Calculul sarpantei din lemn

Date generale:
Cladirea de locuinte este situata in Oradea
Regimul de inaltime: P+5+M
Pentru executarea sarpantei se folosesc elemente din lemn masiv ecarisat de
rasinoase cu urmatoarele caracteristici:
Clasa C22 de calitate a lemnului
Clasa I de exploatare
Invelitoarea este din tigla metalica profilata
Panta invelitorii este de 25 grade
Dimensiunile in plan ale cladirii
Deschiderea transversala: 12.80m -
Lungimea totala: 18.15m -
Inaltimea la streasina:19.89 m -
Inaltimea la coama:22.755 m -
Inaltimea sarpantei:2.865 m -
Rezistentele (k) caracteristice pentru lemnul masiv de rasinoase -
la incovoiere f
mk
22
N
mm
2
:=
la intindere paralela cu fibrele f
t0k
13
N
mm
2
:=
la intindere perpendiculara pe fibre f
t90k
0.3
N
mm
2
:=
la compresiune paralela cu fibrele f
c0k
20
N
mm
2
:=
la compresiune perpendiculara pe fibre f
c90k
5.1
N
mm
2
:=
la forfecare f
vk
2.4
N
mm
2
:=
Valorile modulului de elasticitate pentru lemnul de rasinoase -
modulul de elasticitate paralel cu fibrele E
0med
10000
N
mm
2
:=
modulul de elasticitate longitudinal caracteristic E
0.05
6700
N
mm
2
:=
Densitatea aparenta -
ρ
C22
3.4
kN
m
3
:=
1
Pentru dimensiunile in plan si in elevatie ale cladirii se alege o sarpanta cu popi verticali,
avand schema de calcul si dimensiunile din figura de mai jos:
imagineee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1
1.Evaluarea incarcarilor
Invelitoare - tigla profilata - - - 50 1.35 67.5
Sipci 5.8 3.8 5 2.755 1.35 3.71925
Folie anti-condens - - - 1 1.35 1.35
Astereala - 2.8 5 15 1.35 20.25
Vata minerala - 10 10 10 1.35 13.5
Capriori 10 17 5 12.142857 1.35 16.392857
Bariera de vapori - - - 1 1.35 1.35
Sistem gips carton - - - 15 1.35 20.25
Total 106.89786 144.31211
gpn
[daN/m^2]
n
gpc
[daN/m^2]
Denumire element b[cm] h[cm]
densitate
[kN/m^3]
A.Incarcari permanente
Incarcari normate Incarcari de calcul
Tigla profilata q
N.tigla
50
daN
m
2
:= q
C.tigla
67.5
daN
m
2
:=
Sipca q
N.sipca
2.76
daN
m
2
:= q
C.sipca
3.72
daN
m
2
:=
2
Folie
anti-condens
q
N.folie
1
daN
m
2
:= q
C.folie
1.35
daN
m
2
:=
Astereala q
N.ast
15
daN
m
2
:= q
C.ast
20.25
daN
m
2
:=
Vata minerala - 10 cm q
N.vata
10
daN
m
2
:= q
C.vata
13.5
daN
m
2
:=
Caprior q
N.caprior
12.15
daN
m
2
:= q
C.caprior
16.4
daN
m
2
:=
Bariera de vapori q
N.bv
1
daN
m
2
:= q
C.bv
1.35
daN
m
2
:=
Sistem gips carton q
N.rigips
15
daN
m
2
:= q
C.rigips
20.25
daN
m
2
:=
q
C.tot.p
q
C.tigla
q
C.sipca
+ q
C.folie
+ q
C.ast
+ q
C.vata
+ q
C.caprior
+
q
C.bv
q
C.rigips
+ +
... 144.32
daN
m
2
· = :=
B.Incarcari variabile
1.Actiunea vantului - conform indicativ SR EN 1991-1-1-4-2006
w
e
q
p
z
e
( )
c
pe
· := q
p
presiunea vantului pe suprafata exterioara
q
p
z
e
( )
c
e
z ( ) q
b
· := c
e
presiunea dinamica de varf
c
e
2.2 := coeficientul de expunere
q
b
1
2
ρ · v
b
2
· := ρ presiunea vitezei de referinta
ρ 1.25
kg
m
3
:= densitatea aerului
v
b
c
dir
c
season
· v
b0
· := c
dir viteza de referinta a vantului
c
dir
1 := coeficient de directie
c
season
1 := factor de anotimp
v
b0
30
m
s
:= viteza de referinta - Oradea
v
b
c
dir
c
season
· v
b0
· 30
m
s
= :=
q
b
1
2
ρ v
b
2
· 0.563
kN
m
2
· = :=
3
q
p
c
e
q
b
· 1.238
kN
m
2
· = :=
c
pe
coeficient de presiune exterioara
unghiul de panta F G H I J
25 cpe.10 cpe.10 cpe.10 cpe.10 cpe.10
Φ=0 0.7 0.7 0.4 -0.4 -0.5
Φ=90 -1.1 -1.4 -0.8 -0.5 -
Coeficientii de presiune pentru acoperis cu 2 pante
c
p.e
0.7 := w
e
q
p
c
p.e
· 0.866
kN
m
2
· = := w
e.C
1.5 w
e
· 1.299
kN
m
2
· = :=
c
p.i
1.4 ÷ := w
i
q
p
c
p.i
· 1.732 ÷
kN
m
2
· = := w
i.C
1.5 w
i
· 2.599 ÷
kN
m
2
· = :=
2.Actiunea zapezii - conform SR EN 1991-1-3-2005
s µ
i
c
e
· c
t
· s
k
· := µ
i
c
e
1 := coeficient de expunere al amplasamentului
c
t
1 := coeficient termic
valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol
in amplasamentul constructiei - Oradea [daN/m^2] s
k
150
daN
m
2
:=
α 25 := panta acoperisului
4
coeficientul de forma pentru incarcarea din zapada pentru 0 < α < 30 si acoperis cu 2
pante
µ
1
0.8 :=
µ
2
0.8 0.8
α
30
· + 1.467 = :=
s
k1
µ
1
c
e
· c
t
· s
k
· 120
daN
m
2
· = :=
s
k2
0.5µ
1
c
e
· c
t
· s
k
· 60
daN
m
2
· = :=
s
k3
µ
2
c
e
c
t
· s
k
· 220
daN
m
2
· = :=
S
N
max s
k1
s
k2
. s
k3
.
( )
220
daN
m
2
· = := S
C
S
N
1.5 · 330
daN
m
2
· = :=
3.Incarcarea utila - om pe acoperis
Q
N
100daN := Q
C
Q
N
1.5 · 150 daN · = :=
5
Rezistentele (c) de calcul pentru lemnul masiv de rasinoase -
γ
M
1.3 := coeficient partial de siguranta privind materialul - pentru SLU
k
mod.p
0.6 := coeficient care tine seama de variatia rezistentei - incarcari permanente
k
mod.v
0.8 := coeficient care tine seama de variatia rezistentei - incarcari variabile
k
mod
k
mod.p
q
C.tot.p
· k
mod.v
S
C
· +
q
C.tot.p
S
C
+
0.739 = := f
kd
k
mod
f
k
γ
M
· :=
f
k
la incovoiere f
md
k
mod
f
mk
γ
M
· 12.509
N
mm
2
· = :=
la forfecare f
vd
k
mod
f
vk
γ
M
· 1.365
N
mm
2
· = :=
la compresiune paralela cu fibrele f
c0d
k
mod
f
c0k
γ
M
· 11.371
N
mm
2
· = :=
la compresiune perpendiculara pe fibre f
c90d
k
mod
f
c90k
γ
M
· 2.9
N
mm
2
· = :=
2.Dimensionarea elementelor din lemn
A.Dimensionarea sipcilor
Schema de calcul a sipcilor -
Sipcile - se considera simplu rezemate
- se verfica la incovoiere oblica
distanta dintre sipci d
s
0.4m :=
distanta dintre capriori d
c
1m :=
unghiul invelitoriii α 25° :=
latime sipca b
s
5.8cm :=
inaltime sipca h
s
5.8cm :=
Caracteristicile sectiunii -
W
s.x
b
s
h
s
2
·
6
32.519 cm
3
· = := W
s.y
h
s
b
s
2
·
6
32.519 cm
3
· = :=
I
s.x
b
s
h
s
3
·
12
94.304 cm
4
· = := I
s.y
h
s
b
s
3
·
12
94.304 cm
4
· = :=
A
s
b
s
h
s
· 33.64 cm
2
· = :=
6
Evaluarea incarcarilor -
Permanente - de calcul -
Invelitoare q
T.s.x
q
C.tigla
d
s
· sin α ( ) · 11.411
daN
m
· = :=
q
T.s.y
q
C.tigla
d
s
· cos α ( ) · 24.47
daN
m
· = :=
Sipca q
s.x
1.35 b
s
· h
s
· ρ
C22
· sin α ( ) · 0.653
daN
m
· = :=
q
s.y
1.35b
s
h
s
· ρ
C22
· cos α ( ) · 1.399
daN
m
· = :=
q
p.s.x
q
T.s.x
q
s.x
+ 12.063
daN
m
· = :=
q
p.s.y
q
T.s.y
q
s.y
+ 25.87
daN
m
· = :=
7
Variabile de calcul -
q
z.s.x
S
C
d
s
· cos α ( ) · sin α ( ) · 50.559
daN
m
· = :=
Zapada
q
z.s.y
S
C
d
s
· cos α ( )
2
· 108.424
daN
m
· = :=
Vant q
v.s.x
w
e.C
d
s
· 0 · 0
daN
m
· = :=
q
v1.s.y
w
e.C
d
s
· 51.975
daN
m
· = :=
q
v2.s.y
w
i.C
d
s
· 103.95 ÷
daN
m
· = :=
q
p.z.s.y
q
p.s.y
q
z.s.y
+ 134.294
daN
m
· = :=
IPOTEZA I - P+Z
q
p.z.v1.s.y
q
p.s.y
q
z.s.y
2
+ q
v1.s.y
+ 132.057
daN
m
· = :=
IPOTEZA II - P+Z/2+V1
q
p.z.v2.s.y
q
p.s.y
q
z.s.y
2
+ q
z.s.y
+ q
v2.s.y
+ 84.556
daN
m
· = :=
P+Z/2+V2
Experienta din proiectare, pe plan european, arata ca cea mai defavorabila
combinatie de actiuni pentru calculul elementelor sarpantei este
Ipoteza I - actiunea permanenta+actiunea zapezii
Se determina momentele pentru incarcarile din ipoteza I P+Z q
p.z.s.y
134.294
daN
m
· =
q
p.z.s.x
q
p.s.x
q
z.s.x
+ 62.622
daN
m
· = :=
M
s.x
q
p.z.s.x
d
c
2
·
8
7.828 daN m · · = :=
q
p.z.s.y
134.294
daN
m
· = M
s.y
q
p.z.s.y
d
c
2
·
8
16.787 daN m · · = :=
Verificarea la incovoiere oblica -
Conditii k
m
σ
m.s.x
f
m.d
·
σ
m.s.y
f
m.d
+ 1 <
σ
m.s.x
f
m.d
k
m
σ
m.s.y
f
m.d
· + 1 <
k
m
0.7 := factorul de combinare a rezistentelor la incovoiere care ia in
considerare efectul incovoierii biaxiale
f
m.d
rezistenţa de clacul la încovoiere
σ
m.s.x
M
s.x
W
s.x
2.407
N
mm
2
· = := σ
m.s.y
M
s.y
W
s.y
5.162
N
mm
2
· = :=
k
m
σ
m.s.x
f
md
·
σ
m.s.y
f
md
+ 0.547 = k
m
σ
m.s.x
f
md
·
σ
m.s.y
f
md
+ 1 < 1 =
8
σ
m.s.x
f
md
k
m
σ
m.s.y
f
md
+ 0.481 =
σ
m.s.x
f
md
k
m
σ
m.s.y
f
md
+ 1 < 1 =
Verificarea la starea limita de deformatie -
Conditii u
inst
5
384
q l
4
·
E
0.05
I ·
·
l
300
< :=
q
u
fin
u
inst
1 k
def
+
( )
·
l
200
< := u
inst
u
fin deformatia finala
u
inst deformatia instantanee
k
def.p
0.6 := coeficient - pentru incarcarile permanente
k
def.v
0.2 :=
coeficient - pentru incarcarile permanente
Permanente - normate -
Invelitoare q
T.N.s.x
q
N.tigla
d
s
· sin α ( ) · 8.452
daN
m
· = :=
q
T.N.s.y
q
N.tigla
d
s
· cos α ( ) · 18.126
daN
m
· = :=
Sipca q
N.s.x
b
s
h
s
· ρ
C22
· sin α ( ) · 0.483
daN
m
· = :=
q
N.s.y
b
s
h
s
· ρ
C22
· cos α ( ) · 1.037
daN
m
· = :=
q
p.N.s.x
q
T.s.x
q
s.x
+ 12.063
daN
m
· = :=
q
p.N.s.y
q
T.s.y
q
s.y
+ 25.87
daN
m
· = :=
Variabile normate -
q
z.N.s.x
S
N
d
s
· cos α ( ) · sin α ( ) · 33.706
daN
m
· = :=
Zapada
q
z.N.s.y
S
N
d
s
· cos α ( )
2
· 72.283
daN
m
· = :=
In faza initiala
Permanenta
u
inst.p.s.x
5
384
q
p.N.s.x
d
c
4
·
E
0.05
I
s.x
·
· 0.249 mm · = := u
inst.p.s.y
5
384
q
p.N.s.y
d
c
4
·
E
0.05
I
s.y
·
· 0.533 mm · = :=
Zapada
u
inst.z.s.y
5
384
q
z.N.s.y
d
c
4
·
E
0.05
I
s.y
·
· 1.49 mm · = :=
u
inst.z.s.x
5
384
q
z.N.s.x
d
c
4
·
E
0.05
I
s.x
·
· 0.695 mm · = :=
9
Deformatia instantanee
u
inst.s.x
u
inst.p.s.x
u
inst.z.s.x
+ 0.943 mm · = := u
inst.s.y
u
inst.p.s.y
u
inst.z.s.y
+ 2.023 mm · = :=
u
inst.s
u
inst.s.x
2
u
inst.s.y
2
+ 0.223 cm · = :=
d
c
300
0.333 cm · = u
inst.s
d
c
300
< 1 =
In faza finala
Permanenta
u
fin.p.s.x
u
inst.p.s.x
1 k
def.p
+
( )
· 0.398 mm · = := u
fin.p.s.y
u
inst.p.s.y
1 k
def.p
+
( )
· 0.853 mm · = :=
Zapada
u
fin.z.s.x
u
inst.z.s.x
1 k
def.v
+
( )
· 0.834 mm · = := u
fin.z.s.y
u
inst.z.s.y
1 k
def.v
+
( )
· 1.788 mm · = :=
Deformatia finala
u
fin.s.x
u
fin.p.s.x
u
fin.z.s.x
+ 1.231 mm · = := u
fin.s.y
u
fin.p.s.y
u
fin.z.s.y
+ 2.641 mm · = :=
u
fin.s
u
fin.s.x
2
u
fin.s.y
2
+ 2.913 mm · = :=
d
c
200
5 mm · = u
fin.s
d
c
200
< 1 =
Relatiile sunt indeplinite
Dimensiuni sectiune sipca b
s
5.8 cm · = Distanta intre sipci d
s
40 cm · =
h
s
5.8 cm · = Distanta intre capriori d
c
100 cm · =
B.Dimensionarea capriorilor
Schema de calcul a capriorilor -
Schema statica de calcul a capriorilor se considera o grinda simplu rezemata pe
pane cu deschiderea de calcul egala cu distanta maxima dintre axele panelor consecutive
Incarcarea utila se considera o forta concentrata pe directia verticala, aplicata in
pozitia cea mai defavorabila.
Capriorul se calculeaza la incovoiere dreapta determinandu-se momentele
incovoietoare si sagetile din componentele incarcarilor de pe directia normala la axa
capriorului.
distanta dintre capriori d
c
1m =
deschiderea maxima de calcul
(pe orizontala)
l
C
3m :=
lungimea capriorului l
c
l
C
cos α ( )
3.31m = :=
unghiul invelitoriii α 25 ° · =
10
latime caprior b
c
12cm :=
inaltime caprior h
c
18cm :=
Caracteristicile sectiunii -
W
c.x
b
c
h
c
2
·
6
648 cm
3
· = :=
I
c.x
b
c
h
c
3
·
12
5832 cm
4
· = := A
c
b
c
h
c
· 216 cm
2
· = :=
Evaluarea incarcarilor -
Permanente de calcul -
Invelitoare+sipici+folie+astereala+vata minerala+bv+rigips
q
g.c
q
C.tigla
q
C.sipca
+ q
C.folie
+ q
C.ast
+ q
C.vata
+
q
C.bv
q
C.rigips
+ +
...
|

\
|
|
.
d
c
· cos α ( ) · 115.935
daN
m
· = :=
11
Caprior q
c
1.35b
c
h
c
· ρ
C22
· cos α ( ) · 8.985
daN
m
· = :=
q
p.c
q
g.c
q
c
+ 124.92
daN
m
· = :=
Variabile de calcul -
Zapada q
z.c
S
C
d
c
· cos α ( )
2
· 271.06
daN
m
· = :=
IPOTEZA I - P+Z q
pz.c
q
p.c
q
z.c
+ 395.98
daN
m
· = :=
M
c
q
pz.c
l
c
2
·
8
542.344 daN m · · = :=
V
c
q
pz.c
l
c
·
2
655.374 daN · = :=
Verificarea la incovoiere dreapta -
Conditii σ
m.c.d
k
crit
f
m.d
· <
k
crit coeficient de reducere a rezistente f (instabilitatea laterala)
k
crit
f λ
rel.m
( )
:= f
σ
m.crit
0.75 E
0.05
· b
c
2
·
h
c
l
c
·
121.445
N
mm
2
· = := em 0.88 :=
λ
rel.m
f
mk
σ
m.crit
em · 0.399 = := λ
rel.m
0.75 < 1 = => k
crit
1 :=
σ
m.c.d
M
c
W
c.x
8.37
N
mm
2
· = := f
md
12.509
N
mm
2
· = σ
m.c.d
k
crit
f
md
· < 1 =
Verificarea la forfecare -
Conditii τ
d
f
vd
<
γ
G
1.35 := T
G
q
g.c
q
c
+
( )
l
c
2
· 206.752 daN · = :=
γ
Q
1.5 := T
Q
q
z.c
l
c
·
2
448.622 daN · = :=
S
c.x
b
c
h
c
2
8
· 486 cm
3
· = :=
τ
d.c
T
G
T
Q
+
( )
S
c.x
·
b
c
I
c.x
·
0.455
N
mm
2
· = := f
vd
1.365
N
mm
2
· = τ
d.c
f
vd
< 1 =
12
Verificarea la starea limita de deformatie -
Conditii u
inst
5
384
q l
4
·
E
0.05
I ·
·
l
300
< :=
q
u
fin
u
inst
1 k
def
+
( )
·
l
200
< := u
inst
Permanente - normate -
Invelitoare+sipici+folie+astereala+vata+bv+rigips
q
g.N.c
q
N.tigla
q
N.sipca
+ q
N.folie
+ q
N.ast
+ q
N.vata
+
q
N.bv
q
N.rigips
+ +
...
|

\
|
|
.
d
c
· cos α ( ) · 85.882
daN
m
· = :=
Caprior q
N.c
b
c
h
c
· ρ
C22
· cos α ( ) · 6.656
daN
m
· = :=
q
p.N.c
q
g.N.c
q
N.c
+ 92.538
daN
m
· = :=
Variabile - normate -
Zapada q
z.N.c
S
N
d
c
· cos α ( )
2
· 180.707
daN
m
· = :=
In faza initiala
Permanenta
u
inst.c.p
5
384
q
p.N.c
l
c
4
·
E
0.05
I
c.x
·
· 0.37 cm · = :=
Zapada
u
inst.c.z
5
384
q
z.N.c
l
c
4
·
E
0.05
I
c.x
·
· 0.723 cm · = :=
u
inst.c
u
inst.c.p
u
inst.c.z
+ 1.093 cm · = :=
l
c
300
1.103 cm · = u
inst.c
l
c
300
< 1 =
In faza finala
Permanenta
u
fin.c.p
u
inst.c.p
1 k
def.p
+
( )
· 0.592 cm · = :=
Zapada
u
fin.c.z
u
inst.c.z
1 k
def.v
+
( )
· 0.868 cm · = :=
u
fin.c
u
fin.c.p
u
fin.c.z
+ 1.46 cm · = :=
l
c
200
1.655 cm · = u
fin.c
l
c
200
< 1 =
Dimensiuni sectiune caprior b
c
12 cm · = Distanta intre capriori d
c
100 cm · =
h
c
18 cm · =
Relatiile sunt indeplinite
13
C.Dimensionarea panei de coama
Schema de calcul a panei -
Schema statica de calcul a panelor se considera o grinda simplu rezemata
pe popi cu deschiderea de calcul egala cu distanta maxima dintre ferme, calculandu-se
la incovoiere oblica
distanta dintre pane (pe orizontala) d
p
3m :=
lungimea panei l
p
3m :=
inaltime contravanture longitudinala h
cv
1m :=
lungimea panei de calcul l
p.C
l
p
h
cv
÷ 2m = :=
unghiul invelitoriii α 25 ° · =
latime pana b
p
15cm :=
inaltime pana h
p
15cm :=
Caracteristicile sectiunii -
W
p.x
b
p
h
p
2
·
6
562.5 cm
3
· = :=
I
p.x
b
p
h
p
3
·
12
4218.75 cm
4
· = := A
p
b
p
h
p
· 225 cm
2
· = :=
Evaluarea incarcarilor -
14
Permanente de calcul -
Invelitoare+sipici+folie+astereala+capriori
q
g.p
q
C.tigla
q
C.sipca
+ q
C.folie
+ q
C.ast
+ q
C.caprior
+
( )
d
p
cos α ( )
· 361.533
daN
m
· = :=
Pana q
p
1.35b
p
h
p
· ρ
C22
· 10.327
daN
m
· = :=
q
p.p
q
g.p
q
p
+ 371.86
daN
m
· = :=
Variabile de calcul -
Zapada q
z.p
S
C
d
p
· 990
daN
m
· = :=
IPOTEZA I - P+Z q
pz.p
q
p.p
q
z.p
+ 1361.86
daN
m
· = :=
M
p
q
pz.p
l
p.C
2
·
8
680.93 daN m · · = :=
V
p
q
pz.p
l
p.C
·
2
1361.86 daN · = :=
Verificarea la incovoiere dreapta -
Conditii σ
m.p.d
k
crit
f
m.d
· <
k
crit
f λ
rel.m
( )
:= f
σ
m.crit.p
0.75 E
0.05
· b
p
2
·
h
p
l
p.C
·
376.875
N
mm
2
· = :=
λ
rel.m.p
f
mk
σ
m.crit.p
em · 0.227 = := λ
rel.m
0.75 < 1 = => k
crit
1 :=
σ
m.p.d
M
p
W
p.x
12.105
N
mm
2
· = := f
md
12.509
N
mm
2
· = σ
m.p.d
k
crit
f
md
· < 1 =
Verificarea la forfecare -
Conditii τ
d
f
vd
<
T
G.p
q
p.p
l
p.C
·
2
371.86 daN · = :=
T
Q.p
q
z.p
l
p.C
·
2
990 daN · = :=
15
S
p.x
b
p
h
p
2
8
· 421.875 cm
3
· = :=
τ
d.p
T
G.p
T
Q.p
+
( )
S
p.x
·
b
p
I
p.x
·
0.908
N
mm
2
· = := f
vd
1.365
N
mm
2
· = τ
d.p
f
vd
< 1 =
Verificarea la starea limita de deformatie -
Conditii u
inst
5
384
q l
4
·
E
0.05
I ·
·
l
300
< :=
q
u
fin
u
inst
1 k
def
+
( )
·
l
200
< := u
inst
Permanente normate -
Invelitoare+sipici+folie+astereala+capriori
q
g.N.p
q
N.tigla
q
N.sipca
+ q
N.folie
+ q
N.ast
+ q
N.caprior
+
( )
d
p
cos α ( )
· 267.823
daN
m
· = :=
q
N.p
b
p
h
p
· ρ
C22
· 7.65
daN
m
· = :=
Pana
q
p.N.p
q
g.N.p
q
N.p
+ 275.473
daN
m
· = :=
Variabile normate -
Zapada q
z.N.p
S
N
d
p
· 660
daN
m
· = :=
In faza initiala
Permanenta
u
inst.p.p
5
384
q
p.N.p
l
p.C
4
·
E
0.05
I
p.x
·
· 0.203 cm · = :=
Zapada
u
inst.p.z
5
384
q
z.N.p
l
p.C
4
·
E
0.05
I
p.x
·
· 0.486 cm · = :=
u
inst.p
u
inst.p.p
u
inst.p.z
+ 0.689 cm · = :=
l
p
300
1 cm · = u
inst.p
l
p
300
< 1 =
In faza finala
Permanenta
u
fin.p.p
u
inst.p.p
1 k
def.p
+
( )
· 0.325 cm · = :=
Zapada
u
fin.p.z
u
inst.p.z
1 k
def.v
+
( )
· 0.584 cm · = :=
16
u
fin.p
u
fin.p.p
u
fin.p.z
+ 0.909 cm · = :=
l
p
200
1.5 cm · = u
fin.p
l
p
200
< 1 =
Dimensiuni sectiune pana b
p
15 cm · = Distanta intre pane d
p
300 cm · =
h
p
15 cm · = Relatiile sunt indeplinite
D.Dimensionarea popilor centrali
Schema de calcul a popilor -
- Popii sunt solicitati la compresiune paralela cu fibrele.
- Popii se verifica la compresiune cu flambaj.
- Se considera articulati la capete, comprimate centric, cu lungimea de flambaj
l
f
=H, pana sub pana.
H pop l
pop
1.47m :=
latime pop b
pop
15cm :=
inaltime pop h
pop
15cm :=
suprafata incarcarii pe care o
preia popul - pe orizontala
S
pop
d
p
l
p
· 9m
2
= :=
Caracteristicile sectiunii -
W
pop.x
b
pop
h
pop
2
·
6
562.5 cm
3
· = :=
I
pop.x
b
pop
h
pop
3
·
12
4218.75 cm
4
· = := A
pop
b
pop
h
pop
· 225 cm
2
· = :=
Evaluarea incarcarilor -
Permanente de calcul -
Invelitoare+sipici+folie+astereala+capriori+vata+bv+rigips
Q
g.pop
q
C.tot.p
S
pop
·
1
cos α ( )
· 1433.156 daN · = :=
pana Q
p.pop
1.35q
p
l
p.C
· 27.884 daN · = :=
pop Q
pop
1.35b
pop
h
pop
· l
pop
· ρ
C22
· 15.181 daN · = :=
Q
P.pop
Q
g.pop
Q
p.pop
+ Q
pop
+ 1476.221 daN · = :=
Variabile de calcul -
Zapada Q
z.pop
S
C
S
pop
· 2970 daN · = :=
17
Incarcarea totala aferenta popului: N
pop
Q
P.pop
Q
z.pop
+ 4446.221 daN · = :=
Verificarea la compresiune paralela cu fibrele -
Conditia σ
c.0.d
f
c0d
<
λ
rel
f
c0k
σ
c.crit
:=
σ
c.crit
i
pop
I
pop.x
A
pop
0.043m = :=
l
f.pop
l
pop
1.47m = :=
λ
l
f.pop
i
pop
33.948 = :=
σ
c.crit
π
2
E
0.05
·
λ
2
57.377
N
mm
2
· = :=
λ
rel
f
c0k
σ
c.crit
0.59 = := λ
rel
0.5 > 1 = => intervine flambajul
Cand intervine flambajul trebuie asigurata conditia:
σ
c.0.d
k
c
f
c0d
<
σ
c.0.d
N
pop
A
pop
1.976
N
mm
2
· = :=
β
c
0.2 := coeficient care tine seama de imperfectiunile barei - lemn masiv
k 0.5 1 β
c
λ
rel
0.5 ÷
( )
· + λ
rel
2
+

· 0.683 = :=
k
c
1
k k
2
λ
rel
2
÷ +
|
\
|
.
0.973 = :=
σ
c.0.d
k
c
2.03
N
mm
2
· = f
c0d
11.371
N
mm
2
· =
σ
c.0.d
k
c
f
c0d
< 1 =
Relatiile sunt indeplinite
18
E. Verificarea talpilor
Schema de calcul a talpilor -
Talpile de sub popii verticali sunt solicitate la compresiune perpendiculara pe fibre
Conditie σ
c.0.d
k
c90
f
c90d
· <
latime talpa b
t
15cm :=
inaltime talpa h
t
15cm :=
lungime talpa l
t
50cm :=
k
c90
1 := coeficient care ia in considerare modul de realizare a compresiunii
σ
c.0.d
1.976
N
mm
2
· = k
c90
f
c90d
· 2.9
N
mm
2
· = σ
c.0.d
k
c90
f
c90d
· < 1 =
Relatiile sunt indeplinite
19
daN 10N :=
Echivalenta de clase de lemn
fmk 22
N
mm
2
:= R
i
16.8
N
mm
2
:=
m
ui
1 :=
gama 1.1 :=
m
di
0.88 :=
k
mod1
0.75 :=
f
vechi
m
ui
m
di
·
R
i
gama
· 13.44
N
mm
2
· = :=
f
md1
k
mod1
fmk
1.3
· 12.692
N
mm
2
· = :=
20
21

Pentru dimensiunile in plan si in elevatie ale cladirii se alege o sarpanta cu popi verticali, avand schema de calcul si dimensiunile din figura de mai jos:

imagineee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1

1.Evaluarea incarcarilor
A.Incarcari permanente
Denumire element Invelitoare - tigla profilata Sipci Folie anti-condens Astereala Vata minerala Capriori Bariera de vapori Sistem gips carton Total b[cm] 5.8 10 h[cm] 3.8 2.8 10 17 densitate [kN/m^3] 5 5 10 5 gpn [daN/m^2] 50 2.755 1 15 10 12.142857 1 15 106.89786 n 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 gpc [daN/m^2] 67.5 3.71925 1.35 20.25 13.5 16.392857 1.35 20.25 144.31211

Incarcari normate Tigla profilata qN.tigla := 50 daN m
2

Incarcari de calcul qC.tigla := 67.5 daN m
2

Sipca

qN.sipca := 2.76

daN m
2

qC.sipca := 3.72

daN m
2

2

caprior := 16.tot.folie := 1 daN m 2 qC.caprior .Oradea . = 144.563 2 2 m 3 viteza de referinta a vantului coeficient de directie factor de anotimp viteza de referinta .rigips := 20.15 qN.bv := 1.caprior := 12.25 daN m 2 daN qC.35 daN m 2 daN m 2 Bariera de vapori Sistem gips carton qN.rigips := 15 daN m 2 qC.bv + qC.tigla + qC.vata + qC.folie + qC..vata := 13.p := qC.25 kg m 3 coeficientul de expunere presiunea vitezei de referinta densitatea aerului vb := cdir cseason vb0 cdir := 1 cseason := 1 m vb0 := 30 s m vb := cdir cseason vb0 = 30 s 1 kN 2 qb := ρ vb = 0.Folie anti-condens Astereala qN.2 1 2 qb :=  ρ vb 2 ρ := 1.25 daN m 2 qN.vata := 10 daN m 2 qC.ast := 20.5 daN m 2 daN m 2 Caprior qN.Incarcari variabile 1.folie := 1.4 qC.10 cm qN.ast := 15 daN m 2 daN m 2 Vata minerala .rigips B.35 qC.Actiunea vantului .conform indicativ SR EN 1991-1-1-4-2006 we := qp ze  cpe presiunea vantului pe suprafata exterioara ( ) presiunea dinamica de varf qp ( ze) := ce ( z) qb ce := 2.bv := 1 daN m 2 qC.ast + qC..32 2 m + qC.sipca + qC.

238 2 m cpe coeficient de presiune exterioara Coeficientii de presiune pentru acoperis cu 2 pante unghiul de panta F G H I J 25 cpe.299 wi.C := 1.C := 1.5 - cp.i := -1.4 kN we := qp cp.599 kN m 2 kN m 2 2.10 cpe.4 -0.e = 0.5 Φ=90 -1.8 -0.7 cp.7 0.Oradea [daN/m^2] panta acoperisului 4 .conform SR EN 1991-1-3-2005 s := µi ce ct  sk ce := 1 ct := 1 sk := 150 α := 25 daN m 2 coeficient de expunere al amplasamentului coeficient termic valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol in amplasamentul constructiei .7 0.e := 0.732 2 m we.10 cpe.5 w e = 1.10 cpe.10 cpe.1 -1.i = -1.5 wi = .Actiunea zapezii .2.4 -0.4 -0.kN qp := ce qb = 1.866 2 m kN wi := qp cp.10 Φ=0 0.

5 = 150 daN 5 .8 sk1 := µ1 ce ct sk = 120 daN m 2 α = 1. sk3 = 220 ( ) daN m 2 SC := SN  1.8 + 0.coeficientul de forma pentru incarcarea din zapada pentru 0 < α < 30 si acoperis cu 2 pante µ1 := 0. sk2 .om pe acoperis QN := 100daN QC := QN  1.8 µ2 := 0.Incarcarea utila .467 30 sk2 := 0.5 = 330 daN m 2 3.5µ1 ce ct  sk = 60 sk3 := µ2 ce ct  sk = 220 daN m 2 2 daN m SN := max sk1 .

Dimensionarea elementelor din lemn A.incarcari variabile γM := 1.v := 0.y := Is.p + kmod.4m dc := 1m α := 25° bs := 5.p qC.739 fk fkd := kmod γM fmk N fmd := kmod = 12.519 cm 4 3 bs hs 12 = 94.tot.8cm hs := 5.Dimensionarea sipcilor · Schema de calcul a sipcilor Sipcile .x := bs hs 6 3 2 ds := 0.371 2 γM mm fc90k N fc90d := kmod = 2.304 cm As := bs hs = 33.se verfica la incovoiere oblica distanta dintre sipci distanta dintre capriori unghiul invelitoriii latime sipca inaltime sipca · Caracteristicile sectiunii Ws.p := 0.64 cm 6 .v SC qC.tot.pentru SLU coeficient care tine seama de variatia rezistentei .incarcari permanente coeficient care tine seama de variatia rezistentei .509 2 γM mm fvk N fvd := kmod = 1.304 cm hs bs 12 2 = 94.9 2 γM mm la incovoiere la forfecare la compresiune paralela cu fibrele la compresiune perpendiculara pe fibre 2.se considera simplu rezemate .519 cm 4 3 Ws.6 kmod.3 kmod.p + SC = 0.x := Is.· Rezistentele (c) de calcul pentru lemnul masiv de rasinoase coeficient partial de siguranta privind materialul .365 2 γM mm fc0k N fc0d := kmod = 11.8cm = 32.8 kmod := kmod.y := hs bs 6 3 2 = 32.

· Evaluarea incarcarilor · Permanente .653 m daN qs.x := qC.y := qT.tigla ds cos ( α) = 24.x + qs.tigla ds sin ( α) = 11.x := qT.s.35bs hs ρC22  cos ( α) = 1.s.s.x = 12.de calcul daN qT.y = 25.s.s.35 bs hs ρC22 sin ( α) = 0.y := 1.y + qs.y := qC.87 m 7 .399 m daN qp.063 m Invelitoare daN qp.47 m daN Sipca qs.x := 1.s.411 m daN qT.

547 fmd fmd Ms.294 m qz.s.s.787 daN m factorul de combinare a rezistentelor la incovoiere care ia in considerare efectul incovoierii biaxiale rezistenţa de clacul la încovoiere Ms.· Variabile de calcul Zapada daN qz.z.7 fm.s.d Ms.x σm.x := = 7.556 P+Z/2+V2 2 m Experienta din proiectare.y := qp.559 m daN 2 qz.s.y mm σm.s.z.s.s.d fm.y = 84. pe plan european.s.y daN qp.y := w i.s.P+Z/2+V1 2 m qz.s.z.s.y N σm.y + + qz.s.057 IPOTEZA II .828 daN m 8 daN qp.y + qv2.y + km < 1 fm.y := w e.622 m Ms.y := qp.s.z.s.v1.294 m · Verificarea la incovoiere oblica Conditii km := 0.y km + = 0.y := qp.x dc qp.x = 62.s.x σm.s.y dc 8 2 = 16.s.y = 134.d σm.407 2 Ws.y daN qp.x mm σm.s.C ds 0 = 0 m daN qv1.z.y + + qv1.s.y = 132.y = 134.y := qp.y km + < 1=1 fmd fmd 8 .C ds = 51.s.s.y := SC ds cos (α) = 108.x := = 2.x + qz.975 m daN qv2.y = 134.s.d σm.z.y := = 5.s.s.294 m daN 2 qp.y km + < 1 fm. arata ca cea mai defavorabila combinatie de actiuni pentru calculul elementelor sarpantei este Ipoteza I .s.s.P+Z qp.s.s.s.y + qz.s.s.z.x := SC ds cos (α) sin ( α) = 50.v2.x N σm.z.x σm.95 m daN IPOTEZA I .162 2 Ws.x := qp.s.actiunea permanenta+actiunea zapezii daN Se determina momentele pentru incarcarile din ipoteza I P+Z qp.s.x σm.x := we.424 m daN Vant qv.C ds = -103.d fm.s.

x := 5  = 0.y 4 4 qz.N.x := bs hs ρC22 sin ( α) = 0.6 kdef.452 m daN qT.s.s.695 mm 384 E0.x := qN.05 Is.s.y + qs.s.706 m daN 2 qz.y := SN  ds cos (α) = 72.y := bs hs ρC22 cos (α) = 1.037 m daN qp.N.N.v := 0.05 Is.s.N.y 5 qz.87 m Invelitoare · Variabile normate Zapada daN qz.s.x = 12.s.05 Is.z.x dc uinst.y :=  = 1.483 m daN qN.z.2 · l ufin := uinst 1 + kdef < 200 ( ) coeficient .s.y := qN.normate daN qT.x σm.x Zapada uinst.p.y + km = 0.s.N.s.x 9 4 5 qp.y :=  = 0.y dc uinst.s.x :=  = 0.283 m In faza initiala Permanenta 5 qp.x σm.y + km < 1=1 fmd fmd Conditii ufin uinst kdef.σm.49 mm 384 E0.N.s.05 Is.tigla ds sin (α) = 8.pentru incarcarile permanente Permanente .x + qs.x := SN ds cos ( α)  sin (α) = 33.N.p.N.p := 0.y = 25.x := qT.063 m daN qp.05 I 300 deformatia finala deformatia instantanee 4 σm.s.s.pentru incarcarile permanente coeficient .s.x dc 4 .y := qT.s.N.N.126 m daN Sipca qN.y dc uinst.s.249 mm 384 E0.s.s.481 fmd fmd · Verificarea la starea limita de deformatie 5 q l l uinst :=  < 384 E0.s.s.533 mm 384 E0.tigla ds cos ( α) = 18.s.

y := uinst. Capriorul se calculeaza la incovoiere dreapta determinandu-se momentele incovoietoare si sagetile din componentele incarcarilor de pe directia normala la axa capriorului.s.y + ufin.z.333 cm uinst.y + uinst.s.s < dc 300 =1 In faza finala Permanenta ufin.s.x := uinst.s.s.s := uinst.023 mm 2 2 uinst.y 1 + kdef.x 1 + kdef.x 1 + kdef.Deformatia instantanee uinst.223 cm dc 300 = 0. aplicata in pozitia cea mai defavorabila.s.s.s.z.s.z.s.y := uinst.x + uinst.y 1 + kdef.834 mm ufin.s.z.8 cm hs = 5.s.x := uinst.x := uinst.853 mm Zapada ufin.p.s.z.788 mm Deformatia finala ufin.31 m cos ( α) α = 25 ° .p = 0.p.y = 2.641 mm dc 200 = 5 mm ufin.s.p.s. distanta dintre capriori deschiderea maxima de calcul (pe orizontala) lungimea capriorului unghiul invelitoriii 10 dc = 1 m lC := 3m lC lc := = 3.x = 0.y := uinst.x + ufin.s.s.z.s.x + ufin.y = 0.y := ufin.398 mm ufin.p.p.p.231 mm ufin.y = 2.v = 0.s < dc 200 =1 Relatiile sunt indeplinite Dimensiuni sectiune sipca bs = 5.y = 2.x := ufin.v = 1.s.x + uinst.8 cm Distanta intre sipci Distanta intre capriori ds = 40 cm dc = 100 cm B.z.s.s.913 mm 2 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ufin.p.s := ufin.p = 0.s.p.943 mm uinst.Dimensionarea capriorilor · Schema de calcul a capriorilor Schema statica de calcul a capriorilor se considera o grinda simplu rezemata pe pane cu deschiderea de calcul egala cu distanta maxima dintre axele panelor consecutive Incarcarea utila se considera o forta concentrata pe directia verticala.s.z.x = 1.s.

latime caprior inaltime caprior · Caracteristicile sectiunii Wc.x := · bc hc 6 3 2 bc := 12cm hc := 18cm = 648 cm 3 bc hc 12 = 5832 cm 4 Ac := bc hc = 216 cm 2 Evaluarea incarcarilor · Permanente de calcul Invelitoare+sipici+folie+astereala+vata minerala+bv+rigips daN qg.ast + qC.x := Ic.c :=  qC.bv  11 .sipca + qC..vata .tigla + qC.   dc cos (α) = 115..folie + qC.rigips  C.935 m + q  + qC.

c lc TQ := = 448.399 λrel.m < 0.c + qc = 124.Caprior daN qc := 1.m :=  em = 0.c.5 hc 2 3 fmd = 12.x mm · Verificarea la forfecare Conditii γG := 1.d coeficient de reducere a rezistente f (instabilitatea laterala) kcrit := f λrel.445 N mm 2 em := 0.x bc Ic.c lc 2 2 = 542.92 m · Variabile de calcul Zapada daN 2 qz.365 N mm 2 τd.75 E0.c + qz.c := qg.35 γQ := 1.374 daN Verificarea la incovoiere dreapta Conditii kcrit σm.c.m σm.509 σm.x := bc = 486 cm 8 τd.c := (TG + TQ)Sc.d < kcrit fmd = 1 τd < fvd lc TG := qg.05 bc hc lc fmk σm.75 = 1 N mm 2 => kcrit := 1 Mc N σm.crit = 121.d < kcrit fm.c.06 m daN IPOTEZA I .c + qc  = 206.455 N mm 2 12 fvd = 1.c lc 8 qpz.37 2 Wc.344 daN m = 655.985 m daN qp.crit := ( ) 2 0.c < fvd = 1 .622 daN 2 ( ) Sc.752 daN 2 qz.d := = 8.x = 0.c = 395.c := SC  dc cos( α) = 271.c := qp.35bc hc ρC22  cos ( α) = 8.P+Z qpz.88 λrel.98 m Mc := Vc := · qpz.

z :=  = 0.c.46 cm Dimensiuni sectiune caprior bc = 12 cm hc = 18 cm 13 4 4 lc = 1.p := uinst.folie + qN.N.tigla + qN.656 m daN qp.c < lc =1 300 ( ) ( ) lc = 1.c := bc hc ρC22 cos (α) = 6.05 Ic.z = 1.N.p 1 + kdef.c.c.sipca + qN.707 m In faza initiala Permanenta 5 qp.p + ufin.vata .N.z 1 + kdef.c.ast + qN.c := uinst..c = 92.868 cm ufin.bv  Caprior daN qN.882 m + q  + qN.37 cm 384 E0.normate Zapada daN 2 qz.z := uinst.c + qN.v = 0.093 cm In faza finala Permanenta ufin.N.normate Invelitoare+sipici+folie+astereala+vata+bv+rigips daN qg.c.c lc uinst.c := ufin.c := qg..x uinst.655 cm 200 Distanta intre capriori ufin.05 Ic.103 cm 300 uinst.  dc cos ( α) = 85.c := SN  dc cos (α) = 180.· Verificarea la starea limita de deformatie Conditii 5 q l l uinst :=  < 384 E0.N.c.05 I 300 4 l ufin := uinst 1 + kdef < 200 ( ) · Permanente .c :=  qN.z = 1.538 m · Variabile .N.p + uinst.592 cm Zapada ufin.c.rigips  N.p = 0.c.c < lc =1 200 dc = 100 cm Relatiile sunt indeplinite .x Zapada 5 qz.c lc uinst.c.723 cm 384 E0.c.p :=  = 0.

C := lp .x := = 562.Dimensionarea panei de coama · Schema de calcul a panei Schema statica de calcul a panelor se considera o grinda simplu rezemata pe popi cu deschiderea de calcul egala cu distanta maxima dintre ferme.hcv = 2 m α = 25 ° bp := 15cm hp := 15cm · 12 Evaluarea incarcarilor = 4218.C.5 cm 6 Ip.75 cm 4 Ap := bp hp = 225 cm 2 14 . calculandu-se la incovoiere oblica distanta dintre pane (pe orizontala) lungimea panei inaltime contravanture longitudinala lungimea panei de calcul unghiul invelitoriii latime pana inaltime pana · Caracteristicile sectiunii 2 bp hp 3 Wp.x := bp hp 3 dp := 3m lp := 3m hcv := 1m lp.

p lp.C 8 qpz.p = 1361.C 2 = 680.sipca + qC.533 cos ( α) m ( ) Pana daN qp := 1.875 N mm 2 λrel.C fmk σm.crit.86 m · Variabile de calcul Zapada daN qz.folie + qC.509 σm.86 daN 2 qz.x mm · Verificarea la forfecare Conditii TG.227 λrel.p := SC  dp = 990 m daN qpz.p + qp = 371.caprior  = 361.327 m daN qp.C fmd = 12.p := qp.d kcrit := f λrel.p lp.86 daN Verificarea la incovoiere dreapta Conditii σm.d := = 12.86 m 2 IPOTEZA I .m.· Permanente de calcul Invelitoare+sipici+folie+astereala+capriori dp daN qg.p = 376.p + qz.p := qC.75 E0.tigla + qC.35bp hp ρC22 = 10.p := = 990 daN 2 15 .p :=  em = 0.105 2 Wp.m < 0.m σm.P+Z Mp := Vp := · qpz.crit.p := ( ) 2 0.p := τd < fvd qp.p.p := qg.05 bp hp lp.d < kcrit fmd = 1 = 371.p lp.ast + qC.d < kcrit fm.p.C TQ.p lp.93 daN m = 1361.p.75 = 1 N mm 2 => kcrit := 1 Mp N σm.

C uinst.325 cm Zapada ufin.473 m · Variabile normate Zapada In faza initiala Permanenta 5 qp.05 Ip.875 cm 3 (TG.x = 0.p.p < =1 300 ( ) ( ) .p := SN  dp = 660 m 4 4 lp = 1 cm 300 lp uinst.p.caprior  = 267.365 N mm 2 τd.N.N.486 cm 384 E0.z = 0.p.N.N.p.C uinst.p.N.folie + qN.x := bp 8 τd.65 Pana m daN qp.x uinst.05 I 300 4 l ufin := uinst 1 + kdef < 200 ( ) · Permanente normate Invelitoare+sipici+folie+astereala+capriori daN qg.908 N mm 2 fvd = 1.p + TQ.p := · hp 2 = 421.p := uinst.823 cos (α) m ( ) dp daN qN.p :=  = 0.p := qg.p = 0.p lp.584 cm 16 daN qz.689 cm In faza finala Permanenta ufin.p.tigla + qN.p < fvd = 1 Verificarea la starea limita de deformatie Conditii 5 q l l uinst :=  < 384 E0.p.z 1 + kdef.p 1 + kdef.x bp Ip.p + qN.p = 275.p := qN.p + uinst.p := uinst.p := bp hp ρC22 = 7.p.z :=  = 0.N.sipca + qN.z := uinst.203 cm 384 E0.x Zapada 5 qz.p lp.v = 0.p)Sp.ast + qN.05 Ip.Sp.

H pop latime pop inaltime pop suprafata incarcarii pe care o preia popul .pop := Qg.pop + Q pop = 1476.pe orizontala · Caracteristicile sectiunii Wpop.pop := SC Spop = 2970 daN 17 .x := Ipop.221 daN · Variabile de calcul Zapada Qz.Popii sunt solicitati la compresiune paralela cu fibrele.p.909 cm Dimensiuni sectiune pana bp = 15 cm hp = 15 cm lp = 1.p + ufin. comprimate centric.p := ufin. .884 daN Qpop := 1.pop := qC.Popii se verifica la compresiune cu flambaj. cu lungimea de flambaj lf =H.5 cm 3 bpop hpop 12 = 4218. .x := · · bpop hpop 6 3 2 lpop := 1.Dimensionarea popilor centrali · Schema de calcul a popilor .C = 27.35qp lp.z = 0.75 cm 4 Apop := bpop hpop = 225 cm 2 Evaluarea incarcarilor Permanente de calcul Invelitoare+sipici+folie+astereala+capriori+vata+bv+rigips 1 Qg.p Spop = 1433.5 cm 200 Distanta intre pane ufin. pana sub pana.ufin.156 daN cos ( α) pana pop Qp.47m bpop := 15cm hpop := 15cm Spop := dp lp = 9 m 2 = 562.181 daN QP.p.35bpop hpop lpop ρC22 = 15.tot.Se considera articulati la capete.pop + Q p.p < lp =1 200 dp = 300 cm Relatiile sunt indeplinite D.pop := 1.

221 daN Verificarea la compresiune paralela cu fibrele Conditia σc.683   ( ) 2 kc := 1  k + k2 .0.lemn masiv k := 0.d N = 2.05 λ 2 2 σc.λ 2 rel   = 0.976 2 Apop mm βc := 0.d < fc0d kc coeficient care tine seama de imperfectiunile barei .0.03 2 kc mm fc0d = 11.d < fc0d = 1 kc Relatiile sunt indeplinite σc.pop := lpop = 1.crit := = 57.pop = 33.5 1 + βc λrel .d < fc0d fc0k σc.47 m λ := lf.pop + Qz.5 + λrel  = 0.pop = 4446.0.Incarcarea totala aferenta popului: · Npop := Q P.948 ipop π  E0.0.5 = 1 => intervine flambajul Cand intervine flambajul trebuie asigurata conditia: N pop N σc.x = 0.0.371 N mm 2 18 .0.2 σc.d := = 1.crit λrel > 0.59 σc.973 σc.377 N mm 2 λrel := fc0k = 0.043 m Apop λrel := ipop := lf.crit Ipop.

976 N mm 2 kc90 fc90d = 2.d < kc90 fc90d latime talpa inaltime talpa lungime talpa bt := 15cm ht := 15cm lt := 50cm kc90 := 1 coeficient care ia in considerare modul de realizare a compresiunii σc.9 N mm 2 σc.0.d = 1.E. Verificarea talpilor · Schema de calcul a talpilor Talpile de sub popii verticali sunt solicitate la compresiune perpendiculara pe fibre Conditie σc.0.d < kc90 fc90d = 1 Relatiile sunt indeplinite 19 .0.

88 Ri N fvechi := mui mdi = 13.44 2 gama mm 20 .692 2 1.1 kmod1 := 0.8 mui := 1 N mm 2 gama := 1.daN := 10N Echivalenta de clase de lemn fmk := 22 N mm 2 Ri := 16.3 mm mdi := 0.75 fmk N fmd1 := kmod1 = 12.

21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful