11.04.

2011

stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlü üne,

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi Ana Bilim Dal Ara t rma Görevlisi olan ben Mehmet Emin Balc ¶n n, Enstitünüz Yönetim kurulunun 24.03.2011 tarihli ve 10 say l toplant s n n 107. maddesine göre kadrosunun tahsisi gerçekle mi tir.Söz konusu karar ektedir.Gere inin yap lmas n arz ederim.

Mehmet Emin Balc

Ek

1. stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kurulunun 24.03.2011 tarihli ve 10 say l toplant s n n 107. maddesi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful