P. 1
Kamera Ile Goruntu Estetigi

Kamera Ile Goruntu Estetigi

|Views: 4,130|Likes:
Published by Can Saday
MEB'in faydalı bir teknik ders kitabı. "Görüntünün temel ilkeleri" bağlamında.
MEB'in faydalı bir teknik ders kitabı. "Görüntünün temel ilkeleri" bağlamında.

More info:

Published by: Can Saday on Apr 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2013

pdf

text

original

T.C.
M
İLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP

(MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ
PROJESİ)

RADYO-TELEVİZYON

KAMERA İLE GÖRÜNTÜ ESTETİĞİ

ANKARA 2008

i

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile
onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak
yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında
amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim
materyalleridir (Ders Notlarıdır).

Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye
rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve
geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında
uygulanmaya başlanmıştır.

Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak
koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen
değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.

Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik
kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler.

Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.

Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

i

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ .......................................................................................................................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1....................................................................................................3
1. GÖRÜNTÜ DÜZENLEMESİ VE İŞLEVLERİ..................................................................3
1.1. Görüntü Düzenlemesi (Kompozisyon) .........................................................................3
1.2. Görüntü Düzenlemesinin İşlevleri..............................................................................10
1.2.1. İzleyiciyi İlgi Merkezine Yöneltmek...................................................................10
1.2.2. İzleyicinin Duygularını Etkilemek ......................................................................10
1.3. Kameralar Arasında Geçiş..........................................................................................12
1.3.1. Benzer Çekimler..................................................................................................12
1.3.2. Tamamlayıcı Açılar.............................................................................................12
1.4. Kesintisizlik ................................................................................................................13
UYGULAMA FAALİYETİ ..............................................................................................15
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................16
ÖĞRENME FAALİYETİ–2..................................................................................................17
2. KAMERA KONUMLANDIRILMASI..............................................................................17
2.1 .Kamera Açısı Tipleri...................................................................................................17
2.1.1.Nesnel (Objektif) Açılar.......................................................................................17
2.1.2. Öznel (Subjektif) Açılar ......................................................................................18
2.1.3. Bakış Açıları........................................................................................................20
2.2. Kamera Açısını Belirleyen Ögeler..............................................................................20
2.2.1. Konunun Büyüklüğü............................................................................................21
2.1.2.Konu Açısı............................................................................................................21
2.1.3. Kamera Yüksekliği..............................................................................................23
UYGULAMA FAALİYETİ ..............................................................................................31
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................32
ÖĞRENME FAALİYETİ–3..................................................................................................33
3. KAMERA HAREKETLERİ..............................................................................................33
3.1. Kameranın Gövdesiyle Yaptığı Hareketler.................................................................33
3.1.1. Yatay Çevrinme (Sağa Pan – Sola Pan)...............................................................33
3.1.2. Dikey Çevrinme (Yukarı Tilt – Aşağı Tilt).........................................................35
3.2. Kameranın Konum Değiştirerek Yaptığı Hareketler (Kaydırma Hareketi)................36
3.3. Kameranın Merceğiyle Yaptığı Hareketler (Optik Hareketler) ..................................39
3.4. Kameranın Yardımcı Ekipmanlarla Yaptığı Hareketler..............................................41
3.4.1. Şaryo....................................................................................................................41
3.4.2. Crane (Jimmy-jib.................................................................................................41
3.4.3.Steadicam..............................................................................................................43
3.4.4.Cine Jeep...............................................................................................................44
3.4.5. Dolly....................................................................................................................44
3.4.6. Hareketli Araçlar .................................................................................................45
UYGULAMA FAALİYETİ ..............................................................................................48
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................49
ÖĞRENME FAALİYETİ–4..................................................................................................51
4. ÇEKİM ÖLÇEKLERİ VE KURALLARI..........................................................................51
4.1.Temel Çekim Ölçekleri................................................................................................51

İÇİNDEKİLER

ii

4.1.1.Uzak Çekim..........................................................................................................53
4.1.2.Genel Çekim.........................................................................................................54
4.1.4.Diz Çekim (Amerikan Çekim)..............................................................................55
4.1.5. Bel Çekim............................................................................................................56
4.1.6. Omuz Çekim (Büst Çekim) .................................................................................56
4.1.7. Yüz Çekim / Yakın Çekim (Close-Up) ...............................................................57
4.1.8. Ayrıntı Çekim (Detay Çekim).............................................................................57
4.2. Çerçeveleme Kuralları................................................................................................58
4.2.1. Baş Boşluğu.........................................................................................................58
4.2.2. Bakış Boşluğu......................................................................................................59
4.2.3. Hareket Boşluğu..................................................................................................62
4.2.4. Altın Çizgi (Altın Oran).......................................................................................63
UYGULAMA FAALİYETİ ..............................................................................................65
E VE DEĞERLENDİRME................................................................................................66
ÖĞRENME FAALİYETİ–5..................................................................................................67
5. GÖRSEL ETKİYİ ARTIRMA YÖNTEMLERİ................................................................67
5.1. Çizgiler........................................................................................................................68
5.2. Renkler........................................................................................................................68
5.3. Denge..........................................................................................................................68
5.4. Birlik...........................................................................................................................70
5.5. Ölçü.............................................................................................................................70
5.6. Netlik Alanı.................................................................................................................70
5.7. Kütle............................................................................................................................71
5.8. Üçgen Konumlandırma...............................................................................................72
5.9. Hareket (Devinim) .....................................................................................................73
5.10. Ton............................................................................................................................74
5.11. Derinlik.....................................................................................................................74
5.12. Sadelik.......................................................................................................................75
5.13. Gölgeler ve Yansımalar ............................................................................................75
UYGULAMA FAALİYETİ ..............................................................................................78
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................79
ÖĞRENME FAALİYETİ–6..................................................................................................80
6. İLGİ MERKEZİ.................................................................................................................80
6.1. İlgi Merkezi Oluşturma Yöntemleri............................................................................81
UYGULAMA FAALİYETİ ..............................................................................................83
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................84
ÖĞRENME FAALİYETİ–7..................................................................................................85
7. ALAN DERİNLİĞİ............................................................................................................85
7.1. Alan Derinliği Oluşturma Yolları...............................................................................86
7.1.1. Kullanılan Merceğin Diyafram Açıklığına Göre (f değeri).................................86
7.1.2. Çekime Konu Olan Cisimle Kamera Arasındaki Uzaklık...................................87
7.1.3. Objektif Türüne Göre ..........................................................................................88
7.1.4. Shutter Değerine Göre.........................................................................................92
7.1.5. Ortamdaki Işık Kaynağına Göre..........................................................................94
7.2. Alan Derinliği ile Etki Oluşturma...............................................................................94
7.3. Alan Derinliği Değişimi (Mezopan)...........................................................................95
UYGULAMA FAALİYETİ ..............................................................................................96

iii

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................97
MODÜL DEĞERLENDİRME..............................................................................................98
CEVAP ANAHTARLARI...................................................................................................100
KAYNAKÇA.......................................................................................................................102

İÇİNDEKİLER

iv

AÇIKLAMALAR

KOD

213GIM114

ALAN

Radyo Televizyon

DAL/MESLEK

Alan Ortak

MODÜLÜN ADI

Kamera ile Görüntü Estetiği

MODÜLÜN TANIMI

Görüntüyü estetik hâle getirmekle ilgili temel bilgi ve
becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOŞUL

Temel Kamera 1–2 ile Çekim Hazırlıkları 1–2
modüllerini almış olmak

YETERLİK

Görüntü diliyle istenen etkiyi sağlamak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında görüntü
dilini kullanarak istenen etkiyi oluşturabilecek ve
estetik açıdan başarılı görüntüler çekebileceksiniz.

Amaçlar: Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında;
1. Görüntü düzenlemesini ve işlevlerini analiz
edebilecek, kişileri ve cisimleri kamera karşısında
konumlandıra-bileceksiniz.
2.Kamera açılarıyla istenen etkiyi
oluşturabileceksiniz.
3.Kamera hareketleriyle istenen etkiyi
oluşturabileceksiniz.
4.Kamera ölçekleriyle istenen etkiyi
oluşturabileceksiniz.
5.Çerçeveleme kurallarına uygun çekim
yapabileceksiniz.
6.Çeşitli yöntemleri kullanarak psikolojik açıdan
görsel etkiyi arttırabileceksiniz.
7.İlgi merkezi oluşturabileceksiniz.
8.Alan derinliği oluşturabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Tam donanımlı atölye ve laboratuvar ortamı,
TV stüdyoları, çekim platoları,

Donanım: TV stüdyo temel donanımları ile diğer
yardımcı araç ve gereçler, kameralar ve yardımcı
ekipmanları, kitle iletişim araçları, örnek sinema
filmleri, sektörel dergiler, internet siteleri, kaynak
yayınlar, DVD, VCD, tepegöz, projeksiyon, bilgisayar
ve donanımlar vb. sağlanmalıdır.

AÇIKLAMALAR

AÇIKLAMALAR

v

ÖLÇME VE
DE
ĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama,
soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
değerlendirecektir.

vi

1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->