Dicţionar Rus - Român

АI

союз

1. dar; iar; он учитель, а я врач el este învăţător, iar eu sînt medic; не 10, а 11 nu 10, ci 11;
2.: поторопись, а (не) то опоздаешь grăbeşte-te, altfel întîrzii; а именно şi anume; а то, а не то că de nu, (că) altfel.

А II

частица

А III

межд .

1. ei, mă, măi, bre; мальчик, а мальчик! băiete, ei băiete!
2. вопр . ai? cum?
1. a! aha!;
2.: а, была не была! ce-o fi, o fi!; ei, fie ce-o fi!;
3. of! vai! ah!;

АБРИКОС

м.

4. de!, (ei) aş!; vorbă să fie! ◊ а, ну его! dă-l încolo! а, ну вас! ia lăsaţi-mă!
1. (дерево ) cais;
2. (плод ) caisă; ~ОВЫЙ 1. de cais;
2. de caise.

АВГУСТ

м.

august; pop . gustar; ~ОВСКИЙ de august; din august; ~овский день zi de august.

АВИА...

в сложн .

aero..., aerian.

АВОСЬ

poate; ◊ на ~ la noroc, la întîmplare.

АВРАЛ

частица ,
разг .
м. перен .

muncă în asalt.

АВТОРУЧКА

ж.

stilou, toc rezervor.

АГИТИРОВАТЬ

несов .

a face agitaţie.

АД

м. ед .

iad, infern.

АДРЕС

м.

1. adresă;

АДСК//И

разг .

АЗ

м.

АЗАРТ

м.

АЗБУ//КА

ж.

2. (приветственный ) adresă de salut; преподнести кому-л. ~ a trimite cuiva o adresă de salut. ~АНТ м. expeditor.
~АТ м. destinatar, adresant. ~НЫЙ de adrese; ~ный стол birou de adrese. ~ОВАТЬ(СЯ) несов. и сов. a (se) adresa.
grozav, îngrozitor, straşnic. ~ИЙ infernal, de iad; drăcesc, diabolic; ~ий шум zgomot infernal, zgomot asurzitor; ~ие
муки chinuri infernale; ~ий смех rîs diabolic; ◊ ~ая машина maşină infernală; ~ий камень уст . piatra iadului.
(litera întîia a alfabetului chirilic ); ◊ начинать с азов a începe de la alfa; ни аза не знать a nu şti nici o boabă.
patimă, pasiune, frenezie; войти в ~ a se aprinde, a se înflăcăra. ~НО cu înflăcărare, cu patimă. ~НЫЙ înflăcărat,
pătimaş, pasionat; ~ная игра joc de hazard; ~ный игрок 1) (играющий с увлечением ) jucător pasionat; 2)
(рискующий всем ) jucător hazardat.
1. alfabet;
2. abecedar;
3. noţiuni elementare; ~ науки noţiuni elementare ale ştiinţei. ~ЧНЫЙ 1. alfabetic, de alfabet;
2. перен . elementar; ~чная истина adevăr elementar.

АИСТ

м.

barză; reg. cocostîrc.

АЙВ//А

ж.

1. (дерево ) gutui;
2. (плод ) gutuie. ~ОВЫЙ 1. de gutui;
2. de gutuie.

АКАЦИЯ

ж.

salcîm.

АКВАРЕЛЬ

ж.

(краски и картина ) acuarelă. ~НЫЙ în acuarelă; ~ный портрет portret în acuarelă.

АКТОВЫЙ

: ~ зал sală de festivităţi.

АКУЛА

ж.

rechin.

АКУШЕР

м.

obstetrician, mamoş.

АКУШЕР//КА

ж.

obstetriciană, moaşă. ~СКИЙ obstetrical; de moşit, de moaşă. ~СТВО с. obstetrică, moşit.

АЛЕТЬ

несов .

1. (становиться алым ) a roşi, a se înroşi, a se face roşu;

АЛИМЕНТЫ

мн .

pensie alimentară, pensie de întreţinere.

АЛМАЗ

м.

diamant. ~НЫЙ diamantin, de diamant.

АЛТАРЬ

м.

АЛЧН//ОСТЬ

ж.

altar; ◊ принести свою жизнь на ~ отечества a se sacrifica/jertfi pe altarul patriei.
(к дт. ) lăcomie, aviditate. ~ЫЙ (к дт. ) lacom, avid.

2. (виднеться — об алом ) a se vedea, a se zări (despre ceva roşu).

АЛ//ЫЙ

roşu aprins; ~ая заря zori purpurii; ~стяг steag roşu; ~ые щеки obraji rumeni.

АЛЯПОВАТ/ЫЙ
АМБАР

de prost gust; grosolan. ~О fără gust; grosolan.
м.

hambar; grînar, magazie de cereale; ссыпать в ~ a pune la/în hambar, a înmagazina.

АМПУЛА

ж.

fiolă.

АМФИБИЯ

ж.

АНГАР

м. ав .

amfibiu; ◊ самолёт-~ avion-amfibiu; танк-~ tanc-amfibiu.
hangar.

АНГЕЛ

м.

înger.

АНТИВОЕННЫЙ

antirăzboinic, antimilitarist.

АНТИГОСУДАРСТВЕННЫЙ

antistatal.

АНТИДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ

antidemocratic.

АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ

antiimperialist.

АНТИКОЛОНИАЛЬН//ЫЙ

anticolonial; ~ая борьба luptă anticolonială; ~ое движение mişcare anticolonială.

АНТИНАРОДНЫЙ

antipopular.

АНТИОБЩЕСТВЕННЫЙ

antisocial, anti-obştesc; ~ поступок faptă (или acţiune) antisocială.

АНТИРЕЛИГИОЗНЫЙ

antireligios.

АНТИСАНИТАРНЫЙ
АНТИТЕЛО

antisanitar.
с.

anticorp.

антитоксин

м.

antitoxină.

АНТИЧН//ОСТЬ

ж.

antichitate. ~ЫЙ antic; ~ый мир lumea antică.

АНЮТИН
АПЕЛЬСИН

: ~ы глазки бот. pansele, catifeluţe.
м.

1. (плод ) portocală;
2. (дерево ) portocal. ~НЫЙ, ~ОВЫЙ 1. de portocală;
2. de portocal;
3. portocaliu, de culoarea portocalei.

АПЛОДИСМЕНТЫ

мн .

aplauze; продолжительные ~ aplauze îndelungate; бурные ~ aplauze furtunoase.

АППЕТИТ

м.

apetit, poftă (de mîncare); умерить свои ~ы a-şi modera pofta; приятного ~а! poftă bună!; ~ приходит во время еды
погов . pofta vine mîncînd. ~НЫЙ 1. apetisant;
2. перен . atrăgător.

АПРЕЛ//Ь

м.

aprilie; pop. prier; первое ~я întîi aprilie.

АПРЕЛЬСКИЙ

de aprilie; din aprilie; поэт. тж. aprilin.

АПТЕК//А

ж.

АПТЕЧКА

ж.

farmacie; ◊ как в ~e ca la farmacie; foarte exact. ~АРСКИЙ de farmacie, farmaceutic. ~АРЬ м. farmacist.
trusă de prim ajutor.

АРБА

ж.

haraba.

АРБУЗ

м.

pepene verde; reg. harbuz.

АРЕНД//А

ж.

АРКА

ж.

arendă; închiriere; взять (сдавать) в ~у a arenda, a lua (a da) în arendă. ~АТОР м. arendaş. ~НЫЙ: ~ная плата rentă,
arendă. ~ОВАТЬ несов. и сов. (вн .) a lua (a da) în arendă, a arenda.
arc; триумфальная ~ arc de triumf.

АРМИ//Я

ж.

armată; служить в ~и a face armata, a face serviciul militar, a servi în armată.

АРОМАТ

м.

АРТАЧИТЬСЯ

несов .

aromă; mireasmă; parfum. ~ИЧЕСКИЙ, ~ИЧНЫЙ, ~НЫЙ aromatic, aromat; ~ическое вещество substanţă
aromatică.
1.
(о лошади ) a pune zăpor;

АРХИВ

м.

АРХИТЕКТ//ОР

м.

АРШИН

м. уст .

2. разг .(упрямиться ) a se încăpăţîna, a se îndărătnici; a se împotrivi.

АРШИННЫЙ:
АТАК//А

ж.

АТЕЛЬЕ

с. нескл .

arhivă; ◊ сдать в ~ 1) a depune la arhivă; 2) перен. a pune la dosar; a trece pe linie moartă. ~НЫЙ de arhivă.
arhitect. ~УРА ж. arhitectură. ~УРНЫЙ arhitectural, arhitectonic, de arhitectură; ~урный институт institut de
arhitectură; ~урный ансамбль ansamblu arhitectonic.
arşin ((0,71 m); ◊ мерить (всех) на свой ~ a judeca (pe alţii) după sine.
писать аршинными буквами a scrie cu litere de o şchioapă.
atac; воздушная ~ atac aerian; идти в ~у a porni la atac; отразить ~у a respinge atacul. ~ОВАТЬ несов. и сов. (вн .) a
ataca.
atelier; ~ мод atelier de mode.

АТТРАКЦИОН

м.

atracţiune (la circ, la teatrul de estradă).

АУКЦИОН

м.

licitaţie, mezat; продавать что-л. с ~а a vinde la licitaţie, a vinde la mezat.

АХИНЕ//Я

ж. разг .

nerozie; prostie; нести ~ю a îndruga (verzi şi uscate).

АХНУТЬ

сов.

1. a scoate un „ah“; он и ~ не успел n-a reuşit să spună nici cîrc;
2. a bubui;
3. a lovi; reg . a păli; fam . a trăsni, a pocni.

АХТИ

разг .:

ни ~ (какой) nu prea cine ştie ce; не ~ как nu prea, nu tocmai; не ~ что nimic deosebit.

АЭРОСЕВ

м.

semănat din avion.

БАБ//А I

ж.

1. уст . (замужняя женщина ) femeie;

БАБА II

ж. тех.

3. ирон . (о мужчине ) molîu, mămăligă, lă-mă-mamă;◊ каменная ~ idol de piatră; снежная ~ om de zăpadă.
1. berbec; ~ молота berbecul ciocanului;

БАБА III

ж. кул .

cozonac înalt.

БАБА-ЯГА

ж. фольк .

Muma-pădurii, Baba-hîrca, Baba-Cloanţa.

БАБОЧКА

ж.

fluture.

БАБУШКА

ж.

БАГОР

м.

bunică; mamă-mare; ◊ ~ надвое сказала (mai) rămîne de văzut.
cange; рыболовный ~ ostie.

2. (жена ) прост . femeie, nevastă, soţie;

2. mai; ручная ~ mai.

БАГРОВЕТЬ, побагроветь

a se împurpura, a deveni purpuriu; a se aprinde la faţă, a se îmbujora.

БАГРОВЫЙ

roşu aprins, purpuriu.

БАДЬЯ

ж.

БАЗАР

м.

1. ciutură; găleată;
2. тех. cadă; ciubăr; benă.
piaţă, tîrg; bazar; книжный ~ tîrg de carte; bazar de cărţi. ~НЫЙ de piaţă, de tîrg; ~ный день zi de tîrg.
nani-nani!

БАЙ-БАЙ!
БАЙК//А

ж.

finet, molton, sibir. ~ОВЫЙ de finet, de molton, de sibir.

БАК

м.

rezervor; (для кипячения белья и т. п. ) bac.

БАКЕНБАРДЫ

мн .

(ед . бакенбарда ж .) favoriţi, barbete.

БАКЛАЖАН

м.

pătlăgea vînătă, vînătă.

м.

ghiduşar, mucalit. ~ИТЬ несов . разг . a spune (la) ghiduşii; a se ţine de glume.

БАКЛУШИ
БАЛАГУР

: бить ~ a tăia frunze la cîini.

БАЛАНС

м.

bilanţ; balanţă; годовой ~ bilanţ anual; торговый ~ balanţă comercială; подводить ~ a face bilanţul.

БАЛКА I

ж.

(брус ) grindă.

БАЛКА II

ж.

(овраг ) rîpă; vîlcea.

БАЛЛ

м.

1. grad; землетрясение в пять ~ов cutremur de cinci grade;
2. (отметка ) notă;
3. sport punct.

БАЛОВАННЫЙ

răsfăţat, alintat, răzgîiat.

БАЛОВАТЬ

несов .

(вн ., тв .) a răsfăţa, a alinta, a răzgîia. ~СЯ a ştrengări, a se ţine de pozne; a zburda, a fi neastîmpărat.

БАЛОВ//ЕНЬ

м. разг .

1. favorit, răsfăţat; copil răsfăţat;
2. см . баловник;◊ ~ судьбы răsfăţat al soartei, favorit al soartei. ~НИК м. ştrengar. ~СТВО с. 1. răsfăţare, răsfăţ,
alintare;
2. ştrengărie, zburdălnicie.

БАЛЫК

м.

batog.

БАНК

м.

bancă; национальный ~ banca naţională; ~ОВСКИЙ bancar, de bancă; ~ капитал capital bancar.

БАНК//А I.

ж.

1. (стеклянная ) borcan; (металлическая ) cutie;
2. обыкн . мн . мед . ventuză; ставить ~ и a pune ventuze.

БАНКА II

ж.

БАНКА III

ж.

(отмель ) banc (de nisip).

БАНКРОТ

м.

falit; bancrutar. ~СТВО с. faliment, bancrută.

м.

de baie; ◊ пристать как ~ лист a se ţine scai de cineva.
fundă.

БАННЫЙ
БАНТ

(сиденье ) bancă, banchetă (pentru vîslaşi).

БАНЩ//ИК

м.

~ИЦА ж. băiaş, băieşiţă.

БАН//Я

ж.

1. baie;

БАРАБАН

м.

2. (духота ) zăpuşeală; ◊ задать ~ю a trage o săpuneală.
1. tobă;
2. тех. tambur, cilindru; сушильный ~ tambur de uscare. ~ИТЬ несов . 1. a ciocăni; a bate (toba);
2. (на рояле ) a zdrăngăni. ~НЫЙ de tobă; ~ная перепонка анат . timpan. ~ЩИК м. toboşar.

БАРАК

м.

baracă.

БАРАН

м.

berbec. ~ИЙ 1. de berbec; de oaie; ~ья шапка căciulă din blană de oaie;

БАРАНКА

ж.

2. (de carne) de oaie; ◊ согнуть в ~ий рог a frînge cuiva cerbicea. ~ИНА ж. carne de oaie.
1. covrig;

БАРАХЛО
БАРАХТАТЬСЯ

с.
собир. calabalîc, catrafuse, bulendre; (хлам ) boarfe, vechituri.
разг .
несов .
(в воде ) a se bălăci, a bălăcări.

БАРАШ//ЕК

м.

2. разг . (руль автомобиля ) volan.

1. miel;
2. pielcică (de miel);
3. тех. piuliţă-fluture. ~КИ мн . 1. (облака ) nori cirus;
2. (гребни волн ) valuri mici înspumate. ~КОВЫЙ din pielcică (de miel).

БАРБАРИС

м. бот .

dracilă.

БАРЖА

ж.

şlep.

БАРИН

м.

1. boier;

БАРСТВО

с.

2. уст . (хозяин ) coconaş; ◊ жить ~ом a trăi boiereşte; сидеть ~ом a sta cu mîinile în şolduri.
1. собир. (помещики ) boierime, boieret;

БАРХАНЫ

мн .

(ед . бархан м .) dună (de nisip).

2. (высокомерие ) boierie.

БАРХАТ

м.

catifea. ~ИСТЫЙ catifelat. ~НЫЙ 1. de, din catifea;

БАРЫНЯ

ж.

2. catifelat; ◊ ~ный сезон sezon de aur.
1. (помещица ) boieroaică, boiereasă, boieriţă;
2. уст . (хозяйка ) stăpînă, doamnă; cuconiţă;
3. перен . презр . cucoană.

БАРЫШНЯ

ж.

1. уст . fiică de boier;

БАСНОПИСЕЦ

м.

fabulist.

2. (обращение ) domnişoară, duduie.
БАСНОСЛОВНЫЙ

fabulos.

БАСНЯ

ж.

1. fabulă;

БАСТ//ОВАТЬ

несов .

a face grevă, a fi în grevă. ~УЮЩИЙ м. grevist.

БАТОН

м.

1. (хлеб ) franzelă;

БАТРАК

м.

argat.

БАТРАЧИТЬ

несов .

a argăţi.

2. мн . разг . născociri, poveşti; palavre.

2. (кондитерское изделие ) baton.

БАХРОМА

ж.

franjuri; canafuri.

БАХЧА

ж.

bostănărie; pepenărie; reg . harbuzărie, bostană.

БАХЧЕВОДСТВО

с.

cultura cucurbitaceelor.

БАХЧЕВ//ОЙ

: ~ые культуры plante (или culturi) de bostănărie; cucurbitacee.

БАШЕННЫЙ

de turn; ~ кран macara-turn.

БАШКА

ж. разг .

cap; căpăţînă; глупая ~ cap prost, bostan.

БАШМАК

м.

1. papuc, gheată;

БАШНЯ

ж.

2. тех. sabot.
1. turn, foişor; водонапорная ~ castel de apă;
2. (орудийная ) turelă.
БАЮКАТЬ, убаюкать

(вн .) a legăna copilul (cîntînd).

БДИТЕЛЬН//ОСТЬ

ж.

vigilenţă. ~ЫЙ vigilent.

бег

м.

1. fugă, alergare; goană; барьерный ~ alergări de garduri; ~ с препятствиями alergări cu obstacole; кроссовый ~ cros;
эстафетный ~ ştafetă;
2. мн . бега (скачки ) curse de cai.

БЕГАТЬ

несов .

1. a alerga;
2. (от рд.; избегать ) a ocoli, a evita;
3. (о пальцах, о глазах — сновать ) a alerga, a umbla;
4. (за тв .) разг . (ухаживать ) a alerga, a umbla după; a curta.

БЕГЛЕЦ

м.

fugar; (из тюрьмы ) evadat.
1. (о речи ) repede; uşor, cursiv, curent.

БЕГЛ//О

2. (поверхностно ) superficial; fugitiv. ~ОСТЬ ж. (о речи ) uşurinţă, dexteritate; (пальцев ) agilitate. ~ЫЙ 1. тж. в
знач. сущ. м. fugar; evadat;
2. rapid; cursiv;~ое чтение lectură cursivă;
3. superficial, fugitiv; fugar; ~ взгляд privire fugitivă.
БЕГОТНЯ

ж.

alergătură.

БЕГСТВ//О

с.

fugă; (из тюрьмы ) evadare; ◊ обратить в ~ a pune pe fugă; спасаться ~ом a scăpa prin fugă/cu fuga.

БЕД//А
БЕДНЕТЬ, обеднеть

ж. и в знач. nenorocire; belea; pacoste, bucluc; ~ в том, что... din păcate...; не ~ nu-i nimic, nu are importanţă; что за ~ ! atîta
сказ.
pagubă! как на ~у! ca un făcut! на мою ~у! spre nenorocul meu!
a sărăci; a scăpăta.
sărac; sărăcăcios. ~ОСТЬ ж. sărăcie, mizerie; nevoie. ~ОТА ж. собир. sărăcime; ~ЫЙ 1. sărac;

БЕДН//О

2. sărman; nenorocit. ~ЯГА м. и ж. разг . sărac, săracă; biet, biată. ~ЯК м. 1. sărac;
2. ţăran nevoiaş. ~ЯЦКИЙ de ţăran sărac.
БЕДРО

с.

БЕДСТВЕНН//ЫЙ

(бок ) şold; (ляжка ) coapsă.
dezastruos; ~ое положение situaţie dezastruoasă; stare critică/grea.

БЕДСТВ//ИЕ

с.

dezastru; calamitate; сигнал ~ия semnal de primejdie. ~ОВАТЬ несов . a trăi în sărăcie/în mizerie.

БЕЖАТЬ

несов .

a fugi, a alerga.

БЕЖЕНЕЦ

м.

refugiat, băjenar.
1. предлог fără; ~ моего ведома fără ştirea mea; ~ толку fără rost; ~ задержки fără întîrziere;

БЕЗ

2. преф .: безлесье lipsă de păduri; безводье lipsă de apă, ariditate; безграмотный analfabet.
БЕЗБОЖН//ИК

м.

ateu, ateist. ~ЫЙ 1. уст . ateist;
2. разг . (возмутительный ) neruşinat; revoltător; ~ая ложь minciună sfruntată.

БЕЗБОЯЗНЕННЫЙ
БЕЗБРАЧИЕ

neînfricat, curajos.
с.

1. celibat;
2. биол . agamie.

БЕЗБРЕЖНЫЙ
БЕЗВЕСТН//ОСТЬ

nemărginit, neţărmurit.
ж.

obscuritate; anonimat. ~ ЫЙ necunoscut, fără renume, anonim.

БЕЗВЕТРИЕ

с.

acalmie; calm, linişte.

БЕЗВКУС//ИЕ

с.

lipsă de gust; prost gust. ~ИЦА ж. разг . см . безвкусие. ~НО fără gust; ~но одеваться a se îmbrăca fără gust. ~НЫЙ
1. fără gust; searbăd;
2. перен . de prost gust.

БЕЗВЛАСТИЕ

с.

lipsa puterii (de stat); anarhie.
1. irevocabil; definitiv;

БЕЗВОЗВРАТНЫЙ

2. fără obligaţie de restituire, nerambursabil.
БЕЗВОЗМЕЗДН//О, ~ЫЙ
БЕЗВОЛИЕ

fără plată, gratuit, gratis.
с.

lipsă de voinţă; мед . abulie.

БЕЗВОЛЬНЫЙ

lipsit de voinţă; slab de caracter; мед . abulic.

БЕЗВРЕДНЫЙ

inofensiv, nevătămător.

БЕЗВРЕМЕНН//О, ~ЫЙ

prematur; ~ая смерть moarte prematură.

БЕЗВЫХОДН//ЫЙ

1. fără ieşire; disperat; ~ое положение situaţie disperată; impas, strîmtoare;
2. fără a ieşi din casă, din oraş, etc.
(с ошибками ) cu greşeli, agramat, incorect.~ОСТЬ ж. 1. analfabetism;

БЕЗГРАМОТН//О

2. ignoranţă. ~ЫЙ 1. analfabet;
2. ignorant; agramat.
БЕЗГРАНИЧНЫЙ
БЕЗДАРН//ОСТЬ

nemărginit; nelimitat; neţărmurit.
ж.

1. incapabilitate, incapacitate, lipsă de talent;
2. om incapabil. ~ЫЙ lipsit de talent; neînzestrat, netalentat.

БЕЗДЕЙСТВ//ЕННЫЙ
БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ

inactiv, pasiv; inert. ~ИЕ с. inactivitate, pasivitate; inerţie.
несов .

a fi inactiv; (о машинах, предприятиях ) a staţiona; a nu funcţiona.

БЕЗДЕЛЬЕ

с.

inactivitate; (лень ) trîndăvie, lenevie.

БЕЗДЕТН//ОСТЬ

ж.

lipsă de copii. ~ЫЙ fără copii.

БЕЗДЕЯТЕЛЬН//ОСТЬ

ж.

inactivitate. ~ЫЙ inactiv, pasiv.

БЕЗДНА

ж.

1. prăpastie; abis; beznă; genune;

БЕЗДОЖДЬЕ

с.

lipsă de ploaie; neploaie, vreme secetoasă; secetă.

2. в знач. сказ. (рд. ) разг . (множество ) mulţime, puzderie (de).
БЕЗДОМНЫЙ

fără adăpost; fără căpătîi; (о собаке ) fără stăpîn,vagabond; uşarnic.

БЕЗДОНН//ЫЙ

fără fund;◊ ~ая бочка sac fără fund.
с. 1. lipsă de drumuri;

БЕЗДОРОЖЬЕ

2. (распутица ) drumuri desfundate.
БЕЗДУМНЫЙ
БЕЗДУШ//ИЕ

lipsit de judecată; negîndit.
с.

cruzime; duritate. ~НЫЙ 1. (бессердечный ) neîndurător, nemilos, fără milă;
2. (невыразительный, холодный ) fără viaţă, lipsit de inspiraţie, inexpresiv.

БЕЗЖАЛОСТНЫЙ

fără milă, neîndurător, nemilos, aspru, crud.

БЕЗЖИЗНЕННЫЙ

1. lipsit de viaţă, neînsufleţit;
2. fără expresie, inexpresiv, şters; (о взгляде ) stins.
1. fără griji;

БЕЗЗАБОТН//О

2. cu nepăsare. ~ОСТЬ ж. 1. nepăsare, indiferenţă;
2. lipsă de griji. ~ЫЙ 1. nepăsător, indiferent;
2. fără griji.
БЕЗЗАВЕТНЫЙ

neprecupeţit; fără rezerve; plin de abnegaţie.

БЕЗЗАКОН//ИЕ

с.

БЕЗЗЕМЕЛЬ//Е

с.

1. lipsă de legi, ilegalitate;
2. (поступок ) fărădelege; violare a legii, încălcare de lege, nelegiuire. ~НЫЙ ilegal, nelegal, nelegitim; nelegiuit, ilicit.
lipsă de pămînt. ~НЫЙ lipsit de pămînt, fără pămînt.

БЕЗЛИКИЙ

lipsit de personalitate; lipsit de individualitate; şters.

БЕЗЛИЧНЫЙ

1. lipsit de individualitate, de originalitate, de personalitate;

БЕЗЛЮДНЫЙ

(малонаселенный ) nepopulat, nelocuit, cu populaţie rară; (пустынный ) deşert, pustiu; (малопосещаемый ) puţin
frecventat.
nemărginit, infinit de...; extrem de...; fără seamăn; excesiv. ~ЫЙ nemărginit; nemăsurat, incomensurabil, imens.

2. грамм . impersonal.

БЕЗМЕРН//О
БЕЗМОЛВ//ИЕ

с.

БЕЗМЯТЕЖН//ОСТЬ

ж.

БЕЗНАДЕЖНЫЙ
БЕЗНРАВСТВЕНН//ОСТЬ

disperat, deznădăjduit.
ж.

БЕЗОБИДНЫЙ
БЕЗОБРАЗИЕ

linişte, tăcere deplină. ~ЫЙ tăcut, fără cuvinte; перен . tăcut, taciturn; molcom. ~СТВОВАТЬ несов . a tăcea, a păstra
tăcere.
pace, calm; seninătate. ~ЫЙ liniştit,calm; netulburat, senin.
imoralitate; (разврат ) depravare, desfrîu, destrăbălare. ~ЫЙ imoral; (развращенный ) depravat, desfrînat, destrăbălat.
inofensiv, nevătămător.

с.

1. (уродство ) hidoşenie, urîţenie, sluţenie;
2. (отвратительное явление ) faptă urîtă, fapt revoltător; ticăloşenie; какое ~! ce neobrăzare!
(вн.; уродовать ) a urîţi, a poci, a desfigura. ~НИК м. разг . neobrăzat; neruşinat.~НИЧАТЬ несов . a se purta urît; aşi face de cap. ~ЫЙ 1. (некрасивый ) urît, pocit, diform, hidos;
2. (возмутительный ) revoltător, scandalos.

БЕЗОБРАЗ//ИТЬ, обезобразить

БЕЗОГОВОРОЧН//О
БЕЗОПАСН//ОСТЬ

necondiţionat; fără rezerve. ~ЫЙ necondiţionat; ~ая капитуляция capitulare necondiţionată.
ж.

securitate, siguranţă. государственная ~ securitate de stat; техника ~ости tehnica securităţii. ~ЫЙ 1. inofensiv,
neprimejdios, nevătămător;
2. sigur, ferit de primejdie, apărat;
3. тех. de siguranţă; ~ая бритва aparat de bărbierit.

БЕЗОТВЕТСТВЕНН//ОСТЬ

ж.

iresponsabilitate. ~ЫЙ iresponsabil.

БЕЗОТКАЗН//О, ~ЫЙ

fiabil, fără întrerupere; fără greş; impecabil; ~ОСТЬ ж. тех. fiabilitate.

БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНЫЙ

urgent, grabnic, neamînat, presant.

БЕЗОТНОСИТЕЛЬНО
БЕЗРАБОТ//ИЦА

(к дт. ) indiferent de...
ж.

şomaj. ~НЫЙ м. şomer.

с.

indiferenţă, nepăsare; indolenţă.

БЕЗРАЗДЕЛЬН//ЫЙ
БЕЗРАЗЛИЧИЕ

absolut; complet; ~ое господство dominaţie absolută.

БЕЗРАССУД//НЫЙ

nechibzuit; nesocotit, nesăbuit. ~СТВО с . nesocotinţă, nesăbuinţă; nechibzuinţă.

БЕЗРОПОТН//О, ~ЫЙ
БЕЗРУКАВКА

resemnat; supus, docil.
ж.

1. bondiţă, pieptar;
2. спорт . bluză fără mîneci; tricou.

БЕЗУКОРИЗНЕНН//О, ~ЫЙ
БЕЗУМ//ЕЦ

perfect, ireproşabil, impecabil.
м.

smintit; dement, nebun. ~ИЕ с. 1. (безрассудство ) nebunie, sminteală, nesăbuinţă;
2. (сумасшествие ) nebunie, demenţă, alienaţie; до ~ия pînă la nebunie. ~НО nebuneşte, la nebunie. ~НЫЙ 1.
(безрассудный ) nesăbuit, nechibzuit, nebun;
2. (очень сильный ) grozav, teribil, din cale afară;
3. (сумасшедший ) nebun, dement, alienat.

БЕЗУМСТВ//О

с.

nebunie; sminteală; перен . temeritate; cutezanţă. ~ОВАТЬ несов . a face nebunii, a-şi face de cap.

БЕЗУПРЕЧН//О

ireproşabil, impecabil. ~ОСТЬ ж. ireproşabilitate, impecabilitate; lipsă de cusur. ~ЫЙ ireproşabil, impecabil; perfect.

БЕЗУСЛОВН//О

fără îndoială; cert, sigur; neapărat, absolut; cu siguranţă, negreşit; incontestabil. ~ЫЙ 1. absolut, necondiţionat, fără
rezerve;
2.
sigur, cert, neîndoielnic, incontestabil; ◊ ~ ый рефлекс reflex necondiţionat.

БЕЗУСПЕШН//О, ЫЙ

fără succes, în zadar, fără rezultat, infructuos, zadarnic.

БЕЗУТЕШНЫЙ

nemîngîiat, inconsolabil, neconsolat.

БЕЗУЧАСТ//ИЕ

с.

indiferenţă, nepăsare. ~НЫЙ indiferent, nepăsător; ~ное отношение atitudine indiferentă.

БЕЗЫДЕЙН//ОСТЬ

ж.

lipsă de idei; lipsă de principii (ideologice). ~ЫЙ lipsit de idei, fără idei.

БЕЗЫМЯННЫЙ

necunoscut, anonim; ~ труд lucrare anonimă; ◊ ~ палец degetul inelar.
1. fără ieşire, fără scăpare; deznădăjduit;

БЕЗЫСХОДН//ЫЙ

2. inconsolabil, nemîngîiat; ~ое горе durere inconsolabilă.
1. (становиться белым ) a (se) albi; a (se) înălbi;

БЕЛЕТЬ, побелеть

2. тк . несов . (виднеться ) a albi, a se vedea albind.
БЕЛИЗНА

ж.

albeaţă; grad de albire; alboare.

БЕЛИЛА

мн .

1. vopsea albă; свинцовые ~ alb de plumb; цинковые ~ alb de zinc;
2. (для лица ) albeli.
(вн .) 1. a vărui, a da cu var;

БЕЛИТЬ, побелить

2. (ткань ) a înălbi; a ghili.
БЕЛКА

ж.

veveriţă.

БЕЛОК

м.

1. (яичный ) albuş (de ou);
2. биол ., хим. albumină;
3. (глаза ) albul ochiului.

БЕЛОКРОВИЕ

с. мед .

leucemie, leucoză.

БЕЛОКУРЫЙ

blond; bălan, bălai.

БЕЛОРУЧКА

м. и ж. разг . coconaş, om boieros, (mare) boier.

БЕЛОСНЕЖНЫЙ

alb ca zăpada.

БЕЛУГА

ж.

БЕЛ//ЫЙ

в разн. знач. alb; (в шахматах ) мн . albe pl.; средь ~а дня ziua în amiaza mare; ~ая горячка delirium tremens, delir alcoolic.

БЕЛЬЕ

с. собр .

lenjerie, albituri, rufărie.

БЕЛЬМО

с.

albeaţă (la ochi); ◊ как ~ на глазу ca un ghimpe în ochi.
staţie de alimentare cu benzină, benzinărie.

БЕНЗОКОЛОНКА

ж.

БЕРЕГ

м.

morun.

1. mal; (морской ) ţărm; litoral; coastă;
2. uscat; pămînt; сойти на ~ a coborî pe uscat.

БЕРЕГОВОЙ

riveran, de ţărm; de mal, de coastă; costier.

БЕРЕЖЛИВ//О, ~ЫЙ

econom; chibzuit, calculat.

БЕРЕЖН//О, ~ЫЙ

1. prudent, atent, cu băgare de seamă;
2. grijuliu.

БЕРЕЗ//А

ж.

mesteacăn. ~ОВЫЙ de mesteacăn; ~овая роща mestecăniş.

БЕРЕЧЬ

несов .

(вн .) 1. a păstra;
2. a menaja, a feri, a ocroti, a cruţa;

БЕРЛОГА

ж.

БЕС

м.

БЕСЕДА

ж.

3. a economisi, a cheltui cu socoteală; ◊ ~ как зеницу ока a păzi ca ochii din cap. ~СЯ несов . a se păzi, a se feri;
берегись! păzeşte-te!, fereşte-te!; берегись поезда! atenţie la tren!
vizuină, bîrlog.
drac; diavol; ◊ рассыпаться мелким ~ом a se gudura; ~ меня попутал m-a pus (или m-a împins) dracul.
1. conversaţie;
2. (собеседование ) convorbire, discuţie.

БЕСЕДКА

ж.

chioşc; pavilion.

БЕСЕДОВАТЬ

несов .

a sta de vorbă, a conversa; a discuta; a vorbi.

БЕСИТЬ, взбесить

(вн. ) a scoate din sărite, a înfuria. ~СЯ, взбеситься 1. a turba de mînie, a se înfuria;

БЕСКЛАССОВ//ЫЙ

fără clase; aclasial; ~ое общество societate fără clase.

2. (о животных ) a turba.
БЕСКОЗЫРКА

ж.

БЕСКОНЕЧН//О, ~ЫЙ

infinit; interminabil; nemărginit. ~ОСТЬ ж. infinit; nemărginire.

БЕСКОНТРОЛЬН//О, ~ЫЙ
БЕСКОРЫСТ//ИЕ

beretă, bască, bonetă (de marinar).
fără control, necontrolat. ~ОСТЬ ж. lipsă de control.

с.

dezinteresare. ~НЫЙ dezinteresat; neprecupeţit; ~ная помощь ajutor dezinteresat.
1. fără sînge; anemic;

БЕСКРОВНЫЙ

2. fără vărsare de sînge.
1. зоол. apter, fără aripi.

БЕСКРЫЛЫЙ

2. перен. neînaripat, neinspirat; şters, palid, searbăd.
БЕСНОВАТЬСЯ

несов .

a-şi ieşi din fire, a se înfuria; a turba.

БЕСПАМЯТ//НЫЙ

uituc, cu memorie slabă. ~СТВО с. (stare de) inconştienţă; leşin; впасть в ~ство a leşina, a-şi pierde cunoştinţa.

БЕСПЕРЕБОЙН//О, ~ЫЙ

neîntrerupt, continuu; fără întrerupere, neîncetat.

БЕСПЕРЕСАДОЧН//ЫЙ
БЕСПЕРСПЕКТИВН//ОСТЬ

direct, fără transbordare; ~ое сообщение comunicaţie directă.
ж.

БЕСПЕЧН//О, ~ЫЙ

fără griji; nepăsător; iresponsabil. ~ОСТЬ ж. nepăsare; lipsă de griji.

БЕСПЛАТН//О, ~ЫЙ
БЕСПЛОД//ИЕ

lipsă de perspectivă. ~ЫЙ lipsit de perspectivă, fără perspectivă.
gratuit, fără plată, gratis; ~ое обучение învăţămînt gratuit.

с.

1. sterilitate;
2. (о почве ) nefertilitate; ariditate. ~НОСТЬ ж. 1. sterilitate; nefertilitate; ariditate;
2. (безуспешность ) infructuozitate; (тщетность ) zădărnicie, inutilitate. ~НЫЙ 1. steril, sterp;

2. (о почве ) neroditor, arid;
3. (тщетный ) zadarnic, (безуспешный ) infructuos; steril.
БЕСПОДОБНЫЙ

разг .

incomparabil, neasemuit; admirabil.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЙ

зоол.

nevertebrat.
(вн .) 1. a nelinişti, a tulbura;

БЕСПОКОИТЬ, обеспокоить

2. a stingeri, a incomoda, a deranja, a stînjeni. ~ СЯ 1. сов . обеспокоиться (волноваться ) a se nelinişti, a se alarma;
2. сов . побеспокоиться (утруждать себя ) a se deranja; a se osteni, a-şi da osteneala.
БЕСПОКОЙН//О, ~ЫЙ
БЕСПОКОЙСТВО

neliniştit; agitat.
с.

1. (волнение ) nelinişte, tulburare, agitaţie;
2. (хлопоты ) deranj; причинять ~ a deranja.

БЕСПОЛЕЗН//О, ~ЫЙ

inutil, zadarnic.

БЕСПОМОЩН//ОСТЬ

ж.

БЕСПОРЯДОК

м.

neputinţă, neajutorare, slăbiciune. ~ЫЙ 1. neajutorat, neputincios, slab;
2. (бездарный ) slab, fără valoare; neînzestrat; becisnic.
1. dezordine, neorînduială;
2. мн . уст . (волнения ) tulburări.

БЕСПОРЯДОЧН//О

în dezordine, în neorînduială. ~ОСТЬ ж. dezordine; neorînduială. ~ЫЙ dezordonat; haotic; nesistematizat; răzleţ.

БЕСПОСАДОЧНЫЙ:

~ перелет zbor fără escală.

БЕСПОЧВЕННЫЙ

neîntemeiat; nefondat, nemotivat, lipsit de temei.

БЕСПОЩАДНЫЙ
БЕСПРАВ//ИЕ

necruţător, neîndurător, nemilos; crud, crîncen.
с.

1. lipsă de drepturi.
2. ilegalitate; samavolnicie. ~НЫЙ lipsit de drepturi.

БЕСПРЕДЕЛЬНЫЙ

nemărginit, nelimitat, neţărmurit.

БЕСПРЕКОСЛОВН//О

fără obiecţii, fără murmur/discuţii; fără crîcneală. ~ЫЙ strict, absolut; ~ое повиновение 1) supunere oarbă; 2)
supunere absolută.
liber, fără obstacole.

БЕСПРЕПЯТСТВЕНН//О, ~ЫЙ
БЕСПРЕРЫВН//О, ~ЫЙ

neîncetat, neîntrerupt.

БЕСПРИЗОРН//ИК

м.

copil fără adăpost, vagabond. ~ЫЙ 1. lipsit de supraveghere;

БЕСПРИСТРАСТ//ИЕ с ., ~НОСТЬ

ж.

imparţialitate, nepărtinire. ~НЫЙ imparţial, nepărtinitor.

2. fără adăpost, vagabond.
БЕСПРИЧИНН//О, ~ЫЙ

nemotivat; neîntemeiat.

БЕСПРИЮТНЫЙ

fără adăpost, fără azil; fără căpătîi.

БЕСПРОБУДН//ЫЙ

: ~ое пьянство beţie fără sfîrşit; спать ~ым сном a dormi buştean.

БЕСПРОСВЕТН//ЫЙ

: 1.: ~ая тьма întuneric beznă;
2. перен . deznădăjduit, fără bucurie; fără rază de speranţă ( или de lumină); ~ая нужда sărăcie neagră (lucie).

БЕСПУТ//НЫЙ

1. uşuratic, fluşturatic;
2. destrăbălat; desfrînat. ~СТВО с. 1. desfrîu, dezmăţ; destrăbălare;
2. viaţă dezordonată.

БЕССЕРДЕЧ//ИЕ

с.

neîndurare; cruzime. ~НЫЙ nemilos; crud; fără inimă.

БЕССИЛИЕ

с.

slăbiciune; neputinţă.

БЕССЛАВНЫЙ

fără slavă, fără glorie; (позорный ) ruşinos.

БЕССЛЕДН//О, ~ЫЙ

fără urmă; ~ое исчезновение dispariţie fără urmă.

БЕССЛОВЕСНЫЙ

1. (о животных ) necuvîntător;
2. (о роли ) mut;

3. (кроткий, безропотный ) docil; tăcut, supus; smerit.
БЕССМЕННЫЙ

permanent; inamovibil.

БЕССМЕРТ//ИЕ

с.

nemurire; imortalitate. ~НИК м. бот. imortelă. ~НЫЙ nemuritor, nepieritor; imortal; ~ная слава glorie nemuritoare.

БЕССМЫСЛЕНН//О

нареч.

fără sens; fără rost; в знач. сказ . nu are rost. ~ОСТЬ ж. absurditate; stupiditate, nonsens. ~ЫЙ 1. absurd, lipsit de
sens;
2.
stupid; prostesc.

БЕССМЫСЛИЦА

ж.

nonsens, absurditate; inepţie.

БЕССОВЕСТНЫЙ

neruşinat; neobrăzat; fără ruşine.

БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЙ
БЕССОНН//ИЦА

inconştient; (безотчетный тж. ) instinctiv, spontan.
ж.

БЕССПОРН//О, ~ЫЙ

incontestabil, indiscutabil; cert.

БЕССРОЧН//ЫЙ
БЕССТРАСТ//ИЕ

insomnie, nesomn. ~ЫЙ fără somn; nedormit; ~ая ночь noapte albă, noapte de nesomn, noapte nedormită.
(pe termen) nelimitat; fără termen; ~ая ссуда împrumut fără termen.

с.

impasibilitate. ~НО, ~НЫЙ impasibil; imperturbabil.

БЕССТРАШ//ИЕ

с.

neînfricare, curaj; cutezanţă. ~НЫЙ neînfricat, curajos; temerar, cutezător.

БЕССТЫД//НИК~ЫЙ

м.

neruşinat; neobrăzat, necuviincios. ~СТВО с. neruşinare, neobrăzare.
1. neînzestrat, netalentat;

БЕСТАЛАННЫЙ

2. поэт . fără (de) noroc; nefericit.
БЕСТЕЛЕСНЫЙ

imaterial.

БЕСХИТРОСТНЫЙ
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

sincer, deschis; neprefăcut; naiv, simplu.
ж.

lipsă de spirit gospodăresc.
1. de nepreţuit, inestimabil, inapreciabil, foarte scump;

БЕСЦЕННЫЙ

2. scump, drag;
3. уст . fără valoare.
БЕСЧЕЛОВЕЧН//ОСТЬ

ж.

neomenie; cruzime. ~ЫЙ inuman, neomenos; crud.

БЕСЧЕСТЬЕ

с.

dezonorare, necinste, ruşine.

БЕСЧИНСТВО

с.

scandal, necuviinţă, exces; nelegiuire, samavolnicie. ~ВАТЬ несов . a-şi face de cap, a se deda la excese; a săvîrşi
fărădelegi. infinit.
nenumărat;

ж.

1. (неспособность чувствовать ) insensibilitate;

БЕСЧЕСТ//ИТЬ, обесчестить

(вн .) a dezonora; (поносить ) a defăima, a profana. ~НЫЙ necinstit; mîrşav, ticălos.

БЕСЧИСЛЕННЫЙ
БЕСЧУВСТВЕНН//ОСТЬ

2. (бессердечие ) cruzime, neîndurare. ~ЫЙ 1. insensibil; (бессознательный ) leşinat, inconştient;
2. (бессердечный ) nesimţitor, neîndurător, necruţător.
БЕСЧУВСТВИЕ

с.

1. (потеря сознания ) nesimţire, stare de inconştienţă; leşin;
2. (равнодушие ) insensibilitate; indiferenţă.

БЕШЕН//СТВО

с.

1. (болезнь ) turbare;
2. (неистовство ) furie, mînie. ~ЫЙ 1. (о животных ) turbat;
2. (неистовый, необузданный ) furios, violent.

БИЕНИЕ

с.

БИНТ

м.

bătaie, zvîcnire, pulsaţie; ~ сердца bătaia inimii; ◊ ~жизни freamătul vieţii.
tifon, bandaj, faşă (pentru bandajare). ~ОВАТЬ, забинтовать (вн .) a bandaja, a pansa.

БИРЖА

ж.

bursă; ~ труда bursa muncii; черная ~ bursă neagră.

БИРЮЗ//А

ж.

turcoază, peruzea. ~ОВЫЙ 1. de (din) turcoază; de (din) peruzea;

БИСЕР

м. собир.

mărgele; ◊ метать ~ перед свиньями a strica orzul pe gîşte. ~НЫЙ 1. de mărgele;
2.: ~ный почерк scris mărunt.

БИТВА

ж.

bătălie, luptă.

2. de culoarea turcoazei, de culoarea peruzelei.

БИТКОМ

: ~ набитый ticsit, plin pînă la refuz.

БИТ//ЫЙ

1. bătut;
2. (о посуде ) stricat, crăpat, spart; ~ые сливки frişcă; ~ час o oră întreagă, un ceas bătut pe muchie.
1. тк . несов . (по дт., в вн.; ударять ) a bate, a lovi; ~ в ладоши a bate din palme; ~ в барабан a bate toba;

БИТЬ, побить, пробить, разбить

2. сов . побить (вн .) a bate (pe cineva); ~ врага a bate duşmanul;
3. тк. несов . (вн.; убивать ) a tăia, a sacrifica; (на охоте ) a vîna;
4. тк. несов . (стрелять ) a trage, a împuşca; ~ мимо цели перен . a nu-şi atinge scopul;
5. сов . разбить (вн.; раздроблять ) a sparge, a sfărîma, a strica;
6. тк. несов . (в сочет. с некоторыми сущ.; давать сигнал ) a semnaliza, a suna, a bate; ~ тревогу a da alarma;
7. тк. несов . (выбиваться с силой ) a ţîşni, a bate; жизнь бьет ключом viaţa clocoteşte;
8. (трясти ) a scutura, a face să tremure; меня бьет лихорадка mă scutură frigurile;

БИТЬСЯ

несов .

9. перен . a lovi, a biciui; ◊ ~ баклуши a tăia frunze la cîini; ~ по карману a atinge la pungă; ~ на эффект a căuta să
producă efect; это бьет в глаза asta bate la ochi; ~ в одну точку a urmări un anumit scop; ~ наверняка a bate fără
1. (драться, сражаться ) a (se) lupta, a se bate;
2. (о. вн. ударяться ) a se lovi de..., a se bate; ~ головой об стену a se da cu capul de pereţi;
3. (о сердце ) a zvîcni, a bate;
4. (разбиваться ) a se sparge, a se sfărîma;
5. (над тв .) a se căzni, a-şi frămînta capul;

БИЧ

м.

6. (содрогаться ) a se zbate, a se zvîrcoli; ◊ ~ как рыба об лед a se zbate ca peştele pe uscat; ~ об заклад a pune
rămăşag; a paria.
bici; перен . nevoie, flagel; pacoste; calamitate; ~ЕВАНИЕ с. 1. biciuire; flagelare;
2. перен . înfierare, stigmatizare. ~ЕВАТЬ несов . (вн .) 1. a biciui;
2. перен . a înfiera, a stigmatiza, a biciui.

с.

1. bine; на ~ человека spre binele omului;

БЛАГО II

союз разг .

2. чаще мн . bunuri; материальные и духовные ~а bunuri materiale şi spirituale; ◊ ни за какие ~а! pentru nimic în
lume!; всех благ! cele bune!, numai bine!
(тем более что ) cu atît mai mult că; mai cu seamă că.

БЛАГОВОЛИТЬ

несов .

(к дт. ) 1. a fi binevoitor, a manifesta bunăvoinţă;

БЛАГ//О I

2. a binevoi; a catadicsi.
БЛАГОВОСПИТАННЫЙ

bine crescut, bine educat.

БЛАГОДАР//ИТЬ, поблагодарить
БЛАГОДАРН//ОСТЬ

(вн .) a mulţumi, a aduce mulţumiri; ~ю вас! vă mulţumesc!
ж.

1. recunoştinţă, mulţumire, gratitudine; в ~ за что-л. drept recunoştinţă pentru ceva;
2. (официальная положительная оценка чъего-л. труда ) mulţumire, apreciere; объявить ~ a aduce mulţumiri.
~ЫЙ 1. recunoscător;
2. перен . fructuos, rodnic.

БЛАГОДАРЯ

mulţumită, datorită, graţie (cuiva); ~ тому, что... mulţumită faptului că...

БЛАГОДАТНЫЙ
БЛАГОДУШ//ИЕ

îmbelşugat, rodnic; abundent; ~ край ţinut îmbelşugat; ~ дождь ploaie binecuvîntată.
с.

placiditate, blîndeţe; seninătate; calm; ~НЫЙ placid, blînd, blajin.

ж.

cu bunăvoinţă; binevoitor; ~ относиться к кому-л. a se comporta binevoitor cu cineva. ~ОСТЬ ж. bunăvoinţă. ~ЫЙ
binevoitor.
1. încredere, siguranţă;

БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬН//О
БЛАГОНАДЕЖН//ОСТЬ

2. уст . loialitate (politică). ~ЫЙ 1. (demn) de încredere; de nădejde, sigur;
2. уст . loial.
БЛАГОПОЛУЧ//ИЕ

с.

bunăstare, prosperitate. ~НО, ~НЫЙ fericit, norocos; prosper.

БЛАГОПРИЯТН//ЫЙ
БЛАГОРАЗУМ//ИЕ

favorabil, prielnic; ~ момент moment prielnic; ~ые условия condiţii prielnice (или favorabile).
с.

cuminţenie; înţelepciune; prudenţă. ~НО, ~НЫЙ cuminte; înţelept, rezonabil; prudent.
1. nobil;

БЛАГОРОД//НЫЙ

2. (изысканный ) nobil, distins; (великодушный ) generos. ~СТВО с. 1. nobleţe; (великодушие ) generozitate;
2. (линий, стиля и т.п. ) distincţie; fineţe.
БЛАГОСКЛОНН//О, ~ЫЙ

binevoitor; favorabil.

БЛАГОСЛОВЛЯТЬ, благословить

(вн .) 1. a binecuvînta, a blagoslovi;
2. (одобрять ) a încuviinţa, a aproba.

БЛАГОСОСТОЯНИЕ

с.

bunăstare, prosperitate.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

м.

БЛАГОТВОРНЫЙ

binefăcător; filantrop. ~НОСТЬ ж. caritate, binefacere; filantropie. ~НЫЙ caritabil, de binefacere; binefăcător;
filantropic; milostiv.
binefăcător; salutar.

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ

confortabil, bine amenajat; bine organizat; bine orînduit.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

с.

amenajare; confort.

БЛАГОУХАНИЕ

с.

aromă; mireasmă; parfum.

БЛАГОУХА//ТЬ

несов .

a mirosi plăcut; a răspîndi miros plăcut. ~ЮЩИЙ înmiresmat, aromatic.
1. fericit; ~ные дни zile bune;

БЛАЖЕН//НЫЙ

2. разг . (чудаковатый ) sărac cu duhul. ~СТВО с. beatitudine, fericire deplină.
БЛАЖЕНСТВОВАТЬ

несов .

a fi foarte fericit; a huzuri.

БЛАНК

м.

formular, blanchetă; заполнить ~ a completa un formular.
1. a păli (la faţă), a deveni palid, a se îngălbeni;

БЛЕДНЕТЬ, побледнеть

2. перен . (перед тв .) a păli, a-şi pierde strălucirea; a-şi pierde importanţa.
БЛЕДН//ОСТЬ

ж.

1. paliditate, paloare;
2. (отсутствие выразительности ) serbezeală, platitudine, lipsă de expresivitate. ~ЫЙ 1. palid, pal, alb la faţă;
2.(невыразительный ) inexpresiv, plat, searbăd.
veştejit, ofilit;

БЛЕК//ЛЫЙ

2. spălăcit, decolorat. ~НУТЬ, поблекнуть 1. a se veşteji, a se ofili;
2. a se spălăci, a se decolora; перен . a-şi pierde strălucirea.
БЛЕСК

м.

БЛЕС//НУТЬ

сов .

luciu, lucire; перен . strălucire, splendoare; ◊ во всем ~е în toată splendoarea; с ~ом (în mod) strălucit; cu brio.
~ТЕТЬ несов . a străluci, a scînteia, a licări, a luci;
2. перен . a străluci, a excela.
1. strălucitor; lucios, lucitor;

БЛЕСТЯЩИЙ

2. перен . strălucit; ~ успех succes strălucit.
БЛИЖНИЙ

прил.

1. apropiat; învecinat;
2. в знач. сущ. м. уст . aproapele.

БЛИЗ

предлог

aproape de, lîngă, în apropierea.

БЛИЗИТЬСЯ

несов .

a se apropia.

БЛИЗКИЕ

мн .

rude; neamuri; rubedenii; apropiaţi.
1. в разн. знач. apropiat; на ~ком расстоянии la o distanţă mică;

БЛИЗ//КИЙ

2. (связанный родством,дружбой ) intim, apropiat; ~кие отношения relaţii intime;
3. (сходный ) similar, asemănător; ~кие взгляды vederi similare. ~КО 1. нареч. aproape, în apropiere;
2. в знач. сказ. e aproape.
БЛИЗНЕЦЫ

мн .

(ед . близнец м .) gemeni.

БЛИЗОРУК//ИЙ

м.

miop. ~ОСТЬ ж. miopie.

БЛИЗОСТЬ

ж.

1. (о месте, времени ) vecinătate, apropiere;
2. (близкие отношения ) intimitate;
3. (сходство ) afinitate, apropiere, asemănare.

БЛИН

м.

БЛИНЧИКИ

мн .

blinie; ◊ первый ~ комом a călcat cu stîngul; o nereuşită chiar de la început; где блины, там и мы la plăcinte înainte
(la război înapoi).
clătite.

несов .

a străluci, a sclipi, a scînteia; (умом и т.д. ) a excela.

БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ
БЛИСТАТЬ

strălucit; splendid; falnic.

БЛОХА

ж.

purice.

БЛУЖДАТЬ

несов .

1. прям. и перен . a rătăci, a colinda, a hoinări;

БЛЮДО

с.

БЛЮДЦЕ

с.

farfurioară.

БОБ

м.

БОБОВЫЙ

прил.

bob (sămînţă şi plantă); ◊ остаться на ~ах a rămîne cu buzele umflate.
1. de bob;

БОГ

м.

1. Dumnezeu;

2. a orbecăi, a bîjbîi, a dibui.
1. (посуда ) tavă, platou; blid, farfurie mare;
2. (кушанье ) fel (de mîncare); bucate; второе ~ felul doi.
БЛЮСТИ, соблюсти

(вн .) a păzi, a păstra, a respecta. ~ТЕЛЬ м .: ~тель порядка ирон . apărător al ordinii publice.

2. в знач. сущ. мн . бот. leguminoase, pastăioase.
2.: ~и zei; ◊ избави ~!, не дай ~! ferească Dumnezeu!; слава ~y! slavă Domnului!
a se îmbogăţi, a se înavuţi.

БОГАТЕТЬ, разбогатеть
БОГАТСТВО

с.

bogăţie, avuţie, avere; (изобилие ) belşug; (обилие ) abundenţă.

БОГАТ//ЫЙ

прил.

1. bogat, avut, înstărit;

БОГАЧ

м.

2. в знач. сущ. м. (om) bogat; bogătaş; ◊ чем ~ы, тем и рады vă servim cu ce avem.
(om) bogat, bogătaş.

БОГИНЯ

ж.

zeiţă.

БОГОТВОРИТЬ

несов .

(вн .) 1. a diviniza, a adora;

БОДРИТЬ

несов .

(вн .) a încuraja, a îmbărbăta; a înviora.

БОДРСТВОВАТЬ

несов .

a fi treaz; a veghea, a sta de veghe.

2. a zeifica.

БОДРЫЙ

vioi, plin de viaţă; activ; viguros; (жизнерадостный ) jovial, vesel.

БОЕВОЙ

1. de luptă, de război;
2. combativ, militant;
3. energic, hotărît;
4. urgent; vital, actual.

БОЕЦ

м.

1. ostaş, soldat;
2. luptător, combatant.

БОЖЕСТ//ВЕННЫЙ

divin, dumnezeiesc. ~ВО с. divinitate, zeitate.

БОЖ//ИЙ

: каждый ~ день zi de zi; ясно как ~ день clar ca bună ziua. ~ИТЬСЯ несов . a se jura. ~ОК м. idol.

БОЙ I

м.

1. luptă; рукопашный ~ luptă corp la corp;

БОЙ II

м.

cioburi, sfărîmături, spărturi.

2. bătaie; барабанный ~ bătaia tobelor; ~ часов bătaia ceasornicului.

БОЙК//ИЙ

1. (решительный и находчивый ) isteţ, ager, dezgheţat; ingenios; ~ на язык bun de gură;

БОЙНЯ

ж.

2. (оживленный ) animat, însufleţit; ~ая улица stradă animată; ~ое место vad bun, loc cu vad; ~ая торговля comerţ
intensiv.
1. abator;

БОК

м.

2. перен . măcel, masacru.
1. parte, coastă; спать на правом ~у a dormi pe partea dreaptă;
2. latură; parte; flanc; по ~ам de o parte şi de alta; de ambele părţi;
3.: ~а мн . şolduri.
БОКАЛ

м.

БОКОВ//ОЙ

lateral; dintr-o parte; ~ая стена perete lateral; ~ карман buzunar lateral.

БОКОМ
БОЛВАН

pahar; cupă, pocal.

м.

pe o coastă, pe o parte; ◊ выйти ~ a-i ieşi pe nas.
1. (деревянная форма ) calup;
2. buştean;
3. бран . prost, dobitoc, tîmp(it), prostănac.

БОЛВАНКА

ж.

1. тех. piesă brută; lingou;
2. calup.
dureros. ~ЫЙ 1. (нездоровый ) bolnăvicios;

БОЛЕЗНЕНН//О

2. (причиняющий боль ) dureros;
3. (преувеличенный, чрезмерный ) bolnăvicios, nesănătos; ~ое самолюбие amor propriu, bolnăvicios.
БОЛЕЗНЬ

ж.

boală; afecţiune; морская ~ rău de mare.

БОЛЕЛЬЩИК

м. разг .

suporter, microbist, susţinător, fan.

БОЛЕТЬ I

несов .

1. (тв. хворать ) a zace, a fi bolnav; a boli;
2. (за вн.; о пр.; беспокоиться ) a se nelinişti, a se îngrijora;
3. (за вн .) разг . спорт . a fi suporter, a susţine.

БОЛЕТЬ II

несов .

(о какой-л. части тела ) a durea.

БОЛОТО

с.

mlaştină; baltă; mocirlă (тж. перен. ).

БОЛТАТЬ I

несов .

БОЛОТ//ИСТЫЙ

mlăştinos, mocirlos; băhnos; băltos; ~НЫЙ de mlaştină, de baltă, palustru.
1. (тв .) a bălăbăni; a da din;
2. (вн .) разг . (взбалтывать ) a mesteca, a cobîlţăi, a agita.

БОЛТАТЬ II

несов . разг .

a pălăvrăgi, a flecări.

БОЛТОВНЯ

ж.

pălăvrăgeală, flecăreală.

БОЛЬ

ж.

durere.

БОЛЬНИЦА

ж.

spital.

БОЛЬНИЧНЫЙ:

~ лист(ок) certificat (de concediu) medical.

БОЛЬН//ОЙ

прил. ,сущ. м. bolnav; suferind.

БОЛЬШИНСТВО

с.

БОЛЬШОЙ

majoritate; подавляющее ~ majoritatea covîrşitoare.
mare.

БОМБАРДИР//ОВАТЬ

несов .

(вн .) прям. и перен . a bombarda.~ОВКА ж. bombardament, bombardare.

БОМБОУБЕЖИЩЕ

с.

adăpost antiaerian.

БОНДАРЬ

м.

dogar, butnar.

БОР I

м.

БОР II

м. хим.

pădure de conifere; brădet, pinet; ◊ набрать с ~у да с сосенки a lega tei de curmei.
bor.

БОРДЮР

м.

bordură.

БОР//ЕЦ

м.

1. luptător, militant; ~цы за мир luptători pentru pace;

БОРЗАЯ

ж.

ogar.

2. спорт luptător.
БОРМОТАТЬ, пробормотать
БОРОВ

(вн .) a mormăi, a bolborosi.
м.

1. (свинья ) porc castrat, mascur;
2. (у дымохода ) ursoaică.

БОРОВИК

м.

mînătarcă, hrib.

БОРОДА

ж.

barbă.

БОРОДАВКА

ж.

neg, negel.

ж.

brazdă. ~ИТЬ, избороздить (вн .) a brăzda.

БОРОДАТЫЙ
БОРОЗД//А

bărbos.

БОРОТЬСЯ

несов .

a lupta; a se lupta.

БОРЩ

м.

ciorbă, borş.

БОРЬБА

ж.

luptă; вольная ~ спорт lupte libere.

БОСИКОМ

разг .

desculţ.

БОТИКИ, БОТЫ

мн .

şoşoni.

БОТИНКИ

мн .

ghete; papuci, bocanci.

БОЧАР

м.

dogar. ~НЫЙ de dogar. ~НЯ ж. dogărie.

БОЧКА

ж.

butoi; poloboc.

БОС//ОЙ

desculţ; на ~у ногу pe piciorul gol.

БОЧОНОК

м.

balercă, butoiaş.

БОЯЗЛИВ//ОСТЬ

ж.

timiditate, sfială. ~ЫЙ timid, sfios; fricos.

БОЯЗНЬ

ж.

frică, teamă.

БОЯРЫШНИК

м. бот.

păducel.

БОЯТЬСЯ

несов .

a se teme, a avea frică.

БРАК I

м.

căsătorie; состоять в ~е a fi căsătorit; неравный ~ mezalianţă.

БРАК II

м.

rebut.

с.

căsătorie.

БРАКОВАТЬ
БРАКОСОЧЕТАНИЕ

, забраковать (вн .) a rebuta.

БРАНИТЬ

несов .

(вн .) a dojeni, a ocărî, a mustra. ~СЯ несов . a se certa; a se înjura (reciproc).

БРАНЬ I

ж.

(ругательство ) cuvinte de ocară; înjurături, sudălmi.

БРАН//Ь II

ж .:

поле ~и уст . cîmp de luptă.

БРАСЛЕТ

м .,

~КА ж. brăţară.

БРАТ

м.

frate; двоюродный ~ văr, verişor.

БРАТ//АНИЕ

с.

înfrăţire, fraternizare. ~АТЬСЯ, побрататься a se înfrăţi, a fraterniza.

БРАТСКИЙ

frăţesc, de frate, fratern.

БРАТЬ, взять

1. (вн .) a lua, a apuca;
2. (вн.; взимать, взыскивать ) a încasa, a strînge; a percepe;
3. (вн.; заимствовать ) a împrumuta;
4. (вн.; завладевать, захватывать ) a cuceri, a lua; ~ крепость a cuceri o cetate;
5. (вн.; преодолевать ) a înfrunta, a trece; ~ препятствие a trece un obstacol;
6. (тв.; добиваться чего-л. ) a obţine, a dobîndi, a lua; ~ упорством a obţine prin perseverenţă;

БРАТЬСЯ, взяться

7. (с некоторыми сущ. ): ~ в расчет a lua în consideraţie; a ţine cont; ~ кого-л. под защиту a lua apărarea cuiva; ~
под сомнение a pune la îndoială; ~ пример a lua (ca) exemplu; ~ на себя ответственность a-şi lua (или a-şi asuma)
răspunderea; ~ слово (на собрании ) a lua cuvîntul (la adunare); ~ себя в руки a se îmbărbăta; a se stăpîni.
1. (за вн .) a se apuca; ~ за работу (за дело) a se apuca de lucru;

БРАЧНЫЙ

2. (возникать ) a apărea, a se ivi; откуда вы взялись? de unde v-aţi luat? ◊ ~ за ум a-şi băga minţile în cap.
de căsătorie, conjugal; matrimonial, nupţial; ~ союз căsătorie.

БРЕВНО

с.

БРЕД

м.

БРЕД//ИТЬ

несов .

1. bîrnă, buştean;
2. разг . tîmp(it), prost, tont.
1. delir, aiureală, aiurare;
2. разг . (бессмыслица ) absurditate; aiureli, aiureală.
1. a delira, a aiuri;
2. (тв.; увлекаться чем-л. ) a fi nebun după ceva sau cineva; ~ музыкой a fi pasionat de muzică. ~НИ мн . aiureli.

БРЕЗГ//АТЬ, побрезгать
БРЕЗЕНТ

(тв .) a-i fi greaţă (или scîrbă) de ceva; a avea aversiune; не ~ ничем a nu se da în lături de la nimic.
м.

prelată, pînză de cort.

БРЕМЯ

с.

povară; greu.

БРЕНЧАТЬ

несов .

a zdrăngăni, a zîngăni, a zornăi; a suna.

БРЕСТИ

несов .

a merge alene, a se tîrî; a păşi agale.

БРЕТЕЛЬКИ

мн .

bretele.

БРЕШЬ

ж.

breşă; пробить ~ a face o breşă.

БРИТВА

ж.

brici.

БРИТЬ, побрить
БРИТЬЕ

(вн .) a bărbieri, a rade.
с.

bărbierit, ras.

ж.

sprînceană.

БРИТЬСЯ, побриться
БРОВЬ

a se bărbieri, a se rade.

БРОД

м.

vad.

БРОДИТЬ I

несов .

a hoinări, a umbla hoinar; a rătăci.

БРОДИТЬ II

несов .

a fermenta; a dospi.

БРОДЯГА

м.

vagabond; haimana.

БРОДЯЖНИЧ//АТЬ

несов . разг .

a vagabonda; a hoinări; a pribegi. ~ЕСТВО с. vagabondaj; hoinăreală; pribegie.

БРОДЯЧ//ИЙ
БРОЖЕНИЕ

с.

vagabond; rătăcitor, ambulant; nomad; ~ая собака cîine fără stăpîn; cîine vagabond. ~ие музыканты muzicanţi
ambulanţi; ~ образ жизни viaţă de vagabond; viaţă de nomad.
fermentaţie, dospire.

БРОНИРОВАТЬ

несов. и сов.

(сов. тж. забронировать) (вн.: места и т. п. ) a rezerva, a bloca, a reţine.

БРОНИРОВАТЬ

несов. и сов.

(вн.; покрывать броней ) a blinda, a cuirasa.

БРОНЯ

ж.

(на место ) loc rezervat; (на материалы и т. п. ) parte rezervată; (на квартиру ) locuinţă rezervată.

БРОНЯ

ж.

armură; cuirasă, blindaj (la tancuri ş.a.).

БРОСАТЬ, бросить

1. (вн ., тв .) прям. , перен . a arunca; a azvîrli;
2. обычно безл . (сильно качать ) a hurduca, a zdruncina, a legăna;
3. (вн.; покидать ) a lăsa, a abandona, a părăsi; ~ в беде a părăsi pe cineva la nevoie;
4. безл .: бросило в пот a-l trece sudorile; его бросило в дрожь a-l trece fiorii. ~СЯ, броситься 1. (тв .) a arunca, a
azvîrli (unul în altul);
2. (устремляться ) a se repezi, a se năpusti, a se arunca; ~ на помощь a sări în ajutor;

3. (прыгать ) a sări, a se arunca; ~ в воду a sări în apă;
4. (на постель и т. п. ) a se lungi, a se întinde, a se trînti (în pat).
БРОСОК

м.

БРУСОК

м.

1. aruncătură;
2. salt.
1. bară;
2. cute, gresie;
3. drug, capăt de lemn;
4. calup; ~ мыла calup de săpun.

БРЫЗГАТЬ(СЯ), брызнуть(ся)

a (se) stropi, a (se) împroşca.

БРЫЗГИ

мн .

1. stropi; picături;

БРЮКИ

мн .

pantaloni.

2. fărîme.
БРЯЦАТЬ

несов .

a zîngăni, a zornăi, a zdrăngăni; ~ оружием a zîngăni armele.

БУБЕН

м.

tamburină.

БУБЕНЦЫ

мн .

zurgălăi, clopoţei.

БУБЛИК

м.

covrig.

БУГОР

м.

movilă, deluşor, dîmb.

БУДИЛЬНИК

м.

deşteptător.

БУДИТЬ, разбудить

(вн .) a deştepta, a trezi.

БУДКА

ж.

1. gheretă; cabină; телефонная ~ cabină telefonică;

БУДН//И

мн .

zile de lucru. ~ИЙ: ~ий день zi de lucru; ~ИЧНЫЙ de toate zilele, cotidian, zilnic.

2. cuşcă.
БУДОРАЖИТЬ, взбудоражить

(вн .) a excita, a tulbura, a nelinişti.

БУДТО I

союз

parcă, de parcă; că, cum că; ~ бы, как ~ бы ca şi cum; cică, chipurile; я слышал, ~ он уехал am auzit cum că ar fi
plecat. II частица разг . 1. (кажется ) se pare, pare-se;
2. (разве ) parcă?, oare?

БУДУЩ//ЕЕ

с .,

БУЗИНА

ж.

~ИЙ viitor; в ~ем году la anul; в ~ем pe (или în) viitor; ~ее время грамм. viitorul, timpul viitor. ~НОСТЬ ж. viitor;
viitorime.
boz, bozie; черная ~ soc.
1. (порывистый ) furtunos, năvalnic; năprasnic;

БУЙ//НЫЙ

2. (о растительности ) luxuriant, bogat;
3. (необузданный ) violent; turbulent; gălăgios. ~СТВО с. 1. scandal; tărăboi;
2. furie. ~СТВОВАТЬ несов . 1. a face scandal;
2. a fi cuprins de furie; a se înfuria.
БУК

м.

бот. fag.

БУКАШКА

ж.

gîză; gînganie.

БУКВ//А

ж.

literă; прописная ~ majusculă, literă mare; ◊ ~ в ~у literă cu literă; ~ закона litera legii.
abecedar.

БУКВАРЬ

м.

БУКСИР

м.

1. (канат ) cablu de remorcare, remorcă;

БУКСОВАТЬ

несов .

2. (судно ) remorcher, vas de remorcă; брать на ~ a remorca, a lua la remorcă. ~НЫЙ de remorcă. ~ОВАТЬ несов
(вн .) a remorca.
a luneca pe loc, a patina.

БУЛАВА

ж.

1. buzdugan;
2. ghioagă;

3. спорт măciucă.
БУЛАВКА

ж.

ac cu gămălie, bold; английская ~ ac de siguranţă.

БУЛКА

ж.

chiflă, franzelă.

БУЛЫЖН//ИК

м.

piatră de pavaj; bolovan de piatră. ~ЫЙ de (din) piatră brută; ~ая мостовая caldarîm.

БУМАГА

ж.

hîrtie; оберточная ~ hîrtie de ambalaj.

БУМАЖ//КА

ж.

1. hîrtiuţă;

БУЛАНЫЙ

şarg; ~ конь cal şarg.

2. (документ ) разг . hîrtie, document;
3. уст . разг . (деньги ) bancnotă. ~НИК м. portofel, portmoneu; portvizit.
БУМАЖН//ЫЙ I

de hîrtie; ~ые деньги bani de hîrtie; ~ая волокита scriptologie.

БУМАЖНЫЙ II

de bumbac.

БУНТ

м.

răzvrătire, răzmeriţă; rebeliune; bunt.

БУНТОВАТЬ

несов .

1. a se răzvrăti;

БУРЕВЕСТНИК

м.

1. albatros;

2. (кого-л. ) a răzvrăti; a aţîţa la rebeliune.
2. перен . vestitor de furtună.
БУРИТЬ

несов .

(вн .) a sfredeli, a găuri; a fora, a sonda.

БУРКА

ж.

burcă, pelerină caucaziană.

БУРЛАК

м.

edecar.

БУРЛИТЬ

несов . прям. , a clocoti, a fierbe.
перен .

БУРН//ЫЙ

1. furtunos; agitat, zbuciumat, tumultuos; ~ые аплодисменты aplauze furtunoase;

БУРУН

м.

2. (стремительно протекающий, развивающийся ) impetuos, vertiginos; ~ рост промышленности dezvoltarea
vertiginoasă a industriei.
talaz, val înspumat; resac.

м. собир.

buruieni; bălării; buruian.

БУРЫЙ
БУРЬЯН

brun-cenuşiu; ~ уголь lignit, cărbune brun; ~ медведь urs brun.

БУРЯ

ж.

furtună, vijelie.

БУСЫ

мн .

mărgele.

БУТЕРБРОД

м.

tartină; sandviş.

БУТСЫ

мн .

(ед . бутса ж .) ghete de fotbal.

БУТЫЛ//КА

ж.

sticlă. ~ОЧНЫЙ de sticlă; ~очного цвета (de culoare) verde închis.

БУТЫЛЬ

ж.

butelie; (оплетенная ) damigeană.

БУФЕР

м.

1. ж .-д . tampon; amortizor;
2. (у автомобиля ) bară de protecţie. ~НЫЙ de tampon, de amortizor.

БУХАТЬ, бухнуть

разг .

1 . a bubui, a tuna;
2. (вн.; ронять ) a scăpa jos, a trînti jos;
3. a trînti, a pune (o cantitate prea mare de ceva);
4. (некстати сказать ) a scăpa ( или a trînti) o vorbă. ~СЯ, бухнуться a se trînti.

БУХГАЛТ//ЕР

м.

contabil. ~ЕРИЯ ж. contabilitate. ~ЕРСКИЙ contabil, de contabilitate, contabilicesc.

БУХТА

ж.

(залив ) golf; baie.

БУШЕВАТЬ

несов .

1. a se zbuciuma; a se agita;

БУХНУТЬ, разбухнуть

a se umfla.

2. a face scandal; a tuna şi a fulgera.
БУШЛАТ

м.

veston (de marinar), scurtă marinărească.

БУЯН

м.

bătăuş, scandalagiu, zurbagiu. ~ИТЬ несов . a face scandal.

БЫ

частица :

он хотел бы вас повидать ar dori (или ar fi dorit) să vă vadă; вам бы отдохнуть ar trebui să vă odihniţi; кто бы мог
подумать! cine ar fi crezut!; как бы то ни было oricum ar fi.
umblat; încercat, păţit.

БЫВАЛЫЙ
БЫВ//АТЬ

несов .

1. (происходить, случаться ) a avea loc, a se întîmpla;
2. (находиться, быть ) a fi, a se afla;
3. (посещать ) a frecventa, a vizita; ◊ как ни в чем не ~ало ca şi cum nu s-ar fi întîmplat nimic.

БЫВШ//ИЙ
БЫК

м.

fost, ex-; ~чемпион fost campion, ex-campion; ◊ ~ие люди oameni scăpătaţi, oameni declasaţi.
taur, buhai.

БЫЛИНКА

ж.

fir de iarbă.

БЫЛ//ОЙ
БЫЛЬ

trecut, de altă dată, de odinioară; ~ые времена vremuri de altă dată.
ж.

fapt real, întîmplare adevărată.

ж.

repeziciune, rapiditate; viteză.

БЫТ

м.

repede, iute, rapid, ager; prompt; ~ая лошадь cal iute; ~ым шагом cu pas rapid; в ~ом темпе în ritm rapid; ~ ответ
răspuns prompt; ~ ум minte ageră.
1. mod de viaţă, trai, fel de trai; ~ и нравы trai şi moravuri;

БЫТОВАТЬ

несов .

a exista, a fi, a fiinţa (despre obiceiuri etc.).

БЫСТРО
БЫСТРОТА

repede, iute, rapid; ~ ответить a răspunde prompt.

БЫСТР//ЫЙ

2. viaţă de toate zilele, viaţă cotidiană; домашний ~ viaţă casnică.
БЫТОВ//ОЙ

de viaţă, de trai; de moravuri; ~ые условия condiţii de trai (или de viaţă); ~ое обслуживание deservire socială.

БЫТЬ

1. a fi, a exista; a se afla, a se găsi;

БЫЧОК I

м.

2. (иметься ) a avea; у него было много друзей avea mulţi prieteni; ◊ ~ за кого-л., ~ на чьей-л. стороне a fi de partea
cuiva; так и ~ ! fie!; будь что будет! была не была! ce-o fi, o fi!, fie ce-o fi!; как ~ ? ce-i de făcut?; ~ беде! va fi jale!,
ne paşte nenorocirea!
boulean, juncan; tăuraş.

БЫЧОК II

м.

(рыба ) guvid, baboi.

В

1. în, la; в институте, клубе, театре и т. п. la institut, club, teatru etc.; в январе în ianuarie;
2. pe, în; два раза в год, день, час и т. п. de două ori pe an, zi, oră etc.

ВАЖНИЧАТЬ

несов . разг .

ВАЖН//О

3.: длиной в три метра cu o lungime (lung) de trei metri; пьеса в трех актах piesă în trei acte; в пяти километрах
от... la cinci kilometri de...; он сделает это в три дня el va face aceasta în (curs de) trei zile; завернуть в бумагу a
împacheta în hîrtie; в форме шара în formă de sferă; в зной pe arşiţă.
a-şi da aere, a-şi da importanţă, a (o) face pe grozavul; a se făli, a se împăuna.
1. cu importanţă, cu îngîmfare;
2. в знач. сказ. este important, are importanţă; это не так ~ asta nu e atît de important. ~ОСТЬ ж. 1. importanţă;
însemnătate; большой ~ости de mare importanţă;
2. (надменность ) aere, ifose; îngîmfare; ◊ эка ~ость! mare lucru!, mare scofală! ~ЫЙ 1. important, însemnat;
2. îngîmfat, arogant; с ~ым видом cu aere; trufaş.

ВАЛЕЖНИК

м. собир.

uscături, vreascuri; doborîturi.

ВАЛЕНКИ

мн .

(ед . валенок м .) pîslari; reg. pîsle.

ВАЛИТЬ I

(вн .) 1. сов . повалить, свалить a răsturna, a trînti la pămînt, a doborî;
2. сов . свалить разг . (беспорядочно складывать ) a trînti, a arunca; ~ все в одну кучу a arunca claie peste grămadă;
3. сов . свалить разг .: ~ вину на кого-л. a da vina pe cineva, a arunca vina asupra cuiva.

ВАЛИТЬ II, повалить

1. (двигаться массой ) a merge buluc, a merge cu grămada; a da năvală; a tăbărî;
2. (подыматься — o дыме и т. п ) a năvăli, a ţîşni;
3. (падать — o снеге ) a ninge cu fulgi mari.

ВАЛИТЬСЯ, повалиться, свалиться

a cădea, a se prăbuşi; ~ с ног от усталости a cădea din picioare de oboseală.

ВАЛОВ//ОЙ

global; total; ~ая продукция producţie globală.

ВАЛУН

м.

bolovan (de piatră).

ВАЛЯТЬ

несов .

1. сов . вывалять (вн. в пр. ) a da prin...;
2. тк. несов . (вн. по дт. ) разг . a tăvăli; a tîrî;

ВАЛЯТЬСЯ

несов .

3. сов . свалять (вн .) a piua, a bate la piuă; ◊ ~ дурака a face pe prostul; валяй! zi-i!, dă-i drumul!
a se tăvăli.

ВАНН//А

ж.

baie; солнечная ~ baie de soare; принять ~у a face baie.

ВАРЕЖКИ

мн .

(ед . варежка ж .) mănuşi cu un singur deget.

ВАРЕНИКИ

мн .

(ед . вареник м .) colţunaşi.

ВАРЕНЬЕ

с.

dulceaţă.

ВАРИТЬ, сварить

(вн .) 1. (отварить ) a fierbe; a face (a pregăti) bucate;
2. a fabrica, a topi; ~ сталь a topi oţel; ~ мыло a fabrica săpun;
3. (o желудке ) a mistui, a digera. ~СЯ, свариться a (se) fierbe.

ВАРКА

ж.

1. (пищи ) fierbere, (pre)gătire; preparare;
2. (металла ) topire.

ВАСИЛЕК

м. бот.

albăstriţă.

ВАТАГА

ж. разг .

ceată, cîrd, droaie, gloată.

ВАТИН

м.

vatelină.

ВАТНИК

м.

scurtă vătuită; pufoaică.

ВАТРУШКА

ж.

brînzoaică.

ВАФЛЯ

ж.

napolitană, vafelă.

ВАХТЕР

м.

om de serviciu; portar; uşier.

ВАШ

притяж.
мест.
с.

al vostru; al dumitale; al D-voastră.

ВАЯ//НИЕ

sculptură. ~ТЕЛЬ м. sculptor.

ВАЯТЬ, изваять

a sculpta.

ВБИВАТЬ, вбить

(вн .) 1. a bate (în); a înfige, a împlînta; ~ гвоздь в стену a bate un cui în perete;

ВБИРАТЬ, вобрать

2. спорт. a marca, a înscrie; a puncta; a bate; ◊ ~ кому-л. в голову a-i băga cuiva în cap.
(вн. впитывать ) a absorbi; (вдыхать ) a aspira.

ВБЛИЗИ

1. нареч. în apropiere, aproape;
2. предлог (рд. ) în apropierea.

ВБРОД: переходить

~ a trece în vad.

ВВАЛИВАТЬСЯ, ввалиться
ВВЕДЕНИЕ

a cădea; a se prăbuşi.
с.

introducere.

ВВЕК

: ~ не... разг . niciodată, nicicînd.

ВВЕРТЫВАТЬ, ввернуть

(вн .) a înşuruba; a învîrti.

ВВЕРХ
ВВЕРХУ

în sus; ~ по течению, по реке în amonte (de...), în susul apei; ◊ все идет ~ дном toate merg de-a-ndoaselea (или
anapoda); руки ~ ! sus mîinile!
sus; deasupra; în partea de sus.

ВВЕРЯТЬ, вверить

(вн., дт. ) a încredinţa. ~СЯ, ввериться (дт. ) a se încrede.

1. din pricina, din cauza; ~ этого din aceast ă cauză, de aceea;

ВВИДУ

2. în vederea; avînd în vedere ~ того, что... avînd în vedere că..., dat fiind că....
ВВИНЧИВАТЬ, ввинтить
ВВОД

(вн . в вн .) a înşuruba.
м.

ВВОДИТЬ, ввести

punere (în funcţiune); introducere; ~ в эксплуатацию punere în exploatare; dare în exploatare (în folosinţă); ~
информации introducerea informaţiei.
1. a introduce;
2. a implementa.
1. introductiv, de introducere; ~ое слово cuvînt introductiv, cuvînt de introducere;

ВВОДН//ЫЙ

2. грамм . cuvînt incident.
ВВОЗ

м.

1. aducere; cărat;
2. importare, import. ~ИТЬ, ввезти (вн .) 1. a aduce; a căra;
2. a importa.

ВВОЗН//ЫЙ

importat; de import; ~ая пошлина taxă de import.

ВВЫСЬ

spre înălţimi, în sus, în înalt.

ВГЛУБЬ

1. нареч. în adîncime, în adînc; la/în fund;
2. предлог în adîncimea, în adîncul, în fundul; ~ леса în adîncul pădurii; ~реки în adîncimea rîului.

ВГЛЯДЫВАТЬСЯ,

вглядеться (в вн .) a se uita cu atenţie, a privi îndeaproape.

ВГОНЯТЬ, вогнать

(вн . в вн .) 1. a alunga, a mîna în;

ВДАВАТЬСЯ, вдаться

2. a înfige, a băga; a împlînta; ◊ вогнать в краску кого-л. a face pe cineva să roşească.
(в вн .) a intra, a pătrunde, a înainta în adînc; ~ в подробности a intra în amănunte.

ВДАЛЕКЕ, вдали

1. нареч. în depărtare, departe;
2. предлог : ~ от departe de.

ВДАЛЬ

în depărtare; departe.

ВДВОЕ

1. îndoit, dublu, de două ori; уменьшить ~ a micşora de două ori;
2. în două; pe din două; сложить ~ a îndoi, a pune în două.

ВДВОЕМ

în doi, împreună, amîndoi.

ВДВОЙНЕ

dublu, îndoit, de două ori.

ВДЕВАТЬ, вдеть

(вн .) a băga, a trece, a introduce; ~ нитку в иголку a băga aţa în ac.

ВДОБАВОК

разг .

pe deasupra, pe lîngă aceasta, în plus; suplimentar.

ВДОВА

ж.

văduvă.

ВДОВЕЦ

м.

văduv.

разг .

în urmărire, din urmă.

ВДОВОЛЬ
ВДОГОНКУ

din belşug, de ajuns; din abundenţă; у нас всего ~ avem de toate.

ВДОЛЬ

1. нареч. în lung;

ВДОХ

м.

2. предлог (рд. ) de-a lungul; în lungul; ~ и поперек 1) (во всех направлениях ) în lung şi în lat; 2) (основательно
temeinic.
inspiraţie, inspirare.

ВДОХНОВЕН//ИЕ

с.

1. inspiraţie.
2. însufleţire. ~НО, ~НЫЙ 1. inspirat;
2. însufleţit.

ВДОХНОВ//ИТЕЛЬ

м.

însufleţitor, inspirator; animator.
(вн ., тв .) 1. a (se) inspira;

ВДОХНОВЛЯТЬ(СЯ), вдохновить(ся)

2. a (se) însufleţi; ~ на подвиг a însufleţi la fapte eroice.
ВДОХНУТЬ

сов .

1. см . вдыхать;

2. (вн. в вн.; внушить ) a insufla, a inspira; ~ мужество a insufla bărbăţie.
ВДРЕБЕЗГИ

(în) ţăndări, în fărîme,(în) bucăţi.

ВДРУГ

1. pe neaşteptate, deodată; brusc; numai;
2. cînd colo;
3. dar dacă; ~ он не придет dar dacă nu vine.

ВДУМЧИВ//О, ~ЫЙ

meditativ, gînditor; chibzuit, serios, judicios.

ВДУМЫВАТЬСЯ, вдуматься

(в вн .) a chibzui, a se gîndi, a reflecta asupra...; a medita.

ВДЫХАТЬ, вдохнуть

(вн . ) a inspira, a trage aer în piept; a inhala.

ВЕД//АТЬ

несов .

ВЌДЕНИ//Е

с.

ВЕДЌНИЕ

с.

ВЕДОМА

a conduce, a administra; ◊ не знаю, не ~аю nici nu ştiu, nici n-am văzut; n-am idee.
competenţă, resort; юр. jurisdicţie; не в моем ~и nu e de competenţa mea.
conducere; administrare; ~ хозяйства gospodărire; gestiune.
: с (без) (чьего-л. ) ~ cu (fără) ştirea cuiva.
1. listă, tabel; borderou; registru;

ВЕДОМОСТ//Ь

ж.

ВЕДОМСТО

с.

departament; ~ЕННЫЙ departamental.

ВЕДРО

с.

găleată, căldare; vadră.

ВЕДУЩ//ИЙ

прил.

1. de frunte, principal, conducător; ~ая отрасль промышленности ramură principală a industriei;

2. ~И мн . buletin; curier; monitor.

2. coordonator; ~ научный сотрудник cercetător ştiinţific coordonator;
3. тех. conducător, motor, de antrenare; ~ее колесо roată conducătoare/motoare;
4. м. cap, frunte; (в спектакле и т. п. ) prezentator.
ВЕДЬ

doar; он ~ не ребенок doar nu e copil; веди нас, ~ ты знаешь дорогу condu-ne, doar ştii drumul.

ВЕЕР

частица ,
союз
м.

evantai.

ВЕЖЛИВ//ОСТЬ

ж.

politeţe, amabilitate; curtenie. ~ЫЙ politicos, amabil; curtenitor.

ВЕЗДЕ

peste tot, pretutindeni.

ВЕЗДЕСУЩИЙ
ВЕЗДЕХОД

omniprezent.
м.

autoşeniletă.
1. тк. несов . см . возить;

ВЕЗТИ, повезти

2. безл . разг .: ему везет îi merge, are noroc.
ВЕК

м.

ВЕКО

с.

ВЕКОВ//ОЙ

secol, veac; средние ~а evul mediu; доживать свой ~ a-şi trăi veacul/traiul; целый ~ не виделись nu ne-am văzut (de)
un car de ani; ◊ во ~и ~ов în vecii vecilor; на ~и вечные de veci; pe veci.
pleoapă.
de veacuri, secular; ~ая история istorie de veacuri.

ВЕЛЕНИ//Е

с .:

по ~ю сердца din îndemnul inimii.

ВЕЛЕТЬ

несов. и сов.

1. a porunci, a ordona;

ВЕЛИКАН

м.

2. разг . a lăsa să...; a permite să...; a îngădui să....
ВЕЛИК//ИЙ

mare; ~ие державы marile puteri; эти туфли мне ~и pantofii aceştia îmi sînt mari.

ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЙ
ВЕЛИКОДУШ//ИЕ

gigant, uriaş.
de mare putere, de mare stat; ~шовинизм şovinism de mare putere.

с.

ВЕЛИКОЛЕПН//О, ~ЫЙ

generozitate, mărinimie. ~НЫЙ generos, mărinimos.
splendid, minunat; admirabil.

ВЕЛИЧЕСТВЕНН//О, ~ЫЙ

maiestuos, măreţ, grandios, magnific; ~ое зрелище spectacol sublim.

ВЕЛИЧЕСТВО

с.

maiestate; ваше ~ maiestatea voastră, măria ta.

ВЕЛИЧИ//Е

с.

măreţie; grandoare; splendoare; ◊ во всем (своем) ~и în toată grandoarea, măreţia (sa).

ВЕЛИЧИНА

ж.

1. dimensiune, mărime;

ВЕНЕЦ

м.

ВЕНИК

м.

(корона ) coroană; (венчальный ) cununie, cunună; ◊ вести под ~ a duce la cununie; терновый ~ cunună de spini; ◊
конец — делу ~ urma (va) alege , sfîrşitul încununează opera.
mătură.

2. figură marcantă, somitate; celebritate; ◊ ничтожная ~ cantitate neglijabilă.

(вн .) 1. (соединять браком ) a cununa;

ВЕНЧ//АТЬ, повенчать

2. тк. несов . (на царство ) a încorona. ~АТЬСЯ, повенчаться 1. a se cununa; a se căsători; 2, перен . a se încununa.
încredere, convingere;

ВЕР//А
ВЕРБА

ж. бот.

2. (религия ) credinţă, religie; ◊ принять на ~у a da crezare.
salcie, răchită.

ВЕРБЛЮ//Д

м.

cămilă. ~ЖИЙ de cămilă.

ВЕРБ//ОВАТЬ, завербовать
ВЕРЕВКА

(вн .) a racola; ~ОВКА ж. racolare.
ж.

funie, frînghie; sfoară; coardă.

ВЕРЕНИЦА

ж.

coloană, şir, lanţ, rînd.

ВЕРЕТЕНО

с.

fus.

ВЕРЗИЛА

м. разг .

lungan, vlăjgan, găligan.

ВЕРИТЕЛЬН//ЫЙ

: ~ые грамоты дипл . scrisori de acreditare.

ВЕР//ИТЬ, поверить

a crede. ~ИТЬСЯ несов . безл .: мне не ~ится nu-mi vine să cred.

ВЕРМИШЕЛЬ

ж.

fidea.

ВЕРНЕЕ

вводн. сл.

mai bine zis; mai curînd, mai degrabă; mai precis.
1. нареч. (преданно ) cu credinţă, credincios, fidel, cu devotament;

ВЕРН//О

2. нареч. (правильно ) drept, adevărat, just, corect; это ~ este adevărat; совершенно ~ exact; что ~ , то ~ ce-i drept e
drept;
3. вводн. сл. (вероятно ) probabil, se pare, pare-se.
4. в зн. сказ. (подпись на документе ) confruntat cu originalul. ~ОСТЬ ж. credinţă, fidelitate, devotament; клясться
в ~ ости a jura credinţă;
2. (правильность ) corectitudine; (точность ) exactitate.
ВЕРНУТЬ

сов .

(вн .) a restitui, a înapoia, a întoarce;
2. a întoarce (pe cineva din drum), a înturna. ~ СЯ 1. a se întoarce, a se înapoia; ~ся домой a se întoarce acasă;
2. a reveni (la), a relua; ~ся к вопросу a reveni la chestiune.
1. credincios, fidel, devotat; ~ друг prieten credincios;

ВЕРН//ЫЙ

2. sigur, de nădejde; ~ способ mijloc sigur;
3. (точный, правильный ) corect, drept, just;
4. (неизбежный ) iminent, sigur, inevitabil; ~ая гибель/смерть moarte sigură.
ВЕРОЛОМ//НО

нареч.

mişeleşte; ~НЫЙ mişelesc, mişel; viclean; perfid. ~СТВО с. mişelie, viclenie, perfidie.

м.

banc; tejghea; слесарный ~ banc de lăcătuşărie.

ВЕРОЯТН//О
ВЕРСТАК

probabil; pesemne. ~ОСТЬ ж. probabilitate; по всей ~ости după toate probabilităţile. ~ЫЙ probabil.

ВЕРСТАТЬ, сверстать
ВЕРТЕТЬ

(вн .) полигр . a pagina.
несов .

(вн .) a învîrti, a roti, a răsuci, a întoarce. ~СЯ несов . 1. a se roti, a se învîrti;
2. (увиливать ) a se eschiva, a se sustrage.

ВЕРТОЛЕТ

м.

elicopter.

ВЕРХ

м.

(верхняя часть ) sus, partea de sus;

ВЕРХ//И

мн . разг .

2. (одежды ) faţă;◊ ~ совершенства culmea perfecţiunii; на ~у блаженства în culmea fericirii.
păturile de sus; (руководители ) vîrfuri conducătoare; foruri superioare; совещание в ~ах conferinţă la nivel înalt.

ВЕРХНИЙ

de sus, superior; ~ этаж etajul de sus.

ВЕРХОВН//ЫЙ

suprem; ~ая власть putere supremă; ~ суд tribunal suprem, judecătorie supremă.

ВЕРХОВ//ОЙ

1. прил. : ~ая езда călărie; ~ая лошадь cal de călărie;
2. в знач. сущ. м. călăreţ.

ВЕРХОВЬЕ

с.

ВЌРХОМ

cursul superior al unei ape.
1. pe sus; пройти ~ a trece pe sus;
2. (plin) cu vîrf.

ВЕРХЏМ

călare.

ВЕРХУШКА

1. vîrf, creştet, culme; ~ дерева vîrful copacului;
2. разг . vîrfuri conducătoare.

ВЕРШИН//А

ж.

vîrf, culme, creastă; ~ горы creasta muntelui; на ~е славы în culmea gloriei.

ВЕРШИТЬ

несов .

(вн .) a hotărî, a decide; a dispune; (тв.; распоряжаться ) a conduce, a dirija, a comanda, a ordona.

ВЕС

м.

greutate; чистый ~ greutate netă; удельный ~ 1) greutate specifică; 2) pondere.

ВЕСЕЛИТЬ

несов .

(вн.; радовать ) a veseli, a bucura; (забавлять ) a desfăta, a distra, a amuza. ~СЯ a se veseli; a petrece, a se distra, a se
amuza.
vesel, voios; веселее! 1) (бодрее ) mai vioi; 2) (быстрее ) mai repede; в знач. сказ. безл. здесь ~ aici e vesel.

ВЕСЕЛ//ОСТЬ

ж.

veselie, voioşie, jovialitate. ~ЫЙ vesel, voios, jovial; (забавный ) amuzant.

ВЕСЕЛЬ//Е

с.

1. veselie, voioşie; bună dispoziţie;

ВЕСЕЛО

2. (развлечение ) distracţie, amuzament; petrecere; chef.
ВЕСЕННИЙ
ВЕСИТЬ

de primăvară, primăvăratic; vernal.
несов .

a cîntări.

ВЕСЛО

с.

vîslă; lopată, ramă.

ВЕСН//А

ж.

primăvară. ~ОЙ primăvara.

ВЕСНУШКА

ж.

pistrui.

ВЕСОМ//ОСТЬ

ж.

pondere; ponderabilitate. ~ЫЙ cu greutate, ponderabil.

ВЕСТИ

несов .

1. a duce, a conduce; (автомобиль, поезд и т.д. ) a conduce; (самолет ) a pilota;

ВЕСОВ//ОЙ

de cîntar, de balanţă; ~ товар marfă la cîntar; ~ЩИК м. cantaragiu.

2. (вн.; руководить делом ) a conduce, a dirija;
3. (к дт. ) a duce; эта тропинка ведет в лес cărarea aceasta duce în pădure; это ни к чему не ведет aceasta nu duce la
nimic;
4.
(вн .): ~ протокол a întocmi, a redacta un proces-verbal; ~ рассказ a povesti; ~ учет a ţine evidenţa; ~ переговоры a
ВЕСТНИК

м.:

ВЕСТ//Ь

ж.

ВЕСЫ

мн .

ВЕСЬ, вся, все, все

duce tratative; ~ войну a purta război; ~ переписку a coresponda; ~ свое начало a-şi lua începutul; a se trage din ...
правительственный~ monitor.
veste, ştire, noutate; ◊ пропасть без ~и a dispărea fără urmă.
cîntar, balanţă; точные ~ balanţă (или cîntar) de precizie.
tot; întreg; во ~ голос în gura mare; ~ в цветах (o саде и т. п. ) numai floare; ◊ он ~ в отца e leit tatăl său; всего
хорошего! (toate) cele bune!, numai bine!
foarte, tare, extrem; ~ рад sînt foarte bucuros; ~ печально e trist de tot; ~ возможно se prea poate, tot ce e posibil.

ВЕСЬМА
ВЕТВИСТЫЙ rămuros, crengos, ramificat.
ВЕТВЬ

1. ramură, creangă, cracă;
2. (отрасль ) ramură, branşă.

ВЕТЕР

м.

vînt; попутный ~ vînt favorabil (или prielnic); встречный ~ vînt din faţă, vînt contrar.

ВЕТКА

ж.

1. ramură, creangă, cracă;

ВЕТОШЬ

ж.

haine vechi, zdrenţe; cîrpe; vechituri.

2. ж .-д . linie secundară de cale ferată; linie de garaj.

1. нареч. разг . (în mod) uşuratic, vînturatic, fluşturatic, neserios;

ВЕТРЕН//О

2. в знач. сказ. безл. bate vîntul, e vînt; ~НЫЙ 1. cu vînt; ~ная погода vreme cu vînt;
2. разг . (легкомысленный ) uşuratic, fluşturatic, neserios.
ВЕТРЯН//ОЙ

de vînt; eolian; ~ая мельница moară de vînt.

ВЕТХ//ИЙ

1. vechi; ponosit; (o здании ) dărăpănat; şubred;
2. (o человеке ) slab, ramolit; decrepit; ~ОСТЬ ж. 1. şubrezenie; (o здании ) stare de dărăpănare;
2. bătrîneţe adîncă; senilitate.

ВЕТЧИНА

ж.

şuncă.

ВЕХА

ж.

jalon.

ВЕЧЕР

м.

1. seară; добрый ~! bună seara!;

ВЕЧЕР//ЕТЬ

несов .

a (se) însera, a se face seară; a amurgi. ~ЕЕТ (se) înserează, amurgeşte.

ВЕЧЕРИНК//А

ж.

ВЕТШАТЬ, обветшать

a se învechi; a se uza, a se ponosi; a se dărăpăna.

2. serată, seară; ~ памяти (кого-л. ) serată comemorativă, serată de comemorare.
serată; petrecere; устраивать ~у a organiza o serată.

ВЕЧЕРН//ИЙ

de seară, seral; ~яя школа şcoală serală; ~ее платье rochie de seară.

ВЕЧЕРОМ

seara; сегодня ~ diseară, azi seara; вчера~ ieri seara, aseară.

ВЕЧН//О

1. veşnic; (pentru) totdeauna, în veci;

ВЕШАЛКА

2. разг . (постоянно ) mereu, tot timpul, permanent. ~ОСТЬ ж. veşnicie, eternitate; ◊ кануть в ~ость a dispărea fără
urmă; ~ЫЙ veşnic, etern; на ~ое пользование în folosinţă veşnică; ~ое перо toc rezervor, stilou.
1. cuier;

ж.

2. (петля ) agăţătoare.
ВЕШАТЬ I, повесить

(вн .) 1. a atîrna, a agăţa; ~ белье a întinde rufele; ~ трубку a pune receptorul;

ВЕШАТЬ II, свешать

2.(казнить ) a spînzura; ◊~ голову a se descuraja.
(вн .) a cîntări.

ВЕШАТЬСЯ, повеситься
ВЕЩАТЬ

a se spînzura.
несов . радио a transmite, a difuza (prin radio).

ВЕЩЕСТВО

с.

substanţă.

ВЕЩ//Ь

ж.

1. lucru, obiect;
2. мн . (имущество и т.п. ) lucruri, bagaje; îmbrăcăminte;
3.(o пьесе, книге и т.п. ) operă, creaţie, lucrare;

ВЕЯЛКА

ж.

4. (факт, дело ) lucru, fapt; вникать в сущность ~ей a pătrunde în esenţa lucrurilor; удивительная ~! minunat lucru!
◊ это в порядке ~ей e în firea lucrurilor.
с.-х. vînturătoare.

ВЕЯНИЕ

с.

1. (ветра ) suflare, bătaie a vîntului; adiere;
2. (направление ) tendinţă, curent; spirit; suflu; duh; ~ времени spiritul (duhul) vremii;
3. (зерна ) vînturare, vînturat.

ВЕЯТЬ

несов .

1. (o ветре ) a sufla, a adia;
2. (o знаменах ) a fîlfîi, a flutura;
4. (вн .) (зерно ) a vîntura.

ВЗАИМН//ОСТЬ

ж.

ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ
ВЗАИМОДЕЙСТВ//ИЕ

reciprocitate. ~ЫЙ reciproc; mutual; ~ая помощь ajutor reciproc, ajutor mutual; ~ое доверие încredere reciprocă.
reciproc avantajos.

с.

1. interacţiune;
2. colaborare, conlucrare. ~ОВАТЬ несов . 1. a interacţiona;

2. a colabora, a conlucra.
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ

ж.

interdependenţă.

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ

с.

corelaţie; raport de reciprocitate; relaţie reciprocă.

ВЗАИМОПОМОЩЬ

ж.

ajutor reciproc, asistenţă mutuală; întrajutorare.

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

с.

înţelegere reciprocă.

ВЗАИМОСВЯЗЬ

ж.

legătură reciprocă; interconexiune.

нареч.

(предлог ) în schimb(ul), în loc(ul); contra...

ВЗАЙМЫ
ВЗАМЕН

: давать (брать) ~ a da (a lua) cu împrumut.
1. (под замком ) închis, încuiat; sub lacăt;

ВЗАПЕРТИ

2. (в уединении ) izolat, retras; жить ~ a trăi izolat.
ВЗБАЛТЫВАТЬ, взболтать

(вн .) a agita (un lichid); reg. a cobîlţîi.

ВЗБИВАТЬ, взбить

(вн .) 1. (делать пышным ) a înfoia, a bate; взбить подушки a bate pernele;

ВЗБИРАТЬСЯ, взобраться

(на вн., по дт. ) a se urca, a se căţăra, a se sui.

2. (вспенивать ) a bate (ouăle, frişca).
ВЗБРЕСТИ

сов .:

~ в голову ( или на ум) кому-л. a-i abate, a-i trăsni prin cap.

ВЗБУДОРАЖИВАТЬ, взбудоражить

a tulbura, a agita.

ВЗВАЛИВАТЬ, взвалить

(вн . на вн .) a încărca, a împovăra.

ВЗВЕШИВАТЬ(СЯ), взвесить(ся)

(вн .) a (se) cîntări.

ВЗВОДИТЬ, взвести

(вн .): ~ обвинение a învinui, a acuza fără temei.

ВЗВОЛНОВАНН//О, ~ЫЙ
ВЗГЛЯД

emoţionat, mişcat; tulburat; agitat.
м.

2. (точка зрения ) opinie, părere; ◊ на мой ~ după părerea mea; în opinia mea; с первого ~ а de la prima vedere;
ретроспективный ~ privire/ochire retrospectivă.
(на вн .) прям. , перен . a privi, a se uita.

ВЗГЛЯДЫВАТЬ, взглянуть
ВЗДОР

1. privire, căutătură; aruncătură de ochi, uitătură;

м.

prostie, absurditate; baliverne; fleac; молоть ~ a spune prostii. ~НЫЙ разг . 1. absurd; ridicol;
2. (сварливый ) cîrcotaş, buclucaş, certăreţ.

ВЗДОХ

м.

ВЗДРАГИВАТЬ, вздрогнуть

oftat, suspin; ◊ испустить последний ~ a-şi da ultima suflare.
a tresări, a tresălta.

ВЗДРЕМНУТЬ

сов . разг .

a aţipi.

ВЗДУМ//АТЬ

сов . разг .

ВЗДЫМАТЬСЯ

несов .

a-i da (или a-i veni) în cap (или în minte); a-i trăsni prin cap cuiva; a-i trece prin minte; и не ~айте! nici să nu vă
gîndiţi! ~АТЬСЯ сов . безл ., разг .: ему ~алось... i-a trăsnit prin cap; как ему ~ается cum îl taie capul.
a se ridica, a se înălţa (despre ceaţă, praf etc.).

ВЗДЫХАТЬ, вздохнуть

1. a respira, a răsufla;
2. тк . несов . (o, по пр.; тосковать ) a ofta, a tînji (după cineva), a duce dorul cuiva.

ВЗИМАТЬ

несов .

(вн .) a încasa, a percepe.

ВЗЛЕТ

м.

1. decolare (a avionului);
2. перен . zbor, avînt; ~ мысли avînt al gîndirii.

ВЗЛЕТАТЬ, взлететь
ВЗМАХ

a zbura, a-şi lua zborul; (o самолете тж. ) a decola.
м.

1. (косы, руки пловца и т.п. ) mişcare;
2. (крыльев, весла ) bătaie;
3. sport balans; ◊ одним ~ом dintr-o (singură) mişcare.
(тв. ) ~ крыльями a bate, a flutura, a da din aripi.

ВЗМАХИВАТЬ, взмахнуть
ВЗМОРЬЕ

с.

ţărmul mării, litoral, coastă.

ВЗНОС

м.

plată; vărsămînt; depunere; членский ~ cotizaţie de membru.

ВЗОР

м. см .

взгляд 1.

ВЗРОСЛЫЙ

прил.

1. adult, matur, vîrstnic;

ВЗРЫВ

м.

explozie.

2. в знач. сущ. м. adult.
ВЗРЫВАТЬ I

взорвать (вн .) a face să explodeze, a arunca în aer, a exploda; a detona.

ВЗРЫВАТЬ II

взрыть (вн .) a săpa; a afîna.

ВЗРЫВАТЬСЯ, взорваться

a exploda.

ВЗРЫВЧАТКА

ж.

exploziv; detonator.

ВЗЫВАТЬ

несов .

(к дт.; о пр. ) a apela, a chema; ~ к чьей-л. совести a apela la conştiinţa cuiva; ~ o помощи a chema în ajutor.

ВЗЫСКАНИЕ

с.

1. (долга и т. п. ) percepere, încasare;
2. (наказание ) pedeapsă, sancţiune; наложить ~ a aplica o pedeapsă; a sancţiona.

ВЗЫСКАТЕЛЬН//ОСТЬ

ж.

exigenţă, pretenţie, cerinţă. ~ЫЙ exigent; pretenţios; sever.

ВЗЫСКИВАТЬ, взыскать

1. (вн. с рд. ) a încasa, a percepe; ~ долг a încasa o datorie;

ВЗЯТИЕ

с.

2. (с рд.; подвергать наказанию ) a pedepsi; ◊ не взыщите! nu vă supăraţi!, nu luaţi în nume de rău!
luare; cucerire; ~ крепости cucerirea cetăţii.

ВЗЯТК//А

ж.

1.(подкуп ) mită, şperţ; ciubuc;

ВЗЯТОЧНИ//К

м.

2. (в картах ) levată; ◊ с него ~ и гладки n-ai ce lua de la el.
şperţar; ciubucar. ~ЧЕСТВО с ., luare de mită; mituire; şperţuială.

ВИД I

м.

1. înfăţişare, aspect; (выражение лица ) aer; внутренний ~ interior; наружный ~ exterior; скромный ~ înfăţişare
modestă;
2. stare, condiţie; в исправном ~е în stare bună;
3. vedere, perspectivă; ~ на море vedere spre mare;
4. cîmp de vedere, vedere, văz; скрыться из ~у a dispărea; на ~у кого-л. în văzul cuiva;

ВИД II

м.

ВЋДЕНИЕ

с.

5. pl. виды (намерения, предположения ) разг . planuri, intenţii, perspective; ◊ видевший ~ы păţit, încercat; под ~ом
чего-л. 1) sub pretextul...; 2) în loc de...; drept...; ни под каким ~ом sub nici un pretext; для ~а, de ochii lumii; иметь
в ~у a avea în vedere; поставить на ~ кому-л. a-i pune cuiva în vedere; не терять из ~у a nu pierde din vedere.
1. formă, gen; varietate; tip, fel; новый ~ общественных отношений formă nouă de relaţii sociale; ~ транспорта fel
de transport;
2. биол . specie;
3. лингв . aspect; (не)совершенный ~ aspect (im)perfectiv.
1. vedere; văz; ~ на расcтояние vedere la depărtare;
2. viziune; concepţie.

ВИДЌНИЕ

с.

ВИДЕТЬ(СЯ), увидеть(ся)

(привидение ) nălucă, arătare, fantomă, vedenie, fantasmă; (сновидение ) vis.
(вн .) a (se) vedea.

ВИДИМО

pesemne, probabil, se vede, pare-se.

ВИДИМО-НЕВИДИМО

разг .

cîtă frunză şi iarbă; puzderie, mulţime, sumedenie de...

ВИДИМ//ОСТЬ

ж.

1. vizibilitate;
2. (подобие ) aparenţă; по всей ~ости dupa cum (cît) se vede (или se pare); для ~ости de ochii lumii, de formă. ~ЫЙ
1. vizibil;
2. (кажущийся ) aparent.

ВИДНО

1. в знач. сказ. безл . se vede; отсюда хорошо ~ de aici se vede bine;

ВИДНЫЙ

1. (видимый ) vizibil; (заметный ) observabil;

2. в знач. вводн. сл. разг . după cît (cum) se vede, pare-se, se vede.
2. (выдающийся ) de vază, eminent, proeminent, marcant;
3. разг . (представительный ) chipeş, arătos, prezentabil; bine făcut.

ВИДОВОЙ

1. de specie, specific;

ВИДОИЗМЕНЯТЬ(СЯ), видоизменить(ся)

a (se) modifica, a se schimba (parţial).

2. грамм. aspectual.
ВИДОИСКАТЕЛЬ

м. фото

vizor.

ВИЗГ

м.

ţipăt ascuţit/strident; piuit; ( собаки ) schelălăit; ~ливый ascuţit, strident.

ВИЗЖАТЬ

несов .

a ţipa, a scoate sunete stridente; (o собаке ) a scheuna, a chelălăi.

ВИЛ//Ы

мн .

furcă; ◊ это еще ~ами по поле писано asta mai rămîne de văzut.
1. (тв .) a fîţîi; a da din; ~ хвостом a da din coadă;

ВИЛЯТЬ, вильнуть

2. (двигаться по извилистой линии ) a şerpui;
3. разг . (лукавить ) a se eschiva; a umbla cu şiretlicuri ( или cu fofîrlica).
ВИН//А

ж.

1. vină; culpă; свалить ~у на кого-л. a da vina pe cineva, a arunca vina asupra cuiva;
2. (причина ) cauză, pricină.

ВИНИТЕЛЬНЫЙ

: ~ падеж грамм . cazul acuzativ.

ВИНИТЬ несов .

(вн .) a învinovăţi, a învinui, a acuza; a imputa.

ВИНН//ЫЙ
с.

de, din vin; pentru vin; ~ погреб pivniţă, beci; ~ая бочка butoi pentru vin; ◊ ~ камень tartru; ~ые ягоды smochine.
vin; молодое ~ vin nou, tulburel.

ВИНОВНОСТЬ

ж.

vinovat; ◊ виноват! scuzaţi-mă!, iertaţi-mă!, scuzele mele!
vinovăţie; culpabilitate.

ВИНОГРАД

м.

1. собир. (плоды ) struguri; reg. poamă;

ВИНОГРАД//АРСТВО

с.

viticultură, cultura viţei-de-vie. ~АРЬ м. viticultor, vier, podgorean. ~НИК м. vie, podgorie. ~НЫЙ 1. de viţă-de-vie;
~ная лоза viţă-de-vie;
2. de (din) struguri.

ВИНОДЕ//Л

м.

vinificator. ~ЛИЕ с. vinificaţie, vinificare; ~ЛЬЧЕСКИЙ vinicol, de vinificare.

ВИНО
ВИНОВАТЫЙ

2. (растение ) viţă-de-vie.

ВИНТ

м.

şurub.

ВИСЕТЬ

несов .

ВИСОК

м.

a atîrna, a spînzura, a sta să cadă; ◊ ~ в воздухе a rămîne în aer, a fi în suspensie.
tîmplă.

ВИСОКОСНЫЙ
ВИТАТЬ
ВИТОК

: ~ год an bisect.
несов .

1. (o запахе, дыме и т. п. ) a pluti;

м.

2. (незримо присутствовать ) a pîndi, a paşte; ◊ ~ в облаках a umbla cu capul în nori.
1. тех. spirală, spiră;
2. (вокруг Земли ) rotaţie, revoluţie.

ВИТЬ, свить
ВИТЬСЯ

(вн .) a împleti; a răsuci; ~ гнездо a face cuib.
несов .

1. (o растениях ) a se răsuci, a se căţăra;
2. (o волосах ) a se ondula, a se încîrlionţa, a se încreţi;
3. (o дороге, реке ) a şerpui;
4. (o пыли дыме и т. п. ) a se ridica, a se învolbura;
5. (o птицах ) a se roti; a zbura deasupra;
6. (развеваться ) a flutura, a fîlfîi.

ВИХОР

м.

smoc, şuviţă de păr; moţ, ciuf.

ВИХРЬ

м.

vîrtej, vîltoare; trîmbă.

ВИШНЯ

ж.

1. (плод ) vişină;
2. (дерево ) vişin.

ВКЛАД

м.

1. (в банк ) depunere, plasament; depozit;

ВКЛАДЧИК

м.

deponent; юр . depunător.

2. перен . contribuţie; aport, prinos; (лепта ) obol.
ВКЛАДЫВАТЬ, вложить

(вн . в вн .) a pune înăuntru, a introduce; a depune; ~ много труда во что-л. a depune multă muncă în ceva;
3. (капитал ) a investi.

ВКЛИНИВАТЬСЯ, вклиниться

(в вн .) a pătrunde; ~ в расположение противника a pătrunde în dispozitivul inamicului.

ВКЛЮЧАТЬ, включить

(вн .) 1. тк. несов . (в список, текст и т.п. ) a include, a introduce; a înscrie; (в состав ) a încorpora;

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

2. тех. a pune în funcţiune, a porni; a cupla; эл . a conecta, a racorda; ~ радио a deschide aparatul de radio; ~ свет a
aprinde lumina. ~СЯ, включиться (в вн .) a se încadra, a se angaja, a se înrola.
inclusiv.

ВКОЛАЧИВАТЬ, вколотить

(вн .) разг . a înfige, a bate în...

ВКРАДЫВАТЬСЯ, вкрасться

(в вн .) a se strecura, a se furişa, a pătrunde, a se fofila.

ВКРАТЦЕ

pe scurt; în rezumat; succint, concis.

ВКУС

м.

gust; ◊ входить во ~ a prinde gust; на ~ и цвет товарищей нет fiecare cu gustul lui.
: ~ готовить a face mîncăruri gustoase; a prepara gustos mîncarea. ~ есть a mînca cu gust. ~ЫЙ gustos; delicios;
savuros.
(вн.,
рд. ) a gusta, a încerca, a simţi; ~ радость a simţi (или a gusta) bucuria.

ВЛАГА

ж.

umezeală; umiditate; jilăveală.

ВЛАДЕ//ЛЕЦ

м.

ВКУСН//О
ВКУШАТЬ, вкусить

stăpîn; proprietar; posesor. ~НИЕ с. 1. (обладание ) posesie, stapînire;
2. (собственность ) proprietate;
3. мн . posesiuni, domenii.

ВЛАДЕТЬ

несов .

(тв .) 1. (иметь ) a poseda, a avea (în posesie);
2. (держать в своей власти ) a domina, a stăpîni;

ВЛАЖН//ОСТЬ

ж.

3. (уметь обращаться с чем-л., хорошо знать ) a şti, a cunoaşte bine, a stăpîni, a mînui (uşor); a poseda; ~ русским
языком a cunoaşte ( или a poseda) limba rusă.
umiditate, umezeală; jilăveală. ~ЫЙ umed, jilav; ~ое белье rufe jilave/umede.

ВЛАМЫВАТЬСЯ,

вломиться

(в вн .) a intra cu forţa; a da buzna, a năvăli.

ВЛАСТВОВАТЬ

несов .

(тв ., над тв .) a stăpîni, a domina; a domni.

ВЛАСТЕЛИН

м,

stăpîn, stăpînitor; suveran.

ВЛАСТИТЕЛЬ

м. см .

ВЛАСТ//НЫЙ

властелин: ◊ ~ дум stăpînitor al gîndurilor (cugetelor).
1. (имеющий власть ) care are putere legală; în drept; я не ~ен nu sînt în drept;

ВЛАСТ//Ь

2. (склонный повелевать; повелительный ) autoritar, poruncitor; ~ тон ton poruncitor; ~ характер caracter autoritar;
fire autoritară.
1. putere; formă de guvernămînt, regim; прийти к ~и a veni la putere;

ж.

2. обыкн . мн . autorităţi; organele puterii; ~и на местах autorităţile locale;
3. autoritate; родительская ~ autoritate părintească.
ВЛАЧИТЬ

несов .

(вн .): ~ жалкое существование a duce o viaţă mizeră.

ВЛЕВО

la ( spre, în) stînga.

ВЛЕЗАТЬ, влезть

1. (на вн., наверх ) a se urca, a se căţăra, a se sui;
2. (в вн .) a intra, a se băga, a pătrunde; ~ в окно a intra pe fereastră;
3. (помещаться ) a încăpea.

ВЛЕЧЕНИЕ

с.

(к дт. ) înclinaţie, pasiune, atracţie; ~ к музыке înclinaţie pentru muzică.

ВЛЕ//ЧЬ

несов .

(вн .) 1. (тащить ) a tîrî, a trage;

ВЛИВАТЬ, влить

2. (привлекать ) a atrage; его ~чет к музыке îl atrage muzica; ◊ ~ за собой a avea drept urmare, a atrage după sine.
1. (вн., рд. ) a turna;

2. перен . a insufla; ~ бодрость a înviora;
3. (вн., включать ) a încorpora, a încadra; отряд был влит в бригаду detaşamentul a fost încadrat în brigadă. ~СЯ,
влиться 1. a se vărsa, a curge (în);
2. (в вн .) a se încadra, a intra.
ВЛИЯНИЕ

с.

ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ

influent.

ВЛИЯТЬ, повлиять
ВЛОЖЕНИЕ

influenţă; înrîurire.
(на вн .) a influenţa, a înrîuri.

с.

1. depunere; investiţie
2. (в пакет ) punere.
1. îndrăgostit, amorezat;

ВЛЮБЛЕНН//ЫЙ

2. amoros, drăgăstos.
ВЛЮБЛЯТЬСЯ, влюбиться
ВМЕНЯЕМ//ОСТЬ

(в вн .) a se îndrăgosti, a se amoreza (de).
ж.

МЕНЯТЬ, вменить

: ~ что-л. в вину a acuza (или a învinui) de ceva; a incrimina; a imputa; ~ в обязанность a impune cuiva obligaţia; a
obliga.
la
un loc, împreună, laolaltă; ◊ ~ с тем totodată; cu toate acestea.

ВМЕСТЕ
ВМЕСТИ//ЛИЩЕ

с.

rezervor, recipient. ~МОСТЬ ж. capacitate. ~ТЕЛЬНЫЙ încăpător; larg, spaţios.

с.

amestec; imixtiune; intervenţie; ~ в чужие дела amestec în treburile altora; хирургическое ~ intervenţie chirurgicală.

ВМЕСТО
ВМЕШАТЕЛЬСТВО

(stare de) responsabilitate. ~ЫЙ responsabil.

(рд. ) în loc de...; în locul (cuiva sau a ceva).

ВМЕШИВАТЬСЯ,

вмешаться a se amesteca.

ВМЕЩАТЬ, вместить

(вн .) 1. (заключать в себе ) a conţine, a cuprinde;
2. тк. несов . (иметь емкость ) a avea o capacitate de;
3. (вн. в. вн.; помещать внутри ) a pune, a aşeza înăuntru. ~СЯ, вместиться (в вн .) a încăpea, a intra.

ВМИГ

într-o clipă, momentan.

ВНАЕМ, внаймы

: брать ~ a închiria, a lua cu chirie; отдавать ~ a închiria, a da cu chirie.

ВНАЧАЛЕ

la început, mai întîi; iniţial.

ВНЕ

1. în afara; ~ города în afara oraşului;
2. (помимо ) afară de; fără; peste; ~ плана peste plan; ~ очереди fără rînd.

ВНЕДРЕНИЕ

с.

implementare; introducere; aplicare; ~ в производство implementare, introducere în producţie.

ВНЕДРЯТЬ, внедрить

(вн . в вн .) a implementa; a introduce, a aplica. ~СЯ, внедриться a se încetăţeni, a se înrădăcina.

ВНЕЗАПН//О
ВНЕКЛАССН//ЫЙ

pe neaşteptate, prin surprindere; brusc; subit. ~ОСТЬ ж. caracter neaşteptat, subit. ~ЫЙ brusc, subit, neaşteptat;
năprasnic; ~ая атака atac prin surprindere.
extraşcolar; ~ые занятия lecţii extraşcolare.

ВНЕКЛАССОВЫЙ

în afara claselor; aclasial.

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ

extraordinar; ~ съезд congres extraordinar.

ВНЕШКОЛЬН//ЫЙ

extraşcolar; ~ая работа muncă extraşcolară.

ВНЕШН//ИЙ

1. (наружный ) exterior, extern; ~яя среда mediu exterior;
2. (кажущийся ) aparent;
3. (поверхностный ) superficial; la suprafaţă, de suprafaţă;
4. (иностранный ) extern; exterior; ~яя политика politică externă; ~яя торговля comerţ exterior.

ВНЕШНОСТЬ
ВНИЗ
ВНИЗУ

ж.

înfăţişare; (aspect) exterior.
în jos; спускаться ~ a coborî; a se lăsa în jos; ~ по течению în josul apei, în aval.
1. нареч. jos;
2. в знач. предлога în josul...

ВНИКАТЬ, вникнуть

(в вн .) a pătrunde; ~ в суть дела a pătrunde în esenţa chestiunii.

ВНИМАНИЕ

с.

ВНИМАТЕЛЬН//О, ~ЫЙ

atenţie, слушать с ~м a asculta cu atenţie; отвлечь ~ a sustrage atenţia; относиться с большим ~м к кому-л. a fi
foarte atent, a se purta atent faţă de cineva; ~ ! atenţie!; обращать ~ a atrage atenţia; уделять ~ a acorda atenţie.
1. atent;
2. grijuliu.

ВНИЧЬЮ

la egalitate, сыграть ~ a juca la egalitate, a face remiză.

ВНОСИТЬ, внести

1. (вн. в вн.; внутрь ) a duce în...; a introduce;
2. (вн.; платить ) a plăti, a vărsa;
3. (вн.; включать ) a înscrie, a include, a insera, a introduce;
4. (вн .) a propune, a prezenta; ~ что-л. на рассмотрение a prezenta ceva spre examinare; ~ законопроект a prezenta
un proiect de lege; ~ предложение a face o propunere;
5. (вн . в вн .) a aduce; ~ нечто новое во что-л. a aduce ceva nou în...

ВНУК

м.

1. nepot;
2. мн . nepoţi, urmaşi; descendenţi.

ВНУТРЕНН//ИЙ

intern, interior, lăuntriс. ~яя политика politică internă; ~яя торговля comerţ interior; ~ие болезни boli interne;
правила ~его распорядка regulament de ordine interioară; ~ие дела afaceri interne; ~ее чутье intuiţie. ~ОСТЬ ж. 1.
2. мн . анат . organe interne, viscere; разг . măruntaie.

ВНУТРИ, ВНУТРЬ

1. нареч. înăuntru, în interior;

ВНУШАТЬ, внушить

(вн., дт. ) a insufla, a inspira; a sugera.

2. предлог (рд. ) înăuntrul..., în interiorul...
ВНУШЕНИ//Е

с.

1. (воздействие ) sugestie; для ~я страха pentru a inspira frică;
2. (наставление ) sfat; povaţă;
3. mustrare, dojană; admonestare.

ВНУШИТЕЛЬНЫЙ

impunător; impresionant.

ВНЯТНЫЙ
ВО

distinct, desluşit; clar, lămurit, răspicat.
см .

ВОВЕКИ

в; во время în timpul; ◊ во что бы то ни стало cu orice preţ; mort-copt.
1. (навеки ) pe veci, pentru totdeauna;
2. (при гл. с отрицанием; никогда ) niciodată; în nici un caz.

ВОВЛЕКАТЬ, вовлечь

(вн . в вн .) a atrage (în), a antrena (în).

ВОВРЕМЯ

la timp, la vreme.

ВО-ВТОРЫХ

în al doilea rînd; secundo.

ВОД//А

ж.

ВОДВОРЯТЬ, водворить

apă; питьевая ~ apă de băut, apă potabilă; пресная ~ apă dulce; морская ~ apă de mare; ключевая (родниковая) ~
apă de izvor; ◊ выйти сухим из ~ы a ieşi basma curată.
(вн .) 1. a stabili, a instala, a aşeza;
2. (устанавливать ) a instaura, a stabili. ~СЯ, водвориться 1. a se stabili, a se instala, a se a şeza (cu traiul);
2. a se stabili; a se întrona, a se statornici; водворился порядок s-a stabilit ordinea.

ВОДИТЕЛЬ

м.

ВОДИТЬ

несов .

conducător de vehicule; ~ автомашины şofer. ~СКИЙ: ~ские права carnet/permis de conducere.
1. (вн .) a duce, a conduce, a însoţi; ~ ребенка в садик a duce copilul la grădiniţă;
2. (вн .) (автомобиль и т. п. ) a conduce;
3. (тв. по дт.: проводить ) a trece, a purta; ~ смычком по струнам a trage cu arcuşul pe coarde;

ВОДИТЬСЯ

ВОДН//ЫЙ

несов .

4. (вн .): ~дружбу с кем-л. a fi în relaţii de prietenie cu cineva; ◊ ~ кого-л. за нос a duce de nas pe cineva; a purta cu
vorba.
1. (иметься ) a fi, a se găsi, a se afla; здесь водятся медведи pe aici sînt urşi;
2. (с тв .) разг . (дружить ) a face prietenie; (о детях ) a se juca cu... ◊ как водится după obicei, cum e obiceiul; так
водится aşa se obişnuieşte.
de apă; acvatic; . ~ые пути căi de navigaţie; ~ транспорт transport pe apă; ~ спорт sport nautic; ~ые пространства
întinderi de apă; ~ые растения plante acvatice.

ВОДОВОЗ

м.

sacagiu, apar.

ВОДОВОРОТ

м.

vîltoare, vîrtej de apă, bulboană; ~ жизни перен .vîltoarea vieţii.

ВОДОЕМ

м.

bazin, rezervor de apă.

ВОДОКАЧКА

ж.

staţie de pompare a apei, castel de apă.

ВОДОПАД

м.

cascadă; cataractă; duruitoare.

ВОДОПОЙ

м.

1. (место ) adăpătoare; loc (или vad) de adăpare;
2. (действие ) adăpat, adăpare.

ВОДОПРОВОД

м.

ВОДРУЖАТЬ, водрузить
ВОЕВАТЬ

(вн .) a înălţa, a arbora (un drapel).
несов .

(с тв .) a lupta.

м.

comandant, conducător de armate.

ВОЕДИНО
ВОЕНАЧАЛЬНИК

conductă de apă, apeduct.

la un loc, împreună; laolaltă.

ВОЕНКОМАТ

м.

comusariat militar.

ВОЕННОПЛЕННЫЙ

м.

prizonier de război.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ

м.

militar.

ВОЕНН//ЫЙ

прил.

1. de război; ~ое время timp de război;
2. militar, ostăşesc; ~ая служба serviciu militar;
3. в знач. сущ. м. militar.

ВОЖАК

м.

ВОЖАТЫЙ

м.

1. căpetenie, cap; şef, conductor;
2. (проводник ) călăuză, ghid.
1. ист. (пионерского отряда ) instructor de pionieri;
2. (вагоновожатый ) vatman, manipulant.

ВОЖЖИ

мн .

(ед. вожжа ж. ) hăţuri; frîu.

ВОЗ

м.

ВОЗБУЖД//АТЬ, возбудить

car; căruţă; ◊а ~ и ныне там carul nu s-a urnit din loc.
1. (вызывать ) a stîrni, a provoca, a trezi, a excita; ~ аппетит a trezi, a stîrni pofta de mîncare;

ВОЗВЕЛИЧИВАТЬ, возвеличить

2. (вн.; предлагать на обсуждение вопрос и т.п. ) a ridica; юр. a intenta; ~ дело a intenta un proces; ~ ходатайство
a face un demers;
3. вн .; раздражать ) a excita, a irita. ~АТЬСЯ, возбудиться a se excita, a se irita, a se enerva. ~АЮЩИЙ excitant,
iritant; excitator; stimulent. ~ЕНИЕ с. (состояние ) excitaţie; enervare.
(вн .) a preamări, a ridica în slăvi, a proslăvi.

ВОЗВЕЩАТЬ, возвестить

(вн. о пр. ) a anunţa, a proclama, a vesti.

ВОЗВОДИТЬ, возвести

( вн .) 1. (сооружать ) a ridica, a înălţa, a construi, a dura;
2. (возвышать ) a ridica, a avansa (în grad, în rang ş.a.m.d.);
3. мат . a ridica la putere; ~ в четвертую степень a ridica la puterea a patra.

ВОЗВРАТ

м.

1. întoarcere, revenire;
2. restituire; ~ денег restituirea banilor.

ВОЗВРАЩ//АТЬ, возвратить

(вн .) 1. (отдавать ) a restitui, a da înapoi, a înapoia, a întoarce;
2. a recăpăta, a întoarce, a reda; возвратить здоровье a restabili, a recăpăta sănătatea;
3. (заставить вернуться ) a întoarce; a înturna. ~АТЬСЯ, возвратиться a se (re)întoarce, a reveni. ~ЕНИЕ с. 1.
(чего-л. ) см . возврат;
2. (к чему-л. ) revenire.

ВОЗВЫШ//АТЬ, возвысить

(вн .) 1. a ridica, a înălţa; ~ голос a ridica vocea (tonul, glasul);
2. тк. несов . (облагораживать ) a înnobila. ~АТЬСЯ тк. несов . (над тв .) a se înălţa, a se ridica; a domina;
~ЕНИЕ с. 1. (действие ) înălţare, ridicare, ascensiune;

2. ~ (местности) ridicătură, înălţime;
3. (сооружение ) platformă, podium.
ВОЗВЫШЕНН//ОСТЬ

1. ridicătură, înălţime; colină, deal, podiş;

ж.

2. (благородность ) nobleţe; (величие ) (caracter) sublim. ~ЫЙ 1. înalt, ridicat;
2. (о мыслях, чувствах ) nobil, sublim, înalt, măreţ.
ВОЗГЛАВЛЯТЬ, возглавить

несов .

(вн .) a conduce, a fi în frunte; ~ делегацию a fi în fruntea unei delegaţii; ~ учреждение a conduce o instituţie.

ВОЗГЛАС

м.

strigăt; exclamaţie.

ВОЗДАВАТЬ, воздать

(вн .) a da; a răsplăti; ~ должное кому-л. a recunoaşte meritele cuiva.

ВОЗДВИГАТЬ, воздвигнуть

(вн .) a înălţa, a ridica.

ВОЗДЕЙСТВИЕ

с.

ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ

несов. и сов.

ВОЗДЕЛЫВАТЬ, возделать

influenţă, înrîurire; acţiune, efect; моральное ~ influenţă morală; физическое ~ uz de forţă; быть под ~м a fi sub
influenţă.
(на
вн .), a influenţa, a înrîuri.
(вн .) (землю ) a lucra, a cultiva (pămîntul).

ВОЗДЕРЖАВШИЙСЯ

м.

persoană care s-a abţinut de la vot; abţinut.

ВОЗДЕРЖАНН//ОСТЬ

ж.

cumpătare; înfrînare; abstinenţă. ~ЫЙ cumpătat, stăpînit, abstinent.

м.

aer; văzduh.

ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ, воздержаться
ВОЗДУХ

(от рд. ) a se abţine.

ВОЗДУШН//ЫЙ

1. aerian; de, cu aer; ~ое пространство spaţiu aerian;
2. (легкий ) uşor, aerian; eteric; ~ое платье rochie uşoară, diafană.

ВОЗЗВАНИЕ

с.

apel, chemare, manifest.

ВОЗИТЬ

несов .

a transporta, a căra.

ВОЗИТЬСЯ

несов .

1. (резвиться ) a se zbengui, a zburda;
2. (с тв.; заниматься ) a se ocupa; a se porăi;
3. (медленно делать что-л. ) a tărăgăna, a zăbovi; a se mocoşi, a migăli.

ВОЗЛАГАТЬ, возложить

(вн . на вн .) 1. a aşeza, a pune, a (de)pune; возложить венок на могилу a depune o coroană pe mormînt;

ВОЗЛЕ

2. (поручать ) a încredinţa, a însărcina; ~ задачу на кого-л. a da cuiva o sarcină; ~ надежду на кого-л., на что-л. a-şi
pune speranţele în..., a conta pe...; ~ ответственность на кого-л. a face pe cineva responsabil de ceva.
1. нареч. aproape, alături;
2. предлог (рд. ) lîngă, în apropierea, aproape de, în preajma...

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ

ж.

ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ

прил. ,
м.
с.

ВОЗМЕЗДИЕ

iubită; dragoste.
сущ. iubit, drag.
răzbunare, răsplată.

ВОЗМЕЩ//АТЬ, возместить

(вн .) a compensa; a despăgubi. ~ЕНИЕ с. compensaţie, compensare; юр. despăgubire.

ВОЗМОЖНО

1. нареч. cît e posibil, cît se poate mai; ~ больше, меньше, лучше и т.п. cît se poate mai mult, mai puţin, mai bine
etc.;
2.
в знач. сказ. безл . e posibil, e cu putinţă; (очень) ~ e (foarte) posibil, se prea poate; если ~ dacă se poate, dacă este
posibil;
3. в знач. вводн. сл . (вероятно ) probabil, pesemne, poate.

ВОЗМОЖНОЕ

с .:

сделать все ~ a face tot posibilul.

ВОЗМОЖН//ОСТЬ

ж.

1. posibilitate; putinţă;
2. (удобный случай ) ocazie, moment oportun;
3. мн . posibilităţi; материальные ~ости posibilităţi materiale; . ◊ по ~ости, по мере ~ости în măsura, limita
posibilităţilor. ~ЫЙ 1. (вероятный, допустимый ) eventual, virtual;
2. (осуществимый ) realizabil, posibil.

ВОЗМУЖАТЬ

сов .

1. a se maturiza, a atinge maturitatea, a ajunge la maturitate, la pubertate;
2. a prinde puteri, a se întări, a deveni puternic.

ВОЗМУТИТЕЛЬН//О, ~ЫЙ

revoltător, scandalos.

ВОЗМУЩ//АТЬ(СЯ), возмутить(ся)

(вн .) a (se) revolta, a se indigna, a se scandaliza. ~ЕНИЕ с. revoltă, indignare, scandalizare.

ВОЗНАГРАЖД//АТЬ, вознаградить

(вн . за вн .) a răsplăti, a recompensa; a remunera. ~ЕНИЕ с. răsplată; recompensare; remunerare; răsplătire;
2. recompensă, remuneraţie.

ВОЗНЕГОДОВАТЬ

сов .

a se indigna.

ВОЗНЕНАВИДЕТЬ

сов .

(вн .) a prinde ură; a urî.

ВОЗНИКАТЬ, возникнуть
ВОЗНЯ

a apărea, a se naşte, a se isca.
ж. разг .

1. zarvă, gălăgie, tărăboi;
2. (хлопоты ) alergătură, bătaie de cap; necazuri.

ВОЗОБНОВЛЯТЬ, возобновить

(вн .) a reînnoi; a reîncepe; a relua; ~ занятия a relua studiile.

ВОЗРАЖ//АТЬ, возразить

(дт. ) a obiecta; (докладчику тж. ) a replica; если вы не ~аете dacă nu aveţi nimic împotrivă. ~ЕНИЕ с. obiecţie;
replică; без ~ений! fără obiecţii!
vîrstă; etate; преклонный ~ vîrstă înaintată; в ~е în etate.

ВОЗРАСТ

м.

ВОЗРАСТАТЬ, возрасти

a creşte, a se mări, a spori.

ВОЗРАСТНОЙ

de vîrstă.

ВОЗРОЖДАТЬ(СЯ), возродить(ся)

(вн .) a (se) reface, a (se) reînnoi, a renaşte; a (se) regenera; ~ к жизни a readuce la viaţă.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

с.

renaştere; Эпоха Возрождения Epoca Renaşterii.

ВОИН

м.

ostaş, soldat; luptător. ~СКИЙ militar; ostăşesc; ~ский долг datorie ostăşească.

ВОИНСТВУЮЩИЙ

militant; activ.

ВОЙ

м.

ВОЙНА

ж.

1. urlet; (ветра и т.п. ) vuiet;
2. разг . (плач ) bocet.
război; гражданская ~ război civil.

ВОЙСКА

мн .

(ед. войско с. ) trupe, armată; кадровые ~ trupe regulate, active; сухопутные ~ trupe de uscat (terestre).

ВОКЗАЛ

м.

gară.

ВОКРУГ

1. нареч. în jur, împrejur, de jur împrejur;
2. предлог în jurul, împrejurul...; ~ города împrejurul oraşului.

ВОЛ

м.

bou.

ВОЛДЫРЬ

м.

(пузырь ) băşică.

ВОЛК

м.

ВОЛНА

ж.

lup; ◊ морской ~ lup de mare; ~ в овечьей шкуре lup în piele de oaie.
1. val, undă; (бурун ) talaz;

ВОЛЕЙ-НЕВОЛЕЙ

vrînd-nevrînd; de voie, de nevoie.

2. физ . undă; рабочая ~ undă de lucru;
3. перен . val; ~ протеста val de protest.
ВОЛНЕНИЕ

с.

1. (движение волн ) unduire, freamăt, agitaţie;
2. (нервное возбуждение ) agitaţie; (душевное ) emoţie, nelinişte, frămîntare;
3. мн . (народные ) tulburări.

ВОЛН//ОВАТЬ,

взволновать

(вн .) 1. (водную поверхность ) a mişca, a agita, a învălura, a vălura; a undui;
2. (беспокоить, тревожить ) a nelinişti, a frămînta, a îngrijora, ~ОВАТЬСЯ взволноваться 1. (о море и т.п. ) a se
agita, a fremăta;
2. (нервничать, беспокоиться ) a se frămînta, a se nelinişti; a se emoţiona.

ВОЛОКИТА

ж.

tărăgănare; tergiversare; birocratism; stil birocratic.

ВОЛОКНО

с.

fibră.

ВОЛОС

м.

ВОЛОЧИТЬ

несов .

fir de păr; мн . собир. păr; ◊ ~ы встали (поднялись) дыбом i s-a făcut părul măciucă. ~АТЫЙ păros; (косматый
pletos.
(вн
.) a tîrî.

ВОЛЧИЦА

ж.

lupoaică.

ВОЛЧОК

м.

(игрушка ) titirez, sfîrlează.

ВОЛШЕБН//ИК

м.

magician, vrăjitor. ~ИЦА ж. vrăjitoare.

ВОЛШЕБСТВО

с.

1. magie, vrăjitorie, vrajă, farmec;

ВОЛЫНК//А

ж.

ВОЛЬНИЧАТЬ

несов .

2. (очарование ) încîntare, farmec, vrajă.

ВОЛЬНО

liber, nestingherit, în voie; ~ ! (команда ) pe loc repaus!

ВОЛЬН//ОСТЬ

ж.

ВОЛ//Я

ж.

ВОН I

нареч. разг .

ВОН II

частица
разг .

ВОНЗАТЬ, вонзить
ВОН//Ь

cimpoi; ◊ тянуть ~у a tărăgăna lucrurile.
a-şi face de cap, a-şi permite prea multe.
libertate; позволять себе ~ости a-şi permite prea mult(e); поэтическая ~ licenţă poetică. ~ЫЙ liber; ◊ ~ая птица liber
ca pasărea (cerului).
1. voinţă; воспитание ~и educaţia voinţei; исполнить чью-л. ~ю a îndeplini voinţa cuiva; по доброй ~е de bună voie;
не по своей ~е de nevoie; против ~и împotriva voinţei;
2. (свобода ) libertate; выпускать на ~ю a elibera, a pune în libertate; a da libertate; ◊ давать ~ю a da frîu liber; ~
ваша cum doriţi, cum voiţi.
1. (прочь ) afară; выгнать ~ a da afară; выйти ~ a ieşi afară;
2. в знач. межд .: ~ (отсюда)! afară! ◊ из рук ~ (плохо) nici că se poate mai rau; din cale afară de rău.
iată; uite; ~ он идет iată-l (că) vine; ~ (оно) что! ia te uită!, iată ce-i!, ca să vezi!
(вн . в вн .) a înfige, a împlînta.

ж. разг .

putoare, duhoare. ~ючий puturos, împuţit, rău mirositor. ~ЯТЬ несов . (тв .) разг . a puţi, a mirosi urît, a duhni.

ВООБРАЖ//АТЬ, вообразить

(вн .) a-şi imagina, a-şi închipui; ~ о себе a se crede, a fi încrezut. ~ЕНИЕ с. imaginatie, închipuire.

ВООБЩЕ

în general, în genere; ◊ ~ говоря la drept vorbind; în genere.
(вн .) a se însufleţi; a (se) înflăcăra, a (se) entuziasma, a (se) anima.

ВООДУШЕВЛЯТЬ(СЯ), воодушевить(ся)
ВООРУЖАТЬ вооружить

1. (вн .) a înarma;
2. (вн. тв.; оснащать ) a înzestra, a utila, a echipa, a dota. ~СЯ, вооружиться a se înarma.

ВООРУЖЕНИЕ

с.

1. (действие ) înarmare;
2. (оружие ) armament, arme.

ВО-ПЕРВЫХ
ВОПИТЬ

în primul rînd, mai întîi, întîi; primo.
несов . разг .

a ţipa, a răcni, a zbiera; a urla.

ВОПИЮЩ//ИЙ

strigător (la cer); ~ая несправедливость nedreptate strigăroare (la cer).

ВОПЛОЩ//АТЬ(СЯ), воплотить(ся)

(вн .) a (se) întruchipa, a (se) întrupa, a (se) incarna; ~ в жизнь a traduce în viaţă; ~ в себе a întruchipa, a personifica.
~ЕНИЕ с. întruchipare, incarnare; concretizare, realizare; (олицетворение ) personificare.
1. urlet, ţipăt, vaiet;

ВОПЛЬ

м.

2. tînguire, văicăreală.
ВОПРЕКИ
ВОПРОС

în ciuda, în pofida; contrar; ~ ожиданиям contrar aşteptărilor; ~ фактам în ciuda faptelor.
м.

2. (проблема ) problemă, chestiune; спорный ~ chestiune litigioasă; problemă controversată; ◊ что за ~ ! mai încape
vorbă!, desigur!
întrebător, interogativ; ~ знак semn de întrebare, semnul întrebării.

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ
ВОРОБЕЙ

м.

vrabie; ◊ стреляный ~ vulpoi (bătrîn); om păţit.
de vrabie.

несов .

a fura, a hoţi; a pungăşi.

ВОРОБЬИНЫЙ
ВОРОВАТЬ

1. întrebare; задать ~ a pune o întrebare;

ВОРОН

м.

corb.

ВОРОНА

ж.

ВОРОНКА

ж.

cioară; ◊ ~ в павлиньих перьях cioară în pene de păun; считать ворон a căsca gura; a umbla gură-cască.
1. (для наливания ) pîlnie;

ВОРОТ

м.

(воротник ) guler.

ВОРОТА

мн .

ВОРОТНИК

м.

poartă; ◊ триумфальные ~ arc de triumf.
guler.

ВОРОХ

м.

1. grămadă, vraf, teanc; noian;

ВОРОЧАТЬ

несов .

2. (от взрыва ) groapă; crater.

2. grămadă, mulţime, sumedenie; ~ новостей un car de noutăţi.
1. (вн .) a mişca, a muta; a urni, a coşi (din loc)
2. (вн .) a întoarce, a învîrti;
3. (тв .) разг . (управлять ) a conduce, a administra; pop . a învîrti, ~СЯ несов . разг . a se învîrti, a se suci.
ВОРОШИТЬ,

взворошить

ВОРЧ//АНИЕ

с.

(вн .) a întoarce, a răscoli, a răvăşi.
1. (собаки и т.п. ) mîrîit; hîrîit;
2. разг . (брюзжание ) mormăit, bombănit, bodogănit. ~АТЬ несов . 1. a mîrîi, a hîrîi;
2. a mormăi, a bombăni, a bodogăni. ~ливый cîrtitor, bombănitor; cicălitor.

ВОРЧУН

м.

ВОСВОЯСИ

разг .:

ВОСЕМЬ

om cicălitor; pisălog.
отправляться ~ a se duce la casa cui îl are.
opt.

ВОСК

м.

ceară; натирать ~ом a da cu ceară, a cerui.

ВОСКЛИЦА//НИЕ

с.

exclamaţie. ~ТЕЛЬНЫЙ de exclamaţie; exclamativ; ~тельный знак semnul exclamării.

ж.

hîrtie cerată.

ВОСКЛИЦАТЬ, воскликнуть
ВОСКОВКА

a exclama.

ВОСКОВ//ОЙ

de ceară; перен . (galben) ca ceara; ◊ ~ая спелость (зрелость) coacere în pîrgă, coacere în ceară.
1. a învia;

ВОСКРЕС//АТЬ, воскреснуть

2. перен . a reînvia, a renaşte; a se înviora. ~ЕНИЕ с. înviere.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

с.

(дeнь ) duminică.

ВОСКРЕСНЫЙ

de duminică; duminical.

ВОСКРЕШАТЬ, воскресить

(вн .) 1. a învia;
2. перен . a reînvia, a face să renască; a readuce la viaţă.

ВОСПАЛЕНИЕ

с.

ВОСПЕВАТЬ, воспеть

inflamaţie; ~ легких pneumonie; ~ почек nefrită.
(вн .) a glorifica, a proslăvi; a preamări; a cînta (în versuri).
1. educaţie, educare; ~ детей educaţia copiilor; дошкольное ~ educaţie preşcolară;

ВОСПИТАНИЕ

с.

ВОСПИТАНН//ИК

м .,

~ИЦА ж. 1. pupil, pupilă; (школы ) (fost) elev, elevă; (вуза ) (fost) student, studentă;

ВОСПИТАНН//ОСТЬ

ж.

bună creştere, educaţie aleasă. ~ЫЙ educat, bine crescut; плохо ~ый prost crescut, needucat.

ВОСПИТАТЕЛЬ

м .,

~НИЦА ж. educator, educatoare; pedagog. ~НЫЙ educativ, educator, de educaţie.

2. (воспитанность ) bună creştere, educaţie aleasă.
2. (приемный ) copil adoptiv, copil de suflet.

ВОСПИТЫВАТЬ, воспитать

(вн .) 1. a educa; a creşte;
2. (прививать, внушать какие-л. чувства ) a cultiva, a educa; ~ любовь к родине a cultiva dragostea de patrie.

ВОСПЛАМЕНЯТЬ, воспламенить

(вн .) 1. a aprinde, a da foc;

ВОСПОЛНЯТЬ, восполнить

(вн .) a întregi; a umplea; a împlini; a completa; ~ пробел a completa un gol.

2. перен . a înflăcăra, a aprinde, a însufleţi.

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

сов .

ВОСПОМИНАНИ//Е

с.

(тв .) a se folosi de, a profita de; (упортеблять для какой-л. цели ) a folosi, a întrebuinţa; ~ случаем a profita de
ocazie.
1.
amintire; reminiscenţă; ~я детства amintiri din copilărie;
2. мн . (записки ) amintiri, memorii.

ВОСПРЕЩ//АТЬ, воспретить

(вн .) a interzice; a opri, a prohibi. ~ЕНИЕ с. interzicere; interdicţie, prohibiţie.

ВОСПРИНИМАТЬ, воспринять

(вн .) 1. a înţelege, a sesiza;
2. a recepta.

ВОСПРОИЗВЕСТИ, воспроизводить

(вн .) a reproduce; a reda.

ВОСПРОИЗВОДСТВО

с. эк.

reproducţie, reproducere; расширенное ~ reproducţie lărgită.

ВОСПРЯНУТЬ

сов .

a prinde puteri; a-şi veni în fire; ~ духом a prinde curaj.

ВОССОЕДИНЕНИЕ

с.

reunire; reunificare; unificare; realipire.

ВОССОЕДИНЯТЬ(СЯ), воссоединить(ся)

(вн .) a, (se) reuni; a (se) reunifica; a se realipi.

ВОССТАВАТЬ, восстать

1. a se răscula;

ВОССТАНАВЛИВАТЬ, восстановить

1. (вн.; приводить в прежнее состояние ) a restabili, a reconstrui, a reface, a reclădi; (реставрировать ) a restaura;

2. против рд .; (противиться ) a se împotrivi; a protesta; a obiecta; a se opune.
2.(что-л. забытое ) a reconstitui, a reîmprospăta; ~ в памяти a reconstitui în memorie;
3. (в правах и т.п. ) a restabili, a repune, a reintegra.
ВОССТАНИЕ

с.

răscoală; вооруженное ~ răscoală armată.

ВОССТАНОВЛЕН//ИЕ

с.

1. restabilire, reconstruire, refacere; restaurare; работы по ~ию lucrări de reconstrucţie; lucrări de restaurare;

ВОСТОК

м.

1. est, răsărit;

ВОСТОРГ

м.

2. (восточные страны ) Orient; Ближний Восток Orientul Apropiat; Средний Восток Orientul Mijlociu; Дальний
Восток Extremul Orient.
încîntare, entuziasm; extaz, exaltare. ~АТЬ несов . (вн .) a încînta, a entuziasma.

ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ

сов .

a triumfa.

с .:

de est, estic, de răsărit, răsăritean; din Orient, oriental; ~ ветер vînt de răsărit; ~ые обычаи obiceiuri orientale; ~ая
Европа Europa de Est.
до ~ия (на письмах ) post-restant.

2. (в памяти ) reconstituire, reîmprospătare.

ВОСТОЧН//ЫЙ
ВОСТРЕБОВАН//ИЕ
ВОСТРО

: держать ухо ~ a fi cu ochii în patru.

ВОСХВАЛЯТЬ, восхвалить

(вн .) a lăuda, a slăvi, a preamări, a elogia, a glorifica.

ВОСХИЩ//АТЬ, восхитить
ВОСХОД

(вн .) a încînta, a fermeca, a vrăji. ~ЕНИЕ с. încîntare; admiraţie.
м.

1. răsărit; ~ солнца răsăritul soarelui, răsărit de soare;
2. (восхождение на вершину горы ) ascensiune. ~ИТЬ, взойти 1. a răsări, a se ridica, a se înălţa;

ВОСХОЖДЕНИЕ

с.

ВОТ

~ящая

iată; uite; ~здесь iată aici; ◊ ~ новость! ce noutate! ~ тебе (и) на!, ~ тебе раз! na-ţi-o bună!; ei, poftim!
a se stabili, a se instaura, a se întrona.

ВОЦАРЯТЬСЯ, воцариться
ВОШЬ

2. тк . несов . (к дт.; иметь своим началом ) a-şi trage originea, a se trage de la... ~ЯЩИЙ ascendent; ◊
звезда stea în ascensiune.
(на вн .) ascensiune.

ж.

ВОЮЮЩ//ИЙ

păduche.
beligerant; ~ие стороны părţi beligerante.

ВПАДАТЬ, впасть

1. тк . несов . (о реке ) a se vărsa în;
2. (становиться впалым ) a se înfunda (despre ochi); a se scofîlci (despre obraji);

ВПАДИНА

ж.

3. (в вн. — доходить до какого-л. состояния ) a cădea în..., a fi cuprins de...; ~ в панику a fi cuprins de panică; ~ в
отчаяние a fi cuprins de disperare.
adîncitură, depresiune, cavitate; ◊ глазная ~ orbită; găvan.

ВПАЛ//ЫЙ

: ~ ые глаза ochi duşi în fundul capului; ~ ая грудь piept supt; ~ ые щёки obraji scofîlciţi (или supţi).

ВПЕРВЫЕ
ВПЕРЕД

(pentru) prima oară, (pentru) prima dată.
нареч .

1. înainte; смотреть ~ a privi înainte;
2. разг . (впредь ) în viitor, de acum înainte; ~ этого не делай altă dată să nu mai faci aşa ceva.
1. нареч . înainte, în frunte, în faţă, în cap;

ВПЕРЕДИ

2. нареч . (в будущем ) în viitor, de acum înainte; у нас ~ много времени mai avem timp;
3. предлог (рд. ) înaintea, în fruntea, în capul...
ВПЕРЕМЕЖКУ

cînd unul, cînd altul; alternativ; rînd pe rînd.

ВПЕРЕМЕШКУ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ

de-a valma, claie peste grămadă; amestecat.
c.

impresie.
(вн .) 1. a înscrie (тж. мат. );

ВПИСЫВАТЬ, вписать

2. a insera, a introduce; вписать пропущенное слово a insera cuvîntul omis.
ВПИТЫВАТЬ, впитать

(вн .) a absorbi; a suge (тж. перен. ). ~СЯ, впитаться a se impregna, a se îmbiba, a se infiltra; a pătrunde.

ВПИХИВАТЬ, впихнуть

(вн .) a băga, a îndesa, a împinge înăuntru; a ticsi.

ВПЛАВЬ

înot; ~ переправляться через реку a trece rîul înot.

ВПЛОТНУЮ

1. foarte aproape, strîns lipit;

ВПОЛГОЛОСА

cu jumătate de glas; în surdină.

ВПОЛНЕ

pe deplin, absolut; completamente.

ВПОПЫХАХ

în grabă; în pripă.

ВПОСЛЕДСТВИИ

mai tîrziu, pe urmă, după aceea; apoi, ulterior.

ВПОТЬМАХ

în (или pe) întuneric.

2. перен . îndeaproape, nemijlocit; temeinic; подойти ~ к решению вопроса a aborda chestiunea îndeaproape.

ВПРАВЕ

: быть ~ (+ инф. ) a avea dreptul să..., a fi în drept să...

ВПРАВЛЯТЬ, вправить

(вн .) 1. мед . a pune, a aşeza la loc;

ВПРАВО la

2. (заправить ) a îndrepta, a ajusta (o haină); ◊ вправить мозги кому-л. прост . a-i băga cuiva minţile în cap.
(или în, spre) dreapta.

ВПРЕДЬ

de azi înainte, în/pe viitor, de acum înainte.
1. нареч . (про запас ) de rezervă, ca provizie; заготовлять ~ что-л. a face provizii

ВПРОК

2. в знач. сказ . (быть в пользу ) a-i prii, a-i face bine.
ВПРОСАК

разг .:

попасть ~ a o păţi, a o scrînti; a face una boacănă.
1. союз totuşi, deşi; cu toate că;

ВПРОЧЕМ

2. в знач. вводн. сл. de altfel, de altminteri.
ВПРЯГАТЬ, впрячь
ВПУСК

(вн .) a înhăma (caii), a înjuga (boii).
м.

intrare, acces; admisie. ~АТЬ, впустить 1. a lăsa să intre; a admite (intrarea), a da drumul cuiva în...;
2. a lăsa să pătrundă (ceva).

ВПУСТУЮ

în deşert, în zadar, zadarnic, degeaba; работать ~ a lucra în zadar.

ВПУТЫВАТЬ(СЯ), впутать(ся)
ВРАГ

(вн . в вн .) разг . a (se) amesteca; a (se) încurca (în).
м.

duşman, inamic; vrăjmaş.

ВРАЖД//А

ж.

duşmănie, vrăjmăşie, vrajbă, ostilitate; питать ~ у к кому-л. a purta cuiva ură (pică).

ВРАЖДЕБН//ОСТЬ

ж.

duşmănie, vrăjmăşie; ostilitate. ~ ЫЙ duşmănos, vrăjmaş; ostil; ~ое отношение atitudine duşmănoasă.

ВРАЖДОВАТЬ

несов .

(с тв .) a se duşmăni, a se vrăjmăşi.

ВРАЖЕСКИЙ

duşman, inamic.

ВРАЗУМИТЕЛЬНЫЙ

(ясный ) inteligibil, clar; (убедительный ) convingător.

(вн .) 1. a convinge, a lămuri, a explica;

ВРАЗУМЛЯТЬ, вразумить

2. a povăţui, a cuminţi; a-i băga cuiva minţile în cap.
ВРАСПЛОХ

pe neaşteptate; prin surprindere, pe neprins de veste; застать кого-л. ~ a lua prin surprindere pe cineva.

ВРАССЫПНУЮ
ВРАТЬ, соврать

care încotro; în debandadă; în toate părţile; пуститься ~ a o lua care încotro.
разг .

1. a minţi;
2. (быть неточным ) a arăta, a indica greşit; a nu fi exact;
3. (фальшивить в пении ) a cînta fals.

ВРАЧ

м.

ВРАЧЕБН//ЫЙ

medical, ~ осмотр examen medical; ~ ая помощь ajutor medical, asistenţă medicală; îngrijiri (medicale).

ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ
ВРАЩ//АТЬ(СЯ)

medic; doctor.
rotativ, de rotaţie.

несов .

(вн .) a (se) roti, a (se) învîrti. ~ЕНИЕ c. rotaţie, învîrtire; acmp . revoluţie.

ВРЕД

м.

daună, pagubă, rău, prejudiciu; во ~ кому-л. în dauna cuiva; приносить (или причинить) ~ a dăuna; a cauza pagube.

ВРЕДИТЕЛЬ

м.

1. с.-х. vătămător, dăunător;
2. (человек ) sabotor, diversionist. ~СКИЙ de sabotaj, diversionist. ~СТВО c. sabotaj, diversiune.

ВРЕДИТЬ, повредить
ВРЕДН//О

(дт. ) a dăuna, a vătă-ma, a strica, a face rău, a aduce prejudicii; ~ здоровью a dăuna sănătăţii, a vătăma sănătatea.
нареч .

BPEMEHH//О, ~ЫЙ

dăunător, vătămător; ~ отражаться на чём -л. a avea influenţă dăunătoare asupra a ceva. ~ОСТЬ ж. caracter
vătămător, caracter dăunător, nocivitate. ~ЫЙ 1. dăunător, nociv, vătămător; (нездоровый ) insalubru; ~ый климат
climă dăunătoare sănătăţii;
2. periculos, rău; ~ая привычка deprindere rea/urîtă.
provizoriu, vremelnic, temporar.

ВРЕМ//Я

c.

1. timp, vreme; промежуток ~ени interval de timp; răstimp; пространство и ~ spaţiu şi timp; с того ~ени de atunci;
во ~ în timpul; pe vremea;
2. (пора ) timp, vreme; sezon; вечернее ~ vreme de seară; летнее ~ timp de vară; ~ жатвы timpul secerişului;
дождливое ~ timp ploios; ненастное ~ timp urît;
3. (эпоха ) timpuri, vremuri, epocă, perioadă; дух ~ени spiritul epocii; в те ~ена în timpurile celea;

ВРОДЕ

предлог

(рд. ) în felul, în genul; нечто ~ ... ceva în felul...;

4. (суток ) oră; сколько ~ени? cît e ora?
2. частица разг . parcă, se pare că..., pare-se că...; он ~ постарел (el) parcă a îmbătrînit;
3. частица (перед перечислением ) cum sînt, bunăoară, de pildă, ca.
ВРОЖДЕННЫЙ

înnăscut, din naştere; (о болезнях ) congenital; ~ талант talent înnăscut.

ВРОЗЬ

separat, despărţit, răzleţ.

ВРУКОПАШНУЮ

corp la corp, piept la piept; сражаться ~ a se lupta corp la corp.

ВРУЧ//АТЬ, вручить

(дт. ) 1. a înmîna; a preda, a remite;
2. a încredinţa; ~ свою судьбу кому-л. a-şi încredinţa soarta cuiva. ~ЕНИЕ с. înmînare; predare, remitere.

ВРУЧНУЮ

manual, cu mîna, pe cale manuală.

ВРЫВАТЬСЯ, ворваться

(куда-л. ) a năvăli, a da buzna, a se năpusti, a tăbărî.

ВРЯД ЛИ
ВСАДНИК

puţin probabil; te miri de..., mare lucru să...; mare minune să...
м.

ВСАЖИВАТЬ, всадить

călăreţ.
(вн .) a băga, a înfige; a împlînta.
1. см. весь ;

ВСЕ

мест .

ВСЕ I

мест .

1. см. весь ;

ВСЕ II

нареч. разг .

1. (всегда, постоянно ) tot, mereu;

2. в знач. сущ. мн . toţi; ~ согласны toţi sînt de acord.
2. в знач. сущ . с. totul; ~ понятно totul e clar; ~ в порядке! totul e în regulă!

2. (до сих пор ) tot, încă, mai; дождь ~ не кончается ploaia nu mai încetează;
3.(только, исключительно ) numai; это ~ ты виноват numai tu eşti de vină;
4. в знач. усил . частицы : ~ более и более tot mai mult şi mai mult; ◊ ~ же cu toate acestea, totuşi; ~ равно tot una;
tot atîta.
de tot felul, fel de fel.

ВСЕВОЗМОЖНЫЙ
ВСЕГДА

totdeauna, oricînd; как ~ ca de obicei, ca întotdeauna.

ВСЕГО

нареч .

(итого ) în total, de tot; ~ хорошего! cele bune!; (hai) noroc!; numai bine!

ВСЕЛЕННАЯ

ж.

univers.
(вн . в вн .) 1.(поселять ) a instala;

ВСЕЛЯТЬ, вселить

2. (внушать ) a inspira, a insufla, a sugera; ~ надежду a insufla nădejde; ~СЯ, вселиться (в вн .) 1. a se instala, a se
stabili, a se aşeza cu traiul;
2. перен . a pătrunde, a intra; a se cuibări; в сердце вселился страх i-a intrat frica în oase.
ВСЕМЕРН//О, ~ЫЙ

prin toate mijloacele, pe toate căile.

ВСЕМИРН//ЫЙ

mondial, universal; ~ конгресс congres mondial; ~ая история istorie universală.

ВСЕНАРОДНЫЙ

al întregului popor, naţional.

ВСЕОБЩИЙ

general; universal.

ВСЕСТОРОНН//Е, ~ИЙ
ВСЕ-ТАКИ
ВСЕУСЛЫШАНИЕ

multilateral; ~ее развитие dezvoltare multilaterală.
союз ,
частица
с .:

totuşi; и ~ şi totuşi.
во ~ în auzul tuturor.
1. a sări în, a sări pe...; ~ на подножку a sări pe scara unui vehicul;

ВСКАКИВАТЬ, вскочить

2. a se ridica brusc, a sări în picioare; ~ на ноги a sări în picioare;
3. (о прыще и т.п. ) a se ivi, a apărea, a ieşi.
ВСКАРАБКАТЬСЯ

сов .

(на вн .) a se căţăra; a se aburca.

ВСКАРМЛИВАТЬ, вскормить

(вн .) a hrăni, a alimenta; ~ грудью a alăpta.

ВСКАЧЬ

: пуститься ~ a porni în galop.

ВСКИДЫВАТЬ, вскинуть

a sălta; a arunca în sus, a ridica; ~ голову a ridica brusc capul.

ВСКИПАТЬ, вскипеть
ВСКОЛЫХНУТЬ(СЯ)

a începe să fiarbă, a da în clocot.
сов .

(вн .) 1. a (se) clătina, a (se) agita;
2. перен . a (se) pune în mişcare; a îndemna la acţiune.

ВСКОЛЬЗЬ

în treacăt; între altele; tangenţial.

ВСКОРЕ

peste puţin timp; curînd după; nu zăbavă; degrabă; în curînd.

ВКРИКИВАТЬ, вскрикнуть
ВСКРУЖИТЬ

a ţipa, a striga.
сов .:

~ кому-л. голову a-l ameţi pe cineva; a-i învîrti cuiva capul.
(вн .) 1. a deschide; ~ конверт a deschide plicul;

ВСКРЫВАТЬ, вскрыть

2. (выявлять ) a descoperi, a dezvălui;
3. (анатомировать ) a diseca. ~СЯ, вскрыться 1. (обнаруживаться ) a ieşi la iveală, a se descoperi;
2. (о нарыве ) a se sparge.
ВСЛАСТЬ

нареч . разг .

1. нареч . în urmă, din urmă; идти ~ a merge din urmă;

ВСЛЕД
ВСЛЕДСТВИЕ

de saţ; cît pofteşti.

предлог
род. п .

2. предлог (дт. ) din urma (cuiva); ◊ ~ за тем după aceea, pe urmă, apoi.
с din cauza, din pricina, datorită; ( в результате ) drept urmare, ca urmare, în consecinţă.

ВСЛЕПУЮ

разг .

ВСЛУХ

cu voce tare, cu glas tare.

ВСМАТРИВАТЬСЯ, всмотреться
ВСПАШКА

pe dibuite, orbeşte; la întîmplare.
(в вн .) a privi cu atenţie, a se uita ţintă; a scruta.

ж.

ВСПЛЫВАТЬ, всплыть

arat, arătură.
a ieşi la suprafaţă, a ieşi la iveală.

ВСПОМИНАТЬ(СЯ), вспомнить(ся)

(вн. о пр. ) a-şi aminti, a-şi aduce aminte.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ

auxiliar, ajutător; (второстепенный ) accesoriu, secundar, subsidiar.

ВСПОРХНУТЬ

сов .

ВСПУГИВАТЬ, вспугнуть

a-şi lua zborul, a zbura.
(вн .) a speria.

ВСПЫЛИТЬ

сов . разг .

a se supăra foc, a se înfuria.

ВСПЫЛЧИВ//ОСТЬ

ж.

irascibilitate, iritabilitate. ~ЫЙ iute la mînie; irascibil; violent.
1. (быстро загореться ) a se aprinde, a lua foc; a izbucni;

ВСПЫХИВАТЬ, вспыхнуть

2. (краснеть ) a (se) (în)roşi, a se aprinde la faţă; a se îmbujora;
3. (внезапно возникать ) a izbucni, a se declanşa; a se isca; вспыхнула ссора s-a stîrnit (или s-a iscat) o ceartă;
4. (раздражаться ) a se aprinde, a se enerva.
ВСПЫШКА

ж.

1. (огня ) izbucnire, aprindere;
2. авто . explozie;
3. фото impuls;
4. перен . izbucnire; ~ гнева acces de mînie; ~ эпидемии izbucnire a unei epidemii.

ВСПЯТЬ
ВСТАВАНИЕ

înapoi, îndărăt.
с.

ridicare; sculare; почтить память ~м a păstra un moment de reculegere.
1. a se ridica, a se scula; ~ из-за стола a se ridica de la masă; ~ с постели a se scula din pat;

ВСТАВАТЬ, встать

2. (ногами ) a se sui (cu picioarele pe...); a păşi, a călca pe...; ~ на ковер a călca pe covor;
3. (о солнце, луне ) a răsări, a se ridica, a se înălţa;
4. (на борьбу и т.п. ) a se ridica;
5. (возникнуть ) a apărea, a se isca, a se ivi, a se naşte;
6. разг . (останавливаться ) a se opri; a stopa; ◊ ~ на путь чего-л. a apuca pe calea...; встать на чью-л. сторону a
lua, a ţine parte cuiva; встать поперек дороги a sta în calea cuiva.
(вн .) 1. a pune; a monta; ~ стекла a pune geamuri;

ВСТАВЛЯТЬ, вставить

2. a introduce; a intercala; a insera.
ВСТРЕЧА

ж.

1. întîlnire; întrevedere; întîmpinare;
2. primire, recepţie;
3. спорт întîlnire, meci; ◊ ~ Нового года revelion.
(вн .) 1. a întîlni, a găsi;

ВСТРЕЧАТЬ, встретить

2. a ieşi în întîmpinare, a întîmpina. ~ СЯ, встретиться 1. a se întîlni, a se vedea (cu cineva);
2. (попадаться ) a se nimeri, a se găsi, a se întîlni.
ВСТРЕЧН//ЫЙ

прил.

1. din faţă; de întîmpinare; opus, contrar; ~ ветер vînt din faţă, vînt contrar/potrivnic; ~ поезд tren din direcţia opusă;
2. в знач. сущ . м. trecător; каждый ~ и поперечный oricine, fiecare, oricare.

ВСТРЯХИВАТЬ, встряхнуть

(вн .) a scutura.

ВСТУПАТЬ, вступить

(в вн .) 1. a intra; ~ в город a intra în oraş; ~ в борьбу a intra în luptă; ~ на престол a se urca pe tron, a se înscăuna, a
se întrona; вступить в брак a se căsători; вступить в силу a intra în vigoare; ~ на путь чего-л. a lua calea..., a apuca
pe calea... ~СЯ, вступиться (за вн .) a apăra, a lua apărarea cuiva.
1. introductiv, de introducere; de deschidere, inaugural; ~ое слово cuvînt introductiv;

ВСТУПИТЕЛЬН//ЫЙ

2. de admitere; ~ экзамен examen de admitere.

ВСТУПЛЕНИЕ

с.

1. (действие ) intrare; ~ войск в город intrarea trupelor în oraş;
2. (введение ) introducere.
1. (на вн .) a se urca, a se ridica;

ВХОДИТЬ, взойти

2. (о солнце, луне ) a răsări, a se ridica;
3. (о семенах ) a încolţi, a răsări.
ВСХОДЫ

мн .

ВСЫПÁТЬ, всыпать

(вн., рд. в вн. ) a turna, a vărsa (în ceva).

ВСЮДУ
ВСЯК//ИЙ

semănături răsărite; перен . semne, mlădiţe.
pretutindeni, peste tot, oriunde.

мест .

1. (любой ) fiecare, oricine; orice; ~ раз de fiecare dată;
2. (разный ) fel de fel, tot felul de...; ~ие товары tot felul de mărfuri;
3. (какой-л. ) oricine, orice; без ~ого сожаления fără nici o părere de rău; ◊ во ~ом случае în orice caz; на ~ случай
pentru orice eventualitate;
4. в знач. сущ. с. orice; tot felul de lucruri; ~ое может случиться orice se poate întîmpla.

ВСЯЧЕСК//И

разг .

ВСЯЧИНА

ж .:

în fel şi chip, în tot felul. ~ИЙ разг . de toate felurile, felurit; de tot soiul.
всякая ~ fel de fel, tot felul de lucruri; multe şi mărunte; vrute şi nevrute.

ВТАЙНЕ

în taină; în secret.

ВТАЛКИВАТЬ, втолкнуть

(вн . в вн .) a împinge (în), a îndesa, a ticsi; a îngrămădi.

ВТАПТЫВАТЬ, втоптать

(вн .в вн .) 1. a călca cu picioarele; a bătători.

ВТИРАТЬ, втереть

(вн .) a fricţiona, a freca (cu un lichid medicinal); ◊ ~ очки кому-л. a arunca praf în ochii cuiva. ~СЯ, втереться 1.
(впитываться ) a pătrunde, a se îmbiba, a se infiltra;
2. (в вн .) разг . a se strecura, a pătrunde pe furiş; ~ся в доверие к кому-л. a se băga sub pielea cuiva.

ВТИСКИВАТЬ, втиснуть

(вн . в вн .) a înghesui; a ticsi.
(в вн .) 1. invada, a năvăli, a cotropi;

ВТОРГАТЬСЯ, вторгнуться

2. перен . a se băga, a se vîrî, a se amesteca (în).
ВТОРЖЕНИЕ

с.

ВТОРИТЬ

несов .

1. (в вн .) invazie, năvălire, cotropire;
2. перен . amestec.
1. (дт.; повторять ) a repeta;
2. перен . a ţine hangul; a ţine isonul.
a doua oară, din nou. ~ЫЙ 1. (повторный ) repetat, secund;

ВТОРИЧН//О

2. (производный ) secundar, produs; derivat.
ВТОРНИК

м.

marţi; по ~ам marţea.

ВТОРОГОДНИК

м.

repetent.

ВТОРОЕ

с.

(блюдо ) felul doi.

ВТОРОКЛАССНИК

м.

al doilea; (дата, страница ) doi; на ~ом плане pe planul al doilea; ~ сорт calitatea a doua; ~ час ora unu şi ceva; ~
том volumul doi.
elev în clasa a doua.

ВТОРОКУРСНИК

м.

student în anul doi.

ВТОР//ОЙ

ВТОРОПЯХ

în grabă, în pripă.

ВТОРОСТЕПЕНН//ЫЙ

secundar; ~ые члены предложения părţile secundare ale propoziţiei.

ВТРОЕ

de trei ori, triplu, întreit; ~ больше (меньше) de trei ori mai mult (mai puţin); сложить ~ a împături în trei.

ВТРОЕМ

în trei, tustrei.

ВТУЛКА

ж.

1. bucşă;
2. vrană, cep; dop.

ВТЫКАТЬ, воткнуть

(вн . в вн .) a înfige, a împlînta, a băga.

ВТЯГИВАТЬ, втянуть

1. (вн. ) a trage (în); a ridica; a duce sus;

ВХОД

3. (вн . в вн .) разг . (привлекать к участию ) a atrage, a antrena; втянуть кого-л. в разговор a atrage pe cineva într-o
conversaţie. ~СЯ, втянуться (в вн .) a se obişnui, a se deprinde.
intrare; ~ бесплатный intrare liberă.

2. (вн.; вбирать в себе ) a trage (în piept, în plămîni); a inhala;

м.

ВХОДИТЬ, войти

1. a intra; войдите! intraţi! ~ в вагон a intra în vagon;

ВХОДНОЙ

3. (вникать ) a pătrunde; войти в суть дела a pătrunde în esenţa problemei; ~ в поговорку a deveni proverbial; войти
в доверие a cîştiga încrederea cuiva.
de intrare; ~ билет bilet de intrare.

2. (вмещаться ) а încăpea;

ВЧЕРА

нареч .

ВЧИТЫВАТЬСЯ, вчитаться
ВЪЕЗД

ieri; ~ вечером ieri seară, aseară. ~ШНИЙ de ieri; ~шний день ziua de ieri.
(вн .) a citi cu mare atenţie; a adînci un text.

м.

ВЪЕЗЖАТЬ, въехать

(прибытие и место ) intrare. ~НОЙ de intrare; ~ная виза viză de intrare.
1. a intra (cu un vehicul);
2. (поселиться ) a se aşeza cu traiul, a se stabili;
3. (на вн .) a (se) urca, a (se) sui (cu un vehicul).

ВЫ

личн. мест .

ВЫБИВАТЬ, выбить

voi; (форма вежливости ) dumneavoastră; dumneata.
(вн .) 1. (окно ) a sparge (geamul); (врага ) a alunga, a respinge (duşmanul);
2. (штампом ) a marca, a ştampa;
3. a bate, a scutura; ◊ ~дурь из головы a-i scoate cuiva gărgăunii din cap. ~СЯ, выбиться a răzbi, a ieşi; ~ся на
дорогу a răzbi la drum; ◊ ~ся из сил a fi la capătul puterilor; a fi sleit de puteri; ~ся в люди a-şi face un rost în viaţă.
(вн .) a alege; ~айте по вкусу alegeţi după plac; выбрать удобную минуту a alege momentul potrivit.

ВЫБИР//АТЬ, выбрать
ВЫБИРАТЬСЯ, выбраться

разг .

(из. рд. ) a ieşi din...; выбраться из леса a ieşi din pădure; выбраться на дорогу a ieşi, a răzbi la drum; выбраться из
квартиры a se muta (din locuinţă).
alegere; (ассортимент ) sortiment; (селекция ) selecţie; нет другого ~а nu-i o altă alternativă; остановить свой ~ на
чем-л. a-şi alege ceva; a se opri asupra; на ~ pe alese, într-ales.
alegere, selecţie, triere, sortare;

ВЫБОР

м.

ВЫБОРКА

ж.

ВЫБОРН//ОСТЬ

ж.

electivitate, elegibilitate. ~ЫЙ 1. electiv, eligibil; ales; ~ая должность funcţie electivă; ~ый судья judecător ales; ~ый
орган organ electiv;
2. (относящийся к выборам ) electoral, de alegeri; ~ое собрание adunare electorală.

ВЫБОРЩИК

м.

delegat (desemnat de alegători) pentru a alege pe cineva; elector.

ВЫБОРЫ

мн .

alegeri; всеобщие ~ alegeri generale.

2. мн . (из рд.; выписки из чего-л. ) extrase; pagini alese; spicuiri; crîmpeie.

ВЫБОРОЧНЫЙ

selectiv.

ВЫБРАСЫВАТЬ(СЯ), выбросить(ся)

(вн .) a (se) arunca, a (se) azvîrli; ◊ выбросить дурь из головы a-şi scoate prostiile din cap; выбросить лозунг a lansa
o lozincă (peior. un slogan).
(вн .) a bărbieri, a rade.

ВЫБРИВАТЬ, выбрить
ВЫБЫВАТЬ, выбыть

a pleca; a părăsi, a lasa, a abandona; выбыть из школы a părăsi şcoala; выбыть из игры a ieşi din joc; a abandona; ◊
выбыть из строя: 1) a fi scos din luptă; 2) a pierde capacitatea de muncă.
(вн .) 1. (вывинчивать ) a deşuruba;

ВЫВЕРТЫВАТЬ, вывернуть

2. (руку, ногу ) a scrînti; З. (наизнанку ) a întoarce pe dos.
ВЫВЕРЯТЬ, выверить
ВЫВЕСКА

(вн .) a verifica, a controla; тех. тж. a regla.
ж.

1. firmă;
2. перен . paravan.

(вн .) a aerisi, a ventila. ~СЯ, выветриться 1. (о запахе ) a se evapora, a dispărea (prin aerisire);

ВЫВЕТРИВАТЬ, выветрить

2. перен . a se şterge (din memorie).
ВЫВЕШИВАТЬ I, вывесить

(вн .) 1. a atîrna, a agăţa; a întinde; белье a întinde rufe;

ВЫВЕШИВАТЬ II, вывесить

(вн .) (определять вес ) a cîntări.

2. a afişa; ~ объявление a afişa un anunţ/aviz.
ВЫВИНЧИВАТЬ, вывинтить

(вн .) a deşuruba.

ВЫВИХ

м.

scrîntitură, luxaţie. ~НУТЬ сов . (вн .) a scrînti; a luxa.

ВЫВОД

m.

1. (увод, удаление ) scoatere, retragere, evacuare (a trupelor);
2. concluzie, încheiere; прийти к ~у a ajunge la o concluzie;
3. (выращивание ) cultivare (a plantelor); creştere (a vitelor);
4. (высиживание ) clocire, clocit;
5. (истребление ) exterminare, stîrpire.
1. a scoate; (войска ) a retrage, a evacua; ~ лошадь из конюшни a scoate calul din grajd; вывести кого-л. из игры a
scoate din joc; вывести цыплят a scoate pui;
2.(вн. делать вывод ) a conchide, a concluziona; a trage concluzii; ~ формулу a deduce o formulă;

ВЫВОДИТЬ, вывести

3. (вн.; выращивать ) a creşte (animale); a cultiva (plante); ~ новую породу a obţine un soi nou;
4. (вн.; уничтожать ) a extermina, a nimici; a stîrpi;
5. (вн.; старательно писать, рисовать и т.п. ) a scrie, a desena cu stăruinţă; ◊ ~ отметку a scoate nota medie; ~ чтол. наружу a scoate la iveală, a da ceva pe faţă; ~ кого-л. из себя a scoate pe cineva din sărite; ~ кого-л. из равновесия
a dezechilibra pe cineva; ~ кого-л. на чистую воду a arăta adevărata faţă a cuiva. ~СЯ, вывестись 1. (переставать
существовать ) a dispărea, a nu mai fiinţa, a nu mai exista;
2. (выходить из употребления ) a ieşi din uz, a dispărea; З. (исчезать ) a ieşi, a se lua, a dispărea; a nu se mai vedea
(despre pete etc.);
4. (появляться на свет —о птицах ) a ieşi (din ou).
ВЫВОЗ

м.

1. (действие ) transportare, cărat;
2. эк. export.
(вн .) 1. a duce, a scoate (afară);

ВЫВОЗИТЬ, вывезти

2. (доставлять куда-л. ) a căra, a transporta;
3. тк . несов . эк. a exporta.
ВЫВОЗ//КА

ж.

1. scoatere, ducere afară;
2. cărat, transportare; ~НОЙ эк. 1. de transport;
2. de export; ~ные пошлины taxă de export.

ВЫГЛЯДЕТЬ

несов .

a arăta; a părea; a se prezenta; ~ хорошо a arăta bine.

ВЫГЛЯДЫВАТЬ, выглянуть

1. a se uita pe; a privi prin; ~ в окно a se uita pe fereastră;

ВЫГОВАРИВАТЬ, выговорить

1. (вн .) a rosti, a pronunţa, a articula;

2. (показываться, появляться ) a se arăta, a apărea, a se ivi.
2. (вн .) (обусловливать ) a prevedea, a stipula; (обеспечивать за собой ) a-şi rezerva (dreptul etc.);

ВЫГОВОР

м.

ВЫГОД//А

ж.

ВЫГОН

м.

3. тк . несов . (дт. ) разг . a dojeni, a mustra, a ocărî. ~СЯ, выговориться разг . a spune tot ce are pe inimă; a-şi
deschide (a-şi descărca) sufletul.
1. (произношение ) rostire, pronunţie; accent;
2. (порицание ) mustrare; объявить ~ a da o mustrare; строгий ~ mustrare aspră.
folos, cîştig, (прибыль ) profit, beneficiu; извлечь ~у a profita, a trage folos; без всякой ~ы în mod dezinteresat. ~НО,
~НЫЙ avantajos, convenabil.
1. păşune, imaş, izlaz;
2. scoaterea (ducerea, mînarea) vitelor la păşune/la păscut.

(вн .) 1. a goni, a alunga,

ВЫГОНЯТЬ, выгнать

2.: ~ скот a mîna ( или a scoate) vitele la păscut.
ВЫГОРАЖИВАТЬ, выгородить

(вн .) a îngrădi; a împrejmui.

ВЫГОРАТЬ, выгореть

1. (сгорать ) a arde (pînă la temelie);
2. (выцветать ) a se decolora, a se spălăci.
1. (вн.; удалять ) a curăţi de..., a scoate (gunoiul, cenuşa ş.a.);

ВЫГРЕБ//АТЬ, выгрести

2. (веслами ) a vîsli, a lopăta; ~НОЙ: ~ная яма cloacă, hazna.
ВЫГРУЖАТЬ, выгрузить
ВЫГРУЗКА.

(вн .) a descărca; (с корабля ) a debarca. ~СЯ, выгрузиться a-şi descărca bagajele; (с судна ) a debarca.
ж.

descărcare, descărcat; (с судна ) debarcare.
1. (вн .) a da, a elibera; ~ удостоверение a elibera o adeverinţă;

ВЫДАВАТЬ, выдать

2. a denunţa; a divulga, a destăinui;
3. a preda, a da pe mîna cuiva; (другому государству ) a extrăda;
4. (вн . за вн .) a (se) da drept cineva;

ВЫДАВАТЬСЯ, выдаться

5. (вн. добывать ) a produce; выдать уголь нагора a scoate cărbuni la suprafaţă, a extrage cărbuni; ◊ ~ замуж a
mărita, a căsători.
1. (выступать ) a ieşi în relief, a ieşi în afară; a fi proeminent;

ВЫДАВЛИВАТЬ, выдавить

(вн .) 1. (выжимать ) a stoarce, a presa; a tescui;

2. (отличаться ) a se distinge, a se remarca, a se deosebi.
2. (продавливать ) a sparge (prin apăsare).
(вн .) 1. a dăltui;

ВЫДАЛБЛИВАТЬ, вдолбить

2. прост . a toci, a învăţa papagaliceşte.
ВЫДАЧА

ж.

1. eliberare; dare; ~ документа eliberare a unui document;
2. (преступника ) predare; (иностранному государству ) extrădare.

ВЫДАЮЩ//ИЙСЯ

remarcabil, proeminent; excepţional; ~иеся заслуги merite exceptionale; ~ писатель scriitor proeminent.

ВЫДВИГАТЬ, выдвинуть

(вн .) 1. a împinge (înainte); a trage, a muta;
2. (предлагать для обсуждения ) a prezenta, a propune, a înainta; ~ лозунг a lansa o lozincă (peior . un slogan);
3. (на более ответственную работу ) a avansa, a promova. ~СЯ, выдвинуться 1. (вперёд ) a înainta, a ieşi în faţă;
2. тк . несов . (быть выдвижным ) a fi mobil; a se închide şi a se deschide;
3. (по работе ) a avansa.

ВЫДВИЖЕНИЕ

с.

1. înaintare, mişcare înainte,
2. (для обсуждения ) propunere; ~ кандидатов propunere de candidaţi;
3. (по работе ) avansare, promovare.

ВЫДЕЛК//А
ВЫДЕЛЫВАТЬ, выделать

ж.

1. fabricare; (кожи ) argăsire, tăbăcire;
2. calitate, lucrătură, execuţie; ◊ овчинка ~и не стоит nu face pielea cît dubala; mai mare daraua decît ocaua.
(вн .) 1. (кожу ) a argăsi, a tăbăci;
2. a face, a executa cu grijă, a finisa;
3. тк . несов . (производить ) a fabrica, a face, a produce;
4. тк . несов . разг . (совершать что-л. необычное ) a face năzbîtii (или minunăţii); ~ фокусы a face scamatorii.

ВЫДЕЛЯТЬ, выделить

1. (вн .) a alege, a selecta; a separa; (людей для чего-л. ) a desemna, a numi;
2. (отличать ) a deosebi, a distinge;
3. (предназначать для какой-л. цели ) a aloca, a afecta;
4. (имущество ) a despărţi, a defalca;
5. хим. a degaja, a emana;

6. физиол . a secreta, a elimina; ~ гной a supura, a puroia; ~ пот a asuda, a transpira; ~ мокроту a expectora, a scuipa
flegma. ~СЯ, выделиться 1. (тв.; отличаться ) a se distinge, a se evidenţia, a se deosebi;
2. (обособляться ) a se separa, a se despărţi, a se izola;
3. хим. a se degaja, a se emana.
ВЫДЕРГИВАТЬ, выдернуть

(вн .) a smulge; a extrage.

ВЫДЕРЖАННЫЙ

1. reţinut, stăpîn pe sine, cumpătat; ( последовательный ) consecvent;

ВЫДЕРЖИВА//ТЬ, выдержать

1. (вн.; не поддаваться ) a suporta, a rezista, a ţine;

2. (о лесоматериале ) uscat; (о вине ) vechi; (о табаке ) fermentat.
2. (вн.; терпеть, стойко переносить ) a rezista, a ţine piept, a nu se da; ~ осаду a rezista la un asediu;
3. (вн. удовлетворять требования ) a corespunde cerinţelor, a satisface;
4. (вн.; для улучшения качества ) a lăsa să se învechească (despre vin ş.a.).
ВЫДЕРЖКА I.

ж.

1. (самообладание ) stăpînire de sine, reţinere;
2. фото (timp de) expunere.

ВЫДЕРЖК//А II

ж.

ВЫДОХ

м.

ВЫДУВАТЬ, выдуть
ВЫДУМ//КА

(отрывок ) extras; fragment; crîmpei.
expiraţie, expirare.
(вн .) a sufla.

ж.

1. (вымысел ) născocire; invenţie;
2. разг . (изобретательность ) inventivitate. ~щик. м. разг . 1. născocitor, scornitor;
2. om ingenios, inventiv; plăsmuitor.

ВЫДУМЫВАТЬ, выдумать

(вн .) a inventa; a născoci.
(вн .) a expira. ~СЯ, выдохнуться 1. (о вине и т.п. ) a se răsufla;

ВЫДЫХАТЬ, выдохнуть

2. разг . (терять силу ) a slăbi; a se epuiza.
ВЫДЫХАТЕЛЬНЫЙ expirator.
ВЫЕДАТЬ, выесть
ВЫЕЗД

(вн.; кислотой и т.п. ) a mînca, a arde, a roade.
м.

1. (отъезд ) plecare;
2. (мeсто через которое выезжают ) ieşire;
3. (экипаж и лошади ) trăsură cu cai, echipaj.

ВЫЕЗД//ИТЬ

сов . см .

ВЫЕЗЖАТЬ I, выехать

(уезжать ) a pleca (cu un vehicul); (c квартиры ) a se muta, a pleca.

ВЫЕЗЖАТЬ II, выездить
ВЫЕМКА

выезжать II. ~КА ж. (лошадей ) dresarea cailor, dresaj.
(вн.: лошадь ) a dresa; a deprinde cu călăria.

ж.

1. scoatere, ridicare; (изъятие ) extracţie, excavare; ~ грунта excavarea pămîntului;
2. (углубление ) adîncitură;
3. (вырез ) scobitură; tăietură.

ВЫЖИВАТЬ I, выжить

(оставаться в живых ) a scăpa cu viaţă, a supravieţui, a scăpa cu zile.

ВЫЖИВАТЬ II, выжить

(вн .) разг . (выгонять откуда-л. ) a goni, a alunga; a scoate din casă; a forţa să plece.

ВЫЖИГАТЬ, выжечь

(вн .) 1. a arde; ~ по дереву a pirograva;
2. мед . a cauteriza.

ВЫЖИДАНИЕ

с.

aşteptare, expectativă.

ВЫЖИДАТЕЛЬНЫЙ

de aşteptare; expectativ, de expectativă.

ВЫЖИДАТЬ, выждать

(вн .) a aştepta; ~ удобный случай a aştepta momentul oportun.

ВЫЖИМАТЬ, выжать

(вн .) a stoarce, a scurge; a presa; ~ белье a scurge rufele.

ВЫЗДОРАВЛИВ//АТЬ, выздороветь
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

a se însănătoşi, a se vindeca. ~АЮЩИЙ м. convalescent.
с.

însănătoşire, vindecare; (период ) convalescenţă.

ВЫЗОВ

м.

1. chemare; apel; ~ скорой помощи chemarea salvării (asistenţei de urgenţă);
2. sfidare.
1.(вн .) a chema; ~ по списку a face apelul;

ВЫЗЫВ//АТЬ, вызвать

2. (вн. на вн., вн. + инф.; на состязание ) a chema, a provoca;
3. (вн .) a trezi, a stîrni, a provoca; ~ сомнения a trezi îndoieli. ~АТЬСЯ, вызваться (+ инф.; ) a se oferi, a-şi exprima
dorinţa de a... ~АЮЩИЙ sfidător, ostentativ; ~ающее поведение purtare sfidătoare.
a cîştiga.

ВЫИГРЫВАТЬ, выиграть
ВЫИГРЫШ

м.

cîştig; быть в ~е a fi în cîştig. ~НЫЙ 1. cîştigător; ~ный билет bilet cîştigător;
2. (выгодный ) avantajos; ~ное положение poziţie avantajoasă.

ВЫКАЛЫВАТЬ, выколоть

(вн .) a străpunge, a împunge; a găuri, a perfora.

ВЫКАПЫВАТЬ, выкопать

(вн .) 1. a săpa; выкопать яму a săpa o groapă;
2. (извлекать из земли ) a dezgropa;
3. (отыскивать ) a descoperi, a dezgropa; a găsi, a da de...

ВЫКАРАБКИВАТЬСЯ, выкарабкаться

a ieşi cu greu din.

ВЫКАРМЛИВАТЬ, выкормить

(вн .) a hrăni, a alimenta; ~ грудью a alăpta.

ВЫКАТЫВАТЬ, выкатить

(вн .) a rostogoli.

ВЫКАЧИВАТЬ, выкачать

(вн .) 1. a pompa;

ВЫКИПАТЬ, выкипеть

a scădea prin fierbere.

2. перен . a stoarce (или a scurge) de bani.
1. (вн .) a scoate, a pune (scoţînd); ~ вещи из чемодана a scoate lucrurile din valiză;

ВЫКЛАДЫВАТЬ, выложить

2. (вн.; высказывать, сообщать ) a spune deschis (или pe şleau);
3. (вн. тв.; обкладывать ) (снаружи ) a feţui, a acoperi, a pardosi; (изнутри ) a căptuşi.
ВЫКЛЁВЫВАТЬ, выклевать
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

(вн .) a ciupi, a ciuguli; a smulge cu ciocul.
м.

întrerupător.

ВЫКЛЮЧАТЬ, выключить

(вн .) эл . a întrerupe, a deconecta.

ВЫКОВЫВАТЬ, выковать

(вн .) a căli.

ВЫКОЛАЧИВАТЬ, выколотить

(вн .) 1. a scoate (bătînd), a dezbate;
2. a curăţi (bătînd); a scutura;
3. перен . stoarce (bani ş.a.).
(вн .) 1. a croi;

ВЫКРАИВАТЬ, выкроить

2. перен . a găsi, a face rost de; ~ деньги a face rost de bani.
ВЫКРИК

м.

1. strigăt, ţipăt;
2. exclamaţie.

ВЫКРИКИВАТЬ, выкрикнуть

(вн .) a striga, a chema (strigînd).

ВЫКРОЙКА

ж.

ВЫКУП

м.

1. tipar pentru croit;
2. croire; croit, croială.
1. (действие ) răscumpărare;
2. scoatere de la amanet;
3. (плата ) preţ de răscumpărare.

ВЫКУПАТЬ, выкупить

(вн .) 1. a răscumpăra;
2. a scoate de la amanet.

ВЫКУРИВАТЬ, выкурить

(вн .) 1. a fuma (pînă la capăt);
2. (выгонять дымом ) a afuma;

3. перен . разг . a se descotorosi de..., a da afară, a alunga.
ВЫЛАЗКА

ж.

1. воен . incursiune, atac, ieşire; враждебная ~ atac duşmănos;
2. (прогулка ) ieşire, plimbare; escapadă.

ВЫЛАМЫВАТЬ, выломать, выломить

(вн .) a sparge, a rupe; a forţa; a strica; выломать замок а rupe lacătul; выломать дверь a forţa, a sparge uşa.

ВЫЛЕЗАТЬ, вылезти, вылезть

1. a ieşi (cu greu);
2. (о волосах ) a cădea; (о шерсти ) a năpîrli.

ВЫЛЕТ

м.

ВЫЛЕТАТЬ, вылететь

decolare; (полет ) zbor.

ВЫЛЕЧИВАТЬ, вылечить

a zbura, a-şi lua zborul; (о самолете тж. ) a decola; ◊ вылететь в трубу a da faliment, a rămîne lefter.
(вн .) a vindeca; a lecui, a tămădui. ~СЯ, вылечиться a se vindeca; a se lecui.

ВЫЛИВАТЬ, вылить

(вн .) 1. a vărsa;
2. (изготовлять литьем ) a turna ~СЯ, вылиться 1. a se (re)vărsa, a se scurge, a curge;
2. (в вн.; принимать какую-л. форму ) a lua forma (или înfăţişarea); a se transforma în.

ВЫЛИЗЫВАТЬ, вылизать
ВЫЛИНЯТЬ

(вн .) a linge.
сов .

1. a se decolora, a se spălăci;
2. (о животных ) a năpîrli.

ВЫЛИТЫЙ

leit; aidoma; он ~ отец e leit tată-său.

ВЫЛУПЛЯТЬСЯ, вылупиться
ВЫМАЗАТЬ

a ieşi din ou, a ieşi din găoace.
сов .

(вн ., тв .) 1. (намазать ) a unge;
2. a murdări, a mînji, a mîzgăli. ~СЯ сов . разг . a se murdări, a se mînji, a se mîzgăli.

ВЫМАЛИВАТЬ, вымолить

(вн .) a ruga, a implora; ~ прощение a implora iertare.

ВЫМАНИВАТЬ, выманить

(вн. у рд. ) разг . 1. (добывать лестью ) a obţine ( или a dobîndi, a căpăta) prin viclenie (prin momeli); a extorca;
2. a amăgi, a momi, a ademeni.

ВЫМАРЫВАТЬ, вымарать

(вн .) a murdări, a mînji, a mîzgăli.

ВЫМАЧИВАТЬ, вымочить

(вн .) 1. a uda, a muia;
2. (в чем-л. ) тех. a muia; a macera; (селедку и т. п. ) a desăra; (лён, коноплю ) a topi.

ВЫМЕНИВАТЬ, выменять

(вн . на вн .) a schimba (pe).

ВЫМЕРЗАТЬ, вымерзнуть

a îngheţa.

ВЫМЕТАТЬ, вымести

(вн .) a mătura.

ВЫМИРАТЬ, вымереть

a pieri, a muri, a se stinge;
2. a rămîne pustiu; a se pustii.

ВЫМОГАТЕЛЬ

м.

ВЫМОГАТЬ

несов .

ВЫМОКАТЬ, вымокнуть

escroc, şantajist. ~СТВО с. extorcare.
(вн .) a extorca.
1. (в жидкости ) a se muia, a se îmbiba;
2. (погибать от обилия влаги ) a putrezi;
3. (о льне и т.п. ) a se topi.

ВЫМОЛВИТЬ

сов .

(вн .) разг . a rosti, a spune, a pronunţa; не ~ ни слова a nu scoate (nici) un cuvînt.

ВЫМПЕЛ

м.

fanion; flamură.

ВЫМЫВАТЬ, вымыть
ВЫМЫСЕЛ

(вн .) a spăla.
м.

1. născocire, invenţie, plăsmuire;
2. (ложь ) minciună, scornire; scorneală;
3. лum . ficţiune.

ВЫМЫШЛЕННЫЙ

1. născocit, inventat;
2. fictiv, fals.

ВЫМЯ

с.

ВЫНАШИВАТЬ, выносить

uger.
(вн .): ~ ребёнка a purta copilul; ~ агрессивные планы a urzi planuri agresive.

ВЫНИМАТЬ, вынуть

(вн. из рд. ) a scoate; ~ из ящика a scoate din sertar.

ВЫНОСИТЬ, вынести

(вн .) 1. a scoate, a duce afară;
2. разг . (доставить куда-л. ) a duce; ~ на рынок a duce la piaţă; 3: ~ на обсуждение a pune în discuţie;
4. a suporta, a suferi, a îndura; ~ тяжёлые испытания a suporta încercări grele;

ВЫНОСЛИВ//ОСТЬ

ж.

5.: ~ приговор a pronunţa o sentinţă; ~ решение a adopta o hotărîre. ◊ не выносить кого-л. a nu suferi (a nu înghiţi)
pe cineva.
rezistenţă, tărie. ~ЫЙ rezistent, tare.
(вн., вн. +инф. ) 1. a forţa, a sili, a constrînge;

ВЫНУЖДАТЬ, вынудить

2. (добиваться чего-л. принуждением ) a stoarce; a smulge.
ВЫНЫРНУТЬ

сов .

a ieşi la suprafaţa apei.

ВЫПАД

м.

atac; фехтование fandare.
1. a cădea; ~ из памяти a scăpa din memorie; выпал снег a nins.

ВЫПАД//АТЬ, выпасть

2. (дт.; доставаться ) a-i reveni (cuiva); a-i fi dat cuiva: ему выпало счастье a avut fericirea;
3. (случаться ) a se nimeri, a se întîmpla. ~ЕНИЕ с. cădere.
ВЫПАРЫВАТЬ, выпереть
ВЫПАЧКАТЬ(СЯ)

(вн .) a descoase, a desface.
сов .

ВЫПЕКАТЬ(СЯ), выпечь(ся)
ВЫПЕЧКА

(вн .) a (se) coace.
ж.

ВЫПИВАТЬ, выпить
ВЫПИВКА

(вн .) разг . a (se) murdări, a (se) mînji; a (se) păta.
coacere, copt; ~ хлеба coptul pîinii.
a bea.

ж. разг .

1. (попойка ) beţie, chef;
2. (напитки ) băuturi, băutură.

ВЫПИСКА

ж.

1. (извлечение из книги и т.п. ) extras;
2. (из больницы ) ieşire (din spital); externare;
3. ( из списка ) excludere, ştergere (din listă).
(вн .) 1. a extrage, a copia, a scoate; ~ отрывки из книги a face extrase dintr-o carte;

ВЫПИСЫВАТЬ, выписать

2. (тщательно писать ) a scrie cu grijă;
3. (квитанцию и т. п. ) a face, a scrie, a elibera (o chitanţă etc.);
4. (заказывать ) a comanda, a face comandă;
5. (газету, журнал и т.п. ) a abona;
6. (вызывать письмом и т.п. ) a face chemare, a invita (în scris);

ВЫПЛАВКА

ж.

ВЫПЛАВЛЯТЬ, выплавить

7. (исключать из числа находящихся где-л. ) a exclude, a şterge (de pe listă); ~ из больницы a face formele de ieşire
din spital; a externa. ~СЯ, выписаться a-şi face formele de ieşire (din spital, din cartea de imobil); a se externa.
topire; ~ чугуна topirea fontei.
(вн .) a topi (metal).

ВЫПЛАКАТЬ

сов .:

ВЫПЛАТА

ж.

~ свое горе a-şi plînge amarul; ~ все глаза a-şi seca ochii de (atîta) plîns. ~СЯ сов . a-şi răcori inima ( или sufletul)
plîngînd.
plată, achitare.

ВЫПЛАЧИВАТЬ, выплатить

(вн .) a plăti, a achita.

ВЫПЛЕВЫВАТЬ, выплюнуть

(вн .) a scuipa; a stupi.

ВЫПЛЫВАТЬ, выплыть

1. (подниматься на поверхность воды ) a ieşi la suprafaţa apei; (выбираться на берег ) a ieşi la mal;
2. a apărea, a se ivi, a ieşi la iveală.

ВЫПОЛАСКИВАТЬ, выполоскать (вн .) a clăti; (горло тж. )
a face gargară.
ВЫПОЛНЕНИЕ
с.

ВЫПРАВКА

îndeplinire; executare, realizare; ~ плана îndeplinirea planului.
(вн .) 1. a îndeplini, a executa, a înfăptui; ~ свой долг a-şi face datoria; ~ обязательство a-şi îndeplini angajamentul; ~
приказ a executa ordinul;
2. (изготовлять ) a face, a executa, a construi; a realiza; игрушка выполнена из... jucăria e făcută din...

ВЫПОЛНЯТЬ, выполнить

ж.

(осанка ) ţinută;
2. îndreptare, corectare.
(вн .) 1. (выпрямлять ) a îndrepta, a redresa;

ВЫПРАВЛЯТЬ, выправить

2. (исправлять ) a corecta, a îndrepta, a rectifica, a corija; ~СЯ, выправиться a se îndrepta; a se corecta, a se corija.
ВЫПРАШИВАТЬ, выпросить

(вн. у рд. ) a obţine prin rugăminţi; a ruga stăruitor; a cerşi.

ВЫПРОВАЖИВАТЬ, выпроводить

(вн .) разг . a da afară, a alunga.

ВЫПРЯГАТЬ, выпрячь (в.)
ВЫПУСК

(лошадей ) a deshăma; (волов ) a dejuga.
м.

1. (денег, акций и т.п. ) emisiune, emitere; (книг, газет ) publicare, editare; (в продажу ) livrare, punere în vînzare;
lansare;
2. (пара, воды и т.п. ) evacuare;
3. (учебного заведения ) promoţie;
4. (номер журнала ) număr; (часть издания ) fasciculă;
5. (количество выпущенной продукции ) producţie.
(вн .) 1. a da drumul, a lăsa să iasă;

ВЫПУСКАТЬ, выпустить

2. a evacua; a elimina;
3. (освобождать ) a elibera;
4. (из учебного заведения ) a pregăti;
5. (изделий, товаров и т.п. ) a produce;
6. (издавать ) a publica, a edita;
ВЫПУСКН//ИК

м.

7. (исключать, выкидывать ) a omite; выпустить строку a omite un rînd; ◊ ~ из виду a scăpa (или a pierde) din
vedere. ~ОЙ: ~ой экзамен examen de absolvire; ~ой класс clasă de absolvenţi; ~ой клапан supapă de evacuare.
absolvent.

ВЫПУТЫВАТЬСЯ, выпутаться

a se descurca, a ieşi din încurcătură.

ВЫПЫТЫВАТЬ, выпытать

(вн. у рд. ) разг . a iscodi, a ispiti, a descoase.

ВЫРАБАТЫВАТЬ, выработать

(вн .) 1. (производить ) a produce, a fabrica;
2. (план и т. п. ) a elabora; a întocmi; a alcătui;
3. (воспитывать ) a educa, a forma, a cultiva;
4.(зарабатывать ) a cîştiga. ~СЯ, выработаться a se forma.

ВЫРАБОТ//КА

ж.

1. (производство ) fabricare, producere, confecţionare; ручной ~ки lucrat cu mîna (manual);
2. (количество выработанного ) producţie;
3. обыкн . мн . (место добычи ) excavaţii miniere;
5. (плана и т. п. ) elaborare, întocmire, alcătuire.

ВЫРАВНИВАТЬ, выровнять

(вн .) 1. a nivela, a netezi;
2. (располагать в ряд ) a alinia. ~СЯ, выровняться 1. a se alinia;
2. (выправляться ) a se corecta,
3. a se îndrepta (crescînd), a se dezvolta fizic.

ВЫРАЖ//АТЬ, выразить

1. a exprima; ~ благодарность a exprima mulţumiri. ~АТЬСЯ, выразиться 1. (в пр.; проявляться ) a se manifesta; asi găsi expresia;
2. (высказаться ) a se exprima; ◊ мягко ~аясь delicat vorbind. ~ЕНИЕ с. expresie.

ВЫРАЗИТЕЛЬ

м.

exponent; reprezentant.

ж.

expresivitate; putere de expresie; pregnanţă. ~ЫЙ expresiv.

ВЫРАЖЕННЫЙ:
ВЫРАЗИТЕЛЬН//ОСТЬ

ярко, резко ~ pronunţat; pregnant.
1. a creşte;

ВЫРАСТАТЬ, вырасти

2. (вн.; становиться кем-л. ) a deveni, a ajunge, a se face;
3. (появляться ) a apărea, a se ivi, a răsări (pe neaşteptate).
ВЫРАЩИВАТЬ, вырастить
ВЫРВАТЬ
ВЫРЕЗ

(вн .) (растенья ) a cultiva; (животных ) a creşte; (детей ) a creşte, a educa; (кадры ) a pregăti.
сов .
разг .
м.

безл a vomita, a deborda; a vărsa.
1. (действие ) tăiere;
2. тех. locaş, scobitură, tăietură;
3. (у платья ) decolteu.
(вн .) 1. a tăia; a decupa;

ВЫРЕЗАТЬ, вырезать

2. a grava; a sculpta (în lemn, în metal);
3. (истреблять ) a masacra, a măcelări, a nimici; a decima.
ВЫРЕЗКА

ж.

1. (действие ) tăiere, decupare;
2. (вырезанное место ) decupaj, tăietură (dintr-un ziar s.a.);
3. (мясо ) muşchi, file, muşchiuleţ;
4. gravare; crestare, sculptare.

ВЫРИСОВЫВАТЬ, вырисовать
ВЫРОДОК

(вн .) a desena cu grijă. ~СЯ, вырисоваться a se contura, a se profila.
м.

разг . stîrpitură, degenerat, progenitură.

ВЫРОЖД//АТЬСЯ, выродиться

a degenera, ~ЕНИЕ с. degenerare.

ВЫРОНИТЬ сов .

(вн .) a scăpa (din mîini); a lăsa să cadă.

ВЫРУБАТЬ, вырубить

(вн .) 1. a tăia, a doborî;
2. (высекать ) a ciopli, a dăltui;
3. (дыру, окно и т. п. ) a tăia, a deschide; a face o gaură.

ВЫРУБКА

ж.

1. (действие ) tăiere, doborîre; (вырубленное место ) tăietură; luminiş, loc defrişat.
(вн .) разг . 1. a salva, a veni cuiva în ajutor; reg . a scăpa;

ВЫРУЧАТЬ, выручить

2. (получать за проданное ) a încasa (prin vînzare).
ВЫРУЧКА

ж.

1. разг . (помощь ) ajutor; salvare;
2. (деньги ) sumă încasată, încasare.

ВЫРЫВАТЬ I, вырвать

(вн .) a smulge, a rupe.

ВЫРЫВАТЬ II, вырыть

(вн .) 1. (яму и т. п. ) a săpa;
2. (откопать, извлекать ) a dezgropa.

ВЫСАДКА

ж.

1. (с судна ) debarcare; (с поезда ) coborîre;
2. (растений ) răsădire, transplantare, plantare.

ВЫСАЖИВАТЬ, высадить

(вн .) 1. a da jos; a coborî (pe cineva); (принудительно ) a forţa să coboare; (на берег ) a debarca;
2. (растения ) a răsădi, a transplanta, a planta. ~СЯ, высадиться (из рд. ) a se da jos, a coborî; (на берег ) a debarca.

ВЫСАСЫВАТЬ, всосать

(вн .) a suge; перен . a stoarce.

ВЫСВОБОЖДАТЬ(СЯ), высвободить(ся)

(вн .) a (se) elibera.

ВЫСЕВАТЬ, всеять

(вн .) a semăna, a însămînţa.

ВЫСЕКАТЬ, высечь

(вн .) a tăia, a dăltui; (ваять ) a sculpta, a ciopli.

ВЫСЕЛЯТЬ, выселить

(вн .) a evacua, a muta; a scoate din casă; (из страны ) a expulza. ~СЯ, вселиться a se muta.

ВЫСИЖИВАТЬ, высидеть

(птенцов ) a cloci; a scoate pui.

ВЫСИТЬСЯ

несов .

(над тв .) a se ridica, a se înălţa.

ВЫСКАЗЫВАНИЕ

с.

enunţare, enunţ; exprimare; (суждение ) opinie, părere.

ВЫСКАЗЫВАТЬ, высказать
ВЫСКАКИВАТЬ, выскочить

(вн. дт. ) a spune, a exprima, a enunţa; высказать всю правду a spune tot adevărul. ~СЯ, высказаться a se pronunţa,
a opina; rar a se rosti.
1. a sări;

ВЫСКАЛЬЗЫВАТЬ, выскользнуть

2. разг . (падать откуда-л. ) a cădea; выскочить из рук a cădea din mînă; выскочить из головы, из памяти a-i ieşi
din minte; a-i scăpa (din minte).
1. a (se) luneca;
2. разг . a ieşi pe furiş; a o şterge.

ВЫСКОЧ//ИТЬ

сов . см .

выскакивать. ~КА м. и ж. разг . 1. parvenit, arivist; parvenită, arivistă;
2. băgăreţ, băgăreaţă.

ВЫСЛЕЖИВАТЬ, выследить

(вн .) a urmări, a pîndi; a fila.

ВЫСЛУГ//А

ж .:

за ~у лет pentru vechime în muncă (în cîmpul muncii), pentru anii serviţi.

ВЫСЛУЖИТЬ

сов .

1. a obţine, a căpăta, a dobîndi; ~ пенсию a căpăta dreptul la pensie;
2. a lucra (un număr de ani); a sluji; ~ десять лет a avea zece ani de serviciu, a servi zece ani.
1. ascultare;

ВЫСЛУШИВАНИЕ с.

2. мед . auscultare, auscultaţie.
(вн .) 1. a asculta;

ВЫСЛУШИВАТЬ, выслушать

2. мед . a ausculta.
ВЫСМАТРИВАТЬ, высмотреть

(вн .) (разглядывать ) a privi; a căuta, a cerceta cu privirea.

ВЫСМЕИВАТЬ, высмеять

(вн .) a ridiculiza, a lua în derîdere; a-şi bate joc (de...).

ВЫСОВЫВАТЬ, высунуть

(вн .) a scoate afară; ~ язык a scoate limba. ~СЯ, высунуться a se apleca în afară, a ieşi în afară.

ВЫСОК//ИЙ

înalt; ~ человек om înalt; ~ урожай roadă bogată; ~ая производительность труда productivitate înaltă a muncii; ~ая
оценка 1) notă mare (foarte bună); 2) apreciere înaltă; ~ая награда distincţie înaltă; ~ гость înaltul oaspete; ~ие цели
scopuri nobile; ~ стиль stil ales.
1. нареч . sus;

ВЫСОКО

2. в знач. сказ . e sus.
ВЫСОКОМЕР//ИЕ

с.

îngîmfare, înfumurare, trufie, aroganţă. ~НЫЙ îngîmfat, înfumurat, trufaş, arogant.

ж.

înălţime; ав ., астр. тж. altitudine; геогр. cotă.

ВЫСОКОПАРНЫЙ
ВЫСОТ//А

emfatic, bombastic.

ВЫСОТН//ЫЙ

de mare înălţime, de mare altitudine; ~ое здание clădire cu multe etaje.

ВЫСПРАШИВАТЬ, выспросить
ВЫСТАВКА
ВЫСТАВЛЯТЬ, выставить

(вн. у рд. ) разг . a iscodi, a ispiti, a descoase.
ж.

expoziţie; (в магазине тж. ) etalaj.
(вн .) 1. a scoate; ~ раму a scoate o ramă; ~ цветы на воздух a scoate florile afară ( или la aer); ~ кого-л. за дверь a
da pe cineva afară; a alunga;
2. (выдвигать вперед ) a pune, a aşeza (înainte, în faţă); ~ ногу a pune piciorul;
3. (для обсуждения ) a propune, a prezenta (spre examinare); ~ чью-л. кандидатуру a propune candidatura cuiva;
4.: ~ охрану (караул, часового и т. п. ) a pune pază (gardă, santinelă ş.a.);
6. (помещать для обозрения ) a expune; a etala;
7.: ~ дату a pune data, a data; ~ отметки a pune note. ~СЯ, выставиться (на выставке ) a-şi expune.

ВЫСТАВОЧНЫЙ

de expoziţie; ~ зал sală de expoziţie.

ВЫСТАИВАТЬ, выстоять

1. a sta în picioare;
2. a rezista, a se ţine tare; a ţine piept; ~СЯ, выстояться 1. (о вине и т.п. ) a prinde tărie; a se limpezi; a se aşeza;

2. (о лошади ) a se odihni.
ВЫСТИЛАТЬ, выстлать
ВЫСТРАДАТЬ

(вн . тв .) (пол ) a aşterne; (мостить ) a pava.
сов .

(вн .) 1. a suferi, a îndura;
2. a obţine, a dobîndi prin suferinţă; a agonisi.
(вн .) 1. a zidi, a clădi, a construi, a dura;

ВЫСТРАИВАТЬ, выстроить

2. a alinia; ~ в шеренгу a alinia. ~СЯ, выстроиться a se alinia.
ВЫСТРЕЛ

м.

împuşcătură. ~ИТЬ сов . a trage un foc, a împuşca.
(вн .) 1. (ритм и т.п. ) a bate (tactul);

ВЫСТУКИВАТЬ, выстукать

2. мед . a percuta, a ausculta prin ciocănire.
ВЫСТУП

м.

ieşitură, proeminenţă.
1. a ieşi, a păşi înainte, a înainta;

ВЫСТУПАТЬ, выступить

2. a porni, a pleca, a se duce; ~ в поход a porni în marş;
3. тк . несов . (важно шагать ) a păşi ( или a merge) grav (ţanţoş)
4. тк . несов . (выдаваться ) a ieşi în afară; a ieşi din linie;
5.: ~ из берегов a se revărsa, a deborda, a ieşi din albie;
6. (появляться, проступать ) a apărea, a ieşi; (о слёзах ) a podidi (lacrimile); (о плесени ) a acoperi;

ВЫСТУПЛЕНИЕ

с.

7. (исполнять ) a executa, a interpreta; (сыграть ) a juca; (взять слово ) a lua cuvîntul; a cuvînta; 8.: ~ в печати a
publica; ~ по радио a vorbi la radio; ~ в защиту кого-л. a lua apărarea cuiva; ~ с призывом a lansa un apel; ~ с
докладом a prezenta un referat; 9. на сцене; спорт a evolua.
1. cuvîntare, cuvînt, discurs; (в печати ) publicaţie; (исполнение ) executare, interpretare; (масс ) manifestare, acţiune;
спорт . evoluare;
2. (отправление ) plecare, pornire.

ВЫСУШИВАТЬ, высушить

(вн .) a usca; (болото ) a seca.

ВЫСЧИТЫВАТЬ, высчитать

(вн .) 1. a calcula, a socoti;
2. (удерживать ) a reţine.
1. cel mai înalt; (о качестве ) superior; ~его качества de calitate superioară; ~ая точка punct culminant;

ВЫСШ//ИЙ

2. suprem; ~ие органы государственной власти organele supreme ale puterii de stat; ~ее руководство conducerea de
vîrf;
3. (совершенный ) desăvîrşit, perfect;
4.: ~ее образование 1) învăţămînt superior; 2) studii superioare; ~ее учебное заведение instituţie de învăţămînt
superior; ~ая математика matematică superioară; ◊ ~ая мера наказания pedeapsă capitală.
(вн .) 1. (отправлять ) a trimite, a expedia;

ВЫСЫЛАТЬ, выслать

2. (изгонять ) a deporta, a exila, a surghiuni; (из страны ) a expulza.
ВЫСЫЛКА

ж.

1. trimitere, expediere;
2. deportare, exilare, surghiunire; (из страны ) expulzare.
1. (вн .) a vărsa, a turna, a deşerta;

ВЫСЫПАТЬ, высыпать

2. разг . (выходить, выбегать ) a năvăli, a da năvală, a ieşi buluc, a se năpusti; a tăbărî;
3. (о сыпи ) a ieşi, a apărea.
ВЫСЫПАТЬСЯ I, высыпаться

(выпадать ) a se vărsa, a se risipi; a curge.

ВЫСЫПАТЬСЯ II, выспаться

a se sătura de somn, a dormi îndeajuns, a-şi împlini somnul.

ВЫСЫХАТЬ, высохнуть
ВЫСЬ

a se usca.
ж.

înalţime; înalt.

ВЫТАЛКИВАТЬ, вытолкнуть

(вн .) a da afară (împingînd).

ВЫТАПТЫВАТЬ, вытоптать

(вн .) a călca în picioare; a bătători.

ВЫТАСКИВАТЬ, вытащить

(вн .) 1. a scoate; a trage

2. разг . (красть ) a şterpeli, a fura.
1. (откуда-л. ) a curge, a se scurge;

ВЫТЕКАТЬ, вытечь

2. тк . несов . (из рд. ) (брать начало – о реке и т.п. ) a izvorî, a-şi lua începutul;
3. тк . несов . (являться следствием ) a decurge, a reieşi, a rezulta.
ВЫТЕРПЕТЬ

сов .

(вн .) 1. a îndura, a răbda, a suporta;
2. a se stăpîni; a se abţine.
(вн .) 1. a (se) şterge;

ВЫТИРАТЬ(СЯ), вытереть(ся)

2. a (se) uza, a (se) roade.
ВЫТРЕБОВАТЬ

сов .

(вн .) 1. a obţine (în urma unei cereri insistente);
2. (заставлять явиться ) a impune cuiva să se prezinte; a chema; a solicita (să vină).
(вн .) 1. a întinde; ~ ноги a întinde picioarele;

ВЫТЯГИВАТЬ, вытянуть

2. разг . (вытаскивать ) a scoate, a trage; из него слова не вытянешь nu scoţi din el un cuvînt; ~ душу a scoate
sufletul. ~СЯ, вытянуться 1. (растягиваться ) a se întinde;
2. разг . (вырастать ) a creşte; a se ridica;
3. (выпрямляться ) a sta (или a lua poziţia de) drepţi;
4. (ложиться ) a se culca, a se lungi, a se întinde.
(вн .) разг . 1. a pescui cu undiţa, a undi;

ВЫУЖИВАТЬ, выудить

2. перен . a stoarce (de bani ş.a.).
1. (что-л. ) a învăţa (ceva);

ВЫУЧИВАТЬ, выучить

2. (кого-л. ) a învăţa pe cineva; a instrui. ~СЯ, выучиться (дт. + инф. ) 1. a învăţa să...; a căpăta deprindere;
2. a asimila, a-şi însuşi; a învăţa; ~ русскому языку a învăţa limba rusă.
ВЫУЧК//А

ж.

1. ucenicie, şcoală, învăţătură; отдать на ~у a da la ucenicie;
2. (умение ) deprindere, pregătire; dexteritate; получить хорошую ~у a căpăta o pregătire bună.
(вн .) разг . 1. (больного ) a îngriji, a pune pe picioare (pe un bolnav);

ВЫХАЖИВАТЬ, выходить

2. a creşte, a educa.
(вн .) разг . 1. a dobîndi, a căpăta, a obţine (cu mare greutate);

ВЫХЛОПОТАТЬ сов .

2. a face demersuri.
ВЫХОД

ВЫХОД//ЕЦ

м.

1. ieşire; стоять у ~а a sta la ieşire; ~ к морю ieşire la mare; найти ~ a găsi o soluţie;

м.

2. (журнала ) apariţie, publicare; ◊ дать ~ чувству a da frîu liber sentimentelor; знать все ходы и ~ы a şti toate
chichiţele (или potecile).
originar; ~цы из рабочих persoane de provenienţă muncitorească.
1. a ieşi; ~ из дому a ieşi din casă;

ВЫХОДИТЬ, выйти

2. (издаваться ) a apărea, a ieşi de sub tipar;
3. (становиться, делаться кем-л. ) a deveni, a ajunge; из него выйдет хороший врач el va deveni un medic bun;
4.: ~ замуж a se mărita, a se căsători;
5. (происходить ) a proveni, a se trage din... ; он вышел из крестьян (el) se trage din ţărani;
ВЫХОДКА
ВЫХОД//НОЙ

ж.

6. (расходоваться ) a se consuma, a se termina, a se isprăvi; (о сроке ) a expira; ◊~ из доверия a pierde încrederea
cuiva.reprobabilă; gest urît; (выпад ) atac; ребяческая ~ purtare copilărească, copilărie.
ieşire

ВЫЧЕРКИВАТЬ, вычеркнуть (вн .) a şterge; a radia; a tăia.

: ~ день zi de odihnă, zi liberă; ~ое отверстие gaură (de ieşire); orificiu; ~ костюм costum de gală; ~ое пособие
preaviz.

ВЫЧЕРПЫВАТЬ, вычерпать

(вн .) a scoate tot, a goli; a seca, a deşerta.

ВЫЧЕСЫВАТЬ, вычесать

(вн .) 1. a pieptăna;
2. (лен и т. п. ) dărăci, a pieptăna.

ВЫЧЕТ

м.

1. scădere, scăzămînt;

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

м.

calculator. ~НЫЙ de calcul, de calculare, de calculat; ~ая машина calculator, maşină de calcul.

2. sumă reţinută; reţinere.
ВЫЧИСЛЯТЬ, вычислить
ВЫЧИТА//ЕМОЕ

(вн .) a calcula; a socoti.
с.

scăzător. ~НИЕ с. scădere; знак ~ния semnul scăderii.
(вн .) 1. мат . a scădea;

ВЫЧИТАТЬ, вычесть

2. (удерживать ) a reţine; a opri.
(вн .) 1. (рукопись и т. п. ) a face precorectura;

ВЫЧИТЫВАТЬ, вычитать

2. разг . (узнавать, читая ) a afla din cărţi; a citi (undeva).
ВЫЧИЩАТЬ, вычистить

(вн .) a curăţa.

ВЫШЕ

1. прил. и нареч . mai înalt, mai ridicat, mai sus;
2. нареч . mai sus de; peste; этажом ~ cu un etaj mai sus; как было сказано ~ (dup ă) cum s-a mai spus;
3. предлог (рд.; вне чего-л. ) mai presus, peste; это ~ моих сил asta-i peste puterile mele.

ВЫШЕСТОЯЩИЙ

superior; ~ орган organ superior.

ВЫШИВАТЬ, вышить

(вн .) a broda.

ВЫШИВКА

ж.

1. broderie;

ВЫШИНА

ж.

înălţime.

ВЫШКА

ж.

ВЫЯВЛЯТЬ, выявить

turn, turlă, pilon; foişor; буровая ~ turlă de foraj; сторожевая ~ turn de pază; водонапорная ~ castel de apă; пожарная
~ foişor de foc; телевизионная ~ pilonul antenei de televiziune; ~ для прыжков в воду trambulină pentru sărituri în
apă; наблюдательная ~ turn de observaţie.
(вн .) 1. a evidenţia, a releva;

ВЫЯСНЯТЬ, выяснить

2. (разоблачать ) a demasca, a dezvălui, a scoate la iveală; a da în vileag. ~СЯ, выявиться (вн .) a se evidenţia, a se
vădi; a se descoperi, a se dezvălui; a se constata.
(вн .) a lămuri, a clarifica; a elucida.

2. brodat.

ВЬЮГА

ж.

viscol; vifor.

ВЬЮН

м.

1. (рыба ) ţipar; reg. chişcar;

ВЯЗАЛЬЩИК м ., ~ЦА

ж.

1. împletitor; împletitoare; (на машине ) tricoter, tricoteză;

ВЯЗАНКА

ж.

(дров и т. п. ) sarcină; legătură.

2. перен . (о человеке ) sfîrlează.
2. legător, legătoare (de snopi).
(вн .) 1. a lega;

ВЯЗАТЬ, связать

2. (на спицах ) a împleti, a croşeta, a tricota;
3. (быть вяжущим ) a fi astringent; a contracta.
ВЯЗАТЬСЯ

несов .

1 (с тв.; соответствовать ) a se potrivi, a concorda;
2. a se lega.

ВЯЗКА

ж.

1. tricotare, împletire, împletit, tricotat; croşetare; croşetat;
2. (снопов ) legat, legare.
1. (липкий ) cleios, lipicios, vîscos;

ВЯЗК//ИЙ

2. (топкий ) mlăştinos, mocirlos ~ОСТЬ ж. viscozitate.
ВЯЗНУТЬ

несов .

ВЯЛИТЬ, провялить
ВЯЛ//ОСТЬ

a se împotmoli, a se înfunda; a se înnămoli.
(вн .) a usca la aer, la soare (carne, peşte).

ж.

moleşeală, moliciune; indolenţă. ~ЫЙ 1. (о растениях ) veştejit, ofilit;
2. (о коже ) flasc;

3. (лишенный бодрости ) indolent, nepăsător, indiferent; apatic, pasiv.
ВЯНУТЬ, завянуть

a se veşteji, a se ofili; a se fana.

ГАВАНЬ

ж.

radă; port; вольная ~ porto-franco.

ГАД

м.

1. обыкн . мн . зоол. reptilă;
2. бран . nemernic, canalie, ticălos.

ГАДА//ЛКА

ж.

ghicitoare, cărturăreasă. ~ние с. 1. (предсказывание ) ghicit, ghicire;
2. (предположение ) presupunere. ~ТЕЛЬНЫЙ 1. de ghicit;
2. problematic, conjectural; (сомнительный ) îndoielnic; dubios.
1. a ghici;

ГАДАТЬ, погадать

2. a presupune.
1. scîrbos; urît; respingător; ~ая погода vreme urîtă;

ГАДК//ИЙ

2. mîrşav; josnic; abject; rău; ~ поступок faptă josnică.
разг .1. scîrbă, murdărie; lucru dezgustător;

ГАДОСТЬ

ж.

ГАДЮКА

ж.

viperă, năpîrcă.

ГАЗОВЩИК

м.

muncitor specialist în gazificare, gazier.

2. (подлость ) josnicie, mîrşăvie, ticăloşie; abjecţie.

ГАЙКА

ж.

piuliţă.

ГАЛЕРКА

ж.

театр . разг . galerie.

ГАЛКА

ж.

stancă, stăncuţă.

ГАЛОЧК//А

ж.

разг . (значок ) semn; bifă; ставить ~и a bifa.

ГАЛОШИ

мн .

(ед. галоша ж. ) galoşi.

ГАЛСТУК

м.

cravată.

ГАЛЬКА

ж.

pietriş, prundiş.

ГАМ

м.

gălăgie, larmă, tărăboi.

ГАРАНТИЙН//ЫЙ
ГАРДЕРОБ

de garanţie; ~ое письмо scrisoare de garanţie.
м.

1. (шкаф ) şifonier, dulap de haine, garderob;
2. (о помещении ) garderobă, vestiar;
3. (одежда ) garderobă. ~ЩИК м ., ~ЩИЦА ж. garderobier, garderobieră.

ГАРДИНА

ж.

perdea, draperie.

ГАРМОНИКА

ж.

1. armonică; (губная ) muzicuţă;

ГАРНИР

м. кул .

garnitură; картофельный ~ garnitură de cartofi.

ГАРНИТУР

м.

garnitură; asortiment; set; ~ мебели garnitură, set (de mobilă); спальный ~ (garnitură pentru) dormitor.

ГАРЦЕВАТЬ

несов .

a-şi juca calul (în frîu).

ГАРЬ

ж.

1. miros de ars; пахнет ~ю miroase a ars;

2. (складки ) pliuri, cute.

2. (остатки сгоревшего вещества ) arsură, zgură.
(вн .) 1. a stinge;

ГАСИТЬ, погасить

2. тех. a amortiza;
3. (погашать ): ~ ДОЛГ a achita o datorie; ~ известь a stinge var.
ГАСНУТЬ, погаснуть
ГАСТРОЛ//ЕР

a se stinge.
м.

1. artist în turneu;
2. перен . om nestatornic, vîntură-lume. ~ИРОВАТЬ несов . 1. a fi (a se afla, a juca) în turneu;
2. a fi nestatornic; a vîntura lumea.

ГАСТРО//ЛЬ

ж. обыч . мн . гастроли spectacol în turneu, turneu; на ~лях în turneu. ~ЛЬНЫЙ: ~льная поездка turneu.

ГАСТРОНОМ

м.

1. (знаток пищи ) gastronom;
2. (магазин ) alimentară, magazin alimentar. ~ИЧЕСКИЙ gastronomic, alimentar. ~ИЯ ж. 1. delicatese;
2. gastronomie.

ГАТЬ

ж.

podeţ din bîrne sau crengi (într-un loc mocirlos).

ГВОЗДИКА I

ж.

(цветок ) garoafă.

ГВОЗДИКА II

ж.

(пряность ) cuişoare.

ГВОЗД//Ь

м.

cui, piron, ţintă; подковный ~ caia; сапожный ~ ţintă; ◊ и никаких ~ей! şi cu asta basta!; s-a zis cu asta!
unde; ~ бы ни, ~ бы (то) ни было oriunde ar fi; ~ уж нам! ce să mai vorbim de noi!

ГЕОЛОГОРАЗВЕД//КА

ж.

prospecţiune. ~ОЧНЫЙ de cercetări geologice, de prospecţiuni.

ГЕОРГИН

м. бот.

gherghină, dalie.

ГДЕ
ГДЕ-ЛИБО, ГДЕ-НИБУДЬ, ГДЕ-ТО

undeva, pe undeva.

ГЕРАНЬ

ж. бот.

muşcată.

ГЕРБ

м.

stemă; blazon; государственный ~ stema de stat.

ГЕРОИКА

м.

eroic, eroism.

ГИБЕЛЬ

ж.

1. (полное разрушение ) distrugere, ruinare, nimicire; (бедствие ) dezastru, prăpăd; (смерть ) pieire; moarte; ~
корабля naufragiu; трагическая ~ moarte tragică;
2. (множество ) mulţime, sumedenie; prăpăd. ~НЫЙ (пагубный, роковой ) dezastruos; funest.

ГЕРБОВ//ЫЙ

de, cu stemă; de, cu blazon; ~ая бумага hîrtie timbrată; ~ сбор taxă de timbru.

ГИБК//ИЙ

1. (упругий ) flexibil, suplu, elastic, mlădios;
2. (применяющийся к обстоятельствам ) flexibil; ~ое руководство conducere flexibilă. ~ОСТЬ ж. flexibilitate;
supleţe, elasticitate; mlădiere; ~ость стана supleţea figurii; ~ость ума agerimea minţii.
(от род. ) a pieri, a se prăpădi, a se pierde, a muri.

ГИБНУТЬ

несов .

ГИГИЕН//А

ж.

igienă; личная ~ igienă personală. ~ИЧЕСКИЙ, ~ИЧНЫЙ igienic.

ГИД

м.

ghid, călăuză; cicerone.

ГИЕНА

ж. зоол.

hienă.

ГИЛЬЗА

ж.

1. (патронная, папиросная ) tub (de cartuş, de ţigară);
2. тех. bucşă, manşon, cămaşă; зажимная ~ manşon de strîngere.

ГЛАВ//А I

1. м . и ж. (главное лицо ) cap, şef, conducător; ~ семьи capul familiei; ~ правительства şeful guvernului;
2. (купол ) cupolă, turlă.

ГЛАВА II

ж.

(в книге и т. п. ) capitol.

ГЛАВАРЬ

м.

căpetenie, cap; (зачинщик ) instigator, aţîţător.

ГЛАВЕНСТВО

с.

supremaţie, întîietate, primat, prioritate. ~ВАТЬ несов . (в пр. ) a domina; (над тв .) a avea supremaţie; a avea
întîietate; a avea prioritate.
direcţie generală.

ГЛАВК

м.

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ

м .:

Верховный главнокомандующий comandant suprem.

ГЛАВН//ЫЙ

прил.

1. principal; ~ корпус blocul principal; ~ инженер inginer-şef; ~ редактор redactor-şef;

ГЛАГО//Л

м. грамм.

verb. ~ЛЬНЫЙ verbal.

ГЛАДИОЛУС

м.

gladiolă; pop . săbinţă.

2. в знач. сущ. с. principalul; esenţialul; ~ ым образом mai ales, în special, mai cu seamă.

ГЛАДИТЬ, выгладить, сгладить

(вн .) 1. сов . выгладить (утюжить ) a călca; a netezi;
2. сов . погладить (ласкать ) a mîngîia, a dezmierda, a netezi (pe cap).

ГЛАД//КИЙ

1. neted; ~кая дорога drum neted; ~кие волосы păr lins;

2. curgător, cursiv, curent; fluent; ~ стиль stil curgător;
3. (без рисунка — о ткани ) fără desen; unic;
4. разг . (холёный ) bine hrănit; plinuţ, neted. ~КОСТЬ ж. 1. netezime;
2. cursivitate; ~кость стиля cursivitatea stilului.
ГЛАДЬ I

ж.

1. netezime, neteziş;

ГЛАДЬ II

ж.

(вышивка ) broderie albă (или plină).

ГЛАЗ

м.

1. ochi; голубые ~а ochi albaştri;

2. (водной поверхности ) luciu, oglinda apei.

2. (зрение ) vedere, văz; плохие (хорошие) ~а vedere slabă (bună);
3. тк . ед . ochi, atenţie, supraveghere; верный ~ ochi sigur; за ним нужен ~ да ~ el nu trebuie slăbit din ochi; ◊ в
моих ~ах în ochii mei, în faţa mea; на ~ din ochi; cu aproximaţie; с ~у на ~ între patru ochi; идти куда ~а глядят a
merge încotro-l duc ochii; сказать кому-л. в ~а a-i spune cuiva verde-n ochi; смотреть правде в ~а a privi adevărul
drept în faţă; скрыть ~а на что-л. a se face că nu vede ceva; не смыкая глаз fără a închide un ochi; бросаться в ~а a
bate la ochi; не в бровь, а в глаз (a nimeri) drept în ţintă; пускать пыль в ~а a arunca praf în ochi; попасться на ~а a
da cu ochii de...; вон, долой с глаз моих! piei din ochii mei!
ГЛАЗЕТЬ

несов .

(на вн .) разг . a holba (a boldi, a bunghi) ochii.

ГЛАЗИРОВАТЬ

несов. и сов.

(вн .) 1. (посуду ) a smălţui, a emaila;
2. (о фруктах ) a glasa;
3. (бумагу ) a lustrui.

ГЛАЗНИК

м. разг .

(врач ) (medic) oculist; doctor de ochi.

ГЛАЗНИЦА

ж. анат.

orbită; găvan.

ГЛАЗН//ОЙ
ГЛАЗ//ОК

de ochi, ocular; ~ые болезни boli de ochi; ~нерв nerv optic; ~ врач oculist; ~ая впадина orbită; găvan.
м.

1. уменьш . ochişor;
2. (отверствие ) ferestruică; (у двери ) vizetă; vizieră.

ГЛАЗОМЕР

м.

3. бот. ochi, mugur; ◊ одним ~ком cu coada ochiului; на ~ din ochi; cu aproxima ţie.
măsurare din ochi; определять по ~у a aprecia din ochi.

ГЛАЗУНЬЯ

ж.

(яичница ) ochiuri, ouă prăjite.

ГЛАЗУРЬ

ж.

(на посуде ) smalţ, email; (сахарная ) glazură.

ГЛАНДЫ

мн .

(ед. гланда ж. ) amigdale; удалить ~ a îndepărta amigdalele.

ГЛАС

м. уст . поэт . voce, glas; ◊ ~ вопиющего в пустыне glas (ce predică) în pustiu; glas (care strigă) în deşert.

ГЛАС//ИТЬ

несов .

a glăsui, a spune; a prevedea; закон ~ит legea glăsuieşte.

ГЛАСНОСТ//Ь

ж.

publicitate; transparenţă; ◊ предать ~и a da publicităţii.
(открытый, публичный ) public; transparent.

ГЛАСНЫЙ II

прил. лингв .

1. vocalic;

ГЛАШАТАЙ

м.
ист. , crainic, vestitor; purtător de cuvînt.
перен .
ж.
argilă, lut, humă; огнеупорная ~ argilă refractară. ~ИСТЫЙ argilos, lutos; ~истая почва teren argilos.

ГЛАСНЫЙ I

2. в знач. сущ. м. vocală.

ГЛИН//А
ГЛИНЯН//ЫЙ

de argilă, de lut; ~ горшок oală (de lut).

ГЛОТАТЬ

несов .

(вн .) a înghiţi; (быстро, жадно ) a înfuleca.

ГЛОТК//А

ж.

1. анат. faringe;

сов .

2. разг . (горло ) gîtlej; ◊ заткнуть кому-л. ~у a închide ( a astupa) gura cuiva; орать во всю ~у a ţipa cît îl ţine gura; a
striga din toţi bojocii.
a înghiţi.

ГЛОТНУТЬ

ГЛОТ//ОК

м.

înghiţitură; duşcă; gît; одним ~ком dintr-o înghiţitură; ~ воды un gît de apă.
1. сов . (оглохнуть) (терять слух ) a asurzi;

ГЛОХНУТЬ, оглохнуть, заглохнуть

2. сов . оглохнуть (затихать ) a amuţi, a se stinge;
3. сов . заглохнуть (о моторе ) a se opri.
ГЛУБИН//А
ГЛУБИНН//ЫЙ

adîncime; adînc; перен . profunzime; измерять ~ a măsura adîncimea; ~ мысли profunzimea gîndirii; ◊ в ~е веков în
adîncul veacurilor.
1. de adîncime;

ГЛУБОК//ИЙ

1. adînc; перен . тж. profund; ~ая вспашка arătură adîncă; ~ие знания cunoştinţe profunde; ~ сон somn adînc;

ГЛУБОКО

1. нареч. adînc; перен . тж. profund; ~ задуматься a se îngîndura adînc;

ж.

2. (отдаленный ) (situat) departe de centru, îndepărtat; ~ район regiune îndepărtată.
2. (поздний ) tîrziu; ~ая осень toamnă tîrzie.
2. в знач. сказ. e adînc.
ГЛУБОКОВОДН//ЫЙ

de mare adîncime; abisal; ~ые рыбы peşti de apă adîncă.

ГЛУБОКОМЫСЛ//ЕННЫЙ

profund, adînc, plin de tîlc, judicios; ~енное высказывание teză profundă; enunţ profund; ~ие с. profunzime de idei;
adîncime a cugetării.
mult stimat; onorat.

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ
ГЛУБЬ

ж.

ГЛУМ//ИТЬСЯ

(над тв .) a-şi bate joc, a batjocori, a lua în rîs; a zeflemisi, a persifla. ~ЛЕНИЕ с. bătaie de joc, batjocură, luare în rîs.
~ЛИВЫЙ (издевательский ) batjocoritor, zeflemitor, persiflator, persiflant.
a se prosti. ~ЕЦ м. prost; nerod; bleg, neghiob. ~ ИТЬ несов . разг . a face (a spune) prostii.

ГЛУП//ЕТЬ, поглупеть
ГЛУПО

нареч.

ГЛУПОВАТЫЙ
ГЛУПОСТ//Ь

adîncime, adînc.

prosteşte, neghiobeşte.
prostuţ; prostănac.

ж.

1. prostie, neghiobie; stupiditate;
2. (чепуха ) prostie, fleac, palavră; брось эти ~и! lasă prostiile!

ГЛУП//ЫЙ
ГЛУПЫШ

м. разг .

prost, prostesc, stupid, tont, neghiob; ◊ глуп как пробка prost ca noaptea (ca gardul, de dă în gropi); ~ое положение
situaţie stupidă.
prostuţ.

ГЛУХАРЬ I

м.

1. cocoş-de-munte;

ГЛУХАРЬ II

м.

2. шутл . (om) surd.
ГЛУХО

şurub, piuliţă oarbă; ж. -д . tirfon.
1. нареч. (тихо, неясно ) înăbuşit, surd, stins;
2. в знач. сказ. безл. e pustiu; e liniştie.

ГЛУХ//ОЙ

прил.

1. surd (тж. перен. ); ~ на одно ухо surd de o ureche;
2. (о голосе ) înăbuşit, stins, surd;
3. (отдаленный ) singuratic, afundat, dosnic, retras, îndepărtat; ~ ое место fundătură;
4. (заросший ) părăginit, crescut cu buruieni; părăsit;
5.: ~ая стена perete orb;
6. (об осени, ночи ) tîrziu;
7. в знач. сущ. м. (om) surd.

ГЛУХОНЕМОЙ

сущ. surdomut.

ГЛУХОТА

прил. ,
м.
ж.

ГЛУШИТЕЛЬ

м. тех.

amortizor, tobă de eşapament.

ГЛУШИТЬ

несов .

(вн .) 1. (звук ) a înăbuşi, a stinge; ~ радиопередачи a bruia emisiunile radiofonice;

surzenie.

2. (мотор ) a opri (motorul);
3. (не давать расти ) a înăbuşi; перен . тж. a reprima; a gîtui; ~ критику a înăbuşi critica;
ГЛУШ//Ь

ж.

4. (оглушать ) a asurzi; a zăpăci; ◊ ~ рыбу a pescui cu dinamită.
1. fundătură, fundac; жить в ~и a trăi într-o fundătură;
2. desiş; лесная ~ desişul pădurii.

ГЛЫБА

ж.

bolovan, bloc; stană; ~ земли bolovan; каменная ~ bloc, stană de piatră; ~ льда sloi de gheaţă.
1. (на вп. ) a se uita, a privi;

ГЛЯД//ЕТЬ, поглядеть

2. (за тв .) разг . (присматривать ) a supraveghea, a avea grijă;
2. a se arăta; a se ivi;
3. (иметь вид ) разг . a avea înfăţisare, a arăta; ◊ ~ в оба a fi cu ochii în patru: глядя по... depinde de...; după
împrejurări; того и ~и te pomeneşti că...; ~ сквозь пальцы a închide ochii; a se uita printre degete.
(в вн .) a se uita, a se privi; ~ в зеркало a se privi în oglindă, a se oglindi.

ГЛЯДЕТЬСЯ, поглядеться
ГЛЯНЕЦ

м.

ГЛЯНЦЕВЫЙ
ГНАТЬ

lustru, luciu.
lucios, lucitor.

несов .

(вн .) 1. a alunga, a mîna, a goni;
2. a mîna, a zori; ~ машину разг . a mîna maşina;
3. (преследовать зверя ) a goni, a hăitui;
4. (выгонять ) a alunga, a goni; ~ из дому a alunga din casă;
5. (добывать перегонкой ) a distila. ~СЯ несов . (за тв .) 1. (преследовать ) a urmări, a alerga după...;
2. разг . (стремиться ) a umbla după ceva, a căuta să obţină ceva; ~ за славой a umbla după onoruri.

ГНЕВ

м.

ГНЕДОЙ
ГНЕЗДИТЬСЯ

mînie, furie, indignare; в ~е la mînie.
murg; ~ая лошадь cal murg.

несов .

1. a-şi face cuib, a cuibări; (о насекомых ) a se încuiba;
2. (корениться ) a se aciua; a-şi găsi loc (în suflet).

ГНЕЗДО

с.

cuib; (домашних птиц ) cuibar.

ГНЕСТИ

несов .

(вн .) a apăsa, a chinui; меня гнетёт тоска mă apasă tristeţea (dorul).

ГНЕТ

м.

1. asuprire, împilare; opresiune, oprimare; jug;
2. перен . povară, greutate, greu.

ГНЕТУЩ//ИЙ
ГНИДА

apăsător; ~ая тоска tristeţe apăsătoare.
ж.

ГНИЛ//ОЙ

lindină.
1. putred, putrezit; ~ое дерево copac putred; ~зуб dinte cariat;
2. umed, jilav; zlotos; ~ая погода timp zlotos;
3. (порочный ) putred, nesănătos; corupt; ~ая теория teorie putredă.

ГНИЛЬ

ж.

1. putregai, putreziciune;
2. (плесень ) mucegai.

ГНИТЬ, сгнить

a putrezi.

ГНОИТЬ, сгноить

(вн .) a lăsa să putrezească. ~СЯ несов . a supura, a puroia, a face puroi.

ГНОЙ

м.

puroi. ~НИК м. focar de supuraţie; abces; buboi. ~НЫЙ purulent, puroios, supurant.

ГНУСАВ//ИТЬ

несов .

a vorbi pe nas; a fonfăi, a fîrnîi. ~ЫЙ fonfăit, fonf, fîrnîit.

ГНУСН//ЫЙ
ГНУТЬ

mîrşav, mişel, abject; ticălos; ~ое предательство trădare mişelească.
несов .

1. (вн .) a îndoi, a încovoia, a curba;
2. (к дт. ) разг . a înclina, a urmări, a bate; куда он гнет? ce urmăreşte?, unde bate?, încotro înclină?; ◊ ~ спину, шею
перед кем-л. a se căciuli; a se ploconi în faţa cuiva. ~СЯ несов . a se îndoi, a se încovoia; a se curba.

ГНУШАТЬСЯ

несов .

ГОВОР

м.

(тв.; пренебрегать ) a simţi aversiune, a simţi scîrbă, a-i repugna; (брезгать ) a neglija, a dispreţui; не ~ ничем a nu
se da în lături de la nimic.
1. vorbă, zvon de glasuri; перен . murmur, susur;
2. (манера говорить ) manieră de a rosti; rostire; pronunţare; accent;
3. (местный диалект ) grai.
1. тк . несов . a vorbi; pop . a grăi; ~ на нескольких языках a vorbi în mai multe limbi; ~ по румынски a vorbi
rom`neşte; ~ перед аудиторией a vorbi în faţa unui auditoriu; ~ правду a spune adevărul; ~ комплименты a face
complimente; a complimenta;
2. тк. несов . (разговаривать ) a vorbi, a conversa; a sta de vorbă;

ГОВОР//ИТЬ, сказать

3. тк . несов . безл. : ~ят se spune, se vorbeşte;

ГОВЯ//ДИНА

ж.

ГОД

м.

4. тк . несов . (вн.; свидетельствовать о чем-л. ) a vorbi (despre), a mărturisi; все это ~ит о том что... toate acestea
vorbesc despre faptul că...;
5. a aminti; a evoca; ◊ что вы ~ите! nu mai spuneţi!, ca să vezi!; что и ~ ce să mai vorbim; хорошо (легко) ~ ! uşor de
spus!; не ~я (уже) о... fără a mai vorbi despre..., nemaivorbind despre...; иначе ~я cu alte cuvinte; откровенно ~я
sincer vorbind, по правде ~я la drept vorbind; между нами ~я între noi fie vorba; как ~ится cum se spune, cum se
zice, cum s-ar zice.
carne de vită. ~ЖИЙ de (din) carne de vită.
1. an; текущий ~ anul curent; урожайный ~ an mănos, an rodnic, an bogat; в будущем ~у la anul, anul viitor, в
прошлом ~ anul trecut; в этом ~у (în) anul acesta; ему 22 ~а (el) are 22 de ani;
2. мн . (возраст ) vîrstă; в его ~ы la vîrsta lui; разница в ~ах diferenţă de vîrstă;
3. мн .: сороковые, девяностые ~ы deceniul al cincilea, al zecelea; С Новым ~ом! La mulţi ani!; с ~ами cu timpul, cu
vîrsta; без ~у неделя de joi pînă mai apoi.
timpuri, vremuri, ani; тяжелая ~ vremuri grele.

ГОДИНА

ж.

ГОДИ//ТЬСЯ

несов .

(в вн .) a fi bun de, a se potrivi, a servi (la); это никуда не ~тся nu se face una ca asta, asta-i din cale afară; так делать
не ~тся nu se cuvine (nu se cade) să faci (să procedezi) aşa; он мне ~тся в сыновья ar putea să-mi fie fiu.
1. de un an; ~ срок termen de un an;

ж.

ГОДОВАЛЫЙ

(к какой-л. деятельности ) aptitudine; (билета и т.п. ) valabilitate, validitate; (машины и т.п. ) utilitate. ~ЫЙ bun;
(о билете и т.п. ) valabil; ~ый к военной службе apt pentru serviciul militar; вода, ~ая для питья apă potabilă; ни к
чему не ~ый (nu e) bun de nimic.
de un an; ~ поросенок godac.

ГОДОВОЙ

anual, de un an; ~ доход venit anual.

ГОДИЧН//ЫЙ

2. anual; ~ отчет dare de seamă anuală.
ГОДН//ОСТЬ

ГОДОВЩИНА

ж.

aniversare.

ГОЛЕНЬ

ж.

gambă.

ГОЛОВ//А

ж.

1. cap; у меня болит ~ mă doare capul; светлая ~ minte lucidă; пустая ~ cap sec; безмозглая ~ prost, nătărău,
prostănac;
2. (сахару ) căpăţînă (de zahăr);

ГОЛОВКА

ж.

3. м .: городской ~ ист . primar; ◊ он человек с ~ой e om cu cap; с ~ы до ног din cap pînă-n picioare, din creştet pînăn tălpi; в первую ~у în primul rînd; намылить ~у кому-л. a-i trage cuiva o săpuneală; вбить себе в ~у a-şi băga în
cap; как снег на ~у ca din senin; сколько голов, столько умов погов . cîte bordeie, atîtea obiceie.
1. cap mic; căpşor;
2. (булавочная ) gămălie;
3. (мака и т. п. ) măciulie, gămălie; capsulă;
4. (капусты, чеснока ) căpăţînă;
5. мн . (обуви ) căpute.

ГОЛОВН//ОЙ

прил.

1. de cap; ~ая боль durere de cap;
2. (находящийся впереди ) din frunte, din cap; ~ отряд detaşament din capul coloanei;

3. (главный, ведущий ) principal, de frunte.
ГОЛОВОКРУЖ//ЕНИЕ

с.

ameţeală. ~ИТЕЛЬНЫЙ ameţitor.

ГОЛОВОЛОМ//КА

ж.

ГОЛОВОМОЙК//А

ж. разг .

ГОЛОВОТЯП

м. разг .

frămîntare (de cap); bătaie de cap; problemă, ghicitoare care cere multă bătaie de cap. ~ЫЙ greu de rezolvat, foarte
complicat.
săpuneală, perdaf; ◊ задать ~у a trage o săpuneală.
încurcă-lume, zăpăcit, zevzec. ~СТВО c. разг . nerozie, neghiobie.

ГОЛОД

м.

1. foame; испытывать, чувствовать ~ a-i fi foame;
2. (бедствие ) foamete;
3. (недостаток ) lipsă, criză; foame; книжный ~ lipsă de cărţi. ~АНИЕ с. înfometare, flămînzire. ~АТЬ несов . 1. a
flămînzi, a îndura foame;
2. (воздерживаться от пищи ) a se abţine de la mîncare; (объявлять голодовку ) a face greva foamei. ~АЮЩИЙ 1.
прич . înfometat;
2. в знач. сущ. м. (om) flămînd, înfometat.
1. прил. (чувствующий голод ) flămînd, înfometat; на ~ желудок pe nemîncate;

ГОЛОДН//ЫЙ

2. (вызванный голодом ): ~ая смерть moarte de foame, moarte prin inaniţie;
3. (неурожайный ) nerodnic, sterp; sărac; ~ край ţinut neroditor (sterp);
ГОЛОДОВК//А

ж.

4. в знач. сущ. м. flămînd; ◊ ~ой куме хлеб на уме vrabia mălai visează.
~ разг . foamete;
2. (в тюрьме ) greva foamei; объявить ~у a declara greva foamei.

ГОЛОЛЕДИЦА

ж.

polei, gheţuş.

ГОЛОС

м.

1. voce, glas;
2. vot; sufragiu; право ~а drept de vot; совещательный ~ vot consultativ;
3. муз. parte; voce;
4. (мнение ) părere; ~ читателя părerea cititorului;

ГОЛОСИТЬ

несов .

5.: ~ рассудка glasul raţiunii; ~ совести glasul conştiintei; ◊ во весь ~ în gura mare; в один ~ (cu toţii) într-un glas.
a (se) boci.

с.

votare; vot: открытое ~ vot deschis; закрытое ~ vot secret; поставить на ~ a pune la vot. ~ующий м. votant.

ГОЛОСЛОВН//О, ~ЫЙ
ГОЛОС//ОВАНИЕ

neîntemeiat; gratuit; nefundamentat; ~ое утверждение afirmaţie gratuită.

ГОЛОСОВАТЬ, проголосовать

a vota; ~ за (против) a vota pentru (contra).

ГОЛОСОВ//ОЙ

vocal; ~ые связки coardele vocale.

ГОЛУБИЗНА

ж.

albastru, azur, albăstrime.

ГОЛУБКА

ж.

porumbiţă, hulubiţă.

ГОЛУБЦЫ

мн .

(ед. голубец м. ) sarmale; reg. găluşte.

ГОЛУБЬ

м.

porumbel, hulub; ~ мира porumbelul păcii.

ГОЛУБЯТ//НИК

м.

1. (любитель ) columbofil; crescător de porumbei;

ГОЛУБОЙ

albastru; azuriu.

2. (ястреб ) erete, uliu, porumbar, ~НЯ ж. porumbărie, porumbar, hulubărie.
ГОЛ//ЫЙ

1. gol; ~ое тело corp gol; ~ые деревья copaci goi;

ГОНЕН//ИЕ

c.

2. (без прикрас ) curat; pur; ~ая истина purul adevăr; ◊ гол как сокол sarac lipit pămîntului.
prigonire, prigoană; persecuţie; подвергаться ~иям a fi persecutat, a fi prigonit.

ГОНЕЦ

м.

olac, olăcar.

ГОНК//А

ж.

тк . д. разг . (спешка ) grabă, pripă, zor, goană;
2. тк . ед . (сплав плотов ) plutărit;
3. мн . curse; alergări;◊ ~ вооружений cursa înarmărilor.

ГОНОР

м.

îngîmfare, trufie, ţîfnă, aroganţă; с ~ом cu trufie, cu înfumurare, cu aroganţă; arogant, trufaş.

м.

olar. ~НЫЙ de olărie; ~ные изделия olărie; articole de ceramică.

ГОНЧАЯ

ж.

copoi, cîine de vînătoare.

ГОНЩИК

м.

1. спорт participant la curse;

ГОНОЧНЫЙ
ГОНЧАР

de curse; ~ автомобиль automobil de curse.

2. (погонщик скота ) mînător;
3. (сплавщик ) plutaş.
ГОНЯТЬ несов .
ГОР//А

(вн. ) a alunga, a goni, a mîna.
ж.

munte; (невысокая ) deal; в гору la deal; ~ бумаг morman de hîrtie; ◊ идти в гору a fi în creştere; не за ~ми 1) nu
departe; 2) în curînd, degrabă; пир ~ой chef mare, zaiafet; идти под гору 1) a coborî la vale; 2) a fi în declin.
(cu) mult mai; ~ лучше (cu) mult mai bine.

м.

gheb, cocoaşă; greabăn. ~АТЫЙ 1. ghebos, cocoşat;

ГОРАЗДО
ГОРБ

2. încovoiat; ~атый нос nas acvilin, nas coroiat; ◊ ~атого могила исправит погов . năravul din fire n-are lecuire.
a (se) îndoi, a (se) încovoia; a (se) gîrbovi, a se gheboşa.

ГОРБИТЬ(СЯ), сгорбить(ся)
ГОРБУН

м.

ghebos, cocoşat.

ГОРБУШКА

ж.

coltuc de pîine, călcîi de pîine.

ГОРДЕЛИВО,~ЫЙ

mîndru, trufaş, semeţ.

ГОРДИЕВ
ГОРДИТЬСЯ

: ~ узел nodul gordian.
несов .

a se mîndri.

ГОРД//ОСТЬ

ж.

mîndrie. ~ЫЙ mîndru.

ГОР//Е

с.

1. (глубокая печаль ) durere, amar, mîhnire, jale; reg . scîrbă; ~ мне! vai (şi amar) de mine!;

несов .

2. (беда, несчастье ) nenorocire; necaz; какое ~! ce nenorocire!; ◊ ему и ~я мало разг . nici nu-i pasă; puţin îi pasă; с
~ем пополам cu chiu cu vai; ~ от ума prea multă minte strică; mintea-i cu bucluc.
(о пр. ) a fi îndurerat, a fi mîhnit; a suferi; не горюй nu te amărî (întrista, mîhni).

ГОРЕВАТЬ
ГОР//ЕТЬ, сгореть

1. a arde;

ГОРЕЦ

м.

2. тк . несов . (сверкать ) a luci, a scînteia, a scăpăra; глаза ~ели яростью ochii scăpărau de mînie; ◊ не ~ит! nu dau
turcii!, nu-i mare grabă!
muntean, locuitor de la munte.

ГОРЕЧЬ

ж.

1. amăreală, gust amar;
2. (горькое чувство ) amărăciune, amar; ~ воспоминаний amarul amintirilor.

ГОРИСТЫЙ
ГОРКА

muntos; montan.
ж.

1. deluşor, muncel, colină;
2. (шкафчик ) vitrină.

ГОРКНУТЬ, прогоркнуть

a se amărî; a se rîncezi; a se iuţi.

ГОРЛ//ИНКА ж .,

~ИЦА ж. зоол. turturică, porumbel de pădure.

ГОРЛО

с.

gît; gîtlej, beregată.

ГОРН I

м. тех.

vatra forjei; кузнечный ~ forjă de fierărie.

ГОРН II

м.

goarnă; trompetă.

ГОРНОДОБЫВАЮЩ//ИЙ

: ~ая промышленность industrie extractivă minieră.

ГОРН//ЫЙ

1. de munte, montan; (гористый ) muntos; ~ая речка rîu de munte; ~ая цепь lanţ de munţi; catenă muntoasă; ~ое
ущелье defileu; ~ массив masiv muntos;
2. (добываемый из недр земли ) mineral; ~ая порода rocă; ~ые богатства bogăţii minerale;
3. (относящийся к разработке земных недр ) minier, de mine; ~ая промышленность industrie minieră; ~ институт
institut de mine.

ГОРОД

м.

ГОРОДИТЬ несов . разг .:
ГОРОДОК

oraş.
~ вздор a îndruga (verzi şi uscate).

м.

orăşel; студенческий ~ orăşel studenţesc.

ГОРОДСК//ОЙ
ГОРОЖАНИН

м.

orăşenesc, de oraş; urban; ~ житель orăşean; ~ое население populaţie orăşenească, populaţie urbană; ~ транспорт
transport urban.
orăşean.

ГОРОНО

с . нескл .

secţie orăşenească de învăţămînt.

ГОРОХ

м.

mazăre; ◊ при царе Горохе pe vremea lui Papură-Vodă; как об стену ~ ca nuca de perete. ~ОВЫЙ 1. de, din mazăre;

ж.

2. de culoarea mazării, galben-verzui; ◊ шут ~овый, чучело ~овое 1) clovn, bufon, măscărici; saltimbanc; 2) momîie,
sperietoare.
1. (руки ) pumn; căuşul mîinii;

ГОРСТЬ

2. (количество ) перен . o mînă (de); ~ людей o mînă de oameni;
3. picătură, pic; fărîmă, strop.
ГОРЧИТЬ

несов .

a avea gust amar, a amărî.

ГОРЧИ//ЦА

ж.

muştar. ~ЧНИК м. sinapism; поставить ~чники a aplica sinapisme. ~ЧНИЦА ж. muştarniţă. ~ЧНЫЙ 1. de muştar;

ГОРШОК

м.

2. de culoarea muştarului.
1. oală;
2. (для цветов ) ghiveci, glastră.
ГОРЬ//КИЙ

ГОРЮЧЕЕ

amar; ◊ ~кая доля soartă vitregă; ~кие слезы lacrimi amare. ~КО 1. нареч. amar, cu amărăciune; ~ко плакать a
plînge amar;
2. в знач. сказ. безл. : ~ко во рту mi-e amar în gură.
с.

combustibil, carburant.

ГОРЮЧ//ИЙ

combustibil; inflamabil.

ГОРЯЧ//ИЙ

1. fierbinte; ~ чай ceai fierbinte; ~ая любовь dragoste fierbinte; ~ спор discuţie aprinsă;

ГОРЯЧКА

ж. разг .

3. (напряженный ) încordat, intens; tensionat; ~ее время timp încordat; ◊ по ~им следам pe urme proaspete.
1. febră;

ГОРЯЧО

нареч.

fierbinte; cu înflăcărare.

ГОСБЕЗОПАСНОСТ//Ь

ж.

securitate de stat; органы ~и organele securităţii de stat.

2. тех. : ~ая обработка металлов prelucrarea metalelor la cald;

2. înfrigurare, febrilitate.

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

ж.

spitalizare.

ГОСПИТАЛЬ

м.

spital (militar).

ГОСПОДИН

м.

1.(хозяин ) stăpîn;

ГОСПОДСТВ//О

с.

2. (в обращении ) domn, domnule; ◊ сам себе ~ a fi (a umbla) de capul său; слуга двух господ slugă la doi stăpîni.
1. (власть ) stăpînire, domnie;
2. (преобладание ) dominaţie, supremaţie. ~ОВАТЬ несов . 1. (над тв.; властвовать ) a domni, a stăpîni;
2. (преобладать ) a domina, a predomina, a avea supremaţie. ~УЮЩИЙ dominant.

ГОСПОЖА

ж.

1. (хозяйка ) stăpînă;
2. (в обращении ) doamnă.

ГОСТЕПРИИМ//НЫЙ

ospitalier; primitor. ~СТВО с. ospitalitate; ospeţie.

ГОСТИНАЯ

ж.

1. salon, cameră pentru oaspeţi;

ГОСТИНИЦА

ж.

hotel.

ГОСТИТЬ

несов .

(у рд. ) a fi musafirul cuiva; a fi în vizită.

2. (мебель ) (mobilă de) salon.

ГОСТ//Ь

м.

oaspete, musafir; незванный ~ oaspete nepoftit; редкий ~ oaspete rar; быть в ~ях у кого-л. a fi în vizită.

ГОСУДАРСТВЕНН//ОСТЬ

ж.

ГОСУДАРСТВО

С.

statalitate. ~ЫЙ de stat, statal; (национальный ) naţional; ~ый строй orînduire de stat; ~ое устройство organizare de
stat, structură de stat; ~ый язык limbă de stat; ~ый флаг drapel de stat, drapel naţional; ~ый деятель om de stat; ~
доход venit naţional; ~ый переворот lovitură de stat; ~ое право юр. drept de stat.
stat; правовое ~ stat bazat pe drept.

ГОТОВАЛЬНЯ

ж.

trusă de desen.

ГОТОВИТЬ

несов .

(вн .) 1. a pregăti, a organiza; ~ торжественную встречу a pregăti o întîlnire solemnă;
2. (обучать ) a pregăti; ~ кадры a pregăti cadre;
3. (стряпать ) a găti, a pregăti, a prepara; ~ обед a găti prînzul. ~СЯ несов . 1. (к дт. ) a se pregăti, a se găti (de,
pentru); ~ся к отьезду a se pregăti de plecare; ~ ся к экзамену a se pregăti pentru examen;
2. (надвигаться, назревать ) a se apropia; a fi gata să se producă, a fi iminent.

ГОТОВНОСТЬ

ж.

pregătire, grad de pregătire; (согласие ) consimţămînt; acord; выражать ~ a fi gata să...
1.(к дт. ) gata (de, pentru); (подготовленный ) pregătit (pentru, de); на все ~ gata la orice;

ГОТОВ//ЫЙ

2. gata, terminat, sfîrşit, finit, finisat; ~ ое изделие articol finit; ~ое платье haine gata.
ГРАБ

м. бот.

carpen.

ГРАБ//ЕЖ

м.

ГРАБИТЬ

несов .

jaf, prădăciune, tîlhărie. ~ИТЕЛЬ м. jefuitor, prădător, tîlhar. ~ИТЕЛЬСКИЙ de jaf, jefuitor; de pradă; tîlhăresc;
~ительские войны războaie de jaf.
(вн .) a jefui, a prăda.

ГРАБЛИ

мн .

greblă.

ГРАВЕР

м.

gravor; ~ по дереву gravor în lemn; ~ по камню gravor în piatră.

ГРАВИЙ

м.

pietriş, prundiş.

ГРАД

м.

1. grindină; идет ~ plouă cu grindină;
2. перен . ploaie, noian; torent.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

с.

construcţie de oraşe; urbanism; urbanistică.

ГРАДУС

м.

grad; пять ~ов тепла cinci grade (de) căldură. ~НИК м. termometru.

ГРАЖД//АНИН

м .,

~АНКА ж. cetăţean, cetăţeancă.

ГРАЖДАНСТВО

с.

civil; cetăţenesc, civic; ~ое право drept civil; кодекс cod civil; ~ долг datorie civică (de cetăţean) ; ~ иск юр. acţiune
civilă; ~ая война război civil.
cetăţenie.

ГРАМОТ//А

ж.

ГРАЖДАНСК//ИЙ

ştiinţă de carte; учиться ~е a învăţa carte; ◊ почетная ~ diplomă de onoare; филькина ~ ирон . (о документе ) act fără
valoare; fiţuică. ~но 1. corect, fără greşeli; писать ~ a scrie corect;
2. (умело ) cu pricepere, cu cap. ~НОСТЬ ж. 1. ştiinţă de carte;
2. corectitudine, nivel gramatical;
3. (осведомленность ) nivel de pregătire, competenţă. ~НЫЙ 1. ştiutor de carte;
2. corect, fără greşeli;
3. (умелый, осведомленный ) priceput, iscusit, competent.

ГРАНИЦ//А

ж.

1. hotar, graniţă; (государственная ) frontieră; переходить ~у a trece frontiera; за ~у, за ~ей în străinătate;

ГРАНИЧИТЬ

несов .

2. обыкн . мн . (предел ) limită; margine; capăt; ◊ не знать границ a nu şti măsura; это переходит все ~ы! asta întrece
orice măsură!
(с тв .) a (se) mărgini; a se învecina.

ГРАНКА

ж. полигр .

şpalt.

ГРАНЬ

ж.

1. limită; margine;

ГРАФ

м.

conte.

ГРАФА

ж.

coloană; rubrică.

2. (драгоценного камня и т. п. ) faţetă.

ГРАФИН

м.

garafă.

ГРАФИНЯ

ж.

contesă.

ГРАФСТВО

с.

1. comitat;

ГРАЧ

м.

cioară de cîmp.

ГРЕБЕНК//А

ж.

pieptene; ◊ стричь всех под одну ~у a-i pune pe toţi într-o ciorbă.
1. pieptene;

м.

vîslaş, luntraş, lopătar.

2. тк . ед . titlu de conte.

ГРЕБЕНЬ

2. (у птицы, волны, горы ) creastă.
ГРЕБЕЦ
ГРЕБЛЯ

ж.

vîslit; vîslire; canotaj ~ академическая canotaj academic.

ГРЕЗА

ж.

vis, iluzie.

ГРЕЗИТЬ

несов .

a visa; ~ наяву a visa cu ochii deschişi.

ГРЕЛКА

ж.

termofor.

ГРЕМ//ЕТЬ, погреметь

1. a tuna, a bubui;

ГРЕМУЧ//ИЙ

: ~ая змея şarpe cu clopoţei; ~ газ gaz detonant.

2. (о имени, славе и т. п. ) a răsuna.
ГРЕСТИ

несов .

1. (вёслами ) a vîsli; a lopăta;
2. (вн.; граблями ) a grebla.

ГРЕТЬ(СЯ)

несов ,

a (se) încălzi; ~ воду a încălzi apă; ~ться на солнце a se încălzi la soare.

ГРЕХ

м.

1. păcat; принять на себя ~ a lua păcatul asupra sa;
2. в знач. сказ. разг . e păcat; ◊ с ~ом пополам cu chiu cu vai; нечего ~а таить ce mai încolo-încoace; ce mai la deal
la vale; trebuie să recunoaştem; как на ~ ca dinadins.
: ~ орех (дерево ) nuc; (плод ) nucă.

ГРЕЦКИЙ
ГРЕЧИХА

ж.

ГРЕЧНЕВ//ЫЙ

hrişcă.
de, din hrişcă; ~ая крупа crupe de hrişcă.

ГРЕШИТЬ, согрешить, погрешить

a păcătui; ~ против истины a păcătui împotriva adevărului.

ГРЕШ//НИК

м .,

ГРИБ

м.

~НИЦА ж. păcătos, păcătoasă. ~НО в знач. сказ. (+ инф. ) разг . e păcat (să...). ~НЫЙ păcătos; plin de păcate; ◊
~НЫМ делом din păcate; am meteahna asta. ~ок м. разг . meteahnă, păcat, slăbiciune.
ciupercă; белый ~ mînătarcă; съедобный ~ ciupercă comestibilă. ~НОЙ de, din ciuperci; ~НОЙ ДОЖДЬ ploaie cu
soare. ~ок м. биол . ciupercă; bacterie; плесенный ~ mucegai.
coamă.

ГРИВА

ж.

ГРИМ

м.

machiaj, grimă; наложить ~ a grima.

ГРОБ

м.

sicriu; reg . coşciug; raclă; ◊ до ~а pînă la mormînt; одной ногой в ~у cu un picior în groapă. ~НИЦА ж. cavou,
criptă.
1. de sicriu;

ГРОБОВ//ОЙ
ГРОЗА

ж.

2. sepulcral, mormîntal; ~ое молчание tăcere mormîntală; ◊ до ~ доски pînă la mormînt. ~ЩИК м. dricar, sicrier.
1. furtună;
2. (опасность ) urgie, năpastă;
3. (кто-л. или что-л., внушающее страх ) groază, spaimă.

ГРОЗДЬ

ж.

ciorchine; ~ винограда ciorchine de strugure; reg . strugure (de poamă).

ГРОЗИ//ТЬ(СЯ), погрозить(ся)

a ameninţa; ему ~т опасность îl ameninţă o primejdie; он грозится уйти ameninţă că va pleca.

ГРОЗН//ЫЙ

1. (угрожающий ) ameninţător; ~ взгляд privire ameninţătoare;
2. (внушающий страх ) groaznic, teribil, înspăimîntător; de temut; cumplit; ~ое оружие armă groaznică; ~ противник
1) duşman cumplit; 2) sport adversar redutabil.

ГРОМ

м.

ГРОМАД//А

ж.

tunet; ~ аплодисментов furtună de aplauze; ◊ как ~ среди ясного неба (ca) din senin; метать ~ы и молнии a tuna şi a
fulgera.
masă, grămadă. ~НЫЙ mare, enorm, uriaş; colosal; ~ое здание clădire enormă (uriaşă).

ГРОМИТЬ, разгромить

(вн .) 1. (разрушать, разорять ) a prăda, a jefui, a devasta, a sparge; a ruina;

ГРОМК//ИЙ

3. разг . (обличать ) a tuna şi a fulgera, a ataca cu violenţă; (теорию и т. п. ) a reduce la nimic, a nimici, a zdrobi, a
desfiinţa.
1. tare, puternic; zgomotos; ~голос voce puternică;

2. (разбивать врага ) a nimici, a distruge;

2. (известный ) notoriu, renumit, celebru, faimos; ~ое имя nume celebru;
3. (высокопарный ) pompos, bombastic; ~ие слова, фразы cuvinte, fraze bombastice.
ГРОМКО
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

(cu voce) tare, puternic, zgomotos, ~ разговаривать a vorbi tare.
м.

difuzor, megafon.
1. tunător, de tunet; ~ые раскаты tunete; bubuituri; ~ голос voce tunătoare;

ГРОМОВ//ОЙ

2. перен . nimicitor, zdrobitor; fulminant; ~ая речь discurs fulminant.
în auzul tuturor; (în mod) public. ~ЫЙ 1. (о голосе и т.п. ) răsunător, tunător;

ГРОМОГЛАСН//О

2. public; ~ое заявление declaraţie publică.
ГРОМОЗДИТЬ(СЯ)

несов .

(вн .) a (se) îngrămădi, a (se) înghesui.

ГРОМООТВОД

м.

paratrăsnet.

ГРОМЫХАТЬ

несов . разг .

1. a bubui, a tuna;

ГРОМОЗДКИЙ

masiv, voluminos; greu şi mare.

2. a hurui; a durui.
ГРОХОТ I

м.

tunet, bubuit; trăsnet; vuiet.

ГРОХОТ П

м.

(решето ) ciur, ciuruitor, dîrmon.
1. a tuna, a bubui;

ГРОХОТАТЬ, загрохотать

2. a hurui; a durui.
ГРОШ

м.

1. уст . groş; para; ban.
2. обыкн . мн . разг . o nimica toată; sumă derizorie; за ~и pentru un preţ de nimic; ◊ ~а ломаного не стоит nu face
nici o para chioară. ~ОВЫЙ 1. разг . foarte ieftin; de calitate proastă; ~овая цена preţ de nimic;
2. (мелочный ) meschin; ~овые расчеты socoteli meschine.
1. a se înăspri; a deveni aspru/dur;

ГРУБЕТЬ, огрубеть

2. a se abrutiza.
(дт. ) 1. a fi necuviincios, a fi obraznic; a spune grosolănii;

ГРУБИТЬ, нагрубить

2. спорт a juca brutal.
ГРУБИЯН

м.

mitocan, bădăran; reg . grobian.
(în mod) grosolan, brutal. ~ОСТЬ ж. 1. brutalitate; grosolănie; bădărănie;

ГРУБ//О

2. (о коже, материи, пище ) asprime, aspreală, duritate; (подсчета ) aproximaţie.
1. brutal, grosolan; ~ая игра joc brutal;

ГРУБ//ЫЙ

2. (жесткий ) aspru, dur; ~ые руки mîini aspre;
3. grav; ~ая ошибка greşeală gravă.
ГРУДА

ж.

grămadă, morman; teanc; vraf; ~ писем vraf de scrisori; ~ камней grămadă de pietre.

ГРУДИНКА

ж.

carne de la piept, piept.
1. de piept; pectoral; ~ая железа mamelă; ~ая кость osul pieptului, stern;

ГРУДН//ОЙ

2.: ~ младенец, ~ ребенок sugaci; prunc; pop . copil de ţîţă.
ГРУД//Ь

ж.

1. piept;

2. (бюст ) sîn; piept, mamelă; кормить ~ью a alăpta; отнять от ~и a înţărca;
3. (верхняя часть рубашки ) pieptar; piepţi.
ГРУЗ

м.

1. тк . ед . (тяжесть ) greutate, sarcină, povară (тж.перен. )
2. (товар для перевозки ) încărcătură.

ГРУЗД//Ь

м.

ГРУЗИЛО

с.

ГРУЗИТЬ(СЯ), нагрузить(ся), погрузить(ся)

burete-acru, burete-lăptos, burete-iute; ◊ назвался ~ем, полезай в кузов dacă ai intrat în horă, trebuie să joci.
plumb (или greutate) (la undiţă sau la plasa de pescuit ).
a (se) încărca; (людей на судно ) a (se) îmbarca.

ГРУЗНЫЙ

greu, greoi, masiv.

ГРУЗОВИК

м.

ГРУЗЧИК

м.

autocamion.
1. hamal; (портовый ) docher;
2. încărcător.

ГРУНТ

м.

1. (почва ) sol; teren; pămînt; песчаный ~ teren nisipos;
2. жив . grund. ~ОВОЙ: ~овые воды ape subterane; ~овая дорога drum de ţară.

ГРУППОВЩИНА

ж.

spirit de gaşcă; sectarism; coterie.

ГРУСТИТЬ

несов .

a fi trist, a fi mîhnit; a tînji, a duce dorul.

ГРУСТН//О, ~ЫЙ

trist; ~ая песня cîntec trist; ~ слышать это e trist să auzi aşa ceva.

ГРУСТЬ

ж.

tristeţe; mîhnire.

ГРУША

ж.

1. (дерево ) păr; reg . prăsad;

ГРЫЖА

ж.

hernie; vătămătură.

ГРЫЗНЯ

ж.

1. încăierare; luptă;

ГРЫЗ//ТЬ

несов .

(вн .) 1. a roade; ~ себе ногти a-şi roade unghiile;

ГРЫЗУН

м. зоол.

rozător.

ГРЯДА

ж.

1.(садовая ) răzor, strat; (огородная ) vatră;

2. (плод ) pară; reg . prăsadă.

2. ciorovăială, ciondăneală, ceartă.
2. a chinui, a mustra; его ~ет совесть îl mustră conştiinţa. ~ТЬСЯ a se încăiera; a se mînca.

2. şir, lanţ.
ГРЯДКА

ж.

см . гряда 1.

ГРЯДУЩ//ЕЕ

с.

~ИЙ viitor; на сон ~ий înainte de culcare.

ж.

stabiliment de băi de nămol. ~ЛЕЧЕНИЕ с. tratament cu băi de nămol.

ГРЯЗЕВ//ОЙ
ГРЯЗЕ//ЛЕЧЕБНИЦА

de nămol; ~ые ванны băi de nămol.
(вн .) 1. a murdări; a polua;

ГРЯЗНИТЬ, загрязнить

2. a mînji; a păta.
1. нареч. murdar; ~ писать a scrie murdar;

ГРЯЗНО

2. в знач. сказ. безл. e murdar.
ГРЯЗНУ//ЛЯ

м.

и ж ., ~ХА м. и ж. разг . copil, (om) murdar; soios, soioasă.

ж.

1. murdărie; (мусор ) gunoi;

ГРЯЗН//ЫЙ
ГРЯЗ//Ь

murdar; (о дороге ) noroios; (о земле ) mocirlos; ~ое белье rufe murdare; ~ые разговоры vorbe murdare.
2. noroi, glod; mocirlă;

ГРЯНУ//ТЬ

сов .

ГУБ//А

ж.

3. мн . (băi de) nămol; лечить ~ями a trata cu nămol; ◊ не ударить лицом в ~ a nu se face de ruşine.
1. a răsuna, a bubui; a izbucni; ~ л выстрел a răsunat o împuşcătură; ~л гром a tunat;
2. (разразиться ) a izbucni, a se dezlănţui; a se declanşa.
buză; верхняя ~ buza de sus; НИЖНЯЯ ~ buza de jos; ~ у него ~ не дура (ştii că) n-are gust prost.

ГУБИТЕЛЬНЫЙ

dăunător, nefast; funest; ruinător, distrugător.

ГУБИТЬ, погубить, сгубить
ГУБКА

(вн .) a distruge; a ruina; a nenoroci; ~ свое здоровье a-şi ruina sănătatea; ~ время, деньги a pierde timpul, banii.
ж.

burete.
1. de buze; ~ая помада ruj de buze; ~ая гармошка muzicuţă;

ГУБН//ОЙ

2. лингв. (о звуке ) labial.
ГУБЧАТЫЙ

spongios, buretos, poros.

ГУГУ

: ни ~! разг . nici cîrc!, nici o vorbă!
1. a zumzăi, a bîzîi, a zbîrnîi; (о ветре ) a vui, a vîjîi;

ГУДЕТЬ, погудеть

2. (давать сигнал ) a suna, a semnaliza; (о моторе ) a vui; (об автомобиле ) a claxona.
ГУДОК

м.

(автомобильный ) claxon; (пароходный ) sirenă; (паровозный ) fluier, fluierat, şuier.

ГУЛ

м.

vuiet; larmă; zgomot; ~ машин vuietul maşinilor; ~ голосов rumoare (de glasuri).

ГУЛЯКА

м. и ж.

chefliu; pierde-vară; (om) plimbăreţ.

ГУЛЯНЬЕ

с.

1. plimbare;

ГУЛКИЙ

răsunător, tare, puternic.

2. (празднество ) festivitate, serbare; народное ~ serbare populară.
1. (совершать прогулку ) a se plimba; (о детях ) a se juca (afară);

ГУЛЯТЬ

2. разг . (быть свободным от работы ) a nu lucra; a fi liber;
3. (веселиться, развлекаться ) a petrece; a chefui.
ГУМАНИТАРН//ЫЙ

umanitar, umanistic; ~ые науки ştiinţe umanitare.

ГУМАНН//ОСТЬ

ж.

umanitate; umanitarism; omenie. ~ЫЙ uman; omenos.

ГУМНО

с. с.-х.

1. (ток ) făţare, arie;

ГУМУС

м. с.-х.

humus, pămînt vegetal.

ГУРТ

м.

2. hambar.
cireadă; turmă. ~ОВЩИК м. păstor, mînător, ~ОМ разг . 1. (оптом ) cu toptanul, cu ridicata, angro, cu hurta;
2. (всей компанией ) разг . cu toţii, cu grămada.
ГУСЕНИ//ЦА

ж.

1. зоол. omidă;
2. тех. şenilă. ~ЧНЫЙ cu şenile.

ГУСИН//ЫЙ
ГУСТЕТЬ

de gîscă; ~ое перо pană de gîscă.
несов .

1. a se îndesi, a deveni mai des;
2. a se îngroşa; a se învîrtoşa.

ГУСТО

des; (в изобилии ) în abundenţă, din belşug.

ГУСТ//ОЙ

1. des; (плотный ) dens; ~ лес pădure deasă; ~ое население populaţie densă;
2. (о голосе ) profund; (о цвете ) închis.

ГУСТОНАСЕЛЕННЫЙ

populat, cu populaţie densă.

ГУСТОТА

ж.

1. desime, densitate;

ГУСЬ

м.

gîscă; gîscan.

ГУСЯТИНА

ж.

carne de gîscă.

ГУСЯТНИК

м.

coteţ de gîşte.

ГУЩ//А

ж.

2. consistenţă.

ДА I

частица

1. (осадок ) drojdie; depunere; кофейная ~ zaţ de cafea; 2, (лесная ) desiş, hăţiş;
3.: в самой ~е толпы unde-i mulţimea mai deasă; в ~е событий în vîltoarea evenimentelor; из ~и народной din sînul
poporului.
da; да замолчи же! dar taci odată!; да читай же! hai, citeşte!; да будет вам известно, что... să ştiţi că...; да
здравствует...! trăiască...!; вот это да! 1) asta mai înteţeleg şi eu!; 2) formidabil!; 3) ca să vezi!

ДА II

союз

2. противит . dar, însă; я бы пошел, да он не хочет eu m-aş duce, dar el nu vrea; ◊ да и 1) (кроме того ) şi, pe
deasupra; 2) (и наконец ) şi în sfîrşit; да и только atît şi nimic mai mult.
1. a da; дать кому-л. книгу a da cuiva o carte; ~ пощечину a da o palmă; ~ обед a da (a oferi) o masă; a oferi un
dineu; ~ урожай a da roadă; ~ сигнал a da semnal; ~ распоряжение a da o dispoziţie; не ~ спать кому-л. a nu-i da
cuiva pace să doarmă; дайте мне подумать lăsaţi-mă să mă gîndesc; ~ кому-л. говорить a da voie (или a îngădui) să
vorbească; давай(те) (пойдем, сделаем и т. п. ) hai să (mergem, facem ş.a.m.d.); ему нельзя дать больше 30 лет nu-i
dai mai mult de 30 de ani; ◊ дать знать a da de ştire; годы дают себя знать anii se resimt; ~ начало чему-л. a pune
începutul la ceva; ~ кому-л. понять a da cuiva de înţeles; ~ слово 1) (обещать ) a promite, a-şi da cuvîntul, a făgădui;
2) (оратору ) a da cuvînt; ~ показания a face depoziţii. ~ СЯ, даться разг . 1. a se lăsa, a se da; не ~ся в руки комул.
nu se
prins;
2. a(дт.
) alăsa
prinde,
a(-şi) însuşi; это ему легко дается învaţă (prinde, face) aceasta cu uşurinţă.

ДАВАТЬ, дать

ДАВИТЬ

1. соед . şi; он да я el şi eu;

несов .

1. (вн . на вн .) a apăsa, a presa; перен . (угнетать ) a oprima, a asupri; a înăbuşi;
2. (вн .) a stoarce, a tescui, a presa, a scurge; ~ лимон a stoarce o lămîie;
3. (вн .) a strivi, a călca (în picioare); ~ насекомое a strivi o insectă;
4. a strînge; a jena; a deranja; правый ботинок давит mă strînge gheata dreaptă. ~СЯ несов . 1. (тв .) a se îneca (cu
ceva); ~ся костью a se îneca cu un os;
2. (от рд. ) a nu mai putea de...; ~ся от смеха a se strica de rîs;
3. разг . a se gîtui; a se strangula.

ДАВКА

ж. разг .

înghesuială, îmbulzeală.

ДАВЛЕНИЕ

с.

apăsare, presiune; кровяное ~ tensiune arterială; повышенное ~ hipertensiune; оказывать ~ a exercita presiune; под
~м общественное мнения sub presiunea opiniei publice.
de demult; vechi; с ~их пор de pe vremuri, din vremea de demult.

ДАВН//ИЙ
ДАВНО
ДАВНОСТ//Ь

ж.

de mult; не так ~ nu chiar de mult; ◊ ~ бы так!, ~ пора! de mult era cazul!; de mult ar fi trebuit!
1. vechime; двадцатилетней ~и de o vechime de douăzeci de ani;
2. юр. prescripţie.

ДАВНЫМ-ДАВНО

разг .

foarte demult, demult de tot.

ДАЖЕ

chiar; pînă şi; ~ если chiar dacă.

ДАЛЕЕ

1. mai departe;

ДАЛЕК//ИЙ.

2. în continuare; ◊ и так ~ şi aşa mai departe, etcetera.
1. (în)depărtat; ~ие страны ţări îndepărtate; ~ путь cale lungă; ~ое прошлое trecut îndepărtat;
2. (чуждый ) străin, departe de...; ~ от истины departe de adevăr.

ДАЛЕКО
ДАЛЬ

ж.

ДАЛЬНЕЙШ//ИЙ

departe; он живет (очень) ~ (el) trăieşte (foarte) departe; ◊ ~ за...: ~ за полдень, за полночь mult după amiază, mult
după miezul nopţii; зайти слишком ~ a întrece măsura; он ~ пойдет va ajunge departe.
depărtare; голубая ~ zare albastră.
ulterior, de mai departe; următor; ~ее развитие dezvoltarea de mai departe; ~ие события 1) evenimentele care au
urmat; 2) evenimentele care vor urma; в ~ем 1) (в будущем ) în viitor; 2) (впоследствии ) ulterior; 3) (ниже в
тексте ) mai departe, mai jos.
1. (în)depărtat; ~ город oraş îndepărtat;

ДАЛЬН//ИЙ

2. lung, de cursă lungă; ~его следования de rută lungă;

ДАЛЬНОВИД//НОСТЬ

ж.

ДАЛЬНОЗОРК//ИЙ

3. (о родстве ) îndepărtat; ~ родственник rudă îndepărtată; ◊ без ~их слов fără multă vorbă; Дальний Восток
Extremul Orient.
clarviziune; previziune; perspicacitate. ~НЫЙ clarvăzător, prevăzător, perspicace.
1. prezbit;
2. перен . clar-văzător, perspicace. ~ОСТЬ ж. 1. prezbiţie, prezbitism;
2. перен . clarviziune; perspicacitate.

ДАЛЬНОСТЬ

ж.

distanţă, depărtare.

ДАЛЬШЕ
ДАМБА

mai departe; рассказывать ~ a povesti mai departe; ~ некуда mai rău nici că se poate.
ж.

1. date; informatii; цифровые ~ date cifrice, date numerice;

ДАНН//ЫЕ мн .

ДАНЬ

dig, baraj, zăgaz, stăvilar.

ж.

2. (способности ) aptitudini; (качества ) calităţi; внешние ~ aparenţe. ~ЫЙ dat, de faţă; (настоящий ) prezent; в
~ую минуту în momentul de faţă.
1. ист. tribut, bir; ◊ отдать, заплатить ~ a da tribut;
2. перен . tribut; ~ уважения omagiu.

ДАР

1. dar; donaţie; cadou;

ДАРИТЬ, подарить

2. (способность ) dar, har, talent; ~ красноречия darul elocvenţei; ~ организатора talent de organizator; ~ речи, ~
слова darul vorbirii.
(вн., дт. ) a dărui; a dona, a face cadou.

ДАРМОЕД

м. разг .

trîntor, trîndav; parazit.

ДАРОВАНИЕ

с.

1. dăruire;

ДАРОВАТЬ

несов. и сов.

(вн .) уст . a dărui, a da; ◊ ~ кому-л. жизнь a dărui cuiva viaţa; ~ свободу a dărui cuiva libertatea.

ДАРОВИТ//ОСТЬ

ж.

talent, înzestrare. ~ЫЙ talentat; înzestrat; dotat, capabil.

2. dar; talent; capacitate.

ДАРОВОЙ

gratuit; de dar; ~ билет bilet gratuit.

ДАРОМ

1. (бесплатно ) gratis, gratuit;

ДАРСТВЕНН//ЫЙ

2. (напрасно ) în zadar, degeaba; în van; ◊ это ему ~ не пройдет asta nu i se va ierta cu una cu două.
: ~ая запись titlu de donaţie; ~ акт act de donaţie.

ДАЧА I

ж.

vilă.

ДАЧА II

ж.

(действие ) dare; ~ показаний юр. depoziţie.

ДАЧНИК

м.

vilegiaturist.

ДВА
ДВАДЦАТИЛЕТ//ИЕ

doi; в двух шагах la doi paşi.
с.

1. (срок ) douăzeci de ani;
2. (годовщина ) a douăzecea aniversare. ~НИЙ de douăzeci de ani.

ДВАДЦАТ//ЫЙ

al douăzecilea; (номер, дата, страница ) douăzeci. ~Ь douăzeci.

ДВАЖДЫ

de două ori; ◊ ясно как ~ два - четыре e clar ca bună ziua.
de doisprezece ani. ~ ребенок copil de doisprezece ani.

ДВЕНАДЦАТИЛЕТНИЙ
ДВЕНАДЦАТ//ЫЙ

al doisprezecelea. ~Ь doisprezece.

ДВЕРЦА

ж.

uşiţă.

ДВЕР//Ь

ж.

uşă; парадная ~ uşă principală; intrare principală; вращающаяся ~ uşă turnantă; навесная ~ uşă pe ( или cu)
balamale; ◊ при открытых ~ях în şedinţă publică; ломиться в открытую ~ a forţa uşi deschise.
două sute.

м.

motor; ~ внутреннего сгорания motor cu ardere internă. ~НЫЙ motrice; motor.

ДВЕСТИ
ДВИГАТЕЛЬ

1. a mişca, a deplasa, a împinge; a urni;

ДВИГАТЬ, двинуть

2. a mişca din, a da din; ~ ногой 1) a mişca din picior; 2) a împinge cu piciorul;
3. перен . (науку и т.п. ) a dezvolta, a perfecţiona; a face să progreseze;
4. (приводить в движение ) a pune în mişcare, a pune în funcţiune. ~СЯ, двинуться 1. a se mişca, a se deplasa; a
înainta; время движется вперед timpul nu stă pe loc;
2. (делать движения, шевелиться ) a se mişca;
3. разг . (трогаться с места ) a porni; a purcede; ~ся в путь a porni la drum; ~ся по службе a avansa în grad.
ДВИЖЕНИЕ

с.

1. mişcare; вращательное ~ mişcare de rotaţie; ~ головы mişcarea capului; национально-освободительное ~ mişcare
de eliberare naţională;

ДВИЖИМОСТЬ

ж. тк . ед .

ДВИЖУЩ//ИЙ

2. circulaţie, mers; trafic; троллейбусное ~ circulaţia troleibuzelor; уличное ~ circulaţie (pe stradă); ~ товаров trafic
de mărfuri.
avere mobilă, bunuri mobile.
motrice; ~ие силы forţe motrice.

ДВОЕ
с.

doi; нас ~ sîntem doi; ~ друзей doi prieteni; ◊ на своих (на) двоих pe jos; apostoleşte.
dualitatea puterii.

ДВОЕТОЧИЕ

с. грамм.

două puncte.

ДВОИТЬСЯ

несов .

ДВОЕВЛАСТИЕ

1. (раздвоиться ) a se dedubla; a se împărţi în două;
2. безд.: у него (у нее и т. п. ) ~ в глазах el (ea etc.) vede dublu.

ДВОЙКА

ж.

1. doi;
2. спорт dublu.

ДВОЙН//ОЙ

dublu; ~ая дверь uşă dublă; ~ая плата plată dublă; в ~ом размере dublu, îndoit.

ДВОЙНЯ

ж.

gemeni.

ДВОР

м.

1. curte; ogradă;

ДВОРЕЦ

м.

2. (крестьянское хозяйство ) gospodărie (ţărănească); ◊ на ~е (вне дома ) afară; на ~е непогода afară e vreme urîtă;
постоялый ~ уст . han; монетный ~ monetărie.
palat; Дворец культуры Palat al culturii.

ДВОРНИК

м.

1. portar; (метельщик ) măturător;

ДВОРОВ//ЫЙ

прил.

1. de curte; ~ пес cîine de curte; dulău;

2. (у автомобиля ) разг . ştergător (de parbriz).
2. ист. de la curte; ~ые люди slujitorii curţii, servii curţii;
3. в знач . сущ. м. ист. slujitor, slugă ( de la curte).
ДВОРЦОВЫЙ
ДВОРЯНИН

м.

de palat; ◊ ~ переворот revoluţie de palat.
nobil; boier; aristocrat.

ДВОЮРОДН//ЫЙ

: ~ брат, ~ая сестра văr, verişor; vară, verişoară.

ДВОЯ//КИЙ

dublu; (о смысле ) ambiguu. ~КО în două moduri (feluri); sub două aspecte.

ДВУБОРТНЫЙ
ДВУКОЛКА

la/cu două rînduri (de nasturi).
ж.

şaretă; cabrioletă.

с.

~НОСТЬ ж. făţărnicie, duplicitate, ipocrizie. ~НЫЙ făţarnic, cu două feţe, ipocrit.

ДВУКРАТН//ЫЙ
ДВУЛИЧ//ИЕ

repetat, îndoit, dublu; de două ori; в ~ом размере îndoit, dublu; ~ чемпион de două ori campion; dublu campion.

ДВУРУШНИ//К

м .,

~ЧЕСКИЙ făţarnic, ipocrit. ~ЧЕСТВО с. făţărnicie, ipocrizie, duplicitate.

ДВУСМЫСЛЕНН//ОСТЬ

ж.

1. ambiguitate; echivoc;
2. (непристойность ) indecenţă; necuviinţă. ~ЫЙ 1. echivoc, cu două înţelesuri, ambiguu;
2. (непристойный ) indecent; necuviincios.

ДВУСПАЛЬН//ЫЙ
ДВУСТИШИЕ

: ~ая кровать pat dublu, pat pentru dou ă persoane.
с.

distih.

ДВУСТОРОНН//ИЙ

bilateral; ~ее воспаление легких pneumonie bilaterală; ~яя ткань stofă cu două feţe.

ДВУХГОД//ИЧНЫЙ

de doi ani. ~ОВАЛЫЙ (în vîrstă) de doi ani.

ДВУХЛЕТН//ИЙ

1. (о сроке ) de doi ani;
2. (о возрасте ) în vîrstă de doi ani;
3. бот. bienal.

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ

1. (о сроке ) de două săptămîni;
2. (об издании ) bilunar, bimensual.

ДВУХСМЕНН//ЫЙ

în două ture (schimburi); ~ая работа lucru în două ture.

ДВУХСОТЫЙ

al două sutălea; (номер, страница ) două sute.

ДВУХЧАСОВОЙ

1. de două ore;
2. (о поезде и т. п. ) разг . de la ora două, pentru ora două.

ДЕБАТИРОВАТЬ

несов .

(вн. о пр. ) a dezbate, a discuta.

ДЕБАТЫ

мн .

dezbateri, discuţii.

ДЕБОШ

м.

scandal, tărăboi; bătaie; tapaj.

ДЕБРИ

мн .

1.(лес ) desiş, hăţiş;
2. перен . labirint;
3. ţinut îndepărtat, fund de ţară; ( глушь ) fundătură.

ДЕВА

ж. поэт .

ДЕВЕРЬ

м.

fecioară; fată; ◊ старая ~ fată bătrînă, fată stătută.
(вн .) разг . a băga, a vîrî; a zătri; a pune; куда вы дели книгу? unde aţi pus cartea? ~ТЬСЯ, деться разг . a se rătăci, a
se pierde.
cumnat (fratele soţului).

ДЕВИЦА

ж.

fată, domnişoară.

ДЕВОЧКА

ж.

de fată; feciorelnic; ~ья фамилия numele de fată; ◊ ~ ья память memorie proastă, minte scurtă.
fetiţă; copilă.

ДЕВСТВЕНН//ИК

м .,

~ИЦА ж. fecior, virgin; fecioară, virgină. ~ОСТЬ ж. feciorie, virginitate. ~ЫЙ feciorelnic, fecioresc, virgin.

ДЕВ//УШКА

ж.

fată. ~ЧАТА мн . разг . fete, fetişcane. ~ЧОНКА ж. разг . fetişcană; fetiţă, copilă, copiliţă.

ДЕВА//ТЬ, деть

ДЕВИЧ//ИЙ

ДЕВЯНОСТО

nouăzeci.

ДЕВЯНОСТОЛЕТНИЙ

de nouăzeci de ani.

ДЕВЯНОСТЫЙ

al nouăzecilea; (номер, год, страница ) nouăzeci.

ДЕВЯТИЛЕТНИЙ

de nouă ani.

ДЕВЯТИСОТЫЙ
ДЕВЯТКА

al nouă sutălea; (номер, страница ) nouă sute.
ж.

1. nouă;
2. карт . nouar;
3. sport păianjen; попасть в ~у a nimeri în păianjen.

ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ

de nouăsprezece ani.

ДЕВЯТНАДЦАТ//ЫЙ

al nouăsprezecelea; (номер, дата, страница, дата ) nouăsprezece. ~Ь nouăsprezece.

ДЕВЯТЫЙ

al nouălea; (номер, страница, дата ) nouă.

ДЕВЯТЬ
ДЕГОТЬ

nouă.
м.

dohot, păcură, catran.

м.

bunic, bunel.

ДЕГТЯРНЫЙ
ДЕД

de dohot, de păcură, de catran.
1. de bunic, de bunel;

ДЕДОВСКИЙ

2. (старинный ) bătrînesc, strămoşesc.
ДЕДУШКА

м.

1. bunic, bunel;

ДЕЕПРИЧАСТИЕ

с. грамм.

gerunziu.

ДЕЖУР//ИТЬ

несов .

1. a fi de serviciu;

2. (обращение ) moşule.

2. (неотлучно находиться где-л. ) a sta de gardă (de veghe); a veghea; ~ у постели больного a veghea la căpătîiul
bolnavului. ~НЫЙ прил. 1. de serviciu; de gardă; ~ врач medic de gardă; ~ магазин magazin de serviciu; ~ работник
lucrător de serviciu.
2. в знач. сущ. м. persoană de serviciu/de gardă; (в школе ) elev de serviciu; monitor. ~СТВО с. (timp de) serviciu;
timp de gardă; ночное ~ство serviciu, gardă de noapte.

ДЕЙСТВЕНН//ОСТЬ

ж.

eficacitate, eficienţă. ~ЫЙ, eficient, eficace; efectiv, activ.

ДЕЙСТВИ//Е

с.

1. acţiune; руководство к ~ю călăuză în acţiune;
2. (о работе механизма и т.п. ) funcţionare; mers; вступать в ~ a intra în funcţiune (despre o uzină ş.a.m.d)
3. efect, acţiune; ~ лекарства efectul medicamentului;
4. театр. act; пьеса в пяти ~ях piesă în cinci acte;
5. мат . operaţie; четыре ~я арифметики cele patru operaţii aritmetice.
1. нареч. într-adevăr, cu adevărat; это ~ случилось aceasta s-a întîmplat cu adevărat;

ДЕЙСТВИТЕЛЬН//О

2. в знач. вводн. сл. într-adevăr, zău; ~, вы правы într-adevăr, aveţi dreptate. ~ОСТЬ ж. 1. realitate;
2. (законная сила ) validitate, valabilitate. ~ЫЙ 1. (реальный ) real; ~ый факт fapt real;
2. valabil, valid; ~ый билет bilet valabil.
ДЕЙСТВОВАТЬ, подействовать

a acţiona; ~ на нервы a acţiona asupra nervilor.

ДЕЙСТВУЮЩ//ИЙ
ДЕКАБРЬ

: ~ закон lege în vigoare; ~ая армия armată activă; ~ее лицо театр . personaj.
м.

decembrie.

ДЕКАБРЬСКИЙ

din decembrie, de decembrie.

ДЕЛ//АТЬ, сделать

(вн .) a face; (изготовлять, производить ) a produce, a fabrica; ~ полезное дело a face un lucru folositor; ~ ошибки a
comite greşeli; ~ выводы a trage concluzii; ~ предложение 1) a face o propunere; 2) a cere în căsătorie; ~ вид, что... a
se (pre)face, a avea aerul că...; ~ честь кому-л. 1) (оказать уважение ) a onora pe cineva; 2) (являться заслугой ) a-i
face cinste cuiva; ~ нечего n-ai ce face; от нечего ~ neavînd ce face. ~АТЬСЯ, сделаться 1. (становиться ) a se face,
a deveni; погода ~ается хуже timpul se înrăutăţeşte;

ДЕЛЕЖ

м. разг .

2. (происходить ) a se petrece, a se întîmpla, a avea loc; что там ~ается? ce se petrece acolo?; что с ним ~ается? ce-i
cu el?
împărţeală, împărţire; partaj.

ДЕЛЕНИ//Е

с.

1. împărţire; diviziune; divizare; административное ~ diviziune, împărţire administrativă;
2. (на шкале ) diviziune, gradaţie; наносить ~я a grada;
3. биол . segmentare.

ДЕЛЕЦ

м.

om de afaceri; afacerist; traficant.

ДЕЛИМ//ОЕ

с. мат .

deîmpărţit. ~ОСТЬ ж. divizibilitate. ~ЫЙ divizibil.

ДЕЛИТЕЛЬ

м.

divizor, împărţitor; общий наибольший ~ cel mai mare divizor comun.

ДЕЛИТЬ(СЯ)

несов .

ДЕЛ//О

с.

a (se) împărţi, a (se) diviza; ~ что-л. на три части a (se) împărţi ceva în trei părţi; делить с кем-л. и радость и горе a
împărţi cu cineva şi bucuria şi amarul; ~ся на... a se împărţi, a se diviza la... (или în...); ~ся впечатлениями a-şi
împărtăşi impresiile.
1. lucru, treabă, îndeletnicire, ocupaţie; afacere; у меня много дел am multe treburi; за ~ ! la lucru!, la muncă!;
хозяйственные ~а treburi gospodăreşti; сидеть без ~а 1) a şedea degeaba; 2) a nu avea de lucru; по ~у cu treburi; ~
привычки chestie de deprindere; как ваши ~а? cum vă merg treburile?;
2. faptă, acţiune; act; и на словах и на ~е atît în vorbă, cît şi în faptă; доброе ~ faptă bună;
3.: военное ~ artă militară; столярное ~ tîmplărie; слесарное ~ lăcătuşărie; токарное ~ strungărie;
4. cauză; ~ мира cauza păcii; правое ~ cauză dreaptă; ~ чести chestiune de onoare;
5. dosar; личное ~ dosar personal;
6. юр. proces; уголовное ~ proces penal; ◊ в чем ~? ce s-a întîmplat?; это (совсем) другое ~! asta-i (cu totul) altceva!;
какое мне ~ ce mă priveşte (pe mine); в самом ~е 1) în realitate, de fapt; 2) într-adevăr, cu adevărat; ~ за вами totul
depinde de dumneata; на ~е în faptă; în practică; на самом ~е în realitate, de fapt; первым ~ом mai întîi de toate, întîi
şi întîi; то и ~ întruna, tot timpul; ~ идёт как по маслу lucrul merge strună; вот это ~! aşa mai înţeleg şi eu!; вот в чем
~ iată despre ce-i vorba.

ДЕЛОВИТ//ОСТЬ
ДЕЛОВ//ОЙ

ж.

spirit întreprinzător. ~ЫЙ întreprinzător, activ; de ispravă.
1. de lucru, de muncă, de afaceri, de acţiune; (о человеке ) dibaci, priceput în treburi; energic; ~ые связи relaţii de
afaceri; ~ые качества calităţi profesionale; ~ая обстановка atmosferă de lucru; ~ые круги cercuri de afaceri;

2. (касающийся существа ) realist, practic; ~ая критика critică constructivă; ~ подход atitudine practică.
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

с.

(ţinerea actelor de) secretariat; lucrări de secretariat.

ДЕЛЯЧЕ//СКИЙ

: ~ подход см. делячество. ~СТВО с. afacerism; utilitarism; mercantilism; practicism îngust.

ДЕНЕЖН//ЫЙ

1. monetar, bănesc, de bani; книжн . pecuniar; ~ая сумма sumă de bani; ~ые расходы cheltuieli băneşti; ~ое
обращение circulaţia banilor; ~ знак semn monetar;
2. bogat, avut; gros la pungă.

ДЕННО

: ~ и нощно zi şi noapte.

ДЕНЬ

м.

zi, ziuă; праздничный ~ zi de sărbătoare; ~ рождения ziua naşterii; по сей ~ pînă în ziua de azi; с каждым днем cu
fiece zi; ~ за днем, изо дня в ~ zi de zi, zi cu zi; на днях 1) (недавно ) dăunăzi; recent; 2) (скоро ) zilele acestea; în
curînd; в один прекрасный ~ într-o bună zi; не по дням, а по часам văzînd cu ochii; среди бела дня ziua în amiaza
mare; добрый ~! bună ziua!.

ДЕНЬГИ

мн .

bani; parale; мелкие ~ mărunţiş, mărunt, bani mărunţi.

ДЕНЬСКОЙ

: день-~ toată ziua; cît îi ziulica de mare.

ДЕРГАТЬ, дернуть

1. a smuci, a smulge;
2. a hărţui; a sîcîi; a necăji.

ДЕРЕВЕНСКИЙ

de la ţară, rural, rustic, sătesc; ~ житель sătean.

ДЕРЕВНЯ

ж.

sat.

ДЕРЕВО

с.

arbore, copac, (фруктовое ) pom; (материал ) lemn.

ДЕРЕВООБДЕЛОЧН//ИК

м.

lemnar, tîmplar. ~ЫЙ 1. de prelucrare a lemnului;
2. de lemnărie, de tîmplărie.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩ//ИЙ

de prelucrare a lemnului; ~ая промышленность industria lemnului.

ДЕРЕВЯННЫЙ

1. de ( или din) lemn;
2. перен . lipsit de expresie.

ДЕРЖАВ//А

ж.

putere; stat; великие ~ы marile puteri.

ДЕРЖАТЕЛЬ

м.

1. (владелец ) deţinător, posesor;

ДЕРЖАТЬ(СЯ)

несов .

ДЕРЗ//АНИЕ

с.

2. тех. suport, susţinător.
a (se) ţine; ~ что-л. в руках a ţine ceva în mîini; ~ слово a se ţine de cuvînt; ~ речь a ţine o cuvîntare; ~ экзамен a
susţine un examen; ~ пари a paria, a pune rămăşag; ~ себя в руках a se stăpîni; ~ под контролем a ţine sub control; ~
ухо востро a fi cu ochii în patru; ~ся руками за перила a se ţine cu mîinile de balustradă; ~ся просто a se comporta (a
1. cutezanţă; bărbăţie;
2. îndrăzneală. ~АТЬ, дерзнуть 1. a cuteza;
2. a îndrăzni.
1. (грубый, вызывающий ) obraznic, neobrăzat; impertinent; ostentativ;

ДЕРЗКИЙ

2. (смелый ) curajos, neînfricat, cutezător, temerar.
1. obrăznicie, neobrăzare, impertinenţă; insolenţă;

ДЕРЗОСТЬ

ж.

ДЕРН

м.

gazon.

ДЕСНА

ж.

gingie.

2. (смелость ) îndrăzneală; cutezanţă, temeritate.

ДЕСЯТИБОРЬЕ

с. спорт

decatlon.

ДЕСЯТИКЛАССНИК

м.

elev din clasa a zecea.

ДЕСЯТИЛЕТ//ИЕ

с.

1. (срок ) deceniu, zece ani;
2. (годовщина ) aniversarea a zecea. ~КА ист. ж. şcoală medie, şcoală de zece ani.

ДЕСЯТКА

ж.

1. (цифра ) zece.
2. разг . в картах , спорт decar.

ДЕСЯТ//ОК

м.

1. zece; ~ яиц zece ouă;
2. мн . zeci; ~ки километров zeci de kilometri; он не из робкого ~ка nu-i (el) din cei fricoşi.

ДЕСЯТ//ЫЙ
ДЕТВОРА

al zecelea; (страница, номер, дата ) zece. ~Ь zece.

ДЕТИ

ж.
собир. copii, copilărime.
разг .
мн .
copii.

ДЕТИЩЕ

с.

1. уст . copii;

ДЕТСАД

м.

grădiniţă de copii.

2. перен . creaţie, operă; vlăstar.
1. de copil, de copii; pentru copii; ~ие игры jocuri de copii; ~ие годы ani de copilărie; ~ая книга carte pentru copii; ~
почерк scris de copil;
2. перен . (ребяческий ) copilăresc, copilăros, pueril, naiv; ~ие рассуждения raţionamente puerile.

ДЕТСК//ИЙ

ДЕТСТВО

с.

ДЕШЕВ//ЕТЬ, подешеветь
ДЕШЕВ//О, ~ЫЙ

copilărie; ◊ впасть в ~ a ajunge în mintea copiilor.
a se ieftini. ~ИЗНА ж. ieftinătate; preţuri scăzute.
ieftin; ◊ ~ отделаться a scăpa ieftin.
faptă; acţiune; act.

ДЕЯНИЕ

с.

ДЕЯТЕЛЬ

м.

ДИВИТЬ(СЯ)

несов .

activist, militant; fruntaş; ~искусства maestru al artei; ~ науки om de ştiinţă; государственный ~ om de stat;
общественный ~ fruntaş al vieţii publice; литературный ~ om de litere. ~НОСТЬ ж. activitate. ~НЫЙ activ;
принимать ~ное участие в чем-л. a lua parte activă la ceva.
(дт. ) a (se) mira, a (se) minuna.

ДИВ//О

с.

minune; ~у даешься te minunezi (nu alta); на ~ de minune.

ДИКАРЬ

м.

sălbatic.

ДИВНЫЙ

uimitor, admirabil, minunat, încîntător.

1. sălbatic; ~ие племена triburi sălbatice; ~ие нравы moravuri barbare;

ДИК//ИЙ

2. разг . grozav, straşnic; ~ая боль durere straşnică;
3. absurd; straniu, stupid, bizar; ~ая мысль idee monstruoas ă.
ДИКОВИН//(К)А

ж. разг .

ДИКОРАСТУЩИЙ

bot .

ciudăţenie; raritate, minunăţie; ◊ быть в ~ (к)у a fi o raritate; a fi neobişnuit; a stîrni uimire. ~НЫЙ neobişnuit, straniu,
bizar, ciudat, uimitor.
sălbatic.

ДИКОСТЬ

ж.

1. sălbăticie, barbarie;
2. разг . (нелепость ) absurditate, stupiditate.

ДИКТАНТ

м.

dictare.

ДИКТОР

м.

crainic.

ДИПЛОМ

м.

diplomă; ~ с отличием diplomă cu menţiune.

ДИСПЕТЧЕР

м.

dispecer. ~СКАЯ ж. dispecerat, birou ( или oficiu) de dispeceri. ~СКИЙ 1. de dispecer;
2. de dispecerat.

ДИТЯ

с.

ДИЧАТЬ, одичать

copil; copilaş; prunc.
a (se) sălbătici.

ДИЧЬ

ж. тк . ед .

1. собир. (животные и птицы ) vînat;

ДЛИНА

ж.

2. разг . (чепуха ) absurdităţi, gogoşi; nonsens; ◊ пороть ~ a îndruga verzi şi uscate.
lungime.

ДЛИННЫЙ
ДЛИТЕЛЬН//ОСТЬ
ДЛИТЬСЯ, продлиться

lung.
ж.

durată. ~ЫЙ de lungă durată; lung; îndelungat.
a dura, a dăinui, a se prelungi; a ţine.

ДЛЯ
ДНЕВНИК

pentru, de; ящик ~ писем cutie de scrisori; ~ детей pentru copii; ~ того, чтобы (pentru) ca să; pentru a; spre a.
м.

1. jurnal; ~ путешествий jurnal de călătorie;
2. (ученический ) carnet de note, agenda elevului.
1. de zi; ~ая смена tură/schimb de zi; ~ое кино cinematograf de zi;

ДНЕВН//ОЙ

2. (приходящийся на один день ) zilnic; de o zi; diurn; ~ заработок salariu zilnic.
ДНЕМ
ДНИЩЕ

ziua; în cursul/timpul zilei.
с.

fund (de butoi ş.a.).

ДНО

с.

fund; ~ моря fundul mării.

ДО

предлог

1. pînă la; pînă; проводить кого-л. до угла a conduce pe cineva pînă la colţ; до последней минуты pînă în ultima
clipă; до последней капли pînă la ultima picătură;
2. înainte de; до войны înainte de război;

ДОБАВКА

ж. разг .

ДОБАВЛЕНИЕ

с.

3. aproximativ; circa; aproape; cam; la; до пяти тысяч зрителей aproape cinci mii de spectatori. ◊ до тех пор, пока...
at`t timp c`t; pînă cînd...; до сих пор pînă aici; до свидания! la revedere!
adaos, supliment; spor; adiţie.
1. (действие ) adăugare;

ДОБАВЛЯТЬ, добавить

2. (то, что добавляется ) adaos; supliment; ◊ в ~ ко всему la (toate) cele spuse; pe deasupra.
(вн .) a adăuga.

ДОБАВОЧНЫЙ

adăugător, suplimentar; adiţional.

ДОБЕГАТЬ, добежать

(до рд. ) a ajunge undeva fugind.

ДОБЕЛА

1. pînă la alb; curat lună;
2. тех. : раскаленный ~ încălzit pînă la incandescenţă.
(вн .) 1. a da gata, a zdrobi (definitiv);

ДОБИВАТЬ, добить

2. (разбивать ) a sparge, a sfărîma de tot (o farfurie ş.a.).
ДОБИВАТЬСЯ, добиться

(рд. ) a obţine, a dobîndi; a reuşi, a izbuti.

ДОБИРА//ТЬСЯ, добраться

(до рд. ) a ajunge, a răzbi; мы долго ~лись до дому am ajuns cu greu acasă.

ДОБЛЕСТН//ЫЙ
ДОБЛЕСТЬ

glorios; vitejesc, eroic; ~ подвиг faptă vitejească; ~ые войска armatele glorioase.
ж.

vitejie; eroism; трудовая ~ vitejie în muncă.
1. a deveni mai bun, a se face mai bun; a se îmbuna;

ДОБРЕТЬ, подобреть

2. сов . раздобреть a se îngrăşa.
ДОБР//О I

с.

1. bine; делать ~ a face un bine;

ДОБРО II

нареч.

2. разг . (имущество, пожитки ) avut, bun; народное ~ avutul naţional; ◊ это не к ~у nu-i a bine.
bine; ~ бы... bine ar fi dacă...; ~ пожаловать! bine aţi venit!; ~! bine!, bun!, fie!

ДОБРОВОЛЕЦ

м.

voluntar.

ж.

virtute. ~ЫЙ virtuos.

ДОБРОВОЛЬН//О, ~ЫЙ
ДОБРОДЕТЕЛЬ

voluntar, benevol; ~ое общество asociaţie benevolă; на ~ых началах benevol, pe baza liberului consimţămînt.

ДОБРОДУШ//ИЕ

с.

fire blajină, blîndeţe, bunătate. ~НЫЙ blajin; bun la inimă; blînd; bun.

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ

м .,

~НЫЙ binevoitor. ~СТВО с. bunăvoinţă.

ДОБРОКАЧЕСТВЕНН//ОСТЬ

ж.

bună calitate. ~ЫЙ 1. de calitate bună; calitativ;

ДОБРОСЕРДЕЧ//ИЕ с., ~НОСТЬ

ж.

cordialitate; blîndeţe. ~НЫЙ cordial; bun la inimă; blînd, bun.

ДОБРОСОВЕСТН//ОСТЬ

ж.

conştiinciozitate. ~ЫЙ conştiincios.

ДОБРОТА

ж.

bunătate.

ДОБРОТН//ОСТЬ

ж.

bună calitate. ~ЫЙ de calitate bună; durabil; trainic.

2. мед . benign.

ДОБРОСОСЕДСК//ИЙ

de bună vecinătate; ~ие отношения relaţii de bună vecinătate.

ДОБР//ЫЙ

1. bun; ~ человек om bun; ~ая половина mai bine de (o) jumătate; в ~ час! într-un ceas bun!; всего ~ого! (toate) cele
bune!, numai bine!; ~ое утро! bună dimineaţa!; ~ вечер! bună seara!; ~ день! bună ziua!; ~ой ночи! noapte bună!
(вн .) 1. a obţine, a dobîndi; a procura, a căpăta; ~ сведения a obţine informaţii;

ДОБЫВ//АТЬ, добыть

2. (извлекать ) a extrage. ~АЮЩИЙ: ~ающая промышленность industria extractivă.
ДОБЫЧА

ж.

1. dobîndire, obţinere; (угля и т. п. тж. ) extragere;
2. (добытое из недр земли ) producţie;
3. (захваченное ) captură!; trofeu;
4. (хищника ) pradă;
5. (охотника ) vînat.

ДОВЕРЕНН//ОСТЬ

ж.

1. procură; по ~ости prin procură;
2. уст . încredere. ~ЫЙ прил. 1. împuternicit, însărcinat, delegat. ~ое лицо persoană de încredere;
2. в знач. сущ. м. împuternicit, mandatar, delegat.

ДОВЕРИЕ

с.

încredere; питать ~ к кому-л. a avea încredere în cineva.

ж.

credulitate. ~ЫЙ credul, încrezător.

ДОВЕРХУ
ДОВЕРЧИВ//ОСТЬ

cu vîrf, pînă sus; полный ~ plin cu vîrf.
1. тк . несов . (дт., верить ) a crede în; a avea încredere (în);

ДОВЕРЯТЬ, доверить

2. (вн. дт.; поручать ) a însărcina, a împuternici, a delega. ~СЯ, доверяться (дт. ) a se încrede.
ДОВЕСОК

м.

adaos (la cîntar).

ДОВОД

м.

dovadă, argument, probă; приводить ~ы в пользу (против) кого-л., чего-л. a aduce argumente, dovezi în favoarea
(împotriva) cuiva, a ceva; веский ~ argument solid; ~ы за и против argumente pro şi contra.
(вн .) 1. a conduce, a însoţi (pînă la); ~ кого-л. до угла a conduce pe cineva pînă la colţ;

ДОВОДИТЬ, довести

2. a (a)duce (la), a face să...; ~ до совершенства a aduce la desăvîrşire; ~ до конца a duce pînă la capăt; ~ до абсурда
a reduce la absurd; ~ до беды a aduce la nenorocire; ~ до слез a face să plîngă; ~ до отчаяния a aduce la disperare;
4. (сообщать, передавать ) a comunica, a transmite; a aduce; ~ до сведения a aduce la cunoştinţă. ~СЯ, довестись
1. (безл. + инф. ) разг .: мне не довелось там бывать n-am avut ocazia să fiu pe acolo;
2. тк . несов . (дт.; о родстве ) a-i fi rudă; он доводится мне братом îmi este frate.
ДОВОЕННЫЙ

de pînă la război, antebelic.
1. нареч. (достаточно ) destul, îndeajuns; suficient;

ДОВОЛЬН//О

2. нареч. destul de...; ~ далеко destul de departe. ~ЫЙ mulţumit, satisfăcut.
ДОВОЛЬСТВО

с.

ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ

несов .

1. plăcere, mulţumire, satisfacţie;
2. разг . (достаток ) îndestulare, belşug.
1. (тв. удовлетворяться ) a se mulţumi cu...; a se limita la...;
2. воен . a se aproviziona.

ДОГАД//КА
ДОГАДЫВАТЬСЯ, догадаться

presupunere, bănuială; conjectură. ~ЛИВОСТЬ ж. pricepere, perspicacitate; isteţime, agerime, pătrundere, sagacitate.
~ЛИВЫЙ priceput, perspicace; isteţ, ager, sagace, pătrunzător.
a ghici, a bănui, a presupune; a se pricepe.

ДОГОВАРИВАТЬ, договорить

1. a spune pînă la capăt, a-şi termina vorba;

ж.

2. (вносить ясность ) a lămuri, a clarifica. ~СЯ, договориться 1. (с тв. о пр. ) a se înţelege, a conveni; a se învoi; a
se ajunge;
2. (вести переговоры ) a duce tratative, a negocia;

ДОГОВОР

м. мн .

ДОГОВОРЕННОСТ//Ь

ж.

3. (до рд. ) a termina prin a spune; он договорился до отрицания всяких принципов (el) a terminat prin a nega orice
principii.
договора и договоры contract; (между государствами ) tratat, pact; ~ о ненападении tratat de neagresiune;
трудовой ~ contract de muncă; мирный ~ tratat de pace.
înţelegere, acord; достигнуть ~и a ajunge la înţelegere.

ДОГОВОРН//ЫЙ

contractual; de (или din) contract; de (или din) tratat; на ~ых началах pe baze contractuale.

ДОГОНЯТЬ, догнать

(вн .) a ajunge (din urmă), a prinde (din urmă); догнать и перегнать a ajunge şi a întrece.

ДОДЕЛЫВАТЬ, доделать

(вн .) a termina, a finisa.

ДОДУМАТЬСЯ

сов .

(до рд. ) a-l ajunge mintea (или capul) pe cineva; я не смог ~ nu m-a ajuns mintea (или capul).

ДОЖДАТЬСЯ

сов .

(рд. ) a aştepta pînă ce (pînă la, pînă cînd).

м .,

ДОЖДИЧЕК м. ploiţă; ploicică; ◊ после дождичка в четверг la paştele calului; la sfîntul aşteaptă.
ploios; ~ая погода vreme ploioasă, timp ploios.

м.

ploaie; проливной ~ ploaie torenţială; идет ~ plouă; в ~, под дождем pe ploaie; моросящий ~ burniţă, ploaie
ciobănească; моросит ~ burează; ~ искр ploaie de scîntei.
a trăi pînă la; дожить до глубокой старости a trăi pînă la adînci bătrîneţe; ~ свою жизнь a-şi trăi viaţa; a-şi trăi traiul.

ДОЖДЕВ//ОЙ
ДОЖДИК

de ploaie, pluvial; ~ая вода apă de ploaie.

ДОЖДЛИВ//ЫЙ
ДОЖДЬ
ДОЖИВАТЬ, дожить
ДОЗРЕВАТЬ, дозреть
ДОИГРАТЬСЯ

a se coace, a se maturiza.
сов .

1. a se juca pînă la...;
2. перен . a da de bucluc, a da de dracu, a o păţi (jucîndu-se cu focul, purtîndu-se urît etc.).

ДОИЛЬН//ЫЙ
ДОИСКАТЬСЯ

: ~ аппарат, ~ая машина aparat de muls.
сов .

(рд. ) разг . 1. (найти, отыскать ) a găşi, a da de...;
2. (разузнать о чем-л. ) a afla, a descoperi.

ДОИТЬ, подоить

a mulge.

ДОИТЬСЯ, подоиться
ДОЙКА

a da lapte.
ж.

muls, mulsoare, mulgere.

ДОЙНАЯ

: ~ корова 1) vacă cu lapte; vacă mulgătoare;

ДОКАЗАТЕЛЬН//ЫЙ

doveditor, probant. ~СТВО с. dovadă, probă, demonstraţie.

ДОКАЗЫВАТЬ, доказать

a dovedi, a proba; a da dovadă, a demonstra.

2. перен . vacă (bună) de muls; izvor nesecat de cîştig.

ДОКАТИТЬСЯ

сов .

(до рд. ) 1. a se rostogoli (pînă la);
2. разг . (опуститься ) a decădea pînă la, a ajunge la...; a degrada;
3. (о звуках ). a ajunge pînă la...

ДОКЛАД

м.

1. referat; сделать ~ a face un referat; отчетный ~ raport (de activitate);
2. (официальное сообщение руководителю ) raport. ~НОЙ: ~ная записка raport, memoriu. ~ЧИК м. referent;
raportor.
1.
(вн., о пр.; сообщать ) a raporta, a face un raport;

ДОКЛАДЫВАТЬ, доложить

2. (о пр.; о посетителе ) a anunţa (pe vizitatorii veniţi la un şef).
ДОКОНАТЬ

сов .

ДОКРАСНА
ДОЛБИТЬ

(вн .) разг . a da gata; a-i veni de hac.
pînă la roşu.

несов .

1. (вн .) a dăltui, a scobi; a găuri;
2. (вн.; ударять ) a bate, a ciocăni; a lovi;
3. (вн. дт. ) разг . (повторять ) a toca la cap, a bate la cap; a pisălogi, a cicăli;
4. разг . a învăţa pe de rost; a toci.

ДОЛГ

ДОЛГ//ИЙ

м.

1. тк . ед . (обязанность ) datorie; îndatorire; ~ перед родиной datorie faţă de patrie; воинский ~ datorie ostăşească;
считать своим ~ом a socoti de datoria sa; по ~у службы în interes de serviciu; отдать последний ~ a da ultimele
onoruri (unui defunct);
2. datorie; дать в ~ a da pe datorie; погасить ~ a achita o datorie; ◊ быть в ~у перед кем-л. a rămîne îndatorat faţă de
cineva.
îndelungat, lung, de lungă durată; после ~ой разлуки după o despărţire îndelungată; ~ путь cale lungă; ◊ откладывать
в ~ ящик a amîna pînă la sfîntul-aşteaptă. ~О mult (timp), îndelung.

ДОЛГОВЕЧН//ОСТЬ

ж.

longevitate; (прочность ) durabilitate, trăinicie. ~ЫЙ de lungă durată, îndelung; (прочный ) durabil, trainic.

ДОЛГОЛЕТ//ИЕ

с.

longevitate. ~НИЙ îndelungat, de mulţi ani.

ДОЛГОНОСИК

м. зоол.

gărgăriţă.

ДОЛГОЖДАННЫЙ

mult aşteptat, mult dorit.

ДОЛГОСРОЧН//ЫЙ

pe termen lung; ~ая ссуда împrumut pe termen lung.

ДОЛГОТА

ж.

1. durată, lungime; ~ дня durata zilei;

ДОЛЖНИК

м.

debitor; datornic.

ДОЛЖНОСТЬ

ж.

post; funcţie.

ДОЛЖН//ЫЙ

прил.

1. cuvenit; с ~ым вниманием cu atenţia cuvenită;
2. в знач. сущ. с. ceea ce merită cineva; ceea ce se cuvine, cele cuvenite; воздавать кому-л. ~ое a recunoaşte ceea ce
merită cineva.
vale, vîlcea.

2. геогр . longitudine.
ДОЛЖНОСТН//ОЙ

: ~ое лицо persoană oficială.

ДОЛИНА

ж.

ДОЛОЙ

разг .

jos; с глаз ~! piei din ochii mei!; ~ войну! jos războiul!

ДОЛОТО

с.

daltă.

ДОЛЬКА

ж.

~ чеснока căţel de usturoi; ~ апельсина felioară de portocală.

ДОЛ//Я

ж.

1. (часть ) parte; porţiune; эк. cotă; львиная ~ partea leului; ~ участия cotă de participare;
2. (судьба ) soartă, destin.

ДОМ

м.

ДОМА
ДОМАШН//ИЕ

мн .

casă; жилой ~ casă de locuit; в родном ~е în casa părintească; она ведет весь ~ ea duce toată gospodăria; родильный
~ maternitate, casă de naştere; ~ отдыха casă de odihnă; ~ народного творчества casă de creaţie populară; ◊ на ~ la
domiciliu; acasă; уроки на ~у lecţii particulare.
acasă; ◊ будьте как ~ fiţi ca acasă; у него не все ~ îi lipseşte o doagă.
căsenii, cei de acasă, ai casei. ~ИЙ 1. de acasă; ~ий адрес adresa de acasă; ~ий телефон telefonul de acasă;
2. de casă; ~ие туфли pantofi de casă; ~ий хлеб pîine de casă;
3. casnic; ~ие дела treburi casnice;
4. domestic, de casă; ~яя птица собир. păsări de casă; orătănii.

ДОМНА

ж. тех.

furnal, cuptor înalt.

ДОМОВЛАДЕЛЕЦ

м.

proprietar de casă/de imobil.

ДОМОВОДСТВ//О

с.

menaj; gospodărie; курсы ~а cursuri de menaj.

с.

ДОМОЙ

stăruinţă, insistenţă supărătoare; cerere insistentă. ~ТЬСЯ несов . (рд. ) a stărui, a cere cu prea multă insistenţă; a sîcîi,
a pisălogi.
acasă; ему пора ~ e timpul să plece acasă.

ДОМОРОЩЕНН//ЫЙ,

1. crescut, cultivat în gospodărie proprie;

ДОМОВ//ЫЙ
ДОМОГА//ТЕЛЬСТВО

de casă; de imobil; ~ая книга carte de imobil.

2. ирон . primitiv; rudimentar; ~ая музыка muzică primitivă; ~ поэт poet de salon; poetastru, poetard.
ДОМОЧАДЦЫ

мн .

casnicii, căsenii, ai casei.

ДОМРАБОТНИЦА

ж.

servitoare în casă; fată în casă.

ДОМЫСЕЛ

м.

1. presupunere, supoziţie; prepus; bănuială.
2. născocire, scornitură.

ДОНАШИВАТЬ, доносить

(вн .) 1. (одежду ) a purta pînă se rupe; a uza complet;

ДОНЕЛЬЗЯ

peste măsură, extrem de; pînă la refuz.

2. (ребенка ) a naşte la termen. ~СЯ, доноситься a se uza, a se rupe, a se jerpeli.
ДОНЕСЕНИЕ

с.

raport, informaţie, comunicare.

ДОНИЗУ
ДОНОС

pînă jos; сверху ~ de sus pînă jos.
м.

denunţ; pîră.
1. (о пр.; сообщать ) a raporta;

ДОНОСИТЬ, донести

2. (на вн.; делать донос ) a denunţa; a pîrî.
ДОНОСИТЬСЯ, доносить
ДОНОСЧ//ИК

(о звуках и т. п. ) a ajunge pînă la, a se auzi pînă la...
м .,

~ИЦА ж. denunţător; pîrîtor; denunţătoare; pîrîtoare.

ж.

plată suplimentară; supliment de plată. ~НОЙ: ~ное письмо scrisoare netimbrată.

ДОПОДЛИНН//О

разг .

precis; sigur; мне ~ известно ştiu precis. ~ЫЙ разг . autentic, veritabil.

ДОПОЛНЕНИЕ

с.

1. adaos; completare; (приложение ) supliment;

ДОНЫНЕ
ДОПЛАТ//А

pînă azi, pînă în zilele noastre, pînă în prezent.

ДОПЛАЧИВАТЬ, доплатить

a plăti suplimentar, a plăti restul, a plăti diferenţa.

2. грамм. complement.
ДОПОЛНИТЕЛЬН//О, ~ЫЙ

suplimentar, adăugător.

ДОПОЛНЯТЬ, дополнить

(вн .) a completa, a adăuga.

ДОПОТОПНЫЙ

învechit, demodat, perimat; antediluvian.

ДОПРАШИВАТЬ, допросить

(вн .) a interoga, a întreba, a audia; ~ свидетеля a interoga un martor.

ДОПРИЗЫВН//ИК

м.

~ЫЙ premilitar.

ДОПРОС

м.

interogatoriu; interogare, audiere; ~ свидетеля interogarea unui martor.

ДОПРОСИТЬСЯ
ДОПУСК

(рд.; рд. + инф. ) разг . a obţine prin rugăminţi insistente.
м.

1. intrare liberă; acces;
2. admitere;
3. тех. toleranţă.

ДОПУСКАТЬ, допустить

1. (вн. до рд.; вн. к дт. ) a admite, a permite, a îngădui; (терпеть ) a tolera; a da voie; a lăsa; ~ кого-л. к экзаменам
a admite pe cineva la examene;
2. (вн.; предполагать ) a presupune, a admite; допустим, что... să zicem, că...; să admitem că...; ~ ошибку a comite o
greşeală.
(вн .) 1. a termina lucrul;

ДОРАБАТЫВАТЬ, доработать

2. a lucra pînă la;
3. a finisa; a definitiva.
ДОРОГ//А

ж.

1. drum, cale; шоссейная ~ şosea; проселочная ~ drum de ţară; железная ~ cale ferată; грунтовая ~ drum de care,
drum nepietruit; торная ~ drum bătut (bătătorit); отправиться в ~у a porni (a purcede) la drum; свернуть с ~и a se
abate din cale; дать (уступать) ~у кому-л. a se da din calea cuiva; идти своей ~ой a-şi vedea de drum; проложить
кому-л. ~у a deschide cuiva calea; ~у! faceţi loc!, la o parte!, fereşte!, feriţi!; пробить себе ~у a-şi croi drum în viaţă;
быть на хорошей ~е a fi pe calea cea bună;
2. (место прохода или проезда ) trecere, drum;
3. (путешествие ) drum, călătorie; в ~е pe drum; в ~у la drum; ◊ туда ему и ~ ! aşa-i trebuie!; скатертью ~ călătorie
sprîncenată; cale bătută!
scump; ~ заплатить a plăti scump.

ДОРОГО
ДОРОГОВИЗНА

ж.

ДОРОГОЙ

scumpete.
1. прил. scump, costisitor; preţios; по ~ цене la un preţ scump;
2. drag, iubit, scump; ~ друг prieten scump/drag; (в обращение ) dragă prietene.

ДОРОГОСТОЯЩИЙ

costisitor.

ДОРОДНЫЙ

corpolent; trupeş.

ДОРОЖАТЬ, вздорожать
ДОРОЖИТЬ

a se scumpi.
несов .

(тв .) a ţine mult la, a preţui; (беречь ) a cruţa.

ДОРОЖКА

ж.

1. drumuşor, drumuleţ, cărare, cărăruşă;
2. спорт pistă, culuar;
3. (половик ) preş; ţol.

ДОРОЖНЫЙ

de drum; (для путешествия ) de călătorie; ~ костюм costum de călătorie.

ДОСАД//А

ж.

ДОСАДОВАТЬ

несов .

ДОСАЖДАТЬ, досадить
ДОСК//А

ciudă, necaz, supărare; какая ~! ce păcat!; с ~ы de ciudă; de necaz. ~НО в знач. сказ. безл. e regretabil; e păcat.
~НЫЙ regretabil; neplăcut, supărător; ~ный случай caz regretabil.
(на кого-л.; что-л. ) a fi supărat pe; a fi necăjit, a avea necaz pe...
(дт. ) a sîcîi, a pisa, a cicăli, a pisălogi; a necăji.

ж.

1. scîndură; половые ~и scînduri de podea;
2.: классная ~ tablă; шахматная ~ tablă de şah; ◊ до гробовой ~и pînă la mormînt.
1. amănunţit; detaliat; temeinic, fundamental.

ДОСКОНАЛЬН//О, ~ЫЙ
ДОСЛОВН//О, ~ЫЙ

literal; нареч . literalmente; textual, cuvînt cu cuvînt.

ДОСЛУЖИТЬСЯ

сов .

(до рд. ) a avansa pînă la gradul de...

ДОСМОТР

м.

1. control, verificare, examinare;
2. supraveghere.

ДОСРОЧН//О, ~ЫЙ

înainte de termen; anticipat.
1. (до рд. ) a ajunge pînă la; он достает рукой до потолка (el) ajunge cu mîna pînă la tavan;

ДОСТАВАТЬ, достать

2. (вн. из, с рд.; брать, извлекать что-л. ) a lua, a scoate;
3. (вн., рд.; приобретать, получать ) a procura, a dobîndi, a obţine; a face rost de...; a găsi, a căpăta;
4. чего-л. (хватать ) a fi de ajuns, a fi destul, a fi suficient, a ajunge; ~СЯ, достаться (дт. ) 1. (поступать в чью-л.
собственность ) a reveni, a căpăta, a primi; a moşteni; ~ся по наследству a reveni prin moştenire;
2. безл. разг . (о наказании ) a o păţi; a mînca bătaie; a o încasa.
ДОСТАВ//КА

ж.

ДОСТАВЛЯТЬ, доставить

ДОСТАТ//ОК

м.

ДОСТАТОЧН//О, ~ЫЙ

aducere, transport; (товаров ) livrare; (почты ) distribuire; ~ на дом livrare la domiciliu; уплатить за ~ку a plăti
pentru transport.
(вн .) 1. a aduce; (товары ) a livra; ~ что-л. на дом a livra la domiciliu; ~ кого-л. домой на машине al duce pe cineva
(acasă) cu masina; ~ сведения a aduce, a furniza informaţii;
2. (причинять ) a cauza, a pricinui; a căşuna; ~ неприятности a pricinui neplăceri; ◊ ~ возможность a da posibilitate.
îndestulare, bunăstare, belşug; жить в ~ке a duce o viaţă îndestulată.
suficient, destul.
(рд. ) 1. a ajunge (pînă) la...; a atinge, достигнуть совершеннолетия a ajunge la majorat;

ДОСТИГ//АТЬ, достигнуть, достичь

2. (успеха, цели и т.п. ) a obţine, a dobîndi; a realiza.
ДОСТИЖЕНИ//Е

с.

1. realizare; cucerire, succes, reuşită; ~я науки и техники realizările stiinţei şi tehnicii;
2. (действие ) atingere, ajungere;
3. спорт performanţă.

ДОСТИЖИМЫЙ

realizabil; (доступный ) accesibil.

ДОСТОВЕРН//О

cu certitudine; în mod sigur, cert; ~ известно se ştie cu certitudine. ~ОСТЬ ж. certitudine. ~ЫЙ autentic, veridic, cert,
sigur.
1. тк. ед . demnitate, destoinicie;

ДОСТОИНСТВ//О

с.

2. (хорошее качество ) merit, calitate, valoare; ~а и недостатки calităţi şi deficienţe;
3. valoare; ист. облигация ~ом в 20 рублей obligaţie în valoare de 20 de ruble.
ДОСТОЙН//О, ~ЫЙ

demn; destoinic.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬН//ОСТЬ

ж.

ДОСТОЯНИЕ

с. тк . ед .

loc, lucru demn de a fi văzut, curiozitate; осматривать ~ости города a vizita locurile de interes istoric şi cultural din
oraş. ~ЫЙ notabil, remarcabil, ~ый факт fapt notabil; ~ый случай caz remarcabil.
bun, avut, avuţie, patrimoniu; общественное ~ bun obştesc; народное ~ patrimoniu.

ДОСТУП

м.

acces; получить ~ a obţine acces.

ДОСТУПН//ОСТЬ

ж.

accesibilitate. ~ЫЙ accesibil; ~ая книга carte accesibilă.

ДОСУ//Г

м.

ДОСЫТА

răgaz, timp liber; в часы ~га în orele de răgaz; în orele libere; на ~ге în clipele de răgaz. ~ЖИЙ: ~жие домыслы
scornituri; ~жие толки vorbe goale, palavre; ~жие люди (nişte) pierde-vară.
de saţ; pe săturate; есть, наесться ~ a mînca pe săturate.

ДОТЛА

: сгореть ~ a arde pînă la temelie; разориться ~ a se ruina complet.

ДОТОШНЫЙ

migălos, meticulos; (пытливый ) curios, dornic de a şti.

ДОТРАГИВАТЬСЯ, дотронуться
ДОХА

(до рд. ) a atinge (uşor), a se atinge de...
ж.

şubă.
1. (о животном ) mort; pierit; zdohnit;

ДОХЛЫЙ

2. разг . prăpădit, slăbănog, slab; becisnic.
ДОХНУТЬ

несов .

a muri, a pieri, a zdohni, a crăpa.

ДОХНУТЬ

сов .

a sufla; a răsufla; a respira.

ДОХОД

м.

venit; государственный ~ venit de stat; чистый ~ venit net; валовой ~ venit global.

ДОХОД//ИТЬ, дойти
ДОХОДН//ОСТЬ

(до рд. ) a ajunge (pînă la); ~ до совершенства a atinge perfecţiunea (desăvîrşirea).
ж.

randament, rentabilitate. ~ЫЙ (о деле и т. п. ) rentabil; (о предприятии тж. ) lucrativ; (о статье бюджета ) de
venituri; (прибыльный ) profitabil.
1. (pînă la) curat; вымыть что-л. ~ a spăla ceva bine (curat)

ДОЧЬ

ж.

fiică.

ДОШКОЛЬН//ИК

м .,

~ЫЙ preşcolar.

ДОЧИСТА

2. перен . разг . cu totul, cu desăvîrşire.

ДОЩАТЫЙ

de (или din) scînduri.

ДОЯР м ., ~ка

ж.

mulgător, mulgătoare.

ДРАГОЦЕНН//ОСТЬ

ж.

1. bijuterie; giuvaier;

ДРАЗНИТЬ

несов .

(вн .) 1. (человека ) a tachina, a necăji; (собак ) a întărîta, a asmuţi, a zădărî;

ДРАКА

ж.

bătaie; încăierare.

ДРАНКА

ж.

şindrilă, draniţă.

2. мн . obiecte preţioase. ~ЫЙ preţios, de mare valoare, de mare preţ; ~ый камень piatră preţioasă, nestemată.
2. (возбуждать ) a aţîţa, a excita, a atîrna; ~ чей-л. аппетит a aţîţa pofta cuiva.

(вн .) 1. тк . несов . (рвать ) a rupe, a sfîrteca, a face ferfeniţă, a face bucăţi;

ДРАТЬ, выдрать

2. тк . несов . (отрывать, снимать ) a jupui; ~ шкуру a jupui de piele;
3. (сечь ) a bate, a da bătaie; ~ за уши a urechea; ~ за волосы a părui, a miţui.
ДРАТЬСЯ, подраться

1. a se bate;
2. тк . несов . (за вн .) a (se) lupta (pentru).

ДРЕВЕСИНА

ж. тк . ед .

ДРЕВЕСН//ЫЙ

(лесоматериалы ) lemn, material lemnos, cherestea.
lemnos; ~ая масса pastă lemnoasă.

ДРЕВКО

с.

băţ, prăjină; coadă; ~ копья prăjina suliţei.

ДРЕВНИЕ

мн .

anticii.

ДРЕВН//ИЙ

1. antic;
2. (очень старый ) străvechi, foarte vechi. ~ОСТЬ ж. 1. antichitate, vechime;
2. мн . antichităţi.

ДРЕМ//АТЬ

несов .

a moţăi, a dormita, a piroti. ~ОТА ж. aţipire, piroteală, moţăială, somnolenţă. ~ОТНЫЙ somnolent.

ДРЕМУЧИЙ

des, de nepătruns; ~ лес codru des; păduri seculare.

ДРОБ//ИТЬ, раздробить

(вн .) 1. (размельчать ) a sfărîma, a sparge, a fărîmiţa;
2. (делить ) a împărţi, a fracţiona, a diviza. ~ЛЕННЫЙ fărîmiţat.

ДРОБЬ

ж.

1. мат. fracţie; простая ~ fracţie ordinară;
2. собир. охот. alice (de vînătoare);
3.: барабанная ~ bătaia tobelor.

ДРОВА

мн .

ДРОВЯН//ОЙ

lemne (de foc), defoc.
de ( или cu) lemne; ~ склад depozit de lemne; ~ое отопление încălzire cu lemne.

ДРОГНУТЬ I, продрогнуть

(мёрзнуть ) a tremura, a dîrdîi de frig; a degera.

ДРОГНУТЬ II

сов .

ДРОЖА//ТЬ

несов .

ДРОЖЖИ

мн .

1. (вздрогнуть ) a tresări; a tresălta, a tremura;
2. (поколебаться ) a-şi pierde prezenţa de spirit; a da înapoi; a bate în retragere.
a tremura; ~ от холода a tremura de frig; ~ от страха a tremura de spaimă; ~ над каждой копейкой a tremura după
fiecare bănuţ; ~ за свою шкуру груб. a-şi păzi cojocul (pielea). ~ЩИЙ tremurător; ~щий голос glas tremurător.
drojdie; пивные ~ drojdie de bere.

ДРОЖЬ

ж.

tremur, tremurat; fior; с ~ю в голосе cu tremur în glas; его бросает в ~ îl trec fiorii.

ДРОЗД

м. зоол.

sturz; mierlă.

ДРОФА

ж. зоол.

dropie.

ДРУГ I

м.

prieten, amic; закадычный ~ prieten la cataramă.

ДРУГ II

: ~ ~а unul pe altul; ~ без ~а unul fără altul.
прил.

1. (не этот) altul; никто ~ как... nimeni altul decît...;

ДРУЖБА

ж.

3. в знач. сущ. ~ОЕ с. alta, altceva; ни то, ни ~е nici una, nici alta; ◊ ~ими словами cu alte cuvinte; это ~ое дело
asta-i altceva; с ~ стороны pe de altă parte; один лучше ~ого unul şi unul, unul ca unul.
prietenie; вековая ~ prietenie de veacuri.

ДРУЖЕЛЮБ//ИЕ

с.

prietenie, atitudine prietenoasă; amabilitate. ~НЫЙ prietenos, amical; amabil.

ДРУГ//ОЙ

2. (следующий ) al doilea, următorul; на ~ день a doua zi; в ~ раз altă dată;

ДРУЖЕСК//И

prieteneşte. ~ИЙ prietenos, prietenesc; amical; ~ий тон ton amical; ~ий привет salut prietenesc.

ДРУЖЕСТВЕНН//ЫЙ

prietenesc, prieten, amical; ~ые страны ţări prietene; ~ые связи legături de prietenie; ~ визит vizită de prietenie.
1. уст . drujină (oştirea cnejilor din vechea Rusie );

ДРУЖИН//А

ж.

ДРУЖИННИК

м.

1. ист. drujinic;

ДРУЖИТЬ

несов .

(с тв .) a fi prieten, a fi în relaţii de prietenie (cu).

ДРУЖИЩЕ

м. разг .

2. (отряд. группа ) detaşament, echipă; unitate; пожарная ~ echipă de pompieri.
2. membru al unei echipe (al unui detaşament etc.); reg . drujinar.
(в обращении ) prietene, frate; amice.
1. (в согласии ) în armonie, în bună înţelegere; жить ~ a trăi în bună înţelegere;

ДРУЖН//О

2. (одновременно ) cu toţii o dată, împreună; приниматься за дело ~ a se apuca cu toţii de lucru. ~ЫЙ 1. armonios,
unit; ~ая семья familie strîns unită; ~ыми усилиями cu eforturi unite;
2.: ~ая весна primăvară năvalnică.
ДРУЖОК

м.

prieten; amic, fîrtat, ortac.

ДРЫГАТЬ

несов .

(тв .) разг . a da din...; ~ ногами a da din picioare.

ДРЯБЛ//ОСТЬ

ж.

flaciditate; caracter flasc; ofilire, vestejire, vlăguire. ~ЫЙ flasc; ofilit, veşted; slăbit, vlăguit.

ДРЯЗГИ

мн . разг .

ciondăneli, ciorovăieli; zîzanie; neînţelegere.

ДРЯНН//ОЙ

разг .

rău, de nimic, parşiv, urît; prost; ~ая погода vreme urîtă; ~ человек om rău.

ДРЯНЬ

ж. разг .

1. собир. lucru de nimic, fleac;
2. (о человеке ) (om) ticălos, netrebnic, om rău; canalie,
3. в знач. сказ. дело ~ stăm prost, slută treabă.

ДРЯХЛЕТЬ, одряхлеть
ДРЯХЛ//ОСТЬ

a se ramoli, a se şubrezi; a se bacceli.
ж.

ramolire; senilitate, decrepitudine. ~ЫЙ ramolit, decrepit.

ДУБ

м.

ДУБАСИТЬ, отдубасить

разг .

ДУБИН//А

ж.

1. stejar;
2. разг . перен . (om) prost, tont, bleg.
1. a ciomăgi, a stîlci în bătăi;
2. (по дт., в вн.; сильно стучать ) a bate cu putere (în uşă).
1. măciucă, bîtă;
2. разг . (о высоком человеке ) lungan, vlăjgan; găligan;
3. разг . (о тупом человеке ) prost, tîmpit, nerod. ~КА ж. retevei, scurtătură; резиновая ~ baston de cauciuc.

ДУБНЯК

м.

stejăris, stejeret.
1. de stejar; ~ лес pădure de stejar;

ДУБОВЫЙ

2. разг . (грубый, тяжеловесный ) greoi; ~ язык limbă greoie, limbaj de lemn.
ДУБРАВА

ж.

dumbravă.

ДУГА

ж.

arc.

ДУДКА

ж.

fluier; trişcă.

ДУДКИ!

межд .

nici nu te gîndi!, cum de nu!, mai pune-ţi pofta în cui!

ДУЛО

с.

gura ţevii; gură de foc; ţeavă.

ДУМА

ж.

1. (мысль ) gînd, cuget; cugetare;
2. лит. (la ucraineni ) dumă; elegie; baladă;
3. polit . dumă.
1. (над. тв., о пр. ) a (se) gîndi, a cugeta, a reflecta, a medita;

ДУМА//ТЬ, подумать

2. тк . несов . (полагать, считать ) a crede, a socoti; вы так ~ете? aşa credeţi?;
3. тк . несов . (+ инф.; намереваться сделать что-л. ) a avea de gînd, a intenţiona;

ДУНОВЕНИЕ

с.

4. (о пр.; заботиться, беспокоиться ) a se gîndi la...; a avea grijă de...; ◊ я ~ю! cred şi eu!, păi cum altfel!; не ~ю! nu
cred!; долго не ~я fără a sta mult pe gînduri. ~ТЬСЯ несов . безл. : мне ~ется... mi se pare, eu cred că...
suflu, adiere, boare, suflare.

ДУПЛО

с.

scorbură.

ДУРА

ж .,

~К м. разг . proastă, toantă; prost, tont, zevzec, imbecil. ~ЦКИЙ разг . prostesc, stupid, neghiob, idioţesc; ~цкое
положение situaţie stupidă; ~цкая привычка deprindere proastă. ~ЧИТЬ, одурачить (вн .) разг . a prosti, a trage pe
sfoară, a păcăli. ~ЧИТЬСЯ несов . разг . a face nebunii, a se nebuni. ~ЧОК м. разг . 1. prostănac; prostuţ;
прикидываться ~чком a face pe prostul;

ДУРЕТЬ, одуреть

разг .

a se prosti, a se tîmpi.

ДУРИТЬ

несов . разг .

1. a face prostii, a face pe nebunul;

ДУРМАН

м.

2. (слабоумный ) prost; imbecil. ~ШЛИВЫЙ nebunatic; poznaş; (cam) într-o ureche.

2. a se încăpăţîna, a se îndărătnici.
1. бот. laur;
2. перен . opiu, narcotic. ~ИТЬ, одурманить (вн .) 1. a zăpăci, a buimăci;
2. a ameţi, a îmbăta. ~ЯЩИЙ ameţitor, îmbătător.
ДУРНЕТЬ, подурнеть

a se urîţi, a se sluţi; a se poci.

ДУРНО

1. нареч. rău, urît; prost; вести себя ~ a se purta urît;

ДУР//НОЙ

1. rău; prost; ~ поступок faptă rea; ~ное воспитание educaţie proastă; ~ная слава faimă proastă;

2. в знач. сказ. безл. ей ~ (dînsei) i s-a făcut rău.
2. (некрасивый ) urît, slut, pocit; кратк . ф .: дурен (дурна) собой e urît(ă).
ДУРШЛАГ

м.

strecurătoare (tacîm ).

ДУРЬ

ж.

разг . prostie, gărgăuni în cap; sminteală; ◊ выбить ~ из кого-л. a-i scoate cuiva gărgăunii din cap.
1. (о стекле, металле ) suflat; (полый ) gol, deşert;

ДУТ//ЫЙ

2. (преувеличенный ) exagerat, umflat; ~ые цифры cifre exagerate.
ДУТЬ, ПОДУТЬ

a sufla.

ДУТЬСЯ

несов .

a se îmbufna, a se bosumfla.

ДУХ

м.

ДУХИ

мн .

1. тк . ед . spirit, duh; suflet; моральный ~ moral; пасть ~ом a-şi pierde curajul; поднимать ~ a ridica moralul; a
însufleţi; в том же ~е tot aşa, în acelaşi fel;
2. тк . ед . (дыхание ) răsuflare, suflare; перевести ~ a-şi trage răsuflarea; ◊ злой ~ duh rău;◊ быть в ~е a fi bine
dispus; во весь ~ cu sufletul la gură; din răsputeri; одним ~ом într-un suflet; ни слуху, ни ~у 1) nici pomină; 2) nu se
ştie nimic; испустить ~ a-şi da sufletul.
parfum.

ДУХОВЕНСТВО

с. тк .
собир.
ж.

ДУХОВКА

ед cler, preoţime.
rolă.
1. spiritual; sufletesc; ~ облик chip spiritual; trăsături morale; ~ая близость comunitate spirituală;

ДУХОВН//ЫЙ

2. bisericesc, ecleziastic; ~ое лицо faţă bisericească.
: ~ инструмент instrument muzical de suflat;

ДУХОВОЙ

2. ~ оркестр fanfară.
ДУХОТА

ж.

1. năduf, zăduf; zăpuşeală;

ДУШ

м.

duş; принимать ~ a face ( или a lua) un duş.

ДУШ//А

ж.

1. suflet; добрая ~ suflet bun; с ~ой (играть, петь, работать ) cu suflet; cu tragere de inimă;

ДУШЕВАЯ

ж.

2. разг . (человек ) suflet, persoană, ins, cap; на ~у населения pe cap de locuitor; ни ~и ţipenie (de om); ~ в душу în
bună înţelegere; ~ой и телом cu trup şi suflet; всей ~ой, от всей ~и din tot sufletul, din toată inima.
(cameră de) duş.

ДУШЕВНОБОЛЬНОЙ

прил. ,
м.

2. aer închis, aer infect.

сущ. alienat.
1. sufletesc, spiritual; ~ое состояние stare sufletească;

ДУШЕВН//ЫЙ

2. (искренний ) sincer, cordial; ~ое отношение atitudine cordială; afecţiune; ◊ ~ые болезни boli mintale.
ДУШИСТЫЙ mirositor, aromat, parfumat.
ДУШИТЬ, задушить

(вн .) 1. (убивать ) a gîtui, a sugruma, a strangula;

ДУШИТЬ(СЯ), надушить(ся)

3. тк . несов . (затруднять дыхание; тж. перен. ) a înăbuşi, a sufoca, a strînge; его душит воротник îl strînge
gulerul.
(вн.;
духами ) a (se) parfuma.

ДУШНЫЙ

înăbuşitor, zăpuşitor; sufocant; ~ день zi zăpuşitoare.

2. (подавлять ) a înăbuşi, a oprima;

ДЫБОМ
ДЫЛДА

: волосы встали ~ i s-a făcut părul măciucă.

ДЫМ

м.
и
прост .
м.

ДЫМКА

ж.

ж. namilă, prăjină; vlăjgan, lungan.
fum. ~ИТЬ(СЯ) несов . a fumega; плита ~ит plita fumegă,◊ нет ~а без огня pînă nu faci focul, nu iese fum.
1. (văl de) ceaţă; (văl de) pîclă;
2. фото voal.

ДЫМОВ//ОЙ
ДЫМОХОД

de fum, fumigen; ~ая труба coş (de fum); ~ снаряд proiectil fumigen.
м.

coş (de fum); reg . horn, hogeag.

ДЫНЯ

ж.

pepene galben; reg . zemos.

ДЫРА

ж.

1. gaură; reg . bortă;

ДЫМЧАТЫЙ

fumuriu.

2. fund de provincie, fundătură.

ДЫРЯВЫЙ
ДЫХАНИЕ

cu găuri, găurit; reg . bortelit.
с.

1. respiraţie, răsuflare, suflare; искусственное ~ respiratie artificială;
2. suflare, suflu; adiere; ~ весны suflul primăverii.

ДЫХАТЕЛЬН//ЫЙ
ДЫШ//АТЬ

respirator; ~ые пути căile respiratorii.
несов .

1. a respira, a răsufla;
2. (на вн., дуть ) a sufla; ~и! suflă!;

ДЫШЛО

с.

3. (тв.; выражать что-л. ) a radia, a emana; ~ довольством a radia mulţumire; ~ здоровьем a emana sănătate; ◊ ~
на ладан a-i mirosi a tămîie, a fi pe moarte; еле ~ит abia suflă.
oişte; proţap.

ДЬЯВОЛ

м.

diavol.

ДЮЖИНА

ж.

diavoleşte; grozav (de), îngrozitor (de), al dracului; ~ трудно grozav (al dracului) de greu. ~й diavolesc, drăcesc,
diabolic.
duzină.

ДЯДЯ

м.

unchi; moş; (в обращении ) unchiule; bade, nene, neică.

ДВЯВОЛЬСКИ

ДЯТЕЛ

м.

ciocănitoare, ghionoaie.

ЕДА

ж.

1. (принятие пищи ) masă, mîncare; mîncat;
2. разг . (пища ) mîncare, hrană, bucate.
1. нареч. (с трудом ) (de) abia, cu greu; cu chiu cu vai; anevoie; я ~ разыскал его lam găsit cu greu;

ЕДВА

2. (чуть ) abia, de abia; ~ слышно abia se aude;
3. нареч. (только что ) abia, de abia; adineauri; nu demult;

ЕДИНЕНИЕ

с.

4. союз . îndată ce,de cum, cum numai; ◊ ~ не... cît pe ce să..., maimai să...; ~ ~ abiaabia; ~ ли te miri (să)...; (e) puţin
probabil.
unitate; unire.

ЕДИНИЦА

ж.

1. unitate; ~ измерения unitate de măsură;
2. (цифра, оценка ) unu;
3. (штатная ) unitate;
4. мн . (немногие ) unii, puţini, unităţi.
1. (единственный ) unic, singur; solitar; это случай не ~ен acesta nui unicul caz;

ЕДИНИЧ//НЫЙ

2. (отдельный ) izolat, răzleţ; ~ные случаи заболевания cazuri izolate de îmbolnăvire.
ЕДИНОБОРСТВО

с.

luptă dreaptă (или piept la piept, corp la corp); luptă în doi.

ЕДИНОБРАЧИЕ

с.

monogamie.

ЕДИНОВЛАСТ//ИЕ

с.

autocraţie, absolutism. ~НЫЙ autocrat(ic).

ЕДИНОГЛАС//ИЕ

с.

unanimitate. ~НО în unanimitate, unanim. ~НЫЙ unanim; ~ное мнение părere unanimă.

ЕДИНОДУШ//ИЕ

с.

unanimitate; armonie; deplin acord; unison; ~НЫЙ unanim.

ЕДИНОЛИЧН//ИК

м.

ţăran, gospodar individual. ~ЫЙ individual; ~ое хозяйство gospodărie individuală.

ЕДИНОМЫ//СЛИЕ

с.

unitate de idei, identitate de păreri. ~ШЛЕННИК м. tovarăş de idei, adept; partizan.

ЕДИНООБРАЗ//ИЕ

с.

uniformitate, caracter uniform. ~НЫЙ uniform; unitar.
1. singur, unic; ~ правильный путь unica cale dreaptă; говорить ~ для того, чтобы... a vorbi numai/doar pentru a...
~ый ребенок unicul copil; ~ая надежда unica speranţă, singura nădejde; ~ый раз o singură dată;
2. в знач. сущ. с. unicul lucru.

ЕДИНСТВЕНН//О, ~ЫЙ

ЕДИНСТВО

с.

unitate; ~ взглядов unitate de vederi.

ЕДИН//ЫЙ

1.: ни ~ nici un; не было ни ~ой души nu era ţipenie de om; он мне ~ой сказал numai mie mia spus;

ЕДК//ИЙ

2. (объединенный, цельный ) unitar, unic; ~ фронт front unic; (общий, одинаковый ) comun; ~ое мнение părere
comună; ◊ все до ~ого toţi pînă la unul.
1. înţepător; ~ дым fum înţepător;

2. (колкий, язвительный ) caustic, muşcător, înţepător, usturător; ~ая ирония ironie muşcătoare. ~ОСТЬ ж. 1. хим.
causticitate; corozivitate;
2. (колкость ) observaţie caustică, înţepătură.
ЕДОК

м.

mîncător; (в семье ) suflet, gură.

ЁЖ

м.

arici.

ЕЖЕВИКА

ж.

1. (кустарник ) mur, rug;

ЕЖЕГОДНИК

м.

anuar.

2. (ягода ) mură; собир. mure.
ЕЖЕГОДН//О, ~ЫЙ

anual.

ЕЖЕДНЕВН//О, ~ЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧ//НИК

zilnic.
м.

revistă lunară; publicaţie lunară (mensuală). ~НО, ~НЫЙ lunar.
1. neîncetat, neîntrerupt;

ЕЖЕМИНУТН//О, ~ЫЙ

2. нареч. în orice moment; în fiece clipă.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

м .,

ЕЖЕЧАСН//О, ~ЫЙ
ЕЖИТЬСЯ

~ЫЙ săptămînal; hebdomadar.
neîntrerupt, neîncetat.

несов.

1. a se zgribuli, a se ghemui, a se strînge (de frig);
2. разг . (стесняться ) a se sfii; a se ruşina; (колебаться ) a şovăi, a ezita.

ЕЖОВ//ЫЙ
ЕЗД//А

ж.

de arici; ◊ держать когол. в ~ых рукавицах a ţine din scurt pe cineva; a ţine în frîu.
1. (в машине ) mers;
2. (верховая ) mers călare, călărie, echitaţie; cursă;
3. voiaj, călătorie;
4. trafic, circulaţie.

ЕЗДИТЬ

несов.

a merge (cu un vehicul); ~ верхом a merge călare; a călări.

ЕЗДОК

м.

(верхом ) călăreţ; (на велосипеде ) ciclist.

ЕЙБОГУ!

разг .

zău!, pe legea mea!

ЕЛЕ

(de) abia, cu greu, anevoie, cu chiu cu vai.

ЕЛЕЕЛЕ,

abiaabia; cu chiu cu vai.

ЕЛЕЙН//ЫЙ
ЁЛКА

mieros, dulceag; onctuos; ~ым голосом cu glas mieros.
ж.

brad; новогодняя ~ pom/brad de Anul Nou.

ЁЛОЧН//ЫЙ

: ~ые украшения jucării pentru pomul de Anul Nou.

ЁМК//ИЙ

încăpător; (о сосудах тж. ) de capacitate mare. ~ОСТЬ ж. 1. capacitate; volum;
2. обычно мн . rezervor; recipient; vas.

ЕРУНДА

ж.

разг . prostie, absurditate, fleac; bagatelă, nimicuri.

нареч.

dacă, de; ~ бы dacă; ~ даже chiar dacă; ~ не dacă nu; в случае ~ în caz de; ~ только doar dacă, numai dacă; что, ~
бы... cear fi dacă...
natural, fireşte. ~ОСТЬ ж. naturaleţe, (caracter) natural, firesc. ~ЫЙ 1. natural; ~ые богатства страны bogăţiile
naturale ale ţării;
2. firesc, natural.

ЕСЛИ
ЕСТЕСТВЕНН//О

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

с.

ştiinţele naturii.

ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬ

м.

cercetător al naturii, naturalist.

ЕСТЬ I, съесть

(вн.) 1. (питаться ) a mînca; мне хочется ~ mie foame;
2. тк . несов. (разъедать ) a roade, a mînca; a măcina;
3. тк . несов. (раздражать — о дыме и т.п. ) a înţepa, a ustura;
4. разг . (попрекать ) a mînca, a certa, a ocărî; a cicăli; a bate la cap.

ЕСТЬ II

межд .

(ответ на команду ) am înţeles!
1. 3ье лицо ед. числа este, e; он ~ на работе? el este la serviciu?

ЕСТЬ III

2. безл . există; se află; se găseşte.
ЕХАТЬ

несов.

1. см. ездить;
2. (уезжать) a pleca (cu un vehicul);
3. разг . (сдвигаться, скользить ) a aluneca; a se deplasa.

ЕХИДН//ИЧАТЬ, съехидничать

разг .

ЕХИДСТВО

с.

a face glume cu răutate, a glumi răutăcios; a ironiza; ~ЫЙ răutăcios; veninos, caustic, maliţios; ~ое замечание
observaţie maliţioasă.
răutate, maliţiozitate, maliţie.
1. нареч. încă, mai; ~ стакан чаю încă un pahar de ceai; хотите ~ ? mai doriţi?; ~ есть время mai avem timp; ~ не
поздно încă nui tîrziu; ~ больше, лучше и т. д. şi mai mult, şi mai bine ş.a.m.d.;
2. усил . частица încă cum, şi încă ce; какой ~ ...! ce mai ...; это ~ ничего! 1) asta încă nui nimic!, astai floare la
ureche!; 2) asta mai merge; cu asta mă mai învoiesc; ◊ ~ бы! 1) (как же иначе ) desigur!; cred şi eu!, păi cum altfel!;
2) (нехватало, ч
см. же.

ЕЩЕ

Ж
ЖАБА I

ж. зоол.

ЖАБА II

ж .:

broască rîioasă.
грудная ~ мед . anghină pectorală.

ЖАБРЫ

мн .

(ед. жабра ж. ) branhii.

ЖАВОРОНОК

м.

ciocîrlie.

ЖАДНИЧАТЬ

несов. разг .

1. a se lăcomi;
2. (скупиться ) a se zgîrci.
lacom, cu lăcomie; cu aviditate, cu nesaţ; ~ есть a mînca cu lăcomie; ~ слушать a asculta cu nesaţ. ~ОСТЬ ж. 1. (к.
дт., на вн. до рд. ) lăcomie, aviditate;
2. (прожорливость ) lăcomie, voracitate;

ЖАДН//О

3.(скупость ) zgîrcenie. ~ЫЙ 1. (на вн., до рд., к дт. ) lacom, avid ;
2. (прожорливый ) lacom, mîncăcios, vorace; hulpav;
3. (скупой ) zgîrcit, avar;
4. перен . însetat, avid.
ЖАЖД//А

ж.

ЖАЛЕТЬ, пожалеть

sete; испытывать ~у ai fi sete; ~ знаний sete de cunoştinţe. ~АТЬ несов. (рд. ) a fi însetat (de); a fi dornic (de); a arde
de dorinţă; a rîvni la. ~УЮЩИЙ însetat (de), setos (de);
1. (вн.; чувствовать жалость ) ai fi milă, a compătimi; a deplînge;
2. (о пр.; что; сожалеть ) ai părea rău, a regreta;
3. (вн., рд.; беречь ) a cruţa, a menaja.

ЖАЛИТЬ, ужалить

(о насекомых ) a înţepa; (о змее ) a muşca.

ЖАЛК//ИЙ

1. jalnic, vrednic de milă; nenorocit; ~ая судьба soartă nenorocită;

ЖАЛКО

2. (ничтожный ) nemernic, ticălos, păcătos, mizerabil, de nimic; играть ~ую роль a juca un rol lamentabil; ◊ ~ая
сумма sumă derizorie; ~ трус laş.
см. жаль.

ЖАЛО

с.

1. (у насекомых ) ac; (у змей ) limbă;
2. (острие ) vîrf, tăiş, ascuţiş.

ЖАЛОБ//А

ж.

1. plîngere, tînguire, jeluire;
2. plîngere; jalbă, reclamaţie; подать ~у a depune o plîngere, a face o reclamaţie; бюро жалоб birou de reclamaţii;
книга жалоб и предложений condică de sugestii şi reclamaţii. ~НЫЙ 1. jalnic, tînguitor, de jale;
2. (с жалобой на когол. ) de reclamaţie, de plîngere, de jalbă. ~ЩИК м. юр. reclamant, petiţionar.

ЖАЛОВАНЬЕ

с.

leafă, salariu; воен. уст . soldă, simbrie.

1. (вн. тв.; дт. вн. ) уст . (давать ) a conferi, a acorda; ~ титул a conferi un titlu;

ЖАЛОВАТЬ, пожаловать

2. тк. несов. (вн .) разг . (любить ) a agrea, a fi binevoitor (faţă de cineva), a vedea cu ochi buni; просим любить и ~
fiţi binevoitori;
3. (к дт. ) уст . (приходить ) a vizita, a face o vizită; добро пожаловать! bine aţi venit!
ЖАЛ//ОВАТЬСЯ, пожаловаться
ЖАЛОСТ//Ь
ЖАЛЬ
ЖАР

(на вн .) a se plînge; на что вы ~уетесь? ce vă supără?, ce vă doare?; ~ в суд a da în judecată; a depune o plîngere la
judecată.
ж.
milă, compătimire; из ~и din milă; ◊ какая ~! ce păcat!
в знач. сказ. как ~! ce păcat!; мне вас ~ mie milă de dumneata; ~ , что... păcat că...; ~ потерянного времени păcat de timpul
безл. :
pierdut.
1. căldură mare, arşiţă, dogoare;
м.
2. разг . (горячие угли ) jăratic; jar;
3. (повышенная температура ) fierbinţeală, febră, jar;
4. (рвение ) înfocare, foc, ardoare, înflăcărare; avînt, elan.

ЖАРА

ж.

căldură, arşiţă, dogoare; caniculă.

несов.

a (se) frige, a (se) prăji.

ЖАРЕН//ЫЙ
ЖАРИТЬ(СЯ)

fript, prăjit; ~ая рыба peşte fript; ~ая картошка cartofi prăjiţi.
1. cald, călduros; canicular; ~ие страны ţări calde; ~ое лето vară călduroasă;

ЖАРК//ИЙ

2. (бурный ) aprins, furtunos; ~ спор dispută, discuţie aprinsă; ~ие бои lupte înverşunate.
ЖАРКОЕ

с.

friptură.

ЖАРОВНЯ

ж.

mangal.

ЖАРПТИЦА

ж. фольк .

pasăre măiastră, pasăredefoc.

ЖАСМИН

м.

iasomie.

ЖАТВА

ж.

1. (действие ) seceriş, secerat; vremea secerişului.
2. recoltă, roadă.

ЖАТЬ I

несов .

1. (вн., выдавливать ) a stoarce, a presa; a tescui;
2. a strînge; ~ комул. руку a strînge mîna cuiva.

ЖАТЬ II, сжать
ЖАТЬСЯ

(вн.) с.х. a secera; a cosi; a recolta.
несов.

1. a se strînge, a se ghemui, a se chirci, a se zgribuli; ~ от холода a se zgribuli de frig;
2. (к дт.; льнуть ) a se lipi de; a se înghesui; ~ в угол a se înghesui în ungher;
3. (проявить нерешительность ) a şovăi, a ezita, a sta la îndoială; a se codi;
4. разг . (скупиться ) a se zgîrci.

ЖВАЧКА

ж.

1. rumegare, rumegat;
2. rumegătură;
3. gumă de mestecat.

ЖГУТ

м.

gînj; мед . garou; соломенный ~ legătoare de paie, gînj de paie; наложить ~ a aplica garoul.

несов.

arzător; (о боли ) usturător, dureros; ~ее солнце soare arzător; ~ая крапива urzică usturătoare; ~ие слёзы lacrimi
afierbinţi.
aştepta; ◊ ~ у моря погоды a aştepta mult şi bine.

ЖГУЧ//ИЙ
ЖДАТЬ
ЖЕ I

союз

iar, însă, dar; если же... dar dacă, dacă însă...; или же... sau dacă...

ЖЕ II
ЖЕВАТЬ

частица
усил.
несов.

chiar, doar, dar; приходите же! veniţi dar!; сегодня же chiar astăzi; также tot aşa, la fel; почему же? de ce dar?; туда
же tot încolo; сейчас же îndată, imediat.
(вн .) a mesteca; (о животных ) a rumega.

ЖЕЛАН//ИЕ

с.

dorinţă; poftă; plac; по ~ию după dorinţă; выразить ~ a exprima dorinţa. ~НЫЙ прил. 1. dorit, binevenit; ~ный гость
oaspete dorit;
2. (милый, дорогой и в знач. сущ. м. ) drag, scump, iubit.

ЖЕЛАТЕЛЬН//О

(в знач. безл. ) e de dorit. ~ЫЙ dorit; (требуемый ) cerut, solicitat.
1. (вн., рд. + инф. ) a dori, a pofti, a voi; (страстно ) a rîvni, a aspira la...;

ЖЕЛ//АТЬ, пожелать

2. (дт. рд. ) a dori, a ura; ~аю вам всего хорошего vă doresc numai bine; оставляет ~ лучшего lasă (mult) de dorit.
ЖЕЛАЮЩИЕ

мн .

doritori.

ЖЕЛЕЗА

ж. анат.

glandă; железы внутренней секреции glande endocrine; поджелудочная ~ pancreas; щитовидная ~ glanda tiroidă.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖН//ИК

м .,

~ЫЙ feroviar; ~ый путь cale ferată; ~ый узел nod de cale ferată; ~ая станция gară, staţie de cale ferată.

м.

de fier; ~ая руда minereu de fier; ◊ ~ая воля voinţă de fier; ~ая дорога cale ferată, drum de fier; ~ век epoca fierului.
minereu de fier.

ЖЕЛЕЗН//ЫЙ
ЖЕЛЕЗНЯК
ЖЕЛЕЗО

с.

ЖЕЛЕЗОБЕТОН

м.

fier; кровельное ~ tablă; ◊ куй ~ пока горячо bate fierul cît e cald.
beton armat. ~НЫЙ de (или din) beton armat.

м.

jgheab, uluc; (на крыше ) burlan.

м.

gălbenuş (de ou).

ЖЕЛЕЗОПРОКАТНЫЙ
ЖЕЛОБ

de laminat; ~ завод laminărie, uzină de laminat (fier); ~ стан laminor.

ЖЕЛТ//ЕТЬ, пожелтеть
ЖЕЛТОК

a (se) îngălbeni. ~ИЗНА ж. gălbeneală.
1. cu ciocul galben;

ЖЕЛТОРОТЫЙ

2. перен . разг . cu caş la gură; imberb.
ЖЕЛТУХА

ж.

мед . icter; разг . gălbinare.

ЖЕЛУД//ОК

м.

stomac; на голодный ~ pe nemîncate. ~ОЧЕК м. анат. ventricul. ~ОЧНЫЙ de stomac, stomacal; gastric; ~очный
сок suc gastric.
galben тж. перен.

м.

ghindă.

ЖЕЛТЫЙ
ЖЕЛУДЬ

1. de fiere; biliar; ~ пузырь băşica fierii, vezică biliară;

ЖЕЛЧНЫЙ

2. перен . veninos, plin de venin; ~ человек om veninos.
ЖЕЛЧЬ

ж.

1. fiere, bilă

ЖЕМАН//ИТЬСЯ

несов. разг .

a se fandosi, a se fasoli; a se sclifosi. ~НЫЙ fandosit, mofturos, sclifosit. ~СТВО с. fardoseală, fasoleală, sclifoseală.

2. перен . fiere, venin.

ЖЕМЧ//УГ

м.

mărgăritar, perlă; искатель ~уга pescuitor de perle. ~УЖИНА ж. perlă, mărgăritar.

ЖЕНА

ж.

soţie, nevastă; consoartă.

ЖЕНАТЫЙ

căsătorit, însurat.

ЖЕНИТЬ(СЯ)

несов. и сов.

(вн.) a (se) căsători, a (se) însura. ~БА ж. căsătorie, însurătoare.

ЖЕНИХ

м.

1. mire;
2. logodnic;
3. flăcău (de însurat).

ЖЕНСК//ИЙ
ЖЕНСТВЕНН//ОСТЬ

femeiesc, de femeie, feminin; ~ пол sex feminin; ~ие болезни boli de femei.
ж.

feminitate, graţie feminină. ~ЫЙ feminin.

ЖЕНЩИНА

ж.

femeie; замужняя ~ (femeie) căsătorită, măritată.

ЖЕРДЬ

ж.

prăjină.

ЖЕРЕБ//ЕНОК

м.

mînz. ~ЕЦ м. armăsar. ~ИТЬСЯ, ожеребиться a făta (despre iepe).

ЖЕРЕБЬЕВКА

ж.

tragere la sorţi.

ЖЕРЛО

с.

1. (пушки ) gură (de tun);
2. (вулкана ) crater.

ЖЕРНОВ

м.

piatră de moară.

ЖЕРТВ//А

ж.

1. jertfă, ofrandă; (самопожертвование ) sacrificiu; ценой больших жертв cu preţul a mari sacrificii; приносить в
~у чтол. a jertfi, a sacrifica ceva;
2. (пострадавший ) victimă, jertfă; ~ы войны victimele războiului; пасть ~ой a cădea victimă. ~ЕННИК м. 1. altar;
2. рел. pristol.

ЖЕРТВОВАТЬ, пожертвовать

1. (вн.; дарить ) a dărui, a dona;

ЖЕСТК//ИЙ

1. dur, tare, aspru, rigid; ~ая вода apă dură (или aspră); ~ матрац saltea tare; ~ая кожа piele aspră; ~ие волосы păr
aspru; ~ое соединение тех. legătură rigidă;
2. (суровый, резкий ) aspru, sever, dur; ~ характер caracter aspru;

2. (тв .) a jertfi, a sacrifica; ~ жизнью aşi jertfi viaţa.

3. (строгий ) strict, rigid; ~ие сроки termen strict; ~ие меры măsuri drastice; ~ вагон vagon necapitonat.
1. crud, crunt; cumplit; feroce; ~ человек om crud; ~ая расправа r ăfuială cruntă; ~ие нравы moravuri sălbatice;

ЖЕСТОК//ИЙ

2. (очень сильный ) crîncen, cumplit, violent, crud; ~ удар lovitură necruţătoare; ~ое сопротивление rezistenţă
înverşunată; ~ое поражение înfrîngere cumplită; ~ие бои lupte crîncene; ~ое разочарование dezamăgire amară; ~
мороз ger cumplit; ~ая необходимос
2. severitate, asprime.
ЖЕСТ//Ь

ж.

tablă, tinichea. ~ЯНКА ж. 1. cutie de tinichea, bidon de tinichea;
2. bucată de tablă. ~ЯНОЙ de, din tablă; de, din tinichea. ~ЯНЩИК м. tinichigiu.

ЖЕЧЬ(СЯ)

несов.

a (se) arde; a (se) frige.

ЖИВИТЕЛЬНЫЙ

înviorător, dătător de viaţă.

ЖИВО

1. (ярко ) viu, plastic; ~ описать чтол. a descrie viu ceva;
2. (оживленно ) vioi, cu vioiciune, cu însufleţire;
3. (быстро ) iute, repede.
1. viu; ~ое существо veţuitoare, vietate; ~ая рыба peşte viu; остаться в ~ых a rămîne în viaţă, a scăpa cu zile; ~ая
природа natură vie; viaţă organică;
2. energic, vioi; ~ ребенок copil vioi;

ЖИВ//ОЙ

3. (подлинный, реальный ) real, autentic, viu; ~ые факты fapte reale;
4. (жизненный, насущный ) vital;

ЖИВОПИСЕЦ

м.

ЖИВОПИСНЫЙ

5.: ~ое воображение imaginaţie vie; ~ое воспоминание amintire neştearsă; ~ ые краски culori vii; ~ вес
masă/greutate vie; ~ ум minte ageră; ~ язык limbă vie; ~ая рана rană deschisă.
pictor.
pitoresc.

ЖИВОПИС//Ь

ж.

ЖИВОСТЬ

ж.

1. pictură; ~ масляными красками pictură în ulei;
2. собир. (картины ) picturi, pictură; выставка ~и expoziţie de pictură.
1. (подвижность ) vioiciune, vivacitate, agerime, sprinteneală;
2. (оживленность ) animaţie, vervă, însufleţire; mişcare;

ЖИВОТ

м.

ЖИВОТВОРНЫЙ

dătător de viaţă; binefăcător.

ЖИВОТНОВОД

м.

ЖИВОТНОЕ

с.

ЖИВОТНЫЙ

3. (острота, сила ) intensitate; ascuţime; (яркость ) claritate; ~ ума agerimea minţii; ~ чувства intensitatea
sentimentelor.
burtă, pîntece; anat . abdomen.
crescător de animale, zootehnician. ~СТВО с. creşterea animalelor; zootehnie. ~ЧЕСКИЙ de creştere a animalelor;
zootehnic.
animal; vită, dobitoc.
1. animal, de animal; ~ мир regnul animal, lumea animală;
2. animalic; bestial; ~ инстинкт instinct animalic.

ЖИВОТРЕПЕЩУЩИЙ

de actualitate, actual; ~ вопрос chestiune de actualitate.

ЖИВУЧ//ЕСТЬ

ж.

ЖИВЬЕМ

разг .:

vitalitate, putere de viaţă, viabilitate. ~ИЙ viabil, vivace.
взять когол. ~ a lua de viu pe cineva.
1. lichid; (текучий ) fluid, curgător;

ЖИДК//ИЙ

2. (водянистый ) apos, subţire; (не густой ) rar; ~ая каша terci. ~ суп supă rară, supă limpede; ~ чай ceai slab;
3. (редкий ) rar; ~ лес pădure rară;
4. перен . şubred, slab. ~ОСТЬ ж. lichid.
ЖИЖА

ж.

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬН//ОСТЬ

ж.

lichid vîscos; навозная ~ must de băligar;
2. (похлебки, жидкая часть супа ) zeamă, apă chioară.
1. биол . activitate vitală;
2. перен . vitalitate. ~ЫЙ 1. биол . vital, viabil;
2. перен . activ, viguros, de mare vitalitate; energic.

ЖИЗНЕНН//ОСТЬ

ж.

1. см. жизнеспособность;
2. (близость к действительности ) caracter real, actualitate. ~ЫЙ 1. de viaţă, de trai, vital; ~ый уровень nivel de
trai; ~ый опыт experienţă de viaţă;
2. (важный, насущный ) vital; ~ые потребности necesităţi vitale.

ЖИЗНЕРАДОСТН//ОСТЬ

ж.

voioşie, jovialitate. ~ЫЙ voios, plin de viaţă, jovial.

ЖИЗНЕСПОСОБН//ОСТЬ

ж.

viabilitate, capacitate vitală. ~ЫЙ viabil.

ЖИЗН//Ь

ж.

ЖИЛА

ж.

viaţă; trai; existenţă; на всю ~ pe viaţă; образ ~и mod de viaţă; хозяйственная ~ страны viaţa economică a ţării;
заработать на ~ aşi cîştiga existenţa; проводить в ~ a traduce în viaţă; средства к ~и mijloace de trai (или de
existenţă); ◊ никогда в ~и pe
1. vînă; (сухожилие ) tendon;

ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИЙ

optimist, plin de optimism; vivifiant.

2. геол . filon, vînă;
3. эл . conductor, fir.
ЖИЛЕТ

м .,

~КА ж. vestă, jiletcă.

ЖИЛЕЦ

м.

chiriaş; locatar.

ЖИЛИЩ//Е

с.

locuinţă, casă, domiciliu. ~НЫЙ de locuinţă, locativ; ~ный вопрос problema locuinţelor; ~ное строительство
construcţie de locuinţe; ~ные условия condiţii locative, condiţii de trai.
de locuit, locativ; ~ое здание casă de locuit; ~ая площадь spaţiu locativ.

ЖИЛПЛОЩАДЬ

ж.

spaţiu locativ.

ЖИЛЬЕ

с.

ЖИЛ//ОЙ

1. (жилое место ) aşezare omenească;
2. разг . (жилище ) locuinţă, casă.

ЖИР

м.

grăsime; untură; растительный ~ grăsime vegetală; животный ~ grăsime animală; рыбий ~ untură de peşte.

ЖИРЕТЬ, разжиреть

a se îngrăşa; a prinde la grăsime.

ЖИРН//ЫЙ

gras; ~ое мясо carne grasă; ~ое пятно pată de grăsime.

ЖИТЕЙСК//ИЙ

de viaţă, de trai, de toate zilele; obişnuit; ~ая мудрость şcoala (или experienţa) vieţii, experienţă de viaţă.

ЖИТЕЛЬ

м.

locuitor; городской ~ orăşean; сельский ~ sătean; коренной ~ băştinaş; autohton; ~СТВО с. domiciliu, loc de trai;
место постоянного ~ства domiciliu (permanent).
1. grînar; jitniţă.

ЖИТНИЦА

ж.

ЖИТЬ

несов.

ЖИТЬЕ

с. разг .

a trăi, a vieţui; (существовать ) a exista; (обитать ) a locui, a sta; ~ в хороших условиях a trăi în condiţii bune; ~
своим трудом a trăi din muncă proprie; ~ в ладу a trăi în bună înţelegere; ◊ жилбыл a fost odată (ca niciodată); (за)
здорово живешь разг .
viaţă, trai; (существование ) existenţă; (проживание ) şedere.

ЖИТЬСЯ

безл. разг .

a trăi, a o duce; как вам живется? cum mai trăiţi?, cum o mai duceţi?

2. hambar.

ЖМУРИТЬ

несов .:

~ глаза см. жмуриться. ~СЯ несов. a miji (ochii).

ЖМУРКИ

мн .

dea babaoarba; dea mijatca; играть в ~ a juca dea mijatca.

ЖМЫХ

м.

turtă; подсолнечный ~ turtă de floareasoarelui.

ЖНЕЙКА

ж. с.х.

secerătoare, maşină de secerat.

ЖНЕЦ

м.

secerător,cosaş.

ЖНИВЬЕ

с.

1. (поле ) mirişte;

ЖНИЦА

ж.

secerătoare (persoană ).

2. seceriş.
ЖРЕБИЙ

м.

sorţi; перен . ursită, soartă, destin; тянуть ~ a trage la sorţi; бросать ~ a arunca sorţii; ~ брошен zarurile sînt aruncate.

ЖРЕЦ

м.

1. sacerdot, preot păgîn;

ЖУЖЖ//АНИЕ

c.

zumzet; bîzîit; zbîrnîit. ~АТЬ несов. a zumzăi; a bîzîi; a zbîrnîi.

ЖУК

м.

gîndac; майский ~ cărăbuş; навозный ~ gîndac de băligar.

2. перен . slujitor; ~ы науки slujitori ai ştiinţei.

ЖУРАВЛИН//ЫЙ
ЖУРАВЛЬ

de cocor; ~ая стая cîrd de cocori.
м.

1. (птица ) cocor;
2. (у колодца ) cumpănă.

ЖУРЧАТЬ

несов.

ЖУТКИЙ
ЖУТКО

a murmura, a susura, a clipoci.
înfiorător, groaznic; teribil, sinistru.

ЖУТЬ

в знач. сказ. мне (тебе и т.п. ) ~ mie (ţie ş.a.m.d.) groază.
безл. :
ж. разг .
groază; oroare.

ЗА

предлог

1. (по ту сторону ) dincolo de, după; peste; (позади ) în spatele; în urma; îndărătul; ~ (вне ) în afara; за рекой
dincolo de (peste) rîu; за шкафом după dulap;
2. (около, у) la; сесть за стол a se aşeza la masă;
3. (указывает на направление действия ) pentru; (на цель действия тж. ) în numele; бороться за свободу a lupta
pentru libertate;
4. (по причине ) pentru, din cauza; ценить когол. за ум a preţui pe cineva pentru inteligenţa sa; за отсутствием
времени din cauza lipsei de timp;
5. (при обозначении действия, которое начинают ) de; приняться за работу a se apuca de lucru;
6. (свыше какогол. предела ) peste; ему уже за 30 are peste treizeci de ani;
7. (на расстоянии ) la; за пять километров отсюда la cinci kilometri (depărtare) de aici;
8. (до какогол. временного предела ) cu; за десять дней до срока cu zece zile înainte de termen;
9. (в течение ) în, în curs de, în decursul; многое сделано за последний год sau făcut multe în cursul ultimului an; за
последнее время în ultimul timp;
10. (вместо когол. ) pentru; (в качестве когол. ) ca (или не переводится ); я за тебя все сделаю voi face totul pentru
tine; работать за секретаря a lucra (ca) secretar; 11. (в возмещение, в обмен ) pentru, pe, cu; заплатить за работу a
plăti pentru lucru; ку
12. (ради, в пользу, во имя ) pentru; сражаться за Родину a lupta pentru Patrie;
13. (одно вслед за другим, преследуя ) după, în urma; год за годом an după an;
14. (во время чегол. ) la, în timpul; за обедом în timpul mesei;
15. (с целью получать, достать, чтол., когол. ) după; послать за доктором a trimite după medic;

ЗАБАВА

ж.

16.: книга числится за мной cartea este înscrisă pe numele meu; за тобой долг rămîi dator; за подписью semnat de...;
за исключением cu excepţia; за счет когол., чегол. pe socoteala cuiva, în contul cuiva sau a ceva; ни за что (на
свете)! pentru nimic în l
distracţie, amuzament; desfătare; joacă; zăbavă.

ЗАБАВЛЯТЬ(СЯ)

несов.

(вн. ) a (se) distra, a (se) amuza, a (se) desfăta.

ЗАБАСТОВ//КА

ж.

grevă; объявить ~ку a declara grevă. ~ЩИК м. grevist.

ЗАБВЕНИ//Е

с.

1. уст. uitare;

ЗАБЕГ

м. спорт

2. (невнимание к чемул. ) neatenţie; piroteală, somnolenţă; ◊ предать ~ю a da uitării.
cursă; предварительный ~ cursă preliminară; утешительный ~ cursă de consolare.

ЗАБЕГАТЬ

сов.

a începe a alerga.

ЗАБАВН//О, ~ЫЙ

amuzant, nostim, hazliu, poznaş.

ЗАБЕГАТЬ, забежать

1. (бегом входить ) a intra în fuga mare; a da buzna;

ЗАБЕГАТЬСЯ

сов. разг.

3. (убегать далеко ) a fugi prea departe. ◊ ~ вперед a o lua înainte; a anticipa.
a obosi alergînd.

ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ

сов.

a rămîne gravidă (или însărcinată, grea).

2. разг. a trece pe la, a da pe la, a se repezi pînă la;

(вн.) 1. a bate; ~ гвозди a bate cuie;

ЗАБИВАТЬ, забить

2. (заполнять ) a umple pînă la refuz, a ticsi, a bucşi; a înfunda, a astupa; все проходы были забиты (толпой) toate
trecerile erau arhipline (de lume);
3. спорт a marca, a înscrie; ~ гол a marca un gol.
1.(вн. ) a lua, aşi însuşi, aşi apropria, a pune mîna ( или stăpînire) pe;

ЗАБИРАТЬ, забрать

2. (вн.; арестовать ) a aresta, a ridica.
ЗАБИРАТЬСЯ, забраться

1. a se căţăra, a se sui, a se urca; ~ на дерево a se sui în copac;
2. (в вн.; проникать кудал. ) pătrunde, a se fofila, a se strecura; a se furişa; a se băga;
3. (уходить, уезжать далеко ) a nimeri, a se trezi (undeva); (прятаться ) a se ascunde.

ЗАБИТЫЙ

1. (запуганный ) speriat, înfricoşat, intimidat;
2. (отупевший ) îndobitocit, abrutizat.

ЗАБИТЬ

сов.

(начать бить ) a începe a bate; (о фонтане ) a ţîşni.

сов. безл.

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
ЗАБЛАГОРАССУДИ//ТЬСЯ

din timp, de cu vreme; în prealabil.

ЗАБЛУДИТЬСЯ

сов.

a găsi de cuviinţă, a găsi cu cale; как ему ~тся cum găseşte de cuviinţă; cum îi trăsneşte prin cap; сколько ему ~тся cît
pofteşte, cît vrea.
a se rătăci.

ЗАБЛУЖД//АТЬСЯ

несов.

a se însela, a greşi. ~ЕНИЕ с. rătăcire, eroare, greşeală; вводить в ~ение a induce în eroare.

ЗАБОЛЕВ//АЕМОСТЬ

ж.

morbiditate; cazuri de îmbolnăvire. ~АНИЕ с. 1. îmbolnăvire;
2. boală, maladie, afecţiune. ~АТЬ, заболеть 1. a se îmbolnăvi; a cădea la pat;
2. (начать болеть — о какомл. органе ) a începe să doară.

ЗАБОР

м.

gard; zăplaz.

ЗАБОТ//А

ж.

ЗАБРАЛО

с.

grijă; ~ о людях grijă de oameni; ◊ это уже ваша ~ asta vă priveşte; не было ~ы! asta mai lipsea! ~ИТЬ(СЯ) несов. 1.
a (se) îngrijora, a (se) nelinişti;
2. (окружать заботой ) a purta de grijă cuiva, a avea grijă, a se îngriji de. ~ЛИВЫЙ (внимательный ) grijuliu, atent,
plin de solicitudine; ~ливое отношение atitudine grijulie.
vizieră (de coif ); ◊ с открытым ~м deschis, pe faţă, făţiş.
1. (вн., тв., покрывать ) a acoperi; перен. a bombarda; ~ вопросами a asalta cu întrebări;

ЗАБРАСЫВАТЬ I, забросать

2. a astupa, a umplea; ~ яму землей a astupa o groapă cu pămînt.
ЗАБРАСЫВАТЬ II, забросить

1. (бросать далеко ) a arunca;
2. (оставлять без внимания ) a lăsa în părăsire, a lepăda, a părăsi, a se lăsa de, a abandona;
3. (шпионов и т.п. ) a infiltra, a strecura.

ЗАБРОШЕННЫЙ

părăsit, delăsat, abandonat, neglijat, uitat; ( о земле ) părăginit.

ЗАБРЫЗГАТЬ

сов.

(вн.) a stropi, a împroşca.
(вн., о пр. ) a uita, a da uitării; ~ обиду a uita insulta. ~АТЬСЯ, забыться 1. (не удерживаться в памяти ) a se uita,
a se pierde din memorie, a fi uitat;
2. a uita de toate, a se lua cu gîndurile, a cădea pe gînduri; a se lua cu ziua tîrgului;

ЗАБЫВ//АТЬ, забыть

3. (перейти границы дозволенного ) a întrece măsura; a se obrăznici.
ЗАБЫВЧИВ//ОСТЬ

ж.

lipsă de memorie, uituceală, uitucie. ~ЫЙ uituc.

ЗАВАЛ

м.

1. grămadă, morman; снежный ~ troian (de zăpadă);
2. (препятствие ) obstacol, oprelişte; zăgaz, baraj.
(вн.) 1. (засыпать ) a astupa; (наполнять ) a umple; (загромождать ) a îngrămădi, a încărca; дорогу завалило
снегом drumul este întroienit (înzăpezit); платформа завалена чемоданами platforma e plină de valize;
2. (снабжать в изобилии ) a ticsi; a încărca, a umple; магазины завалены товарами magazinele sînt ticsite de
mărfuri;
3. разг. (переобременять ) a împovăra, a supraîncărca;

ЗАВАЛИВАТЬ, завалить

4. разг. (обрушивать ) a dărîma, a prăvăli, a nărui, a da jos, a doborî;
5. разг. (проваливать ) a face să eşueze, să cadă; a compromite; a rata; a nu duce la bun sfîrşit, a nu face faţă (unui
lucru). ~СЯ, завалиться 1. (падать за чтол. ) a cădea (sub, după); a se pierde printre alte lucruri;
2. разг. (запрокидываться ) a se răsturna;
3. (обрушиваться, падать ) a se nărui, a se surpa, a se dărîma, a cădea;
4. разг. (ложиться ) a se trînti, a se lungi (în pat);
5. (терпеть неудачу ) a eşua; разг. a cădea; ~ на экзамене a cădea la examen; сделка завалилась afacerea a eşuat.
ЗАВАЛЯ//ТЬСЯ
ЗАВАРИВАТЬ, заварить

a sta, a rămîne multă vreme undeva; (остаться непроданным ) a rămîne nevîndut; письмо ~лось на почте scrisoarea
a rămas mult timp la poştă.
1.(вн., рд.; чай ) a face o infuzie;

ЗАВАРКА

ж.

2. (вн. ) тех. a suda. ~СЯ, завариться: чай заварился ceaiul e gata; заварилось дело; заварилась каша разг. sa
iscat o dandana; см . каша.
1. infuzie;

ЗАВЕДЕНИЕ

с.

instituţie, aşezămînt; высшее учебное ~ instituţie de învăţămînt superior.

ЗАВЕДОВАТЬ

несов.

(тв. ) a administra; a conduce; a dirija.

ЗАВЕДУЮЩИЙ

м.

ЗАВЕРЕНИЕ

с.

şef, conducător, administrator, director; ~ кафедрой şef de catedră; ~ учебной частью director de studii; ~
литературной частью secretar literar; ~ хозяйством director administrativ, administrator, intendent.
1. asigurare, încredinţare;

сов. разг.

2. тех. sudare; sudură.

ЗАВЕДОМ//О

cu bună ştiinţă; intenţionat, înadins. ~ ЫЙ ştiut, cunoscut (dinainte).

2. legalizare.
ЗАВЕРТЫВАТЬ, завернуть

1. (вн., обертывать ) a înveli, a împacheta, a ambala; ~ когол. в одеяло a înveli pe cineva cu plapuma;
2. a coti, a cîrni; a vira, a întoarce; ~ за угол a coti după colţ;
3. (к дт. ) (заходить ) разг. a trece pe la, a se abate pe la;
4. (вн. завинчивать ) a înşuruba, a învîrti.

ЗАВЕРШ//АТЬ(СЯ), завершить(ся)

a (se) termina, a (se) încheia; a (se) isprăvi. ~АЮЩИЙ final; ultim, de încheiere; ~ающий удар lovitură de graţie;
~ающий этап etapă finală. ~ЕНИЕ с. terminare, isprăvire, încheiere.
1. (вн. в пр.; уверять ) a asigura, a încredinţa;

ЗАВЕРЯТЬ, заверить

2. a legaliza, a autentifica, a adeveri, a certifica; ~ подпись a legaliza o semnătură.
ЗАВЕСА

ж.

perdea; перен. тж. văl; дымовая ~ perdea de fum.

ЗАВЕТ

м.

poruncă; precept; învaţătură.

ЗАВЕТН//ЫЙ

1. drag, scump, sacru, sfînt; rîvnit; intim; ~ ая мечта vis drag; ~ая цель scop sacru;
2. ascuns, tăinuit, tainic; ~ клад comoară tăinuită.

ЗАВЕШИВАТЬ I, завесить

(вн.) a trage (или a lăsa) perdelele.

ЗАВЕШИВАТЬ II, завешать

(вн. тв.; вешать повсюду ) a atîrna peste tot, a acoperi (cu tablouri etc.).

ЗАВЕЩАНИ//Е

с.

testament; по ~ю prin testament.

ЗАВЕЩАТЬ

несов. и сов.

a lăsa prin testament, a testa; ~ перед смертью a lăsa cu limbă de moarte.
1. a (se) coafa;

ЗАВИВАТЬ(СЯ), завить(ся).

2. (закручивать ) a (se) suci, a (se) răsuci, a (se) încolăci.
ЗАВИВКА

ж.

1. coafare; ondulare, cîrlionţare;
2. coafură, ondulaţie.

ЗАВИДНО

: мне ~ mă cuprinde invidia.

ЗАВИДНЫЙ

(demn) de invidiat.

ЗАВИДОВАТЬ, позавидовать
ЗАВИЗИРОВАТЬ

(дт. ) a invidia.
сов.

(вн.) a viza.

ЗАВИС//ЕТЬ

несов.

(от рд. ) a depinde de; сие от них не ~ит asta nu depinde de ei.

ЗАВИСИМ//ОСТЬ

ж.

dependenţă; крепостная ~ ист. şerbie, iobăgie;◊ в ~ости от обстоятельств în funcţie de împrejurări. ~ЫЙ dependent;
~ые страны ţări dependente.
invidios; pizmuitor; pizmaş.

ЗАВИНЧИВАТЬ, завинтить

a înşuruba.

ЗАВИСТЛИВ//О, ~ЫЙ
ЗАВИСТЬ

ж.

invidie; pizmă; învechit şi reg. zavistie.
(тв. ) 1. a lua în stăpînire; a intra în posesie; a pune mîna pe; a cuceri; aşi însuşi; воен. a captura;

ЗАВЛАДЕВАТЬ, завладеть

2. a captiva, a cuceri; завладеть умами a cuceri spiritele.
(вн.) 1. a atrage, a ademeni; a seduce, a momi;

ЗАВЛЕКАТЬ, завлечь

2. a captia, a cuceri; a fascina.
ЗАВОД I

м.

ЗАВОД II

м.

1. uzină; fabrică; автомобильный ~ uzină de automobile; консервный ~ fabrică de conserve; судостроительный ~
şantier naval;
2.: конный ~ crescătorie de cai; staţie de montă.
1. (механизм у часов и игрушек ) remontoar; (пружина ) arc, resort;
2. pornire, punere în mişcare (a unui mecanism); (часов ) întoarcerea ceasului.
(вн.) 1. (вводить кудал. ) duce; ~ лошадь в конюшню a duce calul în grajd;

ЗАВОДИТЬ, завести

2. (приобретать ) a dobîndi, a procura, a face rost; a înjgheba (o gospodărie ş.a.); ~ новое оборудование a procura
utilaj nou;
3. a introduce, a stabili; ~ новые порядки a introduce (или a stabili) o ordine nouă;
4. (начинать ) a începe, a lega, a înfiripa; ~ знакомство с кемл. a face cunoştinţă cu cineva;
5. a porni, a pune în acţiune (или în mişcare); ~ мотор a porni un motor; ~ часы a întoarce ceasul. ~СЯ, завестись
(появляться ) a se ivi, a apărea; a se plodi; a se încuiba.
de uzină, uzinal; de fabrică.

ЗАВОДСКИЙ, ЗАВОДСКОЙ
ЗАВОДЬ

ж.

golf (de rîu sau de lac).

ЗАВОЕВАНИЕ

с.

cucerire.

ЗАВОЕВАТЕЛЬ

м.

cuceritor.

ЗАВОЕВЫВАТЬ, завоевать

(вн.) a cuceri; перен. тж. a cîştiga, a dobîndi, a obţine; ~ победу a obţine victoria; a repurta o victorie; завоевать
всеобщее уважение a cîştiga stima tuturor.
(вн.) (привозить по пути ) a căra, a aduce, a transporta.

ЗАВОЗИТЬ, завести
ЗАВОЛАКИВАТЬ(СЯ), заволочь(ся)

a (se) acoperi, a (se) înveli, a (se) voala; небо заволокло тучами cerul sa acoperit de nori.

ЗАВСЕГДАТАЙ

м.

vizitator frecvent; oaspete nelipsit.

ЗАВТРА

нареч.

1. mîine; ~ утром уезжаем plecăm mîine dimineaţă;

ЗАВТРАК

м.

ЗАВТРАШН//ИЙ

2. в знач. сущ. с. (ziua de) mîine; откладывать на ~ a amîna pe mîine; наше ~ ziua noastră de mîine; до ~ ! pe (или
pînă) mîine!
micul dejun, gustarea (или masa) de dimineaţă. ~АТЬ, позавтракать a dejuna, a lua micul dejun, a lua gustarea (или
masa) de dimineaţă.
de mîine; ~ее число data de mîine.

ЗАВУЧ

м.

director (или şef) de studii.

ЗАВХОЗ

м.

econom, administrator (al gospodăriei), intendent.

ЗАВЫШАТЬ, завысить
ЗАВЯЗКА

(вн.) a mări, a ridica, a urca; ~ оценки, цены a mări notele, preţurile.
ж.

1.(тесемка ) şnur de legat; şiret; baieră; cordea; (лента ) panglică;
2. лит. intrigă; nod;
3. început; ~ боя începutul luptei.

УВЯЗНУТЬ

сов.

ЗАВЯЗЫВАТЬ, завязать

a se împotmoli, a se înfunda; a se încurca; ~ в долгах a se încurca în datorii.
(вн.) 1. a lega, a înnoda; ~ галстук a înnoda cravata; ~ рану a bandaja o rană;
2. a lega, a intra în; a începe; a înjgheba; ~ бой a începe lupta, a intra în luptă. ~СЯ, завязаться 1. (начинаться ) a se
lega, a se începe, a se încinge; завязалась дружба sa legat o prietenie;
2. бот. a lega, a prinde rod.

ЗАГАД//КА

ж.

ЗАГАР

м.

ЗАГИБ

м.

ghicitoare; перен. enigmă, mister; загадать ~ку a spune o ghicitoare; отгадать ~ку a ghici o ghicitoare; говорить
~ками a vorbi în pilde. ~ОЧНЫЙ enigmatic, misterios.
(culoare) bronz; culoarea brună a pielii (din cauza vîntului, a soarelui);
2. bronzare.
1. (поворот ) cotitură; перен. abatere, deviere;
2. (загнувшееся место ) îndoitură; curbură.

ЗАГИБАТЬ, загнуть

1. (вн. ) a îndoi; a încovoia; (рукава ) a sufleca;
2. разг. a exagera; a o (lua) prea. ~СЯ, загнуться a se îndoi, a se încovoia.

ЗАГЛАВ//ИЕ

с.

ЗАГЛАЖИВАТЬ, загладить

titlu. ~НЫЙ de titlu; ~ный лист pagină de titlu; ~ная буква majusculă, literă mare.
(вн.) 1. a netezi, a călca; ~ складки a călca faldurile;
2. (смягчать ) a îndrepta, a repara, a drege; a atenua; a îndulci; ~ свою вину aşi repara greşeala.

ЗАГЛУШАТЬ, заглушить

(вн.) 1. a înăbusi;
2. a domoli, a potoli; a alina; a slăbi; ~ боль a alina durerea;
3. (мотор ) a opri (motorul).

ЗАГЛЯДЕНЬЕ

с. разг.

ЗАГЛЯДЫВАТЬ, заглянуть

o minune de...; o frumuseţe de...; она просто ~ ea e de o frumuseţe rară.
1. (смотреть ) a se uita, a arunca o privire; (незаметно ) a trage cu coada ochiului; ~ в словарь a consulta un
dicţionar;
2.
(бегло прочитывать ) a răsfoi, a frunzări;
3. (заходить кудал. ) разг. a trece pe la; a da pe la.

ЗАГЛЯДЫВАТЬСЯ, заглядеться

(на вн. ) a nuşi putea lua ochii (de la); a nu se mai sătura privind; ( наслаждаться ) a se delecta.

ЗАГНИВАТЬ, загнить

a putrezi, a se descompune.

ЗАГОВОР I

м.

ЗАГОВОР II

м.

complot, conspiraţie, conjuraţie; быть в ~е a complota; a unelti; ◊ ~ молчания complotul tăcerii.
(заклинание ) descîntec; farmec.

ЗАГОВОРИТЬ

сов.

a începe a vorbi; a porni vorba.

ЗАГОВОРИТЬСЯ

сов.

a se lua cu vorba.

ЗАГОВОРЩИК

м.

complotist; conspirator, conjurat.

ЗАГОЛОВОК

м.

titlu (de carte etc.)

ЗАГОН

м.

1. (действие ) mînare, gonire;
2. (для крупного скота ) ocol, obor; (для овец ) ţarc; stînă; ◊ быть в ~е a fi în dizgraţie; a fi prigonit.

(вн.) 1. a mîna, a goni; загнать корову в хлев a mîna vaca în grajd;

ЗАГОНЯТЬ I, загнать

2. a înfige, a împlînta, a bate;
3. прост . a vinde, a da.
ЗАГОНЯТЬ II

сов.

(вн.) разг. (утомлять работой и т.п. ) a istovi, a slei de puteri.
(вн.) 1. a îngrădi, a împrejmui, a face gard;

ЗАГОРАЖИВАТЬ, загородить

2. a bara, a baricada, a închide; ~ комул. дорогу a bara cuiva drumul;
3. (заслонять ) a acoperi; (затенять ) a umbri; a nu lăsa să treacă; a opri; ~ комул. свет a sta în dreptul luminii.
ЗАГОРАТЬ, загореть

a se pîrli, a se înnegri la soare, a se bronza.

ЗАГОРАТЬСЯ, загореться
ЗАГОРОДКА

a se aprinde, a lua foc.
ж.

1. gard, îngrăditură;
2. perete despărţitor; paravan.

ЗАГОРОДН//ЫЙ

afară din oraş; în (din) afara oraşului; ~ая прогулка plimbare în afara oraşului.

ЗАГОТОВИТЕЛЬ

м.

colector, achizitor. ~НЫЙ de colectare, de achiziţionare; ~ный пункт centru de colectare.

ЗАГОТОВКА

ж.

1. colectare, achiziţionare; ~ хлеба colectare de cereale;
2. (полупродукт ) semifabricat, produs intermediar; piesă brută;
3. (сапожная ) căpută.
(вн.) 1. (приготовлять заранее ) a pregăti din timp, a prepara;

ЗАГОТОВЛЯТЬ, заготовить

2. (запасать ) a se aproviziona, a face rezerve; офиц . a colecta, a achiziţiona.
ЗАГРАЖД//АТЬ, заградить

(вн.) a îngrădi, a bara, a închide, a opri. ~ ЕНИЕ с. îngrădire; baraj.

ЗАГРАНИЧНЫЙ

de peste hotare, din străinătate; străin.

ЗАГРЕБАТЬ, загрести

(вн.) разг. 1. a aduna, a strînge; ~ деньги a aduna bani;
2. (веслами ) a vîsli, a lopăta.

ЗАГРОБН//ЫЙ
ЗАГРОМОЖДАТЬ, загромоздить

de dincolo de mormînt, sepulcral; ~ голос voce sepulcrală; ◊ ~ая жизнь viaţa de apoi; ~ мир lumea cealaltă.
(вн.) a îngrămădi; a ticsi; ~ комнату мебелью a ticsi camera cu mobilă.

ЗАГРУЖАТЬ, загрузить

(вн.) 1. a încărca; a umple;
2. разг. (обеспечить работой ) a da (mult) de lucru; a asigura cu lucru.

ЗАГРУЗ//КА

ж.

1. încărcat, încărcare;

ЗАГРУСТИТЬ

сов.

a se întrista, a se mîhni.

ЗАГРЫЗТЬ

сов.

(вн.) 1. a sfîşia, a rupe în bucăţi; a sugruma;

2. încărcătură, sarcină; ~ печи încărcătura cuptorului. ~ЧИК м. încărcător, dispozitiv de încărcare.

2. перен. разг. (придирками ) a roade, a pisălogi, a cicăli; a face cuiva zile fripte.
1. a (se) murdări, a (se) mînji, a (se) păta;

ЗАГРЯЗНЯТЬ(СЯ), загрязнить(ся)

2. a (se) polua.
ЗАГС

м.

(запись актов гражданского состояния ) biroul (oficiul) stării civile.

ЗАГУБИТЬ

сов.

(вн.) 1. (погубить ) a distruge, a prăpădi; a ruina (sănătate etc.);
2. a nenoroci, a neferici;
3. разг. (истратить напрасно ) a pierde; a risipi, a irosi; ~ время a pierde timpul.
(вн.) 1. a îmbuna;

ЗАДАБРИВАТЬ, задобрить

2. (уговаривать ) a îndupleca.
ЗАДАВАТЬ, задать
ЗАДАВИТЬ

сов.

a da; ~ работу a da de lucru; ~ вопрос a pune o întrebare. ~СЯ, задаться: ~ся целью сделать чтол. aşi pune scopul să
facă ceva.
(вн.) 1. a strivi, a călca; a turti;
2. a sugruma, a gîtui;

3. (подавлять ) a înăbuşi, a reprima.
ЗАДАНИЕ

с.

1. sarcină, însărcinare, misiune; особое ~ misiune specială;

ЗАДАТКИ

мн.

aptitudini, înclinări, predispoziţii.

ЗАДАТОК

м.

acont, avans, arvună.

ЗАДАЧ//А

ж.

1. sarcină, însărcinare; (цель ) scop, ţel;

2. temă, lecţie; домашнее ~ temă pentru acasă.

2.(упражнение ) 1) exerciţiu; 2) problemă. ~НИК м. culegere de probleme; culegere de exerciţii.
ЗАДВИГАТЬ, задвинуть
ЗАДВОРК//И

(вн.) a împinge, a trage; ~ задвижку a trage zăvorul.
мн.

fundul ogrăzii; dosul casei; ◊ на ~ах pe ultimul plan.
1. (вн., за вн. — касаться ) a atinge; (цепляться ) a anina, a agăţa; (затронуть ) a răni, a leza, a vătăma, a ataca;
пуля задела кость glontele a atins osul; задеть за гвоздь a (se) anina de un cui;
2. (волновать ) a atinge; (обижать ) a jigni, a ofensa; a leza ~ чьел. самолюбие a atinge pe cineva în amorul propriu.

ЗАДЕВАТЬ II

сов.

(вн.) разг. (затерять ) a pierde (printre alte lucruri); a rătăci; a băga, a pune undeva.

ЗАДЕЛКА

ж.

astupare, închidere, înfundare; ~ трещин astuparea fisurilor.

ЗАДЕВАТЬ I, задеть

ЗАДЕЛЫВАТЬ, заделать

(вн.) a astupa, a închide, a înfunda; ~ досками a bate în scînduri, a astupa cu scînduri.

ЗАДЕРГИВАТЬ, задернуть
ЗАДЕРЕВЕНЕТЬ

(вн.) a trage; ~ занавеску a trage perdeaua.
сов. разг.

ЗАДЕРЖИВАТЬ, задержать

a înlemni, a înţepeni, a amorţi.
(вн.) 1. a reţine, a opri; я вас долго не задержу nam să vă reţin mult; ~ противника a opri inamicul;
2. a încetini; ~ шаги a încetini paşii;
3. a întîrzia, a amîna, a reţine;

ЗАДЕРЖК//А

ж.

4. (арестовать ) a reţine, a aresta. ~СЯ, задержаться a se reţine, a zăbovi, a întîrzia; долго не задерживайтесь! nu vă
reţineţi mult!
reţinere; întîrziere; încetinire; zăbovire; oprire; без ~и fără întîrziere.

ЗАДИРА

м. и ж. разг.

pricinaş, certăreţ; scandalagiu, buclucaş; pricinaşă, certăreaţă; scandalagioaică, buclucaşă.

ЗАДИРАТЬ, задрать

(вн.) 1. разг. (поднимать кверху платье, рубашку ) a ridica, a sufleca;
2. (кожу ) a juli, a zdreli, a zgîria;

ЗАДН//ИЙ
ЗАДНИК

м.

3. тк. несов. разг. (дразнить ) a zădărî, a şicana; a necăji. ◊ ~ нос aşi lua nasul la purtare; aşi ţine nasul sus.
dinapoi, din spate, din urmă, posterior; ~ ход mers înapoi; ~ие ряды rîndurile din fund; на ~ем плане pe ultimul plan;
подписать ~им числом a antedata.
1. (обуви ) ştaif, călcîi;
2. театр. fundal, orizont.

ЗАДОЛГО

cu mult timp înainte (de); (заранее ) din timp, de cu vreme.

ЗАДОЛЖАТЬ

сов.

a împrumuta (de la cineva).

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ж.

datorii; погасить ~ a stinge o datorie; академическая ~ restanţă (academică).

ЗАДОР

м.

ЗАДРЕМАТЬ

сов.

(о движении ) cu spatele înainte, deandărătelea; (о положении ) pe dos; ◊ ~ наперед 1) (одеть ) deandoaselea; 2)
(двигаться ) deandărătelea; cu spatele înainte.
ardoare, înflăcărare, entuziasm, zel, rîvnă; молодой ~ ardoare tinerească. ~НО cu ardoare, cu înflăcărare. ~НЫЙ plin de
ardoare, înfocat, entuziast; (жизнерадостный ) zglobiu, vioi; jovial.
a aţipi, a piroti, a moţăi.

ЗАДОМ

ЗАДУВАТЬ I, задуть

(вн.; гасить ) a stinge (suflînd).

ЗАДУВАТЬ II, задуть

(вн.) тех. a aprinde (un furnal).

ЗАДУВАТЬ III

несов.

(о ветре ) a începe a sufla, a bate.

ЗАДУМЧИВ//ОСТЬ

ж.

îngîndurare; reverie, visare. ~ЫЙ îngîndurat, dus pe gînduri, gînditor; visător; ~ ый взгляд privire visătoare.

ЗАДУМЫВ//АТЬ, задумать

1. (вн. + инф. ) aşi pune în gînd să...; aşi propune să...; a proiecta;

2. (вн.; мысленно выбирать чтол. ) a concepe, a elabora. ~АТЬСЯ, задуматься 1. (над. тв., о пр. ) a medita, a
reflecta, a gîndi asupra;
2. (впадать в задумчивость ) a cădea pe gînduri;
ЗАДУШЕВН//ОСТЬ

ж.

ЗАДЫ

мн.

3. (заколебаться ) a sta la îndoială (или la cumpănă); a şovăi, a ezita; не ~аясь pe negîndite; fără a sta (mult) pe
gînduri. intimitate, cordialitate; duioşie. ~ЫЙ sincer, intim, cordial, duios; ~ый разговор convorbire intimă.
sinceritate,
1. (двора ) fundul curţii (или ogrăzii); dosul casei;
2.: повторять ~ a repeta lucruri ştiute de toată lumea.

ЗАДЫХАТЬСЯ, задохнуться

(от рд. ) 1. a se înăbuşi, a se sufoca, a se îneca (de fum); aşi pierde (ră)suflarea;

ЗАЕДАТЬ, заесть

1.(вн., загрызать ) a sfîşia, a mînca; (мучить укусами — о насекомых ) a pişca, a înţepa, a mînca;

2. (умирать от удушья ) a muri prin sufocare (или prin asfixiere); a se asfixia.
2. (вн. тв.; закусывать ) a mînca ceva (pentru aşi drege gustul);
3. обыкн. безл. разг. (застревать ) тех. a se bloca, a se gripa.
ЗАЕЗД

м.

1. vizită în trecere;

ЗАЕЗДИТЬ

сов.

(вн.) разг. a istovi, a slei de puteri.

2. спорт cursă; serie; полуфинальный ~ (cursă) semifinală.
1. (останавливаться по пути ) a se opri (în drum) pe la; (к дт.; посещать ) a trece, a da pe la cineva;

ЗАЕЗЖАТЬ, заехать

2. (за тв. ) a veni (cu maşina) după cineva sau ceva;
3. (уезжать далеко или туда, куда не следует ) a nimeri ( или a intra) din greşeală undeva (cu un vehicul);
4. (подьезжать со стороны ) a face un ocol, a ocoli (apropiinduse de ceva);
5. (ударить ) разг. груб. a lovi pe cineva; a cîrpi, a rade, a afuma (o labă).
ЗАЕЗЖЕННЫЙ

разг.

1. (о лошади ) istovit, spetit, sleit de puteri;

ЗАЕМ

м.

împrumut; выигрышный ~ împrumut cu cîştiguri; внутренний ~ împrumut intern.

2. перен. banalizat, arhicunoscut; răsuflat.
ЗАЖАРИВАТЬ(СЯ), зажарить(ся)

a (se) prăji; a (se) frige.

ЗАЖИВАТЬ, зажить

a se vindeca, a se tămădui; a se cicatriza.

ЗАЖИВО
ЗАЖИГА//ЛКА

de viu.
ж.

1. (для папирос ) brichetă;
2. разг. (бомба ) bombă incendiară. ~НИЕ с. aprindere. ~ТЕЛЬНЫЙ 1. de aprindere, incendiar, inflamabil;
2. aprins, înflăcărat; ~тельная речь cuvîntare aprinsă (fulminantă).

ЗАЖИГАТЬ(СЯ), зажечь(ся)
ЗАЖИМ

a (se) aprinde.
м.

1. тех. clemă; (для белья ) sclimpuş, cîrlig; эл. bornă;
2. (действие ) strîngere, fixare;
3. перен. (стеснение, подавление ) înăbuşire; gîtuire. ~АТЬ, зажать(вн.) 1. (стискивать ) a strînge, a fixa;
2. (стеснять, подавлять ) a înăbuşi, a gîtui; ~ать инициативу перен. a înăbuşi iniţiativa.

ЗАЖИТОЧН//ОСТЬ

ж.

îndestulare, belşug, bunăstare. ~ЫЙ îmbelşugat, îndestulat; înstărit; cu stare.

ЗАЗЕЛЕНЕТЬ

сов.

1. (стать зеленым ) a înverzi;

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

с. тех.

2. (показаться о чемл. зеленом ) a se zări, a se vedea (despre ceva verde).
1. (действие ) punere în contact cu pămîntul;
2. (приспособление ) priză de pămînt.
ЗАЗЕМЛЯТЬ, заземлить

(вн.) тех. a lega de pămînt, a face contact cu pămîntul.

ЗАЗНАВАТЬСЯ, зазнаться

разг.

a se îngîmfa, a se înfumura.

ЗАЗНАЙСТВО

с. разг.

îngîmfare, înfumurare; aroganţă.

ЗАЗУБРИВАТЬ, зазубрить

(вн.) разг. (заучивать ) a toci, a învăţa papagaliceşte.

ЗАЗЫВАТЬ, зазвать

(вн.) разг. a chema cu insistenţă, a stărui să vină.

ЗАИКА

м. и ж.

(om) gîngav, bîlbîit; gîngavă, bîlbîită.

ЗАИК//АНИЕ

с.

gîngăveală, bîlbîială. ~АТЬСЯ, заикнуться 1. тк. несов. a se gîngăvi, a se bîlbîi;

ЗАИМСТВОВ//АНИЕ

с.

2. (о пр. ) разг. (намекать ) a pomeni, a aminti în treacăt; a sufla o vorbă.
împrumut. ~АТЬ несов. a împrumuta.

ЗАИНТЕРЕСОВАНН//ОСТЬ

ж.

cointeresare. ~ЬЙ cointeresat.

ЗАИСКИВ//АТЬ

несов.

(перед тв. ) a (se) linguşi pe (lîngă) cineva; a se gudura. ~АЮШИЙ linguşitor, slugarnic.

ЗАЙЧ//ИХА

ж.

iepuroaică. ~ОНОК м. pui de iepure, iepuraş.

ЗАКАБАЛЯТЬ, закабалить

(вн.) a înrobi; a subjuga; a înfeuda; a aservi.

ЗАКАДЫЧНЫЙ
ЗАКАЗ

: ~ друг разг. prieten la cataramă.
м.

comandă; на ~ de comandă; по ~у la comandă.
1. de comandă; ~ автобус autobuz de comandă;

ЗАКАЗН//ОЙ

2. recomandat; ~ое письмо scrisoare recomandată.
ЗАКАЗЧ//ИК

м.

~ИЦА ж. beneficiar(ă); client(ă).

ЗАКАЗЫВАТЬ, заказать

(вн.) a comanda; a face o comandă.

ЗАКАЛЁННЫЙ

călit, oţelit.

ЗАКАЛКА

ж.

călire, oţelire.
(вн.) 1. a tăia, a înjunghia;

ЗАКАЛЫВАТЬ, заколоть

2. prinde, a fixa (în cuie sau cu ace, în bolduri, spelci, agrafe); ~ волосы aşi prinde părul.
ЗАКАЛЯТЬ(СЯ), закалить(ся)

a (se) căli, a (se) oţeli.

ЗАКАНЧИВАТЬ(СЯ), закончить(ся)

a (se) termina, a (se) sfîrşi; a (se) ispravi.

ЗАКАПАТЬ I

сов.

(вн.) 1. (забрызгать ) a stropi, a păta (cu picături); ~ стол чернилами a păta masa cu cerneală;

ЗАКАП//АТЬ II

сов.

(начать капать ) a începe a picura; дождь ~ал a început să bureze, a început să picure.

2. разг. (лекарство и т.п. ) a picura.
(вн.) 1. a îngropa;

ЗАКАПЫВАТЬ, закопать

ЗАКАТ

м.

ЗАКАТЫВАТЬ, закатить

2. (заполнять землей ) a astupa (cu pămînt); ~ яму a astupa o groapă. ~СЯ, закопаться a se îngropa; (о войсках ) a se
ascunde în tranşee.
(солнце ) asfinţit, apus; перен. declin, amurg; ◊ на ~е дней în amurgul (или declinul) vieţii; la batrîneţe.
(вн. в вн. ) 1. (обертывать, обматывать ) a înfăşura, a înveli;
2. a sufleca, a sumete; ~ рукава aşi sufleca mînecile;
3. (заравнивать ) a netezi, a nivela.
1. a (se) rostogoli;

ЗАКАТЫВАТЬ(СЯ), закатить(ся)

2. разг. (устраивать ) a face; ~ скандал a face scandal.
1. (о солнце ) a asfinţi, a apune, a scăpăta;

ЗАКАТЫВАТЬСЯ, закатиться

2. (о славе и т.п. ) a apune, a se stinge.
ЗАКВАСКА

ж.

1. (действие ) fermentare; dospire;
2. ferment, plămădeală, dospeală.
1. a începe a fierbe;

ЗАКИПАТЬ, закипеть

2. (о человеке ) a se înfuria;
3. (о работе... ) a clocoti, a fi în toi.
ЗАКЛАДКА

ЗАКЛАДЫВАТЬ, заложить

ж.

1. (действие ) punerea temeliei, punerea pietrei de temelie; ~ фундамента punerea temeliei, turnarea fundaţiei; ~
силоса însilozare; ~ сада plantarea unei livezi;
2. (в книге ) semn de carte.
1. (вн.; засовывать, класть ) a pune, a băga, a vîrî; (терять ) a rătăci (printre alte lucruri); ~ мины a mina;

2. (вн., основывать ) a pune temelia; a pune piatra de temelie;
3. (вн. тв.; заполнять чемл. ) a astupa, a înfunda; заложить дымоход кирпичом a astupa coşul (hornul) cu cărămidă;
4.: ~ лошадей a înhăma caii, a pune caii la trăsură;
5. (вн. отдавать в залог — вещи ) a amaneta, a gaja; a zălogi; (недвижимость ) a ipoteca.
ЗАКЛЕИВАТЬ(СЯ), заклеиться
ЗАКЛЁПКА

a (se) lipi, a (se) încleia.
ж.

nituire;
2. nit.

ЗАКЛЁПЫВАТЬ, заклёпать
ЗАКЛИН//АНИЕ

(вн.) a nitui.
с.

1. vrăjire, descîntare; (слова ) descîntec; farmece, vrăji;
2. (мольба, просьба ) implorare, rugă. ~АТЬ несов. 1. (вн. ) (заколдовать ) a vrăji, a fermeca; a descînta;
2. (вн. + инф.; умолять. просить ) a implora; a conjura; a ruga stăruitor.

ЗАКЛЮЧАТЬ, заключить

1. тк. несов. (вн.; содержать ) a cuprinde, a conţine;
2. (вн.; лишить свободы ) a întemniţa, a băga la închisoare, a închide;
3. (вн. в вн.; помещать ) a pune în, a lua în; ~ чтол. в скобки a lua în paranteze;
4. (вн. тв.; заканчивать ) a încheia, a termina (cu, prin);
5. (делать вывод ) a conchide, a concluziona; a conclude; a recapitula;
6. (вн.; вступать в соглашение ) a încheia, a contracta; ~ договор a încheia un contract; ~ мир a încheia pace. ~СЯ
несов. 1. (в пр.; находиться ) a fi, a se afla, a fi cuprins (în), a se cuprinde, a se conţine;
2. (в пр.; содержаться, состояться в чемл. ) a consta în..., a rezida; a se reduce la...; задача заключается в
следующем problema constă în următoarele;
3. (тв.; заканчиваться ) a se încheia, a se termina (cu, prin).

ЗАКЛЮЧЕНИ//Е

с.

1. (соглашения и т.п. ) încheiere; договора încheierea unui contract, încheierea unui tratat; ~ союза încheierea unei
alianţe;
2. (лишение свободы ) întemniţare, închisoare; detenţiune; предварительное ~ detenţiune preventivă;
3. (вывод ) încheiere, concluzie; deducţie; прийти к ~ю a ajunge la concluzia; дать ~ a da aviz; a referi;

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ

м.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬН//ЫЙ

4. (конец ) încheiere, sfîrşit; ◊ в ~ în încheiere, în concluzie.
deţinut.
de încheiere, final; ~ое слово cuvînt de încheiere; ~ая сцена scenă finală.

ЗАКЛЯТЫЙ

: ~ враг duşman de moarte (или înverşunat).

ЗАКОВЫВАТЬ, заковать

(вн.) a încătuşa, a fereca.

ЗАКОЛАЧИВАТЬ, заколотить

(вн.) разг. 1. (вбивать ) a ţintui, a bate în cuie;
2. (избивать ) a omorî (или a stîlci) în bătaie; a snopi, a pumni; a ciomăgi.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ

vrăjit, fermecat; ◊ ~ круг cerc vicios.
a vrăji, a fermeca.

ЗАКОЛДОВЫВАТЬ, заколдовать
ЗАКОЛКА

ж.

spelcă, ac de cap, agrafă.

ЗАКОН

м.

ЗАКОНН//ОСТЬ

ж.

lege; действующие ~ы legi în vigoare; объявить, поставить вне ~а a declara în afara legii; отменить ~ a abroga o
lege; издать, обнародовать ~ a promulga o lege; нарушить ~ a (în)călca (или a viola) legea; избирательный ~ lege
legalitate. ~ЫЙ 1. legal, legitim;
2. (обоснованный ) întemeiat, motivat, fondat, îndreptăţit; ~ое возмущение indignare întemeiată;

ЗАКОНОВЕД

м.

3. (хороший ) разг. fain, bun; ◊ ~ брак căsătorie legitimă.
jurist. ~ЕНИЕ с. ştiinţa juridică, dreptul; jurisprudenţa.

ЗАКОНОДАТЕЛЬ

м.

1. legislator, legiuitor;

ЗАКОНОМЕРН//О

2. перен. arbitru; ~ мод arbitrul eleganţei. ~НЫЙ legislativ, legiuitor; ~ная власть puterea legislativă. ~СТВО с.
legislaţie.
1.
legic; fireşte; (în mod) firesc;

2. в знач. сказ. e firesc, e natural, e normal; это вполне ~ aceasta e în firea lucrurilor; ~ОСТЬ ж. legitate; ~ости
развития общества legităţile dezvoltării societăţii. ~ЫЙ legic; (естественный ) firesc, natural, normal; ~ое явление
fenomen natural.
proiect de lege.

ЗАКОНОПРОЕКТ

м.

ЗАКОПТИТЬ(СЯ)

сов.

a (se) afuma.

ЗАКОПТИТЬ

сов.

(начать коптить ) a începe a fumega.

ЗАКОРЕНЕТЬ

сов.

1. a se înrădăcina;

ЗАКОУЛОК

м.

2. (в пр.; стать упорным ) a se învechi în (rele), a se invetera; a se înrăi; ~ в предрассудках a fi plin de prejudecăţi.
1. (глухой переулок ) stradă dosnică (или lăturalnică); fundătură;
2. (потайной уголок ) ungher(aş) tainic, loc ascuns; cotlon.
ЗАКРАДЫВАТЬСЯ, закрасться

a se strecura, a se furişa; a se fofila.

ЗАКРАШИВАТЬ, закрасить

(вн.) a vopsi; a boi.

ЗАКРЕПИТЕЛЬ

м.

ЗАКРЕПКА

ж.

1. фото fixaj;
2. тех. fixator.
clamă, agrafă.
1. (вн. ) a (se) fixa; a (se) întări; a (se) înţepeni; ~ гвоздями a întări, a fixa în cuie;

ЗАКРЕПЛЯТЬСЯ, закрепить(ся)

2. (вн. за тв. ) a rezerva, a repartiza, a reţine; ~ за собой место aşi rezerva un loc;
3. (вн. ) a consolida, a întări; ~ победу a consolida victoria;
4. (вн. ) фото a fixa;
5. (вн.; желудок ) a (se) constipa; a (se) încuia.
(вн.) 1. ист. a şerbi;

ЗАКРЕПОЩАТЬ, закрепостить

2. перен. a (în)robi, a aservi; a supune, a subjuga.
ЗАКРОЙЩ//ИК

м. ,

~ИЦА ж. croitor, croitoreasă.

ЗАКРОМ

м.

hambar.
1. a (se) rotunji;

ЗАКРУГЛЯТЬ(СЯ), закруглить(ся)

2. перен. a întregi;
3. прост . a scurta o expunere; a scurta vorba.
ЗАКРУЖИТЬ I

сов.

ЗАКРУЖИТЬ II

сов.

(вн.) a ameţi, a învîrti pe cineva pînă la ameţeală; ◊ ~ комул. голову ai suci, ai învîrti cuiva capul.
(начать кружить ) a începe a face cercuri.

ЗАКРУЖИТЬСЯ I

сов.

a obosi (alergînd); a cădea de oboseală.

ЗАКРУЖ//ИТЬСЯ II

сов.

a începe a se învîrti, a începe a se roti.
1. a suci, a răsuci; a torsiona;

ЗАКРУЧИВАТЬ, закрутить

2. разг. (завинчивать ) a înşuruba, a strînge (o piuliţă).
ЗАКРЫВАТЬ(СЯ), закрыть(ся)
ЗАКРЫТ//ИЕ

с.

a (se) încuia, a (se) închide; ~ дверь a închide uşa; ~ зонтик a închide umbrela; ~ детей в комнате a încuia copiii în
casă; ~ воду a închide (или a opri) apa; ~ завод a închide uzina.
închidere, încheiere; ~ театрального сезона închiderea stagiunii. ~ЫЙ închis; ~ое голосование votare secretă, vot
secret; в ~ом помещении în încăpere.
(вн.) a cumpăra (în cantităţi mari, cu ridicata); a achiziţiona.

ж.

cumpărare; achiziţii.

ЗАКУПАТЬ, закупить
ЗАКУПКА
ЗАКУПОР//ИВАТЬ, закупорить

(вн.) (бутылку ) a astupa, a închide; (бочку ) a înfunda. ~КА ж. 1. astupare (a unei sticle, a unui borcan); înfundare (a
unui butoi);
2. мед. obstrucţie.

ЗАКУП//ОЧНЫЙ

de cumpărare; de achiziţie; ~очная цена preţ de cumpărare. ~ЩИК м. cumpărător; achizitor.

ЗАКУРИВАТЬ, закурить

(вн.) 1. a aprinde o ţigară;

2. a afuma;
3. (начать курить, стать курильщиком ) a începe a fuma, a deveni fumător. ~СЯ, закуриться 1. (о папиросе и
т.п. ) a se aprinde;
2. (задымиться ) a începe a fumega.
ЗАКУС//КА

ж.

ЗАКУСЫВАТЬ I, закусить

gustare, mezelic; (перед обедом ) aperitiv; на ~ку 1) la (или ca) gustare; 2) перен. la (или ca) încheiere. ~ОЧНАЯ ж.
bodegă, bufet.
1. (есть немного, наскоро ) a lua o gustare, a îmbuca ceva;
2. (вн. тв.; заедать ) a mînca, a servi ceva după (băutură);
3. разг. (перед обедом ) a lua un aperitiv.

ЗАКУСЫВАТЬ II, закусить

(вн.; захватывать зубами ) a muşca, aşi înfige dinţii; (о насекомых ) a înţepa.

ЗАКУТЫВАТЬ(СЯ), закутать(ся)
ЗАЛ

a (se) îmbodoli, a (se) înfofoli; a (se) înfăşura.
м.

ЗАЛАМЫВАТЬ, заломить
ЗАЛЕДЕНЕТЬ

сов.

ЗАЛЕЖАЛЫЙ

разг.

sală; ~ ожидания sală de aşteptare; зрительный ~ sală de spectacole; читальный ~ sală de lectură; актовый ~ sală de
festivităţi; aulă.
(вн.) a frînge, a rupe (îndoind); ◊ ~ цену a cere un preţ exorbitant (exagerat, nebun); ~ шапку aşi pune căciula peo
ureche.
1. a se acoperi cu gheaţă, a îngheţa;
2. (закоченеть ) a îngheţa (bocnă); a înţepeni de frig.

ЗАЛЕЖИВАТЬСЯ, залежаться

a sta prea mult timp; письма залежались на почте scrisorile au stat prea mult la poştă; (о товаре ) a se învechi;
(испортиться — о продуктах ) a se strica, a se altera.
: ~ые земли pămînturi de pîrloagă.

ЗАЛЕЖН//ЫЙ
ЗАЛЕЖЬ

stătut, învechit; (о продуктах ) alterat, stricat; товар marfă învechită; marfă stătută/nevandabilă.

ж.

1. (месторождение ) zăcămînt;
2. мн. (завал ) grămezi, îngrămădire, morman;
3. с.х . pîrloagă;
4. marfă necăutată.
1. (на вн.; взбираться ) a se sui, a se urca, a se căţăra; залезть на крышу a se sui pe acoperiş;

ЗАЛЕЗАТЬ, залезть

2. (в вн.; прятаться ) a se ascunde, a se băga, a se vîrî; залезть в канаву a se ascunde în şanţ;
3. (в вн.; проникать кудал. ) a pătrunde; a se furişa, a se strecura; a intra.
ЗАЛЕПЛЯТЬ, залепить

(вн. тв. ) a lipi, a astupa (lipind cu ceva); a murui, a unge (cu lut).

ЗАЛЕТАТЬ, залететь

1. (в вн.; влететь кудал. ) a intra (или a pătrunde) în zbor;

ЗАЛЕЧИВАТЬСЯ, залечить(ся)

1. a (se) vindeca, a (se) lecui; a (se) tămădui;

2. (подниматься высоко ) a ajunge (или a se ridica) departe în zbor, a se înălţa.
2. a istovi printrun tratament nepotrivit.
ЗАЛЕЧЬ

сов.

1. a se culca (pentru mult timp); a se aşterne pe dormit;

ЗАЛИВ

м.

golf.

2. (притаиться ) a se ascunde; a se piti.
1.(вн.; затоплять, покрывать ) a acoperi cu apă; a inunda тж. перен. ; ~ светом a inunda cu lumină;

ЗАЛИВАТЬ, залить

2. (вн., тв.; обливать ) a vărsa (pătînd, murdărind);
3. (вн.; тушить ) a stinge;
4. (вн. тв. ) a acoperi (turnînd); ~ асфальтом a asfalta;
5. a vulcaniza.
ЗАЛИВНОЕ

с.

кул. piftie; aspic.
1.: ~луг luncă (loc, teren) inundabil;

ЗАЛИВН//ОЙ

2. (о кушанье ) de piftie, în aspic; ~ая рыба piftie de peşte, peşte în aspic.
ЗАЛОГ I

м.

1. (вещей ) zălogire, amanetare; (недвижимости ) ipotecare;

2. (заложенная вещь ) amanet, gaj, zălog; ipotecă; ~овый de amanet, de gaj; ipotecar;
3. (свидетельство чегол. ) chezăşie, garanţie.
ЗАЛОГ II

м.

ЗАЛОЖН//ИК

м. ,

грамм. diateză; действительный ~ diateză activă; страдательный ~ diateză pasivă. ~овый diatezial.
~ИЦА ж. ostatic, ostatică.

ЗАЛП

м.

salvă; артиллерийский ~ salvă de artilerie.
1. în salve; огонь ~ foc în salve;

ЗАЛПОМ

2. разг. dintro dată; pe nerăsuflate; выпить чтол. ~ a bea pe nerăsuflate; a bea dintro înghiţitură.
ЗАЛЮБОВАТЬСЯ
ЗАМАЗКА

(тв. ) a admira, a nu se mai sătura privind.
ж.

1. (действие ) chituire;
2. (вещество ) chit.
(вн.) 1. (краской и т.п. ) a da, a acoperi cu vopsea ş.a.;

ЗАМАЗЫВАТЬ, замазать

2. разг. (умышленно скрывать ) a muşamaliza, a cocoloşi; a ascunde, a acoperi; ~ недостатки a ascunde neajunsurile;
3. (залеплять ) a lipi cu chit, a chitui;
4. (пачкать ) a murdări, a mînji, a păta.
(вн.) разг. 1. a tăcea, a amuţi;

ЗАМАЛЧИВАТЬ, замолчать

2. a trece sub tăcere.
ЗАМАНИВАТЬ, заманить

(вн.) a atrage (în cursă); a momi, a ademeni.

ЗАМАНЧИВЫЙ

atrăgător, ademenitor, ispititor, seducător.

ЗАМАХИВАТЬСЯ, замахнуться

(на вн. ) a ridica mîna pentru a lovi pe cineva; ~ палкой на когол. a ridica băţul asupra cuiva.

ЗАМАЧИВАТЬ, замочить
ЗАМАШКИ

(вн.) a uda, a (în)muia; ~ белье a muia rufele.
мн. разг.

apucături; грубые ~ apucături grosolane.
1. (вн. ) a încetini; a modera; a domoli; колонна замедлила ход coloana a încetinit mersul;

ЗАМЕДЛЯТЬ, замедлить

2. (вн.; задерживать ) a reţine, a tărăgana; ~ выход книги a reţine apariţia cărţii;
3. (в тв. + инф.; запаздывать ) a tărăgăna, a întîrzia cu...; замедлить с ответом a întîrzia cu răspunsul.
ЗАМЕНА

ж.

1. înlocuire, substituire; (наказания ) comutare; (возмещение ) compensare;
2. (заменяющее лицо) schimb, înlocuitor;
3. (заменяющее предмет ) substituent, surogat, succedaneu.

ЗАМЕНИТЕЛЬ

м.

ЗАМЕНЯТЬ, заменить

ЗАМЕРЗАНИ//Е

с.

ЗАМЕРЗАТЬ, смерзнуть
ЗАМЕСТИТЕЛЬ

м.

ЗАМЕТАТЬ, замести
ЗАМЕТК//А

ж.

înlocuitor, material de înlocuire, substituent; surogat, erzaţ; ~ кожи imitaţie de piele, piele artificială.
1. (вн., тв. сменять ) a înlocui, a substitui, a schimba; юр. a comuta; ~ металл пластмассой a înlocui metalul prin
masă plastică;
2. (вн., замещать ) (o вещах ) a ţine (locul); (o людях тж. ) a suplini; она заменила сиротам мать ea a fost ca o
mamă pentru orfani; заменить учителя a suplini un învăţător.
îngheţare; îngheţ; ◊ точка ~я punct de îngheţare; на точке ~я la un punct mort.
a îngheţa; вода замерзла apa a îngheţat; у него замерзли руки iau îngheţat mîinile.
înlocuitor, locţiitor; adjunct; suplinitor, supleant; substitut; первый ~ primlocţiitor; ~ директора director adjunct; ~
прокурора substituit de procuror; ~ декана prodecan.
(вн.) 1. (подметать ) a mătura;
2. (засыпать — снегом ) a întroieni; (песком и т.п. ) a acoperi; ◊ ~ следы a şterge urmele.
1.(знак ) semn;
2. (запись ) notă, notiţă, însemnare; путевые ~и note de drum, însemnări de călătorie; ~и на полях note marginale;
делать ~и a nota, a lua note;
3. (в газете ) (mic) articol, articolaş; corespondenţă.

ЗАМЕТН//О, ~ЫЙ

1. vizibil; vădit; simţitor;
2. (видный, известный ) de vază, remarcabil; notabil, notoriu.

ЗАМЕЧАНИЕ

с.

1. (высказывание ) observaţie, remarcă; comentariu;
2. (выговор ) observaţie; mustrare; dojană, reproş.

ЗАМЕЧАТЕЛЬН//О, ~ЫЙ

minunat, admirabil, excelent.

ЗАМЕЧАТЬ, заметить

1. (вн.; видеть ) a observa; a vedea; a zări;
2. (вн., запоминать ) reţine, a nota;
3. a face o remarcă, a remarca, a nota.

ЗАМЕЧТАТЬСЯ

сов.

a se lăsa furat de visuri; a sta visător.

ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО

с.

confuzie, zăpăceală, buimăceală, încurcătură; consternare; derută.

ЗАМЕШИВАТЬ I, замешать

(вн., вовлекать в какоел. дело ) a amesteca, a implica, a băga, a atrage în.

ЗАМЕШИВАТЬ II, замесить

(вн.) a (a)mesteca; a frămînta; ~ тесто a frămînta aluatul.

ЗАМЕШИВАТЬСЯ, замешаться
ЗАМЕШКАТЬСЯ

a se amesteca; замешаться в толпу a se amesteca (или a se pierde) în mulţime.
сов. разг.

a zăbovi; a se codi; a întîrzia.

ж. разг.

întrerupere, oprire, pauză, dificultate temporară.

ЗАМЕЩ//АТЬ, заместить
ЗАМИНКА

(вн., тв. ) a înlocui; a substitui, a suplini. ~ ЕНИЕ с. înlocuire; substituire; suplinire.

ЗАМИР//АТЬ, замереть

1. a înţepeni (pe loc), a înlemni, a încremeni, a înmărmuri;
2. a se opri, a sta pe loc;
3. тк. несов. a se stinge treptat.

ЗАМКНУТ//ЫЙ

1. închis, retras, izolat; вести ~ую жизнь a duce o viaţă retrasă;
2. (необщительный ) necomunicativ, rezervat, nesociabil, retras.

ЗÁМОК

м.

castel.

ЗАМ//ÓК

м.

ЗАМОЛВИТЬ

сов. разг. :

lacăt; reg . lăcată; висячий ~ lacăt; врезной ~ broască; запереть дверь на ~ a pune lacăt la uşă; на ~ке încuiat; под
~ком sub cheie; reg . sub lăcată; ◊ за семью ~ками încuiat cu şapte lacăte (lăcăţi).
~ слово (словечко) за когол. a pune o vorbă (или un cuvînt) pentru cineva.

ЗАМОЛК//АТЬ, замолкнуть
ЗАМОЛЧАТЬ

a tăcea, a amuţi; (о звуках ) a înceta, a se stinge.
сов.

ЗАМОРАЖИВАТЬ, заморозить

a tăcea; a amuţi.
(вн.) 1. (давать замерзнуть ) a congela, a îngheţa; (шампанское и т.п. ) a pune la gheaţă; a frapa;
2. разг. (давать озябнуть ) a lăsa (или a face) să degere;
3. a bloca; a îngheţa; заморозить средства a bloca mijloacele.

ЗАМОРИТЬ
ЗАМОРОЗКИ

мн.

(вн.) разг. a istovi, a slei de puteri, a extenua; ~ голодом a extenua prin înfometare, a face să moară de foame; ◊ ~
червячка aşi potoli (или astîmpăra) foamea.
îngheţ; осенние (весенние) ~ îngheţuri de toamnă (de primăvară).

ЗАМОРЫШ

м. разг.

creatură (făptură) pipernicită (jigărită, becisnică, prăpădită).

с.

: выдать ~ a mărita, a căsători, a da în căsătorie; выйти ~ a se mărita, a se căsători; быть ~ем a fi căsătorită (или
măritată).
măritiş,
căsătorie; căsnicie; ~няя прил. ж. : ~няя женщина femeie căsătorită (или măritată).

сов.

ЗАМУЖ
ЗАМУЖ//ЕСТВО
ЗАМУРОВЫВАТЬ, замуровать

(вн.) a astupa cu un zid; a zidi.

ЗАМУСОЛИТЬ

сов.

(вн.) разг. a păta, a mînji, a acoperi (cu slin, salivă, grăsime etc.).

ЗАМУЧ//ИТЬ

сов.

(вн.) a chinui; a tortura. ~ИТЬСЯ сов. 1. a se istovi, a fi sleit de puteri;

ЗАМШ//А

ж.

piele de antilopă. ~ЕВЫЙ din, de piele de antilopă.

2. a se chinui, a se necăji, a se zbate, a se zbuciuma.
ЗАМЫВАТЬ, замыть

(вн.) 1. a scoate (или a spăla) petele;

ЗАМЫКАТЬ, замкнуть

(вн.) 1. разг. a încuia;

2. (неровности на песке ) a spăla.
2. (смыкать ) a închide; ~ цепь a închide circuitul;
3.: ~ колонку a încheia coloana;

ЗАМЫСЕЛ

м.

4. (окружать ) a încercui, a înconjura. ~СЯ, замкнуться (в вн.; обособляться ) a se izola; ◊ ~ся в себе a se închide
în sine.
1. (намерение ) intenţie, proiect, gînd; plan; idee;
2. (художественного произведения ) idee, concepţie, concept.

ЗАМЫСЛОВАТЫЙ

întortocheat; complicate, greu de înţeles, alambicat.

ЗАМЫШЛЯТЬ, замыслить

(вн. + инф. ) aşi pune în gînd, a intenţiona; a plănui; a pune la cale.

ЗАМЯТЬ

сов.

(вн.) разг. a muşamaliza, a cocoloşi; ~ дело a muşamaliza chestiunea.

ЗАМЯТЬСЯ

сов. разг.

1. a şovăi, a ezita;
2. a se încurca, a se fîstîci; a se bîlbîi;
3. (о деле ) a se opri; a rămîne baltă.

ЗАНАВЕС

м.

perdea; (театральная ) cortină; ◊ под ~ spre sfîrşit.
(вн.) a ponosi, a toci, a jerpeli; a uza.

сов. уст.

a se bolnăvi, a se războli.

ЗАНАШИВАТЬ, заносить
ЗАНЕМОЧЬ
ЗАНИЖАТЬ, занизить

(вн.) a micşora, a diminua, a cobori; ~ оценки a micşora notele.

ЗАНИМАТЕЛЬН//ЫЙ

distractiv; amuzant; ~ая грамматика gramatică distractivă.

ЗАНИМАТЬ I, занять

(вн.) a ocupa; ~ много места a ocupa mult loc; ~ первое место a ocupa locul întîi; ~ город a ocupa oraşul.

ЗАНИМАТЬ II, занять

(вн. у д.; брать взаймы ) a împrumuta, a lua cu împrumut.
1. (тв.; быть занятым чемл. ) a se ocupa; ~ делом aşi vedea de treabă; ~ искусством a se ocupa cu arta;

ЗАНИМАТЬСЯ I, заняться

2. тк. несов , (учиться ) a face studii, a studia, a învăţa;
3. (с тв., учить когол. ) a învăţa, a medita pe cineva, a instrui.
1. (загораться ) a se aprinde, a lua foc;

ЗАНИМ//АТЬСЯ II, заняться

2. (наступать ); ~ается день se crapă de ziuă, se luminează; заря занялась se revarsă zorii.
ЗАНОВО

din nou, iar.

ЗАНОЗ//А

ж.

ţeapă, aşchie, ghimpe, ţandără. ~ИТЬ сов. (вн.) aşi înţepa, aşi înghimpa.

ЗАНОС

м.

înzăpezire; снежные ~ы troiene, nămeţi.
(вн.) 1. (приносить ) a aduce;

ЗАНОСИТЬ, занести

2. (записывать ) a înscrie, a include, a introduce; ~ в протокол a introduce în procesulverbal;
3. безл. a derapa; машину заносит maşina derapează;
4. (засыпать, заметать чем~л. ) a acoperi (cu zăpadă, nisip ş.a.); (снегом ) a înzăpezi; a nămeţi; (песком ) a nisipi.
ЗАНОСЧИВ//ОСТЬ

ж.

aroganţă; înfumurare, trufie. ~ЫЙ arogant, înfumurat, trufaş.

ЗАНЯТ//ИЕ

с.

1. (дело, труд, работа ) ocupaţie, îndeletnicire, lucru, profesie; практические ~ия 1) lucru practic; 2) lecţii practice;
род ~ий ocupaţie;
2. мн. (учебные ) lecţii, studii; ore; начало ~ий 1го сентября începutul lecţiilor la întîi septembrie;
3. (города, страны и т.п. ) ocupare.

ЗАНЯТОЙ
ЗАНЯТОСТЬ

ocupat; încărcat cu lucru; preocupat.
ж.

1. grad de ocupare a braţelor de muncă; полная ~ рабочей силы ocuparea completă a forţei de muncă;
2. (перегруженность работой ) lipsă de răgaz, lipsă de timp liber.

ЗАНЯТЫЙ
ЗАОДНО

ocupat; я занят sînt ocupat.
нареч.

1. împreună, de comun acord; действовать ~ с кемл. a face cauză comună cu cineva;
2. разг. în acelaşi timp, totodată.
1. a (se) ascuţi;

ЗАОСТРЯТЬ(СЯ), заострить(ся)

2. перен. (подчеркивать(ся) ) a (se) sublinia, a (se) accentua; a se încorda.
ЗАОЧН//ИК
ЗАОЧН//О

м. ,

~ИЦА ж. student(ă) (la secţia) prin corespondenţă.
1. (в отсутствии ) în lipsă, în absenţă; юр. în contumacie;

ЗАПАД

м.

2. (обучаться ) prin corespondenţă. ~ЫЙ: ~ые курсы cursuri prin corespondenţă (или fără frecvenţă); ~ый приговор
юр. condamnare în contumacie.
1. vest, apus, asfinţit;
2. (Западная Европа ) Occident.
1. a cădea (după или îndărătul...);

ЗАПАДАТЬ, запасть

2. (становиться впалым ) a se scofîlci (despre obraji); a intra în orbite (despre ochi);
3.: запасть в душу a se întipări în suflet.
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ

vesteuropean, occidental.

ЗАПАДН//ЫЙ

1. de asfinţit, de vest, vestic; din apus, apusean; ~ ая граница frontieră de vest ; ~ ветер vînt de asfinţit;
2. (о странах Запада ) occidental.

ЗАПАДНЯ

ж.

cursă, capcană.

ЗАПАЗДЫВАТЬ, запоздать

a întîrzia.

ЗАПАИВАТЬ, запаять

(вн.) a lipi; (заварить ) a suda.

ЗАПАКОВЫВАТЬ, запаковать
ЗАПАЛ

(вн.) a împacheta; a ambala.
м.

1. авто aprindere (cu bujii); горн. amorsă, capsă;
2.: ~ хлебов pălirea cerealelor;
3. разг. (горячность ) înfocare; vehemenţă.

ЗАПАЛИТЬ

сов.

a aprinde; a da foc la ceva.

ЗАПАНИБРАТА

разг .:

быть~ с кемл. a fi familiar (или intim) cu cineva.

ЗАПАС

м.

rezervă.

ЗАПАСНОЙ

прил.

de rezervă; ~ игрок jucător de rezervă.

ЗАПАХ

м.

miros; mireasmă; aromă; iz.

ЗАПАСАТЬ, запасти

(вн., рд. ) a face rezerve, a face provizii. ~ СЯ, запастись (тв. ) a se aproviziona; aşi face rezerve.

ЗАПАХИВАТЬ I, запахать

(вн.) (вспахивать ) a ara.

ЗАПАХИВАТЬ II, запахнуть

(об одежде ) a încheia (strîns).

ЗАПАЧКАТЬ(СЯ)

сов.

(вн.) a (se) murdări; a (se) mînji.

ЗАПАШКА

ж. с.х .

arat, arătură.

ЗАПЕВАЛА

м. и ж.

1. solist(ă) (întrun colectiv, mai ales militar);

ЗАПЕВАТЬ

несов.

1. a cînta solo la începutul unui cîntec;

ЗАПЕКАНКА

ж.

2. перен. iniţiator; (подстрекатель ) instigator.
2. см. запеть.
1. (кушанье ) budincă;
2. (наливка ) zapecancă, lichior de casă.
ЗАПЕКАТЬ(СЯ), запечь(ся)

(вн.) a (se) coace.

ЗАПЕЛЕНАТЬ

сов.

(вн.) a înfăşa.

ЗАПЕТЬ

сов.

a începe a cînta.

ЗАПЕЧАТЛЕВАТЬ(СЯ), запечатлеть(ся)

a (se) întipări; a (se) imprima.

ЗАПЕЧАТЫВАТЬ, запечатать

(вн.) a pecetlui, a sigila; (конверт ) a lipi, a închide.

ЗАПИРАТЬ(СЯ), запереть(ся)
ЗАПИСК//А

a (se) închide, a (se) încuia.
ж.

1. scrisorică, bileţel, bilet; răvaş; любовная ~ scrisoare de dragoste;
2. (официальное сообщение о чемл. ) memoriu, notă; докладная ~ raport; объяснительная ~ notă explicativă;
3. мн. note; (воспоминания ) memorii. ученые ~и anale (ştiinţifice).

ЗАПИСН//ОЙ I

: ~ая книжка blocnotes, agendă.

ЗАПИСНОЙ II

разг.

(рьяный, завзятый ) pasionat, zelos, pătimaş, inveterat.
1. a însemna, a nota; a face (или a lua) note; записать адрес aşi nota adresa;

ЗАПИСЫВАТЬ, записать

2. a înscrie, a înregistra; (в офиц. список, книжку ) a înmatricula, a trece, a înregistra;
3. (на пластинку, на пленку ) a înregistra, a imprima. ~СЯ, записаться (на вн. ) a se înscrie, a se înregistra.
ЗАПИСЬ

ж.

1. (действие ) însemnare, notare, înscriere, înregistrare; înmatriculare, trecere; (на пластинку ) imprimare, înregistrare;

ЗАПЛАТ//А

ж.

petic; поставить ~у a pune (a coase) un petic.

ЗАПЛАТИТЬ

сов.

1. (вн. за вн. ) a plăti, a achita;

2. (записанное ) notă, însemnare; мн . note, însemnări; memorii.

2. (тв.; отплатить ) a răsplăti.
ЗАПЛЕТА//ТЬ, заплести

(вн.) a împleti. ~ТЬСЯ несов. a se împletici.

ЗАПЛЫВ

м. спорт

cursă, serie (la un concurs de înot, de canotaj etc.).

ЗАПОВЕДН//ИК

м.

rezervaţie (naturală); лесной ~ branişte. ~ЫЙ 1. (охраняемый законом ) ocrotit, protejat; (запрещённый ) interzis,
prohibit, oprit;
2. (сокровенный ) intim, drag; sacru; tainic.

ЗАПОВЕДЬ

ж.

poruncă, învăţătură, povaţă, precept.

ЗАПОДОЗРИТЬ

сов.

(вн. в пр.; считать когол. виновным в чёмл. ) a suspecta, a bănui.

ЗАПОЕМ

разг.

cu nesaţ; întruna; читать ~ a citi cu nesaţ.

ЗАПОЗДАЛЫЙ

întîrziat; tîrziu, tardiv.

ЗАПОЛНЯТЬ(СЯ), заполнить(ся)

(вн.) 1. a (se) umple;
2. a completa; ~ бланк a completa un formular (или o blanchetă).

ЗАПОЛЯРНЫЙ

transpolar, de dincolo de cercul polar.

ЗАПОМИНАТЬ, запомнить

(вн.) a reţine (în minte), a păstra în minte; a ţine minte; a memora. ~СЯ, запомниться (дт. ) a rămîne (întipărit) în
memorie; a rămîne neuitat.
(для воротника ) buton de guler; (для манжет ) buton de manşetă.

ЗАПОНКА

ж.

ЗАПОР I

м.

zăvor; încuietoare; ivăr; дверь на ~е uşa e zăvorîtă.

ЗАПОР II

м. мед.

constipaţie, încuiere.

ЗАПРАВКА

ж.

1. кулин. dres, condiment, mirodenie;
2. (автомашин ) alimentare.
1. (вн.; засовывать ) a băga, a ascunde; a (şi) îndrepta, a ajusta; заправить брюки в сапоги a băga pantalonii în
cizme;
2.
~ рубашку aşi îndrepta cămaşa; (вн. тв. ) кул. a drege; ~ борщ a drege ciorba;

ЗАПРАВЛЯТЬ, заправить

3. (вн.; автомашину ) a alimenta (cu combustibil);
4. тк. несов. (тв. ) разг. (быть заправилой ) a conduce; a dirigui; ◊ заправить койку a face patul. ~СЯ,
заправиться 1. (горючим ) a se alimenta (cu combustibil);
2. (поесть и попить ) прост. a mînca (şi a bea) bine; aşi pune gura la cale.
ЗАПРАВОЧНЫЙ

de alimentare (cu combustibil).
1. (вн. о пр.; осведомляться ) a cere (un aviz, o părere ş.a.); a interpela (în parlament);

ЗАПРАШИВАТЬ, запросить

2. (вн.; называть высокую цену ) a cere un preţ exagerat; a cere cît pe dracul.
ЗАПРЕТ

м.

ЗАПРЕЩ//АТЬ, запретить
ЗАПРОС

м.

ЗАПРОСТО

разг.

interzicere, interdicţie; prohibiţie; юр. sechestru. ~ИТЕЛЬНЫЙ, prohibitiv, de interdicţie; ~ительные меры măsuri
prohibitive; ~НЫЙ interzis, oprit; ~ зона zonă interzisă; ◊ ~ный плод fruct oprit.
(вн.) a interzice, a opri; эк. a prohibi. ~ЕНИЕ с. interzicere; interdicţie, oprire; юр. sechestru; эк. prohibiţie.
~ЕННЫЙ interzis, oprit; эк. prohibit.
1. (вопрос ) întrebare; (в парламенте ) interpelare (în parlament);
2. обыкн. мн. cerinţe; solicitări; ~ы потребителей cerinţele consumatorilor; духовные ~ы cerinţe spirituale.
1. simplu; uşor; fără mare efort;

2. simplu; fără ceremonii; fără fasoane.
ЗАПРУДА

ж.

1. (плотина ) zăgaz, dig, stăvilar, baraj; iezătură;
2. (запруженный водоём ) rezervor, bazin de acumulare.

ЗАПРУЖИВАТЬ, запрудить

(вн.) 1. a zăgăzui, a stăvili, a face un zăgaz;
2. разг. (заполнять ) a umple, a năvăli, a invada.

ЗАПРЯГАТЬ, запрячь
ЗАПРЯТАТЬ(СЯ)

(вн.) (лошадей ) a înhăma; (волов ) a înjuga.
сов.

ЗАПУГИВАТЬ, запугать
ЗАПУСК

(вн.) a (se) ascunde, a (se) băga; a (se) piti.
(вн.) a speria, a înfricoşa, a intimida.

м.

ЗАПУСКАТЬ I, запустить

(мотора ) pornire, demarare, demaraj; (ракеты ) lansare.
1. (вн. в вн., тв. в вн.; бросать ) a arunca; a azvîrli; a lansa; ~ змей a înălţa un zmeu;
2. (вн. ) a porni, a demara; ~ мотор a porni motorul.

ЗАПУСКАТЬ II, запустить

(вн.) 1. (доводить до состояния упадка, разрушения ) a lăsa în părăsire; a nu mai îngriji; a neglija;
2. a nu trata (o boală) la timp.

ЗАПУТАНН//ОСТЬ

ж.

ЗАПУТЫВАТЬ(СЯ), запутать(ся)
ЗАПЯТАЯ

încurcătură, confuzie, încîlceală. ~ЫЙ încurcat, confuz, încîlcit; ~ый вопрос chestiune încurcată.
(вн.) a (se) încurca; a (se) încîlci; запутать нитки a încîlci aţa; запутать дело a încurca treaba.

ж.

1. virgulă;
2. piedică; clenci.

ЗАРАБАТЫВАТЬ, заработать

(вн.) 1. a cîştiga; ~ на жизнь aşi cîştiga existenţa;
2. (выговор и т.п. ) a primi, a încasa (o mustrare ş.a.).

ЗАРАБОТАТЬ

сов.

ЗАРАБОТАТЬСЯ

сов. разг.

1. a se lua cu lucrul;

ЗАРАБОТОК

м.

cîştig; (зарплата ) salariu, leafă.

ж.

ЗАРАНЕЕ

infecţie; (через прикосновение ) contagiune; molimă. ~ИТЕЛЬНЫЙ molipsitor; ◊ ~ительный смех rîs molipsitor.
~НЫЙ infecţios, molipsitor, contaginos. ~ая болезнь boală infecţioasă.
din timp, dinainte; anticipat, cu anticipaţie; ~ благодарю вас! vă mulţumesc anticipat!

ЗАРАСТАТЬ, зарасти

1. a fi năpădit de buruieni, a se îmburuiena; a se acoperi (cu iarbă, cu păr ş.a.m.d.);

1. (начать работать ) a începe a lucra;
2. a cîştiga prin muncă; a agonisi.
2. a se istovi; a se surmena (de atîta muncă).

ЗАРАЖ//АТЬ, заразить
ЗАРАЗ//А

(вн.; тв. ) a infecta, a molipsi; a contamina. ~ЕНИЕ с. infectare, molipsire, contaminare.

2. разг. (заживать — о ране ) a se cicatriza; a se tămădui.
ЗАРЕВЕТЬ

сов .

a începe a urla, a rage.

ЗАРЕВО

с.

lumină mare, vîlvătaie, pălălaie, văpaie; auroră; ~ заката văpaia asfinţitului.

ЗАРИСОВКА

ж.

1. (действие ) schiţare, desenare;
2. (рисунок ) desen, schiţă; crochiu.

ЗАРНИЦА

ж.

ЗАРОДЫШ

м.

ЗАРОЖДАТЬСЯ, зародиться

fulguraţie.
embrion; бот. germen; (утробный плод ) făt, fetus. ~ЕВЫЙ embrionar; germinal; перен. rudimentar.
a se naşte, a se ivi, a apărea; a încolţi.

ЗАРОК

м.

jurămînt (de a nu mai face ceva); promisiune, legămînt.

ЗАРОСЛЬ

ж.

desiş, lăstăriş; (чертополоха ) mărăciniş.

ЗАРПЛАТА

ж. разг.

salariu, leafă.

ЗАРУБ//АТЬ, зарубить

(вн.) 1. (убивать ) a tăia, a reteza (cu sabia); a omorî (cu toporul);

ЗАРУБЕЖН//ЫЙ

2. (делать зарубку ) a cresta, a tăia, a face crestături în ceva, a răboji; ◊ ~и себе на носу să ţii bine minte; scrieţi în
frunte. de peste hotare; ~ая литература literatură străină.
străin,

ЗАРУБКА

ж.

tăietură, crestătură; răboj.

ЗАРУБЦОВЫВАТЬСЯ, зарубцеваться

a se cicatriza; a se tămădui.

ЗАРУЧАТЬСЯ, заручиться

(тв. ) a se asigura de ceva; заручиться поддержкой когол. aşi asigura susţinerea (или sprijinul) cuiva.

ЗАРЫВАТЬ(СЯ), зарыть(ся)

(вн.) a (se) îngropa; a se ascunde, a se băga, a se cufunda.

ЗАРЫДАТЬ

сов.

a începe a plînge cu hohote.

ЗАР//Я

ж.

1. (утренняя ) auroră, zori, zori de zi, zorii zilei; (вечерняя ) amurg; на ~е disdedimineaţă, în zori de zi;
2. zori, început; ~ новой жизни începutul unei vieţi noi;

ЗАРЯД

м.

ЗАРЯДКА

ж.

3. (сигнал ) deşteptare; играть (или бить) ~ю a suna deşteptarea; ◊ от ~и до ~и din zori (şi) pînăn noapte.
1. încărcătură; sarcină; электрический ~ sarcină electrică;
2. перен. rezervă; ~ энергии rezervă de energie.
1. (аккумуляторная ) încărcare;
2. спорт înviorare; утренняя ~ înviorarea de dimineaţă.

ЗАРЯЖАТЬ, зарядить

(вн.) a încărca; ~ оружие a încărca arma.

ЗАСАД//А

1. pîndă, cursă, ambuscadă;
2. (отряд ) detaşament de ambuscadă.

ЗАСАЛИВАТЬ(СЯ), засалить(ся)

(вн.) a (se) păta cu grăsime, a (se) umple de jeg; a (se) soi.

ЗАСАЛИВАТЬ, засолить

(вн.) a mura, a pune la murat; (мясо ) a săra.

ЗАСВЕТЛО

de cu ziuă, înainte de a amurgi; pe lumină.

ЗАСВЕЧИВАТЬ(СЯ), засветить(ся)

(вн.) фото a (se) strica prin expunere la lumină.
(вн.) 1. (документ ) a certifica, a adeveri, a legaliza; a atesta;

ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ

2. a depune o mărturie; a mărturisi.
ЗАСЕВАТЬ, засеять

(вн.) a semăna, a însămînţa.

ЗАСЕДАНИЕ

с.

şedinţă; пленарное ~ şedinţă în plen; plenară; расширенное ~ şedinţă lărgită.

ЗАСЕДАТЕЛЬ

м.

asesor; народный ~ asesor popular; присяжный ~ jurat.

ЗАСЕДАТЬ

несов.

a ţine şedinţă, a fi în şedinţă.

ЗАСЕКАТЬ I, засечь

(вн.) 1. (делать засечки ) a cresta, a face crestături; a răboji;

ЗАСЕКАТЬ II, засечь

2. (установив местоположение, нанести на план, на карту ) a repera; a nota, a însemna; ~ засечь время а nota
timpul; спорт a cronometra.
(вн.; до смерти ) a omorî în bătaie, a biciui pînă la moarte.

ЗАСЕЛЯТЬ, заселить
ЗАСЕСТЬ

(вн.) (область, край ) a popula; (дом ) a instala locatari.
сов. разг.

1. a se aşeza;
2. (за вн. + инф.; приняться за чтол. ) a se apuca de; a începe să...; ~ за работу a se apuca de lucru;
3. (застревать ) (о пуле и т.п. ) a se opri; (о занозе ) a se înfige; (в грязи ) a se împotmoli, a se îngloda; (в снегу ) a se
întroieni.
a zăbovi; a rămîne pînă tîrziu; a şedea prea mult timp; ~ допоздна за работой a lucra pînă tîrziu.

ЗАСИЖИВАТЬСЯ, засидеться
ЗАСИЛЬЕ

с.

dominaţie, influenţă nefastă; silnicie.

ЗАСЛОН

м.

barieră, piedică, obstacol.

ЗАСЛОНКА

ж.

gurar; capac, uşiţă.

ЗАСЛОНЯТЬ(СЯ), заслонить(ся)
ЗАСЛУГ//А
ЗАСЛУЖЕНН//ЫЙ

(вн.) a (se) acoperi; a (se) feri; ~ от ветра a (se) apăra de vînt.
ж.

merit; особые ~и merite deosebite.
1. meritat; ~ая награда decoraţie meritată;
2. cu merite; merituos; ~ человек om cu merite;
3. emerit; ~ учитель învăţător emerit.

ЗАСЛУЖИВАТЬ, заслужить

(вн.) a merita.

ЗАСЛУШИВАТЬ, заслушать

(вн.) a asculta, a audia; заслушать отчёт a asculta o dare de seamă. ~СЯ, заслушаться (рд. ) a asculta cu mare plăcere.

ЗАСЛЫШАТЬ сов.

(вн.) a auzi; a desluşi.

ЗАСМАТРИВАТЬСЯ, засмотреться
ЗАСОВ

(на вн. ) a se uita îndelung; a nuşi putea lua ochii de la...
м.

ЗАСОВЫВАТЬ, ссунуть
ЗАСОЛ

zăvor; ivăr; încuietoare; задвинуть ~ a trage zăvorul.
(вн.) a băga,a vîrî; a pune în.

м.

(punere la) murat; murare; (мяса и т. п. ) sărare, sărat.
(вн.) 1. (загрязнять ) a murdări, a face gunoi;

ЗАСОРЯТЬ, засорить

2. (повреждать чемл. попавшим внутрь ) a înfunda, a astupa; ~ раковину a astupa chiuveta; (заполнять собой — о
сорных травах ) a înăbuşi, a năpădi, a îmburuieni; ◊ ~ язык a strica limba. ~СЯ, засориться 1. a se astupa, a se
2. a se murdări (cu gunoaie); a se întina.
ЗАСТАВА

ж.

frontieră, post; пограничная ~ pichet de graniceri;
2. barieră.

ЗАСТАВАТЬ, застать
ЗАСТАВКА

ж.

ЗАСТАВЛЯТЬ I, заставить

(вн.) a găsi, a apuca; не застать когол. дома a nu găsi pe cineva acasă; застать врасплох a surprinde; a lua prin
surprindere.
frontispiciu; vinietă.
(вн. + инф.; принуждать ) a forţa, a obliga; a sili; a determina; a constrînge.
(вн.) 1. (загораживать ) a închide, a astupa (drumul); a bara, a baricada; ~ дверь шкафом a astupa uşa cu un dulap;

ЗАСТАВЛЯТЬ II, заставить

2. (загромождать ) a îngrămădi, a încărca, a ticsi, a umple; заставить комнату мебелью a încărca camera cu mobilă.
ЗАСТАРЕЛЫЙ

învechit, vechi; inveterat; (о болезни ) cronic; avansat.

ЗАСТЕГИВАТЬ(СЯ), застегнуть(ся)
ЗАСТЕЖКА

(вн.) a (se) încheia, a (se) îmbumba; (пряжкой ) a (se) încătărăma.
ж.

ЗАСТЕКЛЯТЬ, застеклить

copcă; agrafă; (пряжка ) cataramă; (пряжка дамская ) pafta, încheietoare.
a pune geamuri; reg . a sticlui.

ЗАСТЕНОК

м.

cameră de tortură; beci; temniţă.

ЗАСТЕНЧИВ//ОСТЬ

ж.

sfială, timiditate. ~ЫЙ sfios, timid; pop . ruşinos.

ЗАСТИГАТЬ, застигнуть, застичь
ЗАСТИЛАТЬ, застлать

(вн.) a prinde, a surprinde; застичь когол. врасплох a surprinde pe cineva; застичь на месте преступления a prinde
în flagrant delict; a prinde asupra faptului.
(вн.) a aşterne.

ЗАСТИРЫВАТЬ, застирать

(вн.) 1. (отмывать ) a scoate la spălat;
2. (портить плохой стиркой ) a spăla prost; a izini, a zoi.

ЗАСТО//Й

м.

stagnare; период ~я perioada stagnării.

ЗАСТОПОРИВАТЬ, застопорить

(вн.) a opri, a frîna, a stopa.

ЗАСТРАИВАТЬ, застроить

(вн.) a construi, a clădi, a zidi, a dura; a face construcţii.

ЗАСТРАЧИВАТЬ, застрочить

(вн.) 1. a coase la maşină; a trage la maşină;

ЗАСТРЕВАТЬ, застрять

1. a se împotmoli; (в грязи ) a se îngloda; (в снегу ) a se întroieni;

2. разг. a începe a scrie ceva repede; a aşterne, a înşira pe hîrtie.

ЗАСТРЕЛИТЬСЯ

сов.

2. разг. (задерживаться гдел. ) a zăbovi, a se reţine, a întîrzia undeva; ◊ застрять в горле a se opri în gît.
(вн.) a (se) împuşca.

ЗАСТРЕЛЬЩИК

м.

iniţiator; promotor.

ЗАСТРОЙ//КА

ж.

construire, clădire. ~ЩИК м. beneficiar al unei construcţii.

ЗАСТУЖИВАТЬ(СЯ), застудить(ся)
ЗАСТУП

(вн.) a răci.
м.

hîrleţ, cazma.

ЗАСТУПАТЬСЯ, заступиться

(за вн. ) a lua apărarea cuiva; a apăra.

ЗАСТУПН//ИК

1. apărător; ocrotitor. ~ИЧЕСТВО с. apărare; ocrotire.

ЗАСТЫВАТЬ, застыть

1. (сгущаться ) a se închega, a se coagula; a se întări; a se îngroşa; a se învîrtoşa; a se răci; кул. a se gelatiniza;
2. разг. (замерзать ) a îngheţa, a degera;

3. (замереть ) a înţepeni, a înlemni, a încremeni, a împietri, a înmărmuri.
ЗАСТЫДИТЬСЯ

сов.

a se ruşina; a se intimida; a se sfii; a se fîstîci.

ЗАСУХА

ж.

secetă; uscăciune.

ЗАСУЧИВАТЬ, засучить

(вн.) a sufleca, a sumete; засучить рукава aşi sufleca mînecile.

ЗАСУШИВАТЬ, засушить

(вн.) a usca, a zvînta; a zbici.

ЗАСУШЛИВ//ЫЙ

secetos; arid; ~ые районы regiuni aride; ~ год an secetos.

ЗАСЧИТЫВАТЬ, засчитать

(вн.) 1. a trece în cont;

ЗАСЫЛАТЬ, заслать

(вн.) разг. a trimite; (шпионов ) a infiltra, a strecura (spioni).

ЗАСЫПАТЬ I, заснуть

a adormi.

ЗАСЫПÁТЬ II, зас‹пать

вн. 1. (заполнять ) a umple, a astupa (o groapă);

2. перен. a lua în consideraţie, a lua în seamă, a ţine cont de...; a socoti.

2. (покрывать ) a acoperi, a presăra; (снегом ) a înzăpezi, a troieni;
3. (вн., рд. ) a turna, a pune; ~ крупу в суп a pune crupe în supă;
4.: ~ когол. вопросами a bombarda, a copleşi pe cineva cu întrebări.
1. a pătrunde, a se strecura, a intra; a se umple de; песок засыпался за воротник nisipul a intrat pe după guler;

ЗАСЫПÁТЬСЯ, I. зас‹паться

2. (тв.; скрываться ) a se acoperi; a se umple.
ЗАСЫПАТЬСЯ II, засыпаться

разг.

1. (попадаться ) a i se înfunda; a fi prins;
2. (провалиться на экзамене ) a cădea, a eşua, a pica (la examen).

ЗАСЫХАТЬ, засохнуть

a se usca.

ЗАТАИТЬ сов.
ЗАТАЛКИВАТЬ, затолкнуть

(вн.) a ascunde, a tăinui; ◊ ~ дыхание aşi ţine răsuflarea.
(вн.) a împinge (înăuntru); a înghesui, a ticsi, a vîrî cu dea sila.

ЗАТАПЛИВАТЬ, затопить

(вн.) a face (или a aţîţa, a aprinde) focul.

ЗАТАПТЫВАТЬ, затоптать

(вн.) a călca (или a strivi) cu picioarele.

ЗАТАСКИВАТЬ I, затаскать

(вн.) разг. 1. (занашивать ) a ponosi, a uza, a jerpeli;

ЗАТАСКИВАТЬ II, затащить

(вн.; уносить кудал. ) a tîrî, a trage (undeva).

ЗАТВЕРДЕВАТЬ, затвердеть

a se întări, a se învîrtoşa; (о жидкости ) a se solidifica.

2. перен. a banaliza, a trivializa.

ЗАТВЕРДИТЬ I

сов.

(вн.) (заучить ) a învăţa pe de rost; a memora, a memoriza.

ЗАТВЕРДИТЬ II

сов.

(вн.) разг. (начать твердить ): ~ одно и то же a o ţine una şi bună, a repeta mereu acelaşi lucru.

ЗАТВОР

м.

1. разг. (засов ) zăvor; ivăr; încuietoare;
2. (фотоаппарата ) obturator (la obiectiv); (орудия ) închizător.
1. (потом ) pe urmă, dupa aceea, apoi;

ЗАТЕМ

2. (для того ) de aceea; ~ чтобы... pentru a...; ca să...
ЗАТЕМНО

разг.

1. (до рассвета ) de cu noapte; pînă a nu se lumina (de ziuă), cu noaptean cap;
2. (когда стемнеет ) pe întuneric, cînd se întunecă, cînd se lasă întunericul.

ЗАТЕ//Я

ж.

1. (замысел ) idee, intenţie;
2. (забава ) distracţie, amuzament; ребячьи ~и năzbîtii copilăreşti.

ЗАТИХАТЬ, затихнуть
ЗАТИШЬЕ

a se linişti, a se potoli, a se domoli, a se calma, a înceta; буря затихла furtuna sa potolit.
с.

ЗАТМЕВАТЬ, затмить

acalmie, perioadă de linişte; linişte temporară.
(вн.) a întuneca, a acoperi, a umbri; перен. a eclipsa.

ЗАТМЕНИЕ

с.

ЗАТО

союз

1. eclipsă; солнечное ~ eclipsă de soare;
2. întunecare (momentană) a minţii.
1. în schimb; însă, dar; ~ он умнее însă el e mai deştept; но ~ în schimb;

2. (поэтому ) de aceea.
ЗАТОВАР//ИВАНИЕ

с.

stocare (excesivă) de mărfuri. ~ИВАТЬ, затоваривать (вн.) a stoca prea multe mărfuri; a acumula prea multe mărfuri.

ЗАТОН

м.

1. golf de rîu;

ЗАТОНУТЬ

сов.

a se (s)cufunda, a se duce la fund, a se îneca.

2. loc de staţionare şi de reparaţie a vaselor fluviale; iernatic; doc.
ЗАТОПЛЯТЬ, затопить

(вн.) 1. (заливать ) a îneca; a inunda; (пускать ко дну ) a (s)cufunda, a da la fund.

ЗАТОР

м.

ЗАТРАВИТЬ

сов.

1. îngrămadire, înghesuială, aglomeraţie, îmbulzeală; (при сплаве леса ) agest; ледяной ~ zăpor de gheaţă;
2. oprire, blocare; ~ в работе oprirea procesului de muncă; ~ в уличном движении blocarea circulaţiei pe stradă.
(вн.) 1. a otrăvi;
2. a hăitui, a goni;
3. перен. a hărţui; a persecuta.
(вн.) 1. (касаться ) a atinge; перен. a leza, a afecta;

ЗАТРАГИВАТЬ, затронуть

2. (касаться чегол. в разговоре и т.п. ) a aborda; a atinge.
ЗАТРАТ//А

ж.

cheltuire, cheltuială, consum; мн. cheltuieli; ~ труда consum de muncă.

ЗАТРАЧИВАТЬ, затратить

(вн. на вн. ) a cheltui, a consuma.

ЗАТРЕБОВАТЬ сов.

(вн.) a cere; a solicita.

ЗАТРУДН//ЕНИЕ
ЗАТУМАНИВАТЬ(СЯ), затуманить(ся)

dificultate, greutate; ananghie; материальные ~ения greutăţi materiale; денежные ~ения dificultăţi financiare.
~ЕННЫЙ, ~ИТЕЛЬНЫЙ greu; anevoios.
(вн.) a (se) întuneca, a (se) înceţoşa, a (se) înnegura.

ЗАТУШИТЬ сов.

(вн.) разг. a stinge.

с.

ЗАТЫКАТЬ, заткнуть
ЗАТЫЛОК

(вн.) a astupa, a închide; a înfunda.
м.

ceafă, grumaz.
1. (вн.; натягивать, стягивать концы ) a strînge, a lega strîns; стянуть ремень a strînge cureaua;

ЗАТЯГИВАТЬ I, затянуть

2.(вн. тв.; покрывать ) a acoperi, a învălui;
3.: рану затянуло rana sa cicatrizat (или sa tămăduit);
4. (вн.; засасывать ) a trage la fund;
5. (вн.; задерживать, замедлить ) a tărăgăna; a tergiversa.
ЗАТЯГИВАТЬ II, затянуть
ЗАТЯЖ//КА

(вн.) разг. a începe a cînta, a fredona, a intona.
ж.

1. (промедление ) tărăgănare; tergiversare;
2. (при курении ) tragere în piept a unui fum (de ţigară).
1. îndelungat, de lungă durată; ~ая болезнь boală îndelungată;

ЗАТЯЖН//ОЙ

2. întîrziat, încetinit; ~ прыжок paraşutare cu deschidere întîrziată.
ЗАУМНЫЙ

(de) neînţeles; fără sens, absurd.

ЗАУНЫВНЫЙ
ЗАУПРЯМИТЬСЯ

melancolic; jalnic, trist.
сов.

a se încăpăţîna, a se îndărătnici.

ЗАУРЯДНЫЙ

ordinar, de rînd; mediocru; obişnuit.

ЗАУЧЕННЫЙ

studiat, nefiresc, artificial; ~ жест gest studiat.

ЗАУЧИВАТЬ, заучить

(вн.) a învăţa (pe de rost), a memoriza.

ЗАУШАТЕЛЬСК//ИЙ

ofensator, insultător, defăimător; ~ая критика critică defăimătoare.

ЗАХВАЛИВАТЬ, захвалить
ЗАХВАТ

(вн.) a lăuda peste măsură; a copleşi cu laude.
м.

ЗАХВАТНИЧЕСКИЙ
ЗАХВАТЧИК

(территории и т.п. ) cotropire, ocupare; (пленных и т.п. ) capturare; (власти ) luare; acaparare.
cotropitor, de cotropire; acaparator, de acaparare.

м.

cotropitor; acaparator.

(вн.) 1. a lua, a apuca;

ЗАХВАТ//ЫВАТЬ, захватить

2. (территории и т.п. ) a cotropi, a ocupa; (богатства ) a acapara; (пленных и т.п. ) a captura; (власть ) a lua;
захватить инициативу a lua iniţiativa;
3. (увлекать ) a captiva; a absorbi;

ЗАХВОРАТЬ

сов. разг.

4. разг. (вовремя принять меры ) a opri la timp, a lua măsuri la timp; a preveni; вовремя захватить болезнь a
preîntîmpina boala; ◊ захватить когол. врасплох a lua prin surprindere pe cineva; дух ~ывает ţi se taie (или ţi se
opreşte) răsuflarea.
a se (îm)bolnăvi, a cădea bolnav.
1. a se îneca (înghiţind, rîzînd etc.);

ЗАХЛЕБЫВАТЬСЯ, захлебнуться

2. (прекращаться ) a se împotmoli; a eşua; (despre o ofensivă etc.)
3. (о моторе ) a se opri; a se bloca, a se gripa.
ЗАХЛОПОТАТЬСЯ

сов. разг.

a obosi de atîta alergătură, a fi copleşit de treburi, a nuşi vedea capul de griji.

ЗАХОД

м.

1.: ~ солнца asfinţitul (или apusul, scăpătatul) soarelui;
2. (в вн.; кудал. ) intrare; (в порт ) escală; (остановка ) oprire; haltă, popas.
1. (в вн. ) a intra la, în; (к дт. ) a trece, a da pe la cineva;

ЗАХОДИТЬ, зайти

2. (оказаться ) a nimeri, a se trezi, a da (în); куда мы зашли? unde am nimerit?;
3. (о небесных светилах ) a asfinţi, a apune, a scăpăta;
4.: разговор зашел о нем a venit vorba despre el.
ЗАХОЛУСТНЫЙ
ЗАХОЛУСТЬЕ

de fundătură, depărtat, retras, lăturalnic, provincial.
с.

fund de provincie, fundătură.
1. (незначительный ) neînsemnat; neimportant; prăpădit;

ЗАХУДАЛЫЙ

2. (обедневший ) sărăcit, scăpătat;
3. slab, slăbit; costeliv.
ЗАЦВЕСТИ

сов.

a înflori.
1. (о стоячей воде ) a se bîhli, a se strica;

ЗАЦВЕТАТЬ, зацвести

2. разг. (покрываться плесенью ) a prinde mucegai, a prinde floare.
ЗАЦЕПКА

ж. разг.

1. (крючок ) cîrlig, agăţător;
2. (предлог ) pretext, clenci, motiv;
3. (помеха ) piedică, obstacol.

ЗАЦЕПЛЯТЬ(СЯ), зацепить(ся)

(вн., за вн. ) a (se) agăţa, a (se) anina.

ЗАЧАСТИ//ТЬ

сов. разг.

1. a (se) îndesi, a (se) înteţi; дождь ~л ploaia sa înteţit;

ЗАЧАСТУЮ

разг.

deseori, adesea.

ЗАЧАТ//ОК

м.

1. embrion, germen;

2. a veni des (pe la cineva, pe undeva); a o îndesi.

ЗАЧЕМ

2. обыкн. мн. (начало чегол. ) început; rudiment, germen. ~ОЧНЫЙ rudimentar, embrionar; в ~очном состоянии în
stare embrionară.
de ce; pentru ce.

ЗАЧЁРКИВАТЬ, зачеркнуть

a şterge, a rade, a tăia (cu o linie).

ЗАЧЕРСТВЕЛЫЙ

1. învîrtoşat, uscat, înăsprit, tare; ~ хлеб pîine veche;

ЗАЧЁСЫВАТЬ, зачесать

(вн.) a pieptăna, a coafa.

2. перен. împietrit, dur; neîndurător.
ЗАЧЁТ

м.

1. trecere în cont, punere în socoteală, socotire;
2. (в учебном заведении ) colocviu; сдавать ~ a susţine un colocviu;
3. (отметка ) notă (de trecere). ~НЫЙ de colocviu; ~ная книжка carnet de student.

ЗАЧИНАТЕЛЬ

м.

iniţiator; promotor.

ЗАЧИНЩИК

м.

instigator.
1. a angaja, a înrola, a primi, a înscrie; a numi, a înregistra; ~ на работу a angaja (или a primi) la lucru; ~ на
должность секретаря a numi secretar; ~ в списки a înregistra în liste;
2. бухг. a trece în cont; a vira.

ЗАЧИСЛЯТЬ, зачислить

1. (учитывать ) a trece în cont, a pune în socoteală, a socoti;

ЗАЧИТЫВАТЬ I, зачесть

2. (признавать выполненным ) a accepta;
3. (в зачетной книжке ) a trece în carnetul de student.
(вн.) 1. (оглашать ) a da citire, a citi cu glas tare;

ЗАЧИТЫВАТЬ II, зачитать

2. разг. (читая, истрепать ) a uza, a jerpeli citind.
(вн.) 1. (чинить ) a coase, a cîrpi; мед. a sutura (o rană);

ЗАШИВАТЬ, зашить

2. (упаковывать ) a împacheta, a ambala (cosînd);
3. a căptuşi.
ЗАЩЕЛКА

ж.

ЗАЩЕЛКИВАТЬ, защелкнуть

clanţă; clichet; încuietoare.
(вн.) a zăvorî, a închide (cu zăvorul, cu încuietoarea). ~СЯ, защелкнуться a se încuia, a se zăvorî.

ЗАЩЕМЛЯТЬ, защемить

(вн.) a prinde cu; a strînge cu, a strivi; ~ себе палец aşi strivi un deget.

ЗАЩИТА

ж.

1. apărare; protecţie; ocrotire; ~ мира apărarea păcii; ~ растений protecţia plantelor;

ЗАЩИТНИК

м.

2. спорт apărare; ◊ ~ диссертации susţinerea unei teze.
1. apărător; protector;
2. avocat; коллегия ~ов colegiul avocaţilor; barou;
3. спорт fundaş, apărător.
1. de protecţie, de apărare, protector; ~ые очки ochelari de protecţie;

ЗАЩИТН//ЫЙ

2. разг. (о цвете ) (de culoare) kaki.
(вн.) 1. a (se) apăra; a ocroti, a proteja; (отстаивать ) a salvgarda;

ЗАЩИЩАТЬ(СЯ), защитить(ся)

2. (прикрывать ) a (se) apăra, a (se) feri, a (se) păzi; ~ от холода a feri de frig.
ЗАЯВ//КА

ж.

1. cerere; ~ на изобретение cerere pentru drept de inventator;
2. (на вн.; заказ ) comandă; ofertă; сделать ~ку на чтол. a face o comandă. ~ЛЕНИЕ с. 1. declaraţie; делать ~ление a
face o declaraţie;
2. (письменная просьба ) cerere; подать ~ление a depune o cerere.

ЗАЯВЛЯТЬ, заявить

(вн., о пр. ) a declara; a anunţa; ~ о своем согласии aşi da consimţămîntul; он заявил, что... el a declarat că...; ~
протест a declara, a exprima un protest; ~ в милицию a anunţa la poliţie; ~ свои права на чтол. aşi revendica
pasionat, zelos, înfocat, înverşunat; inveterat.

ЗАЯДЛЫЙ

разг.

ЗАЯ//Ц

м.

iepure. ~ЧИЙ de iepure.

ЗВАНИЕ

с.

1. (почетное ) titlu; воен. grad, rang; ученое ~ titlu ştiinţific; воинское ~ grad militar.

ЗВАТЕЛЬНЫЙ

: ~ падеж грамм. (cazul) vocativ.

ЗВАТЬ, позвать

1. (вн. ) a chema; ~ на помощь a chema în ajutor;

ЗВЕЗДА

2. тк. несов. (тв.; назвать ) ai zice, ai spune; al chema; его зовут Петром îl cheamă Petre; как вас звать? cum vă
spune (или cheamă)? ~СЯ, несов. a se numi, a se chema.
stea; падающая ~ stea căzătoare.

ж.

1. stelar, sideral; astral; ~ год an sideral;

ЗВЕЗДН//ЫЙ

2. (покрытый звездами ) înstelat; ~ое небо cer înstelat.
ЗВЕНЕТЬ

несов.

(о голосе, звонке ) a suna; (тв.; ключами и т.п. ) a zornăi, a zîngăni.

ЗВЕНО

с.

1. verigă; ~ цепи veriga lanţului;
2. grupă, echipă.

ЗВЕРЕТЬ, озвереть
м.

a deveni feroce, a deveni (o adevărată) fiară (или bestie); a se bestializa; a se sălbătici; (приходить в ярость ) a se
înfuria cumplit.
menajerie.

ЗВЕРОБОЙ I

м.

(охотник ) vînător de animale marine.

ЗВЕРОБОЙ II

м. бот.

pojarniţă, sunătoare.

ЗВЕРИНЕЦ
ЗВЕРИН//ЫЙ

de animal (sălbatic), de fiară; bestial; перен. (жестокий ) bestial, sălbatic; feroce; ~ая ненависть ură sălbatică.

1. sălbatic, feroce, crud, atroce; bestial; ~ поступок act inuman; ~ое убийство omor sălbatic;

ЗВЕРСК//ИЙ

2. разг. grozav; ~ аппетит poftă nebună, poftă de lup.
ЗВЕРСТВО

с.

(жестокость ) sălbăticie, cruzime, ferocitate, bestialitate.

ЗВЕРЬ

м.

fiară,bestie.

ЗВОН

м.

1. (металла ) sunet, zornăit, zîngănit; clinchet; ~ колоколов dangătul clopotelor; ~ бокалов sunetul cupelor; ~
бубенцов clinchetul zurgălăilor; ~ в ушах ţiuit în urechi;
2. (слухи ) разг. zvon, vorbă.

ЗВОНИТЬ, позвонить

1. a suna; (о колоколе тж. ) a bate;

ЗВОНК//ИЙ

sunător; (издающий громкие звуки ) răsunător, sonor; ~ голос voce sonoră, glas răsunător; ~ согласный лингв.
consoană sonoră; ~ая монета bani sunători; ~ая фраза frază bombastică (sforăitoare, pompoasă, zgomotoasă).
1. (прибор ) sonerie;

2. (дт.; по телефону ) a telefona, a suna (pe cineva sau cuiva).

ЗВОНОК

м.

2. (звук ) sunet (de clopoţel sau de sonerie); раздался ~ a sunat; ~ по телефону sunet de telefon.
ЗВУК

м.

sunet.

ЗВУКОЗАПИСЬ

ж.

înregistrare a sunetelor, fonografie.

ЗВУКООПЕРАТОР

м.

operator de sunete.

ж.

sonoritate. ~ЫЙ sonor; răsunător.

с.

clădire; casă; edificiu.

ЗВУКОВ//ОЙ

sonor; физ. тж. acustic; ~ая волна undă sonoră; ~ сигнал semnal acustic; ~ фильм film sonor.

ЗВУЧ//АТЬ, прозвучать
ЗВУЧН//ОСТЬ

a suna; a răsuna; ~ала песня se auzea un cîntec.

ЗГИ
ЗДАНИЕ

: ни зги не видно e întuneric beznă.
1. aici, aicea;

ЗДЕСЬ

2. (на письмах ) loco.
ЗДЕШНИЙ

localnic, de prin (или din) partea locului; de (pe) aici; ~ житель localnic.

ЗДОРОВ//АТЬСЯ, поздороваться
ЗДОРОВО

(с тв. ) a (se) saluta; a(şi) da bineţe; a(şi) spune bună ziua.
разг.

1. (хорошо, ловко ) (foarte) bine; вот это ~ ! formidabil!, minunat!; astai bună!
2. grozav, straşnic, tare; ~ простудился a răcit grozav.

ЗДОРОВО!

noroc!, sănătate!, salutare!, salut!

ЗДОРОВ//ЫЙ

1. sănătos; ~ое сердце inimă sănătoasă; ~ воздух aer salubru; ~ая пища mîncare sănătoasă;

ЗДОРОВЬЕ
ЗДРАВИЦ//А

ж.

2. (сильный ) voinic, puternic; robust, zdravăn; ~ парень flăcău zdravăn; ◊ будьте ~ы! (до свидания ) rămîneţi
sănătoşi!; (rămîneţi) cu bine!; (при поднятии бокалов ) fiţi sănătoşi!; noroc!
sănătate; крепкое ~ sănătate bună; слабое ~ sănătate şubredă; как ваше ~? cum vă simţiţi?, cum o duceţi cu
sănătatea?; ◊ (за) ваше ~! în sănătatea dumneavoastră!; на ~! să vă fie de bine!
urare, toast; провозгласить ~у a rosti un toast.

ЗДРАВНИЦА

ж.

sanatoriu; casă de odihnă.

с.

ЗДРАВО

sănătos, raţional, cuminte, înţelept, rezonabil; ~ рассуждать a judeca sănătos (rezonabil, raţional).

ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИ//Е

rezonabil, cu judecată sănătoasă.
с.

ocrotirea sănătăţii (publice); министерство ~я ministerul sănătăţii.

ЗДРАВСТВ//ОВАТЬ

несов.

ЗДРАВ//ЫЙ
ЗЕВАКА

м. и ж. разг.

ЗЕВ//АТЬ, зевнуть, прозевать

a trăi; a o duce bine; a fi sănătos; ◊ да ~ует...! trăiască...!; ~уй(те)! (днем ) bună ziua! (вечером ) bună seara!; он живет
и ~ует o duce bine.
sănătos, înţelept, cu judecată; ~ая мысль gînd sănătos; ~ смысл bun simţ; ~ ум minte sănătoasă (или clară); быть в
~ом уме a fi în toată mintea.
gurăcască; căscat(ă), căscăund(ă).
1. сов. зевнуть a căsca;
2. тк. несов. разг. (глазеть ) a umbla gurăcască, a căsca gura;

ЗЕВ//ОК

м. ,

3. сов. (упускать, не замечать ) a scăpa, a pierde (o ocazie, o şansă ş.a.); a rata; не ~ай! ia seama!, fii atent!, fii cu
băgare de seamă!
~ОТА ж. căscat, căscătură.

м.

zarzavagiu.

ж. собир.

verde; ◊ ~ая улица cale deschisă; drum liber.
1. (растительность ) verdeaţă;

ЗЕЛЕНЕТЬ, позеленеть
ЗЕЛЕНЩИК

a înverzi.

ЗЕЛЕН/ЫЙ
ЗЕЛЕНЬ

2. (овощи ) verdeţuri, zarzavaturi, legume;
3. (цвет ) (culoare) verde.
ЗЕМЕЛЬН//ЫЙ
ЗЕМЛЕВЛАДЕ//ЛЕЦ

1. de pămînt; ~ участок lot de pămînt;
м.

2. (относящийся к землевладению ) agrar, funciar; ~ая реформа reformă agrară; ~ая собственность proprietate
funciară. de pămînt, proprietar funciar, ~ЛЬЧЕСКИЙ al proprietarilor de pămînt; de proprietate funciară; funciar.
proprietar

ЗЕМЛЕДЕ//ЛЕЦ

м.

agricultor; plugar. ~ЛИЕ с. agricultură; plugărie. ~ЛЬЧЕСКИЙ agricol, de agricultură; plugăresc, de plugar.

ЗЕМЛЕМЕР

м.

inginer cadastral (или hotarnic).

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

с.

folosirea pămîntului.

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

м.

beneficiar al pămîntului; agricultor.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

с.

cutremur de pămînt.

ЗЕМЛЯ

ж.

ЗЕМЛЯК

м.

pămînt; пахотная ~ pămînt arabil; ◊ за тридевять земель peste nouă mări şi nouă tări.
compatriot, concetăţean; pămîntean; (односельчанин ) consătean.

ЗЕМЛЯНИ//КА

ж.

1. собир. (ягоды ) fragi.
2. (куст ) frag. ~ЧНЫЙ de fragi.

ЗЕМЛЯНКА

ж.

bordei.
1. de pămînt;

ЗЕМЛЯН//ОЙ

2. de terasament; ~ые работы lucrări de terasament.
ЗЕМНОЙ

pămîntesc; terestru.

ЗЕНИЦ//А

ж. :

беречь как ~у ока a păzi ca ochii din cap.

ЗЕРКАЛО

с.

oglindă.
1. de, cu oglindă; ~ шкаф dulap cu oglindă;

ЗЕРКАЛЬН//ЫЙ

2. ca oglinda, lucios; ~ая гладь luciul (или oglinda) apei.
ЗЕРНИСТЫЙ
ЗЕРНО

grăunţos, granulos.
с.

1. grăunte, granulă, bob; (семя ) sămînţă: кофе в зернах cafea boabe; семенное ~ sămînţă;
2. собир. cereale; grîne;
3. перен. sîmbure, nucleu, germen, grăunte; ~ истины grăunte de adevăr.

ЗЕРНОБОБОВЫЕ
ЗЕРНОВ//ОЙ

: ~ (культуры) (culturi) leguminoase.
прил.

1. de cereale, de grăunţe, cerealier; ~ые культуры culturi cerealiere;
2. в знач. сущ. мн. cereale; grăunţoase.

ЗЕРНЫШКО

с.

(уменьш. ) grăuncior, bobuşor.

ЗИЖДИТЬСЯ

несов.

(на пр. ) a se întemeia, a se fonda, a se baza pe ceva.

ЗИМА

ж.

ЗИМН//ИЙ

iarnă; ◊ сколько лет, сколько зим! nu neam văzut de un car de ani!
de iarnă; iernatic; ~яя одежда îmbrăcăminte de iarnă; ~яя спячка hibernare; ~ие растения plante iernatice.

ЗИМОВАТЬ, прозимовать

a ierna; (о животных тж. ) a hiberna.

ЗИМОВКА

ж.

1. iernare, iernat;

ЗИМОВЩИК

м.

1. iernaş;

ЗИМОВЬЕ

с.

adăpost de iarnă, iernatic.

м. мн.

злаки graminee; хлебные ~и cereale; grîne. ~ОВЫЙ de cereale; de graminee.

2. (место, помещение ) tabără (adăpost) de iarnă, iernatic.
2. (полярник ) explorator polar.
ЗИМОЙ
ЗЛАК

iarna, în timpul iernii.
(вн.) 1. a (se) supăra; a (se) înciuda, a (se) mînia.;

ЗЛИТЬ(СЯ), обозлить(ся)

2. (дразнить ) a zădărî; a tachina, a întărîta.
ЗЛО I

с. тк. ед.

1. rău; не помнить зла a uita răul;
2. (несчастье ) nenorocire;
3. разг. (досада ) necaz, ciudă; ~ берет te apucă ciuda.

ЗЛО II

нареч.

cu răutate, răutăcios; maliţios.

ЗЛОБ//А

ж.

răutate, maliţie; (гнев ) mînie, furie; (ненависть ) ură; питать ~у к комул. a purta ură cuiva; ◊ ~ дня evenimentul zilei;
senzaţia zilei. ~НЫЙ răutăcios, duşmănos, plin de ură, maliţios; ~ный взгляд privire răutăcioasă; ~ный враг duşman
înverşunat.
de actualitate, actual, la ordinea zilei; arzător; ~ вопрос problemă la ordinea zilei (или actuală).

с.

duxoare, putoare, miros greu; fetiditate. ~НЫЙ rău mirositor, cu miros urît; puturos, împuţit; fetid; infect.

ЗЛОДЕЙ

м. ,

ЗЛОДЕЯНИЕ

с.

răufăcător; nelegiuit; scelerat; ~СКИЙ mişelesc; criminal, banditesc; ~ское убийство omor mişelesc. ~СТВО с. crimă,
nelegiuire, mişelie.
crimă, nelegiuire, mişelie.

ЗЛОБОДНЕВНЫЙ
ЗЛОВЕЩИЙ
ЗЛОВОН//ИЕ

sinistru, funest.

ЗЛОВРЕДНЫЙ

vătămător, dăunător; nociv.

1. rău, răutăcios; maliţios; ~ человек om rău; злые глаза ochi răutăcioşi; злая шутка glumă maliţioasă; он зол на вас
are ciudă (или pică) pe voi; злая собака cîine rău;
2. (приносящий беду ) năprasnic, cumplit; ~ ветер vînt năprasnic; злое время vremuri cumplite; злая судьба soartă
vitregă;
3. dureros, greu, rău; ~ недуг boală grea;

ЗЛОЙ

ЗЛОКАЧЕСТВЕНН//ЫЙ

мед.

4. разг. (едкий, острый ) iute, înţepător; перен. (язвительный ) veninos, caustic, usturător, muşcător, sarcastic; злая
горчица muştar iute; злая ирония ironie usturătoare; ◊ злые языки gurile rele.
malign; ~ая опухоль tumoare malignă.

ЗЛОНАМЕРЕННЫЙ

rău intenţionat; maliţios.

ЗЛОПАМЯТ//НЫЙ

ranchiunos, răzbunător; răutăcios. ~СТВО с. fire răzbunătoare; ranchiună.

ЗЛОПОЛУЧНЫЙ

nenorocit, fără noroc, ghinionist, cu ghinion.

ЗЛОПЫХАТЕЛЬ.

м. ,

ЗЛОРАД//НЫЙ
ЗЛОСЛОВ//ИЕ

с.

răuvoitor. ~СКИЙ răuvoitor, răutăcios, ostil. ~СТВО с. răutate, ostilitate, duşmănie.
bucuros de nenorocirea altuia; rău, răutăcios. ~СТВО с. bucurie răutăcioasă. ~СТВОВАТЬ несов. a se bucura de
nenorocirea altuia.
clevetire, bîrfire, hulire, calomniere, bîrfeală, hulă, calomnie. ~ИТЬ несов. a cleveti, a bîrfi, a vorbi de rău, a calomnia,
a detracta.

ЗЛОСТН//ЫЙ

ЗЛОСТЬ

ж.

1. rău, răutăcios, duşmănos; (о преступнике ) înrăit; ~ая клевета calomnie; ~ клеветник. clevetitor înrăit; ~ые
намерения intenţii duşmănoase;
2. (сознательно недобросовестный ) de reacredinţă, rău; ~ неплательщик datornic de reacredinţă; debitor rău
platnic; ~ое банкротство faliment fraudulos.
1. răutate, duşmănie;
2. ciudă, mînie, furie.

ЗЛОСЧАСТНЫЙ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ

nenorocit, fără noroc; (роковой ) nefast, fatal.
с.

(тв. ) abuz; ~ властью abuz de putere.

м. и ж. ,

~ЧКА м. и ж. разг. răutate, om rău, femeie rea; viespe, scorpie.

ЗМЕИТЬСЯ

несов.

a şerpui.

ЗМЕЙ

м.

1. фольк. zmeu (мн. zmei); balaur;

ЗМЕЯ

ж.

şarpe.

ЗНАК

м.

semn.

ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ, злоупотребить
ЗЛЮ//КА

(тв. ) a abuza, a face abuz de ceva.

ЗМЕИНЫЙ

de şarpe, şerpesc.

2. (бумажный ) zmeu (мн. zmeie).

1. (вн. с кемл. ) a(i) face cunoştinţă cu...; a prezenta pe cineva;

ЗНАКОМИТЬ, познакомить

2. (вн. с чемл. ) a face cunoscut, a pune la curent, a da informaţii despre ceva. ~СЯ, познакомиться 1. (с кемл. ) a face
cunoştinţă;
2. (с чемл.; получать сведения ) a lua cunoştinţă de ceva, a lua act de cunoştinţă; ~ ся с городом a vizita oraşul.
ЗНАКОМСТВО

с.

cunoştinţă.

ЗНАКОМЫЙ

прил.

1. cunoscut;

ЗНАМЕНАТЕЛ//Ь

м. мат.

numitor; приводить к общему ~ю a aduce la acelaşi numitor.

ЗНАМЕНИТ//ОСТЬ

ж.

celebritate. ~ЫЙ celebru, faimos, ilustru, renumit.

ЗНАМЕНОВАТЬ

несов.

(вн. ) 1. a marca, a însemna;

ЗНАМЕНОСЕЦ

м.

stegar, portdrapel.

ЗНАМЯ

с.

drapel; steag; stindard.

ЗНАНИ//Е

с. ед.

2. в знач. сущ. м. cunoscut, cunoştinţă.
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ

însemnat, semnificativ, remarcabil; memorabil.

2. a reprezenta, a simboliza.

ЗНАТН//ЫЙ

cunoaştere, cunoştinţă; мн. cunoştinţe; ~ дела cunoaşterea lucrului; обширные ~я cunoştinţe vaste.
1. de vază, vestit; ~ые люди oameni de vază;
2. уст. nobil, de viţă nobilă.

ЗНАТОК

м.

cunoscător, expert, specialist.

ЗНАТЬ I

несов.

ЗНАТЬ II

ж.

(вн. ) a şti, a cunoaşte; ◊ ~ меру a şti măsura; кто его знает! cine ştie!; mai ştii!
nobilime; aristocraţie; protipendadă.

ЗНАЧЕНИЕ

с.

1. sens, semnificaţie, înţeles; ~ слова sensul cuvîntului;

ЗНАЧИМ//ОСТЬ

ж.

semnificaţie. ~ЫЙ cu pondere; ponderabil; cu semnificaţie, semnificativ.

ЗНАЧИТ

разг.

deci, aşadar, prin urmare, înseamnă că...; ~ вы ничего не видели aşadar, naţi văzut nimic.

ЗНАЧИТЕЛЬН//ОСТЬ

ж.

1. însemnătate, importanţă, semnificaţie, gravitate;

2. importanţă, însemnătate; иметь (большое) ~ a avea (o mare) importanţă.

2. (большая величина ) mărime etc. considerabilă; ~ расстояния distanţă (depărtare) considerabilă. ~ЫЙ 1. (большой )
considerabil, însemnat; в ~ой степени în mare măsură;
2. (важный ) important, însemnat, semnificativ.

ЗНАЧ//ИТЬ

несов.

a însemna, a semnifica; что это ~ит? ce înseamnă asta. ~ИТЬСЯ несов. a fi, a figura.

ЗНАЧОК

м.

insignă.

ЗНАЮЩИЙ
ЗНОБ//ИТЬ

ştiutor, cunoscător.
несов. безл. :

меня ~ит am febră, mă scutură frigurile.

ЗНОЙ

м.

zăpuşeală, zăduf, dogoare, arşiţă. ~НЫЙ zăpuşitor, dogoritor, arzător, torid; ~ное лето vară cu arşiţă, vară toridă.

ЗОБ

м.

guşă.

ЗОВ

м.

chemare, apel.

ЗОДЧ//ЕСТВО

с.

arhitectură. ~ИЙ м. arhitect.

ЗОЛА

ж.

cenuşă.

ЗОЛОВКА

ж.

cumnată (sora soţului).

ЗОЛОТИСТЫЙ

auriu.

ЗОЛОТИТЬ, позолотить

(вн.) a auri.

ЗОЛОТНИК

м.

1. тех. sertar, distribuitor;

ЗОЛОТО

с.

2. zolotnik (veche unitate de măsură rusească egală cu 4,26 g.); ◊ мал ~, да дорог mic dar scump (dar prinde bine).
aur.

ЗОЛОТОИСКАТЕЛЬ

м.

căutător de aur; aurar.

ЗОЛОТ//ОЙ

прил.

1. de aur, din aur; (похожий на золото ) auriu; ~ слиток lingou de aur; ~ые кудри bucle aurii;
2. в знач. сущ. м. galben.

ЗОЛОТОНОСНЫЙ
ЗОНТ

aurifer.
м.

1. см. зонтик;
2. (навес ) marchiză. ~ИК м. 1. umbrelă;
2. мор . tentă.

ЗОРКИЙ

(о глазах ) ager; (проницательный ) pătrunzător, perspicace; (бдительный ) vigilent.

ЗРАЧОК

м.

pupilă.

ЗРЕЛИЩ//Е

с.

1. privelişte, vedere, tablou;

ЗРЕЛ//ОСТЬ

ж.

maturitate. ~ЫЙ 1. (спелый ) copt; pîrguit (тк. о плодах );

ЗРЕНИ//Е

с.

ЗРЕТЬ

несов.

vedere, văz; лишиться ~я aşi pierde vederea; ◊ поле ~я cîmp de vedere; точка ~я punct de vedere.
1. (стать спелым ) a se coace; a se pîrgui;

ЗРИТЕЛЬ

м.

spectator. ~НЫЙ 1. vizual; ~ная память memorie vizuală;

ЗРЯ

разг.

în zadar, zadarnic; degeaba; fără rost, inutil.

2. (представление ) spectacol, reprezentaţie. ~НЫЙ spectaculos.
2. matur; ~ый возраст maturitate; ~ый ум minte matură.

2. (достигать полного развития ) a se maturiza, a deveni matur.
2.: ~ный зал sală de spectacole.
ЗРЯЧИЙ

care vede, văzător.

ЗУБ

м.

1. (мн. зубы) dinte; молочные ~ы dinţi de lapte; коренные ~ы măsele;

ЗУБАСТЫЙ

разг.

2. (мн. зубья) dinte, zimţ; ◊ не по ~ам nui în stare; îi este peste puteri; класть ~ы на полку a sta cu dinţii la stele.
1. cu dinţi mari; colţos, colţat;

ЗУБЕЦ

м.

2. перен. muşcător, colţos, caustic.
1. (грабель ) dinte;
2. обыкн. мн. (на стене башни ) crenel.
ЗУБИЛО

с.

daltă (de lăcătuşerie).

1. de dinţi; dentar; ~ нерв nerv dentar; ~ая боль durere de dinţi;

ЗУБН//ОЙ

2. лингв . dental; ~ согласный (consoană) dentală.
ЗУБОЛЕЧЕБН//ИЦА

ж.

clinică stomatologică. ~ЫЙ stomatologic.

ЗУБОСКА//Л

м. разг.

ЗУБОЧИСТКА

ж.

zeflemist, persiflator; rînjitor. ~ЛИТЬ несов. разг. a zeflemisi, a persifla, aşi bate joc, a rînji. ~ЛЬСТВО с. zeflemisire;
persiflare; rînjire.
scobitoare.

ЗУБР

м.

1. зоол. zimbru, bour;

ЗУБР//ЕЖКА

ж.

разг. toceală, învăţare pe de rost. ~ИТЬ несов. (вн. ) разг. a toci, a învăţa pe de rost (papagaliceşte).

ЗУД

м.

1. mîncărime;

ЗУД//ЕТЬ

несов.

a avea mîncărime; руки ~ят (+ инф. ) îl mănîncă mîinile (să...).

2. (о крайнем реакционере ) reacţionar inveterat; retrograd.

2. перен. neastîmpăr.
ЗЫБК//ИЙ

1. mişcător, nestabil;
2. перен. nestatornic, nesigur, şubred, precar; ~ое положение poziţie nesigură (precară).

ЗЫБЬ

ж.

valuri mici, vălurele; мертвая ~ hulă.

ЗЫЧНЫЙ

puternic, răsunător, tunător; ~ голос glas răsunător.

ЗЯБКИЙ

friguros, sensibil la frig.

ЗЯБЛЕВ//ЫЙ

: ~ая вспашка arătură de toamnă.

ЗЯБНУТЬ

несов.

a îngheţa, a degera; a rebegi.

ЗЯБЬ

ж. с.х .

(осенняя вспашка ) arătură de toamnă; (поле ) ogor negru de toamnă.

ЗЯТЬ

м.

(муж дочери ) ginere; (муж сестры, зoловки ) cumnat.

ИI

союз

1. (соединительный ) şi; город и деревня oraşul şi satul;

И II

частица :

и какой ты счастивый! şi cît eşti de fericit!; он и не попрощался nici măcar rămas bun nu şia luat.

ИВА

ж.

salcie; lozie; răchită.

ИВНЯК

м.

1. (заросли ивы ) sălciiş; răchitiş, zăvoi de sălcii;

ИВОЛГА

ж. зоол.

grangur, zamfiră.

ИГЛА

ж.

ac; вязальная ~ ac de tricotat; igliţă, andrea; швейная ~ ac de cusut.

ИГО

с.

1. jug; освободить изпод ига a elibera de sub jug;

ИГОЛ//КА

ж.

ac; ◊ сидеть как на ~ках a sta ca pe ace (или ca pe ghimpi). ~ОЧКА ж. acuşor; ◊ с ~очки nounouţ.
de (или pentru) ace; ~ое ушко urechea acului.

ж.

joc; (детская тж. ) joacă; спортивные ~ы jocuri sportive; олимпийские ~ы jocuri olimpice; ~ на рояле, скрипке
cîntatul la pian, la vioară; ◊ раскрыть чьюл. ~у a demasca jocul cuiva; ~ воображения jocul imaginaţiei; ~ природы
capriciu al naturii; ~ слов joc
1. тк. несов. (забавляться ) a se juca; дети ~ают в саду copiii se joacă în grădină;

2. (хотя ) cu toate că, deşi; и мой ты сын, но не пойму я тебя deşi îmi eşti fiu, nu te pot înţelege.
ИБО

deoarece, pentru că; că; fiindcă.

2. nuiele de salcie.

2. уст. povară.
ИГОЛЬН//ЫЙ
ИГР//А

ИГР//АТЬ, сыграть

2. (в вн.; в какуюл. игру ) a juca; ~ в шахматы a juca şah;
3. (вн.; на пр.; исполнять музыкальное произведение ) a cînta la; ~ на рояле a сînta la pian;
4. (вн. ) театр . a interpreta, a juca (pe scenă);
5. тк. несов. (тв. ) a se juca cu; ~ с огнем a se juca cu focul; ~ на чьихл. слабостях a folosi slăbiciunile cuiva; ◊ ~
первую скрипку a cînta la vioara întîi; a juca primul rol; ~ большую роль a juca un rol mare; ~ на руку комул. a
turna apă la moara cuiv

ИГРАЮЧИ

разг.

(легко ) cu uşurinţă; fără sforţări, uşor.

ИГРИВЫЙ

jucăuş, zburdalnic; poznaş, ştrengar, zglobiu.

ИГРОК

1. jucător;
2. (на балалайке и т.п. ) cîntăreţ; (исполнитель ) interpret.

ИГРУШЕЧНЫЙ

de jucării; ~ магазин magazin de jucării.

ИГРУШКА

ж.

ИДЕЙН//ОСТЬ

ж.

jucărie.
conţinut de idei. ~ЫЙ 1. (идеологический ) ideologic; ~ая борьба luptă ideologică;
2. de idei; ideatic; ~ое содержание пьесы conţinutul de idei al piesei.

ИДТИ, пойти

1. тк. несов. a merge; ~ пешком a merge pe jos; поезд идет быстро trenul merge repede; письма идут долго
scrisorile merg greu;
2. тк. несов. (приближаться ) a veni, a sosi, a se apropia; весна идет vine primăvara;
3. (вн. на вн. + инф. ) a se duce; ~ в школу a se duce la şcoală; ~ на охоту a se duce (a pleca) la vînătoare;
4. (на вн.; нападать ) a porni, a năvăli, a tăbărî; ~ на врага a porni asupra duşmanului;
5. (в, на вн.; вступать, поступать кудал. ) a intra (la, în); a se înscrie, a se face; ~ на биологический факультет a
intra la facultatea de biologie; ~ в механики a se face mecanic;
6. тк. несов. (от, из рд.; распространяться, исходить ) a se răspîndi, a ieşi, a curge; из трубы идет дым iese fum
din coş; из раны идет кровь curge sînge din rană; от роз идет приятный запах trandafirii răspîndesc un miros plăcut;
7. разг. (находить сбыт ) a se întreba, a fi căutat, a se vinde (bine); этот товар хорошо идет această marfă este
сăutată;
8. тк. несов. a duce, a trece, a străbate; a se aşterne; дорога идет полем drumul duce prin cîmp;
9. тк. несов. (об осадках ): дождь идет plouă; снег идет ninge; град идет plouă cu grindină;
10. тк. несов. (протекать, происходить ) a trece, a se scurge; шли недели se scurgeau săptămînile; идет 1989 год
(e) anul 1989; 11. тк. несов. a avea loc; a se desfăşura; идут экзамены au loc examenele; идут переговоры au loc
12. (о пьесе и т.п. ) a se juca; (о кинофильме ) a se demonstra, a rula;
13. (на вн.; расходоваться ) a cheltui, a consuma;
14. (дт. ) al prinde (bine) pe cineva, ai sta bine; пиджак ему ~ идет îi stă bine în veston;

ИЖДИВЕН//ЕЦ

м.

ИЗ, ИЗО

15. (вт. с рд.; делать ход в игре ) a juca; (в шахматы ) a muta; (в картах ) a merge; ◊ ~ своей дорогой aşi vedea de
drum; aşi urma calea; ~ на убыль a scădea, a se micşora, a descreşte; ~ на уступки a face concesii; ~ в гору a fi în
ascensiune; a fi în creş
întreţinut. ~ИЕ с. întreţinere; состоять на ~ии у когол. a fi întreţinut de cineva.
1. (откуда ) din, de la; выйти из вагона a ieşi din vagon; приехать из деревни a veni de la ţară; цитата из газеты
citat dintrun ziar;
2. (при указании материала, состава ) de, din; ботинки из кожи ghete de piele;

ИЗБА

ж.

3. (после сравнит. или превосх. ст. ) dintre; лучший из всех cel mai bun dintre toţi; младший из братьев cel mai
mic dintre fraţi;
4. (по причине ) din, de; из уважения (к)... din stimă (или din respect) pentru...; из любви к искусству de dragul
artei; из страха de frică.
izbă.

ИЗБАВИТЕЛЬ

м.

izbăvitor, salvator; mîntuitor.

ИЗБАВЛЯТЬСЯ), избавить(ся)
ИЗБАЛОВАННЫЙ

(вн. от рд. ) a (se) salva, a (se) izbăvi, a scăpa; a (se) mîntui; ~ от смерти, опасности a salva de la moarte, pericol;
избавь меня dămi pace, scuteştemă de...; избавиться от неприятностей a scăpa de neplăceri.
alintat, răsfăţat.

ИЗБАЛОВАТЬ(СЯ)

1. сов. (вн. тв. ) a (se) alinta, a (se) răsfăţa.

ИЗБЕГАТЬ, избегнуть, избежать

(рд. ) 1. a se feri, a evita, a fugi de, a ocoli; ~ простуды a se feri de răceală; избежать неприятного разговора a evita o
discuţie neplăcută;
2. (спасаться ) a scăpa, a rămîne teafăr; избежать гибели a scăpa cu zile.

ИЗБИ//ВАТЬ, избить

a bate; a stîlci, a snopi în bătăi. ~ ЕНИЕ с. 1. bătaie; ciomăgeală; следы ~ения urme de bătaie;

ИЗБИРАТЕЛЬ

м.

ИЗБИРАТЬ, избрать

2. masacru, măcel; массовое ~ение masacrare, măcel (în masă); ◊ ~ младенцев шутл. uciderea pruncilor.
elector, alegător; собир. electorat. ~НЫЙ electoral, de alegeri; de vot; ~ный бюллетень buletin de vot; ~ная компания
companie electorală; ~ный участок sector electoral; ~ный округ circumscripţie electorală; ~ное право drept de vot.
(вн.) 1. (выбирать ) a alege, a selecta;
2. (на выборах ) a alege.
1. (о человеке ) bătut, stîlcit (în bătăi); (о дороге ) bătătorit;

ИЗБИТЫЙ

2. (опошленный ) banal, răsuflat, plat, trivial; ~ сюжет subiect banal.
ИЗБРАН//ИЕ

с.

alegere. ~НИК м. ales; народный ~ник ales al poporului.

ИЗБРАНН//ЫЙ

прил.

1. ales; de elită, select; ~ круг людей cerc select; elită; ~ые произведения opere alese;

ИЗБУШКА

ж.

cocioabă, bojdeucă.

ИЗБЫТ//ОК

м.

2. в знач. сущ. мн. aleşi, cei aleşi; для ~ых pentru cei aleşi.
1. (излишек ) surplus, prisos; ~ хлеба surplus de pîine;
2. (обилие, полнота ) abundenţă; belşug; prisosinţă. ~ОЧНЫЙ 1. abundent, îmbelşugat;
2. excesiv.
ИЗВАЯНИЕ

с.

sculptură; statuie.

ИЗВЕДАТЬ

сов.

(вн.) a încerca, a cunoaşte din experienţă; a resimţi; ~ горе a gusta amarul; ~ счастье a cunoaşte (cei) fericirea.

ИЗВЕРГ

м.

monstru; fiară; bestie; tiran; scelerat.
(вн.) 1. a erupe;

ИЗВЕРГАТЬ, извергнуть

2. a vomita, a deborda, a voma; a vărsa.
ИЗВЕСТИ//Е

с.

1. noutate, ştire, veste; последние ~я ultimele ştiri; приятное ~ noutate plăcută;
2. мн. (периодическое издание ) buletin; monitor; anale (ştiinţifice).

ИЗВЕСТКОВЫЙ
ИЗВЕСТНО

de var; ~ раствор soluţie de var.

ИЗВЕСТН//ОСТЬ

в знач. сказ. se ştie, este ştiut, este cunoscut (faptul că...); как ~ (după) cum se ştie; хорошо ~ e bine cunoscut (faptul că...).
безл.
ж.
popularitate, reputaţie; faimă; пользоваться ~остью a se bucura de popularitate; ◊ поставить в ~ a pune la curent pe
cineva; a face cunoscut; a pune în cunoştinţă de cauză. ~ ЫЙ 1. (знакомый ) cunoscut, ştiut; ~ый факт fapt cunoscut;
2. (знаменитый ) renumit, celebru, faimos, vestit; ~ писатель scriitor renumit;

ИЗВЕСТЬ

ж.

3. (определенный ) anumit, dat, determinat; ~ое число un număr determinat.
(вн. о пр. ) a înştiinţa, a informa, a vesti, a da de veste, a anunţa, a comunica; a face cunoscut, a da de ştire;
(официально ) a notifica. ~ЕНИЕ с. 1. (действие ) înştiinţare, informare; notificare;
2. (письменное ) înştiinţare, aviz; citaţie.

ИЗВЕЩ//АТЬ, известить

ИЗВИВ

var; гашеная ~ var stins.

м.

1. cotitură, meandru, cot; cîrnitură;
2. sinuozitate, curbură;
3. încolăcitură. ~АТЬСЯ несов. 1. a coti, a cîrni; a şerpui.
2. a se încolăci.

ИЗВИЛИ//НА

ж.

1. cotitură, şerpuitură;
2. sinuozitate; îndoitură, curbură. ~СТЫЙ şerpuit, sinuos, cotit; ~стая речка rîu şerpuit.

ИЗВИНЕНИ//Е

с.

1. scuză, iertare; просить ~я a cere scuze;
2. (оправдание ) justificare, îndreptăţire; scuză.

ИЗВИНИТЕЛЬН//ЫЙ

1. scuzabil;
2. de scuze; ~ое письмо scrisoare de scuze.

ИЗВИН//ЯТЬ(СЯ), извиниться

(вн.) a (se) scuza; a ierta; ~ите! scuzaţi!, iertaţi!

ИЗВЛЕКАТЬ, извлечь
ИЗВЛЕЧЕНИЕ

с.

(вн. из рд. ) a extrage, a scoate; (опыт и т.п. ) a căpăta; ~ пулю из раны a scoate glontele din rană; ~ пользу a trage
foloase; a profita; ◊ ~ корень мат. a extrage rădăcina.
1. scoatere, extragere, extracţie;
2. (выдержка ) extras.

ИЗВНЕ

din afară; din exterior.

ИЗВОДИТЬ, извести

(вн.) 1.(тратить ) a cheltui; a risipi;
2. (мучить ) a istovi, a slei de puteri; a extenua; a chinui, a necăji; (дразнить ) a tachina, a şicana; a plictisi peste
măsură;
3.
разг. a nimici, a stîrpi, a extermina; ~ мышей, крыс a deratiza.

ИЗВОЗЧИК

м.

1.(кучер ) vizitiu, birjar;
2. birjă, trăsură; сесть на ~ a lua o trăsură.
1. (увёртливый ) ager, abil, sprinten, îndemînatic, isteţ;

ИЗВОРОТЛИВЫЙ

2. (находчивый, ловкий ) descurcăreţ, dibaci, ingenios.
a denatura, a falsifica; ~ факты a denatura faptele.~ЕНИЕ с. 1. (искажение ) denaturare, falsificare;

ИЗВРАЩ//АТЬ, извратить

2. (болезненное отклонение от нормы ) pervertire.
ИЗВРАЩЁНН//ОСТЬ

ж.

perversitate. ~ЫЙ 1. (искажённый ) denaturat, falsificat, schimonosit;
2. (противоестественный ) pervers.

ИЗГИБ

м.

1. îndoitură, încovoietură, curbură; flexiune;
2. cotitură, cot; sinuozitate; şerpuire, meandru.

ИЗГИБАТЬ(СЯ), изогнуть(ся)
ИЗГНАН//ИЕ

(вн.) a (se) îndoi, a (se) încovoia; a (se) curba; ~ гвоздь a îndoi un cui; ~ спину aşi încovoia (или gîrbovi) spinarea.
с.

1. izgonire, alungare; (в ссылку ) surghiunire, exilare; (из страны ) expulzare, proscripţie;
2. (ссылка ) exil, surghiun. ~НИК м. exilat; (из страны ) expulzat.

ИЗГОЛОВЬ//Е

с.

căpătîi; сидеть у ~я a sta, a şedea la căpătîi.

ИЗГОЛОДАТЬСЯ

сов.

1. a flămînzi;
2. (по дт. ) a fi însetat după (de); a duce dorul, ai fi dor de...

ИЗГОНЯТЬ, изгнать

(вн.) a alunga, a izgoni; (ссылать ) a exila, a surghiuni; (из страны ) a expulza, a proscrie.

ИЗГОРОДЬ

ж.

îngrăditură, gard, zăplaz, împrejmuire.

ИЗГОТОВЛ//ЕНИЕ

с.

1. producere, fabricare, confecţionare,
2. executare, preparare. ~ЯТЬ, изготовить (вн.) 1. a produce, a fabrica, a face, a confecţiona;
2. a executa, a prepara.

ИЗДАВАТЬ I., издать

(вн.) 1. a edita, a publica;
2. (обнародовать ) a decreta, a promulga, a emite; ~ приказ a emite un ordin; ~ закон a promulga o lege.

ИЗДАВАТЬ II

(вн.) (звук ) a emite, a scoate, a produce; (запах ) a răspîndi.

ИЗДАВНА

de demult, din timpuri străvechi.

ИЗДАЛЕКА

1. (издали ) de la depărtare, de la distanţă;

ИЗДАЛИ

2. (из дальней местности ) de departe; приехать ~ a veni de departe; ◊ начать (разговор) ~ a începe (vorba) pe
ocolite.
de
la distanţă; de la depărtare.

ИЗДАНИЕ

с.

1. (действие ) editare, publicare; (закона ) promulgare; emitere;
2. publicaţie; периодическое ~ publicaţie periodică;

ИЗДАТЕЛЬ
ИЗДЕВАТЕЛЬ//СКИЙ

м.

3. ediţie; второе ~ ediţia a doua; посмертное ~ ediţie postumă; исправленное и дополненное ~ ediţie revăzută şi
completată.
editor. ~СКИЙ editorial; de editor; de editură; ~ское дело activitate editorială. ~ство с. editură.
batjocoritor. ~СТВО с. 1. bătaie de joc, luare în rîs; zeflemisire, persiflare;
2. (злая насмешка ) batjocură, zeflemea.

ИЗДЕВАТЬСЯ

несов.

(над тв. ) ~ aşi bate joc de...; a lua în rîs; a batjocori; a zeflemisi; a rîde de...

ИЗДЕЛИ//Е

с.

1. (выделка ) fabricare, fabricaţie; producţie, confecţionare; собственного ~я de producţie proprie;

ИЗДЕРЖАТЬ

сов.

2. (вещь ) articol, produs, piesă; кожаные ~я articole din piele; мучные ~я paste făinoase; готовые ~я produse finite;
молочные ~я (produse) lactate; шелковые ~я mătăsuri; колбасные ~я mezeluri; глиняные ~я articole de olărie.
(вн.) a cheltui. ~СЯ сов. aşi cheltui toţi banii.

ИЗДЕРЖКИ

мн.

cheltuieli; speze; ~ производства cheltuieli de producţie; ~ по инкассированию speze de încasare.

ИЗДЫХАТЬ, издохнуть

a pieri, a muri (mai ales despre animale, păsări ).

ИЗЖИВАТЬ, изжить
м.

(вн.) a dezrădăcina, a stîrpi, a lichida; ~ дурные привычки a se debarasa de deprinderile rele; ◊ изжить себя a se
perima.
jig,
jigăraie; arsuri la stomac.

ИЗЖОГА

1. (откуда ) de după, de la; ~ дверей de după uşă; встать ~ стола a se ridica de la masă;

ИЗЗА

2. din cauza, din pricina; ~ дождя din cauza ploii.
ИЗЛАГАТЬ, изложить
ИЗЛЕЧЕНИЕ

(вн.) a expune; a formula; ~ чтол. в письменной форме a expune ceva în scris.
с.

1. (лечение ) tratament, cură;
2. (выздоровление ) însănătoşire; convalescenţă; vindecare; lecuire; tămăduire.

ИЗЛЕЧИВАТЬ(СЯ), излечить(ся)
ИЗЛИШ//ЕК

(вн.) a (se) vindeca, a (se) lecui; a (se) tămădui.
м.

1. surplus, prisos; ~ки хлеба surplus de pîine;

ИЗЛИЯНИЯ

мн.

2. (излишество ) exces; с ~ком cu prisosinţă; din belşug, din abundenţă. ~ЕСТВО с. exces; prisosinţă ~НИЙ de
prisos; superfluu, excesiv; ~ние подробности amănunte de prisos.
efuziuni, mărturisiri; destăinuiri.

ИЗЛОЖЕНИЕ

с.

expunere.

ИЗЛОМ

м.

1. frîngere, rupere;
2. (место разлома ) fractură, frîntură, ruptură;
3.: душевный ~ dezechilibru sufletesc.

ИЗЛОМАТЬ(СЯ) сов.

(вн.) a (se) rupe, a (se) frînge; a (se) dărîma; a (se) fărîma; a (se) strica; a (se) distruge.

ИЗЛУЧ//АТЪ

несов.

(вн. ) a radia, a emite, a emana. ~ЕНИЕ с. radiaţie, (i)radiere; emanare.

ИЗЛУЧИНА

ж.

cot, meandru, cotitură, şerpuitură, sinuozitate.

ИЗЛЮБЛЕНН//ЫЙ
ИЗМАЗАТЬ(СЯ)

preferat, favorit, iubit, îndrăgit; ~ое выражение expresie preferată.
сов.

ИЗМАТЫВАТЬ, измотать

(вн.) a istovi, a slei de puteri, a extenua.

ИЗМЕЛЬЧАТЬ, измельчить
ИЗМЕНА

(вн.) a (se) murdări, a (se) mînji; a (se) mîzgăli.
(вн.) a fărîmiţa, a mărunţi, a bucăţi; a pisa.

ж.

1. trădare; государственная ~ înaltă trădare; ~ родине trădare de patrie;
2. (нарушение супружеской верности ) infidelitate (conjugală); înşelare.

ИЗМЕНЕНИЕ

с.

schimbare, modificare.

ИЗМЕННИ//К

м.

trădător; ~ родины trădător de patrie. ~ЧЕСКИЙ trădător, de trădător, mişel.

ИЗМЕНЧИВ//ОСТЪ

ж.

caracter schimbător, nestatornicie; (о погоде ) variabilitate. ~ЫЙ schimbător, instabil; (о погоде ) variabil.

ИЗМЕНЯТЬ I, изменить

(вн.) a schimba; a modifica.

ИЗМЕН//ЯТЪ II, изменить

(дт. ) 1. a trăda; изменить родине aşi trăda patria;
2. a călca; ~ присяге aşi călca jurămîntul;
3. a înşela, a fi infidel.

ИЗМЕНЯТЬСЯ, измениться

a se schimba; измениться к лучшему a se schimba spre bine.

ИЗМЕРЕНИЕ

с.

ИЗМЕРИТЕЛЬ

м.

1. măsurare, măsurătoare, măsurat;
2. мат. dimensiune.
1. măsurător;
2. distanţier. ~НЫЙ de măsurare, de măsurat.

ИЗМЕРЯТЬ(СЯ), измерить(ся)

(вн.) a (se) măsura.

ИЗМОР

м. :

брать (взять) когол. ~ом/на~ a lua/a da gata pe cineva prin înfometare; перен. a lua prin epuizare.

ИЗМОРОЗЬ

ж.

(иней ) promoroacă, chiciură.

ИЗМОРОСЬ

ж.

burniţă, ploaie măruntă, ploaie ciobănească.

ИЗМУЧИТЬ(СЯ)

сов.

(вн.) 1. a (se) chinui, a tortura;

ИЗМЫШЛЕНИЕ

с.

ИЗМЯТЬ(СЯ)

сов.

născocire, invenţie, plăsmuire, scornire, fabricare. ~ЯТЬ, измыслить (вн.) a născoci, a inventa, a plăsmui, a scorni, a
fabrica.
(вн.) a (se) mototoli, a (se) şifona, a (se) boţi.

ИЗНАНК//А

ж.

1. dos; ~ рубашки dosul cămăşii;

ИЗНАСИЛОВ//АНИЕ

с.

violare, viol, siluire. ~АТЪ a viola, a silui.

2. a (se) istovi, a (se) secătui de puteri, a (se) extenua.

2. перен. reverse, dedesubt, substrat, tîlc ascuns; на ~у pe dos.
ИЗНАШИВАТЬ(СЯ), износить(ся)
ИЗНЕЖЕНН//ОСТЬ

(вн.) a (se) uza.
ж.

moliciune, gingăşie exagerată, efeminaţie. ~ЫЙ 1. delicat, plăpînd, moleşit, prea gingaş;
2. alintat, cocolit, răsfăţat; răzgîiat.

ИЗНЕЖИВАТЬ, изнежить

(вн.) a alinta, a cocoli; a răsfăţa, răzgîia. ~СЯ, изнежиться a se moleşi, a deveni prea gingaş.

ИЗНЕМОГАТЬ, изнемочь

a se istovi, a se epuiza, a se extenua, a se slei de puteri, a cădea de oboseală.

ИЗНЕМОЖЕНИЕ

с.

istovire; sleire; vlăguire, epuizare.

ИЗНОС

м.

ИЗНУРЕНИЕ

с.

uzură; uzare; нет ~а (у) (об одежде, обуви ) nu se mai uzează; nu se mai rupe; a fi foarte trainic (rezistent); a ţine
(mult). sleire de puteri, epuizare, extenuare.
istovire,

ИЗНУРИТЕЛЬНЫЙ

istovitor, extenuant.

ИЗНУРЯТЬ, изнурить

(вн.) a istovi, a extenua; a vlăgui.

ИЗНУТРИ
ИЗОБИЛ//ИЕ

dinăuntru, din interior; pe dinăuntru; дверь заперта ~ uşa este încuiată pe dinăuntru.
с.

belşug, abundenţă, îmbelşugare, prisosinţă; в ~ии din abundenţă. ~ОВАТЬ несов. (тв. ) a abunda, a fi din belşug.

ИЗОБИЛЬНЫЙ

îmbelşugat, abundent.

ИЗОБЛИЧ//АТЬ, изобличить

(вн.) 1. a demasca, a da pe faţă, a dezvălui;
2. тк. несов. (ясно показывать ) a revela, a arăta. ~ЕНИЕ с. demascare, dare pe faţă (или în vileag).
(вн.) l. a înfăţişa, a reprezenta, a reda, a zugrăvi, a oglindi;

ИЗОБРАЖ//АТЬ, изобразить

2. (на сцене ) a interpreta, a juca;
3. (выражать ) a exprima, a reflecta; его лицо изобразило тревогу faţai trăda nelinişte;
4. (скопировать ) a imita. ~ЕНИЕ с. înfăţişare, oglindire; reprezentare, redare, zugrăvire; (то, что изображено )
tablou, pictură; (описание ) descriere; (отпечаток ) amprentă, întipărire; (на монете, медали ) efigie.
plastic; ~ые искусства arte plastice.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬН//ЫЙ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

м.

inventator. ~НОСТЬ ж. inventivitate. ~НЫЙ inventiv. ~СТВО с. invenţie.

ж.

subtilitate, rafinament. ~ЫЙ subtil, rafinat, fin; ~ый слух auz fin; ~ый ум minte ascuţită (или ageră).

ИЗОБРЕТ//АТЪ, изобрести
ИЗОЩРЕНН//ОСТЪ
ИЗОЩРЯТЬ, изощрить
ИЗПОД

(вн.) a inventa. ~ЕНИЕ с. invenţie.
(вн.) a perfecţiona, a rafina, a dezvolta; ~ свой вкус aşi rafina gustul. ~СЯ, изощриться: ~ся в остроумии a se exersa
în spirite; a face bancuri.
1. de sub; вылезти ~ стола a ieşi de sub masă;
2. de, pentru; бутылка ~ молока sticlă de lapte;
3. (из района, города и т.п. ) de lîngă, din apropierea; ~ Курска de lîngă Kursk.

ИЗРАНЕННЫЙ

plin (или acoperit) de răni; rănit.

ИЗРЕДКА

1. (иногда ) uneori, cîte odată, din cînd în cînd; rareori;
2. (местами ) rar; pe alocuri; icicolo; pe ici, pe colo.

ИЗРЕЗ//АТЬ

сов.

(вн.) 1. a tăia în bucăţi, a bucăţi, a ciopîrţi;
2. a cresta, a face tăieturi;
3. (пересечь ) a brăzda; местность, ~анная оврагами teren brăzdat de rîpe; teren ponorît.

ИЗРЕ//КАТЬ, изречь
ИЗРЕШЕТИТЬ

сов.

(вн.) a rosti, a glăsui, a pronunţa, a profera; ~ истину a rosti adevărul. ~ЧЕНИЕ с. maximă, aforism, dicton, sentinţă,
adagiu.
(вн.) a ciurui, a găuri.

ИЗРУБИТЬ

сов.

(вн.) 1. (капусту и т.п. ) a toca; a hăcui;

ИЗРЫТЬ

сов.

(вн.) a săpa, a scormoni, a scurma, a rîma.

ИЗРЯДН//ЫЙ

разг.

destul de mare, considerabil; ~ое расстояние distanţă destul de mare; ~ая сумма sumă frumuşică.

ИЗУВЕР

м.

ИЗУВЕЧИТЬ

сов.

fanatic; перен. monstru, bestie. ~СКИЙ fanatic, de fanatic; перен. monstruos, bestial. ~СТВО с. fanatism; перен.
cruzime, barbarie, monstruozitate.
(вн.) a schilodi, a mutila; a stîlci, a ciunti, a beteji; fam . a cotonogi.

2. (шашками ) a tăia (cu sabia); a spinteca.

ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ

(удивительный ) uimitor, uluitor; (замечательный ) minunat, admirabil.

ИЗУМ//ЛЕНИЕ

с.

ИЗУМРУД

м.

uimire, mirare; surprindere; (неприятное ) nedumerire; consternare. ~ЛЁННЫЙ uimit, mirat; surprins. ~ЛЯТЬ(СЯ),
изумить(ся) (вн.) a (se) mira, a (se) uimi, a (se) minuna; (неприятно ) a (se) nedumeri; a (se) consterna.
smarald. ~НЫЙ de smarald; smaraldiu.
1. a învăţa (o limbă etc.);

ИЗУЧ//АТЬ, изучить

2. (исследовать ) a cerceta, a investiga, a studia. ~НИЕ с. 1. învăţare, însuşire;
2. studiere, cercetare, studiu.
ИЗЪЯВИТЕЛЬН//ЫЙ

: ~ое наклонение (modul) indicativ.

ИЗЪЯВЛЯТЬ, изъявить

(вн.) a(şi) manifesta, a(şi) exprima; ~ желание aşi exprima dorinţa; ~ согласие aşi da consimţămîntul, a consimţi.

ИЗЪЯН

м.

defect, cusur.

ИЗЪЯСНЯТЬСЯ

несов ,

a se exprima, a vorbi (întro limbă străină).

ИЗЪЯТИ//Е

с.

1. (действие ) scoatere, retragere; (конфискация ) confiscare; sechestrare; ~ из употребления, из обращения scoatere
din uz, din circulaţie;
2. (исключение ) excepţie; abatere; все без ~я toţi fără excepţie.

ИЗЫМАТЬ, изъять
ИЗЫСКАНИЕ

(вн.) a scoate, a retrage; (конфисковать ) a confisca; a sechestra; изъять из обращения a scoate din circulaţie.
с.

1. (действие ) сăutare, găsire, procurare; ~ средств procurarea (или găsirea) mijloacelor;
2. обыкн. мн. (научные исследования ) cercetare, studiu, studiere, investigaţie; (геологическое ) prospecţiune.

ИЗЫСКАННЫЙ

ales, rafinat, fin.

ИЗЫСКАТЬ

сов.

ИЗЫСКИВАТЬ

несов.

ИЗЮМ

м.

(мн. ) stafide ~ИНА ж. stafidă. ~ИНКА ж. 1. см. изюмина;

ИЗЯЩ//ЕСТВО

с.

(одежды, внешности ) eleganţă; fineţe; (движений ) graţie; (стиля, манеры и т.п. ) distincţie. ~НЫЙ elegant,
frumos, suplu, graţios; distins; ~ный костюм costum elegant; ~ная фигура siluetă graţioasă; ~ный почерк scris
frumos; ~ный стиль stil ales.
a sughiţa.

(вн.) 1. (деньги, средства ) a obţine, a găsi, a procura;
2. (способ, средство ) a сăuta, a descoperi.
1. см. изыскать.
2. a face prospecţiuni; a prospecta.
2. (своеобразие ) farmec, haz; vinoncoace; lipici; с ~инкой cu vinoncoace; cu lipici.

ИКАТЬ, икнуть
ИКОТА

ж.

sughiţ, sughiţat.

ИКР//А I

ж.

(рыбы ) icre; метать ~у a depune icre.

ИКРА II

ж.

(ноги ) pulpă (a piciorului).

ИЛ

м.

nămol, mîl.

ИЛИ

ori, sau; ~..., ~... sau..., sau..., ori..., ori...

ИЛИСТЫЙ
ИМЕНИЕ

nămolos, mîlos.
с.

moşie; domeniu.

ИМЕНИНН//ИК

м.

(~ИЦА) ж. cel (cea) careşi serbează onomastica; sărbătorit(ă).

ИМЕНИНЫ

мн.

(zi) onomastică; ziua numelui.

разг.

ilustru, celebru.

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ
ИМЕНИТЫЙ

: ~ падеж (cazul) nominativ.

ИМЕННО

anume; adică; сколько~? cît anume?; кто, что ~? cine, ce anume?

ИМЕННОЙ

nominal; ~ список listă nominală, tabel nominal; ~ указатель indice de nume.

ИМЕНОВАТЬ(СЯ)

несов.

(вн. ) a (se) numi, a (se) chema.

ИМЕТЬ

несов.

ИМПЕРАТ//ОР

м.

(вн. ) a avea; a poseda; ~ место a avea loc; a se produce. ~СЯ несов .: у меня имеется (eu) am; у вас имеется (voi)
aveţi; имеются в продаже sînt în vînzare; avem în vînzare; имеется налицо este prezent, este de faţă.
împărat. ~ОРСКИЙ imperial, împărătesc; ~РИЦА ж. împărăteasă.

ИМПЕР//ИЯ

ж.

imperiu; împărăţie. ~СКИЙ imperial, de imperiu.

с.

proprietate; avut; bunuri; patrimoniu.

с.

avut, înstărit, cu stare; posedant; ◊ власть ~ие potentaţi.
1. nume; дать ~ a da nume; по ~ени Мария cu numele de Maria;

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ
ИМУЩЕСТВО

de avere, de proprietate, patrimonial; ~ ценз cenz de avere.

ИМУЩ//ИЙ
ИМ//Я

2. renume; ученый с мировым ~енем savant cu renume mondial;

ИНАЧЕ

3. грамм. : ~ существительное substantiv; ~ прилагательное adjectiv; ~ числительное numeral; ◊ во ~ în numele; от
~ени когол. din partea cuiva; în numele cuiva.
1. нареч. altfel, în alt chip, altminteri; думать, поступать ~ a gîndi, a proceda altfel;

ИНДЕЙКА

ж.

2. в знач. союза разг. (că) de nu, altfel, dacă nu, în caz contrar; ◊ так или ~ întrun fel sau altul, aşa sau altfel, oricum;
~ говоря cu alte cuvinte.
curcă.

ИНДЮ//К

м.

curcan. ~ШКА ж. curcă.

ИНЕЙ

м.

brumă, promoroacă, chiciură.

ИНЕРТН//ОСТЬ

ж.

inerţie. ~ЫЙ inert.

ИНЖИР

м.

1. (плод ) smochină;
2. (дерево ) smochin.

ИНОГДА

uneori; cîteodată; din cînd în cînd.

ИНОГОРОДНИЙ
ИН//ОЙ

din alt oraş.
прил.

1. (другой ) alt;.~ыми словами cu alte cuvinte,

ИНОСКАЗА//НИЕ

с.

2. (некоторый ) unul, altul; ◊ совсем ~ое дело (e) cu totul altceva; не кто ~, как... nimeni altul, decît...; не что ~ое,
как... nimic altcevat decît...; ~ раз uneori, cîteodată.
străin; eterogen; ◊ ~ое тело corp străin.
alegorie, parabolă. ~ТЕЛЬНЫЙ alegoric, parabolic.

ИНОСТРАН//ЕЦ

м. ,

~КА ж. (cetăţean) străin, (cetăţeană) străină. ~НЫЙ străin.

ИНСЦЕНИРОВАТЬ

несов. и сов.

ИНОРОДН//ЫЙ

(вн.) 1. a dramatiza, a adapta pentru scenă, a înscena; ~ роман a dramatiza un roman;
2. (притворно изображать чтол. ) a simula, a înscena; ~ болезнь a simula boala.

ИНСЦЕНИРОВКА

ж.

1. (переделка в пьесу ) dramatizare, adaptare pentru scenă, adaptare scenică;
2. (симуляция ) simulare, înscenare;
3. punere în scenă, montare, înscenare.

ИСК

м.

юр. acţiune; предъявить ~ a intenta o acţiune civilă.

(вн.) 1. a desfigura, a poci, a sluţi;

ИСКАЖ//АТЪ, исказить

2. a denatura, a falsifica; ~ факты a denatura faptele. ~ЕНИЕ с. 1. desfigurare; deformare;
2. denaturare, falsificare.
ИСКАЛЕЧИТЬ

сов.

(вн.) a schilodi, a mutila; a calici; a ciunti.

ИСКАНИЯ

мн.

(ед. искание с. ) căutări.

ИСКАТЕЛЬ

м.

1. căutător ~ жемчуга pescuitor de perle; ~ приключений aventurier;
2. тех. vizor;
3. физ. selector.

ИСКАТЬ

несов.

a căuta.

ИСКЛЮЧ//АТЬ, исключить

(вн. из. рд. ) a exclude; a elimina. ~АТЬСЯ несов .; взаимно ~аться a se exclude reciproc. ~АЯ exceptînd; cu excepţia;
не ~ая fără a exclude, fără a excepta. ~ЕНИЕ с. 1. (удаление ) excludere; eliminare;
2. (отступление ) excepţie, abatere; derogare; ~ение из правил abatere de la regulă; за ~ением cu excepţia.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬН//О

1. (лишь, только ) exclusiv, numai, doar;
2. excepţional de; deosebit de; extrem de; ~ важный вопрос o problemă deosebit de importantă. ~ОСТЬ ж. 1.
(обособленность ) exclusivism;
2. (особенность ) caracter excepţional. ~ЫЙ 1. (особенный, необыкновенный ) excepţional; ~ый случай caz
excepţional;
2.
(единственный ) exclusiv, unic; ~ое право drept exclusiv.

ИСКЛЮЧ//ИТЬ сов.

см. исключать: не ~ена возможность nu este exclusă posibilitatea; это ~ено este exclus.

ИСКОВЕРКАНН//ЫЙ

1. (изломанный ) deformat, denaturat, desfigurat;
2. distrus, ruinat; ~ая жизнь viaţă distrusă;
3. (неправильный ) stîlcit, pocit, incorect; говорить на ~ом языке a vorbi întro limbă stîlcită.

ИСКОПАЕМ//ЫЙ

прил.

1. mineral; ~ое сырье minereuri;
2. в знач. сущ. мн. : полезные ~ые resurse minerale;
3. в знач. сущ. с. (о животном, растении ) fosilă;
4. шутл. (допотопный ) fosil.

ИСКОРЕНЯТЬ, искоренить

(вн.) a dezrădăcina, a stîrpi; a lichida; ~ зло a stîrpi răul; ~ недостатки a lichida lipsurile.

ИСКОСА
ИСКРА

pieziş; cu coada ochiului; ~ посмотреть a se uita pieziş.
ж.

ИСКРЕНН//Е, ~ЫЙ
ИСКРИВЛЕНИЕ

scînteie; перен. licărire.
sincer, franc. ~ОСТЬ ж. sinceritate; francheţe.

с.

1. strîmbare, deformare; curbare; distorsionare; ~ позвоночника deformarea şirii spinării;
2. strîmbătură, curbură, îndoitură, distorsiune.

ИСКРИВЛЯТЪ(СЯ), искривить

(вн.) a (se) strîmba, a (se) curba, a (se) îndoi, a (se) încovoia; (о чертах лица ) a (se) schimonosi.
1. scînteietor, sclipitor; (о смехе ) cristalin;

ИСКРИСТЫЙ

2. (о напитках ) spumos.
ИСКРИТЬСЯ

несов.

a scînteia, a străluci; (о глазах тж. ) a sclipi.

ИСКРОШИТЬ(СЯ)

сов.

(вн.) a (se) fărîmiţa.
(вн.) 1. a ispăşi; a expia; ~ свою вину aşi ispăşi vina;

ИСКУПАТЬ, искупить

2. (возмещать ) a compensa; a răscumpăra.
ИСКУПАТЬСЯ, искупиться
ИСКУПЛЕНИЕ

a se răscumpăra; a se recompensa.
с.

ИСКУСАТЬ сов.

(вн.) a muşca tare; (о насекомых ) a înţepa (peste tot); a pişca, a mînca.

ИСКУС//ИТЕЛЬ

м.

ИСКУСН//ИК

м. разг.

ИСКУСНЫЙ

ispăşire; expiere.
ispititor; seducător, ademenitor.
(om) dibaci, iscusit, îndemînatic; (mare) meşter.
1. iscusit, dibaci, îndemînatic, priceput;

2. fin, bine executat, artistic.
ИСКУССТВЕНН//ОСТЪ

ж.

artificialitate; caracter artificial; (притворность ) prefăcătorie. ~ЫЙ 1. artificial; тех. тж. sintetic;
2. (притворный ) prefăcut, fals, nefiresc; ~ая улыбка zîmbet fals.

ИСКУССТВ//О

с.

artă; произведение ~а operă de artă; владеть ~ом шахматной игры a a poseda arta jocului de şah.

ИСКУССТВОВЕД

м.

critic de artă, specialist în domeniul artelor. ~ЕНИЕ с. studiul artelor.

ИСКУШ//АТЪ, искусить

(вн.) a ispiti, a seduce, a ademeni, a tenta; ~ судьбу a ispiti soarta. ~ЕНИЕ c. ispit ă, tentaţie, seducţie.

ИСКУШЕННЫЙ

experimentat, încercat, versat, iscusit.

ИСПАРЕНИЕ

1. evaporare, vaporizare;
2. vapori, emanaţii.

ИСПАРИНА

ж.

ИСПАРЯТЬ(СЯ), испарить(ся)
ИСПАЧКАТЪ(СЯ)

sudoare, transpiraţie; năduşeală.
(вн.) a (se) vaporiza; перен. a dispărea; a se evapora.

сов.

(вн.) a (se) murdări, a (se) mînji, a (se) păta.
вн. 1. a scrie, a umple scriind; он исписал три тетради a scris trei caiete;

ИСПИСЫВАТЬ, исписать

2.(израсходовать ) a consuma scriind. ~СЯ, исписаться 1. a se consuma, a se uza de prea mult scris; карандаш
исписался creionul sa tocit;
2. (о писателе ) a se epuiza; fig . a se răsufla.
ИСПОВЕДОВАТЬ

несов. и сов.

(вн.) 1. тк. несов. (следовать учению ) a profesa;
2. рел. a spovedi; перен. a întreba, a ispiti. ~СЯ несов. и сов. рел. a se spovedi; перен. тж. a se destăinui.

ИСПОВЕДЬ

ж.

spovedanie, mărturisire, confesiune, destăinuire.

ИСПОДТИШКА

разг.

pe ascuns, pe sub mînă; pe furiş.

ИСПОЛИН

м.

uriaş, gigant, titan. ~СКИЙ uriaş, gigantic, titanic.

ИСПОЛНЕНИЕ

с.

1. (выполнение ) îndeplinire, executare; ~ приказания executarea unui ordin; при ~и служебных обязанностей în
exerciţiul funcţiunii; привести в ~ a executa, a aduce la îndeplinire; временное ~ обязанностей interimat; ~ мечты
2. interpretare, executare; ~ романса interpretarea unei romanţe.

м.

1. executor, executant;

ИСПОКОН

: ~ веков, ~ веку de cînd e lumea şi pămîntul; din moşistrămosi.

ИСПОЛНЕНН//ЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ

(рд. ) plin de...; ~ желания plin de dorinţă; глаза ~ые печали ochi plini de tristeţe.
2. (артист ) interpret.

ИСПОЛНИТЕЛЬН//ЫИ

1. executiv; executoriu; ~ лист юр . titlu executoriu; ~ая власть putere executivă;

ИСПОЛНИТЕЛЬСК//ИЙ

: ~ое мастерство măiestrie interpretativă.

ИСПОЛН//ЯТЬ, исполнить

(вн.) 1. (осуществлять ) a îndeplini, a executa; чьёл. желание a îndeplini dorinţa cuiva; ~ работу a executa
lucrarea; ~ свои долг aşi face datoria;
2. (музыкальное произведение ) a executa, a interpreta; ~ЯТЪСЯ, исполниться 1. (о времени, сроке ) a se împlini;

2. (о человеке ) conştiincios, punctual.

2. безл. (о возрасте ) a împlini; ему исполнилось 18 лет a împlinit 18 ani.
ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ

: ~ обязанности директора director adinterim, director interimar.
несов. и сов.

ИСПОРЧЕННЫЙ

(вн.) a folosi, a întrebuinţa, a utiliza; a face uz de...; ~ случай, возможность a folosi o ocazie, o posibilitate; ~ отходы
производства a utiliza deşeurile de producţie; a reutiliza.
1. stricat; (о продуктах тж. ) alterat; (о воздухе ) viciat, greu, închis, infect; (о зубе ) cariat;
2. (распущенный ) depravat, corupt; stricat; destrăbălat.

ИСПРАВИМЫЙ

remediabil, reparabil; rectificabil; (о человеке ) corigibil.

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ
ИСПРАВЛЕНИ//Е

de corecţie, reeducativ; (о наказании и т.п. ) corecţional.
с.

1. (действие ) îndreptare, corectare; (тк. ошибка ) rectificare; (починка ) reparare;
2. (поправка ) corectiv.

ИСПРАВЛЯТЬ, исправить

(вн.) 1. (чинить ) a repara, a drege;

ИСПРАВН//ОСТЬ

2. a corecta; a îndrepta, a corija; ~ ошибку a corecta o greşeală. ~СЯ, исправиться a se corecta, a se corija, a se
îndrepta.
ж.
: в ~ости în stare (bună) de funcţionare. ~ЫЙ 1. (в порядке ) în stare bună, în stare de funcţionare, în ordine;
2. (старательный ) stăruitor; (добросовестный ) corect, conştiincios, punctual.

ИСПРОБОВАТЬ

сов.

(вн.) a încerca; a proba.

ИСПУГ

м.

spaimă; в ~е cuprins de spaimă.

ИСПУГАНН//О

cu frică (или teamă); (робко ) timid. ~ЫЙ cuprins de spaimă, speriat; înspăimîntat.

ИСПУСКАТЬ, испустить

1. a emite, a răspîndi, a exala; ~ запах a răspîndi miros;

ИСПЫТАНИ//Е

с.

2. (крик ) a scoate un ţipăt; ◊ испустить дух aşi da sufletul.
1. încercare,verificare, experimentare; probă; заводское ~ experimentare uzinală; контрольное~ probă de control;
2. (экзамен ) examen, probă;
3. (тягостное переживание ) încercare; greu, greutate; vicisitudine; тяжелые ~я încercări grele.

ИСПЫТАННЫЙ

încercat, verificat, probat; (верный ) credincios; fidel; ~ друг prieten credincios; ~ в боях încercat în lupte.

ИСПЫТАТЕЛЬН//ЫЙ

de încercare, de probă; experimental; ~ая станция staţie experimentală; ~ полет zbor de încercare; eseiaj.

ИСПЫТЫВАТЬ, испытать

(вн.) 1. a încerca, a proba, a experimenta; ~ мотор a proba un motor; ~ чьёл. терпение a încerca răbdarea cuiva;
2. (ощущать ) a încerca, a simţi, a trece prin...;
3. тк. несов .: ~ недостаток в чёмл. a duce lipsă de ceva; ~ лишения a îndura lipsuri.
с.

1. cercetare, căutare, studiu, studiere, investigaţie; (местности ) explorare;

несов. и сов.

2. (сочинение ) studiu, cercetare, investigaţie. ~ТЕЛЬ м. cercetător; (страны ) explorator. ~ТЕЛЬСКИЙ de cercetare,
de cercetări, de investigaţii; geol . de prospecţiuni.
(вн.) a cerceta, a investiga; (изучать ) a studia; (территорию ) a explora; (больного ) a examina.

ИССТРАДАТЬСЯ

сов.

a suferi mult, a nu mai putea de atîta suferinţă.

ИССТУПЛЕН//ИЕ

с.

frenezie. ~ НЫЙ frenetic.

ИССЛЕДОВА//НИЕ

ИССЛЕДОВАТЬ
ИССТАРИ

din vechime, din bătrîni.

ИССЯКАТЬ, иссякнуть

1. a seca;

ИСТАПТЫВАТЬ, истоптать

(вн.) 1. a călca în picioare;

2. (исчерпаться ) a se istovi, a se slei de puteri; a se epuiza, a se extenua.
2. разг. (обувь ) a scîlcia, a toci, a distruge, a uza (încălţămintea).
1. a expira, a trece; время истекло timpul a expirat;

ИСТЕКАТЬ, истечь

2.: ~ кровью a pierde mult sînge.
ИСТЕКШИЙ

scurs, trecut, expirat; за ~ год anul trecut; în anul ce sa scurs; ~ срок termen expirat.

ИСТЕРЗАТЬ

сов.

1. a sfîşia, a rupe în bucăţi;

ИСТЕЦ

м. юр.

reclamant.

ИСТЕЧЕНИ//Е

с.

1. scurgere;

TRUE

ж.

2. a cauza suferinţe grozave, a chinui cumplit, a tortura.

2. (окончание ) expirare, terminare; по ~и срока după expirarea termenului.
adevăr; объективная ~ adevăr absolut.

ИСТИНН//О, ~ЫЙ

adevărat, veridic; ~ая правда purul adevăr; ~ый друг prieten adevărat.

ИСТЛЕВАТЬ, истлеть

1. (гнить ) a putrezi;
2. (сгорать ) a se preface în scrum, a se scrumi.

ИСТОК

м.

1. izvor;
2. мн. începuturi, izvoare, origini.

ИСТОЛКОВЫВАТЬ, истолковать

(вн.) a interpreta, a tălmăci, a explica, a tîlcui, a comenta.

ИСТОЛОЧЬ

сов.

(вн.) a pisa.

ИСТОМИТЬ(СЯ)

сов.

(вн.) a (se) istovi, a (se) epuiza, a (se) extenua.

ИСТОПИТЬ

сов.

(вн.) (печь ) a încălzi (soba); a aprinde focul (în sobă).

ИСТОПНИК

м.

fochist (la instalaţii de încălzit).

ИСТОЧНИК

м.

1. izvor; горячий ~ izvor termal;
2. fig . sursă; izvor; ~ света sursă de lumină; писменные ~ки surse, izvoare scrise.

ИСТОЩАТЬ(СЯ), истощить(ся)
ИСТРЕБИТЕЛЬ

(вн.) a (se) istovi, a se slei de puteri, a (se) extenua, a (se) epuiza, a secătui.
м.

1. distrugător, exterminator, nimicitor;
2. (самолет ) avion de vînătoare. ~НЫЙ nimicitor, de exterminare; distrugător; ~ная война război de exterminare;
2. ав. de vînătoare.

ИСТРЕБЛ//ЕНИЕ

с.

ИСТРЕПАТЬ

сов.

distrugere, exterminare, nimicire; stîrpire; ~ вредителей stîrpirea vătămătorilor; ~ лесов distrugerea pădurilor. ~ЯТЬ,
истребить(вн.) (население, животных ) a distruge, a extermina; (грызунов и т.п. ) a extirpa.
(вн.) разг. a uza, a jerpeli, a roade, a ferfeniţa, a rupe.

ИСТУКАН

м.

idol.

ИСТЯЗ//АНИЕ

с.

ИСХОД

м.

tortură, chin, supliciu, caznă. ~АТЕЛЬ м. schingiuitor, călău. ~АТЬ несов. (вн. ) a tortura, a chinui, a schingiui, a
căzni.
1. ieşire, soluţie, cale;

ИСХОДИТЬ I

сов.

2. sfîrşit, rezultat; ◊ день на ~е ziua e pe sfîrşite; на ~е дня la (или spre) sfîrşitul zilei.
(вн.; обойти ) a cutreiera, a străbate în lung şi în lat.

ИСХОДИТЬ II

несов.

1. (от, из рд.; о слухах и т.п. ) a (pro)veni, a porni de la; a se trage de la, a izvorî (din);
2. (из рд.; основываться ) a se baza pe, a se întemeia pe, a porni de la, a reieşi din; ~ из предположения... a porni de
la ipoteza.
: ~кровью aşi pierde (tot) sîngele; ~ слезами aşi seca ochii de lacrimi.

ИСХОДИТЬ III изойти
ИСХОДН//ЫЙ

iniţial, de plecare, de pornire; ~ые данные date iniţiale; ~ое положение poziţie iniţială (или de plecare); ~ рубеж linie
de pornire.
slăbit; (о лице ) tras, supt. ~АТЬ сов. a slăbi (tare); a se slăbănogi.

ИСХУД//АЛЫЙ
ИСЦАРАПАТЪ(СЯ)

сов. разг.

a (se) zgîria.

ИСЦЕЛ//ЕНИЕ

с.

ИСЦЕЛЯТЬ(СЯ), исцелить(ся)

vindecare, lecuire, tămăduire; (выздоровление ) însănătoşire; convalescenţă. ~ИТЕЛЬ м. vindecător, lecuitor,
tămăduitor.
(от
рд. ) a (se) vindeca, a (se) lecui; a (se) tămădui; (выздоравливать ) a (se) însănătoşi.

ИСЧЕЗ//АТЬ, исчезнуть

a dispărea. ~НОВЕНИЕ с. dispariţie.

ИСЧЕРПЫВ//АТЬ(СЯ), исчерпать(ся)

a (se) epuiza, a (se) termina. ~АЮЩИЙ exhaustiv; ~ающий ответ răspuns exhaustiv.

ИСЧИСЛЕНИЕ

с.

1. (вычисление ) calculare, evaluare; socotire;
2. мат. calcul.

ИСЧИСЛЯТЬ, исчислить
ИСЧИСЛ//ЯТЬСЯ

(вн.) a calcula, a evalua; a socoti.
несов.

ИТАК

astfel, aşadar, prin urmare, deci; ~ вопрос решен deci chestiunea este rezolvată.

И Т.Д.
ИТОГ

(в пр. ) a se cifra la ..., a atinge cifra de...
(и так далее) ş.a.m.d. (şi aşa mai departe), etc. (etcetera).

м.

1. (сумма ) total; общий ~ total general; подвести ~ a face totalul;

ИТОГО

2. (результат ) rezultat, bilanţ; ◊ в ~е în total; в конечном ~е în cele din urmă; în ultimă analiză.
în total.

ИТОГОВ//ЫЙ

1. total, global; ~ая сумма sumă totală;
2. final, de încheiere; de totalizare.

И Т.П.

(и тому подобное) ş.a.m.d. (şi aşa mai departe), ş. a. (şi altele); etc. (etcetera).

ИШАК

м.

măgar, asin.

ИШЬ

разг. :

~ ты! ia te uită!, ca să vezi!

ИЩЕЙКА

ж.

copoi.

ИЮЛЬ

м.

iulie. ~СКИЙ de (din) iulie.

ИЮНЬ

м.

iunie. ~СКИЙ de (din) iunie.

ЙОД

м.

iod. ~истый de iod, iodic. ~ный de iod, iodat; ~ная настойка tinctur ă de iod.

ЙОТ//А

ж.

iotă; ◊ ни на ~у nici (măcar cu) o iotă.
1. spre, către, înspre, la; спускаться к реке a coborî spre rîu; ехать к сестре a pleca la sora;

К

2. la, de; прислонившись к стене sprijinindu-se de perete; припасть к земле a cădea la pămînt;

КАБАК

м. уст.

3. spre, către, la, pe la, pe; к будущему году la începutul anului viitor; вам нужно прийти к трем часам trebuie să
veniţi pe la ora trei;
4. de, pentru; готовиться к севу, к экзамену a se pregăti de semănat, de examen; любовь к родине dragoste de patrie;
готовность к бою pregătire de luptă;
5.: к вопросу о... cu privire la...; referitor la, asupra...; к счастью din, spre fericire; к сожалению din păcate, spre
regret; ◊ к чему это? la ce bun?; это ни к чему nu face; к тому же pe lîngă aceasta, pe deasupra; всё к лучшему totu-i
cîrciumă, tavernă, crîşmă.

КАБАЛА

ж.

robie, sclavie, aservire, jug.

КАБАН

м.

de aservire, de robie; înrobitor; ~ая зависимость aservire, jug; ~ые условия condiţii de aservire (или împovărătoare,
înrobitoare, onoroase).
1. porc sălbatic, mistreţ;

КАБЛУК

м.

toc; туфли на высоких ~ах pantofi cu tocuri înalte.

КАБАЛЬН//ЫЙ

2. vier.
КАВЫЧКИ

м.

(ед. кавычка ж. ) ghilimele.

КАДКА

ж.

cadă; putină; hîrdău.

КАДР
КАДРОВЫЙ

м.
теле , cadru; (отдельная сцена ) secvenţă.
фото
1. profesionist; ~ рабочий muncitor profesionist;

КАДР//Ы

мн.

1. cadre, personal;

КАДЫК

м.

2. воен. armată regulată, cadre (militare); ◊ отдел ~ов secţia (de) cadre; serviciu de cadre.
nodul gîtului, mărul lui Аdam.

КАЁМКА

ж.

margine, bordură; chenar.

2. воен. activ, regulat; ~ офицер ofiţer activ; ~ые войска trupe regulate.

КАЖДОДНЕВНЫЙ
КАЖД//ЫЙ

de fiecare zi, de toate zilele; zilnic, cotidian.
мест.

1. fiecare, fiece; oricine, orice; ~ день în fiecare zi; ~ую минуту în fiece clipă, în orice moment.
2. в знач. сущ. м. fiecare; ~ должен знать fiecare trebuie să ştie.
1. см. казаться;

КАЗАЛОСЬ

2. в знач. вводн. сл. părea că...; ~ бы s-ar părea.
1. а părea, a face impresia, a semăna, (выглядеть ) a arăta; ~ старше своих лет a arăta mai în vîrstă decît este;

КАЗАТЬСЯ, показаться

2. безл. (дт. ): мне кажется, что... mi se pare că...; pare-mi-se că...;
3. обыкн. безл. (чудиться, мерещиться ) a i se părea cuiva, a i se năzări.
1. (государственный ) de stat, al statului; за ~ счет pe contul statului;

КАЗЁН//НЫЙ

2. cazon, birocratic, formal, ~ЩИНА ж. разг. formalism, rutină, birocratism.
КАЗНАЧЕЙ

м.

casier; ист. vistiernic, trezorier. ~СКИЙ 1. de casier;
2. de vistierie, de trezorerie;
3. de vistiernic, de trezorier. ~СТВО с. vistierie, trezorerie.

КАЗНИТЬ

несов. и сов.

(вн.) 1. a aplica pedeapsa cu moartea, a executa;

2. перен. a chinui, a căzni, a tortura. ~СЯ несов. a se chinui; a se căi, a avea mustrări de conştiinţă, a avea remuşcări.
КАЗН//Ь

ж.

execuţie; смертная ~ pedeapsă cu moartea; pedeapsă capitală; приговорить к смертной ~и a condamna la moarte.

КАЙМА

ж.

margine, bordură, chenar.
1. нареч. cum; ~ это случилось? cum s-a întîmplat?;

КАК

2. частица cum?, ce?; ~ же так? cum aşa?;
3. союз (сравнительный ) ca; белый ~ снег alb ca zăpada;
4. союз (в качестве ) în calitate de, ca; советую вам это ~ друг vă dau acest sfat ca un prieten;
5. союз (кроме, только ) decît, afară de, numai, doar; больше некому, ~ тебе nimeni altul afară de tine;
6. союз (присоединяет дополнительные придаточные предложения ) cum; он не заметил, ~ вы вошли n-a
observat cum aţi intrat; ◊ ~ будто 1) (как если бы ) ca şi cum; 2) pare că... pare-se că...; ~ бы ca şi cum, ca şi cînd; ~
бы то ни было oricum ar fi; ~ вдруг
1. (так или иначе ) într-un fel sau altul; oricum;

КАК-НИБУДЬ

2. разг. (кое-как ) cumva, de mîntuială;

КАКОВ

3. разг. (когда-нибудь в будущее ) cîndva, cumva; ~ вечерком cîndva seara; ~ в другой раз cumva altă dată; cu altă
ocazie.
мест. вопр. cum, ce fel, care; ~ он собой? cum arată el?; ~..., таков... cum (e), aşa (şi)...
и относ.
1. care, ce; ~ую музыку вы любите? ce muzică vă place?; ~ое число сегодня? ce dată e astăzi?;

КАК//ОЙ

2. ce; ~ая (чудная) погода! ce timp superb!; ~ая прелесть! ce frumuseţe!;

КАКОЙ-ЛИБО

3. (в риторическом вопросе ) ce fel de; parcă; ~ же он мастер? ce fel de meşter (mai) este (şi) el?; ◊~ ни на есть
oarecare; ~ угодно care doriţi; care vă place.
vreunul, oricare (ar fi), oarecare.

КАК//ОЙ-НИБУДЬ

1. (тот или иной ) см. какой-либо
2. разг. (с числ. ) vreun, vreo; осталось ~их-нибудь два километра au (mai) rămas vreo doi kilometri.
1. un, un oarecare; ~ человек вас спрашивал v-a căutat un om;

КАК//ОЙ-ТО

2. см. какой-нибудь;
3. (в вопрос. употреблении ) ce (fel de); cum; лето было дождливое, ~ая-то будет осень? vara a fost ploioasă, (dar)
cum va fi toamna?
1. (каким-то образом ) nu ştiu cum, cumva, oarecum, într-un fel oarecare; ему, ~, удалось приехать... a reuşit, nu
ştiu cum, să vină;
2. (однажды ) odată, cîndva; într-un rînd; ~вечером într-o seară; ~ раз odată;

КАК-ТО

3. разг. (а именно ) anume, ca, cum sînt, cum ar fi; adică.
1. turn, foişor;

КАЛАНЧА

ж.

КАЛАЧ

м.

colac.

КАЛЕНИЕ

с. мет.

călire; incandescenţă.

КАЛЕЧИТЬ

несов.

(вн. ) a schilodi, a mutila; a calici.

КАЛИНА

ж.

2. перен. разг. (о высоком человеке ) lungan, namilă.

1. (куст ) călin;
2. (ягода ) călină.

КАЛИТКА

ж.

portiţă.

КАЛЬСОНЫ

мн.

indispensabili, izmene.

КАМБАЛА

ж.

calcan, cambulă.

КАМЕДЬ

ж.

clei vegetal; răşină naturală.

КАМЕНЕТЬ

несов.

1. a se pietrifica, a se împietri;

2. перен. a împietri; a înlemni, a înmărmuri.
КАМЕНИСТЫЙ

pietros, cu pietre.

КАМЕННОУГОЛЬН//ЫЙ

carbonifer; ~ая промышленность industria cărbunelui.

КАМЕННЫЙ
КАМЕНОЛОМНЯ

ж.

de piatră; ◊ ~ уголь cărbune de pămînt.
carieră de piatră.

КАМЕНОТЁС

м.

cioplitor în piatră.

КАМЕНЩИК

м.

zidar, pietrar.

КАМЕНЬ

м.

piatră.

КАМЫШ

м.

1. stuf, trestie;

КАНАВА

ж.

şanţ; сточная ~ şanţ de scurgere.

2. собир. stufăriş, trestiiş.
КАНАРЕЙКА

ж.

canar.

КАНАТ

м.

odgon, cablu; (якорный ) funie, parîmă.

КАНВА

ж.

canava; etamină.

КАНДАЛЫ

мн.

fiare; ручные ~ cătuşe.

КАНИКУЛ//Ы

мн.

vacanţă. ~ЯРНЫЙ de vacanţă.

КАНИТЕЛЬ

ж.

1. fir; firet (de metal răsucit pentru brodat);

КАНУН

м.

ajun; ~ Нового года ajun de Anul Nou.

КАНУ//ТЪ

сов. :

2. tărăgăneală, amînare, tergiversare.
как в воду ~л parcă a intrat în pămînt; ~ в вечность a dispărea pentru totdeauna.
1. (падать каплями ) a picura; с крыш ~ает picură din streaşină;

КАП//АТЬ, капнуть

2. вн. тв. ; лить по капле a turna cîte o picătură; a pica;
3. (вн., тв.; проливать ) a păta (cu un lichid); a vărsa pe.
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

мн.

КАПКАН

м.

(ед. капиталовложение с. ) investiţii (de capital).
căpcană, cursă.

КАПЛЯ

ж.

picătură, strop.

КАПОР

м.

bonetă, scufiţă; glugă.

КАПОТ

м.

1. уст. (одежда ) capot;
2. тех. capotă.

КАПРИЗ

м.

capriciu, toană, moft, naz.

КАПУСТА

ж.

КАРА

ж.

varză; reg. curechi; кислая ~ varză murată; ◊ морская ~ varză-de-mare; цветная ~ conopidă.
pedeapsă; (возмездие ) răzbunare, răsplată.

КАРАБКАТЬСЯ

несов.

(на вн. ) a se căţăra, a se cocoţa; a se urca; a escalada.

КАРАВАЙ

м.

pîine mare rotundă.

КАРАВАН

м.

1. caravană;

КАРАНДАШ

м.

creion. ~НЫЙ de creion, pentru creion.

КАРАПУЗ

м. разг.

copil dolofan, rotofei, buflei, bondoc.

КАРАСЬ

м.

1. caras, caracudă;

КАРАТЕЛЬ

м.

2. мор. convoi.

2. разг. prostănac.
КАРАТЬ, покарать
КАРАУЛ

represor; membru al unui detaşament de represalii; ~НЫЙ represiv.
(вн.) a reprima, a pedepsi.

м.

1. воен. gardă; почётный ~ gardă de onoare;

2. в знач. межд. (помогите! ) săriţi!, ajutor!. ~ИТЬ несов. (вн. ) 1. (охранять ) a păzi, a sta de pază, a veghea;
2. разг. (подстерегать ) a pîndi, a sta la pîndă.
КАРАУЛЬ//НЫЙ

прил.

1. de gardă; de santinelă; ~ная служба serviciu de gardă;
2. в знач. сущ. м. santinelă; strajă. ~ЧЩИК . м. разг. paznic, păzitor.

КАР//ИЙ

1. căprui; ~ие глаза ochi căprui;
2. murg; castaniu; ~яя лошадь cal murg.
1. a croncăni; a cîrîi, a ciorăi;

КАРКАТЬ, каркнуть

2. тк. несов. разг. (предсказать неприятность ) a cobi.
КАРЛИК

м. ,

~ОВЫЙ pitic.

КАРМАН

м.

КАРНИЗ

м. архит.

buzunar. ~НИК м. hoţ de buzunare; ~НЫЙ de buzunar; portativ; ~ные часы ceas de buzunar; ~ный словарь
dicţionar de buzunar.
cornişă; ciubuc, pervaz; (для занавесок ) galerie.

КАРТА

ж.

1. hartă;
2. carte (de joc).
3. тех. , мед. fişă.

КАРТАВ//ИТЬ

несов.

a graseia. ~ОСТЬ ж. graseiere. ~ЫЙ 1. (о человеке ) care graseiază;

КАРТИН//А

ж.

1. (художника ) tablou, pictură; (холст ) pînză;

2. (о произношении ) graseiat.
2. (изображение, зрелище ) imagine, tablou, privelişte, scenă;
3. (часть действия ) tablou;
4. разг. (кинофильм ) film. ~КА ж. ilustraţie; книга с ~ками carte cu ilustraţii. ~НЫЙ 1. de tablou, de tablouri, de
pictură;
2.
(живописный ) pitoresc.
КАРТОФЕЛЬ

м.

cartof; собир. cartofi; жареный ~ cartofi prăjiţi. ~НЫЙ de cartofi.

КАРТОЧКА

ж.

1. (каталога и т. п. ) fişă; учетная ~ fişă de evidenţă;
2. fotografie;
3. cartelă.

КАРТУЗ

м.

şapcă; caschetă.

КАРУСЕЛЬ

ж.

căluşei, carusel.

КАРЬЕР I

м.

КАРЬЕР II

м.

(ход лошадей ) galop; ~ом în galop; ◊ с места в ~ pe nepusă masă; hodoronc-tronc; pe neasteştate.
(каменоломня ) carieră (de piatră).

КАСАТЕЛЬСТВО

с.

legătură; relaţie, raport; atribuţie; tangenţă.
(рд. ) 1. (дотрагиваться ) a (se) atinge de...; ~ дна a atinge fundul;

КАС//АТЬСЯ, коснуться

2. (упоминать ) a atinge, a aborda, a pomeni, a aminti; a se referi; ~ вопроса a atinge o problemă;

КАСКАД

м.

КАССА

ж.

3. (иметь отношение ) a privi, a interesa; это вас не ~ается 1) asta nu vă priveşte; 2) (не ваше дело ) nu-i treaba
voastră; ◊ что ~ается cît priveşte, în ceea ce priveşte.
1. cascadă, cataractă; cădere de apă;
2. спорт voltij.
casă (de bani); сберегательная ~ casă de economii;
2. casă de litere.

КАССОВ//ЫЙ
КАСТЕЛЯНША

de casă (de bani); ~ая книга registru de casă (de bani).
тк.

econoamă, responsabilă de lenjerie (или de albituri) (într-un spital, cămin etc.).

КАСТРЮЛЯ

ж.

cratiţă, castron; oală.

КАТАНИЕ

с.

1. rostogolire, rulare; dare de-a dura (или de-a rostogolul); ~ мяча rostogolirea mingii;
2.: ~ на коньках patinaj; ~ на лодке plimbare cu luntrea.

КАТАТЬ(СЯ)

несов.

(вн. ) 1. a (se) rostogoli;

КАТИТЬ(СЯ)

несов.

1. (вн. ) a (se) rostogoli, a (se) da de-a dura; (на колесах ) a împinge (un cărucior etc.);

2. (возить ) a (se) plimba (cu trăsura, cu sania, cu bicicleta, călare etc.).
2. разг. (ехать ) a goni, a mîna (un vehicul). ~СЯ несов. 1. (ехать — о поезде и т. п. ) a merge, a se mişca;
2. (разноситься — о звуках ) a se răspîndi, a ajunge (pînă la).
КАТОК

м.

1 . patinoar, patinaj;

КАТОР//ГА

ж.

ocnă; muncă silnică. ~ЖАНИН м. ocnaş, ostrovar; condamnat la muncă silnică. ~ЖНИК м. 1. ocnaş;

КАТУШКА

ж.

bobină.

м.

placă de teracotă; cahlă; собир. teracotă; ~НЫЙ de teracotă.

2. тех. tăvălug; текст. măngălău.
2. hoţ, tîlhar. ~ЖНЫЙ de ocnă, de muncă silnică; ~жные работы muncă silnică.
КАУРЫЙ
КАФЕЛЬ

(о масти лошади ) roib.

КАФТАН

м.

caftan, anteriu; zeghe.

КАЧАЛКА

ж.

leagăn; (кресло ) balansoar.

КАЧ//АТЬ(СЯ)

несов.

1. a (se) legăna, a (se) clătina; a balansa; ~ ребенка a legăna copilul; ветер ~ает верхушки деревьев vîntul clatină
vîrful copacilor;
2. (вн.; подбрасывать ) a hurduca, a sălta, a zdruncina;

КАЧЕЛИ

мн.

scrînciob; (колыбель ) leagăn.

с.

3. (вн.; воду и т. п. насосом ) a pompa.
КАЧЕСТВЕНН//ЫЙ
КАЧЕСТВ//О

calitativ; ~ показатель indice calitativ; ~ая продукция producţie de calitate.

КАЧКА

ж.

calitate; ◊ в ~е în calitate de; ca; cu titlu de; в ~е примера drept exemplu.
legănare, clătinare; balansare (într-o navă, trăsură etc.).

КАШ//А

ж.

1. caşă; (полужидкая масса ) terci, geandră;

м.

2. (путаница ) talmeş-balmeş, încurcătură, harababură; ◊ заварить ~у a încurca iţele; a da de furcă cuiva; a stîrni o
încurcătură; a încurca borcanele.
tuse.

КАШНЕ

с. нескл.

fular, eşarfă.

КАШТАН

м.

1. (дерево ) castan;

КАШЕЛЬ
КАШЛЯТЬ, кашлянуть

a tuşi.

2. (плод ) castană. ~ОВЫЙ 1. de castan;
2. (о цвете ) castaniu.
КАЮТА

ж. mar .

cabină.
1. a se căi; (сожалеть ) a regreta;

КАЯТЬСЯ, покаяться

2. (в пр.; сознаваться ) a recunoaşte, a mărturisi; каюсь, виноват! recunosc, sînt vinovat!
КВАДРАТ//НЫЙ

pătrat; ~ное уравнение ecuaţie pătrată.

КВАК//АНЬЕ

с.

orăcăit. ~АТЪ несов. a orăcăi.

КВАРТАЛ

м.

1. (четверть года ) trimestru;
2. (часть города ) cartier;
3. (часть леса, поля ) спец. parcelă, parchet; (сада ) tarla.

КВАРТАЛЬНЫЙ

1. trimestrial;
2. de cartier.

КВАРТИР//А

ж.

1. locuinţă, apartament;

2. мн . воен. cantonament; зимние ~ы cazarmă de iarnă; коммунальная ~ locuinţă comunală. ~АНТ м. chiriaş,
locatar. ~НЫЙ de locuinţă; ~ая плата chirie; ~ные условия condiţii locative. ~ОВАТЬ несов. (у рд., в пр. ) a locui cu
chirie, a sta la gazdă.
chiriaş, locatar.

КВАРТИРОСЪЕМЩИК

м.

КВАРТПЛАТА

ж.

chirie.

КВАСИТЬ

несов.

(вн. ) a face să fermenteze, a mura, a pune la murat; (о тесте ) a pune la dospit. ~СЯ несов. a fermenta; a se mura.

КВАШЕН//ЫЙ
КВАШНЯ

murat, fermentat; acru; ~я капуста varză murată; ~ое молоко lapte acru.
1. covată, albie;

ж.

2. plămădeală;
3. перен. bleg; mototol; mortăciune; lă-mă-mamă.
КВЕРХУ

în sus.

КЕДР

ж.

cedru. ~ОВЫЙ de cedru.

КЕДЫ

мн. спорт

ghete sportive, bascheţi.

КЕЛЬЯ

ж.

chilie.

КЕНГУРУ
КЕРОСИН

м.
зоол.
м.

КЕТА

ж.

нескл. cangur.
gaz (lampant), petrol (lampant). ~КА ж. lampă de gătit cu petrol. ~ОВЫЙ de gaz (lampant), de petrol (lampant).
ketă, somon de Siberia.
1. (в знак приветствия ) a face semn cu capul, a saluta; (в знак согласия ) a da din cap afirmativ;

КИВАТЬ, кивнуть

2. (на вн. указывать кивком ) a arăta în direcţia cuiva făcînd semn cu capul;
3. перен. разг. a arunca vina asupra cuiva.
КИВОК

м.

semn cu capul.
1. (вн., тв.; бросать ) a arunca; a azvîrli; ~ взгляд a arunca o privire; меня в сон ~ает mi-e somn, mă apucă somnul;
его ~ало в дрожь l-a apucat tremuriciul; l-au trecut fiorii; ~ жребий a trage la sorţi. ~АТЬСЯ, кинуться 1. тк. несов.
(тв.; бросаться ) a
2. кем-чем перен. разг. (не дорожить ) a risipi, a face risipă, a arunca (în vînt);

КИД//АТЬ, кинуть

3. (устремляться ) a se repezi, a se arunca;
4. (обрушиваться ) a se năpusti, a tăbărî, a da buzna.
КИЗИЛ//Ь

м.

1. (дерево ) corn;

КИЛЬКА

ж.

chilcă, sardeluţă, gingirică.

КИПА

ж.

1. (пачка, связка ) teanc, vraf; (груда ) grămadă; morman;

КИПЕТЬ

несов.

a fierbe; a clocoti.

2. (плод ) coarnă; собир. coarne.

2. торг. (упаковочная мера ) balot; ~ хлопка balot de bumbac.
1. intens, febril; încordat; aprins; viu; ~ая деятельность activitate intensă;

КИПУЧ//ИЙ

2. (о волнах и т. п. ) spumos, spumegos, spumegînd, spumegător; clocotitor.
КИПЯТИТЬ(СЯ), вскипятить(ся)

(вн.) a (se) fierbe. ~СЯ несов. перен. a se înfierbînta; a se aprinde.

КИРКА

ж.

tîrnăcop.

КИРПИЧ

м.

cărămidă; огнеупорный ~ cărămidă refractară. ~НЫЙ 1. de, din cărămidă; ~ завод fabrică de cărămidă, cărămidărie;

КИСЕТ

м.

chisea.

КИСЕЯ

ж.

muselină.

КИСЛОРОД

м. хим.

oxigen. ~НЫЙ de, cu exigent; oxigenat; ~ная подушка balon de oxigen.

КИСЛОТА

ж.

1. (свойство ) acrime, acreală;

2. (о цвете ) cărămiziu.

2. хим. acid.
КИСЛОТН//ОСТЪ

ж.

aciditate. ~ЫЙ acid.
1. acru; (прокисший ) înăcrit, acrit; ~ые яблони mere acre; ~ое лицо faţă acră;

КИСЛ//ЫЙ

2. хим. acid; acidulat.
КИСНУТЬ

несов.

a se acri, a se înăcri.

КИСТЬ

ж.

1. palmă; mînă;
2. (гроздь ) ciorchine; (соцветие ) grapă;
3. (украшение ) ciucure, canaf;
4. (для краски ) perie; ~ для бриться pămătuf;
5. (для рисования ) pensulă, penel.

КИТ

м.

1. balenă;

КИТЕЛЬ

м.

tunică.

КИТОБОЕЦ

м.

(судно ) balenieră.

КИТОБОЙ

м.

1. vînător de balene;

2. перен. stîlp; ~ы редколлегии stîlpi ai colegiului de redacţie.

2. см. китобоец.
КИТОБОЙН//ЫЙ

de vînat balene; ~ое судно balenieră.

КИТОВЬЙ
КИЧИТЬСЯ

de balenă; ~ жир grăsime de balenă.
несов.

(тв. ) a se făli, a se fuduli; a se fandosi.

КИЧЛИВ//ОСТЬ

ж.

făloşie; fandosire, fudulie, trufie. ~ЫЙ fălos, fudul, fandosit; trufaş.

КИШЕТЬ

несов.

(тв. ) a furnica, a mişuna, a foi, a fojgăi.

КИШЕЧН//ИК

м.

intestin, tract intestinal. ~ЫЙ intestinal.

КИШКА

ж.

1. intestin; разг. maţ; двенадцатиперстная ~ duoden; прямая ~ rect;
2. разг. (резиновая трубка ) tub de cauciuc; (шланг ) furtun.

КИШМЯ

: ~ кишеть кем-л., чем-л. a fi cîtă frunză şi iarbă; a mişuna, a foi, a fojgăi.

КЛАВИШ

м.

~А ж. clapă.

КЛАД

м.

comoară; tezaur.

КЛАДБ//ИЩЕ

с.

cimitir; ţintirim. ~ИЩЕНСКИЙ de cimitir; de ţintirim.

КЛАДКА

ж.

1. zidire, zidit, clădire, clădit;

КЛАДОВ//АЯ

ж.

magazie, depozit; (чулан ) cămară. ~ЩИК м. magaziner, şef de magazie.

КЛАДЬ

ж. собир.

bagaj; încărcătură; ручная ~ bagaj de mînă.

2. zidărie; каменная ~ zidărie; кирпичная ~ zidărie de cărămidă.

1. (дт.; делать поклон ) a se închina; a saluta;

КЛАНЯТЬСЯ, поклониться

2. (дт. перед тв.; просить ) a se ploconi, a se căciuli, a se pleca.
КЛАПАН

м.

1. supapă;
2. (сердечный) ~ valvulă (cardiacă);
3. (на одежде и т. п. ) clapă.
(вн.) 1. a pune, a aşeza; ~ сахар в чай a pune zahăr în ceai;

КЛАСТЬ, положить

2. тк. несов. (строить ) a zidi, a clădi.
КЛЕВ

м.

apucarea nadei; reg . ţicuire.

КЛЕВАТЬ, клюнуть

1. (вн.; о птицах ) a ciuguli, a ciupi;

КЛЕВЕР

м.

2. (о рыбе ) a trage la undiţă, a muşca nada, reg . a ţicui; ◊ ~ носом a dormita, a picura (de somn).
trifoi.

КЛЕВЕТ//А
КЛЕЕН//КА

ж.

clevetire, calomnie, defăimare. ~АТЬ несов. (на вн. ) a cleveti, a calomnia, a defăima. ~НИК м. , ~НИЧЕСКИЙ
clevetitor, defăimător, calomniator.
muşama. ~ЧАТЫЙ de (din) muşama.

КЛЕИТЬ(СЯ)

несов.

(вн. ) a (se) încleia, a (se) lipi.

м.

arţar; полевой ~ jugastru.

КЛЕПАТЬ

несов.

(вн. ) тех. a nitui.

КЛЁПКА

ж.

1. тех. nituire;

КЛЕТК//А

ж.

ж.

КЛЕЙК//ИЙ
КЛЕН

cleios, lipicios; vîscos. ~ОСТЬ ж. viscozitate.

КЛЕПАЛЬ//НЫЙ

de nituit; ~ная машина maşină de nituit. ~ЩИК м. nituitor.

2. (бочечная ) doagă.
1. (для птиц ) colivie; (для животных ) cuşcă;
2. (рисунок ) pătrat, pătrăţel; (на материи ) carou; в ~у în pătrăţele; cadrilat; în carouri;
КЛЕЩИ

мн.

3. биол. celulă; ◊ грудная ~ coşul pieptului, torace.
cleşte.

КЛИЧ

м.

КЛИЧКА

ж.

strigăt; chemare; apel; ◊ кликнуть ~ a lansa un apel.
1. (животного ) nume;

КЛОК

м.

1. (волос ) smoc, floc; (сена и т. п. ) şumuiag, mănunchi;

КЛОКОТАТЬ

несов.

a clocoti, a fierbe.

КЛОНИТЬ(СЯ)

несов.

1. a (se) înclina, a (se) apleca;

КЛОП

м.

2. (прозвище человека ) supranume, poreclă; конспиративная ~ nume conspirativ.
2. (обрывок, лоскут ) petic; bucată; fîşie.

2. перен . a înclina spre...
1. ploşniţă;
2. разг. (малыш ) pici, prichindel.
КЛОЧОК

м.

petic; bucată, bucăţică.

КЛУБ

м.

1. ghem (mare);
2. club;
3. (дыма, пара, пыли и т. п. ) rotocol, clăbuc; nor.

КЛУБЕНЬ

м. бот.

tubercul, bulb.

КЛУБИТЬСЯ

несов.

a se învolbura, a se ridica în rotocoale, a se (în)vîrteji.

КЛУБНИ//КА

ж.

1. собир. căpşune;
2. (об отдельной ягоде ) căpşună;
3. (куст ) căpşun. ~ЧНЫЙ 1. de căpşune;
2. de căpşun.

КЛУБОК

м.

ghem, ghemotoc; перен. nod; ~ ниток ghem de aţă; ~ в горле nod în gît.

КЛУМБА

ж.

rond; strat/răzor de flori.

КЛЫК

м.

1. (у животных ) colţ;

КЛЮВ

м.

cioc; plisc, clonţ.

2. (у человека ) dinte canin, colţ.
КЛЮКВ//А

ж. собир.

răchiţele. ~ЕННЫЙ de răchiţele.

КЛЮЧ I

м.

cheie; гаечный ~ cheie pentru piuliţe.

КЛЮЧ II

м.

(родник ) izvor; şipot.

КЛЮЧЕВ//ОЙ I

: ~ая позиция poziţie-cheie; ~ знак муз. cheie.

КЛЮЧЕВ//ОЙ II
КЛЮЧИЦА

: ~ая вода apă de izvor.
ж. анат.

claviculă.

КЛЮШКА

ж. спорт

crosă.

КЛЯКСА

ж.

pată de cerneală.

КЛЯП

м.

căluş.

КЛЯСТЬ

несов.

КЛЯТВ//А

ж.

(вн. ) a afurisi, a blestema. ~СЯ, поклясться a (se) jura; ~ся в верности a jura credinţă; клянусь честью! pe onoarea
mea!
jurămînt,
legămînt. ~ЕННЫЙ: ~енное обещание legămînt; promisiune solemnă.

КЛЯУЗ//А

ж. разг.

bîrfeală, intrigă, pîră, cîrcotă; denunţ. ~НИК м. разг. bîrfitor, cîrcotaş.

КЛЯЧА

ж.

mîrţoagă; gloabă.

КНИГА

ж.

1. carte; настольная ~ carte de căpătîi; ~ для чтения carte de citire;
2. registru, condică, carte; ~ жалоб и предложений condică de sugestii şi reclamaţii; ~ учета registru de evidenţă;
домовая ~ carte de imobil.
: ~ское дело muncă editorială. ~СТВО с. editură.

КНИГОИЗДАТЕЛЬ//СКИЙ
КНИГОНОША

м. и ж.

1. (продавец ) lirbrar, vînzător ambulant de cărţi;

КНИГОПЕЧАТАНИЕ

с.

tipărirea (imprimarea) cărţilor.

2. (библиотекарь ) colportor de cărţi.
КНИГОТОРГОВЛЯ

ж.

comerţ cu cărţi.

КНИГОХРАНИЛИЩЕ

с.

1. depozit de cărţi;

КНИЖКА

ж.

КНИЖНИК

м.

2. bibliotecă publică.
1. (документ ) carnet; carte; членская ~ carnet de membru; трудовая ~ carte de muncă;
2. cărţulie, carte.
1. bibliofil;
2. lucrător în comerţul cu cărţi; (книгопродавец ) librar, vînzător de cărţi.
КНИЖН//ЫЙ

1. de carte; ~ шкаф dulap de cărţi; ~ магазин librărie;

КНИЗУ

2. livresc; ~ стиль stil livresc; ◊ ~ая палата camera cărţii.
în jos; опустить ~ a lăsa în jos; a coborî.

КНОПК//А

ж.

1. (канцелярская ) piuneză;
2. (нажимания ) buton; нажать ~у a apăsa butonul;
3. (застёжная ) buton, capsă.

КНУТ

м.

bici, cnut.

КНЯГИНЯ

ж.

prinţesă, principesă.

ж.

cneajnă, prinţesă, domniţă.

КНЯЖЕС//КИЙ
КНЯЖНА

de cneaz; princiar. ~ТВО с. cnezat, principat.

КНЯЗЬ

м.

cneaz, principe, prinţ.

КОБЕЛЬ

м.

dulău, cîine.

КОБУРА

ж.

1. toc de revolver;

КОБЫЛА

ж.

(лошадь ) iapă.

2. cobur (la şa).
КОВАР//НЫЙ

perfid, viclean; insidios, mişel; ~ враг duşman viclean. ~СТВО с. perfidie, viclenie.

КОВАТЬ

несов.

(вн. ) 1. a forja, a făuri;

КОВЕР

м.

2. a potcovi; ◊ куй железо, пока горячо погов. bate fierul cît e cald.
covor; молдавский ~ covor moldovenesc.

КОВЕРКАТЬ, исковеркать

(вн.) a deforma, a desfigura, a strica; (неверно произносить ) a stîlci, a poci; ~ язык a stîlci limba.

КОВКА

ж.

forjare, făurire;

КОВРИ//ГА

ж.

2. (лошадей ) potcovire.
КОВРОВ//ЩИЦА

ж.

pîine mare (şi) rotundă. ~ЖКА ж. turtă (dulce); ◊ ни за какие ~жки pentru nimic în lume.
ţesătoare de covoare; alesătoare. ~ЫЙ de covoare; ~ ая фабрика fabrică de covoare.

КОВШ

м.

căuş; (экскаватора тж. ) cupă, benă; откидной ~ cupă basculantă.

КОВЫЛЬ

м. бот.

negară, pănuşiţă, colilie.

КОВЫЛЯТЬ

несов. разг.

a şchiopăta; a şontîcăi.

КОВЫРЯТЬ

несов.

(вн. ) (тв. в пр. ) a scormoni, a răscoli. ~СЯ (в пр. ) разг. 1. (рыться ) a răscoli, a scotoci;
2. a (se) scobi; ~ в зубах a se scobi în dinţi;
3. a (se) mocoşi; a se codi; a moşmoli.

КОГДА
КОГДА-ЛИБО, ~-НИБУДЬ

нареч. , союз cînd; ~ зажигаются огни cînd se aprind luminile; ~ бы ни oricînd; ~ как depinde, cum se întîmplă; редко ~ rar cînd; ~
б я знал 1) de-aş fi ştiut; 2) dacă aş şti; (уже) будет поздно, когда... va fi (deja) tîrziu, cînd...
cîndva, vreodată.
1. (в прошлом ) cîndva, odinioară, pe vremuri, mai înainte (vreme);

КОГДА-ТО

2. (в будущем ) cîndva, într-o bună zi; mai ştii cînd, vreodată.
КОГОТЬ

м.

gheară, unghie.

КОДЕКС

м.

cod; гражданский ~ cod civil; уголовный ~ cod penal; ~ законов о труде codul muncii.

КОЕ-ГДЕ

(pe) ici-colo; pe alocuri.
1. (как-нибудь ) cumva; (небрежно ) de mîntuială; de ochii lumii; neglijent;

КОЕ-КАК

2. (с трудом, еле-еле ) cu chiu, cu vai; abia-abia; cu (mare) greu.
КОЕ-КАК//ОЙ

(un) oarecare; cîte unul; ~ие unii; nişte.

КОЕ-КОГДА

(изредка ) rareori, uneori, cîteodată.

КОЕ-КТО

(cîte) cineva; unii.

КОЕ-ЧТО

ceva, cîte ceva.

КОЖА

ж.

1. piele; искусственная ~ piele artificială;

КОЖАНКА

ж. разг.

scurtă de piele.

2. coajă; pieliţă.
КОЖАН//ЫЙ

de, din piele; ~ые изделия articole din piele; marochinărie.

КОЖЕВЕН//ЫЙ
КОЖИЦА

de piele, de pielărie; ~ая промышленность industria pielăriei; ~ые товары mărfuri de piele; pielărie.
ж.

КОЖН//ЫЙ

pieliţă.
de piele; cutanat; ~ые болезни boli de piele; ~ые покровы tegumente; ~ая ткань ţesut cutanat.

КОЖУРА

ж.

coajă; pojghiţă; coji.

КОЖУХ

м.

1. (тулуп ) cojoc;

КОЗА

ж.

capră.

КОЗЕЛ

м.

1. ţap;

2. тех. manta; învelitoare de protecţie.

2. спорт capră; ◊ ~ отпущения ţap ispăşitor.
de capră. ~ЛЕНОК м. , ~ЛИК м. ied. ~ЛИНЫЙ de ţap.

КОЗ//ИЙ
КОЗЛЫ

мн.

capră (la trăsură, de tăiat lemne).

КОЗНИ

мн.

uneltiri, intrigi; maşinaţii; tertipuri.

КОЗЫРЕК

м.

КОЗЫР//Ь

м. прям.
перен.

cozoroc, vizieră; ◊ взять под ~ a saluta (milităreşte).
и atu; reg . coz; ◊ ходить ~ем a umbla cu nasul pe sus.

КОЗЫРЯТЬ I, козырнуть

1. карт. a juca atuul; reg . a bate cozul;
2. (тв.; хвастаться ) a se făli.

КОЗЫРЯТЬ II, козырнуть

разг.

(отдавать честь ) a saluta (milităreşte).

КОЗЯВКА

ж.

gîză, gînganie.

КОЙКА

ж.

1. pat; палата на пять коек salon pentru cinci locuri;

КОКЛЮШ

м.

tuse convulsivă, tuse măgărească.

КОЛ

м.

1. par, ţăruş; ţeapă;

КОЛБА

ж.

retortă.

КОЛБАСА

ж.

cîrnaţ; (копчёная ) salam.

КОЛГОТКИ

мн.

ciorapi-pantalon, colanţi, ştrampi.

КОЛДОВ//АТЬ

несов.

a vrăji, a face farmece. ~ОТВО с. vrăjitorie, vrajă, farmece.

2.: подвесная ~ hamac.

2. разг. nota unu.

КОЛБАСНЫЙ

de cîrnaţ; de mezeluri.

КОЛДУН

vrăjitor. ~ЬЯ ж. vrăjitoare.

КОЛЕБАТЬ(СЯ), поколебать

(вн.) 1. a (se) clătina, a (se) legăna; a oscila.
2. (не решаться ) a ezita, a şovăi; a oscila.

КОЛЕН//О

с.

1. (мн. ~и) genunchi; стоять на ~ях a sta în genunchi;
2. (мн. ~ья, ~а) тех. (изгиб ) cot;

КОЛЕСИТЬ

несов. разг.

3. (мн. ~а) муз. frază; (фигура в танце ) figură; ◊ ему море, по ~ nici că-i pasă.
1. a face ocoluri; a merge pe ocolite;

КОЛЕСНИЦА

ж. уст.

car.

КОЛЕСО

с.

КОЛЕ//Я

ж.

roată; рулевое ~ volan; мор . timonă; ведущее ~ roată conducătoare; ведомое ~ roată condusă; зубчатое ~ roată
dinţată; ◊ вставлять, ставить палки в колеса a pune beţe în roate.
1. (наезженная ) drum, făgaş;

2. (много ездить ) a cutreiera; a colinda.

2. ж. -д . linie de cale ferată; ◊войти в ~ю a intra (iarăşi) în brazdă (или pe făgaş).
cantitativ; ~ое числительное грамм. numeral cardinal.

КОЛИЧЕСТВЕНН//ЫЙ
КОЛИЧЕСТВО

с.

cantitate.

КОЛКИЙ II

разг.

(легко раскалывающийся ) uşor de spart (или de despicat).

КОЛКОСТЬ

ж.

1. causticitate, caracter înţepător;

КОЛОДА I

ж.

КОЛКИЙ I

(колючий ) înţepător, ţepos, ghimpos.

2. înţepătură.
1. buştean, butuc; gălătuş;
2. (для водопоя ) jgheab, uluc.
КОЛОДА II

ж.

pachet de cărţi (de joc); reg . butuc de cărţi.

КОЛОДЕЦ

м.

fîntînă; puţ.

КОЛОДКА

ж.

1. тех. (тормоза ) sabot (de frînă);
2. (сапожная ) calapod;
3. радио regletă;
4. (орденская ) cordon;
5.: ~ рубанка corpul rindelei;
6. мн. obezi.

КОЛОКОЛ

м.

clopot; звонить в ~а a trage clopotele.
de clopote; ~ звон dangăt (de clopote). ~НЯ ж. clopotniţă. ~ЧИК м. 1. clopoţel, zurgălău; (у скота ) talangă;

КОЛОКОЛЬ//НЫЙ

2. бот. clopoţel, campanulă.
КОЛОНКА

ж.

coloană; водоразборная ~ cişmea (de distribuţie a apei); заправочная ~ staţie de alimentare; benzinărie.

КОЛОНН//А

ж.

coloană; походная ~ coloană de marş. ~ЫЙ de, cu coloane; ~ый зал sală cu coloane.

КОЛОС

м.

spic. ~ИСТЫЙ spicos. ~ ИТЬСЯ несов. a da (în) spic, a înspica.

КОЛОСОВЫЕ

мн. бот.

spicoase, păioase.

КОЛОТИТЬ

несов.

1. (по дт., в вн. ) (ударять ) a lovi, a izbi;
2. (вн. ) разг. (бить ) a bate, a ciomăgi, a snopi; a pumni, a burduşi;
3. (вн. ) разг. (разбивать ) a sparge, a strica. ~СЯ несов. разг. (о сердце ) a bate tare; a palpita, a zvîcni.
(вн.) 1. a împunge, a înţepa;

КОЛОТЬ I, кольнуть

2. тк. несов. (пронзать оружием ) a străpunge;
3. тк. несов. a înjunghia, a tăia.
КОЛОТЬ II

несов.

(вн. ) a sparge, a despica; ~ дрова a despica lemne.

КОЛПАК

м.

1. tichie, scufie; fes; bonetă;
2. тех. clopot, capac, abajur.

КОЛУН

м.

secure, topor de spart, de despicat.

КОЛЫБЕЛЬ

ж.

leagăn. ~НЫЙ: ~ная песня cîntec de leagăn.

м.

ţăruş.

КОЛЬЦЕВ//АНИЕ

с.

inelaj; inelare. ~АТЬ несов. (вн. ) a inela (un trunchi, o pasăre ş. a.). ~ОЙ circular, inelar.

КОЛЬЦО

с.

1. inel; verigă; обручальное ~ verighetă;

КОЛЫХАТЬ(СЯ), колыхнуть(ся)
КОЛЫШЕК

a (se) clătina, a (se) legăna; a (se) agita.

2. мн. спорт inele;
3. rută circulară;
4. перен. cerc; încercuire; попасть в ~ a cădea în încercuire.
КОЛЬЧУГА

ж. ист.

za, cămaşă de zale.
1. ghimpat; ghimpos; ~ая проволока sîrmă ghimpată;

КОЛЮЧ//ИЙ

2. (колющийся ) înţepător; ~ая пыль praf înţepător; ~ взгляд privire înţepătoare. ~КА ж. ghimpe, spin, ţeapă.
КОЛЯСК//А

ж.

1. (экипаж ) caleaşcă;

КОМ

м.

1. bulgăre; cocoloş; снежный ~ bulgăre de zăpadă;

КОМАНД//А

ж.

2. (детская ) cărucior (de copii); мотоцикл с ~ой motocicletă cu ataş.
2. nod; ~ в горле nod în gît.
1. (приказание ) comandă;
2. (начальствование ) şefie, conducere, comandă; принять ~у над кем-л. a (pre)lua comanda asupra cuiva;
3. (воинская часть ) unitate, detaşament;
4. (экипаж судна ) echipaj;
5. echipă; футбольная ~ echipă de fotbal.
КОМАНДИР

м. воен.

comandant.

КОМАНДИР//ОВАТЬ

несов. и сов.

КОМАНДОВАНИЕ

с.

(вн.) a trimite în misiune; a delega; a detaşa. ~ОВКА ж. trimitere în misiune; delegare; научная ~ misiune de
studii/ştiinţifică ~ОВОЧНЫЙ: ~овочные (деньги ) diurnă, speze (de deplasare); ~овочное удостоверение
delegaţie/ordin de serviciu; ordin de plecar
1. (действие ) comandă; принять ~ a (pre)lua, a prelua comanda; сдать ~ a preda comanda;

КОМАНДОВАТЬ

несов.

a comanda.

2. собир. comandament; верховное ~ comandament suprem.

КОМАНДУЮЩИЙ

прил.

1. care comandă;

КОМАР

м.

ţînţar.

КОМБИНЕЗОН

м.

salopetă; combinezon.

2. в знач. сущ. м. comandant; ~ армией comandant de armată.

КОМКАТЬ, скомкать

(вн.; мять ) a şifona, a mototoli; a boţi; перен. разг. a scurta, a ciopîrţi, a ciunti (un text).

КОМНАТ//А

ж.

cameră, odaie; квартира из трех комнат apartament cu trei odăi. ~НЫЙ de cameră; ~ное растение plantă de cameră.

КОМОД

м.

comodă; scrin.

КОМОК

м.

ghem; cocoloş; bulgăre; boţ.

КОМПАС

м.

busolă; (морской ) compas.

КОМПЛЕКЦИЯ

ж.

constituţie fizică.

КОНВЕРТ

м.

1. plic;

КОНВОИР

м.

1. (om de) escortă; însoţitor;

КОНВОЙ

м.

escortă. ~НЫЙ de escortă.

КОНДИТЕР

м.

2. plăpumioară-plic.
2. мор. (vas de) escortă. ~ОВАТЬ несов. (вн. ) a escorta.

КОНДУКТОР

м.

cofetar. ~СКАЯ ж. cofetărie; patiserie. ~СКИЙ: ~ские изделия produse de cofetărie; ~ский магазин cofetărie; ~ская
фабрика fabrică de cofetărie.
(в автобусе, троллейбусе, трамвае ) taxator, încasator; ж. -д . conductor. ~СКИЙ de taxator; de conductor.

КОНЕВОД

м.

crescător de cai. ~СТВО с. creşterea cailor. ~ЧЕСКИЙ de cai; ~ческая ферма fermă de cai.

КОН//ЕЦ

м.

1. sfîrşit; fine, capăt; подходить к ~цу a se apropia de sfîrşit; в ~це la sfîrşit;
2. (смерть, кончина ) sfîrşit, moarte; capăt; ему приходит ~ i se apropie sfîrşitul;
3.: в оба ~ца dus şi întors; делать большие ~цы a acoperi distanţe mari;
4. capăt, extremitate; ~ палки capătul băţului; ~ линии extremitatea liniei;
5. мор. parîmă, odgon; ◊ до ~ца pînă la capăt, pînă la sfîrşit; без ~ца 1) fără sfîrşit, neîntrerupt; 2) fără margini; в ~це
~цов la urma urmei; în cele din urmă; со всех ~цов din toate părţile (или colţurile); из ~ца в ~ dintr-un capăt în altul;
во все ~
1. вводн. сл. desigur, de bună seamă, natural, fireşte, bineînţeles; он, ~, прав (el) are, desigur, dreptate;

КОНЕЧНО
мн.

2. утверд. частица desigur, negreşit, sigur; — Можно мне войти? — ~!— Se poate să intru? — Desigur! Sigur că
da! конечность ж. ) анат. membre, extremităţi; нижние (верхние) ~ membrele inferioare (superioare).
(ед.

КОНИНА

ж.

1. (находящийся в конце ) de (la) sfîrşit, de (la) capăt, final, terminal, ultim; ~ая станция ultima staţie, (staţie)
terminus;
2. (окончательный, завершающий ) final, ultim, de încheiere; ~ая цель scop final; ◊ ~ая величина мат. mărime
finită. de cal.
carne

КОНН//ИК

м.

călăreţ; cavalerist. ~ИЦА ж. cavalerie, armată călare; călărime.

КОНЕЧНОСТИ
КОНЕЧН//ЫЙ

КОНН//ЫЙ

1. de cal, ecvestru; hipic; hipomobil, cu tracţiune de cai; ~ ая тяга hipotracţiune;
2. (состоящий из всадников ) de cavalerie, de călăreţi; călare; ~ая милиция poliţie călare; ~ завод crescătorie de cai;
~ спорт hipism.
cînepă. ~ЫЙ de cînepă.

КОНОПЛЯ

ж.

КОНТОР//А

ж.

oficiu, birou; строительная ~ birou de construcţii. ~СКИЙ de oficiu, de birou; ~ский клей clei de birou.

КОНТРРАЗВЕД//КА

ж.

serviciu de contrainformaţii, serviciu de contraspionaj. ~ЧИК м. lucrător la serviciul de contrainformaţii.

КОНТУЗИТЬ

сов.

(вн.) a contuziona.

КОНУРА

ж.

1. cuşcă (de cîine);

КОНФЕРАНСЬЕ

м. нескл.

prezentator (al unui program artistic).

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

м.

sală de conferinţe.

2. перен. cocioabă.

КОФЕТ//А

ж.

bomboană. ~НЫЙ de bomboane; перен. (слащавый ) dulceag, mieros.

КОНФОРКА

ж.

1. cerc de plită;

КОНФУЗ

м.

jenă, stinghereală; (стыд ) ruşine; какой ~! ce scandal! ~ИТЬ!, сконфузить (вн.) a face să se sfiască, a pune pe cineva
într-o situaţie penibilă, a face să se ruşineze. ~ИТЬСЯ, сконфузиться a se sfii, a se jena, a se simţi stingherit, a se
ruşina. ~ЛИВЫЙ s
de la sfîrşit, terminal, final; ~ая строка rîndul de la urmă.

м.

concertist. ~ИРОВАТЬ несов. a concerta, a da concerte. ~МЕЙСТЕР м. concertmaistru; acompaniator.

2. ochi de plită.

КОНЦЕВ//ОЙ
КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ
КОНЦЕРТ//АНТ

: ~ лагерь lagăr de concentrare.

КОНЦЕРТНЫЙ
КОНЦОВКА

de concert(e); ~ зал sală de concerte.
ж.

1. sfîrşit; полигр. vinietă (finală); ~ партии шах. sfîrşitul partidei;
2. лит. sfîrşit, final, fine; (соль ) poantă.
1. (вн., с тв. + инф. ) a termina, a sfîrşi; a isprăvi; ~ ремонт a termina reparaţia;

КОНЧАТЬ, кончить

2. (вн., тв., на пр.; завершать чем-л. ) a încheia, a sfîrşi (cu); ~ речь призывом a termina cuvîntarea printr-un apel;
3. (вн.; высшее учебное заведение ) a absolvi, a termina. ~СЯ, кончиться 1. a se termina, a se sfîrşi; a se isprăvi; (о
запасе тж. ) a se epuiza; (о сроке ) a expira;
2. (умирать ) a muri, a se sfîrşi.
КОНЧЕН//О
КОНЧИК

в знач. сказ. 1. (обыкн. с тв. ) разг. s-a zis cu; s-a terminat cu; s-a sfîrşit cu; все ~! totul s-a sfîrşit!;
безл.
2. (довольно, достаточно ) ajunge!, destul!, basta!. ~ЫЙ разг. terminat, sfîrşit, încheiat; ◊ ~ый человек om pierdut.
м.
capăt; ~и пальцев vîrful degetelor.

КОНЧИНА

ж.

deces, încetare din viaţă; sfîrşit.

КОНЬ

м.

cal тж. спорт .

КОНЬКИ

мн.

(ед. конек м. ) patine (sing . patină).

КОНЬКОБЕЖ//ЕЦ

м.

patinator. ~НЫЙ de patinaj; ~ный спорт patinaj.

КОНЮХ

м.

îngrijitor de cai, grăjdar.

КОНЮШНЯ

ж.

grajd (de cai).

КООПЕРАТИВ

м.

cooperativă; жилищный ~ cooperativă de locuinţe. ~НЫЙ cooperativ, cooperatist; de cooperaţie.

КОПАТЬ

несов.

(вн. ) 1. a săpa; ~ землю a săpa pămîntul;
2. (выкапывать ) a dezgropa, a scoate din pămînt; ~ картофель a scoate cartofii. ~СЯ несов. 1. (в пр.; рыться ) a
scotoci, a scormoni, a răscoli;
2. (мешкать ) разг. a tărăgăna, a zăbovi, a se mocoşi, a migăli, a se codi; что ты там копаешься? ce te codeşti atîta?

КОПЕЕЧ//КА

ж. :

стать, обойтись в ~ку a costa bani grei; a costa o avere. ~НЫЙ 1. de o copeică;
2. (недорогой ) ieftin de tot; infim, mic, cu totul neînsemnat;
3. перен . meschin, zgîrcit.

КОПЕЙК//А

ж.

1. copeică;
2. собир. разг. (денежные средства ) bani, parale; беречь государственную ~у a economisi banii statului; ◊ ~ в ~у
pînă la o para, pînă la ultimul ban.
puşculiţă.

КОПИЛКА

ж.

КОПИРКА

ж. разг.

hîrtie de copiat, indigo; plombagină.

КОПИРОВ//КА

ж. разг.

copiere; reproducere. ~ЩИК м. copist.

КОПИТЬ

несов.

(вн. ) a strînge, a aduna, a acumula; ~ деньги a strînge bani; ~ силы a acumula forţe.

КОПН//А

ж.

căpiţă, claie, grămadă; ~ сена căpiţă de fîn. ~ИТЕЛЬ м. с.-х. căpiţător. ~ИТЬ несов. (вн. ) с. х. a căpiţa, a face căpiţe.

КОПОТЬ

ж.

funingine.

КОПОШИТЬСЯ

несов.

1. a mişuna, a foi, a furnica;

2. разг. (возиться ) a se mocoşi, a moşmoli; a migăli; a trebălui.
КОПТЕТЬ

несов.

a fumega.

КОПТИЛЬНЯ

ж.

afumătoare; cameră de afumat; afumătorie.

КОПТИТЬ

несов.

1. (испускать копоть ) a fumega;
2. (вн.; покрывать копотью ) a afuma;
3. (вн.; рыбу и т. п. ) a afuma.

КОПЧЕН//ОСТИ

мн .

(ед. копчёность ж. ) afumături; produse afumate; mezeluri. ~ЫЙ afumat; ~ая сельдь scrumbie afumată.

КОПЫТО

с.

copită.

КОПЬЕ

с.

suliţă; lance.

КОРА

ж.

scoarţă, coajă.

КОРАБЛЕ//ВОЖДЕНИЕ

с.

КОРАБЛЬ

м.

navigaţie. ~КРУШЕНИЕ с. naufragiu. ~СТРОЕНИЕ с. construcţii navale. ~СТРОИТЕЛЬ м. constructor naval.
~СТРОИТЕЛЬНЫЙ de construcţii navale.
corabie; navă, vas.

КОРАЛЛ

м.

coral, mărgean. ~ОВЫЙ de coral, de mărgean.
1. îndesat, vînjos, robust;

КОРЕНАСТЫЙ

2. rădăcinos.
КОРЕНИТЬСЯ

несов.

(в пр. ) 1. a avea rădăcini în; a se trage din; a-şi lua începutul de la;
2. перен. a se cuibări, a prinde rădăcini, a se înrădăcina.
1. radical, principal, de bază, fundamental; ~ вопрос problemă radicală;

КОРЕНН//ОЙ
КОР//ЕНЬ

м.

2. băştinaş, indigen; ~ое население populaţie băştinaşă; ~ым образом (în mod) radical; ◊ ~ зуб dinte molar, măsea;.
rădăcină; в ~не пресечь a stîrpi din rădăcină; хлеб на ~ню pîine necosită; grîne nesecerate.

КОРЕШОК

м.

(переплата, квитанции ) cotor.

КОРЖИК

м.

fursec, turtă dulce.

КОРЗИНА

ж.

coş; (плетеная ) paner; ~ для бумаги coş pentru hîrtii.

КОРИТЬ

несов.

(вн. за вн. ) разг. (упрекать ) a reproşa, a imputa.

КОРИЦА

ж. бот.

scorţişoară.

КОРИЧНЕВЫЙ
КОРК//А

cafeniu; maro.
ж.

1. (твёрдый слой ) pojghiţă, coajă; ~ льда pojghiţă de gheaţă;
2. (апельсина, хлеба и т. п. ) coajă;
3. (переплет ) copertă, scoarţă; reg . tartaj; от ~и до ~и din scoarţă în scoarţă.

КОРМ

м.

nutreţ, furaj, hrană; грубые ~а nutreţ fibros; сочные ~а nutreţ suculent (или zemos).

КОРМА

ж. мор.

pupă.

КОРМЕЖКА

ж. разг.

hrănirea (animalelor, păsărilor).

КОРМИЛ//ЕЦ

м.

(семьи ) susţinătorul (capul, stîlpul) familiei. ~ИЦА ж. 1. (няня ) doică;
2. (семьи ) susţinătoarea familiei.

КОРМИТЬ(СЯ), накормить(дя)

(вн.) a (se) hrăni; a (se) nutri; ~ся своим трудом a trăi (a se întreţine) din munca proprie.

КОРМОВ//ОЙ I

furajer; ~ые травы ierburi furajere.

КОРМОВ//ОЙ II

мор.

КОРМУШКА

ж.

de pupă; ~ое весло vîslă de la pupă, godilă.
1. troacă, treucă; (для сена ) iesle;
2. перен. loc de pricopseală; sinecură.

КОРМЧИЙ

м.

cîrmaci; timonier.

КОРНЕПЛОДЫ

мн.

(ед. корнеплод м. ) (plante) rădăcinoase.

КОРОБ

м.

coş, cutie; ◊ целый ~ новостей un car de noutăţi; наговорить с три ~а a spune cîte în lună şi în stele; a spune cîte şi
mai cîte.

КОРОБ//ИТЬ(СЯ), покоробить(ся)

(вн.) a (se) scoroji, a (se) deforma; перен. a şoca; меня ~ит его неискренность mă şochează lipsa lui de sinceritate.

КОРОБКА

ж.

КОРОБОК

м.

cutiuţă, cutie; ~ спичек cutie de chibrituri.

КОРОВА

ж.

vacă; яловая ~ vacă stearpă; дойная ~ 1) vacă mulgătoare; 2) перен. vacă (bună) de muls.

КОРОЛЕВ//А

ж.

regină. ~СКИЙ regesc, de rege, regal. ~СТВО с. regat.

КОРОЛЕК

м. ж.

1. cutie;
2.: дверная ~ tocul uşii; ~ передач, ~ скоростей тех. cutie de viteze, cutie de angrenaje.

КОРОВ//ИЙ

de vacă; ~ье молоко lapte de vacă. ~КА ж. : божья ~ка vaca-domnului, buburuză. ~НИК м. grajd (de vaci); staul.
(птица ) pitulice, sfredeluş;
2. (апельсин ) portocală (roşie).

КОРОЛЬ

м.

1. rege (тж. перен., шах );

КОРОМЫСЛО

с.

1. (для ведер ) coromîslă, cobiliţă;

2. карт. crai, rigă, popă.
2. тех. balansier, pîrghie oscilantă;
3. авто. culbutor.
КОРОН//А

ж.

coroană. ~АЦИЯ ж. încoronare.

КОРОНКА

ж.

(зуба ) coroană dentară.

КОРОНН//ЫЙ

1. de coroană;

КОРОТАТЬ, скоротать

2. тех. crenelat; ◊ ~ номер cel mai bun număr (din repertoriu); număr de vîrf.
: ~ время a-şi petrece timpul.

КОРОТК//ИЙ
КОРОТКО

scurt; ~ день zi scurtă; ~ое замыкание эл. scurtcircuit; ◊ ~ая память memorie slabă, minte scurtă.
1. scurt; ~ стриженный tuns scurt;

КОРПУС

2. (вкратце ) (pe) scurt, succint; concis; ~ говоря vorbind pe scurt; într-un cuvînt; ~ и ясно scurt şi clar, scurt şi
cuprinzător.
1. (мн. ~ы) (туловище ) corp, trunchi, trup; держите ~ прямо! staţi drept!;

м.

2. (мн. ~а) (оболочка механизмов, приборов и т.п. ) corp;
3. (мн. ~а) (здание ) bloc; главный ~ bloc principal;
4. (мн. ~а) воен. corp (de armată);
5. полигр. corp de literă.
КОРТЕЖ

м.

cortegiu; procesiune; alai.

КОРТИК

м.

stilet, pumnal.

КОРТОЧК//И

мн. :

присесть на ~, сидеть на ~ах a se aşeza, a şedea pe vine (или în pirostrii).

КОРЧЕВАТЬ

несов.

(вн. ) a defrişa.

КОРЧИТЬ, скорчить

1. безл. : его корчит от боли (el) se chirceşte de durere;

КОРЫСТН//ЫЙ

2. тк. несов. (вн.; прикидываться кем-л. ) a face pe, a-şi da aere de. ~СЯ, корчиться (от рд. ) a se chirci, a se zgîrci;
(о пальцах ) a se contracta.
1. interesat; с ~ой целью fiind interesat; ca să profite; ~ые побуждения motive egoiste;
2. см. корыстолюбивый.

КОРЫСТОЛЮБИВЫЙ

lacom de cîştiguri; hrăpăreţ; cupid, avid.

КОРЫСТОЛЮБИЕ

с.

sete de bani; lăcomie; aviditate, cupiditate.

КОРЫСТЬ

ж.

1. (выгода ) profit, avantaj, folos, interes;

КОРЫТ//О

с.

КОРЬ

ж. мед.

2. см. корыстолюбие.
albie; covată; (кормушка ) troacă; ◊ остаться у разбитого ~а a rămîne cu buzele umflate; a rămîne cu aţa măligii; a
pierde toată agoniseala.
pojar.

1. (неровный ) strîmb;

КОРЯВЫЙ

2. (о руках, пальцах ) aspru, noduros;
3. разг. (неумелый, нескладный ) necioplit, urît; (о почерке ) neîngrijit.
КОРЯГА

ж.

buştean; buturugă; (сучок ) ciot strîmb.

КОСА I

ж.

(волос ) cosiţă, coadă; reg . gîţă.

КОСА II

ж. с.-х.

coasă.

КОСА III

ж.

(мыс ) limbă de pămînt; banc de nisip.

КОСАРЬ I

м.

(косец ) cosaş.

КОСАРЬ II

м.

(нож ) satîr.

ж. с.-х.

indirect; ◊ ~ падеж caz oblic; ~ ая речь vorbire indirectă.
cositoare.

КОСВЕНН//ЫЙ
КОСИЛКА
КОСИТЬ I, скосить

(вн.; траву ) a cosi; перен. тж. a secera (despre epidemii etc. ).

КОСИТЬ II, скосить

1. (вн.; кривить ) a strîmba; ~ рот a strîmba gura; ~ глаза, глазами a se uita cruciş, a se uita chiorîş; a se uita pieziş; a
fi saşiu;
2. a fi strîmb, a fi înclinat, a fi aplecat (într-o parte). ~СЯ, покоситься 1. (на вн. ) a se uita cu coada ochiului; a se uita
chiorîş (или pieziş);
2. a se înclina, a se apleca, a se strîmba.

КОСМАТЫЙ

flocos; miţos; pletos.

КОСМЫ

мн. разг.

plete; chică.

КОСНЕТЬ

несов.

1. (в пр.; пребывать в состоянии застоя ) a se împotmoli, a stagna; ~ в невежестве a rămîne în ignoranţă;
2. (терять гибкость, подвижность ) a-şi pierde elasticitatea; a (se) înţepeni.

КОСНОСТЬ

ж.

КОСНОЯЗЫЧ//ИЕ

с.

rutină; inerţie; (застой ) stagnare.
bîlbîit, bîlbîială, gîngăveală. ~НЫЙ bîlbîit, gîngav.

КОСНЫЙ

inert, rutinar; înapoiat.

КОСО

1. chiorîş, pieziş; смотреть ~ a se uita chiorîş, a privi pieziş;
2. oblic, strîmb; стоять ~ a sta oblic.

КОСОВИЦА

ж

1. cosit, coasă; seceriş.

КОСОВОРОТКА

ж.

cazacă, cămaşă căzăcească.

КОСОГЛАЗ//ИЕ

с. мед.

strabism. ~ЫЙ saşiu; мед. strabic; разг. cu un ochi la slănină şi cu altul la făină.

КОСОГОР

м.

coastă, povîrniş, pantă.

КОС//ОЙ

прил.

1. oblic, pieziş, povîrnit; ~ая черта linie oblică; ~ дождь ploaie piezişă;
2. (искривленный ) strîmb;
3. (косоглазый ) saşiu, zbanghiu, încrucişat;
4. chiorîş, bănuitor; ~ взгляд privire chiorîşă;
5. в знач. сущ. м. iepure; urechilă, urecheat, şoşoi.

КОСТЕНЕТЬ, окостенеть
КОСТЕР

(от рд.; терять чувствительность ) a înţepeni (de frig); перен. a încremeni, a înlemni.
м.

КОСТ//ИСТЫЙ, ~ЛЯВЫЙ
КОСТНЫЙ
КОСТОЧКА

rug; foc (de tabără).
osos; ciolănos.
osos; (из костей ) de oase; ~ туберкулез tuberculoză osoasă.

ж.

1. osişor;
2. (плода ) sîmbure;
3. (на счетах ) bilă.

КОСТЫЛ//Ь

м.

cîrjă; ходить на ~ях a umbla în cîrje.

КОСТ//Ь

ж.

1. os; слоновая ~ fildeş;

2. (игральные ) мн. zaruri;
3. (шарик на счетах ) bilă;
4. мн. (останки ) oseminte.
КОСТЮМ

м.

costum; купальный ~ costum de baie; выходной ~ costum de gală; дамский ~ taior.

КОСТЯК

м.

1. анат. schelet; osatură;

КОСТЯШКА

ж.

2. (рд.; основа, опора ) osatură; bază; structură.
1. bucăţică de os;
2. (плода ) sîmbure;
3. (шарик на счетах ) bilă.
КОСЫНКА

ж.

năframă, basma; reg . colţar, casîncă.

КОСЬБА

ж.

cosit; coasă.

КОСЯК I

м.

(двери, окна ) pervaz, uşor.

КОСЯК II

м.

1. (лошадей ) herghelie;
2. (рыб ) banc;
3. (птиц ) stol, cîrd.

КОТ

м.

motan, cotoi, pisoi.

КОТЕЛ

м.

1. ciaun, cazan; паровой ~ cazan de aburi;

КОТЕЛОК

м.

1. (солдата ) gamelă;

КОТЕЛЬ//НАЯ

ж.

sală de cazane, cazangerie.

2. воен. (окружение ) încercuire.
2. (шляпа ) gambetă.
КОТИТЬСЯ, окотиться

(о кошке и т.п. ) a naşte pui, a făta, a face (despre pisici etc.).

КОТЛЕТА

ж.

КОТЛОВАН

м.

pîrjoală; (отбивная ) cotlet.
groapă de fundaţie; săpătură de fundaţie; excavaţie.

КОТЛОВИНА

ж.

depresiune; zănoagă, vale închisă; căldare.

КОТОМКА

ж.

1. traistă, desagă;
2. tolbă; torbă.

КОТОР//ЫЙ

1. вопр. care, ce, al cîtelea; ~ час? ce oră este? cît e ora?;

КОФЕЙН//ИК

2. относ. (об одушевл. ) care; (о неодушевл. ) care, ce; та книга, ~ая стоит на полке cartea care stă pe poliţă; ~ раз я
тебе говорю? a cîta oară îţi spun?
ibric de cafea. ~ИЦА ж. 1. (ручная мельница ) rîşniţă de cafea;

м.

2. (банка ) cutie pentru cafea. ~ЫЙ 1. de (din, cu) cafea;
2. (о цвете ) cafeniu, de culoarea cafelei.
КОФТ//А

ж. ,

~ОЧКА ж. bluză.

КОЧАН

м. :

~ капусты căpăţînă de varză; ~ кукурузы ştiulete (или ciocălău) de păpuşoi.

КОЧЕВАТЬ

несов.

1. a duce o viaţă de nomad; (о птицах и т.п. ) a migra;

КОЧЕВ//НИК

м. ,

~ОЙ nomad; ~ой образ жизни viaţă nomadă (de nomad). ~ые племена triburi nomade.

КОЧЕВЬЕ

с.

2. разг. (часто менять место жительства ) a-şi schimba mereu locul de trai; a pribegi.
1. (действие ), migrare;
2. (стоянка ) tabără de nomazi;
3. (местность ) ţinut, teritoriu, arie străbătută (parcursă) de nomazi.
КОЧЕГАР
КОЧЕНЕТЬ, закоченеть, окоченеть

м.

fochist. ~KА ж. camera fochiştilor.
1. (замерзать ) a înţepeni, a amorţi, a îngheţa;

2. сов. закоченеть (о трупе ) a înţepeni.
КОЧЕРГА

ж.

vătrar, vătrai, cociorvă.

КОШЕЛЕК

м.

portmoneu; pungă.

КОШЕЛКА

ж. разг.

coş, paner.

КОШКА

ж.

1. pisică, mîţă;
2. тех. cange.

КОЩУНСТВЕННЫЙ

de sacrilegiu; profanator, hulitor.

КОЩУНСТВО

с.

sacrilegiu, profanare, hulire. ~ВАТЬ несов. a comite un sacrilegiu; a profana, a huli.

КРАДЕН//ОЕ

с. собир.

obiecte, lucruri furate. ~ЫЙ furat.

м.

etnograf regional, cercetător al ţinutului (natal). ~ ЕНИЕ с. etnografie regională, studiul istorico-geografic al unei
regiuni; cercetare a ţinutului (natal). ~ЧЕСКИЙ: ~ческий музей muzeu de etnografie, muzeu de cercetare a ţinutului
de ţinut, ţinutal.

КРАДУЧИСЬ
КРАЕВЕД

pe furiş.

КРАЕВОЙ
КРАЕУГОЛЬНЫЙ
КРАЖА

ж.

КРА//Й

м.

unghiular; ◊ ~ камень piatră de temelie.
furt; ~ со взломом furt prin spargere.
1. margine, capăt, limită, extremitate; (сосуда ) usnă; ~ дороги marginea drumului; полный до ~ев plin ochi; plin cu
vîrf;
2. (страна, местность ) plai, meleag, ţinut, ţară; родные края plai natal, plaiuri natale; в чужих ~ях pe meleaguri
străine;
3. (административно-территориальная единица ) ţinut; Краснодарский ~ ţinutul Krasnodar; ◊ с ~ю (de) la
margine; через ~ peste măsură.
din cale afară; extrem de; foarte; ~ необходимый extrem de necesar.

КРАЙНЕ

КРАН I

м.

1. extrem, marginal, de la margine; (последний ) ultim; ~яя левая (правая) полит. extrema stîngă (dreaptă); ~ срок
termen de rigoare; ultimul termen; ~яя цена ultimul preţ; на Крайнем Севере la Extremul Nord;
2. в знач. сущ. м. спорт extremă; левый (правый) ~ extrema stîngă (dreaptă); ◊ ~ие меры măsuri excepţionale; в ~ем
случае la o adică; la rigoare; по ~ей мере cel puţin. ~ОСТЬ ж. 1. extremă, margine;
2. (опасное положение ) mare nevoie, situaţie grea; ◊ до ~ости pînă la extremă; впадать в ~ость a cădea în extremă.
(водопроводный и т.п. ) robinet.

КРАН II

м.

(подъемный ) macara.

КРАЙН//ИЙ

прил.

КРАНОВЩИК

м.

macaragiu.

КРАПИВ//А

ж.

urzică; глухая ~ urzică moartă; жгучая ~ urzică vie. ~НИЦА ж. мед. urticarie, blîndă. ~НЫЙ de urzică.

КРАПИНКА

ж.

bulin; bobiţă, picăţea.

КРАС//А

ж.

1. поэт. уст. (красота ) frumuseţe; мн. (прелести ) frumuseţi;
2. (украшение ) podoabă; fală; ~ и гордость... fala şi mîndria...;

КРАСАВ//ЕЦ

м.

3. см. красавица; ◊ во всей своей ~е în toată frumuseţea, în toată splendoarea.
1. bărbat frumos;
2. o frumuseţe de...; ~ город o frumuseţe de oraş. ~ИЦА ж. 1. femeie frumoasă; zînă; cosînzeană;
2. o frumuseţe, mîndreţe (de fată).

КРАСИВ//ЫЙ

frumos; ~ мужчина bărbat frumos; ~ые слова cuvinte frumoase.

КРАСИЛЬ//НЫЙ

1. de vopsit;
2. de vopsitorie, colorant; ~НЯ ж. vopsitorie, boiangerie. ~ЩИК м. vopsitor, boiangiu.

КРАСИТЕЛЬ

м.

colorant.
(вн.) 1. a (se) vopsi, a (se) boi;

КРАСИТЬ(СЯ), покрасить(ся)

2. тк. несов. (украшать ) a înfrumuseţa, a împodobi.
КРАСКА

ж.

1. vopsea; boia; писать ~ми a picta; a desena în culori; ~ для шерсти vopsea pentru lînă;
2. culoare; мн. culori;

3. (румянец ) roşaţă, rumeneală; rumen;
4. разг. (окрашивание ) vopsire,vopsit, boire, boit.
1. (становиться красным ) a roşi, a deveni roşu;

КРАСНЕТЬ, покраснеть

2. (от прилива крови к коже ) a se înroşi, a se îmbujora; (о лице тж. ) a se rumeni;
3. несов . (стыдиться ) a roşi, a se ruşina; a trage cu obrazul; a-i arde cuiva obrazul (de ruşine); ~ за кого-л. a roşi
pentru cineva;
4. тк. несов. (виднеться ) a se vedea, a se zări (despre ceva roşu).
1. elocvent; ~ оратор orator elocvent;

КРАСНОРЕЧИВЫЙ

2. concludent, elocvent, edificator; grăitor ~ пример un exemplu elocvent (grăitor);
3. semnificativ; ~ взгляд privire semnificativă.
КРАСНОРЕЧИЕ

с.

elocvenţă.

КРАСНОТА

ж.

roşeală; roşeaţă.

КРАСНОЩЕКИЙ
КРАСНУХА

roşu la faţă, rumen la faţă, cu obrajii rumeni.
ж.

КРАСНЫЙ

rujeolă.
roşu; (о лице тж. ) rumen, îmbujorat.

КРАСОВАТЬСЯ

несов.

1. a se vedea, a se arăta, a apărea în toată splendoarea (frumuseţea);

КРАСОТ// А

ж.

frumuseţe; ~ы природы frumuseţile naturii.

КРАСОТКА

ж. разг.

fată, femeie frumoasă; mîndră, mîndruţă; cosînzeană.

2. a sta în văzul tuturor; a se etala.

1. de vopsele;

КРАСОЧН//ЫЙ

2. (исполненный красками ) în culori; cu vopsele;
3. (яркий ) colorat, pitoresc, expresiv, plastic; ~ое описание descriere plastică.
КРАСТЬ, украсть

a fura. ~СЯ несов. a se furişa, a se strecura; a se fofila.

КРАСЯЩ//ИЙ

: ~ее вещество colorant.

КРАТ

: во сто ~ de o sută de ori mai...; însutit.

КРАТК//ИЙ

scurt; (изложенный кратко тж. ) concis, succint; ~ путь drum scurt; в ~их словах pe scurt.

КРАТКО

(pe) scurt, succint, concis.

КРАТКОВРЕМЕНН//ЫЙ

de scurtă durată; trecător, efemer; ~ое пребывание şedere de scurtă durată; ~ое явление fenomen trecător; ~ успех
succes efemer.
pe termen scurt; ~ая ссуда împrumut pe termen scurt.

КРАТКОСРОЧН//ЫЙ
КРАТКОСТЬ

ж.

1. scurtime, concizie;
2. scurtă durată.

КРАХ

м.

1. crah, eşec, fiasco;

КРАХМАЛ

м.

amidon, scrobeală. ~ИТЬ, накрахмалить (вн.) a scrobi.

2. faliment, bancrută; потерпеть полный ~ a da faliment, a bancruta.
КРАЮХА

ж. разг. :

~ хлеба codru (или colţ, călcîi) de pîine.

КРЕЙСЕР

м.

crucişător.
1. de, cu cremă;

КРЕМОВЫЙ

2. (о цвете ) crem, gălbui.
КРЕН

м.

1. мор. , ав. înclinare; bandă;

КРЕНДЕЛЬ

м.

covrig împletit; colăcel.

КРЕП//ИТЬ

несов.

2. перен. abatere, deviere.
1. (вн.; укреплять ) a fixa, a întări, a consolida;
2. (вн. ) мор. (привязывать ) a lega, a amara;

3. (вн. ) a întări, a consolida; ~ оборону a întări apărarea;
4. (о желудке ) a constipa, a încuia. ~ИТЬСЯ несов. (сдерживаться ) a-şi păstra cumpătul; a se ţine tare.
1. tare; (твердый тж. ) solid;

КРЕПК//ИЙ

2. (долговечный ) rezistent, durabil; trainic;
3. (здоровый, выносливый ) puternic, viguros, robust, tare, rezistent; sănătos, voinic; ~ организм organism puternic;
4. (стойкий, непоколебимый ) ferm, dîrz, tare;
5. (неизменный, глубокий ) statornic, adînc, profund; ~ая любовь dragoste mare;
6. (насыщенный ) concentrat, tare, saturat; ~ое вино vin tare; ~ раствор soluţie concentrată;

КРЕПКО
КРЕПЛЕНИЕ

с.

7. (достигающий большой силы ) puternic, năprasnic; grozav; ~ мороз ger cumplit (năprasnic); ~ ветер vînt puternic;
◊ ~ сон somn adînc.
tare; ~ударить a lovi tare; ~ любить a iubi cu patimă; ~ спать a dormi adînc; ~ (вас) целую (в письме ) vă sărut cu
drag.
1.
(действие ) întărire, fixare; (дружбы и т.п. ) consolidare; мор. strîngerea pînzelor;
2. горн. susţinere, armare;
3. (у лыж и т.п. ) dispozitiv de strîngere (или de fixare) a schiurilor etc.

КРЕПНУТЬ, окрепнуть

a se întări; (после болезни ) a prinde la putere, a-şi redobîndi puterile, a se întrema.

КРЕПОСТН//ИК

м.

КРЕПОСТН//ОЙ I

прил.

stăpîn de iobagi, proprietar de şerbi; (сторонник крепостного права ) adept al iobăgiei. ~ИЧЕСТВО с. ист. iobăgie,
şerbie.
1. iobag, de iobăgie, de şerbie; ~ая зависимость şerbie; ~ труд muncă de şerb; ~ое хозяйство economie bazată pe
exploatarea şerbilor;
2. в знач. сущ. м. iobag, şerb.

КРЕПОСТН//ОЙ II

воен.

de cetate; de fortăreaţă; ~ое укрепление meterez.

КРЕПОСТЬ I

ж.

(прочность, сила ) tărie; forţă; rezistenţă; (насыщенность ) concentraţie.

КРЕПОСТЬ II

ж.

cetate; fortăreaţă; citadelă.

КРЕПЧАТЬ

несов.

(о морозе, ветре и т.п. ) a se înteţi, a se înăspri, a se întări.

КРЕПЫШ

м. разг.

copil voinic; băiat zdravăn; om sănătos, voinic.

КРЕСТ

м.

cruce.

КРЕСТЕЦ

м. анат.

sacrum.
(вн.) 1. сов. окрестить a boteza;

КРЕСТИТЬ, окрестить, перекрестить

2. сов. перекрестить (делать знак крестом ) a face semnul crucii. ~СЯ, окреститься, перекреститься 1. сов.
окреститься (принимать христианство ) a se boteza;
2. сов. перекреститься a-şi face cruce.
КРЕСТ-НАКРЕСТ
КРЕСТОВИНА

în cruce, cruciş.
ж.

1. postament de lemn (în formă de cruce); cruce;
2. ж.-д. cruce cardanică.

КРЕСТОВЫЙ
КРЕСТОНОСЕЦ

de cruce; în cruce; ~ свод boltă în cruce; ~ поход ист. cruciadă.
м. ист.

cruciat.

КРЕСТЬЯН//ИН

м.

КРЕЩЕНИЕ

с. рел.

ţăran; безземельный ~ ţăran lipsit de pămînt; крепостной ~ ţăran iobag; малоземельный ~ ţăran cu puţin pămînt;
удельный ~ ţăran de pe moşiile împărăteşti. ~КА ж. ţărancă. ~СКИЙ ţărănesc, de ţăran. ~СТВО с. ţărănime.
1. botez;

КРИВАЯ

ж.

2. bobotează; ◊ боевое ~ botezul focului.
curbă; ~ температуры curba temperaturii.

КРИВИЗНА

ж.

curbură; ~ ската curbura pantei.

КРЕСТООБРАЗНЫЙ

КРИВИТЬ, скривить, покривить

cruciform.

(вн.) a strîmba; ~ душой a-şi călca pe conştiinţă. ~СЯ, скривиться (о лице ) a se crispa, a se strîmba; (покривиться
— о предмете ) a se curba, a se strîmba.

КРИВЛЯ//КА
КРИВОБОКИЙ

fandosit, mofturos, năzuros, fandosită, mofturoasă, năzuroasă. ~ться несов. a se fandosi, a face nazuri (или mofturi), a
se fasoli, a se strîmba, a (se) maimuţări.
strîmb, într-o parte, cîrligat.

КРИВ//ОЙ

1. strîmb, îndoit, coroiat, curb; ~ая палка băţ strîmb; ~ нос nas coroiat (acvilin); ~ая линия (linie) curbă;

м. и ж.

2. разг. (слепой на один глаз ) chior;
3. перен. strîmb, nedrept; ~ые порядки rînduieli strîmbe (nedrepte).
КРИВОТОЛКИ

мн.

zvonuri false, născociri, palavre, vorbe.

КРИВОШИП

м.

manivelă.

КРИК

м.

strigăt, ţipăt, răcnet.
1. ţipător, gălăgios;

КРИКЛИВЫЙ

2. (о голосе ) strident, ascuţit, piţigăiat;
3. (вычурный ) bătător la ochi, ţipător, extravagant; ~ наряд haină ţipătoare.
сов; a chema strigînd, a striga. ~УН м. 1. (om) gîlcevitor; (om) certăreţ; scandalagiu.

КРИК//НУТЪ

2. ţipălău; flecar, guraliv.
КРИЧ//АТЬ

несов.

1. a striga, a ţipa, a răcni; ~ от боли a striga de durere;
2., (на вн.; бранить ) a striga la...; a certa; a ocărî;
3. (вн.; звать ) a chema (strigînd);

КРОВ

м.

КРОВАВ//ЫЙ

4. (бросаться в глаза ) a bate la ochi, a fi ţipător; (о пр. ) a trîmbiţa, a bate toba. ~АЩИЙ ţipător, bătător la ochi.
~ащие цвета culori ţipătoare.
adăpost; casă; остаться без ~а a rămîne fără adăpost.
1. sîngeros; (окровавленный ) însîngerat; ~ая битва luptă sîngeroasă;
2. (ярко-красный ) roşu aprins, purpuriu; sîngeriu.

КРОВАТЬ

ж.

КРОВН//О

pat; двуспальная ~ pat pentru două persoane; складная ~ pat pliant.
: ~ связанный înrudit prin sînge; strîns legat; ~ заинтересованный adînc interesat; ~ обидеть кого-л. a jigni tare pe
cineva. ~ЫЙ 1. (родственный ) de sînge, consîngean, consangvin;
2. (чистокровный, породистый ) pursînge; de rasă ~ая лошадь cal pursînge;
3. (насущный ) vital, arzător; ~ые интересы interese vitale;
4. разг. agonisit (cu greu); cîştigat prin sudoarea frunţii; ~ые деньги bani agonisiţi cu greu; ◊ ~ая обида insultă (или
ofensă) gravă; ~ ый враг duşman de moarte.
sete de sînge; cruzime, ferocitate. ~ЫЙ setos de sînge, crud, feroce.

КРОВОЖАДН//ОСТЬ

ж.

КРОВОИЗЛИЯНИЕ

с.

hemoragie; ~ в мозг hemoragie cerebrală.

КРОВООБРАЩЕНИЕ

с.

circulaţia sîngelui.

КРОВОПИЙЦА

м. и ж.

om crud, tiran, vampir, satrap, despot.

КРОВОПРОЛИТ//ИЕ

с.

vărsare de sînge. ~НЫЙ sîngeros; ~ные войны războaie sîngeroase.

КРОВОТЕЧЕНИЕ

с.

hemoragie.

КРОВОТОЧ//АЩИЙ
КРОВ//Ь

sîngerînd, hemoragic. ~ИТЪ несов. a sîngera.
ж.

КРОИТЬ, скроить

sînge; переливание ~и transfuzie de sînge; ◊ это у него в ~и e în firea lui; e în sîngele lui; портить себе ~ a-şi face
sînge rău; узы ~и legături de sînge; до последней капли ~и pînă la ultima picătură de sînge. ~ЯНОЙ de sînge; ~яное
пятно pată de sîng
(вн.) a croi.

КРОЙК//А

ж.

croire, croială; курсы ~и и шитья cursuri de croitorie.

КРОЛИК

м.

iepure-de-casă.

КРОЛИКОВОД

м.

crescător de iepuri-de-casă; cuni(culi)cultor; ~СТВО с. creşterea iepurilor-de-casă; cuni(culi)cultură.

КРОЛИЧИЙ
КРОЛЬЧАТНИК

de iepure-de-casă.
м.

1. volieră, cuşcă pentru iepuri-de-casă;

2. crescătorie de iepuri-de-casă.
1. (исключая ) cu excepţia, exceptînd, în afară de;

КРОМЕ

2. (вдобавок ) (în) afară de, pe deasupra, pe lîngă; ~ того (în) afară de asta.
КРОМЕШН//ЫЙ
КРОМКА

: ~ ад infern, iad; тьма ~ая întuneric beznă.
ж.

1. (материи ) margine, capăt;
2. (металла и т. п. ) muchie; rebord; bordură.

КРОМСАТЬ, искромсать

(вн.) разг. a sfîşia, a face bucăţi, a ciopîrţi.

КРОНА

ж.

КРОПИТЬ

несов.

(дерева, монеты ) coroană.
(вн. ) тв. 1. a stropi (uşor);
2. a picura, a bura; a ţîrţîra.

КРОПОТЛИВ//ЫЙ
КРОТ

migălos, minuţios, meticulos; ~ая работа lucru migălos.
м.

1. (животное ) cîrtiţă, sobol;
2. (мех ) blană de sobol.

КРОТКИЙ

blînd, blajin.

КРОТОСТЬ

ж.

blîndeţe; caracter blajin.

КРОХОБОР

м.

1. tipicar, chiţibuşar;
2. zgîrcit, zgîrie-brînză. ~ СТВО с. meschinărie; purtare de tipicar.

КРОХОТНЫЙ, КРОШЕЧНЫЙ
КРОШИТЬ

foarte mic, micuţ, minuscul.
несов.

1. (вн. ) a fărîmiţa, a mărunţi; a sfărîma; a toca, a pisa;
2. вн. перен. a distruge, a zdrobi;
3. (сорить ) a face fărîmituri (pe jos). ~СЯ несов. a se fărîmiţa, a se sfărîma.

КРОШК//А

ж.

1. fărîmă, fărîmitură; ~ хлеба fărîmă de pîine;

КРУГ

м.

1. cerc; вычислить площадь ~а a calcula suprafaţa cercului; стать в ~ a se aşeza în cerc, a se aşeza roată;

2. м. и ж. разг. (о ребенке ) micuţ, mititel; pui, puişor.
2. cerc, colac, roată; ~ сыра roată de caşcaval; спасательный ~ colac de salvare;
3. (цепь действий, событий ) curs, lanţ;
4. (перечень чего-л. ) ciclu, seria, listă; ~ вопросов serie de probleme;

КРУГЛЕТЬ

несов.

5. sferă, cerc; правительственные ~ и cercuri guvernamentale; ◊ в ~у семьи în sînul familiei; иметь ~и под глазами a
avea cearcăne la ochi; ~и перед глазами плывут a vedea stele verzi; голова идёт кругом mi se învîrteşte capul;
сделать ~ a face un tur; по
1. a deveni rotund; a se rotunji;
2. a se îngrăşa.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ

de o zi şi o noapte, de douăzeci şi patru de ore; non-stop; мед . nictemer.

КРУГЛ//ЫЙ

1. rotund; sferic;
2. (толстый ) dolofan, rotofei, plin, gras;
3.: ~ год tot anul, anul împrejur; ~ые сутки 1) o zi şi o noapte; 2) zi şi noapte; non-stop;
3.: ~ дурак prost ca noaptea; ~ невежда ignorant complet; ~ сирота orfan (de tată şi de mamă), ◊ ~ая сумма sumă
rotunjoară, sumă frumuşică; делать ~ые глаза a face ochi mari.
circular; ~ая порука 1) răspundere colectivă; 2) (взаимное укрывательство ) solidaritate ilicită; cîrdăşie.

КРУГОВ//ОЙ
КРУГОВОРОТ

м.

1. circuit, rotaţie;

КРУГОЗОР

м.

orizont; человек с широким (узким) ~ом persoană cu orizont larg (îngust).

2. vîltoare; iureş; ~ событий vîltoarea evenimentelor; ~ жизни iureşul, vîltoarea vieţii.
КРУГОМ

1. нареч. (вокруг ) împrejur, în jur, de jur împrejur; все тихо ~ de jur împrejur e linişte;
2. нареч. разг. (полностью ) pe deplin; complect; вы ~ виноваты sînteţi vinovat de toate;

3. предлог (рд. ) în jurul, împrejurul; ~ стадиона în jurul stadionului.
КРУГОСВЕТН//ЫЙ

în jurul lumii; ~ ое путешествие călătorie în jurul lumii.

КРУЖЕВО

с.

КРУЖИТЬ

несов.

dantelă.
1. (вн.; вертеть ) a învîrti, a roti;
2. (о птице, самолете ) a se roti în zbor; a plana;
3. (блуждать ) a rătăci; ◊ ~ кому-л. голову a-i învîrti cuiva capul. ~ СЯ несов. 1. a se roti, a se învîrti;
2. a se învolbura;

КРУЖКА

ж.

3. (о птице,самолете ) a se roti în zbor; ◊ у меня голова кружится mi se învîrte capul.
cană; ~ пива halbă (ţap) de bere.

КРУЖОК

м.

1. cerc; disc; деревянный ~ disc de lemn;

КРУП//А

ж.

1. crupe;

КРУПИЦА

ж.

см. крупинка.

2. (группа людей ) cerc, grup; драматический ~ cere dramatic; литературный ~ cenaclu literar.
2. (снег ) zăpadă măruntă, măzăriche. ~ИНКА ж. bob, fir; grăuncior; granulă; ~инка песка fir de nisip.
КРУПНО

1. măşcat; ~ писать a scrie cu litere mari (или măşcate);

КРУПНОБЛОЧН//ЫЙ

2. în bucăţi mari; ~ нарезать a tăia în bucăţi mari; ◊ ~ поспорить a avea o discuţie aprinsă.
din blocuri mari; ~ое строительство construcţie din blocuri mari.

КРУПНОПАНЕЛЬН//ЫЙ

din panouri mari; ~ое строительство construcţie din panouri mari.

КРУПН//ЫЙ

1. măşcat; ~ песок nisip măşcat;
2. (большой ) mare; (рослый тж. ) de statură înaltă, înalt; ~ые черты лица trăsături pronunţate ale feţei;
3. (многочисленный ) numeros, mare; ~ отряд detaşament numeros;
4. (большого масштаба ) mare; ~ая промышленность marea industrie;

КРУТИЗНА

ж.

КРУТИТЬ(СЯ)

несов.

5. (значительный, важный, существенный ) important, însemnat, mare; ~ ученый mare savant; ~ая победа biruinţă
importantă; ~ успех succes mare; ~ разговор discuţie aprinsă; ~ рогатый скот vite cornute mari; снимать ~ым
планом a fotografia în prim plan.
1. povîrniş, pantă abruptă, repeziş;
2. grad de înclinare (a unei pante etc.).
(вн. ) 1. a (se) roti, a (se) învîrti;
2. a (se) suci, a (se) răsuci;
3. a (se) (în)vîrteji, a se ridica în vîrtejuri;
4. разг. (хитрить ) a umbla cu şiretlicuri.

КРУТ//О

1. (внезапно ) brusc, deodată; ~ остановиться a se opri brusc;
2. (сурово ) aspru, sever, cu severitate, cu asprime; crunt. ~ОЙ 1. (отвесный ) abrupt, repede;
2. (резкий, внезапный ) brusc; subit; ~ой поворот viraj brusc; ~ой перелом cotitură bruscă, schimbare bruscă;
3. (суровый ) aspru, sever; ~ой характер caracter inflexibil, fire aspră;

КРУШЕНИЕ

с.

КРЫЖОВНИК

м.

4. (густой ) vîrtos, tare; ~ое тесто aluat vîrtos; ~ое яйцо ou fiert tare; ◊ ~ой кипяток uncrop.
(поезда ) accident de tren; (судна ) naufragiu; перен. prăbuşire, năruire.
1. (куст ) agriş;
2. (ягодка ) agrişă.

КРЫЛАТ//ЫЙ
КРЫЛО

с.

cu aripi; înaripat; ~ая мельница moară cu aripi; ◊ ~ые слова cuvinte proverbiale.
aripă.

КРЫЛЬЦО

с.

pridvor, cerdac.

КРЫСА

ж.

şobolan; guzgan; ◊ канцелярская ~ conţopist, scrib.

КРЫТЬ, покрыть
КРЫША

ж.

(вн.) a acoperi, a înveli; ◊ ~ нечем a nu mai avea ce să spună; a nu se mai putea apăra. ~ СЯ несов. a se ascunde în; a
consta în; a rezida; за этим что-то кроется este (или trebuie să fie) ceva la mijloc.
acoperiş; черепичная ~ acoperiş de olane.

КРЫШКА

ж.

1. capac;

КРЮК

м.

1. cîrlig, cange;

КРЮЧКОТВОР

м.

chiţibuşar; şicanator, cîrciogar. ~СТВО с. chiţibuşerie; şicană.

КРЮЧОК

м.

2. acoperitoare.
2. разг. (окольный путь ) ocol, înconjur; сделать большой ~ a face un ocol mare.
cîrlig; (у одежды ) copcă; (для вязания ) croşetă, ac de tricotat.
1. (об утках ) a măcăi;

КРЯКАТЬ, крякнуть

2. разг. (о человеке ) a icni; a hîcîi.
КРЯХТЕТЬ

несов. разг.

1. a geme; a icni;
2. перен. a se văita, a se văicări; a se plînge.

КСТАТИ

нареч.

1. (уместно ) tocmai (или numai) bine; la timp, la locul lui; la ţanc; очень ~ tocmai la timp;
2. (заодно ) totodată, în acelaşi timp; cu această ocazie;

КТО

мест.

3. в знач. вводн. сл. (между прочим ) printre altele, fiindcă a venit vorba, apropo; ~, где он сейчас? apropo, unde se
află el acuma?
(рд., вн. кого, дт. кому, тв. кем, пр. о ком) 1. вопр. относ . cine; care; ~ такой? cine-i?; мало ~ знает puţini ştiu;
2. неопр. cineva, careva; ~ читал, а ~ писал unii citeau, alţii scriau; кому что нравится cui şi ce-i place; если ~
придет dacă vine cineva; ~ бы то ни... oricine; мало ли ~ 1) mai ştii cine; 2) mulţi.
careva; cineva.

КТО-ЛИБО, ~-НИБУДЬ, КТО-ТО

1. (котёл ) cazan; перегонный ~ alambic;

КУБ

м.

КУБОК

м.

КУВШИН

м.

ulcior.

КУВШИНКА

ж. бот.

nufăr.

нареч.

a se rostogoli (peste cap), a se da de-a berbeleacul (или de-a dura). ~ОМ de-a rostogolul, de-a dura, de-a berbeleacul;
peste cap.
1. вопр. încotro, unde;

2. мат. cub.

КУВЫРК//АТЬСЯ, кувыркнуться
КУДА

1. cupă, pocal; potir; (как приз ) cupă.

2. неопр. разг. oriunde, unde;
3. в знач. частицы разг. (гораздо ) (cu) mult mai; ~ лучше (cu) mult mai bine; ~ бы ни oriunde; ~ там! da de unde!,
taman!, cum să nu!; ~ ни шло! 1) fie (şi aşa)!, bine!, unde a mers mia, meargă şi suta!; 2) (mai) treacă-meargă!
undeva.

КУДА-ЛИБО, ~-НИБУДЬ, ~-ТО
КУДАХТАТЬ

несов ,

a cotcodăci.

КУДР//И

мн.

bucle, cîrlionţi, zulufi. ~ЯВЫЙ 1. buclat, cîrlionţat;

КУЗНЕЦ

м.

fierar, făurar, forjar.

КУЗНЕЧИК

м. зоол.

greier (de cîmp); cosaş, căluţ.

КУЗНИЦА

ж.

fierărie, forjerie; (для ковки лошадей ) potcovărie.

КУЗОВ

м.

2. stufos; pletos.

КУЗНЕЧНЫЙ

de fierar, de fierărie, de forjă.
1. (лукошко ) coş, paner;
2. (автомашины ) caroserie; benă; (повозки ) coş.

КУКЛА
КУКОЛЬНЫЙ

ж.

păpuşă.
de păpuşi; ~ театр teatru de păpuşi.

КУКУРУЗ//А

ж.

КУКУШКА

ж.

КУЛАК

м.

porumb; reg . păpuşoi, cucuruz; ~НЫЙ de porumb, de păpuşoi; ~ные хлопья fulgi de porumb; ~ная мука făină de
porumb, mălai; ~ое поле lan de porumb, porumbişte; reg . păpuşoişte.
cuc.
(руки ) pumn;
2. тех. camă.

КУЛАЧЕСТВО

с. собир.

chiaburime; reg . culăcime.

КУЛЁК

м.

pungă, săculeţ (de hîrtie).

КУЛИК

м. зоол.

culic, găinuşă-de-baltă; (гагарка ) corlă.

КУЛИЧ

м.

cozonac.

КУЛЬ

м.

sac mare.

КУЛАЧНЫЙ

: ~ бой luptă cu pumnii; pugilat.

КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬ//НЫЙ

: ~ая работа activitate cultural-educativă.

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЙ

de culturalizare a maselor.
cultură, grad de cultură; высокая ~ nivel înalt de cultură. ~ЫЙ 1. (относящийся к культуре ) cultural, de cultură; ~
ый уровень nivel cultural (или de cultură); ~ые запросы cerinţe (или interese) culturale; ~ ые связи legături culturale;
2. (образованный ) cult, cultivat; ~ ый человек om cult;

КУЛЬТУРН//ОСТЬ

ж.

КУМ

м.

КУМАЧ

м.

cumaş, stambă roşie.

КУМИР

м.

idol.

КУМОВСТВО

с. разг.

1. cumetrie;

КУМУШКА

ж.

cumetriţă.

КУНИЦА

ж.

1. jder;

3. с.-х. cultivat, cultivabil; ~ые растения plante de cultură (или cultivate); ~ый слой земли strat de pămînt cultivabil.
cumătru. ~А ж. cumătră.

2. перен. nepotism.

2. blană de jder.
КУПАЛЬ//НЫЙ
КУПАНИ//Е

de baie; ~ костюм costum de baie. ~НЯ ж. baie (încăpere, loc ); scăldătoare.
с.

КУПАТЬ(СЯ), выкупать(ся)

baie, scăldat, scăldătură; морские ~я băi de mare.
(вн.) a (se) scălda, a(-şi) face(cuiva) baie; a (se) îmbăia.

КУПЕ//Ц

м.

КУПЛЯ

ж.

negustor. ~ЧЕСКИЙ negustoresc, de negustor. ~ЧЕСТВО с. собир. negustorime.
cumpărare; ~-продажа cumpărare-vînzare.

КУПОЛ

м.

cupolă; boltă; небесный ~ bolta cerească; ~ парашюта voalura paraşutei.

КУПОРОС

м.

vitriol; медный ~ piatră vînătă, sulfat de cupru.

КУРАНТЫ

мн.

orologiu; кремлевские ~ orologiul Kremlinului.

КУРГАН

м.

movilă, gorgan.

КУРЕНИЕ

с.

1. (действие ) fumat;
2. (благовоние ) mireasmă, substanţă aromată; уст. tămîie.

КУРИЛ//ЬЩИК

м.

fumător. ~КА ж. fumoar.

несов.

de găină; ~ бульон bulion de găină; ◊ ~ая слепота мед. orbul găinii.
(вн. ) 1. a fuma;

КУРИН//ЫЙ
КУРИТЬ

2. (добывать перегонкой ) a distila;
3.: ~ ладаном a tămîia. ~СЯ несов. 1. (о папиросе и т. п. ) a arde, a fumega;
2. (тв.; выделять испарения, туман, пар ) a scoate aburi; a fumega.
КУРИЦА
КУРНОСЫЙ

ж.

găină; ◊ мокрая ~ găină plouată; курам на смех de rîsul găinilor.
cîrn.

КУРОК

м.

КУРОПАТКА

ж.

(у оружия ) cocoş, trăgaci.
potîrniche.

КУРОРТ

м.

КУРС

м.

băi, staţiune balneară, staţiune climaterică; ~ с минеральными источниками staţiune termală; ~НИК м. разг. estivant,
sezonist; vilegiaturist (vizitator al unei staţiuni balneare sau climaterice). ~НЫЙ de băi, balnear; ~ное лечение
tratament balnear; ~ый с
1. (направление движения ) direcţie; перен. тж. orientare, linie; взять ~ на север a se îndrepta spre nord;
2. (год обучения ) an, curs; на первом, втором и т. д. ~е în anul întîi, doi etc.;
3. (учебник ) curs; manual;
4.: ~ лечения tratament, cură;
5. (денежный ) curs; ~ рубля cursul rublei; быть в ~е a fi la curent.

КУРСОВ//ОЙ

: ~ая работа lucrare de an (de curs); ~ая цена акций preţul de curs al acţiunilor.

КУРСЫ

мн.

cursuri.

КУРТКА

ж.

scurtă, giacă.

м.

curiozitate; întîmplare caraghioasă, ciudăţenie, nostimadă. ~ НЫЙ curios; ciudat, nostim.

КУРЧАВЫЙ
КУРЬЕЗ

creţ, buclat, cîrlionţat.

КУРЯТ//ИНА

ж.

carne de găină. ~НИК м. poiată (или coteţ) de găini; reg . coştereaţă.

КУРЯЩИЙ

м.

fumător.

КУСАТЬ

несов.

(вн. ) 1. a muşca, a apuca cu dinţii; ( ранить жалом ) a înţepa;
2. разг. (о крапиве ) a urzica; (о морозе тж. ) a pişca, a frige; (о шерсти ) a irita, a mînca. ~СЯ несов. 1. a muşca:
(жалить ) a înţepa;
2. (друг друга ) a se muşca, a se mînca;
3. (о ценах ) разг. a frige, a arde; a bate la buzunar.

КУСКОВОЙ
КУСОК

(în) bucăţi; ~ сахар zahăr cubic, zahăr-bucăţi.
м.

bucată; bucăţică;. ~ мыла calup (или bucată) de săpun; ~ сахара bucăţică de zahăr; зарабатывать на ~ хлеба a cîştiga
(de) o bucată de pîine.
bucăţică.

КУСОЧЕК

м.

КУСТ

м.

tufă; arbust; ◊ спрятаться в ~ы a da bir cu figiţii; a o lua la sănătoasa; a spăla putina. ~АРНИК м. собир. tufăriş;
lăstăriş.
1. meşteşugăresc; de artizanat; ~ые изделия articole de meşteşugărie;~ промысел meşteşugărie, industrie
meşteşugărească; artizanat.
2. (примитивный ) primitiv, rudimentar.

ж. разг.

muncă primitivă; muncă neorganizată.

КУСТАРН//ЫЙ

КУСТАРЩИНА
КУСТАРЬ

м.

meşteşugar.

КУТАТЪ(СЯ)

несов.

(вн. ) a (se) înfăşura, a (se) înfofoli; a (se) îmbodoli.

КУТЁЖ

м.

chef, beţie.

КУТ//ИЛА

м. разг.

chefliu. ~ИТЬ несов. a chefui, a se ţine de chefuri.

КУХАРКА

ж.

bucătăreasă.

КУХ//НЯ

ж.

1. bucătărie;
2. (подбор кушаний ) bucate. ~ОНЫЙ de bucătărie.
1. scurt; scurtişor; ~ пиджак veston scurtişor; (о животных ) scurt de coadă, ciunt;

КУЦЫЙ

2. (ограниченный ) mărginit, limitat, îngust; ~ ум minte îngustă (scurtă).
КУЧА

ж.

1. grămadă, movilă; teanc, vraf;
2. разг. (множество ) mulţime; ~ ребят и т. п. droaie, ceată de copii; ~ денег grămadă de bani.

КУЧЕР

м.

vizitiu; surugiu.

КУЧКА

ж.

1. grămăjoară;

2. (небольшая группа ) mănunchi, grup; o mînă de...; ~ людей (un) grup (o mînă) de oameni.
КУШАК

м.

centură; brîu; chimir.

КУШ//АНЬЕ

с.

mîncare. ~АТЬ несов. (вн. ) a mînca; ~ать подано! masa e servită!

КУШЕТКА

ж.

sofa, canapea.

КЮВЕТ

м.

şanţ de scurgere, rigolă (de-a lungul străzilor).

ЛАВИНА

ж.

avalanşă, lavină; puhoi, torent.

ЛАВКА I

ж.

(скамья ) bancă; laviţă.

ЛАВКА II

ж.

(магазин ) prăvălie, dugheană.

ЛАВОЧНИК

м. уст.

neguţător, prăvăliaş, dughenar, băcan.

ЛАВР

м.

ЛАВРОВЫЙ

dafin, laur; ◊ почить на ~ах a se culca pe lauri.
de dafin, de laur; ◊ венок cunună de lauri.
1. de lagăr;

ЛАГЕРНЫЙ

2. de tabără.
1. lagăr; концентрационный ~ lagăr de concentrare;

ЛАГЕРЬ

м.

ЛАД

м.

1. разг. (гармония, согласие ) armonie, acord, înţelegere;

ЛАДАН

м.

2. fel, mod, chip; на свой ~ în felul său; ◊ петь в ~ a cînta în unison; запеть на другой ~ a schimba (a întoarce) placa.
tămîie; бежать как черт от ~а a fugi ca dracul de tămîie.

ЛАД//ИТЬ

несов.

ЛАДНО

разг.

2. tabără.

(с тв. ) a se înţelege, a trăi bine cu cineva; a fi în raporturi bune; мы с ним ~им ne înţelegem bine. ~ИТЬСЯ несов. a
merge bine (или strună); дело не ладится treaba nu merge.
1. нареч . în înţelegere; bine, cum trebuie;
2. утвердит . частица bine, da, fie; ~, придем bine, vom veni;
3. нареч . bine; cumsecade; ~ сшитый костюм un costum cusut bine.

ЛАДНЫЙ

разг.

1. (хорошо сложенный ) bine făcut, bine legat; chipeş;
2. (хорошо сделанный ) bun, cum trebuie; cumsecade; potrivit;
3. (дельный ) dibaci, iscusit, abil.

ЛАДОНЬ

ж.

palmă.

ЛАДЬЯ

ж. шах.

turn.

ЛАЗАРЕТ

м.

infirmerie militară; уст. ambulanţă.

ЛАЗЕЙ//КА

ж.

gaură, deschizătură îngustă; перен. cale de ieşire; portiţă; subterfugiu; оставить себе ~ ку a-şi lăsa o portiţă de scăpare.

ЛАЗИТЬ

несов.

1. a se băga, a se vîrî, a pătrunde;

ЛАЙ

м.

lătrat; hămăit, hămăială.

ЛАКОМКА

м. и ж.

gurmand(ă).

ЛАКОМ//СТВО

с.

1. обыкн. мн. (сласти ) dulciuri, prăjituri;

ЛАМПА

ж.

lampă; настольная ~ lampă de masă; электрическая ~ bec (electric).

ЛАМПАД//А

ж. ,

~КА ж. candelă.

м.

lăcrimioară, mărgăritar; мн. mărgăritărele.

ЛАНЬ

ж.

ciută; cerb-lopătar.

ЛАП//А

ж.

1. labă;

2. (на вн.; взбираться ) a se urca, a se căţăra; reg . a se găibăra, a se cocoţa; ~ по деревьям a se căţăra pe copaci.
ЛАКОМИТЬСЯ, полакомиться

(тв. ) a se îndulci (cu); a se înfrupta.

2. (вкусная пища ) bunătăţuri, mîncare gustoasă. ~ЫЙ gustos, delicios; ~ый кусочек bucăţică bună.

ЛАМП//ОВЫЙ
ЛАНДЫШ

de lampă; ~овое стекло sticlă de lampă.

ЛАПОТЬ

мн.

2. тех. braţ; cuţit; ~ якоря braţul ancorei; ◊попасть в ~ы кому-л. a cădea în mîinile (или pe mîna) cuiva. ~КА ж.
lăbuţă; ◊ ходить на задних ~ах перед кем-л. a sta sluj în faţa cuiva.
лапти ж. opincă, pl . opinci.

ЛАПША

ж.

1. taiţei;

ЛАРЕК

м.

chioşc, gheretă, tonetă.

2. supă cu tăiţei.
ЛАРЕЦ

м.

lădiţă; casetă, scrin.

ЛАРЬ

м.

ladă, cufăr.

ЛАСКА I

ж.

mîngîiere, dezmierdare.

ЛАСКА II

ж. зоол.

nevăstuică.

ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ
ЛАСКАТЬ

(нежный ) mîngîietor, dezmierdător.
несов.

ЛАСКОВЫЙ

(вн. ) a mîngîia, a dezmierda, a alinta, a drăgosti. ~СЯ a se alinta; (о собаке ) a se gudura.
blînd, duios, mîngîietor; ~ взгляд privire duioasă.

ЛАССО

с.

arcan, lasou.

ЛАСТОЧКА

ж.

rîndunică.

м.

бот. lăptucă.

ж.

alamă.

ЛАТАТЬ, залатать
ЛАТУК

(вн.) разг. a cîrpi, a petici.

ЛАТУННЫЙ
ЛАТУНЬ

de, din alamă.

ЛАТЫ

мн.

platoşă; zale.

ЛАЦКАН

м.

rever.

ЛАЧУГА

ж.

cocioabă; magherniţă.

ЛАЯТЬ

несов.

a lătra; a hămăi; a bate.

ЛГАТЬ, солгать

a minţi, a spune minciuni; a minciuni.

ЛГУН

м.

mincinos.

ЛЕБЕДА

ж. бот.

lobodă.

ЛЕБЕДЬ

м.

de lebedă; ~ая шея gît de lebădă; ◊ ~ая поступь mers (pas) uşor (или lin); ~ая песня cîntecul lebedei.
lebădă.

ЛЕВ

м.

leu.

ЛЕВША

м. и ж.

stîngaci, stîngace.

ЛЕВ//ЫЙ

прил.

1. stîng; ~ая рука mîna stîngă;

ЛЕГЕНДА

ж.

legendă. ~РНЫЙ legendar.

ЛЕГИОН

м.

legiune.

ЛЕБЕДИН//ЫЙ

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

situat pe malul stîng; de pe malul stîng.

2. полит. de stînga; ~ уклон deviere de stînga.

1. uşor; ~ая обувь încălţăminte uşoară; ~ая задача problemă uşoară;

ЛЕГК//ИЙ

2. (незначительный, слабый ) uşor, slab; ~ ветерок vînt slab; adiere;
3. (поверхностный, несерьезный ) superficial; neserios;
4. (покладистый ) sociabil; ~ характер fire sociabilă; ◊ ~ая промышленность industrie uşoară; у него ~ая рука are
mînă uşoară; e bun de saftea.
1. нареч. uşor, lesne, cu uşurinţă;

ЛЕГКО

2. в знач. сказ. безл. e uşor; ~ сказать uşor de spus.
ЛЕГКОАТЛЕТ

м.

atlet. ~ИЧЕСКИЙ de atletism.

ЛЕГКОВЕР//ИЕ

с.

credulitate. ~НЫЙ credul; ~ человек om credul.

ЛЕГКОВЕС

м. спорт

atlet de categorie uşoară. ~НЫЙ uşor; перен. superficial.

с.

plămîn; воспаление ~их pneumonie.

ЛЕГКОМЫСЛИЕ

с.

neseriozitate, uşurinţă, frivolitate; (поверхностность ) superficialitate.

ЛЕГКОСТЬ

ж.

uşurinţă, facilitate; îndemînare.

ЛЕГКОВ//ОЙ
ЛЕГК//ОЕ

: ~ автомобиль, ~ая машина autoturism, limuzină.

ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЙ

uşuratic; neserios, frivol; (необдуманный ) nesocotit, nechibzuit; ~ человек om uşuratic; ~ поступок faptă nesocotită.

ЛЕГОЧНЫЙ

pulmonar, de plămîni; ~ больной bolnav de plămîni.

ЛЕД

м.

gheaţă; ломкий ~ gheaţă fărîmicioasă;

ЛЕДЕНЕТЬ

несов.

a îngheţa.

2. мн. gheţuri; вечные льды gheţuti veşnice, gheţuri eterne.
ЛЕДЕНЕЦ

м.

acadea, drops, candel.

ЛЕДЕН//ИТЪ

несов.

(вн. ) прям. , перен. a îngheţa. ~ЯЩИЙ glacial; ~ящий взгляд privire glacială.

ЛЕДНЋК

м.

gheţar.

ЛЌДНИК

м.

1. gheţărie;
2. frigorifer, frigider, răcitor.

ЛЕДНИКОВЫЙ

glaciar; ~ период геол. perioada glaciară.

ЛЕДОВ//ЫЙ

1. de gheaţă; ~ покров înveliş de gheaţă;
2.: ~ые плавания călătorii arctice.

ЛЕДОКОЛ

м.

spărgător de gheaţă.

ЛЕДОХОД

м.

pornirea gheţurilor.

ЛЕДЯН//ОЙ
ЛЕЖАК

1. de gheaţă;
м.

ЛЕЖАЛ//ЫЙ
ЛЕЖ//АТЪ

2. (холодный, тж. перен. ) (ca) de gheaţă, glacial; rece; ~ая вода apă rece ca gheaţa; ~ взгляд privire rece (или
glacială).
pat
de scînduri.
stătut; stricat; vechi, învechit; ~ые семена seminţe mucegăite, stricate; ~товар marfă învechită, nevîndută.

несов.

1. a sta culcat, a sta întins;
2. (о больном ) a zace, a fi bolnav;
3. a sta, a se afla, a se găsi; ключ ~ит в кармане cheia este în buzunar; ~ в развалинах a se afla în ruine.
4. (проходить — о дороге и т.п. ) a duce spre;

ЛЕЗВИ//Е

с.

ЛЕЗТЬ

несов.

5. (об обязанностях, о заботах и т. д. ) a-i reveni, a cădea în sarcina cuiva; на нем ~ат все заботы toate sunt pe
capul lui; у меня душа не ~ит к этому nu mă trage inima să fac asta. ~АЧИЙ прил. culcat, întins; ~ачий больной
bolnav la pat; в ~ачем положен
1. lamă; tăiş, ascuţiş;
2. lamă (de bărbierit); пачка ~й pachet de lame.
1. см. лазить;
2. (внутрь ) a intra, a pătrunde, a se băga, a se vîrî, a se strecura; ~ в окно a intra pe fereastră;
3. (выпадать — о волосах ) a cădea;

ЛЕЙКА

ж.

4. (быть впору ) a fi pe măsură, a veni, a încăpea; ◊~ в драку a sări la bătaie; ~ на глаза a se băga în ochi.
1. (для поливки ) stropitoare;
2. (воронка ) pîlnie.

ЛЕКАРСТВЕНН//ЫЙ
ЛЕКАРСТВО

medicinal; ~ые травы plante medicinale.
с.

medicament; leac; принимать ~ a lua un medicament.

ЛЕКАРЬ

м. разг.

vraci, doftor.

ЛЕКТОРИЙ

м.

sală de conferinţe; aulă.

ЛЕКТОРСКИЙ

de conferenţiar; de lector.

ЛЕКЦИОННЫЙ
ЛЕЛЕЯТЬ

de conferinţe; ~ зал sală de conferinţe.
несов.

(вн. ) 1. a alinta, a răsfăţa; ~ ребенка a alinta un copil; ~ мечту a-şi făuri un vis; ~ надежду a nutri speranţa.

ЛЕН

м.

in.

ЛЕНИВ//ЕЦ

м. ,

~ЫЙ 1. leneş, trîndav;

ЛЕНИТЬСЯ

несов.

2. molatic, indolent; ~ая походка mers alene (или agale); ◊ ~ые вареники papanaşi (fierţi).
a se lenevi.

ЛЕНОСТЬ

ж.

lenevie, lene.

ЛЕНТА

ж.

1. panglică, cordea; ~ на шляпе panglică la pălărie;
2. тех. bandă; магнитофонная ~ bandă de magnetofon;
3. (кино ) peliculă.

ЛЕНТЯЙ м. , ~КА

ж.

leneş(ă), trîndav(ă). ~НИЧАТЬ несов. разг. a trîndăvi.

ЛЕНЬ

ж.

lene, lenevie; (все) кому не ~ cine vrea, oricine.

ЛЕПЕСТОК

м.

petală.

ЛЕПЕТ

м.

1. gîngurit; bîiguit; bîiguială;
2. (ручья и т.п. ) susur, murmur, clipocit; (листьев ) foşnet. ~АТЬ несов. 1. a gînguri;
2. a susura, a murmura; a clipoci; a foşni.

ЛЕПЕШКА

ж.

1. (из теста ) turtă, lipie;
2. (лекарство, конфета ) pastilă, tabletă.
(вн.) 1. a modela; ~ статую a modela o statuie;

ЛЕПИТЬ, вылепить, слепить

2. сов. слепить a face; ~ гнездо a face cuib; ~ соты a face faguri.
ЛЕП//КА

ж.

modelare, modelaj. ~НОЙ ornamentat; sculptat.

ЛЕС

1. м. pădure, codru; хвойный ~ pădure de conifere; дремучий ~ codru des;

ЛЕСА I

мн.

2. ед. lemn, material lemnos; cherestea; строевой ~ lemn de construcţie; ◊ кто в ~, кто по дрова погов. unul hăisa, iar
altul ceala.
(строительные ) schele, schelărie; eşafodaj.

ЛЕСА II ЛЕСКА

ж.

(для рыбной ловли ) sfoara undiţei.

м.

pădurar. ~ЧЕСТВО с. ocol silvic.

м.

silvicultor. ~СТВО с. silvicultură. ~ЧЕСКИЙ de silvicultură, silvic.

ЛЕСИСТЫЙ
ЛЕСНИ//К

păduros, acoperit cu păduri.

ЛЕСН//ОЙ
ЛЕСОВОД

de pădure, forestier, silvic; ~ые богатства bogăţii forestiere; ~ое хозяйство gospodărie silvică.

ЛЕСОЗАВОД

м.

fabrică de cherestea.

ЛЕСОЗАГОТОВКИ

мн.

(ед. лесозаготовка ж. ) exploatări forestiere.

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ

мн.

(ед. лесоматериал м. ) material lemnos, cherestea.

ЛЕСОНАСАЖДЕНИЕ

с.

1. împădurire; plantarea pădurilor;

ЛЕСОПАРК

м.

pădure-parc.

ЛЕСО//ПИЛКА

ж.

ЛЕСОЗАЩИТН//ЫЙ

: ~ая полоса perdea forestieră de protecţie.

2. обыкн. мн. plantaţie forestieră.
1. разг. fabrică de cherestea;
2. joagăr, gater; ~ПИЛЬНЫЙ de cherestea, de fabricare a cherestelei.
ЛЕСОПИТОМНИК

м.

pepinieră silvică.

ЛЕСОПОЛОСА

ж.

perdea forestieră.

ж.

industrie forestieră, industria lemnului. ~ЫЙ de industrie forestieră, de industrie a lemnului.

ЛЕСОПОСАДОЧНЫЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕНН//ОСТЬ

de plantare a pădurilor.

ЛЕСОРУБ

м.

tăietor de lemne; muncitor forestier.

ЛЕСО//СЕКА

ж.

parchet de tăiere. ~СПЛАВ м. plutărit.

ж.

: ~степные районы regiuni de silvostepă. ~СТЕПЬ ж. silvostepă, antestepă. ~ТУНДРА ж. silvotundră, regiune de
pădure şi tundră.
scară; подниматься по ~це a urca scările; иерархическая ~ scară ierarhică. ~ЧНЫЙ: ~чная клетка casa scării; ~ые
перила balustrada scării.
măgulitor.

ЛЕСТЬ

ж.

linguşire, măgulire; (превозношение ) adulare.

ЛЕТ

м.

zbor; в ~е, на лету din zbor; перен. în fugă, în treacăt; хватать что-л. на лету a prinde din zbor; a intercepta.

ЛЕТÁ

мн.

1. (годы ) ani;

ЛЕСО//СТЕПНОЙ
ЛЕСТНИ//ЦА
ЛЕСТН//О, ~ЫЙ

2. (возраст ) etate, vîrstă; сколько тебе лет? cîţi ani ai?; в ~х în vîrstă; с молодых лет din tinereţe.
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ
ЛЕТАТЬ

de zbor, zburător; ~ аппарат aparat de zbor.
несов.

ЛЕТНИЙ

a zbura.
de vară; văratic; estival.

ЛЕТН//ЫЙ

de zbor; ~ая погода timp favorabil pentru zbor; ~ ое поле cîmp de zbor.

ЛЕТ//О

с.

ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ

с.

vară; ◊ сколько лет, сколько зим nu ne-am văzut de un car de ani.
sistem de cronologie.

м.

cronicar, autor de letopiseţe.

ЛЕТОПИСЬ

ж.

cronică, letopiseţ; anale.

ЛЕТУЧ//ЕСТЬ

ж.

volatilitate. ~ИЙ 1. zburător; ~ий песок nisip zburător;

ЛЕТОМ
ЛЕТОПИСЕЦ

vara, în timpul verii.

2. (легко испарящийся ) volatil;
3. (мимолётный ) trecător; efemer; de scurtă durată; ~ий разговор convorbire scurtă. ◊ ~ая мышь зоол. liliac. ~КА
ж. разг. 1. (печатный листок ) foaie volantă;
2. (краткое собрание ) şedinţă-fulger; reg . volantă;
3. (ремонтная и т.п. ) echipă volantă.
ЛЕТЧИК

м.

aviator, pilot. ~-ИСПЫТАТЕЛЬ м. pilot de încercare, eseior. ~-ИСТРЕБИТЕЛЬ м. pilot de vînătoare. ~КОСМОНАВТ м. pilot-cosmonaut.
: ~ врач medic curant.

ж.

clinică, dispensar, ambulatoriu. ~ЫЙ (врачебный ) medical; (целебный ) medicinal, curativ; ~ое заведение instituţie
medicală; ~ые травы plante medicinale.
tratament, cură; проделать курс ~я a urma un tratament.

ЛЕЧАЩИЙ
ЛЕЧЕБН//ИЦА
ЛЕЧЕНИ//Е

с.

ЛЕЧИТЬ

несов.

(вн. от рд. ) a trata, a lecui. ~СЯ несов. (от рд. ) a urma un tratament, a face o cură.

ЛЕШИЙ

м. фольк.

Muma-Pădurii.

ЛЕЩ

м.

plătică.

ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ

м.

martor mincinos. ~СТВО с. mărturie mincinoasă.

ЛЖЕЦ

м.

mincinos.

ЛЖИВ//ОСТЬ

ж.

falsitate. ~ЫЙ fals, mincinos.
1. частица oare; возможно ли это? oare e posibil una ca asta? придет ли он? oare va veni?; едва ли, вряд ли puţin
probabil;
2. союз. sau... sau, ori... ori, fie... fie; зимою ли, летом ли fie iarnă, fie vară.

ЛИ

ЛИБО

sau, fie, ori; ~ он, ~ я ori el, ori eu.

ЛИВЕНЬ

м.

ploaie torenţială, aversă.

ЛИВЕР

м.

măruntaie (de vite). ~НЫЙ: ~ая колбаса libărvurşt; cîrnaţ cu măruntaie.

ЛИДИРОВАТЬ
ЛИЗАТЪ(СЯ), лизнуть(ся)

несов. и сов. a conduce.
спорт
(вн.) a (se) linge.

ЛИКОВ//АНИЕ

с.

triumf, triumfare, jubilare. ~АТЬ несов. a triumfa, a jubila.

ЛИЛИПУТ

м.

liliputan, pitic.

ЛИЛИЯ

ж.

crin; ◊ водяная ~ nufăr.
liliachiu.

ЛИКУЮЩИЙ

triumfător, jubilant.

ЛИЛОВЫЙ
ЛИМИТ

м.

limită, plafon. ~ировать несов. и сов. (вн.) a limita, a plafona.

ЛИМОН

м.

1. (дерево ) lămîi;

ЛИНЕЙ//КА

ж.

2. (плод ) lămîie.
1. (линия ) linie, dungă; тетрадь в ~ку caiet liniat;
2. (чертёжная ) riglă, linie;
3. (строй в одну шеренгу ) şir, rînd, linie;
4. (сбор военных ) adunare în front.
ЛИНЕЙНЫЙ

прил.

ЛИНЗА

ж.

1. liniar;
2. воен. de linie.

ЛИНОВАТЬ, налиновать

lentilă.
(вн.) a linia.

ЛИНЧЕВ//АНИЕ

с.

linşaj. ~АТЬ несов. и сов. (вн.) a linşa.

ЛИНЬКА

ж.

năpîrlire.

ЛИН//ЮЧИЙ

разг.

care se decolorează uşor. ~ЯЛЫЙ разг. 1. şters, decolorat;
2. (о животных ) năpîrlit. ~ЯТЬ, полинять 1. (терять окраску ) a se decolora, a se şterge;
2. (о животных ) a năpîrli.

ЛИПА

ж.

1. бот. tei;
2. разг. (документ ) fals.

ЛИП//КИЙ

lipicios, cleios; ~ пластырь emplastru adeziv. ~НУТЬ несов. (к дт. ) a se lipi.

ЛИПОВ//ЫЙ

1. de tei;
2. (поддельный ) fals; ~ые документы documente false.

ЛИС//А

ж.

ЛИСИЙ

vulpe. ~ЕНОК м. pui de vulpe.
de vulpe; ~ мех blană de vulpe.

ЛИСИЦА

ж.

ЛИСТ

м.

1. vulpe;
2. blană de vulpe.
1. (мн. листья) (растения ) frunză;
2. (мн. листы) (бумаги ) foaie, filă; coală; печатный ~ coală de tipar; ~ железа tablă (de fier).

ЛИСТАТЬ

несов.

(вн. ) разг. a răsfoi, a frunzări.

ЛИСТВ//А

ж. собир.

frunziş. ~ЕННЫЙ cu frunze; frunzos; foios.

ЛИСТОВКА

ж.

foaie volantă.

ЛИСТОПАД

м.

1. căderea frunzelor, desfrunzire;
2. lunile cînd cad frunzele (= octombrie şi noiembrie).

ЛИТЕЙ//НЫЙ

de turnătorie; ~ завод turnătorie. ~ЩИК м. turnător.

ЛИТР

м.

litru. ~ОВЫЙ de un litru.

ЛИТЬ

несов.

1. (вн.; жидкость ) a turna, a vărsa; перен. (свет и т.п. ) a revărsa, a răspîndi; a iradia;

2. (течь ) a curge, a se scurge;
3. (вн. ) тех. a turna.
1. (действие ) turnare;

ЛИТЬЕ

с. тех.

ЛИТЬСЯ

несов.

ЛИФ

м.

corsaj.

ЛИФТ

м.

ascensor, lift.

2. собир. (изделия ) piese turnate.
1. a curge; перен. a se revărsa;
2. a se auzi; (об ароматах ) a se răspîndi.

ЛИФТЕР

м.

liftier.

ЛИФЧИК

м.

(бюстгальтер ) sutien, brasieră.

ЛИХАЧ

м.

1. (храбрый человек ) om îndrăzneţ, temerar;

ЛИХАЧЕСТВО

с.

2. vitezoman.
1. cutezanţă, voinicie;
2. nechibzuinţă, nesăbuinţă;
3. vitezomanie.
ЛИХОРАД//ИТЪ

несов. безл.

ЛИХОСТЬ

ж.

a avea frisoane (friguri); меня ~ит am febră. ~КА ж. febră, friguri. ~ОЧНОСТЬ ж. febrilitate; înfrigurare. ~ОЧНЫЙ
febril, înfrigurat; ~очное состояние stare febrilă.
(смелость ) îndrăzneală, bravură, cutezanţă, temeritate.

ЛИЦЕВ//ОЙ

1. facial; al feţei;

ЛИЦЕМЕР

м.

ЛИЦ//О

с.

2.: ~ая сторона здания faţada clădirii; ~ая сторона материи faţa stofei; ~ая сторона (монеты, медали) avers (al unei
monede, medalii etc.).
făţarnic, ipocrit. ~ИЕ с. făţărnicie, ipocrizie. ~ИТЬ несов. a se preface, a fi cu două feţe. ~НЫЙ făţarnic, prefăcut,
ipocrit; fals.
1. (часть головы ) faţă; obraz;
2. (отличительные черты ) individualitate, trăsături distinctive; не иметь своего ~а a fi lipsit de individualitate;
3. (человек ) persoană; официальное ~ persoană oficială; частное ~ persoană particulară;
4. (лицевая сторона ) faţă (la o haină, la un obiect ş.a.);
5. грамм. persoană.

ЛИЧИНКА

ж. зоол.

ЛИЧНО

larvă.
în persoană, personal.

ЛИЧНОСТЬ

ж.

ЛИШАЙ

м. мед.

1. personalitate; видная ~ personalitate eminentă;
2. (индивидуум ) persoană, om; individ; темная ~ persoană suspectă.
1. chelbe, pecingine;
2. peladă, eczemă;
3. бот . lichen.

ЛИШАТЬ, лишить
ЛИШЕНИЕ

с.

(вн. рд. ) a lipsi (de ceva), a priva; лишить свободы a priva de libertate. ~СЯ, лишиться a pierde; лишиться
имущества a-şi pierde averea.
1. (действие ) privare, privaţiune; ~ свободы privaţiune de libertate;
2. мн. lipsuri; privaţiuni.

ЛИШН//ИЙ

1. de prisos, în plus;
2. (ненужный ) inutil, nefolositor, de prisos; без ~их слов fără multă vorbă;
3. (добавочный, дополнительный ) în plus, pe deasupra, suplimentar; ~ раз o dată mai mult, o dată în plus.

ЛИШЬ

1. частица (только ) numai, doar; всего ~ раз numai o singură dată; у меня ~ одна забота am o singură grijă; ~ ты
numai tu;

2. союз (едва, как только ) abia; cum numai; îndată ce; ~ только îndată ce, cum numai...
ЛОБ

м.

frunte; открытый, высокий ~ frunte înaltă.

ЛОБЗИК

м.

ferăstrău de traforaj.

ЛОВ

м.

prindere; (зверей, птиц ) vînare, vînat; (рыбы ) pescuire, pescuit.

ЛОВ//ЕЦ

м.

vînător; (рыбак ) pescar; ◊ на ~ца и зверь бежит посл. la vînătorul bun vînatul vine singur.
(вн.) a prinde.

м. разг.

om dibaci, abil, şmecher, descurcăreţ.

ЛОВИТЬ, поймать
ЛОВКАЧ
ЛОВКИЙ

dibaci, abil.

ЛОВК//О

cu dibăcie, cu abilitate. ~ОСТЬ ж. îndemînare, agilitate, dibăcie, abilitate; ~ рук abilitatea (или agilitatea,
dexteritatea) mîinilor.
prindere, vînat; рыбная ~ pescuit.

ЛОВЛЯ

ж.

ЛОГ

м.

talveg; rîpă (largă).

ЛОГОВИЩЕ

с.

vizuină, bîrlog.

ЛОДКА

ж.

luntre, barcă.

ЛОДОЧН//ИК

м.

luntraş, barcagiu. ~ЫЙ de barcă, de luntre.

ЛОДЫРНИЧАТЬ

несов. разг.

a lenevi, a trîndăvi.

ЛОДЫРЬ

м. разг.

trîndav, leneş.

ЛОЖБИНА

ж.

vîlcea, văiugă.

ЛОЖЕЧ//КА

ж.

linguriţă; ◊ под ~ой la lingurea/lingurică.
1. a se culca; a se întinde, a se lungi; пора ~ спать e timpul de culcare;

ЛОЖИТЬСЯ, лечь

2. (о тени и т.п. ) a se lăsa, a se aşterne, a se întinde, a coborî peste;

ЛОЖКА

ж.

3. (располагаться тем или иным образом ) a cădea; a-i reveni; на меня ляжет ответственность răspunderea va
cădea asupra mea.
lingură; чайная ~ linguriţă.

ЛОЖН//ОСТЬ

ж.

falsitate; netemeinicie. ~ЫЙ fals, mincinos; (ошибочный ) greşit; ~ая скромность modestie falsă; ~ый шаг pas greşit.

FALSE

ж.

minciună, neadevăr.

ЛОЗА

ж.

1. răchită; mlajă; salcie.

ЛОКОН

м.

buclă, zuluf, cîrlionţ.

ЛОК//ОТЬ

м.

ЛОМ I

м.

cot; ◊ чувство ~тя sentimentul sprijinului reciproc.
(орудие ) rangă; drug de fier.

2. (тонкий стебель ) mlădiţă, loază, viţă; виноградная ~ viţă-de-vie.

ЛОМ II

м. собир.

resturi, deşeuri; железный ~ fier vechi.

ЛОМАКА

м. и ж.

mofturos(oasă), fandosit(ă), sclifosit(ă).

ЛОМАНЬЕ

с.

1. rupere, spargere, frîngere;
2. перен. mofturi; maniere afectate, fasoane.

ЛОМА//ТЬ, сломать

(вн.) 1. a strica, a frînge, a sparge; (сносить постройку ) a demola, a dărîma;

ЛОМ//АТЬСЯ, сломаться

2. (резко, круто изменять ) a frînge, a preface; (в худшую сторону ) a strica; ~ язык a strica limba; ~ свою жизнь aşi strica viaţa;
3.: меня всего ~ет mă doare tot corpul; ◊ ~ голову a-şi bate capul.
1. (быть ломким, хрупким ) a se sparge, a se strica, a se sfărîma;
2. (резко, круто изменить ) a se frînge, a se schimba brusc; (в худшую сторону ) a se strica;
3. тк. несов. (о голосе ) a se schimba;
4. тк. несов. (кривляться ) a se fandosi, a se sclifosi; a se marghioli.

ЛОМИТЬ

несов. разг.

1. a îndoi, a frînge, a rupe;
2. безл. (болеть ) a avea dureri, a avea junghiuri; у меня ломит поясницу mă dor şalele;
3. (пробиваться с силой ) разг. a năvăli, a da buzna. ~СЯ несов. 1. (от рд. ) a se îndoi, a se frînge, a se rupe;
2. разг. (стараться проникнуть ) a căuta să intre cu forţa; ~ся в дверь a forţa uşa.

ЛОМКА

ж.

rupere, stricare, dărîmare; ~ здания dărîmarea clădirii; ~ характера schimbarea caracterului.

м.

felie; reg . hrincă.

ЛОН//О

с. уст.

sîn; на ~е природы în mijlocul (или în sînul) naturii.

ЛОПАТ//А

ж.

lopată; (для копания ) hîrleţ. ~КА ж. 1. (штукатура ) mistrie; (красильщика ) şpaclu;

ЛОМ//КИЙ
ЛОМОТЬ

fragil, sfărîmicios. ~ОСТЬ ж. fragilitate.

2. анат. omoplat.
ЛОПАТЬСЯ, лопнуть
ЛОСК

a plesni; a crăpa.
м.

1. lustru, luciu, strălucire;
2. перен. spoială;
3. перен. înfăţişare distinsă, eleganţă.

ЛОСКУТ

м.

petic, bucată (de stofă, de piele); rămăşiţă.

ЛОСЬ

м.

зоол . elan.

ЛОТОК

м.

1. (разносчика ) tarabă;

ЛОТОЧНИК

м.

tarabagiu, vînzător ambulant.

ЛОХАНЬ

ж.

albie, balie.

мн.

zdrenţe.

ЛОШАДЬ

ж.

de cal, cabalin; ecvestru; ◊ ~ая доза doză foarte mare; ~ая сила физ. cal-putere.
cal.

ЛОШАК

м.

catîr.

2. (желоб ) jgheab, uluc.

ЛОХМАТЫЙ
ЛОХМОТЬЯ

miţos, flocos; pletos; (непричесанный ) zburlit, ciufulit.

ЛОШАДИН//ЫЙ

ЛОЩЕННЫЙ

1. lucios, poleit; neted; satinat.
2. перен. fercheş, cilibit.

ЛОЩИНА

ж.

vîlcea; vale adîncă, depresiune.

ЛУГ

м.

luncă, păşune, fînaţ, pajişte. ~ОВОЙ de luncă, de păşune, de pajişte.

ЛУД//ИЛЬЩИК

м.

spoitor. ~ИТЬ несов. a spoi, a cositori.

ЛУЖА

ж.

băltoacă.

ЛУЖАЙКА

ж.

poiană, pajişte.

ЛУК I

м.

(растение ) ceapă; ~-порей praz; зеленый ~ ceapă verde.

ЛУК II

м.

(оружие ) arc.

ЛУКА

ж.

1. (реки, дороги ) cot, cotitură; meandru;

ЛУКОВИЦА

ж. бот.

a umbla cu şiretlicuri, a fi şiret; a vicleni; (притворяться ) a se preface; a se face; a se făţărnici; ~СТВО с. viclenie,
şiretenie. ~ЫЙ viclean, şiret.
1. bulb;

ЛУН//А

ж.

lună; серп ~ы cornul lunii, semilună.

ЛУНКА

ж.

1. (углубление ) adîncitură; gropiţă; gaură; (во льду ) copcă, ochi; reg. produf;

2. (седла ) oblînc.
ЛУКАВ//ИТЬ, слукавить

2. (головка лука ) căpăţînă de ceapă.

2. анат. alveolă.

ЛУНН//ЫЙ

cu lună, de lună; ~ое затмение eclipsă de lună; ~ свет clar de lună; ◊ ~ камень filinit.
(вн.) 1. сов. облупить (очищать от шелухи, сдирать ) a curăţa, a coji, a decortica;

ЛУПИТЬ, облупить, отлупить

2. сов. отлупить разг. (бить ) a bate zdravăn; a ciomăgi.

ЛУЧ

м.

3. a jecmăni, a cere cît pe dracul; a jupui. ~СЯ несов. разг. (шелушиться ) a se coji; (о краске, штукатурке и т.п.
тж. ) a se desprinde, a cădea; reg . a se coşi.
rază. ~ЕВОЙ 1. radiant; de radiaţie; ~ая болезнь leucemie, leucoză; boală actinică;
2. (лучеобразный ) radial, radiar, radiat.

ЛУЧЕЗАРНЫЙ
ЛУЧИНА

strălucitor, luminos, radios.
ж.

ЛУЧИСТ//ЫЙ

surcea; aşchie.
1. strălucitor, luminos; ~ые глаза ochi strălucitori;
2. физ. radiant; ~ая энергия energie radiantă.

ЛУЧШЕ

1. mai bine; mai bun; тем ~ cu atît mai bine.

ЛУЧШИЙ
ЛУЩИТЬ

несов.

cel mai bun; ~ из всех cel mai bun dintre toţi; ◊ в лучшем случае în cel mai bun caz.
(вн. ) 1. (очищать от скорлупы и т.п. ) a curăţa (de coajă), a decoji; a decortica;

ЛЫЖ//И

мн.

(ед. лыжа ж. ) schiuri. ~НИК м. schior. ~НЫЙ de schiuri; de schior. ~НЯ ж. pistă de schi; pîrtie.

ЛЫКО

с.

liber, coajă (de tei, de mesteacăn).

2. с.-х. a dezmirişti.

ЛЫСЕТЬ, облысеть

a cheli, a pleşuvi.

ЛЫС//ИНА

ж.

1. chelie, pleşuvie;

ЛЬВ//ЕНОК

м.

pui de leu. ~ИНЫЙ de leu; ~иная доля partea leului. ~ИЦА ж. leoaică.

2. brezătură. ~ЫЙ chel, pleşuv.
ЛЬГОТ//А

ж.

înlesnire, avantaj; воен. scutire, dispensă. ~НЫЙ cu înlesnire, avantajos; ~ные условия condiţii avantajoase.

ЛЬДИНА

ж.

sloi, bloc de gheaţă; banchiză.

ЛЬНОВОД

м.

cultivator de in. ~СТВО с. cultura inului. ~ЧЕСКИЙ de (pentru) cultura inului.

ЛЬНОПРЯД//ЕНИЕ

с.

torsul (или filarea) inului. ~ИЛЬНЫЙ de (pentru) tors in; ~ильная промышленность industria (de filare a) inului.

ЛЬНУТЬ, прильнуть

(к дт. ) a se lipi (de, la).

ЛЬНЯН//ОЙ

1. (о холсте и т.п. ) de in; ~ое масло ulei de in;
2. (о цвете волос ) bălai, de culoarea inului.

ЛЬСТ//ЕЦ

м.

ЛЬСТИТЬ, польстить

linguşitor, slugarnic. ~ИВЫЙ măgulitor, linguşitor; ~ивый человек om linguşitor; ~ивые слова vorbe măgulitoare.
(дт. ) a linguşi, a adula, a măguli, a flata.

ЛЮБЕЗН//ИЧАТЬ

несов.

ЛЮБИМ//ЕЦ

м.

(с тв. ) разг. a spune amabilităţi; a (se) complimenta. ~ОСТЬ ж. amabilitate, complezenţă, curtenie; galanterie; ◊ не
откажите в ~ости! fiţi amabil!, fiţi (atît de) bun!; ~ЫЙ amabil, politicos, gentil, curtenitor; будьте ~ы! fiţi atît de
amabil (или aşa d
~ЧИК м. favorit. ~ЫЙ 1. iubit;
2. (предпочитаемый ) preferat, de preferinţă;
3. в знач. сущ. м. iubit.

ЛЮБИТЕЛЬ

м.

amator. ~СКИЙ de amator.

ЛЮБИТЬ

несов.

(вн. ) 1. a iubi; ~ свою родину a-şi iubi patria;
2. a-i plăcea, a se pasiona; ~ музыку a-i plăcea muzica;
3. (нуждаться, требовать ) a avea nevoie de; a-i prii; цветы любят солнце florile au nevoie de soare.

ЛЮБО

ЛЮБОВАТЬСЯ, полюбоваться

в знач. сказ. e o plăcere; ţi-e mai mare dragul; ~ смотреть на кого-л., что-л. ţi-e mai mare dragul să te uiţi la cineva sau la ceva.
безл. разг.
(тв., на вн. ) a admira; ~ природой a admira natura.

ЛЮБОВНИК

amant; pop . ibovnic.

м.

1. de dragoste, drăgostos, amoros; ~ взгляд privire drăgăstoasă;

ЛЮБОВН//ЫЙ

2. (заботливый, бережный ) plin de dragoste, de devotament; ~ое отношение к делу tragere de inimă pentru lucru.
ЛЮБОВЬ

ж.

dragoste, iubire.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

ж.

sete de a cunoaşte; sete de cunoştinţe. ~ЫЙ însetat de cunoştinţe; (пытливый ) curios.

ЛЮБ//ОЙ

прил.

1. oricare; orice; в ~ день în orice zi; в ~ое время oricînd;

ЛЮБОПЫТ//НО

в знач. сказ. e curios, e interesant. ~НЫЙ curios; ~ный взгляд privire curioasă; ~ный случай întîmplare ciudată. ~СТВО с.
безл.
curiozitate. ~СТВОВАТЬ несов. a fi curios.
1. iubitor;

2. в знач. сущ. м. oricare, oricine, fiecare; ~ из вас oricare dintre voi.

ЛЮБЯЩИЙ

2. drăgostos, afectuos.
ЛЮД
ЛЮД//И

м.
разг.
мн.

собир. popor, lume.

ЛЮДСК//ОЙ
ЛЮЛЬКА

oameni, lume, norod, mulţime; ◊ ~ доброй воли oameni de bună credinţă. ~НЫЙ 1. cu (o) populaţie deasă, populat;
2. aglomerat.
omenesc, uman; род ~ neamul omenesc; ~ поток torent de oameni; ~ая молва gura lumii.

ж.

leagăn.

ЛЮСТРА

ж.

lustră; policandru.

ЛЮТ//ОСТЬ

ж.

1. cruzime, ferocitate. ~ЫЙ crunt, crud, feroce; ~ый враг duşman crunt; ~ый мороз ger cumplit.

ЛЯГАТЬ(СЯ), лягнуть

(кн. ) a bate cu copitele, a (a)zvîrli.

ЛЯГУШКА

ж.

broască.

ЛЯЖКА

ж. разг.

coapsă; (куриная ) pulpă.

ЛЯЗГ

м.

zîngănit, zornăit, clănţănit. ~АТЬ, лязгнуть a zîngăni; a zornăi; a clănţăni.

ЛЯМК//А

ж.

1. chingă, curea de tras; ◊ тянуть, ~у a trage la jug;
2. bretea.

МАГАРЫЧ

м. прост .

aldămaş; cinste; распить ~ a bea aldămaşul; поставить ~ a face (o) cinste.
1. (вн. ) a unge, a da cu; ~ глиной a da, a unge cu lut; a lipi;

МАЗАТЬ, помазать

2. тк. несов. разг. a murdări, a păta, a mînji, a mîzgăli;
3. разг. a nu numeri în ţintă, a da greş. ~СЯ, помазаться 1. a se şterge, a se lua (vopseaua, zugrăveala);
2. тк. несов. разг. (пачкаться ) a se murdări, a se mînji;
3. разг. (краситься ) a se farda, a se sulemeni.
МАЗНЯ

ж.

mîzgălitură, mîzgăleală.

МАЗЬ

ж.

unsoare, alifie, cremă; сапожная ~ cremă de ghete.

МАЙ

м.

mai; ~ месяц luna mai.

МАЙКА

ж.

maiou, tricou.

МАЙСКИЙ

de, din mai; ~ жук cărăbuş.

МАКАТЬ

несов.

МАКУШКА

ж.

(вн. ) 1. a înmuia, a muia;
2. a întinge.
1. vîrf, creştet, pise;
2. (головы ) creştet, vîrful capului.

МАЛЕВАТЬ, намалевать
МАЛЕНЬКИЙ

(вн.) a vopsi, a picta; (плохо рисовать ) a mîzgăli.
прил. и в mic.
знач. сущ. м.

МАЛИН//А

ж.

1. собир. (ягоды ) zmeură;
2. (растение ) zmeur, zmeurar. ~НИК м. zmeuriş.
1. de zmeură;

МАЛИНОВЫЙ

2. (о цвете ) zmeuriu.
МАЛО

нареч.

puţin; он говорил ~ (el) a vorbit puţin.

МАЛОВЕРОЯТНЫЙ

puţin probabil.

МАЛОГАБАРИТНЫЙ

de dimensiuni reduse, cu gabarit redus.

МАЛОГОВОРЯЩИЙ

puţin grăitor; neînsemnat, puţin semnificativ.

МАЛОГРАМОТН//ОСТЬ

ж.

puţină ştiinţă de carte, semianalfabetism. ~ЫЙ 1. cu puţină ştiinţă de carte, semianalfabet;

МАЛОДУШ//ИЕ

с.

lipsă de curaj, laşitate. ~НЫЙ lipsit de curaj; nehotărît, lipsit de voinţă; slab de fire.

2. (сделанный без достаточных знаний ) executat fără pricepere; (о статье и т. п. ) cu greşeli, agramat.
1. puţin vizibil;

МАЛОЗАМЕТНЫЙ

2. (мало себя проявляющий ) nu prea văzut, ordinar; de rînd; mediocru; incolor.
МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ

neînsemnat, de mică importanţă.

МАЛОИМУЩИЙ

neînstărit, neavut.

МАЛОЛЕТНИЙ

minor.

МАЛОЛЮДНЫЙ
МАЛО-МАЛЬСКИ

(о крае ) puţin populat, cu populaţie rară; (о собрании ) cu asistenţă redusă.
разг. ;

МАЛОПОДВИЖНЫЙ
МАЛО-ПОМАЛУ

cît(uşi) de puţin, cît de cît.
greoi, puţin mobil; (об образе жизни ) sedentar.

разг.

puţin cîte puţin.

МАЛОПОНЯТНЫЙ

puţin clar; puţin inteligibil.

МАЛОПРОДУКТИВНЫЙ

de mică productivitate, puţin productiv.
1. (физически ) puţin/slab dezvoltat; întîrziat;

МАЛОРАЗВИТЫЙ

2. înapoiat; subdezvoltat.
МАЛОСОЛЬНЫЙ

puţin sărat.

МАЛОУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ

puţin întrebuinţat/utilizat.

МАЛОЧИСЛЕННЫЙ

puţin numeros.

МАЛ//ЫЙ

прил.

1. mic; ~ые дети copii mici; пальто мне ~о paltonul îmi este mic; с ~ых лет din copilărie;

МАЛЫШ

м. разг.

micuţ; pici, prichindel; reg . gîgîlice.

2. в знач. сущ. с. puţin; довольствоваться ~ым a se mulţumi cu puţin; самое ~ое cel puţin.
МАЛЬВА

ж. бот.

nalbă.

МАЛЬЧИК

м.

băiat, băieţaş, băieţel; ~ с пальчик prichindel.

МАЛЬЧИШ//ЕСКИЙ

băieţesc, copilăresc. ~ЕСТВО с. purtare copilărească, copilărie. ~КА м. разг. puştan, puşti.

МАЛЬЧУГАН

м. разг.

băieţaş, băieţel.

МАЛЮТКА

м. и ж.

micuţ(ă), prunc(ă).

МАЛЯР

м.

zugrav.

м.

mamut.

МАЛЯРНЫЙ
МАМОНТ

de zugrav.
(вн.) 1. (звать ) a face cuiva semn să vină;

МАНИТЬ, поманить

2. тк. несов. (привлекать ) a atrage, a ademeni, a îmbia.
МАНКА
МАРАТЬ, замарать, намарать

ж. разг.

griş.
(вн.) разг . 1. сов. замарать a murdări, a păta; ~ чью-л. честь a păta cinstea cuiva;
2. (сов. намарать) a mîzgăli.

МАРЕВО

с.

1. miraj;
2. (дымка, туман ) ceaţă, pîclă.

МАРКИЙ

care se murdăreşte uşor, nepractic (despre o culoare ).

МАРЛЯ

ж.

tifon.

МАРОДЁР

м.

1. jefuitor (de cadavre pe cîmpul de luptă sau al populaţiei civile); borfaş; prădător;
2. перен. speculant. ~СТВО с. 1. jefuire; prădare;
2. speculă deşănţată. ~СТВОВАТЬ несов. 1. a jefui cadavre pe cîmpul de luptă;
2. перен. a specula.

МАРТ

м.

martie.

МАРТЫШКА

ж.

maimuţă.

МАСКАРАД

м.

1. bal mascat;

МАРТОВСКИЙ

de, din martie.

2. mascaradă. ~НЫЙ 1. de bal mascat;
2. de mascaradă.
МАСЛЕНИЦА

ж.

МАСЛЁНКА

ж.

săptămîna brînzei, săptămîna albă; ◊ не житье, а ~ trai, nu şagă; trai ca în sînul lui Dumnezeu.
1. (посуда ) untieră;
2. тех. ungător, gresor.

МАСЛИЧН//ЫЙ

oleaginos; ~ые культуры culturi oleaginoase.

МАСЛИЧНЫЙ

de măslin; de măsline.

МАСЛ//О

с.

1. (растительное ) ulei, untdelemn; (коровье ) unt;

МАСЛО//БОЙКА

ж.

2. жив. ulei; писать ~ом a picta în ulei; ◊ как по ~ (идет) (merge) strună; (merge) ca pe roate.
putinei, budăi; maşină de bătut unt. ~ БОЙНЯ ж. fabrică de unt sau de ulei, oloiniţă.
1. uleios, untos, gras;

МАСЛЯНИСТЫЙ

2. (лоснящийся ) unsuros, gras.
МАСЛЯН//ЫЙ

МАССОВ//ОСТЬ

de unt; de ulei; de unsoare; ~ое пятно pată de ulei; ◊ ~ая краска vopsea de ulei.
несов. и сов. masa, a face masaj.
a
ж.
caracter de masă. ~ЫЙ de masă; ~ая демонстрация demonstraţie de masă; ~ое производство producţie în masă.

МАСТЕР

м.

МАССИРОВАТЬ

1. meşter; сапожный ~ cizmar;
2. (цеха и т.п. ) maistru; сменный ~ maistru de schimb/tură; ~ на все руки meşter la toate;
4. (звание ) maestru; ~ спорта maestru al sportului.

МАСТЕР//ИТЬ, смастерить

(вн.) разг. a meşteri, a face, a confecţiona. ~СКАЯ ж. atelier.

МАСТЕР//СКОЙ

iscusit, măiestrit, artistic, meşteşugit. ~СТВО с. 1. (ремесло ) meşteşug, meserie;
2. (искусство, умение ) iscusinţă, artă, măiestrie.

МАСТИКА

ж.

МАСТИТЫЙ

mastic; (замазка ) chit.
venerabil; respectabil; distins, eminent, remarcabil, ilustru.

МАСТЬ

ж.

МАСШТАБ

м.

scară; в международном ~е la scară internaţională.

МАТЕРИК

м.

continent.

МАТЕРИНСТВО

с.

maternitate.

МАТЕРИ//Я

ж.

1. филос. materie; строение ~и structura materiei;

1. (животного ) culoarea părului (la animale);
2. (в картах ) culoare; maslă.

МАТЕРИНСК//ИЙ

matern, de mamă; ~ая любовь dragoste de mamă.

2. material, stofă; шерстяная ~ stofă, ţesătură de lînă.
МАТИЦА

ж.

grindă de tavan; coardă.

МАТКА

ж.

1. (самка ) femelă;
2. (пчелиная ) matcă, regină;
3. анат. mitră, uter.

МАТОВЫЙ

mat, opac.

МАТОЧНЫЙ
МАТРАС

uterin, mitral.
м.

saltea.

МАТЧ

м.

meci; футбольный ~ meci de fotbal.

МАТЬ

ж.

mamă; родная ~ mamă bună (или dreaptă).

МАХ

м.

(колеса ) turaţie, învîrtitură; (руки ) mişcare; (крыльев ) bătaie; ◊ одним ~ом dintr-o dată; dintr-o lovitură; дать ~у a da
greş; со всего ~у cu toată puterea.
(тв. ) a da din, a flutura; ~ платком a flutura din batist ă; ~ хвостом a da din coadă.

МАХИНАЦИЯ

ж.

maşinaţie.

МАХНУТЬ

сов.

1. см. махать;

МАХАТЬ, махнуть

2. разг. (прыгнуть ) a-şi face vînt peste, a se arunca, a sări;
3. разг. (поехать ) a da o raită, a se repezi (pînă la); ◊ ~ рукой на что-л. a renunţa la ceva; a se lăsa păgubaş.
1. (о цветах ) bătut;

МАХРОВ//ЫЙ

2. (отъявленный ) înrăit, inveterat; ~ реакционер reacţionar inveterat;
3. eponj, flauşat; ~ое полотенце ştergar eponj.
МАЧЕХА

ж.

mamă vitregă, maşteră.

МАЧТ//А

ж.

1. catarg;
2. pilon, stîlp. ~ОВЫЙ 1. de catarg;
2. de pilon.

МАШИНИСТКА

ж.

dactilografă.

МАШИНОПИСЬ

ж.

1. dactilografie;

МАЯК

м.

far.

МГЛА

ж.

1. ceaţă, pîclă, negură;

МГНОВЕН//ИЕ

с.

clipă, moment, clipită; в одно ~ într-o clipă. ~НО într-o clipă; instantaneu. ~НЫЙ instantaneu, momentan; subit.

МЕД

м.

1. miere;

МЕДВЕДИЦА

ж.

ursoaică.

МЕДВЕ//ДЬ

м.

urs; белый ~ urs alb, urs polar. ~ЖИЙ de urs; ~жья шкура piele de urs; ◊ оказать ~жью услугу кому-л. a face cuiva
un rău serviciu. ~ОНОК м. pui de urs, ursuleţ.
încet, domol, lent.

несов.

a nu se grăbi, a tărăgăna; a zăbovi, a întîrzia.

2. text dactilografiat.

2. (сумрак ) întuneric.

2. (напиток ) mied, hidromel.

МЕДЛЕННЫЙ
МЕДЛИТЕЛЬН//ЫЙ
МЕДЛИТЬ

încet; tărăgănat; ~ человек om încet; ~ая речь vorbire tărăgănată.

МЕДН//ЫЙ

de cupru, de aramă; ~ая руда minereu de cupru.

МЕДОВЫЙ
м.

de miere; перен. mieros; ~ голос glas mieros; ◊ ~ месяц lună de miere.
examen medical.

МЕДПУНКТ

м.

punct medical.

МЕДЬ

ж.

1. cupru, aramă; желтая ~ alamă; красная ~ cupru roşu;

МЕДОСМОТР

2. собир. разг. (медные деньги ) aramă; bani mărunţi, mărunţiş.
МЕЖА

ж.

hat, hotar, răzor.

МЕЖДУ

între, dintre, printre; ~ нами între noi; ~ прочим printre altele; ~ тем între timp.

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНН//ЫЙ

interdepartamental; ~ая комиссия comisie interdepartamentală.

МЕЖДУГОРОДНЫЙ

interurban; ~ телефон telefon interurban.

МЕЖДУНАРОДН//ЫЙ

internaţional; ~ое право drept internaţional.

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ

intercontinental.

МЕЖПЛАНЕТНЫЙ
МЕЛ

interplanetar; ~ полет zbor interplanetar.
м.

cretă; писать ~ом a scrie cu cretă.
1. a scădea, a descreşte (despre ape );

МЕЛЕТЬ, обмелеть

2. a se înnămoli, a se întina, a se mîli.
1. mărunt; ~ дождь ploaie măruntă;

МЕЛК//ИЙ

2. mic; minor; ~ служащий mic funcţionar;
3. (ничтожный ) meschin; ~ человек om meschin; ~ая душа suflet meschin;
4. în faţă, puţin adînc; ~ ая река rîu puţin adînc.
МЕЛКО

1. (некрупно ) mărunt, în bucăţi mici; fin;

МЕЛКОВОДНЫЙ

puţin adînc, de mică adîncime.

2. (неглубоко ) la (o) adîncime mică; în faţă, puţin adînc; здесь ~ aici nu-i adînc.
МЕЛКОВОДЬЕ

с.

adîncime mică; ape mici, nivel scăzut al unei ape.

МЕЛКОЛЕСЬЕ

с.

pădurice, lăstăriş; subarboret.

МЕЛОЧН//ОСТЬ

ж.

meschinărie, micime. ~ЫЙ meschin; ~ые интересы interese meschine.

МЕЛОЧЬ

ж.

1. obiecte (lucruri) mărunte; mărunţişuri; (рыба ) plevuşcă;

МЕЛОВ//ОЙ

de cretă; cretos; ~ые горы munţi de cretă; ~ая бумага hîrtie cretată.

2. собир. (мелкие деньги ) bani mărunţi, mărunţiş;
3. (пустяк ) fleac, nimic; bagatelă.
МЕЛ//Ь

ж.

МЕЛЬКАНИЕ

с.

loc de mică adîncime (или în faţă); banc; сесть на ~ a se împotmoli, a se înnămoli; перен. a eşua; снять с ~и a
despotmoli.
1.
sclipire, licărire;
2. (быстрое следование друг за другом ) perindare; fugă.
1. (показываться ) a apărea din cînd în cînd.

МЕЛЬКАТЬ, мелькнуть

2. (быстро следовать друг за другом ) a trece cu viteză; a se perinda;
3. (мерцать ) a licări, a sclipi.
МЕЛЬКОМ
МЕЛЬНИ//К

în treacăt, fugitiv; взглянуть ~ a privi în treacăt.
м.

МЕЛЬЧАТЬ, измельчать

morar. ~ЦА ж. moară; (ручная ) rîşniţă; ◊ лить воду на чью-л. ~цу a da (a turna) apă la moara cuiva.
1. a se micşora, a deveni mai mic;
2. (о реке и т.п. ) a scădea, a descreşte;
3. перен. a se chirci; a degenera.

МЕЛЬЧИТЬ

несов.

МЕМОРИАЛЬН//ЫЙ

(вн.; дробить ) a fărîmiţa, a mărunţi, a pisa.
comemorativ; ~ая доска placă comemorativă.

МЕМУАРН//ЫЙ

memorialistic; ~ая литература memorialistică.

МЕМУАРЫ

мн.

memorii, amintiri.

МЕНА

ж.

schimb.

ж.

mai puţin; ◊ тем не ~ totuşi, cu toate acestea.
mensură.

МЕНЕЕ
МЕНЗУРКА

МЕНОВ//ОЙ

de schimb; ~ая стоимость valoare de schimb.

МЕНЬШЕ

1. прил . mai mic; ◊ по ~й мере cel puţin;
2. нареч . mai puţin.

МЕНЬШИНСТВО

с.

minoritate.

МЕНЯТЬ(СЯ)

несов.

(вн. ) a (se) schimba; погода меняется vremea se schimbă.

МЕР//А

ж.

măsură; ~ длины măsură de lungime; знать ~у a şti măsura; принять все ~ы a lua toate măsurile; ◊ в ~у 1) cu măsură;
2) (сообразуясь с чем-л. ) în măsura...
(дт. ) разг. a i se părea, a i se năzări; ему мерещится, что... lui i se pare că...

м. разг.

nemernic, ticălos.

МЕРЕЩИТЬСЯ, померещиться
МЕРЗАВЕЦ

1. (вызывающий отвращение ) păcătos, urît, mizerabil; ~ая погода vreme urîtă;

МЕРЗКИЙ

2. ticălos, nemernic, infam.
МЕРЗЛОТА

ж. :

МЕРЗ//ЛЫЙ

merzlotă; вечная ~ îngheţ veşnic.
îngheţat. ~НУТЬ несов. a îngheţa.

МЕРЗОСТЬ

ж.

МЕРИЛО

с.

1. mîrşăvie, ticăloşie;
2. scîrbă, repulsie.
1. (unitate de) măsură;
2. перен. criteriu.
(вн.) 1. a măsura;

МЕРИТЬ, смерить
МЕРК//А

ж.

2. тк. несов. (примерять ) a proba, a face probă. ~СЯ, помериться: ~ся силами с кем-л. a-şi încerca puterile cu
cineva.
1.
măsură; снять ~у a lua măsură
2. măsurătoare; tipar;
3. перен. criteriu.

МЕРКНУТЬ, померкнуть

a se întuneca, a se stinge; a apune.

МЕРНЫЙ

măsurat, ritmic, cadenţat; ~ шаг pas cadenţat.

МЕРОПРИЯТИ//Е

с.

măsură, acţiune; благотворительные ~я acţiuni de binefacere; ~я по благоустройству города măsuri pentru
amenajarea oraşului.
1. сов. омертветь (неметь ) a înţepeni, a amorţi; руки ~еют от холода mîinile înţepenesc de frig;

МЕРТВЕЦ

м.

mort, decedat, defunct, răposat.

МЕРТВ//ЫЙ

прил.

1. mort, neînsufleţit; ~ город oraş mort; ~ язык limbă moartă; ~ая тишина linişte mormîntală;

МЕРЦ//АНИЕ

с.

2. в знач. сущ. м. mort; ◊ спать ~ым сном a dormi mort (buştean, dus); ни жив ни мертв mai mult mort decît viu.
licărire, sclipire. ~АТЬ несов. a licări, a sclipi.

МЕРТВ//ЕТЬ, омертветь, помертветь

2. сов . помертветь a încremeni; помертветь от ужаса a încremeni de groază.

МЕСИТЬ, смесить

(вн.) (тесто ) a frămînta.

МЕСТЕЧКО I

с.

МЕСТЕЧКО II

с.

locuşor; ◊ теплое ~ locuşor de pricopseală.
(селение ) tîrguşor.

МЕСТИ

несов.

(вн. ) 1. a mătura;

МЕСТН//ОСТЬ

ж.

1. loc, teren; гористая ~ loc muntos;

МЕСТ//О

с.

2. безл. : метет (о метели ) spulberă, viscoleşte.
2. (край, район ) localitate, ţinut, regiune. ~ЫЙ local, localnic, băştinaş, din partea locului; ~ый говор grai local.

МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО

с.

loc; сдвинуть с ~а a mişca din loc; живописные ~а locuri pitoreşti; ◊ слабое ~, больное ~ punct vulnerabil; parte
slabă; знать свое ~ a-şi şti locul; быть на своем ~е a fi la locul său; ставить кого-л. на ~ a pune pe cineva la punct; не
к ~у nelalocul să
domiciliu.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

с.

1. reşedinţă, sediu;

2. aflare.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

с.

aşezare, poziţie.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ

с.

1. locul naşterii; baştină;

МЕСТЬ

ж.

răzbunare; кровная ~ răzbunare prin sînge, vendetă.

МЕСЯЦ

м.

lună; в январе ~е în luna ianuarie; молодой ~ lună nouă.

2. геол. zăcămînt.

МЕСЯЧНЫЙ
МЕТАНИЕ

lunar; de o lună; ~ отпуск concediu de o lună; ~ заработок cîştig lunar.
с.

1. aruncare, lansare; ~ диска спорт . aruncarea discului;
2. agitaţie, zvîrcolire, zbucium, frămîntare;
3.: ~ икры boişte, depunerea icrelor.

МЕТАТЕЛЬНЫЙ

de aruncare; de lansare.

МЕТАТЬ I, метнуть

1. (вн. ) a arunca, a lansa;

МЕТАТЬ II, сметать

2. тк. несов .: ~ икру a depune icre; ◊ рвать и ~ a fi foc şi pară; a tuna şi a fulgera.
(вн.; шить ) a însăila; ~ петли a festona butoniere.

МЕТАТЬСЯ

несов.

a se agita, a se zvîrcoli, a nu-şi găsi astîmpăr, a nu-şi găsi locul.

МЕТЕЛКА

ж.

mătură.

МЕТЕЛЬ

ж.

viscol, viforniţă.

МЕТИТЬ I.

несов.

(вн.; ставить знак, метку ) a marca; a pune un semn, a însemna; (скот ) a dăngălui, a înfiera.

МЕТИ//ТЬ II

несов.

(в вн.; целиться ) a ochi, a ţinti;
2. (на вн. ) разг. (намекать ) a face aluzie; a bate;
3. разг. a năzui, a tinde, a aspira; он метит высоко tinde să ajungă departe.

МЕТКА

ж.

1. (действие ) marcare, însemnare; (скота ) dăngăluire;
2. (знак ) semn, marcă.
1. (о пуле, ударе и. т.п. ) precis, fără greş; (стрелок ) dibaci, ager;

МЕТК//ИЙ

2. перен. nimerit, fără greş, potrivit, reuşit; ~ое замечание observaţie nimerită. ~ОСТЬ ж. 1. precizie, exactitate;
2. dibăcie, agerime, îndemînare.
МЕТЛА

ж.

mătură.

МЕТРИКА

ж.

(документ ) certificat de naştere.

МЕТРИЧЕСК//ИЙ I

metric; ~ая система sistem metric.

МЕТРИЧЕСК//ИЙ II
МЕХ

: ~ая книга registru de stare civilă; ~ое свидетельство certificat de naştere.
м.

1. (шкура ) blană; на ~у, подбитый ~ом îmblănit;
2. (для вина и т.п. ) burduf; кузнечный ~ foale.

МЕХОВОЙ

de blană; de blănuri; ~ воротник guler de blană.

МЕЧ

м.

МЕЧТА

ж.

sabie, spadă, paloş.
vis; ~ всей жизни visul întregii vieţi. ~НИЕ с. 1. (действие ) visare; reverie;
2. (мечта ) vis. ~ТЕЛЬ м. visător. ~ТЕЛЬНОСТЬ ж. (stare de) reverie.

МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ

visător.

МЕЧТАТЬ

несов.

a visa; a aspira.

МЕШАНИНА

ж. разг.

amestecătură; harababură.

МЕША//ТЬ I, помешать
МЕШАТЬ II, помешать

(дт. ) (препятствовать ) a împiedica, a stînjeni, a stingheri; (беспокоить ) a deranja; (стеснять ) a jena; ◊ не ~ло
бы... n-ar fi rău, n-ar strica.
(вн.) 1. (размешивать ) a (a)mesteca; ~ ложкой a mesteca cu lingura;
2. несов . (соединять в одно ) a amesteca, a pune la un loc.

МЕШАТЬСЯ I

несов.

(вмешиваться ) a se amesteca, a se băga, a se vîrî; ~ в чужие дела a se amesteca în treburile altora.

МЕШАТЬСЯ II

несов.

(путаться ) a se amesteca, a se încurca.

МЕШКОВИНА

ж.

pînză de sac; arar.

МЕШОК

м.

sac; вещевой ~ sac de voiaj, sac de drum; воен. sac de merinde.

МЕЩ//АНИН

м.

mic-burghez. ~АНСКИЙ de mic-burghez. ~АНСТВО с. 1. (сословие ) mica burghezie;

МИГ

м.

2. (обывательщина ) mentalitate mic-burgheză, spirit mic-burghez.
clipă; в один ~ într-o clipă.
1. a clipi;

МИГАТЬ, мигнуть

2. (кому-л. ) a face cu ochiul;
3. (мерцать ) a licări, a sclipi.
МИГОМ

разг.

într-o clipă, îndată, imediat.

МИЛЕНЬКИЙ

прил. разг.

drăguţ, drăgălaş, frumuşel; ~ ребенок copil drăguţ.

МИЛО

нареч.

drăguţ, amabil; очень ~ с вашей стороны e foarte drăguţ din partea d-voastră.

МИЛОВАТЬ, помиловать

(вн.) уст. a ierta, a graţia.

МИЛОВИДНЫЙ

plăcut la vedere, drăgălaş, drăguţ, agreabil.

МИЛОСЕРД//ИЕ

с.

caritate; milă, îndurare, mizericordie. ~НЫЙ caritabil, milos, îndurător, mizericordios.

МИЛОСТЫН//Я

ж.

pomană; просить ~ю a cere de pomană, a cerşi.

МИЛОСТ//Ь

ж.

1. (великодушное отношение ) îndurare, milă, generozitate;
2. (благодеяние ) bunătate, bine;
3. (пожертвование ) milostenie, pomană, milă;

МИЛЫЙ

прил.

4. разг. (полное доверие, расположение ) bunăvoinţă; favoare, graţie; ◊ ~и просим! разг. poftiţi!; poftim!; скажите
на ~! ia te uită!, ca să vezi!
1. drăguţ, plăcut, amabil, gentil;
2. drag, iubit.
1. нареч. (pe) alături;

МИМО

2. предлог (рд. ) pe lîngă, alături de.
МИМОЕЗДОМ

разг.

în trecere.

МИМОЛЕТНЫЙ

efemer, trecător.

МИМОХОДОМ

1. în trecere, în treacăt, în drum spre;
2. (между прочим ) printre altele.

МИН//ОВАТЬ

сов.

1. (вн.; проехать, пройти мимо ) a trece pe lîngă, a trece de;
2. с отрицанием (рд; не избежать ) a nu scăpa de; ему это не ~ nu va scăpa de aceasta;
3. (окончиться ) a expira, a trece; a se duce; a dispărea; опасность ~овала primejdia a trecut.

МИНУВШ//ЕЕ

с. ,

~ИЙ trecut; ~ий месяц luna trecută.

МИН//УТЬ

сов.

(пройти ) a trece; пять лет ~уло au trecut cinci ani.

МИР I

м.

lume, univers; окружающий ~ lumea înconjurătoare.

МИР II

м.

pace; укрепление ~а consolidarea păcii.

МИРИТЬ(СЯ), помирить(ся)

(вн.) a (se) împăca.

МИРНЫЙ

1. de pace, paşnic; ~ труд muncă paşnică;
2. liniştit; ~ сон somn liniştit.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ
МИРОВ//ОЙ I

с.

concepţie (despre lume).
1. al lumii, al universului; universal; ~ое пространство spaţiu cosmic, univers;
2. mondial; ~ рекорд record mondial.

МИРОВОЙ II
МИРОЗДАНИЕ

(примирительный ) de împăcare; de pace; pacific; ~ судья judecător de pace.
с.

(вселенная ) lume, univers; facerea lumii.

МИРОЛЮБИЕ

с.

dragoste (dorinţă) de pace, năzuinţă spre pace.

МИРОТВОРЕЦ

м.

împăciuitor, pacificator.

МИРОЛЮБИВ//ЫЙ

iubitor de pace, paşnic; ~ые народы popoare iubitoare de pace.

МИСКА

ж.

strachină.

МИШЕНЬ

ж.

ţintă.

МИШ//УРА

ж.

1. beteala;
2. перен. strălucire amăgitoare (или aparentă);
3. paiete, fluturaşi (de fir); ~УРНЫЙ 1. de paiete; cu fluturaşi;
2. amăgitor, înşelător.

МЛАДЕН//ЕЦ

м.

prunc; copil., ~ЧЕСКИЙ de prunc, pruncesc. ~ЧЕСТВО с. pruncie, copilărie.
1. (по возрасту ) (cel) mai mic, (cel) mai tînăr;

МЛАДШИЙ

2. (по службе ) inferior; subaltern.
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

мн.

(ед. млекопитающее с. ) зоол. mamifere (mamifer).

МЛЕТЬ

несов.

a se topi (de bucurie).

МНЕНИЕ

с.

părere, opinie; общественное ~ opinie publică.
1. imaginar, închipuit;

МНИМЫЙ

2. (притворный ) prefăcut; fictiv.
МНИТЕЛЬН//ОСТЬ

ж.

anxietate; (подозрительность ) suspiciune, bănuială. ~ЫЙ 1. anxios; (подозрительный ) suspicios; bănuitor.

МНОГИЕ

прил. мн.

mulţi; multe.

МНОГО

нареч.

mult; ◊ ни ~, ни мало nici mai mult, nici mai pu ţin.
multisecular.

с.

mult, multe; он ~ не знает еще (el) nu ştie încă multe.

МНОГОВЕКОВОЙ
МНОГОДЕТНЫЙ
МНОГОЕ

cu mulţi copii.

МНОГОЗНАЧИТЕЛЬН//О, ~ЫЙ

plin de înţeles, semnificativ.

МНОГОЗНАЧНЫЙ

1. мат. cu mai multe cifre;
2. лингв. polisemantic.

МНОГОКРАТНО

de mai multe ori; în repetate rînduri.

МНОГОЛЕТНИЙ

1. de mulţi ani;
2. longeviv;
3. бот. peren.

МНОГОЛЮДНЫЙ

populat; (о улице ) animat; (о собрании ) cu asistenţă numeroasă; numeros; ~ митинг miting numeros.

МНОГОНАЦИОНАЛЬН//ЫЙ

multinaţional; ~ое государство stat multinaţional.

МНОГООБЕЩАЮЩИЙ
МНОГООБРАЗ//ИЕ

promiţător.
с.

diversitate, varietate. ~НЫЙ divers, variat.

с.

vorbărie, prolixitate. ~НЫЙ vorbăreţ, guraliv; prolix.

МНОГООТРАСЛЕВО//Й
МНОГОСЛОВ//ИЕ

ramificat, cu (mai) multe ramuri; ~е хозяйство gospodărie ramificată.

МНОГОСТОРОННИЙ

multilateral.

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ

mult pătimit.

МНОГОТИРАЖНЫЙ

de mare tiraj.

МНОГОУВАЖАЕМЫЙ

mult stimat.

МНОГОЦВЕТНЫЙ

multicolor.

МНОГОЧИСЛЕНН//ОСТЪ

ж.

МНОГОЯЗЫЧНЫЙ

multilingv, polilingv; poliglot, în (mai) multe limbi; cu (mai) multe limbi.

МНОЖЕСТВЕННЫЙ
МНОЖИ//МОЕ

multiplu, numeros; (разнообразный ) variat, divers, felurit.
с. мат.

МНОЖИТЬ(СЯ), помножить, умножить
МОГИЛ//А

număr mare; mulţime; numerozitate. ~ЫЙ numeros.

deînmulţit. ~ТЕЛЬ м. мат. înmulţitor.
(вн.) a (se) înmulţi.

МОГИЛЬ//НЫЙ

mormînt; groapă; ◊ рыть ~у кому-л. a săpa groapa cuiva; найти себе ~ a-şi găsi mormîntul.
de mormînt; funerar; ~ ная плита piatră de mormînt. ~ЩИК м. gropar; reg . cioclu.

МОГУЧИЙ

puternic, tare; viguros.

ж.

МОГУЩЕСТ//ВЕННЫЙ
МОЖНО
МОЗГ

puternic. ~ВО с. putere, tărie, puternicie.
в знач. сказ. se poate; все, что ~ tot ce se poate; здесь ~ курить? se poate fuma aici? ◊ как ~ больше cît mai mult; как ~ скорее cît
безл.
mai repede.
1. creier;
м.
2. (костный ) măduvă; спинной ~ măduva spinării;
3. мн. (кушанье ) creieri; телячьи ~и creieri de viţel; ◊ до ~а костей pînă în măduva oaselor.
cu bătături, plin de bătături; bătătorit.

МОЗОЛИСТЫЙ
МОЗОЛИТЬ, намозолить

: ~ глаза кому-л. разг. a se băga în ochii cuiva; a plictisi cu prezenţa sa; reg. a sta în gîrba cuiva.

МОЗОЛЬ

ж.

МОЙ

притяж.
мест.

МОКНУТЬ

несов.

bătătură; ◊ наступить кому-л. на (любимую) ~ a călca pe cineva pe bătătură.
1. (al) meu; это ~ сын acesta e fiul meu; по моему мнению după mine, după părerea mea;
2. в знач. сущ. мн. (родные ) ai mei.
a se muia, a se uda.

МОКРОТА

ж.

flegmă; spută; expectoraţie.

МОКРОТА

ж.

umezeală, umiditate.

МОЛ I

м.

dig, mol.

МОЛ II

cică, chipurile; он, ~, не виноват el, cică (или chipurile), nu-i vinovat.

МОЛВА

частица
разг.
ж.

zvon, vorbe; дурная ~ faimă rea.

МОЛИТЬ

несов.

(вн. ) a ruga, a implora. ~СЯ, помолиться 1. a se ruga;

МОКРЫЙ

ud, umed.

2. тк. несов. (на вн.; боготворить ) a adora; a diviniza, a idolatriza.
МОЛНИЕНОСН//О, ~ый
МОЛНИЯ

fulgerător.
ж.

МОЛОДЁЖНЫЙ
МОЛОДЁЖЬ

pentru tineret; (состоящий из молодежи ) de tineret, de tineri.
ж. собир.

МОЛОДЕТЬ, помолодеть
МОЛОДЕЦ

fulger; trăsnet.
tineret, tinerime.
a întineri.

м.

1. voinic; tînăr voinic şi chipeş;
2. om de ispravă;
3. в знач. сказ. : ~ ! bravo!.

МОЛОДЕЧЕСТВО

с.

voinicie, vitejie; bravură.

МОЛОДИТЬ

несов.

(вн. ) a întineri.

МОЛОДНЯК

м.

1. (лес ) pădure tînără, lăstăriş, crîng;

МОЛОДОЖЁНЫ

мн.

tineri (căsătoriţi); însurăţei.

МОЛОД//ОЙ

прил.

1. tînăr; ~ое поколение generaţie tînără;

2. собир. (молодые животные ) vite tinere, tineret.

2. (о неодушевленных предметах ) nou, produs de cur`nd; (свежий ) proaspăt; ~ое вино tulburel; ~ картофель cartofi
noi;

3. в знач. сущ. м. însurăţel; ~ые мн. însurăţei, tineri (căsătoriţi).
МОЛОДОСТ//Ь

ж.

tinereţe; ◊ не первой ~и între două vîrste; по ~и лет tînăr fiind.
voinicesc; chipeş; arătos.

МОЛОДЧИК

м. разг.

lepădătură, secătură, cirac.

МОЛОДЧИНА

м. разг.

1. voinic, viteaz;

МОЛОДЦЕВАТЫЙ

2. м. , ж. om de ispravă.
МОЛОЖАВ//О

: ~ выглядеть a părea tînăr. ~ЫЙ (care pare) tînăr, juvenil; ~ый вид înfăţişare de om tînăr.

МОЛОКО

с.

lapte.

МОЛОКОСОС

м. разг. ирон. mucos, imberb.

МОЛОТ

м.

ciocan; mai; кузнечный ~ ciocan de forjă.

МОЛОТИ//ЛКА

ж.

treierătoare, batoză. ~ЛЬЩИК м. treierător.

МОЛОТИТЬ, смолотить
МОЛОТ//ОК

(вн.) a treiera.
м.

ciocan; продать с ~ка a vinde la mezat, a vinde la licitaţie.

МОЛОТЬБА

ж.

(вн.) a măcina, a rîşni, a toca; ◊ ~ вздор a îndruga, a înşira verzi şi uscate.
(время, пора ) treierat, treieriş.

МОЛОЧН//АЯ

ж.

lăptărie; magazin de produse lactate. ~ИК м. 1. (посуда ) vas, bidon, garniţă pentru lapte;

МОЛОТЬ, смолоть

2. (продавец ) lăptar. ~ИЦА ж. lăptăreasă.
МОЛОЧН//ЫЙ

de, cu lapte; lactat; ~ые продукты (produse) lactate; lăptărie; ◊ ~ые зубы dinţi de lapte.
1. în tăcere;

МОЛЧА

2. pe tăcute, (în mod) tacit.
1. tăcut; перен. taciturn;

МОЛЧАЛИВЫЙ

2. tacit.
МОЛЧАНИЕ

с.

МОЛЧАТЬ

МОЛЬ

несов. в разн. a tăcea.
знач.
м. в знач. об этом ~! despre asta nici o vorbă!
сказ. разг. :
ж.
molie.

МОЛЬБА

ж.

rugă, implorare; rugăminte (fierbinte).

МОНАСТЫРЬ

м.

МОНАХ

м.

mănăstire; ◊ в чужой ~ со своим уставом не ходят nu face pe stăpînul în casa altuia.
călugăr.

МОЛЧОК

tăcere; хранить ~ a păstra tăcere.

МОНЕ//ТА

ж.

monedă; мелкая ~ bani mărunţi. ~ТНЫЙ monetar.

МОНТАЖНИК

м.

montor, montator; instalator.

МОНТЁР

м.

1. (монтажник ) montor, montator;
2. (электромонтёр ) electrician.
1. a clipi;

МОРГАТЬ, моргнуть

2. (дт.; подавать знак ) a face cu ochiul.
МОРДА

ж.

1. bot, rît;
2. mutră.

МОРЕ

с.

mare; в открытом ~ în largul mării.

МОРЕПЛАВ//АНИЕ

с.

navigaţie maritimă. ~АТЕЛЬ м. navigator.

МОРЕХОД//НОСТЬ

ж.

capacitatea de navigaţie maritimă, navigabilitate. ~СТВО с. navigaţie maritimă.

МОРЖ

м. зоол.

morsă.

МОРИТЬ

несов.

(вн. ) 1. a distruge, a stîrpi, a extermina;

МОРОЖЕН//ОЕ

с.

îngheţată. ~ЫЙ congelat, îngheţat; ~ое мясо carne congelată.

МОРОЗ

м.

2. a chinui.
ger; frig. ~ИТЬ несов. 1. безл. a gerui, a fi ger;
2. (об овощах и т.п. ) a congela; a ţine la rece;
3. (уничтожать холодом ) a distruge prin frig.
МОРОЗОСТОЙК//ИЙ
МОРОСИТЬ

rezistent la ger; ~ие культуры culturi rezistente la ger.
несов.

a bura, a burniţa.
1. de mare, marin; ~ ая вода apă de mare; ~ая растительность vegetaţie marină;

МОРСК//ОЙ
МОРФИЙ

м.

2. (связанный с военным флотом ) naval, maritim; ~ флот flotă maritimă; ◊ ~ая болезнь rău de mare.
morfină.

МОРЩИН//А

ж.

încreţitură, zbîrcitură, cută, rid. ~ИСТЫЙ zbîrcit, încreţit; ridat.
(вн.) 1. a încreţi; ~ лоб a-şi încreţi fruntea;

МОРЩИТЬ, наморщить, сморщить

2. сов. сморщить a schimonosi, a strîmba. ~СЯ, наморщиться, сморщиться 1. сов. наморщиться a se încreţi, a se
zbîrci;
2.
сов. сморщиться (делать гримасы ) a se strîmba, a se schimonosi;
3. сов. морщиться (об одежде ) a face cute, a se şifona, a se boţi.
МОРЯК

м.

marinar; matroz.

МОСТ

м.

1. pod; разводной ~ pod mobil; висячий ~ pod suspendat;

МОСТИТЬ

несов.

(вн. ) a pava, a pietrui, a pardosi.

МОСТКИ

мн.

1. rampe, schele;

МОСТОВАЯ

ж.

pavaj, caldarîm; булыжная ~ caldarîm de piatră.

МОТАТЬ

несов.

1. (вн.; нитки и т.п. ) a depăna, a înfăşura;
2. (тв. ) разг. (качать, махать ) a clătina, a mişca, a da din...; ~ головой a da din cap; ◊ ~ (себе) на ус что-л. a băga
de seamă; a lua aminte.
cursă de motociclete.

2. тех. punte; задний ~ puntea din spate.

2. podeţ, punte; pasarelă.

МОТОГОНКИ

мн.

МОТОК

м.

ghem.

МОТОРОЛЛЕР

м.

scuter.

МОТЫГА

ж.

1. sapă, săpăligă;

МОТЫЛЁК

м.

fluture.

МОХ

м.

muşchi; ~ом обрасти a se acoperi cu muşchi.

2. prăşitoare.

МОХНАТ//ЫЙ

1. (обросший шерстью ) lăţos, lînos, miţos;
2. (о простыне и т.п. ) pluşat; eponj; ~ое полотенце ştergar pluşat (eponj).

МОЧА

ж.

urină.

МОЧАЛКА

ж.

spălător, burete.

МОЧЕГОННЫЙ

мед.

diuretic.

МОЧИТЬ

несов.

(вн. ) 1. a uda, a muia;

МОЧЕВОЙ

urinar; ~ пузырь băşica udului, vezică urinară.

2. (вымачивать ) a muia, a topi; ~ лён a topi inul. ~СЯ несов. (испускать мочу ) a urina, a se uda.
МОЧЬ I, смочь
МОЧЬ II

ж. разг.

a putea; я сделаю все, что смогу voi face tot ce pot; ◊ может быть, быть может e posibil, poate.
putere, forţă, tărie, во всю ~ din toate puterile.

МОШЕНН//ИК

м.

МОШКА

ж.

potlogar, coţcar, pungaş, şarlatan. ~ИЧАТЬ, смошенничать a potlogări, a escroca, a face coţcării. ~ИЧЕСТВО с.
potlogărie, coţcărie, pungăşie, şarlatanie.
gîză, musculiţă.
1. pavat, pietruit;

МОЩЁНЫЙ

2. pardosit.
МОЩИ

мн.

МОЩН//ОСТЬ

ж.

moaşte; ◊ живые ~ numai pielea şi oasele.
1. putere, forţă; vigoare;
2. физ. , тех. putere, capacitate; производственная ~ capacitate de producţie; ~ двигателя puterea motorului;
3. (толщина жилы ) grosime. ~ЫЙ 1. tare, puternic, viguros;
2. тех. de mare putere, puternic;
3. (о жиле и т.п. ) gros, masiv; ~ый пласт антрацита strat gros de antracit.

МОЩЬ

ж.

forţă, putere; tărie; vigoare.

МРАК

м.

МРАКОБЕС

м.

întuneric, obscuritate; ◊ покрытый ~ом неизвестности învăluit în mister.
obscurantist. ~ИЕ с. obscurantism.

МРАЧНЕТЬ, помрачнеть

a se posomorî, a se întrista.

МРАЧНЫЙ

1. sumbru, obscur, întunecat;
2. posomorît, trist; иметь ~ вид a avea o înfăţişare tristă.

МСТИТЕЛЬ

м.

МСТИТЬ, отомстить

răzbunător. ~НОСТЬ ж. spirit de răzbunare. ~НЫЙ răzbunător.
(дт. ) a (se) răzbuna; ~ врагу a se răzbuna pe duşman.
1. нареч. greu de înţeles, complicat;

МУДРЕНО

2. в знач. сказ. безл. ; не ~, что... nu e de mirare că...
МУДРЁН//ЫЙ

разг.

1. (замысловатый ) greu, complicat; ◊ в этом ничего ~ёного нет (nu-i) nimic mai simplu;

МУДРЕЦ

м.

2. neînţeles, ciudat, straniu; ◊ утро вечера ~енее посл. gîndul bun vine peste noapte.
înţelept.

МУДРИТЬ

несов. разг.

1. a complica lucrurile;
2. a şmecheri;
3. a-şi bate joc.

МУДРОСТЬ

ж.

înţelepciune; ◊ зуб ~и măsea de minte.

МУДРСТВ//ОВАТЬ

несов. разг.

a filozofa; a o face pe deşteptul; ◊ не ~уя лукаво fără a face multă teorie.

МУДР//ЫЙ

înţelept; ~ое решение hotărîre înţeleaptă.

МУЖ

м.

1. мн . мужья soţ, bărbat;

МУЖАТЬ

несов.

a se maturiza.

МУЖАТЬСЯ

несов.

2. мн . мужи om; bărbat; мужи науки oameni de ştiinţă; государственный ~ om/bărbat de stat.

МУЖЕСТВЕННЫЙ

a se îmbărbăta, a prinde (la) curaj.
bărbătesc, curajos.

МУЖЕСТВО

с.

bărbăţie, vitejie, curaj.

МУЖИК

м.

1. уст. (крестьянин ) mojic;
2. разг. (мужчина ) bărbat, om.

МУЖСКОЙ
МУЖЧИНА

bărbătesc, de bărbat; (мужского пола ) masculin.
м.

bărbat.

МУК//А

ж.

МУКА

ж.

chin, caznă, suferinţă; ◊ ~и Тантала supliciul lui Tantal; родовые ~и durerile facerii; хождение по ~ам calvar.
făină; кукурузная ~ făină de porumb, mălai.

МУКОМОЛЬН//ЫЙ

de morărit, de măcinat; ~я промышленность industria morăritului.

МУЛЬТИПЛИКАЦИОНН//ЫЙ
МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ

: ~ фильм film de desene animate.
ж.

1. (кино ) desene animate;
2. (действие ) filmare de desene animate.

МУНДШТУК

м.

1. ţigaret;
2. (для сигар ) portţigaret;
3. muştuc;
4. (для лошадей ) zăbală;

МУРАВЕЙ

м.

furnică. ~НИК м. furnicar, muşuroi.

МУРАШК//А

ж. :

de furnici; ◊ ~ая кислота acid formic.
у меня ~и по спине бегают mă furnică în spate; mă trec fiorii.

МУРЛЫК//АНЬЕ

с.

torsul pisicii. ~АТЬ несов. a toarce (despre pisici ).

МУСОР

м.

gunoi; murdărie; moloz. ~НЫЙ de gunoi; ~ный ящик ladă de gunoi.

МУСОРОПРОВОД

м.

conductă de gunoi;

МУССИРОВАТЬ

несов.

(вн. ) 1. a exagera; a înflori;

МУРАВЬИН//ЫЙ

2. (о напитках ) a spumega;
3. (взбивать пену ) a bate pînă se face spumă.
МУТ//ИТЬ(СЯ), замутить(ся)

a (se) a tulbura; меня ~ит îmi vine greaţă, mi se face greaţă; ◊ у меня в глазах ~ится mi se face negru înaintea ochilor.
(о жидкости ) a se tulbura, a se face tulbure.

МУТНЕТЬ, помутнеть
МУТНЫЙ
МУХ//А

tulbure.
ж.

muscă; ◊ делать из ~и слона a face din ţînţar armăsar.
suferinţă, chin, caznă; calvar, supliciu.

МУЧЕНИЕ

с.

МУЧИТЕЛЬ

м.

tiran, călău. ~НЫЙ chinuitor; dureros; sfîşietor.

МУЧ//ИТЬ(СЯ)

несов.

(вн. ) a (se) chinui.

несов.

(вн. ) a mîna, a goni, a zbura.

МУЧНИСТЫЙ
МЧАТЬ(СЯ)

făinos.
1. de, pentru făină;

МУЧН//ОЙ

2. făinos; din, cu făină; ~ые изделия produse/paste făinoase;
3. в знач. сущ. с. făinoase.
МЩЕНИЕ

с.

răzbunare.

МЫ

личн. мест.

noi.

МЫЛ//О

с.

1. săpun; хозяйственное ~ săpun de rufe;

МЫЛЬН//ИЦА

ж.

săpunieră. ~ЫЙ de săpun; ~ая пена spumă de săpun; ~ые пузыри baloane de săpun.

МЫС

м. геогр .

cap; promontoriu.

МЫЛИТЬ, намылить

(вн.) a săpuni. ~СЯ несов. a face clăbuci, a face spumă.
2. тк. ед. (пена пота ) spumă; лошадь вся в ~е calul e numai spumă.

МЫСЛЕНН//О

în gînd; în minte. ~ЫЙ imaginar, închipuit.

МЫСЛИМ//ЫЙ

posibil, cu putinţă, imaginabil; ~ ое ли это дело? ~о ли это? e cu putinţă una ca asta?, e posibil aşa ceva?

МЫСЛИТЕЛЬ

м.

gînditor, cugetător.

МЫСЛИТ//Ь

несов.

1. a gîndi, a cugeta;

МЫСЛ//Ь

ж.

2. a concepe, a-şi închipui; как вы ~е себе это? cum concepeţi acest lucru?
1. gîndire, cugetare;
2. (идея ) gînd, idee; задняя ~ gînd ascuns; предвзятая ~ idee preconcepută;

3. preocupare, gînd, grijă; быть поглощенным ~ями о... a fi cu gîndul numai la... ~ЯЩИЙ gînditor, cugetător.
МЫТАРСТВО

с.

chin, necaz.

МЫТЬЕ

с.

(вн.) a (se) spăla; ~ щёткой a spăla cu peria; ◊ рука руку моет o mînă spală pe alta.
spălat, spălare.

МЫЧ//АНИЕ

с.

muget, răget. ~АТЪ несов. a rage, a mugi.

МЫШЕЛОВКА

ж.

cursă, capcană de şoareci.

МЫТЬ(СЯ), вымыть(ся), помыть(ся),

МЫШЕЧНЫЙ

muscular.

МЫШИНЫЙ

1. de şoareci, şoricesc;
2. (серый ) cenuşiu.

МЫШК//А

ж. :

под ~ой (de) subsuoară; la subsuoară.

МЫШЛЕНИЕ

с.

gîndire, cugetare.

МЫШЦ//А

ж.

muşchi; брюшные ~ы muşchi abdominali.

МЫШЬ

ж.

şoarece.

МЫШЬЯК

м.

arsenic; şoricioaică.
1. moale;

МЯГК//ИЙ

2. (приятный ) plăcut, dulce; ~ голос voce dulce, voce plăcută;
3. (кроткий, уступчивый ) blînd, blajin; delicat; ~ характер fire blîndă;
4. (о погоде ) blînd, dulce, moale; ~ климат climă moale (blîndă, dulce);
5. (о движениях ) lin, uşor, domol; ~ая поступь mers/pas lin/uşor.
МЯГКО

:, ~ выражаясь, говоря delicat vorbind.

МЯГКОСЕРДЕЧ//ИЕ

с.

bunătate, blîndeţe, inimă bună. ~НЫЙ bun la inimă, milos, blînd.

МЯГКОСТЬ

ж.

moliciune, перен . blîndeţe.

МЯГКОТЕЛЫЙ

1. molatic, lipsit de vlagă; puhav;
2. influenţabil.

МЯКИНА

ж.

pleavă.

МЯКНУТЬ

несов. разг.

a se muia.

МЯКОТЬ

ж.

1. (мясо без костей ) carne fără oase; macră;
2. (фруктов, ягод ) miez, pulpă.

МЯМЛИТЬ, промямлить

разг.

1. (вяло говорить ) a mormăi, a bolborosi;

МЯМЛЯ

м. и ж.

papă-lapte, mămăligă, lă-mă-mamă.

м.

măcelar.

2. тк. несов. (действовать медлительно ) a tărăgăna.
МЯСИСТЫЙ
МЯСНИК

cărnos.

МЯСНОЙ

de carne; ~ бульон bulion de carne.

МЯСО

с.

carne.

МЯСОРУБКА

ж.

maşină de tocat carne.

МЯТА

ж.

mentă, izmă.

МЯТЕЖ

м.

răzvrătire, rebeliune. ~НИК м., ~НЫЙ 1. rebel, răzvrătit;

МЯТЬ

несов.

(вн. ) a mototoli, a şifona, a boţi; (траву, цветы ) a călca; ~ бумагу a mototoli o hîrtie; ~ платье a şifona rochia;

2. (бурный ) furtunos, zbuciumat, agitat.
2. (давить размягчая ) a strivi, a zdrobi, a terciui; a fărîma; ~СЯ 1. a se şifona, a se boţi, a se mototoli;
2. (проявлять нерешительность ) a şovăi, a ezita.

МЯУК//АНЬЕ

с.

mieunat, miorlăit. ~АТЬ несов. a mieuna, a miorlăi.

МЯЧ

м. ,

МЯЧИК м. minge; balon.

НА 1

предлог

1. pe; на стене pe perete;
2. la, spre; дорога на Кишинев drumul spre Chişinău; идти на работу a merge la lucru;
3. cu; ехать на поезде, пароходе, машине a merge cu trenul, cu vaporul, cu maşina;
4. pentru; собрание назначено на среду adunarea e fixată pentru miercuri;
5. cu, la; драться на шпагах a se bate cu spada; играть на скрипке a c înta la vioară;
6. la, în, cu; делить на... a împărţi în (или la); умножить на... a înmulţi la (или cu)...; готовить на масле a pregăti cu
unt; развести на воде a dizolva în apă;
7. de; на все деньги de toţi banii; на два рубля de două ruble;

НА II

НАБАВКА

8. pentru, de; материал на платье stofă pentru rochie; ◊ на мой взгляд după părerea mea; на случай если în caz de; în
cazul cînd.
частица
в na!, poftim!, iată!, ţine!; ◊ вот тебе и на! na-ţi-o bună!
знач.
сказ.
разг.
ж.
majorare, sporire, mărire; adaos.

НАБАВЛЯТЬ, набавить

(вн. на вн. ) a majora, a spori; adăuga.

НАБАТ

м.

clopot de alarmă, semnal de alarmă; бить в ~ a trage clopotele de alarmă, a da alarma.

НАБЕГ

м.

1. incursiune; atac;
2. năvală; invazie.

НАБЕГАТЬ

1. (на что-л. ) a da peste, a se izbi de ceva;
2. разг. a face creţuri, a face cute, a se încreţi.

НАБЕЛО
НАБЕРЕЖНАЯ

: переписать что-л. ~ a transcrie ceva pe curat.
ж.

НАБИВАТЬ(СЯ), набить(ся)

chei, splai.
1. (вн. тв.: наполнять ) a (se) umple, a (se) ticsi, a (se) îndesa; (чучело ) a împăia;
2. (вн. на вн.; приколачивать ) a bate; ~ обручи на бочку a bate cercuri la un butoi.

НАБИВ//КА

ж.

1. umplere, îndesare; împăiere;
2. (то, чем набито ) umplutură. ~НОЙ imprimat; ~ной ситец stambă, cit imprimat.

НАБИРАТЬ, набрать

1. (рд., вн.; собирать, брать ) a lua, a strînge, a culege; ~ корзину грибов a culege (a strînge) un coş de ciuperci;
2.: ~ скорость a lua viteză;
3. (вн. рд.; принимать, нанимать ) a recruta, a angaja; (вербовать ) a racola; a înrola;
4. полигр. a culege, a zeţui. ~СЯ, забраться 1. (скапливаться ) a se aduna, a se strînge, a se aglomera; набралось
много народу s-a adunat multă lume;
2. (о мусоре и т.п. ) a fi plin de; на одежде набралась пыль hainele sunt pline de praf;
5.(рд. ): набраться сил a prinde (la) puteri.

НАБЛЮДАТЕЛЬ

м.

НАБЛЮД//АТЬ

несов.

observator. ~НОСТЬ ж. spirit de observaţie. ~НЫЙ 1. (о человеке ) cu spirit de observaţie, atent;
2. de, pentru observaţie; ~ный пункт post de observaţie.
1. (за тв.; смотреть ) a privi, a se uita; a observa;
2. a urmări, a cerceta; ~ жизнь животных a urmări viaţa animalelor;

НАБОЖН//ОСТЬ

ж.

НАБОК

pe o parte, înclinat; pe o coastă.

НАБОЛЕВШИЙ
НАБОЛТАТЬ

3. (за тв. ) a supraveghea; ~ за порядком a supraveghea ordinea. ~АТЬСЯ несов. a se observa. ~ЕНИЕ с. observare;
supraveghere; urmărire; вести ~ение a observa; a urmări, a supraveghea.
evlavie, pietate. ~ЫЙ evlavios, cucernic, pios.
: ~ вопрос chestiune urgentă (или presantă).

сов.

1. (вн., рд. ) a îndruga vrute şi nevrute, a trăncăni, a vorbi cîte şi mai cîte;

2. (на вн.; наклеветать ) a cleveti, a ponegri.
НАБОР

м.

1. (куда-л. ) primire, angajare; tocmire;
2. recrutare;
3. (комплект ) asortiment; set, lot, garnitură;
4. полигр. culegere, cules, zeţuire; (текст ) zaţ, formă culeasă; ◊ ~ слов vorbe goale. ~ЩИК м. zeţar, culegător.
(вн.) 1. a arunca (în număr mare); a arunca grămadă;

НАБРАСЫВАТЬ I, забросать

2. (намечать ) a schiţa; a proiecta; (наскоро записывать ) a aşterne/a scrie ceva la repezeală.
НАБРАСЫВАТЬ II, набросить

(вн.; накидывать сверху ) a arunca, a pune (pe) deasupra; ~ на себя a-şi arunca pe umeri.

НАБРАСЫВАТЬСЯ, наброситься

(на вн. ) a se arunca, a se repezi, a se năpusti; a tăbărî.

НАБРОСОК

м.

(рисунок ) schiţă, proiect sumar; (черновик ) ciornă; schiţă.

НАБРЫЗГАТЬ

сов.

(вн., рд. ) a stropi, a împroşca.

НАБУХАТЬ, набухнуть
НАВАЛИВАТЬ, навалить

a se umfla.
разг.

1. (вн., рд. на вн. ) a pune deasupra, a îngrămădi, a pune claie peste grămadă;
2.: безл. навалило много снегу a căzut multă zăpadă. ~СЯ, навалиться (на вн. ) 1. (опираться ) a se lăsa cu toată
greutatea, a se apleca cu toată greutatea peste ceva; ~ грудью a apăsa cu pieptul;
2. разг. (нападать ) a năvăli, a se năpusti.

НАВАР

м.

(настой ) fiertură (de carne, de peşte, de ciuperci); (жир ) strat de grăsime (la suprafaţa unei fierturi).

НАВАРИТЬ

сов.

(вн., рд.; сварить ) a găti, a pregăti o cantitate de...
(вн.) 1. a sufla, a adia;

НАВЕВАТЬ, навеять

2. перен. a produce, a insufla, a inspira; ~ тоску a întrista;
3. a vîntura.
НАВЕДЫВАТЬСЯ, наведаться
НАВЕЗТИ

(к дт. ) разг. a vizita, a trece pe la.
сов.

(вн., рд. ) a aduce; a căra.

НАВЕК(И)

pe veci, pentru totdeauna.

НАВЕРНОЕ

1. probabil, pesemne;
2. (несомненно ) desigur, fără îndoială, de bună seamă.

НАВЕРНЯКА

разг.

cu siguranţă, la sigur.

НАВЕРСТЫВАТЬ, наверстать

(вн.) a recîştiga, a recupera; наверстать потерянное время a recupera timpul pierdut.

НАВЕРХ

sus; în sus.

НАВЕРХУ
НАВЕС

deasupra, sus.
м.

1. streaşină; şopron; (из парусины ) umbrar;
2. ieşitură; proeminenţă; ~ скалы ieşitura unei stînci;
3. спорт . lovitură cu boltă.

НАВЕЧНО

pe veci, pentru totdeauna.

НАВЕШИВАТЬ, навесить

(вн.; замок и т.п. ) a atîrna, a agăţa.

НАВЕЩАТЬ, навестить

(вн.) a vizita, a face vizite.

НАВИС//АТЬ, нависнуть

(на вн. ) a atîrna, a se lăsa; тучи ~ли над морем norii s-au lăsat deasupra mării.

НАВЛЕКАТЬ, навлечь

(вн. на вн. ) a atrage; навлечь на себя подозрения a atrage asupra-şi bănuielile; a deveni suspect.

НАВОДИТЬ, навести

1. (вн. на вн.; указывать направление ) a îndrepta;

НАВОДНЕНИЕ

2.: навести на размышление a pune pe gînduri, a da de gîndit; ~ страх на кого-л. a insufla cuiva spaimă, a băga în
sperieţi pe cineva; ~ брови a-şi face sprîncenele; ~ глянец a lustrui, a acoperi (cu vopsea ş.a.); ~ справку a se informa.
1. inundaţie, revărsare, înec;

с.

2. перен. inundare.
НАВОДНЯТЬ, наводнить

(вн., тв. ) a inunda, a îneca.

НАВОДЯЩИЙ

: ~ вопрос întrebare sugestivă.

НАВОЗ

м.

băligar, gunoi de grajd.

НАВОЗИТЬ

сов.

(вн., рд. ) a căra, a aduce (mult).

ж.

faţă de pernă.

НАВОЗНЫЙ
НАВОЛОЧКА

de băligar, de gunoi de grajd.

НАВОСТРИТЬ

сов. разг. :

~ уши a ciuli urechile.

НАВРАТЬ

сов. разг.

1. (налгать ) a minţi;
2. (в пр.; сделать ошибку ) a greşi, a comite o greşeală;
3. (на вн.; наклеветать ) a cleveti, a bîrfi, a vorbi de rău.

НАВРЯД (ЛИ)

разг.

puţin probabil; mă îndoiesc să...; m-aş mira să...

м.

deprindere, obişnuinţă.

НАВСТРЕЧУ
НАВЫК

în întîmpinare; идти ~ кому-л. a veni în întîmpinarea cuiva.
1. (назойливый ) sîcîitor, plictisitor;

НАВЯЗЧИВ//ЫЙ

2. obsedant; ~ая идея idee fixă.
1. (вн. на вн.; прикреплять ) a lega, a prinde, a fixa;

НАВЯЗЫВАТЬ, навязать

2. (вн. рд. ) a împleti, a croşeta;

НАГАЙКА

ж.

3. (вн. дт. ) a impune; ~ свое мнение a-şi impune părerea. ~СЯ, навязаться разг. a se băga (cu); a se lega de; a stărui
în mod supărător; a sîcîi.
biciuşcă, cravaşă.

НАГАР

м.

1. muc ars; scrum;
2. funingine aderentă.

НАГИБАТЬ(СЯ), нагнуть(ся)

(вн.) a (se) (a)pleca, a (se) înclina.

НАГЛЕТЬ, обнаглеть

a se obrăznici; a deveni obraznic/impertinent.

НАГЛЕЦ

м.

obraznic, neruşinat, obrăznicătură; impertinent.

НАГЛОСТЬ

ж.

obrăznicie, neruşinare; impertinenţă.

НАГЛУХО

(очень плотно ) ermetic.

НАГЛЫЙ
НАГЛЯДЕТЬСЯ

obraznic, neruşinat; insolent, impertinent.
сов.

a se sătura privind; a privi în voie.
(în mod) concret, evident, grăitor. ~ЫЙ 1. intuitiv; ~ые пособия material intuitiv;

НАГЛЯДН//О

2. (убедительный ) concret, grăitor, convingător.
НАГНОЕНИЕ

с.

НАГОВАРИВАТЬ, наговорить
НАГОВОРИТЬ

puroiere, supuraţie.
(на вн. ) разг. a bîrfi, a calomnia.

сов.

1. см. наговаривать;
2. (вн., рд.; сказать много чего-л. ) a spune multe; a pălăvrăgi, a trăncăni.
1. gol, în pielea goală; nud;

НАГОЙ

2. despuiat, desfrunzit.
НАГОЛО

: стричь ~ a tunde pînă la piele, a tunde pilug.

НАГОЛОВУ
НАГОНЯЙ
НАГОНЯТЬ, нагнать

: разбить ~ a zdrobi cu desăvîrşire, a nimici.
м. разг.

mustrare; perdaf; săpuneală.
1. (вн. догонять ) a ajunge din urmă; перен. a egala pe cineva în ceva;
2. (вн.; наверстывать ) a recupera, a recîştiga; нагнать упущенное время a recupera timpul pierdut;
3. (вн., рд. сосредоточивать в одном месте ) a aduna, a strînge, a concentra;
4. (вн., рд. на вн. ) разг. (внушать какое-л. чувство ) a produce, a cauza; нагнать на кого-л. страху a băga în
sperieţi pe cineva.

НАГОРНЫЙ

muntos, de munte.

НАГОРЬЕ

с.

podiş, platou.

НАГОТА

ж.

goliciune; nuditate.

НАГОТОВЕ
НАГРАДА

gata, pregătit.
ж.

1. răsplată, recompensă; денежная ~ recompensă în bani;
2. decoraţie; distincţie; правительственная ~ decoraţie guvernamentală.

НАГРАЖДАТЬ, наградить

(вн.) 1. a răsplăti, a recompensa;
2. a decora;
3. перен. a înzestra.

НАГРАЖДЕНИЕ

с.

decorare.

НАГРЕВАНИЕ

с.

încălzire.

НАГРЕВАТЬ(СЯ), нагреть(ся)

a (se) încălzi.

НАГРОМОЖД//АТЬ, нагромоздить

(вн., рд. ) a îngrămădi, a pune claie peste grămadă. ~ЕНИЕ с. 1. îngrămădire;
2. grămadă.

НАГРУДН//ИК

м.

1. pieptar;
2. bărbiţă. ~ЫЙ de piept, purtat pe piept; ~ЫЙ значок insignă.

НАГРУЖАТЬ, нагрузить
НАГРУЗКА

(вн., тв. ) a încărca.
ж.

1. încărcare;
2. (груз ) încărcătură;
3. sarcină, misiune, însărcinare; общественная ~ sarcină obştească.

НАГРЯНУТЬ

сов.

(к дт. ) a veni; a cădea pe neaşteptate, a pica.

НАГУЛЯТЬ(СЯ)

сов.

a (se) plimba în voie; a se sătura de plimbat.

НАД

1. deasupra, peste; ~ столом deasupra mesei; наклониться ~ a se apleca peste...;
2. asupra, la; работать ~ статьей a lucra asupra unui articol.

НАДВИГ//АТЬ, надвинуть

a trage, a da; надвинуть шляпу на глаза a îndesa pălăria pe ochi. ~АТЬСЯ, надвинуться a se apropia; ночь ~алась se
lăsa noaptea.
1. în două, în două părţi; разрезать ~ a tăia în două;

НАДВОЕ

2. разг . în două feluri.
НАДГРОБН//ЫЙ

: ~ая надпись inscripţie funerară, epitaf; ~ памятник monument funerar.

НАДЕВАТЬ, надеть
НАДЕЖДА

(вн.) a îmbrăca; (обувь ) a încălţa; ~ очки a-şi pune ochelarii; ~ траур a purta doliu.
ж.

НАДЁЖНЫЙ
НАДЕЛАТЬ

speranţă, nădejde.
de nădejde; sigur.

сов.

НАДЕЛЯТЬ, наделить

(вн.) рд. a face; ~ игрушек a face multe jucării; ~ ошибок a comite greşeli.
(вн., тв. ) 1. a da, a împărţi; (дарить ) a dărui;
2. перен. a înzestra; a dota.

НАДЕЯТЬСЯ

несов.

1. (на.вн. + инф. ) 1. a spera, a nădăjdui; ~ на лучшее a spera la mai bine;

НАДЗИРАТЕЛЬ

м.

supraveghetor.

2. (на вн.; полагаться ) a se bizui pe, a conta pe.
НАДЗИРАТЬ

несов.

(за тв. ) a supraveghea.

НАДЗОР

м.

1. supraveghere; control;
2. organe de supraveghere; inspecţie; санитарный ~ inspecţie sanitară.

НАДЛАМЫВАТЬ, надломить
НАДЛЕЖАЩ//ИЙ

(вн.) a frînge (necomplet); a ştirbi; спец. a fisura; перен. (здоровье ) a zdruncina. ~СЯ, надломиться a se frînge; a
crăpa, a se rupe; a se fractura uşor.
cuvenit, necesar; ~им образом cum se cuvine.

НАДЛОМ

м.

1. frîntură, fractură;

НАДМЕННОСТЬ

ж.

îngîmfare, înfumurare, aroganţă, trufie.

НАДО I

в знач. сказ. 1. (следует ) trebuie, este necesar (să), e nevoie (să); ~ учиться trebuie să înveţi;
безл.
2. (о потребности ) мне ~ ... îmi trebuie ...; что вам ~? ce doriţi? ce vă trebuie?; так ему и ~! aşa-i trebuie!

НАДО II

предлог см.

над; ~ мной deasupra mea.

НАДОБНОСТ//Ь

ж.

necesitate, trebuinţă; nevoie; в случае ~и dacă va fi nevoie; în caz de necesitate.

2. перен. deprimare, dezechilibru.

НАДОЕДАТЬ, надоесть

(дт. ) a plictisi, a supăra; a bate la cap.

НАДОЕДЛИВЫЙ
НАДОИТЬ

plictisitor, sîcîitor, cicălitor.
сов.

(вн.) a mulge (o cantitate de lapte).

НАДПИСЬ

ж.

inscripţie.

НАДРАТЬ

сов. :

~ уши кому-л. a trage de urechi, a urechea pe cineva.

НАДРЕЗ

м.

tăietură; crestătură.

НАДРУГАТЕЛЬСТВО

с.

(над тв. ) 1. batjocorire, profanare;

НАДРУГАТЬСЯ

сов.

НАДРЫВ

м.

НАДОЛГО

pe multă vreme, pe mult timp.

2. insultă, ocară.
(над тв. ) 1. a-şi bate joc; a profana; a pîngări;
2. a insulta.
1. ruptură (uşoară);
2. перен. (подавленное состояние ) dezechilibru sufletesc; stare depresivă.
НАДРЫВ//АТЬ, надорвать

(вн.) 1. a rupe puţin;
2. (повреждать ) a-şi vătăma (un organ, sănătatea). ~АТЬСЯ, надорваться 1. a se rupe puţin;
2. тк. несов. (делать что-л. с большим напряжением сил ) a se sili din răsputeri; a se speti, a munci din greu.

НАДСМОТР

м.

supraveghere. ~ЩИК м. supraveghetor.

НАДУВАТЕЛЬСТВО

с. разг.

înşelătorie, şmecherie, păcălire.

НАДУВАТЬ(СЯ), надуть(ся)

(вн.) 1. a (se) umfla;
2. разг. a (se) înşela, a (se) păcăli.

НАДУВН//ОЙ
НАДУМАТЬ

: ~ая лодка luntre pneumatică.
сов. разг.

1. a intenţiona, a avea de gînd;
2. (придумать ) a născoci, a scorni.

НАЕДАТЬСЯ, наесться

a se sătura.

НАЕДИНЕ

1. în doi; între patru ochi;
2.: ~ с (самим) собой de unul singur; solitar.

НАЕЗДНИК

м.

călăreţ.

НАЕЗДОМ

în trecere; бывать ~ a vizita în trecere.

НАЕЗЖАТЬ, наехать

1. (на вн. ) a da de, a da în, a se izbi de ceva (despre un vehicul );
2. разг. (приезжать в каком-л. количестве ) a sosi, a veni într-un număr oarecare;
3. разг. a veni pentru un timp scurt.

НАЕЗЖЕНН//ЫЙ
НАЕМ

bătătorit, bătut; ~ая дорога drum bătut.
м.

1. (рабочих ) angajare, tocmire;
2. (помещения ) închiriere, arendare. ~НИК м. mercenar, lefegiu. ~НЫЙ 1. salariat, angajat, tocmit;
2. închiriat, de chirie.

НАЖИВА

м. разг.

1. cîştig uşor, profit;
3. îmbogăţire, chiverniseală; căpătuire.

НАЖИВАТЬ, нажить

1. (вн.; приобретать постепенно ) a agonisi; (получать прибыль и т.п. ) a face bani (avere)

НАЖИМ

2. (вн., рд. получать что-л. неприятное ) a căpăta, a se alege cu; нажить болезнь a căpăta o boală; ~ себе врагов aşi face duşmani. ~СЯ, нажиться a face avere, a se îmbogăţi, a se înavuţi.
presiune, apăsare, presare; под ~ом sub presiune.

м.

НАЖИМАТЬ, нажать
НАЗАВТРА

(вн., на вн.; надавливать ) a apăsa, a presa.
разг.

a doua zi.

НАЗВАНИЕ

с.

denumire; titlu; nume.

НАЗВАТЬ

сов.

НАЗАД

înapoi.
(вн. рд. пригласить многих ) a chema, a invita, a pofti.

НАЗЕМН//ЫЙ

terestru; ~ые войска trupe terestre.

НАЗЕМЬ

la (pe) pămînt; jos.

НАЗИДА//НИЕ

с.

sfat, povaţă, îndrumare. ~ТЕЛЬНЫЙ povăţuitor.

НАЗЛО

în ciudă, înadins.

НАЗНАЧ//АТЬ, назначить

(вн.) 1. a stabili, a fixa; назначить день отъезда a stabili ziua plecării;
2. (на должность ) a numi, a desemna;
3. (лекарство, лечение ) a prescrie. ~ЕНИЕ с. 1. (установление ) stabilire, fixare; место ~ения destinaţie;
2. numire, desemnare;
3. (лечебное ) prescriere, prescripţie; по ~ению врача la prescripţia medicului.

НАЗОЙЛИВ//ОСТЬ

ж.

stăruinţă plictisitoare; importunitate; sîcîială. ~ ЫЙ sîcîitor, plictisitor, importun.
1. (становиться неизбежным ) a se apropia, a fi gata (a fi pe punct) să se producă, să izbucnească;

НАЗРЕВАТЬ, назреть

2. разг. (о нарыве ) a se coace.
НАЗРЕВШ//ИЙ
НАЗУБОК

: ~ие вопросы chestiuni urgente (или actuale).
разг. :

знать что-л ~ a şti ceva pe de rost (или pe dinafară).

НАЗЫВАЕМЫЙ

: так ~ aşa-numit, aşa-zis.

НАЗЫВАТЬ(СЯ), назвать(ся)

(вн.) a (se) numi.

НАИГРЫВАТЬ, наиграть

1. тк. несов. a cînta multe piese;
2. разг. a cînta, a executa numai motivul;
3. (вн. ) (наиграть пластинку ) a imprima o melodie pe placă/pe disc;
4. a cîştiga (mulţi) bani (la cărţi, cîntînd).

НАИЗНАНКУ

pe dos; anapoda.

НАИЗУСТЬ
НАИМЕНОВАНИЕ

pe de rost, pe dinafară.
с.

НАИСКОСЬ

denumire.
pieziş, oblic.

НАЙМИТ

м.

năimit, mercenar, lefegiu.

НАЙТИСЬ

сов.

(не растеряться ) a nu se pierde cu firea, a nu-şi pierde cumpătul.

НАКАЗ

м.

1. уст. poruncă; îndrumare;

НАКАЗАНИЕ

с.

pedeapsă; sancţiune.

2. mandat, însărcinare.
НАКАЗЫВАТЬ, наказать
НАКАЛ

(вн.) a pedepsi; a sancţiona.
м.

1. încălzire (la o temperatură înaltă); incandescenţă;
2. tensiune, încordare; febrilitate.

(вн.) 1. a (se) încinge; a (se) încălzi pînă la incandescenţă;

НАКАЛИВАТЬ(СЯ), накалить(ся)

2. перен. a (se) încorda, a (se) înăspri, a (se) agrava.
(вн.; повреждать ) a (se) înţepa, a împunge;

НАКАЛЫВАТЬ, наколоть

2. (вн. на вн.; прикреплять ) a prinde, a fixa cu acul (или cu boldul). ~СЯ, наколоться a se înţepa, a se împunge.
НАКАНУНЕ

1. нареч. în ajun;

НАКАПЛИВАТЬ(СЯ), накопиться)

(вн.) a (se) acumula; a (se) aduna.

2. предлог (рд. ) în ajunul; ~ праздника în ajunul sărbătorii.
НАКАЧИВАТЬ, накачать
НАКИДКА

(вн.) a pompa.
ж.

1. pelerină, mantelă;
2. cuvertură.

НАКИДЫВАТЬ, накинуть

(вн.) 1. a arunca peste; он накинул пальто на плечи (el) şi-a aruncat paltonul pe umeri;
2. разг. (набавлять ) a adăuga. ~СЯ, накинуться a se arunca, a se năpusti; a tăbărî.

НАКИПАТЬ, накипеть

1. a se depune (prin fierbere);
2. перен. a se aduna, a se strînge; в душе у меня накипело mi s-au adunat multe la inimă.

НАКИПЬ

ж.

1. (пена ) spumă;
2. crustă, piatră de cazan.

НАКЛАДНАЯ

ж.

НАКЛАДЫВАТЬ, наложить

factură; bon de livrare; foaie de însoţire.
(вн.) 1. a încărca, a umple; a îngrămădi;
2. a pune deasupra, a suprapune; a acoperi cu...;
3. мед. a bandaja, a pansa;
4.: ~ резолюцию a pune o rezoluţie.

НАКЛЕИВАТЬ, наклеить

(вн.) a încleia, a lipi (cu clei).

НАКЛЕЙКА

ж.

НАКЛОН

м.

1. lipire, încleiere;
2. (ярлычок ) etichetă.
1. (действие ) înclinare, (a)plecare;
2. (склон ) pantă, povîrniş.

НАКЛОНЕНИЕ

с. грамм.

mod; изъявительное ~ modul indicativ.

НАКЛОННОСТЬ

ж.

1. înclinare; oblicitate;
2. (склонность ) înclinaţie, înclinare; ~ к музыке înclinaţie pentru muzică.

НАКЛОНЯТЬ(СЯ), наклонить(ся)

(вн.) a (se) (a)pleca, a (se) înclina.

НАКОВАЛЬНЯ

ж.

НАКОНЕЦ

nicovală, ilău.

НАКОНЕЧНИК

нареч. вводн. în sfîrşit; în fine; ~ пришел în sfîrşit a venit; да уходите же, ~ ! plecaţi odată!
сл.
м.
vîrf; capăt (ascuţit).

НАКОПЛЕНИЕ

с.

acumulare.

НАКРАПЫВАТЬ

несов.

a picura, a bureza.

НАКРЕПКО

foarte tare, solid, bine.

НАКРЕСТ
НАКРИЧАТЬ

în cruce, cruciş.
сов.

a striga; a se răsti.
(вн.) 1. a (se) acoperi, a (se) înveli;

НАКРЫВАТЬ(СЯ), накрыть(ся)
НАКУПИТЬ

сов.

2. разг. (захватить врасплох ) a prinde asupra faptului, a surprinde; ◊ ~ на стол a pune masa.
(вн., рд. ) a cumpăra (mult).

НАКУРИТЬ

сов.

1. a fuma mult;

2. a umple cu fum de tutun; a afuma.
НАЛАГАТЬ, наложить

(вн.) a aplica; ~ наказание a aplica o pedeapsă.

НАЛАЖИВ//АТЬ, наладить

(вн.) 1. a regla;

НАЛГАТЬ

сов.

2. (создавать, организовать ) a organiza, a aranja. ~АТЬСЯ, наладиться a se aranja; все наладится totul se va
aranja.
1.
a minţi, a spune minciuni;
2. (на вн.; наклеветать ) a bîrfi, a defăima.

НАЛЕВО

la (în, spre) stînga.

НАЛЕГАТЬ, налечь

(на вн. ) 1. a se rezema, a se lăsa cu toată greutatea;
2. a apăsa cu putere; ~ на весла a vîsli din răsputeri;
3. разг. a se apuca serios de ceva, a se strădui, a se pune pe lucru.
1. (без багажа ) fără bagaje, uşor;

НАЛЕГКЕ

2. (в легкой одежде ) îmbrăcat uşor (или sumar, în talie).
НАЛЕТ

м.

НАЛЕТАТЬ, налететь

(нападение ) atac; raid; incursiune.
1. (прилететь ) a veni în zbor; (нападать ) a se năpusti;
2. (наскакивать ) a da peste, a se ciocni din mers;
3. (внезапно начинаться ) a se dezlănţui, a se stîrni; a izbucni.
1. (вн.; наполнять ) a turna;

НАЛИВАТЬ, налить

2. (вн., рд.; разливать ) a vărsa. ~СЯ, налиться 1. (в вн. натекать во что-л. ) a curge undeva;
2. (наполняться ) a se umple;
3. (созревать ) a se pîrgui, a da în copt; a se maturiza.
НАЛИВКА

ж.

lichior.

НАЛИЧИ//Е

с.

prezenţă, existenţă; при ~и средств dispunînd de mijloace.

НАЛИЧН//ОСТЬ

ж.

1. cantitate existentă; (о деньгах ) numerar;

НАЛИЦО

prezent, de faţă; все ~ toţi sînt de faţă.

2. см. наличие. ~ый прил. 1. disponibil, existent, efectiv; ~ый состав (personal) efectiv;
2. в знач. сущ. мн. : платить ~ыми a plăti în numerar.
НАЛОВЧИТЬСЯ

сов.

a se deprinde; a căpăta îndemînare/dexteritate.

НАЛОГ

м.

impozit.

НАЛОГОВ//ЫЙ

de impozit; fiscal; ~ая система sistem de impozite.

НАЛОЖЕНН//ЫЙ

: ~ым платежом contra ramburs.

НАМАТЫВАТЬ, намотать

(вн.) a înfăşura, a depăna, a bobina.
м.

aluzie; сделать ~ a face aluzie.

НАМЕРЕВАТЬСЯ

несов.

a intenţiona, a avea de gînd.

НАМЕРЕНИЕ

с.

intenţie.

НАМЁК
НАМЕК//АТЬ, намекнуть

(на вн. ) a face aluzie; a da de înţeles; на что вы ~аете? la ce faceţi aluzie?

(вн., рд. ) 1. a aduna măturînd;

НАМЕТАТЬ, намести

2. a aduce, a grămădi (frunze, zăpadă etc.).
НАМЕТКА

ж.

1. schiţă, proiect de plan;
2. proiectare.

НАМЕЧАТЬ I, наметить

(вн.) 1. (обозначать метками ) a marca, a însemna;
2. (обозначать штрихами ) a schiţa, a contura, a trasa.

НАМЕЧАТЬ II, наметить

(вн.; заранее назначать ) a proiecta, a plănui, a planifica, a preconiza.

НАМЕЧАТЬСЯ I, наметиться

(обозначаться ) a se contura, a se profila.

НАМЕЧАТЬСЯ II,

несов.

(предполагаться ) a se proiecta, a se planifica, a se preconiza.

НАМОРДНИК

м.

botniţă; надеть ~ a pune botniţă.

НАМОЧИТЬ

сов.

НАМОКАТЬ, намокнуть

a se uda; a se îmbiba.
1. (смочить ) a muia, a înmuia; a uda; a îmbiba;
2. (яблок ) a mura; (льна, конопли ) a topi; (кож ) a macera.
(вн.) 1. (наносить течением ) a înnămoli;

НАМЫВАТЬ, намыть

2. (добывать ): намыть золотого песка a spăla aur (din nisip aurifer).
НАМЫЛИВАТЬ(СЯ), намылить(ся)
НАНЕСТИ

сов.

(вн.) a (se) săpuni; ◊ намылить кому-л. голову a-i trage o săpuneală cuiva.
1. (вн., рд. ) a aduce în număr mare;

НАНИМАТЕЛЬ

м.

1. (рабочей силы ) patron;

2. (вн., дт. о птицах ) a oua.
2. (квартиры ) chiriaş.
(вн.) 1. (на работу ) a (se) angaja, a (se) tocmi;

НАНИМАТЬ(СЯ), нанять(ся)

2. a închiria; a arenda.
НАНОСИТЬ I

сов.

(вн., рд. ) a aduce, a căra (o cantitate oarecare) în repetate rînduri.
1. (вн.; нагромождать ) a îngrămădi, a aduna; a troieni;

НАНОСИТЬ II, нанести

2. (вн. ) a nota, a însemna; a trasa; ~ что-л. на карту a nota ceva pe hartă;
НАОБЕЩАТЬ
НАОБОРОТ

3. (вн.; причинять ) a provoca, a cauza, a pricinui; a căşuna; ◊ нанести визит кому-л. a face o vizită cuiva.
сов. (вн., рд. ) a face multe promisiuni.
разг.
1. (совершенно иначе ) invers; pe dos; anapoda; как раз ~ tocrmai invers; делать ~ a face pe dos;
нареч.
2. в знач. вводн. сл. din contra, dimpotrivă.

НАОТРЕЗ

categoric, hotărît; отказать ~ a refuza categoric.

НАПАДАТЬ, напасть

(на вн. ) 1. a ataca, a năvăli;
2. a găsi întîmplător;
3. a cuprinde; на него напал страх l-a cuprins frica.

НАПАДЕНИЕ

с.

1. atac;

НАПАДКИ

мн.

atacuri; învinuiri; acuzări; invective.

2. спорт înaintare, linie de atac.
НАПАСТЬ

ж. разг.

năpastă, pacoste; necaz.

НАПЕВ

м.

melodie, motiv.

НАПЕВАТЬ, напеть

тк. несов.

a fredona, a îngîna, a intona.

НАПЕРЕГОНКИ

: бегать ~ a alerga pe întrecute.

НАПЕРЕКОР

1. нареч. în ciudă;
2. предлог în ciuda, împotriva, în pofida.

НАПЕРЕРЕЗ
НАПЕРСТОК

: идти кому-л. ~ a tăia calea cuiva.
м.

degetar.
1. a bea, a-şi potoli setea;

НАПИВАТЬСЯ, напиться

2. (допьяна ) a se îmbăta; a se chercheli; a se pili.
НАПИЛЬНИК

м.

НАПИРАТЬ

несов. разг.

pilă.
1. (теснить ) a apăsa, a presa;
2. (на вн.; делать упор ) a presa, a stărui; a insista.

НАПИСАНИЕ

с.

scriere.

НАПИТ//ОК

м.

băutură; прохладительные ~ки băuturi răcoritoare.

НАПЛЕВАТЬ

сов.

a scuipa; ему ~ puţin îi pasă.

НАПЛЫВ

м.

afluenţă, aflux.

НАПОВАЛ

: убить ~ a omorî pe loc.

НАПОДОБИЕ

asemenea, asemănător; aidoma.

НАПОИТЬ

сов.

1. (дать пить ) a da de băut; (животных ) a adăpa;
2. (вином ) a îmbăta;
3. (наполнить, насытить чем-л. ) a umple; a îmbiba.
1. în văzul tuturor; выставлять ~ a pune în văzul tuturor; a etala;

НАПОКАЗ

2. (для виду ) de ochii lumii.
НАПОЛНЯТЬ(СЯ), наполнить(ся)

a (se) umple.

НАПОЛОВИНУ
НАПОМИН//АНИЕ

pe jumătate.
с.

1. (действие ) reamintire;
2. (извещение ) înştiinţare;
3. avertisment, prevenire. ~АТЬ, напомнить 1. a aminti, a aduce aminte, a reaminti;
2. тк. несов. (вн.; быть похожим ) a aminti, a semăna, a aduce cu cineva/ceva.

НАПОР

м.

1. (давление ) presiune, apăsare;

НАПОРИСТ//ОСТЬ

ж.

perseverenţă, dîrzenie; tenacitate. ~ЫЙ perseverent, insistent; tenace.

НАПРАВЛЕН//ИЕ

с.

1. direcţie; sens; по всем ~иям în toate direcţiile;

2. разг. (настойчивость ) insistenţă, perseverenţă.

2. (течение ) orientare, curent;
3. (ordin de) numire; (ordin de) repartizare.
НАПРАВЛЯТЬ(СЯ), направить(ся)

a (se) îndrepta; ~ взгляд a-şi îndrepta privirea; ~ кого-л. к врачу a îndrepta pe cineva la medic.

НАПРАВО

la (în, spre) dreapta.
1. нареч. (зря ) în zadar; zadarnic; degeaba;

НАПРАСН//О

2. в знач. сказ. (тщетно, бесполезно ) n-are rost, e inutil. ~ЫЙ 1. (тщётный ) zadarnic;
2. (необоснованный ) neîntemeiat, nefondat;
3. (ненужный ) inutil.
1. (добиваться ) a se oferi, a se propune;

НАПРАШИВА//ТЪСЯ, напроситься

2. (на вн. ) a căuta; ~ на неприятности a-şi atrage neplăceri;
3. тк. несов. a se impune; вывод ~ется сам собой concluzia se impune de la sine.
НАПРИМЕР

de exemplu, de pildă, bunăoară.

НАПРОКАТ

cu chirie; брать что-л. ~ a lua ceva cu chirie.

НАПРОЛЁТ

разг. :

весь день ~ toată ziulica.

НАПРОЛОМ

разг.

de-a dreptul.
1. нареч. (faţă) în faţă; peste drum, vizavi; он живет ~ locuieşte peste drum;

НАПРОТИВ

2. нареч. (наоборот ) din contra, dimpotrivă;
3. предлог (рд. ) faţă de; comparativ cu.
НАПРЯГАТЪ(СЯ), напрячь(ся)

(вн.) a (se) încorda; ~ мускулы a(-şi) încorda muşchii.

НАПРЯЖЕНИ//Е

с.

1. încordare, efort; без ~я fără efort; слушать с ~ем a asculta cu încordare;

НАПРЯЖЕНН//ОСТЬ

ж.

încordare, intensitate; tensiune. ~ЫЙ încordat; ~ое внимание atenţie încordată.

НАПРЯМИК

разг.

1. (pe) de-a dreptul, direct; идти ~ a merge pe de-a dreptul, direct;

2. tensiune.

2. (откровенно ) deschis, drept în faţă, franc; sincer.
НАПУГАТЬ(СЯ)

сов.

(вн.) a (se) speria, a (se) înspăimînta.

НАПУСКАТЬ, напустить

1. (вн., рд. ) a da drumul (apei etc.), a umple (cu fum etc.);

НАПУТАТЬ сов.

(вн.) разг. a încurca, a încîlci; он все ~ал a încurcat totul.

2. (вн., на вн. ) разг. (натравливать ) a asmuţi. ~СЯ a se năpusti; a tăbărî.
НАПУТСТВЕНН//ЫЙ

: ~ое слово 1) cuvînt de rămas bun; sfaturi la despărţire; 2) învăţătură.

НАПУТСТВИЕ

с.

urare de drum bun; sfaturi (или povaţă) la despărţire; binecuvîntare.

НАПУТСТВОВАТЬ

несов. и сов.

a ura drum bun; a da sfaturi la despărţire; a binecuvînta.
1. la acelaşi nivel; pe aceeaşi treaptă;

НАРАВНЕ

2. egal, la fel; în aceeaşi măsură.
НАРАСПАШКУ

разг.

descheiat.

НАРАСТАТЬ, нарасти

несов.

1. a creşte (pe ceva);
2. тк. a spori, a creşte;
3. a se intensifica; a se accelera.

НАРАЩИВАНИЕ

с.

НАРВАТЬ

сов.

intensificare, mărire, sporire; ~ темпов производства intensificarea ritmurilor de producţie.
(вн.; рд. ) 1. (цветов, плодов и т.п. ) a rupe, a culege;
2. (разорвать на куски ) a rupe (o cantitate oarecare).
(вн.) 1. a tăia; хлеба ~ a tăia pîine;

НАРЕЗÁТЬ, нарéзать

2. (винт ) a fileta;
3. (участки земли ) a parcela.
НАРЕКАНИЕ

с.

reproş; dojană, mustrare.

НАРОД

м.

1. popor; все ~ ы мира toate popoarele lumii;
2. (люди ) norod, lume, mulţime; много ~у multă lume.

НАРОДНОСТЬ

ж.

1. neam, minoritate naţională; poporaţie;
2. ед. caracter naţional.
1. (принадлежащий народу, стране ) popular; ~ое творчество creaţie populară;

НАРОДН//ЫЙ

2. naţional; ~ артист artist al poporului; ~ поэт poet naţional.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ

с.

populaţie.

НАРОСТ

м.

excrescenţă; umflătură.

НАРОЧИТЫЙ

intenţionat, voit; premeditat.
1. (сознательно ) înadins, intenţionat;

НАРОЧНО

2. разг. (в шутку ) în glumă, în şagă.
НАРУЖН//ОСТЬ

ж.

1. aparenţă;
2. exterior. ~ЫЙ 1. exterior, din afară;
2. (видимый ) aparent.

НАРУЖУ afară.
НАРУЧНИКИ мн.

(ед. наручник) м. cătuşe, fiare (pentru mîini ).

НАРУШ//АТЬ, нарушить

(вн.) 1. a călca, a încălca, a viola; ~ дисциплину a încălca disciplina;
2. a tulbura, a curma; ~ тишину a tulbura liniştea. ~ЕНИЕ с. 1. (în)călcare, violare; ~ение границы violarea frontierei;
2. (покоя ) tulburare; curmare. ~ИТЕЛЬ м. contravenient, infractor; violator.

НАРЫ

мн.

pat de scînduri, laviţă.

НАРЫВ

м.

abces, buboi.

1. a culege; a strînge; a rupe;

НАРЫВАТЬ, нарвать

2. a coace, a face puroi.
НАРЫВАТЬСЯ, нарваться

(на вн. ) разг. a da de; ~ на неприятности a da de belea.

НАРЯД I

м.

(одежда ) toaletă; găteală; îmbrăcăminte; мн. haine, găteli.

НАРЯД II

м.

1. (документ ) ordin de distribuţie; (на получение товаров ) bon de eliberare a mărfii;
2. воен. (задание ) serviciu, (группа солдат ) personal de serviciu.
1. (о человеке ) gătit, dichisit, frumos îmbrăcat;

НАРЯДНЫЙ

2. (об одежде ) frumos, elegant, de gală.
НАРЯДУ

: ~ с alături de, paralel cu; (на одинаковых правах ) la fel, deopotrivă; ~ с этим o dată cu aceasta, totodată.

НАРЯЖАТЬ(СЯ) I, нарядит(ся)

(вн.; одевать ) a (se) găti; a (se) îmbrăca frumos, a (se) dichisi.

НАРЯЖАТЬ II, нарядить

(давать наряд ) 1. a da o sarcină de muncă; a desemna, a numi;
2. a trimite în corvoadă.

НАСАДИТЬ

сов.

(вн.) 1. (растения ) a sădi, a planta;
2. (плотно надеть что-л. ) a pune, a fixa.
(вн.) (распространять ) a răspîndi, a propaga; a cultiva. ~ЕНИЕ с. 1. (действие ) sădire, plantare;

НАСАЖД//АТЬ, насадить

2. (распространение ) răspîndire, propagare;
3. обыкн. мн. (посаженные деревья и т.п. ) plantaţii.
НАСЕДКА

ж.

cloşcă.

НАСЕКОМОЕ

с.

insectă.

НАСЕЛЕНИЕ

с.

populaţie, locuitori.

НАСЕЛЁНН//ОСТЬ

ж.

densitatea populaţiei. ~ЫЙ 1. populat, cu o populaţie densă;
2. locuit.
(вн.) 1. a popula; a coloniza;

НАСЕЛЯТЬ, населить

2. тк. несов. (составлять население ) a forma, a alcătui populaţia unui teritoriu; a locui (pe un teritoriu).
НАСИЛ//ИЕ

с.

violenţă; (принуждение ) constrîngere. ~ОВАТЬ, изнасиловать (вн.) 1. a viola, a silui;

НАСИЛУ

разг.

abia, cu greu, anevoie.

НАСИЛЬН//ИК

м.

asupritor, opresor. ~НО cu forţa; cu de-a sila.

2. тк. несов. (принуждать ) a constrînge, a forţa, a violenta.

НАСИЛЬСТВЕНН//ЫЙ

forţat; violent; ~ая смерть moarte violentă.

НАСКАКИВАТЬ, наскочить

(на вн. ) 1. (натыкаться ) a da de; a se ciocni, a se lovi, a se izbi de cineva/ceva;

НАСКВОЗЬ

1. de la un capăt la altul;

НАСКОЛЬКО

1. în ce măsură?; cît de mult?; cu cît?; ~ это верно? în ce măsură e adevărat?;

2. (набрасываться, нападать ) a se năpusti, a se arunca, a se repezi, a tăbărî.
2. (полностью ) de tot, complet; în întregime; промокнуть ~ a fi ud leoarcă; a fi ud complet.
2. pe cît; după cît; ~ мне известно după cîte ştiu.
НАСКОРО

разг.

la repezeală, în grabă; în pripă.

НАСКУЧИТЬ

сов.

(дт. ) a (se) plictisi, a i se urî.

НАСЛАЖД//АТЬСЯ, насладиться

(тв. ) a se desfăta, a se delecta. ~ЕНИЕ с. desfătare, delectare; plăcere.

НАСЛАИВАТЬСЯ, наслоиться

a se stratifica.

НАСЛЕДИЕ

с.

moştenire.

НАСЛЕД//НИК

м.

moştenitor; succesor. ~ОВАНИЕ с. moştenire; succesiune.

НАСЛЕДОВАТЬ

несов. и сов.

1. (вн. ) a moşteni;
2. (дт. ) a succede.

НАСЛЕДСТВЕНН//ОСТЬ

ж.

ereditate. ~ЫЙ 1. moştenit, succesoral;

НАСЛЕДСТВ//О

с.

moştenire; succesiune; по ~у prin moştenire.

2. ereditar.
НАСЛОЕНИЕ

с.

stratificare.

НАСЛУШАТЬСЯ

сов.

(рд. ) 1. a auzi (multe);

НАСЛЫШАТЬСЯ

сов. разг.

a auzi, a afla multe (despre cineva, ceva).

НАСМАРКУ

разг. :

идти ~ a se duce de rîpă.
de moarte, mortal; ◊ стоять ~ a lupta pe viaţă şi pe moarte.
(над тв. ) a lua în rîs, a zeflemisi.

2. a asculta în voie.

НАСМЕРТЬ
НАСМЕХАТЬСЯ

несов.

НАСМЕШИТЬ

сов.

(вн.) a face să rîdă.

НАСМЕШ//КА

ж.

luare în rîs, zeflemea. ~ЛИВЫЙ 1. zeflemist;

НАСМОРК

м.

guturai; catar.

НАСМОТРЕТЬСЯ

сов.

1. (на вн. ) a se sătura privind;

2. (выражающий насмешку ) ironic, de zeflemea, persiflant.

2. a vedea multe.
НАСОЛИТЬ

сов.

1. (вн., рд. ) a mura, a pune la murat;
2. (вн. ) разг. a săra prea tare;
3. разг. (сделать неприятность ) a(-i) juca cuiva o festă (renghiul); a-i face cuiva bucata.

НАСОРИТЬ

сов.

a face gunoi.

НАСОС

м.

pompă.

НАСПЕХ
НАСТАВЛЕНИЕ

în pripă, în grabă, la repezeală.
с.

1. îndrumare, sfat, povaţă;
2. instrucţie, regulament.

НАСТАВЛЯТЬ, наставить

(вн.; поучать ) a învăţa, a povăţui, a sfătui.

НАСТАИВАТЬ I. настоять

(на пр. ) a insista, a stărui.

НАСТАИВАТЬ II, настоять

(приготовлять настой ) a face o infuzie, a infuza.

НАСТЕЖЬ

larg deschis; vraişte.

НАСТИГАТЬ, настигнуть, настичь
НАСТИЛ

(вн.) a ajunge din urmă; a prinde; a pune mîna pe...
м.

1. pardoseală; duşumea, podea;
2. (подстилка ) aşternut.
(вн., рд. ) 1. (расстилать ) a aşterne, a întinde;

УСТИЛАТЬ, настлать

2. a pardosi, a podi.
НАСТИЛКА

ж.

1. pardosire, parchetare;
2. см. настил
2.

НАСТОЙ

м.

infuzie; extract; decoct.

НАСТОЙКА

ж.

1. (спиртной напиток ) lichior;

НАСТОЙЧИВ//ОСТЬ

ж.

2. разг. tinctură.
insistenţă, perseverenţă. ~ЫЙ perseverent, insistent.

НАСТОЛЬКО

atît de..., într-atît; în aşa măsură, în aşa grad.

НАСТОЛЬН//ЫЙ

de masă, de birou; ~ая лампа lampă de birou; ◊ ~ая книга carte de căpătîi; ~ теннис tenis de masă.
a-şi încorda auzul; a se pune în gardă.

НАСТОРАЖИВАТЬСЯ, насторожиться

НАСТОРОЖЕННЫЙ
НАСТОЯНИЕ

cu atenţie încordată; circumspect; atent; pus în gardă.
с.

insistenţă, stăruinţă.
1. (настойчивый ) insistent, stăruitor;

НАСТОЯТЕЛЬНЫЙ

2. (насущный ) imperios; imperativ; ~ая необходимость necesitate imperioasă, imperativă.
НАСТОЯЩ//ЕЕ

с.

2. (подлинный ) adevărat, veritabil, autentic; ~ий человек om adevărat; ~ее вино vin veritabil; ~ий документ
document autentic.
(вн.) a acorda; a regla.

НАСТРАИВАТЬ, настроить
НАСТРОЕНИ//Е

prezent. ~ИЙ 1. prezent, actual, de faţă; в ~ время în prezent;

с.

1. dispoziţie; веселое ~ bună dispoziţie;
2. stare de spirit;
3. chef, poftă; у меня нет ~я гулять n-am chef de plimbare.

УСТРОИТЬ

сов.

(вн., рд. ) a construi (multe clădiri).

НАСТРОЙКА

ж.

acordare; reglare.

НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ

ofensiv.
(на вн.; ногой ) a călca;

НАСТУПАТЬ I, наступить

2. тк. несов. воен. a înainta, a ataca;
3.: ~ на кого-л. a presa, a asalta.
НАСТУПАТЬ II, наступить

(начинаться, наставать ) a veni; a se lăsa; наступила зима a venit iarna; наступила ночь s-a lăsat noaptea.

НАСТУПЛЕНИЕ I

с. воен.

ofensivă, înaintare; atac.

НАСТУПЛЕНИ//Е II

с.

venire, sosire; с ~ем ночи o dată cu venirea/căderea nopţii; до ~и зимы pînă la sosirea iernii.

разг.

despre; în ceea ce priveşte, în privinţa.

ж.

rambleu, terasament.

НАСУЩН//ЫЙ
НАСЧЕТ

vital, imperios; ~я потребность necesitate vitală; ~ хлеб pîinea cea de toate zilele.

НАСЧИТЫВАТЬ, насчитать
НАСЫПЬ

a număra; a socoti; ~СЯ несов. a avea, a fi, a exista (într-un număr oarecare); a se cifra la...
(вн.) 1. (пищей ) a (se) sătura;

НАСЫЩАТЬ(СЯ), насытить(ся)

2. хим. a satura; a îmbiba.
НАТАЛКИВАТЬ, натолкнуть

(вн., на вн. ) 1. a izbi; a da brînci, a împinge;

НАТВОРИТЬ

сов.

2. a împinge la, a îndemna; a sugera; натолкнуть на мысль a sugera o idee. ~СЯ, натолкнуться (на вн. ) a da de, a da
peste, a se lovi de; a se izbi, a se ciocni de.
(вн., рд. ) разг. a face (fapte rele); a făptui.

НАТИСК

м.

presiune; năvală; asalt.

НАТОПТАТЬ

сов. разг.

a lăsa urme, a murdări (podeaua) cu picioarele;
2. (вн.; протоптать ) a bătători.

НАТОЩАК

pe nemîncate, pe stomacul gol.

НАТРАВЛИВАТЬ, натравить

(вн. на вн. ) a asmuţi; a aţîţa, a întărîta.

НАТЫКАТЬСЯ, наткнуться

(на вн. ) a da de, a se lovi de, a da peste.

НАТЯГИВАТЬ, натянуть

1.(вн. ) a întinde; a încorda; натянуть вожжи a strînge hăţurile;
2. (вн. на вн. ) a trage, a îmbrăca; ~ носки a-şi trage ciorapii. ~СЯ, натянуться a se întinde.

НАУГАД

la întîmplare, pe ghicite, pe nimerite.

НАУДАЧУ
НАУКА

la noroc; într-un noroc.
ж.

НАУТРО
НАУЧИТЬ

ştiinţă.
a doua zi dimineaţa, dimineaţă.

сов.

1.(вн. дт., вн. + инф. ) a învăţa, a instrui;
2. (вн. ) разг. (подговорить сделать что-л. ) a învăţa, a sfătui; a îndemna. ~СЯ сов. (дт. + инф. ) a învăţa.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ

de popularizare a ştiinţei.

НАУЧН//ЫЙ
НАУШНИКИ

ştiinţific; ~ая работа muncă ştiinţifică.
мн.

(ед. наушник м. ) 1. (на шапке ) clape;
2. (телефона, радио ) cască de radio, cască de telegraf.

НАХАЛ

м.

obraznic, impertinent, neruşinat.

НАХЛЕБНИК

м.

linge-blide; parazit; trîntor.

НАХЛЫНУТЬ

сов.

a se revărsa, a inunda; перен. a năvăli, a năpădi; a năboi.

НАХОДИТЬ, найти

(вн.) a găsi; (обнаруживать тж. ) a descoperi, a afla;

НАХОДИТЬСЯ, найтись

a se găsi.

2. (полагать, считать ) a găsi, a considera, a crede.
НАХОДКА

ж.

1. lucru (obiect) găsit;
2. перен. raritate, comoară;
3. fam. găselniţă.

НАХОДЧИВ//ОСТЪ

ж.

ingeniozitate; agerime, prezenţă de spirit. ~ЫЙ ingenios; isteţ, ager, descurcăreţ.

НАЦЕНКА

ж.

suprapreţ, adaos la preţ.
(вн.) 1. a atîrna, a agăţa;

НАЦЕПЛЯТЬ, нацепить

2. разг. (надевать что-л., приколов, пристегнув ) a-şi prinde, a-şi pune.
НАЧАЛ//О

с.

1. început; от ~а до конца de la început pînă la sfîrşit;
2. origine; sorginte;
3. мн. elemente, principii (de bază); под ~ом у кого-л. sub conducerea (или ordinea) cuiva.

НАЧАЛЬНИК

м.

şef; воен. comandant, ~ станции şef de gară.
1. iniţial, incipient;

НАЧАЛЬН//ЫЙ

2. elementar, primar; ~ое образование învăţămînt primar.
НАЧАЛЬСТВЕННЫЙ
НАЧАЛЬСТВО

autoritar, poruncitor.
с.

1. собир. (начальники ) şefime, şefi, autorităţi;
2. разг. (начальник ) şef;
3. (власть, начальника ) şefie; comandă.

НАЧЕКУ
НАЧЕРТА//НИЕ

atent, cu ochii în patru.
с.

desen; configuraţie; contur. ~ТЕЛЬНЫЙ: ~тельная геометрия geometrie descriptivă.

НАЧЕТЧИК

м.

tipicar, bucher.

НАЧИНАНИЕ

с.

început; iniţiativă.

НАЧИНАТЬ(СЯ), начаться
НАЧИНАЮЩИЙ
НАЧИН//КА

(вн. + инф. ) a (se) începe; ~ работу a începe lucrul.
прил. и сущ. începător; ~ писатель scriitor începător.
м.
ж.
umplutură; конфета с ~кой bomboană fondantă.

НАЧИСЛЯТЬ, начислить
НАЧИСТО

(вн.) бухг. (проценты и т.п. ) a adăuga (procente); a calcula (un supliment).
разг.

pe curat; переписать что-л. ~ a transcrie ceva pe curat.

ж.

erudiţie. ~ЫЙ citit, erudit.

НАЧИСТОТУ
НАЧИТАНН//ОСТЬ

deschis; franc; pe faţă; поговорить ~ a vorbi deschis.

НАЧИТАТЬСЯ

сов.

a citi mult; a se sătura de citit.

НАШ

притяж.
мест.

(перед сущ. ) (al) nostru; ~а родина patria noastră; ◊ ~а взяла! (noi) am biruit!

с.

invazie, cotropire; năvălire.

НАШЕПТЫВАТЬ, нашептать
НАШЕСТВИЕ

(вн., рд. ) a şopti.

НАШИВКА

ж. воен.

НАШУМЕВШ//ИЙ

galon, tresă.
senzaţional, care a stîrnit vîlvă; ~ее дело afacere care a stîrnit vîlvă.

НАШУМЕТЬ

сов.

НАЩУПАТЬ

сов.

1. a face mult zgomot; a face mare gălăgie;
2. a face (mare) vîlvă.
2. (обнаружить в результате поисков ) a găsi; ◊ ~ почву a sonda terenul.
aievea; în realitate.

НАЯВУ
НЕ

(вн.) 1. (отыскать ощупью ) a pipăi, a palpa;

НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫЙ

nu; он не знает (el) nu ştie; он ничего не сказал (el) n-a spus nimic; хочешь, не хочешь, а придётся сделать vrei nu
vrei, dar trebuie să faci; не то..., не то... ba... ba...; не то что... nu că..., dar...; ему этого не сделать n-are să poată face
care nu este indiferent, neindeferent.

НЕБЕЗЫЗВЕСТН//О

: ~, что... se ştie că...; nu e secret că... ~ЫЙ (destul de) cunoscut.

НЕБЕСНЫЙ

ceresc; celest.

НЕБЛАГОВИДНЫЙ

condamnabil, reprobabil.

частица

НЕБЛАГОДАРН//ОСТЬ

ж.

nerecunoştinţă, ingratitudine. ~ЫЙ nerecunoscător, ingrat.

НЕБЛАГОЗВУЧ//ИЕ

с.

lipsă de armonie (de eufonie); cacofonie. ~НЫЙ nearmonios; lipsit de eufonie.

НЕБЛАГОПОЛУЧН//О, ~ЫЙ

nereuşit.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ
НЕБЛАГОРАЗУМ//ИЕ

nefavorabil, neprielnic.
с.

nesocotinţă; imprudenţă. ~НЫЙ nesocotit, nechibzuit; imprudent.

с.

cer.

НЕБЛАГОРОДНЫЙ
НЕБО

urît, nedemn, lipsit de nobleţe.

НЁБО

с. анат.

palat, cerul gurii; мягкое ~ palatul moale.

НЕБОСВОД

м.

firmament, bolta cerului.

НЕБОСКЛОН

м.

orizont, zare.

НЕБОСКРЁБ

м.

zgîrie-nori.

НЕБРЕЖН//ОСТЪ

ж.

1. neglijenţă, nepăsare.
2. dispreţ, desconsiderare;
3. dezordine, neîngrijire. ~ЫЙ 1. neglijent;
2. dispreţuitor.

НЕБЫВАЛЫЙ
НЕБЫЛИЦА

nemaipomenit, fără precedent, nemaivăzut.
ж.

1. (выдумка ) născocire, scornire; braşoavă;
2. (фантастический рассказ ) poveste, snoavă.
1. нареч. nu prea bine; aşa şi aşa; он себя ~ чувствует nu se simte prea bine;

НЕВАЖН//О

2. в знач. сказ. n-are importantă, nu importă, nu contează. ~ЫЙ 1. neînsemnat, fără importanţă;
2. разг. mediocru, destul de prost.
НЕВДАЛЕКЕ

nu departe; în apropiere.

НЕВЕДЕНИЕ

с.

neştiinţă.

НЕВЕДОМ//О

разг.

nu se ştie; ~ зачем nu se ştie de ce. ~ЫЙ neştiut, necunoscut.

НЕВЕЖА

м. и ж.

prost crescut(ă); mitocan(că), necioplit(ă).

НЕВЕЖДА

м. и ж.

ignorant(ă), incult(ă).

НЕВЕЖЕСТВЕННЫЙ

ignorant, incult.

НЕВЕЖЕСТВО

с.

1. ignoranţă; полное ~ ignoranţă crasă;

НЕВЕЖЛИВ//ОСТЬ

ж.

lipsă de politeţe, necuviinţă. ~ЫЙ nepoliticos, necuviincios.

2. разг. (невежливый поступок ) grosolănie, bădărănie.

НЕВЕЗЕНИЕ

с. разг.

ghinion; nenoroc.

НЕВЕРИЕ

с.

1. neîncredere;
2. necredinţă.
1. нареч. greşit, incorect; neadevărat;

НЕВЕРН//О

2. в знач. сказ. безл. nu e adevărat. ~ОСТЬ ж. 1. (ошибочность ) incorectitudine, greşeală, eroare; (неточность )
inexactitate;
2. (непостоянство, изменчивость ) nesiguranţă, incertitudine;
3. (измена ) infidelitate, necredinţă. ~ЫЙ 1. (ошибочный ) greşit, incorect, eronat;
2. (нарушающий верность ) infidel, necredincios;
3. (вероломный ) perfid; mişelesc.
НЕВЕРОЯТН//ОСТЪ

ж.

neverosimilitate, improbabilitate. ~ЫЙ neverosimil.

НЕВЕСОМ//ОСТЪ

ж.

imponderabilitate. ~ЫЙ imponderabil.

НЕВЕСТА

ж.

1. logodnică;

НЕВЕСТКА

ж.

(жена сына ) noră; (жена брата ) cumnată.

НЕВЗГОДА

ж.

nenorocire, necaz, nevoie; adversitate.

2. mireasă.

НЕВЗИРАЯ

: ~ на лица fără a ţine cont de persoane; indiferent de...

НЕВЗНАЧАЙ

întîmplător, din întîmplare.

НЕВЗРАЧНЫЙ

nearătos; şters.

НЕВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ

nepretenţios, puţin exigent; modest, simplu.

НЕВИДИМКА

1. м. и ж. : человек ~ om invizibil; шапка ~ căciulă fermecată;
2. (шпилька ) ж. (ac) invizibil.

НЕВИДИМЫЙ
НЕВИНН//ОСТЬ

invizibil.
ж.

1. nevinovăţie;
2. inocenţă; naivitate, neprihănire;
3. (целомудрие ) feciorie, castitate. ~ЫЙ 1. nevinovat;
2. (наивный ) neprihănit, inocent;
3. (безвредный ) inofensiv;
4. (целомудренный ) virgin, cast.

НЕВИНОВНОСТЬ

ж.

nevinovăţie.

ж.

iresponsabilitate. ~ЫЙ iresponsabil.

НЕВКУСН//О
НЕВМЕНЯЕМ//ОСТЬ

fără gust, negustos. ~ЫЙ neplăcut la gust; insipid, fad, searbăd.

НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО

с.

neamestec.

НЕВНИМАТЕЛЬН//ОСТЬ

ж.

neatenţie, distracţie; ~ЫЙ neatent, distrat.

НЕВНЯТНЫЙ

nedesluşit, neclar, nerăspicat.

НЕВОЗВРАТНЫЙ

ireversibil.

НЕВОЗМОЖН//О

1. нареч. imposibil;

НЕВОЗНАГРАДИМ//ЫЙ

1. (непоправимый ) nerecuperabil, ireparabil; ~ая утрата pierdere ireparabilă;

2. в знач. сказ. безл. e cu neputinţă, e imposibil. ~ОСТЬ ж. imposibilitate, neputinţă. ~ЫЙ imposibil.
2. (очень значительный ) de nepreţuit; ~ая услуга serviciu de nepreţuit.
НЕВОЛЬН//ИК
НЕВОЛЬН//О, ~ЫЙ

м.

sclav, rob; nevolnic; (пленный ) prizonier. ~ИЧЕСТВО с. уст. sclavie, robie; captivitate; nevolnicie.
1. involuntar;
2. întîmplător;

3. прил. privat de libertate; neliber.
НЕВОЛЯ

ж.

1. robie, sclavie;
2. разг. nevoie.

НЕВООБРАЗИМЫЙ

de neînchipuit; de neconceput.

НЕВОСПРИИМЧИВЫЙ

1. nereceptiv;
2. (к болезни ) imun, rezistent.

НЕВПОПАД

nelalocul său; la întîmplare, la nimereală.

НЕВРАЗУМИТЕЛЬНЫЙ

nedesluşit, nelămurit, neclar, confuz.

НЕВРЕДИМЫЙ
НЕВЫГОДА

teafăr; (целый ) intact, întreg.
ж.

dezavantaj; pagubă.

с.

neîndeplinire. ~ИМЫЙ irealizabil.

ж.

inexpresivitate. ~ЫЙ inexpresiv.

НЕВЫНОСИМ//О, ~ЫЙ
НЕВЫПОЛН//ЕНИЕ

insuportabil.

НЕВЫРАЗИМЫЙ
НЕВЫРАЗИТЕЛЬН//ОСТЬ

nespus, inexprimabil; de nedescris.

НЕГДЕ

nu-i unde, n-ai unde; ~ повернуться n-ai unde te întoarce.

НЕГЛАСНЫЙ

secret.

НЕГЛУПЫЙ
НЕГОДН//ОСТЬ

destul de deştept, destul de inteligent.
ж.

1. stare proastă; прийти в ~ a se deteriora; a ajunge într-o stare proastă;
2. (непригодность ) inutilitate; neputinţă de a fi folosit. ~ЫЙ 1. (к, для) inutilizabil;
2. разг. netrebnic; ~ человек om josnic.

НЕГОДОВАНИЕ

с.

indignare, revoltă.

НЕГОД//ОВАТЪ

несов.

a se indigna; a se revolta. ~УЮЩИЙ indignat, revoltat.

НЕГОДЯЙ

м.

nemernic, ticălos.

НЕГРАМОТН//ОСТЬ

ж.

1. neştiinţă de carte, analfabetism;
2. перен. nepricepere; ignoranţă; agramatism;
3. (сочинения, проекта и т.п. ) executare greşită. ~ЫЙ 1. neştiutor de carte, analfabet;
2. перен. (малоопытный, неумелый ) nepregătit, nepriceput; ignorant;
3. (содержащий ошибки ) cu greşeli, agramat.

НЕДАВН//ИЙ

recent, de dată recentă; до ~его времени pînă nu demult.

НЕДАВНО

nu demult, recent.

НЕДАЛЕК//ИЙ

1. apropiat, nu prea îndepărtat; в ~ом будущем în viitorul apropiat;

НЕДАЛЕКО

1. нареч. nu departe, aproape;

2. (неумный ) redus, mărginit, neperspicace.
2. в знач. сказ. nu e departe; недалеко то время... nu-i departe timpul...
НЕДАЛЬНОВИДН//ОСТЬ

ж.

lipsă de perspicacitate (de clarviziune). ~ЫЙ neprevăzător, neperspicace.

НЕДАРОМ

nu degeaba, nu în zadar.

НЕДВИЖИМ//ЫЙ

imobil; imobiliar; ~ое имущество bun imobil; bunuri imobiliare.

НЕДВУСМЫСЛЕНН//О, ~ЫЙ

fără echivoc, clar; ~ый намек aluzie clară.

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ
НЕДЕЛИМ//ОСТЬ

nevalabil; юр. nul (şi neavenit).
ж.

indivizibilitate. ~ЫЙ indivizibil.

ж.

săptămînă; каждую ~ю săptămînal, în fiecare săptămînă.

НЕДЕЛЬНЫЙ
НЕДЕЛ//Я
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ//НЫЙ

săptămînal, de o săptămînă; ~ срок termen de o săptămînă.
răuvoitor, duşmănos, ostil. ~СТВО с. rea-voinţă, ostilitate.

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕНН//ЫЙ

de calitate proastă; cu defecte, prost, ~ые товары mărfuri de calitate proastă.

НЕДОБРОСОВЕСТН//О

(în mod) neconştiincios. ~ОСТЬ ж. lipsă de conştiinciozitate; (небрежность ) neglijenţă. ~ЫЙ neconştiincios;
(небрежный ) neglijent.
1. rău, duşmănos, neprietenos; питать ~ые чувства a nutri sentimente de duşmănie;

НЕДОБР//ЫЙ

2. (плохой ) rău, prost; ~ая весть veste rea.
НЕДОВЕР//ИЕ

с.

(к. дт. ) neîncredere. ~ЧИВО cu neîncredere, neîncrezător. ~ЧИВОСТЬ ж. neîncredere. ~ЧИВЫЙ neîncrezător.

НЕДОВЕС

м.

lipsă la cîntar.

НЕДОВЕШИВАТЬ, недовесить

(вн., рд. ) a înşela la cîntar.

НЕДОВОЛЬ//НЫЙ

nemulţumit. ~СТВО с. nemulţumire.

НЕДОВЫПОЛНИТЬ

сов.

(вн.) a nu îndeplini complet; a nu duce pînă la capăt.

НЕДОГАДЛИВОСТЬ

ж.

lipsă de agerime; nepricepere. ~ЫЙ nepriceput.

НЕДОГЛЯДЕТЬ

сов. разг.

1. (вн., рд.. пропустить ) a nu băga de seamă; a scăpa din vedere; a nu observa;
2. (не уберечь ) a nu supraveghea bine, a nu păzi îndeajuns.

НЕДОГОВАРИВАТЬ, недоговорить
НЕДОГОВОРЕННОСТЬ

a vorbi cu reticenţe, a nu spune tot.
ж.

1. (несогласованность ) lipsă de înţelegere prealabilă, lipsă de coordonare; dezacord;
2. reticenţă.
1. (дт. вн., рд. ) a da mai puţin decît se cuvine;

НЕДОДАВАТЬ, недодать

2. (вн., рд. ) a produce mai puţin.
neterminat; nefinisat; neisprăvit. ~АТЬ сов. (вн., рд. ) a nu isprăvi. ~КА ж. 1. neisprăvire, nefinisare;

НЕДОДЕЛ//АННЫЙ

2. defect.
НЕДОЕДАНИЕ

с.

НЕДОЕДАТЬ, недоесть

a se subalimenta.

НЕДОЗРЕЛЫЙ
НЕДОКАЗАНН//ОСТЬ

necopt; crud; verde; nematurizat.
ж.

НЕДОЛГИЙ
НЕДОЛГО

subalimentaţie, subnutriţie, (истощение ) inaniţie.

caracter nefondat; lipsă de dovezi; inconsistenţă. ~ЫЙ nedovedit, nedemonstrat.
de scurtă durată, scurt.

нареч.

1. puţin, scurt timp; ~ думая fără a sta mult pe gînduri;
2. (в знач. сказ. ) nu e greu, e uşor; ~ и простудиться nu e greu să şi răceşti.

НЕДОЛГОВЕЧНЫЙ
НЕДОЛЮБЛИВАТЬ

trecător, efemer; pieritor.
несов.

(вн. ) a nu avea (pe cineva) la inimă, a nu înghiţi (pe cineva); a nu (prea) simpatiza.

НЕДОМОГАНИЕ

с.

indispoziţie; slăbiciune (uşoară); чувствовать ~ a simţi o indispoziţie, a nu se simţi bine.

НЕДОМОГАТЬ

несов.

a fi indispus, a se simţi rău.

НЕДОМЫСЛИЕ

с.

nechibzuinţă, nesocotinţă.

НЕДОНО//СОК

м.

(copil născut) prematur. ~ШЕННЫЙ născut înainte de termen; născut prematur.

ж.

subapreciere, subestimare.

НЕДООЦЕНИВАТЬ, недооценить
НЕДООЦЕНКА

(вн., рд. ) a subaprecia, a subestima.

НЕДОПУСТИМЫЙ

inadmisibil.

НЕДОРАЗВИТЫЙ
НЕДОРАЗУМЕНИЕ

dezvoltat insuficient; nedezvoltat, rămas în urmă; înapoiat (mintal).
с.

nedumerire; neînţelegere.

м.

neisprăvit; prostănac.

НЕДОСМОТР

м.

scăpare din vedere; nebăgare de seamă.

НЕДОСМОТРЕТЬ

сов .

(вн., рд. ) a nu băga de seamă; a scăpa din vedere.

НЕДОРОГО
НЕДОРОСЛЬ

nu prea scump, ieftin.

НЕДОСЛЫШАТЬ

a nu auzi bine; a auzi pe jumătate.

НЕДОСТАВА//ТЬ
НЕДОСТАТ//ОК

несов. безл .

1. (не хватать ) a nu ajunge, a lipsi;

м.

2. a simţi lipsa cuiva; a duce dorul; ◊ этого еще ~ло! asta mai lipsea!
1. (нехватка ) lipsă; insuficienţă; за ~ком чего-л. în lipsă de ceva;
2. (дефект ) deficienţă; defect, cusur; физический ~ defect fizic.

НЕДОСТАТОЧН//О

1. нареч. insuficient;

НЕДОСТАЧА

2. в знач. сказ. безл. nu e de ajuns, este insuficient. ~ОСТЬ ж. insuficienţă. ~ЫЙ insuficient; neîndestulător; ~ый
опыт experienţă insuficientă.
lipsă; deficit; ~ товаров lipsă, deficit de mărfuri.

ж. разг.

1. inaccesibil;

НЕДОСТИЖИМЫЙ

2. nerealizabil, irealizabil.
1. neautentic, neveridic;

НЕДОСТОВЕРНЫЙ

2. nesigur, îndoielnic.
НЕДОСТОЙН//О, ~ЫЙ

nedemn; ~ый поступок faptă nedemnă.

НЕДОСТУПНЫЙ

inaccesibil, inabordabil.

НЕДОСЫПАТЬ, недоспать

a nu-şi împlini somnul.

НЕДОСЯГАЕМЫЙ

inaccesibil.
1. м. и ж. om prea sensibil; ж. mironosiţă;

НЕДОТРОГА

2. бот . senzitiv(ă).
НЕДОУМЕВ//АТЬ

несов.

a nu se dumeri; a nu pricepe. ~АЮЩИЙ nedumerit; perplex.

НЕДОУМЕН//ИЕ

с.

nedumerire. ~ЫЙ nedumerit.

НЕДОУЧКА

м. и ж. разг.

semidoct.

НЕДОЧЕТ

м.

1. (недостача ) lipsă, deficit;
2. (недостаток ) lacună, neajuns.

НЕДРА

мн.

măruntaiele pămîntului; subsol; adînc, străfund, fund (al pămîntului).

м.

duşman, vrăjmaş, inamic; neprieten.

НЕДРЕМЛЮЩИЙ
НЕДРУГ

neadormit; vigilent, veghetor.

НЕДРУЖЕЛЮБ//ИЕ

с.

duşmănie, ostilitate, rea-voinţă. ~НЫЙ neprietenos, răuvoitor, duşmănos, ostil.

НЕДУГ

м.

suferinţă; boală; beteşug.
1. нареч. destul de bine, binişor;

НЕДУРНО

2. в знач. безл. nu e rău.
1. destul de bun;

НЕДУРНОЙ

2. обыкн. кратк. ф. (о наружности ) drăguţ, (destul de) frumuşel; potrivit.
НЕЖДАННЫЙ
НЕЖЕЛАНИЕ

neaşteptat.
с.

nedorinţă.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ

nedorit.

НЕЖИВОЙ

1. mort;
2. (неорганический ) anorganic;
3. (вялый ) molatic; lipsit de viaţă, apatic.

НЕЖИЛОЙ

(негодный для жилья ) nelocuibil, impropriu pentru locuit.

НЕЖИТЬ

несов.

(вн. ) a alinta, a cocoli, a răsfăţa, a dezmierda. ~СЯ несов. a se desfăta.

НЕЖН//О

нареч.

cu gingăşie, gingaş. ~ОСТЬ ж. 1. gingăşie, duioşie, tandreţe,
2. мн. разг. dezmierdări, drăgălăşenii; galanterie. ~ЫЙ 1. (ласковый ) mîngîietor, duios, drăgăstos;
2. fin; moale, catifelat; ~ая кожа piele fină;

3. (приятный ) plăcut, duios; ~ голос voce plăcută;
4. (слабый, хрупкий ) slab, gingaş; plăpînd.
НЕЗАБВЕННЫЙ

de neuitat.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ

de neuitat, memorabil.

НЕЗАВИДНЫЙ

de neinvidiat.

НЕЗАВИСИМ//О

independent. ~ОСТЬ ж. independenţă; neatîrnare. ~ЫЙ independent, neatîrnat.

НЕЗАДОЛГО

cu puţin înainte.

НЕЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ

1. indiferent;
2. dezinteresat.

НЕЗАКОННЫЙ

nelegitim; nelegal, ilicit.

НЕЗАМЕНИМЫЙ

de neînlocuit; indispensabil.

НЕЗАМЕТН//О

pe neobservate, pe nesimţite; pe furiş; время прошло ~ timpul a trecut pe neobservate. ~ЫЙ 1. imperceptibil;

НЕЗАМЕЧЕННЫЙ

neobservat.

НЕЗАМУЖНЯЯ

nemăritată, necăsătorită.

НЕЗАПАМЯТН//ЫЙ

străvechi, imemorial; с ~ых времен de cînd lumea; din vremuri străvechi.

НЕЗАСЛУЖЕНН//О, ~ЫЙ

nemeritat.

НЕЗАТЕЙЛИВЫЙ

simplu; nepretenţios.

2. перен. şters, fără merite, neluat în seamă, obscur.

НЕЗАУРЯДНЫЙ
НЕЗАЧЕМ

neobişnuit, excepţional, deosebit, neordinar.
разг.

n-are rost, e inutil.

НЕЗДЕШНИЙ

разг.

din altă localitate, străin.

НЕЗДОРОВ//ИТЪСЯ

несов. безл.

НЕЗВАНЫЙ

nepoftit, neinvitat, nechemat; ~ гость oaspete nepoftit.
(дт. ): мне ~ится nu mă simt bine. ~ЫЙ 1. (болезненный ) bolnăvicios, nesănătos;
2. (больной ) bolnav;
3. (вредный для здоровья ) vătămător, nociv.

НЕЗДОРОВЬЕ

с.

НЕЗЛОПАМЯТНЫЙ

indispoziţie, boală uşoară.
nerăzbunător; neranchiunos.

НЕЗНАКОМ//ЕЦ

м. ,

~ЫЙ necunoscut, străin.

НЕЗНАНИ//Е

с.

neştiinţă, ignoranţă; по ~ю din neştiinţă.

НЕЗНАЧИТЕЛЬН//ЫЙ

1. neînsemnat; insignifiant; nesemnificativ;
2. mic, mărunt, neînsemnat; ~ые расходы cheltuieli neînsemnate.

НЕЗРЕЛЫЙ

1. necopt, verde, crud;

НЕЗРИМЫЙ

nevăzut, invizibil.

НЕЗЫБЛЕМ//О, ~ЫЙ

nestrămutat, neclintit, ferm.

НЕИЗБЕЖН//О, ~ЫЙ

inevitabil, iminent.

2. перен. necopt, nematur.

НЕИЗВЕДАННЫЙ
НЕИЗВЕСТН//О
НЕИЗГЛАДИМЫЙ

necunoscut, neumblat; (неизученный ) neexplorat.
в знач. сказ. nu se ştie; никому ~ nimeni nu ştie. ~ОСТЬ ж. 1. (неопределенность ) incertitudine;
безл.
2. (скромное, незаметное существование ) existenţă ştearsă; anonimat, obscuritate. ~ЫЙ necunoscut; anonim,
obscur.
de
neşters, de neuitat.

НЕИЗЛЕЧИМЫЙ

incurabil.

НЕИЗМЕРИМ//О, ~ЫЙ
НЕИМЕНИЕ

incomensurabil.
с.

lipsă; за ~м чего-л. din lipsă de ceva.

НЕИМОВЕРНЫЙ

incredibil, neînchipuit.

НЕИМУЩИЙ

neavut, sărac.

НЕИСКРЕНН//ИЙ

nesincer. ~ОСТЬ ж. nesinceritate.

НЕИСКУШЁННЫЙ

neiniţiat; neexperimentat.

НЕИСПОЛНИМ//ЫЙ

irealizabil; ~ое желание dorinţă irealizabilă.

НЕИСПРАВИМЫЙ
НЕИСПРАВН//ОСТЬ

incorigibil; (непоправимый ) iremediabil.
ж.

1. (повреждение ) defect, deranjament, deteriorare;
2. (неакуратность ) nepunctualitate. ~ЫЙ deteriorat, deranjat, defectat.

НЕИССЯКАЕМЫЙ

inepuizabil.

НЕИСТОВ//О

violent, furios; cu frenezie, frenetic. ~СТВО с. 1. furie; frenezie;

НЕИСТОЩИМЫЙ

2. (жестокость ) cruzime, violenţă, bestialitate. ~СТВОВАТЬ несов. a fi cuprins de furie; (о ветре, буре ) a bîntui
cu furie. ~ЫЙ furios, violent; frenetic.
inepuizabil, nesecat.

НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ

inepuizabil, nesecat.

НЕИСЧИСЛИМЫЙ

nenumărat, incalculabil.

НЕКИЙ

мест.

un oarecare; cineva, careva.

НЕКОГДА I

в знач. сказ.

nu e timp (de...); мне ~ n-am timp.

НЕКОГДА II

нареч.

cîndva, pe vremuri, odinioară.

НЕКОГО

мест.

(+ инф. ) n-ai pe cine; ~ послать n-ai pe cine trimite.

НЕКОТОР//ЫЙ

мест.

1. oarecare, anumit; ~ое время un timp oarecare;
2. в знач. сущ. мн. unii; anumiţi; ~ые могут подумать, что... unii pot crede că...

НЕКСТАТИ
НЕКТО

nelalocul său, nepotrivit; inoportun.
мест.

cineva, (un) oarecare.

НЕКУДА

n-ai unde; n-ai încotro.

НЕЛАДН//О, ~ЫЙ

rău, prost; ~ сшит cusut prost, rău; здесь что-то ~ое aici nu miroase a bine, nu-i lucru curat, e ceva la mijloc.

НЕЛЕГК//ИЙ
НЕЛЕП//ОСТЬ

greu; ~ая работа lucru greu; ~ая жизнь viaţă grea.
ж.

НЕЛЕСТНЫЙ

stupiditate; absurditate. ~ЫЙ stupid; absurd.
puţin măgulitor.
1. stîngăcie, neîndemînare;

НЕЛОВКОСТЬ

ж.

НЕЛЬЗЯ

в знач. сказ.

(обыкн. + инф. ) 1. nu se poate, e cu neputinţă, e imposibil;

НЕЛЮДИМ

м. ,

~ЫЙ (om) nesociabil, ursuz.

2. stinghereală, jenă.
2. nu e voie; e oprit.
НЕМЕДЛЕННО

imediat, îndată.

НЕМЕТЬ, онеметь

1. a amuţi;
2. (коченеть ) a înţepeni, a amorţi.

НЕМИНУЕМЫЙ
НЕМНОГИЕ

inevitabil, iminent.
мн.

НЕМНОГОЧИСЛЕННЫЙ

puţin numeros.

НЕМОЙ
НЕМОТА

mut.
ж.

НЕМОЩНЫЙ
НЕМУДРЕНО

puţini, cîţiva.

muţenie.
slab; neputincios.

в знач. сказ.

1. e uşor să..., nu e greu să...;

2. nu e de mirare.
НЕМУДРЁННЫЙ

разг.

simplu, uşor, necomplicat.

несов.

(вн. ) a urî, a nu putea suferi.

НЕМЫСЛИМЫЙ
НЕНАВИДЕТЬ

de necrezut, de neconceput; imposibil, cu neputinţă.
1. urît, detestabil, odios;

НЕНАВИСТНЫЙ

2. (выражающий ненависть ) plin de ură, duşmănos.
НЕНАВИСТЬ

ж.

ură, duşmănie.

НЕНАГЛЯДНЫЙ

scump, (foarte) drag, (foarte) iubit.

НЕНАДЁЖНЫЙ

nesigur; netrainic, şubred; (о человеке ) pe care nu te poţi bizui.

НЕНАДОЛГО

nu pentru mult timp; pentru o vreme.

НЕНАМЕРЕННЫЙ
НЕНАПАДЕНИЕ

neintenţionat, involuntar; ~ удар lovitură neintenţionată.
с.

neagresiune.

с.

vreme urîtă, timp ploios.

НЕНАСТНЫЙ
НЕНАСТЬЕ

ploios, urît, rău.

НЕНАСЫТНЫЙ

fără saţ, nesăţios, insaţiabil; lacom.

НЕНУЖНЫЙ

inutil; netrebuincios.

НЕОБДУМАННЫЙ
НЕОБЕСПЕЧЕНН//ОСТЬ

nechibzuit, nesocotit.
ж.

1. lipsă de mijloace; nesiguranţă;
2. фин. lipsă de garanţie, de asigurare. ~ЫЙ neasigurat; fără mijloace.

НЕОБИТАЕМЫЙ

nepopulat, nelocuit.

НЕОБОЗРИМЫЙ

nemărginit, imens, vast; de necuprins cu ochii.

НЕОБОСНОВАННЫЙ

neîntemeiat, nefondat.

НЕОБРАБОТАННЫЙ

1. (о земле ) nelucrat, necultivat;
2. (не подвергшийся обработке ) brut, neprelucrat;
3. (о произведении ) necizelat, nefinisat.

НЕОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ

superficial.

НЕОБУЗДАННЫЙ

neînfrînat, nestăpînit.

НЕОБХОДИМ//О

в знач. сказ.

(+ инф. ) e necesar, e nevoie, trebuie. ~ОСТЬ ж. necesitate; nevoie, trebuinţă. ~ЫЙ necesar, trebuincios.

НЕОБЪЯСНИМЫЙ

inexplicabil.

НЕОБЪЯТНЫЙ

nemărginit, imens, de necuprins.

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ

neobişnuit; extraordinar; ieşit din comun.

НЕОБЫЧАЙНЫЙ
НЕОБЫЧН//ОСТЪ

neobişnuit; extraordinar.
ж.

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ

caracter neobişnuit. ~ЫЙ neobişnuit; insolit.
nelimitat, nemărginit; (о власти ) absolut, absolutist.

НЕОДИНАКОВЫЙ

(неравный ) inegal; (разный ) diferit.

НЕОДНОКРАТН//О

de nenumărate (de multe) ori, în repetate rînduri. ~ЫЙ repetat; în repetate rînduri; ~ый чемпион campion în repetate
rînduri.
neomogen, eterogen.

НЕОДНОРОДНЫЙ
НЕОДОБРЕНИЕ

с.

dezaprobare, reprobare; neîncuviinţare.

НЕОДОБРИТЕЛЬН//О, ~ЫЙ

dezaprobator.

НЕОДОЛИМЫЙ

de neînvins, de nebiruit; insurmontabil; irezistibil.

НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ

neînsufleţit; inanimat.

НЕОЖИДАНН//О

pe neaşteptate. ~ОСТЬ ж. 1. caracter neaşteptat;

2. surpriză. ~ЫЙ neaşteptat; inopinat.
НЕОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ

nedefinitiv; (временный ) provizoriu.

НЕОКОНЧЕННЫЙ

neterminat; neisprăvit.

НЕОПИСУЕМЫЙ

indescriptibil, de nedescris.

НЕОПОЗНАННЫЙ

neidentificat.

НЕОПРЕДЕЛЕНН//ОСТЪ

ж.

incertitudine; nesiguranţă. ~ЫЙ 1. incert; nesigur; vag;
2. nedeterminat, nedefinit.

НЕОПРОВЕРЖИМЫЙ

nedezminţit; (de) netăgăduit; irecuzabil, irefutabil.

НЕОПРЯТНОСТЬ

ж.

neîngrijire; neglijenţă. ~ЫЙ neîngrijit; neglijent.

НЕОСВЕДОМЛЕННОСТЬ

ж.

lipsă de informaţie, necunoaştere.

НЕОСЛАБНЫЙ

susţinut, neslăbit; neîncetat; permanent.

НЕОСПОРИМЫЙ

indiscutabil, incontestabil.

НЕОСУЩЕСТВИМЫЙ

irealizabil.

НЕОТВРАТИМЫЙ

inevitabil, iminent.

НЕОТДЕЛИМЫЙ

inseparabil, indisolubil, nedespărţit.

НЕОТКУДА

n-ai de unde; ~ ему знать n-are de unde să ştie.

НЕОТЛОЖНЫЙ

urgent, grabnic, presant.

НЕОТРАЗИМЫЙ

irezistibil, imparabil.

НЕОТСТУПНЫЙ

stăruitor, insistent.

НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ
НЕОХОТ//А

integrant, inseparabil; inalienabil.
ж.

(нежелание ) nedorinţă. ~НЫЙ fără tragere de inimă, fără chef, fără poftă.

НЕОЦЕНИМЫЙ

inestimabil, de nepreţuit, inapreciabil.

НЕОЩУТИМЫЙ

imperceptibil.

НЕПИСАНЫЙ
НЕПЛАТЕЖ

nescris; ~ закон lege nescrisă.
м.

neachitare, neplată.

НЕПЛОДОРОДНЫЙ

neroditor, nefertil; arid.

НЕПЛОДОТВОРНО

neproductiv, infructuos. ~СТЬ ж. neproductivitate; caracter neproductiv.

НЕПЛОХО

1. нареч. (destul de) bine, binişor;
2. в знач. сказ. nu-i rău.

НЕПЛОХОЙ
НЕПОБЕДИМ//ОСТЬ

(destul de) bun, bunişor, bunicel.
ж.

invincibilitate. ~ЫЙ invincibil; de neînvins, de nebiruit.

с.

nesupunere.

НЕПОВИННЫЙ
НЕПОВИНОВЕНИЕ

nevinovat, inocent.

НЕПОВОРОТЛИВЫЙ

(неловкий ) neîndemînatic, stîngaci.

НЕПОВТОРИМЫЙ

irepetabil, unic.

НЕПОГОДА

ж.

vreme rea, timp urît.

НЕПОГРЕШИМОСТЬ

ж.

infailibilitate.

НЕПОДАЛЕКУ

nu departe, aproape.

НЕПОДАТЛИВЫЙ

1. rigid, greu de prelucrat;

НЕПОДВИЖН//О, ~ЫЙ

nemişcat, neclintit.

НЕПОДДЕЛЬНЫЙ

1. (подлинный ) autentic, veritabil;

2. перен. dur, neînduplecat; inflexibil; recalcitrant.

2. (искренний ) sincer, neprefăcut.

НЕПОДКУПНЫЙ

incoruptibil.

НЕПОДРАЖАЕМЫЙ

inimitabil.

НЕПОДХОДЯЩИЙ

nepotrivit; inconvenabil.

НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНЫЙ

inadmisibil; (нетерпимый ) intolerabil.

НЕПОКОЛЕБИМЫЙ

neclintit, ferm.

НЕПОКОРНЫЙ
НЕПОЛАДКИ

nesupus; indocil.
мн.

(ед. неполадка ж. ) 1. deficienţe, defecte; deranjament, dereglări;
2. (ссоры, нелады ) certuri, neplăceri.

НЕПОЛНОПРАВНЫЙ

fără drepturi depline.

НЕПОЛНОТА

ж.

caracter incomplet; insuficienţă.

НЕПОЛНОЦЕНН//ОСТЪ

ж.

valoare incompletă, calitate inferioară, inferioritate; deficienţă; ~ЫЙ inferior, de valoare redusă; (о деньгах )
devalorizat, depreciat.
incomplet, necomplet.

с.

neînţelegere, nepricepere.

НЕПОЛНЫЙ
НЕПОМЕРНЫЙ
НЕПОНИМАНИЕ

excesiv; exorbitant.

НЕПОНЯТЛИВЫЙ

greu de cap, nepriceput; ininteligent.

НЕПОНЯТН//О

1. нареч. nelămurit, neclar, nedesluşit;
2. в знач. сказ. безл. e greu de înţeles; ~, что он хочет e greu de înţeles ce vrea. ~ЫЙ 1. incomprehensibil;
neinteligibil, ininteligibil; neclar, confuz; de neînteles;
2. curios, straniu, ciudat.

НЕПОПРАВИМЫЙ

ireparabil, iremediabil.

НЕПОРОЧНЫЙ

pur, cast, candid, neprihănit.

НЕПОСВЯЩЕННЫЙ
НЕПОСЕД//А

neiniţiat.
м. и ж.

~ЛИВЫЙ neastîmpărat(ă); zburdalnic(ă).

с.

neascultare.

НЕПОСИЛЬНЫЙ
НЕПОСЛУШАНИЕ

peste puteri.

НЕПОСЛУШНЫЙ
НЕПОСРЕДСТВЕНН//ОСТЪ

neascultător.
ж.

sinceritate, spontaneitate; naturaleţe. ~ЫЙ 1. nemijlocit, direct;
2. (непринужденный, естественный ) sincer, spontan; firesc, natural.

НЕПОСТИЖИМЫЙ
НЕПОСТОЯН//СТВО

de neconceput, de neînţeles.
с.

НЕПОХОЖИЙ

neasemănător.

НЕПОЧАТЫЙ
НЕПОЧТИТЕЛЬН//ОСТЬ

nestatornicie. ~НЫЙ nestatornic.

ж.

neînceput, întreg, neatins; ◊ ~ край 1) abundenţă; prisos de...; 2) cît vrei; cît doreşti.
lipsă de respect, ireverenţă; nepoliteţe. ~ЫЙ nerespectuos, necuviincios, ireverenţios.

НЕПРАВДА

ж.

neadevăr.

НЕПРАВДОПОДОБ//ИЕ

с.

neverosimilitate. ~НЫЙ neverosimil.

НЕПРАВИЛЬН//О, ~ЫЙ

greşit, incorect.

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ

neîntrecut, nedepăşit; neegalat; inegalabil.

НЕПРЕДВЗЯТЫЙ

imparţial, nepărtinitor.

НЕПРЕДВИДЕННЫЙ

neprevăzut; ~ые обстоятельства împrejurări neprevăzute.

НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЙ

nepremeditat, neintenţionat.

НЕПРЕДУБЕЖДЕННЫЙ

nepreconceput.

НЕПРЕДУСМОТРЕННЫЙ
НЕПРЕКЛОНН//ОСТЬ

neprevăzut.
ж.

neînduplecare, neclintire. ~ЫЙ neclintit; neînduplecat; nestrămutat, ferm; ~ая воля voinţă nestrămutată.

НЕПРЕЛОЖНЫЙ

nestrămutat; irevocabil; (неоспоримый ) indiscutabil.

НЕПРЕМЕНН//О, ~ЫЙ

neapărat; obligatoriu.

НЕПРЕОДОЛИМ//ЫЙ

de neînvins, de neînfrînt, invincibil; insurmontabil, irezistibil.

НЕПРЕРЕКАЕМЫЙ

incontestabil, de netăgăduit, peremptoriu.

НЕПРЕРЫВН//О, ~ЫЙ

neîntrerupt, neîncetat, continuu.

НЕПРЕСТАНН//О, ~ЫЙ

neîncetat, necontenit.

НЕПРИВЕТЛИВЫЙ

neprietenos, neamabil, rece; ~ взгляд privire rece.

НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ

neatrăgător; neatractiv.

НЕПРИВЫЧН//ЫЙ

1. neobişnuit; ~ая обстановка o situaţie neobişnuită;

НЕПРИГЛЯДНЫЙ

neatrăgător, puţin atrăgător.

НЕПРИГОДНЫЙ

1. neutilizabil;

2. nedeprins; neobişnuit; nedat cu (munca etc. ).

2. inapt, incapabil.
НЕПРИЕМЛЕМЫЙ
НЕПРИКОСНОВЕНН//ОСТЪ

inacceptabil.
ж.

inviolabilitate. ~ЫЙ 1. inviolabil;
2. (о запасах и т.п. ) intangibil.

НЕПРИКРЫТЫЙ
НЕПРИЛИЧИЕ

necamuflat, deschis.
с.

necuviinţă, indecenţă.

НЕПРИМЕНИМЫЙ

inaplicabil.

НЕПРИМЕТНЫЙ

1. imperceptibil;
2. neînsemnat.

НЕПРИМИРИМЫЙ
НЕПРИНУЖДЕНН//ОСТЪ

neîmpăcat, intransigent, neînduplecat, ireconciliabil.
ж.

dezinvoltură; purtare degajată. ~ЫЙ liber, degajat, nestingherit; dezinvolt.

ж.

necuviinţă, indecenţă. ~ЫЙ necuviincios, indecent.

НЕПРИСПОСОБЛЕННЫЙ
НЕПРИСТОЙН//ОСТЬ

neacomodat; neadaptat.

НЕПРИСТУПНЫЙ

inaccesibil.

НЕПРИТВОРНЫЙ

neprefăcut.

НЕПРИХОТЛИВЫЙ

1. nepretenţios; modest;
2. (простой ) simplu; ~ узор desen simplu.

НЕПРИЯЗНЕННЫЙ
НЕПРИЯЗНЬ

răuvoitor, duşmănos, ostil.
ж.

duşmănie, ostilitate, animozitate; aversiune.

НЕПРИЯТЕЛЬ

м. ,

~СКИЙ inamic, vrăjmaş, duşman.

НЕПРИЯТН//О

нареч.

1. neplăcut; dezagreabil;
2. в знач. сказ. безл. (дт. ) e neplăcut. ~ОСТЬ neplăcere. ~ЫЙ neplăcut; dezagreabil.

НЕПРОБУДНЫЙ

: ~ сон somn adînc.

НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ

de scurtă durată; efemer.

НЕПРОДУМАННЫЙ

nechibzuit, nesocotit, negîndit.

НЕПРОЕЗЖИЙ

necarosabil; impracticabil.

НЕПРОИЗВОЛЬНЫЙ

involuntar, spontan.

НЕПРОМОКАЕМЫЙ
НЕПРОНИЦАЕМ//ОСТЬ

impermeabil.
ж.

impenetrabilitate, impermeabilitate. ~ЫЙ 1. impermeabil, impenetrabil,
2. (скрытый ) ascuns, tăinuit; de nepătruns.

НЕПРОТОРЁНН//ЫЙ

: ~ая дорога drum nebătătorit.

НЕПРОЧНЫЙ

НЕПРОХОДИМ//ЫЙ

de nepătruns, de netrecut, de nestrăbătut; ~ лес pădure de nestrăbătut (impenetrabilă); ~ые дороги drumuri
impracticabile.
1.
netrainic, nesolid; şubred;

НЕПРОШЕНЫЙ

nepoftit, nechemat; ~ гость oaspete nepoftit.

НЕПРЯМОЙ

1. indirect; ocolit;

2. перен. nestatornic, nesigur.

2. (неоткровенный ) nesincer, prefăcut, făţarnic, ipocrit.
НЕРАБОТОСПОСОБНЫЙ
НЕРАВНОМЕРН//ОСТЬ

inapt pentru muncă.
ж.

НЕРАВН//ЫЙ

inegal, neegal; ~ брак mezalianţă; ~ые силы forţe neegale; ~ бой luptă inegală.

НЕРАДИВ//ЫЙ
НЕРАЗБЕРИХА

inegalitate; neuniformitate, neregularitate, iregularitate. ~ЫЙ inegal, neregulat, iregular, neuniform.
neglijent, nepăsător; indiferent; tembel; ~ое отношение atitudine nepăsătoare.

ж. разг.

încurcătură, harababură.
1. (о почерке ) neciteţ; ilizibil; (невнятный ) nedesluşit, neînţeles; ~ая подпись semnătură indescifrabilă;

НЕРАЗБОРЧИВ//ЫЙ

2. (нетребовательный ) nepretenţios; ~ читатель cititor nepretenţios;
3. (беспринципный ) lipsit de scrupule.
НЕРАЗЛУЧН//ЫЙ

nedespărţit, inseparabil; ~ые друзья prieteni nedespărţiţi.

НЕРАЗРУШИМЫЙ

indestructibil.

НЕРАЗРЫВН//ЫЙ

indisolubil, inseparabil, ~ая связь legătură indisolubilă.

НЕРАЗУМНЫЙ

nerezonabil, nechibzuit, nesocotit; ~ поступок faptă nechibzuită.

НЕРУШИМЫЙ
НЕРЯ//ХА

indestructibil; de nezdruncinat, de neclintit.

НЕСБЫТОЧН//ЫЙ

(om) neîngrijit, neglijent. ~ШЛИВОСТЬ ж. necurăţenie, murdărie, neglijenţă. ~ШЛИВЫЙ neîngrijit, neglijent,
dezordonat.de neînfăptuit; ~ые мечты visuri irealizabile.
irealizabil;

НЕСВЕДУЩИЙ

necunoscător, neversat, incompetent.

НЕСГИБАЕMЫЙ

1. inflexibil;

м. и ж.

2. перен. neclintit, dîrz; ferm.
1. îndărătnic; încăpăţînat;

НЕСГОВОРЧИВЫЙ

2. (несклонный к соглашению ) intransigent, neînduplecat, puţin conciliat.
НЕСДЕРЖАННЫЙ

(о характере ) nestăpînit, violent; irascibil; (о человеке ) iute din fire; repezit, nereţinut; ~ тон ton nereţinut.

НЕСКАЗАНН//ЫЙ

nespus; extraordinar; ~ая радость bucurie nespusă.

НЕСКОЛЬК//О I

числ.

cîţiva; cîteva; в ~их словах în cîteva cuvinte.

НЕСКОЛЬКО II

нареч.

întrucîtva, ceva, puţin; ~ больше ceva mai mult.

НЕСКОНЧАЕМЫЙ

nesfîrşit, interminabil.

НЕСКРЫВАЕМЫЙ

făţiş, deschis.

НЕСЛЫХАННЫЙ

nemaiauzit, nemaivăzut, nemaipomenit.

НЕСМЕТН//ЫЙ

imens, de nemăsurat; enorm; nenumărat; ~ое богатство bogăţie enormă.

НЕСМОЛКАЕМЫЙ

neîncetat, continuu; necurmat.

НЕСМОТРЯ

: ~ на это cu toate acestea; ~ ни на что neţinînd cont de nimic.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ

с.

nerespectare.

НЕСОВЕРШЕНСТВО

с.

imperfecţiune, nedesăvîrşire.

НЕСОВМЕСТИМЫЙ
НЕСОГЛАСИЕ

incompatibil.
с.

1. (разногласие ) divergenţă, dezacord;
2. (разлад, ссора ) neînţelegere; ceartă; discordie;
3. (отказ ) refuz.

НЕСОГЛАСОВАНН//ОСТЪ

ж.

lipsă de coordonare, necoordonare, dezacord. ~ЫЙ necoordonat; ~ые действия acţiuni necoordonate.

НЕСОЗВУЧНЫЙ

disonant.

НЕСОИЗМЕРИМЫЙ

1. incomensurabil;

НЕСОКРУШИМ//ЫЙ

indestructibil; indisolubil; de nezdruncinat, de neclintit, ferm, dîrz; ~ ая воля voinţă fermă.

НЕСОМНЕНН//О

fără îndoială, indiscutabil; evident, neîndoios. ~ОСТЬ ж. certitudine, evidenţă. ~ЫЙ neîndoielnic, sigur, cert.

2. перен. incomparabil.

НЕСООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ
НЕСООБРАЗН//ОСТЪ

care judecă greu, greu de cap.
ж.

incongruenţă, nepotrivire;
2. (нелепость ) absurditate, stupiditate. ~ЫЙ 1. incongruent, nepotrivit.
2. (нелепый ) absurd, stupid.

НЕСООТВЕТСТВИЕ

с.

НЕСОРАЗМЕРНЫЙ
НЕСОСТОЯТЕЛЬН//ОСТЪ

nepotrivire, necorespundere; dezacord; ~ характеров nepotrivire de caractere.
disproporţionat.

ж.

1. (необоснованность ) inconsistenţă, netemeinicie, lipsă de temei;
2. insolvabilitate. ~НЫЙ 1. (небогатый ) neînstărit, sărac;
2. (необоснованный ) inconsistent, nefondat, neîntemeiat.

НЕСПЕЛЫЙ
НЕСПОСОБН//ОСТЪ

necopt; verde, crud.
ж.

incapacitate, inaptitudine. ~ЫЙ incapabil (de), inapt (la).

НЕСПРАВЕДЛИВ//ОСТЪ

ж.

inechitate; nedreptate, injustiţie. ~ЫЙ inechitabil; nedrept, injust.

НЕСПРОСТА

разг.

nu pur şi simplu; nu întîmplător, nu fără motiv.

НЕСРАВНЕНН//О, ~ЫЙ

incomparabil, neasemuit.

НЕСРАВНИМЫЙ

incomparabil, neasemuit.

НЕСТЕРПИМ//ЫЙ

insuportabil; intolerabil; ~ая боль durere insuportabilă; ~ое положение situaţie intolerabilă.

НЕСТИ 1, понести

(вн.) 1. (перемещать на себе ) a duce, a purta;
2. (быстро передвигать, мчать ) a duce în goană, a goni, a mîna; ветер несёт тучи vîntul mînă norii;
3. перен. (приносить с собой ) a aduce; (причинять ) a cauza, a pricinui; ~ смерть a cauza moartea;
4. тк. несов. (выполнять ) a îndeplini; a avea, a purta; ~ обязанность a îndeplini o funcţie; ~ ответственность a
purta răspundere;
5. безл. (тв. ) a aduce, a duhni, a mirosi; от него несет табаком de la el duhneşte a tutun;
6. (терпеть что-л. ) a suferi, a îndura, a suporta;
7. разг. (говорить что-л. неразумное ) a îndruga, a spune (prostii, gogomănii etc.); ~ чепуху a spune nerozii;
8. безл . a trage, a sufla.

НЕСТИ II, снести

: ~ яйца a (se) oua.
1. (мчаться ) a alerga, a fugi în goană; a goni; a zbura; ~ вскачь a merge în galop;

НЕСТИСЬ I, понестись

2. (распространяться —о запахе и т.п. ) a se răspîndi; (о звуках тж. ) a răsuna.
НЕСТИСЬ II, снестись

(о птицах ) a se oua.

НЕСТОЯЩИЙ

разг.

НЕСЧАСТНЫЙ

прил.

fără nici o valoare, de nimic; ~ человек om de nimic.
1. nenorocit, nefericit; (злополучный ) nefast; cu ghinion;
2. в знач. сущ. м. (om) nenorocit, nefericit;
3. разг. păcătos, mizerabil.

НЕСЧАСТЬ//Е

с.

НЕСЧЕТНЫЙ
НЕТ 1

частица

nenorocire, nefericire, nenoroc; ◊ к ~ю din nefericire, spre nenoroc.
nenumărat; fără număr, incalculabil.
1. nu;—Пойдешь в кино? — Нет! (не пойду ) — Te duci la cinema? — Nu! (nu mă duc); да или нет? da sau nu?;
2. dar; zău, aş; нет, почему вы так думаете? dar de ce credeţi aşa?; нет, ты только посмотри на него! ian te uită
(numai) la el!; нет, так нет ! dacă nu — nu!; свести на нет a reduce la zero.

НЕТ II
НЕТАКТИЧН//ОСТЪ

в знач. сказ. nu e, nu este; nu-i; у меня, у него нет... n-am, n-are...; нет ничего лучше nu e nimic mai bun; его ~ больше в живых
безл.
(el) nu mai este în viaţă.
ж.
lipsă de tact, nedelicateţe. ~ЫЙ lipsit de tact, nedelicat; ~ вопрос întrebare indiscretă.

НЕТВЁРД//О

nesigur; ~ знать что-л. a nu şti bine ceva. ~ЫЙ 1. (мягкий ) moale;

НЕТЕРПЕЛИВ//ОСТЪ

ж.

2. (неустойчивый, нерешительный, неуверенный ) lipsit de fermitate, nesigur, şovăitor; nehotărît; ~ая походка mers
nesigur.
nerăbdare, impacienţă. ~ЫЙ nerăbdător, impacient.

НЕТЕРПЕНИЕ

с.

nerăbdare; ждать с ~м a aştepta cu nerăbdare.

НЕТЕРПИМ//ОСТЪ

ж.

intoleranţă. ~ЫЙ 1. (недопустимый ) (de) neîngăduit, intolerabil;
2. (о человеке ) neîngăduitor, intolerant.

НЕТОРОПЛИВ//О
НЕТОЧН//ОСТЬ

fără grabă, pe îndelete, agale. ~ОСТЬ ж. încetineală. ~ЫЙ lent, domol, încet, negrăbit.
ж.

inexactitate, imprecizie. ~ЫЙ inexact, imprecis.

НЕТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ

neexigent; (неприхотливый ) fără pretenţii, nepretenţios, modest.

НЕТРЕЗВЫЙ

beat, cherchelit, pilit.

НЕТРОНУТЫЙ

întreg, neatins; nevătămat.

НЕТРУДОВО//Й

1. neangajat în cîmpul muncii; ~ ая часть населения populaţie neangajată în cîmpul muncii;
2. nemuncit; neprovenit din muncă ~ доход venit ilicit.

НЕУБЕДИТЕЛЬНЫЙ

neconvingător, neconcludent.

НЕУВАЖ//ЕНИЕ

с.

lipsă de respect, ireverenţă; desconsiderare. ~ИТЕЛЬНЫЙ 1. (недостаточно основательный ) nemotivat;
nejustificat; ~ительное отсутствие absenţă nemotivată;
2. разг. (непочтительный ) nerespectuos, nepoliticos; ireverenţios.

НЕУВЕРЕНН//ОСТЬ

ж.

nesiguranţă; şovăire; ~ЫЙ nesigur, nehotărît, şovăielnic.

ж. разг.

lipsă de coordonare, necoordonare, neînţelegere.

НЕУВЯДАЕМ//ЫЙ
НЕУВЯЗКА

nepieritor, nemuritor, netrecător; ~ая слава glorie nepieritoare (или veşnică, eternă).

НЕУГАСИМЫЙ
НЕУДАЧ//А

nestins.
ж.

nereuşită, eşec; nenoroc, ghinion; потерпеть ~у a suferi un eşec. ~НИК м. nenorocos, ghinionist; ratat; ~НЫЙ 1.
nereuşit, neizbutit, fără succes; ratat;
2. (неудовлетворительный ) prost, nereuşit; ~ный перевод traducere nereuşită.

НЕУДЕРЖИМЫЙ

прил.

nestăpînit, nestăvilit, neînfrînat; impetuos.

НЕУДИВИТЕЛЬНО

в знач. сказ.

nu e de mirare.
1. нареч. incomod;

НЕУДОБН//О

2. в знач. сказ. безл. e incomod; nu e la îndemănă;
3. в знач. сказ. (дт. ) (о чувстве смущения ) a-i fi oarecum, a-i fi incomod; ~ уходить ţi-e oarecum să pleci. ~ЫЙ 1.
incomod, nepotrivit; ~ая одежда haine incomode;
2. (неприятный, затруднительный ) neplăcut, genant, penibil; ~ое положение situaţie penibilă.
НЕУДОБСТВО

с.

incomoditate, inconvenienţă; dezavantaj; (смущение ) jenă.

НЕУДОВЛЕТВОРЁНН//ОСТЬ

ж.

nemulţumire, nesatisfacţie. ~ЫЙ nesatisfăcut, nemulţumit.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ

nesatisfăcător, nemulţumitor.

НЕУЖЕЛИ?

oare?, să fie (oare) cu putinţă?; într-adevăr?; ~ это правда să fie adevărat?

НЕУЖИВЧИВЫЙ
НЕУЗНАВАЕМ//ОСТЬ

nesociabil.
ж. :

измениться до ~ости a deveni de nerecunoscut.

НЕУКЛОНН//О, ~ЫЙ

ferm, neclintit, neabătut.

НЕУКЛЮЖИЙ

neîndemînatic, greoi, stîngaci.

НЕУМЕ//ЛЫЙ

nepriceput, neiscusit. ~НИЕ с. stîngăcie, nepricepere, neiscusinţă; incapacitate.

НЕУМЕРЕНН//ОСТЬ

ж.

necumpătare, lipsă de măsură; exces. ~ЫЙ necumpătat, excesiv.

НЕУМЕСТНЫЙ

nepotrivit, nelalocul său.

НЕУМОЛИМЫЙ

(de) neînduplecat; inexorabil; implacabil.

НЕУМОЛКАЕМЫЙ

necontenit, neîncetat, neîntrerupt.

НЕУМЫШЛЕННЫЙ

nepremeditat, neinteţionat; involuntar.

НЕУРОЧНЫЙ

1. suplimentar, în afară de program; în afara orelor de lucru;
2. nepotrivit; inoportun.

НЕУРЯДИЦА

ж. разг.

dezordine, neorînduială; (неполадки ) мн. neînţelegeri; ceartă.

НЕУСПЕВАЕМОСТЬ

ж.

nereuşită, rămînere în urmă la învăţătură.

НЕУСПЕВАЮЩИЙ

slab la învăţătură, cu note proaste; ~ ученик elev slab.

НЕУСТАННО

neobosit; neîncetat.

НЕУСТРАШИМЫЙ

neînfricat; curajos; intrepid; brav; cutezător.

НЕУСТРОЕННЫЙ

1. neorganizat, în dezordine;
2. (плохо устроенный ) necăpătuit, nearanjat.

НЕУСТРОЙСТВО

с.

dezorganizare, neorînduială.

НЕУСТУПЧИВЫЙ

încăpăţînat, îndărătnic; îndîrjit; care nu cedează.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ

puţin îmbucurător, neîmbucurător; puţin consolator.

НЕУТЕШН//ЫЙ

neconsolabil, inconsolabil; ~ое горе durere neconsolabilă.

НЕУТОМИМЫЙ
НЕУЧТИВ//ОСТЬ

neobosit; ~ исследователь cercetător neobosit.
ж.

nepoliteţe, necuviinţă. ~ЫЙ nepoliticos, necuviincios.

м.

conductă de petrol.

НЕУЯЗВИМЫЙ
НЕФТЕПРОВОД

invulnerabil, inatacabil.

НЕФТЕПРОМЫСЕЛ

м.

exploatare petrolieră.

НЕФТЬ

ж.

petrol, ţiţei.

НЕФТЯНИК

м.

petrolist.
1. petrolier; de petrol;

НЕФТЯНОЙ

2. petrolifer.
1. (о человеке ) sincer, simplu; deschis;

НЕХИТРЫЙ

2. разг. (простой, незатейливый ) necomplicat, simplu; ~ способ procedeu simplu.
1. нареч. rău;

НЕХОРОШО

2. в знач. сказ. безл. nu e bine, e rău; ~ так поступать nu e bine să procedezi aşa.
1. (неохотно ) fără plăcere; în silă, de nevoie;

НЕХОТЯ

2. (невольно ) neintenţionat, involuntar, nevrînd.
НЕЧАЯНН//О, ~ЫЙ

din greşeală, neintenţionat, întîmplător.

НЕЧЕГО I

мест.

(дт. нечему, тв. нечем, пр. не о чем) (+ инф. ) cu nimic; n-ai ce, n-ai cu ce; там ~ смотреть acolo n-ai ce vedea;
нам нечем похвастаться n-avem cu ce ne lăuda; ◊ делать ~! 1. n-ai ce face!;
2. n-ai încotro; ~ сказать! n-ai ce zice!, nimic de zis!

НЕЧЕГО II

в знач. сказ.

(+ инф.; незачем ) n-are rost; e de prisos; nu trebuie; nu e cazul să...; ~ беспокоиться nu e cazul să vă neliniştiţi.

НЕЧЕТКИЙ

neclar, confuz; (о почерке ) neciteţ, ilizibil; indescifrabil.

НЕЧЕТНЫЙ

impar, fără soţ.

НЕЧИСТОПЛОТНЫЙ

1. murdar, neîngrijit;
2. перен. murdar, josnic, mîrşav.

НЕЧИСТ//ЫЙ

1. murdar; zoios;

2. (с примесью ) amestecat, impur.
3. (неправильный ) incorect, inexact; ~ое произношение rostire (pronunţie) incorectă;
4. (нечестный ) necinstit; murdar.
НЕЧУТКИЙ
НЕШУТОЧН//ЫЙ

nedelicat; nesimţitor, insensibil.
разг.

grav, (destul de) serios; дело ~ое chestiunea e serioasă; nu-i lucru de glumă.

ж.

neprezentare; absenţă, lipsă.

НЕЩАДН//О, ~ЫЙ
НЕЯВКА

necruţător.

НЕЯРК//ИЙ

şters, spălăcit, palid; ~ие цвета culori palide.

НЕЯСН//О, ~ЫЙ
НИ I

neclar; confuz, nedesluşit; vag.
союз

НИ II
НИВА

ж.

(при перечислении ) nici; он не говорит ни по-французски, ни по-немецки (el) nu vorbeşte nici franţuzeşte, nici
nemţeşte;
2. частица (перед сущ. в ед. числе, перед словом один или единый) nici; не упало ни (одной) капли n-a căzut
nici o picătură;
3. частица усилит .: кто (бы) ни oricine; как (бы) ни oricum; какой (бы) ни oricare; сколько (бы) ни oricît; куда
(бы) ни, где (бы) ни oriunde; ◊ ни то ни другое nici una, nici alta; ни с того ни с сего nitam-nisam; ca din senin.
(в сочетании с предлогами является отделяемой частью местоимений никто, ничто, никакой, ничей); ни к
кому la nimeni; ни с чем cu nimic; ни в коем случае în nici un caz; он ни за что не... pentru nimic nu va...
1. ogor; holdă, lan;
2. перен. tărîm, domeniu de activitate.

НИГДЕ

nicăieri; reg . niciunde.

НИЖЕ

mai jos; этажом ~ cu un etaj mai jos; об этом будет сказано ~ despre aceasta va fi vorba mai jos (mai la vale).

НИЖЕПОДПИСАВШИЙСЯ

subsemnat.

НИЖЕСТОЯЩИЙ

inferior.

НИЖН//ИЙ
НИЗ

inferior; de jos; ~ее белье lenjerie; ~яя ступенька treapta de jos; treaptă inferioară.
м.

partea de jos, partea inferioară.

с.

răsturnare; doborîre; перен . scuturare; (с престола ) detronare.

ж.

depresiune, adîncitură; vîlcea.

НИЗВЕРГАТЬ(СЯ),
НИЗВЕРЖЕНИЕ

низвергнуть(ся)(вн. ) a (se) prăvăli, a (se) răsturna, a cădea (de sus).

НИЗВОДИТЬ, низвести
НИЗИНА

(вн., до рд. ) a coborî, a face să coboare.
1. jos, scund; ~ дом casă joasă;

НИЗК//ИЙ

2. scăzut, coborît, jos; ~ая температура temperatură joasă; ~ое давление presiune (tensiune) joasă;
3. inferior, prost; ~ое качество calitate inferioară;
4. (подлый ) josnic, abject; mîrşav; ~ поступок faptă abjectă.
1. jos;

НИЗКО

2. (подло ) josnic, mîrşav.
НИЗКОПРОБНЫЙ

de calitate inferioară; перен. de prost gust.

НИЗОВЬЕ

с.

cursul inferior al unei ape.

НИЗОСТЬ

ж.

josnicie, ticăloşie.

НИКАК

нареч.

nicidecum, deloc; ~ не могу nicidecum nu pot.

НИКАК//ОЙ

мест.

1. nici un, nici o; nici un fel; нет ~ого сомнения nu încape nici o îndoială;
2. разг. (в сочетании с частицей не + сущ. ) nicidecum, deloc, defel; я ~ не политик nu-s (eu) defel om politic.

НИКОГДА
НИКТО

niciodată, nicicînd; лучше поздно чем ~ mai bine mai tîrziu, decît niciodată; как ~ ca niciodată.
мест.

(рд., вн. никого, дт. никому, тв . никем, пр. ни о ком) 1. nimeni; никого нет nu e nimeni;
2. в знач. сущ. м. разг. (ничтожная личность ) nulitate, nimeni.

НИКУДА
НИКЧЕМНЫЙ

nicăieri; мы сегодня ~ не идем azi nu plecăm nicăieri; ~ не годный (bun) de nimic.
разг.

НИОТКУДА

fără nici o valoare, de nimic, inutil.
de nicăieri; ~ писем не ожидал nu aşteptam scrisori de nicăieri..
1. нареч. cîtuşi de puţin, deloc, defel; я ~ не устал n-am obosit defel;

НИСКОЛЬКО

2. в знач. мест. nimic.
НИСПРОВЕРГАТЬ, ниспровергнуть

a răsturna, a da jos, a doborî.

НИСПРОВЕРЖЕНИЕ

с.

răsturnare, doborîre.

НИТК//А

ж.

1. aţă; fir;

НИТОЧК//А

ж.

НИТ//Ь

ж.

2. (бус, жемчуга ) şirag; ◊ на живую ~у de mîntuială; промокнуть до ~и a fi ud pînă la piele.
firicel, (capăt de) aţă; ◊ висеть на ~е a se ţine numai într-un fir de aţă; по ~е разобрать a cerceta de-a fir-a-păr.
1. aţă, fir; fibră; ~ накала filament; нервные ~и fibre nervoase;
2. (то, что соединяет одно с другой ) legătură; şir; fir; потерять ~ разговора a pierde firul conversaţiei.
1. разг. нареч. (довольно хорошо ) destul de bine, binişor;

НИЧЕГО

2. в знач. сказ. (не имеет значения ) nu face nimic, nu-i nimic, fie, bine; ~, все пройдет nu-i nimic, toate trec.
НИЧЕЙ

мест.

(al) nimănui; ничьей помощью не пренебрегай nu neglija ajutorul nimănui; ~ ребенок copil al nimănui.

НИЧТО

мест.

(рд . ничего, дт . ничему, тв . ничем, пр . ни о чем) 1. nimic; он ничего не знает nu ştie nimic;

НИЧТОЖ//ЕСТВО

с.

НИЧУТЬ

разг.

НИЧЬЯ

ж. спорт

2. в знач. сущ. перен. (ничтожество ) nulitate; nimic; ◊ ничего подобного nicidecum; da de unde; nici pe departe
aşa ceva.
(о человеке ) om de nimic, nulitate. ~НЫЙ 1. (очень маленький ) foarte mic, infim, neînsemnat; ~ доход venit foarte
mic;
2.
(о человеке ) de nimic, neînsemnat; netrebnic.
deloc, nicidecum, cîtuşi de puţin; ◊ ~ не бывало nici pomeneală; defel; nicidecum.
egalitate; meci nul; шах. remiză.

НИЩАТЬ, обнищать

a sărăci, a scăpăta.

НИЩЕН//СКИЙ

de cerşetor; перен. sărăcăcios, mizer. ~СТВО с. 1. cerşit;
2. (крайняя бедность ) mizerie; sărăcie; calicie. ~СТВОВАТЬ несов. 1. a cerşi, a cerşetori;
2. (жить в крайней бедности ) a trăi în mizerie, a trăi în sărăcie.

НИЩЕТА

ж.

1. sărăcie, mizerie; calicie;
2. собир. разг. (нищие люди ) cerşetorime, calicime.

НИЩИЙ
НИЩИЙ II

1. прил. sărac; ~ духом sărac cu duhul.
м.

НО

dar, însă; totuşi; как ни трудно, но надо сделать oricît de greu ar fi, totuşi trebuie să facem.

НОВЕЙШ//ИЙ
НОВИЗНА

cerşetor, calic, sărac.
cel mai nou, cel mai recent; modern; ~ая литература literatură modernă.

ж.

noutate.

НОВИНК//А

ж.

noutate; ~и науки и техники noutăţile ştiinţei şi tehnicii.

НОВОБРАНЕЦ

м.

recrut.

НОВОБРАЧН//АЯ

ж.

tînără căsătorită. ~ЫЕ мн. tineri căsătoriţi; însurăţei.

НОВОВВЕДЕНИЕ

с.

inovaţie.

НОВОЛУНИЕ

с.

lună nouă.

НОВОПРИБЫВШИЙ

прил.

1. de curînd venit, nou sosit;

НОВОРОЖДЕННЫЙ

прил. в знач. nou-născut.
сущ. м.

НОВОГОДН//ИЙ

de Anul Nou; ~ая ёлка pomul de Anul Nou.

2. в знач. сущ. м. nou-venit.

НОВОСЕЛ

м.

locuitor nou; (в доме ) locatar nou.

НОВОСЕЛЬЕ

с.

1. (новое жилище ) casă nouă, locuinţă nouă;

НОВОСТРОЙКА

ж.

2. (празднование ) inaugurarea casei (locuinţei).
1. (новое здание ) clădire nouă, construcţie nouă;
2. (строительство ) şantier (de noi construcţii).
НОВОСТЬ

ж.

(известие ) noutate.

НОВШЕСТВО

с.

inovaţie.

НОВ//ЫЙ

прил.

1. nou;
2. (современный ) modern; ~ая история istoria modernă;
2. в знач. сущ. с. nou; что у вас ~ого? ce aveţi nou?, ce mai e nou?

НОВЬ

ж.

ţelină, pămînt virgin.

НОГА

ж.

picior; ◊ идти в ногу с жизнью a merge în pas cu viaţa; идти в ногу a ţine cadenţa; сбиться с ноги a pierde cadenţa;
без задних ног, падать с ног a cădea din picioare; a nu-l (mai) ţine picioarele; пуститься со всех ног a o lua la fugă.
unghie.

НОГОТЬ

м.

НОЖ

м.

cuţit.

НОЖНИЦЫ

мн.

foarfece.

НОЖНЫ

мн.

teacă (de sabie, de pumnal).

НОЗДРЯ

ж.

nară.

НОМЕРОК

м.

jeton, fişă.

НОРА

ж.

vizuină; gaură.

НОРК//А

ж.

nurcă. ~ОВЫЙ de nurcă.

НОС

м.

1. nas;

НОСИЛКИ

мн.

targă.

НОСИЛЬЩИК

м.

hamal, cărător; (санитар ) brancardier.

НОСИТЕЛЬ

м.

2. (клюв птицы ) cioc, plisc; clonţ.

1. purtător; (выразитель ) reprezentant, exponent;
2. (инфекций ) мед. agent patogen, agent de contagiune.

НОСИ//ТЬ

несов.

(вн. ) 1. a purta, a duce; a căra; ~ ребенка на руках a duce copilul în braţe; ветер ~т тучи vîntul duce (mînă) norii;
2. (иметь на себе ) a purta; ~ очки a purta ochelari;
3.: ~ фамилию мужа a purta numele de familie al soţului;

НОСИТЬСЯ

несов.

НОСКИ

мн.

4. (характеризоваться чем-л. ) a avea, a cuprinde în sine; ~ характер чего-л. a avea caracter de...; ~ отпечаток чегол. a purta amprenta...
1. a alerga, a goni; a zbura;
2. (с тв. разг.; уделять много внимания ) a fi mereu preocupat; a face prea mult caz (de); ~ с мыслью a avea de gînd.
(ед. носок м. ) ciorapi; şosete.

НОСКИЙ

1. разг. (прочный ) rezistent la purtat, durabil, trainic;

НОСОВ//ОЙ

1. nazal; ~ые звуки sunete nazale;

2. (о птицах ) care dă multe ouă; ouătoare.
2. (на носу судна ) de proră; ◊ ~ платок batistă.
1. vîrful degetelor (al ghetei sau al ciorapului);

НОС//ОК

м.

НОСОРОГ

м.

rinocer.

НОСЧИК

м.

hamal, salahor; cărător.

2. см. носки.

НОЧЕВАТЬ

несов. и сов.

a rămîne peste noapte; a mînea, a înnopta.

НОЧЕВКА

ж. разг.

mas, înnoptare, înnoptat.

НОЧЛЕГ

м.

1. loc de mas, culcuş;

НОЧНИК

м.

lampă de noapte.

ж.

noapte; по ~ам noaptea; nopţile; доброй ~и! noapte bună!

НОША

ж.

sarcină, povară.

НОЯБРЬ

м.

noiembrie.

2. mas.
НОЧН//ОЙ
НОЧ//Ь

de noapte, nocturn; ~ая смена tură/schimb de noapte; ~ые птицы (păsări) nocturne.

НОЧЬЮ

noaptea; днем и ~ zi şi noapte.

НОЯБРЬСКИЙ
НРАВ

de, din noiembrie.
м.

1. fire, caracter;
2. обыкн. мн. (обычай, уклад жизни ) moravuri, obiceiuri.

НРАВ//ИТЬСЯ, понравиться
НРАВОУЧЕНИ//Е

(дт. ) a plăcea.
с.

morală; читать ~я кому-л. a-i face cuiva morală.

НРАВСТВЕНН//ОСТЬ

ж.

morală; moralitate. ~ЫЙ moral.

НУ

частица

1.: ну, конечно da, desigur; ну, хорошо! fie (şi aşa)!, bine!;

НРАВОУЧИТЕЛЬНЫЙ

moralizator.

2. ei bine; ну вот, целый час прождал тебя ei bine, o oră întreagă te-am aşteptat; ну, так иди! ei bine, pleacă (du-te)!;
3. oare?, cu adevărat?, ce spui?, aşa?; Я сегодня уезжаю. — Да ну? — Astăzi plec. — Ce spui?;
4. межд . (побудительное ) ei!, hai!; ну, начинайте! ei, începeţi!;
5. межд . (для выражения удивления и т.п. ) vai; vai ce; ну и погода! vai ce timp!
НУДН//О, ~ЫЙ

plictisitor, plicticos; monoton.

НУЖД//А

ж.

1. sărăcie; mizerie; nevoie; жить в ~е a trăi în sărăcie;

НУЖД//АТЬСЯ

несов.

1. (находиться в бедности ) a îndura sărăcie, a duce lipsuri;

НУЖН//О

в знач. сказ. см. надо I. ~ЫЙ necesar, trebuincios; ~ая книга carte necesară.
безл.
1. interior, lăuntru;
с.

2. (надобность ) nevoie, trebuinţă; в случае ~ы în caz de nevoie.
2. (в пр. ) a avea nevoie de, a duce lipsă de; он ~ается в помощи are nevoie de ajutor.

НУТРО

2. (внутреннее содержание ) разг. conţinut; esenţă;
3. (внутренности ) прост. măruntaie.
НЫНЕ

acum, în prezent, astăzi.

НЫНЕШН//ИЙ

de acum, de azi; ~ год anul acesta; ~ей ночью în noaptea asta; astă noapte; ~ яя молодежь tineretul de azi.

НЫНЧЕ

см. ныне.

НЫРЯТЬ, нырнуть

a se cufunda, a plonja.

НЫТЬ

несов.

1. (жаловаться ) a se văieta, a se căina, a se tîngui, a se boci, a se plînge;
2. (болеть ) a durea; у меня зуб ноет mă doare un dinte.

НЫТЬЕ

с.

НЮХ

м.

văitare, tînguire, căinare.
1. разг . miros;
2. перен . pricepere, agerime; fler.

НЮХАТЬ, понюхать

(вн.) 1. a mirosi; (табак ) a trage pe nas;
2. (о животных ) a adulmeca.

НЯНЧИТЬ(СЯ)

несов.

НЯНЬКА

ж. разг .

(вн. ) a dădăci.
dădacă.

НЯНЯ

ж.

1. dădacă;

О I, об, обо

предлог

1. despre, relativ la..., cu privire la...; asupra; говорить о чем-л. a vorbi despre ceva;

2. разг . îngrijitoare de bolnavi, infirmieră.
2. la, de; бок о бок cot la cot; umăr la umăr; споткнуться о камень a se împiedica de o piatră;
3. уст . cu; стол о трёх ножках masă cu trei picioare.
О II

межд .

ОБА, обе

o!, ah!, vai!; о, позор! vai, ce ruşine!
amîndoi, amîndouă; ambii, ambele; обе стороны ambele părţi.

ОБАГРЯТЬ(СЯ), обагрить(ся)

(вн.) a (se) împurpura, a (se) înroşi.

ОБАНКРОТИТЬСЯ

сов .

a da faliment.

ОБАЯ//НИЕ

с,

~ТЕЛЬНОСТЬ ж. farmec ; graţie, nuri. ~ТЕЛЬНЫЙ fermecător, încîntător, agreabil.

ОБВАЛ

м.

1. prăbuşire, surpare, năruire;
2. surpătură; снежный ~ avalanşă de zăpadă.

ОБВАЛИВАТЬСЯ, обвалиться

a se prăbuşi, a se nărui; (обсыпаться ) a se surpa.

ОБВАРИВАТЬ(СЯ), обварить(ся)

(вн.) a (se) opări.

ОБВЕВАТЬ, обвеять

(вн., тв.; воздухом, ветром ) a adia, a sufla.

ОБВЕИВАТЬ, обвеять
ОБВЕРТКА

(вн.) с.-х. a vîntura.
ж.

1. învelire;
2. învelitoare;
3. бот . teacă.

ОБВЕРТЫВАТЬ, обвернуть

(вн.) a înveli; a înfăşura.

ОБВЕТШАЛЫЙ
ОБВЕТШАТЬ

uzat, învechit; dărăpănat.
сов .

a se învechi, a se uza.

ОБВЕШИВАТЬ I, обвешать, обвесить

(вн., тв. ) a agăţa, a atîrna de jur împrejur.

ОБВЕШИВАТЬ(СЯ) II, обвесить(ся)

(вн., недовешивать (ся ) a (se) înşela la cîntar.

ОБВИВАТЬ(СЯ), обвить(ся)

(вн., тв. ) a (se) înfăşura; a (se) încolăci.

ОБВИНЕНИ//Е

с.

1. (в пр. ) acuzare, învinuire; acuză; бросить ~ a învinui, a acuza; голословное (или необоснованное) ~ învinuire
neîntemeiată;
2. (приговор ) sentinţă (de condamnare);

ОБВИНИТЕЛЬ

м.

acuzator. ~НЫЙ de acuzare, acuzator.

ОБВИНЯЕМЫЙ

м.

acuzat, inculpat.

3. тк . ед . (обвиняющая сторона на суде ) acuzare; свидетели ~я martorii acuzării.

1. (вн., в пр.; считать виновным ) a găsi vinovat; a condamna;

ОБВИНЯТЬ, обвинить

2. (вн., в пр.; привлекать к судебному разбирательству ) a învinui, a acuza.
1. (вн.; вокруг чего-л. ) a duce, a conduce (în jurul a ceva);

ОБВОДИТЬ, обвести

2. (вн.; в футболе, хоккее ) a dribla;
3. (вн., тв. ) a înconjura, a învălui;
ОБВОДНЯТЬ, обводнить

4. a împrejmui; a îngrădi; ◊ обвести вокруг пальца a trage pe sfoară.
(вн.) a alimenta cu apă; a iriga.

ОБВОЛАКИВАТЬ(СЯ), обволочь(ся)

(вн.) a (se) învălui, a (se) acoperi.

ОБВОРОЖИТЕЛЬНЫЙ
ОБВОРОЖИТЬ

fermecător, încîntător.
сов .

(вн.) a fermeca, a încînta.

ОБГОН

м.

depăşire, întrecere.

ОБГОНЯТЬ, обогнать

(вн ). a întrece, a depăşi.

ОБГОРАТЬ, обгореть,

1. a se arde puţin (la suprafaţă), a se pîrli;
2. разг . (на солнце ) a se pîrli, a se bronza.
1. ars, pîrlit; dogorit;

ОБГОРЕЛЫЙ

2. (на солнце ) pîrlit, bronzat.
ОБГРЫЗАТЬ, обгрызть

(вн.) a roade (pe deasupra).

ОБДАВАТЬ, обдать

(вн.) 1. a stropi, a uda; (кипятком ) a opări; (грязью и т.п. ) a împroşca, a stropi;
2. (запахом, дыханием и т.п. ) a veni, a se simţi.
(вн.) 1. a coji, a curăţi (de coajă); a decortica; (шкуру и т.п. ) a jupui;

ОБДИРАТЬ, ободрать

2. разг . (царапать ) a zgîria, a juli;

ОБДУВАТЬ, обдуть

3. разг . (брать непомерную цену ) a jefui, a jecmăni, a jumuli. ~СЯ, ободраться a se coji; (исцарапаться ) a se juli,
a se zdreli.
(вн.) a sufla (din toate părţile) (pe cineva); меня обдуло сквозняком m-a tras curentul.

ОБДУМАНН//О, ~ЫЙ

chibzuit, gîndit, socotit.

ОБДУМЫВАТЬ, обдумать

(вн.) a chibzui, a cîntări, a cumpăni.

ОБЕГАТЬ I, обегать

(вн.) a cutreiera, a colinda.

ОБЕГАТЬ II, обежать
ОБЕД

(вн.) a alerga împrejur, a ocoli fugind.
м.

1. prînz, masă (de amiază);
2. timpul prînzului, amiază; до ~а înainte de amiază, înainte de masă (de prînz); pînă la masă; pînă la prînz.

ОБЕД//АТЬ, пообедать
ОБЕДНЕ//ВШИЙ

a prînzi, a lua masa. ~ЕННЫЙ de masă, de prînz; ~енный перерыв repaus pentru masă.
с.

ОБЕЗБОЛИВ//АТЬ, обезболить
ОБЕЗВОДЕТЬ

sărăcit, scăpătat. ~НИЕ sărăcire, scăpătare.
(вн.) a anestezia. ~АЮЩИЙ anestezic; ~ающее средство anestezic, analgezic.

сов .

a seca, a se usca, a rămîne fără apă.

ОБЕЗВОЖИВАТЬ, обезводить

(вн.) a seca, a usca; (продукты и т.п. ) a deshidrata.

ОБЕЗВРЕЖИВАТЬ, обезвредить

(вн.) a face nevătămător; a neutraliza; a anihila.

ОБЕЗГЛАВИТЬ

сов .

(вн.) a decapita.

ОБЕЗДОЛЕННЫЙ

nenorocit, năpăstuit, oropsit.

ОБЕЗДОЛИВАТЬ, обездолить

(вн.) a nenoroci, a năpăstui, a oropsi.

ОБЕЗЛИЧИВАТЬ, обезличить

(вн.) 1. a depersonaliza;
2. (руководство и т.п. ) a lipsi de răspundere personală.

ОБЕЗЛЮДЕТЬ

сов .

ОБЕЗОБРАЖИВАТЬ, обезобразить
ОБЕЗОПАСИТЬ

(вн.) a desfigura, a sluţi, a poci.
сов .

ОБЕЗОРУЖИВАТЬ, обезоружить

(вн.) a pune în siguranţă, a asigura; a feri de pericol.
(вн.) a dezarma.

ОБЕЗУМЕВШИЙ
ОБЕЗУМЕТЬ

a se depopula, a deveni pustiu.

(от рд. ) înnebunit, zăpăcit, buimăcit, năucit (de).
сов .

(от рд. ) a înnebuni, a-şi pierde minţile; a-şi pierde cumpătul.

ОБЕЗЬЯН//А

ж.

maimuţă. ~ИЙ de maimuţă. ~НИЧАТЬ, собезьянничать a maimuţări; a imita.

ОБЕРЕГАТЬ

несов.

(вн. от рд. ) a păzi, a apăra, a ocroti, a feri. ~СЯ несов. (от рд. ) a se păzi, a se feri.

ОБЕРТКА

ж.

1. învelitoare; înveliş;
2. învelire; ambalare;
3. бот . involucru; teacă; (кукурузная ) pănuşă.

ОБЕРТОЧНЫЙ

de ambalaj, de împachetat.

(вн.) 1. (завёртывать ) a înfăşura, a înveli; (обвивать ) a încolăci;

ОБЕРТЫВАТЬ, обернуть

2. (поворачивать ) a întoarce, a îndrepta în altă direcţie. ~СЯ, обернуться 1. a se înfăşura, a se înveli;
2. (о делах, событиях и т.п. ) a se schimba, a lua altă turnură/întorsătură; a surveni;
3. (ехать и возвращаться обратно ) a face un drum dus şi întors.
ОБЕСКРОВИТЬ

сов .

(вн.) 1. a lipsi de sînge;
2. перен . a istovi, a slei;
3. перен . a lipsi de expresivitate etc.; a văduvi de...

ОБЕСКУРАЖИВАТЬ, обескуражить
ОБЕСПЕЧЕН//ИЕ

(вн.) a descuraja, a demoraliza.
с.

1. aprovizionare, înzestrare;
2. asigurare; материальное ~ asigurare materială;
3. (гарантия ) garanţie; garantare; chezăşie; ~НОСТЪ ж. 1. asigurare;
2. (достаток ) îndestulare, bunăstare;
3. garanţie. ~НЫЙ (зажиточный ) înstărit, asigurat.

ОБЕСПЕЧИВАТЬ, обеспечить

1. (вн.; гарантировать ) a asigura, a garanta;
2. (вн., тв.; снабжать ) a aproviziona; a înzestra. ~СЯ, обеспечиться a se aproviziona; a se asigura.

ОБЕССИЛЕТЬ

сов .

a se istovi, a se epuiza.

ОБЕССЛАВИТЬ

сов .

(вн.) a dezonora; a ponegri, a defăima.

ОБЕССМЕРТИТЬ

сов .

(вн.) a imortaliza, a eterniza, a face nemuritor.

ОБЕСЦВЕЧИВАТЬ, обесцветить

(вн.) a decolora.

ОБЕСЦЕН//ЕНИЕ

с.

devalorizare, depreciere. ~ИВАТЬ(СЯ), обесценить(ся) (вн.) a (se) devaloriza, a (se) deprecia.

ОБЕТ

м.

legămînt, făgăduinţă, promisiune solemnă.

ОБЕЩАНИЕ

с.

promisiune, făgăduinţă, făgăduială.

ОБЕЩ//АТЬ

несов. и сов .

(+ инф., вн. ) 1. сов . (тж. пообещать ) a promite, a făgădui;
2. тк . несов. (подавать надежды ) a da speranţe, a promite;
3. a se anunţa; день ~ет быть теплым ziua se anunţă caldă.

ОБЖАЛОВАНИЕ

с.

apel, cerere de anulare (a unei sentinţe, a unui act administrativ); recurs, ~ю не подлежит fără drept de apel.

ОБЖАЛОВАТЬ

сов .

(вн.) a face apel (recurs); a reclama, a ataca în justiţie.

ОБЖАРИВАТЬ(СЯ), обжарить(ся)

(вн.) a (se) prăji, a (se) rumeni.

ОБЖИГАТЬ(СЯ), обжечь(ся)

(вн.) 1. a (se) arde, a (se) frige; (кипятком ) a (se) opări;
2. (кирпич ) a arde; (известь и т.п .) a calcina.

ОБЖОР//А

м. и ж. разг . mîncău, mîncăcios ~СТВО с. lăcomie, nesaţ; insaţietate.

ОБЗАВОДИТЬСЯ, обзавестись
ОБЗОР

м.

(вн.) разг . a-şi procura, a-şi face rost; a-şi înjgheba; ~ хозяйством a-şi înjgheba (или a-şi face) o gospodărie; ~ семьей
a întemeia o familie.
1. (действие ) privire, observare;
2. воен . cîmp de vedere, cîmp vizual;
3. (сжатое сообщение ) privire generală; (trecere în) revistă; ~ печати revista presei. ~НЫЙ 1. de trecere în revistă;
2. de sinteză; de totalizare; de recapitulare.

ОБЗЫВАТЬ, обозвать

(вн., тв. ) (бранным словам ) a numi, a califica (jignitor); a face; a eticheta, a taxa.

ОБИВАТЬ, обить

(вн., тв. ) 1. a scutura;

ОБИВКА

ж.

2. (мебель ) a capitona, a tapiţa, a căptuşi; ◊ ~ пороги a bate pragurile.
1. (действие ) capitonare, tapiţare, căptuşire;

ОБИД//А

ж.

jignire, ofensă, insultă; (чувство досады ) necaz; obidă; ciudă; нанести ~у a insulta.

2. (материал ) tapiserie, stofă de mobilă.

1. нареч. (în mod) jignitor, insultător;

ОБИДН//О

2. в знач. сказ. безл. e păcat; e rău; (дт. ) мне ~ îmi pare rău. ~ЫЙ 1. (оскорбительный ) jignitor, insultător,
ofensator;
2.
разг . (досадный ) neplăcut, regretabil.
ОБИДЧИВ//ОСТЬ

ж.

susceptibilitate. ~ЫЙ susceptibil, supărăcios.
1. (вн.; нанести обиду ) a insulta, a jigni, a ofensa; reg. a obijdui;

ОБИЖАТЬ, обидеть

2. (вн. ) (наносить ущерб кому~л. ) a prejudicia; a nedreptăţi; a dezavantaja. ~СЯ, обидеться a se supăra, a se ofensa.
cu supărare; jignit, ofensat. ~ЫЙ (на вн. обидевшийся ) 1. jignit, ofensat, obijduit;

ОБИЖЕНН//О

2. (на вн. ) supărat (pe cineva ).
ОБИЛИЕ

с.

abundenţă; îmbelşugare, belşug.

м.

locuitor; trăitor; vieţuitor.

ОБИЛЬН//О, ~ЫЙ
ОБИТАТЕЛЬ

abundent, îmbelşugat.

ОБИТАТЬ

несов.

a locui; a trăi; a sălăşlui.

ОБИХОД

м.

viaţa de toate zilele; (употребление ) uz; выйти из ~а a ieşi din uz. ~НЫЙ obişnuit, uzual, de toate zilele.

ОБКАТКА

ж.

1. netezire, rulare; tăvălugire, bătătorire, cilindrare;
2. rodaj.
(вн.) 1. (дорогу ) a bătători, a rula, a netezi, a cilindra;

ОБКАТЫВАТЬ, обкатать

2. (автомашину и т.п. ) a roda;
3. разг . a tăvăli; ~ в муке a tăvăli în făină.
1. (вн., тв.; окружать чем-л. ) a pune împrejur;

ОБКЛАДЫВАТЬ, обложить

2. (вн., тв.; облицовывать ) a făţui, a căptuşi;
3. a acoperi, a împresura (despre nori );
4. (осадить ) a încercui; a asedia, a împresura (o cetate etc.).
ОБЛАВА

ж.

1. razie;
2. охот. goană, hăituială.

ОБЛАГАТЬ, обложить

: ~ налогами a impune; a supune la impozit.

ОБЛАГОРАЖИВАТЬ, облагородить
ОБЛАДА//НИЕ

(вн.) a înnobila.
с.

posesiune, posedare. ~ТЕЛЬ м. posesor; deţinător.

ОБЛАДАТЬ

несов.

(тв. ) a poseda, a stăpîni; a fi înzestrat (dotat) cu...; ~ талантом a fi înzestrat cu talent.

ОБЛАК//О

с.

nor, nour; ◊ витать в ~ах a umbla cu capul în nori.
(вн.) 1. a rupe, a frînge;

сов .

(вн.) a dezmierda, a mîngîia.

ОБЛАМЫВАТЬ, обломать, обломить

2. сов . обломать (уговаривать ) a îndupleca, a convinge.
ОБЛАСКАТЬ
ОБЛАСТНОЙ

regional.

ОБЛАСТЬ

ж.

1. regiune; Московская ~ regiunea Moscova; автономная ~ regiune autonomă;

ОБЛАЧН//ОСТЬ

ж.

înnorare; nebulozitate, cer înnorat. ~ЫЙ înnorat, noros; mohorît, posomorît.

ОБЛАЯТЬ

сов .

(вн.) 1. a lătra (la cineva); a hămăi;

2. domeniu; tărîm; ~ знаний domeniu de cunoştinţe.

2. разг . (обругать ) a ocărî, a înjura.
ОБЛЕГАТЬ

несов.

облечь сов. 1. a acoperi, a înfăşura; a înconjura, a împrejmui;
2. (о пальто, платье и т.п. ) a fi bine ajustat, a sta ca turnat.

ОБЛЕГЧ//АТЪ, облегчить

(вн.) 1. (уменьшать вес чего-л. ) a uşura;
2. (упрощать ) a simplifica;
3. (делать менее трудным ) a uşura, a facilita, a înlesni;

4. (смягчать, ослаблять ) a uşura, a potoli, a alina. ~ЕНИЕ с. uşurare.
ОБЛЕГЧЕНН//О

: ~ вздохнуть a răsufla uşurat. ~ЫЙ 1. (выражающий облегчение ) de uşurare;
2. (упрощённый ) simplificat.

ОБЛЕДЕНЕ//ЛЫЙ

îngheţat; acoperit cu gheaţă. ~НИЕ с. îngheţare; acoperire cu gheaţă.

ОБЛЕДЕНЕТЬ

сов .

a se acoperi cu gheaţă, a îngheţa.

ОБЛЕСЕНИЕ

с.

împădurire.

ОБЛЕТАТЬ I, облететь

1. (вн.; вокруг ) a zbura împrejur;
2. (вн.; опередить в полете ) a întrece în zbor;
3. (вн.; распространяться ) a se răspîndi cu repeziciune, a străbate;
4. (опадать — о листьях ) a cădea; (оставаться без листьев ) a se desfrunzi.

ОБЛЕТАТЬ II

сов .

(вн.) 1. (летая, побывать всюду ) a zbura, a cutreiera (în zbor); a alerga peste tot;
2. ав . (испытать самолет ) a încerca un avion în zbor, a efectua un zbor de încercare/un eseiaj.

ОБЛИВАНИЕ

с.

1. udare, stropire;
2. duş; мед. abluţiune.

ОБЛИВАТЪ(СЯ), облить(ся)

(вн., тв. ) 1. a (se) uda, a (se) stropi;
2. a (se) vărsa;
3. (запачкать (ся ) a (se) păta.

ОБЛИЗЫВАТЬ, облизать

(вн.) a linge. ~СЯ, облизаться 1. тк . несов. a-şi linge buzele; (на вн. ) перен . a face zîmbre;
2. (о животных ) a se linge.

ОБЛИК

м.

chip; нравственный ~ chip moral.

ОБЛИЦОВКА

ж.

1. căptuşire, feţuire;
2. căptuşeală, feţuială; placaj.

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ

de căptuşire; de feţuit.

ОБЛИЦОВЫВАТЬ, облицевать
ОБЛИЧ//АТЬ

(вн., тв. ) a căptuşi; a feţui.
несов.

(вн. ) 1. a demasca;

ОБЛОЖЕНИЕ

с.

2. (показывать ) a vădi, a dezvălui, a denota. ~ЕНИЕ с. demascare. ~ИТЕЛЬ м. demascator. ~ИТЕЛЬНЫЙ
demascator; ~ительная речь discurs demascator (fulminant).
impunere, taxare.

ОБЛОЖКА

м.

copertă, scoarţă.

ОБЛОКАЧИВАТЬСЯ, облокотиться
ОБЛОМОК

(на вн. ) a se propti (или a se sprijini) în coate.
м.

1. sfărîmătură; frîntură; ciob; (судна ) epavă;
2. перен . urme, rămăşiţe, reminiscenţe, vestigii.

ОБЛУЧ//АТЬ, облучить
ОБЛЮБОВАТЬ

(вн.) a iradia, a expune radiaţiei. ~ЧЕНИЕ с. radiaţie, iradiere.
сов .

ОБМАКИВАТЬ, обмакнуть
ОБМАН

(вн.) a muia; a întinge.
м.

înşelăciune, minciună; amăgire; (мошенничество ) fraudă, escrocherie; вводить в ~ a induce în eroare. ~НЫЙ
înşelător; amăgitor.
înşelător; amăgitor.

м.

înşelător; mincinos; amăgitor.

ОБМАНЧИВЫЙ
ОБМАНЩИК
ОБМАНЫВ//АТЬ, обмануть

(вн.) a înşela; a amăgi. ~АТЬСЯ, обмануться a se înşela.

ОБМАТЫВАТЬ(СЯ), обмотать(ся)
ОБМЕН
ОБМЕНИВАТЬ(СЯ), обменять(ся)

(вн.) a-şi alege după plac.

(вн., тв. ) a (se) înfăşura, a (se) înveli; a (se) încolăci.
м.

schimb; preschimbare; ~ опытом schimb de experienţă; ~ веществ metabolism; ~ документов preschimbarea actelor;
~ валюты schimb de valută; schimb valutar.
(вн. на вн. ) a face (un) schimb, a schimba.

(вн.) 1. (измерять ) a măsura;

ОБМЕРИВАТЬ, обмерить

2. разг . (обманывать при обмере ) a înşela la măsurat.
ОБМОЛАЧИВАТЬ, обмолотить

(вн.) a treiera; a îmblăti.

ОБМОЛВ//ИТЬСЯ

сов .

a-l lua gura pe dinainte; a se scăpa cu vorba. ~КА ж. lapsus; greşeală (în vorbire).

ОБМОЛОТ

м.

treierat, treier, treieriş; îmblătit, îmblătire.
1. a degera, a îngheţa;

ОБМОРАЖИВАТЬ, обморозить

2. a congela.
ОБМОРОК

м.

ОБМОРОЧН//ЫЙ

leşin; упасть в ~ a leşina.
: ~ое состояние stare de leşin.

ОБМОТКА

ж.

1. эл. bobinaj;

ОБМУНДИРОВАНИЕ

с.

1. (действие ) echipare;

ОБМУНДИРОВАТЬСЯ

сов .

2. мн. (для ног ) moletiere.
2. (комплект одежды ) echipament; efecte.
ОБМЫВАТЬ, обмыть

(вн.) a (se) echipa.
(вн.) 1. a spăla; a scălda;
2. прост . a pune de băut, a face o cinste (cu ocazia unei cumpărături etc.); reg . a uda. ~СЯ, обмыться a se spăla.

ОБНАДЁЖИВАТЬ, обнадежить

(вн.) a îmbărbăta, a încuraja; a da cuiva speranţe.

ОБНАЖ//АТЬ, обнажить

(вн.) 1. a descoperi, a dezgoli, a dezveli; обнажить голову a-şi descoperi capul;
2. (лишать листвы ) a desfrunzi, a despuia;
3. (вынимать из ножен ) a trage, a scoate din teacă;
4. (разоблачать и т.п. ) a dezvălui, a demasca, a scoate la iveală, a descoperi. ~АТЬСЯ, обнажиться 1. (обнажать
своё тело ) a se dezgoli, a se dezbrăca;
2. (лишаться листвы ) a se desfrunzi, a se despuia;
3. (обнаруживаться, раскрыться ) a se dezvălui, a se demasca, a se descoperi.

ОБНАРОДОВ//АНИЕ
ОБНАРУЖИВАТЬ, обнаружить

publicare, aducere la cunoştinţa publică; ~ закона promulgarea unei legi. ~АТЬ сов . (вн.) a publica, a da publicităţii;
a aduce la cunoştinţa publică; a promulga (o lege etc.).
(вн.) 1. a găsi, a afla, a descoperi;

ОБНИМАТЬ, обнять

2. (открывать взору; проявлять ) a arăta; a da dovadă de; a manifesta; ~ глубокие знания a da dovadă de cunoştinţe
profunde.
(вн.) 1. a îmbrăţişa, a strînge în braţe;

с.

2. a cuprinde; ~ взором a cuprinde cu privirea. ~СЯ, обняться a se îmbrăţişa, a se cuprinde.
ОБНИЩ//АЛЫЙ

с.

sărăcit, scăpătat. ~АНИЕ sărăcire; эк. pauperizare.

ОБНОВЛЕНИЕ

с.

reînnoire; renovare; împrospătare; (возрождение ) renaştere; ~ знаний împrospătarea cunoştinţelor.

ОБНОВЛЯТЬ, обновить

(вн.) a reînnoi, a renova; (возрождать ) a renaşte. ~СЯ, обновиться a se reînnoi.

ОБНЮХИВАТЬ, обнюхать

(вн.) a mirosi; a adulmeca.

ОБОБЩ//АТЬ, обобщить

(вн.) a generaliza; a sintetiza. ~ЕНИЕ с. generalizare, sintetizare; totalizare.

ОБОБЩЕСТВ//ЛЯТЬ, обобществить

(вн.) a socializa. ~ЛЕНИЕ с. socializare.

ОБОГАЩ//АТЬ(СЯ), обогатить(ся)

(вн.) 1. a (se) îmbogăţi; a (se) înavuţi;
2. a înnobila; ~ руду a înnobila un minereu. ~ЕНИЕ с. îmbogăţire, înavuţire; (почвы, руды и т.п. ) înnobilare.

ОБОГРЕВ

м. ,

ОБОГРЕВАТЬ(СЯ), обогреть(ся)

~АНИЕ с. încălzire.
(вн.) разг . a (se) încălzi.

ОБОД

м .,

~ОК м. obadă, cerc de roată; тех. bandaj, jantă.

ОБОДРАННЫЙ

разг .

1. rupt, zdrenţăros;
2. julit, zgîriat, zdrelit.

ОБОДРЕНИЕ

с.

ОБОДР//ЯТЬ, ободрить

încurajare, îmbărbătare, încurajator.
(вн.) a încuraja, a îmbărbăta. ~ЯТЬСЯ a se îmbărbăta, a prinde curaj. ~ЯЮЩИЙ de încurajare, de îmbărbătare.

ОБОЖАНИЕ

с.

adorare; idolatrizare.

ОБОЖАТЬ

несов.

(вн. ) a adora; a idolatriza.

ОБОЖЕСТВЛЕНИЕ

с.

divinizare, zeificare.

ОБОЖЕСТВЛЯТЬ, обожествить

(вн.) a diviniza, a zeifica.

ОБОЗ

м.

1. convoi (şir) de care; şir de vehicule;

ОБОЗНАВАТЬСЯ, обознаться

разг .

a confunda, a lua pe cineva drept altcineva; простите, я обознался! iertaţi-mă, v-am confundat!

2. воен . tren.
(вн.) 1. (помечать ) a însemna, a marca; a jalona;

ОБОЗНАЧ//АТЪ, обозначить

2. (указывать, называть ) a indica;
3. тк . несов. (значить ) a însemna; a semnifica. ~АТЬСЯ, обозначиться a se contura, a se profila; a ieşi la iveală, a
se manifesta. ~ЕНИЕ1. desemnare, indicare, marcare;
2. (знак и т.п. ) semn (distinctiv); условное ~ semn convenţional.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

м.

1. comentator;
2. observator.
(вн.) 1. a cuprinde cu privirea, a privi; a vedea;

ОБОЗРЕВАТЬ, обозреть

2. (в печати ) a comenta, a trece în revistă.
ОБОЗРЕНИ//Е

с.

1. (действие ) vizionare; для всеобщего ~я pentru vizionare generală;
2. (в газете, по радио и т.п. ) privire generală, revistă;
3. (эстрадное представление ) revistă; spectacol de estradă.

ОБОИ

мн.

tapet; бумажные ~ tapete, hîrtie de tapetat.

ОБОЛОЧКА

ж.

1. înveliş, membrană;
2. перен . aparenţă.
(вн.) a ademeni, a seduce. ~СЯ, обольститься (тк. ) 1. тк . несов. a se amăgi; a se mîngîia (cu), a-şi face iluzii;

ОБОЛЬЩАТЬ, обольстить

2. (поддаваться соблазну ) a se lăsa sedus, a se lăsa ademenit.
ОБОЛЬЩЕНИЕ

с.

1. seducere, seducţie, ademenire;

ОБОНЯНИЕ

с.

miros; тонкое ~ miros fin.

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ

ж.

2. ispită, tentaţie.
circulaţie, viteză de circulaţie (или de rotaţie).
(вн.) a întoarce; ~ голову a întoarce capul. ~СЯ, обернуться 1. a se întoarce;

ОБОРАЧИВАТЬ, обернуть

2. (принимать тот или иной характер ) a se schimba, a lua altă întorsătură; a surveni;
3. разг . (съездив, сходив куда-л., возвращаться назад ) a face un drum dus şi întors; a se înturna;
4. (справляться с чем-л. ) a o scoate la capăt, a se descurca;
5. (тв. ) фольк. a se (pre)face, a se transforma.
ОБОРВАНЕЦ

м.

golan, haimana; (om) zdrenţăros.

ОБОРКА

ж.

volan.

ОБОРОНА

ж.

apărare, defensivă.

ж.

capacitate de apărare.

ОБОРВАННЫЙ

rupt, zdrenţăros, jerpelit.

ОБОРОННЫЙ
ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ

de apărare, defensiv.

ОБОРОНЯТЬ(СЯ), оборонить(ся)
ОБОРОТ

(вн.) a (se) apăra.
м.

1. (вращение ) rotaţie, învîrtitură;

2. эк. circulaţie, rotaţie; пустить деньги в ~ a pune banii în circulaţie;
3. (новое направление в ходе, развитии чего-л. ) întorsătură, schimbare;
4. (обратная сторона ) verso, dos;
5. (словесное выражение ) construcţie, expresie, turnură, întorsătură.
1. (находящийся в обращении ) circulant;

ОБОРОТН//ЫЙ

2. de pe dos, de pe verso; ~ая сторона листа dosul paginii, verso.
ОБОРУДОВА//НИЕ

с.

1. (действие ) utilare, echipare, înzestrare;
2. (предметы ) echipament, utilaj. ~ТЬ несов. и сов . (вн.) a utila, a înzestra; a echipa, a amenaja.

ОБОСНОВЫВАТЬ, обосновать

(вн.) a argumenta, a fundamenta, a motiva, a baza. ~СЯ, обосноваться (в пр. ) разг . (поселяться ) a se statornici, a se
stabili (pe un timp îndelungat).
izolat, separat, răzleţ.

ОБОСОБЛЕННЫЙ
ОБОСТРЕНИЕ

с.

1. (чувства, ощущений ) ascuţire;
2. (ухудшение ) agravare; ~ болезни agravarea bolii;
3. (отношений и т.п. ) înăsprire, înrăutăţire, agravare.

ОБОСТРЯТЬ(СЯ), обострить(ся)

(вн.) 1. (о чувстве, ощущении ) a (se) ascuţi;

ОБОЮДН//ЫЙ

2. (ухудшать; делать более напряженным ) a (se) înrăutăţi, a (se) înăspri, a (se) agrava, a (se) încorda; ~ конфликт a
agrava un conflict.
reciproc; mutual; comun; ~ое согласие înţelegere reciprocă.

ОБРАБАТЫВАТЬ, обработать

(вн.) 1. (материал ) a prelucra; (химически и т.п. ) a trata;
2. (возделывать ) a lucra, a cultiva;
3. (придавать законченный вид ) a prelucra, a stiliza, a cizela;
4. перен . прост. a prelucra, a monta, a pune la cale (pe cineva).

ОБРАБОТКА

ж.

1. (материала, сырья ) prelucrare; (химически, паром и т.п. ) tratare;
2. (земли ) lucrare, cultivare;
3. (статьи и т.п. ) prelucrare; (литературная ) stilizare.

ОБРАЗ

м.

1. chip; imagine;

ОБРАЗЕЦ

м.

model, mostră.

ОБРАЗН//ОСТЬ

ж.

expresivitate; pitoresc, plasticitate. ~ЫЙ expresiv, plastic, pitoresc; bogat în imagini; ~ое выражение expresie plastică.

ОБРАЗОВАНИ//Е I

с.

2. mod, fel; ~ жизни mod de viaţă, fel de trai; ~ мыслей mentalitate, fel de a gîndi; каким ~ ом? în ce mod?, în ce fel?
ОБРАЗНО

figurat; plastic; în imagini, metaforic.
1. (действие ) formare;
2. (то, что образовано ) formaţie; горные ~я formaţii de roci.

ОБРАЗОВАНИЕ II

с.

ОБРАЗОВАННОСТЬ

ж.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

(просвещение ) învăţămînt; învăţătură; studii; право на ~ dreptul la învăţătură; специальное ~ studii speciale; среднее
~ învăţămînt mediu; высшее ~ studii superioare; învăţămînt superior.
instrucţie, instrucţiune; (grad de) cultură.
instructiv; de instruire.

ОБРАЗОВАТЬ

несов. и сов . (вн.) 1. (создать ) a crea; a forma, a constitui;

ОБРАЗОВАТЬСЯ

несов. и сов . 1. (получаться ) a se forma;

2. (организовать ) a organiza.
2. (организоваться ) a se organiza;
3. a se aplana, a se tranşa, a se rezolva.
ОБРАЗУМИТЬ(СЯ)

сов .

(вн.) a (se) cuminţi; a (se) astîmpăra.

м.

model, mostră.

ОБРАЗЦОВ//ЫЙ
ОБРАЗЧИК

model, exemplar; ~ое поведение purtare exemplară.

ОБРАМЛЕНИЕ

с.

1. înrămare; încadrare;

ОБРАМЛЯТЬ

несов.

(вн. ) a înrăma, a încadra.

2. ramă, cadru.
(тв. ) 1. (зарастать ) a se acoperi (cu iarbă, cu păr);

ОБРАСТАТЬ, обрасти

2. (окружить себя чем-л. ) a creşte, a se forma; дома обрасли садами în jurul caselor au crescut grădini.
1. înapoi, îndărăt; повернуть ~ a (se) întoarce înapoi;

ОБРАТН//О

2. разг . (наоборот ) invers, contrar. ~ЫЙ 1.: в ~ом направлении în direcţie opusă; ~ый ход mers înapoi;
2. (противоположный ) opus, invers, contrar; в ~ом порядке în ordine inversă; ~ый адрес adresa expeditorului.
1. (вн. ) a îndrepta, a întoarce;

ОБРАЩАТЬ, обратить

2. (вн. в вн. превращать ) a preface, a transforma, a schimba în. ~СЯ, обратиться 1. (к дт. ) a se adresa; ~ся к врачу
a se adresa medicului;
2. (в вн.; превращаться ) a se preface, a se transforma, a se schimba;
3. тк . несов. (с тв.; обходиться с кем-л. ) a se comporta, a se purta; a trata;
4. тк . несов. (с тв.; пользоваться чем-л. ) a se servi de ceva; a mînui ceva;
5. несов . (находиться в употреблении ) a fi în circulaţie, a circula.
ОБРАЩЕНИЕ

с.

1. (к дт. призыв ) apel, chemare;
2. (с тв.; поступки по отношению к кому-л. ) comportare, purtare, tratament;
3. (с. тв. пользование чем-л. ) mînuire, manipulare, folosire
4. эк. circulaţie; товарное ~ circulaţia mărfurilor; денежное ~ circulaţia banilor.

ОБРЕЗ

м.

1. (у книги ) muchie, margine;
2. (оружие ) carabină; ◊ в ~ exact (taman, tocmai) cît trebuie.
(вн.) 1. a tăia, a scurta, a reteza;

ОБРЕЗÁТЬ, обрéзать

2. (ранить ) a (se) tăia; обрезать палец a se tăia la deget;
3. разг . (обрывать кого-л. ) a întrerupe pe cineva; a curma vorba cuiva.
ОБРЕЗАТЬСЯ

сов . разг .

a se tăia, a se răni.

ОБРЕКАТЬ, обречь

(вн. на вн. ) a condamna, a sorti (la).

ОБРЕМЕН//ЕННЫЙ

(тв. ) împovărat. ~ИТЕЛЬНЫЙ împovărător; oneros.

ОБРЕМЕНЯТЬ, обременить

(вн., тв. ) a împovăra; a îngreuia.

ОБРЕТАТЬ, обрести

(вн.) a găsi, a dobîndi; обрести счастье a găsi fericire.

ОБРЕЧЕНН//ОСТЬ

ж. :

чувство ~ости sentimentul pieirii inevitabile.
(вн.) 1. a contura, a desemna;

ОБРИСОВЫВАТЬ, обрисовать

2. a descrie; a caracteriza. ~СЯ, обрисоваться a se contura, a se profila.
ОБРОНИТЬ

сов .

(вн.) 1. a scăpa jos; a pierde (scăpînd jos);
2.: ~ слово a scăpa o vorbă.

ОБРУБАТЬ, обрубить

(вн.) a tăia, a reteza; a curăţi.
1. trunchi, buturugă, buştean;

ОБРУБОК

м.

ОБРУГАТЬ

сов .

(вн.) a înjura, a ocărî; a certa.

ОБРУЧ

м.

cerc (de butoi etc.).

2. (руки, хвоста и т.п. ) ciot; mont.

ОБРУЧАЛЬН//ЫЙ

de logodnă; ~ое кольцо verighetă, inel de logodnă.

ОБРУЧ//АТЬ(СЯ), обручить(ся)
ОБРУШИТЬ(СЯ)

(вн.) a (se) logodi. ~ЕНИЕ с. logodire; logodnă.
сов .

1. (вн. ) a (se) dărîma, a (se) prăbuşi, a (se) nărui;
2. (вн. на вн.; с силой направлять ) перен . (о несчастье ) a se abate, a cădea asupra cuiva;

3. (на вн.; стремительно напасть ) a se năpusti; a tăbărî (asupra).
ОБРЫВ

м.

1. rupere; ruptură;
2. (на берегу ) coastă abruptă; rîpă; prăpastie, mal abrupt.
(вн.) 1. (цветы, плоды ) a rupe (din toate părţile);

ОБРЫВАТЬ, оборвать

2. (резко прекращать ) a întrerupe brusc; a curma; оборвать разговор a întrerupe o conversaţie. ~СЯ, оборваться 1.
(о веревке и т.п. ) a se rupe;
2. (внезапно прекращаться ) a se întrerupe brusc.
3. (падать откуда-л. ) a cădea, a se prăbuşi.
1. abrupt; rîpos, prăpăstios;

ОБРЫВИСТЫЙ

2. fragmentar; răzleţ.
ОБРЫВОК

м.

capăt, bucată (ruptă din ceva).

ОБРЫВОЧНЫЙ

fragmentar, răzleţ.

ОБРЫЗГИВАТЬ(СЯ), обрызгать(ся)

(вн., тв. ) a (se) stropi, a (se) uda.

ОБРЯД

м.

rit, ritual.

ОБСЛЕДОВАНИЕ

с.

cercetare, examinare; revizie; inspecţie; control.

ОБСЛЕДОВАТЬ

несов. и сов .

(вн.) a cerceta, a examina; a inspecta; a controla.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

с.

deservire; техническое ~ deservire tehnică; медицинское ~ asistenţă medicală.

ОБСЛУЖИВ//АТЬ, обслужить

(вн.) a deservi. ~АЮЩИЙ de deservire, de serviciu; ~ающий персонал personal de serviciu.

ОБСТАВЛЯТЬ, обставить

1. (вн., тв.; окружать ) a împrejmui, a pune împrejur;
2. (вн.; меблировать ) a mobila; a garnisi cu mobilă;
3. (вн.; устраивать ) a aranja, a organiza.

ОБСТАНОВКА

ж.

1. mobilier, mobilă;
2. mediu, atmosferă, situaţie; международная ~ situaţie internaţională.

ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ

1. detaliat, amănunţit;
2. разг . (о человеке ) serios, aşezat; cumpănit.
1. împrejurare, circumstanţă; ни при каких ~ах în nici un caz;

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ//О

с.

ОБСТО//ЯТЬ

несов .:

как ~ят дела? cum stau lucrurile?; всё ~ит благополучно totul merge bine.

ОБСТРИГАТЬ

несов.

a tunde.

ОБСТРОГАТЬ

сов .

(вн.) a gelui, a da la rindea.

2. грамм. complement circumstanţial.

ОБСУЖД//АТЬ, обсудить

(вн.) a discuta, a dezbate, a examina. ~ЕНИЕ с. discuţie, discutare; examinare, dezbatere; deliberare.

ОБСУШИТЬ(СЯ) сов .

(вн.) a (se) usca.

ОБСЧИТЫВАТЬ(СЯ), обсчитать(ся)

(вн.) a (se) înşela, a greşi la socoteală.

ОБСЫХАТЬ, обсохнуть

a se usca; a se zvînta.

ОБТЕКАЕМЫЙ

1. тех. aerodinamic;
2. перен . разг . evaziv.

ОБТЕКАТЬ, обтечь
ОБТИРАНИЕ

(вн.) a curge de jur împrejur; перен . a ocoli.
с.

1. ştergere;
2. fricţiune.

ОБТИРАТЬ, обтереть

(вн.) a şterge, a freca. ~СЯ, стереться 1. (вытираться ) a se şterge;
2. (сделать обтирание ) a se fricţiona;
3. разг . (изнашиваться ) a se roade, a se toci, a se uza.

ОБТРЕПАННЫЙ

jerpelit, zdrenţăros, uzat.

ОБТРЕПАТЬ(СЯ)

сов .

(вн.) a (se) ponosi, a (se) zdrenţui, a (se) uza.

ОБТЯЖК//А

ж.

1.: платье в ~у rochie pe talie;
2. capitonare; tapisare.

ОБУВ//АТЬ(СЯ), обуть(ся)

(вн.) a (se) încălţa. ~НОЙ de încălţăminte; ~ной магазин magazin de încălţăminte.

ОБУВЬ

ж.

încălţăminte; reg. încălţări; кожаная ~ încălţăminte de piele.

ОБУЗ//А

ж.

sarcină, povară; быть ~ой для кого-л. a fi o povară pentru cineva.

ОБУЗДЫВАТЬ, обуздать

(вн.) a înfrîna.

ОБУСЛАВЛИВАТЬ, обусловить

(вн. тв. ) a condiţiona.

ОБУХ

м.

muchie (de topor, de cuţit).

ОБУЧ//АТЬ, обучить

с.

ОБХОД

м.

(вн., дт. ) a învăţa, a instrui (pe cineva). ~АТЬСЯ, обучиться (дт. + инф. ) a studia, a învăţa (ceva). ~ЕНИЕ învăţare,
instruire; învăţămînt; воен . instrucţie; бесплатное ~ învăţămînt gratuit.
1. (для осмотра ) inspecţie, vizită; vizitare;
2. (кружный путь ) înconjur, ocol, ocolire;
3. воен . manevră de învăluire.

ОБХОДИТЕЛЬНЫЙ

amabil, binevoitor, gentil.

ОБХОДИТЬ, обойти

(вн.) a ocoli.

ОБХОДИТЬСЯ, обойтись

1. (с тв.; обращаться ) a se purta, a se comporta, a trata;
2. разг . (стоить ) a costa; a ţine; ~ слишком дорого a costa prea scump;
3. (тв. ) разг . (удовлетворяться чем-л. ) a se mulţumi cu...; a-i ajunge;
4.: все обошлось благополучно totul s-a terminat cu bine.

ОБХОДНОЙ, обходный

1. (кружный ) de ocolire; indirect; обходным путем pe ocolite;

ОБХОЖДЕНИЕ

2. воен . de încercuire, de învăluire; ◊ ~ лист foaie de lichidare.
(с тв. ) conduită, comportare, purtare; tratament.

с.

ОБШАРИВАТЬ, обшарить

(вн.) разг . a cotrobăi, a răscoli, a căuta peste tot; (карманы ) a buzunări.

ОБШИВАТЬ, обшить

1. (вн., тв.; отделывать ) a garnisi (cu), a coase pe margini, a tivi;
2. (вн., тв. ) (изнутри ) a căptuşi; ~ фанерой a căptuşi cu placaj;
3. a coase (pentru toţi).

ОБШИВКА

ж.

1. garnitură;
2. coasere (cusut) de jur împrejur;
3. garnisire; căptuşire;
4. тех. căptuşeală, placaj; bordaj.

ОБШИРНЫЙ

vast, întins; перен . larg, amplu.

ОБЩАТЬСЯ

несов.

(с тв. ) a comunica; a întreţine relaţii, a fi în contact cu cineva.

ОБЩЕЖИТИЕ

с.

1. cămin;
2. trai în comun; viaţă în societate; convieţuire.

ОБЩЕИЗВЕСТНЫЙ

general cunoscut; bine cunoscut, notoriu.

ОБЩЕНАРОДНЫЙ
ОБЩЕНИЕ

al întregului popor, naţional.
с.

1. comunicare;
2. relaţii; legături; contact.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН//ЫЙ

de cultură generală; ~ая школа şcoală de cultură generală.

ОБЩЕСТВЕННИК

м.

activist pe tărîm obştesc, social.

ОБЩЕСТВЕННОСТ//Ь

ж. собир.

1. obştime; (общество ) societate; cercuri largi; мнение ~и opinie publică;
2. (общественные организации ) organizaţii obşteşti.

ОБЩЕСТВЕНН//ЫЙ
ОБЩЕСТВО

с.

social; obştesc, public; ~ строй orînduire socială; ~ долг datorie obştească; ~ое мнение opinie publică; ~ые
организации organizaţii obşteşti; ~ая работа muncă obştească; ~ обвинитель acuzator public; ~ое питание
1. societate;

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ

с.

sociologie, ştiinţe sociale.

2. (крестьянская община ) уст . obşte.
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

general uman; omenesc.

ОБЩ//ИЙ

1. general; comun; obştesc; ~ее правило regulă generală; ~е благо binele obştesc;

ОБЩИНА

ж.

3. (весь, целый ) global, total; ~ая сумма sumă totală; ◊ ~ее собрание adunare generală; в ~ей сложности în total;
найти ~ язык a găsi limbă comună; в ~ем în genere, în general.
comună, obşte.

ж.

comunicativitate, sociabilitate. ~ЫЙ comunicativ, sociabil.

ОБЩНОСТЬ

ж.

comunitate; ~ интересов comunitate de interese.

ОБЪЕДИН//ЕНИЕ

с.

1. (действие ) unire, reunire, unificare;

м.

2. (союз ) uniune, asociaţie, societate. ~ЕННЫЙ unit, unificat, comun; ~енный комитет comitet unit; ~енный пленум
plenară comună.
(вн.) a uni, a unifica; a reuni; a contopi, a întruni; объединить силы мира a uni forţele păcii. ~СЯ, объединиться a se
uni; (о предприятиях и т.п. ) a fuziona, a se contopi.
1. (действие ) ocolire, ocol, înconjur;

2. (совместный, сходный ) comun; ~ие интересы interese comune;

ОБЩИПЫВАТЬ, общипать
ОБЩИТЕЛЬН//ОСТЬ

(вн.) a smulge penele, a jumuli; reg. a peni.

ОБЪЕДИНЯТЬ, объединить
ОБЪЕЗД

2. (место ) drum de ocolire.
ОБЪЕЗЖАТЬ, объездить, объехать

(вн.) 1. a cutreiera, a colinda;
2. сов . объехать (проехать стороной ) a înconjura, a ocoli;
3. сов . объездить (лошадь ) a deprinde, a învăţa un cal la căruţă, la călărie.

ОБЪЕМ

м.

ОБЪЯВ//ИТЬ(СЯ)

сов .

ОБЪЯВЛЯТЬ, объявить

volum; (емкость ) capacitate; ~ комнаты dimensiunile camerei. ~ИСТЫЙ voluminos. ~НЫЙ de volum, volumetric;
~ный анализ analiză volumetrică.
см . объявляться. ~ЛЕНИЕ с. 1. declarare, declaraţie; anunţare; ~ление результатов anunţarea rezultatelor; ~ление
войны declararea războiului;
2. anunţ, înştiinţare.
1. (вн. о пр.; заявлять ) a anunţa, a aduce la cunoştinţă;
2. (вн.; оглашать ) a da publicităţii; объявить приговор a pronunţa sentinţa;
3. (вн. ) a declara, a anunţa; ~ войну a declara război; ~ собрание закрытым a anunţa adunarea închisă.

ОБЪЯСНЕНИ//Е

с.

ОБЪЯСНИТЕЛЬН//ЫЙ
ОБЪЯСН//ЯТЬ, объяснить

explicare, explicaţie, lămurire; потребовать ~я от кого-л. a cere cuiva explicaţii; ◊ ~ в любви declaraţie de dragoste.
explicativ; lămuritor; ~ая записка notă explicativă.
(вн.) a explica, a lămuri, a tălmăci. ~ЯТЬСЯ, объясниться 1. (с тв.; улаживать недоразумения ) a se explica, a avea
explicaţii cu cineva;
2. (выясниться ) a se lămuri, a se clarifica;
3. тк . несов. (разговаривать, беседовать ) a vorbi; a se înţelege; ~ по-русски a vorbi ruseşte.

ОБЪЯТИЕ

с.

îmbrăţişare; cuprindere.

ОБЪЯТЬ

сов .

a cuprinde, a îmbrăţişa.

ОБЫВАТЕЛЬ

м.

filistin, mic-burgez. ~СКИЙ mic-burgez, meschin, de filistin.

ОБЫГРЫВАТЬ, обыграть

(вн.) a cîştiga, a birui; a învinge; a bate, обыграть кого-л. в шахматы a bate pe cineva la şah.

ОБЫДЕНН//ЫЙ
ОБЫКНОВЕН//ИЕ
ОБЫКНОВЕНН//О

obişnuit, de rînd, de toate zilele; cotidian; comun, ordinar; ~ое явление fenomen obişnuit.
с.

obişnuinţă, deprindere, obicei; по ~ию 1) de obicei; 2) ca de obicei.
în mod obişnuit, de obicei. ~ЫЙ obişnuit, de rînd, comun; ~ая история poveste obişnuită.

ОБЫСК

м.

ОБЫСКИВАТЬ, обыскать
ОБЫЧАЙ

(вн.) a percheziţiona.
м.

obicei.

ж.

obligaţie, îndatorire.

ОБЫЧН//О
ОБЯЗАННОСТЬ

percheziţie; произвести ~ a face percheziţie.

în mod obişnuit, de obicei. ~ЫЙ obişnuit, comun, ordinar.
1. (+ инф. ) obligat, dator;

ОБЯЗАННЫЙ

2. (дт. ) îndatorat; я вам очень обязан vă sînt foarte îndatorat.
neapărat, numaidecît, negreşit; он ~ придет va veni neapărat. ~ЫЙ 1. obligator; в ~ом порядке în mod obligator;

ОБЯЗАТЕЛЬН//О

2. (услужливый ) îndatoritor, serviabil; complezent, amabil.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ//О

с.

obligaţie; angajament; выполнить ~а a îndeplini angajamentele.
(вн.) 1. a (se) obliga;

ОБЯЗЫВАТЬ(СЯ), обязать(ся)

2. (оказывать услугу ) a (se) îndatora.
ОВДОВЕВШИЙ

văduv, văduvit.

ОВДОВЕТЬ

сов .

a văduvi; (о мужчине ) a rămîne văduv; (о женщине ) a rămîne văduvă.

ОВЁС

м.

ovăz.

ОВЕЧ//ИЙ
ОВЕ//ЯТЬ

de oaie, ovin; ~ья шерсть lînă de oaie. ~КА ж. oiţă, mioară.
сов .

1. a adia, a sufla;
2.: ~янный славой acoperit de glorie.
(тв. ) 1. (захватывать ) a pune stăpînire; a lua; a cuceri; овладеть городом a pune stăpînire pe oraş;

ОВЛАДЕВАТЬ, овладеть

2. (подчинять себе ) a stăpîni, a pune stăpînire;
3. (о мыслях, чувствах ) a cuprinde;
4. (усваивать ) a asimila, a însuşi; ~ собой a se stăpîni.
ОВЛАДЕНИЕ

с.

1. (захват ) cucerire;
2. (усвоение ) însuşire, asimilare.

ОВОД

м.

tăun, streche.

ОВОЩЕВОД

м.

legumicultor, cultivator de legume, grădinar. ~СТВО с. legumicultură. ~ЧЕСКИЙ legumicol.

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ

с.

magazie, depozit de legume.

ОВОЩ//И

мн.

(ед. овощ м. ) legume, zarzavaturi. ~НОЙ de legume, de zarzavat.

ОВРАГ

м.

rîpă, ponor; văgăună; ravenă.

ОВСЯНКА

ж.

1. (крупа ) crupe de ovăz;
2. (каша ) caşă (din crupe) de ovăz.

ОВСЯНЫЙ
ОВЦА

de, din ovăz.
ж.

oaie.

ОВЦЕВОД

м.

crescător de oi, ovicultor; oier. ~СТВО с. creşterea oilor, ovicultură; oierit. ~ЧЕСКИЙ ovicol, de creşterea oilor.

ОВЧАРКА

ж.

cîine ciobănesc.

ОВЧАРНЯ

ж.

stînă.

ОВЧИНА

ж.

piele, blană de oaie.
(вн.) 1. a curba, a încovoia;

ОГИБАТЬ, обогнуть

2. a ocoli.
ОГЛАВЛЕНИЕ

с.

tablă de materii, sumar, cuprins.

ОГЛАСКА

ж.

publicitate.

с.

citire în public, anunţare, publicare; (тайны ) divulgare; не подлежит ~ю strict secret.

ОГЛАШАТЬ, огласить
ОГЛАШЕНИ//Е

a da publicităţii, a da citire.

(вн.) 1. (звуком ) a asurzi;

ОГЛУШАТЬ, оглушить

2. (ударом и т.п. ) a ameţi, a buimăci.
ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ

asurzitor.

ОГЛЯДЫВАТЬ, оглядеть, оглянуть

(вн.) a privi, a cerceta cu privirea. ~СЯ, оглядеться, оглянуться a privi înapoi, a privi în jur; ◊ не успеешь
оглянуться, как... nici n-apuci să bagi bine de seamă, cînd... (că..., şi...)
de foc; перен . înflăcărat, focos, arzător; ~ые речи discursuri înflăcărate.

ОГНЕНН//ЫЙ
ОГНЕОПАСНЫЙ
ОГНЕТУШИТЕЛЬ

inflamabil.
м.

stingător.

ОГНЕУПОРНЫЙ

rezistent la foc, refractar.

ОГОВАРИВАТЬ, оговорить

(вн.) 1. разг . (клеветать ) a cleveti, a bîrfi, a ponegri, a defăima;
2. (заранее установить ) a stipula.

ОГОВОРКА

ж.

1. (условие ) stipulaţie; rezervă, menţiune;
2. (обмолвка ) lapsus, greşeală.

ОГОЛЯТЬ, оголить
ОГОНЁК

(вн.) a dezgoli, a descoperi, a despuia.
м.

1. foculeţ, focuşor;
2. перен. înflăcărare, ardoare;
3. (блеск глаз ) luminiţă.

ОГОНЬ

м.

1.тк . ед . foc, flacără;
2. (свет ) lumină; зажечь ~ a aprinde lumina;
3. тк . ед . (стрельба, обстрел ) foc, tir; ◊ открыть ~ a deschide focul;
4. перен . înflăcărare, ardoare; ◊ играть с огнем a se juca cu focul.
(вн.) a îngrădi, a împrejmui.

ОГОРАЖИВАТЬ, огородить
ОГОРОД

м.

ОГОРЧАТЬ(СЯ), огорчить(ся)

grădină de zarzavat; lot (de pămînt).
(вн.) a (se) amărî, a (se) mîhni. ~ЕНИЕ с. amărăciune, necaz.

ОГРАБИТЬ

сов .

ОГРАБЛЕНИЕ

с.

jefuire, jaf.

ОГРАДА

ж.

îngrăditură, gard; решетчатая ~ grilaj.

ОГРАЖДАТЬ, оградить

(вн.) a jefui, a prăda.

a îngrădi; a împrejmui.

ОГРАНИЧЕНИ//Е

с.

1. limitare, mărginire;

ОГРАНИЧЕНН//ОСТЪ

ж.

caracter limitat. ~ЫЙ limitat, mărginit; ~ые возможности posibilităţi limitate.

2. restricţie; без ~й fără restricţii.
ОГРАНИЧИВАТЬ, ограничить

(вн.) a mărgini, a limita; a restrînge; ~ оратора временем a limita pe orator în timp. ~СЯ, ограничиться (тв. ) 1.
(довольствоваться чем-л. ) a se mulţumi (cu);
2. (сводиться к чему-л. незначительному ) a se limita, a se reduce, a se mărgini.

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ

limitativ; restrictiv.

ОГРОМНЫЙ
ОГРЫЗОК

enorm, mare, colosal; (обширный ) imens, vast.
м.

1. (недоеденный кусок ) rest, bucată roasă;
2. (маленький остаток ) capăt, vîrf, căpeţel.

ОГУЛЬНО

neîntemeiat, făra temei, gratuit.

ОГУРЕЦ

м.

castravete; reg . pepene.

ОДАРЁНН//ОСТЬ

ж.

talent, capacitate. ~ЫЙ talentat, dotat, înzestrat.

ОДАРЯТЬ, одарить

1. (вн.; дарить ) a dărui, a face daruri;
2. (вн., тв.; наделять ) a înzestra, a dota.

ОДЕВАТЬ(СЯ), одеть(ся)

a (se) îmbrăca.

ОДЕЖДА

ж.

haine, îmbrăcăminte; veşminte; vestimente; форменная ~ uniformă.

ОДЕЛЯТЬ, оделить

(вн., тв. ) a da, a dărui, a împărţi cadouri.

ОДЁРГИВАТЬ, одёрнуть

a potrivi, a îndrepta (o haină).

ОДЕРЕВЕНЕТЬ

сов .

a înlemni, a înţepeni, a amorţi.

ОДЕРЖИМЫЙ

прил.

1. stăpînit, obsedat (de);

ОДЕЯЛО

с.

plapumă; pătură.

ОДЕЯНИЕ

с.

veşminte, vestimente, haine; îmbrăcăminte.

ОДИН

числ.

un, unu (одна una, o; одно un; una, o); ◊ ~ на ~ unu la unu; одним словом într-un cuvînt.
la fel, deopotrivă.

2. в знач. сущ . м. posedat, apucat.

ОДИНАКОВ//О, ~ЫЙ
ОДИННАДЦ//АТЫЙ

al unsprezecelea. ~АТЬ unsprezece.

ОДИНОКИЙ

прил.

1. singur, singuratic, solitar;

ОДИНОЧЕСТВО

с.

singurătate.

2. singur, fără familie.
ОДИНОЧНЫЙ

răzleţ, singuratic.

ОДИЧА//ЛЫЙ

sălbăticit. ~НИЕ с. sălbăticire.
1. (один раз ) o dată;

ОДНАЖДЫ

2. (как-то раз ) cîndva, odinioară, într-o zi, odată.
ОДНАКО

totuşi, însă, dar.

ОДНОБОКИЙ

unilateral; (ограниченный ) mărginit, limitat.

ОДНОБОРТНЫЙ

la un rînd de nasturi; ~ пиджак haină la un rînd de nasturi.

ОДНОВРЕМЕНН//О, ~ЫЙ

în acelaşi timp, concomitent.

ОДНОГОДИЧНЫЙ

de un an.

ОДНОДНЕВНЫЙ

de o zi, pentru o zi.

ОДНОЗНАЧН//О

univoc; ответить ~ a răspunde univoc.
1. univoc; cu un singur sens; lingv . monosemantic;

ОДНОЗНАЧН//ЫЙ

2. sinonim, identic; ~ые выражения expresii sinonime.
ОДНОКЛАССНИК

м.

ОДНОЛЕТНИЙ

coleg de clasă.
1. de un an;
2. (о растениях ) anual.

ОДНООБРАЗ//ИЕ

с. ,

~НОСТЬ ж. uniformitate, monotonie.

ОДНОРОДН//ОСТЬ

ж.

omogenitate. ~ЫЙ omogen.

ОДНОСЕЛЬЧАНИН

м.

consătean.

ОДНОСПАЛЬН//ЫЙ

pentru o persoană; ~ая кровать pat pentru o persoană.

ОДНОСТОРОНН//ИЙ

1. într-o singură parte, într-o singură direcţie; ~ее движение circulaţie în sens unic;
2. (о ткани ) cu o singură faţă;
3. unilateral.

ОДНОФАМИЛЕЦ

м.

purtător al aceluiaşi nume de familie.

ОДОБРЕНИЕ

с.

aprobare, încuviinţare.

ОДОБРИТЕЛЬН//О, ~ЫЙ

aprobator.

ОДОБРЯТЬ, одобрить

(вн.) a aproba, a încuviinţa.

ОДОЛЕВАТЬ, одолеть

(вн.) 1. a învinge, a birui, a înfrunta;
2. a reuşi să asimileze, să-şi însuşească (o materie etc.).

ОДОЛЖ//АТЬ, одолжить
ОДР

м. :

(вн., рд. ) a împrumuta, a da cu împrumut. ~ ЕНИЕ с. serviciu; amabilitate; ◊ сделайте ~ение! fiţi aşa de bun!
на смертном ~е pe patul de moarte.

ОДУВАНЧИК

м.

păpădie.

ОДУМАТЬСЯ

сов .

a se răzgîndi.

ОДУРМАНИВАТЬ, одурманить

(вн.) a ameţi; перен . a zăpăci, a buimăci.

ОДУРЯЮЩИЙ
ОДУХОТВОРЁНН//ОСТЬ

ameţitor, îmbătător; ~ запах miros îmbătător.
ж.

însufleţire, inspiraţie. ~ЫЙ însufleţit, inspirat.

ОДЫШКА

ж.

gîfîit; мед . dispnee, astmă; (у лошади ) tignafes.

ОЖЕРЕЛЬЕ

с.

salbă, colier.

ОДУШЕВЛЯТЬ(СЯ), одушевить(ся)

a (se) însufleţi, a (se) anima.

ОЖЕСТОЧ//АТЬ, ожесточить

(вн.) a înverşuna, a întărîta. ~АТЬСЯ, ожесточиться a se înverşuna; a se înrăi; a deveni crud, necruţător.

ОЖИВЛЯТЬ, оживить

(вн.) 1. a readuce la viaţă, a învia;
2. a înviora;

ОЖИДАНИ//Е

с.

3. (вдохновить ) a însufleţi, a îmbărbăta. ~СЯ, оживиться a se înviora; (вдохновиться ) a se însufleţi, a se înviora, a
se anima.
1. aşteptare; зал ~я sală de aşteptare;

ОЖИДАТЬ

несов.

2. обыкн. мн. (надежда ) speranţă, aşteptare; ◊ быть в ~и a fi pe cale să nască.
1. (вн., рд. ) a aştepta;

ОЖИРЕТЬ

сов .

a se îngrăşa peste măsură, a deveni obez.

2. a trage nădejde, a spera.
ОЖОГ

м.

arsură; (кипящей жидкостью ) opăreală.

ОЗАБОТИТЬ

сов .

a îngrijora, a nelinişti, a preocupa.

ОЗАБОТИТЬСЯ

сов .

a avea grijă (de), a se îngriji (de).

ОЗАБОЧЕНН//ОСТЬ

ж.

îngrijorare, preocupare. ~ЫЙ îngrijorat, preocupat.

ОЗАГЛАВЛИВАТЬ, озаглавить

(вн.) a intitula.

ОЗАДАЧИВАТЬ, озадачить
ОЗАРЯТЬ(СЯ), озарить(ся)

(вн.) a îngrijora.
прям.
перен.

и a (se) lumina, a (se) însenina.

ОЗВЕРЕ//ВШИЙ, ~ЛЫЙ

sălbatic, crunt, bestial.

ОЗДОРОВИТЕЛЬН//ЫЙ

1. de însănătoşire, de întremare;
2. de asanare, de salubritate; ~ые мероприятия măsuri de asanare.
(вн.) 1. a însănătoşi, a întrema;

ОЗДОРОВЛЯТЬ, оздоровить

2. a asana;
3. перен . a îmbunătăţi, a redresa.
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

с.

ОЗЕЛЕНЯТЬ, озеленить

(вн.) a planta pomi; a crea zone, spaţii verzi.

ОЗЁРН//ЫЙ
ОЗЕРО

plantare de pomi; creare de zone/spaţii verzi.
de lac; lacustru; ~ые растения plante lacustre.

с.

lac.

ОЗИМ//ЫЙ

прил.

de toamnă; ~ые культуры culturi de toamnă.

ОЗИМЬ

ж.

semănături de toamnă.

ОЗИРАТЬСЯ

несов.

a privi în toate părţile, a se uita împrejur; a se uita îndărăt.

ОЗЛОБЛЯТЬ(СЯ), озлобить(ся)

(вн.) a (se) înrăi.

ОЗНАКОМЛЯТЬ, ознакомить
ОЗНАМЕНОВ//АНИЕ

(вн. с тв. ) a face cunoscut, a informa (despre ceva). ~СЯ, ознакомиться (в тв. ) a lua cunoştinţă (de).
с.

sărbătorire, celebrare, omagiere, cinstire, comemorare a ceva. ~АТЬ сов . 1. (вн. ) a marca;

2. (вн., тв. ) a sărbători, a celebra; a comemora, a omagia, a cinsti.
ОЗНАЧАТЬ

несов.

ОЗНОБ

м.

ОКАЗЫВАТЬ, оказать

(вн. ) a însemna; a reprezenta.
fiori, frisoane.
(вн.) a da, a acorda, a exercita; ~ внимание кому-л. a da (a acorda) atenţie cuiva; ~ помощь a acorda, a da (un) ajutor;
~ влияние на кого-л. a influenţa pe cineva, a exercita influenţă asupra...; ~ честь a face onoare; ~ услугу a face un
1. a fi, a se găsi; a se pomeni;

ОКАЗЫВАТЬСЯ, оказаться

2. (являться на деле кем-л., чем-л. ) a se dovedi, a se arăta; оказалось, что... (pînă la urmă) s-a dovedit că....
ОКАМЕНЕТЬ

сов .

1. a se pietrifica, a se împietri;
2. перен . a încremeni, a înlemni.

ОКАНЧИВ//АТЬ, окончить

(вн.) a sfîrşi, a termina, a absolvi. ~АТЬСЯ, окончиться a se sfîrşi, a se termina; a expira.

ОКАПЫВАТЬ, окопать

(вн.) 1. a săpa de jur împrejur;
2. a înconjura cu un şanţ.

ОКАЧИВАТЬ, окатить

(вн.) a vărsa, a turna peste cineva, a uda bine, a scălda. ~ СЯ, окатиться (тв. ) a vărsa apă asupra sa.

ОКЛАД

м.

salariu; leafă.

ОКЛЕВЕТАТЬ

сов .

(вн.) a ponegri, a cleveti, a defăima.

м.

strigăt, chemare.

ОКЛЕИВАТЬ, оклеить
ОКЛИК

(вн.) a lipi; a încleia; (обои ) a tapiţa.

ОКЛИКАТЬ, окликнуть

(вн.) a striga, a chema.

ОКНО

с.

fereastră, geam.

ОКО

с. поэт.

ОКОВЫ

мн.

ochi; ◊ ~ за ~ , зуб за зуб ochi pentru ochi, dinte pentru dinte.
cătuşe, lanţuri.

ОКОВЫВАТЬ, оковать
ОКОЛИЦА

(вн.) a fereca, a încătuşa.
ж.

ОКОЛО

îngrăditură, împrejmuire (în jurul unui sat).
1. lîngă, aproape, alături;
2. (рд. ) (приблизительно ) cam, la, circa, aproximativ, vreo.

ОКОЛЬНЫЙ

ocolit, lăturalnic; ~ путь drum lăturalnic.

ОКОННЫЙ
ОКОНЧАНИЕ

de fereastră.
с.

1. terminare, isprăvire;
2. (конец ) sfîrşit, capăt.

ОКОНЧАТЕЛЬН//О, ~ЫЙ

definitiv.

ОКОП

м.

tranşee, şanţ.

ОКОРОК

м.

şuncă, jambon.

ОКОСТЕНЕЛЫЙ

1. osificat;
2. (утративший гибкость ) amorţit, înţepenit.

ОКОЧЕНЕЛЫЙ

amorţit, înţepenit (de frig).

ОКОШКО

с.

ferestruică, ferestruie.

ОКРАИН//А

ж.

1. (населённого пункта ) margine (de sat, de oraş);

ОКРАСКА

ж.

1. vopsire, zugrăvire;

2. (страны ) regiune periferică, periferie. ~НЫЙ de margine, de la periferie, periferic.
2. culoare;
3. перен . nuanţă.
ОКРАШИВАТЬ(СЯ), окрасить(ся)
ОКРЕСТН//ОСТЬ

a (se) colora, a (se) vopsi.
ж.

1. împrejurimi;

2. spaţiu înconjurător. ~ЫЙ din împrejurime, dimprejur, învecinat.
ОКРИК

м.

1. (оклик ) strigăt;
2. (грубый ) răstire, apostrofare.

ОКРОВАВЛЕННЫЙ
ОКРУГ

plin de sînge, însîngerat.
м.

ОКРУГЛЯТЬ(СЯ), округлить(ся)

a (se) rotunji.

ОКРУЖ//АТЪ, окружить
ОКРУЖЕНИЕ

district; circumscripţie; военный ~ district militar; избирательный ~ circumscripţie electorală.

с.

(вн.) a înconjura, a încercui, a împrejmui. ~АЮЩИЙ înconjurător, ambiant; ~ающая среда mediu înconjurător;
ambianţă.
1. anturaj, mediu, ambianţă;
2. воен . încercuire, împresurare.

ОКРУЖНОЙ
ОКРУЖНОСТЬ

districtual, de district.
ж.

circumferinţă.

ОКРЫЛЁННЫЙ

înaripat.

ОКРЫЛЯТЬ, окрылить

(вн.) a înaripa, a însufleţi. ~СЯ, окрылиться a se însufleţi, a se entuziasma.

ОКУНАТЬ(СЯ), окунуть(ся)
ОКУНЬ

a (se) cufunda, a (se) scufunda.
м.

ОКУПАТЬ, окупить

(вн.) a acoperi cheltuielile, a compensa, a recupera. ~СЯ, окупиться a se recupera, a se compensa.

ОКУРИВАТЬ, окурить
ОКУРОК

biban, costrăş.
(вн.) a afuma, a dezinfecta cu fum.

м.

ОКУТЫВАТЬ(СЯ), окутать(ся)

(папиросы ) muc de ţigară, chiştoc.
1. a (se) înfăşura, a (se) încotoşmăna, a (se) înfofoli; reg . a (se) îmbodoli;
2. a învălui, a acoperi.

ОЛАДЬЯ

ж.

clătită.

ОЛЕНЬ

м.

1. cerb;

ОЛИВ//А

ж.

2. ren; северный ~ ren.
1. (плод ) măslină;
2. (дерево ) măslin. ~КОВЫЙ 1. de măsline;
2. (о цвете ) măsliniu.
ОЛИФА

ж.

firnis, ulei fiert.

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ

с.

întruchipare, personificare.

ОЛИЦЕТВОРЯТЬ, олицетворить

(вн.) a întruchipa, a personifica.

ОЛОВО

с.

cositor, staniu.

ОМЕРЗ//ЕНИЕ

с.

dezgust, scîrbă, repulsie. ~ИТЕЛЬНЫЙ dezgustător, respingător, scîrbos.

ОМОЛАЖИВАТЬ, омолодить
ОМОЛОЖЕНИЕ

(вн.) a întineri. ~СЯ, омолодиться a întineri, a se regenera.
с.

întinerire, regenerare.

ОМРАЧАТЬ(СЯ), омрачить(ся)

a (se) întuneca, a (se) întrista, a (se) mîhni.

ОМРАЧЁННЫЙ

1. întunecat;
2. перен . întristat, mîhnit; mohorît.

ОМУТ

м.

1. bulboană, vîrtej de apă;
2. перен . vîltoare; ◊ в тихом ~е черти водятся посл. apa stătătoare e deseori înşelătoare; mîţa blîndă zgîrie rău.
(вн.) a spăla, a scălda (malurile).

ОМЫВАТЬ, омыть
ОН

личн. мест.

el, dînsul.

ОНА

личн. мест.

ea, dînsa.

ОНИ

личн. мест.

ei, ele.

ОНО

1. личн. мест. (рд., вн. него, дт. ему, нему, тв. им, ним, пр. о нём) el; ea;

ОПАДАТЬ, опасть

1. a cădea, a se desfrunzi;

2. (в смысле “это” ) aceasta, asta; вот ~ что! iată ce e!, asta e!
2. (уменьшaться в объеме ) a scădea; a se dezumfla; a diminua.
ОПАЗДЫВАТЬ, опоздать
ОПАЛ//А

a întîrzia.
ж.

ОПАЛИВАТЬ, опалить

dizgraţie; быть в ~е a fi în dizgraţie.
(вн.) a pîrli, a arde.

ОПАРА

ж.

aluat plămădit, plămădeală.

ОПАС//АТЬСЯ

несов.

a se teme, a-i fi frică. ~ЕНИЕ с. teamă, frică.
1. primejdios, periculos;

ОПАСН//О

2. в знач. сказ. e primejdios, e periculos. ~ОСТЬ ж. primejdie, pericol. ~ЫЙ primejdios, periculos.
ОПЕКА

ж.

tutelă; ocrotire.

ОПЕКАТЬ

несов.

(вн. ) 1. a tutela;

ОПЕКУН

м.

tutore.

2. перен . a ocroti, a purta de grijă.
(вн.) 1. (обгонять ) a întrece, a lăsa în urmă;

ОПЕРЕЖАТЬ, опередить

2. (превосходить ) a depăşi, a întrece.
ОПЕРЕНИЕ

с.

pene; penaj; ◊ хвостовое ~ самолёта ampenaj.
întristat, amărît, mîhnit.

ж.

greşeală de tipar; список ~ок erată.

ОПЕЧАЛЕННЫЙ
ОПЕЧАТ//КА
ОПЕЧАТЫВАТЬ, опечатать
ОПИЛКИ

(вн.) a sigila, a pecetlui.
мн.

rumegătură, rumeguş; pilitură.
(на вн. ) 1. a se sprijini (pe, în); a se rezema (de);

ОПИРАТЬСЯ, опереться

2. (находить себе поддержку в ком-л. ) a se bizui, a se sprijini.
ОПИСАНИЕ

с.

descriere.

ж.

greşeală în scris.

ОПИСАТЕЛЬНЫЙ
ОПИСКА

descriptiv.

ОПИСЫВАТЬ, описать

(вн.) 1. a descrie;
2. (имущество ) a sechestra, a pune sub sechestru.

ОПИСЬ

ж.

1. sechestru; ~ имущества sechestru;
2. inventar.

ОПЛАКИВАТЬ, оплакать
ОПЛАТА,

(вн.) a deplînge, a plînge pe cineva.
ж.

ОПЛАЧИВАТЬ, оплатить
ОПЛОДОТВОРЕНИЕ

plată, remunerare, retribuire.
(вн.) a plăti.

с.

fecundare, fecundaţie.
1. a fecunda;

ОПЛОДОТВОРЯТЬ, оплодотворить

2. a fertiliza.
ОПЛОТ

м.

bastion, sprijin; reazem.

ОПЛОШНОСТЬ

ж.

greşeală; boroboaţă.

с.

întîrziere.

ОПОВЕЩ//АТЬ, оповестить
ОПОЗДАНИЕ

(вн.) a da de ştire, a anunţa; a aviza; офиц . a notifica. ~ЕНИЕ с. înştiinţare; aviz; notificare.

ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ

: ~ знак semn distinctiv.

ОПОЗН//АВАТЬ, опознать

(вн.) a recunoaşte, a identifica. ~АНИЕ с. recunoaştere, identificare.

ОПОЛАСКИВАТЬ, ополоснуть

(вн.) a clăti.

ОПОЛЗАТЬ, оползти

(оседать ) a aluneca, a se surpa.

ОПОЛЗЕНЬ

м.

alunecare, surpare de teren.

ОПОЛЧЕН//ЕЦ

м.

(ostaş) voluntar ~ИЕ. с. armată neregulată de (или formată din) voluntari.

ОПОМНИТЬСЯ

сов .

1. a-şi veni în fire, a se dezmetici;

ОПОРА

ж.

2. a-şi da seama, a se dumeri.
1. sprijin, suport; proptea; перен . sprijin, reazem, susţinere;
2. строит . pilon; stîlp.
ОПОРАЖНИВАТЬ, опорожнить

(вн.) a goli, a deşerta.

ОПОРНЫЙ

de sprijin, de reazem.

ОПОШЛЯТЬ, опошлить

(вн.) a vulgariza, a trivializa; a banaliza. ~СЯ, опошлиться a deveni vulgar, trivial; a deveni banal.

ОПОЯСЫВАТЬ, опоясать

1. a încinge;
2. a înconjura, a încercui. ~СЯ, опоясаться a se încinge.

ОПРАВА

ж.

ramă, cadru, montură.

ОПРАВДАНИЕ

с.

1. îndreptăţire, justificare; scuză;
2. юр. achitare.
(вн.) 1. a îndreptăţi, a justifica; ( подсудимого ) a achita;

ОПРАВДЫВ//АТЬ, оправдать

2. a ierta, a scuza;
3. (быть достойным чего-л. ) a îndreptăţi;
4. (возмещать ) a acoperi, a recupera. ~АТЬСЯ, оправдаться 1. a se îndreptăţi, a se justifica;
2. a se adeveri; a se confirma;
3. a se răscumpăra, a se recupera.
(вн.) a aranja, a potrivi. ~СЯ, оправиться 1. a se reface, a se întrema;

ОПРАВЛЯТЬ, оправить

2. a-şi aranja hainele, părul etc.
ОПРАШИВАТЬ, опросить
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

(вн.) a întreba, a interoga; a ancheta.
с.

1. (установление ) determinare, precizare, stabilire;
2. (формулировка ) definiţie;
3. desemnare, numire (într-un serviciu);
4. грамм. atribut;
5. юр. hotărîre, decizie.

ОПРЕДЕЛЕНН//О

clar, limpede; sigur, hotărît, precis. ~ОСТЬ ж. precizie, certitudine; claritate, limpezime. ~ЫЙ 1. stabilit, fixat;
2. precis, clar;
3. (некоторый ) anumit, dat; при ~ых условиях în anumite condiţii.

ОПРЕДЕЛЯТЬ, определить

(вн.) 1. (устанавливать, обусловливать ) a stabili, a determina; a fixa; ~ срок a stabili termenul.
2. (давать определение ) a defini, a formula;
3. a calcula; a aprecia;
4. a desemna, a numi; ~СЯ, определиться 1. (выявляться ) a se clarifica, a se preciza, a se determina;
2. a-şi determina poziţia, a se orienta;
3. a se hotărî, a se decide;
4. a se aranja undeva (la serviciu etc.).

ОПРОВЕРГАТЬ, опровергнуть

(вн.) a dezminţi, a combate.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

с.

dezminţire.

ОПРОКИНУТЬ, опрокидывать

сов .

1. a răsturna;

ОПРОМЕТЧИВ//ОСТЬ

ж.

nesocotinţă, nechibzuinţă. ~ЫЙ nesocotit, nechibzuit.

2. воен . a respinge. ~СЯ a se răsturna; (падать ) a cădea.
ОПРОМЕТЬЮ

în pripă, în grabă.

ОПРОС

м.

interogare, audiere.

ОПРОТИВЕТЬ

сов .

(дт. ) a-i fi lehamite, a i se urî; a i se dezgusta.

ОПРЫСКИВАТЬ, опрыскать
ОПРЯТН//ОСТЬ

(вн.) a stropi; a pulveriza.
ж.

curăţenie. ~ЫЙ curat, îngrijit; ordonat.

ОПТОВ//ЫЙ

cu ridicata, angro; ~ая торговля comerţ angro, comerţ cu ridicata.

ОПТОМ

cu ridicata, angro; ~ и в розницу cu ridicata şi cu amănuntul.

ОПУБЛИКОВЫВАТЬ, опубликовать

(вн.) a publica; (закон ) a promulga.

ОПУСКАТЬ, опустить

1. (вн. ) a lăsa în jos; a apleca, a pleca;
2. (вн. в вн.; погружать ) a coborî; a pune în ceva;
3. (вн.; пропускать ) a omite; a sări. ~СЯ, опуститься 1. a se lăsa (în jos); (о голове тж. ) a se apleca;
2. (о тумане и т.п. ) a cădea, a se lăsa;
3. (о птицах, самолете ) a se aşeza;
4. (морально ) a decădea.

ОПУСТЕЛЫЙ

pustiu, pustiit; părăsit.

ОПУСТОШ//АТЬ, опустошить

(вн.) 1. a pustii, a devasta;

ОПУТЫВАТЬ, опутать

(вн.) 1. a lega înfăşurînd;

ОПУХАТЬ, опухнуть

a se umfla.

2. перен . a demoraliza. ~ЕНИЕ с. pustiire, devastare. ~ЁННЫЙ pustiit, devastat. ~ИТЕЛЬНЫЙ pustiitor, devastator.
2. перен . a prinde în mreje.
ОПУХОЛЬ

ж.

umflătură, tumoare.

ОПУШКА I.

ж.

marginea pădurii.

ОПУШКА II

ж.

(отделка ) garnitură de blană.

ОПУЩЕНИЕ

с.

1. (пропуск ) omitere, omisiune;
2. мед. ptoză; ~ почек ptoză renală.

ОПЫТ
ОПЫТН//ОСТЬ

м. в
знач.
ж.

ОПЬЯНЕНИ//Е

с.

разн. experienţă.
experienţă. ~ЫЙ 1. cu experienţă;
2. experimental.
îmbătare, beţie; в состояние ~я în stare de ebrietate.

ОПЬЯНЯТЬ, опьянить

(вн.) a îmbăta, a ameţi.

ОПЯТЬ

din nou, iar, iarăşi.

ОРАНЖЕВЫЙ

portocaliu.

ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ

de seră.

ОРАТОРСКИЙ
ОРДЕНОНОС//ЕЦ

de orator, oratoric.
м.

decorat cu un ordin. ~НЫЙ decorat, distins cu un ordin.

ОРДЕР

м.

(документ ) bon, ordin (de repartiţie); квартирный ~ ordin de locuinţă; кассовый ~ bon de casă/de plată.

ОРЁЛ

м.

ОРЕХ

м.

vultur, pajură; ◊ ~ или решка? pajura sau rişca?, cap sau pajură?
1. (плод ) nucă;

2. тк . ед . (дерево ) nuc;
3. тк . ед . (древесина ) lemn de nuc. ◊ ему досталось на ~и a primit de cheltuială.
de nuc; de nucă.

ОРЕХОВЫЙ
ОРЕШНИК

м.

1. (растение ) tufă de alună;
2. (заросль ) aluniş.

ОРИЕНТИР

м.

reper.

ОРЛЁНОК

м.

pui de vultur.

сов .

a se intimida, a se sfii, a se fîstîci.

ОРЛИНЫЙ
ОРОБЕТЬ

de vultur, acvilin; ~ нос nas acvilin.

ОРОСИТЕЛЬНЫЙ

de irigaţie, de irigare.

ОРОШ//АТЬ, оросить

(вн.) 1. a uda, a stropi;
2. (почву ) a iriga; ~ЕНИЕ с. irigare, irigaţie.

ОРУДИ//Е

с.

1. (труда ) unealtă, instrument;

ОРУЖЕЙНИК

м.

armurier.

ОРУЖИЕ

с.

armă; собир. arme, armament.

ж.

viespe.

2. (артиллерийское ) tun.

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ
ОСА

ortografic.

ОСАДА

ж.

asediu.

ОСАДКА

ж.

(почвы, сооружения ) aşezare, tasare.

ОСАДКИ

мн.

precipitaţii; атмосферные ~ precipitaţii atmosferice.

м.

depunere, precipitat; reziduu; перен . senzaţie neplăcută; reg . leşie pe suflet.

м.

asediator. ~ЁННЫЙ asediat.

ОСАДН//ЫЙ
ОСАДОК

de asediu; ~ое положение stare de asediu.

ОСАЖДАТЬ, осадить
ОСАЖД//АЮЩИЙ

(вн.) a asedia; перен . a copleşi, a asalta.
1. a opri, a reţine;

ОСАЖИВАТЬ, осадить

2. a da înapoi; 3 перен . a pune (pe cineva) la punct.
ОСАНИСТЫЙ

impunător; chipeş; prezentabil, arătos.

ОСВАИВАТЬ, освоить

(вн.) 1. a asimila, a-şi însuşi;
2. a aclimatiza, a adapta. ~СЯ, освоиться a se deprinde, a se obi şnui, a se aclimatiza.

ОСВЕДОМИТЕЛЬ

м.

informator. ~НЫЙ de informare, informativ.

ОСВЕДОМЛ//ЕНИЕ

с.

informare, înştiinţare. ~ЁННЫЙ informat, versat, competent.

ОСВЕДОМЛЯТЬ, осведомить

(вн. о пр. ) a informa. ~СЯ, осведомиться (о пр. ) a se informa.

ОСВЕЖАТЬ, освежить

(вн.) 1. a aerisi; a răcori;
2. (подновлять ) a împrospăta, a înnoi;
3. (возвращать кому-л. бодрость ) a înviora. ~СЯ, освежиться a se aerisi, a se răcori; a se împrospăta; a se înviora.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ

de iluminat.

ОСВЕЩ//АТЬ, осветить

(вн.) 1. a lumina; перен . (оживлять ) a înviora;
2. a interpreta, a trata; ~АТЬСЯ, осветить(ся) a se lumina. ~ЕНИЕ с. 1. luminare, iluminare;
2. (свет ) lumină;
3. (объяснение ) prezentare, interpretare.

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВ//АНИЕ

с.

examinare, examen. ~АТЬ сов . (вн.) a examina; ~ больного a examina un bolnav.

ОСВИСТЫВАТЬ, освистать
ОСВОБОДИТЕЛЬ

(вн.) a fluiera, a huidui.
м.

ОСВОБОЖДАТЬ(СЯ), освободить(ся)
ОСВОЕНИЕ

eliberator. ~НЫЙ de eliberare; eliberator.
a (se) elibera. ~ЕНИЕ с. eliberare, dezrobire, punere în libertate.

с.

1. însuşire, asimilare;
2. valorificare, punere în valoare; ~ пустыни valorificarea deşerturilor.
(вн.) 1. a consfinţi, a consacra;

ОСВЯЩАТЬ, освятить

2. a sfinţi; ~ воду a sfinţi apa.
ОСЕДАТЬ, осесть
ОСЕДЛОСТЬ

a se aşeza, a se tasa.
ж.

ОСЕДЛЫВАТЬ, оседлать

viaţă sedentară.
(вн.) 1. a înşeua, a pune şeaua.

ОСЕДЛЫЙ

sedentar.

ОСЁЛ

м.

măgar, asin.

ОСЕЛОК

м.

cute, piatră de ascuţit; gresie.

ОСЕННИЙ
ОСЕНЬ

de toamnă, tomnatic; autumnal.
ж.

toamnă; ~ю 1. toamna;
2. la toamnă.

ОСЁТР

м.

nisetru.

ОСЕТРИНА

ж.

nisetru; carne de nisetru.

ОСЕЧК//А

ж.

rateu; перен . greş; дать ~у a nu lua foc; перен . a da greş.

ОСИРОТЕТЬ

сов .

a rămîne orfan; a fi părăsit.

ОСКВЕРНЕНИЕ

с.

pîngărire, profanare.

ОСИРОТ//ЕВШИЙ, ~ЕЛЫЙ

orfan; părăsit.

(вн.) 1. рел. a spurca;

ОСКВЕРНЯТЬ, осквернить

2. a pîngări, a profana.
ОСКОЛ//ОК

м.

ciob; schijă. ~ОЧНЫЙ de ciob, de schijă.

ОСКОРБЛЯТЬ, оскорбить

(вн.) a jigni, a ofensa, a insulta. ~СЯ, оскорбиться a se simţi jignit, a se ofensa.

ОСКУДЕВАТЬ, оскудеть

a sărăci, a scăpăta; a se epuiza, a se slei.

ОСКУДЕ//ЛЫЙ

с.

secătuit, epuizat. ~НИЕ1. sărăcie;
2. secătuire, sleire; epuizare.

ОСЛАБЕВАТЬ, ослабеть

a slăbi.

ОСЛАБЛЯТЬ, ослабить
ОСЛЁНОК

(вн.) в разн. зн. a slăbi.
м.

măgăruş.

ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ

orbitor; перен . тж . uimitor.

ОСЛЕПЛЯТЬ, ослепить

(вн.) a orbi; перен . тж . a-i lua ochii, a uimi.

ОСЛИНЫЙ

de măgar, măgăresc.

ОСЛИЦА

ж.

măgăriţă.

ОСЛОЖНЕНИЕ

с.

complicaţie.

ОСЛОЖНЯТЬ(СЯ), осложнить(ся)

1. a (se) complica; a (se) încurca, a (se) încîlci;
2. a (se) agrava.

ОСЛЫШАТЬСЯ
ОСМАТРИВАТЬ, осмотреть
ОСМЕИВАТЬ, осмеять

сов .

a auzi greşit, a nu auzi bine.
(вн.) a cerceta, a examina; a inspecta, a vizita. ~СЯ, осмотреться a se uita în jur, a privi în jurul său; перен . a se
deprinde, a se familiariza, a se orienta.
(вн.) a lua în rîs/în derîdere, a ridiculiza.

ОСМЕЛИВАТЬСЯ, осмелиться
ОСМЕЯНИЕ

a îndrăzni, a se încumeta, a cuteza.
с.

luare în rîs/în derîdere; derîdere, ridiculizare.

ОСМОТР

м.

vizitare; examinare, cercetare; control, inspecţie.

ОСМОТРИТЕЛЬН//ОСТЬ

ж.

prudenţă, precauţie. ~ЫЙ prudent, precaut, prevăzător.

ОСМЫСЛЕНИЕ

с.

pricepere, înţelegere; interpretare.

ОСМЫСЛЕННЫЙ

chibzuit, conştient, inteligent.

ОСМЫСЛИВАТЬ, осмыслить

(вн.) a înţelege, a pricepe, a pătrunde; a interpreta.

ОСНАЩ//АТЬ, оснастить

(вн.) 1. тех. a înzestra, a utila;
2. (судно ) a echipa. ~ЕНИЕ с. echipare; utilare, înzestrare, dotare.

ОСНОВА

ж.

1. temelie, fundament; (каркас, остов ) carcasă, schelet;
2. bază, temelie;
3. мн. principii, elemente de bază, baze.

ОСНОВАНИЕ

с.

ОСНОВАТЕЛЬ

м.

1. întemeiere, înfiinţare, fundare;
2. fundament, temelie, bază; (оправдание ) temei, motiv, cauză, pricină.
întemeietor, fondator; перен . ctitor.
temeinic, solid. ~ЫЙ 1. întemeiat, fondat;

ОСНОВАТЕЛЬН//О

2. (глубокий ) seri