#/b G A D Isus .i dau F# E B În schimbul jertfei Tale g# c# Inima mea i-o dau Isus F# B Şi. Doamne eu te rog B /: Doamne eu te rog A E B Ascultă glasul meu B Din adânc te chem A E B Chiar de la marginea lumii :/ B F# /: Şi-atunci când inima mi-e grea E B Vreau pe stânca Ta F# Ce n-o pot urca B Ce n-o pot urca :/ /: Doamne vreau să-alerg Sub aripile tale Tu-mi eşti adăpost Şi turnul meu de scăpare :/ 106 .279. Fii glorificat. Doamne n-am aur nici argint B Doamne n-am aur nici argint F# Şi ştiu că nu i-ar trebui E Dar am ceva mai pre ios B Inima mea i-o dau Cristos F# B Ca să. 282.i slujească ie B E /: Doamne ce-aş putea să.i mul umesc Pentru-al tău Doamne har ceresc Ci vreau pe Tine să te slăvesc 281. Fii Glorificat D e G D/A D /: Fii glorificat. D e G D/A D Fii glorificat.i cer mereu iertare :/ De când în inima-ai intrat Via a Tu Doamne mi-ai schimbat Şi nu am cum să. Fii glorificat.

283.i fie via a A f# Paşi să-drepte pe drumul bun D A E A Lasă-n inimi un dor de cer Pe calea noastră se află aievea Lumini căzute şi stinse-n vănt Şi mul i inceracă să ină aprinse O amăgire un dor străin Să laşi în urmă ploi de lumină Pe drumul celor ce-au rătăcit Arată calea atinge inimi Şi dă speran ă prin Duhul Sfănt. În orice suflet e-un tainic dor A E În orice suflet e-un tainic dor D A/E Aprins în noapte sau stins şi gol A E Dor de lumină de veşnicie D A Ascuns în inimi de Dumnezeu A D Deci poartă. Condu-mă Doamne ziua D Condu-mă Doamne ziua e Condu-mă e ruga mea A G DA Prin toate necazurile acestei lumi D Condu-mă Doamne noaptea e Condu-mă prin lumina Ta A G A D Că doar Tu po i conduce via a mea D Am fost născut în păcat e Dar Isus pentru mine s-a dat A D/A Via a mea de-acum e în mâna Sa D Dar până-L voi vedea e Am nevoie de-ndurarea Sa A D Că mi-a promis să îmi conducă via a Dumnezeu ne iubeşte mereu Pentru noi a dat pe singurul fiu Ca noi să fim salva i din păcat Deci vino azi cu inima ta De păcat El o va spăla Şi de azi El poate fi lumina ta. 284. 107 .i lumina prin întuneric A E În nopatea făr’ de nădejdi pe drum A D Far neclintit să.

287. Din zorii zilei până la apus. Luminos. aleluia . În veci e-a Lui iubire. 4 x/ În veci a Lui iubire! /4 x Cânta i laude. În veci a Lui iubire! Cânta i laude. 286. Spre onoarea şi mărirea. Cânta i laude. F În veci e-a Lui iubire! A# El stăpâneşte peste-ntreg pământ. G Fiin a Ta fără defect. desăvârşit. Nimeni nu e cum esti Tu D Nimeni nu e cum eşti Tu. cânta i laude. G A f# b Pacea Ta să rămână peste ei mereu. F În veci a Lui iubire! C A# 2x/ Cânta i laude. D A Atât de curat. D Nimeni nu e cum eşti Tu. G A Veni i cu to i la Casa Domnului. În veci a Lui iubire! F A# Aduce i ca jertfă mul umiri. A Cine-ar putea să fie la fel. D b Aleluia .285. Ce bucurie când mi se zice D F# Ce bucurie când mi se zice. minunat. D b Aleluia . C În veci cu noi rămâne. G A Nimeni nu e cum eşti Tu Isus. F În veci El e puternic d În veci e credincios. Se înaltă pururi tot mai sus. În veci a Lui iubire! El e via a cea de sus. G A Nimeni nu e cum eşti Tu. G A D Prin prezen a Ta Sfânt Dumnezeu. Iar cand norii vor apare. În veci e-a Lui iubire. A Nu se compara cu fiin a Ta. D F# In dragoste şi în părtăşie. /2x Cu bra ul tare El ne-a condus. Tu vei fi un veşnic soare. D A Slăvită şi sfântă. A# În veci de veci. G A Să înăl ăm cu to i numele Lui. cânta i laude. G A D Să se bucure cei ce te iubesc. în veci. G Atât de frumos. puternic si slăvit. G A D Ce te laudă şi te preamăresc. Purta-vom mesajul iubirii de sus. Noi spre Tine Doamne să privim. 108 Rugăciunea şi cântarea. Ce i i dăruim ie Isus. . cânta i laude. aleluia .

binecuvântat. te voi lăuda 3x / Binecuvântat fie El . Eşti Dumnezeu suveran E B c# Eşti Dumnezeu suveran A Şi nume sfânt ai E B c# Eşti mielul fără cusur A E Şi nume sfânt ai E B c# Atotputernic Tu eşti A Şi nume sfânt ai E B c# Eşti fiul Său eşti Hristos A E. ie i-o dau G D e C Când noaptea se apropie. te voi lăuda C G D e C 2x/ Binecuvântat fie El . /3x . e D C Binecuvântăm Numele Său /2x Fii binecuvântat Când soarele-i din nou pe cer Când toate sunt cum le-ai creat Fii binecuvântat Fii binecuvântat Când drumu-i plin de suferin i Chiar dacă plâng şi-mi este greu Fii binecuvântat Fiecare laudă. Fii binecuvântat G D Fii binecuvântat e C Când pământul e săturat G D Când ploaia dă peste el e C Fii binecuvântat G D Fii binecuvântat e C Când mă aflu pe pământ uscat G D Şi păşesc singur prin pustiu e C Fii binecuvântat 109 G D e C Fiecare laudă. ie i-o dau G D e C Când noaptea se apropie. G D e D C Îmi cântă inima .288. G D Binecuvântat fie El . e C Eşti vrednic Dumnezeu. te voi lăuda G D 2x/ Primeşte lauda. Binecuvântăm Numele Său. fii binecuvântat. 289. binecuvântat Binecuvântat fie El .B Şi nume sfânt ai g# A B Milă ai de păcatul meu greu g# A c# B Doar în numele Tău siguran ă am g# A B Şi putere să nu cad rănit g# A c# B Doar în numele Tău eu sunt întărit. ie i-o dau Când noaptea se apropie. /2x G D e C Fiecare laudă.

ce faci Tu pentru mine C d Ce mare eşti Tu . Doamne vreau să mă închin E B Doamne vreau să mă-închin c# A Şi cu inima mea înaintea Ta vin E B Când mă rog mă ascul i c# De păcate mă ier i A Numai Tu mă-n elegi E B Credincios îmi răspunzi c# Iar sub aripa Ta A De furtuni mă ascunzi E B Mâna Ta mă atinge c# Şi îmi dă libertatea A Prin har să trăiesc E A Nici nu pot să exprim B Cât Te doresc… E B Inima mea î i spune iubire c# A Inima mea i i dă mul umire E B Inima mea pe Tine te caută c# A Inima mea căci Tu eşti E B c# A Cel mai minunat… 291. şi bunătatea Ta F G Mă umple atunci când Î i cânt C Ce mare eşti Tu ! :/ C a F C Căci dragostea Ta . 110 . ajunge pân’ la ceruri a G Iar inima Ta m-a găsit şi m-a salvat. Î i dau necazul meu G C e D Î i dau necazul meu G C e D Î i dau ruşinea mea G C e D G C. ISUS ! G AMIN.D În schimbul lor bucurie să-mi dai G C e D 3x / DA . ISUS ! DA .ce mare e mila Ta F G C Ce mare e tot . Ce mare eşti Tu ! C d /: Ce mare eşti Tu! .290.e. ISUS ! DA .e. Apăsat dar nu zdrobit Niciodată părăsit Pus jos dar nu distrus Sunt binecuvântat căci Tu promi i aşa Bucuria Ta va fi puterea mea Toată noaptea de-aş fi supărat În zori Tu-mi dai bucurie !!! 292.D În schimbul lor bucurie să-mi dai G C e D Î i dau suferin a G C eD Î i dau durerea G C e D G C.

d ALELUIA . Vrednic F C Universul în veci Te va slăvii g d C Tu eşti Vrednic. F C Domn al slavei mai sus de galaxii g A# Tu eşti Vrednic. 294. spre bolta senină G D Vreau să ştiu ce-nseamnă iubire a C S-o port în mine .293. Vrednic. 111 . A# 2x/ Domn in cer si pe pământ /x2 Dis de diminea ă Lumina o voi întâmpina Şi în noapte de mă clatin Al tău nume-l voi chema. M-am întrebat oare via a mea G M-am întrebat oare via a mea D E doar un drum ce are-un capăt C G Sau poate e un pas spre o altă via ă G Am încercat de atâtea ori D Să în eleg ce port în suflet C D Dar oare e de ajuns o singură via ă G D Vreau să merg pe-un drum de lumină a C D Spre lumină . A# C g EŞTI DOMN AI FOST ŞI VEI FI. s-o port pentru Tine M-am întrebat oare pre uiesc Ce are într-adevăr valoare Sau poate cred în lucruri ce sunt trecătoare Am încercat de atâtea ori Să port pe chipul meu un zâmbet Dar n-am ştiut să-l port şi în inimă. Domn al veşniciei d A# C Domn al veşniciei d A# C Ce pământul ai creat d A# C Cerul este al Tău templu d A# Glorie celui preaînalt.

Te-adorăm doar pe Tine Te lăudăm Numai Tu eşti Dumnezeu. numai Tu. G C Via a ta e-a ta dar nu î i apar ine e D Să şti ca nu depinde nici măcar D un pic de tine G C Via a a venit de undeva de sus e D G Via a ta nu e a ta e a lui Isus! 296. sfânt eşti F C Doar Tu . sfânt eşti Doar Tu . F G a Numele Tău chemăm. aici F C ie să ne închinăm:/ Esti doar Tu.:/ C G F C /:Mâinile ridicăm. G /:Sfânt eşti. Doamne .295. Numele Tău chemăm. Via a-i o comoară G C Via a-i o comoară şi po i s-o investeşti e D Te po i considera bogat dacă trăieşti G C Dar.:/ C F Numai Tu esti Dumnezeu C F Numai Tu. ie ne închinăm. via a e glumă şi nimic nu vei avea e D Dacă crezi că. Mâinile ridicăm când ne rugăm. sfânt e doar numele Tău.i apr ine şi po i să faci D ce vrei cu ea G C Via a e o artă aşa că evident e D Ca să şti să trăieşti ai nevoie de talent G C Oamenii se pot considera artişti e D F Dar via a e mai mult decât să şti că exişti. Domnul meu ! G F C Sfânt e. Numai Tu. Te-adorăm doar pe Tine Te lăudăm Numai Tu esti Dumnezeu. F G C Dumnezeu plin de har eşti doar Tu. 112 . Am venit Doamne aici să Te întâlnim. Esti doar Tu. numai Tu. numele Tău chemăm G Am venit . sfânt e doar numele Tău. C F C F Te-adorăm doar pe Tine Te lăudăm C F Numai Tu eşti Dumnezeu. Te-adoram doar pe Tine Te lăudam Numai Tu esti Dumnezeu Numai Tu. C F Numai Tu. ie ne închinăm. Domnul meu ! Sfânt e. F G a Am venit Doamne aici să Te întâlnim. Mâinile ridicăm când ne rugăm a F G a Mâinile ridicăm când ne rugăm. numai Tu /:Sfânt eşti. Numai Tu. Numai Tu. Dumnezeu plin de har eşti doar Tu. numai Tu.

Tu eşti Domn în ceruri G e Tu eşti Domn în ceruri C Iar eu sunt doar un om. A A numelui Isus! Pe Tine . A D Tu eşti sfânt. luna noaptea F C Tu dai via ă şi iubire.Te chemăm A D E Numele Tău sfânt Îl înăl ăm.eşti Tu.297. f# E D f#. Isus Îl înăl ăm. noi Îi cântăm. Isus.E Glorie Celui viu! A D E Pe Tine. Doamne . A D Tu eşti sfânt. Mai mult decât viaţa F C Mai mult decât orice de pe acest pământ d A# Mai mult decât a prietenilor voce F C Mai mult decât visul meu cel mai mare d A# Eşti Tu Isus. Tu eşti drept E D Şi harul tău umple templul f# D E Numele Tău. Focul sfânt vrem să-l aprinzi. f# E D f#. Doamne. Vrem să Te-auzim. f# D E Eşti Domnul care-n veci domneşti. f# D E Glorie Celui veşnic viu. Te lăudăm A D E Ne-nchinăm în Duh şi-n adevăr. F C d A# Tu faci să răsară soarele. Tu eşti drept E D Şi harul tău umple templul f# D E Noi trăim pentru slava Ta.E În veci de veci domneşti.i cânt „Sunt îndrăgostit de tine Isus” 299. Te lăudăm A D E Pe Tine Doamne. să Te sim im.” G F e C În prezen a Ta eu stau Doamne x2 e C Şi-n tăcerea mea î i spun: e C D G „Sunt îndrăgostit de tine Isus” Î i cânt un simplu cântec De dragoste şi vreau În tăcerea mea să. Mai mult decât mul i bani şi boga ii Mai mult decât o via ă plină de succese Mai mult decât un om ar putea iubi.A# Mă ii acum în bra ul Tău şi nu mă laşi. Pe Tine Doamne. G e C Şi-n tăcerea mea î i spun: D e C D G „Sunt îndrăgostit de tine Isus. D E Îl lăudăm . A D E f# Sfânt e Dumnezeu. F g F A# C d. Te iubim Pentru Tine noi vrem să trăim. d A# F Pe Tine te doresc caci Tu C d Eşti tot ce am eu nevoie acum A# F Eşti Domnul şi prietenul meu cel mai bun 113 . x 4 298.

114 . D A D Viată nouă mi-ai dăruit. C# f# C# f# Nu lăsa via a mea D b E Să o trăiesc fără Tine A D E A Ava Tată vreau sa fiu D E A Cu totul doar al Tău.i mul umesc pentru Golgota. G A D G A D Ce dar nemeritat. Ava Tată A D E A Ava Tată vreau să fiu D E A Cu totul doar al Tău D E f# Cu mintea şi inima mea D E A Să. :/ Acum. Inima-mi va cânta.i slujesc mereu. În fa a Ta to i se vor pleca.i urmez mereu. G D G A Sângele scurs. b G Mul umesc Isuse. 301. Tu m-ai salvat. Până atunci uimit fiind de harul Tău .i dăruiesc e a Ta. esti înaltat in slavă. trupul străpuns. pe veci dragostea Ta. Stau din nou D f# b A Stau din nou gândindu-mă la jertfa Ta. G A D Doamne. Doamne. D G D A Smerit de îndurarea ce mi-ai oferit. D f# b A În locul meu pedeapsa mortii ai luat. G A D Viata. D G D A /: Privesc către crucea unde ai suferit. / x 4.300. ’Ava Tată’ vreau să fiu Cu totul doar al Tău În mintea şi inima mea Să.

Tu-mi eşti Domnul.302.i m-acoperă.i m-acoperă. Doamne Tu-mi eşti refugiul Doar în Tine mă-cred Eşti lumina mea-n noapte.i m-acoperă. Un Prieten la nevoie G b e Lacrimi mari în ochi ca roua a D Pe-obraji suvoaie reci se scurg G b e În inimă speran a mai rămâne a D O lumină strălucind vioi d B Zi după zi în suflet a c Dragostea Ta o simt mereu G b e Caci-am fost suntem şi fi-vom a C G De dragoste lega i pe veci G D Un prieten la nevoie C D În Domnul ai mereu G D Un prieten ce cobară C D La tine cand i-e greu B Nu va-ntârzia de fel e C Dacă-n rugă tu Îi ceri a D G Izbavirea astazi El î i dă în dar Dumnezeu din cer spre tine Harul său măre coboară Pe cruce Fiul Său murise Iertare să primeşti în dar Inima ta e tot ce vreau Lucrul cel mai de pret il ai Căci ce-i scris e da şi amin Cuvântul Său va ine-n veci 115 . C Ge Doamne Tu-mi eşti refugiul F G C Îndurarea. Doamne Tu-mi eşti refugiul Îndurarea. 3x / Tu-mi eşti refugiul / O Doamne ! Îndurarea. Doamne Tu-mi eşti refugiul Îndurarea.Doamne Tu-mi eşti refugiul C Ge Doamne Tu-mi eşti refugiul F Tu eşti Sfânt şi Drept d G Credincios în toate.i m-acoperă 303. G C La umbra aripilor Tale e F Doamne în prezen a Ta rămân G C Tu eşti acelaşi ieri azi şi-n veci F 2x / Tu-mi eşti refugiul / Doamne Tu-mi eşti refugiul După Tine tânjesc. scăparea.

D C D G Dar ştiu că-mine Doamne Tu trăieşti G C D G Şi-n inimă eu vreau să îmi vorbeşti /2x G C D e Tu eşti bun şi iubirea Ta e-n mine C D e Tu eşti bun şi iubirea Ta rămâne C D e Tu eşti bun şi iubirea Ta e-n mine C D G Tu eşti bun . Cerul cântă B F# E B Sfânt eşti . E F# B Aleluia şi-n via a mea. sfânt eşti Domnul meu E B c# F# Pământul e plin de slava Ta B F# E B Numele Tău e-năl at E B D# Pe-ntregul pământ eşti Domn g# C# F# B Luminezi via a mea B E c# F# Şi prin Tine strălucesc B F# E c# F# Cerul cântă laudă. În mâna Ta C e a F D G ine-mă în mâna Ta C F d D G Să m-ascunzi . Tu eşti bun G C D G 2x/ Unii spun că nu po i fi găsit G C D e Al ii spun că nu po i fi văzut . C F G C Stau liniştit ştiu că eşti Domn /2x Doar în Hristos mă odihnesc Puterea Sa în linişte-o găsesec 116 306. întinde.i aripa C F G C 2x/ Când oceanele cumplit vuiesc C F G a Doamne dă-mi puteri să biruiesc a F G C Tată ştiu că Tu eşti vegheator. f# B Vrea suflarea Ta E A O via ă curată vreau E A O inimă nouă-n dar C D E Să ştiu că visul meu C D E Face parte din planul Tău . e e D G Numai Tu îmi eşti de-ajuns B e Numai Tu Isus eşti Domn /2x 305. minunat e Domnul d# g# Eşti rege-n univers. D A Via a mea toată i-o-nchin doar ie c# g# A B Vreau să fac voia Ta E Edim D A Gândul îmi zboară Doamne la Tine c# g# A Inima-mi nu mai vrea f# A B Să iubească o lume atât de rea . Via a mea toată i-o-nchin doar ie E Edim. 307. Tu eşti bun C e D e 2x/ Căci numai Tu Isus .304.

să mă-nchin G e F C Dragostea Ta e speran a mea e F d Iubirea Ta .i spun Te iubesc eşti tot ce am mai bun Mă-ncred deplin eşti Domnul viu Via a mea e-n mâna Ta astăzi ştiu. Se cuvine să Te laud A D A Se cuvine să Te laud Domnul meu A D E Se cuvine să Te laud tot mereu D Sunt dator şi se cuvine A Cine altul decât Tine E D A M-a iubit şi mă iubeşte tot mereu Zi de zi vreau să Te laud Domul meu Zi de zi vreau să Te laud tot mereu În tot locul să te laud Domnul meu În tot locul să te laud tot mereu Se cuvine să Te laud Domnul meu Se cuvine să Te laud tot mereu. Dragostea Ta C F C F Astăzi . te rog Doamne din nou a G C G Să mă strângi mereu la pieptul Tău C F C F Vreau să Te-ating şi să Te simt a G C G Să mă-ncred în bra ul Tău . Războiul e-al Domnului d a d Când lupta se-apropie . 117 . 309. 310.308. laudă F a d Onoare şi cinste adu-I Armură de slavă să-mbraci dar să şti Războiul e-al Domnului ine sus Cuvîntul şi nu te clinti Războiul e-al Domnului În mijlocul luptei tu cântă mereu Războiul e-al Domnului Căci în fruntea oştii e chiar Dumnezeu Războiul e-al Domnului. laudă F C d Puterea e numai a Lui C F C F C F Tu cântă-I glorie. te rog nu uita A# C d Războiul e-al Domnului D C d Rămâi în picioare dar nu dispera A# C d Războiul e-al Domnului C F C F C F Tu cântă-I glorie. via a mea a A# F Tu-mi po i schimba inima A G C Să fiu al Tău aş vrea Tată acum vreau să.

El cu drag priveşte C G F Şi-n mijlocul laudelor noastre. El în veci iubeşte C G Îndurarea lui nu se va sfârşi a F Pe-ai săi copii . Domnul în ceruri domneşte C Domnul în ceruri domneşte. ascultă-ne Doamne. F d Binecuvânta i sunt acei G C Ce se încred în Domnul.:/ F G Vom sim i puterea Sa F G Fa ă-n fa ă-L vom vedea. drag Isuse f# c# B E I i mul umesc că al Tău m-ai facut f# E B În nici un loc n-as vrea să fiu EB A EB A Decât în mâna Ta. a G D G Păcatul meu m-apasă greu. C G a G F /:Din înalt. F C Ne închinăm.A -. când te căutăm. G Doar Tu eşti Sfânt. e D C Eu vin acum îngenunchez. El va veni 313. C a Pe tronu-I aşezat F C G G# A# Plin de mărire şi slavă e îmbrăcat D# Noi to i cu sfinte podoabe c Stăm în prezen a Sa G# C# Şi-n timp ce Îi vom cânta G Slava lui vom vedea a F Caci Domnu-i bun . C DG Povoara să-mi iei. :/ 118 I i mul umesc că m-ai creat A c# B O.Un simplu cântec eu î i cânt A c# B O. Isuse./ x4 312. Binecuvânta i sunt acei C F /:Binecuvânta i sunt acei C Care stau în Templul Său. Un simplu cântec eu î i cânt E B c# . scump Isuse E B c# 314. Isuse . a G F Numai Tu eşti Sfânt. C D /: În Tine mă încred e Pe Tine Te caut.311. sub ocrotirea Ta f# g# B A inându-mă în mâna Ta A E B.E Doar în mâna Ta . C G a Când ne rugăm. Sunt frânt eu cad în bra ul Tău e D C Sunt frânt eu cad în bra ul Tău acum a G D G Am obosit de-al lumii lung drum.:/ C / Doar Tu eşti Sfânt.

aceasta e a Ziua Domnului. Fiecare fii şi fiică. Domnul vă ridică Fi i lumini.3 5. G Eşti Domnul meu. D Eşti Tatăl meu. e Şi toată via a mea i-o închin C G Cu tot ce sunt pe Tine te slăvesc D Eu te slăvesc. a C G D Şi îngerii te adoră. C e Mă voi bucura. Isus. mă voi bucura. La început Domnul a creat Şi pentru slava Lui crea ia cântă-n cor. declarăm: C e D Aceasta e. Fiecare fii şi fiică. Domnul ne ridică În acest neam. a D Mă încredin ez în bra ul Tău. eu te iubesc ceast 316.aceasta e.:/ e Isus. G Eşti tot ce am. aceasta e G Ziua Domnului. C c e Tu nu po i fi înlocuit. D G Mă voi bucura. Şi îngerii te adoră. eu te iubesc mai mult C G Decât iubesc orice pe acest pământ D Eşti tot ce-mi doresc. aceasta e. declarăm: C G D e /:Lasă gloria Ta să curgă acum a G D Şi să umple-ntreg pământ. D Eşti Domnul meu. a C D Copiii Tăi te laudă. Ace a e e D Acum e timpul pentru o ungere nouă e D Acum e timpul pentr-o revărsare proaspătă a Ca şi fii şi fiice ale Regelui e Noi azi ne ridicăm a Ca şi fii şi fiice ale Regelui C D G Noi azi ne ridicăm. 119 . Copiii Tăi te laudă. este ziua Ta! C e D Aceasta e.

i simt. În îndoiala mea. . 319. Azi mă închin E A Doamne. e C D G Numai Tu m’auzi atunci când strig. g# A Tu cunoşti inima mea. De’acolo de sus. Umple-mi fiin a. A B Am nevoie de Tin. Am nevoie de Tine Doamne Am nevoie de Tin. E /: Cât Te iubesc de mult. g# Cât Te iubesc de mult. Cât te iubesc de mult c# A E În fiecare zi m-aju i să pot zâmbi B Eu te iubesc Isus. din ce fac C D G Nu poate locui’n prezen a Ta. f# B Scutul meu. e C D Numai Tu mă’nal i în bucurie.. A B Am nevoie de Tine Doamne.i apar in. e C D Numai Tu via ă-mi dai când plâng. x4 318. :/ Ai şters păcatul meu. E B La Tine îmi înal sufletul. Am nevoie de Tine Doamne.317. B Eu te iubesc Isus. 120 G e C D Numai Tu-mi cunoşti adânci dorin e. Tu iei durerea mea. E B Doamne ie. E A Eu strig: ’’Lăudat să fie Domnul meu’’ f# B Şi sunt izbăvit de vrăşmaşii mei. M-ai scos la loc larg pentru că mă iubeşti. G D Nimic. curat să fiu din nou Eu te iubesc Isus. Tu eşti stânca’n care mă ascund. g# A Şi azi mă închin. Şi am strigat către stânca mântuirii. Prezen a Ta şi dragostea sa. tăria care mă scapă.. Am chemat Numele Tău cel Sfânt. A Cât Te iubesc. B E Cât Te iubesc Isuse. Tu schimbi via a mea Eu te iubesc Isus. Nimeni ca Tine G D C Nimeni ca Tine nu v-a putea D G Să-mi umple inima. Tu ai auzit glasul meu. Tată. c# A Chemând Numele Tău E Te laud Domnul meu. te caut Te chem să stâmperi setea inimii.

121 .320. te iubesc. G D Pe Tine Te-adorăm. Ae A GD Te iubesc.i cântăm. G D A b Venim. Ae A GD Te iubesc. / x4 321. Ascultă Doamne lauda mea D b Ascultă Doamne lauda mea G Când mă gândesc la Tine’n ruga mea. mâinile ridicăm. f# Îmi ridic mâinile G D Şi-mi înal vocea’nspre ceruri G F# b A Căci Tu eşti lumina mea. te iubesc. G D A G Venim ie să ne-nchinăm. b G / Inima şi mintea mea D A Î i dăruiesc toată via a mea. b f# Iar acum. nu e Domn ca al meu C G Nu este nume vrednic de laudă D Stânca salvării n-o po i muta e C S-a dovedit adevărată. b G D A b Venim. Isus e stânca mea / x3 F C D G Nu este stâncă. nu e Domn ca al meu. Doamne. D G Nu este stâncă. eu doresc G D Sa mă’nchin întotdeauna G F# b În puterea Numelui Tău. G b A În prezen a Ta noi vrem să stăm. e C G D / Stânca vie ii.i dăm. Doamne. D b Purtat pe aripi în prezen a Ta G Sufletu-mi cânta şi în inima mea. Ţie laudă-Ţi cântăm D G D /: ie laudă. G Inima să. nu e Domn ca al meu. G b A Numele Tău înal ăm:/ G b A În prezen a tronului plin de slavă. 322.Stânca vieţii G Nu este stâncă. pe genunchi ne plecăm.

Foametea sau lipsa dacă vor veni. Nimeni nu ne poate despăr i. F A# D# C Doamne. O nouă zi a venit F C d O nouă zi a venit A# C d O nouă dragoste s-a-mplinit. 324. amândoi Doar voi doi. A# C d /: Din acest moment. A# Nimeni n-o va lua. A# C d E ziua sfântă când voi v-a i unit g F C Totdeauna în dragostea Sa. Tu eşti tot ce mi-a ramas.. F C Orice vremuri vor veni A# Veşnic te voi iubi. spre cerul deschis A# F A# Spre dragostea la cate-a i visat amândoi. :/ De îndoieli vor veni De barca vie ii se va clinti Doar mâna Sa vă v-a ridica Spre aripi de vis. vă v-a proteja A# Vă v-a proteja. Via a mea cu Tine este pace. nori de vor veni. F C /: Via a mea e-n mâna Ta. Tu eşti tot ce mi-a rămas. de-acum pe vecie A# C F El vă v-a purta pe aripa Sa A# C d Iar când v-a veni furtuna pe cale g F C El nu vă v-a lasa. Viaţa mea cu Tine F A# F C Via a mea cu Tine-i bucurie.323. d a A# F Vânturi dacă vor bate. C Doar voi doi. spre cerul deschis Spre dragostea la care-a i visat. :/ 122 . Nimeni nu ne poate despăr i. F C d Doi stropi de lacrimi s-au scurs A# C d E bucuria iubirii lor A# C d Care le poartă fiin a-n zbor g F C Pe aripi de vis. A# F C Doamne.

:/ E A B Ia-mi inima şi schimb-o E A B Via a mea transform-o E A B Mintea mea ’noieşte-o c# A B /: Fă-mă. Nu vreau să fiu îngrijorat G C e D Nu vreau să fiu îngrijorat G C e D Nu vreau să fiu nici întristat G C e D G Mai bine-L laud pe El neîncetat G C e D Nu vreau să fiu împovărat G C e D Nu vreau să fiu nici apăsat G C e D G Mai bine-L laud pe El neîncetat G C e D /: Da . eşti cu mine pas cu pas G C e D Isus Tu m-ai salvat D /: Dacă seara oftez. :/ A f# E /Nimeni nu schimbă asta. plâng şi strig F C Sunt vesel diminea a :/ . Sfânt mereu E A B /: Sfânt mereu. Eu cred în Salvatorul Cred că El a înviat Cred că voi trăi întotdeauna Cu-al meu Domn şi Împărat Iubire am găsit şi cred în Fiul Său Condu-mă Tu./ x4 327. 123 A E /: Isus.325. doar fă-mă doar al Tău. Credincios vreau să fiu. E A B Sfânt mereu. da . Amin :/ G C e Ştiu că-n via a aceasta voi avea multe D necazuri G C e/D Dar nu vreau să mă las G C e D Fii binecuvântat . credincios E tot ce vreau să fiu. eşti prietenul meu f# Tu vei fi mereu. A B Sfânt mereu vreau să fiu. da . D Nimeni nu schimbă asta. Credincios. credincios e tot ce vreau doar. E D Iubire am găsit şi cred în Fiul Său D Condu-mă Tu. da Doamne da G C e D Tu eşti bucuria mea G C e D G Eu Te laud şi mă-nchin . 326. prietenul meu A E D Ai auzit tu de Salvatorul EA Ai auzit tu de dragostea Lui. A E E tot ce vreau doar. D A Nimeni nu schimbă asta. sfânt mereu.. sfânt mereu. :/ Credincios. A E Vreau să fiu Domnul meu. E D Ai auzit tu de Cel din Ceruri E f# Ai auzit cum şi-a dat Fiul Lui. Isus.

Tatăl luminii A D A 2x / Tatăl lumini Tu Te bucuri de copii tăi / D A E D 4x/ Tot ce bun şi desăvârşit e de la Tine D A 2x / Tatăl lumini / A D 2x / Tatăl lumini Tu Te nu Te schimbi A Eşti mereu acelaş / 124 .328.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful