P. 1
Bazele Contabilitatii anul 1 ID FB

Bazele Contabilitatii anul 1 ID FB

|Views: 1,160|Likes:
Published by ppp3603286

More info:

Published by: ppp3603286 on Apr 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

Bazele contabilităţii

=========================================================

CUPRINS

Capitolul I
Statutul contabilităţii şi utilizatorii informaţiei contabile.......................

2

Capitolul II
Sistemul normativ al contabilităţii şi armonizarea contabilă internaţională.............................................................................................. .

7

Capitolul III
Întreprinderea şi fluxurile economice..................................................

10

Capitolul IV
Obiectul şi principiile contabilităţii......................................................

16

Capitolul V
Reprezentarea întreprinderii prin imagini contabile de sinteză...........

23

Capitolul VI
Contul şi balanţa conturilor – modele de reprezentare a vieţii întreprinderii...............................................................................................

49

Capitolul VII
Inventarierea patrimoniului ca procedeu al metodei contabilităţii........

58

Capitolul VIII
Evaluarea patrimoniului ca procedeu al metodei contabilităţii.............

60

Capitolul IX
Utilizarea modelelor şi procedurilor contabile în contabilitatea curentă..........................................................................................................

64

Capitolul X
Documentele contabile şi principiul justificării faptelor.........................

87

1

Bazele contabilităţii
=========================================================

CAPITOLUL I Statutul contabilităţii şi utilizatorii informaţiei contabile

§ Obiective  Introducerea conceptului de „contabilitate”;  Prezentarea diferitelor atribute ale contabilităţii;  Evidenţierea rolului informaţiei contabile pentru o întreprindere;  Enumerarea şi prezentarea destinatarilor informaţiei contabile. § Noţiuni – cheie  contabilitate  utilizatori interni  utilizatori externi  informaţie contabilă

1.1 Contabilitatea este un fenomen istoric
Forme rudimentare ale contabilităţii au existat cu multe mii de ani înaintea erei noastre. Nevoia omului de a număra este foarte timpurie, ea regăsindu-se în preistoria omenirii şi fiind dovedită de crestăturile descoperite pe oase de animale sau pe pereţii grotelor epocii primitive. Deşi “patrimoniul” omului preistoric nu presupunea multe “active”, omul a simţit nevoia de a “ţine evidenţa” acestor active, pentru a le “gestiona” mai bine, sau, poate, pentru a-şi compara “avuţia” cu cea a semenilor săi. Nevoia aceasta a evoluat odată cu omul, s-a amplificat şi diversificat odată cu dezvoltarea “patrimoniului” care trebuia cunoscut şi gestionat. Analizând evoluţia contabilităţii contemporane, îndeosebi sub aspectul destinaţiei şi al modului de tratare şi de reprezentare a informaţiilor contabile, doctrina contabilă a fundamentat două concepte (modele) de organizare a contabilităţii: conceptul monist şi conceptul dualist. Conceptul monist de organizare a contabilităţii se caracterizează prin prelucrarea simultană, într-un singur circuit, atât a modificărilor determinate de fluxurile economice externe cât şi cele determinate de fluxurile economice interne. În cadrul conceptului dualist contabilitatea se separă pe două paliere: contabilitatea financiară sau generală şi contabilitatea de gestiune. Contabilitatea financiară se ocupă mai ales de înregistrarea modificărilor determinate în patrimoniul şi rezultatele întreprinderii de către fluxurile externe. Această contabilitate se caracterizează prin: obligativitate, normalizare, precizie şi permanenţă. Contabilitatea de gestiune se adresează exclusiv utilizatorilor din interiorul întreprinderii şi analizează mai mult fluxurile interne. Este o contabilitate facultativă, liberă de orice restricţii, poate fi în partidă dublă sau în partidă simplă, permanentă sau cu caracter temporar, este mai degrabă operativă decât precisă şi principala ei trăsătură este că se organizează când şi cum doreşte conducerea întreprinderii, singurul obiectiv fiind oferirea unor informaţii cât mai utile acestora. Gândirea contabilă românească deşi asimilează idei ale culturii contabile universale, reflectă realitatea şi specificul ţării noastre. Prima lucrare tipărită de contabilitate în partidă dublă în limba română apare la Braşov în 1837 sub numele lui Emanoil Ioan Nechifor. Deşi lucrarea este o traducere

2

Bazele contabilităţii
=========================================================

din limba germană, contribuţia autorului este însemnată, acesta punând de fapt bazele terminologiei contabile în limba română. Un alt nume de referinţă al începuturilor contabilităţii româneşti este cel al lui Ion Ionescu de la Brad, care aduce în contabilitatea românească elemente din contabilitatea franceză. Principala sa lucrare “Compte rendue- Dare de seamă asupra activităţii economice a întreprinderilor agricole în Thessalia”, recunoscută ca una din primele lucrări de analiză economică, se remarcă prin utilizarea datelor din Jurnal, Cartea Mare, Bilanţ şi Contul de Rezultate şi prin utilizarea simbolizării conturilor. După 1900 lucrările în domeniul contabilităţii încep să fie din ce în ce mai numeroase, dovedind preocuparea autorilor pentru dezvoltarea contabilităţii, pentru transformarea ei într-un instrument util. Dacă de la tratatul lui Luca Paciolo metodele de înregistrare contabilă nu au suferit modificări profunde, contabilitatea a evoluat sub efectul progresului tehnic şi al schimbărilor economice şi sociale care puneau în faţa contabilităţii noi instrumente dar şi noi întrebări, contabilitatea devenind un ajutor în luarea deciziilor, un instrument de previziune şi de control al gestiunii.

1.2 Contabilitatea este o teorie, o tehnică şi un instrument
În acelaşi timp, contabilitatea este o teorie şi o tehnică de sesizare, de înregistrare şi de prelucrare a informaţiei. În calitatea ei de teorie , contabilitatea:  presupune o metodă, formată din diverse modele şi proceduri;  se bazează pe anumite principii şi convenţii;  presupune o serie de cunoştinţe care explică şi informează. Contabilitatea este o tehnică de informare care descrie, în termeni de valoare, structura şi activitatea întreprinderii. Contabilitatea este o miză şi un joc social. Acest joc îl joacă producătorii contabilităţii şi utilizatorii ei, arbitrul jocului de contabilitate fiind “recunoaşterea socială a produsului contabil”1.

1.3 Contabilitatea este un limbaj, o miză şi un joc social
Unii autori de cărţi de specialitate în domeniul contabilităţii surprind ideea contabilităţii ca limbaj. Latura practică a limbajului contabil este direct legată de comunicarea informaţiilor contabile şi de modul lor de fructificare de către diferiţii utilizatori. Tot mai mult se vehiculează ideea contabilităţii ca şi joc social, ceea ce conferă contabilităţii noi funcţii:  mijloc de încredere între protagoniştii vieţii economice;  auxiliar al puterii;  rol de mediere în raporturile sociale şi de favorizare a negocierilor între parteneri. Jocul social se desfăşoară între producătorii de informaţii contabile şi utilizatorii acestor informaţii. Regizorii acestui joc sunt normalizatorii. Normalizarea în acest caz este necesară deoarece nu întotdeauna interesele celor doi parteneri ai jocului coincid, fiind necesară neutralitatea regizorilor.
1

M. Capron , Contabilitatea în perspectivă, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994

3

. 1. Ei şi consilierii lor sunt interesaţi asupra riscului inerent investiţiilor în care s-au angajat sau intenţionează să se angajeze şi asupra rentabilităţii. Ca atare.  prezentate în documente de sinteză (bilanţ. adică să se finalizeze cu profit. Arad. datorii. 2000 4 . Editura Multimedia. statul.d.. administraţia fiscală). 1. trezorerie etc. Bazele contabilităţii.m. Investitorii sunt persoanele care furnizează capital in condiţii de risc.Bazele contabilităţii ========================================================= 1.4 Utilizatorii contabilităţii şi cerinţele lor informaţionale Beneficiarii informaţiei contabile pot fi împărţiţi în două mari grupe de utilizatori: utilizatori interni şi utilizatori externi.2 Investitorii şi piaţa finaciară Principalii parteneri ai întreprinderii pe piaţa financiară sunt investitorii. instituţiile financiare. investitorii au nevoie.Nicolaescu C. Utilizatorii externi sunt terţii care intră în relaţie cu întreprinderea fiind nevoiţi să ia decizii în legătură cu aceasta. să conserve sau să vândă părţi din capital. pentru o durată stabilită în prealabil. care gestionează patrimoniul.4. în cele mai bune condiţii.).  calculul cheltuielilor. alte situaţii). informaţiile contabile trebuie să fie:  culese şi memorizate prin consemnare în documente justificative: facturi.3 Creditorii şi solvabilitatea întreprinderii Creditorii sunt terţii care acordă împrumuturi întreprinderii.1 Conducerea întreprinderii şi informaţia contabilă Conducerea sau gestiunea unei întreprinderi constă în folosirea. veniturilor şi rezultatelor activităţii întreprinderii.. inventare. Ea trebuie să fie eficientă. În această categorie se includ furnizorii şi clienţii. mai întâi de informaţiile care ii ajută să decidă asupra momentului în care să cumpere. calcule cu ajutorul unor procedee contabile specifice (conturi. cecuri bancare.  tratate (prelucrate) prin regrupări. 1. Pentru a fi utile conducerii întreprinderii (utilizatori interni) şi partenerilor săi (acţionari. asociaţii (acţionarii) etc. (utilizatori externi).4. salariaţii. pe care acestea o produc sau o vor produce. potenţialii investitorii. note de recepţie. state de salarii etc. cont de rezultate. calculaţii ş.. circumscrise în patrimoniul acesteia. Belean P. şi cu obligaţia 2 Cameniţă D.a. Este evident faptul că pentru această categorie de utilizatori informaţia contabilă trebuie să fie cât mai exactă şi mai detaliată. Ele formează o masă enormă şi complexă de informaţii care se referă în principal la:  situaţia şi modificările valorii şi structurii patrimoniului (bunuri. clienţi.2 Informaţiile contabile sunt generate de fluxurile economice ale întreprinderii. furnizori. chitanţe. bănci. a ansamblului mijloacelor disponibile. Utilizatorii interni sunt cei din interiorul întreprinderii.4. creanţe.). în schimbul unei remuneraţii fixe numită dobândă.

ei işi pot proiecta politica de vânzări către întreprinderi (clientul lor). o tehnică. eşalonat. Cine este considerat „părintele contabilităţii”? Cu ce a contribuit acesta la evoluţia contabilităţii? 2. la concluzii eronate. o teorie. ea nu este totuşi sursa unică: o analiză financiară care ar neglija informaţii de ordin general (cunoaşterea pieţelor. Credibilitatea întreprinderii în faţa creditorilor este caracterizată prin informaţiile grupate în jurul axei „solvabilitate”. ca oricare alţi creditori. furnizorii.4 Partenerii comerciali şi continuitatea activităţii Partenerii comerciali ai firmei. un limbaj.6 Publicul şi recursul acestuia la informaţia contabilă După unele aprecieri. tehnologiilor. 1. întreprinderea apare.4. sunt interesaţi de solvabilitatea întreprinderii şi de alte informaţii care să le permită să aprecieze dacă vor fi respectate termenele de plată. capacitatea de autofinanţare. probabil. gajuri). au nevoie de informaţii contabile care să le permită evaluarea continuităţii activităţii întreprinderii. se interesează un public din ce în ce mai larg. Noţiunea de utilizator de informaţii contabile nu poate fi limitată doar la grupurile prezentate anterior. Atât cu privire la deciziile cât şi la evoluţia activităţilor întreprinderii. Clienţii. § Teste de autoevaluare 1. mediului public sau social. Bazate multă vreme pe o abordare patrimonială. 5 . 1. sunt interesaţi de informaţiile contabile care le permit formularea unor judecăţi asupra situaţiei financiare şi perenitatea activităţii sale. datorată în parte ideii de garanţii. o miză şi un joc social. Deşi privilegiată. Evoluţia unei întreprinderi si deciziile sale îi interesează pe toţi cei care iau decizii economice bazate pe relaţia lor cu aceasta şi pe cunoştinţele lor despre aceasta.5 Analiştii financiari şi diagnosticul întreprinderii Contabilitatea este sursa privilegiată de informaţii.Bazele contabilităţii ========================================================= din partea acesteia de a rambursa sumele primite. aceste tehnici s-au plasat ulterior pe linia unei investigaţii mai detaliate a rezultatului. în vederea aprecierii riscurilor ce grevează securitatea aprovizionării lor. ceea ce a atras în perimetrul naţional indicatori ca: autofinanţarea. O informaţie “cheie” pentru creditorii financiari este contituită de către sistemul de garanţii (ipoteci. 1. Astfel.4. până la o dată cunoscută sub numele de scadenţă. Fiecare dintre grupurile de utilizatori analizate are propriul set de nevoi similare si orice acţiune a unui grup poate afecta distribuirea bogăţiei între diferitele grupuri. un instrument. pe viitor. În funcţie de aceste informaţii. marja brută de autofinanţare. de obicei. pentru orice analiză strategică şi financiară. Argumentaţi de ce contabilitatea este considerată un fenomen istoric. reprezentaţi de clienţii şi furnizorii săi. „ca o instituţie centrală a societăţii”. climatului relaţional al întreprinderii) ar conduce.4.

5. Contabilitate financiară (volumul II). N. L... Feleagă. *** OMFP nr. Editura CECCAR.... I. Bucureşti. 6. *** 2005. 13. N. Nicolaescu. Editura Mirton.. 12. Editura Infomega. 2003. Editura Economică. Bucureşti. L. Cameniţă.. Ionaşcu.o abordare europeană şi internaţională. 1998. Câte categorii de utilizatori ai informaţiei contabile există şi care consideraţi că sunt mai importanţi? 4. 2002. Nicolaescu. *** Legea contabilităţii nr. N. 1994. Feleagă. Controvesre contabile. Bazele contabilităţii. Bucureşti.. Editura Cartimex... 3. 7. Editura Multimedia. C.. Contabilitate financiară (volumul I).. Bucureşti. 2000.. Editura Economică. 2004. Malciu. Politici şi opţiuni contabile. Timişoara. 82/1991.. N. BIBLIOGRAFIE 1. 4.. Ce condiţii trebuie să îndeplinească informaţia contabilă pentru a fi utilă conducerii întreprinderii? 5. 11. Malciu. Bucureşti.. Contabilitate financiară. Ristea. P. D. Feleagă. I. C. Tratat de contabilitate financiară (volumul I). Nicolaescu. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). M. L.Bazele contabilităţii ========================================================= 3. C. Comentaţi modul în care serveşte informaţia contabilă diferitor utilizatori. Timişoara. Bucureşti. 10. L. Bazele contabilităţii . Editura Economică. Ionaşcu. 8. 2005. Editura Mirton.. Belean. Editura Economică. Bucureşti. Malciu. 1996. 2. 2001. Feleagă. Malciu. N. Bunea. Feleagă. Tratat de contabilitate financiară ( volumul II). Şt. 6 . N.. o abordare europeană şi internaţională. 2002. Feleagă.. Editura Economică. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Arad. 9. Noul sistem contabil din România.

Bazele contabilităţii ========================================================= 7 .

 Prezentarea sistemului doctrinar al contabilităţii. Schematic acest sistem poate fi reprezentat astfel: ACTE NORMATIVE EMISE DE: Parlament LEGI Guvern ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI Ministerul Finanţelor Publice şi alte ministere ORDINE. I.  Evidenţierea conceptului de „armonizare contabilă”. volumul I. Tratat de contabilitate financiară. 1998) 8 AL CONTABILITĂŢII SISTEMUL NORMATIV .Bazele contabilităţii ========================================================= CAPITOLUL II Sistemul normativ al contabilităţii şi armonizarea contabilă internaţională § Obiective  Prezentarea sistemului normativ al contabilităţii. INSTRUCŢIUNI ŞI NORME Sistemul normativ al contabilităţii (Sursa : N. Editura Economică. Feleagă. Ionaşcu. § Noţiuni – cheie  sistem normativ  sistem doctrinar  armonizare contabilă  contabilitate continentală  contabilitate anglo-saxonă Sistemul normativ al contabilităţii cuprinde totalitatea actelor normative cu caracter contabil.

 cultura contabilă şi sistemul de contabilitate anglo-saxon. Feleagă. Contabilitatea continentală conţine o multitudine de note importante şi recomandative în care „piesa centrală” o constituie planul contabil general. Editura Economică. diferite de la o ţară la alta. 2002 9 SISTEMUL DOCTRINAR AL CONTABILITĂŢII . Editura Economică. L. Tratat de contabilitate financiară. în timp ce contabilitatea anglo-saxonă are la bază tradiţii. Feleagă. 3 N. Bunea. două dintre acestea sau evidenţiat cu preponderenţă:  cultura contabilă şi sistemul de contabilitate continental. Malciu. uneori divergente. Reforma contabilităţii româneşti actuale se caracterizează prin două atribute: a) Europenizarea. cutume şi nu se încorsetează într-un plan contabil general. sunt perfecţionate pentru a fi făcute comparabile. Bucureşti.3 Din diversele culturi contabile existente pe plan mondial. Bazele contabilităţii – o abordare europeană şi internaţională. Şt.Bazele contabilităţii ========================================================= Sistemul doctrinar al contabilităţii poate fi reprezentat prin următoarea schemă: Doctrina contabilă naţională:     norme emise de CECCAR norme emise de CNVM răspunsuri ale ministerului literatura contabilităţii româneşti Doctrina contabilă internaţională:  directivele europene  standardele internaţionale  literatura contabilităţii străine Sistemul doctrinar al contabilităţii (Sursa : N. volumul I. 1998) Armonizarea contabilă este procesul prin care regulile sau normele naţionale. care este susţinută de armonizarea sistemului nostru contabil cu directivele europene. Ionaşcu. I.

Bucureşti. Controvesre contabile. N.. *** OMFP nr.. care este susţinută de armonizarea sistemului contabil românesc cu elementele referenţialului contabil internaţional sau implementarea directă a acestuia. 1996. Ionaşcu. Editura Mirton. Bunea.. Contabilitate financiară (volumul II). Bucureşti. Bucureşti. Tratat de contabilitate financiară ( volumul II). Editura Economică.. Bucureşti.. *** Legea contabilităţii nr. Bazele contabilităţii. Editura Multimedia. Bucureşti. Nicolaescu. 13. 1994.. Arad. C. P. Editura Mirton.Bazele contabilităţii ========================================================= 2) Internaţionalizarea. N. Feleagă. Cameniţă.. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). 2.. 82/1991. Nicolaescu. Malciu. Contabilitate financiară. 6. L.. Analizaţi comparativ sistemul normativ şi sistemul doctrinar pe care se bazează contabilitatea românescă.. Ionaşcu. 2002. Malciu. M. Noul sistem contabil din România. N. Bazele contabilităţii . Editura Economică.o abordare europeană şi internaţională. Timişoara. § Teste de autoevaluare 1. Malciu. Ce atribute are contabilitatea continentală? Dar contabilitatea anglosaxonă? 3. Feleagă. I. Timişoara. Şt. C. I. 2004. L. Belean. Contabilitate financiară (volumul I). Feleagă. 5.. Nicolaescu. Ristea. 9. Bucureşti.. Politici şi opţiuni contabile. 7. o abordare europeană şi internaţională. N. Editura CECCAR 12. 2. Feleagă. Malciu. 10 . L. Editura Infomega.. 10.. Feleagă... C. N. 2002. Bucureşti. N. 1998. Ce presupun europenizarea şi internaţionalizarea contabilităţii? BIBLIOGRAFIE 1.. D. 11. Feleagă.. 2000. Editura Economică. Tratat de contabilitate financiară (volumul I). 8.. 2005. Editura Cartimex. 2003. *** 2005. Editura Economică. 3. 2001. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Editura Economică 4. L.

Bazele contabilităţii ========================================================= 11 .

. Editura Multimedia. care aparţin în totalitate sau parţial statului având ca obiect activităţi de interes public (naţional sau local) sau activităţi strategice. conform Consiliului Contabilităţii Naţionale Franceze.2 Clasificarea întreprinderilor Întreprinderile pot fi clasificate după mai multe criterii. Bazele contabilităţii.1 Întreprinderea domeniu de aplicare a contabilităţii4 3.1 Definiţia şi caracteristicile întreprinderii Întreprinderea. dimensiunea economică.1. 3. a) După natura juridică. aparţinând unei persoane sau unui grup de persoane. cu completări.  Produce pentru piaţă.  Prezentarea conceptului de „flux economic” şi a influenţei acestuia asupra întreprinderii. şi clasificarea întreprinderilor. apă-canalizare etc). la rândul lor. creează. Arad. este un organism independent având un patrimoniu care produce (transformă) bunuri şi servicii pentru piaţă în scopul obţinerii unui profit (beneficiu). Belean P. caracterizarea. exemple: regiile autonome (electricitate. în principiu 4 Cameniţă D. întreprinderile pot fi:  Întreprinderi private. care.1. domeniul de activitate sau sectorul economic în care îşi desfăşoară activitatea. Nicolaescu C.  Scopul producţiei şi vânzării bunurilor (serviciilor) este obţinerea unui profit (funcţie lucrativă). transformă bunuri sau servicii susceptibile să satisfacă necesităţile indivizilor. Caracteristicile întreprinderii rezidă din definiţia acesteia şi se referă la:  Este subiectul unui patrimoniu care îi asigură independenţa financiară adică posibilitatea de a produce şi a vinde bunuri şi servicii sub propria autoritate şi responsabilitate. transport pe calea ferată. § Noţiuni – cheie  întreprindere  flux economic  fluxuri economice externe  fluxuri economice interne 3. orice întreprindere are deci o funcţie comercială: cumpără şi vinde..Bazele contabilităţii ========================================================= CAPITOLUL III Întreprinderea şi fluxurile economice § Obiective  Definirea. 2000 12 .  Produce. dintre care vor fi luate în considerare: natura juridică. ale altor întreprinderi şi ale colectivităţilor diverse.  Întreprinderi publice sau semipublice.. vinde produsele sau serviciile transformându-le în bani.

2 Fluxurile economice şi influenţa lor asupra întreprinderii6 3. se compune. de servicii etc. curgere). Fluxurile economice externe se produc între întreprindere şi partenerii săi din amonte şi din aval. care îşi desfăşoară activitatea în comerţ. ele determină mişcări de valori. dintr-o multitudine de operaţii economice. transport.uri). Şt. combinate).  Întreprinderi mari. b) După dimensiunea economică. d) După sectorul economic în care îşi desfăşoară activitatea5. construcţii. referitoare la: valoarea activului bilanţului. Belean P. întreprinderile sunt:  Întreprinderi cu activitate specializată (profil unic). întreprinderi de servicii întreprinderi agricole întreprinderi cu activităţi multiple (integrate. L. Editura Multimedia. După zona în care se produc în raport cu întreprinderea dată. denumite şi fluxuri economice (cu sensul de circulaţie. După natura operaţiilor şi valorilor fluxurile externe pot fi: 5 N. care îndeplinesc. Nicolaescu C. Arad. Editura Economică.. aşa cum s-a precizat. silvicultură. (branşe de activităţi). Operaţiile economice sunt tranzacţii şi acţiuni pe care. printre care aceea de a avea o contabilitate simplificată. servicii. care efectuează activităţi comerciale. integral sau parţial.. 2000 13 . 3. numărul de salariaţi etc. Bucureşti.. ele pot beneficia de unele facilităţi. criteriile stabilite prin acte normative. industrie extractivă. respectiv unităţile care nu se încadrează în criteriile menţionate de lege pentru întreprinderile mici şi mijlocii. 2002 6 Cameniţă D.Bazele contabilităţii ========================================================= astfel de întreprinderi au ca scop principal satisfacerea unor interese colective (şi intr-o măsură mai redusă profitul). c) După domeniul de activitate.1 Definiţia şi clasificarea fluxurilor economice Activitatea economică a întreprinderii.  Întreprinderi din sectorul terţiar. le execută întreprinderea pentru a produce şi a vinde bunuri şi servicii.  Întreprinderi din sectorul secundar. Bazele contabilităţii – o abordare europeană şi internaţională. fluxurile economice pot fi: externe şi interne. ca şi a celorlalţi agenţi economici. industriale. Feleagă. întreprinderile pot fi:  Microîntreprinderi  Întreprinderi mici şi mijlocii (IMM . turism. care îşi desfăşoară activitatea în industrie. întreprinderile pot fi:  Întreprinderi din sectorul primar. Bazele contabilităţii. Bunea. Malciu.2. care îşi desfăşoară activitatea în agricultură.. cifra de afaceri. ca de exemplu:Întreprinderi comerciale.

Bazele contabilităţii =========================================================  Fluxuri reale: mişcări de bunuri. maşini şi instalaţii. Nicolaescu.). prestaţiile statului.  Fluxuri cvasireale: prestaţii ale factorilor de producţie. Belean. Editura Multimedia. 14 Dividende Acţionari (Asociaţi) Dobânzi. Bazele contabilităţii. prestaţiile instituţiilor financiare etc. ordine bancare. Cameniţă. mijloace de transport etc.  Fluxuri financiare: colectarea şi transportul banilor (numerarului) de la caseriile magazinelor la caseria sediului central al întreprinderii. acreditive) a fluxurilor reale şi cvasireale. AMONTE Furnizori de bunuri Bunuri Î N T R E P R I N D E R E AVAL Schema dezvoltată a fluxurilor economice externe (Sursa : D. 2000) Fluxurile economice interne sunt mişcări de valori care se produc în interiorul întreprinderii. taxe Stat (Instituţii publice) Prestaţii publice Salarii Personal (Salariaţi) Contravaloare Furnizori de servicii Contravaloare Servicii Muncă Bunuri. respectiv clienţii din aval.  Fluxuri financiare: plata în bani şi alte instrumente financiare (cecuri. Ele pot fi:  Fluxuri reale: transferul şi prelucrarea materiilor prime dintr-un atelier la altul. respectiv munca personalului. P. servicii Clienţi . Arad. ele au sens invers celui al fluxurilor reale. comisioane Bănci (Instituţii financiare) Prestaţii financiare Capital bănesc Contravaloare Impozite. care au loc între întreprinderii şi furnizorii săi din amonte.  Fluxuri de transformare economică a valorilor interne: descriu evoluţia valorii de la costul de achiziţie al materiilor prime până la costul complet al produselor vândute potrivit următoarei scheme:  Fluxuri de pierderi (deprecieri) ireversibile: amortizarea imobilizărilor corporale (clădiri. servicii şi alte prestaţii. C. determinate de propria sa activitate.

munca 15 6). 2). Plata furnizorului de la punctul 1). veniturile şi rezultatul generat în cazul următoarei întreprinderi industriale: 1). Flux extern real 5). şi a salariilor de la punctul 3). Consumul. Încasarea contravalorii produselor vândute la punctul 4). în atelierul de producţie. 6).2. plata ctv. încasarea ctv produselor finite 4). 3). § Teste de autoevaluare Realizaţi schema fluxurilor economice determinate de operaţiile de mai jos. 3). produse finite SCHEMA Clienţi . Flux extern cvasireal 4). Calculul de salarii pentru munca prestată de personalul întreprinderii în valoare de 20 RON. Flux extern financiar Materii prime + 5 ).materilor prime + materialelor Alte întreprinderi (furnizori) 1 ).2 Influenţa fluxurilor economice asupra patrimoniului şi rezultatelor întreprinderii Informaţiile asupra patrimoniului şi calculul rezultatelor întreprinderii constituie obiective principale ale contabilităţii. Vânzarea produselor finite unei alte întreprinderi la preţ de vânzare de 60 RON. 5). analizaţi modificările patrimoniale pe care acestea le provoacă şi calculaţi cheltuielile. Flux extern real 2). Fluxurile economice externe şi interne produc modificări ale patrimoniului întreprinderii şi determină rezultatul financiar al activităţii acesteia (profitul sau pierderea). şi obţinerea de produse finite.Bazele contabilităţii ========================================================= 3. a materiilor prime şi materialelor de la punctul 1). materii prime + materiale finite Produse 2). CARACTERIZAREA FLUXURILOR 1). Flux intern real/de transformare 3). caracterizaţi fluxurile respective. 4). Aprovizionarea cu materii prime şi materiale de la alte întreprinderi la cost de achiziţie de 30 RON. Fluxuri externe financiare 6).

analizaţi modificările patrimoniale pe care acestea le provoacă şi calculaţi cheltuielile.Bazele contabilităţii ========================================================= Personalul 5 ). Plata furnizorului de mărfuri. 3). Transportul numerarului încasat de la magazine la sediul central al firmei. caracterizaţi fluxurile respective. caracterizaţi fluxurile respective. 2). la clienţi. 16 materiale . 4). Aprovizionarea cu bunuri. Încasarea contravalorii mărfii vândute la clienţi. 5). veniturile şi rezultatul generat în cazul următoarei întreprinderi comerciale: 1). plata salariiolor MODIFICĂRI PATRIMONIALE 1) ↑ materiile prime şi materialele ↑ datoriile (obligaţiile) faţă de alte întreprinderi (furnizori) 2) ↓ materiile prime şi materialele ↑ produsele finite 3) ↑ datoriile (obligaţiile) faţă de personal ↑ cheltuielile cu salariile 4) ↓ produsele finite ↑ creanţele (drepturile) faţă de altă întreprindere (clientă) 5) ↓ datoriile (obligaţiile) faţă de alte întreprinderi (furnizori) ↓ disponibilităţile (lichidităţile) ↓ datoriile (obligaţiile) faţă de personal ↓ disponibilităţile (lichidităţile) 6) ↓ creanţele (drepturile) faţă de altă întreprindere (client) ↑ disponibilităţile (lichidităţile) MODIFICĂRI ALE REZULTATULUI C = cheltuieli cu materiile prime + cheltuieli de personal = = 30 RON + 20 RON=50 RON V = venituri din vânzarea produselor finite = 60 RON R = V – C = 60 RON – 50 RON = 10 RON → R pozitiv . Realizaţi schema fluxurilor economice determinate de operaţiile de mai jos. Plata salariilor. B. în valoare de 70 RON. 5). Vânzarea de mărfuri. în valoare de 30 RON. 3). Plata comisionului de 10 RON aferent deschiderii contului bancar. de la o firmă comercială. analizaţi modificările patrimoniale pe care acestea le provoacă şi calculaţi cheltuielile. în valoare de 80 RON. Înregistrarea unui volum al salariilor de 40 RON. Deschiderea unui cont bancar pentru care se percepe un comision de 10 RON. veniturile şi rezultatul generat în cazul următoarei întreprinderi de servicii: 1). Plata contravalorii bunurilor.profit § Teme de control A. 4). Transportul mărfurilor de la depozitul firmei la magazinele acesteia. 8). 2). Aprovizionarea cu mărfuri de la furnizori. 7). Înregistrarea unei taxe către stat în sumă de 10 RON. Realizaţi schema fluxurilor economice determinate de operaţiile de mai jos. 6).

6. D.. L. *** Legea contabilităţii nr. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Bucureşti. BIBLIOGRAFIE 1. în numerar.. Tratat de contabilitate financiară ( volumul II). Malciu. către o întreprindere industrială.o abordare europeană şi internaţională. Bucureşti.. Editura Economică. 4. Nicolaescu. Şt. 7). Belean. C. 8). 82/1991. 3. L. Malciu. Feleagă. Plata taxei către stat.. Editura Economică. N. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. N. 2004... Arad..Bazele contabilităţii ========================================================= 6). N. 17 .. 1998. 2002. în valoare de 100 RON. 7. *** 2005. Bunea. Bazele contabilităţii . Prestarea unui serviciu. Ionaşcu. Editura Economică. Feleagă. Ionaşcu. Bazele contabilităţii. a contravalorii serviciului prestat. I. Editura CECCAR. 2. Editura Multimedia. 2000.. Tratat de contabilitate financiară (volumul I). 5. Feleagă. Cameniţă. Încasarea. *** OMFP nr. I. P.. Bucureşti..

Conceptul “ imaginii fidele“. 7 Cameniţă D. este necesar ca toate celelalte concepte şi principii ale contabilităţii să-i fie subordonate. Editura Multimedia.  Prezentarea conceptelor de „patrimoniu” şi „rezultate”. Bazele contabilităţii. se poate formula următoarea definiţie a obiectului contabilităţii: reflectarea în expresie bănească a imaginii fidele asupra situaţiei patrimoniului şi rezultatelor întreprinderii. b) Obiectivul de bază al contabilităţii în perioada actuală este producerea de informaţii care să ofere o imagine fidelă asupra patrimoniului şi rezultatelor întreprinderii. prelucrate şi redate în expresie bănească (monetară) informaţii asupra fluxurilor economice necesare conducerii (managementului.  Enumerarea şi descrierea principiilor contabile fundamentale. în scopul furnizării de informaţii utile ansamblului utilizatorilor atunci cand aceştia iau decizii economice. În urma analizei succinte şi generale ale acestei definiri a obiectului contabilităţii trebuie subliniate următoarele caracteristici ale sale : a) Modul de cuantificare şi de redare a informaţiilor contabile constă în reflectarea lor în expresie bănească. fiind preluată şi de Planurile Contabile Generale (PCG) din ţările membre ale Comunităţii Europene. Fiind un obiectiv de bază.Bazele contabilităţii ========================================================= CAPITOLUL IV Obiectul şi principiile contabilităţii § Obiective  Definirea şi caracterizarea obiectului contabilităţii. Nicolaescu C.. 2000 18 . ca obiectiv de bază al contabilităţii constituie norma fundamentală convenită şi formulată în Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene (CEE)..1 Definiţia şi caracteristicile obiectului contabilităţii7 Pornind de la cerinţele didactice ale introducerii în problemele fundamentale ale contabilităţii întreprinderilor care acţionează în perioada actuală. Belean P. gestiunii) întreprinderii şi altor utilizatori. În contabilitate sunt memorizate cifric şi explicativ. § Noţiuni – cheie  obiectul contabilităţii  imagine fidelă  patrimoniu  rezultate  principii contabile fundamentale 4.. Arad.

si care exprimă resursele de provenienţă a patrimoniului.obiect al contabilităţii La baza reflectării patrimoniului în contabilitatea modernă. Bunurile (mobile şi imobile) sunt obiectele (lucrurile) folosite pentru satisfacerea unor nevoi de producţie sau pentru revânzare. ca obiectiv de bază al contabilităţii. disponibilităţile băneşti (lichidităţile). evenimentelor şi situaţiei întreprinderii. Creanţele sunt drepturi pe care întreprinderea le are asupra altor persoane fizice sau juridice pentru bunuri livrate pe credit (clienţi) pentru sume de bani sau alte valori avansate care urmează a fi încasate ulterior (debitori). etc. clară. prime din emisiune. furnizorii. se sprijină pe două principii şi anume:  Principiul regularităţii: „regularitatea este conformitatea cu regulile şi procedurile în vigoare“. clienţii. d) Domeniul organizatoric în care se organizează şi se conduce contabilitatea este cu preponderenţă întreprinderea. adică respectarea principiilor reglementate. e) Destinatarii informaţiilor contabile sunt utilizatorii de informaţii pe care aceştia se sprijină în luarea deciziilor. metodelor şi procedurilor de culegere. Structurile globale principale ale patrimoniului după criteriul originii (provenienţei. Disponibilităţile băneşti (lichidităţile) reprezintă banii în numerar (în monedă efectivă) aflaţi în casieria întreprinderii (casa) sau sumele de bani aflate în conturi la bănci (disponibil la bănci). modul de finanţare.d). Utilizatorii informaţiilor contabile sunt: utilizatorii interni (conducerea. consemnării şi reprezentării în contabilitate este formată din două structuri (economice.Bazele contabilităţii ========================================================= Realizarea acestui obiectiv de bază al contabilităţii impune subordonarea tuturor principiilor.2 Patrimoniul . ca principal agent economic. evenimentelor şi situaţiilor“. statul (îndeosebi organismele fiscale). respectiv de formare a fondurilor afectate unui patrimoniu dat .). 4. formele concrete ale utilizării acestuia. utilizatorii externi (asociaţii sau acţionarii. c) Materia supusă observării. financiare) şi anume: patrimoniul şi rezultatele întreprinderii. băncile. ş. managementul întreprinderii). Capitalurile proprii reprezintă valoarea aporturilor în bani şi în natură ale asociaţilor sau întreprinzătorului (capital social sau individual) a profitului exerciţiului curent (rezultatul exerciţiului) şi a altor resurse proprii (rezerve. potrivit căruia patrimoniul este descris şi evaluat paralel şi simultan după două criterii fundamentale: utilitatea şi originea patrimoniului.a. creanţele.. precisă şi completă a operaţiilor. finanţării) sunt: capitalurile proprii. Originea (provenienţa) reprezintă un criteriu preponderent juridic. prelucrare şi prezentare a informaţiilor contabile imperativului ca aceste informaţii să dea utilizatorilor o descriere şi o reflectare loială. implicit. dar care are şi un caracter financiar.  Principiul sincerităţii: “sinceritatea este aplicarea cu bună credinţă a regulilor şi procedurilor în funcţie de cunoştinţele pe care responsabilii conturilor trebuie să le aibă în mod normal despre realitatea şi importanţa operaţiilor. datoriile. Structurile globale principale ale patrimoniului după criteriul utilităţii sunt : bunurile. juridice. provizioanele.m. stă principiul dublei reprezentări a patrimoniului. 19 . resurselor. Reglementările şi literatura contabilă din Franţa consideră că imaginea fidelă. Utilitatea (destinaţia) este un criteriu economic care exprimă modul de folosire a patrimoniului şi. denumită şi contabilitate în partidă dublă.

de exemplu: clădirile. luate cu chirie sau materialele şi mărfurile primite spre păstrare în custodie sau în consignaţie. cauţiuni. Elementele extrapatrimoniale pot fi reflectate după principiile contabilităţii duble. giruri. Din punct de vedere al modului de calcul. autovehiculele. care trebuie plătite la scadenţele convenite. constatat la închiderea unui exerciţiu. creanţe (C) şi lichidităţi (L). etc.R Rezultatul este pozitiv (+) respectiv profit (beneficiu) atunci când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile: 20 . în anumite condiţii şi unele elemente extrapatrimoniale.D În acest sens. În ambele cazuri ele nu influenţează patrimoniul întreprinderii. cum sunt. Bunurile extrapatrimoniale sunt acelea care. Ele pot fi primite (obligaţii incerte) sau acordate (creanţe incerte). de îmbogăţire (profit) sau negative. 4. În literatura contabilă străină poate fi întâlnită noţiunea de patrimoniu net. patrimoniul net poate fi:  pozitiv: (B+C+L) > D  nul: (B+C+L) = D  negativ: (B+C+L) < D Se constată egalitatea valorică dintre totalul celor două structuri patrimoniale : UTILITATEA=ORIGINEA În sfera obiectului contabilităţii pot fi cuprinse. aşa cum sa mai arătat. rămân în proprietatea şi deci în patrimoniul altei persoane fizice sau juridice. definită ca diferenţă valorică între bunuri (B).obiect al contabilităţii Rezultatul poate fi definit ca fiind consecinţa activităţii pozitive. etc. a căror realizare nu este certă. Astfel de bunuri sunt.Bazele contabilităţii ========================================================= Provizioanele sunt constatări şi evaluări contabile cu caracter previzional.3 Rezultatele . Aplicarea principiului dublei reprezentări a rezultatelor în contabilitate determină crearea paralelă şi concomitentă a două structuri globale ale rezultatului: cheltuielile şi veniturile. adică: Patrimoniu net = (B+C+L) . de sărăcire (pierdere) a întreprinderii. de exemplu. deşi se află în posesia sau în folosinţa întreprinderii.ca diferenţă valorică între venituri (V) şi cheltuieli (C) potrivit relaţiei: V-C = +/. sau pot face obiectul unei contabilităţi în partidă simplă. Angajamentele extrapatrimoniale sunt garanţii. Datoriile (obligaţiile) reprezintă resurse de finanţare temporară străină (provenite de la alte persoane fizice sau juridice). pe deoparte şi datorii (D). rezultatul (R) se determină. apreciate la închiderea exerciţiului în virtutea principiilor prudenţei şi independenţei exerciţiilor. pe de altă parte. bunuri extrapatrimoniale şi angajamente extrapatrimoniale.

în principiu.Bazele contabilităţii ========================================================= V > C ⇒ R+ (profit ) Rezultatul este negativ (-) respectiv pierdere. care revin exerciţiului în care s-au efectuat cheltuielile pentru producerea lor. Suma vânzărilor şi serviciilor facturate reprezintă cifra de afaceri a intreprinderii şi reflectă o latură importantă a dimensiunii activităţii economice a întreprinderii. reducerea capitalurilor proprii (sărăcirea.(pierdere) Profitul constituie remuneraţia capitalurilor proprii investite de către asociaţi (acţionari) sau de către întreprinzătorul individual. Într-o întreprindere de comerţ (care cumpără mărfuri şi le revinde în aceeaşi stare) o treaptă (etapă) a calculului rezultatului este aşa cum s-a menţionat. cu titlu de investiţii. ci este reţinută şi utilizată pentru propriile nevoi. Principalele categorii de venituri ale unei întreprinderi sunt:  Venituri din vânzarea mărfurilor (în comerţ). din vânzarea produselor finite (în industrie). În întreprinderile industriale o parte din producţia fabricată într-un exerciţiu nu este vândută.  Venituri din variaţia stocurilor (producţia stocată). Cheltuielile sunt consumurile de bunuri şi servicii pentru obţinerea de venituri din vânzări şi altor venituri care revin unui exerciţiu contabil. bănci. Structurile globale ale rezultatului. cheltuielile şi veniturile. marja brută sau adaosul comercial (Adc) stabilită ca diferenţă între mărfurile vândute evaluate la preţul de vânzare (MVPV) şi costul de achiziţie al mărfurilor vândute (CAMV). o parte din producţia unui exerciţiu nu este vândută. constituie rezultatul net global care este cuprins ca o structură distinctă a capitalurilor proprii (cu semnul + profit sau cu semnul . 21 . Veniturile sunt sume încasate sau de încasat pentru bunurile şi serviciile produse şi vândute (sau stocate. Ea constituie un venit potenţial. reducerea averii întreprinderii). ci rămâne în stoc.). În anumite întreprinderi de construcţii şi industriale. nici stocată. Acest rezultat apare ca o sumă algebrică a rezultatelor analitice pozitive (profiturile) şi negative (pierderile). atunci când veniturile sunt mai mici decât cheltuielile: V < C ⇒ R. Din punct de vedere al necesităţilor de informare a utilizatorilor informaţiei contabile rezultatul poate fi analitic sau global. Pierderea constituie sancţiunea unei activităţi negative (un risc al investitorilor) având ca urmare. Rezultatul analitic presupune calculul şi înregistrarea rezultatelor cu preponderenţă pentru nevoile informaţionale ale utilizatorilor interni. S-a convenit deci să se considere venit la aceste întreprinderi variaţia în plus (creştere) sau minus (reducere) între valoarea producţiei în stoc la finele perioadei (stoc final) şi valoarea producţiei în stoc la începutul perioadei (stoc iniţial). explică modul de formare a rezultatului. Rezultatul global presupune calculul şi înregistrarea rezultatelor cu preponderenţă pentru informarea utilizatorilor externi (acţionari.  Veniturile din producţia imobilizată. serviciile facturate.pierdere) şi în Bilanţul întreprinderii. imobilizate). valoarea ei fiind considerată venit din producţia de imobilizări. furnizori etc. iar suma care rămîne după scăderea impozitului pe profit (şi a altor deduceri reglementate). Rezultatul global pozitiv calculat înainte de scăderea impozitului pe profit este un rezultat global brut denumit şi profit impozabil. Ele pot fi subdivizate după factorii care le determină în cheltuieli externe şi interne.

4. Principiile reglementate pot fi explicite sau implicite. conform căruia „metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul”8. Principiul continuităţii activităţii. principiul independenţei exerciţiului.  trebuie să se ţină cont de toate datoriile previzibile si pierderile potenţiale apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu financiar 8 OMFP 1752/2005. paragraful 43 22 . principiul prevalenţei economicului asupra juridicului.2 Principiile explicite ale contabilităţii La ora actuală în România. în condiţiile existenţei unor stocuri de mărfuri. Principiul prudenţei.  continua evoluţie şi modificare în timp a principiilor cantabile. 4.4 Principiile contabile fundamentale 4. Principiile fundamentale ale contabilităţii sunt idei şi concepte de bază convenite în scopul de a orienta organizarea contabilităţii financiare astfel încât documentele de comunicare contabilă să ofere utilizatorilor o imagine fidelă asupra patrimoniului şi rezultatelor întreprinderii.4. în conformnitate cu care „evaluarea trebuie facuta pe o bază prudentă. principiul necompensării. Principiile contabile explicite sunt cele formulate ca atare în actele normative iar cele implicite sunt principiile care se deduc din formularea altor acte. secţiunea 6. chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia. Principiul permanenţei metodelor. principiul permanenţei metodelor.  trebuie să se ţină cont de toate datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent. Caracteristicile principiilor contabile sunt următoarele:  subordonarea lor obiectivului imagini fidele.Sf sau CAMV = Aca + Variaţia stocului 4.1 Definiţia şi caracteristicile principiilor contabile fundamentale Rolul principiilor contabile fundamentale este crearea limbajului de comunicare contabilă. principiul intangibilităţii. principiul pragului de semnificaţie. principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv. se determină adunând la costul de achiziţie al mărfurilor achiziţionate (Aca) stocul iniţial (Si) şi scăzând stocul final (Sf): CAMV = Aca + Si . fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii. şi în special:  poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanţului.  principiile pot fi reglementate sau pot fi aplicate prin uzanţă. principiul prudenţei. conform secţiunii a 6-a din OMFP 1752/2005 sunt recunoscute ca şi principii contabile generale nouă principii explicite: principiul continuităţii activităţii. conform căruia „trebuie sa se prezume că întreprinderea continuă în mod normal funcţionarea.Bazele contabilităţii ========================================================= Adc = MVPV – CAMV Costul de achiziţie al mărfurilor vândute în cursul exerciţiului.

paragraful 44 OMFP 1752/2005. paragraful 48 14 OMFP 1752/2005. chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia. paragraful 50 10 23 . Se dau următoarele elemente patrimoniale ale unei întreprinderi de servicii: bani depuşi la bancă 10 RON. secţiunea 6. indiferent de data încasării sau plăţii acestor venituri şi cheltuieli”10. care precizează că: „elementele de bilanţ şi de cont de profit şi pierdere care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate dacă: acestea reprezintă o sumă nesemnificativă. PATRIMONIU UTILITĂŢI Element Bunuri Clădiri Piese de schimb Maşini şi instalaţii Total Creanţe Valoare 50 RON 20 RON 30 RON 100 RON RESURSE Element Capitaluri proprii Capital social Rezultatul exerciţiului (profit) Total Datorii Datorii către furnizori Împrumuturi luate de la pers. secţiunea 6.Bazele contabilităţii ========================================================= precedent.11 Principiul intangibilităţii. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului. calculaţi capitalul social al întreprinderii şi arătaţi care este patrimoniul net al acesteia. Principiul independenţei exerciţiului. conform căruia „prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere se face ţinând seama de fondul economic al tranzacţiei sau al operaţiunii raportate. secţiunea 6.  trebuie să se ţină cont de toate deprecierile. numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integrală”13. rezultatul exerciţiului (profit) 30 RON. conform căruia „componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat”. datorii către furnizori 12 RON. secţiunea 6. maşini şi instalaţii 30 RON. astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate. secţiunea 6. § Teste de autoevaluare A. Pornind de la egalitatea utilităţi – resurse. numerar în casierie 5 RON. care impune „să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar. paragraful 46 12 OMFP 1752/2005. cu respectarea prevederilor legale. indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit”9. piese de schimb 20 RON.fizice Total Valoare X 30 RON 30 RON + X 12 RON 8 RON 20 RON Total Disponibilităţi 9 0 RON OMFP 1752/2005. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii. paragraful 45 11 OMFP 1752/2005. Întocmiţi schema dublei reprezentări a acestui patrimoniu. cu condiţia ca elementele astfel combinate să fie prezentate separat în notele explicative”14. paragraful 47 13 OMFP 1752/2005. şi nu numai de forma juridică a acestora Principiul pragului de semnificatie. care precizează că „orice compensare între elementele de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă. în conformitate cu care „bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent”12 Principiul necompensării. Eventualele compensări între creanţe şi datorii ale entităţii faţă de acelaşi agent economic pot fi efectuate. secţiunea 6. împrumuturi luate de la persoane fizice 8 RON. clădiri 60 RON (din care luate cu chirie 10 RON).

1998. 7.. Editura Economică. 4. N. *** Legea contabilităţii nr.. *** OMFP nr. impozite 40 RON.330 – 950 = 380 RON > 0 → PROFIT BIBLIOGRAFIE 1. 2. Editura Economică. Pornind de la principiul dublei reprezentări a rezultatului în contabilitate. 3.. Contabilitate financiară. Arad. I.. vânzări 1.. Şt. N. Belean. 1994. Bazele contabilităţii. materii prime stocate 40 RON. P. 2002.. Editura Multimedia. 24 . M.o abordare europeană şi internaţională.200 RON. o abordare europeană şi internaţională.. Feleagă. Editura Infomega. chirie neîncasată 10 RON . L. Malciu. 2000. Ristea. determinaţi rezultatul întreprinderii. Ionaşcu. dobânzi datorate băncilor 30 RON. 6. 5. Editura Cartimex. Nicolaescu. amortismente 90 RON. REZULTAT CHELTUIELI Element Achiziţii de materiale Cheltuieli cu personalul Impozite Dobânzi datorate băncilor Amortismente TOTAL CHELTUIELI Valoare 510 RON 280 RON 40 RON 30 RON 90 RON 950 RON VENITURI Element Vânzări Produse finite stocate Materii prime stocate Chirie neîncasată TOTAL VENITURI Valoare 1.... produse finite stocate 80 RON. Bucureşti. cheltuieli cu personalul 280 RON. Noul sistem contabil din România. Bucureşti. Bazele contabilităţii . Bunea. Bucureşti. Cameniţă. 2005. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. D. 82/1991.330 RON R = V – C = 1. Bucureşti. Se dau următoarele elemente de rezultate ale unei întreprinderi industriale: achiziţii de materiale 510 RON.Bazele contabilităţii ========================================================= Bani la bancă Numerar în casierie Total TOTAL UTILITĂŢI Elemente extrapatrimoniale Clădiri luate cu chirie 10 RON 5 RON 15 RON 115 RON 10 RON TOTAL RESURSE 50 RON + X TU = TR → 115 = 50 + X → X = 115 – 50 = 65 RON = Capitalul social PN = TU – D = 115 – 20 = 95 RON B. L. Feleagă.200 RON 80 RON 40 RON 10 RON 1. Feleagă. Malciu. C.. N. Tratat de contabilitate financiară (volumul I).

1 Bilanţul. instrument de măsură şi analiză a patrimoniului 5.  Definirea contului de rezultate şi prezentarea principalelor structuri de rezultate cuprinse în acesta.1 Bilanţul istoric.  Reprezentarea modificărilor determinate de fluxurile economice asupra patrimoniului şi rezultatelor întreprinderii pe baza bilanţului şi contului de rezultate. ◊ Modul de cuantificare şi reprezentare a structurilor patrimoniale în bilanţ este cel al comensurării valorii exprimate în unităţi monetare. în consens cu cel al contabilităţii financiare în general. a) Caracteristicile principale ale bilanţului care se desprind din această definiţie sunt: ◊ Forma generală de reprezentare a informaţiilor contabile în bilanţ este aceea a unui tabel. al independenţei exerciţiului. care se compune din: antet (întreprinderea. adică a unui document contabil redactat. ◊ Caracterul instantaneu al descrierii şi cuantificării structurilor patrimoniale (caracterul de “fotografie”. după reguli specifice contabilităţii. corpul bilanţului: descrierea şi evaluarea structurilor patrimoniale şi extrapatrimoniale. cu respectarea principiilor contabile. de “stop cadru” dintr-un film). ◊ Materia care formează conţinutul bilanţului (obiectul descrierii şi evaluării contabile) este patrimoniul întreprinderii în dubla sa reprezentare: utilitatea şi originea (resursele. scris.Bazele contabilităţii ========================================================= CAPITOLUL V Reprezentarea întreprinderii prin imagini contabile de sinteză § Obiective  Definirea bilanţului şi prezentarea principalelor structuri patrimoniale cuprinse în acesta. provenienţa). data închiderii exerciţiului sau a încheierii bilanţului). este acela de a oferi ansamblului utilizatorilor imaginea fidelă asupra situaţiei economice şi financiare a întreprinderii în scopul fundamentării deciziilor economice 25 . definire şi abordare Bilanţul este tabelul contabil care reflectă în expresie bănească starea la un moment dat a utilităţilor şi resurselor (originilor) patrimoniale. îndeosebi al prudenţei.1. titlul “Bilanţ”. oferind utilizatorilor o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare a întreprinderii. § Noţiuni – cheie  bilanţ  patrimoniu  cont de rezultate  rezultat  profit  pierdere  operaţii economice 5. al necompensării în contextul celui al continuităţii activităţii. Obiectivul de bază al bilanţului. reprezentarea stării la un moment dat a elementelor patrimoniale.

economice. determină egalitatea valorică dintre utilităţile şi resursele patrimoniale.Bazele contabilităţii ========================================================= Structurile fundamentale ale bilanţului Structurile fundamentale ale Bilanţului formează conţinutul acestuia (corpul bilanţului ca document de sinteză sau situaţie contabilă redactată). adică: Utilităţi = Resurse Activ = Pasiv Explicaţia echilibrului bilanţier constă în faptul că activul şi pasivul sunt două aspecte diferite ale aceleiaşi realităţi. creanţe. în expresie bănească... implicit. În scopul reprezentării în bilanţ a unor informaţii care să fie cât mai convenabile şi mai semnificative pentru diferite categorii de utilizatori. care. a patrimoniului în contabilitate. aşa cum s-a demonstrat anterior. care pot fi: juridice. a) O primă grupă de abordări sunt centrate pe conceptul de patrimoniu generând o clasificare a structurilor bilanţiere după un criteriu preponderent juridic (optica juridică asupra bilanţului). Este consecinţa dublei înregistrări a patrimoniului în contabilitate. Schema simplificată a structurilor globale ale activului şi pasivului bilanţului după criteriul juridic de clasificare poate fi prezentat astfel15: ACTIV Bunuri Creanţe Lichidităţi TOTAL ACTIV Capitaluri proprii Datorii TOTAL PASIV PASIV Optica juridică asupra bilanţului S=A–D b) O a doua grupă de abordări îmbină criteriul economic de clasificare cu cel financiar.. utilitatea şi originea. după durata lor de folosire în activitatea economică a întreprinderii şi. Analizând structurile de activ (bunuri. b) c) Echilibrul bilanţier Echilibrul bilanţier este un principiu de bază al bilanţului potrivit căruia totalul valoric al activului este întotdeauna egal cu totalul valoric al pasivului. le corespund două structuri fundamentale ale bilanţului denumite convenţional activ şi pasiv. 2000 26 . Ele sunt o consecinţă a aplicării dublei reprezentări a patrimoniului în contabilitatea în partidă dublă. Belean P. Bazele contabilităţii. respectiv. concomitent şi în strânsă corelaţie după utilitate şi origine. Celor două criterii fundamentale de reflectare. Nicolaescu C. inclusiv gradul lor de stabilitate în timp. Dacă predomină optica economică cele două criterii de grupare vor fi durata de folosire a elementelor de activ şi. Această îmbinare generează un criteriu de formare (de agregare) a unor structuri care să fie utile gestiunii financiare a întreprinderii. durata de afectare a celor de pasiv. lichidităţi). este necesar să se recurgă la clasificarea structurilor de activ şi de pasiv după anumite criterii . după gradul de stabilitate a 15 Cameniţă D. Arad. Editura Multimedia. financiare (sau combinaţii ale acestora).

.. Analizând structurile de pasiv (capitaluri proprii. Bucureşti. în interpretarea financiară. după stabilitatea formelor şi nivelului valoric al acestor resurse. Criteriul financiar al lichidităţii este capacitatea mai mult sau mai puţin intensă şi rapidă a unui bun sau a unei creanţe de a se transforma în bani Criteriul financiar al exigibilităţii înseamnă data (scadenţa) mai mult sau mai puţin îndelungată de rambursare a unei resurse. potrivit lichidităţii şi exigibilităţii crescânde adoptate ca principii de reglementările din România. În ţările nord americane nici măcar denumirea acestei prime situaţii 16 17 Cameniţă D. d) Modelul de bilanţ prezentat în cele ce urmează este numai unul dintre formatele posibile. Arad.. Nicolaescu C. 2000 Feleagă N... datorii) după durata de afectare a resurselor (provenienţei) în activitatea economică a întreprinderii şi implicit. respectiv exigibilitatea pentru cele de pasiv. acestrea sunt grupate în două structuri globale şi anume active imobilizate şi active circulante. Bazele contabilităţii . dar > 1 an) Resurse pe termen scurt Datorii pe termen scurt (scadenţa de rambursare < 1 an) TOTAL PASIV Optica financiară asupra bilanţului c) O a treia grupă de abordări privind bilanţul este de sorginte anglo-saxonă17.o abordare europeană şi internaţională. Editura Multimedia. poate fi prezentată astfel16: ACTIV Active durabile Imobilizări necorporale Imobilizări corporale Imobilizări financiare Active realizabile Stocuri Creanţe Active disponibile Lichidităţi Cvasilichidităţi TOTAL ACTIV PASIV Resurse pe termen lung Capitaluri proprii Datorii pe termen lung (scadenţa de rambursare > 3 ani) Resurse pe termen mediu Datorii pe termen mediu (scadenţa de rambursare < 3 ani. 2002 27 . Bunea Şt. Bazele contabilităţii. ele sunt grupate în două structuri globale şi anume resurse permanente şi resurse temporare. Malciu L.. Editura Economică. Schema bilanţului. Belean P.Bazele contabilităţii ========================================================= formelor lor. ACTIV Active imobilizate (Imobilizări) Imobilizări necorporale Imobilizări corporale Imobilizări financiare Active circulante Stocuri Creanţe Lichidităţi TOTAL ACTIV PASIV Resurse permanente Capitaluri proprii Datorii pe termen lung (scadenţa de rambursare > 1 an) Resurse temporare Datorii pe termen scurt (Datorii ale ciclului de exploatare) (scadenţa de rambursare < 1 an) TOTAL PASIV Optica economică asupra bilanţului Dacă predomină optică financiară cele două criterii de grupare vor fi lichiditatea pentru elemenetele de activ.

Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiinţarea unei întreprinderi (taxele de înmatriculare la Registrul Comerţului. Pentru ca aceste cheltuieli să poată fi înregistrate ca şi imobilizări necorporale. Pe lângă denumirea de „bilanţ” (balance sheet). trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii: obiectul cercetării să fie clar definit. pentru a fi închiriate terţilor sau pentru scopuri administrative19. mărci de fabrică. respectiv denumirea posturilor bilanţiere să fie exprimată printr-un cuvânt. posturile bilanţiere trebuie să îndeplinească anumite condiţii printre care pot fi menţionate de exemplu:  Pertinenţa.2 Descrierea principalelor structuri ale bilanţului Posturile bilanţiere sunt subdiviziuni ale structurilor globale (claselor. Concesiunile. 18 Prezentarea următoarelor delimitări şi definiri de structuri se va face în conformitate cu prevederile OMFP 1752/2005. în conformitate cu caracteristicile esenţiale ale fiecărei subdiviziuni a utilităţilor şi resurselor. concesiuni. Fondul comercial se înregistrează ca imobilizare necorporală doar în urma achiziţiei. având un grad de semnificaţie convenabil pentru utilizatori constituie. La fel ca orice informaţie contabilă.m. sau un grup restrâns de cuvinte. imobilizările necorporale.1. Concizia. clientela. acestea sunt imobilizări necorporale.d. întreprinderea să creeze beneficii în viitor. onorariile avocaţilor. grupelor) care.). brevetele. Imobilizările necorporale (intangibile. respectiv descrierea şi definirea adecvată.Bazele contabilităţii ========================================================= financiare nu este standardizată. deci elemente de bilanţ şi nu influenţează rezultatul exerciţiului în care se efectuează cheltuielile. se mai utilizează şi denumirile de „situaţia poziţiei financiare” (statement of financial position) sau „situaţia condiţiei financiare” (statement of financial condition). cheltuielile pentru prospectarea iniţială a pieţei). imobizările corporale şi imobilizările financiare. 5. Avansurile şi imobilizările necorporale în curs de execuţie cuprind sumele avansate în vederea achiziţionării diverselor elemente de imobilizări necorporale precum şi imobilizările necorporale create de întreprindere şi nefinalizate. licenţe.a. nemateriale) sunt active identificabile. Ele sunt formate din: cheltuieli de constituire. brevete. 19 Conform OMFP 1752/2005. Fondul comercial reprezintă elementele nemateriale care însoţesc fondul de comerţ (vadul. debuşeele etc. poziţii distincte în activul şi pasivul bilanţului (posturi de activ şi posturi de pasiv). licenţele. 28 . Cheltuielile de dezvoltare reprezintă sumele utilizate de întreprindere pentru cercetare proprie desfăşurată în departamente specializate din cadrul ei. fără suport material şi deţinute pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii. rezultatul final al cercetării să aibă mari şanse de reuşită. respectiv concordanţa deplină cu realitatea obiectivă. cheltuieli de dezvoltare. mărcile comerciale. drepturile şi valorile similare reprezintă elemente de imobilizări necorporale concretizate în general în dreptul de a utiliza anumite elemente în favoarea întreprinderii. Deşi apare termenul „cheltuieli”. Descrierea structurilor conform legislaţiei româneşti 18 Descrierea principalelor elemente de activ Activele imobilizate cuprind. nemonetare.  Fidelitatea. în principal. prin utilizarea rezultatului cercetării. fond comercial ş. de regulă.

alte instalaţii. tangibile. de dividende. la sfârşitul exerciţiului financiar. Deprecierea suplimentară a imobilizărilor corporale şi necorporale se face în conformitate cu prevederile standardului IAS 36 „Deprecierea activelor”.a. Imobilizările corporale cuprind elementele materiale. Imobilizările financiare reprezintă titluri şi creanţe financiare (în special creanţe sub forma împrumuturilor acordate). împrumuturi acordate entităţilor afiliate. Acţiunile detinute la entitatile afiliate reprezintă acţiuni existente în portofoliul întreprinderii care au fost emise de alte societăţi şi care fac parte din acelaşi grup de societăţi ca şi firma analizată.d.a.m. Împrumuturile acordate entităţilor afiliate reprezintă drepturile cu durată de recuperare mai mare de un an generate de relaţia întreprinderii cu alte întreprinderi din cadrul aceluiaşi grup. investiţii deţinute ca imobilizări ş. Interesele de participare cuprind titlurile de participare deţinute la alte întreprinderi altele decât cele din cadrul grupului.m. Investiţiile deţinute ca imobilizări reprezintă acţiuni cumpărate din capitalul social al altor întreprinderi a căror pondere (mai mică de 20%) nu asigură participarea la gestiunea firmei emitente ci doar obţinerea. Instalaţiile tehnice şi maşinile cuprind instalaţiile direct implicate în procesul tehnologic derulat de întreprindere precum şi maşinile de natura mijloacelor de transport. utilajele de producţie ale întreprinderii şi elementele de mobilier care îndeplinesc cumulativ două condiţii. utilaje şi mobilier cuprind instalaţiile care nu s-au înregistrat la structura anterioară. Titlurile de participare presupun deţinerea a peste 20% din capitalul social al societăţii emitente. ceea ce dă posibilitatea exercitării unei influenţe notabile în gestiunea acesteia. interese de participare.Bazele contabilităţii ========================================================= Imobilizările necorporale fac obiectul Standardului Internaţional de Contabilitate IAS 38 „Imobilizări necorporale”. Principalele elemente de imobilizări corporale sunt: terenurile şi construcţiile. instalaţiile tehnice şi maşinile. Imprumuturile acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare reprezintă drepturi ale întreprinderii faţă de întreprinderile la care se deţin titluri de participare fără ca aceste întreprinderi să facă parte dintr-un grup. Imobilizările corporale fac obiectul Standardului Internaţional de Contabilitate IAS 16 „Imobilizări corporale”. Avansurile şi imobilizările corporale în curs de execuţie cuprind sumele avansate pentru procurarea imobilizărilor corporale precum şi valoarea imobilizărilor corporale create de întreprindere şi nefinalizate până în momentul încheierii exerciţiului financiar.d. existente în patrimoniul întreprinderii. 29 . Dacă ponderea titlurilor de participare este mai mare de 50% înseamnă control total asupra societăţii emitente. Alte creanţe cuprind toate drepturile cu durată de recuperare mai mare de un an care nu s-au putut încadra în structurile anterioare. Alte instalaţii. respectiv valoarea de utilitate mai mare decât cea prevăzută de lege şi durata de utilizare mai mare de un an. Construcţiile reprezintă clădiri şi alte edificii cu destinaţie specială construite de întreprindere sau achiziţionate de la terţi. În această categorie se cuprind: acţiuni deţinute la entităţile afiliate. În contabilitate se vor evidenţia separat terenurile propriu-zise şi amenajările la terenuri. utilaje şi mobilier ş. Terenurile reprezintă întinderi de pământ strict delimitate precum şi amenajările efectuate pe aceste terenuri pentru construirea infrastructurii.

produsele finite. Produsele includ semifabricatele.Bazele contabilităţii ========================================================= Imobilizările financiare. care participă sau ajută la procesul de fabricaţie sau de exploatare fără a se regăsi. fie în starea lor iniţială. achiziţionate sau fabricate.a. Activele circulante cuprind: stocurile. etc. combustibili. în mod temporar. Producţia în curs de execuţie reprezintă producţia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare prevăzute în procesul tehnologic. produse. efecte de primit. de asemenea. lucrările şi serviciile.cumpărare faţă de clienţi sau alţi debitori. inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită factura. se regăsesc în Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare”. obligaţiunile proprii emise şi răscumpărate. pot fi păstrate de terţi. cu obligaţia restituirii în condiţiile prevăzute în contracte. în produsul finit. Sumele de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare reprezintă sumele ce urmează să fie încasate de la întreprinderile la care se deţin titluri de participare. seminţe şi materiale de plantat. materiale pentru ambalat. animale şi păsări. fie transformate. Ambalajele includ ambalajele refolosibile.d. Stocurile reprezintă active deţinute pentru a fi vândute în cursul normal al activităţii. precum şi produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice sau necompletate în intregime. în curs de producţie. alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate. investiţiile pe termen scurt. În cadrul producţiei în curs de execuţie se cuprind. decontări cu asociaţii privind capitalul.20 Ele cuprind: materii prime şi materiale consumabile. debitori diverşi.m. materialele recuperabile şi deşeurile. Semifabricatele vizează produsele al căror proces tehnologic a fost terminat într-o secţie şi care trec în continuare în procesul tehnologic al altei secţii sau se livrează terţilor. Investiţiile financiare pe termen scurt (cvasilichidităţile) cuprind acţiunile şi obligaţiunile cumpărate de întreprindere din emisiunea altor întreprinderi. casa şi conturile la bănci. Alte creanţe cuprind drepturile cu durată de recuperare mai mică de un an care nu au fost cuprinse în structurile anterioare. Materiile prime reprezintă bunuri de natura stocurilor care participă direct la fabricarea produselor si se regăsesc în produsul finit integral sau parţial. Produsele finite includ produsele care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricaţie şi nu mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul entităţii. Sumele de încasat de la entităţile afiliate reprezintă sumele ce urmează să fie încasate de la întreprinderile din cadrul grupului. alături de investiţiile pe termen scurt. putând fi depozitate în vederea livrării sau expediate direct clienţilor. destinate produselor vândute şi care. Avansurile pentru cumpărări de stocuri cuprind sumele avansate în vederea achiziţionării de bunuri de natura stocurilor. ambalaje ş. furaje şi alte materiale consumabile). Creanţele comerciale sunt drepturile apărute în procesul de vânzare . de regulă. materiale de natura obiectelor de inventar. piese de schimb. Creanţele reprezintă sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an şi pot apărea sub formele: clienţi. rebuturile. Materialele consumabile sunt bunuri de natura stocului (materiale auxiliare. precum şi studiile în curs de execuţie sau neterminate. creanţele. 20 În conformitate cu prevederile IAS 2 „Stocurile” 30 . Materialele de natura obiectelor de inventar reprezintă bunurile care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi imobilizări corporale. pentru o astfel de vânzare sau sub formă de materii prime şi materiale care trebuie să fie consumate în procesul de producţie sau de prestare de servicii.

în principiu. Rezervele sunt profituri ale exerciţiilor precedente capitalizate în mod durabil de către întreprindere în scopul utilizării potrivit destinaţiei şi hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor sau Acţionarilor (întreprinzătorilor). în activ se cuprind cheltuielile înregistrate în avans. Capitalul social este format din aportul iniţial al acţionarilor sau asociaţilor precum şi din toate celelalte resurse lăsate la dispoziţia întreprinderii pe termen nelimitat. capitalul social se împarte în capital social subscris nevărsat şi capital social subscris vărsat. prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni. Rezervele de capital.Bazele contabilităţii ========================================================= Acţiunile deţinute la entităţile afiliate cuprind titluri de valoare deţinute la întreprinderi din cadrul grupului. prime de fuziune şi prime de aport. rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve. Primele de capital sunt direct legate de capitalul social al întreprinderii şi apar în cazul modificării acestuia prin emisiune. Deci. titlurile de plasament. dar care privesc exerciţiile viitoare (aceste cheltuieli apar ca o creanţă a exerciţiului curent faţă de exerciţiile viitoare). Conturile la bănci reprezintă disponibilul pe care o întreprindere îl are în conturile curente bancare. O structură intermediară între acestea o constituie provizioanele. Descrierea principalelor elemente de pasiv Elementele de pasiv pot fi împărţite în două mari categorii: capitalurii proprii şi datorii. După natura lor. După natura lui. primele de capital se clasifică în prime de emisiune. cu o durată de utilizare mai mică de un an. Obligaţiunile reprezintă titluri de valoare emise de alte întreprinderi şi achiziţionate în vederea obţinerii unor venituri financiare. Reevaluarea reprezintă procedeul metodei contabilităţii prin care valoarea de origine iniţială a elementelor de activ este înlocuită cu o valoare nouă. Casa şi conturile la bănci cuprind banii efectivi de care dispune întreprinderea la un moment dat sub formă de numerar în casieria întreprinderii. în contul bancar curent. Alte rezerve cuprind alte categorii de 31 . primele de capital. după natura lor se împart în rezerve legale. în lei sau în valută. în lei sau în valută. Rezervele de reevaluare reprezintă diferenţa dintre valoare elementelor de activ înaintea procedurii de reevaluare şi valoarea acestora după reevaluare. valoarea actuală. După natura lor. Rezervele legale se constituie ca urmare a unor dispoziţii legale în cotă de 5% din profitul brut până la o valoare egală cu 20% din capitalul social al întreprinderii. aport. rezervele sunt profituri conservate la dispoziţia întreprinderii şi neîncorporate încă în capitalul acesteia (sau cu alte destinaţii). sub formă de cecuri de încasat sau alte efecte comerciale cu lichiditate imediată. rezervele. În categoria structurilor de regularizare. rezultatul reportat şi rezultatul exerciţiului. moneda efectivă de care dispune o întreprindere la un moment dat. Casa reprezintă numerarul din casieria întreprinderii. acreditivele şi alte valori. Alte investiţii financiare pe termen scurt cuprind. Obligaţiunile emise şi răscumpărate sunt obligaţiunile răscumpărate de întreprindere în scopul anulării într-o perioadă mai mică de un an. Aceasta este o structură creată în virtutea principiului independenţei exerciţiului şi cuprinde cheltuielile efectuate în exerciţiul curent. fuziune etc. Capitalurile proprii cuprind capitalul social. aceste rezerve se clasifică în două mari categorii: rezerve din reevaluare şi rezerve de capital. Rezervele statutare sau contractuale reprezintă rezervele constituite ca urmare a unor prevederi din actele de constituire ale întreprinderii (statul sau contract de asociere).

sunt: provizioane pentru litigii. datoriile faţă de personal. care se scade din capitalul propriu. În această categorie se cuprind: împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni. Efectele de comerţ de plătit reprezintă datorii garantate prin înscrisuri solemne (bilet la ordin. alte provizioane. conform OMFP 1752/2005. Rezervele apar în bilanţ ca posturi distincte pe fiecare fel de rezervă în parte. Această structură este generată de principiul independenţei exerciţiului care impune separarea rezultatului exerciţiului curent de rezultatele exerciţiilor anterioare. datoriile fiscale (faţă de bugetul statului). datoriile faţă de asigurările sociale. datoriile care privesc imobilizările financiare.Bazele contabilităţii ========================================================= rezerve constituite din profitul net sau alte resurse ale întreprinderii. La scadenţă. Datoriile pe termen scurt. provizioane pentru restructurare. Datoriile comerciale cuprind datoriile ce apar în cadrul operaţiilor de vânzarecumpărare (în general faţă de furnizori). aceste obligaţiuni sunt răscumpărate. Provizioanele reprezintă resurse constituite la sfârşitul exerciţiului curent pentru acoperirea unor pierderi sau cheltuieli probabile ale exerciţiului viitor. Avansurile încasate de la clienţi cuprind avansurile încasate în contul comenzilor şi reprezintă datoria pe care întreprinderea o are faţă de clienţii săi pentru sumele încasate în vederea unor livrări viitoare de bunuri sau prestări de servicii.). pe cand pierderea duce la sărăcirea acestora. Creditele bancare pe termen lung cuprind sumele pe care întreprinderile le datorează către bănci sau alte instituţii de credit. provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare. întreprinderile plătind contravaloarea lor. iar efectele de comerţ de primit sunt asimilate creanţelor. iar riscul sau cheltuiala pentru care se constituie provizionul să-şi aibă originea în exerciţiul curent. avansurile încasate de la clienţi. Datoriile pe termen lung cuprind datoriile care trebuie plătite la termene mai mari de un an. Ele sunt constatări şi evaluări contabile cu caracter previzional. creditele bancare pe termen lung. Efectele de comerţ de plătit sunt asimilate datoriilor. Rezultatul reportat reprezintă rezultatul exerciţiului anterior format din profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită. Rezultatul exerciţiului poate fi profit. efectele comerciale de plătit. Datoriile. În această categorie se cuprind datoriile comerciale. să existe incertitudine în ceea ce priveşte producerea riscului sau cheltuielile şi mărimea acestora. alte datorii. faţă de asociaţi etc. apreciate la închiderea exerciţiului în virtutea aplicării principiilor: prudenţei. cambie etc. numite şi datorii de exploatare cuprind datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an. Pentru constituirea provizioanelor trebuie îndeplinite următoarele condiţii: obiectul provizionului să fie clar precizat. Profitul determină îmbogăţirea proprietarilor întreprinderii. care se adună la totalul capitalului propriu. după exigibilitatea lor. se împart în două mari categorii: datorii pe termen lung şi datorii pe termen scurt sau de exploatare. Rezultatul exerciţiului reprezintă rezultatul exerciţiului curent calculat ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile aferente perioadei curente. sau pierdere. provizioane pentru garanţii acordate clienţilor. Împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni reprezintă sumele împrumutate de întreprindere prin emisiunea unor titluri de valoare sub formă de obligaţiuni. independenţei exerciţiilor şi a celorlalte principii contabile. 32 . CEC. Principalele categorii de provizioane.

• Caracteristicile generale ale rezultatelor sunt următoarele:  Rezultatul exprimă situaţia gestiunii. statul (îndeosebi organele fiscale).2 Descrierea structurilor conform referenţialul contabil internaţional Referenţialul contabil internaţional analizează bilanţul în cadrul Standardului Internaţional de Contabilitate IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare”.Bazele contabilităţii ========================================================= O categoria aparte în cadrul pasivului o reprezintă veniturile înregistrate în avans. cheltuielilor şi rezultatelor pe exerciţii succesive indiferent de finalizarea sau nu a operaţiilor care le-au generat. 5.3 Abordări contemporane privind contul de rezultate La baza creerii acestor structuri stau următoarele criterii principale: al periodicităţii. de exemplu. 5. Potrivit acestui criteriu. al naturii cheltuielilor şi veniturilor şi al reciprocităţii cheltuielilor şi veniturilor. principiile şi metodele contabilităţii.  Criteriul periodicităţii.2. profitul reprezintă remunerarea capitalului. conceptele. 2002 33 .2. acţionarii sau asociaţii. Din punct de vedere al participării factorilor de producţie la activitatea economică a întreprinderii.. aflat in strânsă conexiune cu principiul independenţei exerciţiilor.o abordare europeană şi internaţională. Bucureşti.2.1. performanţele activităţii întreprinderii. conducerea întreprinderii are nevoie de informaţii mai multe şi mai diversificate asupra veniturilor. Malciu L. Contabilitatea modernă recurge şi la un alt model în scopul calculării şi înregistrării rezultatului. datorii şi capital propriu21.1. fiind un indicator necesar tuturor utilizatorilor informaţiilor contabile: conducerea întreprinderii. decât acţionarii sau furnizorii întreprinderii. rezultatele pot fi definite ca fiind consecinţa operaţiilor de îmbogăţire sau de sărăcire exprimate prin profit sau pierdere.2 Contul de rezultate şi performanţa financiară a întreprinderii 5. presupune fragmentarea înregistrării şi calculului veniturilor. 5. definire şi abordare • Definiţia şi caracteristicile rezultatului Într-o formulare foarte generală. dar care privesc exerciţiile viitoare şi din această cauză ele sunt tratate ca şi datorii ale exerciţiului curent faţă de exerciţiile viitoare. băncile şi alţi investitori etc. Acestea reprezintă sume încasate în exerciţiul curent. respectiv a investitorilor de capital.. Bunea Şt. Bazele contabilităţii .  Dependenţa modalitaţilor de calcul şi înregistrare contabilă a structurii şi nivelului valoric ale rezultatelor de formele. Astfel. posturile bilanţului pot fi împărţite în trei mari categorii: active. cheltuielilor şi rezultatelor. Conform cadrului conceptual internaţional.  Volumul şi structura informaţiilor contabile necesare asupra rezultatelor sunt diferite de la o categorie la alta de utilizatori..1 Contul de rezultate: istoric. Editura Economică. respectiv la contul de rezultate. cheltuielile şi veniturile 21 Feleagă N.

Contul de profit şi pierdere simplu nu pune în evidenţă decât un singur rezultat. inclusiv impozitul pe profit. În S. pentru balansare pe partea cu totalul mai mic: profitul în stânga (debit).U. cum sunt cele privind dobânzile încasate sau plătite pentru creditele pe termen scurt. rezultat financiar. 34 . în două categorii: operaţii de exploatare şi operaţii extraordinare. ceea ce duce la o diminuare a stocului la sfârşitul exerciţiului faţă de stocul de la începutul exerciţiului (destocaj) . reprezentând în partea stângă (debit) cheltuielile. adoptată şi de către normalizatorii din România. Rezultatul va fi înscris. forma verticală şi forma orizontală..  Criteriul naturii operaţiilor economico-financiare. grupă. sconturile acordate şi obţinute etc. în primul rând. Ea cuprinde sumele ce provin din vânzarea de bunuri (mărfuri sau produse finite) sau prestarea de servicii care fac parte din activitatea curentă a întreprinderii. pierderea în dreapta (credit). la fel ca şi în cazul bilanţului. este cel mai important criteriu de clasificare a acestora în contabilitatea financiară. Formele de prezentare grafică ale contului de rezultate. O categorie distinctă de operaţii o constituie operaţiile financiare care pot avea caracterul unor operaţii de exploatare. oferă posibilitatea determinării rezultatului pe trepte: rezultat din exploatare. Cifra de afaceri netă este principalul indicator care descrie activitatea de exploatare a unei întreprinderi. pot fi. în conturile cheltuielilor şi veniturilor după natură să rămână numai cele aferente rezultatelor exerciţiului încheiat. care compun activitatea întreprinderii şi generează cheltuielile şi veniturile. Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs de execuţie vizează situaţia în care o întreprindere de producţie vinde. Această formă. În cazul în care vinde mai mult decât a produs diferenţa este luată din stocul lunii anterioare. motiv pentru care normalizatorii au creat structuri distincte de cheltuieli. iar veniturile sunt considerate efecte (contraponderi) ale cheltuielilor.A. cheltuielile sunt considerate cauze (contraponderi) ale veniturilor. venituri şi rezultate financiare. într-un exerciţiu financiar (lună). Forma orizontală (bilaterală) a contului de rezultate este similară formei bilaterale (bilanţiere) a oricărui cont. Din punct de vedere al frecvenţei şi gradului de repetitivitate operaţiile economice modificative ale rezultatelor sunt grupate. Această variaţie a stocurilor apare în contul de rezultate cu plus sau cu minus în funcţie de natura variaţiei. surplusul se adaugă la stocul iniţial al lunii generând un stoc final mai mare (stocaj). a taxei pe valoarea adăugată şi altor impozite şi taxe aferente. speţă) să-i corespundă o structură de venituri de aceeaşi natură. iar in partea dreaptă (credit) veniturile. rezultat extraordinar. rezultat curent. Operaţiile de exploatare. prezentarea contului de profit şi pierdere poate să se facă de o manieră simplă (single step) sau de o manieră evoluată (multiple step). cât şi caracterul unor operaţii extraordinare. iar rezultatul obţinut ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile din exploatare şi veniturile şi cheltuielile financiare constituie rezultatul curent al exerciţiului.  Criteriul reciprocităţii presupune ca fiecărei structuri de cheltuieli (clasă. Contul de profit şi pierdere evoluat distinge rezultatul generat de activitatea ordinară de elementele extraordinare. Forma verticală a contului de rezultate se prezintă ca o listă în care sunt redate succesiv veniturile şi cheltuielile pe cele trei structuri generale. diferenţele de curs valutar. ca structură globală de cheltuieli. mai mult sau mai puţin decât a produs în luna respectivă. Dacă vinde mai puţin decât a produs. fără să distingă partea din rezultat ce revine activităţii de exploatare de cea aferentă elementelor în afara exploatării..Bazele contabilităţii ========================================================= exerciţiului curent trebuie să fie separate de cele care revin exerciţiilor viitoare (cheltuieli şi venituri înregistrate în avans). Potrivit acestui criteriu. astfel încât. împreună cu operaţiile financiare sunt considerate operaţii curente. după scăderea reducerilor comerciale.

respectiv rezultatul curent al exerciţiului poate fi calculat ca diferenţă între totalul veniturilor din activităţi curente (venituri din exploatare + venituri financiare) şi totalul cheltuielilor din activitatea curentă (cheltuieli de exploatare + cheltuieli financiare) sau ca sumă între rezultatul de exploatare şi rezultatul financiar. 35 . Veniturile din ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare deţinute ca active circulante cuprind veniturile de natură financiară generate de reluarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor financiare sau a investiţiilor pe termen scurt. numit(ă) şi rezultatul din exploatare. venituri din subvenţii.) Profitul sau pierderea financiară sau rezultatul financiar se calculează ca diferenţă între veniturile financiare şi cheltuielile financiare. diferenţelor de curs valutar şi alte venituri financiare de aceeaşi natură. Aceste produse se înregistrează în activul patrimonial. În contul de rezultate se evidenţiază în mod distinct veniturile obţinute din interese de participare deţinute la entităţile afiliate. Alte venituri din exploatare cuprind veniturile rezultate din activităţile de exploatare şi care nu se regăsesc în structurile descrise anterioare(venituri din vânzarea activelor. telecomunicaţii etc. care reprezintă cheltuieli cu serviciile prestate de terţi. Cheltuielile cu dobânzile şi alte cheltuieli similare cuprind cheltuielile cu dobânzile şi alte cheltuieli similare (cheltuieli cu diferenţele de curs etc. ) Profitul sau pierderea din exploatare. Profitul sau pierderea din activitatea curentă. cu amenzile etc.) Principalele categorii de cheltuieli materiale întâlnite în activitatea de exploatare sunt: cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (mai ales la întreprinderile de producţie) şi alte cheltuieli externe. cu apa. contraponderea lor în pasiv fiind o creştere a rezultatului ca urmare a apariţiei veniturilor din producţia imobilizată. se calculează ca diferenţă între totalul veniturilor din exploatare şi totalul cheltuielilor din exploatare. cheltuieli poştale. rar. la nivelul unei întreprinderi (venituri din despăgubiri solicitate firmelor de asigurări).). Veniturile din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate cuprind veniturile obţinute de întreprindere din plasamentele financiare generate de vânzarea unor titluri de valoare la preţuri de vânzare mai mari decât costul de achiziţie al acestora. transporturi. Veniturile extraordinare cuprind veniturile care apar în mod accidental. cheltuieli cu protecţia socială etc.Bazele contabilităţii ========================================================= Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (producţia imobilizată) se referă la situaţiile în care întreprinderea reţine anumite bunuri din producţia proprie pentru nevoi personale. Alte cheltuieli din exploatare cuprind cheltuielile de exploatare care nu au fost prezentate în structurile anterioare (cheltuieli cu partea neamortizată a activelor vândute. veniturile din despăgubiri etc. Veniturile din dobânzi şi alte venituri similare cuprind veniturile sub forma dobânzilor. Veniturile din interese de participare reprezintă veniturile de natură financiară obţinute de întreprindere de pe urma acţiunilor pe care le deţine sub formă de interese de participare în capitalul social al altor întreprinderi (venituri din dividende). Cheltuielile cu personalul cuprind atât salariile datorate personalului cât şi cheltuieli conexe ale acestor salarii (cheltuieli cu asigurările sociale. respectiv cu energia. Ajustările de valoare privind activele cuprind: cheltuielile de exploatare cu amortizările şi ajustările pentru deprecierea reversibilă a imobilizărilor şi cheltuieli de exploatare pentru ajustarea valorii activelor circulante. fiind detaliate pe două categorii: salarii şi indemnizaţii şi cheltuieli cu asigurările sociale. cu indicarea distinctă a celor obţinute de la entităţile afiliate. indicându-se distinct cele referitoare la pensii.

iar veniturile neimpozabile reprezintă veniturile care din punct de vedere fiscal nu se impozitează. în prezent 16%) asupra rezultatului fiscal. Rezultatul brut al exerciţiului se calculează fie ca şi diferenţă între totalul veniturilor exerciţiului şi totalul cheltuielilor corespunzătoare aceluiaşi exerciţiu. determină modificări valorice ale structurilor (posturilor de bilanţ) existente şi/sau duc la apariţia unor structuri (posturi) noi (bunuri. Impozitul pe profit reprezintă cheltuiala aferentă impozitului pe profit datorat. Rezultatul fiscal este reprezentat de rezultatul contabil la care se adună cheltuieli nedeductibile şi se scad veniturile neimpozabile (deducerile fiscale). Cheltuieli nedeductibile reprezintă cheltuieli care nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal. pe profit sau pe venit. acestea pot fi clasificate în două categorii şi anume:  operaţii economice care nu modifică rezultatele. rezerve etc.3 Reprezentarea modificărilor determinate de fluxurile economice asupra întreprinderii cu ajutorul bilanţului şi contului de rezultate Analizând operaţiile economice din punctul de vedere al modalităţilor de influenţare a rezultatelor (a cheltuielilor şi veniturilor întreprinderii). capitalul social.1 Operaţiile economice care nu modifică rezultatele Aceste operaţii economice. calculat prin aplicarea cotei de impozit (conform legislaţiei în vigoare. fără a influenţa rezultatele (profitul sau pierderea. Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus cuprind impozitul pe venit plătit de către microîntreprinderi (în prezent 3% aplicat venitului realizat) şi alte impozite. Profitul sau pierderea exerciţiului reprezintă rezultatul exerciţiului financiar şi cuprinde rezultatul global net adică rezultatul global după impozitare. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară reprezintă rezultatul extraordinar şi se calculează ca diferenţă dintre veniturile extraordinare şi cheltuielile extraordinare. respectiv veniturile şi cheltuielile. prin generarea de cheltuieli sau venituri). 5. 5. ce au ca rezultat o creştere a capitalurilor proprii. rar (cheltuieli privind calamităţile). prin definirea elementelor care descriu performanţele întreprinderii. Rezultatul contabil se calculează ca diferenţă între totalul veniturilor şi totalul cheltuielilor indiferent de natura lor. în cursul perioadei contabile. indiferent de natura lor (de exploatare. Referenţialul contabil internaţional. 36 . denumite operaţii permutative. creează cadrul conceptual referitor la rezultatul activităţii întreprinderii. diferită de cea care provine din distribuirile în favoarea proprietarilor de capital. diferită de cea care provine din contribuţiile proprietarilor capitalului.).  operaţii economice care modifică rezultatele (concomitent cu modificarea altor posturi din bilanţ). financiare sau extraordinare).3. Cheltuielile sunt diminuări de avantaje economice. în cursul perioadei contabile. calculat ca diferenţă între rezultatul brut al exerciţiului şi cheltuiala cu impozitul. fie ca sumă între rezultatul curent şi rezultatul extraordinar al exerciţiului.Bazele contabilităţii ========================================================= Cheltuielile extraordinare cuprind cheltuielile care apar în mod excepţional. creanţe. Veniturile sunt creşteri de avantaje economice viitoare. prin IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare”. recunoscute ca şi componente ale contului de rezultate. ce au ca rezultat o diminuare a capitalurilor proprii.

300 RON 1.01. materii prime în sumă de 3.000 RON 1.000 RON.N): Se încasează.000 RON) Construcţii 0 RON 7.000 RON 800 RON 400 RON 30.01. în numerar.300 RON 1.000 RON .01.000 RON 1.N: Bilanţ iniţial ACTIV Element Instalaţii Materii prime Clienţi Construcţii Casa Conturi la bănci Decontări cu asociaţii privind capitalul TOTAL ACTIV PASIV Valoare 15.000 RON OPERAŢIA 3 (în data de 15.N-1 următorul bilanţ. Bilanţ după operaţia 1 ACTIV Element Instalaţii Materii prime PASIV Valoare 15.000 RON 4.N): Se majorează capitalul social cu 500 RON.000 RON 2.N): Se achiziţionează. pe credit comercial.000 RON 1.000 RON 5.500 RON 35.500 RON) Rezultatul reportat (pierdere) TOTAL PASIV 30.000 RON OPERAŢIA 2 (în data de 10.000 RON 2. Bilanţ după operaţia 2 ACTIV Element Instalaţii Materii prime Construcţii Casa Conturi la bănci Decontări cu asociaţii privind capitalul TOTAL ACTIV PASIV Valoare 15.000 RON Element Furnizori Rezultatul exerciţiului (profit) Personal – salarii datorate Impozite de plată către stat Capital social Rezerve Rezultatul reportat (pierdere) TOTAL PASIV Valoare 1.000 RON Clienţi (-4. după fiecare operaţie economică.800 RON 500 RON -500 RON 35.Bazele contabilităţii ========================================================= Ele sunt considerate operaţii economice care modifică numai formele averii întreprinderii. creanţele faţă de clienţi.000 RON 800 RON 400 RON Capital social (+ 500 RON) Rezerve (.000 RON 5.000 RON 800 RON 400 RON 30.000 RON 35.000 RON 1.000 RON 5. redactate succesiv. preluat ca bilanţ iniţial la data de 01. • Se consideră că o întreprindere are la data de 31.000 RON .000 RON) Conturi la bănci Decontări cu asociaţii privind capitalul TOTAL ACTIV 5.000 RON 2.000 RON 2.000 RON 35.000 RON 35.000 RON 5. în valoare de 4.000 RON Element Furnizori Rezultatul exerciţiului (profit) Personal – salarii datorate Impozite de plată către stat Capital social Rezerve Rezultatul reportat (pierdere) TOTAL PASIV Valoare 1. din rezerve.500 RON 35.000 RON 2. În scopul analizei şi concretizării modificării posturilor bilanţiere ca efect al operaţiilor economice permutative precum şi a tipurilor (variantelor) acestor modificări se prezintă în continuare câteva bilanţuri. Bilanţ după operaţia 3 37 .000 RON.000 RON OPERAŢIA 1 (în data de 05.000 RON 2.000 RON Casa (+4. fără a determina îmbogăţirea sau sărăcirea acesteia.000 RON Element Furnizori Rezultatul exerciţiului (profit) Personal – salarii datorate Impozite de plată către stat Valoare 1.000 RON 7.000 RON 7.01.12.

.000 RON 5.2.000 RON 5.000 RON) Construcţii Casa Conturi la bănci Decontări cu asociaţii privind capitalul TOTAL ACTIV 5.000 faţă de furnizori. aşa cum rezultă din continuarea aplicaţiei privind modificarea bilanţului în urma operaţiilor permutative.N): Se achită datoriile în sumă de 4.200 RON PASIV Element Furnizori (.200 RON 5.000 RON Personal – salarii datorate (. Bilanţ după operaţia 5 ACTIV Element Instalaţii Materii prime Construcţii Casa Valoare 15. în mai mult de două posturi bilanţiere (fiecare operaţie). 2.000 RON 2.000 RON 7.200 RON Efecte de plată (+ 2.  Operaţiile economice care produc modificări ale bilanţului sunt: operaţii permutative (care nu influenţează rezultatul) şi operaţii modificative (care determină creşterea sau scăderea rezultatului). Arad.000 RON 2.800 RON) Conturi la bănci Decontări cu asociaţii privind capitalul 4.N): Se achită.800 RON 500 RON -500 RON 38.000 RON) Decontări cu asociaţii privind capitalul TOTAL ACTIV 5.800 RON 500 RON -500 RON 37. Belean P.000 RON 35.200 RON TOTAL ACTIV 37.000 RON prin emiterea unui efect de plată. decurgând din continuitatea activităţii economice a întreprinderii. salariile în sumă de 800 RON.000 RON din contul bancar şi 2.000 RON 1.000 RON 7.200 RON Concluziile care se desprind din analiza modificărilor bilanţului pot fi sintetizate astfel22:  Modificările posturilor din bilanţ sunt permanente.000 RON 1.4. în numerar.000 RON 4.000 RON Element Furnizori Rezultatul exerciţiului (profit) Valoare 4.000 RON) Rezultatul exerciţiului (profit) Personal – salarii datorate Impozite de plată către stat Capital social Rezerve Rezultatul reportat (pierdere) TOTAL PASIV Valoare 4.000 RON 800 RON 400 RON 30.01. concomitent şi cu valori egale.000 RON Casa (.01.800 RON 500 RON -500 RON Conturi la bănci (.. 22 Cameniţă D.000 RON 5.000 RON Materii prime (+3.000 RON 7.000 RON) Rezultatul exerciţiului (profit) Impozite de plată către stat Capital social Rezerve Rezultatul reportat (pierdere) Valoare 0 RON 2.800 RON) Impozite de plată către stat Capital social Rezerve Rezultatul reportat (pierdere) TOTAL PASIV 0 RON 400 RON 30. Editura Multimedia. 2000 38 . este relativ.200 RON Pot avea loc operaţii economice permutative care să provoace modificări.000 RON OPERAŢIA 4 (în data de 20.000 RON) TOTAL PASIV 2.Bazele contabilităţii ========================================================= ACTIV Element Instalaţii Valoare 15.. în timp ce caracterul instantaneu de reflectare a stării la un moment dat a patrimoniului şi rezultatului net global.000 RON 1.000 RON 35. Bilanţ după operaţia 4 ACTIV Element Instalaţii Materii prime Construcţii PASIV Valoare 15. Nicolaescu C. Bazele contabilităţii. OPERAŢIA 5 (în data de 25.000 RON 38.000 RON PASIV Element Furnizori (+ 3.000 RON 5.000 RON 400 RON 30.

Bazele contabilităţii
=========================================================

 Indiferent de varietatea operaţiilor economice se constată existenţa a patru tipuri de modificări ale bilanţului care pot fi redate prin ecuaţiile: 

A+X-X=P A=P+X–X A+X=P+X A-X=P–X
 Fiecare operaţie economică provoacă modificări simultane, egale din punct de vedere valoric, în cel puţin două posturi din bilanţ, antrenând o dublă înregistrare menţinându-se permanent echilibru bilanţier. Corelate cu tipurile de modificări anterior amintite, aceste duble înregistrări pot fi: o creşterea unui post de activ, concomitent cu scăderea altui post de activ ; o creşterea unui post de pasiv, concomitent cu scăderea altui post de pasiv; o creşterea unui post de activ concomitent cu creşterea unui post de pasiv; o scăderea unui post de activ concomitent cu scăderea unui post de pasiv.  Orice post existent în bilanţ analizat independent, poate fi modificat valoric în două sensuri: creştere (intrare, majorare) şi micşorare (ieşire, scădere), pe această constatare fundamentându-se, în esenţă, un alt model specific metodei contabilitaţii, şi anume contul.  Redactarea unor bilanţuri succesive după fiecare operaţie economică creează, în principiu, posibilitatea înregistrării contabile a modificărilor curente generate de fluxurile economice în structurile patrimoniale şi de rezultate cu ajutorul acestui model al metodei contabilităţii.

5.3.2 Operaţii economice care modifică rezultatele Operaţiile economice care modifică şi rezultatele, denumite şi operaţii modificative, determină modificări valorice ale rezultatelor existente în bilanţ (sau apariţia acestor rezultate) concomitent cu modificări valorice ale altor structuri (sau apariţia/dispariţia unor astfel de structuri). Ele sunt operaţii care determină îmbogăţirea sau sărăcirea întreprinderii ca o consecinţă a unei gestiuni eficiente, respectiv ineficiente a acesteia. Continuând aplicaţia se analizează şi se concretizează următoarele operaţii economice modificative ale rezultatelor. Operaţiile modificative ale rezultatului exerciţiului lunii ianuarie, sunt următoarele: OPERAŢIA 1 (în data de 27.01.N): Se calculează salarii în sumă de 800 RON. Bilanţ după operaţia 1
ACTIV Element
Instalaţii Materii prime Construcţii Casa Conturi la bănci Decontări cu asociaţii privind capitalul

Valoare
15.000 RON 5.000 RON 7.000 RON 4.200 RON 5.000 RON 1.000 RON

PASIV Element Rezultatul exerciţiului (profit) (- 800 RON)
Impozite de plată către stat Capital social Rezerve Rezultatul reportat (pierdere) Efecte de plată

Valoare 1.200 RON
400 RON 30.800 RON 500 RON -500 RON 2.000 RON

Personal - salarii datorate

39

Bazele contabilităţii
=========================================================

(+ 800 RON)
TOTAL ACTIV 35.200 RON TOTAL PASIV

800 RON
35.200 RON

Cont de rezultate
D (Ch) Cheltuieli salariile 800 RON Rezultat - 800 RON C (V)

OPERAŢIA 2 (în data de 30.01.N): Se încasează, în numerar, venituri din prestări servicii în sumă de 800 RON. Bilanţ după operaţia 2
ACTIV Element
Instalaţii Materii prime Construcţii

Valoare
15.000 RON 5.000 RON 7.000 RON

PASIV Element Rezultatul exerciţiului (profit) (+ 800 RON)
Impozite de plată către stat Capital social Rezerve Rezultatul reportat (pierdere) Efecte de plată Personal - salarii datorate TOTAL PASIV

Valoare 2.000 RON
400 RON 30.800 RON 500 RON -500 RON 2.000 RON 800 RON 36.000 RON

Casa (+ 800 RON)
Conturi la bănci Decontări cu asociaţii privind capitalul

5.000 RON
5.000 RON 1.000 RON

TOTAL ACTIV

36.000 RON

Cont de rezultate
D (Ch) C (V) Venituri din prestări de servicii 800 RON Rezultat + 800 RON

Preluând soldul de la 31.12.N-1 de 2.000 RON (care nu a fost virat la postul "Rezultatul reportat" din considerente didactice), precum şi înregistrarea operaţiilor modificative din luna ianuarie anul N, Contul de Rezultate, în forma sa bilaterală se prezintă la sfârşitul lunii ianuarie anul N astfel: Cont de rezultate la 31.01.N
D (Ch) C (V) Rezultatul exerciţiului (profit) (31.12.N - 1) 2.000 RON
Venituri din prestări de servicii (30.01.N) 800 RON

Cheltuieli cu salariile (27.01.N) 800 RON

Rezultat = + 2.000 RON

5.4 Situaţia fluxurilor de trezorerie şi lichiditatea întreprinderii

40

Bazele contabilităţii
=========================================================

Utilizatorii de informaţie contabilă solicită adesea informaţii referitoare la lichiditatea societăţii. În directă corelaţie cu lichiditatea întreprinderii, se află capacitatea acesteia de a fi profitabilă pe termen lung, pe de o parte şi capacitatea acesteia de a-şi plăti datoriile scadente, pe de altă parte. 5.4.1 Situaţia fluxurilor de trezorerie conform reglementărilor contabile româneşti Conform reglementărilor în vigoare, respectiv OMFP 1752/2005, obligativitatea întocmirii acestui document de raportare financiară revine doar întreprinderilor mari, care îndeplinesc anumite criterii de mărime specificate de lege. Pentru celelalte întreprinderi întocmirea acestui document este opţională. Acelaşi act normativ propune următorul model pentru „Situaţia fluxurilor de trezorerie”: SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE CONFORM OMFP 1752/2005 Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare: Încasări de la clienţi Plăţi către furnizori şi angajaţi Dobânzi plătite Impozit pe profit plătit Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor Trezorerie netă din activităţi de exploatare Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţie: Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale Încasări din vânzarea de imobilizări corporale Dobânzi încasate Dividende încasate Trezorerie netă din activităţi de investiţie Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare: Încasări din emisiunea de acţiuni Încasări din împrumuturi pe termen lung Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar Dividende plătite Trezorerie netă din activităţi de finanţare Creşterea netă a trezoreriei şi echivalentelor de trezorerie Trezorerie şi echivalente de trezorerie la începutul exerciţiului financiar Trezorerie şi echivalente de trezorerie la sfârşitul exerciţiului financiar 5.4.2 Situaţia fluxurilor de trezorerie conform reglementărilor contabile internaţionale Norma internaţională care descrie cadrul general al întocmirii situaţiei fluxurilor de trezorerie, este IAS 7 „Tabloul fluxurilor de trezorerie”.

41

5 Situaţia modificărilor capitalului propriu În mod analog cu situaţia fluxurilor de trezorerie. mai puţin IAS 29 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Diectiva a IV.2 Situaţia modificărilor capitalului propriu conform reglementărilor contabile internaţionale Norma IAS 1 prevede două variante (metode) de întocmire şi prezentare a situaţiei variaţiilor capitalurilor proprii. de investiţii şi de finanţare. 5.a Comunităţilor Economice Europene Profitul sau pierderea exercţiului financiar Repartizarea profitului Total capitaluri proprii 5. 42 . conform OMFP 1752/2005. este obligatorie doar pentru întreprinderile mari.1 Situaţia modificărilor capitalului propriu conform reglementărilor contabile româneşti Structura exemplificativă a situaţiei modificărilor capitalului propriu este următoarea23: SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU CONFORM OMFP 1752/2005 Capital subscris Patrimoniul regiei Prime de capital Rezerve din reevaluare Rezerve legale Rezerve statutare sau contractuale Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare Alte rezerve Acţiuni proprii Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS. şi întocmirea acestui document de raportare financiară.Bazele contabilităţii ========================================================= Conform acestui standard situaţia fluxurilor de trezorerie trebuie să prezinte fluxurile de trezorerie ale exerciţiului clasificate în activităţi de exploatare. 23 În conformitate cu prevederile OMFP 1752/2005. 5.5.5.

Modelul acestor note este prezentat cu titlul exemplificativ. Nota 3: Repartizarea profitului. utilizatorii interni şi externi beneficiază de informaţiile necesare unei analize extinse a conceptului de performanţă. A doua variantă a situaţiei variaţiilor capitalurilor proprii adaugă sau scade. rezultatul ordinar (curent). pierderile şi câştigurile. celelalte fiind indicate în notele explicative. cheltuielile şi veniturile care au fost direct afectate capitalurilor proprii. câştiguri şi pierderi. incluzând doar primele trei categorii de informaţii furnizate de prima metodă. Nota 9: Exemple de calcul şi analiză a principalilor indicatori economico-financiari. Această a doua variantă se apropie. Reglementările contabile actuale24 prevăd un număr minim de 10 „Note explicative”. Prin această situaţie. Nota 6: Principii. 5. reglementările precizând că întreprinderile stabilesc formatul notelor explicative. Prin indicatorul reprezentat de acest concept. cât şi explicarea fluxurilor reprezentând variaţiile. care au fost afectate direct capitalurilor. precum capitalul. care poate fi numită performanţă economică. operaţiile care afectează capitalul. după caz. la rezultatul net al exerciţiului. rezultatele nedistribuite. efectuate de către proprietarii întreprinderii (investiţiile proprietarilor şi rambursările de capital). rezultatul din exploatare. efectul cumulat al schimbărilor de metode contabile şi corectărilor de erori fundamentale. rezultatul net al exerciţiului. se ajunge la un concept global de rezultat numit. cu condiţia prezentării cel puţin a informaţiilor solicitate. în virtutea unei norme speciale. conducere si de supraveghere. cu precizarea separată a fiecărei mişcări. Nota 2: Provizioane. se înţelege prin „Situaţia rezultatului economic” (Statement of Comprehensive Income).6 Alte documente de sinteză şi raportare pentru reprezentarea întreprinderii Întreprinderile au posibilitatea să prezinte orice informaţie pe care o consideră relevantă pentru „cititorii” situaţiilor financiare în cadrul „Notelor explicative” . Nota 5: Situaţia creanţelor şi datoriilor. regăsită în indicatori ca: marja brută. în contabilitatea americană. Nota 7: Participaţii şi surse de finanţare. Nota10: Alte informaţii § Teste de autoevaluare 24 OMFP 1752/2005 43 . care însoţesc celelalte documente de sinteză.Bazele contabilităţii ========================================================= Prima variantă (metodă) are un caracter exhaustiv (all changes in equity). cel mai adesea. şi distribuirile de dividende în favoarea acestora. Contul de profit şi pierdere relevă performanţa financiară a întreprinderii. Procedând astfel. A doua variantă (metodă) este mai puţin cuprinzătoare. performanţa capătă o dimensiune extinsă de interpretare. rezultat economic. Acestea note sunt: : Nota1: Active imobilizate. prin conţinutul ei. Nota 4: Analiza rezultatului din exploatare. o reconciliere între soldurile iniţiale şi finale ale fiecărui post de capitaluri proprii. primele de emisiune. rezervele. la deschiderea şi închiderea exerciţiului. venituri şi cheltuieli. de ceea ce. Nota 8: Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie. situaţia variaţiilor capitalurilor proprii cuprinzând: beneficiul net sau pierderea netă al/a exerciţiului. cât şi totalul acestor elemente. erorile fundamentale şi schimbările de metode contabile”. conform metodei de referinţă (de bază) prevăzute prin norma IAS 8 „Beneficiul sau pierderea net(ă) al (a) perioadei. politici si metode contabile.

500 RON Bilanţ în optica economică ACTIV Element Active imobilizate Imobilizări necorporale Cheltuieli de constituire Fond comercial Imobilizări corporale Maşini Imobilizări financiare PASIV Element Resurse permanente Capitaluri proprii Capital social Rezultatul exerciţiului (profit) Datorii pe termen lung Credite bancare pe 4 ani Resurse temporare Datorii pe termen scurt Valoare 17.100 RON 1.500 RON Valoare 24.000 RON 500 RON 3.400 + X RON utilităţi şi resurse: credite bancare pe 4 ani 2.000 RON 1.000 + 200)= 26. cele 3 optici asupra acestuia.200 RON 2.200 RON 2.400 = 23.200 RON 2.000 RON 26. credite bancare pe 6 luni 200 RON.100 RON 1. utilizând.000 RON.000 RON.000 RON.000 RON 200 RON 200 RON 44 . rezultatul exerciţiului (profit) 1.000 RON 15.000 RON.000 RON 1. mărfuri 5. Se va utiliza în acest sens formatul orizontal al bilanţului: TA = TP → 26. maşini 15.300 RON 24.000 RON.000 RON 15.200 RON.000 RON.000 RON 15.000 RON 1.000 RON 1. debitori diverşi 1.000 RON 1. ca instrument de măsură şi analiză a patrimoniului. titluri de plasament 3.000 RON 1.300 RON 23. fond comercial 1.400 + X → X = 26.500 RON PASIV Element Credite bancare pe 4 ani Rezultatul exerciţiului (profit) Credite bancare pe 6 luni Capital social Valoare 2. determinaţi capitalul social şi patrimoniul net al întreprinderii. Evidenţiaţi apoi aceste structuri patrimoniale prin bilanţ.000 RON 2.500 – 3.200 RON 200 RON X TOTAL PASIV 3.000 RON 2.200 = 24. O întreprindere prezintă la începutul exerciţiului financiar (anului) următoarele ACTIV Element Cheltuieli de constituire Casa Titluri de plasament Fond comercial Debitori diverşi Mărfuri Maşini TOTAL ACTIV Valoare 1.000 RON 5.000 RON 0 RON Valoare 26. casa 500 RON.000 RON 1.000 RON 5.500 RON 500 RON 3. cheltuieli de constituire 1.000 RON 3.300 RON Bilanţ în optica juridică ACTIV Element Bunuri Cheltuieli de constituire Fond comercial Mărfuri Maşini Creanţe Debitori diverşi Lichidităţi Casa Titluri de plasament TOTAL ACTIV PASIV Element Capitaluri proprii Capital social Rezultatul exerciţiului (profit) Datorii Credite bancare pe 4 ani Credite bancare pe 6 luni Valoare 22.000 RON 1.000 RON 26.500 = 3.000 RON 200 RON TOTAL PASIV 26.500 – (2.000 RON 15.100 RON PN = TU – D = 26.500 – 2.Pornind de la egalitatea utilităţi – resurse.300 RON 23.000 RON 1. pe rând.Bazele contabilităţii ========================================================= A.000 RON.

000 RON 3.000 RON 1. suma de 5. publicitate) în sumă de 10.000 RON 2.500 RON PASIV Element Resurse pe termen lung Capitaluri proprii Capital social Rezultatul exerciţiului (profit) Datorii pe termen lung Credite bancare pe 4 ani Resurse pe termen mediu Datorii pe termen mediu Resurse pe termen scurt Datorii pe termen scurt Credite bancare pe 6 luni Valoare 26.Bazele contabilităţii ========================================================= Active circulante Stocuri Mărfuri Creanţe Debitori diverşi Lichidităţi Casa Titluri de plasament TOTAL ACTIV 9.500 RON 500 RON 500 RON 3. organizată juridic ca SRL. pe credit comercial. Se achiziţionează. survenite în timpul exerciţiului.000 RON 3.000 RON.500 RON Bilanţ în optica financiară ACTIV Element Active durabile Imobilizări necorporale Cheltuieli de constituire Fond comercial Imobilizări corporale Maşini Imobilizări financiare Active realizabile Stocuri Mărfuri Creanţe Debitori diverşi Active disponibile Lichidităţi Casa Cvasilichidităţi Titluri de plasament TOTAL ACTIV Valoare 17.500 RON Credite bancare pe 6 luni 200 RON TOTAL PASIV 26.000 RON. mobilierul necesar în valoare de 5.300 RON 24. în bilanţuri succesive. încasându-se în contul de la bancă. 5). precizând tipul operaţiunii şi evidenţiind ecuaţia bilanţieră aferentă: 1). Se ridică în numerar. Înregistraţi următoarele operaţiuni.000 RON şi o construcţie în valoare de 100. 4). Redactaţi bilanţul iniţial.000 RON 3.000 RON 26.000 RON 15. care se achită din disponibilul de la bancă.000 RON 1.000 RON 1. 3).500 RON 5. Se achită efectul de plată în valoare de 5.000 RON 5.000 RON.300 RON 23.000 RON 1.500 RON 500 RON 3.000 RON 1. La înfiinţarea unei întreprinderi turistice.000 RON.000 RON. 45 .000 RON 26.000 RON 2.100 RON 1. 2). arătând modificările care au loc după fiecare operaţiune.000 RON 0 RON 6.000 RON 5.000 RON 0 RON 0 RON 200 RON 200 RON 200 RON TOTAL PASIV 26. aportul asociaţilor la capitalul social constă din bani depuşi la bancă în sumă de 30. în numerar.000 RON 5. Se fac cheltuieli de constituire (înmatriculare. un credit bancar pe termen scurt în valoare de 300 RON.000 RON 1. 6). din disponibilul de la bancă. Se contractează.500 RON B.200 RON 2. Se emite un efect de plată (bilet la ordin) în vederea stingerii datoriei către furnizorii mobilierului.000 RON 15.

000 RON 130.000 RON) TOTAL PASIV 0 RON 5.000 RON 130.000 RON Operaţie permutativă A+x=P+x Bilanţ după operaţia 3). 9).000 RON Element Capital social Valoare 130.000 RON Bilanţ după operaţia 1). venituri din prestări servicii în sumă de 10.000 RON Element Capital social Valoare 130.000 RON) TOTAL ACTIV Furnizori (+5. Costul de achiziţie al mobilierului vândut este de 5. în numerar.000 RON Cheltuieli de constituire ( + 10.000 RON Furnizori (.000 RON TOTAL PASIV 130.000 RON Conturi la bănci (.000 RON 135.000 RON.000 RON Operaţie permutativă A=P+x–x 46 . ACTIV Element Valoare PASIV Element Capital social Valoare 130.000 RON Element Capital social TOTAL PASIV PASIV Valoare 130. 8).10.000 RON 10.000 RON) Efecte de plată (+ 5.000 RON.000 RON 135.000 RON) TOTAL ACTIV 10. Bilanţ iniţial ACTIV Element Conturi la bănci Construcţii TOTAL ACTIV Valoare 30.000 RON.5.000 RON 10.000 RON 100. ACTIV Element Conturi la bănci Construcţii Cheltuieli de constituire Mobilier TOTAL ACTIV PASIV Valoare 20.000 RON Mobilier (+ 5. mobilier la preţ de vânzare de 10.000 RON Operaţie permutativă A+x–x=P Bilanţ după operaţia 2). ACTIV Element Conturi la bănci Construcţii Cheltuieli de constituire PASIV Valoare 20. Se vinde.000 RON 5.Bazele contabilităţii ========================================================= 7). Se calculează salarii în sumă de 10.000 RON 5. cu încasarea în contul de la bancă.000 RON 135.000 RON. Redactaţi bilanţul final.000 RON 100.000 RON) Construcţii 20.000 RON 100.000 RON 100. Se încasează.000 RON) TOTAL PASIV 5.000 RON 135.000 RON 130.

300 RON Operaţie permutativă A+x=P+x Bilanţ după operaţia 5).300 RON 100.5.300 RON TOTAL PASIV 135.salarii datorate (+ 10.000 RON 5.000 RON 5.000 RON Element Capital social Valoare 130.000 RON 5.300 RON 100.000 RON) TOTAL ACTIV 5.000 RON 5.000 RON) Rezultatul exerciţiului (pierdere) (.000 RON 5.300 RON Operaţie permutativă A+x-x=P Bilanţ după operaţia 6).000 RON) Credite bancare pe termen scurt TOTAL PASIV 0 RON 300 RON Casa (.000 RON 10.000 RON 10.300 RON 100.300 RON Credite bancare pe termen scurt (+ 300 RON) TOTAL PASIV 300 RON 135.300 RON 130.000 RON PASIV Element Capital social Credite bancare pe termen scurt Valoare 130. ACTIV Element Valoare PASIV Element Capital social Efecte de plată Valoare 130.000 RON 135.000 RON 300 RON Conturi la bănci (.300 RON TOTAL ACTIV 130.000 RON Conturi la bănci (+ 300 RON) Construcţii Cheltuieli de constituire Mobilier TOTAL ACTIV 20.5.000 RON 135.000 RON -10.5.000 RON Efecte de plată (.000 RON 10. ACTIV Element Conturi la bănci Construcţii Cheltuieli de constituire Mobilier Valoare 15.300 RON 47 .000 RON 5. ACTIV Element Valoare PASIV Element Capital social Efecte de plată Credite bancare pe termen scurt Valoare 130.000 RON 300 RON Personal .000 RON 130. ACTIV Element Conturi la bănci Construcţii Cheltuieli de constituire Mobilier PASIV Valoare 15.000 RON 10.000 RON Casa (+ 5.000 RON) Construcţii Cheltuieli de constituire Mobilier 15.000 RON) TOTAL ACTIV 0 RON 130.10.300 RON Operaţie permutativă A-x=P–x Bilanţ după operaţia 7).300 RON 100.Bazele contabilităţii ========================================================= Bilanţ după operaţia 4).000RON) TOTAL PASIV 10.

000 RON 300 RON 10.000 RON 10.000 RON 10.salarii datorate Valoare 130.000 RON) 5.10.000 RON PASIV Element Capital social Credite bancare pe termen scurt Personal .000 RON) Construcţii Cheltuieli de constituire 25.000 RON Conturi la bănci (+ 10.000 RON TOTAL PASIV 145.300 RON 100.300 RON 100.000 RON 300 RON 10.000 RON Mobilier (.000 RON Rezultat .000 RON) TOTAL ACTIV 10.300 RON Rezultatul exerciţiului (+ 5. ACTIV Element Conturi la bănci Construcţii Cheltuieli de constituire Mobilier Valoare 15.000 RON C (V) Operaţie modificativă A=P+x–x Bilanţ după operaţia 8).000 RON Operaţie modificativă A+ x = P + x Bilanţ după operaţia 9).300 RON Rezultatul exerciţiului (+ 10.000 RON) Casa TOTAL ACTIV 0 RON 10.5.000 RON Rezultat + 5.000 RON Rezultat + 10.salarii datorate Valoare 130.000 RON Operaţie modificativă A+ x = P + x 48 .000 RON 5.000 RON 140.000 RON 145. ACTIV Element Valoare PASIV Element Capital social Credite bancare pe termen scurt Personal .300 RON Cont de rezultate D (Ch) C (V) Venituri din prestări de servicii 10.000 RON C (V) Venituri din cedarea activelor 10.Bazele contabilităţii ========================================================= Cont de rezultate D (Ch) Cheltuieli cu salariile 10.300 RON Cont de rezultate D (Ch) Cheltuieli privind cedarea activelor 5.000 RON) TOTAL PASIV 0 RON 140.000 RON Casa (+ 10.

Se va utiliza în acest sens formatul orizontal al bilanţului: ACTIV Element Valoare Element PASIV Valoare B. produse finite 15.000 RON. utilizând.000 RON. 8) Se ridică numerar în casierie de la bancă în valoare de 50 RON. 9) Se plăteşte un furnizor dintr-un credit bancar pe termen scurt în valoare de 500 RON. rezultatul reportat (profit) 15. materiale consumabile 3.300 RON § Teme de control A. O întreprindere prezintă la începutul exerciţiului următoarele utilităţi şi resurse: • „Mijloace fixe” 10.000 RON 10.000 RON 145.000 RON. • „Credite bancare pe termen scurt” 3. mărfuri la preţul de vânzare de 800 RON.000 RON.200 RON. pe rând.salarii datorate Rezultatul exerciţiului TOTAL PASIV Valoare 130.500 RON.000 RON. rezultatul exerciţiului (profit) 5. • „Furnizori” 2. 49 .000 RON.000 RON. credite bancare pe 4 ani 10. Înregistraţi următoarele operaţiuni în bilanţuri succesive. • „Casa „ 500 RON. Evidenţiaţi apoi aceste structuri patrimoniale prin bilanţ. Costul de achiziţie al mărfurilor vândute este de 600 RON. 6) Se vinde un mijloc fix în valoare de 1. arătând modificările care au loc după fiecare operaţiune. • „Conturi curente la bănci” 1.000 RON 10. O întreprindere prezintă la începutul exerciţiului financiar (anului) următoarele utilităţi şi resurse: instalaţii 15.000 RON. cele 3 optici asupra acestuia.000 RON. în sumă de 1. pe credit comercial. conturi la bănci 15.000 RON. care se încasează prin bancă. Pornind de la egalitatea utilităţi – resurse.000 RON 300 RON 10. Redactaţi bilanţul final. • „Personal – remuneraţii datorate” 20 RON.000 RON 145.000 RON care se încasează prin bancă (costul de achiziţie al mijlocului fix este de 800 RON).000 RON.000 RON.000 RON. 7) Se încasează în numerar venituri din chirii în valoare de 100 RON din care 80 RON reprezintă chiria aferentă exerciţiilor viitoare. precizând tipul operaţiunii şi evidenţiind ecuaţia bilanţieră aferentă: 1) Se obţin venituri din prestări de servicii. Calculaţi capitalul social şi redactaţi bilanţul iniţial. 5) Se achita salariile în numerar în valoare de 20 RON. determinaţi capitalul social şi patrimoniul net al întreprinderii.300 RON PASIV Element Capital social Credite bancare pe termen scurt Personal . • „Mărfuri” 2. clienţi 1. furnizori 2. 3) Se vând. 4) Se fac cheltuieli de constituire achitate din bancă în suma de 50 RON. 2) Se plăteşte rata creditului de 500 RON şi dobânda la credit 30 RON.000 RON.000 RON 5. materii prime 1.300 RON 100. titluri de participare 1.000 RON.Bazele contabilităţii ========================================================= Bilanţ final ACTIV Element Conturi la bănci Construcţii Cheltuieli de constituire Casa TOTAL ACTIV Valoare 25. ca instrument de măsură şi analiză a patrimoniului.

• „Produse finite” 80 RON.500 RON. Calculaţi capitalul social şi redactaţi bilanţul iniţial. 8) Dintr-un credit bancar pe termen scurt se achită un creditor divers în valoare de 50 RON. D. Editura Economică. 5. 5) Se încasează. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. I. L.Bazele contabilităţii ========================================================= C. BIBLIOGRAFIE 1. arătând modificările care au loc după fiecare operaţiune. 3.. Redactaţi bilanţul final. • „Personal remuneraţii datorate” 100 RON. Feleagă. • „Terenuri” 1. Bucureşti. 6) Se contractează un credit bancar pe termen lung în valoare de 1. 82/1991. materii prime în valoare de 1. în numerar. Tratat de contabilitate financiară (volumul I). pe credit comercial. 2002. Cameniţă. O întreprindere prezintă la începutul exerciţiului următoarele utilităţi şi resurse: • „Rezultatul reportat” (pierdere) 30 RON. • „Creditori diverşi” 150 RON. 7) Se achiziţionează. Arad. 15) Se încasează. pe credit comercial. *** OMFP nr. pe credit comercial.. venituri din prestări servicii în valoare de 500 RON. Editura Economică. Bazele contabilităţii. 2) Se dau în consum materii prime în valoare de 800 RON şi materiale consumabile în valoare de 80 RON. 500 RON. Bazele contabilităţii . I. Ionaşcu. Belean.000 RON. Ionaşcu. 10) Se vinde un mijloc fix în valoare de 40 RON (costul de achiziţie al mijlocului fix fiind de 30 RON).. Tratat de contabilitate financiară ( volumul II). Editura Economică. 2. 13) Se obţin produse finite în valoare de 700 RON. 11) Se încasează.o abordare europeană şi internaţională.. din bancă în casierie. Feleagă. 12) Se depun la bancă. Malciu. L.. N. 50 . • „Casa” 50 RON. C. în numerar. 9) Se calculează salarii în valoare de 80 RON. un un mijloc fix în valoare de 500 RON.. contravaloarea produselor finite vândute (700 RON). Înregistraţi următoarele operaţiuni în bilanţuri succesive. 4.. N.. Editura Multimedia. N. din casierie. la clienţi. Feleagă. 2000. în valoare de 50 RON. 2004. în numerar. • „Conturi curente la bănci” 150 RON. P. 3) Se ridică numerar. 4) Se achită salariile în valoare de 100 RON. 1998. 6. Bucureşti... Malciu. *** Legea contabilităţii nr. Bunea.000 RON. precizând tipul operaţiunii şi evidenţiind ecuaţia bilanţieră aferentă: 1) Se achiziţionează. contravaloarea mijlocului fix vândut (40 RON). Bucureşti.. 14) Se vând produsele finite obţinute. Nicolaescu. Şt. • „Materiale consumabile” 100 RON.

definiţia.Bazele contabilităţii ========================================================= CAPITOLUL VI Contul şi balanţa conturilor – modele de reprezentare a vieţii întreprinderii § Obiective  Definirea contului.. structura şi formele contului Contul este situaţia (tabelul. Ed. prezentarea caracteristicilor şi structurii acestuia. Arad. în care se înregistrează şi se calculează..  Introducerea balanţei conturilor. partida) deschisă distinct pentru fiecare structură patrimonială şi de rezultate. în expresie monetară.1 Motivaţia.  Evidenţierea principalelor funcţii ale contului.. pot fi relevate următoarele trăsături caracteristice ale contului25 : a) Modul de redactare a datelor şi informaţiilor în cont se face. în decursul unei perioade determinate. Analizând şi dezvoltând această definiţie. starea iniţială şi mişcarea acestor structuri. “Bazele contabilităţii”.  Prezentarea regulilor de funcţionare ale contului.  Studiul analizei contabile şi a formulei contabile. 2000 51 . Nicolaescu C. în condiţiile prelucrării şi înregistrării manuale (manufacturiere) prin folosirea unui suport de 25 Cameniţă D.  Prezentarea Planului de Conturi General. Multimedia. ca instrument de sistematizare a informaţiei contabile şi control. în mod permanent şi sistematic. § Noţiuni – cheie  cont  balanţă de verificare  rulaj  sold  debit/credit  analiză contabilă  formulă contabilă 6. Belean P.

Acestea sunt: Titlul contului sau denumirea contului. au devenit în prezent simple denumiri convenţionale. 52 . resursă). pe de-o parte a stării iniţiale şi a creşterilor (intrărilor). adică fără întrerupere şi fără a omite nici o operaţie care afectează nivelul valoric al structurii reflectate în contul respectiv.pentru structurile patrimoniale de Pasiv şi pentru Venituri. în expresie valorică. e) Modalităţile de prelucrare şi înregistrare în cont a modificărilor (mişcărilor) valorice sunt: .a. al nominalismului monetar. . Ceea ce trebuie reţinut este că semnificaţia lor diferă funcţie de natura elementelor înscrise şi anume: . d) Informaţiile esenţiale şi specifice evaluării şi calculelor în cont sunt cele privind starea iniţială. în diferite forme grafice. ceea ce presupune gruparea în părţi (coloane) separate. ş. ale structurii pentru care s-a “deschis” contul. titlurile conturilor însoţite şi de un cod numeric al acestora. se creează astfel spaţiu în care pot fi înscrise şi alte informaţii decât cele reprezentate în Bilanţ cum sunt: denumirea şi datele de identificare a actului justificativ al operaţiei.a). . (de exemplu: contul 371 “Mărfuri”. data calendaristică a producerii operaţiei şi descrierea succintă a acesteia. iar Creditul semnifică scăderile valorice (de exemplu contul “Casa” ales ca model). scăderile (diminuările) şi starea finală. În contabilitatea financiară normalizată. Structura contului constă din principalele elemente constitutive ale unui cont. delimitată şi descrisă riguros în contabilitatea financiară formând conţinutul economic al contului. c) Modul de cuantificare a structurilor şi a modificării acestora reflectate cu ajutorul conturilor. sau perioade mai scurte (de exemplu luna calendaristică). etc. contul 101 “Capital social”. contul 607 “Cheltuieli privind mărfurile”. sau de rezultate (cheltuială. de regulă. după reguli şi metode de evaluare convenite în contabilitate financiară. venit) al cărui calcul sau situaţie o descrie contul respectiv. Debitul şi Creditul reflectă o situaţi inversă celei descrise mai sus. adică durata calendaristică dintre două Bilanţuri succesive. ş. iar pe de altă parte a scăderilor (ieşirilor) concomitent cu ordonarea cronologică a creşterilor şi scăderilor în concordanţă cu cronologia operaţiilor economice care le determină. potrivit principiului cuantificării monetare. pe file sau pagini separate pentru fiecare structură patrimonială şi de rezultate. sintetizează natura (conţinutul) structurii patrimoniale (utilitate. contul 701 “Venituri din vânzarea produselor finite”. contul 531 “Casa”. contul 401 “Furnizori”. b) Materia supusă înregistrării în cont. în acord cu alte principi contabile (al prudenţei. iar pe de altă parte a scăderii (micşorării) structurii respective. sunt cuprinse în planul de conturi general. fiecare structură de cheltuieli şi venituri după natură sintetizate în contul de rezultate.înregistrarea sistematică.care au avut la începutul evoluţiei contabilităţii o anumită semnificaţie.înregistrarea permanentă. f) Perioada înregistrării stării şi mişcării valorice a structurii în cont este. poate fi: fiecare structură patrimonială din Activul şi Pasivul Bilanţului.) Debitul şi Creditul contului reprezintă cele două părţi distincte destinate grupării separate a celor două serii de calcule valorice ale structurii patrimoniale şi de rezultate pentru care s-a deschis contul: pe deoparte a nivelului (existenţei) iniţial şi creşterii (majorării) acestuia. Aceste două părţi ale contului -Debit şi Credit. partidă).Bazele contabilităţii ========================================================= date sub forma unei situaţii ( tabel.pentru structurile patrimoniale de Activ (utilităţi) şi pentru Cheltuieli Debitul reflectă starea iniţială şi majorările valorice. utilizarea lor fiind obligatorie. contul 707 “Venituri din vânzarea mărfurilor”. se realizează în unităţi monetare ( băneşti). exerciţiul contabil (financiar). creşterile (majorările).

Soldul final este creditor (sau nul) şi exprimă starea finală a structurii respective de resurse şi venituri.Bazele contabilităţii ========================================================= A “debita” un cont înseamnă a înregistra sume de bani şi alte date în Debitul contului. Documentul justificativ (actul justificativ. în principal. funcţia juridică a conturilor. Data calendaristică . anul când se face înregistrarea operaţiei în cont. adică la data calculării sale (derivă din substantivul italian “soldi”. care poate fi ulterioară celei menţionate în documentul justificativ. iar a “credita” un cont înseamnă. 2) creşterea (intrările) de resurse şi de venituri din cursul exerciţiului. Soldul final este debitor (sau nul) şi exprimă starea finală a structurilor respective de utilităţi şi cheltuieli. În niciun caz. data ca element al contului. Nu este permisă nici o înregistrare în cont. adică ziua. Explicaţia înregistrării în cont poate fi descriptivă şi contabilă. în limbaj contabil a înscrie (înregistra) o sumă de bani în Creditul contului. • Regulile de funcţionare a conturilor de Activ şi Cheltuieli sunt: Se debitează cu: 1) starea iniţială (soldul iniţial) preluat de regulă din Bilanţul iniţial (de deschidere). piesa justificativă) este format din denumirea documentului care confirmă efectuarea operaţiei care stă la baza înregistrării în cont. 2) creşterile (intrările) de utilităţi şi de cheltuieli din cursul exerciţiului.2 Funcţiile şi regulile de funcţionare a conturilor a)Funcţiile sau misiunile conturilor sunt. luna. următoarele funcţia informaţională funcţia de control a conturilor. funcţia fiscală a conturilor şi funcţia statistică a conturilor b) Regulile de funcţionare a conturilor reprezintă normele convenţionale potrivit cărora sunt calculate şi înregistrate în cele două părţi principale ale contului Debitul şi Creditul -. luna. care înseamnă diferenţă). Soldul contului reprezintă mărimea valorică (nivelul în expresie monetară) a stării sau existenţei la un moment dat a elementului urmărit în cont. Rulajul sau mişcarea contului exprimă mărimea valorică a modificărilor Se observă că rulajul nu cuprinde soldul (starea) iniţial. Se creditează cu: 3) scăderea (ieşirile) de utilităţi şi cheltuieli din cursul exerciţiului. Se debitează cu : 3) scăderea (ieşirile) de resurse şi venituri ăn cursul exerciţiului. nu se referă la ziua. • Regulile de funcţionare a conturilor de Pasiv şi Venituri sunt: Se creditează cu: 1) starea iniţială (soldul iniţial) preluat de regulă din Bilanţul iniţial (de deschidere). fără existenţa unui document justificativ care să consemneze un fapt sau eveniment care s-a produs în realitate şi care să certifice datele corecte ale fluxului economic (operaţiei economice). 6. anul în care s-a produs operaţia economică înregistrată în actul justificativ (şi care este înscrisă şi pe acesta). la care se adaugă numărul (seria) acestuia. scăderea şi starea finală a structurii patrimoniale şi de rezultate reflectată în cont. creşterea. 53 . starea iniţială. în expresie bănească.

pe baza documentelor justificative în care s-a consemnat înfăptuirea operaţiei respective. de regulă. şi a părţilor opuse ale acestor conturi în care urmează să se înregistreze modificările valorice provocate de operaţia dată. Stabilirea structurilor patrimoniale sau/şi de rezultate care se modifică. Arad. care cuprinde 100 kg. sensul modificărilor (creştere sau scădere) şi mărimea valorică a modificărilor generate de operaţia dată. Belean P. aplicând principiul dublei înregistrări.000 lei”. Există două modele de analiză contabilă: analiza contabilă dezvoltată şi analiza contabilă simplificată (abreviată). Modelul dezvoltat de analiză contabilă constă într-o succesiune a cercetării şi logicii contabile. “Bazele contabilităţii”. operaţia economică produce creşterea stocului de materii prime cu 1000 lei. etc. cu o descriere succintă a operaţiei economice. 6.. Corespondenţa conturilor este legătura care se stabileşte între două (sau mai multe) conturi.3 Dubla înregistrare şi corespondenţa conturilor Principiul dublei înregistrări poate fi formulat astfel: înregistrarea simultană a modificărilor provocate de o anumită operaţie economică..1 Analiza contabilă Analiza contabilă este cercetarea distinctă a fiecărei operaţii economice. în părţile opuse a cel puţin două conturi (Debit şi Credit) cu aceeaşi sumă (mărime valorică). Pasiv/Venit. Multimedia.. Nicolaescu C. În exemplul dat. concomitent cu creşterea datoriei faţă de întreprinderea furnizoare (întreprinderea de morărit) cu aceeaşi sumă de 1000 lei.Debitul şi Creditul conturilor . fiind înlocuită. sau de vânzare. Mai este denumită şi reciprocitatea conturilor. ordin de plată către bancă. chitanţe de încasare a numerarului. Determinarea părţii fiecărui cont –Debit sau Credit . De exemplu: “Recepţionarea unui lot (partizi) de făină la o fabrică de pâine. Formula contabilă. care. respectiv între părţile lor opuse .Bazele contabilităţii ========================================================= 6. Stabilirea conturilor corespondente aferente structurilor patrimoniale şi/sau de rezultate.în care urmează să se efectueze înregistrarea operaţiei economice. împreună cu datele necesare. Contabilitatea cronologică şi sistematică26 6. teoretic. În procesul didactic prezentarea directă a documentelor justificative pentru diferitele operaţii economice este dificilă.4.în scopul reflectării unei operaţii economice. 26 Cameniţă D. total 1.11. stat de plată a salariilor. potrivit regulilor de funcţionare a conturilor. Ed.4 Analiza contabilă a operaţiilor economice. 2000 54 .). În exemplul descris anterior. intervin conturile “Materii prime” cont de Activ şi “Furnizori” cont de Pasiv.200N. conform facturii furnizorului (factură de cumpărare) şi a notei de recepţie din 05. se compune din următoarele momente (faze): Identificarea naturii operaţiei economice şi evaluarea modificărilor produse de aceasta pe baza datelor consemnate în documentele justificative (facturi de cumpărare. făină a 10 lei. şi a apartenenţei lor Activ/Cheltuială. însoţită de raţionamentul necesar stabilirii conturilor corespondente.

000 lei. urmează să fie debitat cu suma de 1. Contabilitatea sistematică este alcătuită din ansamblul conturilor deschise sub forma unor partizi (tabele. reflectând o creştere a stocurilor. formulele contabile pot fi curente şi periodice. sub forma unei egalităţi valorice între titlul conturilor corespondente debitoare şi titlurile conturilor corespondente creditoare cu sumele lor debitoare şi creditoare. situaţii) distincte pentru fiecare structură patrimonială şi de rezultate. concomitent creşterea datoriei. reflectând o creştere a datoriilor. care asigură încadrarea formulelor contabile în ordinea datelor calendaristice în care s-au desfăşurat operaţiile economice. după gradul de dezvoltare al informaţiilor cuprinse în conturi şi anume: contabilitatea sistematică sintetică şi contabilitatea sistematică analitică.000 lei. b) După rolul pe care îl au. Există două categorii de contabilitate sistematică. contul “Furnizori” de Pasiv. În acest scop sunt folosite diferite forme de “Registru Jurnal”.Bazele contabilităţii ========================================================= De exemplu contul “Materii prime”. 6. sau pentru subdiviziuni ale acestora. pe baza analizei contabile. contul “Materii prime” de Activ. Modelul simplificat al analizei contabile constă în concentrarea raţionamentului la o formă succintă care să se limiteze la stabilirea conturilor corespondente şi a părţii fiecărui cont precizând apartenenţa sa la structurile patrimoniale (Activ sau Pasiv). denumite şi conturi analitice.000 lei. conform regulilor de funcţionare a conturilor de Pasiv. sau pe fiecare 55 . conturile analitice ale contului “Mărfuri” sunt deschise pentru fiecare fel de marfă: contul “Marfa M”. 6.3 Contabilitatea cronologică şi contabilitatea sistematică Contabilitatea cronologică constă în înregistrarea fiecărei operaţii economice într-o succesiune cronologică apelând la formule contabile sau articole contabile. contul “Marfa N”. Există mai multe variante de redactare a formulelor contabile.2 Formula contabilă Formula contabilă constă în înregistrarea fiecărei operaţii economice. iar contul “Furnizori” fiind cont de Pasiv. sau de rezultate (Venituri sau Cheltuieli) şi valoarea modificărilor produse de către o anumită operaţie economică. Contabilitatea sistematică sintetică cuprinde totalitatea conturilor deschise pentru structurile generale ale patrimoniului şi rezultatelor în dubla lor reprezentare. Formulele contabile pot fi clasificate după următoarele criterii: a) După numărul de conturi din care sunt alcătuite există:formule contabile simple. poate fi formulată astfel: creşterea stocului de materii prime. contul “Marfa O”.4. De exemplu. urmează să fie creditat cu aceeaşi sumă de 1. potrivit regulilor de funcţionare a conturilor de Activ. În exemplul anterior analiza contabilă abreviată (prescurtată) a modificărilor provocate de aprovizionarea cu făină a fabricii de pâine. se debitează cu suma de 1.4. Contabilitatea sistematică analitică cuprinde conturile care reprezintă subdiviziuni ale unui cont sintetic din Cartea-Mare. etc. fiind cont de Activ. se creditează cu suma de 1. formulele contabile se împart în: normale şi accidentale c) După momentul (data calendaristică) în care se întocmesc şi după scopul urmărit . formule contabile compuse şi formule contabile mixte.000 lei.

b)Conturi bifuncţionale . care reflectă fie bunuri aflate în posesia condiţionată a întreprinderii. contul “Mărfuri magazinul nr. sau “Capital social”. (clasele 1-5 din PCG). cele care reflectă prin conţinutul lor utilităţi şi resurse (conturi de Activ şi conturi de Pasiv). în toate cazurile. “Bazele contabilităţii”. “Materii prime”.Bazele contabilităţii ========================================================= Magazin: contul “Mărfuri magazinul nr. “Mijloacele fixe luate cu chirie”. 6. în acest caz.1”. Planul de conturi general 6. de exemplu. se subîmpart în: . dar care sunt înregistrate în Bilanţul altor întreprinderi (cum sunt.2”. sau “Registre. “Clienţi”. cauţiuni. Registrele care cuprind toate conturile analitice ale unui cont sintetic poartă numele de “Registre auxiliare”. în continuare. este analizată succint clasificarea conturilor după principalele criterii. respectiv după regulile de funcţionare a conturilor. Registrul auxiliar al contului Furnizori (deschis nominal pe fiecare furnizor). făcând parte din clasa 8 a PCG. Belean P. fie conturi de Activ sau de Cheltuieli. De exemplu “Registrul (Fişierul) auxiliar al contului Mărfuri. etc. fie numai conturi de Pasiv sau de Venituri. cauţiuni.conturi extrabilanţiere. sau “Registre analitice”. (Fişiere) dezvoltătoare”. sau conturi de ordine şi evidenţă.conturi ale Cheltuielilor . . Arad. cum sunt. aceste conturi constituie sursa de întocmire a Bilanţului. “Valori materiale primite spre păstrare sau custodie”. 2000 56 .) fie Angajamente acordate (giruri. care cuprind conturile care sunt. de exemplu. (conturi de Pasiv).conturi ale Veniturilor După funcţia contabilă. garanţii primite).. “Furnizori”. etc. sau conturi în afara Bilanţului. toate aceste conturi nu sunt cuprinse în Bilanţ. “Conturi curente la bănci” (conturi de Activ). sunt acele conturi care pot avea uneori sold debitor (exprimând elemente de Activ sau de Cheltuieli). în contabilitatea financiară se subîmpart în: . etc. conturile “Mijloace fixe”. la rândul lor.conturi de Bilanţ. Multimedia. respectiv datorii incerte .5.. garanţii acordate). etc.5 Clasificarea conturilor. Ed. elemente de Pasiv sau de Venituri 27 Cameniţă D.. Nicolaescu C. “Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare”.1 Clasificarea conturilor27 De aceea. sau Angajamente primite (giruri. iar alteori pot avea sold creditor (exprimând. care constituie creanţe incerte. acestea se clasifică în: a)Conturile monofuncţionale. b)conturi ale structurilor de rezultate care. După destinaţia informaţiilor cuprinse în contabilitatea dualistă conturile se împart în: a)Conturi ale contabilităţii financiare sau generale b)Conturi ale contabilităţii de gestiune (manageriale) După natura economică a structurilor reflectate în conturi (conţinutul economic al conturilor) acestea se subdivid în: a)conturi ale structurilor patrimoniale şi extrapatrimoniale care.

“Furnizori”. potrivit reglementărilor specifice României. grupe. Schema generală de clasificare a conturilor în Planul de conturi general este redată în continuare: Planul Contabil General Conturi ale contabilităţii financiare (Clasele 1 .6. “Materii prime”. Titlurile conturilor sunt clasificate în PCG după criterii combinate. speţe. această categorie de conturi cuprinde majoritatea conturilor utilizate în contabilitatea curentă a unei întreprinderi (“Mărfuri”. sunt conturi independente şi se transformă în posturi ale Bilanţului şi conturi de Rezultate. aplicate în trepte.2 Planul de conturi Planul de conturi general (PCG) este un mijloc principal al normalizării contabilităţii. după rolul pe care-l îndeplinesc în tehnica de înregistrare contabilă. care să înlocuiască titlurile 57 . subgrupe. El ar putea fi definit ca fiind lista reglementată (normalizată) care cuprinde simbolurile (codurile) şi titlurile conturilor utilizate în contabilitatea întreprinderilor. etc. b)Conturi auxiliare care sunt creaţii ale tehnicii complexe sau dezvoltate de înregistrare în conturi a operaţiilor economice.8) Conturi în afara bilanţului Clasa 8: Conturi speciale Conturi ale contabilităţii de gestiune (Clasa 9) Conturi de cheltuieli şi venituri Clasa 6: Cheltuieli Clasa 7: Venituri Conturi de decontări interne Conturi de calculaţie Costul producţiei Conturi de bilanţ Clasa 1: Capitaluri Clasa 2: Imobilizări Clasa 3: Stocuri Clasa 4: Terţi Clasa 5: Trezorerie Schema generală a Planului de Conturi General Simbolizarea (codificarea) conturilor în PCG constă în atribuirea fiecărei clase. Contul de Rezultate şi Anexa. “Casa”. Conturile auxiliare se împart. în două categorii de conturi şi anume conturi de regularizare şi După gradul de detaliere a structurilor reprezentate în conturi . “Capital social”. aceste conturi se împart în conturi sintetice şi conturi analitice. caracterizate prin aceea că reflectă structuri reale (fluxuri reale).Bazele contabilităţii ========================================================= După tehnicile de înregistrare în conturi. având ca obiectiv formarea surselor de informaţii pentru elaborarea documentelor contabile de sinteză (conturile anuale): Bilanţ.se deosebesc: a)Conturi de bază (principale) . sau după sfera de cuprindere . 6. “Mijloace fixe”.). sau după importanţa conturilor. a unui grup de cifre arabe. precum şi normele de folosire ale acestor conturi.

înseamnă că există erori care trebuie căutate. Mirton. Pentru căutarea erorilor se efectuează lucrările contabile pe calea inversă decât aceea pe care s-au efectuat iniţial. 2006 58 . -confruntarea. 6.7 Balanţele conturilor29 În concordanţă cu cele două contabilităţi sistematice se utilizează pentru verificarea înregistrărilor Balanţe de verificare sintetice (generale) şi Balanţe de verificare analitice. 2002 29 C. -transcrierea elementelor fiecărui cont pe rândurile şi coloanele balanţei de verificare în funcţie de tipul balanţei. L. pentru facilitarea prelucrării şi reprezentării simplificate a conturilor respective28. simbolurile şi soldurile debitoare şi creditoare între totalul cărora trebuie să existe egalitate. a seriilor de egalităţi atât a celor de aceeaşi natură. Bucureşti. Din această categorie fac parte: erorile de compensaţie şi imputaţie precum şi omisiunile de înregistrare. Şt. respectiv stabilirea seriilor de egalităţi. Această Balanţă îndeplineşte următoarele funcţii: funcţia de centralizare a datelor. Malciu. depistate şi corectate. Economică. Dacă se constată unele inegalităţi între serii pe coloanele de acelaşi gen. balanţa de verificare cu trei serii de egalităţi şi balanţa de verificare cu patru serii de egalităţi. Etapele elaborării balanţei de verificare sintetice sunt următoarele: -pregătirea datelor din “Registrul Cartea-Mare”prin calcularea rulajelor. Ed. Nicolaescu. -totalizarea coloanelor balanţei. Feleagă. N. Formele balanţei de verificare sintetice depind de structura aleasa. specifice tipului de balanţă folosit. „Noţiuni fundamentale de contabilitate-descrierea principalelor modele şi proceduri”.Bazele contabilităţii ========================================================= conturilor. cu titlurile. 6.7. sumelor şi soldurilor finale ale fiecărui cont din “Registrul Cartea-Mare”. în care sunt centralizate şi verificate toate conturile din “Registrul Cartea Mare”. Timişoara. Există omisiuni şi erori care nu pot fi depistate prin intermediul Balanţei de verificare. sursă de date pentru elaborarea Bilanţului şi Contului de Rezultate. sursă de date necesare pentru analiza situaţiei economico-financiare a întreprinderii. cât şi a egalităţii între totalul rulajelor din balanţa de verificare şi totalul sumelor din “Registrul Jurnal”. de regulă la sfârşitul fiecărei luni. B. balanţa de verificare cu două serii de egalităţi.Gomoi. teoria şi practica contabilităţii cunosc următoarele tipuri de balanţe de verificare sintetice: balanţa de verificare cu o serie de egalitaţi. 28 . Bunea „Bazele contabilităţii-o abordare europeană şi internaţională”. respectiv de modul de grupare a datelor în cadrul balanţei şi implicit de seriile de egalităţi valorice totale (coloane). pentru verificare. În funcţie de aceste criterii.1 Balanţa de verificare generală (sintetică) a conturilor Balanţa de verificare generală sau sintetică este tabelul sau situaţia întocmită periodic. funcţia de verificare a exactităţii înregistrărilor în conturi. Ed.

N. L. *** Legea contabilităţii nr. Editura Economică.. Feleagă. Care sunt criteriile de clasificare a conturilor? Exemplificaţi pentru fiecare categorie de conturi. I. Care sunt elementele componente ale contului? Particularizaţi pe o situaţie concretă. 4. *** OMFP nr. Bazele contabilităţii. 3. Belean. Comentaţi funcţiile principale ale contului. § Teste de autoevaluare 1. 4... Dacă în urma confruntării se constată diferenţe. Editura Multimedia. Ionaşcu. C. L. Care este rolul balanţei de verificare? 7. -transcrierea acestor totaluri din “Registrele dezvoltătoare” ale contului sintetic respectiv în balanţă. Cameniţă... la un moment dat. Bucureşti. sumele şi soldurile finale înregistrate în conturile analitice ale unui cont sintetic . Tratat de contabilitate financiară (volumul I).. Malciu. 1998. -verificarea exactităţii înregistrărilor care se face în acest caz prin confruntarea totalului sumelor balanţelor analitice cu totalul sumelor contului sintetic. Arad.Bazele contabilităţii ========================================================= 6. Nicolaescu.. Bucureşti. 59 . 2. Malciu..o abordare europeană şi internaţională. 3. 82/1991. Ce este contul şi care sunt caracteristicile acestuia? 2. 2002. N. D. N. 6. La balanţele analitice nu se mai pune condiţia unor egalităţi a sumelor debitoare cu cele creditoare.7. prin verificarea conturilor analitice. Feleagă. 5. Tratat de contabilitate financiară ( volumul II). Bunea. 2004. Ce presupune sistemul conturilor? 6.. Feleagă. înseamnă că s-a produs o eroare. Întocmirea Balanţelor analitice presupune parcurgerea următoarelor etape: -pregătirea conturilor în sensul calculării elementelor potrivit modelului de balanţă. Bucureşti. Editura Economică. Bazele contabilităţii .2 Balanţele de verificare analitice Balanţele de verificare analitice sunt tabele în care se centralizează. Şt. 2000. P.. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. I. 5. Aceste totaluri ale sumelor şi soldurilor din contul sintetic trebuie să fie egale cu totalurile corespunzătoare din balanţa de verificare analitică.. Câte tipuri de balanţe de verificare există? BIBLIOGRAFIE 1. Editura Economică. Ionaşcu. Această eroare trebuie căutată în contabilitatea analitică.

Bazele contabilităţii ========================================================= 60 .

2 Clasificarea inventarierii După sfera de cuprindere a elementelor patrimoniale şi extrapatrimoniale. adică a celor asupra cărora întreprinderea nu are dreptul de dispoziţie (de a le După reglementarea legală.Inventarierea la încetarea activităţii. inundaţii) sau a altor cauze de forţă majoră. 7. şi inventarierea structurilor extrapatrimoniale. 2000 61 .Inventarierea în urma calamităţilor naturale (incendii. a patrimoniului şi a structurilor extrapatrimoniale. Editura Multimedia. Dupa apartenenţa elementelor inventarierea poate fi :inventarierea structurilor patrimoniale.  Prezentarea diferenţelor rezultate în urma inventarierii. dispusă de conducerea întreprinderii. în afara situaţiilor prevăzute de lege (la schimbarea gestionarului. inventarierea poate fi: inventariere obligatorie. inventarierea poate fi:inventariere totală (generală)..Inventarierea la cererea organelor de control. inutilizabile.Bazele contabilităţii ========================================================= CAPITOLUL VII Inventarierea patrimoniului ca procedeu al metodei contabilităţii § Obiective  Definirea inventarierii şi clasificarea acesteia.  Evidenţierea principalelor funcţii ale inventarierii.  Asigurarea integrităţii patrimoniului. prevăzută de Legea contabilităţii în următoarele situaţii:Inventarierea la începutul activităţii. Belean P.2 Funcţiile inventarierii Dintre funcţiile inventarierii.Inventarierea făcută cel puţin o dată pe an (de obicei la închiderea exerciţiului). greu vandabile sau nevandabile. se descriu şi se evaluează elementele patrimoniale şi extrapatrimoniale cu scopul de a stabili situaţia reală.1 Definiţia inventarierii Inventarierea este procedeul metodei contabilităţii prin care se constată existentă faptică (fizică). 30 Cameniţă D.. pot fi menţionate:  Cunoaşterea situaţiei reale. Arad.Inventarierea bunurilor atunci când exista suspiciuni privind plusuri sau minusuri în gestiune.. 7.Inventarierea la fuzionarea sau divizarea întreprinderii. deteriorate. § Noţiuni – cheie  inventariere  valoare actuală  diferenţe de inventar 7. cu termene de garanţie depăşite.1. cantitativă şi valorică a elementelor respective. Nicolaescu C.  Inventarierea facultativă. pentru cunoaşterea situaţiei stocurilor la anumite structuri cu scopul de a lua anumite decizii).. şi inventariere parţială.1 Definiţia şi clasificarea inventarierii30 7. Bazele contabilităţii.  Identificarea bunurilor depreciate.Inventarierea făcută cu ocazia modificării preţurilor..1.

L. 7. de starea acestora (normală sau deteriorată. Editura Multimedia. 2. întreprinderea va recurge la toate tehnicile adecvate (baremuri. Bucureşti. Bunea. mercuriale..Bazele contabilităţii =========================================================  Determinarea valorii actuale a bunurilor. 62 . Malciu.. a bunurilor. stabilindu-se componenţa comisiei. gestiunile care se supun inventarierii şi data începerii şi terminării inventarierii. denumite plusuri şi minusuri de valoare. Ea depinde de natura bunurilor inventariate (bunuri. Belean. D. Arad. cântărire sau alte mijloace.  Calcularea unor indicatori care nu pot fi stabiliţi decât prin inventariere. N. Evaluarea stocurilor faptice la valoarea actuală. valoarea de utilitate este definită ca fiind "preţul presupus pe care ar accepta să-l ofere un cumpărător avizat. 2. utilitatea pentru întreprindere. datorii etc. disponibilităţilor. pentru bunul respectiv în starea şi locul în care se află acesta". § Teste de autoevaluare 1..4 Stabilirea şi regularizarea rezultatelor inventarierii La inventarierea structurilor patrimoniale pot fi identificate două categorii de diferenţe:  Diferenţe între stocurile faptice şi stocurile scriptice. denumite şi diferenţe de inventar. Definiţi inventarierea şi enumeraţi funcţiile acesteia.). responsabilul acesteia. creanţelor şi datoriilor. Feleagă. 7. Comentaţi necesitatea inventarierii. starea şi amplasarea bunurilor inventariate. Valoare actuală este valoarea de utilitate în funcţie de preţul pieţei.. cu termen de garanţie depăşit etc. P. disponibil în cont. Şt..3 Tehnica pregătirii şi executării inventarierii şi documentele corespunzătoare Răspunderea pentru organizarea inventarierii revine administratorilor sau altei persoane care are obligaţia gestiunii patrimoniului.) şi de apartenenţa acestora (patrimoniale sau extrapatrimoniale). Cameniţă. numerar. comisiile de inventariere. În Planul Contabil General din Franţa. prin decizie.). Aceştia numesc. Ce presupune pregătirea inventarierii? Dar executarea inventarierii şi înscrierea în documente? 4. 2000. Bazele contabilităţii.. BIBLIOGRAFIE 1. Executarea inventarierii şi înscrierea în documente constă în constatarea şi consemnarea existenţei faptice prin numărare.  Diferenţe de evaluare a stocurilor faptice. creanţelor şi datoriilor.. Bazele contabilităţii . Nicolaescu. Pentru stabilirea acestei valori de utilitate. Comentaţi şi exemplificaţi regularizarea rezultatelor inventarierii.o abordare europeană şi internaţională. 3. Editura Economică. creanţe. cotaţii la bursă etc. 2002. Pentru pregătirea inventarierii trebuie create condiţii din partea administratorilor şi trebuie luate măsuri din partea comisiei de inventariere pentru buna desfăşurare a acesteia. C.

Nicolaescu. 2001. Contabilitate financiară (volumul I).. Timişoara. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene . Editura Mirton. *** OMFP nr. 63 . C.Bazele contabilităţii ========================================================= 3. 4.

regulile sunt grupate în Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii în ordinea cronologică a existenţei şi mişcării elementelor patrimoniale astfel:  Evaluarea la data intrării în patrimoniu..  Prezentarea regulilor de evaluare a patrimoniului. Evaluarea creanţelor. nu poate face obiectul înregistrărilor contabile.. Bazele contabilităţii.2 Reguli de evaluare a patrimoniului în contabilitate În contabilitatea financiară sau generală din România s-au adoptat unele reguli sau forme de evaluare contabilă care pot fi analizate din două ipostaze şi anume: al momentului în care intervine evaluarea şi al structurilor contabile la care se referă aceasta. adoptă primul criteriu de clasificare a evaluării. cu o restructurare în scop didactic şi 31 Cameniţă D.  Evaluarea la data ieşirii din patrimoniu. principiul nominalismului monetar (sau al costurilor istorice). Analiza.1 Definiţia şi principiile contabile ale evaluării patrimoniului31 Evaluarea contabilă a patrimoniului întreprinderii constituie o componentă a metodei contabilităţii. care poate fi definită ca fiind cuantificarea şi exprimarea în contabilitate prin intermediul banilor a mărimii (nivelului) elementelor patrimoniale şi a rezultatelor. Nicolaescu C. 8.. Principiile contabile care au o legătură directă cu evaluarea contabilă sunt: principiul cuantificării monetare. Evaluarea titlurilor de portofoliu imobilizate.Bazele contabilităţii ========================================================= CAPITOLUL VIII Evaluarea patrimoniului ca procedeu al metodei contabilităţii § Obiective  Definirea evaluării şi prezentarea principiilor contabile conexe evaluării.  Evaluarea la inventariere. Arad. Editura Multimedia. Belean P. evaluarea cunoaşte unele particularităţi dependente de aceste structuri cum sunt: Evaluarea imobilizărilor (necorporale. corporale). Din punctul de vedere al structurilor contabile la care se referă. Evaluarea datoriilor. după momentul (faza) în care se aplică evaluarea. a regulilor (metodelor) de evaluare contabilă a patrimoniului şi rezultatelor. 2000 64 . Evaluarea stocurilor. § Noţiuni – cheie  evaluare contabilă  evaluare la intrare  evaluare la inventariere  evaluare la sfârşitul exerciţiului financiar  evaluare la ieşire 8. Ceea ce nu poate fi comensurat şi exprimat în bani.  Evaluarea la încheierea exerciţiului. Din punct de vedere al metodelor (fazelor) lucrărilor contabile în care se aplică evaluarea. principiul prudenţei şi principiul permanenţei metodelor. în continuare.

Evaluarea la închiderea exerciţiului (evaluarea la bilanţ).1 Regulile sau metodele de evaluare în contabilitatea curentă sau în cursul exerciţiului contabil Aceste reguli se aplică îndeosebi în cadrul documentelor justificative şi în sistemul conturilor. respectiv preţul convenit. bunurile. a valorii de utilitate.. 8. sau externe adică cheltuielile legate direct sau indirect de achiziţie. Valoarea de origine sau valoarea de intrare a creanţelor şi datoriilor este valoarea nominală a acestora. creanţele. metoda costurilor istorice indexate. Există mai multe metode de evaluare a patrimoniului în contabilitate şi anume: metoda costurilor istorice. într-o mare măsură. creanţelor şi datoriilor şi la ieşirea din patrimoniu sau la eliberarea în consum a aceloraşi elemente patrimoniale. La data ieşirii din patrimoniu (sau la darea în consum) bunurile sunt evaluate la aceeaşi valoare de origine (valoare de intrare) la care s-au înregistrat la intrarea lor în patrimoniu. metoda costurilor istorice. pentru punerea în stare de utilizare sau pentru intrarea în depozit a bunului aprovizionat (cheltuieli de transport. Costul de achiziţie sau costul de aprovizionare a unui bun se aplică pentru bunurile procurate cu titlu oneros şi se compune din două elemente. respectiv cheltuielile directe de producţie şi cheltuielile indirecte de producţie în măsura în care. a costului de producţie.2. fiind obţinut prin adiţionarea costului de achiziţie al materialelor consumate pentru producerea bunului sau serviciului şi costului manoperei şi a cheltuielilor angajate de întreprindere în cursul operaţiilor de producţie pentru a aduce bunul (serviciul) în starea şi locul unde se găseşte.) pe baza cărora se face evaluarea şi înregistrarea intrării lor în patrimoniul şi în contabilitatea întreprinderii. precum şi pentru toate bunurile obţinute cu titlu gratuit (donaţii. sponzorizări etc. denumită şi valoare contabilă. fie că sunt acţiuni pe termen lung (imobilizări financiare). state de plată a salariilor etc. Valoarea de origine (de intrare) poate apărea sub forma costului de achiziţie.). Titlurile de valoare. în două momente: la intrarea în patrimoniu a bunurilor. taxe etc. Normalizatorii români au adoptat. Valoarea de utilitate este aplicată pentru bunurile care reprezintă aportul în natură al acţionarilor sau asociaţilor. de încărcare-descărcare. care se înregistrează în contabilitate în categoria cheltuielilor financiare. sau sunt titluri de plasament. ca metodă de bază. sunt înregistrate la valoarea de origine egală cu costul de achiziţie al lor. fără alte cheltuieli accesorii (comisioane. care se fundamentează. adică suma în lei care rezultă din acordul părţilor la data operaţiei de cumpărare a bunului şi cheltuielile accesorii. pe principiul costurilor istorice şi pe principiul prudenţei.Evaluarea la inventarierea patrimoniului. taxele vamale pentru bunurile importate. metoda valorii actuale. La data intrării în patrimoniu.Bazele contabilităţii ========================================================= anume:Evaluarea în contabilitatea curentă (în cursul exerciţiului). facturi de cumpărare.). 65 . starea şi amplasarea bunurilor respective. acţiuni pe termen scurt sau obligaţiuni (din categoria investiţiilor financiare pe termen scurt sau cvasilichidităţilor). datoriile sunt evaluate în contabilitate la valoarea de origine. pot fi raţional repartizate asupra bunului (serviciului) respectiv. sau la valoarea de intrare. cheltuielile de instalare şi de montare a unui utilaj etc. acestea din urmă. utilitatea pentru întreprindere. adică aceea înscrisă în documentele justificative (facturi de vânzare.) şi se stabileşte în funcţie de preţul pieţei. Costul de producţie este utilizat pentru evaluarea bunurilor şi serviciilor produse de către întreprindere.

Metoda evaluării la preţuri standard (prestabilite). Metoda constă în evaluarea şi înregistrarea stocurilor de materii prime. mărfuri. Metoda de evaluare la costuri (preţuri) standard (prestabilite. Bunurile identificabile pe obiecte distincte în contabilitate şi în existenţa lor reală. la un preţ standard (preţ prestabilit). ambalaje. Creanţele şi datoriile sunt evaluate la ieşirea lor din patrimoniu. CMP (cost mediu ponderat). dar şi unele materiale şi mărfuri cu valoare mare pe obiect (obiecte din aur. cum sunt clădirile. dar care este calculată după diferite procedee cum sunt: FIFO (prima intrare/prima ieşire). provenind din loturi (partizi) cumpărate sau fabricate la date calendaristice diferite. În acest mod. CMP.2.) sunt evaluate şi înregistrate la ieşirea din patrimoniu sau la darea lor în consum cu valoarea lor de origine (de intrare) individuală (din conturile analitice ţinute pe obiecte). dacă sunt identificabile pe partizi (pachete) de la intrarea în patrimoniu (adică dacă provin dintr-o singură cumpărare şi reprezintă titluri ale aceleaşi întreprinderi). indiferent de clasificarea lor sunt evaluate la ieşirea lor din patrimoniu (de regulă la vânzarea lor). Preţurile standard (prestabilite) se stabilesc pe baza costurilor sau preţurilor medii ponderate ale grupelor sau sortimentelor stocurilor respective. stabilită în funcţie de utilitatea bunului în unitate şi de preţul pieţei. tot la valoarea de origine (valoarea de intrare). evaluarea stocurilor la costuri (preţuri) standard (prestabilite) din cursul exerciţiului. Valoarea de utilitate a creanţelor şi datoriilor se stabileşte în funcţie de valoarea lor probabilă de încasat. mărfurile. potrivit principiului nominalismului monetar. La fiecare intrare în patrimoniu se stabilesc diferenţele dintre cele două preţuri (preţ standard şi cost efectiv constatat). LIFO. este corectată cu diferenţele de preţ favorabile sau nefavorabile şi este adusă astfel la costurile de achiziţie sau de producţie (la valorile de origine sau de intrare). pietre preţioase etc. simplifică astfel contabilitatea stocurilor. maşinile şi utilajele de lucru şi în general mijloacele fixe. 8. materiale consumabile. atât la intrarea în patrimoniu. O metodă de evaluare specifică stocurilor şi producţiei în curs de execuţie. cât şi la ieşirea din patrimoniu (sau la darea în consum).2 Regulile sau metodele de evaluare contabilă la inventarierea patrimoniului Potrivit Regulamentului de aplicare a Legii contabilităţii din România “evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuală sau de utilitate a fiecărui element. respectiv de plată”. interşanjabile sau interschimbabile şi care includ majoritatea stocurilor de materii prime şi materiale consumabile. la acelaşi cost de achiziţie la care au fost procurate şi înregistrate la intrarea în patrimoniu. adică la costul istoric. 66 . este evaluarea la preţuri standard (prestabilite).) sunt evaluate şi înregistrate la ieşirea din patrimoniu sau la darea lor în consum. Bunurile care nu se pot identifica pe obiecte. ambalajele etc. constante) este deci numai o variantă de aplicare a evaluării la valorile de origine sau de intrare în patrimoniu. din punct de vedere al evaluării lor la valoarea de origine (valoarea de intrare) în două categorii. producţie în curs de execuţie etc. la aceeaşi valoare nominală la care au fost evaluate la intrarea în patrimoniu (valoarea de origine). Titlurile de valoare. respectiv bunuri identificabile şi bunuri care nu se pot identifica.Bazele contabilităţii ========================================================= Bunurile ieşite din patrimoniu sau eliberate din depozite pentru consum se împart. denumită valoare de inventar. calculate pe o perioadă anterioară semnificativă (trei luni sau după numărul de zile al vitezei de rotaţie). înlăturând necesitatea evaluării ieşirilor din patrimoniu după procedeele FIFO. dar având aceleaşi caracteristici tehnico-funcţionale (motiv pentru care se mai numesc şi bunuri fungibile. LIFO (ultima intrare/prima ieşire).

atunci când valoarea actuală (Va) este mai mică decât valoarea de origine (Vo). 4. evaluarea elementelor patrimoniale se face luând în considerare principiul prudenţei. Editura Infomega. I. 2005. pe fiecare sortiment sau obiect individual al bunurilor constatate fizic (faptic) la inventariere. Definiţi evaluarea patrimoniului şi argumentaţi importanţa acesteia. 2. Arad.. Feleagă. Bucureşti. şi se centralizeză în Registrul Inventar. se aplică principiul prudenţei. Editura Multimedia. 67 . Bucureşti. Editura Economică. Editura Economică. Editura Economică.minus-valori. În cazul constatării diferenţelor de valoare.. 3.. BIBLIOGRAFIE 1. Bunea.. 5. Există. 82/1991. în cursul exerciţiului. Malciu. Tratat de contabilitate financiară (volumul I). Bazele contabilităţii. Bucureşti. bineînţeles. Nicolaescu. P. 2002. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.2. Comentaţi evaluarea diferitor elemente patrimoniale în diferite momente din activitatea întreprinderii.. 1998. C. 2004. Care sunt principiile contabile direct legate de evaluarea patrimoniului şi care este impactul acestora asupra evaluării? 3. Ionaşcu. *** Legea contabilităţii nr.. § Teste de autoevaluare 1. L.. Cameniţă. Din această comparaţie pot rezulta următoarele diferenţe:plusvalori. demonstrând o mare stabilitate conjuncturală a preţurilor. Tratat de contabilitate financiară ( volumul II).. Feleagă. În acest scop este necesară comparaţia dintre valoarea de origine (valoarea de intrare) cu care a fost înregistrat în contabilitate fiecare element patrimonial. N. Malciu. Malciu. L. Ionaşcu. în coloana corespunzătoare deprecierilor (pentru elementele de activ). Contabilitate financiară. 7. Şt. o abordare europeană şi internaţională..o abordare europeană şi internaţională.3 Regulile sau metodele de evaluare la închiderea exerciţiului (la închiderea conturilor sau la bilanţ) La închiderea conturilor (la elaborarea bilanţului şi a contului de rezultate). N. 2000. care impune evitarea supraevaluării elementelor de activ şi a subevaluării elementelor de pasiv. I. şi cazul când valoarea actuală este egală cu valoarea de origine. N. Bazele contabilităţii . ** OMFP nr. 6.. L. Feleagă. D.. Bucureşti.Bazele contabilităţii ========================================================= Valoarea actuală sau valoarea de inventar se înscrie de către comisiile de inventariere în listele de inventar (sau alte acte justificative întocmite cu ocazia inventarierii).. (Va < Vo). (Va > Vo). atunci când valoarea actuală (Va) este mai mare decât valoarea de origine (Vo). şi valoarea actuală stabilită şi înregistrată la inventarierea elementului patrimonial respectiv. N. Feleagă.. 8. Belean. 2.

vom realiza deschiderea conturilor de activ şi de pasiv.  Elaborarea unei monografii contabile. care va fi preluată ca situaţie iniţială pentru exerciţiul financiar curent.000 250 1. care prelucrează două categorii de materiale.RON - Simbol cont 1012 106 117 2131 281 301 302 371 391 397 401 4111 5121 5311 Titlu cont (Denumire cont) „Capital subscris vărsat” „Rezerve” „Rezultatul reportat” (profit) „Echipamente tehnologice” „Amortizări privind imobilizările corporale” „Materii prime” „Materiale consumabile” „Mărfuri” „Ajustări pentru deprecierea materiilor prime” „Ajustări pentru deprecierea mărfurilor” „Furnizori” „Clienţi” „Conturi la bănci în lei” „Casa în lei” Sold final Debit 4. „A” şi „B” şi vinde o marfă „C”. Situaţia de la finalul exerciţiului financiar precedent. evaluarea şi inventarierea).900 500 Credit 5.Bazele contabilităţii ========================================================= CAPITOLUL IX Utilizarea modelelor şi procedurilor contabile în contabilitatea curentă § Obiective  Evidenţierea practică a principalelor modele şi proceduri contabile.550 25 75 250 - TOTAL 8. balanţa conturilor. pe baza analizei contabile.100 8. iar ulterior vom analiza şi înregistra în contabilitate operaţiile ce survin în cadrul activităţii acestei întreprinderi pe parcursul unei luni. organizată juridic ca societate pe acţiuni.000 300 900 1. § Noţiuni – cheie  analiză contabilă  formulă contabilă  monografie contabilă Pentru exemplificarea utilizării modelelor şi procedurilor contabile prezentate în capitolele anterioare (contul. vom considera modelul ipotetic al unei întreprinderi la nivelul căreia vom aplica evaluarea pentru comensurarea operaţiilor economice.100 Pornind de la această situaţie iniţială. 68 .000 300 150 1. În continuare aceste operaţii vor fi înregistrate în contabilitatea curentă. este redată prin următoarea balanţă de verificare cu o serie de egalităţi: . Se consideră o întreprindere. cu ajutorul sistemului conturilor.

Capitalul social reprezintă aportul iniţial al coproprietarilor (acţionari. categorie din care ne vom opri asupra capitalului social. în bani sau în natură. echipamente tehnologice etc. Constituirea capitalului social are la bază două etape:  Etapa de subscriere (promisiune) a capitalului social. a capitalului social şi de realizare efectivă a acestuia (de transformare a capitalului social subscris nevărsat în capital social subscris vărsat) Majorarea capitalului social se poate realiza pe baza următoarelor modalităţi:  Noi aporturi în bani sau în natură. El poate fi reprezentat fie în bani.000 300 900 1.100 4. 8.100  Deschiderea conturilor de pasiv generează creşterea elementelor patrimoniale de pasiv prin debitarea contului în afara bilanţului 891 „Bilanţ de deschidere”.000 250 1.100 „Capital subscris vărsat” „Rezerve” „Rezultatul reportat” „Amortizări privind imobilizările corporale” „Ajustări pentru deprecierea materiilor prime” „Ajustări pentru deprecierea mărfurilor” „Furnizori” 5. 69 .).Bazele contabilităţii ========================================================= Operaţia 1 Deschiderea conturilor de activ şi de pasiv prin creditarea. rezervelor şi rezultatului reportat. asociaţi) în vederea înfiinţării întreprinderii. Operaţiile privind capitalul social vizează trei aspecte: constituirea capitalului social. diminuarea capitalului social. majorarea capitalului social. construcţii.  Etapa de vărsare.000 300 150 1.  Deschiderea conturilor de activ generează creşterea elementelor patrimoniale de activ prin creditarea contului în afara bilanţului 891 „Bilanţ de deschidere”.100 „Bilanţ de deschidere” 891 = % 1012 106 117 281 391 397 401 8. 8.550 25 75 250 În continuare vor fi prezentate cele mai importante operaţii cu privire la capitalurile întreprinderii.900 500 „Echipamente tehnologice” „Materii prime” „Materiale consumabile” „Mărfuri” „Clienţi” „Conturi la bănci în lei” „Casa în lei” % 2131 301 302 371 4111 5121 5311 = 891 „Bilanţ de deschidere” 8. respectiv debitarea contului în afara bilanţului 891 „Bilanţ de deschidere”. fie în natură (terenuri.

rezervele statutare sau contractuale şi alte rezerve. Pierderea poate fi acoperită prin diminuarea capitalului social sau din rezerve. Odată constituite. statut). acestea rămân la dispoziţia întreprinderii până la lichidarea acesteia. fie pierderea neacoperită din exerciţiile anterioare. În vederea calculării acestui impozit. Impozit pe dividende = 16% × 400 RON = 64 RON 70 . Acestea sunt de mai multe categorii. Profitul poate fi repartizat pentru distribuirea de dividende acţionarilor.  Scade rezultatul reportat → contul 117 „Rezultatul reportat” (P) se debitează. Alte rezerve presupun alte fonduri aflate la dispoziţia întreprinderii. dintre care cea mai mare relevanţă o au: rezervele legale.Bazele contabilităţii =========================================================  Încorporarea rezervelor. Operaţia 2 Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) hotărăşte repartizarea profitului de 900 RON din anul precedent astfel: 500 RON pentru creşterea capitalului social. se aplică procentul de 16%. Rezervele statutare sau contractuale variază de la o întreprindere la alta. asupra valorii dividendelor de plată. urmând ca pe baza lor să fie achitaţi creditorii întreprinderii. Rezervele reprezintă resurse constituite în vederea acoperirii necesarului de finanţare al întreprinderii în perioade cu rezultate nefavorabile sau de criză.  Acoperirea pierderii. cuantumul lor fiind prevăzut în actul constitutiv al întreprinderii (contract de societate. Diminuarea capitalului social se poate realiza pe următoarele căi:  Retragerea unui acţionar. Rezultatul reportat cuprinde fie profitul nerepartizat. 900 „Rezultatul reportat” 117 = % 1012 457 900 „Capital subscris vărsat” „Dividende de plată” 500 400 Operaţia 3 Se calculează impozitul pe dividende datorat bugetului de stat.  Încorporarea profitului net. reprezentând cota unică de impozitare. pentru majorarea capitalului social sau pentru rezerve.  Răscumpărarea acţiunilor la bursă.  Cresc datoriile faţă de acţionari → contul 457 „Dividende de plată” (P) se creditează. Această categorie de rezerve este obligatorie şi se constituie cu prioritate. Rezervele legale se constituie anual în cotă de 5 % din profitul brut al întreprinderii până se ajunge la o pondere a acestora de 20% în capitalul social. 400 RON pentru distribuirea de dividende acţionarilor.  Creşte capitalul social → contul 1012 „Capital subscris vărsat” (P) se creditează.

5121 = 456 „Decontări cu asociaţii / acţionarii privind capitalul” 875 „Conturi la bănci în lei” 875 b). Înregistrarea acestei operaţii presupune parcurgerea a două etape: a). Realizarea efectivă a capitalului social (Transformarea capitalului social subscris nevărsat în capital social subscris vărsat)  Creşte capitalul social subscris vărsat → contul 1012 „Capital subscris vărsat” (P) se creditează. cu o valoare nominală de 5 RON/acţiune (250 acţiuni × 5 RON/acţiune = 1.250 RON = 875 RON).  Scade capitalul social subscris nevărsat → contul 1011 „Capital subscris nevărsat” (P) se debitează.250 456 = 1011 „Capital subscris nevărsat” 1.  Creşte capitalul social subscris nevărsat → contul 1011 „Capital subscris nevărsat” (P) se creditează.250 Operaţia 5 Acţionarii depun la bancă (varsă) 70% din capitalul subscris (promis) (70% × 1.  Cresc creanţele faţă de acţionari → contul 456 „Decontări cu asociaţii/acţionarii privind capitalul” (A) se debitează. Vărsarea capitalului social (Depunerea banilor)  Scad creanţele faţă de acţionari → contul 456 „Decontări cu asociaţii/acţionarii privind capitalul” (A) se creditează. 64 „Dividende de plată” 457 = 446 „Alte impozite şi taxe” 64 Operaţia 4 Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) hotărăşte majorarea capitalului social prin emisiunea (subscrierea) a 250 de acţiuni noi.  Cresc datoriile faţă de stat → contul 446 „Alte impozite şi taxe” (P) se creditează. în sumă de 64 RON. „Decontări cu asociaţii / acţionarii privind capitalul” 1. se reţine din valoarea totală a dividendelor de plată.250 RON).  Scad datoriile faţă de acţionari → contul 457 „Dividende de plată” (P) se debitează.Bazele contabilităţii ========================================================= Impozitul pe dividende. 71 .  Creşte disponibilul la bancă → contul 5121 „Conturi la bănci în lei” (A) se debitează.

72 .Bazele contabilităţii ========================================================= 875 „Capital subscris nevărsat” 1011 = 1012 „Capital subscris vărsat” 875 Operaţia 6 Un acţionar care deţinea 20 de acţiuni. „Decontări cu asociaţii / acţionarii privind capitalul” 100 456 = 5311 „Casa în lei” 100 În cele ce urmează. Înregistrarea acestei operaţii presupune parcurgerea a două etape: a). cu o valoare nominală de 20 RON/acţiune se retrage. Ieşirea imobilizărilor din patrimoniu poate avea loc astfel:  Prin vânzare (cesiune). Dintre cele trei categorii de imobilizări. vor fi trecute în revistă cele mai importante operaţii referitoare la imobilizări.  Prin donaţie (cu titlu gratuit).  Scade numerarul din casierie → contul 5311 „Casa în lei” (A) se creditează. Reducerea capitalului social (Crearea datoriei faţă de acţionar)  Cresc datoriile faţă de acţionari → contul 456 „Decontări cu asociaţii/acţionarii privind capitalul” (P) se creditează. Operaţiile privind imobilizările vizează:  Intrările imobilizărilor în patrimoniu. 1012 = 456 „Decontări cu asociaţii / acţionarii privind capitalul” 100 „Capital subscris vărsat” 100 b).  Din producţie proprie.  Ca aport în natură al asociaţilor la capitalul social. cea mai mare relevanţă o au imobilizările corporale (numite în literatura de specialitate şi „mijloace fixe”).  Scade capitalul social subscris vărsat → contul 1012 „Capital subscris vărsat” (P) se debitează. Intrarea imobilizărilor în patrimoniu poate avea loc pe următoarele căi:  Prin achiziţie (cu titlu oneros).  Evidenţierea deprecierii ireversibile a acestora prin intermediul amortizării. achitându-i-se contravaloarea acţiunilor în numerar (20 acţiuni × 5 RON/acţiune = 100 RON). Plata în numerar a contravalorii acţiunilor (Plata datoriei)  Scad datoriile faţă de acţionari → contul 456 „Decontări cu asociaţii/acţionarii privind capitalul” (P) se debitează.  Ieşirile imobilizărilor din patrimoniu.

amortizarea se regăseşte ca fond în conturile 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale” şi 281 „Amortizări privind imobilizările corporale” (conturi de pasiv). Operaţia 7 Se achiziţionează. TVA aferentă 19% (19% × 1.600 RON. fiind o cheltuială doar fictivă. În Planul de Conturi General.  Cresc datoriile faţă de furnizorii de imobilizări → contul 404 „Furnizori de imobilizări” (P) se creditează. o cheltuială fictivă. 1.600 304 „Echipamente tehnologice” „TVA deductibilă” % 2131 4426 = 404 „Furnizori de imobilizări” 1. Astfel.904 1. Majoritatea operaţiilor de achiziţii şi vânzări sunt însoţite în practică de TVA (taxa pa valoarea adăugată). impozitul pe profit plătit statului. Un alt aspect important de luat în calcul la contabilitarea imobilizărilor este amortizarea acestora.Bazele contabilităţii =========================================================  Prin casare (scoatere din funcţiune). pe care statul îl gestionează prin intermediul agenţilor economici.  Prin donaţie. cu excepţia terenurilor. amortizarea reprezintă un fond şi. 73 . care nu determină o ieşire efectivă de resurse financiare din întreprindere. fie la nivel de întreprindere. datoria faţă de furnizorul echipamentului. implicit.  Cresc imobilizările corporale de natura echipamentelor tehnologice → contul 2131 „Echipamente tehnologice” (A) se debitează. Cheltuielile cu amortizările sunt evidenţiate prin intermediul contului 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor”. TVA este redată prin prisma contului 442 „Taxa pe valoarea adăugată”. Terenurile şi imobilizările financiare nu se amortizează întrucât nu suferă deprecieri ireversibile. totodată. Acesta este un impozit indirect. În Planul de Conturi General. din contul de la bancă. Astfel. dar care diminuează totuşi profitul întreprinderii şi. ia naştere un veritabil „mecanism” al TVA în cadrul întreprinderilor.600 RON = 304 RON). iar operaţiile de vânzări sunt însoţite de TVA colectată. Amortizarea imobilizărilor reprezintă expresia deprecierii ireversibile a imobilizărilor necorporale şi corporale.904 Operaţia 8 Se plăteşte. care este plătită împreună cu preţul de achiziţie. care este încasată împreună cu preţul de vânzare.  Creşte TVA deductibilă → contul 4426 „TVA deductibilă” (A) se debitează. un echipament tehnologic la cost de achiziţie de 1. care e stabilită fie prin lege. Amortizarea este legată de o perioadă de timp numită durată normală de funcţionare. pe credit comercial. cu analiticele 4426 „TVA deductibilă” (cont de activ) şi 4427 „TVA colectată” (cont de pasiv). Astfel. Din punct de vedere contabil. amortizarea reprezintă şi un proces de recuperare treptată a valorii imobilizate în active necorporale şi corporale. operaţiile de achiziţii sunt însoţite de TVA deductibilă.

generânduse astfel o cheltuială de 1.000 1.Bazele contabilităţii =========================================================  Scad datoriile faţă de furnizorii de imobilizări → contul 404 „Furnizori de imobilizări” (P) se debitează.000 RON. un echipament tehnologic la preţ de vânzare de 1.000 RON.  Scade fondul de amortizare privind imobilizările corporale → contul 281 „Amortizări privind imobilizările corporale” (P) se debitează.  Cresc cheltuielile privind cedarea activelor → contul 6583 „Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital” (A) se debitează.  Creşte TVA colectată → contul 4427 „TVA colectată” (P) se creditează.500 RON = 285 RON).904 „Furnizori de imobilizări” 404 = 5121 „Conturi la bănci în lei” 1. TVA aferentă 19% (19% × 1.000 RON.000 1. Valoarea de intrare a echipamentului este de 2. 2. Vânzarea propriu-zisă (Înregistrarea veniturilor) (la preţ de vânzare)  Cresc creanţele faţă de debitorii diverşi → contul 461 „Debitori diverşi” (A) se debitează.000 „Amortizări privind imobilizările corporale” „Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital” % 281 6583 = 2131 „Echipamente tehnologice” 2. generându-se astfel o cheltuială de 1.000 RON. 1. amortizat (recuperat) cu 1. Înregistrarea acestei operaţii presupune parcurgerea a două etape: a).  Scad imobilizările corporale de natura echipamentelor tehnologice → contul 2131 „Echipamente tehnologice” (A) se creditează. amortizarea calculată este de 500 RON.000 Operaţia 10 Se vinde.904 Operaţia 9 Se casează (scoate din funcţiune) un echipament tehnologic având valoarea de intrare de 2.500 RON.  Cresc veniturile din cedarea activelor → contul 7583 „Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital” (P) se creditează. pe credit comercial.500 RON. 1.  Scade disponibilul la bancă → contul 5121 „Conturi la bănci în lei” (A) se creditează.785 „Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital” „TVA colectată” 1.500 285 74 .785 „Debitori diverşi” 461 = % 7583 4427 1.

Bazele contabilităţii ========================================================= b). În continuare vor fi prezentate principalele operaţiuni privind stocurile. În această categorie se includ stocurile. În funcţie de obiectul de activitate al întreprinderii. În activitatea de comerţ. 75 . debitori diverşi) şi datoriile de exploatare (furnizori. TVA aferentă 19%. mărfuri la cost de achiziţie de 4.  Cresc datoriile faţă de furnizori → contul 401 „Furnizori” (P) se creditează. Specificul contabilizării stocurilor în activitatea de comerţ se evidenţiază prin prisma următoarelor operaţii: Operaţia 11 Se achiziţionează. se va insista cu precădere asupra particularităţilor de contabilizare ale stocurilor şi lichidităţilor.  Cresc cheltuielile privind cedarea activelor → contul 6583 „Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital” (A) se debitează. 2. creanţele şi lichidităţile în activ.000 Vizând elemente patrimoniale care participă la mai multe cicluri de exploatare (rămân mai mulţi ani la dispoziţia întreprinderii). care sunt achiziţionate la un cost de achiziţie şi vândute. sub aceeaşi formă. stocurile specifice sunt mărfurile. cu existenţă materială care participă la un singur ciclu de exploatare şi care îşi transferă integral valoarea asupra bunurilor obţinute.  Scade fondul de amortizare privind imobilizările corporale → contul 281 „Amortizări privind imobilizările corporale” (P) se debitează. operaţiile privind capitalurile şi imobilizările sunt operaţii rare şi de valori ridicate. În cele ce urmează vor fi prezentate principalele operaţiuni care vizează elementele aflate la dispoziţia întreprinderii o perioadă mai mică de 1 an. respectiv datoriile pe termen scurt (datoriile de exploatare) în pasiv. există structuri de stocuri specifice activităţii de comerţ şi structuri de stocuri specifice activităţii de producţie.500 „Amortizări privind imobilizările corporale” „Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital” % 281 6583 = 2131 „Echipamente tehnologice” 2. Descărcarea din gestiune (Scoaterea din evidenţă) (la cost de achiziţie)  Scad imobilizările corporale de natura echipamentelor tehnologice → contul 2131 „Echipamente tehnologice” (A) se creditează.  Creşte TVA deductibilă → contul 4426 „TVA deductibilă” (A) se debitează.  Cresc stocurile de mărfuri → contul 371 „Mărfuri” (A) se debitează. Întrucât creanţele (clienţi. Astfel. creditori diverşi) vor fi abordate în cadrul majorităţii operaţiilor. la un preţ de vânzare superior.250 RON. pe credit comercial.000 500 1. care reprezintă acele bunuri. întreprinderile de comerţ practică un adaos comercial (marjă comercială) care le asigură profitabilitatea.

 Cresc datoriile faţă de furnizori → contul 401 „Furnizori” (P) se creditează.5 „Mărfuri” „TVA deductibilă” % 371 4426 = 401 „Furnizori” 5.5 Operaţia 12 Se vând. 5.000 În activitatea de producţie.057. 4.  Cresc veniturile din vânzarea mărfurilor → contul 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” (P) se creditează.  Cresc cheltuielile privind mărfurile → contul 607 „Cheltuieli privind mărfurile” (A) se debitează. la preţ de vânzare de 4. TVA aferentă 19%.800 912 b). TVA aferentă 19%.500 RON. În final.250 807. stocurile specifice sunt materiile prime. pe credit comercial. pe credit comercial.  Creşte TVA deductibilă → contul 4426 „TVA deductibilă” (A) se debitează.057. Astfel. semifabricatele şi produsele finite. vând produsele finite la preţ de vânzare. 76 .5 4. Costul de achiziţie al mărfurilor vândute este de 4.  Cresc stocurile de materii prime → contul 301 „Materii prime” (A) se debitează. le transformă şi obţin semifabricate şi produse finite la cost de producţie.712 „Venituri din vânzarea mărfurilor” „TVA colectată” 4.  Creşte TVA colectată → contul 4427 „TVA colectată” (P) se creditează.712 „Clienţi” 4111 = % 707 4427 5. materialele consumabile. a). mărfuri.000 RON.Bazele contabilităţii ========================================================= 5. materii prime la cost de achiziţie de 1.800 RON. Specificul contabilizării stocurilor în activitatea de producţie se evidenţiază prin următoarele operaţii: Operaţia 13 Se achiziţionează. întreprinderile de producţie cumpără materii prime şi materiale consumabile la cost de achiziţie.000 „Cheltuieli privind mărfurile” 607 = 371 „Mărfuri” 4. Descărcarea din gestiune (Scoaterea din evidenţă) (la cost de achiziţie)  Scad stocurile de mărfuri → contul 371 „Mărfuri” (A) se creditează. Vânzarea propriu-zisă (Înregistrarea veniturilor) (la preţ de vânzare)  Cresc creanţele faţă de clienţi → contul 4111 „Clienţi” (A) se debitează.

TVA aferentă 19%.870 Operaţia 16 Se vând.350 Operaţia 15 Se obţin produse finite în valoare de 2.500 285 „Materii prime” „TVA deductibilă” % 301 4426 = 401 „Furnizori” 1. 77 . 5. produse finite.750 RON.500 855 b). Descărcarea din gestiune (Scoaterea din evidenţă) (la cost de producţie)  Scad stocurile de produse finite → contul 345 „Produse finite” (A) se creditează. Vânzarea propriu-zisă (Înregistrarea veniturilor) (la preţ de vânzare)  Cresc creanţele faţă de clienţi → contul 4111 „Clienţi” (A) se debitează.  Cresc veniturile provizorii ocazionate de obţinerea produselor finite → contul 711 „Variaţia stocurilor” (P) se creditează.785 1. „Cheltuieli cu materiile prime” 1.  Cresc veniturile din vânzarea produselor finite → contul 701 „Venituri din vânzarea produselor finite” (P) se creditează.350 601 = 301 „Materii prime” 1.  Cresc cheltuielile cu materiile prime → contul 601 „Cheltuieli cu materiile prime” (A) se debitează.500 RON.  Scad stocurile de materii prime → contul 301 „Materii prime” (A) se creditează.Bazele contabilităţii ========================================================= 1.870 „Produse finite” 345 = 711 „Variaţia stocurilor” 2. la preţ de vânzare de 4.  Creşte TVA colectată → contul 4427 „TVA colectată” (P) se creditează.870 RON (cost de producţie).350 RON (cost de achiziţie). pe credit comercial.785 Operaţia 14 Se dau în consum materii prime în valoare de 1.  Cresc stocurile de produse finite → contul 345 „Produse finite” (A) se debitează. 2.355 „Venituri din vânzarea produselor finite” „TVA colectată” 4. a).355 „Clienţi” 4111 = % 701 4427 5. Costul de producţie al produselor finite vândute este de 2.

500 „Alte titluri de plasament” 5081 = 5121 „Conturi la bănci în lei” 500 Operaţia 18 Se vând 75 de acţiuni la preţ de vânzare de 6 RON/acţiune. Preţul de achiziţie al acţiunilor este de 5 RON/acţiune. cât şi investiţiile financiare pe termen scurt. 75 acţiuni × 6 RON/acţiune = 450 RON → vânzare 75 acţiuni × 5 RON/acţiune = 375 RON → achiziţie 75 acţiuni × 1 RON/acţiune = 75 RON → câştig  Creşte disponibilul la bancă → contul 5121 „Conturi la bănci în lei” (A) se debitează.Bazele contabilităţii =========================================================  Scad veniturile provizorii ocazionate de obţinerea produselor finite → contul 711 „Variaţia stocurilor” (P) se debitează. ca resurse externe aflate pe termen imediat la dispoziţia întreprinderii. 2. 100 acţiuni × 5 RON/acţiune = 500 RON  Cresc investiţiile financiare pe termen scurt (titlurile de plasament) → contul 5081 „Alte titluride plasament” (A) se debitează. Particularităţile de contabilizare ale acestora vor fi surprinse în cele ce urmează: Operaţia 17 Se cumpără 100 de acţiuni la preţ de achiziţie de 5 RON/acţiune în scopul revânzării şi obţinerii unui câştig. iar încasarea se face direct în contul de la bancă. 450 „Conturi la bănci în lei” 5121 = % 5081 „Alte titluri de plasament” 450 375 78 . Plata se face direct din bancă.750 Lichidităţile vizează atât banii efectivi ai întreprinderii (disponibilul din contul de la bancă şi numerarul din casierie).  Cresc câştigurile din investiţii financiare pe termen scurt cedate → contul 7642 „Câştiguri din investiţii financiare pe termen scurt cedate” (P) se creditează.750 „Variaţia stocurilor” 711 = 345 „Produse finite” 2.  Scad investiţiile financiare pe termen scurt (titlurile de plasament) → contul 5081 „Alte titluride plasament” (A) se creditează.  Scade disponibilul la bancă → contul 5121 „Conturi la bănci în lei” (A) se creditează. În această categorie pot fi încadrate şi creditele bancare pe termen scurt. numite şi titluri de plasament (acţiunile cumpărate în scop speculativ).

785 b).Bazele contabilităţii ========================================================= 7642 „Câştiguri din investiţii financiare pe termen scurt cedate” 75 Operaţia 19 Conform extrasului de cont. a).  Cresc datoriile faţă de bancă → contul 5191 „Credite bancare pe termen scurt” (P) se creditează.000 RON.785 10.785 „Conturi la bănci în lei” 5121 = % 4111 461 „Clienţi” „Debitori diverşi” 11.600 RON. Plăţi  Scade disponibilul la bancă → contul 5121 „Conturi la bănci în lei” (A) se creditează.  Scad datoriile faţă de acţionari → contul 457 „Dividende de plată” (P) se debitează.785 RON. 79 . b). Încasări: .Clienţi 10. 11. prin intermediul acestuia s-au plătit datorii către furnizori în sumă de 235 RON. .000 1.Impozite şi taxe 64 RON.  Scad creanţele faţă de clienţi → contul 4111 „Clienţi” (A) se creditează.Furnizori 6. .Dividende 336 RON.000 336 64 „Furnizori” „Dividende de plată” „Alte impozite şi taxe” % 401 457 446 = 5121 „Conturi la bănci în lei” 7.000 6. Încasări  Creşte disponibilul la bancă → contul 5121 „Conturi la bănci în lei” (A) se debitează. 7.  Scad creanţele faţă de debitorii diverşi → contul 461 „Debitori diverşi” (A) se creditează.Debitori diverşi 1.  Scad datoriile faţă de stat → contul 446 „Alte impozite şi taxe” (P) se debitează. Plăţi: .000 Operaţia 20 Conform extrasului de cont al unui credit bancar pe termen scurt. prin contul curent s-au efectuat următoarele operaţii: a). .  Scad datoriile faţă de furnizori → contul 401 „Furnizori” (P) se debitează.

 Cresc cheltuielile cu telecomunicaţiile → contul 626 „Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii” (A) se debitează.  Cresc datoriile faţă de furnizori → contul 401 „Furnizori” (P) se creditează. „Cheltuieli cu materialele consumabile” 125 602 = 302 „Materiale consumabile” 125 Operaţia 22 Se primesc următoarele facturi de la furnizori: .  Cresc cheltuielile cu chiriile → contul 612 „Cheltuieli cu redevenţele. 401 = 5191 „Credite bancare pe termen scurt” 235 „Furnizori” 235 În cele ce urmează se va trece în revistă specificul contabilizării cheltuielilor şi veniturilor de exploatare.  Cresc cheltuielile cu transportul → contul 624 „Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal” (A) se debitează.  Cresc cheltuielile cu energia şi apa → contul 605 „Cheltuieli privind energia şi apa” (A) se debitează.  Cresc cheltuielile cu materialele consumabile → contul 602 „Cheltuieli cu materialele consumabile” (A) se debitează.Bazele contabilităţii =========================================================  Scad datoriile faţă de furnizori → contul 401 „Furnizori” (P) se debitează. . Operaţia 21 Se dau în consum materiale consumabile în sumă de 125 RON (cost de achiziţie). .Chirii 150 RON. .Energie şi apă 300 RON. . locaţiile de gestiune şi chiriile” (A) se debitează.Telecomunicaţii 125 RON.  Creşte TVA deductibilă → contul 4426 „TVA deductibilă” (A) se debitează. 952 300 75 „Cheltuieli privind energia şi apa” „Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile” % 605 611 = 401 „Furnizori” 952 80 .  Cresc cheltuielile cu reparaţiile → contul 611 „Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile” (A) se debitează.  Scad stocurile de materiale consumabile → contul 302 „Materiale consumabile” (A) se creditează. care sunt generate de activitatea curentă a întreprinderii.Reparaţii 75 RON. TVA aferentă acestor facturi este de 19%.Transport 150 RON.

Calculul salariilor brute  Cresc cheltuielile cu salariile → contul 641 „Cheltuieli cu salariile personalului” (A) se debitează.75% dacă acestea sunt păstrate la Direcţia Muncii). .000 641 = 421 „Personal .75% = 197. .Contribuţia angajatorului la fondul de garantare 0.Contribuţia angajatorului reprezentând fondul pentru concedii medicale şi indemnizaţii 0. . Calculul contribuţiei angajatorului la asigurările sociale (CAS) 1. de codul CAEN).25% dacă acestea sunt păstrate la sediul firmei şi 0.5% şi 4% în funcţie de obiectul de activitate al întreprinderii.Contribuţia angajatorului la asigurările sociale de sănătate (CASS) 7%. Calculul contribuţiei angajatorului la asigurările sociale de sănătate (CASS) 1. 81 . „Contribuţia unităţii la asigurările sociale” 197.75%. . „Cheltuieli cu salariile personalului” 1.75%. după cum urmează: .5 c).000 RON × 19.salarii datorate” (P) se creditează.000 RON şi contribuţiile angajatorului.25%.000 RON × 7% = 70 RON  Cresc cheltuielile privind contribuţia angajatorului la asigurările sociale de sănătate → contul 6453 „Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate” (A) se debitează.Contribuţia angajatorului la asigurările sociale (CAS) 19. .Bazele contabilităţii ========================================================= 150 150 125 152 „Cheltuieli cu redevenţele. locaţiile de gestiune şi chiriile” „Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal” „Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii” „TVA deductibilă” 612 624 626 4426 Operaţia 23 Se calculează salariile brute în sumă de 1. a).  Cresc datoriile faţă de personal → contul 421 „Personal .salarii datorate” 1.75% (este 0.5 6451 = 4311 „Contribuţia unităţii La asigurările sociale” 197. .Contribuţia angajatorului aferentă fondului de risc 1% (este între 0.000 b).Contribuţia angajatorului la asigurările de şomaj (CAŞ) 2%.Contribuţia angajatorului reprezentând comisionul pentru cărţile de muncă 0.  Cresc datoriile faţă de stat → contul 4311 „Contribuţia unităţii la asigurările sociale” (P) se creditează.5 RON  Cresc cheltuielile privind contribuţia angajatorului la asigurările sociale → contul 6451 „Contribuţia unităţii la asigurările sociale” (A) se debitează.

taxe şi vărsăminte asimilate” (P) se creditează. „Cheltuieli cu alte impozite. „Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate” „Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate” 70 6453 = 4313 70 d).taxe şi vărsăminte asimilate” 7. taxele şi vărsămintele asimilate → contul 635 „Cheltuieli cu alte impozite.taxe şi vărsăminte asimilate” (P) se creditează.taxe şi vărsăminte asimilate” 10 f).000 RON × 0.5 RON 82 . taxele şi vărsămintele asimilate → contul 635 „Cheltuieli cu alte impozite.5 g). Calculul contribuţiei angajatorului la fondul de garantare 1.000 RON × 2% = 20 RON  Cresc cheltuielile privind contribuţia angajatorului la asigurările de şomaj → contul 6452 „Contribuţia unităţii pentru asigurările de şomaj” (A) se debitează.25% = 2.  Cresc datoriile faţă de stat → contul 4371 „Contribuţia unităţii la fondul de şomaj” (P) se creditează.000 RON × 1% = 10 RON  Cresc cheltuielile cu impozitele. Calculul contribuţiei angajatorului la asigurările de şomaj (CAŞ) 1.75% = 7. taxe şi vărsăminte asimilate” (A) se debitează. Calculul contribuţiei angajatorului reprezentând comisionul pentru cărţile de muncă 1.Bazele contabilităţii =========================================================  Cresc datoriile faţă de stat → contul 4313 „Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate” (P) se creditează.  Cresc datoriile faţă de stat → contul 447 „Fonduri speciale .000 RON × 0. taxe şi vărsăminte asimilate” 10 635 = 447 „Fonduri speciale .5 RON  Cresc cheltuielile cu impozitele.5 635 = 447 „Fonduri speciale . Calculul contribuţiei angajatorului aferente fondului de risc 1.  Cresc datoriile faţă de stat → contul 447 „Fonduri speciale . „Cheltuieli cu alte impozite. taxe şi vărsăminte asimilate” 7. „Contribuţia unităţii pentru asigurările de şomaj” 20 6452 = 4371 „Contribuţia unităţii pentru asigurările de şomaj” 20 e). taxe şi vărsăminte asimilate” (A) se debitează.

5 Operaţia 24 Se influenţează datoria faţă de personal cu: .65 RON .5%. Întreprinderea preia şi suportă astfel datoriile personalului faţă de stat. „Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate” „Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate” 7.  Cresc datoriile faţă de stat → contul 4313 „Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate” (P) se creditează.000 RON × 0.5 635 = 447 „Fonduri speciale .Contribuţia angajaţilor la asigurările de şomaj (CAŞ) 1%.Impozit pe salarii 16%.5 h).000 RON × 6. „Cheltuieli cu alte impozite. taxe şi vărsăminte asimilate” 2. CAS = 1.  Cresc datoriile faţă de stat → contul 447 „Fonduri speciale . taxele şi vărsămintele asimilate → contul 635 „Cheltuieli cu alte impozite. .000 RON × 1% = 10 RON Baza de impozitare = 1.taxe şi vărsăminte asimilate” (P) se creditează. taxe şi vărsăminte asimilate” (A) se debitează.5 6453 = 4313 7.10 RON = 830 RON Impozit pe salarii = 830 RON × 16% = 133 RON  Scad datoriile faţă de personal → contul 421 „Personal .  Cresc datoriile faţă de stat → contul 4372 „Contribuţia personalului la fondul de şomaj” (P) se creditează.75% = 7.Contribuţia angajaţilor la asigurările sociale de sănătate (CASS) 6.95 RON . Calculul contribuţiei angajatorului la fondul pentru concedii medicale şi indemnizaţii 1.  Cresc datoriile faţă de stat → contul 4314 „Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate” (P) se creditează.  Cresc datoriile faţă de stat → contul 4312 „Contribuţia personalului la asigurările sociale” (P) se creditează.salarii datorate” (P) se debitează.Bazele contabilităţii =========================================================  Cresc cheltuielile cu impozitele.5% = 65 RON CAŞ = 1. . diminuându-şi astfel datoria faţă de personal legată de salarii.Contribuţia angajaţilor la asigurările sociale (CAS) 9.5% = 95 RON CASS = 1.5 RON  Cresc cheltuielile privind contribuţia angajatorului la asigurările sociale de sănătate → contul 6453 „Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate” (A) se debitează. 83 . .5%.000 RON .taxe şi vărsăminte asimilate” 2.000 RON × 9.

b).salarii datorate” 421 = % 4312 4314 4372 444 303 „Contribuţia personalului la asigurările sociale” „Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate” „Contribuţia personalului la fondul de şomaj” „Impozitul pe venituri de natura salariilor” 95 65 10 133 Operaţia 25 Se ridică. suma de 697 RON din care se achită salariile nete. Plata salariilor nete Salarii brute = 1.salarii datorate” 421 = 5311 „Casa în lei” 697 În continuare vor fi trecute în revistă principalele operaţii privind lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar: diferenţe cantitative de inventar. Operaţia 26 84 .000 RON Reţineri = 303 RON Salarii nete = 697 RON  Scade numerarul din casierie → contul 5311 „Casa în lei” (A) se creditează.  Scad datoriile faţă de personal → contul 421 „Personal . regularizări şi. din contul de la bancă.Bazele contabilităţii =========================================================  Cresc datoriile faţă de stat → contul 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor” (P) se creditează. determinarea şi repartizarea rezultatului net. 697 „Casa în lei” 5311 = 5121 „Conturi la bănci în lei” 697 În practică. nu în ultimul rând. această operaţie presupune contul intermediar 581 „Viramente interne”. amortizări şi ajustări pentru depreciere. 697 „Personal . în numerar. a).salarii datorate” (P) se debitează.  Creşte numerarul din casierie → contul 5311 „Casa în lei” (A) se debitează. Ridicarea de numerar  Scade disponibilul la bancă → contul 5121 „Conturi la bănci în lei” (A) se creditează. 303 „Personal .

Se constată.5 c). acesta se contabilizează.  Cresc cheltuielile privind mărfurile → contul 607 „Cheltuieli privind mărfurile” (A) se debitează. 178. la inventarierea mărfurilor. un minus de 100 kg. 37. Se constată.5 „Cheltuieli privind mărfurile” 607 = 371 „Mărfuri” 12.5 RON/kg = 37. 301 = 601 „Cheltuieli cu materiile prime” 5 „Materii prime” 5 B.5 „Cheltuieli privind mărfurile” 607 = 371 „Mărfuri” 37.5 RON).25 kg × 0.5 b). TVA aferentă 19% (28. 12. Înregistrarea minusului imputabil (la cost de achiziţie)  Scad stocurile de mărfuri → contul 371 „Mărfuri” (A) se creditează.  Scad cheltuielile cu materiile prime → contul 601 „Cheltuieli cu materiile prime” (A) se creditează. Întrucât minusul de inventar este unul cantitativ.5 RON/kg = 12. care se regularizează astfel: . a). la inventarierea materiilor prime. Înregistrarea minusului neimputabil  Scad stocurile de mărfuri → contul 371 „Mărfuri” (A) se creditează.5 RON (cost de achiziţie) sunt considerate pierderi normale .  Cresc veniturile din imputări → contul 7588 „Alte venituri de exploatare” (P) se creditează.5 „Alte creanţe în legătură 4282 = % 178.75 kg × 0.5 RON (cost de achiziţie) se impută gestionarului la 75 kg × 2 RON/kg = 150 RON (preţ de vânzare). Întrucât plusul de inventar este unul cantitativ. un plus de 5 kg × 1 RON/kg = 5 RON.  Creşte TVA colectată → contul 4427 „TVA colectată” (P) se creditează. Înregistrarea imputării (la preţ de vânzare cu TVA)  Cresc creanţele faţă de gestionar → contul 4282 „Alte creanţe în legătură cu personalul” (A) se debitează.5 85 . acesta se contabilizează.  Cresc stocurile de materii prime → contul 301 „Materii prime” (A) se debitează.Bazele contabilităţii ========================================================= A.  Cresc cheltuielile privind mărfurile → contul 607 „Cheltuieli privind mărfurile” (A) se debitează.

„Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” 305 6811 = 281 „Amortizări privind imobilizările corporale” 305 Similar calculului amortizării.  Creşte valoarea ajustărilor pentru deprecierea mărfurilor → contul 397 „Ajustări pentru deprecierea mărfurilor” (P) se creditează. care vizează deprecieri ireversibile.  Scade valoarea ajustărilor pentru deprecierea materiilor prime → contul 391 „Ajustări pentru deprecierea materiilor prime” (P) se debitează.  Cresc veniturile din reluarea ajustărilor pentru depreciere → contul 7814 „Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante” (P) se creditează. care vizează deprecieri reversibile. Când rămân fără obiect. acestea se reiau la venituri (se anulează). în contabilitate se calculează şi ajustări pentru depreciere.  Cresc cheltuielile privind ajustările pentru depreciere → contul 6814 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante” (A) se debitează.5 Operaţia 27 Se calculează amortizări aferente exerciţiului financiar în sumă de 305 RON. Operaţia 28 A.  Creşte fondul de amortizare → contul 281 „Amortizări privind imobilizările corporale” (A) se creditează. Se calculează ajustări pentru deprecierea mărfurilor în sumă de 25 RON. „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante” 25 6814 = 397 „Ajustări pentru deprecierea mărfurilor” 25 B. „Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante” 10 „Ajustări pentru deprecierea materiilor prime” 391 = 7814 10 86 .  Cresc cheltuielile cu amortizările → contul 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” (A) se debitează. Se reiau la venituri ajustări pentru deprecierea materiilor prime în sumă de 10 RON.Bazele contabilităţii ========================================================= cu personalul” 7588 4427 „Alte venituri din exploatare” „TVA colectată” 150 28.

5 532 87 . din cheltuiala de 150 RON.  Cresc cheltuielile înregistrate în avans → contul 471 „Cheltuieli înregistrate în avans” (A) se debitează.548. 120 „Cheltuieli înregistrate în avans” 471 = 612 „Cheltuieli cu redevenţele.080.  Scad cheltuielile cu chiriile → contul 612 „Cheltuieli cu redevenţele. locaţiile de gestiune şi chiriile” (A) se creditează.5 RON .5 „TVA deductibilă” „TVA de plată” 1.080. aferentă chiriilor (operaţia 22).5 RON (operaţia 7) + (operaţia 11) + (operaţia 13) + (operaţia 22) TVA colectată = (operaţia 10) + (operaţia 12) + (operaţia 16) + (operaţia 26) TVA deductibilă < TVA colectată → TVA de plată = TVA colectată . TVA deductibilă = 304 RON 807.5 RON 285 RON 152 RON 1. 120 RON reprezintă chiria plătită anticipat pentru exerciţiul viitor.080.TVA deductibilă = = 2.1. fiind redată prin contul 4423 „TVA de plată” (cont de pasiv).5 „TVA colectată” 4427 = % 4426 4423 2.Bazele contabilităţii ========================================================= Operaţia 29 Se constată că.  TVA deductibilă > TVA colectată → TVA de recuperat. Operaţia 30 Se regularizează TVA.548.5 RON 285 RON 912 RON 855 RON 28.5 RON 2. locaţiile de gestiune şi chiriile” 120 La finele exerciţiului financiar.548. fiind redată prin contul 4424 „TVA de recuperat” (cont de activ). În principiu.5 RON = 532 RON 2. pot surveni următoarele două situaţii:  TVA deductibilă < TVA colectată → TVA de plată. care reprezintă o creanţă faţă de stat. care reprezintă o datorie faţă de stat.080. are loc regularizarea (închiderea) TVA deductibile şi TVA colectate prin TVA de plată sau TVA de recuperat.

Operaţia 31 Se închid conturile de venituri şi cheltuieli. Soldul final creditor al contului 121 „Profit sau pierdere” exprimă un rezultat favorabil (profit).500 4.800 120 4.050 1.345 2.500 4. Închiderea conturilor de cheltuieli 10.345 125 300 75 30 150 125 1. a).5 77. Închiderea conturilor de venituri 11.345 „Profit sau pierdere” 121 = % 6583 607 601 602 605 611 612 624 626 641 6451 6453 6452 „Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital” „Cheltuieli privind mărfurile” „Cheltuieli cu materiile prime” „Cheltuieli cu materialele consumabile” „Cheltuieli privind energia şi apa” „Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile” „Cheltuieli cu redevenţele.500 75 150 10 „Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital” „Venituri din vânzarea mărfurilor” „Variaţia stocurilor” „Venituri din vânzarea produselor finite” „Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate” „Alte venituri din exploatare” „Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante” % 7583 707 711 701 7642 7588 7814 = 121 „Profit sau pierdere” 11. în timp ce soldul final debitor al contului 121 „Profit sau pierdere” exprimă un rezultat nefavorabil (pierdere).  Conturile de cheltuieli se creditează prin debitarea contului 121 „Profit sau pierdere”.155 b). locaţiile de gestiune şi chiriile” „Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal” „Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii” „Cheltuieli cu salariile personalului” „Contribuţia unităţii la asigurările sociale” „Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate” „Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj” 10.155 1.000 197.5 20 88 . la sfârşitul exerciţiului financiar se închid conturile de venituri şi cheltuieli astfel:  Conturile de venituri se debitează prin creditarea contului 121 „Profit sau pierdere”.Bazele contabilităţii ========================================================= De asemenea.

155 RON .10. se determină rezultatul brut al exerciţiului. iar prin scăderea impozitului se obţine rezultatul net al exerciţiului.345 RON = 810 RON Impozit pe profit = = 16% × Profit brut = = 16% × 810 RON = 130 RON Profit net = = Profit brut .130 RON = 680 RON Operaţia 32 Se calculează impozitul pe profit şi se afectează rezultatul exerciţiului cu această cheltuială. a). rezultatul net poate fi repartizat pe destinaţii. acesta se impozitează.345 RON 11. 121 „Profit sau pierdere” Cheltuieli Venituri Cheltuieli totale = Venituri totale = 10.Impozit pe profit = = 810 RON . În situaţia în care rezultatul este profit. taxe şi vărsăminte asimilate” „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante” 20 305 25 Ulterior închiderii conturilor de venituri şi cheltuieli.Cheltuieli totale = = 11.Bazele contabilităţii ========================================================= 635 6811 6814 „Cheltuieli cu alte impozite. Influenţarea rezultatului exerciţiului cu cheltuiala privind impozitul pe profit 121 = 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” 130 „Profit sau pierdere” 130 În urma impozitării rezultatului brut. care poate fi profit sau pierdere.  Cresc datoriile faţă de stat → contul 4411 „Impozitul pe profit” (P) se debitează. Calculul impozitului pe profit  Cresc cheltuielile privind impozitul pe profit → contul 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” (A) se debitează. „Cheltuieli cu impozitul pe profit” 130 691 = 4411 „Impozitul pe profit” 130 b). astfel: 89 .155 RON Profit brut = = Venituri totale .

la finele exerciţiului financiar (31. 40 RON din profit se distribuie sub formă de rezerve legale. În prima zi a anului următor (01.12 anul curent). Operaţia 33 Se distribuie profitul net astfel: .275 RON Mai sunt necesare rezerve în sumă de 1. 300 RON sub formă de dividende.000 RON + 500 RON + 875 RON) = = 20 % × 6. după aprobarea Situaţiilor Financiare Anuale în cadrul exerciţiului financiar următor (31.300 RON = 975 RON 5% ×Profit brut = 5% × 810 RON = 40 RON Astfel. . iar restul se reportează.  Pentru distribuire de dividende.03 anul următor). 200 RON pentru majorarea capitalului social.12) 680 „Repartizarea profitului” 129 = % 106 117 „Rezerve” „Rezultatul reportat” 680 40 640 b). până la 20% din capitalul social).375 RON = 1. .03) 500 „Rezultatul reportat” 117 = % 457 1012 „Dividende de plată” „Capital subscris vărsat” 500 300 200 90 .Bazele contabilităţii =========================================================  Pentru rezerve legale.Dividende 300 RON.275 RON . În ultima zi a anului curent (31. După aprobarea Situaţiilor Financiare Anuale (31. Rezerve legale = 5% × Profitul brut (până se ajunge la 20% din Capitalul social) Rezerve deţinute = 300 RON 20% × Capital social = = 20% × (5.Restul se reportează.Majorare de capital social 200 RON.01) 680 „Profit sau pierdere” 121 = 129 „Repartizarea profitului” 680 c).Rezerve legale dacă este cazul. Înregistrările contabile vor fi următoarele: a). . majorare de capital social şi alte destinaţii. până se ajunge la cuantumul maxim (5% din profitul brut.

Tratat de contabilitate financiară ( volumul II). Editura Economică. P.. Ionaşcu. I.. Bucureşti. Bucureşti. N. 2004. D.. Editura Multimedia. Ionaşcu.. Feleagă. C. Arad. Editura Economică. 3. 2. N.. Nicolaescu. Belean. 2000. Feleagă. 91 ..Bazele contabilităţii ========================================================= BIBLIOGRAFIE 1. Bazele contabilităţii.. Malciu.. L. Cameniţă. I. 1998. Tratat de contabilitate financiară (volumul I).

locul de emitere etc.  Prezentarea principalelor funcţii ale registrelor contabile. documentelor contabile de sinteză si a celor de raportare financiară. cum sunt benzile magnetice. stocare şi verificare a datelor şi informaţiilor contabile prin intermediul modelelor şi procedurilor proprii metodei contabilităţii şi includ: Registrul-Jurnal.. 2000 92 . prelucrarea. a registrelor contabile şi a documentelor contabile de sinteză şi de raportare financiară.Bazele contabilităţii ========================================================= CAPITOLUL X Documentele contabile şi principiul justificării faptelor § Obiective  Cunoaşterea regulilor de gestionare a documentelor contabile. stocarea şi transmiterea datelor şi informaţiilor contabile referitoare la patrimoniul şi rezultatele întreprinderilor şi a altor unităţi patrimoniale. funcţia de analiză economico-financiară sau funcţia de control. § Noţiuni – cheie  document contabil  document justificativ  registru contabil  situatie financiară anuală 10. Documentele contabile se pot clasifica după multiple criterii. Registrul Cartea-Mare. funcţiile. documentele contabile sunt:  Documentele justificative. dar şi unii purtători de informaţii utilizaţi în prelucrarea informatizată a datelor. printre care: funcţia informaţională. care au rol de memorizare scriptică. După rolul şi locul în fazele fluxului informaţional. Belean P. care au rolul de centralizare. prin intermediul cărora se realizează culegerea. Bazele contabilităţii. culegere şi consemnare a datelor referitoare la activitatea economică şi financiară şi sunt considerate documente de intrare în sistemul informaţional contabil. funcţia de mijloc de probă în justiţie. Contul de Profit şi Pierdere etc.. fiind astfel documente de ieşire din sistemul sau fluxul informaţional contabil şi cuprinzând Bilanţul. Registrul Inventar.. modul de reglementare a conţinutului şi formei.  Registrele contabile. 32 Cameniţă D.d. registrele auxiliare. Editura Multimedia. discurile magnetice ş. sintetizare şi transmitere a informaţiilor către utilizatorii interni şi externi. Nicolaescu C.m. Arad. Documentele contabile îndeplinesc multiple funcţii.  Definirea şi clasificarea documentelor justificative. printre care: rolul şi locul în fazele fluxului informaţional. Înscrisurile şi ceilalţi suporţi de date utilizate în contabilitate pot fi: formularele confecţionate din hârtie.1 Definiţia. balanţele de verificare a conturilor etc. funcţia gestionară.  Documentele contabile de sinteză şi raportare contabilă (situaţiile financiare anuale).a. clasificarea şi regulile generale de gestionare a documentelor contabile32 Documentele contabile pot fi definite ca fiind înscrisuri sau alţi suporţi de date. care au rolul de prelucrare (tratare).

note de plată etc. evidenţa. state de plată a salariilor etc. care sunt acelea al căror conţinut şi formă sunt stabilite potrivit uzanţelor sau specificului activităţii întreprinderilor. cu denumirea şi codul lor. structurii şi formei.  Documentele contabile interne. Regulile generale privind gestionarea documentelor contabile sunt reguli referitoare la redactarea. Regulile referitoare la întocmirea (redactarea) documentelor contabile (documente justificative. trate emise de către furnizori sau alţi creditori. documentele de sinteză şi o parte a documentelor justificative cum sunt procese verbale de recepţie a activelor fixe. Editura Cartimex. bănci.  Documentele contabile externe. În România. note de recepţie şi constatare de diferenţe. documentele contabile se împart în documente interne şi externe. majoritatea documentelor contabile sunt tipizate. instituţii publice etc. În această categorie se includ toate formele de registre. cele mai importante fiind următoarele:  Înscrierea datelor şi informaţiilor în documentele contabile se face manual sau cu mijloace de prelucrare automată a datelor. registre. 93 . documentele contabile se subdivid în documente tipizate şi documente netipizate. sintetizarea şi transmiterea informaţiilor către utilizatori (Sursa : M. care sunt emise de către subdiviziunile organizatorice ale întreprinderii au fie o circulaţie internă. care sunt acelea al căror conţinut. extrase de cont bancare. Bilanţ etc. formă şi structură sunt supuse unor reguli obligatorii şi unitare.  Documentele netipizate. Ele nu sunt supuse nici unei normalizări. 1994) După modul de reglementare a conţinutului.) sunt primite de întreprindere şi includ facturi pentru cumpărare. Ristea. stocarea şi verificarea datelor Centralizarea. Bucureşti. circulaţia şi păstrarea lor în cadrul structurilor organizatorice ale întreprinderii. Noul sistem contabil din România.Bazele contabilităţii ========================================================= O schemă a clasificării documentelor contabile după rolul şi locul lor în fluxul informaţional este prezentată în cele ce urmează: Registre contabile (Fişiere contabile) Documente contabile de sinteză (Situaţii financiare anuale) Documente justificative Date de intrare Informaţii de ieşire Memorarea şi consemnarea fluxului patrimonial şi a rezultatelor Prelucrarea.  Datele şi informaţiile înscrise în documentele contabile trebuie să fie lizibile. fie o circulaţie externă.  Documentele contabile tipizate. într-un “nomenclator al modelelor şi formularelor tipizate comune privind activitatea financiară şi contabilă”.) sunt formulate explicit în Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii. fiind prevăzute. bonuri de consum. După locul emiterii. care sunt emise de către terţi (furnizori.

Bazele contabilităţii
=========================================================

 Nu sunt admise ştersături, răzături, modificări sau alte asemenea intervenţii ulterioare întocmirii sau înregistrării documentelor contabile. Eventualele erori se corectează în documentele justificative prin tăierea textului sau cifrei greşite cu o linie, şi înscrierea textului sau cifrei corecte însoţite de semnătura persoanei care a efectuat corectura. Înregistrările în registrele Jurnal şi Cartea Mare, se corectează prin stornare. Greşelile din unele documente justificative nu se corectează, documentul respectiv anulându-se şi păstrându-se pentru verificare, cum este cazul unor documente de trezorerie.  Nu sunt admise spaţii libere în cuprinsul documentelor contabile, acestea anulându-se cu linii diagonale. Evidenţa documentelor contabile necompletate se ţine după regulile generale ale contabilităţii stocurilor la contul cu o dezvoltare analitică pe feluri de documente, cantitativ şi valoric, dublată de o evidenţă operativă ţinută de gestionar, la locul de păstrare, pe feluri de documente, numai cantitativ, cu ajutorul fişelor de magazie. Circulaţia (circuitul) documentelor contabile este drumul parcurs de fiecare document de la emiterea, sau de la intrarea în întreprindere, până la arhivare (clasare). Această mişcare a documentelor în cadrul subdiviziunilor organizatorice ale întreprinderii, trebuie să se desfăşoare într-un timp cât mai scurt, fără staţionări inutile, satisfăcând, totodată, toate cerinţele informaţionale ale fiecărui compartiment de activitate al întreprinderii. În întreprinderile mari şi mijlocii, circulaţia documentelor dobândeşte o dimensiune şi o importanţă considerabilă, în scopul asigurării, la termenele stabilite, a informaţiilor de sinteză necesare ansamblului de utilizatori. La aceste întreprinderi un instrument util este flow-chart-ul sau diagrama circuitului documentului, denumită şi ordinogramă.  Regulile referitoare la păstrarea documentelor contabile sunt stabilite în scopul îndeplinirii funcţiilor de mijloc de probă şi de control şi, în general, pentru a putea reconstitui, la cerere, orice operaţie economică şi financiară. Aceste reguli sunt prevăzute de actele normative din România Este recomandabil ca toate aceste norme şi uzanţe referitoare la întocmirea şi gestionarea documentelor contabile să fie cuprinse şi sistematizate, cel puţin în întreprinderile mari, într-un ansamblu coerent, sub forma manualului de proceduri ale organizării contabilităţii.

10.2 Documentele justificative
Documentele justificative, denumite şi piese justificative sau acte justificative sunt acte scrise în care se memorizează şi se menţionează date referitoare la operaţiile economice, de regulă în momentul şi la locul desfăşurării lor, cu scopul de a servi ca dovadă a înfăptuirii lor şi ca bază a înregistrării lor în contabilitate. Conţinutul şi forma documentelor justificative depind de specificul operaţiilor economice la care se referă. Orice document justificativ trebuie să conţină câteva elemente principale, printre care pot fi enumerate: Denumirea documentului , numărul (seria) şi data întocmirii lui, denumirea, emblema (sigla), sediul şi numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului al întreprinderii emitente, părţile care participă la efectuarea operaţiunii (în cazul facturii, alături de elementele de identificare ale emitentului (vânzătorului), se înscriu şi datele referitoare la identificarea cumpărătorului: denumirea firmei, adresa etc.), conţinutul operaţiei economice, datele cantitative şi valorice referitoare la comensurarea şi evaluarea operaţiei economice, semnăturile persoanelor care răspund de aprobarea, efectuarea, vizarea, verificarea şi înregistrarea în
94

Bazele contabilităţii
=========================================================

contabilitate a operaţiei, alte elemente determinate de specificul operaţiei, menite să asigure date cât mai complete asupra conţinutului acesteia. Datele care reprezintă conţinutul documentelor justificative pot fi date fixe şi date variabile. Datele fixe au caracter repetitiv şi general, fiind de regulă, tipărite pe document. Datele variabile sunt specifice operaţiei având în acest scop spaţii libere care se completează în momentul efectuării operaţiei economice. Din acest punct de vedere se deosebesc următoarele tipuri principale de documente:  Chestionar, în care datele apar sub formă descriptivă (diferite tipuri de procese-verbale);  Tabelar, în care datele sunt dispuse pe rânduri şi coloane (formă matricială), cum este cazul statului de salarii;  Pe zone, în care se îmbină elementele descriptive cu forma tabelară (matricială), cum este cazul facturii. Documentele justificative pot fi clasificate, după natura şi felul operaţiilor pe care le cuprind, în două categorii şi anume: documente justificative de bază şi documente justificative recapitulative.  Documentele sau piesele justificative de bază cuprind date despre operaţii izolate fiind întocmite la locul şi în momentul producerii acestora. De aceea ele mai sunt cunoscute şi sub denumirea de documente justificative primare deoarece cuprind date care se referă pentru prima oară la operaţia respectivă.
 Documentele sau piesele justificative recapitulative sunt acelea care centralizează datele din mai multe documente de bază de acelaşi fel (datele cuprinse în bonurile de consum de materii prime dintr-o anumită perioadă).

10.3 Registrele contabile
Registrele contabile sunt documentele în care se înregistrează, pe baza documentelor justificative, operaţiile economice şi financiare curente, cu scopul obţinerii periodice a informaţiilor contabile de sinteză privind situaţia patrimoniului şi a rezultatelor întreprinderii. Registrele contabile îndeplinesc, printre altele, următoarele funcţii:  Sunt mijloace de prelucrare (tratare) a datelor şi informaţiilor potrivit principiilor, regulilor şi metodelor specifice contabilităţii.  Permit reconstituirea şi validarea operaţiilor economice, după efectuarea lor.  Reprezintă instrumentele principale ale controlului de gestiune desfăşurat de către diferitele organisme de control intern şi extern (cenzori, fisc, alte organisme de control ale Ministerului Finanţelor Publice etc.).  Constituie sursa informaţiilor destinate redactării documentelor de sinteză (Situaţiilor Financiare Anuale) transmise utilizatorilor interni şi externi ai acestor informaţii contabile.  Constituie mijloace de probă în justiţie, dacă sunt îndeplinite condiţiile de formă şi conţinut specifice fiecărei forme de registru.

10.4 Documentele contabile de sinteză şi de raportare financiară
Documentele contabile de sinteză şi de raportare financiară, denumite şi Situaţii Financiare Anuale, pot fi definite ca fiind situaţiile periodice care prezintă patrimoniul şi rezultatele întreprinderii. Ele cuprind cel puţin Bilanţul, Contul de Profit
95

Bazele contabilităţii
=========================================================

şi Pierdere, Situaţia fluxurilor de numerar, Situaţia modificării capitalurilor proprii şi Notele explicative. Obiectivul de bază al documentelor de sinteză este acelaşi cu cel care a fost cuprins şi în definiţia dată obiectului contabilităţii şi anume: „redarea imaginii fidele, clare şi complete asupra patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor întreprinderii”. Scopul elaborării şi difuzării documentelor de sinteză şi de raportare financiară este acela de a servi ca surse de fundamentare a deciziilor de către diferiţii utilizatori ai informaţiei contabile. În acest scop, informaţiile cuprinse în documentele de sinteză şi de raportare financiară trebuie să îndeplinească anumite caracteristici printre care pot fi menţionate:  Fiabilitatea, adică să prezinte încredere, siguranţă în folosirea lor de către beneficiari.  Relevanţa, care presupune ca informaţiile transmise să se refere la aspecte importante, semnificative ale faptelor şi evenimentelor la care se referă.  Comparabilitatea, atât în timp, adică să reflecte evoluţia de la o perioadă la alta, cât şi în spaţiu, adică să se poată referi la două sau mai multe întreprinderi de acelaşi fel.  Obiectivitatea, care presupune concordanţa dintre informaţii şi realitate.  Comprehensibilitatea, adică să poată fi înţelese cu uşurinţă, să fie accesibile utilizatorilor.
§ Teste de aotoevaluare

1. 2. 3. 4. 5.

Definiţi documentele contabile. Care sunt funcţiile documentelor contabile? Comentaţi regulile de gestionare a documentelor contabile. Cum se clasifică documentele contabile? Comentaţi rolul documentelor justificative, al registrelor contabile şi al documentelor contabile de sinteză.

BIBLIOGRAFIE 1. Cameniţă, D., Belean, P., Nicolaescu, C., 2000, Bazele contabilităţii, Arad, Editura Multimedia. 2. Feleagă, N., Malciu, L., Bunea, Şt., 2002, Bazele contabilităţii - o abordare europeană şi internaţională, Bucureşti, Editura Economică. 3. Feleagă, N., Malciu, L., 2005, Contabilitate financiară, o abordare europeană şi internaţională, Bucureşti, Editura Infomega. 4. Feleagă, N., Ionaşcu, I., 1998, Tratat de contabilitate financiară (volumul I), Bucureşti, Editura Economică. 5. Feleagă, N., Malciu, L., Ionaşcu, I., 2004, Tratat de contabilitate financiară ( volumul II), Bucureşti, Editura Economică. 6. *** 2005, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), Editura CECCAR 7. *** OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. 8. *** Legea contabilităţii nr. 82/1991.
96

Bazele contabilităţii ========================================================= 97 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->