KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4 UJIAN PRESTASI 1

NAMA : __________________________________
BAHAGIAN A

KELAS : _____________

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul dan hitamkan di ruanga 1 Mengapakah manusia zaman dahulu memilih gua sebagai tempat tinggal? A Mudah untuk menjalankan aktiviti perdagangan B Mudah untuk mendapatkan bekalan air C Mudah untuk memelihara binatang dan bercucuk tanam D Melindungi diri daripada cuaca panas dan hujan B C D dapat mengelakkan diri daripada binatang buas dapat berlindung daripada hujan dan panas mudah memperolehi makanan di dalam gua

2 Antara petempatan awal manusia di pinggiran sungai atau tasik di negara kita ialah I Sungai Tembeling III Sungai Johor II Tasik Bera IV Tasik Chini A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 3 Berikut merupakan aktiviti yang dilakukan oleh manusia zaman dahulu, kecuali A memelihara ikan B bercucuk tanam C berburu binatang D memungut hasil hutan 4 Manusia pada zaman dahulu memilih tinggal di kawasan pinggiran sungai kerana I dapat memburu binatang liar II dapat berlindung daripada cuaca buruk III dapat menanam pelbagai jenis tanaman IV mendapat sumber air A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 5 Antara berikut, bentuk muka bumi yang manakah paling sesuai untuk membina rumah? A Paya C Berbukit B Pantai D Tanah pamah 6 Antara berikut, merupakan kelebihan manusia yang tinggal di dalam gua, kecuali A binaannya lebih kukuh

7 Rumah yang selesa perlu mempunyai I banyak bilik air dan bilik tidur II ruang tamu dan dapur yang luas III mempunyai halaman yang luas IV dilengkapi perabot yang mahal A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 8 Antara berikut, manakah ciri-ciri fizikal yang sesuai dipilih sebagai tempat tinggal anda? I Berhampiran dengan kawasan perindustrian II Berdekatan dengan pelbagai kemudahan awam III Berdekatan dengan jalan raya IV Terletak di kawasan cerun-cerun bukit A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 9 Berikut merupakan kawasan yang berpenduduk padat, kecuali A Pulau Pinang C Putrajaya B Kuala Lumpur D Johor Bharu 10 Antara faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di sesuatu kawasan ialah I kegiatan ekonomi II keadaan cuaca III bentuk muka bumi IV kemudahan infrastruktur A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV • Dinding diperbuat daripada kulit kayu • Menggunakan rumput atau daun sebagai atap • Batang pokok digunakan sebagai tiang

Zaiha@smkptj

C D 11 Pernyataan di atas menerangkan tentang tempat kediaman manusia pada zaman dahulu. bentuk rumah yang manakah Sesuai dibina di kawasan bandar dan berpenduduk padat? . III dan IV B I. III dan IV 16 Apakah kelebihan yang terdapat pada rumah tradisional? I Saiz rumah II Bentuk bumbung III Tangga batu yang bercorak IV Tiang rumah yang dibuat tinggi A I. Apakah nama tempat kediaman tersebut? A Ran C Khemah B Pondok D Rumah 18 tidak mempunyai kemudahan pengangkutan merupakan kawasan pelabuhan 12 Antara berikut. II dan IV D II. II dan IV D II. yang manakah merupakan keistimewaan rumah dalam gambar di atas? A Rumah yang dibina tidak menggunakan paku B Bentuk rumahnya panjang C Tangganya mempunyai pemegang yang panjang D Rumah yang dibina di tepi pantai 21 Antara berikut. III dan IV 17 Kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak mempunyai penduduk yang jarang kerana A kawasannya bergunung-ganang dan terpencil B ramai penduduknya telah berhijrah ke bandar 19 Mengapakah reka bentuk rumah di Pahang sama seperti reka bentuk rumah orang Inggeris? A Orang Pahang mempunyai cita rasa seperti orang Inggeris B Kebanyakan orang Pahang berasal dari England C Orang Inggeris pernah menjajah negeri Pahang D Kebanyakan tukang rumah di Pahang berasal dari England Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah. 20 Antara berikut. Rumah yang dibina berdekatan dengan sungai mempunyai tiang yang tinggi kerana A dapat mengelakkan rumah itu dimasuki air ketika banjir dan air pasang B dapat mengelakkan daripada dimasuki pencuri C dapat melihat pemandangan di kawasan sungai dengan jelas D dapat menyimpan barang-barang di bawah rumah 13 Apakah keistimewaan reka bentuk rumah di atas? A Tangganya diperbuat daripada batu marmar B Diperbuat tanpa menggunakan paku C Bumbungnya melentik seperti tanduk kerbau D Dibina dengan bahan binaan yang mahal 14 Mengapakah manusia zaman dahulu suka berpindah-randah? A Kerana tiada jiran berhampiran B Kerana gangguan daripada musuh C Kerana sumber makanan telah habis D Kerana berasa jemu tinggal di tempat tersebut 15 Rumah-rumah yang tersusun rapat terdapat di I simpang jalan II pinggir hutan III bandar dan pelabuhan IV rancangan kemajuan tanah A I. III dan IV B I. yang manakah merupakan alatan berburu yang digunakan oleh orang zaman dahulu? I Kapak III Keris II Sabit IV Mata lembing A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Soalan 13 berdasarkan gambar di bawah. II dan III C I. II dan III C I.

C I. II dan III B II dan III D II. II dan III D Semua di atas 27 Mengapakah manusia zaman dahulu membina rumah di atas pokok? A Dapat menjimatkan penggunaan tanah B Dapat melihat pemandangan sekeliling C Dapat mengelakkan diri daripada serangan binatang buas D Tidak tahu membina jenis kediaman yang lain 28 Kelantan terkenal dengan rumah A bagan C bumbung panjang B limas D perabung lima 29 Reka bentuk rumah Jawa di Indonesia mempunyai pengaruh reka bentuk rumah di A England B London C Belanda D Belgium 30 Antara berikut yang manakah reka bentuk rumah yang terdapat di Cameron Highlands? 24 Apakah bahan yang digunakan untuk membina atap bagi jenis rumah dalam gambar di atas? A Rumput C Daun nipah B Buluh D Kulit binatang 25 Antara berikut. III dan IV . jenis rumah yang manakah terdapat di bandar raya? I Kondominium II Rumah teres III Rumah banglo IV Rumah pangsa A I dan II B III dan IV Soalan 26 berdasarkan gambar di bawah.22Antara berikut rumah yang manakah terletak di kawasan kampung? I Banglo III Rumah Minangkabau II Kondominium IV Rumah bagan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 23 Apakah aktiviti yang dijalankan oleh manusia yang tinggal di pinggiran sungai? A Perdagangan C Bercucuk tanam B Menangkap ikan D Menternak binatang Soalan 24 berdasarkan gambar di bawah. 26 Mengapakah rumah di Malaysia bumbungnya berbentuk seperti di atas? I Memudahkan air hujan mengalir II Mempunyai ruang udara yang dapat menyejukkan rumah III Mengekalkan ciri reka bentuk rumah moden IV Menjadikan rumah tersebut cantik dan menarik A I dan II C I.

BAHAGIAN B Gariskan jawapan yang BETUL. 8 Antara petempatan awal manusia ialah di (kawasan lapang / tanah tinggi). 10 Kawasan gurun ialah kawasan yang (berpasir dan berair / berpasir dan angin bertiup kencang). 9 Rumah Minangkabau banyak terdapat di Negeri Sembilan / Melaka). 6 Mereka yang tinggal di kawasan lapang akan berpindah ke kawasan yang baru apabila mereka (kehabisan makanan/jemu tinggal di situ). (10 markah) dz@smkptj . 7 Iglu dibina oleh orang Eskimo daripada (batu kapur / bongkah ais). 5 Manusia zaman awal menggunakan (tulang binatang / peralatan logam) untuk dijadikan senjata. Kawasan yang mempunyai penduduk yang sederhana padat terdapat di kawasan (pedalaman / pertanian) 3 Manusia pada zaman dahulu membina dinding pondok daripada (daun nipah / buluh). 1 2 Rumah yang dibina di atas air dikenali sebagai (rumah bagan / rumah limas).. 4 Rumah yang dibina di kawasan gurun mempunyai bumbung yang berbentuk (rata / “V” terbalik).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful