2011

UNIT PRA-UNIVERSITI
SMK TAMBUNAN, SABAH
RANCANGAN PENGAJARAN PRA-UNIVERSITI

Nama Pensyarah: ________________________________________________________________________________
Minggu/Hari: _______________
Sila tandakan
Semester:

pada

Tarikh: _______________

Masa: _______________

ruangan yang berkenaan:

Semester I

Semester II

Semester III

Program Pengajian:
Senior 1
Junior 1

Senior 2
Junior 2

Senior 3
Junior 3

Subjek:
Pengajian Am Kertas 1
Pengajian Am Kertas 2

Bahasa Melayu Kertas 1
Bahasa Melayu Kertas 2

Sejarah Kertas 1
Sejarah Kertas 2

S. Sukan Kertas 1
S. Sukan Kertas 2

P. Seni Visual Kertas 1
P. Seni Visual Kertas 2

P. Perniagaan Kertas 1
P. Perniagaan Kertas 2

Geografi Kertas 1
Geografi Kertas 2

Ekonomi Kertas 1
Ekonomi Kertas 2

Perkomputeran

Biologi

Matematik T

Kimia

Kolokium

Tajuk:

__________________________________________________________________________________

Objektif:

Pelajar dapat________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran:
Kuliah
Tutorial

Penerangan Maklumat
Pembentangan
Perbincangan Kumpulan
Penulisan / Esei / Tugasan

Lain-lain ( Nyatakan):
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Penerapan Kemahiran:
Interpretasi Data
Mengulas Isu
Menghurai Fakta
Memberikan Pendat
BBM:
• Multimedia
• Internet
• Gambar/Lakaran/Peta
• Powerpoint/Flash
• Keratan Akhbar/Majalah
• Jurnal/Ensiklopedia
• Perisian CD
• Bahan Edaran
• Lain-lain

KBKK
Kecerdasan Pelbagai
Membuat Rujukan

Lain-lain (Sila nyatakan):
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Impak:
• Objektif P&P Tercapai
• Pelajar Memberi Tumpuan Sepenuhnya
• Pelajar Tidak Bersedia
• Perlu Kelas Lanjutan
• Kelas Ditangguhkan
• Peperiksaan/Ujian
• Lain-lain:_______________________________

Tandatangan Pensyarah:___________________
MENJANA MODAL INSAN BERKUALITI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful