You are on page 1of 92

Manual Pengguna

Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

SISTEM PEMBELAJARAN ELEKTRONIK


MyGuru2

Manual Pengguna

Disediakan oleh : Pasukan MyGuru2, Unit Pembangunan Sistem,


Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Universiti Pendidikan
Sultan Idris

Versi 1.0

Tarikh : 20 Mac 2009

1
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

1 PENGENALAN SISTEM PEMBELAJARAN ELEKTRONIK UPSI (MYGURU)

MyGuru2 adalah sebuah platform bagi pembelajaran elektronik (e-learning)


yang menawarkan pelbagai set alatan dan fungsi bagi proses pengajaran dan
pembelajaran.

Secara umumnya, Ia membenarkan pensyarah untuk mencipta dan memuatnaik


sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran serta menghebahkan aktiviti-
aktiviti untuk dicapai oleh pelajar. Dalam masa yang sama, pensyarah juga boleh
mengesan dan memantau perkembangan pembelajaran bagi pelajar.

MyGuru2 juga bertindak sebagai portal yang mana pensyarah dan pelajar boleh
memberi dan mendapat berita-berita terkini, komunikasi forum dan juga chat.

1.1 MyGuru2 Secara Ringkas

MyGuru2 adalah sebuah platform e-pembelajaran yang membolehkan pensyarah


mencipta dan memuatnaik sumber-sumber dan aktiviti pembelajaran dan pada
masa yang sama membenarkan mereka untuk memantau perkembangan
pembelajaran pelajar. Ianya sebuah portal yang mana pelajar boleh mencapai
lebih dari apa yang patut mereka pelajari iaitu maklumat terkini dari universiti,
maklumat peribadi, berita dan sumber-sumber lain yang diintegrasikan dengan
universiti.

Secara umumnya, MyGuru2 terdiri dari 4 komponen yang berbeza iaitu Maklumat
Subjek, Penilaian, Alatan Kerjasama / Perkongsian serta Alatan Pentadbiran.

2
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

Maklumat Subjek terdiri dari Maklumat Kursus, Bahan Pengajaran, Pengumuman


serta Glosari.

Penilaian pula terdiri dari Penilaian Atas Talian serta Latihan.

Alatan Kerjasama terdiri dari Forum, Chat, Perkongsian Fail, Penyelidikan Atas
Talian serta Wiki.

Alatan Pentadbiran adalah Pengurusan Kursus serta Laporan Penilaian.

1.2 Keperluan Perkakasan Dan Perisian

1.2.1 Keperluan Perkakasan Minimum

• Pemprosesan Intel sekurang-kurang Pentium Celeron 300 MHz ATAU AMD


K6.
• RAM 32 MB.
• Storan Hard Disk 200 MB.
• Modem 56 Kbps atau lebih laju.

3
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Sambungan Internet.

1.2.2 Keperluan Perisian Minimum

• Sistem Pengoperasian Windows 98, ME, 2000, XP atau VISTA ATAU LINUX
FEDORA, REDHAT, DEBIAN-BASED *, SOLARIS 10*, MAC OS*.
• Pelayar Internet : Internet Explorer 6 dan ke atas, Mozilla Firefox, Opera,
Google Chrome ATAU Safari.
• Perisian Pejabat : Microsoft Office 2000 dan ke atas atau Open Office.
• Acrobat Reader (digalakkan versi 6.0).

1.3 Instalasi

Instalasi hanyalah untuk perisian seperti yang dinyatakan dalam 1.2.2 sahaja.
MyGuru2 itu sendiri tidak memerlukan sebarang instalasi khusus.

1.4 Log Masuk

Pada bahagian alamat pelayar web, masukkan alamat myguru2.upsi.edu.my.


Masukkan nama pengguna serta alamat di bahagian Username dan Password.
(Untuk mengaplikasikan pendekatan Single Sign On, pengguna MyGuru2 diminta
untuk log masuk melalui portal MyUPSI).

Tekan butang Login.

1.5 Log Keluar

Untuk log keluar, pada sebelah atas kanan laman utama, klik pada pautan Log
Out. Tekan butang Close  pada bar tugas untuk menutup tetingkap.

4
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

2 LAMAN UTAMA

Login ke laman utama MyGuru2 adalah melalui myUPSI Portal. Nama Pengguna
dan katalaluan bagi laman MyGuru telah digabungjalinkan dengan myUPSI Portal
melalui konsep Single Sign-On. Dengan itu, anda tidak perlu lagi memasukkan ID
dan kataluan untuk log masuk ke laman MyGuru.

2.1 Paparan Latihan

Latihan akan memaparkan latihan-latihan terkini yang telah dihantar kepada


pelajar-pelajar dalam kursus-kursus yang diambil oleh pelajar. Paparan ini akan
memaparkan latihan bagi semua kursus.

5
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

Paparan ini hanya akan memaparkan latihan terkini yang telah dihantar oleh
pensyarah bagi semua kursus yang diambil oleh pelajar.

2.2 Paparan Penyelidikan Atas Talian

Paparan ini dikhaskan untuk penyelidikan yang sedang dijalankan samada bagi
pensyarah kursus tersebut atau kursus yang lain.

Penyelidikan ini meminta pengguna untuk menyampaikan jawapan mereka dalam


penyelidikan yang dijalankan.

• Klik pada tajuk penyelidikan untuk menjawab atau memberi respon ke


atas penyelidikan.
• Anda dapati penyelidikan akan dipaparkan seperti di bawah.

6
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

2.3 Paparan Pengumuman

Paparan pengumuman akan memaparkan pengumuman terkini yang disampaikan


oleh pensyarah kursus yang diambil.

7
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Untuk melihat maklumat lanjut bagi setiap pengumuman, tekan pada


tajuk pengumuman tersebut.
• Tekan More bagi melihat pengumuman lain.
• Bahagian Archive (Arkib) memaparkan pengumuman-pengumuman yang
sudah tidak dipaparkan lagi.

2.4 Senarai Kursus

Senarai kursus akan memaparkan kursus yang diajar oleh pensyarah atau tutor /
diambil oleh pelajar.

• No Post bererti tiada bahan, pengumuman, nota atau ujian atas talian
terkini yang diperolehi.
• Sekiranya anda mendapat maklumat terkini contohnya melalui
pengumuman, mesej akan menjadi seperti dibawah.

2.5 Tip Hari Ini

Tip Hari ini (Tip of the day ) dikhaskan untuk pentadbir sistem bagi
menyampaikan tip-tip terpenting dalam menggunakan sistem MyGuru setiap hari.

8
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

3 LAMAN KURSUS

Laman kursus membolehkan pengguna mencapai alatan pembelajaran dan


maklumat berkaitan kursus yang telah dipilih. Setiap kursus akan mengandungi
lamannya yang tersendiri dan kandungannya adalah unik dan spesifik antara
setiap kursus. Laman Kursus boleh dicapai oleh semua pengguna yang berdaftar
dengan kursus tetapi mempunyai kandungan yang dipaparkan bergantung kepada
kebolehcapaian. Pelajar yang berdaftar boleh mencapai semua alatan dalam
kursus, manakala pelajar yang tidak berdaftar hanya boleh melihat bahagian
Mengenai Kursus sahaja.

3.1 Panduan ke Laman Kursus

- Pada Laman Utama, di bahagian bawah dalam ruangan MyCourse and Quick
Links, klik pada salah satu kursus.

9
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

3.2 Paparan Laman Kursus

Laman Kursus terdiri dari 2 kerangka :

1. Kerangka Alatan Kursus – Alatan Kursus akan menyenaraikan alatan


berkaitan dengan kursus.
2. Kerangka Kandungan – Kandungan adalah ruang maklumat atau
kandungan spesifik akan dipaparkan.

Kerangka Alatan Kerangka Kandungan


Kursus

10
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

3.3 Alatan Kursus

Secara umumnya, sebuah alatan kursus mempunyai alatan seperti berikut :

Bil Modul Fungsi


1. Umum Menerangkan secara umum mengenai kursus serta
pengumuman terkini.
2. Maklumat Staff / Menyatakan maklumat umum staff / pelajar.
Pelajar
3. Mengenai Kursus Menerangkan kursus secara terperinci berserta dengan RI.
- Disetkan oleh penyelaras kursus.
- Boleh dilihat oleh semua pengguna dalam kursus

4. Material Kursus Membolehkan pensyarah memuatnaik nota / bahan


pembelajaran untuk dimuatturun oleh pelajar di dalam
kursus tersebut.
- Tarikh dan masa paparan nota boleh disetkan.
- Kumpulan boleh disetkan.

5. Glosari Membolehkan pensyarah memasukkan definisi /


terminologi terkini yang berkaitan kursus dan boleh
dicapai oleh pelajar
- boleh mendapat maklumbalas dari semua pengguna
dalam kursus
6. Forum Membolehkan pensyarah mencipta ruang forum berkaitan
kursus dan pelajar boleh menghantar forum mereka.
- Masa untuk forum boleh ditetapkan dengan tarikh.

7. Ruang Chat Membolehkan pensyarah dan pelajar bagi kursus


berbincang atau berbual secara masa-nyata.
8. Assignment Membolehkan pensyarah memuatnaik fail latihan kepada
(Latihan) pelajar dan boleh dicapai dan diberi maklumbalas oleh

11
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

pelajar.
- Pensyarah boleh meletakkan markah bagi setiap latihan
pelajar.
- Masa untuk latihan boleh ditetapkan dengan tarikh.

9. Online Assessment Membolehkan pensyarah untuk mencipta ujian atau kuiz


(Ujian Atas Talian) di dalam MyGuru untuk dicapai dan dijawab oleh pelajar
pada masa yang ditetapkan. Modul ini mampu menjana
markah dan laporan penilaian untuk pelajar.
- Masa dan tarikh ujian boleh ditetapkan oleh pensyarah.
- Katalaluan boleh disetkan oleh pensyarah.
- Boleh dibahagikan kepada bahagian (mengikut keperluan
pensyarah).
- Terdapat pilihan untuk 6 jenis soalan :
- Pelbagai Pilihan
- Pelbagai Jawapan
- Benar / Salah
- Susunan
- Isi Tempat Kosong
- Esei
- Markah boleh disetkan oleh pensyarah.
10. Perkongsian Fail Membolehkan pelajar dan pensyarah memuatnaik fail
untuk dikongsi bersama dalam suatu kursus.

11. Pengumuman Membolehkan pensyarah atau tutor menyampaikan


pengumuman kepada pelajar.
- Boleh dihantar oleh pensyarah kepada pengguna terpilih
dalam kursus.
- Tarikh paparan pengumuman boleh disetkan oleh
pensyarah.
12. Online Membolehkan pensyarah atau tutor untuk menyatakan
Evaluation / kajian mengenai sesuatu perkara dan mendapat

12
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

Survey maklumbalas dari pelajar.


- Maklumbalas boleh diperolehi dari pengguna dalam
kursus atau dari luar kursus.
- Maklumbalas boleh diperolehi dari pelajar,
pensyarah atau staf.
- Tarikh mendapat maklumbalas boleh ditentukan
oleh pensyarah yang membuat penyelidikan.
13. Kawalan Pengguna Membolehkan capaian kawalan ke atas pengguna
dilakukan berdasarkan kepada status.
14. Laporan Penilaian Membolehkan laporan penilaian ujian atas talian pelajar
Pelajar dibuat.
- Markah dari item Ujian Atas Talian, atau item yang
dicipta sendiri oleh pensyarah.
15. Alatan Kumpulan Membolehkan pensyarah mensetkan kumpulan masing-
masing.
16. Pentadbiran Membolehkan pensyarah mentadbir kursus masing-masing
dengan menambah, mengemaskini atau membuat
pengumuman, RI, online assessment, latihan, forum,
online evaluation, glosari,

4 PENGUMUMAN

4.1 Pengenalan

Pensyarah boleh menyampaikan maklumat dan pengumuman terkini berkaitan


kursus dan boleh dicapai oleh pelajar. Pelajar boleh mencapai pengumuman
sama ada melalui laman utama atau laman kursus.

13
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

4.2 Lihat Pengumuman

• Klik pada pautan pengumuman bagi memaparkan pengumuman penuh :

• Kotak pengumuan akan memaparkan keseluruhan pengumuman yang di


pilih.

Klik TUTUP (Close) untuk menutup kotak pengumuman ini.

14
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

Jika pengguna ingin melihat senarai pengumuman yang ada di dalam kursus ini
maka pengguna perlu klik pada LAGI ..( 'More..' )

Ini akan membawa pengguna ke laman Pengumuman.

Di dalam laman ini, terdapat beberapa pilihan yang boleh dibuat pengguna
mengikut kesesuaian.

15
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Bagi memaparkan senarai pengumuman terkini pengguna perlu memilih


menu TERBARU(Current )
• Menu ARKIB(Archive) pula menyenaraikan segala pengumuman yang telah
tamat tempoh hebahan nya.
• Menu SEMUA(All) akan menyenaraikan semua pengumuman yang ada di
dalam Kursus ini.
• Bagi menyenaraikan hebahan yang di sorok pengguna bolehlah memilih
menu SOROK(Hide)
• Bagi Pengumuman yang belum dihebahkan dan akan dihebahkan pengguna
boleh melihatnya senarainya di menu AKAN DATANG(Upcoming)

Butang SOROK('Hide') berfungsi untuk mengaktifkan fungsi sorok


pengumuman supaya tidak dipaparkan kepada umum.

Butang BUANG('Remove') berfungsi membuang pengumuman yang


telah dibuat sekiranya tidak akan digunakan lagi atau telah tamat tempoh.

4.3 Pengumuman Baru

• Bagi memasukkan pengumuman baru pengguna harus klik pada butang

TAMBAH BARU (ADD NEW)


• Setelah itu satu borang yang perlu diisikan oleh pengguna bagi
memasukkan pengumuman yang ingin dihebahkan.

16
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Setelah selesai mengisi maklumat yang dikehendaki, klik butang Submit.

4.4 Ubah Pengumuman

• Jika ingin membetulkan maklumat pengumuman yang telah di hantar

maka klik butang UBAH (Modify) maka borang pengumuman


yang telah dibuat akan dipaparkan bagi membolehkan pengguna membuat
pengubahsuaian di dalam pengumuman tersebut.

17
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Setelah pengubahsuaian telah dibuat klik butang Modify.

4.5 Pengumuman Kumpulan Baru (Group Announcement)

• Bagi memasukkan pengumuman baru pengguna harus klik pada butang

TAMBAH BARU (ADD NEW) .


• Borang seperti di bawah akan dipaparkan dan perlu diisi oleh pengguna
bagi memasukkan pengumuman yang ingin dihebahkan.

18
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Setelah selesai mengisi maklumat yang dikehendaki klik butang Submit.

4.6 Ubah Pengumuman

• Jika ingin membetulkan maklumat pengumuman yang telah di hantar

maka klik butang UBAH (Modify) maka borang pengumuman


yang telah dibuat akan dipaparkan bagi membolehkan pengguna membuat
pengubahsuaian di dalam pengumuman tersebut.

19
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Setelah pengubahsuaian telah dibuat klik butang Modify.

5 MENGENAI KURSUS (ABOUT THE COURSE)

5.1 Pengenalan

20
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

Modul Mengenai Kursus ini memaparkan maklumat yang perlu diketahui


berkenaan kursus ini. Maklumat seperti modul, pembahagian markah dan
sebagainya akan diletakkan disini.

5.2 Memasukkan Tentang Kursus

• Cara meletakkan maklumat di dalam modul ini ialah dengan pergi ke


panel kawalan dan memilih pautan TENTANG KURSUS (About The
Course).

• Kemudian masukkan maklumat mengikut kriteria dan kehendak Kursus itu.

21
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Setelah selesai pengguna perlu klik pada butang Submit. Bahan yang
dimasukkan akan dipamerkan di halaman utama Kursus tersebut. Modul ini
hanya dimasukkan sekali sahaja bagi satu kursus.

6 BAHAN KURSUS (COURSE MATERIAL)

6.1 Pengenalan

Pensyarah boleh memuatnaik bahan-bahan pengajaran dan nota yang berkaitan


dengan kursus. Fail yang dimuatnaik boleh terdiri dari pelbagai format seperti
word, excel, powerpoint, imej, fail flash, video, audio, pangkalan data dan fail-
fail berasaskan teks yang lain.

Pelajar boleh mencapai fail-fail dalam bahan kursus.

22
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

6.2 Memasukkan Bahan Kursus

Cara-cara memuat naik bahan kursus ini ialah :


1. Masuk ke ALATAN ADMIN (Admin Tool)
2. Pilih pautan BAHAN KURSUS (Course Material)

Setelah itu satu senarai bahan pembelajaran bagi kursus ini akan dipaparkan

23
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

Bahan kursus ini boleh dibuat dengan pelbagai cara dan berbagai jenis. Butang

TAMBAH FAIL(Add Folder) digunakan jika pengguna ingin


meletakkan bahan - bahan pembelajaran di dalam fail mengikut topik - topik
atau tajuk yang sesuai. Seperti contoh di bawah

Setelah klik butang Tambah Fail, antaramuka yang akan digunakan oleh
pengguna bagi memasukkan maklumat fail adalah seperti berikut :

24
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

Klik HANTAR (Submit) setelah selesai mengisi maklumat yang dikehendaki. Satu
fail telah terhasil seperti rajah dibawah :

Apabila pengguna klik pada pautan tajuk fail,pengguna boleh menambah bahan -
bahan yang lain seperti

1. Unit pembelajaran berfungsi seumpama slide persembahan bagi memaparkan


bahan kursus.Untuk menambah unit pembelajaran, klik butang TAMBAH UNIT
PEMBELAJARAN (Add Lerning Unit) .

25
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

2. Isi pembelajaran ( 'Content' ) juga salah satu cara penyampaian bahan


pembelajaran di dalam sistem ini. Untuk menambah isi pembelajaran, pengguna
perlu klik pada butang TAMBAH BAHAN ( 'Add Content' ) dan
masukkan maklumat yang perlu untuk bahan tersebut.

7 GLOSARI (GLOSSARY)

7.1 Pengenalan

Glosari adalah medium yang mengandungi perkataan-perkataan atau klausa yang


boleh dirujuk oleh pengguna. Untuk melihat keseluruhan perkataan yang
dikongsi di dalam subjek pengguna perlu klik pada SEMUA ( 'All’ )

26
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

7.2 Memasukkan Perkataan Baru

Perkataan ini boleh dimasukkan oleh pensyarah sendiri. Cara memasukkan


perkataan baru di dalam Glosari ialah dengan masuk ke PANEL KAWALAN
kemudian pilih pautan GLOSARI.

27
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Setelah masuk ke menu Glosari, pilih TAMBAH PERKATAAN (Add New


Word definition)
• Isikan perkataan yang terbabit dan masukkan definasinya sekali di dalam
borang Tambah Perkataan.Setelah selesai klik butang HANTAR (Submit).

28
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Langkah 1 : Masukkan Perkataan.


• Langkah 2 : Masukkan definisi perkataan yang dimasukkan dalam langkah
1.

• Langkah 3 : Pilih kursus yang mana perkataan ini akan dipaparkan. Pilih
ALL COURSE untuk semua kursus dalam UPSI dan THIS COURSE ONLY
untuk kursus yang sedang dimasuki sahaja.
• Tekan butang Submit.

7.3 Menambah Nota / Ulasan kepada Glosari

Pengguna dikalangan pelajar dan pensyara boleh menambah Nota / Ulasan


kepada Glosari yang dimasukkan oleh pensyarah.

• Pilih Glosari yang berkaitan dan klik pada perkataan tersebut.


• Klik tab Edit, dan masukkan nota / ulasan anda pada ruang yang
disediakan. Klik SUBMIT.
• Nota / Ulasan akan dipaparkan pada tab User Notes.
• Tab History akan memaparkan senarai penulis Nota / Ulasan berserta
dengan ulasan yang dibuat.

29
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

8 LATIHAN (ASSIGNMENT)

8.1 Pengenalan

Latihan membenarkan pensyarah untuk soalan latihan (kerja rumah) berbentuk


fail komputer (doc, txt, xls, ppt dan sebagainya) kepada pelajar dalam kursus
masing-masing.

Pelajar pula boleh mencapai latihan tersebut seterusnya boleh menghantar


kembali jawapan kepada pensyarah juga dalam fail komputer.

Pensyarah boleh memberikan markah kepada pelajar berdasarkan balasan


jawapan yang diterima sekali mengesan pelajar yang tidak membalas latihan
yang diberi.

8.2 Memuatnaik Latihan

Pensyarah boleh memuatnaik fail yang mengandungi latihan berkaitan.

• Pada Admin Tool, klik Assignment pada bahagian Content Management.


• Tekan Add New untuk menambah latihan baru.

30
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Paparan seperti di bawah akan dipaparkan.

• LANGKAH 1 : Masukkan tajuk bagi latihan anda. Nama tajuk tidak


semestinya sama dengan nama fail.
• LANGKAH 2 : Masukkan penerangan mengenai latihan yang diberi.
• LANGKAH 3 : Cari dan masukkan fail yang didalamnya mengandungi
latihan yang berkaitan. Fail tersebut boleh terdiri dari format dokumen
(.doc), teks (.txt), imej (.jpeg, .bmp, .gif), hamparan (.xls), persembahan
(.ppt, .swf), audio (.wav, .wmv, .mp3) ataupun video (.mpeg, .aac).

31
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• LANGKAH 4 : Masukkan tarikh latihan dimuatnaik dan tarikh akhir


latihan perlu dihantar semula kepada pensyarah.
• LANGKAH 5 : Pilihan samada pensyarah membenarkan pelajar
menghantar latihan selepas tarikh akhir yang ditetapkan. Pilihan juga
diberikan untuk pelajar memberikan penjelasan atas kelewatan membalas
latihan yang diberi.
• LANGKAH 6 : Tetapkan kepada siapa latihan yang dibalas oleh pelajar
akan dihantar.
• LANGKAH 7 : Tetapkan mod penghantaran samada mesti dihantar secara
online, offline atau kedua-duanya sekali.
• LANGKAH 8 : Pilihan samada untuk menjana pengumuman kepada pelajar
atau tidak.
• Tekan butang SUBMIT.

• Latihan anda akan berada dalam senarai latihan. Klik butang Set Target.

• All Course Users : Sekiranya anda mengabaikan Set Target atau memilih
pilihan All Course Users, semua pelajar dalam kursus akan menerima
latihan anda.

32
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Selected Group : Pilih ini jika anda ingin menghantar latihan kepada
kumpulan (group) terpilih sahaja.
• Individual : Pilih ini jika anda ingin menghantar latihan kepada individu
tertentu dalam kursus sahaja.
• Tekan Submit.

8.3 Memuatturun Latihan

Sebagai pelajar, anda boleh memuatturun latihan yang telah dihantar oleh
pensyarah anda.

• Pada Course Tools, pilih Assignment.


• Paparan adalah seperti di bawah.

• Klik pada latihan yang berkenaan. Pastikan tarikh anda memuatturun


sebelum tarikh akhir (deadline).

• Tekan Click To Download. Dari sini, fail berkenaan akan dimuatturun ke


komputer anda pada direktori yang anda tetapkan.

33
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

8.4 Membalas Latihan (Reply Assignment)

Sistem MyGuru2 membenarkan pelajar membalas semula latihan yang diberikan


oleh pensyarah dengan jawapan kepada latihan tersebut.

• Pada Course Tools, pilih Assignment.


• Paparan adalah seperti di bawah.

• Klik pada latihan yang berkenaan.

• Pilih fail jawapan dari komputer anda.


• Tekan butang Submit untuk menghantar jawapan kepada pensyarah anda.
• Paparan adalah seperti di bawah.

34
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Markah dirujuk sebagai N/A selagi pensyarah tidak memberi markah ke


atas latihan.

8.5 Memarkahkan Latihan

Latihan yang dihantar oleh pelajar boleh disemak dan diberi markah oleh
pensyarah secara online.

• Pada Course Tools, klik Assignment.


• Pilih latihan yang berkenaan.

• Paparan akan menjadi seperti di bawah.

35
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Anda akan dapati, nama pelajar yang telah menghantar latihan mereka
akan muncul. Anda boleh memuatturun fail mereka dengan
menekan pautan Download. Untuk memuatturun semua fail pelajar,
tekan butang Download All Submission. Semua fail akan dimuatturun dan
disimpan sebagai fail mampat berformat ZIP.
• Anda boleh masukkan markah pada kotak teks Mark dan menekan
kotak pilihan Confirm Marks.
• Tekan butang Update.
• Untuk melihat senarai pelajar yang masih belum menghantar latihan,
tekan tab Not Submit.

36
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

9 FORUM UMUM (GENERAL FORUM)

9.1 Pengenalan

Modul Forum umum ini membenarkan pengguna yang terdiri dari pelajar dan
pensyarah membincangkan tentang perkara-perkara ilmiah bagi kursus tersebut.
Klik pautan FORUM UMUM (General Forum) untuk ke laman Forum Umum ini.

Laman Forum Umum yang menyenaraikan forum - forum yang ada dalam kursus
tersebut.

9.2 Carian Forum

Modul CARIAN (Quick Search) membolehkan pengguna mencari sesuatu topik


atau forum yang pernah dibincangkan di dalam kumpulan kursus sepanjang
tempoh pembelajaran selagi tidak di buang oleh pengguna yang memasukkan
topik.

37
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

Masukkan kata kunci yang dikehendaki ke dalam ruangan kosong, atau jika ingin
membuat carian yang lebih teperinci klik pada CARIAN LANJUT (Advance
Search).Di sini pengguna boleh membuat carian dengan mengisi kata kunci -
kata kunci yang dikehendaki.

9.3 Memasukkan Tajuk Forum

Modul ini membolehkan pengguna memasukkan tajuk forum yang baru. Cara
memasukkan tajuk ialah dengan klik pada butang TAMBAH TAJUK (Add Title)

. Pengguna akan di paparkan dengan borang isian bagi memasukkan


maklumat tajuk baru yang dikehendaki. Kemudian klik butang SUBMIT setelah
selesai.

38
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

9.4 Pilihan

Apabila pengguna klik pada pautan TERKINI (Recent). Modul TERKINI akan
memaparkan senarai forum yang terkini dihantar oleh pengguna yang ada di
dalam kursus.

39
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

Apabila pengguna klik pada PALING POPULAR (Most Popular) pengguna akan
dapat melihat senarai forum yang paling popular dan yang sering dibaca oleh
pengguna.

40
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

Bagi melihat forum yang dihantar oleh diri sendiri pengguna boleh klik pada
pautan SENDIRI (Self)

Pengguna juga boleh memantau forum yang dihantar samada berbalasan atau
tidak. Bagi melihat forum-forum yang tiada balasan pengguna boleh klik pada
TIDAK BERJAWAB (Unanswered post) senarai forum yang tiada balasan akan
dipaparkan.

41
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

9.5 Tambah / Ubah / Padam Kategori

Topik forum di dalam modul forum boleh bahagikan kepada beberapa kategori.
Bagi membolehkan pengguna menambah, mengubah atau memadam kategori
pengguna boleh klik pada butang TAMBAH KATEGORI(Add Category) bagi
menambah kategori atau klik pada butang UBAH/PADAM KATEGORI (Edit/Delete
Category) bagi mengubah atau membuang kategori.

9.5.1 Menambah kategori

Klik pada butang TAMBAH KATEGORI(Add Category) satu kotak


pemberitahuan akan dipaparkan dan pengguna perlu memasukkan kategori yang
dikehendaki. Setelah selesai, klik butang HANTAR.

42
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

9.5.2 Mengubah / Memadam kategori

Klik pada butang UBAH/PADAM KATEGORI (Edit/Delete Category)


satu kotak pemberitahuan akan dipaparkan dan pengguna perlu memilih kategori
yang dikehendaki untuk diubah atau dipadam. Jika pengguna ingin memadam
klik pada butang PADAM (Delete) kategori yang dikehendaki dan jika pengguna
ingin mengubah kategori, pilih kategori yang dikehendaki kemudian klik UBAH
( Edit).

9.6 Membalas Topik

Klik pada tajuk topik untuk membaca keseluruhan topik yang


dibincangkan. Pengguna boleh membalas topik dengan cara klik pada pilihan
BALAS (Reply).

43
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

Satu borang perlu diisi oleh pengguna bagi membalas topik yang dikehendaki.
Setelah selesai mengisi maklumat yang dikehendaki klik butang HANTAR.

9.7 Cetak Forum

Bagi pengguna yang ingin mencetak keseluruhan topik yang ada pada halaman
tersebut hanya perlu klik pada butang CETAK LAMAN INI (Print This Page)

Terdapat juga pilihan untuk mencetak tajuk yang dikehendaki bagi pengguna
yang ingin menyimpan salinan perbincangan yang di bincangkan di dalam forum
ini. Klik pada pilihan CETAK MESEJ (Print message)

44
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

10 FORUM KUMPULAN (GROUP FORUM)

Modul Forum Kumpulan ini membenarkan pengguna yang terdiri dari pelajar dan
pensyarah membincangkan tentang perkara ilmiah bagi kumpulan kursus
tersebut. Klik pautan FORUM KUMPULAN (Group Forum) pada menu
kumpulan untuk pergi ke laman Forum Kumpulan ini.

Laman Forum Kumpulan yang menyenaraikan forum yang ada dalam kumpulan
kursus tersebut

45
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

10.1 Memasukkan Tajuk

Modul ini membolehkan pengguna memasukkan tajuk forum yang baru. Cara
memasukkan tajuk ialah dengan klik pada butang TAMBAH TAJUK (Add Title)

. Pengguna akan di paparkan dengan borang isian bagi memasukkan


maklumat tajuk baru yang dikehendaki. Kemudian klik butang HANTAR
(Submit) setelah selesai.

46
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

10.2 Pilihan

Apabila pengguna klik pada pautan TERKINI (Recent). Modul TERKINI akan
memaparkan senarai forum yang terkini dihantar oleh pengguna yang ada di
dalam kursus.

47
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

Apabila pengguna klik pada PALING POPULAR (Most Popular) pengguna akan
dapat melihat senarai forum yang paling popular dan yang sering dibaca oleh
pengguna.

Bagi melihat forum yang dihantar oleh diri sendiri pengguna boleh klik pada
pautan SENDIRI (Self)

48
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

Pengguna juga boleh memantau forum yang dihantar samada berbalasan atau
tidak. Bagi melihat forum-forum yang tiada balasan pengguna boleh klik pada
TIDAK BERJAWAB (Unanswered post) senarai forum yang tiada balasan akan
dipaparkan.

49
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

10.3 Tambah / Ubah / Padam Kategori

Topik forum di dalam modul forum boleh dibahagikan kepada beberapa kategori.
Bagi membolehkan pengguna menambah, mengubah atau memadam kategori
pengguna boleh klik pada butang TAMBAH KATEGORI(Add Category) bagi
menambah kategori atau klik pada butang UBAH/PADAM KATEGORI (Edit/Delete
Category) bagi mengubah atau membuang kategori.

10.3.1 Menambah kategori

Klik pada butang TAMBAH KATEGORI(Add Category) satu kotak


pemberitahuan akan terpapar dan pengguna perlu memasukkan kategori yang
dikehendaki dan klik butang SUBMIT.

10.3.2 Mengubah / Memadam kategori

Klik pada butang UBAH/PADAM KATEGORI (Edit/Delete Category)


satu kotak pemberitahuan akan terpapar dan pengguna perlu memilih kategori
yang dikehendaki untuk diubah atau dipadam. Jika pengguna ingin padam klik
pada butang PADAM (Delete) kategori yang dikehendaki dan jika pengguna ingin
mengubah kategori, pilih kategori yang dikehendaki kemudian klik UBAH ( Edit).

50
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

10.4 Membalas Topik

Klik pada tajuk topik untuk membaca keseluruhan topik yang


dibincangkan. Pengguna boleh membalas dengan cara klik pada pilihan BALAS
MESEJ INI (Reply to This Message).

Satu borang perlu diisi oleh pengguna bagi membalas topik yang dikehendaki.
Setelah selesai mengisi maklumat yang dikehendaki klik butang SUBMIT.

51
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

10.5 Cetak Forum

Bagi pengguna yang ingin mencetak keseluruhan topik yang ada pada halaman
tersebut hanya perlu klik pada butang CETAK LAMAN INI (Print This Page)

Terdapat juga pilihan untuk mencetak hanya tajuk - tajuk yang dikehendaki bagi
sesiapa yang berkeinginan menyimpan salinan perbincangan yang di bincangkan
di dalam forum ini. Klik pada pilihan CETAK MESEJ (Print message)

52
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

11 UJIAN ATAS TALIAN (ONLINE ASSESSMENT)

11.1 Pengenalan

Online Assessment (OA) atau Ujian Atas Talian membolehkan pensyarah untuk
membangunkan ujian / kuiz / peperiksaan secara online.

Dengan ini pelajar boleh menjawab soalan ujian / kuiz / peperiksaan secara
online pada masa yang telah ditetapkan. Konsep asasnya adalah, pensyarah akan
membangunakan ujian atas talian dan boleh menetapkan masa menjawab, kata
laluan serta soalan dan pelajar akan menjawab pada ciri-ciri yang telah
ditetapkan.

Markah akan ditentukan sebaik pelajar selesai menjawab dan akan dimasukkan
ke dalam rekod pencapaian pelajar dalam MyGuru.

11.2 Cara Membuka Online Assessment

Untuk pelajar dan pensyarah, semua online assessment yang telah dicipta akan
dipaparkan pada laman online assessment.

• Pada course tools, klik Online Assessment.

53
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Paparan Online Assessment akan kelihatan di bahagian kanan laman.

11.3 Mencipta Ujian

Pensyarah perlu membangunkan sendiri ujian untuk diberikan kepada pelajar.


Online Assessment tidak dapat menerima atau mengubahsuai mana-mana fail
sedia ada untuk dijadikan ujian.

• Klik pada Admin Tool. (Capaian ke atas ruangan ini hanya dibenarkan ke
atas pensyarah dan pentadbir sistem sahaja).

54
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Klik pada Test Manager dan laman Test Manager akan dipaparkan.
• Laman ini akan memaparkan jadual ujian-ujian yang telah dicipta sebelum
ini. Jika pensyarah pertama kali mencipta ujian, jadual ini kosong sahaja.
• Klik pada butang Add Quiz.

11.4 Menambah Ujian

Setelah anda menekan butang Add Assessment sebelum ini, laman Add
Assessment akan dipaparkan.

55
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Masukkan nama ujian / kuiz / peperiksaan di ruangan Name.


• Masukkan penerangan mengenai ujian / ujian / peperiksaan pada ruangan
Description.
• Masukkan arahan ujian / kuiz / peperiksaan pada ruangan Instruction.
• Contoh adalah seperti rajah di bawah.

• Perhatikan setiap konsol tulisan dilengkapi dengan ciri-ciri seperti


Copy / Paste, jenis dan saiz Font, memasukkan imej, smileys, pacakan
HTML dan sebagainya. Kesemua ciri ini boleh digunakan untuk
kepelbagaian bentuk tulisan bagi Description dan Instruction.
• Ciri-ciri ini juga wujud untuk modul merangka soalan.
• Tekan butang Next Step.

56
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Ruangan Build Question seperti di bawah akan dipaparkan. Ruangan ini


bertujuan membahagikan soalan-soalan yang dicipta kepada beberapa
bahagian (sekurang-kurangnya 1 bahagian).

• Klik Add Section untuk menambah bahagian. Anda mesti meletakkan


sekurang-kurangnya satu bahagian.

• Masukkan nama bahagian pada ruangan Name dan penerangan pada


Description. Contohnya seperti di bawah:

57
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Tekan butang Submit.


• Laman Build Question akan menjadi seperti di bawah :

• Untuk mula menambah soalan dalam bahagian(section) yang dicipta,


tekan butang Add Item.
• Laman Select Question Type akan dipaparkan.

58
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Terdapat 6 pilihan soalan iaitu

1. Multiple Choice (Pelbagai Pilihan)


2. Multiple Answer (Pelbagai Jawapan)
3. True False (Benar Salah)
4. Fill in the blank (Isi tempat kosong)
5. Ordering (Betulkan turutan)
6. Short Essay (Esei ringkas)

11.5 Mencipta Bank Soalan

Bank Soalan digunakan sekiranya anda ingin menyimpan soalan-soalan tanpa


perlu mencipta ujian terlebih dahulu.

• Pada Admin Tool, klik Question Bank Tool pada Online Assessment.
• Rajah di bawah akan dipaparkan.

• Klik butang Add Test Bank.

59
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Masukkan Name bagi nama bank soalan dan Description untuk penerangan
bagi bank soalan.
• Tekan butang Next Step.

• Masukkan Add Item untuk menambah soalan.


• Kaedah menambah soalan boleh dirujuk dari kepada berikut : Multiple
Choice, Multiple Answer, True / False, Fill in the Blanks, Ordering dan
Short Essay.
• Tekan butang Done jika selesai.

11.6 Soalan Multiple Choice (Pelbagai Pilihan)

Soalan Multiple Choice membolehkan pelajar untuk memilih satu sahaja pilihan
dari pelbagai pilihan yang diberikan.

60
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Pada ruangan jenis soalan, pilih Multiple Choice.


• Klik Submit.
• Rajah seperti di bawah akan dipaparkan.

Langkah 1 : Nyatakan tahap kepayahan untuk soalan. Tahap kepayahan tidak


mempengaruhi set soalan dan pemarkahan.

Langkah 2 : Masukkan soalan.

61
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

Langkah 3 : Masukkan pilihan jawapan bagi soalan ini. Nyatakan terus jawapan
dengan menekan butang pilihan di sebelah kiri jawapan yang sebenar.Anda boleh
menekan Add Answer menambah bilangan pilihan jawapan yang diberi. Jika
anda ingin mengurangkan pilihan jawapan, tekan Remove di sebelah kanan
pilihan jawapan.

Langkah 4 : Masukkan markah yang diperuntukkan bagi soalan ini. Contoh 2, 5


dan sebagainya.

Langkah 5 : Masukkan maklumbalas (atau tinggalkan kosong) jika pelajar


menjawab soalan dengan betul.

Langkah 6 : Masukkan maklumbalas (atau tinggalkan kosong) jika pelajar


menjawab soalan dengan salah.

62
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

Langkah 7 : Tekan Submit untuk menyimpan soalan. Soalan akan disimpan dalam
bank soalan.

11.7 Soalan Multiple Answer (Pelbagai Jawapan)

Soalan Multiple Choice membolehkan pelajar untuk memberikan lebih dari satu
jawapan berdasarkan pilihan jawapan yang diberi.

• Pada ruangan jenis soalan, pilih Multiple Choice.


• Klik Submit.
• Rajah seperti di bawah akan dipaparkan.

63
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

Langkah 1 : Nyatakan tahap kepayahan untuk soalan. Tahap kepayahan tidak


mempengaruhi set soalan dan pemarkahan.

Langkah 2 : Masukkan soalan.

Langkah 3 : Masukkan jawapan-jawapan yang mungkin serta tandakan jawapan


yang benar. Anda perlu menekan pada kotak periksa yang terdapat di sebelah
kanan jawapan. Anda boleh menekan Add Answer menambah bilangan pilihan
jawapan yang diberi. Jika anda ingin mengurangkan pilihan jawapan, tekan
Remove di sebelah kanan pilihan jawapan.

Langkah 4 : Masukkan markah yang diperuntukkan bagi soalan ini. Contoh 2, 5


dan sebagainya.

64
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

Langkah 5 : Masukkan maklumbalas (atau tinggalkan kosong) jika pelajar


menjawab soalan dengan betul.

Langkah 6 : Masukkan maklumbalas (atau tinggalkan kosong) jika pelajar


menjawab soalan dengan salah.

Langkah 7 : Tekan Submit untuk menyimpan soalan. Soalan akan disimpan dalam
bank soalan.

11.8 Soalan Fill In The Blanks

Soalan true / false dikhaskan untuk soalan yang mempunyai jawapan dwipilihan
sahaja.

65
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Pada ruangan jenis soalan, pilih True / False.


• Klik Submit.
• Rajah seperti di bawah akan dipaparkan.

Langkah 1 : Nyatakan tahap kepayahan untuk soalan. Tahap kepayahan tidak


mempengaruhi set soalan dan pemarkahan.

Langkah 2 : Masukkan soalan. Untuk memasukkan tempat kosong, tekan pada

butang . Masukkan jawapan anda di dalam tempat kosong yang disediakan.

66
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

Langkah 3 : Masukkan markah yang sesuai untuk soalan. Contohnya 2, 5 dan


sebagainya. Markah bagi setiap tempat kosong akan dibahagikan dari markah
yang dimasukkan pensyarah. Contohnya jika anda masukkan markah anda 10,
dan soalan anda mempunyai 2 tempat kosong, setiap tempat kosong akan
mendapat 5 markah sekiranya jawapan benar. Jawapan tidak akan bergantung
kepada huruf besar atau kecil.

11.9 Soalan Ordering

Soalan Ordering dikhaskan untuk soalan berbentuk susunan samada menurun


atau menaik.

• Pada ruangan jenis soalan, pilih Ordering.


• Klik Submit.
• Rajah seperti di bawah akan dipaparkan.

67
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

Langkah 1 : Nyatakan tahap kepayahan untuk soalan. Tahap kepayahan tidak


mempengaruhi set soalan dan pemarkahan.

Langkah 2 : Masukkan soalan anda yang menghendaki pelajar menyusun item


seperti dalam Langkah 4.

Langkah 3 : Masukkan bilangan jawapan yang perlu disusun oleh pelajar. Jika
jawapan anda kurang daripada 4, anda boleh menekan perkataan Remove di
sebelah kanan ruang jawapan.

Langkah 4 : Masukkan jawapan yang perlu disusun oleh pelajar. Display Order
adalah susunan yang akan dipaparkan dan dilihat oleh pelajar. Untuk jawapan
bagi susunan yang sebenar, anda perlu setkan melalui Correct Order.

68
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

Langkah 5 : Masukkan markah yang sesuai untuk soalan. Contohnya 2, 5 dan


sebagainya. Markah penuh akan diperolehi sekiranya susunan jawapan adalah
betul secara keseluruhan.

Langkah 6 : Masukkan maklumbalas (atau tinggalkan kosong) jika pelajar


menjawab soalan dengan betul.

Langkah 7 : Masukkan maklumbalas (atau tinggalkan kosong) jika pelajar


menjawab soalan dengan salah.

Langkah 8 : Tekan Submit untuk menyimpan soalan. Soalan akan disimpan


dalam bank soalan.

11.10 Soalan Short Essay

Soalan Short Essay dikhaskan untuk jawapan berbentuk esei. Pemarkahan bagi
soalan ini akan dibuat secara manual oleh pensyarah.

69
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Pada ruangan jenis soalan, pilih Short Essay.


• Klik Submit.
• Rajah seperti di bawah akan dipaparkan.

Langkah 1 : Nyatakan tahap kepayahan untuk soalan. Tahap kepayahan tidak


mempengaruhi set soalan dan pemarkahan.

70
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

Langkah 2 : Masukkan soalan anda yang menghendaki pelajar menyusun item


seperti dalam Langkah 4.

Langkah 3 : Masukkan jawapan bagi soalan yang dimasukkan. Jawapan hanya


sebagai rujukan dan TIDAK mempengaruhi markah bagi soalan.

Langkah 4 : Masukkan markah yang sesuai untuk soalan. Contohnya 2, 5 dan


sebagainya.

Langkah 5 : Masukkan maklumbalas (atau tinggalkan kosong) jika pelajar


menjawab soalan dengan betul.

Langkah 6 : Masukkan maklumbalas (atau tinggalkan kosong) jika pelajar


menjawab soalan dengan salah.

Langkah 7 : Tekan Submit untuk menyimpan soalan. Soalan akan disimpan dalam
bank soalan.

71
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

11.11 Pilih Soalan Dari Ujian Lain

Jika anda pernah mencipta soalan sebelum ini, anda boleh menggunakan semula
soalan yang telah anda cipta dalam ujian lain.

• Pilih Select From Assessment pada bahagian jenis soalan.


• Semua ujian yang anda telah cipta sebelum ini akan disenaraikan. Anda
perlu memilih satu atau lebih ujian yang mana soalan yang anda
kehendaki berada di dalamnya.
• Tekan Submit.

72
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Pilih bentuk soalan yang dipilih. Jika anda mahukan semua bentuk soalan,
tekan kotak pilihan All.

73
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

LANGKAH 1 : Pilih soalan yang anda kehendaki melalui kotak periksa Add di
sebelah kiri soalan. Untuk semua soalan, tekan kotak periksa Select All di bawah
sekali.

LANGKAH 2 : Anda boleh menekan Preview untuk melihat soalan dan jawapan
secara keseluruhan.

• Tekan Submit setelah selesai memilih soalan.


• Anda akan dapati soalan yang anda pilih dari ujian lain kini berada dalam
ujian yang anda bangunkan.

11.12 Pilih Soalan Dari Bank Soalan

Jika anda pernah mencipta bank soalan sebelum ini, anda boleh menggunakan
semula soalan yang telah anda cipta dalam bank tersebut.

74
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Pilih Select From Test Bank pada bahagian jenis soalan.


• Semua bank soalan yang anda telah cipta sebelum ini akan disenaraikan.
Anda perlu memilih satu atau lebih ujian yang mana soalan yang anda
kehendaki berada di dalamnya.
• Tekan Submit.

• Pilih bentuk soalan yang dipilih. Jika anda mahukan semua bentuk soalan,
tekan kotak pilihan All.

75
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

LANGKAH 1 : Pilih soalan yang anda kehendaki melalui kotak periksa Add di
sebelah kiri soalan. Untuk semua soalan, tekan kotak periksa Select All di bawah
sekali.

LANGKAH 2 : Anda boleh menekan Preview untuk melihat soalan dan jawapan
secara keseluruhan.

• Tekan Submit setelah selesai memilih soalan.


• Anda akan dapati soalan yang anda pilih dari ujian lain kini berada dalam
ujian yang anda bangunkan.

11.13 MENGUBAHSUAI UJIAN SEDIA ADA

Ujian Atas Talian yang telah anda cipta sebelum ini boleh diubahsuai.

• Pada Admin Tool, pilih Online Assessment dalam Assessment Manager.


• Pilih ujian yang mahu diubahsuai pada senarai ujian.
• Sebelum menekan butang Modify untuk pengubahsuaian, pastikan anda
mensetkan Availibility kepada Not Available.
• Tekan perkataan Available, dan tetingkap Set Online Assessment akan
muncul.

76
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Pada bahagian Make Available, pastikan anda memilih No.


• Tekan butang Save.

• Sekarang, anda boleh menekan butang Modify.


• Anda boleh mengubahsuai Nama (Name), Penerangan (Description) dan
Arahan (Instruction) bagi ujian pada laman utama. Untuk mengubah atau
menambah soalan, tekan butang Next Step.

77
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Untuk mengubah soalan dan jawapan tertentu, tekan butang Modify pada
soalan tersebut.
• Untuk menambah soalan, seperti biasa tekan butang Add Item.
• Untuk menambah bahagian soalan, tekan Add Section.
• Untuk mengubah atau membuang bahagian soalan, tekan Edit / Delete
Section.

• Tekan butang Done setelah selesai mengubahsuai ujian.


• Senarai ujian akan dipaparkan seperti di awal langkah.
• Pastikan anda mensetkan semula Availibility kepada Available untuk
membolehkan soalan dipaparkan kepada pengguna.

78
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

12 AHLI KURSUS (COURSEMATE)

12.1 Pengenalan

Ruangan Ahli Kursus membolehkan pengguna melihat dan mencari pelajar-


pelajar di dalam kursus tertentu.

12.2 Menyenaraikan Ahli Kursus

Untuk menyenaraikan semua pelajar dalam kursus tertentu, tekan Coursemate


pada senarai Course Tools.

• Merujuk kepada rajah di bawah, jangan masukkan sebarang perkataan


pada Keyword serta pastikan Faculty dan ULC berada dalam keadaan ALL.
• Tekan butang Search.

• Senarai semua pelajar dalam kursus tersebut akan dipaparkan.

12.3 Mencari Ahli Kursus

Sekiranya anda ingin mencari ahli kursus tertentu, anda cuma perlu masukkan
katakunci iaitu nama individu yang dicari samada penuh atau tidak.

Sistem akan mencari nama-nama yang berkaitan dengan katakunci yang anda
masukkan.

79
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Masukkan katakunci pada ruangan keyword iaitu nama individu yang


dicari samada penuh atau tidak.
• Tetapkan fakulti dan juga ULC (biasanya UPSI).

• Maklumat yang dikehendaki akan dipaparkan pada jadual di bahagian


bawah (jika ada).
• Jika maklumat yang dikehendaki tiada, maka tiada paparan pada jadual.

80
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

13 MENCARI AHLI STAF (STAFF INFO)

13.1 Pengenalan

Maklumat Staf membolehkan pensyarah dan pelajar melihat senarai staf yang
mengajar kursus tertentu serta maklumat berkenaan staf tersebut.

13.2 Menyenaraikan Staf

• Pada Course Tools, tekan Staff Info dan paparan senarai staf dan
maklumat mereka akan dipaparkan.

• Klik pada nama staf bagi mengetahui maklumat mengenai staf tersebut.

81
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

14 PENYELIDIKAN ATAS TALIAN (ONLINE EVALUATION / SURVEY)

14.1 Pengenalan

Penyelidikan Atas Talian berfungsi membenarkan pensyarah untuk menjalankan


sesi undian, pertanyaan dan penyelidikan ke atas pelajar, pensyarah atau staf
kepada isu yang diutarakan.

Pensyarah boleh menetapkan masa penyelidikan. Pelajar dan staf boleh


membantu pensyarah dengan menjawab soalan objektif yang diberi.

14.2 Mencipta Penyelidikan Atas Talian

• Pada Course Tools, pilih Admin Tools.


• Klik pada Poll Manager pada bahagian Online Survey.

82
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Klik Add Poll untuk menambah penyelidikan.

LANGKAH 1 : Masukkan nama / tajuk penyelidikan anda.

LANGKAH 2 : Nyatakan penerangan mengenai penyelidikan anda.

LANGKAH 3 : Masukkan jumlah soalan (semua objektif) yang anda ingin


sampaikan kepada responden.

LANGKAH 4 : Tetapkan tarikh penyelidikan dibuka dan tarikh tamat.

83
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

LANGKAH 5 : Nyatakan pilihan responden bagi penyelidikan anda. Jika anda pilih
This Course Only, hanya pelajar dan pensyarah dalam kursus ini sahaja yang
akan menerima soalan penyelidikan anda. Jika anda pilih All MyGURU Users,
semua pengguna myGURU akan menerima soalan penyelidikan anda.

LANGKAH 6 : Pilihan samada anda membenarkan pengguna mengundi berulang


kali atau tidak.

• Tekan butang SUBMIT.

15 PERKONGSIAN FAIL (FILE SHARING)

15.1 Pengenalan

Perkongsian Fail membenarkan pengguna untuk menyimpan fail di dalam pelayan


dan dalam masa yang sama, membenarkan perkongsian fail tersebut dengan
individu atau kumpulan yang dipilih.

Perkongsian fail berfungsi sebagai digital locker kepada pensyarah atau pelajar
yang ingin menyimpan fail ke storan alternatif selain dari komputer mereka
sendiri.

15.2 Menambah Fail Ke Dalam Perkongsian Fail

• Pada senarai Course Tools, pilih File Sharing.

84
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Paparan di bawah akan dibuka, tekan butang Add File.

• Pada bahagian maklumat fail, masukkan tajuk pada Title.


• Pada ruangan File, cari dan masukkan fail yang anda ingin simpan atau
kongsi.
• Pada ruangan Comment, masukkan sebarang komen. (tidak wajib)
• Tekan butang Submit.

85
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

Contoh bagi penambahan fail yang lengkap

• Anda akan menerima mesej seperti di bawah.

• Fail anda akan dipaparkan dalam senarai fail seperti rajah di bawah.

15.3 Berkongsi Fail Ke Dalam Perkongsian Fail

• Tekan butang Share File untuk berkongsi fail.

86
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Rajah seperti berikut akan dipaparkan.

Langkah 1 : Tekan kotak pilihan Share To All jika anda ingin berkongsi fail
dengan semua pensyarah dan pelajar kursus.

Langkah 2 : Jika anda tidak memilih Share To All, anda boleh memasukkan
terus ID / Nombor Matrik (bukan nama penuh) pensyarah atau pelajar dalam
kursus yang sama untuk berkongsi fail. Anda juga boleh memilih pensyarah atau

87
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

pelajar untuk berkongsi fail dengan menekan butang Directory . Rajah seperti di
bawah akan dipaparkan. Anda boleh memilih untuk berkongsi fail dengan
menekan kotak pilihan pengguna yang sesuai.

Langkah 3 : Anda boleh memilih fail untuk dikongsikan dari fail yang telah anda
tambah sebelum ini. Fail ini boleh dipilih dari senarai Select File (Your Own
File).

Langkah 4 : Jika fail yang anda ingin kongsi adalah fail baru, tekan Upload New
File untuk memuatnaik fail baru.

Langkah 5 : Masukkan tajuk bagi fail yang anda akan muatnaik.

Langkah 6 : Cari dan masukkan fail yang ingin anda muatnaik untuk dikongsi.

Langkah 7 : Masukkan komen yang sesuai.

88
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

• Tekan butang Submit setelah selesai.

15.4 Membatalkan Perkongsian Fail

• Anda boleh membatalkan perkongsian fail bagi fail yang telah anda setkan
untuk dikongsi sebelum ini.

• Langkah 1 : Tekan kotak pilihan jika anda memilih untuk tidak berkongsi
fail dengan semua individu.
• Langkah 2 : Jika anda hendak membatalkan perkongsian fail dengan
sebahagian individu sahaja, anda boleh memilih dengan menekan butang
Directory.
• Langkah 3 : Pilih fail untuk anda batalkan perkongsian dengan individu
terpilih.
• Tekan butang Submit.

89
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

16 MyGuru2 WIKI

16.1 Pengenalan

Platform wiki ini diambil dari Mediawiki yang juga menyediakan platform untuk
Wikipedia.

Konsep wiki adalah sesiapa sahaja samada pensyarah atau pelajar boleh
menyumbang idea atau pengetahuan atas tajuk yang diberikan tanpa had.
Pengguna MyGuru2 bebas menulis apa sahaja maklumat ke atas setiap topik yang
diajukan sehingga ia menjadi begitu lengkap dan tiada ruang lagi untuk diedit.

16.2 Mencipta Tajuk Baru

• Pada Alatan Kursus, pilih MyGuru2 Wiki.


• Jika Kursus anda belum mempunyai sebarang tajuk, tab Create akan
dipaparkan di sebelah kanan atas.
• Klik pada tab Create.

LANGKAH 1 : Masukkan maklumat anda (tajuk adalah kursus anda).

<- Langkah 1

90
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

LANGKAH 2 : Masukkan ringkasan bagi topik (jika perlu)

LANGKAH 3 : Tekan butang Save Page untuk menyimpan topik atau Show
Preview untuk melihat pra-paparan topik.

<- Langkah 2

<- Langkah 3

91
Manual Pengguna
Sistem Pembelajaran Elektronik MyGuru2

92