Poremećaji ličnosti

DSM klasifikacija

Klasteri poremećaja ličnosti – DSM-IV
Klaster A (“ekscentrici”): Zajedničke karakteristike:
-

-

-

Pervazivan obrazac abnormalne kognicije (sumničavost) Pervazivan obrazac ekspresije selfa (”čudan govor”) Pervazivan obrazac u relaciji sa drugim ljudima (osamljivanje, izdvajanje)

Paranoidni p.l. Shizoidni p.l. Shizotipalni p.l.

Klasteri poremećaja ličnosti – DSM-IV
Klaster B (“dramatici”): Zajedničke karakteristike: - Pervazivan obrazac kr enja socijalnih normi (kriminogeno ponašanje) - Pervazivan obrazac impulsivnosti, ekscesivne emocionalnosti - Pervazivan obrazac grandioznosti ili acting out reakcija

Antisocijalni p.l. Borderlajn p.l. Histrionični p.l. Narcistički p.l.

Klaster C (“anksiozni”): Zajedničke karakteristike: - pervazivni obrazac intezivnog /abnormalnog straha od npr. socijalnih relacija ili separacije - potreba za kontrolom

Izbegavajući p.l. Zavisni p.l. Opsesivno-kompulzivni p.l.

Klaster A – “ekscentrici”

Paranoidni poremećaj ličnosti
Sumnjičavost, nepoverljivost Ljubomora, neprijateljstvo Hipersenzitivnost Osetljivost na odbacivanje Sklonost “isterivanju pravde” Osećaj prekomerne važnosti Sklonost konspirativnim interpretacijama sopstvenih i svetskih događaja

Klaster A – “ekscentrici”
izoidni poremećaj ličnosti
Ne uživa u socijalnim kontaktima Emocionalno hladan, zaravnjen Preferira usamljene aktivnosti Sklon maštanju i introspekciji Bez prijatelja i prisnih veza Neosetljiv na nagradu, kaznu i socijalne norme

Klaster A – “ekscentrici”
izotipalni poremećaj ličnosti
Siromašni socijalni odnosi i težnja ka povlačenju Ekscentrično ponašanje i oblačenje Čudne ideje i magijsko mišljenje (telepatija) Neobičan, metaforičan ili stereotipan govor Hladan ili neprimeren afekat Sumnjičavost ili paranoidne ideje Depersonalizacija, derealizacija Povremene prolazne psihotične epizode

Klaster B - dramatici
Disocijalni (ICD), antisocijalni (DSM) p.l.
Nepoštovanje ili kršenje zakona ili prava drugih Neempatičnost, nedostatak kajanja ili krivice Neodgovornost Česte kratkotrajne veze Niska tolerancija na frustracije Često nasilan Ne reaguje na kaznu

Klaster B - dramatici
Granični poremećaj ličnosti
Emocionalna nestabilnost (od depresije do ushićenja) Nejasan ili prazan doživljaj identiteta i ciljeva Sklonost burnim i nestabilnim odnosima sa ljudima (ambivalencija), strah od odbacivanja Impulsivnost Suicidalne pretnje, pokušaji, Samopovređivanje

Klaster B - dramatici
Histrionični poremećaj ličnosti
Teatralnost, izveštačenost Zavodljivost u ponašanju i izgledu Potreba da se bude u centru pažnje Sugestibilnost, povodljivost Plitak, labilan afekat Impulsivnost Govor impresionistički, nejasan Kognitivni stil - generalizacije, crno-belo mišljenje

Klaster B - dramatici
Narcistički poremećaj ličnosti Grandioznost Preokupiranost sobom, fizičkim izgledom Potreba za divljenjem od strane drugih Korišćenje drugih za spostvene potrebe, zahteva povlašćen tretman Arogantnost Izuzetno osetljiv na kritiku Zavidi na tuđem uspehu

Klaster C - strašljivci
Opsesivno kompulzivni poremećaj ličnosti
Sklonost dvoumljenju, opreznost Preokupiranost detaljima, ritualima, organizacijom Preterana savesnost, rigidnost Preokupiranost radom Perfekcionizam Prisilne misli ili impulsi Insistiranje da se radi po njihovom

Klaster C - strašljivci
Anksiozni (izbegavajući) poremećaj ličnosti Tenzija i anksioznost Osećaj socijalne nekompetentnosti i inferiornosti Strah od kritike i odbacivanja Odbijanje društva, osim ukoliko je siguran da će biti prihvaćen Izbegavanje aktivnosti koje zahtevaju interpersonalne kontakte

Klaster C - strašljivci
Zavisni poremećaj ličnosti
Ekscesivna potreba da drugi birunu o njima Nesklonost ka samostalnom odlučivanju Zanemarivanje sopstvenih potreba Nekofrontativan Neprijatno mu je kad je sam jer se oseća nesposobnim da se o sebi stara Strah da će ih bliske osobe napustiti

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful