EKONOMSKA KOLA ZENICA

KOLSKA GODINA 2009/2010

Projekat
iz ekonomike prometnih preduzeca TEMA:Marketing strategija preduzeca Nike inc.,Oregon,Portland USA

Radili Smailhodzic Dino

Zenica,april 2010.

gr ke bo ice pobjede.atleti ara Filipa Knighta i njegovog trenera Billa Bowermana u januaru 1964. s vrlo priznatim trgova kim sloganom "Just do it" i Swoosh logotipom. Preduze e uzima svoje ime od Nike. Umbro i Converse. Do 1971. HISTORIJA KOMPANIJE Nike. Air Jordan. Hurley International. Danas marka Onitsuka Tiger je u vlasni tvu jednog od Nikeovih konkurenata. NIKE je vode i svjetski dobavlja sportske obu e i odje e i najve i proizvo a sportske opreme s prihodom ve im od 18. kao Blue Ribbon Sport od strane Billa Bowermana i Philip Knighta. Nike +. odnos izme u BRS i Onitsuka Tiger blizi kraju. te je registrovan u SAD-ovom patentnom uredu 22. koji e nositi novi dizajn Swoosh od strane Carolyn Davidson Swoosh. Inc 1978. koji je dio gradskog podru ja Portlanda. koji se nalazio na Pico Boulevardu u Santa Monici. izvorno poznat kao Blue Ribbon Sport. Asics.OP TE INFORMACIJE O PREDUZE U Nike. Januara. . Nike prodaje svoje proizvode pod vlastitom markom. januara 1974. Preduze e je osnovana 25. svibnjem 2008). osnovan je od strane ljudi iz Univerziteta Oregon.6 milijarde dolara USD u svojoj fiskalnoj godini 2008 (zaklju no s 31.1964. tvrtka posluje maloprodajom pod imenom Niketown. uklju uju i i podru nice Cole Haan. prodavaju i najve i dio svoje robe na atletskim takmi enjima iz Knightovog automobila. U po etku NIKE je djelovao kao distributer za japanske cipele marke Onitsuka Tiger.000 ljudi irom svijeta. i slu beno je postalo Nike. Kalifornija.. a 1966. Oregon. Inc (izgovara se / na ki /) je veliki javno preduzece sportske odje e i opreme sa sjedi tem u SAD-u. Sjedi te preduze a je u blizini grada Beaverton. Nike Skateboarding. BRS otvorila je svoj prvi maloprodajni objekat.Logo Swoosh je prvi upotrijebio Nike u junu 1971. Nike Pro. BRS spremaju se da pokrenu vlastitu liniju obu e. Pored proizvodnje sportske odje e i opreme. Reputacija kompanije je brzo narasla. U sklopu kompanije zaposleno je vi e od 30. kao i Nike Golf. Nike sponzorira mnoge profi sporta e I najpoznatije sportske mom adi irom svijeta.

Kompanijin prvi self-dizajnirani proizvod bazira se na Bowermanovom " waffle" dizajnu.Prva patika koja je nosila ovaj dizajn dostupan za javnost. bila je nogometna patika pod nazivom "Nike". Njegovi napori bili nagra eni jednu nedjelju ujutro kada je izlio teku inu urethane u suprugin vafl toster. Nike je dostigla 50% tr i nog udjela u tr i tu atletske obu e na podru ju SAD-a. . Bowerman je po eo eksperimentirati s razli itim potencijalnim potplatama sa preljevom urethane teku ine koje bi omogu ile bolji zahvat na stazu i time patika postigla efektivnije rezultate. Nakon obnavljanja atletske staze na Sveu ili tu u Oregonu. koja je objavljena u ljeto 1971. u emisiji New York maraton. Po ev i s Ilie Nastase. Nike je pro irio svoju liniju proizvoda uklju iti mnoge druge sportove i regijama diljem svijeta. Inc slu beno se preimenovao u Nike. Stolje a. Suosniva kompanije Wieden Dan je skovao svjetski poznati slogan "Just do it" 1988. Inc. U februaru 1972. Tijekom 1980-ih.1978. Bowerman razvija profinjenu takozvanu 'vafl' potplatu koja predstavlja zna ajno otkri e za industriju obu e Do 1980. prvim profesionalnim sporta em koji je potpisao ugovor sa BRS / Nike. koja je izabrana od strane Advertising Age kao jedan od pet najboljih oglasnih slogana 20. pod imenom Nike shoes. BRS upoznao svoju prvu liniju Nike patika. BRS. Nike je izdao prvu nacionalnu televizijsku reklamu u listopadu 1982. sponzorstvo sporta a postao je klju ni marketin ki alat za brz rast I razvoj preduze a uop te. za Nike oglasne kampanje.

.proizvodi razne vrste lopti I opreme za sve vrste sportova irom svijeta. Hurley International LLC.Francuske«. i Umbro Ltd. elio je da defini e beskrajne mogu nosti ljudi u sportu. Putem na ih nabavlja a. koje odvajaju Nike od konkurecije i obezbe uju dodatnu vrednost kod na ih akcionara. On je odredio ton I pravac za mladu kompaniju nazvanu Nike.reprezentacije Engleske. Ako ima tijelo. NIKE Golf. ili kad je u pitanju stvaranje poslovnih mogucnosti. Nike je izgradio sna nu brend ponudu sa nekoliko pomo nih kompanija u vlasni tvu me u koje ulaze brendovi Cole Haan.Norve ke. itavu NBA I NCAA ligu.Tako er veliki dio kompanije se bavi isklju ivo sponzorisanjem svjetski poznatih timova kao to su razni fudbalski klubovi. koji i danas inspiri e mlade generacije zaposlenih u Nike. To zna i da.Kanade. ti si sportista Kada je osniva Bil Bouverman ovo izjavio. vi e od 30. raspola e irokim asortimanom sportske odje e. Na zadatak je da nastavimo zaostav tinu inovativnog mi ljenja. daju svoj doprinos ispunjenju na e mislije: dati inspiraciju i inovaciju za svakog u svetu. bilo da se radi o razvoju prozvoda koji poma u sportistima na svakom nivou mogu nosti da postignu svoj potencijal. Danas Nike radi u vi e od 160 zemalja irom sveta.atletske obu e. Converse Inc.SAD-a.. maloprodajnih centara i pru alaca ostalih usluga. prevoznih kompanija. pre mnogo godina.Danas NIKE Inc. mi direktno ili indirektno zaposljavamo blizu milion ljudi.000 zaposlenih na est kontinenata. Usput.

nov anici.razne lopte.ASORTIMAN PROIZVODA Nike Inc.satovi.raspola e veoma irokim asortimanom sportske opreme.Sve je po elo sa jednostavnom patikom za tr anje. 1.odje e .steznjaci.Patike Patike su osnovni proizvod kompanije Nike Inc.Nike Inc danas raspola e sa preko 4 500 razli itih patika I ostale obu e.obu e kao i ostale opreme koja krasi sportistu kao to su torbe.ali mi emo ih svrstati u 4 osnovne grupe kako bi obezbjedili pregledniji izbor na eg asortimana.Osnovni cilj patike je da se prilagodi nozi i izvuce maximalne mogucnosti iz sportiste.Ovdje su prikazane linije artikala raspore ene prema spolu i starosti kupca. .

Mu ka kolekcija .

Zenska kolekcija .

Djecija kolekcija .

Sportska odjeca .

Ostala oprema .

ali prije svega mi isticemo kvalitet I vizualni izgled nasih proizvoda.Kupovinom naseg proizvoda zelimo da se kupac osjeca maximalno satisfasciniran i zadovoljan.pod sloganom ³Nike Africa Swoosh´ i na podrucju Juzne Amerike pod sloganom ³Nike Brasil de la Fuerte´.mi pokusavamo pomocu sportskih zvijezda I raznih slogan privuci I pribliziti se kupcima I ostvariti njuhovu kupovinu prilagodnu njihovim potrebama.zemljama Bliskog istoka. Pored zadrzavanja postojecih.Ako se to postigne sigurni smo da ce nam kupci biti veoma vjerni I lojalni.baziramo se na osvajanju srca novih potencijalnih kupaca na podrucju cijelog svijeta. Preko naseg najjaceg aduta.Potreba za obucom I odjecom predstavlja fiziolosku potrebu koju vec zadovoljavamo ali se mi takodjer baziramo za ostalim potrebama I motivima.a najvise u SAD-u.U nasem asortimanu postoje specificni proizvodi koji zadovoljavaju prije svega obe kategorije.Naravno.tj.nastojimo da kvalitet nasih proizvoda ostane isti kako bi osigurali povjerenje kupca.a to je sponzorstvo.a u novije vrijeme I u Africi.na krajnje potrosace(kupce).Evropi.Nas cilj je da privucemo kupce uz pomoc raznih marketinskih elemenata kao sto su reklame.KUPCI NIKE PROIZVODA Nasa se politika prodaje iskljucivo veze za trziste licne potrosnje. .Mi se iskljucivo baziramo na kupce koji kupuju na bazi impulsivne kupovine i koji racionaliziraju svoju kupovinu.oglasavanje.

90 KM 49.2.II.4.2.3.3.90 KM 29.3.90 KM 189.IV.2.2.4 Nike+ 1.90 KM 179.90 KM 105.6 Nike AIR A.4.90 KM 39.90 KM 109.2.90 KM 29.90 KM 49.3.3.90 KM 239.V.4.3.2.90 KM 149.3.marze trgovinskih preduzeca I PDV-a : RB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 PATIKA PATIKA PATIKA PATIKA PATIKA PATIKA PATIKA PATIKA PATIKA PATIKA PATIKA PATIKA PATIKA PATIKA PATIKA PATIKA PATIKA PATIKA PATIKA ODJECA ODJECA ODJECA ODJECA ODJECA ODJECA ODJECA ODJECA ODJECA ODJECA ODJECA ODJECA ODJECA ODJECA ODJECA ODJECA ODJECA ODJECA ODJECA ODJECA ODJECA ODJECA ODJECA ODJECA OSTALO OSTALO OSTALO OSTALO Naziv proizvoda Nike RUNNER I.90 KM 9.V Nike ID I.90 KM 39.90 KM 39.C Nike FOOT I.90 KM 29.5 Nike Ed 1.6 Nike DUNK basci.90 KM 199.IV.90 KM 49.90 KM 29.90 KM 156.5.90 KM 109.90 KM 99.I.VI Nike KD 1.5 Nike J.4.V.II.4.II.IV.3.90 KM 19.3.90 KM 108.90 KM 19.II.5 Nike EL 1.VI Nike CAPRI 1.3.4.3.90 KM 29.90 KM 29.5.III.90 KM 89.2.4.90 KM 139.90 KM 49.90 KM 9.2.III.Q Nike KE 1.90 KM 99.90 KM 107.90 KM 59.6 Nike Wild 1.5 Nike shox x x x x Nike Woman 1.90 KM 99.5 Nike Aerobic 1.90 KM 19.4.90 KM 19.III.90 KM 89.H.4.2.5.4.CIJENE PROIZVODA Ovdje su prilago ene cijene prema evropskom standardu te su konvertovane iz EURA u konvertibilnu marku uz obra un raznih tro kova.C.B.2.90 KM 179.90 KM .5 Nike e 1.90 KM 99.2.90 KM 19.90 KM 49.4.C.90 KM 49.90 KM 99.V Nike MEX 1.5 Nike ZzZ 1.90 KM 59.90 KM 49.3.5 Nike Duxerica Holandija EAX-13445698 Nike Duxerica French Terry IP-984354 Nike maica kratkih rukava RF 9342842 Nike Dres South Carolina UP-32408237 Nike polo maica ZT-4238462 Nike donji dio trenerka TZ-4535345 Nike sorc pamucni TT-432545634 Nike maica kratkih rukava RF 203459 Nike golf polo maica 09438 Nike Jakna atletska II-3108473 Nike Polo maica 3245845 Nike Jordan Trenerka 23435 Nike donji dio trenerke 542345 Nike donji dio trenerke ID342938 Nike Duxerica ID 34039 Nike steznjak za trcanje ID304835 Nike Duxerica ID3549245 Nike muske taice UZ3408357 Nike Suskavac ID3403 Nike dzemper UL3403984 Nike trenerka ID30498320 Nike trenerka KD34392842 Nike taice UZ30457 Nike steznjak-gornji dio tijela ID384 Nike SAT rozi ID3954385 Nike SAT zuti ID3543285 Nike sportska torba ZED34382 Nike Ruksak D/3434 MPC 109.90 KM 69.2.IV.II.

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 OSTALO OSTALO OSTALO OSTALO OSTALO OSTALO OSTALO OSTALO OSTALO OSTALO OSTALO OSTALO OSTALO OSTALO OSTALO OSTALO OSTALO OSTALO OSTALO OSTALO OSTALO Nike steznjak za ruku ER3434 Nike SAT plavi ID34391432 Nike sportska torba ES3432 Nike fudbalska lopta TOTAL 90 Nike sportska torba ID 345934285 Nike ID torba RR3542456 Nike kosarkaska lopta 4-panel Nike Swoosh bandaza tenis ID3435 Nike carape ZZ35483275 Nike ID torba RR3520321 Nike sportska torba 3542435 Nike Zenska torba ID34239 Nike vreca za udaranje ID3459 Nike kostobrani EAX212 Nike kostobrani BLADE 22 Nike Prestige fudbalska lopta ID231 Nike Sport torbak ID343 Nike Air Jordan kosarkaska lopta IE232 Nike CASUAL torba ID3435 Nike SSD torba #2233 Nike Polaroid torba SSD231 29.90 KM 99.90 KM 9.90 KM 49.90 KM 59. .90 KM Za kupovinu 100 ili vise vrsta proizvoda odobravamo popust od 15 % i takodjer vrsimo prodaju robe sa odlogom placanja u odredjenim uslovima I odredjenu kolicinu narucene robe.90 KM 109.90 KM 9.90 KM 99.90 KM 99.90 KM 89.90 KM 49.90 KM 39.90 KM 99.90 KM 49.90 KM 99.90 KM 109.90 KM 49.90 KM 9.90 KM 49.90 KM 38.90 KM 99.

10% guma Kombinacijom komplementarnih boja izazivamo cu enje kupaca I vecu zainteresovanost.SWOOSH logo je patentiran 1978. Sastav:unutrasnji dio-40% pamuk.Takodjer u patici se nalazi unutrasnja ortopedska sola koja stimulise kicmu i podrazava nozne misice na rad.godini NIKE CAPRI Vol 4 CIJENA 49. BREND Takodjer I na ovoj patici primjecujete poznati SWOOSH logo koji se prostire uzduz cijele patike.godine u Odjelu za patentiranje .Potplata je od elasticne gume i PVC-a tako da omogucava maximalnu pokretljivost noge.Portland. .60% PVC vanjski dio 90 % PVC.KVALIFIKACIJE PROIZVODA Osnovne osobine proizvoda prikazat cemo pomocu primjera Nike CAPRI IV.90 KM DIZAJN Patika je tako dizajnirana da ima oblik novog automobila Lamborghini CAPRI.Neke patike moraju dominirati extravagantnim dizajnom kako bi privukle kupce.Svezanj patike podrazava stabilnost noge I omogucava preciznije kretanje tijela.to nije NIKE patika.Ukoliko ne postoji SWOOSH na patici.najprodavanije patike u 2009.

Patike tipa RUNNER imaju unikatnu solu izrezbarenu tako da se patika doslovno grabi za pod kao naprimjer zimske gume.Ove patike koriste rukometasi I odbojkasi.ali ima I izuzetaka.Tako naprimjer patike Nike AIR ima deblju potplatu I dublji svezanj kako bi omogucila fixiranje zgloba I maximalni odraz kosarkasa.obicno neki mozaik. .Pakovanje se sastoji 100% od celuloze.kao I oblik koji omogucava razlicite mogucnosti zavisno od sporta.DUNK.Kod MEX patike primjecujemo da je potplata grundirana I neobicnog je dizajna.kako bi I ambalaza privukla kupcevu paznju.kartona koji takodjer ima svoj specificni dizajn.MEX.tj.PAKOVANJE Obi no pakujemo samo patike. FUNKCIONALNOST Sportske verzije patika kao sto su AIR.RUNNER imaju svoj specificni sastav I dizajn.

ali je ipak bilo I veoma je dugo trajala u odnosu na ostale proizvode.Tako da je u pojedinim oblastima kao sto su Amerika I Evropa traznja potpuno smanjena. III Faza sazrijevanja ± u junu.Takodjer smo prije mese objavili reklamu za Nike CAPRI IV patiku na lokalnim televizijama.U nasim produznicama smo naglasili da ovaj proizvod najvise naglase kao I njegovu pristupacnu cijenu.januara smo prodali rekordnih 9 456 pari patika sto je uvjetovalo dobru prodaju tokom cijele godine. IV Faza stagnacije ± Kako se blizila jesen tako se smanjivala potreba za casual patikama jer je dolazila kisa I hladniji dani.Ve 27.decembrom.pocelo je proljece i nastala je potreba za novom patikom.april.dok je u toplijim krajevima jos postojala iako ne dodatna traznja za patikom V Faza ispadanja ±Osjetili smo da traznja za Nike CAPRI patikom potpuno opada I nismo smjeli rizikovati jos vece troskove koji su se poceli kupiti jos u fazi stagnacije.ZIVOTNI VIJEK CAPRI IV MODELA U 2009.maj 2009.pa smo jednostavno zavrsili kolekciju Nike CAPRI patika zavrsno sa 31.GODINI I Faza uvodjenja ± proizvod smo prezentirali na EA mesi u Berlinu 26.avgustu.septembru I oktobru osjetili smo blagi pad potraznje. II Faza rasta ± u mjesecima mart.2009. .januara.

Sada cemo prikazati drzave u kojima posjedujemo distributivne centre: . Malezija. Sto se tice maloprodaje broj Nike oficijalnih maloprodajnih radnji broji cak 53 495.356 na teritoriju Evrope I 123 na podrucju Azije.Azije. ode a i oprema .Proizvodnja Od maja 2006.posjeduje 45 velikih distributivnih centara na podrucju Evrope. Na zadatak je da napravimo odgovaraju i izbor u svetu biznisa kako bi smo pobolj ali kvalitet ivota ovih radnika. DISTRIBUCIJA Nike inc. Ve ina tvornica se nalazi u Aziji.Distribuiranje proizvoda vodimo preko posebnog ogranka Nike Place Concern koji preuzima tu ulogu. Indija. Tajvan. Pakistan. Nike upo ljava oko 800. uklju uju i i Indoneziju. Nike ima 3 glavna proizvodna motora.Na podrucju Afrike imamo samo 34 veleprodajna objekta. Vijetnam.Afrike I Amerike. Nike direktno I indirektno zaposljava oko 1 000 000 radnika sirom svijeta.Od veleprodajnih objekata se 400 cak nalazi na teritoriju Amerike.000 radnika. Kinu. Tajland.obu a.a prizvodnja se odvija u 700 fabrika u 52 zemlje. Filipini.

satiri ni pogled trka a u jutro 1. Cannes Advertising Festival objavio je Nike 'ogla iva em godine' u dva navrata. izra enu od strane novoformirane oglasne agencije Wieden + Kennedy.Nas glavni adut promocije je svakako sponzorstvo. Prvi je bio za "The Morning After". . Drugi Emmy za ogla avanje ostvaren od Nike je bio za 2002 spot pod nazivom "Move".a Nike je prva i jedina tvrtka za primanje tu ast dva puta (1994.Uz sponzorstvo nalaze se tu I reklame koje su izuzetno vazne za imidz preduzeca. Nike je emitovao njegovu prvu nacionalnu televizijsku reklamu. u New York maraton. koji prikazuje niz poznatih i svakodnevnih sporta a u struji atletske utrke. sije nja 2000. Godine 1982. To je ozna ilo po etak iznimno uspje nog partnerstva izme u Nike i W + K koji je ostao netaknut i danas.Albania Argentina Australia Bangladesh Belgium Bosnia Brazil Bulgaria Cambodia Canada Chile China Dominican Republic Egypt El Salvador Fiji France Germany Greece Guatemala Holland India Japan Jordan South Korea Lithuania Macau Macedonia Malaysia Mexico Moldova Mongolia Morocco New Zealand Pakistan Peru Philippines Portugal Romania Singapore South Africa Spain Sri Lanka Switzerland Taiwan Thailand Tunisia Turkey United Kingdom United States of America Vietnam PROMOCIJA Nasa firma ulaze oko 8 milijardi US dolara godisnje u promotivne svrhe. 2003) Nike je tako er zaradio Emmy Award za najbolju reklamu dva puta.

bilo je potpisivanje ko arka a Michaela Jordana u 1984. Tijekom posljednjih 20 godina posebno. nikefootball. Serena Williams. Nike koristi web stranice kao promotivni alat za pokrivanje sportskih doga aja. Aston Villa. Juventus. Andre Agassi. Brazil .com i nikerunning. Porto. Jackie Joyner-Kersee i Sebastian Coe. uklju uju i i Tiger Woods. od 2006 do kraja 2010. ahtar. kao to su US National Team. Me utim. Juan Martín del Potro. Nike je bio jedan od glavnih odje a / obu a sponzora za vode ie tenisere.Jordanovo sponzorstvo se pokazalo kao jedan od najve ih pojacanja za Nike promociju i prodaju. Korin anima. Pete Sampras.com. Daniela Hantuchova. Nike sponzorira nekoliko svjetskih golf igra a. Barcelona. Mary Pierce. . Marion Bartoli. uklju uju i nikebasketball. Jim Courier.com. Nike je tako er slu beni sponzor za indijski kriket tim za 5 godina. Sponzor Roger Federeru . Lleyton Hewitt. Roger Federer. Lindsay Davenport. Steaua. Marija arapova. Arsenal. Nike ov prvi profesionalni sporta indosant je rumunjski tenisa Ilie Nastase. Nike tako er sponzorira neke od vode ih klubova u svijetu nogometa. Celtic i PSV Eindhoven. Neki od najuspje nijih tenisa a trenutno ili prethodno sponzoriran od Nike su: James Blake. Nike je sponzorirala mnoge druge uspje ne atletske sporta e tijekom godina kao to su Carl Lewis. Crvena zvezda. Manchester United. Trevor Immelman i Paul Casey. Osim Nastase. Inter. Nike tako er ima nekoliko web stranice za pojedine sportove. Club América.SPONZORSTVO Nike pla a vrhunskim sporta ima u razli itim sportovima da koriste njihove proizvode i promoviraju / ogla avaju svoju tehnologiju i dizajnu. Rafael Nadal.

Sponzor Cristianu Ronaldu Sponzor FC Barceloni .

smanjenje zaposlenosti radnika Iz SWOT analize dajemo zakljucak da su nasi konkretni ciljevi u buducnosti: -smanjenje troskova proizvodnje a time I prilagoditi cijene kupcima -vrsiti ulaganje u inovativnost I nove tehnologije -pokriti podrucja Afrike I Evrope putem otvaranja novih distributivnih centara -staviti poseban akcenat na reklame I sponzorstvo -razvijati nove koncepte I kolekcije -postati konkurentiji u odnosu na PUMU I ADIDAS -istrazivati I podrucja novih trzista.recesija koja smanjuje traznju patika.nerazvijena proizvodna tehnologija.unikatni dizajn I logo proizvoda.trzisni potencijal na podrucju Evrope I Afrike.Sponzor NBA ligi SWOT ANALIZA INTERNI FAKTORI PREDNOST(SNAGA):jeftina radna snaga.velika kolicina plagijata sirom svijeta nasih proizvoda posebno patika.veliki troskovi proizvodnje.ADIDAS.veoma razvijen marketing SLABOSTI:uslovi proizvodnje na Bliskom istoku. EXTERNI FAKTORI MOGUCNOSTI:veca medjunarodna expanzija na trzistu.pojava nove tehnologije potplata I dizajna proizvoda.veoma sirok I dubok asortiman(kolekcije).nedovoljan broj distributivnih centara na podrucju Afrike I Evrope.visoke cijene proizvoda.sem trzista sportske obuce I opreme -omoguciti bolje uslove proizvodnje .jeftini I dostupni prirodni resursi .razni sponzorski ugovori.inovativnost PRIJETNJE:konkurencija kao sto su PUMA.broj kupaca raste.velika expanzija na trzistu.

je bio u vrijednosti od £ 285 milijuna kuna (oko 600 milijuna dolara). Umbro i Converse Inc.GUCCI. poznat kao proizvo a i Engleske nogometne reprezentacije. U februaru 2002. akviziterske tvrtke bez obzira na to je li to stjecanje ostvareno kupnjom imovine ili vlasni kog udjela akvirirane tvrtke ili pak udru ivanjem vlasni kih interesa. Dana 3. Nike pla a US 305 milijuna dolara kako bi stekli Converse Inc.PUMA. Nike kupio Umbro sportske odje e dobavlja a.LOTO.a Puma 8.KONKURENCIJA Nike Inc. .LACOSTE.REEBOK. branse od legendarnog Chuck Taylor All Stars. posao.ali PUMA I ADIDAS su najveci.SALZENGER. ima dosta konkurenata kao sto su ADIDAS. AKVIZICIJE Akvizicija poduze a je poseban oblik poslovne kombinacije. o ujka 2008. formalno ili neformalno spajanje dviju ili vi e poslovnih jedinica u jednu.DIADORA. Nike je na proslogodisnjem Svjetskom prvenstvu u Njemackoj cak 12 momcadi bio sponzor. Nike. U naj irem smislu akvizicija poduze a ozna ava svako stjecanje druge tvrtke ili zna ajnijeg udjela u vlasni koj glavnici druge tvrtke od strane tzv. Inc posjeduje etiri klju na ovisna dru tva: Cole Haan.PRADA. Hurley International.dok je Adidas sponzoriosao 9 momcadi. Nike kupio marku Hurley International od osniva a Bob Hurley. U julu 2003. Nike je prvi put steko ucesce u preduzece obu e Cole Haan u 1988.FILA. Nikeove akvizicije: Od studenog 2008.

izme u ostalih povezuju atribut «pouzdan». Sve tri su im podarile veliki uspjeh. Gospodarski gledano. U godinama u kojima se Adidas borio za golo pre ivljavanje Nike je postavio temelje globalnog imperija: ta marka danas je za titni znak sporta a koji u svome sportu ne vide samo sport. Nike. Adidas tako. Dioni ari su skepti ni. Reeboka. Istra ili smo s kojim su strategijama vode e firme u potrazi za tr i nim uspjehom. Adidas eli ugroziti drugog. ve i odraz ivotnog stila. iji bi se stil mogao nazvati «razigranim». najve eg konkurenta. Ve mjesecima cijena Adidasovih dionica raste puno sporije od konkurentskih. naprimjer. Globalno tr i te sportske opreme prolazi kroz proces koncentracije: preuzimanjem jednog konkurenta. Pove avanjem temeljnog kapitala i priljevom svje eg novca Adidas namjerava financirati najambiciozniji projekt u povijesti firme: preuzimanje ameri kog konkurenta Reeboka. proizvodi nogometne kopa ke u razli itim bojama. Njema ki je koncern prije tri mjeseca iznenadio analiti are izdavanjem 4. Nike je globalni lider S Reebokom Adidas eli osvojiti tipi ne ameri ke sportove: ko arku.Nike.5 mlijuna novih dionica. Agresivnim marketingom i inovativnim proizvodima ta ameri ka firma od sredine devedesetih godina pro log stolje a diktira tempo sportskog poslovanja u svijetu. sve te e po planu: prodaja nogometnih artikala uo i Svjetskog prvenstva do ivljava nevi enu konjunkturu. igra uz kojeg se. Adidasa. baseball i ameri ki football. Naprimjer Nikeovih. kod najve eg europskog proizvo a a sportske opreme. I . Adidas i Puma ± troboj na tr i tu sportske opreme Tri najve a svjetska proizvo a a sportske opreme u svome poslovanju primjenjuju razli ite strategije. Najbolji primjer je opet nogomet: Nike reklamira Ronaldinho. a Adidas reklamira Zidane. Adidas ve neko vrijeme kopira uspje ne poslovne poteze ameri kog konkurenta. iako to u toj tvrtki nitko ne eli priznati.

Danas je to jo uvijek sportska firma. posljednjih je godina do ivjela besprimjeran uspjeh: nakona dolaska Jochena Zeitza na elo poduze a. Sportski su artikli postali statusni simboli u upra njavanju slobodnogh vremena.73 milijarde dolara. ali prvenstveno lifestyle-koncern. .» DOBIT 2009 Neto profit ameri ke kompanije u tromjese nom razdoblju koje je zavr ilo 28. A na drugoj strani poslu ujemo i potro a e koji na e proizvode nose i na ulici. velja e vi e se no udvostru io na 496.dok se dva konkurenta sva aju.7 milijardi dolara. A tre i se zove Puma. Prihodi Nikea na sjevernoameri kom su tr i tu porasli 1 posto na 1. tre i profitira. Analiti ari koje je anketirao Bloomberg o ekivali su kvartalnu dobit u iznosu od 89 centi po dionici. Jochen Zeitz obja njava: «To zna i da smo mi poduze e koje na jednoj strani nudi sportske artikle.01 dolar po dionici. dok su prihodi na tr i tima u razvoju sko ili 43 posto na 509 milijuna dolara. Puma je u samo dest godina u potpunosti promijenila imid . Firma koju je osnovao brat Adidasova utemeljitelja. U Kini je Nike ostvario 10-postotni rast prihoda na 458 milijuna dolara.6 posto na 4. Prihodi od prodaje su u promatranom razdoblju porasli 6.4 milijuna dolara ili na 1.8 milijuna dolara ili 50 centi po dionici. dok je u usporednom periodu pro le fiskalne godine poslovao s dobiti od 243.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful