You are on page 1of 9

Deseurile sunt materiale considerate fara valoare sau fara utilitate.

Acestea
ar trebui eliminate deoarece pun în pericol sanatatea umana. Contactul
omului cu deseurile poate surveni fie în mod direct,prin acumularea haldelor
de gunoi în apropierea zonelor de locuit, fie indirect, prin scurgerile în sol,
apa subterana sau apa de suprafata si emisie în atmosfera.

Depozitarile de deseuri pot fi clasificate dupa mai multe criterii si
anume:
• dupa tipul deseului (grad de toxicitate):
-depozite de deseuri inerte
- depozite de deseuri nepericuloase
-depozite de deseuri periculoase
-depozite de deseuri radioactive
Depozitarea pentru deseuri radioactive se realizeaza in conformitate cu
normele comisiei Europene de Control al Calitatii.
• nucleare:
-depozite de suprafata
-depozite subterane
Cele de suprafata:constructii de beton sau prin forarea in teren a unor puturi
betonate in care sunt depozitate deseuri.Cele subterane:mine abandonate si
consta in betonarea matricilor de inglobare a deseurilor si apoi betonarea
galeriilor respectiv a inchiderii galeriei.Straturile de beton pentru includerea
galeriilor sunt cu grosimea de 1m,se recomanda folosirea betonului foarte
greu(cu ciment si agregate grele din magnetit) .

• in functie de starea de agregare a deseurilor la depunderea in
depozite:

1
-depozite cu deseuri solide
-depozite cu deseuri sub forma de paste
-depozite cu deseuri in suspensie
-depozite de deseuri lichide
• dupa asezarea geografica:
-de cariera
-de ses
-de rau
-de vale
• depozite pentru deseuri menajere
Depozitarea deseurilor menajere se face in depozite controlate numite rampe
sanitare impotriva poluarii produselor de substante din deseuri
menajere.Rampa sanitara este o constructie speciala care trebuie sa aiba
capacitatea suficienta pentru volumul de deseuri propus sa se depoziteze.Sa
fie o constructie stabila sa nu prezinte ruperi,prabusiri,tasari patrunderea
substantelor nocive in sol si panza freatica;sa nu permita raspandirea in jur a
fumului ,mirosului si a deseurilor,inmultirea rozatoarelor si insectelor;sa
favorizeze descompunerea curata a partii fermentabile din deseuri;sa asigure
gazele astfel incat sa nu se formeze in depozite acumulari sau pungi de gaze
ce pot creea accidente.
O rampa sanitara trebuie sa creeze facilitati pentru recuperarea si reciclarea
unor deseuri.Apele depozitelor se colecteaza prin reteaua de drenaj a
compartimentelor depozitelor prin canale de centura pe zona
in cazul platformei tehnologice.Apa evacuata din depozitul propriu-zis este
epurata in statii proprii sau la statiile orasenesti.

Alegerea amplasamentului

Se pun conditii fata de cadrul natural si economic:
• topografice
• geologice
• geotehnice
• hidrogeologice
• hidrologice

2
• climatice
• pedologice si agroeconomice
• speciale
Geomorfologic:se rezerva la terenuri care au depuneri naturale,terenurile
care reprezinta cariere sau gropi de pamant,zonele neinundabile pe care nu
sunt cursuri de apa,zona de relief uniform neaccidentat.Nu se recomanda
amplasarea depozitelor in zonele accidentate si nici in spatele unor
baraje(baraje de terasament).De putine ori putem indeplini conditii
topografice dar daca celelalte sunt indeplinite se poate recurge la criteriul
topografic.
Geologice: se refera la eliminarea unor amplasamente
alcatuite din straturi foarte permeabile,zone cu fluctuatii foarte mari ale
nivelului freatic ,zone cu prabusiri ,zone cu roci ,zone cu goluri
subterane,zone cu compresibilitate mare,cum sunt pamanturile
basxoide,zone cu terenuri cu capacitate portanta lipsa sau redusa cum sunt
zonele de namol.
Geotehnic:terenul trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii: capacitate portanta ridicata; sa nu prezinte alunecari active;tasarile
sa fie mai mici si uniforme; permeabilitatea cat mai redusa;sa fie pamanturi
coezive.
Hidrografic:sa nu existe izvoare de creasta sau la baza terasei sa nu
prezinte ape mineralizate sa nu fie amplasat depozitul peste panza freatica cu
alimentare freatica,se recomanda ca depozitele sa nu fie aproape de panza
freatica de suprafata.
Hidrologic:trebuie ca depozitul sa nu fie in zona unui curs de apa de
inundabilitate;se face un studiu hidrologic pentru debite maxime cu
asigurarea de 1%.
Climatic:directia vantului dominant;vantul nu trebuie sa bata dinspre
depozit spre oras.La proiectarea depozitelor se fac si studii climatice privind
temperatura,precipitatiile.
Pedologice si agroeconomice:se refera la utilizarea pentru depozite ,a
suprafetei cu potential agroeconomic scazut ,a suprafetelor nefertile.
Speciale la evitarea amplasarii depozitelor in unele
cazuri interzicerea in zone cum sunt:arii protejate,rezervatii,situri
istorice,situri arheologice;nu se
amplaseaza in apropierea cladirilor,monumente istorice;distanta prevazuta
fata de localitate este de 1000 m iar fata de canale izolate de 500m.

3
Compostarea deseurilor industriale:este procedeul de neutralizare a
deseurilor prin fermentare si transformarea lor intr-un ingrasamant natural
numit compost.Compostarea are loc datorita prezentei microorganismelor
aerobe si anaerobe in deseurile fermentabile.Fermentarea poate fi aeroba sau
anaeroba.Descompunerea substantelor organice usor degradabile face parte
din circuitul materialului organic in natura.In urma descompunerii
materialului organic rezulta substante solide,apa,gaze.Substantele solide si
apa sunt preluate de plante si transformarea prin mai multe verigi prin
fotosinteza in materie organica.

4
Depozitarea deseurilor reprezinta principala forma de eliminare a
deseurilor municipale.
In 2005, au functionat 251 de depozite de deseuri municipale, din care:
• 18 depozite conforme
• 234 depozite neconforme
Din cele 18 depozite de deseuri considerate conforme, 11 au fost construite
inainte de introducerea in legislatia nationala a normelor europene privind
depozitele de deseuri, fiind insa conforme cu acestea din punct de vedere al
constructiei (Constanta, Chiajna, Braila, Piatra Neamt, Sighisoara, Sibiu-
Cristian, Ploiesti-Boldesti, Vidra, Glina, baicoi si Campina-Banesti);celelalte
7 au fost construite in conformitate cu cerintele europene si date in functiune
in anii 2003, 2004 si 2005 (Brasov, Buzau-Galbinasi, Arad, Slobozia,
Costinesti, Oradea, Craiova).
Costurile de investitii necesare pentru asigurarea conformarii
depozitelor municipale existente au fost estimate la 1.775 milioana de euro.
In raport cu statele UE care au ales depozitarea ca principala metoda pentru
tratarea deseurilor, in conformitate cu datele EUROSTAT, Romania
inregistreaza cel mai scazut procentaj de depozitare a deseurilor municipale
in depozite conforme, situatie cauzata de numarul ridicat de depozite
neconforme.
In prezent, in Romania nu exista instalatii pentru tratarea termica a
deseurilor municipale solide.
Studii recente arata urmatoarele: compozitia si caracteristicile deseurilor
menajere in Romania (de exemplu, umiditatea de circa 50%, continutul

5
substantelor biodegradabile de aproximativ 50% si puterea calorica de mai
putin de 8.400 kJ/kg), precum si costurile ridicate pe care le implica aceasta
metoda de eliminare, duc la imposibilitatea, pentru moment a incinerarii
acestui tip de deseuri.

Deseurile provenite din constructii si demolari

Cantitatea de deseuri provenite din constructii si demolari generate in
Romania este relativ scazuta, dar se prognozeaza o crestere determinate de
dezvoltarea economica a tarii.Nu exista inca un sistem adecvat de
valorificare a deseurilor din constructii si demolari, ci doar o reutilizare
interna in gospodaria proprie sau o comercializare pe o piata nedeclarata.
Strategiile regionale de gestiune a deseurilor trebuie sa prezinte solutii care
sa vizeze si aceasta categorie de deseuri, avand in vedere ca acestea devin o
problema stringenta.

Deseuri provenite din activitati medicale

Gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale este in prezent
reglementata de Ordinul Ministrului Sanatatii si Familiei nr.219/2002 care
aproba Normele tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati
medicale si Metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date.
Deseurile medicaler periculoase sunt eliminate prin: crematorii,
incinerari directe, instalatii de tratare termica.
In present aceste deseuri sunt eliminate dupa cum urmeaza:
• prin ardere in cele 346 instalatii pentru tratarea termica a
deseurilor medicale care apartin spitalelor
• numai o cantitate mica din deseurile medicale este incinerate
alaturi de deseuri industriale periculoase

Poluarea siturilor contaminate

Are surse diverse, cum ar fi poluarea provenind din activitatile
miniere, iazurile de decantare, haldele de steril, depozitele de deseuri
neconforme, deseurile si reziduurile anorganice, industria petroliera.
In general, dupa anul 1989 s-a constatat o reducere a unor tipuri de
poluare, datorita fie scaderii cantitatilor de fertilizanti si pesticide aplicate,

6
scaderii emisiei noxelor,fie inchiderii unor industriale si agricole.In prezent,
nu exista o stategie nationala privind toate siturile contaminate, ci doar o
baza de date limitata la anumite categorii de situri.In prezent, este in curs de
elaborare un studiu care are ca obiectiv inventarierea siturilor contaminate.
Prioritatile politicii Romaniei in anul 2007 in domeniul
managementului deseurilor sunt:
• inchiderea etapizata a depozitelor de deseuri municipale si
industriale neconformate si a incineratoarelor spitalicesti si
realizarea capacitatii de depozitare a deseurilor periculoase
tratate (circa 110.000 tone/an)
• dezvoltarea retelelor de colectare selectiva si management
integralal deseurilor (deseuri de echipamente electrice si
electronice, vehicule scoase din uz, ambalaje si deseuri din
ambalaje etc), si pentru indepliniriea tintelor de colectare si
reciclare a acestor deseuri

7
8
9