You are on page 1of 1

‫מימין‪:‬‬

‫גרשון זלקינד‪,‬‬

‫ברק רוזן‬

‫מתחם‬

‫‪ 11‬נו‪ 11‬ות‬

‫תנובה‬

‫ואסי‬

‫טוכמאייר‬

‫מעריכות‪:‬‬

‫בפרויקט מחלבת‬
‫ההשקעה‬
‫תנובה‪:‬‬
‫מיליארד שקל‬
‫המתחם ב‪565 -‬מיליון שקל‪.‬‬
‫פאנגאיה נדל״ן ןאלקטרה חתמן על מזכר הבנות עם תנובה לרכישת‬
‫ההערכות‪ ,‬מחיר‬
‫מיליון שקל‬
‫‪058-009‬‬
‫הקרקע כולל היטלים יגיע ל‪-‬‬
‫על קבוצת עזריאלי ונצבא‪ .‬לפי‬
‫הן‬

‫גולו‬

‫גבת‬

‫רוזני‬

‫נכסי‬

‫המכרז למכירת‬
‫לסיומו‪:‬‬
‫אביב מגיע‬
‫‪$DN‬ואלקטרה חתמו אתמול על מזכר הב־‬
‫‪$TS1$‬הבנות‪$TS1$‬‬
‫ל״ן‬
‫המתחם תמורת‬
‫‪ $DN2‬עם תנובה לרכישת‬
‫נות‬
‫מיליוןשקל‪.‬‬
‫‪565‬‬
‫שתי החברות‪ ,‬שמחזיקות בשותפות של‬
‫כל אחתלצורך העסקה‪,‬קיבלו מת־‬
‫‪$TS1$‬מתנובה‪$TS1$‬‬
‫‪%0‬‬
‫‪ $DN2$‬פרק זמן של ‪ 21‬ימי עסקים שבו יב־‬
‫‪$TS1$‬יבצעו‪$TS1$‬‬
‫נובה‬
‫‪ $DN2‬בדיקות נאותות‬
‫צעו‬
‫וישלימו את העסקה‪.‬‬
‫מתחם‬

‫תנובה‬

‫בתל‬

‫החברות פאנגאיה נד־‬
‫‪$TS1$‬נדל״ן‪$TS1$‬‬

‫מדובר‬

‫בתקופת ‪Shop‬‬

‫‪No‬‬

‫שבה התחייבה‬

‫תנובה שלא לנהלבעניין זה מגעים עם‬
‫גופים נוספים‪.‬‬

‫הרוכשות‬

‫גברו על‬

‫תנובה‬

‫שא״פקס‬

‫מכרה‬

‫ומתכננת‬

‫למכור‬

‫ללא‬

‫מכרז‬

‫קבוצת‬

‫הדנז״ת‬
‫מתחם מע״ר‬
‫פרויקט מחלבות‬
‫נמצא‬

‫צפון בו‬

‫תנובה‬

‫בקרוב‪:‬‬

‫מכירת‬

‫החלק‬

‫השני של‬

‫השוק‬

‫הסיטונאי‬

‫■■ לצד מכירת מתחםהמחלבה‬
‫‪ mm‬בתל אביב‪ ,‬השפה אתמול‬
‫תנובה כי היא תתחיל בקרוב את‬
‫הליך מכירתחלקו השני של מתחם‬
‫השוק‬

‫הסיטונאי בעיר‪.‬‬

‫ההערכות‬

‫בשוק הן כי עקב ניסיונה‬

‫בתחום‬

‫מיליון‬
‫ריאלי‪ ,‬שהגישה הצעה של כ־ ‪540‬‬
‫זה‪ ,‬תעריף תנובה לפנות לכמה‬
‫מתכננת למכור‬
‫מכרה‬
‫גורמים ספציפיים בענף ולא לפ־‬
‫‪$TS1$‬לפתוח‪$TS1$‬‬
‫שקל‪,‬ועל קבוצת נצבא‪.‬‬
‫‪$DN2$‬לפתוח‪$DN2$‬בהליך של מכרז‪.‬ל״כלכליסט״‬
‫תוח‬
‫מגרש המחלבה ממוקם במרחק של‬
‫בדרך נמיר בת״א‪:‬‬
‫משרדים‬
‫ברחוב‬
‫קירור‬
‫מחסני‬
‫מתחם‬
‫שמכירה‬
‫נודע כי בתנובההחליטו‬
‫כ־ ‪ 200‬מטר צפונית למגדלי‬
‫עזריאלי‪,‬‬
‫‪ 20‬דונם‬
‫דונם‪ .‬נמכר‬
‫הרצל בת׳׳א‪:‬‬
‫‪3.6‬‬
‫זו תתבצע מיד עם השלמת מכירת‬
‫במתחם מע״ר צפון‪,‬‬
‫בדרך פתח תקווה‬
‫ב־ ‪33‬מיליון שקל לנצבא‬
‫מתחםהמחלבה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫כ־‬
‫יזמים‬
‫של‬
‫מגדלים‬
‫ובו צפוייםלקום‬
‫הסיטונאי בי־ם‪ 40 :‬דונם‬
‫השוק‬
‫התעשיה‬
‫באיזור‬
‫שטח‬
‫שונים‪ .‬את פאנגאיה שבשליטת ברקרוזן‬
‫לפי התב״ע(תוכנית בנייןהעיר)‬
‫בחיפה‪ 35 :‬דונם‬
‫הסיטונאי‬
‫השוק‬
‫רחובות‪ :‬כ־ ‪ 50‬דונם‪ .‬נמכר ב־ ‪22‬‬
‫במשא ומתן טוכ־‬
‫‪$TS1$‬טוכמאייר‪$TS1$‬‬
‫ואמי טוכמאייר ייצג‬
‫המאושרת לחלק השני של השוק‬
‫מיליון שקל לנצבא‬
‫בו‬
‫ניתן‬
‫גרשון‬
‫ייצג‬
‫ר‪ $DN2$‬עצמו‪ ,‬ואת‬
‫מאייר‬
‫לבנות‬
‫הסיטונאי‪,‬‬
‫אלקטרה‬
‫ארבעה‬
‫ברחובות‪ 70 :‬דונם‬
‫מרכז לוגיסטי‬
‫תנו־‬
‫‪$TS1$‬תנובה‪$TS1$‬‬
‫את‬
‫יחידות‬
‫‪002,1‬‬
‫מגורים‬
‫מגדלי‬
‫בחברה‪.‬‬
‫השליטה‬
‫לקינר‪,‬‬
‫עם‬
‫בעל‬
‫סיטי‪ 27 :‬אלף מ״ר בנוי‬
‫הסיננ‬
‫‪ $DN‬ייצגו שי אבא‪ ,‬מנהל השקעות בכיר‬
‫דיור‪ .‬בחודש שעבר הושלם הליך‬
‫בה‬
‫בשכונת פלורנטין בת׳׳א‪:‬‬
‫שטח‬
‫שטח של כ־ ‪ 24‬דונם‪ .‬נמכר‬
‫ו\ל‬
‫ש‪.‬‬
‫באייפקס‪,‬‬
‫מכירת חלקו הראשון של השוק‬
‫ממשרד‬
‫אמיד‬
‫דיוויד‬
‫ועו״ר‬
‫דונם‬
‫ב־ ‪406‬מיליון שקל לנצבא‬
‫בירן ושות׳‪ .‬אם עד תום התקופה‪ ,‬ב־‬
‫הסיטונאי למשפחת גינדי ורבוע‬
‫במאי‪,‬יודיעו החברותלתנובה שאין כל‬
‫מיליון‬
‫כחולנדל״ן תמורת כ־ ‪950‬‬
‫מתוכננת כניסה ייחודית היישר‬
‫‪124‬‬
‫כ־‬
‫של‬
‫מגדלים‬
‫תוארך‬
‫שקל ובתוספת אחוז ממכירת הדי־‬
‫‪$TS1$‬הדירות‪$TS1$‬‬
‫מ״ר‬
‫אלף‬
‫בהיקף‬
‫שינוי בתנאים הכספיים שסוכמו‪,‬‬
‫עצמו‬
‫רות‬
‫‪$DN2$‬הדירות‪$DN2$‬‬
‫מגורים‬
‫תקופת‬
‫לפי‬
‫להסתכם‬
‫שאמורה‬
‫למתחם‬
‫מתחת‬
‫הקלה‪.‬‬
‫הרכבת‬
‫לתחנת‬
‫הרוכשות‬
‫ומסחר‪.‬‬
‫למשרדים‪,‬‬
‫‪2011‬‬
‫במאי‬
‫הבלעדיות עד ‪26‬‬
‫הע־‬
‫‪$TS1$‬הערכות‪$TS1$‬‬
‫רכות‬
‫להערכת הרוכשות‪ ,‬היקף ההשקעה הכו־‬
‫‪$TS1$‬הכולל‪$TS1$‬‬
‫מיליון שקל‪.‬‬
‫‪$DN2$‬הערכות‪ $DN2$‬בשוק בכ־ ‪200‬‬
‫מ״ר‪ .‬הש־‬
‫‪$TS1$‬השמאית‪$TS1$‬‬
‫‪005,2‬‬
‫מתכוונות להקים במתחם שני מגדלי יוקמו שטחי חניה של‬
‫מאית‬
‫משרדיםומגדל מגורים‪ ,‬שאחר מהם ית־‬
‫‪$TS1$‬יתנשא‪$TS1$‬‬
‫לל‬
‫המתחם יוקמו‬
‫בחלק הראשון של‬
‫ל״כלכליסט׳׳‬
‫‪ $DN‬במתחם‪ ,‬כולל הבנייה‪ ,‬צפוילעמוד‬
‫‪$DN2$‬השמאית‪ $DN2$‬נחמה בוגין העריכה‬
‫עשרה בניינים עם ‪ 800‬דירות‪.‬‬
‫נשא‬
‫‪$DN2$‬יתנשא‪$DN2$‬לגובה של עד ‪ 65‬קומות המגדל כי המחיר שהוצע איננוכולל אתהיטלי‬
‫על כ־ מיליארדשקל‪.‬‬
‫פאתנר‬
‫שי‬
‫הפיתוח למתחם‪ ,‬וכי עמם יגיע מחיר‬
‫הגבוה בארץ‪ .‬בתחתית הבניינים ייבנה‬
‫המאושרת במתחם המשתרע‬
‫התב״ע‬
‫קניון בשטח של כ־ ‪ 20‬אלף מ״ר‪ ,‬ובמגרש‬
‫מאפשרת בנייה של כמה‬
‫על ‪ 13‬דונם‬
‫מיליון שקל‪.‬‬
‫‪058-009‬‬
‫השטחל־‬