You are on page 1of 2

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları
gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak
olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.
Öğretim üyesi kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde,
nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı
sureti), bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörler için 6 takım, Doçentler ve Yardımcı Doçentler
için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan
alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yurt dışından
alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların
yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.
Duyurulur.
Tel: 0 478 211 64 46
YRD.
BİRİM BÖLÜM - ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
İnsani Bil. ve Ed.
Fak. Türk Dili ve Ed./Yeni Türk Dili 1 1
İnsani Bil. ve Ed.
Fak. Türk Dili ve Ed./Yeni Türk Dili 1 3
İnsani Bil. ve Ed.
Fak. Türk Dili ve Ed./Eski Türk Dili 1 4
İnsani Bil. ve Ed.
Fak. Tarih/Ortaçağ Tarihi 1 4
İnsani Bil. ve Ed.
Fak. Tarih/Genel Türk Tarihi 1 5
İnsani Bil. ve Ed.
Fak. Tarih/Yakınçağ Tarihi 1 3
İnsani Bil. ve Ed. Çeviri Bilim/İngilizce Müt.-
Fak. Tercümanlık 1 5
İnsani Bil. ve Ed. Çeviri Bilim/İngilizce Müt.-
Fak. Tercümanlık 2 4
İnsani Bil. ve Ed.
Fak. Batı Dilleri ve Ed./Slav Dil.ve Ed. 1 3
İktisadi ve İdari Bil.
Fak. İşletme/Yönetim ve Org. 1 1
İktisadi ve İdari Bil.
Fak. İşletme/Yönetim ve Org. 1 5
İktisadi ve İdari Bil.
Fak. İşletme/Muh. ve Finansman 1 1
İktisadi ve İdari Bil.
Fak. İşletme/Muh. ve Finansman 1 5
İktisadi ve İdari Bil.
Fak. İktisat/İktisat Politikası 1 1
İktisadi ve İdari Bil.
Fak. İktisat/İktisat Politikası 1 3
İktisadi ve İdari Bil.
Fak. İktisat/İktisat Politikası 1 5
İktisadi ve İdari Bil.
Fak. İktisat/İktisat Teorisi 1 5
İktisadi ve İdari Bil. Siy. Bil.ve Kamu Yön./Siy. ve Sosyal
Fak. Bil. 1 1
İktisadi ve İdari Bil. Siy. Bil.ve Kamu Yön./Siy. ve Sosyal
Fak. Bil. 1 1
İktisadi ve İdari Bil.
Fak. Siy. Bil. ve Kamu Yön./Yönetim Bil. 1 5
İktisadi ve İdari Bil.
Fak. Siy. Bil. ve Kamu Yön./Hukuk Bil. 1 5

Mühendislik Fak. Gıda Müh./Gıda Teknolojisi 1 4

Mühendislik Fak. Bilgisayar Müh./Yazılım 1 3

Mühendislik Fak. Makine Müh./Enerji 1 5

Mühendislik Fak. Makine Müh./Enerji 1 1


Mühendislik Fak. İnşaat Müh./Yapı 1 5
Elektrik-Elektronik Müh./Devreler ve
Mühendislik Fak. Sis. 1 4

BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğr. 1 4

SHMYO Tıbbi Dök. ve Sek. 1 4

TOPLAM: 4 4 22 30